NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

ŠTA REĆI KAO UVOD
U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izučava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na određene ličnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguće je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remećenja zaključka koji se nameće. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ograničio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moći, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podređenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovića bio je, posle američkog i francuskog, treći građanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u čijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i načinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona očigledno nije u institucijama. Ovaj zaključak proizilazi iz činjenice da je određenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, početkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tačnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvaničnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Viđeni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a među prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da među srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza čak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugačije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogućavanje građanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija učinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo građana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji počela tranzicija, stručnjaci su upozoravali da će prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da će samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da će u drugoj fazi tranzicije mnogo više građana postati dobitnici reformskih procesa. Međutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi stručnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo političko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena je ideja tranzicije. Slučajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istočnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije isključivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su stručnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog većeg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeća i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnička klasa postaje pobednička. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog političkog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujući političkim vezama, i na taj račun žive dobro. U

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

1

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
dobitnike bi se mogao uračunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzećima koji zarađuju više od zaposlenih u kompanijama. Većina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Praktično sve velike reforme urađene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada praktično nije sproveden ni jedan veći reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ograničenja. Čak i ograničene i nevoljne reforme doprinele su povećanju standarda prosečnog građanina. U poređenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statističke metodologije, bila trećina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetničke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okončana privatizacija društvenih preduzeća, privatizacija državnih preduzeća nije ni počela, ne funkcioniše zakon o stečaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike.

NOKTOM PO POVRŠINI
Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine 1 otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvećana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno između državljana, uklapaju se u šeme međunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novčanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans plaćanja sa Kiprom beleži značajne deficite; d) međunarodni tokovi pokazuju krajnju neobičnost veličine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom između zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Međutim, istraživači makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suočeni su sa nedostatkom, nepouzdanošću i neusklađenošću podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja plaćanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetničkih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprečila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu određenog preduzeća, da li je preduzeće subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvaničnih računovodstvenih podataka preduzeća, već i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne čini, a pomenuti iznos morao je od negde doći i negde da završi. Od i kod najširih slojeva građana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ograničena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje očigledno. Država počinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogućen rad. Većinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševića stajao iza 8 of šor firmi na Kipru čiji su računi u grčkim i kiparskim bankama korišćeni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije 2. Pošto je Beogradska banka osnovala
Petrus van Dajne, profesor krivičnog prava Univerziteta u Tilburgu, i Stefano Donati, savetnik za suzbijanje privrednog kriminala misije OEBS u Srbiji, su autori ovog istraživanja iz 2006. godine. 2 10. juna 1997. prodato je 49% Telekoma Srbija, i to italijanskom Stetu 29% i grčkom Oteu 20%. Na ime kupovine 29% Telekoma, Stet šalje preko 700 miliona maraka u European Popular Bank, i to da se podeli na tri računa: prvi za Natvest sekjuriti limitid, na račun u Paribas Frankfurt, više
1

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

2

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na čijim računima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti četiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na račune tih of šor firmi uđe u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševića definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Reč je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Milošević bio im je potreban za održavanje moći, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja 3. Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno učešće u političkoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moć. Zahvaljujući politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moći, stara garda osećala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogaćenja bio: sediš na čelu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije većinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu političke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbeđivala novac za Miloševićeve političke projekte, ali i politički uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radović, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveći “legalisti” među novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija 4. Nisu osećali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta večno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karić, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorović Kundak, Miroslav Mišković, Milan Beko, Marko Milošević, ubijeni Vlada Kovačević Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševića. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politički udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veći5. Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogućiću ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševića nije zanimao njihov politički uticaj, ali jeste
od 16 miliona nemačkih maraka; drugi za Velgoč na račun u banci Barklis banci London, funte u protivvrednosti 1,7 miliona maraka; treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 680 miliona maraka. Ote na ime kupovine 20% Telekoma šalje u European Popular Bank više od 540 miliona maraka i to da se podeli na tri računa, prvi za Netvest sekjuriti limitid na račun Paribas Frankfurt više od 12 miliona maraka. Drugi za Velgoč na račun u banci Barklis London, funte u protivvrednosti više od 1,3 milion maraka, treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 529 miliona maraka. BB COBU sumu koju je dobila na ime prodaje dela Telekoma šalje na račune nekoliko of šor kompanija koje se nalaze na Kipru, po 160 miliona maraka prebačeno je na Hilsej, Verikom i Braunkort. Suma od 350 miliona plaćena je istog dana na račun Kramdor investment menadžment, koja je osnovana na britanskim Devičanskim Ostrvima. Predstavnik BB COBU naziva firmu Krandor našom firmom. Nije poznato čija je firma Krandor i ko je uzeo proviziju od 350 miliona. Nekoliko meseci kasnije holandski Stet srpskoj of šor firmi MCC uplatio je 2 miliona maraka, namena nije navedena. Sumnja da su na tom poslu italijanski i srpski akteri zaradili nikada nije osporena, ali ozbiljna istraga vođena je jedino u Italiji 2001. 3 Tako su nastale legende o Tomićima, u Simpu i u NIS-u, o Mirku Marjanoviću, čiji „Progres“ jedino nije prodavao kineske igračke... 4 Pronalaze se računi van zemlje na ime Mirka Marjanovića, na ime kćerke Dragana Tomića ili pasoš države Belize, gde je Milovan Bojić otvorio račun kupivši državljanstvo za hiljadu dolara. Njihova greška bila je u rukovođenju načelom: zašto da se krijemo kad smo večni. 5 Među novopridošlima ima onih koji imaju i osobine grupa sa kojima se graniče. Mišković nije izmišljen za Miloševićevog vremena, niti je pokazivao političke ambicije kao predstavnici „stare garde“, ali je poslednje decenije napravio „Delta sistem“, koji je funkcionisao slično kao Karićeva kompanija. Milošević mlađi ili Tref pokazivali su karakteristike bogataša iz „sive zone“, čiji stepen legalnosti poslova je bio još sumnjiviji od onih kojima su se bavili tipični predstavnici druge grupe.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

3

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oplođuju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipičnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Mišković i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karić nastavlja da se koprca, a Marka Miloševića pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodične veze. Treća vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašću: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s političarima, ali one su isključivo tehničke: oni su političarima dobri ukoliko im povremeno uskoče s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s političarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, već na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe - tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i veće zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog čega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti6. FILIP CEPTER rođen je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek započeo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru započeo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naučio je nemački i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posuđu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posuđe“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovići su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošače u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Ističe da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuđa, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za prečišćavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bračni par Cepter vraća se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Janković i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi7, i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom četiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Đinđić obezbedio ličnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Janković nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, već samo sumnjičavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIĆ rođen je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu priča on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom
Zagrebacki „Nacional“ izvukao je Stanka Subotića Caneta iz anonimnosti, proglašavajuci ga za glavnog balkanskog duvanskog bosa i procenjujuci njegovo bogatstvo na pola milijarde dolara. „Srpska reč“, partijsko glasilo SPO, pokušala je da razbije mit da je moguće obogatiti se od prodaje šerpi, tvrdeći da je Milan Janković međunarodni liferant oružja, čijim poslovima se bavi francuska policija. 7 Jednom prilikom u Atini, Slobodan Milošević se zaustavio ispred „Cepterove“ palate i prokomentarisao grćkim zvaničnicima: “To je sve naše”. Domaćini su tvrdili da je „Cepter“ multinacionalna kompanija, izmedu ostalog, i grčka, ali Milošević je ostao uporan: “Ne, Srbin stoji iza svega toga”.
6

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

4

ispitivali nas s kim nam gazda saraduje. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. S jedne strane. pokojnog Vladimira Bokana. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. Imao sam i dva bescarinska magacina. kada ga je zagrebački „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišićem preko Crne Gore švercovao cigarete9. ali bez rezultata. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Milošević najčešće se misli na njegovog oca. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. Jula 1997. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. radio-stanicu i Internet centar. Iako nije služio vojsku. kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. Uvozio je perjane jakne za Robne kuće Beograd. dali su mi cigarete Makedonija tabaka. pravi nosilac bogatstva. Pravi razlog pokretanja afere su Subotićeve poslovne veze. parfemima. Čim je formirao vladu. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. MIA je potom prestala da radi. oktobra uništena. a 1990/’91. godine počeo je da se bavi i maloprodajom. drugi u luci Bar”. u novembru smo se sreli u Beogradu. Posao je obnovljen. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojičić Badža i Mihalj Kertes.NOMENKLATURA SRBIJE . koja je 5. Rekao sam mu da može da računa na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tiče preporoda Srbije. herbicide. tehničkom robom. Uvezao sam ih prema važecim propisima. A s druge. ubijen u februaru 1997. jedan na prelazu Đeneral Janković. u vreme protesta Koalicije Zajedno. Kasnije sam imao najveći lanac menjačnica u gradu. U Jugoslaviji je 1988. s premijerom Srbije Zoranom Đindićem: “Đindića sam upoznao 1997. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. Najveći udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. ako je verovati njegovom ocu. izgleda da je Subotić igrao značajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. metražu. Njegova firma. u Subotićev fri-šop na prelazu Đeneral Janković upala je godine policija8. Kazahstanu ili Jermeniji. bivšeg predsednika. ali to nije prošlo na sudu jer nisu imali dokaza. i u većini poslova se ne pojavljuje. gorivom. U Požarevcu je imao najveću balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. 8 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 5 . niko nije objasnio. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca. uspeo je da ostvari američki san u Srbiji i to sve. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. kafom. MARKO MILOŠEVIĆ je. Posle oktobarskih dogadaja 2000. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa. sa kojom sam u odličnim poslovnim odnosima”. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM letovalištu Marbelji. a firma je promenila ime u D-trade. otišao u Moskvu. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemačka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tiče se. otvorio pekaru i piceriju. aluminijumski prah za proizvodnju građevinskih blokova. hemikalije. počelo je “nošenjem gajbi u kafani”. opremljenu najsavremenijim tehničkim uređajima. Marko je bio član Kovačevićevog trkačkog automobilskog tima. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogućio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. biznismena jugoslovenskog porekla u Grčkoj. Slobodana. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. godine. MIA. Azerbejdžanu. U Francusku je otišao 1979. godine. izvozio tešku konfekciju. Rusiji. trgovinu cigaretama. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovićem. godine zaradila je oko milion maraka. podigao je zabavni park „Bambilend“. čiji je ortak bio Vlada Kovačević Tref. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanović. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. jedan u Ubu. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. a na jednoj slici vidi se službena značka MUP Srbije 01411910. Iako obe strane to poriču. 9 O navodima ovog lista u Crnoj Gori se vodila parlamentarna istraga. 1993. Subotić se potom dao na trgovinu. Đindić se sudario s praznim budžetom.000 maraka. drugi u luci Bar. Subotić je postao poznat javnosti.. Subotićeva radnica priča: “Sve su nas priveli. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. Optužili su nas da smo utajili porez na dobit. Stanko je tada otišao iz zemlje”. drugim svetskim proizvođačem cigareta. Kao vrlo mlad. direktor Savezne uprave carina. prodavnicu tehničke robe „Sajbernet“.

200 kvadrata (od čega je 658 bez dozvole). Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. 10 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 6 . Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. „Astra grupa“. U inostranstvu imaju 41 preduzeće. Svojevremeno glasinu o svom ranjavanju Marko Milošević je prokomentarisao: “Kada sam to čuo. Zoran na 2. Reč je. Karići su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan način. godini ostvarila najveću dobit u Srbiji zato što je na njene račune prebačen najveći deo prihoda „Mobtela“. da bi ubrzo počeli da se šire Dedinjem. a to treba iskoristiti za povećanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. to je moguće. njegova ćerka Danica na 1.NOMENKLATURA SRBIJE . pa guraju novokomponovani grb kao porodični i druže se s političkim i kulturnim kremom11. ali da me rani i ostane živ. Dok je zemlja propadala. smatra da tajkuni imaju vlast koja im odgovara i da čine sve da takvo stanje traje što duže. Nasuprot izjavama nje i Dinkića. ali nije tajkun ni oligarh. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada prećutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. da oni koji su se u Miloševićevom režimu obogatili neće polagati račune o načinu sticanja bogatstvu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM BRAĆA KARIĆ imaju brojnu familiju. Karići stalno gase i osnivaju firme. Bio je jedini gost iz Srbije na rođendanu Bila Klintona 1996.je u 2000. domaća privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujući naklonosti političke elite koja zazire od stranih ulaganja. Da me neko ubije.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). ali nije funkcioner stranke. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. a bio je i kandidat za predsednika Srbije. Vlast je uvek rado sarađivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karići. Njihovo bogatstvo će se i dalje uvećavati. Nije reč o sposobnim i darovitim preduzetnicima. a posebno „Astra Simit“. malo sam se uvredio. Verica Barać. ali nije državni činovnik. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet članova porodice Karić. o ljudima izuzetnog preduzetničkog duha. Niko ne zna šta tačno radi. a krivični progon braće Karić objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševića nastupila nova pravila igre.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. to je isključeno“ 11 Bogoljub je više puta rekao da su unuci braće Karić „strateški“ rađani u Americi. Mlađan Dinkić izjavio je. ističe ona. a potom ministar bez portfelja. Tokom 1998/’99. tako da izvorna „BK kompanija“ već godinama ne postoji. ako budu redovno plaćali porez. godine. c) pripada miljeu moći koji kadrira državne službe. Prema njenom mišljenju deset najvećih domaćih tajkuna. uglavnom u trgovini i građevinarstvu. Engleskoj i Kini da bi kada odrastu zauzeli političke položaje u tim zemljama.-ih „Kosovouniverzum“. makar dok se sve ne "privatizuje". Kanadi.100 kvadrata. okupljenih u Klubu privrednika. koji su zadržali status iz Miloševićevog vremena i u sadašnjim političkim strukturama12. 12 Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije. godine u Beograd dođe misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševića da oslobodi zarobljene američke vojnike. Dragijana Radonjić-Petrović. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. već o povlašćenim pojedincima. Bogoljub . Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim često ručao i igrao karte. Kasnije.. kao ministar finansija. Osnovali su 1970. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. trude se da dokažu elitizam. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivačkog kapitala. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. Već tada braća su stekla „mercedese“ i po kuću u Peći i Tivtu. a što se manje zna. utoliko je uspešniji. Doselili su iz Peći u Beograd. Njegov stav o odustajanju od istraga o načinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuće tajkuna Miodraga Kostića (M&V Investments). njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. Pomogao je da 1999. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. Iz nekog razloga..

Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogućio Miloševiću da posle prvih višestranačkih izbora SPS formira Vladu Srbije. Tahir je.5 miliona maraka. ali je podneo ostavku na mesto okružnog tužioca. kao okružni tužilac. Mihajilović mu je ustupio dosijea srpskih političara i privrednika. Hasanović je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovića. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. Njegov ugled kod bračnog para Marković-Milošević otišao je dotle da je bio među prvim kandidatima za zeta. Njen otac tugovao je što mu se kćerka udaje za Hasanovića. namestio Dušana Mihajilovića da 1991. Oženio je Srpkinju s Kosova. sa svom imovinom. kao šef kabineta predsednika SRJ. Rade Terzić. Uoči Osme sednice. avgusta 2001. tada. I dalje je na čelu uvozničkog lobija. Mihajilović mu je. godine iznese iz zemlje 12. Podneo je molbu da bude upisan i imenik Advokatske komore u Beogradu. Ispostavilo se da je kao viši tužilac izdavao naređenja Biljani Radovanović. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. “Lutra”. tobože uspeo da umilostivi Miloševića da ga pusti iz pritvora. Dušanu Mihajiloviću. a dolaskom DOS. Kao član Univerzitetske konferencije SSO Beograda. da osnuje Novu demokartiju. Protežira preduzeća iz Slovenije i uvozi njihovu robu. Ostalo je istorija i. Fadilj Hodža. Rukovodio je rotari klubom u Mihajilovićevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. s tim što je Mihajilović prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. primio velike novčane iznose za prikrivanje prijava protiv nekih mafijaša. Dušan Mihajilović je insistirao na ovom izboru. Tahir je. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. U akciji "Sablja" Terzić je priveden i zadržan u SUP Beograd. a njegovog kolegu iz kancelarije Gorana Ilića za javnog tužioca Prvog opštinskog tužilaštva u Beogradu. Marinu Gadžić iz Sreske kod Prizrena. Po nalogu Porodice predao je Republičku konferenciju Saveza omladine Srbije. nekome je još onda bilo muka od njega. LJILJANA NEDELJKOVIĆ. u kojoj postaje generalni sekretar. imao je važnu ulogu u ustoličenju Miloševića na vlast. na žalost. Zbog neviđene servilnosti. Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala raspolaže podacima da je Rade Terzić. Bio zamenik u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu. a Dušan Mihajlović je vršio pritisak na advokate da njegovu molbu ne odbiju. 13 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 7 . kao dečko Marije Milošević. To društvo. da su događaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Jedan od Hasanovićevih saradnika. kako bi prikrio svoje bogatstvo. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. niko ne zna. poklona Fadilja Hodže. Vodio je partijsku službu bezbednosti. skoro član porodice Milošević. blizak i s Mirjanom i s njenom kćerkom Marijom. Početkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanović bio uzoran Titov omladinac. Za vreme sankcija Hasanović je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. danas je advokat. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavičajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetničko društvo “Španac”. planirani upad u Vladu Srbije. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. Mihalj Kertes ga je uhapsio. naša svakodnevica13.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM TAHIR HASANOVIĆ bio je u vreme moći Mirjane Marković.NOMENKLATURA SRBIJE . ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. Od tada počinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. pod optužbom da je bio zaštitnik surčinskog klana. a Tahir je. Dušan Mihajilović postavlja ga za okružnog javnog tužioca u Beogradu. Tahir Hasanović kreće u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. Gavrilović. prema mišljenju mnogih. Kad je počela pljačka bivše republičke omladine pod vođstvom Dušana Mihailovića. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošću u razne afere: Perišić. Tahir Hasanović. javnom tužiocu Četvrtog opštinskog tužilaštva da se iz pritvora puste Dušan Spasojević i članovi njegove bande. drži značajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. i spektakularno oduzimanje ormana. koji su bili uhapšeni i deportovani iz Francuske zbog osnovane sumnje da su kidnapovali i pustili uz otkup od sedam miliona evra biznismena Miroslava Miškovića. Intervencijom Dušana Mihajilovića. Terzić nije zadržan u pritvoru. našao se među prvima. osetio “zahtev vremena”. trebalo je da nestane iz politike. međutim. Koliko Hasanović ima firmi na svoje i tuđa imena. zastupnik je preduzeća “Radenska”. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti.

bivši načelnik RDB MUPR Srbije. po nalogu "U kabinetu predsednika SRJ stvarana je paralelna DB Srbije". na početku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Koštunice. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. piše list i navodi da su "šef Koštuničinog kabineta Ljiljana Nedeljković i Gradimir Nalić. ali nije želeo da komentariše pisanja14 da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. a "finale gledamo ovih dana". drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. a ne republičkih organa. na montiranim sudskim postupcima. Gavriloviću je mesto zamenika načelnika DB nuđeno i na "nezvaničnim susretima u Institutu za evropske studije". “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljković”. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. Nisu očekivali takvu reakciju”. da će se sve raspraviti javno i da Koštunica neće dopustiti da se zloupotrebljava vlast. jedna od ključnih tačaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštuničinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovića sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome učestvovali i penzionisani. ali i aktivni pripadnici DB-a. stradali mnogi nevini rodoljubi. Gavra je postao uznemiren. rekao je funkcioner srpske vlade. Interesantno je da Koštunica nije znao da je u javnost puštena informacija o poseti Gavrilovića njegovom kabinetu. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i političkim progonom.NOMENKLATURA SRBIJE . Ljiljana Nedeljković me je ubeđivala da do toga neće doći. Potpredsednik Vlade Srbije. Skoro isti oni koji su kasnije učestvovali i u ubistvu Zorana Đinđića. Čedomir Jovanović rekao je na sednici Odbora za pravosuđe i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih čelnika DOS. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. desne ruke Frenkija Simatovića. u kojem su. U Koštuničinoj "kabinetskoj kuhinji" skuvana je ideja da Radomir Marković postane direktor Instituta za bezbednost. To su činjenice. Jula 2002. Vladimir Beba Popović analizirao je u magazinu “Status” kako je moguće da se istraga ubistva Momira Gavrilovića. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moći. Oni stoje i iza udara na republičku vladu. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republičke Skupštine koja ne odražava izbornu volju građana Srbije. i treće je da sam već u predistražnom postupku dala izjavu policiji povodom tvrdnji četvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da učinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. koji ne može da podnese što nije postao ministar policije. "Nedeljni telegraf" piše da se kabinet predsednika SRJ "uglavnom bavi načinima da se preuzme republička vlast". kako kaže. 14 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 8 . u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. Gospođa Nedeljković mi je nagovestila buduću sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. kao ministra policije. Kad su posle 5. Aprila 2007. Prema pisanju "Nedeljnog telegrafa". ali je znao da je Vlada bila slaba. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. saradnici Koštunice predočili su Gavriloviću i šemu kadrovske rekonstrukcije republičke policije”. Marković navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševića. uz predsednikovog savetnika Gradimira Nalića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Državne bezbednosti Momira Gavrilovića “skandal”. tvrdi list. Međutim. na kojima su učestvovali i supruga predsednika SRJ Zorica Radović i Laslo Sekelj. godine. a to što je sa Koštuničinom ženom. “Na dan kada je ubijen. jednog trenutka je briznula u plač izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hlađen’ u samici. Radomir Marković. ali je on "insistirao da bude načelnik". piše ‘Nedeljni telegraf’ i ubijenom nekadašnjem službeniku DB-a Srbije Momiru Gavriloviću nuđeno da bude "zamenik načelnika DB". oktobra počeli čistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. Ljiljana Nedeljković je obavestila Komisiju da se neće odazvati pozivu i da neće dati iskaz. a posebno posle ubistva Prike. Gavra je mnogo znao. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije predati Ljiljani Nedeljković. gospođa Nedeljković mi je poslala jednu knjigu. u kabinetu predsednika. učestvovali u kreiranju lažnih informacija". Ljiljana Nedeljković ga je posle žestoke reakcije republičke vlade lično zvala da se vrati sa odmora iz Belanovice i obrati javnosti. To se izjalovilo kada se bivši prvi čovek Službe našao u zatvoru”. Tema je bila bezvlašće nastalo posle 1945.

Onaj ko je Nedeljkovićevu naterao da Gavru zove. njega na stepeništu sreće kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vraćam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljković i Gavrilovića? “Postoje izjave Gavrilovićeve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljković odložio put u Beč i taj dan je ubijen. se ne uklapa. Predviđeno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. Grada Nalić i Rade Bulatović. Po zakonu. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. dužan je da pošalje svog zamenika. Aleksandar Tijanić. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljković. a skupštinski odbor nadzire. Momir Gavrilović je imao rezervisanu kartu za Beč kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljković i zahtevala od njega da otkaže let. svedočeći na suđenju za atentat na Zorana Đinđića. kao. makar su tako oni rekli. godine bio običan operativac (ili vozač) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. umesto obrnuto.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stanišića. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske političke prilike. već po ustoličenju. Janjušević se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. ko je odmah do njega. Od septembra 2007.5 miliona dinara. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmoćniji. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. preko “Blica”.NOMENKLATURA SRBIJE . a nije poslao ni svog izaslanika. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slučajno? Kasnije. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Takode. i usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. šef poslaničkog kluba DSS. taj je znao da će biti ubijen. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. Član Odbora za bezbednost Aleksandar Čotrić otkrio je da mu je rečeno da BIA nikada neće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 9 . Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. spremao puč u policiji i DB-u. od državne televizije. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. do marta 2008. ali to dosad nikada nije uradio. do Slaviše Lekića koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanića da se. Dodatno me u ovom uverenju drži i činjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puča. On sam. ZORAN JANJUŠEVIĆ je 1992. Sin Ljiljane Nedeljković. do tada medijski savetnik. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljković da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. Gavra odlazi kod Koštunice. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudić. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. koji je opstanak vladajuće koalicije uslovio zahtevima da Milikić obavezno putuje sa delegacijom. Tako je i bilo. Posle tog sastanka. ko odlučuje. Posebna priča su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. Press je utvrdio da je Milikić kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. između ostalog. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžića. koji nije član DSS. Kako je Zoran Janjušević iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Đinđića? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. Šef BIA. Šef BIA Rade Bulatović izlazio je pred odbor godišnje. samo osam godina kasnije. Ratomir Milikić (29) koji je 2008. ni drugu. ovaj ga ne prima. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. Saša Vukadinović. službe su podređene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. jer ga predsednik zove na razgovor.” Nezadovoljstvo političkim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. a ko presuđuje”. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljković.000 dinara. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan čovek iz Koštuničinog kabineta znao da će se Gavriloviću desiti to što mu se desilo.5 miliona i napravio telefonski račun od 800. a ako je sprečen. bio je samo dodatni razlog. a šefovi vojnih službi nikad.

klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. Akcijski fond ima 16.1957. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksića je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). b) trgovinski. Miroslav Mišković ("Delta"). predsednik ACMER-M doo Najveći akcionar Neoplante. Hotel je prodat po 9. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. Najveći ugostiteljski objekat u šabačkom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosiće i Izvršni odbor: Miodrag Babić ("Hemofarm"). Toplica Spasojević ("ITM") i Dragoljub Vukadinović ("Metalac"). godine prodat je za 25 miliona dinara. koji čine 3 fabrike ‘Pionir’-a. uključujući i na Adi ciganliji.965 akcija. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slučajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju građana članarina je 100. sa 100 soba i 5 restorana.03.67 puta nižoj ceni od tržišne. godine. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10.000 evra. godine Aleksić osniva „Alco banku“. ČLANOVI MIROLJUB ALEKSIĆ.03%. MIROSLAV ATELJEVIĆ. a 1998. i d) hoteli: ‘Izvor’ (Aranđelovac). a zatim i u hotele. Zoran Drakulić ("Ist point"). neko skupo plaćao članstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbeđeni kroz komorsko udruženje. „Amazis”.554.Aleksić Company“. do hiperinflacije 1994.9% udruženi mali akcionari Neoplante. a njegov vlasnik Aleksić i direktor Denić predstavljali su dva kupca samo formalno.000 kvadrata. koga čine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. „Alco Group“ danas ima četiri segmeta: a) proizvodni. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Čupić (Hipo Alpe grup). trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. a u planu je još hotela. predsedniku Borisu Tadiću. godine radio je u PKB banci. godine sagrađen je u centru Šapca hotel „Sloboda”. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. ‘Amasis’ iz Beograda.000 evra mesečno. Aleksić osniva i svoju „ALCO . U Neoplanti. čime su mali akcionari oštećeni za preko 1.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM prihvatiti temeljno reorganizovanje. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. površine 9. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod čudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. ‘Sloboda’ (Šabac). u kojoj 78.000 evra godišnje i 10.24%.700. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. a Aleksić ga je kupio za 383. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksića. Avgusta 2003. U vreme Ante Markovića. predsednik “ALCO GROUP” doo Rođen je 26. zahtev za novu procenu kapitala. smatra on. kada je socijalistički sistem počeo da se menja u kapitalistički. Mića Mićić ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). 1995. Zanimljivo bi bilo znati da li članovi plaćaju članarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. ‘Hissar’ iz Prokuplja. je firma Neoplanta zajedno. Slede godine investiranja u „Pionir“. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina. jer niko ne želi da ostane bez posla. Od 1994. Diplomirani je inženjer. u Vranju. već po knjigovodstvenim vrednostima.374 evra. sa 48.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. Prve četiri godine poslovanja firme. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. i na aukciji je učestvovalo samo preduzeće „Amazis”. premijeru Vojislavu Koštunici. manjinski akcionari Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 10 . a Fond PIO oko 10%. do 1998. pored smanjenja poreske osnove. rad sa komercijalnim i blagajničkim zapisima. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. Procena kapitala nije izvršena realno. c) građevinarski. na javnoj licitaciji kupuje preduzeće „Pionir“ u stečaju. Takođe bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. Prvi poslovi preduzeća bili su vezani za otkup ruskih potraživanja.NOMENKLATURA SRBIJE . Srbija bi.11% kapitala. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Đunić ("Eki investments"). a 21. i zajmom Republike Srbije. 1977. Zoran Obradović ("Petrobart").670 evra. društveni kapital ima 16.

pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. U prvom timu igraju samo igrači koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevićem. predsednik Holdinga Metalac. U Neoplanti Zajedno. pa u Pančevu gde je završio srednju hemijsku školu. Nenada Bjekovića. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija..51%. u trećoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. Školovanje je nastavio u Vršcu. Svoju većinu ACMER-M postiže na tri načina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. poker aparati . U Partizan su 1980. ruleti. već i mediji.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. Nebojša Vujović. ACMER-M će u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dođe do što većeg dela od preostalih akcija ili kada na drugi način dođu do većinskog paketa. Za ceo slučaj 2006. Bio je prvi na takmičenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji.. Obrad Sikimić. fonto. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine.-tih došli skromnog finansijskog stanja. Draginja Radonjić. Dušan Pavlović. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašćenje da ih zastupa na Skupštini. aprila 1951.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imaju 7. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). MIODRAG BABIĆ. auto škole. Ivana Ćurkovića i njihovih pomagača. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. koji deluju kao lovci. hot-lajn. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 11 . čiji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. neki suptilnije. Da li su pioni Zečević i Bjeković. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zečevića. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. kod Vršca. koji posluju u Srbiji. gde je završio prve razrede osnovne škole. u 31. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima.. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. upravi Partizana očigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. a da im niko nije rekao ko je dotična. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Rođen je 29. direktor Petrobart-Avia. iz praktičkih razloga . a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbeđenju. ministar Rasim Ljajić. finansijski direktor Minel trafo. Umesto navijača. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. a kada se pojavi državni paket biće jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. koja malo ili ništa ne koštaju.. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. sve su to delovi sistema Partizana. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “većinu” praktično čini samo 42% glasova. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzeće u vlasnistvu italijanskih građana Marka i Alberta Vakija. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videće se kad Partizan dobije vlasnika. Dušan Stupar. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. direktor M&V investments. Tako su stvorili privid većine u skupštini. Bjekovićevim zetom. u Zrenjaninu. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. a firma Neoatal 2. godine. Bojan Radovanović pomoćnik direktora Dipos. Radmila Babić. a danas poseduju velika privatna bogatstva. godini života. a “bez obeštećenja” pušta najtalentovanije fudbalere. direktor Diners Club International. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. 1974. Na čelo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. bingo. Manojlo Vukotić direktor “Novosti”.NOMENKLATURA SRBIJE . Dragan Vignjević direktor JP Elektromreže Srbije. još 1989. kod Višegrada. Miroslav Ateljević vlasnik AcmerM. Koreni Miodraga Babića vuku poreklo iz sela Dobrun. generalni direktor Univerzal Holdinga.da bi nejavno kontrolisali 166.255 akcija Neoplante kao suvlasnički udeo u Neoplanti Zajedno doo. građevinska preduzeća. Ratko Zatezalo. Prvi je u generaciji završio fakultet. Dragoljub Vukadinović. rent a car. U slučaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. Miodrag Babić je jedan od ljudi iz konzorcijuma. što je prevara i sukob interesa.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). otvaranje sumnjivih kompanija. odsek Organska hemija. ACMER-M ima 424. godine. Klub dovodi anonimna pojačanja. c) iz neobjašnjivih razloga. ili su to Nenad Popović.13% akcija. ACMER-M tako obezbeđuje prolaz svojih odluka. savetnik u Hemofarmu. sa 23 godine. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije.

Ovaj metod izmislio je Miodrag Babić: Hemofarm Vršac . nekad Miloševićev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije.. Nikola Stanković i Nebojša Vujović.Hemopharm GmbH. terete se samo Karići. Nebojša Vujović. Tadić ga je vodao po svetu. kum Radeta Bulatovića. a sada. “Masoni” i Oleg Golubović uložili su u akciju dovođenja Slobodana Vuksnovića na čelo DS pola miliona dolara. a Mlađan Dinkić zna za ovo. Jedan do drugog sjedimo Darko Pančev i ja. “Levis”. Uspeli su da pridobiju većinu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 12 . jadili samo Mobtel. poput Anđelića.. a on i Đelić jadili su Srbiju. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjeković napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. U istoriji srpskog kriminala najveći otkup za otmicu plaćen je za Miliju Babovića. pa je Đunić bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. nekad pomoćnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovića. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo.. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Đinđić kompromitovan.Branislav Anđelić. “Soni”. Za iznošenje para. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadića i direktor konsultantske firme Božidara Đelića . U “masonskoj” loži. Anđelić. 1999. Let iz Beograda u Glazgov. grobar srpske privrede.. u kome je Nebojša Vujović. Milija Babović. januara 2006. pare se iznose u SAD tako što Babić zaključuje ugovore sa Nebojšom Vujovićem. učestvuje udbaš iz SID. a onda i Hemopharm USA.. fakturama za ‘marketinske usluge’. Milija Babović…” “Predsednika Jelića i slavodibitnika Marića dočekali su vodeći ljudi OFK Beograda: Moma Minić. Ne čudi da je Srđan Đurić sa mesta baš Koštuničinog savetnika prešao za direktora TV Avala. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunović koji je 5. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se plaća iz Srbije. “Bata”. Babović je odustao u korist Karadžića. vlasnik FASHION CO doo Milija Babović je od butika “Atila” u garaži porodične kuće u Beranama došao do suvlasništva u “Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. Babićev eksponent. “Gorenje”. Tu je i “Hemofarm” čiji je direktor Miodrag Babić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 17. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi na suđenju pripadnicima zemunskog klana. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadić nije znao da mu je saradnik. Nebojša Vujović. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadića. generalni sekretar FK Partizan. “Armal”. Glavni titular TV “Avala” je Danko Đunić.. benzinske pumpe “Ciklon”. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi.” Slobodan Vuksanović je bio prijatelj Dragana Maleševića Tapija. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. Od 2003. što je treća funkcija. postao je prvi nadzornik. sa kalašnjikovim je “oslobađao” preduzeća. i izvesni Danko Mlađenović. Nisu SID-ovci. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. godine. “04. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivača ove televizijske kuće. kao “privrednika”. preko svojih konsultantskih kuća. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. pored Babića. on i Dragan Kopčalić primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”.” “Novi predsednik Partizana biće Milija Babović. U pljački Hemofarma. i 67% akcija “Banjalučke banke”). iako je još u junu podneo ostavku.. Babić i Đunić deluju kao braća blizanci. JUL-ovac. Oktobra 2000. pred meč. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovića i Vuka Bajruševića.. čiji vlasnik nije hteo da mu je proda. avgust 2007.NOMENKLATURA SRBIJE . a zatim podmetuno eksploziv u poslastičarnicu kod železničke stanice. Ključne ličnosti su Babić. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovića Legije isplaćeno deset miliona evra. Dragoljub Lekić.. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. “Gudjir” guma.. “Riplej”. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanović je pripreman za to. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. VIP rentakar. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševića Tapija. MILIJA BABOVIĆ. odmah posle glumca Mikija Manojlovića. Te pare predali su Legiji lično Žarko Zečević.

novinar Milovan Brkić. Aleksandra Tijanića i još nekih. Pored Andrije Draškovića. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanićem. koji je brojao glasačke listiće. kao direktor marketinga. sa Čukarice. Sin Stanišića bio je pilot kod Stanka Subotića Caneta. ali nikada nije radio u struci. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. Politički prostor nalaze u Koštuničinom političkom krugu. Zlatan Peručić. Od arkanovaca se čulo da su Baja Plavi i Andrija Drašković organizatori Arkanove likvidacije. koji je poslovni partner Nebojše Čovića. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševićev čovek za osetljive ekonomske transakcije. i tada je Baji pripao Veranomotors. kao Mlađana Dinkića i Žarka Zečevića. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u već postojeći obračun između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice. smer vazdušni saobraćaj u Beogradu. Predsednik je Unije poslodavaca. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. Dragan Malešević Tapi. direktor zooloskog vrta. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Marković.. 1997. a Milija Babović pokušava da nađe druge poluge moći. Jovica Stanišić. MILAN BEKO. i akcija je propala. pogotovo posle otmice Milija Babovića. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. novi vlasnik Verano Motors. Milan Beko. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. Maka je naručio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj.NOMENKLATURA SRBIJE . Pred 5. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlučili su da Slobodan Vuksanović ide kod Momčila Perišića. i vozi njegov avion. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. trideset drugi stepen. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. što je kod pravih masona nemoguće. Cane je Željku Maksimoviću Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Matićevim avionom. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. da će ga osloboditi optužbe za ratne zločine. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Đunić. LADERNA Rođen je 1961. o kojoj Babović ćuti. Kada Cane je prodao avion. Miki Manojlović. zvanim Plavi. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjičenih za zaveru protiv Arkana. Kako do jeseni 2000. Baja Plavi sada je vezan za Čovića. godine Beko ulazi u republičku vladu i to predstavlja kao patriotski čin. Radomir Živanić. a i zbog nekih drugih razloga. glumac Dragan Bjelogrlić.. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da čuva Čovića. Završio je Saobraćajni fakultet. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 13 . Stanišićev sin zaposlio se kod Petra Matića. Željko Maksimović Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. Vuk Bojović. nikada nije bio formalni član neke stranke. Tada je došlo do razlaza između njih. Tu leži ključ otmice Milija Babovića. Na kraju su Dušan Zabunović. za Marfin fond (Laiki banka. godine nisu bili u stanju da sklone Đinđica. Slobodana Vuksanovića u masonskoj loži videli su pevač Vladimir Savčić Čobi. Plavi i Babović danas su neprijatelji. koja je trgovala proizvodima od drveta. Đinđić je ostao predsednik. u odmazdu. Milorad Vučelić. Škrbom. Srđan Nikolić (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. od Dragutina Zagorca. jer mu je iz Hrvatske bilo obećano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i mačeve. Kao suvlasnik „DiBek“. a Čovićev je najbolji prijatelj. Slobodan Radulović. u smislu objavljivanja podataka. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. godine u Herceg-Novom. i neku lentu. Dragan Malešević. Zagorac je. ali su zanemarili Gorana Vesića. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. osnovao je firmu „DiBek“. Svojevremeno Perišić je bio veoma blizak Koštunici. konkurentsku Mihajlovićevoj. Kole Kostovski i Željko Maksimović pristupili formiranju nove stranke čiji je predsednik Slobodan Vuksanović. a posle mesec dana. kuma Radeta Bulatovića. Kada je agencija zapala u finansijske teškoće. Radni vek počeo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišićem.. poput Milovana Brkića i Milorada Crnjanina. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Perićić izvisio. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. glumac Dragan Nikolić. Vuksanović je dobio zaštitni status. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. da bi se Maka sklonio na sigurno. Vuksanoviću dodelio treći stepen. koje su nekada nosile Ininu firmu. koji ima funkciju čuvara mača lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM rukovodstvu stranke. firmu Nebojše Čovića.. pogotovo kad se Stanišićev sin zabavljao s njegovom ćerkom.

koji ima oko 38% vlasništva. „Rapid“ i „Dimont“. Poslednja Bekova funkcija u Miloševićevoj vlasti je savezni ministar za privredu. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. vratio poslanički mandat JUL u Veću građana Savezne skupštine. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. Milan Beko je 18. Sličnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. Beko je 2005. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. kao ni Mišković desetak godina ranije. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. Najpre je učestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. a ne više od 50%. iako je 1997. jer nije platio 1. ali nisu uspeli. sa Miškovićem. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. Većinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio naročito interesantan. Od tada povezuje se s više privatizacija. objasnio je Lalović. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grčku banku gde su račune držale srpske of šor firme. Dankom Đunićem. Slobodan Lalović.5 milijardi maraka. bio je zvanično savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovića. ali nije se desilo ništa od toga. iza kog stoji Milan Beko.3 milijardi maraka. odnosno njegove firme DiBek. Komisija je u slučaju privatizacije firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. VLADIMIR ČUPIĆ. jer dobija zadatak da vodi kragujevačku „Zastavu“. što je u budžet Srbije unelo 1. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. u čijem su vlasništvu „DiBek“. Premijer Zoran Đinđić naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da neće biti konkurent većinskom vlasniku. Mali akcionari tog preduzeća dokazuju da su oštećeni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. Telekom je prodat za oko 1. Slobodana Radulovića. mnogo toga zna. ali taj slučaj obrađuje MUP Srbije”. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. preko “Primer C”. Na tom mestu se ne zadržava dugo. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrećama iz Atine u Beograd. Ni on ni Đunić. pokušao da preuzme “Merkator”. a zatim jeste kaznila konkurenta. kojom se navodno nije bavio. U februaru. jer se posle privatizacije često pojavljivao u ovoj fabrici vode. Olivera Savović. oktobra 2000. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. i oglasio da se povlači iz politike. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republičkog ministra bez portfelja. nije uspeo da pronađe strateškog partnera. ali se pričalo da je njegova uloga mnogo značajnija.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševićev bankar u prodaji „Telekoma“. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od ključnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim računima. preko fondova sa egzotičnih ostrva. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševića. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. “Pričalo da je on bio jedan od bitnih učesnika operacije „Telekom“. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 14 . godine Beko bio srpski pregovarač u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grčkom Oteu. prinuđeni da se služe opisom “senka”. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. Dok se čak i o Miškoviću. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. o Milanu Beku nema mnogo informacija. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da će pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. iako izbegava javnost. Mišković i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. rekao je sekretar ove Komisije.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. zadužen za privatizaciju. nisu dugo ostali u Vladi. Krajem devedesetih. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). Na izborima 2000. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Slobodan Radulović. kao predsednik UO “Zastave”. odnosno da nisu vlasnici Rapida. Potom je. Pod njegovom vlašću obavljena je prodaja dela “Telekoma”. Milana Beka.

AD Građa je za samo pola godine prikazala poslovni minus. godine. Guverner Američke privredne komore u Srbiji. član U O Metalac ad. u čijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. Vladimiru Čupiću. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranačkog aparatčika Sašu Vitoševića. Nepodnošljiv pritisak političke oligarhije malo je ko mogao da podnese. godine pomoćnici ministra za privatizaciju Goran Petrović i Vladimir Čupić potvrdili su da će se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stečaju. U svom prvom obraćanju Dinkić je poručio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. direktori Vladimir Ćupić. Goran Pitić (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). Mirko Cvetković je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Đunić. rekao je Dinkić. Beograd. i potonja direktorka Katarina Tončić došli su iz ove revizorske kuće. pa je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 15 . dostave ažurirane knjige akcionara.. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. i ekonomista Nebojša Savić. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji način se može doći i kako sa može manipulisati akcijama. 2001. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahović (ministar privatizacije). i ja tu očekujem pomoć od potpredsednika Čupića. Poslovnog savetodavnog veća Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. moraju se pravno obrazložiti.. već je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. što je sukob interesa. samovoljom guvernera NBJ. CesMekon je za račun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Građa sa 31. to nije dosta. i rukovodilac u Deloitte & Touche. interne revizije.NOMENKLATURA SRBIJE . do decembra 2006. Dalje. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuće. Govoreći o akcionarima “Dijamanta”. Mlađan Dinkić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Vladimir Čupić je rekao da su preduzeća obavezna da Agenciji za privatizaciju. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuće Deloitte Touche. a uskočio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajića. Beograd. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Slobodan Milosavljević (ministar trgovine). I Siniša Mali. u kome je najveći poverilac bila Beobanka. Gordana Matković (ministar za socijalna pitanja). a treći izvor finansiranja će biti sponzorstva. koji je blizak Velimiru Iliću. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”.12. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa čela Saveza. bivši direktor za tendere. razmotrićemo mogućnost da javno preduzeće Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. I potpredsednici Saveza poznati su političkoj javnosti. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veći. Cvetković je od 2003. godine. pa Mirko Cvetković. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari.. potpredsednik Smučarskog saveza Beograda i član UO JSD “Partizan”. Član je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. funkcioner “Telenor”. Na čelo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog čoveka beogradskog skijaškog saveza. marketing. Jedan od njegovih najvećih grehova je to što je dok je bio na čelu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. Od maja 2003.d. tvrdio je Čupić. Dinkića. pravnih poslova. januara 2002. godine kao prvi čovek Agencije za privatizaciju učestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. Ali 4. koju je Agencija često angažovala. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. Od 2007. U Agenciji za privatizaciju skončala su najbolja srpska preduzeća.. likvidirane su 4 velike srpske banke. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić i TV voditelj Petar Lazović. poslova upravljanja sredstvima. do 2004. godine bio je član Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke.. među kojima i “Beobanka”. Goran Mrđa. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. kao i savetnik u agenciji. Novembra 2001. Sve promene u knjizi akcionara. banke (kćerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije).

Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Đunić. reprezentativac a kasnije i trener plivačke reprezentacije. prvo u Beogradu. Zoran Drakulić je rođen u Ljubljani 1953. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetković nije pokvario odnose sa Vlahovićem i društvom iz Ekonomskog instituta. i uveo je mladog Hamovića u strukture svih Republika SFRJ. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. gde je pohađao osnovnu školu. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. a zatim napustio taj ortakluk. Drakuliću. Za vreme njegovog vođstva Energodata je razvila prvi domaći sistem personalnih računara. CesMekon. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini međunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatičkog ogranka – Energodate. a bio je uključen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. Njegov otac bio je pukovnik JNA. U periodu 1989. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. Cvijetičanin. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. počeo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978.-1992.. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. odmah po diplomiranju. Niz poslova na početku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetković. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. Od treće godine živi u Beogradu. Labus. Kao akcionar i direktor. godine. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate međunarodnih potraživanja.NOMENKLATURA SRBIJE . što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. Iz ove ideje razvio se. i preselio se u London. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. Karijeru je. gde je imao intenzivne kontakte sa vodećim bankama i finansijskim institucijama. Zbog rata u Libanu. širom sveta. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 16 . Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. godine živeo u Sloveniji.. sa Zoranom Drakulićem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. Pitić. stičući iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. godine. Njegov otac bio je načelnik GŠ JNA. Od 1982. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoće i magistrirao je 1974. Neki pričaju da je za vladavine Slobodana Miloševića. Vuk je napustio Beograd. Nije čudno što ga je ministar Vlahović uzeo za svog zamenika.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Bogdan Petrović. ZORAN DRAKULIĆ. Po povratku sa Kipra. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu.-tih više transakcija. EFT. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. Bajec. 2000. savetujući centralno i istočnoevropske vlade o dugovima. VUK HAMOVIĆ nikad nije objasnio poreklo svog kapitala.. 1987. Početkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahović je bio asistent Mirku Cvetkoviću za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. 1978. godine. firmu za investiciono bankarstvo. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. a ni kada su napustili državnu službu 2004. Vuk Hamović živi u Londonu. na privatan račun njegovog oca Radeta Hamovića prebačeno 500 miliona dolara državnih para. kroz prebijanja dugova različitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. mada je dokument bio spreman. u 12 zemalja. napustio je firmu i postao saosnivač “Ist Point Holdings”. “Jugo-Arab”. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševićeve vlasti u Srbiji. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panića 1992. Savić. Mirko Cvetković je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezića. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. žitaricama. 1989. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. Reputaciju konsultanta broj jedan. Vuk je počeo da radi za “GML International”. poslao nalog direktoru Ćulibrku. Vuk je rođen u Beogradu 1949. do 1989. obojenim metalima. a otac je do smrti 2002. godine. Bio je uspešan sportista. TIM 011. na Kipru. Od 1968. odakle je pokrivala Bliski istok. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. u koji je Cvetković došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. koji je Hamović podržavao finansijski. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom.

2 u Srbiji. ministar pravde. do oktobra 2000. . Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (članovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. U Srbiji. i dalje je zvanično ostao na toj funkciji.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Rič u Londonu. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. za bagatelu.Prof. preko Geneksa.Nikola Šainović je meteorskom brzinom napredovao do čoveka br. . a oktobra 2000. u Moskvi. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. koje se odužilo preko godinu dana. ostvarivali su visoka primanja kao članovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). Čede Kneževića iz RTB-a). naftnim prerađevinama. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanović. umeo je da naplati svoju podršku Koštuničinoj partiji. Zoran Drakulić je bio uključen u politiku kroz finansiranje DSS. kupovao je po Srbiji. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. Atini.000 tona koncentrata bakra. . . da li je slučajno Šainović postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izručenju Hagu. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savićević (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kući do početka suđenja. Direktor komercijalnih poslova RTB. Ju-Point u Beogradu itd. jedno vreme čovek br. prof. Što se nuklearnog otpada tiče. nije se pitao kako je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 17 . Nije ništa gradio. profitabilna preduzeća. . tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. Krajem 1988. dr Rajko Vračar. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. Trstu. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. Radmilo Bogdanović.Kosta Prstić (kum prof. Obrena Joksimovića). Ist Point u Londonu. godine. svojevremeno je bio načelnik SUP-a u Boru. . otvara nove filijale: Vest Point. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. . . Solunu. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka.Ninoslav Cvetanović ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. RTB-u taj isti koncentrat. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodećim evropskim komercijalnim bankama. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. NIKOLA ŠAINOVIĆ. Milija Grujičić.Tomica Raičević je promenio nekoliko funkcija. dr Rade Čolić dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. Firma “Mark Rič” ponudila je kasnije. Klagenfurtu. do tada pred bankrotom. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. otvaranje privatnih banaka na Kipru.mr Miroslav Jakovljević. Bivši rektor. imao uticaj na početak. iz Amerike. Zoran Drakulić. Birklinu. dr Čeda Knežević je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. niti otvarao nove fabrike. odbio je da potpiše nalog. Ponovo se obraća starom partneru.Dr Filimonović iz Zaječara. tekstilom itd.Prof. Manje problema bilo je sa izručenjem Miloševića nego Šainovića. Rivieru i Glenkor u Njujorku. Njegov rođeni brat Raka Knežević (tast bivšeg ministra zdravlja. Vladan Batić. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. Miloš Perović i Zoran Drakulić i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Rič. Dok je nakon obaranja Miloševića bio u milosti DOS. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. pa je sredinom 1989. .Jova Milošević. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. . generalni direktor. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. u Račku.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM plemenitim metalima. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. kao potpredsednik DHSS. Što se RTB-ovih direktora i ostalih učesnika tiče: . ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. Nakon ovog posla firma Mark Rič. zadržao se na toj funkciji.Zoran Mladenović (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munđa”) postao je direktor marketinga RTB. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeća. 2 u Srbiji. već je. .NOMENKLATURA SRBIJE . Njegov šef partije. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. Kneževića i Šainovića) postao je pomoćnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do početka 2001). DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo.

preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. i svako ko im se pridružio iz DOS. a iz revizorskih kuća “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetković i Jelena Milenković. godine u Herceg Novom. Danko Đunić postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. godine. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Đunić je rođen 1949. Verovatno je Marko slučajno našao utočište baš u Kazahastanu. DANKO ĐUNIĆ. Đunić je kao revizor učestvovao u privatizaciji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 18 . ima banku na Kipru. Kao njeni vlasnici. spominju se Bora i Marko Milošević. Oni zarađuju. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. od Đevđelije do Banja Luke.NOMENKLATURA SRBIJE . Republici Srpskoj i SRJ.Seka Manzalović. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). “Beogradska banka’. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Tončić. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istočnu Evropu. Vladimir Čupić je direktor Agencije za privatizaciju. Sve ovo. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzećima. Kadrovi “Dilojt end Tuša” raspoređuju se na ključna mesta: Gordana Matković za socijalna pitanja. Firma Mark Rič je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. Ti isti ljudi. “Srbi su najveći neprijatelji srpskog naroda”. Kada je došla nova vlast. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. guverner Dinkić poslao je te 4 banke u stečaj. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao većinski vlasnik Trepče. Šainović i najvažniji članovi SPS.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zoran Drakulić za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). nakon uvida u poslovanje određene firme. . pod punom odgovornošću garantuje za uspešnost svojih klijenata. Šainović. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. ili bar pogone za preradu bakra. Osnovana je filijala Drakulićevog Ist Pointa u Beogradu. uz pomoć dr Miodraga Zečevića. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. kao “treća ruka”. na Kipru. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. Borka Vučić i direktori Jugobanke (među kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinović) odigrali su odlučujuću ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. Engleskoj. Đunić je za potpredsednka vlade došao iz američke revizorske kuće “Delojt & Tuš”. . Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). JUL i SRS. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Đunic nije se uzbudio. S pečatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Đunića. Švajcarskoj. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajači i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu.000 tona bakra (oko 6. Revizorska kuća. Očigledno nije bila u pitanju samo živa.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). Simbolično. Čak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. Goran Pitić resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grčke u trgovini sa RTB. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. Aleksandar Vlahović preuzima Ministarstvo za privatizaciju. predstavnik RTB u Moskvi). a Milan Beko počeo je rasprodaju srpskih preduzeća. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Za vreme Slobodana Miloševića. posle Glenkor i Ist Point. Miki Manzalović (do penzije. Vlasnik firme (Mark Rič) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. četiri najveće srpske banke (‘Beobanka’.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. U takve spadaju Milošević. Zoran Drakulić stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. supruga Mikija Manzalovića. Borka Vučić je kontrolisala banke. u Makedoniji. pod imenom Ju Point.

Đunić je prijatelj sa Miodragom Babićem. grobar srpske privrede. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. uz pomoć svog šuraka... Danko zaradi i od države koja plaća neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u čiju korist pakuje izveštaje. iz Đunićevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. Pava Zečević (sestra Žarka Zečevića). godine. Đunić je uspeo da osigura pozicije u svetu. koji je crna ovca po profesionalnosti. a pre svih Danko Đunić. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zečevića. dok je Danko Đunić počasni predsednik. u senci.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Jugopetrola Kotor’. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. koju je sprovodio Aleksandar Vlahović. tako što je kritikovao Miloševićevu vladu i odnosio državna dokumenta. Iz te filijale. Aleksandar Vlahović. Po dolasku DOS-a na vlast. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Đunićem. uz proviziju onome ko to sredi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 19 . pa su pitanje prosledili u Prag.. Mirko Cvetković. “Sartida” i “Zastave”. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . Aleksandar Vlahović i Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. hara srpskom privredom. pronašao strateškog partnera u američkoj firmi Diloit & Tuš. direktorom “Hemofarma”. u trenerci i sa tamnim naočarima. Beogradski “Diloit”. Skoro dve decenije. Đunić je zaključio da će mladi “stručnjaci”. na primer. Dankova supruga. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeća. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. takoreći bez uloženog dinara. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Đunića. a Babić i Đunić smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Ministar Vlahović poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeća svojoj bivšoj firmi. bio je dugo skrivan. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. ulazi u kafić “Ke pasa”. jer neko vreme lično nisam upućen u naše poslove u Srbiji. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeća koja idu na tender. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. godine. Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. Ekonomski institut je 1991.NOMENKLATURA SRBIJE .pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. kao i način na koji je to urađeno. Kao potpredsednik savezne vlade.. Ministar Bubalo primećen je. kao poznata istraživačka kuća. hapšenjem isluženih lopova. Način na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim građanima ne može se podvesti pod normalane načine bogaćenja ambicioznih pojedinaca. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. Siniša Mali. vojni deo Ade ciganlije. vodila je Akcijski fond iz Grčke i uvozila je skupu polovnu opremu. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. kako.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvećih svetskih firmi u 150 zemalja. gde je Veslački klub “Partizan”. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. željni brze zarade. Jedan od slučajeva sukoba interesa Danka Đunića je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kući. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. ali najveći ostaju pod okriljem države. To je način da se odbiju potencijalni kupci. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. Đunić pripojio sebi. Srbija nema izgleda da postane članica zajednice evropskih zemalja. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. Đunić je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeća po tako povlašćenoj ceni višestruko isplati. Vlada pokušava da zamaže oči evropskim izaslanicima i narodu. Te procene će biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. a tom timu priključio se Predrag Bubalo. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Đunićem srozava im ugled. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je počasni predsednik.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”.

pravno pitanje odgovornosti američke kompanije za štetu koju je učinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. godine. što znači da je Dodik i njen suvlasnik. Rođen je 14. Vukom Hamovićem. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuće “Boska“ u centru Banjaluke. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. a od svoje treće godine živi u Zemunu. godine diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. U to vreme. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. Vojinom Lazarevićem. Milorad Dodik je. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. navodno. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. nemačkih i drugih investitora. Aleksandrom Nikitovićem. smenjuje Pavlovića. Od samog početka svog preduzetništva. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeća. zajedno sa Draganom Đurićem. Baranin. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. i tako premijer državne i svoje pare čuva u svojoj banci. postane vlasnik većine srpskih banaka. Formalno . Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji.. banda gospodina Đunića uspela je da potpuno izoluje Srbiju. Zahvaljujući bandi Danka Đunića. Sve je prodavala i pokupovala Đunićeva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. Grupa advokata prikuplja ovlašćenja oštećenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. godine. kupujući tridesetak procenata državnog kapitala. Veterinarskog zavoda. koristio zajedničke prostorije kućnih saveta širom Beograda. Kao student. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog načina. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. smer mehanizacija. Zahvaljujući premijeru Koštunici.D. U januaru 1985. postupak bi unapred bio osuđen na propast. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. Đunićeva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i značajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju.. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. uz proviziju za gospodina Đunića. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujić. Danka Đunića. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. koje predvodi šef kabineta. nakon čega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. jula 1961. Tokom svog prvog mandata. Uspela je da je potpuno opljačka. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. pod pritiskom svog okruženja. da preda premijeru Koštunici kao Đunićev “znak male pažnje za pružene usluge”. godine u Derventi. Dragan Đurić će biti predsednik FK Partizan bar do 2010. 1984.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Đurić je rođen 1954. Aleksandar Nikitović. Dragan Đurić je stalno napredovao. Danko Đunić je Aleksandru Nikitoviću predao dva miliona evra. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 20 . 1978. koji je postao prepreka da Đunić. postavio je advokata Branka Pavlovića za direktora Agencije za privatizaciju. Vlada Srpske drži na računima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow računa. godine. BRANISLAV GRUJIĆ. Grupa srpskih intelektualaca odlučila je da u SAD pokrene postupak protiv američke revizorske kuće “Diloit & Tuš” iz Njujorka. Đurić je vlasnik “Zekstre”. koji bi najstariju revizorsku kuću na svetu naterali da utvrdi odgovornost počasnog predsednika njihove firme u Beogradu. Osnovnu školu završio je u Nemačkoj. u 24. postao suvlasnik “Agroprom banke“. kompanija. sa svojom mafijom. DRAGAN ĐURIĆ. Đurić je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovića i Radomira Živanića. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. “Nolita”. Nema ruskih. “Šumadije”. Usavršavanje je odmah počelo učešćem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. Sa svojim šurakom Žarkom Zečevićem Đunić je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujić (rođena Dedijer). Branislav Grujić je Beograđanin. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. počeo je privatni posao u Staroj Pazovi. godine. Ubrzo. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Međunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA.NOMENKLATURA SRBIJE . ali zbog uticaja Đunića i Vojislava Koštunice. osiguravajućih društava i sportskih klubova.

. i zaobilazeći nezakonitosti. prva velika transformacija je 1997. nigde ne piše da opunomoćenik može prodavati akcije na berzi. kako bi se zaštitili mali akcionari. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veći iznos od onog koji je isplaćivan malim akcionarima... a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujić. otisnuo u privatni posao.ilegalna. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašćenje potpisano s Vaše strane. rekavši da su na zlonameran način plasirani podaci iz Bele knjige. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomoćja’. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. godine. slučaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuće “Stockbroker”.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kući: “U tom. koji su pretrpeli štetu: “. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. Mali akcionari su u septembru 2003. godine krenuli u akciju. isplaćivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. u prostorijama kompanije o čijim se akcijama radi . a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep. sa nekolicinom istomišljenika. saopštivši da nije nadležna. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. Grujić ističe da ga je tržišno otvaranje Rusije. Od tada se. pitala sam Ivonu Petović da li će mi isplatiti razliku. Kompanija je ubrzo postala značajan partner mnogim svetskim velikim firmama. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima. Znajući da akcije vrede više.. Brokerska kuća “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomoćja.. Posle formiranja sopstvene firme. regularno sudski overenom ovlašćenju potpisanom s naše strane. jula 2003. godine. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. trgovano je na aukciji 07.NOMENKLATURA SRBIJE . čiji je jedan od osnivača i generalni direktor Arkadije Blank. koja je bila zadužena za kupovinu akcija.. posle prvih preduzetničkih koraka dok je još radio u Jugodrvu. koje glase na moje ime. Brokerska kuća ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. Ona je danas postala značajno ime u svojoj delatnosti. i da iza njih iz ličnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrović. da je protivzakonit.d. počne stvaranje nove firme. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. nalog za prodaju je dao Branislav Grujić.. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi.. podstaklo da. predstavnik službe za kontakt s javnosću je putem telefona osporio navode.. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujića.. Ona se samo nasmejala.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kuću s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizičkim licem. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. a Grujić i Blank postali su dva kopredsednika. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujić “prodao na berzi”. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujić nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. posle pada Berlinskog zida. Umesto mene. godine u Beogradu. tako kažete. Marta 2005. tj. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 1992. Zato je većina malih akcionara potpisala izjave. godine. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrović prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. koje je Ivona Petrović u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. 1994. Kad brokerska kuća primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. Mali akcionari nisu bili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 21 . “Grujićevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. pokazala se kao ispravna.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kući “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujića: “S akcijama preduzeća ‘Jugodrvo’ a. odgovorila je malim akcionarima. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. prodaji njegovoj ličnoj of-šor kompaniji”. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. da tako dođe do akcija mimo berze. i Komisiji za hartije od vrednosti. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujiću protivzakonita. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”.

uz golem rast cene nekretnina u kvartu. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. koji predviđa da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponuđača. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajedničkom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. dobio je povelju počasnog građanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. “Komtrejd grupa” je na američko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. Kao student. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. počeo je distribuciju prvih personalnih računara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. oktobra. zbog čega tri člana komisije nisu potpisala zapisnik. Stekao sam utisak da ga računari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan.NOMENKLATURA SRBIJE . a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. mi i “Pakom”. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slučaj Komisiji za hartije od vrednosti. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. budi sumnju u regularnost.000 računara za škole u Srbiji bio neregularan. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. u Srbiji osniva ComTrade Group. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimović izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. VESELIN JEVROSIMOVIĆ. godine u Nemačkoj. “Jugodrvo” nije prijavilo. čime je onemogućena licitacija. “Jevrosimović je (bivši) sportaš.1965. “Pakom”. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. Ista brokerska kuća odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujića i potom prebacila novac. 1986. Osnivanjem kompanije u Bostonu. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. kako nalaže zakon. stonog računara nema. Predsednik Komisije pročitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13. informacije u prospektu. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. budući da su dva člana Komisije bili osnivači brokerske kuće “Stockbroker” preko koje je Grujić sprovođeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. Na primer. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM iznenađeni.12. kao što određuje zakon. U slučaju “Jugodrva”. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. Predsednik “Komtrejd grupe” početkom maja boravio je u Bostonu i najavio da će u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. bile su nepotpune i obmanjujuće? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 22 . potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates.2006. maja 2008.. Com Trade Group brzo postaje vodeća IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistočnoj Evropi. Širenje te kompanije obezbediće i nova radna mesta za tamošnje lokalne stručnjake. a 1998. i da “Spinnaker New Technologies” poveća prisutnost u američkoj državi Masačusets. Veselin Jevrosimović. Veselin Jevrosimović.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole.. 5.01. kako je uobičajeno za poslovne ljude. Firma čijim se akcijama trguje na berzi. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. rođen 28.. “MP soft”. članice “Komtrejd grupe”.000 računara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. Za vreme Branislava Grujića. Na konkursu su učestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. već drugom licu čije ime nije otkrila. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujić bio predsednik Upravnog odbora. predsednik “Komtrejd grupe”. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. ne malim akcionarima. Na zahtev malih akcionara. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponuđač ispunio sve uslove konkursa. ne ostavlja utisak čoveka koji se ugodno osjeća za radnim stolom već u “akciji”..” 5. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama činjenica da su dve firme ispunile uslove.

u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanović “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplaćivana nikakva naknada”. ANDREJ JOVANOVIĆ. Do 1973. do 1970. godini. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naznačeno koja je original. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. LJUBIŠA JOVANOVIĆ. Antić je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. Bivši direktor „Marbo“. godine. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. U AIK banku prelazi 1985. i počeo je s radom 1995. General Krstičević. Za koliko novca su Amerikanci. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. Od 1968. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzeću „Anbo“. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. dve firme iz Lihtenštajna. dok po 25% imaju Bojan Milanović i Andrej Jovanović. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. Niš Rođen je 20. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. predsednik AIK BANKA ad. kod Novog Sada. Od 2000. i tri godine bio je direktor za investicije. pa ni državni ili politički eksponent. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovića za finansijske malverzacije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 23 . a raniji direktor Radosav Milanović. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). vrednim 10 miliona dolara. među kojima i opremanje Banskih dvora laptop računarima. kupili našu industriju čipsa. poput da smo mi zelenaši. osim fabrike u Srbiji. godini ostvario je profit od milijardu dinara. koja ima obrt od 2. kada je Krstičević počeo da radi u “M San grupi”. juna 1945. AIK banka je na dve bila prva. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne računajući one bez prava glasa). kojom rukovodi general Damir Krstičević.NOMENKLATURA SRBIJE . što je Borka Vučić jedva dočekala zbog problema sa likvidnošću. U 2007. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanović. Hadži Antića i Ljubiše Jovanovića. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). godine. AIK je liči na ozbiljnu banku. „Pepsi“.000 dinara. te da nismo banka. Tako. „Marbo“ ima fabriku u Bačkom Magliću. godine. godine. “AIK banka nije ničiji. To je potvrđeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. i to dve bitnije.000 ljudi. što je za 50% više nego u 2006. Raniji vlasnici. u čijem sastavu su 4 informatičke kompanije. među kojima i “King ICT”. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za učešće na tenderu bili loše postavljeni. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. je tajna. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. distribuciju i dostavu. godine bio je direktor u preduzeću “Moravica”. godine radi kao asistent za međunarodna tržišta u aleksinačkom “Fradu”. Radosav Milanović je i na čelu preduzeća „Anbo“. Ova industrija čipsa ima preduzeća i distributivne centre u Hrvatskoj. iako ima mali broj ekspozitura.5 milijardi dolara godišnje”. AIK banka je bila prinuđena da pristupi Beogradskoj bankarskoj grupi. 350 hiljada običnih akcija AIK banke sa pravom glasa. već investicioni fond”. a koja kopija! Mi smo bili najznačajniji pretendenti. a 1988. godine postaje generalni direktor banke. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. proizvodnju. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. Albaniji. naime ako je vrednost akcije bila 11. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanoviću. Od stranih jezika govori nemački. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. tvrdi Ljubiša Jovanović. ukoliko guverner NBJ Mlađan Dinkić ne da saglasnost na njegov izbor. već banka koja na zakonit i uspešan način vodi računa o interesima svojih akcionara. je svega oko 5% ukupnog broja. Ukupni prihodi u 2007. i to bez tendera. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. godine. Grčkoj. Nezvanično se pominje 210 miliona evra.

preživele Miloševićev pad. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodeće političke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. a poznato je da se član takvog odbora postaje uz ličnu izjavu. “investicije” će otići će na dubiozu! Socijalni Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 24 . Nebojša Čović i drugi. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. Većina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševićevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila članovi upravnog odbora. EU suspendovala povlašćeni uvoz šećera iz Srbije i Crne Gore. Ta zgrada trebalo je. Željko Mitrović i drugi. je iz dođoške familije u Vojvodinu. a zauzvrat finansirale Miloševićev režim. Miodrag Kostić pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. koja je u postupku likvidacije.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. Dakle. niti učestvovao u radu UO. njegove paralelne strukture i bračni par Milošević lično. MK Komerc (Miodrag Kostić). i promoteri Miloševićevog režima. povlašćenih kurseva razmene deviza. MIODRAG KOSTIĆ. Krmivoprodukt (Dragoljub Marković). Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševićeve diktature profitirale od neformalnih monopola. Novokabel (Đorđe Širadović). Zepter (Milan Janković). prema podacima NBJ. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. C-market (Slobodan Radulović).-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlović). FMP (Nebojša Čović). Dibek (Milan Beko). Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševićevog režima kao Mirko Marjanović. Pošto nije pozivan. U prvom talasu privatizacije. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanović). ili nad kojom je pokrenut stečajni postupak”. saglasnost. Kapital Banka (Đorđe Nicović). izmena i dopuna Zakona o bankama. “Nikada nisam bio član UO te banke. bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. ABC (Radisav Rodić). došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovića za člana Upravnog odbora. koja zastupa “AIK banku”. Progres (Mirko Marjanović). zaboravivši da je većina velikih srpskih šećerana već u privatnim rukama. rođen u Nikšiću. Mene je neko mogao da imenuje. Kostić je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. Dragan Tomić. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. Preko advokatske kancelarije Đorđa Sibinovića iz Beograda. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu počeo se baviti odžačarskim zanatom. neplaćanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. a onda se oteo i državnom kriminalu. prema uslovima tendera za privatizaciju. Miodrag Kostić. Međutim. kada nismo bili u likvidacionom postupku. naveo je dr Crnogorac. ona je samo obnovljena što svedoči i o moći njenog novog vlasnika. Simpo (Dragan Tomić). rekao je direktor Jovanović. Pink (Željko Mitrović). republički ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljević reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šećera povezan sa procesom privatizacije šećerana u Srbiji”. Toza Marković (Dmitar Šegrt). Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušće”). koji navodi da je vlasnik 82. Hemofarm (Miodrag Babić). U izveštaju se navode neki od Miloševićevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Mišković).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po članu 13. Jovanovića smo razrešili mesta člana UO i o tome obavestili NBJ. a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karić. list “Glas” je dobio pismo. juna 2001. pljačkao je samo po nalogu države. piše Tabloid. a da ja to ne znam”. ratni profiteri. Ove šećerane trebalo je prvo staviti u stečaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. glavni podupirači. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvaničen za člana UO neke druge banke. Po članu 41. Kao predsednik FK “Vojvodina”. Milan Janković. A direktor Jovanović je. uz menadžerski posao. Beograd. Milorad Mišković. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”.NOMENKLATURA SRBIJE . I najpovršnijem posmatraču političkih prilika u Srbiji 1990. Dmitar Šegrt. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. i dokaz da niste krivično gonjeni. Milan Beko. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da će investirati. Karić (Bogoljub Karić). Kada je. Ljubomir Mihajlović. MK Komerc kupio je tri velike vojvođanske šećerane. YU POINT (Zoran Drakulić). Poslednjih 20 godina. autobiografske podatke.

ako su kako Kostić kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šećer od repe.. “Sada je šećer glavni izvozni artikal Srbije. “Dunavka”. NLB banka i AIK banka. Ima osnovane sumnje da smo neki šećer kupili od EU po povoljnijoj ceni. koji je skuplji od šećera od trske. Ova vest nagovestila je mogući skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. Bilo je očigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajući način da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. Nije teško pretpostaviti da se šećer uvozi i za srpske trgovce. zato što se potencijalni investitor suočio sa činjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagrađeni. Među najvećim poveriocima su “Invej”. Članovi vlade požurili su da demantuju Labusa. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o čemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šećer koji se izvozi u EU proizveden u domaćim šećeranama. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. Veselinov je zaboravio. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. pa je u ovo sremačko selo poslao mašine i obezbeđenje kako bi mogao da povadi repu. Neposredno pre Kostićeve priče. Dragan Veselinov. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šećera. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj količini . podgoričke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šećera u Crnoj Gori. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je Kostić pokazao veliki interes i za šećeranu u Kovinu. prepakovala ga u kese od kilogram.NOMENKLATURA SRBIJE . onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. koja je već bila prodata na javnom tenderu grčkom vlasniku. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 25 . Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. godine uvezla 28 miliona kilograma šećera. što je stavilo šećer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. Postavlja se pitanje kako je moguće da Srbija svoje potrebe za šećerom podmiri sa četvrtinom godišnje proizvodnje. Niko od naših zvaničnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domaćih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih političkih partija koje gube tlo pod nogama”.45%. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šećera sa zapadnog balkana u zemlje EU. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predviđenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šećerane. U takvoj konkurenciji zelenaša. i onda izvezla.” Međutim.. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. I Hrvatsku je potresla “šećerna afera”. između Srbije i Crne Gore. ministar poljoprivrede. “Delta agrar”. rekao je Labus. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da će Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraćeni preferencijali EU za izvoz šećera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvođanska šećerana uvezla šećer u vrećama. i pošto nemate zajedničku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja moćnicima u EU. Veselinov će izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šećera u EU obične glasine. kada je “Sablja” sekla kriminalce. Miodrag Kostić odlučio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što će sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu.000 tona šećera. Milan Prostran. Stečajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. kao što se i Miloševiću redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o istraživanom. koji imaju toliko šećera da ga izvoze u EU. tvrdi da Kostić kupuje najbolje šećerane u Vojvodini. “Šećerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. jer tamo proizvodnja šećera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM program za zaposlene (Kostić je obećao da nijedan radnik njegovih šećerana neće biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. “Žitomlin”. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šećera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. Ministar Milovanović priznao je da je iz Srbije izvezeno 180.

Posle godinu dana. a osnivači su Vladan. Fond za razvoj Republike Srbije. Koletov kum. bio direktor Pime. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih računa.5 miliona evra. vođa veterničkog klana Nenad Opačić. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. Posle kupovine akcija dva preduzeća postala su vlasnici po 13. plaćeno je 41 milion. na račun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. opremu i telefone. Tokom 2002. preduzeće Pima kupilo je akcije Toze Markovića. 13. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostić. Odluka o trećoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimić. predali su Toletu Karadžiću fudbalsku organizaciju Vojvodine. predsednik ABB AUTOMATION. dok je novac u korist preduzeća Skvadra i Pima uplaćen kao avans za robu. To je bio najveći argument zbog kojeg su ga smenili 2001. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matković. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanović. predstavnik SCG Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 26 . NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra.05%. grčka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića. Kupci su bili preduzeća Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beča uloživši po 2. bivši direktor Hajduka Rodić MB Radomir Čurović. i koriste zajednički poslovni prostor. Iza te “likvidacije”. Preduzeće Skvadra registrovano je 1999. a deo krajem 2002. Kada je tokom 2005. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije.000 evra i dve uplate od po 600. Skvadra. Firma Elim iz Beča osnovana je 1995. Proverama je utvrđeno da je firma Koprom iz Beča u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. Početkom 2003. sedišta preduzeća Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. Proverama je utvrđeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potiče sa britanskih Devičanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. a Srbija poseduje 13. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. vlasnička struktura Nacionalne štedionice je takva da četiri privatna preduzeća postaju vlasnici 37% akcija.2 miliona dolara. VOJIN LAZAREVIĆ. Principal export-import i Dajners klub. GORAN MALBAŠIĆ. i 2006. septembra 2002. preduzeće Dajners klub. registrovane na britanskim Devičanskim Ostrvima. Međutim. Koste Glavinića 8a.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Tomislav Karadžić povlačio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. MMF. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Iz Novog Sada on je povlačio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivanišević.83%. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarević i Vuk Hamović postali pojedinačno vlasnici najvećeg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. Novac su dobili Dajners klub i Principal. Olivera i Vojin Lazarević. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Morača… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igrača Vojvodine. Istog dana. a država koja je svoj udeo uvećala na 37% prodajući 2005. došlo je do sekundarne prodaje akcija.67% akcija. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odlučeno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. direktor Srboljub Antić. gde je račun imala i Nacionalna štedionica. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsić (danas predsednik OFS Subotica). U januaru 2003.NOMENKLATURA SRBIJE . Najveći kupci akcija bila su četiri preduzeća iz Beograda. koji su uložili 6. kao direktor je upisan Stevan Aksentijević.2 miliona evra i 1. Ta četiri preduzeća imala su račune u banci Euro aksis. Pima. zatim. koji je do 1998. a vlasnički udeo države pao na 10. godine. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamović. Sve četiri uplate izvršilo je preduzeće Koprom iz Beča. Firma Pluto international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. Rusija Šef ekonomskog tima Koštuničine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popović Savetnici Olivera Božić. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva.000 dolara. Osnivač preduzeća je takođe firma sa Grenadirskih Ostrva. Preduzeće Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. Preduzeće Pima registrovano je 1995. a uplata je vršena u septembru 2003. gazda kulskog Hajduka Džomba. udeo četiri preduzeća koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26.88%. Moskva.

direktor Branislav Grujić. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rođeni brat Vasilija Mićića. Ohrabren nastupom svog gazde. Vasilije Mićić postaje vlasnik najvećeg preduzeća za izgradnju puteva na Balkanu. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” rade na izgradnji autoputa Beograd . a sa 3. skočila je više od 100%. direktora Jarakovića. koja je od početka godine u vlasništvu užičkih Puteva. narodu odmah oči porastu. jadnik. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 27 .d. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašić. bre. gde je postao najveći akcionar. Praćen direktorom preduzeća “Putevi Užice” Draganom Jarakovićem. „Farman” Moskva. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prof. a u kojoj rade njegovi sinovi. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Povećanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju.NOMENKLATURA SRBIJE . „Deloitte and Touche” SAD. potpredsednik Goran Malbašić. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jaraković. „Sve to može da bude tačno“. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinči i Bujik. Privredna komora Srbije. Vasilijev rođeni brat. Oktobra 2006. Da li će menadžment pristati na većinskog vlasnika. Podrugljivi smešak njegovog podređenog. Ako nisi ti. Pa taj Dinkić nema pojma ni o čemu. Stav kompanije je da povezivanje sa jačima nije loše sa stanovišta budućnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazećoj konkurenciji. dr Stojan Jevtić. oteraću ga u politički podrum i to mu slobodno prenesi”. Akcije firme naglo su skočile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sočiju vrednom 100 miliona dolara. direktor Radoje Stefanović. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. “Šta je toliko čudno što sam ja bogat? Čim neko u Srbiji zaradi pare. Ako ja krenem da se bavim politikom. prvi se zapitao Mlađan Dinkić. ti hoćeš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkić platio da me napadaš? Što napadaš mene. govori da je Srbija tužna zemlja. vodovode. uvreda po uvreda. i opaska “ma šefe pusti novinara.. predsednik Branko Terzić.. koja takođe radi puteve. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Peščar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. i na desetak deonica širom Srbije. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkićem. predsednikom Srbije Natašom Mićić. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. mora i on od nečeg da živi”. „Clyde&CO“ Beograd. Mića. Mićić je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. za dva dana oko 15%.” Psovka po psovka. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sočiju. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. kanalizacije i gasovode. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nađe u rukama novog vlasnika. u napade se uključio i njegov podređeni. pa Bogoljub Karić je bogatiji od mene!”. Vasilijem Mićićem.000. razdrao se Vasilije čim mu se novinar Kurira predstavio.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrović”. direktor “Puteva Užice” Dušan Jaraković: “Pitaš odakle Vasiliju Mićiću tri miliona evra za “Ratka Mitrovića”? Pa. “Šta. deluje kao gospodin. direktor preduzeća “Jedinstvo” iz Užica. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. Menadžment kompanije na čelu sa vlasnikom Vasilijem Mićićem. energetski stručnjak Dragoljub Vukadinović. VASILIJE MIĆIĆ. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. On je uspešan čovek. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. „Metalac ” Gornji Milanovac. „ABB Automatizacija” Moskva. student na London School of Economics MIĆA MIĆIĆ. on gradi puteve. Mića. Vasilije Mićić. a “Jedinstvo” izrađuje termo i hidro izolacije.. direktor je užičkog preduzeća “Jedinstvo”. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. menadžment užičkih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. neprekidno se unoseći u lice novinaru Kurira. kao podizvođači austrijske “Alpina Majreder”. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. a akcija Putevi iz Požege. Dok ne progovori. “Ko su braća Mićić i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”.Novi Sad.. spajanjem građevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” niskogradnje.

