Pitanje civilne bezbednosti

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

ŠTA REĆI KAO UVOD
U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izučava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na određene ličnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguće je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remećenja zaključka koji se nameće. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ograničio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moći, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podređenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovića bio je, posle američkog i francuskog, treći građanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u čijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i načinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona očigledno nije u institucijama. Ovaj zaključak proizilazi iz činjenice da je određenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, početkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tačnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvaničnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Viđeni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a među prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da među srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza čak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugačije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogućavanje građanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija učinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo građana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji počela tranzicija, stručnjaci su upozoravali da će prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da će samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da će u drugoj fazi tranzicije mnogo više građana postati dobitnici reformskih procesa. Međutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi stručnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo političko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena je ideja tranzicije. Slučajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istočnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije isključivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su stručnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog većeg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeća i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnička klasa postaje pobednička. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog političkog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujući političkim vezama, i na taj račun žive dobro. U

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

1

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
dobitnike bi se mogao uračunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzećima koji zarađuju više od zaposlenih u kompanijama. Većina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Praktično sve velike reforme urađene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada praktično nije sproveden ni jedan veći reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ograničenja. Čak i ograničene i nevoljne reforme doprinele su povećanju standarda prosečnog građanina. U poređenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statističke metodologije, bila trećina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetničke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okončana privatizacija društvenih preduzeća, privatizacija državnih preduzeća nije ni počela, ne funkcioniše zakon o stečaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike.

NOKTOM PO POVRŠINI
Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine 1 otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvećana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno između državljana, uklapaju se u šeme međunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novčanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans plaćanja sa Kiprom beleži značajne deficite; d) međunarodni tokovi pokazuju krajnju neobičnost veličine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom između zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Međutim, istraživači makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suočeni su sa nedostatkom, nepouzdanošću i neusklađenošću podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja plaćanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetničkih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprečila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu određenog preduzeća, da li je preduzeće subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvaničnih računovodstvenih podataka preduzeća, već i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne čini, a pomenuti iznos morao je od negde doći i negde da završi. Od i kod najširih slojeva građana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ograničena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje očigledno. Država počinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogućen rad. Većinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševića stajao iza 8 of šor firmi na Kipru čiji su računi u grčkim i kiparskim bankama korišćeni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije 2. Pošto je Beogradska banka osnovala
Petrus van Dajne, profesor krivičnog prava Univerziteta u Tilburgu, i Stefano Donati, savetnik za suzbijanje privrednog kriminala misije OEBS u Srbiji, su autori ovog istraživanja iz 2006. godine. 2 10. juna 1997. prodato je 49% Telekoma Srbija, i to italijanskom Stetu 29% i grčkom Oteu 20%. Na ime kupovine 29% Telekoma, Stet šalje preko 700 miliona maraka u European Popular Bank, i to da se podeli na tri računa: prvi za Natvest sekjuriti limitid, na račun u Paribas Frankfurt, više
1

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

2

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na čijim računima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti četiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na račune tih of šor firmi uđe u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševića definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Reč je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Milošević bio im je potreban za održavanje moći, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja 3. Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno učešće u političkoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moć. Zahvaljujući politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moći, stara garda osećala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogaćenja bio: sediš na čelu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije većinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu političke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbeđivala novac za Miloševićeve političke projekte, ali i politički uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radović, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveći “legalisti” među novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija 4. Nisu osećali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta večno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karić, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorović Kundak, Miroslav Mišković, Milan Beko, Marko Milošević, ubijeni Vlada Kovačević Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševića. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politički udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veći5. Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogućiću ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševića nije zanimao njihov politički uticaj, ali jeste
od 16 miliona nemačkih maraka; drugi za Velgoč na račun u banci Barklis banci London, funte u protivvrednosti 1,7 miliona maraka; treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 680 miliona maraka. Ote na ime kupovine 20% Telekoma šalje u European Popular Bank više od 540 miliona maraka i to da se podeli na tri računa, prvi za Netvest sekjuriti limitid na račun Paribas Frankfurt više od 12 miliona maraka. Drugi za Velgoč na račun u banci Barklis London, funte u protivvrednosti više od 1,3 milion maraka, treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 529 miliona maraka. BB COBU sumu koju je dobila na ime prodaje dela Telekoma šalje na račune nekoliko of šor kompanija koje se nalaze na Kipru, po 160 miliona maraka prebačeno je na Hilsej, Verikom i Braunkort. Suma od 350 miliona plaćena je istog dana na račun Kramdor investment menadžment, koja je osnovana na britanskim Devičanskim Ostrvima. Predstavnik BB COBU naziva firmu Krandor našom firmom. Nije poznato čija je firma Krandor i ko je uzeo proviziju od 350 miliona. Nekoliko meseci kasnije holandski Stet srpskoj of šor firmi MCC uplatio je 2 miliona maraka, namena nije navedena. Sumnja da su na tom poslu italijanski i srpski akteri zaradili nikada nije osporena, ali ozbiljna istraga vođena je jedino u Italiji 2001. 3 Tako su nastale legende o Tomićima, u Simpu i u NIS-u, o Mirku Marjanoviću, čiji „Progres“ jedino nije prodavao kineske igračke... 4 Pronalaze se računi van zemlje na ime Mirka Marjanovića, na ime kćerke Dragana Tomića ili pasoš države Belize, gde je Milovan Bojić otvorio račun kupivši državljanstvo za hiljadu dolara. Njihova greška bila je u rukovođenju načelom: zašto da se krijemo kad smo večni. 5 Među novopridošlima ima onih koji imaju i osobine grupa sa kojima se graniče. Mišković nije izmišljen za Miloševićevog vremena, niti je pokazivao političke ambicije kao predstavnici „stare garde“, ali je poslednje decenije napravio „Delta sistem“, koji je funkcionisao slično kao Karićeva kompanija. Milošević mlađi ili Tref pokazivali su karakteristike bogataša iz „sive zone“, čiji stepen legalnosti poslova je bio još sumnjiviji od onih kojima su se bavili tipični predstavnici druge grupe.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

3

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oplođuju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipičnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Mišković i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karić nastavlja da se koprca, a Marka Miloševića pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodične veze. Treća vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašću: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s političarima, ali one su isključivo tehničke: oni su političarima dobri ukoliko im povremeno uskoče s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s političarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, već na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe - tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i veće zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog čega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti6. FILIP CEPTER rođen je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek započeo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru započeo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naučio je nemački i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posuđu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posuđe“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovići su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošače u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Ističe da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuđa, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za prečišćavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bračni par Cepter vraća se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Janković i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi7, i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom četiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Đinđić obezbedio ličnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Janković nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, već samo sumnjičavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIĆ rođen je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu priča on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom
Zagrebacki „Nacional“ izvukao je Stanka Subotića Caneta iz anonimnosti, proglašavajuci ga za glavnog balkanskog duvanskog bosa i procenjujuci njegovo bogatstvo na pola milijarde dolara. „Srpska reč“, partijsko glasilo SPO, pokušala je da razbije mit da je moguće obogatiti se od prodaje šerpi, tvrdeći da je Milan Janković međunarodni liferant oružja, čijim poslovima se bavi francuska policija. 7 Jednom prilikom u Atini, Slobodan Milošević se zaustavio ispred „Cepterove“ palate i prokomentarisao grćkim zvaničnicima: “To je sve naše”. Domaćini su tvrdili da je „Cepter“ multinacionalna kompanija, izmedu ostalog, i grčka, ali Milošević je ostao uporan: “Ne, Srbin stoji iza svega toga”.
6

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

4

Subotić je postao poznat javnosti. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemačka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tiče se. Rekao sam mu da može da računa na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tiče preporoda Srbije. gorivom. U Jugoslaviji je 1988. u novembru smo se sreli u Beogradu. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. Azerbejdžanu. Slobodana. godine. uspeo je da ostvari američki san u Srbiji i to sve.. drugim svetskim proizvođačem cigareta. izvozio tešku konfekciju. otvorio pekaru i piceriju. u vreme protesta Koalicije Zajedno. godine počeo je da se bavi i maloprodajom. pokojnog Vladimira Bokana. a na jednoj slici vidi se službena značka MUP Srbije 01411910. Imao sam i dva bescarinska magacina. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. otišao u Moskvu. Jula 1997. 9 O navodima ovog lista u Crnoj Gori se vodila parlamentarna istraga. kada ga je zagrebački „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišićem preko Crne Gore švercovao cigarete9. S jedne strane. U Požarevcu je imao najveću balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. 1993. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. bivšeg predsednika. s premijerom Srbije Zoranom Đindićem: “Đindića sam upoznao 1997. Njegova firma. ispitivali nas s kim nam gazda saraduje. herbicide. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije. Đindić se sudario s praznim budžetom. Marko je bio član Kovačevićevog trkačkog automobilskog tima. oktobra uništena. tehničkom robom. A s druge. Čim je formirao vladu. prodavnicu tehničke robe „Sajbernet“. Kasnije sam imao najveći lanac menjačnica u gradu. a firma je promenila ime u D-trade. Stanko je tada otišao iz zemlje”. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. drugi u luci Bar”. sa kojom sam u odličnim poslovnim odnosima”. podigao je zabavni park „Bambilend“. opremljenu najsavremenijim tehničkim uređajima. aluminijumski prah za proizvodnju građevinskih blokova. kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. 8 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 5 . Subotić se potom dao na trgovinu. jedan na prelazu Đeneral Janković. Pravi razlog pokretanja afere su Subotićeve poslovne veze. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogućio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. metražu. MIA. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. i u većini poslova se ne pojavljuje. niko nije objasnio. Iako obe strane to poriču. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. ali bez rezultata. izgleda da je Subotić igrao značajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji.000 maraka. Subotićeva radnica priča: “Sve su nas priveli. U Francusku je otišao 1979. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca. pravi nosilac bogatstva. dali su mi cigarete Makedonija tabaka. ubijen u februaru 1997. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. kafom. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. godine. ali to nije prošlo na sudu jer nisu imali dokaza. čiji je ortak bio Vlada Kovačević Tref. Uvozio je perjane jakne za Robne kuće Beograd. trgovinu cigaretama. počelo je “nošenjem gajbi u kafani”. Iako nije služio vojsku. Rusiji. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojičić Badža i Mihalj Kertes. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Milošević najčešće se misli na njegovog oca. ako je verovati njegovom ocu.NOMENKLATURA SRBIJE . a 1990/’91. Kazahstanu ili Jermeniji. Uvezao sam ih prema važecim propisima. hemikalije. Kao vrlo mlad. parfemima. Najveći udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM letovalištu Marbelji. biznismena jugoslovenskog porekla u Grčkoj.. drugi u luci Bar. u Subotićev fri-šop na prelazu Đeneral Janković upala je godine policija8. Optužili su nas da smo utajili porez na dobit. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanović. radio-stanicu i Internet centar. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa. direktor Savezne uprave carina. godine zaradila je oko milion maraka. koja je 5. MIA je potom prestala da radi. MARKO MILOŠEVIĆ je. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovićem. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. Posao je obnovljen. Posle oktobarskih dogadaja 2000. jedan u Ubu. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM BRAĆA KARIĆ imaju brojnu familiju. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. U inostranstvu imaju 41 preduzeće. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. a potom ministar bez portfelja. njegova ćerka Danica na 1. kao ministar finansija. Da me neko ubije. Karići su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim često ručao i igrao karte. ali nije tajkun ni oligarh. Svojevremeno glasinu o svom ranjavanju Marko Milošević je prokomentarisao: “Kada sam to čuo. to je isključeno“ 11 Bogoljub je više puta rekao da su unuci braće Karić „strateški“ rađani u Americi. Vlast je uvek rado sarađivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karići. 12 Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije. pa guraju novokomponovani grb kao porodični i druže se s političkim i kulturnim kremom11. ako budu redovno plaćali porez. a posebno „Astra Simit“. domaća privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujući naklonosti političke elite koja zazire od stranih ulaganja. c) pripada miljeu moći koji kadrira državne službe. malo sam se uvredio.100 kvadrata. Dok je zemlja propadala. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan način. Njegov stav o odustajanju od istraga o načinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuće tajkuna Miodraga Kostića (M&V Investments). makar dok se sve ne "privatizuje". godine u Beograd dođe misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševića da oslobodi zarobljene američke vojnike. okupljenih u Klubu privrednika. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. to je moguće.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). a što se manje zna. Zoran na 2. a krivični progon braće Karić objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševića nastupila nova pravila igre.. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet članova porodice Karić. Doselili su iz Peći u Beograd. a to treba iskoristiti za povećanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. Engleskoj i Kini da bi kada odrastu zauzeli političke položaje u tim zemljama.je u 2000. Pomogao je da 1999. Osnovali su 1970. 10 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 6 .-ih „Kosovouniverzum“. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. da oni koji su se u Miloševićevom režimu obogatili neće polagati račune o načinu sticanja bogatstvu. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. Mlađan Dinkić izjavio je. uglavnom u trgovini i građevinarstvu. ali nije funkcioner stranke. Nasuprot izjavama nje i Dinkića. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. Niko ne zna šta tačno radi. a bio je i kandidat za predsednika Srbije. Iz nekog razloga. Bio je jedini gost iz Srbije na rođendanu Bila Klintona 1996. Reč je. ali da me rani i ostane živ. trude se da dokažu elitizam. o ljudima izuzetnog preduzetničkog duha. Njihovo bogatstvo će se i dalje uvećavati. godini ostvarila najveću dobit u Srbiji zato što je na njene račune prebačen najveći deo prihoda „Mobtela“. „Astra grupa“. godine. Karići stalno gase i osnivaju firme. Kasnije. Verica Barać. tako da izvorna „BK kompanija“ već godinama ne postoji. ističe ona. Prema njenom mišljenju deset najvećih domaćih tajkuna.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1.200 kvadrata (od čega je 658 bez dozvole). postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada prećutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji.. Već tada braća su stekla „mercedese“ i po kuću u Peći i Tivtu. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivačkog kapitala. utoliko je uspešniji. Nije reč o sposobnim i darovitim preduzetnicima. ali nije državni činovnik. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. Dragijana Radonjić-Petrović. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. smatra da tajkuni imaju vlast koja im odgovara i da čine sve da takvo stanje traje što duže. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira.NOMENKLATURA SRBIJE . da bi ubrzo počeli da se šire Dedinjem. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. već o povlašćenim pojedincima. koji su zadržali status iz Miloševićevog vremena i u sadašnjim političkim strukturama12. Bogoljub . Tokom 1998/’99. Kanadi.

Vodio je partijsku službu bezbednosti. Koliko Hasanović ima firmi na svoje i tuđa imena. javnom tužiocu Četvrtog opštinskog tužilaštva da se iz pritvora puste Dušan Spasojević i članovi njegove bande. Terzić nije zadržan u pritvoru. 13 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 7 . predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. Zbog neviđene servilnosti. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošću u razne afere: Perišić. kao dečko Marije Milošević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM TAHIR HASANOVIĆ bio je u vreme moći Mirjane Marković. a njegovog kolegu iz kancelarije Gorana Ilića za javnog tužioca Prvog opštinskog tužilaštva u Beogradu. Fadilj Hodža. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavičajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetničko društvo “Španac”. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogućio Miloševiću da posle prvih višestranačkih izbora SPS formira Vladu Srbije. namestio Dušana Mihajilovića da 1991. a Dušan Mihajlović je vršio pritisak na advokate da njegovu molbu ne odbiju. Ispostavilo se da je kao viši tužilac izdavao naređenja Biljani Radovanović. niko ne zna. Bio zamenik u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu. Po nalogu Porodice predao je Republičku konferenciju Saveza omladine Srbije. Podneo je molbu da bude upisan i imenik Advokatske komore u Beogradu.NOMENKLATURA SRBIJE .5 miliona maraka. Rukovodio je rotari klubom u Mihajilovićevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. naša svakodnevica13. Mihajilović mu je ustupio dosijea srpskih političara i privrednika. Dušan Mihajilović je insistirao na ovom izboru. planirani upad u Vladu Srbije. LJILJANA NEDELJKOVIĆ. nekome je još onda bilo muka od njega. Hasanović je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovića. godine iznese iz zemlje 12. zastupnik je preduzeća “Radenska”. Početkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanović bio uzoran Titov omladinac. drži značajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. Mihajilović mu je. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. a dolaskom DOS. našao se među prvima. Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala raspolaže podacima da je Rade Terzić. U akciji "Sablja" Terzić je priveden i zadržan u SUP Beograd. Ostalo je istorija i. kako bi prikrio svoje bogatstvo. kao okružni tužilac. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. Rade Terzić. Oženio je Srpkinju s Kosova. a Tahir je. pod optužbom da je bio zaštitnik surčinskog klana. imao je važnu ulogu u ustoličenju Miloševića na vlast. tada. tobože uspeo da umilostivi Miloševića da ga pusti iz pritvora. na žalost. Protežira preduzeća iz Slovenije i uvozi njihovu robu. Mihalj Kertes ga je uhapsio. Tahir je. Tahir Hasanović. ali je podneo ostavku na mesto okružnog tužioca. poklona Fadilja Hodže. skoro član porodice Milošević. primio velike novčane iznose za prikrivanje prijava protiv nekih mafijaša. Uoči Osme sednice. da su događaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Jedan od Hasanovićevih saradnika. Njegov ugled kod bračnog para Marković-Milošević otišao je dotle da je bio među prvim kandidatima za zeta. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. I dalje je na čelu uvozničkog lobija. da osnuje Novu demokartiju. Dušanu Mihajiloviću. prema mišljenju mnogih. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. Gavrilović. Za vreme sankcija Hasanović je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. Kad je počela pljačka bivše republičke omladine pod vođstvom Dušana Mihailovića. trebalo je da nestane iz politike. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. danas je advokat. i spektakularno oduzimanje ormana. sa svom imovinom. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. u kojoj postaje generalni sekretar. Od tada počinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. Dušan Mihajilović postavlja ga za okružnog javnog tužioca u Beogradu. blizak i s Mirjanom i s njenom kćerkom Marijom. kao šef kabineta predsednika SRJ. Tahir Hasanović kreće u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. međutim. Njen otac tugovao je što mu se kćerka udaje za Hasanovića. osetio “zahtev vremena”. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. Intervencijom Dušana Mihajilovića. avgusta 2001. koji su bili uhapšeni i deportovani iz Francuske zbog osnovane sumnje da su kidnapovali i pustili uz otkup od sedam miliona evra biznismena Miroslava Miškovića. To društvo. s tim što je Mihajilović prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. Tahir je. “Lutra”. Marinu Gadžić iz Sreske kod Prizrena. Kao član Univerzitetske konferencije SSO Beograda.

jedna od ključnih tačaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštuničinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovića sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome učestvovali i penzionisani. Kad su posle 5. Ljiljana Nedeljković ga je posle žestoke reakcije republičke vlade lično zvala da se vrati sa odmora iz Belanovice i obrati javnosti. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republičke Skupštine koja ne odražava izbornu volju građana Srbije. rekao je funkcioner srpske vlade. jednog trenutka je briznula u plač izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hlađen’ u samici. Međutim. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. stradali mnogi nevini rodoljubi. a "finale gledamo ovih dana". godine. Radomir Marković. ali je on "insistirao da bude načelnik". gospođa Nedeljković mi je poslala jednu knjigu. Gavra je postao uznemiren. Ljiljana Nedeljković je obavestila Komisiju da se neće odazvati pozivu i da neće dati iskaz. Aprila 2007. ali je znao da je Vlada bila slaba. Prema pisanju "Nedeljnog telegrafa". kao ministra policije. U Koštuničinoj "kabinetskoj kuhinji" skuvana je ideja da Radomir Marković postane direktor Instituta za bezbednost. koji ne može da podnese što nije postao ministar policije. a posebno posle ubistva Prike. Nisu očekivali takvu reakciju”. “Na dan kada je ubijen. u kabinetu predsednika. Interesantno je da Koštunica nije znao da je u javnost puštena informacija o poseti Gavrilovića njegovom kabinetu. oktobra počeli čistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. 14 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 8 . i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije predati Ljiljani Nedeljković.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Državne bezbednosti Momira Gavrilovića “skandal”. bivši načelnik RDB MUPR Srbije. tvrdi list. Vladimir Beba Popović analizirao je u magazinu “Status” kako je moguće da se istraga ubistva Momira Gavrilovića. Tema je bila bezvlašće nastalo posle 1945. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i političkim progonom. Jula 2002. Gavra je mnogo znao. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. uz predsednikovog savetnika Gradimira Nalića. a ne republičkih organa. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Ljiljana Nedeljković me je ubeđivala da do toga neće doći. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. Gavriloviću je mesto zamenika načelnika DB nuđeno i na "nezvaničnim susretima u Institutu za evropske studije". piše list i navodi da su "šef Koštuničinog kabineta Ljiljana Nedeljković i Gradimir Nalić. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. piše ‘Nedeljni telegraf’ i ubijenom nekadašnjem službeniku DB-a Srbije Momiru Gavriloviću nuđeno da bude "zamenik načelnika DB". Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. a to što je sa Koštuničinom ženom. Koštunice. i treće je da sam već u predistražnom postupku dala izjavu policiji povodom tvrdnji četvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da učinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. na montiranim sudskim postupcima. na kojima su učestvovali i supruga predsednika SRJ Zorica Radović i Laslo Sekelj. To su činjenice. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljković”. Gospođa Nedeljković mi je nagovestila buduću sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. To se izjalovilo kada se bivši prvi čovek Službe našao u zatvoru”. kako kaže. Potpredsednik Vlade Srbije. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. učestvovali u kreiranju lažnih informacija". "Nedeljni telegraf" piše da se kabinet predsednika SRJ "uglavnom bavi načinima da se preuzme republička vlast". saradnici Koštunice predočili su Gavriloviću i šemu kadrovske rekonstrukcije republičke policije”. po nalogu "U kabinetu predsednika SRJ stvarana je paralelna DB Srbije".NOMENKLATURA SRBIJE . Čedomir Jovanović rekao je na sednici Odbora za pravosuđe i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih čelnika DOS. na početku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Marković navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševića. Skoro isti oni koji su kasnije učestvovali i u ubistvu Zorana Đinđića. Oni stoje i iza udara na republičku vladu. u kojem su. desne ruke Frenkija Simatovića. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moći. da će se sve raspraviti javno i da Koštunica neće dopustiti da se zloupotrebljava vlast. ali nije želeo da komentariše pisanja14 da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. ali i aktivni pripadnici DB-a.

NOMENKLATURA SRBIJE . nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmoćniji. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljković da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. ZORAN JANJUŠEVIĆ je 1992. Onaj ko je Nedeljkovićevu naterao da Gavru zove. do tada medijski savetnik. kao. koji nije član DSS. Član Odbora za bezbednost Aleksandar Čotrić otkrio je da mu je rečeno da BIA nikada neće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 9 .5 miliona i napravio telefonski račun od 800. a poslanici priznaju da BIA proverava njih.” Nezadovoljstvo političkim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. jer ga predsednik zove na razgovor. Takode. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljković. Grada Nalić i Rade Bulatović. između ostalog. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. se ne uklapa. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slučajno? Kasnije. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. Kako je Zoran Janjušević iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Đinđića? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. umesto obrnuto. Sin Ljiljane Nedeljković. ni drugu. i usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. šef poslaničkog kluba DSS. Šef BIA Rade Bulatović izlazio je pred odbor godišnje. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Momir Gavrilović je imao rezervisanu kartu za Beč kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljković i zahtevala od njega da otkaže let. preko “Blica”. službe su podređene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. makar su tako oni rekli.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stanišića. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. Tako je i bilo. a šefovi vojnih službi nikad. Šef BIA. Predviđeno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. On sam. Od septembra 2007. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske političke prilike. dužan je da pošalje svog zamenika. Saša Vukadinović. a ako je sprečen. Janjušević se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. a nije poslao ni svog izaslanika. taj je znao da će biti ubijen. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžića. a ko presuđuje”. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. Dodatno me u ovom uverenju drži i činjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puča. bio je samo dodatni razlog. do marta 2008. samo osam godina kasnije. Po zakonu. već po ustoličenju. do Slaviše Lekića koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanića da se. Press je utvrdio da je Milikić kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. ali to dosad nikada nije uradio. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. godine bio običan operativac (ili vozač) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. a skupštinski odbor nadzire. Aleksandar Tijanić. Posle tog sastanka. ko je odmah do njega. spremao puč u policiji i DB-u. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan čovek iz Koštuničinog kabineta znao da će se Gavriloviću desiti to što mu se desilo. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. Gavra odlazi kod Koštunice. ovaj ga ne prima. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. od državne televizije.5 miliona dinara. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljković. Posebna priča su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. svedočeći na suđenju za atentat na Zorana Đinđića. njega na stepeništu sreće kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vraćam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljković i Gavrilovića? “Postoje izjave Gavrilovićeve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljković odložio put u Beč i taj dan je ubijen. koji je opstanak vladajuće koalicije uslovio zahtevima da Milikić obavezno putuje sa delegacijom. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudić.000 dinara. ko odlučuje. Ratomir Milikić (29) koji je 2008.

radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10.11% kapitala. a 1998. Avgusta 2003. već po knjigovodstvenim vrednostima. Takođe bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. rad sa komercijalnim i blagajničkim zapisima. godine prodat je za 25 miliona dinara. Zoran Drakulić ("Ist point").Aleksić Company“. predsednik ACMER-M doo Najveći akcionar Neoplante. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod čudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. Mića Mićić ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). i na aukciji je učestvovalo samo preduzeće „Amazis”. 1995. je firma Neoplanta zajedno. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Đunić ("Eki investments").1957. godine sagrađen je u centru Šapca hotel „Sloboda”. smatra on.670 evra. do hiperinflacije 1994. manjinski akcionari Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 10 .67 puta nižoj ceni od tržišne. i d) hoteli: ‘Izvor’ (Aranđelovac). a 21. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. Procena kapitala nije izvršena realno. a Aleksić ga je kupio za 383. ‘Hissar’ iz Prokuplja. ‘Amasis’ iz Beograda. predsedniku Borisu Tadiću. Diplomirani je inženjer. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM prihvatiti temeljno reorganizovanje. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksića. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. „Alco Group“ danas ima četiri segmeta: a) proizvodni. premijeru Vojislavu Koštunici. do 1998.03. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. predsednik “ALCO GROUP” doo Rođen je 26. c) građevinarski. U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Čupić (Hipo Alpe grup). Hotel je prodat po 9. Zanimljivo bi bilo znati da li članovi plaćaju članarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. društveni kapital ima 16. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina.700. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksića je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). Prvi poslovi preduzeća bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. neko skupo plaćao članstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbeđeni kroz komorsko udruženje. zahtev za novu procenu kapitala.9% udruženi mali akcionari Neoplante. sa 100 soba i 5 restorana. 1977. ‘Sloboda’ (Šabac). Najveći ugostiteljski objekat u šabačkom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. godine. U Neoplanti. pored smanjenja poreske osnove. godine radio je u PKB banci.965 akcija.24%. Akcijski fond ima 16. Aleksić osniva i svoju „ALCO . MIROSLAV ATELJEVIĆ. površine 9. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. kada je socijalistički sistem počeo da se menja u kapitalistički.NOMENKLATURA SRBIJE . u kojoj 78. a njegov vlasnik Aleksić i direktor Denić predstavljali su dva kupca samo formalno. ČLANOVI MIROLJUB ALEKSIĆ. čime su mali akcionari oštećeni za preko 1. Miroslav Mišković ("Delta").000 evra. U vreme Ante Markovića.554. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slučajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju građana članarina je 100. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. jer niko ne želi da ostane bez posla. na javnoj licitaciji kupuje preduzeće „Pionir“ u stečaju. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. Toplica Spasojević ("ITM") i Dragoljub Vukadinović ("Metalac"). koga čine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša.000 kvadrata. u Vranju. i zajmom Republike Srbije. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosiće i Izvršni odbor: Miodrag Babić ("Hemofarm"). ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). godine Aleksić osniva „Alco banku“.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. sa 48. Prve četiri godine poslovanja firme. a zatim i u hotele. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. Slede godine investiranja u „Pionir“. a Fond PIO oko 10%. a u planu je još hotela.374 evra. Od 1994.000 evra mesečno. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. Zoran Obradović ("Petrobart"). b) trgovinski. Srbija bi. uključujući i na Adi ciganliji.03%. koji čine 3 fabrike ‘Pionir’-a.000 evra godišnje i 10. „Amazis”.

U Neoplanti Zajedno. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašćenje da ih zastupa na Skupštini. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. a danas poseduju velika privatna bogatstva.-tih došli skromnog finansijskog stanja. gde je završio prve razrede osnovne škole. građevinska preduzeća. koji deluju kao lovci. sve su to delovi sistema Partizana. U prvom timu igraju samo igrači koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevićem. bingo.51%. Prvi je u generaciji završio fakultet. Umesto navijača. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). u trećoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. Na čelo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. kod Višegrada. predsednik Holdinga Metalac. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. finansijski direktor Minel trafo. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. savetnik u Hemofarmu. direktor Diners Club International. a kada se pojavi državni paket biće jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. poker aparati . otvaranje sumnjivih kompanija. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzeće u vlasnistvu italijanskih građana Marka i Alberta Vakija. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. Svoju većinu ACMER-M postiže na tri načina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. 1974. c) iz neobjašnjivih razloga. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Rođen je 29. već i mediji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imaju 7. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbeđenju. rent a car.. Bjekovićevim zetom. ACMER-M će u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dođe do što većeg dela od preostalih akcija ili kada na drugi način dođu do većinskog paketa. a firma Neoatal 2. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “većinu” praktično čini samo 42% glasova. Miroslav Ateljević vlasnik AcmerM. Bio je prvi na takmičenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. Nebojša Vujović.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. a “bez obeštećenja” pušta najtalentovanije fudbalere. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. godine. Bojan Radovanović pomoćnik direktora Dipos. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videće se kad Partizan dobije vlasnika. generalni direktor Univerzal Holdinga.13% akcija. ACMER-M tako obezbeđuje prolaz svojih odluka. a da im niko nije rekao ko je dotična.da bi nejavno kontrolisali 166. U slučaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. Draginja Radonjić. ruleti. što je prevara i sukob interesa. aprila 1951. u 31. iz praktičkih razloga . hot-lajn. ministar Rasim Ljajić. Nenada Bjekovića. Obrad Sikimić. MIODRAG BABIĆ. sa 23 godine. Miodrag Babić je jedan od ljudi iz konzorcijuma. Koreni Miodraga Babića vuku poreklo iz sela Dobrun. Ivana Ćurkovića i njihovih pomagača. godini života. direktor M&V investments. koji posluju u Srbiji. godine. Školovanje je nastavio u Vršcu. auto škole. Klub dovodi anonimna pojačanja.255 akcija Neoplante kao suvlasnički udeo u Neoplanti Zajedno doo. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. Za ceo slučaj 2006. Dragan Vignjević direktor JP Elektromreže Srbije. Radmila Babić. odsek Organska hemija. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. Tako su stvorili privid većine u skupštini. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). Manojlo Vukotić direktor “Novosti”. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 11 . upravi Partizana očigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. ACMER-M ima 424. direktor Petrobart-Avia. Dragoljub Vukadinović. neki suptilnije. pa u Pančevu gde je završio srednju hemijsku školu. Dušan Pavlović. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. ili su to Nenad Popović. Dušan Stupar. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. čiji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. još 1989. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. u Zrenjaninu.NOMENKLATURA SRBIJE . U Partizan su 1980. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zečevića. koja malo ili ništa ne koštaju.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. Da li su pioni Zečević i Bjeković.. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija.. Ratko Zatezalo. kod Vršca. fonto..

” Slobodan Vuksanović je bio prijatelj Dragana Maleševića Tapija. Nikola Stanković i Nebojša Vujović. a on i Đelić jadili su Srbiju. Nisu SID-ovci. Tadić ga je vodao po svetu. a Mlađan Dinkić zna za ovo. postao je prvi nadzornik. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševića Tapija. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi na suđenju pripadnicima zemunskog klana. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadić nije znao da mu je saradnik.NOMENKLATURA SRBIJE . “Masoni” i Oleg Golubović uložili su u akciju dovođenja Slobodana Vuksnovića na čelo DS pola miliona dolara. a sada. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. kum Radeta Bulatovića. Za iznošenje para. “Soni”. pa je Đunić bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”.. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Đinđić kompromitovan. Tu je i “Hemofarm” čiji je direktor Miodrag Babić. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. i 67% akcija “Banjalučke banke”). “Armal”. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. odmah posle glumca Mikija Manojlovića. Jedan do drugog sjedimo Darko Pančev i ja. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovića Legije isplaćeno deset miliona evra. a onda i Hemopharm USA. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadića i direktor konsultantske firme Božidara Đelića . “Riplej”. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanović je pripreman za to. on i Dragan Kopčalić primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. a zatim podmetuno eksploziv u poslastičarnicu kod železničke stanice. Babović je odustao u korist Karadžića. Anđelić. Nebojša Vujović. avgust 2007.Hemopharm GmbH. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se plaća iz Srbije. “Gudjir” guma. vlasnik FASHION CO doo Milija Babović je od butika “Atila” u garaži porodične kuće u Beranama došao do suvlasništva u “Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. benzinske pumpe “Ciklon”. Te pare predali su Legiji lično Žarko Zečević.. što je treća funkcija.. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. jadili samo Mobtel. Let iz Beograda u Glazgov. MILIJA BABOVIĆ. “Levis”. U “masonskoj” loži. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivača ove televizijske kuće. U pljački Hemofarma. Nebojša Vujović. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. fakturama za ‘marketinske usluge’. “Bata”.” “Novi predsednik Partizana biće Milija Babović. nekad pomoćnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovića. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunović koji je 5. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. Glavni titular TV “Avala” je Danko Đunić. januara 2006. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadića. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjeković napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi.. VIP rentakar. Babić i Đunić deluju kao braća blizanci. pred meč. pare se iznose u SAD tako što Babić zaključuje ugovore sa Nebojšom Vujovićem.. U istoriji srpskog kriminala najveći otkup za otmicu plaćen je za Miliju Babovića. i izvesni Danko Mlađenović. u kome je Nebojša Vujović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 17. Od 2003. Oktobra 2000. generalni sekretar FK Partizan. kao “privrednika”. Milija Babović. “Gorenje”.. poput Anđelića. čiji vlasnik nije hteo da mu je proda. godine. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babić: Hemofarm Vršac . 1999. Ne čudi da je Srđan Đurić sa mesta baš Koštuničinog savetnika prešao za direktora TV Avala. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovića i Vuka Bajruševića. JUL-ovac. terete se samo Karići.. Ključne ličnosti su Babić. Dragoljub Lekić. učestvuje udbaš iz SID. Babićev eksponent.Branislav Anđelić. Uspeli su da pridobiju većinu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 12 . grobar srpske privrede.. “04. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. pored Babića. sa kalašnjikovim je “oslobađao” preduzeća. iako je još u junu podneo ostavku... preko svojih konsultantskih kuća. nekad Miloševićev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. Milija Babović…” “Predsednika Jelića i slavodibitnika Marića dočekali su vodeći ljudi OFK Beograda: Moma Minić.

Jovica Stanišić.. i akcija je propala. nikada nije bio formalni član neke stranke. Cane je Željku Maksimoviću Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Matićevim avionom. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. da bi se Maka sklonio na sigurno. godine u Herceg-Novom. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Đunić. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. Pored Andrije Draškovića. Baja Plavi sada je vezan za Čovića. u odmazdu. zvanim Plavi. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i mačeve. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u već postojeći obračun između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM rukovodstvu stranke. Miki Manojlović. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. Na kraju su Dušan Zabunović. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Marković. Vuksanović je dobio zaštitni status. glumac Dragan Nikolić. Politički prostor nalaze u Koštuničinom političkom krugu. a Milija Babović pokušava da nađe druge poluge moći. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da čuva Čovića. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. ali su zanemarili Gorana Vesića. o kojoj Babović ćuti. Zagorac je. koja je trgovala proizvodima od drveta. LADERNA Rođen je 1961. trideset drugi stepen. konkurentsku Mihajlovićevoj. Kada je agencija zapala u finansijske teškoće. godine nisu bili u stanju da sklone Đinđica. u smislu objavljivanja podataka. smer vazdušni saobraćaj u Beogradu. 1997. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. Slobodana Vuksanovića u masonskoj loži videli su pevač Vladimir Savčić Čobi. a posle mesec dana. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševićev čovek za osetljive ekonomske transakcije. kao Mlađana Dinkića i Žarka Zečevića. Zlatan Peručić. pogotovo kad se Stanišićev sin zabavljao s njegovom ćerkom.NOMENKLATURA SRBIJE . Slobodan Radulović. novinar Milovan Brkić. Srđan Nikolić (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). osnovao je firmu „DiBek“. a Čovićev je najbolji prijatelj. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. Đinđić je ostao predsednik. Predsednik je Unije poslodavaca. pogotovo posle otmice Milija Babovića. Kole Kostovski i Željko Maksimović pristupili formiranju nove stranke čiji je predsednik Slobodan Vuksanović. i vozi njegov avion. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišićem. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. a i zbog nekih drugih razloga. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanićem. Kada Cane je prodao avion. Aleksandra Tijanića i još nekih. kuma Radeta Bulatovića. Vuk Bojović. da će ga osloboditi optužbe za ratne zločine. novi vlasnik Verano Motors.. godine Beko ulazi u republičku vladu i to predstavlja kao patriotski čin. Milan Beko. od Dragutina Zagorca. ali nikada nije radio u struci. koje su nekada nosile Ininu firmu. direktor zooloskog vrta.. Dragan Malešević Tapi. i neku lentu. Tada je došlo do razlaza između njih. Završio je Saobraćajni fakultet. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 13 . Škrbom. Vuksanoviću dodelio treći stepen.. Sin Stanišića bio je pilot kod Stanka Subotića Caneta. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Perićić izvisio. Svojevremeno Perišić je bio veoma blizak Koštunici. koji je poslovni partner Nebojše Čovića. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjičenih za zaveru protiv Arkana. Tu leži ključ otmice Milija Babovića. MILAN BEKO. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. Stanišićev sin zaposlio se kod Petra Matića. kao direktor marketinga. što je kod pravih masona nemoguće. Od arkanovaca se čulo da su Baja Plavi i Andrija Drašković organizatori Arkanove likvidacije. jer mu je iz Hrvatske bilo obećano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. Plavi i Babović danas su neprijatelji. Kako do jeseni 2000. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. Radni vek počeo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. Milorad Vučelić. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Dragan Malešević. Maka je naručio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. koji ima funkciju čuvara mača lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. Kao suvlasnik „DiBek“. i tada je Baji pripao Veranomotors. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. firmu Nebojše Čovića. koji je brojao glasačke listiće. Željko Maksimović Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. sa Čukarice. glumac Dragan Bjelogrlić. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. Pred 5. poput Milovana Brkića i Milorada Crnjanina. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlučili su da Slobodan Vuksanović ide kod Momčila Perišića. Radomir Živanić. za Marfin fond (Laiki banka.

iako je 1997. Na tom mestu se ne zadržava dugo. Slobodan Lalović. Milan Beko je 18. jer nije platio 1. VLADIMIR ČUPIĆ. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. Slobodana Radulovića. Krajem devedesetih. objasnio je Lalović. mnogo toga zna. a ne više od 50%. a zatim jeste kaznila konkurenta. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. oktobra 2000. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševića. Olivera Savović. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od ključnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim računima. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. bio je zvanično savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. ali taj slučaj obrađuje MUP Srbije”. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a.NOMENKLATURA SRBIJE . ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. Na izborima 2000. prinuđeni da se služe opisom “senka”. Pod njegovom vlašću obavljena je prodaja dela “Telekoma”. odnosno njegove firme DiBek. kao predsednik UO “Zastave”. Slobodan Radulović. iako izbegava javnost. Sličnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. u čijem su vlasništvu „DiBek“. koji ima oko 38% vlasništva. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. Komisija je u slučaju privatizacije firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio naročito interesantan. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 14 . Mali akcionari tog preduzeća dokazuju da su oštećeni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. Telekom je prodat za oko 1. nisu dugo ostali u Vladi. ali nisu uspeli. preko fondova sa egzotičnih ostrva. o Milanu Beku nema mnogo informacija. Najpre je učestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. preko “Primer C”. Većinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. rekao je sekretar ove Komisije. Poslednja Bekova funkcija u Miloševićevoj vlasti je savezni ministar za privredu. sa Miškovićem. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da neće biti konkurent većinskom vlasniku. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. iza kog stoji Milan Beko. i oglasio da se povlači iz politike. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. „Rapid“ i „Dimont“. ali nije se desilo ništa od toga. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat.3 milijardi maraka. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. Dankom Đunićem. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). Od tada povezuje se s više privatizacija. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. odnosno da nisu vlasnici Rapida. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. Dok se čak i o Miškoviću. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. kao ni Mišković desetak godina ranije. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. Ni on ni Đunić. jer dobija zadatak da vodi kragujevačku „Zastavu“.5 milijardi maraka. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republičkog ministra bez portfelja. Premijer Zoran Đinđić naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovića. što je u budžet Srbije unelo 1. pokušao da preuzme “Merkator”. Beko je 2005.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševićev bankar u prodaji „Telekoma“. jer se posle privatizacije često pojavljivao u ovoj fabrici vode. Mišković i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. godine Beko bio srpski pregovarač u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grčkom Oteu. vratio poslanički mandat JUL u Veću građana Savezne skupštine. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da će pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. zadužen za privatizaciju. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrećama iz Atine u Beograd. kojom se navodno nije bavio. ali se pričalo da je njegova uloga mnogo značajnija. nije uspeo da pronađe strateškog partnera. Milana Beka. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grčku banku gde su račune držale srpske of šor firme. Potom je. “Pričalo da je on bio jedan od bitnih učesnika operacije „Telekom“. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. U februaru.

među kojima i “Beobanka”. U svom prvom obraćanju Dinkić je poručio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. Vladimiru Čupiću. AD Građa je za samo pola godine prikazala poslovni minus. tvrdio je Čupić. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa čela Saveza. Sve promene u knjizi akcionara. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. i ja tu očekujem pomoć od potpredsednika Čupića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić i TV voditelj Petar Lazović. godine bio je član Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. Dinkića. Slobodan Milosavljević (ministar trgovine). Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. to nije dosta. u čijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Novembra 2001. Od maja 2003. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji način se može doći i kako sa može manipulisati akcijama. Beograd. likvidirane su 4 velike srpske banke. Jedan od njegovih najvećih grehova je to što je dok je bio na čelu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. kao i savetnik u agenciji. do 2004. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veći. CesMekon je za račun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Građa sa 31. samovoljom guvernera NBJ. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd.. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranačkog aparatčika Sašu Vitoševića.. funkcioner “Telenor”. interne revizije. pravnih poslova. do decembra 2006. a uskočio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajića. Mlađan Dinkić. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. i potonja direktorka Katarina Tončić došli su iz ove revizorske kuće. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. Goran Mrđa. marketing.. Beograd. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuće Deloitte Touche. 2001. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. I potpredsednici Saveza poznati su političkoj javnosti. član U O Metalac ad. I Siniša Mali. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Đunić. godine pomoćnici ministra za privatizaciju Goran Petrović i Vladimir Čupić potvrdili su da će se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stečaju. Poslovnog savetodavnog veća Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuće. što je sukob interesa. Ali 4.. U Agenciji za privatizaciju skončala su najbolja srpska preduzeća. pa Mirko Cvetković. dostave ažurirane knjige akcionara. moraju se pravno obrazložiti. Dalje. u kome je najveći poverilac bila Beobanka. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. Goran Pitić (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). direktori Vladimir Ćupić. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahović (ministar privatizacije). direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. Gordana Matković (ministar za socijalna pitanja). a treći izvor finansiranja će biti sponzorstva. godine kao prvi čovek Agencije za privatizaciju učestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. koji je blizak Velimiru Iliću. Na čelo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog čoveka beogradskog skijaškog saveza. poslova upravljanja sredstvima. Vladimir Čupić je rekao da su preduzeća obavezna da Agenciji za privatizaciju. Cvetković je od 2003. Nepodnošljiv pritisak političke oligarhije malo je ko mogao da podnese. već je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. Član je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. pa je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 15 . godine. godine. bivši direktor za tendere. i rukovodilac u Deloitte & Touche. Guverner Američke privredne komore u Srbiji.d. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. Od 2007.. koju je Agencija često angažovala. rekao je Dinkić. banke (kćerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. potpredsednik Smučarskog saveza Beograda i član UO JSD “Partizan”. Mirko Cvetković je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. i ekonomista Nebojša Savić. Govoreći o akcionarima “Dijamanta”. januara 2002.NOMENKLATURA SRBIJE .12. razmotrićemo mogućnost da javno preduzeće Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. Bio je direktor Agencije za privatizaciju.

Neki pričaju da je za vladavine Slobodana Miloševića. i uveo je mladog Hamovića u strukture svih Republika SFRJ. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panića 1992. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. počeo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. godine živeo u Sloveniji. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. obojenim metalima. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. a zatim napustio taj ortakluk. odmah po diplomiranju. Nije čudno što ga je ministar Vlahović uzeo za svog zamenika. EFT. stičući iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. Njegov otac bio je načelnik GŠ JNA. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Đunić. na privatan račun njegovog oca Radeta Hamovića prebačeno 500 miliona dolara državnih para. Reputaciju konsultanta broj jedan.-tih više transakcija. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. 2000. VUK HAMOVIĆ nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. Bajec. na Kipru. godine. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. koji je Hamović podržavao finansijski. Vuk je napustio Beograd. Savić. Zbog rata u Libanu. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate međunarodnih potraživanja. mada je dokument bio spreman. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. a ni kada su napustili državnu službu 2004. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. U periodu 1989.. godine. godine. Za vreme njegovog vođstva Energodata je razvila prvi domaći sistem personalnih računara.. TIM 011. reprezentativac a kasnije i trener plivačke reprezentacije. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. gde je imao intenzivne kontakte sa vodećim bankama i finansijskim institucijama. 1978. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. Njegov otac bio je pukovnik JNA.-1992. širom sveta. Cvijetičanin. sa Zoranom Drakulićem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. Zoran Drakulić je rođen u Ljubljani 1953. 1989.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Bogdan Petrović. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. Po povratku sa Kipra. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini međunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. Od 1982. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. Iz ove ideje razvio se. Od 1968. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. kroz prebijanja dugova različitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. savetujući centralno i istočnoevropske vlade o dugovima. Niz poslova na početku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetković. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševićeve vlasti u Srbiji. a otac je do smrti 2002. Od treće godine živi u Beogradu. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija.NOMENKLATURA SRBIJE . firmu za investiciono bankarstvo.. do 1989. Bio je uspešan sportista. žitaricama. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 16 . Pitić. Kao akcionar i direktor. napustio je firmu i postao saosnivač “Ist Point Holdings”. u koji je Cvetković došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. godine. odakle je pokrivala Bliski istok. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoće i magistrirao je 1974. 1987. ZORAN DRAKULIĆ. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatičkog ogranka – Energodate. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. Mirko Cvetković je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezića. i preselio se u London. Labus. Vuk je počeo da radi za “GML International”. Karijeru je. a bio je uključen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. Drakuliću. u 12 zemalja. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. gde je pohađao osnovnu školu. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. CesMekon. poslao nalog direktoru Ćulibrku. Vuk Hamović živi u Londonu. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetković nije pokvario odnose sa Vlahovićem i društvom iz Ekonomskog instituta. Početkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahović je bio asistent Mirku Cvetkoviću za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. prvo u Beogradu. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. Vuk je rođen u Beogradu 1949. “Jugo-Arab”.

Ponovo se obraća starom partneru. . Firma “Mark Rič” ponudila je kasnije. do tada pred bankrotom. godine.NOMENKLATURA SRBIJE .Kosta Prstić (kum prof. Zoran Drakulić.Dr Filimonović iz Zaječara. koje se odužilo preko godinu dana. a oktobra 2000. .Jova Milošević. NIKOLA ŠAINOVIĆ. Nakon ovog posla firma Mark Rič. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. niti otvarao nove fabrike. Što se RTB-ovih direktora i ostalih učesnika tiče: . Birklinu.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. Čede Kneževića iz RTB-a).Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Rič u Londonu. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. dr Čeda Knežević je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. Krajem 1988. preko Geneksa. u Račku. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodećim evropskim komercijalnim bankama. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. . generalni direktor. u Moskvi. 2 u Srbiji. RTB-u taj isti koncentrat.mr Miroslav Jakovljević. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savićević (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. svojevremeno je bio načelnik SUP-a u Boru.000 tona koncentrata bakra. Direktor komercijalnih poslova RTB. do oktobra 2000.Nikola Šainović je meteorskom brzinom napredovao do čoveka br. Ist Point u Londonu. i dalje je zvanično ostao na toj funkciji. ostvarivali su visoka primanja kao članovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. U Srbiji. . postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. Manje problema bilo je sa izručenjem Miloševića nego Šainovića. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. . imao uticaj na početak. Njegov rođeni brat Raka Knežević (tast bivšeg ministra zdravlja. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. Bivši rektor. . Zoran Drakulić je bio uključen u politiku kroz finansiranje DSS. Vladan Batić. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanović. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. Što se nuklearnog otpada tiče. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. jedno vreme čovek br. otvara nove filijale: Vest Point. . zadržao se na toj funkciji.Zoran Mladenović (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munđa”) postao je direktor marketinga RTB. da li je slučajno Šainović postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izručenju Hagu. . odbio je da potpiše nalog. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (članovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. za bagatelu. . Solunu. . iz Amerike. Klagenfurtu. već je. umeo je da naplati svoju podršku Koštuničinoj partiji. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeća. kupovao je po Srbiji. prof. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. Kneževića i Šainovića) postao je pomoćnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do početka 2001). pa je sredinom 1989. otvaranje privatnih banaka na Kipru. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije.Ninoslav Cvetanović ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). dr Rajko Vračar. tekstilom itd. dr Rade Čolić dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. Miloš Perović i Zoran Drakulić i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Rič. profitabilna preduzeća. ministar pravde. Rivieru i Glenkor u Njujorku. Obrena Joksimovića). Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. Radmilo Bogdanović.Prof. . Njegov šef partije. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kući do početka suđenja. Ju-Point u Beogradu itd. kao potpredsednik DHSS. Milija Grujičić. i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. Dok je nakon obaranja Miloševića bio u milosti DOS. Nije ništa gradio. 2 u Srbiji. nije se pitao kako je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 17 . u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM plemenitim metalima. Atini. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu.Tomica Raičević je promenio nekoliko funkcija. naftnim prerađevinama. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. Trstu.Prof.

Đunić je kao revizor učestvovao u privatizaciji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 18 . Kada je došla nova vlast. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzećima. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. Za vreme Slobodana Miloševića. od Đevđelije do Banja Luke. . Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. Verovatno je Marko slučajno našao utočište baš u Kazahastanu. pod imenom Ju Point. Miki Manzalović (do penzije. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. Zoran Drakulić stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. kao “treća ruka”. supruga Mikija Manzalovića.Seka Manzalović. Vladimir Čupić je direktor Agencije za privatizaciju. Šainović. . Oni zarađuju. DANKO ĐUNIĆ. u Makedoniji. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. Aleksandar Vlahović preuzima Ministarstvo za privatizaciju. Republici Srpskoj i SRJ. a iz revizorskih kuća “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetković i Jelena Milenković. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao većinski vlasnik Trepče. Borka Vučić i direktori Jugobanke (među kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinović) odigrali su odlučujuću ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). Šainović i najvažniji članovi SPS. Očigledno nije bila u pitanju samo živa. posle Glenkor i Ist Point. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. Kao njeni vlasnici. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. “Srbi su najveći neprijatelji srpskog naroda”. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grčke u trgovini sa RTB. Kadrovi “Dilojt end Tuša” raspoređuju se na ključna mesta: Gordana Matković za socijalna pitanja. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. Švajcarskoj. U takve spadaju Milošević.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). uz pomoć dr Miodraga Zečevića. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Đunić je rođen 1949. Osnovana je filijala Drakulićevog Ist Pointa u Beogradu. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajači i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. Simbolično. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). S pečatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Đunića. Goran Pitić resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. ima banku na Kipru. ili bar pogone za preradu bakra. Danko Đunić postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. guverner Dinkić poslao je te 4 banke u stečaj. Ti isti ljudi. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istočnu Evropu. a Milan Beko počeo je rasprodaju srpskih preduzeća. četiri najveće srpske banke (‘Beobanka’. Engleskoj. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. Vlasnik firme (Mark Rič) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. JUL i SRS. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka.000 tona bakra (oko 6. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. Čak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Tončić. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zoran Drakulić za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). Sve ovo. na Kipru. Firma Mark Rič je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. Revizorska kuća. i svako ko im se pridružio iz DOS. predstavnik RTB u Moskvi). spominju se Bora i Marko Milošević. “Beogradska banka’.NOMENKLATURA SRBIJE . Borka Vučić je kontrolisala banke. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. godine. pod punom odgovornošću garantuje za uspešnost svojih klijenata. nakon uvida u poslovanje određene firme. godine u Herceg Novom. Đunić je za potpredsednka vlade došao iz američke revizorske kuće “Delojt & Tuš”. Đunic nije se uzbudio.

ali najveći ostaju pod okriljem države. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. Đunić pripojio sebi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 19 . željni brze zarade. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Đunićem. Vlada pokušava da zamaže oči evropskim izaslanicima i narodu. Aleksandar Vlahović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Jugopetrola Kotor’. grobar srpske privrede. Đunić je zaključio da će mladi “stručnjaci”. jer neko vreme lično nisam upućen u naše poslove u Srbiji.NOMENKLATURA SRBIJE . a tom timu priključio se Predrag Bubalo. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. ulazi u kafić “Ke pasa”. To je način da se odbiju potencijalni kupci. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. gde je Veslački klub “Partizan”. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. Đunić je uspeo da osigura pozicije u svetu. Đunić je prijatelj sa Miodragom Babićem. Aleksandar Vlahović i Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. Đunić je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. kao i način na koji je to urađeno. na primer. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . pa su pitanje prosledili u Prag. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Đunića. Beogradski “Diloit”. u senci.. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. Mirko Cvetković. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeća po tako povlašćenoj ceni višestruko isplati. uz pomoć svog šuraka. kako.. koju je sprovodio Aleksandar Vlahović. “Sartida” i “Zastave”. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeća. Te procene će biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. hara srpskom privredom. Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. bio je dugo skrivan. dok je Danko Đunić počasni predsednik. Način na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim građanima ne može se podvesti pod normalane načine bogaćenja ambicioznih pojedinaca. a pre svih Danko Đunić. Ministar Bubalo primećen je. godine. hapšenjem isluženih lopova. Ekonomski institut je 1991. iz Đunićevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. Danko zaradi i od države koja plaća neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u čiju korist pakuje izveštaje.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvećih svetskih firmi u 150 zemalja... Ministar Vlahović poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeća svojoj bivšoj firmi. Kao potpredsednik savezne vlade. Srbija nema izgleda da postane članica zajednice evropskih zemalja. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zečevića. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. kao poznata istraživačka kuća. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. Po dolasku DOS-a na vlast. uz proviziju onome ko to sredi. Skoro dve decenije.pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. takoreći bez uloženog dinara. Iz te filijale. koji je crna ovca po profesionalnosti. vojni deo Ade ciganlije. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. Siniša Mali. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeća koja idu na tender. godine.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. pronašao strateškog partnera u američkoj firmi Diloit & Tuš. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Đunićem srozava im ugled. u trenerci i sa tamnim naočarima. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. a Babić i Đunić smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je počasni predsednik. Pava Zečević (sestra Žarka Zečevića). Dankova supruga. Jedan od slučajeva sukoba interesa Danka Đunića je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kući. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. vodila je Akcijski fond iz Grčke i uvozila je skupu polovnu opremu. tako što je kritikovao Miloševićevu vladu i odnosio državna dokumenta. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. direktorom “Hemofarma”.

D. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. Danka Đunića. Od samog početka svog preduzetništva. Formalno . “Šumadije”. postupak bi unapred bio osuđen na propast. U januaru 1985. Vlada Srpske drži na računima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow računa. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Međunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. Ubrzo. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. smer mehanizacija. Tokom svog prvog mandata. godine.. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. Danko Đunić je Aleksandru Nikitoviću predao dva miliona evra. Usavršavanje je odmah počelo učešćem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. Baranin. ali zbog uticaja Đunića i Vojislava Koštunice. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Đunićeva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i značajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. Uspela je da je potpuno opljačka. banda gospodina Đunića uspela je da potpuno izoluje Srbiju. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. koje predvodi šef kabineta. godine u Derventi. DRAGAN ĐURIĆ. Dragan Đurić je stalno napredovao. Nema ruskih. Zahvaljujući bandi Danka Đunića. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. osiguravajućih društava i sportskih klubova. godine. postane vlasnik većine srpskih banaka. kompanija. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. kupujući tridesetak procenata državnog kapitala. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Đurić je rođen 1954. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. da preda premijeru Koštunici kao Đunićev “znak male pažnje za pružene usluge”. nemačkih i drugih investitora. BRANISLAV GRUJIĆ. Grupa srpskih intelektualaca odlučila je da u SAD pokrene postupak protiv američke revizorske kuće “Diloit & Tuš” iz Njujorka. uz proviziju za gospodina Đunića. Iako najavljivan kao privremeno rešenje.. Dragan Đurić će biti predsednik FK Partizan bar do 2010. zajedno sa Draganom Đurićem. nakon čega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. U to vreme. godine diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. Sve je prodavala i pokupovala Đunićeva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujić (rođena Dedijer). što znači da je Dodik i njen suvlasnik. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog načina. Đurić je vlasnik “Zekstre”. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuće “Boska“ u centru Banjaluke. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. Sa svojim šurakom Žarkom Zečevićem Đunić je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. Milorad Dodik je. Vukom Hamovićem. 1978. Aleksandar Nikitović.pravno pitanje odgovornosti američke kompanije za štetu koju je učinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeća. u 24. a od svoje treće godine živi u Zemunu. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. “Nolita”. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. Zahvaljujući premijeru Koštunici. Osnovnu školu završio je u Nemačkoj. i tako premijer državne i svoje pare čuva u svojoj banci. koristio zajedničke prostorije kućnih saveta širom Beograda. Veterinarskog zavoda. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. Rođen je 14. Kao student. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. Vojinom Lazarevićem. Aleksandrom Nikitovićem. godine. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujić. smenjuje Pavlovića. koji bi najstariju revizorsku kuću na svetu naterali da utvrdi odgovornost počasnog predsednika njihove firme u Beogradu.NOMENKLATURA SRBIJE . koji je postao prepreka da Đunić. navodno. Branislav Grujić je Beograđanin.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. sa svojom mafijom. postavio je advokata Branka Pavlovića za direktora Agencije za privatizaciju. Đurić je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovića i Radomira Živanića. jula 1961. postao suvlasnik “Agroprom banke“. godine. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 20 . 1984. pod pritiskom svog okruženja. počeo je privatni posao u Staroj Pazovi. Grupa advokata prikuplja ovlašćenja oštećenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku.

Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kuću s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizičkim licem. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veći iznos od onog koji je isplaćivan malim akcionarima. počne stvaranje nove firme. čiji je jedan od osnivača i generalni direktor Arkadije Blank. Ona se samo nasmejala... posle prvih preduzetničkih koraka dok je još radio u Jugodrvu. koje je Ivona Petrović u svojoj kancelariji izvadila iz fioke.d. godine. Umesto mene. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujića. Mali akcionari su u septembru 2003. Zato je većina malih akcionara potpisala izjave. Kompanija je ubrzo postala značajan partner mnogim svetskim velikim firmama. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. prodaji njegovoj ličnoj of-šor kompaniji”. Od tada se. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevićem. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. koje glase na moje ime. i Komisiji za hartije od vrednosti. jula 2003.. isplaćivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. Znajući da akcije vrede više. Ona je danas postala značajno ime u svojoj delatnosti. Mali akcionari nisu bili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 21 . mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujić nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. godine. predstavnik službe za kontakt s javnosću je putem telefona osporio navode. koji su pretrpeli štetu: “. regularno sudski overenom ovlašćenju potpisanom s naše strane. 1994.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuće “Stockbroker”. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. pokazala se kao ispravna. godine. slučaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze. Brokerska kuća “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomoćja. trgovano je na aukciji 07. tj. rekavši da su na zlonameran način plasirani podaci iz Bele knjige. prva velika transformacija je 1997. u prostorijama kompanije o čijim se akcijama radi . Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujiću protivzakonita. godine u Beogradu. odgovorila je malim akcionarima. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomoćja’. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. otisnuo u privatni posao.. pitala sam Ivonu Petović da li će mi isplatiti razliku. podstaklo da. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 1992.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kući: “U tom. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. i zaobilazeći nezakonitosti. godine krenuli u akciju. nalog za prodaju je dao Branislav Grujić.. i da iza njih iz ličnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. da je protivzakonit. tako kažete. Marta 2005. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujić. posle pada Berlinskog zida. Grujić ističe da ga je tržišno otvaranje Rusije. da tako dođe do akcija mimo berze. kako bi se zaštitili mali akcionari..NOMENKLATURA SRBIJE . nigde ne piše da opunomoćenik može prodavati akcije na berzi. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. Kad brokerska kuća primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje.. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrović. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrović prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. saopštivši da nije nadležna. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kući “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujića: “S akcijama preduzeća ‘Jugodrvo’ a.ilegalna. “Grujićevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujić “prodao na berzi”. a Grujić i Blank postali su dva kopredsednika. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. Posle formiranja sopstvene firme.. sa nekolicinom istomišljenika. Brokerska kuća ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost.. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašćenje potpisano s Vaše strane.

predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimović izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. Osnivanjem kompanije u Bostonu. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. “Jevrosimović je (bivši) sportaš. oktobra. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. Širenje te kompanije obezbediće i nova radna mesta za tamošnje lokalne stručnjake. članice “Komtrejd grupe”. Predsednik “Komtrejd grupe” početkom maja boravio je u Bostonu i najavio da će u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”.2006. stonog računara nema. ne ostavlja utisak čoveka koji se ugodno osjeća za radnim stolom već u “akciji”. mi i “Pakom”. Firma čijim se akcijama trguje na berzi. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. 5.. Ista brokerska kuća odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujića i potom prebacila novac. Za vreme Branislava Grujića.12. “Komtrejd grupa” je na američko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. a 1998. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama činjenica da su dve firme ispunile uslove. 1986. “Pakom”.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole.NOMENKLATURA SRBIJE . a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. “MP soft”. VESELIN JEVROSIMOVIĆ.. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. Kao student.01.” 5. rođen 28. “Jugodrvo” nije prijavilo. Predsednik Komisije pročitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13.000 računara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. U slučaju “Jugodrva”. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajedničkom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. u Srbiji osniva ComTrade Group. maja 2008. budi sumnju u regularnost. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. Veselin Jevrosimović. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. dobio je povelju počasnog građanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”.. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. bile su nepotpune i obmanjujuće? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”.000 računara za škole u Srbiji bio neregularan. Na primer.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM iznenađeni. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujić bio predsednik Upravnog odbora. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. kako je uobičajeno za poslovne ljude. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. koji predviđa da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponuđača. Na zahtev malih akcionara. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. Na konkursu su učestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. i da “Spinnaker New Technologies” poveća prisutnost u američkoj državi Masačusets. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponuđač ispunio sve uslove konkursa. predsednik “Komtrejd grupe”. budući da su dva člana Komisije bili osnivači brokerske kuće “Stockbroker” preko koje je Grujić sprovođeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. Com Trade Group brzo postaje vodeća IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistočnoj Evropi. čime je onemogućena licitacija. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. ne malim akcionarima. kako nalaže zakon. kao što određuje zakon. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. Veselin Jevrosimović. počeo je distribuciju prvih personalnih računara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 22 . a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. već drugom licu čije ime nije otkrila.1965. zbog čega tri člana komisije nisu potpisala zapisnik. Stekao sam utisak da ga računari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan.. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slučaj Komisiji za hartije od vrednosti. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. informacije u prospektu. godine u Nemačkoj.

pa ni državni ili politički eksponent. kojom rukovodi general Damir Krstičević. ukoliko guverner NBJ Mlađan Dinkić ne da saglasnost na njegov izbor. naime ako je vrednost akcije bila 11. Radosav Milanović je i na čelu preduzeća „Anbo“. „Marbo“ ima fabriku u Bačkom Magliću. AIK banka je bila prinuđena da pristupi Beogradskoj bankarskoj grupi. ANDREJ JOVANOVIĆ. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. godine. i to bez tendera. godine. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 23 . godine. osim fabrike u Srbiji. koja ima obrt od 2. među kojima i opremanje Banskih dvora laptop računarima. Za koliko novca su Amerikanci. godini. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. a raniji direktor Radosav Milanović. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naznačeno koja je original. predsednik AIK BANKA ad. godine radi kao asistent za međunarodna tržišta u aleksinačkom “Fradu”. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. juna 1945. i počeo je s radom 1995. je svega oko 5% ukupnog broja. među kojima i “King ICT”. godini ostvario je profit od milijardu dinara. Do 1973. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. iako ima mali broj ekspozitura. što je Borka Vučić jedva dočekala zbog problema sa likvidnošću. Od 2000. kupili našu industriju čipsa. Niš Rođen je 20. kada je Krstičević počeo da radi u “M San grupi”. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za učešće na tenderu bili loše postavljeni. i to dve bitnije. a 1988. vrednim 10 miliona dolara. Od 1968. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. distribuciju i dostavu. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovića za finansijske malverzacije. do 1970. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. U 2007. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanović “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplaćivana nikakva naknada”. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. što je za 50% više nego u 2006.5 milijardi dolara godišnje”. Ukupni prihodi u 2007. proizvodnju. Tako. poput da smo mi zelenaši. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanoviću. AIK banka je na dve bila prva. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. tvrdi Ljubiša Jovanović. Hadži Antića i Ljubiše Jovanovića. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. Raniji vlasnici. godine. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne računajući one bez prava glasa). odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. „Pepsi“. To je potvrđeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. u čijem sastavu su 4 informatičke kompanije. Nezvanično se pominje 210 miliona evra. godine postaje generalni direktor banke. General Krstičević. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. a koja kopija! Mi smo bili najznačajniji pretendenti.000 dinara. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanović. i tri godine bio je direktor za investicije. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”.NOMENKLATURA SRBIJE . „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). 350 hiljada običnih akcija AIK banke sa pravom glasa. godine bio je direktor u preduzeću “Moravica”. već investicioni fond”. kod Novog Sada. te da nismo banka. Od stranih jezika govori nemački. Antić je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. “AIK banka nije ničiji. već banka koja na zakonit i uspešan način vodi računa o interesima svojih akcionara. U AIK banku prelazi 1985. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj.000 ljudi. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzeću „Anbo“. Ova industrija čipsa ima preduzeća i distributivne centre u Hrvatskoj. dve firme iz Lihtenštajna. Grčkoj. AIK je liči na ozbiljnu banku. LJUBIŠA JOVANOVIĆ. je tajna. Albaniji. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. dok po 25% imaju Bojan Milanović i Andrej Jovanović. Bivši direktor „Marbo“. godine.

a poznato je da se član takvog odbora postaje uz ličnu izjavu. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševićevog režima kao Mirko Marjanović. Zepter (Milan Janković). a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karić. list “Glas” je dobio pismo. saglasnost. Hemofarm (Miodrag Babić). Međutim. Krmivoprodukt (Dragoljub Marković). koji navodi da je vlasnik 82. ona je samo obnovljena što svedoči i o moći njenog novog vlasnika. a onda se oteo i državnom kriminalu. republički ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljević reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šećera povezan sa procesom privatizacije šećerana u Srbiji”. je iz dođoške familije u Vojvodinu. Dakle. i dokaz da niste krivično gonjeni. Ove šećerane trebalo je prvo staviti u stečaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. MK Komerc kupio je tri velike vojvođanske šećerane. Karić (Bogoljub Karić). povlašćenih kurseva razmene deviza. Dragan Tomić. Pošto nije pozivan. Nebojša Čović i drugi. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodeće političke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. A direktor Jovanović je. YU POINT (Zoran Drakulić). juna 2001. piše Tabloid. MK Komerc (Miodrag Kostić). Beograd. “Nikada nisam bio član UO te banke. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. njegove paralelne strukture i bračni par Milošević lično. Progres (Mirko Marjanović). bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. Jovanovića smo razrešili mesta člana UO i o tome obavestili NBJ. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. Pink (Željko Mitrović).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po članu 13. uz menadžerski posao. U prvom talasu privatizacije. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanović). Željko Mitrović i drugi. autobiografske podatke. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovića za člana Upravnog odbora. zaboravivši da je većina velikih srpskih šećerana već u privatnim rukama. glavni podupirači. Poslednjih 20 godina. Ta zgrada trebalo je. Kapital Banka (Đorđe Nicović). Miodrag Kostić.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. I najpovršnijem posmatraču političkih prilika u Srbiji 1990. Po članu 41. Milan Beko. EU suspendovala povlašćeni uvoz šećera iz Srbije i Crne Gore. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlović). FMP (Nebojša Čović). Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušće”). da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. Ljubomir Mihajlović. Milan Janković. Dmitar Šegrt. MIODRAG KOSTIĆ. a da ja to ne znam”. preživele Miloševićev pad. Simpo (Dragan Tomić). Mene je neko mogao da imenuje. izmena i dopuna Zakona o bankama. “investicije” će otići će na dubiozu! Socijalni Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 24 . Toza Marković (Dmitar Šegrt). nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. naveo je dr Crnogorac. Većina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševićevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. a zauzvrat finansirale Miloševićev režim. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. rekao je direktor Jovanović. i promoteri Miloševićevog režima. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu počeo se baviti odžačarskim zanatom. prema uslovima tendera za privatizaciju. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvaničen za člana UO neke druge banke. pljačkao je samo po nalogu države. Novokabel (Đorđe Širadović). rođen u Nikšiću. C-market (Slobodan Radulović).NOMENKLATURA SRBIJE . za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila članovi upravnog odbora. ABC (Radisav Rodić). ratni profiteri. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da će investirati. Kostić je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. koja zastupa “AIK banku”. niti učestvovao u radu UO. Dibek (Milan Beko). prema podacima NBJ. ili nad kojom je pokrenut stečajni postupak”. Preko advokatske kancelarije Đorđa Sibinovića iz Beograda. kada nismo bili u likvidacionom postupku. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. Milorad Mišković. Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševićeve diktature profitirale od neformalnih monopola. Kada je. Miodrag Kostić pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. neplaćanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. U izveštaju se navode neki od Miloševićevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Mišković). Kao predsednik FK “Vojvodina”. koja je u postupku likvidacije.

“Šećerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja.” Međutim. zato što se potencijalni investitor suočio sa činjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. Milan Prostran. Niko od naših zvaničnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. Dragan Veselinov. “Delta agrar”. Nije teško pretpostaviti da se šećer uvozi i za srpske trgovce. jer tamo proizvodnja šećera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. NLB banka i AIK banka. Stečajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”.. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šećera sa zapadnog balkana u zemlje EU. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 25 . i onda izvezla. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja moćnicima u EU. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šećera. Veselinov je zaboravio. “Žitomlin”. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da će Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraćeni preferencijali EU za izvoz šećera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvođanska šećerana uvezla šećer u vrećama. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj količini . U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagrađeni. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. između Srbije i Crne Gore. kada je “Sablja” sekla kriminalce. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. Među najvećim poveriocima su “Invej”. Postavlja se pitanje kako je moguće da Srbija svoje potrebe za šećerom podmiri sa četvrtinom godišnje proizvodnje.. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o čemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šećer koji se izvozi u EU proizveden u domaćim šećeranama. ako su kako Kostić kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šećer od repe. ministar poljoprivrede. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predviđenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šećerane. pa je u ovo sremačko selo poslao mašine i obezbeđenje kako bi mogao da povadi repu. Ima osnovane sumnje da smo neki šećer kupili od EU po povoljnijoj ceni. koji imaju toliko šećera da ga izvoze u EU. koji je skuplji od šećera od trske. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je Kostić pokazao veliki interes i za šećeranu u Kovinu. Neposredno pre Kostićeve priče. I Hrvatsku je potresla “šećerna afera”.45%. prepakovala ga u kese od kilogram. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. godine uvezla 28 miliona kilograma šećera. tvrdi da Kostić kupuje najbolje šećerane u Vojvodini.000 tona šećera. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. i pošto nemate zajedničku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. što je stavilo šećer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. Ministar Milovanović priznao je da je iz Srbije izvezeno 180. Članovi vlade požurili su da demantuju Labusa. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domaćih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih političkih partija koje gube tlo pod nogama”. “Dunavka”.NOMENKLATURA SRBIJE . Ova vest nagovestila je mogući skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. Veselinov će izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šećera u EU obične glasine. kao što se i Miloševiću redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o istraživanom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM program za zaposlene (Kostić je obećao da nijedan radnik njegovih šećerana neće biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. Bilo je očigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajući način da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šećera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. koja je već bila prodata na javnom tenderu grčkom vlasniku. rekao je Labus. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. podgoričke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šećera u Crnoj Gori. “Sada je šećer glavni izvozni artikal Srbije. U takvoj konkurenciji zelenaša. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. Miodrag Kostić odlučio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što će sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”.

direktor Srboljub Antić. zatim. vođa veterničkog klana Nenad Opačić. i koriste zajednički poslovni prostor. Firma Pluto international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanović.5 miliona evra. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostić. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. a osnivači su Vladan. Novac su dobili Dajners klub i Principal. Preduzeće Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing.000 dolara. Moskva.05%. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamović. Posle godinu dana. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. MMF.2 miliona evra i 1. koji su uložili 6. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih računa. Fond za razvoj Republike Srbije. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. Proverama je utvrđeno da je firma Koprom iz Beča u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. a deo krajem 2002. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Kada je tokom 2005. plaćeno je 41 milion. i 2006. kao direktor je upisan Stevan Aksentijević. Početkom 2003. a uplata je vršena u septembru 2003. Olivera i Vojin Lazarević. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimić. dok je novac u korist preduzeća Skvadra i Pima uplaćen kao avans za robu. Principal export-import i Dajners klub. Najveći kupci akcija bila su četiri preduzeća iz Beograda. Posle kupovine akcija dva preduzeća postala su vlasnici po 13. Sve četiri uplate izvršilo je preduzeće Koprom iz Beča. koji je do 1998. bio direktor Pime. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odlučeno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. U januaru 2003. Koste Glavinića 8a. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%.83%. 13. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarević i Vuk Hamović postali pojedinačno vlasnici najvećeg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje.67% akcija. Istog dana. sedišta preduzeća Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Tomislav Karadžić povlačio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivanišević. Tokom 2002. Ta četiri preduzeća imala su račune u banci Euro aksis. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. Kupci su bili preduzeća Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beča uloživši po 2. Rusija Šef ekonomskog tima Koštuničine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popović Savetnici Olivera Božić. vlasnička struktura Nacionalne štedionice je takva da četiri privatna preduzeća postaju vlasnici 37% akcija. predstavnik SCG Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 26 . VOJIN LAZAREVIĆ. bivši direktor Hajduka Rodić MB Radomir Čurović. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsić (danas predsednik OFS Subotica). Proverama je utvrđeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potiče sa britanskih Devičanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. To je bio najveći argument zbog kojeg su ga smenili 2001. Međutim. registrovane na britanskim Devičanskim Ostrvima. Preduzeće Pima registrovano je 1995. Skvadra.88%. Iz Novog Sada on je povlačio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). Pima. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matković.NOMENKLATURA SRBIJE .2 miliona dolara. Osnivač preduzeća je takođe firma sa Grenadirskih Ostrva. a država koja je svoj udeo uvećala na 37% prodajući 2005. Odluka o trećoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. na račun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. predali su Toletu Karadžiću fudbalsku organizaciju Vojvodine. došlo je do sekundarne prodaje akcija. Preduzeće Skvadra registrovano je 1999. preduzeće Pima kupilo je akcije Toze Markovića. Iza te “likvidacije”. Koletov kum. a Srbija poseduje 13. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Morača… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igrača Vojvodine.000 evra i dve uplate od po 600. a vlasnički udeo države pao na 10. GORAN MALBAŠIĆ. godine. gazda kulskog Hajduka Džomba. predsednik ABB AUTOMATION. septembra 2002. udeo četiri preduzeća koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. opremu i telefone. preduzeće Dajners klub. gde je račun imala i Nacionalna štedionica. grčka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića. Firma Elim iz Beča osnovana je 1995.

direktor Radoje Stefanović. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 27 .Novi Sad. VASILIJE MIĆIĆ. razdrao se Vasilije čim mu se novinar Kurira predstavio. kanalizacije i gasovode.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrović”. a “Jedinstvo” izrađuje termo i hidro izolacije. pa Bogoljub Karić je bogatiji od mene!”. Mića. Ako ja krenem da se bavim politikom. direktor “Puteva Užice” Dušan Jaraković: “Pitaš odakle Vasiliju Mićiću tri miliona evra za “Ratka Mitrovića”? Pa. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. a sa 3. kao podizvođači austrijske “Alpina Majreder”. Ohrabren nastupom svog gazde. narodu odmah oči porastu. „ABB Automatizacija” Moskva. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jaraković. i opaska “ma šefe pusti novinara. direktor preduzeća “Jedinstvo” iz Užica. On je uspešan čovek... Privredna komora Srbije. „Clyde&CO“ Beograd. menadžment užičkih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. energetski stručnjak Dragoljub Vukadinović. ti hoćeš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkić platio da me napadaš? Što napadaš mene. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prof.. “Ko su braća Mićić i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. potpredsednik Goran Malbašić. dr Stojan Jevtić. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. direktora Jarakovića. “Šta je toliko čudno što sam ja bogat? Čim neko u Srbiji zaradi pare. „Metalac ” Gornji Milanovac. Vasilije Mićić postaje vlasnik najvećeg preduzeća za izgradnju puteva na Balkanu. deluje kao gospodin.d. jadnik. spajanjem građevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” niskogradnje. uvreda po uvreda. Mića. neprekidno se unoseći u lice novinaru Kurira. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinči i Bujik. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Peščar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. Vasilijem Mićićem. Podrugljivi smešak njegovog podređenog. i na desetak deonica širom Srbije. predsednik Branko Terzić.000. Vasilijev rođeni brat. za dva dana oko 15%. Ako nisi ti. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. oteraću ga u politički podrum i to mu slobodno prenesi”. „Sve to može da bude tačno“. student na London School of Economics MIĆA MIĆIĆ. Oktobra 2006. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašić. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rođeni brat Vasilija Mićića. u napade se uključio i njegov podređeni. “Šta.. Povećanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. Akcije firme naglo su skočile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sočiju vrednom 100 miliona dolara. koja je od početka godine u vlasništvu užičkih Puteva. a akcija Putevi iz Požege. bre. Pa taj Dinkić nema pojma ni o čemu. Mićić je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. koja takođe radi puteve. „Farman” Moskva.” Psovka po psovka. direktor Branislav Grujić. Da li će menadžment pristati na većinskog vlasnika. mora i on od nečeg da živi”. predsednikom Srbije Natašom Mićić. prvi se zapitao Mlađan Dinkić. Dok ne progovori. a u kojoj rade njegovi sinovi. Menadžment kompanije na čelu sa vlasnikom Vasilijem Mićićem. gde je postao najveći akcionar. „Deloitte and Touche” SAD. direktor je užičkog preduzeća “Jedinstvo”. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkićem. skočila je više od 100%. Stav kompanije je da povezivanje sa jačima nije loše sa stanovišta budućnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazećoj konkurenciji. govori da je Srbija tužna zemlja. Vasilije Mićić. vodovode. Praćen direktorom preduzeća “Putevi Užice” Draganom Jarakovićem.NOMENKLATURA SRBIJE . U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sočiju. on gradi puteve. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” rade na izgradnji autoputa Beograd . ali se pominje da bi kompanija mogla da se nađe u rukama novog vlasnika. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji.

ima sopstvene kamenolome. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovića. za šta je prošle godine plaćeno oko 2.kompanija „Viza“. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. vlasnik. Vasilije Mićić je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. Mićić je. Nije nikakvo iznenađenje što je Koštunica Željku Mitroviću.. betonjerke. Na građevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. ŽELJKO MITROVIĆ. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija..14 milijardi dolara. „Fadip“ Bečej moskovska kompanija „Metaloruan“. Mićić koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. HTP „Putnik“ .finansijska korporacija „Metropol“. „Goša FOM“ .000 radnika. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. i desetak radio-stanica. Najveće stavke su sirovine i repromaterijal. asfaltne baze i transport. uprkos povlašćenom carinskom režimu za Srbiju. kaže Jaraković i napominje da je vlasniku Vasliliju Mićiću teško je da donese takvu odluku. a sa njim i imamo predugovor o izvođenju radova ukoliko dobiju koncesiju. Užički Putevi su jedna od najuposlenijih građevinskih firmi u Srbiji. Vlasnik je najveće medijske korporaciji u Srbiji koja uključuje televizije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 28 . a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. vode „Hemofarm“. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. Putevi Užice učestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. „Metalac“ Gornji Milanovac. „Termoelektro“ . „Target“ Bačka Palanka. a upućeni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Janković Cepter. i radnici „Goše“. u koji će narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. udelio za dalju prodaju tri-četiri nacionalne televizije. Program “Pinka” je srpski Nešvil. nek nas i kupi“.5% robe široke potrošnje. u vlasništvu nemačke „Štade“. a ako se mora. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. iako nam je Rusija dala mogućnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. „Vinči je tu ozbiljan kandidat.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Horgoš-Beograd-Požega.NOMENKLATURA SRBIJE . Alžira. nekoliko regionalnih i lokalnih. a u sektoru trgovine „Delta“.. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrović ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene.kompanija „JCS Koks“. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je već u predstavništvu u Rusiji. dok voće i povrće čine oko 7.5%. „Putevi Užice“ (Vasilije Mićić). U isto vreme. Poduhvati u Rusiji počeli su još 1992. prema podacima PKS. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. na međunarodnom tenderu dobili su užički Putevi. i na koju je preneo poslove i opremu. Priželjkujemo njegovu pobedu. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. zbog toga što je Vasilije većinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradničke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). U Rusiji. kaže Jaraković.. „Rekord“ Rakovica .moskovska kompanija „Harvinter“. kao nacionalnom dobru. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni.naftna kompanija „Lukoil“. istovremeno. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije.. a tek oko 6. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. iako imaju ponude iz Dubaija. „PSP Farman“ (Branislav Grujić). „Glavna ograničenja jesu resursi i kapaciteti“. Ako je već bio od poverenja Miri Marković i Bebi Popoviću. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra.. Kompanija je posebno usmerena na Soči. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sočiju. Kompanija uglavnom obezbeđuje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. Libije. koja je vlasnik 42% akcija užičkih Puteva. a slede ABS holding (Nenad Popović). godine. Van građevinarstva. Učinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stečaj u „Rekordu“.

„Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. bili su dovoljni samo pare. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. Beba Popović je organizovao je sastanak Željka Mitrovića. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. kao nagrada Lupšiću. Željko Mitrović je zgrabio “kalašnjikov”. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšića. Koštunica je tu bio od reči. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoće. Za razliku od njega.. kulturni. „Pink BiH“. On gotovo i ne zna u čemu je učestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. on je bio uticajniji i bogatiji. već i ojađenih srpskih duša.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Pink“. Iz svoje ružičaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. koji nije bio njegov. Boris Bizetić i Ruška Jakić. Karijeru je počeo kao basista grupe „Oktobar 1864“. Niko sa malo pameti. Kad mu je zatrebalo još para. koji sa Čumetom asfaltira puteve po Srbiji. ako Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 29 . dilema i sumnji sprečava u uspehu u životu. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. Željko Mitrović nije samo gospodar srpskog neba. Ružičasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševića. A nije ni smeo! Svi njegovi drugovi i poslovni partneri dobili su metak. nalazili se oni na ovom ili su već na onom svetu. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. taj Lupšić radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Beču. U vreme višemesečnih demonstracija ‘97. A Željko Mitrović. Njemu. Svejedno mu je bilo što je u međuvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. čije su zvezde tada bili Kleopatra. Što je Srbija postajala razrušenija i opljačkanija. avioni. i fabriku žvaka. Uličarska bistrina. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. a otvoriće veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda. Željko je tako postao Veliki Željko. Kad je načuo za to. Mitrović poseduje izdavačku kuću „Siti rekords“. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. kuće. Čovek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. Mira Marković mu je rekla da je najobičnija pička. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovića. takođe ima dvoje dece. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. Tijanić je izgubio. On i Mitrović su bili rivali oko Mire Marković. Pošto je sa Arkanom. Vidovita Zorka. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema čemu da se nada. Prodavao je naftu i oružje. Samo su obični. On je ostao u Beogradu kao čuvar njihove zaostavštine. Mitrović je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. pošto su Milošević i Mira Marković pokrali izgubljene lokalne izbore. Iako se natčovečanski trudio. Iz braka sa Hani Mitrović ima dvoje dece. Milana Beka i Milorada Vučelića.NOMENKLATURA SRBIJE . fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. uključujući i ratnog ministra Aleksandra Vučića. Mitrović je na čelu patriotske estrade. To je Lupšića preporučilo još više za poverljivog svetskog čoveka Vlajka Stojiljkovića i Radeta Markovića.. Nije iznenađenje što je. pa je Lupšić stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Đinđića kao mafijaša i švercera cigareta. od sramote. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. ali verovatno jeste neke druge. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrović. Zoran Đinđić je pobesneo. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. producirao je film „Anđeli 3“. Cecom. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da će da puca na neprijatelje. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. a da će mu se to kasnije nadoknaditi. Tijanić se pokolebao. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. nego režima Slobodana Miloševića. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. Ne treba precenjivati Željka Mitrovića. Zapalio je studio. Trebalo je unapred naoružati buduće zaraćene strane. U bivšoj Jugoslaviji. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki način uvuče. Bio bi čak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. kao nacionalno dobro. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. Aleksandar Lupšić je sa Manjom Vukotićem pokrenuo “Blic”. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. koje će ličiti na opozicione. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. Nije Aleksandar Tijanić baš neupućen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domaće serije. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. iako je. inače uglavnom gledaoce “Pink”-a. muzičkom urednicom kompanije „Pink“. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanović zapeva u bečkoj Operi i probije sankcije. na kome je odlučeno da Lupšić isplati Mariji Milošević pet miliona maraka za TV “Košavu”. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljković) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju.

godinu. Pink televizija nije radila. a Željko Mitrović omiljen u podmlatku njene partije. pa su se Željko i Milica ponudili da ih.. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. pa u tim hangarima proizvodi žvake. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. godina. sa Lupšićem i ostalim Miloševićevim ljudima (Danko Đunić). ma šta se desilo posle Miloševića.000 nemačkih maraka. Bila je to 1999. Osiguranje je urađeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. Po načinu na koji je osiguravajuća kuća “Dunav” postupala. ali . Mlađan Dinkić. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuća potpisala polisu osiguranja sa osiguravajućom kućom “Dunav”. bili su to holivudski spektakli. a javnim igračima su dati na lično korišćenje isključivo luksuzni stan i hrana. nije ni tražio u televiziji “Pink”. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilično neopranih para. ali nije Vlade Budale i ostalih.i na građevinske objekte.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ranije Mariji Milošević napravio TV “Košavu”. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. Legija. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i počeo da gradi džinovska studija u Dobanovcima.NOMENKLATURA SRBIJE . Da ne bude suviše sumnjivo. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo moćniji. lično poslužuju. kao drage goste. Svi oni optuženi su za atentat na premijera Đinđića. Petog oktobra 2000. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. 22. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitović. urađene na osnovu nabavne. godine izbio je. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara.. Šestog oktobra ujutro. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. bivši miljenik bivše prve drugarice. dobio na RRA lutriji. Željko Mitrović je jeftino prošao. Televizija Pink i Željko Mitrović. Dušan Spasojević. Željko Mitrović je samo vešti “stilista”. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. Posle Petog oktobra profesor Čedomir Čupić predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. bilo je jasno da sa naplatom neće biti problema. i Željko Mitrović pomalja se na površini tih “crnih fondova”.”. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” češće je boravio Vlada Budala. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Marković. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. 24. A Željko je investirao u njega. koje su želele da nesmetano vladaju. Posle atentata na premijera Đinđića. kao bespravno podignut objekat. Željko Mitrović je krenuo da osvoji Holivud. Milan Beko. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. u rano jutro.Koštunice. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. požar u televiziji Pink. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov ključni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. bio je dužan da pomogne i Lupšiću. Sada ne može više da plaća rate kredita. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. Iz sleda događaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. Kao i Đunić. koji je i “zemuncima” obećavao da će da ih vodi u Holivud.12. Željko Mitrović. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 30 . Tu se znaju stroga pravila igre. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. odrekao se Bebe.1997. ali na štetu građana. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikačevića ondašnje vladajuće partije. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronađene. čak i od Bebe. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. Bagzi i Kum Luković. decembra 1999. decembra 1999. u studiju ove televizije. televizijom Pink i Željkom Mitrovićem. A kad su dolazili Čume. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braća Stamenković” Mitrović potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. osim Tijanića. uživo. za koje ne mora da zna Koštunica. Činjenice govore suprotno. Nebojša Čović je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrović. koje je. pošto ih niko. godine. pojavio se Mlađan Dinkić u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovićem. koji se u međuvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušićevoj ulici. pošto su postali preveliki za Srbiju. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. da ih slisti. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. Sa osiguranikom. Žarko Zečević. Planira da se izvuče. ili 800. sa ugovorenim uvećanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. a Željko Mitrović se našao u naručju .

5 miliona.. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001.. piše da “Objekat nije pokriven uređajima za zaštitu od požara. Veći deo novca koji je zaradio naplaćivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. godine.. Mitrović podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. Mitrović se stavlja na raspolaganje Goranu Vesiću. decembra 1999. Ima u dokumentu jedna rečenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. koja je i propala pljačkajući vlastitu državu. Potporučnik Milićev u izveštaju beleži kako su čuli da nešto u studiju “puca”. Mitrović je mogao da sprovede samo uz pomoć vlasti. koji je potpisao Dušan Milićev. Već tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori.5 miliona dinara. Željko Mitrović će i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvećanoj od nabavne za 500%. Nakon požara od 22. Uprkos tome što je ova oprema spasena. aparata i instrumenata. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. urađeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. piše kako je “zbog veće količine zapaljivog materijala i visine studija od 9.”. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševićevih s vlasti. notni zapisi. godine. a Ljubiša Buha Čume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojčuraka.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”..12. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. sa povećanjem od čak 500%! Željko Mitrović je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvećao za 500%. stručna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. po rečima stručnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. MIROSLAV MIŠKOVIĆ. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. a da to ona “dva lica” nisu primetila. Miroslav Mišković vlasnik je najveće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 31 . “osiguranje prenosivih uređaja.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izrađene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. Kada nije bio zadovoljan programom Čume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zaključenja osiguranja pred kraj decembra 2000. Prigovor su prihvatili članovi veća “Dunav osiguranja”. Čedi Jovanoviću. Mitrović je i opremu koju je uzeo u najam od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara.. deset kamera i druga oprema. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar većeg obima”. godinu. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obračuna premije. u delu “Razvoj i gašenje požara”.” Milićevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo.. godine.. iz kog će Željko Mitrović izaći bogatiji za skoro milion nemačkih maraka. Srđanu Đuriću.. gde je do tada bio pomoćnik generalnog direktora za finansije. i Koštunica je zažmurio.. kod Varvarina.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža.” Bilo je to u oktobru 1998. Samo godinu dana pre bio je skromniji.”. uvećana na 2. ta kuća i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM opasnosti.NOMENKLATURA SRBIJE . piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona. Ovu drsku pljačku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrećni slučaj. Surčina i Batajnice. Završio je Ekonomski fakultet. pa je ta cena bila uvećana za 100%. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. Mitrović je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. predsednik DELTA HOLDING Rođen je 1945. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovića koji je zaradio otimajući od države i uz pomoć države. pa je na osnovu toga i utvrđena visina štete. u selu Bošnjanu. ali da “nije korišćena”. pa je naručila vozila Zemuna. Zakon je tu postojao za humor. Milićev beleži i nešto što bi osiguravajućem društvu trebalo da “bode oči”. Prethodno u zapisniku.nakon takozvanih oktobarskih promena. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. godine . U ovom slučaju.. na kraju pljačkajući se uzajamno. Uobičajeno je u ovakvim slučajevima da se zapisnici i obračuni obostrano potpisuju. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. Mitrović je ustupao glavarima. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink.. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera.. kako je to predviđeno u osiguravajućim kućama. Dakle. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu.1999.

Cena njegovog otkupa. Pekabeta i C market. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. poljoprivrednih preduzeća Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. U dogovoru oko dobiti za tu građu učestvovali su Radovan Stojičić Badža i Željko Ražnatović Arkan. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. ječmom. vlasnik banke Delta. kozmetika nivea.200 ljudi. Mišković je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. a koje je Mišković kupio. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. Već sledeće godine osnovao je “Delta holding”. uz Hipo Alpe Adrija. hipermarketi Tempo. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji će posle sportskog događaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. celuloza. Otmica se pamti po tome što je Dušan Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 32 . kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. Na dan otmice. nego “Delta 3 M”. Nikozija. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih stručnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. O otmici Miroslava Miškovića i danas se malo zna. Istog dana je otet je.NOMENKLATURA SRBIJE .. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzeće s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. izvozom. ne znači “Delta M”. od Mirjana. sirovim i jestivim uljem. Mišković je otet po nalogu Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma. Kao direktor HI “Župa”. distribucijom. a novac je završio na Kipru. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlović. suncokretom. ekspresno je plaćena. pečurke. poslovni prostori. i zapošljava 16. Otkud pare da započne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. antifriz. U proleće 2001. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. Neki izvori smatraju da su na to računali oni koji su ga kidnapovali 2001. tematske restorane i kafiće. honda. Činjenica je da državni službenik sa činovničkom platom. Za Miškovićevo ime počeli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovićevih firmi. koja je u jesen 1995. mineralna đubriva. motorna ulja. garderoba zara i jana. Većinski je vlasnik i novosadskog Bazara. Kako je dogovor bio prekršen. viljuškare. pšenicom. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzeću Autokomanda. godine obezbeđivala Miškovićevu eksploataciju šumske građe iz sremskobaranjske oblasti. Gradi multipleks bioskop. Ivice Todorića. Od 2007. godine. na primer. sportska oprema nike. banke. trgovinske firme Namateks iz Subotice. da bi se plaćao manji porez. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. Firma Delta brokers zauzima treće mesto po tržišnom učešću trgovinom na beogradskoj berzi. u društvu ljudi iz vrha vlasti. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. proizvodima od uljarica i stočne hrane. Marija. Jedan od najvećih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. Mišković je došao do vlasništva Preduzeća za puteve Beograd. reno. firme Seme iz Sombora. granulate. prerada drveta. Iza svih Miškovićevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra.5 milijardi dolara i raste. uslugama inženjeringa i konsaltinga. Mišković je sve to stvorio novcem Miloševićeve države. Strateški je partner s grupom Đenerali i preko Delta Đenerali prodaje razna osiguranja. hladnjače. Marko (Milošević). Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. bicikli. Londonski Sandej tajms je pisao da je Mišković svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. Sibir. BMW. Građu je izvozio u Grčku. bavi se i preradom mesa. Peking. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. nije mogao sve to da finansira. alfa romeo. maloprodajom.. godine. i ministra policije Dušana Mihajlovića. došlo je do otmice nakon koje je plaćeno tih 7 miliona maraka. U vlasništvu Miroslava Miškovića je veći deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. Miškovićeve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide.000 hektara zemlje kroz vojvođanske poljoprivredne kombinate. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. kuglanu. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Mišković imao neizmirene obaveze JSO. akumulatore i rezervne delove za bicikle. trgovina. 7 miliona maraka. a Mišković nije platio “partnerima”. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. gume. Početkom 1990. Vladimira Čupića. uvozom. igraonice za decu i fitnes centar. te gradovi Moskva. protivno zakonu. otkup stoke. Automobili fiat.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kompanije u Srbiji. Dobio je. nekretninama. bivši ministar policije. lančia. Milano. zastupanjem stranih firmi. Proizvodi i trguje kukuruzom. Mišković je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. beogradske Obuće. Logično.

vlasnikom “Krmivo produkt”. Mišković drži ministre. Mišković nije davao izjave. Iako iz socijalističke direktorske strukture. sudije. “Delta osiguranje”. policiju. naučio je da za odnose sa javnošću ima svog menadžera. ali Milošević je od te namere odustao. “Difashion”. pa pušteni na slobodu. i po izručenju “grupe građana” od strane francuske policije srpskoj policiji. Mišković je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. Niko nije osporio da su ljudi izručeni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. “Delta Internacional”. Mišković je osnovao preduzeće “Delta Holding”. Munjeviti uspon imperije Mišković počinje 1993. Miroslav Mišković je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševića. Mišković dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veća Srbije. da radi sa Dragoljubom Markovićem. penzioni fond Srbije je. “Delta Agrar”. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na račun “Delta banke”. teže brojnoj porodici. “Delta Agrohemija”. uz odobrenje Mirjane Marković i Slobodana Miloševića. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahović optužio sve koji su posumnjali u Sin najstarijeg od braće Karić (Sreten). uz posredničku ulogu Dušana Mihajlovića. preko Slobodana Radulovića. direktora “Komercijalne banke”. godine. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom CZ. oženjen Miškovićevom kćerkom. u kome je imao 25%. “Delta banku”. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić nastojao je da to prikrije i omogućio je Miškoviću i njegovim saradnicima da ga sakriju. tužioce. Mišković je dosledno oprezan u publicitetu. koji je bio koalicioni partner SPS. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadićem. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. Goran Karić sa ženom živi danas u Londonu. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. “Delta sport” i “Delta MC”.NOMENKLATURA SRBIJE . “Madži”. kako je stvarno počela i kako je Mišković utrostručio bogatstvo posle 5. koliko je u njegovim rukama. “Delta holding” osnovana je početkom februara 1991. kao Moravac. krijući kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevačku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. što je premijer Đinđić kasnije osporio i najavio Tadićevu smenu. odnosno Telekom. objektivno nije ni osetio. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronađe. kada je “Delta” pod čudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. nema kult brojne porodice15. na primer. Posebne špekulativne poslove Mišković je obavljao uz pomoć Ljubomira Mihajlovića. “Detmile”. Ostaju tajne: ko su osnivači kompanije “Delta M”. godine u vreme hiperinflacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihailović ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slučaj ne reši. Postojali su planovi da on postane premijer. Kada je Milošević izgubio vlast. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg načelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. kćeri Jovana Mileusnića. Od Narodne banke Jugoslavije Miškovićeva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. Svi oni bili su i na listi osumnjičenih za atentat na premijera Đinđića. ali najviše sa firmama čiji je vlasnik Dušan Mihajlović. Kontakt sa Đinđićem ostvario je preko Milke Forcan. U stanu porodice Milošević. Mišković. čine “Delta In”. DMD. oktobra. čijim parama je Mišković raspolagao. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. kada se porodica preselila na Dedinje. “Delta Invest”. u kući koju je njegov tast Miroslav platio oko 30 miliona evra. Mišković je nastavio. nešto ispod pet miliona maraka.“Delta M”. Mišković. Miroslav Mišković započeo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Kao kadar JUL-a. da dokaže poreklo imovine. “Delta Auto”. kao što je to radio Bogoljub Karić sa “BK Kompanijom”. Samo “Deltu M”. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševiću pripisivano do oktobra 2000. Ono što mu je razrezano. Mihajlović nije dao ostavku. godine i imala je pet članica .. prebačen na račun Miškovićeve banke. izvršnu vlast. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. “Delta Funghi”. Miškovića niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. saveznim ministrom za telekomunikacije.. logično je da se utvrdi koliko je Mišković platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. 15 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 33 . da plati neplaćeni porez. Dolaskom Mirka Marjanovića za predsednika Vlade Srbije. Dok Karići. poreklom iz Peći. Mišković.

raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. a zatim “Delta banku”. Ti računi glasili su na kiparske ofšor firme. Mišković je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega ističu u javnosti. 16 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 34 . dva bliska Miloševićeva saradnika. poučen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovića Peconija. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. bačku. preko Kolesara. i većinu pripadnika “sedme sile”. a Mišković je gazdi Slobi davao do znanja da je samo činovnik. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovića u “Pekabeti”. a List Tabloid piše postoje indicije da pregovara sa Bedžetom Pacolijem i Ekremom Lukom. Posebno je Mišković uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. Mišković i Mihajlović nazdravljali su izručenju bivšeg predsednika SRJ. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevač Beograda i Srbije. plodnu sremsku. šefa poslaničkog kluba DOS u Skupštini Srbije. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplaćuju taj novac. sadašnjeg predsednika Kipra. Miroslav Mišković i Dušan Mihajlović. koji nije viđen u Evropi. Mišković je bio uspešniji od “Geneksa”. priredili su večeru u restoranu Miškovićeve “Delte”. on čeka bolja vremena da zemlju preproda16. Tako je “Anteksolu”. jer Miškoviću ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. Posle Petog oktobra nagađalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovića. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. smišljeno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM njegov model privatizacije. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševićevog režima je Miroslav Mišković. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. banatsku ili zemlju iz Mačve. Mijatovićevog sestrića. Ministru Vukoviću rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Marković. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mlađana Dinkića. koristeći težak ekonomski položaj seljaka. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. utvrđuju se modaliteti na koji način da ta zemlja bude knjižena. Poslednjih godina Mišković je. menjaju svoja kola uz simboličnu doplatu kod Miškovića. Čedu Jovanovića.Dušana Mihajlovića. Mišković je sa ministrom Borišom Vukovićem. možda i zbog činjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. Počeo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. oktobra. Mišković je lično dočekivao goste . predsednik kompanije “Delta”. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. Njegov čovek. On je. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. Onda je otvorio svoju banku. preproda. ubačen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Đinđiću. kao najjeftinijom robom”. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. Nemanja Kolesar. šefa kabineta načelnika RDB. Kada su ga Miloševićevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. I najzad. ali je oteta od Miškovićevih dželata. Novac je iznošen u džakovima i uplaćivan na račune “Popular banke” na Kipru i u Grčkoj. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”.Mira. kome se trag gubi u Iraku. Boru Galića. Kada je 28. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuće. Mišković je. Zorana Mijatovića. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. Pojavio se sa nizom velikih. juna 2001. BB COBU davala naloge za uplatu na račun mnogih srpskih firmi. a da mu je ministar finansija čestitao? Mišković danas počinje da deluje kao klasičan siledžija. a Vesna Arsić instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. da njima. Javnost o tome ćuti.NOMENKLATURA SRBIJE . bez uloženih para. uključujući i neke PR stručnjake. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. Entoni Monktona. koje su imale fiktivne vlasnike. Marija i Marko. Glavno bogatstvo Mišković je stekao posle 5. Zemlja je i dalje zaparložena. zamenika načelnika Resora državne bezbednosti Srbije. Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. Pregovori su skoro pri kraju. Mlađan Dinkić morao bi da javno progovori o Miškovićevim kvotama i dozvolama. uz trostruko veću cenu. To je godilo Mirjaninoj sujeti. a posebno kako je i za koliko Mišković prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. godine. dobrih i uspešnih firmi. jer je preko Miškovića obezbeđivao sredstva za rad ove organizacije. U vreme Miloševićeve vladavine. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znači .

Žužul je kupio samo 2. Dinkić je ugasio četiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. većinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petričević. Dragomir Petrović i Saša Jokić. generalni direktor i vlasnik “SMB . Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradović). Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivična prijava protiv Dinkića. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 35 . pa rukom prepravljani na “Delta banku”. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara.” Švajcarska Predrag Đurović. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzeću” 1.M. kupio je Fabriku maziva Kruševac. Jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFRJ. na tri zavisna preduzeća. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštećen.482 kvadrata na trećem spratu višespratnice BIGZ. Mladena Spasića i još četvoro aktera zataškavanja krađe para. formiran je Golf Centar u Žablju. blizu Novog Sada i Zrenjanina. vodećeg snabdevača Srbije sirovom naftom i derivatima.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajić. što se neće desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Mišković. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. bivšeg direktora “Požarevačke banke”. Dragan Vasiljković (kapetan Dragan). Miroljuba Labusa. Treće tuženo preduzeće je “Slovo”.66 u današnjim evrima. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizičkoj deobi. a preduzeću “DELTA M” 659.735. UO FK Partizan predsednik.Avia” Radovanović Bojan.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM među njima najviše je bilo Miškovićevih. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. omogućio 1992. godine preduzeću “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemačkih maraka u gotovini. vlasnik i direktor firme “Akmer . većinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Đurić. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovičić. GOJKO MUHADINOVIĆ. koje je privatizovano. prvi asfalter Srbije. između ostalog. podeljen je 29. Na aukciji. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. po kome je “Bigz grafičkom preduzeću” pripalo 18. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitića. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. novembra 2002. zajedno sa grupom partnera koje su činili Zoran Vujović. novembra 2002. jer je. time i njegov “Bigz pablišing”. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIĆ. “Bigz grafičko preduzeće” je još uvek društveno preduzeće jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. RAŠKO MOSKOVLJEVIĆ. Tužilaštvo čeka da je aktivira. Tomislav Karadžić potpredsednik Dragoljub Vukadinović. Beogradski izdavački grafički zavod. posle NIS. Mišković ni u ovom slučaju nije seo na optužentčku klupu.NOMENKLATURA SRBIJE . Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzeće koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljević za 220 miliona dinara. Kada je Mlađan Dinkić posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. predsednik Holdinga “Metalac” G. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradović predsednik je kompanije. Raško Moskovljević.195 kvadrata.433 kvadrata. kao naslednik holdinga.gradnja” Radule Karadžić. tajkuni na čelu sa Miškovićem ponudili su mu da radi za njih. pomoćnik direktora preduzeća “Dipos” Miroslav Ateljević. direktor SCP. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slučajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. Milo Đurašković.

U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. godine. Imamo vrlo ambiciozne planove. Na domaćem tržistu privatni trgovci učestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. Svedoci smo iste prakse. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskraćen. posebno u poslednje dve godine. Ukupni gubici. u Srbiji. proizvodnju i preradu sirove nafte u domaćim rafinerijama. proizvodima i uslugama. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojećeg domaćeg kapitala i inostranog investitora. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile značajan broj benzinskih stanica. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mitar Nikolić. imaju velike šanse i njihova budućnost je sasvim izvesna. u ovom slučaju Petrobarta. Crnoj Gori i BiH. Razlog: nesprovođenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inače tu uredbu sami doneli. dostignu vrhunske svetske standarde. posle 2000. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugoročne strategije poslovanja na naftnom tržištu. To je izuzetan kapital. Cilj nam je da u 2006. otvorenost i regularnost tržišta za inostrana ulaganja. Početni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. koji su važili za domaće distributere. gubitke je inkasirala i država. Bilo je i pameti i kapitala na domaćem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva.prerada. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. To oseća novi vlasnik Beopetrola. svih prerađivača sirove nafte u Srbiji. bez validne dokumentacije. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugoročnog karaktera. naše pumpe. Pored ovoga. ozbiljno su ugroženi. otkazuje godišnju preradu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 36 . već i direktan gubitak od preko tri miliona američkih dolara. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato stručnim ljudima u NIS. jer je ostvaren znatno manji promet tj. To i te kako osećaju međunarodni finansijski akteri-banke. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškić. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. a ostvarili smo samo 50% od toga. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. Obrnut primer imamo u Sloveniji. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovića. godine. Lukoil za 2006. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. Što se tiče modernizacije rafinerija NIS-a.NOMENKLATURA SRBIJE . od strane vlasti. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. zbog čega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. koji su uz pomoć stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. da bi od 2000. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na međunarodnom tržištu nafte i derivata. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica uključenih za kratko vreme u našu mrežu. To je veliki minus kada se u Srbiji ističe. potencijal i kapital. opremom. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. isuviše vremena je izgubljeno. kada je INA. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. Mi smo. Podsećamo i na nestašice derivata u proleće prošle godine i probleme.000 maloprodajnih objekata. u nameri da proširi poslove na region jugoistočne Evrope. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. Petrobart – AVIA je u 2005. koji pojedinačno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazećim multinacionalnim kompanijama. Slično se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. iznose cca 150 miliona američkih dolara. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. kao predsednika Pemed Group Ltd. . Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. otvorio kompaniju i u Srbiji. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babić Duško Jovanović. koji posluju na domaćem tržištu. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. već je traženo da prethodno zadovolji i uslove. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih međunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. na najatraktivnijim lokacijama. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. koristeći sa jedne strane domaće resurse. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima.

dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. Pjotra Prjanišnjikova. koji su se predstavili kao Nenad Popović i Miladin Ranđelović. “Euramin”. Neko vreme bio je na čelu FK Partizan. 1994. Poznat je kao humanitarni radnik. “Mark Rič investments AG” i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 37 . U obrnutoj situaciji. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. možemo da naslućujemo. osniva Istočnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. i ekonomično poslovanje naftne privrede sa druge. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. na čijem je čelu bio dve godine. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. stručnog tima za razvoj bilateralnih odnosa između vlada ove dve zemlje. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. Oktobra 2003. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. Verujemo da će kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. godine u Tuzli.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM domaćim rafinerijama i traži uvoz derivata. Od 2000. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. a sa šesnaest godišna postao je najmlađi republički košarkaški sudija. jer na pumpama neće biti dovoljno goriva. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. Oženjen je i ima dva sina i ćerku. a 2005. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpatična čoveka. Na njegov predlog. Epilog će biti neminovno štetan po sve – potrošače i privredu. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa.000 ljudi i posluje u Srbiji. Članak “Verzije” razobličava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovića učinilo uglednim širom sveta. Jedan je od suosnivača i potpredsednik Srpskoameričkog centra. godine on i njegov tadašnji šef odlučili su da krenu u privatni posao. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. “Koalco”. Autor je više od 30 naučnih radova i dve knjige. septembra 1966. pre svega prerađivača nafte. nego i kao partner. a od 2001. Rusiji i Kini. i po državu koja će na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. Član je DSS. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta.NOMENKLATURA SRBIJE . Po njihovim rečima. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. Šta će za domaće rafinerije značiti ovakvo ponašanje. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. po naftne kompanije a posebno prerađivače i trgovce. jer neće ispuniti poslovne planove tj. čiji je cilj razvoj regionalne saradnje. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. koji danas zapošljava više od 5. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. godine. Bujanovačko preduzeće “Lagado”. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira između SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. mora važiti i u naftnoj privredi. beležiće i dalje gubitke. na teret nafte privrede. bio je kategoričan u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. koje zapošljava 200 radnika. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovićem u glavnoj ulozi. sa njima su imali čast da rade takve kompanije kao “Mark Rič AG”. dobio je posao u Moskvi.” SLOBODAN PETROVIĆ. ali ističe da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. koji su prošli ovi državljani Jugoslavije. bio je veoma upečatljiv. 1992. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. NENAD POPOVIĆ. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. predsednik ABS-HOLDINGS Rođen je 30. ni jednom od aktera na domaćem naftnom tržištu neće padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. Pokriće i priznavanje realnih troškova proizvodnje. Dolazeći na tu funkciju. i predsednik je i osnivač fonda “Slavijanski”. Od ruskog patrijarha Alekseja. “Teški biznis put” u Rusiji. Popović u ulaganjima u jug Srbije vidi način za rešavanje problema u tom regionu.

prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije. kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Odmah posle toga prijateljske reči zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se nećemo mešati u upravljanje kompanije. upozoravali su stručnjaci. Interesantno je. nego se prilično dobro snalaze i u našim zakonima.10. mada bi to. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude. Vrlo često kao takvi pojavljuju se bivši sitni činovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Interesantno je da se u Luksemburgu. DRAGIJANA RADONJIĆ PETROVIĆ. Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona. ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. izgleda. pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Istog dana.sunarodnike Gorana Malbašića. pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. FK Partizan. smer finansije. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponuđača za kupovinu aranđelovačke punionice minerlane vode. Autor piše da su se Popović i Rađenović u fabrici silicijum gvožđa. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik. kad je to desilo. pa su Popovića i Rađenovića prihvatili za ravnopravne partnere. Većinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Aranđelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac. i berze i druge institucije u inostranstvu. dobar rasadnik specijalnih kadrova jer. Predsednik Komisije Milko Štimac uveče je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rođena je 1. investicionog fonda FPP Balkan iimitid. takođe. član Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin.NOMENKLATURA SRBIJE . preko koje je prodat C market. bez koga ne može da se dobije čelik. dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”. Karijeru počinje u Beogradskom eskontnom centru 1995. Nebojšu Vlahovića i Branislava Medakovića. jedini nadležan da proglasi vlasnika. I u ovoj priči jedan od aktera je Milan Beko. Kao što je normalno u ruskom biznisu. radne grupe EBRD. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Trans vorld grup”. na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduče firma Nordfin. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je. a vi ćete nam za to plaćati 50 odsto dobiti preduzeća”. ćuti. bilo uputno. kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznačio Goran Mrđa. kao i u slučaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slučaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeća u sudske sporove. Nisu došli “praznih ruku”.1970. Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Aranđelovac. potom. Time je. pred svršen čin doveo sve ostale male akcionare. i Vuk Delibašić je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners. Taj isti čovek je sada član Upravnog odbora Luke Beograd. bankarstvo i osiguranje. kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Miločerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu. pod zajedničkom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Čeboksari”. Agencija za privatizaciju je. u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Pohađala je konferencije “Euromoney”. i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajućih akcija jednog od najvećih preduzeća crne metalurgije. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije. koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin članovi Miškovićeve porodice i Bekove inostrane firme. a Centralni registar hartija od vrednosti. a posle dve godine prelazi u MK Komerc. koja pokušava da uđe u preduzeća ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije. ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog činovnika i rukovodioca preduzeća. i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popović i Rađenović su našli i kompanjone . Miodraga Kostića (u zvaničnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). već sa predlozima i privlačnim obećanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za račun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Učestvovala je kao predavač. sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. otkud Goran Mrđa na funkciji člana Upravnog odbora kompanije Novosti. Pojačanje sa stranim pasošima bavilo se više ličnim nego problemima proizvodnje. gde je Beko. U ulozi savetnika Beko se. godine. Paralelno s obećanjima. koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 38 . Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda već samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva.

Ta brokerska kuća kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima. Završio je Višu turističku školu u Beogradu. Decembra 2006. Izabran je 2002. Dragijana Radonjić-Petrović je kao fizičko lice kupila 60. registrovana u Beču. genaralni direktor NELT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 39 .8% akcija Novosti. postala vlasnik 37. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore. Bojan Radovanović i Ratko Zatezalo. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. Miroslav Ataljević.5 % akcija) nije Mišković već firme Štadluks i Ardos.. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. Već u junu 2007. Direktor Društva je Goran Mrđa. Dragoljub Vukadinović i Dragijana Radonjić Petrović.09. Maks Vinterfild. firma “Koprom”. predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd.000 evra na račun “Principala” i “Dajners kluba” za dokapitalizaciju firme. Članovi upravnog odbora su: Radomir Antić. a Vojin Lazarević je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. kojima su kupljene akcije NŠ. godine za predsednika odbora za kartičarstvo u Privrednoj komori Srbije. bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i član UO Luke Beograd. Obrad Sikimić. kao suvlasnik preduzeća “Pincipal” i “Dajners”. Nebojša Vujović. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popović.2002. Hipo RS. da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju. “Principal” i “Dajners klub”. platila je po 600. To je 14. Akcije ove banke imaju i Erste banka. Nacionalna banka Grčke.24% te kompanije.1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”. kao predstavnik Milana Beka. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Kao jedan od upravljača i osnivača “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimić. “Napominjemo da se Obrad Sikimić. većinski vlasnik Novosti (63. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zvanično. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14. Vlasnik EFT. “Pima”. rekla je. „Dajners klub” Beograd je 2001. ali da uskoro to neće biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”. RANKO SOČANAC. i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostić i direktorka brokerske kuće MV investments Dragijana Radonjić-Petrović. čiji su osnivači firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. Obrad Sikimić i Igor Milanović podneli su ostavke na članstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. Pored članova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrđa . Igor Milanović. Dana 13. Crnu Goru i Makedoniju.. čiji je suvlasnik Beko. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlučili jer se ne slažu sa zaključcima Skupštine FK “Partizan”. i za potpredsednika Američke privredne komore Jugoslavije. Nebojša Vujović. Dušan Stupar. ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Podpredsednici su Dragan Vasiljević. Vuk Hamović izašao je pre tri godine iz ove banke. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”. izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjić-Petrović. NLB banka. U međuvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Obrad Sikimić je rođen u Beogradu 1961. a direktor Jovanka Lajtfut Ivanišević. odnosno 0. čiji su suvlasnici Vojin Lazarević i Vuk Hamović. a ne da bude jedan od suvlasnika. Najveći akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. Brokerska kuća MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji. Počinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982. OBRAD SIKIMIĆ. kao Toplica Spasojević (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimić (Dajners klub). Univerzal banka. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . Ova dokapitalizacija izvršena je preko računa NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”.

direktor HEMOPHARM GmbH. „ITM” ima ćerke firme u Austriji. Ovakav način kupovine akcija. a vlasnik je i brokerske kuće “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. međutim. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Đorđe Čolović. Živomir Novaković. u Agenciji za privredne registre. godine sa kolegom Sinišom Rakovićem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodećih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope. predsednik ITM „Group“. ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da uđe u ovu firmu. aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Od 1981. ali se pročulo da je predstavnik Miroslava Miškovića. gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. predsednik FK „Crvena zvezda“. ITM je jedan od članova konzorcijuma osnivača TV Avala. brokerskim poslovima. Na taj način je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”. TOPLICA SPASOJEVIĆ. Živomir Novaković i Andreja Mladenović. Toplica Spasojević rođen je 1956. Udruženja korporativnih direktora. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki. Trgovinski sud u Beogradu je 27. Odluka. poslovima urušene Jugoslavija komerc. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanović bio predsednik UO). Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije. predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIĆ. Osim u Srbiji. koje završava 1980. Kada je Dragan Stojković otišao. Makedoniji. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. guverner u Privrednoj komori Japana. pa je Spasojević došao na čelo Zvezde. ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da će se politi benzinom. predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojević. poslovni čovek 2006. Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevića). godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. već samo da preuzmu 100 hektara građevinskog zemljišta preko puta Višnjičke banje čiji je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 40 . kao dvočlano društvo. koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stanković. da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji. Mlađan Šilobad. Toplica Spasojević je od 1994. poljoprivrednim i drugim delatnostima. namerno promenio sedište firme. Njih ne zanima proizvodnja građevinskog materijala. Rusiji. godine u Svilajncu. prema izveštaju revizorske kuće Dilojt end Tuš. Danilović je imenovao i upravni odbor kluba. ITM grup ima. a kod malih akcionara je 7. februara 2006. jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji. godine Nikolu Dobrijević za privremenog upravnika deoničarskog društva “Trudbenik konzorcijum”. “Sinerdži” i “Ros saut ist”. pa godinu dana ne može da se spreči dalje uništavanje akcionarskog kapitala. ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. član predsedništva Saveza ekonomista Srbije. član Upravnog odbora kluba „Privrednik“. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otuđenje i opterećenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”. Budimir Krstović i Ranko Sočanac. Akcijski fond i PIO fond imaju 40%. uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojević. a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija. Mišković je zamoljen da odustane od toga. U Beograd dolazi na studije ekonomije. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvećih svetskih robnih marki. Ključne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. BiH i Crnoj Gori. marta 2007. dugo je osporavan.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. godine do 1992.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovića za predsednika kluba. posle čega se. što se povezuje s željom Delte i Miškovića. konsultacijama. firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka. Dragan Todorić. koji sada čine: Vlade Divac. čime se “IGM Trudbenik” bavi. Potpredsednici su Đorđe Čolović. vlasnik firme ITM. 1992. potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije. Velikoj Britaniji. IVAN STANKOVIĆ. Kipru. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. Osnivači su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara. odnosno udela. koju ekskluzivno zastupa Delta.52%.

Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. kada je Slobodan Milošević sa čela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolića. Nakon osnovne škole u Jaši Tomiću i gimnazije u Zrenjaninu. brat i sin Slobodana Miloševića. a planiraju da kupe pančevačku Azotaru. prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama. do 1988. isporučilac bila Stojakovićeva firma Evrolak. na opisani način. godine. Od 1990. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševićima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. za vreme Radeta Bulatovića. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. UBPOK-u. potpredsednik “Hemofarma”. zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa. uočio sam. Dušan Stupar je rođen 1947. primenjen je i pri opremanju BIA. Čitavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma. zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Bunčić i direktor preduzeća “Abies sistem” Predrag Vuković. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevića vodili su Marka u lov. a od 1997. godine radio je u Republičkom MUP-u. smenjen je i Stupar. a u fioke smešta zalihe slatkiša. Međutim. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Glavni je Nikola Stanković. Njih dvojica preko Dušana Stupara. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. kao i neka putarska preduzeća u Vojvodini. Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Mušković kaže da je sa Branislavom Stojakovićem provela “13 magarećih godina”. Beograd. godine. Mnogi u firmi bi do direktora . DUŠAN STUPAR. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivičnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovića. koji mu je bio komšija na Banjici. bliži nego njenom mužu.secka voće i pravi čamčiće od kajsija i jabuka. direktora firme “Univerzal holding”. na kom je diplomirao 1973. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona.NOMENKLATURA SRBIJE . Jovan Đenadić direktor preduzeća “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišović. u banatskoj opštini Sečanj. od kada se bavi prodajom nameštaja. Rade je bio veoma blizak Miri Milošević. Od 1973. koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi. da ispita te navode”. samo što je. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Ćurčića. Sličan model. zbog blokade računa Evrosalona. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeća u Srbiji. Borislav i Marko Milošević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM korisnik ovo preduzeće. gde je od 1990. Oženjen je i ima dvoje dece. a od 1988. direktora Aerodroma Slađana Ikovića i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Đordevića”. pod zaštitom Mlađana Dinkića: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju. generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. voleli se i pazili. BRANISLAV STOJAKOVIĆ. Stojković je od 1989. koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartčika-lopova. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . Radomir Marković i Dušan Stupar. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. pregledajući dokumentaciju o investicijama koje su u toku. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. Borislav Milošević i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 41 . već kontrolišu ovo jako preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu.D. do 1990. direktor preduzeća “Termoenergo inženjering”. da su investicije za VIP salon isuviše velike. generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljković. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popović. godine ušao privatni biznis. bivšeg pomoćnika gen. Stojkovića istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobraćaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljević i više direktora Aerodroma Beograd osumnjičenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzeće za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. vlasnik i direktor preduzeća “Eurosalon” Branislav Stojaković. godine u Krajišniku. godine zaposlen je u preduzeću “Univerzal” iz Beograda. akcije “IGM Trudbenika”. jer je bio blizak poraženom taboru. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr.prolaze samo oni koje ona propusti.

godine Prvobitna izborna procedura za 32. čiji je bio “večiti” predsednik. “Delta broker” i fizičko lice Dušan Petrović među deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Pančeva. Karadžiću protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazećeg Miljana Miljanića. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. predvođenih premijerom Zoranom Živkovićem i potpredsednikom Vlade Čedomirom Jovanovićem. Miloševići su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeća u Vojvodini. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. 7. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. U ovoj izbornoj kampanji vanstranačka organizacija “Otpor” neće imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. već zbog kase.privatnog. kao i trgovinskog preduzeća “Tamiš” iz Sečnja. a rezultat je udeo Bore Miloševića u vlasništvu “Univerzal holdinga”.. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. Šetku prvi generalni direktor iz Srbije na čelu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. Izbor za predsednika “kuće fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. Na jugu se nisu opredelili. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice.. Oženjen je Vericom. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. na severu je “mrtva trka” dva vojvođanska biznismena. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. direktora “Apatinske pivare”.NOMENKLATURA SRBIJE .12. nazivaju ga “Jelenče”. načelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pančevo.. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Ćurković. “Univerzal holding” ima većinsko učešće u kapitalu nekoliko preduzeća po Srbiji: ugostiteljskog preduzeća “Kaštel” u Ečkoj. ali se (ne)očekivano. da obećanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. ima dva sina. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. 06. a u Somboru prati utakmice Radničkog. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. jednog .10. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. indikativno je da je Stupar fizičko lice sa najvećim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. bez njegovog ličnog pristanka. Radeta Svilara.2000. predsednik Upravnog odbora kluba. Zaljubljenik je u fudbal. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji čas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”.2008. Tomislava Karadžića i drugog . jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajića. Protivnici Svilara ističu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanića. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanično priznaje”. a slučajno ili ne.državnog. sa najvećim domaćim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 42 . i kraće vreme bio je u fudbalskim telima. gde i danas živi. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša ćute.. od 1997. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. od tela romboidnog oblika. četiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Pančeva. Džajić je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. 26. Tako su “MV investments”. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve načine želi da postane fudbalska vlast. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji poručili Miljanu Miljaniću da se mane “ćoravih poslova”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stupara i Bore Miloševića koji je od 1992. A onda je sve krenulo korakom kornjače. pa tek onda na red dolazi izbor prvog čoveka FSJ. Svojevremeno. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za čelnim čovekom u FSJ iz njegovih redova. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. preduzeća za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Inđije. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. septembar 2003. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. RADE SVILAR. Iako starijeg Miloševića nema na spisku akcionara. Dalje. Učinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. “Citadel sekjuritis”. predsednika FSJ bila je predviđena po ubrzanom toku. lekarom dermatovenerologom. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi.

od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na očuvanju pozicija jednog od najvećih svetskih brendova na tržištu Srbije. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: . Ivana mi je vratila dug”. vlasnik kiparske firme „Kapa star“. ministar trgovine Slobodan Milosavljević i direktor Uprave carina Aleksandar Krstić.12. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića.000 evra.NOMENKLATURA SRBIJE . Tu se. I pored činjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upućeno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeća Kane Export-Import.d.d. Nikola Pavičić (“Sintelon”). Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv način došli do novca. “Dao sam joj novac bez problema. salveta. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. Posle dve-tri nedelje. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi većinski vlasnici. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranović. još 1998. NEBOJŠA ŠAPONJIĆ. Šaranović je ranije radio kod Miškovića. “U sefu sam imala oko 105. direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIĆ.. gde je preko 700 fizičkih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. plativši oko 350 miliona dinara.god. Slobodan Radulović (“C market”). Miroslav Mišković (Delta). a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog čoveka „Delte“.000 evra. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. predhodnom kupovinom deonica.V.god.). inače njegova drugarica. godine. maramica i sličnih artikala.2006. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeća potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. na očigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a.2007. Mića Mićić (“Jedinstvo” Užice). uključujući „Jafu“ iz Crvenke. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. Dragomir Tomić (“Simpo”). rekao je Šaranović. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. Ljubomir Mihajlović (Komercijalna banka). Rade Svilar (“Apatinska pivara”).god.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjić. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović. Gojko Muhadinović (“Topola”). Na suđenju Nemanji Kolesaru. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani. Milorad Savićević (“Geneks”). započeo je saradnju sa Heinekenom 1990. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Dragan Kostić (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Đuričić (“Hemofarm”). a za ostatak sam pitala Šaranovića. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponuđača“ za društveni kapital kompanije Novi dom . Dmitar Šegrt (“Toza Marković”). vlasnik Neregelia trading limited Kipar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 43 . Slobodan Dragićević (DIN). koja se bavi proizvodnjom toalet papira. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom pred Četvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Miodrag Kostić (“MK komerc”). direktor UNIGROUP. Ljubiša Mitić (“Tigar”). Ljubiša Jovanović (AIK banka). Radenko Marjanović (“Knjaz Miloš”). Šaranoviću bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. Koliko je Šaranović duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. niti pozivani da u odlučivanju učestvuju. NENAD ŠARENAC. ova praksa se nastavila i 16. odnosno 10 puta više od početne aukcijske cene. u kojoj značajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“.01.000 evra za gradnju kuće. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. već je preduzećem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. Delegaciju privrednika činili su Bogoljub Karić (BK).000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju centra papirne industrije. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru.

d. a nastavlja se periodom od četiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. preko puta crkve Svetog Marka. već tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. a koja je imala poslednji sastanak 02. Nedokučivo je produženje roka za ponude na tender: prvo.god. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeća u Srbiji sve moguće. u kome je zaposleno preko 6. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora).„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona očigledno ima više. . godini procenjena na 80 miliona evra. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju.god. .d. koju poseduje još od 1966. a sve iz „viših“ interesa. na 29.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . početkom aprila 1990. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeća „Eki investment“ koje je učesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. koji su isti „kupci“ potpisali. izvršava naloge maminog sina.god. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomić je rođen u Žbevcu 1937.. DRAGAN TOMIĆ.2007. Tomić je odlučio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. . u konzorcijumu. jer u ovakvoj konstalaciji „moćnih“ kupaca.000m2. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeća Popov Andrejom. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjača (u kom je trenutku bio „Simpo“). koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili.d. i drugo. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. Ovo preduzeće kupio je „Univerzal holding“ ad. Dragan Tomić uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem čija je vrednost u 2002.prvi čin. ionako jeftino plaćeno preduzeće (17. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeća „Tehnopromet“ a.07. 1967. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je početkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahović. sa 15. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da pređu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra. zvan pokušaj otimačine vrlo vrednog objekta od preko 2. godine.drugi čin predstave. Beograd. neobjavljeno. čijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a.500 ljudi. S Borkom Vučić predstavnici “Simpa” otputovali su.god.09. Kulise kupcima.12. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogačarević”. zvani Tender za prodaju kapitala. .09. dužni da isplate otpremninu od 250 evra. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od četiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašćenja sprovode šta im se ćefne.NOMENKLATURA SRBIJE . a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26.Cyprus investment and finance. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci.. uspešnim preduzećima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju.2006. već se izvršavaju nalozi novih većinskih vlasnika. stvarno se može pohvaliti „transparentošću“ (providnost).15mil evra za 70%) sa preko 36.2006. objavljeno.2006. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. odigran je još u septembru 2005. U svojoj 29-toj godini.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30.2006. vlasnici Aleksandar Vlahović i Danko Đunić .d.000 m2 u Beogradu). koju je zastupala gospođa Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 44 . Vodeći kompaniju četiri decenije. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. ali tek po danu ispunjenosti uslova. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava.2006. oslobodi radnika bez da to košta. sa 01. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne učestvuju u ovako režiranoj predstavi: . pa i na silu. više ne upravlja ni generalni direktor. u Nikoziju. nastavlja se učešćem Kompanije „Simpo“ a. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzećem dok „moćni“ kupci ne dođu u poziciju da to mogu i po zakonu.04. na 01. a završava njenim izlaskom 15.godine). a srednju ekonomsku u Vranju.11. čija se većina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov. “jer su tamo manji porezi”. Napravljen je ugovor između “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. koji je počeo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „moćnih“ firmi. iako su po socijalnom programu. godine.09.09. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju. dok su ovde jasni lični interesi da se. u Beogradu.treći čin predstave zvane „Privatizacija“ počinje potpisom Ugovora. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju.

Sin Dragana Tomića. ističući samo koristi koje će od spajanja imati srpski i hrvatski proizvođači.000 dolara. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. naravno. tada potpredsedniku kompanije. kako kaže njegov radnik. Predstavnice Delte i Agrokora. Branka je uvek nedostupna.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Vučić lično i koje je. 20 procenata. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”.000 dolara za izgradnju novog preduzeća u Srbiji. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. Ljerka Puljić je istakla da dve kompanije već podržavaju svoje partnere.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuće.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska.000 evra. Uplatili su mu samo 90. Direktorka “Dunje” je Branka Stanković. izletelo: “Završena je prva faza fabrike čokolade i uposleno je 60 novih radnika”. Goruće pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu učini i pozajmi oko 200. Kad je. Na preduzeće u Nikoziji stavljen je katanac.. „I Delta i Agrokor brane domaće proizvođače. Ivana mi je vratila dug”. Većinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. koja je smeštena u Bujanovcu. Posle dve-tri nedelje. a Džordžis na Kipru čekao svoj deo kolača. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje će takav potez imati na potrošače. u nerezvijenom delu Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 45 .d. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeća s Miroslavom Miškovićem. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. koji su optuženom pozajmili novac. bilo je reči i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. pravila je stvari od bambusa. familije Tomić. Tada je izjavila: . a “La meson” je dao stručnjake i odao tajnu proizvodnje. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomić je pustio priču o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. deset odsto od prodtae robe. rođaka Dragane Tomić. udata je za njegovog sina Gorana. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. a trebalo je.000 evra. bez prethodne provere knjiga. to bilo u dubokoj ilegali. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomić. LUKA BEOGRAD a. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. sa najlepšom ambalažom. hrvatske i srpske proizvođače. Dragana u Švajcarskoj osniva.NOMENKLATURA SRBIJE . Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića. Deset godina fabrika. Umesto da negira. nadgledao je proizvodnju. rekla je ona. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplaćenih dažbina. Rođaka Dragane Tomić. direktora kompanije “Simpo”. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. “U sefu sam imala oko 105. Goran. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika čokolade “Simka”. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomića i “Simpo” sudu u Beogradu. predviđenih ugovorom.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj čokoladi koja je najbolja u zemlji. ako vas interesuje ko je vlasnik . Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. obrazlažući spajanje. I slagali ga. snaje Dragana Tomića. Vlasnik “La mesona” opet je. Kao ovlašćeno lice. Tek 2003. šaranović je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. “Simpo” se obavezao da će da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. a za ostatak sam pitala Šaranovića. što je nekih šet miliona dolara. u nastupu na tržištima obe zemlje. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaćeno dovoljno novca na račun. posle nekoliko godina. IVANA VESELINOVIĆ. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. i firmu “Food industries”.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“.” Simptomatično je da je i 1997. Dragana Tomić. 2005. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”.. avgusta 1997. trebalo da obezbedi 130. Pri tom. kulturno zatražio svoj deo profita. kapitalom od 100. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. prema slovu ugovora. Ali je Vladimiru Arsiću. Branka Stanković. kada je fabrika čokolade osnovana. Ali. snaja Dragana Tomića. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem. Na suđenju Nemanji Kolesaru. rekla je Veselinović i dodala da će naročitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. “Simpo” ih je prodavao. Prvo je u Beogradu 1997. inače njegova drugarica. video da se srpski partner pravi lud i ne uplaćuje ni dolara na njegov račun.

.NOMENKLATURA SRBIJE . Slobodan Milošević je tražio velike pare za finansiranja SPS. koja se uselila u zgradu Geneksa. radi monopola. Mišković je ostao nedodirljiv. činili su: predsednik Aleksandar Vlahović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. Građanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovića. vodi na Miškovićeve sina i ćerku. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmoćnije srpske firme.. Premijer Koštunica. razobličava se uloga Aleksandra Vlahovića. žestoko su se posvađali na sastanku partijskog vrha. Na mesto Savićevića došao je Andreja Dozet.. godine. Miloševiću se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. on ga skloni ili uhapsi. Delta je počela ni iz čega. koji su radili u tim lokalima. Glavni razlog. stvarajući trgovinsku mrežu. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. odgovorio je da on kupuje srpske firme. čiji su vlasnici. godine. mart 2007. Sve što učini gospodin Mišković. pola-pola. Mirka Cvetkovića i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. i počeo da kupuje trgovinske firme. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. Na konferenciji Saveta ovim povodom. Bekovo preduzeće „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog čoveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. već je prepolovio preduzeće. Na taj način Delta je otela oko 1. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. ”Zahvaljujući poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 17. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinović dala je povodom krivične prijave izjavu policiji 27. Vlasnik građevinske firme “Gemaks” Ðorđo Antelj. pljačkajući imovinu Geneksa. Ono se gradi parama iz budžeta. partner EKI Investment 26. i blisku saradnicu. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. jeste Vlahovićeva želja da dobije Ministarstvo energetike. To je prvi zvaničan podatak o vlasništvu nad Lukom. i posao je dobio Mišković. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. jula 2001.. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. čemu se Đelić protivi jer se boji da njegov stranački kolega zajedno s Mlađanom Dinkićem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 46 . Milan Beko. Danko Ðunić. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinović. jer je Mišković nameračio da bez građevinske mehanizacije. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. sa jednakim delovima. proveo je šest meseci u zatvoru.2007. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovođenju pljačkaške privatizacije u Srbiji. zasnovano je na otimanju. navodno. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahović. Mirko Cvetković. Ivana Mišković-Karić i Marko Mišković. predsednica Saveta Verica Barać rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. kakav je Mišković. Dušan Mihajlović. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. Ivanu Veselinović. ali se na tome završilo. i deca Miroslava Miškovića. Do sada se spekulisalo da to preduzeće pripada Beku i porodici Mišković. i da je u prodaji Luke Beograd država oštećena za najmanje 21 milion evra. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. Božidar Đelić. Nakon atentata na premijera Ðindića. Izgradiće ga tako što će angažovati druge neimare. saznaje agencija SINA. potpredsednik Goran Pitić. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahović. Ko mu se u poslu ispreči. Miki Savićević je odbio da ih plati. za male pare. SD je uverena da su činjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. potpredsednik Slobodan Milošević. upitan od predstavnika međunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. koji je dostupan javnosti. Osnovno opredeljenje Miškovića nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. Dok je Savićević bio na čelu Geneksa. i sprečava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIĆ. 2008. što je i učinjeno. član Političkog saveta DS. gospodin Mišković kreće u surovu pljačku.06. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeća „Vorldfin“. potpredsednik Ivan Đurović.

sadrži ime Aleksandra Vlahovića. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovića i Mlađana Dinkića SINA je otkrila pre desetak dana. bivši direktor „Sartida”. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. Agenciji za sanaciju. bili su „kućni partneri“ industrije mesnih prerađevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. To su pileći bataci. i koverte sa „čestitkama“. Vlahović. terete se da su se. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović prešao je u Demokratsku stranku i postao član Glavnog odbora. Pančevo. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. bivši ministar za privredu i privatizaciju. i Nemanja Kolesar. mesni proizvodi.. Dokument „Kućni adresar poslovnih partnera“. Oni su predvodili grupu koja se 2001. Aleksandar Vlahović i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. Tomica Milosavljević i Aleksandar Vlahović. Kljajević. Svi sa spiska dobijali su na kućne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Marčićević. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Đelić i Aleksandar Vlahović nekadašnji nestranački ministri. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu članovi partija. radi lakšeg snalaženja dostavljača. Mandatar Zoran Đinđić suočio se 2000. Ova adresa je u Sopotu.2007. ušle su i tada nestranačke ličnosti kao Božidar Đelić. pored paketa. na mestu broj 134.. sa šesnaestočlanom pobedničkom koalicijom DOS. Kovilj. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajević.02. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahović . bankama i dogovarali kako će prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. kao i da Zakon labavo određuju ko može biti učesnik u postupku. Međutim. a to je bila po zakonu iz 2001. čija se privatizacija očekuje. nekim čudom. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahović. bivši sudija ovog suda. Koga zastupa poslanik Vlahović? Uprava za sprečavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o načinima nesprečavanja pranja novca od 2000. nije obavezana da daje ove informacije.NOMENKLATURA SRBIJE .godine bavila restrukturiranjem. Dva broja ispred Vlahovića. bila stvarno transparentna. Aleksandar Vlahović i Dragan Veselinov. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. bivši predsednik Trgovinskog suda. Kolesar. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji.“. Paketi su tako veliki da ih jedna prosečna porodica ne može pojesti za mesec dana. jer je to idealan način pranja novca. Branislav Ignjatović. To skreće pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u političku stranku. od dotadašnjih deset. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. Živomir Novaković. kobasice. bivši ministar poljoprivrede. stečajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnović.. član uprave Košarkaškog kluba Partizan. nalazi se ime Dragana Veselinova. 05. drugi sprat. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprečavanju pranja novca iz 2005. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stečajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. Novaković. godine. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja.. a tom timu se priključio i Bubalo. Pored njih. a posle atentata na Zorana Đinđića visoki funkcioneri Demokratske stranke. Na pomenutim sastancima Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 47 . bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. do septembra 2003. i Mlađan Dinkić. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. Goran Pitić. JSD Partizan Danko Đunić. od februara 2002. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuće “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. U tu vladu. Neki od partnera dobijali su. bude nemačka elektroenergetska korporacija RWE. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. salame. sastajali u zgradi vlade. pa je njegov kabinet imao čak šest potpredsednika. do danas. pod rednim brojem 132. Dušan Marčićević. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da učestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav način povezani s vlašću. Aleksandar Vlahović je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srbije i Elektroprivrede Srbije. učestvovali Aleksandar Vlahović. u Beogradu i Smederevu.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici.

vlada prihvatila zaključak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. Na Savini. Trojica direktora društvenih preduzeća terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate. Direktori društvenih preduzeća potpisali bi ugovore. Bojana Maljević. januara 2003. Miroslav Živanov. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. kada je registrovao firmu „Agroživ“. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. Koristeći svoj položaj Vlahović je na sednicama vlade. Informativna služba Socijaldemokratije (čiji je predsednik Vuk Obradović pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Večernjih novosti. čak i po nekoliko desetina miliona dinara. Pored vile i bazena posađeni su vinogradi i izgrađeni teniski tereni. prema revizorskim izvještajima. atraktivnom delu Herceg Novog.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. pripadne Živanovu. Uz obalu naselja Savina. koncentriše se bogato društvo. suvlasnik londonske firme EFT koja je. a da li im je nešto isplaćeno u kešu ili na račune . U blizini je Vuk Hamović. Gradonačelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ograđenog imanja na Luštici. kojom je predsedavao počela da daje rezultate).000 kvadrata. Rođen 1950. Vlahović je. Živanov i Prebiračević dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeća da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta.500 kvadrata zemlje i kuću od šezdesetak kvadrata. Nedavno je proširio plac. kuće imaju mnoge poznate domaće ličnosti: Dragan Nikolić.NOMENKLATURA SRBIJE . DRAGOLJUB VUKADINOVIĆ. Preko Kolesara i Ignjatovića. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. On je u Miloševićevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševića. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. ministar u Vladi Slobodana Miloševića.. na Rosama. MIROSLAV ŽIVANOV. koji je prodavao po pančevačkim pijacama piliće na komad. godine. Činjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. uz sve. na poluostrvu Luštica. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradiću. PRIDRUŽENI ČLANOVI Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 48 . Kako društvena preduzeća nisu bila u mogućnosti da isplate ugovorenu sumu. tvrdi se u dokumentu. godine. U Perastu kuću ima Goran Bregović. Posle privatizacije društvenog preduzeća.Trebinje. Tu planira da na oko 20. Vlahović je članovima vlade prećutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. Agroživ ih je tužio. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. Milena Dravić. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. U njegovom komšiluku..Herceg Novi . generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM dogovoreno je da to realizuju kroz stečajni postupak. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takođe ima kuću u Herceg Novom. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. na Toploj. pa je 23. koji je pružao mogućnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeća putem neposredne pogodbe bez uključenja drugih potencijalnih kupaca. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. rođen 28. Seka Sabljić. sa Milanom Antićem. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižić preselio se u klanicu. i. SPS je vladao u Žitištu. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Mišković podigao kuću od oko 300 kvadrata. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzeće. godine. a počeo je da kupuje placeve i na Rosama. ima imanje u zaštićenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. Mišković na Malim Rosama ima oko 1. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . Aleksandar Vlahović je kao „republički ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjičenih”. Hamovićev kolega iz beogradskog Genexa.nije utvrđeno. zbog duga. kuću ima Milan Beko. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi.Beograd . generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. na kojima je razmatrana privatizacija. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. uspeo je da od 1992. I nekadašnji genexovac Zoran Obradović. nakon što je komisija o poreklu kapitala. takođe ima vilu u blizini hotela Plaža. aprila 1951. U njegovom komšiluku je vila Petra Matića.

. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmeču".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM SRĐAN KAMENKOVIĆ. “Jaka” bude zastupljena sa 4.. Loši kadrovi znače lošije obrazovne mogućnosti i skromno znanje studenata.000 studenata.. Veliki broj profesora (i dekan među njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševića. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi..000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po rečima dekana.... 3. Megatrend broji 14. saopštava da odlazi u penziju. (Makedonija).. i 4. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadić bio na otvaranju nove zgrade 2008. teorija apsolutno dominira. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedočim iz ličnog primera. oktobra. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. Kamenković na poziv Jovice Stefanovića putuje za Skopje. uključujući čak i školovanje u inostranstvu. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41. Prva je takođe neistina – 2007. Kamenković pristaje bez konsultacija sa radnicima. Nijedan čas prakse niti bilo čega primenjenog u toku obrazovanja. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosečna cena po knjizi je 10 EUR). tadašnji direktor Srđan Kamenković. ili brzo odlaze ali zato je većina njih iz vremena netržišne privrede. a ostali akcionari sa 3 predstavnika.. RAJKO UNČANIN jedan je od predavača ovog “fakulteta”. Deurić dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja.množite to sa 14. Sami možete da pretpostavite gde i na koji način se troši ostatak novca. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”. Radnici – akcionari “Jugoremedije” sećaju se da im je bivši direktor septembra 2002. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. To su ljudi koji studente treba da uče tržišnom privređivanju i koji grade budućnost kompanija kroz studente koje obrazuju. savetovao je radnike da što hitnije skupe većinski paket akcija... na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima. Dok je on na putu. prema svedočenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurića. na aukciji 10.60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. Petnaestak dana po aukciji.. Da je druga činjenica neistina dokazao sam ličnim primerom...U Srbiji nikome. radnici prikupljaju zastupničke izjave kako bi formirali većinski paket akcija. i biraju Zdravka Deurića za svog zastupnika.. sa prosekom od 10.. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najveće svetke inflacije od 318.. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-već koga znam”.. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIĆ.NOMENKLATURA SRBIJE . MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog. i tada i danas. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. nemogućnost javne kontrole trošenja novca.. da se dogovore o daljim koracima. rođake. Kamenković mu. ograđena takvim zidom ćutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. prof.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaći univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nađu posao. oktobra predlaže tri člana UO ispred malih akcionara.. Ovo ne važi za većinu drugih .. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju.... kojeg čini 7 članova. kumove i ostale.decu. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi.. Kome se polažu računi za trošenje novca . WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore čiji rad odgovara profesionalnim standardima. DB Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 49 ..00 u II i 9. Najboljih kadrova nema.000%. nemogućnost zaposlenja. najvećeg diktatora u Evropi. septembra 2002. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. godine. bez obrazloženja.. koji je bio aktivno uključen u pripreme za prodaju akcija fabrike. Ključna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta. Sreća ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. U optužnici se navodi da je u maju 1995.000. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl.

preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobičajeni vojni teret bio namenjen Libiji". Druga činjenica jeste da je Rajko Unčanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zaključen krajem marta. generalni direktor TIGAR ad PAVIČIĆ NIKOLA. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Unčanina. Taj posao je Slobodan Milošević dao Jovici Stanišiću. Priča bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevič. Milo Đukanović. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANČEV. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. inače bi posledice bile još teže. Dan posle demantija saveznih vlasti. Činjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanično i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slučaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. Zvaničnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zaključio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehničkoj podršci u razvoju raketnog programa. Rajko Unčanin. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. Ova kompanija pominje se i u izveštajima američke obavestajne službe CIA. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeći da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda.. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavličević ostavio je poruku za NIN. Kako drugačije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni započeli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivične prijave i zahtevi da pokrenu istragu. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". Optuženima u slučaju "Grmeč" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. pisao je "Vasington tajms".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM preko Radosava Lukića u "Grmeču" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. Svi putevi vode do Rajka Unčanina. u Privrednoj komori Srbije (PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. novembra 1996.NOMENKLATURA SRBIJE . Tragedija u "Grmeču" se nikako ne može posmatrati izvan politike. generalni direktor MLEKOPRODUKT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 50 . Aprila 1998. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. inženjer zaštite na radu. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Černobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u černobiljskoj katastrofi 1986. “Rajko Unčanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". Pozivajući se na zapadne obaveštajne službe. Materijal je dovezen čak iz Sente. Ova pomoć je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. u zamenu za traktore. DRAGAN NIKOLIĆ. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeđuje tehničku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. rekao je u razgovoru za NIN 28. koji je. godine. So nije pomenuo. Priča o nesreći u "Grmeču" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao naručilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. koji ga je preko svog pomoćnika Lukića. tvrde zvaničnici Agencije".. a da će uvoz biti obezbeđen preko društvenog preduzeca "So produkt". generalni direktor "Grmeča" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. sintetička vlakna i polietilen visoke gustine. predvođen potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. prosledio u "Grmeč". rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. juna 1995. 40 000 tona tehničke soli i 30 000 tona karbamida. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehničke soli. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. naveo je "Vasington tajms".

Vuković je od promene režima u inostranstvu. Šegrt se pozvao na patriotski čin jer.7) (automobili).). Zamisao je potekla od Šegrta.8 % postati najveći pojedinačni vlasnik “Toze Marković”. Širadovića. Širadović je. plaćajući svaku manje od Nexe.4 %. LUKA BEOGRAD ad Najveći broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vuković i Đorđe Širadović. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u međuvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. D. ostali . delovi kompanije „Delta“ (1. votka. viski. koji još nije ponuđen na prodaju. Metod liči na onaj kojim je slovenački Merkator onemogućen da kupi C market. ĐORĐE ŠIRADOVIĆ. a novopečenog savetnika. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 51 . Dmitar Šegrt. Na čelu tima. Đorđe Širadović vraćen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. bivšoj direktorki “Metalurgije”. direktor fabrike Toza Marković. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Anđelki Popović. je Dmitar Šegrt.5). 3. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomoćnik Boriša Vuković koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i. Sa porezom od 19.3%) industrije građevnog materijala “Toza Marković”. vlasnik Delta M.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM DMITAR ŠEGRT. Nicović je već kupio 10% akcija TM Investa. odluke potpisivao mimo zvanične evidencije. „Autotrend“ (1. i troje rukovodilaca iz ekipe Đorđa Širadovića. Zahvaljujući debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. već i u Kikindi. ali je kao predsednik Skupštine deoničara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deoničara prodao beogradskoj kompaniji IHT.da. odmah iza „Progresa“.8) (deterdženti). Kako je najavio Đelić svim firmama sa ovog spiska rešenja će biti uručena u narednih 15 dana. deterdženti. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dioničara. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. glavnog protivnika da Nexe grupa postane većinski vlasnik. avgusta 2006. ministri Đorđe Širadović i Boriša Vuković svojevoljno i neovlašćeno prepravljali su odluke komisije i količine i vrednosti kontigenata po nahođenju. a Širadović je generalni direktor novosadskog preduzeća „Novkabel“..ne“. Njima treba da se “pridruži” 11.8% vlasništva.2) itd. V. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane većinski vlasnik najveće srpske fabrike opeke i keramičkih pločica. i Đorđe Nicović. kako priznaje. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomoćnika. u Kikindi su smislili kako da se spreči da Nexe grupa.1 milion maraka. vlasnik IHT. postane većinski vlasnik fabrike.1% tako da će se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. „Nelt“ (1. što ih poseduju tri preduzeća iz holdinga Delta. „Beopetrol“ (7. „MK Komerc“ (1. Širadović je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. sir. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujući bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševićem i visokoj poziciji u SPS bio prvi čovek ne samo fabrike. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. u kome su Miroslav Mišković. Kao najupečatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoči zapisnik o kontigentima za uvoz žvakaćih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . koja je preko Našicecement pojedinačno najveći vlasnik (30. pivo.4). Na taj način IHT će s 34. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa.NOMENKLATURA SRBIJE . a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. sadrži 15. imao česte sukobe sa Mihailom Milojevićem i Vlajkom Stojiljkovićem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. po njemu. prema nezvaničnim informacijama.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. pronašao kupca akcija TM Investa. direktor “Toze Marković” i prvi čovek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deoničara. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video način da ostane na čelu fabrike. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. Po rečima Đelića. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. Šegrt je u Nicoviću. bivšeg ministra za privatizaciju. smenjen je s te dužnosti.. „C-market“ (3. u prostorijama JUL-a. samo što su u ovom slučaju drugi “igrači”.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. osim Miškovića. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. a u toku je kupovina preostalih 13. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. Državni paket.

Na telefonske pozive ne odgovara.. .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ČLANOVI PO POZIVU prof. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. Takođe je u kuhinju doveo i verne poslušnike. para ima. ništa od svega ne bi bilo! Urednik. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedočili da je Koštunica maltene čekao kod kuće da mu se saopšti šta se dešava. VASILEIOS ENTERTILIS.od onih koji su ubili Zorana Đinđića i od onih koji su to želeli. željom da je promeni. koji je otpušten sa VMA zbog nedoličnog ponašanja. Tadašnji ministar odbrane i bivši načelnik ove ustanove. tu je završio medicinski fakultet. Pukovnik je unapređen u čin general-majora i postavljen je za načelnika Vojno-medicinske akademije. svuda u svetu. mora da se nađe dovoljno deviza. čovek koji će makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftića za načelnika. oktobar.. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. general major. Nema para za hranu bolesnika. Od kada su u kuhinju dovedeni. Zoran Živković: Da. načelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftić je solidan hirurg. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. nije imao doktorat. kuvara. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. pa Šćekić. Da je on odlučivao da li će se desiti 5. Sve ostalo je sređivao tast. plan dijetalne ishrane se pravi. General je dva puta operisao Borisa Tadića. lekari teško utvrđuju dijagnoze. 17 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 52 . On putuje na kongrese. s obezbeđenjem. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. nasilja.. O kakvoj se operaciji radilo. Braneći mesto Đinđića u srpskoj istoriji. a kabinet čuva vojnik. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftić nije ispunjavao. tenderi. koji je na medicinu upisan preko reda. pokrene. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. Ipak. Čim je ušao u kabinet. Važno je da general vidi belog sveta. i vraćen kada je Jeftić postao načelnik. javnost Srbije branila je sebe od ideja očeva nacije. oktobra nego i u pripremama za 5. general Jevtić je stavio ulazna vrata sa šifrom. 22. kada je general Jeftić u pitanju.. straha. javlja se samo na vruću liniju. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. Ne samo 5. A Boris Tadić je predsednik Republike i građani. Janošević. “Danas”17: Kakva je bila Koštuničina uloga u 5. poručnik Nenad Burnjaković.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Đinđića sa liste značajnih ličnosti nove srpske istorije.. nesmotreno je izjavio da načelnik VMA mora da bude general. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. često se kvare. generalni direktor Viohalco Group za jugoistočnu Evropu OLIVER ROEGL. On se mlad oženio. postavio je za vođu smene kuhinje svog kuma Selejmana Hasanovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Na VMA su aparati stari. a zatim je poslat za ambasadora u Sarajevo. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. Za njegovog sina.. korupcije. oktobar.. Hasanovića i Stojakovića. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu.. kupovina lekova. večne krize. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. dr MIODRAG JEVTIĆ. Grujica Spasović (Vojislav Šešelj ga naziva “major CIA”) po dolasku Koštunice na vlast bio je saradnik Radeta Bulatovića u napadu na Gorana Petrovića. na seminare. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. s njegovom energijom. obukao je svečano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke. prvom klasom. od haosa. Preporučivao se. nije saopšteno. Načelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šćekić. A. Zar makar na Vojno-medicinskoj akademiji njen načelnik ne može da bude najstručniji lekar. studenta medicine. a vodi i svog sina. Na simpozijume i stručna usavršavanja šalju se mladi lekari. general-major Zoran Stanković. nabavke. sa njegovim „snom o Srbiji“. neizvesnosti. decembar 2003. Bio je skoro bez šansi. gde je bio komandir voda. obećavajući da će se glavari stranke kod njega lečiti uz punu diskreciju.

. posle 5. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje će Milošević sigurno da pokrade. Živković: Đinđić. jedno vreme Svilanović. Na sednici Predsedništva DOS 6.ne mogu da se setim ko. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Iz te škole potiču neki od njegovih najlojalnijih saradnika. oktobar. on rukovodi Kabinetom predsednika. previše aktivizma za njega. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrđivanja stavova i kreiranja. čiji je direktor bio Boris Tadić. To je bilo dvovlašće gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Đinđić. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. Nisu samo tu Crvene beretke. i predsedničke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. Čović. a među onima. previše posla. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Đinđića. neki „dvorjani“. dok čovek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskućnik. Srđan Šaper. Živković: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovića. Imali ste sijaset i biznismena i političkih ličnosti koje su to radile. Koštunica još uvek nije izjavio saučešće. Ko je vama saopštio da je 12. Prema mnogim izvorima.. Protić. u reforme. Nismo znali gde je odvežen. Ljudima je bilo jasno da pobeđujemo na izborima i da Milošević to neće priznati. desna ruka Tadića i generalni sekretar predsedništva DS. I ko je onda imao veze sa kriminalom. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovića. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Đinđića Živković: I to za jedno poslepodne. pominju se: njegov savetnik. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva.” Sedam-osam minuta posle ubistva. Dok se predsednik slika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 53 . u DSS je i dalje trajala rasprava o Markoviću i Pavkoviću. Rakić je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadića i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadić bio ministar odbrane. koji crpu ličnu moć iz blizine sa Borisom Tadićem. Miodrag Rakić. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju.. pet-šest dana pred 5. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Zvanično. na dnevnom redu su bili Pavković i Rade Marković. neki od nas iz DOS. odnosno sprovođenja politike. Sat vremena smo izgubili vozeći se po Beogradu kako bismo zavarali trag. Milan St. Odlučili smo da u tom slučaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. oktobra. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo.NOMENKLATURA SRBIJE . i šef kabineta. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. što su verovatno najobučeniji vojnici na Balkanu. Labus. marta pucano na Đinđića? Supruga. Miodrag Rakić. Pet puta je glasano 17:1. Ko je bio na tom sastanku? . a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. Ako je Đinđić uterivao u red i poštovanje zakona. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. među kojima i Miodrag Rakić. Đinđić i ja smo otišli kod Mila Đukanovića u Podgoricu. Tog dana je slavila rođendan. Rakić kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. Miodrag Rakić nije poznat javnosti. za kratko vreme se skućio i obogatio. oktobra. ili možda čak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. To je i za demokrate. bilo previše. imaju ključni uticaj i u donošenju krupnih odluka. Gde je sastanak održan? Živković: Kod Čovića u jednoj hali u Železniku. ja i još . Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. Kao član izvršnog saveta opštine Palilula. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde ćemo na večeru. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. ko je sprečio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. ili 7. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. potiče politička škola DS. za dva sata im je ona bila uručena i oni su postali deo istorije. i u Zoranovoj krvi oni su videli način da ponovo budu vlast. Za dva sata smo doneli odluku. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kako? Živković: Tako što je to previše opasno. Iz perioda Đinđićevog rukovođenja DS-om. Kada smo se vratili. Crvene beretke su bile osuđene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreči da se oni kriju iza bilo koga. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. Mićunović. Perišić.. koje bije glas da su pragmatični. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih.

