NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

ŠTA REĆI KAO UVOD
U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izučava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na određene ličnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguće je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remećenja zaključka koji se nameće. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ograničio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moći, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podređenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovića bio je, posle američkog i francuskog, treći građanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u čijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i načinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona očigledno nije u institucijama. Ovaj zaključak proizilazi iz činjenice da je određenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, početkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tačnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvaničnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Viđeni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a među prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da među srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza čak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugačije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogućavanje građanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija učinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo građana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji počela tranzicija, stručnjaci su upozoravali da će prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da će samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da će u drugoj fazi tranzicije mnogo više građana postati dobitnici reformskih procesa. Međutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi stručnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo političko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena je ideja tranzicije. Slučajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istočnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije isključivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su stručnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog većeg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeća i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnička klasa postaje pobednička. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog političkog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujući političkim vezama, i na taj račun žive dobro. U

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

1

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
dobitnike bi se mogao uračunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzećima koji zarađuju više od zaposlenih u kompanijama. Većina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Praktično sve velike reforme urađene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada praktično nije sproveden ni jedan veći reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ograničenja. Čak i ograničene i nevoljne reforme doprinele su povećanju standarda prosečnog građanina. U poređenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statističke metodologije, bila trećina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetničke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okončana privatizacija društvenih preduzeća, privatizacija državnih preduzeća nije ni počela, ne funkcioniše zakon o stečaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike.

NOKTOM PO POVRŠINI
Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine 1 otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvećana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno između državljana, uklapaju se u šeme međunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novčanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans plaćanja sa Kiprom beleži značajne deficite; d) međunarodni tokovi pokazuju krajnju neobičnost veličine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom između zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Međutim, istraživači makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suočeni su sa nedostatkom, nepouzdanošću i neusklađenošću podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja plaćanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetničkih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprečila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu određenog preduzeća, da li je preduzeće subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvaničnih računovodstvenih podataka preduzeća, već i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne čini, a pomenuti iznos morao je od negde doći i negde da završi. Od i kod najširih slojeva građana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ograničena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje očigledno. Država počinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogućen rad. Većinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševića stajao iza 8 of šor firmi na Kipru čiji su računi u grčkim i kiparskim bankama korišćeni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije 2. Pošto je Beogradska banka osnovala
Petrus van Dajne, profesor krivičnog prava Univerziteta u Tilburgu, i Stefano Donati, savetnik za suzbijanje privrednog kriminala misije OEBS u Srbiji, su autori ovog istraživanja iz 2006. godine. 2 10. juna 1997. prodato je 49% Telekoma Srbija, i to italijanskom Stetu 29% i grčkom Oteu 20%. Na ime kupovine 29% Telekoma, Stet šalje preko 700 miliona maraka u European Popular Bank, i to da se podeli na tri računa: prvi za Natvest sekjuriti limitid, na račun u Paribas Frankfurt, više
1

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

2

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na čijim računima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti četiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na račune tih of šor firmi uđe u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševića definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Reč je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Milošević bio im je potreban za održavanje moći, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja 3. Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno učešće u političkoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moć. Zahvaljujući politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moći, stara garda osećala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogaćenja bio: sediš na čelu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije većinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu političke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbeđivala novac za Miloševićeve političke projekte, ali i politički uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radović, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveći “legalisti” među novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija 4. Nisu osećali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta večno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karić, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorović Kundak, Miroslav Mišković, Milan Beko, Marko Milošević, ubijeni Vlada Kovačević Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševića. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politički udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veći5. Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogućiću ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševića nije zanimao njihov politički uticaj, ali jeste
od 16 miliona nemačkih maraka; drugi za Velgoč na račun u banci Barklis banci London, funte u protivvrednosti 1,7 miliona maraka; treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 680 miliona maraka. Ote na ime kupovine 20% Telekoma šalje u European Popular Bank više od 540 miliona maraka i to da se podeli na tri računa, prvi za Netvest sekjuriti limitid na račun Paribas Frankfurt više od 12 miliona maraka. Drugi za Velgoč na račun u banci Barklis London, funte u protivvrednosti više od 1,3 milion maraka, treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 529 miliona maraka. BB COBU sumu koju je dobila na ime prodaje dela Telekoma šalje na račune nekoliko of šor kompanija koje se nalaze na Kipru, po 160 miliona maraka prebačeno je na Hilsej, Verikom i Braunkort. Suma od 350 miliona plaćena je istog dana na račun Kramdor investment menadžment, koja je osnovana na britanskim Devičanskim Ostrvima. Predstavnik BB COBU naziva firmu Krandor našom firmom. Nije poznato čija je firma Krandor i ko je uzeo proviziju od 350 miliona. Nekoliko meseci kasnije holandski Stet srpskoj of šor firmi MCC uplatio je 2 miliona maraka, namena nije navedena. Sumnja da su na tom poslu italijanski i srpski akteri zaradili nikada nije osporena, ali ozbiljna istraga vođena je jedino u Italiji 2001. 3 Tako su nastale legende o Tomićima, u Simpu i u NIS-u, o Mirku Marjanoviću, čiji „Progres“ jedino nije prodavao kineske igračke... 4 Pronalaze se računi van zemlje na ime Mirka Marjanovića, na ime kćerke Dragana Tomića ili pasoš države Belize, gde je Milovan Bojić otvorio račun kupivši državljanstvo za hiljadu dolara. Njihova greška bila je u rukovođenju načelom: zašto da se krijemo kad smo večni. 5 Među novopridošlima ima onih koji imaju i osobine grupa sa kojima se graniče. Mišković nije izmišljen za Miloševićevog vremena, niti je pokazivao političke ambicije kao predstavnici „stare garde“, ali je poslednje decenije napravio „Delta sistem“, koji je funkcionisao slično kao Karićeva kompanija. Milošević mlađi ili Tref pokazivali su karakteristike bogataša iz „sive zone“, čiji stepen legalnosti poslova je bio još sumnjiviji od onih kojima su se bavili tipični predstavnici druge grupe.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

3

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oplođuju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipičnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Mišković i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karić nastavlja da se koprca, a Marka Miloševića pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodične veze. Treća vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašću: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s političarima, ali one su isključivo tehničke: oni su političarima dobri ukoliko im povremeno uskoče s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s političarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, već na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe - tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i veće zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog čega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti6. FILIP CEPTER rođen je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek započeo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru započeo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naučio je nemački i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posuđu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posuđe“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovići su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošače u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Ističe da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuđa, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za prečišćavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bračni par Cepter vraća se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Janković i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi7, i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom četiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Đinđić obezbedio ličnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Janković nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, već samo sumnjičavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIĆ rođen je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu priča on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom
Zagrebacki „Nacional“ izvukao je Stanka Subotića Caneta iz anonimnosti, proglašavajuci ga za glavnog balkanskog duvanskog bosa i procenjujuci njegovo bogatstvo na pola milijarde dolara. „Srpska reč“, partijsko glasilo SPO, pokušala je da razbije mit da je moguće obogatiti se od prodaje šerpi, tvrdeći da je Milan Janković međunarodni liferant oružja, čijim poslovima se bavi francuska policija. 7 Jednom prilikom u Atini, Slobodan Milošević se zaustavio ispred „Cepterove“ palate i prokomentarisao grćkim zvaničnicima: “To je sve naše”. Domaćini su tvrdili da je „Cepter“ multinacionalna kompanija, izmedu ostalog, i grčka, ali Milošević je ostao uporan: “Ne, Srbin stoji iza svega toga”.
6

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

4

ali bez rezultata. otvorio pekaru i piceriju. Rusiji. Jula 1997. drugi u luci Bar. izvozio tešku konfekciju. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. drugi u luci Bar”. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. Čim je formirao vladu. Azerbejdžanu.000 maraka. gorivom. izgleda da je Subotić igrao značajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. godine. radio-stanicu i Internet centar. MIA je potom prestala da radi. Kazahstanu ili Jermeniji. Slobodana. s premijerom Srbije Zoranom Đindićem: “Đindića sam upoznao 1997. kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Milošević najčešće se misli na njegovog oca. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanović. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemačka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tiče se. 8 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 5 . Subotić se potom dao na trgovinu. a 1990/’91. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. čiji je ortak bio Vlada Kovačević Tref. podigao je zabavni park „Bambilend“. niko nije objasnio. opremljenu najsavremenijim tehničkim uređajima. jedan na prelazu Đeneral Janković. ako je verovati njegovom ocu. u Subotićev fri-šop na prelazu Đeneral Janković upala je godine policija8. metražu. otišao u Moskvu. Rekao sam mu da može da računa na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tiče preporoda Srbije. aluminijumski prah za proizvodnju građevinskih blokova. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. 9 O navodima ovog lista u Crnoj Gori se vodila parlamentarna istraga. direktor Savezne uprave carina. ali to nije prošlo na sudu jer nisu imali dokaza. Njegova firma. S jedne strane. herbicide. Marko je bio član Kovačevićevog trkačkog automobilskog tima.. Iako obe strane to poriču. Uvezao sam ih prema važecim propisima. a na jednoj slici vidi se službena značka MUP Srbije 01411910.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM letovalištu Marbelji. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojičić Badža i Mihalj Kertes.. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. godine zaradila je oko milion maraka. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca. godine počeo je da se bavi i maloprodajom. kada ga je zagrebački „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišićem preko Crne Gore švercovao cigarete9. Pravi razlog pokretanja afere su Subotićeve poslovne veze. Posao je obnovljen. ubijen u februaru 1997. parfemima. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. Imao sam i dva bescarinska magacina.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. Stanko je tada otišao iz zemlje”. u vreme protesta Koalicije Zajedno. Subotić je postao poznat javnosti. a firma je promenila ime u D-trade. bivšeg predsednika. koja je 5. oktobra uništena. U Francusku je otišao 1979. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa. Iako nije služio vojsku. prodavnicu tehničke robe „Sajbernet“. biznismena jugoslovenskog porekla u Grčkoj. uspeo je da ostvari američki san u Srbiji i to sve. Posle oktobarskih dogadaja 2000. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. trgovinu cigaretama. ispitivali nas s kim nam gazda saraduje. MIA. Optužili su nas da smo utajili porez na dobit. pravi nosilac bogatstva. jedan u Ubu. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovićem. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. pokojnog Vladimira Bokana. drugim svetskim proizvođačem cigareta. Kao vrlo mlad. u novembru smo se sreli u Beogradu. Subotićeva radnica priča: “Sve su nas priveli. U Požarevcu je imao najveću balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogućio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. Kasnije sam imao najveći lanac menjačnica u gradu. MARKO MILOŠEVIĆ je. dali su mi cigarete Makedonija tabaka. i u većini poslova se ne pojavljuje. tehničkom robom. Najveći udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. U Jugoslaviji je 1988. kafom. Đindić se sudario s praznim budžetom. hemikalije. A s druge. počelo je “nošenjem gajbi u kafani”. Uvozio je perjane jakne za Robne kuće Beograd. sa kojom sam u odličnim poslovnim odnosima”. 1993.

Mlađan Dinkić izjavio je.200 kvadrata (od čega je 658 bez dozvole). domaća privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujući naklonosti političke elite koja zazire od stranih ulaganja. uglavnom u trgovini i građevinarstvu. da bi ubrzo počeli da se šire Dedinjem. Već tada braća su stekla „mercedese“ i po kuću u Peći i Tivtu. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet članova porodice Karić. smatra da tajkuni imaju vlast koja im odgovara i da čine sve da takvo stanje traje što duže. to je moguće. o ljudima izuzetnog preduzetničkog duha. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivačkog kapitala. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. Reč je. a što se manje zna. 10 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 6 . d) u vezi je s preduzetnicima u regionu.NOMENKLATURA SRBIJE . a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. U inostranstvu imaju 41 preduzeće. Karići stalno gase i osnivaju firme. ali nije državni činovnik. okupljenih u Klubu privrednika. već o povlašćenim pojedincima.100 kvadrata. malo sam se uvredio.. Nije reč o sposobnim i darovitim preduzetnicima. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. a to treba iskoristiti za povećanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. Tokom 1998/’99. Doselili su iz Peći u Beograd. Vlast je uvek rado sarađivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karići. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada prećutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. ali nije funkcioner stranke. to je isključeno“ 11 Bogoljub je više puta rekao da su unuci braće Karić „strateški“ rađani u Americi. Pomogao je da 1999. Zoran na 2. godini ostvarila najveću dobit u Srbiji zato što je na njene račune prebačen najveći deo prihoda „Mobtela“. njegova ćerka Danica na 1. Nasuprot izjavama nje i Dinkića. Kasnije. Dok je zemlja propadala. Svojevremeno glasinu o svom ranjavanju Marko Milošević je prokomentarisao: “Kada sam to čuo. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. koji su zadržali status iz Miloševićevog vremena i u sadašnjim političkim strukturama12. godine..za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). Dragijana Radonjić-Petrović. pa guraju novokomponovani grb kao porodični i druže se s političkim i kulturnim kremom11. ističe ona. Njegov stav o odustajanju od istraga o načinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuće tajkuna Miodraga Kostića (M&V Investments).je u 2000. tako da izvorna „BK kompanija“ već godinama ne postoji. Bio je jedini gost iz Srbije na rođendanu Bila Klintona 1996. kao ministar finansija. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan način. Kanadi. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. ali da me rani i ostane živ. Engleskoj i Kini da bi kada odrastu zauzeli političke položaje u tim zemljama. Iz nekog razloga. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim često ručao i igrao karte. da oni koji su se u Miloševićevom režimu obogatili neće polagati račune o načinu sticanja bogatstvu. makar dok se sve ne "privatizuje". a bio je i kandidat za predsednika Srbije. ali nije tajkun ni oligarh.-ih „Kosovouniverzum“. Bogoljub . utoliko je uspešniji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM BRAĆA KARIĆ imaju brojnu familiju. a posebno „Astra Simit“. Da me neko ubije. Njihovo bogatstvo će se i dalje uvećavati. Niko ne zna šta tačno radi.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. Osnovali su 1970. ako budu redovno plaćali porez. godine u Beograd dođe misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševića da oslobodi zarobljene američke vojnike. a krivični progon braće Karić objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševića nastupila nova pravila igre. Prema njenom mišljenju deset najvećih domaćih tajkuna. „Astra grupa“. 12 Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. trude se da dokažu elitizam. Karići su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. Verica Barać. c) pripada miljeu moći koji kadrira državne službe. a potom ministar bez portfelja.

niko ne zna. Intervencijom Dušana Mihajilovića. naša svakodnevica13. Dušanu Mihajiloviću. kako bi prikrio svoje bogatstvo. a dolaskom DOS. zastupnik je preduzeća “Radenska”. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. Tahir Hasanović. na žalost. Rade Terzić. Tahir je. Gavrilović. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. koji su bili uhapšeni i deportovani iz Francuske zbog osnovane sumnje da su kidnapovali i pustili uz otkup od sedam miliona evra biznismena Miroslava Miškovića. sa svom imovinom. Mihalj Kertes ga je uhapsio. ali je podneo ostavku na mesto okružnog tužioca. drži značajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. Vodio je partijsku službu bezbednosti. Protežira preduzeća iz Slovenije i uvozi njihovu robu.5 miliona maraka. osetio “zahtev vremena”. Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala raspolaže podacima da je Rade Terzić. međutim. Bio zamenik u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu. Njen otac tugovao je što mu se kćerka udaje za Hasanovića. u kojoj postaje generalni sekretar.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM TAHIR HASANOVIĆ bio je u vreme moći Mirjane Marković. U akciji "Sablja" Terzić je priveden i zadržan u SUP Beograd.NOMENKLATURA SRBIJE . poklona Fadilja Hodže. Kad je počela pljačka bivše republičke omladine pod vođstvom Dušana Mihailovića. planirani upad u Vladu Srbije. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. godine iznese iz zemlje 12. LJILJANA NEDELJKOVIĆ. Mihajilović mu je. Terzić nije zadržan u pritvoru. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. pod optužbom da je bio zaštitnik surčinskog klana. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. “Lutra”. trebalo je da nestane iz politike. Za vreme sankcija Hasanović je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. da su događaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Jedan od Hasanovićevih saradnika. javnom tužiocu Četvrtog opštinskog tužilaštva da se iz pritvora puste Dušan Spasojević i članovi njegove bande. primio velike novčane iznose za prikrivanje prijava protiv nekih mafijaša. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošću u razne afere: Perišić. i spektakularno oduzimanje ormana. tobože uspeo da umilostivi Miloševića da ga pusti iz pritvora. Koliko Hasanović ima firmi na svoje i tuđa imena. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. imao je važnu ulogu u ustoličenju Miloševića na vlast. Dušan Mihajilović postavlja ga za okružnog javnog tužioca u Beogradu. našao se među prvima. avgusta 2001. Mihajilović mu je ustupio dosijea srpskih političara i privrednika. Oženio je Srpkinju s Kosova. Zbog neviđene servilnosti. Tahir je. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. Početkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanović bio uzoran Titov omladinac. Ispostavilo se da je kao viši tužilac izdavao naređenja Biljani Radovanović. blizak i s Mirjanom i s njenom kćerkom Marijom. Uoči Osme sednice. s tim što je Mihajilović prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. kao okružni tužilac. danas je advokat. Marinu Gadžić iz Sreske kod Prizrena. prema mišljenju mnogih. Kao član Univerzitetske konferencije SSO Beograda. Tahir Hasanović kreće u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. 13 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 7 . nekome je još onda bilo muka od njega. Od tada počinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. I dalje je na čelu uvozničkog lobija. Dušan Mihajilović je insistirao na ovom izboru. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavičajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetničko društvo “Španac”. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. da osnuje Novu demokartiju. Njegov ugled kod bračnog para Marković-Milošević otišao je dotle da je bio među prvim kandidatima za zeta. Podneo je molbu da bude upisan i imenik Advokatske komore u Beogradu. Po nalogu Porodice predao je Republičku konferenciju Saveza omladine Srbije. kao šef kabineta predsednika SRJ. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. a njegovog kolegu iz kancelarije Gorana Ilića za javnog tužioca Prvog opštinskog tužilaštva u Beogradu. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. namestio Dušana Mihajilovića da 1991. skoro član porodice Milošević. Rukovodio je rotari klubom u Mihajilovićevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. tada. Ostalo je istorija i. Fadilj Hodža. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogućio Miloševiću da posle prvih višestranačkih izbora SPS formira Vladu Srbije. kao dečko Marije Milošević. a Tahir je. a Dušan Mihajlović je vršio pritisak na advokate da njegovu molbu ne odbiju. Hasanović je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovića. To društvo.

Gospođa Nedeljković mi je nagovestila buduću sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. uz predsednikovog savetnika Gradimira Nalića. To su činjenice. na kojima su učestvovali i supruga predsednika SRJ Zorica Radović i Laslo Sekelj. Aprila 2007. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije predati Ljiljani Nedeljković. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Koštunice. “Na dan kada je ubijen. Skoro isti oni koji su kasnije učestvovali i u ubistvu Zorana Đinđića. kao ministra policije. bivši načelnik RDB MUPR Srbije. Nisu očekivali takvu reakciju”. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. Ljiljana Nedeljković je obavestila Komisiju da se neće odazvati pozivu i da neće dati iskaz. To se izjalovilo kada se bivši prvi čovek Službe našao u zatvoru”. kako kaže. Tema je bila bezvlašće nastalo posle 1945. a "finale gledamo ovih dana". a posebno posle ubistva Prike. učestvovali u kreiranju lažnih informacija". u kabinetu predsednika. Gavra je mnogo znao. rekao je funkcioner srpske vlade. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. Marković navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševića. Gavriloviću je mesto zamenika načelnika DB nuđeno i na "nezvaničnim susretima u Institutu za evropske studije". piše ‘Nedeljni telegraf’ i ubijenom nekadašnjem službeniku DB-a Srbije Momiru Gavriloviću nuđeno da bude "zamenik načelnika DB". i treće je da sam već u predistražnom postupku dala izjavu policiji povodom tvrdnji četvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da učinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. saradnici Koštunice predočili su Gavriloviću i šemu kadrovske rekonstrukcije republičke policije”. po nalogu "U kabinetu predsednika SRJ stvarana je paralelna DB Srbije". Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i političkim progonom. Potpredsednik Vlade Srbije. Vladimir Beba Popović analizirao je u magazinu “Status” kako je moguće da se istraga ubistva Momira Gavrilovića. tvrdi list. Prema pisanju "Nedeljnog telegrafa". koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. godine. u kojem su. a ne republičkih organa. Jula 2002. Radomir Marković. jedna od ključnih tačaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštuničinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovića sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome učestvovali i penzionisani. ali je znao da je Vlada bila slaba. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. Međutim. ali je on "insistirao da bude načelnik". On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moći. desne ruke Frenkija Simatovića. gospođa Nedeljković mi je poslala jednu knjigu. na montiranim sudskim postupcima. na početku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. Čedomir Jovanović rekao je na sednici Odbora za pravosuđe i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih čelnika DOS. Ljiljana Nedeljković me je ubeđivala da do toga neće doći. Oni stoje i iza udara na republičku vladu. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republičke Skupštine koja ne odražava izbornu volju građana Srbije. "Nedeljni telegraf" piše da se kabinet predsednika SRJ "uglavnom bavi načinima da se preuzme republička vlast". 14 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 8 . Interesantno je da Koštunica nije znao da je u javnost puštena informacija o poseti Gavrilovića njegovom kabinetu. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljković”. ali nije želeo da komentariše pisanja14 da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. Gavra je postao uznemiren.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Državne bezbednosti Momira Gavrilovića “skandal”. piše list i navodi da su "šef Koštuničinog kabineta Ljiljana Nedeljković i Gradimir Nalić. stradali mnogi nevini rodoljubi. da će se sve raspraviti javno i da Koštunica neće dopustiti da se zloupotrebljava vlast. jednog trenutka je briznula u plač izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hlađen’ u samici. Kad su posle 5.NOMENKLATURA SRBIJE . Ljiljana Nedeljković ga je posle žestoke reakcije republičke vlade lično zvala da se vrati sa odmora iz Belanovice i obrati javnosti. U Koštuničinoj "kabinetskoj kuhinji" skuvana je ideja da Radomir Marković postane direktor Instituta za bezbednost. koji ne može da podnese što nije postao ministar policije. a to što je sa Koštuničinom ženom. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. oktobra počeli čistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. ali i aktivni pripadnici DB-a.

Janjušević se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. kao. Saša Vukadinović. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske političke prilike. koji je opstanak vladajuće koalicije uslovio zahtevima da Milikić obavezno putuje sa delegacijom. se ne uklapa.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stanišića. ZORAN JANJUŠEVIĆ je 1992.5 miliona dinara. Aleksandar Tijanić. bio je samo dodatni razlog. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka.NOMENKLATURA SRBIJE . Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan čovek iz Koštuničinog kabineta znao da će se Gavriloviću desiti to što mu se desilo. Predviđeno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. a ko presuđuje”. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. do Slaviše Lekića koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanića da se. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slučajno? Kasnije. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju.5 miliona i napravio telefonski račun od 800. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. Član Odbora za bezbednost Aleksandar Čotrić otkrio je da mu je rečeno da BIA nikada neće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 9 . Grada Nalić i Rade Bulatović. Onaj ko je Nedeljkovićevu naterao da Gavru zove. godine bio običan operativac (ili vozač) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. ovaj ga ne prima. preko “Blica”. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljković da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. Momir Gavrilović je imao rezervisanu kartu za Beč kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljković i zahtevala od njega da otkaže let. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudić. umesto obrnuto. a ako je sprečen. Sin Ljiljane Nedeljković. Po zakonu. dužan je da pošalje svog zamenika. spremao puč u policiji i DB-u. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmoćniji. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. između ostalog. On sam. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžića. makar su tako oni rekli. koji nije član DSS. Kako je Zoran Janjušević iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Đinđića? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. taj je znao da će biti ubijen. ni drugu. Press je utvrdio da je Milikić kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. ali to dosad nikada nije uradio. službe su podređene i odgovorne izabranim vlastima Srbije.000 dinara. ko odlučuje. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. Ratomir Milikić (29) koji je 2008. Gavra odlazi kod Koštunice. do marta 2008. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. jer ga predsednik zove na razgovor. a šefovi vojnih službi nikad. a skupštinski odbor nadzire. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. Dodatno me u ovom uverenju drži i činjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puča. a nije poslao ni svog izaslanika. do tada medijski savetnik. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. Šef BIA Rade Bulatović izlazio je pred odbor godišnje. šef poslaničkog kluba DSS. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljković. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. Posle tog sastanka. Tako je i bilo. i usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. od državne televizije. Posebna priča su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. već po ustoličenju. njega na stepeništu sreće kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vraćam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljković i Gavrilovića? “Postoje izjave Gavrilovićeve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljković odložio put u Beč i taj dan je ubijen. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljković. Od septembra 2007. ko je odmah do njega. svedočeći na suđenju za atentat na Zorana Đinđića. Šef BIA.” Nezadovoljstvo političkim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. samo osam godina kasnije. Takode.

Najveći ugostiteljski objekat u šabačkom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. kada je socijalistički sistem počeo da se menja u kapitalistički. Toplica Spasojević ("ITM") i Dragoljub Vukadinović ("Metalac"). društveni kapital ima 16. Miroslav Mišković ("Delta"). Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod čudnim okolnostima pre aukcijske prodaje.67 puta nižoj ceni od tržišne.24%. u Vranju. 1995. Zoran Drakulić ("Ist point"). Srbija bi. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije.965 akcija. i zajmom Republike Srbije. U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Čupić (Hipo Alpe grup). koji čine 3 fabrike ‘Pionir’-a. ‘Amasis’ iz Beograda. površine 9. koga čine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. Diplomirani je inženjer.03%. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slučajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju građana članarina je 100. je firma Neoplanta zajedno. do hiperinflacije 1994.03. a njegov vlasnik Aleksić i direktor Denić predstavljali su dva kupca samo formalno. „Amazis”. „Alco Group“ danas ima četiri segmeta: a) proizvodni. Slede godine investiranja u „Pionir“.9% udruženi mali akcionari Neoplante. već po knjigovodstvenim vrednostima. jer niko ne želi da ostane bez posla. i d) hoteli: ‘Izvor’ (Aranđelovac). U Neoplanti.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1. MIROSLAV ATELJEVIĆ. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. rad sa komercijalnim i blagajničkim zapisima. Takođe bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi.554. godine Aleksić osniva „Alco banku“. do 1998. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosiće i Izvršni odbor: Miodrag Babić ("Hemofarm"). b) trgovinski. Mića Mićić ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). Hotel je prodat po 9. predsednik “ALCO GROUP” doo Rođen je 26. Zoran Obradović ("Petrobart"). Od 1994. smatra on. godine. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Đunić ("Eki investments"). c) građevinarski. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksića je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB).NOMENKLATURA SRBIJE . Zanimljivo bi bilo znati da li članovi plaćaju članarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. ‘Sloboda’ (Šabac).670 evra. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. a Fond PIO oko 10%. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. uključujući i na Adi ciganliji. godine radio je u PKB banci. 1977. neko skupo plaćao članstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbeđeni kroz komorsko udruženje. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. a zatim i u hotele. ČLANOVI MIROLJUB ALEKSIĆ. Avgusta 2003. U vreme Ante Markovića. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksića. Procena kapitala nije izvršena realno. predsednik ACMER-M doo Najveći akcionar Neoplante. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. Prve četiri godine poslovanja firme. Aleksić osniva i svoju „ALCO . i na aukciji je učestvovalo samo preduzeće „Amazis”. sa 48. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’).000 evra mesečno. Prvi poslovi preduzeća bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. zahtev za novu procenu kapitala. na javnoj licitaciji kupuje preduzeće „Pionir“ u stečaju. a Aleksić ga je kupio za 383. a 21. sa 100 soba i 5 restorana.Aleksić Company“. godine sagrađen je u centru Šapca hotel „Sloboda”. Akcijski fond ima 16. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina. u kojoj 78.1957. godine prodat je za 25 miliona dinara.374 evra. pored smanjenja poreske osnove. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. ‘Hissar’ iz Prokuplja. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca.000 evra godišnje i 10.11% kapitala. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. a u planu je još hotela. premijeru Vojislavu Koštunici.700.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM prihvatiti temeljno reorganizovanje. predsedniku Borisu Tadiću. a 1998.000 evra.000 kvadrata. manjinski akcionari Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 10 . čime su mali akcionari oštećeni za preko 1. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore.

U slučaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. a kada se pojavi državni paket biće jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. U prvom timu igraju samo igrači koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevićem. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. u 31.. Za ceo slučaj 2006. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “većinu” praktično čini samo 42% glasova. auto škole. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). koji posluju u Srbiji. a danas poseduju velika privatna bogatstva. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. finansijski direktor Minel trafo. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. ACMER-M tako obezbeđuje prolaz svojih odluka. generalni direktor Univerzal Holdinga. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). ACMER-M ima 424.. čiji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom.NOMENKLATURA SRBIJE .13% akcija. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zečevića. ACMER-M će u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dođe do što većeg dela od preostalih akcija ili kada na drugi način dođu do većinskog paketa. bingo. predsednik Holdinga Metalac. građevinska preduzeća.255 akcija Neoplante kao suvlasnički udeo u Neoplanti Zajedno doo. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. u trećoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. sa 23 godine. a “bez obeštećenja” pušta najtalentovanije fudbalere. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 11 . a kada je ukrupnjeno vlasništvo. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzeće u vlasnistvu italijanskih građana Marka i Alberta Vakija.51%. Koreni Miodraga Babića vuku poreklo iz sela Dobrun. Bjekovićevim zetom. godini života. U Neoplanti Zajedno. pa u Pančevu gde je završio srednju hemijsku školu. Dragoljub Vukadinović. godine. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. ministar Rasim Ljajić. Obrad Sikimić. Ivana Ćurkovića i njihovih pomagača. savetnik u Hemofarmu. Klub dovodi anonimna pojačanja.. već i mediji. Draginja Radonjić. direktor M&V investments. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videće se kad Partizan dobije vlasnika. Ratko Zatezalo. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbeđenju.da bi nejavno kontrolisali 166. Miroslav Ateljević vlasnik AcmerM.-tih došli skromnog finansijskog stanja. poker aparati . Nebojša Vujović. godine. Miodrag Babić je jedan od ljudi iz konzorcijuma. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. Umesto navijača.. sve su to delovi sistema Partizana. što je prevara i sukob interesa. Radmila Babić. kod Višegrada. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašćenje da ih zastupa na Skupštini. Bio je prvi na takmičenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. kod Vršca. koja malo ili ništa ne koštaju. U Partizan su 1980. otvaranje sumnjivih kompanija. ruleti. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. Dušan Pavlović. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Rođen je 29. gde je završio prve razrede osnovne škole. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. MIODRAG BABIĆ. direktor Petrobart-Avia. Bojan Radovanović pomoćnik direktora Dipos. a da im niko nije rekao ko je dotična. Nenada Bjekovića. Školovanje je nastavio u Vršcu. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. a firma Neoatal 2. Prvi je u generaciji završio fakultet. Manojlo Vukotić direktor “Novosti”. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. rent a car. u Zrenjaninu. Svoju većinu ACMER-M postiže na tri načina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. Dragan Vignjević direktor JP Elektromreže Srbije. još 1989. ili su to Nenad Popović. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. 1974. hot-lajn. Da li su pioni Zečević i Bjeković.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imaju 7. Dušan Stupar. fonto. c) iz neobjašnjivih razloga. koji deluju kao lovci. neki suptilnije. upravi Partizana očigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. Tako su stvorili privid većine u skupštini. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. Na čelo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. aprila 1951. direktor Diners Club International. odsek Organska hemija. iz praktičkih razloga .

Babović je odustao u korist Karadžića. a Mlađan Dinkić zna za ovo. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševića Tapija. postao je prvi nadzornik. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. godine. U “masonskoj” loži. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Đinđić kompromitovan. pa je Đunić bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. odmah posle glumca Mikija Manojlovića...NOMENKLATURA SRBIJE . Ovaj metod izmislio je Miodrag Babić: Hemofarm Vršac . Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. U istoriji srpskog kriminala najveći otkup za otmicu plaćen je za Miliju Babovića. kum Radeta Bulatovića. JUL-ovac.. “Levis”. “04. nekad Miloševićev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 17.Hemopharm GmbH. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivača ove televizijske kuće. U pljački Hemofarma. Tu je i “Hemofarm” čiji je direktor Miodrag Babić. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovića i Vuka Bajruševića. Anđelić. on i Dragan Kopčalić primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. januara 2006.Branislav Anđelić. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadića. Ne čudi da je Srđan Đurić sa mesta baš Koštuničinog savetnika prešao za direktora TV Avala. Oktobra 2000. “Masoni” i Oleg Golubović uložili su u akciju dovođenja Slobodana Vuksnovića na čelo DS pola miliona dolara. a onda i Hemopharm USA. Od 2003. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. generalni sekretar FK Partizan. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi na suđenju pripadnicima zemunskog klana.. u kome je Nebojša Vujović. Let iz Beograda u Glazgov. Uspeli su da pridobiju većinu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 12 . grobar srpske privrede. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovića Legije isplaćeno deset miliona evra. Babić i Đunić deluju kao braća blizanci. učestvuje udbaš iz SID. Nebojša Vujović. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. “Gudjir” guma. Milija Babović…” “Predsednika Jelića i slavodibitnika Marića dočekali su vodeći ljudi OFK Beograda: Moma Minić. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. VIP rentakar. Glavni titular TV “Avala” je Danko Đunić.. Milija Babović. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanović je pripreman za to. preko svojih konsultantskih kuća.. Tadić ga je vodao po svetu. Nikola Stanković i Nebojša Vujović. 1999. Dragoljub Lekić. MILIJA BABOVIĆ. a sada. Te pare predali su Legiji lično Žarko Zečević. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjeković napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. jadili samo Mobtel. “Riplej”. kao “privrednika”. nekad pomoćnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovića. “Bata”. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se plaća iz Srbije. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. avgust 2007. “Gorenje”. sa kalašnjikovim je “oslobađao” preduzeća.. što je treća funkcija. Nisu SID-ovci. “Soni”. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. a zatim podmetuno eksploziv u poslastičarnicu kod železničke stanice. terete se samo Karići. Nebojša Vujović. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunović koji je 5. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadić nije znao da mu je saradnik.” “Novi predsednik Partizana biće Milija Babović.. Babićev eksponent. vlasnik FASHION CO doo Milija Babović je od butika “Atila” u garaži porodične kuće u Beranama došao do suvlasništva u “Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. Za iznošenje para.” Slobodan Vuksanović je bio prijatelj Dragana Maleševića Tapija.. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. Ključne ličnosti su Babić. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadića i direktor konsultantske firme Božidara Đelića . i izvesni Danko Mlađenović. pored Babića. Jedan do drugog sjedimo Darko Pančev i ja. poput Anđelića. i 67% akcija “Banjalučke banke”). fakturama za ‘marketinske usluge’. a on i Đelić jadili su Srbiju.. benzinske pumpe “Ciklon”. čiji vlasnik nije hteo da mu je proda. pare se iznose u SAD tako što Babić zaključuje ugovore sa Nebojšom Vujovićem. iako je još u junu podneo ostavku. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. pred meč. “Armal”.

Stanišićev sin zaposlio se kod Petra Matića. Jovica Stanišić. Dragan Malešević Tapi. Sin Stanišića bio je pilot kod Stanka Subotića Caneta. i tada je Baji pripao Veranomotors. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. Milan Beko. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. koji ima funkciju čuvara mača lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. od Dragutina Zagorca. nikada nije bio formalni član neke stranke. Dragan Malešević. i neku lentu. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. Predsednik je Unije poslodavaca. Od arkanovaca se čulo da su Baja Plavi i Andrija Drašković organizatori Arkanove likvidacije. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. direktor zooloskog vrta. MILAN BEKO. a Čovićev je najbolji prijatelj. Milorad Vučelić. poput Milovana Brkića i Milorada Crnjanina.. koje su nekada nosile Ininu firmu. Zagorac je. Aleksandra Tijanića i još nekih. Tu leži ključ otmice Milija Babovića. Kada Cane je prodao avion. novinar Milovan Brkić. Miki Manojlović. u odmazdu. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Đunić. pogotovo posle otmice Milija Babovića. Škrbom. godine Beko ulazi u republičku vladu i to predstavlja kao patriotski čin. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševićev čovek za osetljive ekonomske transakcije. koji je brojao glasačke listiće.. Vuksanoviću dodelio treći stepen.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM rukovodstvu stranke. Baja Plavi sada je vezan za Čovića. o kojoj Babović ćuti. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. što je kod pravih masona nemoguće. a i zbog nekih drugih razloga. Pored Andrije Draškovića. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanićem. Željko Maksimović Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. Slobodana Vuksanovića u masonskoj loži videli su pevač Vladimir Savčić Čobi. 1997. Politički prostor nalaze u Koštuničinom političkom krugu. Kako do jeseni 2000. ali nikada nije radio u struci. Na kraju su Dušan Zabunović. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. Završio je Saobraćajni fakultet. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. Maka je naručio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Perićić izvisio. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i mačeve. Pred 5. trideset drugi stepen. Cane je Željku Maksimoviću Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Matićevim avionom. Radni vek počeo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. glumac Dragan Nikolić.. Radomir Živanić. sa Čukarice. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 13 . godine u Herceg-Novom. a Milija Babović pokušava da nađe druge poluge moći. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjičenih za zaveru protiv Arkana. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da čuva Čovića. pogotovo kad se Stanišićev sin zabavljao s njegovom ćerkom. u smislu objavljivanja podataka. Svojevremeno Perišić je bio veoma blizak Koštunici. kuma Radeta Bulatovića. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. Slobodan Radulović. Vuksanović je dobio zaštitni status. kao Mlađana Dinkića i Žarka Zečevića. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj.. Plavi i Babović danas su neprijatelji. za Marfin fond (Laiki banka. koji je poslovni partner Nebojše Čovića. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u već postojeći obračun između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice. godine nisu bili u stanju da sklone Đinđica. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. novi vlasnik Verano Motors. osnovao je firmu „DiBek“. koja je trgovala proizvodima od drveta. LADERNA Rođen je 1961. Kole Kostovski i Željko Maksimović pristupili formiranju nove stranke čiji je predsednik Slobodan Vuksanović. i vozi njegov avion. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. Kada je agencija zapala u finansijske teškoće. Kao suvlasnik „DiBek“. smer vazdušni saobraćaj u Beogradu. Tada je došlo do razlaza između njih. i akcija je propala. zvanim Plavi. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišićem. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlučili su da Slobodan Vuksanović ide kod Momčila Perišića. Vuk Bojović. firmu Nebojše Čovića. Đinđić je ostao predsednik. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Marković. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu.NOMENKLATURA SRBIJE . hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. a posle mesec dana. Srđan Nikolić (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). da bi se Maka sklonio na sigurno. Zlatan Peručić. ali su zanemarili Gorana Vesića. kao direktor marketinga. da će ga osloboditi optužbe za ratne zločine. glumac Dragan Bjelogrlić. konkurentsku Mihajlovićevoj. jer mu je iz Hrvatske bilo obećano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”.

kao ni Mišković desetak godina ranije. Milana Beka. Dankom Đunićem. Sličnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. Na izborima 2000. nisu dugo ostali u Vladi. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. rekao je sekretar ove Komisije. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grčku banku gde su račune držale srpske of šor firme. zadužen za privatizaciju. koji ima oko 38% vlasništva.NOMENKLATURA SRBIJE . Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da će pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. bio je zvanično savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. odnosno da nisu vlasnici Rapida. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da neće biti konkurent većinskom vlasniku. VLADIMIR ČUPIĆ. preko fondova sa egzotičnih ostrva. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. ali nisu uspeli. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. Premijer Zoran Đinđić naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. vratio poslanički mandat JUL u Veću građana Savezne skupštine. o Milanu Beku nema mnogo informacija. Olivera Savović. Slobodan Lalović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševićev bankar u prodaji „Telekoma“. „Rapid“ i „Dimont“. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrećama iz Atine u Beograd.5 milijardi maraka. pokušao da preuzme “Merkator”. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. Pod njegovom vlašću obavljena je prodaja dela “Telekoma”. Milan Beko je 18. Većinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. kojom se navodno nije bavio. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio naročito interesantan.3 milijardi maraka. jer se posle privatizacije često pojavljivao u ovoj fabrici vode. Slobodana Radulovića. Komisija je u slučaju privatizacije firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. i oglasio da se povlači iz politike. kao predsednik UO “Zastave”. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. mnogo toga zna. Najpre je učestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. jer dobija zadatak da vodi kragujevačku „Zastavu“. odnosno njegove firme DiBek.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. preko “Primer C”. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 14 . Od tada povezuje se s više privatizacija. Potom je. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. ali nije se desilo ništa od toga. Dok se čak i o Miškoviću. objasnio je Lalović. prinuđeni da se služe opisom “senka”. Mali akcionari tog preduzeća dokazuju da su oštećeni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. a ne više od 50%. Ni on ni Đunić. ali taj slučaj obrađuje MUP Srbije”. što je u budžet Srbije unelo 1. Slobodan Radulović. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. Krajem devedesetih. sa Miškovićem. iako je 1997. “Pričalo da je on bio jedan od bitnih učesnika operacije „Telekom“. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). iza kog stoji Milan Beko. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. oktobra 2000. U februaru. iako izbegava javnost. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od ključnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim računima. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovića. Na tom mestu se ne zadržava dugo. Telekom je prodat za oko 1. u čijem su vlasništvu „DiBek“. nije uspeo da pronađe strateškog partnera. jer nije platio 1. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. godine Beko bio srpski pregovarač u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grčkom Oteu. ali se pričalo da je njegova uloga mnogo značajnija. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. Poslednja Bekova funkcija u Miloševićevoj vlasti je savezni ministar za privredu. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševića. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republičkog ministra bez portfelja. Beko je 2005. a zatim jeste kaznila konkurenta. Mišković i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena.

12. godine kao prvi čovek Agencije za privatizaciju učestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. U svom prvom obraćanju Dinkić je poručio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. godine pomoćnici ministra za privatizaciju Goran Petrović i Vladimir Čupić potvrdili su da će se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stečaju. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuće. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. U Agenciji za privatizaciju skončala su najbolja srpska preduzeća. funkcioner “Telenor”. pravnih poslova. likvidirane su 4 velike srpske banke. Mlađan Dinkić. što je sukob interesa. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. AD Građa je za samo pola godine prikazala poslovni minus. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa čela Saveza. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari.. razmotrićemo mogućnost da javno preduzeće Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. 2001. Od 2007. do 2004. rekao je Dinkić. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. do decembra 2006. Poslovnog savetodavnog veća Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. Vladimir Čupić je rekao da su preduzeća obavezna da Agenciji za privatizaciju.. Od maja 2003. godine. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. već je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. potpredsednik Smučarskog saveza Beograda i član UO JSD “Partizan”. banke (kćerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). Govoreći o akcionarima “Dijamanta”. godine bio je član Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuće Deloitte Touche. koji je blizak Velimiru Iliću. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. Slobodan Milosavljević (ministar trgovine). Sve promene u knjizi akcionara.. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. Mirko Cvetković je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. godine. Novembra 2001. interne revizije. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. pa Mirko Cvetković. CesMekon je za račun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Građa sa 31. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranačkog aparatčika Sašu Vitoševića. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Đunić. Na čelo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog čoveka beogradskog skijaškog saveza. I Siniša Mali. Goran Mrđa. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. među kojima i “Beobanka”. januara 2002. i ja tu očekujem pomoć od potpredsednika Čupića. Dalje. član U O Metalac ad. Beograd. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji način se može doći i kako sa može manipulisati akcijama. Jedan od njegovih najvećih grehova je to što je dok je bio na čelu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon.. kao i savetnik u agenciji. koju je Agencija često angažovala. Guverner Američke privredne komore u Srbiji. Nepodnošljiv pritisak političke oligarhije malo je ko mogao da podnese. marketing. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahović (ministar privatizacije). Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. Ali 4. u čijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. Goran Pitić (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). direktori Vladimir Ćupić. I potpredsednici Saveza poznati su političkoj javnosti. moraju se pravno obrazložiti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. a treći izvor finansiranja će biti sponzorstva. Dinkića. bivši direktor za tendere.. a uskočio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajića. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. samovoljom guvernera NBJ. to nije dosta. poslova upravljanja sredstvima. dostave ažurirane knjige akcionara. u kome je najveći poverilac bila Beobanka.NOMENKLATURA SRBIJE . Cvetković je od 2003. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veći. Beograd. i rukovodilac u Deloitte & Touche. tvrdio je Čupić. Gordana Matković (ministar za socijalna pitanja). i potonja direktorka Katarina Tončić došli su iz ove revizorske kuće.d. pa je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 15 . To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić i TV voditelj Petar Lazović. i ekonomista Nebojša Savić. Vladimiru Čupiću. Član je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije.

gde je imao intenzivne kontakte sa vodećim bankama i finansijskim institucijama. 1989. Neki pričaju da je za vladavine Slobodana Miloševića. Vuk je počeo da radi za “GML International”. Reputaciju konsultanta broj jedan. Od treće godine živi u Beogradu. reprezentativac a kasnije i trener plivačke reprezentacije.-tih više transakcija. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate međunarodnih potraživanja. Nije čudno što ga je ministar Vlahović uzeo za svog zamenika. gde je pohađao osnovnu školu. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. Od 1982. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. Bajec. godine živeo u Sloveniji. CesMekon. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetković nije pokvario odnose sa Vlahovićem i društvom iz Ekonomskog instituta. EFT. poslao nalog direktoru Ćulibrku. firmu za investiciono bankarstvo. savetujući centralno i istočnoevropske vlade o dugovima. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Đunić. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. odakle je pokrivala Bliski istok. ZORAN DRAKULIĆ. Labus. Iz ove ideje razvio se. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. Kao akcionar i direktor. do 1989. Zoran Drakulić je rođen u Ljubljani 1953. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševićeve vlasti u Srbiji. a otac je do smrti 2002. a bio je uključen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima.. U periodu 1989. Njegov otac bio je pukovnik JNA. sa Zoranom Drakulićem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. koji je Hamović podržavao finansijski. godine. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini međunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. TIM 011. Karijeru je. a ni kada su napustili državnu službu 2004. na Kipru. Po povratku sa Kipra. stičući iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Niz poslova na početku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetković. Savić. u 12 zemalja. počeo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. mada je dokument bio spreman. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. Početkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahović je bio asistent Mirku Cvetkoviću za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom.-1992.. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. obojenim metalima. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. godine. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 16 . Vuk je napustio Beograd. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatičkog ogranka – Energodate. Pitić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Bogdan Petrović. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panića 1992. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. prvo u Beogradu. a zatim napustio taj ortakluk. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. Njegov otac bio je načelnik GŠ JNA. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama.. Drakuliću.NOMENKLATURA SRBIJE . i preselio se u London. Vuk Hamović živi u Londonu. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. 1987. napustio je firmu i postao saosnivač “Ist Point Holdings”. odmah po diplomiranju. Vuk je rođen u Beogradu 1949. na privatan račun njegovog oca Radeta Hamovića prebačeno 500 miliona dolara državnih para. Zbog rata u Libanu. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoće i magistrirao je 1974. Mirko Cvetković je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezića. 1978. godine. VUK HAMOVIĆ nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. Za vreme njegovog vođstva Energodata je razvila prvi domaći sistem personalnih računara. godine. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. Od 1968. kroz prebijanja dugova različitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. žitaricama. Bio je uspešan sportista. 2000. širom sveta. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. i uveo je mladog Hamovića u strukture svih Republika SFRJ. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. u koji je Cvetković došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. “Jugo-Arab”. Cvijetičanin. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”.

a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kući do početka suđenja. Ist Point u Londonu. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10.Jova Milošević. preko Geneksa. a oktobra 2000. Zoran Drakulić je bio uključen u politiku kroz finansiranje DSS. U Srbiji. koje se odužilo preko godinu dana. ostvarivali su visoka primanja kao članovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). . i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. Direktor komercijalnih poslova RTB. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. i dalje je zvanično ostao na toj funkciji. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. Krajem 1988. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. . ugovor sklopio Ninoslav Cvetanović. profitabilna preduzeća. Što se nuklearnog otpada tiče. imao uticaj na početak. pa je sredinom 1989. . odbio je da potpiše nalog.Nikola Šainović je meteorskom brzinom napredovao do čoveka br. do oktobra 2000. Birklinu. Čede Kneževića iz RTB-a). filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. Firma “Mark Rič” ponudila je kasnije. jedno vreme čovek br. Njegov šef partije. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. Trstu. Nije ništa gradio. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. nije se pitao kako je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 17 . dr Čeda Knežević je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. 2 u Srbiji. Miloš Perović i Zoran Drakulić i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Rič. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (članovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. tekstilom itd. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. Vladan Batić. otvara nove filijale: Vest Point. za bagatelu. već je. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeća. Rivieru i Glenkor u Njujorku. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savićević (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a.Prof. RTB-u taj isti koncentrat. umeo je da naplati svoju podršku Koštuničinoj partiji. u Račku. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. Klagenfurtu. kao potpredsednik DHSS. .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM plemenitim metalima. Obrena Joksimovića). Ju-Point u Beogradu itd. dr Rade Čolić dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. Ponovo se obraća starom partneru. Radmilo Bogdanović.NOMENKLATURA SRBIJE . Zoran Drakulić. do tada pred bankrotom. . DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. .Kosta Prstić (kum prof. .Dr Filimonović iz Zaječara. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. . filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Rič u Londonu.Prof. Njegov rođeni brat Raka Knežević (tast bivšeg ministra zdravlja. iz Amerike. Kneževića i Šainovića) postao je pomoćnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do početka 2001). Atini. otvaranje privatnih banaka na Kipru. 2 u Srbiji. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. zadržao se na toj funkciji. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodećim evropskim komercijalnim bankama. dr Rajko Vračar.mr Miroslav Jakovljević. svojevremeno je bio načelnik SUP-a u Boru. Bivši rektor. godine. prof. Solunu. ministar pravde. kupovao je po Srbiji.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. Dok je nakon obaranja Miloševića bio u milosti DOS. Što se RTB-ovih direktora i ostalih učesnika tiče: . da li je slučajno Šainović postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izručenju Hagu. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom.000 tona koncentrata bakra. . NIKOLA ŠAINOVIĆ. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata.Zoran Mladenović (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munđa”) postao je direktor marketinga RTB. . Manje problema bilo je sa izručenjem Miloševića nego Šainovića. Nakon ovog posla firma Mark Rič.Tomica Raičević je promenio nekoliko funkcija. u Moskvi. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. . ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. generalni direktor. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije.Ninoslav Cvetanović ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). niti otvarao nove fabrike. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. naftnim prerađevinama. Milija Grujičić.

u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. Republici Srpskoj i SRJ. Simbolično.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zoran Drakulić za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Goran Pitić resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istočnu Evropu. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. u Makedoniji. predstavnik RTB u Moskvi). Revizorska kuća. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajači i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. Sve ovo. Borka Vučić je kontrolisala banke.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). “Srbi su najveći neprijatelji srpskog naroda”. Vladimir Čupić je direktor Agencije za privatizaciju. Vlasnik firme (Mark Rič) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grčke u trgovini sa RTB. godine u Herceg Novom. Borka Vučić i direktori Jugobanke (među kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinović) odigrali su odlučujuću ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. Čak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. Švajcarskoj. Očigledno nije bila u pitanju samo živa. nakon uvida u poslovanje određene firme. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. spominju se Bora i Marko Milošević. pod punom odgovornošću garantuje za uspešnost svojih klijenata. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. a Milan Beko počeo je rasprodaju srpskih preduzeća. na Kipru. Oni zarađuju. Verovatno je Marko slučajno našao utočište baš u Kazahastanu. Šainović. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao većinski vlasnik Trepče. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. DANKO ĐUNIĆ. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. uz pomoć dr Miodraga Zečevića. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Tončić. “Beogradska banka’. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzećima. Aleksandar Vlahović preuzima Ministarstvo za privatizaciju. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. Miki Manzalović (do penzije. četiri najveće srpske banke (‘Beobanka’. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. Danko Đunić postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. supruga Mikija Manzalovića.Seka Manzalović. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. S pečatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Đunića. . Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. Zoran Drakulić stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. ili bar pogone za preradu bakra. pod imenom Ju Point. ima banku na Kipru. Kao njeni vlasnici. guverner Dinkić poslao je te 4 banke u stečaj. . Kada je došla nova vlast. Ti isti ljudi. Šainović i najvažniji članovi SPS. godine. i svako ko im se pridružio iz DOS. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Đunić je rođen 1949. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala).NOMENKLATURA SRBIJE . Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Kadrovi “Dilojt end Tuša” raspoređuju se na ključna mesta: Gordana Matković za socijalna pitanja. JUL i SRS. Osnovana je filijala Drakulićevog Ist Pointa u Beogradu. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. U takve spadaju Milošević. Đunic nije se uzbudio. Za vreme Slobodana Miloševića. a iz revizorskih kuća “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetković i Jelena Milenković. kao “treća ruka”. Đunić je kao revizor učestvovao u privatizaciji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 18 . Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. Đunić je za potpredsednka vlade došao iz američke revizorske kuće “Delojt & Tuš”.000 tona bakra (oko 6. Firma Mark Rič je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. Engleskoj. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. posle Glenkor i Ist Point. od Đevđelije do Banja Luke.

generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zečevića. “Sartida” i “Zastave”. jer neko vreme lično nisam upućen u naše poslove u Srbiji. Pava Zečević (sestra Žarka Zečevića). Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. na primer. iz Đunićevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvećih svetskih firmi u 150 zemalja. vojni deo Ade ciganlije. Dankova supruga. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. To je način da se odbiju potencijalni kupci. pronašao strateškog partnera u američkoj firmi Diloit & Tuš. Ekonomski institut je 1991. Beogradski “Diloit”. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. gde je Veslački klub “Partizan”. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeća. tako što je kritikovao Miloševićevu vladu i odnosio državna dokumenta. Ministar Bubalo primećen je. uz pomoć svog šuraka. Đunić je prijatelj sa Miodragom Babićem.NOMENKLATURA SRBIJE . vodila je Akcijski fond iz Grčke i uvozila je skupu polovnu opremu. koji je crna ovca po profesionalnosti. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je počasni predsednik. Ministar Vlahović poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeća svojoj bivšoj firmi. hapšenjem isluženih lopova. ulazi u kafić “Ke pasa”. a tom timu priključio se Predrag Bubalo. Po dolasku DOS-a na vlast. Mirko Cvetković.. Aleksandar Vlahović. Đunić je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. Te procene će biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. direktorom “Hemofarma”. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Đunićem srozava im ugled. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeća po tako povlašćenoj ceni višestruko isplati. godine. u senci. Skoro dve decenije. grobar srpske privrede. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. Iz te filijale. u trenerci i sa tamnim naočarima. Srbija nema izgleda da postane članica zajednice evropskih zemalja. bio je dugo skrivan. pa su pitanje prosledili u Prag. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Đunićem. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. kao i način na koji je to urađeno.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. Kao potpredsednik savezne vlade. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeća koja idu na tender. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu.. kako. uz proviziju onome ko to sredi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Jugopetrola Kotor’. Aleksandar Vlahović i Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. Način na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim građanima ne može se podvesti pod normalane načine bogaćenja ambicioznih pojedinaca. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . koju je sprovodio Aleksandar Vlahović.. hara srpskom privredom. a Babić i Đunić smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Danko zaradi i od države koja plaća neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u čiju korist pakuje izveštaje. Đunić je zaključio da će mladi “stručnjaci”. ali najveći ostaju pod okriljem države. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Đunića. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Vlada pokušava da zamaže oči evropskim izaslanicima i narodu. Siniša Mali. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. a pre svih Danko Đunić. takoreći bez uloženog dinara. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. Jedan od slučajeva sukoba interesa Danka Đunića je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kući.. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. Đunić je uspeo da osigura pozicije u svetu. kao poznata istraživačka kuća. dok je Danko Đunić počasni predsednik. željni brze zarade. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 19 .pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. godine. Đunić pripojio sebi.

nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka.pravno pitanje odgovornosti američke kompanije za štetu koju je učinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. koji bi najstariju revizorsku kuću na svetu naterali da utvrdi odgovornost počasnog predsednika njihove firme u Beogradu. DRAGAN ĐURIĆ. godine u Derventi. Danka Đunića. Aleksandrom Nikitovićem. smer mehanizacija. a od svoje treće godine živi u Zemunu. “Šumadije”. smenjuje Pavlovića. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujić (rođena Dedijer). nakon čega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. Đurić je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovića i Radomira Živanića. i tako premijer državne i svoje pare čuva u svojoj banci. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeća. Vojinom Lazarevićem. postupak bi unapred bio osuđen na propast.. godine. 1984. Branislav Grujić je Beograđanin. uz proviziju za gospodina Đunića. Baranin. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. Grupa srpskih intelektualaca odlučila je da u SAD pokrene postupak protiv američke revizorske kuće “Diloit & Tuš” iz Njujorka. Danko Đunić je Aleksandru Nikitoviću predao dva miliona evra. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 20 . da preda premijeru Koštunici kao Đunićev “znak male pažnje za pružene usluge”. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog načina. 1978.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. Usavršavanje je odmah počelo učešćem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. počeo je privatni posao u Staroj Pazovi. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujić. godine. navodno. pod pritiskom svog okruženja. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuće “Boska“ u centru Banjaluke. Dragan Đurić je stalno napredovao. sa svojom mafijom. Formalno . Aleksandar Nikitović. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Međunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. kupujući tridesetak procenata državnog kapitala. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. Uspela je da je potpuno opljačka. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. ali zbog uticaja Đunića i Vojislava Koštunice. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. Vlada Srpske drži na računima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow računa. banda gospodina Đunića uspela je da potpuno izoluje Srbiju. jula 1961. koje predvodi šef kabineta. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. postao suvlasnik “Agroprom banke“. godine. kompanija. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. Đurić je vlasnik “Zekstre”. “Nolita”.NOMENKLATURA SRBIJE . što znači da je Dodik i njen suvlasnik. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Đurić je rođen 1954. u 24. Tokom svog prvog mandata. godine. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. nemačkih i drugih investitora. Kao student. BRANISLAV GRUJIĆ. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. osiguravajućih društava i sportskih klubova. U januaru 1985. koji je postao prepreka da Đunić. Vukom Hamovićem. Zahvaljujući bandi Danka Đunića. godine diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. koristio zajedničke prostorije kućnih saveta širom Beograda. Nema ruskih. Sa svojim šurakom Žarkom Zečevićem Đunić je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. Osnovnu školu završio je u Nemačkoj. Rođen je 14. Milorad Dodik je. Ubrzo. Dragan Đurić će biti predsednik FK Partizan bar do 2010.D. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. Grupa advokata prikuplja ovlašćenja oštećenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. Od samog početka svog preduzetništva. Veterinarskog zavoda. postane vlasnik većine srpskih banaka. Zahvaljujući premijeru Koštunici. Sve je prodavala i pokupovala Đunićeva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. postavio je advokata Branka Pavlovića za direktora Agencije za privatizaciju. Đunićeva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i značajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju.. zajedno sa Draganom Đurićem. U to vreme. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji.

godine. Umesto mene. u prostorijama kompanije o čijim se akcijama radi . mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujić nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. pitala sam Ivonu Petović da li će mi isplatiti razliku. koje je Ivona Petrović u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. koji su pretrpeli štetu: “. Brokerska kuća ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. tj.. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujića. i da iza njih iz ličnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. Grujić ističe da ga je tržišno otvaranje Rusije. otisnuo u privatni posao.ilegalna.. tako kažete. da tako dođe do akcija mimo berze. Kompanija je ubrzo postala značajan partner mnogim svetskim velikim firmama. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. odgovorila je malim akcionarima.. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. godine krenuli u akciju. Zato je većina malih akcionara potpisala izjave.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 1992.NOMENKLATURA SRBIJE . posle prvih preduzetničkih koraka dok je još radio u Jugodrvu. Ona se samo nasmejala. čiji je jedan od osnivača i generalni direktor Arkadije Blank. isplaćivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. godine. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep.d.. da je protivzakonit. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomoćja’. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”. podstaklo da. a Grujić i Blank postali su dva kopredsednika.. Ona je danas postala značajno ime u svojoj delatnosti. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. “Grujićevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujić “prodao na berzi”. Znajući da akcije vrede više.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kuću s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizičkim licem... godine u Beogradu. predstavnik službe za kontakt s javnosću je putem telefona osporio navode. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kući “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujića: “S akcijama preduzeća ‘Jugodrvo’ a. nigde ne piše da opunomoćenik može prodavati akcije na berzi. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrović prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. i zaobilazeći nezakonitosti. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima. sa nekolicinom istomišljenika. rekavši da su na zlonameran način plasirani podaci iz Bele knjige. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. godine. Mali akcionari nisu bili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 21 . Posle formiranja sopstvene firme. Kad brokerska kuća primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. i Komisiji za hartije od vrednosti. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrović. Mali akcionari su u septembru 2003.. prodaji njegovoj ličnoj of-šor kompaniji”. prva velika transformacija je 1997. 1994. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujić. saopštivši da nije nadležna.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kući: “U tom.. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašćenje potpisano s Vaše strane.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuće “Stockbroker”. nalog za prodaju je dao Branislav Grujić. trgovano je na aukciji 07. počne stvaranje nove firme. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veći iznos od onog koji je isplaćivan malim akcionarima. jula 2003. Brokerska kuća “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomoćja.. Od tada se. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. koje glase na moje ime. kako bi se zaštitili mali akcionari. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevićem. posle pada Berlinskog zida. regularno sudski overenom ovlašćenju potpisanom s naše strane. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. pokazala se kao ispravna. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujiću protivzakonita. Marta 2005. slučaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze.

počeo je distribuciju prvih personalnih računara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike.. Stekao sam utisak da ga računari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. ne malim akcionarima. “Komtrejd grupa” je na američko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. Veselin Jevrosimović. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. Predsednik “Komtrejd grupe” početkom maja boravio je u Bostonu i najavio da će u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”.01. “Jugodrvo” nije prijavilo. dobio je povelju počasnog građanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. već drugom licu čije ime nije otkrila. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu.. ne ostavlja utisak čoveka koji se ugodno osjeća za radnim stolom već u “akciji”. koji predviđa da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponuđača. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. 1986.1965. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. Na konkursu su učestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. godine u Nemačkoj. informacije u prospektu. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama činjenica da su dve firme ispunile uslove. Ista brokerska kuća odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujića i potom prebacila novac.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM iznenađeni. a 1998.” 5. VESELIN JEVROSIMOVIĆ.000 računara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. “Jevrosimović je (bivši) sportaš.. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. Veselin Jevrosimović. kao što određuje zakon. u Srbiji osniva ComTrade Group. budi sumnju u regularnost. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 22 . Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. zbog čega tri člana komisije nisu potpisala zapisnik. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slučaj Komisiji za hartije od vrednosti. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. budući da su dva člana Komisije bili osnivači brokerske kuće “Stockbroker” preko koje je Grujić sprovođeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. predsednik “Komtrejd grupe”. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. Osnivanjem kompanije u Bostonu.NOMENKLATURA SRBIJE . predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimović izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. maja 2008. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponuđač ispunio sve uslove konkursa. Širenje te kompanije obezbediće i nova radna mesta za tamošnje lokalne stručnjake. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. U slučaju “Jugodrva”. bile su nepotpune i obmanjujuće? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. Na zahtev malih akcionara. članice “Komtrejd grupe”. Firma čijim se akcijama trguje na berzi. Na primer. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. kako je uobičajeno za poslovne ljude. Com Trade Group brzo postaje vodeća IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistočnoj Evropi. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujić bio predsednik Upravnog odbora. mi i “Pakom”. stonog računara nema. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. čime je onemogućena licitacija. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi.000 računara za škole u Srbiji bio neregularan. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. Za vreme Branislava Grujića.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. i da “Spinnaker New Technologies” poveća prisutnost u američkoj državi Masačusets. kako nalaže zakon. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici.12. rođen 28.. “Pakom”. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. Kao student.2006. oktobra. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajedničkom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. Predsednik Komisije pročitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13. 5. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. “MP soft”.

do 1970. AIK banka je na dve bila prva. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 23 . Raniji vlasnici. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. te da nismo banka. Ova industrija čipsa ima preduzeća i distributivne centre u Hrvatskoj. i počeo je s radom 1995. Nezvanično se pominje 210 miliona evra. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. godine bio je direktor u preduzeću “Moravica”. poput da smo mi zelenaši. naime ako je vrednost akcije bila 11. predsednik AIK BANKA ad. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzeću „Anbo“. LJUBIŠA JOVANOVIĆ. u čijem sastavu su 4 informatičke kompanije. “AIK banka nije ničiji. koja ima obrt od 2. To je potvrđeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. iako ima mali broj ekspozitura. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. godine postaje generalni direktor banke. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. General Krstičević. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanoviću. godini. Radosav Milanović je i na čelu preduzeća „Anbo“. Tako. i tri godine bio je direktor za investicije. godine. Od 2000. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. U AIK banku prelazi 1985. „Marbo“ ima fabriku u Bačkom Magliću. U 2007. godine.5 milijardi dolara godišnje”. a 1988. godine. a koja kopija! Mi smo bili najznačajniji pretendenti. kojom rukovodi general Damir Krstičević. Niš Rođen je 20. ukoliko guverner NBJ Mlađan Dinkić ne da saglasnost na njegov izbor. tvrdi Ljubiša Jovanović. dve firme iz Lihtenštajna. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne računajući one bez prava glasa). Od tri liste po kojima se banke rangiraju. a raniji direktor Radosav Milanović. među kojima i opremanje Banskih dvora laptop računarima. kod Novog Sada. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovića za finansijske malverzacije. Do 1973. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“.000 dinara. već banka koja na zakonit i uspešan način vodi računa o interesima svojih akcionara. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanović “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplaćivana nikakva naknada”. je svega oko 5% ukupnog broja. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. godine. kada je Krstičević počeo da radi u “M San grupi”. Albaniji. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. godine radi kao asistent za međunarodna tržišta u aleksinačkom “Fradu”. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. među kojima i “King ICT”. i to bez tendera. godine. Od stranih jezika govori nemački. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. i to dve bitnije. Grčkoj. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. osim fabrike u Srbiji. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. ANDREJ JOVANOVIĆ.000 ljudi. AIK banka je bila prinuđena da pristupi Beogradskoj bankarskoj grupi. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za učešće na tenderu bili loše postavljeni. što je Borka Vučić jedva dočekala zbog problema sa likvidnošću. Hadži Antića i Ljubiše Jovanovića. vrednim 10 miliona dolara. dok po 25% imaju Bojan Milanović i Andrej Jovanović. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. distribuciju i dostavu. Za koliko novca su Amerikanci.NOMENKLATURA SRBIJE . što je za 50% više nego u 2006. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. Od 1968. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. „Pepsi“. AIK je liči na ozbiljnu banku. je tajna. kupili našu industriju čipsa. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. već investicioni fond”. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. pa ni državni ili politički eksponent. 350 hiljada običnih akcija AIK banke sa pravom glasa. proizvodnju. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. Antić je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanović. Ukupni prihodi u 2007. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. Bivši direktor „Marbo“. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naznačeno koja je original. godini ostvario je profit od milijardu dinara. juna 1945.

koja zastupa “AIK banku”. prema podacima NBJ. “Nikada nisam bio član UO te banke. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. niti učestvovao u radu UO. a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karić. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvaničen za člana UO neke druge banke. Mene je neko mogao da imenuje. i dokaz da niste krivično gonjeni. izmena i dopuna Zakona o bankama. Novokabel (Đorđe Širadović). uz menadžerski posao. MIODRAG KOSTIĆ. Milan Janković. Dakle. koji navodi da je vlasnik 82. koja je u postupku likvidacije. Dmitar Šegrt. autobiografske podatke. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodeće političke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. rođen u Nikšiću. MK Komerc (Miodrag Kostić). Po članu 41. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. Poslednjih 20 godina. list “Glas” je dobio pismo. Kao predsednik FK “Vojvodina”. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. a zauzvrat finansirale Miloševićev režim. njegove paralelne strukture i bračni par Milošević lično. Karić (Bogoljub Karić). bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. Pink (Željko Mitrović). YU POINT (Zoran Drakulić). Željko Mitrović i drugi. povlašćenih kurseva razmene deviza. Miodrag Kostić. Preko advokatske kancelarije Đorđa Sibinovića iz Beograda. piše Tabloid. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanović). Kada je. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu počeo se baviti odžačarskim zanatom. EU suspendovala povlašćeni uvoz šećera iz Srbije i Crne Gore. Zepter (Milan Janković). a onda se oteo i državnom kriminalu.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. republički ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljević reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šećera povezan sa procesom privatizacije šećerana u Srbiji”. pljačkao je samo po nalogu države. MK Komerc kupio je tri velike vojvođanske šećerane. preživele Miloševićev pad. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. Toza Marković (Dmitar Šegrt). je iz dođoške familije u Vojvodinu. Nebojša Čović i drugi. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila članovi upravnog odbora. FMP (Nebojša Čović). Međutim. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po članu 13. “investicije” će otići će na dubiozu! Socijalni Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 24 . bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. ratni profiteri. nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. U izveštaju se navode neki od Miloševićevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Mišković). Kapital Banka (Đorđe Nicović). On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovića za člana Upravnog odbora. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. Ljubomir Mihajlović. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da će investirati. U prvom talasu privatizacije. neplaćanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. i promoteri Miloševićevog režima. Beograd. prema uslovima tendera za privatizaciju. juna 2001. rekao je direktor Jovanović. a da ja to ne znam”. Dragan Tomić. I najpovršnijem posmatraču političkih prilika u Srbiji 1990. zaboravivši da je većina velikih srpskih šećerana već u privatnim rukama. Progres (Mirko Marjanović). Simpo (Dragan Tomić). Kostić je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. Miodrag Kostić pokazao se veoma uspešan u privatizaciji.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. Hemofarm (Miodrag Babić). C-market (Slobodan Radulović). naveo je dr Crnogorac. Milorad Mišković. ona je samo obnovljena što svedoči i o moći njenog novog vlasnika. ili nad kojom je pokrenut stečajni postupak”. saglasnost. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlović). A direktor Jovanović je.NOMENKLATURA SRBIJE . a poznato je da se član takvog odbora postaje uz ličnu izjavu. Jovanovića smo razrešili mesta člana UO i o tome obavestili NBJ. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševićevog režima kao Mirko Marjanović. Krmivoprodukt (Dragoljub Marković). Dibek (Milan Beko). Pošto nije pozivan. kada nismo bili u likvidacionom postupku. Većina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševićevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. Milan Beko. Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševićeve diktature profitirale od neformalnih monopola. Ta zgrada trebalo je. Ove šećerane trebalo je prvo staviti u stečaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušće”). glavni podupirači. ABC (Radisav Rodić). na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije.