. „Vinči je tu ozbiljan kandidat. istovremeno. iako nam je Rusija dala mogućnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrović ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. Putevi Užice učestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. a ako se mora.. uprkos povlašćenom carinskom režimu za Srbiju. ima sopstvene kamenolome.000 radnika.. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovića. Mićić je.. Alžira. za šta je prošle godine plaćeno oko 2. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. zbog toga što je Vasilije većinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradničke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). betonjerke. Kompanija uglavnom obezbeđuje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. Nije nikakvo iznenađenje što je Koštunica Željku Mitroviću. kaže Jaraković i napominje da je vlasniku Vasliliju Mićiću teško je da donese takvu odluku. „Metalac“ Gornji Milanovac. iako imaju ponude iz Dubaija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Horgoš-Beograd-Požega. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je već u predstavništvu u Rusiji. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. nek nas i kupi“. ŽELJKO MITROVIĆ. godine. „PSP Farman“ (Branislav Grujić). a slede ABS holding (Nenad Popović).kompanija „JCS Koks“. Učinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stečaj u „Rekordu“.. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija.naftna kompanija „Lukoil“. a u sektoru trgovine „Delta“. vlasnik. udelio za dalju prodaju tri-četiri nacionalne televizije. „Rekord“ Rakovica .moskovska kompanija „Harvinter“. kaže Jaraković. Poduhvati u Rusiji počeli su još 1992. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sočiju. HTP „Putnik“ . u vlasništvu nemačke „Štade“. a tek oko 6. Libije.5% robe široke potrošnje.5%. nekoliko regionalnih i lokalnih. a upućeni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Janković Cepter. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . Program “Pinka” je srpski Nešvil. i radnici „Goše“. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra. kao nacionalnom dobru. koja je vlasnik 42% akcija užičkih Puteva. dok voće i povrće čine oko 7.14 milijardi dolara. Vlasnik je najveće medijske korporaciji u Srbiji koja uključuje televizije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 28 . i desetak radio-stanica. vode „Hemofarm“. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. Mićić koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. Kompanija je posebno usmerena na Soči. Priželjkujemo njegovu pobedu. i na koju je preneo poslove i opremu. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte.. Vasilije Mićić je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. „Termoelektro“ . U isto vreme.NOMENKLATURA SRBIJE . Najveće stavke su sirovine i repromaterijal. na međunarodnom tenderu dobili su užički Putevi. a sa njim i imamo predugovor o izvođenju radova ukoliko dobiju koncesiju. „Putevi Užice“ (Vasilije Mićić). „Goša FOM“ .finansijska korporacija „Metropol“. asfaltne baze i transport. Van građevinarstva. Užički Putevi su jedna od najuposlenijih građevinskih firmi u Srbiji. prema podacima PKS. „Glavna ograničenja jesu resursi i kapaciteti“. u koji će narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. „Fadip“ Bečej moskovska kompanija „Metaloruan“. „Target“ Bačka Palanka. U Rusiji.kompanija „Viza“. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. Na građevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. Ako je već bio od poverenja Miri Marković i Bebi Popoviću.

A nije ni smeo! Svi njegovi drugovi i poslovni partneri dobili su metak.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Pink“. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. Karijeru je počeo kao basista grupe „Oktobar 1864“. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. a otvoriće veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda. Koštunica je tu bio od reči. Prodavao je naftu i oružje. Samo su obični. on je bio uticajniji i bogatiji. čije su zvezde tada bili Kleopatra. kao nacionalno dobro. To je Lupšića preporučilo još više za poverljivog svetskog čoveka Vlajka Stojiljkovića i Radeta Markovića. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. a da će mu se to kasnije nadoknaditi. On je ostao u Beogradu kao čuvar njihove zaostavštine. Zapalio je studio. Ružičasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki način uvuče. ako Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 29 . i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljković) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. Beba Popović je organizovao je sastanak Željka Mitrovića. Za razliku od njega. iako je. producirao je film „Anđeli 3“. Cecom. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. „Pink BiH“. On i Mitrović su bili rivali oko Mire Marković. Svejedno mu je bilo što je u međuvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. Nije Aleksandar Tijanić baš neupućen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. pošto su Milošević i Mira Marković pokrali izgubljene lokalne izbore. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. A Željko Mitrović. koje će ličiti na opozicione. već i ojađenih srpskih duša. Nije iznenađenje što je. Željko Mitrović nije samo gospodar srpskog neba. muzičkom urednicom kompanije „Pink“. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domaće serije. Mitrović je na čelu patriotske estrade. Što je Srbija postajala razrušenija i opljačkanija. kuće. On gotovo i ne zna u čemu je učestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. od sramote. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoće. kulturni.NOMENKLATURA SRBIJE . Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. Tijanić je izgubio. Niko sa malo pameti. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. kao nagrada Lupšiću. Zoran Đinđić je pobesneo. Bio bi čak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da će da puca na neprijatelje. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. Aleksandar Lupšić je sa Manjom Vukotićem pokrenuo “Blic”. Trebalo je unapred naoružati buduće zaraćene strane. Čovek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. Tijanić se pokolebao. taj Lupšić radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Beču. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. bili su dovoljni samo pare. Iz braka sa Hani Mitrović ima dvoje dece. Milana Beka i Milorada Vučelića. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrović. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema čemu da se nada. Kad je načuo za to. dilema i sumnji sprečava u uspehu u životu. Vidovita Zorka. Boris Bizetić i Ruška Jakić. koji sa Čumetom asfaltira puteve po Srbiji. inače uglavnom gledaoce “Pink”-a. Mira Marković mu je rekla da je najobičnija pička. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. Njemu. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. pa je Lupšić stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Đinđića kao mafijaša i švercera cigareta. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšića.. uključujući i ratnog ministra Aleksandra Vučića. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovića. nalazili se oni na ovom ili su već na onom svetu. Željko je tako postao Veliki Željko. Pošto je sa Arkanom. Uličarska bistrina.. koji nije bio njegov. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanović zapeva u bečkoj Operi i probije sankcije. Mitrović je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. na kome je odlučeno da Lupšić isplati Mariji Milošević pet miliona maraka za TV “Košavu”. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. U vreme višemesečnih demonstracija ‘97. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. avioni. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. Ne treba precenjivati Željka Mitrovića. Iz svoje ružičaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. Mitrović poseduje izdavačku kuću „Siti rekords“. ali verovatno jeste neke druge. nego režima Slobodana Miloševića. Iako se natčovečanski trudio. takođe ima dvoje dece. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševića. Željko Mitrović je zgrabio “kalašnjikov”. U bivšoj Jugoslaviji. Kad mu je zatrebalo još para. i fabriku žvaka.

u rano jutro. požar u televiziji Pink. televizijom Pink i Željkom Mitrovićem. A Željko je investirao u njega. Nebojša Čović je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrović.”.. Milan Beko. a Željko Mitrović omiljen u podmlatku njene partije. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikačevića ondašnje vladajuće partije. godine. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. bio je dužan da pomogne i Lupšiću. Željko Mitrović je jeftino prošao. godine izbio je. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. urađene na osnovu nabavne. Tu se znaju stroga pravila igre. lično poslužuju. Po načinu na koji je osiguravajuća kuća “Dunav” postupala. Činjenice govore suprotno. godinu. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. Žarko Zečević. koje su želele da nesmetano vladaju. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo moćniji. a Željko Mitrović se našao u naručju . Iz sleda događaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. Planira da se izvuče. Da ne bude suviše sumnjivo. Željko Mitrović je krenuo da osvoji Holivud. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Marković. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov ključni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. Bila je to 1999. Posle Petog oktobra profesor Čedomir Čupić predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. Željko Mitrović je samo vešti “stilista”. čak i od Bebe. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. ali . uživo. godina. ili 800. osim Tijanića. Svi oni optuženi su za atentat na premijera Đinđića. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. Legija. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. sa Lupšićem i ostalim Miloševićevim ljudima (Danko Đunić). Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i počeo da gradi džinovska studija u Dobanovcima.1997. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. Šestog oktobra ujutro. ali nije Vlade Budale i ostalih. koji se u međuvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. Posle atentata na premijera Đinđića. 24. ma šta se desilo posle Miloševića. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronađene..i na građevinske objekte.000 nemačkih maraka. pa u tim hangarima proizvodi žvake. Željko Mitrović. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. pošto su postali preveliki za Srbiju. pošto ih niko. Osiguranje je urađeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. decembra 1999. Mlađan Dinkić. bili su to holivudski spektakli.NOMENKLATURA SRBIJE . bilo je jasno da sa naplatom neće biti problema. sa ugovorenim uvećanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. decembra 1999. Televizija Pink i Željko Mitrović. bivši miljenik bivše prve drugarice. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 30 .12. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. koje je. a javnim igračima su dati na lično korišćenje isključivo luksuzni stan i hrana. da ih slisti. koji je i “zemuncima” obećavao da će da ih vodi u Holivud. odrekao se Bebe. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuća potpisala polisu osiguranja sa osiguravajućom kućom “Dunav”. i Željko Mitrović pomalja se na površini tih “crnih fondova”. dobio na RRA lutriji. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitović. Petog oktobra 2000. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušićevoj ulici. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. Dušan Spasojević. Bagzi i Kum Luković.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ranije Mariji Milošević napravio TV “Košavu”. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braća Stamenković” Mitrović potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. ali na štetu građana.Koštunice. u studiju ove televizije. Kao i Đunić. A kad su dolazili Čume. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” češće je boravio Vlada Budala. Sa osiguranikom. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. 22. kao drage goste. Sada ne može više da plaća rate kredita. nije ni tražio u televiziji “Pink”. kao bespravno podignut objekat. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. pojavio se Mlađan Dinkić u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovićem. za koje ne mora da zna Koštunica. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. Pink televizija nije radila. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilično neopranih para. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara.

5 miliona dinara. Uobičajeno je u ovakvim slučajevima da se zapisnici i obračuni obostrano potpisuju. pa je naručila vozila Zemuna. Samo godinu dana pre bio je skromniji. a Ljubiša Buha Čume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojčuraka. Mitrović podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. gde je do tada bio pomoćnik generalnog direktora za finansije. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovića koji je zaradio otimajući od države i uz pomoć države. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. na kraju pljačkajući se uzajamno. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. pa je ta cena bila uvećana za 100%. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor..5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izrađene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane.” Milićevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. Srđanu Đuriću.nakon takozvanih oktobarskih promena. Veći deo novca koji je zaradio naplaćivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. Prethodno u zapisniku.” Bilo je to u oktobru 1998. godinu. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. deset kamera i druga oprema... godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. stručna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. Mitrović je ustupao glavarima. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. godine. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike.. godine .. Dakle.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža.1999. Uprkos tome što je ova oprema spasena. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera.. Mitrović se stavlja na raspolaganje Goranu Vesiću. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševićevih s vlasti. Ovu drsku pljačku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrećni slučaj. pa je na osnovu toga i utvrđena visina štete. Ima u dokumentu jedna rečenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona.”. piše da “Objekat nije pokriven uređajima za zaštitu od požara. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. Željko Mitrović će i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvećanoj od nabavne za 500%. notni zapisi.NOMENKLATURA SRBIJE . piše kako je “zbog veće količine zapaljivog materijala i visine studija od 9.. a da to ona “dva lica” nisu primetila. MIROSLAV MIŠKOVIĆ. godine. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar većeg obima”. Nakon požara od 22. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. Mitrović je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. iz kog će Željko Mitrović izaći bogatiji za skoro milion nemačkih maraka.12. Surčina i Batajnice. po rečima stručnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. sa povećanjem od čak 500%! Željko Mitrović je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvećao za 500%. Miroslav Mišković vlasnik je najveće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 31 . Već tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. u selu Bošnjanu. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. Mitrović je i opremu koju je uzeo u najam od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. kako je to predviđeno u osiguravajućim kućama. u delu “Razvoj i gašenje požara”. godine. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obračuna premije. Čedi Jovanoviću..do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. i Koštunica je zažmurio.5 miliona.. Prigovor su prihvatili članovi veća “Dunav osiguranja”. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. Potporučnik Milićev u izveštaju beleži kako su čuli da nešto u studiju “puca”. “osiguranje prenosivih uređaja.. Milićev beleži i nešto što bi osiguravajućem društvu trebalo da “bode oči”.”. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zaključenja osiguranja pred kraj decembra 2000. koji je potpisao Dušan Milićev. Završio je Ekonomski fakultet. kod Varvarina.. U ovom slučaju. uvećana na 2. Kada nije bio zadovoljan programom Čume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. aparata i instrumenata. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. ali da “nije korišćena”. Mitrović je mogao da sprovede samo uz pomoć vlasti. urađeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. predsednik DELTA HOLDING Rođen je 1945. decembra 1999. koja je i propala pljačkajući vlastitu državu.. ta kuća i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM opasnosti. Zakon je tu postojao za humor.

alfa romeo. firme Seme iz Sombora. BMW. a koje je Mišković kupio. suncokretom. Vladimira Čupića. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih stručnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. trgovinske firme Namateks iz Subotice. Mišković je došao do vlasništva Preduzeća za puteve Beograd. Cena njegovog otkupa. 7 miliona maraka. koja je u jesen 1995. ne znači “Delta M”. otkup stoke. Već sledeće godine osnovao je “Delta holding”. antifriz. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji će posle sportskog događaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. da bi se plaćao manji porez. godine. proizvodima od uljarica i stočne hrane. te gradovi Moskva. bicikli. sirovim i jestivim uljem. Peking. poljoprivrednih preduzeća Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. U proleće 2001. nije mogao sve to da finansira. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. banke. nekretninama. Ivice Todorića. Automobili fiat. Jedan od najvećih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. nego “Delta 3 M”. Firma Delta brokers zauzima treće mesto po tržišnom učešću trgovinom na beogradskoj berzi. bavi se i preradom mesa.5 milijardi dolara i raste. Proizvodi i trguje kukuruzom.. trgovina. reno. Londonski Sandej tajms je pisao da je Mišković svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. igraonice za decu i fitnes centar. Miškovićeve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. hipermarketi Tempo. celuloza. Dobio je. Kao direktor HI “Župa”. a Mišković nije platio “partnerima”. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. kozmetika nivea. godine. Kako je dogovor bio prekršen. akumulatore i rezervne delove za bicikle. lančia. Marko (Milošević). Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzeću Autokomanda. pšenicom. garderoba zara i jana. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. sportska oprema nike. ječmom. Nikozija. i zapošljava 16. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. beogradske Obuće. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. Pekabeta i C market. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. Iza svih Miškovićevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. Istog dana je otet je. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. viljuškare. došlo je do otmice nakon koje je plaćeno tih 7 miliona maraka. maloprodajom. izvozom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kompanije u Srbiji. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. Od 2007. hladnjače. prerada drveta. distribucijom. vlasnik banke Delta. u društvu ljudi iz vrha vlasti. Činjenica je da državni službenik sa činovničkom platom. U dogovoru oko dobiti za tu građu učestvovali su Radovan Stojičić Badža i Željko Ražnatović Arkan. gume. Mišković je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. Mišković je na tom poslu zaradio 350 miliona evra.200 ljudi. Otkud pare da započne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. godine obezbeđivala Miškovićevu eksploataciju šumske građe iz sremskobaranjske oblasti. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzeće s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi.. Mišković je sve to stvorio novcem Miloševićeve države. i ministra policije Dušana Mihajlovića. granulate. tematske restorane i kafiće. Početkom 1990. Milano. Strateški je partner s grupom Đenerali i preko Delta Đenerali prodaje razna osiguranja. U vlasništvu Miroslava Miškovića je veći deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. Marija. uvozom. motorna ulja. uslugama inženjeringa i konsaltinga.000 hektara zemlje kroz vojvođanske poljoprivredne kombinate. Neki izvori smatraju da su na to računali oni koji su ga kidnapovali 2001. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlović. bivši ministar policije. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Mišković imao neizmirene obaveze JSO. a novac je završio na Kipru. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. mineralna đubriva. O otmici Miroslava Miškovića i danas se malo zna. poslovni prostori. Na dan otmice. pečurke. kuglanu. uz Hipo Alpe Adrija. Gradi multipleks bioskop. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. Otmica se pamti po tome što je Dušan Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 32 . Mišković je otet po nalogu Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma. Logično. protivno zakonu. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. honda. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovićevih firmi. od Mirjana. Većinski je vlasnik i novosadskog Bazara. ekspresno je plaćena. Sibir. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. Građu je izvozio u Grčku. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. zastupanjem stranih firmi.NOMENKLATURA SRBIJE . Za Miškovićevo ime počeli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. na primer.

kćeri Jovana Mileusnića. direktora “Komercijalne banke”. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadićem. godine i imala je pet članica . Mišković. koliko je u njegovim rukama. Dok Karići. i po izručenju “grupe građana” od strane francuske policije srpskoj policiji. objektivno nije ni osetio. “Delta Funghi”. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. DMD.. policiju. preko Slobodana Radulovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihailović ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slučaj ne reši. “Delta Agrohemija”. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. Iako iz socijalističke direktorske strukture. godine. penzioni fond Srbije je. poreklom iz Peći.“Delta M”. Mišković drži ministre. Miroslav Mišković započeo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Niko nije osporio da su ljudi izručeni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. izvršnu vlast. “Delta osiguranje”. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom CZ. krijući kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevačku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. “Delta banku”. Mišković je osnovao preduzeće “Delta Holding”. logično je da se utvrdi koliko je Mišković platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. naučio je da za odnose sa javnošću ima svog menadžera. Mišković. Mišković nije davao izjave. Munjeviti uspon imperije Mišković počinje 1993. nešto ispod pet miliona maraka. Svi oni bili su i na listi osumnjičenih za atentat na premijera Đinđića. tužioce. u kući koju je njegov tast Miroslav platio oko 30 miliona evra. Goran Karić sa ženom živi danas u Londonu. “Delta Auto”. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. kao što je to radio Bogoljub Karić sa “BK Kompanijom”. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronađe. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na račun “Delta banke”. uz odobrenje Mirjane Marković i Slobodana Miloševića. čijim parama je Mišković raspolagao.NOMENKLATURA SRBIJE . direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg načelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. “Difashion”. saveznim ministrom za telekomunikacije.. “Madži”. čine “Delta In”. kada je “Delta” pod čudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. “Delta Agrar”. Ono što mu je razrezano. vlasnikom “Krmivo produkt”. “Delta Internacional”. Mišković je nastavio. u kome je imao 25%. Od Narodne banke Jugoslavije Miškovićeva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. “Detmile”. nema kult brojne porodice15. “Delta holding” osnovana je početkom februara 1991. pa pušteni na slobodu. Postojali su planovi da on postane premijer. Kao kadar JUL-a. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševiću pripisivano do oktobra 2000. Dolaskom Mirka Marjanovića za predsednika Vlade Srbije. teže brojnoj porodici. Kontakt sa Đinđićem ostvario je preko Milke Forcan. ali najviše sa firmama čiji je vlasnik Dušan Mihajlović. kao Moravac. godine u vreme hiperinflacije. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. sudije. Kada je Milošević izgubio vlast. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. Mišković je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. da dokaže poreklo imovine. uz posredničku ulogu Dušana Mihajlovića. Miroslav Mišković je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševića. Samo “Deltu M”. da radi sa Dragoljubom Markovićem. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahović optužio sve koji su posumnjali u Sin najstarijeg od braće Karić (Sreten). Ostaju tajne: ko su osnivači kompanije “Delta M”. odnosno Telekom. U stanu porodice Milošević. što je premijer Đinđić kasnije osporio i najavio Tadićevu smenu. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić nastojao je da to prikrije i omogućio je Miškoviću i njegovim saradnicima da ga sakriju. Posebne špekulativne poslove Mišković je obavljao uz pomoć Ljubomira Mihajlovića. koji je bio koalicioni partner SPS. Miškovića niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. da plati neplaćeni porez. prebačen na račun Miškovićeve banke. oženjen Miškovićevom kćerkom. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. kako je stvarno počela i kako je Mišković utrostručio bogatstvo posle 5. Mišković. Mišković je dosledno oprezan u publicitetu. na primer. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. “Delta Invest”. Mihajlović nije dao ostavku. 15 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 33 . ali Milošević je od te namere odustao. Mišković dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veća Srbije. kada se porodica preselila na Dedinje. “Delta sport” i “Delta MC”. oktobra.

zamenika načelnika Resora državne bezbednosti Srbije. predsednik kompanije “Delta”. koji nije viđen u Evropi. a List Tabloid piše postoje indicije da pregovara sa Bedžetom Pacolijem i Ekremom Lukom. Miroslav Mišković i Dušan Mihajlović. a zatim “Delta banku”. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. utvrđuju se modaliteti na koji način da ta zemlja bude knjižena. Mlađan Dinkić morao bi da javno progovori o Miškovićevim kvotama i dozvolama. Mišković je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega ističu u javnosti. bačku. Ministru Vukoviću rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Marković. dva bliska Miloševićeva saradnika. on čeka bolja vremena da zemlju preproda16. Počeo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. a da mu je ministar finansija čestitao? Mišković danas počinje da deluje kao klasičan siledžija. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. priredili su večeru u restoranu Miškovićeve “Delte”. šefa kabineta načelnika RDB. koje su imale fiktivne vlasnike. poučen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovića Peconija. banatsku ili zemlju iz Mačve. uz trostruko veću cenu. dobrih i uspešnih firmi. bez uloženih para. Mijatovićevog sestrića. oktobra. I najzad. sadašnjeg predsednika Kipra. Kada su ga Miloševićevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu. Marija i Marko. Nemanja Kolesar. U vreme Miloševićeve vladavine. Novac je iznošen u džakovima i uplaćivan na račune “Popular banke” na Kipru i u Grčkoj. Mišković je bio uspešniji od “Geneksa”. Mišković je lično dočekivao goste . “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevač Beograda i Srbije. Mišković je sa ministrom Borišom Vukovićem. Mišković i Mihajlović nazdravljali su izručenju bivšeg predsednika SRJ. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede.NOMENKLATURA SRBIJE . raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. jer Miškoviću ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. Mišković je. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševićevog režima je Miroslav Mišković. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. godine. Ti računi glasili su na kiparske ofšor firme. Njegov čovek. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. Glavno bogatstvo Mišković je stekao posle 5. kao najjeftinijom robom”. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplaćuju taj novac. Entoni Monktona. koristeći težak ekonomski položaj seljaka. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. On je. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovića u “Pekabeti”. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. uključujući i neke PR stručnjake. Boru Galića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM njegov model privatizacije.Mira. Zemlja je i dalje zaparložena. Tako je “Anteksolu”. ali je oteta od Miškovićevih dželata. i većinu pripadnika “sedme sile”. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. možda i zbog činjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. a Mišković je gazdi Slobi davao do znanja da je samo činovnik. smišljeno. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuće. a Vesna Arsić instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mlađana Dinkića. To je godilo Mirjaninoj sujeti. jer je preko Miškovića obezbeđivao sredstva za rad ove organizacije. da njima. ubačen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Đinđiću. Pregovori su skoro pri kraju. preko Kolesara. Onda je otvorio svoju banku. juna 2001. Posebno je Mišković uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. Zorana Mijatovića. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znači . “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. šefa poslaničkog kluba DOS u Skupštini Srbije.Dušana Mihajlovića. BB COBU davala naloge za uplatu na račun mnogih srpskih firmi. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. Javnost o tome ćuti. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. Posle Petog oktobra nagađalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovića. 16 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 34 . Pojavio se sa nizom velikih. Čedu Jovanovića. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. preproda. kome se trag gubi u Iraku. a posebno kako je i za koliko Mišković prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. plodnu sremsku. Kada je 28. menjaju svoja kola uz simboličnu doplatu kod Miškovića. Poslednjih godina Mišković je.

O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slučajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. formiran je Golf Centar u Žablju. Beogradski izdavački grafički zavod. Jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFRJ. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIĆ. Tužilaštvo čeka da je aktivira. bivšeg direktora “Požarevačke banke”. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizičkoj deobi. koje je privatizovano. Raško Moskovljević. time i njegov “Bigz pablišing”. Dragan Vasiljković (kapetan Dragan). predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradović predsednik je kompanije. Milo Đurašković. posle NIS. omogućio 1992. Treće tuženo preduzeće je “Slovo”. većinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Đurić. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovičić. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. po kome je “Bigz grafičkom preduzeću” pripalo 18. kao naslednik holdinga. između ostalog. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzeće koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljević za 220 miliona dinara. blizu Novog Sada i Zrenjanina.M. Tomislav Karadžić potpredsednik Dragoljub Vukadinović. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. Miroljuba Labusa. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzeću” 1. novembra 2002.433 kvadrata. “Bigz grafičko preduzeće” je još uvek društveno preduzeće jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara.gradnja” Radule Karadžić.195 kvadrata. kupio je Fabriku maziva Kruševac. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradović). generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 35 . generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . podeljen je 29. što se neće desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije.735. tajkuni na čelu sa Miškovićem ponudili su mu da radi za njih. Dinkić je ugasio četiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. GOJKO MUHADINOVIĆ. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko.” Švajcarska Predrag Đurović. pomoćnik direktora preduzeća “Dipos” Miroslav Ateljević. novembra 2002. Mladena Spasića i još četvoro aktera zataškavanja krađe para. zajedno sa grupom partnera koje su činili Zoran Vujović. Žužul je kupio samo 2. jer je. UO FK Partizan predsednik. a preduzeću “DELTA M” 659. Dragomir Petrović i Saša Jokić. godine preduzeću “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemačkih maraka u gotovini. na tri zavisna preduzeća. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Mišković. Kada je Mlađan Dinkić posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru.482 kvadrata na trećem spratu višespratnice BIGZ. RAŠKO MOSKOVLJEVIĆ. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštećen. direktor SCP.66 u današnjim evrima. generalni direktor i vlasnik “SMB . koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM među njima najviše je bilo Miškovićevih.Avia” Radovanović Bojan. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivična prijava protiv Dinkića.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajić. predsednik Holdinga “Metalac” G. Na aukciji. Mišković ni u ovom slučaju nije seo na optužentčku klupu. većinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petričević. vodećeg snabdevača Srbije sirovom naftom i derivatima. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitića. prvi asfalter Srbije. vlasnik i direktor firme “Akmer .NOMENKLATURA SRBIJE .

Na domaćem tržistu privatni trgovci učestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. koristeći sa jedne strane domaće resurse. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na međunarodnom tržištu nafte i derivata. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. To oseća novi vlasnik Beopetrola. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. posebno u poslednje dve godine. koji pojedinačno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazećim multinacionalnim kompanijama. proizvodnju i preradu sirove nafte u domaćim rafinerijama. Bilo je i pameti i kapitala na domaćem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. Lukoil za 2006. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. otvorio kompaniju i u Srbiji. To je izuzetan kapital. godine. na najatraktivnijim lokacijama. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. Ukupni gubici. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugoročne strategije poslovanja na naftnom tržištu. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojećeg domaćeg kapitala i inostranog investitora. koji su uz pomoć stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. ozbiljno su ugroženi.prerada. Obrnut primer imamo u Sloveniji. To i te kako osećaju međunarodni finansijski akteri-banke. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. Petrobart – AVIA je u 2005. dostignu vrhunske svetske standarde. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih međunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. da bi od 2000. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškić. Cilj nam je da u 2006. koji su važili za domaće distributere. otvorenost i regularnost tržišta za inostrana ulaganja. posle 2000. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40.NOMENKLATURA SRBIJE . u Srbiji. već je traženo da prethodno zadovolji i uslove.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mitar Nikolić. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. koji posluju na domaćem tržištu. jer je ostvaren znatno manji promet tj. Podsećamo i na nestašice derivata u proleće prošle godine i probleme. imaju velike šanse i njihova budućnost je sasvim izvesna. godine. u nameri da proširi poslove na region jugoistočne Evrope. Početni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugoročnog karaktera. bez validne dokumentacije. . vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovića. proizvodima i uslugama. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babić Duško Jovanović. Slično se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. a ostvarili smo samo 50% od toga. već i direktan gubitak od preko tri miliona američkih dolara. kao predsednika Pemed Group Ltd. Crnoj Gori i BiH. Razlog: nesprovođenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inače tu uredbu sami doneli. naše pumpe. kada je INA. Što se tiče modernizacije rafinerija NIS-a. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. gubitke je inkasirala i država. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata.000 maloprodajnih objekata. svih prerađivača sirove nafte u Srbiji. u ovom slučaju Petrobarta. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile značajan broj benzinskih stanica. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica uključenih za kratko vreme u našu mrežu. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskraćen. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. isuviše vremena je izgubljeno. To je veliki minus kada se u Srbiji ističe. Imamo vrlo ambiciozne planove. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato stručnim ljudima u NIS. iznose cca 150 miliona američkih dolara. potencijal i kapital. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. zbog čega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. otkazuje godišnju preradu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 36 . samo iz razloga nepoštovanja uredbe. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. od strane vlasti. Mi smo. opremom. Svedoci smo iste prakse. Pored ovoga. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica.

a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. “Teški biznis put” u Rusiji. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”. pre svega prerađivača nafte. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira između SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. koje zapošljava 200 radnika. stručnog tima za razvoj bilateralnih odnosa između vlada ove dve zemlje. bio je kategoričan u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. 1994. sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovićem u glavnoj ulozi. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. osniva Istočnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. čiji je cilj razvoj regionalne saradnje. U obrnutoj situaciji. Verujemo da će kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi.NOMENKLATURA SRBIJE . Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. Od 2000.000 ljudi i posluje u Srbiji. i po državu koja će na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. po naftne kompanije a posebno prerađivače i trgovce. godine u Tuzli. ni jednom od aktera na domaćem naftnom tržištu neće padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpatična čoveka. Dolazeći na tu funkciju. bio je veoma upečatljiv. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. Oženjen je i ima dva sina i ćerku. predsednik ABS-HOLDINGS Rođen je 30. sa njima su imali čast da rade takve kompanije kao “Mark Rič AG”. jer neće ispuniti poslovne planove tj. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. NENAD POPOVIĆ. beležiće i dalje gubitke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM domaćim rafinerijama i traži uvoz derivata. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. Po njihovim rečima. godine on i njegov tadašnji šef odlučili su da krenu u privatni posao. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. i predsednik je i osnivač fonda “Slavijanski”. Autor je više od 30 naučnih radova i dve knjige. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. na teret nafte privrede. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Jedan je od suosnivača i potpredsednik Srpskoameričkog centra. jer na pumpama neće biti dovoljno goriva. i ekonomično poslovanje naftne privrede sa druge. Na njegov predlog. Pokriće i priznavanje realnih troškova proizvodnje. Poznat je kao humanitarni radnik. dobio je posao u Moskvi. Šta će za domaće rafinerije značiti ovakvo ponašanje. a sa šesnaest godišna postao je najmlađi republički košarkaški sudija. Član je DSS. “Mark Rič investments AG” i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 37 . Od ruskog patrijarha Alekseja. a 2005. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. Oktobra 2003. možemo da naslućujemo. Pjotra Prjanišnjikova. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. “Koalco”. Članak “Verzije” razobličava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovića učinilo uglednim širom sveta. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. Popović u ulaganjima u jug Srbije vidi način za rešavanje problema u tom regionu. koji danas zapošljava više od 5. nego i kao partner. Rusiji i Kini. na čijem je čelu bio dve godine. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. godine. “Euramin”. 1992. Neko vreme bio je na čelu FK Partizan. koji su se predstavili kao Nenad Popović i Miladin Ranđelović.” SLOBODAN PETROVIĆ. a od 2001. Epilog će biti neminovno štetan po sve – potrošače i privredu. ali ističe da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. septembra 1966. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”. Bujanovačko preduzeće “Lagado”. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. koji su prošli ovi državljani Jugoslavije. mora važiti i u naftnoj privredi.

bankarstvo i osiguranje. član Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin. Istog dana. investicionog fonda FPP Balkan iimitid. Time je. I u ovoj priči jedan od aktera je Milan Beko. predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rođena je 1. Predsednik Komisije Milko Štimac uveče je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 38 . Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popović i Rađenović su našli i kompanjone . koja pokušava da uđe u preduzeća ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije. jedini nadležan da proglasi vlasnika. U ulozi savetnika Beko se. godine. sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. kao i u slučaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Miločerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu. Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona.1970. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slučaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeća u sudske sporove. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Trans vorld grup”. Nisu došli “praznih ruku”. bez koga ne može da se dobije čelik. na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduče firma Nordfin. nego se prilično dobro snalaze i u našim zakonima. ćuti. a posle dve godine prelazi u MK Komerc. kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajućih akcija jednog od najvećih preduzeća crne metalurgije. upozoravali su stručnjaci. a Centralni registar hartija od vrednosti. Pojačanje sa stranim pasošima bavilo se više ličnim nego problemima proizvodnje. prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije. preko koje je prodat C market. Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Aranđelovac. Miodraga Kostića (u zvaničnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”. Interesantno je da se u Luksemburgu. potom. kad je to desilo. Učestvovala je kao predavač. Kao što je normalno u ruskom biznisu. radne grupe EBRD. Autor piše da su se Popović i Rađenović u fabrici silicijum gvožđa.sunarodnike Gorana Malbašića. dobar rasadnik specijalnih kadrova jer. kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Vrlo često kao takvi pojavljuju se bivši sitni činovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. FK Partizan. otkud Goran Mrđa na funkciji člana Upravnog odbora kompanije Novosti. pod zajedničkom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Čeboksari”. Interesantno je. Taj isti čovek je sada član Upravnog odbora Luke Beograd. koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili.10. a vi ćete nam za to plaćati 50 odsto dobiti preduzeća”. pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. DRAGIJANA RADONJIĆ PETROVIĆ. Pohađala je konferencije “Euromoney”. koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin članovi Miškovićeve porodice i Bekove inostrane firme. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je. bilo uputno. pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Karijeru počinje u Beogradskom eskontnom centru 1995. gde je Beko. ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog činovnika i rukovodioca preduzeća. i Vuk Delibašić je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners. i berze i druge institucije u inostranstvu. i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika. Paralelno s obećanjima. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije. pred svršen čin doveo sve ostale male akcionare. kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznačio Goran Mrđa. i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Agencija za privatizaciju je. Nebojšu Vlahovića i Branislava Medakovića. mada bi to. Odmah posle toga prijateljske reči zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se nećemo mešati u upravljanje kompanije. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponuđača za kupovinu aranđelovačke punionice minerlane vode. smer finansije. već sa predlozima i privlačnim obećanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za račun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude. pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. pa su Popovića i Rađenovića prihvatili za ravnopravne partnere.NOMENKLATURA SRBIJE . Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda već samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. Većinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Aranđelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac. takođe. ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. izgleda.

a ne da bude jedan od suvlasnika. Počinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982. Pored članova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrđa . Univerzal banka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zvanično. Dragoljub Vukadinović i Dragijana Radonjić Petrović. rekla je. U međuvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostić i direktorka brokerske kuće MV investments Dragijana Radonjić-Petrović.09. OBRAD SIKIMIĆ. izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjić-Petrović. RANKO SOČANAC. kao Toplica Spasojević (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimić (Dajners klub). kojima su kupljene akcije NŠ. Najveći akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%.24% te kompanije. Miroslav Ataljević.1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”. Dušan Stupar. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. a direktor Jovanka Lajtfut Ivanišević. i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. Obrad Sikimić je rođen u Beogradu 1961. Nebojša Vujović.5 % akcija) nije Mišković već firme Štadluks i Ardos. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji. “Principal” i “Dajners klub”. Podpredsednici su Dragan Vasiljević. Bojan Radovanović i Ratko Zatezalo. Dragijana Radonjić-Petrović je kao fizičko lice kupila 60. Igor Milanović.. ali da uskoro to neće biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlučili jer se ne slažu sa zaključcima Skupštine FK “Partizan”. Vlasnik EFT. čiji su suvlasnici Vojin Lazarević i Vuk Hamović.2002. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju. „Dajners klub” Beograd je 2001. bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i član UO Luke Beograd. Obrad Sikimić i Igor Milanović podneli su ostavke na članstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. To je 14. a Vojin Lazarević je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. kao suvlasnik preduzeća “Pincipal” i “Dajners”. Decembra 2006. Direktor Društva je Goran Mrđa. kao predstavnik Milana Beka. Ta brokerska kuća kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima.NOMENKLATURA SRBIJE . “Pima”. Akcije ove banke imaju i Erste banka. Već u junu 2007. genaralni direktor NELT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 39 . Nebojša Vujović. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko računa NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi. firma “Koprom”. Izabran je 2002..000 evra na račun “Principala” i “Dajners kluba” za dokapitalizaciju firme. čiji su osnivači firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”. čiji je suvlasnik Beko. odnosno 0. većinski vlasnik Novosti (63. Hipo RS. “Napominjemo da se Obrad Sikimić. Crnu Goru i Makedoniju. postala vlasnik 37. vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Dana 13. godine. Maks Vinterfild. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. registrovana u Beču. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore. Vuk Hamović izašao je pre tri godine iz ove banke.8% akcija Novosti. NLB banka. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije. Obrad Sikimić. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. platila je po 600. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14. Članovi upravnog odbora su: Radomir Antić. Brokerska kuća MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda. godine za predsednika odbora za kartičarstvo u Privrednoj komori Srbije. Završio je Višu turističku školu u Beogradu. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao. ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Kao jedan od upravljača i osnivača “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimić. i za potpredsednika Američke privredne komore Jugoslavije. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popović. Nacionalna banka Grčke.

U Beograd dolazi na studije ekonomije. TOPLICA SPASOJEVIĆ. „ITM” ima ćerke firme u Austriji. Na taj način je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”. posle čega se. direktor HEMOPHARM GmbH. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. konsultacijama. koji sada čine: Vlade Divac. ITM grup ima. brokerskim poslovima. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. Kada je Dragan Stojković otišao. odnosno udela. predsednik FK „Crvena zvezda“. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. član Upravnog odbora kluba „Privrednik“. IVAN STANKOVIĆ. predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIĆ. Potpredsednici su Đorđe Čolović. ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da će se politi benzinom. uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. član predsedništva Saveza ekonomista Srbije. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki. poljoprivrednim i drugim delatnostima. da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji. Đorđe Čolović.NOMENKLATURA SRBIJE . Živomir Novaković i Andreja Mladenović. godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka. koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. Odluka. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanović bio predsednik UO). a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojević. godine Nikolu Dobrijević za privremenog upravnika deoničarskog društva “Trudbenik konzorcijum”. čime se “IGM Trudbenik” bavi. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otuđenje i opterećenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”. koje završava 1980. Od 1981. Njih ne zanima proizvodnja građevinskog materijala. Velikoj Britaniji. “Sinerdži” i “Ros saut ist”. Mlađan Šilobad. ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Trgovinski sud u Beogradu je 27. Živomir Novaković. godine. namerno promenio sedište firme. vlasnik firme ITM. već samo da preuzmu 100 hektara građevinskog zemljišta preko puta Višnjičke banje čiji je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 40 . Danilović je imenovao i upravni odbor kluba. koju ekskluzivno zastupa Delta. ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da uđe u ovu firmu. a vlasnik je i brokerske kuće “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”. Udruženja korporativnih direktora. koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevića). a kod malih akcionara je 7. marta 2007. Mišković je zamoljen da odustane od toga. dugo je osporavan. Ključne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta.52%. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija. pa je Spasojević došao na čelo Zvezde. poslovni čovek 2006. pa godinu dana ne može da se spreči dalje uništavanje akcionarskog kapitala. pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojević. predsednik ITM „Group“. jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji. u Agenciji za privredne registre. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvećih svetskih robnih marki. kao dvočlano društvo. Kipru. godine sa kolegom Sinišom Rakovićem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodećih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope. Toplica Spasojević je od 1994. prema izveštaju revizorske kuće Dilojt end Tuš. Akcijski fond i PIO fond imaju 40%. BiH i Crnoj Gori. Osim u Srbiji. Osnivači su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara. što se povezuje s željom Delte i Miškovića. godine u Svilajncu. koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stanković. ali se pročulo da je predstavnik Miroslava Miškovića. a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”. februara 2006. Ovakav način kupovine akcija. guverner u Privrednoj komori Japana. potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije. ITM je jedan od članova konzorcijuma osnivača TV Avala. godine do 1992. Dragan Todorić. Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovića za predsednika kluba. Budimir Krstović i Ranko Sočanac. Makedoniji. aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Rusiji. gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. Toplica Spasojević rođen je 1956. poslovima urušene Jugoslavija komerc. 1992. međutim.

godine ušao privatni biznis. a od 1997. potpredsednik “Hemofarma”. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivičnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovića. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u. zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Bunčić i direktor preduzeća “Abies sistem” Predrag Vuković. primenjen je i pri opremanju BIA. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Ćurčića. brat i sin Slobodana Miloševića. kao i neka putarska preduzeća u Vojvodini. da su investicije za VIP salon isuviše velike. Rade je bio veoma blizak Miri Milošević. do 1988. bliži nego njenom mužu. Borislav Milošević i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. a planiraju da kupe pančevačku Azotaru. godine radio je u Republičkom MUP-u. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobraćaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljević i više direktora Aerodroma Beograd osumnjičenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzeće za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševićima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”.prolaze samo oni koje ona propusti. u banatskoj opštini Sečanj. samo što je. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 41 . zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa. zbog blokade računa Evrosalona. jer je bio blizak poraženom taboru.secka voće i pravi čamčiće od kajsija i jabuka. Oženjen je i ima dvoje dece. generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljković. Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Mušković kaže da je sa Branislavom Stojakovićem provela “13 magarećih godina”. godine u Krajišniku. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Jovan Đenadić direktor preduzeća “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišović. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeća u Srbiji.D. Borislav i Marko Milošević. godine. DUŠAN STUPAR. Beograd. već kontrolišu ovo jako preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu. bivšeg pomoćnika gen. prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama. od kada se bavi prodajom nameštaja. akcije “IGM Trudbenika”. Stojković je od 1989. Njih dvojica preko Dušana Stupara. koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartčika-lopova. pregledajući dokumentaciju o investicijama koje su u toku. UBPOK-u. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. a u fioke smešta zalihe slatkiša. kada je Slobodan Milošević sa čela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolića. Međutim. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevića vodili su Marka u lov. na opisani način. da ispita te navode”. direktor preduzeća “Termoenergo inženjering”. koji mu je bio komšija na Banjici. na kom je diplomirao 1973. Nakon osnovne škole u Jaši Tomiću i gimnazije u Zrenjaninu. Dušan Stupar je rođen 1947. Mnogi u firmi bi do direktora . za vreme Radeta Bulatovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM korisnik ovo preduzeće. uočio sam. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . gde je od 1990. do 1990. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. direktora Aerodroma Slađana Ikovića i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Đordevića”. Sličan model. Radomir Marković i Dušan Stupar. Od 1973. godine. Čitavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. pod zaštitom Mlađana Dinkića: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju. vlasnik i direktor preduzeća “Eurosalon” Branislav Stojaković. isporučilac bila Stojakovićeva firma Evrolak. Stojkovića istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. direktora firme “Univerzal holding”. koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popović.NOMENKLATURA SRBIJE . BRANISLAV STOJAKOVIĆ. voleli se i pazili. godine zaposlen je u preduzeću “Univerzal” iz Beograda. a od 1988. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. Od 1990. smenjen je i Stupar. Glavni je Nikola Stanković.

Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji čas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). da obećanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. a slučajno ili ne. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve načine želi da postane fudbalska vlast. bez njegovog ličnog pristanka. direktora “Apatinske pivare”. predsednik Upravnog odbora kluba.. na severu je “mrtva trka” dva vojvođanska biznismena. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. i kraće vreme bio je u fudbalskim telima. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša ćute. pa tek onda na red dolazi izbor prvog čoveka FSJ. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos.NOMENKLATURA SRBIJE . Svojevremeno. ali se (ne)očekivano. Učinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. 06. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. od tela romboidnog oblika. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. sa najvećim domaćim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 42 . ima dva sina.državnog. Šetku prvi generalni direktor iz Srbije na čelu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. 26.. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanično priznaje”.privatnog. Iako starijeg Miloševića nema na spisku akcionara.2008. Zaljubljenik je u fudbal.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stupara i Bore Miloševića koji je od 1992. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. od 1997. Oženjen je Vericom. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. A onda je sve krenulo korakom kornjače. indikativno je da je Stupar fizičko lice sa najvećim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. a rezultat je udeo Bore Miloševića u vlasništvu “Univerzal holdinga”. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajića. Protivnici Svilara ističu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. Radeta Svilara. predvođenih premijerom Zoranom Živkovićem i potpredsednikom Vlade Čedomirom Jovanovićem. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata.2000. čiji je bio “večiti” predsednik. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. preduzeća za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Inđije. lekarom dermatovenerologom. već zbog kase.10. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. godine Prvobitna izborna procedura za 32. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. četiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Pančeva. “Univerzal holding” ima većinsko učešće u kapitalu nekoliko preduzeća po Srbiji: ugostiteljskog preduzeća “Kaštel” u Ečkoj. 7. RADE SVILAR. nazivaju ga “Jelenče”. “Delta broker” i fizičko lice Dušan Petrović među deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Pančeva. jednog . “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pančevo. gde i danas živi. Tomislava Karadžića i drugog . Na jugu se nisu opredelili. Džajić je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Ćurković. “Citadel sekjuritis”. predsednika FSJ bila je predviđena po ubrzanom toku. Tako su “MV investments”. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanića. a u Somboru prati utakmice Radničkog. Dalje.. kao i trgovinskog preduzeća “Tamiš” iz Sečnja. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. Miloševići su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeća u Vojvodini. Izbor za predsednika “kuće fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji poručili Miljanu Miljaniću da se mane “ćoravih poslova”.12. Karadžiću protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazećeg Miljana Miljanića. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”.. načelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. septembar 2003. U ovoj izbornoj kampanji vanstranačka organizacija “Otpor” neće imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za čelnim čovekom u FSJ iz njegovih redova.

“Dao sam joj novac bez problema. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. Ljubomir Mihajlović (Komercijalna banka). Šaranoviću bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“.. Tu se. na očigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu.NOMENKLATURA SRBIJE . kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani. predhodnom kupovinom deonica. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv način došli do novca.000 evra za gradnju kuće. gde je preko 700 fizičkih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. Dmitar Šegrt (“Toza Marković”). Posle dve-tri nedelje. direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIĆ. Nikola Pavičić (“Sintelon”). Slobodan Dragićević (DIN). Rade Svilar (“Apatinska pivara”). tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Dragan Kostić (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Đuričić (“Hemofarm”). Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“.2006. Ivana mi je vratila dug”. salveta. uključujući „Jafu“ iz Crvenke. a za ostatak sam pitala Šaranovića. Slobodan Radulović (“C market”). Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović.000 evra. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. započeo je saradnju sa Heinekenom 1990. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeća potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. niti pozivani da u odlučivanju učestvuju. direktor UNIGROUP. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom pred Četvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru. plativši oko 350 miliona dinara.V. Šaranović je ranije radio kod Miškovića. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi većinski vlasnici. odnosno 10 puta više od početne aukcijske cene. inače njegova drugarica. Milorad Savićević (“Geneks”).). vlasnik Neregelia trading limited Kipar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 43 . ova praksa se nastavila i 16. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranović.god. Mića Mićić (“Jedinstvo” Užice). godine. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Miroslav Mišković (Delta). I pored činjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upućeno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. već je preduzećem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića.2007.god. Ljubiša Mitić (“Tigar”).„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjić. NENAD ŠARENAC.d. Radenko Marjanović (“Knjaz Miloš”). još 1998. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju centra papirne industrije. Ljubiša Jovanović (AIK banka). Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200.000 evra.01. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeća Kane Export-Import.12. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog čoveka „Delte“. ministar trgovine Slobodan Milosavljević i direktor Uprave carina Aleksandar Krstić. Delegaciju privrednika činili su Bogoljub Karić (BK). Koliko je Šaranović duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. “U sefu sam imala oko 105. Miodrag Kostić (“MK komerc”). u kojoj značajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. Gojko Muhadinović (“Topola”). vlasnik kiparske firme „Kapa star“. NEBOJŠA ŠAPONJIĆ. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponuđača“ za društveni kapital kompanije Novi dom .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. Na suđenju Nemanji Kolesaru.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: . od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na očuvanju pozicija jednog od najvećih svetskih brendova na tržištu Srbije.god.d. maramica i sličnih artikala. Dragomir Tomić (“Simpo”). rekao je Šaranović.

dok su ovde jasni lični interesi da se.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . a srednju ekonomsku u Vranju. Vodeći kompaniju četiri decenije.god. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. pa i na silu. . ionako jeftino plaćeno preduzeće (17. “jer su tamo manji porezi”.2006.09. jer u ovakvoj konstalaciji „moćnih“ kupaca. godine. a sve iz „viših“ interesa.2006. početkom aprila 1990. koju je zastupala gospođa Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 44 .09.2006. a koja je imala poslednji sastanak 02. U svojoj 29-toj godini. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeća Popov Andrejom. S Borkom Vučić predstavnici “Simpa” otputovali su. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogačarević”. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzećem dok „moćni“ kupci ne dođu u poziciju da to mogu i po zakonu.NOMENKLATURA SRBIJE . Napravljen je ugovor između “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”.d.god.Cyprus investment and finance. u Beogradu. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. neobjavljeno.04. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. stvarno se može pohvaliti „transparentošću“ (providnost). a nastavlja se periodom od četiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomić je rođen u Žbevcu 1937. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju.d. Nedokučivo je produženje roka za ponude na tender: prvo. u kome je zaposleno preko 6.d. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od četiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašćenja sprovode šta im se ćefne.treći čin predstave zvane „Privatizacija“ počinje potpisom Ugovora.09.godine). već tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora.000m2. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeća „Tehnopromet“ a. čijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a. odigran je još u septembru 2005. i drugo. DRAGAN TOMIĆ. čija se većina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu.000 m2 u Beogradu). Beograd. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeća u Srbiji sve moguće. u konzorcijumu.12.2006.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. u Nikoziju. Dragan Tomić uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem čija je vrednost u 2002. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona očigledno ima više. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. Kulise kupcima.2007. .god. .d.. Ovo preduzeće kupio je „Univerzal holding“ ad.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov.15mil evra za 70%) sa preko 36. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. a završava njenim izlaskom 15. Tomić je odlučio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa.07. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je početkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahović. iako su po socijalnom programu. 1967. sa 15. već se izvršavaju nalozi novih većinskih vlasnika.09. vlasnici Aleksandar Vlahović i Danko Đunić . izvršava naloge maminog sina.. objavljeno. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju. preko puta crkve Svetog Marka. na 01. . koju poseduje još od 1966.500 ljudi. godine. koji su isti „kupci“ potpisali. oslobodi radnika bez da to košta. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). sa 01. koji je počeo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „moćnih“ firmi. više ne upravlja ni generalni direktor. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeća „Eki investment“ koje je učesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. godini procenjena na 80 miliona evra. uspešnim preduzećima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju. zvan pokušaj otimačine vrlo vrednog objekta od preko 2. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjača (u kom je trenutku bio „Simpo“). na 29. nastavlja se učešćem Kompanije „Simpo“ a.prvi čin. ali tek po danu ispunjenosti uslova. zvani Tender za prodaju kapitala.11. dužni da isplate otpremninu od 250 evra.drugi čin predstave.2006. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne učestvuju u ovako režiranoj predstavi: . Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da pređu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra.god.

sa najlepšom ambalažom. rekla je ona. familije Tomić. i firmu “Food industries”. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska.000 dolara. Direktorka “Dunje” je Branka Stanković. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomića i “Simpo” sudu u Beogradu.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomić. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. 20 procenata. pravila je stvari od bambusa. Ivana mi je vratila dug”. Sin Dragana Tomića. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. direktora kompanije “Simpo”. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplaćenih dažbina. kako kaže njegov radnik. izletelo: “Završena je prva faza fabrike čokolade i uposleno je 60 novih radnika”. Pri tom. koji su optuženom pozajmili novac. snaja Dragana Tomića. Goran. “Simpo” ih je prodavao. udata je za njegovog sina Gorana. kulturno zatražio svoj deo profita. IVANA VESELINOVIĆ. ističući samo koristi koje će od spajanja imati srpski i hrvatski proizvođači. naravno.d. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje će takav potez imati na potrošače. 2005.” Simptomatično je da je i 1997. u nastupu na tržištima obe zemlje. Ljerka Puljić je istakla da dve kompanije već podržavaju svoje partnere. posle nekoliko godina. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu učini i pozajmi oko 200. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. Ali. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. Rođaka Dragane Tomić. hrvatske i srpske proizvođače. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 45 . Na preduzeće u Nikoziji stavljen je katanac. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj čokoladi koja je najbolja u zemlji. Predstavnice Delte i Agrokora.000 evra. rođaka Dragane Tomić. I slagali ga.. Dragana Tomić. kapitalom od 100. to bilo u dubokoj ilegali. Branka je uvek nedostupna. Deset godina fabrika. bez prethodne provere knjiga. tada potpredsedniku kompanije. avgusta 1997. Vlasnik “La mesona” opet je.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuće. Većinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. „I Delta i Agrokor brane domaće proizvođače. inače njegova drugarica. LUKA BEOGRAD a. video da se srpski partner pravi lud i ne uplaćuje ni dolara na njegov račun. u nerezvijenom delu Srbije. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeća s Miroslavom Miškovićem. ako vas interesuje ko je vlasnik . Branka Stanković. a za ostatak sam pitala Šaranovića. bilo je reči i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. Kao ovlašćeno lice. Tada je izjavila: . Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. Na suđenju Nemanji Kolesaru. Ali je Vladimiru Arsiću. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaćeno dovoljno novca na račun. Kad je. šaranović je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. kada je fabrika čokolade osnovana. “U sefu sam imala oko 105.. Uplatili su mu samo 90.000 dolara za izgradnju novog preduzeća u Srbiji. deset odsto od prodtae robe. a Džordžis na Kipru čekao svoj deo kolača. snaje Dragana Tomića.NOMENKLATURA SRBIJE . a “La meson” je dao stručnjake i odao tajnu proizvodnje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Vučić lično i koje je. nadgledao je proizvodnju. Prvo je u Beogradu 1997. rekla je Veselinović i dodala da će naročitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. Goruće pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. Dragana u Švajcarskoj osniva. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. obrazlažući spajanje. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika čokolade “Simka”. “Simpo” se obavezao da će da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. predviđenih ugovorom. prema slovu ugovora. koja je smeštena u Bujanovcu. što je nekih šet miliona dolara. trebalo da obezbedi 130. a trebalo je. Umesto da negira. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”.000 evra. Tek 2003. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomić je pustio priču o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. Posle dve-tri nedelje.

kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahović. preuzela je novoosnovana Delta kompanija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. navodno. SD je uverena da su činjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. predsednica Saveta Verica Barać rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. Vlasnik građevinske firme “Gemaks” Ðorđo Antelj. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. potpredsednik Slobodan Milošević. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. koja se uselila u zgradu Geneksa. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog čoveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. koji su radili u tim lokalima. Do sada se spekulisalo da to preduzeće pripada Beku i porodici Mišković. član Političkog saveta DS. Sve što učini gospodin Mišković. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinović. vodi na Miškovićeve sina i ćerku. partner EKI Investment 26.. potpredsednik Goran Pitić. čiji su vlasnici. jer je Mišković nameračio da bez građevinske mehanizacije. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. Premijer Koštunica. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. Mirko Cvetković. godine. upitan od predstavnika međunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. 17. čemu se Đelić protivi jer se boji da njegov stranački kolega zajedno s Mlađanom Dinkićem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 46 . krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovođenju pljačkaške privatizacije u Srbiji. Milan Beko. Mirka Cvetkovića i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. i deca Miroslava Miškovića. razobličava se uloga Aleksandra Vlahovića. Miki Savićević je odbio da ih plati.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. odgovorio je da on kupuje srpske firme. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. i počeo da kupuje trgovinske firme. i sprečava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIĆ. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. Osnovno opredeljenje Miškovića nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. stvarajući trgovinsku mrežu. Građanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovića. Nakon atentata na premijera Ðindića.. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. jula 2001. Slobodan Milošević je tražio velike pare za finansiranja SPS. pola-pola. potpredsednik Ivan Đurović. saznaje agencija SINA. godine. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. Delta je počela ni iz čega. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeća „Vorldfin“.06. pljačkajući imovinu Geneksa.. gospodin Mišković kreće u surovu pljačku. To je prvi zvaničan podatak o vlasništvu nad Lukom. i blisku saradnicu. što je i učinjeno. činili su: predsednik Aleksandar Vlahović. ali se na tome završilo. Na taj način Delta je otela oko 1. sa jednakim delovima. Mišković je ostao nedodirljiv. za male pare. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinović dala je povodom krivične prijave izjavu policiji 27. Na mesto Savićevića došao je Andreja Dozet. Miloševiću se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. Glavni razlog. Božidar Đelić. Na konferenciji Saveta ovim povodom. žestoko su se posvađali na sastanku partijskog vrha. Bekovo preduzeće „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se.. mart 2007. Dušan Mihajlović. jeste Vlahovićeva želja da dobije Ministarstvo energetike. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmoćnije srpske firme. radi monopola. on ga skloni ili uhapsi. i da je u prodaji Luke Beograd država oštećena za najmanje 21 milion evra. Ivanu Veselinović. Ivana Mišković-Karić i Marko Mišković. Dok je Savićević bio na čelu Geneksa.2007. 2008. zasnovano je na otimanju. već je prepolovio preduzeće. Izgradiće ga tako što će angažovati druge neimare. kakav je Mišković. i posao je dobio Mišković.NOMENKLATURA SRBIJE . Danko Ðunić. ”Zahvaljujući poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. Ko mu se u poslu ispreči. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahović. koji je dostupan javnosti. Ono se gradi parama iz budžeta. proveo je šest meseci u zatvoru.

radi lakšeg snalaženja dostavljača. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. bivši sudija ovog suda. ušle su i tada nestranačke ličnosti kao Božidar Đelić.. Na pomenutim sastancima Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 47 . salame.02. pod rednim brojem 132. kobasice. bivši predsednik Trgovinskog suda. To su pileći bataci. a to je bila po zakonu iz 2001. bili su „kućni partneri“ industrije mesnih prerađevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprečavanju pranja novca iz 2005. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. bude nemačka elektroenergetska korporacija RWE. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovića i Mlađana Dinkića SINA je otkrila pre desetak dana.. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade.NOMENKLATURA SRBIJE . Oni su predvodili grupu koja se 2001. Dušan Marčićević. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji.“. godine. i Nemanja Kolesar. nije obavezana da daje ove informacije. Dokument „Kućni adresar poslovnih partnera“. Pančevo. Agenciji za sanaciju.. Branislav Ignjatović. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. sastajali u zgradi vlade. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajević. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. Međutim. Neki od partnera dobijali su. što ukazuje na njegovu majku Koviljku.. i koverte sa „čestitkama“. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović prešao je u Demokratsku stranku i postao član Glavnog odbora. na mestu broj 134. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. od dotadašnjih deset. nalazi se ime Dragana Veselinova. jer je to idealan način pranja novca. stečajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnović. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuće “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. Goran Pitić. Pored njih. Dva broja ispred Vlahovića.godine bavila restrukturiranjem. od februara 2002. u Beogradu i Smederevu. Marčićević. To skreće pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u političku stranku. Aleksandar Vlahović je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenović. Vlahović. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da učestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav način povezani s vlašću. sa šesnaestočlanom pobedničkom koalicijom DOS. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. Aleksandar Vlahović i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. a tom timu se priključio i Bubalo. bila stvarno transparentna. Mandatar Zoran Đinđić suočio se 2000. a posle atentata na Zorana Đinđića visoki funkcioneri Demokratske stranke. U tu vladu. bankama i dogovarali kako će prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Đelić i Aleksandar Vlahović nekadašnji nestranački ministri. drugi sprat. do septembra 2003. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stečajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. Tomica Milosavljević i Aleksandar Vlahović. Ova adresa je u Sopotu. mesni proizvodi. Aleksandar Vlahović i Dragan Veselinov.2007. pa je njegov kabinet imao čak šest potpredsednika. Kovilj. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. član uprave Košarkaškog kluba Partizan. Kljajević. Kolesar. Živomir Novaković.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srbije i Elektroprivrede Srbije. čija se privatizacija očekuje. sadrži ime Aleksandra Vlahovića. Svi sa spiska dobijali su na kućne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. bivši ministar poljoprivrede. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu članovi partija. terete se da su se. pored paketa. nekim čudom. JSD Partizan Danko Đunić. učestvovali Aleksandar Vlahović. Novaković. kao i da Zakon labavo određuju ko može biti učesnik u postupku. bivši direktor „Sartida”. do danas. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahović. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahović . Koga zastupa poslanik Vlahović? Uprava za sprečavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o načinima nesprečavanja pranja novca od 2000. 05. bivši ministar za privredu i privatizaciju. Paketi su tako veliki da ih jedna prosečna porodica ne može pojesti za mesec dana. i Mlađan Dinkić.

čak i po nekoliko desetina miliona dinara. godine. Aleksandar Vlahović je kao „republički ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjičenih”. I nekadašnji genexovac Zoran Obradović. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. Hamovićev kolega iz beogradskog Genexa. zbog duga. pripadne Živanovu. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takođe ima kuću u Herceg Novom. U njegovom komšiluku.Trebinje. Rođen 1950. godine. Milena Dravić. Bojana Maljević.000 kvadrata. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. Vlahović je. Gradonačelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ograđenog imanja na Luštici. kojom je predsedavao počela da daje rezultate). kuću ima Milan Beko. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzeće. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Večernjih novosti. na kojima je razmatrana privatizacija. Činjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. godine. pa je 23. tvrdi se u dokumentu. Agroživ ih je tužio. Uz obalu naselja Savina. Trojica direktora društvenih preduzeća terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. U njegovom komšiluku je vila Petra Matića. atraktivnom delu Herceg Novog. suvlasnik londonske firme EFT koja je.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM dogovoreno je da to realizuju kroz stečajni postupak. Vlahović je članovima vlade prećutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia.500 kvadrata zemlje i kuću od šezdesetak kvadrata. DRAGOLJUB VUKADINOVIĆ. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižić preselio se u klanicu. Nedavno je proširio plac. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme.. vlada prihvatila zaključak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. MIROSLAV ŽIVANOV. uz sve. PRIDRUŽENI ČLANOVI Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 48 . kada je registrovao firmu „Agroživ“.NOMENKLATURA SRBIJE . Kako društvena preduzeća nisu bila u mogućnosti da isplate ugovorenu sumu. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradiću. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. na Rosama. Mišković na Malim Rosama ima oko 1. ima imanje u zaštićenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. prema revizorskim izvještajima. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. rođen 28. U blizini je Vuk Hamović. Na Savini. koji je pružao mogućnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeća putem neposredne pogodbe bez uključenja drugih potencijalnih kupaca. i.Beograd . a da li im je nešto isplaćeno u kešu ili na račune . Informativna služba Socijaldemokratije (čiji je predsednik Vuk Obradović pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. ministar u Vladi Slobodana Miloševića. nakon što je komisija o poreklu kapitala. aprila 1951. na Toploj. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”.. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. takođe ima vilu u blizini hotela Plaža.nije utvrđeno. na poluostrvu Luštica. Koristeći svoj položaj Vlahović je na sednicama vlade. koji je prodavao po pančevačkim pijacama piliće na komad. Direktori društvenih preduzeća potpisali bi ugovore. koncentriše se bogato društvo. Seka Sabljić. Preko Kolesara i Ignjatovića. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. uspeo je da od 1992. Živanov i Prebiračević dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeća da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. januara 2003. SPS je vladao u Žitištu. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. sa Milanom Antićem. a počeo je da kupuje placeve i na Rosama. Posle privatizacije društvenog preduzeća. Pored vile i bazena posađeni su vinogradi i izgrađeni teniski tereni. kuće imaju mnoge poznate domaće ličnosti: Dragan Nikolić. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London .Herceg Novi . Tu planira da na oko 20. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Mišković podigao kuću od oko 300 kvadrata. Miroslav Živanov. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. U Perastu kuću ima Goran Bregović. On je u Miloševićevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševića.

..000. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je.. ili brzo odlaze ali zato je većina njih iz vremena netržišne privrede. rođake. ograđena takvim zidom ćutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". i biraju Zdravka Deurića za svog zastupnika. sa prosekom od 10. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedočim iz ličnog primera. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. oktobra. septembra 2002... Da li je Megatrend “najpriznatiji domaći univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nađu posao. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM SRĐAN KAMENKOVIĆ. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najveće svetke inflacije od 318. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore čiji rad odgovara profesionalnim standardima.. prema svedočenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurića. nemogućnost zaposlenja. savetovao je radnike da što hitnije skupe većinski paket akcija. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima.... Kamenković mu. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmeču". Ovo ne važi za većinu drugih . Deurić dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”.000 studenata. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl... Nijedan čas prakse niti bilo čega primenjenog u toku obrazovanja. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadić bio na otvaranju nove zgrade 2008. Megatrend broji 14.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. Najboljih kadrova nema. prof..NOMENKLATURA SRBIJE .U Srbiji nikome. (Makedonija). a ostali akcionari sa 3 predstavnika. Prva je takođe neistina – 2007.. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-već koga znam”. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. “Jaka” bude zastupljena sa 4.. bez obrazloženja. To su ljudi koji studente treba da uče tržišnom privređivanju i koji grade budućnost kompanija kroz studente koje obrazuju.00 u II i 9. Da je druga činjenica neistina dokazao sam ličnim primerom. Radnici – akcionari “Jugoremedije” sećaju se da im je bivši direktor septembra 2002. saopštava da odlazi u penziju. Sami možete da pretpostavite gde i na koji način se troši ostatak novca.decu. Ključna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta..000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po rečima dekana. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41.. Kamenković na poziv Jovice Stefanovića putuje za Skopje. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. Petnaestak dana po aukciji. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”.000%... Kamenković pristaje bez konsultacija sa radnicima. tadašnji direktor Srđan Kamenković. koji je bio aktivno uključen u pripreme za prodaju akcija fabrike. i 4. RAJKO UNČANIN jedan je od predavača ovog “fakulteta”.. DB Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 49 . i tada i danas. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIĆ.. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija...množite to sa 14. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog. na aukciji 10.. Kome se polažu računi za trošenje novca . U optužnici se navodi da je u maju 1995. nemogućnost javne kontrole trošenja novca. Sreća ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. najvećeg diktatora u Evropi. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosečna cena po knjizi je 10 EUR). radnici prikupljaju zastupničke izjave kako bi formirali većinski paket akcija. godine. Dok je on na putu. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi. da se dogovore o daljim koracima..60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. Loši kadrovi znače lošije obrazovne mogućnosti i skromno znanje studenata. kumove i ostale.. kojeg čini 7 članova. uključujući čak i školovanje u inostranstvu. teorija apsolutno dominira. 3... oktobra predlaže tri člana UO ispred malih akcionara. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. Veliki broj profesora (i dekan među njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševića.

Optuženima u slučaju "Grmeč" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. Materijal je dovezen čak iz Sente. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeđuje tehničku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. Ova pomoć je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. Priča bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevič. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Unčanina. Tragedija u "Grmeču" se nikako ne može posmatrati izvan politike. inače bi posledice bile još teže. predvođen potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. Ova kompanija pominje se i u izveštajima američke obavestajne službe CIA. u Privrednoj komori Srbije (PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. prosledio u "Grmeč". tvrde zvaničnici Agencije".. 40 000 tona tehničke soli i 30 000 tona karbamida. Svi putevi vode do Rajka Unčanina. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. Priča o nesreći u "Grmeču" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao naručilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. Taj posao je Slobodan Milošević dao Jovici Stanišiću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM preko Radosava Lukića u "Grmeču" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. Zvaničnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zaključio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehničkoj podršci u razvoju raketnog programa.. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. inženjer zaštite na radu. generalni direktor MLEKOPRODUKT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 50 . koji je. Pozivajući se na zapadne obaveštajne službe. Druga činjenica jeste da je Rajko Unčanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeći da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. a da će uvoz biti obezbeđen preko društvenog preduzeca "So produkt". Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. So nije pomenuo. koji ga je preko svog pomoćnika Lukića. DRAGAN NIKOLIĆ. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . pisao je "Vasington tajms". Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobičajeni vojni teret bio namenjen Libiji". Kako drugačije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni započeli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivične prijave i zahtevi da pokrenu istragu. Činjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanično i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slučaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zaključen krajem marta. godine. Dan posle demantija saveznih vlasti. Milo Đukanović. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. naveo je "Vasington tajms". sintetička vlakna i polietilen visoke gustine. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. u zamenu za traktore. novembra 1996. “Rajko Unčanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavličević ostavio je poruku za NIN. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Černobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u černobiljskoj katastrofi 1986. Aprila 1998. Rajko Unčanin. rekao je u razgovoru za NIN 28. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. juna 1995. generalni direktor TIGAR ad PAVIČIĆ NIKOLA. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANČEV. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehničke soli. generalni direktor "Grmeča" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom.

V. plaćajući svaku manje od Nexe.NOMENKLATURA SRBIJE . Nicović je već kupio 10% akcija TM Investa. Zamisao je potekla od Šegrta.4). direktor fabrike Toza Marković. već i u Kikindi. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova.1% tako da će se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. Državni paket. Na taj način IHT će s 34. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane većinski vlasnik najveće srpske fabrike opeke i keramičkih pločica. „Autotrend“ (1. što ih poseduju tri preduzeća iz holdinga Delta. odluke potpisivao mimo zvanične evidencije.8) (deterdženti). deterdženti.2) itd. Njima treba da se “pridruži” 11. i troje rukovodilaca iz ekipe Đorđa Širadovića. Sa porezom od 19. Metod liči na onaj kojim je slovenački Merkator onemogućen da kupi C market. prema nezvaničnim informacijama.. pivo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM DMITAR ŠEGRT. Šegrt je u Nicoviću. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Anđelki Popović. smenjen je s te dužnosti.ne“.8 % postati najveći pojedinačni vlasnik “Toze Marković”. viski. Po rečima Đelića. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujući bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševićem i visokoj poziciji u SPS bio prvi čovek ne samo fabrike. bivšoj direktorki “Metalurgije”. odmah iza „Progresa“. 3. a novopečenog savetnika. „C-market“ (3. votka. Širadović je.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. u prostorijama JUL-a. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u međuvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. imao česte sukobe sa Mihailom Milojevićem i Vlajkom Stojiljkovićem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. sadrži 15. samo što su u ovom slučaju drugi “igrači”.4 %.da. a u toku je kupovina preostalih 13. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 51 . u kome su Miroslav Mišković. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. vlasnik IHT. ali je kao predsednik Skupštine deoničara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deoničara prodao beogradskoj kompaniji IHT. „Beopetrol“ (7. ministri Đorđe Širadović i Boriša Vuković svojevoljno i neovlašćeno prepravljali su odluke komisije i količine i vrednosti kontigenata po nahođenju. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dioničara. LUKA BEOGRAD ad Najveći broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vuković i Đorđe Širadović. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. delovi kompanije „Delta“ (1. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake.. Širadović je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video način da ostane na čelu fabrike. avgusta 2006. „MK Komerc“ (1. Đorđe Širadović vraćen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. Zahvaljujući debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. D.8% vlasništva. i Đorđe Nicović.7) (automobili). ĐORĐE ŠIRADOVIĆ. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. sir. je Dmitar Šegrt. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. Na čelu tima. Širadovića. osim Miškovića. „Nelt“ (1. postane većinski vlasnik fabrike. koji još nije ponuđen na prodaju. glavnog protivnika da Nexe grupa postane većinski vlasnik. bivšeg ministra za privatizaciju. po njemu. a Širadović je generalni direktor novosadskog preduzeća „Novkabel“. koja je preko Našicecement pojedinačno najveći vlasnik (30. ostali . Šegrt se pozvao na patriotski čin jer. pronašao kupca akcija TM Investa. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor.1 milion maraka. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomoćnik Boriša Vuković koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i.5). Dmitar Šegrt. kako priznaje. Vuković je od promene režima u inostranstvu. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomoćnika. Kao najupečatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoči zapisnik o kontigentima za uvoz žvakaćih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ .).3%) industrije građevnog materijala “Toza Marković”. direktor “Toze Marković” i prvi čovek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deoničara. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. Kako je najavio Đelić svim firmama sa ovog spiska rešenja će biti uručena u narednih 15 dana. vlasnik Delta M. u Kikindi su smislili kako da se spreči da Nexe grupa.

obećavajući da će se glavari stranke kod njega lečiti uz punu diskreciju. Pukovnik je unapređen u čin general-majora i postavljen je za načelnika Vojno-medicinske akademije. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. Sve ostalo je sređivao tast. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. od haosa. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. s njegovom energijom. a vodi i svog sina. a zatim je poslat za ambasadora u Sarajevo. oktobar. . javlja se samo na vruću liniju. plan dijetalne ishrane se pravi. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. kupovina lekova. A. Na VMA su aparati stari.. Nema para za hranu bolesnika. nije saopšteno. General je dva puta operisao Borisa Tadića. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. Bio je skoro bez šansi. javnost Srbije branila je sebe od ideja očeva nacije. Načelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šćekić. Za njegovog sina. straha.. pokrene. načelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftić je solidan hirurg.. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. On se mlad oženio. VASILEIOS ENTERTILIS. nesmotreno je izjavio da načelnik VMA mora da bude general. Od kada su u kuhinju dovedeni. obukao je svečano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Đinđića sa liste značajnih ličnosti nove srpske istorije. čovek koji će makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftića za načelnika. general-major Zoran Stanković. sa njegovim „snom o Srbiji“. Hasanovića i Stojakovića. para ima. Zar makar na Vojno-medicinskoj akademiji njen načelnik ne može da bude najstručniji lekar. korupcije.. ništa od svega ne bi bilo! Urednik. Grujica Spasović (Vojislav Šešelj ga naziva “major CIA”) po dolasku Koštunice na vlast bio je saradnik Radeta Bulatovića u napadu na Gorana Petrovića. koji je otpušten sa VMA zbog nedoličnog ponašanja. decembar 2003. Ne samo 5. Na simpozijume i stručna usavršavanja šalju se mladi lekari. lekari teško utvrđuju dijagnoze.od onih koji su ubili Zorana Đinđića i od onih koji su to želeli. Braneći mesto Đinđića u srpskoj istoriji. na seminare. kuvara.. 22. Preporučivao se. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. s obezbeđenjem. postavio je za vođu smene kuhinje svog kuma Selejmana Hasanovića. pa Šćekić. Čim je ušao u kabinet. često se kvare. i vraćen kada je Jeftić postao načelnik. koji je na medicinu upisan preko reda. O kakvoj se operaciji radilo. Takođe je u kuhinju doveo i verne poslušnike. Tadašnji ministar odbrane i bivši načelnik ove ustanove. 17 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 52 . tu je završio medicinski fakultet. kada je general Jeftić u pitanju. Zoran Živković: Da. generalni direktor Viohalco Group za jugoistočnu Evropu OLIVER ROEGL. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedočili da je Koštunica maltene čekao kod kuće da mu se saopšti šta se dešava. neizvesnosti.. Ipak. mora da se nađe dovoljno deviza.. oktobar. večne krize.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ČLANOVI PO POZIVU prof. Da je on odlučivao da li će se desiti 5. dr MIODRAG JEVTIĆ. nije imao doktorat. nasilja. oktobra nego i u pripremama za 5. tenderi. studenta medicine. Janošević. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. A Boris Tadić je predsednik Republike i građani. On putuje na kongrese. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. Na telefonske pozive ne odgovara. prvom klasom. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftić nije ispunjavao.. “Danas”17: Kakva je bila Koštuničina uloga u 5. svuda u svetu. general Jevtić je stavio ulazna vrata sa šifrom. gde je bio komandir voda. general major. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . Važno je da general vidi belog sveta. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje.NOMENKLATURA SRBIJE . a kabinet čuva vojnik. poručnik Nenad Burnjaković. željom da je promeni. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. nabavke.