Rakić je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. veliki šverceri radili su na veliko. Naši tabloidi preuzeli su priču. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. Lađari na Dunavu bili su. Dunav je vitalna veza između Crnog mora i zapadne Evrope. bolnicu u Podgorici. čamcima svojih plaćanih “patriota”19 blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za novine. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pančevačku luku. Početkom osamdesetih. Saši Vukadinoviću. 19 Radio-vezom snabdevao ih je Čeda Mihajlović. tokom sankcija. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekritički? Leta 1992. uz Dunav. On kupuje ljude.–1995. iako se sami bugarski mediji ograđuju da su glasine o “38 opljačkanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i čak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajućih društava. razlog.NOMENKLATURA SRBIJE . Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakić približio njihove lidere...siva eminencija. generala Poskrejbiševa. IMT u Zemunu. Sa Politbiro KP Rusije nije mogao da se oslobodi diktature Staljina.srbija. Slovensku plažu u Budvi. IMA RAŠTA Krajem 1950. značajnu pomoć pruža šef kabineta predsednika Srbije. Kako god bilo. začetnici gusarstva. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. Zmaj u Zemunu. i vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. državni posao. Montaža kreće na evropsko tržište pa učestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. Njegov školski drug je Ivica Dačić. nijedan značajniji objekat nije se gradio bez učešća Montaže: Dom sindikata. stambene objekte na Novom Beogradu. bugarski mediji lansirali su priču da bugarske brodove između Golupca i Smedereva presreću “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. Direktoru BIA.-tih preduzeće Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. tokom “nezasluženih i ničim izazvanih” sankcija. u Smederevu. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanić. U svakoj državi. a mali na manje. novo rukovodstvo. Dunavska komisija. zgrada Savezne skupštine. ali nije. objekata u Bohumu. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. 18 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 54 . ali moguće je plod aktiviranja neke veze bugarskih lađara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. pošte u Dizeldorfu.yu sve govori. ali to je krađa ili razbojništvo. Van Evrope. Železara-Smederevo. na čelu sa Miomirom Pajkovićem. Rakić je iz Žitorađe. Dunav je. a srpska policija i carina nisu se mešali. koji je pobegao s parama koje je trošio dok nije pao šaka Legiji i Zemuncima. Ako je bilo koji od ova tri. i šeta po svetu. Miodrag Rakić je imao ambiciju da postane šef BIA. Napredujući iza Tadića. mada ko hoće može da ukrade sa barže. njegova ambicija očigledno je da bude u senci. Sadašnja priča je samo bleda senka tadašnje velike priče. u istočnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje čamce i mini tankere. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. partijske drugove. tajkune. U rečnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. nadležno telo za plovidbu Dunavom.. Uz dozvolu Državne bezbednosti. Rekord u Rakovici. šef kabineta vodi poslovne knjige. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. ali prvi do glavne figure . bez čijih organa bezbednosti to nije moglo proći. Krajem sedamdesetih godina počeli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. i preprodaje. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. godine. Od 1960. do 1970. nego da potežu pitanje. to bi. IMA ZAŠTO U jesen 2008. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. osnivač ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. 1992. Bio je potrebniji u Kabinetu. ali to je bio drugi.. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. dok se Berija nije setio da mu ukloni šefa kabineta. bio raj i za krijumčare. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. imajući u vidu zajednički imenitelj. unapređuje i amnestira od grešaka. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. Tada. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. prilično jasno. Pančevu i u drugim lukama. šef kabineta predsednika države ima vrlo značajnu ulogu 18.. SR Jugoslavija bila je izvan svih međunarodnih ugovora. a ne piraterija. Tehnološki fakultet u Beogradu. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika.

ali samo radnicima.257 i kancelarijskog prostora od 1. Libiji. proizvodne površine 2. U maju 2002. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemačkoj. U tom trenutku. rođaci. koji su mu neophodni. finansira sa računa Montaže iz Beograda. i poneko spreman da robuje iz straha da neće naći posao. objektu novog “Merkatora”.. godinu. njegovi sinovi. Čehoslovačkoj. njih oko 350. Čudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007.253 kvadrata. nego zakonsko pravo na penziju. zbog nezakonitog korišćenja novca na objektu Duvanske industrije. i da se donesu prateći zakoni kojima se obezbeđuje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. Po prijavi radnika. takođe iz vojno-građevinskog kompleksa. godine. Montaža je osnovana 14. skladišta površine 1. Direktor Pajković zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. Milenkom Milisavljevićem. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. jula 1949.. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. Pajkovića. Alžiru. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe čiji je posao da sprovode zakon. inspektor odlazi na odmor u Pajkovićev hotel u Budvi. poreska i finansijska policija žmure. Rađenovića. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzeće Svetlost (iste godine seli se u Beograd. Pajković je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Miomir Pajković postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. alati. Samo cena građevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veća od one koju je Pajković platio za celu firmu. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. Kapital seli u Crnu Goru. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. sa 5 zaposlenih. bez ozbiljne istrage. zakona o akcizama.NOMENKLATURA SRBIJE .. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 4045. Muzej savremene umetnosti. U leto 2006. Pajković. i zakona o penzijskom i invalidskom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 55 . vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.. ili u kešu. Uvidevši da može da kupi preduzeće čiji je direktor. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovićevi ljudi. Montaža je firma čiji su radnici u odmakloj dobi života. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. o trošku Montaže. ili da taj trenutak čekaju sa odgovarajućom otpremninom. a radila je na palati “Ušće”. zakona o carinskoj tarifi. Pajković zavodi teror i otpušta radnike.561 kvadrata. godini. Zaposleni u Montaži. dolazio je izvesni inspektor. Bio je to kraj nada u službeno lice. ne čudi sudbina ove firme. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sočiju…). zgradu Vojno medicinske akademije. opljačkanim milionima uništene firme. IMA KO Mlađan Dinkić insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. Angoli. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinički centar Srbije. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” investitora. primili su u novembru 2008. i ne očekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih prihoda. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. kumovi. na štetu radnika kojima uskraćuje zakonska prava. crkve i bolnice. Pravio je dvojne ugovore. i tako ostvario transakciju čiji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu ličnog profita. preko kojih je ugovarao i naplaćivao Montažine poslove. plus mašine..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2500 zaposlenih. gde je. prvi deo plate za mart. a naplatu vrši preko Montaže-Montenegro. i da je Pajković iskoristio odnos sa Đorđijem Nicovićem i njegovom privatnom bankom. menja naziv). i 1950. zakona o republičkim i administrativnim taksama. Poslove u Crnoj Gori. Dok organi gonjenja. Đorđije Nicović je vlasnik ‘Napred’. putnička vozila. koje plaća beogradska Montaža. kupuje deci kuće i stanove. sa direktorom Montaže.. Pajković u Crnoj Gori daruje škole. oprema. Jaka firma postaje plen klanova. Porodični klan i direktor Milisavljević letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. “Duvanskoj industriji Vranje”. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplaćenih potraživanja u inostranstvu. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemačkoj. Pajković kupuje. Od tada Pajković isplaćuje plate preko objekata i gradilišta. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je početna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. godine. Pajkovićevo bogatstvo danas se ne može proceniti. sportsku halu “Pionir”.

već je on to postao na predlog G17. decembra 2008. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’.000 kvadrata u samom centru Beograda. uređivački kolegijum i koncepciju novina. već su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. godine. što G17 plus demantuje. piše list Blic. u dnevnom listu “Kurir” od 28. novinar G. godine vlasnik sam firme Buana. Objašnjavajući zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljković. godine i misli da zna kako je moguće osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. godine. vlasnik lista rekao je da je direktor sprečen zbog bolesti i da mu je Nedeljković ponudio ostavku. da bi se izdvojio sektor kioska. Nebojša Nedeljković piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. broj 1. Nedeljković koji je imao astronomske plate. IMA S KIM Nebojša Nedeljković. zlonamerno je. Postavljenje novog direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. a koji je potom prešao u LDP. vlasnik Ivan Radovanović saopštio je 1. iako je najavljen.2008. a da je osim Nedeljkovića.. Katić i odgovorni urednik Rade Jerinić nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije.jer se medijima bavi od 1984. kada je to već bio”.000 dinara. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanović predstavio je 2.000 i 17. Radovanović je istakao da je Borbu kupio iz razloga . odnosno 40. kao i da je. koje nisu mogle da bude privatizovane. koju nije prihvatio. Povodom izjave potpredsednika vlade Mlađana Dinkića da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotić Cane. koja je. Ištvan Pastor je izjavio da SVM neće dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišćena u 2009. Čedomira Jovanovića. dolazi na čelo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu između 16.000 dinara mesečno. Komentarišući postavljenje Nebojše Nedeljkovića za generalnog direktora Borbe. Tu privatizaciju omogućili su Sveta Marović i Slobodan Orlić. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogično: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. a sve je očigledno sračunato da kod čitalaca stvori pogrešnu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 56 . Radovanović je naveo da je to učinio u ubeđenju da je on dobar menadžer. U ‘Borbi’. uslovio ovaj zahtev povlačenjem svojih poslanika i ministara. vrši izbor i razrešen je direktora.. decembra 2008: “Od septembra 2008. radi se o čoveku kojeg je Mlađan Dinkić izbacio iz G17. generalni direktor. godini..NOMENKLATURA SRBIJE . plasman i transport.. Nebojša Nedeljković smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. čovek koji je odradio kampanju za LDP.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM osiguranju). kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. Svako dovođenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. a na kraju i novine.600. kandidat bio i Ivan Radovanović. Radovanović je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. čovek koji je radio kampanju za LDP. Političko imenovanje prvog čoveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. odnosno član društva. Dinkić je. osim Nedeljkovića. Urednik Aleksandar Vasović zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. i dodao da nikada nije bio član Vlade. u Aerodromu “Beograd” 800. jedini i stoprocentni. pozivajući se na “dobro obavešteni izvor”. Osim što je na čelo novinske kuće postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. a izabrala ga je Vlada. Međutim. novembra 2008. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovića u javnim preduzećima. Oni su omogućili da privatni kapital uđe u državnu “Borbu”.08. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za političke konotacije isključeni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. To znači da Skupština. postavljen je za generalnog direktora novinske kuće ‘Borba’. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanović. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojić. Krajnje je netačan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio lično Zoran Ostojić.000 dinara. a u “Skijalištima Srbije” 1.

i rođake Vlade Velebita. sa Srđanom Đurićem imao zajedničku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanović (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB.. a sve sa ciljem da više ostane za sport. sa Tijanićem i Tirnanićem. naravno. i država je na prećutan način aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. radili za Milana Beka) Mlađan Dinkić (čovek koga je saradnik Radmila Bogdanovića. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. za račun Radmila Bogdanovića uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. Slavko Ćuruvija.. Što se tiče zarada zaposlenih u “Borbi”.. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. kao igrač. . uz plaćen porez. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. koji sam i ja zatekao. Zvezdan Terzić. Za svaki utrošen dinar od 1997.. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotić (čovek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. Da nismo radili na takav način. radio sam u interesu kluba. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevića. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašića 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. I ne da se ne osećam krivim. sa borbom za osam spratova. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. jer ne predstavljaju informaciju od javnog značaja. Ovako se poslovalo do 2003. i ko je režiser. do danas postoji uredna dokumentacija koja. na koji nije plaćen porez. veoma sam ponosan. Crni fondovi su stvarani na razne načine. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Čedomir Jovanović (u politici. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevića.. Pre nego se realizuje neki transfer. bio je u Telegrafu kada su počeli) Nebojša Nedeljković (Dufri je svima bo oči.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM predstavu.. i kao sportski rukovodilac. kao i Toma Nikolić. koji je neizvestan. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”.. i da je to urađeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. i Vanje Bokana.. Tada smo po prvi put igračima otvorili račune u poslovnim bankama. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. neevidentiran.NOMENKLATURA SRBIJE . A mi smo Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 57 . Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke. odnosno 40. Miloševićevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katić (čovek zadužen za propagandu kriminala. nije rešeno do danas. umesto dotadašnjih 73 odsto. krucijalno pitanje. sportisti plaćani gotovinom na ruke. oktobra zajednički nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilića) Slobodan Orlić (saradnik vojnog saradnika Nebojše Čovića. poslao je.. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije.” Teško je znati šta je istina. u kome između ostalog piše: „.. iz begstva.. ili ne bi postojao na ovakvom nivou.. opstaje zahvaljujući Milanu Beku. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugačiji način. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovića. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju.. vodio savezne organe. Na taj način država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. otvoreno pismo. već samo osnivački ulog. kapetan Dragan. Za ovo spreman sam da odgovaram. zeta načelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Đukanovića. a ne navode da.000 kvadrata u samom centru Beograda. i možda činili privredne prekršaje. OFK Beograd kao klub ne bi postojao. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netačna.. nema nikakav odnos. istovremeno da se na ovaj način povredi ugled “Novine Borba”. i uplaćivali im ugovorne obaveze legalno. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto rečeno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. Neđe Boškovića) Zoran Ostojić (sa Radovanovićem imao posle 5. Izbor Nebojše Nedeljkovića za direktora “Novine Borba”. nije proknjižena u klubu.. kako je naveo list “Kurir”. već naprotiv. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjičeni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. ali sve što sam radio..

Boriša Vuković.neki su od moćnika koji su svoje društvene pozicije.. i zvanične institucije. neki su pasionirani navijači. Za neke to je bio hobi.. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. privredi. medijima. kroz medije.. Iako je osnovno načelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. A sredstva od privatizacije će otići u kasu države Srbije. Slobodan Penezić Krcun. “Večiti” su pokriveni u politici. i u svoje uprave regrutovali su isključivo po političkoj liniji.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana već 60 godina predstavljaju stecište političke. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedočenja koja dokazuju moju nevinost. mogu sve. Nikola Bugarčić.. sigurno je da će OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997. Kada dođe vreme za privatizaciju klubova.. Očigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moći. policijske i ekonomske elite. Zdravko Lončar.. Goran Vesić. policiji. Početkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 58 .NOMENKLATURA SRBIJE . Od pravosudnih organa očekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. stavljali u službu crveno-belih i crno-belih imperija. da su često prevazilazili državne institucije. Slavko Zečević..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM stvorili novu vrednost. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko moćni. Radmilo Bogdanović. Mirko Marjanović.. Ivica Dačić . i omoguće mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. pokušana je moja diskreditacija. a neki su želeli da svoju moć prošire na sve segmente društva.

predsednik. direktor "Apatinske pivare" * Milan Blagojević .direktor JKP "Parking servis".predsednik Međunarodne komisije u FSSCG. Čedomir Jovanović.direktor "Partizan holdinga" * Predrag Manojlović . na razne načine. bivši predsednik KK Crvena zvezda * Srđan Dabić . magistar pravnih nauka * Živorad Anđelković . koju je tužilaštvo odbacilo. zbog čega je predsednik LDP. Vlasnik jednog od najuglednijih restorana u Holivudu "Dan Tana".gen. U politiku je ušao 1990.nekadašnji as i član najtrofejnije generacije Crvene zvezde * Boban Radojičić .publicista i filmski kritičar * Slavko Drljača . nekadašnji pomoćnik saveznog ministra policije i potpredsednik KK Crvena zvezda * Kosanče Dimitrijević .direktor Građevinskog preduzeća "Standard" * Svetozar Marjanović . zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. predstavnik ruske naftne kompanije "Lukoil" za Srbiju * Velibor Sovrović . koju je 17. * Srđan Mrkušić .bivši košarkaš Crvene zvezde.direktor firme "Progres" * Miroslav Ćurguz . dok u košarkaškim klubovima Zvezda22 i Partizan23 taj podatak kriju. Predlog je odbijen jer je u Skupštini.vlasnik kompanije "Auto Čačak" * Goran Vesić .gen. Nakon toga se buka u javnosti slegla.predsednik "PST Farman korp. profesor na Univerzitetu BK. vd predsednik Olimpijskog komiteta SCG * Ratimir Babić . direktor Srpske banke 20 Upravni odbor KK Crvena zvezda * Mirko Petrović . koji je osnovao 1964.potpredsednik. godine kao član Demokratske stranke i u 25. potvrđuje i lista najmoćnijih za 2007. Posle prvog rascepa u DS odlazi u DSS.generalni direktor "Telekoma Srbija" od 2000. gde je bio potpredsednik Koštuničine stranke * Draško Petrović .NOMENKLATURA SRBIJE . bivši urednik sportskog lista Tempo * Vladimir Vlačić . Mišković se oglasio pismom u kome je Jovanovića povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002.generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograd * Mića Cerović . bivši direktor železnice Srbije i bivši ministar saobraćaja * Mirko Vučurović . godine izdržao je bez poteškoća neprijatan napad.general u penziji.generalni sekretar 21 Upravni odbor FK Crvena zvezda * Darko Nešić . Pravilo: bogatite se i radite šta hoćete.vlasnik privatne firme DP IPC * Žarko Zečević .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2008. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. uticajni član SPS * Svetolik Kostadinović .direktor Direkcije za imovinu Srbije * Branislav Grujić . „Delta“ Upravni odbor FK Partizan * Ivan Ćurković. Devedesetih.predstavnik veterana * Milan Tomić .predsednik UO. „vlasnik najveće kompanije u Srbiji. potpisnik Kumanovskog sporazuma s NATO * Radomir Šoškić . Miroslav Mišković.pomoćnik generalnog direktora Centrobanke * Vladimir Jugović . generalni direktor kompanije "Dunav osiguranje".gen.generalni direktor SP "Lasta" * Milenko Kostić .visoki funkcioner Demokratske stranke. jedino se na zvaničnom sajtu FK Partizana20 i FK Crvene zvezde21 nalazi sastav upravnog odbora. godine. Dan Tana . plasirao list “Blic”: 1. podnela krivičnu prijavu.potpredsednik. godine. Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan.generalni sekretar OK SCG * Miloš Marković .2008. direktor kompanije "Delta osiguranje" * Draško Petrović .generalni direktor "Simensa" doo Beograd 22 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 59 . čak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. vlasnik firme "Nivada" * Slobodan Novaković . Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zaključili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu.1. direktor "Telekoma Srbije" i član DSS * Rade Svilar .potpredsednik. a „Delta“ je protiv Verice Barać.penzioner. 2007. nekadašnji prvi čovek EPS.generalni direktor "Tojote" za SCG * Dobrivoje Tanasijević. holding" iz Ženeve * Nebojša Divljan . godine. Mimo običaja. godini postao je jedan od najmlađih poslanika.gen.direktor agencije "Alma kvatro" * Obrad Spremić .

vlasnik firme za uvoz južnog voća "San Francisko frut" * Ranko Sočanac . U listu “Dani”. Delimustafić je uhapšen u prostorijama koje je "Astrotechnologicu" iznajmio Zoran Drakulić. marta 2004. "NIS Jugopetrola" * Đorđe Čolović .NOMENKLATURA SRBIJE . Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” 25.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je protekle godine. dosta vremana na rukovodećim funkcijama u Partizanu. Tada je Delimustafić 24 25 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 60 . direktor "Energoprojekta" * Milan Petrović 23 Upravni odbor KK Partizan * Dušan Pavlović . posle toga u Njujorku kao kreditni analitičar.jedno vreme bio je komercijalni direktor "Nelta". Svoj boravak u Beogradu Delimustafić/Mitrović pravdao je papirima američke brokerske firme "Merrill Lynch". veći deo karijere igrao za NBA. bivši ministar trgovine.direktor Privredne komore. trenutno radi kao skaut za Los Anđeles Lejkerse za Evropu. "Frikoma". izvršni direktor "Si & Si kompani". januara 2002.” 2. čime je praktično izašla na tržište EU.predsednik UO PTT.generalni direktor "Trajala" iz Kruševca * Budimir Krstović . ne diskutujući previše o njima. U više navrata pokazao je praktično da snaga političke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa među građanima. jedno vreme bio prvi čovek Partizana * Predrag Danilović . jedine fabrike novinskog papira u Srbiji. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije između ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. ali miran čovjek koji galantno troši pare po prijestonici i ničim drugim ne upada u oči nije neka mušterija za hapšenje. Sve dok nije poželio da pare u prijestonici i zarađuje.predsednik Upravnog odbora Nacionalne štedionice. učestvuje u privatizaciji "Matroza". a u Sofiji „Pikadili“. gde je trgovao obveznicama na berzi. član SPO Za predsednika vlade imenovan 3. a kompromise je pravio isključivo sa „stranim faktorom“. "Merrill Lynch" pojavila se kao zainteresovana da kupi beogradsku "Univerzal banku" i da dijelom preko nje. glavni finansijer Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice (a dočekao ga je Aleksandar Tijanić savetnik za medije Vojislava Koštunice). pored Banje Luke. Mada mu kao manu pripisuju političku tvrdokornost.diplomirani građevinski inženjer. Vojislav Koštunica. Delimustafić održava veze sa mnogim uticajnim ljudima u Begradu.jedan od najboljih košarkaša Jugoslavije. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. radio u Moskvi. trenutno je u Upravnom odboru crno-belih * Miloš Nenezić . ostvario je prihod od 53. visoki funkcioner Demokratske stranke i predsednik Upravnog odbora HK "Simpo" * Slobodan Milosavljević . Koštunica balansira među nezamislivim političkim opcijama. * Svetozar Krstić .3 milijarde dinara.direktor "Cepter osiguranja" * Boro Cvijanović .predsednik UO. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. između ostalog. da bi nakon toga postao i generalni direktor ovog preduzeća * Živomir Novaković . pa ponovo u Londonu kao trgovac obveznicama * Zoran Popović .bivši proslavljeni košarkaš. Delimustafić.pravni zastupnik "Pivare MB" * Milan Božić . mada su mnogi važni za sadašnjost i budućnost Srbije. 25. bivši generalni direktor Beobanke. Čak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštuničin „pečat“. Željko Cvijanović piše: “Ima mnogo osnova da se vjeruje da je jugoslavenska policija bila od samog početka upoznata da se Delimustafić nalazi na njenoj teritoriji. što visi kao mač nad vratom demokratskog biračkog tela. Po podacima za 2006. među kojima su Zoran Drakulić i Nebojša Maljković. Pregovore s političkim neistomišljenicima završavao je maksimalnim učinkom po DSS. trenutno obavlja funkciju komercijalnog direktora * Zoran Novaković . Prema izvorima Dana iz srpske policije. Svoje stavove saopštava.potpredsednik UO. generalni direktor NIS ad i izvršni direktor "NIS petrola". nekada moćni funkcioner JUL-a. inženjer elektrotehnike. partije Mire Marković. Sa lažnim dokumentima na ime Gojko Mitrović. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. Predsednik vlade24 retko odgovara na pitanja. turizma i usluga u Vladi Srbije * Nikola Živanović .vlasnik firme "Hina" * Milan Vasiljević .direktor "Si marketa". godine. naizmjenično boravi i u Beogradu.bivši direktor "Jat ervejza". gdje ga prihvataju Momo Mandić i Mlađo Novaković. advokat * Vlade Divac . jedno vreme bio potpredsednik Partizana.

Na isti način kako je i Milošević radio. Iz njegove stranke nastaće. U početku se kao mogući koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radović. iz Zagreba. Pošto je posrnulu firmu već počeo da guši. Iz tog vremena datira i priča kako su Delimustafić i tada projugoslovenski i antinacionalistički Vasiljević planirali da dignu rezervni sastav bosanske policije i JNA i da silom smijene sve nacionalne lidere. Taj ustav sa "očiglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. koji je bio željan da se što pre izvuče iz zaostalosti. Rečenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je čitav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. DHSS. a onda. Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodećeg čoveka. izjavljuje kako će "Kosovo uvek biti Srbija". dokle god je on na snazi i da neću prigrabiti nijedno ovlašćenje koje iz njega izričito ne proističe".NOMENKLATURA SRBIJE . čas dramatizujući tu stvar. posljednjeg čovjeka koji je bezbrižno kao ferijalac hodao zemljama nekadašnje Jugoslavije. koji je držao lanac kockarnica "Aleksandar". U periodu nakon preuzimanja vlasti. godine. dok čitava međunarodna zajednica pokušava da nađe manje bolan način kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. Idilična freska biće zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". Od otvorene mržnje prema nekim političkim oponentima. stao je jula 1992. na čelo otrgnute struje Demokratske stranke. izračunao je da mu "Geneks" duguje silne milione maraka. jer je to model koji je prihvatljiv svima. Majkić. da je vraćen na posao ali je to odbio. tako sličnog počivšem diktatoru čija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. pod imenom Demokratska stranka Srbije. koji je napustio DS već 1992. da bi celokupnu priču pretvorio u alat za političku kampanju svoje stranke. Višegrađanin koji je u Beograd došao 1991. Svoj politički manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio čim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševića. uprkos očiglednim nedostacima. kako sedi u Miloševićevoj skupštini i čeka svojih pet minuta. Lični PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio član Saveza komunista. a danas jednom od glavnih finansijera nove vlasti u Srbiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM VOJISLAV KOŠTUNICA. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem reč da ću. potpuno je prestao da mu veruje. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. Narod u Srbiji. ali da se ne dira Radovan. nekadašnjem direktoru a sada predsjedniku Upravnog odbora firme. to je zasmetalo Mikiju Savićeviću. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. pa do još otvorenijeg gađenja prema međunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom sarađuje samo kad mora. U jednom obraćanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. stao na put Miroslavu Miškoviću. čak i kad je sve gorjelo. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog čoveka. Zvaničnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleći što Vojislav Koštunica nije izjavio da će "Srbi zauvek ostati na Kosovu". pre svega prema onima sa kojima je počeo da živi životom političara. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjaču podršku. prijateljstvu sa nedavno preminulim generalom Milutinom Kukanjcem i generalom Acom Vasiljevićem. uoči rata u BiH prvim obavještajcem JNA. Avnoj umro i posljednji put. u Gračanici. Koštunica je rekao svoje. a čas je potpuno zanemarujući. Delimustafić nastoji da pusti priču o svom predratnom "mirovnom" angažmanu.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 61 . To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. poštovati važeći ustav. a zanimljivo je da je samo neki dan prije njega pritvoren još jedan Bosanac. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. Tako je pao Delimustafić. Srpski narod gledao je od 1990. predvođena Vladanom Batićem. pa srpske vlade. Ambiciozni plan je propao pošto se Slobodan Milošević s njim složio. i da se u međuvremenu bavio naučnim radom u dva instituta. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je često skandalozna. došao uz pomoć spleta istorijskih okolnosti. do 1997. gdje se obogatio na način koji nije ostavio tragove u poreskim službama. Milorad Majkić. izručio tom istom Tribunalu kompletan politički i armijski vrh bivše SRJ. jednog po jednog. Tako je hapšenjem Delimustafića. jer na Kosovu. ali i o slučaju teškog autizma. jednom od najmoćnijih ljudi u Beogradu. preko nekog ugovora kojim je iznajmio prostor za kockarnicu u beogradskom hotelu "Interkontinental" od "Geneksa". nekadašnjem Miloševićevom pouzdanom bankaru. Njegove izjave i postupci pokazuju da je reč o podeljenoj ličnosti.

Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajući svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom čoveku nigde ne žuri. Umesto Ljiljane Nedeljković. DSS i njen osnivač najbolji su nastavljači destruktivne politike. Poniznost je jedini način opstanka u izvršnoj vlasti i članstvu Demokratske stranke Srbije. čiji otac je bio deklarisani ibeovac. ustoličio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore.NOMENKLATURA SRBIJE . a s druge strane. Ali su oni dobro raspoređeni. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. i Koštuničine malobrojne prijatelje. Članovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su isključivo na zahtev vođe. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustoličili i održali. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. reč reforma u njegovom rečniku više ne postoji. a isti ti saradnici. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovića. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja počiva na autoritetu Vojislava Koštunice. Koštunica je svojoj kamarili omogućio najbesprizornije pljačkanje. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti način. Vođi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najluđi. Osim Dragana Jočića i Nebojše Bakareca. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Koštunica se na taj način štitio od mnogobrojnih sastanaka. Nedeljkovićka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. Vukom Hamovićem i biznismenima iz Miloševićeve ere. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotić. pod palicom Ljiljane Nedeljković. imaju snažnu podršku među ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. u stranci nisu imali šta da traže. a da će Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. ali je u osnovi ista . Učinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih građana tek će biti pravilno ocenjen. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. tvorci su "otačastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. a Aleksandar Nikitović njegov šef administracije. od osnivanja. dakle. i kao stari doušnik tajne policije. sprečavala je stranačke kolege. Svi osnivači i članovi stranke koji su na bilo koji način protivurečili svom vođi odmah su odstranjeni. lako se zaključuje da svi oni koji su naivno poverovali u čestitost. Velike donatore DSS-a.inadžijska prema ostatku sveta. sve dok jedna glava nije pala. sa 150 kilograma. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumačenju pravoslavlja i svetosavlja. slično ekstremističkoj organizaciji Narodni front iz 1945. ministre da dođu do njenog šefa. Na ovaj način Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. Tako je Nebojša Bakarec. poput Slobodana Miloševića. Čim je otišao sa mesta predsednika SRJ. Nikitović je. nepotkupljivost i pravičnost Vojislava Koštunice. smatrajući sebe iznad svih. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljković. unuk ratnog zločinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. Ova gospođa. sa njegovim blagoslovom. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. godinama bio prva ličnost stranke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Demokratska stranka Srbije počiva na autoritetu svog vođe. Ali već sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 62 . želeći da na taj način bude sa svima na distanci. pravnika iz Bara. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. Koštunica ume da vlada. ništa čega već nije bilo. postala vladajuća snaga. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i načina življenja. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". Demokratska stranka Srbije nema mnogo članova. predvođenu Vojinom Lazarevićem. koji su na najbestijalniji način opljačkali Srbiju. dramatične transformacije u jedno moderno društvo. Kada se izvrši uvid u spisak članova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doći kod premijera bez Nikitovićevog blagoslova. Ti pokreti. Od kada je postao premijer. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji.

U Beograd je poslat 1955. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodića "Pasja groblja Miloša Radovića''. manifestaciju apsolutne nemoći da upravlja državom. upoznaje Veselinku Zastavniković (rođena 1955. Dobračinoj 10. LDP i NS. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljački stroj. G17. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji učestvuju u političkom životu Hrvatske.” BORIS TADIĆ je rođen 15. a dogurao je do pukovnika Ozne). što u nedostatku kvalitetnih stručnjaka. Posle 4 godine njegove vlasti. niti moralni kapacitet. Otac Ljubomir rođen je u Crnoj Gori. Svetozarom Stojanovićem. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasača DSS. Privid da Koštunica ''očima ne može da vidi novac'' priča je za malu decu. Otvorena ignorancija govori da je reč o tihom buntu protiv činjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veća. Ali nakon desetak prilika da časno odstupi iz vlade. Boris Tadić. i placa kod Kliničkog centra Srbije. dosadašnja trula koalicija podržaće dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Zoričin otac. početkom osamdesetih godina. u pivljanskom kraju. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svađe i nove podele. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. najjačeg protivkandidata. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u Beogradu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 63 . U protekloj godini je često sarađivao s Koštunicom. za profesora filozofije. januara 1958. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radović imaju mračne biografije. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM režimom i dalje na gubitku. Ljubomir Tadić pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo čemu liči na Miloševićevu guberniju: izolovana od ostatka Evrope. a majka Nevenka Kićanović u Bijeljini. Zagorkom Golubović. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 3. što u okolnostima neodržive koalicije. 26 Za predsednika Srbije izabran je juna 2004. Nezaposlenost se nije smanjila. Kralja Petra 10. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna ličnost. 1962. Direktne strane investicije su zanemarljive. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. Boris Tadić. kada je u drugom krugu pobedio Nikolića.. s Dragoljubom Mićunovićem. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. Nebojšom Popovim i Trivom Inđićem. Mihajlom Markovićem. a 1962. Koste Glavinića 25a. nalazimo se među tri najkorumpiranije države kontinenta. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. Sa samo 16% osvojenih glasova. Postoje slučajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potiče iz privatizacija. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opačića broj 16. opstanka na vrhu po svaku cenu i sličnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne učine svoje. u Sarajevu. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoći. Koštuničin otac Jovan Damjanović bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. i tu smo predzadnji u Evropi. Posle završene Prve beogradske gimnazije. Borisova majka je neuropsihijatar.NOMENKLATURA SRBIJE . Palmotićevoj 33. ova stranka i njen nesumnjivi vođa. Ako podela državnog blaga po stranačkim interesima bude kako treba. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. Borisov otac bio je učesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u činu kapetana. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. Tadić je svestan da. Prema važećem indeksu.. postavilo se i pitanje tih sloboda. pokazuju sve simptome vlastoljublja. kao drugo dete bračnog para Ljubomira Tadića i Nevenke Kićanović-Tadić. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. “predsednik Srbije26 započeo je predsedničku kampanju upozorenjem da će građani na izborima odlučiti da li žele u EU ili u novu izolaciju. uprkos činjenici da zvanično postoji sloboda štampe. glavni poslodavac je i dalje država. rezultati su poražavajući. da bi savladao Tomislava Nikolića. sloboda govora i ispovedanja drukčijeg mišljenja. Miloš Radović. u vrlo širokoj koaliciji. lično je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. Miladinom Životićem. U slučaju Vojislava i Zorice potvrđuje se izreka da iver ne pada dalje od klade.

u stan kod Dragomira Olujića. izabran za sekretara Glavnog odbora. naročito njegova majka Nevenka. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. februara iste godine Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 64 .NOMENKLATURA SRBIJE . Borisovi roditelji. Njihove svirke za ploče izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipović. i s njom dobija dve kćerke. Kada je 5. U suterenu u ulici Koče Kapetana broj 47. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM godine) iz Osijeka. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploče. Boris nikada posle 12. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovićem Ulemekom Legijom. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovićem. Ljubomirov kolega s fakulteta. godine: Vlada Mijanović. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. građevinskim inženjerom. koliko da provode u teretani. Mlada i lepa Osječanka bila je već aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. a sam tvrdi da je najveći politički uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Čavoškog "Stranački pluralizam ili monizam". Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kćerkom iz podoficirske porodice. godine. danas novinara. Ljubomira. U oktobru 2000. Boris odlazi u Izrael. Boris Tadić ušao je u politiku početkom 90-ih. u Knez Miletinoj 40. Kada Đinđić kreće da modernizuje partiju. kao potpredsednik Demokratske stranke. oktobra 2000. Pokojni Đinđić je na Borisa Tadića uticao i s preporukom. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. zahvaljujući uticaju svog oca. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. nije pomenuo Legijino ime. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. Veza s Klarom trajala je kratko. Nije to više bio isti čovek. koji je vanbračno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandić. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Nevenka je Milovana Brkića. nisu odobravali njihovu vezu. Život Borisa Tadića menja se iz osnova. studentkinju novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Boris Tadić postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Ćosića. s još 11 istomišljenika. Boris odlazi od kuće. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. kome je Ljubomir Tadić bio uzor. Želeći da sačuva bliskost s Đinđićem. kada je izvršen atentat na premijera Đinđića. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavniković 2. Bračni par izdržavao se tako što su prodavali dečje lutke koje je Vesela pravila. jer je bio mlak. da "otkači ženu Veselinku". po nagovoru žene. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. On putuje po svetu. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Ćosićem. i iz bolje stojeće porodice. za šta je izabran 27. bio podeljen na više odvojenih grupa. da se ''nauči zanatu'' kako se postaje bogat. Predsednik stranke je u početku Dragoljub Mićunović. u polušali. gde da se sastaju. Disidentske vođe prihvatale su Borisa isključivo po tom osnovu. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševića i Dušana Mihajlovića. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. detinjast. bolešljiv. Idoli su mu bili članovi muzičke grupe "Idoli''. postao je predsednik Srpskojevrejskog društva. Njegov otac. kada njegov otac Ljubomir. Pavluško Imširović i Dragomir Olujić. Disidenti ga primaju i 1981. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. septembra 1997. a potom Zoran Đinđić. čemu je uspela da nauči svoju kćerku Vjeru. kako da se oblače. Slobodana Miloševića). Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. koji je s Dragomirom Olujićem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. Boris Tadić počinje da oponaša Zorana Đinđića. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistočne Evrope. Pokojni Đinđić je protežirao mlade. Godine 1999. Mašu i Vanju. gde su stanovali Vesela i Boris. oboren Milošević s vlasti. zbog konspiracije. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osiječanke. na čijem čelu su bile vođe studentskog pokreta iz 1968. Otac Ljubomir. godine. osnovao Demokratsku stranku. koja je tri godine starija. Veselinka je bila najradikalnija među ženskim pripadnicima pokreta. Mladi bračni par Tadić oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. po uputstvu Dobrice Ćosiča (koji je paralelno bio i na osnivačkom skupu SPS. u kojem su živeli duže od godinu dana. U Demokratskoj stranci Boris Tadić je. Ona je više bila sklona komfornom životu. Đinđić ga upoznaje s grčkim milionerom Kokalisom. Tada. marta 2003. tek izašle iz fakultetskih sala. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina.

pod pritiskom stranačkih kolega. tek svršeni student. koji se u civilu zatekao u Zemunu. Radni dan predsednika Tadića zavisi od njegovog raspoloženja. zbog pada imunološkog sistema. koji žele da se sretnu s Borisom. u broju od 2. “zbog bezbednosti”. Novi ministar odmah prihvata Miloševićevog tajkuna Bogoljuba Karića kao svog prijatelja. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. kako je obrazložio. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. Predsednik Tadić je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstića. on sam pada u apatiju. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. ultimativno tražio od premijera Đinđića da ministar odbrane ne bude Zoran Živković. tek svršeni student. otišao u vojsku. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou uličnog žargona. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašćenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakić. samo da je na vlasti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM na Skupštini DS. Njegov otac Ljubomir zamenio je kuću u Gospodar Jovanovoj za dva stana. godine uselio u novi dvor na Andrićevom vencu. list Tabloid piše da Boris Tadić održava odnose i s lepuškastom gospođom. PR ministra odbrane bila je Ana Urošević. Jedan od policajaca. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. koji mu je prenosio novac u London. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. odmah po imenovanju. koji svakodnevno pomaže Tadiću da ostane "u sedlu". godine. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. jula 2004. koji nemaju ni trideset godina. Čim je postao ministar odbrane. Za svoje pomoćnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesića. Branka Rakića. zamenik Đinđića u DS-u. sikće iz kola ostalim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 65 . čuvan jakim policijskim snagama. Iz omanje kuće nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. Tako smo često obaveštavani saopštenjima da je na lečenju na VMA. u banku "Berkli". a naročito biznismeni. jer rotaciona svetla nisu bila uključena. potpredsednicom najjače srpske kompanije. Bogoljub Karić je u narednim godinama sačuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. i danas živi. Presudnu ulogu na njega imaju Srđan Šaper i lekar Nebojša Krstić. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. predsednik Srbije za najznačajnije savetnike postavlja Vuka Jeremića. Kao predsednik. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. Vodi telekomunikacije. Od kojih bolesti. Đinđić je smenio Tadića s mesta ministra za telekomunikacije. smenjuje Tadića s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. jer se Vuk Jeremić. Bojana Dimitrijevića. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uređenje ovog rezidencijalnog objekta. Boris je finansijski ojačao. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. kaže da je noću oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvučnika. Kako kaže jedan od članova Tadićevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. koji se zabavljao sa kćerkom predsednika kompanije. Često. ministre. Vuka Jeremića. u kabinetu Svetozara Marovića. Pravdajući se da je bez stana. Boris je i javna ličnost. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. Boris Tadić dobija resor ministra odbrane! Klinički psiholog je univerzalan. moraju to da završe preko Rakića. Živorada Anđelkovića. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadićevih momaka od kojih neki nisu ni vojsku služili. koji naplaćuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. tražio je adekvatan smeštaj. u kojem Boris Tadić. koji je u međuvremenu unapređen u čin kapetana i penzionisan. predstavljao kao Đinđićev šef kabineta. i čeka novu priliku. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunističke nomenklature) je teško frustriran svojim fizičkim hendikepom. odbranu. depresiju. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu.NOMENKLATURA SRBIJE .000 miligrama C vitamina i antioksidante. Premijer Srbije. Na račun Borisa Tadić pristižu velike pare. Zahvaljujući Borisu. prisilno ih smeštaju u staračke domove. tužioce. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". da njen sin svakog dana uzima 1. bivši članovi grupe "Idoli". Kada se 11. Srđan Šaper. Izraelske i grčke banke su sigurne od provera iz Beograda. Svi... tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. nije nam objašnjeno. jula 2004.

. Razlozi ne mogu biti političke prirode. što je bio i stranački dogovor. Ključno pitanje je da li je Boris obmanuo građane. doneo drugačiju odluku. godine u Čapljini i u Sarajevu. On je napisao i predsednikovu biografiju. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . jer je mesto profesora u gimnaziji. Srđan Šaper. uključujući i cementare iz Paraćina. ministar nije mogao da dokuči. preko starih partizanskih veza. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. ali nema nikakvih dokaza. godine. Dan uoči izbora nove vlade Srbije. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. predsednik Srbije zatrčao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladića za gušu. sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka dečji psihijatar). napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. U Guči. Mirka Cvetkovića". u to vreme. U biografiji. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao čoveka nauke i struke. takođe aktivista Crvenog univerziteta. a predsednik ističe u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz političkih razloga.zašto je napustio tu ustanovu. U vreme kada je Đinđić bio gradonačelnik Beograda.. i tražena je moralno-politička podobnost kandidata za mesto za katedrom. jer je to prirodno mesto rada za jednog kliničkog psihologa? Klinički psiholog koji pređe u gimnaziju za profesora psihologije. Boris Tadić je bio direktor Demokratske stranke. Tadić je lično određivao ministre. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i čoveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Evo nelogičnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. na čelu s mandatarom Koštunicom. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. kako se nisam setio čoveka! A družio sam se s njim. postavlja se logično pitanje . sproveo je na nezakonit način. bavi se kao diktator. Svi ga se sećaju kao dobrostojećeg mladića. Ljubomir Tadić je. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. Ne znači da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekić tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadić! U bolnici "Laza Lazarević" u kadrovskoj evidenciji nema imena kliničkog psihologa Borisa Tadića! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. ali se Boris udario rukom po čelu nakon završenog razgovora i obratio stranačkim kolegama: "Au. Eto. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venča sa Veselinkom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vozačima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. godine. predsednika bi optužili za krivokletstvo. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavniković hapšenja. bilo politički svakako delikatnije. ali je Boris.NOMENKLATURA SRBIJE . i u svim medijima. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadić poslao te 1984. kojoj se potom izgubio trag. skloni se". Boris Tadić je na bio jedini kandidat. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". Iz biografskog navoda zaključuje se da je Boris Tadić magistrirao na navedenu temu. nije moguće utvrditi. Bivši direktor Agencije za privatizaciju većinu privatizacija. kada mu je jedan momak nešto dobacio. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. jer nema nijednog svedoka koji se toga seća. imamo ministra finansija. Jedan od njegovih ministara posvedočio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. Simić je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simića koji je bio Borisov drug iz mladosti.postoji samo smer psihologija. Stranačkim poslovima Boris Tadić. dalje. Službena biografija pobedničkog kandidata Borisa Tadića na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. Boris Tadić. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. propali glumac. niti mogućnosti da se to proveri. Prisutni su već videli Božu Đelića na ovoj funkciji. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadića na izborima koji su održani. oslonio se na drugove iz detinjstva. Biografija je lažna i da smo demokratska država. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 66 . se kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simić. Šta su razgovarali. Boris Tadić je vojsku služio 1984. Dok je pokojni Zoran Đinđić na izborima u stranci imao protivkandidate. ljudi uvek solidnih primanja. ili nije? Da li je Boris Tadić kao student radio kao kolporter nije moguće utvrditi.

zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. koji nije stekao svoj stan. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskućnika u 50. a radio je tako mnogo. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. godini života. nije bio u formacijskom sastavu. i to su uočili.. u kojoj su bili Dragomir Olujić. navodno. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavniković. Vojni psiholog u to vreme. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadić naveo u biografiji. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadić radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema političke edukacije u zemljama jugoistočne Evrope.000 evra. U registrima udruženja građana nema traga gde je taj centar osnovan. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic.. je. Boris Tadić je uhapšen 30. gde. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. je i Zoran Zagorac. od čega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. pojavio se sledeći tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadića. u timu. jula 1982. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivač i prvi direktor Centra za demokratiju i političke veštine. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadića. Srđan Šaper radio je kampanju i 2008. “radi” kao profesor. Ranko Tadić.2004. a pomoćni deo u Centru "Sava". kada. piše u službenoj biografiji. Koji je to sistem. koji su bili osuđeni na po 60 dana zatvora. koji mu je poklonio otac Ljubomir. Sada. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe koja je 9. Od 2003. godine izabrali smo za predsednika Srbije čoveka koji. sa privilegijama.Uprave za analitiku i evidenciju. piše u biografiji. Jovica Mihajilović. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadića. Gordan Jovanović i Branislava Katić. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadića. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . Kao stručnjak za te poslove. ko su osnivači. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. koji služi za prisluškivanje njegovih političkih protivnika. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Marković. Biografi su zaboravili da je Boris Tadić bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". Milan Nikolić. Milorada Ulemeka Legije. Veselinka Zastavniković (tada Borisova devojka). Boris Tadić nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. o čemu svedoči biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. Dušan Gamaser. već su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama isključivo vojna lica! Kada je Boris Tadić bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vojsci je bio običan redov. Četvrti zaverenik je Mile Zaric. Nebojša Popov. inače. U stvari. Izraelca Arija. Ako je radio u Institutu.politiku i advertajzing! Juna 2004. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. inače rođak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadića. Kazna je izvršena odmah .NOMENKLATURA SRBIJE . Pavluško Imširović. nedodirljivi kadrovi Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 67 . Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. godine.04. u 46. nema rešeno stambeno pitanje. godini života. godine. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . Ari je. Radmila Karajović. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića. inače vlasnik hiperbarične komore u Kliničkom centru na Banjici. godine. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. koji je prijatelj i Jovice Stanišića. Na internetu ne može da se nađe nikakav trag o delatnosti takvog centra. Mile Zarić je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišića i sreo se sa Karlom del Ponte. Otkud mu ta ušteđevina? Ako je poseduje od ranije. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. Tadić je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešić. Sa njim. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseći majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. 14.zbog ''povrede nacionalnih osećanja građana''. zbog cega ima nadimak Manijak. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadića odjednom navedeno da ima 50.

silosa u rumunskoj Konstanci.” Bulatovićev naslednik. slučajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. Drakulić se u regionu učvrstio kao lider u rečnom brodarstvu.” O opštem uticaju Radeta Bulatovića. Za slogan svoje stranke da je stručnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji stručnjaci nego klasični političari koji lepo pričaju. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. Bugarskoj i Rumuniji. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu.4 milijarde dolara.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. uz investicije i ulaganje u ekologiju. Ratko Romić. bio guverner NBJ. izjavio je u Drakulić. kupio je „Centrotekstil“ za 18. sa većinom odlično sarađuje. do jula 2003. za šta će investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. pričao o privatnim prislušnim centrima. a malo rade“. odnosno NBS. „Ist point“ zapošljava 3. Drakulić je prodao Zaječarsku fabriku kablova kako bi kupio četiri puta veći „Novkabel“. Dinkić je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. koja je kuma Radeta Bulatovića. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. Zoran Drakulić. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopioničarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. Milorada Ulemeka i Radeta Markovića.2 miliona evra za investicije. “ko je Ranko Tadić. Mlađan Dinkić. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 68 . pod okriljem Radeta Bulatovića. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovića.NOMENKLATURA SRBIJE .” 5. sinovac pokojnog Ivana. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukića i Dejana Carevića. a za kupovinu 94. Da li je to iz neznanja. dva meseca pred imenovanje Saše Vukadinovića. a za još nerealizovanu kupovinu 60. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letić. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi četiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. svedoči činjenica da je i ministar Joćić imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. a da li slučajno nije otkrio ni jedan? 4. Da li je. dobio od Kostunicinog pravosuđa nadoknadu od 1. Uprkos verbalnih duela sa članovima vladajuće koalicije. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. iz penzije. bez valjanog objasnjenja. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni građanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. ekonomski odnosi sa inostranstvom. regionalni razvoj.05. Miša Vilotić i Cvijetin Milinković. ali Dinkić se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarač 27.” 6. turizam i privatizacija.. Istog tog dana. a širiće i maloprodajnu mrežu. za koga tvrdite da prisluškuje političare po Srbiji?”. udarili su na one koji su 2001. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistočnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeća. Tomislav Nikolić je odgovorio: “Bliski rođak Borisa Tadića.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. ponudio je 121.2008.. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševića. Filip Cepter. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti.000. u koje spadaju ekonomija. Cepter je na 23. u kojem udeo ima i Cepter. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuća „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. dostigla skoro milijardu dolara. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miodraga Bracanovića. prave reformu kojoj je cilj da se ni slučajno ništa ne promeni. u centru BIA Beograd je sa mesta načelnika Odeljenja smenjen Srđan Stambolić. Istoga dana kada je osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. Prvi Bulatovićevi reformatori. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zločinačkoj kamarili. Rade Bulatović slučajno. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. inače šef centra za prisluškivanje političkih suparnika DS i građana Srbije.1 milon evra za kapital preduzeća i 10. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. najavljujući planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji.54% vlasništva Fabrike šećera „Zrenjanin“ ponudio 27 Od novembra 2000. godine.9 miliona evra.. „Bogat sam koliko mi treba. a njenog muža. Saša Vukadinović. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Ćuruvije. julovac. U 2007.000 evra.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
je jedan evro. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5,7 miliona evra, uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Rođen je u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.000 radnika, uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. Živi u Monte Karlu. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije.” 7. Milan Beko, “često se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti, osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz političkog i privrednog života. Nazivaju ga čovekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Bio je u vladi Slobodana Miloševića, ali je za izbore 1993. godine komercijalno radio kampanju DS. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija, ali zvanično nije vlasnik nijedne. Njegova uloga stručnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme u Srbiji. Karijeru je počeo u marketinškoj agenciji „Spektra“, zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode, a najviše uvozila žvake. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“, pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara, zatim prilikom preuzimanja aranđelovačkog „Knjaza Miloša“ 2005. godine od strane FPP „Balkan limitida“, u privatizaciji Luke Beograd, pa Robnih kuća „Beograd“, kupovini „Večernjih novosti“ i „C marketa“...” 8. Kameron Manter, “uloga SAD u rešenju statusa Kosova biće presudna, a ambasador SAD u Srbiji, koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. avgusta 2007. godine, je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprečilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine...“. Svestan činjenice da se sa takvim stavom većina ovdašnjih političara i veći deo javnosti ne slažu, ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji, ali ćemo i ovaj period prevazići, kao što smo prevazišli i ranije periode. Siguran sam da ćemo i dalje sarađivati“. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi, a dobrovoljno je radio kao prvi vođa Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istočnu Evropu, kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“, studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemačkoj, kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD.” Američki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa članovima Kluba „Privrednik” i poručio im da treba da podrže „proevropsku vladu”, rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od četrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. Kako navodi naš izvor, prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju, a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. Prvom sastanku prisustvovala je većina članova, dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Mišković, Danko Đunić, Miodrag Babić, Branislav Grujić i Toplica Spasojević, a američki ambasador im je rekao da se od privredne elite očekuje da ima stav o političkim događajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor, već su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veći Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Đinđića,rekli su oni, kritikujući EU koja je „primila Rumune, a Srbiji nije čak olakšala ni vizni režim”. Članovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. DS-u su prigovorili „da hoće privatizaciju bez privatnika”, da „stalno govori o novim radnim mestima, a na mitinge vodi sportiste i estradu”, dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice, već da izaberu na koju će stranu. Američki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta, koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovića, na primer – stavio na „crnu listu”, zabranivši mu izdavanje američke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim američkim kompanijama, koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

69

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
departmenta. A tu Mišković, zahvaljujući Poltu, nije baš omiljen. Sadašnji američki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama, koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. Reč je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se začudio što je Manter„obodrio” SPS da uđe u vladu sa Demokratskom strankom. U komentaru za „Independent” Roberts, koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu, navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji, iponovo zagovarajući podelu Kosova, tvrdi da bez takvog rešenja neće biti stabilnosti na Balkanu. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema američkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost između dve škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo isključivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan, ne mešajući se mnogo u političke sporove, i nove „intervencionističke” u kojoj diplomata koristeći značaj svoje zemlje pokušava da direktno utiče na politiku manje države. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima, po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg američkog ambasadora Vilijema Montgomerija, koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. oktobra 2000. Inače, Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. „On je odlučio, kao i deo njegove vlade, da mi ograniči kontakte. Dakle, to nije moj, već njegov izbor”, rekao je Manter, ušavši u direktan sukob sa premijerom. Potpuno je drugačija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na čelu britanske misije u Beogradu od 1992. do 1997. On je čak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti, a u vreme protesta zbog krađe glasova na izborima 1996, opozicija se žalila na njegovo ponašanje. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”, „Magnohrom” i „Trajal”, dok je njegov američki kolega Ričard Majls obišao „Sartid” – „tvrđavu socijalističke privrede”. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševića i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima, i pored razlike u stilu, ne razlikuju se mnogo - interesi trajni. 9. Božidar Đelić, “...vodi poslove evropskih integracija. Pun samopouzdanja i energije, Đelić je parafirao sporazum sa EU i veruje da će ga uskoro i potpisati. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava stručnost, njegovi politički protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Đelićev lični imetak. Bio je direktor najveće evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistočnu Evropu, ministar finansija u vladi Zorana Đinđića i bavio se nezahvalnim poslom sređivanja stanja u finansijama. Stekao je nadimak Boža Derikoža, a prestižni „Forbs“ ga je svrstao među 100 mladih svetskih lidera. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najveće firme u Srbiji.” BOŽIDAR ĐELIĆ je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“, izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajuću ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari, i čovek se meri po bogatstvu. Građanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. Ako bi neko osporio neku od vrednosti čeka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak, pitanje ne zaslužuje odgovor. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pameću već su i siromašni vrlinama a, iz perspektive Božidara Đelića, verovatno su imućni samo manama. Naše društvo počiva na činjenici da li ste bogati ili niste. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slučaju strpljive tolerancije. Božidar Đelić nije postao bogat u inostranstvu. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. Opametio se među nama. Došao nam je u pomoć i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i političkih struktura. Položaji na čelu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u međuvremenu od DS, kojoj je pristupio po atentatu na Đinđića, bio kandidovan za premijera. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na početku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali među nama. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje, koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana, ono je samo činjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Ima nešto i u pitanju kako ste

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

70

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
postali bogati. Aristotel, Marks, Andrić, Dostojevski, Van Gog, Crnjanski, Kočić, Ćopić, Hegel, Kant, nikoga ne određuju pare već pamet i dostignuće, bar do sada, jer ovo je doba Đelića, a šta je metafizika prema Đeliću, ništa. 10. Patrijarh Pavle, “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju, a uživa poštovanje i Katoličke crkve. Šta o njemu misle drugi poglavari, najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. Rođen je 11. septembra 1914. u slavonskom selu Kučanci kao Gojko Stojčević. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu, molitvi, podvigu, spavanju i u radu. Jedni kažu da se travama sam izlečio od tuberkuloze koju je dobio kada je skočio u nabujalu Drinu da spase svog đaka, a drugi da se molio. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. U školi je imao dvojku iz veronauke, a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. „Kada bih bio i poslednji Srbin, pristao bih da nestanem a da ne bude zločina“, „Budimo ljudi“, „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“, misli su koje patrijarh često izgovara. Od 13. novembra je na lečenju u VMA i redovno se pričešćuje.” 11. Vojin Lazarević, “jedan od ključnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji, posle iskustva sa trgovinom strujom, kao suvlasnik firme EFT, preko svoje trgovinske kuće „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Najznačajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju, a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta, čiji je vlasnik ili zakupac. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grčke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Često su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim političarima. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti.” 12. Miodrag Kostić, “u okviru svoje kompanije „MK grupa“, drži najveće šećerane, u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemačkim gigantom „Nordcuker“. Kostić je postao i ozbiljan međunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja, i da će u fokusu njenog rada biće trgovina i poljoprivreda. Kostić poseduje još nekoliko preduzeća i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeća „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta, a promet firme je oko 20 miliona evra.” 13. Predrag Ranković Peconi, “vlasnik preduzeća „Invej“, izbegava pojavljivanje u javnosti, po istom principu ponaša se i u biznisu. Njegovog imena, zvanično, nema ni iza jedne privatizacije preduzeća u Srbiji, mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeća i uspeo da ih podigne na noge, pa sva posluju sa velikim uspehom. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine - „Medela“, „Srbolek“, hoteli „Kasina“ i „Park“, restorani „London“, „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“, procenjuje se na 75 miliona evra. Počeo je sa proizvodnjom cigareta, ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. Kupio je „Rubin“, „Vital“, „Ratar“, „Sunce“, zatim „Albus“, fabriku šporeta „Milan Blagojević“...” 14. Vuk Hamović, “kao i većina modernih biznismena, ne pojavljuje se često u javnosti. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu, a pokriva značajan deo uvoza električne energije u Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Sloveniju. U Hrvatskoj i Mađarskoj se takođe smatra vodećim trgovcem, a na austrijskoj berzi energije je među tri vodeće firme po obimu transakcija. Privatnim poslom bavi se od 1989, do kada je bio direktor „Energodate“, ćerke firme Energoprojekta, a od 1992. živi i radi u Londonu.” 15. Nenad Popović, “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik međunarodne grupacije ABS holding, koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5.000 radnika i posluje na tri najveća svetska tržišta - u Rusiji, SAD i Kini. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeća iz „Minel holding“. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“, obrazlažući da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“, navodeći da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara.”

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

71

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

16. Stajn Erik Velan, “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1,513 milijardi evra. „Telenor“ je jedan od vodećih svetskih mobilnih operatera, sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta, uključujući i više od 2,8 miliona korisnika u Srbiji. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. dostigla skoro šest milijardi dinara.” 17. Toplica Spasojević, “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe čija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Beč-Moskva. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog čoveka 2006. Još 1989. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“, a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“.” 18. Miodrag Babić, “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca, za koji je nemačka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. godine isplatila 480,4 miliona evra, što je najvrednija kupovina u istoriji nemačke kompanije stare 111 godina. Babić kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove, te da je vršačko preduzeće preuzelo vodeću stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu.” 19. Slobodan Vučićević, “predsednik „Droga Kolinska“, kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“, dve najveće prehrambene industrije u Sloveniji, u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. Na Srebrnom jezeru, u saradnji sa lokalnom opštinom, kupio je 350 hektara zemljišta. „Želim da napravim turistički brend, da izgradim hotele, golf i teniske terene“, kaže.” Kako je preduzeće “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeća “Soko Štark”. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. godine. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu učestvovale poznate ličnosti, odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što čine. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika, pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca, onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Rešenjem iz juna 2005. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”, mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od ličnih dohodaka 1990. godine. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22,8% ukupnog kapitala preduzeća, što znači i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. Mada nije bilo moguće zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okončanja sudskog postupka, Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. U ovom slučaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”, pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja, pre svega Milka Štimca, predsednika komisije, i sekretara Olivere Savović, a onda i članova komisije. Ovo je trebalo da povuče krivičnu odgovornost, ali nije... Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. Preduzeće je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara, a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. Za pola godine, novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara, a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom računu iz 2005. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Ova firma osnovana je 2004. godine i nije imala promena na računu kao da nije poslovala. Kako je slovenačka firma “Droga Kolinska” postala vlasnik većinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”, ali većinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. “Soko Štark” je mogao biti otuđen po zakonu ove zemlje samo na

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

72

fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. učestvovali su u napadu na Glogovo. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbeđenje Ministarstva odbrane i Generalštaba.. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rođak. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. Makedoniji.. član Drinske grupe VRS. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. 1995. bio je nemački ambasador u Vašingtonu. kao pomoćnik ministra odbrane SRJ. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popović optužio je Vojsku da je čuvala Mladića.. delovi 46. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. 9 maja 1992. MILAN ZARIĆ prisustvovao je. avio-kompaniju „Er Pink“. Trenutno je ambasador Nemačke u Londonu. lični telohranitelj Mladića poslednjih desetak godina. 28 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 73 . uključujući. potpukovnik Branislav Puhač. Tokom napada. Australiji i Kanadi.. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom američke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovića tokom posete Vašingtonu. u tački 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. penzionisani pukovnik Vojske Republike Od novembra 2000. vlasnik je izdavačke kuće „Siti rekords“. osoba koja će razgovarati sa Amerikancima”. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. SAD. do marta 2003. 50. Od 2001.. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naređenje za napad i spaljivanje Glogova. Ovo drugo urađeno je mimo zakona. Vučićević je samo najamni radnik mnogo jačeg “konzorcijuma”. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjića. Krajem 2000.. Akcija skrivanja Mladića od Haškog tribunala počinje u junu 2002. u kojoj Puhalo radi. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Ćosić izjavio je da zna za Puhala.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. Pošto je objavljeno da je na suđenju za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića vojnik po ugovoru Siniša Glišić svedočio da je 12. Rade Bulatović28.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. Miroslav Deronjić. načelnik ABHO. veličine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vučićevića. navodeći da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topčideru. nakon što je kao korumpiran bio otpušten iz ministarstva spoljnih poslova.” General. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala čiji su programi veoma gledani u Sloveniji. a optužuju ga da je 2005.to je državna tajna.. U vreme sukoba na Kosovu 1999. 20. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . u našoj dijaspori u Evropi. decembra 2000. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zarić. ali su čelnici Vojske negirali njegovo postojanje. marta bio u kasarni "Topčider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu... pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. ali da ga nije viđao u Topčideru. Napravio je grešku u prezimenu i sledeći dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. Mitrović je pokrenuo sopstvenu produkciju. Bugarskoj.” 21. “predstavnik EU u posredničkoj trojci Kontakt grupe koja je sačinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. nalaze se i u kasarni u "Točideru".. “vlasnik najveće televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. Željko Mitrović. Volfgang Išinger. jer je višestruko kompromitovan. Međutim. a on je podveo “Soko Štark” slovenačkom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede.” 22. 2. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. Često se pominje po aferam.. mada su analitičari tvrdili da to neće biti moguće. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. do 2006. godine. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. logističke brigade.. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. Milana Zarića. Početkom 2005.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. godine je učestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okončan rat u Bosni.

godine. kod porodice Vasković. ni ja ni moja odbrana nećemo pristati na bilo kakvo suđenje. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje.. Evo. Na toj adresi je Mladić bio mesec dana. da je general Mladić i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. prikriju svoju stvarnu ulogu.. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. Potom Mladić biva smešten u stanu optuženog Ratka Vučetića u Ulici Peđe Milosavljevića 24. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da počne. a i rešio problem za koji je on bio ubeđen da se "jednom mora rešiti". gde su bili njihovi ljudi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srpske Jovo Đogo. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. kao predsednik SRJ i glavnokomandujući u Vojsci. uz pomoć dva najveća špijuna iz Republike Srpske. iz jedne kasarne u Kraljevu.kad su ga postavili. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN rečeno da su dobili dokumentaciju od zvaničnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladić zvanično penzionisan u maju 2002. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. Koštunica. Cilj je bio prinuditi Đinđića da krene u hapšenje generala Mladića. jer "do izbora ima još dve godine". odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio lično uvređenim i koji je već i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. Mladić je odande prebačen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oči. Ključna ličnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladića od oktobra 2000. Stanarinu i sve račune plaćao je vojni pilot u penziji Stanko Ristić. osmislili i montirali lično Vojislav Koštunica. Istina je da je general Mladić bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". jer su pod vidom "pomoći onom čoveku" od dobrostojećih pojedinaca i preduzeća. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on lično i njegova partija ostanu čisti. Čitav taj period on to nije radio iz ubeđenja i patriotskih razloga.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 74 . isključivo s ciljem očuvanja svojih pozicija. Zato je na čelo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stanković. Jovo Đogo. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristić. u javnosti. Đogo je Mladića dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu.” Imate li dokaze za optužbe na Koštuničin račun? “Postoje svi materijalni dokazi i njih ću izneti na suđenju. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije.. po njemu.. pod uslovom da bude javno. jun 2006. Drugi problem rešen je na način na koji se u realizaciju zadatka uvlači Vojska. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševića i direktora policije Dragomira Andana. 28. Čitav "slučaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i učešće u "slučaju general Mladić". Mladić se ponovo prebacuje na Novi Beograd. Takođe. otkrio je šta je. do početka 2005. godine. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladićev jatak. U suprotnom. o čemu je uredno obavešten Hag. da dođe do sukoba i krvoprolića. u intervjuu. koja bi kao formalno nestranačka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. Penzionisani pukovnik VSCG. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. a zatim u Jurija Gagarina 134. godine bio je Vojislav Koštunica. da formalno. Utvrđeno je. Rade Bulatović i Dragan Jočić. preko svojih ljudi. čime bi ga dalje kompromitovao. treba naći način da se to nikada ne desi". Dok je na čelu Vlade bio Zoran Đinđić. već isključivo iz ličnih interesa. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. a odatle u Crnotravsku. u stan sina optuženog Marka Lugonje. a potajno. Tada se Mladiću gubi trag.NOMENKLATURA SRBIJE .” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reći . Oni su živi i mogu da to posvedoče. Poslednji dan 2005. na Bežanijskoj kosi. Ratko Mladić je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen način njegovog penzionisanja i njegov dalji status. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladić. Radi istine treba reći da Zoran Đinđić nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. u Treći bulevar. lično je odobravao zaštitu i pomoć generalu Mladiću. Optuženi Ljiljana i njena deca su rođaci Jove Đoga. pozadina slučaja: “Prava je istina da su slučaj "Mladićevi jataci". što mogu da posvedoče najveći funkcioneri iz Republike Srpske.

od Borisa Tadića. Radovan Jelašić.2006.“. Danko Đunić je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. “od 6. . Đunić je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade.” 27. Bio je najmlađi guverner Narodne banke Jugoslavije. viđao s generalom Mladićem. najvećeg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao čelik u vrednosti od 664. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. “najozbiljniji protivkandidat 29 Borisu Tadiću za predsednika Srbije. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvić. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. novembra 2007. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. general Milan Zarić je zamenik načelnika Generalštaba. Zdravka Ponoša. bogataš je čija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju.2009.. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu.Nikolić je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. Rođen je u selu Baja u Mađarskoj.. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zarić. “stabilan dinar. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 75 . kome je trebalo da počne suđenje za pomaganje. godine Zoran Stanković. sada jedan od glavnih progonitelja. Vič ističe da je namera ovog giganta. septembra 2006. Od 2003. general pukovnik Milan Zarić je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Ričard Vič.200 ljudi. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. Danko Đunić. Nikolićevu kampanju radi američka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. Peter Matić. On je bio jedan od najbližih Mladićevih saradnika.. 23.” 25. na Aerodromu Nikola Tesla sprečen je beg Marka Lugonje. „NBS će biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprečavanja rasta inflacije. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Međunarodnom monetarnom fondu u martu 2007.” 24.. Da li je tačno da se sve do 2005.” 26. da stvori uslove kako bi tokom 2008. Procene upućenih kažu da spada među pet najbogatijih ljudi u Srbiji. godine proizveo 2 miliona tona čelika.2008. Oni su savetovali Nikoliću da bude mekši i. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašić. do 2007. čije je sedište u po tajnovitosti već čuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladića da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. Tomislav Nikolić. general Savetnik Miodrag Pančeski Prvi sekretar Marija Trifunović-Ljubojević Treći sekretar Marina Milanović-Ilić Menadžer kancelarije Branislav Zdravković 11. zabeležila prethodne godine.10 maja 2007. godine..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pukovnik Đogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladić koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadređeni silnim generalima? Ko je. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kučevu. general Milan Zarić učestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO. koga je lično Boris Tadić progurao na to mesto . Vlasnik bivše zgrade CK na Ušću zida šoping mol od 131. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvučen iz aviona na liniji za Moskvu..02. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmoćnijih. prvi čovek „Dilojta“ za Srbiju i region. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču: Šef Misije Miroslava Beham.000 kvadrata u 29 Već je jednom bio poražen u drugom krugu izbora za predsednika Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . kaže Jelašić. najznačajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije.

Petar Matić otvara četiri fri-šopa. i mnoge druge transakcije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 76 . U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. godine. posle održanog 14. vlasnik MPC holdinga. Ovo zdanje izgrađeno iz sredstava članarine koju su plaćali članovi SKJ. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zečevićem. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na graničnim prelazima bio i Marko Milošević. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. koji su tokom tranzicije pokupovali veći deo srpske privrede. zbog "uspešnosti" budućih veleposednika. Taj centar će biti duplo veći od Miškovićevog i najveći na Balkanu. pridružio se do marta 2007. niti je njegova fotografija ikad objavljena. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. U njegovom posedu su „Imo centri“. robne kuće „Planet“ u Beogradu i „Niš“. „Meril Linč“. godine u Hrvatskoj. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji čine MPC kompa-nija. posednici manjih imanja . Matić je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. sin predsednika. društvena svojina je degradirana. pre nekoliko godina.do 10 hektara zemlje? Da li će.NOMENKLATURA SRBIJE . Rođen je u Mariboru septembra 1966. Ko je. godine i Petar Matić. zgrada BIGZ-a.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Beogradu. Roditelji su se preselili u Benkovac. ova politička organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. da se često ne zna ko je stvarno kupac. Matić je vrlo kratko živeo u Sloveniji. koji će graditi na svom delu. Matić u Beograd dolazi pred početak rata. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. Miškovićeva "Delta" će morati da se zadovolji samo šoping molom. Matićeva firma je počela sa izgradnjom šoping centra od 120. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. Centar će koštati 120 miliona evra. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. kongresa obnove. Dobro upućeni tvrde . koji je za 330 miliona kupio BIGZ. ponovo postati bezemljaši. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. stoji neko drugi. Da li su to možda seljaci. a potom. Internešnel trejding partners iz Londona. Naime. gde i on ostaje sve do pred sam rat. Petar Matić kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. vlasnik i predsednik "MPC holdinga".000 kvadrata uz zgradu CK. gde je u dosta slučajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je.” U knjizi rođenih upisan kao PETER MATIĆ. Družini srpskih biznismena. osujetio je plan najbogatijeg čoveka u Srbiji Miroslava Miškovića da na tom mestu. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini američke ambasade. poslovna zgrada u Novom Beogradu. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devičanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara otkupi u bomba-rdovanju oštećenu zgradu Poslovnog centra "Ušće" i tu izgradi biznis kompleks. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. niti je fotografisan. godine. članovi ove organizacije.. Umesto toga. pa kao takvi. cigaretama i stranim pićima. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajućim sudom u Srbiji. između niškog autoputa i Bulevara oslobođenja. navedeni zemljoradnici. Majka i otac su mu stomatolozi. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. 1991. na novom Beogradu. Tek će se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. čak su ga Amerikanci dizajnirali. a kasnije je snabdevao čitavu Dalmaciju. Matić je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. Kao vlasnik kompanije MPC Matić se svrstava među 10 najbogatijih ljudi Srbije. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu počeli su je "arčiti" i prodavati. Karakteristično za ovu. Petar Matić. Međutim.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. Navija za Crvenu zvezdu. prvo su brutalno izbačeni od strane JUL-a. a biće izgrađen uz pomoć "sindiciranog kredita". Iz mladalačkog perioda upamćen je kao najbrži vozač motora od Šibenika do Benkovca.. Građen je po uzoru na američke centre. Matić nikada nije dao intervju.. Za razliku od svojih kolega. sa komadom hleba u torbici. i on to ne krije.. Zadru i Šibeniku.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Matić je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovićem.. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovića.2007. na sreću. “poslanik Demokratske stranke. za koju je platio 360 miliona evra. na žalost. Sa Miodragom Kostićem. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. i da nastavlja intenzivnu istragu.08. koji je. godine. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. i predsednik Odbora za bezbednost. I dalje ne želi da kaže o čemu su on i Rade Bulatović razgovarali s Miloradom Lukovićem Legijom u noći njegove predaje. Filipa Ceptera. Kupuje fabriku čarapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. aprila 1998. Potpredsednik DSS. Miodraga Kostića.” 29. Dragan Jočić30. Kada je Vladan Batić privođen u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajući se mladošću.” 30. Stanko Subotić Cane. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda.” Tabloid 135. a konačno. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. opredelili smo se da ostavimo ovaj prilog (publikovan dok nije bio povređen) jer je gospodin Jočić. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Ovaj beogradski biznismen. godine bio umešan u pljačku kioska i zbog toga osuđen na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. “nalazi se na 96. od 28. “vlasnik „Verano motorsa“. i prodaje Slovencima. navodno. u ulici Dušana Vukasovića. kupac Robnih kuća „Beograd“. Petera Matića. tvrde da bi najniža realna cena bila između 15 i 20 miliona evra. Promenu vlasti 2000. Iza njegove kupovine stoji grčki investicioni fond „Marfin“. poznat pod nadimkom Baja Plavi. nekoliko medija objavilo je da je 1981. sve je to Jočić bio. Jočić mu je grubo okrenuo leđa. U dilemi da li je umesno iznosimti primer Dragana Jočića. koji se trudio da od njega napravi advokata i čoveka. suvlasnik „Eki investments“. godine Matić je dočekao spremno. oslobodio je Batića odgovornosti.. Za 2. na predlog javnog tužioca. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanović. “Dragan Jočić rođen je u Beogradu. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. Međunarodnog udruženja računovođa. Ona se žalila kako tog čoveka ne viđa i ne zna kako izgleda. Na Novom Beogradu. mestu najbogatijih ljudi jugoistočne Evrope. Na Novom Beogradu. Poslovnu karijeru Petra Matića pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batića. juna raspisana Interpolova poternica. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. i uz pomoć Zorana Janjuševića nesmetano nastavio svoj posao. Radomir Živanić. kada je sa svojom bandom uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladić izgubio oko. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Batićeve zloupotrebe. vladavinom uredbama. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kuću "Planet". Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“. supermoderan poslovni objekt. Osumnjičen je da je vođa jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile međunarodnim švercom cigareta. i zašto nije poštovana zakonska procedura. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. gradi novi tržni centar. Već sutradan istražni sudija. Član je Udruženja američkih procenitelja. Matić je izgradio nov. uložio 4 miliona evra. teško povređen.5 miliona evra.600 kvadrata platio je 4. 28. u koji je. UO „Erste banke“. nalazi se van Srbije. sa Milijom Babovićem. U ovu kaznu uračunata je i osuda zbog krivičnog dela učestvovanja u tuči. samo nije velika politička zvezda. Od kada je za njim 15.” 31. živ i pri zdravoj pameti i u stanju da odgovori. a potom kupuje celu zgradu. iste večeri oglasio se ministar Jočić. Saveza ekonomista Srbije. čiji je član od osnivanja. zloupotrebio službeni položaj. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. 30 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 77 . a firmu "Progres" još čuvaju ljudi iz Matićevog obezbeđenja. Stručnjaci. Matić kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. 23. Aleksandar Vlahović. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Đinđića. narodni poslanik u tri mandata.NOMENKLATURA SRBIJE . Ali.