Neposredno pre Kostićeve priče. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šećera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da će Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraćeni preferencijali EU za izvoz šećera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvođanska šećerana uvezla šećer u vrećama. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. pa je u ovo sremačko selo poslao mašine i obezbeđenje kako bi mogao da povadi repu. Veselinov je zaboravio. Stečajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. i pošto nemate zajedničku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. kao što se i Miloševiću redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o istraživanom. što je stavilo šećer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predviđenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šećerane.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM program za zaposlene (Kostić je obećao da nijedan radnik njegovih šećerana neće biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o čemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šećer koji se izvozi u EU proizveden u domaćim šećeranama. ako su kako Kostić kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šećer od repe. Ima osnovane sumnje da smo neki šećer kupili od EU po povoljnijoj ceni. “Žitomlin”. Miodrag Kostić odlučio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što će sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je Kostić pokazao veliki interes i za šećeranu u Kovinu. Niko od naših zvaničnika nije demantovao navode iz “Vijesti”.. Nije teško pretpostaviti da se šećer uvozi i za srpske trgovce. Ova vest nagovestila je mogući skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe.NOMENKLATURA SRBIJE . Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šećera sa zapadnog balkana u zemlje EU. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domaćih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih političkih partija koje gube tlo pod nogama”. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj količini . Dragan Veselinov. zato što se potencijalni investitor suočio sa činjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. U takvoj konkurenciji zelenaša. I Hrvatsku je potresla “šećerna afera”. kada je “Sablja” sekla kriminalce. koji imaju toliko šećera da ga izvoze u EU. jer tamo proizvodnja šećera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šećera. “Delta agrar”. rekao je Labus. podgoričke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šećera u Crnoj Gori. Milan Prostran. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ.” Međutim. ministar poljoprivrede. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Veselinov će izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šećera u EU obične glasine. Članovi vlade požurili su da demantuju Labusa. koji je skuplji od šećera od trske. godine uvezla 28 miliona kilograma šećera. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja moćnicima u EU. NLB banka i AIK banka. i onda izvezla. Bilo je očigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajući način da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. između Srbije i Crne Gore.. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagrađeni. “Šećerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. Postavlja se pitanje kako je moguće da Srbija svoje potrebe za šećerom podmiri sa četvrtinom godišnje proizvodnje. Ministar Milovanović priznao je da je iz Srbije izvezeno 180. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 25 . prepakovala ga u kese od kilogram. koja je već bila prodata na javnom tenderu grčkom vlasniku.45%. Među najvećim poveriocima su “Invej”. “Sada je šećer glavni izvozni artikal Srbije.000 tona šećera. tvrdi da Kostić kupuje najbolje šećerane u Vojvodini. “Dunavka”. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002.

stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostić. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Proverama je utvrđeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potiče sa britanskih Devičanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. predsednik ABB AUTOMATION. dok je novac u korist preduzeća Skvadra i Pima uplaćen kao avans za robu. vlasnička struktura Nacionalne štedionice je takva da četiri privatna preduzeća postaju vlasnici 37% akcija. Odluka o trećoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. Rusija Šef ekonomskog tima Koštuničine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popović Savetnici Olivera Božić. a osnivači su Vladan.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Tomislav Karadžić povlačio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matković. 13. Skvadra.67% akcija. preduzeće Dajners klub. Tokom 2002. Novac su dobili Dajners klub i Principal. vođa veterničkog klana Nenad Opačić. opremu i telefone. Proverama je utvrđeno da je firma Koprom iz Beča u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. Kupci su bili preduzeća Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beča uloživši po 2. i koriste zajednički poslovni prostor. Principal export-import i Dajners klub. Olivera i Vojin Lazarević. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. Međutim. kao direktor je upisan Stevan Aksentijević. Iz Novog Sada on je povlačio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimić. Pima. plaćeno je 41 milion. Najveći kupci akcija bila su četiri preduzeća iz Beograda.83%. zatim. preduzeće Pima kupilo je akcije Toze Markovića. a vlasnički udeo države pao na 10. GORAN MALBAŠIĆ. predali su Toletu Karadžiću fudbalsku organizaciju Vojvodine. Koletov kum. grčka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamović. Posle kupovine akcija dva preduzeća postala su vlasnici po 13. Moskva. Ta četiri preduzeća imala su račune u banci Euro aksis. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. udeo četiri preduzeća koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. Iza te “likvidacije”. koji su uložili 6. a država koja je svoj udeo uvećala na 37% prodajući 2005. direktor Srboljub Antić. registrovane na britanskim Devičanskim Ostrvima. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarević i Vuk Hamović postali pojedinačno vlasnici najvećeg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. Osnivač preduzeća je takođe firma sa Grenadirskih Ostrva. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odlučeno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. Sve četiri uplate izvršilo je preduzeće Koprom iz Beča. a uplata je vršena u septembru 2003. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. i 2006. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. Istog dana. septembra 2002.000 dolara. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. Preduzeće Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. Preduzeće Skvadra registrovano je 1999.2 miliona dolara. sedišta preduzeća Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. Firma Pluto international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. Početkom 2003. Koste Glavinića 8a. koji je do 1998. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsić (danas predsednik OFS Subotica). a Srbija poseduje 13. Posle godinu dana.NOMENKLATURA SRBIJE .2 miliona evra i 1. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanović. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivanišević. godine. U januaru 2003. na račun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Morača… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igrača Vojvodine. bio direktor Pime. VOJIN LAZAREVIĆ. Kada je tokom 2005. a deo krajem 2002. gde je račun imala i Nacionalna štedionica. To je bio najveći argument zbog kojeg su ga smenili 2001.000 evra i dve uplate od po 600. Firma Elim iz Beča osnovana je 1995. bivši direktor Hajduka Rodić MB Radomir Čurović. Preduzeće Pima registrovano je 1995. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih računa.88%. MMF.5 miliona evra. predstavnik SCG Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 26 . a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija.05%. Fond za razvoj Republike Srbije. došlo je do sekundarne prodaje akcija. gazda kulskog Hajduka Džomba.

jadnik. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. „Farman” Moskva. Privredna komora Srbije. „Deloitte and Touche” SAD. Vasilijem Mićićem. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rođeni brat Vasilija Mićića. mora i on od nečeg da živi”. “Šta je toliko čudno što sam ja bogat? Čim neko u Srbiji zaradi pare. direktor Branislav Grujić. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinči i Bujik. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” rade na izgradnji autoputa Beograd . prvi se zapitao Mlađan Dinkić. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. potpredsednik Goran Malbašić. i na desetak deonica širom Srbije. kao podizvođači austrijske “Alpina Majreder”.Novi Sad. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. a u kojoj rade njegovi sinovi. “Šta. energetski stručnjak Dragoljub Vukadinović. „Clyde&CO“ Beograd. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. Mića. i opaska “ma šefe pusti novinara. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 27 . “Ko su braća Mićić i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. „Sve to može da bude tačno“. govori da je Srbija tužna zemlja. Vasilije Mićić postaje vlasnik najvećeg preduzeća za izgradnju puteva na Balkanu. direktora Jarakovića. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašić. Povećanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. Praćen direktorom preduzeća “Putevi Užice” Draganom Jarakovićem. a akcija Putevi iz Požege. Podrugljivi smešak njegovog podređenog. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prof.NOMENKLATURA SRBIJE . ti hoćeš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkić platio da me napadaš? Što napadaš mene.. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Peščar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sočiju. Pa taj Dinkić nema pojma ni o čemu. koja je od početka godine u vlasništvu užičkih Puteva. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkićem. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. a “Jedinstvo” izrađuje termo i hidro izolacije. predsednik Branko Terzić. predsednikom Srbije Natašom Mićić. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. kanalizacije i gasovode. bre. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jaraković. uvreda po uvreda. za dva dana oko 15%.. direktor “Puteva Užice” Dušan Jaraković: “Pitaš odakle Vasiliju Mićiću tri miliona evra za “Ratka Mitrovića”? Pa. Vasilijev rođeni brat. Vasilije Mićić. narodu odmah oči porastu.. neprekidno se unoseći u lice novinaru Kurira. VASILIJE MIĆIĆ. koja takođe radi puteve. razdrao se Vasilije čim mu se novinar Kurira predstavio. „ABB Automatizacija” Moskva.. direktor Radoje Stefanović.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrović”.d. „Metalac ” Gornji Milanovac. direktor preduzeća “Jedinstvo” iz Užica. student na London School of Economics MIĆA MIĆIĆ. On je uspešan čovek. Mića. gde je postao najveći akcionar. pa Bogoljub Karić je bogatiji od mene!”. Menadžment kompanije na čelu sa vlasnikom Vasilijem Mićićem. Ako nisi ti. Mićić je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji.” Psovka po psovka. Da li će menadžment pristati na većinskog vlasnika. Stav kompanije je da povezivanje sa jačima nije loše sa stanovišta budućnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazećoj konkurenciji. u napade se uključio i njegov podređeni. menadžment užičkih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. Dok ne progovori. spajanjem građevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” niskogradnje. dr Stojan Jevtić. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. direktor je užičkog preduzeća “Jedinstvo”. Ako ja krenem da se bavim politikom. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nađe u rukama novog vlasnika. deluje kao gospodin. a sa 3. vodovode.000. skočila je više od 100%. on gradi puteve. oteraću ga u politički podrum i to mu slobodno prenesi”. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. Ohrabren nastupom svog gazde. Akcije firme naglo su skočile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sočiju vrednom 100 miliona dolara. Oktobra 2006.

udelio za dalju prodaju tri-četiri nacionalne televizije. „Termoelektro“ .000 radnika. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. „Rekord“ Rakovica . koja je vlasnik 42% akcija užičkih Puteva.. Program “Pinka” je srpski Nešvil. a slede ABS holding (Nenad Popović). Poduhvati u Rusiji počeli su još 1992. „Glavna ograničenja jesu resursi i kapaciteti“.. Ako je već bio od poverenja Miri Marković i Bebi Popoviću. „PSP Farman“ (Branislav Grujić). jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. Na građevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija.. u vlasništvu nemačke „Štade“. Vasilije Mićić je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. Kompanija je posebno usmerena na Soči. U Rusiji.NOMENKLATURA SRBIJE . istovremeno.. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrović ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. ŽELJKO MITROVIĆ. a ako se mora. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. za šta je prošle godine plaćeno oko 2. vlasnik. „Vinči je tu ozbiljan kandidat. prema podacima PKS. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. Kompanija uglavnom obezbeđuje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. a upućeni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Janković Cepter. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra. i radnici „Goše“. kaže Jaraković. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. Alžira. godine. a u sektoru trgovine „Delta“.. „Goša FOM“ . kao nacionalnom dobru. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. nekoliko regionalnih i lokalnih. dok voće i povrće čine oko 7. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. asfaltne baze i transport. i desetak radio-stanica. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara.naftna kompanija „Lukoil“.kompanija „Viza“. Nije nikakvo iznenađenje što je Koštunica Željku Mitroviću. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. vode „Hemofarm“..moskovska kompanija „Harvinter“. HTP „Putnik“ . Libije.kompanija „JCS Koks“. betonjerke. „Putevi Užice“ (Vasilije Mićić). Užički Putevi su jedna od najuposlenijih građevinskih firmi u Srbiji. U isto vreme. Mićić koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. Najveće stavke su sirovine i repromaterijal. „Target“ Bačka Palanka. Van građevinarstva.14 milijardi dolara. ima sopstvene kamenolome. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovića. Putevi Užice učestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. „Metalac“ Gornji Milanovac. iako nam je Rusija dala mogućnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija.5%. Mićić je. i na koju je preneo poslove i opremu. u koji će narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. uprkos povlašćenom carinskom režimu za Srbiju.5% robe široke potrošnje. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sočiju. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je već u predstavništvu u Rusiji. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. „Fadip“ Bečej moskovska kompanija „Metaloruan“. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. a tek oko 6. Učinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stečaj u „Rekordu“. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru.finansijska korporacija „Metropol“. Priželjkujemo njegovu pobedu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Horgoš-Beograd-Požega. iako imaju ponude iz Dubaija. a sa njim i imamo predugovor o izvođenju radova ukoliko dobiju koncesiju. kaže Jaraković i napominje da je vlasniku Vasliliju Mićiću teško je da donese takvu odluku. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. nek nas i kupi“. na međunarodnom tenderu dobili su užički Putevi. Vlasnik je najveće medijske korporaciji u Srbiji koja uključuje televizije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 28 . U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. zbog toga što je Vasilije većinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradničke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika).

Bio bi čak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. Željko Mitrović je zgrabio “kalašnjikov”. Mitrović je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. a otvoriće veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Pink“. Mitrović poseduje izdavačku kuću „Siti rekords“. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševića. U bivšoj Jugoslaviji. nalazili se oni na ovom ili su već na onom svetu. On gotovo i ne zna u čemu je učestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. Željko je tako postao Veliki Željko. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. ako Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 29 . Svejedno mu je bilo što je u međuvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. taj Lupšić radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Beču. Iz svoje ružičaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. Prodavao je naftu i oružje. čije su zvezde tada bili Kleopatra. kulturni. i fabriku žvaka. Beba Popović je organizovao je sastanak Željka Mitrovića. Čovek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. muzičkom urednicom kompanije „Pink“. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. Mira Marković mu je rekla da je najobičnija pička. a da će mu se to kasnije nadoknaditi. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da će da puca na neprijatelje. pošto su Milošević i Mira Marković pokrali izgubljene lokalne izbore. koje će ličiti na opozicione. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. inače uglavnom gledaoce “Pink”-a. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovića. Vidovita Zorka. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema čemu da se nada. Što je Srbija postajala razrušenija i opljačkanija. On je ostao u Beogradu kao čuvar njihove zaostavštine. Kad mu je zatrebalo još para. on je bio uticajniji i bogatiji. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. uključujući i ratnog ministra Aleksandra Vučića. Tijanić je izgubio. Pošto je sa Arkanom. Za razliku od njega. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. Tijanić se pokolebao. avioni. A nije ni smeo! Svi njegovi drugovi i poslovni partneri dobili su metak. Samo su obični. Kad je načuo za to. Zapalio je studio. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. nego režima Slobodana Miloševića. Zoran Đinđić je pobesneo. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. kao nagrada Lupšiću. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. Trebalo je unapred naoružati buduće zaraćene strane. Nije Aleksandar Tijanić baš neupućen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. od sramote. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrović. producirao je film „Anđeli 3“. koji nije bio njegov. Nije iznenađenje što je. Iz braka sa Hani Mitrović ima dvoje dece. bili su dovoljni samo pare. On i Mitrović su bili rivali oko Mire Marković. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. Iako se natčovečanski trudio. Niko sa malo pameti. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanović zapeva u bečkoj Operi i probije sankcije. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. Željko Mitrović nije samo gospodar srpskog neba. Cecom. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki način uvuče. A Željko Mitrović. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšića.NOMENKLATURA SRBIJE . Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domaće serije. Ružičasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. Boris Bizetić i Ruška Jakić.. Aleksandar Lupšić je sa Manjom Vukotićem pokrenuo “Blic”. koji sa Čumetom asfaltira puteve po Srbiji. Mitrović je na čelu patriotske estrade. na kome je odlučeno da Lupšić isplati Mariji Milošević pet miliona maraka za TV “Košavu”. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljković) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Karijeru je počeo kao basista grupe „Oktobar 1864“. Milana Beka i Milorada Vučelića. Uličarska bistrina. Njemu. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. ali verovatno jeste neke druge. U vreme višemesečnih demonstracija ‘97. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. To je Lupšića preporučilo još više za poverljivog svetskog čoveka Vlajka Stojiljkovića i Radeta Markovića. kuće. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. već i ojađenih srpskih duša. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoće. dilema i sumnji sprečava u uspehu u životu. takođe ima dvoje dece. kao nacionalno dobro. Ne treba precenjivati Željka Mitrovića. iako je. „Pink BiH“. pa je Lupšić stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Đinđića kao mafijaša i švercera cigareta. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu.. Koštunica je tu bio od reči. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola.

u studiju ove televizije. koje je.”.Koštunice. decembra 1999. 24. sa Lupšićem i ostalim Miloševićevim ljudima (Danko Đunić). Iz sleda događaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. godinu. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. Željko Mitrović. a javnim igračima su dati na lično korišćenje isključivo luksuzni stan i hrana. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. Svi oni optuženi su za atentat na premijera Đinđića. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. Osiguranje je urađeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. u rano jutro. 22. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. ili 800. Žarko Zečević. koji se u međuvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitović. decembra 1999. požar u televiziji Pink.. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. nije ni tražio u televiziji “Pink”. Nebojša Čović je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrović. Šestog oktobra ujutro. pošto ih niko. Sa osiguranikom. bili su to holivudski spektakli. koji je i “zemuncima” obećavao da će da ih vodi u Holivud. ali na štetu građana. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. uživo. ali . A Željko je investirao u njega. Željko Mitrović je jeftino prošao. čak i od Bebe. osim Tijanića. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. a Željko Mitrović se našao u naručju . Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov ključni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. Televizija Pink i Željko Mitrović. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilično neopranih para. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” češće je boravio Vlada Budala. a Željko Mitrović omiljen u podmlatku njene partije. Bila je to 1999. Sada ne može više da plaća rate kredita. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i počeo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronađene. urađene na osnovu nabavne. godine izbio je.i na građevinske objekte. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. Činjenice govore suprotno. bio je dužan da pomogne i Lupšiću. Milan Beko.1997. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušićevoj ulici. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 30 . televizijom Pink i Željkom Mitrovićem. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. Po načinu na koji je osiguravajuća kuća “Dunav” postupala. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. da ih slisti. Bagzi i Kum Luković.. ali nije Vlade Budale i ostalih. Planira da se izvuče.12. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. Željko Mitrović je krenuo da osvoji Holivud. Posle atentata na premijera Đinđića. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikačevića ondašnje vladajuće partije. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. ma šta se desilo posle Miloševića. Željko Mitrović je samo vešti “stilista”. Posle Petog oktobra profesor Čedomir Čupić predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. lično poslužuju. dobio na RRA lutriji. Tu se znaju stroga pravila igre. Petog oktobra 2000. pošto su postali preveliki za Srbiju. Da ne bude suviše sumnjivo. Mlađan Dinkić. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. bivši miljenik bivše prve drugarice.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ranije Mariji Milošević napravio TV “Košavu”. Pink televizija nije radila. odrekao se Bebe.000 nemačkih maraka. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. kao bespravno podignut objekat. Dušan Spasojević. koje su želele da nesmetano vladaju. bilo je jasno da sa naplatom neće biti problema. sa ugovorenim uvećanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. pa u tim hangarima proizvodi žvake. i Željko Mitrović pomalja se na površini tih “crnih fondova”. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braća Stamenković” Mitrović potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. Kao i Đunić. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Marković. kao drage goste. pojavio se Mlađan Dinkić u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovićem. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo moćniji. godine. godina. A kad su dolazili Čume. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuća potpisala polisu osiguranja sa osiguravajućom kućom “Dunav”. Legija.NOMENKLATURA SRBIJE . za koje ne mora da zna Koštunica.

godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obračuna premije. Nakon požara od 22.NOMENKLATURA SRBIJE . koja je i propala pljačkajući vlastitu državu. stručna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. piše da “Objekat nije pokriven uređajima za zaštitu od požara.” Milićevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. Kada nije bio zadovoljan programom Čume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. Srđanu Đuriću. na kraju pljačkajući se uzajamno. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. predsednik DELTA HOLDING Rođen je 1945. pa je naručila vozila Zemuna. pa je na osnovu toga i utvrđena visina štete. decembra 1999. godine . pa je ta cena bila uvećana za 100%. urađeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. gde je do tada bio pomoćnik generalnog direktora za finansije.. ali da “nije korišćena”. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”.. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovića koji je zaradio otimajući od države i uz pomoć države.5 miliona dinara. Čedi Jovanoviću. godine. Željko Mitrović će i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvećanoj od nabavne za 500%. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševićevih s vlasti. U ovom slučaju. u selu Bošnjanu.5 miliona. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. Surčina i Batajnice. Mitrović je i opremu koju je uzeo u najam od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. godine.”. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. godine. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. Prigovor su prihvatili članovi veća “Dunav osiguranja”. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. Potporučnik Milićev u izveštaju beleži kako su čuli da nešto u studiju “puca”. Miroslav Mišković vlasnik je najveće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 31 . uvećana na 2. kako je to predviđeno u osiguravajućim kućama. Uprkos tome što je ova oprema spasena. iz kog će Željko Mitrović izaći bogatiji za skoro milion nemačkih maraka. ta kuća i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. Ovu drsku pljačku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrećni slučaj..ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. Zakon je tu postojao za humor.. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zaključenja osiguranja pred kraj decembra 2000. Mitrović je ustupao glavarima.. Milićev beleži i nešto što bi osiguravajućem društvu trebalo da “bode oči”. po rečima stručnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. Mitrović se stavlja na raspolaganje Goranu Vesiću. a da to ona “dva lica” nisu primetila..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM opasnosti. notni zapisi. aparata i instrumenata. a Ljubiša Buha Čume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojčuraka.”.12. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. Prethodno u zapisniku.. “osiguranje prenosivih uređaja.” Bilo je to u oktobru 1998. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar većeg obima”. koji je potpisao Dušan Milićev. Mitrović je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni.. deset kamera i druga oprema..5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izrađene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. sa povećanjem od čak 500%! Željko Mitrović je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvećao za 500%. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. i Koštunica je zažmurio. Već tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. Ima u dokumentu jedna rečenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001.. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. Mitrović podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje.. Mitrović je mogao da sprovede samo uz pomoć vlasti. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. MIROSLAV MIŠKOVIĆ. Dakle. Završio je Ekonomski fakultet. Samo godinu dana pre bio je skromniji.1999. kod Varvarina. piše kako je “zbog veće količine zapaljivog materijala i visine studija od 9. godinu. Uobičajeno je u ovakvim slučajevima da se zapisnici i obračuni obostrano potpisuju.. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona. Veći deo novca koji je zaradio naplaćivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama.nakon takozvanih oktobarskih promena. u delu “Razvoj i gašenje požara”.

U dogovoru oko dobiti za tu građu učestvovali su Radovan Stojičić Badža i Željko Ražnatović Arkan. maloprodajom. ekspresno je plaćena. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. Londonski Sandej tajms je pisao da je Mišković svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. Peking. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. od Mirjana. Građu je izvozio u Grčku. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih stručnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. BMW.. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. lančia. koja je u jesen 1995. proizvodima od uljarica i stočne hrane. Mišković je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. celuloza. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Mišković imao neizmirene obaveze JSO. 7 miliona maraka. godine obezbeđivala Miškovićevu eksploataciju šumske građe iz sremskobaranjske oblasti. Miškovićeve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. banke. Kao direktor HI “Župa”. U proleće 2001. a koje je Mišković kupio. protivno zakonu. Marko (Milošević). prerada drveta. Činjenica je da državni službenik sa činovničkom platom.5 milijardi dolara i raste. distribucijom. na primer.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kompanije u Srbiji.NOMENKLATURA SRBIJE . tematske restorane i kafiće. da bi se plaćao manji porez. Automobili fiat. Mišković je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. ne znači “Delta M”. izvozom. beogradske Obuće. godine. zastupanjem stranih firmi.000 hektara zemlje kroz vojvođanske poljoprivredne kombinate. akumulatore i rezervne delove za bicikle. Gradi multipleks bioskop. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. Strateški je partner s grupom Đenerali i preko Delta Đenerali prodaje razna osiguranja. trgovina. Kako je dogovor bio prekršen. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. a novac je završio na Kipru. Istog dana je otet je. bivši ministar policije. došlo je do otmice nakon koje je plaćeno tih 7 miliona maraka. Već sledeće godine osnovao je “Delta holding”. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. Većinski je vlasnik i novosadskog Bazara. Otmica se pamti po tome što je Dušan Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 32 . Mišković je sve to stvorio novcem Miloševićeve države. hladnjače. poslovni prostori. bicikli. Jedan od najvećih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. kozmetika nivea. Za Miškovićevo ime počeli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili.. te gradovi Moskva. Iza svih Miškovićevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. Otkud pare da započne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. Firma Delta brokers zauzima treće mesto po tržišnom učešću trgovinom na beogradskoj berzi. mineralna đubriva. O otmici Miroslava Miškovića i danas se malo zna. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzeću Autokomanda. otkup stoke. U vlasništvu Miroslava Miškovića je veći deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. Dobio je. Mišković je otet po nalogu Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma. Ivice Todorića. motorna ulja. Od 2007. Milano. viljuškare. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. garderoba zara i jana. u društvu ljudi iz vrha vlasti. Mišković je došao do vlasništva Preduzeća za puteve Beograd. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. Proizvodi i trguje kukuruzom. uvozom. reno. Vladimira Čupića. firme Seme iz Sombora. godine. Sibir. uz Hipo Alpe Adrija. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. gume. nije mogao sve to da finansira. Neki izvori smatraju da su na to računali oni koji su ga kidnapovali 2001. antifriz. igraonice za decu i fitnes centar. Logično. poljoprivrednih preduzeća Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. kuglanu. vlasnik banke Delta. ječmom. i ministra policije Dušana Mihajlovića. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovićevih firmi. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. nekretninama. Početkom 1990. honda. a Mišković nije platio “partnerima”. i zapošljava 16. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzeće s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. Nikozija.200 ljudi. pečurke. sirovim i jestivim uljem. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. sportska oprema nike. granulate. Cena njegovog otkupa. pšenicom. bavi se i preradom mesa. suncokretom. Marija. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji će posle sportskog događaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. Pekabeta i C market. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. nego “Delta 3 M”. Na dan otmice. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlović. uslugama inženjeringa i konsaltinga. hipermarketi Tempo. trgovinske firme Namateks iz Subotice. alfa romeo. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”.

tužioce.. “Delta Funghi”. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić nastojao je da to prikrije i omogućio je Miškoviću i njegovim saradnicima da ga sakriju. uz posredničku ulogu Dušana Mihajlovića. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. prebačen na račun Miškovićeve banke. kćeri Jovana Mileusnića. Goran Karić sa ženom živi danas u Londonu. pa pušteni na slobodu.“Delta M”. Mihajlović nije dao ostavku. “Delta sport” i “Delta MC”. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom CZ. Mišković je osnovao preduzeće “Delta Holding”. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. Munjeviti uspon imperije Mišković počinje 1993. da plati neplaćeni porez. U stanu porodice Milošević. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na račun “Delta banke”. preko Slobodana Radulovića. Miroslav Mišković započeo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. “Delta Invest”. “Detmile”. koliko je u njegovim rukama.. Mišković je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. Posebne špekulativne poslove Mišković je obavljao uz pomoć Ljubomira Mihajlovića. ali Milošević je od te namere odustao. Od Narodne banke Jugoslavije Miškovićeva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. vlasnikom “Krmivo produkt”. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahović optužio sve koji su posumnjali u Sin najstarijeg od braće Karić (Sreten). oženjen Miškovićevom kćerkom. “Delta Agrar”. kao Moravac. direktora “Komercijalne banke”. “Delta Agrohemija”. Mišković. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. oktobra. što je premijer Đinđić kasnije osporio i najavio Tadićevu smenu. Dolaskom Mirka Marjanovića za predsednika Vlade Srbije. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. Mišković je dosledno oprezan u publicitetu. Iako iz socijalističke direktorske strukture. i po izručenju “grupe građana” od strane francuske policije srpskoj policiji. policiju. “Difashion”. odnosno Telekom. godine u vreme hiperinflacije. na primer. ali najviše sa firmama čiji je vlasnik Dušan Mihajlović. Dok Karići.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihailović ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slučaj ne reši. “Madži”. Mišković drži ministre. “Delta osiguranje”. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronađe. Kao kadar JUL-a. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. Kada je Milošević izgubio vlast. 15 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 33 . “Delta Internacional”. kada je “Delta” pod čudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. naučio je da za odnose sa javnošću ima svog menadžera. poreklom iz Peći. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadićem. Mišković dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veća Srbije. izvršnu vlast. kako je stvarno počela i kako je Mišković utrostručio bogatstvo posle 5. teže brojnoj porodici. krijući kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevačku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. nešto ispod pet miliona maraka. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. Miroslav Mišković je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševića. Miškovića niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. Niko nije osporio da su ljudi izručeni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. čine “Delta In”. da radi sa Dragoljubom Markovićem. da dokaže poreklo imovine. “Delta Auto”. objektivno nije ni osetio. Svi oni bili su i na listi osumnjičenih za atentat na premijera Đinđića. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševiću pripisivano do oktobra 2000. godine i imala je pet članica . koji je bio koalicioni partner SPS. Mišković nije davao izjave. “Delta holding” osnovana je početkom februara 1991. logično je da se utvrdi koliko je Mišković platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. Ono što mu je razrezano. saveznim ministrom za telekomunikacije. u kući koju je njegov tast Miroslav platio oko 30 miliona evra. Ostaju tajne: ko su osnivači kompanije “Delta M”. “Delta banku”. kada se porodica preselila na Dedinje. kao što je to radio Bogoljub Karić sa “BK Kompanijom”. penzioni fond Srbije je. uz odobrenje Mirjane Marković i Slobodana Miloševića. Postojali su planovi da on postane premijer. nema kult brojne porodice15. godine. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. Kontakt sa Đinđićem ostvario je preko Milke Forcan. Mišković. DMD. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg načelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. sudije. Mišković. Mišković je nastavio. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. čijim parama je Mišković raspolagao. Samo “Deltu M”. u kome je imao 25%.NOMENKLATURA SRBIJE .

šefa poslaničkog kluba DOS u Skupštini Srbije. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplaćuju taj novac. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. Mišković je lično dočekivao goste . Njegov čovek. poučen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovića Peconija. šefa kabineta načelnika RDB. bez uloženih para. koji nije viđen u Evropi. Glavno bogatstvo Mišković je stekao posle 5. smišljeno. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuće. a List Tabloid piše postoje indicije da pregovara sa Bedžetom Pacolijem i Ekremom Lukom. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. Onda je otvorio svoju banku. uz trostruko veću cenu. da njima. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. kao najjeftinijom robom”. ubačen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Đinđiću. Mišković je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega ističu u javnosti. plodnu sremsku. dva bliska Miloševićeva saradnika. Posle Petog oktobra nagađalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovića. Pojavio se sa nizom velikih. Mlađan Dinkić morao bi da javno progovori o Miškovićevim kvotama i dozvolama. jer je preko Miškovića obezbeđivao sredstva za rad ove organizacije. preproda.Dušana Mihajlovića. a zatim “Delta banku”. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. Kada je 28. i većinu pripadnika “sedme sile”. uključujući i neke PR stručnjake. Boru Galića. Novac je iznošen u džakovima i uplaćivan na račune “Popular banke” na Kipru i u Grčkoj. bačku. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. banatsku ili zemlju iz Mačve. On je. on čeka bolja vremena da zemlju preproda16. utvrđuju se modaliteti na koji način da ta zemlja bude knjižena. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. To je godilo Mirjaninoj sujeti. a Mišković je gazdi Slobi davao do znanja da je samo činovnik. Mišković je sa ministrom Borišom Vukovićem. Mišković je bio uspešniji od “Geneksa”. Javnost o tome ćuti. jer Miškoviću ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. dobrih i uspešnih firmi. a posebno kako je i za koliko Mišković prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. Nemanja Kolesar. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znači . 16 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 34 . a Vesna Arsić instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovića u “Pekabeti”. Čedu Jovanovića. koje su imale fiktivne vlasnike. sadašnjeg predsednika Kipra.Mira. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevač Beograda i Srbije. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. koristeći težak ekonomski položaj seljaka. Tako je “Anteksolu”. Marija i Marko. Počeo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. zamenika načelnika Resora državne bezbednosti Srbije. Zorana Mijatovića. Mijatovićevog sestrića. Ti računi glasili su na kiparske ofšor firme. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu. možda i zbog činjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. Zemlja je i dalje zaparložena. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. juna 2001. Mišković i Mihajlović nazdravljali su izručenju bivšeg predsednika SRJ. I najzad. menjaju svoja kola uz simboličnu doplatu kod Miškovića. Posebno je Mišković uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. oktobra. a da mu je ministar finansija čestitao? Mišković danas počinje da deluje kao klasičan siledžija. Miroslav Mišković i Dušan Mihajlović. godine. predsednik kompanije “Delta”. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. ali je oteta od Miškovićevih dželata. preko Kolesara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM njegov model privatizacije. Poslednjih godina Mišković je. BB COBU davala naloge za uplatu na račun mnogih srpskih firmi. Entoni Monktona. priredili su večeru u restoranu Miškovićeve “Delte”. Pregovori su skoro pri kraju. Ministru Vukoviću rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Marković. kome se trag gubi u Iraku. Kada su ga Miloševićevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. Mišković je. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. U vreme Miloševićeve vladavine.NOMENKLATURA SRBIJE . jednu od retkih koja je uživala poverenje Mlađana Dinkića. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševićevog režima je Miroslav Mišković.

RAŠKO MOSKOVLJEVIĆ. prvi asfalter Srbije. Beogradski izdavački grafički zavod. predsednik Holdinga “Metalac” G. blizu Novog Sada i Zrenjanina. Žužul je kupio samo 2. novembra 2002. GOJKO MUHADINOVIĆ. vodećeg snabdevača Srbije sirovom naftom i derivatima. bivšeg direktora “Požarevačke banke”. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slučajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. posle NIS.195 kvadrata. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIĆ. koje je privatizovano. zajedno sa grupom partnera koje su činili Zoran Vujović. što se neće desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. pomoćnik direktora preduzeća “Dipos” Miroslav Ateljević. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštećen. novembra 2002. po kome je “Bigz grafičkom preduzeću” pripalo 18. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . Dinkić je ugasio četiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. godine preduzeću “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemačkih maraka u gotovini. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradović).Avia” Radovanović Bojan. na tri zavisna preduzeća.NOMENKLATURA SRBIJE . tajkuni na čelu sa Miškovićem ponudili su mu da radi za njih. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajić. između ostalog. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitića. a preduzeću “DELTA M” 659. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzeću” 1. jer je. Treće tuženo preduzeće je “Slovo”. Mišković ni u ovom slučaju nije seo na optužentčku klupu. UO FK Partizan predsednik. generalni direktor i vlasnik “SMB . Miroljuba Labusa. Dragomir Petrović i Saša Jokić. vlasnik i direktor firme “Akmer . Tomislav Karadžić potpredsednik Dragoljub Vukadinović. Raško Moskovljević. omogućio 1992. time i njegov “Bigz pablišing”.66 u današnjim evrima. direktor SCP. kao naslednik holdinga.433 kvadrata.gradnja” Radule Karadžić. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. formiran je Golf Centar u Žablju.482 kvadrata na trećem spratu višespratnice BIGZ.M. Mladena Spasića i još četvoro aktera zataškavanja krađe para. većinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petričević. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. većinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Đurić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM među njima najviše je bilo Miškovićevih. “Bigz grafičko preduzeće” je još uvek društveno preduzeće jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. podeljen je 29. Dragan Vasiljković (kapetan Dragan). kupio je Fabriku maziva Kruševac. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzeće koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljević za 220 miliona dinara.735.” Švajcarska Predrag Đurović. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. Milo Đurašković. Jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFRJ. Tužilaštvo čeka da je aktivira. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovičić. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Mišković. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizičkoj deobi. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. Na aukciji. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradović predsednik je kompanije. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivična prijava protiv Dinkića. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 35 . Kada je Mlađan Dinkić posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca.

na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. imaju velike šanse i njihova budućnost je sasvim izvesna. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskraćen. jer je ostvaren znatno manji promet tj. koji pojedinačno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazećim multinacionalnim kompanijama. godine. To oseća novi vlasnik Beopetrola. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. već i direktan gubitak od preko tri miliona američkih dolara. Bilo je i pameti i kapitala na domaćem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija.NOMENKLATURA SRBIJE . i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. Pored ovoga. otkazuje godišnju preradu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 36 . dostignu vrhunske svetske standarde. u Srbiji. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babić Duško Jovanović. naše pumpe. To je izuzetan kapital. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. To je veliki minus kada se u Srbiji ističe. već je traženo da prethodno zadovolji i uslove. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na međunarodnom tržištu nafte i derivata. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. kao predsednika Pemed Group Ltd. opremom. ozbiljno su ugroženi. od strane vlasti. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovića. gubitke je inkasirala i država. koji posluju na domaćem tržištu. Lukoil za 2006. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. Podsećamo i na nestašice derivata u proleće prošle godine i probleme. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. Na domaćem tržistu privatni trgovci učestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. Slično se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. u ovom slučaju Petrobarta. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato stručnim ljudima u NIS. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. potencijal i kapital. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugoročne strategije poslovanja na naftnom tržištu. Razlog: nesprovođenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inače tu uredbu sami doneli.000 maloprodajnih objekata. To i te kako osećaju međunarodni finansijski akteri-banke. posebno u poslednje dve godine. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih međunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. koristeći sa jedne strane domaće resurse. Početni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškić. otvorenost i regularnost tržišta za inostrana ulaganja. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile značajan broj benzinskih stanica. posle 2000. Obrnut primer imamo u Sloveniji. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. iznose cca 150 miliona američkih dolara. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica uključenih za kratko vreme u našu mrežu. Ukupni gubici. godine. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. Imamo vrlo ambiciozne planove. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugoročnog karaktera. na najatraktivnijim lokacijama. proizvodnju i preradu sirove nafte u domaćim rafinerijama. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. Petrobart – AVIA je u 2005. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. svih prerađivača sirove nafte u Srbiji. koji su važili za domaće distributere. Mi smo. proizvodima i uslugama. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojećeg domaćeg kapitala i inostranog investitora. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. isuviše vremena je izgubljeno. kada je INA. . Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. koji su uz pomoć stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. Cilj nam je da u 2006. u nameri da proširi poslove na region jugoistočne Evrope.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mitar Nikolić. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart.prerada. da bi od 2000. Što se tiče modernizacije rafinerija NIS-a. Svedoci smo iste prakse. otvorio kompaniju i u Srbiji. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. a ostvarili smo samo 50% od toga. Crnoj Gori i BiH. bez validne dokumentacije. zbog čega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže.

“Koalco”. po naftne kompanije a posebno prerađivače i trgovce. U obrnutoj situaciji. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. jer neće ispuniti poslovne planove tj. Dolazeći na tu funkciju. godine. koji su se predstavili kao Nenad Popović i Miladin Ranđelović. nego i kao partner. septembra 1966. a od 2001. koji danas zapošljava više od 5. sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovićem u glavnoj ulozi. Poznat je kao humanitarni radnik. godine u Tuzli. mora važiti i u naftnoj privredi. Jedan je od suosnivača i potpredsednik Srpskoameričkog centra. na teret nafte privrede. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. Šta će za domaće rafinerije značiti ovakvo ponašanje. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira između SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. Pokriće i priznavanje realnih troškova proizvodnje. predsednik ABS-HOLDINGS Rođen je 30. na čijem je čelu bio dve godine. stručnog tima za razvoj bilateralnih odnosa između vlada ove dve zemlje. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. dobio je posao u Moskvi. koje zapošljava 200 radnika. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. “Teški biznis put” u Rusiji. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. NENAD POPOVIĆ. ni jednom od aktera na domaćem naftnom tržištu neće padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. beležiće i dalje gubitke. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM.000 ljudi i posluje u Srbiji. koji su prošli ovi državljani Jugoslavije. Autor je više od 30 naučnih radova i dve knjige. bio je kategoričan u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. možemo da naslućujemo. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Članak “Verzije” razobličava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovića učinilo uglednim širom sveta. Oktobra 2003. pre svega prerađivača nafte. Neko vreme bio je na čelu FK Partizan. Od ruskog patrijarha Alekseja. Po njihovim rečima. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. Popović u ulaganjima u jug Srbije vidi način za rešavanje problema u tom regionu. 1992. bio je veoma upečatljiv. godine on i njegov tadašnji šef odlučili su da krenu u privatni posao. Na njegov predlog. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpatična čoveka. i predsednik je i osnivač fonda “Slavijanski”. a sa šesnaest godišna postao je najmlađi republički košarkaški sudija. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. jer na pumpama neće biti dovoljno goriva. Oženjen je i ima dva sina i ćerku. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. i ekonomično poslovanje naftne privrede sa druge. Član je DSS. a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. Rusiji i Kini. ali ističe da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM domaćim rafinerijama i traži uvoz derivata. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. “Mark Rič investments AG” i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 37 . i po državu koja će na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. osniva Istočnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. “Euramin”.NOMENKLATURA SRBIJE . dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. Verujemo da će kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. sa njima su imali čast da rade takve kompanije kao “Mark Rič AG”. Bujanovačko preduzeće “Lagado”. 1994. čiji je cilj razvoj regionalne saradnje. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa.” SLOBODAN PETROVIĆ. Pjotra Prjanišnjikova. Epilog će biti neminovno štetan po sve – potrošače i privredu. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. a 2005. Od 2000. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding.

preko koje je prodat C market.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Trans vorld grup”. moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Miločerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu. bankarstvo i osiguranje. pod zajedničkom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Čeboksari”. Odmah posle toga prijateljske reči zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se nećemo mešati u upravljanje kompanije. investicionog fonda FPP Balkan iimitid. kao i u slučaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca.10. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude. Taj isti čovek je sada član Upravnog odbora Luke Beograd.sunarodnike Gorana Malbašića. pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popović i Rađenović su našli i kompanjone . otkud Goran Mrđa na funkciji člana Upravnog odbora kompanije Novosti. U ulozi savetnika Beko se. koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin članovi Miškovićeve porodice i Bekove inostrane firme. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda već samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. pa su Popovića i Rađenovića prihvatili za ravnopravne partnere. koja pokušava da uđe u preduzeća ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije. i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije. pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. mada bi to. bez koga ne može da se dobije čelik. radne grupe EBRD. kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznačio Goran Mrđa. koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. gde je Beko. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponuđača za kupovinu aranđelovačke punionice minerlane vode. Miodraga Kostića (u zvaničnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). bilo uputno. Interesantno je. potom. Učestvovala je kao predavač. a posle dve godine prelazi u MK Komerc. sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik. već sa predlozima i privlačnim obećanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za račun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 38 . Pohađala je konferencije “Euromoney”. izgleda. upozoravali su stručnjaci. dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”. i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika. Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona. FK Partizan. a Centralni registar hartija od vrednosti. predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rođena je 1. Autor piše da su se Popović i Rađenović u fabrici silicijum gvožđa. kad je to desilo. pred svršen čin doveo sve ostale male akcionare. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili. Interesantno je da se u Luksemburgu. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slučaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeća u sudske sporove.NOMENKLATURA SRBIJE . smer finansije. Istog dana. I u ovoj priči jedan od aktera je Milan Beko. na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduče firma Nordfin. i Vuk Delibašić je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners. a vi ćete nam za to plaćati 50 odsto dobiti preduzeća”. pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Kao što je normalno u ruskom biznisu. Time je. kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajućih akcija jednog od najvećih preduzeća crne metalurgije. Karijeru počinje u Beogradskom eskontnom centru 1995. jedini nadležan da proglasi vlasnika. Većinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Aranđelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac.1970. Nebojšu Vlahovića i Branislava Medakovića. prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je. Agencija za privatizaciju je. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. dobar rasadnik specijalnih kadrova jer. Pojačanje sa stranim pasošima bavilo se više ličnim nego problemima proizvodnje. DRAGIJANA RADONJIĆ PETROVIĆ. nego se prilično dobro snalaze i u našim zakonima. član Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin. Predsednik Komisije Milko Štimac uveče je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. godine. Nisu došli “praznih ruku”. ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Vrlo često kao takvi pojavljuju se bivši sitni činovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. takođe. ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog činovnika i rukovodioca preduzeća. Paralelno s obećanjima. kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Aranđelovac. ćuti. i berze i druge institucije u inostranstvu.

ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija.24% te kompanije. Univerzal banka. Hipo RS. Brokerska kuća MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda. izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjić-Petrović. Pored članova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrđa . Crnu Goru i Makedoniju. Kao jedan od upravljača i osnivača “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimić. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popović. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlučili jer se ne slažu sa zaključcima Skupštine FK “Partizan”. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zvanično. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore.000 evra na račun “Principala” i “Dajners kluba” za dokapitalizaciju firme. čiji su suvlasnici Vojin Lazarević i Vuk Hamović. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije.1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”. Ova dokapitalizacija izvršena je preko računa NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji. Nebojša Vujović. genaralni direktor NELT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 39 . Počinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982. Već u junu 2007. Dragijana Radonjić-Petrović je kao fizičko lice kupila 60. kao predstavnik Milana Beka. čiji su osnivači firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”. i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. a Vojin Lazarević je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. Obrad Sikimić i Igor Milanović podneli su ostavke na članstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. “Pima”.09. da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju. rekla je. Završio je Višu turističku školu u Beogradu. godine za predsednika odbora za kartičarstvo u Privrednoj komori Srbije. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. Ta brokerska kuća kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima. Izabran je 2002. Dana 13. većinski vlasnik Novosti (63. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”. postala vlasnik 37. Decembra 2006. firma “Koprom”.8% akcija Novosti. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao. RANKO SOČANAC. Nacionalna banka Grčke. a direktor Jovanka Lajtfut Ivanišević. čiji je suvlasnik Beko. kojima su kupljene akcije NŠ. To je 14. “Principal” i “Dajners klub”. “Napominjemo da se Obrad Sikimić. vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. Igor Milanović. ali da uskoro to neće biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”. Najveći akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. OBRAD SIKIMIĆ. a ne da bude jedan od suvlasnika. platila je po 600. kao Toplica Spasojević (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimić (Dajners klub).. registrovana u Beču. U međuvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. odnosno 0. Članovi upravnog odbora su: Radomir Antić. Dušan Stupar. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. Akcije ove banke imaju i Erste banka.. Podpredsednici su Dragan Vasiljević. Dragoljub Vukadinović i Dragijana Radonjić Petrović. predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. Direktor Društva je Goran Mrđa. Obrad Sikimić. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”. a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostić i direktorka brokerske kuće MV investments Dragijana Radonjić-Petrović. i za potpredsednika Američke privredne komore Jugoslavije. NLB banka. Bojan Radovanović i Ratko Zatezalo. Nebojša Vujović.2002. Vuk Hamović izašao je pre tri godine iz ove banke. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. Vlasnik EFT. Maks Vinterfild. Obrad Sikimić je rođen u Beogradu 1961.5 % akcija) nije Mišković već firme Štadluks i Ardos. bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i član UO Luke Beograd. kao suvlasnik preduzeća “Pincipal” i “Dajners”.NOMENKLATURA SRBIJE . Miroslav Ataljević. „Dajners klub” Beograd je 2001.

„ITM” ima ćerke firme u Austriji. “Sinerdži” i “Ros saut ist”. već samo da preuzmu 100 hektara građevinskog zemljišta preko puta Višnjičke banje čiji je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 40 . ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. IVAN STANKOVIĆ. Mlađan Šilobad. ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da će se politi benzinom. u Agenciji za privredne registre. predsednik ITM „Group“. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. međutim. prema izveštaju revizorske kuće Dilojt end Tuš. brokerskim poslovima. a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”. Akcijski fond i PIO fond imaju 40%. Udruženja korporativnih direktora. ITM je jedan od članova konzorcijuma osnivača TV Avala. potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije. Dragan Todorić. Na taj način je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”. koju ekskluzivno zastupa Delta. dugo je osporavan. Od 1981. direktor HEMOPHARM GmbH. Ključne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. godine Nikolu Dobrijević za privremenog upravnika deoničarskog društva “Trudbenik konzorcijum”. U Beograd dolazi na studije ekonomije. gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. poljoprivrednim i drugim delatnostima. koji sada čine: Vlade Divac. član predsedništva Saveza ekonomista Srbije. jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji. kao dvočlano društvo. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. godine do 1992. Toplica Spasojević rođen je 1956. Danilović je imenovao i upravni odbor kluba. ITM grup ima. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanović bio predsednik UO). Osnivači su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara. godine sa kolegom Sinišom Rakovićem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodećih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope. odnosno udela. Odluka. posle čega se. Njih ne zanima proizvodnja građevinskog materijala. Ovakav način kupovine akcija. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Osim u Srbiji. godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Velikoj Britaniji. što se povezuje s željom Delte i Miškovića. konsultacijama. Makedoniji. Potpredsednici su Đorđe Čolović. marta 2007. Živomir Novaković. BiH i Crnoj Gori. predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIĆ. pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Kada je Dragan Stojković otišao. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvećih svetskih robnih marki. poslovima urušene Jugoslavija komerc. predsednik FK „Crvena zvezda“. čime se “IGM Trudbenik” bavi. TOPLICA SPASOJEVIĆ. koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stanković. Mišković je zamoljen da odustane od toga. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija. Trgovinski sud u Beogradu je 27. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otuđenje i opterećenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”. firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka. poslovni čovek 2006. vlasnik firme ITM. Živomir Novaković i Andreja Mladenović. godine. 1992. Đorđe Čolović. pa je Spasojević došao na čelo Zvezde. godine u Svilajncu. Rusiji. ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da uđe u ovu firmu. a kod malih akcionara je 7. Toplica Spasojević je od 1994. ali se pročulo da je predstavnik Miroslava Miškovića. guverner u Privrednoj komori Japana. Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevića).NOMENKLATURA SRBIJE . namerno promenio sedište firme.52%. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki. februara 2006. a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojević. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. pa godinu dana ne može da se spreči dalje uništavanje akcionarskog kapitala. a vlasnik je i brokerske kuće “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovića za predsednika kluba. predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojević. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije. aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. Budimir Krstović i Ranko Sočanac. da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji. član Upravnog odbora kluba „Privrednik“. koje završava 1980. Kipru.

na kom je diplomirao 1973. Mnogi u firmi bi do direktora . a od 1997. Glavni je Nikola Stanković. već kontrolišu ovo jako preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u. a od 1988. jer je bio blizak poraženom taboru. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivičnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovića. Njih dvojica preko Dušana Stupara. do 1988. generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljković. godine. Dušan Stupar je rođen 1947. brat i sin Slobodana Miloševića. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popović.NOMENKLATURA SRBIJE . od kada se bavi prodajom nameštaja. kada je Slobodan Milošević sa čela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolića. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. godine radio je u Republičkom MUP-u. direktor preduzeća “Termoenergo inženjering”. a planiraju da kupe pančevačku Azotaru. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. da ispita te navode”. potpredsednik “Hemofarma”. koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi. da su investicije za VIP salon isuviše velike. na opisani način. Oženjen je i ima dvoje dece. Stojkovića istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Stojković je od 1989. godine ušao privatni biznis. Borislav i Marko Milošević. smenjen je i Stupar. Rade je bio veoma blizak Miri Milošević. Međutim. bliži nego njenom mužu. primenjen je i pri opremanju BIA. Borislav Milošević i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. Jovan Đenadić direktor preduzeća “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišović. direktora firme “Univerzal holding”. Čitavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma.secka voće i pravi čamčiće od kajsija i jabuka. isporučilac bila Stojakovićeva firma Evrolak. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevića vodili su Marka u lov. godine. samo što je. u banatskoj opštini Sečanj. zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa. koji mu je bio komšija na Banjici. voleli se i pazili. uočio sam. bivšeg pomoćnika gen. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. Od 1990. Nakon osnovne škole u Jaši Tomiću i gimnazije u Zrenjaninu. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Beograd.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM korisnik ovo preduzeće. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. do 1990. Sličan model. za vreme Radeta Bulatovića. direktora Aerodroma Slađana Ikovića i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Đordevića”. akcije “IGM Trudbenika”. pod zaštitom Mlađana Dinkića: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. Od 1973. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. godine u Krajišniku. gde je od 1990. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Ćurčića. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Mušković kaže da je sa Branislavom Stojakovićem provela “13 magarećih godina”. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeća u Srbiji. DUŠAN STUPAR. pregledajući dokumentaciju o investicijama koje su u toku.prolaze samo oni koje ona propusti. zbog blokade računa Evrosalona. vlasnik i direktor preduzeća “Eurosalon” Branislav Stojaković. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 41 . koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartčika-lopova. Radomir Marković i Dušan Stupar. UBPOK-u. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobraćaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljević i više direktora Aerodroma Beograd osumnjičenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzeće za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara.D. zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Bunčić i direktor preduzeća “Abies sistem” Predrag Vuković. a u fioke smešta zalihe slatkiša. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševićima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. godine zaposlen je u preduzeću “Univerzal” iz Beograda. kao i neka putarska preduzeća u Vojvodini. BRANISLAV STOJAKOVIĆ.

Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata.2000. i kraće vreme bio je u fudbalskim telima. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Ćurković. preduzeća za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Inđije. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. od tela romboidnog oblika. a slučajno ili ne. pa tek onda na red dolazi izbor prvog čoveka FSJ. 26. U ovoj izbornoj kampanji vanstranačka organizacija “Otpor” neće imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. indikativno je da je Stupar fizičko lice sa najvećim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. godine Prvobitna izborna procedura za 32. već zbog kase. načelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. Tomislava Karadžića i drugog . 7. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. četiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Pančeva.. a rezultat je udeo Bore Miloševića u vlasništvu “Univerzal holdinga”. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. sa najvećim domaćim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 42 . Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. Iako starijeg Miloševića nema na spisku akcionara. Protivnici Svilara ističu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet.. gde i danas živi. Izbor za predsednika “kuće fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve načine želi da postane fudbalska vlast. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za čelnim čovekom u FSJ iz njegovih redova. bez njegovog ličnog pristanka.državnog. Dalje. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. Tako su “MV investments”. da obećanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine.. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanića. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru.. kao i trgovinskog preduzeća “Tamiš” iz Sečnja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stupara i Bore Miloševića koji je od 1992. 06. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajića. nazivaju ga “Jelenče”. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša ćute. Džajić je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara.privatnog. od 1997. čiji je bio “večiti” predsednik. “Univerzal holding” ima većinsko učešće u kapitalu nekoliko preduzeća po Srbiji: ugostiteljskog preduzeća “Kaštel” u Ečkoj.NOMENKLATURA SRBIJE . jednog .12. Učinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. predsednika FSJ bila je predviđena po ubrzanom toku. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. septembar 2003. Miloševići su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeća u Vojvodini. lekarom dermatovenerologom. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. Zaljubljenik je u fudbal. na severu je “mrtva trka” dva vojvođanska biznismena. Karadžiću protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazećeg Miljana Miljanića. Radeta Svilara. “Citadel sekjuritis”. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanično priznaje”. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru.2008. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. a u Somboru prati utakmice Radničkog. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. Na jugu se nisu opredelili.10. Svojevremeno. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. Šetku prvi generalni direktor iz Srbije na čelu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. direktora “Apatinske pivare”. ima dva sina. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. A onda je sve krenulo korakom kornjače. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. predsednik Upravnog odbora kluba. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pančevo. “Delta broker” i fizičko lice Dušan Petrović među deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Pančeva. predvođenih premijerom Zoranom Živkovićem i potpredsednikom Vlade Čedomirom Jovanovićem. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. Oženjen je Vericom. ali se (ne)očekivano. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji poručili Miljanu Miljaniću da se mane “ćoravih poslova”. RADE SVILAR. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji čas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju).

svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. započeo je saradnju sa Heinekenom 1990. inače njegova drugarica. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. Radenko Marjanović (“Knjaz Miloš”). koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. Ljubiša Jovanović (AIK banka). Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. predhodnom kupovinom deonica. NENAD ŠARENAC. već je preduzećem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. Miodrag Kostić (“MK komerc”).NOMENKLATURA SRBIJE . salveta.000 evra. Slobodan Dragićević (DIN).2007. Šaranoviću bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. gde je preko 700 fizičkih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. direktor UNIGROUP. Ljubiša Mitić (“Tigar”). Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeća Kane Export-Import.god. godine. NEBOJŠA ŠAPONJIĆ. Mića Mićić (“Jedinstvo” Užice).konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: . Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv način došli do novca. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. a za ostatak sam pitala Šaranovića. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. Posle dve-tri nedelje. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranović. Ljubomir Mihajlović (Komercijalna banka). Koliko je Šaranović duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog čoveka „Delte“. vlasnik kiparske firme „Kapa star“.V. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru. Miroslav Mišković (Delta). koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeća potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom pred Četvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem.). Dragan Kostić (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Đuričić (“Hemofarm”).12.d. ministar trgovine Slobodan Milosavljević i direktor Uprave carina Aleksandar Krstić.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjić. Gojko Muhadinović (“Topola”). od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na očuvanju pozicija jednog od najvećih svetskih brendova na tržištu Srbije. Na suđenju Nemanji Kolesaru. maramica i sličnih artikala. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića. Dmitar Šegrt (“Toza Marković”). Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIĆ. još 1998. niti pozivani da u odlučivanju učestvuju. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. odnosno 10 puta više od početne aukcijske cene. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. Milorad Savićević (“Geneks”). plativši oko 350 miliona dinara. “Dao sam joj novac bez problema. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponuđača“ za društveni kapital kompanije Novi dom . Dragomir Tomić (“Simpo”). vlasnik Neregelia trading limited Kipar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 43 . “U sefu sam imala oko 105. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Tu se. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. Delegaciju privrednika činili su Bogoljub Karić (BK).d. ova praksa se nastavila i 16. Slobodan Radulović (“C market”).000 evra. Ivana mi je vratila dug”.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju centra papirne industrije.. Nikola Pavičić (“Sintelon”). rekao je Šaranović. I pored činjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upućeno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje.2006. na očigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi većinski vlasnici. uključujući „Jafu“ iz Crvenke.god. Šaranović je ranije radio kod Miškovića.000 evra za gradnju kuće.01. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. u kojoj značajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“.god.

d. izvršava naloge maminog sina. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju.d. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. u kome je zaposleno preko 6. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. ali tek po danu ispunjenosti uslova. početkom aprila 1990.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. koju je zastupala gospođa Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 44 . oslobodi radnika bez da to košta. Beograd.500 ljudi. a koja je imala poslednji sastanak 02. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomić je rođen u Žbevcu 1937. i drugo. nastavlja se učešćem Kompanije „Simpo“ a. . . Dragan Tomić uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem čija je vrednost u 2002. objavljeno. već se izvršavaju nalozi novih većinskih vlasnika. pa i na silu.. DRAGAN TOMIĆ.prvi čin. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od četiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašćenja sprovode šta im se ćefne. iako su po socijalnom programu. Kulise kupcima. a završava njenim izlaskom 15.d.drugi čin predstave.07. S Borkom Vučić predstavnici “Simpa” otputovali su.treći čin predstave zvane „Privatizacija“ počinje potpisom Ugovora.15mil evra za 70%) sa preko 36. Vodeći kompaniju četiri decenije. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti.11. čijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a. zvani Tender za prodaju kapitala. . U svojoj 29-toj godini.000m2. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzećem dok „moćni“ kupci ne dođu u poziciju da to mogu i po zakonu.god. čija se većina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu. neobjavljeno. dužni da isplate otpremninu od 250 evra. uspešnim preduzećima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju. godine. jer u ovakvoj konstalaciji „moćnih“ kupaca. u Beogradu.. koju poseduje još od 1966. ionako jeftino plaćeno preduzeće (17.09.god.09. Ovo preduzeće kupio je „Univerzal holding“ ad.000 m2 u Beogradu). godine. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeća „Tehnopromet“ a. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. “jer su tamo manji porezi”.2006. sa 15. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeća Popov Andrejom. 1967.12. na 29. u konzorcijumu. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne učestvuju u ovako režiranoj predstavi: .„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona očigledno ima više. dok su ovde jasni lični interesi da se. odigran je još u septembru 2005. stvarno se može pohvaliti „transparentošću“ (providnost).NOMENKLATURA SRBIJE .09. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu.Cyprus investment and finance. sa 01. a sve iz „viših“ interesa.04. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. već tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je početkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahović. preko puta crkve Svetog Marka. a nastavlja se periodom od četiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu.2006. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. Napravljen je ugovor između “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. koji su isti „kupci“ potpisali. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjača (u kom je trenutku bio „Simpo“). Tomić je odlučio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .2007.godine). u Nikoziju. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeća „Eki investment“ koje je učesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. vlasnici Aleksandar Vlahović i Danko Đunić . koji je počeo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „moćnih“ firmi. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeća u Srbiji sve moguće. na 01.d. a srednju ekonomsku u Vranju. godini procenjena na 80 miliona evra. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da pređu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra.2006. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora).god.09.god. više ne upravlja ni generalni direktor. zvan pokušaj otimačine vrlo vrednog objekta od preko 2. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogačarević”. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili.2006.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. Nedokučivo je produženje roka za ponude na tender: prvo.2006. .

nadgledao je proizvodnju. kulturno zatražio svoj deo profita. Predstavnice Delte i Agrokora. sa najlepšom ambalažom.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuće. ističući samo koristi koje će od spajanja imati srpski i hrvatski proizvođači.000 dolara za izgradnju novog preduzeća u Srbiji. hrvatske i srpske proizvođače.. predviđenih ugovorom. Branka je uvek nedostupna. Umesto da negira. tada potpredsedniku kompanije. Rođaka Dragane Tomić. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović.000 evra. Na suđenju Nemanji Kolesaru. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 45 . bilo je reči i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. 2005.NOMENKLATURA SRBIJE . Tek 2003. Ivana mi je vratila dug”. video da se srpski partner pravi lud i ne uplaćuje ni dolara na njegov račun. Kao ovlašćeno lice. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu učini i pozajmi oko 200. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplaćenih dažbina. u nerezvijenom delu Srbije. kada je fabrika čokolade osnovana.d. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. to bilo u dubokoj ilegali. rekla je Veselinović i dodala da će naročitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomića i “Simpo” sudu u Beogradu. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika čokolade “Simka”. Sin Dragana Tomića. koji su optuženom pozajmili novac. Vlasnik “La mesona” opet je. familije Tomić. udata je za njegovog sina Gorana. Deset godina fabrika. i firmu “Food industries”. Tada je izjavila: . Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem. ako vas interesuje ko je vlasnik . Ali. Prvo je u Beogradu 1997. koja je smeštena u Bujanovcu. obrazlažući spajanje. kapitalom od 100. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. naravno.000 evra. prema slovu ugovora. 20 procenata. rekla je ona. direktora kompanije “Simpo”. Posle dve-tri nedelje. avgusta 1997. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeća s Miroslavom Miškovićem. snaje Dragana Tomića. „I Delta i Agrokor brane domaće proizvođače. rođaka Dragane Tomić. Većinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. Kad je. snaja Dragana Tomića. Direktorka “Dunje” je Branka Stanković. Dragana u Švajcarskoj osniva. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje će takav potez imati na potrošače. u nastupu na tržištima obe zemlje. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomić. Goruće pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaćeno dovoljno novca na račun. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. Ali je Vladimiru Arsiću. IVANA VESELINOVIĆ. a za ostatak sam pitala Šaranovića. Goran. a trebalo je. Ljerka Puljić je istakla da dve kompanije već podržavaju svoje partnere. Na preduzeće u Nikoziji stavljen je katanac.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. što je nekih šet miliona dolara. “U sefu sam imala oko 105. deset odsto od prodtae robe. posle nekoliko godina.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomić je pustio priču o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. izletelo: “Završena je prva faza fabrike čokolade i uposleno je 60 novih radnika”. a “La meson” je dao stručnjake i odao tajnu proizvodnje. Branka Stanković.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj čokoladi koja je najbolja u zemlji. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. bez prethodne provere knjiga. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. I slagali ga. šaranović je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. Uplatili su mu samo 90. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. Pri tom. a Džordžis na Kipru čekao svoj deo kolača.” Simptomatično je da je i 1997. “Simpo” se obavezao da će da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. Dragana Tomić.000 dolara. trebalo da obezbedi 130. pravila je stvari od bambusa.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Vučić lično i koje je. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. LUKA BEOGRAD a. inače njegova drugarica. kako kaže njegov radnik. “Simpo” ih je prodavao..

jer je Mišković nameračio da bez građevinske mehanizacije. Sve što učini gospodin Mišković. Građanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovića. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinović. pljačkajući imovinu Geneksa. Bekovo preduzeće „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeća „Vorldfin“. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. Dok je Savićević bio na čelu Geneksa. gospodin Mišković kreće u surovu pljačku. činili su: predsednik Aleksandar Vlahović. saznaje agencija SINA. predsednica Saveta Verica Barać rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. Mišković je ostao nedodirljiv. čiji su vlasnici. Na taj način Delta je otela oko 1. 2008.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. i da je u prodaji Luke Beograd država oštećena za najmanje 21 milion evra. jula 2001.NOMENKLATURA SRBIJE . Osnovno opredeljenje Miškovića nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. Nakon atentata na premijera Ðindića. 17.2007. za male pare. potpredsednik Slobodan Milošević. Na mesto Savićevića došao je Andreja Dozet. proveo je šest meseci u zatvoru. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinović dala je povodom krivične prijave izjavu policiji 27. koja se uselila u zgradu Geneksa. već je prepolovio preduzeće. Slobodan Milošević je tražio velike pare za finansiranja SPS. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovođenju pljačkaške privatizacije u Srbiji. Izgradiće ga tako što će angažovati druge neimare. razobličava se uloga Aleksandra Vlahovića. Mirka Cvetkovića i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. Ono se gradi parama iz budžeta. SD je uverena da su činjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. ali se na tome završilo. Ko mu se u poslu ispreči. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. odgovorio je da on kupuje srpske firme. i sprečava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIĆ. Premijer Koštunica. i posao je dobio Mišković. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. i počeo da kupuje trgovinske firme. To je prvi zvaničan podatak o vlasništvu nad Lukom. pola-pola. ”Zahvaljujući poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. vodi na Miškovićeve sina i ćerku. Mirko Cvetković. godine. Glavni razlog. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. Miloševiću se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. Miki Savićević je odbio da ih plati. Milan Beko. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmoćnije srpske firme. godine. žestoko su se posvađali na sastanku partijskog vrha. potpredsednik Goran Pitić. koji je dostupan javnosti.. jeste Vlahovićeva želja da dobije Ministarstvo energetike. Božidar Đelić. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. sa jednakim delovima. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. što je i učinjeno. upitan od predstavnika međunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. partner EKI Investment 26. zasnovano je na otimanju. on ga skloni ili uhapsi. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja.. i blisku saradnicu. Vlasnik građevinske firme “Gemaks” Ðorđo Antelj. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahović. navodno. čemu se Đelić protivi jer se boji da njegov stranački kolega zajedno s Mlađanom Dinkićem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 46 .06. mart 2007. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. Do sada se spekulisalo da to preduzeće pripada Beku i porodici Mišković. Delta je počela ni iz čega. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. član Političkog saveta DS. Ivanu Veselinović. koji su radili u tim lokalima. Na konferenciji Saveta ovim povodom. Dušan Mihajlović. potpredsednik Ivan Đurović. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahović. stvarajući trgovinsku mrežu. i deca Miroslava Miškovića. kakav je Mišković. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. Ivana Mišković-Karić i Marko Mišković. radi monopola. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog čoveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Danko Ðunić. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi...

bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahović . OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. kobasice. radi lakšeg snalaženja dostavljača. sadrži ime Aleksandra Vlahovića. godine. Kljajević.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. Svi sa spiska dobijali su na kućne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. bivši direktor „Sartida”. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu članovi partija. Ova adresa je u Sopotu.“. To skreće pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u političku stranku.02. Paketi su tako veliki da ih jedna prosečna porodica ne može pojesti za mesec dana. nije obavezana da daje ove informacije. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. Branislav Ignjatović. Vlahović. bili su „kućni partneri“ industrije mesnih prerađevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuće “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. JSD Partizan Danko Đunić. Kovilj. i Nemanja Kolesar. Marčićević.godine bavila restrukturiranjem. Pored njih. Aleksandar Vlahović i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. Aleksandar Vlahović i Dragan Veselinov. U tu vladu. 05. Međutim. Dokument „Kućni adresar poslovnih partnera“. Kolesar. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović prešao je u Demokratsku stranku i postao član Glavnog odbora. drugi sprat. nalazi se ime Dragana Veselinova. mesni proizvodi. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. od februara 2002. pod rednim brojem 132. Pančevo. bude nemačka elektroenergetska korporacija RWE. Aleksandar Vlahović je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenović. pa je njegov kabinet imao čak šest potpredsednika. pored paketa. nekim čudom. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Đelić i Aleksandar Vlahović nekadašnji nestranački ministri.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srbije i Elektroprivrede Srbije. Živomir Novaković. terete se da su se. do septembra 2003. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahović. od dotadašnjih deset. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. Oni su predvodili grupu koja se 2001. bivši ministar za privredu i privatizaciju. stečajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnović. bankama i dogovarali kako će prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. čija se privatizacija očekuje. a tom timu se priključio i Bubalo. Mandatar Zoran Đinđić suočio se 2000. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m.2007. bila stvarno transparentna.. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprečavanju pranja novca iz 2005. u Beogradu i Smederevu. bivši ministar poljoprivrede. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovića i Mlađana Dinkića SINA je otkrila pre desetak dana. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. sastajali u zgradi vlade. To su pileći bataci. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stečajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. kao i da Zakon labavo određuju ko može biti učesnik u postupku. Tomica Milosavljević i Aleksandar Vlahović. na mestu broj 134. do danas. Goran Pitić. ušle su i tada nestranačke ličnosti kao Božidar Đelić. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. a to je bila po zakonu iz 2001. i Mlađan Dinkić. Dušan Marčićević. bivši sudija ovog suda. Na pomenutim sastancima Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 47 . Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. učestvovali Aleksandar Vlahović. i koverte sa „čestitkama“. a posle atentata na Zorana Đinđića visoki funkcioneri Demokratske stranke. Novaković.. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajević.NOMENKLATURA SRBIJE . Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. Agenciji za sanaciju. sa šesnaestočlanom pobedničkom koalicijom DOS. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. Dva broja ispred Vlahovića... član uprave Košarkaškog kluba Partizan. jer je to idealan način pranja novca. bivši predsednik Trgovinskog suda. Neki od partnera dobijali su. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da učestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav način povezani s vlašću. Koga zastupa poslanik Vlahović? Uprava za sprečavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o načinima nesprečavanja pranja novca od 2000. salame. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade.

a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. nakon što je komisija o poreklu kapitala. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. godine. Tu planira da na oko 20. ministar u Vladi Slobodana Miloševića. kuću ima Milan Beko. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. Aleksandar Vlahović je kao „republički ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjičenih”. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Mišković podigao kuću od oko 300 kvadrata.Herceg Novi . Posle privatizacije društvenog preduzeća. DRAGOLJUB VUKADINOVIĆ. Milena Dravić. Činjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradiću. Seka Sabljić. Na Savini. tvrdi se u dokumentu. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . Agroživ ih je tužio. Vlahović je članovima vlade prećutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. PRIDRUŽENI ČLANOVI Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 48 . predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. godine. Kako društvena preduzeća nisu bila u mogućnosti da isplate ugovorenu sumu. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. kuće imaju mnoge poznate domaće ličnosti: Dragan Nikolić. na poluostrvu Luštica. uspeo je da od 1992. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. Rođen 1950. Nedavno je proširio plac.000 kvadrata. vlada prihvatila zaključak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižić preselio se u klanicu.. Hamovićev kolega iz beogradskog Genexa. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Večernjih novosti. U njegovom komšiluku je vila Petra Matića.Beograd .000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. na Toploj. uz sve. suvlasnik londonske firme EFT koja je. Preko Kolesara i Ignjatovića. aprila 1951. Gradonačelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ograđenog imanja na Luštici. Informativna služba Socijaldemokratije (čiji je predsednik Vuk Obradović pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. kada je registrovao firmu „Agroživ“. a počeo je da kupuje placeve i na Rosama. Živanov i Prebiračević dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeća da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takođe ima kuću u Herceg Novom. Koristeći svoj položaj Vlahović je na sednicama vlade. ima imanje u zaštićenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. Trojica direktora društvenih preduzeća terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate. rođen 28. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu.NOMENKLATURA SRBIJE . Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. na Rosama.Trebinje.nije utvrđeno. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. na kojima je razmatrana privatizacija. U blizini je Vuk Hamović. I nekadašnji genexovac Zoran Obradović.500 kvadrata zemlje i kuću od šezdesetak kvadrata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM dogovoreno je da to realizuju kroz stečajni postupak. sa Milanom Antićem. zbog duga. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. takođe ima vilu u blizini hotela Plaža. koji je prodavao po pančevačkim pijacama piliće na komad. U njegovom komšiluku. čak i po nekoliko desetina miliona dinara. prema revizorskim izvještajima. koji je pružao mogućnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeća putem neposredne pogodbe bez uključenja drugih potencijalnih kupaca. Bojana Maljević.. SPS je vladao u Žitištu. Uz obalu naselja Savina. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. Mišković na Malim Rosama ima oko 1. U Perastu kuću ima Goran Bregović. Direktori društvenih preduzeća potpisali bi ugovore. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. MIROSLAV ŽIVANOV. pripadne Živanovu. koncentriše se bogato društvo. Pored vile i bazena posađeni su vinogradi i izgrađeni teniski tereni. januara 2003. i. kojom je predsedavao počela da daje rezultate). Vlahović je. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzeće. atraktivnom delu Herceg Novog. Miroslav Živanov. On je u Miloševićevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševića. godine. pa je 23. a da li im je nešto isplaćeno u kešu ili na račune .

decu. oktobra. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-već koga znam”. Loši kadrovi znače lošije obrazovne mogućnosti i skromno znanje studenata. ograđena takvim zidom ćutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". Nijedan čas prakse niti bilo čega primenjenog u toku obrazovanja. septembra 2002.. nemogućnost zaposlenja.. na aukciji 10. i biraju Zdravka Deurića za svog zastupnika. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi. tadašnji direktor Srđan Kamenković.. Sreća ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju.. oktobra predlaže tri člana UO ispred malih akcionara. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmeču". Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. Deurić dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. ili brzo odlaze ali zato je većina njih iz vremena netržišne privrede. da se dogovore o daljim koracima. nemogućnost javne kontrole trošenja novca. Kamenković na poziv Jovice Stefanovića putuje za Skopje. i 4. rođake. Veliki broj profesora (i dekan među njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševića. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”... Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedočim iz ličnog primera.... Kamenković pristaje bez konsultacija sa radnicima. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”.000 studenata.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaći univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nađu posao.. Petnaestak dana po aukciji. Najboljih kadrova nema. DB Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 49 . kojeg čini 7 članova. uključujući čak i školovanje u inostranstvu.. 3. Megatrend broji 14. saopštava da odlazi u penziju. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41.. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”.. To su ljudi koji studente treba da uče tržišnom privređivanju i koji grade budućnost kompanija kroz studente koje obrazuju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM SRĐAN KAMENKOVIĆ. savetovao je radnike da što hitnije skupe većinski paket akcija.60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. Prva je takođe neistina – 2007.. Kome se polažu računi za trošenje novca . RAJKO UNČANIN jedan je od predavača ovog “fakulteta”. Radnici – akcionari “Jugoremedije” sećaju se da im je bivši direktor septembra 2002.. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIĆ...000.00 u II i 9. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosečna cena po knjizi je 10 EUR). prof. Ovo ne važi za većinu drugih .. teorija apsolutno dominira. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl. kumove i ostale. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. koji je bio aktivno uključen u pripreme za prodaju akcija fabrike..... Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje.. Ključna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta.U Srbiji nikome. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore čiji rad odgovara profesionalnim standardima. (Makedonija). “Jaka” bude zastupljena sa 4. bez obrazloženja. radnici prikupljaju zastupničke izjave kako bi formirali većinski paket akcija.000%. Dok je on na putu.000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po rečima dekana..množite to sa 14. Da je druga činjenica neistina dokazao sam ličnim primerom. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. Kamenković mu. najvećeg diktatora u Evropi. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadić bio na otvaranju nove zgrade 2008.. prema svedočenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurića. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi.. i tada i danas. sa prosekom od 10. U optužnici se navodi da je u maju 1995. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. Sami možete da pretpostavite gde i na koji način se troši ostatak novca. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog.. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najveće svetke inflacije od 318.

Kako drugačije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni započeli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivične prijave i zahtevi da pokrenu istragu. Taj posao je Slobodan Milošević dao Jovici Stanišiću. sintetička vlakna i polietilen visoke gustine. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM preko Radosava Lukića u "Grmeču" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. Optuženima u slučaju "Grmeč" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. u Privrednoj komori Srbije (PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. Milo Đukanović. Ova pomoć je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. Ova kompanija pominje se i u izveštajima američke obavestajne službe CIA. Priča bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevič. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu.NOMENKLATURA SRBIJE . Pozivajući se na zapadne obaveštajne službe. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. novembra 1996. u zamenu za traktore. prosledio u "Grmeč". Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zaključen krajem marta. Aprila 1998. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. Priča o nesreći u "Grmeču" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao naručilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeđuje tehničku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. generalni direktor MLEKOPRODUKT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 50 . predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANČEV. pisao je "Vasington tajms". generalni direktor TIGAR ad PAVIČIĆ NIKOLA. inženjer zaštite na radu. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. rekao je u razgovoru za NIN 28. Tragedija u "Grmeču" se nikako ne može posmatrati izvan politike. naveo je "Vasington tajms". a da će uvoz biti obezbeđen preko društvenog preduzeca "So produkt". Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavličević ostavio je poruku za NIN. Dan posle demantija saveznih vlasti. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. 40 000 tona tehničke soli i 30 000 tona karbamida. generalni direktor "Grmeča" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. “Rajko Unčanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije.. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Černobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u černobiljskoj katastrofi 1986. Činjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanično i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slučaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. inače bi posledice bile još teže. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehničke soli. Materijal je dovezen čak iz Sente. So nije pomenuo. Rajko Unčanin. juna 1995. Druga činjenica jeste da je Rajko Unčanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. predvođen potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. tvrde zvaničnici Agencije". da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Unčanina. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu.. koji je. Svi putevi vode do Rajka Unčanina. godine. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobičajeni vojni teret bio namenjen Libiji". koji ga je preko svog pomoćnika Lukića. Zvaničnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zaključio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehničkoj podršci u razvoju raketnog programa. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. DRAGAN NIKOLIĆ. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeći da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda.

Kako je najavio Đelić svim firmama sa ovog spiska rešenja će biti uručena u narednih 15 dana. vlasnik IHT. ĐORĐE ŠIRADOVIĆ. je Dmitar Šegrt. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 51 . V. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Anđelki Popović. ostali .NOMENKLATURA SRBIJE . Širadovića. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. bivšoj direktorki “Metalurgije”. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. vlasnik Delta M. kako priznaje. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. Šegrt je u Nicoviću. po njemu. Nicović je već kupio 10% akcija TM Investa. a u toku je kupovina preostalih 13. odluke potpisivao mimo zvanične evidencije. i Đorđe Nicović. sadrži 15. pronašao kupca akcija TM Investa.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane većinski vlasnik najveće srpske fabrike opeke i keramičkih pločica. direktor “Toze Marković” i prvi čovek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deoničara. u prostorijama JUL-a. a Širadović je generalni direktor novosadskog preduzeća „Novkabel“. i troje rukovodilaca iz ekipe Đorđa Širadovića. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u međuvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. Šegrt se pozvao na patriotski čin jer. bivšeg ministra za privatizaciju.ne“. smenjen je s te dužnosti. „C-market“ (3. Širadović je.8) (deterdženti).3%) industrije građevnog materijala “Toza Marković”.8 % postati najveći pojedinačni vlasnik “Toze Marković”. Dmitar Šegrt. glavnog protivnika da Nexe grupa postane većinski vlasnik. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. pivo. LUKA BEOGRAD ad Najveći broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vuković i Đorđe Širadović.. što ih poseduju tri preduzeća iz holdinga Delta. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji.8% vlasništva. plaćajući svaku manje od Nexe.1 milion maraka. osim Miškovića. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. koji još nije ponuđen na prodaju. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. direktor fabrike Toza Marković. „Nelt“ (1. Kao najupečatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoči zapisnik o kontigentima za uvoz žvakaćih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. ministri Đorđe Širadović i Boriša Vuković svojevoljno i neovlašćeno prepravljali su odluke komisije i količine i vrednosti kontigenata po nahođenju.7) (automobili).2) itd. u Kikindi su smislili kako da se spreči da Nexe grupa. imao česte sukobe sa Mihailom Milojevićem i Vlajkom Stojiljkovićem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore.4 %. koja je preko Našicecement pojedinačno najveći vlasnik (30. Državni paket. Zahvaljujući debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu.1% tako da će se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. u kome su Miroslav Mišković. postane većinski vlasnik fabrike. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomoćnik Boriša Vuković koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dioničara. votka.5).). već i u Kikindi. Po rečima Đelića.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2.. Sa porezom od 19. D. deterdženti. Zamisao je potekla od Šegrta. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujući bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševićem i visokoj poziciji u SPS bio prvi čovek ne samo fabrike. „Beopetrol“ (7. ali je kao predsednik Skupštine deoničara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deoničara prodao beogradskoj kompaniji IHT. Njima treba da se “pridruži” 11. a novopečenog savetnika. avgusta 2006. viski. 3. Metod liči na onaj kojim je slovenački Merkator onemogućen da kupi C market. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomoćnika. Đorđe Širadović vraćen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. samo što su u ovom slučaju drugi “igrači”.4). Na čelu tima. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video način da ostane na čelu fabrike. odmah iza „Progresa“. „Autotrend“ (1. delovi kompanije „Delta“ (1. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. AD “MINPROJEKT” Maja 2006.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM DMITAR ŠEGRT. „MK Komerc“ (1. Na taj način IHT će s 34. prema nezvaničnim informacijama. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake.da. Širadović je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. Vuković je od promene režima u inostranstvu. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. sir.

s njegovom energijom. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. poručnik Nenad Burnjaković. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice.. general Jevtić je stavio ulazna vrata sa šifrom.. para ima. oktobar. sa njegovim „snom o Srbiji“. javnost Srbije branila je sebe od ideja očeva nacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ČLANOVI PO POZIVU prof. Zoran Živković: Da. i vraćen kada je Jeftić postao načelnik. Grujica Spasović (Vojislav Šešelj ga naziva “major CIA”) po dolasku Koštunice na vlast bio je saradnik Radeta Bulatovića u napadu na Gorana Petrovića. Važno je da general vidi belog sveta. čovek koji će makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftića za načelnika. . lekari teško utvrđuju dijagnoze. general-major Zoran Stanković. Pukovnik je unapređen u čin general-majora i postavljen je za načelnika Vojno-medicinske akademije. Bio je skoro bez šansi. A Boris Tadić je predsednik Republike i građani. Zar makar na Vojno-medicinskoj akademiji njen načelnik ne može da bude najstručniji lekar. On putuje na kongrese. neizvesnosti.. Braneći mesto Đinđića u srpskoj istoriji. VASILEIOS ENTERTILIS. General je dva puta operisao Borisa Tadića. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. O kakvoj se operaciji radilo. tu je završio medicinski fakultet. Nema para za hranu bolesnika. 22. dr MIODRAG JEVTIĆ. načelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftić je solidan hirurg. mora da se nađe dovoljno deviza. javlja se samo na vruću liniju. željom da je promeni. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. A. pokrene. nije imao doktorat. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedočili da je Koštunica maltene čekao kod kuće da mu se saopšti šta se dešava. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. nabavke. svuda u svetu. obukao je svečano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke.. plan dijetalne ishrane se pravi. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. studenta medicine. obećavajući da će se glavari stranke kod njega lečiti uz punu diskreciju. Na telefonske pozive ne odgovara. nasilja. Preporučivao se. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. često se kvare. On se mlad oženio. general major. kupovina lekova. Načelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šćekić. Tadašnji ministar odbrane i bivši načelnik ove ustanove.NOMENKLATURA SRBIJE . gde je bio komandir voda. koji je otpušten sa VMA zbog nedoličnog ponašanja. 17 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 52 . dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. oktobra nego i u pripremama za 5. Sve ostalo je sređivao tast. ništa od svega ne bi bilo! Urednik. Da je on odlučivao da li će se desiti 5. generalni direktor Viohalco Group za jugoistočnu Evropu OLIVER ROEGL. koji je na medicinu upisan preko reda. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftić nije ispunjavao. Na simpozijume i stručna usavršavanja šalju se mladi lekari. Ne samo 5. nesmotreno je izjavio da načelnik VMA mora da bude general. a kabinet čuva vojnik. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. Hasanovića i Stojakovića. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. Na VMA su aparati stari. postavio je za vođu smene kuhinje svog kuma Selejmana Hasanovića. Čim je ušao u kabinet. Za njegovog sina. Ipak. s obezbeđenjem. Od kada su u kuhinju dovedeni. prvom klasom.. večne krize. a vodi i svog sina. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca..SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Đinđića sa liste značajnih ličnosti nove srpske istorije. Janošević. nije saopšteno.od onih koji su ubili Zorana Đinđića i od onih koji su to želeli. kada je general Jeftić u pitanju. na seminare. tenderi. korupcije. a zatim je poslat za ambasadora u Sarajevo.. “Danas”17: Kakva je bila Koštuničina uloga u 5. od haosa. straha.. Takođe je u kuhinju doveo i verne poslušnike. pa Šćekić. oktobar. decembar 2003. kuvara.

Mićunović. i predsedničke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. Tog dana je slavila rođendan.NOMENKLATURA SRBIJE . Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. na dnevnom redu su bili Pavković i Rade Marković. Kada smo se vratili. među kojima i Miodrag Rakić. Srđan Šaper. Miodrag Rakić. Rakić kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi.. jedno vreme Svilanović. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. oktobar. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. neki od nas iz DOS. Iz perioda Đinđićevog rukovođenja DS-om. ili možda čak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. dok čovek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskućnik. Sat vremena smo izgubili vozeći se po Beogradu kako bismo zavarali trag. za kratko vreme se skućio i obogatio. Perišić.. ja i još . on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. ili 7.” Sedam-osam minuta posle ubistva. Miodrag Rakić. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Đinđića Živković: I to za jedno poslepodne. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Đinđića. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde ćemo na večeru. To je i za demokrate. posle 5. Iz te škole potiču neki od njegovih najlojalnijih saradnika. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Za dva sata smo doneli odluku. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. Milan St. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markoviću i Pavkoviću. previše posla. i šef kabineta. pominju se: njegov savetnik. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. marta pucano na Đinđića? Supruga. Živković: Đinđić. pet-šest dana pred 5. Imali ste sijaset i biznismena i političkih ličnosti koje su to radile. Zvanično. desna ruka Tadića i generalni sekretar predsedništva DS. Na sednici Predsedništva DOS 6. a među onima. u reforme. Rakić je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadića i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadić bio ministar odbrane. koji crpu ličnu moć iz blizine sa Borisom Tadićem. oktobra. čiji je direktor bio Boris Tadić. koje bije glas da su pragmatični. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. Nisu samo tu Crvene beretke. Pet puta je glasano 17:1. on rukovodi Kabinetom predsednika. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje će Milošević sigurno da pokrade. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. Odlučili smo da u tom slučaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. neki „dvorjani“. odnosno sprovođenja politike. Protić. Dok se predsednik slika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 53 . što su verovatno najobučeniji vojnici na Balkanu. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrđivanja stavova i kreiranja. Živković: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovića. Koštunica još uvek nije izjavio saučešće. previše aktivizma za njega. Ljudima je bilo jasno da pobeđujemo na izborima i da Milošević to neće priznati.. Đinđić i ja smo otišli kod Mila Đukanovića u Podgoricu. i u Zoranovoj krvi oni su videli način da ponovo budu vlast. I ko je onda imao veze sa kriminalom. Kao član izvršnog saveta opštine Palilula. oktobra.. Crvene beretke su bile osuđene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreči da se oni kriju iza bilo koga. Miodrag Rakić nije poznat javnosti. za dva sata im je ona bila uručena i oni su postali deo istorije. Ko je bio na tom sastanku? . bilo previše. Nismo znali gde je odvežen. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. Ako je Đinđić uterivao u red i poštovanje zakona.ne mogu da se setim ko. ko je sprečio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovića. Prema mnogim izvorima. imaju ključni uticaj i u donošenju krupnih odluka. Labus. Čović. potiče politička škola DS. Ko je vama saopštio da je 12. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kako? Živković: Tako što je to previše opasno. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. Gde je sastanak održan? Živković: Kod Čovića u jednoj hali u Železniku. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. To je bilo dvovlašće gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Đinđić.

državni posao. nadležno telo za plovidbu Dunavom. Lađari na Dunavu bili su. Naši tabloidi preuzeli su priču. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. Direktoru BIA. Sadašnja priča je samo bleda senka tadašnje velike priče. nijedan značajniji objekat nije se gradio bez učešća Montaže: Dom sindikata. On kupuje ljude. i vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. Sa Politbiro KP Rusije nije mogao da se oslobodi diktature Staljina. 1992. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. osnivač ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. koji je pobegao s parama koje je trošio dok nije pao šaka Legiji i Zemuncima. njegova ambicija očigledno je da bude u senci. bugarski mediji lansirali su priču da bugarske brodove između Golupca i Smedereva presreću “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za novine. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. Zmaj u Zemunu. bio raj i za krijumčare. U svakoj državi. Ako je bilo koji od ova tri. značajnu pomoć pruža šef kabineta predsednika Srbije. Krajem sedamdesetih godina počeli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. Uz dozvolu Državne bezbednosti. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pančevačku luku. unapređuje i amnestira od grešaka. mada ko hoće može da ukrade sa barže. čamcima svojih plaćanih “patriota”19 blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. u istočnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje čamce i mini tankere.. Miodrag Rakić je imao ambiciju da postane šef BIA. Kako god bilo. Od 1960. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekritički? Leta 1992. 19 Radio-vezom snabdevao ih je Čeda Mihajlović. Bio je potrebniji u Kabinetu. Pančevu i u drugim lukama. Napredujući iza Tadića. IMT u Zemunu.yu sve govori. Dunav je vitalna veza između Crnog mora i zapadne Evrope.NOMENKLATURA SRBIJE . Van Evrope. Rakić je iz Žitorađe. pošte u Dizeldorfu. Dunav je. Njegov školski drug je Ivica Dačić. iako se sami bugarski mediji ograđuju da su glasine o “38 opljačkanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i čak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajućih društava. imajući u vidu zajednički imenitelj. tokom “nezasluženih i ničim izazvanih” sankcija. objekata u Bohumu. godine. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakić približio njihove lidere. začetnici gusarstva.. i preprodaje. ali prvi do glavne figure . to bi.. generala Poskrejbiševa. bolnicu u Podgorici. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. I-mejl adresa: mrakic@predsednik.. na čelu sa Miomirom Pajkovićem. partijske drugove. Železara-Smederevo. bez čijih organa bezbednosti to nije moglo proći. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. uz Dunav. ali to je bio drugi. Tehnološki fakultet u Beogradu. a srpska policija i carina nisu se mešali. Dunavska komisija. Rekord u Rakovici. IMA RAŠTA Krajem 1950. ali moguće je plod aktiviranja neke veze bugarskih lađara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. U rečnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. dok se Berija nije setio da mu ukloni šefa kabineta. a ne piraterija. do 1970. ali to je krađa ili razbojništvo. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. SR Jugoslavija bila je izvan svih međunarodnih ugovora. 18 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 54 . veliki šverceri radili su na veliko. Rakić je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe.srbija. a mali na manje. tajkune. šef kabineta predsednika države ima vrlo značajnu ulogu 18. ali nije. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanić. Montaža kreće na evropsko tržište pa učestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. tokom sankcija. šef kabineta vodi poslovne knjige.-tih preduzeće Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. stambene objekte na Novom Beogradu. nego da potežu pitanje. prilično jasno. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji.siva eminencija. razlog. i šeta po svetu.–1995. u Smederevu. Saši Vukadinoviću. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. Početkom osamdesetih. zgrada Savezne skupštine.. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. Slovensku plažu u Budvi. IMA ZAŠTO U jesen 2008. Tada. novo rukovodstvo.

proizvodne površine 2. Angoli.253 kvadrata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2500 zaposlenih. ili u kešu. sa 5 zaposlenih. Zaposleni u Montaži. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Direktor Pajković zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. Porodični klan i direktor Milisavljević letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. koji su mu neophodni. putnička vozila. na štetu radnika kojima uskraćuje zakonska prava. Pravio je dvojne ugovore. Pajković zavodi teror i otpušta radnike. Rađenovića. prvi deo plate za mart. ne čudi sudbina ove firme. godine. sportsku halu “Pionir”. godini. Pajković. Montaža je firma čiji su radnici u odmakloj dobi života. rođaci. U tom trenutku. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. Od tada Pajković isplaćuje plate preko objekata i gradilišta. Kapital seli u Crnu Goru. IMA KO Mlađan Dinkić insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. kumovi. “Duvanskoj industriji Vranje”. crkve i bolnice. Čehoslovačkoj. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. Milenkom Milisavljevićem. Miomir Pajković postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. takođe iz vojno-građevinskog kompleksa. sa direktorom Montaže. koje plaća beogradska Montaža. i da je Pajković iskoristio odnos sa Đorđijem Nicovićem i njegovom privatnom bankom. objektu novog “Merkatora”. Samo cena građevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veća od one koju je Pajković platio za celu firmu. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. njih oko 350. jula 1949. ili da taj trenutak čekaju sa odgovarajućom otpremninom. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. finansira sa računa Montaže iz Beograda. i poneko spreman da robuje iz straha da neće naći posao. a radila je na palati “Ušće”. U maju 2002. zakona o akcizama.. Pajkovića.257 i kancelarijskog prostora od 1. Pajković je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 4045. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemačkoj. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” investitora.561 kvadrata. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplaćenih potraživanja u inostranstvu. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinički centar Srbije. gde je. Alžiru. Čudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. i ne očekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju.NOMENKLATURA SRBIJE . bez ozbiljne istrage. Đorđije Nicović je vlasnik ‘Napred’. dolazio je izvesni inspektor... i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je početna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. zakona o carinskoj tarifi. Muzej savremene umetnosti. alati. Bio je to kraj nada u službeno lice. zbog nezakonitog korišćenja novca na objektu Duvanske industrije. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemačkoj. Pajković u Crnoj Gori daruje škole. godinu. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe čiji je posao da sprovode zakon. Jaka firma postaje plen klanova. inspektor odlazi na odmor u Pajkovićev hotel u Budvi. i da se donesu prateći zakoni kojima se obezbeđuje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. i zakona o penzijskom i invalidskom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 55 . nego zakonsko pravo na penziju. U leto 2006. poreska i finansijska policija žmure. plus mašine. o trošku Montaže. Montaža je osnovana 14. skladišta površine 1. godine. opljačkanim milionima uništene firme. Pajkovićevo bogatstvo danas se ne može proceniti. i tako ostvario transakciju čiji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu ličnog profita. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje.... menja naziv). Uvidevši da može da kupi preduzeće čiji je direktor. Dok organi gonjenja. oprema. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. kupuje deci kuće i stanove. ali samo radnicima. Pajković kupuje. zgradu Vojno medicinske akademije. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sočiju…). Po prijavi radnika. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzeće Svetlost (iste godine seli se u Beograd. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovićevi ljudi. primili su u novembru 2008. a naplatu vrši preko Montaže-Montenegro. i 1950. Libiji. Poslove u Crnoj Gori. njegovi sinovi. preko kojih je ugovarao i naplaćivao Montažine poslove. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih prihoda. zakona o republičkim i administrativnim taksama.

godine i misli da zna kako je moguće osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu.2008. broj 1. uslovio ovaj zahtev povlačenjem svojih poslanika i ministara. a izabrala ga je Vlada. piše list Blic. Svako dovođenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše.. i dodao da nikada nije bio član Vlade. plasman i transport.000 kvadrata u samom centru Beograda. Dinkić je. Čedomira Jovanovića. Ištvan Pastor je izjavio da SVM neće dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišćena u 2009. čovek koji je odradio kampanju za LDP.000 dinara mesečno. a u “Skijalištima Srbije” 1. a da je osim Nedeljkovića. Osim što je na čelo novinske kuće postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. Radovanović je istakao da je Borbu kupio iz razloga . IMA S KIM Nebojša Nedeljković. Urednik Aleksandar Vasović zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. što G17 plus demantuje. čovek koji je radio kampanju za LDP. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanović. postavljen je za generalnog direktora novinske kuće ‘Borba’. osim Nedeljkovića. Objašnjavajući zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljković. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. U ‘Borbi’. Oni su omogućili da privatni kapital uđe u državnu “Borbu”. koja je. odnosno član društva. Radovanović je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. pozivajući se na “dobro obavešteni izvor”. već je on to postao na predlog G17. godini. kada je to već bio”. a sve je očigledno sračunato da kod čitalaca stvori pogrešnu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 56 . IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu.08.600. generalni direktor. zlonamerno je. radi se o čoveku kojeg je Mlađan Dinkić izbacio iz G17.. Postavljenje novog direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM osiguranju). novembra 2008. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. uređivački kolegijum i koncepciju novina. vlasnik Ivan Radovanović saopštio je 1.. Nebojša Nedeljković smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. da bi se izdvojio sektor kioska. Povodom izjave potpredsednika vlade Mlađana Dinkića da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotić Cane.jer se medijima bavi od 1984. u dnevnom listu “Kurir” od 28.000 dinara. u Aerodromu “Beograd” 800. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za političke konotacije isključeni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni.. Radovanović je naveo da je to učinio u ubeđenju da je on dobar menadžer. Tu privatizaciju omogućili su Sveta Marović i Slobodan Orlić.000 i 17.000 dinara. jedini i stoprocentni. Političko imenovanje prvog čoveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija.NOMENKLATURA SRBIJE . dolazi na čelo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu između 16. odnosno 40. koje nisu mogle da bude privatizovane. godine vlasnik sam firme Buana. a na kraju i novine. To znači da Skupština. Komentarišući postavljenje Nebojše Nedeljkovića za generalnog direktora Borbe. kandidat bio i Ivan Radovanović. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovića u javnim preduzećima. godine. Nebojša Nedeljković piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogično: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. vlasnik lista rekao je da je direktor sprečen zbog bolesti i da mu je Nedeljković ponudio ostavku. kao i da je. Međutim. vrši izbor i razrešen je direktora. Katić i odgovorni urednik Rade Jerinić nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. novinar G. Krajnje je netačan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio lično Zoran Ostojić. godine. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojić. koju nije prihvatio. decembra 2008. već su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. Nedeljković koji je imao astronomske plate. a koji je potom prešao u LDP. iako je najavljen. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanović predstavio je 2. decembra 2008: “Od septembra 2008.

Pre nego se realizuje neki transfer. nije proknjižena u klubu. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. i ko je režiser. za račun Radmila Bogdanovića uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugačiji način. OFK Beograd kao klub ne bi postojao. kao i Toma Nikolić. zeta načelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Đukanovića. već naprotiv. Zvezdan Terzić.. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin.. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. Neđe Boškovića) Zoran Ostojić (sa Radovanovićem imao posle 5. u kome između ostalog piše: „. istovremeno da se na ovaj način povredi ugled “Novine Borba”. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju... Izbor Nebojše Nedeljkovića za direktora “Novine Borba”. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotić (čovek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. sportisti plaćani gotovinom na ruke. radio sam u interesu kluba. Slavko Ćuruvija. oktobra zajednički nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilića) Slobodan Orlić (saradnik vojnog saradnika Nebojše Čovića. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevića. Na taj način država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. naravno. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto rečeno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM predstavu. Miloševićevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katić (čovek zadužen za propagandu kriminala. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. Tada smo po prvi put igračima otvorili račune u poslovnim bankama. nije rešeno do danas. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevića. . jer ne predstavljaju informaciju od javnog značaja. kao igrač. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Čedomir Jovanović (u politici.. Što se tiče zarada zaposlenih u “Borbi”. Za svaki utrošen dinar od 1997.. odnosno 40.” Teško je znati šta je istina. neevidentiran. sa Srđanom Đurićem imao zajedničku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. i uplaćivali im ugovorne obaveze legalno. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke.. Crni fondovi su stvarani na razne načine. a sve sa ciljem da više ostane za sport. sa Tijanićem i Tirnanićem. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašića 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. vodio savezne organe...000 kvadrata u samom centru Beograda. već samo osnivački ulog. i Vanje Bokana. otvoreno pismo. koji sam i ja zatekao. A mi smo Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 57 . umesto dotadašnjih 73 odsto. do danas postoji uredna dokumentacija koja. poslao je. i da je to urađeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. kapetan Dragan. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjičeni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. ili ne bi postojao na ovakvom nivou. a ne navode da. iz begstva. radili za Milana Beka) Mlađan Dinkić (čovek koga je saradnik Radmila Bogdanovića. opstaje zahvaljujući Milanu Beku. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. krucijalno pitanje. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanović (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. i možda činili privredne prekršaje. i rođake Vlade Velebita. Da nismo radili na takav način. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netačna. ali sve što sam radio. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovića. I ne da se ne osećam krivim. bio je u Telegrafu kada su počeli) Nebojša Nedeljković (Dufri je svima bo oči. na koji nije plaćen porez. Za ovo spreman sam da odgovaram.... Ovako se poslovalo do 2003. nema nikakav odnos. uz plaćen porez.. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina.NOMENKLATURA SRBIJE ... koji je neizvestan. kako je naveo list “Kurir”. veoma sam ponosan. i država je na prećutan način aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu.. i kao sportski rukovodilac. sa borbom za osam spratova.

a neki su želeli da svoju moć prošire na sve segmente društva. Radmilo Bogdanović.. Iako je osnovno načelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana već 60 godina predstavljaju stecište političke. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedočenja koja dokazuju moju nevinost. i omoguće mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. Od pravosudnih organa očekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. Goran Vesić. Očigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moći. privredi. policiji. “Večiti” su pokriveni u politici.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM stvorili novu vrednost.. Boriša Vuković. medijima. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko moćni.neki su od moćnika koji su svoje društvene pozicije.. A sredstva od privatizacije će otići u kasu države Srbije.. Nikola Bugarčić.. Za neke to je bio hobi. Početkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 58 . Slobodan Penezić Krcun. Slavko Zečević. i u svoje uprave regrutovali su isključivo po političkoj liniji. stavljali u službu crveno-belih i crno-belih imperija. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. neki su pasionirani navijači. pokušana je moja diskreditacija. Ivica Dačić . sigurno je da će OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997.. policijske i ekonomske elite. Kada dođe vreme za privatizaciju klubova.. da su često prevazilazili državne institucije. Mirko Marjanović. kroz medije. mogu sve. Zdravko Lončar..NOMENKLATURA SRBIJE . i zvanične institucije.

direktor Direkcije za imovinu Srbije * Branislav Grujić . bivši predsednik KK Crvena zvezda * Srđan Dabić . godine kao član Demokratske stranke i u 25. nekadašnji pomoćnik saveznog ministra policije i potpredsednik KK Crvena zvezda * Kosanče Dimitrijević . koju je tužilaštvo odbacilo.direktor Građevinskog preduzeća "Standard" * Svetozar Marjanović . Pravilo: bogatite se i radite šta hoćete. gde je bio potpredsednik Koštuničine stranke * Draško Petrović . podnela krivičnu prijavu.potpredsednik.gen.penzioner. godine izdržao je bez poteškoća neprijatan napad. direktor kompanije "Delta osiguranje" * Draško Petrović .generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograd * Mića Cerović . uticajni član SPS * Svetolik Kostadinović . U politiku je ušao 1990.generalni direktor "Simensa" doo Beograd 22 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 59 . godine.generalni sekretar OK SCG * Miloš Marković . koju je 17.generalni direktor "Tojote" za SCG * Dobrivoje Tanasijević. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije.predstavnik veterana * Milan Tomić . magistar pravnih nauka * Živorad Anđelković . koji je osnovao 1964.gen. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. bivši urednik sportskog lista Tempo * Vladimir Vlačić .direktor JKP "Parking servis".nekadašnji as i član najtrofejnije generacije Crvene zvezde * Boban Radojičić .predsednik "PST Farman korp. Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan.direktor firme "Progres" * Miroslav Ćurguz . godini postao je jedan od najmlađih poslanika. generalni direktor kompanije "Dunav osiguranje".gen.potpredsednik.predsednik Međunarodne komisije u FSSCG.visoki funkcioner Demokratske stranke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2008.generalni direktor "Telekoma Srbija" od 2000. potpisnik Kumanovskog sporazuma s NATO * Radomir Šoškić . potvrđuje i lista najmoćnijih za 2007. jedino se na zvaničnom sajtu FK Partizana20 i FK Crvene zvezde21 nalazi sastav upravnog odbora.vlasnik privatne firme DP IPC * Žarko Zečević . a „Delta“ je protiv Verice Barać.2008. na razne načine. * Srđan Mrkušić . nekadašnji prvi čovek EPS. vlasnik firme "Nivada" * Slobodan Novaković . godine. čak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. plasirao list “Blic”: 1. dok u košarkaškim klubovima Zvezda22 i Partizan23 taj podatak kriju.1. Posle prvog rascepa u DS odlazi u DSS.direktor "Partizan holdinga" * Predrag Manojlović . Predlog je odbijen jer je u Skupštini. godine. Dan Tana . Devedesetih. vd predsednik Olimpijskog komiteta SCG * Ratimir Babić . profesor na Univerzitetu BK. predstavnik ruske naftne kompanije "Lukoil" za Srbiju * Velibor Sovrović . direktor Srpske banke 20 Upravni odbor KK Crvena zvezda * Mirko Petrović .NOMENKLATURA SRBIJE .generalni direktor SP "Lasta" * Milenko Kostić . holding" iz Ženeve * Nebojša Divljan . direktor "Telekoma Srbije" i član DSS * Rade Svilar .pomoćnik generalnog direktora Centrobanke * Vladimir Jugović . Mišković se oglasio pismom u kome je Jovanovića povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. Čedomir Jovanović. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zaključili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. Miroslav Mišković. direktor "Apatinske pivare" * Milan Blagojević .vlasnik kompanije "Auto Čačak" * Goran Vesić .predsednik UO.bivši košarkaš Crvene zvezde. „vlasnik najveće kompanije u Srbiji.general u penziji. bivši direktor železnice Srbije i bivši ministar saobraćaja * Mirko Vučurović .generalni sekretar 21 Upravni odbor FK Crvena zvezda * Darko Nešić . Mimo običaja. Nakon toga se buka u javnosti slegla.gen. „Delta“ Upravni odbor FK Partizan * Ivan Ćurković. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. predsednik. 2007.potpredsednik.direktor agencije "Alma kvatro" * Obrad Spremić . Vlasnik jednog od najuglednijih restorana u Holivudu "Dan Tana". zbog čega je predsednik LDP.publicista i filmski kritičar * Slavko Drljača .

Sve dok nije poželio da pare u prijestonici i zarađuje.jedan od najboljih košarkaša Jugoslavije. Mada mu kao manu pripisuju političku tvrdokornost. pored Banje Luke. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije između ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. inženjer elektrotehnike. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. bivši ministar trgovine. Vojislav Koštunica. Delimustafić. član SPO Za predsednika vlade imenovan 3. marta 2004. "Merrill Lynch" pojavila se kao zainteresovana da kupi beogradsku "Univerzal banku" i da dijelom preko nje. U listu “Dani”. Po podacima za 2006. jedine fabrike novinskog papira u Srbiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je protekle godine. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007.bivši proslavljeni košarkaš. što visi kao mač nad vratom demokratskog biračkog tela. * Svetozar Krstić . Tada je Delimustafić 24 25 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 60 .direktor Privredne komore. Svoj boravak u Beogradu Delimustafić/Mitrović pravdao je papirima američke brokerske firme "Merrill Lynch". Svoje stavove saopštava. advokat * Vlade Divac . Prema izvorima Dana iz srpske policije. nekada moćni funkcioner JUL-a. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. direktor "Energoprojekta" * Milan Petrović 23 Upravni odbor KK Partizan * Dušan Pavlović . generalni direktor NIS ad i izvršni direktor "NIS petrola". gde je trgovao obveznicama na berzi. Pregovore s političkim neistomišljenicima završavao je maksimalnim učinkom po DSS.predsednik Upravnog odbora Nacionalne štedionice.direktor "Si marketa".potpredsednik UO.predsednik UO PTT. ostvario je prihod od 53.vlasnik firme "Hina" * Milan Vasiljević . Delimustafić održava veze sa mnogim uticajnim ljudima u Begradu. 25. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” 25.vlasnik firme za uvoz južnog voća "San Francisko frut" * Ranko Sočanac .” 2. ne diskutujući previše o njima. jedno vreme bio prvi čovek Partizana * Predrag Danilović .NOMENKLATURA SRBIJE . Predsednik vlade24 retko odgovara na pitanja. veći deo karijere igrao za NBA. a u Sofiji „Pikadili“. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“.bivši direktor "Jat ervejza". Željko Cvijanović piše: “Ima mnogo osnova da se vjeruje da je jugoslavenska policija bila od samog početka upoznata da se Delimustafić nalazi na njenoj teritoriji.generalni direktor "Trajala" iz Kruševca * Budimir Krstović .predsednik UO.diplomirani građevinski inženjer. "Frikoma".jedno vreme bio je komercijalni direktor "Nelta". glavni finansijer Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice (a dočekao ga je Aleksandar Tijanić savetnik za medije Vojislava Koštunice). partije Mire Marković. Koštunica balansira među nezamislivim političkim opcijama. godine. da bi nakon toga postao i generalni direktor ovog preduzeća * Živomir Novaković .direktor "Cepter osiguranja" * Boro Cvijanović . Sa lažnim dokumentima na ime Gojko Mitrović. U više navrata pokazao je praktično da snaga političke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa među građanima. posle toga u Njujorku kao kreditni analitičar. čime je praktično izašla na tržište EU. a kompromise je pravio isključivo sa „stranim faktorom“. između ostalog. visoki funkcioner Demokratske stranke i predsednik Upravnog odbora HK "Simpo" * Slobodan Milosavljević .3 milijarde dinara. trenutno radi kao skaut za Los Anđeles Lejkerse za Evropu. gdje ga prihvataju Momo Mandić i Mlađo Novaković. jedno vreme bio potpredsednik Partizana. radio u Moskvi. među kojima su Zoran Drakulić i Nebojša Maljković. Delimustafić je uhapšen u prostorijama koje je "Astrotechnologicu" iznajmio Zoran Drakulić. turizma i usluga u Vladi Srbije * Nikola Živanović . učestvuje u privatizaciji "Matroza". dosta vremana na rukovodećim funkcijama u Partizanu. "NIS Jugopetrola" * Đorđe Čolović . mada su mnogi važni za sadašnjost i budućnost Srbije. januara 2002. trenutno je u Upravnom odboru crno-belih * Miloš Nenezić . pa ponovo u Londonu kao trgovac obveznicama * Zoran Popović . ali miran čovjek koji galantno troši pare po prijestonici i ničim drugim ne upada u oči nije neka mušterija za hapšenje.pravni zastupnik "Pivare MB" * Milan Božić . trenutno obavlja funkciju komercijalnog direktora * Zoran Novaković . Čak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštuničin „pečat“. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). izvršni direktor "Si & Si kompani". bivši generalni direktor Beobanke. naizmjenično boravi i u Beogradu.

preko nekog ugovora kojim je iznajmio prostor za kockarnicu u beogradskom hotelu "Interkontinental" od "Geneksa". Rečenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je čitav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. jer na Kosovu. Svoj politički manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio čim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševića. Narod u Srbiji. stao je jula 1992. izračunao je da mu "Geneks" duguje silne milione maraka. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjaču podršku. poštovati važeći ustav. gdje se obogatio na način koji nije ostavio tragove u poreskim službama. do 1997. U jednom obraćanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. Idilična freska biće zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". Iz tog vremena datira i priča kako su Delimustafić i tada projugoslovenski i antinacionalistički Vasiljević planirali da dignu rezervni sastav bosanske policije i JNA i da silom smijene sve nacionalne lidere. i da se u međuvremenu bavio naučnim radom u dva instituta. DHSS. Tako je pao Delimustafić. pre svega prema onima sa kojima je počeo da živi životom političara.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 61 . dok čitava međunarodna zajednica pokušava da nađe manje bolan način kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. uoči rata u BiH prvim obavještajcem JNA. Iz njegove stranke nastaće. Njegove izjave i postupci pokazuju da je reč o podeljenoj ličnosti. čak i kad je sve gorjelo. Tako je hapšenjem Delimustafića. u Gračanici. jednom od najmoćnijih ljudi u Beogradu. Taj ustav sa "očiglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. a zanimljivo je da je samo neki dan prije njega pritvoren još jedan Bosanac. došao uz pomoć spleta istorijskih okolnosti. ali i o slučaju teškog autizma. ali da se ne dira Radovan. pa srpske vlade. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog čoveka. iz Zagreba. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. Višegrađanin koji je u Beograd došao 1991. čas dramatizujući tu stvar. Avnoj umro i posljednji put. to je zasmetalo Mikiju Savićeviću. Srpski narod gledao je od 1990. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. Na isti način kako je i Milošević radio. a čas je potpuno zanemarujući. U početku se kao mogući koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radović. nekadašnjem Miloševićevom pouzdanom bankaru. Od otvorene mržnje prema nekim političkim oponentima. stao na put Miroslavu Miškoviću. Majkić. koji je bio željan da se što pre izvuče iz zaostalosti. godine. Koštunica je rekao svoje. dokle god je on na snazi i da neću prigrabiti nijedno ovlašćenje koje iz njega izričito ne proističe". a danas jednom od glavnih finansijera nove vlasti u Srbiji. Pošto je posrnulu firmu već počeo da guši. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. izručio tom istom Tribunalu kompletan politički i armijski vrh bivše SRJ. na čelo otrgnute struje Demokratske stranke. Zvaničnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleći što Vojislav Koštunica nije izjavio da će "Srbi zauvek ostati na Kosovu". nekadašnjem direktoru a sada predsjedniku Upravnog odbora firme. potpuno je prestao da mu veruje. posljednjeg čovjeka koji je bezbrižno kao ferijalac hodao zemljama nekadašnje Jugoslavije. tako sličnog počivšem diktatoru čija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. kako sedi u Miloševićevoj skupštini i čeka svojih pet minuta. Delimustafić nastoji da pusti priču o svom predratnom "mirovnom" angažmanu. Lični PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio član Saveza komunista.NOMENKLATURA SRBIJE . jednog po jednog. Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodećeg čoveka. izjavljuje kako će "Kosovo uvek biti Srbija". U periodu nakon preuzimanja vlasti. a onda. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem reč da ću. predvođena Vladanom Batićem. da bi celokupnu priču pretvorio u alat za političku kampanju svoje stranke. jer je to model koji je prihvatljiv svima. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. koji je napustio DS već 1992. pod imenom Demokratska stranka Srbije. koji je držao lanac kockarnica "Aleksandar". uprkos očiglednim nedostacima. prijateljstvu sa nedavno preminulim generalom Milutinom Kukanjcem i generalom Acom Vasiljevićem. Milorad Majkić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM VOJISLAV KOŠTUNICA. Ambiciozni plan je propao pošto se Slobodan Milošević s njim složio. pa do još otvorenijeg gađenja prema međunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom sarađuje samo kad mora. da je vraćen na posao ali je to odbio. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je često skandalozna.

mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. Vukom Hamovićem i biznismenima iz Miloševićeve ere. Članovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su isključivo na zahtev vođe. Demokratska stranka Srbije nema mnogo članova. poput Slobodana Miloševića. imaju snažnu podršku među ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. Ali već sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 62 . Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja počiva na autoritetu Vojislava Koštunice. ali je u osnovi ista . pravnika iz Bara. Velike donatore DSS-a. Vođi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najluđi. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovića. ministre da dođu do njenog šefa. koji su na najbestijalniji način opljačkali Srbiju. DSS i njen osnivač najbolji su nastavljači destruktivne politike. ustoličio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. čiji otac je bio deklarisani ibeovac. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doći kod premijera bez Nikitovićevog blagoslova. u stranci nisu imali šta da traže. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumačenju pravoslavlja i svetosavlja.inadžijska prema ostatku sveta. Nikitović je. nepotkupljivost i pravičnost Vojislava Koštunice. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. i Koštuničine malobrojne prijatelje. Poniznost je jedini način opstanka u izvršnoj vlasti i članstvu Demokratske stranke Srbije. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. želeći da na taj način bude sa svima na distanci. dramatične transformacije u jedno moderno društvo. a isti ti saradnici. Nedeljkovićka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. Osim Dragana Jočića i Nebojše Bakareca. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. Tako je Nebojša Bakarec. Ova gospođa. Umesto Ljiljane Nedeljković. i kao stari doušnik tajne policije. Koštunica ume da vlada. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. predvođenu Vojinom Lazarevićem. Ti pokreti. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i načina življenja. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. a da će Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. pod palicom Ljiljane Nedeljković. a Aleksandar Nikitović njegov šef administracije. Učinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih građana tek će biti pravilno ocenjen. sve dok jedna glava nije pala. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. lako se zaključuje da svi oni koji su naivno poverovali u čestitost. Na ovaj način Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. unuk ratnog zločinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustoličili i održali. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti način. a s druge strane. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. Kada se izvrši uvid u spisak članova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljković. Svi osnivači i članovi stranke koji su na bilo koji način protivurečili svom vođi odmah su odstranjeni. dakle. od osnivanja. reč reforma u njegovom rečniku više ne postoji. Koštunica je svojoj kamarili omogućio najbesprizornije pljačkanje. Od kada je postao premijer.NOMENKLATURA SRBIJE . godinama bio prva ličnost stranke. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Demokratska stranka Srbije počiva na autoritetu svog vođe. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". sprečavala je stranačke kolege. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. ništa čega već nije bilo. slično ekstremističkoj organizaciji Narodni front iz 1945. Ali su oni dobro raspoređeni. tvorci su "otačastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. Koštunica se na taj način štitio od mnogobrojnih sastanaka. Čim je otišao sa mesta predsednika SRJ. sa 150 kilograma. smatrajući sebe iznad svih. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajući svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom čoveku nigde ne žuri. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. sa njegovim blagoslovom. postala vladajuća snaga.