” Sedam-osam minuta posle ubistva.. To je bilo dvovlašće gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Đinđić. Đinđić i ja smo otišli kod Mila Đukanovića u Podgoricu. Odlučili smo da u tom slučaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. Tog dana je slavila rođendan. i šef kabineta. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. Imali ste sijaset i biznismena i političkih ličnosti koje su to radile. i predsedničke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. desna ruka Tadića i generalni sekretar predsedništva DS. Dok se predsednik slika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 53 . ko je sprečio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. Srđan Šaper. pominju se: njegov savetnik. ja i još . Rakić je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadića i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadić bio ministar odbrane. koji crpu ličnu moć iz blizine sa Borisom Tadićem.ne mogu da se setim ko. Pet puta je glasano 17:1. odnosno sprovođenja politike. a među onima. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. na dnevnom redu su bili Pavković i Rade Marković. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrđivanja stavova i kreiranja.. Miodrag Rakić. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Đinđića. dok čovek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskućnik. ili 7. Protić. previše aktivizma za njega. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. pet-šest dana pred 5. Mićunović. ili možda čak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. Nismo znali gde je odvežen. među kojima i Miodrag Rakić. Perišić. Ko je vama saopštio da je 12. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. Labus. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. jedno vreme Svilanović. Nisu samo tu Crvene beretke. Koštunica još uvek nije izjavio saučešće. Za dva sata smo doneli odluku. Milan St. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovića. marta pucano na Đinđića? Supruga. za kratko vreme se skućio i obogatio. u reforme. Miodrag Rakić nije poznat javnosti. Crvene beretke su bile osuđene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreči da se oni kriju iza bilo koga. čiji je direktor bio Boris Tadić. i u Zoranovoj krvi oni su videli način da ponovo budu vlast. imaju ključni uticaj i u donošenju krupnih odluka.NOMENKLATURA SRBIJE . Prema mnogim izvorima. Iz te škole potiču neki od njegovih najlojalnijih saradnika. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markoviću i Pavkoviću. bilo previše. Rakić kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. Zvanično. on rukovodi Kabinetom predsednika. Ako je Đinđić uterivao u red i poštovanje zakona.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kako? Živković: Tako što je to previše opasno. Ko je bio na tom sastanku? . potiče politička škola DS. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Miodrag Rakić. Kada smo se vratili. Živković: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovića. neki od nas iz DOS. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde ćemo na večeru. Sat vremena smo izgubili vozeći se po Beogradu kako bismo zavarali trag. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. Iz perioda Đinđićevog rukovođenja DS-om. Čović. za dva sata im je ona bila uručena i oni su postali deo istorije. oktobra. Kao član izvršnog saveta opštine Palilula. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje će Milošević sigurno da pokrade. što su verovatno najobučeniji vojnici na Balkanu. previše posla. neki „dvorjani“. I ko je onda imao veze sa kriminalom. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Đinđića Živković: I to za jedno poslepodne. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. oktobar. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. Na sednici Predsedništva DOS 6. Gde je sastanak održan? Živković: Kod Čovića u jednoj hali u Železniku.. To je i za demokrate.. koje bije glas da su pragmatični. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. Ljudima je bilo jasno da pobeđujemo na izborima i da Milošević to neće priznati. oktobra. posle 5. Živković: Đinđić.

ali to je krađa ili razbojništvo. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. koji je pobegao s parama koje je trošio dok nije pao šaka Legiji i Zemuncima. Dunavska komisija. iako se sami bugarski mediji ograđuju da su glasine o “38 opljačkanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i čak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajućih društava. ali to je bio drugi. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika.. ali nije. Miodrag Rakić je imao ambiciju da postane šef BIA. 1992. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. Sa Politbiro KP Rusije nije mogao da se oslobodi diktature Staljina. Rakić je iz Žitorađe.. a srpska policija i carina nisu se mešali.–1995. Njegov školski drug je Ivica Dačić. Rekord u Rakovici. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekritički? Leta 1992. i preprodaje. Zmaj u Zemunu. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. šef kabineta predsednika države ima vrlo značajnu ulogu 18. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. 18 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 54 . Bio je potrebniji u Kabinetu. razlog. stambene objekte na Novom Beogradu.-tih preduzeće Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. novo rukovodstvo. bio raj i za krijumčare. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. mada ko hoće može da ukrade sa barže. nego da potežu pitanje. ali moguće je plod aktiviranja neke veze bugarskih lađara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. Uz dozvolu Državne bezbednosti. dok se Berija nije setio da mu ukloni šefa kabineta. Ako je bilo koji od ova tri. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanić. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. IMT u Zemunu. On kupuje ljude. veliki šverceri radili su na veliko.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za novine. Sadašnja priča je samo bleda senka tadašnje velike priče. u Smederevu. Saši Vukadinoviću. zgrada Savezne skupštine. čamcima svojih plaćanih “patriota”19 blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. Montaža kreće na evropsko tržište pa učestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. Tehnološki fakultet u Beogradu. objekata u Bohumu. a ne piraterija. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakić približio njihove lidere. pošte u Dizeldorfu. nadležno telo za plovidbu Dunavom. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. Pančevu i u drugim lukama. imajući u vidu zajednički imenitelj. U rečnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”.yu sve govori. Lađari na Dunavu bili su. do 1970. nijedan značajniji objekat nije se gradio bez učešća Montaže: Dom sindikata. generala Poskrejbiševa. Od 1960. uz Dunav.srbija. i vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. značajnu pomoć pruža šef kabineta predsednika Srbije. IMA ZAŠTO U jesen 2008. partijske drugove. njegova ambicija očigledno je da bude u senci.. šef kabineta vodi poslovne knjige. koji o tajnoj službi ne zna mnogo.. U svakoj državi. Kako god bilo. na čelu sa Miomirom Pajkovićem. IMA RAŠTA Krajem 1950. Rakić je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. Direktoru BIA.. Početkom osamdesetih. tokom “nezasluženih i ničim izazvanih” sankcija. to bi. i šeta po svetu. Napredujući iza Tadića. u istočnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje čamce i mini tankere. a mali na manje. bugarski mediji lansirali su priču da bugarske brodove između Golupca i Smedereva presreću “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. Naši tabloidi preuzeli su priču. bolnicu u Podgorici. Dunav je. začetnici gusarstva. unapređuje i amnestira od grešaka. SR Jugoslavija bila je izvan svih međunarodnih ugovora. tajkune. Slovensku plažu u Budvi. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. Van Evrope. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pančevačku luku. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. prilično jasno. državni posao. 19 Radio-vezom snabdevao ih je Čeda Mihajlović. Železara-Smederevo. Krajem sedamdesetih godina počeli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. bez čijih organa bezbednosti to nije moglo proći. godine. tokom sankcija.siva eminencija. Tada. ali prvi do glavne figure . osnivač ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’.NOMENKLATURA SRBIJE . Dunav je vitalna veza između Crnog mora i zapadne Evrope.

Kapital seli u Crnu Goru. poreska i finansijska policija žmure. Bio je to kraj nada u službeno lice. Čudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 4045. zakona o carinskoj tarifi. inspektor odlazi na odmor u Pajkovićev hotel u Budvi. i zakona o penzijskom i invalidskom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 55 . Pajković. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je početna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. jula 1949. Pravio je dvojne ugovore. Pajković zavodi teror i otpušta radnike. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe čiji je posao da sprovode zakon. U tom trenutku. Pajkovićevo bogatstvo danas se ne može proceniti. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. Angoli. kupuje deci kuće i stanove. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemačkoj. ne čudi sudbina ove firme. a naplatu vrši preko Montaže-Montenegro. godinu. Pajkovića. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplaćenih potraživanja u inostranstvu. i da se donesu prateći zakoni kojima se obezbeđuje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. koje plaća beogradska Montaža. Muzej savremene umetnosti. ili u kešu. zakona o republičkim i administrativnim taksama. Poslove u Crnoj Gori. Milenkom Milisavljevićem. rođaci. Pajković u Crnoj Gori daruje škole.. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemačkoj. ali samo radnicima. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzeće Svetlost (iste godine seli se u Beograd.. plus mašine. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. ili da taj trenutak čekaju sa odgovarajućom otpremninom. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. sportsku halu “Pionir”. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. sa 5 zaposlenih.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2500 zaposlenih. i ne očekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih prihoda. koji su mu neophodni. Uvidevši da može da kupi preduzeće čiji je direktor. Čehoslovačkoj. Pajković kupuje. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinički centar Srbije. Porodični klan i direktor Milisavljević letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. opljačkanim milionima uništene firme. i tako ostvario transakciju čiji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu ličnog profita. prvi deo plate za mart. Đorđije Nicović je vlasnik ‘Napred’.NOMENKLATURA SRBIJE . putnička vozila. i poneko spreman da robuje iz straha da neće naći posao. o trošku Montaže. nego zakonsko pravo na penziju. i 1950. Libiji. a radila je na palati “Ušće”. crkve i bolnice. Alžiru. njih oko 350. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sočiju…). primili su u novembru 2008. zakona o akcizama. godini. godine. “Duvanskoj industriji Vranje”. kumovi. preko kojih je ugovarao i naplaćivao Montažine poslove. dolazio je izvesni inspektor.253 kvadrata. Zaposleni u Montaži.. finansira sa računa Montaže iz Beograda. bez ozbiljne istrage. proizvodne površine 2. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovićevi ljudi.. godine. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. skladišta površine 1. Direktor Pajković zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. U leto 2006. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. Pajković je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Montaža je firma čiji su radnici u odmakloj dobi života. IMA KO Mlađan Dinkić insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009.257 i kancelarijskog prostora od 1. Samo cena građevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veća od one koju je Pajković platio za celu firmu. Od tada Pajković isplaćuje plate preko objekata i gradilišta. na štetu radnika kojima uskraćuje zakonska prava. objektu novog “Merkatora”. U maju 2002. oprema. zgradu Vojno medicinske akademije.561 kvadrata. Po prijavi radnika... Rađenovića. takođe iz vojno-građevinskog kompleksa. Miomir Pajković postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. gde je. Dok organi gonjenja. menja naziv). alati. i da je Pajković iskoristio odnos sa Đorđijem Nicovićem i njegovom privatnom bankom. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” investitora. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. sa direktorom Montaže. zbog nezakonitog korišćenja novca na objektu Duvanske industrije. Jaka firma postaje plen klanova. njegovi sinovi. Montaža je osnovana 14.

decembra 2008..600. Međutim. Osim što je na čelo novinske kuće postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera.. vlasnik Ivan Radovanović saopštio je 1. čovek koji je odradio kampanju za LDP. a izabrala ga je Vlada. u dnevnom listu “Kurir” od 28. postavljen je za generalnog direktora novinske kuće ‘Borba’. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanović predstavio je 2. vlasnik lista rekao je da je direktor sprečen zbog bolesti i da mu je Nedeljković ponudio ostavku. Radovanović je naveo da je to učinio u ubeđenju da je on dobar menadžer.000 dinara. a koji je potom prešao u LDP.08.. godini. broj 1. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. kandidat bio i Ivan Radovanović. a na kraju i novine. Dinkić je. Nebojša Nedeljković piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. Nedeljković koji je imao astronomske plate. a u “Skijalištima Srbije” 1. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. radi se o čoveku kojeg je Mlađan Dinkić izbacio iz G17.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM osiguranju). nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovića u javnim preduzećima.NOMENKLATURA SRBIJE . koju nije prihvatio. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. Radovanović je istakao da je Borbu kupio iz razloga . bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. decembra 2008: “Od septembra 2008. novembra 2008. uređivački kolegijum i koncepciju novina. Krajnje je netačan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio lično Zoran Ostojić. da bi se izdvojio sektor kioska. Povodom izjave potpredsednika vlade Mlađana Dinkića da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotić Cane. Katić i odgovorni urednik Rade Jerinić nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. odnosno član društva. i dodao da nikada nije bio član Vlade. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. godine vlasnik sam firme Buana. Postavljenje novog direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova.jer se medijima bavi od 1984. Komentarišući postavljenje Nebojše Nedeljkovića za generalnog direktora Borbe. Tu privatizaciju omogućili su Sveta Marović i Slobodan Orlić. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanović.000 kvadrata u samom centru Beograda.. plasman i transport. uslovio ovaj zahtev povlačenjem svojih poslanika i ministara. čovek koji je radio kampanju za LDP. Radovanović je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. već je on to postao na predlog G17. a sve je očigledno sračunato da kod čitalaca stvori pogrešnu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 56 . iako je najavljen. U ‘Borbi’.000 i 17. vrši izbor i razrešen je direktora. koja je. godine.000 dinara mesečno. već su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. Oni su omogućili da privatni kapital uđe u državnu “Borbu”. a da je osim Nedeljkovića. Objašnjavajući zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljković. Ištvan Pastor je izjavio da SVM neće dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišćena u 2009. pozivajući se na “dobro obavešteni izvor”. Svako dovođenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. što G17 plus demantuje. godine. Nebojša Nedeljković smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. Političko imenovanje prvog čoveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. Čedomira Jovanovića. odnosno 40. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogično: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. generalni direktor. kao i da je. To znači da Skupština.000 dinara. u Aerodromu “Beograd” 800. dolazi na čelo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu između 16. IMA S KIM Nebojša Nedeljković. piše list Blic. godine i misli da zna kako je moguće osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. zlonamerno je. koje nisu mogle da bude privatizovane.2008. novinar G. kada je to već bio”. osim Nedeljkovića. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za političke konotacije isključeni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojić. jedini i stoprocentni. Urednik Aleksandar Vasović zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje.

krucijalno pitanje. odnosno 40. i ko je režiser.. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. a ne navode da.. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevića. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi.. radio sam u interesu kluba. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. sa Srđanom Đurićem imao zajedničku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. na koji nije plaćen porez. Miloševićevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katić (čovek zadužen za propagandu kriminala. veoma sam ponosan. kako je naveo list “Kurir”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM predstavu. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netačna. sa Tijanićem i Tirnanićem. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjičeni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. Za ovo spreman sam da odgovaram. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašića 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. nema nikakav odnos. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra.. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovića. Da nismo radili na takav način. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. jer ne predstavljaju informaciju od javnog značaja. Crni fondovi su stvarani na razne načine. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugačiji način. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto rečeno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. otvoreno pismo. Tada smo po prvi put igračima otvorili račune u poslovnim bankama. kapetan Dragan. Zvezdan Terzić. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju.. i možda činili privredne prekršaje. bio je u Telegrafu kada su počeli) Nebojša Nedeljković (Dufri je svima bo oči.. oktobra zajednički nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilića) Slobodan Orlić (saradnik vojnog saradnika Nebojše Čovića. umesto dotadašnjih 73 odsto. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevića. poslao je. Ovako se poslovalo do 2003. Izbor Nebojše Nedeljkovića za direktora “Novine Borba”. sa borbom za osam spratova.. . Slavko Ćuruvija. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. zeta načelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Đukanovića.. ali sve što sam radio. opstaje zahvaljujući Milanu Beku. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanović (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. sportisti plaćani gotovinom na ruke. OFK Beograd kao klub ne bi postojao.. Pre nego se realizuje neki transfer. radili za Milana Beka) Mlađan Dinkić (čovek koga je saradnik Radmila Bogdanovića. i država je na prećutan način aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. već samo osnivački ulog. i uplaćivali im ugovorne obaveze legalno. kao i Toma Nikolić.” Teško je znati šta je istina. I ne da se ne osećam krivim. koji je neizvestan.. neevidentiran. Što se tiče zarada zaposlenih u “Borbi”. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke. koji sam i ja zatekao. Na taj način država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. u kome između ostalog piše: „. ili ne bi postojao na ovakvom nivou. vodio savezne organe.. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotić (čovek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. nije rešeno do danas... uz plaćen porez. kao igrač. i da je to urađeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. A mi smo Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 57 . Za svaki utrošen dinar od 1997.000 kvadrata u samom centru Beograda. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Čedomir Jovanović (u politici. naravno. nije proknjižena u klubu. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. i kao sportski rukovodilac. za račun Radmila Bogdanovića uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda.. i Vanje Bokana. do danas postoji uredna dokumentacija koja.NOMENKLATURA SRBIJE .. i rođake Vlade Velebita.. već naprotiv. iz begstva. a sve sa ciljem da više ostane za sport. Neđe Boškovića) Zoran Ostojić (sa Radovanovićem imao posle 5. istovremeno da se na ovaj način povredi ugled “Novine Borba”. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije.

. pokušana je moja diskreditacija.. neki su pasionirani navijači. Slavko Zečević. policijske i ekonomske elite. Radmilo Bogdanović.NOMENKLATURA SRBIJE . da su često prevazilazili državne institucije. Za neke to je bio hobi.neki su od moćnika koji su svoje društvene pozicije. i zvanične institucije.. Od pravosudnih organa očekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. Početkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 58 . kroz medije. Ivica Dačić . i u svoje uprave regrutovali su isključivo po političkoj liniji.. Nikola Bugarčić.. Iako je osnovno načelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko moćni. policiji. sigurno je da će OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997. a neki su želeli da svoju moć prošire na sve segmente društva. mogu sve. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedočenja koja dokazuju moju nevinost..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM stvorili novu vrednost.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana već 60 godina predstavljaju stecište političke. Zdravko Lončar. Kada dođe vreme za privatizaciju klubova. stavljali u službu crveno-belih i crno-belih imperija. Mirko Marjanović. medijima. “Večiti” su pokriveni u politici. A sredstva od privatizacije će otići u kasu države Srbije. Slobodan Penezić Krcun. i omoguće mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. Goran Vesić. Očigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moći.. privredi. Boriša Vuković..

potpredsednik. godine.potpredsednik.direktor "Partizan holdinga" * Predrag Manojlović .direktor Direkcije za imovinu Srbije * Branislav Grujić . jedino se na zvaničnom sajtu FK Partizana20 i FK Crvene zvezde21 nalazi sastav upravnog odbora.generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograd * Mića Cerović .generalni direktor "Telekoma Srbija" od 2000.generalni direktor "Simensa" doo Beograd 22 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 59 . bivši predsednik KK Crvena zvezda * Srđan Dabić . godine kao član Demokratske stranke i u 25. Čedomir Jovanović. predsednik.direktor firme "Progres" * Miroslav Ćurguz . potvrđuje i lista najmoćnijih za 2007.1. * Srđan Mrkušić . direktor "Apatinske pivare" * Milan Blagojević . 2007. „Delta“ Upravni odbor FK Partizan * Ivan Ćurković. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. zbog čega je predsednik LDP.vlasnik privatne firme DP IPC * Žarko Zečević . Dan Tana .generalni direktor SP "Lasta" * Milenko Kostić . U politiku je ušao 1990. Devedesetih. Pravilo: bogatite se i radite šta hoćete. Posle prvog rascepa u DS odlazi u DSS. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. Nakon toga se buka u javnosti slegla. Miroslav Mišković. bivši direktor železnice Srbije i bivši ministar saobraćaja * Mirko Vučurović .direktor Građevinskog preduzeća "Standard" * Svetozar Marjanović . Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zaključili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. generalni direktor kompanije "Dunav osiguranje". ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. Vlasnik jednog od najuglednijih restorana u Holivudu "Dan Tana". godine izdržao je bez poteškoća neprijatan napad. potpisnik Kumanovskog sporazuma s NATO * Radomir Šoškić .predstavnik veterana * Milan Tomić .potpredsednik. vlasnik firme "Nivada" * Slobodan Novaković . godine. Mišković se oglasio pismom u kome je Jovanovića povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. koju je tužilaštvo odbacilo. godini postao je jedan od najmlađih poslanika.penzioner.nekadašnji as i član najtrofejnije generacije Crvene zvezde * Boban Radojičić .gen. nekadašnji pomoćnik saveznog ministra policije i potpredsednik KK Crvena zvezda * Kosanče Dimitrijević . predstavnik ruske naftne kompanije "Lukoil" za Srbiju * Velibor Sovrović . gde je bio potpredsednik Koštuničine stranke * Draško Petrović . direktor Srpske banke 20 Upravni odbor KK Crvena zvezda * Mirko Petrović . uticajni član SPS * Svetolik Kostadinović . nekadašnji prvi čovek EPS.NOMENKLATURA SRBIJE .gen. podnela krivičnu prijavu.general u penziji. magistar pravnih nauka * Živorad Anđelković . čak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv.generalni sekretar OK SCG * Miloš Marković . profesor na Univerzitetu BK. bivši urednik sportskog lista Tempo * Vladimir Vlačić . Mimo običaja.predsednik UO.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2008. plasirao list “Blic”: 1.direktor agencije "Alma kvatro" * Obrad Spremić . dok u košarkaškim klubovima Zvezda22 i Partizan23 taj podatak kriju.predsednik Međunarodne komisije u FSSCG. holding" iz Ženeve * Nebojša Divljan .gen.visoki funkcioner Demokratske stranke.2008.direktor JKP "Parking servis".predsednik "PST Farman korp.pomoćnik generalnog direktora Centrobanke * Vladimir Jugović . Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. na razne načine. direktor kompanije "Delta osiguranje" * Draško Petrović .generalni direktor "Tojote" za SCG * Dobrivoje Tanasijević.gen.publicista i filmski kritičar * Slavko Drljača . koju je 17. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. vd predsednik Olimpijskog komiteta SCG * Ratimir Babić . a „Delta“ je protiv Verice Barać.generalni sekretar 21 Upravni odbor FK Crvena zvezda * Darko Nešić .vlasnik kompanije "Auto Čačak" * Goran Vesić . godine. „vlasnik najveće kompanije u Srbiji.bivši košarkaš Crvene zvezde. direktor "Telekoma Srbije" i član DSS * Rade Svilar . koji je osnovao 1964.

Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. Sve dok nije poželio da pare u prijestonici i zarađuje.NOMENKLATURA SRBIJE . između ostalog. U listu “Dani”. mada su mnogi važni za sadašnjost i budućnost Srbije.predsednik UO. advokat * Vlade Divac .vlasnik firme za uvoz južnog voća "San Francisko frut" * Ranko Sočanac .diplomirani građevinski inženjer.generalni direktor "Trajala" iz Kruševca * Budimir Krstović . glavni finansijer Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice (a dočekao ga je Aleksandar Tijanić savetnik za medije Vojislava Koštunice). direktor "Energoprojekta" * Milan Petrović 23 Upravni odbor KK Partizan * Dušan Pavlović . * Svetozar Krstić . u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“.jedno vreme bio je komercijalni direktor "Nelta". “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. turizma i usluga u Vladi Srbije * Nikola Živanović . pa ponovo u Londonu kao trgovac obveznicama * Zoran Popović . izvršni direktor "Si & Si kompani". generalni direktor NIS ad i izvršni direktor "NIS petrola".predsednik UO PTT. Delimustafić je uhapšen u prostorijama koje je "Astrotechnologicu" iznajmio Zoran Drakulić. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. veći deo karijere igrao za NBA. dosta vremana na rukovodećim funkcijama u Partizanu. 25. a u Sofiji „Pikadili“. Svoje stavove saopštava. naizmjenično boravi i u Beogradu. gdje ga prihvataju Momo Mandić i Mlađo Novaković. jedno vreme bio prvi čovek Partizana * Predrag Danilović . Tada je Delimustafić 24 25 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 60 . ne diskutujući previše o njima. Svoj boravak u Beogradu Delimustafić/Mitrović pravdao je papirima američke brokerske firme "Merrill Lynch". Sa lažnim dokumentima na ime Gojko Mitrović.direktor "Si marketa". Po podacima za 2006. član SPO Za predsednika vlade imenovan 3. pored Banje Luke. bivši ministar trgovine.direktor Privredne komore. "Merrill Lynch" pojavila se kao zainteresovana da kupi beogradsku "Univerzal banku" i da dijelom preko nje.jedan od najboljih košarkaša Jugoslavije.predsednik Upravnog odbora Nacionalne štedionice. marta 2004. trenutno je u Upravnom odboru crno-belih * Miloš Nenezić . Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” 25. Predsednik vlade24 retko odgovara na pitanja. Delimustafić održava veze sa mnogim uticajnim ljudima u Begradu. Delimustafić. trenutno obavlja funkciju komercijalnog direktora * Zoran Novaković . "Frikoma". Čak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštuničin „pečat“.direktor "Cepter osiguranja" * Boro Cvijanović .” 2. a kompromise je pravio isključivo sa „stranim faktorom“.vlasnik firme "Hina" * Milan Vasiljević . gde je trgovao obveznicama na berzi. bivši generalni direktor Beobanke. "NIS Jugopetrola" * Đorđe Čolović . Prema izvorima Dana iz srpske policije.3 milijarde dinara.potpredsednik UO. Pregovore s političkim neistomišljenicima završavao je maksimalnim učinkom po DSS. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije između ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. jedine fabrike novinskog papira u Srbiji. Koštunica balansira među nezamislivim političkim opcijama. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je protekle godine. učestvuje u privatizaciji "Matroza". ali miran čovjek koji galantno troši pare po prijestonici i ničim drugim ne upada u oči nije neka mušterija za hapšenje. što visi kao mač nad vratom demokratskog biračkog tela. U više navrata pokazao je praktično da snaga političke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa među građanima. posle toga u Njujorku kao kreditni analitičar. Vojislav Koštunica.bivši proslavljeni košarkaš. među kojima su Zoran Drakulić i Nebojša Maljković. trenutno radi kao skaut za Los Anđeles Lejkerse za Evropu. Mada mu kao manu pripisuju političku tvrdokornost. čime je praktično izašla na tržište EU. partije Mire Marković. nekada moćni funkcioner JUL-a. radio u Moskvi. jedno vreme bio potpredsednik Partizana. da bi nakon toga postao i generalni direktor ovog preduzeća * Živomir Novaković .bivši direktor "Jat ervejza". visoki funkcioner Demokratske stranke i predsednik Upravnog odbora HK "Simpo" * Slobodan Milosavljević . godine. januara 2002. inženjer elektrotehnike. ostvario je prihod od 53. Željko Cvijanović piše: “Ima mnogo osnova da se vjeruje da je jugoslavenska policija bila od samog početka upoznata da se Delimustafić nalazi na njenoj teritoriji.pravni zastupnik "Pivare MB" * Milan Božić .

Milorad Majkić. pa srpske vlade. Koštunica je rekao svoje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM VOJISLAV KOŠTUNICA. u Gračanici. jer na Kosovu. godine. iz Zagreba. potpuno je prestao da mu veruje. a onda. izručio tom istom Tribunalu kompletan politički i armijski vrh bivše SRJ. pa do još otvorenijeg gađenja prema međunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom sarađuje samo kad mora. U jednom obraćanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. Pošto je posrnulu firmu već počeo da guši. jer je to model koji je prihvatljiv svima. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. na čelo otrgnute struje Demokratske stranke. to je zasmetalo Mikiju Savićeviću. Majkić. da bi celokupnu priču pretvorio u alat za političku kampanju svoje stranke. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjaču podršku. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. do 1997. U periodu nakon preuzimanja vlasti. Delimustafić nastoji da pusti priču o svom predratnom "mirovnom" angažmanu. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. Zvaničnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleći što Vojislav Koštunica nije izjavio da će "Srbi zauvek ostati na Kosovu". uoči rata u BiH prvim obavještajcem JNA. Iz njegove stranke nastaće. jednog po jednog. Od otvorene mržnje prema nekim političkim oponentima. čak i kad je sve gorjelo. DHSS. čas dramatizujući tu stvar. nekadašnjem Miloševićevom pouzdanom bankaru. Svoj politički manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio čim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševića. Njegove izjave i postupci pokazuju da je reč o podeljenoj ličnosti. došao uz pomoć spleta istorijskih okolnosti. Taj ustav sa "očiglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. tako sličnog počivšem diktatoru čija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. posljednjeg čovjeka koji je bezbrižno kao ferijalac hodao zemljama nekadašnje Jugoslavije. ali da se ne dira Radovan.NOMENKLATURA SRBIJE . Srpski narod gledao je od 1990. nekadašnjem direktoru a sada predsjedniku Upravnog odbora firme. koji je napustio DS već 1992. da je vraćen na posao ali je to odbio. Tako je pao Delimustafić. koji je bio željan da se što pre izvuče iz zaostalosti. Avnoj umro i posljednji put. izjavljuje kako će "Kosovo uvek biti Srbija". U početku se kao mogući koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radović.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 61 . Višegrađanin koji je u Beograd došao 1991. pod imenom Demokratska stranka Srbije. dokle god je on na snazi i da neću prigrabiti nijedno ovlašćenje koje iz njega izričito ne proističe". poštovati važeći ustav. a danas jednom od glavnih finansijera nove vlasti u Srbiji. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem reč da ću. pre svega prema onima sa kojima je počeo da živi životom političara. Ambiciozni plan je propao pošto se Slobodan Milošević s njim složio. stao je jula 1992. Rečenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je čitav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. Iz tog vremena datira i priča kako su Delimustafić i tada projugoslovenski i antinacionalistički Vasiljević planirali da dignu rezervni sastav bosanske policije i JNA i da silom smijene sve nacionalne lidere. i da se u međuvremenu bavio naučnim radom u dva instituta. prijateljstvu sa nedavno preminulim generalom Milutinom Kukanjcem i generalom Acom Vasiljevićem. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je često skandalozna. predvođena Vladanom Batićem. stao na put Miroslavu Miškoviću. preko nekog ugovora kojim je iznajmio prostor za kockarnicu u beogradskom hotelu "Interkontinental" od "Geneksa". ali i o slučaju teškog autizma. a čas je potpuno zanemarujući. Lični PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio član Saveza komunista. Na isti način kako je i Milošević radio. dok čitava međunarodna zajednica pokušava da nađe manje bolan način kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. gdje se obogatio na način koji nije ostavio tragove u poreskim službama. Narod u Srbiji. Idilična freska biće zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". uprkos očiglednim nedostacima. Tako je hapšenjem Delimustafića. a zanimljivo je da je samo neki dan prije njega pritvoren još jedan Bosanac. izračunao je da mu "Geneks" duguje silne milione maraka. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. jednom od najmoćnijih ljudi u Beogradu. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodećeg čoveka. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog čoveka. kako sedi u Miloševićevoj skupštini i čeka svojih pet minuta. koji je držao lanac kockarnica "Aleksandar".

ministre da dođu do njenog šefa. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. Nedeljkovićka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. u stranci nisu imali šta da traže. Osim Dragana Jočića i Nebojše Bakareca. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Nikitović je. Ova gospođa. Ti pokreti. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i načina življenja. predvođenu Vojinom Lazarevićem. želeći da na taj način bude sa svima na distanci. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. Tako je Nebojša Bakarec. imaju snažnu podršku među ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. Od kada je postao premijer. nepotkupljivost i pravičnost Vojislava Koštunice. sprečavala je stranačke kolege. ništa čega već nije bilo. dramatične transformacije u jedno moderno društvo. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. ustoličio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. sa 150 kilograma. sa njegovim blagoslovom. unuk ratnog zločinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doći kod premijera bez Nikitovićevog blagoslova. Ali već sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 62 . DSS i njen osnivač najbolji su nastavljači destruktivne politike. od osnivanja. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. a isti ti saradnici. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumačenju pravoslavlja i svetosavlja. pravnika iz Bara. Vođi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najluđi. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovića. slično ekstremističkoj organizaciji Narodni front iz 1945. Koštunica je svojoj kamarili omogućio najbesprizornije pljačkanje. reč reforma u njegovom rečniku više ne postoji. Članovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su isključivo na zahtev vođe. Velike donatore DSS-a. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti način. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. Umesto Ljiljane Nedeljković. sve dok jedna glava nije pala. Čim je otišao sa mesta predsednika SRJ. Na ovaj način Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. pod palicom Ljiljane Nedeljković. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajući svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom čoveku nigde ne žuri. Koštunica se na taj način štitio od mnogobrojnih sastanaka. a s druge strane. i kao stari doušnik tajne policije.inadžijska prema ostatku sveta. Poniznost je jedini način opstanka u izvršnoj vlasti i članstvu Demokratske stranke Srbije. Učinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih građana tek će biti pravilno ocenjen. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. čiji otac je bio deklarisani ibeovac. smatrajući sebe iznad svih. poput Slobodana Miloševića. ali je u osnovi ista . odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustoličili i održali. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja počiva na autoritetu Vojislava Koštunice. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. i Koštuničine malobrojne prijatelje. a da će Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. Demokratska stranka Srbije nema mnogo članova. Kada se izvrši uvid u spisak članova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotić. Koštunica ume da vlada.NOMENKLATURA SRBIJE . dakle. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljković. a Aleksandar Nikitović njegov šef administracije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Demokratska stranka Srbije počiva na autoritetu svog vođe. lako se zaključuje da svi oni koji su naivno poverovali u čestitost. Svi osnivači i članovi stranke koji su na bilo koji način protivurečili svom vođi odmah su odstranjeni. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". postala vladajuća snaga. Ali su oni dobro raspoređeni. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. Vukom Hamovićem i biznismenima iz Miloševićeve ere. tvorci su "otačastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. koji su na najbestijalniji način opljačkali Srbiju. godinama bio prva ličnost stranke.

Miloš Radović. U Beograd je poslat 1955. pokazuju sve simptome vlastoljublja. dosadašnja trula koalicija podržaće dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Miladinom Životićem. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljački stroj.. U protekloj godini je često sarađivao s Koštunicom..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM režimom i dalje na gubitku. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. Nezaposlenost se nije smanjila. u Sarajevu. a majka Nevenka Kićanović u Bijeljini. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veća. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. za profesora filozofije. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. Posle 4 godine njegove vlasti. početkom osamdesetih godina. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. 26 Za predsednika Srbije izabran je juna 2004. Ako podela državnog blaga po stranačkim interesima bude kako treba.NOMENKLATURA SRBIJE . LDP i NS. Palmotićevoj 33. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovića. i tu smo predzadnji u Evropi. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opačića broj 16. Mihajlom Markovićem. Privid da Koštunica ''očima ne može da vidi novac'' priča je za malu decu. lično je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. Nebojšom Popovim i Trivom Inđićem. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoći. s Dragoljubom Mićunovićem. Koštuničin otac Jovan Damjanović bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. Posle završene Prve beogradske gimnazije. Otac Ljubomir rođen je u Crnoj Gori. Boris Tadić. što u nedostatku kvalitetnih stručnjaka. ova stranka i njen nesumnjivi vođa. Ljubomir Tadić pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. Kralja Petra 10. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. da bi savladao Tomislava Nikolića. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. niti moralni kapacitet. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodića "Pasja groblja Miloša Radovića''. Dobračinoj 10. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radović imaju mračne biografije. Sa samo 16% osvojenih glasova. uprkos činjenici da zvanično postoji sloboda štampe. kada je u drugom krugu pobedio Nikolića. što u okolnostima neodržive koalicije. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u Beogradu. Postoje slučajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. Koste Glavinića 25a. a 1962. Boris Tadić. nalazimo se među tri najkorumpiranije države kontinenta. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svađe i nove podele. Otvorena ignorancija govori da je reč o tihom buntu protiv činjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država.” BORIS TADIĆ je rođen 15. postavilo se i pitanje tih sloboda. Borisova majka je neuropsihijatar. u vrlo širokoj koaliciji. Direktne strane investicije su zanemarljive. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. opstanka na vrhu po svaku cenu i sličnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne učine svoje. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna ličnost. glavni poslodavac je i dalje država. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potiče iz privatizacija. Zagorkom Golubović. upoznaje Veselinku Zastavniković (rođena 1955. manifestaciju apsolutne nemoći da upravlja državom. Zoričin otac. Tadić je svestan da. a dogurao je do pukovnika Ozne). kao drugo dete bračnog para Ljubomira Tadića i Nevenke Kićanović-Tadić. Svetozarom Stojanovićem. Prema važećem indeksu. 3. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. G17. najjačeg protivkandidata. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasača DSS. U slučaju Vojislava i Zorice potvrđuje se izreka da iver ne pada dalje od klade. i placa kod Kliničkog centra Srbije. 1962. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji učestvuju u političkom životu Hrvatske. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 63 . sloboda govora i ispovedanja drukčijeg mišljenja. januara 1958. rezultati su poražavajući. “predsednik Srbije26 započeo je predsedničku kampanju upozorenjem da će građani na izborima odlučiti da li žele u EU ili u novu izolaciju. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. Borisov otac bio je učesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u činu kapetana. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo čemu liči na Miloševićevu guberniju: izolovana od ostatka Evrope. u pivljanskom kraju. Ali nakon desetak prilika da časno odstupi iz vlade. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu".

Ljubomirov kolega s fakulteta. Njihove svirke za ploče izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipović. Boris nikada posle 12. Život Borisa Tadića menja se iz osnova. Boris Tadić počinje da oponaša Zorana Đinđića. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. i iz bolje stojeće porodice. bolešljiv. detinjast. čemu je uspela da nauči svoju kćerku Vjeru. naročito njegova majka Nevenka. Godine 1999. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. Otac Ljubomir. osnovao Demokratsku stranku. On putuje po svetu. septembra 1997. kako da se oblače. nisu odobravali njihovu vezu. nije pomenuo Legijino ime. u Knez Miletinoj 40. Predsednik stranke je u početku Dragoljub Mićunović. Njegov otac. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osiječanke. studentkinju novinarstva na Fakultetu političkih nauka. kao potpredsednik Demokratske stranke. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. da "otkači ženu Veselinku". nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. s još 11 istomišljenika. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavniković 2. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. koji je s Dragomirom Olujićem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. po uputstvu Dobrice Ćosiča (koji je paralelno bio i na osnivačkom skupu SPS. postao je predsednik Srpskojevrejskog društva. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. bio podeljen na više odvojenih grupa. Nije to više bio isti čovek. kada je izvršen atentat na premijera Đinđića. Mašu i Vanju. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). Boris Tadić postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovićem. tek izašle iz fakultetskih sala. Disidentske vođe prihvatale su Borisa isključivo po tom osnovu. Kada je 5. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Ćosićem. Boris Tadić ušao je u politiku početkom 90-ih. Pokojni Đinđić je na Borisa Tadića uticao i s preporukom. Ljubomira. a sam tvrdi da je najveći politički uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Čavoškog "Stranački pluralizam ili monizam". U oktobru 2000. marta 2003. Veselinka je bila najradikalnija među ženskim pripadnicima pokreta. Veza s Klarom trajala je kratko. gde da se sastaju. Idoli su mu bili članovi muzičke grupe "Idoli''. Slobodana Miloševića). Pavluško Imširović i Dragomir Olujić. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. godine. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. zbog konspiracije. U suterenu u ulici Koče Kapetana broj 47. Pokojni Đinđić je protežirao mlade. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševića i Dušana Mihajlovića. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Ćosića. na čijem čelu su bile vođe studentskog pokreta iz 1968. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora.NOMENKLATURA SRBIJE . za šta je izabran 27. godine. Mlada i lepa Osječanka bila je već aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. Želeći da sačuva bliskost s Đinđićem. izabran za sekretara Glavnog odbora. kome je Ljubomir Tadić bio uzor. godine. da se ''nauči zanatu'' kako se postaje bogat. zahvaljujući uticaju svog oca. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistočne Evrope. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kćerkom iz podoficirske porodice. Kada Đinđić kreće da modernizuje partiju. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. građevinskim inženjerom. jer je bio mlak. u kojem su živeli duže od godinu dana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM godine) iz Osijeka. Disidenti ga primaju i 1981. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploče. koji je vanbračno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandić. Mladi bračni par Tadić oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. u polušali. po nagovoru žene. Tada. i s njom dobija dve kćerke. Boris odlazi od kuće. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. kada njegov otac Ljubomir. februara iste godine Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 64 . U Demokratskoj stranci Boris Tadić je. oboren Milošević s vlasti. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovićem Ulemekom Legijom. a potom Zoran Đinđić. Ona je više bila sklona komfornom životu. koja je tri godine starija. u stan kod Dragomira Olujića. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. Borisovi roditelji. godine: Vlada Mijanović. koliko da provode u teretani. oktobra 2000. gde su stanovali Vesela i Boris. Nevenka je Milovana Brkića. Đinđić ga upoznaje s grčkim milionerom Kokalisom. Bračni par izdržavao se tako što su prodavali dečje lutke koje je Vesela pravila. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. Boris odlazi u Izrael. danas novinara.

Vodi telekomunikacije. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašćenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakić.. godine. koji naplaćuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. Izraelske i grčke banke su sigurne od provera iz Beograda. “zbog bezbednosti”. kaže da je noću oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvučnika. on sam pada u apatiju. kako je obrazložio. koji se zabavljao sa kćerkom predsednika kompanije. da njen sin svakog dana uzima 1. odmah po imenovanju. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. koji je u međuvremenu unapređen u čin kapetana i penzionisan. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. bivši članovi grupe "Idoli". Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. tražio je adekvatan smeštaj. jula 2004. nije nam objašnjeno. zamenik Đinđića u DS-u. ministre. jer rotaciona svetla nisu bila uključena. u broju od 2. koji se u civilu zatekao u Zemunu. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uređenje ovog rezidencijalnog objekta. i danas živi. PR ministra odbrane bila je Ana Urošević. Presudnu ulogu na njega imaju Srđan Šaper i lekar Nebojša Krstić. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. i čeka novu priliku. Kao predsednik. list Tabloid piše da Boris Tadić održava odnose i s lepuškastom gospođom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM na Skupštini DS. Od kojih bolesti. koji svakodnevno pomaže Tadiću da ostane "u sedlu". odbranu. koji žele da se sretnu s Borisom. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou uličnog žargona. Đinđić je smenio Tadića s mesta ministra za telekomunikacije. ultimativno tražio od premijera Đinđića da ministar odbrane ne bude Zoran Živković. koji nemaju ni trideset godina. sikće iz kola ostalim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 65 . jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. predsednik Srbije za najznačajnije savetnike postavlja Vuka Jeremića. pod pritiskom stranačkih kolega.. koji mu je prenosio novac u London. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora".000 miligrama C vitamina i antioksidante. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. Pravdajući se da je bez stana. prisilno ih smeštaju u staračke domove. zbog pada imunološkog sistema. moraju to da završe preko Rakića. Novi ministar odmah prihvata Miloševićevog tajkuna Bogoljuba Karića kao svog prijatelja. Za svoje pomoćnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesića. u kabinetu Svetozara Marovića. potpredsednicom najjače srpske kompanije. Bogoljub Karić je u narednim godinama sačuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. Bojana Dimitrijevića. Njegov otac Ljubomir zamenio je kuću u Gospodar Jovanovoj za dva stana. a naročito biznismeni. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. godine uselio u novi dvor na Andrićevom vencu. Na račun Borisa Tadić pristižu velike pare. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadićevih momaka od kojih neki nisu ni vojsku služili. Zahvaljujući Borisu. Vuka Jeremića. Svi. Boris je finansijski ojačao. u kojem Boris Tadić. samo da je na vlasti. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunističke nomenklature) je teško frustriran svojim fizičkim hendikepom. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. čuvan jakim policijskim snagama.NOMENKLATURA SRBIJE . otišao u vojsku. u banku "Berkli". Kada se 11. Kako kaže jedan od članova Tadićevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. Često. Čim je postao ministar odbrane. jula 2004. jer se Vuk Jeremić. smenjuje Tadića s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. tek svršeni student. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. predstavljao kao Đinđićev šef kabineta. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. Tako smo često obaveštavani saopštenjima da je na lečenju na VMA. Boris Tadić dobija resor ministra odbrane! Klinički psiholog je univerzalan. tužioce. Jedan od policajaca. Iz omanje kuće nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. Premijer Srbije. Predsednik Tadić je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstića. Živorada Anđelkovića. Srđan Šaper. depresiju. Radni dan predsednika Tadića zavisi od njegovog raspoloženja. Branka Rakića. Boris je i javna ličnost. tek svršeni student. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen.

sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka dečji psihijatar). Ne znači da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. imamo ministra finansija. i u svim medijima. Biografija je lažna i da smo demokratska država. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . preko starih partizanskih veza. Bivši direktor Agencije za privatizaciju većinu privatizacija. kojoj se potom izgubio trag. Boris Tadić je vojsku služio 1984. Ljubomir Tadić je. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. bilo politički svakako delikatnije. Jedan od njegovih ministara posvedočio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu.. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venča sa Veselinkom. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadić poslao te 1984. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vozačima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. ali se Boris udario rukom po čelu nakon završenog razgovora i obratio stranačkim kolegama: "Au. jer je to prirodno mesto rada za jednog kliničkog psihologa? Klinički psiholog koji pređe u gimnaziju za profesora psihologije. Boris Tadić. Dan uoči izbora nove vlade Srbije.postoji samo smer psihologija. Službena biografija pobedničkog kandidata Borisa Tadića na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. Šta su razgovarali. se kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavniković hapšenja. Evo nelogičnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. skloni se". piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. Mirka Cvetkovića". osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadića na izborima koji su održani. ministar nije mogao da dokuči. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. godine. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. jer je mesto profesora u gimnaziji. ali je Boris. godine u Čapljini i u Sarajevu. bavi se kao diktator. Ključno pitanje je da li je Boris obmanuo građane. nije moguće utvrditi. doneo drugačiju odluku. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Svi ga se sećaju kao dobrostojećeg mladića. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". postavlja se logično pitanje . Stranačkim poslovima Boris Tadić. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i čoveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. Prisutni su već videli Božu Đelića na ovoj funkciji. Tadić je lično određivao ministre. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simića koji je bio Borisov drug iz mladosti. i tražena je moralno-politička podobnost kandidata za mesto za katedrom. U Guči. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. na čelu s mandatarom Koštunicom. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta.NOMENKLATURA SRBIJE . Simić je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. U biografiji. takođe aktivista Crvenog univerziteta. uključujući i cementare iz Paraćina. u to vreme. dalje. predsednik Srbije zatrčao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladića za gušu. U vreme kada je Đinđić bio gradonačelnik Beograda. ljudi uvek solidnih primanja. kako se nisam setio čoveka! A družio sam se s njim. što je bio i stranački dogovor. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekić tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadić! U bolnici "Laza Lazarević" u kadrovskoj evidenciji nema imena kliničkog psihologa Borisa Tadića! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. Iz biografskog navoda zaključuje se da je Boris Tadić magistrirao na navedenu temu. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. Boris Tadić je bio direktor Demokratske stranke. On je napisao i predsednikovu biografiju. predsednika bi optužili za krivokletstvo.. ili nije? Da li je Boris Tadić kao student radio kao kolporter nije moguće utvrditi. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. Dok je pokojni Zoran Đinđić na izborima u stranci imao protivkandidate. godine. Razlozi ne mogu biti političke prirode. propali glumac. kada mu je jedan momak nešto dobacio. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao čoveka nauke i struke. sproveo je na nezakonit način. Srđan Šaper. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simić.zašto je napustio tu ustanovu. a predsednik ističe u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz političkih razloga. Eto. oslonio se na drugove iz detinjstva. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 66 . jer nema nijednog svedoka koji se toga seća. niti mogućnosti da se to proveri. Boris Tadić je na bio jedini kandidat. ali nema nikakvih dokaza.

Srđan Šaper radio je kampanju i 2008. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadića. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. nema rešeno stambeno pitanje. Četvrti zaverenik je Mile Zaric. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. godine izabrali smo za predsednika Srbije čoveka koji. zbog cega ima nadimak Manijak. Koji je to sistem. inače. godini života. Mile Zarić je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišića i sreo se sa Karlom del Ponte. godine.zbog ''povrede nacionalnih osećanja građana''. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. gde. godini života. Veselinka Zastavniković (tada Borisova devojka). Od 2003. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . “radi” kao profesor. navodno. u 46. jula 1982. od čega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. sa privilegijama. koji nije stekao svoj stan. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadića. Kao stručnjak za te poslove. u kojoj su bili Dragomir Olujić. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vojsci je bio običan redov. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Biografi su zaboravili da je Boris Tadić bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". je. u timu. piše u biografiji. Na internetu ne može da se nađe nikakav trag o delatnosti takvog centra. Nebojša Popov. Boris Tadić nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. kada. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. piše u službenoj biografiji. koji su bili osuđeni na po 60 dana zatvora. 14. već su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama isključivo vojna lica! Kada je Boris Tadić bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. Milan Nikolić. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. inače vlasnik hiperbarične komore u Kliničkom centru na Banjici.. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Marković. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskućnika u 50. a pomoćni deo u Centru "Sava". Izraelca Arija. Jovica Mihajilović. Gordan Jovanović i Branislava Katić. Sada. Ako je radio u Institutu.NOMENKLATURA SRBIJE . Vojni psiholog u to vreme. nije bio u formacijskom sastavu. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. i to su uočili. godine. Sa njim. U stvari. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. Dušan Gamaser. o čemu svedoči biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti.Uprave za analitiku i evidenciju. Ranko Tadić. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadića odjednom navedeno da ima 50. ko su osnivači. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. je i Zoran Zagorac. Boris Tadić je uhapšen 30. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseći majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. U registrima udruženja građana nema traga gde je taj centar osnovan. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadića. nedodirljivi kadrovi Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 67 . Tadić je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešić. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe koja je 9. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. koji je prijatelj i Jovice Stanišića. Otkud mu ta ušteđevina? Ako je poseduje od ranije. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadić naveo u biografiji. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavniković. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu.. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivač i prvi direktor Centra za demokratiju i političke veštine. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili.2004.04. Radmila Karajović. godine. pojavio se sledeći tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadića. Milorada Ulemeka Legije.000 evra. Ari je. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadić radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema političke edukacije u zemljama jugoistočne Evrope. Kazna je izvršena odmah . Pavluško Imširović. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. a radio je tako mnogo. inače rođak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadića.politiku i advertajzing! Juna 2004. koji mu je poklonio otac Ljubomir. koji služi za prisluškivanje njegovih političkih protivnika.

Drakulić se u regionu učvrstio kao lider u rečnom brodarstvu. turizam i privatizacija. regionalni razvoj. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Ćuruvije. „Ist point“ zapošljava 3. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. slučajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. godine. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. a za još nerealizovanu kupovinu 60. pričao o privatnim prislušnim centrima. koja je kuma Radeta Bulatovića. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. Bugarskoj i Rumuniji. Mlađan Dinkić. do jula 2003.05. uz investicije i ulaganje u ekologiju. ali Dinkić se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarač 27. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni građanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miodraga Bracanovića. iz penzije. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeća.000. Milorada Ulemeka i Radeta Markovića. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. Dinkić je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. Da li je. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševića. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice.” 5. Tomislav Nikolić je odgovorio: “Bliski rođak Borisa Tadića.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". Miša Vilotić i Cvijetin Milinković. sinovac pokojnog Ivana. Uprkos verbalnih duela sa članovima vladajuće koalicije. odnosno NBS. Drakulić je prodao Zaječarsku fabriku kablova kako bi kupio četiri puta veći „Novkabel“. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. a njenog muža. Zoran Drakulić. Filip Cepter. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 68 . udarili su na one koji su 2001.” 6.2 miliona evra za investicije.NOMENKLATURA SRBIJE . u kojem udeo ima i Cepter. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. inače šef centra za prisluškivanje političkih suparnika DS i građana Srbije. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zločinačkoj kamarili. a za kupovinu 94. Ratko Romić. “ko je Ranko Tadić. Istog tog dana. a da li slučajno nije otkrio ni jedan? 4. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopioničarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina.1 milon evra za kapital preduzeća i 10. ekonomski odnosi sa inostranstvom. a malo rade“. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. dobio od Kostunicinog pravosuđa nadoknadu od 1. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. Cepter je na 23..4 milijarde dolara. silosa u rumunskoj Konstanci.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. kupio je „Centrotekstil“ za 18. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovića.. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistočnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi četiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja. bio guverner NBJ. u koje spadaju ekonomija. za koga tvrdite da prisluškuje političare po Srbiji?”. „Bogat sam koliko mi treba. Istoga dana kada je osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije. U 2007. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova.9 miliona evra. u centru BIA Beograd je sa mesta načelnika Odeljenja smenjen Srđan Stambolić. Za slogan svoje stranke da je stručnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji stručnjaci nego klasični političari koji lepo pričaju. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukića i Dejana Carevića.. julovac. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. prave reformu kojoj je cilj da se ni slučajno ništa ne promeni. dva meseca pred imenovanje Saše Vukadinovića. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. a širiće i maloprodajnu mrežu. Saša Vukadinović.” O opštem uticaju Radeta Bulatovića. Rade Bulatović slučajno. ponudio je 121. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. za šta će investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. svedoči činjenica da je i ministar Joćić imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letić. bez valjanog objasnjenja. dostigla skoro milijardu dolara. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. Prvi Bulatovićevi reformatori. Da li je to iz neznanja.000 evra. sa većinom odlično sarađuje.2008.” Bulatovićev naslednik. najavljujući planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuća „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. izjavio je u Drakulić.54% vlasništva Fabrike šećera „Zrenjanin“ ponudio 27 Od novembra 2000. pod okriljem Radeta Bulatovića.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
je jedan evro. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5,7 miliona evra, uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Rođen je u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.000 radnika, uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. Živi u Monte Karlu. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije.” 7. Milan Beko, “često se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti, osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz političkog i privrednog života. Nazivaju ga čovekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Bio je u vladi Slobodana Miloševića, ali je za izbore 1993. godine komercijalno radio kampanju DS. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija, ali zvanično nije vlasnik nijedne. Njegova uloga stručnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme u Srbiji. Karijeru je počeo u marketinškoj agenciji „Spektra“, zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode, a najviše uvozila žvake. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“, pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara, zatim prilikom preuzimanja aranđelovačkog „Knjaza Miloša“ 2005. godine od strane FPP „Balkan limitida“, u privatizaciji Luke Beograd, pa Robnih kuća „Beograd“, kupovini „Večernjih novosti“ i „C marketa“...” 8. Kameron Manter, “uloga SAD u rešenju statusa Kosova biće presudna, a ambasador SAD u Srbiji, koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. avgusta 2007. godine, je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprečilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine...“. Svestan činjenice da se sa takvim stavom većina ovdašnjih političara i veći deo javnosti ne slažu, ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji, ali ćemo i ovaj period prevazići, kao što smo prevazišli i ranije periode. Siguran sam da ćemo i dalje sarađivati“. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi, a dobrovoljno je radio kao prvi vođa Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istočnu Evropu, kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“, studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemačkoj, kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD.” Američki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa članovima Kluba „Privrednik” i poručio im da treba da podrže „proevropsku vladu”, rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od četrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. Kako navodi naš izvor, prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju, a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. Prvom sastanku prisustvovala je većina članova, dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Mišković, Danko Đunić, Miodrag Babić, Branislav Grujić i Toplica Spasojević, a američki ambasador im je rekao da se od privredne elite očekuje da ima stav o političkim događajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor, već su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veći Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Đinđića,rekli su oni, kritikujući EU koja je „primila Rumune, a Srbiji nije čak olakšala ni vizni režim”. Članovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. DS-u su prigovorili „da hoće privatizaciju bez privatnika”, da „stalno govori o novim radnim mestima, a na mitinge vodi sportiste i estradu”, dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice, već da izaberu na koju će stranu. Američki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta, koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovića, na primer – stavio na „crnu listu”, zabranivši mu izdavanje američke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim američkim kompanijama, koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

69

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
departmenta. A tu Mišković, zahvaljujući Poltu, nije baš omiljen. Sadašnji američki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama, koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. Reč je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se začudio što je Manter„obodrio” SPS da uđe u vladu sa Demokratskom strankom. U komentaru za „Independent” Roberts, koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu, navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji, iponovo zagovarajući podelu Kosova, tvrdi da bez takvog rešenja neće biti stabilnosti na Balkanu. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema američkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost između dve škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo isključivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan, ne mešajući se mnogo u političke sporove, i nove „intervencionističke” u kojoj diplomata koristeći značaj svoje zemlje pokušava da direktno utiče na politiku manje države. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima, po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg američkog ambasadora Vilijema Montgomerija, koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. oktobra 2000. Inače, Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. „On je odlučio, kao i deo njegove vlade, da mi ograniči kontakte. Dakle, to nije moj, već njegov izbor”, rekao je Manter, ušavši u direktan sukob sa premijerom. Potpuno je drugačija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na čelu britanske misije u Beogradu od 1992. do 1997. On je čak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti, a u vreme protesta zbog krađe glasova na izborima 1996, opozicija se žalila na njegovo ponašanje. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”, „Magnohrom” i „Trajal”, dok je njegov američki kolega Ričard Majls obišao „Sartid” – „tvrđavu socijalističke privrede”. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševića i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima, i pored razlike u stilu, ne razlikuju se mnogo - interesi trajni. 9. Božidar Đelić, “...vodi poslove evropskih integracija. Pun samopouzdanja i energije, Đelić je parafirao sporazum sa EU i veruje da će ga uskoro i potpisati. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava stručnost, njegovi politički protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Đelićev lični imetak. Bio je direktor najveće evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistočnu Evropu, ministar finansija u vladi Zorana Đinđića i bavio se nezahvalnim poslom sređivanja stanja u finansijama. Stekao je nadimak Boža Derikoža, a prestižni „Forbs“ ga je svrstao među 100 mladih svetskih lidera. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najveće firme u Srbiji.” BOŽIDAR ĐELIĆ je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“, izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajuću ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari, i čovek se meri po bogatstvu. Građanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. Ako bi neko osporio neku od vrednosti čeka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak, pitanje ne zaslužuje odgovor. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pameću već su i siromašni vrlinama a, iz perspektive Božidara Đelića, verovatno su imućni samo manama. Naše društvo počiva na činjenici da li ste bogati ili niste. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slučaju strpljive tolerancije. Božidar Đelić nije postao bogat u inostranstvu. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. Opametio se među nama. Došao nam je u pomoć i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i političkih struktura. Položaji na čelu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u međuvremenu od DS, kojoj je pristupio po atentatu na Đinđića, bio kandidovan za premijera. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na početku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali među nama. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje, koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana, ono je samo činjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Ima nešto i u pitanju kako ste

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

70

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
postali bogati. Aristotel, Marks, Andrić, Dostojevski, Van Gog, Crnjanski, Kočić, Ćopić, Hegel, Kant, nikoga ne određuju pare već pamet i dostignuće, bar do sada, jer ovo je doba Đelića, a šta je metafizika prema Đeliću, ništa. 10. Patrijarh Pavle, “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju, a uživa poštovanje i Katoličke crkve. Šta o njemu misle drugi poglavari, najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. Rođen je 11. septembra 1914. u slavonskom selu Kučanci kao Gojko Stojčević. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu, molitvi, podvigu, spavanju i u radu. Jedni kažu da se travama sam izlečio od tuberkuloze koju je dobio kada je skočio u nabujalu Drinu da spase svog đaka, a drugi da se molio. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. U školi je imao dvojku iz veronauke, a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. „Kada bih bio i poslednji Srbin, pristao bih da nestanem a da ne bude zločina“, „Budimo ljudi“, „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“, misli su koje patrijarh često izgovara. Od 13. novembra je na lečenju u VMA i redovno se pričešćuje.” 11. Vojin Lazarević, “jedan od ključnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji, posle iskustva sa trgovinom strujom, kao suvlasnik firme EFT, preko svoje trgovinske kuće „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Najznačajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju, a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta, čiji je vlasnik ili zakupac. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grčke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Često su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim političarima. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti.” 12. Miodrag Kostić, “u okviru svoje kompanije „MK grupa“, drži najveće šećerane, u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemačkim gigantom „Nordcuker“. Kostić je postao i ozbiljan međunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja, i da će u fokusu njenog rada biće trgovina i poljoprivreda. Kostić poseduje još nekoliko preduzeća i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeća „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta, a promet firme je oko 20 miliona evra.” 13. Predrag Ranković Peconi, “vlasnik preduzeća „Invej“, izbegava pojavljivanje u javnosti, po istom principu ponaša se i u biznisu. Njegovog imena, zvanično, nema ni iza jedne privatizacije preduzeća u Srbiji, mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeća i uspeo da ih podigne na noge, pa sva posluju sa velikim uspehom. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine - „Medela“, „Srbolek“, hoteli „Kasina“ i „Park“, restorani „London“, „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“, procenjuje se na 75 miliona evra. Počeo je sa proizvodnjom cigareta, ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. Kupio je „Rubin“, „Vital“, „Ratar“, „Sunce“, zatim „Albus“, fabriku šporeta „Milan Blagojević“...” 14. Vuk Hamović, “kao i većina modernih biznismena, ne pojavljuje se često u javnosti. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu, a pokriva značajan deo uvoza električne energije u Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Sloveniju. U Hrvatskoj i Mađarskoj se takođe smatra vodećim trgovcem, a na austrijskoj berzi energije je među tri vodeće firme po obimu transakcija. Privatnim poslom bavi se od 1989, do kada je bio direktor „Energodate“, ćerke firme Energoprojekta, a od 1992. živi i radi u Londonu.” 15. Nenad Popović, “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik međunarodne grupacije ABS holding, koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5.000 radnika i posluje na tri najveća svetska tržišta - u Rusiji, SAD i Kini. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeća iz „Minel holding“. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“, obrazlažući da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“, navodeći da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara.”

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

71

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

16. Stajn Erik Velan, “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1,513 milijardi evra. „Telenor“ je jedan od vodećih svetskih mobilnih operatera, sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta, uključujući i više od 2,8 miliona korisnika u Srbiji. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. dostigla skoro šest milijardi dinara.” 17. Toplica Spasojević, “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe čija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Beč-Moskva. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog čoveka 2006. Još 1989. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“, a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“.” 18. Miodrag Babić, “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca, za koji je nemačka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. godine isplatila 480,4 miliona evra, što je najvrednija kupovina u istoriji nemačke kompanije stare 111 godina. Babić kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove, te da je vršačko preduzeće preuzelo vodeću stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu.” 19. Slobodan Vučićević, “predsednik „Droga Kolinska“, kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“, dve najveće prehrambene industrije u Sloveniji, u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. Na Srebrnom jezeru, u saradnji sa lokalnom opštinom, kupio je 350 hektara zemljišta. „Želim da napravim turistički brend, da izgradim hotele, golf i teniske terene“, kaže.” Kako je preduzeće “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeća “Soko Štark”. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. godine. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu učestvovale poznate ličnosti, odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što čine. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika, pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca, onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Rešenjem iz juna 2005. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”, mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od ličnih dohodaka 1990. godine. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22,8% ukupnog kapitala preduzeća, što znači i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. Mada nije bilo moguće zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okončanja sudskog postupka, Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. U ovom slučaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”, pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja, pre svega Milka Štimca, predsednika komisije, i sekretara Olivere Savović, a onda i članova komisije. Ovo je trebalo da povuče krivičnu odgovornost, ali nije... Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. Preduzeće je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara, a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. Za pola godine, novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara, a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom računu iz 2005. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Ova firma osnovana je 2004. godine i nije imala promena na računu kao da nije poslovala. Kako je slovenačka firma “Droga Kolinska” postala vlasnik većinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”, ali većinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. “Soko Štark” je mogao biti otuđen po zakonu ove zemlje samo na

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

72

. Milana Zarića.. decembra 2000. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. godine.to je državna tajna. Akcija skrivanja Mladića od Haškog tribunala počinje u junu 2002. učestvovali su u napadu na Glogovo. 2. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Ćosić izjavio je da zna za Puhala. SAD. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala čiji su programi veoma gledani u Sloveniji.. u tački 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. Miroslav Deronjić.” General. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naređenje za napad i spaljivanje Glogova. MILAN ZARIĆ prisustvovao je. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbeđenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. u kojoj Puhalo radi. “vlasnik najveće televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. bio je nemački ambasador u Vašingtonu. kao pomoćnik ministra odbrane SRJ. nalaze se i u kasarni u "Točideru". Rade Bulatović28. član Drinske grupe VRS. Volfgang Išinger. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova.. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjića. uključujući. lični telohranitelj Mladića poslednjih desetak godina.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. a optužuju ga da je 2005. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. do marta 2003. Australiji i Kanadi. 9 maja 1992.NOMENKLATURA SRBIJE . Mitrović je pokrenuo sopstvenu produkciju. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vučićevića. mada su analitičari tvrdili da to neće biti moguće. navodeći da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topčideru. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom američke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovića tokom posete Vašingtonu. načelnik ABHO. “predstavnik EU u posredničkoj trojci Kontakt grupe koja je sačinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. Makedoniji. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rođak.. 20.. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zarić.. jer je višestruko kompromitovan. vlasnik je izdavačke kuće „Siti rekords“..” 22. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga.” 21. 50. Ovo drugo urađeno je mimo zakona. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. Pošto je objavljeno da je na suđenju za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića vojnik po ugovoru Siniša Glišić svedočio da je 12. u našoj dijaspori u Evropi. Napravio je grešku u prezimenu i sledeći dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. nakon što je kao korumpiran bio otpušten iz ministarstva spoljnih poslova.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“.. marta bio u kasarni "Topčider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. Tokom napada.. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. veličine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. 28 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 73 . Željko Mitrović. osoba koja će razgovarati sa Amerikancima”. do 2006. ali su čelnici Vojske negirali njegovo postojanje. U vreme sukoba na Kosovu 1999. delovi 46. Često se pominje po aferam. penzionisani pukovnik Vojske Republike Od novembra 2000. Početkom 2005. 1995. Međutim. Vučićević je samo najamni radnik mnogo jačeg “konzorcijuma”. Trenutno je ambasador Nemačke u Londonu.. logističke brigade. avio-kompaniju „Er Pink“. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popović optužio je Vojsku da je čuvala Mladića. Krajem 2000. a on je podveo “Soko Štark” slovenačkom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. ali da ga nije viđao u Topčideru. potpukovnik Branislav Puhač. Bugarskoj. Od 2001. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . godine je učestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okončan rat u Bosni.

ni ja ni moja odbrana nećemo pristati na bilo kakvo suđenje. U suprotnom. Optuženi Ljiljana i njena deca su rođaci Jove Đoga.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srpske Jovo Đogo. jer su pod vidom "pomoći onom čoveku" od dobrostojećih pojedinaca i preduzeća. Poslednji dan 2005. po njemu. pozadina slučaja: “Prava je istina da su slučaj "Mladićevi jataci". Na toj adresi je Mladić bio mesec dana. Ključna ličnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladića od oktobra 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladićev jatak. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. preko svojih ljudi.kad su ga postavili. Evo. čime bi ga dalje kompromitovao. a i rešio problem za koji je on bio ubeđen da se "jednom mora rešiti".” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 74 . Radi istine treba reći da Zoran Đinđić nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. Zato je na čelo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stanković. već isključivo iz ličnih interesa. Jovo Đogo. Tada se Mladiću gubi trag. godine. da je general Mladić i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. o čemu je uredno obavešten Hag. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio lično uvređenim i koji je već i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladić. Dok je na čelu Vlade bio Zoran Đinđić.. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". otkrio je šta je. kao predsednik SRJ i glavnokomandujući u Vojsci. jer "do izbora ima još dve godine". jun 2006. treba naći način da se to nikada ne desi". samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. Takođe. a odatle u Crnotravsku. u intervjuu. Potom Mladić biva smešten u stanu optuženog Ratka Vučetića u Ulici Peđe Milosavljevića 24. da formalno. iz jedne kasarne u Kraljevu. godine bio je Vojislav Koštunica. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. da dođe do sukoba i krvoprolića. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. pod uslovom da bude javno. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen način njegovog penzionisanja i njegov dalji status. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristić. godine. prikriju svoju stvarnu ulogu. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. osmislili i montirali lično Vojislav Koštunica. kod porodice Vasković. koja bi kao formalno nestranačka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. Utvrđeno je. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oči. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. u javnosti. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. do početka 2005. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN rečeno da su dobili dokumentaciju od zvaničnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladić zvanično penzionisan u maju 2002. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on lično i njegova partija ostanu čisti. Penzionisani pukovnik VSCG. u Treći bulevar.” Imate li dokaze za optužbe na Koštuničin račun? “Postoje svi materijalni dokazi i njih ću izneti na suđenju. Cilj je bio prinuditi Đinđića da krene u hapšenje generala Mladića. 28. Čitav "slučaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i učešće u "slučaju general Mladić". na Bežanijskoj kosi. uz pomoć dva najveća špijuna iz Republike Srpske. a zatim u Jurija Gagarina 134. a potajno. gde su bili njihovi ljudi. što mogu da posvedoče najveći funkcioneri iz Republike Srpske. Đogo je Mladića dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševića i direktora policije Dragomira Andana. Rade Bulatović i Dragan Jočić. Oni su živi i mogu da to posvedoče... Drugi problem rešen je na način na koji se u realizaciju zadatka uvlači Vojska. Mladić se ponovo prebacuje na Novi Beograd. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. isključivo s ciljem očuvanja svojih pozicija. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da počne. Istina je da je general Mladić bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. Koštunica. Čitav taj period on to nije radio iz ubeđenja i patriotskih razloga.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reći .. Ratko Mladić je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. Stanarinu i sve račune plaćao je vojni pilot u penziji Stanko Ristić. lično je odobravao zaštitu i pomoć generalu Mladiću. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. u stan sina optuženog Marka Lugonje. Mladić je odande prebačen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti.

000 kvadrata u 29 Već je jednom bio poražen u drugom krugu izbora za predsednika Srbije. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kučevu. kaže Jelašić. “stabilan dinar. septembra 2006. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladića da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. godine proizveo 2 miliona tona čelika. “najozbiljniji protivkandidat 29 Borisu Tadiću za predsednika Srbije. „NBS će biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprečavanja rasta inflacije. najvećeg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao čelik u vrednosti od 664. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1.“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pukovnik Đogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladić koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadređeni silnim generalima? Ko je. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. sada jedan od glavnih progonitelja. da stvori uslove kako bi tokom 2008. Đunić je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. Procene upućenih kažu da spada među pet najbogatijih ljudi u Srbiji.Nikolić je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. do 2007. kome je trebalo da počne suđenje za pomaganje. Tomislav Nikolić. viđao s generalom Mladićem.NOMENKLATURA SRBIJE . koga je lično Boris Tadić progurao na to mesto .200 ljudi. Od 2003. 23. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. godine Zoran Stanković. zabeležila prethodne godine. Ričard Vič. general Milan Zarić je zamenik načelnika Generalštaba. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. Oni su savetovali Nikoliću da bude mekši i. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Međunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. Nikolićevu kampanju radi američka firma „Kvin Gilespi & asosijets“.. “od 6. čije je sedište u po tajnovitosti već čuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju.. prvi čovek „Dilojta“ za Srbiju i region. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . On je bio jedan od najbližih Mladićevih saradnika. godine. Rođen je u selu Baja u Mađarskoj.. general Milan Zarić učestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvić.2006.10 maja 2007. .” 26. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašić. Bio je najmlađi guverner Narodne banke Jugoslavije. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zarić. Radovan Jelašić. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“.02. general pukovnik Milan Zarić je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 75 .” 25. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvučen iz aviona na liniji za Moskvu.. najznačajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. Peter Matić.. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču: Šef Misije Miroslava Beham. Vič ističe da je namera ovog giganta. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmoćnijih.. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušću zida šoping mol od 131. Danko Đunić je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje.2008. Danko Đunić. Zdravka Ponoša. Da li je tačno da se sve do 2005. na Aerodromu Nikola Tesla sprečen je beg Marka Lugonje. novembra 2007.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva.” 24. od Borisa Tadića. bogataš je čija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju.2009. general Savetnik Miodrag Pančeski Prvi sekretar Marija Trifunović-Ljubojević Treći sekretar Marina Milanović-Ilić Menadžer kancelarije Branislav Zdravković 11.” 27.

Petar Matić otvara četiri fri-šopa. pa kao takvi. posle održanog 14. čak su ga Amerikanci dizajnirali. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Beogradu. Matić u Beograd dolazi pred početak rata. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. Matić nikada nije dao intervju. Da li su to možda seljaci. navedeni zemljoradnici. „Meril Linč“. društvena svojina je degradirana. niti je fotografisan. Navija za Crvenu zvezdu. koji su tokom tranzicije pokupovali veći deo srpske privrede.000 kvadrata uz zgradu CK. gde i on ostaje sve do pred sam rat. a biće izgrađen uz pomoć "sindiciranog kredita". Kao vlasnik kompanije MPC Matić se svrstava među 10 najbogatijih ljudi Srbije. Ko je. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zečevićem. godine i Petar Matić. Petar Matić kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. a kasnije je snabdevao čitavu Dalmaciju. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 76 . Matić je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. Matićeva firma je počela sa izgradnjom šoping centra od 120. godine u Hrvatskoj. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. Karakteristično za ovu. pridružio se do marta 2007. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. ponovo postati bezemljaši. Građen je po uzoru na američke centre. godine. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji čine MPC kompa-nija. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. Majka i otac su mu stomatolozi. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devičanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara otkupi u bomba-rdovanju oštećenu zgradu Poslovnog centra "Ušće" i tu izgradi biznis kompleks. članovi ove organizacije. Roditelji su se preselili u Benkovac. Tek će se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. Umesto toga. Naime. da se često ne zna ko je stvarno kupac.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. prvo su brutalno izbačeni od strane JUL-a. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. robne kuće „Planet“ u Beogradu i „Niš“. zgrada BIGZ-a. Dobro upućeni tvrde . sin predsednika. niti je njegova fotografija ikad objavljena. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. i mnoge druge transakcije. Za razliku od svojih kolega. osujetio je plan najbogatijeg čoveka u Srbiji Miroslava Miškovića da na tom mestu. Internešnel trejding partners iz Londona. a potom. i on to ne krije. posednici manjih imanja . Matić je vrlo kratko živeo u Sloveniji.” U knjizi rođenih upisan kao PETER MATIĆ. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. Petar Matić. na novom Beogradu. pre nekoliko godina. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu počeli su je "arčiti" i prodavati. koji će graditi na svom delu. između niškog autoputa i Bulevara oslobođenja. ova politička organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na graničnim prelazima bio i Marko Milošević. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini američke ambasade. Ovo zdanje izgrađeno iz sredstava članarine koju su plaćali članovi SKJ. Međutim. Iz mladalačkog perioda upamćen je kao najbrži vozač motora od Šibenika do Benkovca. 1991.. U njegovom posedu su „Imo centri“. Taj centar će biti duplo veći od Miškovićevog i najveći na Balkanu.NOMENKLATURA SRBIJE .. zbog "uspešnosti" budućih veleposednika. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. godine. Zadru i Šibeniku. gde je u dosta slučajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. stoji neko drugi. Družini srpskih biznismena. vlasnik MPC holdinga. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajućim sudom u Srbiji. cigaretama i stranim pićima. Centar će koštati 120 miliona evra. kongresa obnove. Rođen je u Mariboru septembra 1966. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji.. Matić je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije.do 10 hektara zemlje? Da li će. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. Miškovićeva "Delta" će morati da se zadovolji samo šoping molom. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. poslovna zgrada u Novom Beogradu. sa komadom hleba u torbici.

godine. nekoliko medija objavilo je da je 1981. oslobodio je Batića odgovornosti.NOMENKLATURA SRBIJE . Saveza ekonomista Srbije. iste večeri oglasio se ministar Jočić. opredelili smo se da ostavimo ovaj prilog (publikovan dok nije bio povređen) jer je gospodin Jočić. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanović.600 kvadrata platio je 4. 30 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 77 . Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. Dragan Jočić30. čiji je član od osnivanja. Potpredsednik DSS. koji se trudio da od njega napravi advokata i čoveka. i da nastavlja intenzivnu istragu. sve je to Jočić bio. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Đinđića. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kuću "Planet".” Tabloid 135.08. i predsednik Odbora za bezbednost. a firmu "Progres" još čuvaju ljudi iz Matićevog obezbeđenja. Stanko Subotić Cane. Za 2. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. za koju je platio 360 miliona evra.. Matić kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. godine bio umešan u pljačku kioska i zbog toga osuđen na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. teško povređen. U ovu kaznu uračunata je i osuda zbog krivičnog dela učestvovanja u tuči. Na Novom Beogradu. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. zloupotrebio službeni položaj. 23. “nalazi se na 96.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Matić je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovićem. Aleksandar Vlahović. Od kada je za njim 15. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajući se mladošću. mestu najbogatijih ljudi jugoistočne Evrope. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. Ona se žalila kako tog čoveka ne viđa i ne zna kako izgleda. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. “vlasnik „Verano motorsa“.5 miliona evra. Jočić mu je grubo okrenuo leđa. supermoderan poslovni objekt. Kupuje fabriku čarapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. Osumnjičen je da je vođa jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile međunarodnim švercom cigareta.” 31. Petera Matića. kupac Robnih kuća „Beograd“. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. I dalje ne želi da kaže o čemu su on i Rade Bulatović razgovarali s Miloradom Lukovićem Legijom u noći njegove predaje. tvrde da bi najniža realna cena bila između 15 i 20 miliona evra. na žalost. a potom kupuje celu zgradu. Sa Miodragom Kostićem. narodni poslanik u tri mandata. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batića. u ulici Dušana Vukasovića. u koji je. samo nije velika politička zvezda. vladavinom uredbama. Radomir Živanić. Stručnjaci. “poslanik Demokratske stranke. na predlog javnog tužioca. koji je. sa Milijom Babovićem. poznat pod nadimkom Baja Plavi.” 29. Ali. Međunarodnog udruženja računovođa. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“.” 30. a konačno. suvlasnik „Eki investments“. Ovaj beogradski biznismen. živ i pri zdravoj pameti i u stanju da odgovori. Kada je Vladan Batić privođen u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Matić je izgradio nov. UO „Erste banke“. na sreću. “Dragan Jočić rođen je u Beogradu.2007. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovića. aprila 1998. U dilemi da li je umesno iznosimti primer Dragana Jočića. navodno. od 28. gradi novi tržni centar. Iza njegove kupovine stoji grčki investicioni fond „Marfin“. kada je sa svojom bandom uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladić izgubio oko. Član je Udruženja američkih procenitelja. Promenu vlasti 2000. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. nalazi se van Srbije. Na Novom Beogradu. i zašto nije poštovana zakonska procedura. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Filipa Ceptera. i uz pomoć Zorana Janjuševića nesmetano nastavio svoj posao. Miodraga Kostića. 28. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Batićeve zloupotrebe. uložio 4 miliona evra. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. Već sutradan istražni sudija. godine Matić je dočekao spremno. i prodaje Slovencima.. Poslovnu karijeru Petra Matića pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. juna raspisana Interpolova poternica.

oružje. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. sve članove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. koje je zaposlio ministar Dragan Jočić. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukića postavio potpukovnika Miroslava Miloševića. načelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. Posebno ogorčenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. ministar mesečno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. i pored činjenice da je više puta krivično osuđivan. spremna da se zakune kako Jočić ispija oštra pića u kafanama u radno vreme ali i posle njega. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. postavio je svog rođaka Borivoja Tešića. Ministar Jočić je agresivno primitivan čovek. Očito. kao mlad.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kad ga je zapamtila. a Jočić ga je potom penzionisao na mestu načelnika OUP Vračar. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jočićeve naloge o progonu policajaca. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 načelnika sekretarijata i 15 načelnika uprava policije. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševićem.NOMENKLATURA SRBIJE . a nakon štrajka policajaca. Gospođa Šulajić je iz Zrenjanina. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbeđenje a potom u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. od koga se razvela. ordinirao i Dragan Jočić. Narcisoidan je. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. za načelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. Loleta je ministar Jočić zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. a potom postavio za načelnika Uprave za zajedničke poslove MUP-a Srbije. ministar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 78 . Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovića. godine. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. u činu pukovnika. Inspektori kriminalističke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. komandira ove policijske stanice. gde su našli utočićte u grupi Ljube Zemunca. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevića Gurija. preduzeću za trgovinu otpadnim materijalom. Načelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. Mladena Kuribaka. S njim je Jočić. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. jer ministar Jočić pokriva sve tajkune. vozila i odevne predmete za potrebe policije. Okružen je svitom telohranitelja. General Suzana Šulajić ostaće upamćena i po nesvakidašnjem potezu. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. Najveći broj kršenja zakona tajkuna pretočen u krivične prijave. Svog pašenoga. postavio je za načelnika Uprave policije MUP Srbije. odlazi u lovišta. Ministar je naročito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. kao i Vladan Batić. Jočić drži sve poluge rukovođenja. zvani Lole. General je odbio da učestvuje u pljačkanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. Bio je u Jočićevoj grupi na Zvezdari. a Nikolu Popovca. a potom u “Metalimpeks”. Tako tragikomično započeće svoj prvi mandat. Dejan Matić je diplomirani ekonomista. nakon razbijanja njihove grupe. Često se tukla sa svojim mužem. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. Unapredio ga je u čin majora. rođaka Koštunične žene. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. i pravi terevenke vikendima. da pokrije kriminal svoje rođake Snežane Šulejić i ministra Jočića. Izazvao je pometnju u redovima policije. opija se do besvesti. Dragan Jočić primio je u policiju. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. Imenovanjem Suzane Šulejić na mesto načelnika Uprave za ljudske resurse. U njegovoj kriminalnoj grupi. Ispostavilo se da je većina rukovodilaca koje je ministar Jočić doveo na ključne funkcije. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. Jočić je počeo da pljačka fondove ministarstva. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragića. nabavljajući opremu. U Smederevu je radio u preduzeću “Fagram”. bio je i Zoran Amidžić. pobegao u Nemačku. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. U policiji je njen karton debeo. I ona je. Na ovoj teritoriji je. Šulajićka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevića. poznatijeg kao Vlada Klej (lični taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). zapošljavajući ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasić.

Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeća mesta u javnim preduzećima. Bolje upućeni znaju da ministar Jočić nije izlazio iz pantalona bivšem američkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu.NOMENKLATURA SRBIJE . informiše o događajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. Supruga ministra policije.d. a konferencije po “potrebi”. Zbog muževljeve zauzetosti. na čelu s Petrom Damjancem i v. za velike pare. pravosuđu. Kada je on unapređen. gospođa Milana Jočić. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice.” Dragan Jočić je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovića. Unizan je pred Miroslavom Miškovićem. Ministar Jočić javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. koji je veštačio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovića. Bio je to prvi slučaj da je policija zemlje domaćina ušla u neku zgradu američke ambasade u njenoj istoriji. Jočić je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumačio kao “vojničko pismo”. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštačenje u Beogradu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 79 . preko specijalnog tužilaštva. Ludo se provode. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. Na ovoj krivičnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica (SAJ) obavi vežbu oslobađanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. Protivterorističku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlučio da on lično njome komanduje. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jočić zahteva da budu fiokirane. da premijer Koštunica to ne opravda. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja određenu kakofoniju informacija. a načelnika odeljenja je poslao. Oni koji ih bolje poznaju. Jočić kaže .“nemojte to nikome da kažete. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovićem.. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. koji otvoreno. godine. Tahir Hasanović uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. stavlja ad akta. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. može da šteti pogotovo MUP-u i. na rad u Obrenovac. Na sastancima kolegijuma Jočić vređa prisutne. podneli su tužiocu i zvaničnu krivičnu prijavu. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bračnog para Jočić. Ministar Jočić. Upravo Jočić je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. drži ministar Jočić. u vreme pobune “crvenih beretki”. Dragan Jočić je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. svojim rođakom Borivojem Tešićem. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivičnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. Ulagivao mu se. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. Jočić je. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsićem.. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. a o tome svedoče kamere vojno-bezbednosne službe. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. reče Dragan Jočić. načelnikom Dejanom Svilarom. Većina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima političkih stranaka debelo plaća ministra Jočića. služi svom sunarodniku Vojinu Lazareviću. U sukob je ministar došao i sa smirenim čovekom. Jočić je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. ponašajući se kao uličar. Jočićem. koje mu Miškovićeva svita prenosi na inostrane račune. ima Voja da me kara”. inspektori ovog odeljenja. Kada mu načelnici kriminalističkih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljački srpskih oligarha. Milana Jočić odala se životu. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jočić učini. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljović. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. Nakon što je počelo suđenje Ulemeku. komandantom Žandarmerije. uopšte. ili ih. odmah je reagovao penzionišući inspektora Damjanca. Na čelu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radović. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. rođak Koštuničine službene žene. neovlašćeno. Po zakonu o policiji. Jočić smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. po kazni. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001.

” 32. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih članova Saveta da se nađu pod njenim vođstvom. najveće kompanije u regionu. od Njujorka i Londona. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. Đorđije Nicović počeo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. tako da postoji velika verovatnoća da bi Zečević kroz sportsko društvo mogao da bude uključen u jedan od najvećih projekata Partizana. U 1995. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda.NOMENKLATURA SRBIJE . godine u Kolašinu. da mu se ovde nema šta zameriti. godne. Bio je gradonačelnik Čačka.” 33. i predsednik Američke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvećih stranih kompanija u Srbiji.” 36. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. Druga velika Nicovićeva kupovina u 2007. istovremeno i najvećeg centra moći u Srbiji. Oliver Regl. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. U „Delti“ je punih 15 godina. Đorđije Nicović. Đorđije Nicović napušta Narodnu banku i počinje da se bavi privatnim biznisom. “vlasnik preduzeća „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Bečej“. Hteo je. Olimpijskog komiteta. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. 35. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. osim Miloša Simovića.” ĐORĐIJE NICOVIĆ je rođen 1951. etičko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. Velimir Ilić. Dejan Cvetković. prvi opozicioni gradonačelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševića. do Ciriha i Tokija. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovića koga su Grci uhapsili. a Pravni fakultet u Beogradu. posle državnog PKB. Ni priča o planiranoj izgradnji stadiona nije završena.7 miliona evra. Boravio je i radio nekoliko godina na vodećim svetskim berzama. i jedan od kandidata na predsedničkim izborima.” 38. i dalje su u bekstvu. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. Zečević nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji. Srednju školu je završio u Peći. “bivši generalni sekretar FK Partizan. Novaka Đokovića i Jelene Janković.1 milion evra. gde je i magistrirao. “potpredsednica „Delte“. Završila je Ekonomski fakultet. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. Ubijen je jedan zaštićeni svedok u procesu za Đinđićevo ubistvo. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih političkih nalogodavaca.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 80 . “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. Školovao se i obučavao za dilera i brokera.” 37. Proglašen je za bankara 2006. Jočić je toliko daleko od stvarnog obračuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. jer će se na taj način posle 20. Pohađao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodećih svetskih banaka. Draško Petrović. Milka Forcan. i bio je član menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog početka. Žarko Zečević.” 34.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Svi pripadnici zemunskog klana. U Narodnoj banci je prešao put od dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje.. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Čedomir Jovanović kandidovao za predsednika. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. i dalje slovi za jednog od najmoćnijih ljudi srpskog sporta. drugi po veličini u Srbiji. Ne odustaje od svoje teške retorike. po ceni od 30.700 ljudi. Po završetku Pravnog fakulteta. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. januara tačno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000.. Vrlo brzo je umesto pravnim počeo da se bavi ekonomskim poslovima. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i član Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je časopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. zbog čega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. Za sada.

za razliku od vrata stanara preko puta.000 evra.” 41. Službena biografija gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa govori o mladom i uspešnom čoveku čija slava teče od 1991. zatražio da mu Ambasada Nemačke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. čiji proizvodi čine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. zrenjaninskog „Dijamanta“. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. U poslednje četiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. Budžet NIP za 2008. Vrata su okrečena u belo. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševićem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 81 . Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. a drugi u Vuka Karadžića. S druge strane. Druga kamera. ali i da privatizacije javnih preduzeća Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. “ministar trgovine i usluga. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. 42. odluči mimo nas da taj stan izda ili proda”. specijalna.. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. To su najskuplji stanovi u Beogradu. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. Jedino je moguće da vlasnik. Brava je nova. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. U Srbiji sarađuje s mnogim privrednicima. iznosi 47 milijardi dinara. jedini član Koštuničine vlade sa privredničkim iskustvom. Skip Bornhiter. godini. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. novembra 2008. između 150. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u čitavoj prestonici. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenađen: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali.” 40. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu.NOMENKLATURA SRBIJE . Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skočila vrednost. Od 2002. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu već nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzeću. Većina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u stanu broj 2. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. godine. advokatski tim Stanka Subotića Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. a da je 40 miliona dinara minimum koji će opštine dobiti. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moći će da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. Božidar Đurković. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. Dragan Đilas. koja su vremenom požutela. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. Đilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivač „Dajrekt medije“. a biće finansiran 971 projekat. DIN. Druga lokacija na kojoj je viđan Bubalo ili članovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorćolu. koja deluje prilično novo. Đilas je najavio da će ove godine novčana sredstva biti direktno raspoređena i lokalnim samoupravama. se nakon izbora za gradonačelnika Beograda našao u sukobu interesa. država Srbija. tokom 2004.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 39. koja je vlasnik najvećeg trgovačkog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. Ne znam šta je dalje bilo s njim”.koja je podignuta tek 2006. Ivica Todorić. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu.” PREDRAG BUBALO rođen je 1954. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. 24.. “predsednik koncerna „Agrokor“. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom.” DRAGAN ĐILAS. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Subotićem. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. godine u Vladičinom Hanu. kako mnogi navode.000 i 200. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije viđale ili Bubala ili članove njegove porodice kako u različitim periodima dolazi u "svoje" stanove. zvanično smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrića da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Pančeva. najveće hrvatske privatne firme. godine. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih događaja i jednog od najvećih oglašivača u pisanim medijima. Predrag Bubalo. navodeći kao razlog optužnicu protiv Subotića .

Firma Dragana Đilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. Već 2001. i firma Emoušn prodakšn. Knjaz Miloš. Njegova sloboda da bira koga će da reklamira stvorena je protivzakonito.. a zapravo lovca na visoku funkciju:". Multikom group je osnovan 2005. Dragan Đilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. Imlek. Tokom 2007. godine. pretvorila se u sprdnju sa građanima. Nije Đilas imao novac.5 miliona evra. MDI internacional Prag (28%). a Garić oko 200 hiljada evra. Henkel. Zato je sasvim logično da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS . Zašto je baš Đilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji.u Srbiji. Aleksandar Tijanić. Neverovatno zvuči da je ovaj čovek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. niti Đilas progovara o Iliću. ili 49 % vlasništva. godine.4 miliona evra. Ilić 1. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeći ovu budžetsku ustanovu za ličnu promociju. Efes Vajfert. a prihod njegove kompanije povećan je za skoro 50% u odnosu na 2006. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. Nektar. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. Vlada koju je predvodio g. ne većem od par hiljada evra. godinu. ali doći u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora.8 miliona evra. Prema svim istraživanjima. Niti Ilić više pominje Đilasa. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Bilo je za očekivati da taj monopol ima na televiziji B92 čiji je bio suosnivač. do jula 2008. Živković izgubila je poverenje građana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. Od te 2004. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Đilas. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. Banka Inteza. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. u kojima ga je Ilić redovno nazivao lopovom i prevarantom. sa osnivačkim ulogom od blizu 1. Svojevremeno je Dragan Đilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao perući prozore u Londonu. Njegova supruga ima kuću od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". februara 2006. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. godine. Bambi. Sručio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovića iz pozicije simpatizera stranke. Frikom. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. poseduje stan na Vračaru od 110 kvadrata. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. a od maja 2007. Pa i samo članstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živković već Tadić". EFG Eurobank. Dragoslav Ilić i Nebojša Garić. To je činjenica i gotovo. nego su mu otvorili vrata medija.3 miliona. i sadašnji. zvanično. godine bio oko četiri miliona evra. i da je odmah postao član Izvršnog i Glavnog odbora. Dragan Đilas osniva firmu Dajrekt medija.. Đilas je. godine osnovao je poslovni sistem. Štark.. Čak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama.. Osim kontrole elektronskog prostora. Anemična Antimonopolska komisija ne može Đilasu ništa. Deo Multikom group čine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. Đilasova. Delta DMD. godine. BBDO Sarajevo (48%). Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 82 . i vlasništvo u firmama Multikom (50%). Đilas je zaradio 83. koji su odjednom prestali. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. izabran za člana Predsedništva za Beograda. automobil "SAAB" iz 2003. Multikom group je već 2006. čime je ušao među nekoliko najprofitabilnijih firmi. Nešto ranije. otvarajući širom Srbije ispostave Narodne kancelarije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM protiv ondašnjeg režima. Podravka. Apatinsku pivaru. rejting vlade i samog Zorana Živkovića je bio izuzetno nizak. a osnivači su bili Dragan Đilas. čiji je prihod 2006. godine zaradio tačno 55 miliona evra. mogao je samo neko ko je imao političke koncesije. a vodio Dragan Đilas. Tek 2005. Čuveni su njegovi televizijski obračuni sa Velimirom Ilićem. Neslužbena biografija govori nešto drugo. Bajersdorf Hamburg. Od osnivačkog uloga.Boris Tadić. ušteđevinu od 799 evra i oko milion dinara. Džonson i Džonson i mnoge druge. novi gradonačelnik je čovek čije su graditeljske ambicije očigledne. Multikom group. Đilas je uložio oko 1. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. Loreal. Kraftfuds. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji.NOMENKLATURA SRBIJE . razobličavajući njegove poslovne i političke manipulacije. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate građani. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji počeo je da širi i na druge države u regionu.

Da li je Dragan Đilas studirao na Mašinskom. noću. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštuničinoj vladi bio je ministar. kandidat na predstojećim predsedničkim izborima. Ljajić je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. Jedan od najoštrijih kritičara SRS i.” 47. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžačke demokratske partije. Kuća na čijem je čelu „uporno“ proizvodi gubitke. Jevrosimović je odnedavno sponzor zagrebačke Cibone. i da bi trebalo da bude promenjen način na koji će se utvrđivati visina penzija. pre svega kroz podršku koju pruža političkoj opciji Borisa Tadića. “lider Liberalno-demokratske partije.” 45. “prvi čovek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. i ceo tiraž "Kurira" je isečen. jedan od najpoznatijih novinara. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore. Sa g. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da će najveći poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da će penzije u Srbiji uskoro biti povećane. podrška na tom putu neće izostati.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 83 . Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i član je Predsedništva DS. Branislav Grujić. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. koja na tržištu Rusije. “samo povremeno se uključuje u aktivni politički život Srbije. Aleksandar Tijanić. Posle mesec dana. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autistične dece.” 51. Dnevnik "Kurir" je odlučio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Đilasa od supruge Milice Delević-Đilas. a njegova supruga Milica. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. a trenutno ima više od 1.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. Veselin Jevrosimović.” 49. “ambasador Nemačke u Srbiji. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. Osnivač je i predsednica Udruženja „Prvo deca“. Dragan Đilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. a ostali su i u Cvetkovićevoj (Tadićevoj).000 poslovnih partnera.NOMENKLATURA SRBIJE . “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. Bojan Pajtić.500 zaposlenih i 5. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. Možda sam i zbog toga veći optimista kada je u pitanju budućnost Srbije nego mnogi Srbi“. pomoćnik ministra. Sigurno. kako kaže. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. godine. MP3 plejere i navigacione uređaje. godine.” 44. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. Čedomir Jovanović. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. Volfram Mas. Đilasom nema šale. ali i da značajno podigne gledanost. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog čoveka 2007. izjavio je. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujućeg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinači ga u „preporuku“.” 50. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Đilas.” 48.” 46. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veća Vojvodine. Stefanos Vafidis. Takođe je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. Rasim Ljajić. a odštampano. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistočnoj Evropi. novo izdanje. Ružica Đinđić. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuće TV pretplate. „Tempo pridruživanja EU diktiraće Srbija. doduše kao razvedeni. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju računara. “direktor Javnog servisa RTS. 43.

potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Marković je Draškoviću prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. koji nisu bili vezani uz državni aparat. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike. prema podacima Agencije za privredne registre. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surčinu.000 evra.” 53. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. godina. Ili ćeš da mi ustupiš prodavnice Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 84 . Od 2003.” 60. Od prošle godine je član Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Kapital novosadske pivare. Sajmon Grej. Bojan Radun. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogućila svim osiguranicima u Srbiji da se leče i na VMA. naftom. cigaretama. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuće. “prva žena na čelu RZZO u istoriji. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treći čovek naše najveće kompanije.” 55. “mecena umetnika. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. zbog sumnje da su monopolisti.” 57. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. najviše u Francuskoj. Svetlana Vukajlović.” 62. čije je predsedništvo najavilo je da će zajedno sa DSS i NS na predsedničkim izborima podržati Velimira Ilića. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. Vlade Divac.” 56.NOMENKLATURA SRBIJE . oteo sve prodajne objekte. Madlen Cepter.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 52.” 59. koji nisu dobijali povoljne kredite. postavši vlasnik „Voda vode“. Donedavno je bila jedina žena član kluba „Privrednik“. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. isplaćeno je svega 100. drogama. Marković je imao problema sa naplatom osiguranja. “proslavljeni košarkaš. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. osim uspešnih humanitarnih akcija uključio se i u biznis. prema kojoj će Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara.000 evra. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. Ističe da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh.oni su sačuvali slobodu i mogli da posluju”.” 58. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. procenjen je na oko 145 miliona evra. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. izjavio je). “generalni direktor „Salforda“. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Marković prodao ovo preduzeće jesu finansijske poteškoće. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. “većinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. prodajom oružja . “ministar pravde. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak.” 54. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. regionalnog lidera u proizvodnji voćnih sokova. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. Rodoljub Drašković. jedne od vodećih firmi srpske konditorske industrije. Slobodan Petrović. Milan Rodić. Rođeni brat Vuka Draškovića koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. Dušan Petrović. Miroslav Mišković je od Rodoljuba Draškovića. vlasnika najvećih mlekara u Srbiji koji je kupio „Bambi“ i fabriku čokolade „Banat“. Radun je jedan od najmlađih izvršnih direktora u zemlji. Iako su procenitelji ove osiguravajuće kuće. Sulejman Ugljanin. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Bačke Palanke. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstiče ili prećutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“….” Dragoljub Marković ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškoviću.” 61. Ivana Veselinović. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“. koji se nisu bavili alkoholom.

bilo je i osam pokojnika. jer Beštić ima ogromne pare. U našu zemlju je ušao 2003. Rodoljub Drašković kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. Lopovskoj umetnosti. Trident trust kompani limited“ sa Devičanskih ostrva. dok je drugooptuženi Đuro Kesić.bio je Miškovićev ultimatum Rodoljubu Draškoviću. skoro bez naknade. pozvao 27 deoničara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. Posebno će se ispitati okolnosti vezane za preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. većinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. preko. Zvanično. ali nažalost. Beštić se Tajkun Ivica Todorić najveći je hrvatski investitor u Srbiji. Podsećam da su svi brujali da je Knežević mimo berze prodao Todoriću akcije. osnivač ovog preduzeća je firma „Adison intertrejd inc.D. godine. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. Kakav je kvalitete mesnih prerađevina koje Beštić prodaje po Srbiji. smrznutog voća i povrća „Frikom“. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenački Merkator. ostale mnogobrojne afere. godine.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“.o. kupio 20. Otac Ivice Todorića bio je jedan od vođa MASPOK u Hrvatskoj. Na toj listi. koje je odvezao u Čajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeća Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljača.NOMENKLATURA SRBIJE . u međuvremenu.o. Iza Beštića su u Beogradu. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. godine kupovinom fabrike sladoleda. zloupotreba dvojice osuđenih u vezi je s komisionim poslovima između Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštećena za 1. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. koja se bavi preradom voća i povrća i proizvodnjom biskvita. Poslednja velika prevara tandema Beštić-Janjić je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. Optužnica protiv Sava Kneževića. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževića. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. Kontrole nema. Čak je i sedište kompanije registrovano na kućnoj adresi Kneževićevih u Beogradu. kao magacioner u Beku. Borivoje Beštić učio se u Sarajevu. Beograd“.336 deonica.o. neposredno pre Todorićevog preuzimanja većinskog vlasništva. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali.. a godinu dana kasnije i uljare „Dijamant“. trgovački deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo čiji je vlasnik Rodoljub Drašković. čija vrednost prelazi 10 miliona evra. odbačena je zbog zastarelosti. na osnovu kojih su raspolagali daleko većim brojem akcija od stvarnog. Ivica Todorić 31 kupio je SL Gros. koji je već prisutan na tom tržištu preko trgovačkog lanca Konzum. mašina. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljača. u koji je došao kao izbeglica. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoriću. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih prerađevina. ili će te Mlađa odmah uhapsiti “ . Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovčani kapital preduzeća upisane su 81. godine. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovićem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovićem. i namjerava ojačati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. koristeći položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. marta 2005. koji je počeo da se širi kupovinom „Svislajon grosa“. navodno. na ime isporučene robe. Pretpostavlja se da je Ivica Todorić. U maju 2008. podneta maja 2003. Kneževića su teretili da je. uslovno na tri godine.i 24. Todorić je vlasnik trgovačkog lanca „Idea“. dobio kaznu od osam meseci zatvora. Čajetina. Beograd. 31 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 85 . ali je Beštić. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Takova’. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. Knežević je u julu 2001.. a uspon njihove kompanije u Hrvatskoj se vezuje za bliskost vladajućoj HDZ i Franji Tuđmanu. da bi izbegao porez. Novac je Beštić prebacivao na svoju firmu A. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Knežević i Todorić prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili način kako da izbegnu prodaju akcija na berzi.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. koji je bio u vlasništvu Rodoljuba Draškovića. aditiva. supruga Save Kneževića. kojima duguje oko 15 miliona evra. a vlasnik je Ljiljana Knežević. čiji je vlasnik bila Ljiljana Knežević. Knežević je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine..2 miliona dinara. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. jer je od činjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. gde je uz to dobio i na desetine hiljada hektara najplodnije zemlje u Vojvodini. anonimne firme DSDB. bivši direktor Dijamant banke.872 akcije „Dijamanta“. Ova firma je osnovana 31.o. 2008.

Koncern Swisslion Takovo. Nenad Čanak. podvođenja u prostituciju i drugih nepodopština. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu.konverzija potraživanja u kapital. očekujući početak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”.d. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. Industrija mesa Zlatibor a.o. Fahreta Živojinović. koje priče o slavi. Fabrika iz Čajetine.otkup potraživanja.d. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. Reč je o vrlo rizičnim grupama. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znači da dovoljno zarađuju i za sebe i za druge).2005. u slučaju pokretanja stečajnog postupka.o. Srđan Šaper. Čajetina. . preko svog podređenog Društva Takovo Agrar d. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. među kojima i Milorad Vučelić. Beograd Vam nudi sledeće moguće opcije sanacije: . što je osnov za pokretanje stečajnog postupka. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". Gde su one završile i ko je u javnosti čuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome ćuti. Rodoljub Drašković. Poslednjih desetak godina domaće agencije aktivno učestvuju u međunarodnoj trgovini "novih lica". Mladić koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlačnijih sportova za mlade u Srbiji. Gospodin Drašković je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. U dobrom broju slučajeva ulazak u svet modne industrije.Takovo preko svog podređenog društva Takovo Agrar d. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i dečaka. . taj posao bivao je sve unosniji.. Beograd. d. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . 63. Tahir Hasanović. “najpopularnija pevačica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. Starost devojaka često ne prelazi 16 godina. agencije peru ruke od seks trafikinga. uz minimalnu kamatnu stopu. U Beogradu i Srbiji mnogo toga počinje preko Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 86 .” Da li su Fahreta Jahić. Činjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-četiri devojke. Miroslav Mišković i Milija Babović imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je plaćen porez na prihod građana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije.o. Kako je ekonomsko i političko stanje u državi bivalo sve gore.” 64.d. spreman da učestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. U stvari. Čajetina.06.o. a sa Sašom Popovićem osnovala je „Grand“. Naime. najveću produkcijsku kuću u regionu.d. Takođe je činjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo.pretvaranje potraživanja u dugoročni kredit sa grejs periodom. Miodrag Kostić. koju je kupio Rodoljub Drašković je u blokadi. Evo originalnog rešenja koje je Drašković ponudio dobavljačima u “pismu o dobrim namerama” 10. samo ne u meri i na način na koji se to danas dešava. čiji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštić. Emir Kusturica. čega u ovom poslu uvek ima. a koji će neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sastaje sa Božidarom Đelićem i Rodoljubom Draškovićem. Čajetina je u finansijskoj blokadi već više od 60 dana.” Mnogo ljudi.otpis potraživanja. Milan Gutović. Čajetina. Sa suprugom Slobodanom Živojinovićem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. ispred studija TV Pink.” 65. Novak Đoković. poput "Elita" i sličnih. na osnovu ugovora o budućoj poslovnoj saradnji. imaju vrlo jake pozicije. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. bliski saradnik predsednika Borisa Tadića. Čajetina. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistočnu Evropu i član Glavnog odbora DS. “treći teniser sveta. uz discount. Aleksandar Vulin.. . "modela" pomažu sami roditelji. guralo se 26. materijalnu štetu će neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a.NOMENKLATURA SRBIJE . Slobodan Živojinović. na čije otvaranje je došao Vojislav Koštunica.” 66. Međutim.. gde se često u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od mogućeg "skretanja s pravog puta" angažovanih.

Nikoli Ćurčiću i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Đorđevića. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. uz pomoć Verice Rakočević i sličnih. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakić. Farmaceutske kuće. član Munove sekte. Zahvaljujući ministru zdravlja Milosavljeviću.” TOMICA MILOSAVLJEVIĆ. za račun stranih kompanija. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanovićeva molba. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. Posle žalbe.NOMENKLATURA SRBIJE . je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakić. koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. Dragan Đilas poveo se za predlogom bračnog para Živojinović . Uz atmosferu koja priliči balkanskim snobovima. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. pune tri decenije je u preduzeću. sprovodi reforme u zdravstvu. koja je. Međutim. Sudija Đorđević bio je i predsednik veća koje je ukinulo presudu navijaču "Crvene zvezde" Urošu Mišiću. pomoćnik ministra inostranih poslova. koji nije odobren za prodaju u apotekama. Sonju Manojlović i Miodraga Vićentijevića zbog nesavesnog i nestručnog vršenja sudijske dužnosti. Mentor gospodina Milosavljevića. vrši opite. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markoviću. 69. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. Članovi veća su bile i sudije Sonja Manojlović i Miodrag Vićentijević. „Metalac“ je 2007.” 68. Tada je Rakićev tim uzeo ogromne pare.Jahić da poseti njihove terevenke. inače. i osposobi zgradu KCS. poput . čijih pet spratova još nije u upotrebi. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. Ovaj mladić je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovića na beogradskoj "Marakani". Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovića osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića. Vida Petrović-Škero. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. između ostalih i ICN Milana Panića. Srpski Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 87 . Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo."avandia" i "actos". započeo je gradnju zgrade Kliničkog centra Srbije. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. Tomica Milosavljević. u 43 odsto slučajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugović (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). odnosno stvaranje novih lekova. A to nije najsrećniji način da se uspe u životu. “predsednica Vrhovnog suda Srbije. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. 67. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. odobrio je. zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delević-Đilas. Dragoljub Vukadinović. VSS je preinačio odluku i rešenje. gde mu je bračni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. za njegovih mandata. Ovaj lek farmaceutske kuće iz Filadelfije (SAD). kao ministar zdravlja. vođa Munove sekte u Srbiji. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg načelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovića iz zatvora "Zabela". a to piše na kutijama u koje su pakovani. jedna je od osnivača Društva sudija Srbije. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevića. na čijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuća da ''nisu za javnu upotrebu''. obavljeno istraživanja novih lekova.endokrinolog u Kliničkom centru Zvezdara. specijalista interne medicine . Ministar nije odgovorio. Te eksperimente odobravaju Etički komiteti Kliničkog centra Srbije. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. pokušao da u Srbiji.” SONJA MANOJLOVIĆ.” Sudija Dragiša Đorđević je bio i predsedavajući sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Đinđića. koji je pre dvadeset godina.

Podseća li Tomica Milosavljevića na savremenu verziju nacističkog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevića. docent Svetlana Žunić. pa su ključni problemi. Prema potpisanom ugovoru. Odlaskom ambasadora Polta. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove čije delovanje nije ispitano. reč je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. Jer. koji uglavnom pokrivaju najvažnije kliničke centre i institute. i to odmah posle ubistva premijera Đinđića i raspada narko-tržišta. favorizujući "Simens". Primera radi. Milosavljević je ponovo ministar zahvaljujući jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moći i finansijskim centrima u zemlji. za račun farmaceutskih kuća. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 88 . Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlačio kupovinu. ljubavnica profesora Ljubisava Rakića. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" čiji se metod već sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. Na nabavkama skupih medicinskih uređaja zgrću se velike pare. Čovek koji je. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. mada takva oprema ne postoji u Kliničkom centru u Kragujevcu. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. koji se uglavnom završavaju smrću pacijenata. radi obuke za primenu BRAHI terapije. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevića ima dvadesetak profesora univerziteta. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. Naime. bez imalo stida i srama započeo je i svoj četvrti mandat. ostali nedorečeni. a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". izgleda.NOMENKLATURA SRBIJE . Doskorašnji američki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". a "Simens" ministru uobičajeno odobrava proviziju od deset odsto. kako tvrdi. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. Iz donacije je obezbeđen milion dolara. oprema je vredna milion evra. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. i plaćaju se velike pare za njihovo usavršavanje. banka je odobrila kredit. a ministar zdravlja Tomica Milosavljević imao je dogovor s proizvođačem "Simensom" (reč je o kvalitetnijem skeneru). Tomica Milosavljević je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. Inače. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. što je. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. zbog provizije. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. Srbija od međunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lečenje. U Kliničkom centru u Kragujevcu. i tako pomažu Milosavljeviću da nabavkama opreme i lekova zgrće velika sredstava. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. Milosavljević nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Kliničkog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". ništa nije urađeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM lekari. da bude pod njenom kontrolom. kontroverznih lekara i farmakomafije. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Kliničkog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. zbog čega nam je tržište organa ograničeno. a u Rusiji čak i zabranjen. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. vratio je terapiju opijatom "metodanom". Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeća "Maksi tim". navodimo slučaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). taj metod lečenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. Novosadski lekar Nikola Vučković. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. za potrebe centra za onkologiju . Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. Oni se prihvataju da godišnje vrše.odeljenje radioterapije. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. A Srbija još uvek nije članica organizacije "Eurotransplant".

“vlasnik.” 71. “ministar inostranih poslova Srbije. a posluje u Austriji. “predsednica sudskog veća koja je osudila ubice dr Zorana Đinđića. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. između ostalog. Nemšić je prvi čovek „Mobilkom grupe“. a u Srbiju se vratio 2001. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. “krunski princ. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu.5 miliona evra koliko je platio za oslobađanje nakon otmice 2002.” 77. godine u Beogradu. gradskim i republičkim takmičenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. isplate 10. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. Milosavljević je imao. kao jedan od najboljih studenata u generaciji.” 72. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. „Džeger“. marta 1970. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. Nata Mesarović.” 80. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost građana Srbije. Kao i Marko Milošević. Kompanija već godinama povećava proizvodnju i proširuje delatnost. Stiven Džon Vordsvort. “potpisao ček na 320 miliona evra za trećeg operatera mobilne telefonije u Srbiji. Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. kao novinar na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 89 . Taj resor je budžetski veoma zahvalan. U prošloj godini preduzeće je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. jednog od najvećih izvoznika u Srbiji. sin kralja Petra II. Bolje je proverenim i efikasnim merama sprečiti obolevanje ljudi. mestu među 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistočne Evrope prema listi revizorske kuće „Dilojt“.” 76. i 1993. Srđan Bošnjaković.NOMENKLATURA SRBIJE . “Bata“ i „Čezare Paćoti“. u Vučićevoj biografiji piše da “već od petnaeste godine paralelno sa učenjem obavlja i razne poslove. Lihteštajnu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Reforma zdravstva nije uspešna. i bio stipendista Fondacije za razvoj naučnog podmlatka. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. Hrvatskoj. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. Milija Babović. Sloveniji. Aleksandar Karađorđević. Radio je 1992. Nenad Vučinić. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji.” 75. „Fešn kompani“ u čijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odeće i obuće najpoznatijih proizvođača: „Riplej“. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. 70. Tu pare same stižu. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou.” 78. Vuk Jeremić. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. Aleksandar Vučić. usavršavao se u Brajtonu.” ALEKSANDAR VUČIĆ rođen je 5. od fizičkog rada na građevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. „Levis“. Školovao se u inostranstvu.” 79. Dragan Nikolić. Sa odličnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Zemunsku gimnaziju. izazvana prvenstveno hroničnim nezaraznim bolestima. Boris Nemšić. Bugarskoj. Pobeđivao je na opštinskim. Miljko Radisavljević. bio je savetnik pri NATO. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. Kao i veliki broj privilegovane dece komunističke nomenklature. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. u Engleskoj.” 74.” 73. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. u vlasništvu „Telekom Austrija“. Zatražio je da mu članovi zemunskog klana.

Niz kazni se nastavlja. a sam Ćuruvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. i ukinuo elementarne demokratske principe i međunarodno prihvaćene norme. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. Njegov ministarski angažman ostaje upamćen po kontroverznom Zakonu o informisanju. U julu 2004. Slavka Ćuruvije. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. postaje i njen generalni sekretar.400. Aleksandar Vučić postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovića koju čine SPS.NOMENKLATURA SRBIJE . i. kao i miting u čast Žan-Mari Le Pena. Vučić je potom brzo pokrio dug. aprila 1999. a kao razlog neplaćanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. prolazio je kroz naizmenične periode saradnje sa i opozicije socijalistima. „Dnevni telegraf“. 24.000 tadašnjih dinara zbog. Ukupne kazne izrečene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24.758 dinara. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. pozivajući se na „protivdržavno i podrivajuće delovanje“ raznih vrsta. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalističkoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. postao je direktor Sportskoposlovnog centra „Pinki“. godine. te oko oglasa u stranačkom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. sa 24 godine. Ovaj slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. Vučić je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Veće Republika prvi put u februaru 1998. U martu 2002. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takođe donela ova Vlada. godine. kao student treće godine Pravnog fakulteta. intervjue i reportaže. po tužbi tzv. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. ističe da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih moćnika u vođenju specijalnog rata protiv Srbije“. Vučić je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. za vreme čijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. Vučić na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. juna 1998. Dok je bio direktor Hale Pinki.000. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 90 . biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. Aleksandar Vučić izabran je za člana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU.000 dinara. Dve nedelje kasnije. Vučić je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. marta 1998. retroaktivnim dejstvom Zakona. žene i decu“. SRS.200. godine. i JUL. kada mu je Telekom Srbije isključio telefon zbog neizmirenog telefonskog računa u iznosu od 150. koji je proglašen za počasnog građanina Zemuna. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluče u roku od 24 časa. koji nije plaćao 15 meseci. U maju 2000. godine Aleksandru Vučiću je određen porez na ekstraprofit u iznosu od 48. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. Republika Srpska. Sa svojom SRS. i konačno na saveznim izborima 24. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. sa 1. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. Danasa.000 dinara. a na osnovu tužbi koje bi. drugi put u maju 2000. godine Vučić pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za člana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. čime je „ugrozio sve građane.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Kanalu S“ na Palama. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. blok iz sveta. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. godine bio je predmet javnog skandala. septembra 2000. Dve godine kasnije. nedeljniku „Evropljanin“ određena je.500 evra. 13 dana pre Zakona. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. podnosili građani ili organizacije.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. koji je uveo visoke novčane kazne za novinare čije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. 1993. godine dodelila Vlada. U hali Pinki održani su neki viđeni mitinzi Srpske radikalne stranke. „većeg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. kako je navedeno.

nakon sukoba između čelnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. godine. To što imamo odavno je prevaziđeno i važi za teritoriju SCG. Sva vozila su kvalitetna. a za finsko moramo i to da kupujemo. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći. jedan vredan 4. švajcarska "pirana". dobili uzorke kakve su želeli. 82. vredan 50 miliona. Ne samo da su Iračani prevareni već je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili taktičko-tehničke zahteve. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. Zatim. koja direktno utiče i na borbenu gotovost vojske. septembra 2008. kum Borisa Tadića. 15. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. Rođeni brat Stevana Nikčevića. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 91 . Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". Vučić je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlačenje iz političkog života. ali izabrano je finsko. 81.NOMENKLATURA SRBIJE . posao nabavke relejne i optotehničke opreme. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića. i Dragan Šutanovac. Naručeno je 150. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. a ne za Srbiju. Na osnivačkoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. Dragan Šutanovac. nekadašnji izbacivač iz diskoteka. godine sa 500 evra. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Da ne pričam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog čijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. za "Zastavu" pet miliona. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". osnovana 2006. Potom u mestu Kisač u firmi "Novoteks" prepakuju. odakle je Šutanovac doveo Pilipovića.5 miliona evra. Vučić se kandiduje za gradonačelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog čoveka sa idejom i energijom. Iračani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. sledeće 16. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. preduzeće "Mile Dragić" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. Pri tom. Nikčević ga je plaćao kao specijalnog savetnika. finska "patrija" i ruski BTR-90. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomoćnik i kum Ilija Pilipović nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. i tako dalje. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. Nabavku borbenih oklopnih točkaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Na lokalnim izborima 2004. penzionisani general Božidar Delić: “Očigledno da Ponoš nije želeo da učestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. Posao nije dobio jeftiniji ponuđač "Novatel". na šta je skrenuta pažnja ministru. "Utvu" iz Pančeva 20 miliona.000 radnika u uslovima svetske krize. Prvi posao je dobila firma "Megalink". a već početkom oktobra. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. mada je duplo skuplje od ruskog.000 pancira i 300. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i naručili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragić". ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. kome tamo miruje status. Iračani su bili u Zrenjaninu. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. Maja Gojković. Iako ništa nije radio.” Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG.000 ploča koje proizvodi "Mile Dragić". Prve godine se isporučuju četiri vozila. drugi 50 miliona evra. Zdravko Ponoš je bio svestan da će istupom u javnosti ispasti žrtva. I kako sve ide preko SDPR. kum Borisa Tadića. gradonačelnica Novog Sada. koji je ispunio sve uslove. imali su zajedničku firmu koja se bavi prodajom oružja. ali time je ipak uspeo da spase čast oficirskog poziva. Ti ljudi su penzionisani. promovisao je Nikčevića kao ''čoveka od poverenja''. saopštio je da se priključuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića.

Vladimir Đorđević. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 92 . u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. preduzeća koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na područja koja su najjača u proizvodnji nameštaja . Francusku i u skandinavske zemlje. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treća je na svetu. maja 2003. Milan Petrović. Darko Babić. Željko Knežević. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije.. Dragan Tomić. predsednik „Simpa“ iz Vranja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 83. 84. Stefanović se sumnjiči da je izvesne količine lekova. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Inđije. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Čili Pepersa“. 86. 89. „Telekom“. odakle je odvezen za Beograd. izdati još 1998. direktorka Fonda za humanitarno pravo.NOMENKLATURA SRBIJE . Goran Ješić. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. Jovica Stefanović Nini. Jovica Stefanović . Privredna komora Srbije uvrstila ga je među 20 najuspešnijih privrednika Srbije. 90. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. 94. “direktorka brokerske kuće „M&V investments“. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. 93. Bojan Krišto. godine osumnjičen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašćenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. Nemačku. Stefanović se sredinom februara vratio u Niš. direktor DHL u Beogradu. nafte. Stefanović je 1998. pošto je Stefanovićev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. neposredno nakon dve krivične prijave zbog privrednog kriminala. direktor „Donkafe“. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. bivši načelnik DB Beograda. direktor JKP „Parking servis“. „Mone“. Ana Ivanović. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. Bojan Stanojević.Italiju. koje mu je bilo prvo radno mesto. 95. Njegov advokat Ljiljana Živković kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. Vlasnik subotičke „Super TV“. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Sečnja. 97. „Prins“. vlasnik „Vinarije Čoka“. gradski menadžer Beograda. 88. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. Dušan Stupar. 85. Dragica Pilipović Čefi. 96. 87. zaštitno lice „Hjundai“.. 98. Jelena Janković. preduzeća koje beleži dvocifreni rast.” 92. 91. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Dragijana Radonjić-Petrović. i da je za ovu robu utajio porez. Čarsija je pričala da je pre ukidanja poternice. “vlasnik pet privatizovanih firmi. a grad je postao poznat po velikim investicijama.” 22.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. Živorad Anđelković. i drugim bankama i firmama u gradu. Nataša Kandić. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. Srpskom komercijalnom bankom. prvi čovek opštine Inđija. četvrta teniserka na svetu. čije učešće u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. tekstilno preduzeće „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. „Ribok“.

93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeća zalihe vredne 11 miliona evra. Nini. mali akcionari preduzeća “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. zatim kupca akcija te farmaceutske kuće firme “Menta” iz Padeja. niškog biznismena Jovice Stefanovića Ninija. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševićem. Govorilo se da je Stefanović bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu.NOMENKLATURA SRBIJE . koji čine apoteke. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. pošto se uverio da Beogradska berza. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. na čijem čelu je Stefanović. septembra 2002. drogerije. kao i Vide Uzelac.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “nesmetano prelazio granicu”. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. kojim se potvrđuje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. Kupac je opet “Menta”. Žitomlin iz Niša. Prilikom kupovine državnog dela kapitala Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasničkom statusau u “Jugoremediji”.72% akcija ovog preduzeća. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. u vlasništvu “Jugoremedije”. Deurić upozorava da Stefanović ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljačka imovinu “Jugoremedije”. dok zvanično nije potvrđeno da je u Makedoniji. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. i Željkom Ražnatovićem Arkanom. dokaz je da. da krši sudske odluke. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. godine i njom je uvedena privremena mera do okončanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnička struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. februara 2004. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzeću “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otuđenje i opterećenje. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” čime preuzima 20% kapitala malih akcionara. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okončanja spora između menadžmenta i akcionara. benzinska pumpa i druge firme. pravda konačno trijumfuje. Mali akcionari podnose tužbu 9. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. Ovom radnjom Nini postaje većinski vlasnik preduzeća. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar neće preduzeti ništa da spreče nepoštovanje sudske presude. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 93 . u ovom slučaju. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. Prema izvodu iz Centralnog registra. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrečne informacije. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deurić podneo krivične prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. i raspolaganje na drugi način imovinom fabrike lekova. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. posle koje je “Jaka 80”. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. Od sada. prodao sebi. Nini je akcije “Medele”. i “viđan u Nišu”. oktobra 2006. godine. čiji je vlasnik Stefanović. odlučeno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuća. Drugim rečima. u vlasništvu “Jugoremedije”. ponovo krši zakon. koji su to i bili pre fiktivnog uvećanja kapitala. postala većinski vlasnik “Jugoremedije”. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. Time je potvrđena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. Jovica Stefanović Nini i pored upozorenja Aleksandra Gračanca. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeća “Medela”. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. godine protiv Ninija. U vlasništvu Stefanovića su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. Stefanović je 2. Vetprom iz Novog Sada. doneta je juna 2006. kaže Zdravko Deurić. Medela iz Vrbasa. oktobra prodao deo akcija “Medele”. koji iako je dobio privremene mere. koja poseduje 36.

među kojima je sa 1. 100. godine takođe između gorepomenutih strana. nego čak za 48. sve iz Niša.410 dinara. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. 25. kojom se zabranjuje otuđenje. Vojin Đorđević. Sve je urađeno posredstvom firme „Marko plus“. Malverzacije Ninija razobličene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24.99%. da bi prešli polovinu neko će morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji način da postanu apsolutne gazde. Ova dvojica biznismena verovatno će neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajedničku upravu. Decembra 2005. genetičar. on je to i učinio.77% akcija pošto ih je u međuvremenu van berze otkupio od Kostića. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzeće nije dobilo strateškog partnera. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24.. rekli su da je ovaj niški biznismen većinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. godine osnovali Kostić i Nini i u nju. Jovica Stefanović Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. Po rešenju Komisije. koji je prisustvovao sednici. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. posle “Jugoremedije”. čim je stekao 40%. Mali akcionari znaju da je 31. da bi. jer čim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. “Stari” šestočlani UO. On je preko “zatečenog” Upravnog odbora pre tri dana čak dobio svog čoveka za generalnog direktora. gde je postao vlasnik 50. upošljavanje novih 100 radnika i uvođenje standarda za izvoz u EU.99%. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 94 .NOMENKLATURA SRBIJE .5% i ova brokerska kuća. imajući u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajedničkim delovanjem onemoguće Ninija i Peconija da im na bilo koji način obezvredi vlasništvo. maja 2006. septembra 2002. Nini je bio prinuđen da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. verovatno da se pokaže pred Ninijem. Potpuna promena vlasništva. cena naglo pala.069 akcija. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. uz naduvavanje cene do 1. decembra 2007. većinom glasova smenio je Ilića. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzeću. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske matične ćelije. Međutim u “MV investmentu”. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. a u tome mu pomoć daje Agencija za privredne registre. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zaključen između “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“.05% akcija. “Sigmapharm”. Međutim. Miodrag Stojković. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. na čelu sa Oliverom Marčetom. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. “Medele”. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kozmetika” i “Nini farmacija”. oktobra 2002. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. “Vetproma” i “Luksola”. a to je dokapitalizacija. koliko su znali da ima. koju su maja 2006. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrđuje da je on preko povezanih firmi. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. Drugačije po zakonu i nije moglo. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. opterećenje i raspolaganje imovinom preduzeća “Jugoremedija” AD do okončanja sudskog spora. Predraga Rankovića Peconija. brokerskoj kući koja zastupa firmu “Nini”. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. kao kapital. Jovica Stefanović Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija.. 99. koji će izabrati i prvog čoveka firme.970 dinara. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. Kupovinu „Srboleka“. Nini je samo simbolično kažnjen za prekršaj.

Preduzeće za prevoz putnika 7.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 101. koja je većinom kupio za 18 meseci. predsednik Republičke radiodifuzne agencije 104. očevu. juli iz Šapca. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. Sanja Bokan. deo klana Makse Ćatovića 102. suprug ćerke bivšeg šefa VOS. dižući ničim pokrivene kredite iz “Metals banke”. Preduzeće “Topolatrans” iz Bačke Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” čiji je direktor Ananije Pavićević svesno odobrio ovoliko zaduženje. Nedeljka Boškovića 103. godine počeo se baviti privatnim preduzetništvom. Petar Petrov. S naoružanim obezbeđenjem Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 95 . Jerkovićeva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. O tome svedoči preko 20 pokrenutih alii nikada okončanih krivičnih prijava (krađa i nelegalno posedovanje oružja. bratovu i vlastitu imovinu. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujući ih i do petostruke vrednosti. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovićev dugogodišnji zakup. i dizanjem kredita od 200. Radoslav Veselinović. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. Zdravko Čolić.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. Slično je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takođe kupio kao jedini ponuđač i po početnoj ceni. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeća “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. Nenad Cekić. udovica Vanje Bokana. godine. direktorka „Banke Inteze“ 107. podižući ogromne kredite u “Metals banci”. a u Istočnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. koje je uz pomoć Gorana Obradovića iz Agencije za privatizaciju kupovao jednu po jednu. glavni i odgovorni urednik „Blica“. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerković je vlasnik 50. krađa i švercovanje motornih vozila. Draginja Đurić. založivši. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. međunarodni šverc cigaretama. Nedeljka Boškovića 108. ćerka bivšeg šefa VOS. Posle ubistva Arkana. Jerković je kupio po početnoj ceni od 561.04% akcija). Kada je Arkan ubijen. Punih 20 godina Jerković je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih moćnika. Na taj način se ovaj čovek naglo obogatio. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. Mile Jerković. predsednik „Galeb grupe“ 105. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. nuđenje i primanje mita. koji su svi bili manje ili više neuspešni. U njegovom vlasništvu je čak 17 preduzeća.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Bačkoj Topoli. još 1978. kod koje je nastavio zaduživanje bez ograničenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašćenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zaključivanje Ugovora za neograničeno finansiranje i davanje jemstva…. u saradnji sa lokalnim moćnicima i upravom preduzeća nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. Sve je stekao otimajući preduzeća u kojima bi na sumnjiv način došao do polovine vlasničkog udela.000 evra) pošto mu je prethodno. U svim novokupljenim preduzećima je potpuno nezakonito.NOMENKLATURA SRBIJE . Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). falsifikovanje službenih isprava. Veselin Simonović. kupio deset firmi MILE JERKOVIĆ je sinonim za divljačku tranziciju u Srbiji. zloupotreba službenog položaja. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevozničkih preduzeća. Jerković je i čuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. gde je uz naoružano obezbeđenje preoteo vlast. izdavanje menica bez pokrića direkciji za robne rezerve. bez saglasnosti. najpopularniji domaći pevač. odnosno davanje jemstva pravnim i fizičkim licima…”). vlasnica „Štampe“.

Sigurno je da je u ovom delu angažovan veći broj lica.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zauzeo je upravnu zgradu firme. godine učestvovao u međunarodnom švercu cigareta i bio uhvaćen. Na kraju je uz pomoć moćnika uspeo da otme ovo preduzeće. Topole iz Kikinde i staropazovačkog Napretka. vlasnika istoimene klaonice u Novom Sadu. suđenje na kome je prvooptuženi. Sa svojim bratom. Petra Matijevića. Miroslava Miškovića. na novosadskim televizijama. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Bačka u Sivcu kod Sombora. Ko je (ili ko su) četvrti sa čuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. počevši od onih koji obezbeđuju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkoviću i sličnima za kupovinu svega i svačega. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. koji su odobravani preko noći i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. ali je sigurno da su ili iz najviših političkih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. Ali. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavičeviću (G17 plus). nije okončano. godine osnovala preduzeće “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivačkim kapitalom od 500 evra (od čega je uplaćeno samo pola).000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. tužilaštva i sudovi ništa ne čine da poremete ove planove. do onih koji preko veza i uticaja obezbeđuju da lokalne vlasti. Najpre je Miletova ćerka Višnja u martu 2005. Jedino što je obavezno kod čika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. Mile je 2000. poljoprivredna imanja Zlaticu i Boku nedaleko od Zrenjanina te Ravnicu u Bajmoku.4 miliona evra. dok je Jerković komentarisao da će kada Srbija uđe u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. vlasnik Jedinstva iz Apatina. samo u poslednjih 18 meseci. Drugi u grupi je Milanko Grbić „zaštitnik radničkih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobraćaja koji se kod svake otimačine ili upada u novoosvojeno preduzeće pojavljuje da bi ovoj otimačini dao kakav takav legitimitet. Kozare iz Banatskog Novog Sela. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomoćni radnik u Industriji mesa u Bačkoj Topoli. a koristi se preko 70 miliona kratkoročnih kredita u Metals banci. vlasnika MK komerca Miodraga Kostića. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeća. 2. Ni policiju za privredni kriminal.000 hektara vojvođanskih oranica. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. a oni zaradili velike pare. pre svega po Vojvodini. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Bačke Topole i oko 53. čelarevskog Podunavlja. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovića. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mirčić. tako da je Ražnatovićevo ubistvo za Mileta bilo kao nagrada teška nekoliko miliona maraka. 32 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 96 . senćanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. gde je ubrzo. Višnja produkt je uz pomoć kredita od „čika Aneta”. postao vlasnik oko 8. veliki broj krivičnih prijava i suđenja koja su u toku i po nekoliko godina. “Bačke” u Sivcu. jedan džip i jedan kombi. apostrofirajući albanski lobi iz Crne Gore i nemačke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti.2 miliona dinara na 1. koji je preuzeo Zemljoradničku zadrugu u Bezdanu. Mile Jerković je po završetku šestog razreda osnovne škole odlučio da više da ide u školu. 2004. unapređen u vozača viljuškara. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. Pavićević je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkoviću nikada nije falilo para.NOMENKLATURA SRBIJE . koji je uz četiri šećerane kupio i Agrouniju u Inđiji. ni sudstvo. koji su uspeli da preko nekoliko različitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeća po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. ni tužilaštvo. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. U preduzeću u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putničkih automobila. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. Iza je: 1. i 3. policija. godine ali je zataškan. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Bačku Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. po odluci direktora. Deo ovih planova razotkrili su Đorđe Đorđević.15 milijardi ili 14. čija je kompanija Delta agrar. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrića u vrednosti od oko 60 miliona dinara. Zatim je sa Arkanom učestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilično zadužio. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. a od linča radnika spasila ga je policija. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerković kupovao izabrana preduzeća. vozačem u “Topolatransu” je 1991. Treći u plejadi je Ananije Pavićević koji je kao direktor Metals banke obezbedio. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodične imperije Matijević podigao cenu s početnih 256. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. četvrti po veličini poseda u vlasništvu 32. Labudnjaču kod Bača i vršačku Panoniju.

a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. do maja 2006. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kuću na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. posle brojnih provera i komplikovane procedure. pradeda. podržava Ananija i Mileta i omogućava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja kupovinu novih preduzeća. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivičnih dela. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. zašta se potrudio Goran Obradović iz Agencije za privatizaciju) 109. nije mogao da čeka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzeće. po rečima Jerkovića.5 miliona dinara mesečne kamate. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. predsednik SVM 110. Tu su sve bili zreli mladići od 25 do 26 godina. u stvari.NOMENKLATURA SRBIJE . Za to se. Krajem aprila i početkom maja 2006. godine. gde je trgovao akcijama između svojih preduzeća. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIĆ zv. A.04% vlasništva nad “Autobanatom”. Zahvaljujući brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. formira većinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. godine kupila 170. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grković odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkoročnom kreditu od 45 miliona dinara. Mile je odmah sve račune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrećinske većine stavio hipoteku na imovinu preduzeća kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeća. pobrinuo Željko Malušić. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i počeli su da kupuju i najrazličitija preduzeća. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzeće DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. Marković je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. da li sam osuđivan.. zamenio sa „Kamel”.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. a potom na više drugih računa. uz strašne pritiske. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. jednog iz DS i jednog iz SRS. u septembru 2005. i uz pritiske i pretnje akcionarima da već prodate akcije ponovo prodaju njemu. što je pokrio fiktivnim plaćanjem neke robe. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. godine sa ćerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovićem osnovao je preduzeće “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo plaćeno samo pola). Za mene je bila čast služiti u Titovoj gardi” . Ištvan Pastor. Palma je u JNA bio Titov gardista. Dragan Marković Palma. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeća. ko mo je bio deda.s ponosom priča Palma. pošto je postao biznismen. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkoročnih kredita i Metals banci plaća preko 3. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. Pošto je pritisak kredita u svim preduzećima postao pretežak. sklon samoubistvu. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. “U gardu nije mogao svako da uđe! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. i to po istom scenariju. a ja sam sa 19 bio najmlađi. godine uz ogromnu pomoć Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trećinu realne cene. ponovo od kredita Metals banke. oteo dokumenta i pečate.000 akcija “Autobanata”. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzeće. čukundeda. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 97 . na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. Čim je novac pristigao preusmeren je na račune “Višnja produkta” i “Dumetika”. U novembru 2005. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. Već postojeća preduzeća daju fiktivne garancije. Pored toga. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. ali ga je.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. Mile je uspeo da osvoji 50. Ostaje nejasno ko. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeća oko 50 miliona dinara..

“Veliki broj elektronskih medija i štampe”. u jesen 2001. Mirko Cvetković. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplaćen sredstvima BFC. Pod paravanom sporta i zdravog života. Na čelu opštine Palma se pokazao kao sposoban. “pod potpunom je finansijskom i političkom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podstiču destabilizaciju Jugoslavije”.. JUL i SRS. Saša Vlaisavljević. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. Aleksandar Vlahović. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . u Jagodini se gaji kult nasilja. a često i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. dobrovoljno. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. Rase Starčanin. Nebojša Čović. ministar finansija 112. pa naknadno naplaćujući od opštine. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). savezni ministri za informacije i telekomunikacije. Bivši predsednik SRJ. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. Slobodan Milošević. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre određivala država. godine.Ako Beočinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. a Londonski klub će doći na red 2010. Posle ove posete. Čudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. 111.“Tigar”. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. ostati dužnik čoveku koji ga je stvorio. Slobodan Petrović. Vladika Amfilohije. Kamil Befa. mitropolit crnogorsko-primorski 119.. inače nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplaćuje Pariskom klubu. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 98 . Zoološki vrt nosi naziv. predsednik Srpske akademije nauka 113. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. Išak Šeps. Širak tada dolazi sa ciljem: Beočinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. da je linija za proizvodnju cementa. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprečavali su “patriotski” organi SPS. koštala je oko 300 miliona DEM. Aleksandar Vlahović daje izjavu: ". sagrađena u drugoj polovini '70-tih. Nije čudo što će. Aleksandar Pravdić. a posebno Goran Matić i Ivan Marković. pogoni za proizvodnju.NOMENKLATURA SRBIJE . Nikola Hajdin. da su kupljeni brojni kamioni za transport. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. doživotno. kako posluje ta kompanija će sama sebe zatvoriti"! Vlahović je prenebregao činjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. transport. kaže Milošević u listu Politika. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. izvodeći radove. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. opštinska kuća nešto slabijeg kvaliteta.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miloćevićevih ministara. iz zahvalnosti. lično je odredio kriterijume po kojima će se u izbornoj godini prepoznavati “plaćenicki” i “patriotski” mediji. direktor „Jat ervejz“ 117. da je prethodnih godina urađeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). održavanje i činjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. programski se priključuje i TV Jagodina. u vlasništvu Dragana Markovića Palme. Dragan Marković Palma je političku i poslovnu karijeru napravio kao član SSJ.

pošto je prethodno najuren iz Erste banke. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. To je to krivično delo. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. za 51% BFC-a. s druge strane. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. biće mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljačkani. a Bojan Pajtić nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. a za nju je plaćeno . takođe. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu poveću prostoriju.9 miliona USD. 70% BFC-a prodato je za nekih 51. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. godine već je izvršeno tajno probno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 99 . Na stotine radnika sa prebivalištem van beočinske opštine radi u remontima BFC. Ovde je u pitanju očita laž. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. Kome je pretio Nenad Čanak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepternaselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. na čijem se čelu nalazio Džordž Bobvoš. godini. godine. godine postojale su mnogo bolje ponude. Što manje građana Beočina u fabrici. U decembru 2001. što je. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je između 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beočinu). bez stolica i stolova. a čak ga ni potpisnici nisu videli. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina neće otpuštati tehnološki višak. već su stavili "blanko" potpise. Lafarž "ulazi u posed" BFC. Martin Turecki. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. 1997. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeća" sa Lafaržom je odbijen. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak.neko je to krio sve vreme pregovora. godine. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. Čak su i stručnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odličnom stanju . ostvarivala svake godine. ali ta mogućnost nije omogućena nijednom građaninu beočinske opštine. Lafarž se. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beočinu i isplatu dividende malim akcionarima. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim.” Po privatizaciji Beočinske fabrike cementa Nenad Čanak oštro istupa u javnosti pretnjama "bukagijama".i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beočinske opštine. na stotine očajnih radnika uzima mizernu otpremninu. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž plaćala je jeftinije nego građani Srbije za domaćinstva.1 miliona evra).manje. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. osim za vreme bombardovanja i sankcija. Istina je bila na drugoj strani. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. pod pritiskom i torturom. 28.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM žurio da ovaj "posao" privede kraju.6 miliona USD deficita BFC. Moglo se zaključiti da se radi o potrčcima centrale Lafarža. Ministar Vlahović dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. godine. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . bez Lafarža. iz menadžerske četvorka Lafarža. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. godine. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. što znači da su krenuli od nule. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagađuju čovekovu okolinu u Beočinu i šire. tokom 2002. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili.NOMENKLATURA SRBIJE . manja je opasnosti od organizovanih protesta građana. BFC je bila "teža" za oko trećinu. u pratnji dva Čeha: Martin Turecki i Ivan Mareš.3 miliona tona cementa u 2002. a pozivali su se na taj dug. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio među prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). ali već u aprilu 2002. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto neće biti tehnološki višak! U jesen 2002. danas direktor mađarskog Trigranita. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1.6 miliona tona ostvarena još 1984. marta 2002. u Beočin stiže ekipa Lafarža. godine. Da li je za beočinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša.

i kakav je uticaj sumporne kiseline. ekspert za EU 130. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. godine opštinu Beočina prekrio sloj prašine. „Kalemegdanska terasa“. beogradski nadbiskup 123.NOMENKLATURA SRBIJE . predsednik UO u ostavci dečje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. sa ogromnim dvorištem i bazenom. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najveće cementare na Balkanu. portparol Specijalnog suda 132. stručnjak za transplantaciju jetre 133.francuskom Lafaržu. Gustavo Navaro. „Đardino“ i „Kuba libre“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 100 . ambasador Rusije u Srbiji 134. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. restoran „Mediteraneo“. jednoj od najekskluzivnijih. godine: “Iako sam završio medicinu.. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodične fotografije snimljene u njegovoj. „O sinema“. vlasnik mesare „Matijević“ i veliki zemljoposednik 129. Aleksandar Aleksejev. godini prodala svojih 15% akcija Beočinske fabrike cementa . građanima Srbije. načelnik VMA 128. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . direktor „Holcim“ u Srbiji 135. tipa petrol-koks sa vodom. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . Vojko Đukić. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kućama. Tako je Lafarž. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. na žalost.otpada. Vlada Srbije je u 2008. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. koji su ostali bez lične imovine. U ovom periodu je bilo više teško povređenih radnika. Božina Radević. Mirko Petrović. 121. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti.popadale. beogradski muftija 124. dedinjskoj kući od oko 400 kvadrata. „Rio Bravo“. što je vrlo profitabilan posao. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. van berze. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. prvi čovek Radio i TV B92 131. Tanja Miščević. Milica Delević. većinu svog života bavio sam se uređenjem enterijera za kafiće i klubove. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je plaćena malim akcionarima. Berner Kisler. Miroljub Jeftić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM spaljivanje medicinskog otpada u BFC. samo je jedno od otvorenih. Miroslav Bogićević. direktor Kliničkog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122.). neko je naneo štetu i malim akcionarima. ali je u septembru 2003. Osim što je oštetio državu Srbiju. Podaci Doma zdravlja u Beočinu i Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povećanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža.. Hamdija Jusufspahić. Petar Matijević. Veran Matić. Stanislav Hočevar. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beočin. i to zatrpavanje prašinom 2003. Maja Kovačević-Tomić. direktor „Dunav osiguranja“ 127. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova.

ministar poljoprivrede 23. Darko Belišić.2007 . Boris Stajkovac. potrebno je oko 5. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. učlanio se u decembru 2004. Olivera Radonjić. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kučević. Nišu. „audijem TT“.1 milion dinara. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. godine. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojeće usluga. ministar ekonomije u Vladi 8. Predrag Bubalo. razrešen je “velikan sporta”. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. Atila Mihok. potpredsednik Vlade 4.o. po prijavi čine: 1. Miroslav Mišković. vlasnik agencije „Darko“. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. Njemu su pomagali Miša Stojanović. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeća „Media maks d. Bivši direktor Dečije klinike. direktor „Petrohemije Pančevo“ 140. Tužio sam ga. predsednik LDP. Vojislav Koštunica. Slobodan Milosavljević. Jahting end sejling vorld. morao da uzme otpremnine od 8. Enisa Kučević. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobičniji kriminalac! Radi se o lažovu. Jagodini. irski pabovi u Beogradu. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005.NOMENKLATURA SRBIJE . jer ga se pravosuđe plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. Slobodan Milosavljević. godine Srbija nije. Manojlo Vukotić. Božidar Đelić. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. „džipom“ ili motorima. odgovorno lice preduzeća „Protekta“. decembra 2008. Mlađan Dinkić. Izdaje časopise Best šop. predsednik Vlade Republike Srbije 3. i napustio ga je tiho. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. Sećam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. koje. 2005. profesor Dušan Šćepanović. godine na svojoj kućnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. iako mu nikada nije produžen mandat. ministar poljoprivrede. vlasnica agencije „Lazana“. vlasnica agencije „Hedi“. samo u periodu od 1. Čovek je sve vreme u protivzakonitom statusu. do 31.o. 136. Kori Udovički. direktor „Blic Pressa“ 139. U Pokret snaga Srbije.000 evra. Aleksandar Popović. januara 2006. Bogoljuba Karića. Verica Barać. i ubrzo je postao član Predsedništva PSS. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. direktor „Železnica Srbije“ 137.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM u Podgorici. vlasnik agencije „Vesko“. Jano Kuraji. Velimir Pantović.“. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. vlasnik agencije „Jevtović“. Izdavačku kuću „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. U zajedničkoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. ministar energetike 143. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. Best hom. Obrad Sikimić. Dragan Jočić. U stranku Bogoljuba Karića. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. direktorka UNDP za Evropu 138. i to je maltene ostao do danas. Asmir Kučević. na Zlatiboru. koji je “po Zakonu o radu”. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. Čedomir Jovanović podneo je krivičnu prijavu protiv zločinačkog udruženja. Glam šoping i Men. po 35-godišnjoj tradiciji. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. Milanko Šarančić. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara.11. Stajkovac je prešao iz DS. kada je izgledao perspektivan. Predrag Jevtović. direktor i odgovorni urednik Večernjih novosti Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 101 . dobila svoje šampione u školskom sportu. vlasnica agencije „Ena“.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 9. Lečić i Đelić).novine i magazini“. već je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. što nedvosmisleno ukazuje na vezu između Demokratske stranke i Delta holdinga. pretio je javno nezavisnim institucijama. godine dočekao kao sveži član DHSS. godine. Željko Cvijanović. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade.06. broj Po-392/01 od 08. 13. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. KZ.. koje je bilo monopolska roba.. javno su poznate. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. U obrazloženju se navodi: “. Antonije Kovačević. Vojislav Koštunica organizovali zločinačko udruženje. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujući za njihovu kooperativnost.II odeljenje. zaštitom od krivičnog gonjenja za najteža krivična dela iz oblasti privrednog kriminala. a ostali prijavljeni učestvovali kao pripadnici u vršenju krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Dokaz za učešće ministra Jočića u zločinačkom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. Vladana Batića. KZ. Krivičnog zakonika.. Advokat Draganić.. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljević dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što će ukinuti Savet. a ostali prijavljeni krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346. KZ i Pranje novca iz člana 231. Zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238.. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zločinačkog udruženja Božidar Đelić.2001. Đoko Kesić. Poreska utaja iz člana 229. direktor javnog servisa RTS 10. U Demokratsku stranku učlanio se tek nakon atentata na Zorana Đinđića (kao uostalom i svi “nestranački” ministri Vlahović. Slobodan Milosavljević je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoć preduzeća Konzit čiji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andrić Milosavljević uradio naručeno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. . UKP . Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. Takav položaj Delti su omogućili predstavnici Vlade omogućavanjem nelegalnog poslovanja. koji je pripadnik istog zločinačkog udruženja.NOMENKLATURA SRBIJE . glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. ministar poljoprivrede. godine označen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. Delta je postala „vlasnik Srbije". Đuro Bilbija. KZ. Aleksandar Tijanić. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema".. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovića štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić.. stav 2. i to Zloupoteba monopolističkog položaja iz člana 232.. Slobodan Milosavljević. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od početka 2004. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. Srđan Janjićijević... Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka čiji je vlasnik Miroslav Mišković bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta.Miroslav Mišković je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. Miroslav Mišković i. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. Pitić. kada je započet unutarstranački udar na sve pristalice Đinđićeve vizije.. čime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Mišković i Vojislav Koštunica izvršili krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346. a odakle potiče i značajan deo njegovog bogatstva. Miroslav Mišković šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. i bio je učesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije.” Milosavljević je 5.. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. zet matije Bećkopvića Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 102 . stav 1. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića sa predstavnicima vlasti u doba Miloševićevog režima kao i kroz identičan odnos sa obe Koštuničine vlade. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. direktor „Politika . KZ. oktobar 2000.

da ga DOS postavlja za prvog čoveka svih izdanja “Borbe”. takođe. godine. koji je morao da pokrene nakon što su doušničke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. Ostareli Manojlo Vukotić javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. šef misije MMF u Srbiji 149. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. iz Bara. slikar. a istraga još uvek stoji u mestu. Na konto Manojla Vukotića slilo se nekoliko miliona evra. godine. direktor i urednik „Večernjih novosti“ Kada je 5. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljačka Srbiju. Pavle Bulatović je bio protivnik politike Mila Đukanovića. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog događaja odnosi između Srbije i Crne Gore su bili na granici ključanja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 146. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i član Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanović. oktobra 2005. Ima njegov Aca da odluči kome će ga dati. i bio je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 103 . 152. Manojlo Vukotić. član Francuske akademije nauka 148. Svetko Kovač je kao general penzionisan 6. predsednik FK Partizan 150. Radio je paralelne poslove. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodić potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotića postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. Tomislav Karadžić. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića. U tom trenutku Manojlo Vukotić imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. Harald Hiršhofer. načelnik VBA SVETKO KOVAČ je da je početkom 2006. oktobra Miloševićev režim urušen. poarčio hiljade evra. osnivajući novo preduzeće. i već sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadića.. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. počeo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. sa platom od nekoliko hiljada maraka.NOMENKLATURA SRBIJE . u kojem je. otimaju sve što im pod ruku dođe. koja ga je slala na specijalne zadatke. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”.. Goran Pitić. Gordana Dostanić. predsednički kandidat SPS 153. stavljajući ih u svoj džep. U novembru 2007. podigla je diplomu. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. direktorka Državne lutrije Srbije 154. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. direktorka Beogradske berze 151. čiji je vlasnik. Svetko Kovač. Crnogorci u Beogradu. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotić. ali ga je već dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno bezbednosne agencije. Bio je novinar i doušnik tajne policije. Čovek koji se u mladosti odrekao oca četnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotić poklanja samom sebi. Milutin Mrkonjić. Aleksandru Nikitoviću. Posle dolaska Zorana Stankovića. Manojlo Vukotić ima preko 70 godina života. Vladimir Veličković. u jednom momentu. pod zaštitom Vojislava Koštunice. godine. zvani Manjo. Kovačeva ćerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu političkih nauka. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. Nosio je papir sa pečatom Demohrišćanske stranke. Tijana Anđelić. čiji otac je takođe bio pod udarom zakona. do izdavanja knjiga. imao čak tri važne funkcije: bio je direktor VBA.

da spreči razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira.000 DEM. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. kroz koje je on proveo radeći u ovom rodu. po Kataniću. DRAGAN KATANIĆ rođen je 14. uspeo je da sačuva svoj bezbednosni integritet. srušili su novinari sa kojima je pio. čovek Aleksandra Vasiljevića. Pukovnici Svetozar Matić i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjić. Sutradan je Ojdanić. godine poklonio je letački znak ministru odbrane Šutanovcu. krajem 2008. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. U prvoj su bili admirali Petar Simić i Božidar Grubešić. načelnika ove uprave. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevića.000. verovatno po nečijem nalogu. remeteći poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. neuspešnih. a Pavković mesto načelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slučajnosti. Bozidar Stevanović. komandanta RV i PVO. Stevan Mirković. Slobodan Milošević naredio je da prestanu obračuni unutar KOS. jedina od grupe žurnalista koji su ga posećivali.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM izuzetnim odnosima sa Miloševićem i Mirom Marković. kao izvršenje naređenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatović je ubijen! Izvesni major Saša Anović. u penziju. godine General Katanić izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. posle razbijanja SFRJ. General Nedeljko Bošković dobio je ponudu da časno ode. Ostale struje. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. a drugi. bile su od minornog značaja. ali je bio pošten i častan čovek. general Veljko Kadijević i general Čanadi. Katanić je bio kandidat za načelnika Generalštaba Vojske Srbije. koji je podneo ostavku. januara 1956. pre komemoracije. od 2000. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim ključevima u JNA. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovač. Sašu Anovića posle tri meseci Svetko Kovač unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. kao gest kojim se zahvaljuje. Njemu je sugerisano da ćuti. preuzeo dužnost ministra. Čoveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžić. Dada Vujasinović iz lista Duga je. značilo je olakšanje u radu KOS. pre. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. odnosno Mira Marković. U vreme najvećih sukoba Srbije i Crne Gore preduzeće Habit farm trguje sa VMA. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. Avgusta 2007. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. Pavle Bulatović jeste bio protivnik režima Mila Đukanovića. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gračanin. Saša Anović je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulića. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. U saradnji sa najvećim miljenikom Mire Marković i direktorom carine. u Bečnju kod Čačka. dok je general Božidar Stevanović to tvrdoglavo odbijao. KOS VJ. i isporučuje lekove. pre svega u ime roda RV i PVO. posle sastanka sa Miloševićem. General Aleksandar Vasiljević odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. baš te kobne večeri razboli se i ne dođe na posao. Laletom Sekulićem. opet. Katanić je na dodeli rekao da je 2008.NOMENKLATURA SRBIJE . Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovića. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. Kao komandant RV i PVO. Kada je ovaj čovek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. Bulatovićev telohranitelj. prijatelj Mirjane Marković. uspeo je ovim presecanjem sukoba između dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 104 . pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. Treću. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanića da ne dodeli počasni znak ministru. Ovakvo ponašanje generala Jurjevića neki tumače kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekulićeve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. General Aleksandar Dimitrijević. koju kontroliše Vojska. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatović.

Hjustona. DRAGAN HADŽI ANTIĆ danas ima firmu “Treći milenijum”. piše da ga je stipendirala američka Vlada. “Niko u RV i PVO nije bio iznenađen sa početkom. iz obezbeđenja Kompanije "Braća Karić". postala je aktivista Crvenog krsta. marta 1999. Oni koji su krenuli za Miloševićem i njegovom ženom. Čovek koji liči na bure. Srbija je 9. gradonačelnik Niša 156. general-pukovnik u penziji.godinu dana je proveo u Americi. Struja slovi kao Njen čovek. videla ga je kao “uplašenog starca” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 105 . Da li svi oni imaju veze sa gospođom Marković.000 dinara. Struja. u ime svoje ideologije. često se viđa sa Marijom Milošević. Ima i svog telohranitelja. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovića. San Diega. Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Marković. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove ćerke Marije". mesecno 5. kažu. Danas se oni. dele na Njegove i Njene ljude.000 maraka za iznajmljivanje stana. i koji. Kad je čula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. direktor kuće "Politika". I bi tako. Bio je električar u "Elektrodistribuciji". Struja je ušao u krevet tamo gde treba. Polupismeni čovek počinje da se penje u kući "Politika". ne računajući pijačne izveštaje. Ćutao i slušao. na čelu je "Politike". danima je plakala. avgusta 1996. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovića. odrekli su se moralnih načela i svojih stavova. a nije lako ceo dan čučati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. Slobodan Milošević je.000 dinara. Iako između njih ništa nije bilo. Njegov vozač prima 4. koji prima platu od svega 700 dinara. Škola mu nije išla. i od svetih otaca dobija ono "hadzi". i to je sasvim dovoljno da radi šta hoće. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. mada živi bezbožnickim životom. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanić i Bogdan Tirnanić redovni gosti. odlazi na Svetu Goru. Minovića… U svojoj istoriji kuća "Politika" nikada na svom čelu nije imala čoveka kao što je Dragan Hadži Antić. Tu su i izdaci za plaćanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. na javnoj sceni. bio stipendista američke Vlade . lista ‘Srpska reč’ piše: “Po dolasku na čelo Saveza komunista Srbije. Kada je na vlast došao Milošević. ali to predsednik SRJ nije odobrio. Smiljko Kostić. U službenoj biografiji Dragana Antića. Lidiji Vukićević. plus honorari za članstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. Marta 1991. pa Radio TV-Politike. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanića zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. popravljao osvetljenje.NOMENKLATURA SRBIJE . U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. Dragan Hadži Antić i Aleksandar Tijanić gori od Mitevića. ali uši su ga dobro služile. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. i pred njim će se otvoriti sva vrata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. Posle je. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. povremeno zamenjujući Zorana Todorovića – Kundaka. Posle Njujorka. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. zvanog Struja. Dušana Mitevića i urednike TV-Bastilje. bio je glavni urednik dnevne "Politike". u to vreme sporni novinar "Politike". predsednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht je rođena u Subotici. Kao đak osnovne škole. a danas je prvi čovek Novinsko-izdavačke i Radio-TV kuće "Politika". Nosio je burek Vibu. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. Stefan Grubač. sa neogranicenim ovlašćenjima. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj ćerki? 26. Sonja Liht. Uređuje i "Pravoslavlje". Struja predstavlja sebe kao budućeg zeta.” 155. poslednjeg premijera Jugoslavije.000 maraka. dobro obavešteni Milovan Brkić u broju 157. iz kojih Struja ne izbija. zvanim “Joca Amsterdam”. od viskija smrdi na kilometar. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. "Politika" mesečno plaća 1. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. Elektricar za niski napon. a Dragan Milanović. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. ukinuo sve novine. marta dali informaciju da će bombardovanje početi tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanić. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocićem. Susret sa mladalačkim zabludama Sonja Liht će doživeti u događajima od 1968. samo su slušali.000 dinara. modelom i načinom izvršenja prvog udara. Mesečna plata Dragana Hadži Antića je 15.

Totalitarni režimi u korenu saseku svaki mogući pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. ujedno je i član Upravnog odbora EastWest Instituta. Pavluško Imširović: Milošević je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. naravno u dogovoru sa Udbom. Od 1991. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumač svih poslanica o ljudskim pravima.deo Mreže škola za političke studije Saveta Evrope. Konačno.. Istina je da smo je mi osnovali. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolićevu majku koja je u sud došla na štakama. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji vuče Soroša za ruku i objašnjava da su čak i Slovenci obične barabe. Otpor je bio žestok. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. milijarder. orden Legije časti. danas suprugom Sonje Liht. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. da se izdržavaju. Autorka je brojnih tekstova u domaćim i međunarodnim časopisima. Nagrade za ljudska prava Međunarodne lige za ljudska prava. Grupe 484. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija.. Počeli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. i tajanstveni filantrop Soroš. Upravo taj berzanski mešetar. vlasti su odmah posle 1968. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu.jednog od najvećih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radničku partiju. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatović. posebno 1974. za doprinos. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovenčana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. Njena pojava na prijemima smatrana je značajnim društvenim događajem. izjavom da literatura koju sam čitao. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovića. a ne ljubitelji reformi. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. čime je postala vitez. Sredinom osamdesetih učestvuje u osnivanju više lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija. Sonja Liht. i tako održi kontinuitet totalitarizma. postaviće Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. koalicije različitih građanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-američkih zemalja. Sa mnom i Milanom Nikolićem. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. Uplašen mogućnošću da ga rođena majka Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 106 . Drugarica Liht postala je u međuvremenu fenomen “političke izuzetnosti”. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajićImširović. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. bila je kopredsednica Helsinške skupštine građana. do 1995. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. kako bi “dobili” mene i “grupu”. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. Zavladala je jedna postkomunistička dekadencija. Kao istraživačica. drugarica Liht je dobila i najviše odličje Francuske. gde sam dospeo po Titovom naređenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima.čemu god. odlučile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. godinu. kada osniva Fond za političku izuzetnost . kada sam izašao iz zatvora. dugo godina je radila u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. zbornicima i drugim publikacijama. predsednica Fonda za političku izuzetnost.NOMENKLATURA SRBIJE . Niko nema pojma o čemu je reč. Sonja Liht se nalazila na čelu institucije. U tom periodu bila je članica više upravnih odbora međunarodnih institucija. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolića da je bio saosnivač. Centra za profesionalizaciju medija. među kojima nekoliko ženskih. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalističke omladine Jugoslavije. Sonja Licht (kako piše na zvaničnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Saveta Evropske fondacije za kulturu. Soroševim stipendistom.

Vasilije Mićić. direktor „Kapa Star Limited“ 168. Za odbranu politike Vlade Srbije. Šeksa. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. Nenad Čanak. koristeci se institutom slobodnog sudijskog uverenja. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijević. direktor JP „Srbijavode“ 161. Uprkos tri decenije u novinarstvu. branili Paragu.NOMENKLATURA SRBIJE . Pred njim su u Politici ćutali. odnosno Aliji Izetbegoviću i grupi.. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Dimitrijević je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. Goran Stamenković. osnovana oko odbrane Gojka Đoga. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Demaćija. prezentujući ga kao NVO. 157. Nebojša Nedeljković. Nebojša Šaranović. Ali. Šešelj je s nama 1983. Zoran Obradović. četvoricu u Ljubljani. Uzlaznom linijom karijera g. Onda je sve je zaboravljeno. dolazi 1986. Ćurguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. Znali su kuda će to što kažu otići.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM optuži za laž. Veran Matić je angažovao svog druga Velimira Ćurguza Kazimira. suvlasnik „Grand produkcije“ 162.. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. stavljaju u dosijea. Soroševe fondacije. Saša Popović. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetničkih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. koji je bio član Helsinške federacije za ljudska prava. UN i raznih CIA-ških organizacija. povukao je svoje svedočenje. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antića i Dušana Mitevića. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. Nikola Marjanović. već naš. uglavnom. Ćurguza krenula je kad je uhvaćen da kao ovisnik krađe po apotekama. SKJ osniva Odbor za ljudska i građanska prava pri SSRN. Ivan Stanković. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Đilas. direktor agencije „Komjunis“ 158. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. Žan-Fransoa Teral. On je prvobitno označavao intelektualnu i političku nezavisnost od totalitarizma.. svetski priznati slikar 165. vlasnik firme „Nelt“. pre svega sindikata. takozvani Dobričin (Ćosićev) odbor. Ljuba Popović. predsednik LSV Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 107 . Njegovi izveštaji se. A onda je s nama hapšen 1984. Gotovca. Biljana Srbljanović. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. ambasador Francuske u Srbiji 160. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. Kao pandan. najigranija srpska dramska spisateljica 163. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. nije poznat široj javnosti. Dok je Politika u Miloševićevo vreme čišćena od nepodobnih. predsednik „Petrobart-Avia“ 169. čelni čovek producentske kuće „Emoušn“ 164. jer mi smo pratili sve političke procese u SFRJ. Sudu to nije smetalo da. Neko je brinuo. Velimir Kazimir počeo je u Marksističkom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. Podređene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. Nebojša Šaponjić. jednog od najvećih uvoznika 159.

godine u Žabarima kod Velike Plane. direktor „Intermosta“ Rene Milošević rođen je 26. Jirgen Bakeberg. direktor TV Avala 181. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 108 . pravnik i filozof 195. šef kabineta premijera Koštunice 173. Dragan Đurić. Goran Paskaljević. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. Ernst Bode. direktor JP „Srbijašume“ 191. Dejan Ilić. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. direktor „Nisala“ iz Niša 176. počasni predsednik FIBA 192. Aleksandar Andrejević. vlasnik fabrike „Vujić“ Valjevo 188.NOMENKLATURA SRBIJE . najuspešniji srpski reditelj 187. Srđan Bogosavljević. posle Kusturice. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. generalni direktor Novosadskog sajma 185. kupac nekoliko preduzeća 184. Đura Obradović. Rene Milošević. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. februara 1955. Boško Đukanović. Bora Stanković. direktor KBC „Dedinje“ 180. s roditeljima je otišao u Francusku. sandžački muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. Vladan Živadinović. Vidoje Vujić. najveći akcionar „Agroživa“ iz Pančeva 175. Dušan Dunjić. Ljubomir Tadić. direktor ARRI. proizvođač i trgovac vojnom opremom 177. Aleksandar Nikitović. veliki tranzicioni gazda 172. Srđan Đurić. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošću. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. Đorđo Antelj. Rade Šerbedžija. Miroslav Živanov. direktor „Medijum Galupa“ 194. Andrej Jovanović. naš najpoznatiji muzičar u svetu 182. Mile Dragić. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. Goran Bregović. Kao četrnaestogodišnji dečak. vlasnik građevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. Muamer Zukorlić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 170. Goran Vuković. Stavros Joanu. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. Srbobran Branković.