Imenovanjem Suzane Šulejić na mesto načelnika Uprave za ljudske resurse. oružje. Okružen je svitom telohranitelja. u činu pukovnika. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 načelnika sekretarijata i 15 načelnika uprava policije. kao mlad. Najveći broj kršenja zakona tajkuna pretočen u krivične prijave. postavio je za načelnika Uprave policije MUP Srbije. komandira ove policijske stanice. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševićem. od koga se razvela. ministar mesečno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. Bio je u Jočićevoj grupi na Zvezdari. a Nikolu Popovca. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. spremna da se zakune kako Jočić ispija oštra pića u kafanama u radno vreme ali i posle njega. a Jočić ga je potom penzionisao na mestu načelnika OUP Vračar. Tako tragikomično započeće svoj prvi mandat. bio je i Zoran Amidžić. da pokrije kriminal svoje rođake Snežane Šulejić i ministra Jočića. Posebno ogorčenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Ministar Jočić je agresivno primitivan čovek. postavio je svog rođaka Borivoja Tešića. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasić. Izazvao je pometnju u redovima policije. a nakon štrajka policajaca. vozila i odevne predmete za potrebe policije. Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. I ona je. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. Očito. Načelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. Gospođa Šulajić je iz Zrenjanina. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukića postavio potpukovnika Miroslava Miloševića. Često se tukla sa svojim mužem. U njegovoj kriminalnoj grupi. načelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragića. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. Jočić je počeo da pljačka fondove ministarstva. a potom postavio za načelnika Uprave za zajedničke poslove MUP-a Srbije. Šulajićka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevića. nabavljajući opremu. Inspektori kriminalističke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. ordinirao i Dragan Jočić. kao i Vladan Batić. U policiji je njen karton debeo. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. gde su našli utočićte u grupi Ljube Zemunca. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. rođaka Koštunične žene. Dejan Matić je diplomirani ekonomista. a potom u “Metalimpeks”. Ispostavilo se da je većina rukovodilaca koje je ministar Jočić doveo na ključne funkcije. Ministar je naročito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbeđenje a potom u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. i pravi terevenke vikendima. zvani Lole. opija se do besvesti. Na ovoj teritoriji je. Mladena Kuribaka. Loleta je ministar Jočić zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. i pored činjenice da je više puta krivično osuđivan. General Suzana Šulajić ostaće upamćena i po nesvakidašnjem potezu. Unapredio ga je u čin majora. zapošljavajući ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. jer ministar Jočić pokriva sve tajkune. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevića Gurija. poznatijeg kao Vlada Klej (lični taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). S njim je Jočić. U Smederevu je radio u preduzeću “Fagram”. za načelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. sve članove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. preduzeću za trgovinu otpadnim materijalom. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. Narcisoidan je. ministar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 78 . Jočić drži sve poluge rukovođenja. General je odbio da učestvuje u pljačkanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. pobegao u Nemačku.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kad ga je zapamtila. koje je zaposlio ministar Dragan Jočić. godine. nakon razbijanja njihove grupe.NOMENKLATURA SRBIJE . Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovića. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jočićeve naloge o progonu policajaca. odlazi u lovišta. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. Svog pašenoga. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. Dragan Jočić primio je u policiju. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika.

gospođa Milana Jočić. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovićem. Ulagivao mu se. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. rođak Koštuničine službene žene. za velike pare. Na čelu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radović. u vreme pobune “crvenih beretki”. Jočić je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. inspektori ovog odeljenja. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Ministar Jočić javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. Oni koji ih bolje poznaju. neovlašćeno. služi svom sunarodniku Vojinu Lazareviću. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 79 . Jočić kaže . i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. može da šteti pogotovo MUP-u i. ili ih. Tahir Hasanović uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. Supruga ministra policije. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. načelnikom Dejanom Svilarom. Ludo se provode. svojim rođakom Borivojem Tešićem. pravosuđu. uopšte. Jočić smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije.NOMENKLATURA SRBIJE . na čelu s Petrom Damjancem i v. a načelnika odeljenja je poslao. a o tome svedoče kamere vojno-bezbednosne službe. Kada je on unapređen.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jočić zahteva da budu fiokirane. reče Dragan Jočić. podneli su tužiocu i zvaničnu krivičnu prijavu. Ministar Jočić. odmah je reagovao penzionišući inspektora Damjanca. da premijer Koštunica to ne opravda. Bio je to prvi slučaj da je policija zemlje domaćina ušla u neku zgradu američke ambasade u njenoj istoriji. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. informiše o događajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001.“nemojte to nikome da kažete. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. Jočićem. preko specijalnog tužilaštva. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivičnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. U sukob je ministar došao i sa smirenim čovekom. na rad u Obrenovac. Kada mu načelnici kriminalističkih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljački srpskih oligarha. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. drži ministar Jočić. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. Jočić je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumačio kao “vojničko pismo”. Jočić je. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bračnog para Jočić. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljović. Većina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima političkih stranaka debelo plaća ministra Jočića. Po zakonu o policiji. koje mu Miškovićeva svita prenosi na inostrane račune. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. Bolje upućeni znaju da ministar Jočić nije izlazio iz pantalona bivšem američkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu.. Zbog muževljeve zauzetosti. kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. po kazni. a konferencije po “potrebi”. godine. stavlja ad akta. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja određenu kakofoniju informacija. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštačenje u Beogradu. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jočić učini. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. Dragan Jočić je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. ponašajući se kao uličar. Na ovoj krivičnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu.” Dragan Jočić je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovića. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu.. komandantom Žandarmerije. Na sastancima kolegijuma Jočić vređa prisutne. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsićem. Nakon što je počelo suđenje Ulemeku. koji je veštačio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovića. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica (SAJ) obavi vežbu oslobađanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. koji otvoreno. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeća mesta u javnim preduzećima. Milana Jočić odala se životu. Upravo Jočić je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. Unizan je pred Miroslavom Miškovićem.d. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. ima Voja da me kara”. Protivterorističku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlučio da on lično njome komanduje.

bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. Đorđije Nicović napušta Narodnu banku i počinje da se bavi privatnim biznisom. Ne odustaje od svoje teške retorike. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske..” 36. Dejan Cvetković. Za sada. gde je i magistrirao. Vrlo brzo je umesto pravnim počeo da se bavi ekonomskim poslovima. “vlasnik preduzeća „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Bečej“.” 34. Druga velika Nicovićeva kupovina u 2007. U „Delti“ je punih 15 godina. Velimir Ilić. Žarko Zečević. Ni priča o planiranoj izgradnji stadiona nije završena.” 37. da mu se ovde nema šta zameriti. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. Ubijen je jedan zaštićeni svedok u procesu za Đinđićevo ubistvo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Svi pripadnici zemunskog klana. Zečević nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. Bio je gradonačelnik Čačka.. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovića koga su Grci uhapsili. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog.” ĐORĐIJE NICOVIĆ je rođen 1951. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije.” 38. U 1995. posle državnog PKB. “potpredsednica „Delte“. 35. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih političkih nalogodavaca. “bivši generalni sekretar FK Partizan. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000.700 ljudi. Završila je Ekonomski fakultet. Đorđije Nicović počeo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. i dalje slovi za jednog od najmoćnijih ljudi srpskog sporta.” 32. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. Oliver Regl. istovremeno i najvećeg centra moći u Srbiji. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. godine u Kolašinu. godne.NOMENKLATURA SRBIJE . Boravio je i radio nekoliko godina na vodećim svetskim berzama. Olimpijskog komiteta. po ceni od 30. i jedan od kandidata na predsedničkim izborima. Pohađao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodećih svetskih banaka. do Ciriha i Tokija. Jočić je toliko daleko od stvarnog obračuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i član Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. od Njujorka i Londona. Draško Petrović. najveće kompanije u regionu.7 miliona evra. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada.” 33. osim Miloša Simovića. i dalje su u bekstvu. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je časopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. Milka Forcan. tako da postoji velika verovatnoća da bi Zečević kroz sportsko društvo mogao da bude uključen u jedan od najvećih projekata Partizana.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 80 . januara tačno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. U Narodnoj banci je prešao put od dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih članova Saveta da se nađu pod njenim vođstvom. a Pravni fakultet u Beogradu. prvi opozicioni gradonačelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševića. zbog čega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije.1 milion evra. drugi po veličini u Srbiji. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. Po završetku Pravnog fakulteta. Proglašen je za bankara 2006. etičko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. i bio je član menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog početka. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Čedomir Jovanović kandidovao za predsednika. Đorđije Nicović. Novaka Đokovića i Jelene Janković. jer će se na taj način posle 20. Hteo je. i predsednik Američke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvećih stranih kompanija u Srbiji. Školovao se i obučavao za dilera i brokera. Srednju školu je završio u Peći.

kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. Ivica Todorić. Budžet NIP za 2008. godine. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. se nakon izbora za gradonačelnika Beograda našao u sukobu interesa. čiji proizvodi čine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. specijalna.” 41. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih događaja i jednog od najvećih oglašivača u pisanim medijima. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Božidar Đurković. 42. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. Službena biografija gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa govori o mladom i uspešnom čoveku čija slava teče od 1991. Predrag Bubalo. iznosi 47 milijardi dinara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 39. ali i da privatizacije javnih preduzeća Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. koja deluje prilično novo. Većina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u stanu broj 2. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Subotićem. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Skip Bornhiter. Đilas je najavio da će ove godine novčana sredstva biti direktno raspoređena i lokalnim samoupravama. Druga kamera.NOMENKLATURA SRBIJE .. zatražio da mu Ambasada Nemačke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. između 150. S druge strane. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. advokatski tim Stanka Subotića Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. zvanično smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrića da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Pančeva.000 i 200. a da je 40 miliona dinara minimum koji će opštine dobiti. tokom 2004. Jedino je moguće da vlasnik. zrenjaninskog „Dijamanta“. Od 2002. a biće finansiran 971 projekat. Vrata su okrečena u belo. kako mnogi navode. U Srbiji sarađuje s mnogim privrednicima. koja su vremenom požutela. jedini član Koštuničine vlade sa privredničkim iskustvom. 24. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševićem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 81 . Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. godine. odluči mimo nas da taj stan izda ili proda”. koja je vlasnik najvećeg trgovačkog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj.koja je podignuta tek 2006. Dragan Đilas. godini. Đilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivač „Dajrekt medije“. najveće hrvatske privatne firme.” DRAGAN ĐILAS. DIN. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. U poslednje četiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. novembra 2008.” 40.. To su najskuplji stanovi u Beogradu. “ministar trgovine i usluga. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona.” PREDRAG BUBALO rođen je 1954. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. država Srbija. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu već nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzeću. godine u Vladičinom Hanu. Druga lokacija na kojoj je viđan Bubalo ili članovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorćolu. navodeći kao razlog optužnicu protiv Subotića . Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skočila vrednost. a drugi u Vuka Karadžića. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. Brava je nova. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. za razliku od vrata stanara preko puta. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenađen: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u čitavoj prestonici. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije viđale ili Bubala ili članove njegove porodice kako u različitim periodima dolazi u "svoje" stanove. “predsednik koncerna „Agrokor“. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG.000 evra. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moći će da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“.

ušteđevinu od 799 evra i oko milion dinara. Njegova supruga ima kuću od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. Njegova sloboda da bira koga će da reklamira stvorena je protivzakonito. Nektar. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeći ovu budžetsku ustanovu za ličnu promociju. Deo Multikom group čine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. Dragan Đilas osniva firmu Dajrekt medija. Neverovatno zvuči da je ovaj čovek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Svojevremeno je Dragan Đilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao perući prozore u Londonu. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. Prema svim istraživanjima. Tokom 2007. do jula 2008. Zašto je baš Đilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. a vodio Dragan Đilas. Loreal. Čak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. godine. godine.5 miliona evra. Firma Dragana Đilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. mogao je samo neko ko je imao političke koncesije. Aleksandar Tijanić. a Garić oko 200 hiljada evra. Živković izgubila je poverenje građana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. Pa i samo članstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živković već Tadić". a prihod njegove kompanije povećan je za skoro 50% u odnosu na 2006. godine zaradio tačno 55 miliona evra. otvarajući širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. koji su odjednom prestali. ili 49 % vlasništva. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Neslužbena biografija govori nešto drugo. Đilasova.. Džonson i Džonson i mnoge druge..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM protiv ondašnjeg režima. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. Čuveni su njegovi televizijski obračuni sa Velimirom Ilićem. MDI internacional Prag (28%). automobil "SAAB" iz 2003. februara 2006. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. Multikom group. Đilas je zaradio 83. Henkel. Od te 2004. sa osnivačkim ulogom od blizu 1. Banka Inteza. Podravka. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate građani. Zato je sasvim logično da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS .. čiji je prihod 2006.u Srbiji. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. i sadašnji. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). poseduje stan na Vračaru od 110 kvadrata. i da je odmah postao član Izvršnog i Glavnog odbora.3 miliona. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 82 . godine osnovao je poslovni sistem. Imlek.4 miliona evra. zvanično. Već 2001. Bambi. rejting vlade i samog Zorana Živkovića je bio izuzetno nizak. Tek 2005. Apatinsku pivaru. novi gradonačelnik je čovek čije su graditeljske ambicije očigledne. Nešto ranije. To je činjenica i gotovo. nego su mu otvorili vrata medija. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. Dragoslav Ilić i Nebojša Garić. Frikom.8 miliona evra. Knjaz Miloš. niti Đilas progovara o Iliću. EFG Eurobank. Bilo je za očekivati da taj monopol ima na televiziji B92 čiji je bio suosnivač. Efes Vajfert. a zapravo lovca na visoku funkciju:". pretvorila se u sprdnju sa građanima. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. Kraftfuds. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. BBDO Sarajevo (48%). ali doći u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Niti Ilić više pominje Đilasa.NOMENKLATURA SRBIJE . izabran za člana Predsedništva za Beograda. Multikom group je osnovan 2005. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. Multikom group je već 2006. Sručio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovića iz pozicije simpatizera stranke. ne većem od par hiljada evra. a osnivači su bili Dragan Đilas. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. i firma Emoušn prodakšn. Od osnivačkog uloga. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji počeo je da širi i na druge države u regionu. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. čime je ušao među nekoliko najprofitabilnijih firmi. Vlada koju je predvodio g. Dragan Đilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. godinu. Nije Đilas imao novac. Štark. Đilas je. Đilas je uložio oko 1. u kojima ga je Ilić redovno nazivao lopovom i prevarantom. godine bio oko četiri miliona evra.Boris Tadić.. Đilas. razobličavajući njegove poslovne i političke manipulacije. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. godine. a od maja 2007. godine. Anemična Antimonopolska komisija ne može Đilasu ništa. Bajersdorf Hamburg. Delta DMD. Ilić 1. Osim kontrole elektronskog prostora.

Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji.500 zaposlenih i 5. Veselin Jevrosimović. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze.” 50. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštuničinoj vladi bio je ministar. “prvi čovek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. “ambasador Nemačke u Srbiji.000 poslovnih partnera. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistočnoj Evropi. Bojan Pajtić. novo izdanje. Jedan od najoštrijih kritičara SRS i. Branislav Grujić. Đilasom nema šale. Stefanos Vafidis. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujućeg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinači ga u „preporuku“. pre svega kroz podršku koju pruža političkoj opciji Borisa Tadića. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da će penzije u Srbiji uskoro biti povećane. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore.” 47.” 48. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i član je Predsedništva DS. Ružica Đinđić. doduše kao razvedeni. jedan od najpoznatijih novinara. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžačke demokratske partije. Aleksandar Tijanić. 43. Rasim Ljajić. i da bi trebalo da bude promenjen način na koji će se utvrđivati visina penzija. Čedomir Jovanović. izjavio je. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Đilas. „Tempo pridruživanja EU diktiraće Srbija. a njegova supruga Milica. Možda sam i zbog toga veći optimista kada je u pitanju budućnost Srbije nego mnogi Srbi“. podrška na tom putu neće izostati. Sigurno. a odštampano. i ceo tiraž "Kurira" je isečen. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da će najveći poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. a ostali su i u Cvetkovićevoj (Tadićevoj).” 49. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veća Vojvodine. “direktor Javnog servisa RTS. Da li je Dragan Đilas studirao na Mašinskom. Ljajić je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. Volfram Mas. Sa g. MP3 plejere i navigacione uređaje. Osnivač je i predsednica Udruženja „Prvo deca“. koja na tržištu Rusije. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. pomoćnik ministra. “samo povremeno se uključuje u aktivni politički život Srbije. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju računara. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autistične dece. ali i da značajno podigne gledanost.” 46. godine. Dnevnik "Kurir" je odlučio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Đilasa od supruge Milice Delević-Đilas. “lider Liberalno-demokratske partije. Dragan Đilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. Posle mesec dana. Kuća na čijem je čelu „uporno“ proizvodi gubitke.” 44.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. a trenutno ima više od 1. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. kako kaže. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. Takođe je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš.NOMENKLATURA SRBIJE . Jevrosimović je odnedavno sponzor zagrebačke Cibone. godine.” 51. noću.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 83 . kandidat na predstojećim predsedničkim izborima. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuće TV pretplate. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog čoveka 2007.” 45. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa.

izjavio je). čije je predsedništvo najavilo je da će zajedno sa DSS i NS na predsedničkim izborima podržati Velimira Ilića. Marković je Draškoviću prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. Madlen Cepter. Kapital novosadske pivare. postavši vlasnik „Voda vode“. Marković je imao problema sa naplatom osiguranja. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treći čovek naše najveće kompanije.” 59. Sajmon Grej. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895.000 evra. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Marković prodao ovo preduzeće jesu finansijske poteškoće. koji nisu dobijali povoljne kredite. osim uspešnih humanitarnih akcija uključio se i u biznis. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogućila svim osiguranicima u Srbiji da se leče i na VMA. “generalni direktor „Salforda“. prema kojoj će Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. najviše u Francuskoj. “prva žena na čelu RZZO u istoriji. isplaćeno je svega 100. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza.” Dragoljub Marković ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškoviću. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Miroslav Mišković je od Rodoljuba Draškovića.” 55. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike.” 53. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surčinu. godina. Rođeni brat Vuka Draškovića koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke.000 evra. Bojan Radun. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom.” 60.” 56. prema podacima Agencije za privredne registre. Od 2003.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 52. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuće. Donedavno je bila jedina žena član kluba „Privrednik“. “većinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. Ili ćeš da mi ustupiš prodavnice Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 84 . nekadašnjeg „Krmivo produkta“. procenjen je na oko 145 miliona evra. Milan Rodić. prodajom oružja . zbog sumnje da su monopolisti. “proslavljeni košarkaš. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. Iako su procenitelji ove osiguravajuće kuće.” 61. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. koji nisu bili vezani uz državni aparat.” 62. “ministar pravde. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. naftom. Sulejman Ugljanin. Od prošle godine je član Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.” 54. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstiče ili prećutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. vlasnika najvećih mlekara u Srbiji koji je kupio „Bambi“ i fabriku čokolade „Banat“. regionalnog lidera u proizvodnji voćnih sokova.NOMENKLATURA SRBIJE . Vlade Divac. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. koji se nisu bavili alkoholom. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. Dušan Petrović. “mecena umetnika. Rodoljub Drašković.” 57. Ističe da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. cigaretama.” 58. drogama. Ivana Veselinović. Radun je jedan od najmlađih izvršnih direktora u zemlji. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Bačke Palanke. jedne od vodećih firmi srpske konditorske industrije.oni su sačuvali slobodu i mogli da posluju”. Slobodan Petrović. Svetlana Vukajlović. oteo sve prodajne objekte. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“.

U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenački Merkator. Todorić je vlasnik trgovačkog lanca „Idea“. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. aditiva. jer je od činjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. ali nažalost.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“. čiji je vlasnik bila Ljiljana Knežević.. 2008. a uspon njihove kompanije u Hrvatskoj se vezuje za bliskost vladajućoj HDZ i Franji Tuđmanu. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. čija vrednost prelazi 10 miliona evra. Zvanično. pozvao 27 deoničara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave.o. u međuvremenu. bivši direktor Dijamant banke.o. godine. koristeći položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. Poslednja velika prevara tandema Beštić-Janjić je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek.NOMENKLATURA SRBIJE . Kneževića su teretili da je. Čajetina.i 24.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Takova’. a godinu dana kasnije i uljare „Dijamant“. Knežević je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Knežević i Todorić prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili način kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljača.. anonimne firme DSDB. kojima duguje oko 15 miliona evra. Optužnica protiv Sava Kneževića. gde je uz to dobio i na desetine hiljada hektara najplodnije zemlje u Vojvodini. za vreme upisa druge emisije akcija 1993.872 akcije „Dijamanta“. U našu zemlju je ušao 2003. marta 2005. dok je drugooptuženi Đuro Kesić. smrznutog voća i povrća „Frikom“. Pretpostavlja se da je Ivica Todorić. i namjerava ojačati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. u koji je došao kao izbeglica. navodno. supruga Save Kneževića.D. mašina. Borivoje Beštić učio se u Sarajevu. Beograd“. Knežević je u julu 2001. da bi izbegao porez. godine kupovinom fabrike sladoleda. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. godine. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževića. koji je bio u vlasništvu Rodoljuba Draškovića. dobio kaznu od osam meseci zatvora. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. Čak je i sedište kompanije registrovano na kućnoj adresi Kneževićevih u Beogradu. Novac je Beštić prebacivao na svoju firmu A..o. Kontrole nema. Lopovskoj umetnosti. na osnovu kojih su raspolagali daleko većim brojem akcija od stvarnog. koji je već prisutan na tom tržištu preko trgovačkog lanca Konzum. Ivica Todorić 31 kupio je SL Gros. U maju 2008.o. a vlasnik je Ljiljana Knežević. podneta maja 2003. skoro bez naknade. Kakav je kvalitete mesnih prerađevina koje Beštić prodaje po Srbiji. ostale mnogobrojne afere. kupio 20. Otac Ivice Todorića bio je jedan od vođa MASPOK u Hrvatskoj. ali je Beštić. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. Podsećam da su svi brujali da je Knežević mimo berze prodao Todoriću akcije. preko. ili će te Mlađa odmah uhapsiti “ . po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. koje je odvezao u Čajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeća Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljača. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovčani kapital preduzeća upisane su 81. bilo je i osam pokojnika. jer Beštić ima ogromne pare. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. trgovački deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo čiji je vlasnik Rodoljub Drašković.336 deonica. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih prerađevina. godine. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoriću. neposredno pre Todorićevog preuzimanja većinskog vlasništva. odbačena je zbog zastarelosti. osnivač ovog preduzeća je firma „Adison intertrejd inc.bio je Miškovićev ultimatum Rodoljubu Draškoviću.. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovićem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovićem.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. na ime isporučene robe. Rodoljub Drašković kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. Na toj listi. Posebno će se ispitati okolnosti vezane za preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. koja se bavi preradom voća i povrća i proizvodnjom biskvita. koji je počeo da se širi kupovinom „Svislajon grosa“. Trident trust kompani limited“ sa Devičanskih ostrva. 31 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 85 . Beograd. Iza Beštića su u Beogradu. uslovno na tri godine. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. kao magacioner u Beku. Ova firma je osnovana 31. Beštić se Tajkun Ivica Todorić najveći je hrvatski investitor u Srbiji. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. zloupotreba dvojice osuđenih u vezi je s komisionim poslovima između Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštećena za 1. većinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26.2 miliona dinara.

” 65.o.” Da li su Fahreta Jahić.2005. Mladić koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlačnijih sportova za mlade u Srbiji.Takovo preko svog podređenog društva Takovo Agrar d. Miroslav Mišković i Milija Babović imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je plaćen porez na prihod građana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije.d. koju je kupio Rodoljub Drašković je u blokadi. Rodoljub Drašković. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. gde se često u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od mogućeg "skretanja s pravog puta" angažovanih. Čajetina. Beograd. Međutim. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i dečaka. Čajetina. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistočnu Evropu i član Glavnog odbora DS. Tahir Hasanović. ispred studija TV Pink.” 66.konverzija potraživanja u kapital. . najveću produkcijsku kuću u regionu. podvođenja u prostituciju i drugih nepodopština. d.pretvaranje potraživanja u dugoročni kredit sa grejs periodom. Beograd Vam nudi sledeće moguće opcije sanacije: . “najpopularnija pevačica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. Nenad Čanak. Gospodin Drašković je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. Evo originalnog rešenja koje je Drašković ponudio dobavljačima u “pismu o dobrim namerama” 10. 63. Reč je o vrlo rizičnim grupama.” 64. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. Čajetina. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. Fahreta Živojinović. Fabrika iz Čajetine. imaju vrlo jake pozicije. među kojima i Milorad Vučelić. Kako je ekonomsko i političko stanje u državi bivalo sve gore. na čije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. što je osnov za pokretanje stečajnog postupka.otpis potraživanja. očekujući početak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. u slučaju pokretanja stečajnog postupka. Takođe je činjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo. Miodrag Kostić. Poslednjih desetak godina domaće agencije aktivno učestvuju u međunarodnoj trgovini "novih lica". agencije peru ruke od seks trafikinga. U Beogradu i Srbiji mnogo toga počinje preko Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 86 . U stvari.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sastaje sa Božidarom Đelićem i Rodoljubom Draškovićem. .d. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . na osnovu ugovora o budućoj poslovnoj saradnji. a koji će neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. Milan Gutović.o. čega u ovom poslu uvek ima. Čajetina. bliski saradnik predsednika Borisa Tadića. Čajetina je u finansijskoj blokadi već više od 60 dana. čiji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštić. poput "Elita" i sličnih. "modela" pomažu sami roditelji.. koje priče o slavi. a sa Sašom Popovićem osnovala je „Grand“. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. U dobrom broju slučajeva ulazak u svet modne industrije. Novak Đoković. Starost devojaka često ne prelazi 16 godina. guralo se 26. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. Aleksandar Vulin.otkup potraživanja. Srđan Šaper. materijalnu štetu će neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a.d. taj posao bivao je sve unosniji.o. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. Gde su one završile i ko je u javnosti čuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome ćuti.o.” Mnogo ljudi.. Slobodan Živojinović. preko svog podređenog Društva Takovo Agrar d..06. Industrija mesa Zlatibor a. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". “treći teniser sveta. Naime.NOMENKLATURA SRBIJE . spreman da učestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. uz minimalnu kamatnu stopu. samo ne u meri i na način na koji se to danas dešava. Koncern Swisslion Takovo. Sa suprugom Slobodanom Živojinovićem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. Činjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-četiri devojke. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znači da dovoljno zarađuju i za sebe i za druge).d. Emir Kusturica. . uz discount.

zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delević-Đilas. Zahvaljujući ministru zdravlja Milosavljeviću. koja je. 67. sprovodi reforme u zdravstvu. Tomica Milosavljević. inače. za njegovih mandata."avandia" i "actos". je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakić.” 68. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanovićeva molba. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. specijalista interne medicine . između ostalih i ICN Milana Panića. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg načelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovića iz zatvora "Zabela". List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Đorđevića. Ovaj mladić je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovića na beogradskoj "Marakani".endokrinolog u Kliničkom centru Zvezdara. za račun stranih kompanija. započeo je gradnju zgrade Kliničkog centra Srbije. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. pomoćnik ministra inostranih poslova. Ministar nije odgovorio. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo.NOMENKLATURA SRBIJE . odbio njegovu molbu za uslovni otpust. čijih pet spratova još nije u upotrebi. Te eksperimente odobravaju Etički komiteti Kliničkog centra Srbije. obavljeno istraživanja novih lekova. član Munove sekte. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. odobrio je. 69. Sonju Manojlović i Miodraga Vićentijevića zbog nesavesnog i nestručnog vršenja sudijske dužnosti. Ovaj lek farmaceutske kuće iz Filadelfije (SAD). pokušao da u Srbiji. na čijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuća da ''nisu za javnu upotrebu''. Tada je Rakićev tim uzeo ogromne pare. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“.” Sudija Dragiša Đorđević je bio i predsedavajući sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Đinđića. Dragoljub Vukadinović. Članovi veća su bile i sudije Sonja Manojlović i Miodrag Vićentijević. vrši opite. Vida Petrović-Škero. odnosno stvaranje novih lekova. „Metalac“ je 2007. Nikoli Ćurčiću i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. koji je pre dvadeset godina. koji nije odobren za prodaju u apotekama.” SONJA MANOJLOVIĆ. jedna je od osnivača Društva sudija Srbije. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. Farmaceutske kuće. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakić. i osposobi zgradu KCS. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. A to nije najsrećniji način da se uspe u životu. Srpski Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 87 . koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. uz pomoć Verice Rakočević i sličnih.” TOMICA MILOSAVLJEVIĆ. “predsednica Vrhovnog suda Srbije. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. poput . Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovića osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića. VSS je preinačio odluku i rešenje. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. Međutim. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevića. u 43 odsto slučajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. Uz atmosferu koja priliči balkanskim snobovima. kao ministar zdravlja. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugović (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka).Jahić da poseti njihove terevenke. pune tri decenije je u preduzeću. Sudija Đorđević bio je i predsednik veća koje je ukinulo presudu navijaču "Crvene zvezde" Urošu Mišiću. Posle žalbe. gde mu je bračni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markoviću. Mentor gospodina Milosavljevića. Dragan Đilas poveo se za predlogom bračnog para Živojinović . vođa Munove sekte u Srbiji. a to piše na kutijama u koje su pakovani.

Iz donacije je obezbeđen milion dolara. Doskorašnji američki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". a ministar zdravlja Tomica Milosavljević imao je dogovor s proizvođačem "Simensom" (reč je o kvalitetnijem skeneru). što je. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. za potrebe centra za onkologiju . U Kliničkom centru u Kragujevcu. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. Inače. i tako pomažu Milosavljeviću da nabavkama opreme i lekova zgrće velika sredstava. pa su ključni problemi. Naime. izgleda. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. reč je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". koji uglavnom pokrivaju najvažnije kliničke centre i institute. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevića ima dvadesetak profesora univerziteta. a u Rusiji čak i zabranjen. taj metod lečenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. kontroverznih lekara i farmakomafije. i to odmah posle ubistva premijera Đinđića i raspada narko-tržišta. ništa nije urađeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. Novosadski lekar Nikola Vučković. zbog čega nam je tržište organa ograničeno. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 88 . kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa.NOMENKLATURA SRBIJE . mada takva oprema ne postoji u Kliničkom centru u Kragujevcu. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlačio kupovinu. A Srbija još uvek nije članica organizacije "Eurotransplant". Primera radi. radi obuke za primenu BRAHI terapije. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. Podseća li Tomica Milosavljevića na savremenu verziju nacističkog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevića. bez imalo stida i srama započeo je i svoj četvrti mandat. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Kliničkog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu.odeljenje radioterapije. Srbija od međunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lečenje. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" čiji se metod već sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. Milosavljević je ponovo ministar zahvaljujući jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moći i finansijskim centrima u zemlji. ljubavnica profesora Ljubisava Rakića. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM lekari. a "Simens" ministru uobičajeno odobrava proviziju od deset odsto. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. Jer. za račun farmaceutskih kuća. oprema je vredna milion evra. Na nabavkama skupih medicinskih uređaja zgrću se velike pare. kako tvrdi. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. vratio je terapiju opijatom "metodanom". i plaćaju se velike pare za njihovo usavršavanje. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. zbog provizije. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. Milosavljević nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. Tomica Milosavljević je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. docent Svetlana Žunić. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. Oni se prihvataju da godišnje vrše. Čovek koji je. Prema potpisanom ugovoru. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeća "Maksi tim". favorizujući "Simens". i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove čije delovanje nije ispitano. koji se uglavnom završavaju smrću pacijenata. ostali nedorečeni. banka je odobrila kredit. da bude pod njenom kontrolom. navodimo slučaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). Odlaskom ambasadora Polta. načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Kliničkog centra Vojvodine i šef "Metadon centra".

Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. Miljko Radisavljević.” 72. isplate 10. Lihteštajnu. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. Milosavljević je imao. usavršavao se u Brajtonu. sin kralja Petra II. Srđan Bošnjaković. između ostalog.” 74. Nata Mesarović. Zatražio je da mu članovi zemunskog klana. gradskim i republičkim takmičenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu.” 73. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. godine u Beogradu. Školovao se u inostranstvu. i bio stipendista Fondacije za razvoj naučnog podmlatka. “predsednica sudskog veća koja je osudila ubice dr Zorana Đinđića. “Bata“ i „Čezare Paćoti“.” 78. “potpisao ček na 320 miliona evra za trećeg operatera mobilne telefonije u Srbiji. „Levis“. Radio je 1992. Bugarskoj. u vlasništvu „Telekom Austrija“. u Vučićevoj biografiji piše da “već od petnaeste godine paralelno sa učenjem obavlja i razne poslove. Stiven Džon Vordsvort. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. Sloveniji. Hrvatskoj. Nemšić je prvi čovek „Mobilkom grupe“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Reforma zdravstva nije uspešna. “ministar inostranih poslova Srbije. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007.5 miliona evra koliko je platio za oslobađanje nakon otmice 2002.” 75. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. „Džeger“. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22.” 80.” 71. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. kao novinar na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 89 . Taj resor je budžetski veoma zahvalan. Vuk Jeremić. 70. marta 1970. Boris Nemšić. mestu među 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistočne Evrope prema listi revizorske kuće „Dilojt“. Aleksandar Vučić. Kompanija već godinama povećava proizvodnju i proširuje delatnost. u Engleskoj. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. Kao i veliki broj privilegovane dece komunističke nomenklature. a posluje u Austriji. Milija Babović. bio je savetnik pri NATO.” 79. Aleksandar Karađorđević. Tu pare same stižu. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. a u Srbiju se vratio 2001. izazvana prvenstveno hroničnim nezaraznim bolestima. „Fešn kompani“ u čijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odeće i obuće najpoznatijih proizvođača: „Riplej“.NOMENKLATURA SRBIJE . od fizičkog rada na građevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. Kao i Marko Milošević. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. Dragan Nikolić. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala.” 76. “britanski ambasador u Srbiji od 2006.” 77. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. jednog od najvećih izvoznika u Srbiji. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. “vlasnik.” ALEKSANDAR VUČIĆ rođen je 5. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. Sa odličnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Zemunsku gimnaziju. i 1993. Nenad Vučinić. Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. Bolje je proverenim i efikasnim merama sprečiti obolevanje ljudi. “krunski princ. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. U prošloj godini preduzeće je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. Pobeđivao je na opštinskim. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost građana Srbije.

i ukinuo elementarne demokratske principe i međunarodno prihvaćene norme. godine. 13 dana pre Zakona. nedeljniku „Evropljanin“ određena je. retroaktivnim dejstvom Zakona.000 tadašnjih dinara zbog. Vučić je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Veće Republika prvi put u februaru 1998. a kao razlog neplaćanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. kako je navedeno. i JUL.200. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalističkoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. aprila 1999. godine. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. žene i decu“. U maju 2000. kada mu je Telekom Srbije isključio telefon zbog neizmirenog telefonskog računa u iznosu od 150. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. i konačno na saveznim izborima 24. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. juna 1998. sa 1.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Kanalu S“ na Palama. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. Vučić je potom brzo pokrio dug. drugi put u maju 2000. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti.NOMENKLATURA SRBIJE . postaje i njen generalni sekretar. Dve godine kasnije. koji nije plaćao 15 meseci. sa 24 godine. Ukupne kazne izrečene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24.000. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. godine dodelila Vlada. ističe da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih moćnika u vođenju specijalnog rata protiv Srbije“. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. pozivajući se na „protivdržavno i podrivajuće delovanje“ raznih vrsta. Danasa. a na osnovu tužbi koje bi. 24. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. te oko oglasa u stranačkom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. postao je direktor Sportskoposlovnog centra „Pinki“. U julu 2004. godine. za vreme čijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluče u roku od 24 časa. Vučić je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. koji je proglašen za počasnog građanina Zemuna. Aleksandar Vučić postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovića koju čine SPS. Dok je bio direktor Hale Pinki. Njegov ministarski angažman ostaje upamćen po kontroverznom Zakonu o informisanju. Vučić je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju.000 dinara. godine Vučić pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takođe donela ova Vlada.000 dinara. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. „većeg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. podnosili građani ili organizacije.400. prolazio je kroz naizmenične periode saradnje sa i opozicije socijalistima. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za člana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. SRS.758 dinara.500 evra. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. kao student treće godine Pravnog fakulteta. a sam Ćuruvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. po tužbi tzv. U hali Pinki održani su neki viđeni mitinzi Srpske radikalne stranke. „Dnevni telegraf“. intervjue i reportaže. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. i. U martu 2002. čime je „ugrozio sve građane. godine Aleksandru Vučiću je određen porez na ekstraprofit u iznosu od 48. koji je uveo visoke novčane kazne za novinare čije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. Republika Srpska. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. blok iz sveta. Ovaj slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. godine bio je predmet javnog skandala. Slavka Ćuruvije. Niz kazni se nastavlja. Vučić na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. Sa svojom SRS. marta 1998. Aleksandar Vučić izabran je za člana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. Dve nedelje kasnije. septembra 2000. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 90 . kao i miting u čast Žan-Mari Le Pena. 1993.

Vučić je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlačenje iz političkog života. penzionisani general Božidar Delić: “Očigledno da Ponoš nije želeo da učestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. nekadašnji izbacivač iz diskoteka. osnovana 2006. koji je ispunio sve uslove. Vučić se kandiduje za gradonačelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog čoveka sa idejom i energijom. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. kome tamo miruje status. dobili uzorke kakve su želeli. ali izabrano je finsko. a ne za Srbiju. Iako ništa nije radio. godine. Zatim. koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića. Da ne pričam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog čijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. Dragan Šutanovac. jedan vredan 4. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 91 . "Utvu" iz Pančeva 20 miliona. Rođeni brat Stevana Nikčevića. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. i tako dalje. imali su zajedničku firmu koja se bavi prodajom oružja. i Dragan Šutanovac. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. švajcarska "pirana". Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". promovisao je Nikčevića kao ''čoveka od poverenja''. 81. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. septembra 2008. Potom u mestu Kisač u firmi "Novoteks" prepakuju. za "Zastavu" pet miliona. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. a za finsko moramo i to da kupujemo. Sva vozila su kvalitetna. koja direktno utiče i na borbenu gotovost vojske. Posao nije dobio jeftiniji ponuđač "Novatel". I kako sve ide preko SDPR. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i naručili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragić". Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. saopštio je da se priključuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Nabavku borbenih oklopnih točkaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. sledeće 16. Prve godine se isporučuju četiri vozila. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. Prvi posao je dobila firma "Megalink".NOMENKLATURA SRBIJE . ali time je ipak uspeo da spase čast oficirskog poziva.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Na lokalnim izborima 2004.000 ploča koje proizvodi "Mile Dragić". Zdravko Ponoš je bio svestan da će istupom u javnosti ispasti žrtva. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra.000 pancira i 300. To što imamo odavno je prevaziđeno i važi za teritoriju SCG. Pri tom. Ne samo da su Iračani prevareni već je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. mada je duplo skuplje od ruskog. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije.5 miliona evra. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomoćnik i kum Ilija Pilipović nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. 15. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili taktičko-tehničke zahteve. Nikčević ga je plaćao kao specijalnog savetnika. posao nabavke relejne i optotehničke opreme. Naručeno je 150. Iračani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. Ti ljudi su penzionisani. Iračani su bili u Zrenjaninu. godine sa 500 evra. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. kum Borisa Tadića. vredan 50 miliona. drugi 50 miliona evra. a već početkom oktobra. na šta je skrenuta pažnja ministru. Maja Gojković. kum Borisa Tadića. Na osnivačkoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. odakle je Šutanovac doveo Pilipovića. gradonačelnica Novog Sada. preduzeće "Mile Dragić" iz Zrenjanina 110 miliona dolara.” Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG.000 radnika u uslovima svetske krize. nakon sukoba između čelnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. 82. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. finska "patrija" i ruski BTR-90. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". a za ostatak od 65 miliona se ne zna.

Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. bivši načelnik DB Beograda. Francusku i u skandinavske zemlje. „Telekom“. Vlasnik subotičke „Super TV“. 86.. Čarsija je pričala da je pre ukidanja poternice. Bojan Stanojević. “vlasnik pet privatizovanih firmi. 93. Jovica Stefanović Nini. „Ribok“. Stefanović se sumnjiči da je izvesne količine lekova. nafte.NOMENKLATURA SRBIJE .Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu.Italiju. Goran Ješić. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. Nemačku. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treća je na svetu. 94. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. zaštitno lice „Hjundai“. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. Dušan Stupar. Jovica Stefanović . „Prins“. Darko Babić. i da je za ovu robu utajio porez. predsednik „Simpa“ iz Vranja. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. Željko Knežević. Dragijana Radonjić-Petrović.. maja 2003. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. čije učešće u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. pošto je Stefanovićev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 83. Vladimir Đorđević. 91. Njegov advokat Ljiljana Živković kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala.” 22. 87. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Inđije. 90. direktor DHL u Beogradu. Ana Ivanović. četvrta teniserka na svetu. Jelena Janković. 85. tekstilno preduzeće „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. 84. Stefanović se sredinom februara vratio u Niš. Živorad Anđelković. odakle je odvezen za Beograd. vlasnik „Vinarije Čoka“. Nataša Kandić. 89. direktor JKP „Parking servis“. koje mu je bilo prvo radno mesto. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. 98. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Sečnja. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 92 . prvi čovek opštine Inđija. preduzeća koje beleži dvocifreni rast. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Čili Pepersa“. gradski menadžer Beograda. godine osumnjičen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašćenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. Bojan Krišto. Dragica Pilipović Čefi. Stefanović je 1998.” 92. direktorka Fonda za humanitarno pravo. “direktorka brokerske kuće „M&V investments“. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. direktor „Donkafe“. Dragan Tomić. Srpskom komercijalnom bankom. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. a grad je postao poznat po velikim investicijama. i drugim bankama i firmama u gradu. 96. 88. 95. izdati još 1998. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. neposredno nakon dve krivične prijave zbog privrednog kriminala. preduzeća koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na područja koja su najjača u proizvodnji nameštaja . „Mone“. Privredna komora Srbije uvrstila ga je među 20 najuspešnijih privrednika Srbije. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. 97. Milan Petrović. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš.

72% akcija ovog preduzeća. u vlasništvu “Jugoremedije”. kao i Vide Uzelac. doneta je juna 2006. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. i Željkom Ražnatovićem Arkanom. Od sada. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. u ovom slučaju. ponovo krši zakon. februara 2004. Stefanović je 2. godine. čiji je vlasnik Stefanović. posle koje je “Jaka 80”. Nini. niškog biznismena Jovice Stefanovića Ninija.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeća zalihe vredne 11 miliona evra. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” čime preuzima 20% kapitala malih akcionara. Time je potvrđena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. kojim se potvrđuje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “nesmetano prelazio granicu”. Nini je akcije “Medele”. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 93 . U vlasništvu Stefanovića su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. godine protiv Ninija. Prilikom kupovine državnog dela kapitala Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. koji čine apoteke. mali akcionari preduzeća “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. Kupac je opet “Menta”. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzeću “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otuđenje i opterećenje. godine i njom je uvedena privremena mera do okončanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnička struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. koji iako je dobio privremene mere. u vlasništvu “Jugoremedije”. i raspolaganje na drugi način imovinom fabrike lekova. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. Prema izvodu iz Centralnog registra. dok zvanično nije potvrđeno da je u Makedoniji. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima.NOMENKLATURA SRBIJE . kaže Zdravko Deurić. oktobra 2006. dokaz je da. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeća “Medela”. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. postala većinski vlasnik “Jugoremedije”. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. Vetprom iz Novog Sada. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okončanja spora između menadžmenta i akcionara. zatim kupca akcija te farmaceutske kuće firme “Menta” iz Padeja. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. septembra 2002. drogerije. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Medela iz Vrbasa. na čijem čelu je Stefanović. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. koji su to i bili pre fiktivnog uvećanja kapitala. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. i “viđan u Nišu”. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. Žitomlin iz Niša. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrečne informacije. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševićem. Jovica Stefanović Nini i pored upozorenja Aleksandra Gračanca. Govorilo se da je Stefanović bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. odlučeno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuća. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. prodao sebi. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasničkom statusau u “Jugoremediji”. koja poseduje 36. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deurić podneo krivične prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar neće preduzeti ništa da spreče nepoštovanje sudske presude. Mali akcionari podnose tužbu 9. da krši sudske odluke. pošto se uverio da Beogradska berza. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. oktobra prodao deo akcija “Medele”. Deurić upozorava da Stefanović ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljačka imovinu “Jugoremedije”. Ovom radnjom Nini postaje većinski vlasnik preduzeća. Drugim rečima. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. pravda konačno trijumfuje. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. benzinska pumpa i druge firme.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kozmetika” i “Nini farmacija”. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. kao kapital. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzeću. koju su maja 2006. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera.410 dinara. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske matične ćelije. na čelu sa Oliverom Marčetom. nego čak za 48. oktobra 2002. maja 2006. da bi prešli polovinu neko će morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. Potpuna promena vlasništva. genetičar. Mali akcionari znaju da je 31.99%. “Stari” šestočlani UO. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. Međutim u “MV investmentu”. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. decembra 2007. brokerskoj kući koja zastupa firmu “Nini”.970 dinara. Predraga Rankovića Peconija. koliko su znali da ima.99%. imajući u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. čim je stekao 40%. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. On je preko “zatečenog” Upravnog odbora pre tri dana čak dobio svog čoveka za generalnog direktora. koji će izabrati i prvog čoveka firme. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02.069 akcija. Vojin Đorđević. cena naglo pala. Ova dvojica biznismena verovatno će neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajedničku upravu. kojom se zabranjuje otuđenje. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija.77% akcija pošto ih je u međuvremenu van berze otkupio od Kostića. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 94 . Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji način da postanu apsolutne gazde.. a to je dokapitalizacija. 100.NOMENKLATURA SRBIJE . “Medele”. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrđuje da je on preko povezanih firmi. Jovica Stefanović Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zaključen između “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. jer čim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. 99. među kojima je sa 1. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. Drugačije po zakonu i nije moglo. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. da bi. Decembra 2005. 25. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. Sve je urađeno posredstvom firme „Marko plus“. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. opterećenje i raspolaganje imovinom preduzeća “Jugoremedija” AD do okončanja sudskog spora. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24.. koji je prisustvovao sednici. Po rešenju Komisije. uz naduvavanje cene do 1.05% akcija. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. on je to i učinio. Nini je samo simbolično kažnjen za prekršaj. Miodrag Stojković.5% i ova brokerska kuća. a u tome mu pomoć daje Agencija za privredne registre. gde je postao vlasnik 50. sve iz Niša. Međutim. Nini je bio prinuđen da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. godine osnovali Kostić i Nini i u nju. godine takođe između gorepomenutih strana. Jovica Stefanović Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. većinom glasova smenio je Ilića. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. rekli su da je ovaj niški biznismen većinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. Kupovinu „Srboleka“. “Sigmapharm”. “Vetproma” i “Luksola”. Malverzacije Ninija razobličene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzeće nije dobilo strateškog partnera. septembra 2002. verovatno da se pokaže pred Ninijem. posle “Jugoremedije”. upošljavanje novih 100 radnika i uvođenje standarda za izvoz u EU. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajedničkim delovanjem onemoguće Ninija i Peconija da im na bilo koji način obezvredi vlasništvo.

odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. još 1978. najpopularniji domaći pevač. predsednik „Galeb grupe“ 105. Slično je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takođe kupio kao jedini ponuđač i po početnoj ceni. Jerković je i čuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra.000 evra) pošto mu je prethodno. koja je većinom kupio za 18 meseci. očevu. dižući ničim pokrivene kredite iz “Metals banke”.NOMENKLATURA SRBIJE . Preduzeće za prevoz putnika 7. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). izdavanje menica bez pokrića direkciji za robne rezerve. krađa i švercovanje motornih vozila. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeća “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. koji su svi bili manje ili više neuspešni. založivši. Sanja Bokan. U svim novokupljenim preduzećima je potpuno nezakonito. kupio deset firmi MILE JERKOVIĆ je sinonim za divljačku tranziciju u Srbiji. i dizanjem kredita od 200. glavni i odgovorni urednik „Blica“. direktorka „Banke Inteze“ 107. U njegovom vlasništvu je čak 17 preduzeća. podižući ogromne kredite u “Metals banci”. udovica Vanje Bokana. zloupotreba službenog položaja. deo klana Makse Ćatovića 102. falsifikovanje službenih isprava. Jerković je kupio po početnoj ceni od 561. Radoslav Veselinović. Sve je stekao otimajući preduzeća u kojima bi na sumnjiv način došao do polovine vlasničkog udela. odnosno davanje jemstva pravnim i fizičkim licima…”). Nedeljka Boškovića 108. bratovu i vlastitu imovinu. O tome svedoči preko 20 pokrenutih alii nikada okončanih krivičnih prijava (krađa i nelegalno posedovanje oružja. vlasnica „Štampe“. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. juli iz Šapca.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 101. kod koje je nastavio zaduživanje bez ograničenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašćenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zaključivanje Ugovora za neograničeno finansiranje i davanje jemstva…. Na taj način se ovaj čovek naglo obogatio. Draginja Đurić. nuđenje i primanje mita. u saradnji sa lokalnim moćnicima i upravom preduzeća nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. godine počeo se baviti privatnim preduzetništvom. bez saglasnosti. koje je uz pomoć Gorana Obradovića iz Agencije za privatizaciju kupovao jednu po jednu. Preduzeće “Topolatrans” iz Bačke Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” čiji je direktor Ananije Pavićević svesno odobrio ovoliko zaduženje. Nenad Cekić. Punih 20 godina Jerković je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih moćnika. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). gde je uz naoružano obezbeđenje preoteo vlast. Zdravko Čolić. predsednik Republičke radiodifuzne agencije 104. Jerkovićeva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovićev dugogodišnji zakup. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevozničkih preduzeća.04% akcija). niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. Petar Petrov. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujući ih i do petostruke vrednosti.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Bačkoj Topoli. suprug ćerke bivšeg šefa VOS. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerković je vlasnik 50. S naoružanim obezbeđenjem Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 95 . Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. Posle ubistva Arkana. međunarodni šverc cigaretama. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. a u Istočnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. Kada je Arkan ubijen. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. Veselin Simonović. ćerka bivšeg šefa VOS. godine.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. Nedeljka Boškovića 103. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. Mile Jerković.

gde je ubrzo. samo u poslednjih 18 meseci. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. unapređen u vozača viljuškara. Ko je (ili ko su) četvrti sa čuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. Ni policiju za privredni kriminal. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Bačka u Sivcu kod Sombora. Sa svojim bratom. senćanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. 2. Na kraju je uz pomoć moćnika uspeo da otme ovo preduzeće. Jedino što je obavezno kod čika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. godine osnovala preduzeće “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivačkim kapitalom od 500 evra (od čega je uplaćeno samo pola). kada je u nadmetanju s predstavnikom porodične imperije Matijević podigao cenu s početnih 256. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mirčić. Pavićević je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkoviću nikada nije falilo para. vlasnika istoimene klaonice u Novom Sadu. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. koji su uspeli da preko nekoliko različitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeća po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje.15 milijardi ili 14. koji je uz četiri šećerane kupio i Agrouniju u Inđiji. Višnja produkt je uz pomoć kredita od „čika Aneta”. Mile Jerković je po završetku šestog razreda osnovne škole odlučio da više da ide u školu. ni tužilaštvo. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Bačku Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. veliki broj krivičnih prijava i suđenja koja su u toku i po nekoliko godina. Zatim je sa Arkanom učestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilično zadužio. postao vlasnik oko 8. apostrofirajući albanski lobi iz Crne Gore i nemačke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. počevši od onih koji obezbeđuju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkoviću i sličnima za kupovinu svega i svačega. četvrti po veličini poseda u vlasništvu 32. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrića u vrednosti od oko 60 miliona dinara. do onih koji preko veza i uticaja obezbeđuju da lokalne vlasti. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavičeviću (G17 plus). Deo ovih planova razotkrili su Đorđe Đorđević. čelarevskog Podunavlja. jedan džip i jedan kombi. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerković kupovao izabrana preduzeća. Kozare iz Banatskog Novog Sela. pre svega po Vojvodini. Iza je: 1. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovića. Topole iz Kikinde i staropazovačkog Napretka. Treći u plejadi je Ananije Pavićević koji je kao direktor Metals banke obezbedio.NOMENKLATURA SRBIJE . poljoprivredna imanja Zlaticu i Boku nedaleko od Zrenjanina te Ravnicu u Bajmoku. “Bačke” u Sivcu. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. koji je preuzeo Zemljoradničku zadrugu u Bezdanu. Miroslava Miškovića. suđenje na kome je prvooptuženi. ali je sigurno da su ili iz najviših političkih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. a oni zaradili velike pare. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeća. Drugi u grupi je Milanko Grbić „zaštitnik radničkih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobraćaja koji se kod svake otimačine ili upada u novoosvojeno preduzeće pojavljuje da bi ovoj otimačini dao kakav takav legitimitet. tužilaštva i sudovi ništa ne čine da poremete ove planove. ni sudstvo. a od linča radnika spasila ga je policija. Najpre je Miletova ćerka Višnja u martu 2005. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. a koristi se preko 70 miliona kratkoročnih kredita u Metals banci.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veći broj lica. na novosadskim televizijama. Labudnjaču kod Bača i vršačku Panoniju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zauzeo je upravnu zgradu firme. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. godine učestvovao u međunarodnom švercu cigareta i bio uhvaćen. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Bačke Topole i oko 53. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. godine ali je zataškan. i 3. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomoćni radnik u Industriji mesa u Bačkoj Topoli. koji su odobravani preko noći i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. policija. vozačem u “Topolatransu” je 1991. Ali. čija je kompanija Delta agrar. Mile je 2000. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. vlasnika MK komerca Miodraga Kostića. vlasnik Jedinstva iz Apatina. dok je Jerković komentarisao da će kada Srbija uđe u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. Petra Matijevića. 32 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 96 . 2004. tako da je Ražnatovićevo ubistvo za Mileta bilo kao nagrada teška nekoliko miliona maraka. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. po odluci direktora. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu.2 miliona dinara na 1. nije okončano. U preduzeću u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putničkih automobila.4 miliona evra.000 hektara vojvođanskih oranica.

Dragan Marković Palma. Već postojeća preduzeća daju fiktivne garancije. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. Za mene je bila čast služiti u Titovoj gardi” . Ištvan Pastor. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. godine uz ogromnu pomoć Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. jednog iz DS i jednog iz SRS.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i počeli su da kupuju i najrazličitija preduzeća. uz strašne pritiske. Palma je u JNA bio Titov gardista. nije mogao da čeka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzeće. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grković odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkoročnom kreditu od 45 miliona dinara.000 akcija “Autobanata”. Ostaje nejasno ko. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivičnih dela. čukundeda. Tu su sve bili zreli mladići od 25 do 26 godina. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu.5 miliona dinara mesečne kamate. predsednik SVM 110. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzeće DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. formira većinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. podržava Ananija i Mileta i omogućava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja kupovinu novih preduzeća. Pošto je pritisak kredita u svim preduzećima postao pretežak.. Za to se.. gde je trgovao akcijama između svojih preduzeća.NOMENKLATURA SRBIJE . U novembru 2005. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. A. što je pokrio fiktivnim plaćanjem neke robe. u septembru 2005. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. ponovo od kredita Metals banke. Krajem aprila i početkom maja 2006. Marković je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trećinu realne cene. Pored toga. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzeće. Čim je novac pristigao preusmeren je na račune “Višnja produkta” i “Dumetika”. pobrinuo Željko Malušić. zamenio sa „Kamel”. Mile je odmah sve račune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrećinske većine stavio hipoteku na imovinu preduzeća kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeća. a potom na više drugih računa. zašta se potrudio Goran Obradović iz Agencije za privatizaciju) 109. godine kupila 170. pradeda. sklon samoubistvu. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. godine sa ćerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovićem osnovao je preduzeće “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo plaćeno samo pola). Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkoročnih kredita i Metals banci plaća preko 3. i to po istom scenariju. do maja 2006. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. posle brojnih provera i komplikovane procedure. oteo dokumenta i pečate. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. ali ga je.s ponosom priča Palma. po rečima Jerkovića. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kuću na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIĆ zv. Mile je uspeo da osvoji 50.04% vlasništva nad “Autobanatom”. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeća oko 50 miliona dinara. “U gardu nije mogao svako da uđe! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. i uz pritiske i pretnje akcionarima da već prodate akcije ponovo prodaju njemu. u stvari. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. a ja sam sa 19 bio najmlađi. Zahvaljujući brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. godine. ko mo je bio deda. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. da li sam osuđivan. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeća. pošto je postao biznismen. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 97 . uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO.

Širak tada dolazi sa ciljem: Beočinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. da su kupljeni brojni kamioni za transport. pogoni za proizvodnju. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. sagrađena u drugoj polovini '70-tih. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. a posebno Goran Matić i Ivan Marković. u Jagodini se gaji kult nasilja. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. programski se priključuje i TV Jagodina. mitropolit crnogorsko-primorski 119. dobrovoljno. Dragan Marković Palma je političku i poslovnu karijeru napravio kao član SSJ. Nebojša Čović. iz zahvalnosti. Kamil Befa. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprečavali su “patriotski” organi SPS. Nije čudo što će. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. Na čelu opštine Palma se pokazao kao sposoban.. u jesen 2001. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 98 . Čudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. opštinska kuća nešto slabijeg kvaliteta. a Londonski klub će doći na red 2010. Nikola Hajdin. Pod paravanom sporta i zdravog života. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplaćen sredstvima BFC.“Tigar”. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. Aleksandar Pravdić. Aleksandar Vlahović daje izjavu: ". stran ovom podneblju a blizak podzemlju . godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. direktor „Jat ervejz“ 117. Išak Šeps. Zoološki vrt nosi naziv. da je linija za proizvodnju cementa.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miloćevićevih ministara.Ako Beočinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. lično je odredio kriterijume po kojima će se u izbornoj godini prepoznavati “plaćenicki” i “patriotski” mediji. Mirko Cvetković. inače nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplaćuje Pariskom klubu. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120.. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. kaže Milošević u listu Politika. transport. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. 111. predsednik Srpske akademije nauka 113. Slobodan Milošević. održavanje i činjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. koštala je oko 300 miliona DEM. izvodeći radove. godine. Vladika Amfilohije. pa naknadno naplaćujući od opštine. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda.NOMENKLATURA SRBIJE . kako posluje ta kompanija će sama sebe zatvoriti"! Vlahović je prenebregao činjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. ostati dužnik čoveku koji ga je stvorio. a često i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). “pod potpunom je finansijskom i političkom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podstiču destabilizaciju Jugoslavije”. Posle ove posete. Rase Starčanin. JUL i SRS. da je prethodnih godina urađeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). ministar finansija 112. u vlasništvu Dragana Markovića Palme. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. Bivši predsednik SRJ. doživotno. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. Slobodan Petrović. Aleksandar Vlahović. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre određivala država. Saša Vlaisavljević.

NOMENKLATURA SRBIJE . 1997. a pozivali su se na taj dug.6 miliona tona ostvarena još 1984. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi.manje. Moglo se zaključiti da se radi o potrčcima centrale Lafarža. godine.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beočinske opštine. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto neće biti tehnološki višak! U jesen 2002. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beočinu i isplatu dividende malim akcionarima. godine postojale su mnogo bolje ponude. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. s druge strane. godine. biće mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljačkani. što je. danas direktor mađarskog Trigranita. bez stolica i stolova. Lafarž "ulazi u posed" BFC. Što manje građana Beočina u fabrici. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž plaćala je jeftinije nego građani Srbije za domaćinstva. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. godine već je izvršeno tajno probno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 99 . Istina je bila na drugoj strani. već su stavili "blanko" potpise. osim za vreme bombardovanja i sankcija. a čak ga ni potpisnici nisu videli. Kome je pretio Nenad Čanak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepternaselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. na stotine očajnih radnika uzima mizernu otpremninu. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeća" sa Lafaržom je odbijen. ali ta mogućnost nije omogućena nijednom građaninu beočinske opštine. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. U decembru 2001. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagađuju čovekovu okolinu u Beočinu i šire. 70% BFC-a prodato je za nekih 51.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM žurio da ovaj "posao" privede kraju. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1.1 miliona evra). Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina neće otpuštati tehnološki višak. bez Lafarža. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. tokom 2002.neko je to krio sve vreme pregovora.9 miliona USD. u pratnji dva Čeha: Martin Turecki i Ivan Mareš. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio među prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). za 51% BFC-a. u Beočin stiže ekipa Lafarža. Da li je za beočinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. 28. što znači da su krenuli od nule. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. manja je opasnosti od organizovanih protesta građana. godini. godine. a Bojan Pajtić nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma.6 miliona USD deficita BFC. Lafarž se. To je to krivično delo. pod pritiskom i torturom. na čijem se čelu nalazio Džordž Bobvoš. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. Na stotine radnika sa prebivalištem van beočinske opštine radi u remontima BFC. Čak su i stručnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odličnom stanju . Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu poveću prostoriju. takođe. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. marta 2002. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. ostvarivala svake godine. a za nju je plaćeno . Ugovor 5 interesnih strana potpisan je između 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beočinu). Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. godine. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . Ministar Vlahović dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. Ovde je u pitanju očita laž. Martin Turecki. BFC je bila "teža" za oko trećinu. iz menadžerske četvorka Lafarža. ali već u aprilu 2002.3 miliona tona cementa u 2002.” Po privatizaciji Beočinske fabrike cementa Nenad Čanak oštro istupa u javnosti pretnjama "bukagijama". Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. godine. po kapacitetu i stanju ove dve cementare.

restoran „Mediteraneo“. ali je u septembru 2003. neko je naneo štetu i malim akcionarima. Hamdija Jusufspahić. „O sinema“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM spaljivanje medicinskog otpada u BFC. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. Aleksandar Aleksejev. načelnik VMA 128. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. Mirko Petrović. Miroljub Jeftić. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. Podaci Doma zdravlja u Beočinu i Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povećanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. Veran Matić. Berner Kisler. koji su ostali bez lične imovine. na žalost. Tanja Miščević. godine: “Iako sam završio medicinu. i to zatrpavanje prašinom 2003. građanima Srbije. Miroslav Bogićević. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. godine opštinu Beočina prekrio sloj prašine. Gustavo Navaro. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je plaćena malim akcionarima. „Rio Bravo“. van berze.NOMENKLATURA SRBIJE . To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beočin. direktor Kliničkog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. dedinjskoj kući od oko 400 kvadrata. prvi čovek Radio i TV B92 131. „Kalemegdanska terasa“. beogradski nadbiskup 123. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . Tako je Lafarž. predsednik UO u ostavci dečje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. beogradski muftija 124. i kakav je uticaj sumporne kiseline. 121. Maja Kovačević-Tomić. samo je jedno od otvorenih. ambasador Rusije u Srbiji 134. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. direktor „Dunav osiguranja“ 127. vlasnik mesare „Matijević“ i veliki zemljoposednik 129. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kućama. U ovom periodu je bilo više teško povređenih radnika. sa ogromnim dvorištem i bazenom. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. tipa petrol-koks sa vodom.popadale. Osim što je oštetio državu Srbiju. „Đardino“ i „Kuba libre“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 100 . došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najveće cementare na Balkanu. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. Vlada Srbije je u 2008. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak.francuskom Lafaržu.). predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. portparol Specijalnog suda 132.otpada. Stanislav Hočevar. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" ... Božina Radević. jednoj od najekskluzivnijih. Petar Matijević. Vojko Đukić. većinu svog života bavio sam se uređenjem enterijera za kafiće i klubove. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodične fotografije snimljene u njegovoj. godini prodala svojih 15% akcija Beočinske fabrike cementa . Milica Delević. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. što je vrlo profitabilan posao. ekspert za EU 130. stručnjak za transplantaciju jetre 133.

Izdavačku kuću „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. koji je “po Zakonu o radu”.NOMENKLATURA SRBIJE . U zajedničkoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. Dragan Jočić. Obrad Sikimić. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. „audijem TT“. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. direktor „Petrohemije Pančevo“ 140. samo u periodu od 1. U Pokret snaga Srbije. Kori Udovički. Atila Mihok. koje. „džipom“ ili motorima. Milanko Šarančić. 136. januara 2006. godine na svojoj kućnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. direktor i odgovorni urednik Večernjih novosti Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 101 . a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. Tužio sam ga. ministar poljoprivrede 23. na Zlatiboru. Stajkovac je prešao iz DS. godine. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. vlasnica agencije „Lazana“. Slobodan Milosavljević. direktor „Železnica Srbije“ 137. Mlađan Dinkić. Bogoljuba Karića. Bivši direktor Dečije klinike. potrebno je oko 5. vlasnica agencije „Ena“. predsednik Vlade Republike Srbije 3.2007 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM u Podgorici. Olivera Radonjić. vlasnica agencije „Hedi“. i to je maltene ostao do danas. po 35-godišnjoj tradiciji. Njemu su pomagali Miša Stojanović. dobila svoje šampione u školskom sportu. Verica Barać. Čedomir Jovanović podneo je krivičnu prijavu protiv zločinačkog udruženja. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. Manojlo Vukotić. potpredsednik Vlade 4. učlanio se u decembru 2004. i napustio ga je tiho. morao da uzme otpremnine od 8. Nišu. Enisa Kučević. do 31. irski pabovi u Beogradu. godine Srbija nije.o.o. Jano Kuraji. Izdaje časopise Best šop. i ubrzo je postao član Predsedništva PSS. Slobodan Milosavljević. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. Božidar Đelić. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. Glam šoping i Men. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. Darko Belišić. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobičniji kriminalac! Radi se o lažovu. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeća „Media maks d. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. odgovorno lice preduzeća „Protekta“.1 milion dinara. Jagodini. razrešen je “velikan sporta”. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. Aleksandar Popović. ministar ekonomije u Vladi 8. Velimir Pantović. vlasnik agencije „Jevtović“.000 evra. Boris Stajkovac. decembra 2008. Predrag Jevtović. iako mu nikada nije produžen mandat. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojeće usluga.11. Čovek je sve vreme u protivzakonitom statusu. predsednik LDP. Sećam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. Best hom. Miroslav Mišković. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. Asmir Kučević. profesor Dušan Šćepanović. ministar energetike 143. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. vlasnik agencije „Darko“.“. Predrag Bubalo. direktor „Blic Pressa“ 139. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kučević. Jahting end sejling vorld. kada je izgledao perspektivan. vlasnik agencije „Vesko“. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. 2005. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. Vojislav Koštunica. jer ga se pravosuđe plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. direktorka UNDP za Evropu 138. U stranku Bogoljuba Karića. ministar poljoprivrede. po prijavi čine: 1.

glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od početka 2004. i bio je učesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića sa predstavnicima vlasti u doba Miloševićevog režima kao i kroz identičan odnos sa obe Koštuničine vlade. što nedvosmisleno ukazuje na vezu između Demokratske stranke i Delta holdinga. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. KZ. javno su poznate. Aleksandar Tijanić. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujući za njihovu kooperativnost. Pitić. Krivičnog zakonika. godine dočekao kao sveži član DHSS..06. a ostali prijavljeni krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346.. Antonije Kovačević. ministar poljoprivrede. Slobodan Milosavljević. direktor javnog servisa RTS 10. koji je pripadnik istog zločinačkog udruženja. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. glavni i odgovorni urednik lista Press 12.. a odakle potiče i značajan deo njegovog bogatstva. pretio je javno nezavisnim institucijama. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. U obrazloženju se navodi: “. godine označen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. stav 2. čime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Mišković i Vojislav Koštunica izvršili krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346. Vladana Batića. kada je započet unutarstranački udar na sve pristalice Đinđićeve vizije. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. Dokaz za učešće ministra Jočića u zločinačkom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.. zet matije Bećkopvića Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 102 . Poreska utaja iz člana 229. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte... . zaštitom od krivičnog gonjenja za najteža krivična dela iz oblasti privrednog kriminala. Željko Cvijanović. UKP .novine i magazini“. Lečić i Đelić).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 9.. KZ.. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. KZ i Pranje novca iz člana 231. KZ..NOMENKLATURA SRBIJE . Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. Đoko Kesić.” Milosavljević je 5. godine. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zločinačkog udruženja Božidar Đelić. Đuro Bilbija. broj Po-392/01 od 08. Vojislav Koštunica organizovali zločinačko udruženje. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). i to Zloupoteba monopolističkog položaja iz člana 232. koje je bilo monopolska roba.. KZ. Takav položaj Delti su omogućili predstavnici Vlade omogućavanjem nelegalnog poslovanja. Miroslav Mišković šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. a ostali prijavljeni učestvovali kao pripadnici u vršenju krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Advokat Draganić. već je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike.. Zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. Zloupotreba službenog položaja iz člana 359.Miroslav Mišković je u policijskoj akciji Mreža iz 2002.2001. direktor „Politika . glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. Miroslav Mišković i. oktobar 2000. 13. stav 1. Slobodan Milosavljević je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoć preduzeća Konzit čiji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andrić Milosavljević uradio naručeno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. Delta je postala „vlasnik Srbije". pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade.. U Demokratsku stranku učlanio se tek nakon atentata na Zorana Đinđića (kao uostalom i svi “nestranački” ministri Vlahović. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljević dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što će ukinuti Savet. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka čiji je vlasnik Miroslav Mišković bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovića štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić. Srđan Janjićijević.II odeljenje.

počeo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 146. godine. Manojlo Vukotić. u kojem je. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanović. oktobra 2005. U tom trenutku Manojlo Vukotić imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. takođe. direktor i urednik „Večernjih novosti“ Kada je 5. Kovačeva ćerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu političkih nauka. u jednom momentu. Goran Pitić. Vladimir Veličković. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodić potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotića postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. Tomislav Karadžić. stavljajući ih u svoj džep. pod zaštitom Vojislava Koštunice. direktorka Beogradske berze 151. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. načelnik VBA SVETKO KOVAČ je da je početkom 2006. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i član Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. Svetko Kovač je kao general penzionisan 6. Harald Hiršhofer. otimaju sve što im pod ruku dođe. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. Svetko Kovač. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotić. sa platom od nekoliko hiljada maraka. koji je morao da pokrene nakon što su doušničke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. Ima njegov Aca da odluči kome će ga dati. direktorka Državne lutrije Srbije 154.NOMENKLATURA SRBIJE . Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. Milutin Mrkonjić. Pavle Bulatović je bio protivnik politike Mila Đukanovića. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. godine. predsednički kandidat SPS 153. a istraga još uvek stoji u mestu. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog događaja odnosi između Srbije i Crne Gore su bili na granici ključanja. Bio je novinar i doušnik tajne policije. čiji otac je takođe bio pod udarom zakona. Na konto Manojla Vukotića slilo se nekoliko miliona evra. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotić poklanja samom sebi. podigla je diplomu. slikar. Nosio je papir sa pečatom Demohrišćanske stranke. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. zvani Manjo. poarčio hiljade evra. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. Tijana Anđelić. koja ga je slala na specijalne zadatke. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljačka Srbiju. 152. godine. Gordana Dostanić. i već sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadića. Aleksandru Nikitoviću. da ga DOS postavlja za prvog čoveka svih izdanja “Borbe”. iz Bara. osnivajući novo preduzeće. oktobra Miloševićev režim urušen. do izdavanja knjiga. Radio je paralelne poslove. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. Crnogorci u Beogradu. Manojlo Vukotić ima preko 70 godina života. šef misije MMF u Srbiji 149. ali ga je već dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno bezbednosne agencije. U novembru 2007.. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države.. Čovek koji se u mladosti odrekao oca četnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. član Francuske akademije nauka 148. čiji je vlasnik. Ostareli Manojlo Vukotić javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. i bio je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 103 . Posle dolaska Zorana Stankovića. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. predsednik FK Partizan 150. imao čak tri važne funkcije: bio je direktor VBA.

Pavle Bulatović jeste bio protivnik režima Mila Đukanovića. Avgusta 2007. Slobodan Milošević naredio je da prestanu obračuni unutar KOS. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gračanin. Sutradan je Ojdanić. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. značilo je olakšanje u radu KOS. Sašu Anovića posle tri meseci Svetko Kovač unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. godine General Katanić izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. pre komemoracije. General Aleksandar Dimitrijević. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatović je ubijen! Izvesni major Saša Anović. koji je podneo ostavku. pre. da spreči razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. srušili su novinari sa kojima je pio. u penziju. odnosno Mira Marković. prijatelj Mirjane Marković. po Kataniću. Ovakvo ponašanje generala Jurjevića neki tumače kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. kroz koje je on proveo radeći u ovom rodu. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. U vreme najvećih sukoba Srbije i Crne Gore preduzeće Habit farm trguje sa VMA. jedina od grupe žurnalista koji su ga posećivali.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM izuzetnim odnosima sa Miloševićem i Mirom Marković. Bulatovićev telohranitelj. General Nedeljko Bošković dobio je ponudu da časno ode. uspeo je da sačuva svoj bezbednosni integritet. Katanić je bio kandidat za načelnika Generalštaba Vojske Srbije. preuzeo dužnost ministra. Kao komandant RV i PVO. DRAGAN KATANIĆ rođen je 14. i isporučuje lekove. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjić. Dada Vujasinović iz lista Duga je. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. posle razbijanja SFRJ. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžić. kao izvršenje naređenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. KOS VJ. načelnika ove uprave. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim ključevima u JNA. verovatno po nečijem nalogu. Katanić je na dodeli rekao da je 2008. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatović. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekulićeve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. kao gest kojim se zahvaljuje. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. Laletom Sekulićem. neuspešnih. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovića. remeteći poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. Stevan Mirković. koju kontroliše Vojska. dok je general Božidar Stevanović to tvrdoglavo odbijao. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanića da ne dodeli počasni znak ministru. posle sastanka sa Miloševićem. Kada je ovaj čovek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. general Veljko Kadijević i general Čanadi.000. opet. U saradnji sa najvećim miljenikom Mire Marković i direktorom carine.000 DEM. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. Ostale struje. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovač. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. a Pavković mesto načelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slučajnosti. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 104 . jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. Saša Anović je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulića. godine poklonio je letački znak ministru odbrane Šutanovcu. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevića. u Bečnju kod Čačka. baš te kobne večeri razboli se i ne dođe na posao. a drugi. januara 1956. General Aleksandar Vasiljević odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. čovek Aleksandra Vasiljevića. Treću. Čoveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. U prvoj su bili admirali Petar Simić i Božidar Grubešić. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. pre svega u ime roda RV i PVO. uspeo je ovim presecanjem sukoba između dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. Njemu je sugerisano da ćuti. Bozidar Stevanović. krajem 2008.NOMENKLATURA SRBIJE . bile su od minornog značaja. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. ali je bio pošten i častan čovek. Pukovnici Svetozar Matić i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. od 2000. komandanta RV i PVO.

Dragan Hadži Antić i Aleksandar Tijanić gori od Mitevića. videla ga je kao “uplašenog starca” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 105 . pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. dele na Njegove i Njene ljude. Smiljko Kostić. lista ‘Srpska reč’ piše: “Po dolasku na čelo Saveza komunista Srbije. Kao đak osnovne škole. avgusta 1996. odlazi na Svetu Goru. ukinuo sve novine. Struja.NOMENKLATURA SRBIJE . general-pukovnik u penziji. ali uši su ga dobro služile. predsednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht je rođena u Subotici. marta 1999. Uređuje i "Pravoslavlje". Minovića… U svojoj istoriji kuća "Politika" nikada na svom čelu nije imala čoveka kao što je Dragan Hadži Antić. postala je aktivista Crvenog krsta. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". odrekli su se moralnih načela i svojih stavova. iz obezbeđenja Kompanije "Braća Karić". Mesečna plata Dragana Hadži Antića je 15. ne računajući pijačne izveštaje. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. na javnoj sceni. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. Posle Njujorka. Danas se oni. zvanim “Joca Amsterdam”. dobro obavešteni Milovan Brkić u broju 157. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovića. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. direktor kuće "Politika". Hjustona.” 155. Kad je čula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. bio stipendista američke Vlade . Tu su i izdaci za plaćanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. Ima i svog telohranitelja. i pred njim će se otvoriti sva vrata. San Diega. a nije lako ceo dan čučati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. "Politika" mesečno plaća 1. Škola mu nije išla. zvanog Struja. u to vreme sporni novinar "Politike". Čovek koji liči na bure. i od svetih otaca dobija ono "hadzi". Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Marković.000 maraka. Struja predstavlja sebe kao budućeg zeta. danima je plakala. samo su slušali. i koji. U službenoj biografiji Dragana Antića. plus honorari za članstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. Marta 1991. a Dragan Milanović. “Niko u RV i PVO nije bio iznenađen sa početkom. Sonja Liht. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. Dušana Mitevića i urednike TV-Bastilje. mada živi bezbožnickim životom. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. DRAGAN HADŽI ANTIĆ danas ima firmu “Treći milenijum”. marta dali informaciju da će bombardovanje početi tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanić.000 dinara. od viskija smrdi na kilometar. povremeno zamenjujući Zorana Todorovića – Kundaka. modelom i načinom izvršenja prvog udara. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocićem. u ime svoje ideologije. gradonačelnik Niša 156. pa Radio TV-Politike. ali to predsednik SRJ nije odobrio. Kada je na vlast došao Milošević. Susret sa mladalačkim zabludama Sonja Liht će doživeti u događajima od 1968. I bi tako. Stefan Grubač. Polupismeni čovek počinje da se penje u kući "Politika". a danas je prvi čovek Novinsko-izdavačke i Radio-TV kuće "Politika". Nosio je burek Vibu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. Struja slovi kao Njen čovek. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoće. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovića. sa neogranicenim ovlašćenjima. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19.000 maraka za iznajmljivanje stana. popravljao osvetljenje.000 dinara.godinu dana je proveo u Americi. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanića zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove ćerke Marije". na čelu je "Politike". Njegov vozač prima 4. Lidiji Vukićević.000 dinara. koji prima platu od svega 700 dinara. često se viđa sa Marijom Milošević. kažu. Srbija je 9. Posle je. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanić i Bogdan Tirnanić redovni gosti. Slobodan Milošević je. Elektricar za niski napon. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. Oni koji su krenuli za Miloševićem i njegovom ženom. Da li svi oni imaju veze sa gospođom Marković. poslednjeg premijera Jugoslavije. Iako između njih ništa nije bilo. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj ćerki? 26. iz kojih Struja ne izbija. bio je glavni urednik dnevne "Politike". mesecno 5. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. piše da ga je stipendirala američka Vlada. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. Ćutao i slušao. Bio je električar u "Elektrodistribuciji".

da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalističke omladine Jugoslavije. U tom periodu bila je članica više upravnih odbora međunarodnih institucija. zbornicima i drugim publikacijama. Konačno. ujedno je i član Upravnog odbora EastWest Instituta. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatović. milijarder. Centra za profesionalizaciju medija. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolića da je bio saosnivač. Uplašen mogućnošću da ga rođena majka Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 106 . kada osniva Fond za političku izuzetnost . Njena pojava na prijemima smatrana je značajnim društvenim događajem. Pavluško Imširović: Milošević je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. Drugarica Liht postala je u međuvremenu fenomen “političke izuzetnosti”. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . posebno 1974.. za doprinos. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumač svih poslanica o ljudskim pravima.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. do 1995. Upravo taj berzanski mešetar. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. koalicije različitih građanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-američkih zemalja. vlasti su odmah posle 1968. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajićImširović. Otpor je bio žestok. a ne ljubitelji reformi.jednog od najvećih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. Soroševim stipendistom.. Grupe 484. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. drugarica Liht je dobila i najviše odličje Francuske. Kao istraživačica. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. godinu. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. postaviće Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. Zavladala je jedna postkomunistička dekadencija. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. gde sam dospeo po Titovom naređenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. kako bi “dobili” mene i “grupu”. Istina je da smo je mi osnovali. da se izdržavaju. kada sam izašao iz zatvora. Od 1991. čime je postala vitez. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radničku partiju. Saveta Evropske fondacije za kulturu. među kojima nekoliko ženskih. izjavom da literatura koju sam čitao. danas suprugom Sonje Liht. dugo godina je radila u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. Autorka je brojnih tekstova u domaćim i međunarodnim časopisima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji vuče Soroša za ruku i objašnjava da su čak i Slovenci obične barabe. bila je kopredsednica Helsinške skupštine građana. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovenčana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. Sonja Liht se nalazila na čelu institucije. predsednica Fonda za političku izuzetnost. Sonja Licht (kako piše na zvaničnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolićevu majku koja je u sud došla na štakama. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. i tajanstveni filantrop Soroš. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki mogući pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. Nagrade za ljudska prava Međunarodne lige za ljudska prava.čemu god. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovića. odlučile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. naravno u dogovoru sa Udbom. Sonja Liht. Sredinom osamdesetih učestvuje u osnivanju više lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija.deo Mreže škola za političke studije Saveta Evrope. Počeli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. orden Legije časti. Sa mnom i Milanom Nikolićem. Niko nema pojma o čemu je reč. i tako održi kontinuitet totalitarizma. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija.

dolazi 1986. Šešelj je s nama 1983. Ivan Stanković. Nikola Marjanović. Nebojša Šaponjić. već naš. Ljuba Popović. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. četvoricu u Ljubljani. vlasnik firme „Nelt“. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. Neko je brinuo. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. Kao pandan. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijević. Njegovi izveštaji se. Demaćija. predsednik LSV Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 107 . pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. povukao je svoje svedočenje. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Šeksa. Zoran Obradović. uglavnom. Gotovca. 157. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. SKJ osniva Odbor za ljudska i građanska prava pri SSRN. Uzlaznom linijom karijera g. takozvani Dobričin (Ćosićev) odbor. branili Paragu. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetničkih sloboda je prva naša nezavisna organizacija.. nije poznat široj javnosti. stavljaju u dosijea. Ali. Nenad Čanak. jednog od najvećih uvoznika 159. Dok je Politika u Miloševićevo vreme čišćena od nepodobnih. najigranija srpska dramska spisateljica 163. predsednik „Petrobart-Avia“ 169. jer mi smo pratili sve političke procese u SFRJ. koji je bio član Helsinške federacije za ljudska prava. Soroševe fondacije. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. Onda je sve je zaboravljeno. Dimitrijević je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. pre svega sindikata. A onda je s nama hapšen 1984. odnosno Aliji Izetbegoviću i grupi. Veran Matić je angažovao svog druga Velimira Ćurguza Kazimira. Za odbranu politike Vlade Srbije. koristeci se institutom slobodnog sudijskog uverenja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM optuži za laž. Saša Popović. direktor JP „Srbijavode“ 161. Znali su kuda će to što kažu otići. Nebojša Nedeljković. On je prvobitno označavao intelektualnu i političku nezavisnost od totalitarizma. čelni čovek producentske kuće „Emoušn“ 164. direktor agencije „Komjunis“ 158. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. Podređene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. Nebojša Šaranović. osnovana oko odbrane Gojka Đoga. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. ambasador Francuske u Srbiji 160. Sudu to nije smetalo da. Žan-Fransoa Teral. Pred njim su u Politici ćutali. Ćurguza krenula je kad je uhvaćen da kao ovisnik krađe po apotekama. Velimir Kazimir počeo je u Marksističkom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. Uprkos tri decenije u novinarstvu.. Biljana Srbljanović. Ćurguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. direktor „Kapa Star Limited“ 168.NOMENKLATURA SRBIJE .. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antića i Dušana Mitevića. Goran Stamenković. svetski priznati slikar 165. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Vasilije Mićić. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Đilas. prezentujući ga kao NVO. UN i raznih CIA-ških organizacija.