” BORIS TADIĆ je rođen 15. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. što u okolnostima neodržive koalicije. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasača DSS. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postoje slučajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. LDP i NS. za profesora filozofije. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoći. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. U slučaju Vojislava i Zorice potvrđuje se izreka da iver ne pada dalje od klade. Tadić je svestan da. Boris Tadić.. najjačeg protivkandidata. niti moralni kapacitet. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovića. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u Beogradu. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opačića broj 16. pokazuju sve simptome vlastoljublja. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo čemu liči na Miloševićevu guberniju: izolovana od ostatka Evrope. Posle završene Prve beogradske gimnazije. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". u pivljanskom kraju. da bi savladao Tomislava Nikolića. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. Ako podela državnog blaga po stranačkim interesima bude kako treba.. Boris Tadić. sloboda govora i ispovedanja drukčijeg mišljenja. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. U protekloj godini je često sarađivao s Koštunicom. manifestaciju apsolutne nemoći da upravlja državom. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. Miloš Radović. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radović imaju mračne biografije. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. postavilo se i pitanje tih sloboda. Nezaposlenost se nije smanjila. uprkos činjenici da zvanično postoji sloboda štampe. Koste Glavinića 25a. u vrlo širokoj koaliciji. 3. Nebojšom Popovim i Trivom Inđićem. Dobračinoj 10. Mihajlom Markovićem. G17. kao drugo dete bračnog para Ljubomira Tadića i Nevenke Kićanović-Tadić. Miladinom Životićem. nalazimo se među tri najkorumpiranije države kontinenta.NOMENKLATURA SRBIJE . Svetozarom Stojanovićem. dosadašnja trula koalicija podržaće dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Borisova majka je neuropsihijatar. a dogurao je do pukovnika Ozne). što u nedostatku kvalitetnih stručnjaka. Sa samo 16% osvojenih glasova. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veća. Palmotićevoj 33. a majka Nevenka Kićanović u Bijeljini. i tu smo predzadnji u Evropi. Posle 4 godine njegove vlasti. glavni poslodavac je i dalje država. upoznaje Veselinku Zastavniković (rođena 1955. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. 1962. U Beograd je poslat 1955. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svađe i nove podele. rezultati su poražavajući. Ali nakon desetak prilika da časno odstupi iz vlade. januara 1958. Privid da Koštunica ''očima ne može da vidi novac'' priča je za malu decu. u Sarajevu. početkom osamdesetih godina. Koštuničin otac Jovan Damjanović bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. Otac Ljubomir rođen je u Crnoj Gori. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji učestvuju u političkom životu Hrvatske. Ljubomir Tadić pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodića "Pasja groblja Miloša Radovića''. “predsednik Srbije26 započeo je predsedničku kampanju upozorenjem da će građani na izborima odlučiti da li žele u EU ili u novu izolaciju. i placa kod Kliničkog centra Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 63 . Prema važećem indeksu. Borisov otac bio je učesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u činu kapetana. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna ličnost. Otvorena ignorancija govori da je reč o tihom buntu protiv činjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. s Dragoljubom Mićunovićem. lično je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljački stroj. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potiče iz privatizacija. kada je u drugom krugu pobedio Nikolića. Direktne strane investicije su zanemarljive. Kralja Petra 10. Zagorkom Golubović. opstanka na vrhu po svaku cenu i sličnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne učine svoje. Zoričin otac. ova stranka i njen nesumnjivi vođa. 26 Za predsednika Srbije izabran je juna 2004.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM režimom i dalje na gubitku. a 1962.

jer je bio mlak. septembra 1997. kao potpredsednik Demokratske stranke. nisu odobravali njihovu vezu. Njihove svirke za ploče izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipović. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. danas novinara. godine: Vlada Mijanović. februara iste godine Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 64 . osnovao Demokratsku stranku. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistočne Evrope. nije pomenuo Legijino ime. U oktobru 2000. godine. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Ljubomira. koja je tri godine starija. Idoli su mu bili članovi muzičke grupe "Idoli''. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševića i Dušana Mihajlovića. Mašu i Vanju. kada je izvršen atentat na premijera Đinđića.NOMENKLATURA SRBIJE . On putuje po svetu. Boris Tadić postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. Disidenti ga primaju i 1981. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. Ljubomirov kolega s fakulteta. Veselinka je bila najradikalnija među ženskim pripadnicima pokreta. Kada je 5. u Knez Miletinoj 40. u polušali. kako da se oblače. da se ''nauči zanatu'' kako se postaje bogat. a potom Zoran Đinđić. bio podeljen na više odvojenih grupa. Bračni par izdržavao se tako što su prodavali dečje lutke koje je Vesela pravila. oktobra 2000. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. studentkinju novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Disidentske vođe prihvatale su Borisa isključivo po tom osnovu. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. Život Borisa Tadića menja se iz osnova. i iz bolje stojeće porodice. Kada Đinđić kreće da modernizuje partiju. u kojem su živeli duže od godinu dana. u stan kod Dragomira Olujića. U suterenu u ulici Koče Kapetana broj 47. naročito njegova majka Nevenka. U Demokratskoj stranci Boris Tadić je. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Ćosića. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. detinjast. po nagovoru žene. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovićem Ulemekom Legijom. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. Godine 1999. Boris odlazi od kuće. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). Nevenka je Milovana Brkića. Veza s Klarom trajala je kratko. i s njom dobija dve kćerke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM godine) iz Osijeka. Borisovi roditelji. koliko da provode u teretani. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. Njegov otac. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. oboren Milošević s vlasti. Mladi bračni par Tadić oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. čemu je uspela da nauči svoju kćerku Vjeru. Pokojni Đinđić je protežirao mlade. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kćerkom iz podoficirske porodice. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploče. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. a sam tvrdi da je najveći politički uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Čavoškog "Stranački pluralizam ili monizam". marta 2003. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. građevinskim inženjerom. Slobodana Miloševića). Nije to više bio isti čovek. za šta je izabran 27. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. izabran za sekretara Glavnog odbora. na čijem čelu su bile vođe studentskog pokreta iz 1968. godine. s još 11 istomišljenika. gde da se sastaju. Ona je više bila sklona komfornom životu. godine. postao je predsednik Srpskojevrejskog društva. po uputstvu Dobrice Ćosiča (koji je paralelno bio i na osnivačkom skupu SPS. kada njegov otac Ljubomir. Otac Ljubomir. Boris Tadić počinje da oponaša Zorana Đinđića. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Ćosićem. Boris odlazi u Izrael. Pokojni Đinđić je na Borisa Tadića uticao i s preporukom. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavniković 2. zahvaljujući uticaju svog oca. Boris Tadić ušao je u politiku početkom 90-ih. Želeći da sačuva bliskost s Đinđićem. Pavluško Imširović i Dragomir Olujić. bolešljiv. koji je s Dragomirom Olujićem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. kome je Ljubomir Tadić bio uzor. tek izašle iz fakultetskih sala. Đinđić ga upoznaje s grčkim milionerom Kokalisom. da "otkači ženu Veselinku". jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. koji je vanbračno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandić. Predsednik stranke je u početku Dragoljub Mićunović. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. Tada. Boris nikada posle 12. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osiječanke. gde su stanovali Vesela i Boris. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. zbog konspiracije. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovićem. Mlada i lepa Osječanka bila je već aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta.

ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. Vuka Jeremića. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunističke nomenklature) je teško frustriran svojim fizičkim hendikepom. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. Boris je i javna ličnost. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. koji žele da se sretnu s Borisom. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". godine. odbranu. Radni dan predsednika Tadića zavisi od njegovog raspoloženja.. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašćenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakić. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. i čeka novu priliku. Živorada Anđelkovića. Kao predsednik.NOMENKLATURA SRBIJE . tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. koji mu je prenosio novac u London. u broju od 2. Pravdajući se da je bez stana. koji naplaćuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. i danas živi. koji se u civilu zatekao u Zemunu. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. Srđan Šaper. zbog pada imunološkog sistema. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. godine uselio u novi dvor na Andrićevom vencu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM na Skupštini DS. Bogoljub Karić je u narednim godinama sačuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. jer rotaciona svetla nisu bila uključena. Jedan od policajaca. kaže da je noću oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvučnika. da njen sin svakog dana uzima 1. u kojem Boris Tadić. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. koji nemaju ni trideset godina. ministre. Zahvaljujući Borisu. Njegov otac Ljubomir zamenio je kuću u Gospodar Jovanovoj za dva stana. Često. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. koji se zabavljao sa kćerkom predsednika kompanije. Tako smo često obaveštavani saopštenjima da je na lečenju na VMA. nije nam objašnjeno. on sam pada u apatiju.000 miligrama C vitamina i antioksidante. tražio je adekvatan smeštaj. tužioce. samo da je na vlasti. moraju to da završe preko Rakića. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. Vodi telekomunikacije. jer se Vuk Jeremić. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. Presudnu ulogu na njega imaju Srđan Šaper i lekar Nebojša Krstić. prisilno ih smeštaju u staračke domove. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. Svi. depresiju. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadićevih momaka od kojih neki nisu ni vojsku služili. “zbog bezbednosti”. jula 2004. potpredsednicom najjače srpske kompanije. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. pod pritiskom stranačkih kolega. koji svakodnevno pomaže Tadiću da ostane "u sedlu". koji je u međuvremenu unapređen u čin kapetana i penzionisan. u banku "Berkli". PR ministra odbrane bila je Ana Urošević. tek svršeni student. Predsednik Tadić je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstića. a naročito biznismeni. list Tabloid piše da Boris Tadić održava odnose i s lepuškastom gospođom. Boris je finansijski ojačao. Za svoje pomoćnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesića. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou uličnog žargona. odmah po imenovanju. kako je obrazložio. predstavljao kao Đinđićev šef kabineta. tek svršeni student. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. smenjuje Tadića s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. Bojana Dimitrijevića. Premijer Srbije. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. sikće iz kola ostalim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 65 . u kabinetu Svetozara Marovića. bivši članovi grupe "Idoli". Branka Rakića. Kada se 11. Čim je postao ministar odbrane. Kako kaže jedan od članova Tadićevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. ultimativno tražio od premijera Đinđića da ministar odbrane ne bude Zoran Živković.. jula 2004. otišao u vojsku. Od kojih bolesti. Boris Tadić dobija resor ministra odbrane! Klinički psiholog je univerzalan. Novi ministar odmah prihvata Miloševićevog tajkuna Bogoljuba Karića kao svog prijatelja. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. Izraelske i grčke banke su sigurne od provera iz Beograda. predsednik Srbije za najznačajnije savetnike postavlja Vuka Jeremića. Đinđić je smenio Tadića s mesta ministra za telekomunikacije. čuvan jakim policijskim snagama. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uređenje ovog rezidencijalnog objekta. Na račun Borisa Tadić pristižu velike pare. Iz omanje kuće nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. zamenik Đinđića u DS-u.

nije moguće utvrditi. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu.zašto je napustio tu ustanovu. ali se Boris udario rukom po čelu nakon završenog razgovora i obratio stranačkim kolegama: "Au. predsednika bi optužili za krivokletstvo. Biografija je lažna i da smo demokratska država. ali nema nikakvih dokaza. kojoj se potom izgubio trag. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venča sa Veselinkom. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavniković hapšenja. u to vreme. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simić. jer nema nijednog svedoka koji se toga seća. godine. On je napisao i predsednikovu biografiju. na čelu s mandatarom Koštunicom. skloni se". U Guči. Ljubomir Tadić je. što je bio i stranački dogovor. takođe aktivista Crvenog univerziteta. Eto. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. ali je Boris. i u svim medijima. postavlja se logično pitanje . U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 66 . Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadić poslao te 1984. kada mu je jedan momak nešto dobacio.postoji samo smer psihologija. Bivši direktor Agencije za privatizaciju većinu privatizacija. jer je mesto profesora u gimnaziji. U biografiji. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simića koji je bio Borisov drug iz mladosti. niti mogućnosti da se to proveri. Prisutni su već videli Božu Đelića na ovoj funkciji. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. godine u Čapljini i u Sarajevu. propali glumac. Šta su razgovarali. Stranačkim poslovima Boris Tadić. sproveo je na nezakonit način. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao čoveka nauke i struke. doneo drugačiju odluku. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. jer je to prirodno mesto rada za jednog kliničkog psihologa? Klinički psiholog koji pređe u gimnaziju za profesora psihologije. oslonio se na drugove iz detinjstva. Simić je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. preko starih partizanskih veza. Boris Tadić je bio direktor Demokratske stranke. Mirka Cvetkovića". Jedan od njegovih ministara posvedočio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. bavi se kao diktator. bilo politički svakako delikatnije. Boris Tadić je na bio jedini kandidat. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadića na izborima koji su održani. imamo ministra finansija. Boris Tadić je vojsku služio 1984. Evo nelogičnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. Dok je pokojni Zoran Đinđić na izborima u stranci imao protivkandidate. Ne znači da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. se kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. godine. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka dečji psihijatar). Boris Tadić. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. Dan uoči izbora nove vlade Srbije. ljudi uvek solidnih primanja. kako se nisam setio čoveka! A družio sam se s njim. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekić tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadić! U bolnici "Laza Lazarević" u kadrovskoj evidenciji nema imena kliničkog psihologa Borisa Tadića! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici.. uključujući i cementare iz Paraćina. Srđan Šaper. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. Iz biografskog navoda zaključuje se da je Boris Tadić magistrirao na navedenu temu.NOMENKLATURA SRBIJE . ministar nije mogao da dokuči. Tadić je lično određivao ministre. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. Svi ga se sećaju kao dobrostojećeg mladića. dalje. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. i tražena je moralno-politička podobnost kandidata za mesto za katedrom. U vreme kada je Đinđić bio gradonačelnik Beograda.. Razlozi ne mogu biti političke prirode. ili nije? Da li je Boris Tadić kao student radio kao kolporter nije moguće utvrditi. predsednik Srbije zatrčao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladića za gušu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vozačima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i čoveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. Službena biografija pobedničkog kandidata Borisa Tadića na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. Ključno pitanje je da li je Boris obmanuo građane. a predsednik ističe u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz političkih razloga.

Pavluško Imširović. Kao stručnjak za te poslove. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. Vojni psiholog u to vreme. Od 2003. već su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama isključivo vojna lica! Kada je Boris Tadić bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. Boris Tadić je uhapšen 30. a pomoćni deo u Centru "Sava". o čemu svedoči biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. inače rođak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadića. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivač i prvi direktor Centra za demokratiju i političke veštine. Ako je radio u Institutu. godine. Izraelca Arija. koji nije stekao svoj stan. Ari je. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseći majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. inače vlasnik hiperbarične komore u Kliničkom centru na Banjici. koji su bili osuđeni na po 60 dana zatvora. a radio je tako mnogo. godine izabrali smo za predsednika Srbije čoveka koji. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. Biografi su zaboravili da je Boris Tadić bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. godini života. sa privilegijama. Kazna je izvršena odmah . koji služi za prisluškivanje njegovih političkih protivnika. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. piše u biografiji. nema rešeno stambeno pitanje. U stvari.Uprave za analitiku i evidenciju. u timu. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskućnika u 50. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadić radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema političke edukacije u zemljama jugoistočne Evrope. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. Milan Nikolić. Jovica Mihajilović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vojsci je bio običan redov. je i Zoran Zagorac. od čega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. Na internetu ne može da se nađe nikakav trag o delatnosti takvog centra. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic.. Dušan Gamaser. gde. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. zbog cega ima nadimak Manijak. Ranko Tadić. nedodirljivi kadrovi Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 67 . zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje.04. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadića. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. Koji je to sistem. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavniković.zbog ''povrede nacionalnih osećanja građana''. 14. navodno. ko su osnivači. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. Otkud mu ta ušteđevina? Ako je poseduje od ranije. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadića odjednom navedeno da ima 50. “radi” kao profesor. godine. Radmila Karajović. godini života. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. Mile Zarić je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišića i sreo se sa Karlom del Ponte. je. kada. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. godine. Nebojša Popov. i to su uočili. Tadić je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešić. u 46. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadića. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti.000 evra.politiku i advertajzing! Juna 2004. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Marković. piše u službenoj biografiji. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. Srđan Šaper radio je kampanju i 2008.2004. Milorada Ulemeka Legije. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadić naveo u biografiji.. Gordan Jovanović i Branislava Katić. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. nije bio u formacijskom sastavu.NOMENKLATURA SRBIJE . koji mu je poklonio otac Ljubomir. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadića. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe koja je 9. Boris Tadić nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. Četvrti zaverenik je Mile Zaric. pojavio se sledeći tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadića. u kojoj su bili Dragomir Olujić. koji je prijatelj i Jovice Stanišića. U registrima udruženja građana nema traga gde je taj centar osnovan. Sada. Sa njim. jula 1982. inače. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Veselinka Zastavniković (tada Borisova devojka).

otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. pod okriljem Radeta Bulatovića.” Bulatovićev naslednik. Saša Vukadinović. u centru BIA Beograd je sa mesta načelnika Odeljenja smenjen Srđan Stambolić. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni građanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. inače šef centra za prisluškivanje političkih suparnika DS i građana Srbije. U 2007. sa većinom odlično sarađuje.1 milon evra za kapital preduzeća i 10.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". prave reformu kojoj je cilj da se ni slučajno ništa ne promeni. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 68 .” O opštem uticaju Radeta Bulatovića.” 5. izjavio je u Drakulić. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuća „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. ponudio je 121. „Ist point“ zapošljava 3. ali Dinkić se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarač 27. sinovac pokojnog Ivana. slučajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. koja je kuma Radeta Bulatovića. Drakulić je prodao Zaječarsku fabriku kablova kako bi kupio četiri puta veći „Novkabel“. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Ćuruvije. Filip Cepter. Drakulić se u regionu učvrstio kao lider u rečnom brodarstvu. udarili su na one koji su 2001.NOMENKLATURA SRBIJE . u kojem udeo ima i Cepter. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukića i Dejana Carevića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miodraga Bracanovića. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. Miša Vilotić i Cvijetin Milinković.4 milijarde dolara. kupio je „Centrotekstil“ za 18. u koje spadaju ekonomija. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji.” 6. regionalni razvoj. Da li je. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. do jula 2003. Tomislav Nikolić je odgovorio: “Bliski rođak Borisa Tadića. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševića. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi četiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja.2008. a širiće i maloprodajnu mrežu.. za koga tvrdite da prisluškuje političare po Srbiji?”. a za još nerealizovanu kupovinu 60. Zoran Drakulić. uz investicije i ulaganje u ekologiju.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. Uprkos verbalnih duela sa članovima vladajuće koalicije. Mlađan Dinkić. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zločinačkoj kamarili. iz penzije.05.000. najavljujući planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovića. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. ekonomski odnosi sa inostranstvom. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. “ko je Ranko Tadić.. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija.2 miliona evra za investicije. bez valjanog objasnjenja. a njenog muža. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. Za slogan svoje stranke da je stručnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji stručnjaci nego klasični političari koji lepo pričaju. dobio od Kostunicinog pravosuđa nadoknadu od 1. dostigla skoro milijardu dolara. silosa u rumunskoj Konstanci. pričao o privatnim prislušnim centrima. turizam i privatizacija. Da li je to iz neznanja. svedoči činjenica da je i ministar Joćić imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letić. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeća. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. Rade Bulatović slučajno. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopioničarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. Ratko Romić. Istoga dana kada je osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. a malo rade“. Prvi Bulatovićevi reformatori.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistočnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. Milorada Ulemeka i Radeta Markovića. odnosno NBS. a za kupovinu 94. a da li slučajno nije otkrio ni jedan? 4.54% vlasništva Fabrike šećera „Zrenjanin“ ponudio 27 Od novembra 2000. julovac.000 evra. bio guverner NBJ. Istog tog dana..9 miliona evra. godine. Dinkić je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. Cepter je na 23. za šta će investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. dva meseca pred imenovanje Saše Vukadinovića. „Bogat sam koliko mi treba. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. Bugarskoj i Rumuniji.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
je jedan evro. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5,7 miliona evra, uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Rođen je u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.000 radnika, uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. Živi u Monte Karlu. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije.” 7. Milan Beko, “često se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti, osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz političkog i privrednog života. Nazivaju ga čovekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Bio je u vladi Slobodana Miloševića, ali je za izbore 1993. godine komercijalno radio kampanju DS. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija, ali zvanično nije vlasnik nijedne. Njegova uloga stručnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme u Srbiji. Karijeru je počeo u marketinškoj agenciji „Spektra“, zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode, a najviše uvozila žvake. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“, pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara, zatim prilikom preuzimanja aranđelovačkog „Knjaza Miloša“ 2005. godine od strane FPP „Balkan limitida“, u privatizaciji Luke Beograd, pa Robnih kuća „Beograd“, kupovini „Večernjih novosti“ i „C marketa“...” 8. Kameron Manter, “uloga SAD u rešenju statusa Kosova biće presudna, a ambasador SAD u Srbiji, koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. avgusta 2007. godine, je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprečilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine...“. Svestan činjenice da se sa takvim stavom većina ovdašnjih političara i veći deo javnosti ne slažu, ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji, ali ćemo i ovaj period prevazići, kao što smo prevazišli i ranije periode. Siguran sam da ćemo i dalje sarađivati“. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi, a dobrovoljno je radio kao prvi vođa Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istočnu Evropu, kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“, studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemačkoj, kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD.” Američki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa članovima Kluba „Privrednik” i poručio im da treba da podrže „proevropsku vladu”, rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od četrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. Kako navodi naš izvor, prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju, a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. Prvom sastanku prisustvovala je većina članova, dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Mišković, Danko Đunić, Miodrag Babić, Branislav Grujić i Toplica Spasojević, a američki ambasador im je rekao da se od privredne elite očekuje da ima stav o političkim događajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor, već su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veći Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Đinđića,rekli su oni, kritikujući EU koja je „primila Rumune, a Srbiji nije čak olakšala ni vizni režim”. Članovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. DS-u su prigovorili „da hoće privatizaciju bez privatnika”, da „stalno govori o novim radnim mestima, a na mitinge vodi sportiste i estradu”, dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice, već da izaberu na koju će stranu. Američki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta, koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovića, na primer – stavio na „crnu listu”, zabranivši mu izdavanje američke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim američkim kompanijama, koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

69

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
departmenta. A tu Mišković, zahvaljujući Poltu, nije baš omiljen. Sadašnji američki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama, koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. Reč je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se začudio što je Manter„obodrio” SPS da uđe u vladu sa Demokratskom strankom. U komentaru za „Independent” Roberts, koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu, navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji, iponovo zagovarajući podelu Kosova, tvrdi da bez takvog rešenja neće biti stabilnosti na Balkanu. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema američkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost između dve škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo isključivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan, ne mešajući se mnogo u političke sporove, i nove „intervencionističke” u kojoj diplomata koristeći značaj svoje zemlje pokušava da direktno utiče na politiku manje države. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima, po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg američkog ambasadora Vilijema Montgomerija, koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. oktobra 2000. Inače, Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. „On je odlučio, kao i deo njegove vlade, da mi ograniči kontakte. Dakle, to nije moj, već njegov izbor”, rekao je Manter, ušavši u direktan sukob sa premijerom. Potpuno je drugačija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na čelu britanske misije u Beogradu od 1992. do 1997. On je čak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti, a u vreme protesta zbog krađe glasova na izborima 1996, opozicija se žalila na njegovo ponašanje. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”, „Magnohrom” i „Trajal”, dok je njegov američki kolega Ričard Majls obišao „Sartid” – „tvrđavu socijalističke privrede”. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševića i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima, i pored razlike u stilu, ne razlikuju se mnogo - interesi trajni. 9. Božidar Đelić, “...vodi poslove evropskih integracija. Pun samopouzdanja i energije, Đelić je parafirao sporazum sa EU i veruje da će ga uskoro i potpisati. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava stručnost, njegovi politički protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Đelićev lični imetak. Bio je direktor najveće evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistočnu Evropu, ministar finansija u vladi Zorana Đinđića i bavio se nezahvalnim poslom sređivanja stanja u finansijama. Stekao je nadimak Boža Derikoža, a prestižni „Forbs“ ga je svrstao među 100 mladih svetskih lidera. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najveće firme u Srbiji.” BOŽIDAR ĐELIĆ je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“, izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajuću ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari, i čovek se meri po bogatstvu. Građanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. Ako bi neko osporio neku od vrednosti čeka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak, pitanje ne zaslužuje odgovor. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pameću već su i siromašni vrlinama a, iz perspektive Božidara Đelića, verovatno su imućni samo manama. Naše društvo počiva na činjenici da li ste bogati ili niste. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slučaju strpljive tolerancije. Božidar Đelić nije postao bogat u inostranstvu. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. Opametio se među nama. Došao nam je u pomoć i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i političkih struktura. Položaji na čelu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u međuvremenu od DS, kojoj je pristupio po atentatu na Đinđića, bio kandidovan za premijera. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na početku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali među nama. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje, koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana, ono je samo činjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Ima nešto i u pitanju kako ste

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

70

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
postali bogati. Aristotel, Marks, Andrić, Dostojevski, Van Gog, Crnjanski, Kočić, Ćopić, Hegel, Kant, nikoga ne određuju pare već pamet i dostignuće, bar do sada, jer ovo je doba Đelića, a šta je metafizika prema Đeliću, ništa. 10. Patrijarh Pavle, “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju, a uživa poštovanje i Katoličke crkve. Šta o njemu misle drugi poglavari, najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. Rođen je 11. septembra 1914. u slavonskom selu Kučanci kao Gojko Stojčević. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu, molitvi, podvigu, spavanju i u radu. Jedni kažu da se travama sam izlečio od tuberkuloze koju je dobio kada je skočio u nabujalu Drinu da spase svog đaka, a drugi da se molio. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. U školi je imao dvojku iz veronauke, a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. „Kada bih bio i poslednji Srbin, pristao bih da nestanem a da ne bude zločina“, „Budimo ljudi“, „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“, misli su koje patrijarh često izgovara. Od 13. novembra je na lečenju u VMA i redovno se pričešćuje.” 11. Vojin Lazarević, “jedan od ključnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji, posle iskustva sa trgovinom strujom, kao suvlasnik firme EFT, preko svoje trgovinske kuće „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Najznačajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju, a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta, čiji je vlasnik ili zakupac. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grčke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Često su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim političarima. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti.” 12. Miodrag Kostić, “u okviru svoje kompanije „MK grupa“, drži najveće šećerane, u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemačkim gigantom „Nordcuker“. Kostić je postao i ozbiljan međunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja, i da će u fokusu njenog rada biće trgovina i poljoprivreda. Kostić poseduje još nekoliko preduzeća i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeća „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta, a promet firme je oko 20 miliona evra.” 13. Predrag Ranković Peconi, “vlasnik preduzeća „Invej“, izbegava pojavljivanje u javnosti, po istom principu ponaša se i u biznisu. Njegovog imena, zvanično, nema ni iza jedne privatizacije preduzeća u Srbiji, mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeća i uspeo da ih podigne na noge, pa sva posluju sa velikim uspehom. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine - „Medela“, „Srbolek“, hoteli „Kasina“ i „Park“, restorani „London“, „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“, procenjuje se na 75 miliona evra. Počeo je sa proizvodnjom cigareta, ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. Kupio je „Rubin“, „Vital“, „Ratar“, „Sunce“, zatim „Albus“, fabriku šporeta „Milan Blagojević“...” 14. Vuk Hamović, “kao i većina modernih biznismena, ne pojavljuje se često u javnosti. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu, a pokriva značajan deo uvoza električne energije u Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Sloveniju. U Hrvatskoj i Mađarskoj se takođe smatra vodećim trgovcem, a na austrijskoj berzi energije je među tri vodeće firme po obimu transakcija. Privatnim poslom bavi se od 1989, do kada je bio direktor „Energodate“, ćerke firme Energoprojekta, a od 1992. živi i radi u Londonu.” 15. Nenad Popović, “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik međunarodne grupacije ABS holding, koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5.000 radnika i posluje na tri najveća svetska tržišta - u Rusiji, SAD i Kini. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeća iz „Minel holding“. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“, obrazlažući da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“, navodeći da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara.”

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

71

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

16. Stajn Erik Velan, “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1,513 milijardi evra. „Telenor“ je jedan od vodećih svetskih mobilnih operatera, sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta, uključujući i više od 2,8 miliona korisnika u Srbiji. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. dostigla skoro šest milijardi dinara.” 17. Toplica Spasojević, “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe čija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Beč-Moskva. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog čoveka 2006. Još 1989. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“, a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“.” 18. Miodrag Babić, “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca, za koji je nemačka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. godine isplatila 480,4 miliona evra, što je najvrednija kupovina u istoriji nemačke kompanije stare 111 godina. Babić kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove, te da je vršačko preduzeće preuzelo vodeću stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu.” 19. Slobodan Vučićević, “predsednik „Droga Kolinska“, kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“, dve najveće prehrambene industrije u Sloveniji, u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. Na Srebrnom jezeru, u saradnji sa lokalnom opštinom, kupio je 350 hektara zemljišta. „Želim da napravim turistički brend, da izgradim hotele, golf i teniske terene“, kaže.” Kako je preduzeće “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeća “Soko Štark”. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. godine. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu učestvovale poznate ličnosti, odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što čine. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika, pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca, onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Rešenjem iz juna 2005. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”, mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od ličnih dohodaka 1990. godine. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22,8% ukupnog kapitala preduzeća, što znači i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. Mada nije bilo moguće zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okončanja sudskog postupka, Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. U ovom slučaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”, pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja, pre svega Milka Štimca, predsednika komisije, i sekretara Olivere Savović, a onda i članova komisije. Ovo je trebalo da povuče krivičnu odgovornost, ali nije... Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. Preduzeće je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara, a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. Za pola godine, novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara, a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom računu iz 2005. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Ova firma osnovana je 2004. godine i nije imala promena na računu kao da nije poslovala. Kako je slovenačka firma “Droga Kolinska” postala vlasnik većinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”, ali većinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. “Soko Štark” je mogao biti otuđen po zakonu ove zemlje samo na

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

72

Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbeđenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. 20. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. mada su analitičari tvrdili da to neće biti moguće.” 22. do marta 2003. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. delovi 46..” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003.. Početkom 2005. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vučićevića.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. Krajem 2000. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. MILAN ZARIĆ prisustvovao je.. penzionisani pukovnik Vojske Republike Od novembra 2000.to je državna tajna. Australiji i Kanadi. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Ćosić izjavio je da zna za Puhala... 9 maja 1992. U vreme sukoba na Kosovu 1999. Napravio je grešku u prezimenu i sledeći dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popović optužio je Vojsku da je čuvala Mladića. Makedoniji. Rade Bulatović28. Volfgang Išinger. jer je višestruko kompromitovan. Pošto je objavljeno da je na suđenju za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića vojnik po ugovoru Siniša Glišić svedočio da je 12. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjića. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala čiji su programi veoma gledani u Sloveniji. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. u kojoj Puhalo radi. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. 50. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora.” 21. Miroslav Deronjić. Od 2001. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. osoba koja će razgovarati sa Amerikancima”. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. SAD. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. Često se pominje po aferam. ali su čelnici Vojske negirali njegovo postojanje. u našoj dijaspori u Evropi. bio je nemački ambasador u Vašingtonu. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zarić.. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. nalaze se i u kasarni u "Točideru". nakon što je kao korumpiran bio otpušten iz ministarstva spoljnih poslova. 28 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 73 . Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. decembra 2000.. Željko Mitrović. Bugarskoj. lični telohranitelj Mladića poslednjih desetak godina.. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . navodeći da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topčideru. “predstavnik EU u posredničkoj trojci Kontakt grupe koja je sačinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. vlasnik je izdavačke kuće „Siti rekords“. Tokom napada. član Drinske grupe VRS. učestvovali su u napadu na Glogovo.” General. načelnik ABHO. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rođak. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naređenje za napad i spaljivanje Glogova. Mitrović je pokrenuo sopstvenu produkciju. a optužuju ga da je 2005. Trenutno je ambasador Nemačke u Londonu. Akcija skrivanja Mladića od Haškog tribunala počinje u junu 2002..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. u tački 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom američke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovića tokom posete Vašingtonu. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. Milana Zarića. logističke brigade. kao pomoćnik ministra odbrane SRJ. Ovo drugo urađeno je mimo zakona.. godine je učestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okončan rat u Bosni. a on je podveo “Soko Štark” slovenačkom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede.. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. Međutim. marta bio u kasarni "Topčider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. do 2006.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. uključujući. 1995. 2. veličine bataljona (250 ljudi) u Avganistan.. “vlasnik najveće televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. Vučićević je samo najamni radnik mnogo jačeg “konzorcijuma”. avio-kompaniju „Er Pink“. potpukovnik Branislav Puhač. ali da ga nije viđao u Topčideru.

Potom Mladić biva smešten u stanu optuženog Ratka Vučetića u Ulici Peđe Milosavljevića 24. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. gde su bili njihovi ljudi. čime bi ga dalje kompromitovao. Đogo je Mladića dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. Istina je da je general Mladić bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. Penzionisani pukovnik VSCG. treba naći način da se to nikada ne desi". u intervjuu. po njemu. lično je odobravao zaštitu i pomoć generalu Mladiću. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. Na toj adresi je Mladić bio mesec dana. Čitav "slučaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i učešće u "slučaju general Mladić". isključivo s ciljem očuvanja svojih pozicija. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. preko svojih ljudi.kad su ga postavili. Dok je na čelu Vlade bio Zoran Đinđić. Zato je na čelo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stanković.. uz pomoć dva najveća špijuna iz Republike Srpske. Utvrđeno je. U suprotnom. Radi istine treba reći da Zoran Đinđić nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oči. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio lično uvređenim i koji je već i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 74 . Čitav taj period on to nije radio iz ubeđenja i patriotskih razloga. da formalno. a odatle u Crnotravsku. ni ja ni moja odbrana nećemo pristati na bilo kakvo suđenje. Takođe. Poslednji dan 2005. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srpske Jovo Đogo. kod porodice Vasković. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladić. kao predsednik SRJ i glavnokomandujući u Vojsci. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladićev jatak. Ratko Mladić je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. Koštunica. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen način njegovog penzionisanja i njegov dalji status. pod uslovom da bude javno. a i rešio problem za koji je on bio ubeđen da se "jednom mora rešiti". Mladić je odande prebačen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. pozadina slučaja: “Prava je istina da su slučaj "Mladićevi jataci". Cilj je bio prinuditi Đinđića da krene u hapšenje generala Mladića. a zatim u Jurija Gagarina 134.” Imate li dokaze za optužbe na Koštuničin račun? “Postoje svi materijalni dokazi i njih ću izneti na suđenju. Mladić se ponovo prebacuje na Novi Beograd. godine. Rade Bulatović i Dragan Jočić. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. a potajno.. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. Jovo Đogo. Tada se Mladiću gubi trag. da dođe do sukoba i krvoprolića. 28. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. u stan sina optuženog Marka Lugonje. već isključivo iz ličnih interesa. u javnosti. na Bežanijskoj kosi. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". u Treći bulevar. otkrio je šta je.NOMENKLATURA SRBIJE . iz jedne kasarne u Kraljevu. osmislili i montirali lično Vojislav Koštunica. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristić. što mogu da posvedoče najveći funkcioneri iz Republike Srpske. Ključna ličnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladića od oktobra 2000. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. jer "do izbora ima još dve godine".. Optuženi Ljiljana i njena deca su rođaci Jove Đoga. o čemu je uredno obavešten Hag. prikriju svoju stvarnu ulogu. da je general Mladić i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. koja bi kao formalno nestranačka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. jer su pod vidom "pomoći onom čoveku" od dobrostojećih pojedinaca i preduzeća. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN rečeno da su dobili dokumentaciju od zvaničnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladić zvanično penzionisan u maju 2002. godine. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševića i direktora policije Dragomira Andana. Stanarinu i sve račune plaćao je vojni pilot u penziji Stanko Ristić. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. do početka 2005.. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. Evo.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reći . Sve se poklopilo i realizacija je mogla da počne. Drugi problem rešen je na način na koji se u realizaciju zadatka uvlači Vojska. godine bio je Vojislav Koštunica. jun 2006. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on lično i njegova partija ostanu čisti. Oni su živi i mogu da to posvedoče.

“od 6. Zdravka Ponoša.” 26. Nikolićevu kampanju radi američka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. najvećeg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao čelik u vrednosti od 664. septembra 2006. Da li je tačno da se sve do 2005. Oni su savetovali Nikoliću da bude mekši i. kome je trebalo da počne suđenje za pomaganje.” 27. “najozbiljniji protivkandidat 29 Borisu Tadiću za predsednika Srbije. Vič ističe da je namera ovog giganta. čije je sedište u po tajnovitosti već čuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju.. On je bio jedan od najbližih Mladićevih saradnika. general Savetnik Miodrag Pančeski Prvi sekretar Marija Trifunović-Ljubojević Treći sekretar Marina Milanović-Ilić Menadžer kancelarije Branislav Zdravković 11. sada jedan od glavnih progonitelja. Đunić je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmoćnijih. od Borisa Tadića. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 75 . “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zarić. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. kaže Jelašić. “stabilan dinar. do 2007.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. general Milan Zarić je zamenik načelnika Generalštaba. na Aerodromu Nikola Tesla sprečen je beg Marka Lugonje. „NBS će biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprečavanja rasta inflacije.“... godine proizveo 2 miliona tona čelika.2006. godine Zoran Stanković. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvučen iz aviona na liniji za Moskvu.200 ljudi.2009. Bio je najmlađi guverner Narodne banke Jugoslavije. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. zabeležila prethodne godine. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvić. Tomislav Nikolić. Danko Đunić. Peter Matić. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. prvi čovek „Dilojta“ za Srbiju i region. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušću zida šoping mol od 131. godine. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone.. Procene upućenih kažu da spada među pet najbogatijih ljudi u Srbiji. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašić. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Međunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. general Milan Zarić učestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva.10 maja 2007.000 kvadrata u 29 Već je jednom bio poražen u drugom krugu izbora za predsednika Srbije. viđao s generalom Mladićem. Od 2003. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . bogataš je čija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. Rođen je u selu Baja u Mađarskoj. koga je lično Boris Tadić progurao na to mesto . najznačajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . Radovan Jelašić. Danko Đunić je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje.Nikolić je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču: Šef Misije Miroslava Beham.02. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladića da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kučevu..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pukovnik Đogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladić koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadređeni silnim generalima? Ko je. . suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. 23.” 25. novembra 2007.2008.. da stvori uslove kako bi tokom 2008. Ričard Vič.” 24. general pukovnik Milan Zarić je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije.

pre nekoliko godina. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. prvo su brutalno izbačeni od strane JUL-a. kongresa obnove. godine. Rođen je u Mariboru septembra 1966. Tek će se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. niti je njegova fotografija ikad objavljena. Građen je po uzoru na američke centre. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Beogradu. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. Iz mladalačkog perioda upamćen je kao najbrži vozač motora od Šibenika do Benkovca. zbog "uspešnosti" budućih veleposednika. stoji neko drugi. društvena svojina je degradirana. godine. Navija za Crvenu zvezdu. Međutim. gde i on ostaje sve do pred sam rat. posle održanog 14. koji će graditi na svom delu. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava.000 kvadrata uz zgradu CK. godine i Petar Matić.. posednici manjih imanja . O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. i mnoge druge transakcije. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. Majka i otac su mu stomatolozi. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. godine u Hrvatskoj.” U knjizi rođenih upisan kao PETER MATIĆ. pa kao takvi. niti je fotografisan. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji čine MPC kompa-nija. Miškovićeva "Delta" će morati da se zadovolji samo šoping molom. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na graničnim prelazima bio i Marko Milošević. članovi ove organizacije. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. Petar Matić kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. „Meril Linč“. Petar Matić otvara četiri fri-šopa. sa komadom hleba u torbici. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. sin predsednika. Naime. čak su ga Amerikanci dizajnirali. Matićeva firma je počela sa izgradnjom šoping centra od 120. 1991. poslovna zgrada u Novom Beogradu. Da li su to možda seljaci. gde je u dosta slučajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. Kao vlasnik kompanije MPC Matić se svrstava među 10 najbogatijih ljudi Srbije. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. Internešnel trejding partners iz Londona. Karakteristično za ovu. vlasnik i predsednik "MPC holdinga".. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajućim sudom u Srbiji.NOMENKLATURA SRBIJE .do 10 hektara zemlje? Da li će. Družini srpskih biznismena. Zadru i Šibeniku. Ovo zdanje izgrađeno iz sredstava članarine koju su plaćali članovi SKJ. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu počeli su je "arčiti" i prodavati. vlasnik MPC holdinga. a biće izgrađen uz pomoć "sindiciranog kredita". ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zečevićem. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. Centar će koštati 120 miliona evra.. navedeni zemljoradnici. ova politička organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. koji su tokom tranzicije pokupovali veći deo srpske privrede. robne kuće „Planet“ u Beogradu i „Niš“. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. Ko je. Za razliku od svojih kolega. Matić u Beograd dolazi pred početak rata.. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 76 . zgrada BIGZ-a. Matić je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devičanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara otkupi u bomba-rdovanju oštećenu zgradu Poslovnog centra "Ušće" i tu izgradi biznis kompleks. između niškog autoputa i Bulevara oslobođenja. a potom. Matić je vrlo kratko živeo u Sloveniji. a kasnije je snabdevao čitavu Dalmaciju. ponovo postati bezemljaši. Roditelji su se preselili u Benkovac. pridružio se do marta 2007. Matić nikada nije dao intervju. Umesto toga. osujetio je plan najbogatijeg čoveka u Srbiji Miroslava Miškovića da na tom mestu. na novom Beogradu. U njegovom posedu su „Imo centri“. Taj centar će biti duplo veći od Miškovićevog i najveći na Balkanu. Matić je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. cigaretama i stranim pićima. Dobro upućeni tvrde . Petar Matić. da se često ne zna ko je stvarno kupac. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini američke ambasade. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. i on to ne krije.

i uz pomoć Zorana Janjuševića nesmetano nastavio svoj posao. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanović. poznat pod nadimkom Baja Plavi. Filipa Ceptera. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. “nalazi se na 96. na sreću. Stručnjaci. suvlasnik „Eki investments“. U ovu kaznu uračunata je i osuda zbog krivičnog dela učestvovanja u tuči. Petera Matića. 23.NOMENKLATURA SRBIJE . Radomir Živanić. tvrde da bi najniža realna cena bila između 15 i 20 miliona evra. Od kada je za njim 15. a konačno. a potom kupuje celu zgradu. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kuću "Planet". pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovića. “poslanik Demokratske stranke. uložio 4 miliona evra. kada je sa svojom bandom uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladić izgubio oko. Potpredsednik DSS.. 30 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 77 . gradi novi tržni centar. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. u koji je. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“.” Tabloid 135. “vlasnik „Verano motorsa“. Član je Udruženja američkih procenitelja. UO „Erste banke“.600 kvadrata platio je 4. koji je. Na Novom Beogradu. i zašto nije poštovana zakonska procedura. Miodraga Kostića. Osumnjičen je da je vođa jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile međunarodnim švercom cigareta. Dragan Jočić30. nalazi se van Srbije. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti.2007. od 28. u ulici Dušana Vukasovića. godine.5 miliona evra. I dalje ne želi da kaže o čemu su on i Rade Bulatović razgovarali s Miloradom Lukovićem Legijom u noći njegove predaje. nekoliko medija objavilo je da je 1981. živ i pri zdravoj pameti i u stanju da odgovori. godine bio umešan u pljačku kioska i zbog toga osuđen na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batića. Na Novom Beogradu. na predlog javnog tužioca. samo nije velika politička zvezda. za koju je platio 360 miliona evra. opredelili smo se da ostavimo ovaj prilog (publikovan dok nije bio povređen) jer je gospodin Jočić. Jočić mu je grubo okrenuo leđa. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. Matić kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. Poslovnu karijeru Petra Matića pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. kupac Robnih kuća „Beograd“. narodni poslanik u tri mandata.” 29. Ovaj beogradski biznismen. godine Matić je dočekao spremno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Matić je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovićem.” 31. U dilemi da li je umesno iznosimti primer Dragana Jočića. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. sa Milijom Babovićem. “Dragan Jočić rođen je u Beogradu. Kupuje fabriku čarapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. teško povređen. vladavinom uredbama. Sa Miodragom Kostićem. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. Aleksandar Vlahović. Promenu vlasti 2000.08. aprila 1998. i predsednik Odbora za bezbednost. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. mestu najbogatijih ljudi jugoistočne Evrope. supermoderan poslovni objekt. Saveza ekonomista Srbije. zloupotrebio službeni položaj.” 30. Ona se žalila kako tog čoveka ne viđa i ne zna kako izgleda. sve je to Jočić bio. na žalost. juna raspisana Interpolova poternica. Međunarodnog udruženja računovođa. 28. a firmu "Progres" još čuvaju ljudi iz Matićevog obezbeđenja. čiji je član od osnivanja. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. navodno. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Đinđića. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. Već sutradan istražni sudija. koji se trudio da od njega napravi advokata i čoveka. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajući se mladošću. i prodaje Slovencima.. Stanko Subotić Cane. Za 2. Kada je Vladan Batić privođen u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. iste večeri oglasio se ministar Jočić. oslobodio je Batića odgovornosti. Ali. Iza njegove kupovine stoji grčki investicioni fond „Marfin“. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Batićeve zloupotrebe. i da nastavlja intenzivnu istragu. Matić je izgradio nov.

NOMENKLATURA SRBIJE . nakon razbijanja njihove grupe. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. General Suzana Šulajić ostaće upamćena i po nesvakidašnjem potezu. Narcisoidan je. koje je zaposlio ministar Dragan Jočić. kao i Vladan Batić. a potom postavio za načelnika Uprave za zajedničke poslove MUP-a Srbije. kao mlad. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. sve članove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. poznatijeg kao Vlada Klej (lični taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). S njim je Jočić. Mladena Kuribaka. Ministar Jočić je agresivno primitivan čovek. bio je i Zoran Amidžić. Jočić drži sve poluge rukovođenja. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. Imenovanjem Suzane Šulejić na mesto načelnika Uprave za ljudske resurse. oružje. zvani Lole. Ispostavilo se da je većina rukovodilaca koje je ministar Jočić doveo na ključne funkcije. ministar mesečno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. Izazvao je pometnju u redovima policije. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. Gospođa Šulajić je iz Zrenjanina. ministar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 78 . Dragan Jočić primio je u policiju. Loleta je ministar Jočić zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. U policiji je njen karton debeo. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jočićeve naloge o progonu policajaca. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukića postavio potpukovnika Miroslava Miloševića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kad ga je zapamtila. U Smederevu je radio u preduzeću “Fagram”. postavio je za načelnika Uprave policije MUP Srbije. Inspektori kriminalističke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. za načelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. jer ministar Jočić pokriva sve tajkune. Načelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbeđenje a potom u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. a Jočić ga je potom penzionisao na mestu načelnika OUP Vračar. odlazi u lovišta. i pored činjenice da je više puta krivično osuđivan. postavio je svog rođaka Borivoja Tešića. a Nikolu Popovca. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. Ministar je naročito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. Svog pašenoga. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasić. godine. Očito. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. preduzeću za trgovinu otpadnim materijalom. zapošljavajući ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. General je odbio da učestvuje u pljačkanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. Često se tukla sa svojim mužem. da pokrije kriminal svoje rođake Snežane Šulejić i ministra Jočića. načelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. a nakon štrajka policajaca. Dejan Matić je diplomirani ekonomista. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. Jočić je počeo da pljačka fondove ministarstva. komandira ove policijske stanice. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovića. Na ovoj teritoriji je. od koga se razvela. opija se do besvesti. Najveći broj kršenja zakona tajkuna pretočen u krivične prijave. u činu pukovnika. Okružen je svitom telohranitelja. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevića Gurija. ordinirao i Dragan Jočić. a potom u “Metalimpeks”. I ona je. nabavljajući opremu. Bio je u Jočićevoj grupi na Zvezdari. U njegovoj kriminalnoj grupi. Tako tragikomično započeće svoj prvi mandat. rođaka Koštunične žene. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševićem. Unapredio ga je u čin majora. spremna da se zakune kako Jočić ispija oštra pića u kafanama u radno vreme ali i posle njega. gde su našli utočićte u grupi Ljube Zemunca. Šulajićka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevića. i pravi terevenke vikendima. pobegao u Nemačku. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 načelnika sekretarijata i 15 načelnika uprava policije. Posebno ogorčenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragića. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. vozila i odevne predmete za potrebe policije. Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije.

Kada mu načelnici kriminalističkih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljački srpskih oligarha. stavlja ad akta. Ministar Jočić javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. Supruga ministra policije. Unizan je pred Miroslavom Miškovićem. odmah je reagovao penzionišući inspektora Damjanca. godine.. Na čelu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radović. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. ima Voja da me kara”. svojim rođakom Borivojem Tešićem. koji je veštačio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovića. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovićem. načelnikom Dejanom Svilarom. pravosuđu. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivičnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsićem. a konferencije po “potrebi”. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. Jočić je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. Upravo Jočić je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. na rad u Obrenovac. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Jočić je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumačio kao “vojničko pismo”. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. Većina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima političkih stranaka debelo plaća ministra Jočića. rođak Koštuničine službene žene. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. informiše o događajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. preko specijalnog tužilaštva. Ministar Jočić. može da šteti pogotovo MUP-u i. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jočić učini. inspektori ovog odeljenja. reče Dragan Jočić. koji otvoreno. koje mu Miškovićeva svita prenosi na inostrane račune. Protivterorističku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlučio da on lično njome komanduje. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštačenje u Beogradu. Milana Jočić odala se životu. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. a o tome svedoče kamere vojno-bezbednosne službe. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica (SAJ) obavi vežbu oslobađanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. neovlašćeno. gospođa Milana Jočić. Jočić smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. za velike pare. podneli su tužiocu i zvaničnu krivičnu prijavu. po kazni. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljović. Tahir Hasanović uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. Jočić je. Nakon što je počelo suđenje Ulemeku. U sukob je ministar došao i sa smirenim čovekom.” Dragan Jočić je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jočić zahteva da budu fiokirane. a načelnika odeljenja je poslao.. Jočićem. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 79 . a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Kada je on unapređen. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. u vreme pobune “crvenih beretki”. Ulagivao mu se. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bračnog para Jočić. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. Na ovoj krivičnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu.d.NOMENKLATURA SRBIJE . Oni koji ih bolje poznaju. Po zakonu o policiji. kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja određenu kakofoniju informacija. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. uopšte. Jočić kaže . Bolje upućeni znaju da ministar Jočić nije izlazio iz pantalona bivšem američkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. služi svom sunarodniku Vojinu Lazareviću. Ludo se provode. Dragan Jočić je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. da premijer Koštunica to ne opravda. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. na čelu s Petrom Damjancem i v.“nemojte to nikome da kažete. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. ili ih. Bio je to prvi slučaj da je policija zemlje domaćina ušla u neku zgradu američke ambasade u njenoj istoriji. Na sastancima kolegijuma Jočić vređa prisutne. drži ministar Jočić. ponašajući se kao uličar. Zbog muževljeve zauzetosti. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeća mesta u javnim preduzećima. komandantom Žandarmerije.

Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. istovremeno i najvećeg centra moći u Srbiji. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i član Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera.. a Pravni fakultet u Beogradu.” 36. da mu se ovde nema šta zameriti. Boravio je i radio nekoliko godina na vodećim svetskim berzama. Velimir Ilić. gde je i magistrirao.” 37. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. i dalje su u bekstvu. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. od Njujorka i Londona. Srednju školu je završio u Peći. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. godne. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Čedomir Jovanović kandidovao za predsednika.” 34. Raspadom bivše Jugoslavije 1992. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. Bio je gradonačelnik Čačka. Draško Petrović. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. Proglašen je za bankara 2006.7 miliona evra. Đorđije Nicović napušta Narodnu banku i počinje da se bavi privatnim biznisom. Ni priča o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. Druga velika Nicovićeva kupovina u 2007. po ceni od 30. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovića koga su Grci uhapsili. Pohađao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodećih svetskih banaka. Vrlo brzo je umesto pravnim počeo da se bavi ekonomskim poslovima.” 32. Za sada. Olimpijskog komiteta. i dalje slovi za jednog od najmoćnijih ljudi srpskog sporta. i predsednik Američke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvećih stranih kompanija u Srbiji. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. U „Delti“ je punih 15 godina. drugi po veličini u Srbiji. Đorđije Nicović. Zečević nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. godine u Kolašinu. 35. Školovao se i obučavao za dilera i brokera. Žarko Zečević. U 1995. Jočić je toliko daleko od stvarnog obračuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je časopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. Završila je Ekonomski fakultet. U Narodnoj banci je prešao put od dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. osim Miloša Simovića. zbog čega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. najveće kompanije u regionu. Novaka Đokovića i Jelene Janković. posle državnog PKB.700 ljudi. jer će se na taj način posle 20. Đorđije Nicović počeo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. prvi opozicioni gradonačelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševića. i bio je član menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog početka. “potpredsednica „Delte“..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Svi pripadnici zemunskog klana. Dejan Cvetković.1 milion evra. tako da postoji velika verovatnoća da bi Zečević kroz sportsko društvo mogao da bude uključen u jedan od najvećih projekata Partizana. januara tačno znati koliko u Srbiji ima narkomana“.NOMENKLATURA SRBIJE .” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 80 . etičko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. i jedan od kandidata na predsedničkim izborima. “bivši generalni sekretar FK Partizan. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. Po završetku Pravnog fakulteta. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske.” 33. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih članova Saveta da se nađu pod njenim vođstvom. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. do Ciriha i Tokija. Milka Forcan. Hteo je. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih političkih nalogodavaca. Ne odustaje od svoje teške retorike. “vlasnik preduzeća „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Bečej“.” ĐORĐIJE NICOVIĆ je rođen 1951. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog.” 38. Oliver Regl. Ubijen je jedan zaštićeni svedok u procesu za Đinđićevo ubistvo.

naglašava da taj stan nije u njihovom posedu već nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzeću. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Subotićem. 24. koja je vlasnik najvećeg trgovačkog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. Druga kamera. čiji proizvodi čine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. najveće hrvatske privatne firme.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 39. između 150. specijalna. a da je 40 miliona dinara minimum koji će opštine dobiti. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. S druge strane. Skip Bornhiter. Đilas je najavio da će ove godine novčana sredstva biti direktno raspoređena i lokalnim samoupravama.” DRAGAN ĐILAS.000 i 200. iznosi 47 milijardi dinara.NOMENKLATURA SRBIJE .000 evra. Jedino je moguće da vlasnik. zvanično smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrića da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Pančeva.. jedini član Koštuničine vlade sa privredničkim iskustvom. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. koja deluje prilično novo. koja su vremenom požutela. U Srbiji sarađuje s mnogim privrednicima. odluči mimo nas da taj stan izda ili proda”. godine u Vladičinom Hanu. novembra 2008.” 41. U poslednje četiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije viđale ili Bubala ili članove njegove porodice kako u različitim periodima dolazi u "svoje" stanove. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenađen: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. Brava je nova. Većina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u stanu broj 2. zatražio da mu Ambasada Nemačke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševićem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 81 .. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. Budžet NIP za 2008. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan.” 40. navodeći kao razlog optužnicu protiv Subotića . Vrata su okrečena u belo. zrenjaninskog „Dijamanta“. godine. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih događaja i jednog od najvećih oglašivača u pisanim medijima. “predsednik koncerna „Agrokor“. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. advokatski tim Stanka Subotića Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. godine. DIN. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. godini. Službena biografija gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa govori o mladom i uspešnom čoveku čija slava teče od 1991. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. Predrag Bubalo. Božidar Đurković. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom.” PREDRAG BUBALO rođen je 1954. 42. Dragan Đilas. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skočila vrednost. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u čitavoj prestonici. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. za razliku od vrata stanara preko puta.koja je podignuta tek 2006. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. a drugi u Vuka Karadžića. a biće finansiran 971 projekat. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. kako mnogi navode. Đilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivač „Dajrekt medije“. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moći će da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. Druga lokacija na kojoj je viđan Bubalo ili članovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorćolu. država Srbija. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. tokom 2004. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. To su najskuplji stanovi u Beogradu. “ministar trgovine i usluga. Ivica Todorić. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. ali i da privatizacije javnih preduzeća Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. se nakon izbora za gradonačelnika Beograda našao u sukobu interesa. Od 2002.

Od te 2004. Nektar. Vlada koju je predvodio g. poseduje stan na Vračaru od 110 kvadrata. rejting vlade i samog Zorana Živkovića je bio izuzetno nizak. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. Živković izgubila je poverenje građana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. Pa i samo članstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živković već Tadić".5 miliona evra. Delta DMD. godine. i sadašnji. godine bio oko četiri miliona evra. godine. Nije Đilas imao novac. Đilas je.Boris Tadić. Multikom group je osnovan 2005. do jula 2008. a od maja 2007. Niti Ilić više pominje Đilasa. pretvorila se u sprdnju sa građanima. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. Njegova supruga ima kuću od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". Knjaz Miloš. Efes Vajfert. Bajersdorf Hamburg. Multikom group je već 2006. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. a osnivači su bili Dragan Đilas. ali doći u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Neverovatno zvuči da je ovaj čovek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. izabran za člana Predsedništva za Beograda. Zato je sasvim logično da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS . Đilasova.4 miliona evra. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. automobil "SAAB" iz 2003. mogao je samo neko ko je imao političke koncesije. Njegova sloboda da bira koga će da reklamira stvorena je protivzakonito. razobličavajući njegove poslovne i političke manipulacije. a Garić oko 200 hiljada evra.. ne većem od par hiljada evra. Banka Inteza. Kraftfuds. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji počeo je da širi i na druge države u regionu. ili 49 % vlasništva. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeći ovu budžetsku ustanovu za ličnu promociju. godine. godinu.u Srbiji. EFG Eurobank. u kojima ga je Ilić redovno nazivao lopovom i prevarantom. niti Đilas progovara o Iliću. februara 2006. Zašto je baš Đilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. čiji je prihod 2006. imao je marketinšku agenciju Ovejšn.8 miliona evra. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. godine zaradio tačno 55 miliona evra. i firma Emoušn prodakšn. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). Tokom 2007. Deo Multikom group čine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. Apatinsku pivaru. BBDO Sarajevo (48%). Neslužbena biografija govori nešto drugo. godine. otvarajući širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. novi gradonačelnik je čovek čije su graditeljske ambicije očigledne. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. Dragan Đilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. Nešto ranije. ušteđevinu od 799 evra i oko milion dinara. Štark. Prema svim istraživanjima.. To je činjenica i gotovo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM protiv ondašnjeg režima. a prihod njegove kompanije povećan je za skoro 50% u odnosu na 2006. Već 2001. Đilas. Čak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. Čuveni su njegovi televizijski obračuni sa Velimirom Ilićem. Dragan Đilas osniva firmu Dajrekt medija. Dragoslav Ilić i Nebojša Garić. Đilas je zaradio 83. koji su odjednom prestali. a zapravo lovca na visoku funkciju:".3 miliona. Podravka. Đilas je uložio oko 1.. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. Bilo je za očekivati da taj monopol ima na televiziji B92 čiji je bio suosnivač. Sručio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovića iz pozicije simpatizera stranke. Imlek. Svojevremeno je Dragan Đilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao perući prozore u Londonu. Loreal. Henkel. Osim kontrole elektronskog prostora. Firma Dragana Đilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor.. Anemična Antimonopolska komisija ne može Đilasu ništa. sa osnivačkim ulogom od blizu 1. MDI internacional Prag (28%). obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Ilić 1.NOMENKLATURA SRBIJE . nego su mu otvorili vrata medija. Frikom. zvanično. Džonson i Džonson i mnoge druge. godine osnovao je poslovni sistem. Bambi. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. a vodio Dragan Đilas. Multikom group. Tek 2005. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate građani. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 82 . i da je odmah postao član Izvršnog i Glavnog odbora. čime je ušao među nekoliko najprofitabilnijih firmi. Aleksandar Tijanić. Od osnivačkog uloga.