Kada je DOS preuzeo vlast. Dragana Solomon. ubrzo je bila usporena. posle koje radi u građevinskom gigantu “VINCI”. Danica Drašković naseda na ovu provokaciju. Banda Stevana Nikčevića sve uspešno sabotira. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. Boris Tadić postaje ministar odbrane. I onda počinju da se ređaju afere. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. Nikčević vrbuje drugog Živkovićevog pomoćnika. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minić. Kao takav brzo je napredovao u službi. žedna pravih informacija o likvidaciji Ćuruvije. Srpska javnost. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. godine. čiji je predsednik Mlađan Dinkić. Stevan Nikčević je radni vek počeo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. prihvata dokument RDB o praćenju Ćuruvije na dan ubista. informacijama i dosijeima. Bio je jedan od rukovodilaca.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U Francuskoj je počeo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. Nije samo Ćuruvija stradao od Nikčevićeve ruke. morala. Stevan Nikčević predaje tadašnjem američkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 109 . koja raspolaže namenskom industrijom vojske. apostrofirajući već dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Rače. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKČEVIĆ. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. Čak se i Momir Gavrilović. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mlađan Dinkić izjavio je da će novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapređenje saobraćajne infrastrukture. Zahvaljujući ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. osniva u Beogradu preduzeće “Intermost”. Danica Drašković ga u oktobru 2000.. što su za nas velike pare. najuticajniji domaći estradni menadžer 198. Ali već je bilo kasno. Taj dan ostaće upisan crnim slovima u istoriji vojske. a biće i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvođaču.. Raka Marić. koju je nekoliko meseci ranije napustio. prijatelje. direktor ''Jugoimport SDPR". Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. sa Nikčevićem. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Milošević. Svi napori da se ubica Slavka Ćuruvije izvede pred sud ostaju uzaludni. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. Podmeće dokument o praćenju novinara Slavka Ćuruvije. d. zao. Beograd je specijalizovano preduzeće za izgradnju svih vrsta mostova. ali ne dobijamo ništa kaže Milošević. hidrotehničkih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. Goran Ćirić. Kako je ovaj čovek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. iskustva. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Rače. Stevan Nikčević. Nikčević instalira svoju bandu. Rene Milošević je sponzor Ski festa. Raspolažući ogromnim količinama novca. Nakon streljanja premijera Đinđića. Kasnije će se ispostaviti da je Nikčevićev udeo u Ćuruvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. sve do smaknuća. Podmukao. U "Jugoimportu SDPR" Nikčević kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti.NOMENKLATURA SRBIJE . dok nam naši dužnici stalno obećavaju isplatu potraživanja. Sredinom 2006. Ipak niko nije očekivao da Stevan Nikčević postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. Već u februaru Nikčević zaboravlja da se upoznao sa Danom Drašković i postaje član Demokratske stranke. ljude bez staža. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. Nikčević se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. U Srbiju se vraća 2003. koji organizuje Skijaški savez Srbije. Za svoje savetnike Boris Tadić dovodi kumove. i vredi rasvetliti učinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. “Intermost” a. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. nezaježljiv. kojima se Stevan Nikčević pere. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvođanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. Den Bejts. navodno slučajno. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. Savezna vlada imenuje ga za pomoćnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića. direktor JP PTT Srbije 200. Sa tog mesta.

Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovića. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. godine postavljen za načelnika Centra RDB-a Beograda. a prekinuo ga nekoliko minuta uoči streljanja. Prvoslav Davinić je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikčevića i Dragana Šutanovca. u svojim čestim obraćanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. Njegov ministar Dragan Jočić je državljanin Crne Gore. A Stevan Nikčević se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domaćim mafijašima da je organizovao i krađu tašne Jovice Stanišića. I novac i imovina ove ustanove biće meta Nikčevićeve bande. cinično i surovo. On je na saslušanjima. Milan Radonjić je početkom aprila 1999. Traži da ga Izraelci podrže u američkom kongresu kao demokratskog vođu u Srbiji. Ali. septembra 2004. između ostalog. godine. Smišljeno. koji je obećao svojim pretpostavljenima da će smeniti i uhapsiti Nikčevića menja odluku i Nikčević ostaje. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinića. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. Jočić o mućkama ćuti kao. insistirajući da se Stevan Nikčević ne smenjuje. postavljen za načelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. što gospodina Nikčevića strašno brine. Stevan Nikčević počinje da uništava namensku industriju. sklapa neizvršive ugovore o vojno . kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. Stanišić je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. a Jočić ćuti. uvek tvrdio i sledeće: "Iako sam početkom aprila 1999. U pljačkanje "Jugomiporta SDPR-a" uključen je ministar policije Dragan Jočić. Ministar Tadić obećava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. 20. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". on izričito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. prekidajući već čvrste i započete ugovore o vojno . Boris odlučuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Američkih Država. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehničke saradnje sa Irakom. U istrazi povodom Ćuruvijinog ubistva. koristeći se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . jer to nije dobro zbog javnosti. 22. svi osim Stevana Nikčevića. bivšeg zamenika načelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. hladno. kao saučesnike u ubistvu svoga brata označava Stevana Nikčevića.tehničkoj saradnji. Nikčević je preko svojih ljudi.tehničkoj saradnji sa drugim vojnim silama. Uzalud Jovo Ćuruvija moli da se Stevan Nikčevič makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po čijem je nalogu naredio višemesečno praćenje njegovog brata. I bi tako. Stevan Nikčević na računu "Jugoimporta SDPR-a" zatiče 200 hiljada dolara. Od očekivanih Koštuničinih poteza nema ništa. Na dan kada je sprovođen u Hag. godine. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadića tražeći od njega da utiče da Stevan Nikčević ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPR-a". kada je smena Nikčevića trebalo da se obavi. Njegova osionost toliko se smučila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. General policije Snežana Šulajić sa svojim sugrađaninom Miletom Dragićem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. odlukom tadašnjeg načelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovića. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogućila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. Ministar Davinić. posebno namenske.NOMENKLATURA SRBIJE . Danas je Stanišić na slobodi. Jovo Ćuruvija. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinićevo praćenje i razgovore sa američkim ambasadorom Majklom Poltom. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko praćenja Slavka Ćuruvije. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadić. Smena Stevana Nikčevića je bila već gotova stvar. obilazi ambasadore. Nakon tih konsultacija. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Čuruvije. Stevan Nikčević je dobio zadatak da od vezanog Stanišića ukrade tašnu. septembra 2004. iako sam poznavao većinu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 110 . i prima lepe pare. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Đinđića. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić i ministar odbrane Prvoslav Davinić.

godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. ne zbog inaćenja svetu. pa je staro društvo na čelu sa Ivicom Dačićem i Zoranom Lilićem krenulo u novo zaluđivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. i 1993. godine. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. Takozvani čuvari nacionalnih interesa dobro su izračunali koliko će svoj patriotizam naplatiti. i danas. Od 2000. Ivica Dačić. maja) 1995. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve započete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikčevićem. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. godine. a prvi ozbiljniji politički angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. Na Šestom kongresu SPS. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". a mislim da je još jasnije. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. i decembru 2002. U najuže rukovodstvo stranke. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren način završetka ovog procesa. februara 2000. Načelnik General-štaba general Momčilo Perišić pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilića. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. koji se ubrzo ugasio. za člana Izvršnog odbora Glavnog odbora. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. izabran je na Drugom kongresu 26. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. januara 1966. ukidanjem sankcija za međunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je međunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. a od juna 1997. održanom 18. predsednik SPS IVICA DAČIĆ rođen je 1. koji je u toku svih operativnih poslova". Iste godine postaje portparol SPS i član Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore sličnim rečnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se branila zemlja. Kada je dobio vezu. Savezni poslanik u Veću građana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. nažalost. godine do januara 2001. ne zbog egzodusa Albanaca. gde je išao u osnovnu školu. Bio je savezni je poslanik u Veću građana Skupštine SRJ od 1992. uz podršku SAD. da ga obavesti o dramatičnim događajima koji predstoje. januara 2003.NOMENKLATURA SRBIJE . Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. i predsedniku Liliću saopštio informacije o Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 111 . Gimnaziju je završio u Nišu. „Teško je očekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. poslanik je u republičkom parlamentu i predsednik poslaničke grupe SPS. je bio član Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veća Savezne skupštine. a Fakultet političkih nauka u Beogradu 1989. izjavio je 11. Na toj funkciji ostaje do do 1992. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. 202. pre svega SAD. Novinar Slavko Čuruvija praćen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikčević. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. godine u Prizrenu. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. Tadašnji načelnik Uprave za moral i informisanje. u februaru 2000. Jasno je bilo i tada. i član Odbora za spoljnopolitičke odnose. koji je proveo kao portparol stranke. oktobra 1992. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitorađu kod Prokuplja. Član SPS-a je od sredine 1991. pukovnik Ljubodrag Stojadinović posvedočio je da je načelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veća građana Savezne skupštine. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. Međutim. godine. godine poslednjem radnom danu. Predsednik Socijalističke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševića.Na izborima 1992. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. Uoči napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1.

ministar odbrane Pavle Bulatović. U toj akciji policije uhapšen je Dačićev kum Vladan Zagrađanin. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. sećajući se ovog mučnog događaja. boli me . a bio je prisutan i na njenoj svadbi. Zoran Lilić je iz Brze Palanke.NOMENKLATURA SRBIJE . Jovanović je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez".. Policija je Miloševiću opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. narodnog poslanika.od nasilnika i ubojice do političara. Pronađena je brzo devojka za njega. On se razveo od žene Ljubice. Ivica Dačić je polako ulazio i u veliki biznis. i tako. Svetlana Veličković udala se za Željka Ražnatovića Arkana. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilić i Mića Jovanović. oženio mlađom novinarkom. Ivica je bio blizak Ceci. Palma je pripadao svetu podzemlja. pošalji mi po ađutantu hiljadu metaka. Milošević ga je koristio kao krpu. kao i svi njegovi saradnici. On je naterao Ivicu Dačića da uđe u koaliciju sa Tadićem i Dinkićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pokretima hrvatske vojske. bez ikakvih ovlašćenja. Po nalogu Slobodana Miloševića. i legalizovaće biznis. Dačić nije podneo ostavku na partijsku funkciju. Trudio se i da svojim stasom i glasom liči na Miloševića. tek svršena srednjoškolka Sanja. Tandem Lilić-Jovanović vuče konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Milošević postupao sa Lilićem. Za vreme Miloševićeve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. Ovih dana. Kada je pokrenuta priča da se sruši stadion "Obilića". nakon završetka studija. pod optužbom da se nalazi na groblju. prema nalazima srpske policije. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. Ivica je Ceci preporučio da na vreme pobegne na Kipar. postao portparol SPS-a. čiji direktori su morali da slušaju Dačićeve naloge. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. Njegova zemljakinja. Dva ratna druga odlučili su da osiguraju svoj kapital."Momo. umešao se Ivica Daćić. postavljajući ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. Nego. Mića Jovanović. Arkanovim saborcem. Nije slučajno Palma ušao u koaliciju sa Dačićevim SPS-om. Dačić mu je omogućio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. koji je zajedno sa Lilićem vlasnik "Megatrend" univerziteta. u formiranju vlade sa Tadićevom i Dinkićevom partijom? Dačić je. i posvetio se biznisu. za Srbe iz Krajine.. sekretar JUL-a Zoran Todorović Kundak. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere.. zamenik ministra policije Radovan Stojčić Badža. Malo ko se danas seća Zorana Lilića. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. vlasnik fudbalskog kluba "Obilić'' i više stambenih i poslovnih objekata. i Dragan Marković je počeo da popravlja svoj imidž . koji je bio komadant Srpske dobrovoljačke garde. načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Milorad Vlahović. Novinar Slavko Ćuruvija. Jagodina.. Ćuprija i Paraćin postali su Palmina "zona interesa''. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. predsednika Socijalističke partije Srbije. Tako će Jovanović povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. i uz pomoć Dačića preprodavao je. Zoran Lilić ponovo meša karte. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. a sva su bila politički Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 112 . Poseban biznis počeo je sa Draganom Markovićem Palmom. Kakva je uloga Ivice Dačića. politikologa Žarka Obradovića. gde je i on odrastao. iz Žitorađe. Zoran Lilić je oduvek bio poznat kao ništarija. Onom podzemnom... Glavna preokupacija Dačića bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. predsednik Lilić mu je hladno odbrusio . koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dačića je impresivan. idem u lov na patke''. a i na Arkanovoj sahrani. Ogromne pare Palma i Ivica Dačić zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. na inostranim računima ostavila 26 miliona evra. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić dobio je zadatak da oženi Ivicu Dačića. družio se i sa Arkanom. načelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simić. Pukovnik Stojadinović je. po trostruko većoj ceni državnim preduzećima. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. opisao nelagodu u kojoj se našao načelnik general-štaba Momčilo Perišić. U to vreme Dačić je sarađivao sa Dinkićevim pljačkašima. koji je u to vreme bio i direktor SPS.

godine. u SKPJ došlo je do sukoba između utemeljivača ove stranke. sposobna. komunisticki put. Mirjana levo. godine. Samo političkim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posećuju ga inostrane delegacije. kaže general Mirković. Goran Trivan. Milošević je držao centar. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. pametna i retko gubi koncentraciju. Njen brat je nađen mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. samo da mu nema žene komuniste. ali su oni u tome preterali i Milan Pantić je na licu mesta ostao mrtav. U delegaciji su bili Uroš Šuvaković. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". dao je mnogo obećanja. U to ime menja se ratnička "košulja". nebrojenim intervjuima.530. nije platio dug od 88. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. godine od predviđenih 728. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. Kao što je Miloševiću svojevremno supruga pripremila klimu za obračun sa Stambolićem. što nisam mogao da prihvatim. oblacima i cvrčku u rodnoj požarevačkoj kući. ali iz starog centra moci. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantića. Jula 1994. tako mu i sada obezbeđuje odstupnicu dnevničkim beleškama. GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. Isto je uradila Mirjana Marković“. u periodu od 26. TV Politike. RTS. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševića. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševića i položila venac. 19. godišnjim dobima.. Ne treba je potceniti. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. i tužen je zbog klevete.da ga supruga sada vraća na pravi. odlučuje u ime stranke. Mirjana Marković je vođu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde.000 ljudi (0. Gradski sekretar za životnu sredinu.. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti. jer je istraga pokazala da je nalog za Pantićevo ''privođenje razumu'' dao Dragan Marković Palma. Pantić je istraživao njegove kriminalne radnje. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu oslobođen od krivične odgovornosti. sasvim suprotna . Savez komunista . Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. Posebno je zanimljiv slučaj ubistva četvoročlane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike.. Duge. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatović. Palma je našao momke da ga prebiju. na čelu sa Lilićem i Dačićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM motivisana. Sukob je razrešen odlaskom generala. a kratkovidi tumači političkih zbivanja. Kasnije sam razumeo . niti stvarnog pomaka u levo. partijski ideolog dr Mirjana Marković beleži u svoj dnevnik impresije o cveću. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sačuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. generala Stevana Mirkovića. Sva ova ubistva Ivica Dačić treba da učini trajnim misterijama. Duvaju mirnodopski vetrovi. ili knjigom "Odgovori". Funkcioner SPS.8%).582 naplaćeno je 57. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica.sve je bilo u funkciji Miloševićeve vlasti. ali su se brave "uticajnih vojnih. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 113 . Ili. u koalicionoj administraciji sa DS. ubeđenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Marković.NOMENKLATURA SRBIJE . Večernjih novosti. „To je žena iz senke. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stečenu imovinu legalizuje. juna 2001..grupom za pritisak. A pre toga. U Socijalističkoj partiji Srbije mala grupa ljudi. Upućeni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život.742 evra. Ministar Dragan Jočić sakrio je ovaj predmet.000 maraka. kada je zakon počeo da se primenjuje. Nema razlike u doktrini Miloševićeva i njegove supruge. avgusta 2008. jer je vešta. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. Miloš Aleksić i Goran Trivan. vrši kadrovske popravke sistema. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima.726. do kraja juna 2002. Kako će Ivica Dačić uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova naročito brine poruka. Ekspres Politike. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala.

Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila već poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. Rat bi bio završen. sadašnji SKPJ nema ni članstvo. okuplja grupa problematičnih ljudi koja piše saopštenja medijima. Kada je SPS formirao vladu. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. Bora je bio najveći Jugosloven. komandant VO. poput Knezevića. ministar za lokalnu samoupravu. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševićem. Dragan Hadži Antić osuđuje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zločinima i ratnom profiterstvu. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takođe nisu eksponirali. nema članova ove partije. želeli su da budu u našem pokretu. Za Mirkovića . Nacionalnim elitama odgovara rat. u Srbiji režim ih je sačuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim..NOMENKLATURA SRBIJE .a tu se opet neminovno nailazi na pripomoć SKPJ. godine. Dragan Kostić. bliski prijatelj sa Mirjanom Marković. Rođeni brat ministra pravde. takođe kadar RSK. kompromituju opozicione vođe. Lično mi je žao što nije urodio plodom. Sada. 29. međutim. Zadaci u skupljanju glasova su bili različito rasporedjeni. da je reč o partiji u ofanzivi. nema većeg Srbina od njega. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume".. Slobodan Čerović. Ni grupa"Metropol". Iako me je još 1990. ni organizaciju. ali i dalje ima značajan uticaj. izbor Bore Mikelića za predsednika vlade RSK. Karadžic je za nas saučesnik i treba da odgovara. Zlatan Peručić smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". bio je na listi SKPJ. kaže Mirković. Da u toj priči ima istine pokazuje i način na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. kadar SKPJ. svojevrsni politički aktiv Mirjane Markovicć. on je sada njen čovek." Kada predsednik Zoran Lilić kritikuje "samozvane lidere". „Nikola Dobrijevic. Među njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. pod komandom SKPJ. Tahir Hasanović je generalni sekretar Nove Demokratije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po rečima generala Mirkovića. a supružnici su od prvog trenutka na zajedničkom zadatku. otuda se smatra da je ministar pravosuđa tim kanalom dobio prolaznost. u njihovoj kući. iz Nevesinja. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. ne eksponirajući se do sada. koji srpski narod drže kao taoce ratne politike. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. nipošto nije u društvenom zapećku. a Radovan Bijelić. Snežana Aleksić je pomoćnik ministra za trgovinu i turizam. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . „Veljka Kneževića je progurala Mirjana Marković. Mića Carević. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševiću i SPS. Da bi se postigao utisak o promeni politike. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viđen" Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 114 . koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. Oni su veoma slični. o formiranju SPS u RSK. u roku od dva sata povučen je general Pavlović i doveden na čelo RV i PVO Ljubiša Veličković. Pokusaj puča u Banja Luci nije samo uvređeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. uz put. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. aktivista SKPJ. ali su u stvari delovali iz senke. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. U Vladi. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bračni par Milošević-Marković. da opljačkaju svoje podanike. Zoran Čičak. decembra 1993. Tu je i Slavko Biga. miroljubivi građanin trebalo bi da zaboravi kako su do juče isti lideri "uživali apsolutnu podršku građana Srbije". Aranđela Markićevića. švercera i Karadžica lično. kleo se u Hrvatsku. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžića i Mladića u Bosni. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je član SKPJ“. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. stiče se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. Kad je reč o svežim kadrovima. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i.SKPJ je grupa aktivista koja praktično servisira vladajuću partiju. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. Andra Milosavljević . Ipak. bio direktor moćne firme "Gavrilović". počelo se govoriti o četvorici ministara iz senke. Čak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. zajedno sa Zoranom Todorovićem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". Zoran Todorović je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovićem i Aleksandrom Bakočevićem. ministar rudarstva bio je član SKPJ. Slično se desilo i sa Borom Mikelićem. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. ili kada direktor kompanije "Politika". deluje sa tih pozicija u Banja Luci. Utisak. I tako dalje.

. ali se pokazalo . iako nema svoje glasilo. direktor državne televizije. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. Kraljeva. a ne voli nas.. godine. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". gradonačelnik. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseća i unutrašnjost. Tako je. godine isknjižena je celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. jer bi se smanjila ratna propaganda. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . Lično se nadam da Vučelić neće biti direktor Televizije. Šešelj kaže da je SKPJ "zločinačka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. Posle intervjua koji je Mirjana Marković dala listu na albanskom jeziku Bujku. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. a Miodrag Tomašević (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao učešće "Kometa" u zajedničkim projektima sa raznim firmama.nismo zadovoljni. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. iznuđivanjem i razbijanjem štrajkova. Miodrag Tomašević i nista nismo dobili“. što je tada iznosilo više od milion maraka. „Nije tačno da sve držimo u rukama. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije.. članica Direkcije JUL. ako ne žele Šešelja ili Arkana. na primer.. „Od "Kometa" smo trebali da živimo.. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". koje su bili tumači nove politike starog supružničkoh para. prostor na prvom spratu postaje osnivački ulog u Polikliniku "Ušće". je svakako među pet najmoćnijih ljudi u Srbiji. oko 150 kvadrata preduzeće "PhilipWilson".5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. urednik "televizije kojoj se veruje". Tijanić.. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. Onima koji nemaju tako kratko pamćenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. a na računu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. postaje vlasništvo preduzeća "Komet-BTC".. mediji moraju biti na usluzi. pao je kao žrtva intriga.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao." Od 28. što je značilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goča. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobraćaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. pre svega u sopstvenoj partiji. Velibor Veljkovićć.. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. Studio B je poklonio Tijaniću lutku. oformila terorističku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz lične simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) čija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. ali bolje nego Grudenka. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristić predsednik JUL. sa njim imamo dobre odnose. koji su Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 115 . poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovića.juna RTV Politika vidi se i sluša do Čačka. pa je "Komet" postao vlasnik 15. Ne možemo raditi sa Vučelićem ili Mihajlom Markovićem koji je zagazio u nacionalizam. kaže Mirković. Izbor nije lak. govorili su aktivisti SKPJ. Nebojša Čović. opasan tip. Krajem 1991. Miloš Simović. a smenjen je načelnik. Tijanić prijatelj naše partije. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku između TV Politike i NTV Studija B. komentarisao je Čičak. novinaru koga njena ruka vodi. Radoš Smiljković je ambasador u Bugarskoj“.. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici.. infiltriranu u sve pore privrede i društva". Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. Rudnika i Fruške Gore. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Đorđevic. Kragujevca.. nije morao da vodi pravu borbu za medije. sa terasom . Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. a prostor na XXIII spratu. Snežana Aleksić podsetila je na početke političke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. protresen je i Kosovski Okrug. SNEŽANA ALEKSIĆ. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalističkim krugovima ili kriminalom“. On je karijeru počeo u SDB. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ početkom 1991. Milorad Vučelić. Preduslov za tako mirno "čišćenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovićev program. Gornjeg Milanovca. prilagođavamo se novom vremenu“. sasvim suprotnog je mišljenja Čičak. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naručeno ubistvo. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista"..NOMENKLATURA SRBIJE .svi smo mi pomalo socijalisti. analizirao je general Mirković. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbeđenja ambasada i drugih objekata. kao članarina. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. i da prihvate nove stare usrećitelje.

. o načinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševića.. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. “Drugarica Snežana Aleksić bira za koje novine želi da govori. Nikola Šainović. Milan Milutinović. usprotivila se Snežana Aleksić.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a.. neće poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. 2007. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvaničnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. Snežana Aleksić and Uroš Šuvaković ispred SLOBODE a Ivica Dačić. Zorane. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zaključilo 31. Rođena sam u Tuzli. retki su. u Atlanti. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ.. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Đurkovića nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. predsedniku JOK. jula. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. Rukovodstvo SPS izrazilo je počast SLOBODI za dosledne i odlučne aktivnosti i obećalo punu podršku u budućnosti. iz Beograda. direktor MTS Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 116 . Vladimir Lučić. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. Sigurna sam da ćete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja će na dostojanstven.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Đerić bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksić. visoko profesionalni način. Oktobra 2003. Vladimir Kršljanin. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. Snežana Aleksić mi je kuma. prvi čovek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antić. a ni usmeno obaveštenje..... Žarko Obradović. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. savezni rukometni selektor. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. U tom gradu mi i sad žive roditelji. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe.. godine. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radničkog. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. Siniša Vučinić. profesor Mirko Zurovac. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. sa Goricom Gajević sam bila nerazdvojna. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilić. predsednik UO RSJ i član Direkcije JUL-a. Dragutin Milovanović. kako tvrdi u pismu upućenom Draganu Kićanoviću. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. časno obavljati profesionalnu dužnost. Od 14. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE.. Dušan Bajatović and Branko Ružić ispred SPS. septembra glasaju na izborima.. vratila 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . direktor „Topole“ iz Bačke Topole 204. Zoran Anđelković. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kićanović saopštio je da će na olimpijskim igrama u Sidneju učestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije.” 203. te se otvorenim pismom. direktor RTS Dragoljub Milanović. kad je bio direktor CIP. Velizar Đerić. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omogući ispunjenje patriotske i građanske dužnosti” . Dragan "Jugopetrol" Tomić.” Bolje sreće bili smo u razgovoru sa Radetom Đurđićem. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kićanoviću zahtevajući hitan opoziv svog generalnog sekretara. Ona ne može nekontrolisano činiti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala čast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. Vukoje Muhadinović. sarađivala kao direktor Radničkog i direktor državnog tima. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjić. Gorica Gajević. nekada najbolja rukometašica sveta.. Putovao je Rade Bulatović – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. koji si ovom timu davao nesebičan doprinos. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ.da im se omogući da 24. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bez predaha proživeli prethodnu deceniju.” Snežana Aleksić. Pored kovčega. savezni ministar za sport. objavljenim u “Politici”. Svetlana Kitić. snagu i posebnu boju”. a krajem 2006. čiji je Đurković generalni sekretar. moj prijatelj iz Radničkog. jer nije dobila pismeno. Mirko Marjanović. partijski drugovi držali su neku vrstu počasne straže u kapeli.. Milorad Vučelić. ne obazirući se na svoja stvarna ovlašćenja i realne moći. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. Milorad Vučelić. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza.. Kada je Predsedništvo JOK odlučilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Đurković. “Ja već mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksić.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicović. Posle mnogih životnih razočaranja u Tuzlu sam se.

UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvučenom stanu. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik časopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestić. Ivan Ćurković. Slobodan Ivanović. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. Vladika Artemije. Odbor je imao 16 članova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 205. Olga Jevrić i Irena Grickat- Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 117 . Robert Čoban. Stevan Raičković. knji?evnik i potpredsednik SANU. To se nije dogodilo. neka vrsta kritičke analize postojećeg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. pisac i akademik MATIJU BEĆKOVIĆA je svojevremeno. kao mladog pesnika. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. Mada mnogi danas misle da je glavna ličnost u toj priči bio Dobrica Ćosić. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". uvoznik cigareta 207. Bili su to Desanka Maksmović. Krestić kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. Vlada Mikić. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. zakazana je vanredna skupština SANU.NOMENKLATURA SRBIJE . Nemanja Vidić. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. čuveni fizičar i Vasa Čubrilović. on nije bio član Odbora. a i akademici.da ne bi provocirao vlast". direktor agencije „Leo Barnet“ 217. posebno birokratskom haosu. Matija Bećković. bitan iz inata. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. a političko rukovodstvo Srbije čekalo je da dokument bude osuđen. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Kosta Mihailović i Mihailo Marković. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". te ". Zvezdan Terzić. Rodoljub Šabić. nevažan po sadržaju. Srećko Nijemčević. predsednik FSS 216. Već u decembru 1986. član gradske vlade Beograda 206. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. Za predsedavajućeg ovog odbora izabran je Antonije Isaković. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno članova SANU. "spolja" sugerišući šta treba da piše. U junu 1985. Miša Lukić. Ovaj dokument napali su svi. Postoji teza da je Ćosić ipak bio učesnik na izradi ovog dokumenta. nije uzet u krug izabranih. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. Milka Ivić. Dragoslav Srejović. Tamo nije rečeno ništa od onoga što javnost nije već znala. poverenik za informacije od javnog značaja 209. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika.. generalni direktor „Ikarbusa“ 210..? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. Ivan Antić. Bili su to Pavle Savić. koji će potpaliti maštu radoznalih. predsednik OKS 213. a Dobrica Ćosić javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obiliću. vlasnik klinike „Anlave“ 214. SANU je svesno pomogla ustoličenje Slobodana Miloševića kao neprikosnovenog vladara.. Gorica Mojović. Džemail Šahović.

Taj kapital procenjen je na 2. a on ugovornu obavezu nije ispunio. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadiću).NOMENKLATURA SRBIJE . iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit). Celu ovu mutljavinu transparentnom je učinio Marko Hinić.d. Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politička linija prijema u članstvo ove institucije.umetničko društvo. koji je baš Branko Pavlović podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike".4 %) u prihodu zajedno imala 44. Predragom Mihajlovićem i drugima. a sada svega 24 odsto akcija na papiru. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8.7%) i ostala izdanja (28. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovićem.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. oktobra 2000. navodno. tako je i završio. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimačine. analitičar koji je. moraju da odu. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplaćene članarine od po 1. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja.2%. Kad se u političko.366 akcionara koji su nekada imali više od trećine.1%. zajedno sa direktorom "Politike" a. dok su izdanja PNM-a (15. Pismo je pročitao Matija Bećković. Ostvarena je kompromitacija postojećeg političkog poretka. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). SANU je na izvestan način rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. i Predraga Mihajlovića koji zastupa interese Komercijalne banke. prisilićemo ih na taj čin štrajkom glađu”. Ako ne drugačije. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilić o ćerki Mariji.o. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivačkog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8. "Memorandum" nikada nije objavljen. Hinić je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i političari i javnost Srbije obično Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 118 .5 miliona evra. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne političke faktore. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki članovi SPS po partijskoj liniji.6 miliona evra).medijsko zamešateljstvo uključe i porodični odnosi.o. Dobrica Ćosić osuđuje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o budućnosti svoga naroda.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. estradno. duhovno. a koji je na Skupštini od 30. Gde je onda "nestala" razlika od 5. Kako je dug "Politike"a. Nastao kao fantomski. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a. a naivnih falilo. jula 2005. Aleksandrom Simićem. Posle 5. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radulović. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu.6 miliona evra. a pokojni književnik Miodrag Bulatović pravdao je svoje članstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševića odsvirana. Svi oni. godine premijer srpske vlade Zoran Đinđić postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna političkim elitama. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. rejting Akademije dignut u nebesa. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovića. Olju Bećković. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. juna 2005. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvećih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. do Matije Bećkovića koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srđana Janićijevića. suprotnih interesima 6. izabran u novom sastavu na čelu sa predsednikom Emirom Kusturicom i članovima Matijom Bećkovićem. Aleksandra Simića koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. koga su za isplaćenih 1. Akademik Matija Bećković je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice.d.d. zubarom Zoranom Vacićem. Počev od Emira Kusturice kao predsednika UO. VAC-u. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora između "Politike" i VAC-a. Njegovu kćer. Zgodan primer je porodica Bećković. prodaja duvanskih proizvoda imala učešće od 34. Da bi uspeli u pljački teškoj više miliona evra. negdašnjeg poverioca "Politike". Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU.

DSS podržava Velju Ilića. Ljuboja Stefanović. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” već hapšen u policijskoj akciji Sablja. iako se sama nikada nije izjasnila. ovaj Čačanin. kod njega je ručao Jovica Stanišić za vreme jednog boravka pre atentata. “Auto Čačak”. Posebno ako se ima na umu Koštuničino slikanje sa Zdravkom Čolićem. a direktorka muzeja Nevenka Bojović uzalud upozoravala da će. gradsku kuću. dakle tadićevaca. U javnosti Bećkovići su.o. Milenko Kostić. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. Aleksandar Boričić. ukoliko čačanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je već potpisan. Kostiću je zabranjeno i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 119 . bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. za razliku od Ilića. poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. U emisiji RTV B92 Velja Ilić je rekao da “nije on (Kostić) kriv što je Legija ručao u njegovom restoranu prilikom boravka u Čačku. vlasnik „Auto Čačka“ Uprava za javne prihode je odlučila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. konzervativnog DSS-a. za ugovor težak oko 2.. Olivera Jevtić. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. pa koncert Cece Ražnatović koji je izazvao buru i u samom DSS. vlasnik „Polimarka“ 221. budu isključivo marke “škoda”. Zet Matije Bećkovića (suprug druge akademikove kćeri). koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM svrstavaju u tabor DS. glavna urednica „Politike“ 222. Kao što je poznato. tako da nećemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. zbog potkradanja ovog javnog preduzeća. posle atentata na premijera Zorana Đinđića. u žestokoj konkurenciji zvučnih imena iz automobilskog biznisa. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i dečiji vrtić. a akademik Bećković član je UO Politika a. veka. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Čačka. Ljiljana Smajlović.sam “ktitor” sa porodicom! Kostić je iste godine kupio i tzv. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. Borislav Radosavljević. Goran Stojiljković. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina.o.. vlasnika “Auto Čačka”. vlasnik preduzeća „Steko“ 225. iako nisu bili potrebni EDB-u. 218. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonačelnik Čačka. bar u prvom izbornom krugu. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. novine i magazini d. a time i liferant vozila za državne organe. To je javni restoran. Milorad Luković Legija. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostića naručio 6 kamiona “mercedes”. Kostić je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovića. Ipak. a Kostiću morati da plaća ekonomsku cenu zakupa.NOMENKLATURA SRBIJE . iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. po mišljenju mnogih. U međuvremenu.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. Vojin Starčević. jer je Milenko Kostić u rodnom selu pored Čačka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. generalni je direktor Politike. inače zemljak i prijatelj Milenka Kostića Koleta. direktor „Zdravlja aktivis“ 220.d. direktor OMV u Srbiji 224. najbolja atletičarka Srbije 219. Dok pojedini učesnici upozoravaju da je nemoguće da jedan ponuđač bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. Ove godine. Branka Vidić. on ih je porušio. Zvonimir Nikezić. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljač limuzina za državu. direktor „Ces Mekona“ 226.

Miroslav Đukić. Zoran Višnjić. pobednica „Evrosonga“ 2007. Milorad Pavić. Bosa Nenadić. Mirko Todorović. Aleksandar Milićević. Vasiljka Radulović. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. predsednik Zajednice prvoligaša 241. Aleksandar Stojanović. prvaka Evrope u košarci 245. Bojan Bošković. pomoćnik ministra za omladinu i sport 251.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. dramaturg 239. najplaćeniji vaterpolista na svetu 254. Jovan Ćirilov. Marija Šerifović. Aleksandar Šoštar. Isidora Žebeljan. vlasnik modne konfekcije „Todor“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 120 . kompozitorka i najmlađi akademik 240. Aca Bulić. Aleksandar Šapić. vlasnica agencije „Publicis“ 244. upravnik Narodnog pozorišta 234. Slobodan Mićić. Vladimir Čupić. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. Milorad Čavić. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. Dragan Džajić. fudbalska legenda 236. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. Željko Obradović. vlasnik “Auto Čačka” pobeđuje na tenderima. Dušan Kovačević. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. 228. Ratko Butorović. najprevođeniji srpski pisac 232. Žaklina Nikolić-Kušić. Radislav Rodić. najbolji srpski plivač i evropski rekorder 252. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. Predrag Ejdus. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. generalni menadžer „Egzita“ 247. Ljubica Marković. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. biznismen iz Novog Sada 246. najpoznatiji dramski pisac 238. direktor agencije Beta 235. selektor košarkaške reprezentacije 243. trener Panatinaikosa. Dušan Ivković. Uprkos svega. godine 253.

stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost počasnog konzula Konga. Veće ministara odobrilo je Majkićevo imenovanje 26. pokojni Žorž Jablan. uz pomoć srpskih zvaničnika u organima vlasti BiH. 256. narušavanje javnog reda i mira. godine. Milorad Majkić. mogli da ulaze samo stranci. koji je je započeo 18. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novčane kazne. u Čumićevom sokačetu. 19. Priča između "Geneksa" i "Kin Stiba" počela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". u Višegradu. gde je živeo do početka raspada Titove Jugoslavije. Uprkos spornim detaljima o Majkiću. godine. kada su napadači s automatskim puškama izrešetali automate za igru. i vređanje policajca. Ono što je procurelo u javnost . Milorad Majkić.. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIĆ rođen je 1950. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. verovatno. Živorad Mihajlović. Za 1. 330. Njegove su kockarnice. onda je zatvoren. Sastanak je vodio predsednik stranke Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 121 .NOMENKLATURA SRBIJE . direktor „Eurosalona“ 258. po tadašnjem zakonu. niti Ministarstva pravosuđa Hrvatske. predsednik Teniskog saveza Srbije 257.000 dolara godišnje i 20% od zarade. poznato je. Široke narodne mase čuli su za njega posle spektakularnog hapšenja. godine. ali i u JU Biznis centru. u noći između 16. prevare. imenovan je za počasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. novembra. a Majkića nije bilo ni u krivičnoj evidenciji beogradske policije. demolirane. prvog čoveka "Geneksa". Lepo je proširio posao.2000.. marta 1998. Ulici 29 novembra. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojić. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". državljanin BiH i SCG. Direktor "Genexa". Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. Branislav Stojaković. privilegijama i imunitetu. plaćati 500. Kazino u koji su. Majkić je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". Takvom odlukom Majkić je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Bečkom konvencijom o olakšicama. Kupio je za 2. radio je do sankcija. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. na Terazijama i u Ulici 29. samo njemu. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. godine.000 dolara Majkić je od Jablana (inače Jugovića po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994.600. Ali. u pritvoru je odležao ceo mesec. Šta je sve radio. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji.4. u Čumićevom sokačetu. Po dolasku u Srbiju.000 dolara).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 255. umesto da dobije odštetu . s Kojićem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica.300.10. Slobodan Živojinović. Majkiću su cvetale ruže. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. augusta 2004. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. a zagrebački biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkić. Milorad Savičević. januara 2002. Osim lanca kazina "Aleksandar". obavezao se da će hotelu. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. Tako je otvorio prvi lokal . do 1983. oktobra 1989. Vlasnik "Kin Stiba". Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu započelo je akciju za imenovanje Majkića 2002. dobio je zatvorsku kaznu. otuda ne čudi što se izjašnjava kao Bosanac. pored menjačnice pokojnog Arkana. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektić.000 dolara. Završio je srednju školu. uz odobrenje Milorada Savićevića. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minić predloži za predsednika prelazne republičke vlade. i 17. kada je izvršio dela silovanja. na Terazijama 43. narednih pet godina. godine.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu.čovek je imao restoran u Zagrebu. prijavljivan kao višestruki učinilac krivičnih dela u periodu od 1975. tvrdio je da je Majkić bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševića.kockarnicu "Aleksandar". (isplaćeno mu je 1. tadašnji direktor "Interkontinentala".

527 evra) a ugovorom između ta dva pravna lica precizirano je da će za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrđeni broj kvadrata. koji je udružio oko hiljadu nesuđenih vlasnika stanova. takođe.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slobodan Milošević. Međutim. Sednica je prošla tzv.000 kvadrata sa 1. Dragan Tomić. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. pa je poslanik Sanja Čeković (koja je stavljala. Nije redak slučaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na određenoj lokaciji. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševića. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovićevog SPO. Međutim. Zbog te čudne koincidencije.NOMENKLATURA SRBIJE . a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeći da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da će završiti samo grube radove. u poslednje vreme. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. čija se firma bavi gasifikacijom. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. Sličan rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. Zoran Anđelković i Željko Simić. godine. d. događa se da investitor.. Najsvežiji i najdrastičniji primer. sa osnivačkim ulogom od 2. NIS je podeljen na dva javna preduzeća i jedno akcionarsko društvo. Marjanović. Ipak. firma Darka Mladića se sumnjiči da je bila finansijer mreže pomagača Ratka Mladića u njegovom bekstvu. prevareni kupci ugovorenih i uplaćenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba između investitora i podizvođača.. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su uključeni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. pa i kada se takav stan nađe u posedu kupca. što se po istoj formuli.105 jedinica među kojima dominiraju stanovi. ali ima i garaža i lokala. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagića 54). Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na čelu sa Verkom Stevanovićem.032 evra). Minić. poznatiji kao Žika Muštikla.. gle slučajnosti. dok kupac. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. Tako je. To ima svojih prednosti. Činjenica je da je najveći broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgrađenih stanova. prema svojim mogućnostima. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladića. pre svega Tomić. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice između Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek počeli da se kopaju temelji. Inače. Stankom je 2004. ukupne površine koja premašuje 40. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reči članovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbačeni iz stranke. Stankom ogradio od prodaje stanova na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 122 . vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlović. preradu. kreira raspored i stepen opremljenosti. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailović zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. a ukupna vrednost naplaćenih kvadtrata kreće se oko 43 miliona evra. proizvodnju.Urban legal (vlasnik tog preduzeća je firma iz Vašingtona. pa nije mali broj građana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. po pravili nejasni. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. Milomir Minić. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlović zvani Žika muštikla. reorganizovana Naftna industrija Srbije počela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. i pored toga što je većina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. U NIS-u a. Artcom LLC. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. jeste slučaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božića na dužnosti člana UO JP za istraživanje. čiji je vlasnik Mladićev sin Darko. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivačkim ulogom od 4. proizvodnju. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. Oktobra 2005.. godine počeo izgradnju blokova na pet lokacija. Naime. koji se. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. još nisu primili svoje stanare. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. pošto uspešno okonča fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem.

pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. Živadina Mihajlovića. 259. potpredsednik „Intela“ 269. direktor očne klinike ABM 273. dobija dozvole za gradnju na tom području. direktor Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca 267. Vladika Grigorije. dobitnik MTV nagrade 276. Zapanjujuća je i inertnost državnih institucija. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. Veselin Vesković. direktor „Tarketa“ iz Bačke Palanke 261. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. gde su mu partneri bili Kuming. ali koji „nekom slučajnošću“ nisu preneti tim preduzećima. Entoni Barnet. pa oštećeni smatraju da je mala verovatnoća da četiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. reditelj „Klopke“ čiji su scenario otkupili Amerikanci 260. Slobodan Jolović. Sumiks i Pionir invest. direktor „Erport siti Beograd“ 274. pa kupce koji u svojim stanovima žive već dve godine. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Čukarica. lider benda „Van Gog“. Sreten Mitrović. mi smo upućeni jedino na pojedinačne sudske sporove.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM drugim lokacijama. U to zamešateljstvo uvlače se i brojni podizvođači. Dejan Stojanović. najvećeg kablovskog operatera 270. koje bi trebalo da reaguju. jer jedino ta firma. Branko Kovačević. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog sličnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. direktorka kuće „Adrenalin“ 266. bez tendera. Tadaši Nagai. direktor Uprave carine 268. predsednik opštine Lučani i organizator Sabora u Guči 262. poznatijeg kao „Žika muštikla“. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. direktor SBB. Jelena Drakulić. Marina Abramović. ambasador Japana. Veliki broj kupaca obratio se sudu. Ljubiša Vuletić. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. Dragan Šolak. Jelica Minić. Zvonimir Đukić Đule. koji su takođe svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. Reč je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. bivšim vlasnicima zemlje na čijim parcelama se grade ova naselja. ekspert za pitanja EU 272. Po istom principu. Aneta Ivanović. ali je čudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. rektor BU 263.NOMENKLATURA SRBIJE . to je moguće samo od Stankoma. Srdan Golubović. Iako je reč o velikom broju prevarenih građana. Predrag Petronijević. Gili Deker. episkop zahumskohercegovački i primorski 271. Džon Dejvis. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arčibalda Rajsa. jedan og najvećih donatora u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 123 . direktor Poreske uprave 264.

Zlata Stepanov. Mladen Radojević.NOMENKLATURA SRBIJE . najpoznatiji domaći kantautor 287. Radovan Pankov. naša najuglednija književnica 294. Milorad Vučelić. Radmila Marinković-Nedučin. Nada Kolundžija. Svetlana Velmar-Janković.. Mile Isakov. vlasnica „M plasta“ 293. Dragoljub Žarković. Bačkopalanačka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišić. pravni ekspert 289. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. Joakim Riker.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 278. Vuk Drašković. lider SPO. direktor „Siti rekordsa“ 296. Hans Ole Urstad. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). Šta je onda prirodnije od saveza sa Dačićem i Palmom? 285. Protić nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vučela nije imao odgovor. sada je šef poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije. bila je leva i desna ruka druga Čovića.000 evra. nagoveštavajući većinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Roksanda Ninčić. Ana Pešikan. Bane Stojanović. Milorad Vučelić. bivši šef diplomatije 283. šef OEBS-a u Beogradu 282. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. Obojica su dođoši crnogorskog porekla iz moralno-politički besprekornih porodica. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. srpski fudbalski menadžer 295. šef Unmika na Kosovu 284. Marijana Pajvančić. olimpijski prvak u matematici 286. ambasadorka Srbije u EU 279. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. uspešni režiser 288. ambiciozni. Nada Kulundžija. Jovica i Vučela idu u Beograd na studije. Mihalj Kertes. Vesna Džinić. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da će se Milorad Vučelić ikada postideti i prestati da viče. Srđan Dragojević. dok ga Milan St. investirane u školarinu Vučeline ćerke.. ambasador Grčke 290. Hristos Panagopulos. savetnik teniske reprezentacije 297. šef poslaničke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i očekujemo da će tako biti”. Đorđe Balašević. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 124 . Damir Firšt. Nikola Pilić. ministarka nauke 298. Mirjana Savić-Udovičić. Milan Ćalasan. Pitanje se odnosilo na 800. bivši matičar u mesnoj zajednici Palić i aktivista Saveza sindikata. direktorka Agencije za privatizaciju 280.

Jedna strana trebalo je da drugoj Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 125 . iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. Vučela je diskretno. Početkom osamdesetih Vučela je bio spreman. ali torbica mu je već ušla u legendu. oružje i heroin bili su sledeći. Bilo ga je svud. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Milošević ga izbacuje iz SPS iz razloga neke političke svađe. I dalje se oblači "levičarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". Iz izbledele američke jakne M-65 Vučela prelazi u odela i kravate. u Budvi. odgovorio je: "Ha. ali tadašnji glavni urednik. zanimanje Mađar.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bistri i vredni. kao i sve za Vučelu ako nije novac. malo Kardelj. opisao je Brana Crnčević. da se nekome preporučuje za čuvara. sa pokrićem suvlasnika producentske kuće Komuna.. Teodor Anđelić. malo Dobrica. ha. onda su stavili na šverc cigareta. Kao trenutno marginalizovan iz politike. sa komunistima. u svojstvu sekretara. To je doba sankcija. Vučela se odlučuje za javnu karijeru. da će se Srbija otcepiti. Vikao je Vučela sa TV ekrana tih godina. Politički je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-političke osetljivosti. jeste. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. levičara i šarmera. sa disidentima.NOMENKLATURA SRBIJE . Iz Bačke Palanke dolazi Bracika Kertes. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. Već je bio ljubimac intelektualno-političke Čaršije. da će se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. koji je i sam bio u toj priči. vezanom za Dušana Bogavca. misterioznim putevima. Vučela se smejao: "Vi ćete da ginete u tom ratu." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". sa Patrijaršijom. sa pesnicima i sa celokupnom političkom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. zato što su on i Vučela radili zajedno na istom projektu. i 1989. sa Francuskom 7. Služba državne bezbednosti već je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". Po prirodi stvari. Vučelić se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišića s jedne i izvesnih međunarodnih veletrgovaca duvanom. potpisnici su bili svečano najureni iz Saveza komunista. sa umetnicima. lepe sankcije. Vučela je: umetnički direktor Zvezdara teatra. kvota i kontingenata. tečnih goriva i strateških roba svih vrsta. ali "levičar" svakako čupav i glasan. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. Odmah je stavio do znanja ogorčenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". malo Markuze. osim da potpiše neke peticije. vredno glodao. Sve se plaća u gotovom. Jovica se odlučuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. disidenta. Pratio je modu: malo "Praksis". po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. s druge strane. da Srbe svi mrze itd. ušao je čak i u estradu i tamo ostavio utisak. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. sa NIN-om. Vučela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književničko-intelektualno-umetničarski polusvet koji je parazitirao na komunističkim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radović. 1973). Na pitanje šta se nas tiču njihove komunističke svađe između republičkih partija. čiji je predmet irelevantan. RTS itd. ako čovek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. bivšem Domu Udbe. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u real-socijalističkoj kulturi. vozao se u crnim limuzinama i leteo. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". među "disidentima". sa akreditivima liberala. Tada ga je krenulo: sa troškovima. pa je sve dozvoljeno". Opredelio se za duvan. Jovica postaje Načelnik. sa nacionalistima. bilo ga je svuda.. sa novinarima. svačijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. Bracikina carina pleni i isporučuje heroin Stanišićevoj Službi. a oni nek' vide šta će. umetnički direktor Grada teatra u Budvi. Vučelića je krenulo: SPS. U jednom od tih slučajeva. a ne mi. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. ha!". demokrate. i već 1973. kao glavni urednik "Studenta". Neki ninovci to nisu razumeli. U jednom trenutku 1997. Vozilo je pripadalo Miloradu Vučeliću. Od 1973. zapošljavanjima. Vučela je propovedao 1988. sa svojom američkom vojničkom torbicom o ramenu. To stanje. pojavljuje se. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa četiri pune plate. glavni urednik "Književnih novina". Sredinom osamdesetih. pa i saveznici iz dva svetska rata. Vučela se tu ugrađuje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma između tri strane umešane u izvestan posao. projektima. "nema Boga. osim Milorada Vučelića. Vučela se pokazao kao prorok. nešto manje među pravim disidentima. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. ako treba. Vučela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. dva nepoznata počinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnički automobil "audi".

pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. Biran je i za člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. Zatim je 7 godina bio sekretar republičke Uprave za unutrašnje poslove. stalno me napadao. vidno stagnira. ja bih ih. Znam koliko je često svima opraštao greške. kad je sklonjen Ranković. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. bio kriv ili ne. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. Deveti mart nije moja rana. “SK me često držao na nišanu. marta 1991. Obuzeti samo željom da budu neko. sa njom povezana. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmoćnijima. bezobzirni. treba samo argumenata. čemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. govoreći o 9. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. Zbog događaja od 9. pokrovitelji su srpskim tajkunima.. Slučajno ili ne. Upućeni tvrde da Bogdanovića na mesto ministra policije nije “lansirao” Milošević. Treća strana je kasnila. onda su ga. Oženjen je Živkom. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. ali ne i neke ličnosti za koje svi znaju da su veoma moćne i čiji pipci nisu presečeni. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. bez znanja. Draganom Šutanovcem. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja .? 33 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 126 . priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugačije da reagujemo. kako kaže. kraj Svetozareva. februara 1966. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. Aleksandrom Popovićem.. Čak se i Miloradu Vučeliću mogu začepiti usta. nastavnicom. ili će biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. a zajednica već treću deceniju. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis moćnih listova poput Blica. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. koji su neumitni. brate. očigledno. Ima li nam nade s Draganom Đilasom. Počeo je kao učitelj u pešterskim selima. Vukom Jeremićem. kada okonča “privatizacija” države i. ako narod neće Mitevića. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Đinđića. žalio se. član je uprave “Crvene zvezde”.. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. praznih džepova. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. a danas je miran ko jagnje”. drugovi pozvali da pređe u policiju: “Načelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. majka Desanka domaćica. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”.poslanik u republičkom i saveznom parlamentu. Potom je završio Učiteljsku školu. Fonda kapetan Dragan. da bi 1988. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmoćnijih i raznih apartčika 33. Draganom Jočićem. Govorio je da je “Vuk Drašković pre na rumunski način jurišao na “TV Bastilju. izborom Milana Martića. u Končarevu. koju je obavljao 8 godina. Vladimir Beba Popović optužio ga je da je od Službe ukrao četrdesetak miliona maraka... smenjivao”. dok su u milosti. Dragoljub Marković. ima da podnese ostavku. To je cena službe”. trebalo bi da se sećamo da je ista novina. došao za ministra policije. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. oktobra 1934. Bogdanović je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. pa načelnik Uprave za strance.. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. partitokratija. 300. s uzimanjem para od Na političkoj sceni Srbije instalirani su neki. Jednom. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1976. martu. ništa nije dokazao”. “Jugoslavija komerc”. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. pohlepni. j. ne samo u vlasništvu Igora Lupšića. RADMILO BOGDANOVIĆ rođen je 7. Za Slobodana Miloševića je tvrdio: “Mnogo je mekan.. i da je “Šešelj bez bontona. Vršene su promene svih načelnika SUP-a”. iako sam bio dobar član i nisam stigao da budem član CK”. U Glavnom odboru je SPS-a. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. od kada je većina ovih ljudi postala elitni segment društva. onda on. već general Petar Gračanin.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strani posredstvom treće strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu povlašćenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane.. Onda je postao zamenik republičkog sekretara za ONO i DSZ. ga.NOMENKLATURA SRBIJE . najveći proizvođač jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva.

uz pomoć Službe. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. Posle ove informacije. Bogdanović je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. za koje je bio optužen pa oslobođen Darko Ašanin sa svojom grupom. “Nemamo vremena za mirne proteste”. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. predlaže Babiću da narod legne pred vozila hrvatske policije. koji počinju da se vraćaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. Stvaranjem kriminalnih organizacija započinju i prvi međusobni obračuni. u želji da izbegne sukob. Svetislav Lalović. Služba je u to vreme počela da gubi kontrolu nad kriminalcima. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. koje je imala svake republika bivše SFRJ. Prema Spasićevim rečima.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rođendan kad je postao počasni građanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblačio”. krajem osamdesetih godina. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežića. Solo-igrač Ranko Rubežić započeo je prvi vatreni obračun u Beogradu. otac Žarka Zečevića. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojović. povukli su se i Slavko Zečević i Viobran Stanojević. Željko Ražnatović Arkan. Služba nije mogla da dozvoli. Đorđe Božović Giška i Dragan Malešević Tapi otvorili su. Ubistvo Andrije Lakonića u kafiću „Nana“ na Senjaku. a Tapi je bio glavni menadžer. Prema rečima Bože Spasića. kako tvrdi Spasić. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. Radmilo Bogdanović. marta 1990. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. Spekulisalo se i da je glavni „čistač“ u ubistvu Đurekovića bio kasnije poznati srpski slikar. došli su i Radmilo Bogdanović i Zoran Janaćković. klub je zatvoren. iz političke garniture Kragujevca. sekretar OK SK Zaječar. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. tako su se menjali i ministri policija i načelnici tajnih službi. Kada je dolazio Slobodan Milošević. iako nikada nisu imali potvrdu za to. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. koji je 2003. koje. Prijatelji ga znaju kao društvenog. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Đorđa Božovića Giške i da je za to imala logističku pomoć nekog nemačkog kriminalca. Sasvim slučajno. Jovan Rašković. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. noćni klub „Amadeus“. Đokić se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kafiću u Malmeu. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. odgovorio je Babić. koji više nisu među živima. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Đokića (nedavno ubijenog u Stokholmu). za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemačku. srpski ministri policije bili su Slavko Zečević.NOMENKLATURA SRBIJE . prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju Stjepana Đurekovića. tada člana Direkcije JUL. Giška je tada bio u zatvoru. Počasni građani Jagodine su narodni heroj general Petar Gračanin. U Nemačkoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. 23. ni da ispraćam u vojsku. Kako su se menjale političke garniture u Srbiji. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 127 . predsednik krajiškog SDS. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. godine. Kada su odlazili Draža Marković i Petar Stambolić. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moć i dalje velika. funkcioner iz Zaječara. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mlađih kriminalaca. Zbog ovog slučaja nastali su veliki problemi među tajnim policijama. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanović iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obračunao sa tajnom policijom. i Marka Nicovića. direktora INA. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. Na napade da ima ogromnu kuću u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao sreće ni da školujem decu. gde je dogovorena njegova likvidacija. opštinski funkcioner iz Aranđelovca. Kada su pali Ivan Stambolić i Dragisa Pavlović pomereni su i Svetislav Lalović i Branko Kostić. Radmilo Bogdanović nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolović. to mi je sve. Jagodina nije darežljiva po pitanju počasnih građana i dodeljene su tek četiri titule. Viobran Stanojević. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešića. Poslednjih tridesetak godina.) da je policija organizator kriminala. ni da pravim svadbe. na čijem čelu se nalazio Hrvat Zdravko Mustać. Dragan Malešević Tapi. optužbama inspektora Dragana Mladenovića (1996. On i Arkan u to vreme viđani su zajedno u loži Crvene zvezde. Vojvodini i na Kosmetu. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. Jovi Simendi i Mirku Vasiljeviću. da su kriminalci veći profesionalci od policije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Dafine. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP.

januara 2001. tu bi pala krv. kazao je Borović i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašću bili izvanredni. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. neću krv! Da sam htio. Božidar Andrejić piše: “Da li je započeo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno započeli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . narodni heroj. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojčić. 34 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 128 . godine. Radmilo Bogdanović. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošćeno znači “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. maj. nije čovek koji prvi put tu dolazi. Energičan. mogao sam lako da izvršim Tuđmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreorističke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojičić Badža. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. Radmilo. srpski ministar policije. prepričao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. “Ja. Radmilo Bogdanović je. Radmilo Bogdanović. bude na tom mestu čovek kome nije nepoznata ta Naoružavanje dobrovoljaca SRS i Teritorijalne odbrane u zapadnoj Slavoniji pomogao je general JNA u penziji. dva dana ranije.” Advokat Borivoje Borović izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovića “izvedeno na visoko profesionalan način” i izrazio sumnju u pogledu mogućnosti da će MUP “doći do pravih tragova o naručiocu i organizatoru ubistva”. U Bosni iste jeseni. opsedenut borilačkim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. Rat u Hrvatskoj započeo je bez opaljenog metka. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znači kada počne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubić? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju građane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. Dušan Pekić. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. Za njega su sve zainteresovanije velike sile.pominju se i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima učestvuju (Radmilo Bogdanović). oko Miloševića se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najvećeg poverenja. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanović. Oni će uz pomoć Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomoću državnog šverca oružja. Badža se nametnuo kao izbor. nafte. Ali. Po mom mišljenju nema te cene za koju čovek treba da izgubi glavu. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahović i mnogi drugi. Područja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. Vojnoj liniji 34 je bilo jasno da u istočnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. zna onoliko koliko mu treba. ali nema ni demantija. 9. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivičnog gonjenja Ražnatovića koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuče navijača Obilića i OFK Beograda. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. Ta grupa nezvanično je nazvana vojna linija i činili su je. a ne Radmilo Bogdanović. Babić je proglasio ratno stanje. Zato je na to područje morao biti upućen neko s mnogo većim ovlašćenjima od onih koje je imao Frenki. onda tu postoje normalni uslovi izvođenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. cigareta i slične robe. Ako je učinio i neku grešku čak i stvari koje su protivzakonite.04. rekao je Borović. pored Stanišića i Frenkija. U Hrvatskoj će se ginuti tek u proljeće naredne godine. Operiše se sa tzv. Reč je o ubistvu šefa političke partije. “Činjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zaključak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”.NOMENKLATURA SRBIJE . Analitičari se slažu da srpsko-albanski dijalog neće biti ekskluzivno pravo dveju strana. 12. o izboru Dušana Mihajlovića za republičkog ministra unutrašnjih poslova. Zoran (Todorović). kako je Vojislav Šešelj tvrdio 1995. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovića Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. učestvovali i saradnici DB-a koji će kasnije činiti jezgro Jedinice? Ili je Stanišić tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slučaju. 1994.

2001. “Njemu nije imao ko da se usprotivi. navodno “po zvezdaškoj liniji”. On to postiže veoma efikasno. može se reći neku pobunu protiv političkog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. guverneru NBJ. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanović kao ministar prisluškivao jer se 1990. uz pomoć zvezdaša. Oslobođen je tih sumnji i Zoran Sokolović ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Kada se 1989. “kreirali” “Dafiment banku”. a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”. novembra 1991. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronađena je arhiva. za vođenje rata preko generala Božidara Stevanovića u RV i PVO JNA. Arkanova zvezda raste. Za rezultate istrage atentata na Zorana Đinđića. On je rekao da je već bio u penziji kada je Stanišić došao ne čelo Državne bezbednosti. kada Miloševićev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. Jugoslovenska i srpska štampa. formalne vlasnice „Dafiment banke“. Milošević nije prihvatao ničije savete. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala. Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar. Radmilo moli Arkana da uvede red. Tada nastaje Srpska dobrovoljačka garda. Miodrag Zečević. Arkan se. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. na utakmicama. Mrkonjić. To oročavanje mi se ne dopada. polako javlja politički pluralizam. za aktiviranje Sime Dubajića. Pošto su Zvezdini navijači. u kojoj su Jovica Stanišić i Franko Simatović. Sam Stanišić govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovića poslao u Knin po naređenju Radmila Bogdanovića. Milomir Minić. generala Dušana Pekića. Ove beleške potpisivao je zapisničar koji je prošlog četvrtka Mlađanu Dinkiću. tu treba da bude čovek koji će četiri godine da radi. od koga su napravili Staljingrad. gospodin Vasiljković je napravio neki politički problem u tom kampu.NOMENKLATURA SRBIJE . kada je sa Simatovićem formirana specijalna jedinica i kada je počeo rat. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što će kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševićevog režima. potvrdio autentičnost dokumenata. avgusta 1991. JNA je 3. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 129 . Radmilo Bogdanović i Zoran Sokolović. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. On treba da bude pošten.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM oblast. Šainović. Otvara poslastičarnicu u okviru svog imanja. počeli da skreću politički ka SPO i radikalstvu. u svojstvu vođe “Delija”. maja 2003. bili su Milutin Mrkonjić. bezbedno uživaju generalske penzije. Prava prilika otvara se 1990. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovićem. Mihalj Kertes i Nikola Šainović. dovodila je Stanišića u vezu: za dovođenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu. i povukao sam gospodina Vasiljkovića”. Redovni učesnici ovih stanaka.. kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. rekao je Bogdanović. ministra srpske policije: “Posle mesec-dva. Sastancima su često prisustvovali Radmilo Bogdanović. on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“. “Delije”. ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. Bogdanović je ocenio je da je Slobodan Milošević mogao da spreči prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. početkom devedesetih godina. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara.. za njega su filter tužioci i sud. stručan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. Zna se čiji je klub Zvezda bila i koliko je značilo biti blizak njenoj upravi. pored Dafine Milanović. osumnjičene “za udruživanje radi zajedničkog zločinačkog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. Života Panić i Blagoje Adžić. Ja sam boravio u Kninu 1. Bogdanovića Tužilastvu Haškog suda pominje kao člana grupe. dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u nečemu učestovao”. Radmilo Bogdanović izjavio je 15. koja ukazuje da su Stanić. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševića. direktor „Simpa“ iz Vranja. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. Nikola Stanić. a često i Dragomir Tomić. kazao je da nije očekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolića. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-političkog establišmenta Srbije. Željka Ražnatovića. Ministar policije je čovek koji treba da primeni zakon. za naoružavanje Srba u Bosni. takođe nisu kažnjeni. sumnjalo da je on doušnik CIA. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanović. maja 1991.

U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turčin.republika”! Pozivajući se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. legalni začeci rada na “njihovoj stvari”.. Nije li to legalno razvlašćivanje službi bezbednosti? Da. mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Radmilo Bogdanović je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Razgovor za Kurir. u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo. Kad se vidi Ustav iz 1974. To su pričali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Ranković sprovodio na Kosovu. zbog čega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 130 . koju godinu kasnije. marta ‘91.NOMENKLATURA SRBIJE .. ali je već 1981.. Ispada da su to. oni su prestali. Jer.. Čim je uzvraćena vatra. i ovi danas”. Sve se ostavljalo lokalnim organima. godine.. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. na koju su bili ogorčeni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja... Njihova vertikalna hijerarhija je jača od javne bezbednosti. ubijte njega. godine. posebno posle 1981.. Možda kasnije. jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”. u stvari. marta 1991.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radmilo Bogdanović deceniju i po se držao “zakona ćutanja”. godine. a ne nekoga ko ne puca. Sećate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin. godine. ministar policije Radmilo Bogdanović izjavljuje: “Ne osećam se krivim i ne mislim o ostavci”.. Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je. izbacio iz Izvršnog odbora SPS.. Moj pomoćnik Boro Tomić je 1989/90. Oni su obezbedili pobunom iz 1968. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. recimo. Milošević ga je. na nekom krupnijem predmetu. pa Milošević. da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou... oni su tražili otcepljenje od Srbije.. ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. mada ih nije bilo u nekoj većoj meri. i kad su dolazile delegacije u Beograd.. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade. Tada smo mogli da dođemo sa ekipom i da pružimo pomoć u sprovođenju zakonitosti. institucionalno i vaninstitucionalno. posle čega se Bogdanović povukao iz partije. ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu. Postojala je vertikalna hijerarhija. Da li je policija u periodu 1968-1981. gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbeđivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima. na Kosovu je to iskorišćeno za jednu vrstu obračuna sa Službom državne bezbednosti. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovića. Bogdanović je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu. posle smene Rankovića. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo . pa i Slobodana Miloševića.. godine nisu bile toliko nasilne. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. Posle nereda 9. Arkan je tada bio vođa navijača Zvezde. tako i od svojih. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovića? Ja to sada čitam u novinama. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram. jula 2007. Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija. bez obzira što je bio jedan od osnivača. Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. i približio JUL-u. 1968. kako od protivnika. godine. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. da se žale na stanje na Kosovu. ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj način ispoljavali. Bogdanović je bio ministar policije iz najmoćnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševića.. godine niko nije ni spominjao samostalnost. navodeći da kao policajac “tačno zna genezu ovog pred čim smo danas kao narod i država… u čemu smo grešili. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republički organi vlasti. marta 1991. ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana. a ostao je upamćen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. u vreme Tita. godine. jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugrađana. godine. gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite.

koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. Međutim.. Ilijaz Kurteši. koji su mogli da traže samo pomoć od nas. jednog od prvooptuzenih u ovom slučaju. Milošević dolazi u pola noći i kaže da će on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Što se tiče javne. Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slučaj Martinović”) i Miloševićeva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova čuvena rečenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta rečenica. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukića. Naravno.. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potiče nekoliko učesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanović takođe iz Jagodine. ali smo držali red.NOMENKLATURA SRBIJE . zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. otmica. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe. ali su sve manje to od nas tražili. Posle otkazivanja suđenja Alomerović je izjavio kako već peti put izlazi na sud “koji bi. To su bili Memet Ajeti. a zna se Bogdanovićev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Kako se desilo da je baš Milošević otišao među Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Ne kažem da nije bilo incidenata. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. kada mi praktično nismo više ni imali prave ingerencije. A oni dolaze ispred savezne skupštine. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina. jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku. Alomerović je izjavio da je otmica planirana u Ćosićevom kabinetu i na suđenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Ćosićevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava. Ali. Sad vidim da je to bila velika greška. da je bio tako revnostan u vreme dok je Ćosić bio na vlasti. sve je bilo na lokalnim organima vlasti. godine nije bilo pucnjave. što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogućili da oni odaberu svoje rukovodstvo. Mi smo 1981.. osećalo se šta se sprema. paljenja kuća. Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. To Slobodan nije uspeo.. I ti koji su ovde bili. po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Ćosića i njegovog savetnika Vladimira Matovića. do 1989. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Radimilo Bogdanović častio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. dobijali su je. Nama koji smo radili na tom slučaju. a nisu imali uporište na terenu. diverzija. To je bila naša pomoć. U Prvom opštinskom sudu 1998. nego da im ih iz Beograda namećemo.. koji su stalno dolivali na postojeće informacije i podigli su atmosferu. kada sam ja bio na Kosovu. oni nisu imali uporište tamo. koji je bio više u Beogradu nego tamo. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljeviću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sve do 1981. već odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. kad sad analiziramo. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija. Godine 1981. gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica. koliko se dalje išlo. koji su bili naša veza dole na terenu. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vičući “Mi smo za vas!”. Njemu se suđenje umesto u Bijelom Polju. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivičnim prijavama. Kad su tražili našu pomoć. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoće da podrže Beograd i vezu sa njim. Lugići. Bilo je teških slučajeva. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu. shvatam da su to bili probrani Šiptari. Ali. Kasnije je bio Karakuši. pa Ali Šukrija takođe. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku. I posle. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva.. Šefku Alomeroviću. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora. Kakotako.. ali smo time imali i uvid na terenu. toliko je sve to iritiralo Šiptare. Šta zamerate Miloševiću? Milošević je nastojao da u Beogradu drži vezu sa određenim brojem Šiptara.. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 131 . jednom od optuženih za učešće u otmici. njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malići.

avgusta 2002. vrh srpskog političkog lobija tada činili su Slobodan Milošević. na čijem se vrhu pominje Slobodan Milošević. Novac.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Agencija “Bina” je 30. sa Radmilom Bogdanovićem. kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Prema ovoj analizi. sa Legijom. ali je prerastao u najvećeg trgovca. Zoran Nenezić. Milan Panić i Željko Ražnatović Arkan. pa ćemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. pa je od toga odustao. Dušan Mihajlović. sa Stanišićem. Vojislav Šešelj je 9. Da li je Naser Orić bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republičkog MUP-a? Biće Republičkog. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve. za taj vrh su bile vezane SPS. DEPOS. prodavnica. pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Većina svedoka izjavila je da se ne seća pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadić. Bivši čelnici crveno-belih osumnjičeni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka.NOMENKLATURA SRBIJE . Kada je postao načelnik opštinske službe u SO Savski venac. kojoj pripada i Radmilo Bogdanović? Danica Drašković bila je siromašna građanka.. sve dok nisu počeli da se bave politikom. Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativistička. definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. optužio policiju da se ne trudi da pronađe ubicu Boška Buhe iako ministar i ključni policijski generali znaju da je to Željko Maksimović Maka. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom. Zoran Đinđić. Složenim sistemom. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajući da se domogne funkcije ministra MUP-a. preneti njegovi posmrtni ostaci. prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju.. koji je bio član UO Crvene zvezde. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovića da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvorićemo Nicovićev dosije. kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karađorđević. za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca). u koju su. godine objavila studiju. Jovica Stanišić. Njen pokojni brat Veselin. Tajno se sastajala sa Mirom Marković. Ona je radila najprljavije poslove stranke. U istrazi u kojoj se Džajić. trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. januara 1993. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Cvetković i Marinković sumnjiče za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci. On zapleni drogu. bivši ministar MUP-a. rekatirao je vlasnike kioska. Mihajlo Marković i akademik Ljubiša Rakić. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. za koga je navedeno da je mason. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Nicović je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Vladislav Jovanović i Vladimir Cvetković. pumpi. tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Orić održavao vezu sa Markom Miloševićem? Da li je tačna tvrdnja Sretena Jocića da je Naseru Oriću isplaćeno. Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljačke nije nimalo važno kojih će dimenzija Srbija na kraju biti. Za samo nekoliko godina postao je bogat. takođe imenovan kao mason. a među njima i Radmilo Bogdanović. lično mi je pričao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovića.. Miloševiću je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije. braća Karić. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadiće im gubitak teritorije i propast otadžbine. nije imao ni pristojno odelo. Od uticajnih pojedinaca izvan političkih stranaka u strukturi srpskog političkog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije. među čijim značajnim članovima je kao mason označen Dušan Mihajlović. Radmilo Bogdanović. Nakon toga Nicović napušta funkciju”. U strukturi finansijskog lobija. od opljačkanog novca podigao je crkvu. preko Pala.. podseća Šešelj upozoravajući da će rasvijetliti Nicovićevu ulogu u privatizaciji preduzeća “Zetatrans”. Desimir Tošić. Dobrica Ćosić. Da li je Naser Orić napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog. prema istoj analizi. suprotno kanonu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 132 . mediji i delegiranje autoriteta političkog vrha određuje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. Hamdije Jusufspahića? Da li je Hamdija Jusufspahić prijatelj Radmila Bogdanovića. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti. kao masoni se navode Đorđe Zečević. 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”. među čijim tadašnjim bitnim članovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanović.

povučen na pritisak Slobodana Miloševića i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ŽIVORAD KOVAČEVIĆ rođen u Jagodini 30. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. Novinarska i diplomatska visoka škola. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Đelić. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. Političke nauke. Potpredsednik Međunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti. i uz veđu pažnju i delotvorniju podršku međunarodne zajednice. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovačević. Magistratura. za istorijski vrlo kratko vreme. 1963. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. 1960. ali definitivno nije morao biti krvav. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU čine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. uverljivo ukazuje da je to bilo moguće i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugačijim liderima. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. 1967.-1982. Pregovori o disoluciji. Kalifornijski univerzitet. Specijalizacija.-1974. Beograd. 1996-1999. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije. Oni. bivši gradonačelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. 1999. Alibi diplomatija Rešavanje graničnih sporova. 1982. septembar 2007. Koordinator kursa međunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. da od jedne lepe i mirne zemlje načini razbojište i groblje”.-1986. već još ubedljivije. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeći.-1982. Prvi predsednik je Živorad Kovačević. Berkli. Otišao u prevremenu penziju 1991. Osnovan Spoljnopolitički savet Ministarstva spoljnih poslova.7. pored nesumnjivog liderstva u vođenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. Međuodnosi.-1972. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Istu ocenu ponovio je obraćajući se članovima Rotari kluba Zrenjanin. maja 1930. 1987-1989. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovačević. Posrednici Metodi pregovaranja. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delević. Član Saveznog izvršnog veća.Član Saveta Igmanske inicijative. 1975. Objašnjavajući svoj pokušaj naučnog osvetljavanja ove teme. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi čovek Spoljnopolitičkog saveta i Diplomatske akademije. Univerzitet u Beogradu. 1952. Potpredsednik Skupštine grada Beograda. 2000. 1974. Ne samo „plišani razvod“ Češke i Slovačke. 2000. Pregovaračko umeće Pregovarački proces Jezik pregovarača i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. koja je uspela. . Živorada Kovačevića. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Američkim Državama. 1973. Predsednik Skupštine grada Beograda. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza.Predsednik Diplomatske akademije. 1989-1991. Harvardski univerzitet. 1993-1995. Predsednik Foruma za međunarodne odnose.NOMENKLATURA SRBIJE . predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 133 . Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja.

deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. Mihajlović se iz javnosti povukao u maju 2004. policija odnela”. isterao bih i njega i sebe”. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. a u suprotnom mu je poslata poruka da će biti smenjen. U stvari. Program je. predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Nenad Milenković. oktobra. zahvaljujući ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. potom. Slobodan Milošević. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja čelnika „Crvene zvezde”. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. godine. ali van Srbije. a potom i u Makedoniju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sonja Licht. a na osnivačkoj skupštini govorio je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 134 . Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. Bankar Ljubomir Mihajlović.NOMENKLATURA SRBIJE . pa istraživač) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimiroviću i Crkvi. Posle 12 godina provedenih na čelu ove banke podneo je ostavku. U vreme završetka Mihajlovićevog gradonačelničkog mandata. Ljubomir Mihajlović jedna je od najkontroverznijih finansijsko-političkih figura protekle decenije. iz koje je nastala Komercijalna banka. legao na račun za nekoliko meseci. a da se imovina Socijalističkog saveza dâ opoziciji. bila je: „Policija donela. istakao je i dodao da će čim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. u drugom razredu je bio izviđač. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. Mihajlović je osnovao jednu od prvih političkih partija osnovanih u Srbiji po uvođenju političkog pluralizma. Početkom 1990. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. koji se. LJUBOMIR MIHAJLOVIĆ rođen je 1941. gde je bio potpredsednik. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. septembra 1948. i novac je. Ime stranci dao je Mihajlovićev lični prijatelj Dobrica Ćosić. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. Od 1985. poznatiji kao Ljuba Šiptar. Dok u policiji nezvanično najavljuju mogućnost podizanja krivične prijave. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanični poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. gde i sada boravi. Prve ozbiljne političke funkcije Mihajlović je zabeležio u takođe u Valjevu. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajloviću ponuđeno da se sam povuče. gde živi i radi više od godinu dana. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Mišković. napisao takođe prijatelj Ljuba Tadić. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojče banci. 10. u vreme sankcija. do 1987. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. posle 5. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. godine bio je direktor filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraća u Beogradu. Ispostavlja se da je to mudra odluka. Prva saradnja sa Miloševićem završila se relativno brzo. već duže vreme je u inostranstvu. suprotno Mihajlovićevom (Dobrice Ćosića) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. 11. međutim poriče da se našao s druge strane zakona. pa predsednik gradske vlade. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. zbog stvaranja Socijalističke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalističkog saveza. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. Vest da je obuhvaćen istragom zatekla ga je u Skoplju. Mihajlović im preko novina poručuje da ko god želi da ga nađe može to da uradi vrlo lako. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Njegova izjava kada je u sefu. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog računa na ime fudbalera Gorana Drulića u Komercijalnoj banci na čijem se čelu Mihajlović tada nalazio. jula 1990. umesto za nekoliko godina. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo učestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševića i. a onda i gradonačelnik.02. Prve političke lekcije Mihajlović je savladao u rodnom Valjevu.2008. najvećim delom. od kojih je najveći nastao u Valjevu). DUŠAN MIHAJLOVIĆ rođen je 27. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunističkog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. Partijsku knjižicu zaslužio je u trećem razredu gimnazije.

dok je opisujući drugu naveo imena niz poznatih političara. vezanom za nabavku 23. Mihajlović je bio prinuđen da uđe u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. pri čemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. označila kraj participacije ND u vlasti.’. Krajem 1999. poslednjih godina. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao članica opozicionog DEPOS. Malo je poznato da je. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. pa je napustio 1991. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžićem i Rašom Lazarevićem. najavio novu ratnu fazu. godine protivkandidat Slobodanu Miloševiću za predsednika Predsedništva Srbije. godine lider DHSS Vladan Batić najavio je podnošenje krivične prijave protiv Slobodana Vučetića: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalić odbijen. po stupanju na dužnost ministra. Niko od njih. Mihajlović je u aprilu 2001. koja je nastala 1999.000 na 287. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. Desanka Maksimović ili Brana Crnčević. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna.NOMENKLATURA SRBIJE . Mileta Tomića. razrešen je sudijske funkcije zbog članstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivača i član Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. Mionica. a profitirala je samo na cementu. U oktobru 2005. oktobra 1941. kao i da su za njega “masoni udruženje građana. direktora republičke direkcije za imovinu iz DSS. i ta kompanija učestvovala. bude vraćen. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovića.000 džepnih višenamenskih peroreza. a Pravni fakultet u Beogradu. kao što su Ljuba Popović. nije se učlanio u ND. pod njegovom vlasničkom kontrolom. Otvoreno se spekuliše da je preko. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. godine kao udruženje stručnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. funkcioner LS. koji je valjalo vratiti). Mihajlović bio predlog DSS. a manjinski – Dušan Mihajlović. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. tako što je Miloševićev ulazak u savez sa radikalima. Bio je kandidat SPS na prvim višestranačkim izborima. dobijen od Karić banke. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. čisto kriminalnu. gde je bio i određen krug političara”. kojim se traži provera nekih transakcija sa računa Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševića.000 DEM. Broj Mihajlovićevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na čak 36 ili više. i drugih članova stranke. Saradnju sa Miloševićem obnovio je u februaru 1994.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihajlovićev prijatelj – Matija Bećković. iako je imala ponudu skuplju za četiri marke po komadu. Tih godina.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 135 . koji podseća na tender za nabavku i opremanje policije s početka 2002. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vučetićevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Đukanović. Bio je u novembru 1989. SLOBODAN VUČETIĆ rođen je 10. i tako je pokušao da zataška pranje novca. Kao ministar unutrašnjih poslova. Mihajlović je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala mađarske policije. omogućio je firmi Arius. Sloga je trajala do sledećih izbora. obezbedio sebi novčanu nadoknadu za lansiranje priče o Vladimiru Popoviću kao učesniku atentata na Zorana Đinđića. da na tenderu za nabavku informatičke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. Tezu o Mihajlovićevom poslovnom “umeću” potvrđuju i “naduvavanje” faktura sa 140. ND je ušla u vladu. dve masonske lože”. Sam Mihajlović rekao je da “u masoneriji nije bilo nečasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. u Crnoj Gori. Sa opozicione liste. među kojima i Mihajlovićevo. otuđio svojih 6% u firmi Arius. čiji je većinski vlasnik Miroslav Stefanović. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. godine u Vilusima. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. Lutra (formirana 1991. kao ni drugi Mihajlovićevi prijatelji zvučnih imena. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. u čijem je delu. Gimnaziju je završio u Vrbasu. a među 4 poslanička glasa koji su obezbedili SPS-u većinu za izbor predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. kao i društvo golubara”.000 evra prilikom sprovođenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. ali nije izabran. u čiju je čast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Čist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesačice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. godine. iako nema položen čak ni pravosudni ispit. Zloupotrebljavajući službeni položaj.