Goran Paskaljević. Goran Vuković. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. Vladan Živadinović. direktor „Intermosta“ Rene Milošević rođen je 26. Andrej Jovanović. naš najpoznatiji muzičar u svetu 182. proizvođač i trgovac vojnom opremom 177. Dušan Dunjić.NOMENKLATURA SRBIJE . direktor ARRI. Dragan Đurić. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 170. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. posle Kusturice. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. veliki tranzicioni gazda 172. direktor „Medijum Galupa“ 194. Aleksandar Andrejević. direktor TV Avala 181. generalni direktor Novosadskog sajma 185. počasni predsednik FIBA 192. Kao četrnaestogodišnji dečak. Rene Milošević. sandžački muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 108 . direktor JP „Srbijašume“ 191. najuspešniji srpski reditelj 187. direktor KBC „Dedinje“ 180. Aleksandar Nikitović. godine u Žabarima kod Velike Plane. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. Ernst Bode. Bora Stanković. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. Jirgen Bakeberg. Vidoje Vujić. Boško Đukanović. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. Muamer Zukorlić. Mile Dragić. Srbobran Branković. Rade Šerbedžija. Srđan Bogosavljević. Dejan Ilić. Ljubomir Tadić. pravnik i filozof 195. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. kupac nekoliko preduzeća 184. Đura Obradović. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Miroslav Živanov. februara 1955. Srđan Đurić. šef kabineta premijera Koštunice 173. s roditeljima je otišao u Francusku. Đorđo Antelj. vlasnik fabrike „Vujić“ Valjevo 188. Goran Bregović. najveći akcionar „Agroživa“ iz Pančeva 175. vlasnik građevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. Stavros Joanu.

tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Milošević. Stevan Nikčević. Danica Drašković ga u oktobru 2000. godine. Taj dan ostaće upisan crnim slovima u istoriji vojske. Nikčević se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. Zahvaljujući ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. najuticajniji domaći estradni menadžer 198. Goran Ćirić. U Srbiju se vraća 2003. apostrofirajući već dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Rače. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. sa Nikčevićem. direktor ''Jugoimport SDPR". žedna pravih informacija o likvidaciji Ćuruvije. sve do smaknuća. dok nam naši dužnici stalno obećavaju isplatu potraživanja. Podmukao. Rene Milošević je sponzor Ski festa. Za svoje savetnike Boris Tadić dovodi kumove. Nakon streljanja premijera Đinđića. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKČEVIĆ. iskustva. Beograd je specijalizovano preduzeće za izgradnju svih vrsta mostova. Podmeće dokument o praćenju novinara Slavka Ćuruvije. Den Bejts. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. navodno slučajno. i vredi rasvetliti učinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. ubrzo je bila usporena. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mlađan Dinkić izjavio je da će novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapređenje saobraćajne infrastrukture. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvođanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. Raspolažući ogromnim količinama novca. hidrotehničkih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. Kao takav brzo je napredovao u službi. U "Jugoimportu SDPR" Nikčević kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Rače. Raka Marić. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. čiji je predsednik Mlađan Dinkić. Banda Stevana Nikčevića sve uspešno sabotira. “Intermost” a. Kasnije će se ispostaviti da je Nikčevićev udeo u Ćuruvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. Svi napori da se ubica Slavka Ćuruvije izvede pred sud ostaju uzaludni. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. Boris Tadić postaje ministar odbrane. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minić. d. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. Nikčević instalira svoju bandu. Sa tog mesta. ljude bez staža. Danica Drašković naseda na ovu provokaciju. prijatelje.. kojima se Stevan Nikčević pere. morala. Kako je ovaj čovek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. osniva u Beogradu preduzeće “Intermost”. Dragana Solomon.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U Francuskoj je počeo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. informacijama i dosijeima. I onda počinju da se ređaju afere. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. Srpska javnost. Nikčević vrbuje drugog Živkovićevog pomoćnika. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. Ipak niko nije očekivao da Stevan Nikčević postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. što su za nas velike pare. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. zao.. Ali već je bilo kasno. Kada je DOS preuzeo vlast. nezaježljiv. Sredinom 2006. koju je nekoliko meseci ranije napustio. ali ne dobijamo ništa kaže Milošević. Već u februaru Nikčević zaboravlja da se upoznao sa Danom Drašković i postaje član Demokratske stranke. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. direktor JP PTT Srbije 200. Stevan Nikčević predaje tadašnjem američkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 109 .000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. prihvata dokument RDB o praćenju Ćuruvije na dan ubista. Čak se i Momir Gavrilović. Savezna vlada imenuje ga za pomoćnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Stevan Nikčević je radni vek počeo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. koji organizuje Skijaški savez Srbije. Nije samo Ćuruvija stradao od Nikčevićeve ruke. Bio je jedan od rukovodilaca. posle koje radi u građevinskom gigantu “VINCI”. a biće i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvođaču.

cinično i surovo. Milan Radonjić je početkom aprila 1999.tehničkoj saradnji sa drugim vojnim silama. u svojim čestim obraćanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. svi osim Stevana Nikčevića. 22. Stevan Nikčević je dobio zadatak da od vezanog Stanišića ukrade tašnu. Smena Stevana Nikčevića je bila već gotova stvar. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. godine. jer to nije dobro zbog javnosti. Njegov ministar Dragan Jočić je državljanin Crne Gore. septembra 2004. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinića. posebno namenske. odlukom tadašnjeg načelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovića. bivšeg zamenika načelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehničke saradnje sa Irakom. a Jočić ćuti.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. između ostalog. godine. Boris odlučuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Američkih Država. U pljačkanje "Jugomiporta SDPR-a" uključen je ministar policije Dragan Jočić. kao saučesnike u ubistvu svoga brata označava Stevana Nikčevića. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko praćenja Slavka Ćuruvije. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadića tražeći od njega da utiče da Stevan Nikčević ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPR-a".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. koristeći se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . Od očekivanih Koštuničinih poteza nema ništa. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Čuruvije. postavljen za načelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. iako sam poznavao većinu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 110 . U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. Danas je Stanišić na slobodi. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". Smišljeno. godine postavljen za načelnika Centra RDB-a Beograda. i prima lepe pare. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogućila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovića. Na dan kada je sprovođen u Hag. Njegova osionost toliko se smučila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. I novac i imovina ove ustanove biće meta Nikčevićeve bande. kada je smena Nikčevića trebalo da se obavi. Nikčević je preko svojih ljudi.tehničkoj saradnji. 20. a prekinuo ga nekoliko minuta uoči streljanja. Stevan Nikčević na računu "Jugoimporta SDPR-a" zatiče 200 hiljada dolara. Traži da ga Izraelci podrže u američkom kongresu kao demokratskog vođu u Srbiji. Ministar Tadić obećava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. On je na saslušanjima. Ali. Stanišić je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. hladno. I bi tako.NOMENKLATURA SRBIJE . Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. Stevan Nikčević počinje da uništava namensku industriju. A Stevan Nikčević se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domaćim mafijašima da je organizovao i krađu tašne Jovice Stanišića. U istrazi povodom Ćuruvijinog ubistva. Jočić o mućkama ćuti kao. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinićevo praćenje i razgovore sa američkim ambasadorom Majklom Poltom. General policije Snežana Šulajić sa svojim sugrađaninom Miletom Dragićem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadić. Nakon tih konsultacija. što gospodina Nikčevića strašno brine. septembra 2004. Jovo Ćuruvija. Uzalud Jovo Ćuruvija moli da se Stevan Nikčevič makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po čijem je nalogu naredio višemesečno praćenje njegovog brata. Ministar Davinić. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. sklapa neizvršive ugovore o vojno . uvek tvrdio i sledeće: "Iako sam početkom aprila 1999. obilazi ambasadore. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Đinđića. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. insistirajući da se Stevan Nikčević ne smenjuje. Prvoslav Davinić je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikčevića i Dragana Šutanovca. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. koji je obećao svojim pretpostavljenima da će smeniti i uhapsiti Nikčevića menja odluku i Nikčević ostaje. prekidajući već čvrste i započete ugovore o vojno . on izričito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić i ministar odbrane Prvoslav Davinić.

oktobra 1992. poslanik je u republičkom parlamentu i predsednik poslaničke grupe SPS. a mislim da je još jasnije. koji je proveo kao portparol stranke. pukovnik Ljubodrag Stojadinović posvedočio je da je načelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. je bio član Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veća Savezne skupštine. pa je staro društvo na čelu sa Ivicom Dačićem i Zoranom Lilićem krenulo u novo zaluđivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. godine. Uoči napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore sličnim rečnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se branila zemlja. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. a prvi ozbiljniji politički angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. Tadašnji načelnik Uprave za moral i informisanje. ne zbog inaćenja svetu. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. koji je u toku svih operativnih poslova". pre svega SAD. a od juna 1997. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. i decembru 2002. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitorađu kod Prokuplja. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. „Teško je očekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. održanom 18. i 1993. Međutim. nažalost. godine poslednjem radnom danu. izjavio je 11. za člana Izvršnog odbora Glavnog odbora. Novinar Slavko Čuruvija praćen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikčević. januara 1966. godine. februara 2000. Od 2000. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. U najuže rukovodstvo stranke. Jasno je bilo i tada. godine u Prizrenu. i predsedniku Liliću saopštio informacije o Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 111 . Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. i danas. izabran je na Drugom kongresu 26. koji se ubrzo ugasio. gde je išao u osnovnu školu. u februaru 2000. Takozvani čuvari nacionalnih interesa dobro su izračunali koliko će svoj patriotizam naplatiti. Na toj funkciji ostaje do do 1992. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Predsednik Socijalističke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševića. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren način završetka ovog procesa. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve započete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikčevićem. Ivica Dačić. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. maja) 1995. predsednik SPS IVICA DAČIĆ rođen je 1. ukidanjem sankcija za međunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je međunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. da ga obavesti o dramatičnim događajima koji predstoje.Na izborima 1992. i član Odbora za spoljnopolitičke odnose. januara 2003. godine. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. godine do januara 2001. Bio je savezni je poslanik u Veću građana Skupštine SRJ od 1992. godine. Načelnik General-štaba general Momčilo Perišić pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilića. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". Član SPS-a je od sredine 1991. Na Šestom kongresu SPS. Kada je dobio vezu. Savezni poslanik u Veću građana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. 202. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. a Fakultet političkih nauka u Beogradu 1989. ne zbog egzodusa Albanaca. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. Iste godine postaje portparol SPS i član Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. Gimnaziju je završio u Nišu. uz podršku SAD. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veća građana Savezne skupštine.

po trostruko većoj ceni državnim preduzećima. družio se i sa Arkanom.. i posvetio se biznisu. gde je i on odrastao. Ivica je bio blizak Ceci. Po nalogu Slobodana Miloševića. i tako. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. Onom podzemnom. Nije slučajno Palma ušao u koaliciju sa Dačićevim SPS-om. načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Milorad Vlahović. Milošević ga je koristio kao krpu. koji je u to vreme bio i direktor SPS. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. Poseban biznis počeo je sa Draganom Markovićem Palmom. a sva su bila politički Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 112 . nakon završetka studija. Pronađena je brzo devojka za njega. umešao se Ivica Daćić. predsednika Socijalističke partije Srbije. Nijedna ova smrt nije rasvetljena.. tek svršena srednjoškolka Sanja. Novinar Slavko Ćuruvija. Svetlana Veličković udala se za Željka Ražnatovića Arkana. a i na Arkanovoj sahrani. Njegova zemljakinja. a bio je prisutan i na njenoj svadbi.. pod optužbom da se nalazi na groblju. zamenik ministra policije Radovan Stojčić Badža. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. Ogromne pare Palma i Ivica Dačić zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". Trudio se i da svojim stasom i glasom liči na Miloševića. On se razveo od žene Ljubice. Kada je pokrenuta priča da se sruši stadion "Obilića". politikologa Žarka Obradovića. Dačić mu je omogućio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. U toj akciji policije uhapšen je Dačićev kum Vladan Zagrađanin. postao portparol SPS-a. Palma je pripadao svetu podzemlja. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. oženio mlađom novinarkom. Dačić nije podneo ostavku na partijsku funkciju. narodnog poslanika. opisao nelagodu u kojoj se našao načelnik general-štaba Momčilo Perišić.od nasilnika i ubojice do političara. idem u lov na patke''. Zoran Lilić je iz Brze Palanke. Kakva je uloga Ivice Dačića.. Ivica Dačić je polako ulazio i u veliki biznis. Mića Jovanović. Policija je Miloševiću opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dačića je impresivan. čiji direktori su morali da slušaju Dačićeve naloge."Momo. i Dragan Marković je počeo da popravlja svoj imidž . Glavna preokupacija Dačića bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. iz Žitorađe. sećajući se ovog mučnog događaja. Ovih dana. vlasnik fudbalskog kluba "Obilić'' i više stambenih i poslovnih objekata. Pukovnik Stojadinović je. Zoran Lilić ponovo meša karte. Jovanović je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". načelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simić. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. Zoran Lilić je oduvek bio poznat kao ništarija. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. Nego. bez ikakvih ovlašćenja. postavljajući ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pokretima hrvatske vojske.. koji je bio komadant Srpske dobrovoljačke garde. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. kao i svi njegovi saradnici. ministar odbrane Pavle Bulatović. Ćuprija i Paraćin postali su Palmina "zona interesa''. Tandem Lilić-Jovanović vuče konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Milošević postupao sa Lilićem. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. prema nalazima srpske policije. sekretar JUL-a Zoran Todorović Kundak. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić dobio je zadatak da oženi Ivicu Dačića. Arkanovim saborcem. za Srbe iz Krajine. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. koji je zajedno sa Lilićem vlasnik "Megatrend" univerziteta. On je naterao Ivicu Dačića da uđe u koaliciju sa Tadićem i Dinkićem. Jagodina. Ivica je Ceci preporučio da na vreme pobegne na Kipar. Dva ratna druga odlučili su da osiguraju svoj kapital. boli me . u formiranju vlade sa Tadićevom i Dinkićevom partijom? Dačić je. Malo ko se danas seća Zorana Lilića. pošalji mi po ađutantu hiljadu metaka. i legalizovaće biznis. U to vreme Dačić je sarađivao sa Dinkićevim pljačkašima. na inostranim računima ostavila 26 miliona evra. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. Za vreme Miloševićeve vlasti pobijeno je mnogo ljudi.NOMENKLATURA SRBIJE . koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. predsednik Lilić mu je hladno odbrusio .. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilić i Mića Jovanović. Tako će Jovanović povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. i uz pomoć Dačića preprodavao je.

Njen brat je nađen mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. ali su oni u tome preterali i Milan Pantić je na licu mesta ostao mrtav.NOMENKLATURA SRBIJE . jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. vrši kadrovske popravke sistema.000 ljudi (0. Pantić je istraživao njegove kriminalne radnje. tako mu i sada obezbeđuje odstupnicu dnevničkim beleškama. kada je zakon počeo da se primenjuje. u SKPJ došlo je do sukoba između utemeljivača ove stranke. Ministar Dragan Jočić sakrio je ovaj predmet. pametna i retko gubi koncentraciju. U to ime menja se ratnička "košulja". nije platio dug od 88. jer je istraga pokazala da je nalog za Pantićevo ''privođenje razumu'' dao Dragan Marković Palma. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantića. Kasnije sam razumeo .. Nema razlike u doktrini Miloševićeva i njegove supruge. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu oslobođen od krivične odgovornosti. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stečenu imovinu legalizuje. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 113 . juna 2001.742 evra. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM motivisana. Isto je uradila Mirjana Marković“. jer je vešta. Gradski sekretar za životnu sredinu. Palma je našao momke da ga prebiju. Goran Trivan. generala Stevana Mirkovića.8%). godišnjim dobima. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. sposobna. Milošević je držao centar. Ekspres Politike. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini.. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševića i položila venac. U Socijalističkoj partiji Srbije mala grupa ljudi. Duge.530. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. niti stvarnog pomaka u levo. odlučuje u ime stranke. ali iz starog centra moci. U delegaciji su bili Uroš Šuvaković. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. Duvaju mirnodopski vetrovi. nebrojenim intervjuima. RTS. Posebno je zanimljiv slučaj ubistva četvoročlane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. oblacima i cvrčku u rodnoj požarevačkoj kući. Sukob je razrešen odlaskom generala. kaže general Mirković. godine od predviđenih 728. „To je žena iz senke. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti..da ga supruga sada vraća na pravi. Jula 1994. što nisam mogao da prihvatim. u koalicionoj administraciji sa DS.grupom za pritisak. Sva ova ubistva Ivica Dačić treba da učini trajnim misterijama. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. u periodu od 26. komunisticki put. godine. Savez komunista .. do kraja juna 2002.sve je bilo u funkciji Miloševićeve vlasti. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. a kratkovidi tumači političkih zbivanja. Večernjih novosti. godine. dao je mnogo obećanja.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posećuju ga inostrane delegacije. Mirjana Marković je vođu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. ali su se brave "uticajnih vojnih. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. na čelu sa Lilićem i Dačićem. ili knjigom "Odgovori". i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". Ne treba je potceniti. ubeđenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Marković. Miloš Aleksić i Goran Trivan. Funkcioner SPS. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde.582 naplaćeno je 57. Mirjana levo.000 maraka. 19. Upućeni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. avgusta 2008. sasvim suprotna . GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. TV Politike.726. Kako će Ivica Dačić uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova naročito brine poruka. A pre toga. i tužen je zbog klevete. partijski ideolog dr Mirjana Marković beleži u svoj dnevnik impresije o cveću. Samo političkim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. samo da mu nema žene komuniste. Kao što je Miloševiću svojevremno supruga pripremila klimu za obračun sa Stambolićem. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatović. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sačuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. Ili. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševića.

On tokom celog rata ostaje u drugom planu. Snežana Aleksić je pomoćnik ministra za trgovinu i turizam. Rođeni brat ministra pravde.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. Zlatan Peručić smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". Aranđela Markićevića. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. Zoran Todorović je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovićem i Aleksandrom Bakočevićem. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. I tako dalje. decembra 1993. stiče se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. nipošto nije u društvenom zapećku.. bio direktor moćne firme "Gavrilović". ni organizaciju. takođe kadar RSK. Oni su veoma slični. bio je na listi SKPJ. ministar rudarstva bio je član SKPJ. U Vladi. ministar za lokalnu samoupravu. želeli su da budu u našem pokretu. zajedno sa Zoranom Todorovićem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". kadar SKPJ. a Radovan Bijelić. Tu je i Slavko Biga. bliski prijatelj sa Mirjanom Marković. ali su u stvari delovali iz senke. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. kompromituju opozicione vođe. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. Iako me je još 1990. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". uz put. Utisak. Nacionalnim elitama odgovara rat. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. a supružnici su od prvog trenutka na zajedničkom zadatku. Među njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. 29. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. Slično se desilo i sa Borom Mikelićem. Bora je bio najveći Jugosloven. Kada je SPS formirao vladu.NOMENKLATURA SRBIJE . izbor Bore Mikelića za predsednika vlade RSK. miroljubivi građanin trebalo bi da zaboravi kako su do juče isti lideri "uživali apsolutnu podršku građana Srbije". u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. sadašnji SKPJ nema ni članstvo. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila već poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. nema većeg Srbina od njega. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševiću i SPS. pod komandom SKPJ. u njihovoj kući. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. Pokusaj puča u Banja Luci nije samo uvređeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. Ni grupa"Metropol". a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bračni par Milošević-Marković. u Srbiji režim ih je sačuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. da je reč o partiji u ofanzivi. Sada. „Veljka Kneževića je progurala Mirjana Marković. kaže Mirković. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. okuplja grupa problematičnih ljudi koja piše saopštenja medijima. Tahir Hasanović je generalni sekretar Nove Demokratije. Za Mirkovića . ne eksponirajući se do sada. Slobodan Čerović. Andra Milosavljević . Kad je reč o svežim kadrovima. međutim. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. iz Nevesinja. kleo se u Hrvatsku. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takođe nisu eksponirali. otuda se smatra da je ministar pravosuđa tim kanalom dobio prolaznost. u roku od dva sata povučen je general Pavlović i doveden na čelo RV i PVO Ljubiša Veličković. švercera i Karadžica lično. Zadaci u skupljanju glasova su bili različito rasporedjeni. aktivista SKPJ. Lično mi je žao što nije urodio plodom. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžića i Mladića u Bosni. počelo se govoriti o četvorici ministara iz senke. Zoran Čičak. koji srpski narod drže kao taoce ratne politike. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je član SKPJ“. Da u toj priči ima istine pokazuje i način na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševićem. svojevrsni politički aktiv Mirjane Markovicć. Čak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ.SKPJ je grupa aktivista koja praktično servisira vladajuću partiju. da opljačkaju svoje podanike. Rat bi bio završen..a tu se opet neminovno nailazi na pripomoć SKPJ. poput Knezevića. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. ali i dalje ima značajan uticaj. o formiranju SPS u RSK. Ipak. Dragan Hadži Antić osuđuje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zločinima i ratnom profiterstvu. „Nikola Dobrijevic.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po rečima generala Mirkovića. ili kada direktor kompanije "Politika". Da bi se postigao utisak o promeni politike. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. nema članova ove partije. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viđen" Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 114 . Karadžic je za nas saučesnik i treba da odgovara." Kada predsednik Zoran Lilić kritikuje "samozvane lidere". koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. godine. Mića Carević. Dragan Kostić. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . komandant VO. on je sada njen čovek.

. Miloš Simović. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovića. jer bi se smanjila ratna propaganda. Velibor Veljkovićć. nije morao da vodi pravu borbu za medije. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ početkom 1991. godine. urednik "televizije kojoj se veruje". pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". Vlasnik firme BTC je dr Nenad Đorđevic... analizirao je general Mirković. Lično se nadam da Vučelić neće biti direktor Televizije. pao je kao žrtva intriga. iznuđivanjem i razbijanjem štrajkova. komentarisao je Čičak. Onima koji nemaju tako kratko pamćenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. koji su Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 115 .. opasan tip. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. a smenjen je načelnik.juna RTV Politika vidi se i sluša do Čačka. što je tada iznosilo više od milion maraka. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. godine isknjižena je celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) čija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. Tako je. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. Snežana Aleksić podsetila je na početke političke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. oko 150 kvadrata preduzeće "PhilipWilson". sasvim suprotnog je mišljenja Čičak. Ne možemo raditi sa Vučelićem ili Mihajlom Markovićem koji je zagazio u nacionalizam. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". Rudnika i Fruške Gore. mediji moraju biti na usluzi. pre svega u sopstvenoj partiji. a prostor na XXIII spratu. Šešelj kaže da je SKPJ "zločinačka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. Nebojša Čović. na primer. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. i da prihvate nove stare usrećitelje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao." Od 28. protresen je i Kosovski Okrug.. pa je "Komet" postao vlasnik 15. ali bolje nego Grudenka. Tijanić. iako nema svoje glasilo. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku između TV Politike i NTV Studija B. oformila terorističku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem.nismo zadovoljni. gradonačelnik. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. sa njim imamo dobre odnose. postaje vlasništvo preduzeća "Komet-BTC". iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristić predsednik JUL.. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". prilagođavamo se novom vremenu“.. kao članarina. Preduslov za tako mirno "čišćenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovićev program. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. prostor na prvom spratu postaje osnivački ulog u Polikliniku "Ušće". Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalističkim krugovima ili kriminalom“.. direktor državne televizije. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobraćaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. što je značilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goča. novinaru koga njena ruka vodi. Gornjeg Milanovca. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. Miodrag Tomašević i nista nismo dobili“.. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. koje su bili tumači nove politike starog supružničkoh para. govorili su aktivisti SKPJ. „Nije tačno da sve držimo u rukama. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbeđenja ambasada i drugih objekata. ali se pokazalo . ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". ako ne žele Šešelja ili Arkana. a Miodrag Tomašević (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao učešće "Kometa" u zajedničkim projektima sa raznim firmama. Studio B je poklonio Tijaniću lutku.NOMENKLATURA SRBIJE .. sa terasom . infiltriranu u sve pore privrede i društva". Kragujevca. Tijanić prijatelj naše partije. Kraljeva. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. a ne voli nas. Izbor nije lak. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz lične simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. Radoš Smiljković je ambasador u Bugarskoj“. "Komet" prelazi u Holding kompaniju ... SNEŽANA ALEKSIĆ. On je karijeru počeo u SDB. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseća i unutrašnjost. članica Direkcije JUL. Milorad Vučelić. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. kaže Mirković. Posle intervjua koji je Mirjana Marković dala listu na albanskom jeziku Bujku.svi smo mi pomalo socijalisti. Krajem 1991. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naručeno ubistvo. a na računu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. je svakako među pet najmoćnijih ljudi u Srbiji.

“Ja već mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksić. visoko profesionalni način. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. savezni ministar za sport.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicović. te se otvorenim pismom. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radničkog. Dragan "Jugopetrol" Tomić. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zaključilo 31. U tom gradu mi i sad žive roditelji. predsedniku JOK. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvaničnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. moj prijatelj iz Radničkog. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omogući ispunjenje patriotske i građanske dužnosti” . čiji je Đurković generalni sekretar. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kićanoviću zahtevajući hitan opoziv svog generalnog sekretara. kad je bio direktor CIP. Dragutin Milovanović.” 203.. Vladimir Kršljanin. ne obazirući se na svoja stvarna ovlašćenja i realne moći. “Drugarica Snežana Aleksić bira za koje novine želi da govori. Vladimir Lučić. Putovao je Rade Bulatović – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE.. savezni rukometni selektor. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala čast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bez predaha proživeli prethodnu deceniju. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ.. nekada najbolja rukometašica sveta. časno obavljati profesionalnu dužnost. Milorad Vučelić. Velizar Đerić.. Milan Milutinović. jer nije dobila pismeno... u Atlanti. Zoran Anđelković. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. Ona ne može nekontrolisano činiti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. Dušan Bajatović and Branko Ružić ispred SPS. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. Mirko Marjanović. Milorad Vučelić. retki su. godine. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. Od 14. Žarko Obradović.. jula. sarađivala kao direktor Radničkog i direktor državnog tima.. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. Posle mnogih životnih razočaranja u Tuzlu sam se. iz Beograda. sa Goricom Gajević sam bila nerazdvojna. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. objavljenim u “Politici”. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe. kako tvrdi u pismu upućenom Draganu Kićanoviću.. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996.. Siniša Vučinić. a ni usmeno obaveštenje. Zorane. neće poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjić. Vukoje Muhadinović. septembra glasaju na izborima. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Đurkovića nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Đerić bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksić. Pored kovčega.” Snežana Aleksić. profesor Mirko Zurovac. a krajem 2006.. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašić. Snežana Aleksić and Uroš Šuvaković ispred SLOBODE a Ivica Dačić. prvi čovek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antić. Rukovodstvo SPS izrazilo je počast SLOBODI za dosledne i odlučne aktivnosti i obećalo punu podršku u budućnosti. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilić. Nikola Šainović. snagu i posebnu boju”. o načinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševića.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. Snežana Aleksić mi je kuma.NOMENKLATURA SRBIJE . partijski drugovi držali su neku vrstu počasne straže u kapeli.” Bolje sreće bili smo u razgovoru sa Radetom Đurđićem.. Kada je Predsedništvo JOK odlučilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Đurković. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. direktor RTS Dragoljub Milanović..da im se omogući da 24. direktor MTS Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 116 .. Rođena sam u Tuzli. usprotivila se Snežana Aleksić. direktor „Topole“ iz Bačke Topole 204. vratila 2000. Oktobra 2003. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. predsednik UO RSJ i član Direkcije JUL-a. koji si ovom timu davao nesebičan doprinos. Sigurna sam da ćete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja će na dostojanstven. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kićanović saopštio je da će na olimpijskim igrama u Sidneju učestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije. Gorica Gajević. Svetlana Kitić. 2007.

"Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno članova SANU. a i akademici. pisac i akademik MATIJU BEĆKOVIĆA je svojevremeno.NOMENKLATURA SRBIJE . poverenik za informacije od javnog značaja 209. vlasnik klinike „Anlave“ 214. Slobodan Ivanović. neka vrsta kritičke analize postojećeg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. Miša Lukić.. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji.. Olga Jevrić i Irena Grickat- Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 117 . predsednik OKS 213. posebno birokratskom haosu. Krestić kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. Srećko Nijemčević. a Dobrica Ćosić javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obiliću.da ne bi provocirao vlast". koji će potpaliti maštu radoznalih. Vladika Artemije. Bili su to Pavle Savić. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". generalni direktor „Ikarbusa“ 210. SANU je svesno pomogla ustoličenje Slobodana Miloševića kao neprikosnovenog vladara. on nije bio član Odbora. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. Džemail Šahović. "spolja" sugerišući šta treba da piše. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". Dragoslav Srejović. predsednik FSS 216. kao mladog pesnika. Nemanja Vidić. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. nevažan po sadržaju. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestić. te ". Bili su to Desanka Maksmović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 205. Gorica Mojović. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik časopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. a političko rukovodstvo Srbije čekalo je da dokument bude osuđen. Milka Ivić. To se nije dogodilo. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma".. Ovaj dokument napali su svi. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. Postoji teza da je Ćosić ipak bio učesnik na izradi ovog dokumenta. Vlada Mikić. Odbor je imao 16 članova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. Zvezdan Terzić. Već u decembru 1986. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. Za predsedavajućeg ovog odbora izabran je Antonije Isaković. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Ivan Antić. Matija Bećković. Mada mnogi danas misle da je glavna ličnost u toj priči bio Dobrica Ćosić. uvoznik cigareta 207. Robert Čoban. Rodoljub Šabić. Kosta Mihailović i Mihailo Marković. član gradske vlade Beograda 206. bitan iz inata. Tamo nije rečeno ništa od onoga što javnost nije već znala. zakazana je vanredna skupština SANU. U junu 1985. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvučenom stanu. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. knji?evnik i potpredsednik SANU. nije uzet u krug izabranih. Stevan Raičković.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. Ivan Ćurković. čuveni fizičar i Vasa Čubrilović. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211.

rejting Akademije dignut u nebesa. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i političari i javnost Srbije obično Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 118 . ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). Kad se u političko. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna političkim elitama. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. "Memorandum" nikada nije objavljen. Počev od Emira Kusturice kao predsednika UO.1%. jula 2005. a sada svega 24 odsto akcija na papiru. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovića. Olju Bećković. Kako je dug "Politike"a. i Predraga Mihajlovića koji zastupa interese Komercijalne banke. a naivnih falilo. Akademik Matija Bećković je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. Gde je onda "nestala" razlika od 5. a on ugovornu obavezu nije ispunio. Predragom Mihajlovićem i drugima. tako je i završio. Da bi uspeli u pljački teškoj više miliona evra. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit).d.umetničko društvo.d. zubarom Zoranom Vacićem. godine premijer srpske vlade Zoran Đinđić postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. navodno. Aleksandra Simića koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki članovi SPS po partijskoj liniji.366 akcionara koji su nekada imali više od trećine. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne političke faktore. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadiću). koji je baš Branko Pavlović podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". izabran u novom sastavu na čelu sa predsednikom Emirom Kusturicom i članovima Matijom Bećkovićem. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. prisilićemo ih na taj čin štrajkom glađu”. Hinić je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. a pokojni književnik Miodrag Bulatović pravdao je svoje članstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika".000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza.4 %) u prihodu zajedno imala 44. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a. koga su za isplaćenih 1. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilić o ćerki Mariji. SANU je na izvestan način rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politička linija prijema u članstvo ove institucije. prodaja duvanskih proizvoda imala učešće od 34.NOMENKLATURA SRBIJE . Dobrica Ćosić osuđuje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o budućnosti svoga naroda. Ako ne drugačije. Taj kapital procenjen je na 2. Posle 5. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. juna 2005. Aleksandrom Simićem. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora između "Politike" i VAC-a. dok su izdanja PNM-a (15.6 miliona evra. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvećih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovićem. Celu ovu mutljavinu transparentnom je učinio Marko Hinić.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8.7%) i ostala izdanja (28. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivačkog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".5 miliona evra. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . a uvertira za dolazak Slobodana Miloševića odsvirana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radulović. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004.2%.6 miliona evra). Ostvarena je kompromitacija postojećeg političkog poretka. Nastao kao fantomski.o. Svi oni. suprotnih interesima 6. Pismo je pročitao Matija Bećković. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. a koji je na Skupštini od 30. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplaćene članarine od po 1. negdašnjeg poverioca "Politike".d. oktobra 2000. estradno. analitičar koji je. duhovno. moraju da odu.medijsko zamešateljstvo uključe i porodični odnosi. zajedno sa direktorom "Politike" a. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimačine.o. VAC-u.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. do Matije Bećkovića koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srđana Janićijevića. Zgodan primer je porodica Bećković. Njegovu kćer. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu.

To je javni restoran. u žestokoj konkurenciji zvučnih imena iz automobilskog biznisa. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljač limuzina za državu. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223.d. direktor OMV u Srbiji 224. Milorad Luković Legija. budu isključivo marke “škoda”. kod njega je ručao Jovica Stanišić za vreme jednog boravka pre atentata. gradsku kuću. iako nisu bili potrebni EDB-u. glavna urednica „Politike“ 222. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. za ugovor težak oko 2. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. konzervativnog DSS-a. jer je Milenko Kostić u rodnom selu pored Čačka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. Vojin Starčević. Kostić je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovića. direktor „Ces Mekona“ 226. poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. U međuvremenu. generalni je direktor Politike. najbolja atletičarka Srbije 219. Zet Matije Bećkovića (suprug druge akademikove kćeri). zbog potkradanja ovog javnog preduzeća. Kao što je poznato.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM svrstavaju u tabor DS. Ljiljana Smajlović. po mišljenju mnogih. Ove godine. Aleksandar Boričić. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Čačka. inače zemljak i prijatelj Milenka Kostića Koleta. 218. vlasnik „Polimarka“ 221. pa koncert Cece Ražnatović koji je izazvao buru i u samom DSS. a time i liferant vozila za državne organe.NOMENKLATURA SRBIJE .o. veka. U emisiji RTV B92 Velja Ilić je rekao da “nije on (Kostić) kriv što je Legija ručao u njegovom restoranu prilikom boravka u Čačku. direktor „Zdravlja aktivis“ 220.o. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” već hapšen u policijskoj akciji Sablja. bar u prvom izbornom krugu.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. a Kostiću morati da plaća ekonomsku cenu zakupa.. Borislav Radosavljević. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonačelnik Čačka. vlasnika “Auto Čačka”. Branka Vidić. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. Ipak. vlasnik preduzeća „Steko“ 225. Olivera Jevtić. iako se sama nikada nije izjasnila. Ljuboja Stefanović. Milenko Kostić. ukoliko čačanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je već potpisan. on ih je porušio. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostića naručio 6 kamiona “mercedes”. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. Zvonimir Nikezić. dakle tadićevaca. Posebno ako se ima na umu Koštuničino slikanje sa Zdravkom Čolićem. novine i magazini d. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. Kostiću je zabranjeno i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 119 . DSS podržava Velju Ilića. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. “Auto Čačak”. ovaj Čačanin.sam “ktitor” sa porodicom! Kostić je iste godine kupio i tzv. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i dečiji vrtić. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. Dok pojedini učesnici upozoravaju da je nemoguće da jedan ponuđač bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. a direktorka muzeja Nevenka Bojović uzalud upozoravala da će.. a akademik Bećković član je UO Politika a. za razliku od Ilića. vlasnik „Auto Čačka“ Uprava za javne prihode je odlučila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. U javnosti Bećkovići su. posle atentata na premijera Zorana Đinđića. Goran Stojiljković. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. tako da nećemo imati priliku da gledamo marketinške pomake.

vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. trener Panatinaikosa. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. vlasnica agencije „Publicis“ 244. Aleksandar Šoštar. Žaklina Nikolić-Kušić. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. najpoznatiji dramski pisac 238. kompozitorka i najmlađi akademik 240. Aleksandar Milićević. Vladimir Čupić. Aleksandar Stojanović. Aleksandar Šapić. predsednik Zajednice prvoligaša 241. Isidora Žebeljan. Željko Obradović. 228. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. najplaćeniji vaterpolista na svetu 254. selektor košarkaške reprezentacije 243. Ratko Butorović. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. najprevođeniji srpski pisac 232. pobednica „Evrosonga“ 2007. Milorad Čavić. Miroslav Đukić. Dušan Kovačević. direktor agencije Beta 235. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. Mirko Todorović. Aca Bulić. Dragan Džajić. Zoran Višnjić. fudbalska legenda 236. Vasiljka Radulović. dramaturg 239. generalni menadžer „Egzita“ 247. prvaka Evrope u košarci 245. Ljubica Marković. Radislav Rodić. Uprkos svega. Milorad Pavić.NOMENKLATURA SRBIJE . Slobodan Mićić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. Marija Šerifović. Jovan Ćirilov. vlasnik modne konfekcije „Todor“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 120 . Dušan Ivković. Bosa Nenadić. najbolji srpski plivač i evropski rekorder 252. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. Bojan Bošković. vlasnik “Auto Čačka” pobeđuje na tenderima. upravnik Narodnog pozorišta 234. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. godine 253. biznismen iz Novog Sada 246. pomoćnik ministra za omladinu i sport 251. Predrag Ejdus.

pored menjačnice pokojnog Arkana. Milorad Majkić. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. na Terazijama i u Ulici 29. Milorad Majkić. plaćati 500. umesto da dobije odštetu . kada je izvršio dela silovanja.600. obavezao se da će hotelu. uz pomoć srpskih zvaničnika u organima vlasti BiH. poznato je. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minić predloži za predsednika prelazne republičke vlade. Po dolasku u Srbiju. pokojni Žorž Jablan.000 dolara. Majkiću su cvetale ruže. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost počasnog konzula Konga. Direktor "Genexa". imenovan je za počasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. s Kojićem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. privilegijama i imunitetu. a Majkića nije bilo ni u krivičnoj evidenciji beogradske policije.000 dolara Majkić je od Jablana (inače Jugovića po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. Majkić je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". Za 1. godine. 19. prijavljivan kao višestruki učinilac krivičnih dela u periodu od 1975. Priča između "Geneksa" i "Kin Stiba" počela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". Ono što je procurelo u javnost .10. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novčane kazne. 256. Milorad Savičević. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIĆ rođen je 1950. uz odobrenje Milorada Savićevića. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. marta 1998.2000. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu započelo je akciju za imenovanje Majkića 2002. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. (isplaćeno mu je 1. radio je do sankcija. Uprkos spornim detaljima o Majkiću. Završio je srednju školu. oktobra 1989. 330. Slobodan Živojinović. a zagrebački biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkić. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS.. do 1983.4. Šta je sve radio. Široke narodne mase čuli su za njega posle spektakularnog hapšenja. novembra. Veće ministara odobrilo je Majkićevo imenovanje 26. dobio je zatvorsku kaznu. Takvom odlukom Majkić je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Bečkom konvencijom o olakšicama. Tako je otvorio prvi lokal .čovek je imao restoran u Zagrebu. u pritvoru je odležao ceo mesec. zbog sumnje da je falsifikovao isprave.000 dolara). Sastanak je vodio predsednik stranke Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 121 . godine. Osim lanca kazina "Aleksandar".300. po tadašnjem zakonu. gde je živeo do početka raspada Titove Jugoslavije. ali i u JU Biznis centru. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". prvog čoveka "Geneksa". Ali. Lepo je proširio posao. Živorad Mihajlović. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita.NOMENKLATURA SRBIJE . Branislav Stojaković. direktor „Eurosalona“ 258. godine. januara 2002. Ulici 29 novembra. mogli da ulaze samo stranci. koji je je započeo 18. godine. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektić. u Čumićevom sokačetu. Njegove su kockarnice. državljanin BiH i SCG.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojić. u noći između 16. otuda ne čudi što se izjašnjava kao Bosanac. kada su napadači s automatskim puškama izrešetali automate za igru. u Višegradu. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. samo njemu. onda je zatvoren. Kupio je za 2. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. u Čumićevom sokačetu. narušavanje javnog reda i mira. Vlasnik "Kin Stiba".kockarnicu "Aleksandar". tadašnji direktor "Interkontinentala".000 dolara godišnje i 20% od zarade. i vređanje policajca. verovatno. narednih pet godina. godine. demolirane. augusta 2004. niti Ministarstva pravosuđa Hrvatske. i 17. Kazino u koji su.. prevare. tvrdio je da je Majkić bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 255. na Terazijama 43.

dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek počeli da se kopaju temelji. dok kupac. pa nije mali broj građana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. Činjenica je da je najveći broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgrađenih stanova. Marjanović. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladića. preradu. Naime. koji je udružio oko hiljadu nesuđenih vlasnika stanova. NIS je podeljen na dva javna preduzeća i jedno akcionarsko društvo. a ukupna vrednost naplaćenih kvadtrata kreće se oko 43 miliona evra. čiji je vlasnik Mladićev sin Darko. takođe. Stankom je 2004. Sličan rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. ali ima i garaža i lokala. gle slučajnosti. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailović zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovićevog SPO. sa osnivačkim ulogom od 2. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. Nije redak slučaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na određenoj lokaciji. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reči članovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. firma Darka Mladića se sumnjiči da je bila finansijer mreže pomagača Ratka Mladića u njegovom bekstvu. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlović zvani Žika muštikla. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeći da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. Stankom ogradio od prodaje stanova na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 122 . proizvodnju. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. kreira raspored i stepen opremljenosti. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na čelu sa Verkom Stevanovićem. pre svega Tomić.000 kvadrata sa 1. Inače. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božića na dužnosti člana UO JP za istraživanje. što se po istoj formuli.105 jedinica među kojima dominiraju stanovi. Međutim. prevareni kupci ugovorenih i uplaćenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba između investitora i podizvođača. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice između Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. proizvodnju. po pravili nejasni. čija se firma bavi gasifikacijom. pa i kada se takav stan nađe u posedu kupca. Međutim. Minić. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. Milomir Minić. U NIS-u a. reorganizovana Naftna industrija Srbije počela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. koji se. To ima svojih prednosti. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. Zoran Anđelković i Željko Simić.. još nisu primili svoje stanare. pa je poslanik Sanja Čeković (koja je stavljala. d... distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. godine. Oktobra 2005. i pored toga što je većina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. Tako je. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagića 54). godine počeo izgradnju blokova na pet lokacija. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševića. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlović. prema svojim mogućnostima.NOMENKLATURA SRBIJE . ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbačeni iz stranke. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. Dragan Tomić. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slobodan Milošević. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivačkim ulogom od 4. Sednica je prošla tzv. Najsvežiji i najdrastičniji primer. poznatiji kao Žika Muštikla.. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da će završiti samo grube radove. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su uključeni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom.Urban legal (vlasnik tog preduzeća je firma iz Vašingtona. Artcom LLC. u poslednje vreme. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. Zbog te čudne koincidencije. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. događa se da investitor. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005.032 evra). Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. jeste slučaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. pošto uspešno okonča fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem.527 evra) a ugovorom između ta dva pravna lica precizirano je da će za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrđeni broj kvadrata. ukupne površine koja premašuje 40. Ipak.

Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Čukarica. Srdan Golubović. 259. potpredsednik „Intela“ 269. lider benda „Van Gog“. Reč je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. direktor Poreske uprave 264. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. dobija dozvole za gradnju na tom području. jer jedino ta firma. Dejan Stojanović. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. Živadina Mihajlovića. direktor Uprave carine 268. Jelica Minić. ali je čudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. gde su mu partneri bili Kuming. bez tendera. najvećeg kablovskog operatera 270. Po istom principu. koji su takođe svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. poznatijeg kao „Žika muštikla“. direktor „Tarketa“ iz Bačke Palanke 261. Slobodan Jolović. direktor očne klinike ABM 273. Džon Dejvis. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arčibalda Rajsa. Predrag Petronijević. Sreten Mitrović. Zapanjujuća je i inertnost državnih institucija. direktor „Erport siti Beograd“ 274. koje bi trebalo da reaguju. to je moguće samo od Stankoma. ali koji „nekom slučajnošću“ nisu preneti tim preduzećima. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. Aneta Ivanović. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog sličnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. Zvonimir Đukić Đule.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM drugim lokacijama. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. direktorka kuće „Adrenalin“ 266. Vladika Grigorije. Tadaši Nagai. Jelena Drakulić. Dragan Šolak. reditelj „Klopke“ čiji su scenario otkupili Amerikanci 260. Sumiks i Pionir invest. dobitnik MTV nagrade 276. rektor BU 263. U to zamešateljstvo uvlače se i brojni podizvođači. pa kupce koji u svojim stanovima žive već dve godine. pa oštećeni smatraju da je mala verovatnoća da četiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma.NOMENKLATURA SRBIJE . bivšim vlasnicima zemlje na čijim parcelama se grade ova naselja. direktor Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca 267. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. direktor SBB. mi smo upućeni jedino na pojedinačne sudske sporove. ekspert za pitanja EU 272. Gili Deker. predsednik opštine Lučani i organizator Sabora u Guči 262. Entoni Barnet. Iako je reč o velikom broju prevarenih građana. episkop zahumskohercegovački i primorski 271. Veliki broj kupaca obratio se sudu. Branko Kovačević. ambasador Japana. jedan og najvećih donatora u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 123 . Veselin Vesković. Ljubiša Vuletić. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. Marina Abramović.

000 evra. investirane u školarinu Vučeline ćerke. uspešni režiser 288. urednik nedeljnika „Vreme“ 299.. savetnik teniske reprezentacije 297. olimpijski prvak u matematici 286. Zlata Stepanov. bila je leva i desna ruka druga Čovića. Mirjana Savić-Udovičić. Dragoljub Žarković. Pitanje se odnosilo na 800. srpski fudbalski menadžer 295. Hristos Panagopulos. Bačkopalanačka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišić. Vesna Džinić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 278. Mile Isakov. nagoveštavajući većinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. Mihalj Kertes. ministarka nauke 298. Milan Ćalasan. naša najuglednija književnica 294. Srđan Dragojević. vlasnica „M plasta“ 293. bivši šef diplomatije 283. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da će se Milorad Vučelić ikada postideti i prestati da viče. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 124 . Radmila Marinković-Nedučin. Radovan Pankov. dok ga Milan St. ambiciozni. ambasador Grčke 290. direktorka Agencije za privatizaciju 280. Mladen Radojević. Ana Pešikan. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dačićem i Palmom? 285. Jovica i Vučela idu u Beograd na studije. Roksanda Ninčić. lider SPO. sada je šef poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije. pravni ekspert 289. Damir Firšt. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). Obojica su dođoši crnogorskog porekla iz moralno-politički besprekornih porodica. Protić nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vučela nije imao odgovor. direktor „Siti rekordsa“ 296. šef Unmika na Kosovu 284. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. bivši matičar u mesnoj zajednici Palić i aktivista Saveza sindikata. Marijana Pajvančić. šef poslaničke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i očekujemo da će tako biti”. Joakim Riker. Nikola Pilić. Đorđe Balašević. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. Svetlana Velmar-Janković. Hans Ole Urstad. šef OEBS-a u Beogradu 282. Nada Kolundžija. najpoznatiji domaći kantautor 287. Milorad Vučelić.. Bane Stojanović. Vuk Drašković.NOMENKLATURA SRBIJE . ambasadorka Srbije u EU 279. Milorad Vučelić. Nada Kulundžija.

NOMENKLATURA SRBIJE . Vučela se smejao: "Vi ćete da ginete u tom ratu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bistri i vredni. misterioznim putevima. Jedna strana trebalo je da drugoj Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 125 . koji je i sam bio u toj priči. sa nacionalistima. ali tadašnji glavni urednik. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma između tri strane umešane u izvestan posao. vezanom za Dušana Bogavca. Iz Bačke Palanke dolazi Bracika Kertes. onda su stavili na šverc cigareta. odgovorio je: "Ha. potpisnici su bili svečano najureni iz Saveza komunista. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. U jednom trenutku 1997. sa svojom američkom vojničkom torbicom o ramenu. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. sa disidentima. pojavljuje se. u svojstvu sekretara. Vučela se tu ugrađuje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. pa i saveznici iz dva svetska rata. glavni urednik "Književnih novina". među "disidentima". Jovica postaje Načelnik. malo Kardelj. Vučela se pokazao kao prorok. levičara i šarmera. Odmah je stavio do znanja ogorčenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". sa komunistima.. Od 1973. Vučela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-političke osetljivosti. Vučela se odlučuje za javnu karijeru. sa Patrijaršijom. Jovica se odlučuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. "nema Boga. To stanje. Već je bio ljubimac intelektualno-političke Čaršije. dva nepoznata počinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnički automobil "audi". sa pokrićem suvlasnika producentske kuće Komuna. Vučelić se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišića s jedne i izvesnih međunarodnih veletrgovaca duvanom. demokrate. Iz izbledele američke jakne M-65 Vučela prelazi u odela i kravate. Bilo ga je svud. svačijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. I dalje se oblači "levičarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". s druge strane. osim Milorada Vučelića. zapošljavanjima. sa akreditivima liberala. ha!". sa pesnicima i sa celokupnom političkom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. Sredinom osamdesetih. sa umetnicima. bivšem Domu Udbe. bilo ga je svuda. Tada ga je krenulo: sa troškovima. Vozilo je pripadalo Miloradu Vučeliću. Vikao je Vučela sa TV ekrana tih godina. malo Dobrica. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. čiji je predmet irelevantan. Vučelića je krenulo: SPS. zanimanje Mađar. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Milošević ga izbacuje iz SPS iz razloga neke političke svađe. ali torbica mu je već ušla u legendu. tečnih goriva i strateških roba svih vrsta. ali "levičar" svakako čupav i glasan. U jednom od tih slučajeva. ako čovek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. jeste. kao i sve za Vučelu ako nije novac. kao glavni urednik "Studenta". Neki ninovci to nisu razumeli. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. Sve se plaća u gotovom. Na pitanje šta se nas tiču njihove komunističke svađe između republičkih partija. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u real-socijalističkoj kulturi. Kao trenutno marginalizovan iz politike. Služba državne bezbednosti već je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita".. ako treba. 1973). urednik kulturne rubrike "NIN"-a. Vučela je propovedao 1988. pa je sve dozvoljeno". Vučela je: umetnički direktor Zvezdara teatra. opisao je Brana Crnčević. oružje i heroin bili su sledeći. ha. umetnički direktor Grada teatra u Budvi. a ne mi. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa četiri pune plate. disidenta. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Vučela je diskretno. Bracikina carina pleni i isporučuje heroin Stanišićevoj Službi. RTS itd. sa NIN-om. da se nekome preporučuje za čuvara. kvota i kontingenata. Pratio je modu: malo "Praksis". lepe sankcije. u Budvi. i 1989. Politički je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. nešto manje među pravim disidentima. vozao se u crnim limuzinama i leteo. da Srbe svi mrze itd. zato što su on i Vučela radili zajedno na istom projektu. malo Markuze. da će se Srbija otcepiti. vredno glodao. sa novinarima." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". da će se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. ušao je čak i u estradu i tamo ostavio utisak. Početkom osamdesetih Vučela je bio spreman. a oni nek' vide šta će. sa Francuskom 7. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. Opredelio se za duvan. Po prirodi stvari. Vučela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književničko-intelektualno-umetničarski polusvet koji je parazitirao na komunističkim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radović. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. Teodor Anđelić. To je doba sankcija. projektima. osim da potpiše neke peticije. i već 1973.

kako kaže. govoreći o 9. Potom je završio Učiteljsku školu. a danas je miran ko jagnje”. kad je sklonjen Ranković. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije.? 33 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 126 . Ako narod tri puta juriša na Televiziju. Počeo je kao učitelj u pešterskim selima. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. ga. ima da podnese ostavku. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. žalio se. Draganom Jočićem. Treća strana je kasnila. onda on. martu. Za Slobodana Miloševića je tvrdio: “Mnogo je mekan. To je cena službe”. Čak se i Miloradu Vučeliću mogu začepiti usta. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. u Končarevu. Dragoljub Marković. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. partitokratija. ako narod neće Mitevića. onda su ga. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1976. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. iako sam bio dobar član i nisam stigao da budem član CK”. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Đinđića. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmoćnijih i raznih apartčika 33. ili će biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. vidno stagnira. “SK me često držao na nišanu.. Obuzeti samo željom da budu neko. Slučajno ili ne. februara 1966. ja bih ih. dok su u milosti. Biran je i za člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. RADMILO BOGDANOVIĆ rođen je 7. “Jugoslavija komerc”. izborom Milana Martića. s uzimanjem para od Na političkoj sceni Srbije instalirani su neki. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugačije da reagujemo. Bogdanović je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK... s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. stalno me napadao. oktobra 1934. treba samo argumenata. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. ne samo u vlasništvu Igora Lupšića. i da je “Šešelj bez bontona. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . član je uprave “Crvene zvezde”. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis moćnih listova poput Blica..NOMENKLATURA SRBIJE . pa načelnik Uprave za strance. nastavnicom. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmoćnijima. praznih džepova. trebalo bi da se sećamo da je ista novina.. Onda je postao zamenik republičkog sekretara za ONO i DSZ. 300. da bi 1988. Vršene su promene svih načelnika SUP-a”. sa njom povezana. bio kriv ili ne. Oženjen je Živkom. Vladimir Beba Popović optužio ga je da je od Službe ukrao četrdesetak miliona maraka.. bezobzirni. očigledno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strani posredstvom treće strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu povlašćenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. najveći proizvođač jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. brate. Aleksandrom Popovićem. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. Govorio je da je “Vuk Drašković pre na rumunski način jurišao na “TV Bastilju. smenjivao”.. Ima li nam nade s Draganom Đilasom. pohlepni. majka Desanka domaćica. Zatim je 7 godina bio sekretar republičke Uprave za unutrašnje poslove. U Glavnom odboru je SPS-a. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. koju je obavljao 8 godina. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. ali ne i neke ličnosti za koje svi znaju da su veoma moćne i čiji pipci nisu presečeni. pokrovitelji su srpskim tajkunima. marta 1991. Deveti mart nije moja rana. Vukom Jeremićem. koji su neumitni. Draganom Šutanovcem. a zajednica već treću deceniju. Fonda kapetan Dragan. došao za ministra policije. drugovi pozvali da pređe u policiju: “Načelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. Jednom. j.. Zbog događaja od 9. ništa nije dokazao”. Upućeni tvrde da Bogdanovića na mesto ministra policije nije “lansirao” Milošević. kada okonča “privatizacija” države i. kraj Svetozareva. već general Petar Gračanin. bez znanja. čemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. od kada je većina ovih ljudi postala elitni segment društva.poslanik u republičkom i saveznom parlamentu. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. Znam koliko je često svima opraštao greške.

predsednik krajiškog SDS. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju Stjepana Đurekovića. Kada su odlazili Draža Marković i Petar Stambolić. koji počinju da se vraćaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mlađih kriminalaca. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Đokića (nedavno ubijenog u Stokholmu). a Tapi je bio glavni menadžer. Služba je u to vreme počela da gubi kontrolu nad kriminalcima. noćni klub „Amadeus“. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanović iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obračunao sa tajnom policijom. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. Radmilo Bogdanović nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolović. optužbama inspektora Dragana Mladenovića (1996. Vojvodini i na Kosmetu.NOMENKLATURA SRBIJE . Svetislav Lalović. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. tako su se menjali i ministri policija i načelnici tajnih službi. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. otac Žarka Zečevića. Đokić se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kafiću u Malmeu. sekretar OK SK Zaječar. Solo-igrač Ranko Rubežić započeo je prvi vatreni obračun u Beogradu. Stvaranjem kriminalnih organizacija započinju i prvi međusobni obračuni. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežića. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. tada člana Direkcije JUL. marta 1990. Ubistvo Andrije Lakonića u kafiću „Nana“ na Senjaku. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. na čijem čelu se nalazio Hrvat Zdravko Mustać. Počasni građani Jagodine su narodni heroj general Petar Gračanin. godine. srpski ministri policije bili su Slavko Zečević. povukli su se i Slavko Zečević i Viobran Stanojević. u želji da izbegne sukob. Radmilo Bogdanović. i Marka Nicovića. Posle ove informacije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 127 . “Nemamo vremena za mirne proteste”. uz pomoć Službe. Prema rečima Bože Spasića. Služba nije mogla da dozvoli.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rođendan kad je postao počasni građanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblačio”. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojović. odgovorio je Babić. Dragan Malešević Tapi. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Đorđa Božovića Giške i da je za to imala logističku pomoć nekog nemačkog kriminalca. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moć i dalje velika. Na napade da ima ogromnu kuću u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao sreće ni da školujem decu. Jagodina nije darežljiva po pitanju počasnih građana i dodeljene su tek četiri titule. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. ni da ispraćam u vojsku. Prijatelji ga znaju kao društvenog. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. iz političke garniture Kragujevca. krajem osamdesetih godina. Kada je dolazio Slobodan Milošević. Giška je tada bio u zatvoru. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. funkcioner iz Zaječara. gde je dogovorena njegova likvidacija. koji je 2003. ni da pravim svadbe. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. koje. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. Poslednjih tridesetak godina. 23. koje je imala svake republika bivše SFRJ. opštinski funkcioner iz Aranđelovca. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. Bogdanović je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. kako tvrdi Spasić. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. U Nemačkoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. Jovi Simendi i Mirku Vasiljeviću. Željko Ražnatović Arkan. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešića. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. došli su i Radmilo Bogdanović i Zoran Janaćković. Viobran Stanojević. Prema Spasićevim rečima. Spekulisalo se i da je glavni „čistač“ u ubistvu Đurekovića bio kasnije poznati srpski slikar. On i Arkan u to vreme viđani su zajedno u loži Crvene zvezde. iako nikada nisu imali potvrdu za to.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Dafine. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. Kada su pali Ivan Stambolić i Dragisa Pavlović pomereni su i Svetislav Lalović i Branko Kostić. Jovan Rašković.) da je policija organizator kriminala. Kako su se menjale političke garniture u Srbiji. Zbog ovog slučaja nastali su veliki problemi među tajnim policijama. za koje je bio optužen pa oslobođen Darko Ašanin sa svojom grupom. da su kriminalci veći profesionalci od policije. koji više nisu među živima. Đorđe Božović Giška i Dragan Malešević Tapi otvorili su. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemačku. to mi je sve. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. direktora INA. predlaže Babiću da narod legne pred vozila hrvatske policije. Sasvim slučajno. klub je zatvoren.

zna onoliko koliko mu treba. nije čovek koji prvi put tu dolazi. Ta grupa nezvanično je nazvana vojna linija i činili su je. Rat u Hrvatskoj započeo je bez opaljenog metka. U Bosni iste jeseni. narodni heroj. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojčić. Badža se nametnuo kao izbor. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znači kada počne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. rekao je Borović. Radmilo. Operiše se sa tzv. a ne Radmilo Bogdanović. kako je Vojislav Šešelj tvrdio 1995. Radmilo Bogdanović. “Činjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zaključak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. cigareta i slične robe. Ali. 12. učestvovali i saradnici DB-a koji će kasnije činiti jezgro Jedinice? Ili je Stanišić tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slučaju. Oni će uz pomoć Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomoću državnog šverca oružja.NOMENKLATURA SRBIJE . On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. mogao sam lako da izvršim Tuđmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. kazao je Borović i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašću bili izvanredni. godine. Radmilo Bogdanović je. Zoran (Todorović). Mnogobrojna ubistva uznemiravaju građane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”.04. Po mom mišljenju nema te cene za koju čovek treba da izgubi glavu. januara 2001. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubić? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. 9. Analitičari se slažu da srpsko-albanski dijalog neće biti ekskluzivno pravo dveju strana. srpski ministar policije. oko Miloševića se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najvećeg poverenja. onda tu postoje normalni uslovi izvođenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. o izboru Dušana Mihajlovića za republičkog ministra unutrašnjih poslova. “Ja. ali nema ni demantija. Radmilo Bogdanović. U Hrvatskoj će se ginuti tek u proljeće naredne godine. 34 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 128 . ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreorističke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojičić Badža. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. bude na tom mestu čovek kome nije nepoznata ta Naoružavanje dobrovoljaca SRS i Teritorijalne odbrane u zapadnoj Slavoniji pomogao je general JNA u penziji. dva dana ranije. Područja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. nafte. prepričao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovića Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. Zato je na to područje morao biti upućen neko s mnogo većim ovlašćenjima od onih koje je imao Frenki.” Advokat Borivoje Borović izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovića “izvedeno na visoko profesionalan način” i izrazio sumnju u pogledu mogućnosti da će MUP “doći do pravih tragova o naručiocu i organizatoru ubistva”. maj. pored Stanišića i Frenkija. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivičnog gonjenja Ražnatovića koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuče navijača Obilića i OFK Beograda. Vojnoj liniji 34 je bilo jasno da u istočnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. neću krv! Da sam htio. Ako je učinio i neku grešku čak i stvari koje su protivzakonite. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošćeno znači “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. tu bi pala krv. Božidar Andrejić piše: “Da li je započeo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno započeli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . Energičan. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku.pominju se i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima učestvuju (Radmilo Bogdanović). Reč je o ubistvu šefa političke partije. 1994. Dušan Pekić. opsedenut borilačkim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahović i mnogi drugi. Babić je proglasio ratno stanje. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom.

zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-političkog establišmenta Srbije. gospodin Vasiljković je napravio neki politički problem u tom kampu. koja ukazuje da su Stanić. dovodila je Stanišića u vezu: za dovođenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu. a često i Dragomir Tomić. Sastancima su često prisustvovali Radmilo Bogdanović. može se reći neku pobunu protiv političkog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. bili su Milutin Mrkonjić. kada Miloševićev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. Za rezultate istrage atentata na Zorana Đinđića. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanović kao ministar prisluškivao jer se 1990. u svojstvu vođe “Delija”. za vođenje rata preko generala Božidara Stevanovića u RV i PVO JNA.. Tada nastaje Srpska dobrovoljačka garda. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar. To oročavanje mi se ne dopada. Redovni učesnici ovih stanaka. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. Radmilo Bogdanović izjavio je 15. avgusta 1991. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara.. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. novembra 1991. on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Zna se čiji je klub Zvezda bila i koliko je značilo biti blizak njenoj upravi. ministra srpske policije: “Posle mesec-dva. počeli da skreću politički ka SPO i radikalstvu.NOMENKLATURA SRBIJE . da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 129 . Života Panić i Blagoje Adžić. od koga su napravili Staljingrad. kada je sa Simatovićem formirana specijalna jedinica i kada je počeo rat. a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”. Milošević nije prihvatao ničije savete. Bogdanovića Tužilastvu Haškog suda pominje kao člana grupe. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. On treba da bude pošten. “kreirali” “Dafiment banku”. kazao je da nije očekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolića. maja 1991. u kojoj su Jovica Stanišić i Franko Simatović. takođe nisu kažnjeni. osumnjičene “za udruživanje radi zajedničkog zločinačkog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. formalne vlasnice „Dafiment banke“. bezbedno uživaju generalske penzije. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što će kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševićevog režima. Arkanova zvezda raste. guverneru NBJ. uz pomoć zvezdaša. i povukao sam gospodina Vasiljkovića”. generala Dušana Pekića. Miodrag Zečević. Prava prilika otvara se 1990. tu treba da bude čovek koji će četiri godine da radi. “Njemu nije imao ko da se usprotivi. Kada se 1989. Ja sam boravio u Kninu 1. stručan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovićem. Šainović. On je rekao da je već bio u penziji kada je Stanišić došao ne čelo Državne bezbednosti. Nikola Stanić. Radmilo Bogdanović i Zoran Sokolović. Otvara poslastičarnicu u okviru svog imanja. Bogdanović je ocenio je da je Slobodan Milošević mogao da spreči prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. 2001. Ove beleške potpisivao je zapisničar koji je prošlog četvrtka Mlađanu Dinkiću. Mihalj Kertes i Nikola Šainović. Arkan se. polako javlja politički pluralizam. Mrkonjić. dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u nečemu učestovao”. potvrdio autentičnost dokumenata. JNA je 3.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM oblast. Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar. “Delije”. Željka Ražnatovića. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševića. sumnjalo da je on doušnik CIA. za naoružavanje Srba u Bosni. Oslobođen je tih sumnji i Zoran Sokolović ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. navodno “po zvezdaškoj liniji”. Radmilo moli Arkana da uvede red. direktor „Simpa“ iz Vranja. rekao je Bogdanović. za aktiviranje Sime Dubajića. Pošto su Zvezdini navijači. kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Milomir Minić. za njega su filter tužioci i sud. na utakmicama. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanović. On to postiže veoma efikasno. početkom devedesetih godina. Jugoslovenska i srpska štampa. ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. maja 2003. Ministar policije je čovek koji treba da primeni zakon. pored Dafine Milanović. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronađena je arhiva. Sam Stanišić govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovića poslao u Knin po naređenju Radmila Bogdanovića.

na koju su bili ogorčeni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. i približio JUL-u. To su pričali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Ranković sprovodio na Kosovu. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republički organi vlasti. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade. legalni začeci rada na “njihovoj stvari”. Oni su obezbedili pobunom iz 1968. Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji.. Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija. izbacio iz Izvršnog odbora SPS. kako od protivnika.. Posle nereda 9. ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj način ispoljavali. gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbeđivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima. jula 2007. Radmilo Bogdanović je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. a ne nekoga ko ne puca. navodeći da kao policajac “tačno zna genezu ovog pred čim smo danas kao narod i država… u čemu smo grešili...NOMENKLATURA SRBIJE . godine.. u vreme Tita.. Razgovor za Kurir. i kad su dolazile delegacije u Beograd.. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni. godine. oni su tražili otcepljenje od Srbije. zbog čega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Nije li to legalno razvlašćivanje službi bezbednosti? Da. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovića. U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turčin. Ispada da su to.. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram. godine. posle čega se Bogdanović povukao iz partije. gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite. tako i od svojih. jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugrađana. Sećate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin. a ostao je upamćen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Možda kasnije. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. ministar policije Radmilo Bogdanović izjavljuje: “Ne osećam se krivim i ne mislim o ostavci”. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu. ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu. na Kosovu je to iskorišćeno za jednu vrstu obračuna sa Službom državne bezbednosti.. oni su prestali. Bogdanović je bio ministar policije iz najmoćnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševića.. Postojala je vertikalna hijerarhija... na nekom krupnijem predmetu. mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. pa Milošević. posle smene Rankovića. institucionalno i vaninstitucionalno. godine niko nije ni spominjao samostalnost. bez obzira što je bio jedan od osnivača. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. Jer. Njihova vertikalna hijerarhija je jača od javne bezbednosti. Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je. godine nisu bile toliko nasilne. Čim je uzvraćena vatra. Tada smo mogli da dođemo sa ekipom i da pružimo pomoć u sprovođenju zakonitosti. i ovi danas”. godine. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 130 .. Bogdanović je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu. Moj pomoćnik Boro Tomić je 1989/90.. Arkan je tada bio vođa navijača Zvezde. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovića? Ja to sada čitam u novinama. marta ‘91. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo . pa i Slobodana Miloševića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radmilo Bogdanović deceniju i po se držao “zakona ćutanja”.republika”! Pozivajući se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. ali je već 1981. Milošević ga je. godine. da se žale na stanje na Kosovu. marta 1991. mada ih nije bilo u nekoj većoj meri. godine. ubijte njega. recimo. ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana. Kad se vidi Ustav iz 1974. ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. godine. jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”. Da li je policija u periodu 1968-1981. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. u stvari.. 1968. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. koju godinu kasnije. marta 1991. da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo.. posebno posle 1981. Sve se ostavljalo lokalnim organima.

Ilijaz Kurteši. To su bili Memet Ajeti. Ali. toliko je sve to iritiralo Šiptare. ali smo držali red. Posle otkazivanja suđenja Alomerović je izjavio kako već peti put izlazi na sud “koji bi. a nisu imali uporište na terenu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 131 . I posle. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivičnim prijavama.. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potiče nekoliko učesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanović takođe iz Jagodine.. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoće da podrže Beograd i vezu sa njim. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukića. jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku.. po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Ćosića i njegovog savetnika Vladimira Matovića. Alomerović je izjavio da je otmica planirana u Ćosićevom kabinetu i na suđenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Ćosićevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava. njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malići. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. ali smo time imali i uvid na terenu.NOMENKLATURA SRBIJE . Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija. koji su mogli da traže samo pomoć od nas. dobijali su je. da je bio tako revnostan u vreme dok je Ćosić bio na vlasti. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe. jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. oni nisu imali uporište tamo. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slučaj Martinović”) i Miloševićeva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova čuvena rečenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta rečenica. Godine 1981. koji su bili naša veza dole na terenu. Mi smo 1981. Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu.. Naravno. Šta zamerate Miloševiću? Milošević je nastojao da u Beogradu drži vezu sa određenim brojem Šiptara. a zna se Bogdanovićev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vičući “Mi smo za vas!”. otmica. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Kad su tražili našu pomoć. Radimilo Bogdanović častio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. A oni dolaze ispred savezne skupštine.. kada sam ja bio na Kosovu. Njemu se suđenje umesto u Bijelom Polju. To je bila naša pomoć. Ne kažem da nije bilo incidenata. Milošević dolazi u pola noći i kaže da će on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. kada mi praktično nismo više ni imali prave ingerencije. ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. kad sad analiziramo. što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogućili da oni odaberu svoje rukovodstvo. I ti koji su ovde bili. nego da im ih iz Beograda namećemo. koji je bio više u Beogradu nego tamo. Kakotako. koji su stalno dolivali na postojeće informacije i podigli su atmosferu. osećalo se šta se sprema. diverzija. To Slobodan nije uspeo. već odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica... paljenja kuća. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora. prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva. Međutim. Ali. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu. Kako se desilo da je baš Milošević otišao među Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Bilo je teških slučajeva. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljeviću. pa Ali Šukrija takođe. godine nije bilo pucnjave. U Prvom opštinskom sudu 1998. jednom od optuženih za učešće u otmici. jednog od prvooptuzenih u ovom slučaju. sve je bilo na lokalnim organima vlasti. Kasnije je bio Karakuši. shvatam da su to bili probrani Šiptari. Nama koji smo radili na tom slučaju. do 1989. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Lugići. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina. koliko se dalje išlo. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Što se tiče javne.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sve do 1981.. Šefku Alomeroviću. ali su sve manje to od nas tražili. Sad vidim da je to bila velika greška. koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Agencija “Bina” je 30. a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti. ali je prerastao u najvećeg trgovca. mediji i delegiranje autoriteta političkog vrha određuje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. za taj vrh su bile vezane SPS. pa ćemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. za koga je navedeno da je mason.NOMENKLATURA SRBIJE . kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karađorđević. U strukturi finansijskog lobija. Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativistička. kojoj pripada i Radmilo Bogdanović? Danica Drašković bila je siromašna građanka. sa Stanišićem. u koju su. Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljačke nije nimalo važno kojih će dimenzija Srbija na kraju biti. prodavnica. DEPOS. januara 1993. Zoran Đinđić. vrh srpskog političkog lobija tada činili su Slobodan Milošević.. takođe imenovan kao mason. optužio policiju da se ne trudi da pronađe ubicu Boška Buhe iako ministar i ključni policijski generali znaju da je to Željko Maksimović Maka. među čijim značajnim članovima je kao mason označen Dušan Mihajlović. pa je od toga odustao. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadiće im gubitak teritorije i propast otadžbine. Kada je postao načelnik opštinske službe u SO Savski venac. Mihajlo Marković i akademik Ljubiša Rakić. rekatirao je vlasnike kioska. godine objavila studiju. Prema ovoj analizi.. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. kao masoni se navode Đorđe Zečević. Za samo nekoliko godina postao je bogat. trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovića da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvorićemo Nicovićev dosije. Miloševiću je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije. Njen pokojni brat Veselin. Većina svedoka izjavila je da se ne seća pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Bivši čelnici crveno-belih osumnjičeni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. U istrazi u kojoj se Džajić. On zapleni drogu. suprotno kanonu. Hamdije Jusufspahića? Da li je Hamdija Jusufspahić prijatelj Radmila Bogdanovića. bivši ministar MUP-a. Od uticajnih pojedinaca izvan političkih stranaka u strukturi srpskog političkog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije. Dobrica Ćosić. avgusta 2002. Milan Panić i Željko Ražnatović Arkan. Da li je Naser Orić napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog. koji je bio član UO Crvene zvezde. pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. preneti njegovi posmrtni ostaci. među čijim tadašnjim bitnim članovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanović. za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca). Tajno se sastajala sa Mirom Marković. na čijem se vrhu pominje Slobodan Milošević. tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Orić održavao vezu sa Markom Miloševićem? Da li je tačna tvrdnja Sretena Jocića da je Naseru Oriću isplaćeno. pumpi. lično mi je pričao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovića. Vojislav Šešelj je 9. Radmilo Bogdanović. Novac. 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”. a među njima i Radmilo Bogdanović.. nije imao ni pristojno odelo. Cvetković i Marinković sumnjiče za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci. preko Pala. od opljačkanog novca podigao je crkvu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 132 . Zoran Nenezić. sve dok nisu počeli da se bave politikom. definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Složenim sistemom. Dušan Mihajlović. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. sa Radmilom Bogdanovićem. Nicović je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Desimir Tošić. prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju. braća Karić. sa Legijom. Nakon toga Nicović napušta funkciju”.. kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Vladislav Jovanović i Vladimir Cvetković. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve. podseća Šešelj upozoravajući da će rasvijetliti Nicovićevu ulogu u privatizaciji preduzeća “Zetatrans”. a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadić. prema istoj analizi. Da li je Naser Orić bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republičkog MUP-a? Biće Republičkog. Jovica Stanišić. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajući da se domogne funkcije ministra MUP-a.