NOMENKLATURA SRBIJE . MP3 plejere i navigacione uređaje. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. “ambasador Nemačke u Srbiji.” 49. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji.” 45. Branislav Grujić. noću. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i član je Predsedništva DS.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 83 . Bojan Pajtić. “samo povremeno se uključuje u aktivni politički život Srbije. Volfram Mas.” 51. Takođe je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. Stefanos Vafidis. a njegova supruga Milica. a ostali su i u Cvetkovićevoj (Tadićevoj).” 50. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da će najveći poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje.500 zaposlenih i 5. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autistične dece. i da bi trebalo da bude promenjen način na koji će se utvrđivati visina penzija. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji.” 46. podrška na tom putu neće izostati. koja na tržištu Rusije.” 44. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. jedan od najpoznatijih novinara. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuće TV pretplate. godine. Posle mesec dana. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. pomoćnik ministra. Možda sam i zbog toga veći optimista kada je u pitanju budućnost Srbije nego mnogi Srbi“. kako kaže.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. Ružica Đinđić. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju računara. a trenutno ima više od 1. izjavio je. Jedan od najoštrijih kritičara SRS i. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da će penzije u Srbiji uskoro biti povećane. 43. Dnevnik "Kurir" je odlučio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Đilasa od supruge Milice Delević-Đilas. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog čoveka 2007. Rasim Ljajić. i ceo tiraž "Kurira" je isečen. Veselin Jevrosimović.” 48. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistočnoj Evropi. Jevrosimović je odnedavno sponzor zagrebačke Cibone. “prvi čovek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997.” 47. ali i da značajno podigne gledanost. Aleksandar Tijanić. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. Ljajić je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. Đilasom nema šale. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veća Vojvodine. Dragan Đilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštuničinoj vladi bio je ministar. kandidat na predstojećim predsedničkim izborima. Sigurno. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Đilas. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. “lider Liberalno-demokratske partije. a odštampano. novo izdanje. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore. pre svega kroz podršku koju pruža političkoj opciji Borisa Tadića.000 poslovnih partnera. Čedomir Jovanović. Kuća na čijem je čelu „uporno“ proizvodi gubitke. godine. Sa g. Osnivač je i predsednica Udruženja „Prvo deca“. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujućeg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinači ga u „preporuku“. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžačke demokratske partije. Da li je Dragan Đilas studirao na Mašinskom. „Tempo pridruživanja EU diktiraće Srbija. “direktor Javnog servisa RTS. doduše kao razvedeni.

Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogućila svim osiguranicima u Srbiji da se leče i na VMA. Sajmon Grej. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji.NOMENKLATURA SRBIJE . Ivana Veselinović. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. godina. Ističe da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstiče ili prećutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. Radun je jedan od najmlađih izvršnih direktora u zemlji. Madlen Cepter. Svetlana Vukajlović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 52. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treći čovek naše najveće kompanije. Sulejman Ugljanin. najviše u Francuskoj.” 55.” 58. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. oteo sve prodajne objekte. procenjen je na oko 145 miliona evra. Miroslav Mišković je od Rodoljuba Draškovića. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike. naftom. drogama. “mecena umetnika.” 56. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surčinu. regionalnog lidera u proizvodnji voćnih sokova. čije je predsedništvo najavilo je da će zajedno sa DSS i NS na predsedničkim izborima podržati Velimira Ilića. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije.” 60. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“.” 61.oni su sačuvali slobodu i mogli da posluju”. Bojan Radun. osim uspešnih humanitarnih akcija uključio se i u biznis. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Bačke Palanke. “generalni direktor „Salforda“.000 evra. “proslavljeni košarkaš. Rođeni brat Vuka Draškovića koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. koji nisu bili vezani uz državni aparat. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. Slobodan Petrović. prema kojoj će Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara.000 evra. koji nisu dobijali povoljne kredite.” 57. Vlade Divac. koji se nisu bavili alkoholom. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. “prva žena na čelu RZZO u istoriji. zbog sumnje da su monopolisti. Marković je Draškoviću prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuće.” 54. izjavio je).” 59.” 62.” Dragoljub Marković ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškoviću. prodajom oružja . “ministar pravde. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Marković prodao ovo preduzeće jesu finansijske poteškoće. postavši vlasnik „Voda vode“. Ili ćeš da mi ustupiš prodavnice Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 84 . jedne od vodećih firmi srpske konditorske industrije. Dušan Petrović. vlasnika najvećih mlekara u Srbiji koji je kupio „Bambi“ i fabriku čokolade „Banat“. cigaretama. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. Kapital novosadske pivare. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. prema podacima Agencije za privredne registre. Od prošle godine je član Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Iako su procenitelji ove osiguravajuće kuće. Rodoljub Drašković. Od 2003. isplaćeno je svega 100.” 53. Marković je imao problema sa naplatom osiguranja. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. Milan Rodić. “većinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. Donedavno je bila jedina žena član kluba „Privrednik“.

jer Beštić ima ogromne pare. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. osnivač ovog preduzeća je firma „Adison intertrejd inc. u koji je došao kao izbeglica. ali je Beštić.2 miliona dinara. podneta maja 2003.NOMENKLATURA SRBIJE . 31 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 85 . bilo je i osam pokojnika. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Takova’. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoriću. Kakav je kvalitete mesnih prerađevina koje Beštić prodaje po Srbiji. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. Pretpostavlja se da je Ivica Todorić. U maju 2008.D. koji je počeo da se širi kupovinom „Svislajon grosa“. kupio 20. pozvao 27 deoničara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. Rodoljub Drašković kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. U našu zemlju je ušao 2003. dok je drugooptuženi Đuro Kesić. trgovački deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo čiji je vlasnik Rodoljub Drašković. i namjerava ojačati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. ostale mnogobrojne afere. aditiva. Podsećam da su svi brujali da je Knežević mimo berze prodao Todoriću akcije. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza.. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005.o. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenački Merkator. Beograd. Kneževića su teretili da je. ili će te Mlađa odmah uhapsiti “ . dobio kaznu od osam meseci zatvora. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. preko. Iza Beštića su u Beogradu. bivši direktor Dijamant banke. na ime isporučene robe.o. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”.872 akcije „Dijamanta“. Ova firma je osnovana 31. Kontrole nema. Beštić se Tajkun Ivica Todorić najveći je hrvatski investitor u Srbiji. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovićem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovićem. Čajetina. Otac Ivice Todorića bio je jedan od vođa MASPOK u Hrvatskoj. zloupotreba dvojice osuđenih u vezi je s komisionim poslovima između Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštećena za 1. Borivoje Beštić učio se u Sarajevu.336 deonica. čija vrednost prelazi 10 miliona evra. koji je bio u vlasništvu Rodoljuba Draškovića. većinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. a uspon njihove kompanije u Hrvatskoj se vezuje za bliskost vladajućoj HDZ i Franji Tuđmanu.i 24. Ivica Todorić 31 kupio je SL Gros. Lopovskoj umetnosti. čiji je vlasnik bila Ljiljana Knežević. godine.bio je Miškovićev ultimatum Rodoljubu Draškoviću. Knežević je u julu 2001. koja se bavi preradom voća i povrća i proizvodnjom biskvita. kao magacioner u Beku. koji je već prisutan na tom tržištu preko trgovačkog lanca Konzum. mašina. a vlasnik je Ljiljana Knežević. kojima duguje oko 15 miliona evra. Novac je Beštić prebacivao na svoju firmu A. Čak je i sedište kompanije registrovano na kućnoj adresi Kneževićevih u Beogradu. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. gde je uz to dobio i na desetine hiljada hektara najplodnije zemlje u Vojvodini.. godine kupovinom fabrike sladoleda. jer je od činjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. 2008. anonimne firme DSDB. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževića. supruga Save Kneževića. Posebno će se ispitati okolnosti vezane za preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. Todorić je vlasnik trgovačkog lanca „Idea“. Poslednja velika prevara tandema Beštić-Janjić je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. Trident trust kompani limited“ sa Devičanskih ostrva. koristeći položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. Zvanično. Knežević je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. skoro bez naknade.o.. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. Beograd“.o. Na toj listi.. godine. na osnovu kojih su raspolagali daleko većim brojem akcija od stvarnog. navodno. a godinu dana kasnije i uljare „Dijamant“. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljača. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovčani kapital preduzeća upisane su 81. Optužnica protiv Sava Kneževića.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“. koje je odvezao u Čajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeća Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljača. da bi izbegao porez. ali nažalost. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih prerađevina. neposredno pre Todorićevog preuzimanja većinskog vlasništva. marta 2005. smrznutog voća i povrća „Frikom“. u međuvremenu. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Knežević i Todorić prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili način kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. uslovno na tri godine. odbačena je zbog zastarelosti.

Emir Kusturica. Čajetina.” 66. Fahreta Živojinović. na čije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. Industrija mesa Zlatibor a. spreman da učestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a.” 64. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. Nenad Čanak. . uz minimalnu kamatnu stopu.pretvaranje potraživanja u dugoročni kredit sa grejs periodom.o. materijalnu štetu će neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. u slučaju pokretanja stečajnog postupka. U Beogradu i Srbiji mnogo toga počinje preko Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 86 . Kako je ekonomsko i političko stanje u državi bivalo sve gore. Evo originalnog rešenja koje je Drašković ponudio dobavljačima u “pismu o dobrim namerama” 10. Čajetina. podvođenja u prostituciju i drugih nepodopština.” 65. Činjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-četiri devojke. Miroslav Mišković i Milija Babović imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je plaćen porez na prihod građana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije. Međutim. što je osnov za pokretanje stečajnog postupka. Takođe je činjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo. poput "Elita" i sličnih.Takovo preko svog podređenog društva Takovo Agrar d. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znači da dovoljno zarađuju i za sebe i za druge).o. Naime.” Da li su Fahreta Jahić. koje priče o slavi.d. čega u ovom poslu uvek ima. Koncern Swisslion Takovo.. među kojima i Milorad Vučelić. čiji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštić. agencije peru ruke od seks trafikinga. na osnovu ugovora o budućoj poslovnoj saradnji.o. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". Sa suprugom Slobodanom Živojinovićem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. U stvari.2005. “najpopularnija pevačica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji. Starost devojaka često ne prelazi 16 godina. .d. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. Gospodin Drašković je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor.konverzija potraživanja u kapital. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog.o.. Slobodan Živojinović. Reč je o vrlo rizičnim grupama. "modela" pomažu sami roditelji. Novak Đoković. . Miodrag Kostić.” Mnogo ljudi.06. najveću produkcijsku kuću u regionu. “treći teniser sveta. bliski saradnik predsednika Borisa Tadića. U dobrom broju slučajeva ulazak u svet modne industrije.d.otpis potraživanja. koju je kupio Rodoljub Drašković je u blokadi. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistočnu Evropu i član Glavnog odbora DS. Tahir Hasanović. Gde su one završile i ko je u javnosti čuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome ćuti. imaju vrlo jake pozicije. Čajetina je u finansijskoj blokadi već više od 60 dana. gde se često u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od mogućeg "skretanja s pravog puta" angažovanih. a sa Sašom Popovićem osnovala je „Grand“. d. taj posao bivao je sve unosniji. preko svog podređenog Društva Takovo Agrar d. Poslednjih desetak godina domaće agencije aktivno učestvuju u međunarodnoj trgovini "novih lica". Čajetina. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i dečaka. Milan Gutović. Čajetina. guralo se 26. Beograd Vam nudi sledeće moguće opcije sanacije: .otkup potraživanja. 63. očekujući početak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. Beograd.d. uz discount. Srđan Šaper. Aleksandar Vulin. Rodoljub Drašković. a koji će neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. Fabrika iz Čajetine. samo ne u meri i na način na koji se to danas dešava. Mladić koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlačnijih sportova za mlade u Srbiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sastaje sa Božidarom Đelićem i Rodoljubom Draškovićem. ispred studija TV Pink. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion .NOMENKLATURA SRBIJE .. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a.

Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakić. A to nije najsrećniji način da se uspe u životu. započeo je gradnju zgrade Kliničkog centra Srbije. Dragan Đilas poveo se za predlogom bračnog para Živojinović . koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. poput . zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delević-Đilas. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. pune tri decenije je u preduzeću. za račun stranih kompanija. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. odnosno stvaranje novih lekova.” TOMICA MILOSAVLJEVIĆ. Zahvaljujući ministru zdravlja Milosavljeviću. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevića. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. Međutim. Ovaj mladić je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovića na beogradskoj "Marakani". Sudija Đorđević bio je i predsednik veća koje je ukinulo presudu navijaču "Crvene zvezde" Urošu Mišiću. a to piše na kutijama u koje su pakovani. čijih pet spratova još nije u upotrebi. obavljeno istraživanja novih lekova. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg načelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovića iz zatvora "Zabela". jedna je od osnivača Društva sudija Srbije. sprovodi reforme u zdravstvu.endokrinolog u Kliničkom centru Zvezdara. vrši opite. Posle žalbe. vođa Munove sekte u Srbiji. “predsednica Vrhovnog suda Srbije. VSS je preinačio odluku i rešenje. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markoviću.” SONJA MANOJLOVIĆ. 69.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugović (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka).NOMENKLATURA SRBIJE . koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovića osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića. Sonju Manojlović i Miodraga Vićentijevića zbog nesavesnog i nestručnog vršenja sudijske dužnosti. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. gde mu je bračni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. Uz atmosferu koja priliči balkanskim snobovima.Jahić da poseti njihove terevenke. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. Ovaj lek farmaceutske kuće iz Filadelfije (SAD). koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. 67. specijalista interne medicine . za njegovih mandata. inače. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. i osposobi zgradu KCS. Ministar nije odgovorio. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. kao ministar zdravlja. Tada je Rakićev tim uzeo ogromne pare. Srpski Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 87 . koja je. Tomica Milosavljević. Mentor gospodina Milosavljevića. Farmaceutske kuće.” 68. odobrio je. Dragoljub Vukadinović. Članovi veća su bile i sudije Sonja Manojlović i Miodrag Vićentijević. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakić. „Metalac“ je 2007. član Munove sekte. koji je pre dvadeset godina. uz pomoć Verice Rakočević i sličnih. pokušao da u Srbiji. Nikoli Ćurčiću i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. između ostalih i ICN Milana Panića. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova."avandia" i "actos". u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. u 43 odsto slučajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. na čijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuća da ''nisu za javnu upotrebu''.” Sudija Dragiša Đorđević je bio i predsedavajući sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Đinđića. Vida Petrović-Škero. pomoćnik ministra inostranih poslova. Te eksperimente odobravaju Etički komiteti Kliničkog centra Srbije. koji nije odobren za prodaju u apotekama. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Đorđevića. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanovićeva molba. “ministar zdravlja svih vlada od 2000.

zbog čega nam je tržište organa ograničeno. da bude pod njenom kontrolom. ništa nije urađeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevića ima dvadesetak profesora univerziteta. Prema potpisanom ugovoru. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". Čovek koji je. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" čiji se metod već sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. pa su ključni problemi. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. ljubavnica profesora Ljubisava Rakića. a ministar zdravlja Tomica Milosavljević imao je dogovor s proizvođačem "Simensom" (reč je o kvalitetnijem skeneru). bez imalo stida i srama započeo je i svoj četvrti mandat. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. navodimo slučaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. zbog provizije. Srbija od međunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lečenje. Milosavljević nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. Jer. Inače. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlačio kupovinu. a u Rusiji čak i zabranjen. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. Doskorašnji američki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. za potrebe centra za onkologiju . Odlaskom ambasadora Polta. Iz donacije je obezbeđen milion dolara. oprema je vredna milion evra. načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Kliničkog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". docent Svetlana Žunić. Primera radi. i plaćaju se velike pare za njihovo usavršavanje. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Kliničkog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. ostali nedorečeni. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. za račun farmaceutskih kuća. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. koji se uglavnom završavaju smrću pacijenata. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove čije delovanje nije ispitano. Naime. izgleda. Oni se prihvataju da godišnje vrše. i tako pomažu Milosavljeviću da nabavkama opreme i lekova zgrće velika sredstava. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeća "Maksi tim". Na nabavkama skupih medicinskih uređaja zgrću se velike pare. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. što je. radi obuke za primenu BRAHI terapije. favorizujući "Simens". mada takva oprema ne postoji u Kliničkom centru u Kragujevcu.NOMENKLATURA SRBIJE .odeljenje radioterapije. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. reč je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. Milosavljević je ponovo ministar zahvaljujući jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moći i finansijskim centrima u zemlji. Podseća li Tomica Milosavljevića na savremenu verziju nacističkog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevića. U Kliničkom centru u Kragujevcu. Tomica Milosavljević je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. kontroverznih lekara i farmakomafije. koji uglavnom pokrivaju najvažnije kliničke centre i institute. a "Simens" ministru uobičajeno odobrava proviziju od deset odsto. kako tvrdi. banka je odobrila kredit.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM lekari. vratio je terapiju opijatom "metodanom". taj metod lečenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. A Srbija još uvek nije članica organizacije "Eurotransplant". Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 88 . Novosadski lekar Nikola Vučković. i to odmah posle ubistva premijera Đinđića i raspada narko-tržišta.

u Vučićevoj biografiji piše da “već od petnaeste godine paralelno sa učenjem obavlja i razne poslove. Aleksandar Karađorđević. Bolje je proverenim i efikasnim merama sprečiti obolevanje ljudi. “vlasnik. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. Milija Babović. bio je savetnik pri NATO. Pobeđivao je na opštinskim. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. „Fešn kompani“ u čijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odeće i obuće najpoznatijih proizvođača: „Riplej“. kao novinar na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 89 . marta 1970. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. i 1993.” 79. sin kralja Petra II. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. od fizičkog rada na građevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”.” 74. “ministar inostranih poslova Srbije. Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Kao i veliki broj privilegovane dece komunističke nomenklature. mestu među 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistočne Evrope prema listi revizorske kuće „Dilojt“. Tu pare same stižu. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. Nata Mesarović. Kao i Marko Milošević. a posluje u Austriji. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. Vuk Jeremić. između ostalog. „Džeger“. Miljko Radisavljević. Sloveniji. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. jednog od najvećih izvoznika u Srbiji. Lihteštajnu. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. “potpisao ček na 320 miliona evra za trećeg operatera mobilne telefonije u Srbiji. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. godine u Beogradu. Srđan Bošnjaković.” 77. U prošloj godini preduzeće je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Reforma zdravstva nije uspešna. Milosavljević je imao. “britanski ambasador u Srbiji od 2006.NOMENKLATURA SRBIJE . isplate 10. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu.” 80. Školovao se u inostranstvu. “krunski princ. Bugarskoj. Dragan Nikolić. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. gradskim i republičkim takmičenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. u Engleskoj. Nemšić je prvi čovek „Mobilkom grupe“.” 76.” 78.” 72. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. „Levis“. Kompanija već godinama povećava proizvodnju i proširuje delatnost.” 71.” ALEKSANDAR VUČIĆ rođen je 5. Sa odličnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Zemunsku gimnaziju. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost građana Srbije. i bio stipendista Fondacije za razvoj naučnog podmlatka.5 miliona evra koliko je platio za oslobađanje nakon otmice 2002.” 73. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju.” 75. Hrvatskoj. Zatražio je da mu članovi zemunskog klana. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. usavršavao se u Brajtonu. “Bata“ i „Čezare Paćoti“. Nenad Vučinić. Boris Nemšić. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. Stiven Džon Vordsvort. Radio je 1992. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. a u Srbiju se vratio 2001. u vlasništvu „Telekom Austrija“. 70. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. Aleksandar Vučić. izazvana prvenstveno hroničnim nezaraznim bolestima. “predsednica sudskog veća koja je osudila ubice dr Zorana Đinđića.

po tužbi tzv. prolazio je kroz naizmenične periode saradnje sa i opozicije socijalistima. Vučić je potom brzo pokrio dug. a sam Ćuruvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. koji nije plaćao 15 meseci. a kao razlog neplaćanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. podnosili građani ili organizacije. kako je navedeno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Kanalu S“ na Palama. koji je proglašen za počasnog građanina Zemuna. godine bio je predmet javnog skandala. SRS. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. U julu 2004. čime je „ugrozio sve građane. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za člana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. kada mu je Telekom Srbije isključio telefon zbog neizmirenog telefonskog računa u iznosu od 150.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. intervjue i reportaže.000 dinara. „većeg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka.000 dinara. retroaktivnim dejstvom Zakona. Ovaj slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. Slavka Ćuruvije. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. godine Vučić pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. i ukinuo elementarne demokratske principe i međunarodno prihvaćene norme. za vreme čijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. godine Aleksandru Vučiću je određen porez na ekstraprofit u iznosu od 48. godine. Aleksandar Vučić izabran je za člana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. Vučić je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. juna 1998. postao je direktor Sportskoposlovnog centra „Pinki“. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. U maju 2000. Aleksandar Vučić postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovića koju čine SPS. sa 1.200. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. Ukupne kazne izrečene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. ističe da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih moćnika u vođenju specijalnog rata protiv Srbije“. i. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dve nedelje kasnije. Dve godine kasnije. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takođe donela ova Vlada. septembra 2000. a na osnovu tužbi koje bi. U martu 2002. marta 1998. postaje i njen generalni sekretar. kao i miting u čast Žan-Mari Le Pena. Vučić je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Veće Republika prvi put u februaru 1998. Niz kazni se nastavlja. godine dodelila Vlada. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 90 . žene i decu“.400. blok iz sveta.NOMENKLATURA SRBIJE . nedeljniku „Evropljanin“ određena je. Sa svojom SRS. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. 1993. godine. drugi put u maju 2000. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. Danasa. 24. te oko oglasa u stranačkom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100.000. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. i JUL. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. kao student treće godine Pravnog fakulteta. 13 dana pre Zakona. Vučić na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13.500 evra. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. sa 24 godine. Vučić je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalističkoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. i konačno na saveznim izborima 24. Republika Srpska.000 tadašnjih dinara zbog. U hali Pinki održani su neki viđeni mitinzi Srpske radikalne stranke. Dok je bio direktor Hale Pinki. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluče u roku od 24 časa. koji je uveo visoke novčane kazne za novinare čije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. „Dnevni telegraf“. godine. pozivajući se na „protivdržavno i podrivajuće delovanje“ raznih vrsta. aprila 1999. Njegov ministarski angažman ostaje upamćen po kontroverznom Zakonu o informisanju. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a.758 dinara.

kum Borisa Tadića. finska "patrija" i ruski BTR-90. vredan 50 miliona. Sva vozila su kvalitetna. Nabavku borbenih oklopnih točkaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. a već početkom oktobra. mada je duplo skuplje od ruskog.” Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. septembra 2008. a ne za Srbiju. Potom u mestu Kisač u firmi "Novoteks" prepakuju. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i naručili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragić".5 miliona evra. Zatim. imali su zajedničku firmu koja se bavi prodajom oružja. ali time je ipak uspeo da spase čast oficirskog poziva. sledeće 16. nekadašnji izbacivač iz diskoteka. promovisao je Nikčevića kao ''čoveka od poverenja''. švajcarska "pirana". Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. Da ne pričam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog čijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. godine sa 500 evra. Maja Gojković.NOMENKLATURA SRBIJE . Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". odakle je Šutanovac doveo Pilipovića. a za finsko moramo i to da kupujemo. Iračani su bili u Zrenjaninu. za "Zastavu" pet miliona. Iako ništa nije radio. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. 82. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomoćnik i kum Ilija Pilipović nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. osnovana 2006. koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći. drugi 50 miliona evra.000 radnika u uslovima svetske krize.000 pancira i 300. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. godine. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 91 . Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. nakon sukoba između čelnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. 81. Ne samo da su Iračani prevareni već je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. Na osnivačkoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. posao nabavke relejne i optotehničke opreme. jedan vredan 4. Zdravko Ponoš je bio svestan da će istupom u javnosti ispasti žrtva. i Dragan Šutanovac. ali izabrano je finsko. Vučić je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlačenje iz političkog života. Rođeni brat Stevana Nikčevića. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. gradonačelnica Novog Sada. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. Nikčević ga je plaćao kao specijalnog savetnika. Posao nije dobio jeftiniji ponuđač "Novatel". a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Na lokalnim izborima 2004. Iračani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. kum Borisa Tadića. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Naručeno je 150. koji je ispunio sve uslove. dobili uzorke kakve su želeli. "Utvu" iz Pančeva 20 miliona. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili taktičko-tehničke zahteve. penzionisani general Božidar Delić: “Očigledno da Ponoš nije želeo da učestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. I kako sve ide preko SDPR. saopštio je da se priključuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. preduzeće "Mile Dragić" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. kome tamo miruje status. To što imamo odavno je prevaziđeno i važi za teritoriju SCG.000 ploča koje proizvodi "Mile Dragić". Prve godine se isporučuju četiri vozila. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. na šta je skrenuta pažnja ministru. Dragan Šutanovac. koja direktno utiče i na borbenu gotovost vojske. 15. Prvi posao je dobila firma "Megalink". Pri tom. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. Vučić se kandiduje za gradonačelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog čoveka sa idejom i energijom. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. Ti ljudi su penzionisani. i tako dalje.

generalni direktor Elektroprivrede Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE .. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. direktor DHL u Beogradu. Dragijana Radonjić-Petrović.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. 91. 87. Dušan Stupar. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. 95. maja 2003. nafte.” 92. Jovica Stefanović Nini. direktor JKP „Parking servis“. Stefanović je 1998. „Mone“.” 22. četvrta teniserka na svetu. 94. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Inđije. 86. Bojan Krišto. Stefanović se sumnjiči da je izvesne količine lekova. Jelena Janković. direktorka Fonda za humanitarno pravo. bivši načelnik DB Beograda. Privredna komora Srbije uvrstila ga je među 20 najuspešnijih privrednika Srbije. „Prins“. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. direktor „Donkafe“. odakle je odvezen za Beograd. Stefanović se sredinom februara vratio u Niš. i da je za ovu robu utajio porez. Ana Ivanović. 98. 89. Živorad Anđelković. Jovica Stefanović . 96. Nataša Kandić. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Sečnja. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. tekstilno preduzeće „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. Milan Petrović. godine osumnjičen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašćenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. 84.Italiju. izdati još 1998. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 83. „Ribok“. Francusku i u skandinavske zemlje. koje mu je bilo prvo radno mesto. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treća je na svetu.. preduzeća koje beleži dvocifreni rast. „Telekom“. 88. predsednik „Simpa“ iz Vranja. 85. 93. vlasnik „Vinarije Čoka“. 97. “direktorka brokerske kuće „M&V investments“. 90. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. “vlasnik pet privatizovanih firmi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 92 . Vlasnik subotičke „Super TV“. čije učešće u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. Dragica Pilipović Čefi. prvi čovek opštine Inđija. zaštitno lice „Hjundai“. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Čili Pepersa“. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Njegov advokat Ljiljana Živković kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. Darko Babić. gradski menadžer Beograda. Dragan Tomić. Srpskom komercijalnom bankom. Goran Ješić. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. Čarsija je pričala da je pre ukidanja poternice. preduzeća koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na područja koja su najjača u proizvodnji nameštaja . Željko Knežević. Vladimir Đorđević. Bojan Stanojević. Nemačku. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. a grad je postao poznat po velikim investicijama. pošto je Stefanovićev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. i drugim bankama i firmama u gradu. neposredno nakon dve krivične prijave zbog privrednog kriminala. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“.

ponovo krši zakon. dokaz je da. Time je potvrđena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. septembra 2002. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševićem. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. februara 2004. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deurić podneo krivične prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. prodao sebi. i Željkom Ražnatovićem Arkanom. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. u vlasništvu “Jugoremedije”. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. Govorilo se da je Stefanović bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. U vlasništvu Stefanovića su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 93 . koji iako je dobio privremene mere. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41.72% akcija ovog preduzeća. zatim kupca akcija te farmaceutske kuće firme “Menta” iz Padeja. posle koje je “Jaka 80”. Ovom radnjom Nini postaje većinski vlasnik preduzeća. Od sada. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. da krši sudske odluke. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. drogerije. kojim se potvrđuje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. koji čine apoteke. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzeću “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otuđenje i opterećenje. Drugim rečima. oktobra prodao deo akcija “Medele”. Prema izvodu iz Centralnog registra. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. Nini je akcije “Medele”.NOMENKLATURA SRBIJE . Stefanović je 2. Nini. godine protiv Ninija. i “viđan u Nišu”. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. doneta je juna 2006. koji su to i bili pre fiktivnog uvećanja kapitala. Medela iz Vrbasa. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. dok zvanično nije potvrđeno da je u Makedoniji. u vlasništvu “Jugoremedije”. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasničkom statusau u “Jugoremediji”. odlučeno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuća. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. na čijem čelu je Stefanović. Deurić upozorava da Stefanović ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljačka imovinu “Jugoremedije”. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. Jovica Stefanović Nini i pored upozorenja Aleksandra Gračanca. čiji je vlasnik Stefanović. Žitomlin iz Niša. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar neće preduzeti ništa da spreče nepoštovanje sudske presude. mali akcionari preduzeća “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. Vetprom iz Novog Sada. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okončanja spora između menadžmenta i akcionara. Prilikom kupovine državnog dela kapitala Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. benzinska pumpa i druge firme. godine. postala većinski vlasnik “Jugoremedije”. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” čime preuzima 20% kapitala malih akcionara.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeća zalihe vredne 11 miliona evra. kaže Zdravko Deurić. godine i njom je uvedena privremena mera do okončanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnička struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeća “Medela”. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. i raspolaganje na drugi način imovinom fabrike lekova. niškog biznismena Jovice Stefanovića Ninija. pravda konačno trijumfuje. Kupac je opet “Menta”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “nesmetano prelazio granicu”. koja poseduje 36. u ovom slučaju. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrečne informacije. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. Mali akcionari podnose tužbu 9. oktobra 2006. kao i Vide Uzelac. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. pošto se uverio da Beogradska berza.

„Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005.NOMENKLATURA SRBIJE . pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“.069 akcija. Jovica Stefanović Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. da bi. kao kapital.99%. on je to i učinio. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 94 . godine takođe između gorepomenutih strana. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. verovatno da se pokaže pred Ninijem. Nini je samo simbolično kažnjen za prekršaj. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zaključen između “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. Drugačije po zakonu i nije moglo. a u tome mu pomoć daje Agencija za privredne registre. brokerskoj kući koja zastupa firmu “Nini”..99%. Jovica Stefanović Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. čim je stekao 40%. a to je dokapitalizacija. Međutim u “MV investmentu”. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. rekli su da je ovaj niški biznismen većinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. Vojin Đorđević. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajedničkim delovanjem onemoguće Ninija i Peconija da im na bilo koji način obezvredi vlasništvo. Po rešenju Komisije. 99. “Stari” šestočlani UO. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji način da postanu apsolutne gazde. decembra 2007. Potpuna promena vlasništva.. opterećenje i raspolaganje imovinom preduzeća “Jugoremedija” AD do okončanja sudskog spora. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. koji je prisustvovao sednici. Mali akcionari znaju da je 31. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske matične ćelije. Kupovinu „Srboleka“. sve iz Niša. uz naduvavanje cene do 1. Sve je urađeno posredstvom firme „Marko plus“. koju su maja 2006. imajući u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. većinom glasova smenio je Ilića. da bi prešli polovinu neko će morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva.5% i ova brokerska kuća. posle “Jugoremedije”. koji će izabrati i prvog čoveka firme. godine osnovali Kostić i Nini i u nju. na čelu sa Oliverom Marčetom. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. On je preko “zatečenog” Upravnog odbora pre tri dana čak dobio svog čoveka za generalnog direktora. među kojima je sa 1.970 dinara. Ova dvojica biznismena verovatno će neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajedničku upravu.05% akcija. “Sigmapharm”. septembra 2002. “Medele”. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzeću. “Vetproma” i “Luksola”. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. nego čak za 48. upošljavanje novih 100 radnika i uvođenje standarda za izvoz u EU. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. Malverzacije Ninija razobličene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. oktobra 2002. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzeće nije dobilo strateškog partnera. cena naglo pala. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. Nini je bio prinuđen da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. 100.77% akcija pošto ih je u međuvremenu van berze otkupio od Kostića. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. jer čim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. koliko su znali da ima. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. 25. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija.410 dinara. Decembra 2005. kojom se zabranjuje otuđenje. gde je postao vlasnik 50. Međutim.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kozmetika” i “Nini farmacija”. Miodrag Stojković. Predraga Rankovića Peconija. genetičar. maja 2006. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrđuje da je on preko povezanih firmi.

koja je većinom kupio za 18 meseci. koji su svi bili manje ili više neuspešni. bratovu i vlastitu imovinu. zloupotreba službenog položaja. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. izdavanje menica bez pokrića direkciji za robne rezerve. Draginja Đurić. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. Na taj način se ovaj čovek naglo obogatio. koje je uz pomoć Gorana Obradovića iz Agencije za privatizaciju kupovao jednu po jednu. i dizanjem kredita od 200. međunarodni šverc cigaretama. Punih 20 godina Jerković je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih moćnika. S naoružanim obezbeđenjem Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 95 . suprug ćerke bivšeg šefa VOS. Sve je stekao otimajući preduzeća u kojima bi na sumnjiv način došao do polovine vlasničkog udela. falsifikovanje službenih isprava. Mile Jerković. O tome svedoči preko 20 pokrenutih alii nikada okončanih krivičnih prijava (krađa i nelegalno posedovanje oružja. godine počeo se baviti privatnim preduzetništvom. Jerkovićeva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. Nedeljka Boškovića 108.000 evra) pošto mu je prethodno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 101. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. Jerković je kupio po početnoj ceni od 561. odnosno davanje jemstva pravnim i fizičkim licima…”). Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Bačkoj Topoli. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevozničkih preduzeća. Radoslav Veselinović. očevu. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujući ih i do petostruke vrednosti. kod koje je nastavio zaduživanje bez ograničenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašćenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zaključivanje Ugovora za neograničeno finansiranje i davanje jemstva…. U svim novokupljenim preduzećima je potpuno nezakonito. najpopularniji domaći pevač. Preduzeće za prevoz putnika 7. založivši. deo klana Makse Ćatovića 102. Sanja Bokan.NOMENKLATURA SRBIJE . Zdravko Čolić. Veselin Simonović. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeća “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. u saradnji sa lokalnim moćnicima i upravom preduzeća nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. Jerković je i čuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerković je vlasnik 50. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovićev dugogodišnji zakup. krađa i švercovanje motornih vozila. dižući ničim pokrivene kredite iz “Metals banke”. vlasnica „Štampe“. predsednik Republičke radiodifuzne agencije 104. bez saglasnosti. Posle ubistva Arkana. Petar Petrov.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. U njegovom vlasništvu je čak 17 preduzeća. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode).04% akcija). Kada je Arkan ubijen. Nedeljka Boškovića 103. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. gde je uz naoružano obezbeđenje preoteo vlast. Nenad Cekić. nuđenje i primanje mita. a u Istočnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. podižući ogromne kredite u “Metals banci”. glavni i odgovorni urednik „Blica“. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). Preduzeće “Topolatrans” iz Bačke Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” čiji je direktor Ananije Pavićević svesno odobrio ovoliko zaduženje. direktorka „Banke Inteze“ 107. udovica Vanje Bokana. juli iz Šapca. Slično je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takođe kupio kao jedini ponuđač i po početnoj ceni. kupio deset firmi MILE JERKOVIĆ je sinonim za divljačku tranziciju u Srbiji. još 1978. godine. ćerka bivšeg šefa VOS. predsednik „Galeb grupe“ 105. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”.

Kozare iz Banatskog Novog Sela. veliki broj krivičnih prijava i suđenja koja su u toku i po nekoliko godina. Pavićević je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkoviću nikada nije falilo para. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovića. senćanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. koji je preuzeo Zemljoradničku zadrugu u Bezdanu. dok je Jerković komentarisao da će kada Srbija uđe u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. nije okončano. a od linča radnika spasila ga je policija.2 miliona dinara na 1. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeća. a oni zaradili velike pare. ni sudstvo. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerković kupovao izabrana preduzeća. Na kraju je uz pomoć moćnika uspeo da otme ovo preduzeće. vlasnik Jedinstva iz Apatina. Ni policiju za privredni kriminal. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veći broj lica. Najpre je Miletova ćerka Višnja u martu 2005. godine ali je zataškan.15 milijardi ili 14. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomoćni radnik u Industriji mesa u Bačkoj Topoli. 2004. unapređen u vozača viljuškara.000 hektara vojvođanskih oranica. Višnja produkt je uz pomoć kredita od „čika Aneta”. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Bačku Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. Topole iz Kikinde i staropazovačkog Napretka. Iza je: 1. policija. Ali.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zauzeo je upravnu zgradu firme. i 3. “Bačke” u Sivcu.NOMENKLATURA SRBIJE . koju je prevario izdavši joj menice bez pokrića u vrednosti od oko 60 miliona dinara. godine osnovala preduzeće “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivačkim kapitalom od 500 evra (od čega je uplaćeno samo pola). počevši od onih koji obezbeđuju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkoviću i sličnima za kupovinu svega i svačega. Ko je (ili ko su) četvrti sa čuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. 2.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Bačke Topole i oko 53. Mile je 2000. samo u poslednjih 18 meseci. poljoprivredna imanja Zlaticu i Boku nedaleko od Zrenjanina te Ravnicu u Bajmoku. čelarevskog Podunavlja. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. Zatim je sa Arkanom učestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilično zadužio. Drugi u grupi je Milanko Grbić „zaštitnik radničkih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobraćaja koji se kod svake otimačine ili upada u novoosvojeno preduzeće pojavljuje da bi ovoj otimačini dao kakav takav legitimitet. postao vlasnik oko 8. tako da je Ražnatovićevo ubistvo za Mileta bilo kao nagrada teška nekoliko miliona maraka. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodične imperije Matijević podigao cenu s početnih 256. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. 32 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 96 . suđenje na kome je prvooptuženi. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavičeviću (G17 plus). bivši obaveštajac RDB i Milorad Mirčić. apostrofirajući albanski lobi iz Crne Gore i nemačke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. jedan džip i jedan kombi. četvrti po veličini poseda u vlasništvu 32. godine učestvovao u međunarodnom švercu cigareta i bio uhvaćen. Petra Matijevića. vlasnika MK komerca Miodraga Kostića. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. ali je sigurno da su ili iz najviših političkih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. koji su uspeli da preko nekoliko različitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeća po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. Labudnjaču kod Bača i vršačku Panoniju. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. Sa svojim bratom. vlasnika istoimene klaonice u Novom Sadu. Treći u plejadi je Ananije Pavićević koji je kao direktor Metals banke obezbedio. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. Deo ovih planova razotkrili su Đorđe Đorđević. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Bačka u Sivcu kod Sombora. Miroslava Miškovića. koji je uz četiri šećerane kupio i Agrouniju u Inđiji. po odluci direktora. koji su odobravani preko noći i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. pre svega po Vojvodini. Mile Jerković je po završetku šestog razreda osnovne škole odlučio da više da ide u školu. vozačem u “Topolatransu” je 1991. čija je kompanija Delta agrar. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. tužilaštva i sudovi ništa ne čine da poremete ove planove. ni tužilaštvo. gde je ubrzo. a koristi se preko 70 miliona kratkoročnih kredita u Metals banci. U preduzeću u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putničkih automobila. na novosadskim televizijama. Jedino što je obavezno kod čika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. do onih koji preko veza i uticaja obezbeđuju da lokalne vlasti.4 miliona evra.

a ja sam sa 19 bio najmlađi. po rečima Jerkovića. Čim je novac pristigao preusmeren je na račune “Višnja produkta” i “Dumetika”. i uz pritiske i pretnje akcionarima da već prodate akcije ponovo prodaju njemu. godine. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 97 . do maja 2006. jednog iz DS i jednog iz SRS. Tu su sve bili zreli mladići od 25 do 26 godina. godine kupila 170. ponovo od kredita Metals banke. zašta se potrudio Goran Obradović iz Agencije za privatizaciju) 109. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. Ištvan Pastor. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeća.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”.s ponosom priča Palma. “U gardu nije mogao svako da uđe! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. i to po istom scenariju. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grković odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkoročnom kreditu od 45 miliona dinara. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. ali ga je. Već postojeća preduzeća daju fiktivne garancije. Pored toga. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. podržava Ananija i Mileta i omogućava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja kupovinu novih preduzeća. a potom na više drugih računa. Palma je u JNA bio Titov gardista. Krajem aprila i početkom maja 2006. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzeće DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. u stvari. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. sklon samoubistvu.NOMENKLATURA SRBIJE . koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. posle brojnih provera i komplikovane procedure. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeća oko 50 miliona dinara. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkoročnih kredita i Metals banci plaća preko 3. čukundeda. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivičnih dela. pošto je postao biznismen. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIĆ zv. gde je trgovao akcijama između svojih preduzeća. U novembru 2005. u septembru 2005.000 akcija “Autobanata”. Pošto je pritisak kredita u svim preduzećima postao pretežak. Mile je odmah sve račune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrećinske većine stavio hipoteku na imovinu preduzeća kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeća. pradeda. Marković je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. A. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i počeli su da kupuju i najrazličitija preduzeća. pobrinuo Željko Malušić. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci.. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzeće. Mile je uspeo da osvoji 50.04% vlasništva nad “Autobanatom”. Za to se. da li sam osuđivan. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara.. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kuću na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. što je pokrio fiktivnim plaćanjem neke robe. formira većinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. Dragan Marković Palma. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. ko mo je bio deda. nije mogao da čeka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzeće. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trećinu realne cene. Ostaje nejasno ko. oteo dokumenta i pečate. uz strašne pritiske. Zahvaljujući brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996.5 miliona dinara mesečne kamate. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. Za mene je bila čast služiti u Titovoj gardi” . Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. godine sa ćerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovićem osnovao je preduzeće “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo plaćeno samo pola). godine uz ogromnu pomoć Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. predsednik SVM 110. zamenio sa „Kamel”.

programski se priključuje i TV Jagodina. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. a često i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. da je prethodnih godina urađeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). godine. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. sagrađena u drugoj polovini '70-tih. a posebno Goran Matić i Ivan Marković. Aleksandar Vlahović daje izjavu: ". Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprečavali su “patriotski” organi SPS. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. Čudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. Nebojša Čović. Bivši predsednik SRJ. koštala je oko 300 miliona DEM. u Jagodini se gaji kult nasilja. 111. izvodeći radove. Slobodan Petrović. kako posluje ta kompanija će sama sebe zatvoriti"! Vlahović je prenebregao činjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju.Ako Beočinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu.“Tigar”. Slobodan Milošević. u vlasništvu Dragana Markovića Palme. pogoni za proizvodnju. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre određivala država. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. inače nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplaćuje Pariskom klubu. doživotno. Nikola Hajdin. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. Nije čudo što će. Dragan Marković Palma je političku i poslovnu karijeru napravio kao član SSJ. a Londonski klub će doći na red 2010. Zoološki vrt nosi naziv. Kamil Befa. transport. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 98 . ostati dužnik čoveku koji ga je stvorio. Aleksandar Pravdić. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. JUL i SRS. Vladika Amfilohije. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. opštinska kuća nešto slabijeg kvaliteta. direktor „Jat ervejz“ 117. Pod paravanom sporta i zdravog života. Išak Šeps.. Posle ove posete. lično je odredio kriterijume po kojima će se u izbornoj godini prepoznavati “plaćenicki” i “patriotski” mediji. Aleksandar Vlahović. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplaćen sredstvima BFC.. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. pa naknadno naplaćujući od opštine.NOMENKLATURA SRBIJE . da su kupljeni brojni kamioni za transport. u jesen 2001. Na čelu opštine Palma se pokazao kao sposoban. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. iz zahvalnosti. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. mitropolit crnogorsko-primorski 119. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . Širak tada dolazi sa ciljem: Beočinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. ministar finansija 112. Mirko Cvetković. Rase Starčanin. “pod potpunom je finansijskom i političkom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podstiču destabilizaciju Jugoslavije”. održavanje i činjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. Saša Vlaisavljević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miloćevićevih ministara. dobrovoljno. predsednik Srpske akademije nauka 113. da je linija za proizvodnju cementa. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). savezni ministri za informacije i telekomunikacije. kaže Milošević u listu Politika. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka.

Što manje građana Beočina u fabrici.3 miliona tona cementa u 2002. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. po kapacitetu i stanju ove dve cementare.manje. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž plaćala je jeftinije nego građani Srbije za domaćinstva. takođe.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beočinske opštine. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora .6 miliona tona ostvarena još 1984.NOMENKLATURA SRBIJE . Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo.neko je to krio sve vreme pregovora. ostvarivala svake godine. godine. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto neće biti tehnološki višak! U jesen 2002. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. već su stavili "blanko" potpise. Ovde je u pitanju očita laž. ali ta mogućnost nije omogućena nijednom građaninu beočinske opštine. Lafarž "ulazi u posed" BFC. bez Lafarža. Lafarž se. BFC je bila "teža" za oko trećinu. na čijem se čelu nalazio Džordž Bobvoš. na stotine očajnih radnika uzima mizernu otpremninu. U decembru 2001. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. godine. iz menadžerske četvorka Lafarža. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. što je. manja je opasnosti od organizovanih protesta građana. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina neće otpuštati tehnološki višak. 28. za 51% BFC-a. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio među prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. 1997. osim za vreme bombardovanja i sankcija. Martin Turecki. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beočinu i isplatu dividende malim akcionarima. tokom 2002. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeća" sa Lafaržom je odbijen. u pratnji dva Čeha: Martin Turecki i Ivan Mareš. ali već u aprilu 2002. godine. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagađuju čovekovu okolinu u Beočinu i šire. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. godine već je izvršeno tajno probno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 99 . pod pritiskom i torturom. Ministar Vlahović dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM žurio da ovaj "posao" privede kraju. bez stolica i stolova. Da li je za beočinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša.9 miliona USD.1 miliona evra). To je to krivično delo. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu poveću prostoriju. godine. s druge strane.” Po privatizaciji Beočinske fabrike cementa Nenad Čanak oštro istupa u javnosti pretnjama "bukagijama". u Beočin stiže ekipa Lafarža. što znači da su krenuli od nule. marta 2002. Čak su i stručnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odličnom stanju . bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. godine postojale su mnogo bolje ponude. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. a pozivali su se na taj dug. godini. 70% BFC-a prodato je za nekih 51.6 miliona USD deficita BFC. Moglo se zaključiti da se radi o potrčcima centrale Lafarža. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. a čak ga ni potpisnici nisu videli. Istina je bila na drugoj strani. godine. danas direktor mađarskog Trigranita. a za nju je plaćeno . i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. biće mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljačkani. a Bojan Pajtić nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. Kome je pretio Nenad Čanak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepternaselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. Na stotine radnika sa prebivalištem van beočinske opštine radi u remontima BFC. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je između 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beočinu). Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003.

Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kućama. portparol Specijalnog suda 132.). 121. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodične fotografije snimljene u njegovoj. „Kalemegdanska terasa“. U ovom periodu je bilo više teško povređenih radnika. Osim što je oštetio državu Srbiju. građanima Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . „O sinema“. koji su ostali bez lične imovine. godine opštinu Beočina prekrio sloj prašine. ambasador Rusije u Srbiji 134. Miroljub Jeftić. dedinjskoj kući od oko 400 kvadrata. direktor „Dunav osiguranja“ 127. Milica Delević. Podaci Doma zdravlja u Beočinu i Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povećanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. Tako je Lafarž.otpada. Hamdija Jusufspahić. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beočin. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. na žalost. Vlada Srbije je u 2008. većinu svog života bavio sam se uređenjem enterijera za kafiće i klubove. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. što je vrlo profitabilan posao. Veran Matić. ali je u septembru 2003. beogradski nadbiskup 123. neko je naneo štetu i malim akcionarima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM spaljivanje medicinskog otpada u BFC. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najveće cementare na Balkanu. jednoj od najekskluzivnijih. vlasnik mesare „Matijević“ i veliki zemljoposednik 129. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. predsednik UO u ostavci dečje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. Stanislav Hočevar. Miroslav Bogićević. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. godini prodala svojih 15% akcija Beočinske fabrike cementa .francuskom Lafaržu. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je plaćena malim akcionarima. Aleksandar Aleksejev. tipa petrol-koks sa vodom. Vojko Đukić.. Maja Kovačević-Tomić. restoran „Mediteraneo“. beogradski muftija 124. stručnjak za transplantaciju jetre 133. Gustavo Navaro. „Rio Bravo“. Božina Radević. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno.. ekspert za EU 130. i kakav je uticaj sumporne kiseline. samo je jedno od otvorenih. van berze. Petar Matijević. „Đardino“ i „Kuba libre“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 100 . načelnik VMA 128. i to zatrpavanje prašinom 2003. Tanja Miščević. Berner Kisler. Mirko Petrović. direktor Kliničkog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. godine: “Iako sam završio medicinu.popadale. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . prvi čovek Radio i TV B92 131. sa ogromnim dvorištem i bazenom.

Manojlo Vukotić. Asmir Kučević. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. U stranku Bogoljuba Karića. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. direktor „Blic Pressa“ 139. potrebno je oko 5. direktorka UNDP za Evropu 138. U Pokret snaga Srbije. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. Bivši direktor Dečije klinike. Olivera Radonjić. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. ministar poljoprivrede. Nišu. Kori Udovički. jer ga se pravosuđe plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci.o. iako mu nikada nije produžen mandat. Darko Belišić. ministar ekonomije u Vladi 8. decembra 2008. učlanio se u decembru 2004. vlasnica agencije „Lazana“. dobila svoje šampione u školskom sportu. Aleksandar Popović. godine.1 milion dinara. kada je izgledao perspektivan. Stajkovac je prešao iz DS. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. na Zlatiboru. ministar energetike 143. „audijem TT“. i ubrzo je postao član Predsedništva PSS. Milanko Šarančić. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. ministar trgovine i usluga u Vladi 6.000 evra. Jano Kuraji. Predrag Bubalo.o.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM u Podgorici. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeća „Media maks d. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. potpredsednik Vlade 4. Čovek je sve vreme u protivzakonitom statusu. Slobodan Milosavljević. Best hom. predsednik LDP. januara 2006. do 31. Verica Barać. Obrad Sikimić. direktor „Železnica Srbije“ 137.11. koji je “po Zakonu o radu”. vlasnica agencije „Hedi“. vlasnik agencije „Jevtović“. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. Izdavačku kuću „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. Slobodan Milosavljević. direktor „Petrohemije Pančevo“ 140. razrešen je “velikan sporta”. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobičniji kriminalac! Radi se o lažovu. Vojislav Koštunica. koje. Atila Mihok. po prijavi čine: 1. predsednik Vlade Republike Srbije 3. morao da uzme otpremnine od 8. U zajedničkoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. direktor i odgovorni urednik Večernjih novosti Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 101 . irski pabovi u Beogradu. „džipom“ ili motorima. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojeće usluga. Boris Stajkovac. Bogoljuba Karića. Mlađan Dinkić. vlasnik agencije „Vesko“. Božidar Đelić. vlasnik agencije „Darko“. samo u periodu od 1. Glam šoping i Men. i to je maltene ostao do danas. i napustio ga je tiho. vlasnica agencije „Ena“. Jahting end sejling vorld. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. 2005.NOMENKLATURA SRBIJE . 136. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kučević. po 35-godišnjoj tradiciji. godine na svojoj kućnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. Sećam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. Jagodini. ministar poljoprivrede 23. Velimir Pantović.“. Čedomir Jovanović podneo je krivičnu prijavu protiv zločinačkog udruženja. profesor Dušan Šćepanović. Predrag Jevtović. Enisa Kučević. godine Srbija nije. Njemu su pomagali Miša Stojanović. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. Tužio sam ga. Dragan Jočić. Izdaje časopise Best šop. Miroslav Mišković. odgovorno lice preduzeća „Protekta“.2007 .

a odakle potiče i značajan deo njegovog bogatstva. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od početka 2004. KZ. Dokaz za učešće ministra Jočića u zločinačkom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka čiji je vlasnik Miroslav Mišković bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. Đuro Bilbija. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. KZ. oktobar 2000.. Aleksandar Tijanić. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovića štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujući za njihovu kooperativnost. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. Pitić.novine i magazini“. čime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Mišković i Vojislav Koštunica izvršili krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljević dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što će ukinuti Savet. Vojislav Koštunica organizovali zločinačko udruženje. godine dočekao kao sveži član DHSS. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. a ostali prijavljeni učestvovali kao pripadnici u vršenju krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj.. već je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. Takav položaj Delti su omogućili predstavnici Vlade omogućavanjem nelegalnog poslovanja. KZ. što nedvosmisleno ukazuje na vezu između Demokratske stranke i Delta holdinga.2001. Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. UKP . . Zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. i bio je učesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 9. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". Željko Cvijanović. Delta je postala „vlasnik Srbije".. kada je započet unutarstranački udar na sve pristalice Đinđićeve vizije. 13. a ostali prijavljeni krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346. Poreska utaja iz člana 229. zaštitom od krivičnog gonjenja za najteža krivična dela iz oblasti privrednog kriminala. KZ i Pranje novca iz člana 231.. godine.. zet matije Bećkopvića Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 102 .II odeljenje...” Milosavljević je 5.06. Miroslav Mišković i. koje je bilo monopolska roba.. javno su poznate. broj Po-392/01 od 08. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu.NOMENKLATURA SRBIJE .. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). koji je pripadnik istog zločinačkog udruženja. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. U Demokratsku stranku učlanio se tek nakon atentata na Zorana Đinđića (kao uostalom i svi “nestranački” ministri Vlahović. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11.. stav 2. Krivičnog zakonika. Srđan Janjićijević. Advokat Draganić. KZ. Miroslav Mišković šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. Vladana Batića. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. stav 1. ministar poljoprivrede. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zločinačkog udruženja Božidar Đelić. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića sa predstavnicima vlasti u doba Miloševićevog režima kao i kroz identičan odnos sa obe Koštuničine vlade. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. godine označen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. Antonije Kovačević. Slobodan Milosavljević je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoć preduzeća Konzit čiji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andrić Milosavljević uradio naručeno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. i to Zloupoteba monopolističkog položaja iz člana 232. Slobodan Milosavljević. Đoko Kesić. pretio je javno nezavisnim institucijama. U obrazloženju se navodi: “. direktor „Politika . direktor javnog servisa RTS 10.. Lečić i Đelić).Miroslav Mišković je u policijskoj akciji Mreža iz 2002.

šef misije MMF u Srbiji 149. Manojlo Vukotić. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića. čiji je vlasnik. Aleksandru Nikitoviću. do izdavanja knjiga. i bio je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 103 . koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljačka Srbiju. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . direktor i urednik „Večernjih novosti“ Kada je 5. oktobra Miloševićev režim urušen. Ima njegov Aca da odluči kome će ga dati. Vladimir Veličković. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i član Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. Svetko Kovač. Svetko Kovač je kao general penzionisan 6. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. Kovačeva ćerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu političkih nauka. direktorka Beogradske berze 151. član Francuske akademije nauka 148. Crnogorci u Beogradu. Gordana Dostanić. stavljajući ih u svoj džep. Harald Hiršhofer. U tom trenutku Manojlo Vukotić imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. godine. da ga DOS postavlja za prvog čoveka svih izdanja “Borbe”. Na konto Manojla Vukotića slilo se nekoliko miliona evra. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. otimaju sve što im pod ruku dođe. predsednik FK Partizan 150. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. načelnik VBA SVETKO KOVAČ je da je početkom 2006. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotić. U novembru 2007. u kojem je. u jednom momentu. Manojlo Vukotić ima preko 70 godina života. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanović. direktorka Državne lutrije Srbije 154. koji je morao da pokrene nakon što su doušničke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. Čovek koji se u mladosti odrekao oca četnika i nikada se sa njim nije sreo u životu.. 152. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog događaja odnosi između Srbije i Crne Gore su bili na granici ključanja.. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotić poklanja samom sebi. koja ga je slala na specijalne zadatke. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. počeo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. i već sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadića. oktobra 2005.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 146. ali ga je već dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno bezbednosne agencije. Tomislav Karadžić. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. Pavle Bulatović je bio protivnik politike Mila Đukanovića. čiji otac je takođe bio pod udarom zakona. Nosio je papir sa pečatom Demohrišćanske stranke. slikar. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. a istraga još uvek stoji u mestu. godine. podigla je diplomu. takođe. Bio je novinar i doušnik tajne policije. pod zaštitom Vojislava Koštunice. iz Bara. imao čak tri važne funkcije: bio je direktor VBA. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. predsednički kandidat SPS 153. Tijana Anđelić. zvani Manjo. Ostareli Manojlo Vukotić javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. Milutin Mrkonjić. poarčio hiljade evra. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodić potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotića postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. Posle dolaska Zorana Stankovića. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. sa platom od nekoliko hiljada maraka. Radio je paralelne poslove. Goran Pitić. osnivajući novo preduzeće. te za dopisnika “Borbe” iz Rima.

Pavle Bulatović jeste bio protivnik režima Mila Đukanovića. jedina od grupe žurnalista koji su ga posećivali. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžić. pre. godine General Katanić izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. čovek Aleksandra Vasiljevića. srušili su novinari sa kojima je pio. koju kontroliše Vojska. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovića. po Kataniću. kao gest kojim se zahvaljuje. koji je podneo ostavku. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 104 . neuspešnih. Sašu Anovića posle tri meseci Svetko Kovač unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. General Aleksandar Dimitrijević. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. godine poklonio je letački znak ministru odbrane Šutanovcu. Bulatovićev telohranitelj. Saša Anović je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulića. Treću. uspeo je da sačuva svoj bezbednosni integritet. Ostale struje. Avgusta 2007. Stevan Mirković. da spreči razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. krajem 2008. DRAGAN KATANIĆ rođen je 14. Laletom Sekulićem. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatović je ubijen! Izvesni major Saša Anović. dok je general Božidar Stevanović to tvrdoglavo odbijao. pre svega u ime roda RV i PVO. Kao komandant RV i PVO. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanića da ne dodeli počasni znak ministru. U prvoj su bili admirali Petar Simić i Božidar Grubešić. Sutradan je Ojdanić. uspeo je ovim presecanjem sukoba između dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. bile su od minornog značaja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM izuzetnim odnosima sa Miloševićem i Mirom Marković. pre komemoracije. Dada Vujasinović iz lista Duga je. preuzeo dužnost ministra. KOS VJ. komandanta RV i PVO. Ovakvo ponašanje generala Jurjevića neki tumače kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. Čoveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. prijatelj Mirjane Marković. odnosno Mira Marković. u penziju. posle razbijanja SFRJ. kroz koje je on proveo radeći u ovom rodu. remeteći poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. U saradnji sa najvećim miljenikom Mire Marković i direktorom carine. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. a Pavković mesto načelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slučajnosti. i isporučuje lekove. značilo je olakšanje u radu KOS. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. general Veljko Kadijević i general Čanadi.NOMENKLATURA SRBIJE . General Nedeljko Bošković dobio je ponudu da časno ode. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gračanin. Bozidar Stevanović. u Bečnju kod Čačka. Katanić je bio kandidat za načelnika Generalštaba Vojske Srbije. januara 1956. a drugi. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjić. ali je bio pošten i častan čovek. General Aleksandar Vasiljević odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatović. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. Katanić je na dodeli rekao da je 2008. načelnika ove uprave. Pukovnici Svetozar Matić i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekulićeve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. Njemu je sugerisano da ćuti.000 DEM.000. verovatno po nečijem nalogu. posle sastanka sa Miloševićem. Slobodan Milošević naredio je da prestanu obračuni unutar KOS. kao izvršenje naređenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. Kada je ovaj čovek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevića. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovač. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim ključevima u JNA. U vreme najvećih sukoba Srbije i Crne Gore preduzeće Habit farm trguje sa VMA. od 2000. baš te kobne večeri razboli se i ne dođe na posao. opet. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti.

Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. DRAGAN HADŽI ANTIĆ danas ima firmu “Treći milenijum”. Njegov vozač prima 4. Sonja Liht. iz obezbeđenja Kompanije "Braća Karić". i pred njim će se otvoriti sva vrata. marta dali informaciju da će bombardovanje početi tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanić. general-pukovnik u penziji. Elektricar za niski napon. Da li svi oni imaju veze sa gospođom Marković. sa neogranicenim ovlašćenjima. ukinuo sve novine. Dragan Hadži Antić i Aleksandar Tijanić gori od Mitevića. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". Lidiji Vukićević. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovića.000 dinara. odlazi na Svetu Goru. danima je plakala. ali uši su ga dobro služile. na javnoj sceni. Kada je na vlast došao Milošević. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove ćerke Marije". zvanim “Joca Amsterdam”. popravljao osvetljenje. Hjustona. a Dragan Milanović. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoće. bio je glavni urednik dnevne "Politike". ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj ćerki? 26.000 maraka. mesecno 5. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanić i Bogdan Tirnanić redovni gosti. “Niko u RV i PVO nije bio iznenađen sa početkom. Ima i svog telohranitelja. "Politika" mesečno plaća 1. samo su slušali. Ćutao i slušao. marta 1999. Minovića… U svojoj istoriji kuća "Politika" nikada na svom čelu nije imala čoveka kao što je Dragan Hadži Antić. Kad je čula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. Nosio je burek Vibu. San Diega. i koji. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. Struja predstavlja sebe kao budućeg zeta. I bi tako. lista ‘Srpska reč’ piše: “Po dolasku na čelo Saveza komunista Srbije. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. odrekli su se moralnih načela i svojih stavova. avgusta 1996. U službenoj biografiji Dragana Antića. predsednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht je rođena u Subotici. dobro obavešteni Milovan Brkić u broju 157. često se viđa sa Marijom Milošević. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanića zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. gradonačelnik Niša 156.” 155. Srbija je 9.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. Stefan Grubač. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. plus honorari za članstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. Slobodan Milošević je. Smiljko Kostić.000 dinara. Čovek koji liči na bure. iz kojih Struja ne izbija.000 dinara. poslednjeg premijera Jugoslavije. modelom i načinom izvršenja prvog udara. Posle Njujorka. ne računajući pijačne izveštaje. postala je aktivista Crvenog krsta. u ime svoje ideologije. Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Marković. a nije lako ceo dan čučati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. povremeno zamenjujući Zorana Todorovića – Kundaka. na čelu je "Politike". pa Radio TV-Politike. Marta 1991. Škola mu nije išla. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. dele na Njegove i Njene ljude.NOMENKLATURA SRBIJE . koji prima platu od svega 700 dinara. Dušana Mitevića i urednike TV-Bastilje. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovića. Kao đak osnovne škole. bio stipendista američke Vlade . ali to predsednik SRJ nije odobrio. od viskija smrdi na kilometar. Struja slovi kao Njen čovek. Polupismeni čovek počinje da se penje u kući "Politika". direktor kuće "Politika". Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. Struja. Danas se oni. Mesečna plata Dragana Hadži Antića je 15. Posle je. u to vreme sporni novinar "Politike". Tu su i izdaci za plaćanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. Susret sa mladalačkim zabludama Sonja Liht će doživeti u događajima od 1968. a danas je prvi čovek Novinsko-izdavačke i Radio-TV kuće "Politika". pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. Oni koji su krenuli za Miloševićem i njegovom ženom. videla ga je kao “uplašenog starca” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 105 . Uređuje i "Pravoslavlje". zvanog Struja. i od svetih otaca dobija ono "hadzi".godinu dana je proveo u Americi. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe.000 maraka za iznajmljivanje stana. Iako između njih ništa nije bilo. Bio je električar u "Elektrodistribuciji". piše da ga je stipendirala američka Vlada. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocićem. kažu. mada živi bezbožnickim životom.

a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radničku partiju. milijarder. Sonja Liht se nalazila na čelu institucije. Od 1991. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. i tako održi kontinuitet totalitarizma.. godinu. Konačno. posebno 1974. Zavladala je jedna postkomunistička dekadencija. Uplašen mogućnošću da ga rođena majka Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 106 . Nagrade za ljudska prava Međunarodne lige za ljudska prava. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovića. Pavluško Imširović: Milošević je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. U tom periodu bila je članica više upravnih odbora međunarodnih institucija. gde sam dospeo po Titovom naređenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. Sonja Licht (kako piše na zvaničnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Niko nema pojma o čemu je reč. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumač svih poslanica o ljudskim pravima. Centra za profesionalizaciju medija. izjavom da literatura koju sam čitao. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. koalicije različitih građanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-američkih zemalja. orden Legije časti. Sa mnom i Milanom Nikolićem. Sonja Liht. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki mogući pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. da se izdržavaju. zbornicima i drugim publikacijama. a ne ljubitelji reformi.NOMENKLATURA SRBIJE . predsednica Fonda za političku izuzetnost. odlučile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. kako bi “dobili” mene i “grupu”. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. Drugarica Liht postala je u međuvremenu fenomen “političke izuzetnosti”. kada osniva Fond za političku izuzetnost . ujedno je i član Upravnog odbora EastWest Instituta.. bila je kopredsednica Helsinške skupštine građana. Autorka je brojnih tekstova u domaćim i međunarodnim časopisima. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. naravno u dogovoru sa Udbom. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolića da je bio saosnivač. čime je postala vitez. Njena pojava na prijemima smatrana je značajnim društvenim događajem. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . za doprinos. danas suprugom Sonje Liht. Otpor je bio žestok. Soroševim stipendistom. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajićImširović. Saveta Evropske fondacije za kulturu. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalističke omladine Jugoslavije. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatović. do 1995. Istina je da smo je mi osnovali. Počeli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. vlasti su odmah posle 1968. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolićevu majku koja je u sud došla na štakama. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. dugo godina je radila u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. kada sam izašao iz zatvora. Sredinom osamdesetih učestvuje u osnivanju više lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji vuče Soroša za ruku i objašnjava da su čak i Slovenci obične barabe.čemu god. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju.deo Mreže škola za političke studije Saveta Evrope. Kao istraživačica. Upravo taj berzanski mešetar. Grupe 484. među kojima nekoliko ženskih.jednog od najvećih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. i tajanstveni filantrop Soroš. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. godine. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. postaviće Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. drugarica Liht je dobila i najviše odličje Francuske. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovenčana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma.

uglavnom. direktor agencije „Komjunis“ 158. četvoricu u Ljubljani. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Đilas. koji je bio član Helsinške federacije za ljudska prava. svetski priznati slikar 165. vlasnik firme „Nelt“. predsednik LSV Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 107 . Veran Matić je angažovao svog druga Velimira Ćurguza Kazimira.. Neko je brinuo. A onda je s nama hapšen 1984. jer mi smo pratili sve političke procese u SFRJ. UN i raznih CIA-ških organizacija. Nebojša Nedeljković. prezentujući ga kao NVO. već naš. Nebojša Šaponjić. direktor JP „Srbijavode“ 161. Podređene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. Nenad Čanak. Gotovca. takozvani Dobričin (Ćosićev) odbor. Znali su kuda će to što kažu otići. Nikola Marjanović. Sudu to nije smetalo da. Uprkos tri decenije u novinarstvu. odnosno Aliji Izetbegoviću i grupi. Ali. Demaćija. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antića i Dušana Mitevića. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijević. Dimitrijević je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda.. Saša Popović. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. Dok je Politika u Miloševićevo vreme čišćena od nepodobnih. Pred njim su u Politici ćutali. direktor „Kapa Star Limited“ 168. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. Nebojša Šaranović. nije poznat široj javnosti. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. Ćurguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. predsednik „Petrobart-Avia“ 169. čelni čovek producentske kuće „Emoušn“ 164. osnovana oko odbrane Gojka Đoga. 157. Ivan Stanković. dolazi 1986. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Ljuba Popović. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. Kao pandan. Šešelj je s nama 1983.. Onda je sve je zaboravljeno. Velimir Kazimir počeo je u Marksističkom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. Zoran Obradović. branili Paragu. Goran Stamenković. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetničkih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. ambasador Francuske u Srbiji 160. Soroševe fondacije. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. povukao je svoje svedočenje. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. SKJ osniva Odbor za ljudska i građanska prava pri SSRN. najigranija srpska dramska spisateljica 163. Šeksa. koristeci se institutom slobodnog sudijskog uverenja. Za odbranu politike Vlade Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . Vasilije Mićić. Uzlaznom linijom karijera g.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM optuži za laž. pre svega sindikata. stavljaju u dosijea. jednog od najvećih uvoznika 159. Ćurguza krenula je kad je uhvaćen da kao ovisnik krađe po apotekama. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Biljana Srbljanović. Njegovi izveštaji se. Žan-Fransoa Teral. On je prvobitno označavao intelektualnu i političku nezavisnost od totalitarizma.

direktor „Intermosta“ Rene Milošević rođen je 26. Mile Dragić. Goran Paskaljević. Đura Obradović. Đorđo Antelj. Miroslav Živanov. šef kabineta premijera Koštunice 173. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. Rene Milošević. direktor KBC „Dedinje“ 180. Aleksandar Nikitović. godine u Žabarima kod Velike Plane. posle Kusturice. Ljubomir Tadić. Kao četrnaestogodišnji dečak. Srbobran Branković. Ernst Bode. kupac nekoliko preduzeća 184. Aleksandar Andrejević. Dušan Dunjić. Goran Vuković. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 108 . veliki tranzicioni gazda 172. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. Rade Šerbedžija. Dragan Đurić. Stavros Joanu. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. Jirgen Bakeberg. Dejan Ilić. Vladan Živadinović. Andrej Jovanović. naš najpoznatiji muzičar u svetu 182. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. direktor ARRI. Bora Stanković. najveći akcionar „Agroživa“ iz Pančeva 175. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. februara 1955. sandžački muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. s roditeljima je otišao u Francusku. direktor JP „Srbijašume“ 191. direktor TV Avala 181. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178.NOMENKLATURA SRBIJE . vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. Goran Bregović. najuspešniji srpski reditelj 187. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošću. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. Boško Đukanović. direktor „Medijum Galupa“ 194. pravnik i filozof 195.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 170. proizvođač i trgovac vojnom opremom 177. Srđan Bogosavljević. generalni direktor Novosadskog sajma 185. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. Vidoje Vujić. vlasnik građevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. počasni predsednik FIBA 192. vlasnik fabrike „Vujić“ Valjevo 188. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Srđan Đurić. Muamer Zukorlić.

Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. Boris Tadić postaje ministar odbrane. Beograd je specijalizovano preduzeće za izgradnju svih vrsta mostova. U Srbiju se vraća 2003. Stevan Nikčević je radni vek počeo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. osniva u Beogradu preduzeće “Intermost”. Sa tog mesta.. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. Kako je ovaj čovek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. Taj dan ostaće upisan crnim slovima u istoriji vojske. zao. Već u februaru Nikčević zaboravlja da se upoznao sa Danom Drašković i postaje član Demokratske stranke. Ipak niko nije očekivao da Stevan Nikčević postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. Danica Drašković ga u oktobru 2000. Kasnije će se ispostaviti da je Nikčevićev udeo u Ćuruvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. kojima se Stevan Nikčević pere. Čak se i Momir Gavrilović. morala. Savezna vlada imenuje ga za pomoćnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. Rene Milošević je sponzor Ski festa. najuticajniji domaći estradni menadžer 198. koji organizuje Skijaški savez Srbije. apostrofirajući već dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Rače. Ali već je bilo kasno. sa Nikčevićem. d. Nakon streljanja premijera Đinđića. Podmeće dokument o praćenju novinara Slavka Ćuruvije. hidrotehničkih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. Podmukao. i vredi rasvetliti učinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. Nije samo Ćuruvija stradao od Nikčevićeve ruke. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. Nikčević se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. Za svoje savetnike Boris Tadić dovodi kumove. informacijama i dosijeima. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minić. U "Jugoimportu SDPR" Nikčević kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. ali ne dobijamo ništa kaže Milošević. Nikčević instalira svoju bandu. Svi napori da se ubica Slavka Ćuruvije izvede pred sud ostaju uzaludni. Dragana Solomon. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKČEVIĆ. Raspolažući ogromnim količinama novca. posle koje radi u građevinskom gigantu “VINCI”. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. Srpska javnost.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U Francuskoj je počeo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. čiji je predsednik Mlađan Dinkić. I onda počinju da se ređaju afere. Sredinom 2006. Stevan Nikčević predaje tadašnjem američkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 109 . Kao takav brzo je napredovao u službi. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”.. sve do smaknuća. godine. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. Den Bejts. a biće i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvođaču. dok nam naši dužnici stalno obećavaju isplatu potraživanja.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. iskustva.NOMENKLATURA SRBIJE . prijatelje. ubrzo je bila usporena. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Milošević. Banda Stevana Nikčevića sve uspešno sabotira. Stevan Nikčević. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvođanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. Raka Marić. direktor JP PTT Srbije 200. ljude bez staža. Zahvaljujući ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. “Intermost” a. Bio je jedan od rukovodilaca. nezaježljiv. navodno slučajno. prihvata dokument RDB o praćenju Ćuruvije na dan ubista. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. žedna pravih informacija o likvidaciji Ćuruvije. koju je nekoliko meseci ranije napustio. direktor ''Jugoimport SDPR". Kada je DOS preuzeo vlast. što su za nas velike pare. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Rače. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mlađan Dinkić izjavio je da će novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapređenje saobraćajne infrastrukture. Goran Ćirić. Nikčević vrbuje drugog Živkovićevog pomoćnika. Danica Drašković naseda na ovu provokaciju.

godine. prekidajući već čvrste i započete ugovore o vojno . Stevan Nikčević na računu "Jugoimporta SDPR-a" zatiče 200 hiljada dolara. I bi tako. sklapa neizvršive ugovore o vojno . Nikčević je preko svojih ljudi. između ostalog. koji je obećao svojim pretpostavljenima da će smeniti i uhapsiti Nikčevića menja odluku i Nikčević ostaje. cinično i surovo. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić i ministar odbrane Prvoslav Davinić. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Čuruvije. a Jočić ćuti. on izričito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. General policije Snežana Šulajić sa svojim sugrađaninom Miletom Dragićem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. I novac i imovina ove ustanove biće meta Nikčevićeve bande. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko praćenja Slavka Ćuruvije. bivšeg zamenika načelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. Ministar Tadić obećava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. odlukom tadašnjeg načelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovića. septembra 2004. posebno namenske. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovića. Ali. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinićevo praćenje i razgovore sa američkim ambasadorom Majklom Poltom. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinića. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehničke saradnje sa Irakom. Njegova osionost toliko se smučila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. A Stevan Nikčević se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domaćim mafijašima da je organizovao i krađu tašne Jovice Stanišića.tehničkoj saradnji sa drugim vojnim silama. Traži da ga Izraelci podrže u američkom kongresu kao demokratskog vođu u Srbiji. Boris odlučuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Američkih Država. Prvoslav Davinić je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikčevića i Dragana Šutanovca. Stevan Nikčević počinje da uništava namensku industriju.tehničkoj saradnji. hladno. U pljačkanje "Jugomiporta SDPR-a" uključen je ministar policije Dragan Jočić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. svi osim Stevana Nikčevića. kao saučesnike u ubistvu svoga brata označava Stevana Nikčevića. postavljen za načelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. i prima lepe pare. U istrazi povodom Ćuruvijinog ubistva. Jovo Ćuruvija. godine. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. Njegov ministar Dragan Jočić je državljanin Crne Gore. septembra 2004. insistirajući da se Stevan Nikčević ne smenjuje. Milan Radonjić je početkom aprila 1999. kada je smena Nikčevića trebalo da se obavi. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. Danas je Stanišić na slobodi.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadić. jer to nije dobro zbog javnosti. Stanišić je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadića tražeći od njega da utiče da Stevan Nikčević ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPR-a". godine postavljen za načelnika Centra RDB-a Beograda. što gospodina Nikčevića strašno brine. Na dan kada je sprovođen u Hag. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Đinđića. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". a prekinuo ga nekoliko minuta uoči streljanja. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. iako sam poznavao većinu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 110 . obilazi ambasadore. uvek tvrdio i sledeće: "Iako sam početkom aprila 1999. koristeći se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . u svojim čestim obraćanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogućila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. Nakon tih konsultacija. Jočić o mućkama ćuti kao. 20. Smišljeno. Ministar Davinić. 22. Smena Stevana Nikčevića je bila već gotova stvar. Od očekivanih Koštuničinih poteza nema ništa. Uzalud Jovo Ćuruvija moli da se Stevan Nikčevič makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po čijem je nalogu naredio višemesečno praćenje njegovog brata.NOMENKLATURA SRBIJE . godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. On je na saslušanjima. Stevan Nikčević je dobio zadatak da od vezanog Stanišića ukrade tašnu.

Međutim. godine do januara 2001. predsednik SPS IVICA DAČIĆ rođen je 1. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren način završetka ovog procesa. da je u stvari Srbija bombardovana 1999.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. Od 2000. i član Odbora za spoljnopolitičke odnose. Ivica Dačić. godine. Jasno je bilo i tada. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. godine. Na toj funkciji ostaje do do 1992. Gimnaziju je završio u Nišu.NOMENKLATURA SRBIJE . Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. izjavio je 11. Načelnik General-štaba general Momčilo Perišić pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilića. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. i 1993.Na izborima 1992. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. ukidanjem sankcija za međunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je međunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. januara 2003. Bio je savezni je poslanik u Veću građana Skupštine SRJ od 1992. gde je išao u osnovnu školu. maja) 1995. 202. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. Kada je dobio vezu. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. a od juna 1997. „Teško je očekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. Tadašnji načelnik Uprave za moral i informisanje. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. januara 1966. U najuže rukovodstvo stranke. ne zbog egzodusa Albanaca. godine poslednjem radnom danu. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veća građana Savezne skupštine. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". a prvi ozbiljniji politički angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. Takozvani čuvari nacionalnih interesa dobro su izračunali koliko će svoj patriotizam naplatiti. uz podršku SAD. Na Šestom kongresu SPS. nažalost. u februaru 2000. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. poslanik je u republičkom parlamentu i predsednik poslaničke grupe SPS. Iste godine postaje portparol SPS i član Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. koji se ubrzo ugasio. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. i danas. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. Savezni poslanik u Veću građana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. a mislim da je još jasnije. oktobra 1992. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. pa je staro društvo na čelu sa Ivicom Dačićem i Zoranom Lilićem krenulo u novo zaluđivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. Novinar Slavko Čuruvija praćen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikčević. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. i decembru 2002. koji je proveo kao portparol stranke. i predsedniku Liliću saopštio informacije o Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 111 . a Fakultet političkih nauka u Beogradu 1989. godine u Prizrenu. je bio član Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veća Savezne skupštine. da ga obavesti o dramatičnim događajima koji predstoje. februara 2000. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. izabran je na Drugom kongresu 26. Član SPS-a je od sredine 1991. Uoči napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. Predsednik Socijalističke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševića. pukovnik Ljubodrag Stojadinović posvedočio je da je načelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. godine. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitorađu kod Prokuplja. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. održanom 18. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. godine. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. koji je u toku svih operativnih poslova". za člana Izvršnog odbora Glavnog odbora. ne zbog inaćenja svetu. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore sličnim rečnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se branila zemlja. pre svega SAD. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve započete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikčevićem.

Arkanovim saborcem. Trudio se i da svojim stasom i glasom liči na Miloševića. idem u lov na patke''. Kakva je uloga Ivice Dačića. politikologa Žarka Obradovića. postavljajući ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. Ogromne pare Palma i Ivica Dačić zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". Njegova zemljakinja. Kada je pokrenuta priča da se sruši stadion "Obilića". opisao nelagodu u kojoj se našao načelnik general-štaba Momčilo Perišić. predsednik Lilić mu je hladno odbrusio . čiji direktori su morali da slušaju Dačićeve naloge. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. na inostranim računima ostavila 26 miliona evra. boli me .. Dačić nije podneo ostavku na partijsku funkciju. Nego. prema nalazima srpske policije. Ivica je bio blizak Ceci. Glavna preokupacija Dačića bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. kao i svi njegovi saradnici. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilić i Mića Jovanović. nakon završetka studija. Palma je pripadao svetu podzemlja. oženio mlađom novinarkom. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić dobio je zadatak da oženi Ivicu Dačića.. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. sekretar JUL-a Zoran Todorović Kundak. Malo ko se danas seća Zorana Lilića. Po nalogu Slobodana Miloševića. zamenik ministra policije Radovan Stojčić Badža. Jovanović je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez".. Jagodina. Pronađena je brzo devojka za njega. a sva su bila politički Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 112 . i tako. sećajući se ovog mučnog događaja. Ovih dana.od nasilnika i ubojice do političara. Zoran Lilić je iz Brze Palanke. koji je bio komadant Srpske dobrovoljačke garde. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. Tako će Jovanović povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. postao portparol SPS-a. za Srbe iz Krajine. Nije slučajno Palma ušao u koaliciju sa Dačićevim SPS-om. pošalji mi po ađutantu hiljadu metaka. Pukovnik Stojadinović je. Dva ratna druga odlučili su da osiguraju svoj kapital. i Dragan Marković je počeo da popravlja svoj imidž . koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Milorad Vlahović. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dačića je impresivan.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pokretima hrvatske vojske. gde je i on odrastao. Tandem Lilić-Jovanović vuče konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Milošević postupao sa Lilićem. U toj akciji policije uhapšen je Dačićev kum Vladan Zagrađanin. umešao se Ivica Daćić. iz Žitorađe. Novinar Slavko Ćuruvija. a i na Arkanovoj sahrani. koji je zajedno sa Lilićem vlasnik "Megatrend" univerziteta. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. pod optužbom da se nalazi na groblju. Ivica je Ceci preporučio da na vreme pobegne na Kipar. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. Mića Jovanović. družio se i sa Arkanom. tek svršena srednjoškolka Sanja. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. i uz pomoć Dačića preprodavao je.. Dačić mu je omogućio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. Za vreme Miloševićeve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. načelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simić. vlasnik fudbalskog kluba "Obilić'' i više stambenih i poslovnih objekata. Svetlana Veličković udala se za Željka Ražnatovića Arkana. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. Ivica Dačić je polako ulazio i u veliki biznis. Zoran Lilić je oduvek bio poznat kao ništarija. predsednika Socijalističke partije Srbije. On se razveo od žene Ljubice. bez ikakvih ovlašćenja. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona.. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. Poseban biznis počeo je sa Draganom Markovićem Palmom. Onom podzemnom. i legalizovaće biznis. po trostruko većoj ceni državnim preduzećima. ministar odbrane Pavle Bulatović. Milošević ga je koristio kao krpu. Policija je Miloševiću opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. narodnog poslanika."Momo. U to vreme Dačić je sarađivao sa Dinkićevim pljačkašima. u formiranju vlade sa Tadićevom i Dinkićevom partijom? Dačić je. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. i posvetio se biznisu. koji je u to vreme bio i direktor SPS. Ćuprija i Paraćin postali su Palmina "zona interesa''.NOMENKLATURA SRBIJE . Zoran Lilić ponovo meša karte. On je naterao Ivicu Dačića da uđe u koaliciju sa Tadićem i Dinkićem..

da ga supruga sada vraća na pravi. tako mu i sada obezbeđuje odstupnicu dnevničkim beleškama. kada je zakon počeo da se primenjuje.grupom za pritisak. nije platio dug od 88. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stečenu imovinu legalizuje. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti.. Kao što je Miloševiću svojevremno supruga pripremila klimu za obračun sa Stambolićem.742 evra. u periodu od 26. „To je žena iz senke. Ne treba je potceniti.000 maraka. do kraja juna 2002. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". Duvaju mirnodopski vetrovi. pametna i retko gubi koncentraciju. RTS. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševića. Kako će Ivica Dačić uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova naročito brine poruka. ili knjigom "Odgovori". TV Politike. godine. Ili.530. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatović. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 113 . U delegaciji su bili Uroš Šuvaković. ali iz starog centra moci.sve je bilo u funkciji Miloševićeve vlasti.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posećuju ga inostrane delegacije. GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. ali su oni u tome preterali i Milan Pantić je na licu mesta ostao mrtav. niti stvarnog pomaka u levo. u SKPJ došlo je do sukoba između utemeljivača ove stranke. godišnjim dobima. Duge. sposobna. Funkcioner SPS. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu oslobođen od krivične odgovornosti. Gradski sekretar za životnu sredinu. jer je vešta. a kratkovidi tumači političkih zbivanja. Večernjih novosti. Sukob je razrešen odlaskom generala. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. Isto je uradila Mirjana Marković“. Goran Trivan.000 ljudi (0. samo da mu nema žene komuniste. Mirjana Marković je vođu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. Upućeni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. godine od predviđenih 728. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. Jula 1994. u koalicionoj administraciji sa DS. Njen brat je nađen mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. kaže general Mirković. ubeđenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Marković. i tužen je zbog klevete. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM motivisana. Palma je našao momke da ga prebiju.726. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. na čelu sa Lilićem i Dačićem.. Ekspres Politike. Sva ova ubistva Ivica Dačić treba da učini trajnim misterijama. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sačuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. 19.NOMENKLATURA SRBIJE . Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. Nema razlike u doktrini Miloševićeva i njegove supruge. godine. Pantić je istraživao njegove kriminalne radnje.. oblacima i cvrčku u rodnoj požarevačkoj kući. juna 2001. Kasnije sam razumeo .. A pre toga. Milošević je držao centar. generala Stevana Mirkovića. partijski ideolog dr Mirjana Marković beleži u svoj dnevnik impresije o cveću. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. Posebno je zanimljiv slučaj ubistva četvoročlane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. avgusta 2008. komunisticki put. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševića i položila venac. dao je mnogo obećanja. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. U Socijalističkoj partiji Srbije mala grupa ljudi. što nisam mogao da prihvatim. Ministar Dragan Jočić sakrio je ovaj predmet.582 naplaćeno je 57. nebrojenim intervjuima. sasvim suprotna . Savez komunista . odlučuje u ime stranke. vrši kadrovske popravke sistema. jer je istraga pokazala da je nalog za Pantićevo ''privođenje razumu'' dao Dragan Marković Palma. ali su se brave "uticajnih vojnih. Mirjana levo. Samo političkim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. U to ime menja se ratnička "košulja". jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantića.8%). Miloš Aleksić i Goran Trivan. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini.

sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. okuplja grupa problematičnih ljudi koja piše saopštenja medijima. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viđen" Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 114 . Kada je SPS formirao vladu. kleo se u Hrvatsku. uz put. Da u toj priči ima istine pokazuje i način na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. „Nikola Dobrijevic. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. da opljačkaju svoje podanike. godine. Karadžic je za nas saučesnik i treba da odgovara. Rođeni brat ministra pravde. Kad je reč o svežim kadrovima. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. pod komandom SKPJ. Zoran Čičak. Mića Carević. a Radovan Bijelić. kompromituju opozicione vođe. Pokusaj puča u Banja Luci nije samo uvređeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju.SKPJ je grupa aktivista koja praktično servisira vladajuću partiju. Ipak.. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžića i Mladića u Bosni." Kada predsednik Zoran Lilić kritikuje "samozvane lidere". u Srbiji režim ih je sačuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševićem. Zoran Todorović je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovićem i Aleksandrom Bakočevićem. ne eksponirajući se do sada. Zlatan Peručić smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". a supružnici su od prvog trenutka na zajedničkom zadatku. ili kada direktor kompanije "Politika". nipošto nije u društvenom zapećku. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. Sada. kadar SKPJ. Rat bi bio završen. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. I tako dalje. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. želeli su da budu u našem pokretu. o formiranju SPS u RSK. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bračni par Milošević-Marković. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. Da bi se postigao utisak o promeni politike. počelo se govoriti o četvorici ministara iz senke. Iako me je još 1990. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. zajedno sa Zoranom Todorovićem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". Utisak. nema članova ove partije. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševiću i SPS. U Vladi. stiče se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. on je sada njen čovek.a tu se opet neminovno nailazi na pripomoć SKPJ. svojevrsni politički aktiv Mirjane Markovicć. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. u njihovoj kući.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po rečima generala Mirkovića. Slobodan Čerović. Nacionalnim elitama odgovara rat. poput Knezevića. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. iz Nevesinja. koji srpski narod drže kao taoce ratne politike. decembra 1993. Dragan Kostić. Tahir Hasanović je generalni sekretar Nove Demokratije. bio je na listi SKPJ. komandant VO. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. Zadaci u skupljanju glasova su bili različito rasporedjeni. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. aktivista SKPJ. Za Mirkovića . Bora je bio najveći Jugosloven. ali su u stvari delovali iz senke. bio direktor moćne firme "Gavrilović". osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je član SKPJ“. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila već poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. ministar za lokalnu samoupravu.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. Snežana Aleksić je pomoćnik ministra za trgovinu i turizam. izbor Bore Mikelića za predsednika vlade RSK. Tu je i Slavko Biga. ali i dalje ima značajan uticaj. u roku od dva sata povučen je general Pavlović i doveden na čelo RV i PVO Ljubiša Veličković. međutim. Među njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. ministar rudarstva bio je član SKPJ. Andra Milosavljević . švercera i Karadžica lično. ni organizaciju. Slično se desilo i sa Borom Mikelićem. nema većeg Srbina od njega. da je reč o partiji u ofanzivi. takođe kadar RSK. miroljubivi građanin trebalo bi da zaboravi kako su do juče isti lideri "uživali apsolutnu podršku građana Srbije". Čak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. sadašnji SKPJ nema ni članstvo. „Veljka Kneževića je progurala Mirjana Marković. kaže Mirković. Dragan Hadži Antić osuđuje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zločinima i ratnom profiterstvu. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". Lično mi je žao što nije urodio plodom.NOMENKLATURA SRBIJE . Aranđela Markićevića. 29. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takođe nisu eksponirali. otuda se smatra da je ministar pravosuđa tim kanalom dobio prolaznost. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS .. bliski prijatelj sa Mirjanom Marković. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. Ni grupa"Metropol". Oni su veoma slični.

prilagođavamo se novom vremenu“. na primer." Od 28. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ početkom 1991. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". oko 150 kvadrata preduzeće "PhilipWilson". postaje vlasništvo preduzeća "Komet-BTC". U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. Nebojša Čović. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. Izbor nije lak. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. što je značilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goča. Kragujevca.. oformila terorističku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. a prostor na XXIII spratu. gradonačelnik.. pao je kao žrtva intriga. Gornjeg Milanovca. „Od "Kometa" smo trebali da živimo..svi smo mi pomalo socijalisti. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju.NOMENKLATURA SRBIJE . Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobraćaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. Preduslov za tako mirno "čišćenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovićev program. On je karijeru počeo u SDB. godine isknjižena je celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet".5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku između TV Politike i NTV Studija B.. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz lične simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. kao članarina. Tako je.juna RTV Politika vidi se i sluša do Čačka. Studio B je poklonio Tijaniću lutku. Snežana Aleksić podsetila je na početke političke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. ali se pokazalo . kaže Mirković. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima.. Miloš Simović. jer bi se smanjila ratna propaganda. a na računu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . Šešelj kaže da je SKPJ "zločinačka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. Onima koji nemaju tako kratko pamćenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. komentarisao je Čičak. Miodrag Tomašević i nista nismo dobili“. je svakako među pet najmoćnijih ljudi u Srbiji. sasvim suprotnog je mišljenja Čičak. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. SNEŽANA ALEKSIĆ. ali bolje nego Grudenka. sa njim imamo dobre odnose. protresen je i Kosovski Okrug.. sa terasom . Krajem 1991. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) čija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. što je tada iznosilo više od milion maraka. infiltriranu u sve pore privrede i društva". i da prihvate nove stare usrećitelje. Milorad Vučelić. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". „Nije tačno da sve držimo u rukama. a smenjen je načelnik. Velibor Veljkovićć. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. nije morao da vodi pravu borbu za medije. Tijanić. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristić predsednik JUL. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbeđenja ambasada i drugih objekata. Tijanić prijatelj naše partije. mediji moraju biti na usluzi. opasan tip. Ne možemo raditi sa Vučelićem ili Mihajlom Markovićem koji je zagazio u nacionalizam. članica Direkcije JUL. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". iako nema svoje glasilo. Radoš Smiljković je ambasador u Bugarskoj“. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naručeno ubistvo. a ne voli nas. Rudnika i Fruške Gore. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". govorili su aktivisti SKPJ.nismo zadovoljni. novinaru koga njena ruka vodi. iznuđivanjem i razbijanjem štrajkova. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseća i unutrašnjost. pa je "Komet" postao vlasnik 15.. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalističkim krugovima ili kriminalom“. Kraljeva. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. koji su Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 115 .. direktor državne televizije.. analizirao je general Mirković. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovića. urednik "televizije kojoj se veruje". pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". ako ne žele Šešelja ili Arkana.. godine. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. koje su bili tumači nove politike starog supružničkoh para. a Miodrag Tomašević (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao učešće "Kometa" u zajedničkim projektima sa raznim firmama.. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Đorđevic. Lično se nadam da Vučelić neće biti direktor Televizije. prostor na prvom spratu postaje osnivački ulog u Polikliniku "Ušće". pre svega u sopstvenoj partiji. Posle intervjua koji je Mirjana Marković dala listu na albanskom jeziku Bujku. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici.

godine.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Đerić bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksić. usprotivila se Snežana Aleksić. direktor MTS Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 116 . snagu i posebnu boju”. Putovao je Rade Bulatović – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. o načinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševića. retki su. Sigurna sam da ćete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja će na dostojanstven. Snežana Aleksić and Uroš Šuvaković ispred SLOBODE a Ivica Dačić. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omogući ispunjenje patriotske i građanske dužnosti” . Od 14. partijski drugovi držali su neku vrstu počasne straže u kapeli. Milan Milutinović. direktor „Topole“ iz Bačke Topole 204. Ona ne može nekontrolisano činiti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. Velizar Đerić. koji si ovom timu davao nesebičan doprinos. prvi čovek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antić. Posle mnogih životnih razočaranja u Tuzlu sam se. 2007. Gorica Gajević. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašić. savezni rukometni selektor. Svetlana Kitić.. nekada najbolja rukometašica sveta.. “Drugarica Snežana Aleksić bira za koje novine želi da govori.. Nikola Šainović. visoko profesionalni način.” Bolje sreće bili smo u razgovoru sa Radetom Đurđićem. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjić. iz Beograda. časno obavljati profesionalnu dužnost. septembra glasaju na izborima.” 203. Dragan "Jugopetrol" Tomić. Žarko Obradović. jula. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod.” Snežana Aleksić. Vladimir Kršljanin. moj prijatelj iz Radničkog. Dragutin Milovanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bez predaha proživeli prethodnu deceniju. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radničkog. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zaključilo 31.. Zorane. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kićanović saopštio je da će na olimpijskim igrama u Sidneju učestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije.. objavljenim u “Politici”. čiji je Đurković generalni sekretar. kako tvrdi u pismu upućenom Draganu Kićanoviću. Snežana Aleksić mi je kuma. u Atlanti. kad je bio direktor CIP. Mirko Marjanović. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Đurkovića nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvaničnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. Vladimir Lučić.. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. a ni usmeno obaveštenje. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. neće poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. Zoran Anđelković..da im se omogući da 24. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe. te se otvorenim pismom. Milorad Vučelić. predsednik UO RSJ i član Direkcije JUL-a. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. sarađivala kao direktor Radničkog i direktor državnog tima. ne obazirući se na svoja stvarna ovlašćenja i realne moći. Milorad Vučelić. predsedniku JOK. direktor RTS Dragoljub Milanović. U tom gradu mi i sad žive roditelji.. Rukovodstvo SPS izrazilo je počast SLOBODI za dosledne i odlučne aktivnosti i obećalo punu podršku u budućnosti. Rođena sam u Tuzli. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo.. profesor Mirko Zurovac. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ. jer nije dobila pismeno. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala čast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilić. Kada je Predsedništvo JOK odlučilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Đurković. a krajem 2006. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji.. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. Dušan Bajatović and Branko Ružić ispred SPS. Vukoje Muhadinović. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice.. Pored kovčega. “Ja već mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksić. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicović.. sa Goricom Gajević sam bila nerazdvojna. Oktobra 2003. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. Siniša Vučinić.NOMENKLATURA SRBIJE . obratila predsedniku JOK-a Draganu Kićanoviću zahtevajući hitan opoziv svog generalnog sekretara. vratila 2000... savezni ministar za sport. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996.

kao mladog pesnika. Miša Lukić. pisac i akademik MATIJU BEĆKOVIĆA je svojevremeno. a političko rukovodstvo Srbije čekalo je da dokument bude osuđen. Bili su to Desanka Maksmović. SANU je svesno pomogla ustoličenje Slobodana Miloševića kao neprikosnovenog vladara. uvoznik cigareta 207. Slobodan Ivanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 205. čuveni fizičar i Vasa Čubrilović. posebno birokratskom haosu. Zvezdan Terzić. Nemanja Vidić. Dragoslav Srejović. Vlada Mikić.. Bili su to Pavle Savić. Postoji teza da je Ćosić ipak bio učesnik na izradi ovog dokumenta. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. Vladika Artemije. Mada mnogi danas misle da je glavna ličnost u toj priči bio Dobrica Ćosić. neka vrsta kritičke analize postojećeg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. nevažan po sadržaju. član gradske vlade Beograda 206.. vlasnik klinike „Anlave“ 214. on nije bio član Odbora. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". U junu 1985.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Milka Ivić. te ".. poverenik za informacije od javnog značaja 209. To se nije dogodilo. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215.da ne bi provocirao vlast". generalni direktor „Ikarbusa“ 210. Ovaj dokument napali su svi. Već u decembru 1986. bitan iz inata. Robert Čoban. Za predsedavajućeg ovog odbora izabran je Antonije Isaković. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". nije uzet u krug izabranih. Stevan Raičković. Ivan Antić. a Dobrica Ćosić javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obiliću. predsednik FSS 216. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvučenom stanu. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. "spolja" sugerišući šta treba da piše. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno članova SANU. Kosta Mihailović i Mihailo Marković. Ivan Ćurković. Džemail Šahović. koji će potpaliti maštu radoznalih. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik časopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. predsednik OKS 213. Gorica Mojović. Odbor je imao 16 članova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. Srećko Nijemčević. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestić. Olga Jevrić i Irena Grickat- Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 117 . Krestić kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. knji?evnik i potpredsednik SANU. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. Tamo nije rečeno ništa od onoga što javnost nije već znala. Rodoljub Šabić. zakazana je vanredna skupština SANU. Matija Bećković.NOMENKLATURA SRBIJE . a i akademici.

suprotnih interesima 6. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilić o ćerki Mariji. Njegovu kćer. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. estradno. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora između "Politike" i VAC-a. zubarom Zoranom Vacićem.6 miliona evra). jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. Celu ovu mutljavinu transparentnom je učinio Marko Hinić. koga su za isplaćenih 1. a koji je na Skupštini od 30.NOMENKLATURA SRBIJE . iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit).o.1%. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplaćene članarine od po 1.366 akcionara koji su nekada imali više od trećine.7%) i ostala izdanja (28. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki članovi SPS po partijskoj liniji. juna 2005. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . i Predraga Mihajlovića koji zastupa interese Komercijalne banke. a naivnih falilo. analitičar koji je.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. Dobrica Ćosić osuđuje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o budućnosti svoga naroda. Aleksandra Simića koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. negdašnjeg poverioca "Politike". tako je i završio. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadiću). moraju da odu. SANU je na izvestan način rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. Ostvarena je kompromitacija postojećeg političkog poretka. Kako je dug "Politike"a. Kad se u političko. prisilićemo ih na taj čin štrajkom glađu”. oktobra 2000. izabran u novom sastavu na čelu sa predsednikom Emirom Kusturicom i članovima Matijom Bećkovićem.d. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i političari i javnost Srbije obično Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 118 . Ako ne drugačije. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. Olju Bećković. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8.4 %) u prihodu zajedno imala 44. Predragom Mihajlovićem i drugima. duhovno. Pismo je pročitao Matija Bećković.o. Aleksandrom Simićem.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. Akademik Matija Bećković je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. a sada svega 24 odsto akcija na papiru.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radulović. koji je baš Branko Pavlović podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". Posle 5. zajedno sa direktorom "Politike" a.d. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševića odsvirana. a pokojni književnik Miodrag Bulatović pravdao je svoje članstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". Počev od Emira Kusturice kao predsednika UO. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivačkog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".2%. Zgodan primer je porodica Bećković. Nastao kao fantomski. navodno.d. jula 2005. Da bi uspeli u pljački teškoj više miliona evra. a on ugovornu obavezu nije ispunio. Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politička linija prijema u članstvo ove institucije. Taj kapital procenjen je na 2. rejting Akademije dignut u nebesa. do Matije Bećkovića koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srđana Janićijevića.medijsko zamešateljstvo uključe i porodični odnosi. Gde je onda "nestala" razlika od 5. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimačine. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. godine premijer srpske vlade Zoran Đinđić postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna političkim elitama. dok su izdanja PNM-a (15. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovića. prodaja duvanskih proizvoda imala učešće od 34.5 miliona evra. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne političke faktore. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovićem.6 miliona evra. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvećih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. Hinić je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. VAC-u. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a.umetničko društvo. Svi oni. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. "Memorandum" nikada nije objavljen.

DSS podržava Velju Ilića. ukoliko čačanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je već potpisan. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. Borislav Radosavljević. jer je Milenko Kostić u rodnom selu pored Čačka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. “Auto Čačak”. Ljuboja Stefanović. Milenko Kostić. Dok pojedini učesnici upozoravaju da je nemoguće da jedan ponuđač bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM svrstavaju u tabor DS. U javnosti Bećkovići su. Aleksandar Boričić. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. Ljiljana Smajlović. budu isključivo marke “škoda”.. konzervativnog DSS-a. kod njega je ručao Jovica Stanišić za vreme jednog boravka pre atentata. Zet Matije Bećkovića (suprug druge akademikove kćeri). iako nisu bili potrebni EDB-u. najbolja atletičarka Srbije 219. poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. a akademik Bećković član je UO Politika a. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena.o. veka. tako da nećemo imati priliku da gledamo marketinške pomake.. Posebno ako se ima na umu Koštuničino slikanje sa Zdravkom Čolićem.NOMENKLATURA SRBIJE . Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. iako se sama nikada nije izjasnila. posle atentata na premijera Zorana Đinđića. vlasnik „Polimarka“ 221. generalni je direktor Politike. 218. ovaj Čačanin. u žestokoj konkurenciji zvučnih imena iz automobilskog biznisa. vlasnik preduzeća „Steko“ 225. bar u prvom izbornom krugu. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. Kostiću je zabranjeno i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 119 . a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . Milorad Luković Legija. Kostić je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovića.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. Olivera Jevtić. Kao što je poznato. direktor OMV u Srbiji 224. a Kostiću morati da plaća ekonomsku cenu zakupa. direktor „Zdravlja aktivis“ 220. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Čačka. Branka Vidić. vlasnika “Auto Čačka”. vlasnik „Auto Čačka“ Uprava za javne prihode je odlučila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljač limuzina za državu. U međuvremenu. Zvonimir Nikezić. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonačelnik Čačka. a direktorka muzeja Nevenka Bojović uzalud upozoravala da će. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. on ih je porušio. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i dečiji vrtić. zbog potkradanja ovog javnog preduzeća. za ugovor težak oko 2. Ipak. Vojin Starčević. U emisiji RTV B92 Velja Ilić je rekao da “nije on (Kostić) kriv što je Legija ručao u njegovom restoranu prilikom boravka u Čačku. a time i liferant vozila za državne organe. direktor „Ces Mekona“ 226. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostića naručio 6 kamiona “mercedes”. To je javni restoran. novine i magazini d. gradsku kuću. Ove godine. Kole je pušten posle nekoliko nedelja.o. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. inače zemljak i prijatelj Milenka Kostića Koleta. Goran Stojiljković.d. po mišljenju mnogih. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. za razliku od Ilića. pa koncert Cece Ražnatović koji je izazvao buru i u samom DSS. dakle tadićevaca. glavna urednica „Politike“ 222.sam “ktitor” sa porodicom! Kostić je iste godine kupio i tzv. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” već hapšen u policijskoj akciji Sablja.

selektor košarkaške reprezentacije 243. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. Ratko Butorović.NOMENKLATURA SRBIJE . Mirko Todorović. dramaturg 239. vlasnik modne konfekcije „Todor“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 120 . direktor agencije Beta 235. Vasiljka Radulović. godine 253. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. Aleksandar Šapić. prvaka Evrope u košarci 245. Ljubica Marković. trener Panatinaikosa. Isidora Žebeljan. 228. Bosa Nenadić. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. Žaklina Nikolić-Kušić. Uprkos svega. pobednica „Evrosonga“ 2007. Zoran Višnjić. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. najplaćeniji vaterpolista na svetu 254. najbolji srpski plivač i evropski rekorder 252. Milorad Pavić. vlasnica agencije „Publicis“ 244. pomoćnik ministra za omladinu i sport 251. Dragan Džajić. biznismen iz Novog Sada 246. upravnik Narodnog pozorišta 234. kompozitorka i najmlađi akademik 240. Predrag Ejdus. Vladimir Čupić. Aca Bulić. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. Slobodan Mićić. Marija Šerifović. generalni menadžer „Egzita“ 247. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. najpoznatiji dramski pisac 238. najprevođeniji srpski pisac 232. fudbalska legenda 236. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. Miroslav Đukić. Dušan Kovačević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. Aleksandar Milićević. Radislav Rodić. Dušan Ivković. Bojan Bošković. Milorad Čavić. Aleksandar Šoštar. vlasnik “Auto Čačka” pobeđuje na tenderima. Aleksandar Stojanović. Jovan Ćirilov. Željko Obradović. predsednik Zajednice prvoligaša 241.

u Čumićevom sokačetu. obavezao se da će hotelu. kada su napadači s automatskim puškama izrešetali automate za igru. Kupio je za 2. Široke narodne mase čuli su za njega posle spektakularnog hapšenja. radio je do sankcija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 255. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. Šta je sve radio. Milorad Majkić. (isplaćeno mu je 1. Milorad Majkić. i vređanje policajca. u Čumićevom sokačetu. Sastanak je vodio predsednik stranke Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 121 .000 dolara. oktobra 1989. na Terazijama i u Ulici 29. novembra. godine. kada je izvršio dela silovanja. Ali. Veće ministara odobrilo je Majkićevo imenovanje 26.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. a zagrebački biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkić. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novčane kazne. prevare. prijavljivan kao višestruki učinilac krivičnih dela u periodu od 1975. u noći između 16. Tako je otvorio prvi lokal . augusta 2004.000 dolara Majkić je od Jablana (inače Jugovića po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. 19. mogli da ulaze samo stranci. umesto da dobije odštetu . Ulici 29 novembra. na Terazijama 43. a Majkića nije bilo ni u krivičnoj evidenciji beogradske policije. u Višegradu. Milorad Savičević. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. Majkiću su cvetale ruže.300.. Završio je srednju školu. Takvom odlukom Majkić je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Bečkom konvencijom o olakšicama. Po dolasku u Srbiju.kockarnicu "Aleksandar". Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. uz odobrenje Milorada Savićevića. do 1983. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojić. imenovan je za počasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. Priča između "Geneksa" i "Kin Stiba" počela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental".. tadašnji direktor "Interkontinentala". Njegove su kockarnice. godine. prvog čoveka "Geneksa". po tadašnjem zakonu. državljanin BiH i SCG. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektić. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. otuda ne čudi što se izjašnjava kao Bosanac. plaćati 500.000 dolara godišnje i 20% od zarade. narednih pet godina. privilegijama i imunitetu. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. poznato je. dobio je zatvorsku kaznu. Za 1. i 17. pa ih je pozajmio od onih koji su imali.NOMENKLATURA SRBIJE . pokojni Žorž Jablan. samo njemu. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu započelo je akciju za imenovanje Majkića 2002. tvrdio je da je Majkić bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševića.čovek je imao restoran u Zagrebu. Lepo je proširio posao. s Kojićem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. 256. godine. Branislav Stojaković. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minić predloži za predsednika prelazne republičke vlade. uz pomoć srpskih zvaničnika u organima vlasti BiH. Osim lanca kazina "Aleksandar". Uprkos spornim detaljima o Majkiću. godine. verovatno. gde je živeo do početka raspada Titove Jugoslavije. pored menjačnice pokojnog Arkana.2000. Vlasnik "Kin Stiba". direktor „Eurosalona“ 258. 330. u pritvoru je odležao ceo mesec. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. ali i u JU Biznis centru. Slobodan Živojinović. Majkić je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom".600. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara.10. onda je zatvoren. Živorad Mihajlović. Kazino u koji su. koji je je započeo 18. Direktor "Genexa". vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIĆ rođen je 1950. Ono što je procurelo u javnost . januara 2002. marta 1998. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost počasnog konzula Konga. godine. narušavanje javnog reda i mira.000 dolara).4. demolirane. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". niti Ministarstva pravosuđa Hrvatske.

Inače. pa i kada se takav stan nađe u posedu kupca. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. Tako je. što se po istoj formuli. čiji je vlasnik Mladićev sin Darko.Urban legal (vlasnik tog preduzeća je firma iz Vašingtona. Stankom ogradio od prodaje stanova na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 122 . stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. proizvodnju. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek počeli da se kopaju temelji. gle slučajnosti. koji je udružio oko hiljadu nesuđenih vlasnika stanova. ukupne površine koja premašuje 40. preradu.NOMENKLATURA SRBIJE . pa je poslanik Sanja Čeković (koja je stavljala. jeste slučaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. godine. Oktobra 2005. Marjanović. čija se firma bavi gasifikacijom. i pored toga što je većina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice između Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. Međutim. Ipak. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovićevog SPO. prema svojim mogućnostima. Činjenica je da je najveći broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgrađenih stanova. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladića. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivačkim ulogom od 4. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. pošto uspešno okonča fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. koji se. kreira raspored i stepen opremljenosti. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbačeni iz stranke. a ukupna vrednost naplaćenih kvadtrata kreće se oko 43 miliona evra. Zoran Anđelković i Željko Simić. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reči članovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. Sednica je prošla tzv. Nije redak slučaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na određenoj lokaciji. godine počeo izgradnju blokova na pet lokacija. Artcom LLC. takođe. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. ali ima i garaža i lokala. u poslednje vreme. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božića na dužnosti člana UO JP za istraživanje. firma Darka Mladića se sumnjiči da je bila finansijer mreže pomagača Ratka Mladića u njegovom bekstvu. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagića 54). sa osnivačkim ulogom od 2. U NIS-u a.032 evra). reorganizovana Naftna industrija Srbije počela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailović zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006.527 evra) a ugovorom između ta dva pravna lica precizirano je da će za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrđeni broj kvadrata. po pravili nejasni. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeći da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . Stankom je 2004. Međutim. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. pre svega Tomić. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševića.000 kvadrata sa 1.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slobodan Milošević. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. još nisu primili svoje stanare. Minić. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da će završiti samo grube radove.. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. Zbog te čudne koincidencije.105 jedinica među kojima dominiraju stanovi. poznatiji kao Žika Muštikla. dok kupac. Sličan rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su uključeni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na čelu sa Verkom Stevanovićem. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora. događa se da investitor. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora.. Najsvežiji i najdrastičniji primer. Milomir Minić. Naime. prevareni kupci ugovorenih i uplaćenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba između investitora i podizvođača.. NIS je podeljen na dva javna preduzeća i jedno akcionarsko društvo. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala.. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlović. proizvodnju. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlović zvani Žika muštikla. pa nije mali broj građana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. To ima svojih prednosti. d. Dragan Tomić. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju.

Zapanjujuća je i inertnost državnih institucija. Branko Kovačević. Sreten Mitrović. Sumiks i Pionir invest. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. Gili Deker. direktor „Tarketa“ iz Bačke Palanke 261. 259. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. ambasador Japana. ali koji „nekom slučajnošću“ nisu preneti tim preduzećima. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arčibalda Rajsa. Tadaši Nagai. Jelica Minić. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. koje bi trebalo da reaguju. bivšim vlasnicima zemlje na čijim parcelama se grade ova naselja. Vladika Grigorije. dobija dozvole za gradnju na tom području. direktor očne klinike ABM 273. dobitnik MTV nagrade 276. predsednik opštine Lučani i organizator Sabora u Guči 262. direktorka kuće „Adrenalin“ 266. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. najvećeg kablovskog operatera 270. Živadina Mihajlovića. Zvonimir Đukić Đule. Dejan Stojanović. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. Džon Dejvis. ekspert za pitanja EU 272. Ljubiša Vuletić.NOMENKLATURA SRBIJE . direktor Uprave carine 268. reditelj „Klopke“ čiji su scenario otkupili Amerikanci 260. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. koji su takođe svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. Aneta Ivanović. jer jedino ta firma. Slobodan Jolović. U to zamešateljstvo uvlače se i brojni podizvođači. lider benda „Van Gog“. Jelena Drakulić. pa oštećeni smatraju da je mala verovatnoća da četiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. direktor Poreske uprave 264. direktor „Erport siti Beograd“ 274. ali je čudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. potpredsednik „Intela“ 269. Dragan Šolak. Entoni Barnet. Srdan Golubović. poznatijeg kao „Žika muštikla“. to je moguće samo od Stankoma.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM drugim lokacijama. Marina Abramović. Po istom principu. mi smo upućeni jedino na pojedinačne sudske sporove. direktor Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca 267. Veselin Vesković. episkop zahumskohercegovački i primorski 271. jedan og najvećih donatora u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 123 . Veliki broj kupaca obratio se sudu. bez tendera. rektor BU 263. direktor SBB. gde su mu partneri bili Kuming. Iako je reč o velikom broju prevarenih građana. pa kupce koji u svojim stanovima žive već dve godine. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog sličnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. Predrag Petronijević. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Čukarica. Reč je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265.

Protić nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vučela nije imao odgovor. šef poslaničke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i očekujemo da će tako biti”. Đorđe Balašević. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. Milorad Vučelić. sada je šef poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije. Hristos Panagopulos. Nada Kolundžija. savetnik teniske reprezentacije 297. Radovan Pankov. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 124 . Dragoljub Žarković. direktorka Agencije za privatizaciju 280. Roksanda Ninčić. nagoveštavajući većinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Joakim Riker. Vuk Drašković. ambasadorka Srbije u EU 279. Nikola Pilić. ambasador Grčke 290. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dačićem i Palmom? 285. Vesna Džinić.000 evra. Mile Isakov. investirane u školarinu Vučeline ćerke. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). Nada Kulundžija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 278. bila je leva i desna ruka druga Čovića. srpski fudbalski menadžer 295. bivši šef diplomatije 283. Mihalj Kertes. Milorad Vučelić. Svetlana Velmar-Janković. Mladen Radojević. direktor „Siti rekordsa“ 296. Mirjana Savić-Udovičić. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. šef Unmika na Kosovu 284. lider SPO.. najpoznatiji domaći kantautor 287. Srđan Dragojević.NOMENKLATURA SRBIJE . dok ga Milan St. Jovica i Vučela idu u Beograd na studije. Milan Ćalasan.. Damir Firšt. pravni ekspert 289. Marijana Pajvančić. ministarka nauke 298. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da će se Milorad Vučelić ikada postideti i prestati da viče. uspešni režiser 288. Bačkopalanačka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišić. Obojica su dođoši crnogorskog porekla iz moralno-politički besprekornih porodica. ambiciozni. bivši matičar u mesnoj zajednici Palić i aktivista Saveza sindikata. Radmila Marinković-Nedučin. Hans Ole Urstad. Bane Stojanović. naša najuglednija književnica 294. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. vlasnica „M plasta“ 293. Ana Pešikan. olimpijski prvak u matematici 286. Pitanje se odnosilo na 800. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. Zlata Stepanov. šef OEBS-a u Beogradu 282.

Vučela je: umetnički direktor Zvezdara teatra. levičara i šarmera. Opredelio se za duvan. Vučela se pokazao kao prorok. kao glavni urednik "Studenta". osim Milorada Vučelića. opisao je Brana Crnčević. odgovorio je: "Ha. dva nepoznata počinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnički automobil "audi". Već je bio ljubimac intelektualno-političke Čaršije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bistri i vredni. Sredinom osamdesetih. koji je i sam bio u toj priči. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". da će se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". Jovica postaje Načelnik. onda su stavili na šverc cigareta.NOMENKLATURA SRBIJE . Vučela se odlučuje za javnu karijeru. sa disidentima. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma između tri strane umešane u izvestan posao. u Budvi. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Milošević ga izbacuje iz SPS iz razloga neke političke svađe. sa komunistima. jeste. Vučelić se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišića s jedne i izvesnih međunarodnih veletrgovaca duvanom. Na pitanje šta se nas tiču njihove komunističke svađe između republičkih partija. Kao trenutno marginalizovan iz politike. bilo ga je svuda. misterioznim putevima. sa novinarima. ali torbica mu je već ušla u legendu. vredno glodao. tečnih goriva i strateških roba svih vrsta. sa NIN-om. sa Francuskom 7. Vučela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Vučela je propovedao 1988. da Srbe svi mrze itd. oružje i heroin bili su sledeći. lepe sankcije. i 1989. bivšem Domu Udbe. zato što su on i Vučela radili zajedno na istom projektu. malo Markuze. Iz izbledele američke jakne M-65 Vučela prelazi u odela i kravate. vozao se u crnim limuzinama i leteo. ušao je čak i u estradu i tamo ostavio utisak. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. ali tadašnji glavni urednik. glavni urednik "Književnih novina". kao i sve za Vučelu ako nije novac. Vikao je Vučela sa TV ekrana tih godina. u svojstvu sekretara. Bilo ga je svud. RTS itd. među "disidentima". Od 1973. Pratio je modu: malo "Praksis". sa svojom američkom vojničkom torbicom o ramenu. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. Politički je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. ali "levičar" svakako čupav i glasan. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. pa je sve dozvoljeno". sa Patrijaršijom. sa nacionalistima. i već 1973. potpisnici su bili svečano najureni iz Saveza komunista. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. To je doba sankcija. U jednom od tih slučajeva. pojavljuje se. čiji je predmet irelevantan. s druge strane. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-političke osetljivosti. Tada ga je krenulo: sa troškovima. svačijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. Početkom osamdesetih Vučela je bio spreman. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u real-socijalističkoj kulturi. Vučela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književničko-intelektualno-umetničarski polusvet koji je parazitirao na komunističkim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radović. Teodor Anđelić. I dalje se oblači "levičarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". Jedna strana trebalo je da drugoj Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 125 . "nema Boga. malo Kardelj. Vučela se smejao: "Vi ćete da ginete u tom ratu. U jednom trenutku 1997. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. a ne mi. vezanom za Dušana Bogavca. demokrate. Po prirodi stvari. Služba državne bezbednosti već je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". malo Dobrica. Odmah je stavio do znanja ogorčenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". Vozilo je pripadalo Miloradu Vučeliću. sa pokrićem suvlasnika producentske kuće Komuna. Iz Bačke Palanke dolazi Bracika Kertes. ako čovek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. sa akreditivima liberala. osim da potpiše neke peticije. 1973). Bracikina carina pleni i isporučuje heroin Stanišićevoj Službi. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. Sve se plaća u gotovom. Vučelića je krenulo: SPS.. ha. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa četiri pune plate. umetnički direktor Grada teatra u Budvi. da će se Srbija otcepiti. To stanje.. Jovica se odlučuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. Vučela se tu ugrađuje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. Vučela je diskretno. a oni nek' vide šta će. disidenta. kvota i kontingenata. da se nekome preporučuje za čuvara. ha!". ako treba. sa umetnicima. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. pa i saveznici iz dva svetska rata. projektima. zanimanje Mađar. zapošljavanjima. Neki ninovci to nisu razumeli. nešto manje među pravim disidentima. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. sa pesnicima i sa celokupnom političkom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu.

ne samo u vlasništvu Igora Lupšića. kada okonča “privatizacija” države i. Jednom. praznih džepova. nastavnicom. Upućeni tvrde da Bogdanovića na mesto ministra policije nije “lansirao” Milošević. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. Onda je postao zamenik republičkog sekretara za ONO i DSZ. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. Govorio je da je “Vuk Drašković pre na rumunski način jurišao na “TV Bastilju. Vladimir Beba Popović optužio ga je da je od Službe ukrao četrdesetak miliona maraka. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. žalio se. ako narod neće Mitevića. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”.. stalno me napadao. ništa nije dokazao”. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugačije da reagujemo.. marta 1991. Fonda kapetan Dragan. a zajednica već treću deceniju. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. govoreći o 9. “Jugoslavija komerc”. Zatim je 7 godina bio sekretar republičke Uprave za unutrašnje poslove. Za Slobodana Miloševića je tvrdio: “Mnogo je mekan. Vukom Jeremićem. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. i da je “Šešelj bez bontona. smenjivao”. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. Biran je i za člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. Ako narod tri puta juriša na Televiziju.? 33 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 126 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strani posredstvom treće strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu povlašćenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. ga. koji su neumitni. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. kako kaže. oktobra 1934. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Đinđića. vidno stagnira. bio kriv ili ne.. 300.NOMENKLATURA SRBIJE . To je cena službe”. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1976. trebalo bi da se sećamo da je ista novina. RADMILO BOGDANOVIĆ rođen je 7. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. kraj Svetozareva. Oženjen je Živkom. čemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. Dragoljub Marković. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost.. bezobzirni. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. iako sam bio dobar član i nisam stigao da budem član CK”. pohlepni. pokrovitelji su srpskim tajkunima. brate. bez znanja. od kada je većina ovih ljudi postala elitni segment društva. dok su u milosti. najveći proizvođač jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. treba samo argumenata. Vršene su promene svih načelnika SUP-a”. Treća strana je kasnila. a danas je miran ko jagnje”. Znam koliko je često svima opraštao greške. s uzimanjem para od Na političkoj sceni Srbije instalirani su neki. partitokratija. ili će biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. j. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmoćnijih i raznih apartčika 33. Draganom Jočićem. došao za ministra policije.. pa načelnik Uprave za strance. Ima li nam nade s Draganom Đilasom. Draganom Šutanovcem. ima da podnese ostavku. februara 1966. član je uprave “Crvene zvezde”. “SK me često držao na nišanu. da bi 1988. U Glavnom odboru je SPS-a. Obuzeti samo željom da budu neko. Čak se i Miloradu Vučeliću mogu začepiti usta. Slučajno ili ne. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. drugovi pozvali da pređe u policiju: “Načelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. Bogdanović je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. već general Petar Gračanin. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmoćnijima. očigledno.poslanik u republičkom i saveznom parlamentu.. ja bih ih. Aleksandrom Popovićem. majka Desanka domaćica. u Končarevu. onda su ga. izborom Milana Martića. martu. sa njom povezana. Zbog događaja od 9. Počeo je kao učitelj u pešterskim selima. ali ne i neke ličnosti za koje svi znaju da su veoma moćne i čiji pipci nisu presečeni. koju je obavljao 8 godina. onda on. Potom je završio Učiteljsku školu... s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis moćnih listova poput Blica. kad je sklonjen Ranković. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. Deveti mart nije moja rana.