Posle godinu dana predsednikovanja. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. svi su bili šokirani. ne želeći da objašnjava o čemu je reč. Odgovoran je za promociju ratnog lobija.. prostor i promociju dobio u Studiju B. protivustavno ovlašćenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera... juna 2003. a Studio B do finansijskog kraha.. kao savetnik za Kosovo. juna 2003. nije mi poznato”. pokojnog Zorana Todorovića Kundaka. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Đinđića. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . sa nepunih 26 godina.Sestra gospodina Branka. pod njegovim predsedništvom. rođen je 1974. pretvarajući Studio B u Šešeljevu. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. koja je organizovala hapšenje predsednika DHSS.Suprug gospođe Renate. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinović na mesto urednika Studija B 1990. a šta je sada s njom. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojić je izdeklamovao broj krivične prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". čiji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. O kakvom je stručnjaku reč. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. odgovoran je za programski. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . DRAGAN KOJADINOVIĆ. BRANKO RADUJKO.” Problem je što čovek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. kome je on bio šef kabineta. Boris Tadić dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. zahvaljujući svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milića.. Koliko je meni poznato. jer je Jezda Vasiljević prvi telefon. kad je doneto. kojim je određeno ukidanje policijskog pritvora. kao izbeglice. godine da su ga u junu 2001. Ustavni sud.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM UBPOK. nakon indicija o političkoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. Vučetić je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. doktora nauka Zorana Đinđića! Branko je. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. dok još nije postao penzioner. Arkanovu i Karadžićevu televiziju. Vučetić ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvođenju vanrednog stanja.NOMENKLATURA SRBIJE . U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovićem. Privatizujući program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. Branko savetuje predsednika vlade.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala.. godine u Kninu. Bojan Milić. Kao sudija USS. proglasio kao protivustavnu. Često je dolazio u Komesarijat za izbeglice. kada je pala vlada premijera Živkovića. svi su je u JUL-u voleli. ali kao loš poreznik ona. poput one na pitanje. . napisala je novinarka Lila Radonjić u otvorenom pismu Vuku Draškoviću još 1997. Bez završene visoke škole. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. juna 2003. prešao kod Borisa Tadića u kabinet. kada to DS odluči. Oduzimanje mandata poslanika.. godine. Bila je jako uspešna. Renata Radujko-Milić. vodila se istraga o tome. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa računa Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog računa. kao prvog čoveka njegove administracije! Kada je Boris Tadić odlučio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. do 1996. stupilo na snagu ne 5. 5. da li će JP Telekom Srbija postati lider u regionu. i istog dana počelo je puštanje iz pritvora. postao je član UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 136 . već 10. odakle su je najurili. pa je postao lak plen za tadašnju Čovićevu gradsku skupštinu. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. svedoče njegove izjave. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993.

godine radi u Ujedinjenim nacijama. gde je radio deset godina. Pavlović. Od januara 2001. Lj. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije.” Apel su potpisali R. oktobra 1941. kragujevačkom nastavniku koga su Nemci streljali 20. svesno ili nesvesno. Naučnim radom počinje da se bavi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Pantić. juna 1992. od tada. B.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. S. član G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. MIRKO CVETKOVIĆ je rođen 16. godine na temu međunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. PRVOSLAV DAVINIĆ. Na redovnoj sednici. S. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". Od 1999. U toku 1985. gde radi šest godina. Ne verujemo u one koji ga vode. Srejović. gde upisuje Ekonomski fakultet. rascep. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kući „CES Mecon“. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). D. Od 1976. Stefanović i N. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti. Popović. Reljić. Palavestra. godine u Beogradu.Posle završetka gimnazije. do 1999. Simić. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. u okviru Departmana za razoružanje. D. Potom prelazi u Ekonomski institut. B. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševića i. Dejan Medaković. magistrirao. Rajčić. godine. do 2004. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na većem broju projekata u Pakistanu. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševića potpisala su mnoga poznata imena. Indiji i Turskoj. Radni staž započeo je u Rudarskom institutu. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti u periodu od 1976. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isaković. Diplomirao je. odlazi u Beograd. jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije. M. kao i za UNDP u Somaliji. dolazi do političkog rascepa u SANU. U periodu od 2003. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. P. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševićeva ostavka čini . godine postavlja generalni sekretar UN. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. tokom „Krvave bajke“. Dušan Kanazir. Garašanin. već nedelikatno je u banjalučkim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isaković "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". Tasić. M. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. godine optužen je za učešće u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. Ne verujemo u one koji ga. kada je pročitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševića. U poslovnim krugovima. dokazivali su: da je donošenje novog ustava preče od prvih višestranačkih izbora. do 2001. a nastavlja ga u Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). Na Skupštini 4. Antić. da se diskusija zatvori za javnost. kada je 18 članova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. Peticija je ponuđena na potpis i Dobrici Ćosiću. Selenić. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. a generalni sekretar SANU. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. 2006. ne samo značaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trećina SANU-a izgleda "šačica").. kao portparoli političkog establišmenta. Od 1998. I. Pekić. Srbinović. do 1998.. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.suviše blaga. na čije čelo ga 1991. rođen je 1938. potpiruju. bezuspešno je tražio.NOMENKLATURA SRBIJE . avgusta 1950. međutim. Akademik Mihailo Marković minimizirao je. Dobrica Ćosić i Milorad Ekmečić još početkom 1992. "zbog delikatnosti tematike". M. godine. B. Anđus. M. Dobio je ime po svom dedi. titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa. Simović. Gašić. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje međe". Nakon toga vodi agenciju za konsalting Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 137 . godine kao istraživač je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mančester u Velikoj Britaniji. Predsednik SANU. godine u Zaječaru. M. M. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. već samo potpisnika”. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova.

NOMENKLATURA SRBIJE . a u zemlji sa Dobricom Ćosićem pokušava da pokrene časopis "Javnost".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Intercon“. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije član). godine predsednik Republike Boris Tadić poverio je Mirku Cvetkoviću mandat za sastav Vlade Srbije. Kritičko pisanje za časopis "Praxis" i odluka da. Učestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokreće inicijativu za kritičko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova. bio je član Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i političkih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. gde je pohađao gimnaziju. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. njegova porodica je proterana u Srbiju. Godine 1988. U mladosti je robijao na Golom otoku. godine. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Mićunovića. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokreće u Engleskoj "Praxis International". Nakon isteka tri godine vraća se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. maja 2007. Diplomirao je 1954. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. 2008. Alije Izetbegovića i Dobroslava Parage. Mićunović. godine u Topolici. podrži studentski protest 1968. Nakon rata. na jugu Srbije. S Golog Otoka vraća se 1950. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". kritikuje "konfederalistički karakter Ustava iz 1974. Nakon bugarske okupacije Makedonije. Rođen je 21. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. Bio je jedan je od osnivača i prvi generalni sekretar SPS. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. PETAR ŠKUNDRIĆ je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije čiji je predsednik dr Mirko Cvetković. savetu časopisa Praxis i u odboru korčulanske filozofske škole. U političke vode ušao je 1968. Diplomirao je. S grupom intelekturalaca pokreće list Bagdala. a ne Dragoljub Mićunović. Prvotno je izbačen iz komunističke partije. nakon 26-godišnjeg članstva u tada jedinoj partiji. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunističkog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. gde mu je otac bio u državnoj službi. po dolasku Miloševića. zato što je 1948. LJUBOMIR TADIĆ rođen 1925. Prvi od 8 izbačenih profesora bio je vraćen. u Smriječnu. godine kao jedan od vođa studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. Na dužnost ministra finansija. izabran je 15. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. februara 1947. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobođenja". godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Učiteljskoj školi i gimnaziji. Nakon povratka u Beograd 1983. Januara 1975. Nakon toga Mićunović odlazi u Nemačku na Univerzitet u Konstancu. studirao je u Sarajevu i Beogradu. Kao naučni saradnik. Redovni je profesor tog fakulteta i počasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. Sa šesnaest godina priključio se partizanskom pokretu. elaborata i projekata. DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ rođen je 1930. Član je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. opsovao je majku starešini. on. a zatim osuđen na 20 meseci zatvora. Član je više strukovnih udruženja i redakcija stručno-naučnih časopisa. Aktivan je u redakciji časopisa Filozofija. na rad na fakultetu sa trećinom radnog vremena. kao profesor Beogradskog univerziteta. upamćen po govoru na Kontramitingu na Ušću 1991. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otuđene i postvarene dominacije" autor koga je. godine. (po sopstvenom priznanju. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rođaku čiji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. iako nije član. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. u Crnoj Gori. postaje član državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. komunistički režim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 138 . pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. godine izbačeni sa Filozofskog fakulteta. studija. i još sedam profesora. politički nepodobnim za profesorski rad. inače član KPJ. godine. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš.

JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanić. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . 1989.839 evra.400 evra.NOMENKLATURA SRBIJE . preporučuje: „pogledajte Službeni glasnik. Šef je Tijanić. godine. „Službeni glsnik“. Uprkos činjenici da je jedan od osnivača DS.400 evra. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog člana Glavnog odbora. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Mićunovićem. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovića. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. pitanje da li se apartčici.160 evra. a predsednik Upravnog odbora 27. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruči javnosti.640 EUR. kvorum. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52.049. čime se zabavljaju istražni organi. Ukupno: 634. ima 2. osim učešća u brojnim političkim polemikama. broju članova i sastavu. Iako je imao primedbe na način na koji je Zoran Đinđić došao na mesto predsednika DS. u toku mandata 675. dovoljan broj članova. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 139 .550 evra. Ovaj kolekcionar funkcija. To ne ometa Nikšu Stipčevića da operiše pojmovima: većina. Gavrilović se iskazao. ocenivši da Kosta Čavoški. a Stipčević nas godišnje košta 18. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilović ima mesečnu platu od 2.400 evra za 4 godine. devet članova UO po 1. Tijaniću dajemo godišnje 35.390 evra.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. devet članova UO po 1.000 evra. zato što je video da kod Mićunovića "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Građanskog saveza".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. njegovom predsedniku i broju članova nema ni reči. aktuelni desničarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za srpsku stvar. a za mandat 110. Predsednik UO Nikša Stipčević – 1. jedna trećina članova. "ima višak strasti i višak ambicija"). ukupan broj članova.500 evra. učešće javnih preduzeća i agencija u BDP i u novčanom toku.840 evra. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA ČAUŠIMA Imajući u vidu. zato.000 evra tokom mandata.4. učestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševića navukao na osnivačkoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Mićunovića za predsednika DS. dvotrećinska većina. Članovi i saradnici prime za 12 meseci 168. Na zvaničnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. sa mesečnom zaradom od 2.680 evra. za pet godina 263. Ipak. Na Upravni odbor ode 96. svoje parče slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanoviću i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Đinđića. Ukupno: 1. menadžerka za odnose sa javnošću.300 evra. Prema zvaničnom sajtu beogradskom aerodroma.600 evra za godinu dana. bivši marksista. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. omogućila i da nastavi i spisateljski rad. O Upravnom odboru. štampa knjige Slaviše Lekića.200 EUR. izbacujući mrtvog Đinđića sa spiska najznačajnih Srba.930 evra mesečno. ostalo su sitnice.Kad je došlo vreme za višestranačje u Srbiji. što je 74.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju članova UO. postavljaju tamo samo zarad lične blagodeti ili i zarad nečeg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . koga je Milošević želeo da vidi na tom mestu. bivši fudbaler. Anamarija Matić. odnosno 175. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru.600 evra.960 evra. Takva pozicija mu je.760 evra. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet članova među kojima je i nacionalni radnik Dušan Savić.000 evra i 384. Ljubomir Tadić.

276 evra za godinu dana ili 49. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradović– 2. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 140 .032 evra dok ne dođe nova kožna garnitura. Od 2003.NOMENKLATURA SRBIJE .160 evra za mandata.368 evra.. Na zvaničnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi. Napokon. Svestrani Obradović bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. za četiri godine 366. opet nećete saznati ko upravlja agencijom.023 evra. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis nečitak). APR omogućava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“.300 evra.832 evra godišnje i 164. Stankov godišnje zaradi 64. pomoćnim poslovima za funkcionisanje države. Ukupno: 688. što na petogodišnjem nivou iznosi 322.300 EUR. diplomirani pravnik iz Kraljeva“.640 evra za godinu i naplatiće 208.200 evra ukoliko patrona Mlađana ne oteraju pre vremena. Član je najužeg rukovodstva G17+. do neke nove funkcije 104.008 evra godišnje i 220.820 evra. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. tj.. Legalno je da direktor Obradović17+ prihoduje 32.416 EUR.068 evra i dok ga ne zamene ceh će dostići 170. a koliko novca primaju. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. Ukupno: 312. Tu su još i izvršni direktor i 4 člana Upravnog odbora. Ni članstvo u UO nije za bacanje. niti podataka o Upravnom odboru. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. bliska saradnica Mlađana Dinkića prima 3. Na zvaničnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu.može se pročitati sledeće: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojećim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradović. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. Zvonko Obradović je rođen 1966. a 7 članova UO po 764 evra. svoje usluge naplaćuje 41.104 evra tokom mandata.“.160 EUR.080 evra. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo. AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5.476 EUR. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u ličnost dr Jovana Radunovića čija je plata 2. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinić. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. Upravni odbor staje 55. U okviru pretrage privrednih subjekata. U slučaju tajne organizacije AKL čak i internet posustaje.416 evra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Predsednik UO dr Vukašin Pavlović prima – 1.736 evra. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu.340 evra. Predsednik UO će primiti 12. U izveštaju za poslovnu 2007. Gavrilović godišnje košta državu 34.908 evra. Vesna Džinić je u vreme kada je Dinkić bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. dok članovi UO dobijaju po 1. potom još tri godine stručni konsultant nečega što se zove STW Fondacije-Nemačka. Za godinu dana nadoknada UO. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zarađuje dvostruko manje od večne pratilje.470 evra. Podatka o broju članova Upravnog odbora nema nigde. Ukupno: 439. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije.584 evra. Žena od Dinkićevog poverenja. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore.100 evra. to je godišnje 20. kada bi imao samo 5 članova bila bi 91.336 evra. sanaciju stečaja i banaka.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164.

Na upit o podacima koji se tiču primanja članova UO.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138.756 evra. Ukupno: 276. Članovima UO sleduje 30. Za Albijanića je počela nova era. član skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. još 138. razume se. decembra. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme.. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 141 . Članovima UO se za godinu dana nadoknadi 128.260 evra.840 za vreme trajanja mandata. Za članove UO godišnje treba spremiti 27.968 EUR. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu. zamenik predsednika Odbora za saobraćaj i veze. računica je sledeća: Na direktora i predsednika UO. odnosno u petogodišnjem mandatu 153. koji se čitaju između redova ograde: „napominjemo da članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu.200 EUR.764 što za pet godina iznosi: 113. Prosvetni pregled nema Upravni odbor.586 evra.024 evra za pun mandat.168 evra tokom godine i 75. iz čega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železničkom saobraćaju. decembra 2008. izvedena računica pokazuje da se na Albijanića godišnje baci 30. Za četiri godine unapređivanja železničkog saobraćaja suma je 172.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a članovi UO četiri puta manje od.897 evra.032 evra. Predsedniku UO se nadoknadi 15.440 evra.820 EUR.128 evra. Ukupno: 331. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 članova i njime predsedava zamenik. Bar da su nam udžbenici dobri.800 evra. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu. Zamenik direktora primi 15. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda. Izvršni direktor vredi godišnje 13. što se za četiri godine penje do 55. Nije moguće doći do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2.600 evra.200 evra. poreski obveznici izdvoje godišnje 27.600 evra a dok ne dođu neki drugi.560 evra godišnje. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zarađuje 1. ili. nema nijedne reči.NOMENKLATURA SRBIJE .070 evra. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. Godišnja zarada direktora iznosi 20.240 evra za godinu i 120.724 evra. Za četiri godine 513.380 evra. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. zamenik direktora – 1. Polazeći od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanićevih prihoda a naknade članova UO iz redova partijskih četvrtinu.. i 60. ŽELEZNICE SRBIJE Direktor Milovan Marković zarađuje 3. Pretpostavka je da članovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajućeg i da ih ima ne manje od pet. Još kad iz njih.804 EUR. Marković je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Odjednom je prosečna neto zarada postala Albijanićeva biblija sa tri sveta slova RZS (Republički zavod za statistiku). Radoša Ljušića. Ukupno: 751.120 evra za jednu.264 evra a predsednik UO – 1. 11 članova UO po – 1.400 evra.240 evra dok ne ode u neki novi UO.480 evra za četiri godine. Predstavnicima stranaka je do 1. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22. može se utvrditi da za Zavod vreme počinje da teče od 1.780 evra. Reanimirani Anđelković štrpne 16.000 evra. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1.563 evra. Predsednik UO Zoran Anđelković – 1. izbace da je Zoran Đinđić ubijen u nerazjašnjenom atentatu. pripadalo 30. 66. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanić nasledio je decembra 2007. po uzoru na Gavrilovića.000 evra.960 za ceo mandat.756 evra godišnje i 123.

vraća zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ukupno: 360.888 EUR. i druženju s Dinkićevom suprugom Tanjom.954 evra. vozači. rekla je Vida Uzelac. direktor će zarađivati 18. dnevnice za putovanja. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obračun i plaćanja).. Do tada. telohranitelji. Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeća. Samo je pao sistem. Uzelčeva nikada nije bila rukovodilac..000 evra AERODROM NT – 126. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4.000 evra SRBIJAGAS – 184. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesečno zarađuje do 14. Ukupno: 108. kako je i nestala.088 evra u četvorogodišnjem mandatu.080 evra.600 evra. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed. na sajt Centralnog registra volšebno se. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. Dok traje razjašnjavanje. SRBIJAŠUME – 550.000 evra ELEKTROMREŽA – 150.000 evra EPS – 253. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. svaki cent je bačen novac. Plate direktora i nadoknade članova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog čega bi poreski obveznici trebalo da brinu35.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95. Na veliki četvrtak. TANJUG Direktor – 1. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da će sačekati zvanično obaveštenje. besplatni mobilni telefoni. navodno zbog problema sa srcem. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. Dva dana nakon što je počela da radi u SDK.000 evra JAT – 195. TELEKOM SRBIJE – 850. Međutim.530 evra.000 evra PTT SRBIJE – 483. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda. istovremeno kao predsednica UO prima – 4.272 evra i 17. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkači samo „Novosti“. Predsednik UO – 356 evra. radila je četiri sata dnevno. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. ali je uvek bila protežirana. 35 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 142 .360 evra godišnje i 91.000 evra. specijalni dodaci.091. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. Roditelji su joj bili čuveni crnogorski komunisti. naknade za odvojen život. luksuzni automobili. Njeno devojačko prezime je Zec.720 EUR.000 evra Tu su službeni stanovi. Do 1996. članovi UO ne primaju nadoknadu za rad. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2.000 evra RTS – 287. kad su svi već počeli da spajaju praznike.NOMENKLATURA SRBIJE . kompanijske kartice kojima plaćaju „reprezentaciju“. bivši diplomata SFRJ Budimir Lončar. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koča Popović učio da skače na glavu. naprasno je ozdravila. šta joj drugo.800 evra za ceo mandat. kao prijatelj njenih roditelja. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slučaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.000 evra TANJUG – 17.000 evra. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i piće 2.604.000 evra - 6.602 prosečne plate36. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i čije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševića, zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije37: Pomoćnik direktora Beogradske banke Slobodan Aćimović Gradonačelnik Suve Reke Stanislav Anđelković Generalni direktor “Politika” a.d. Hadži Dragan Antić Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanović Gradonačelnik Lipljana Ljubinko Božić Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirović Zvaničnik Jugoimport SPDR Jovan Čeković Gradonačelnik Kline Sveta Dabišljević Portparol SPS Ivica Dačić Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanović Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilović Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Đedović Direktor “Takova” Ivko Đonović Direktor Komercijalne banke Ljubiša Đorđević Glavni urednik “Borbe” Živorad Đorđević Gradonačelnik Dečana Milivoje Đurković Zvaničnik Beogradske banke Aleksandar Dobrić Gradonačelnik Vučitrna Slobodan Doknić Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišić Član Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajević Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Slađana Ivančević Potpredsednik SPS Živorad Igić Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivković Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljević Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšić Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanović Šef JUL Jagodine Životije Jovanović Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanović Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljčanin Članovi porodice Karić: Dragomir, Milanka, Sreten i Zoran Karić Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgović Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanović Direktor “Galenike” Marija Krstajić Zvaničnik Beogradske banke Ivan Lazarević Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješević Zvaničnik Beogradske banke Vladimir Linčevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubičić Direktor “Slobode” iz Čačka Radomir Ljujić
Sa tim novcem firma sa 100 zaposlenih mogla bi skoro 4 godine da isplaćuje zarade, poreze i doprinose. 37 Spisak od 13.05.1999. godine, ažuriran imenima za koja je EU donela odluku 4. juna.
36

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

143

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Član Direkcije JUL Nebojša Maljković Predsednik Osiguravajuće kompanije “Dunav” Nebojša Maljković Portparol JUL Ivan Marković Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Marković Zvaničnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvaničnik Beogradske banke Olivera Matić Direktor Železare Smederevo Dušan Matković Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlović Menadžer u EPS Radoslav Mihajlović Direktor “Pekabete” Nena Mihaljević Urednik TV BK-Telekom Dejan Mileković Član Glavnog odbora SPS Milivoje Miletić Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojević Gradonačelnik Obilića Zoran Milošević Član Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanović Član Glavnog odbora SPS Milomir Minić Direktor Delta banke Miroslav Mišković Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrović Direktor CIP Milutin Mrkonjić Direktor B-92 Aleksandar Nikačević Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojić Član Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reči” Bogoljub Pejčić Član Glavnog odbora SPS Goran Perčević Gradonačelnik Gnjilana Bogdan Perić Predsednik Beogradske banke Zlatan Peručić Zvaničnik Beogradske banke Gordana Popović Šef Pećkog okruga Jovo Popović Spiker Televizije “Politika” Sanja Purić Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radević Član Glavnog odbora SPS Dejan Radenković Direktor “C-marketa” Slobodan Radulović Član Glavnog odbora SPS Tomica Raičević Član Glavnog odbora SPS Aleksandar Raičević Predsednik JUL Ljubiša Ristić Vlasnik “Rodić MB” Milan Rodić Član Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotović Član Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonačelnik Prištine Dušan Simić Gradonačelnik Srbice Sima Simić Član Direkcije JUL Živko Šoklovački Član Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanić Član Direkcije JUL Srboljub Stanković Gradonačelnik Đakovice Momčilo Stanojević Zvaničnik Beogradske banke Vesna Stevović Direktor “C-marketa” Tihomir Todorović Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomašević Gradonačelnik Podujeva Milovan Tomić Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajković Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojević Direktor “Grmeča” Rajko Unčanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinović Guverner NBJ Dušan Vlatković Direktor Beogradske banke Borka Vučić Bankar Milija Zečević

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

144

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Bankar Miodrag Zečević Direktor “GSB” Milan Živanović Član Glavnog odbora SPS Života Živković Član SPS Života Cvetković direktor “Geneksa”, Radoman Božović savetnik direktora Beogradske banke, Zoran Čičak privatni bankar, Đorđe Nicović predsednik SPS u Nišu, Dušan Radovanović biznismen iz Ženeve, suvlasnik “Nivade”, Božidar Vučurević Zbog nelegalnog držanja para Srbije, traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Čelni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”, pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode plaćanja štete koja je Srbiji, njihovim posredstvom, naneta do 2000. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvaničnika nije reagovao38. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol, Braunkort... koje su imale preko 250 takođe nelegalnih računa u Popular banci. Te firme osnovala je Borka Vučić preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa, sada predsednika Kipra39. U spajanju sa “Marfinom” učestvuje Kikis Lazarides, predsednik Laiki banke, koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševićevih para). Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Međutim, to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima, poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa, koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular, a sada Laiki banke, koji dokazuju osnivanje osam “Miloševićevih” of-šor kompanija. Ideju Lazaridesa, i ćutanje finansijskih vlasti Srbije, ugrožavaju i sudski sporovi protiv Popular banke na Kipru. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedočio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batić, koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija, od kojih je najznačajnija bila - Anteksol. Taj sudski spor sprečava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije, i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala račune, prepuštajući njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. Velika odgovornost za sav novac Srbije, deponovan pa skinut sa računa, jeste na Laiki banci, koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. Laiki Popular banka, ponudom za preuzimanje, kupila je 90,4% akcija srpske Centrobanke za 33,5 miliona evra. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. Na sajtu Laiki grupe, advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram, koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija, a među njima i Radomira Markovića, bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševića, Zebića ili Šainovića. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj čovek daj mu iznos koji traži’. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka, jedan onome koje novac uzeo, a drugi primerak je ostajao nama....Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. Bio je to Rade Marković, novopostavljeni šef Državne bezbednosti. Marković mi je rekao kako je Milošević naredio da, pored potreba vojske i policije, carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševića i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca, otprilike jednom nedeljno, dolazio saradnik Radeta Markovića, Marijan Zović”.

NOKTOM PO DUBINI
Velimir Ilić je 28. maja 2002. godine potvrdio da je za vreme Miloševićevog režima na Kipru “okrenuto” 11,5 milijardi dolara. Ilić je tada rekao da je na “bizaran način nestalo četiri milijarde dolara” i optužio guvernera Mlađana Dinkića da ne čini ništa da se novac iz kiparskih banaka vrati. Neko vrti naše pare. Dinkić je izjavio da je za njega završen “slučaj Kipar” jer Karla del Ponte pokreće istragu i poziva za svedoke Aksentiua Aksentiua bivšeg guvernera kiparske Centralne banke i Tasosa Papadopulosa, osnivača of-šor firmi”. 39 Sve to potvrdio је Mlađan Dinkić, koji je kao guverner NBJ istraživao gde su nestale srpske devizne rezerve.
38

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

145

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi, uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za ličnosti koje vrše vlast, za političke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politički deluju, kao i postojanje establišmenta koji, iz sopstvenih interesa, onemogućava normalno funkcionisanje države. Tačni ili ne, pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro četiri decenije, a da se vodeća elita regrutuje iz istog kruga, na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoretičari i praktičari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci, bez obzira na lica i partije, i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Bilo da se prati Nova srpska politička misao ili Evropski pokret, bez obzira na suštinska neslaganja, upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije, tokom i nakon II Svetskog rata, i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. Očigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da očuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Anti-fašističkog veća u Jajcu, 1943. godine, na kome iz Srbije, za razliku od drugih, od tada federalnih elemenata, nisu učestvovali civilni predstavnici, uspeva da se održi. Vremenom, taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji, kojoj ne dozvoljava da razvija i unapređuje društvene odnose. Sveti apostol Pavle, u svojoj poslenici Rimljanima, bavi se i odnosom hrišćana prema svetovnoj vlasti. On, u suštini, uči da svaka vlast ima pozitivnu ulogu, jer suzbija pojave zla, i da je svaka vlast data od Boga narodu, te bi hrišćani trebalo da poštuju svetovnu vlast, ali da je ne pomešaju sa božanskom. U Starom zavetu, pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima, koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Bog je, tokom istorije, stvorio tri zasebna Zaveta sa čovekom - ali tek posle Velikog potopa. Prvi Zavet bio je sa Nojom, drugi sa Avramom, Mojsijem i ostalim Jevrejima, a treći sa celim čovečanstvom, preko Gospoda Isusa Hrista. U kontekstu shvatanja vlasti, važne su Božije reči Noji, jer, po tumačenju svih jevrejskih učitelja, zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo čovečanstvo, dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. Pavle, koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišćani i nije to zahtevao od drugih naroda, smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje, bili oni hrišćani ili ne, dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo čovečanstvo. U šestoj zapovesti Noji, Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. Bog takvu vlast ne poznaje, jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. sa voljom Tvorca). U antičkoj Grčkoj pojavio se izraz “tiranija”, koji ne označava da je neka vlast loša ili nedemokratska, već da je nezakonita, odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. Tiranija zapravo nije vlast, nego samovlašće pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga, jer Bog ne poznaje samovlašće kao kategoriju vlasti. Diktatura, i kad je najgora, poštuje zakone, makar oni bili loši i nepravedni, i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. Zakon je dat od Boga, a ne vlast. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. Car Irod bio je tiranin, ne zato što je bio loš ili dobar, nego zato što nije poštovao zakone, čak ni one koje je sam doneo. Stavljajući se tako iznad svakog čoveka, pa i samog Boga, izgubio je zaštitu svakog zakona, svetovnog i svetog. “Tiranicid” se čak nije tretirao kao kažnjivo delo, jer tiranin, kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona, ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti ličnosti. Ono što je važilo tada, verovao neko u Boga ili ne, važiće za sva vremena. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti), nego tiranija. Takva vlast ne mora se trpeti, ni po domaćem, niti po međunarodnom pravu. Za primer današnje Srbije, korisno je prisetiti se vladavine porodice Mediči u Đenovi, koja je opisana kao „kartel porodica“, jer vladajuća kuća bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. U interesnoj simbiozi, koja je ostvarena među grupom porodica, pojavljuje se progon, u nelegitimnom i nelegalnom vidu, zbog same činjenice da neka kuća ne pripada nekoj interesnoj grupi. Slučaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj, drugi je istorijski primer organizovanog progona, interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Progon, kao metod, uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe, bez zakonskog osnova

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

146

TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje čine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. ali i poreklo vodećeg nevladinog sektora. 42 Dragutin Dimitrijević Apis. U Srbiji. Društveni sukob iz takvog isključivanja stanovništva. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine42.. progon ne vrši vlast. terorističku. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. bio državni projekat. drugi anarhističku. ne kao javne funkcije. snage željne da se suprotstave osvajačkoj politici Beča. iznutra. u to vreme bio načelnik štaba Drinske divizije. u kojoj stoji: ". i ekskluzivitet. i u inostranstvu. a to su izolacionizam. onda upamtite . počelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. i pitanje je da li i dalje. kasnije. Bosne i Hercegovine. Raspoređivanjem u više partija. preneo List "Politika" objavljuje proglas Jovana Dučića: "Beograđani. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima41." 40 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 147 . prema spolja. izgleda. Kome ovo nije jasno. u partijskoj državi. Bogdan Radenković. koje listom počivaju na tzv. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. srpski vicekonzul u Skoplju. iz kojih će. U situaciji jednopartijske države. Sve je u Srbiji spremno da ustane i prolije i poslednju kap svoje patriotske krvi i da spreči Austriju da otkine Bosnu i Hercegovinu". kada su komitske vođe iz Makedonije zatražili pomoć Beograda od tursko-bugarskog zuluma." 41 Iz srpskih oblasti. U smislu navedenog. započela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji bi opravdao upotrebu sredstava. koja praktično koči. pretorijansku. demokratskom centralizmu.. U Srbiji. Crne Gore pristižu mladi dobrovoljci sa željom da počnu obuku. koja je 1981. Kad ste vi u vašim evropskim zakonima mogli naći stranu na kojoj piše da je sila jača od pravde. Otadžbina je u opasnosti. neka pogleda ima li ideoloških razlika između partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. čime je imala dodirnih tačaka sa radnim i stvaralačkim delom stanovništva. a seže do čistki srpskih kadrova u Komunističkoj partiji. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. oko za oko. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. zauvek. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitičkoj). nastaju komiteti ove organizacije čiji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moć uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moć izraženu u finansijskoj moći. interesnoj grupi. uz saglasnost vlasti40. ova grupa je bila prinuđena da nešto stvara. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. u krajevima gde žive Srbi. dok će Bogdan Žerajić izvršiti atentat na austrijskog predstavnika Varešanina i postati idol mladobosanaca koji će se zaklinjati na njegovom grobu. već kao kanalisanja koristi. Pitanje je samo da li će taj scenari biti vođen jasnom ideološkom alternativom ili. 6. iako zagovara prelazak u kapitalizam. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. na legalan način. predstavnici nomenklature. Nasuprot tome. dovodi preduzetne ljude i radništvo da lični napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih isključuju iz preraspodele društvenog blagostanja. da neguju borbenost. po Hobsu. a čega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. iz Hrvatske. Vladimir Gaćinović hercegovačku omladinu uvoditi u ‘Mladu Bosnu’. Nastaju komitske grupe. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. Širom zemlje. izuzev privilegovane grupe. koji počinje ubistvom srpskog kraljevskog bračnog para Obrenović. policentričkom etatizmu i tzv. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. Izlazi i "Optužnica" velikim silama.. protiv svakog..NOMENKLATURA SRBIJE . oktobra 1908. niti pak ono što su smatrali da je potrebno da se uradi. rekao je: "Narodna odbrana nije uradila dovoljno.naći će i srpski narod u toj knjizi jedan list na kome će krvavom rukom zapisati: Zub za zub. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo početkom sedamdesetih. Bavljenje pojedinačnim slučajevima progona samo maskira suštinu sukoba.

juna 1914. osmislio je i organizovao oficirski puč 1903. zatim je bio načelnik štaba Užičke i Timočke vojske. Milan Vasić. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) 43. čašću i životom. . mogli da se ubiju. maja 1903. između ostalih su: vojvoda Vojin Popović Vuk. Ilija Ivanović. po naredbi Tita i dojavom Milovana Đilasa. gde je teško ranjen. Osuđen je na smrt i streljan 14. po svemu sudeći. što je prihvaćeno kao simbol. nije uspelo. oca predsednika Srbije Borisa Tadića. uprkos pritiscima. Pojedini članovi Uprave otpočeli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvećao. zaklinjem se suncem što me greje. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom obaveštajnom službom. 47 Spasoje Tadić bio je rođeni stric akademika Ljube Tadića. bomba i otrov44. pronađen je kompletan spisak članova organizacije. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašića. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. Željko Zirojević i Miodrag Janković prvi put objavili u srpskoj javnosti45.Mustafa Golubić. na početku rada organizacije došao je na sastanak Vrhovne centralne Uprave i izneo da se Srpstvo može spasti "bombom. profesor Beogradskog univerziteta. da ću od ovoga časa pa do smrti verno služiti zadatku ove organizacije i uvek biti gotov da za nju podnesem sve žrtve. juna 1917.. stupajući u organizaciju. nož. maja 1911. ali mu to. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosiću. ali je u noći 29. Optužnica ga je teretila za "prevratničko delovanje". krvlju svojih otaca. ukrštene kosti. komitskog vođe iz ovih krajeva. član Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. Ljubomir Jovanović Čupa. nije bila njegova ideja. rodom iz Stoca (Hercegovina). general NKVD. Voja Tankosić. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovićem i Radetom Malobabićem. . nožem i puškom". Tekst zakletve je glasio: "Ja. Bogom. kasnije četnički komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. 45 Dnevni list ‘Press’ od 18." 44 dr Slobodan Jovanović. i Milan Gr. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. atentator. Tadić je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. .01. šef špijunske mreže. major Dragutin Gavrilović (upamćen po zapovesti braniocima Beograda). rodom iz Stoca. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera 46. Na spisku članova koje je popisao Aleksandar. bio pripadnik ove tajne organizacije. Staljinov kadar. 9. Ubistvo kraljevskog para Obrenović. godine “Tadićev deda bio zadužen za ubistvo Ferdinanda” 46 Izveštaj žandarmerijske postave Gacko-Bileća. Decembra 1916. zemljom što me hrani.Jefto Dedijer.NOMENKLATURA SRBIJE . To potvrđuju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. pronađen u kući vojvode Maja Vujovića. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: .. Dragutin Dimitrijević Apis. Čedomir Popović. Velimir Vemić.2009. ako budu zarobljeni. godine izdan Gestapou i streljan. godine.Mehmed Mehmedbašić. i regent Aleksandar je. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. 43 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 148 . je uhapšen je kao član organizacije Ujedinjenje ili smrt. Milovanović. ---. major Vladimir Tucović (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovića. čuveni komita iz sela Smriječna (Piva). kapetanu Velimiru Vemiću i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanoviću. juna 1941.Spasoje Tadić47.Dragutin Dimitrijević Apis. godinom. koji su istoričari. Simboli organizacije bili su lobanja. Bogdan Radenković. . Imajući u vidu prisnost koju je imao s većim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. Uvidom u lični notes Aleksandra Karađorđevića. otac Vladimira Dedijera. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. Imao je jak uticaj na političare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. a potom pomoćnik načelnika štaba Treće armije.

Dugo su onemogućavali državne poslove svojim prevratničkim namerama. Varate se jer smo u stanju da i po drugi put stavimo glave u torbu. Vemić itd... koji se dobro drže. Stepanović je odgovorio da to ne spada u domen prestolonaslednika i da će o tome referisati lično kralju Petru. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živković naterao na homoseksualni odnos s njim. Njegova jedinica poslata je da. godine: "Poslednjih dana mog boravka u Solunu. bili su spremni da ubiju Pašića i mene.bio je više nego što se zove dobar drug. Grci i Crnogorci." Odgovor prestolonaslednika Aleksandra na molbu ledi Pedžet za pomilovanje Apisa: "Ti ljudi su zlo za ovu zemlju. ‘Belu ruku’. godine: "Predstoji nam rat s Turcima. Aleksandar je. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. godine odnos regenta Aleksandra. koga su se mnogi plašili. s Drugom armijom." Ljut. A pokojni ruski ambasador Hartvig je opisao Crnu ruku kao najomiljeniju. kao Vrhovni inspektor vojske. predvodio je pukovnik Petar Živković (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). govore za sebe49. Aleksandru. Nažalost. Ali ne može se reći isto za političare i neke druge oficire. major Živković bio je određen da komanduje konjicom Timočke divizije. Ali imao se utisak da on nije samo to. Živković mu se odužio tako što je. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. Komandant Druge armije Stepa Stepanović zatražio je da Živković bude izveden pred vojni sud. Ali oni su osuđeni više zbog onih prvih. Čim jedni prikupe malo hrabrosti da zarate. 50 Vladimir Lebedev. Ja sam u stalnom kontaktu s Putnikom i Stepom. Osim toga. na zahtev kralja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radomir Putnik i Stepa Stepanović simpatisali su organizaciju Crna ruka48. Ostali optuženi osuđeni su na kazne zatvopra. Živković je. Aleksandar je nezadovoljan otišao kod kralja Petra i ponudio pismenu ostavku. koju je Kralj ostavio da prenoći znajući da će bes proći Aleksandra. januara 1929. sklonio Dimitrijevića iz Vrhovne komande. idealističku i rodoljubivu čiji je cilj isključivo bio oslobođenje i ujedinjenje svih srpsko-hrvatskoslovenačkih naroda. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. Posedovao je kompromitujuća dokumenta o budućem kralju. da otključa kapiju dvora. otišao kod ministra vojnog Stepe Stepanovića i zatražio da se Apis i Milan Milovanović premeste iz Beograda. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. a šta vi mislite da smo mi stavili glave u torbu da se vi dvojica (Aleksandar i Đorđe) svađate i otimate oko prestola kao oko kakve igračke. ali njihov odnos prema oficirima.NOMENKLATURA SRBIJE . Čim je postao regent. Živković i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. na zahtev regenta Aleksandra. najidealističkiji i najpožrtvovaniji južnoslovenski elementi okupili su se oko Apisa.. Najčasniji. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. godine.. Aleksandar je počeo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. ali je ipak prihvaćen kao zaverenik kraljeubica. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku.. godine.. Petra Živkovića i Josifa Kostića (pripadnici Bele ruke i Apisovi smrtni neprijatelji) postao više nego blizak. a posebno prema Apisu. Za prirodu kakva je bila Aleksandrova ovo je bilo više nego dovoljno. Nisu bili članovi. drugi se predomisle.. On nije bio plahovit. i tako je postao vođa Aleksandrove kamarile. suđenje i streljanje Apisa. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politički sudski proces i označio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašće. Dimitrijević ga je mirno saslušao i rekao mu: "Da. Dalji sled događaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. U egzilu. 1914. Ljube Vulovića i Radeta Malobabića. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hođera. najnesebičniju. S nama su Bugari. 1931." 49 Kada je 1911. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosića. počeli su da hapse najbolje srpske oficire kao što su Dimitrijević.. U majskom prevratu imao je minornu ulogu." Slobodan Jovanović: "Taj Apis koga sam upoznao u Vrhovnoj komandi nije ličio na onu sliku koja se bila o njemu stvorila u publici. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. postavio je Petra Živkovića za predsednika vlade. ni osion . 6. U Beogradu ovih dana treba da se donese konačna odluka o ratu. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala čast srpske vojske". državnih razloga i zato ne mogu biti pomilovani. Imajući u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu 50. Smenio je vojvodu Putnika. "namestio" Solunski proces. i obrnuto. ministar mornarice u ruskoj vladi 1917. ova dva oficira su Aleksandru izneli niz optužbi protiv Dimitrijevića." 48 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 149 . Uleteo je u Apisovu kancelariju i otpočeo da ga vređa. lažni svedoci. Od stvaranja države Srba. Hrvata i To se može zaključiti iz reči Apisa na sastanku Vrhovne centralne uprave avgusta 1912. Kada je. ni naši ni bugarski vladajući krugovi nisu dovoljno hrabri.

Pronađen je član Crne ruke. IMA LI SLIČNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. radila je intenzivno na sprečavanju diverzantsko-špijunskih i terorističkih akcija. godine. Ovoj grupi i njihovim pomagačima suđeno je u Prizrenu 12. veza. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. U puču protiv namesničkog režima kneza Pavla Karađorđevića 27. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo isključivo o srpskoj stvari. 1965. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. politički je uklonjen Aleksandar Ranković. godine. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. kao i VJ. pa su svi osuđeni rehabilitovani 1953.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slovenaca. pljačkaša i sklonih terorizmu. 1937. Pred većem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. preda nekome ko će time moći da se pozabavi. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osuđene i svima su bile isplaćene odštete. pukovnik u penziji Radoje Lazić. Crnorukaši su. navodno zbog prisluškivanja Broza. “rankovićevaca”. a posebno na Kosovu i Metohiji. 1966. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. kome je Dedijer prisustvovao. Bio je to uvod u fizičko-političke likvidacije tzv. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u čemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). Ovo će omogućiti da se 1974. kralj Aleksandar bio je politički i na druge načine vezan za Petra Živkovića. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. Ranković je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. Prvo su. 51 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 150 . da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovića. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. To su sprečili neki iz vrha KPJ52. do 1996. Na Brionskom plenumu. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristička dejstva Druge uprave RDB MUPRS. navodno u šali rekao: "Ćuj Leka. predvođena Rankovićevim saradnicima. na vezi majora Kempa. Avdija Bakalija. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. Dževdeta Hamzu. osniva zavereničku organizaciju Konspiracija. kojim je predsedavao Svetolik Lazarević (prijatelj Slobodana Penezića Krcuna). U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematičnih lica. u jednom razgovoru sa Rankovićem. maja 1996. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omogućeno da uđu u bazu JSO. Da bi ublažili utisak o pobuni. u službi sovjetske obaveštajne službe. onaj tvoj Krcun htel bi biti kao Apis". U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. godine. Major Ljubomir Vulović napisao je. Jedan od istaknutih članova Crne ruke Slobodan Jovanović. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. 52 Akademik Dedijer navodi da je Tito. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. marta 1941. Stefanovićem i Lukićem. "Vukovi". koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. pod komandom načelnika FRANKA SIMATOVIĆA. godine. Penezićem. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. u "saobraćajnoj nesreći" poginuli Svetolik Lazarević i Slobodan Penezić. dva pisma o tome šta se događalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunoviću zamolivši ga da ih. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od početka rata na prostorima RSK i RS. Radi se o jedinici čiji su pripadnici. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova.“ Opremanje JSO predviđeno je na principu vojne organizacije: „Biće obuhvaćena sva tri vida. pred streljanje. ubica. Mustafe Golubića i Božina Simića. Po njihovom odlasku. artiljerija. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i čekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio51.NOMENKLATURA SRBIJE . Rad službe bezbednosti do 1966. poput Save Popovića. pod punom ratnom opremom.1956. kao predsednik Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti. padobranci. godine. kada zemlja bude slobodna. bili u ilegali ili. a ovaj Aleksandru Rankoviću. po ugledu na Crnu ruku. regrutni prihvatni centar za izbeglice. i dva svedoka koji su lažno svedočili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanović (Temeljko Veljanovski) i Đorđe Konstantinović (Konstantinovski Georgi). Prota ih je predao Todoru Mihailoviću u Beogradu. U to doba UDB. godine učestvovali su bivši crnorukaši. novembra 2001. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. ali i belorukaši. Niko od njih nije bio osuđen. Mehmeta Hodžu.7.

sa još nekoliko. a biće plaćeno u gotovom – bez poreza. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. 54 U "Legitimaciji" člana Stranke srpskog jedinstva stoji: "Imalac ove legitimacije ovlašćen je da u slučajevima predviđenim zakonom legitimiše građanina i da ga privede nadležnom organu. veza 100. alpinisti 100. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. legionarima okorelim u zločinima i da su spremni za novac za izvršenje i najokorelijih terorističkih akcija. izvršeno je oko hiljadu borbenih. Sredinom proleća 1996. da nosi vatreno oružje i da ga upotrebi. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. ljudstva. tehnička služba 300 i sanitetska služba – 60)“53. da se služi tuđim saobraćajnim sredstvom i sredstvom veze radi hvatanja izvršioca krivičnog dela". ratnih profitera.) Takođe 1992. adaptiran za bacanje ručnih i improvizovanih avio-bombi. u luku Bar.000 DEM. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodećem kadru. nestao je i sledeći put viđen je sa natpisom "Starac Vujadin". To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovića Arkana54. Velika Popina. teroristima. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na plaćenom čuvanju aeodromu Pančevo. je „zaokružen proces međusobnog povezivanja mafije. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem: „Maja 1991. da uđe u tuđi stan i druge prostorije. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. uz logističku pomoć Mihalja Kertesa. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovića. telohranitelji i slično). "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naiđu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2.. RM – ronilačka jedinica i službe – sanitetska. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake činova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. već su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i činjenica da je sastav ovih jedinica najvećim delom na okupu i da su već ugrađeni u "biznis".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM alpinisti. kao i formiranju borbene eskadrile. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. penzionisani pilot RV i PVO. (nerazumljivo). pred ratove 1991. Sledeće godine. Po direktivama Jovice Stanišića i Franka Simatovića. da se zadrži u njima i da izvrši pretresanje bez naredbe nadležnog organa. Slobodan Milošević se 1996. ronioci – 100. Flota je kasnije dopunjena. formirana je avio-helikopterska eskadrila. zabeležio je reči Franka Simatovića Frenkija. Rogatici i drugim. tehnička služba).Srbije ili je ta akcija u toku“. Sa aerodroma u Bratuncu. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. U izboru modela uniformi. U drugom dokumentu piše da je od početka rata 1991. vazduhoplovci – 200. detektivske agencije. 53 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 151 . zv. Petrovac. za uniforme i oznake potrebno je oko 500. istaknuto je da je reč o "profesionalnim ubicama. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. opreme. Među označenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Đinđića . Prema dokumentu. uvezao je. zv. tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. iznošenje deviza iz zemlje itd. (. Crnogorac. artiljerija 500. padobranci – 100. Kao bitno.. razne privatne agencije (za obezbeđenje. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbeđenju mreže malih aerodroma. nije pojavio u Kuli. brodovima iz Libana. izviđačkih. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. 55 Kao "biznisi" označeni su šverc droge. transportnih i humanitarnih letova. nokomponovanih "biznismena"55 i klasičnih kriminalaca većeg "ugleda"“. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. jeste. Treći dokument svedoči da je Obaveštajna uprava RDB sačinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvećim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. Sokocu. Mamucovski. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovića.NOMENKLATURA SRBIJE . ali jeste većina njene logistike." Početkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". i paravojnu jedinicu Medić Slobodana. iznad Bosne. helikopterima i avionima. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebačene na teritoriju R. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. Boca. neobičnim putevima. kopče za ešarpu kao i VJ. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. U prilog tome ističe se činjenica većeg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat međusobnih obračuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“.Zvezdan Jovanović. iz bivše JNA. Naručena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada).

kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišić predstavili su se javno tek maja 1995. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. u Gibraltar. vraćeni. Na izviđačkim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". ambasador SRJ u Moskvi. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Milošević. Prema svedočenju Radomira Markovića „predsednik Milošević ga je koristio samo jednom ili dvaput“. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. prijatelj Franka Simatovića. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. a Stanišić. Prateći tokove novca. koji su 2000. nije poznato. laki trasport i izvidanje korišćeni su "Cesna 172". Prema Torkildsenu.418. nego pravi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sarajevsko 'Oslobođenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u četničkoj avijaciji". Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". "NIN" je objavio reči očevica „nisu poljoprivredni avioni. jedan Republici Srpskoj. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. Novac je uplaćivan od firmi Neokom. a po vraćanju u Beograd. uplaćeno 3. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. Oznake na letelicama skrivale su učešće "crvenih beretki". Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". U to vreme nabavljen je luksuzni američki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih ličnosti. ta 2 helikoptera. Delta i Astra Banka. Leta 1998. Po završetku NATO bombardovanja. U leto 1992. gađan je ali bez posledica po tehniku. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na račune firme Aviatrend.NOMENKLATURA SRBIJE . Mi-24 i Mi-17. Nauru i of-šor i države trećeg sveta. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL.026 dolara. Bugarskoj i preusmeravan na račune Aviatrend. Većina helikoptera JSO. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. omogućilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. kao izaslanik Miloševića. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. sa sedištem u Gibraltaru.. a drugi Federaciji BiH. smešteni su u veliki hangar JAT. uništen aprila 1999. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". gde su takođe bili helikopteri JSO. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikčević". neki čak opremljeni topovima i raketama. Oni su evakuisani. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. U sklopu priprema za sukob na Kosovu. Iz tajne baze kod Bratunca. Radomir Marković svedočio je u Hagu da je novac za tehničko održavanje. Valerija Černija i Aleksandra Čegoljeva. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. septembra 1996. pred napad na Jugoslaviju. Anteksol. Krajem 1998. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). Lamoral i Braunkort na račune Aviatrend u Mađarskoj. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobađanje. borbeni. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "leteće topovnjače" Mi-24V. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. 1992. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 152 . a hangar je. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. uključen je u JSO. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševića. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. Švajcarskoj. i početkom 1998.. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevođenim raketama. Preuzimanje Saveznog od republičkog MUP. oduzeta iz Tuzle. Za vezu.

Policija je zatražila pomoć i Mire Marković. kao i još neki. Stevana Baste. Nakon reorganizacije 2002. februara. izgubljen je insajder mafije pod sistemom bezbednosti. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovića Bagzija.NOMENKLATURA SRBIJE . prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP.. potkradao je fond za pomoć udovicama i siročadi poginulih pripadnika JSO itd. tada SMUP-a. generala Nebojše Pavkovića. bivšeg pomoćnika ministra SMUP iz JUL. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševića do baze SFOR u Tuzli 56. koji je smirivao pobunu u zatvorima. PIPCI “SLIČNOSTI” Po policijskim saopštenjima. Ratka Romića i Milana Radonjića o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. posebno Spasojevića. bivšeg načelnika Generalštaba. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. general Dragan Ilić. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. bivši načelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. Milorad Ulemek/Luković Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolića. sa oružjem u ruci. Spasojević je. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. dugo nedostupnog istrazi.. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. Tek tada. Načelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagić. ali ona je 23. Najupamćenija akcija helikoptera DB bila je 28. Svetozara Simovića. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevića "navodni". Pogibijom. avgusta 2002. ali je nekako pobegao. u čijem su vrhu tada bili57. JSO polako izlazi u javnost. juna 2001. Kada je otvoren slučaj Stambolić. pet osumnjičenih pripadnika JSO. koji je sličan fotografiji. u pokušaju proboja iz opkoljene kuće u Meljaku. Najčešći putnik bio je koministar Sead Spahović. "Sikorski S-76" postao je omiljeno leteće prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno između saveznih i republičkih izbora 2000. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". uključujući i komandanta jedinice Dušana Maričića Gumara. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. načelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Ćuruvije i zločina na Ibarskoj magistrali. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaćeni živi. a zna se da ko je od koga primao naloge! 56 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 153 . kad joj je istekao poslanički imunitet. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu priču. Stevan Nikčević i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića. rekao je da se taj i još neki slučajevi „neće rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. Milorada Bracanovića. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti već oktobra 2001. kao predsednika Srbije. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. To su pokazala privođenja: Uroša Šuvakovića. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. Legije s naočarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. na Vidovdan 1989. iz JUL. bivši načelnik SUP Beograd.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Posle naizgled pasivne uloge događajima iz oktobra 2000. Gorana Matića i Ivana Markovića. Oni. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjić. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. ekipa koja je u Isti helikopter. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. pravosuđa i nekih političkih stranaka. na Gazimestan. iako je MUP Srbije potvrdio autentičnost prepisa. prevezao je Miloševića. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. 57 CRDB Beograd pratio je i prisluškivao i Slavka Ćuruviju do pred samo ubistvo i Ivana Stambolića do pred samo hapšenje. novembra 2001. označili su Radomira Markovića kao naredbodavca. i "navodno vođeni". Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. Branko Đurić. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. bivšeg zamenika načelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je dočekao neko iz JSO: jedno od tih lica slično je objavljenom foto-robotu. Dušan Spasojević i Mile Luković lišeni su života.

„dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Ćuruviju“ i druge. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg čistog heroina i. komisijski uništavaju. zloupotrebu službenog položaja itd. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). organi koji istražuju ko je ubio Slavka Ćuruviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj način Goran Matić je štitio naručioce. Matić i Marković. 3. Mihalj Kertes. Goran Matić. zaplenjenog u dve akcije na graničnom prelazu Gradina. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o počiniocima krivičnog dela. Jovica Stanišić. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. Ivan Marković i Nebojša Pavković. Stanišić Jovici. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. Privedeni su Bogoljub Bjelica. organizatore i izvršioce ubistva. To odobrenje moralo je ići preko načelnika GŠ Nebojše Pavkovića. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojnih droga. čiju je upotrebu odobrio Slobodan Milošević. Slučaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. 58 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 154 . podstrekače. Pravosuđe Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevića59. Dok se to razjasni preko poslovično sporog Interpola. tvrdio je Matić. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. Ta istraga bila je sabotirana. žena koju traže biće u Alma Ati. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojne droge. rekla da će "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovića i još nekih. Pokušaj Matića da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Ćuruviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekače. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. Branko Crni. Ako je pitati "ko je ubio Ćuruviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". kao načelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. 4. i prebacio uz još neke količine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba.“ Na tom sastanku su. i čuvao je. 2. Posle nestanka Ivana Stambolića. Profesorka je. odgovoran za svoje izjave. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. svejedno da li mu je bilo naređeno. Kazahstan. Ta količina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. kao savezni sekretar za informacije. preko 550 kilograma heroina. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. i da li je bio svestan posledica. da ne propadnu u očekivanom bombardovanju NATO 1999. čime je počinio krivično delo držanja veće Na suđenju gen. kao naslednik Stanišić Jovice na mestu načelnika RDB MUP Srbije. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. umesto nadležnim pravosudnim organima.NOMENKLATURA SRBIJE . kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi saznalo se da su atentatori izvučeni iz Crne Gore vojnim helikopterom. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. sredila boravak i pasoš Marku Miloševiću u Moskvi). Krstiću u Hagu. 59 Svi sa liste putnika bili su na poternici MUP Srbije nakon atentata na Zorana Đinđića. izjave Gorana Matića navođene su u okviru odbrane.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM novembru 2000. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. čime je učinio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Nakon ubistva Slavka Ćuruvije. u vezi ubistava Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. Goran Matić je. i krivično delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. osim nekog „Japanca“. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševića". početkom aprila. To nije njegovo privatno mišljenje58. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. Vuk Drašković je odmah ukazao da su osumnjičeni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoći do Berana u bazu 7. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. Ivan Marković istakao se bestidnim i ciničnim izjavama. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. nađenog u martu 2001. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. organizatore i izvršioce. Radomir Marković. nije istražen. zloupotrebu službenog položaja itd. od njega je preuzeo rečenu količinu opojne droge. uz objašnjenje da je on bio visoki funkcioner vlade. smestio je najmanje 600 kilograma čistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio ključ i ovlašćenje za sef i sadržaj. maja 2000. po identifikaciji i veštačenju.

Trulim kompromisom. Do 1995. Bracanović novembra 2001. između ostalih. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. blizu Belog dvora (gde je inače beogradski centar obavestajne uprave Vojske. kako su to zvali. Pali su i Aco Tomić i Rade Bulatović. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija.same sebe. 5. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja će Miloševiću.. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. kada su on i trust mozgova iz JUL. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovića". bivši direktor RTS.. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. koji je uz pomoć Mangotića. preko Mire Marković. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. Unutar RDB Mangotić je izašao na glas kao kanal Mire Marković. su predali veliku količinu heroina neovlašćenim licima. bivši načelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Milošević je pao pod uticaj Rada Markovića i njegovih. u koju će pred bombardovanje NATO Aco Tomić regrutovati Radeta Bulatovića i Gradimira Nalića). da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. i sa Republikom Srpskom. bio je prijatelj i saradnik Gorana Matića. te je zamenik Andreje Savića. sa mnogo najsavremenije tehnike. Kad je Tuđman došao na vlast u Hrvatskoj. "Agencija". mimo legalnih.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. Matićevo objašnjenje. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. prikrivali postojanje velike količine opojnih droga i tako počinili krivična dela zloupotrebe službenog položaja. počeo 1999. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojević poginuo? Može se reći da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Marković. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilović". ali je opstao neko vreme.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM količine opojnih droga namenjene prodaji. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 155 . Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovića. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. Mikelić je rođen u opštini Bosanska Kostajnica. a na čelo RDB dovedeni su Savić i Bracanović. BORISLAV MIKELIĆ. Suprotno razumu. i u vreme oružane pobune JSO). JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića. MILORAD BRACANOVIĆ je početkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". U akciji “Sablja” pali su. pre atentata na Zorana Đinđića. ZORAN MANGOTIĆ. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. ni odmah. ko je trgovao heroinom i naftom. Oni imaju šta da čuvaju . rukovali velikom količinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. Milorad Bracanović. bivši premijer Republike Srpske Krajine. Napori da se očuva kadrovska struktura bili su očigledni: načelnik RDB Goran Petrović naglašavao je u proleće 2001. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. Andreja Savić smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. ko je krao. sretali sa Lukovićem i Spasojevićem. koja stoji iza Gorana Matića. Oktobra 2000. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". bila je u vili na Dedinju. postaje zamenik načelnika RDB Andreje Savića. i: Dragoljub Milanović. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zločina. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleđen. Onda je primljen u SDB. ubistva Ivana Stambolića. Bracanović je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. ekipa se naučila taktici raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. doturati prave informacije. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije.NOMENKLATURA SRBIJE . bio je operativac. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. niti prilikom formiranja BIA. zahvaljujući vezama sa JNA. Onda ga je uzeo Franko Simatović i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovića. za koje su bili JSO i frakcije koje će ubiti Zorana Đinđića. Ko je ubio koga. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. Kadrovski. "čija čestitost je duga priča".

1995. Mikelić krajem 1993. naročito u banjalučkoj regiji. 40 kamiona-hladnjača "Gavrilovića". Arkanovoj SDG itd. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 156 . sačinio je "Spisak pokretne imovine sa područja RSK". godine uspeo je. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. ali je odustao uvidevši da nema šanse. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilićem. Kad je presušio s gotovinom. a ostali su se ozbiljno ugrađivali. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovića (RTS). Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. venčanice. kao jedan od retkih. njegovim parama. Mikelić je postao premijer. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevića koristio za uterivanje dugova. a onda je Jovica Stanišić doveo Milana Babića u Beograd. objavljivao svoje stavove u "Svetu". koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševića i Zorana Lilića i Goricu Gajević u upravnom odboru. "Sombortrans" itd. pa se sklonio u Srpsku. Banije. stotine kamiona i autobusa. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavičaj". čime je i pao u oči policiji u akciji "Sablja". stotine putničkih vozila Vlade i opština RSK. oktobra 2000. bavio se krađom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. Sa Arkanom i Goranom Hadžićem pokrali su ogromne količine kvalitetne hrastovine iz Istočne Slavonije. Mikelićevi i Ilićevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. ambicije da postane predsednik Srpske. Nakon toga. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. Mikelićevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilović" u Beogradu. krštenice. opranim u Bijeljini.NOMENKLATURA SRBIJE . Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martića. Dragoljubu Milanoviću dao je VMW. Imao je 1996–7. pokrenut je list "Nacional". U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. "Kulatrans". Mikelić odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata.. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. uz podršku DB Srbije. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. ali invalidnine i pomoć isplaćivao je samo kad je morao. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. Najslađi posao izveo je sa Draganom Čičićem iz JUL. pa je veštačko đubrivo iz Kutine Mikelićevim vezama išlo u Kladušu. To je išlo do 1998. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. i pljačkali su izbeglice izdajući im potvrde za pasoše. umrlice itd. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdića 1994. sa Predragom Popovićem. bivši Martićev čovek. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. davao je vozila Kertesu. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martića. blizak Arkanu. Ima indicija da se Mikelić. kod Mirka Marjanovića.. Razrešen je nakon 14 meseci. ali ga je. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. Radeta Brajovića ("Novosti") i Dragana Antića ("Politika"). presreo i posvađao se oko nekog naftnog aranžmana. Slom RSK dočekao je u Beogradu. U jesen 1995. bili su zaduženi za lažne saobraćajne i vozačke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. Tokom 1993. Sa Jovicom Stanišićem. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovića. ugradivši se za 50%. juna 1995. jer je drvo bilo besplatno. za određene tarife. koji je preko Dragana Garića iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan.. u Progresu. Nakon 5. Korduna i Like. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. Mikelić je po naređenju Miloševića izbegavao. u januaru 1991.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM čiji je "Gavrilović" bio važan snabdevač. koje u Hrvatskoj nisu važile. kojim je popisao i vozni park i građevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. nakon nerazjašnjene saobraćajke. Njegov telohranitelj Dragan Vujičić Bego iz Gline. Čičić je to izvozio u Italiju. bio je drugar. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babićem. ovaj je predložio Mikelića za premijera. kao savetnik u Progresu. pa je Mikelić bio istisnut uz pomoć Mire Marković i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". Mikelićev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. pokušavajući da sarađuje sa "Lastom". Tošo Rajić i Đuro Škaljac. kada su se posvađali." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogaćenje od narodne muke: Mikelić je punio budžet Komiteta. U Beogradu se politički angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i sarađuje sa Mirom Marković i Slobodanom Miloševićem. preko koga je još 1995. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. i udomljuje se u Beogradu. RDB Srbije. Njih dvojica prisvojili su matične i zemljišne knjige iznete iz Krajine. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu.

koje je rešeno policijski . Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske braće u Hristu poznati su. i da oni nemaju ništa protiv. da radi za Amerikance. i da treba da obavimo razgovor sa njim. a Ceca ministar kulture". oktobra. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u budućnost. Zašto su neki biznismeni. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. i rekao: “pitaj Gorana. uz pomoć Gorana Petrovića. kada se rukovao sa Slobom. Tada je Ljiljana Nedeljković koja je kućni prijatelj sa Radetom Markovićem i njegovom ženom. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojeviću. a MUP tvrdi da nije. neke stranke izmiču se iz važnih političkih poteza Vlade Srbije. Kroz istu Miloševićevu i Bulatovićevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i koječega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. u novembru 2001. Ljiljana Nedeljković. da je uključen u to.. Zoran mi je dao papirić na kome je pisalo to ime. da je on brat Munje. emitovale su reklamne spotove JSO. da li može ovaj čovek da postane neki načelnik. . Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanović za šefa Sedme uprave. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici.Izvestan broj Crnogoraca u međuvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. a niz novina ih je štampao. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. Najveći udarac koji su oni doživeli. Radojica Rajo Božović i Vasilije Vaso Mijović. dezavuiše istragu. znak da se neće libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. međutim. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivičnu evidenciju. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. Nije prošlo 15–20 dana. pa je. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. koja je već otvorila neke teme u tom pravcu: . Ako to nije neki problem i ako je čist. Ne umeju da kažu ko je platio. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. našli čoveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. jer "imaju sponzore koji će ih plaćati i hraniti". "Nedeljni telegraf" je čak. Važnije je naći one koji su plaćali i obećavali plate. veličaju JSO. Legija ministar unutrašnjih poslova. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice.NOMENKLATURA SRBIJE . medijski radnici i stručnjaci osećali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. Tog trenutka počinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO.. Ovi koincidirajući potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. kao nismo ih konsultovali. Dva visoka oficira JSO. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovića? Spasojević je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. Ja sam ga video zbog toga što je između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice već izbio sukob oko Gradimira Nalića. neka ga postave. kada se utvrdilo da nije to on. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima nameće se JSO. a u Crnoj Gori nema istraga. naizgled nevezano. je rešenje Ibarske magistrale. iz Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 157 . Pominje se Miroljub Savić. lansirao priču kako će "Duća postati premijer. DSS blokira pokušaje razobličavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". Od tog trenutka počinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Đinđić i Dušan Mihajlović uradili. u smislu da je bilo jasno da tu neće da završi. što da zaoštravamo. Tokom oružane pobune JSO. pre toga me je pozvao 6. ili 7. Rade Marković je bio uhapšen i tad počinju problemi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Od novembra 2001. negodovala zbog toga. Tada je bilo jasno. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajlovićeva plata. da me pita da li znam ko je Goran Petrović. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. hirurg iz Sremske Kamenice. bez ograde. SVEDOČENJE VLADIMIRA BEBE POPOVIĆA “Saznao sam od Dušana Mihajlovića da postoji Goran Petrović. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. Razne televizije. lopova sa Novog Beograda. neki mediji i stranke. a ni u to se ne ulazi. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. jer i pored toga što je Zoran Đinđić objasnio Vojislavu Koštunici zbog čega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. nego ko je kritikovao Đinđića. Ovi napori da se atentat na Zorana Đinđića olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišćen. sklonićemo to”.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. Postavljenje Gorana Petrovića je iznerviralo Milorada Lukovića. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovića. a do bekstva Legije uređivala mu je kuću. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojačao već postojeći strah "crvenih beretki". posle pola sata. Tu konturu. oni se ljute. bila priča da je on izdajnik.

Martić i tako dalje. i traže smenu Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. rekao je: “Pa. uz institucije kakve u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 158 . znam zato što mi je pričao svedok tog sastanka koji je bio na toj večeri. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kuću jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. to znači rušenje države i Zorana Đinđića. Savetnici Vojislava Koštunice. napuštanje vlade. Zoran je bio u Parizu.. Prilikom izručenja Miloševića. Gradimir Nalić. zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović”. žena – penziju. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. Za vreme Radeta Markovića su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Ćuruvija. Zoranov je kadar. U januaru 2002. Tu je. i Nalić. Stambolić. To su ljudi koji od tog trenutka. i tako. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruče Jovica Stanišić. Franko Simatović. čovek koji je bio načelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. Ibarska. ili povezanosti sa JSO. prvi put od početka Zoranove vlade. Vojislav Koštunica izjavio je te večeri. i zlato koje je nađeno. i Bulatović. Aco Tomić šefa državne bezbednosti. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. on malo. ali svejedno. Tu su i Tomić. Čedomira Jovanovića i eventualno Zorana Živkovića. Rade Bulatović. Najveći problem bili su Petrović i Mijatović. Branu Crnčevića. održavaju kontakte sa Bracanovićem i Savićem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlović. a savetnik Vojislava Koštunice.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM političkih struktura uz Koštunicu iz Miloševićeve strukture vlasti. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. izuzev Gorana Vesića. je skup državne bezbednosti na Kolarčevom univerzitetu. Gradimir Nalić je seirio: “evo. da je sledeći potez Zorana Đinđića hapšenje Vojislava Koštunice. koji su u međuvremenu bilo postali članovi DOS. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. Hapšenje i izručenje Miloševića je bila kap koja ih je uspaničila. da je sledeći korak hapšenje Koštunice. Miću Stanišića. Milorad Luković (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). svih koji su se plašili otkrivanja istine. i nekoliko najintimnijih prijatelja. Ali. s obzirom da se bave bezbednošću predsednika države.. To je bila udarna vest u svim medijima.. i krivične prijave koje su ti ljudi podneli. koji je političar i mora da vodi računa i o sebi i o stranci. Milorada Bracanovića i Andrije Savića. protiv funkcionera državne bezbednosti. čim su i pored toga što je vojska pretila da će “migovi” srušiti helikopter. i Vojislav Koštunica. na koji poziva Zorana Đinđića. Karadžić. uz pomoć ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. koju navodno vode njegovi ljudi. Ponudio je Martića. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Đinđića i Jovice Stanišića. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. Zoran Mijatović zamenik načelnika državne bezbednosti. ja bih mogao možda da ubedim Martića. pod utiskom priča svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. kako koju fioku otvorite.NOMENKLATURA SRBIJE . Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on počeo da se raspituje – Hag. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. medijski linč koji je započeo – to je već treći mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. Hapšenje Miloševića bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Đinđić i njegova vlada. da li će propevati. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Saviću i Bracanoviću. gde je glavni akter Zoran Đinđić i njegov poznanik koga je upoznao četiri meseca pre toga. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševića. a svaki drugi će dovesti do JSO. kad Radeta Markovića stave u zatvor. Zoran je zvao Karlu del Ponte. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tačno. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišić i struktura oko njega. da je to državni puč. su direktni pokrovitelji JSO. kćerka – stipendiju. koji organizuje Dušan Mihajlović. On je te večeri pozvao. ali su brzo stavljeni u isti koš. komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tačno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. rasturanje DOS. Od tog trenutka počinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Đinđića pričom da je kriminalac. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžić”? I šta Zoran misli o Karadžiću. više od 50. ispadaju leševi. bivšeg načelnika policije Republike Srpske. u zemlji gde Milošević još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže čoveka koga je Zoran Đinđić postavio na mesto zamenika načelnika – nije on. Zaoštravanje te atmosfere. Čak je i njegova stranka bežala od sukoba..

državna bezbednost. a da se to ne bi na njega Zorana slučajno odnosilo. milionima. svi o tome imaju podatak već 2 meseca. pohapsite. glavnog urednika Nacionala. Na toj kaseti Predrag Popović kaže da to nije dečija igra i da zbog toga Pavković ne treba da brine. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 159 . Kada je bilo hapšenje Šešelja. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. Poslednja priča koju je pokušavao. “ tamo je”. da su to ljudi. jako aktivni. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. ne mogu da se setim tačno kome. već uveliko počela ta saradnja. dao sam policiji i Karleuši. SID. na sastanak. znam da je došla do Nenada Milića. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Đinđića. kao. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osećaj napetosti trenutka i ne skriva. BMV M5. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. analizi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM državi imate. Dušan Spasojević. Naravno. ko god da ima veze. oktobra ih je bilo tri ili četiri. koju mi je Nebojša Pavković predao. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. Svako to može da uradi. Nebojša Pavković je preko tog svog pobratima došao do Popovića. da im je zasmetao jer im je politički protivnik. nije ni svestan kakav je to mrak. Do juče. ali ne može naša policija i vlast. znači sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. pošto je Zoran znao da se to priča i pošto je video oni se kao gurkaju. to je sve ološ!”. Zoranu preneo. do trenutka početka priče o njemu kao zaštićenom svedoku.NOMENKLATURA SRBIJE . jer je sa Čumetom. sa Popovićem. ali je zadovoljena forma. njegov zamenik Nenad Milić. on je na tom sastanku rekao: “Ej. da to radi Aca Tomić. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandić i tako dalje. Bebu. posle 3 dana ćete stupiti u kontakt sa njim. ne interesuje me. Sutradan je Dragoljub. Predraga Popovića. šta njemu treba da priča na sastanku da je Čume kriminalac. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili urađena. Tu kasetu. Minhen. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. sutradan izađe kao informacija. tražio novu adresu. na kome su bili prisutni ministar policije. Zoranu Janjuševiću ili nekom drugom. materijalni dokaz. a štiti Čumeta”. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašćeno. Gorana Bojića pobratima Nebojše Pavkovića iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovića. sa UBPOK. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. Tom prilikom. Boro Banjac koji je smenio Kneževića. lociran je u Beču. od kojih sam spomenuo Engleze. vi posle terate po svome. Zorana Đinđića. Dragoljuba. i predsednik Boris Tadić. Posle 5. kao i danas. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavković snimao tajno. gde će da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. Na tom sastanku. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. da to radi njegov štab. sve ih bre. Zoran Đinđić je između ostalog rekao. mislim preko Veruovića. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako će se to dogovoriti. on mora da se okreće nekome drugome. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojića zbog toga što su u vreme Koštuničine predsedničke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. dovoljno je da odete u Beograd četiri dana u neki kafić u Zemunu ili u Stahinjića Bana ili u inostranstvo. i Pavković. Mile Novaković glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruč oko te grupe. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. šef beogradske policije. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Đinđić organizovao za borbu protiv trgovine drogom. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora između Nebojše Pavkovića. optuživani da štitimo Čumeta. načelnik Knežević. ali mislim da sam bio i prisutan. kao “nije to u redu. šef BIA Goran Petrović. Vladimir Milosavljević. oni su znali. oktobra. jer oduzima glasove od Koštunice. Od stranih službi koje su radile. znam da Šešelj drži četrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. O tome su obavešteni državni organi Srbije. o nekom zlatu. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. okružni tužilac Rade Terzić. Ništa nije urađeno. Aca Tomić ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. u Kotoru – neki irački dinari. znači. Odlučnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlović. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Đinđića. Beč. ako želite. koga god. kako god da se to zove. formalnog vlasnika lista Nacional. Čumeta. mislim da je bio Vladan Batić i bio sam prisutan ja. pošto je već postojala ta priča koja je izašla iz policije. to nije bila jedina služba koja je radila na praćenju. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. Milan Obradović. šta je to sada. čiji je vlasnik bio Momo Mandić. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. za vreme sankcija. ako hoćete da znate gde su Simovići ili ne znam još ko. da je o tome obavešten MUP. Mislim na bandu Dušana Spasojevića.