Ne samo „plišani razvod“ Češke i Slovačke. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. Koordinator kursa međunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. 1963. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Đelić. Posrednici Metodi pregovaranja. 1960. Živorada Kovačevića.NOMENKLATURA SRBIJE . predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 133 . Istu ocenu ponovio je obraćajući se članovima Rotari kluba Zrenjanin. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Američkim Državama. 2000. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva.-1982. Otišao u prevremenu penziju 1991. 2000. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovačević. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović.-1972. Predsednik Foruma za međunarodne odnose. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. Potpredsednik Skupštine grada Beograda. 1989-1991. 1982. koja je uspela. Novinarska i diplomatska visoka škola. Objašnjavajući svoj pokušaj naučnog osvetljavanja ove teme. Potpredsednik Međunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti. 1975.-1986. Prvi predsednik je Živorad Kovačević. Političke nauke.Predsednik Diplomatske akademije. ali definitivno nije morao biti krvav. Predsednik Skupštine grada Beograda. Specijalizacija. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Osnovan Spoljnopolitički savet Ministarstva spoljnih poslova. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi čovek Spoljnopolitičkog saveta i Diplomatske akademije. Beograd. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. 1967. 1999. Univerzitet u Beogradu. za istorijski vrlo kratko vreme. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovačević. Harvardski univerzitet. uverljivo ukazuje da je to bilo moguće i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugačijim liderima. već još ubedljivije. Kalifornijski univerzitet. 1974.-1982. 1973.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ŽIVORAD KOVAČEVIĆ rođen u Jagodini 30. Alibi diplomatija Rešavanje graničnih sporova. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delević. septembar 2007. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. 1996-1999. 1952. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeći. Pregovori o disoluciji.Član Saveta Igmanske inicijative. Član Saveznog izvršnog veća. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU čine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. Oni. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije. maja 1930. bivši gradonačelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. i uz veđu pažnju i delotvorniju podršku međunarodne zajednice. 1987-1989.povučen na pritisak Slobodana Miloševića i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”.7. 1993-1995. Međuodnosi. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. da od jedne lepe i mirne zemlje načini razbojište i groblje”. pored nesumnjivog liderstva u vođenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. Magistratura. . sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. Berkli. Pregovaračko umeće Pregovarački proces Jezik pregovarača i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija.-1974. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija.

gde i sada boravi. zbog stvaranja Socijalističke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalističkog saveza. legao na račun za nekoliko meseci. Prve političke lekcije Mihajlović je savladao u rodnom Valjevu. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. DUŠAN MIHAJLOVIĆ rođen je 27. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Nenad Milenković. septembra 1948. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. i novac je. Slobodan Milošević. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunističkog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. istakao je i dodao da će čim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. Početkom 1990. pa istraživač) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimiroviću i Crkvi. Bankar Ljubomir Mihajlović.02. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Mišković. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. bila je: „Policija donela. u vreme sankcija. Mihajlović se iz javnosti povukao u maju 2004.NOMENKLATURA SRBIJE . Partijsku knjižicu zaslužio je u trećem razredu gimnazije. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. Ljubomir Mihajlović jedna je od najkontroverznijih finansijsko-političkih figura protekle decenije. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. LJUBOMIR MIHAJLOVIĆ rođen je 1941. Prva saradnja sa Miloševićem završila se relativno brzo. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. Posle 12 godina provedenih na čelu ove banke podneo je ostavku. Njegova izjava kada je u sefu.2008. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja čelnika „Crvene zvezde”. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. 11. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. gde živi i radi više od godinu dana. poznatiji kao Ljuba Šiptar. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. a da se imovina Socijalističkog saveza dâ opoziciji. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. od kojih je najveći nastao u Valjevu). isterao bih i njega i sebe”. Ispostavlja se da je to mudra odluka. oktobra. Program je. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. umesto za nekoliko godina. koji se. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. Ime stranci dao je Mihajlovićev lični prijatelj Dobrica Ćosić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sonja Licht. Vest da je obuhvaćen istragom zatekla ga je u Skoplju. Mihajlović im preko novina poručuje da ko god želi da ga nađe može to da uradi vrlo lako. a onda i gradonačelnik. iz koje je nastala Komercijalna banka. suprotno Mihajlovićevom (Dobrice Ćosića) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. Prve ozbiljne političke funkcije Mihajlović je zabeležio u takođe u Valjevu. Dok u policiji nezvanično najavljuju mogućnost podizanja krivične prijave. jula 1990. Mihajlović je osnovao jednu od prvih političkih partija osnovanih u Srbiji po uvođenju političkog pluralizma. Od 1985. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanični poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. policija odnela”. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajloviću ponuđeno da se sam povuče. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojče banci. gde je bio potpredsednik. ali van Srbije. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. međutim poriče da se našao s druge strane zakona. najvećim delom. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševića i. napisao takođe prijatelj Ljuba Tadić. posle 5. godine. godine bio je direktor filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraća u Beogradu. a potom i u Makedoniju. a na osnivačkoj skupštini govorio je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 134 . 10. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo učestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. a u suprotnom mu je poslata poruka da će biti smenjen. U stvari. do 1987. u drugom razredu je bio izviđač. već duže vreme je u inostranstvu. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog računa na ime fudbalera Gorana Drulića u Komercijalnoj banci na čijem se čelu Mihajlović tada nalazio. U vreme završetka Mihajlovićevog gradonačelničkog mandata. pa predsednik gradske vlade. potom. zahvaljujući ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom.

dok je opisujući drugu naveo imena niz poznatih političara. čiji je većinski vlasnik Miroslav Stefanović. kao ni drugi Mihajlovićevi prijatelji zvučnih imena. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. Mihajlović je bio prinuđen da uđe u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. Broj Mihajlovićevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na čak 36 ili više. iako je imala ponudu skuplju za četiri marke po komadu. u čijem je delu. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. razrešen je sudijske funkcije zbog članstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivača i član Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. čisto kriminalnu. vezanom za nabavku 23. tako što je Miloševićev ulazak u savez sa radikalima. Zloupotrebljavajući službeni položaj. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihajlovićev prijatelj – Matija Bećković. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžićem i Rašom Lazarevićem. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 135 . kao i da su za njega “masoni udruženje građana. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao članica opozicionog DEPOS. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. direktora republičke direkcije za imovinu iz DSS. i ta kompanija učestvovala. dve masonske lože”. Desanka Maksimović ili Brana Crnčević. godine lider DHSS Vladan Batić najavio je podnošenje krivične prijave protiv Slobodana Vučetića: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. a među 4 poslanička glasa koji su obezbedili SPS-u većinu za izbor predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. otuđio svojih 6% u firmi Arius. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalić odbijen. pa je napustio 1991. Mileta Tomića. kao što su Ljuba Popović. u Crnoj Gori. Malo je poznato da je. nije se učlanio u ND. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. gde je bio i određen krug političara”. a manjinski – Dušan Mihajlović. Mihajlović je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala mađarske policije. omogućio je firmi Arius. Saradnju sa Miloševićem obnovio je u februaru 1994. u čiju je čast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Čist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesačice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. Lutra (formirana 1991. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vučetićevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Đukanović. Sam Mihajlović rekao je da “u masoneriji nije bilo nečasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. Sloga je trajala do sledećih izbora. koji podseća na tender za nabavku i opremanje policije s početka 2002. Otvoreno se spekuliše da je preko. među kojima i Mihajlovićevo. kao i društvo golubara”. Bio je kandidat SPS na prvim višestranačkim izborima. iako nema položen čak ni pravosudni ispit. obezbedio sebi novčanu nadoknadu za lansiranje priče o Vladimiru Popoviću kao učesniku atentata na Zorana Đinđića. Bio je u novembru 1989. kojim se traži provera nekih transakcija sa računa Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševića. Sa opozicione liste. ali nije izabran. Kao ministar unutrašnjih poslova. pri čemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. ND je ušla u vladu.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima.000 evra prilikom sprovođenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. pod njegovom vlasničkom kontrolom. Krajem 1999. Tih godina. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. godine protivkandidat Slobodanu Miloševiću za predsednika Predsedništva Srbije. koji je valjalo vratiti). Mihajlović bio predlog DSS. godine kao udruženje stručnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovića. i tako je pokušao da zataška pranje novca. funkcioner LS.NOMENKLATURA SRBIJE . Mihajlović je u aprilu 2001.000 na 287. godine u Vilusima. Niko od njih. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. poslednjih godina. U oktobru 2005. oktobra 1941. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. po stupanju na dužnost ministra. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. koja je nastala 1999. a profitirala je samo na cementu. dobijen od Karić banke. SLOBODAN VUČETIĆ rođen je 10. i drugih članova stranke. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. najavio novu ratnu fazu. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. označila kraj participacije ND u vlasti. bude vraćen. Tezu o Mihajlovićevom poslovnom “umeću” potvrđuju i “naduvavanje” faktura sa 140.’. a Pravni fakultet u Beogradu.000 džepnih višenamenskih peroreza. da na tenderu za nabavku informatičke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. Mionica. Gimnaziju je završio u Vrbasu.000 DEM.

postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. juna 2003. Ustavni sud. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojić je izdeklamovao broj krivične prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". Oduzimanje mandata poslanika. Posle godinu dana predsednikovanja.. BRANKO RADUJKO..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM UBPOK. a šta je sada s njom. godine da su ga u junu 2001. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. odakle su je najurili. Bez završene visoke škole. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). Koliko je meni poznato. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. Vučetić ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvođenju vanrednog stanja. kada to DS odluči. prešao kod Borisa Tadića u kabinet. svi su je u JUL-u voleli.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. DRAGAN KOJADINOVIĆ. sa nepunih 26 godina. pa je postao lak plen za tadašnju Čovićevu gradsku skupštinu. Branko savetuje predsednika vlade. Kao sudija USS. Boris Tadić dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. pod njegovim predsedništvom. dok još nije postao penzioner. do 1996. juna 2003. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993.NOMENKLATURA SRBIJE . kao izbeglice. svi su bili šokirani. svedoče njegove izjave. odgovoran je za programski. kao savetnik za Kosovo. da li će JP Telekom Srbija postati lider u regionu. kada je pala vlada premijera Živkovića. zahvaljujući svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milića. napisala je novinarka Lila Radonjić u otvorenom pismu Vuku Draškoviću još 1997. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. proglasio kao protivustavnu.. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. prostor i promociju dobio u Studiju B. kome je on bio šef kabineta. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 136 . a Studio B do finansijskog kraha.Sestra gospodina Branka. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa računa Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog računa.. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. . Renata Radujko-Milić. Vučetić je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. čiji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. kojim je određeno ukidanje policijskog pritvora. ne želeći da objašnjava o čemu je reč. i istog dana počelo je puštanje iz pritvora. pokojnog Zorana Todorovića Kundaka. protivustavno ovlašćenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. juna 2003. jer je Jezda Vasiljević prvi telefon. stupilo na snagu ne 5. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. ali kao loš poreznik ona.. doktora nauka Zorana Đinđića! Branko je. poput one na pitanje.. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Đinđića. O kakvom je stručnjaku reč. postao je član UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. koja je organizovala hapšenje predsednika DHSS. kao prvog čoveka njegove administracije! Kada je Boris Tadić odlučio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. godine u Kninu.. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. kad je doneto. pretvarajući Studio B u Šešeljevu.” Problem je što čovek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . Arkanovu i Karadžićevu televiziju. Bojan Milić. Često je dolazio u Komesarijat za izbeglice. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . nije mi poznato”. nakon indicija o političkoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. godine. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. već 10. Privatizujući program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede.Suprug gospođe Renate. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovićem. Bila je jako uspešna. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinović na mesto urednika Studija B 1990. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". 5. vodila se istraga o tome. rođen je 1974.

član G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. Srejović. U poslovnim krugovima. Simović. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. godine na temu međunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. Pavlović. jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije. Potom prelazi u Ekonomski institut. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje međe". ne samo značaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trećina SANU-a izgleda "šačica"). Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. tokom „Krvave bajke“. Dušan Kanazir. D. svesno ili nesvesno. B. Rajčić. PRVOSLAV DAVINIĆ. godine postavlja generalni sekretar UN. oktobra 1941. "zbog delikatnosti tematike". gde upisuje Ekonomski fakultet. da se diskusija zatvori za javnost. Stefanović i N. gde je radio deset godina. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. Antić. međutim. bezuspešno je tražio. kragujevačkom nastavniku koga su Nemci streljali 20. godine u Zaječaru. S. a generalni sekretar SANU. odlazi u Beograd. Od januara 2001. do 1999. godine u Beogradu. godine. do 2001. B. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti u periodu od 1976.. B. S. na čije čelo ga 1991. kao i za UNDP u Somaliji. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. M. potpiruju. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. Dejan Medaković. Simić. a nastavlja ga u Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). Anđus. Od 1998. Nakon toga vodi agenciju za konsalting Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 137 . Peticija je ponuđena na potpis i Dobrici Ćosiću. avgusta 1950. Selenić. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. I. godine optužen je za učešće u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. Radni staž započeo je u Rudarskom institutu. kada je pročitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševića. Palavestra. Gašić. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). MIRKO CVETKOVIĆ je rođen 16. Dobio je ime po svom dedi. M. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševićeva ostavka čini . juna 1992. D.” Apel su potpisali R. Akademik Mihailo Marković minimizirao je. do 2004. M. već nedelikatno je u banjalučkim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isaković "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. dokazivali su: da je donošenje novog ustava preče od prvih višestranačkih izbora. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tasić. rascep. Naučnim radom počinje da se bavi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Indiji i Turskoj. Diplomirao je. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kući „CES Mecon“. već samo potpisnika”. Ne verujemo u one koji ga vode. Lj. kada je 18 članova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. Dobrica Ćosić i Milorad Ekmečić još početkom 1992. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na većem broju projekata u Pakistanu. gde radi šest godina. magistrirao. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. M. U toku 1985. Srbinović. Pantić. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isaković. dolazi do političkog rascepa u SANU. Garašanin.NOMENKLATURA SRBIJE . Ne verujemo u one koji ga. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. kao portparoli političkog establišmenta. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju.suviše blaga. Od 1976. od tada. M. Pekić. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševića potpisala su mnoga poznata imena. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". P. godine radi u Ujedinjenim nacijama. Na redovnoj sednici.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. U periodu od 2003. do 1998. titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa. Na Skupštini 4. Reljić. godine. Popović. godine kao istraživač je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mančester u Velikoj Britaniji. Predsednik SANU.. 2006. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševića i. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. M.Posle završetka gimnazije. u okviru Departmana za razoružanje. rođen je 1938. Od 1999. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti.

Prvi od 8 izbačenih profesora bio je vraćen. Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova. Prvotno je izbačen iz komunističke partije. Nakon isteka tri godine vraća se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. Učestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokreće inicijativu za kritičko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. Mićunović. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otuđene i postvarene dominacije" autor koga je. u Crnoj Gori. kao profesor Beogradskog univerziteta.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Intercon“. februara 1947. podrži studentski protest 1968. godine kao jedan od vođa studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rođaku čiji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. Nakon toga Mićunović odlazi u Nemačku na Univerzitet u Konstancu. Rođen je 21. Sa šesnaest godina priključio se partizanskom pokretu. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunističkog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. S Golog Otoka vraća se 1950. studirao je u Sarajevu i Beogradu. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Učiteljskoj školi i gimnaziji. njegova porodica je proterana u Srbiju. a ne Dragoljub Mićunović. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. on. Redovni je profesor tog fakulteta i počasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. politički nepodobnim za profesorski rad. bio je član Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. gde mu je otac bio u državnoj službi. Nakon rata. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobođenja". godine izbačeni sa Filozofskog fakulteta. i još sedam profesora. Nakon bugarske okupacije Makedonije. 2008. godine. Aktivan je u redakciji časopisa Filozofija. (po sopstvenom priznanju. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. Bio je jedan je od osnivača i prvi generalni sekretar SPS. Diplomirao je 1954. Januara 1975. U političke vode ušao je 1968. nakon 26-godišnjeg članstva u tada jedinoj partiji. po dolasku Miloševića. a u zemlji sa Dobricom Ćosićem pokušava da pokrene časopis "Javnost". najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". Kao naučni saradnik. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. postaje član državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. Nakon povratka u Beograd 1983. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ rođen je 1930. izabran je 15. Diplomirao je. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. Na dužnost ministra finansija. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. a zatim osuđen na 20 meseci zatvora. maja 2007. gde je pohađao gimnaziju. u Smriječnu. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. elaborata i projekata. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokreće u Engleskoj "Praxis International". Kritičko pisanje za časopis "Praxis" i odluka da. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Mićunovića. komunistički režim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 138 . godine. inače član KPJ. U mladosti je robijao na Golom otoku. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. na jugu Srbije. S grupom intelekturalaca pokreće list Bagdala. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. Član je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. na rad na fakultetu sa trećinom radnog vremena. godine u Topolici. upamćen po govoru na Kontramitingu na Ušću 1991. zato što je 1948. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Alije Izetbegovića i Dobroslava Parage. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i političkih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. kritikuje "konfederalistički karakter Ustava iz 1974. opsovao je majku starešini. Član je više strukovnih udruženja i redakcija stručno-naučnih časopisa. LJUBOMIR TADIĆ rođen 1925. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. PETAR ŠKUNDRIĆ je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije čiji je predsednik dr Mirko Cvetković. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. godine predsednik Republike Boris Tadić poverio je Mirku Cvetkoviću mandat za sastav Vlade Srbije. Godine 1988. studija. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije član). iako nije član.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. savetu časopisa Praxis i u odboru korčulanske filozofske škole.

Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju članova UO. preporučuje: „pogledajte Službeni glasnik. štampa knjige Slaviše Lekića. njegovom predsedniku i broju članova nema ni reči. za pet godina 263. Ukupno: 1. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA ČAUŠIMA Imajući u vidu. pitanje da li se apartčici. dvotrećinska većina. zato što je video da kod Mićunovića "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Građanskog saveza". svoje parče slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanoviću i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Đinđića. Šef je Tijanić. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. 1989. učestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševića navukao na osnivačkoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Mićunovića za predsednika DS. bivši fudbaler. čime se zabavljaju istražni organi.049. Ljubomir Tadić. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanić. postavljaju tamo samo zarad lične blagodeti ili i zarad nečeg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . O Upravnom odboru. ukupan broj članova.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. odnosno 175. a Stipčević nas godišnje košta 18.4. ostalo su sitnice.200 EUR. Predsednik UO Nikša Stipčević – 1.000 evra. zato.390 evra. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilović ima mesečnu platu od 2. omogućila i da nastavi i spisateljski rad.960 evra. Ukupno: 634. Na zvaničnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. učešće javnih preduzeća i agencija u BDP i u novčanom toku.839 evra. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Mićunovićem. Iako je imao primedbe na način na koji je Zoran Đinđić došao na mesto predsednika DS.600 evra za godinu dana.500 evra.300 evra. ocenivši da Kosta Čavoški. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike.680 evra.760 evra. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 139 . koga je Milošević želeo da vidi na tom mestu. jedna trećina članova. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. Prema zvaničnom sajtu beogradskom aerodroma. sa mesečnom zaradom od 2. devet članova UO po 1.400 evra. Gavrilović se iskazao. aktuelni desničarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za srpsku stvar. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruči javnosti. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog člana Glavnog odbora. Takva pozicija mu je. Na Upravni odbor ode 96. Tijaniću dajemo godišnje 35. kvorum. devet članova UO po 1. Članovi i saradnici prime za 12 meseci 168. godine.840 evra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu.550 evra. Anamarija Matić. osim učešća u brojnim političkim polemikama. Ovaj kolekcionar funkcija.000 evra i 384. što je 74. Uprkos činjenici da je jedan od osnivača DS.600 evra.400 evra.Kad je došlo vreme za višestranačje u Srbiji.640 EUR. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. dovoljan broj članova.160 evra. bivši marksista. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet članova među kojima je i nacionalni radnik Dušan Savić. To ne ometa Nikšu Stipčevića da operiše pojmovima: većina. „Službeni glsnik“. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovića. ima 2.400 evra za 4 godine. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . "ima višak strasti i višak ambicija").930 evra mesečno. menadžerka za odnose sa javnošću.NOMENKLATURA SRBIJE . u toku mandata 675. a za mandat 110.000 evra tokom mandata. Ipak. izbacujući mrtvog Đinđića sa spiska najznačajnih Srba. a predsednik Upravnog odbora 27. broju članova i sastavu.

do neke nove funkcije 104. svoje usluge naplaćuje 41. dok članovi UO dobijaju po 1.023 evra.160 evra za mandata.može se pročitati sledeće: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojećim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradović. Ukupno: 312. Žena od Dinkićevog poverenja. što na petogodišnjem nivou iznosi 322. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 140 . pomoćnim poslovima za funkcionisanje države. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. Ukupno: 688.276 evra za godinu dana ili 49.832 evra godišnje i 164.104 evra tokom mandata.300 EUR.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164. Vesna Džinić je u vreme kada je Dinkić bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. za četiri godine 366. U izveštaju za poslovnu 2007. Tu su još i izvršni direktor i 4 člana Upravnog odbora. Član je najužeg rukovodstva G17+. sanaciju stečaja i banaka.336 evra. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.. Ukupno: 439. bliska saradnica Mlađana Dinkića prima 3. niti podataka o Upravnom odboru. Ni članstvo u UO nije za bacanje. diplomirani pravnik iz Kraljeva“. Legalno je da direktor Obradović17+ prihoduje 32.476 EUR. Stankov godišnje zaradi 64. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. tj. a koliko novca primaju. APR omogućava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“. Svestrani Obradović bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u ličnost dr Jovana Radunovića čija je plata 2.416 EUR.“.. Od 2003. opet nećete saznati ko upravlja agencijom. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu. Napokon.NOMENKLATURA SRBIJE . AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. potom još tri godine stručni konsultant nečega što se zove STW Fondacije-Nemačka. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. Upravni odbor staje 55.008 evra godišnje i 220.080 evra.200 evra ukoliko patrona Mlađana ne oteraju pre vremena. a 7 članova UO po 764 evra. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinić. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije.820 evra. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradović– 2. Gavrilović godišnje košta državu 34. Na zvaničnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi.340 evra. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zarađuje dvostruko manje od večne pratilje. U okviru pretrage privrednih subjekata. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo.416 evra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Predsednik UO dr Vukašin Pavlović prima – 1. U slučaju tajne organizacije AKL čak i internet posustaje.100 evra.300 evra. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. Za godinu dana nadoknada UO.368 evra. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis nečitak).068 evra i dok ga ne zamene ceh će dostići 170. to je godišnje 20.032 evra dok ne dođe nova kožna garnitura. Predsednik UO će primiti 12.584 evra. Zvonko Obradović je rođen 1966. Podatka o broju članova Upravnog odbora nema nigde.640 evra za godinu i naplatiće 208. kada bi imao samo 5 članova bila bi 91.470 evra. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti.908 evra. Na zvaničnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu.736 evra.160 EUR.

024 evra za pun mandat. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda.000 evra. Zamenik direktora primi 15. Reanimirani Anđelković štrpne 16.260 evra. može se utvrditi da za Zavod vreme počinje da teče od 1. decembra. još 138.560 evra godišnje. ŽELEZNICE SRBIJE Direktor Milovan Marković zarađuje 3.968 EUR. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme.756 evra.480 evra za četiri godine. što se za četiri godine penje do 55. koji se čitaju između redova ograde: „napominjemo da članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu.724 evra.756 evra godišnje i 123. Za članove UO godišnje treba spremiti 27.840 za vreme trajanja mandata. Odjednom je prosečna neto zarada postala Albijanićeva biblija sa tri sveta slova RZS (Republički zavod za statistiku). član skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. Predstavnicima stranaka je do 1. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu.800 evra. 66.120 evra za jednu. Radoša Ljušića. Članovima UO se za godinu dana nadoknadi 128. Ukupno: 331.200 evra.. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.764 što za pet godina iznosi: 113.563 evra. Nije moguće doći do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2.780 evra. Godišnja zarada direktora iznosi 20. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 članova i njime predsedava zamenik. Na upit o podacima koji se tiču primanja članova UO. izvedena računica pokazuje da se na Albijanića godišnje baci 30. Ukupno: 751. odnosno u petogodišnjem mandatu 153. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu.586 evra. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zarađuje 1. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138. iz čega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železničkom saobraćaju.804 EUR. Izvršni direktor vredi godišnje 13. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanić nasledio je decembra 2007. Prosvetni pregled nema Upravni odbor.070 evra.600 evra a dok ne dođu neki drugi. Za četiri godine unapređivanja železničkog saobraćaja suma je 172. zamenik direktora – 1.820 EUR. izbace da je Zoran Đinđić ubijen u nerazjašnjenom atentatu. nema nijedne reči.400 evra. Članovima UO sleduje 30.264 evra a predsednik UO – 1.240 evra za godinu i 120. Predsedniku UO se nadoknadi 15.032 evra.897 evra.960 za ceo mandat. 11 članova UO po – 1. Predsednik UO Zoran Anđelković – 1.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a članovi UO četiri puta manje od. Ukupno: 276. pripadalo 30.NOMENKLATURA SRBIJE .240 evra dok ne ode u neki novi UO. Marković je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. razume se. Za Albijanića je počela nova era. Pretpostavka je da članovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajućeg i da ih ima ne manje od pet. Bar da su nam udžbenici dobri.600 evra. decembra 2008. i 60. Za četiri godine 513. Polazeći od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanićevih prihoda a naknade članova UO iz redova partijskih četvrtinu.380 evra. zamenik predsednika Odbora za saobraćaj i veze.. po uzoru na Gavrilovića. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 141 . Još kad iz njih.128 evra.000 evra.440 evra.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103. ili.168 evra tokom godine i 75. računica je sledeća: Na direktora i predsednika UO.200 EUR. poreski obveznici izdvoje godišnje 27.

direktor će zarađivati 18.000 evra PTT SRBIJE – 483. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkači samo „Novosti“.600 evra. kad su svi već počeli da spajaju praznike. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. kako je i nestala.. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. vraća zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda).954 evra. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed.088 evra u četvorogodišnjem mandatu. besplatni mobilni telefoni. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. Na veliki četvrtak. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slučaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda.000 evra.000 evra Tu su službeni stanovi. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obračun i plaćanja). i druženju s Dinkićevom suprugom Tanjom. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda.000 evra ELEKTROMREŽA – 150. članovi UO ne primaju nadoknadu za rad. Njeno devojačko prezime je Zec. šta joj drugo.000 evra AERODROM NT – 126.800 evra za ceo mandat. radila je četiri sata dnevno. Međutim. Do 1996. luksuzni automobili. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. Uzelčeva nikada nije bila rukovodilac. Do tada. na sajt Centralnog registra volšebno se. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da će sačekati zvanično obaveštenje.530 evra. kao prijatelj njenih roditelja.360 evra godišnje i 91.000 evra JAT – 195.888 EUR. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4. telohranitelji. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesečno zarađuje do 14. TANJUG Direktor – 1. Dok traje razjašnjavanje.000 evra EPS – 253. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. ali je uvek bila protežirana. specijalni dodaci. kompanijske kartice kojima plaćaju „reprezentaciju“.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95. Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeća. svaki cent je bačen novac. Dva dana nakon što je počela da radi u SDK. naknade za odvojen život. Ukupno: 108. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. rekla je Vida Uzelac.000 evra RTS – 287. naprasno je ozdravila. dnevnice za putovanja. TELEKOM SRBIJE – 850.272 evra i 17.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76. vozači. Roditelji su joj bili čuveni crnogorski komunisti. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. 35 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 142 . Samo je pao sistem.720 EUR. Plate direktora i nadoknade članova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog čega bi poreski obveznici trebalo da brinu35. Predsednik UO – 356 evra.000 evra SRBIJAGAS – 184. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ukupno: 360. SRBIJAŠUME – 550..091.NOMENKLATURA SRBIJE .080 evra. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koča Popović učio da skače na glavu. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. bivši diplomata SFRJ Budimir Lončar. navodno zbog problema sa srcem.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.000 evra TANJUG – 17.000 evra. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i piće 2.604.000 evra - 6.602 prosečne plate36. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i čije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševića, zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije37: Pomoćnik direktora Beogradske banke Slobodan Aćimović Gradonačelnik Suve Reke Stanislav Anđelković Generalni direktor “Politika” a.d. Hadži Dragan Antić Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanović Gradonačelnik Lipljana Ljubinko Božić Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirović Zvaničnik Jugoimport SPDR Jovan Čeković Gradonačelnik Kline Sveta Dabišljević Portparol SPS Ivica Dačić Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanović Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilović Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Đedović Direktor “Takova” Ivko Đonović Direktor Komercijalne banke Ljubiša Đorđević Glavni urednik “Borbe” Živorad Đorđević Gradonačelnik Dečana Milivoje Đurković Zvaničnik Beogradske banke Aleksandar Dobrić Gradonačelnik Vučitrna Slobodan Doknić Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišić Član Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajević Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Slađana Ivančević Potpredsednik SPS Živorad Igić Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivković Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljević Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšić Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanović Šef JUL Jagodine Životije Jovanović Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanović Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljčanin Članovi porodice Karić: Dragomir, Milanka, Sreten i Zoran Karić Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgović Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanović Direktor “Galenike” Marija Krstajić Zvaničnik Beogradske banke Ivan Lazarević Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješević Zvaničnik Beogradske banke Vladimir Linčevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubičić Direktor “Slobode” iz Čačka Radomir Ljujić
Sa tim novcem firma sa 100 zaposlenih mogla bi skoro 4 godine da isplaćuje zarade, poreze i doprinose. 37 Spisak od 13.05.1999. godine, ažuriran imenima za koja je EU donela odluku 4. juna.
36

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

143

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Član Direkcije JUL Nebojša Maljković Predsednik Osiguravajuće kompanije “Dunav” Nebojša Maljković Portparol JUL Ivan Marković Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Marković Zvaničnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvaničnik Beogradske banke Olivera Matić Direktor Železare Smederevo Dušan Matković Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlović Menadžer u EPS Radoslav Mihajlović Direktor “Pekabete” Nena Mihaljević Urednik TV BK-Telekom Dejan Mileković Član Glavnog odbora SPS Milivoje Miletić Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojević Gradonačelnik Obilića Zoran Milošević Član Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanović Član Glavnog odbora SPS Milomir Minić Direktor Delta banke Miroslav Mišković Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrović Direktor CIP Milutin Mrkonjić Direktor B-92 Aleksandar Nikačević Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojić Član Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reči” Bogoljub Pejčić Član Glavnog odbora SPS Goran Perčević Gradonačelnik Gnjilana Bogdan Perić Predsednik Beogradske banke Zlatan Peručić Zvaničnik Beogradske banke Gordana Popović Šef Pećkog okruga Jovo Popović Spiker Televizije “Politika” Sanja Purić Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radević Član Glavnog odbora SPS Dejan Radenković Direktor “C-marketa” Slobodan Radulović Član Glavnog odbora SPS Tomica Raičević Član Glavnog odbora SPS Aleksandar Raičević Predsednik JUL Ljubiša Ristić Vlasnik “Rodić MB” Milan Rodić Član Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotović Član Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonačelnik Prištine Dušan Simić Gradonačelnik Srbice Sima Simić Član Direkcije JUL Živko Šoklovački Član Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanić Član Direkcije JUL Srboljub Stanković Gradonačelnik Đakovice Momčilo Stanojević Zvaničnik Beogradske banke Vesna Stevović Direktor “C-marketa” Tihomir Todorović Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomašević Gradonačelnik Podujeva Milovan Tomić Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajković Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojević Direktor “Grmeča” Rajko Unčanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinović Guverner NBJ Dušan Vlatković Direktor Beogradske banke Borka Vučić Bankar Milija Zečević

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

144

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Bankar Miodrag Zečević Direktor “GSB” Milan Živanović Član Glavnog odbora SPS Života Živković Član SPS Života Cvetković direktor “Geneksa”, Radoman Božović savetnik direktora Beogradske banke, Zoran Čičak privatni bankar, Đorđe Nicović predsednik SPS u Nišu, Dušan Radovanović biznismen iz Ženeve, suvlasnik “Nivade”, Božidar Vučurević Zbog nelegalnog držanja para Srbije, traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Čelni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”, pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode plaćanja štete koja je Srbiji, njihovim posredstvom, naneta do 2000. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvaničnika nije reagovao38. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol, Braunkort... koje su imale preko 250 takođe nelegalnih računa u Popular banci. Te firme osnovala je Borka Vučić preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa, sada predsednika Kipra39. U spajanju sa “Marfinom” učestvuje Kikis Lazarides, predsednik Laiki banke, koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševićevih para). Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Međutim, to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima, poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa, koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular, a sada Laiki banke, koji dokazuju osnivanje osam “Miloševićevih” of-šor kompanija. Ideju Lazaridesa, i ćutanje finansijskih vlasti Srbije, ugrožavaju i sudski sporovi protiv Popular banke na Kipru. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedočio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batić, koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija, od kojih je najznačajnija bila - Anteksol. Taj sudski spor sprečava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije, i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala račune, prepuštajući njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. Velika odgovornost za sav novac Srbije, deponovan pa skinut sa računa, jeste na Laiki banci, koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. Laiki Popular banka, ponudom za preuzimanje, kupila je 90,4% akcija srpske Centrobanke za 33,5 miliona evra. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. Na sajtu Laiki grupe, advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram, koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija, a među njima i Radomira Markovića, bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševića, Zebića ili Šainovića. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj čovek daj mu iznos koji traži’. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka, jedan onome koje novac uzeo, a drugi primerak je ostajao nama....Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. Bio je to Rade Marković, novopostavljeni šef Državne bezbednosti. Marković mi je rekao kako je Milošević naredio da, pored potreba vojske i policije, carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševića i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca, otprilike jednom nedeljno, dolazio saradnik Radeta Markovića, Marijan Zović”.

NOKTOM PO DUBINI
Velimir Ilić je 28. maja 2002. godine potvrdio da je za vreme Miloševićevog režima na Kipru “okrenuto” 11,5 milijardi dolara. Ilić je tada rekao da je na “bizaran način nestalo četiri milijarde dolara” i optužio guvernera Mlađana Dinkića da ne čini ništa da se novac iz kiparskih banaka vrati. Neko vrti naše pare. Dinkić je izjavio da je za njega završen “slučaj Kipar” jer Karla del Ponte pokreće istragu i poziva za svedoke Aksentiua Aksentiua bivšeg guvernera kiparske Centralne banke i Tasosa Papadopulosa, osnivača of-šor firmi”. 39 Sve to potvrdio је Mlađan Dinkić, koji je kao guverner NBJ istraživao gde su nestale srpske devizne rezerve.
38

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

145

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi, uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za ličnosti koje vrše vlast, za političke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politički deluju, kao i postojanje establišmenta koji, iz sopstvenih interesa, onemogućava normalno funkcionisanje države. Tačni ili ne, pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro četiri decenije, a da se vodeća elita regrutuje iz istog kruga, na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoretičari i praktičari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci, bez obzira na lica i partije, i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Bilo da se prati Nova srpska politička misao ili Evropski pokret, bez obzira na suštinska neslaganja, upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije, tokom i nakon II Svetskog rata, i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. Očigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da očuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Anti-fašističkog veća u Jajcu, 1943. godine, na kome iz Srbije, za razliku od drugih, od tada federalnih elemenata, nisu učestvovali civilni predstavnici, uspeva da se održi. Vremenom, taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji, kojoj ne dozvoljava da razvija i unapređuje društvene odnose. Sveti apostol Pavle, u svojoj poslenici Rimljanima, bavi se i odnosom hrišćana prema svetovnoj vlasti. On, u suštini, uči da svaka vlast ima pozitivnu ulogu, jer suzbija pojave zla, i da je svaka vlast data od Boga narodu, te bi hrišćani trebalo da poštuju svetovnu vlast, ali da je ne pomešaju sa božanskom. U Starom zavetu, pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima, koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Bog je, tokom istorije, stvorio tri zasebna Zaveta sa čovekom - ali tek posle Velikog potopa. Prvi Zavet bio je sa Nojom, drugi sa Avramom, Mojsijem i ostalim Jevrejima, a treći sa celim čovečanstvom, preko Gospoda Isusa Hrista. U kontekstu shvatanja vlasti, važne su Božije reči Noji, jer, po tumačenju svih jevrejskih učitelja, zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo čovečanstvo, dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. Pavle, koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišćani i nije to zahtevao od drugih naroda, smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje, bili oni hrišćani ili ne, dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo čovečanstvo. U šestoj zapovesti Noji, Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. Bog takvu vlast ne poznaje, jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. sa voljom Tvorca). U antičkoj Grčkoj pojavio se izraz “tiranija”, koji ne označava da je neka vlast loša ili nedemokratska, već da je nezakonita, odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. Tiranija zapravo nije vlast, nego samovlašće pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga, jer Bog ne poznaje samovlašće kao kategoriju vlasti. Diktatura, i kad je najgora, poštuje zakone, makar oni bili loši i nepravedni, i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. Zakon je dat od Boga, a ne vlast. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. Car Irod bio je tiranin, ne zato što je bio loš ili dobar, nego zato što nije poštovao zakone, čak ni one koje je sam doneo. Stavljajući se tako iznad svakog čoveka, pa i samog Boga, izgubio je zaštitu svakog zakona, svetovnog i svetog. “Tiranicid” se čak nije tretirao kao kažnjivo delo, jer tiranin, kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona, ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti ličnosti. Ono što je važilo tada, verovao neko u Boga ili ne, važiće za sva vremena. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti), nego tiranija. Takva vlast ne mora se trpeti, ni po domaćem, niti po međunarodnom pravu. Za primer današnje Srbije, korisno je prisetiti se vladavine porodice Mediči u Đenovi, koja je opisana kao „kartel porodica“, jer vladajuća kuća bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. U interesnoj simbiozi, koja je ostvarena među grupom porodica, pojavljuje se progon, u nelegitimnom i nelegalnom vidu, zbog same činjenice da neka kuća ne pripada nekoj interesnoj grupi. Slučaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj, drugi je istorijski primer organizovanog progona, interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Progon, kao metod, uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe, bez zakonskog osnova

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

146

koji počinje ubistvom srpskog kraljevskog bračnog para Obrenović. drugi anarhističku. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima41. protiv svakog. Kome ovo nije jasno. neka pogleda ima li ideoloških razlika između partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moć uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moć izraženu u finansijskoj moći. U Srbiji. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. u partijskoj državi. Pitanje je samo da li će taj scenari biti vođen jasnom ideološkom alternativom ili. policentričkom etatizmu i tzv. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. U smislu navedenog. Bavljenje pojedinačnim slučajevima progona samo maskira suštinu sukoba. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. Otadžbina je u opasnosti. U Srbiji. iz kojih će.. rekao je: "Narodna odbrana nije uradila dovoljno. koja je 1981. a čega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. demokratskom centralizmu. pretorijansku. Širom zemlje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji bi opravdao upotrebu sredstava. oko za oko. Nasuprot tome.. Raspoređivanjem u više partija. progon ne vrši vlast. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. izgleda. iznutra. kada su komitske vođe iz Makedonije zatražili pomoć Beograda od tursko-bugarskog zuluma. Bosne i Hercegovine. dok će Bogdan Žerajić izvršiti atentat na austrijskog predstavnika Varešanina i postati idol mladobosanaca koji će se zaklinjati na njegovom grobu. i pitanje je da li i dalje. Sve je u Srbiji spremno da ustane i prolije i poslednju kap svoje patriotske krvi i da spreči Austriju da otkine Bosnu i Hercegovinu". koje listom počivaju na tzv. iz Hrvatske. a to su izolacionizam. srpski vicekonzul u Skoplju. u kojoj stoji: ". kasnije. Bogdan Radenković. Kad ste vi u vašim evropskim zakonima mogli naći stranu na kojoj piše da je sila jača od pravde. po Hobsu. da neguju borbenost.. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. Društveni sukob iz takvog isključivanja stanovništva. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo početkom sedamdesetih. ova grupa je bila prinuđena da nešto stvara." 40 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 147 . ali i poreklo vodećeg nevladinog sektora. u to vreme bio načelnik štaba Drinske divizije. izuzev privilegovane grupe. predstavnici nomenklature. oktobra 1908. Crne Gore pristižu mladi dobrovoljci sa željom da počnu obuku. U situaciji jednopartijske države. TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku.. i ekskluzivitet. Nastaju komitske grupe. zauvek. snage željne da se suprotstave osvajačkoj politici Beča. ne kao javne funkcije. koja praktično koči. prema spolja. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. uz saglasnost vlasti40. iako zagovara prelazak u kapitalizam. i u inostranstvu. nastaju komiteti ove organizacije čiji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitičkoj).NOMENKLATURA SRBIJE . preneo List "Politika" objavljuje proglas Jovana Dučića: "Beograđani. a seže do čistki srpskih kadrova u Komunističkoj partiji. niti pak ono što su smatrali da je potrebno da se uradi. Vladimir Gaćinović hercegovačku omladinu uvoditi u ‘Mladu Bosnu’. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje čine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. u krajevima gde žive Srbi. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije.naći će i srpski narod u toj knjizi jedan list na kome će krvavom rukom zapisati: Zub za zub. onda upamtite . 6. bio državni projekat. Izlazi i "Optužnica" velikim silama. dovodi preduzetne ljude i radništvo da lični napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih isključuju iz preraspodele društvenog blagostanja. 42 Dragutin Dimitrijević Apis. čime je imala dodirnih tačaka sa radnim i stvaralačkim delom stanovništva. već kao kanalisanja koristi. na legalan način. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine42." 41 Iz srpskih oblasti. interesnoj grupi. terorističku. započela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. počelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji.

nije bila njegova ideja. zatim je bio načelnik štaba Užičke i Timočke vojske. To potvrđuju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. pronađen u kući vojvode Maja Vujovića. juna 1914. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . 47 Spasoje Tadić bio je rođeni stric akademika Ljube Tadića. i Milan Gr. major Vladimir Tucović (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovića. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašića. bomba i otrov44. krvlju svojih otaca..Spasoje Tadić47. Tekst zakletve je glasio: "Ja. Čedomir Popović. kapetanu Velimiru Vemiću i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanoviću. profesor Beogradskog univerziteta.01. rodom iz Stoca." 44 dr Slobodan Jovanović. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovićem i Radetom Malobabićem. Osuđen je na smrt i streljan 14. Uvidom u lični notes Aleksandra Karađorđevića. komitskog vođe iz ovih krajeva. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera 46. Ilija Ivanović. Staljinov kadar. Decembra 1916. uprkos pritiscima. Na spisku članova koje je popisao Aleksandar. ako budu zarobljeni. Imajući u vidu prisnost koju je imao s većim brojem pripadnika ‘Crne ruke’.Jefto Dedijer. . . zemljom što me hrani. Ljubomir Jovanović Čupa. godine izdan Gestapou i streljan. ali mu to.Mehmed Mehmedbašić. član Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. između ostalih su: vojvoda Vojin Popović Vuk. atentator. a potom pomoćnik načelnika štaba Treće armije. gde je teško ranjen. godine “Tadićev deda bio zadužen za ubistvo Ferdinanda” 46 Izveštaj žandarmerijske postave Gacko-Bileća. po svemu sudeći. godinom. general NKVD. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". Simboli organizacije bili su lobanja. maja 1911. Velimir Vemić. da ću od ovoga časa pa do smrti verno služiti zadatku ove organizacije i uvek biti gotov da za nju podnesem sve žrtve. čašću i životom. Bogom. stupajući u organizaciju. osmislio je i organizovao oficirski puč 1903. što je prihvaćeno kao simbol. 9. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojević. Imao je jak uticaj na političare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. ali je u noći 29. 45 Dnevni list ‘Press’ od 18. Ubistvo kraljevskog para Obrenović. Dragutin Dimitrijević Apis. maja 1903. pronađen je kompletan spisak članova organizacije. godine. . godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) 43. Pojedini članovi Uprave otpočeli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvećao. kasnije četnički komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. 43 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 148 . nožem i puškom".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosiću. major Dragutin Gavrilović (upamćen po zapovesti braniocima Beograda). na početku rada organizacije došao je na sastanak Vrhovne centralne Uprave i izneo da se Srpstvo može spasti "bombom. po naredbi Tita i dojavom Milovana Đilasa. koji su istoričari.Dragutin Dimitrijević Apis. Milovanović. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom obaveštajnom službom. otac Vladimira Dedijera. Tadić je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. juna 1917. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. Bogdan Radenković. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. šef špijunske mreže. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . ---. juna 1941. Željko Zirojević i Miodrag Janković prvi put objavili u srpskoj javnosti45.2009. Voja Tankosić. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. rodom iz Stoca (Hercegovina). . oca predsednika Srbije Borisa Tadića. mogli da se ubiju. zaklinjem se suncem što me greje. bio pripadnik ove tajne organizacije.Mustafa Golubić. i regent Aleksandar je. je uhapšen je kao član organizacije Ujedinjenje ili smrt. Optužnica ga je teretila za "prevratničko delovanje". nož. ukrštene kosti. čuveni komita iz sela Smriječna (Piva).. Milan Vasić. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. nije uspelo.

Od stvaranja države Srba. suđenje i streljanje Apisa.. bili su spremni da ubiju Pašića i mene. postavio je Petra Živkovića za predsednika vlade. Uleteo je u Apisovu kancelariju i otpočeo da ga vređa. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. 50 Vladimir Lebedev. Dugo su onemogućavali državne poslove svojim prevratničkim namerama. govore za sebe49. Aleksandru." 49 Kada je 1911. Ja sam u stalnom kontaktu s Putnikom i Stepom. godine. U egzilu. Za prirodu kakva je bila Aleksandrova ovo je bilo više nego dovoljno. najnesebičniju. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. A pokojni ruski ambasador Hartvig je opisao Crnu ruku kao najomiljeniju. ali njihov odnos prema oficirima. Kada je. počeli su da hapse najbolje srpske oficire kao što su Dimitrijević. godine: "Predstoji nam rat s Turcima. ‘Belu ruku’. "namestio" Solunski proces.. godine odnos regenta Aleksandra. na zahtev kralja. 6. drugi se predomisle. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. ministar mornarice u ruskoj vladi 1917. On nije bio plahovit. koju je Kralj ostavio da prenoći znajući da će bes proći Aleksandra. ali je ipak prihvaćen kao zaverenik kraljeubica." Odgovor prestolonaslednika Aleksandra na molbu ledi Pedžet za pomilovanje Apisa: "Ti ljudi su zlo za ovu zemlju. godine. Najčasniji." Ljut. Ali oni su osuđeni više zbog onih prvih. Aleksandar je počeo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. idealističku i rodoljubivu čiji je cilj isključivo bio oslobođenje i ujedinjenje svih srpsko-hrvatskoslovenačkih naroda. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radomir Putnik i Stepa Stepanović simpatisali su organizaciju Crna ruka48. major Živković bio je određen da komanduje konjicom Timočke divizije. 1914. Čim je postao regent. Vemić itd. Grci i Crnogorci.NOMENKLATURA SRBIJE . lažni svedoci. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hođera. Varate se jer smo u stanju da i po drugi put stavimo glave u torbu. državnih razloga i zato ne mogu biti pomilovani. Dimitrijević ga je mirno saslušao i rekao mu: "Da. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala čast srpske vojske". U majskom prevratu imao je minornu ulogu. ni naši ni bugarski vladajući krugovi nisu dovoljno hrabri. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politički sudski proces i označio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašće. s Drugom armijom. ova dva oficira su Aleksandru izneli niz optužbi protiv Dimitrijevića. Aleksandar je. koji se dobro drže. predvodio je pukovnik Petar Živković (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). januara 1929. sklonio Dimitrijevića iz Vrhovne komande." 48 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 149 . Živković je. Njegova jedinica poslata je da. Nažalost. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku... a šta vi mislite da smo mi stavili glave u torbu da se vi dvojica (Aleksandar i Đorđe) svađate i otimate oko prestola kao oko kakve igračke.bio je više nego što se zove dobar drug. S nama su Bugari. Stepanović je odgovorio da to ne spada u domen prestolonaslednika i da će o tome referisati lično kralju Petru. Nisu bili članovi. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. Ali imao se utisak da on nije samo to. Ali ne može se reći isto za političare i neke druge oficire. godine: "Poslednjih dana mog boravka u Solunu. Živković i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. Posedovao je kompromitujuća dokumenta o budućem kralju. Komandant Druge armije Stepa Stepanović zatražio je da Živković bude izveden pred vojni sud.. Osim toga. i tako je postao vođa Aleksandrove kamarile.. otišao kod ministra vojnog Stepe Stepanovića i zatražio da se Apis i Milan Milovanović premeste iz Beograda." Slobodan Jovanović: "Taj Apis koga sam upoznao u Vrhovnoj komandi nije ličio na onu sliku koja se bila o njemu stvorila u publici. Ljube Vulovića i Radeta Malobabića. Živković mu se odužio tako što je. U Beogradu ovih dana treba da se donese konačna odluka o ratu. a posebno prema Apisu. Dalji sled događaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. 1931. Hrvata i To se može zaključiti iz reči Apisa na sastanku Vrhovne centralne uprave avgusta 1912. Smenio je vojvodu Putnika. Aleksandar je nezadovoljan otišao kod kralja Petra i ponudio pismenu ostavku. Čim jedni prikupe malo hrabrosti da zarate... pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. kao Vrhovni inspektor vojske. da otključa kapiju dvora. Petra Živkovića i Josifa Kostića (pripadnici Bele ruke i Apisovi smrtni neprijatelji) postao više nego blizak. i obrnuto. najidealističkiji i najpožrtvovaniji južnoslovenski elementi okupili su se oko Apisa. koga su se mnogi plašili. na zahtev regenta Aleksandra. ni osion . Ostali optuženi osuđeni su na kazne zatvopra. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živković naterao na homoseksualni odnos s njim. Imajući u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu 50.

ali i belorukaši. Pronađen je član Crne ruke. bili u ilegali ili. 1965. U puču protiv namesničkog režima kneza Pavla Karađorđevića 27. To su sprečili neki iz vrha KPJ52. onaj tvoj Krcun htel bi biti kao Apis". 51 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 150 . koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. 52 Akademik Dedijer navodi da je Tito. politički je uklonjen Aleksandar Ranković. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. Stefanovićem i Lukićem. maja 1996. Niko od njih nije bio osuđen. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u čemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). i dva svedoka koji su lažno svedočili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanović (Temeljko Veljanovski) i Đorđe Konstantinović (Konstantinovski Georgi). 1966. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. pred streljanje. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slovenaca. “rankovićevaca”. godine učestvovali su bivši crnorukaši. Ovo će omogućiti da se 1974. na vezi majora Kempa. kojim je predsedavao Svetolik Lazarević (prijatelj Slobodana Penezića Krcuna). pa su svi osuđeni rehabilitovani 1953. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i čekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio51. godine. Jedan od istaknutih članova Crne ruke Slobodan Jovanović. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Da bi ublažili utisak o pobuni. a ovaj Aleksandru Rankoviću. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osuđene i svima su bile isplaćene odštete. pukovnik u penziji Radoje Lazić. kao predsednik Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. preda nekome ko će time moći da se pozabavi. Ranković je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. predvođena Rankovićevim saradnicima. pod komandom načelnika FRANKA SIMATOVIĆA. novembra 2001. poput Save Popovića. Major Ljubomir Vulović napisao je.NOMENKLATURA SRBIJE . Avdija Bakalija. regrutni prihvatni centar za izbeglice. Penezićem. radila je intenzivno na sprečavanju diverzantsko-špijunskih i terorističkih akcija. Prota ih je predao Todoru Mihailoviću u Beogradu. Ovoj grupi i njihovim pomagačima suđeno je u Prizrenu 12.7. Rad službe bezbednosti do 1966. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovića. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristička dejstva Druge uprave RDB MUPRS. Pred većem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. "Vukovi". Prvo su. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. veza. kada zemlja bude slobodna. u jednom razgovoru sa Rankovićem. ubica. kome je Dedijer prisustvovao. padobranci. u službi sovjetske obaveštajne službe. kao i VJ. godine. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od početka rata na prostorima RSK i RS. u "saobraćajnoj nesreći" poginuli Svetolik Lazarević i Slobodan Penezić. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. Bio je to uvod u fizičko-političke likvidacije tzv. IMA LI SLIČNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo isključivo o srpskoj stvari. do 1996. pod punom ratnom opremom. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. U to doba UDB. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. Radi se o jedinici čiji su pripadnici. po ugledu na Crnu ruku. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. Crnorukaši su. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. marta 1941. Mehmeta Hodžu. artiljerija. navodno zbog prisluškivanja Broza. kralj Aleksandar bio je politički i na druge načine vezan za Petra Živkovića. a posebno na Kosovu i Metohiji. Na Brionskom plenumu. navodno u šali rekao: "Ćuj Leka. 1937. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omogućeno da uđu u bazu JSO. pljačkaša i sklonih terorizmu. dva pisma o tome šta se događalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunoviću zamolivši ga da ih. godine.1956. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematičnih lica. godine. Dževdeta Hamzu. Mustafe Golubića i Božina Simića. Po njihovom odlasku. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. godine.“ Opremanje JSO predviđeno je na principu vojne organizacije: „Biće obuhvaćena sva tri vida. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. osniva zavereničku organizaciju Konspiracija.

(nerazumljivo). Kao bitno. penzionisani pilot RV i PVO. legionarima okorelim u zločinima i da su spremni za novac za izvršenje i najokorelijih terorističkih akcija. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. opreme. padobranci – 100. Velika Popina. Sredinom proleća 1996. helikopterima i avionima. artiljerija 500. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. kopče za ešarpu kao i VJ. neobičnim putevima. transportnih i humanitarnih letova. detektivske agencije. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM alpinisti. tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. teroristima. U izboru modela uniformi.. sa još nekoliko. razne privatne agencije (za obezbeđenje. ljudstva. da nosi vatreno oružje i da ga upotrebi. formirana je avio-helikopterska eskadrila. zabeležio je reči Franka Simatovića Frenkija. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbeđenju mreže malih aerodroma. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovića Arkana54. vazduhoplovci – 200. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na plaćenom čuvanju aeodromu Pančevo. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovića. Među označenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Đinđića .) Takođe 1992.Srbije ili je ta akcija u toku“. Sledeće godine. veza 100. ratnih profitera. Slobodan Milošević se 1996. adaptiran za bacanje ručnih i improvizovanih avio-bombi.Zvezdan Jovanović. iznad Bosne. ali jeste većina njene logistike. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. i paravojnu jedinicu Medić Slobodana. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naiđu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. Flota je kasnije dopunjena. iznošenje deviza iz zemlje itd.000 DEM. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. Prema dokumentu. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem: „Maja 1991. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebačene na teritoriju R. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. Naručena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada)." Početkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". (. a biće plaćeno u gotovom – bez poreza. uvezao je. nestao je i sledeći put viđen je sa natpisom "Starac Vujadin". 53 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 151 . jeste. tehnička služba). koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. RM – ronilačka jedinica i službe – sanitetska. zv. za uniforme i oznake potrebno je oko 500. pred ratove 1991. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. tehnička služba 300 i sanitetska služba – 60)“53. izvršeno je oko hiljadu borbenih. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. Sokocu. u luku Bar. U drugom dokumentu piše da je od početka rata 1991. izviđačkih. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. Rogatici i drugim. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. je „zaokružen proces međusobnog povezivanja mafije. alpinisti 100. istaknuto je da je reč o "profesionalnim ubicama. 55 Kao "biznisi" označeni su šverc droge. 54 U "Legitimaciji" člana Stranke srpskog jedinstva stoji: "Imalac ove legitimacije ovlašćen je da u slučajevima predviđenim zakonom legitimiše građanina i da ga privede nadležnom organu. već su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i činjenica da je sastav ovih jedinica najvećim delom na okupu i da su već ugrađeni u "biznis". "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodećem kadru. Sa aerodroma u Bratuncu. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju".. da se zadrži u njima i da izvrši pretresanje bez naredbe nadležnog organa. da uđe u tuđi stan i druge prostorije. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake činova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. Crnogorac.NOMENKLATURA SRBIJE . iz bivše JNA. Mamucovski. brodovima iz Libana. kao i formiranju borbene eskadrile. Boca. uz logističku pomoć Mihalja Kertesa. da se služi tuđim saobraćajnim sredstvom i sredstvom veze radi hvatanja izvršioca krivičnog dela". specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovića. telohranitelji i slično). Po direktivama Jovice Stanišića i Franka Simatovića. zv. Petrovac. U prilog tome ističe se činjenica većeg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat međusobnih obračuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. ronioci – 100. nokomponovanih "biznismena"55 i klasičnih kriminalaca većeg "ugleda"“. Treći dokument svedoči da je Obaveštajna uprava RDB sačinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvećim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. nije pojavio u Kuli.

za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. ta 2 helikoptera. i početkom 1998. jedan Republici Srpskoj. Preuzimanje Saveznog od republičkog MUP. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. uključen je u JSO. Prema Torkildsenu. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sarajevsko 'Oslobođenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u četničkoj avijaciji". Sportski aerodrom kod Padinske Skele. uništen aprila 1999. Nauru i of-šor i države trećeg sveta. neki čak opremljeni topovima i raketama.. a Stanišić. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. Oni su evakuisani. Mi-24 i Mi-17. Prateći tokove novca. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. oduzeta iz Tuzle.026 dolara. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. Švajcarskoj. Na izviđačkim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". U sklopu priprema za sukob na Kosovu. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. sa sedištem u Gibraltaru. a po vraćanju u Beograd. 1992. Oznake na letelicama skrivale su učešće "crvenih beretki". septembra 1996. Novac je uplaćivan od firmi Neokom. smešteni su u veliki hangar JAT. pred napad na Jugoslaviju.418.. laki trasport i izvidanje korišćeni su "Cesna 172". opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševića. kao izaslanik Miloševića. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. Bugarskoj i preusmeravan na račune Aviatrend. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišić predstavili su se javno tek maja 1995. Za vezu. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". nego pravi. "NIN" je objavio reči očevica „nisu poljoprivredni avioni. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. U to vreme nabavljen je luksuzni američki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih ličnosti. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". borbeni. vraćeni. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikčević". Iz tajne baze kod Bratunca. Leta 1998. Prema svedočenju Radomira Markovića „predsednik Milošević ga je koristio samo jednom ili dvaput“. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 152 . Radomir Marković svedočio je u Hagu da je novac za tehničko održavanje. Krajem 1998. Delta i Astra Banka. a hangar je. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske.NOMENKLATURA SRBIJE . a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. u Gibraltar. U leto 1992. a drugi Federaciji BiH. uplaćeno 3. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevođenim raketama. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Milošević. Lamoral i Braunkort na račune Aviatrend u Mađarskoj. gađan je ali bez posledica po tehniku. Većina helikoptera JSO. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "leteće topovnjače" Mi-24V. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. koji su 2000. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na račune firme Aviatrend. gde su takođe bili helikopteri JSO. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. prijatelj Franka Simatovića. Valerija Černija i Aleksandra Čegoljeva. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobađanje. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. omogućilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. ambasador SRJ u Moskvi. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. nije poznato. Anteksol. Po završetku NATO bombardovanja.

Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. Stevan Nikčević i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševića do baze SFOR u Tuzli 56. Kada je otvoren slučaj Stambolić. na Gazimestan. Načelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagić. potkradao je fond za pomoć udovicama i siročadi poginulih pripadnika JSO itd. prevezao je Miloševića. Milorada Bracanovića. ali ona je 23. Najčešći putnik bio je koministar Sead Spahović. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjić. Policija je zatražila pomoć i Mire Marković. tada SMUP-a.. sa oružjem u ruci. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". Policija ih je našla preko Dejana Milenkovića Bagzija. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu priču. rekao je da se taj i još neki slučajevi „neće rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. i "navodno vođeni".NOMENKLATURA SRBIJE . koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. "Sikorski S-76" postao je omiljeno leteće prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno između saveznih i republičkih izbora 2000. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. PIPCI “SLIČNOSTI” Po policijskim saopštenjima. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. pet osumnjičenih pripadnika JSO. Branko Đurić. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. uključujući i komandanta jedinice Dušana Maričića Gumara. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. u čijem su vrhu tada bili57. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. kad joj je istekao poslanički imunitet. novembra 2001. To su pokazala privođenja: Uroša Šuvakovića. Pogibijom. Najupamćenija akcija helikoptera DB bila je 28. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. bivšeg zamenika načelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. bivši načelnik SUP Beograd. februara. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaćeni živi. na Vidovdan 1989. posebno Spasojevića. Svetozara Simovića. Nakon reorganizacije 2002. Gorana Matića i Ivana Markovića. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti već oktobra 2001. izgubljen je insajder mafije pod sistemom bezbednosti. načelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Ćuruvije i zločina na Ibarskoj magistrali. JSO polako izlazi u javnost. iako je MUP Srbije potvrdio autentičnost prepisa. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. označili su Radomira Markovića kao naredbodavca. Tek tada. Oni. dugo nedostupnog istrazi. bivši načelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. general Dragan Ilić. pravosuđa i nekih političkih stranaka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Posle naizgled pasivne uloge događajima iz oktobra 2000. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. Milorad Ulemek/Luković Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolića. ekipa koja je u Isti helikopter. Ratka Romića i Milana Radonjića o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. Spasojević je. a zna se da ko je od koga primao naloge! 56 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 153 . plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevića "navodni". Stevana Baste. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. iz JUL. kao i još neki. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. juna 2001. 57 CRDB Beograd pratio je i prisluškivao i Slavka Ćuruviju do pred samo ubistvo i Ivana Stambolića do pred samo hapšenje. bivšeg načelnika Generalštaba. ali je nekako pobegao. koji je sličan fotografiji. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. bivšeg pomoćnika ministra SMUP iz JUL.. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. kao predsednika Srbije. u pokušaju proboja iz opkoljene kuće u Meljaku. generala Nebojše Pavkovića. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je dočekao neko iz JSO: jedno od tih lica slično je objavljenom foto-robotu. Dušan Spasojević i Mile Luković lišeni su života. koji je smirivao pobunu u zatvorima. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. avgusta 2002. Legije s naočarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša.

Goran Matić je. rekla da će "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovića i još nekih. Ako je pitati "ko je ubio Ćuruviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". u vezi ubistava Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. preko 550 kilograma heroina. Branko Crni. početkom aprila. Profesorka je. čime je počinio krivično delo držanja veće Na suđenju gen. Pravosuđe Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevića59. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. komisijski uništavaju. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. nije istražen. od njega je preuzeo rečenu količinu opojne droge. svejedno da li mu je bilo naređeno. Krstiću u Hagu. Slučaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. i prebacio uz još neke količine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. 58 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 154 . To odobrenje moralo je ići preko načelnika GŠ Nebojše Pavkovića. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. i krivično delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. čiju je upotrebu odobrio Slobodan Milošević. umesto nadležnim pravosudnim organima. nađenog u martu 2001. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. Matić i Marković. zloupotrebu službenog položaja itd. 59 Svi sa liste putnika bili su na poternici MUP Srbije nakon atentata na Zorana Đinđića. Radomir Marković. izjave Gorana Matića navođene su u okviru odbrane. Goran Matić. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. odgovoran za svoje izjave. osim nekog „Japanca“. i da li je bio svestan posledica. To nije njegovo privatno mišljenje58. Nakon ubistva Slavka Ćuruvije. organizatore i izvršioce. Jovica Stanišić. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojnih droga. uz objašnjenje da je on bio visoki funkcioner vlade. kao savezni sekretar za informacije. organizatore i izvršioce ubistva. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. Privedeni su Bogoljub Bjelica. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojne droge. zaplenjenog u dve akcije na graničnom prelazu Gradina.“ Na tom sastanku su. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg čistog heroina i. zloupotrebu službenog položaja itd. 3. Mihalj Kertes. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o počiniocima krivičnog dela. Pokušaj Matića da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Ćuruviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekače. Vuk Drašković je odmah ukazao da su osumnjičeni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoći do Berana u bazu 7. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. kao načelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. Ta količina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. Ta istraga bila je sabotirana. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. Ivan Marković i Nebojša Pavković. Stanišić Jovici. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. smestio je najmanje 600 kilograma čistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio ključ i ovlašćenje za sef i sadržaj. Posle nestanka Ivana Stambolića. čime je učinio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. 4. žena koju traže biće u Alma Ati. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. maja 2000. da ne propadnu u očekivanom bombardovanju NATO 1999. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Ćuruviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj način Goran Matić je štitio naručioce. Kazahstan. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). Dok se to razjasni preko poslovično sporog Interpola.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM novembru 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . i čuvao je. kao naslednik Stanišić Jovice na mestu načelnika RDB MUP Srbije. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi saznalo se da su atentatori izvučeni iz Crne Gore vojnim helikopterom. 2. podstrekače. tvrdio je Matić. sredila boravak i pasoš Marku Miloševiću u Moskvi). Ivan Marković istakao se bestidnim i ciničnim izjavama. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševića". po identifikaciji i veštačenju. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Ćuruviju“ i druge.

ZORAN MANGOTIĆ. bila je u vili na Dedinju. BORISLAV MIKELIĆ. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 155 . koji je uz pomoć Mangotića. ko je koga štitio i gurao u napredovanju.NOMENKLATURA SRBIJE . bivši načelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. niti prilikom formiranja BIA. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. kako su to zvali. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. Milorad Bracanović. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". Oktobra 2000. ko je trgovao heroinom i naftom. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. Andreja Savić smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. Unutar RDB Mangotić je izašao na glas kao kanal Mire Marković. bio je operativac. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zločina. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovića. Kad je Tuđman došao na vlast u Hrvatskoj. koja stoji iza Gorana Matića. i u vreme oružane pobune JSO). blizu Belog dvora (gde je inače beogradski centar obavestajne uprave Vojske. Kadrovski. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. bivši premijer Republike Srpske Krajine. 5. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojević poginuo? Može se reći da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovića". bio je prijatelj i saradnik Gorana Matića. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. prikrivali postojanje velike količine opojnih droga i tako počinili krivična dela zloupotrebe službenog položaja. počeo 1999. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Marković.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. te je zamenik Andreje Savića. postaje zamenik načelnika RDB Andreje Savića. Do 1995. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. "Agencija".. između ostalih. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. pre atentata na Zorana Đinđića. Onda je primljen u SDB. doturati prave informacije. Matićevo objašnjenje. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. ni odmah. i: Dragoljub Milanović. Trulim kompromisom. Bracanović je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza.. bivši direktor RTS. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM količine opojnih droga namenjene prodaji. u koju će pred bombardovanje NATO Aco Tomić regrutovati Radeta Bulatovića i Gradimira Nalića). a na čelo RDB dovedeni su Savić i Bracanović. U akciji “Sablja” pali su. MILORAD BRACANOVIĆ je početkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. zahvaljujući vezama sa JNA. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja će Miloševiću. za koje su bili JSO i frakcije koje će ubiti Zorana Đinđića. ekipa se naučila taktici raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. "čija čestitost je duga priča". su predali veliku količinu heroina neovlašćenim licima. kada su on i trust mozgova iz JUL. Onda ga je uzeo Franko Simatović i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovića. rukovali velikom količinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. preko Mire Marković.same sebe. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . Pali su i Aco Tomić i Rade Bulatović. Oni imaju šta da čuvaju . mimo legalnih. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. ali je opstao neko vreme. Mikelić je rođen u opštini Bosanska Kostajnica. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilović". Suprotno razumu. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. Bracanović novembra 2001. ubistva Ivana Stambolića. Ko je ubio koga. i sa Republikom Srpskom. Napori da se očuva kadrovska struktura bili su očigledni: načelnik RDB Goran Petrović naglašavao je u proleće 2001. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. sa mnogo najsavremenije tehnike. ko je krao. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Milošević je pao pod uticaj Rada Markovića i njegovih. sretali sa Lukovićem i Spasojevićem. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleđen.

Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. čime je i pao u oči policiji u akciji "Sablja". oktobra 2000. Dragoljubu Milanoviću dao je VMW. Korduna i Like. godine uspeo je. davao je vozila Kertesu. Njegov telohranitelj Dragan Vujičić Bego iz Gline. pa je Mikelić bio istisnut uz pomoć Mire Marković i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". uz podršku DB Srbije. ali ga je. pokušavajući da sarađuje sa "Lastom". bio je drugar. Njih dvojica prisvojili su matične i zemljišne knjige iznete iz Krajine. RDB Srbije. stotine putničkih vozila Vlade i opština RSK. "Kulatrans". u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. ugradivši se za 50%. Čičić je to izvozio u Italiju. juna 1995. Mikelić je postao premijer. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. bili su zaduženi za lažne saobraćajne i vozačke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. krštenice. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovića. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. njegovim parama. Najslađi posao izveo je sa Draganom Čičićem iz JUL. Mikelić je po naređenju Miloševića izbegavao. i udomljuje se u Beogradu. kada su se posvađali. kao savetnik u Progresu. a onda je Jovica Stanišić doveo Milana Babića u Beograd. opranim u Bijeljini. bavio se krađom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. u Progresu. ali invalidnine i pomoć isplaćivao je samo kad je morao. Mikelić krajem 1993. Sa Arkanom i Goranom Hadžićem pokrali su ogromne količine kvalitetne hrastovine iz Istočne Slavonije. koji je preko Dragana Garića iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. Mikelić odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 156 . U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševića i Zorana Lilića i Goricu Gajević u upravnom odboru. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. Slom RSK dočekao je u Beogradu. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martića. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. u januaru 1991. Arkanovoj SDG itd. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. preko koga je još 1995.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM čiji je "Gavrilović" bio važan snabdevač. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogaćenje od narodne muke: Mikelić je punio budžet Komiteta. jer je drvo bilo besplatno... poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. Tokom 1993. sa Predragom Popovićem. pokrenut je list "Nacional". pa se sklonio u Srpsku. Nakon toga. kao jedan od retkih. kod Mirka Marjanovića. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. ali je odustao uvidevši da nema šanse. za određene tarife. bivši Martićev čovek. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevića koristio za uterivanje dugova. "Sombortrans" itd. nakon nerazjašnjene saobraćajke.. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babićem. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martića. Razrešen je nakon 14 meseci. ovaj je predložio Mikelića za premijera. 1995. Sa Jovicom Stanišićem. U jesen 1995. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavičaj". Mikelićevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilović" u Beogradu. 40 kamiona-hladnjača "Gavrilovića". U Beogradu se politički angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i sarađuje sa Mirom Marković i Slobodanom Miloševićem. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdića 1994. To je išlo do 1998. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom.NOMENKLATURA SRBIJE . umrlice itd. Tošo Rajić i Đuro Škaljac. kojim je popisao i vozni park i građevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". i pljačkali su izbeglice izdajući im potvrde za pasoše. koje u Hrvatskoj nisu važile. a ostali su se ozbiljno ugrađivali. naročito u banjalučkoj regiji. blizak Arkanu. Ima indicija da se Mikelić. presreo i posvađao se oko nekog naftnog aranžmana. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilićem. Kad je presušio s gotovinom. objavljivao svoje stavove u "Svetu". trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. Radeta Brajovića ("Novosti") i Dragana Antića ("Politika"). sačinio je "Spisak pokretne imovine sa područja RSK". Mikelićevi i Ilićevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. venčanice. Nakon 5. Imao je 1996–7. Banije. pa je veštačko đubrivo iz Kutine Mikelićevim vezama išlo u Kladušu. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. stotine kamiona i autobusa. Mikelićev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovića (RTS). ambicije da postane predsednik Srpske.

Zašto su neki biznismeni. u novembru 2001. Tokom oružane pobune JSO. Tada je bilo jasno. Važnije je naći one koji su plaćali i obećavali plate. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. Ako to nije neki problem i ako je čist. ili 7. Najveći udarac koji su oni doživeli.Izvestan broj Crnogoraca u međuvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima nameće se JSO. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. neke stranke izmiču se iz važnih političkih poteza Vlade Srbije. da je uključen u to. pa je. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u budućnost. "Nedeljni telegraf" je čak. emitovale su reklamne spotove JSO. posle pola sata. medijski radnici i stručnjaci osećali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. dezavuiše istragu. sklonićemo to”. da je on brat Munje. Radojica Rajo Božović i Vasilije Vaso Mijović. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske braće u Hristu poznati su. oktobra. Tada je Ljiljana Nedeljković koja je kućni prijatelj sa Radetom Markovićem i njegovom ženom. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanović za šefa Sedme uprave. Od tog trenutka počinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Đinđić i Dušan Mihajlović uradili. bila priča da je on izdajnik. našli čoveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. da radi za Amerikance. . a niz novina ih je štampao. naizgled nevezano. koja je već otvorila neke teme u tom pravcu: . a MUP tvrdi da nije. Ovi napori da se atentat na Zorana Đinđića olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. Rade Marković je bio uhapšen i tad počinju problemi. Ovi koincidirajući potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišćen. znak da se neće libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. oni se ljute. Tu konturu. i da treba da obavimo razgovor sa njim. kao nismo ih konsultovali. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. Ljiljana Nedeljković. pre toga me je pozvao 6. uz pomoć Gorana Petrovića. Nije prošlo 15–20 dana. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast.NOMENKLATURA SRBIJE .. iz Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 157 . i rekao: “pitaj Gorana. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovića? Spasojević je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovića. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojačao već postojeći strah "crvenih beretki". kada se utvrdilo da nije to on. a u Crnoj Gori nema istraga. da li može ovaj čovek da postane neki načelnik. neki mediji i stranke. da me pita da li znam ko je Goran Petrović. jer "imaju sponzore koji će ih plaćati i hraniti". kada se rukovao sa Slobom. Ja sam ga video zbog toga što je između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice već izbio sukob oko Gradimira Nalića. Legija ministar unutrašnjih poslova. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. lopova sa Novog Beograda. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. Pominje se Miroljub Savić. Tog trenutka počinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. DSS blokira pokušaje razobličavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". Razne televizije. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajlovićeva plata. je rešenje Ibarske magistrale. Ne umeju da kažu ko je platio. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. u smislu da je bilo jasno da tu neće da završi. a ni u to se ne ulazi. Dva visoka oficira JSO. Zoran mi je dao papirić na kome je pisalo to ime. i da oni nemaju ništa protiv. lansirao priču kako će "Duća postati premijer. jer i pored toga što je Zoran Đinđić objasnio Vojislavu Koštunici zbog čega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. SVEDOČENJE VLADIMIRA BEBE POPOVIĆA “Saznao sam od Dušana Mihajlovića da postoji Goran Petrović. nego ko je kritikovao Đinđića. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. Postavljenje Gorana Petrovića je iznerviralo Milorada Lukovića.. međutim. hirurg iz Sremske Kamenice. neka ga postave. veličaju JSO. bez ograde. negodovala zbog toga. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojeviću. a do bekstva Legije uređivala mu je kuću. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivičnu evidenciju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Od novembra 2001. koje je rešeno policijski . Kroz istu Miloševićevu i Bulatovićevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i koječega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. a Ceca ministar kulture". što da zaoštravamo. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO.

a svaki drugi će dovesti do JSO. ispadaju leševi. Za vreme Radeta Markovića su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Ćuruvija. znam zato što mi je pričao svedok tog sastanka koji je bio na toj večeri. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tačno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. Ponudio je Martića. Ali.. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on počeo da se raspituje – Hag. Savetnici Vojislava Koštunice. ili povezanosti sa JSO. Zoran je zvao Karlu del Ponte. i Vojislav Koštunica. Hapšenje i izručenje Miloševića je bila kap koja ih je uspaničila.NOMENKLATURA SRBIJE . da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Saviću i Bracanoviću. Franko Simatović.. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. medijski linč koji je započeo – to je već treći mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. Čedomira Jovanovića i eventualno Zorana Živkovića. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. i Bulatović. žena – penziju. i zlato koje je nađeno. da li će propevati. izuzev Gorana Vesića.. Zoran je bio u Parizu. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. su direktni pokrovitelji JSO. Tu su i Tomić. je skup državne bezbednosti na Kolarčevom univerzitetu. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. Najveći problem bili su Petrović i Mijatović. Prilikom izručenja Miloševića. To je bila udarna vest u svim medijima. Aco Tomić šefa državne bezbednosti. protiv funkcionera državne bezbednosti. Ibarska. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruče Jovica Stanišić. i Nalić. u zemlji gde Milošević još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže čoveka koga je Zoran Đinđić postavio na mesto zamenika načelnika – nije on. Stambolić. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševića. uz institucije kakve u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 158 . Karadžić. prvi put od početka Zoranove vlade. Zaoštravanje te atmosfere. koji su u međuvremenu bilo postali članovi DOS. bivšeg načelnika policije Republike Srpske. Milorad Luković (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). Milorada Bracanovića i Andrije Savića. čovek koji je bio načelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. on malo. U januaru 2002. Od tog trenutka počinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Đinđića pričom da je kriminalac.. kad Radeta Markovića stave u zatvor. Branu Crnčevića. a savetnik Vojislava Koštunice. rasturanje DOS. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tačno. Rade Bulatović. s obzirom da se bave bezbednošću predsednika države. koji je političar i mora da vodi računa i o sebi i o stranci. zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović”. Zoranov je kadar. na koji poziva Zorana Đinđića. uz pomoć ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. Vojislav Koštunica izjavio je te večeri. ja bih mogao možda da ubedim Martića. da je sledeći korak hapšenje Koštunice. On je te večeri pozvao. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. pod utiskom priča svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. gde je glavni akter Zoran Đinđić i njegov poznanik koga je upoznao četiri meseca pre toga. Čak je i njegova stranka bežala od sukoba. napuštanje vlade. komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. kako koju fioku otvorite. Zoran Mijatović zamenik načelnika državne bezbednosti. Martić i tako dalje. i tako. rekao je: “Pa. Tu je. Miću Stanišića. više od 50. i traže smenu Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. i krivične prijave koje su ti ljudi podneli. Hapšenje Miloševića bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Đinđić i njegova vlada. da je sledeći potez Zorana Đinđića hapšenje Vojislava Koštunice. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžić”? I šta Zoran misli o Karadžiću. ali svejedno. koji organizuje Dušan Mihajlović. koju navodno vode njegovi ljudi. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišić i struktura oko njega. to znači rušenje države i Zorana Đinđića. svih koji su se plašili otkrivanja istine. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kuću jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. To su ljudi koji od tog trenutka. i nekoliko najintimnijih prijatelja. održavaju kontakte sa Bracanovićem i Savićem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlović. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. Gradimir Nalić je seirio: “evo. Gradimir Nalić. da je to državni puč. kćerka – stipendiju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM političkih struktura uz Koštunicu iz Miloševićeve strukture vlasti. ali su brzo stavljeni u isti koš. čim su i pored toga što je vojska pretila da će “migovi” srušiti helikopter. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Đinđića i Jovice Stanišića.

kao “nije to u redu. a štiti Čumeta”. da su to ljudi. BMV M5. a da se to ne bi na njega Zorana slučajno odnosilo. ali je zadovoljena forma. materijalni dokaz. već uveliko počela ta saradnja. ako hoćete da znate gde su Simovići ili ne znam još ko. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavković snimao tajno. Bebu. Vladimir Milosavljević. pohapsite. kao i danas. Tom prilikom. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 159 . oni su znali. Odlučnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlović. na sastanak. u Kotoru – neki irački dinari. njegov zamenik Nenad Milić. znači. svi o tome imaju podatak već 2 meseca. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. da to radi njegov štab. sutradan izađe kao informacija.NOMENKLATURA SRBIJE . ko god da ima veze. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Đinđića. Mislim na bandu Dušana Spasojevića. do trenutka početka priče o njemu kao zaštićenom svedoku. šta je to sada. Naravno. Nebojša Pavković je preko tog svog pobratima došao do Popovića. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili urađena. ali ne može naša policija i vlast. Boro Banjac koji je smenio Kneževića. Zoran Đinđić je između ostalog rekao. Zoranu Janjuševiću ili nekom drugom. Aca Tomić ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. oktobra ih je bilo tri ili četiri. Mile Novaković glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruč oko te grupe. načelnik Knežević. jako aktivni. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. i predsednik Boris Tadić. on je na tom sastanku rekao: “Ej. Zorana Đinđića. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Đinđića. ne interesuje me. jer je sa Čumetom. od kojih sam spomenuo Engleze. mislim da je bio Vladan Batić i bio sam prisutan ja. šef BIA Goran Petrović. vi posle terate po svome. da je o tome obavešten MUP. Dušan Spasojević. i Pavković. državna bezbednost. SID. sa Popovićem. koju mi je Nebojša Pavković predao. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. Na tom sastanku. on mora da se okreće nekome drugome. pošto je već postojala ta priča koja je izašla iz policije. okružni tužilac Rade Terzić. za vreme sankcija. analizi. Na toj kaseti Predrag Popović kaže da to nije dečija igra i da zbog toga Pavković ne treba da brine. Dragoljuba. glavnog urednika Nacionala. kako god da se to zove. Poslednja priča koju je pokušavao. o nekom zlatu. Tu kasetu. mislim preko Veruovića. šta njemu treba da priča na sastanku da je Čume kriminalac. Ništa nije urađeno. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora između Nebojše Pavkovića. ako želite. ne mogu da se setim tačno kome. lociran je u Beču. formalnog vlasnika lista Nacional. Gorana Bojića pobratima Nebojše Pavkovića iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovića. Beč. posle 3 dana ćete stupiti u kontakt sa njim. znam da je došla do Nenada Milića. Predraga Popovića. na kome su bili prisutni ministar policije. znam da Šešelj drži četrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. optuživani da štitimo Čumeta. Posle 5. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Đinđić organizovao za borbu protiv trgovine drogom. sa UBPOK. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. Sutradan je Dragoljub. Minhen. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako će se to dogovoriti. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osećaj napetosti trenutka i ne skriva. nije ni svestan kakav je to mrak. Svako to može da uradi. kao. da im je zasmetao jer im je politički protivnik. gde će da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. koga god. to je sve ološ!”. da to radi Aca Tomić. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. Od stranih službi koje su radile. sve ih bre. oktobra. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM državi imate. dao sam policiji i Karleuši. pošto je Zoran znao da se to priča i pošto je video oni se kao gurkaju. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandić i tako dalje. ali mislim da sam bio i prisutan. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. jer oduzima glasove od Koštunice. tražio novu adresu. Zoranu preneo. to nije bila jedina služba koja je radila na praćenju. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. čiji je vlasnik bio Momo Mandić. dovoljno je da odete u Beograd četiri dana u neki kafić u Zemunu ili u Stahinjića Bana ili u inostranstvo. O tome su obavešteni državni organi Srbije. Do juče. Čumeta. milionima. “ tamo je”. Kada je bilo hapšenje Šešelja. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojića zbog toga što su u vreme Koštuničine predsedničke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. znači sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. šef beogradske policije. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašćeno. Milan Obradović.

koji je takođe osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. Dušana Mihajlovića. Jovicu Stanišića. a onda su neke neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševića. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. video sam se sa Ljubišom Buhom. pa je tako “Reporter” u 5. Da li su to bile značke vojske. kao Željko Cvijanović za vojsku Republike Srpske. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišića. da on okupi ljude. oktobar 2000. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkić. a ne Gorana Petrovića. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije.. “Nemojte da ostavljate ljude”. Čovek. pa nisu doveli majora Batića da se izvini javnosti što je lagao da su to obični građani. kada je došlo do blokade na Drini. Pošto su ovde imali medijski monopol. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netačan. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. Oni su ga sproveli. Najčešće. kao i “Ju–info”. Hag. a sa druge strane. oni su prekomandovani u medije. i spisak od jedno 140 imena među kojima su Milorad Luković. koji je potpisala Karla del Ponte. jedinicu kao JSO. sve ono što je ona imala priliku da čuje ili što je neko ko je svedočio rekao. U DB radi 3000 ljudi.. da li su bile prave. doveden je osoba. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispričao o zločinima koje je učinio i dobio je 15 godina. I. godine ušao kao “osvedočeno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. jer. ili za kabinet Biljane Plavšić.. slali smo vam poruke. koje je počinjalo sa “Kako se krsti. kao posle paljenja Vuksanovićevog automobila.. DB. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovića. SNP. a dopis je stigao početkom novembra. dve nedelje pre pobune. u novembru 2001. pod izmišljenim imenom Major Batić.. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. tužioca Terzića. kada nema vesti. Te noći i tokom sutrašnjeg dana. Onda su našli povod da to može da bude prilika. Onda se deo rukovodstva SNP posvađao pa su najurili Momira. Vlast znači da morate da imate ulicu na svojoj strani. iz vojne obaveštajne Službe. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zločinci ili nisu. bez znanja načelnika RDB i bez znanja ministra policije. znači Dušana Spasojevića. ne zato što je tukao “Otpor”. ali je slučajno. dok Zoran Đinđić nije u zemlji. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovićev automobil” i njegovu izjavu. Kada se završio rat. kao vlasnika “Nacionala”. dovoljno da ga pošaljete do Legije. i operativno uređuje dnevnik BK televizije. napadali su Miloševića. MUP. i evo. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. “nije Goran Petrović DB. “. Gorana Petrovića. tvoje ime”. Meni je jasno rečeno “igrali ste se sa vatrom. Od tih 3000. Ti politički zahtevi nisu pisani u Kuli. on je jedan načelnik i njegov zamenik načelnika”. ili početkom oktobra 2001. Zvezdan Jovanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. vladu. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. pa u deset tačaka. i “izdajnika” Mila.NOMENKLATURA SRBIJE . i nije slučajno baš ta osoba koja je dovedena. protiv “lopova”. Zorana Đinđića. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. Oni imaju. je. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. po principu pisma Dejana Mihajlova. osoba koja je izmislila čin i ime. da joj dostave u najkraćem roku podatke koji se odnose na te i te periode. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 160 .” što nije tačno. ali to je list vojne Službe bezbednosti. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. nego zato što je uveo blokadu na Drini. da ga ne čudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. ili za kabinet Radovana Karadžića u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. Oni su dobili nalog da uhapse dva čoveka. koju u to vreme uređuje savetnik predsednika Koštunice za medije. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. jesu ljudi koji su radili. Ko bi zapalio Vuksanovićev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. koji je držao pres–konferencije u Kuli. Pismo je na engleskom. Vladana Batića. naprotiv. rekli smo vam nemojte. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovića imate izjave da je list “Dan” osnovan. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševića da pomogne “časni deo crnogorske javnosti”. Prorokovićevo pismo između pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovića. pošto je posle akcija sledio medijski napad. kao i “Reporter” u Banjaluci. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. jer “Jovica drži sve”. pisao isti čovek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. i izručenja Slobodana Miloševića. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. pošto je to bila nedelja. Dobili su nalog od načelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. vi ne znate šta znači vlast. gde podmetnu neke. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoć vojske i vojne obaveštajne Službe. držao pres– konferenciju i objašnjavao i čitao političke zahteve. a ostao je militantniji deo ali su se posvađali i sa Bulatovićem.