On i Arkan u to vreme viđani su zajedno u loži Crvene zvezde.NOMENKLATURA SRBIJE . Služba je u to vreme počela da gubi kontrolu nad kriminalcima. u želji da izbegne sukob. koji je 2003. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. Vojvodini i na Kosmetu. odgovorio je Babić. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 127 . a Tapi je bio glavni menadžer. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Đorđa Božovića Giške i da je za to imala logističku pomoć nekog nemačkog kriminalca. godine. uz pomoć Službe. koje. Počasni građani Jagodine su narodni heroj general Petar Gračanin. Kako su se menjale političke garniture u Srbiji. otac Žarka Zečevića. noćni klub „Amadeus“. Viobran Stanojević. Jagodina nije darežljiva po pitanju počasnih građana i dodeljene su tek četiri titule. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. iako nikada nisu imali potvrdu za to. Radmilo Bogdanović. Kada je dolazio Slobodan Milošević. srpski ministri policije bili su Slavko Zečević. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. Bogdanović je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Đokića (nedavno ubijenog u Stokholmu). Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moć i dalje velika. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. kako tvrdi Spasić. koje je imala svake republika bivše SFRJ. ni da ispraćam u vojsku. tako su se menjali i ministri policija i načelnici tajnih službi. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. Prema Spasićevim rečima. Posle ove informacije. marta 1990. predlaže Babiću da narod legne pred vozila hrvatske policije. Solo-igrač Ranko Rubežić započeo je prvi vatreni obračun u Beogradu. 23. Đokić se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kafiću u Malmeu. Na napade da ima ogromnu kuću u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao sreće ni da školujem decu. Sasvim slučajno. ni da pravim svadbe. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. Služba nije mogla da dozvoli. Prijatelji ga znaju kao društvenog. povukli su se i Slavko Zečević i Viobran Stanojević. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mlađih kriminalaca. Poslednjih tridesetak godina. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežića. Đorđe Božović Giška i Dragan Malešević Tapi otvorili su. za koje je bio optužen pa oslobođen Darko Ašanin sa svojom grupom. i Marka Nicovića. došli su i Radmilo Bogdanović i Zoran Janaćković. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. Dragan Malešević Tapi. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. Kada su odlazili Draža Marković i Petar Stambolić. sekretar OK SK Zaječar. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. Svetislav Lalović. iz političke garniture Kragujevca. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Dafine. U Nemačkoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. opštinski funkcioner iz Aranđelovca. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. koji više nisu među živima. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojović. koji počinju da se vraćaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. Jovan Rašković. krajem osamdesetih godina. da su kriminalci veći profesionalci od policije. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. Stvaranjem kriminalnih organizacija započinju i prvi međusobni obračuni. Kada su pali Ivan Stambolić i Dragisa Pavlović pomereni su i Svetislav Lalović i Branko Kostić. Željko Ražnatović Arkan. predsednik krajiškog SDS. Zbog ovog slučaja nastali su veliki problemi među tajnim policijama. na čijem čelu se nalazio Hrvat Zdravko Mustać. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanović iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obračunao sa tajnom policijom.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rođendan kad je postao počasni građanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblačio”. funkcioner iz Zaječara. “Nemamo vremena za mirne proteste”. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemačku.) da je policija organizator kriminala. Prema rečima Bože Spasića. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. optužbama inspektora Dragana Mladenovića (1996. direktora INA. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. Jovi Simendi i Mirku Vasiljeviću. klub je zatvoren. Giška je tada bio u zatvoru. Ubistvo Andrije Lakonića u kafiću „Nana“ na Senjaku. Radmilo Bogdanović nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolović. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. tada člana Direkcije JUL. gde je dogovorena njegova likvidacija. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju Stjepana Đurekovića. Spekulisalo se i da je glavni „čistač“ u ubistvu Đurekovića bio kasnije poznati srpski slikar. to mi je sve.

“planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošćeno znači “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. oko Miloševića se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najvećeg poverenja. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znači kada počne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. Operiše se sa tzv. kako je Vojislav Šešelj tvrdio 1995. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. Analitičari se slažu da srpsko-albanski dijalog neće biti ekskluzivno pravo dveju strana. Ta grupa nezvanično je nazvana vojna linija i činili su je. maj. 1994. onda tu postoje normalni uslovi izvođenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. 12. Reč je o ubistvu šefa političke partije. srpski ministar policije. o izboru Dušana Mihajlovića za republičkog ministra unutrašnjih poslova. U Bosni iste jeseni. Po mom mišljenju nema te cene za koju čovek treba da izgubi glavu. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. Radmilo Bogdanović. Rat u Hrvatskoj započeo je bez opaljenog metka. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanović. narodni heroj. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. Oni će uz pomoć Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomoću državnog šverca oružja. Područja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. Zoran (Todorović). ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahović i mnogi drugi. mogao sam lako da izvršim Tuđmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. Zato je na to područje morao biti upućen neko s mnogo većim ovlašćenjima od onih koje je imao Frenki. godine. neću krv! Da sam htio. rekao je Borović. dva dana ranije. Ako je učinio i neku grešku čak i stvari koje su protivzakonite. 9. a ne Radmilo Bogdanović. opsedenut borilačkim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. Badža se nametnuo kao izbor.NOMENKLATURA SRBIJE . pored Stanišića i Frenkija. tu bi pala krv. januara 2001. učestvovali i saradnici DB-a koji će kasnije činiti jezgro Jedinice? Ili je Stanišić tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slučaju. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. zna onoliko koliko mu treba. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubić? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu.” Advokat Borivoje Borović izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovića “izvedeno na visoko profesionalan način” i izrazio sumnju u pogledu mogućnosti da će MUP “doći do pravih tragova o naručiocu i organizatoru ubistva”. U Hrvatskoj će se ginuti tek u proljeće naredne godine. Babić je proglasio ratno stanje. Dušan Pekić. Radmilo Bogdanović. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojčić. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivičnog gonjenja Ražnatovića koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuče navijača Obilića i OFK Beograda. cigareta i slične robe. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju građane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. nafte. kazao je Borović i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašću bili izvanredni. “Ja. Energičan. Radmilo Bogdanović je. ali nema ni demantija. prepričao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. 34 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 128 . negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovića Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. Vojnoj liniji 34 je bilo jasno da u istočnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. Božidar Andrejić piše: “Da li je započeo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno započeli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . bude na tom mestu čovek kome nije nepoznata ta Naoružavanje dobrovoljaca SRS i Teritorijalne odbrane u zapadnoj Slavoniji pomogao je general JNA u penziji. “Činjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zaključak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”.04. Radmilo. nije čovek koji prvi put tu dolazi. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreorističke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojičić Badža. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. Ali.pominju se i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima učestvuju (Radmilo Bogdanović).

Radmilo moli Arkana da uvede red. Arkan se. kazao je da nije očekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolića. Nikola Stanić. za naoružavanje Srba u Bosni. Milošević nije prihvatao ničije savete. on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. za aktiviranje Sime Dubajića. “kreirali” “Dafiment banku”. Života Panić i Blagoje Adžić. uz pomoć zvezdaša. ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. gospodin Vasiljković je napravio neki politički problem u tom kampu. koja ukazuje da su Stanić. Ja sam boravio u Kninu 1. za vođenje rata preko generala Božidara Stevanovića u RV i PVO JNA. rekao je Bogdanović. Redovni učesnici ovih stanaka. tu treba da bude čovek koji će četiri godine da radi. polako javlja politički pluralizam. bili su Milutin Mrkonjić.NOMENKLATURA SRBIJE . Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 129 . Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. počeli da skreću politički ka SPO i radikalstvu. Milomir Minić. potvrdio autentičnost dokumenata. guverneru NBJ.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM oblast. Mihalj Kertes i Nikola Šainović. Mrkonjić. Arkanova zvezda raste. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. u kojoj su Jovica Stanišić i Franko Simatović. Bogdanovića Tužilastvu Haškog suda pominje kao člana grupe. takođe nisu kažnjeni. novembra 1991. Jugoslovenska i srpska štampa. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara. ministra srpske policije: “Posle mesec-dva. stručan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. početkom devedesetih godina. avgusta 1991. i povukao sam gospodina Vasiljkovića”. dovodila je Stanišića u vezu: za dovođenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu. To oročavanje mi se ne dopada. Zna se čiji je klub Zvezda bila i koliko je značilo biti blizak njenoj upravi. On to postiže veoma efikasno. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što će kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševićevog režima. Kada se 1989. sumnjalo da je on doušnik CIA. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronađena je arhiva. osumnjičene “za udruživanje radi zajedničkog zločinačkog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. pored Dafine Milanović. Radmilo Bogdanović i Zoran Sokolović. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanović. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovićem. Tada nastaje Srpska dobrovoljačka garda. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-političkog establišmenta Srbije. On treba da bude pošten. kada je sa Simatovićem formirana specijalna jedinica i kada je počeo rat. dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u nečemu učestovao”. Bogdanović je ocenio je da je Slobodan Milošević mogao da spreči prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. bezbedno uživaju generalske penzije. od koga su napravili Staljingrad. Sam Stanišić govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovića poslao u Knin po naređenju Radmila Bogdanovića. Za rezultate istrage atentata na Zorana Đinđića. On je rekao da je već bio u penziji kada je Stanišić došao ne čelo Državne bezbednosti. Ove beleške potpisivao je zapisničar koji je prošlog četvrtka Mlađanu Dinkiću. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševića. može se reći neku pobunu protiv političkog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. direktor „Simpa“ iz Vranja. maja 2003. Ministar policije je čovek koji treba da primeni zakon. u svojstvu vođe “Delija”. Radmilo Bogdanović izjavio je 15. Pošto su Zvezdini navijači. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanović kao ministar prisluškivao jer se 1990. JNA je 3.. navodno “po zvezdaškoj liniji”. Prava prilika otvara se 1990. Otvara poslastičarnicu u okviru svog imanja. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“. 2001. a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”. Šainović. Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar. na utakmicama. za njega su filter tužioci i sud. a često i Dragomir Tomić. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala. formalne vlasnice „Dafiment banke“. Sastancima su često prisustvovali Radmilo Bogdanović. maja 1991.. Željka Ražnatovića. generala Dušana Pekića. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. kada Miloševićev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. “Njemu nije imao ko da se usprotivi. “Delije”. Miodrag Zečević. Oslobođen je tih sumnji i Zoran Sokolović ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti.

mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole... Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je. gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbeđivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima.. recimo. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovića. ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. i kad su dolazile delegacije u Beograd.. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. Nije li to legalno razvlašćivanje službi bezbednosti? Da. posle čega se Bogdanović povukao iz partije. mada ih nije bilo u nekoj većoj meri. Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Oni su obezbedili pobunom iz 1968. godine.. Njihova vertikalna hijerarhija je jača od javne bezbednosti. pa i Slobodana Miloševića. godine niko nije ni spominjao samostalnost.. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. To su pričali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Ranković sprovodio na Kosovu.. jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugrađana. na koju su bili ogorčeni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. koju godinu kasnije. Bogdanović je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu. ali je već 1981. u stvari. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. navodeći da kao policajac “tačno zna genezu ovog pred čim smo danas kao narod i država… u čemu smo grešili. Ispada da su to.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radmilo Bogdanović deceniju i po se držao “zakona ćutanja”. Da li je policija u periodu 1968-1981. marta 1991. da se žale na stanje na Kosovu. izbacio iz Izvršnog odbora SPS. marta ‘91. pa Milošević. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo . u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo. Posle nereda 9. Sećate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin.. Milošević ga je. Tada smo mogli da dođemo sa ekipom i da pružimo pomoć u sprovođenju zakonitosti. godine.. gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite. Radmilo Bogdanović je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. godine. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981.. Možda kasnije. u vreme Tita. Sve se ostavljalo lokalnim organima.. ministar policije Radmilo Bogdanović izjavljuje: “Ne osećam se krivim i ne mislim o ostavci”. bez obzira što je bio jedan od osnivača. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republički organi vlasti... Moj pomoćnik Boro Tomić je 1989/90. institucionalno i vaninstitucionalno.. Jer. legalni začeci rada na “njihovoj stvari”. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram. jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”. a ostao je upamćen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. posle smene Rankovića. jula 2007. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu. ubijte njega. Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija.. a ne nekoga ko ne puca. godine. godine. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni. i približio JUL-u. da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. zbog čega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. tako i od svojih. 1968. ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana. oni su tražili otcepljenje od Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 130 . marta 1991.republika”! Pozivajući se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. kako od protivnika. Kad se vidi Ustav iz 1974. mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo.. Postojala je vertikalna hijerarhija. godine. Arkan je tada bio vođa navijača Zvezde. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. Bogdanović je bio ministar policije iz najmoćnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševića. godine nisu bile toliko nasilne. oni su prestali. na Kosovu je to iskorišćeno za jednu vrstu obračuna sa Službom državne bezbednosti. U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turčin. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovića? Ja to sada čitam u novinama. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade. godine. Čim je uzvraćena vatra. Razgovor za Kurir. na nekom krupnijem predmetu.NOMENKLATURA SRBIJE . posebno posle 1981. i ovi danas”. ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj način ispoljavali.

Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. Sad vidim da je to bila velika greška. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 131 . Posle otkazivanja suđenja Alomerović je izjavio kako već peti put izlazi na sud “koji bi.NOMENKLATURA SRBIJE . Ali. a zna se Bogdanovićev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. ali smo time imali i uvid na terenu. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Radimilo Bogdanović častio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogućili da oni odaberu svoje rukovodstvo. koji su stalno dolivali na postojeće informacije i podigli su atmosferu. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vičući “Mi smo za vas!”. U Prvom opštinskom sudu 1998. Mi smo 1981. ali su sve manje to od nas tražili. jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku. Godine 1981. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. koji su bili naša veza dole na terenu. do 1989. a nisu imali uporište na terenu. Njemu se suđenje umesto u Bijelom Polju. Kad su tražili našu pomoć. A oni dolaze ispred savezne skupštine.. To su bili Memet Ajeti. Kakotako. To je bila naša pomoć. koliko se dalje išlo.. jednog od prvooptuzenih u ovom slučaju. oni nisu imali uporište tamo.. Alomerović je izjavio da je otmica planirana u Ćosićevom kabinetu i na suđenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Ćosićevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina. kada sam ja bio na Kosovu. Bilo je teških slučajeva. To Slobodan nije uspeo. Milošević dolazi u pola noći i kaže da će on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. osećalo se šta se sprema... dobijali su je. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe. I posle. jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu. Što se tiče javne.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sve do 1981. gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica. godine nije bilo pucnjave. I ti koji su ovde bili. ali smo držali red.. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potiče nekoliko učesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanović takođe iz Jagodine. Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Ilijaz Kurteši. Nama koji smo radili na tom slučaju. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slučaj Martinović”) i Miloševićeva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova čuvena rečenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta rečenica. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivičnim prijavama. diverzija. nego da im ih iz Beograda namećemo. Ali. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoće da podrže Beograd i vezu sa njim. Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. Kasnije je bio Karakuši. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku. shvatam da su to bili probrani Šiptari. jednom od optuženih za učešće u otmici. po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Ćosića i njegovog savetnika Vladimira Matovića. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. već odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. pa Ali Šukrija takođe. Naravno. Lugići. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija. koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva. sve je bilo na lokalnim organima vlasti. paljenja kuća. da je bio tako revnostan u vreme dok je Ćosić bio na vlasti. zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu.. kad sad analiziramo. Međutim.. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukića. Šefku Alomeroviću. koji je bio više u Beogradu nego tamo. toliko je sve to iritiralo Šiptare. otmica. njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malići. kada mi praktično nismo više ni imali prave ingerencije. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljeviću. koji su mogli da traže samo pomoć od nas. Kako se desilo da je baš Milošević otišao među Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora. Ne kažem da nije bilo incidenata. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Šta zamerate Miloševiću? Milošević je nastojao da u Beogradu drži vezu sa određenim brojem Šiptara.

suprotno kanonu. sve dok nisu počeli da se bave politikom.. za koga je navedeno da je mason. pa je od toga odustao. preko Pala. Kada je postao načelnik opštinske službe u SO Savski venac.. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Hamdije Jusufspahića? Da li je Hamdija Jusufspahić prijatelj Radmila Bogdanovića. optužio policiju da se ne trudi da pronađe ubicu Boška Buhe iako ministar i ključni policijski generali znaju da je to Željko Maksimović Maka. Nicović je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Prema ovoj analizi. Većina svedoka izjavila je da se ne seća pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Od uticajnih pojedinaca izvan političkih stranaka u strukturi srpskog političkog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije.. Jovica Stanišić. za taj vrh su bile vezane SPS. Bivši čelnici crveno-belih osumnjičeni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. Milan Panić i Željko Ražnatović Arkan. Desimir Tošić. Miloševiću je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije. DEPOS. godine objavila studiju. braća Karić. januara 1993. tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Orić održavao vezu sa Markom Miloševićem? Da li je tačna tvrdnja Sretena Jocića da je Naseru Oriću isplaćeno. definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve. od opljačkanog novca podigao je crkvu. takođe imenovan kao mason. a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti. među čijim značajnim članovima je kao mason označen Dušan Mihajlović. a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadić. Cvetković i Marinković sumnjiče za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci. Za samo nekoliko godina postao je bogat. On zapleni drogu. U istrazi u kojoj se Džajić. Zoran Nenezić. kao masoni se navode Đorđe Zečević. Vladislav Jovanović i Vladimir Cvetković. prodavnica. Nakon toga Nicović napušta funkciju”. lično mi je pričao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovića. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadiće im gubitak teritorije i propast otadžbine. Novac. koji je bio član UO Crvene zvezde.. mediji i delegiranje autoriteta političkog vrha određuje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. na čijem se vrhu pominje Slobodan Milošević. Dobrica Ćosić. rekatirao je vlasnike kioska. U strukturi finansijskog lobija. vrh srpskog političkog lobija tada činili su Slobodan Milošević. sa Stanišićem. avgusta 2002. pumpi. pa ćemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. preneti njegovi posmrtni ostaci. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Da li je Naser Orić napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog. ali je prerastao u najvećeg trgovca. sa Legijom. sa Radmilom Bogdanovićem. podseća Šešelj upozoravajući da će rasvijetliti Nicovićevu ulogu u privatizaciji preduzeća “Zetatrans”. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom. pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. kojoj pripada i Radmilo Bogdanović? Danica Drašković bila je siromašna građanka. za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca). Ona je radila najprljavije poslove stranke. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajući da se domogne funkcije ministra MUP-a. kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljačke nije nimalo važno kojih će dimenzija Srbija na kraju biti. prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju. među čijim tadašnjim bitnim članovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Agencija “Bina” je 30. u koju su. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovića da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvorićemo Nicovićev dosije. a među njima i Radmilo Bogdanović. Njen pokojni brat Veselin. Tajno se sastajala sa Mirom Marković. Da li je Naser Orić bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republičkog MUP-a? Biće Republičkog. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 132 . nije imao ni pristojno odelo. prema istoj analizi. 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”. Zoran Đinđić. Vojislav Šešelj je 9. bivši ministar MUP-a. Složenim sistemom.NOMENKLATURA SRBIJE . trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativistička. Dušan Mihajlović. kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karađorđević. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Radmilo Bogdanović. Mihajlo Marković i akademik Ljubiša Rakić.

1960. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. Osnovan Spoljnopolitički savet Ministarstva spoljnih poslova. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Đelić. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. 2000. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi čovek Spoljnopolitičkog saveta i Diplomatske akademije. Pregovaračko umeće Pregovarački proces Jezik pregovarača i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. Predsednik Foruma za međunarodne odnose. 1989-1991. Predsednik Skupštine grada Beograda. predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović. i uz veđu pažnju i delotvorniju podršku međunarodne zajednice.Član Saveta Igmanske inicijative. Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka.-1982. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. Univerzitet u Beogradu. Alibi diplomatija Rešavanje graničnih sporova.-1986. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. 1999. 1982. 1975. bivši gradonačelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Političke nauke. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovačević. Međuodnosi. Objašnjavajući svoj pokušaj naučnog osvetljavanja ove teme. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. 1993-1995.Predsednik Diplomatske akademije. 2000. Novinarska i diplomatska visoka škola. 1987-1989. za istorijski vrlo kratko vreme. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 133 . već još ubedljivije.-1974. Istu ocenu ponovio je obraćajući se članovima Rotari kluba Zrenjanin. Živorada Kovačevića. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovačević. Magistratura.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ŽIVORAD KOVAČEVIĆ rođen u Jagodini 30. Harvardski univerzitet. Berkli. 1973. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. Posrednici Metodi pregovaranja. Otišao u prevremenu penziju 1991. septembar 2007.-1982. Potpredsednik Međunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti. uverljivo ukazuje da je to bilo moguće i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugačijim liderima. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delević. maja 1930. 1963. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Beograd. 1974.NOMENKLATURA SRBIJE . Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Američkim Državama. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeći. ali definitivno nije morao biti krvav. Pregovori o disoluciji.povučen na pritisak Slobodana Miloševića i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”. . 1996-1999.7. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. Član Saveznog izvršnog veća. pored nesumnjivog liderstva u vođenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. Specijalizacija. Koordinator kursa međunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU čine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. da od jedne lepe i mirne zemlje načini razbojište i groblje”. Kalifornijski univerzitet. Ne samo „plišani razvod“ Češke i Slovačke. Oni. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. Potpredsednik Skupštine grada Beograda. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. 1952. 1967.-1972. Prvi predsednik je Živorad Kovačević. koja je uspela.

2008. DUŠAN MIHAJLOVIĆ rođen je 27. pa predsednik gradske vlade. Slobodan Milošević. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. Mihajlović se iz javnosti povukao u maju 2004. Mihajlović im preko novina poručuje da ko god želi da ga nađe može to da uradi vrlo lako. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. Prve ozbiljne političke funkcije Mihajlović je zabeležio u takođe u Valjevu. legao na račun za nekoliko meseci. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanični poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. Početkom 1990. isterao bih i njega i sebe”. Od 1985. i novac je.NOMENKLATURA SRBIJE . Partijsku knjižicu zaslužio je u trećem razredu gimnazije. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Nenad Milenković. Program je. jula 1990. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunističkog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. Ljubomir Mihajlović jedna je od najkontroverznijih finansijsko-političkih figura protekle decenije. u vreme sankcija. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Mišković. Prva saradnja sa Miloševićem završila se relativno brzo. U stvari. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. istakao je i dodao da će čim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog računa na ime fudbalera Gorana Drulića u Komercijalnoj banci na čijem se čelu Mihajlović tada nalazio. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajloviću ponuđeno da se sam povuče. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. posle 5. ali van Srbije. septembra 1948. a potom i u Makedoniju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. najvećim delom. Posle 12 godina provedenih na čelu ove banke podneo je ostavku. zahvaljujući ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. 11. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja čelnika „Crvene zvezde”. međutim poriče da se našao s druge strane zakona. već duže vreme je u inostranstvu. pa istraživač) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimiroviću i Crkvi. godine. a onda i gradonačelnik. zbog stvaranja Socijalističke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalističkog saveza. Prve političke lekcije Mihajlović je savladao u rodnom Valjevu. U vreme završetka Mihajlovićevog gradonačelničkog mandata. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. suprotno Mihajlovićevom (Dobrice Ćosića) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo učestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. gde živi i radi više od godinu dana. Bankar Ljubomir Mihajlović. Dok u policiji nezvanično najavljuju mogućnost podizanja krivične prijave. od kojih je najveći nastao u Valjevu). Ispostavlja se da je to mudra odluka. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. umesto za nekoliko godina.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sonja Licht. do 1987. a da se imovina Socijalističkog saveza dâ opoziciji. Vest da je obuhvaćen istragom zatekla ga je u Skoplju. oktobra. Mihajlović je osnovao jednu od prvih političkih partija osnovanih u Srbiji po uvođenju političkog pluralizma.02. Ime stranci dao je Mihajlovićev lični prijatelj Dobrica Ćosić. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. a na osnivačkoj skupštini govorio je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 134 . deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. Njegova izjava kada je u sefu. poznatiji kao Ljuba Šiptar. koji se. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. iz koje je nastala Komercijalna banka. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševića i. a u suprotnom mu je poslata poruka da će biti smenjen. u drugom razredu je bio izviđač. godine bio je direktor filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraća u Beogradu. bila je: „Policija donela. policija odnela”. LJUBOMIR MIHAJLOVIĆ rođen je 1941. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojče banci. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. napisao takođe prijatelj Ljuba Tadić. gde i sada boravi. gde je bio potpredsednik. potom. 10.

najavio novu ratnu fazu. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. Desanka Maksimović ili Brana Crnčević. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovića. u čiju je čast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Čist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesačice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. iako je imala ponudu skuplju za četiri marke po komadu. dobijen od Karić banke. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000. poslednjih godina. a među 4 poslanička glasa koji su obezbedili SPS-u većinu za izbor predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. Tezu o Mihajlovićevom poslovnom “umeću” potvrđuju i “naduvavanje” faktura sa 140. da na tenderu za nabavku informatičke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. među kojima i Mihajlovićevo. pri čemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. pod njegovom vlasničkom kontrolom. čisto kriminalnu. Gimnaziju je završio u Vrbasu. Kao ministar unutrašnjih poslova. razrešen je sudijske funkcije zbog članstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivača i član Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. koji podseća na tender za nabavku i opremanje policije s početka 2002. Mihajlović je bio prinuđen da uđe u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. i drugih članova stranke. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. SLOBODAN VUČETIĆ rođen je 10. godine kao udruženje stručnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. i tako je pokušao da zataška pranje novca. Tih godina. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalić odbijen. iako nema položen čak ni pravosudni ispit. kao ni drugi Mihajlovićevi prijatelji zvučnih imena. omogućio je firmi Arius. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. ND je ušla u vladu. Lutra (formirana 1991. označila kraj participacije ND u vlasti. po stupanju na dužnost ministra. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. Malo je poznato da je. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžićem i Rašom Lazarevićem. Saradnju sa Miloševićem obnovio je u februaru 1994. Mihajlović bio predlog DSS. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao članica opozicionog DEPOS. u čijem je delu. Mihajlović je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala mađarske policije. tako što je Miloševićev ulazak u savez sa radikalima. u Crnoj Gori. koji je valjalo vratiti). Bio je kandidat SPS na prvim višestranačkim izborima. Sa opozicione liste. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. a Pravni fakultet u Beogradu. nije se učlanio u ND. godine lider DHSS Vladan Batić najavio je podnošenje krivične prijave protiv Slobodana Vučetića: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. oktobra 1941. godine u Vilusima. ali nije izabran. gde je bio i određen krug političara”. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. Krajem 1999. i ta kompanija učestvovala. Mionica. dok je opisujući drugu naveo imena niz poznatih političara. kao i društvo golubara”. Otvoreno se spekuliše da je preko. pa je napustio 1991. Niko od njih. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. Zloupotrebljavajući službeni položaj. a manjinski – Dušan Mihajlović. Sloga je trajala do sledećih izbora. direktora republičke direkcije za imovinu iz DSS. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vučetićevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Đukanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihajlovićev prijatelj – Matija Bećković. Mileta Tomića. Broj Mihajlovićevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na čak 36 ili više.’. kao i da su za njega “masoni udruženje građana. Mihajlović je u aprilu 2001. kao što su Ljuba Popović. vezanom za nabavku 23. godine protivkandidat Slobodanu Miloševiću za predsednika Predsedništva Srbije. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 135 . Sam Mihajlović rekao je da “u masoneriji nije bilo nečasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. obezbedio sebi novčanu nadoknadu za lansiranje priče o Vladimiru Popoviću kao učesniku atentata na Zorana Đinđića.000 džepnih višenamenskih peroreza. otuđio svojih 6% u firmi Arius. dve masonske lože”. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. godine.000 evra prilikom sprovođenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. U oktobru 2005. kojim se traži provera nekih transakcija sa računa Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševića. funkcioner LS. bude vraćen. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. koja je nastala 1999. čiji je većinski vlasnik Miroslav Stefanović. a profitirala je samo na cementu. Sudija Ustavnog suda postao je 1991.NOMENKLATURA SRBIJE .000 DEM. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. Bio je u novembru 1989.000 na 287.

ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Đinđića. pokojnog Zorana Todorovića Kundaka.. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. Renata Radujko-Milić. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. Branko savetuje predsednika vlade. doktora nauka Zorana Đinđića! Branko je. Vučetić je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. Bez završene visoke škole. svedoče njegove izjave. protivustavno ovlašćenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. kad je doneto.Sestra gospodina Branka. pa je postao lak plen za tadašnju Čovićevu gradsku skupštinu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 136 . svi su je u JUL-u voleli. Bila je jako uspešna. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovićem. vodila se istraga o tome.NOMENKLATURA SRBIJE . odakle su je najurili. a Studio B do finansijskog kraha. ali kao loš poreznik ona. rođen je 1974. Arkanovu i Karadžićevu televiziju. Oduzimanje mandata poslanika. sa nepunih 26 godina. O kakvom je stručnjaku reč. odgovoran je za programski.. kao izbeglice. BRANKO RADUJKO. prostor i promociju dobio u Studiju B. jer je Jezda Vasiljević prvi telefon. Privatizujući program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. postao je član UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. nakon indicija o političkoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. i istog dana počelo je puštanje iz pritvora. kada je pala vlada premijera Živkovića.” Problem je što čovek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. zahvaljujući svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milića. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. Koliko je meni poznato. 5. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". da li će JP Telekom Srbija postati lider u regionu. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). Kao sudija USS. do 1996. čiji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . Bojan Milić. godine u Kninu. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojić je izdeklamovao broj krivične prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd".. već 10. napisala je novinarka Lila Radonjić u otvorenom pismu Vuku Draškoviću još 1997. juna 2003. ne želeći da objašnjava o čemu je reč. kao savetnik za Kosovo. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. proglasio kao protivustavnu. nije mi poznato”. . juna 2003. kao prvog čoveka njegove administracije! Kada je Boris Tadić odlučio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. kada to DS odluči. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinović na mesto urednika Studija B 1990.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala.. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. pretvarajući Studio B u Šešeljevu. godine.. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. poput one na pitanje.. stupilo na snagu ne 5. svi su bili šokirani. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993. Vučetić ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvođenju vanrednog stanja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM UBPOK. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa računa Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog računa. pod njegovim predsedništvom. Ustavni sud. koja je organizovala hapšenje predsednika DHSS. kome je on bio šef kabineta. Boris Tadić dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. juna 2003. kojim je određeno ukidanje policijskog pritvora. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. prešao kod Borisa Tadića u kabinet. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. DRAGAN KOJADINOVIĆ. godine da su ga u junu 2001. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. Posle godinu dana predsednikovanja.Suprug gospođe Renate. Često je dolazio u Komesarijat za izbeglice.. a šta je sada s njom. dok još nije postao penzioner.

B. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. M. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. Selenić. B. kao i za UNDP u Somaliji. Potom prelazi u Ekonomski institut. kragujevačkom nastavniku koga su Nemci streljali 20. Tasić. svesno ili nesvesno. Dejan Medaković. rođen je 1938. Od 1976. godine u Beogradu. gde upisuje Ekonomski fakultet. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševićeva ostavka čini . Indiji i Turskoj. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. Na Skupštini 4. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". Ne verujemo u one koji ga vode. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti. Dobrica Ćosić i Milorad Ekmečić još početkom 1992. do 2001. Gašić.suviše blaga. Od januara 2001. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kući „CES Mecon“. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isaković. Ne verujemo u one koji ga. do 1999. na čije čelo ga 1991. titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. B.NOMENKLATURA SRBIJE . naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti u periodu od 1976. Pavlović. "zbog delikatnosti tematike". Stefanović i N. Akademik Mihailo Marković minimizirao je. Srejović. D. P. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. M. Naučnim radom počinje da se bavi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. dolazi do političkog rascepa u SANU. I. juna 1992. Radni staž započeo je u Rudarskom institutu. odlazi u Beograd. godine u Zaječaru. već samo potpisnika”. Reljić. gde radi šest godina. U periodu od 2003. Na redovnoj sednici. potpiruju. 2006.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. Diplomirao je. M. Palavestra. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševića i. Simović. Od 1999.. Od 1998. do 2004. Antić. kao portparoli političkog establišmenta. magistrirao. godine. D. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. Dušan Kanazir. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. Anđus. Pekić. M. bezuspešno je tražio.” Apel su potpisali R. godine optužen je za učešće u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. Predsednik SANU. godine postavlja generalni sekretar UN. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na većem broju projekata u Pakistanu. a nastavlja ga u Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). rascep. godine. dokazivali su: da je donošenje novog ustava preče od prvih višestranačkih izbora. jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije. M. tokom „Krvave bajke“.Posle završetka gimnazije. MIRKO CVETKOVIĆ je rođen 16. do 1998. Lj. Garašanin. Nakon toga vodi agenciju za konsalting Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 137 .. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje međe". u okviru Departmana za razoružanje. Simić. U poslovnim krugovima. Popović. oktobra 1941. PRVOSLAV DAVINIĆ. Dobio je ime po svom dedi. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). a generalni sekretar SANU. godine na temu međunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. kada je 18 članova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. M. Srbinović. avgusta 1950. godine radi u Ujedinjenim nacijama. da se diskusija zatvori za javnost. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševića potpisala su mnoga poznata imena. Peticija je ponuđena na potpis i Dobrici Ćosiću. S. od tada. U toku 1985. S. član G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. gde je radio deset godina. Rajčić. godine kao istraživač je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mančester u Velikoj Britaniji. kada je pročitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševića. Pantić. ne samo značaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trećina SANU-a izgleda "šačica"). međutim. već nedelikatno je u banjalučkim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isaković "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova.

njegova porodica je proterana u Srbiju. DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ rođen je 1930. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. godine u Topolici.NOMENKLATURA SRBIJE . zato što je 1948. Nakon toga Mićunović odlazi u Nemačku na Univerzitet u Konstancu. podrži studentski protest 1968. Januara 1975. on. S Golog Otoka vraća se 1950. Kao naučni saradnik. bio je član Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. Nakon povratka u Beograd 1983. a u zemlji sa Dobricom Ćosićem pokušava da pokrene časopis "Javnost". opsovao je majku starešini. gde je pohađao gimnaziju. politički nepodobnim za profesorski rad. Alije Izetbegovića i Dobroslava Parage. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. Član je više strukovnih udruženja i redakcija stručno-naučnih časopisa. S grupom intelekturalaca pokreće list Bagdala. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. godine. Učestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokreće inicijativu za kritičko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. Aktivan je u redakciji časopisa Filozofija. Diplomirao je 1954. na jugu Srbije. Prvotno je izbačen iz komunističke partije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Intercon“. Član je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. godine izbačeni sa Filozofskog fakulteta. Diplomirao je. maja 2007. godine. Kritičko pisanje za časopis "Praxis" i odluka da. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i političkih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. kao profesor Beogradskog univerziteta. u Smriječnu. Nakon bugarske okupacije Makedonije. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". komunistički režim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 138 . a ne Dragoljub Mićunović. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otuđene i postvarene dominacije" autor koga je. godine kao jedan od vođa studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. 2008. studija. godine predsednik Republike Boris Tadić poverio je Mirku Cvetkoviću mandat za sastav Vlade Srbije. februara 1947. a zatim osuđen na 20 meseci zatvora. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rođaku čiji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunističkog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. nakon 26-godišnjeg članstva u tada jedinoj partiji. u Crnoj Gori. iako nije član. kritikuje "konfederalistički karakter Ustava iz 1974. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije član). Bio je jedan je od osnivača i prvi generalni sekretar SPS. Prvi od 8 izbačenih profesora bio je vraćen. PETAR ŠKUNDRIĆ je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije čiji je predsednik dr Mirko Cvetković. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Učiteljskoj školi i gimnaziji. studirao je u Sarajevu i Beogradu. Rođen je 21. Mićunović. Sa šesnaest godina priključio se partizanskom pokretu. Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova. savetu časopisa Praxis i u odboru korčulanske filozofske škole. gde mu je otac bio u državnoj službi. Nakon isteka tri godine vraća se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. U mladosti je robijao na Golom otoku. izabran je 15. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokreće u Engleskoj "Praxis International". Rano detinstvo proveo je u Skoplju. upamćen po govoru na Kontramitingu na Ušću 1991. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. LJUBOMIR TADIĆ rođen 1925. Redovni je profesor tog fakulteta i počasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Mićunovića. (po sopstvenom priznanju. inače član KPJ. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobođenja". Na dužnost ministra finansija. elaborata i projekata. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. Godine 1988. i još sedam profesora. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. Nakon rata. po dolasku Miloševića. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. na rad na fakultetu sa trećinom radnog vremena. godine. postaje član državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. U političke vode ušao je 1968.

poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruči javnosti.930 evra mesečno. izbacujući mrtvog Đinđića sa spiska najznačajnih Srba. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju članova UO.000 evra. Ukupno: 1.640 EUR. pitanje da li se apartčici. ocenivši da Kosta Čavoški.839 evra.400 evra. sa mesečnom zaradom od 2. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog člana Glavnog odbora. dvotrećinska većina. postavljaju tamo samo zarad lične blagodeti ili i zarad nečeg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . Ukupno: 634. Uprkos činjenici da je jedan od osnivača DS. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2.4.760 evra. "ima višak strasti i višak ambicija"). Gavrilović se iskazao.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. što je 74.680 evra. Šef je Tijanić. odnosno 175.400 evra za 4 godine.500 evra. aktuelni desničarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za srpsku stvar. bivši marksista.960 evra. u toku mandata 675. ima 2. omogućila i da nastavi i spisateljski rad. Takva pozicija mu je. preporučuje: „pogledajte Službeni glasnik. a za mandat 110. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. dovoljan broj članova. štampa knjige Slaviše Lekića. ukupan broj članova. menadžerka za odnose sa javnošću.600 evra za godinu dana. bivši fudbaler. učešće javnih preduzeća i agencija u BDP i u novčanom toku. 1989. devet članova UO po 1.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. ostalo su sitnice. Ovaj kolekcionar funkcija. Iako je imao primedbe na način na koji je Zoran Đinđić došao na mesto predsednika DS. „Službeni glsnik“.390 evra.840 evra.300 evra. osim učešća u brojnim političkim polemikama. Prema zvaničnom sajtu beogradskom aerodroma. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilović ima mesečnu platu od 2.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. O Upravnom odboru. devet članova UO po 1. čime se zabavljaju istražni organi. za pet godina 263.Kad je došlo vreme za višestranačje u Srbiji. koga je Milošević želeo da vidi na tom mestu.NOMENKLATURA SRBIJE . svoje parče slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanoviću i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Đinđića. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanić. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovića.049. zato. kvorum.200 EUR. Na Upravni odbor ode 96. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 139 . broju članova i sastavu. njegovom predsedniku i broju članova nema ni reči. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA ČAUŠIMA Imajući u vidu. jedna trećina članova.000 evra tokom mandata. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . zato što je video da kod Mićunovića "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Građanskog saveza". Predsednik UO Nikša Stipčević – 1. a Stipčević nas godišnje košta 18. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. godine.400 evra.160 evra. učestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševića navukao na osnivačkoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Mićunovića za predsednika DS. Tijaniću dajemo godišnje 35. Anamarija Matić. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Mićunovićem.000 evra i 384. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. To ne ometa Nikšu Stipčevića da operiše pojmovima: većina. a predsednik Upravnog odbora 27. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet članova među kojima je i nacionalni radnik Dušan Savić. Ipak. Ljubomir Tadić.550 evra.600 evra. Članovi i saradnici prime za 12 meseci 168. Na zvaničnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu.

000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164. bliska saradnica Mlađana Dinkića prima 3. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu.“. što na petogodišnjem nivou iznosi 322. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 140 . Vesna Džinić je u vreme kada je Dinkić bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. Napokon. Upravni odbor staje 55. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600.160 EUR.068 evra i dok ga ne zamene ceh će dostići 170..368 evra.736 evra. za četiri godine 366.276 evra za godinu dana ili 49. Predsednik UO će primiti 12. Ukupno: 312. Zvonko Obradović je rođen 1966. a koliko novca primaju. AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. tj.032 evra dok ne dođe nova kožna garnitura.080 evra. Ni članstvo u UO nije za bacanje. pomoćnim poslovima za funkcionisanje države. U slučaju tajne organizacije AKL čak i internet posustaje. Na zvaničnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu. Legalno je da direktor Obradović17+ prihoduje 32. dok članovi UO dobijaju po 1. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u ličnost dr Jovana Radunovića čija je plata 2. svoje usluge naplaćuje 41. Ukupno: 439.640 evra za godinu i naplatiće 208. Ukupno: 688.476 EUR. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradović– 2. Tu su još i izvršni direktor i 4 člana Upravnog odbora.160 evra za mandata. Gavrilović godišnje košta državu 34.470 evra.416 evra. do neke nove funkcije 104. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinić.416 EUR.300 EUR.832 evra godišnje i 164. kada bi imao samo 5 članova bila bi 91.NOMENKLATURA SRBIJE . U okviru pretrage privrednih subjekata. Žena od Dinkićevog poverenja. sanaciju stečaja i banaka.336 evra. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zarađuje dvostruko manje od večne pratilje. Na zvaničnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi.023 evra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Predsednik UO dr Vukašin Pavlović prima – 1. Podatka o broju članova Upravnog odbora nema nigde.100 evra. Svestrani Obradović bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. niti podataka o Upravnom odboru. diplomirani pravnik iz Kraljeva“.008 evra godišnje i 220. Stankov godišnje zaradi 64. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore..300 evra. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo.908 evra. Član je najužeg rukovodstva G17+.584 evra. APR omogućava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“.340 evra. a 7 članova UO po 764 evra.200 evra ukoliko patrona Mlađana ne oteraju pre vremena.može se pročitati sledeće: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojećim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradović. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis nečitak). U izveštaju za poslovnu 2007. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. Za godinu dana nadoknada UO.104 evra tokom mandata. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Od 2003. potom još tri godine stručni konsultant nečega što se zove STW Fondacije-Nemačka. to je godišnje 20. opet nećete saznati ko upravlja agencijom.820 evra.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 141 .NOMENKLATURA SRBIJE .264 evra a predsednik UO – 1. Polazeći od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanićevih prihoda a naknade članova UO iz redova partijskih četvrtinu. zamenik predsednika Odbora za saobraćaj i veze.897 evra. Za četiri godine 513. računica je sledeća: Na direktora i predsednika UO. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.756 evra godišnje i 123. Odjednom je prosečna neto zarada postala Albijanićeva biblija sa tri sveta slova RZS (Republički zavod za statistiku).840 za vreme trajanja mandata. i 60. izbace da je Zoran Đinđić ubijen u nerazjašnjenom atentatu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a članovi UO četiri puta manje od. član skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. Pretpostavka je da članovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajućeg i da ih ima ne manje od pet. Marković je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ukupno: 751.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138. može se utvrditi da za Zavod vreme počinje da teče od 1. što se za četiri godine penje do 55.128 evra.780 evra.804 EUR.968 EUR. Nije moguće doći do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2. po uzoru na Gavrilovića.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103.000 evra. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. Članovima UO se za godinu dana nadoknadi 128.070 evra.260 evra.600 evra a dok ne dođu neki drugi.200 evra. 66. pripadalo 30. izvedena računica pokazuje da se na Albijanića godišnje baci 30. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 članova i njime predsedava zamenik. Radoša Ljušića. Zamenik direktora primi 15.480 evra za četiri godine. decembra. decembra 2008. ili. zamenik direktora – 1. koji se čitaju između redova ograde: „napominjemo da članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu.756 evra. Godišnja zarada direktora iznosi 20. razume se. Na upit o podacima koji se tiču primanja članova UO.000 evra.586 evra. Reanimirani Anđelković štrpne 16. Bar da su nam udžbenici dobri. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga..200 EUR.400 evra.032 evra. Predstavnicima stranaka je do 1. Članovima UO sleduje 30.960 za ceo mandat. Još kad iz njih. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanić nasledio je decembra 2007. Za Albijanića je počela nova era.440 evra.764 što za pet godina iznosi: 113. Ukupno: 331.563 evra. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu.820 EUR.560 evra godišnje. Za članove UO godišnje treba spremiti 27. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda. Ukupno: 276.120 evra za jednu.240 evra dok ne ode u neki novi UO. iz čega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železničkom saobraćaju. nema nijedne reči. Za četiri godine unapređivanja železničkog saobraćaja suma je 172. Predsednik UO Zoran Anđelković – 1. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1. ŽELEZNICE SRBIJE Direktor Milovan Marković zarađuje 3.380 evra.240 evra za godinu i 120. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. Predsedniku UO se nadoknadi 15. još 138.724 evra. Prosvetni pregled nema Upravni odbor. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme. odnosno u petogodišnjem mandatu 153..800 evra.024 evra za pun mandat.600 evra. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zarađuje 1. 11 članova UO po – 1.168 evra tokom godine i 75. Izvršni direktor vredi godišnje 13.

800 evra za ceo mandat. Do tada. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da će sačekati zvanično obaveštenje.080 evra.NOMENKLATURA SRBIJE . kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije. šta joj drugo. Dva dana nakon što je počela da radi u SDK. TELEKOM SRBIJE – 850. i druženju s Dinkićevom suprugom Tanjom.000 evra ELEKTROMREŽA – 150. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesečno zarađuje do 14. Na veliki četvrtak. Plate direktora i nadoknade članova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog čega bi poreski obveznici trebalo da brinu35. Dok traje razjašnjavanje. Predsednik UO – 356 evra. naknade za odvojen život.000 evra Tu su službeni stanovi.720 EUR. bivši diplomata SFRJ Budimir Lončar.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76.. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda.000 evra.600 evra.000 evra AERODROM NT – 126. ali je uvek bila protežirana. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkači samo „Novosti“. svaki cent je bačen novac.. kompanijske kartice kojima plaćaju „reprezentaciju“.272 evra i 17. luksuzni automobili.954 evra. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. Samo je pao sistem. vraća zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda). na sajt Centralnog registra volšebno se.360 evra godišnje i 91.000 evra RTS – 287. direktor će zarađivati 18. Do 1996. Njeno devojačko prezime je Zec.000 evra SRBIJAGAS – 184. Međutim. kako je i nestala. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obračun i plaćanja). naprasno je ozdravila.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95. Roditelji su joj bili čuveni crnogorski komunisti. TANJUG Direktor – 1.000 evra JAT – 195. SRBIJAŠUME – 550.000 evra EPS – 253.888 EUR. 35 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 142 . Godišnja nadoknada predsednika UO je 4. Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeća.000 evra PTT SRBIJE – 483. kao prijatelj njenih roditelja. radila je četiri sata dnevno.088 evra u četvorogodišnjem mandatu. besplatni mobilni telefoni. telohranitelji. kad su svi već počeli da spajaju praznike. navodno zbog problema sa srcem. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. članovi UO ne primaju nadoknadu za rad. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koča Popović učio da skače na glavu. Ukupno: 108. specijalni dodaci. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slučaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. vozači. Uzelčeva nikada nije bila rukovodilac.530 evra. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. rekla je Vida Uzelac.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ukupno: 360.091. dnevnice za putovanja.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.000 evra TANJUG – 17.000 evra. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i piće 2.604.000 evra - 6.602 prosečne plate36. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i čije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševića, zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije37: Pomoćnik direktora Beogradske banke Slobodan Aćimović Gradonačelnik Suve Reke Stanislav Anđelković Generalni direktor “Politika” a.d. Hadži Dragan Antić Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanović Gradonačelnik Lipljana Ljubinko Božić Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirović Zvaničnik Jugoimport SPDR Jovan Čeković Gradonačelnik Kline Sveta Dabišljević Portparol SPS Ivica Dačić Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanović Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilović Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Đedović Direktor “Takova” Ivko Đonović Direktor Komercijalne banke Ljubiša Đorđević Glavni urednik “Borbe” Živorad Đorđević Gradonačelnik Dečana Milivoje Đurković Zvaničnik Beogradske banke Aleksandar Dobrić Gradonačelnik Vučitrna Slobodan Doknić Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišić Član Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajević Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Slađana Ivančević Potpredsednik SPS Živorad Igić Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivković Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljević Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšić Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanović Šef JUL Jagodine Životije Jovanović Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanović Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljčanin Članovi porodice Karić: Dragomir, Milanka, Sreten i Zoran Karić Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgović Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanović Direktor “Galenike” Marija Krstajić Zvaničnik Beogradske banke Ivan Lazarević Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješević Zvaničnik Beogradske banke Vladimir Linčevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubičić Direktor “Slobode” iz Čačka Radomir Ljujić
Sa tim novcem firma sa 100 zaposlenih mogla bi skoro 4 godine da isplaćuje zarade, poreze i doprinose. 37 Spisak od 13.05.1999. godine, ažuriran imenima za koja je EU donela odluku 4. juna.
36

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

143

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Član Direkcije JUL Nebojša Maljković Predsednik Osiguravajuće kompanije “Dunav” Nebojša Maljković Portparol JUL Ivan Marković Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Marković Zvaničnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvaničnik Beogradske banke Olivera Matić Direktor Železare Smederevo Dušan Matković Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlović Menadžer u EPS Radoslav Mihajlović Direktor “Pekabete” Nena Mihaljević Urednik TV BK-Telekom Dejan Mileković Član Glavnog odbora SPS Milivoje Miletić Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojević Gradonačelnik Obilića Zoran Milošević Član Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanović Član Glavnog odbora SPS Milomir Minić Direktor Delta banke Miroslav Mišković Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrović Direktor CIP Milutin Mrkonjić Direktor B-92 Aleksandar Nikačević Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojić Član Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reči” Bogoljub Pejčić Član Glavnog odbora SPS Goran Perčević Gradonačelnik Gnjilana Bogdan Perić Predsednik Beogradske banke Zlatan Peručić Zvaničnik Beogradske banke Gordana Popović Šef Pećkog okruga Jovo Popović Spiker Televizije “Politika” Sanja Purić Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radević Član Glavnog odbora SPS Dejan Radenković Direktor “C-marketa” Slobodan Radulović Član Glavnog odbora SPS Tomica Raičević Član Glavnog odbora SPS Aleksandar Raičević Predsednik JUL Ljubiša Ristić Vlasnik “Rodić MB” Milan Rodić Član Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotović Član Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonačelnik Prištine Dušan Simić Gradonačelnik Srbice Sima Simić Član Direkcije JUL Živko Šoklovački Član Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanić Član Direkcije JUL Srboljub Stanković Gradonačelnik Đakovice Momčilo Stanojević Zvaničnik Beogradske banke Vesna Stevović Direktor “C-marketa” Tihomir Todorović Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomašević Gradonačelnik Podujeva Milovan Tomić Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajković Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojević Direktor “Grmeča” Rajko Unčanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinović Guverner NBJ Dušan Vlatković Direktor Beogradske banke Borka Vučić Bankar Milija Zečević

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

144

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Bankar Miodrag Zečević Direktor “GSB” Milan Živanović Član Glavnog odbora SPS Života Živković Član SPS Života Cvetković direktor “Geneksa”, Radoman Božović savetnik direktora Beogradske banke, Zoran Čičak privatni bankar, Đorđe Nicović predsednik SPS u Nišu, Dušan Radovanović biznismen iz Ženeve, suvlasnik “Nivade”, Božidar Vučurević Zbog nelegalnog držanja para Srbije, traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Čelni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”, pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode plaćanja štete koja je Srbiji, njihovim posredstvom, naneta do 2000. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvaničnika nije reagovao38. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol, Braunkort... koje su imale preko 250 takođe nelegalnih računa u Popular banci. Te firme osnovala je Borka Vučić preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa, sada predsednika Kipra39. U spajanju sa “Marfinom” učestvuje Kikis Lazarides, predsednik Laiki banke, koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševićevih para). Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Međutim, to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima, poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa, koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular, a sada Laiki banke, koji dokazuju osnivanje osam “Miloševićevih” of-šor kompanija. Ideju Lazaridesa, i ćutanje finansijskih vlasti Srbije, ugrožavaju i sudski sporovi protiv Popular banke na Kipru. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedočio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batić, koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija, od kojih je najznačajnija bila - Anteksol. Taj sudski spor sprečava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije, i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala račune, prepuštajući njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. Velika odgovornost za sav novac Srbije, deponovan pa skinut sa računa, jeste na Laiki banci, koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. Laiki Popular banka, ponudom za preuzimanje, kupila je 90,4% akcija srpske Centrobanke za 33,5 miliona evra. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. Na sajtu Laiki grupe, advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram, koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija, a među njima i Radomira Markovića, bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševića, Zebića ili Šainovića. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj čovek daj mu iznos koji traži’. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka, jedan onome koje novac uzeo, a drugi primerak je ostajao nama....Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. Bio je to Rade Marković, novopostavljeni šef Državne bezbednosti. Marković mi je rekao kako je Milošević naredio da, pored potreba vojske i policije, carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševića i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca, otprilike jednom nedeljno, dolazio saradnik Radeta Markovića, Marijan Zović”.

NOKTOM PO DUBINI
Velimir Ilić je 28. maja 2002. godine potvrdio da je za vreme Miloševićevog režima na Kipru “okrenuto” 11,5 milijardi dolara. Ilić je tada rekao da je na “bizaran način nestalo četiri milijarde dolara” i optužio guvernera Mlađana Dinkića da ne čini ništa da se novac iz kiparskih banaka vrati. Neko vrti naše pare. Dinkić je izjavio da je za njega završen “slučaj Kipar” jer Karla del Ponte pokreće istragu i poziva za svedoke Aksentiua Aksentiua bivšeg guvernera kiparske Centralne banke i Tasosa Papadopulosa, osnivača of-šor firmi”. 39 Sve to potvrdio је Mlađan Dinkić, koji je kao guverner NBJ istraživao gde su nestale srpske devizne rezerve.
38

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

145

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi, uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za ličnosti koje vrše vlast, za političke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politički deluju, kao i postojanje establišmenta koji, iz sopstvenih interesa, onemogućava normalno funkcionisanje države. Tačni ili ne, pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro četiri decenije, a da se vodeća elita regrutuje iz istog kruga, na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoretičari i praktičari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci, bez obzira na lica i partije, i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Bilo da se prati Nova srpska politička misao ili Evropski pokret, bez obzira na suštinska neslaganja, upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije, tokom i nakon II Svetskog rata, i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. Očigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da očuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Anti-fašističkog veća u Jajcu, 1943. godine, na kome iz Srbije, za razliku od drugih, od tada federalnih elemenata, nisu učestvovali civilni predstavnici, uspeva da se održi. Vremenom, taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji, kojoj ne dozvoljava da razvija i unapređuje društvene odnose. Sveti apostol Pavle, u svojoj poslenici Rimljanima, bavi se i odnosom hrišćana prema svetovnoj vlasti. On, u suštini, uči da svaka vlast ima pozitivnu ulogu, jer suzbija pojave zla, i da je svaka vlast data od Boga narodu, te bi hrišćani trebalo da poštuju svetovnu vlast, ali da je ne pomešaju sa božanskom. U Starom zavetu, pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima, koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Bog je, tokom istorije, stvorio tri zasebna Zaveta sa čovekom - ali tek posle Velikog potopa. Prvi Zavet bio je sa Nojom, drugi sa Avramom, Mojsijem i ostalim Jevrejima, a treći sa celim čovečanstvom, preko Gospoda Isusa Hrista. U kontekstu shvatanja vlasti, važne su Božije reči Noji, jer, po tumačenju svih jevrejskih učitelja, zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo čovečanstvo, dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. Pavle, koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišćani i nije to zahtevao od drugih naroda, smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje, bili oni hrišćani ili ne, dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo čovečanstvo. U šestoj zapovesti Noji, Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. Bog takvu vlast ne poznaje, jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. sa voljom Tvorca). U antičkoj Grčkoj pojavio se izraz “tiranija”, koji ne označava da je neka vlast loša ili nedemokratska, već da je nezakonita, odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. Tiranija zapravo nije vlast, nego samovlašće pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga, jer Bog ne poznaje samovlašće kao kategoriju vlasti. Diktatura, i kad je najgora, poštuje zakone, makar oni bili loši i nepravedni, i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. Zakon je dat od Boga, a ne vlast. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. Car Irod bio je tiranin, ne zato što je bio loš ili dobar, nego zato što nije poštovao zakone, čak ni one koje je sam doneo. Stavljajući se tako iznad svakog čoveka, pa i samog Boga, izgubio je zaštitu svakog zakona, svetovnog i svetog. “Tiranicid” se čak nije tretirao kao kažnjivo delo, jer tiranin, kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona, ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti ličnosti. Ono što je važilo tada, verovao neko u Boga ili ne, važiće za sva vremena. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti), nego tiranija. Takva vlast ne mora se trpeti, ni po domaćem, niti po međunarodnom pravu. Za primer današnje Srbije, korisno je prisetiti se vladavine porodice Mediči u Đenovi, koja je opisana kao „kartel porodica“, jer vladajuća kuća bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. U interesnoj simbiozi, koja je ostvarena među grupom porodica, pojavljuje se progon, u nelegitimnom i nelegalnom vidu, zbog same činjenice da neka kuća ne pripada nekoj interesnoj grupi. Slučaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj, drugi je istorijski primer organizovanog progona, interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Progon, kao metod, uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe, bez zakonskog osnova

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

146

ova grupa je bila prinuđena da nešto stvara. koja praktično koči. TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. Pitanje je samo da li će taj scenari biti vođen jasnom ideološkom alternativom ili. demokratskom centralizmu. nastaju komiteti ove organizacije čiji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. a to su izolacionizam. iako zagovara prelazak u kapitalizam." 41 Iz srpskih oblasti. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. Društveni sukob iz takvog isključivanja stanovništva. Nastaju komitske grupe. na legalan način. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo početkom sedamdesetih. Kome ovo nije jasno. drugi anarhističku. dovodi preduzetne ljude i radništvo da lični napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih isključuju iz preraspodele društvenog blagostanja. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. onda upamtite . i pitanje je da li i dalje. bio državni projekat. interesnoj grupi. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. 42 Dragutin Dimitrijević Apis. pretorijansku. Bosne i Hercegovine. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje čine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. srpski vicekonzul u Skoplju. u kojoj stoji: ". a čega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. dok će Bogdan Žerajić izvršiti atentat na austrijskog predstavnika Varešanina i postati idol mladobosanaca koji će se zaklinjati na njegovom grobu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji bi opravdao upotrebu sredstava. u to vreme bio načelnik štaba Drinske divizije. koji počinje ubistvom srpskog kraljevskog bračnog para Obrenović.. policentričkom etatizmu i tzv. Kad ste vi u vašim evropskim zakonima mogli naći stranu na kojoj piše da je sila jača od pravde. da neguju borbenost. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. kasnije. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitičkoj). U smislu navedenog. Bogdan Radenković. Sve je u Srbiji spremno da ustane i prolije i poslednju kap svoje patriotske krvi i da spreči Austriju da otkine Bosnu i Hercegovinu". protiv svakog. neka pogleda ima li ideoloških razlika između partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. Crne Gore pristižu mladi dobrovoljci sa željom da počnu obuku. ali i poreklo vodećeg nevladinog sektora. započela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije.. i u inostranstvu. ne kao javne funkcije. iz kojih će. prema spolja. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima41. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine42. koje listom počivaju na tzv. U situaciji jednopartijske države. oktobra 1908. izuzev privilegovane grupe." 40 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 147 . snage željne da se suprotstave osvajačkoj politici Beča.naći će i srpski narod u toj knjizi jedan list na kome će krvavom rukom zapisati: Zub za zub. oko za oko. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moć uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moć izraženu u finansijskoj moći. a seže do čistki srpskih kadrova u Komunističkoj partiji. Vladimir Gaćinović hercegovačku omladinu uvoditi u ‘Mladu Bosnu’.. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. predstavnici nomenklature.. Otadžbina je u opasnosti. i ekskluzivitet. u partijskoj državi. U Srbiji. terorističku. U Srbiji. čime je imala dodirnih tačaka sa radnim i stvaralačkim delom stanovništva. rekao je: "Narodna odbrana nije uradila dovoljno. progon ne vrši vlast. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. Raspoređivanjem u više partija. po Hobsu. Izlazi i "Optužnica" velikim silama. niti pak ono što su smatrali da je potrebno da se uradi. počelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. koja je 1981. Bavljenje pojedinačnim slučajevima progona samo maskira suštinu sukoba. Nasuprot tome. izgleda. 6. kada su komitske vođe iz Makedonije zatražili pomoć Beograda od tursko-bugarskog zuluma. iz Hrvatske. iznutra. uz saglasnost vlasti40. već kao kanalisanja koristi.NOMENKLATURA SRBIJE . Najnovija istraživanja ukazuju da je to. preneo List "Politika" objavljuje proglas Jovana Dučića: "Beograđani. Širom zemlje. u krajevima gde žive Srbi. zauvek.