Jovicu Stanišića. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševića da pomogne “časni deo crnogorske javnosti”. Pošto su ovde imali medijski monopol. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. Vladana Batića. Ti politički zahtevi nisu pisani u Kuli. Oni su ga sproveli. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispričao o zločinima koje je učinio i dobio je 15 godina. bez znanja načelnika RDB i bez znanja ministra policije. osoba koja je izmislila čin i ime.” što nije tačno. video sam se sa Ljubišom Buhom. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkić. Dobili su nalog od načelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. SNP. U DB radi 3000 ljudi. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. ali to je list vojne Službe bezbednosti. MUP. “nije Goran Petrović DB. Hag. tužioca Terzića. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netačan. i “izdajnika” Mila.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. pa je tako “Reporter” u 5. kao i “Reporter” u Banjaluci. po principu pisma Dejana Mihajlova. naprotiv. DB. on je jedan načelnik i njegov zamenik načelnika”. Ko bi zapalio Vuksanovićev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 160 . kao posle paljenja Vuksanovićevog automobila. pošto je to bila nedelja. Gorana Petrovića. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zločinci ili nisu. držao pres– konferenciju i objašnjavao i čitao političke zahteve. Kada se završio rat. Od tih 3000.. Pismo je na engleskom. Oni su dobili nalog da uhapse dva čoveka. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu.. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovića. pod izmišljenim imenom Major Batić. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. da ga ne čudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. pošto je posle akcija sledio medijski napad. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoć vojske i vojne obaveštajne Službe. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. a ostao je militantniji deo ali su se posvađali i sa Bulatovićem. tvoje ime”. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovića imate izjave da je list “Dan” osnovan. slali smo vam poruke. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. protiv “lopova”. ili početkom oktobra 2001. kao i “Ju–info”. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovićev automobil” i njegovu izjavu. a ne Gorana Petrovića. pa u deset tačaka. i izručenja Slobodana Miloševića. iz vojne obaveštajne Službe. jer “Jovica drži sve”. ne zato što je tukao “Otpor”.. koji je držao pres–konferencije u Kuli. i evo. Te noći i tokom sutrašnjeg dana. gde podmetnu neke. Onda su našli povod da to može da bude prilika. i nije slučajno baš ta osoba koja je dovedena. ali je slučajno. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišića. godine ušao kao “osvedočeno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. ili za kabinet Biljane Plavšić. dovoljno da ga pošaljete do Legije. i spisak od jedno 140 imena među kojima su Milorad Luković. jer. znači Dušana Spasojevića. dve nedelje pre pobune. nego zato što je uveo blokadu na Drini. vi ne znate šta znači vlast. Dušana Mihajlovića. Čovek. kao vlasnika “Nacionala”. I. Da li su to bile značke vojske. koji je potpisala Karla del Ponte. Vlast znači da morate da imate ulicu na svojoj strani. rekli smo vam nemojte. koju u to vreme uređuje savetnik predsednika Koštunice za medije. Zvezdan Jovanović. Zorana Đinđića. je. Prorokovićevo pismo između pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovića. i operativno uređuje dnevnik BK televizije. u novembru 2001. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. dok Zoran Đinđić nije u zemlji. “. a dopis je stigao početkom novembra. pa nisu doveli majora Batića da se izvini javnosti što je lagao da su to obični građani. doveden je osoba. ili za kabinet Radovana Karadžića u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. da joj dostave u najkraćem roku podatke koji se odnose na te i te periode. da on okupi ljude. vladu. kada nema vesti. kao Željko Cvijanović za vojsku Republike Srpske. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. da li su bile prave. oktobar 2000. a sa druge strane. Meni je jasno rečeno “igrali ste se sa vatrom. a onda su neke neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševića. oni su prekomandovani u medije.NOMENKLATURA SRBIJE . kada je došlo do blokade na Drini. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. jedinicu kao JSO. Oni imaju. jesu ljudi koji su radili. koji je takođe osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili.. koje je počinjalo sa “Kako se krsti. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. Onda se deo rukovodstva SNP posvađao pa su najurili Momira. Najčešće. napadali su Miloševića.. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. pisao isti čovek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. sve ono što je ona imala priliku da čuje ili što je neko ko je svedočio rekao. “Nemojte da ostavljate ljude”. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”.

ili. Bio sam ubeđen da je tako. U isto vreme se taj Ratko Knežević svakodnevno čuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. Oni su. Gradimira Nalića. ali to nosi Kosta Čavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. nego šverceri cigareta. kakav je “Dan”. proveriću. gde su postavili svoje ljude. jer nisam želeo sa njim da se vidim. Sećate se otvaranja one njegove fabrike. ja sam se sa Čedom pre ubistva pomirio.NOMENKLATURA SRBIJE . Na tom sastanku. “iz izvora bliskih istrazi”. izvinjavam se”. Urednik je bio Slavoljub Kačarević. Zoranu Đinđiću. koristeći svoje pozicije i funkcije.”. da nije bilo u drugom. i tako dalje). koliko je cigareta Zoran Đinđić prošvercovao... ali. u periodu od 10 meseci. pa ne znam. Onda sam poslao poruku Čedi: “više nemoj da mi se javlja”. napao sam ove iz vlade. mislim na članove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obraćali se javnosti: na Dušana Prorokovića. Pozvali smo Kačarevića: “Odakle ti to. zbog čega on daje svaki drugi–treći dan izjave oko toga da je Zoran Đinđić švercer cigareta i da je vlada švercerska. i tako dalje. šta je rekao Ratko Knežević.. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i članaka.. videli smo u novinama informaciju. bivši savetnik Mila Đukanovića.. ali sam ga onda pitao i rekao mu. naročito da je povezan sa međunarodnim švercerima cigareta. da su pitali on bi to sam objavio. Mi to nismo demantovali. Aleksandra Tijanića.. ko ti je rekao ”? “Aajoj. i Vladanu Batiću. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milić došao sa Čedom u moju kancelariju. navodno. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i da je po 20. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. razrađivali temu Zorana Đinđića. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Đinđića. mislim na savetnika za ljudska prava. ispred kuće u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevića i onda videli Čedu kada izlazi. Ilić je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. To je rekao meni.mogućnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to će vam reći svaki službenik strane ambasade u Beogradu. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batić. i mi smo rekli šta je bilo. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. Stanka Subotića – ko se vozio avionom. kakvo mišljenje ima Ratko Knežević. zato što se druži i dalje sa Dućom i Legijom”. i četiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. to je naša greška”. Jovaševića. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. to ti je super za stranku. kao što Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 161 . gde ovaj što se zove direktor.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Danu” ste tokom 2001. predstavlja njihovog zaposlenika. viđeni su. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “noćas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. gde je po 30. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. ne znam mu ime. ili. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. a posle toga pojavila se informacija da je Čeda na Kopaoniku sa Legijom. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milić. za tebe. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilić. šta je rekao Ivo Pukanić. Kao. Mene Ratko Knežević zovne iz Londona i kaže: Veljo. Dragana Jočića. bili mediji gde su svaki dan. Aleksandrom Tijanićem. mogli da čitate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Đinđića. ti samo ćuti ako te zovu. vrlo prikriven. pri čemu. ti kaži – to je u redu’”. U kampanju su se uključili savetnici Vojislava Koštunice. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadića. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. Vladan Batić. tako što su. gde otprilike piše “prema nepotvrđenim informacijama”. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilić to radi. njegovi napadi na Zorana Đinđića. Za šefa tehnike dobili su čoveka iz vojske i na sva ključna mesta postavili su ljude iz vojske. Mislim da je tada Kačarević rekao: “Izvinjavam se. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juče u nekoj akciji uhapšeni Luković i Spasojević. ili me je zvao Ivan Đorđević iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. koji je trajao 15 minuta. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Đinđiću i Batiću. a on je tražio je da se sa mnom vidi. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila priča da ti ljudi sa Kipra nisu proizvođači. Njima su listovi. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju.

Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veća: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevića zato što je pravno nedozvoljeno. koga je takođe išao da čeka na aerodrom. pošto je 12. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treći metak. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sačekujem te ljude. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevića i Lukovića. da je vlada ubila. kada se pojavio sa štakama. Zbog čega je to pitanje postavljeno. i pitao ga: “Šta ovo Milanče priča u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. i pitao ga: “Milane. i tada sam sa njim razgovarao. Sa vozačem Sašom Bijelićem.” Advokat Božo Prelević: Nakon atentata na premijera Đinđića. ili mu nisam davao izjavu. mi nismo bili sami. odakle ti ti drugi. ne da ne zna za tri metka. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojević i Luković da ne bi živi ispričali kako su. kako si saznao da su ti drugi. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogućava ovoj drugoj strani. šta je ovo”? I onda je on meni počeo da objašnjava nemušto. i na Kopaoniku. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. Na tom sastanku su bili. Pošto u novinama. između predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. Nikada niko od njih nije postavio ne priču da postoji treći metak. bio operisan i u komi. što je 13. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruoviću pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popović: Ne. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. pošto sam pročitao u novinama njegovu izjavu. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzić to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. i Nenad Milić i Čeda Jovanović. ovo. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popović: Sa atentatom. pa nije imao razlog da mu ne veruje. marta tako što sam došao među prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. 10. su advokati optuženih jedva dočekali i počeli da razrađuju kako iza ubistva Zorana Đinđića nema nikakvog klana. ma kakvi. prodavali sa nama tona droge. 2003. kako su. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbeđenja zgrade. drugi. ustvari. gde je bila izjava Milana Veruovića da postoji treći metak. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. nego bilo šta slično. ustvari. ja sam 13. uz pomoć tih specijala. Od prvog razgovora. Ja sam zvao Milana Veruovića da ga pitam. pa iz straha da oni to ne urade. pored mene. stranka. Ja sam rekao: “Što ne dođeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”.. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. Božo Prelević: Da li ste 21. sem tog jednog stupca.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanića i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tačna. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu čekali na aerodromu. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. kako to da si se posle 8 meseci setio da si čuo treći metak”? On je rekao: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 162 . a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovićem video prvi put 13. Pa nisu imali dokaz. i sa svima. oni su klošari. gde je rekao da je čuo treći metak. Zoran je slao svoje obezbeđenje. meni i Čedi rekao. i tako dalje. vlasnika “Blica”. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”.NOMENKLATURA SRBIJE . možda 40 dana nakon Zoranove smrti. tako da to. Milan Veruović jeste bio u agenciji “Spektra”. oni su ubice. da li sam mu davao izjavu. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. došao u njegovu sobu. To je sve što se toga tiče i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pričao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubačenih lažnih tema. Zna samo. a ne daj Bože JSO i Legije. nego nije znao ništa. I onda kada sam to pročitao u novinama pozvao sam Čedu Jovanovića za koga sam znao da su bliski. otkud znam šta je. znali smo da je tokom “Limesa” bio praćen. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivičnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. ono”. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. a deset dana pre Zoranovog ubistva. Dobio je od jednog člana vlade. Vladimir Popović: Zašto vam Veruović i Vrzić sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšića. mi smo ih ubili. Onda sam ja pozvao Milana Veruovića. Nije sporno da su ovi u tome učestvovali. od tog dana pa do dana kada sam pročitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovićem na temu atentata. već se ne sećam. Božo Prelević: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obučavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa događajima oko Ljiljane Buhe. da se okrenuo čuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. – “Koji. sa Čedomirom Jovanovićem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. Zorana ubili neki drugi. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi.. Milane. kako sada to počinje da se para. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevićem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA.

ne posle 5. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe.. On svima priča kako mu preti glava. jer on posle toga više nije bio tu. Vraća se nazad. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. Momčilo Bulatović: To je jedan. navukli su me ovi. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvučeš tako što ćeš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. ali je Jovica Stanišić bio neko pred kim su stajali mirno. Ne znam da li je izlečen. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Đinđića. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kući: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 163 . Momčilo Bulatović: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišićem. Momčilo Bulatović: Govorite da je Gradimir Nalić trebalo da bude ministar policije. dva meseca posle 5. ono što mi ustvari nismo videli. ko je stvorio tu Jedinicu. i tako dalje. Rade Marković.. I to je na tome ostalo. komandant JSO je bio Legija.. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševićem i dalje čuvaju pripadnici JSO. Jeste. bez obzira što je penzioner. rekao mi je da je ta njegova igra. kako da izvučem štetu”. oktobra. Momčilo Bulatović: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popović: Da. Ali imate činjenice koje pokazuju da to nije tako. godine. da mu pokojni Zoran Đinđić nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovića. dobijao direktno od Miloševića da on raščisti opoziciju i da. čiju on stranu zastupa. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. Posle slučaja Gavrilović bilo je jasno da nikakve. Nismo ni znali gde je. kakva je motivacija Jovice Stanišića da se on raspituje o tim stvarima. dobro. Koji su to razlozi? Vladimir Popović: On je lečeni narkoman. kao i posle svake bitke kada se pobedi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Pa. Radi ovde kao pilot. i neposredno pre toga. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Vladimir Popović: Odlazio je na proslavu novembra 2000. na osnovu čega. jer ste. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišić za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. to rušenje Miloševića i to da jedinice nisu izašle na ulice. ali je bio lečen. da bi video zbog čega ga ovaj zove i šta ovaj traži. i sada vi ne znate da li je to tačno ili nije tačno. on ima zasluge za to što se desilo 5. ako budu sa Koštunicom nema Haga. oktobra. Momčilo Bulatović: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. Ja sam bio prisutan. igra za očuvanje sopstvene glave i očuvanje jedinice. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od ključnih ljudi koji je pomogao pozadinski. naročito u vreme protesta. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popović: Gradimir Nalić. kada smo saznali da se dva puta tajno viđao sa Koštunicom. nego i u onom periodu kada je smenjen. To su razlozi zbog kojih se Zoran viđao sa njima. godine. On. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. Zoran se viđa sa njim tada. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovića. Formalno. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. On se pojavljuje posle 5. Predsednik veća: Po vašoj oceni. za razliku od Badže koji je bio radikalan. On je smenjen 1998. To se odnosi na to. kakve on to savete deli. Čuva ga JSO. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. Frenkija i svih koji su tamo bili. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševića i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. pa u konkretnom slučaju i JSO. On je sebe veličao time što nas nije ubio. Jasno je da u tim režimima istročnoevropskim kao što je bio i naš. da. na osnovu čega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popović: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. je bio “umeren. Predstavljen je Jedinici kao budući ministar policije. Branko Crni i cela ta ekipa.NOMENKLATURA SRBIJE . Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre događaja 5. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. oktobra Gradimir Nalić. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu ključni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude događalo.. to je hitno viđenje sa pokojnim predsednikom vlade. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševićem. Stanišić traži.

godine. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedočio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata viđao okrivljenog.NOMENKLATURA SRBIJE . loš čovek. ili najavljuje. jednog od ljudi. u nekoj kući u Ubu. Marković je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. da će protiv Jovice Stanišića. Posle ubistva Kriještorca. i tako dalje. Vladimira Bebu Popovića. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. jer je izložen pretnjama smrću. ja sam to rekao. februara 2004. Sudija Kljajević je doneo odluku da se advokatu Todoroviću dodeli obezbeđenje MUP Srbije. Franka Simatovića. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbeđivale telesnu zaštitu licima. Čedomir Jovanović je prema Ulemekovim rečima. Martovski pretres trajao je samo 8. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Marković pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. Mića Stanišić. i 9. i ponovo je prekinut. da se izruče Jovica Stanišić Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Đinđić zove Karlu del Ponte. ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Čume. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog čoveka” i da očekuje da će Legija potvrditi navode njegove odbrane. Pretres je nastavljen 17. godine. da je to koristoljubiv. Dragoljuba Markovića da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je nađen u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. godine sa informacijom da je nešto video. pa je pita da li je to tačno ili nije tačno. Čija je to kuća? Vladimir Popović: Tog gospodina Mrguda. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka.. marta 2004. Kakav je odgovor dobijen. ali je ponovo prekinut. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. BiH i Rumunije. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na način koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Đinđića. maja 2004. pošto su advokati Miroslav Šera Todorović i Mirko Tripković demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. jer je advokat Miroslav Todorović Šera izjavio da ne može da brani klijenta. Milan Veruović je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. Momčilo Bulatović: Govorite o večeri. To je bio razlog što je Čedomir Jovanović sa Spasojevićem i Ljubišom Buhom Čumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. koji samo gleda kako da dođe do vlasti i kada dođe na vlast svoje ljude je u stanju da izda. Milorad Ulemek je izjavio da je Čedomir Jovanović preko Vladana Batića izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevića iz pritvora i da mu je Spasojević rekao da je za tu uslugu Batić od njega tražio da uloži pare u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 164 .. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. Pozvani su Brana Crnčević. godine pismo Radomira Markovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sačekali. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. Vladimira Milisavljevića. bivšeg načelnika DB. Možemo li da dobijemo ime tog čoveka? Vladimir Popović: Samo znam nadimak – Mrgud. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovića. Tu je pored Jovice bio jedan čovek koji se pratično zvao neki njegov prijatelj i saradnik. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je uključen i Dušan Spasojević. pošiljku je preuzeo Zoran Janjušević. Veće je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Đinđića. preko susednih zemalja: Hrvatske. Milorad Ulemek je optužio Čedomira Jovanovića. kako bi se “saznala istina”. Glavni razlog je bio. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micić. 1. Momčilo Bulatović: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. da li znate? Vladimir Popović: To nije tačno.

16. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Veće je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znači da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. Ulemek je pristao da prenese poruku. marta 2001. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševića. Goran Petronijević je bio član sudskog veća u postupku. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. Advokati Slobodan i Marko Milivojević brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Dejan Milenković – Bagzi. bivši sudija. dostavio tek u septembru. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovića u postupku za atentat na premijera Đinđića. a drugi o oružiju nađenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. zajedno sa Milenkovićem liše slobode. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. Časopis Reporter objavio je u martu 2004. ali. pak. u kasnim večernjim časovima 16. maja poslalo molbu Interpolu Grčke za informacije o Dejanu Milenkoviću. Momčilo Bulatović. Milošević je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkoviću. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevićem u procesu. iz Grčke vratili u Srbiju. pa je Milenković. Pored ovog postupka u kome je sudio. Na pretresu. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. Goran Petronijević je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoći u sudu u Peći i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 165 . pored pomenute dvojice. jula poslao obaveštenje grčkim kolegama da postoje indicije da određena lica tog dana treba da iz Srbije pređu u Grčku. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Đinđića. godine. jer je njen klijent Dejan Milenković hapšenjem u Solunu. advokat Biljana Kajganić zatražila je odlaganje pretresa. a Momčilo Bulatović je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivančanina. krivičar. je u advokaturu otišao iz suda. 6. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. ima još jednog branioca advokata Momčila Bulatovića. postojala je očigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. koji se vodi protiv Veselina Šljivančanina pred Haškim tribunalom. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. prema rečima Ulemeka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganić. Nakon provere. Kada je Ulemek ušao u kuću. Preko ministra policije Dušana Mihajlovića. za kojim je raspisana međunarodna poternica. godine. predao jedan od okrivljenih. u Solunu. kako bi se istog dana sa Milenkovićem. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Đinđića. Grčka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. juna 2004. Povodom špekulacija oko toga. zato što “nije proverena profesionalna stručnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. juna poslata je zamolnica grčkom Interpolu za pružanje međunarodne pravne pomoći u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovića. jula 2004. ali mu je naređeno da uzme Momčila Bulatovića”. 9. Grčka policija je. septembra. MUP Srbije je 16. Dana 19. jedan o drogi. brani okrivljenog Radeta Markovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Goran Petronijević je otpao. Goran Petronijević. dobrovoljno se grčkoj policiji. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. prema Ulemekovim rečima Ivković se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. godine pola sata pred ponoć. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. koji je vođen u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. U izveštaju je potvrđeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. “SLUČAJNI” IZVOĐAČI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. iako je “Veselin Šljivančanin želeo da uzme drugog advokata. Dušan Spasojević je dobio zaštitu Crvenih beretki.

a neki od njih moraće da sednu na optuženičku klupu. Advokat Todorović je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”.. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Čume. pa kao sekretar saveznog MUP. doprinelo je i pitanje. a oni su primenjivali klasične policijske metode. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. koje je Marko Milivojević uputio jednom od svedoka na sledeći način: “Koliko dugo poznajete NAJVEĆEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti način advokat Marko Milivojević oslovio je Milorada Ulemeka i na suđenju za ubistvo Ivana Stambolića i za pokušaj atentata na Vuka Draškovića. godine. U postupku za atentat na Zorana Đinđića istakla se po velikom broju prigovora. Gospodin Zoran Đinđić je pao zbog svog okruženja. Rastezali su me nekim spravama. Slobodan Milivojević je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevačkom tužilaštvu. samo na osnovu spisa. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. protiv Ismeta Berbatija. iako je za uviđaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. a oni su me skinuli golog. Zorana Lukovića i Srđana Jankovića osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je tzv. da Berbati to delo nije mogao učiniti. godine. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovića. Vukasović je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim.NOMENKLATURA SRBIJE . Advokati Slobodan Boban Milivojević i njegov sin Marko Milivojević predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka.. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uviđaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. Nenad Vukasović umeo je i ovako da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenković Bagzi išao da ubije kamionom. koga je osudio na 12 godina zatvora. U tom tekstu Miloš Vasić je napisao da je UBPOK. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. podnošenju krivičnih prijava protiv sudije predsednika Veća Marka Kljajevića. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojević naplatio 250.. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. a Dušan Spasojević napadao i šutirao.000 eura od Dušana Spasojevića za nekoliko sitnijih usluga. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasića pod nazivom “Saradnici. Nenad Vuksović je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Đinđića i jedan od najoštrijih kritičara sudija iz Veća i tužilačke strane i predstavnika bivše vlasti.” Nenad Vukasović. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. odakle je otišla u advokaturu. Po njegovim rečima.”. Poznat je po spisateljskim afinitetima. ali ga je tom prilikom predsednik Veća Dragoljub Albijanić upozorio da okrivljenog oslovljava isključivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. žalbi. Bio je decembar. Đakovačkoj grupi. U tekstu Reportera piše da je Vukasovića kao branioca Zvezdanu Jovanoviću preporučio Jovica Stanišić. Todorovića su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. što je advokat Todorović demantovao. Miroslava Šeru Todorovića. Biljana Kajganić radila je kao sekretar Skupštine grada. takođe bivši sudija. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojića”. godine. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. Mile Luković Kum me je kao branio. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. Očekujem da će sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. Krsto Bobot. ostao je upamćen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. napišite da sam rekao da je Prijićeva optužnica za obdanište”. šta će im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. i naslućuje da će Legijina predaja doneti veliki obrt na suđenju.. “Slučajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. To je trajalo satima.. a obrt se nazire u paničnim izjavama bivših državnih funkcionera. advokati i stari drugari. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. Ostaće upamćen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoći. zahteva. zahvaljujući tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 166 . branilac Zvezdana Jovanovića je. i sada se očekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti uključujući i Demokratsku stranku”. Posle uviđaja.

onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izađu Guri i Milošević i ostali ste u kabinetu sami sa Jočićem i sa Bulatovićem.. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. koji su se bavili ulogom bivših Đinđićevih saradnika i stranih službi u atentatu. godine. U moru tekstova u tabloidima. iza kovčega. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenković vodio sa advokatom Biljanom Kajganić. To je rekao na srpskom. U maju.. Došli ste.. Verovatno ste pretpostavili da jesam. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noći kada ste dovedeni. locirala Dejana Milenkovića u Grčkoj. Jedan pripada anđelu pakla. Pred smrt. pa ste zato to rekli. već mrtav. Odmaknut od stranaca. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovića da je ona sa “starim drugarima” (Jočićem i Bulatovićem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Čumeta. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. Vladimir Popović: Nisu mi loše informacije. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popoviću. Mudar. Oroz snajpera vuku dva prsta. Drugi prst? Taj je bio protiv da Đinđić postane Srbin. u Surčinu na večeri. Draganu Jočiću. Pred smrt. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. koji nikada sa vama u Surčinu nije bio. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. da vaši advokati sutra izmišljenu priču sa. ova dvojica su najmoćniji ljudi u državi. Vojslav Nedić. Preseljen iz Berlina u Vašington. i te gluposti. Ej. Vladimir Popović: Tačne su mi informacije i. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. objavljen Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 167 . saznali biste da je ta stvar nemoguća i nikada ne biste imali potrebu da pričate.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zorana Đinđića. da je tačno. Pred smrt. Nemam šta više da razgovaram. organizovao ubistvo Momira Gavrilovića koga je ubio Teča. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. maja 2004. Šalju dve poruke. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta načelnika UBPOK. Odmaknut iz Zemuna. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. Zoranu Stojkoviću i načelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševiću. a da je to stav većine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. U povorci. Vladimir Popović: Sada ću vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. ali. da ste se bolje raspitali. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. Aleksandar Tijanić napisao je: ”Srbin pred smrt. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netačna. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa.. budalo!” Tadašnji načelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. a onda je premijer Đinđić izašao. možda. Milorad Ulemek: Ja se toga ne sećam. To sa drogom. a to sam ja. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Đinđić–Srbin pred smrt“. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. Pred smrt. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. godine. To nije rekao na srpskom”. SUOČENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popović: Na ministra policije Jočića i na Bulatovića. našao se i intervju Milana Vidojevića u listu Svedok 18. Odmaknut od Bebe i Čede. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. Pred smrt. Odmaknut od kriminala. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pričali sa mnom o drogi. Da nije streljan zbog onog što se znalo. Ali. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga danas ispaštate. svako naslućuje da Đinđić nije bio samo ono što se videlo.NOMENKLATURA SRBIJE . razgovarali ste sa njim. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dođete sutra ili prekosutra ovde. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda sročila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševiću postave barnioca u postupku. ona je odgovrila: “Ma. u aprilu 2004. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevićem i koji nikada nije bio u Šilerovoj.

RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju dokumentacije. odgovara: “To je veoma opširna tema. na pitanje novinara Borisa Aleksića: “da li je moguće da je premijer Đinđić stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. mikrofilmovi. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. pomoćni dosijei. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. Advokat Božo Prelević smatra da privođenje Bulatovića u akciji "Sablja" nema formalnog značaja u slučaju njegovog imenovanja za šefa BIA. a krivične odgovornosti oslobođen je. sa izmišljenim doušnicima. što jeste problem prethodnih vlasti. Ovaj podatak ne sprečava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijića. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovića. ko će kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih političkih protivnika trebalo bi iskoreniti. Moguće je da se registri nalaze u posedu neovlašćenog lica. ali upravo jedna takva mala zemlja. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. U tom dokumentu navedeno je da su čelni ljudi RDB posle 5. Ako je bilo razloga da se na čelu agencije nađe neko ko nije iz bezbednosne strukture. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradničkih mreža sačuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovića. onda je pitanje da li je ličnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Zbog važnosti tih podataka i mogućnosti da se njima manipuliše. Državni tužilac nije reagovao. i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje. tvrdi RTV B92. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zločine počinjene u Drugom svetskom ratu. izveštaji o radu za te dve godine. Kome je i zbog čega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. ČEMU VEROVATI Registar saradničke mreže državne bezbednosti od 1945. godine MUP-u i Vladi Srbije. Prilikom pravljenja novog registra. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanović. predvođeni nedeljnikom NIN. Miloša Teodorovića i Milana Đurovića dostavljena je 2001. iako nije ispunjavao osnovne uslove. objavljuju priču o fotorobotu i kako je premijera Đinđića ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. Branka Crnog. Možda će neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napaćene Srbije. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete. i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatović je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Đinđića i osumnjičen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti. jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu.. godine. Činjenica da je Bulatović bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vođama zemunskog klana povlači sumnju. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova. Dok su čekani rezultati iz Visbadena. napravljen je novi. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOSa i Otpora. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe. oktobra 2000. Bulatović nije radio u obaveštajnim službama. godine uništen je ili sklonjen. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi. jeste srušila moćnu prvu Habsburšku monarhiju”. a 2001. kako je obrazloženo. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 168 . Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. jer je reč o specifičnom zanatu. Hapšenje Bulatovića u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata među ljude bliske predsedniku DSS. i tako BIA je data amateru. a Miloš Teodorović i Milan Đurović ostali su rukovodioci u BIA. ali njegovim imenovanjem sve je vraćeno u političke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po političkoj podobnosti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku.NOMENKLATURA SRBIJE . Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije. a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Ćurčića. moguće bivši pripadnik Legije stranaca. Vidojević. pojedini mediji. To je utvrđeno istragom operativaca službe. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom.. „na osnovu odgovarajućih zakonskih razloga“. Nikola Ćurčić je na sopstveni zahtev otišao u penziju.

i posle njegovog pada. On je naglasio da Bulatović nije laik već čovek koji se bavi tom oblašću i dobro je upućen u bezbednosnu problematiku. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 169 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Generalni sekretar. i operativni organizator političkih zločina počinjenih za vreme Slobodana Miloševića. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovića. ministar za dijasporu. za ubistva Zorana Đinđića i Ivana Stambolića. jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebaće mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim načinom rada. a procesi dovedu u sumnju. pošto je njihov kadar Vladimir Božović postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije. dok smo sa Institutom čekali…“ Direktor BIA Rade Bulatović nije odgovarao na pozive. Rekla sam mu da. po koalicionom dogovoru. ali zašto i u čije ime to radi Rade Bulatović? Rade Bulatović je. Na kraju smo dobili obećanje da će nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. a funkcija direktora BIA delimično je i politička: „Bulatović se visoko kotira u ovoj političkoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenađenje. za divno čudo. i bivšim zamenikom načelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savića. ali koalicioni partneri nisu pristali. na opšte čuđenje. rekao je. Činjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova. BIA će ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“.. sačuva sve saborce Milorada Lukovića i Milorada Bracanovića. Tražili smo zamenika ministra policije. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završićemo to.“. bilo mu je neophodno. Na toj svečanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševićevu pretorijansku gardu. Vojislav Vukčević rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada čeka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Miloradom Bracanović koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije. O čemu pričaju može se zaključiti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali. list SPO. pa smo odbijeni. “Srpska reč” opisao je početAk rada Bulatovića: “Direktor BIA. Član kadrovske komisije iz SPO. potpomognute državnom bezbednošću. ocenio je Kadijević. Očigledni su napori izvršne i sudske vlasti. rekla je Danica Drašković. Kako je Bulatović kadar DSS. ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u čemu je problem. promivisao i novi dan bezbednosti .'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Drašković za šefa Instituta bezbednosti.. Očigledno postoji problem kada on čeka toliko. Kada je dogovor propao. navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet. da je Bulatović čovek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. Predstoji mu ozbiljan rad. da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije. SPO-u pripada to mesto.NOMENKLATURA SRBIJE . jer Bulatović uživa ugled u inostranstvu. Jasno je zašto to radi Bracanović. sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom. oktobar (namerno ili slučajno iz doba kralja Aleksandra). da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku.17. Božović je odmah postavljen. Bulatović je rekao da nema ništa protiv mog izbora. samo da nastavi "neomiloševićizam". Veljko Kadijević. Ministar Bojan Dimitrijević rekao je da se to pitanje rešava između lidera DSS i SPO. iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog. prema Kadijeviću je još jedan plus. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srđan Đurić tvrdio je da imenovanja Danice Drašković na čelo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije.. kao novi direktor BIA. i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud neće dugo rešiti.. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Danica Drašković tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatović obećao da će podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovićem o prislušnim uređajima koji se još nalaze u mojoj kući. Preuzimanje tajne službe.“ Portparol DSS Andreja Mladenović objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatoviću imenovanje Danice Drašković u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam.

do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice.60 UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovića i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomića. Fljoru Brovinu i maloletnog Vučetića iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici.glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševića. JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih političkih osuđenika i nije radio nikakve poslove na oslobađanju zatvorenika. Čedomir Jovanović u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošću" piše: “Kampanja protiv nas se pojačava. kojom je. na slavi JSO. a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanović. isporučili Miloševića. ako je moguće i Borisa Tadića. oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. na Aranđelovdan. i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza između države. Stalno je tema bila Hag. Cviko Milinković . Slobodan Mirković i Nikola Milenković . Mića Jovanović . vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. Slaviša Milošević . alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe. i tako redom. Posebnu pažnju na proslavi Bulatović je poklonio svojoj ekipi iz Carine. oterali Legiju iz službe. Bulatović bio u komunikaciji sa predsednikom.Gorana Petrovića. svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova. Gradimir Nalić u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio. nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. Legiju sve vreme toksira Koštuničin kabinet da će biti izručen Tribunalu. nagrađen mestom načelnika niškog centra BIA. pre svega zato što nije bio izvršni direktor. ko se i kojim povodom viđao sa osumnjičenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića.NOMENKLATURA SRBIJE . Vojislav Mraković . švercovao iz Turske i Italije. Na proslavu treba dovući i politički krem. julovac Mile Jovanović . Za medijsko pokrivanje svečanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan". savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice. direktora "Jugoimport SDPR". godine krenuli u istragu Ibarske magistrale. zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ.zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA. "Radetov carinik" iz vremena "krmača" iz Turske i Italije. i Đoka Antić iz Niša. 60 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 170 .pobednik na takmičenju "ko će pre doneti tortu za rođendan direktoru BIA". otvoreno je pitanje. lažno optužio svog šefa . a hrana i piće pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajić.pijani kum Milorada Bracanovića. godine. a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme.član JUL-a i tajni policajac Mire Marković.najbogatiji tajni policajac u Srbiji. i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatović. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota. Gradimir Nalić. kao Mirin dipolomata.ekspert za privatne zabave direktora. Miša Vilotić . predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. postavljen mermer na ulaznim stepenicama. I pre republičkih izbora u decembru 2000. godine Gradimir Nalić nije izvršni direktor JUKOM-a. uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Gradimir Nalić je ponovio da je od oktobra 2000.. rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Do njega su. pa je preko Stevana Nikčevića. oktobra 2000. Gradimir Nalić. pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". Za ovu svečanost preuređen je kabinet Radeta Bulatovića.. godine. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulić. kako piše “Srpska reč” na toj proslavi stajali Radiša Roksić . iz vremena kada je. a ne “Srpska reč” je konstatovala da na proslavi nije bilo onih koji su 2001. i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovića. lečeni alkoholičar nakon krize posle sloma Treće linije 5. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo demantovala je da je advokat Gradimir Nalić. Znači.oslonac Radeta Markovića u borbi protiv domaćih izdajnika. Tu je predvodnik Predrag Petronijević. koji je kredit kod Bulatovića stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovića. neko spajanje sa Unmikom.

U to vreme nismo imali indicije ko je ovo učinio. Nalić je bio izričit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još većeg razdora u DOS. i unutar celog DOS. Početkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti". a ne “zemunski klan”. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Đinđiću jer će ih sve prodati Hagu. dodao je Nalić Na pitanje advokata Slobodana Milivojevića. Informacije o nastavku trenda iz Miloševićevog režima potvrdio je Gradimir Nalić: „Taj tender je postojao. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajević. jula 2003." Posle toga. u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovića i Milana Jurišića. ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. ispričao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS. februara 2002. godine. ljudi koji rade na portirnici ili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 171 . pretpostavljam da ih imate”. a ne zbog sklonosti krizama. U istrazi ste. a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Jočić je odustao od promene i mi smo ostali ovde. rekli da je Ljiljana. oko daljeg toka reformi i politike države. vadio se Nalić. i kulture trebalo da čuvaju privatna obezbeđenja. nismo prihvatili Koštuničin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. To su problemi prema kojima su Jočičevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. ŽIVOT TEČE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. Kako smo kasnije saznali. DSS se pridružuje krivičnom gonjenju protiv ovde optuženih. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškačke politike. 28.NOMENKLATURA SRBIJE . Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbeđenje. što je krunisano kasnije u “Sablji”. supruga Ljubiše Buhe. Zbog te smotre. “ Angažovanje privatnih obezbeđenja u vladinim institucijama nije novost. 8. Tek naknadno smo saznali da Nalić ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujući za svakoga ko ima profesionalne ambicije. Dragan Kojadinović i Predrag Bubalo čuli su za angažovanje privatnog obezbeđenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dođe da nas zameni. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim političkim faktorima. Neuspelo angažovanje Nalićevog obezbeđenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbeđenje ovog ministarstva". odgovorio je Nalić. Predrag Bubalo. da preuzmu obezbeđenje nekih vladinih zgrada. a nama hoćeš da ukineš i ovih nekoliko policajaca. Gradimir Nalić. da je to uradio “surčinski”. to može da kaže samo Vojislav Koštunica”. pogrešno je razumeo da hoće da zamene i njegovo lično obezbeđenje. poručio im je Nalić. jer novih dokaza nemamo“. ali nismo išli u revanšizam“.. decembra ujutru došao je jedan čovek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare.. Oni su na tim poslovima bili raspoređeni u vreme vlasti Slobodana Miloševića. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice između DSS i DS. Predsednik sudskog veća Marko Kljajević pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam. tender po kome je ministarstva privrede. Dobijena su njena pisma. ali ih je nova vlast zamenila policijom. da napadači žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar". Ministri Milan Parivodić. Već drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama. policija je saopštavala da “prevrće nebo i zemlju” ne bi li uhvatila počinioce. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. branioca prvooptuženog Legije. ali. Ja ga pitam gde si radio ranije. nije prošao. ministar privrede. ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. čiji je suvlasnik Gradimir Nalić. Nalić se obavezao da ih nađe u stranačkoj arhivi i dostavi sudu. pa je otišao kod ministra policije Dragana Jočića. za ekonomske odnose sa inostranstvom. Kad je sudija Kljajević rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe. DHSS je saopštila.“ Na suđenju optuženim pripadnicima tzv. “Osvežili ste mi sećanje. Trebalo je da se promeni između četiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva.

DA LI JE SVE SLUČAJNO I BEZ POČETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je potvrdio da je u noći između 4. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. njegovim savetnicima. niti je bilo priče o istrazi. uz „sve tehničke sprave kojima se utvrđuje istinitost iskaza“. jula 2001.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkića. Gradimir Nalić. 61 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 172 . što je Pavković odbio rečima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu ću izvestiti samo predsednika Koštunicu. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije.. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Đaković. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomić. šefom kabineta i Acom Tomićem. On je rekao da je Nalić zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. rekao je Pavković i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. i dodao da je Nalić rekao da se „upad mora izvršiti iste večeri jer će u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“.rekao je Pavković. pa do smene s mesta načelnika GŠ. Nalić me je. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatović. pod uticajem alkohola. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. koliko je ljudi obezbeđuje. Izgovor Tomića za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljević otišao i sve ispričao premijeru Đinđiću i tako onemogućio akciju“. On je naglasio da se od tada. što bi bilo logično. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešića. Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera. Milena Simića i Milana Đakovića. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noći. da je utvrđeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. generala Acu Tomića i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalića.. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj članova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlučili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. zgradi kod ‘Beograđanke’. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkića da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovića tvrdnjama da je učestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševića Tapija.. Međutim. bivši načelnik Uprave vojne bezbednosti. a da Tomić predložio i hapšenje Vladimira Popovića Bebe. već i šta je u njoj. Pavković je svedočio da je na tom sastanku Nalić istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na priči o prisluškivanju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neke slične poslove. dočekao rečima da sam čovek od akcije i da konačno za mene ima zadatak.. zaključili smo da bi upad bio neovlašćen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. koji je vodio glavnu reč“. sem Ljiljane Nedeljković. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je načelnika SUP Beograda Milana Obradovića. rasturiti je i videti šta ona radi . ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. i 5. zapleniti aparate“. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuče u sukob unutar DOS i na taj način napravi neka vrsta udara u zemlji 61. Oko jedan posle ponoći u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i.NOMENKLATURA SRBIJE . reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. neovlašćeno prisustvovao i Gradimir Nalić. šefa kabineta Ljiljanu Nedeljković. Pavković je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevića. već se govorilo o „nekakvim kablovima. prema njegovim rečima. kada sam video da Tomić ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. Pored Pavkovića. da Pavković je izrazio spremnost da se suoči s predsednikom Koštunicom. Pavković je izjavio da naređenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ. Nije bilo predviđeno da se zamene policajci koji obezbeđuju ministre. već da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ. dao sam znak glavom generalu Pavkoviću da od akcije nema ništa”. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. tamo zatiče: „Koštunicu.

koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštuničinoj vladi). I inspektor Slobodan Pešić nije priznao da je učestvovao u ubistvu privedenog mladića Milana Jezdovića. a novinar Brkić ostao je pri navodima iz svojih tekstova. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Đurić izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. Ristivojević je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. izdvaja se Slobodan Samardžić. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalović. general Obradović je negirao svoje učešće u navedenim događajima. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžić. Napustio je Karića 2001. Leona Kojena i književnika Matije Bećkovića. Petar Lađević. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. Gradimir Nalić. godine. Kada je stupio na vlast. Ovi ljudi i dalje imaju značajnu poziciju i često su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetničkim mestima. proizvede u ministra policije. Posle skupštinskih izbora 2007. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novčano obeštećenje. čiji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. Kada se sredinom februara 2008. Koštunica je nameravao da Nalića. Iz prve Koštuničine savetničke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalić. Savetnik za medije Srđan Đurić postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. Iako zvanično nisu ni na jednom položaju. okrivljenog Brkića i njegovog advokata Gradimira Nalića. Među onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoć u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. pre svega o kosovskom pitanju. u kojima su učestvovali radnici policije. da kupi 4. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljković. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. dok je bio šef poslaničke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. Rade Bulatović. 2000. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkić neopravdano proganja. izuzev savetnika Vladimira Galića. što je ovaj negirao. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politička pitanja. Oni koji su odlazili. a kasnije je osnovao firmu za obezbeđenje. Željku Mitroviću.NOMENKLATURA SRBIJE . Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 173 . optužio Nalića za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. Brkićeve tvrdnje nisu se ispostavile kao tačne. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoči i podatak da je njegov lični sekretar već godinama Mirela Vasić. lojalnu Koštunici. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatović postavljen je na mesto direktora BIA. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. advokat Nalić predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkićeve odbrane. a Aleksandar Tijanić je imenovan za direktora državne televizije. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. Nakon četvoročasovnog ispitivanja. godine kao član DS. karijerni diplomata Miroslav Šestović i pravnik Aleksandar Simić. Njegovo mesto nezvanično je zauzeo pravnik. Čedomir Jovanović je. ali nije osuđen. U Koštuničinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. godine kao predsednik SRJ. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. Bio je urednik spoljnopolitičke rubrike na Studiju B. Branislav Ristivojević. da im na službene telefone šalje iritirajuće poruke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. U višečasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novčane naknade. mahom su to činili svojom voljom. Činjenica da su nakon odlaska iz savetničke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadića. Nalić je bio advokat Radeta Bulatovića kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Aleksandar Tijanić. Dugo uz Koštunicu i čovek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simić. odgovarajući na pitanja sudije. i prikrivao ubistva građana u prostorijama SUP. Đurić je Koštunicu upoznao 1990. Po profesiji je novinar. Koštunica se ne odriče lako ljudi u koje ima poverenja. filozof Mile Savić. Odlazak Đurića usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”.

pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom.oktobra 2000. On je za srpsku opoziciju. a da je njen glas upisan kao validan. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulića za koga je tvrdila da je štetan za stranku. u svojstvu medijskog “eksperta”. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što će biti napadnut neko ko mu je blizak”. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeđuju srpski tajkuni. jer će državom brzo upravljati patriotske snage”. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i čudniji od funkcije koju ima. nekadašnjeg Koštuničinog savetnika za ljudska prava. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici.NOMENKLATURA SRBIJE . za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matića i Ivana Markovića… Vujovića u srpskoj politici zovu “Koštuničin ambasador u Americi”. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . do političkih igara koje se nekad otkriju. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom političkom krugu. Navodno je bio vrlo uticajan kada je reč o odnosima s Crnom Gorom. u javnosti su se pojavljivali i Koštuničini šefovi kabineta. potpredsednik SRS. kada je njom upravljao Vilijam Montgomeri. Njegov kum Nebojša Vujović je nominalno zastupnik vršačkog “Hemofarma” u Vašingtonu. kao i kum. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. i to na preporuku kuma Bulatovića i Gradimira Nalića. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevićem ostalo je u domenu nagađanja. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. otišao u Kulu. u vreme dok je bio predsednik SRJ. o čemu je tadašnja urednica Tamara Nikčević progovorila. pre 5. pa je tako savetovao i Radovana Karadžića. Branku Prpu. Vujović je bio JUL-ovac. susreo se sa Legijom. a onda je lično Miri Marković ispričao šta su tamo oni govorili. počev protiv Crne Gore. “ANTI-HAŠTVO” . Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naći u svakoj “mućki”. poslanica DS-a nije glasala u parlamentu. a kažu da je imao značajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika.ZAVERA ILI POLITIKA Na koktelu koji je priredio Nenad Čanak bio je pozvan i Braun. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštuničinog kandidata za ministra policije u Đinđićevoj Vladi. Nebojša Medojević ga je pozvao u Vašington. a ovaj Tamaru Nikčević. Tako je bio pregovarač sa Karlom del Ponte oko izručenja Ratka Mladića. iako ona nije bila tu. preko sandžačkih kombinacija. U neformalnom razgovoru sa jednim od zvanica dobio je informaciju da Neda Arnerić. Sutradan je “otperjao” do Mlađana Dinkića. Slavka Ćuruviju. rekao je da su radikali uvek dobro sarađivali s njim. Srđana Darmanovića i ostale. u kojem je bilo reči o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. nekad ne. u vreme Slobodana Miloševića. kada je. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljković. vlasnika PINK. Kada je 2004. Osim savetnika. koji je tada radio u ambasadi SAD-a u Beogradu. ali da to neće dugo trajati. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. Nikitović je rođen u Baru. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. aktuelnog šefa BIA. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. organizovao učešće u Molitvenom doručku. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovića62. OBRAD KESIĆ je čovek za koga je teško reći šta u stvari radi. koji je potom otvorio aferu koja je srušila Vladu Zorana Živkovića. 62 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 174 . NEBOJŠA VUJOVIĆ je kum Radeta Bulatovića. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. Braun je odmah zvao Željka Mitrovića. Bulatović je bio među prvim uhapšenima u akciji “Sablja”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitović koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujačić malo što i pita na mestu koje pokriva.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. i “informisao” o tome da je ovde vest dana.

onda je automatski i naš sud. Sead Spahović. šef poslaničke grupe DOS-a u republičkom parlamentu. Koliko se sećam. Dejan Mihajlov. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. unutrašnjopolitički. Gradimir Nalić.. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . Na taj sastanak. s tim što predviđa određene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. i nije mogla biti delegirana republičkom. odnosno izručenje.NOMENKLATURA SRBIJE . zamenik generalnog sekretara savezne vlade. iako je. zaključio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. Nalić je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije član tima. Budući da je DSS zastupao “legalizam” iznenađujuće je bilo insistiranje da taj zakon donese republička skupština. DOS je formirao stručni tim: Momčilo Grubač (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Sve ostalo vodi ka hajdučiji kakvu sada imamo. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. Savezni daje samo okvir a republički uređuje izručenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. Kada to nije prihvaćeno. bio je. hapsi građane po pijacama. ne preostaje nam ništa drugo nego da učinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republičkom nivou. Na prvom sastanku Gradimir Nalić se deklarisao da on nastupa u ime DSS. kojim se u suštini teži obmani. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. Moć je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajdučiju. Treći predlog je profesora Grubača u kome je sadržano izručenje.saveznog i republičkog. Nalić je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubača uvrsti ekspert iz SNP. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. Kada se sve ove činjenice uzmu u obzir. Da bi se sačinio nacrt zakona.. Stav da naši sudovi ne treba da učestvuju. ali i problem koji. sadržavao je i odredbu o izručenju. i kombinujući pravne i partijske interese. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politička realnost. zaključila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrđena zakonom. da treba imati u vidu za šta će da glasa SNP.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. značajno. pre svega. je preglasan rad grupe je nastavljen. rekao je: „To je praktično rušenje Srbije i meni se čini da je to istovremeno politički manevar kojem je bio sklon Milošević. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. u potpunosti podržava politika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 175 . Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. s jedne strane. Dan kasnije. ali o kojem bi odlučivala republička vlada. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagođavanje Grubačeve verzije. republički javni pravobranilac i Igor Jovičić." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatović saopštio je da će SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS.“ Mihajlov je izneo političku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. Čedomir Jovanović. od izvorne (republičke) ka delegiranoj (savezni). jer dok se. Haški tribunal je međunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija član UN. ta materija bila u isključivoj nadležnosti saveznog parlamenta. pošto je obavio konsultacije. shodno Ustavu SRJ. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izručivanje tumači se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. šef poslaničke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogućnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubača. Nalić je onda zatražio da se sastanak odloži. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi stručni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na političko opredeljenje članova. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoće bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaćeno. savetnik predsednika Koštunice. priznajući kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. određuje našu sudbinu u svetu. Vesna Rakić-Vodinelić. direktorka Instituta za uporedno pravo.

godine. garantovao da će on u potpunosti moći da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina građana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne političke snage. ali nije odlučio o lišenju slobode. to je nesporno. To je paradoks političkog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP već zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom.NOMENKLATURA SRBIJE . mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i političkog rizika koji taj posao prati. oktobra. i koji su napori činjeni da se održi. svedoči i sledeća rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakić-Vodinelić: Ponavljam što sam prošli put rekla.“ O pravnoj i političkoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. bili su kočnica budućnosti cele nacije.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što će delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Na osnovu čega tako mislite? Vesna Rakić-Vodinelić: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluči organ koji ima svojstvo suda. On podnosi zahtev državi da se privede određeno lice. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajedničke države tj. DSS će podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. Ako ćemo praviti ekspertski zakon." Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. Da li je njima interes jedna pravno uređena država koja će imati pravnu i zakonom uređenu saradnju sa Tribunalom gde će postojati pravila i procedura ili će oni tu saradnju vršiti tako što će se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde će se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni činili određene usluge. Vlada Republike Srbije naučila je lekciju da u interesu naših građana moramo biti kooperativni sa međunarodnom zajednicom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj način dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštuničin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od građana Srbije. Vesna Rakić-Vodinelić: Ne. a ko je protiv saradnje sa svetom. način na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on će samo izazvati nove sukobe. Ne sme se zaboraviti da je ovde reč o nekolicini Miloševićevih najbližih saradnika. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. Da bi se neko priveo. Tribunal je sud. i da „taj zakon neće proći u Skupštini Jugoslavije. Politički rizik takve odluke Čedomir Jovanović je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlučivanje od strane Vrhovnog suda. da se zapitamo šta je njima interes. Ali je. mora ta naredba o privođenju da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 176 . Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. jednostavno. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinačne interese. Sead Spahović: Ovde je sud odlučio o lišenju slobode. s druge strane SNP se konfrontira sa međunarodnom zajednicom u procesu koji će za finalnu cenu dobiti iznos koji neće plaćati ni predstavnici SNP ni građani Crne Gore već pre svega Srbija. Vesna Rakić-Vodinelić: Mislim da o tome treba da odlučuje Okružni sud Srbije. Sead Spahović: Dobro. Tribunal je odlučio. onda ćemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. moramo da uvažavamo tu realnost ako hoćemo da budemo i praktični i reformisti i legalisti. koji ni po čemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. Sead Spahović: Kažite kako da glasi.

Novinarima nije omogućeno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo značaja. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovića i da zna da je Gradimir Nalić. traži da ga uhapse i da ga predaju. Čedomir Jovanović izjavio je kao svedok da je Radomir Marković „preko jednog čoveka poručio da će dati ostavku. Ali. Ljiljana Vasković i Stanko Ristić rekli da "neće da učestvuju u farsi". Sead Spahović: Da ga uhapse i da ga predaju. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakić-Vodinelić: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Dok se ne uhvati 'hajduk'. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlučuje sud. pa bi javnim suđenjem bila ugrožena istraga. Pripadnici BIA. Blagoje Govedarica. da ga isporuči. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladića. zato što traje istraga protiv osumnjičenog Blagoja Govedarice. a Nalić za Slobodana Miloševića. Sead Spahović: Sud je Tribunal. Za pomaganje Ratku Mladiću u skrivanju optuženi su Jovo Đogo. važno je ono što se sada događa. Gradimir Nalić i Ljiljana Nedeljković interesovali su se u CZ-u posebno za: Nedeljkovićeva za bivšeg načelnika RDB Radomira Markovića. Optuženi Jovo Đogo rekao je u obraćanju sudskom veću da "živ neće prisustvovati tajnom suđenju". i da tako Akcioni plan. ali je sud nakon pokušaja bekstva odlučio da on ponovo bude pritvoren. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaći sud. Sead Spahović: To je sad drugo pitanje. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veća. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike64. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema značaja kada je u pitanju potraga za Mladićem. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaćeno. u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine. direktora BIA Radeta Bulatovića. a to Vlada Srbije ne zna. Sead Spahović: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlučio. Stanko i Predrag Ristić. kada je pokušao da sa beogradskog aerodroma pobegne u Moskvu. Marko Lugonja63.NOMENKLATURA SRBIJE . Direktor zatvora Dragiša Blanuša žalio se da je od njega „Nalić zahtevao da se pridruži optužbama o kidnapovanju bivšeg predsednika SRJ”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude implementirana. ministre policije i odbrane Dragana Jočića i Zorana Stankovića. I to da ostavimo. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak ni to nije bitno. On je bio pušten da se brani sa slobode. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Đogo. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. ne podrazumeva bilo koji. a u nastavku suđenja odlučilo je da postupak zatvori za javnost. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. koji je potpuno nejasan. 64 Saradnici Vojislava Koštunice. kako su nazvali suđenje zatvoreno za javnost. Pera Perić na osnovu ovog rešenja ide. Saša Badnjar. 63 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 177 . Ratko Vučetić. Haški sud se obraća organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. obraćajući se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Borislav Ivanović i Tatjana. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovića. U ČIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Đinđića pred Specijalnim sudom. uhapsili su Marka Lugonju. bivšeg oficira Vojske Republike Srpske. Tim pre. Sudsko veće kojim predsedava Dejan Dobrosavljević odredilo je nakon toga pauzu. Suđenje pomagačima haškog optuženika Ratka Mladića u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. i da privede ovo lice. To je Haški sud. Saša Badnjar. da bi se on uhapsio. Sead Spahović: Slažem se. Đogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladiću Ljubodrag Stojadinović objasnio je zašto nema razloga da suđenje bude zatvoreno za javnost: „To suđenje neće imati puno značaja na sudbinu Ratka Mladića i pregovaračku sudbinu Srbije. Sead Spahović: O tome odlučuje Tribunal. Vesna Rakić-Vodinelić: Nije odlučio o lišenju slobode. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. mora neko o tome da odlučuje. Bojan i Ljiljana Vasković. što znači da državni organ mora da kaže.

jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvučen i da su ozvučeni mobilni telefoni. 12.rekao je Jovanović i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savić i Milorad Bracanović budu novi čelnici DB i da je to odbijeno. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat.“ Popović je prozvao i bivšeg načelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomića i direktora BIA Radeta Bulatovića. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. ali da je Bracanović imenovan za načelnika uprave za prisluškivanje. Vladimir Beba Popović izneo je na TV B92. gde nema novca da plati neke račune. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. Pre tri dana su ovde počeli sa restrikcijama struje. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa vojnom bezbednošću. Naveo je da su predlagali da Milošević bude premijer. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Đinđića. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. Mira: Da i mama večera na miru. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Marković). da to rade neki nezadovoljnici tzv. Tu sam kod Zokija. bre! Mira: Ne mogu. Naime. neću 10 puta isto. Dok smo stajali na ulici. Prema njegovim rečima Koštunica je predlagao da Branko Crni. Ispred stana Mihajlovića uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. Razgovor Mire Marković i sina Marka. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. Dodao je da se premijer Đinđić nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko će biti ministar policije. 31.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Čedomir Jovanović je rekao da se Rusija "čudno" ponašala u svim događajima od promena. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. Posle završenog ručka zamolio me je da izađemo na ulicu. već smo to radili kompromisima . jer bismo izgubili kontrolu. nije postojala država. struje.000 apoena nepoznate valute. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 178 . koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljević zalagao za njih. Mira Marković urgirala je kod Bogoljuba Karića da pokuša da otvori račun u Nacionalnoj banci Grčke.. ali Grci ne priznaju tu karticu. on je nekoga zvao i rečeno mu je da nisu restrikcije. jedem prase ovde. lepi! Marko: Šta radite? Milošević: Evo. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Đinđića. KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karađorđeva. a da je Koštunica "organizovanom političkom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprečio da oni budu optuženi". 30. Marko: Slušaj. vidi o čemu se radi. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama.. Marko: Evo me u Požarevcu.NOMENKLATURA SRBIJE . Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom Miloševićem. 2001. na ručak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. na koji će sa računa Mire Marković u kiparskoj banci prebaciti 100. ali ne tako da je u to umešana zvanično. Ja sam to tati javio. gde je tata? Mira: Tata šeta. 12. a mi pričamo ovde. na šta mislite?". 1996. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalić. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. strašno. Miloševićeve patriote. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. Jedem se. moje slatko! Marko: Ej. 1996. a kada to kažem ne mislim na zvaničnu. sedam ili osam meseci pre ubistva Đinđića. što je odbijeno. nešto ovde razgovaramo. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Đinđića: „U septembru 2002. Mama je gore. zamenik Markovića bude šef DB. frakcije. 1995. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti... da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". sekiram se za tebe.. već je država bio JSO. shvati. nego neke sanacije. Marko: Što si poludela. koje je sačinila hrvatska obaveštajna služba: 27. 12.. Milošević: Zdravo. oko toga vrlo aktivno učestvuju i rade.

kako ću ja da se ugojim u ovoj kući. nije moguće! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. Mira: Jao. Milošević: Pa nemoj. Milošević: Evo ti da čuješ mamu. to je nedopustivo. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. to je prava stvar. To je k’o Marinko Rokvić. Mira: Nemoj. 1. bez veze. kad ideš da piškiš. mama. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 179 . pa se kupam 42. to je iznad normalne temperature čoveka.NOMENKLATURA SRBIJE . 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa Markom o useljenju u novi stan. bre. divno mili. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad uđem u kuću odmah se izujem. lepi! Marko: Milica je unela jelku. evo čekaću da padne na 32. a ovo da je potpuno čovek potopljen u vrelu vodu. tajkice? Milošević: Evo leškarimo u krevetu. Sećaš se da niko nije mogao da uđe u vodu. 3. 'Ajde. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuće. na 38 stepeni. pada neko čudo. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Milošević: Ti si budala. ovoliko leda nisam vid’o u životu. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. Milošević: E. bre..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kuću. kažu: "Mi smo distributeri. Sad ima klope na sve strane. lepi moj. Mira: Ali. da smo sve na foru ulazili.. Marko! Nemoj nikako iznad 31. A drugo. Ima raznorazne sarme. pa uđem u patike. molim te! Pa uveče kad legneš onda moraš da imaš papuče pored sebe. dok se ne istušira hladnom.2. Drugo je tuširanje. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. Treba da bude 18. jer imam podno grejanje pa mogu bos. Svi živi donose klopu. Milošević: Ma. ne može da se prođe. Milošević: Da. Bila je temperatura 28. okitila i tako. Ne može da se vrši razmena toplote. I to je nezdravo. Evo.. Milošević: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. izađeš. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. neka je sa srećom. I uopšte više neću da se zajebavam. Marko: Pazi. kad ih pozovemo. divno! Divno. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. to nisam znao. Milošević: Na 32 najviše. Marko: Dobro. Marko: A pa onda ne moram. Pusti te brojeve. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. na 30 je već vrućina.3. da pitamo. svaka čast. može samo čovek da padne. Milošević: Pa znam. divno! Je l’ da je čarobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. Nemoj. pa seti se prošle godine u Karađorđevu. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Ljubiša me pitao dva dana pred Novu godinu šta hoću da mi kupi za Novu godinu. prasići. to je nepristojno.. Pošto ja ne nosim papuče. Milošević: E. nosi papuče. ja nisam mogao jedan korak da napravim. To je seljački. kuco. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. grejanje. jagnjići i ostalo. ima jedno pet santimetara. Reguliši to i nemoj da se zezaš. Veruj mi. Kako dođem u đakuzi." Milošević: Sad ću da vidim. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. sad će u Dnevniku da bude da nema ograničenja. Mira: Mili! Marko: Znaš. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. Mira: Šta ćemo. bre! Kako može u vrućoj vodi. Krevet i muziku sam uneo. Milošević: Pa ne. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. kupam se na 40. sve. Marko: Šta radite. nama se to iz Beograda odlučuje.. Tu smo negde. bre. koje će mi i onako trebati za po kući i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. u njoj ima topla voda. to može čovek šok da dobije. ledena kiša pada napolju. Milošević: Pa znam. ali ne plivaš u đakuziju. Šta sad imate kod kuće za jelo? Marko: U. i po kući sam u čistim patikama.. ali ne sme preko 30.

nego Francuzi. ali u porodilištima nema kiretaže. nego voleo bih da. sine. bre. ne bi ih koštalo ništa. sad ću da pokušam. ništa više. Marko: Ma. jer se boji da negde ne skreneš. dobro ajde. koja traje 3. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. neću tebe da pitam. ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene. Pošto si još u sobi. Sinoć bila buka. Marko: Da. samo ne od srca nego od kuge. Hoćeš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. je l’ ima opet frka neka? Milošević: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. bre. Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. To ti nije baš neka pozitivna strana. Marko: Šta.NOMENKLATURA SRBIJE . uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju.. zaposlim renomirane požarevačke ginekologe. da. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima. ne voziš. ti ako se tu nađeš koliko se nađeš nije bitno. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. lepi. tata. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. da ti kažem. Zamisli. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. 1. diskoteke. hoću da pitam mamu. a evo sad si u krevetu. Evo daću ti je sad. odnosno na moj šarm. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. ti si moja mama. šta misliš. Ko sekirama da me biju po glavi. bre. nema frke.. Milošević: Kaži. Milošević: Nemoj da se zajebavaš. to je zato što idu na kiretažu. Tvoja reč je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 180 . Dobro.5 minuta. Milošević: Pa sam mislio. a da ne budeš baš. ni u Francusku. zamisli kad za kiretažu. zvaću Milicu kad-tad. sad nisi u kolima. znaš kako izgleda porodilište? Milošević: Znam. bre. u centru pažnje. da ti odsedneš kod njega. Tata. Austrijanci su pisali svašta. što se kaže... čuj.. muž ti je jedan muškarac. bar me ti razumeš na tu temu. o porodilištu? Jedno divno porodilište. sa kompletnim komoditetom. uživam. imam ideju. rekla je super. nemoj da planiraš. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. pasivan. 1. razumeo sam sve. Medijski su zloupotrebljavali. ćao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. ništa. porodilište? Marko: Porodilište. nemoj ni da kročiš ni u Austriju. al’ se vrati istim putem. biće Dojčilo kod nas večeras. ovde po Požarevcu. Pa. a kamoli da je nešto inteligentnije. ograđeno travnjakom. bolje ti je drži “Madonu”. da. u svinjcima. Milošević: Razumem te ja. Slušaj. Mislim. Slušaj. kafane. 1997. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. Ajd. Kiretaža košta 150 maraka. Marko: Pa. Ej. a istovremeno društveno korisne.. Nego se istim putem vrati. Hteo sam tebi da predložim. i večeras ćemo se čuti. nezavisno od diskoteke. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Milošević: Kakvo. pa naravno. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Milošević: Ne „žabari“. tamo je izvanredno. Marko: A Francuzi? Milošević: Pre svega oni.. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. da idu u bolnicu. Marko: Ima i kiretarnica pored. bre. sad sam se probudio i čekam. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. nego se rađaju deca. Milošević: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. mama. Evo sad sam se sredio. Milošević: Dobro.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 3. molim te. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srećni da oni dobiju nešto tako. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Milošević: Ne zajebavam te. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. Milošević: Pa. naravno. ej. Evo da ti dam mamu da je čuješ. Ali. Blejim. pravi. crkla baterija i jebi ga.. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. mama.. ali to hoću da ti kažem. onako tipičan konzervativan. Milošević: Marko. zar to nije divno? 15. on se vraća u ponedeljak ujutro tamo. kako ti kažeš.

Zaista. mirno mi srce. samo to nemoj da joj kažeš. 15. interna. i šta ti je ona rekla? Milošević: Da ne ulazi u sumnjive rabote. I eto tako. bre. Marko. jer to mu sujeta ne dozvoljava. razumeš. 1997. je l' umem. I da. šta ti je. da ne počnem negde da promašujem. jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro.NOMENKLATURA SRBIJE . Prema tome baš sve legalno. na primer. o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea. da sam malo merodavniji od Sente za to. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije. pa onda telegram.. sa jednom nije baš nešto. jer je reč o prljavoj stvari.. Nešo: Da. da se ne pomirimo još narednih godinu dana. Javljam se kad izlazim. ne znam o čemu je reč? MARKO: Slušaj. kako ću ja. li ga.. kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz čega prvo da puca". ne zajebavaj me više. a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k. Pa da li znaš od koga sam ja sinoć čuo. kad ulazim. ona je imala mačke. iz pumpe. zvaću Milicu i biću sve kul. ko kaže da. dugo naoružanje." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane. Marko Milošević se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. normalno!“ Ej. Sinoć. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom o kćerki Mariji. je l’ se sećaš ti naše babe Jele? Marko: Sećam se. pa ću da je nazovem. da li sam umešan ili nisam. i mora da zvuči tragično. jer u glavi im je verovatno ona varijanta. da. nego si Marija Milošević. Marko. ako ću već da se čuvam. Milošević: E. pucao sam iz uzija. je l' ne umem.. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. a ti nisi ni krimos. nego ti kažem stvar. bolje nek budem ja umešan. što sam stalno naoružan do zuba. pazi niti me pita. naravno. To je ozbiljna tema. jesam te zamolio da. U redu. seljačino.. ono u varijanti "šta će mu sve to. Znaš kako idu ta pljuvanja. vozilo iza.. 26. ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu. majke ti? Pa. Slušaj. poslaću joj faks. i to.“ Marko: Ni slučajno! Milošević: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa. ali samo sa dve ruke. opali. to su Aca i Gavra. nije prokomentarisao ništa. Ona je rekla: „Jao. Marko: Pa šta si rekao Mariji. večeras čovek treba da putuje za Nemačku. jer je reč o stvari i tako sve ono što si ti rekao. Marko: I to je. to je naređenje. Počela je da skuplja kučiće. 11. Vozilo ispred. čistim pištolj i dolaze neki indijanci. to treba zabraniti! Nešo: Da.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mene zapoved. počinje da je hvata sindrom usedelice. Marko mu prepričava svoje doživljaje s vežbi na streljačkom poligonu. ne daj bože da dođemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja. da. Ne. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba.. interna veza. ja kažem: "Drugovi. razglednicu. 2002. kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera". daj da se čuvam. imaće posledice za taj njen popizditis? Milošević: Ona. treba da mu dam danas pare. jer vidim da me jedva čekaju. sad Marija. Marko: Dolazi neka konjina koji. da im idem na ku.. znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i čestog menjanja oružja. kao da. dobar je. i čeko sam da me ne zajebe negde. na kome je očigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i. šta sam. nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno. znaš. Ne. mislim. onda je krenulo klasično uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "četrdesetpeticom". ko sam. da joj javiš. pred kraj razgovora.." Marko: Dva tipa koje sam provalio. Marko: Dobro. skratio sam ti. iz "heklera". bre.. kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira. j. i Markovim instruktorom za vatreno oružje.. I kad sam provalio da me sere. s tim što Aca. po dva čoveka unutra. to je onda bilo "ajmo kući".. da taj "glok" mali. znaš. Kad sam ukapirao da me kenja. 3. celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 181 . rekao sam lepo da si joj poručio da ćeš ti da joj rešiš problem džipa. a Gavro je rekao: "Ajde.. Nešo: Pa. Hteo sam da dođem u Karađorđevo da pričam s tobom i sa šefom. Mama. svi vi pancire. ali da ga repetiram jednom rukom. jer ja sam se plašio. čovekom iz ličnog obezbeđenja Slobodana Miloševića i pripadnika MUP Srbije. 4. pošto sam često menjao oružje. malo ti da nas pratiš. 1997: Razgovor Marka Miloševića s Nenadom Batočaninom Nešom (ubijen je 26. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo. čisto. bez ikakve prepotencije. u šta su obojica dobro upućeni. godine u Beogradu). Ja sam rekao. znaš šta mi je večeras bio vrhunac.

materinu! Zamisli budalu.. Pošto ne mogu. zezanja radi. pa da se vratimo normalnom životu. Bojana Vladina i Fiškal.. On je nepouzdana budala. kad me dečko pita večeras da li bi treb'o da ide u XL. Mi kao baratamo nekim podacima. al' mi ovde ne treba da se branimo već da se odbranimo.. što se kaže. to ko u crnu zemlju zakopano. ha! Marko: Pa. Sećaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim. naravno." Pazi. Al'. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao. ovaj Oliver Denis. On nije kalibar. keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar. rokne nekog. razumeš.Jelke). 20 sati posle Badžinog ubistva. Nešo: Da. i da su sinoć našli leš u Savi i da je najverovatnije on.NOMENKLATURA SRBIJE ... Ja muvam Ljubišu. možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije. pozvao je Marinu da dođe da mu pravi društvo. pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam čuo za tog čoveka. a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strogo poverljivu? Verovali ili ne. zvani Vojo Amerikanac. onda ću ti ispričati! Marko: Čekaj. pazi Piper: " kad mi možemo da palimo večeras?" Kažem: "Pa gde radiš večeras?" Piper: "Pa.. Pa slušaj. budi siguran. Idioti.! Hoću da ti kažem generalno. Marko: Pa. ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio. ti znaš koji je Jelke idiot. u p. gadan tip. koji jedini u zemlji ima takav nadimak. na pejdžer taj i taj stigne poruka. po ulici ispiraju usta time. reko: "Da izvineš. "s njim je sve strogo poverljivo". da li znaš šta je uradio neku noć? Na mesto gde sam ja bio. a oni obezbeđivali ispred. Marko: Al'. o čemu pričaš? Nisam čuo za čoveka nikad u životu". namesti i puca na mene. i imao je dečje rifle. jebo te bog. To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovićem držao "Stupicu". previše je lepo da bi bilo istinito. mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. ali koji je lik bio Pop. dobro ona nije pričljiva. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja stvarno ne zamišljam svoju budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. i da je roknuo Popa. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. rek'o da mora da pita Sentu dokle će da traje ovo sa mnom. da vide da l' se negde pominje Badža.. i da je nestao. Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu. Znaš kad potegnemo Ljupče i ja valjda će i oni da opale neki metak bar da drže govna Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 182 . u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa.. brate. i ovo i ono. da znam da je tačno. onda ću sve da vas pustim da idete da čuvate diskoteke." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi. Neću ti pričati. da. od Lile (zapravo ." Ja njega gledam belo.. ako te nešto greje. Nešo: Bio jedan.. Nešo.. sine. kad se budemo videli.. "Bel padžet". znam. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. I nek se zovu privatno obezbeđenje i ja. Nešo: Vojo Raičević. koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. Ispriča mi brate. a dokle će ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. kod mene. ne znam je l' počimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Marko: Pa. Ja bih da prebrinemo te probleme što imamo. Meni malo neprijatno. roknula ga murija. meni kaže Bojana Tref. dobro. da nije neki drugi Badža.". neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Mislim... Nešo: Kažem. počinjem da razmišljam. Jesi li čuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva učukaju. bermudama. Kao potpuno javnu stvar mi je ispričao: "Evo. kaže: "Tref. u XL-u!" "Pa. imao je masku dečju koju je kupio u Americi. E. pošto sam se ja malo duže zadržao. to nikada da procuri neće. reko: "Je l' čuješ ti ovoga šta priča?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis. to je morbidno. idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o. Ne mogu. prosledio i nikom nije prijavio. Nasra se. brate. daj da ih uzmem ja da ih plaćam onda. to je neverovatno! Ja kažem. On je samo Popa. to je isti k. bre! Nešo: Nije on ubio njih. tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. ja došao iz Londona. a ja kao znam pouzdanu informaciju. I čuo sam samo. Marko: Vojo Amerikanac. pa i Vojo i naš Amerikanac.. strašno! Sve komarac do komarca. Posle tri dana.. on nije tigar koji je upućen. bre. Imao je dečje rifle zato što je imao facu dečju.. što ga roknula murija prošle nedelje.. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovića. Pazi.. Nešo: Ha. Piper me lepo. mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simić u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa. bre... I ukucaju. i pazi kad jedna pičkurina Mesić. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noć. ovaj. Pa. Je l' treba Višnjić da ode u diskoteku? Je l' on normalan. ali hoću da ti kažem da je to neverovatno nešto. razumeš? Pita me Piper večeras: "Je li.

prošvercovao se u autobusu crveno-belih u Grac. „Ubeđuju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem. Boška Radonjića i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss.. i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u američkom podzemlju. koji je bio šef u Koza Nostri. izgubio je status zaštićenog svedoka. odakle je produžio u Kankun. koga je brzo zadesila ista sudbina. jer u Americi nikada nisam bio osuđivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa članovima porodice Gambino. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš. Vladan Batić. U američkom zatvoru Boško Radonjić se našao 31. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i članovima porodice Gambino. i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. koji su bili pod uticajem komunista. Radonjić je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. koji je jedno vreme bio kum Koza nostre. terorističku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (venčao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. zbog čega je streljan. šefom Koza Nostre. 1970. Posle godinu i po. Registrovan je među putnicima. učitelj. u kojoj se godišnje događalo po 500 ubistava. Boško Radonjić je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Brzo su se sprijateljili. da li će da te ubiju ili neće. Po dolasku 1990. godine pobegao je preko Austrije65 i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu. Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog.Imamo zajedničkog prijatelja. koji živi i radi po svojim specifičnim pravilima. dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Bio sam kum irskog klana. i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. U Ameriku nije smeo. o mom antikomunističkom radu u Srpskom oslobodilačkom pokretu Otadžbina. Otac Dragomir. i radikal Aleksandar Vučić. Ja sam samo čovek sa jakim vezama u Koza Nostri. 65 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 183 . razumeš? A drugo. Američka štampa špekulisala je da su kod njega pronađene fotografije iračke ambasade u Havani. otvorio je na Zlatiboru kockarnicu. Tada je došao red na Džona Kupina. Milovan Đorić. a telefonom su se javljali prijatelji iz čitavog sveta. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. u Maloj Italiji u Njujorku. godine. izašao je kao slobodan čovek.” “Kao član Koza Nostre nisam se bavio kriminalom već organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata. Kada je krenuo u zatvor.NOMENKLATURA SRBIJE . FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je Družeći se s Milovanom Đorićem. Jedini svedok protiv njega. decembra 1999. plaše ljude.“ . koji je izbegao smrt. postavio je Radonjića za šefa irske mafije u Njujorku. e j. Dragan Kićanović. kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama. godine. Dočekao ga je Boško Radonjić. Petar Panić Pana. fudbalerom Crvene zvezde. Seka Aleksić. Odmah je stupio u SOPO. Džej. bilo da su to Velja Ilić. u hotelu "Palisad". mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM glavu dole. dobio je toliko SMS poruka. Emir Kusturica ili Boškov kum. a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos".. organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjić. i hapšenja njegovog brata Pitera. za vreme okupacije bio je član Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovića. u Hol Skičneju. i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. Ipak. BOŠKO RADONJIĆ rođen je u Užicu.66 „Napraviću testament u kome ću reći ko je bio i šta je radio Boško Radonjić u Americi. na čelo "Vestijes" došao je Mark Splen. Ja sam jedini stranac.. otkrio je Emir Kusturica. Salvatore Gravano. Posle smrti Džona. kome se požalio kako njegov saradnik Pana slabo igra tablić. ali ne i 75 godina robije. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmićivanje porote na suđenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju.. kojim Boško Radonjić nudi svoje goste. „Ja sam ga upoznao početkom sedamdesetih. ga. znaš. Tako sam stekao poverenje. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bučera (kasapina) 1977. koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi. 66 Bošku Radonjiću praznike je čestitalo oko 200 ljudi. Bio sam sa Džonom 1989. Pomogao sam mu da se prikrije.

ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. pa su proširili na generala Badžu. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu. to nije bio interes Amerike. Zato se Ronald Regan odrekao Đulijanija. sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe. krajem 1990. jer sam se kao pravoslavac i član SOPO zavetovao da neću dozvoliti da udari Srbin na Srbina.Tu te dočekala srpska policija. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Jednom je naišao Legija. i odveli u Njujork. Đinđić bi svratio na kafu.“ . Gišku i Arkana? Tada su islednici ućutali. a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovića Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. ali se nadam bez novog rata. a naša vlast se bavi progonom porodice Karić. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. Ja sam u to vreme. i Amerikanci su me oslobodili.“ „Goti je pao kada su američki političari odlučili da ga ruše. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. obučavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja. Ne želim da se svetim zbog zločina koji su počinjeni mojoj porodici. ali smo odustali od upotrebe. Napravili smo paklenu mašinu.“ „Mi antikomunisti. ministra Pavla Bulatovića i načelnika policije Vlahovića. Srbija ima banditizam. Kada su me 2000. pa sam se vratio u Beograd. FBI mi je nudila status zaštićenog svedoka i vilu na Floridi. u vreme dok sam ja boravio u SAD. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilića. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. FBI je početkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. kome sam pripadao. koji je tvrdio da sam ja čovek Velje Ilića. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunistički izrodi ubili mog oca. već bio u Beogradu. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. U Srbiji se podstiče anarhija. od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. pa sam ga ja oterao.“ „Sa Brozom sam se sreo kao dečak. jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. jer su je koristili za obračun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. jer jedino preko nje naši političari mogu da vladaju. Reganu je stalo da ga Đulijani nasledi na mestu predsednika SAD. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda. Đulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija. oduzela. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. umesto da hvata te bandite.NOMENKLATURA SRBIJE . Najžalosnije je što je država. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gađanje. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. mada sam zatekao užasno loše stanje. Pustili su me iz CZ. je proširio poslove na organizovanje sindikata vozača i sindikata glumaca i filmskih radnika. Ništa nisam priznao.“ „Razočaran sam u Ameriku. Ali. koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dođe na vlast. da valjda vidi šta radi Đinđić sa mnom. U međuvremenu klan Gambino. jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Đinđića. sa kojim sam mnogo puta ćaskao u bašti Lotos bara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM mafija. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj. okupljeni oko Srpskog oslobodilačkog pokreta Otadžbina. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš. jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovećuju sa ovdašnjim kriminalcima. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. a potom mi je. To je moj način nacionalnog pomirenja potomaka četnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kući. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana poručila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. jer smo se deca četnika i deca ibeovaca igrala rata. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da će biti uhapšen. koji mogu da nas uvedu u rat. jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 184 . koji je opasan. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonačelniku Njujorka Đulijaniju da iskoreni Koza Nostru. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. Crna Gora će se odvojiti. Navodno su imali dokaze da je Maka. kog sam znao petnaestak godina. državni tužilac i američki predsednik. s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv. kada sam se vratio u Srbiju. tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubačen Sami Bono. Osuđen sam početkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. rođake.

koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. Početkom devedesetih. Boško Radonjić izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. Boško Radonjić je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. zbog čega ga je 23. Boško Radonjić. Jovicom Stanišićem. Nebojšom Pavkovićem. Boško Radonjić negira da se ikada sastao sa Miloševićem. U to vreme. irački predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na čelu američke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. koji je gradio najveći top na svetu za Sadama Huseina. preko Boška Radonjića. ni džak cementa. lečeći se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naučnike na pragu epohalnih otkrića u naoružanju. Dana i Vuk Drašković. koji nisu bili antikomunisti. dok je bio jedan od ključnih ljudi njujorške mafije. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. jer je svoje protivnike kasapio nožem. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Iliću. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". i sa njima izveli operaciju Oluja. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjić. ugledni "Čikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. Od Krcuna je prvi put čuo da Tita neizostavno treba ubiti. što ne bi moglo da kompromituje SAD. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. uložila u Slobodana Miloševića blizu milijardu dolara. u Bosni. niti kilogram gvožđa za armaturu. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno.“ „Kad je najveći američki prijatelj Tito 1980. Jovanović. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjićem i SFR Jugoslavijom. Boško ne priznaje da je on Miloševiću odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa.“ Milomir Marić . Predragom Rankovićem Peconijem. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. „Igrom slučaja. koji je trebalo da pogađa ciljeve na 3. Izrael je od početka bio u toku sa otkrićima profesora Bula. Dočekali su ga Đorđe Božović Giška. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžića. Boška Radonjića je amnestirao načelnik Generalštaba Petar Gračanin. i Cecom. On je pijan govorio: "Druže Tito. Milovan Đorić i Momo Kapor. izraelski Mosad ubio u Briselu. jer je i tada imao legalni pasoš.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Đorić. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politički emigrant i državni neprijatelj. Frenkijem Simatovićem. Zvali su ga Edi Bučer. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. Boško Radonjić je prvo postao šef irske mafije "Vesties". Posle nekoliko godina. godine da će u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da će da podrže novu zagrebačku vlast. usred unosnih poslova u proizvodnji. 48 Kao najznačajnijeg čoveka koga je upoznao. Naši su obećali Amerikancima 1995.Profil br. dok ga niži šefovi CIA traže. godine umro. marta 1990. voleo bih te još više .NOMENKLATURA SRBIJE . je američki general Trudo. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. Edi je ubijen u obračunu između irske i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 185 . od Jovice Stanišića dobila takvo naređenje. Boško se još više zbližio sa svojim nesuđenim ubicama.“ Boško Radonjić se u Srbiju vratio 15.500 milja. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. rađen top.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovićem. iako su ga svedoci viđali u njegovom kabinetu. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. decembra 1990.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim političkim emigrantima. gde je u fabrici "Vitez". „Nisam član nijedne stranke. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. Bošku Radonjiću je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. Bošku Radonjiću. Dragan Džajić je Arnejčića zamolio da Boška Radonjića preveze preko granice. Nije morao da ilegalno beži. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. Acom Tomićem. Tesla. ali niko nije saznao o čemu su pričali. Drašković. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. razvodnila je naš antikomunizam dovođenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. jer je kako Boško Radonjić otkriva. Ubrzo smo se sprijateljili. služba ga nije dirala. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna područja. mnogo te volim! Ali. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obećanja.

niti u bilo kakvom poslu bili. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Čačka. Popili smo piće i to je bio jedini kontakt.“ Đulijano je okrivio Boška Radonjića da je svog venčanog kuma Džordža Pejpa. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžić idol67. kome je doneo trenerku da se presvuče. (Brankica Stanković) Ilić: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristične ruske kape. slučajno. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj lično podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se čuju srpski argumenti bez posredništva administracije. A ona je upala u zamku. formiranoj u vreme Staljina. pošto ispred naše stranke nema parkirališta. Boško Radonjić. Tražio je da mu ona pokloni svoje gaćice. na Televiziji Čačak. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. i da otmemo čoveka na sred otmene Pete avenije. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5.državnom tužiocu smo namestili tipa. u slučaju potrebe. a da Karadžić bude isključen iz političkog života. koji on ima sa Amerikancima. potplatio sa 60. oktobra.” B92: A otkud priča da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilić: „Jedino što su Boškovi momci čuvali parking. i Boško Radonjić. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruče: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora između Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao priču da Nikola Kavaja (iako je kao komandos učestvovao u američkom iskcravanju u Zalivu svinja. na Kubi. Boško Radonjić je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu priču. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje ćete lično oterati da čuvaju ovce? Ilić: „Informacija da je Sredoje Šljukić član Nove Srbije objavljena je. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu.“ „Radovana Karadžića ne bih izdao ni za pet miliona dolara. nikakav posao nikada nismo radili. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. osuđen je na 75 godina robije. Pred odlazak u zatvor. mislim. Velimir Ilić u emisiji "Kažiprst". da ga ne uhvate i ne prekrše tajni sporazum. ni Milorada Lukovića Legiju.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukić Šljuka bio kriminalac? Ilić: „Ja sam Šljukića samo jednom u životu video.“ „Restoran gde je ručao Legija.NOMENKLATURA SRBIJE . ispred luksuzne robne kuće.000 dolara.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukić Šljuka bio član Vaše stranke.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilić: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima.“ Poseta Kartera Karadžiću uplašila je Slobodana Miloševića nagodbe bosanskih Srba mimo njega. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac.“ 67 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 186 . specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. Taj moj rođak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišić. aprila 2003. niti je Boško Radonjić bio moj savetnik. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. 3. u 'Nacionalu'. predložio sam mu da bratski sarađujemo… „Umeli smo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM italijanske mafije. Vi ste se uključili u program. Neprestano po Bosni jure Karadžića. Članovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". tobože da bi joj ocinkario Džana. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. Boško Radonjić je u Čačku završio školu. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. Ja sam čuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišića. On nikad nije hapšen kao mafijaš. A novi kum Džon Kunin. brzo ga smotamo. Razvijemo tepih. i u poteri za Če Gevarom u Boliviji). koji je bio član Porote. inače jedan od mojih najboljih prijatelja. družili su se svi. Činjenica je da je Kavaja.. da ga u zatvoru želja mine. gde je ručao Jovica Stanišić kad je dolazio. Inače on je kum Kavaje…” B92: Koji je takođe šef irske mafije u Americi i jedan od ključnih ljudi… Ilić: „Ko. kada je došao u društvu Boška Buhe. od kojih su neki. ženi . pa se sa Ričardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. pre bekstva na Zapad. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. kao Mustafa Golubić. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišić je navratio da poseti Kusturicu. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog suđenja Gotiju..” B92: U istrazi ubistva Zorana Đinđića među prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. Boško Radonjić je čovek koga smo mi ovde znali. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gaćice tužioca. koja nam nije bila naklonjena. proglašeni su za "crnorukaše". Ilić: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. ko je sve sedeo.

kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Do 1961. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NIKOLA KAVAJA pušten je 1995.U Zapadnoj Evropi. Izveo sam 28 akcija po naređenju. Kongu.. te kukuruz je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 187 .NOMENKLATURA SRBIJE . Južnoafričkoj republici. Od Los Anđelesa do Vankuvera i Njujorka.Uglavnom za CIA. prva je bila napad na jugoslovenske turiste. godine. nijednog u četnicima. u Crnoj Gori. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. Bio sam zadužen za Austriju. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. Dražin komandant.. Milovan Đilas i još jedan.Ne. Mlad sam upao u osinjak špijuna . Koliko je poznato. Posle toga. u Pivi. Suprotno očekivanjima. Akcija je propala. TrojIca su poginula. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kući primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. Stoiljko Kajević hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moći. Nije hteo da izađe iz zatvora i da mi se pridruži. U Evropi. U proleće 1998. Kljukao je lažnim podacima o Istočnom bloku. Ja potičem iz partizanske porodice. Čuvao sam kralja Petra po naređenju Amerikanaca. Jakov Dragović. proglašen je za američkog neprijatelja broj jedan.Amerikanac u SAD i u Evropi. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . bio sam u Čadu. godine sam uhapšen sa tri rođena brata i poslat na Goli otok. Posle je 1978. * Kako ste dokazali da niste ubačeni ruski agent? . Ja sam rusofil. godine. koji je izgrađen posle mog bekstva iz zemlje. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . Austriji. Poslednju 29. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojković . po čijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne terorističko-mafijaške akcije. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. svuda gde je išao službeno.. Da je komunizam bio u Nemačkoj. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva američka aviona. a ubrzo je deportovan. general Kovačević. bio sam u vojnoj akademiji. . Bili smo 7-8 puta zajedno. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . *Koje smislio plan akcije? . jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. ubijen je na 120 metara od mene. sa osam godina. a da se ne otkrije.Pop Kajević.. od čoveka koji se celog svog života borio protiv komunista.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? . da će Staljin da živi 300 godina. Radio sam i u obezbeđenju Kenedija. da li ste promenili mišljenje? . U Srbiju se vratio krajem 1997. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Đuro Đurović. Nemačku i Italiju. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. Komunista se nisam bojao. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševića. Neću da napadam Kajevića što je ispao kukavica. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. pukovnik Dragiša Bojović.Ne. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševićeve vlasti za učešće u operacijama u južnoj pokrajini. a 1948. posle u Južnoj Americi i SAD. Tri brata su mi poginula u ratu.Predrag Radojković.Broj 616) . ali sam se radovao. kada je posećivao izbegličke kampove. do 1944.Samo akcijama u Nemačkoj. od 1941. iz zatvora u Luizijani. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. u Africi kao legionar. i sestra. Sva braća su mi otišla u partizane. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? .Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjić mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. godine. Za CIA su uglavnom radili stranci. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medaković. Prvo su nam svakog dana komesari na političkoj nastavi u vojnoj školi pričali.

Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. optužen je za saučesništvo u ubistvu vođe paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana. 69 Beba Popović magazin Status 10. uhapšen je 10. Boško Radonjić uhapšen je u Užicu. njegovi telefonski razgovori su se slušali i to za njega nije bila nepoznanica. U početku Boško Radonjić je radio na parkingu na Osmoj aveniji. kod jednog broja članova organizovanih kriminalnih grupa pronađene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. sve je odjedamput bilo obrnuto. Boška sam ja ubacio u CIA. Željko Maksimović Maka i Nikola Maljković planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. na šta je mafija imala tapiju. Zbog federalnog prekršaja. Pitulić je tokom istražnog postupka preminuo u beogradskom Okružnom zatvoru. (Srboljub Bogdanović – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanića. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mlađenovića (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. Za Amerikance sam radio od 1957. Sa Ivom sam sarađivao i ranije. s obzirom o kakvoj se ličnosti radi. među kojima su Boško Radonjić i Voja Raičević. ova grupa je formirala odrede smrti. a sa federalnim sudovima nema šale.2007. Da ga nisam upoznao. godine69. čovekom “bogate prošlosti”. tokom predizborne kampanje. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). Posle za Kubance.. čiji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradović.. "branio" je bivšeg predsedenika SRJ Slobodana Miloševića prilikom hapšenja. i drugi68. Bošku Radonjiću i Željku Maksimoviću Maki.Ivo Lazarević. jer su mi udbaši odveli brata. posle ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. navodi se saopštenju MUP. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjićevom restoranu "Lotos bar". Do 1949. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. a Dejan Pitulić. bio predmet obrade državne bezbednosti.04. „Nedeljni telegraf je objavio ragovor koji je sa Boškom Radonjićem obavio Aleksandar Tijanić. Bio je blizak Voji Raičeviću Amerikancu. nisam bio protiv Tita. zvani Majk. Na konferenciji za novinare lider SRS. ali sam to odbio.05.Par ludaka.NOMENKLATURA SRBIJE . najveći diler droge u Evropi. tada jednim od šefova njujorške mafije? . dovodeći građane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. Ima dvojno državljanstvo . sa Boškom Radonjićem. već kada je dobio azil od SAD i ispričao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . bio sam pitomac u vojnoj školi. Boško Radonjić. Aljendea. i Velimiru Iliću. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašćenih službenih lica MUP. zahvaljujući mu na veličanstveno organizovanom mitingu Koštunice u Čačku. kao i da su članovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. nemoguće ih je potkupiti. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . prešao iz Grčke u SAD). 21. Prema Šešeljevoj tvrdnji. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. marta 2003. januara 2004.američko i naše.radiš posao koji UDB ne može. u istom razgovoru. Siniša Vučinić je predsednik Radikalne stranke levice Nikola Pašić. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjićem.. godine u Švajcarskoj. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića.” Otkud taj dokument Nedeljnom telegrafu? 68 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 188 . zbog koje je bio prisluškivan.. do trenutka kada sam došao kući i zatekao majku kako plače. Vojislav Šešelj. Uspeo je preko žene Karin. MUP Srbije je saopštio da su. ulaženje u stanove i vršenje krivičnih dela. čiji je otac držao “odnošenje smeća” na Menhetenu. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. u okviru organizacije “Omega 7”.2003. nikada on ne bi pao u zatvor. koji je registrovan kao udruženje građana. Za Miljanićem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. do 1971. Boško Radonjić je. 17. Ivo Lazarević je bio je šofer čoveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Rusiji ovoliki. SOPO i neki organi unutar CIA. tvrdio je da su Jovica Stanišić i ljudi iz državne bezbednosti početkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. Miljanićev prijatelj. a. Odmah bi ga ja skinuo. zvani Pegla. Dejan Pitulić. Jedan od snimljenih razgovora je sa Tijanićem koji ga je zvao. protiv Kastra. sadrži neke političke instrukcije Radonjiću.. a Boško ih je odmah sve potkupio. “Pojedini članovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje građana. Mileta Miljanić. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa.

otkud to da su roditelji ubice premijera Čačani. a ja sam priređivač. Tu peticiju je potpisalo 450. u Čačku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanović. Van politike. General Lazarević je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. Boško je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. stajala je na bini Olivera Katarina. ja sam im rekao da vide među onima koji su ga nosili. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalović. oružje i hapsile kriminalce. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. Bane Svinjar je jedan od osnivača SPO.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Veze Legije i Čačka ("Kažiprst" Radija B92. godine i štampana je u požarevačkoj štampariji ''Prosveta''. ali jesam principijelan čovek da ti saopštin istinu oči: prevrtljivi ljigavče. ne izlazi mi na oči kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom „Ta službena beleška je. maja 2003. nisam video ni Puza. 15. večeravao tamo gde je večeravao. Daniel Bukumirović) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. vojvodom. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si počeo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su viđeni Legija. nazivajuće me serdarom. i otkud to da je u Čačak morala da dođe specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. general Pavković nije silazio s lokalne televizije. kad sam video Legiju. pojavila se 1991. Izdavač mi je uručio određen broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. naravno. sa ljudima sa kojima je bio. U selu nadomak ovog grada pronađen je automobil Ljiljane Buhe. Zvonka Osmajlića i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Čačak. jun 2007. mogla da dođe samo iz DB-a!“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 189 . što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slučajno viđa sa Radonjićem. i sa čelnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. došao si u Srbiju i već 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. Pokrenuo sam 1991.NOMENKLATURA SRBIJE . Ja sam ga viđao kao i svi ostali. Jovicu Stanišića nikada nisam video s njim. Velimir Ilić je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. izdavač je ''Dosije'' iz Beograda. kao i sve čega se dohvatio Vuk Drašković. prethodno je pričao da ga proganja ta ista vojska. poklanjao mu je trofejno oružje. prijatelj pokojnog Giške. „Nikola. ni Legiju nisam video.” O Bošku Radonjiću. otkud auto gospođe Čume tu na periferiji.” Velimir Ilić o Spasojeviću: „Dušana Spasojevića nisam poznavao. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. partizanski sin i bivši komunistički pisar kod Špiljka. koji je bio general policije. godine peticiju za oslobađanje Nikole Kavaje iz američkog zatvora.000 Srba. gde su se ljudi zaklinjali da će vratiti Kosovo… Strahinja Ilić: „Ja sam uhapšen jer sam večerao sa Emirom Kusturicom.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim međunarodnim kriminalom? Ilić: „Ja ne znam šta je on radio napolju. Posle nekoliko godina. Glavna su hapšenja četvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeća ''Auto Čačak'' Milenka Kostića. moja prijateljica. Jovica Stanišić i Boško Radonjić. gde je Veljo. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. To su priče. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovića. s kim od njih se viđao… Oko ubistva gospodina Đinđića. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. a kasnije i Nove Srbije. nije mogao to da radi čačanski SUP. u njegovoj kući pronađeno je oružje. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. 23. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politički profitira. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. što je bio razlog da u Čačak dođu inspektori iz Beograda. i Strahinje Ilića (Bane Svinjar). Beč. ni vojvoda. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicističkim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavača ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. urednik ISTINE. iz Čačka je. Draškovićev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. koji optužen za ubistvo Zorana Đinđića.5 miliona Srba. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreči Vuk Drašković šest meseci posle početka štampanja. ti si pušten iz američkog zatvora. pitali su me gde se krije Karadžić. koju sam pripremio. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. Knjiga o tebi. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovića. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatović. junakom i tako dalje.

jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma. Došao si iz američkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za očekivati. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. Delatnost: prodaja delova. bio bi na čelu srpske nacionalne armije.o Beograd. nemačku. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekića koji je zloupotrebio gostoprimstvo.2007.Balkanska 40/15 U Kruševcu.NOMENKLATURA SRBIJE . O kakvim knjigama.godine Generalni direktor. Tu laž podlo širiš meni iza leđa po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan ručak. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Beč jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. ti bi danas imao svoju vilu. slobizma. Umesto lovca na Tita ti si postao najobičniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovačkim pričama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. pa imajući u vidu činjenicu da je tako. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. penzioner Marinković Jugoslav. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. tako ću ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlučnosti za to.dipl. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. čiji si pilot bio. a najveći akcionar je: Bujković Nenad Upravni odbor Bujković Nenad. govoriš? Je li o primercima koje je izdavač ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priređivaču dela Lov na Tita. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. besramniče.godine . saopšteno je u srpskoj vladi. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko.2006. Niš Ekonomista. Kruševac.625. svoje ađutante. SAŠA VUJKO. Mileta Miljanić i Saša Vujko.12.o. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petković Zoran. 13. svoje šofere. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 190 . Nisi imao kuraži.08. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na čelo srpskih patriota. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. Tatjana Cerović. šepureći se nepostojećim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovićevog SPO.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništačoveku čvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalistički zloupotrebio meni iza leđa. direktor ''M-C group'' Petrović Milorad. što dovoljno govori o tebi samom. i 1999. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovića. Agropromet AD Kruševac. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. d. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. Zaista je duboka tvoja plitkoća Nikola. niti potencijala jer si najobičnija puna praznina! Umesto toga dočekao si da zavisiš ko će ti udeliti milostinju. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavaće sobe zahvaljujući nacionalnom štetočinstvu i političkom diletantizmu haških janičara koji vode američku. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raičević zvani Meda.maš. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. a zlotovori ti pred tvojim očima otimaju zavičaj – Kosovo i Metohiju. Ti si se odlično uklopio u tu tragikomediju. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. Ekonomski tehničar. okrivljuješ mene što sam kao priređivač knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavača određen broj primeraka po Zakonu o izdavačkoj delatnosti.ing. U potrazi za članovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 vođa i članova sedam najvećih mafijaških klanova.

Francuskoj. je Aleksandar Vojnović. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. S obzirom na sankcije. redu pristupa 2001. osnovana 2003. Austriji. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. s namerom da ih prosledi kao pomoć Srbiji. „Majora”.000 franaka. koji je najviši čin na nivou bratstva zemlje. Mađarske. Po zanimanju saobraćajni inženjer. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. rasne i nacionalne razlike. zajedno sa Nemačkom. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. „Juristicijara” i „Rizničara”. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. Mađarskoj. Kao takvi nalaze se u Nemačkoj. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. „Juristicijarom” Albertom Almošem. navodno. koja se vratila posle četrdeset godina provedenih u Parizu. Bugarske i Rusije. „Generalni Prefekt” SCG. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. odakle red širi delatnost. Danas nosi najviši čin na nivou reda naše zemlje. Srbiji i dr. od apoteke predviđene za rušenje. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su članovi reda. Ustanovljen je 1961. treba da bude sledeća. po pravilu. Kasnije su formirane još dve prefekture. dr Fronz. Prof. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja građana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju čini rukovodstvo reda i skupština. u Prefekta Beograda. uzajamno pomaganje. godine u Segedinu. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. Vođena očevim idejama da sve čega imaju previše treba podeliti s drugima. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno učestvuje „Veliki Majstor”. visokomoralne osobe sa profesijom i ličnim težnjama koje se ne kose sa osnovnim načelima reda. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. Tada. Odeljenju gerijatrije. u SAD. Sledeće godine organizovali smo Udruženje građana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. a otvoreno pismo je već poslato Austriji. koja će se registrovati u Strazburu. Mađarske. a između vitezova Srbije. a veliku podršku imala je u francuskim vozačima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. biraju članovi u skupštini. Od tada. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja građana. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. godine. „Prefekata”. stekli su se uslovi da budem unapređen. u Austriju. Mr. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu.). Mogućnost prijema u red dobijaju ugledne. prenosi red iz Amerike u Evropu. koji je znak ovog reda. Vojvodina (2004. Dragan Simeunović. na Fruškoj Gori. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Član IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). a od novog člana se očekuje.). koja. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore.NOMENKLATURA SRBIJE . potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. Bugarske i Rumunije. podrška. Sve funkcioniše po načelima drevnih viteških bratstava. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Dokument je stigao posle tri dana. „Rizničarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) čine vrhovno rukovodstvo Međunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. Ovom konvencijom se preko zajedničkog statuta regulišu i međusobni odnosi bratstava. Generalnog Prefekta”. bila je prinuđena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. Vojvodina i Niš. Nikole Đurkovića 24.) i Niš (2005. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. kada sam primljen u članstvo. koje su tada bile na snazi. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlović. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 191 . na prvi pogled podseća na građansku verziju Malteških vitezova.Filip Milošević Analitičar Centra: Tomislav Kresović “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu među narodima”). te se utvrđuju diplomatski i kulturni odnosi. Rusije. Rumunije. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Međunarodne asocijacije redova. Nedeljko Gardašević je postavljen za „Velikog Majstora”. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. Oni. sa crvenim malteškim krstom na grudima. pa je bio i „domaćin” beogradskog okupljanja. Beograd Direktor : Vojislav Milošević Izvršni direktor: Predrag Martinović Stručnjaci Centra : prof. svoj humanitarni rad započinje 1992.

Žilnik. već su Mijanović i Gardašević došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. Prema izjavama članova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. godine. međunarodni nivo događaja bio je kroz prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu.”). pretpostavljam imućnijeg. 2004. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. poput mnogih drugih. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. Posle mesec dana slike su pronađene. studenti su čitali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". Naši predstavnici vođeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovićem i Zoricom Đorđević („Comandeur” reda „Pro Concordatia. Početak rada grupe obećava ali je konačni cilj daleko. Ovaj događaj ima tradiciju od 146 godina. Pravi revolucionari su završili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 192 .“ A kako se zove to kada nečiji sin odluči da napravi najveću diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kćerka jednog njegovog prijatelja. Prele. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Velikog priora Srbije Međunarodnog viteškog reda Svetog Đorđa. U Francuskoj je 1995.. Postoji tu i čuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". odlazi 90% ukupne pomoći. tada. godine. od 1992. U filmu se pojavljuju Kiš. i 2005. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braća” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. Jedna od najspektakularnijih krađa se desila početkom 98. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. Zalaganjem njenog sina Patrika. Neće biti! Revolucija počinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. inace svetski poznatog umetnika. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. umetnici iz Srbije prisutni su na Božićnoj izložbi u Luvru. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. Bila je to žešća revolucija. Bio je to trenutak kada sam. propustio da odem u zatvor. Pekić. donirala tamošnje vitezove. „Tako mi je. da to znači da je revolucija na pomolu. koji je takođe član IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. „Nemački autor je umetničku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. To su godine koje su pojeli skakavci.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM gradske bolnice na Zvezdari. Šejka. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. Zato je prirodno da današnja deca.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uređivati "Politiku" nego ići u zatvor.NOMENKLATURA SRBIJE . i 2006. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uređaj. dopao u ruke jedan nemački dokumentarni film snimljen pre tri decenije. najeli i napili. Znaci: dete je iz bolje kuce. Milja Vujanović i moja malenkost. Organizacija "Otpor" nastaviće sa deljenjem DT dok list ne počne ponovo da izlazi. Aprila 2008. Krađa ovih slika nije bila naručena. Oba su osuđena na po tri i po godine zatvora. ovih dana.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. Mira Trailović. članovi mađarske sekcije IBSSA. a za krađu su optuženi Duško Mijanović radnik obezbeđenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardašević. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). koji su takođe vitezovi Reda Svetog Đorđa primili su svoja pisma o imenovanju u Veće Reda Svetog Đorđa.. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na đubrištu istorije. Svake godine učestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). Svi su se obogatili preko svake mere. Na zboru studenata Pravnog fakulteta.“ Stevo Žigon se naročito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševiću. do danas.

U korišćenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi započela podela imovine. ministar za rad. od čega je u posedu SSS oko 3. Do kraja 2006. dok su ostale zemlje u okruženju već podelile svoju sindikalnu imovinu. a sve preko toga . iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog političkih razloga . Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. a onda bi se. kao azilanti. na nacionalnom nivou. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da će iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. Oni moraju da počnu od nule. bez utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. svesni da im u komunističkom. mora se pitati gde je to. Sudski spor o reprezentativnosti vuče se na sudu tri i po godine. Kasno se kaje Tirke. Za takav početak zatvor je dobra škola. Njima toliki prostor nije potreban. prostačkom režimu Slobodana Miloševića nema mesta. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrđivanja reprezentativnosti. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. ali deo ne bi bio vraćen sindikatima. predmet razmatranja dve najveće međunarodne sindikalne organizacije. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. Pitanje centralne imovine nije pokretano. i da mogu nešto da urade. Oni kažu. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. Vrednost 19. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. genocidnom. Oni koji su osuđeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. nije mala. Najveća ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojeće države Srbije i Crne Gore . tražila rešenja. to je Mika. iako su je stvarali svi radnici. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. osnivač ASNS. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da će država konačno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušićevoj. i brojnih odmarališta širom bivše zajedničke države. na kome su učestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. SSS. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. godine. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . Ovaj će im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. gašenja firmi. Slobodan Lalović. ili neovlašćeno iznajamio. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašćivanje Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 193 . Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. dao JUL ili SPS. prosovjetskom. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnički odnosi. Samo što od toga neće biti nove avangardne umetnosti. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. Do februara 2007. bio je ministar za rad i zapošljavanje.ne važi. Očekivao se popis sindikalnih kvadrata. koja je isključivo u posedu Saveza sindikata Srbije i SSSSCG. Ako nešto fali. već to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. nepotističkom.000m2. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. staljinističkom. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. Mile Isakov. Međunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvaničan zahtev da se što pre okonča podela sindikalne imovine. Zika ili Laza.000 metara kvadratnih prostora. To znači da oni dobro rade i da nerviraju režim. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sa zatvorskim presudama. Podelu sindikalne imovine. i čak 90% iznajmljuju. Postignut je načelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapređenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanović. ASNS i UGS "Nezavisnost".000 kvadrata.NOMENKLATURA SRBIJE .u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. jer je to princip koji važi za čitavu EU. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. nacionalističkom. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. sa metkom u potiljku. ili prodao.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujući rentiranju ogromne imovine koju poseduje. Vreme je da naučimo da ćerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. Rešavanje tog problema počelo je sastankom u Vladi Srbije. koje oni i sada koriste.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije.

odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. oni su zato i dobili procent. i da armija ima Miloševićev dosije. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda.NOMENKLATURA SRBIJE . jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. Slobodan Milošević je od šefa državne bezbednosti. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. dok u Crnoj Gori. zahtevao da mu dostavi imena agenata. Kada radnici odluče u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu raspoređena pravedno i proporcionalno članstvu. da u nije potrebno uključivati međunarodne organizacije. Dom sindikata u Sarajevu. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 194 . smatrajući takav potez nedopustivim.000 kvadratnih metara. Ne postoji ni precizan popis te imovine. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovića da je 94% sindikalne imovine u državnom. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. Kao članica MOR. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševića u njegovom stanu. Srbija ima i neke obaveze. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. od 4. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. međutim. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali podelu zajedničke imovine. imovina u Hrvatskoj. jer ih Mitrović ne zna. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. navodno.000 kvadratnih metara prostora. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. nema ništa. smatrao je.. a drugi je udeo novonastalih organizacija. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašića. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. jedan hotel na Hvaru. privatno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. jer je to najveća tajna službe. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguća podela sindikalne imovine pre okončanja sukcesije bivše Jugoslavije. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajedničke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanično potraživala deo imovine nekadašnjeg zajedničkog sindikata. ali i kao jezgro buduće saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. i u Sloveniji jedan deo. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali deobu zajedničke imovine. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestočlane Jugoslavije. postao prvi čovek Srbije. radnog staža. Bosne i Hercegovine. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. bez prethodne sukcesije. najavljenaa je zajednička inicijativa sindikata Hrvatske. Ukoliko je to tačno. da li je to moguća pre sukcesije država. dogovorili su se. koji će najvjerovatnije biti iskorišćeni za formiranje Agencije koja će se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije.000 kvadratnih metara. Ljubisav Orbović. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. ima na raspolaganju oko 13. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašića. za ambasade.. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašića. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni način. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. penzionisanja. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori.5 miliona evra. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. ne sme da ih da. Ima za državnu imovinu. Dom sidikata. i nije poznato za Makedoniju. vredi oko 7. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. a i da ih zna. Dragana Mitrovića. Večernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Čim je. kao samoproglašeni sukcesor. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela između nekadašnjih republičkih sindikata. Predmet te sukcesije. u tom trenutku. 1988. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. a posredovaće i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih građana u Srbiji. a neki ne. U užem centru Beograda SSS Srbije. prenošenja penzija. zlato. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol.

ovaj je. Otvoreno se stvarala sumnja da je načelnik Dragan Mitrović. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutić. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politička policija. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolića. čak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljković. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovića. bivši direktor kazneno-popravnog doma. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. Jovica Stanišić je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. Takva političko-policijska igra oko načelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. kome se žurilo da uzme policiju. Dolanc i Mikulić. Najaktivniji je bio KOS JNA. kod garnišne iznad prozora. predsednik. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlović još 1986. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. ministar srpske policije. Branka Mikulića. Mnogi su uvereni da je politička zvezda Miloševića počela na Kosmetu. Prema podacima Zdravka Mustaća. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševića da mu ustupi Dragana Mitrovića za načelnika Službe državne bezbednosti SSUP. načelnika SDB Srbije. borac za srpstvo sa juga Srbije. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Milošević. godine političar. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševića prema načelniku njegove tajne službe. kao Jugosloven. i KGB. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. Na mesto Mitrovića došao je 1990. preko GSUP Beograd. tek oporavljen od teške bolesti.NOMENKLATURA SRBIJE . Bio je to izbor Slobodana Miloševića i Radmila Bogdanovića. u situaciju da ramišlja o novom čoveku. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovića.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubičića. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 195 . ali nije se slagalo hrvatsko i slovenačko rukovodstvo. Čak je Slobodan Milošević 1987. godine nije počeo javno i u knjigama da napada Josipa Broza.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM obavili su u februaru 1987. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politički progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. Šešelj je od početka bio miloševićevac koga je lično Milošević pomogao na svakom koraku. Ilije Ćeranića. šef gradske policije. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalović. dr Dragan Simeunović. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. mimo RSUP Srbije. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. Prema podacima Mustaća. Tajno. Bilo je ideja i da Mitrović postane načelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. Milan Tepčević i Miodrag Pavlović. Zoran Janaćković. za šefa SDB došao je Jovica Stanišić. Posle nekoliko meseci Janaćković je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. pa je zato formirala komisiju za utvrđivanje odgovornosti načelnika Dušana Stupara. gde je SSUP imao dobre veze. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. Slobodan Milošević se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežični prisluškivač na zidu. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. i Nikola Ćurčić. Beograda i Jugoslavije očekivali su kako će se Dragutin Mitrović. a istovremeno širio glasine da to Mitrović radi Slobodanu Miloševiću. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrović. Mnogi unutar Srbije. sin Ranke Čičak. članovi. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovića. tvoraca Memoranduma SANU. Dobrosav Ćulafić Toro. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševića. ni Mitrović nisu videli dosije. U komisiji su bili Milo Savković. i admirala Branka Mamule. Šef beogradske policije Branko Kostić imao je Odsek za politički kriminal. bili su dvojica srpskih političara. pratili razgovore novog srpskog partijskog vođe Slobodana Miloševića. simpatizeri Moskve. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. Kako su svi oni tu ponudu odbili. godine. Ratko Marković. a kako je dr Borislav Jović podržavao rad Dragana Mitrovića. koja je u vreme Gorbačova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". kada su po naređenju generala KOS. po naređenju Staneta Dolanca. a ni Stupar. i pored ponuđene ostavke Slobodanu Miloševiću. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovića i profesora Radoša Smiljkovića. načelnik SDB Srbije izjasniti . U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obračuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. koga je najviše prozivao Zoran Čičak. vršena su česta Šešeljeva hapšenja.

partijske kolege. Vlada Dragićević. Romić je koristio svoj telefon. Evropu i svet. podjednako odane. Pre njegove likvidacije. a da je njega i pripadnika RDB. Ratko Romić. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz političkog u antiteroristički. Vreme. Mile Gajić i Dragan Filipović Fića. jer u vreme bombardovanja većina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. načelnik tajne službe SFRJ. a ne nacionalnost. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. Kad je sam procenio. svako od nas je imao dečačke nestašluke. karate majstor. Simatović je poslao Kurka da bude u obezbeđenju Vučelića. Sve drugo je Dragan Jočić. utvrđeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone.“ Marko Lopušina. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vučelića. a u policiji je imao dosije narko-dilera. ali ne i iz policijske. specijalac. organizatori specijalnih akcija. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. Koncepcija je komunistička (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalistički interesi Rusije. već o montažnoj samoposluzi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 196 .2007 Dragan Jočić predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. a Jočić i društvo nisu odneli samo cigarete već i veću količinu robe široke potrošnje. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem. nezvanično telohranitelj načelnika RDB Srbije. koja je pod sumnjom da je naredbodavac.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naoružanih državnih neprijatelja Srbije. prešlo je u odlučno DA! . Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost.NOMENKLATURA SRBIJE . Postavši ministar policije u martu 2004. U RDB je 1995. NE iz 1948.) kod premijera stekao toliki kredit i preskočio iskusnije. i reaktivirani penzioner SSUP-a. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. d. 01. Razlog za Pejovićevu likvidaciju u decembru 2000. radilo oko dve stotine inspektora. Bivši zamenik načelnika RDB i osnivač JSO Franko Simatović odbio je da svedoči o okolnostima da je ubistvo Ćuruvije izvedeno pod okriljem DB. Sumnja se da je Pejović angažovan za ubistvo Ćuruvije. Vučelić je saslušan u istrazi kao svedok. Miroslava Mikija Kurka. Prisustvo Romića i Kurka. Ministar je tada izgovorio čuvenu rečenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. svedočio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romića i Kuraka. pod Jovicom Stanišićem. Stanišićevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojević.03. Jugoslavije. Balkan. Dejan Milenković Bagzi. Romić i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Ćuruvije. bivši v. u vreme ubistva Ćuruvije. Nije reč o trafici. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. Pejović je u važio za pripadnika crnogorskog klana. po njemu. Jočić se učvrstio kao čovek broj dva u DSS. počela je policijska istraga ubistva Ćuruvije i objavljen je dosije „Ćuran“. Jočić je odmah upao u nepriliku. Znate kako. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. za koga kažu da je pošten čovek“. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. namerno ili slučajno. koga je pred ubistvo Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Marković. Bosne. svedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Branislav Nešić. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalističkih interesa na Balkanu i Evropi. nije primetio: . optuživši štampu za senzacionalizam. stručnjak za elektroniku i poliglota. Dobio je uslovnu kaznu. Nije jasno čime je ovaj mlad političar (1960.Očevidac ubistva Slavka Ćuruvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovića. U javnost je procurilo da je u mladosti osuđivan kao obijač trafika. Način na koji su pripadnici DB pratili Ćuruviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišćen jedino kada se neko hapsi. bio je već punoletan. Stanišić se oslobodio starih kadrova jer. jer Stanišić ceni profesionalnost. tvrdeći da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. Jočić je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadiću po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjić. a Koštunica ga je podržao. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naređenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Ćuruvije. Kako nije ponovio delo. U RDB rade ljudi iz Hrvatske.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB.

u noći u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Đinđića predao. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". Suočen sa time da je prekršio zakon.“ .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Greh koji se Jočiću može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. Kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. upamćen po svojevrsnoj najavi atentata na premijera: „I Tito je pred smrt imao problema s nogom“. Zoran Đinđić je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zločin. Kada je dve godine kasnije. kako je nagovestio Tomislav Nikolić? Na internet forumu vođena je rasprava o tome. To je politička analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5. . Nedugo pošto je postao ministar. Tomislav Nikolić. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. nije kriminogeno. javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. u sudnici Haškog tribunala. Da li pakt Šešelj . od kojih su neki bili u Žandarmeriji. i mogli su se videti sledeći stavovi71: Njegov stav delio je i njegov zamenik. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. koji je i ranije izjavljivao da Đinđića treba ubiti. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zločin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Lično sam bio srećan kada sam čuo o Đinđićevoj smrti“70. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio političke stavove koji su neprihvatljivi za većinu građana Srbije. Ovo su neki od komentara sa foruma. Pre ili kasnije Šešelj će odgovarati pred sudom ove zemlje zbog učešća u atentatu na Zorana Đinđića.“ 71 Posebno je interesantno što se u okviru ove teme povela i debata o istorijskoj ulozi Gavrila Principa. dotakli su se i Apisa: .Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograđuju se od takvih izjava. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanović lažno optužen. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. Jočić je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijućeg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrića u proceduri". 70 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 197 .“ U istrazi za atentat na Đinđića. izabrao da uz Radeta Bulatovića provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. Jočić je. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. što bi pravno bilo moguće jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajućem DOS-u. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. Jočić je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojničko.Čedomir Jovanović kaže: „Šešelj je uporište zločinačke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS.NOMENKLATURA SRBIJE . potvrđen je dogovor dva Vojislava.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. a da nije . Kada se u novembru 2001. Jočić je najavio da će policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Đinđića.konstatovavši „Zaslužio je to što mu se dogodilo. a slučajno ili ne. niti se određuju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman način političke borbe. Jočić je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog čoveka ne bi izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te večeri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". Jočić je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda ćaskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu.“ Jočić je pomenut u čuvenom transkriptu između Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik u pokušaju da se Milenković nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovića. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane većina". nakon višekratnog odbijanja. On je sada u Hagu pošteđen svega sa čim će morati da se suoči kada bude dostupan sudovima ove zemlje. Jočić je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. Kako narodnjačka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju.

svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. Šešelj ustvari razbija tvrđavu nacionalizma svojim rasistickim. Setimo se advokata Barovića. . Oni koji nose bedž sa njegovim likom vređaju i sramote Srbiju. bio farsa.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? .ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju ozbiljno od strane vlastodržaca. a ne uzrok tog rata. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on. S kim si onakav si. biće to raspad srpske države. da bi se dokazao kao najveći i najpravoverniji Srbin. ako su kukavičke gledaju na krivca. i siluje DSS. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. kao u komunistička vremena. Još davno je Nenad Čanak rekao da treba zabraniti rad SRS. a skoro sva politička ubistva odigrala su se pod patronatom DB. . a Marko bi bio „premijer“. pošto ga ni sad nemaju. ovaj bi i danas vladao. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tačno. Zašto bi se Koštunica ograđivao od Šešelja? U čemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli.Treba da se stide njegovi glasači! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. on im je bio realna opasnost. Pošto kukavica time opravdava sebe. Podržavam svaku Šešeljevu reč. Ako politički preživi. To je povod za početak rata.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. A Šešeljeva izjava je odvratna. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. Ne očekujte da se iko iz DSS-NS izvini zbog ispada Šešelja. Danas DSS kontroliše te službe. 2..000 građana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. Jovanovića i dr. Ko uđe sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. Ono „nismo imali izbora“. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. Da Zoran nije isporučio Miloševića... Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je.Zavisi koje oči gledaju na to.Mora da se reši taj slučaj! To je sramota za Srbiju! Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 198 . Bajatovićevu izjavu da je "jedan već platio glavom" . a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. Iskompleksirani novo Srbin..Stvari su tragične utoliko što je sudski postupak protiv Z. Neka izađe iz te partije i napravi svoju. . Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića nije rasvetljena. Ostaće nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i očuvanje države. Ako su patriotske gledaju na heroja. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. Ne misli samo Voja tako . Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo očekivati. . Srbi su poznati na zapadu po blaćenju . To treba da shvate i socijalisti. Povratak u 90-te. demokrata.500..70% stanovnika države misli tako..Šešelj je sramota i štetočina za srpski narod i Srbiju.NOMENKLATURA SRBIJE . zajedno sa Koštunicom. .Nema Koštunjavi šta da se ograđuje od tog stava kada je on učestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog čoveka za premijera. On je političku scenu u Srbiji toliko zagadio da da će proći decenije da se to očisti. Šta je odvratnije. a sada na Koštunicu. nemoralnim i nenormalnim izjavama. atmosferu i masu koja će slaviti šta god on da kaže. Onda će ono da svaka država ima mafiju. . svežeg hrvatskog porekla. kada je u pitanju ubistvo Đinđića. jer žele vlast po svaku cenu. Proći će i te četiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke.. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. godina počeo. Šta je bilo ne povratilo se. jer je neko ubio srpskog svata na Baščaršiji. isti Šešelj pričao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. A pitanje je da li će ikad. kulminacija nasilja koja će sem nevinih značiti i krvav kraj svih čelnika sadašnje srpske državne bezbednosti.. koje nisu lustrirane. a sada Šešelj kao antidemokratska politička ličnost brani nezavisno sudstvo od tzv.. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. Učinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. pa istorijski . kako je moguće da je gospodin Janjušević koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruović ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB.

Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav način. tu su. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. Kamo sreće da smo svi 89. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. Arkana. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. tada zamena teza.NOMENKLATURA SRBIJE .Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. a najgore je kada čovek izgubi idetitet. ako hoće da postanu mudra partija. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Đinđića. a izgleda da ih je on jedini i čitao. Teško nama. Šešelj će ući u istoriju. Bijeljini itd. Miloševića. zato što je bio veliki Jugosloven. Da hoće da ga stvarno puste.Gavrilo nije znamenita ličnost u srpskoj istoriji nego poznata ličnost što su dva različita pojma. već ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. demagogija i primitivizam vladaju. Šešelj je čovek pun nekog ponosa. Za Šešelja i za sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor već LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. Toma i Vučić se zaleću da uzmu vlast.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. a ubicu nagrađivati je umobolno. a posle sve ostalo. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. i ponos neoštećen. kao neko ko se 5. Karadžića. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Mačvi kotrljale srpske glave od strane nemačke vojske. Šta čovek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. a gde će Srbi iz Srbije. Ovako. PUPS i JS. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode.Da živimo u pravnoj državi. a nisu nigde.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . ukinuli bi stranku. a glupo je da sva ključna mesta uzmu DSS i SPS. a zna da je samo haški zatvorenik. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izađe.Šešelj. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linč svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. Ovo nije pitanje Evrope. Za njega je vreme stalo. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 199 . Ne vidim gde je unapredio Srbe. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i drčni). Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. Radikali bi. . A on iz zatvora glumi predsednika. i predstavlja najavu obračuna sa svim neistomisljenicima. Mi se pravismo ludi. Ja razumem njih. . . Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". oktobra borio protiv ovakvog načina razmišljanja? Da se ogradi. 2003. podržali Antu Markovića. ali je neće pisati pa neće ući "Šešeljevi heroji". Legija rešila 1992 godine kad su pljačkali i silovali po Zvorniku. taj isti čovek izjavio jje da će samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan.Čitava njegova politika i život se svode na laži. Lako je lupati po televizijama. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu.Da li je moguće da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. ali ih gazda opominje.Oktobra ustala Srbija! Još ćemo Miloševića da pravimo od blata. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. godina. Slaviti smrt jednog čoveka. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. . veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. onda će se dosta njih pokajati što su im glas dali. Treba da se stidi svojih glupih izjava. Pogledajte Vučića kakve nebuloze priča sa konstantnim cinizmom.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. Nije krao. Sigurno da će jedan deo sugrađana apladuirati. danas bi i zemlja bila veća. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. . ali kad se vodi država nema zezanja. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obećao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o čoveku protiv koga je 5. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece.Da se Srbija ovakvih Šešelja. . Slavljenje čina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj čovek da nam ponovo kroji budućnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. Jedan loš đak uvek upropasti ceo razred. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. nego civilizacija DA ili NE. Ide vojvoda do predsedničke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. im je bolje. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. koji je po prezimenu Hrvat. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemački bio opasan za Nemačku i za svet). uvrede i klevete. nije galamio. 1991: Bošnjaci Karadžić i Mladić napravili sranje.Čim radikali zaoštravaju retoriku znači da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. nema griže savesti. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je već odležao pa će ga pustiti odmah) on će biti predsednik Srbije. Šešelja. Ništa nije sveto. . 1941. . Šešelj i njegovi su najveća sramota Srbije.

Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. Da li su Karadžić i Mladić deo iste priče? Uveren sam da jesu. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. ali ne na Svetoj Gori. pored ostalog. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžić u njemu nalazio apsolutno je istinit. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. Gavrilo Princip je svojim "herojskim činom" unazadio Srbiju 100 godina. a u stvarnosti su to bili Englezi. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. osuđen za ubistvo premijera Đinđića. . Karadžić je tamo boravio više puta. članovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. gde se Karadžić krio neko vreme. ali nije sigurno gde je on sada.rekao je Vilijer. List Kurir objavio je da je 8.. Usput. i video koliko je manastir oštećen. a drugo. a radikali su u skupštini Zorana Đinđića nazivali „mafijaškim premijerom“. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanović. Aleksandar Vučić potvrdio je susret. . na zahtev SRS. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. koji je bio njegov najbolji prijatelj. a zatim je došlo do svađe Lazarevića i Nikitovića s jedne i Mihajlova s druge strane. ali je naveo da Legija neće biti svedok odbrane. Čin ubistva vlastitog Premijera. njegova ćerka je putovala u Foču da ga Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 200 . Lazarević se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovićem. veliku ulogu u Karadžićevom životu igra ćerka lekara iz Foče. ali do avgusta 2008. U to sam sasvim siguran“. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. januara Vojin Lazarević došao u Vladu Srbije. On nije viđao Karadžića u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. pojedinci. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grčkoj. Ali. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. jer prvo. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga veličaju i slave. Prema Vilijerovom saznanju. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. a on u Foči. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata.. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. Njen otac je bio u Beogradu. kao i ulogu obaveštajnih službi. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Đinđića isti? Sve više sam uveren da jeste. One koji traže njihovo oslobađanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Karadžić se uvek puno kretao. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojić. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. i u manastiru Ostrog . Juna 2007. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovića. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skončaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. ne treba ni komentarisati. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". Što se tiče odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije što gore narodu. Potrebno je istražiti koje su stranke. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo.NOMENKLATURA SRBIJE . specijalni tužilac Slobodan Radovanović najavio je da je počela istraga o pozadini atentata. posle posete. Bio je. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. jer je imao zaštitu. nije lepo ubiti čoveka.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. napisao izjavu i biće prosleđena u Hag. Umro je od srčanog udara pre godinu i po dana.Upoznao sam i njenu majku i nju. za razliku od Mladića koji nije imao potrebe za tim. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. Karadžić je stalno menjao mesto boravka. grupe i centri moći stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Đinđića što je rezultiralo ubistvom premijera. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj način da nateraju Radovana Karadžića da izađe iz manastira. u leto 2005. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolića. Ulemek je.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vampira? Šeki nikad nije bio četnik i rojalista.

MILA ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ (24. Ona je vrlo privržena Karadžiću . Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapređen. Amerikanci zatim pronalaze Karadžićevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovića koji je estetski hirurg u Americi. kako Karadžić to traži. preneo svojoj kući. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. godine potresala Francusku. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. godine. pozorišnu predstavu i roman. Kada je Rondo otkrio ovaj račun 1996. ali ne znaju tačno šta. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. zajednički uhapse vojno. Specijalne snage iz Floride sleću na vojni aerodrom u Tuzli. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. O tome su svi ćutali jer za one koji su dali obećanje bilo bi kompromitujuće. menja stav i poručuje Amerikancima da se nikada neće predati.tvrdi Vilijer. Zajednički uspevaju jedino da naprave mrežu čiji je skriveni kod: «Fervant Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 201 . Bivšeg predsednika Širaka moći će da ispitaju posle 16. i da će istražne sudije na osnovu ovih papira doći na trag svim kolovođama. Prilikom pretresa kuće generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašćenja i u svemu slobodne ruke. Koriste i jednog tzv.NOMENKLATURA SRBIJE . 10. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonačelnik Pariza. do 1995. procurila je vest o tajnom Širakovom računu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu.) Od optužnice protiv Radovana Karadžića. aprila K. čija je kći u Parizu. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. kao i u skandal oko izborne krađe u istom periodu. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. prošle su tri godine. sudije rade na istraživanju diskretno. Tajni kod operacije: «Amber Star». godine. Otkad su papiri zaplenjeni. naloženo mu je da uništi sve fajlove. američki izaslanik u Bosni tvrdi da će on brzo biti uhvaćen i da će mu biti suđeno. biznismena bliskog Radovanu. gde su zaplenjeni. a drugi o tome ne znaju. među samim Francuzima. on stvara priče za decu. glasine o tajnom računu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. pa će se istraga fokusirati na ta dva pitanja. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak neće sukobe sa Srbima. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. General Rondo je svedok u političko-korupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. morao da opozove operaciju. Francuski general Filip Rondo. U međuvremenu. U vreme njegovog saslušanja. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog računa. U međuvremenu. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i čuvaju brojni prijatelji od kojih se većina nalazi u Parizu. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. definitivno nestaje. Međutim. 1998. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. niti za šta je upotrebljen. godine. ali ih je general Rondo. koji čuva sve svoje beleške. marta 2006.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vidi. ako su ga dali. pokazuju da je Širak otvorio račun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. Dr. K. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. 1997. jul 2008. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. od 1977. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. Iste godine 1998. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžića i sagledala njihovo prijateljstvo. bivšeg čelnika francuske obaveštajne službe. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžiću nešto obećao. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžića. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. pokušavajući da ga vrbuju. Papiri. juna kada mu istekne imunitet.

tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. koji je već deset godina u timu za "nalaženje" dr. I. u zoni koju kontrolišu Francuzi. bili su toliko jaka. sa sedištem u Frankfurtu.. praveći plan kako da dojave K. najverovatnije CIA. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. odnosno na drugoj zaraćenoj strani. Početkom 2004.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžić dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. opet nestaje. general Rondo. 28.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžića pretpostavljali su da će se najtraženiji „ratni zločinac“ pojaviti na području Foče i sela Čelebići. 2001. Međutim. Alibabića. godine su ga locirali na Trebinju. da se spasava dok mornaričke „Foke“ kreće u napad. Francuzi spasavaju Radovana. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. Borba za trofej. April 2004.Radovana. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. Pop i sin su povređeni.. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moć tokom više od jedne decenije. Amerikanci kreću bez Francuza u Čelebiće. zbog ljudskog faktora. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžićevo prebivalište. npr. koji je 10 godina bio na tragu Karadžića u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. Njihova strategija sada je: zamrzavati račune u banci i kupovati ljude oko begunca. pucaju i razbijaju po kući. ni Mladića nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». Francuzi to otkrivaju i. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. profit i osvetu. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. Dva momka iz obezbeđenja ipak pucaju. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. Tu je. u inat. oportunizam..NOMENKLATURA SRBIJE . godine njegovog telohranitelja kao agenta. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. SFOR saznaje da će K. CIA. 23.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogućila neka strana zapadna služba. ponovo trijumfalno propada. danima držan na "slučaju Gavrilović". kreću na Radovana i Mladića. a K. Amerikanci u akciju ulaze sami. još jedna loša psihološka procena. imaju pouzdane informacije.. Opet promašaj! Ni Radovana. Francuzi su ubeđeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. “TEORIJA” ZAVERE Banjalučki "Reporter" objavio je 30. nameravaju da spreče Amerikance. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. i uz pomoć informacija izvesnog M. a od K.. generala Filipa Rondoa. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. Drugom prilikom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Arčer». Sami Srbi će to bolje odraditi. i operacija u selu Zaovine. Krajem leta 2000. Ali.. opaskom da su izjave Čanka “spoj diletantizma i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 202 . nigde ni traga. neće ni da pokušavaju. tekst pod naslovom “Vojni udar”. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foče na crnogorskoj granici. Drugo ništa ne mogu. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. a Nenad Čanak raspirio je sukob u DOS. sve propada. ništa. Francuski obaveštajac. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogućavaju hapšenje! Krajem 2004.. jul 2008. ali on je već nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. (2000. ključna dva čoveka su njima na vezi. Rondo je rekao da je hapšenje olakšano zahvaljujući Američkoj obaveštajnoj agenciji. u januaru 2000. biti u kući popa sa Pala. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi vođa bosanskih Srba. opet zajedno. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabića je protiv njega. ne verujući Francuzima. Evropske snage više neće da rizikuju. februara 2002. NATO napušta Bosnu. Kvislinzi to uvek rade bolje. godine. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. avgusta 2001. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi..

takođe je smatrao da priča o vojnom udaru nije realna. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. Dragan Vukšić. a da nedeljnik koji je Čankovom opažanju posvetio prostor. i pojedinci naročito. Vojna služba bezbednosti. Pored toga.načelnik Generalštaba. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za građane i za najveći deo pripadnika VJ. Uprave za moral. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola.NOMENKLATURA SRBIJE .63. To ne bi moglo da prođe nezapaženo.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske .vojsku i policiju. a posebno tokom 2001. oktobra. što jeste element. dva centra moći DOS prigrabila su instrumente sile . mogli da budu zloupotrebljeni. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno utiču na političke odnose u zemlji. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševićevog režima. što je potvrdilo internu raspodelu moći. specijalnom brigadom. čime je potvrđeno da je on jedini nadležan da odluči šta će raditi s vojskom. A imenovani su Pavkovićevi ljudi. odnosno da se vojska sama transformiše. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovića. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovića na mestu načelnika Generalštaba VJ. zapravo priželjkuje puč. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. a naročito u prvoj. Miroslav Hadžić. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševića. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. nerealno zvuči Čankova pretpostavka da je trebalo održati zajedničke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. Pitanje je da li ostanak Pavkovića i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovića. Međutim. padobranskom i 72. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. Koren priče upućuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. direktor Centra za civilno-vojne odnose. Ostala je sumnja. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. Posledice su devijacije u VSB i VOS. Nacrt preuređenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 203 . Pavkovićeva moć u vreme Slobodana Miloševića bila je ograničena. Posle obaranja Miloševića. bila je osnova za sve dalje promene. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. Personalne uprave. koji su. u nekoj situaciji. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. Umesto da se bavi svojim zadacima. a i koji je cilj”. koji bi bio kontrola postavljenja i unapređenja i ograničenje za zloupotrebe. Dragan Vukšić je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom načelnika Generalštaba. oktobra nije uradio ništa da promeni nasleđene civilnovojne odnose. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Tvrdnje Pavkovića da nije učestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlučuje . sa zatečenim aparatom. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Treće armije. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica čuvao armijske strukture. a smene starih i postavljenja novih načelnika uprava koje su usledile. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. on se ponašao potpuno samostalno. Jedan od Koštuničinih argumenata za zadržavanje ključnih ljudi koje je Milošević izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. Nisu aktivirani čak ni postojeći mehanizmi parlamentarne kontrole. zatim javna polemika načelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. oktobra. Posle 5. koje su podređene načelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. a novi načelnici bili su bliski saradnici bivših načelnika. Zato je zadatak DOS. Dve stvari su ključne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. kojim se Pavković okružio i tek tada mogle su da se očekuju suštinske promene.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neodgovornosti”. koji bi definisao kontrolu ove službe. ljudi iz Uprave za bezbednost. otkrile su da će promene ići teško. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. Pavković je ostao.

a što se tiče uloge Bulatovića u akciji hapšenja Momčila Perišića. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti.07. Vladan Batić je izjavio: “Ono što sam rekao. marta 2002.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U tom kontekstu.” objasnio je Vukšić Početkom avgusta 2001. stručnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topčideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatović. Da nije tako.teorijski i praktički. bio je delikatniji i trajao je do jutra.. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni.NOMENKLATURA SRBIJE . Vukšić je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i međunarodnih odnosa. odbrane i bezbednosti i autoritet . Ovo će meni. uz krizu u politici i ekonomiji. izašao na slobodu. Naime. u prisustvu saveznog premijera. omogućiti upoznavanje sa stvarnim činjeničnim stanjem koje će utvrditi nadležni državni organi. koji su zabrinuti za sudbinu države. položaja. kao i sprovedena akcija. To će. Oni su radili po njegovim direktivama. da je Rade Bulatović. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. posle hapšenja Momčila Perišića. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomićem odgovoran za mogući sukob Jugoslavije sa svetom. potpredsednika savezne vlade. Ako ne pre. podela činova. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca političkih funkcija.. koji može na silu da bitno odredi način razrešenja krize. upozorio je Dragan Vukšić. uz moje ime su izrečene brojne neistine i insinuacije. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. Slično je bilo i sa promena na čelu Vojnoobaveštajne službe. Rukovodio je Pavković. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatović bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. Drugi skup. S obzirom da je Rade Bulatović potpuno anoniman. to sam čuo iz usta generala Pavkovića. a to znači. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. Za Radeta Bulatovića. U Bulatovićevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momčila Perišića.2003. savetnika za nacionalnu bezbednost. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. Bio je pomoćnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatović saopštio je da je podneo krivične prijave zbog klevete protiv republičkog ministra pravde Vladana Batića. Bio je u pritvoru od 8. Vladan Batić i Zoran Živković izjavili su da je Rade Bulatović organizovao akciju praćenja i hapšenja. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo načelno isključiti mogućnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politički činilac. pitanje je da li je on adekvatna ličnost za taj posao. republičkog premijera i više lica. “Krga nije smeo da služi Miloševiću u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. Pavkovićem lično”.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živković ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od učesnika. i da će se u nastavku krivičnog postupka braniti od krivične prijave koja ga sumnjiči za krivično delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. VOS je već duže vreme okrenut prema istoku. Novi načelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škorić nije trebalo da se nađe na tom mestu. Akt uvođenja vanrednog stanja može se opravdati sprečavanjem unutrašnjih sukoba. aprila. stanova i privilegija. odlikovanja. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. kao i građanima Jugoslavije. u okviru Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 204 . što nije dobro i ne može da prođe neopaženo. a prisustvovali su bivši i sadašnji načelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". u užem krugu. s tim što je bivši načelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapređen u zamenika načelnika Generalštaba. morao je da se distancira kada je počela sramna proslava pobede nad NATO. to je takođe istina. učvrstiti poverenje građana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju budućnost nađe zemlje i svih građana”. General Milan Ðaković (bivši načelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomić su Pavkovićevi ljudi. Večernje novosti objavile su 04. Druge značajne dužnosti nije obavljao.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIĆ? 20.

a novi registar saradnka sačinjen je 2001. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorović. takođe JUL-ovskim diplomatom. kako bi bili iskompromitovani. neka izvole organi i neka postupe”. vodi Bezbednosno . uhapšen Bulatović zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vođama zemunskog klana Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Đinđića.. godine. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti.. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. Kad su ga ovi pitali o čemu se radi. nije čudno da Rade Bulatović. Ako ima nečega on je dužan da pokrene postupak. Bulatović je. da je Borislav Mikelić posredovao u organizovanju sastanka Bulatovića i generala Ace Tomića sa vođama zemunskog klana. Gospodin Braun je ključni diplomata na čiju se urgenciju Bulatović izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Nadležni organ neka radi svoj posao. Uoči hapšenja. pitanje je čemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. nego jedino što je uradio i po čemu će ostati upamćen to je . ako mu nešto bude zatrebalo. celokupnu. zainteresovao se. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. Za hapšenje Bulatovića. bilo bi zanimljivo ući mu u trag.po činu veleizdaje. Tajna Bulatovićevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovićem. kao Nikola Ćurčić. polovinom maja.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovića: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. bivši JUL-ovac. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 205 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM istrage protiv organizovanog kriminala.. koji je takođe još jedan od nezabeleženih slučajeva u istoriji službe.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku budućnost. To je sad izašlo na videlo. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na čijem je čelu bio Zoran Živković. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jočić razgovarao sa Ulemekom. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. ja ne znam. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovića i mnoge druge. Vladimir Božović. godine je ili uništen ili sklonjen. da je načelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. Nakon toga dobio je pristojnu novčanu odštetu. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politički zatvorenik. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi čemo se u to uključiti. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. Vlada nema ovlašćenja. Stojković je pitao: “Je l’ vi znate. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac čim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. zbog “lične. aprila da je. pri čemu su mnogi saradnici izmišljeni. Ako ima nešto. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovića sačuvani i da su u posedu neovlašćenog lica. Izigravši svoje dojučerašnje najbliže saradnike i prijatelje. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. dobijajući pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. I to preko Bert Brauna. koju Aco Tomić nikada nije uspeo da naplati. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. Crnogorac iz Berana. zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije.” Ukoliko postoji CD sa Arhivom. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. To je uradio Rade Bulatović kad je odlazio u Ameriku. Utvrđeno je da je izjava koju je Bulatović prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja čuda. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovića..NOMENKLATURA SRBIJE . Reakcije vlasti nije bilo. do suda Saveta Evrope. Amnesti internešenel. MUP Srbije saopštio je 8. Bulatović je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Đinđića. koji su nastavili da prikrivaju tragove zločina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovića: “Rade Bulatović je čovek koji ne da se ne razume u taj posao. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu američkih obaveštajnih službi.” Moglo se videti da su koreni Miloševićevog režima ostali.

a u potragu za Ratkom Mladićem uvodi svoj tim. U pismu se navode i drugi detalji. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). večera isključivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije.načelnik za kontakte sa stranim službama. redakcije). da bi sa Aleksandrom Nikitovićem. jer je napravio dogovor sa njim. tako da je većina naših političara konačno u pravu kada paranoično tvrde da su prisluškivani. kao i na dogovor prilikom predaje. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. zabranjuje uključivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. Stevanom Nikčevićem. godine. tako da priča o depolitizaciji Agencije čeka novi početak. Bulatović naređuje korišćenje rezidencija isključivo za njegove lične potrebe. s tim da to sada ne radi srpska.” Direktor BIA gospodin Bulatović je. američkih i ko zna čijih interesa. Da bi izbrisao sećanja u Agenciji . pored hotela Jugoslavija. Sa njim su u delegaciji putovali i načelnik Pete uprave BIA Rajko Savić. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladića i kome to ide u prilog? Usput. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Ćuruvije). zaustavlja započete akcije otkrivanja terorističke mreže na jugu Srbije. ali njegova pratnja u to nije upućena.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Držeći se ove stare obaveštajne veze. prim. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao načelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). Takođe.podršku za njegovo buduće ambasadorsko imenovanje. očekuje rusku pomoć oko rešavanja statusa Kosova. koja. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). “U samoj Agenciji Rade Bulatović zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. zajedno sa trećim Crnogorcem. uz debelu proviziju za njih dvojicu. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. Jedino čega se Bulatović plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. Lukavi Bulatović je među tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su članovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. pa ukoliko ne ispuniti obećano.Bulatović zapošljava preko hiljadu novih radnika.omogućuje američkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. Ne mrda bez 6 . odmah po postavljenju. Vojinom Lazarevićem. U Jasenovu je primljen na visokom nivou.NOMENKLATURA SRBIJE . što su službenici ove službe na vreme uradili. Upućeni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takođe nešto nudio. Šta je sve Bulatović predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 206 . U dilu sa školskim drugom Srbom Panićem. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. zamenikom direktora za imovinu Srbije. Gospođa Jovanović je ljubavnica i gospodina Savića i gospodina Bulatovića. već američka obaveštajna služba”. koja je bila prevodilac. koji terorišu pola grada jurcajući Legijinim džipovima. “Uz posredovanje Vojina Lazarevića. Dobro obavešteni izvori iz CZ-a tvrde da je Legija uputio poruku Bulatoviću kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. Bulatović obilazi strane ambasade otkrivajući im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uređaje. Stevanom Nikčevićem i kumom Nebojšom Vujovićem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštuničinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. hrvatskih. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. tražeći samo jednu protivuslugu .” Oni opisuju i način na koji rukovodi direktor Bulatović. pak. misleći da tako obezbedi svoj reformski imidž. po cenama većim od prosečne plate u Srbiji. Rade Bulatović okreće leđa svom saborcu Aci Tomiću i svim svojim drugovima. otputovao u zvaničnu posetu CIA u Lengliju. Bulatović započinje projekat izgradnje stanova na Banjičkom visu. garantovan mu je nemiran san. Rade Bulatović za potrebe Amerikanaca obezbeđuje izvoz oružja Gruziji. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Ćuruvije u vreme atentata na njega . koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladića i gospođa Senka Jovanović.ko je on i odakle dolazi . Poput šefova službi klasičnih banana država.7 telohranitelja. Bulatović Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. uređuje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". Bulatović spopada sekretarice i okružen je poltronima koji veličaju njegov ogroman uspeh.” Sastavljači pisma navode Bulatovićeve učinke u Agenciji.

uhapšen je Radovan Karadžić. po njihovom mišljenju. građani. Direktor BIA Rade Bulatović. da mu je nestalo oko 50. pljačka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Građani mogu zaključiti da je Bulatović potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. teroriše. Spadam u one koji ne priznaju slučajnosti. Svi državljani Crne Gore i novopečeni državljani Srbije. Iz njegovog teksta upečatljive su konstatacije da je presecanje tzv. Srbijom su vladali. Crnogorci. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitović iz Bara. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžićem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžića. već da svi događaji imaju svoje uzroke. napominjem. Gospodin Tomić je obećao Dušanu Mihajloviću da će DSS apsolutno zaštiti Mihajlovića nakon promene vlasti. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovića odlukom suda proglašen za službenu tajnu. Kad je Bulatović postavljen na funkciju direktora BIA. marta 2002. Zašto baš njih? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 207 . po ocu Damjanović. Mladić je na slobodi. u Zmaj Jovinoj broj 39. godine pisala da. od zakonodavne i izvršne do sudske.Stvari nikada nisu proste. da je 2002. Crnogorac. razara. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. rođen je 19. Direktor tajne službe Rade Bulatović iz Berana. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić . "Politika" je u martu 2004. marta 1958. nađu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znače država.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vraćen za Beograd. državljanin BiH. Štampa se bavila onim što je Bulatović radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000.Da bi se ovo desilo. Bulatoviću je to pošlo za rukom.Borisa Tadića. godine. afere Perišić “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”.Crnogorac iz Berana.NOMENKLATURA SRBIJE . poput organizovane kriminalne grupe. njihova fotelja i neograničeno podaništvo prema onima koji. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . kao savetnik predsednika SRJ. kao što ponekad izgledaju. Kako zvanična biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. Savić je postavljen na zahtev Crvenih beretki. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. (mada on pouzdano nije član ove organizovane kriminalne grupe). Mediji su često citirali njegov tekst objavljen u NIN-u.. Glavni finansijer Vojin Lazarević iz Kotora. Bilo je reči i o novčanoj naknadi za Mihajlovića. Istakao bih trojicu ključnih . bio je osumnjičen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Đinđića. Koji su to uzroci? . Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje će Srbija izručiti. Ne čudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. da je bio član JUL. pa zato nije potvrđeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori.Crnogorac. Vladimira Vukčevića i Radeta Bulatovića. Njima je bitan samo lični interes. Nakon "Sablje".. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih događaja koji. uopšte nisu slučajni. od oca Mila. Zvanično prebivalište mu je u Beogradu. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. iz zatvora je pušten u julu 2003. Predsednik Srbije Boris Tadić . nakon njihovog protesta. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. godine. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladića. državni i nacionalni interesi. u kome piše da je u RDB Srbije postignut naročito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savića. kada je ušao u politiku. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomić uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovića. Koštunice. čijim dolaskom “počinje proces depolitizacije” ove službe. U aprilu 2003. Premijer Koštunica. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legijom. odlično je radio posao jataka. nacija. da je na stručni vojni skup na Topčideru došao u ime "vrhovnog komandanta". intervju Dejana Lučića Pukovnik Jovan Đogo. itd. Biografija Radeta Bulatovića nikada nije objavljena. i da će se “ova akcija izučavati u budućim udžbenicima bezbednosti”. predstavljaju centre moći. godine.

Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. on je naneo više zla od Tadića. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubeđivanje da će podići svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. ali i ono što će poslužiti da se dokaže „učešće Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. Iz njegovih očiju i pogleda vidi se ludilo. Preko njihovih drugih saradnika. Kao takav. Kako objasniti da je lično prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. On Ljajiću otima reč da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. Verovatno bi to učinili da su Veran Matić i Aleksandar Tijanić mogli zbog veličine glave da istu gurnu u šolju. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguće je da na mesto tužioca za ratne zločine dođe ličnost kao što je Vladimir Vukčević. oni istražuju šta je dr Karadžić jeo.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadić i Vladimir Vukčević.Srbija je dočekala da na njeno čelo dođe čovek za koga se. a posebno srpskog naroda. vidi da je bolestan. Šta mislite. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su učestvovale u sukobima. on se na taj način prosto samozadovoljava. i o zločinima. mirovnih snaga na KiM. To samo potvrđuje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doći bez lekarskog pregleda. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. ako se malo više udubite. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. Rajko Savić. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. Rade Bulatović. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. Tu se treba vratiti malo unazad.Jad i beda. već izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžiću. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu ličnost. Boris Tadić je to odlično znao i zato je povukao ovaj potez koji je ključni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. On trlja nogu o nogu kada govori. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti činjenicu da je lično prikrivao dokaze o zločinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orića i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. Hapšenje dr Karadžića nije jedini negativan potez Borisa Tadića. a kasnije i za direktora BIA. Zapadne sile. Na šta mislite? . a prvenstveno SAD. po njenoj ličnoj izjavi. samo što će posledice Tadićeve saradnje imati daleko tragičniji značaj za srpski narod. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ.Hapšenje dr Karadžića je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanično zatražilo ukidanje Republike Srpske. Da li ste ikada nešto od toga videli ili pročitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. oblačio i slične gluposti. Iz njegovih očiju izbija samo mržnja i zlo. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. Kako to mislite? . kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžića? .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slučaju napravljena je klasična zamena teza . pa čak ni za zločine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. o čemu je već izvestila Nataša Kandić. ugrađen je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. već po njegovom ukusu. Za šta optužujete Bulatovića? .NOMENKLATURA SRBIJE .Rade Bulatović i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim događajima? . od njegovog obraćanja u noći izbora da neće dozvoliti formiranje vlade i skupštinske većine u skladu sa voljom građana. ali u velikoj meri i po sudbinu svih građana u Srbiji. na što mu je. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog čoveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja američke ambasade. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. s obzirom na činjenicu da je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 208 .umesto da se bave istraživanjem značaja ovog događaja i njegovim posledicama. šta je čitao.Rade Bulatović je zavrbovan od strane američkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji.

NOMENKLATURA SRBIJE . ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. Nakon ubistva Zorana Đinđića. formiranoj vladi. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovićem i savetnikom Gradimirom Nalićem. General Nebojša Pavković. Kada se uverio da je nova vlada formirana. nasilnim putem. Od novembra 2000. već da su se svi „dobrovoljno predali". Isto to očekujem i za Vojislava Šešelja. avgusta 2001. načelnik Generalštaba. a poznato je i šta se sada dešava. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. Ivica Dačić. VREME 688 (Dejan Anastasijević) Iako zvanična biografija nikada nije objavljena. tvrdi da ništa nije znao o akciji.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje.svoju političku odgovornost. a u vezi sa članom 125. servirao je Borisu Tadiću informaciju o dr Karadžiću. I tu će biti kraj. Njima će biti dovoljno da pročitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. na dan ubistva. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. Rade Bulatović i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomić uhapšeni su na osnovu člana 122. eksperata i svedoka. do marta 2003. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. Sam Bulatović je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišića kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". Za službovanje u Rimu vezana je afera s krađom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i računopolagača nalazio i Bulatović. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer suđenje. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. . što on nije demantovao.Tačno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu učestvovali jer za to nije bilo potrebe. zna se da se Bulatović krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlične odnose s policijom. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. Sve poteze Bulatović je vukao u dogovoru sa Tadićem.afera Perišić: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momčila Perišića u restoranu motela "Šarić". "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali čekali mesecima". marta 2002. Oni prosto mogu da kažu .način i vreme hapšenja. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. A sporazum Karadžić . definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. a nije ništa učinio na kompromitaciji suprotne strane.Ubeđen sam da će dr Karadžić doživeti sudbinu Slobodana Miloševića. posle je tvrdio da je Bulatović samostalno koordinirao hapšenje. niti da će ih primati u vojne asocijacije. godine. 15. bio je ključni momenat da se ovo desi. mimoilazeći službene vojne kanale. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilović u njegovom kabinetu. Dačić pokušava da sakrije nešto drugo . kaže jedan njegov bivši nadređeni. Svi su vraćeni za Beograd. . Slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. kao ulog za svoj dalji status. priprema medijske propagande itd. uhapsio je Stojana Župljanina. čak mu se nije javljao na telefon.Holbruk? .afera Gavrilović: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilović ubijen je 3.Srbi nikada neće shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. Pored toga. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. iako mu je to obećao. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsedničkom kabinetu. Ministar unutrašnjih poslova. Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatović bio član JUL-a. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. KZJ (udruživanje radi neprijateljske Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 209 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM znao kompletan scenario. prekid rada Skupštine. U završnoj fazi pravljenja nove vlade.afera "četvorožilni kabl": Rade Bulatović je uz kolegu savetnika Gradimira Nalića i šeficu Koštuničinog kabineta Ljiljanu Nedeljković optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. Kako vidite tok i ishod suđenja dr Karadžiću? . Taj period obeležili su: . Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. Da li mu verujete? . I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. Oni su Gorbačovu obećali da neće raspoređivati vojne snage na prostoru zemalja bivših članica Varšavskog ugovora. Ostalo je poznato .

a Bulatović je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Čanak). otvorili smo kapije Agencije i za javnost. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika.NOMENKLATURA SRBIJE . škola. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 210 . Jula 2008. Dakle. oko 700 ljudi je napustilo BIA. nalaze i dosijei takozvanih političkih neprijatelja. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima sarađujemo. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne točak sa automobila u toku vožnje. Dnevnik "Blic" piše da će Bulatović na funkciji najverovatnije ostati do 17. između ostalog. BIA. stabilna i pored pojave vehabija. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. kao i kadrovska obnova agencije. u kojoj ga je ona optuživala: „Čitao sam delove objavljene u štampi. koji je najveći deo karijere proveo u diplomatiji. BIA je na osnovu utvrđene bezbednosne politike Vlade aktivno sarađivala sa Tribunalom. a siguran sam da je to najveći doprinos koji smo mogli da damo jačanju demokratije u Srbiji”. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladićem. Vlada Vojislava Koštunice očekuje da će Bulatović razotkriti vezu između vlasti i neformalnih centara moći koje su Službu koristile za progon. ne želeći da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slučaju. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. ne zato što ga je neko naterao. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomić i Bulatović tajno sastajali sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Lukovićem Legijom. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. godinom. kaže Bulatović. Ne vidim ništa sporno u tome”. nije učestvovala u predizbornim kampanjama. Bulatović je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih političara. Nemamo čak ni saznanja o autentičnosti razgovora”. Bulatović kaže da je situacija u Sandžaku. ucenu i eliminaciju političkih protivnika. Rade Bulatović podneo je ostavku novom premijeru Srbije. odnosno Raškoj. od nevladinih organizacija. Bulatović je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. tvrdi Bulatović. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. kao i svake druge. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. Predali smo arhivsku građu zaključno sa 1980. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. Analizirajući četvorogodišnje rukovođenje srpskom "tajnom policijom".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM delatnosti). Za razliku od prethodnog perioda. Posle sednice Vlade Srbije. Građani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i oruđe za obračun s političkim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali značku: „Bilo je zloupotreba. čime mi je život bio ugrožen. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. te da su bili deo zavere da se ubije Đinđić. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”." Bulatović je posle nepuna tri meseca pušten. jula. i kod građana Srbije. bez istrage optužbe protiv njega su povučene. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. Bulatović se na funkciji direktora BIA nalazio više od četiri godine. Bulatović je rekao da su najveći rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. Bulatović odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korać). Uz to. U periodu u kojem sam bio na čelu agencije. jer su joj se priključili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takođe. Dosadašnji šef BIA priznao je da je čitao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. do kulturnih ustanova. u kojoj se. prema Bulatoviću. kako ne bi ugrozio istragu. Najveći deo navoda koje je iznela je autentičan. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. demistifikacija službe je značajno relaksirala odnose sa građanima. Bulatović. rekao je. pretpostavljam. „Apsolutno nismo učestvovali u tome. premijer Mirko Cvetković rekao je da na sednici nije bilo reči o eventualnoj smeni šefa BIA i da će javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. trećina ljudi je otišla. kada se očekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovića. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. Bile su to nedelje. ali i ozbiljnih krivičnih dela. već zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dođe do savremene. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatović je politički zatvorenik. u dane glasanja u BIA se čak i ne dežura. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobođena kadrova Slobodana Miloševića. „Nijednom svojom aktivnošću BIA nije uticala na izbornu volju građana.

Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da političare snabdeva onim što bi oni najviše vole da čuju. obaveštajnu i logističku podršku. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu biće od koristi. a ni Jočićev MUP nije bio najsrećniji. šverca narkotika i ljudi i slične aktivnosti. niti je Služba ista kao tada. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatović 2004. Vukadinović je bio uspešan. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. a mnogo moćnih. a primao je "mlade i obrazovane" po rođačkoj i partijskoj liniji. rađeni s one strane zakona i pristojnosti. U međuvremenu. Saša Vukadinović bio je na čelu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. Posao je kreativan i rizičan. zbog jasne linije subordinacije. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovića 1998. u međuvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. drugo. a pre svih treba li BIA da drži monopol na mere kontrole telefona i digitalne komunikacije? 72 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 211 . Niti je Bulatović Stanišić. Bulatovića i Stojkovića sa Legijom u noći predaje. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. jer se taj sud kod njih loše kotirao. plašeći ih i nudeći se kao prijatelj i zaštitnik. Agencija se neizbežno menjala. Nezavisne 24. nije želeo da nam kaže ko je optužen. Ono za šta su plaćeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitičkih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja među vladajućim strankama. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštački i apstraktni proizvod. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. Nije niko iz BIA ili MUP.pod uslovom da novi direktor bude imao političku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. da izbegne hapšenje. Takvih tamo ima. našao se kao kolateralna šteta obračuna Vladimira Popovića. Goran Petrović. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jočiću da je stigla jedna zapečaćena optužnica. zamenika. Pozivajući se na pravila tribunala. Saša Vukadinović je u Agenciju ušao bez hipoteke. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. To smo saznali tek posle nekoliko dana. Bulatović tvrdi: „Zna se ko je to uradio. Popović je optužio Bulatovića da je izvještaj BIA za 2003. a ta ekipa ima jaku spoljnu političku. Bulatović je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "pročitaj pa vrati" izveštaji. znajući šta o tom licu misle zaposleni. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. Sve što Saša Vukadinović bude radio biće predmet političkih nagodbi i stranačkih cenjkanja. S druge strane. šefa Biroa za informisanje u Đinđićevoj vladi. Političari su onda od Službe tražili još. Saša Vukadinović od Rada Bulatovića sigurno neće dobiti snimak razgovora Jočića. i još više zbog demistifikacije. i Radeta Bulatovića. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovića. Sve i da Saši Vukadinoviću sve uspe. što je mesto koje je postalo veoma značajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedeće sledećih 40 godina u zatvorima. septembar 2006. Goranu Hadžiću. međusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. ali treba reći da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. odgovornosti i zaštite od političke zloupotrebe. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobiće manje nego što je pročitao kod Karle del Ponte. Inteligentna. ali ga je držao neformalno. ljudi su naučili da je to opasno i nezdravo za karijeru. Momira Gavrilovića. jer. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" .NOMENKLATURA SRBIJE . za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. Vraćao je iz penzije. Hadžić je pobegao. Dočekaće ga front solidarnih rutinera. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. naviknutih da malo rade. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Za dojavu haškom beguncu. do maja 2008. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. Rade Bulatović vodio je čudnu kadrovsku politiku: nije imenovao ključno operativno mesto. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. Upravo s političke strane preti mu najveća opasnost72. Kao načelnik SUP Kruševac. ostaju neke dileme. jer je viđen kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. Zloupotreba BIA u političke svrhe postajala je sve teža i rizičnija: prvo.

da reši taj slučaj. naglašavajući da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznačajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIĆ: Pa. Nije tajna da je čovek želeo da bude ambasador u Atini. saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovića. ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju.Beba Popović jeste ili nije dao dokaze. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. Priča se završava u medijima. Pošto su Popovićeve tvrdnje bile ubitačnije nego što je direktor BIA planirao.da im se dodvori? PETROVIĆ: Narodski rečeno . nego moj prethodnik. čisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i većih stvari. To je oprobani trik Vlade da se ni o čemu ne izjašnjava. NN: Ali. vaš izraz je preblag. NN: Kako komentarišete Jočićevu odbranu Bulatovića tezom da Beba Popović talasa kako bi zaljuljao jednu novu političku opciju u Srbiji? PETROVIĆ: To je Popovićevo legitimno pravo. NN: Ako je Bulatović iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi. pa je to otpalo. to je verovatno želja da se on moćnim zapadnim krugovima. On je šef BIA. NN: Da li Jočićev trapavi nastup. kome je očigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIĆ: Ne treba zato biti veliki maher. On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje.da im se uvuče. PETROVIĆ: Partijski aparatčik je pravi izraz za njega. NN: Kako mislite da će se završiti ova priča koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIĆ: Videli ste da se ministar policije Dragan Jočić. Sada se zavrtela priča da Bulatović želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM godinu isporučio CIA. nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva priča vladimira Bebe Popovića? PETROVIĆ: Neki sada govore da li Vladimir . bilo bi jasno da ulazimo u jedan totalitarni sistem i da postoje interesi određenih grupa i stranaka i da nema nikakvog državnog interesa u svemu tome.