. za tebe. tako što su. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilić to radi. ali. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Đinđiću i Batiću. zbog čega on daje svaki drugi–treći dan izjave oko toga da je Zoran Đinđić švercer cigareta i da je vlada švercerska. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batić. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . ti kaži – to je u redu’”. Kao. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila priča da ti ljudi sa Kipra nisu proizvođači. Mislim da je tada Kačarević rekao: “Izvinjavam se. nego šverceri cigareta. i mi smo rekli šta je bilo. Urednik je bio Slavoljub Kačarević. Mene Ratko Knežević zovne iz Londona i kaže: Veljo. To je rekao meni. ili. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilić. napao sam ove iz vlade. naročito da je povezan sa međunarodnim švercerima cigareta. i četiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. Aleksandra Tijanića. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Đinđića. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. Njima su listovi. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. bili mediji gde su svaki dan. videli smo u novinama informaciju. ti samo ćuti ako te zovu. koji je trajao 15 minuta. bivši savetnik Mila Đukanovića.NOMENKLATURA SRBIJE . šta je rekao Ivo Pukanić. gde ovaj što se zove direktor. izvinjavam se”. Onda sam poslao poruku Čedi: “više nemoj da mi se javlja”. viđeni su.mogućnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. mislim na članove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obraćali se javnosti: na Dušana Prorokovića. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milić. a on je tražio je da se sa mnom vidi. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “noćas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. zato što se druži i dalje sa Dućom i Legijom”. njegovi napadi na Zorana Đinđića. kakav je “Dan”. proveriću. mogli da čitate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Đinđića. ali sam ga onda pitao i rekao mu. mislim na savetnika za ljudska prava. to je naša greška”. razrađivali temu Zorana Đinđića. Oni su. ja sam se sa Čedom pre ubistva pomirio. vrlo prikriven. pa ne znam. Za šefa tehnike dobili su čoveka iz vojske i na sva ključna mesta postavili su ljude iz vojske. pri čemu. i tako dalje.. navodno. da nije bilo u drugom. jer nisam želeo sa njim da se vidim. gde su postavili svoje ljude. i tako dalje). ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. u periodu od 10 meseci. Zoranu Đinđiću. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milić došao sa Čedom u moju kancelariju. predstavlja njihovog zaposlenika. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. Mi to nismo demantovali.”. Dragana Jočića. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to će vam reći svaki službenik strane ambasade u Beogradu. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juče u nekoj akciji uhapšeni Luković i Spasojević. ili. kao što Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 161 .. U isto vreme se taj Ratko Knežević svakodnevno čuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije.. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i članaka. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. “iz izvora bliskih istrazi”. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. Bio sam ubeđen da je tako. Stanka Subotića – ko se vozio avionom. ne znam mu ime. ili me je zvao Ivan Đorđević iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. Sećate se otvaranja one njegove fabrike. Gradimira Nalića. koliko je cigareta Zoran Đinđić prošvercovao. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadića.. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. Ilić je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Danu” ste tokom 2001. Na tom sastanku. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i da je po 20. gde otprilike piše “prema nepotvrđenim informacijama”.. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. Jovaševića. i Vladanu Batiću. šta je rekao Ratko Knežević. gde je po 30. ispred kuće u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevića i onda videli Čedu kada izlazi. a posle toga pojavila se informacija da je Čeda na Kopaoniku sa Legijom. koristeći svoje pozicije i funkcije. ko ti je rekao ”? “Aajoj. Pozvali smo Kačarevića: “Odakle ti to. Vladan Batić. to ti je super za stranku. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. ali to nosi Kosta Čavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. da su pitali on bi to sam objavio. U kampanju su se uključili savetnici Vojislava Koštunice. kakvo mišljenje ima Ratko Knežević. Aleksandrom Tijanićem.

ma kakvi. već se ne sećam. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. stranka. 2003. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzić to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. Božo Prelević: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obučavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa događajima oko Ljiljane Buhe. kada se pojavio sa štakama. Zoran je slao svoje obezbeđenje. od tog dana pa do dana kada sam pročitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovićem na temu atentata. tako da to. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treći metak. meni i Čedi rekao.” Advokat Božo Prelević: Nakon atentata na premijera Đinđića. otkud znam šta je. došao u njegovu sobu. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. To je sve što se toga tiče i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pričao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubačenih lažnih tema. Vladimir Popović: Zašto vam Veruović i Vrzić sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšića. pored mene. mi smo ih ubili. Zna samo. I onda kada sam to pročitao u novinama pozvao sam Čedu Jovanovića za koga sam znao da su bliski. da se okrenuo čuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. Od prvog razgovora. Milan Veruović jeste bio u agenciji “Spektra”. 10. Milane. a deset dana pre Zoranovog ubistva. pošto sam pročitao u novinama njegovu izjavu. oni su ubice. Dobio je od jednog člana vlade. i na Kopaoniku. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. što je 13. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veća: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevića zato što je pravno nedozvoljeno. ono”. Božo Prelević: Da li ste 21. koga je takođe išao da čeka na aerodrom. ili mu nisam davao izjavu. Pošto u novinama. bio operisan i u komi. drugi. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojević i Luković da ne bi živi ispričali kako su. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. prodavali sa nama tona droge. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevićem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. kako su. kako to da si se posle 8 meseci setio da si čuo treći metak”? On je rekao: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 162 . mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. Ja sam rekao: “Što ne dođeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. pa iz straha da oni to ne urade. Nikada niko od njih nije postavio ne priču da postoji treći metak. šta je ovo”? I onda je on meni počeo da objašnjava nemušto. kako sada to počinje da se para. i sa svima. i Nenad Milić i Čeda Jovanović. pa nije imao razlog da mu ne veruje. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovićem video prvi put 13.. uz pomoć tih specijala. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popović: Sa atentatom. Onda sam ja pozvao Milana Veruovića. – “Koji. da je vlada ubila. ustvari. kako si saznao da su ti drugi. i tako dalje.. znali smo da je tokom “Limesa” bio praćen.NOMENKLATURA SRBIJE . jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivičnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. između predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. ne da ne zna za tri metka. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruoviću pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popović: Ne. gde je rekao da je čuo treći metak. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogućava ovoj drugoj strani. i pitao ga: “Šta ovo Milanče priča u novinama”? On je rekao: “nemam pojma.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanića i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tačna. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu čekali na aerodromu. sa Čedomirom Jovanovićem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. gde je bila izjava Milana Veruovića da postoji treći metak. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevića i Lukovića. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbeđenja zgrade. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. i tada sam sa njim razgovarao. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sačekujem te ljude. nego bilo šta slično. Zbog čega je to pitanje postavljeno. odakle ti ti drugi. i pitao ga: “Milane. su advokati optuženih jedva dočekali i počeli da razrađuju kako iza ubistva Zorana Đinđića nema nikakvog klana. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. sem tog jednog stupca. da li sam mu davao izjavu. nego nije znao ništa. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. Ja sam zvao Milana Veruovića da ga pitam. Pa nisu imali dokaz. a ne daj Bože JSO i Legije. Zorana ubili neki drugi. Sa vozačem Sašom Bijelićem. pošto je 12. oni su klošari. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. ja sam 13. ovo. vlasnika “Blica”. marta tako što sam došao među prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. Nije sporno da su ovi u tome učestvovali. ustvari. Na tom sastanku su bili. mi nismo bili sami.

On. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. navukli su me ovi. oktobra. On svima priča kako mu preti glava. komandant JSO je bio Legija. Nismo ni znali gde je. godine. Zoran se viđa sa njim tada. Momčilo Bulatović: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO.. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. Radi ovde kao pilot. Rade Marković. ako budu sa Koštunicom nema Haga. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. Vladimir Popović: Odlazio je na proslavu novembra 2000. dobro. Čuva ga JSO. godine. i tako dalje. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Pa. Ne znam da li je izlečen. dva meseca posle 5. naročito u vreme protesta. ali je bio lečen. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kući: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 163 .NOMENKLATURA SRBIJE .. oktobra Gradimir Nalić. Stanišić traži. na osnovu čega. kada smo saznali da se dva puta tajno viđao sa Koštunicom. kakva je motivacija Jovice Stanišića da se on raspituje o tim stvarima. ne posle 5. on ima zasluge za to što se desilo 5. Ali imate činjenice koje pokazuju da to nije tako. dobijao direktno od Miloševića da on raščisti opoziciju i da. To su razlozi zbog kojih se Zoran viđao sa njima. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. za razliku od Badže koji je bio radikalan. to rušenje Miloševića i to da jedinice nisu izašle na ulice. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševićem i dalje čuvaju pripadnici JSO. Ja sam bio prisutan. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Đinđića. igra za očuvanje sopstvene glave i očuvanje jedinice. Momčilo Bulatović: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popović: Da.. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvučeš tako što ćeš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. Vraća se nazad. da bi video zbog čega ga ovaj zove i šta ovaj traži. da. I to je na tome ostalo. Jeste. i sada vi ne znate da li je to tačno ili nije tačno. On je sebe veličao time što nas nije ubio. To se odnosi na to. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od ključnih ljudi koji je pomogao pozadinski. bez obzira što je penzioner. nego i u onom periodu kada je smenjen. oktobra. jer on posle toga više nije bio tu. Koji su to razlozi? Vladimir Popović: On je lečeni narkoman. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. Formalno. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišić za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi.. Momčilo Bulatović: Govorite da je Gradimir Nalić trebalo da bude ministar policije. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovića. ono što mi ustvari nismo videli. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. na osnovu čega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popović: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popović: Gradimir Nalić. kao i posle svake bitke kada se pobedi. On je smenjen 1998. Momčilo Bulatović: To je jedan. Frenkija i svih koji su tamo bili. Posle slučaja Gavrilović bilo je jasno da nikakve. da mu pokojni Zoran Đinđić nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. ali je Jovica Stanišić bio neko pred kim su stajali mirno. Momčilo Bulatović: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišićem. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu ključni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude događalo. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre događaja 5. On se pojavljuje posle 5. ko je stvorio tu Jedinicu. je bio “umeren. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Jasno je da u tim režimima istročnoevropskim kao što je bio i naš. to je hitno viđenje sa pokojnim predsednikom vlade. kako da izvučem štetu”. Predstavljen je Jedinici kao budući ministar policije. čiju on stranu zastupa. jer ste. i neposredno pre toga. rekao mi je da je ta njegova igra. Predsednik veća: Po vašoj oceni. kakve on to savete deli. pa u konkretnom slučaju i JSO. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovića. Branko Crni i cela ta ekipa. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševića i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997.

Vladimira Milisavljevića. Pozvani su Brana Crnčević. pa je pita da li je to tačno ili nije tačno. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbeđivale telesnu zaštitu licima. Glavni razlog je bio. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Marković pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. koji samo gleda kako da dođe do vlasti i kada dođe na vlast svoje ljude je u stanju da izda. godine. Čija je to kuća? Vladimir Popović: Tog gospodina Mrguda. da je to koristoljubiv. 1. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedočio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata viđao okrivljenog. Milorad Ulemek je izjavio da je Čedomir Jovanović preko Vladana Batića izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevića iz pritvora i da mu je Spasojević rekao da je za tu uslugu Batić od njega tražio da uloži pare u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 164 . Vladimira Bebu Popovića. i tako dalje. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na način koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Đinđića. februara 2004. Milan Veruović je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. pošto su advokati Miroslav Šera Todorović i Mirko Tripković demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao.. da se izruče Jovica Stanišić Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Đinđić zove Karlu del Ponte. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovića. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. ja sam to rekao. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio.. jer je advokat Miroslav Todorović Šera izjavio da ne može da brani klijenta. Momčilo Bulatović: Govorite o večeri. Momčilo Bulatović: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. da li znate? Vladimir Popović: To nije tačno. godine. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. da će protiv Jovice Stanišića. i ponovo je prekinut. ili najavljuje. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je uključen i Dušan Spasojević. Čedomir Jovanović je prema Ulemekovim rečima. To je bio razlog što je Čedomir Jovanović sa Spasojevićem i Ljubišom Buhom Čumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. Dragoljuba Markovića da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je nađen u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. maja 2004. kako bi se “saznala istina”. jednog od ljudi. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. Tu je pored Jovice bio jedan čovek koji se pratično zvao neki njegov prijatelj i saradnik. godine pismo Radomira Markovića. Kakav je odgovor dobijen. Marković je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. Milorad Ulemek je optužio Čedomira Jovanovića. BiH i Rumunije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sačekali. bivšeg načelnika DB. i 9. pošiljku je preuzeo Zoran Janjušević. Mića Stanišić. Martovski pretres trajao je samo 8. Franka Simatovića. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. Sudija Kljajević je doneo odluku da se advokatu Todoroviću dodeli obezbeđenje MUP Srbije. Pretres je nastavljen 17. godine sa informacijom da je nešto video. jer je izložen pretnjama smrću. marta 2004.NOMENKLATURA SRBIJE . i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micić. Posle ubistva Kriještorca. u nekoj kući u Ubu. Možemo li da dobijemo ime tog čoveka? Vladimir Popović: Samo znam nadimak – Mrgud. preko susednih zemalja: Hrvatske. ali je ponovo prekinut. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Čume. loš čovek. Veće je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Đinđića. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog čoveka” i da očekuje da će Legija potvrditi navode njegove odbrane.

koji se vodi protiv Veselina Šljivančanina pred Haškim tribunalom. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. juna poslata je zamolnica grčkom Interpolu za pružanje međunarodne pravne pomoći u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovića. advokat Biljana Kajganić zatražila je odlaganje pretresa. zato što “nije proverena profesionalna stručnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. brani okrivljenog Radeta Markovića. ima još jednog branioca advokata Momčila Bulatovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. bivši sudija. Advokati Slobodan i Marko Milivojević brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. pak. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Đinđića. Časopis Reporter objavio je u martu 2004. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Đinđića. prema rečima Ulemeka. u kasnim večernjim časovima 16. pa je Milenković. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganić. marta 2001. godine pola sata pred ponoć. a drugi o oružiju nađenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. ali mu je naređeno da uzme Momčila Bulatovića”. Kada je Ulemek ušao u kuću. maja poslalo molbu Interpolu Grčke za informacije o Dejanu Milenkoviću. Momčilo Bulatović. dobrovoljno se grčkoj policiji. iako je “Veselin Šljivančanin želeo da uzme drugog advokata. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovića u postupku za atentat na premijera Đinđića. Dana 19. Grčka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. Goran Petronijević. Dejan Milenković – Bagzi. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. je u advokaturu otišao iz suda. U izveštaju je potvrđeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. godine. predao jedan od okrivljenih. jedan o drogi. ali. 16. jula poslao obaveštenje grčkim kolegama da postoje indicije da određena lica tog dana treba da iz Srbije pređu u Grčku. koji je vođen u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. Goran Petronijević je bio član sudskog veća u postupku. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševića. 9. Povodom špekulacija oko toga. “SLUČAJNI” IZVOĐAČI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevićem u procesu. godine. a Momčilo Bulatović je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivančanina. za kojim je raspisana međunarodna poternica. prema Ulemekovim rečima Ivković se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu.NOMENKLATURA SRBIJE . Pored ovog postupka u kome je sudio. jer je njen klijent Dejan Milenković hapšenjem u Solunu. Dušan Spasojević je dobio zaštitu Crvenih beretki. Preko ministra policije Dušana Mihajlovića. krivičar. dostavio tek u septembru. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. zajedno sa Milenkovićem liše slobode. MUP Srbije je 16. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. postojala je očigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. kako bi se istog dana sa Milenkovićem. Ulemek je pristao da prenese poruku. juna 2004. Veće je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znači da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. pored pomenute dvojice. Goran Petronijević je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoći u sudu u Peći i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 165 . Na pretresu. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. septembra. Nakon provere. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. Milošević je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkoviću. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. u Solunu. jula 2004. 6. iz Grčke vratili u Srbiju. Goran Petronijević je otpao. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. Grčka policija je.

a neki od njih moraće da sednu na optuženičku klupu. što je advokat Todorović demantovao. šta će im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. Krsto Bobot. Todorovića su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . ostao je upamćen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju. da Berbati to delo nije mogao učiniti. Vukasović je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je tzv. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasića pod nazivom “Saradnici. doprinelo je i pitanje. Mile Luković Kum me je kao branio. advokati i stari drugari. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. protiv Ismeta Berbatija. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovića. zahteva. U tom tekstu Miloš Vasić je napisao da je UBPOK.. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevačkom tužilaštvu. ali ga je tom prilikom predsednik Veća Dragoljub Albijanić upozorio da okrivljenog oslovljava isključivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”.. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojević naplatio 250. i sada se očekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti uključujući i Demokratsku stranku”. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojića”. koga je osudio na 12 godina zatvora. Očekujem da će sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. To je trajalo satima. Po njegovim rečima.. godine. Advokati Slobodan Boban Milivojević i njegov sin Marko Milivojević predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. Zorana Lukovića i Srđana Jankovića osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. Bio je decembar. iako je za uviđaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. godine. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. i naslućuje da će Legijina predaja doneti veliki obrt na suđenju. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. Gospodin Zoran Đinđić je pao zbog svog okruženja. pa kao sekretar saveznog MUP. samo na osnovu spisa. Slobodan Milivojević je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. a oni su me skinuli golog. Biljana Kajganić radila je kao sekretar Skupštine grada. a obrt se nazire u paničnim izjavama bivših državnih funkcionera. Ostaće upamćen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoći. koje je Marko Milivojević uputio jednom od svedoka na sledeći način: “Koliko dugo poznajete NAJVEĆEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti način advokat Marko Milivojević oslovio je Milorada Ulemeka i na suđenju za ubistvo Ivana Stambolića i za pokušaj atentata na Vuka Draškovića. “Slučajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uviđaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. Advokat Todorović je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. odakle je otišla u advokaturu. Rastezali su me nekim spravama. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. a Dušan Spasojević napadao i šutirao. Poznat je po spisateljskim afinitetima. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Čume. branilac Zvezdana Jovanovića je. U tekstu Reportera piše da je Vukasovića kao branioca Zvezdanu Jovanoviću preporučio Jovica Stanišić. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. žalbi. Nenad Vuksović je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Đinđića i jedan od najoštrijih kritičara sudija iz Veća i tužilačke strane i predstavnika bivše vlasti. takođe bivši sudija.. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. podnošenju krivičnih prijava protiv sudije predsednika Veća Marka Kljajevića. Nenad Vukasović umeo je i ovako da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenković Bagzi išao da ubije kamionom. napišite da sam rekao da je Prijićeva optužnica za obdanište”.” Nenad Vukasović. Đakovačkoj grupi. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. godine. Miroslava Šeru Todorovića.000 eura od Dušana Spasojevića za nekoliko sitnijih usluga. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. zahvaljujući tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 166 .”.. Posle uviđaja. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. U postupku za atentat na Zorana Đinđića istakla se po velikom broju prigovora. a oni su primenjivali klasične policijske metode.

u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. već mrtav. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. i te gluposti. Aleksandar Tijanić napisao je: ”Srbin pred smrt. Vladimir Popović: Tačne su mi informacije i. našao se i intervju Milana Vidojevića u listu Svedok 18. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popoviću. To sa drogom. ali. da je tačno. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. objavljen Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 167 . Odmaknut od kriminala. a onda je premijer Đinđić izašao. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta načelnika UBPOK. Oroz snajpera vuku dva prsta... godine. U moru tekstova u tabloidima. a da je to stav većine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda.NOMENKLATURA SRBIJE . Nemam šta više da razgovaram. godine. Vladimir Popović: Sada ću vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. Verovatno ste pretpostavili da jesam. Pred smrt. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. saznali biste da je ta stvar nemoguća i nikada ne biste imali potrebu da pričate. Pred smrt. budalo!” Tadašnji načelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. Drugi prst? Taj je bio protiv da Đinđić postane Srbin. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. organizovao ubistvo Momira Gavrilovića koga je ubio Teča. Mudar. Šalju dve poruke. Vladimir Popović: Nisu mi loše informacije. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izađu Guri i Milošević i ostali ste u kabinetu sami sa Jočićem i sa Bulatovićem. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. maja 2004. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga danas ispaštate. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. ona je odgovrila: “Ma. SUOČENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popović: Na ministra policije Jočića i na Bulatovića. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. u aprilu 2004. razgovarali ste sa njim.. locirala Dejana Milenkovića u Grčkoj. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. Ej. u Surčinu na večeri. Došli ste. Odmaknut iz Zemuna. Pred smrt. da ste se bolje raspitali. koji nikada sa vama u Surčinu nije bio. da vaši advokati sutra izmišljenu priču sa. Ali. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenković vodio sa advokatom Biljanom Kajganić. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Đinđić–Srbin pred smrt“. Pred smrt. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netačna. ova dvojica su najmoćniji ljudi u državi. Milorad Ulemek: Ja se toga ne sećam. možda. U povorci. Da nije streljan zbog onog što se znalo. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovića da je ona sa “starim drugarima” (Jočićem i Bulatovićem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Čumeta. iza kovčega. a to sam ja. To nije rekao na srpskom”. Pred smrt. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dođete sutra ili prekosutra ovde. koji su se bavili ulogom bivših Đinđićevih saradnika i stranih službi u atentatu. Preseljen iz Berlina u Vašington. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. svako naslućuje da Đinđić nije bio samo ono što se videlo. Zoranu Stojkoviću i načelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševiću. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. To je rekao na srpskom. Odmaknut od stranaca. Draganu Jočiću. Odmaknut od Bebe i Čede. Vojslav Nedić. Jedan pripada anđelu pakla.. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pričali sa mnom o drogi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zorana Đinđića. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noći kada ste dovedeni. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda sročila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševiću postave barnioca u postupku. U maju. pa ste zato to rekli. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevićem i koji nikada nije bio u Šilerovoj.

Vidojević. predvođeni nedeljnikom NIN. a krivične odgovornosti oslobođen je. Dok su čekani rezultati iz Visbadena. Advokat Božo Prelević smatra da privođenje Bulatovića u akciji "Sablja" nema formalnog značaja u slučaju njegovog imenovanja za šefa BIA. ali upravo jedna takva mala zemlja. onda je pitanje da li je ličnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. pojedini mediji. godine. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju dokumentacije. „na osnovu odgovarajućih zakonskih razloga“. kako je obrazloženo. Miloša Teodorovića i Milana Đurovića dostavljena je 2001. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatović je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Đinđića i osumnjičen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti. moguće bivši pripadnik Legije stranaca. ali njegovim imenovanjem sve je vraćeno u političke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po političkoj podobnosti. što jeste problem prethodnih vlasti. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe. Nikola Ćurčić je na sopstveni zahtev otišao u penziju. tvrdi RTV B92. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete. Ovaj podatak ne sprečava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijića. oktobra 2000.. sa izmišljenim doušnicima. Kome je i zbog čega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi. odgovara: “To je veoma opširna tema. nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova. Hapšenje Bulatovića u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata među ljude bliske predsedniku DSS. iako nije ispunjavao osnovne uslove. jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu. To je utvrđeno istragom operativaca službe. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovića. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. na pitanje novinara Borisa Aleksića: “da li je moguće da je premijer Đinđić stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zločine počinjene u Drugom svetskom ratu. a Miloš Teodorović i Milan Đurović ostali su rukovodioci u BIA. napravljen je novi. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. ČEMU VEROVATI Registar saradničke mreže državne bezbednosti od 1945. a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Ćurčića. i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države. U tom dokumentu navedeno je da su čelni ljudi RDB posle 5. Ako je bilo razloga da se na čelu agencije nađe neko ko nije iz bezbednosne strukture.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. Bulatović nije radio u obaveštajnim službama. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije. Činjenica da je Bulatović bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vođama zemunskog klana povlači sumnju. jeste srušila moćnu prvu Habsburšku monarhiju”. jer je reč o specifičnom zanatu. mikrofilmovi. pomoćni dosijei. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 168 . a ne okrivljeni Zvezdan Jovanović. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. Zbog važnosti tih podataka i mogućnosti da se njima manipuliše. Prilikom pravljenja novog registra. godine MUP-u i Vladi Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . objavljuju priču o fotorobotu i kako je premijera Đinđića ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. a 2001. a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje. ko će kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih političkih protivnika trebalo bi iskoreniti. i tako BIA je data amateru. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. Branka Crnog. Možda će neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napaćene Srbije. Moguće je da se registri nalaze u posedu neovlašćenog lica. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOSa i Otpora. godine uništen je ili sklonjen. Državni tužilac nije reagovao.. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradničkih mreža sačuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovića. izveštaji o radu za te dve godine.

po koalicionom dogovoru. a procesi dovedu u sumnju. i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud neće dugo rešiti. Predstoji mu ozbiljan rad. ministar za dijasporu. Jasno je zašto to radi Bracanović. prema Kadijeviću je još jedan plus. potpomognute državnom bezbednošću.NOMENKLATURA SRBIJE . Božović je odmah postavljen. ali zašto i u čije ime to radi Rade Bulatović? Rade Bulatović je. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Kada je dogovor propao.. Očigledno postoji problem kada on čeka toliko. BIA će ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. i bivšim zamenikom načelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savića. “Srpska reč” opisao je početAk rada Bulatovića: “Direktor BIA. SPO-u pripada to mesto. Tražili smo zamenika ministra policije.. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 169 . Vojislav Vukčević rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada čeka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Član kadrovske komisije iz SPO. ali koalicioni partneri nisu pristali. Miloradom Bracanović koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije.“. kao novi direktor BIA. dok smo sa Institutom čekali…“ Direktor BIA Rade Bulatović nije odgovarao na pozive. promivisao i novi dan bezbednosti . Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovića. sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom. da je Bulatović čovek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. oktobar (namerno ili slučajno iz doba kralja Aleksandra). jer Bulatović uživa ugled u inostranstvu. da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije. Rekla sam mu da. rekao je. list SPO. bilo mu je neophodno. iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog. na opšte čuđenje.. sačuva sve saborce Milorada Lukovića i Milorada Bracanovića. Očigledni su napori izvršne i sudske vlasti. Činjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. pošto je njihov kadar Vladimir Božović postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije. i posle njegovog pada. i operativni organizator političkih zločina počinjenih za vreme Slobodana Miloševića. Ministar Bojan Dimitrijević rekao je da se to pitanje rešava između lidera DSS i SPO. navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet. Bulatović je rekao da nema ništa protiv mog izbora. Na kraju smo dobili obećanje da će nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Drašković za šefa Instituta bezbednosti. za ubistva Zorana Đinđića i Ivana Stambolića. samo da nastavi "neomiloševićizam".“ Portparol DSS Andreja Mladenović objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatoviću imenovanje Danice Drašković u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam. da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku. a funkcija direktora BIA delimično je i politička: „Bulatović se visoko kotira u ovoj političkoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenađenje. jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebaće mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim načinom rada. Danica Drašković tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatović obećao da će podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovićem o prislušnim uređajima koji se još nalaze u mojoj kući. ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u čemu je problem. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završićemo to. Preuzimanje tajne službe. ocenio je Kadijević.17.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Generalni sekretar. Kako je Bulatović kadar DSS. rekla je Danica Drašković. O čemu pričaju može se zaključiti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali. pa smo odbijeni. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srđan Đurić tvrdio je da imenovanja Danice Drašković na čelo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. On je naglasio da Bulatović nije laik već čovek koji se bavi tom oblašću i dobro je upućen u bezbednosnu problematiku.. za divno čudo. Veljko Kadijević. Na toj svečanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševićevu pretorijansku gardu.

postavljen mermer na ulaznim stepenicama. a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme. pre svega zato što nije bio izvršni direktor.najbogatiji tajni policajac u Srbiji. Cviko Milinković . isporučili Miloševića. direktora "Jugoimport SDPR". lažno optužio svog šefa . i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza između države. Znači. Bulatović bio u komunikaciji sa predsednikom. Gradimir Nalić u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio. "Radetov carinik" iz vremena "krmača" iz Turske i Italije. julovac Mile Jovanović . Legiju sve vreme toksira Koštuničin kabinet da će biti izručen Tribunalu.glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševića. Vojislav Mraković . iz vremena kada je. 60 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 170 . lečeni alkoholičar nakon krize posle sloma Treće linije 5. kao Mirin dipolomata. Gradimir Nalić je ponovio da je od oktobra 2000. i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovića. godine Gradimir Nalić nije izvršni direktor JUKOM-a. Stalno je tema bila Hag. a ne “Srpska reč” je konstatovala da na proslavi nije bilo onih koji su 2001. Miša Vilotić . Gradimir Nalić.NOMENKLATURA SRBIJE . do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM. i Đoka Antić iz Niša.Gorana Petrovića.pobednik na takmičenju "ko će pre doneti tortu za rođendan direktoru BIA". i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatović. Na proslavu treba dovući i politički krem. oktobra 2000. Za medijsko pokrivanje svečanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan". koji je kredit kod Bulatovića stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovića. ko se i kojim povodom viđao sa osumnjičenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. godine. godine.60 UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovića i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomića. Čedomir Jovanović u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošću" piše: “Kampanja protiv nas se pojačava. Slaviša Milošević . rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice. nagrađen mestom načelnika niškog centra BIA. svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova. Posebnu pažnju na proslavi Bulatović je poklonio svojoj ekipi iz Carine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Do njega su.oslonac Radeta Markovića u borbi protiv domaćih izdajnika. oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji.ekspert za privatne zabave direktora. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo demantovala je da je advokat Gradimir Nalić. Mića Jovanović . švercovao iz Turske i Italije. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulić. Slobodan Mirković i Nikola Milenković . na slavi JSO. godine krenuli u istragu Ibarske magistrale. Fljoru Brovinu i maloletnog Vučetića iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih političkih osuđenika i nije radio nikakve poslove na oslobađanju zatvorenika. pa je preko Stevana Nikčevića. nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000.pijani kum Milorada Bracanovića. alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe.. oterali Legiju iz službe. i tako redom. kako piše “Srpska reč” na toj proslavi stajali Radiša Roksić . predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. na Aranđelovdan. kojom je. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota. ako je moguće i Borisa Tadića. vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. a hrana i piće pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajić. zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ. uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji.. otvoreno je pitanje. I pre republičkih izbora u decembru 2000.zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA. a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanović.član JUL-a i tajni policajac Mire Marković. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice. neko spajanje sa Unmikom. Tu je predvodnik Predrag Petronijević. Gradimir Nalić. Za ovu svečanost preuređen je kabinet Radeta Bulatovića. pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a".

nismo prihvatili Koštuničin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. ali. pogrešno je razumeo da hoće da zamene i njegovo lično obezbeđenje. da preuzmu obezbeđenje nekih vladinih zgrada. ali nismo išli u revanšizam“. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama. branioca prvooptuženog Legije. februara 2002. što je krunisano kasnije u “Sablji”. Oni su na tim poslovima bili raspoređeni u vreme vlasti Slobodana Miloševića. u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovića i Milana Jurišića. DSS se pridružuje krivičnom gonjenju protiv ovde optuženih. čiji je suvlasnik Gradimir Nalić. ispričao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS. za ekonomske odnose sa inostranstvom. jula 2003. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbeđenje ovog ministarstva". poručio im je Nalić. Zbog te smotre. “Osvežili ste mi sećanje. decembra ujutru došao je jedan čovek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Već drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Đinđiću jer će ih sve prodati Hagu. policija je saopštavala da “prevrće nebo i zemlju” ne bi li uhvatila počinioce. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice između DSS i DS. a ne zbog sklonosti krizama. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. Predsednik sudskog veća Marko Kljajević pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam. to može da kaže samo Vojislav Koštunica”. da napadači žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. To su problemi prema kojima su Jočičevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. godine. ali ih je nova vlast zamenila policijom. oko daljeg toka reformi i politike države. ŽIVOT TEČE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. 8.. Nalić se obavezao da ih nađe u stranačkoj arhivi i dostavi sudu. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim političkim faktorima.. Kad je sudija Kljajević rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbeđenje. odgovorio je Nalić. Trebalo je da se promeni između četiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva. da je to uradio “surčinski”. tender po kome je ministarstva privrede. ministar privrede. ljudi koji rade na portirnici ili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 171 . ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. 28. a nama hoćeš da ukineš i ovih nekoliko policajaca. Ja ga pitam gde si radio ranije. Gradimir Nalić. supruga Ljubiše Buhe. jer novih dokaza nemamo“. i unutar celog DOS. a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu. Predrag Bubalo. Ministri Milan Parivodić. Tek naknadno smo saznali da Nalić ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujući za svakoga ko ima profesionalne ambicije. pretpostavljam da ih imate”." Posle toga. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate. nije prošao. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajević.NOMENKLATURA SRBIJE . Početkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti". "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar". a ne “zemunski klan”. rekli da je Ljiljana. Dobijena su njena pisma. vadio se Nalić. “ Angažovanje privatnih obezbeđenja u vladinim institucijama nije novost. Nalić je bio izričit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još većeg razdora u DOS.“ Na suđenju optuženim pripadnicima tzv. U istrazi ste. Informacije o nastavku trenda iz Miloševićevog režima potvrdio je Gradimir Nalić: „Taj tender je postojao. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo učinio. dodao je Nalić Na pitanje advokata Slobodana Milivojevića. i kulture trebalo da čuvaju privatna obezbeđenja. Neuspelo angažovanje Nalićevog obezbeđenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškačke politike. Jočić je odustao od promene i mi smo ostali ovde. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS. pa je otišao kod ministra policije Dragana Jočića. Kako smo kasnije saznali. DHSS je saopštila. Dragan Kojadinović i Predrag Bubalo čuli su za angažovanje privatnog obezbeđenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dođe da nas zameni.

zgradi kod ‘Beograđanke’. Međutim. već i šta je u njoj. tamo zatiče: „Koštunicu. sem Ljiljane Nedeljković. Oko jedan posle ponoći u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i. 61 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 172 . Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera. da Pavković je izrazio spremnost da se suoči s predsednikom Koštunicom. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuče u sukob unutar DOS i na taj način napravi neka vrsta udara u zemlji 61. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Đaković. što bi bilo logično. da je utvrđeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. Gradimir Nalić.. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj članova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlučili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. Milena Simića i Milana Đakovića. Pavković je izjavio da naređenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noći. jula 2001. niti je bilo priče o istrazi. DA LI JE SVE SLUČAJNO I BEZ POČETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je potvrdio da je u noći između 4. Pavković je svedočio da je na tom sastanku Nalić istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatović. uz „sve tehničke sprave kojima se utvrđuje istinitost iskaza“. dočekao rečima da sam čovek od akcije i da konačno za mene ima zadatak. šefa kabineta Ljiljanu Nedeljković. njegovim savetnicima. šefom kabineta i Acom Tomićem. pod uticajem alkohola. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. rasturiti je i videti šta ona radi . agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. prema njegovim rečima. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomić. Nalić me je. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. dao sam znak glavom generalu Pavkoviću da od akcije nema ništa”. Izgovor Tomića za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljević otišao i sve ispričao premijeru Đinđiću i tako onemogućio akciju“. ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. Nije bilo predviđeno da se zamene policajci koji obezbeđuju ministre. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. zapleniti aparate“. i dodao da je Nalić rekao da se „upad mora izvršiti iste večeri jer će u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neke slične poslove. već da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ. zaključili smo da bi upad bio neovlašćen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. a da Tomić predložio i hapšenje Vladimira Popovića Bebe.. generala Acu Tomića i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalića. Pavković je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevića. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešića. koliko je ljudi obezbeđuje. On je naglasio da se od tada. i 5. kada sam video da Tomić ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na priči o prisluškivanju.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkića. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkića da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovića tvrdnjama da je učestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševića Tapija. On je rekao da je Nalić zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije.rekao je Pavković.NOMENKLATURA SRBIJE . što je Pavković odbio rečima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu ću izvestiti samo predsednika Koštunicu.. neovlašćeno prisustvovao i Gradimir Nalić. rekao je Pavković i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. Pored Pavkovića.. pa do smene s mesta načelnika GŠ. bivši načelnik Uprave vojne bezbednosti. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. već se govorilo o „nekakvim kablovima. koji je vodio glavnu reč“. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je načelnika SUP Beograda Milana Obradovića.

Aleksandar Tijanić.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoć u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. u kojima su učestvovali radnici policije. Bio je urednik spoljnopolitičke rubrike na Studiju B. a kasnije je osnovao firmu za obezbeđenje. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkić neopravdano proganja. ali nije osuđen. Ristivojević je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. Branislav Ristivojević. lojalnu Koštunici. Leona Kojena i književnika Matije Bećkovića. general Obradović je negirao svoje učešće u navedenim događajima. dok je bio šef poslaničke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. Činjenica da su nakon odlaska iz savetničke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. optužio Nalića za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. Odlazak Đurića usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. a novinar Brkić ostao je pri navodima iz svojih tekstova. U višečasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. Po profesiji je novinar. Koštunica je nameravao da Nalića. godine kao predsednik SRJ. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoči i podatak da je njegov lični sekretar već godinama Mirela Vasić. Koštunica se ne odriče lako ljudi u koje ima poverenja. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatović postavljen je na mesto direktora BIA. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Savetnik za medije Srđan Đurić postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. Gradimir Nalić. Iako zvanično nisu ni na jednom položaju. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novčano obeštećenje. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. okrivljenog Brkića i njegovog advokata Gradimira Nalića. pre svega o kosovskom pitanju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštuničinoj vladi). čiji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 173 . Nakon četvoročasovnog ispitivanja. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. Petar Lađević. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. godine. Brkićeve tvrdnje nisu se ispostavile kao tačne. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. 2000. Kada se sredinom februara 2008. Dugo uz Koštunicu i čovek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simić. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. a Aleksandar Tijanić je imenovan za direktora državne televizije. Čedomir Jovanović je. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Đurić izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. Među onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. Nalić je bio advokat Radeta Bulatovića kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Đinđića. mahom su to činili svojom voljom. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljković. Rade Bulatović. što je ovaj negirao. Iz prve Koštuničine savetničke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalić. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžić. U Koštuničinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. Napustio je Karića 2001. izdvaja se Slobodan Samardžić. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. Posle skupštinskih izbora 2007. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadića. I inspektor Slobodan Pešić nije priznao da je učestvovao u ubistvu privedenog mladića Milana Jezdovića. i prikrivao ubistva građana u prostorijama SUP. odgovarajući na pitanja sudije. Oni koji su odlazili. Đurić je Koštunicu upoznao 1990. karijerni diplomata Miroslav Šestović i pravnik Aleksandar Simić. godine kao član DS. proizvede u ministra policije. da im na službene telefone šalje iritirajuće poruke. Njegovo mesto nezvanično je zauzeo pravnik.NOMENKLATURA SRBIJE . advokat Nalić predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkićeve odbrane. izuzev savetnika Vladimira Galića. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalović. Željku Mitroviću. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politička pitanja. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. Ovi ljudi i dalje imaju značajnu poziciju i često su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetničkim mestima. da kupi 4. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. Kada je stupio na vlast. filozof Mile Savić. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novčane naknade.

i to na preporuku kuma Bulatovića i Gradimira Nalića. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. Kada je 2004. Nebojša Medojević ga je pozvao u Vašington. rekao je da su radikali uvek dobro sarađivali s njim. pa je tako savetovao i Radovana Karadžića. u svojstvu medijskog “eksperta”. kada je njom upravljao Vilijam Montgomeri. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i čudniji od funkcije koju ima. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeđuju srpski tajkuni. Bulatović je bio među prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujačić malo što i pita na mestu koje pokriva. aktuelnog šefa BIA. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. a ovaj Tamaru Nikčević. kada je. On je za srpsku opoziciju.NOMENKLATURA SRBIJE . Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. iako ona nije bila tu. u vreme dok je bio predsednik SRJ. i “informisao” o tome da je ovde vest dana. nekad ne. organizovao učešće u Molitvenom doručku. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. jer će državom brzo upravljati patriotske snage”. Tako je bio pregovarač sa Karlom del Ponte oko izručenja Ratka Mladića. u javnosti su se pojavljivali i Koštuničini šefovi kabineta.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. Sutradan je “otperjao” do Mlađana Dinkića. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovića62. u vreme Slobodana Miloševića. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljković.ZAVERA ILI POLITIKA Na koktelu koji je priredio Nenad Čanak bio je pozvan i Braun. koji je potom otvorio aferu koja je srušila Vladu Zorana Živkovića. nekadašnjeg Koštuničinog savetnika za ljudska prava. a kažu da je imao značajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. 62 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 174 . pre 5. ali da to neće dugo trajati. Osim savetnika. Branku Prpu. kao i kum. Nikitović je rođen u Baru. o čemu je tadašnja urednica Tamara Nikčević progovorila. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštuničinog kandidata za ministra policije u Đinđićevoj Vladi. a onda je lično Miri Marković ispričao šta su tamo oni govorili. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. otišao u Kulu. a da je njen glas upisan kao validan. U neformalnom razgovoru sa jednim od zvanica dobio je informaciju da Neda Arnerić. koji je tada radio u ambasadi SAD-a u Beogradu. preko sandžačkih kombinacija. Braun je odmah zvao Željka Mitrovića. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. OBRAD KESIĆ je čovek za koga je teško reći šta u stvari radi. “ANTI-HAŠTVO” . Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naći u svakoj “mućki”. vlasnika PINK. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitović koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što će biti napadnut neko ko mu je blizak”.oktobra 2000. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom političkom krugu. Vujović je bio JUL-ovac. u kojem je bilo reči o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevićem ostalo je u domenu nagađanja. počev protiv Crne Gore. potpredsednik SRS. Navodno je bio vrlo uticajan kada je reč o odnosima s Crnom Gorom. susreo se sa Legijom. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulića za koga je tvrdila da je štetan za stranku. Slavka Ćuruviju. NEBOJŠA VUJOVIĆ je kum Radeta Bulatovića. Srđana Darmanovića i ostale. poslanica DS-a nije glasala u parlamentu. do političkih igara koje se nekad otkriju. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matića i Ivana Markovića… Vujovića u srpskoj politici zovu “Koštuničin ambasador u Americi”. Njegov kum Nebojša Vujović je nominalno zastupnik vršačkog “Hemofarma” u Vašingtonu.

taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagođavanje Grubačeve verzije. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. republički javni pravobranilac i Igor Jovičić. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politička realnost. Na prvom sastanku Gradimir Nalić se deklarisao da on nastupa u ime DSS. ne preostaje nam ništa drugo nego da učinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republičkom nivou. Na taj sastanak. Sead Spahović.saveznog i republičkog. Stav da naši sudovi ne treba da učestvuju. s tim što predviđa određene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. Kada se sve ove činjenice uzmu u obzir. iako je. Savezni daje samo okvir a republički uređuje izručenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. šef poslaničke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogućnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubača. Budući da je DSS zastupao “legalizam” iznenađujuće je bilo insistiranje da taj zakon donese republička skupština. u potpunosti podržava politika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 175 . Treći predlog je profesora Grubača u kome je sadržano izručenje. priznajući kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". rekao je da se izuzima iz rada ali da hoće bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaćeno. i nije mogla biti delegirana republičkom. šef poslaničke grupe DOS-a u republičkom parlamentu. Gradimir Nalić. unutrašnjopolitički. značajno. savetnik predsednika Koštunice. je preglasan rad grupe je nastavljen. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. shodno Ustavu SRJ. Dejan Mihajlov. Sve ostalo vodi ka hajdučiji kakvu sada imamo. hapsi građane po pijacama. Dan kasnije. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi stručni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na političko opredeljenje članova. zaključila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrđena zakonom. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izručivanje tumači se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. rekao je: „To je praktično rušenje Srbije i meni se čini da je to istovremeno politički manevar kojem je bio sklon Milošević. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada.. pre svega. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom.NOMENKLATURA SRBIJE . sadržavao je i odredbu o izručenju. Čedomir Jovanović. Kada to nije prihvaćeno. ali i problem koji. Nalić je onda zatražio da se sastanak odloži. određuje našu sudbinu u svetu. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . DOS je formirao stručni tim: Momčilo Grubač (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Nalić je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubača uvrsti ekspert iz SNP. onda je automatski i naš sud. direktorka Instituta za uporedno pravo." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatović saopštio je da će SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. i kombinujući pravne i partijske interese. od izvorne (republičke) ka delegiranoj (savezni). Vesna Rakić-Vodinelić. Moć je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajdučiju. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo.. ali o kojem bi odlučivala republička vlada. zaključio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. Da bi se sačinio nacrt zakona. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. jer dok se. ta materija bila u isključivoj nadležnosti saveznog parlamenta. s jedne strane. Nalić je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije član tima. bio je.“ Mihajlov je izneo političku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. da treba imati u vidu za šta će da glasa SNP. kojim se u suštini teži obmani. Haški tribunal je međunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija član UN. Koliko se sećam. pošto je obavio konsultacije. odnosno izručenje.

Vlada Republike Srbije naučila je lekciju da u interesu naših građana moramo biti kooperativni sa međunarodnom zajednicom. Vesna Rakić-Vodinelić: Mislim da o tome treba da odlučuje Okružni sud Srbije. onda ćemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinačne interese. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i političkog rizika koji taj posao prati. koji ni po čemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. i koji su napori činjeni da se održi.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. DSS će podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. Sead Spahović: Dobro. On podnosi zahtev državi da se privede određeno lice. oktobra. Sead Spahović: Ovde je sud odlučio o lišenju slobode. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj način dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. Tribunal je odlučio. da se zapitamo šta je njima interes. Ako ćemo praviti ekspertski zakon. svedoči i sledeća rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakić-Vodinelić: Ponavljam što sam prošli put rekla. Ne sme se zaboraviti da je ovde reč o nekolicini Miloševićevih najbližih saradnika. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što će delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Sead Spahović: Kažite kako da glasi. Ali je. Da bi se neko priveo. način na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on će samo izazvati nove sukobe. jednostavno. i da „taj zakon neće proći u Skupštini Jugoslavije. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. to je nesporno. mora ta naredba o privođenju da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 176 . Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajedničke države tj. a ko je protiv saradnje sa svetom." Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. Tribunal je sud.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije.“ O pravnoj i političkoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. ali nije odlučio o lišenju slobode. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlučivanje od strane Vrhovnog suda. s druge strane SNP se konfrontira sa međunarodnom zajednicom u procesu koji će za finalnu cenu dobiti iznos koji neće plaćati ni predstavnici SNP ni građani Crne Gore već pre svega Srbija. garantovao da će on u potpunosti moći da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina građana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne političke snage. Na osnovu čega tako mislite? Vesna Rakić-Vodinelić: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluči organ koji ima svojstvo suda. moramo da uvažavamo tu realnost ako hoćemo da budemo i praktični i reformisti i legalisti. Da li je njima interes jedna pravno uređena država koja će imati pravnu i zakonom uređenu saradnju sa Tribunalom gde će postojati pravila i procedura ili će oni tu saradnju vršiti tako što će se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde će se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni činili određene usluge. Vesna Rakić-Vodinelić: Ne. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštuničin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od građana Srbije. To je paradoks političkog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP već zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. Politički rizik takve odluke Čedomir Jovanović je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. bili su kočnica budućnosti cele nacije.

Pera Perić na osnovu ovog rešenja ide. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike64. Pripadnici BIA. Direktor zatvora Dragiša Blanuša žalio se da je od njega „Nalić zahtevao da se pridruži optužbama o kidnapovanju bivšeg predsednika SRJ”. Sead Spahović: Sud je Tribunal. što znači da državni organ mora da kaže. i da privede ovo lice. Blagoje Govedarica. a Nalić za Slobodana Miloševića. Tim pre. direktora BIA Radeta Bulatovića. 63 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 177 . Čedomir Jovanović izjavio je kao svedok da je Radomir Marković „preko jednog čoveka poručio da će dati ostavku. obraćajući se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Ljiljana Vasković i Stanko Ristić rekli da "neće da učestvuju u farsi". važno je ono što se sada događa. bivšeg oficira Vojske Republike Srpske. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladiću Ljubodrag Stojadinović objasnio je zašto nema razloga da suđenje bude zatvoreno za javnost: „To suđenje neće imati puno značaja na sudbinu Ratka Mladića i pregovaračku sudbinu Srbije. Gradimir Nalić i Ljiljana Nedeljković interesovali su se u CZ-u posebno za: Nedeljkovićeva za bivšeg načelnika RDB Radomira Markovića. Vesna Rakić-Vodinelić: Nije odlučio o lišenju slobode. Saša Badnjar. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. Sead Spahović: To je sad drugo pitanje. U ČIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Đinđića pred Specijalnim sudom. Haški sud se obraća organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. kako su nazvali suđenje zatvoreno za javnost. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovića. traži da ga uhapse i da ga predaju. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaćeno. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlučuje sud. Sudsko veće kojim predsedava Dejan Dobrosavljević odredilo je nakon toga pauzu. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakić-Vodinelić: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Sead Spahović: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlučio. u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine. Sead Spahović: O tome odlučuje Tribunal. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veća.NOMENKLATURA SRBIJE . Sead Spahović: Slažem se. Đogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. a u nastavku suđenja odlučilo je da postupak zatvori za javnost. I to da ostavimo. ali je sud nakon pokušaja bekstva odlučio da on ponovo bude pritvoren. Saša Badnjar. Borislav Ivanović i Tatjana. Dok se ne uhvati 'hajduk'. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo značaja. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaći sud. 64 Saradnici Vojislava Koštunice. To je Haški sud. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovića i da zna da je Gradimir Nalić. On je bio pušten da se brani sa slobode. a to Vlada Srbije ne zna. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. mora neko o tome da odlučuje. Optuženi Jovo Đogo rekao je u obraćanju sudskom veću da "živ neće prisustvovati tajnom suđenju". Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladića. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak ni to nije bitno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude implementirana. Suđenje pomagačima haškog optuženika Ratka Mladića u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. koji je potpuno nejasan. i da tako Akcioni plan. Bojan i Ljiljana Vasković. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Đogo. Sead Spahović: Da ga uhapse i da ga predaju. da bi se on uhapsio. zato što traje istraga protiv osumnjičenog Blagoja Govedarice. Stanko i Predrag Ristić. Ratko Vučetić. Ali. kada je pokušao da sa beogradskog aerodroma pobegne u Moskvu. pa bi javnim suđenjem bila ugrožena istraga. Za pomaganje Ratku Mladiću u skrivanju optuženi su Jovo Đogo. Marko Lugonja63. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema značaja kada je u pitanju potraga za Mladićem. Novinarima nije omogućeno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. ne podrazumeva bilo koji. ministre policije i odbrane Dragana Jočića i Zorana Stankovića. da ga isporuči. uhapsili su Marka Lugonju.

. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Đinđića: „U septembru 2002. već je država bio JSO. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. na šta mislite?". struje. 12. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". 12. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. Miloševićeve patriote. shvati. Ja sam to tati javio. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Marković). 12.rekao je Jovanović i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savić i Milorad Bracanović budu novi čelnici DB i da je to odbijeno. ali da je Bracanović imenovan za načelnika uprave za prisluškivanje. Dok smo stajali na ulici. Pre tri dana su ovde počeli sa restrikcijama struje. Mira: Da i mama večera na miru. lepi! Marko: Šta radite? Milošević: Evo. 30. Mira Marković urgirala je kod Bogoljuba Karića da pokuša da otvori račun u Nacionalnoj banci Grčke. on je nekoga zvao i rečeno mu je da nisu restrikcije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 178 . sekiram se za tebe. Naime. 31. na ručak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. gde nema novca da plati neke račune. nije postojala država. 1996. moje slatko! Marko: Ej.. na koji će sa računa Mire Marković u kiparskoj banci prebaciti 100. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. a mi pričamo ovde. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalić. neću 10 puta isto. Marko: Što si poludela. Razgovor Mire Marković i sina Marka. što je odbijeno.“ Popović je prozvao i bivšeg načelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomića i direktora BIA Radeta Bulatovića. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Đinđića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Čedomir Jovanović je rekao da se Rusija "čudno" ponašala u svim događajima od promena.. jer bismo izgubili kontrolu. Ispred stana Mihajlovića uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. Milošević: Zdravo. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. Posle završenog ručka zamolio me je da izađemo na ulicu. oko toga vrlo aktivno učestvuju i rade. frakcije. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Đinđića.. koje je sačinila hrvatska obaveštajna služba: 27. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba.000 apoena nepoznate valute. jedem prase ovde. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska.. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljević zalagao za njih. KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karađorđeva. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. već smo to radili kompromisima . da to rade neki nezadovoljnici tzv. Naveo je da su predlagali da Milošević bude premijer. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom Miloševićem. ali ne tako da je u to umešana zvanično. Marko: Evo me u Požarevcu. Prema njegovim rečima Koštunica je predlagao da Branko Crni. Vladimir Beba Popović izneo je na TV B92. Tu sam kod Zokija. Jedem se. a kada to kažem ne mislim na zvaničnu. Marko: Slušaj. gde je tata? Mira: Tata šeta. a da je Koštunica "organizovanom političkom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprečio da oni budu optuženi". i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa vojnom bezbednošću. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. nego neke sanacije. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvučen i da su ozvučeni mobilni telefoni. zamenik Markovića bude šef DB. sedam ili osam meseci pre ubistva Đinđića. nešto ovde razgovaramo. vidi o čemu se radi. 1996. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. bre! Mira: Ne mogu. ali Grci ne priznaju tu karticu. Mama je gore.. strašno. Dodao je da se premijer Đinđić nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko će biti ministar policije.NOMENKLATURA SRBIJE . 1995. 2001.

jer imam podno grejanje pa mogu bos." Milošević: Sad ću da vidim. Sad ima klope na sve strane. Nemoj. bez veze. Pusti te brojeve. grejanje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kuću. Milošević: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. Bila je temperatura 28. Mira: Nemoj. 'Ajde. Mira: Jao. ja nisam mogao jedan korak da napravim.3. lepi! Marko: Milica je unela jelku. Marko! Nemoj nikako iznad 31. A drugo. bre! Kako može u vrućoj vodi. divno! Divno. Pošto ja ne nosim papuče. 3. Milošević: Da. da pitamo. okitila i tako. ovoliko leda nisam vid’o u životu. pa se kupam 42. kad ideš da piškiš. Marko: Dobro šta me plašiš sada.2. nosi papuče. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. može samo čovek da padne. Svi živi donose klopu. kupam se na 40. bre.. Treba da bude 18. kad ih pozovemo. Milošević: E. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. koje će mi i onako trebati za po kući i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. svaka čast. to je iznad normalne temperature čoveka. Marko: Pazi. neka je sa srećom. Evo. Veruj mi. molim te! Pa uveče kad legneš onda moraš da imaš papuče pored sebe. kuco. a ovo da je potpuno čovek potopljen u vrelu vodu. ali ne plivaš u đakuziju. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa Markom o useljenju u novi stan. to je prava stvar. Ima raznorazne sarme. To je seljački. Krevet i muziku sam uneo. na 30 je već vrućina. Marko: Šta radite. 1. Ljubiša me pitao dva dana pred Novu godinu šta hoću da mi kupi za Novu godinu. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuće. Mira: Šta ćemo. izađeš. bre. divno! Je l’ da je čarobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. Tu smo negde. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 179 . nije moguće! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. nama se to iz Beograda odlučuje. ima jedno pet santimetara. Sećaš se da niko nije mogao da uđe u vodu. Marko: Dobro. Ne može da se vrši razmena toplote. jagnjići i ostalo. sad će u Dnevniku da bude da nema ograničenja. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike.. to je nepristojno. I to je nezdravo. pa uđem u patike.. bre.. ali ne sme preko 30. dok se ne istušira hladnom. i po kući sam u čistim patikama. Mira: Ali. kažu: "Mi smo distributeri. divno mili. Milošević: Pa ne. sve.. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. to je nedopustivo. pada neko čudo. to može čovek šok da dobije. prasići. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. I uopšte više neću da se zajebavam. ne može da se prođe. Milošević: Pa nemoj. Šta sad imate kod kuće za jelo? Marko: U. kako ću ja da se ugojim u ovoj kući. Milošević: Ma. to nisam znao. Milošević: Pa znam. lepi moj. Milošević: Pa znam. Milošević: E. tajkice? Milošević: Evo leškarimo u krevetu. evo čekaću da padne na 32. na 38 stepeni. Milošević: Na 32 najviše. Marko: A pa onda ne moram. mama. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. Drugo je tuširanje. Reguliši to i nemoj da se zezaš. ledena kiša pada napolju. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. pa seti se prošle godine u Karađorđevu. u njoj ima topla voda. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. Milošević: Evo ti da čuješ mamu. da smo sve na foru ulazili. To je k’o Marinko Rokvić. Kako dođem u đakuzi. gledamo zabavnu emisiju na televiziji.NOMENKLATURA SRBIJE .. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad uđem u kuću odmah se izujem. Mira: Mili! Marko: Znaš. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Milošević: Ti si budala. Marko: Ovde opet pola grada nema struju.

ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene. sad sam se probudio i čekam. diskoteke. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. Milošević: Marko. ograđeno travnjakom. Marko: Šta. Ali. bre. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. Milošević: Dobro. To ti nije baš neka pozitivna strana. odnosno na moj šarm. porodilište? Marko: Porodilište. bre. Slušaj. Milošević: Kaži. Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. je l’ ima opet frka neka? Milošević: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno... mama. koja traje 3. da. ali to hoću da ti kažem. ništa više. Ej.. Hoćeš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. bre. i večeras ćemo se čuti. Milošević: Nemoj da se zajebavaš. ti ako se tu nađeš koliko se nađeš nije bitno. mama. nego se rađaju deca. ali u porodilištima nema kiretaže. Tvoja reč je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 180 . 1.. sad ću da pokušam. hoću da pitam mamu. zvaću Milicu kad-tad. to je zato što idu na kiretažu. pasivan. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. šta misliš. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. Sinoć bila buka. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. al’ se vrati istim putem. ne bi ih koštalo ništa. Marko: Da.. a istovremeno društveno korisne. sad nisi u kolima. razumeo sam sve. Hteo sam tebi da predložim. Zamisli. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. što se kaže. a da ne budeš baš. sine. da. Dobro. Blejim. da idu u bolnicu. rekla je super. Marko: Ima i kiretarnica pored. bar me ti razumeš na tu temu. nema frke. ovde po Požarevcu. zar to nije divno? 15. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Milošević: Ne „žabari“. Ajd. imam ideju. zamisli kad za kiretažu. lepi. onako tipičan konzervativan. 1. jer se boji da negde ne skreneš. Milošević: Razumem te ja. Pošto si još u sobi. Nego se istim putem vrati. molim te. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište.NOMENKLATURA SRBIJE . nemoj ni da kročiš ni u Austriju. da ti odsedneš kod njega. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. tata.. dobro ajde. ni u Francusku. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima. Ko sekirama da me biju po glavi. muž ti je jedan muškarac.5 minuta. biće Dojčilo kod nas večeras. nego Francuzi. Marko: Pa. a kamoli da je nešto inteligentnije. Tata. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srećni da oni dobiju nešto tako.. znaš kako izgleda porodilište? Milošević: Znam.. čuj. crkla baterija i jebi ga. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. u svinjcima. u centru pažnje. nego voleo bih da. ej. pravi. a evo sad si u krevetu.. Milošević: Pa sam mislio. bolje ti je drži “Madonu”. Evo daću ti je sad. tamo je izvanredno. da ti kažem. nemoj da planiraš. Evo da ti dam mamu da je čuješ. bre. kafane. Austrijanci su pisali svašta. Marko: A Francuzi? Milošević: Pre svega oni. Medijski su zloupotrebljavali. naravno. Evo sad sam se sredio. nezavisno od diskoteke. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. Mislim. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Milošević: Ne zajebavam te. neću tebe da pitam. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 3. to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Kiretaža košta 150 maraka. Slušaj. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. Pa. ne voziš. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Milošević: Kakvo. o porodilištu? Jedno divno porodilište. samo ne od srca nego od kuge. ti si moja mama. pa naravno. ćao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Milošević: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. ništa. Milošević: Pa. on se vraća u ponedeljak ujutro tamo. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. uživam. Marko: Ma. 1997. sa kompletnim komoditetom. bre. zaposlim renomirane požarevačke ginekologe. kako ti kažeš.

ne znam o čemu je reč? MARKO: Slušaj. i Markovim instruktorom za vatreno oružje. Marko." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane. Ja sam rekao. to treba zabraniti! Nešo: Da. ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu. s tim što Aca. je l' ne umem. šta ti je. iz pumpe. na primer. 15. Javljam se kad izlazim. ne daj bože da dođemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja. večeras čovek treba da putuje za Nemačku. Znaš kako idu ta pljuvanja. što sam stalno naoružan do zuba. Marko: Pa šta si rekao Mariji. o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea. Milošević: E. ono u varijanti "šta će mu sve to. mirno mi srce. poslaću joj faks. 26. i šta ti je ona rekla? Milošević: Da ne ulazi u sumnjive rabote. bolje nek budem ja umešan. jer to mu sujeta ne dozvoljava. je l' umem. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba. iz "heklera". malo ti da nas pratiš. i mora da zvuči tragično. 4. čovekom iz ličnog obezbeđenja Slobodana Miloševića i pripadnika MUP Srbije. Hteo sam da dođem u Karađorđevo da pričam s tobom i sa šefom. bre. da li sam umešan ili nisam. Vozilo ispred. I kad sam provalio da me sere. Marko: Dolazi neka konjina koji. daj da se čuvam. kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira. pred kraj razgovora. imaće posledice za taj njen popizditis? Milošević: Ona. godine u Beogradu). majke ti? Pa. interna veza. dobar je.. pošto sam često menjao oružje. 3.. vozilo iza. razumeš... jer je reč o prljavoj stvari. nije prokomentarisao ništa. nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno. Sinoć. pazi niti me pita. svi vi pancire. jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. mislim... sad Marija.. počinje da je hvata sindrom usedelice. 1997: Razgovor Marka Miloševića s Nenadom Batočaninom Nešom (ubijen je 26. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom o kćerki Mariji. I da. da ne počnem negde da promašujem. Nešo: Da. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. po dva čoveka unutra. Počela je da skuplja kučiće. ona je imala mačke. j.. na kome je očigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i. u šta su obojica dobro upućeni. Slušaj. U redu. ako ću već da se čuvam. znaš. jer vidim da me jedva čekaju. kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz čega prvo da puca". jer u glavi im je verovatno ona varijanta. znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i čestog menjanja oružja. naravno. da im idem na ku. I eto tako.. a ti nisi ni krimos.. Marko Milošević se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. nego si Marija Milošević. To je ozbiljna tema. 1997. ali samo sa dve ruke.. ja kažem: "Drugovi. ko sam. da. to su Aca i Gavra. Kad sam ukapirao da me kenja.“ Marko: Ni slučajno! Milošević: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa. jesam te zamolio da. ko kaže da. razglednicu. pa onda telegram. Pa da li znaš od koga sam ja sinoć čuo.NOMENKLATURA SRBIJE . Ne. kad ulazim. kako ću ja. treba da mu dam danas pare. Prema tome baš sve legalno. normalno!“ Ej. sa jednom nije baš nešto. znaš. opali. pa ću da je nazovem. pucao sam iz uzija. da se ne pomirimo još narednih godinu dana. Mama." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije. li ga. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. da. jer je reč o stvari i tako sve ono što si ti rekao. jer ja sam se plašio. a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k. bre. ali da ga repetiram jednom rukom. i čeko sam da me ne zajebe negde. ne zajebavaj me više. kao da.. seljačino. je l’ se sećaš ti naše babe Jele? Marko: Sećam se. nego ti kažem stvar. Nešo: Pa. zvaću Milicu i biću sve kul." Marko: Dva tipa koje sam provalio. čistim pištolj i dolaze neki indijanci. 11. dugo naoružanje. a Gavro je rekao: "Ajde. da taj "glok" mali. to je onda bilo "ajmo kući". Marko mu prepričava svoje doživljaje s vežbi na streljačkom poligonu. rekao sam lepo da si joj poručio da ćeš ti da joj rešiš problem džipa. čisto. 2002. celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 181 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mene zapoved. da joj javiš.. interna. onda je krenulo klasično uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "četrdesetpeticom". Ona je rekla: „Jao. Marko. znaš šta mi je večeras bio vrhunac. samo to nemoj da joj kažeš. bez ikakve prepotencije. Zaista. i to. Marko: Dobro. skratio sam ti. šta sam. Marko: I to je. Ne. da sam malo merodavniji od Sente za to. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo. to je naređenje. kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera".

Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu. to je morbidno. gadan tip. u XL-u!" "Pa.. On je samo Popa. naravno. Bojana Vladina i Fiškal. Pa slušaj. od Lile (zapravo . Pa. mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac.. ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovića. dobro. počinjem da razmišljam. prosledio i nikom nije prijavio. na pejdžer taj i taj stigne poruka. ti znaš koji je Jelke idiot.. onda ću ti ispričati! Marko: Čekaj. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao. Ja bih da prebrinemo te probleme što imamo. Je l' treba Višnjić da ode u diskoteku? Je l' on normalan. Znaš kad potegnemo Ljupče i ja valjda će i oni da opale neki metak bar da drže govna Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 182 . On je nepouzdana budala. Idioti. ali hoću da ti kažem da je to neverovatno nešto. strašno! Sve komarac do komarca.Jelke). imao je masku dečju koju je kupio u Americi. 20 sati posle Badžinog ubistva. i da je nestao. bermudama. razumeš? Pita me Piper večeras: "Je li. Marko: Pa." Pazi. pošto sam se ja malo duže zadržao. i pazi kad jedna pičkurina Mesić. ovaj. I čuo sam samo. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. daj da ih uzmem ja da ih plaćam onda. što ga roknula murija prošle nedelje.. I ukucaju. pozvao je Marinu da dođe da mu pravi društvo. po ulici ispiraju usta time. To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovićem držao "Stupicu". al' mi ovde ne treba da se branimo već da se odbranimo.. o čemu pričaš? Nisam čuo za čoveka nikad u životu". budi siguran. ne znam je l' počimamo da otkrivamo rupu na saksiji. bre. to je isti k." Ja njega gledam belo. brate. i imao je dečje rifle. razumeš.. Nešo: Vojo Raičević. bre! Nešo: Nije on ubio njih.. što se kaže. Al'. to je neverovatno! Ja kažem. ali koji je lik bio Pop. Ja muvam Ljubišu.! Hoću da ti kažem generalno. zvani Vojo Amerikanac. kad me dečko pita večeras da li bi treb'o da ide u XL. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noć. E. kad se budemo videli. pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam čuo za tog čoveka. Jesi li čuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva učukaju.. I nek se zovu privatno obezbeđenje i ja. pa i Vojo i naš Amerikanac. reko: "Da izvineš. da vide da l' se negde pominje Badža. ovaj Oliver Denis. Posle tri dana.. Ne mogu. u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa. materinu! Zamisli budalu.. pazi Piper: " kad mi možemo da palimo večeras?" Kažem: "Pa gde radiš večeras?" Piper: "Pa. reko: "Je l' čuješ ti ovoga šta priča?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis.. Marko: Vojo Amerikanac. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. Mi kao baratamo nekim podacima.. a dokle će ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. to ko u crnu zemlju zakopano." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi. tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. i ovo i ono. a oni obezbeđivali ispred.. Meni malo neprijatno.. "s njim je sve strogo poverljivo". da li znaš šta je uradio neku noć? Na mesto gde sam ja bio.. Ja stvarno ne zamišljam svoju budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Mislim. ha! Marko: Pa. roknula ga murija. rek'o da mora da pita Sentu dokle će da traje ovo sa mnom. i da su sinoć našli leš u Savi i da je najverovatnije on. sine. u p. Imao je dečje rifle zato što je imao facu dečju. da. onda ću sve da vas pustim da idete da čuvate diskoteke.". ja došao iz Londona. a ja kao znam pouzdanu informaciju. Neću ti pričati. i da je roknuo Popa. Nešo: Da. a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi. to nikada da procuri neće.. zezanja radi. znam. idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o. kaže: "Tref. Nasra se. neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. meni kaže Bojana Tref. da nije neki drugi Badža. Kao potpuno javnu stvar mi je ispričao: "Evo. rokne nekog. Provalili su da Badža beži iz grada. Piper me lepo.. on nije tigar koji je upućen. Marko: Pa.. Nešo: Bio jedan. ako te nešto greje. brate.NOMENKLATURA SRBIJE . bre. jebo te bog. Marko: Al'. pa da se vratimo normalnom životu.. previše je lepo da bi bilo istinito. namesti i puca na mene. keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar. "Bel padžet". Ispriča mi brate. Pazi. da znam da je tačno. Nešo: Ha. Nešo: Kažem. možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije. Pošto ne mogu. Sećaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim. dobro ona nije pričljiva. kod mene. On nije kalibar.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strogo poverljivu? Verovali ili ne.. koji jedini u zemlji ima takav nadimak.. mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simić u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa. Nešo.

a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". odakle je produžio u Kankun. 65 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 183 . zbog čega je streljan.Imamo zajedničkog prijatelja. i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. U američkom zatvoru Boško Radonjić se našao 31. Bio sam sa Džonom 1989. koji živi i radi po svojim specifičnim pravilima. jer u Americi nikada nisam bio osuđivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa članovima porodice Gambino. Salvatore Gravano. Jedini svedok protiv njega. Tada je došao red na Džona Kupina. koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork.. Dragan Kićanović. organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjić.“ . bilo da su to Velja Ilić. Otac Dragomir. Brzo su se sprijateljili. Odmah je stupio u SOPO. Vladan Batić. U Ameriku nije smeo. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je Družeći se s Milovanom Đorićem. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi. Ipak. Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. Emir Kusturica ili Boškov kum. kome se požalio kako njegov saradnik Pana slabo igra tablić.. i radikal Aleksandar Vučić.” “Kao član Koza Nostre nisam se bavio kriminalom već organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata. Posle smrti Džona. Američka štampa špekulisala je da su kod njega pronađene fotografije iračke ambasade u Havani. koji su bili pod uticajem komunista. dobio je toliko SMS poruka. na čelo "Vestijes" došao je Mark Splen. u kojoj se godišnje događalo po 500 ubistava. koji je jedno vreme bio kum Koza nostre. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM glavu dole. 1970. razumeš? A drugo. Po dolasku 1990. u Hol Skičneju. Pomogao sam mu da se prikrije. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmićivanje porote na suđenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. Tako sam stekao poverenje. Bio sam kum irskog klana. izašao je kao slobodan čovek. e j. otkrio je Emir Kusturica. ali ne i 75 godina robije. „Ja sam ga upoznao početkom sedamdesetih. koga je brzo zadesila ista sudbina. u Maloj Italiji u Njujorku. i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u američkom podzemlju. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i članovima porodice Gambino. Ja sam jedini stranac. godine. postavio je Radonjića za šefa irske mafije u Njujorku. i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji.NOMENKLATURA SRBIJE . Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš. BOŠKO RADONJIĆ rođen je u Užicu. kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama. kojim Boško Radonjić nudi svoje goste. izgubio je status zaštićenog svedoka.66 „Napraviću testament u kome ću reći ko je bio i šta je radio Boško Radonjić u Americi. Dočekao ga je Boško Radonjić. koji je bio šef u Koza Nostri. otvorio je na Zlatiboru kockarnicu. Džej. prošvercovao se u autobusu crveno-belih u Grac. dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj. Petar Panić Pana. da li će da te ubiju ili neće. plaše ljude. i hapšenja njegovog brata Pitera. znaš. Seka Aleksić. fudbalerom Crvene zvezde. 66 Bošku Radonjiću praznike je čestitalo oko 200 ljudi. decembra 1999. šefom Koza Nostre.. a telefonom su se javljali prijatelji iz čitavog sveta. Milovan Đorić. koji je izbegao smrt. u hotelu "Palisad". o mom antikomunističkom radu u Srpskom oslobodilačkom pokretu Otadžbina. mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi. ga. Kada je krenuo u zatvor. Posle godinu i po. učitelj. za vreme okupacije bio je član Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovića. Ja sam samo čovek sa jakim vezama u Koza Nostri. Registrovan je među putnicima. godine pobegao je preko Austrije65 i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bučera (kasapina) 1977. „Ubeđuju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem. Boško Radonjić je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Boška Radonjića i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik. i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike.. terorističku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (venčao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. godine. Radonjić je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode.

koji je opasan. i to je jedina robija koju sam imao u Americi.“ . U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. Najžalosnije je što je država. Ne želim da se svetim zbog zločina koji su počinjeni mojoj porodici. U međuvremenu klan Gambino. jer su je koristili za obračun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. U Srbiji se podstiče anarhija. Zato se Ronald Regan odrekao Đulijanija. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana poručila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. rođake. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM mafija. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da će biti uhapšen. kada sam se vratio u Srbiju. jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. umesto da hvata te bandite. To je moj način nacionalnog pomirenja potomaka četnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kući.NOMENKLATURA SRBIJE . jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI.Tu te dočekala srpska policija. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Đinđića. kome sam pripadao. da valjda vidi šta radi Đinđić sa mnom. jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes.“ „Razočaran sam u Ameriku. je proširio poslove na organizovanje sindikata vozača i sindikata glumaca i filmskih radnika. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilića. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. pa sam ga ja oterao. Osuđen sam početkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. ali se nadam bez novog rata. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. mada sam zatekao užasno loše stanje. Jednom je naišao Legija. tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubačen Sami Bono. a naša vlast se bavi progonom porodice Karić. Ja sam u to vreme. kog sam znao petnaestak godina. koji mogu da nas uvedu u rat. koji je tvrdio da sam ja čovek Velje Ilića. ministra Pavla Bulatovića i načelnika policije Vlahovića. Srbija ima banditizam. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gađanje. Đinđić bi svratio na kafu. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje. a potom mi je. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. okupljeni oko Srpskog oslobodilačkog pokreta Otadžbina. oduzela. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu. Pustili su me iz CZ. Kada su me 2000. a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovića Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja. jer smo se deca četnika i deca ibeovaca igrala rata. pa su proširili na generala Badžu. ali smo odustali od upotrebe. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonačelniku Njujorka Đulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Ali.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 184 .“ „Sa Brozom sam se sreo kao dečak. to nije bio interes Amerike. Navodno su imali dokaze da je Maka. FBI mi je nudila status zaštićenog svedoka i vilu na Floridi. obučavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo. već bio u Beogradu. koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dođe na vlast. Reganu je stalo da ga Đulijani nasledi na mestu predsednika SAD. s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv. jer sam se kao pravoslavac i član SOPO zavetovao da neću dozvoliti da udari Srbin na Srbina. državni tužilac i američki predsednik.“ „Goti je pao kada su američki političari odlučili da ga ruše. i Amerikanci su me oslobodili. krajem 1990. Gišku i Arkana? Tada su islednici ućutali. i odveli u Njujork. Đulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija. sa kojim sam mnogo puta ćaskao u bašti Lotos bara. Napravili smo paklenu mašinu. FBI je početkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. pa sam se vratio u Beograd. jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovećuju sa ovdašnjim kriminalcima. jer jedino preko nje naši političari mogu da vladaju. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj.“ „Mi antikomunisti. Crna Gora će se odvojiti.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. u vreme dok sam ja boravio u SAD. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. Ništa nisam priznao. od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunistički izrodi ubili mog oca.

Početkom devedesetih. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. Frenkijem Simatovićem. Izrael je od početka bio u toku sa otkrićima profesora Bula. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjić. Nebojšom Pavkovićem. Boška Radonjića je amnestirao načelnik Generalštaba Petar Gračanin. koji nisu bili antikomunisti. Drašković. usred unosnih poslova u proizvodnji. koji je gradio najveći top na svetu za Sadama Huseina. Jovicom Stanišićem. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. ugledni "Čikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. Dana i Vuk Drašković. koji je trebalo da pogađa ciljeve na 3. Boško se još više zbližio sa svojim nesuđenim ubicama. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. Tesla. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". dok ga niži šefovi CIA traže. Predragom Rankovićem Peconijem. izraelski Mosad ubio u Briselu.500 milja. irački predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na čelu američke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. Jovanović. decembra 1990. rađen top. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna područja. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obećanja. jer je svoje protivnike kasapio nožem. što ne bi moglo da kompromituje SAD. voleo bih te još više . ali niko nije saznao o čemu su pričali. On je pijan govorio: "Druže Tito. uložila u Slobodana Miloševića blizu milijardu dolara. preko Boška Radonjića. Zvali su ga Edi Bučer. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. je američki general Trudo. služba ga nije dirala. ni džak cementa. godine umro. niti kilogram gvožđa za armaturu. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. jer je i tada imao legalni pasoš. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Iliću. iako su ga svedoci viđali u njegovom kabinetu. Posle nekoliko godina. Nije morao da ilegalno beži. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. jer je kako Boško Radonjić otkriva. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. Boško Radonjić. Milovan Đorić i Momo Kapor.“ Boško Radonjić se u Srbiju vratio 15. Boško Radonjić izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. Bošku Radonjiću je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. Acom Tomićem. Dragan Džajić je Arnejčića zamolio da Boška Radonjića preveze preko granice. i sa njima izveli operaciju Oluja. mnogo te volim! Ali.NOMENKLATURA SRBIJE . „Nisam član nijedne stranke. godine da će u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da će da podrže novu zagrebačku vlast. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politički emigrant i državni neprijatelj. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. Boško Radonjić negira da se ikada sastao sa Miloševićem. Boško ne priznaje da je on Miloševiću odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. Dočekali su ga Đorđe Božović Giška.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim političkim emigrantima. Boško Radonjić je prvo postao šef irske mafije "Vesties". 48 Kao najznačajnijeg čoveka koga je upoznao. zbog čega ga je 23. Ubrzo smo se sprijateljili. dok je bio jedan od ključnih ljudi njujorške mafije. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. u Bosni.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Đorić. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. Od Krcuna je prvi put čuo da Tita neizostavno treba ubiti. Bošku Radonjiću. marta 1990. gde je u fabrici "Vitez".“ Milomir Marić .“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovićem. U to vreme. „Igrom slučaja. razvodnila je naš antikomunizam dovođenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije.“ „Kad je najveći američki prijatelj Tito 1980. i Cecom. Edi je ubijen u obračunu između irske i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 185 . lečeći se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naučnike na pragu epohalnih otkrića u naoružanju. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžića. Naši su obećali Amerikancima 1995. od Jovice Stanišića dobila takvo naređenje. Boško Radonjić je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjićem i SFR Jugoslavijom.Profil br. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog.

ni Milorada Lukovića Legiju.000 dolara. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. na Kubi. A novi kum Džon Kunin. A ona je upala u zamku. Članovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog suđenja Gotiju. osuđen je na 75 godina robije. On nikad nije hapšen kao mafijaš. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruče: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora između Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao priču da Nikola Kavaja (iako je kao komandos učestvovao u američkom iskcravanju u Zalivu svinja. i da otmemo čoveka na sred otmene Pete avenije. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj lično podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se čuju srpski argumenti bez posredništva administracije. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje ćete lično oterati da čuvaju ovce? Ilić: „Informacija da je Sredoje Šljukić član Nove Srbije objavljena je. Ja sam čuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišića. i Boško Radonjić. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. Boško Radonjić. Boško Radonjić je u Čačku završio školu. pa se sa Ričardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. Neprestano po Bosni jure Karadžića. a da Karadžić bude isključen iz političkog života. 3. Razvijemo tepih.“ „Restoran gde je ručao Legija. potplatio sa 60.“ „Radovana Karadžića ne bih izdao ni za pet miliona dolara. aprila 2003. Ilić: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. od kojih su neki. Boško Radonjić je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu priču. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. predložio sam mu da bratski sarađujemo… „Umeli smo. u slučaju potrebe. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). Inače on je kum Kavaje…” B92: Koji je takođe šef irske mafije u Americi i jedan od ključnih ljudi… Ilić: „Ko. Pred odlazak u zatvor. proglašeni su za "crnorukaše". mislim. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. da ga ne uhvate i ne prekrše tajni sporazum. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžić idol67. niti je Boško Radonjić bio moj savetnik.NOMENKLATURA SRBIJE .. gde je ručao Jovica Stanišić kad je dolazio. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gaćice tužioca. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišić je navratio da poseti Kusturicu. da ga u zatvoru želja mine. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. i u poteri za Če Gevarom u Boliviji). nikakav posao nikada nismo radili. formiranoj u vreme Staljina. Boško Radonjić je čovek koga smo mi ovde znali. na Televiziji Čačak. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. Taj moj rođak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišić.. kome je doneo trenerku da se presvuče. oktobra.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilić: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. koji on ima sa Amerikancima. koja nam nije bila naklonjena. (Brankica Stanković) Ilić: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. pre bekstva na Zapad.” B92: A otkud priča da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilić: „Jedino što su Boškovi momci čuvali parking. Činjenica je da je Kavaja. Vi ste se uključili u program.državnom tužiocu smo namestili tipa. ženi .” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukić Šljuka bio kriminalac? Ilić: „Ja sam Šljukića samo jednom u životu video. u 'Nacionalu'.“ 67 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 186 . i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Čačka. pošto ispred naše stranke nema parkirališta. koji je bio član Porote. kao Mustafa Golubić. Tražio je da mu ona pokloni svoje gaćice.“ Đulijano je okrivio Boška Radonjića da je svog venčanog kuma Džordža Pejpa. Popili smo piće i to je bio jedini kontakt.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukić Šljuka bio član Vaše stranke. ispred luksuzne robne kuće. kada je došao u društvu Boška Buhe.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM italijanske mafije. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristične ruske kape. družili su se svi. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. slučajno. ko je sve sedeo. niti u bilo kakvom poslu bili. brzo ga smotamo.” B92: U istrazi ubistva Zorana Đinđića među prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost.“ Poseta Kartera Karadžiću uplašila je Slobodana Miloševića nagodbe bosanskih Srba mimo njega. tobože da bi joj ocinkario Džana. inače jedan od mojih najboljih prijatelja. Velimir Ilić u emisiji "Kažiprst".

jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”.. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. po čijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne terorističko-mafijaške akcije.. Komunista se nisam bojao. proglašen je za američkog neprijatelja broj jedan. Prvo su nam svakog dana komesari na političkoj nastavi u vojnoj školi pričali. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kući primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju.Uglavnom za CIA. u Pivi. Čuvao sam kralja Petra po naređenju Amerikanaca.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojković . Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? . Koliko je poznato. Bili smo 7-8 puta zajedno. u Africi kao legionar. Za CIA su uglavnom radili stranci. Da je komunizam bio u Nemačkoj. a da se ne otkrije. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Đuro Đurović. TrojIca su poginula. posle u Južnoj Americi i SAD.Ne. Južnoafričkoj republici. od 1941. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševića. Do 1961. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). Od Los Anđelesa do Vankuvera i Njujorka. Akcija je propala.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. Stoiljko Kajević hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moći. godine. Poslednju 29. Kongu. pukovnik Dragiša Bojović. Bio sam zadužen za Austriju. Tri brata su mi poginula u ratu. Austriji. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? ..Broj 616) .NOMENKLATURA SRBIJE . Suprotno očekivanjima. U proleće 1998. iz zatvora u Luizijani. a 1948. do 1944. Sva braća su mi otišla u partizane. i sestra. Jakov Dragović. bio sam u Čadu. Ja potičem iz partizanske porodice. Ja sam rusofil. * Kako ste dokazali da niste ubačeni ruski agent? . da će Staljin da živi 300 godina. te kukuruz je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 187 .Ne. Posle toga. Posle je 1978. godine. Dražin komandant. ali sam se radovao. od čoveka koji se celog svog života borio protiv komunista. a ubrzo je deportovan. *Koje smislio plan akcije? . od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medaković. svuda gde je išao službeno. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? .U Zapadnoj Evropi. godine sam uhapšen sa tri rođena brata i poslat na Goli otok.Samo akcijama u Nemačkoj. godine.Predrag Radojković. bio sam u vojnoj akademiji. Radio sam i u obezbeđenju Kenedija. U Evropi. ubijen je na 120 metara od mene. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševićeve vlasti za učešće u operacijama u južnoj pokrajini.Pop Kajević. da li ste promenili mišljenje? . general Kovačević. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. u Crnoj Gori.. koji je izgrađen posle mog bekstva iz zemlje. sa osam godina. Kljukao je lažnim podacima o Istočnom bloku. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. prva je bila napad na jugoslovenske turiste.Amerikanac u SAD i u Evropi. Nije hteo da izađe iz zatvora i da mi se pridruži. Milovan Đilas i još jedan. kada je posećivao izbegličke kampove.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjić mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. nijednog u četnicima. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . . Izveo sam 28 akcija po naređenju. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva američka aviona. Neću da napadam Kajevića što je ispao kukavica.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. Nemačku i Italiju. U Srbiju se vratio krajem 1997. Mlad sam upao u osinjak špijuna .

zbog koje je bio prisluškivan. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjićevom restoranu "Lotos bar". Ivo Lazarević je bio je šofer čoveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu. a Boško ih je odmah sve potkupio. „Nedeljni telegraf je objavio ragovor koji je sa Boškom Radonjićem obavio Aleksandar Tijanić. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. Do 1949. Miljanićev prijatelj. bio predmet obrade državne bezbednosti.NOMENKLATURA SRBIJE . Posle za Kubance. Ima dvojno državljanstvo . Odmah bi ga ja skinuo. u okviru organizacije “Omega 7”. čiji je otac držao “odnošenje smeća” na Menhetenu. među kojima su Boško Radonjić i Voja Raičević. 69 Beba Popović magazin Status 10. bio sam pitomac u vojnoj školi. marta 2003. a. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjićem. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . "branio" je bivšeg predsedenika SRJ Slobodana Miloševića prilikom hapšenja. i Velimiru Iliću. a sa federalnim sudovima nema šale.. optužen je za saučesništvo u ubistvu vođe paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana. nemoguće ih je potkupiti. a Dejan Pitulić..Ivo Lazarević. 17. “Pojedini članovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje građana. Jedan od snimljenih razgovora je sa Tijanićem koji ga je zvao.. uhapšen je 10. Uspeo je preko žene Karin. Prema Šešeljevoj tvrdnji. sve je odjedamput bilo obrnuto. kao i da su članovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. sa Boškom Radonjićem. na šta je mafija imala tapiju. Boško Radonjić uhapšen je u Užicu. MUP Srbije je saopštio da su. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Aljendea. Boško Radonjić je. Dejan Pitulić. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa. čovekom “bogate prošlosti”. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. SOPO i neki organi unutar CIA. najveći diler droge u Evropi. Pitulić je tokom istražnog postupka preminuo u beogradskom Okružnom zatvoru. kod jednog broja članova organizovanih kriminalnih grupa pronađene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. dovodeći građane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. nisam bio protiv Tita. jer su mi udbaši odveli brata. Da ga nisam upoznao. do trenutka kada sam došao kući i zatekao majku kako plače.. Bio je blizak Voji Raičeviću Amerikancu. sadrži neke političke instrukcije Radonjiću. koji je registrovan kao udruženje građana. U početku Boško Radonjić je radio na parkingu na Osmoj aveniji. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašćenih službenih lica MUP.2003. (Srboljub Bogdanović – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanića.04.” Otkud taj dokument Nedeljnom telegrafu? 68 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 188 . njegovi telefonski razgovori su se slušali i to za njega nije bila nepoznanica. zvani Pegla. godine69..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Rusiji ovoliki. ali sam to odbio. protiv Kastra. ulaženje u stanove i vršenje krivičnih dela. Za Amerikance sam radio od 1957. Željko Maksimović Maka i Nikola Maljković planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mlađenovića (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. ova grupa je formirala odrede smrti. Zbog federalnog prekršaja. Na konferenciji za novinare lider SRS. tokom predizborne kampanje. Siniša Vučinić je predsednik Radikalne stranke levice Nikola Pašić.05. prešao iz Grčke u SAD). Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. Mileta Miljanić. Vojislav Šešelj. Boško Radonjić. posle ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. navodi se saopštenju MUP. 21. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. Za Miljanićem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu.radiš posao koji UDB ne može. Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. godine u Švajcarskoj. s obzirom o kakvoj se ličnosti radi. zahvaljujući mu na veličanstveno organizovanom mitingu Koštunice u Čačku. tada jednim od šefova njujorške mafije? . do 1971. Bošku Radonjiću i Željku Maksimoviću Maki. i drugi68. Sa Ivom sam sarađivao i ranije. Boška sam ja ubacio u CIA. već kada je dobio azil od SAD i ispričao sve šta je imao! Ako ga ubiješ .Par ludaka.američko i naše.2007. čiji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradović. nikada on ne bi pao u zatvor. tvrdio je da su Jovica Stanišić i ljudi iz državne bezbednosti početkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. u istom razgovoru. zvani Majk. januara 2004.

vojvodom. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim međunarodnim kriminalom? Ilić: „Ja ne znam šta je on radio napolju. sa ljudima sa kojima je bio. Velimir Ilić je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. Tu peticiju je potpisalo 450. a kasnije i Nove Srbije. mogla da dođe samo iz DB-a!“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 189 .” O Bošku Radonjiću. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. i otkud to da je u Čačak morala da dođe specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. pitali su me gde se krije Karadžić. pojavila se 1991. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreči Vuk Drašković šest meseci posle početka štampanja. gde je Veljo. ni vojvoda. s kim od njih se viđao… Oko ubistva gospodina Đinđića. partizanski sin i bivši komunistički pisar kod Špiljka. 23. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovića. Pokrenuo sam 1991. što je bio razlog da u Čačak dođu inspektori iz Beograda. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicističkim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavača ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. iz Čačka je. Knjiga o tebi. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba.NOMENKLATURA SRBIJE . ne izlazi mi na oči kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom „Ta službena beleška je. i sa čelnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Veze Legije i Čačka ("Kažiprst" Radija B92.5 miliona Srba. nisam video ni Puza. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. koji je bio general policije. u Čačku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanović. izdavač je ''Dosije'' iz Beograda. a ja sam priređivač. Jovica Stanišić i Boško Radonjić. Ja sam ga viđao kao i svi ostali.000 Srba. godine i štampana je u požarevačkoj štampariji ''Prosveta''. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. Van politike. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su viđeni Legija. otkud to da su roditelji ubice premijera Čačani. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si počeo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politički profitira. To su priče. oružje i hapsile kriminalce. koju sam pripremio. kao i sve čega se dohvatio Vuk Drašković. ni Legiju nisam video. Boško je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. koji optužen za ubistvo Zorana Đinđića. General Lazarević je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. junakom i tako dalje. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovića. naravno. Daniel Bukumirović) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. Posle nekoliko godina. U selu nadomak ovog grada pronađen je automobil Ljiljane Buhe. general Pavković nije silazio s lokalne televizije. ti si pušten iz američkog zatvora. urednik ISTINE. Beč. Izdavač mi je uručio određen broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. gde su se ljudi zaklinjali da će vratiti Kosovo… Strahinja Ilić: „Ja sam uhapšen jer sam večerao sa Emirom Kusturicom. prijatelj pokojnog Giške. „Nikola. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. godine peticiju za oslobađanje Nikole Kavaje iz američkog zatvora. večeravao tamo gde je večeravao. u njegovoj kući pronađeno je oružje. poklanjao mu je trofejno oružje. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatović. ali jesam principijelan čovek da ti saopštin istinu oči: prevrtljivi ljigavče. nije mogao to da radi čačanski SUP. maja 2003.” Velimir Ilić o Spasojeviću: „Dušana Spasojevića nisam poznavao. Bane Svinjar je jedan od osnivača SPO. Draškovićev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. došao si u Srbiju i već 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slučajno viđa sa Radonjićem. ja sam im rekao da vide među onima koji su ga nosili. Glavna su hapšenja četvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeća ''Auto Čačak'' Milenka Kostića. jun 2007. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalović. otkud auto gospođe Čume tu na periferiji. i Strahinje Ilića (Bane Svinjar). prethodno je pričao da ga proganja ta ista vojska. stajala je na bini Olivera Katarina. moja prijateljica. nazivajuće me serdarom. Zvonka Osmajlića i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Čačak. 15. Jovicu Stanišića nikada nisam video s njim. kad sam video Legiju.

ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi.12.maš. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. nemačku.godine Generalni direktor. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekića koji je zloupotrebio gostoprimstvo.o. Kruševac. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. a zlotovori ti pred tvojim očima otimaju zavičaj – Kosovo i Metohiju. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petković Zoran. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. govoriš? Je li o primercima koje je izdavač ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priređivaču dela Lov na Tita. čiji si pilot bio. Tu laž podlo širiš meni iza leđa po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan ručak. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. tako ću ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlučnosti za to.2006. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma. Došao si iz američkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. okrivljuješ mene što sam kao priređivač knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavača određen broj primeraka po Zakonu o izdavačkoj delatnosti. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. Mileta Miljanić i Saša Vujko. Ti si se odlično uklopio u tu tragikomediju.08. svoje ađutante. U potrazi za članovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 vođa i članova sedam najvećih mafijaških klanova. ti bi danas imao svoju vilu. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za očekivati. Nisi imao kuraži.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništačoveku čvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalistički zloupotrebio meni iza leđa.Balkanska 40/15 U Kruševcu. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. O kakvim knjigama. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. pa imajući u vidu činjenicu da je tako. Zaista je duboka tvoja plitkoća Nikola. besramniče. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Beč jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. Delatnost: prodaja delova. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 190 . da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovića. penzioner Marinković Jugoslav. d. niti potencijala jer si najobičnija puna praznina! Umesto toga dočekao si da zavisiš ko će ti udeliti milostinju. Umesto lovca na Tita ti si postao najobičniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovačkim pričama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza.625.ing. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. svoje šofere. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na čelo srpskih patriota.NOMENKLATURA SRBIJE . SAŠA VUJKO. 13.godine .2007. Tatjana Cerović. šepureći se nepostojećim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovićevog SPO. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raičević zvani Meda. što dovoljno govori o tebi samom. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. i 1999. a najveći akcionar je: Bujković Nenad Upravni odbor Bujković Nenad. Niš Ekonomista. bio bi na čelu srpske nacionalne armije. Agropromet AD Kruševac. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. saopšteno je u srpskoj vladi.dipl. direktor ''M-C group'' Petrović Milorad. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavaće sobe zahvaljujući nacionalnom štetočinstvu i političkom diletantizmu haških janičara koji vode američku. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. Ekonomski tehničar. slobizma.o Beograd. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi.

kada sam primljen u članstvo. s namerom da ih prosledi kao pomoć Srbiji. navodno. „Majora”. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. visokomoralne osobe sa profesijom i ličnim težnjama koje se ne kose sa osnovnim načelima reda. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. a od novog člana se očekuje. u SAD. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. u Austriju. Oni. a između vitezova Srbije. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. sa crvenim malteškim krstom na grudima.) i Niš (2005. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. stekli su se uslovi da budem unapređen. od apoteke predviđene za rušenje. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. Tada. Beograd Direktor : Vojislav Milošević Izvršni direktor: Predrag Martinović Stručnjaci Centra : prof. Odeljenju gerijatrije. prenosi red iz Amerike u Evropu. koje su tada bile na snazi.). Mađarske. a veliku podršku imala je u francuskim vozačima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 191 .).000 franaka. Vojvodina (2004. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja građana. osnovana 2003. svoj humanitarni rad započinje 1992. na Fruškoj Gori. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Međunarodne asocijacije redova.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Član IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). Generalnog Prefekta”. Rusije. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. koja će se registrovati u Strazburu. Vođena očevim idejama da sve čega imaju previše treba podeliti s drugima. koja se vratila posle četrdeset godina provedenih u Parizu. Austriji. Mogućnost prijema u red dobijaju ugledne. treba da bude sledeća. Od tada. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. redu pristupa 2001. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Mr. „Generalni Prefekt” SCG. zajedno sa Nemačkom. koji je znak ovog reda. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. koja. rasne i nacionalne razlike. po pravilu. Sledeće godine organizovali smo Udruženje građana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. Danas nosi najviši čin na nivou reda naše zemlje.NOMENKLATURA SRBIJE . koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlović. u Prefekta Beograda. Bugarske i Rusije. S obzirom na sankcije. „Juristicijara” i „Rizničara”. Kasnije su formirane još dve prefekture. godine u Segedinu. te se utvrđuju diplomatski i kulturni odnosi. Rumunije. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. odakle red širi delatnost. uzajamno pomaganje. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. „Juristicijarom” Albertom Almošem. godine. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja građana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju čini rukovodstvo reda i skupština. Kao takvi nalaze se u Nemačkoj. Nedeljko Gardašević je postavljen za „Velikog Majstora”. dr Fronz.Filip Milošević Analitičar Centra: Tomislav Kresović “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu među narodima”). bila je prinuđena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. Francuskoj. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. Srbiji i dr. Dokument je stigao posle tri dana. biraju članovi u skupštini. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. Nikole Đurkovića 24. Mađarskoj. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. koji je najviši čin na nivou bratstva zemlje. „Prefekata”. na prvi pogled podseća na građansku verziju Malteških vitezova. Ovom konvencijom se preko zajedničkog statuta regulišu i međusobni odnosi bratstava. Prof. podrška. Sve funkcioniše po načelima drevnih viteških bratstava. Vojvodina i Niš. Dragan Simeunović. Mađarske. je Aleksandar Vojnović. pa je bio i „domaćin” beogradskog okupljanja. a otvoreno pismo je već poslato Austriji. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. „Rizničarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) čine vrhovno rukovodstvo Međunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. Bugarske i Rumunije. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno učestvuje „Veliki Majstor”. Po zanimanju saobraćajni inženjer. Ustanovljen je 1961. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su članovi reda.

godine. Bio je to trenutak kada sam. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. i 2006. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. poput mnogih drugih. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. Organizacija "Otpor" nastaviće sa deljenjem DT dok list ne počne ponovo da izlazi. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uređaj. Pravi revolucionari su završili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 192 . A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uređivati "Politiku" nego ići u zatvor. Posle mesec dana slike su pronađene. „Nemački autor je umetničku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. odlazi 90% ukupne pomoći.NOMENKLATURA SRBIJE . godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). Prele. Zato je prirodno da današnja deca. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). najeli i napili. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braća” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Prema izjavama članova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. Mira Trailović.. od 1992. članovi mađarske sekcije IBSSA. Ovaj događaj ima tradiciju od 146 godina.. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. Aprila 2008. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. međunarodni nivo događaja bio je kroz prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. do danas. da to znači da je revolucija na pomolu. Krađa ovih slika nije bila naručena. Bila je to žešća revolucija. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. Pekić. donirala tamošnje vitezove. inace svetski poznatog umetnika. i 2005. dopao u ruke jedan nemački dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Svake godine učestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. umetnici iz Srbije prisutni su na Božićnoj izložbi u Luvru. Naši predstavnici vođeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovićem i Zoricom Đorđević („Comandeur” reda „Pro Concordatia. pretpostavljam imućnijeg.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. studenti su čitali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". koji je takođe član IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. Milja Vujanović i moja malenkost. Postoji tu i čuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". Znaci: dete je iz bolje kuce. 2004. U Francuskoj je 1995. a za krađu su optuženi Duško Mijanović radnik obezbeđenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardašević. Svi su se obogatili preko svake mere. Šejka. godine.“ Stevo Žigon se naročito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševiću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM gradske bolnice na Zvezdari.“ A kako se zove to kada nečiji sin odluči da napravi najveću diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kćerka jednog njegovog prijatelja. Velikog priora Srbije Međunarodnog viteškog reda Svetog Đorđa. Početak rada grupe obećava ali je konačni cilj daleko. To su godine koje su pojeli skakavci. već su Mijanović i Gardašević došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. U filmu se pojavljuju Kiš. Oba su osuđena na po tri i po godine zatvora. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. Jedna od najspektakularnijih krađa se desila početkom 98. tada. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. propustio da odem u zatvor. Žilnik. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. Zalaganjem njenog sina Patrika.”). „Tako mi je. Neće biti! Revolucija počinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. koji su takođe vitezovi Reda Svetog Đorđa primili su svoja pisma o imenovanju u Veće Reda Svetog Đorđa. ovih dana. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na đubrištu istorije.

koja je isključivo u posedu Saveza sindikata Srbije i SSSSCG. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Najveća ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojeće države Srbije i Crne Gore . i čak 90% iznajmljuju. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašćivanje Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 193 . Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Postignut je načelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. To znači da oni dobro rade i da nerviraju režim. Oni moraju da počnu od nule. predmet razmatranja dve najveće međunarodne sindikalne organizacije. Kasno se kaje Tirke. gašenja firmi. staljinističkom.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. sa metkom u potiljku. dok su ostale zemlje u okruženju već podelile svoju sindikalnu imovinu. Oni kažu. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. Vrednost 19. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". Očekivao se popis sindikalnih kvadrata. ASNS i UGS "Nezavisnost". iako su je stvarali svi radnici. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale.000 metara kvadratnih prostora. nepotističkom.000 kvadrata.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. Vreme je da naučimo da ćerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. na nacionalnom nivou. dao JUL ili SPS.ne važi. već to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. i da mogu nešto da urade. Međunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvaničan zahtev da se što pre okonča podela sindikalne imovine. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. Ako nešto fali. jer je to princip koji važi za čitavu EU. Ovaj će im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. U korišćenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi započela podela imovine. mora se pitati gde je to. a sve preko toga . ali deo ne bi bio vraćen sindikatima. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. a onda bi se. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog političkih razloga . Sudski spor o reprezentativnosti vuče se na sudu tri i po godine. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sa zatvorskim presudama. osnivač ASNS. tražila rešenja. Za takav početak zatvor je dobra škola. prostačkom režimu Slobodana Miloševića nema mesta. kao azilanti. Do kraja 2006. ministar za rad. Podelu sindikalne imovine.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujući rentiranju ogromne imovine koju poseduje. Oni koji su osuđeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. SSS. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . bio je ministar za rad i zapošljavanje. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. Samo što od toga neće biti nove avangardne umetnosti. svesni da im u komunističkom. prosovjetskom. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapređenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanović.NOMENKLATURA SRBIJE . Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. Njima toliki prostor nije potreban. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. od čega je u posedu SSS oko 3.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. i brojnih odmarališta širom bivše zajedničke države. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da će država konačno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušićevoj. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnički odnosi. na kome su učestvovali predstavnici tri sindikalne centrale.000m2. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. nacionalističkom. Pitanje centralne imovine nije pokretano. Mile Isakov. genocidnom. to je Mika. godine. bez utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. ili prodao. Zika ili Laza. Do februara 2007. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da će iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrđivanja reprezentativnosti. nije mala. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. koje oni i sada koriste. Rešavanje tog problema počelo je sastankom u Vladi Srbije. Slobodan Lalović. ili neovlašćeno iznajamio. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali.

i nije poznato za Makedoniju. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore.000 kvadratnih metara.000 kvadratnih metara prostora. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. a neki ne. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. radnog staža. navodno. i da armija ima Miloševićev dosije. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali podelu zajedničke imovine. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašića. kao samoproglašeni sukcesor. međutim. Bosne i Hercegovine. Ne postoji ni precizan popis te imovine.NOMENKLATURA SRBIJE . prenošenja penzija. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. 1988. dogovorili su se. a drugi je udeo novonastalih organizacija. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašića. smatrao je. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. U užem centru Beograda SSS Srbije. jer ih Mitrović ne zna. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovića da je 94% sindikalne imovine u državnom. od 4. Dragana Mitrovića. Dom sidikata. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. vredi oko 7. ima na raspolaganju oko 13. zahtevao da mu dostavi imena agenata. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. oni su zato i dobili procent. Dom sindikata u Sarajevu. nema ništa. ne sme da ih da. da u nije potrebno uključivati međunarodne organizacije. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. bez prethodne sukcesije. dok u Crnoj Gori. jedan hotel na Hvaru. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 194 . privatno. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševića u njegovom stanu. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. za ambasade. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali deobu zajedničke imovine. da li je to moguća pre sukcesije država. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. Večernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Čim je. Kao članica MOR. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajedničke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanično potraživala deo imovine nekadašnjeg zajedničkog sindikata. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60.. imovina u Hrvatskoj. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. Ima za državnu imovinu.5 miliona evra. ali i kao jezgro buduće saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona.. zlato.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguća podela sindikalne imovine pre okončanja sukcesije bivše Jugoslavije. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. Predmet te sukcesije. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela između nekadašnjih republičkih sindikata. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. i u Sloveniji jedan deo. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. najavljenaa je zajednička inicijativa sindikata Hrvatske. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. Ukoliko je to tačno. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni način. smatrajući takav potez nedopustivim. u tom trenutku. a i da ih zna. penzionisanja. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašića. Ljubisav Orbović.000 kvadratnih metara. a posredovaće i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih građana u Srbiji. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestočlane Jugoslavije. Srbija ima i neke obaveze. postao prvi čovek Srbije. koji će najvjerovatnije biti iskorišćeni za formiranje Agencije koja će se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. Slobodan Milošević je od šefa državne bezbednosti. Kada radnici odluče u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu raspoređena pravedno i proporcionalno članstvu. jer je to najveća tajna službe.

godine nije počeo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. Otvoreno se stvarala sumnja da je načelnik Dragan Mitrović. godine. Ilije Ćeranića. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. Milan Tepčević i Miodrag Pavlović. koja je u vreme Gorbačova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". Posle nekoliko meseci Janaćković je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. godine političar. Beograda i Jugoslavije očekivali su kako će se Dragutin Mitrović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM obavili su u februaru 1987. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politička policija. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševića. Branka Mikulića. predsednik. čak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljković. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenačko rukovodstvo. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlović još 1986. pa je zato formirala komisiju za utvrđivanje odgovornosti načelnika Dušana Stupara. Dobrosav Ćulafić Toro. kod garnišne iznad prozora. načelnika SDB Srbije. Zoran Janaćković. šef gradske policije. Na mesto Mitrovića došao je 1990. kada su po naređenju generala KOS. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obračuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. Bio je to izbor Slobodana Miloševića i Radmila Bogdanovića. po naređenju Staneta Dolanca. a kako je dr Borislav Jović podržavao rad Dragana Mitrovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Slobodan Milošević se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežični prisluškivač na zidu. bivši direktor kazneno-popravnog doma. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovića. tek oporavljen od teške bolesti. i Nikola Ćurčić. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovića. vršena su česta Šešeljeva hapšenja. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševića prema načelniku njegove tajne službe. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. i KGB. članovi. Šef beogradske policije Branko Kostić imao je Odsek za politički kriminal. Najaktivniji je bio KOS JNA. U komisiji su bili Milo Savković. simpatizeri Moskve. Jovica Stanišić je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. i admirala Branka Mamule. kao Jugosloven. Mnogi unutar Srbije. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalović. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovića. ministar srpske policije. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 195 . borac za srpstvo sa juga Srbije. kome se žurilo da uzme policiju. načelnik SDB Srbije izjasniti . Dolanc i Mikulić. Ratko Marković. Bilo je ideja i da Mitrović postane načelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. tvoraca Memoranduma SANU. ovaj je. koga je najviše prozivao Zoran Čičak. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. a istovremeno širio glasine da to Mitrović radi Slobodanu Miloševiću. u situaciju da ramišlja o novom čoveku.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Milošević. Šešelj je od početka bio miloševićevac koga je lično Milošević pomogao na svakom koraku. Prema podacima Mustaća. ni Mitrović nisu videli dosije. gde je SSUP imao dobre veze. bili su dvojica srpskih političara. Mnogi su uvereni da je politička zvezda Miloševića počela na Kosmetu. mimo RSUP Srbije. i pored ponuđene ostavke Slobodanu Miloševiću. pratili razgovore novog srpskog partijskog vođe Slobodana Miloševića. za šefa SDB došao je Jovica Stanišić. Čak je Slobodan Milošević 1987. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovića i profesora Radoša Smiljkovića. preko GSUP Beograd. Prema podacima Zdravka Mustaća. a ni Stupar. Takva političko-policijska igra oko načelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolića. Kako su svi oni tu ponudu odbili. sin Ranke Čičak. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politički progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutić. dr Dragan Simeunović. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševića da mu ustupi Dragana Mitrovića za načelnika Službe državne bezbednosti SSUP. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrović. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubičića. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. Tajno. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima.

optuživši štampu za senzacionalizam. bio je već punoletan. jer u vreme bombardovanja većina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. i reaktivirani penzioner SSUP-a. podjednako odane. Sve drugo je Dragan Jočić. Znate kako. Balkan. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. Branislav Nešić. Stanišićevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojević.NOMENKLATURA SRBIJE . svako od nas je imao dečačke nestašluke. Nije reč o trafici. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz političkog u antiteroristički. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. Ministar je tada izgovorio čuvenu rečenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. koga je pred ubistvo Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Marković. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. svedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naređenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. Način na koji su pripadnici DB pratili Ćuruviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišćen jedino kada se neko hapsi. načelnik tajne službe SFRJ. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalističkih interesa na Balkanu i Evropi. Prisustvo Romića i Kurka.“ Marko Lopušina. Dobio je uslovnu kaznu. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vučelića. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjić. a Jočić i društvo nisu odneli samo cigarete već i veću količinu robe široke potrošnje. radilo oko dve stotine inspektora. NE iz 1948. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. Nije jasno čime je ovaj mlad političar (1960. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. a u policiji je imao dosije narko-dilera. Simatović je poslao Kurka da bude u obezbeđenju Vučelića. Sa nepunom dvadeset jednom godinom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naoružanih državnih neprijatelja Srbije. Dejan Milenković Bagzi. Vlada Dragićević. U RDB je 1995.2007 Dragan Jočić predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. počela je policijska istraga ubistva Ćuruvije i objavljen je dosije „Ćuran“. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Ćuruvije. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem. a ne nacionalnost.Očevidac ubistva Slavka Ćuruvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovića. Vučelić je saslušan u istrazi kao svedok. Ratko Romić.) kod premijera stekao toliki kredit i preskočio iskusnije. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. Mile Gajić i Dragan Filipović Fića. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. a Koštunica ga je podržao. stručnjak za elektroniku i poliglota. Koncepcija je komunistička (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalistički interesi Rusije. nezvanično telohranitelj načelnika RDB Srbije. utvrđeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. specijalac. pod Jovicom Stanišićem. već o montažnoj samoposluzi. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. Evropu i svet. po njemu. organizatori specijalnih akcija. u vreme ubistva Ćuruvije. Kad je sam procenio. nije primetio: . Jočić se učvrstio kao čovek broj dva u DSS. Bivši zamenik načelnika RDB i osnivač JSO Franko Simatović odbio je da svedoči o okolnostima da je ubistvo Ćuruvije izvedeno pod okriljem DB. svedočio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romića i Kuraka. ali ne i iz policijske. Vreme. Pejović je u važio za pripadnika crnogorskog klana.03. Romić i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Ćuruvije. jer Stanišić ceni profesionalnost. Bosne. partijske kolege. bivši v. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. namerno ili slučajno. za koga kažu da je pošten čovek“. Romić je koristio svoj telefon. U javnost je procurilo da je u mladosti osuđivan kao obijač trafika. d. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. Miroslava Mikija Kurka. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 196 . Jočić je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadiću po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. Postavši ministar policije u martu 2004. Jugoslavije. a da je njega i pripadnika RDB. karate majstor. prešlo je u odlučno DA! . Jočić je odmah upao u nepriliku. Sumnja se da je Pejović angažovan za ubistvo Ćuruvije. Razlog za Pejovićevu likvidaciju u decembru 2000. Kako nije ponovio delo. Pre njegove likvidacije. 01. tvrdeći da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. Stanišić se oslobodio starih kadrova jer.

NOMENKLATURA SRBIJE . A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajućem DOS-u. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanović lažno optužen.“ . a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zločin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. izabrao da uz Radeta Bulatovića provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. upamćen po svojevrsnoj najavi atentata na premijera: „I Tito je pred smrt imao problema s nogom“. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Lično sam bio srećan kada sam čuo o Đinđićevoj smrti“70. Tomislav Nikolić. Kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. potvrđen je dogovor dva Vojislava. a da nije .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Greh koji se Jočiću može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. Da li pakt Šešelj . kako je nagovestio Tomislav Nikolić? Na internet forumu vođena je rasprava o tome.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograđuju se od takvih izjava. Kada je dve godine kasnije. On je sada u Hagu pošteđen svega sa čim će morati da se suoči kada bude dostupan sudovima ove zemlje. Zoran Đinđić je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zločin. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. Jočić je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojničko. Jočić je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. Jočić je.“ 71 Posebno je interesantno što se u okviru ove teme povela i debata o istorijskoj ulozi Gavrila Principa. niti se određuju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman način političke borbe. u noći u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Đinđića predao. . i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. To je politička analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5. javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. Kako narodnjačka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. što bi pravno bilo moguće jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. a slučajno ili ne. Kada se u novembru 2001. 70 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 197 . u sudnici Haškog tribunala.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. od kojih su neki bili u Žandarmeriji. Jočić je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog čoveka ne bi izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te večeri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. Jočić je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda ćaskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu.Čedomir Jovanović kaže: „Šešelj je uporište zločinačke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio političke stavove koji su neprihvatljivi za većinu građana Srbije.“ Jočić je pomenut u čuvenom transkriptu između Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik u pokušaju da se Milenković nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovića.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. Pre ili kasnije Šešelj će odgovarati pred sudom ove zemlje zbog učešća u atentatu na Zorana Đinđića.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. dotakli su se i Apisa: . VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. Ovo su neki od komentara sa foruma. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". nakon višekratnog odbijanja. Jočić je najavio da će policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Đinđića. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. i mogli su se videti sledeći stavovi71: Njegov stav delio je i njegov zamenik. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. nije kriminogeno. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane većina".“ U istrazi za atentat na Đinđića. Jočić je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijućeg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrića u proceduri". to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja.konstatovavši „Zaslužio je to što mu se dogodilo. koji je i ranije izjavljivao da Đinđića treba ubiti. Suočen sa time da je prekršio zakon. Nedugo pošto je postao ministar.

Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. S kim si onakav si. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95.svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner.Treba da se stide njegovi glasači! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram.Nema Koštunjavi šta da se ograđuje od tog stava kada je on učestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. Setimo se advokata Barovića. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vređaju i sramote Srbiju. Pošto kukavica time opravdava sebe. Učinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. . on im je bio realna opasnost.. a Marko bi bio „premijer“. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. a sada na Koštunicu. A Šešeljeva izjava je odvratna.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. a skoro sva politička ubistva odigrala su se pod patronatom DB. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. a ne uzrok tog rata. ako su kukavičke gledaju na krivca. Šešelj ustvari razbija tvrđavu nacionalizma svojim rasistickim. . . A pitanje je da li će ikad. Zašto bi se Koštunica ograđivao od Šešelja? U čemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on.Zavisi koje oči gledaju na to. kada je u pitanju ubistvo Đinđića. koje nisu lustrirane. Ostaće nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i očuvanje države. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. Ko uđe sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. .NOMENKLATURA SRBIJE . svežeg hrvatskog porekla. Da Zoran nije isporučio Miloševića. On je političku scenu u Srbiji toliko zagadio da da će proći decenije da se to očisti.. Onda će ono da svaka država ima mafiju. Ne misli samo Voja tako . Danas DSS kontroliše te službe. kako je moguće da je gospodin Janjušević koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruović ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . i siluje DSS. godina počeo.000 građana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. isti Šešelj pričao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. ovaj bi i danas vladao. atmosferu i masu koja će slaviti šta god on da kaže. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je.. Proći će i te četiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. kulminacija nasilja koja će sem nevinih značiti i krvav kraj svih čelnika sadašnje srpske državne bezbednosti. nemoralnim i nenormalnim izjavama. demokrata.500. Ako politički preživi.Mora da se reši taj slučaj! To je sramota za Srbiju! Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 198 . Šta je bilo ne povratilo se. 2.70% stanovnika države misli tako. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. jer je neko ubio srpskog svata na Baščaršiji. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. Iskompleksirani novo Srbin. . pa istorijski . To je povod za početak rata. Još davno je Nenad Čanak rekao da treba zabraniti rad SRS.. zajedno sa Koštunicom..da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Bajatovićevu izjavu da je "jedan već platio glavom" . Neka izađe iz te partije i napravi svoju. kao u komunistička vremena. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ.. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog čoveka za premijera. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. . Podržavam svaku Šešeljevu reč. To treba da shvate i socijalisti.. pošto ga ni sad nemaju. Ne očekujte da se iko iz DSS-NS izvini zbog ispada Šešelja. jer žele vlast po svaku cenu. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo očekivati. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. da bi se dokazao kao najveći i najpravoverniji Srbin. Jovanovića i dr..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . Povratak u 90-te.Stvari su tragične utoliko što je sudski postupak protiv Z. bio farsa.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju ozbiljno od strane vlastodržaca.. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića nije rasvetljena. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. a sada Šešelj kao antidemokratska politička ličnost brani nezavisno sudstvo od tzv. biće to raspad srpske države.Šešelj je sramota i štetočina za srpski narod i Srbiju. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. Šta je odvratnije. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. Ako su patriotske gledaju na heroja. Ono „nismo imali izbora“. Srbi su poznati na zapadu po blaćenju . samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tačno.

trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linč svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima.Da li je moguće da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. 1941. Lako je lupati po televizijama. Ne vidim gde je unapredio Srbe. ali ih gazda opominje. Sigurno da će jedan deo sugrađana apladuirati. a izgleda da ih je on jedini i čitao.Šešelj. A on iz zatvora glumi predsednika. nego civilizacija DA ili NE. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obećao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o čoveku protiv koga je 5. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. Da hoće da ga stvarno puste.Da živimo u pravnoj državi. Ide vojvoda do predsedničke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. podržali Antu Markovića. a gde će Srbi iz Srbije. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je već odležao pa će ga pustiti odmah) on će biti predsednik Srbije. Ja razumem njih. ako hoće da postanu mudra partija. a zna da je samo haški zatvorenik. Jedan loš đak uvek upropasti ceo razred. ali je neće pisati pa neće ući "Šešeljevi heroji". Oni znaju da nemaju ljude da vode državu. godina. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. nema griže savesti. a ubicu nagrađivati je umobolno. . ali kad se vodi država nema zezanja. demagogija i primitivizam vladaju. uvrede i klevete.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. Teško nama. kao neko ko se 5. Šta čovek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. oktobra borio protiv ovakvog načina razmišljanja? Da se ogradi. Slaviti smrt jednog čoveka. im je bolje. . . a glupo je da sva ključna mesta uzmu DSS i SPS. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. Treba da se stidi svojih glupih izjava. Slavljenje čina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj čovek da nam ponovo kroji budućnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. Mi se pravismo ludi. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemački bio opasan za Nemačku i za svet). ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. Miloševića. Ovo nije pitanje Evrope. a najgore je kada čovek izgubi idetitet. Šešelj je čovek pun nekog ponosa. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. Pogledajte Vučića kakve nebuloze priča sa konstantnim cinizmom. koji je po prezimenu Hrvat. . . Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. Legija rešila 1992 godine kad su pljačkali i silovali po Zvorniku. ukinuli bi stranku. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Mačvi kotrljale srpske glave od strane nemačke vojske. Ništa nije sveto. . Kamo sreće da smo svi 89. taj isti čovek izjavio jje da će samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. 2003.Gavrilo nije znamenita ličnost u srpskoj istoriji nego poznata ličnost što su dva različita pojma. a nisu nigde. tada zamena teza. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav način.Da se Srbija ovakvih Šešelja. 1991: Bošnjaci Karadžić i Mladić napravili sranje. zato što je bio veliki Jugosloven. danas bi i zemlja bila veća. Šešelj i njegovi su najveća sramota Srbije. Ovako. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". Nije krao. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i drčni).Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. . PUPS i JS. već ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. Radikali bi. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. Toma i Vučić se zaleću da uzmu vlast. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 199 . Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. nije galamio. tu su. Šešelj će ući u istoriju. Karadžića. onda će se dosta njih pokajati što su im glas dali. i ponos neoštećen.Čim radikali zaoštravaju retoriku znači da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. Bijeljini itd. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. .Čitava njegova politika i život se svode na laži.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .Oktobra ustala Srbija! Još ćemo Miloševića da pravimo od blata. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izađe. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Đinđića. Za njega je vreme stalo. Za Šešelja i za sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor već LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. Šešelja. a posle sve ostalo. Arkana.NOMENKLATURA SRBIJE . i predstavlja najavu obračuna sa svim neistomisljenicima.

ali ne na Svetoj Gori. a zatim je došlo do svađe Lazarevića i Nikitovića s jedne i Mihajlova s druge strane. Potrebno je istražiti koje su stranke. a radikali su u skupštini Zorana Đinđića nazivali „mafijaškim premijerom“.NOMENKLATURA SRBIJE . Ulemek je. a u stvarnosti su to bili Englezi. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. koji je bio njegov najbolji prijatelj. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Đinđića isti? Sve više sam uveren da jeste. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grčkoj. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. Aleksandar Vučić potvrdio je susret. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. Karadžić je tamo boravio više puta. gde se Karadžić krio neko vreme. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj način da nateraju Radovana Karadžića da izađe iz manastira. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. . Prema Vilijerovom saznanju. u leto 2005. ne treba ni komentarisati. Usput. Što se tiče odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije što gore narodu..rekao je Vilijer. kao i ulogu obaveštajnih službi. a on u Foči. Ali. grupe i centri moći stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Đinđića što je rezultiralo ubistvom premijera. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga veličaju i slave. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojić. Bio je. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vampira? Šeki nikad nije bio četnik i rojalista. članovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. i video koliko je manastir oštećen. Karadžić se uvek puno kretao. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. napisao izjavu i biće prosleđena u Hag. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. Čin ubistva vlastitog Premijera. Gavrilo Princip je svojim "herojskim činom" unazadio Srbiju 100 godina. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. List Kurir objavio je da je 8. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. pojedinci. na zahtev SRS. pored ostalog. a drugo. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanović. Juna 2007. Karadžić je stalno menjao mesto boravka. . za razliku od Mladića koji nije imao potrebe za tim. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovića. osuđen za ubistvo premijera Đinđića. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. U to sam sasvim siguran“. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. jer prvo.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skončaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip.. Da li su Karadžić i Mladić deo iste priče? Uveren sam da jesu. ali nije sigurno gde je on sada. nije lepo ubiti čoveka. On nije viđao Karadžića u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. Lazarević se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovićem. ali je naveo da Legija neće biti svedok odbrane. januara Vojin Lazarević došao u Vladu Srbije. njegova ćerka je putovala u Foču da ga Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 200 . i u manastiru Ostrog . zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. Njen otac je bio u Beogradu. specijalni tužilac Slobodan Radovanović najavio je da je počela istraga o pozadini atentata. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolića. Umro je od srčanog udara pre godinu i po dana. posle posete. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžić u njemu nalazio apsolutno je istinit.Upoznao sam i njenu majku i nju. One koji traže njihovo oslobađanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. jer je imao zaštitu. veliku ulogu u Karadžićevom životu igra ćerka lekara iz Foče. ali do avgusta 2008.

Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak neće sukobe sa Srbima. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. prošle su tri godine. bivšeg čelnika francuske obaveštajne službe. definitivno nestaje. MILA ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ (24. kao i u skandal oko izborne krađe u istom periodu. i da će istražne sudije na osnovu ovih papira doći na trag svim kolovođama. menja stav i poručuje Amerikancima da se nikada neće predati. U vreme njegovog saslušanja. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. pokušavajući da ga vrbuju. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžića i sagledala njihovo prijateljstvo. Prilikom pretresa kuće generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. zajednički uhapse vojno. do 1995.tvrdi Vilijer.) Od optužnice protiv Radovana Karadžića. biznismena bliskog Radovanu. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonačelnik Pariza. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapređen. Iste godine 1998. ali ne znaju tačno šta. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. niti za šta je upotrebljen. aprila K. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašćenja i u svemu slobodne ruke. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžića. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. od 1977. godine. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. godine. O tome su svi ćutali jer za one koji su dali obećanje bilo bi kompromitujuće. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. sudije rade na istraživanju diskretno. glasine o tajnom računu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. jul 2008. Dr. Tajni kod operacije: «Amber Star». Bivšeg predsednika Širaka moći će da ispitaju posle 16. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. Specijalne snage iz Floride sleću na vojni aerodrom u Tuzli. 1998. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. procurila je vest o tajnom Širakovom računu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. U međuvremenu. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i čuvaju brojni prijatelji od kojih se većina nalazi u Parizu. Papiri. preneo svojoj kući. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog računa. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. juna kada mu istekne imunitet. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. 1997. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur.NOMENKLATURA SRBIJE . Međutim. godine. naloženo mu je da uništi sve fajlove. Otkad su papiri zaplenjeni. U međuvremenu. General Rondo je svedok u političko-korupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. Kada je Rondo otkrio ovaj račun 1996. Koriste i jednog tzv. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžiću nešto obećao. Ona je vrlo privržena Karadžiću . pozorišnu predstavu i roman. 10. pa će se istraga fokusirati na ta dva pitanja. čija je kći u Parizu. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. gde su zaplenjeni. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. on stvara priče za decu. Zajednički uspevaju jedino da naprave mrežu čiji je skriveni kod: «Fervant Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 201 . Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". ako su ga dali. marta 2006. godine potresala Francusku. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. među samim Francuzima. američki izaslanik u Bosni tvrdi da će on brzo biti uhvaćen i da će mu biti suđeno. Amerikanci zatim pronalaze Karadžićevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovića koji je estetski hirurg u Americi. K. koji čuva sve svoje beleške. ali ih je general Rondo. morao da opozove operaciju. kako Karadžić to traži. pokazuju da je Širak otvorio račun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. a drugi o tome ne znaju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vidi. Francuski general Filip Rondo.

ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. “TEORIJA” ZAVERE Banjalučki "Reporter" objavio je 30. Međutim. generala Filipa Rondoa. oportunizam. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. godine su ga locirali na Trebinju. a K. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foče na crnogorskoj granici. februara 2002.NOMENKLATURA SRBIJE . profit i osvetu. sve propada. CIA.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. (2000.Radovana. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. bili su toliko jaka. praveći plan kako da dojave K. ponovo trijumfalno propada. Francuzi spasavaju Radovana. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. koji je već deset godina u timu za "nalaženje" dr. u zoni koju kontrolišu Francuzi. a Nenad Čanak raspirio je sukob u DOS. Drugo ništa ne mogu. koji je 10 godina bio na tragu Karadžića u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. Evropske snage više neće da rizikuju. ništa. zbog ljudskog faktora. NATO napušta Bosnu. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. ali on je već nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. Francuski obaveštajac. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. general Rondo. 23. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžićevo prebivalište. pucaju i razbijaju po kući. a od K. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžića pretpostavljali su da će se najtraženiji „ratni zločinac“ pojaviti na području Foče i sela Čelebići.. jul 2008. I. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. Alibabića.. u inat.. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. opaskom da su izjave Čanka “spoj diletantizma i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 202 . Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogućavaju hapšenje! Krajem 2004. tekst pod naslovom “Vojni udar”. ključna dva čoveka su njima na vezi. sa sedištem u Frankfurtu. Kvislinzi to uvek rade bolje. i operacija u selu Zaovine. 28. Rondo je rekao da je hapšenje olakšano zahvaljujući Američkoj obaveštajnoj agenciji. godine. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. Sami Srbi će to bolje odraditi. godine njegovog telohranitelja kao agenta. opet nestaje.. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. Pop i sin su povređeni. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi vođa bosanskih Srba. avgusta 2001. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. kreću na Radovana i Mladića. i uz pomoć informacija izvesnog M. neće ni da pokušavaju. biti u kući popa sa Pala... Krajem leta 2000.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogućila neka strana zapadna služba. ne verujući Francuzima. ni Mladića nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». Amerikanci u akciju ulaze sami. da se spasava dok mornaričke „Foke“ kreće u napad. Njihova strategija sada je: zamrzavati račune u banci i kupovati ljude oko begunca. npr. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moć tokom više od jedne decenije. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. Početkom 2004.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Arčer». odnosno na drugoj zaraćenoj strani.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžić dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. 2001. Francuzi to otkrivaju i. imaju pouzdane informacije. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. danima držan na "slučaju Gavrilović". Amerikanci kreću bez Francuza u Čelebiće. u januaru 2000. Borba za trofej.. April 2004. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. SFOR saznaje da će K. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabića je protiv njega. nigde ni traga. Dva momka iz obezbeđenja ipak pucaju. opet zajedno. još jedna loša psihološka procena. Drugom prilikom. nameravaju da spreče Amerikance. Tu je. najverovatnije CIA. Ali. Francuzi su ubeđeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. Opet promašaj! Ni Radovana..

nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. Pitanje je da li ostanak Pavkovića i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovića. on se ponašao potpuno samostalno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neodgovornosti”.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . Personalne uprave. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. zatim javna polemika načelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. koje su podređene načelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. što jeste element. Ostala je sumnja. i pojedinci naročito. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševićevog režima. To ne bi moglo da prođe nezapaženo. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Treće armije. takođe je smatrao da priča o vojnom udaru nije realna. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. čime je potvrđeno da je on jedini nadležan da odluči šta će raditi s vojskom. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica čuvao armijske strukture. a smene starih i postavljenja novih načelnika uprava koje su usledile. Vojna služba bezbednosti. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola.načelnik Generalštaba. specijalnom brigadom. u nekoj situaciji. zapravo priželjkuje puč. A imenovani su Pavkovićevi ljudi. dva centra moći DOS prigrabila su instrumente sile .63. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovića. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. Posle obaranja Miloševića. Posle 5. koji bi definisao kontrolu ove službe. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševića. oktobra. Zato je zadatak DOS. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 203 . odnosno da se vojska sama transformiše. Pavkovićeva moć u vreme Slobodana Miloševića bila je ograničena. Nisu aktivirani čak ni postojeći mehanizmi parlamentarne kontrole. Uprave za moral. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. a naročito u prvoj. Dve stvari su ključne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. oktobra. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. bila je osnova za sve dalje promene. Pored toga. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. sa zatečenim aparatom. nerealno zvuči Čankova pretpostavka da je trebalo održati zajedničke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. Posledice su devijacije u VSB i VOS. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. Međutim. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovića na mestu načelnika Generalštaba VJ. a i koji je cilj”. a novi načelnici bili su bliski saradnici bivših načelnika.vojsku i policiju.NOMENKLATURA SRBIJE . što je potvrdilo internu raspodelu moći. Jedan od Koštuničinih argumenata za zadržavanje ključnih ljudi koje je Milošević izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. a posebno tokom 2001. otkrile su da će promene ići teško. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. Pavković je ostao. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. Miroslav Hadžić. koji su. Tvrdnje Pavkovića da nije učestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlučuje . oktobra nije uradio ništa da promeni nasleđene civilnovojne odnose. direktor Centra za civilno-vojne odnose. Umesto da se bavi svojim zadacima. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno utiču na političke odnose u zemlji. kojim se Pavković okružio i tek tada mogle su da se očekuju suštinske promene. Koren priče upućuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. Nacrt preuređenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. koji bi bio kontrola postavljenja i unapređenja i ograničenje za zloupotrebe. Dragan Vukšić. padobranskom i 72. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za građane i za najveći deo pripadnika VJ. a da nedeljnik koji je Čankovom opažanju posvetio prostor. mogli da budu zloupotrebljeni. ljudi iz Uprave za bezbednost. Dragan Vukšić je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom načelnika Generalštaba.

a to znači. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatović bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. Bio je pomoćnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. U Bulatovićevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momčila Perišića. Druge značajne dužnosti nije obavljao. bio je delikatniji i trajao je do jutra. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija.. aprila. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. Vukšić je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i međunarodnih odnosa. Vladan Batić i Zoran Živković izjavili su da je Rade Bulatović organizovao akciju praćenja i hapšenja. Slično je bilo i sa promena na čelu Vojnoobaveštajne službe.. posle hapšenja Momčila Perišića. kao i sprovedena akcija. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. morao je da se distancira kada je počela sramna proslava pobede nad NATO.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U tom kontekstu.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIĆ? 20. učvrstiti poverenje građana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju budućnost nađe zemlje i svih građana”. pitanje je da li je on adekvatna ličnost za taj posao. odlikovanja. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo načelno isključiti mogućnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politički činilac. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od učesnika. Novi načelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škorić nije trebalo da se nađe na tom mestu. Ovo će meni. upozorio je Dragan Vukšić. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. Rukovodio je Pavković. Večernje novosti objavile su 04. to sam čuo iz usta generala Pavkovića. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. potpredsednika savezne vlade. uz moje ime su izrečene brojne neistine i insinuacije. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatović saopštio je da je podneo krivične prijave zbog klevete protiv republičkog ministra pravde Vladana Batića. Da nije tako. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ.NOMENKLATURA SRBIJE . što nije dobro i ne može da prođe neopaženo. u užem krugu. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomićem odgovoran za mogući sukob Jugoslavije sa svetom. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. stručnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topčideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatović. stanova i privilegija. Drugi skup. a što se tiče uloge Bulatovića u akciji hapšenja Momčila Perišića.” objasnio je Vukšić Početkom avgusta 2001. Vladan Batić je izjavio: “Ono što sam rekao. koji može na silu da bitno odredi način razrešenja krize. marta 2002. Za Radeta Bulatovića. omogućiti upoznavanje sa stvarnim činjeničnim stanjem koje će utvrditi nadležni državni organi. General Milan Ðaković (bivši načelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomić su Pavkovićevi ljudi. kao i građanima Jugoslavije. VOS je već duže vreme okrenut prema istoku. to je takođe istina.07. “Krga nije smeo da služi Miloševiću u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. odbrane i bezbednosti i autoritet . položaja. Akt uvođenja vanrednog stanja može se opravdati sprečavanjem unutrašnjih sukoba. s tim što je bivši načelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapređen u zamenika načelnika Generalštaba. izašao na slobodu. To će. savetnika za nacionalnu bezbednost. u prisustvu saveznog premijera.teorijski i praktički. podela činova. Ako ne pre.2003. Oni su radili po njegovim direktivama. Naime. uz krizu u politici i ekonomiji. u okviru Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 204 . Pavkovićem lično”. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. republičkog premijera i više lica. da je Rade Bulatović. koji su zabrinuti za sudbinu države. i da će se u nastavku krivičnog postupka braniti od krivične prijave koja ga sumnjiči za krivično delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca političkih funkcija. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. a prisustvovali su bivši i sadašnji načelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". S obzirom da je Rade Bulatović potpuno anoniman.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živković ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. Bio je u pritvoru od 8.

Nakon toga dobio je pristojnu novčanu odštetu. pri čemu su mnogi saradnici izmišljeni. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. Za hapšenje Bulatovića. kao Nikola Ćurčić. aprila da je. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovića sačuvani i da su u posedu neovlašćenog lica. Stojković je pitao: “Je l’ vi znate. To je uradio Rade Bulatović kad je odlazio u Ameriku. Uoči hapšenja. Ako ima nešto. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. da je načelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi čemo se u to uključiti. Ako ima nečega on je dužan da pokrene postupak.. Nadležni organ neka radi svoj posao. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovića. Bulatović je. I to preko Bert Brauna. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. Tajna Bulatovićevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovićem. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. zainteresovao se. To je sad izašlo na videlo. Bulatović je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Đinđića. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politički zatvorenik.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM istrage protiv organizovanog kriminala. godine. kako bi bili iskompromitovani. pitanje je čemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. Reakcije vlasti nije bilo.. zbog “lične. polovinom maja.” Moglo se videti da su koreni Miloševićevog režima ostali. koji je takođe još jedan od nezabeleženih slučajeva u istoriji službe. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu američkih obaveštajnih službi. koji su nastavili da prikrivaju tragove zločina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovića: “Rade Bulatović je čovek koji ne da se ne razume u taj posao. a novi registar saradnka sačinjen je 2001. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju.. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jočić razgovarao sa Ulemekom. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na čijem je čelu bio Zoran Živković. Vlada nema ovlašćenja. nego jedino što je uradio i po čemu će ostati upamćen to je .informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku budućnost.po činu veleizdaje. bilo bi zanimljivo ući mu u trag. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja čuda. dobijajući pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. Vladimir Božović. Gospodin Braun je ključni diplomata na čiju se urgenciju Bulatović izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Đinđića. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac čim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. Izigravši svoje dojučerašnje najbliže saradnike i prijatelje.. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorović. uhapšen Bulatović zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vođama zemunskog klana Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom. koju Aco Tomić nikada nije uspeo da naplati. takođe JUL-ovskim diplomatom.” Ukoliko postoji CD sa Arhivom. godine je ili uništen ili sklonjen. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 205 . u okviru istrage ubistva premijera Zorana Đinđića.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovića: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. Amnesti internešenel. celokupnu. Kad su ga ovi pitali o čemu se radi. zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije.NOMENKLATURA SRBIJE . vodi Bezbednosno . neka izvole organi i neka postupe”. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. nije čudno da Rade Bulatović. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovića i mnoge druge. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. Utvrđeno je da je izjava koju je Bulatović prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. ako mu nešto bude zatrebalo. bivši JUL-ovac. Crnogorac iz Berana. ja ne znam. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. da je Borislav Mikelić posredovao u organizovanju sastanka Bulatovića i generala Ace Tomića sa vođama zemunskog klana. do suda Saveta Evrope. MUP Srbije saopštio je 8. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova.

tako da je većina naših političara konačno u pravu kada paranoično tvrde da su prisluškivani. pored hotela Jugoslavija. Bulatović obilazi strane ambasade otkrivajući im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uređaje. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladića i kome to ide u prilog? Usput.” Oni opisuju i način na koji rukovodi direktor Bulatović. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). koja je bila prevodilac. otputovao u zvaničnu posetu CIA u Lengliju. zabranjuje uključivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa.načelnik za kontakte sa stranim službama. Jedino čega se Bulatović plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. zajedno sa trećim Crnogorcem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Držeći se ove stare obaveštajne veze. tako da priča o depolitizaciji Agencije čeka novi početak. U pismu se navode i drugi detalji. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. Lukavi Bulatović je među tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su članovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. Šta je sve Bulatović predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati.NOMENKLATURA SRBIJE . prim. po cenama većim od prosečne plate u Srbiji. Upućeni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takođe nešto nudio. jer je napravio dogovor sa njim. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Ćuruvije). očekuje rusku pomoć oko rešavanja statusa Kosova. Bulatović započinje projekat izgradnje stanova na Banjičkom visu. odmah po postavljenju. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladića i gospođa Senka Jovanović. garantovan mu je nemiran san. Ne mrda bez 6 . Rade Bulatović za potrebe Amerikanaca obezbeđuje izvoz oružja Gruziji. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). Poput šefova službi klasičnih banana država. Gospođa Jovanović je ljubavnica i gospodina Savića i gospodina Bulatovića. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao načelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). kao i na dogovor prilikom predaje. Dobro obavešteni izvori iz CZ-a tvrde da je Legija uputio poruku Bulatoviću kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. Bulatović naređuje korišćenje rezidencija isključivo za njegove lične potrebe. s tim da to sada ne radi srpska. Rade Bulatović okreće leđa svom saborcu Aci Tomiću i svim svojim drugovima. U dilu sa školskim drugom Srbom Panićem. američkih i ko zna čijih interesa. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Ćuruvije u vreme atentata na njega . Vojinom Lazarevićem. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. Takođe.podršku za njegovo buduće ambasadorsko imenovanje. “U samoj Agenciji Rade Bulatović zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. večera isključivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. da bi sa Aleksandrom Nikitovićem. godine.” Direktor BIA gospodin Bulatović je. već američka obaveštajna služba”. Bulatović spopada sekretarice i okružen je poltronima koji veličaju njegov ogroman uspeh. koji terorišu pola grada jurcajući Legijinim džipovima. pak. što su službenici ove službe na vreme uradili. zaustavlja započete akcije otkrivanja terorističke mreže na jugu Srbije.7 telohranitelja. koja. redakcije). ali njegova pratnja u to nije upućena. zamenikom direktora za imovinu Srbije. tražeći samo jednu protivuslugu . misleći da tako obezbedi svoj reformski imidž. Bulatović Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. Stevanom Nikčevićem.ko je on i odakle dolazi .Bulatović zapošljava preko hiljadu novih radnika. “Uz posredovanje Vojina Lazarevića. Stevanom Nikčevićem i kumom Nebojšom Vujovićem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštuničinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. Sa njim su u delegaciji putovali i načelnik Pete uprave BIA Rajko Savić. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. a u potragu za Ratkom Mladićem uvodi svoj tim.omogućuje američkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. pa ukoliko ne ispuniti obećano. uređuje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". Da bi izbrisao sećanja u Agenciji .” Sastavljači pisma navode Bulatovićeve učinke u Agenciji. hrvatskih. uz debelu proviziju za njih dvojicu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 206 .

da je na stručni vojni skup na Topčideru došao u ime "vrhovnog komandanta". Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . razara. Bilo je reči i o novčanoj naknadi za Mihajlovića. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih događaja koji. njihova fotelja i neograničeno podaništvo prema onima koji. predstavljaju centre moći. Mladić je na slobodi. uhapšen je Radovan Karadžić. Nakon "Sablje". intervju Dejana Lučića Pukovnik Jovan Đogo. uopšte nisu slučajni. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje će Srbija izručiti. da je bio član JUL. Vladimira Vukčevića i Radeta Bulatovića. poput organizovane kriminalne grupe. Kad je Bulatović postavljen na funkciju direktora BIA. u kome piše da je u RDB Srbije postignut naročito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savića. Zašto baš njih? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 207 . godine. državni i nacionalni interesi. Direktor BIA Rade Bulatović. Crnogorci. građani. Crnogorac. Srbijom su vladali. rođen je 19.Crnogorac. po ocu Damjanović. marta 1958. odlično je radio posao jataka. U aprilu 2003. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomić uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovića.NOMENKLATURA SRBIJE . državljanin BiH. Koštunice. kao što ponekad izgledaju.Stvari nikada nisu proste. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovića odlukom suda proglašen za službenu tajnu. Štampa se bavila onim što je Bulatović radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. Zvanično prebivalište mu je u Beogradu. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžićem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžića. godine. od oca Mila. kao savetnik predsednika SRJ. nađu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znače država. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. bio je osumnjičen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Đinđića. već da svi događaji imaju svoje uzroke.Crnogorac iz Berana. "Politika" je u martu 2004. Svi državljani Crne Gore i novopečeni državljani Srbije. pa zato nije potvrđeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. Direktor tajne službe Rade Bulatović iz Berana. itd. godine. afere Perišić “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Građani mogu zaključiti da je Bulatović potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. napominjem. Koji su to uzroci? . godine pisala da. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladića. da mu je nestalo oko 50.. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. Ne čudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. Glavni finansijer Vojin Lazarević iz Kotora. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. Iz njegovog teksta upečatljive su konstatacije da je presecanje tzv. da je 2002. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legijom. Predsednik Srbije Boris Tadić . Spadam u one koji ne priznaju slučajnosti. Premijer Koštunica. Savić je postavljen na zahtev Crvenih beretki. (mada on pouzdano nije član ove organizovane kriminalne grupe). Istakao bih trojicu ključnih .. čijim dolaskom “počinje proces depolitizacije” ove službe.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vraćen za Beograd.Borisa Tadića. kada je ušao u politiku. nacija.Da bi se ovo desilo. Kako zvanična biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. Mediji su često citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitović iz Bara. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Bulatoviću je to pošlo za rukom. Njima je bitan samo lični interes. iz zatvora je pušten u julu 2003. pljačka. i da će se “ova akcija izučavati u budućim udžbenicima bezbednosti”. po njihovom mišljenju. od zakonodavne i izvršne do sudske. u Zmaj Jovinoj broj 39. nakon njihovog protesta. teroriše. Gospodin Tomić je obećao Dušanu Mihajloviću da će DSS apsolutno zaštiti Mihajlovića nakon promene vlasti. marta 2002. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić . Biografija Radeta Bulatovića nikada nije objavljena. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima.

Rade Bulatović je zavrbovan od strane američkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti činjenicu da je lično prikrivao dokaze o zločinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orića i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguće je da na mesto tužioca za ratne zločine dođe ličnost kao što je Vladimir Vukčević. od njegovog obraćanja u noći izbora da neće dozvoliti formiranje vlade i skupštinske većine u skladu sa voljom građana. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi.Srbija je dočekala da na njeno čelo dođe čovek za koga se. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. Tu se treba vratiti malo unazad. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su učestvovale u sukobima. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. šta je čitao. On Ljajiću otima reč da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. Na šta mislite? . ugrađen je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. Iz njegovih očiju izbija samo mržnja i zlo. a posebno srpskog naroda. ako se malo više udubite.Rade Bulatović i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. Kao takav. Rade Bulatović. On trlja nogu o nogu kada govori. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. oblačio i slične gluposti. po njenoj ličnoj izjavi. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije.umesto da se bave istraživanjem značaja ovog događaja i njegovim posledicama. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. vidi da je bolestan. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slučaju napravljena je klasična zamena teza . a kasnije i za direktora BIA. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubeđivanje da će podići svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doći bez lekarskog pregleda. s obzirom na činjenicu da je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 208 . Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim događajima? . Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. i o zločinima.Hapšenje dr Karadžića je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanično zatražilo ukidanje Republike Srpske. ali i ono što će poslužiti da se dokaže „učešće Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. a prvenstveno SAD. o čemu je već izvestila Nataša Kandić. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog čoveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja američke ambasade. on je naneo više zla od Tadića. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžića? . Kako objasniti da je lično prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. Kako to mislite? . Iz njegovih očiju i pogleda vidi se ludilo. Rajko Savić.NOMENKLATURA SRBIJE . njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu ličnost. mirovnih snaga na KiM. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadić i Vladimir Vukčević. pa čak ni za zločine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. To samo potvrđuje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. on se na taj način prosto samozadovoljava.Jad i beda. Zapadne sile. ali u velikoj meri i po sudbinu svih građana u Srbiji. već po njegovom ukusu. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. samo što će posledice Tadićeve saradnje imati daleko tragičniji značaj za srpski narod. Verovatno bi to učinili da su Veran Matić i Aleksandar Tijanić mogli zbog veličine glave da istu gurnu u šolju. na što mu je. već izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžiću. Hapšenje dr Karadžića nije jedini negativan potez Borisa Tadića. Da li ste ikada nešto od toga videli ili pročitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. oni istražuju šta je dr Karadžić jeo. Boris Tadić je to odlično znao i zato je povukao ovaj potez koji je ključni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. Za šta optužujete Bulatovića? . Preko njihovih drugih saradnika. Šta mislite. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine.

afera Gavrilović: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilović ubijen je 3. zna se da se Bulatović krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. kao ulog za svoj dalji status. Nakon ubistva Zorana Đinđića. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu.Ubeđen sam da će dr Karadžić doživeti sudbinu Slobodana Miloševića.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. Ministar unutrašnjih poslova.afera Perišić: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momčila Perišića u restoranu motela "Šarić". ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. bio je ključni momenat da se ovo desi. iako mu je to obećao. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena.svoju političku odgovornost. mimoilazeći službene vojne kanale. a poznato je i šta se sada dešava. 15. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. nasilnim putem. General Nebojša Pavković. Da li mu verujete? .Srbi nikada neće shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. Oni su Gorbačovu obećali da neće raspoređivati vojne snage na prostoru zemalja bivših članica Varšavskog ugovora. Dačić pokušava da sakrije nešto drugo . godine. avgusta 2001. Od novembra 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . Kada se uverio da je nova vlada formirana. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. .afera "četvorožilni kabl": Rade Bulatović je uz kolegu savetnika Gradimira Nalića i šeficu Koštuničinog kabineta Ljiljanu Nedeljković optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer suđenje. Sve poteze Bulatović je vukao u dogovoru sa Tadićem. na dan ubistva. načelnik Generalštaba. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. a nije ništa učinio na kompromitaciji suprotne strane. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. Isto to očekujem i za Vojislava Šešelja. Oni prosto mogu da kažu . servirao je Borisu Tadiću informaciju o dr Karadžiću. tvrdi da ništa nije znao o akciji.Tačno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu učestvovali jer za to nije bilo potrebe. Pored toga. Sam Bulatović je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišića kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". Rade Bulatović i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomić uhapšeni su na osnovu člana 122.način i vreme hapšenja. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. uhapsio je Stojana Župljanina. čak mu se nije javljao na telefon. posle je tvrdio da je Bulatović samostalno koordinirao hapšenje. prekid rada Skupštine. eksperata i svedoka. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovićem i savetnikom Gradimirom Nalićem. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilović u njegovom kabinetu. Ostalo je poznato .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM znao kompletan scenario. Za službovanje u Rimu vezana je afera s krađom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i računopolagača nalazio i Bulatović. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsedničkom kabinetu. Slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. niti da će ih primati u vojne asocijacije. formiranoj vladi. . marta 2002. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. I tu će biti kraj. do marta 2003. priprema medijske propagande itd. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. KZJ (udruživanje radi neprijateljske Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 209 . U završnoj fazi pravljenja nove vlade. već da su se svi „dobrovoljno predali". Ivica Dačić. što on nije demantovao. Taj period obeležili su: . Njima će biti dovoljno da pročitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali čekali mesecima". a u vezi sa članom 125. Svi su vraćeni za Beograd. A sporazum Karadžić . VREME 688 (Dejan Anastasijević) Iako zvanična biografija nikada nije objavljena.Holbruk? . Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatović bio član JUL-a. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. kaže jedan njegov bivši nadređeni. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlične odnose s policijom. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. Kako vidite tok i ishod suđenja dr Karadžiću? .

Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. Bulatović je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih političara. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne točak sa automobila u toku vožnje." Bulatović je posle nepuna tri meseca pušten. kao i svake druge. Jula 2008. U periodu u kojem sam bio na čelu agencije. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomić i Bulatović tajno sastajali sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Lukovićem Legijom. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. Za razliku od prethodnog perioda. rekao je. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. do kulturnih ustanova. a siguran sam da je to najveći doprinos koji smo mogli da damo jačanju demokratije u Srbiji”. trećina ljudi je otišla. oko 700 ljudi je napustilo BIA. čime mi je život bio ugrožen. „Apsolutno nismo učestvovali u tome. Analizirajući četvorogodišnje rukovođenje srpskom "tajnom policijom". bez istrage optužbe protiv njega su povučene. nalaze i dosijei takozvanih političkih neprijatelja. ne želeći da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slučaju. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobođena kadrova Slobodana Miloševića. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. ucenu i eliminaciju političkih protivnika. Predali smo arhivsku građu zaključno sa 1980.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM delatnosti). Bulatović je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. Uz to. BIA. Rade Bulatović podneo je ostavku novom premijeru Srbije. ne zato što ga je neko naterao. Vlada Vojislava Koštunice očekuje da će Bulatović razotkriti vezu između vlasti i neformalnih centara moći koje su Službu koristile za progon. odnosno Raškoj. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. Dnevnik "Blic" piše da će Bulatović na funkciji najverovatnije ostati do 17. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. BIA je na osnovu utvrđene bezbednosne politike Vlade aktivno sarađivala sa Tribunalom. Bulatović kaže da je situacija u Sandžaku. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. kaže Bulatović. Dakle. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladićem. „Nijednom svojom aktivnošću BIA nije uticala na izbornu volju građana. Nemamo čak ni saznanja o autentičnosti razgovora”. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dođe do savremene. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korać). Građani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i oruđe za obračun s političkim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. kao i kadrovska obnova agencije. Bile su to nedelje. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. pretpostavljam. Bulatović odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. Posle sednice Vlade Srbije. od nevladinih organizacija. kako ne bi ugrozio istragu. demistifikacija službe je značajno relaksirala odnose sa građanima. Najveći deo navoda koje je iznela je autentičan. već zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. Bulatović. škola. između ostalog. prema Bulatoviću. kada se očekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovića. a Bulatović je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Čanak). jula. Ne vidim ništa sporno u tome”. te da su bili deo zavere da se ubije Đinđić. i kod građana Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 210 . premijer Mirko Cvetković rekao je da na sednici nije bilo reči o eventualnoj smeni šefa BIA i da će javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. Dosadašnji šef BIA priznao je da je čitao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. tvrdi Bulatović. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatović je politički zatvorenik. Bulatović je rekao da su najveći rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. u kojoj se.NOMENKLATURA SRBIJE . Bulatović se na funkciji direktora BIA nalazio više od četiri godine. jer su joj se priključili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takođe. godinom. nije učestvovala u predizbornim kampanjama. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali značku: „Bilo je zloupotreba. stabilna i pored pojave vehabija. u dane glasanja u BIA se čak i ne dežura. koji je najveći deo karijere proveo u diplomatiji. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima sarađujemo. ali i ozbiljnih krivičnih dela. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. u kojoj ga je ona optuživala: „Čitao sam delove objavljene u štampi.

našao se kao kolateralna šteta obračuna Vladimira Popovića. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. a primao je "mlade i obrazovane" po rođačkoj i partijskoj liniji. i još više zbog demistifikacije. Goranu Hadžiću. i Radeta Bulatovića. ljudi su naučili da je to opasno i nezdravo za karijeru. rađeni s one strane zakona i pristojnosti. Političari su onda od Službe tražili još. ali ga je držao neformalno. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. međusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. Vraćao je iz penzije. Nezavisne 24. a mnogo moćnih. Agencija se neizbežno menjala. jer. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. Nije niko iz BIA ili MUP. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovića 1998. Upravo s političke strane preti mu najveća opasnost72. Zloupotreba BIA u političke svrhe postajala je sve teža i rizičnija: prvo. a ta ekipa ima jaku spoljnu političku. znajući šta o tom licu misle zaposleni. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "pročitaj pa vrati" izveštaji. jer se taj sud kod njih loše kotirao. septembar 2006. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. Takvih tamo ima. što je mesto koje je postalo veoma značajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedeće sledećih 40 godina u zatvorima. Momira Gavrilovića. S druge strane. zbog jasne linije subordinacije. Pozivajući se na pravila tribunala. da izbegne hapšenje.NOMENKLATURA SRBIJE . ali treba reći da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. Dočekaće ga front solidarnih rutinera. odgovornosti i zaštite od političke zloupotrebe. Ono za šta su plaćeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitičkih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja među vladajućim strankama. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jočiću da je stigla jedna zapečaćena optužnica. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. Saša Vukadinović od Rada Bulatovića sigurno neće dobiti snimak razgovora Jočića. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobiće manje nego što je pročitao kod Karle del Ponte. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. niti je Služba ista kao tada. Rade Bulatović vodio je čudnu kadrovsku politiku: nije imenovao ključno operativno mesto. Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštački i apstraktni proizvod. Bulatović je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Goran Petrović. a pre svih treba li BIA da drži monopol na mere kontrole telefona i digitalne komunikacije? 72 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 211 . šefa Biroa za informisanje u Đinđićevoj vladi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Za dojavu haškom beguncu. Sve i da Saši Vukadinoviću sve uspe. šverca narkotika i ljudi i slične aktivnosti. Sve što Saša Vukadinović bude radio biće predmet političkih nagodbi i stranačkih cenjkanja. drugo. jer je viđen kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. Popović je optužio Bulatovića da je izvještaj BIA za 2003. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatović 2004. Saša Vukadinović je u Agenciju ušao bez hipoteke. obaveštajnu i logističku podršku. Inteligentna. ostaju neke dileme.pod uslovom da novi direktor bude imao političku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. To smo saznali tek posle nekoliko dana. plašeći ih i nudeći se kao prijatelj i zaštitnik. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovića. a ni Jočićev MUP nije bio najsrećniji. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. Saša Vukadinović bio je na čelu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. Bulatović tvrdi: „Zna se ko je to uradio. Bulatovića i Stojkovića sa Legijom u noći predaje. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu biće od koristi. Hadžić je pobegao. nije želeo da nam kaže ko je optužen. Posao je kreativan i rizičan. Vukadinović je bio uspešan. naviknutih da malo rade. Niti je Bulatović Stanišić. u međuvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. zamenika. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da političare snabdeva onim što bi oni najviše vole da čuju. U međuvremenu. do maja 2008. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. Kao načelnik SUP Kruševac.

Beba Popović jeste ili nije dao dokaze. Nije tajna da je čovek želeo da bude ambasador u Atini. da reši taj slučaj. zavjera ćutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popovićeve optužbe? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 212 . Ključno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. Popović ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA . NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. I on je rekao: Ja mislim da on nije! To je privatno mišljenje i mogao je da ga da na konferenciji DSS. Pravo svakog građanina i političkog subjekta je da talasa. može da da nalog da se ta priča proveri i dovede do kraja. “Verujem da je on to izjavio. On je šef BIA. I samo Vlada je ta koja. Nespretna Jočićeva priča govori o odsustvu želje Vlade. isto kao i epizoda sa snom o ambasadorskoj dužnosti u Rimu. ako se sve ovo slegne. NN: Ali. NN: Hoćete reći .i čovek koji je nosio lap top i sam lap top i ljudi koji su to snimali se nalaze u BIA.on je dobija odmah. ako je već takav amater. NN: Da li Jočićev trapavi nastup. to znači da svi drugi članovi vladajuć