Optužnica ga je teretila za "prevratničko delovanje".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosiću.2009. ali mu to. čuveni komita iz sela Smriječna (Piva). Tadić je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. nožem i puškom".Jefto Dedijer. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera 46. zaklinjem se suncem što me greje. Tekst zakletve je glasio: "Ja. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". oca predsednika Srbije Borisa Tadića. . ali je u noći 29. po svemu sudeći. šef špijunske mreže. da ću od ovoga časa pa do smrti verno služiti zadatku ove organizacije i uvek biti gotov da za nju podnesem sve žrtve. Simboli organizacije bili su lobanja. član Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. Velimir Vemić. Čedomir Popović. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojević. bio pripadnik ove tajne organizacije. Pojedini članovi Uprave otpočeli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvećao. Milovanović.01.Mehmed Mehmedbašić. stupajući u organizaciju. 9. Imao je jak uticaj na političare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) 43. komitskog vođe iz ovih krajeva. otac Vladimira Dedijera. Voja Tankosić. Ubistvo kraljevskog para Obrenović. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom obaveštajnom službom. ako budu zarobljeni. krvlju svojih otaca. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. na početku rada organizacije došao je na sastanak Vrhovne centralne Uprave i izneo da se Srpstvo može spasti "bombom. gde je teško ranjen. godinom. 47 Spasoje Tadić bio je rođeni stric akademika Ljube Tadića. nož. . pronađen u kući vojvode Maja Vujovića. bomba i otrov44. nije bila njegova ideja. Na spisku članova koje je popisao Aleksandar. Decembra 1916. koji su istoričari. juna 1917. Uvidom u lični notes Aleksandra Karađorđevića.Spasoje Tadić47. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. maja 1903. Ilija Ivanović. Staljinov kadar. ---. major Dragutin Gavrilović (upamćen po zapovesti braniocima Beograda). godine “Tadićev deda bio zadužen za ubistvo Ferdinanda” 46 Izveštaj žandarmerijske postave Gacko-Bileća. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. rodom iz Stoca (Hercegovina)." 44 dr Slobodan Jovanović. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašića. Željko Zirojević i Miodrag Janković prvi put objavili u srpskoj javnosti45. 43 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 148 . ukrštene kosti. general NKVD. kasnije četnički komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. uprkos pritiscima. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. Ljubomir Jovanović Čupa. atentator. 45 Dnevni list ‘Press’ od 18. Dragutin Dimitrijević Apis. godine izdan Gestapou i streljan. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovićem i Radetom Malobabićem. nije uspelo.. pronađen je kompletan spisak članova organizacije. Imajući u vidu prisnost koju je imao s većim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. zemljom što me hrani. Bogdan Radenković. To potvrđuju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. juna 1941. godine. je uhapšen je kao član organizacije Ujedinjenje ili smrt. juna 1914. a potom pomoćnik načelnika štaba Treće armije. . Osuđen je na smrt i streljan 14.NOMENKLATURA SRBIJE . kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: .Mustafa Golubić. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. zatim je bio načelnik štaba Užičke i Timočke vojske. mogli da se ubiju.Dragutin Dimitrijević Apis. rodom iz Stoca. po naredbi Tita i dojavom Milovana Đilasa. maja 1911. što je prihvaćeno kao simbol. profesor Beogradskog univerziteta. i regent Aleksandar je. između ostalih su: vojvoda Vojin Popović Vuk. osmislio je i organizovao oficirski puč 1903. . kapetanu Velimiru Vemiću i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanoviću. Milan Vasić. major Vladimir Tucović (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovića. Bogom. i Milan Gr.. čašću i životom.

s Drugom armijom. major Živković bio je određen da komanduje konjicom Timočke divizije. idealističku i rodoljubivu čiji je cilj isključivo bio oslobođenje i ujedinjenje svih srpsko-hrvatskoslovenačkih naroda.. Posedovao je kompromitujuća dokumenta o budućem kralju. ni naši ni bugarski vladajući krugovi nisu dovoljno hrabri.. 1931. godine: "Poslednjih dana mog boravka u Solunu. a šta vi mislite da smo mi stavili glave u torbu da se vi dvojica (Aleksandar i Đorđe) svađate i otimate oko prestola kao oko kakve igračke. a posebno prema Apisu.." Slobodan Jovanović: "Taj Apis koga sam upoznao u Vrhovnoj komandi nije ličio na onu sliku koja se bila o njemu stvorila u publici. ali je ipak prihvaćen kao zaverenik kraljeubica. Ljube Vulovića i Radeta Malobabića. U egzilu. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hođera. ali njihov odnos prema oficirima. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. suđenje i streljanje Apisa. januara 1929. U Beogradu ovih dana treba da se donese konačna odluka o ratu. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. godine. državnih razloga i zato ne mogu biti pomilovani.. predvodio je pukovnik Petar Živković (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). Aleksandar je počeo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. ‘Belu ruku’." 48 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 149 . Stepanović je odgovorio da to ne spada u domen prestolonaslednika i da će o tome referisati lično kralju Petru. Petra Živkovića i Josifa Kostića (pripadnici Bele ruke i Apisovi smrtni neprijatelji) postao više nego blizak. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. Osim toga. najidealističkiji i najpožrtvovaniji južnoslovenski elementi okupili su se oko Apisa. Od stvaranja države Srba. Živković je." 49 Kada je 1911. sklonio Dimitrijevića iz Vrhovne komande. "namestio" Solunski proces. Smenio je vojvodu Putnika. na zahtev regenta Aleksandra. da otključa kapiju dvora. Aleksandar je nezadovoljan otišao kod kralja Petra i ponudio pismenu ostavku. Grci i Crnogorci. S nama su Bugari. postavio je Petra Živkovića za predsednika vlade. počeli su da hapse najbolje srpske oficire kao što su Dimitrijević. Živković mu se odužio tako što je. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. Komandant Druge armije Stepa Stepanović zatražio je da Živković bude izveden pred vojni sud. na zahtev kralja. otišao kod ministra vojnog Stepe Stepanovića i zatražio da se Apis i Milan Milovanović premeste iz Beograda. i obrnuto. 6. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živković naterao na homoseksualni odnos s njim. najnesebičniju. ova dva oficira su Aleksandru izneli niz optužbi protiv Dimitrijevića. godine. Njegova jedinica poslata je da. On nije bio plahovit. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". Za prirodu kakva je bila Aleksandrova ovo je bilo više nego dovoljno. Vemić itd. Ali ne može se reći isto za političare i neke druge oficire. Dimitrijević ga je mirno saslušao i rekao mu: "Da. drugi se predomisle. Aleksandru. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politički sudski proces i označio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašće. Ostali optuženi osuđeni su na kazne zatvopra. godine odnos regenta Aleksandra. Aleksandar je. Ja sam u stalnom kontaktu s Putnikom i Stepom. koga su se mnogi plašili. Ali oni su osuđeni više zbog onih prvih. kao Vrhovni inspektor vojske." Ljut. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi." Odgovor prestolonaslednika Aleksandra na molbu ledi Pedžet za pomilovanje Apisa: "Ti ljudi su zlo za ovu zemlju. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosića. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala čast srpske vojske". lažni svedoci. Dalji sled događaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. Najčasniji. koji se dobro drže. Imajući u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu 50. 50 Vladimir Lebedev.bio je više nego što se zove dobar drug. Živković i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. U majskom prevratu imao je minornu ulogu.NOMENKLATURA SRBIJE . Uleteo je u Apisovu kancelariju i otpočeo da ga vređa. 1914.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radomir Putnik i Stepa Stepanović simpatisali su organizaciju Crna ruka48... Nisu bili članovi. ministar mornarice u ruskoj vladi 1917. Hrvata i To se može zaključiti iz reči Apisa na sastanku Vrhovne centralne uprave avgusta 1912. bili su spremni da ubiju Pašića i mene.. ni osion . Nažalost. Ali imao se utisak da on nije samo to. Čim jedni prikupe malo hrabrosti da zarate. Dugo su onemogućavali državne poslove svojim prevratničkim namerama.. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. godine: "Predstoji nam rat s Turcima. Kada je. Varate se jer smo u stanju da i po drugi put stavimo glave u torbu. Čim je postao regent. A pokojni ruski ambasador Hartvig je opisao Crnu ruku kao najomiljeniju. koju je Kralj ostavio da prenoći znajući da će bes proći Aleksandra. govore za sebe49. i tako je postao vođa Aleksandrove kamarile.

Ovo će omogućiti da se 1974. predvođena Rankovićevim saradnicima. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristička dejstva Druge uprave RDB MUPRS. Ranković je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. novembra 2001. na vezi majora Kempa. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. pod punom ratnom opremom. navodno zbog prisluškivanja Broza. 1965. U to doba UDB. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osuđene i svima su bile isplaćene odštete. pred streljanje. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo isključivo o srpskoj stvari. pod komandom načelnika FRANKA SIMATOVIĆA. Crnorukaši su. Major Ljubomir Vulović napisao je. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. Radi se o jedinici čiji su pripadnici. kada zemlja bude slobodna. regrutni prihvatni centar za izbeglice. preda nekome ko će time moći da se pozabavi. godine. 51 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 150 . Jedan od istaknutih članova Crne ruke Slobodan Jovanović. Avdija Bakalija. Penezićem. Mehmeta Hodžu. godine. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. Prvo su. IMA LI SLIČNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. politički je uklonjen Aleksandar Ranković.NOMENKLATURA SRBIJE . koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama.“ Opremanje JSO predviđeno je na principu vojne organizacije: „Biće obuhvaćena sva tri vida. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. veza. radila je intenzivno na sprečavanju diverzantsko-špijunskih i terorističkih akcija.7. ubica. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. Pred većem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. 1966. 1937. kome je Dedijer prisustvovao. U puču protiv namesničkog režima kneza Pavla Karađorđevića 27. Niko od njih nije bio osuđen. a ovaj Aleksandru Rankoviću. i dva svedoka koji su lažno svedočili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanović (Temeljko Veljanovski) i Đorđe Konstantinović (Konstantinovski Georgi). 52 Akademik Dedijer navodi da je Tito. pa su svi osuđeni rehabilitovani 1953. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovića. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. Ovoj grupi i njihovim pomagačima suđeno je u Prizrenu 12. artiljerija. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. pukovnik u penziji Radoje Lazić. osniva zavereničku organizaciju Konspiracija. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u čemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). Bio je to uvod u fizičko-političke likvidacije tzv. Mustafe Golubića i Božina Simića. To su sprečili neki iz vrha KPJ52.1956. onaj tvoj Krcun htel bi biti kao Apis". godine učestvovali su bivši crnorukaši. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omogućeno da uđu u bazu JSO. marta 1941. pljačkaša i sklonih terorizmu. kojim je predsedavao Svetolik Lazarević (prijatelj Slobodana Penezića Krcuna). maja 1996. "Vukovi". bili u ilegali ili. Dževdeta Hamzu. Prota ih je predao Todoru Mihailoviću u Beogradu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slovenaca. Po njihovom odlasku. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematičnih lica. Rad službe bezbednosti do 1966. “rankovićevaca”. navodno u šali rekao: "Ćuj Leka. Stefanovićem i Lukićem. ali i belorukaši. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. Na Brionskom plenumu. godine. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. dva pisma o tome šta se događalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunoviću zamolivši ga da ih. Da bi ublažili utisak o pobuni. po ugledu na Crnu ruku. u službi sovjetske obaveštajne službe. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. Pronađen je član Crne ruke. godine. poput Save Popovića. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od početka rata na prostorima RSK i RS. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. godine. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. u jednom razgovoru sa Rankovićem. do 1996. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i čekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio51. a posebno na Kosovu i Metohiji. u "saobraćajnoj nesreći" poginuli Svetolik Lazarević i Slobodan Penezić. kao predsednik Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti. kralj Aleksandar bio je politički i na druge načine vezan za Petra Živkovića. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. padobranci. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. kao i VJ.

i paravojnu jedinicu Medić Slobodana. tehnička služba 300 i sanitetska služba – 60)“53. tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebačene na teritoriju R. Slobodan Milošević se 1996. je „zaokružen proces međusobnog povezivanja mafije. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. legionarima okorelim u zločinima i da su spremni za novac za izvršenje i najokorelijih terorističkih akcija. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. izvršeno je oko hiljadu borbenih. Među označenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Đinđića . penzionisani pilot RV i PVO. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. formirana je avio-helikopterska eskadrila. uz logističku pomoć Mihalja Kertesa. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. telohranitelji i slično). 53 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 151 . ratnih profitera. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. Mamucovski. RM – ronilačka jedinica i službe – sanitetska.) Takođe 1992. Naručena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). (. kao i formiranju borbene eskadrile. Crnogorac. tehnička služba). nokomponovanih "biznismena"55 i klasičnih kriminalaca većeg "ugleda"“. za uniforme i oznake potrebno je oko 500. da se služi tuđim saobraćajnim sredstvom i sredstvom veze radi hvatanja izvršioca krivičnog dela".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM alpinisti. transportnih i humanitarnih letova. pred ratove 1991. jeste.NOMENKLATURA SRBIJE . Sledeće godine. Treći dokument svedoči da je Obaveštajna uprava RDB sačinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvećim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. (nerazumljivo). U izboru modela uniformi. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovića Arkana54. 54 U "Legitimaciji" člana Stranke srpskog jedinstva stoji: "Imalac ove legitimacije ovlašćen je da u slučajevima predviđenim zakonom legitimiše građanina i da ga privede nadležnom organu. Sokocu. Po direktivama Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Boca.. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodećem kadru. izviđačkih. uvezao je. Flota je kasnije dopunjena. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. brodovima iz Libana. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem: „Maja 1991. da nosi vatreno oružje i da ga upotrebi. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na plaćenom čuvanju aeodromu Pančevo. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovića. da uđe u tuđi stan i druge prostorije. Petrovac. da se zadrži u njima i da izvrši pretresanje bez naredbe nadležnog organa. veza 100. Velika Popina. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. opreme. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovića.000 DEM. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake činova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada.Srbije ili je ta akcija u toku“. iznošenje deviza iz zemlje itd.. zv. padobranci – 100. zabeležio je reči Franka Simatovića Frenkija. zv. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. alpinisti 100. artiljerija 500. kopče za ešarpu kao i VJ. nestao je i sledeći put viđen je sa natpisom "Starac Vujadin". i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. teroristima. vazduhoplovci – 200. razne privatne agencije (za obezbeđenje. već su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i činjenica da je sastav ovih jedinica najvećim delom na okupu i da su već ugrađeni u "biznis". neobičnim putevima. sa još nekoliko. detektivske agencije. Kao bitno. helikopterima i avionima. ali jeste većina njene logistike. U prilog tome ističe se činjenica većeg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat međusobnih obračuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. u luku Bar. a biće plaćeno u gotovom – bez poreza. ljudstva. U drugom dokumentu piše da je od početka rata 1991. 55 Kao "biznisi" označeni su šverc droge. Sredinom proleća 1996. ronioci – 100." Početkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". iz bivše JNA. Sa aerodroma u Bratuncu. iznad Bosne.Zvezdan Jovanović. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. adaptiran za bacanje ručnih i improvizovanih avio-bombi. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbeđenju mreže malih aerodroma. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naiđu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. nije pojavio u Kuli. Rogatici i drugim. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. istaknuto je da je reč o "profesionalnim ubicama. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. Prema dokumentu.

ta 2 helikoptera. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. gađan je ali bez posledica po tehniku. prijatelj Franka Simatovića. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke).NOMENKLATURA SRBIJE . a po vraćanju u Beograd. vraćeni. ambasador SRJ u Moskvi. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Milošević. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na račune firme Aviatrend. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama.026 dolara. U to vreme nabavljen je luksuzni američki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih ličnosti. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". Po završetku NATO bombardovanja. kao izaslanik Miloševića. Švajcarskoj. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševića. U sklopu priprema za sukob na Kosovu. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. a hangar je. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. 1992. gde su takođe bili helikopteri JSO. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. Krajem 1998. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "leteće topovnjače" Mi-24V. Novac je uplaćivan od firmi Neokom. Iz tajne baze kod Bratunca. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 152 . a Stanišić. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. borbeni. koji su 2000. u Gibraltar. Nauru i of-šor i države trećeg sveta. i početkom 1998.. Anteksol. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. Oni su evakuisani. Leta 1998. uništen aprila 1999. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. Oznake na letelicama skrivale su učešće "crvenih beretki". "NIN" je objavio reči očevica „nisu poljoprivredni avioni. septembra 1996. Delta i Astra Banka. Bugarskoj i preusmeravan na račune Aviatrend.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sarajevsko 'Oslobođenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u četničkoj avijaciji". laki trasport i izvidanje korišćeni su "Cesna 172".418. Radomir Marković svedočio je u Hagu da je novac za tehničko održavanje. a drugi Federaciji BiH. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobađanje. Prema Torkildsenu. nije poznato.. Mi-24 i Mi-17. neki čak opremljeni topovima i raketama. pred napad na Jugoslaviju. jedan Republici Srpskoj. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. Preuzimanje Saveznog od republičkog MUP. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. Prateći tokove novca. omogućilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. uplaćeno 3. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. Prema svedočenju Radomira Markovića „predsednik Milošević ga je koristio samo jednom ili dvaput“. sa sedištem u Gibraltaru.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišić predstavili su se javno tek maja 1995. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. oduzeta iz Tuzle. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevođenim raketama. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. Na izviđačkim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". Za vezu. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". Lamoral i Braunkort na račune Aviatrend u Mađarskoj. uključen je u JSO. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikčević". Valerija Černija i Aleksandra Čegoljeva. U leto 1992. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. nego pravi. Većina helikoptera JSO. smešteni su u veliki hangar JAT. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske.

uključujući i komandanta jedinice Dušana Maričića Gumara. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaćeni živi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Posle naizgled pasivne uloge događajima iz oktobra 2000. ali je nekako pobegao. tada SMUP-a. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti već oktobra 2001. na Vidovdan 1989. pet osumnjičenih pripadnika JSO. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu priču. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovića Bagzija. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. u čijem su vrhu tada bili57.NOMENKLATURA SRBIJE . rekao je da se taj i još neki slučajevi „neće rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. Stevana Baste. ali ona je 23. bivšeg načelnika Generalštaba. Milorada Bracanovića. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. bivši načelnik SUP Beograd.. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjić. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. bivši načelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. Stevan Nikčević i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića. kad joj je istekao poslanički imunitet. načelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Ćuruvije i zločina na Ibarskoj magistrali. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševića do baze SFOR u Tuzli 56. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. koji je smirivao pobunu u zatvorima. Legije s naočarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevića "navodni". iz JUL. na Gazimestan. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. Načelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagić. i "navodno vođeni". imao legitimaciju RDB MUP Srbije. Tek tada. novembra 2001. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. PIPCI “SLIČNOSTI” Po policijskim saopštenjima. potkradao je fond za pomoć udovicama i siročadi poginulih pripadnika JSO itd. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. u pokušaju proboja iz opkoljene kuće u Meljaku. bivšeg pomoćnika ministra SMUP iz JUL. generala Nebojše Pavkovića. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. Najupamćenija akcija helikoptera DB bila je 28. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. prevezao je Miloševića. ekipa koja je u Isti helikopter. Milorad Ulemek/Luković Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolića. izgubljen je insajder mafije pod sistemom bezbednosti. avgusta 2002. označili su Radomira Markovića kao naredbodavca. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. pravosuđa i nekih političkih stranaka. dugo nedostupnog istrazi.. februara. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. JSO polako izlazi u javnost. kao predsednika Srbije. Kada je otvoren slučaj Stambolić. 57 CRDB Beograd pratio je i prisluškivao i Slavka Ćuruviju do pred samo ubistvo i Ivana Stambolića do pred samo hapšenje. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. Gorana Matića i Ivana Markovića. "Sikorski S-76" postao je omiljeno leteće prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno između saveznih i republičkih izbora 2000. Policija je zatražila pomoć i Mire Marković. a zna se da ko je od koga primao naloge! 56 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 153 . kao i još neki. Oni. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. Spasojević je. juna 2001. Svetozara Simovića. Nakon reorganizacije 2002. To su pokazala privođenja: Uroša Šuvakovića. Pogibijom. posebno Spasojevića. sa oružjem u ruci. Najčešći putnik bio je koministar Sead Spahović. koji je sličan fotografiji. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. Branko Đurić. Ratka Romića i Milana Radonjića o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. bivšeg zamenika načelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. iako je MUP Srbije potvrdio autentičnost prepisa. general Dragan Ilić. Dušan Spasojević i Mile Luković lišeni su života. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je dočekao neko iz JSO: jedno od tih lica slično je objavljenom foto-robotu. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna.

po identifikaciji i veštačenju. Dok se to razjasni preko poslovično sporog Interpola. Slučaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi saznalo se da su atentatori izvučeni iz Crne Gore vojnim helikopterom. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg čistog heroina i. organizatore i izvršioce ubistva. podstrekače. Ta količina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojnih droga.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM novembru 2000. čime je učinio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. preko 550 kilograma heroina. žena koju traže biće u Alma Ati. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. u vezi ubistava Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije. Mihalj Kertes. Privedeni su Bogoljub Bjelica. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojne droge. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševića". Krstiću u Hagu. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Ćuruviju“ i druge. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). 2. To odobrenje moralo je ići preko načelnika GŠ Nebojše Pavkovića. organizatore i izvršioce. Matić i Marković. 3. nije istražen. Stanišić Jovici. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. zloupotrebu službenog položaja itd. Nakon ubistva Slavka Ćuruvije. svejedno da li mu je bilo naređeno. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. izjave Gorana Matića navođene su u okviru odbrane. kao savezni sekretar za informacije. Pravosuđe Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevića59. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. Kazahstan. Ako je pitati "ko je ubio Ćuruviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. smestio je najmanje 600 kilograma čistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio ključ i ovlašćenje za sef i sadržaj. 4. zloupotrebu službenog položaja itd. maja 2000. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. odgovoran za svoje izjave. zaplenjenog u dve akcije na graničnom prelazu Gradina. i prebacio uz još neke količine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. Branko Crni. Radomir Marković. kao naslednik Stanišić Jovice na mestu načelnika RDB MUP Srbije. Ta istraga bila je sabotirana. i da li je bio svestan posledica. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. komisijski uništavaju. da ne propadnu u očekivanom bombardovanju NATO 1999. To nije njegovo privatno mišljenje58. nađenog u martu 2001. početkom aprila. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. i čuvao je. i krivično delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. osim nekog „Japanca“. od njega je preuzeo rečenu količinu opojne droge. kao načelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. Jovica Stanišić. umesto nadležnim pravosudnim organima. tvrdio je Matić. rekla da će "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovića i još nekih. Ivan Marković istakao se bestidnim i ciničnim izjavama. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o počiniocima krivičnog dela. 59 Svi sa liste putnika bili su na poternici MUP Srbije nakon atentata na Zorana Đinđića. Vuk Drašković je odmah ukazao da su osumnjičeni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoći do Berana u bazu 7. uz objašnjenje da je on bio visoki funkcioner vlade. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. Posle nestanka Ivana Stambolića. sredila boravak i pasoš Marku Miloševiću u Moskvi). izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Ćuruviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj način Goran Matić je štitio naručioce. Goran Matić. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda.“ Na tom sastanku su.NOMENKLATURA SRBIJE . 58 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 154 . Pokušaj Matića da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Ćuruviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekače. čime je počinio krivično delo držanja veće Na suđenju gen. Goran Matić je. Profesorka je. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. čiju je upotrebu odobrio Slobodan Milošević. Ivan Marković i Nebojša Pavković.

savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovića. Ko je ubio koga. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića. Bracanović novembra 2001. ni odmah. U akciji “Sablja” pali su. MILORAD BRACANOVIĆ je početkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". Suprotno razumu. bivši premijer Republike Srpske Krajine. Oktobra 2000. su predali veliku količinu heroina neovlašćenim licima. "Agencija".. Kad je Tuđman došao na vlast u Hrvatskoj. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilović". BORISLAV MIKELIĆ. doturati prave informacije. koji je uz pomoć Mangotića.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. između ostalih. počeo 1999.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM količine opojnih droga namenjene prodaji. Onda je primljen u SDB. sretali sa Lukovićem i Spasojevićem. Pali su i Aco Tomić i Rade Bulatović. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". i: Dragoljub Milanović. Matićevo objašnjenje. blizu Belog dvora (gde je inače beogradski centar obavestajne uprave Vojske. mimo legalnih. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. te je zamenik Andreje Savića. niti prilikom formiranja BIA. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 155 . Njegov uspon vezuje se za Petrinju. 5. za koje su bili JSO i frakcije koje će ubiti Zorana Đinđića. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". Kadrovski. bila je u vili na Dedinju. preko Mire Marković. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. ko je krao. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. postaje zamenik načelnika RDB Andreje Savića. bio je prijatelj i saradnik Gorana Matića.. Oni imaju šta da čuvaju . ekipa se naučila taktici raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja će Miloševiću. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojević poginuo? Može se reći da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. rukovali velikom količinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. ko je trgovao heroinom i naftom. bio je operativac. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. bivši načelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. Andreja Savić smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovića". zahvaljujući vezama sa JNA. Bracanović je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. i u vreme oružane pobune JSO). kada su on i trust mozgova iz JUL. "čija čestitost je duga priča". Napori da se očuva kadrovska struktura bili su očigledni: načelnik RDB Goran Petrović naglašavao je u proleće 2001. Do 1995.same sebe. pre atentata na Zorana Đinđića. ali je opstao neko vreme. ZORAN MANGOTIĆ. Mikelić je rođen u opštini Bosanska Kostajnica. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zločina. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Marković. Trulim kompromisom.NOMENKLATURA SRBIJE . Milorad Bracanović. sa mnogo najsavremenije tehnike. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. u koju će pred bombardovanje NATO Aco Tomić regrutovati Radeta Bulatovića i Gradimira Nalića). bivši direktor RTS. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. prikrivali postojanje velike količine opojnih droga i tako počinili krivična dela zloupotrebe službenog položaja. a na čelo RDB dovedeni su Savić i Bracanović. koja stoji iza Gorana Matića. Onda ga je uzeo Franko Simatović i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovića. ubistva Ivana Stambolića. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Milošević je pao pod uticaj Rada Markovića i njegovih. i sa Republikom Srpskom. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. kako su to zvali. Unutar RDB Mangotić je izašao na glas kao kanal Mire Marković. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleđen. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL.

ali ga je. opranim u Bijeljini. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 156 . kao savetnik u Progresu. Tokom 1993. Najslađi posao izveo je sa Draganom Čičićem iz JUL. Mikelić odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. Tošo Rajić i Đuro Škaljac. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. preko koga je još 1995. Arkanovoj SDG itd. i pljačkali su izbeglice izdajući im potvrde za pasoše. presreo i posvađao se oko nekog naftnog aranžmana. bio je drugar." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogaćenje od narodne muke: Mikelić je punio budžet Komiteta. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. a onda je Jovica Stanišić doveo Milana Babića u Beograd. venčanice. To je išlo do 1998.. Banije. umrlice itd. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. juna 1995. koji je preko Dragana Garića iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. "Kulatrans". bili su zaduženi za lažne saobraćajne i vozačke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. pa je veštačko đubrivo iz Kutine Mikelićevim vezama išlo u Kladušu. bavio se krađom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevića koristio za uterivanje dugova. Ima indicija da se Mikelić. stotine kamiona i autobusa. objavljivao svoje stavove u "Svetu". Nakon 5. ali je odustao uvidevši da nema šanse. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM čiji je "Gavrilović" bio važan snabdevač. blizak Arkanu. uz podršku DB Srbije. davao je vozila Kertesu. ovaj je predložio Mikelića za premijera. u januaru 1991. a ostali su se ozbiljno ugrađivali. godine uspeo je. bivši Martićev čovek. i udomljuje se u Beogradu. Imao je 1996–7. stotine putničkih vozila Vlade i opština RSK. Mikelić je postao premijer.. krštenice. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavičaj". ali invalidnine i pomoć isplaćivao je samo kad je morao. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. njegovim parama. sačinio je "Spisak pokretne imovine sa područja RSK". po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babićem. jer je drvo bilo besplatno. Sa Jovicom Stanišićem. Dragoljubu Milanoviću dao je VMW. 40 kamiona-hladnjača "Gavrilovića". Njih dvojica prisvojili su matične i zemljišne knjige iznete iz Krajine. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martića. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. U Beogradu se politički angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i sarađuje sa Mirom Marković i Slobodanom Miloševićem. čime je i pao u oči policiji u akciji "Sablja". Razrešen je nakon 14 meseci. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovića. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. pokušavajući da sarađuje sa "Lastom". pokrenut je list "Nacional". RDB Srbije. ambicije da postane predsednik Srpske. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovića (RTS). sa Predragom Popovićem. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. Mikelić krajem 1993. Nakon toga. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. Slom RSK dočekao je u Beogradu. U jesen 1995. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. kod Mirka Marjanovića. oktobra 2000. Radeta Brajovića ("Novosti") i Dragana Antića ("Politika"). pa se sklonio u Srpsku. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu.NOMENKLATURA SRBIJE . kada su se posvađali. u Progresu. kao jedan od retkih. ugradivši se za 50%. Čičić je to izvozio u Italiju. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilićem. "Sombortrans" itd. Korduna i Like. Mikelićevi i Ilićevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. za određene tarife. Mikelić je po naređenju Miloševića izbegavao. Sa Arkanom i Goranom Hadžićem pokrali su ogromne količine kvalitetne hrastovine iz Istočne Slavonije. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martića. 1995. Mikelićev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. koje u Hrvatskoj nisu važile. naročito u banjalučkoj regiji.. Njegov telohranitelj Dragan Vujičić Bego iz Gline. Kad je presušio s gotovinom. kojim je popisao i vozni park i građevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. Mikelićevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilović" u Beogradu. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. nakon nerazjašnjene saobraćajke. koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševića i Zorana Lilića i Goricu Gajević u upravnom odboru. pa je Mikelić bio istisnut uz pomoć Mire Marković i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdića 1994.

i da oni nemaju ništa protiv. dezavuiše istragu. oktobra. a MUP tvrdi da nije. Tada je bilo jasno. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. neke stranke izmiču se iz važnih političkih poteza Vlade Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanović za šefa Sedme uprave. uz pomoć Gorana Petrovića. u novembru 2001.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. koje je rešeno policijski . naizgled nevezano.. jer "imaju sponzore koji će ih plaćati i hraniti". Ljiljana Nedeljković. Tog trenutka počinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. Nije prošlo 15–20 dana. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima nameće se JSO. Najveći udarac koji su oni doživeli. Ja sam ga video zbog toga što je između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice već izbio sukob oko Gradimira Nalića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Od novembra 2001. a Ceca ministar kulture". Koštunica je rekao: “kakve veze ima. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. Zoran mi je dao papirić na kome je pisalo to ime.Izvestan broj Crnogoraca u međuvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. Postavljenje Gorana Petrovića je iznerviralo Milorada Lukovića. ili 7. Dva visoka oficira JSO. oni se ljute. pa je. Tada je Ljiljana Nedeljković koja je kućni prijatelj sa Radetom Markovićem i njegovom ženom. našli čoveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. "Nedeljni telegraf" je čak. neki mediji i stranke. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. nego ko je kritikovao Đinđića. u smislu da je bilo jasno da tu neće da završi. sklonićemo to”. hirurg iz Sremske Kamenice. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. da me pita da li znam ko je Goran Petrović. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske braće u Hristu poznati su. Ovi koincidirajući potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. DSS blokira pokušaje razobličavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". pre toga me je pozvao 6. lopova sa Novog Beograda. znak da se neće libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojačao već postojeći strah "crvenih beretki". bila priča da je on izdajnik. posle pola sata. da li može ovaj čovek da postane neki načelnik. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivičnu evidenciju. a ni u to se ne ulazi. lansirao priču kako će "Duća postati premijer. da je on brat Munje. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajlovićeva plata.. i da treba da obavimo razgovor sa njim. Razne televizije. a niz novina ih je štampao. Važnije je naći one koji su plaćali i obećavali plate. veličaju JSO. koja je već otvorila neke teme u tom pravcu: . a do bekstva Legije uređivala mu je kuću. što da zaoštravamo. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. je rešenje Ibarske magistrale. negodovala zbog toga. medijski radnici i stručnjaci osećali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. Ovi napori da se atentat na Zorana Đinđića olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. i rekao: “pitaj Gorana. međutim. da radi za Amerikance. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovića? Spasojević je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. emitovale su reklamne spotove JSO. Ako to nije neki problem i ako je čist. Ne umeju da kažu ko je platio. da je uključen u to. Rade Marković je bio uhapšen i tad počinju problemi. a u Crnoj Gori nema istraga. iz Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 157 . Pominje se Miroljub Savić. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojeviću. neka ga postave. bez ograde. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u budućnost. kao nismo ih konsultovali. kada se utvrdilo da nije to on. . Od tog trenutka počinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Đinđić i Dušan Mihajlović uradili. jer i pored toga što je Zoran Đinđić objasnio Vojislavu Koštunici zbog čega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. Kroz istu Miloševićevu i Bulatovićevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i koječega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. SVEDOČENJE VLADIMIRA BEBE POPOVIĆA “Saznao sam od Dušana Mihajlovića da postoji Goran Petrović. Tokom oružane pobune JSO. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovića. Legija ministar unutrašnjih poslova.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišćen. Radojica Rajo Božović i Vasilije Vaso Mijović. Tu konturu. kada se rukovao sa Slobom. Zašto su neki biznismeni.

a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžić”? I šta Zoran misli o Karadžiću. koji organizuje Dušan Mihajlović. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. To su ljudi koji od tog trenutka. i nekoliko najintimnijih prijatelja. zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović”. Stambolić. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišić i struktura oko njega. žena – penziju. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. i traže smenu Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. Prilikom izručenja Miloševića. kad Radeta Markovića stave u zatvor. ali svejedno. Karadžić. Hapšenje Miloševića bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Đinđić i njegova vlada. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. koju navodno vode njegovi ljudi. da je to državni puč. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. on malo. koji je političar i mora da vodi računa i o sebi i o stranci. Savetnici Vojislava Koštunice. Franko Simatović. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. Gradimir Nalić.NOMENKLATURA SRBIJE . To je bila udarna vest u svim medijima. Miću Stanišića. i Bulatović. izuzev Gorana Vesića. svih koji su se plašili otkrivanja istine. ja bih mogao možda da ubedim Martića. uz institucije kakve u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 158 . Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. rasturanje DOS. u zemlji gde Milošević još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže čoveka koga je Zoran Đinđić postavio na mesto zamenika načelnika – nije on. da je sledeći korak hapšenje Koštunice. Zoran Mijatović zamenik načelnika državne bezbednosti. je skup državne bezbednosti na Kolarčevom univerzitetu. Gradimir Nalić je seirio: “evo. Ponudio je Martića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM političkih struktura uz Koštunicu iz Miloševićeve strukture vlasti. i Nalić. Zoranov je kadar. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Saviću i Bracanoviću. i krivične prijave koje su ti ljudi podneli. Zoran je zvao Karlu del Ponte. koji su u međuvremenu bilo postali članovi DOS. Branu Crnčevića. ispadaju leševi. uz pomoć ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. rekao je: “Pa. Hapšenje i izručenje Miloševića je bila kap koja ih je uspaničila. bivšeg načelnika policije Republike Srpske. Tu su i Tomić. da je sledeći potez Zorana Đinđića hapšenje Vojislava Koštunice. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tačno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. U januaru 2002. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševića. Zaoštravanje te atmosfere. i Vojislav Koštunica. i tako. su direktni pokrovitelji JSO. Vojislav Koštunica izjavio je te večeri. napuštanje vlade. da li će propevati. s obzirom da se bave bezbednošću predsednika države. to znači rušenje države i Zorana Đinđića.. Aco Tomić šefa državne bezbednosti. Od tog trenutka počinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Đinđića pričom da je kriminalac. Čak je i njegova stranka bežala od sukoba. On je te večeri pozvao. Martić i tako dalje. ali su brzo stavljeni u isti koš.. Milorad Luković (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”)... Najveći problem bili su Petrović i Mijatović. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. protiv funkcionera državne bezbednosti. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on počeo da se raspituje – Hag. medijski linč koji je započeo – to je već treći mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tačno. pod utiskom priča svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. gde je glavni akter Zoran Đinđić i njegov poznanik koga je upoznao četiri meseca pre toga. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. prvi put od početka Zoranove vlade. Ali. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. Čedomira Jovanovića i eventualno Zorana Živkovića. a savetnik Vojislava Koštunice. Ibarska. ili povezanosti sa JSO. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kuću jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. znam zato što mi je pričao svedok tog sastanka koji je bio na toj večeri. kako koju fioku otvorite. čovek koji je bio načelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. Rade Bulatović. kćerka – stipendiju. čim su i pored toga što je vojska pretila da će “migovi” srušiti helikopter. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Đinđića i Jovice Stanišića. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. a svaki drugi će dovesti do JSO. više od 50. Zoran je bio u Parizu. održavaju kontakte sa Bracanovićem i Savićem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlović. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruče Jovica Stanišić. Za vreme Radeta Markovića su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Ćuruvija. Milorada Bracanovića i Andrije Savića. na koji poziva Zorana Đinđića. i zlato koje je nađeno. Tu je.

materijalni dokaz. načelnik Knežević. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. sutradan izađe kao informacija. O tome su obavešteni državni organi Srbije. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili urađena. “ tamo je”. Kada je bilo hapšenje Šešelja. u Kotoru – neki irački dinari. na sastanak. kao i danas. on mora da se okreće nekome drugome. državna bezbednost. SID. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora između Nebojše Pavkovića. Poslednja priča koju je pokušavao. Posle 5. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM državi imate. Do juče. Beč. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Đinđića. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. oni su znali. sa UBPOK. gde će da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. okružni tužilac Rade Terzić. ako želite. jer je sa Čumetom. posle 3 dana ćete stupiti u kontakt sa njim. znači sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. mislim preko Veruovića. šef beogradske policije. Naravno. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako će se to dogovoriti. sa Popovićem. tražio novu adresu. ne mogu da se setim tačno kome. sve ih bre. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandić i tako dalje. koga god. formalnog vlasnika lista Nacional. na kome su bili prisutni ministar policije. Dragoljuba. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. analizi. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. šef BIA Goran Petrović. to je sve ološ!”. znam da je došla do Nenada Milića. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. i Pavković. koju mi je Nebojša Pavković predao. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. da to radi njegov štab. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. Tom prilikom. šta je to sada. to nije bila jedina služba koja je radila na praćenju. da su to ljudi. šta njemu treba da priča na sastanku da je Čume kriminalac. a štiti Čumeta”. Vladimir Milosavljević. i predsednik Boris Tadić. on je na tom sastanku rekao: “Ej. Milan Obradović. Na toj kaseti Predrag Popović kaže da to nije dečija igra i da zbog toga Pavković ne treba da brine. znam da Šešelj drži četrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Đinđića. Zoranu preneo. a da se to ne bi na njega Zorana slučajno odnosilo. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. kao “nije to u redu. ali mislim da sam bio i prisutan. pošto je Zoran znao da se to priča i pošto je video oni se kao gurkaju. mislim da je bio Vladan Batić i bio sam prisutan ja. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašćeno. oktobra. od kojih sam spomenuo Engleze. za vreme sankcija. BMV M5. nije ni svestan kakav je to mrak. jer oduzima glasove od Koštunice. Mislim na bandu Dušana Spasojevića. da je o tome obavešten MUP. optuživani da štitimo Čumeta. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojića zbog toga što su u vreme Koštuničine predsedničke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. ako hoćete da znate gde su Simovići ili ne znam još ko. svi o tome imaju podatak već 2 meseca. da to radi Aca Tomić. Zoran Đinđić je između ostalog rekao. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osećaj napetosti trenutka i ne skriva. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. ko god da ima veze. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavković snimao tajno. Ništa nije urađeno. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. Bebu. Predraga Popovića. Nebojša Pavković je preko tog svog pobratima došao do Popovića. Zorana Đinđića. Zoranu Janjuševiću ili nekom drugom. Gorana Bojića pobratima Nebojše Pavkovića iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovića. dovoljno je da odete u Beograd četiri dana u neki kafić u Zemunu ili u Stahinjića Bana ili u inostranstvo. Mile Novaković glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruč oko te grupe. Od stranih službi koje su radile. pošto je već postojala ta priča koja je izašla iz policije. Dušan Spasojević. već uveliko počela ta saradnja. Na tom sastanku. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. čiji je vlasnik bio Momo Mandić. Odlučnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlović. ali je zadovoljena forma. do trenutka početka priče o njemu kao zaštićenom svedoku. znači. lociran je u Beču. Aca Tomić ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. Sutradan je Dragoljub. jako aktivni. vi posle terate po svome.NOMENKLATURA SRBIJE . Minhen. Boro Banjac koji je smenio Kneževića. ne interesuje me. kao. Svako to može da uradi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 159 . pohapsite. glavnog urednika Nacionala. Čumeta. o nekom zlatu. da im je zasmetao jer im je politički protivnik. ali ne može naša policija i vlast. milionima. oktobra ih je bilo tri ili četiri. dao sam policiji i Karleuši. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Đinđić organizovao za borbu protiv trgovine drogom. Tu kasetu. njegov zamenik Nenad Milić. kako god da se to zove.

a ostao je militantniji deo ali su se posvađali i sa Bulatovićem. MUP. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. kada je došlo do blokade na Drini. “. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netačan. Meni je jasno rečeno “igrali ste se sa vatrom.. Ti politički zahtevi nisu pisani u Kuli. pisao isti čovek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. koje je počinjalo sa “Kako se krsti. koji je takođe osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. godine ušao kao “osvedočeno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. “Nemojte da ostavljate ljude”. slali smo vam poruke.. Kada se završio rat. kao posle paljenja Vuksanovićevog automobila. jer “Jovica drži sve”. SNP. ne zato što je tukao “Otpor”. protiv “lopova”. jedinicu kao JSO. i “izdajnika” Mila. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. pošto je posle akcija sledio medijski napad. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zločinci ili nisu. je. koju u to vreme uređuje savetnik predsednika Koštunice za medije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. a ne Gorana Petrovića. Zorana Đinđića. U DB radi 3000 ljudi. Dušana Mihajlovića. i nije slučajno baš ta osoba koja je dovedena. ili za kabinet Radovana Karadžića u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. dovoljno da ga pošaljete do Legije. pa je tako “Reporter” u 5. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. kao i “Ju–info”. Ko bi zapalio Vuksanovićev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 160 . i izručenja Slobodana Miloševića. ili za kabinet Biljane Plavšić. DB. nego zato što je uveo blokadu na Drini. Hag. vladu. oni su prekomandovani u medije. ali je slučajno. a sa druge strane. gde podmetnu neke. Onda se deo rukovodstva SNP posvađao pa su najurili Momira. Gorana Petrovića. pod izmišljenim imenom Major Batić. Jovicu Stanišića. Te noći i tokom sutrašnjeg dana. I. Dobili su nalog od načelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. Najčešće. dve nedelje pre pobune. znači Dušana Spasojevića. oktobar 2000. držao pres– konferenciju i objašnjavao i čitao političke zahteve. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševića da pomogne “časni deo crnogorske javnosti”. pa nisu doveli majora Batića da se izvini javnosti što je lagao da su to obični građani. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovića. da on okupi ljude. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte.. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. kada nema vesti. Vladana Batića. video sam se sa Ljubišom Buhom. Oni su dobili nalog da uhapse dva čoveka. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. jesu ljudi koji su radili. Oni su ga sproveli. dok Zoran Đinđić nije u zemlji.” što nije tačno. doveden je osoba. Oni imaju. koji je držao pres–konferencije u Kuli. i spisak od jedno 140 imena među kojima su Milorad Luković. Da li su to bile značke vojske. rekli smo vam nemojte. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkić. napadali su Miloševića. i evo. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoć vojske i vojne obaveštajne Službe. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispričao o zločinima koje je učinio i dobio je 15 godina. a dopis je stigao početkom novembra. ali to je list vojne Službe bezbednosti. pa u deset tačaka. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. tužioca Terzića. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. da joj dostave u najkraćem roku podatke koji se odnose na te i te periode. naprotiv. vi ne znate šta znači vlast. kao vlasnika “Nacionala”. “nije Goran Petrović DB. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. i operativno uređuje dnevnik BK televizije. Onda su našli povod da to može da bude prilika. kao Željko Cvijanović za vojsku Republike Srpske. on je jedan načelnik i njegov zamenik načelnika”. iz vojne obaveštajne Službe. u novembru 2001. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. da li su bile prave. Pismo je na engleskom. osoba koja je izmislila čin i ime. sve ono što je ona imala priliku da čuje ili što je neko ko je svedočio rekao. ili početkom oktobra 2001.. po principu pisma Dejana Mihajlova. a onda su neke neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševića. Pošto su ovde imali medijski monopol. da ga ne čudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. bez znanja načelnika RDB i bez znanja ministra policije. Prorokovićevo pismo između pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovića. Čovek.NOMENKLATURA SRBIJE . 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišića. tvoje ime”. Zvezdan Jovanović.. koji je potpisala Karla del Ponte. jer. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovića imate izjave da je list “Dan” osnovan. pošto je to bila nedelja. Vlast znači da morate da imate ulicu na svojoj strani. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovićev automobil” i njegovu izjavu. Od tih 3000. kao i “Reporter” u Banjaluci.

razrađivali temu Zorana Đinđića. mislim na članove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obraćali se javnosti: na Dušana Prorokovića. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. da nije bilo u drugom. Mi to nismo demantovali. da su pitali on bi to sam objavio. izvinjavam se”. ja sam se sa Čedom pre ubistva pomirio. Zoranu Đinđiću. Mene Ratko Knežević zovne iz Londona i kaže: Veljo. mislim na savetnika za ljudska prava. viđeni su. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila priča da ti ljudi sa Kipra nisu proizvođači. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. nego šverceri cigareta. ne znam mu ime. i Vladanu Batiću. to ti je super za stranku. bivši savetnik Mila Đukanovića. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “noćas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. šta je rekao Ivo Pukanić.NOMENKLATURA SRBIJE . ili. Sećate se otvaranja one njegove fabrike. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. Jovaševića. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to će vam reći svaki službenik strane ambasade u Beogradu. zato što se druži i dalje sa Dućom i Legijom”. Vladan Batić. U kampanju su se uključili savetnici Vojislava Koštunice. njegovi napadi na Zorana Đinđića. Dragana Jočića. i mi smo rekli šta je bilo. Ilić je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. i tako dalje). Oni su. ti samo ćuti ako te zovu. naročito da je povezan sa međunarodnim švercerima cigareta. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti.”.. predstavlja njihovog zaposlenika. Za šefa tehnike dobili su čoveka iz vojske i na sva ključna mesta postavili su ljude iz vojske. gde ovaj što se zove direktor. koristeći svoje pozicije i funkcije. Mislim da je tada Kačarević rekao: “Izvinjavam se. koliko je cigareta Zoran Đinđić prošvercovao. U isto vreme se taj Ratko Knežević svakodnevno čuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. ti kaži – to je u redu’”. zbog čega on daje svaki drugi–treći dan izjave oko toga da je Zoran Đinđić švercer cigareta i da je vlada švercerska. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. ali sam ga onda pitao i rekao mu. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milić došao sa Čedom u moju kancelariju. i četiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. To je rekao meni. Kao. jer nisam želeo sa njim da se vidim. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. vrlo prikriven. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. napao sam ove iz vlade. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i članaka. pri čemu. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Danu” ste tokom 2001. tako što su. to je naša greška”. pa ne znam. koji je trajao 15 minuta... ko ti je rekao ”? “Aajoj. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. gde je po 30. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadića. bili mediji gde su svaki dan. proveriću. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juče u nekoj akciji uhapšeni Luković i Spasojević. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli .. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilić to radi. šta je rekao Ratko Knežević. gde otprilike piše “prema nepotvrđenim informacijama”. kakav je “Dan”. Pozvali smo Kačarevića: “Odakle ti to. u periodu od 10 meseci. Urednik je bio Slavoljub Kačarević. a on je tražio je da se sa mnom vidi. ispred kuće u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevića i onda videli Čedu kada izlazi. ali to nosi Kosta Čavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. Stanka Subotića – ko se vozio avionom. Gradimira Nalića. gde su postavili svoje ljude. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milić. Bio sam ubeđen da je tako.mogućnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. i tako dalje. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. kao što Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 161 . ali. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batić. a posle toga pojavila se informacija da je Čeda na Kopaoniku sa Legijom. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. videli smo u novinama informaciju.. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. Aleksandra Tijanića. mogli da čitate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Đinđića. Aleksandrom Tijanićem. Onda sam poslao poruku Čedi: “više nemoj da mi se javlja”.. ili. Na tom sastanku. “iz izvora bliskih istrazi”. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Đinđića. navodno. ili me je zvao Ivan Đorđević iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. Njima su listovi. kakvo mišljenje ima Ratko Knežević. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Đinđiću i Batiću. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i da je po 20. za tebe.

– “Koji. Nije sporno da su ovi u tome učestvovali. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojević i Luković da ne bi živi ispričali kako su. Zorana ubili neki drugi. drugi. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevića i Lukovića.” Advokat Božo Prelević: Nakon atentata na premijera Đinđića. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popović: Sa atentatom. što je 13. i tako dalje. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. Zoran je slao svoje obezbeđenje. kako to da si se posle 8 meseci setio da si čuo treći metak”? On je rekao: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 162 . Pošto sam išao u Zoranovo ime da sačekujem te ljude. meni i Čedi rekao. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana.. Pošto u novinama. 2003. Ja sam rekao: “Što ne dođeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. ma kakvi. ja sam 13. i na Kopaoniku. mi smo ih ubili. Pa nisu imali dokaz. tako da to. ustvari. vlasnika “Blica”.. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veća: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevića zato što je pravno nedozvoljeno. ustvari. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. šta je ovo”? I onda je on meni počeo da objašnjava nemušto. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbeđenja zgrade. pa nije imao razlog da mu ne veruje. Na tom sastanku su bili. da se okrenuo čuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanića i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tačna. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. Zbog čega je to pitanje postavljeno. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovićem video prvi put 13. Od prvog razgovora. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivičnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. a ne daj Bože JSO i Legije. Ja sam zvao Milana Veruovića da ga pitam. Milane. Onda sam ja pozvao Milana Veruovića. kada se pojavio sa štakama. Božo Prelević: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obučavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa događajima oko Ljiljane Buhe. da li sam mu davao izjavu. pošto je 12. pa iz straha da oni to ne urade. između predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. da je vlada ubila. mi nismo bili sami. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. i sa svima. uz pomoć tih specijala. ono”. oni su ubice. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruoviću pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popović: Ne. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzić to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. stranka. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treći metak. ne da ne zna za tri metka. odakle ti ti drugi. Vladimir Popović: Zašto vam Veruović i Vrzić sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšića. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu čekali na aerodromu. su advokati optuženih jedva dočekali i počeli da razrađuju kako iza ubistva Zorana Đinđića nema nikakvog klana. Božo Prelević: Da li ste 21. a deset dana pre Zoranovog ubistva. i pitao ga: “Milane. već se ne sećam. marta tako što sam došao među prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete.NOMENKLATURA SRBIJE . Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevićem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. Sa vozačem Sašom Bijelićem. i tada sam sa njim razgovarao. prodavali sa nama tona droge. Milan Veruović jeste bio u agenciji “Spektra”. pored mene. kako sada to počinje da se para. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. ili mu nisam davao izjavu. bio operisan i u komi. nego nije znao ništa. otkud znam šta je. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. gde je bila izjava Milana Veruovića da postoji treći metak. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogućava ovoj drugoj strani. koga je takođe išao da čeka na aerodrom. oni su klošari. Dobio je od jednog člana vlade. I onda kada sam to pročitao u novinama pozvao sam Čedu Jovanovića za koga sam znao da su bliski. došao u njegovu sobu. kako si saznao da su ti drugi. znali smo da je tokom “Limesa” bio praćen. i Nenad Milić i Čeda Jovanović. ovo. gde je rekao da je čuo treći metak. To je sve što se toga tiče i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pričao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubačenih lažnih tema. 10. kako su. Nikada niko od njih nije postavio ne priču da postoji treći metak. sa Čedomirom Jovanovićem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. pošto sam pročitao u novinama njegovu izjavu. od tog dana pa do dana kada sam pročitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovićem na temu atentata. i pitao ga: “Šta ovo Milanče priča u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. nego bilo šta slično. sem tog jednog stupca. Zna samo.

bez obzira što je penzioner. Jeste. jer ste. Čuva ga JSO. i sada vi ne znate da li je to tačno ili nije tačno. na osnovu čega. on ima zasluge za to što se desilo 5. dobijao direktno od Miloševića da on raščisti opoziciju i da. dobro. Koji su to razlozi? Vladimir Popović: On je lečeni narkoman. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišić za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. ali je bio lečen. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Pa. kakva je motivacija Jovice Stanišića da se on raspituje o tim stvarima. godine. Rade Marković. Predsednik veća: Po vašoj oceni. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Đinđića. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševićem i dalje čuvaju pripadnici JSO. i neposredno pre toga. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre događaja 5. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. oktobra Gradimir Nalić. komandant JSO je bio Legija. Zoran se viđa sa njim tada. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvučeš tako što ćeš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. je bio “umeren.. i tako dalje. dva meseca posle 5. nego i u onom periodu kada je smenjen. Nismo ni znali gde je. On. godine. Vraća se nazad. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. Momčilo Bulatović: To je jedan. ne posle 5. oktobra. On se pojavljuje posle 5. Posle slučaja Gavrilović bilo je jasno da nikakve. I to je na tome ostalo. navukli su me ovi.. čiju on stranu zastupa.. igra za očuvanje sopstvene glave i očuvanje jedinice. da bi video zbog čega ga ovaj zove i šta ovaj traži. To se odnosi na to. On je sebe veličao time što nas nije ubio. pa u konkretnom slučaju i JSO. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševićem. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. ako budu sa Koštunicom nema Haga. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od ključnih ljudi koji je pomogao pozadinski. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu ključni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude događalo. ono što mi ustvari nismo videli. da. da mu pokojni Zoran Đinđić nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. Vladimir Popović: Odlazio je na proslavu novembra 2000. naročito u vreme protesta. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovića. kako da izvučem štetu”. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. to je hitno viđenje sa pokojnim predsednikom vlade. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. rekao mi je da je ta njegova igra. Momčilo Bulatović: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popović: Da. ali je Jovica Stanišić bio neko pred kim su stajali mirno. za razliku od Badže koji je bio radikalan. Ali imate činjenice koje pokazuju da to nije tako. Frenkija i svih koji su tamo bili. kada smo saznali da se dva puta tajno viđao sa Koštunicom. Jasno je da u tim režimima istročnoevropskim kao što je bio i naš. Predstavljen je Jedinici kao budući ministar policije. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Momčilo Bulatović: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišićem. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu.NOMENKLATURA SRBIJE . za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. na osnovu čega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popović: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. jer on posle toga više nije bio tu. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. On svima priča kako mu preti glava. kakve on to savete deli. To su razlozi zbog kojih se Zoran viđao sa njima. Radi ovde kao pilot. oktobra. Ja sam bio prisutan.. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševića i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popović: Gradimir Nalić. Formalno. ko je stvorio tu Jedinicu. On je smenjen 1998. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kući: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 163 . to rušenje Miloševića i to da jedinice nisu izašle na ulice. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. Branko Crni i cela ta ekipa. kao i posle svake bitke kada se pobedi. Ne znam da li je izlečen. Momčilo Bulatović: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. Momčilo Bulatović: Govorite da je Gradimir Nalić trebalo da bude ministar policije. Stanišić traži. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio.

Milorad Ulemek je optužio Čedomira Jovanovića. Veće je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Đinđića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sačekali. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedočio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata viđao okrivljenog. Kakav je odgovor dobijen. bivšeg načelnika DB. pošiljku je preuzeo Zoran Janjušević. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbeđivale telesnu zaštitu licima. kako bi se “saznala istina”. i 9. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micić. ja sam to rekao. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. Čedomir Jovanović je prema Ulemekovim rečima. Možemo li da dobijemo ime tog čoveka? Vladimir Popović: Samo znam nadimak – Mrgud. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže.. pošto su advokati Miroslav Šera Todorović i Mirko Tripković demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. da je to koristoljubiv. godine. Sudija Kljajević je doneo odluku da se advokatu Todoroviću dodeli obezbeđenje MUP Srbije. BiH i Rumunije. jer je izložen pretnjama smrću. Posle ubistva Kriještorca. ili najavljuje. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog čoveka” i da očekuje da će Legija potvrditi navode njegove odbrane. koji samo gleda kako da dođe do vlasti i kada dođe na vlast svoje ljude je u stanju da izda. jednog od ljudi. loš čovek. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je uključen i Dušan Spasojević. da li znate? Vladimir Popović: To nije tačno. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. ali je ponovo prekinut. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6.. To je bio razlog što je Čedomir Jovanović sa Spasojevićem i Ljubišom Buhom Čumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. Vladimira Milisavljevića. ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. pa je pita da li je to tačno ili nije tačno. Momčilo Bulatović: Govorite o večeri. da se izruče Jovica Stanišić Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Đinđić zove Karlu del Ponte. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovića. maja 2004. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. Pozvani su Brana Crnčević. Milorad Ulemek je izjavio da je Čedomir Jovanović preko Vladana Batića izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevića iz pritvora i da mu je Spasojević rekao da je za tu uslugu Batić od njega tražio da uloži pare u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 164 . Momčilo Bulatović: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. marta 2004. Dragoljuba Markovića da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je nađen u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. Franka Simatovića. Milan Veruović je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Čume. februara 2004. Martovski pretres trajao je samo 8. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na način koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Đinđića. Čija je to kuća? Vladimir Popović: Tog gospodina Mrguda. jer je advokat Miroslav Todorović Šera izjavio da ne može da brani klijenta. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. i tako dalje. da će protiv Jovice Stanišića. godine sa informacijom da je nešto video. godine. Vladimira Bebu Popovića. godine pismo Radomira Markovića. 1. i ponovo je prekinut. Glavni razlog je bio. Tu je pored Jovice bio jedan čovek koji se pratično zvao neki njegov prijatelj i saradnik. Pretres je nastavljen 17.NOMENKLATURA SRBIJE . preko susednih zemalja: Hrvatske. u nekoj kući u Ubu. Marković je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. Mića Stanišić. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Marković pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu.

Povodom špekulacija oko toga. Kada je Ulemek ušao u kuću. dobrovoljno se grčkoj policiji. godine. u Solunu. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. za kojim je raspisana međunarodna poternica. pak. ali mu je naređeno da uzme Momčila Bulatovića”. predao jedan od okrivljenih. godine. iako je “Veselin Šljivančanin želeo da uzme drugog advokata. Grčka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. Milošević je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkoviću. kako bi se istog dana sa Milenkovićem. jedan o drogi. ima još jednog branioca advokata Momčila Bulatovića. Momčilo Bulatović. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. MUP Srbije je 16.NOMENKLATURA SRBIJE . dostavio tek u septembru. Goran Petronijević je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoći u sudu u Peći i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 165 . Goran Petronijević je bio član sudskog veća u postupku. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovića u postupku za atentat na premijera Đinđića. brani okrivljenog Radeta Markovića. Grčka policija je. jula 2004. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. Na pretresu. advokat Biljana Kajganić zatražila je odlaganje pretresa. pored pomenute dvojice. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevićem u procesu. 6. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. Preko ministra policije Dušana Mihajlovića. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Đinđića. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Đinđića. postojala je očigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. je u advokaturu otišao iz suda. prema rečima Ulemeka. ali. U izveštaju je potvrđeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. a Momčilo Bulatović je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivančanina. krivičar. Ulemek je pristao da prenese poruku. iz Grčke vratili u Srbiju. juna poslata je zamolnica grčkom Interpolu za pružanje međunarodne pravne pomoći u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovića. Goran Petronijević. godine pola sata pred ponoć. septembra. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganić. Goran Petronijević je otpao. prema Ulemekovim rečima Ivković se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. marta 2001. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. koji je vođen u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševića. Dana 19. jula poslao obaveštenje grčkim kolegama da postoje indicije da određena lica tog dana treba da iz Srbije pređu u Grčku. Veće je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znači da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. Dušan Spasojević je dobio zaštitu Crvenih beretki. maja poslalo molbu Interpolu Grčke za informacije o Dejanu Milenkoviću. Pored ovog postupka u kome je sudio. Časopis Reporter objavio je u martu 2004. koji se vodi protiv Veselina Šljivančanina pred Haškim tribunalom. zajedno sa Milenkovićem liše slobode. Advokati Slobodan i Marko Milivojević brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. 16. a drugi o oružiju nađenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. pa je Milenković. bivši sudija. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. “SLUČAJNI” IZVOĐAČI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. jer je njen klijent Dejan Milenković hapšenjem u Solunu. 9.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. u kasnim večernjim časovima 16. Nakon provere. zato što “nije proverena profesionalna stručnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. Dejan Milenković – Bagzi. juna 2004.

Biljana Kajganić radila je kao sekretar Skupštine grada.”. godine. a neki od njih moraće da sednu na optuženičku klupu.. šta će im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. zahteva. a oni su primenjivali klasične policijske metode. ostao je upamćen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojević naplatio 250. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. Slobodan Milivojević je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. a oni su me skinuli golog. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Čume. Po njegovim rečima. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasića pod nazivom “Saradnici. samo na osnovu spisa. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. žalbi. branilac Zvezdana Jovanovića je. koje je Marko Milivojević uputio jednom od svedoka na sledeći način: “Koliko dugo poznajete NAJVEĆEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti način advokat Marko Milivojević oslovio je Milorada Ulemeka i na suđenju za ubistvo Ivana Stambolića i za pokušaj atentata na Vuka Draškovića. godine. Advokat Todorović je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. pa kao sekretar saveznog MUP. iako je za uviđaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca.NOMENKLATURA SRBIJE . protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovića.. da Berbati to delo nije mogao učiniti. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. i sada se očekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti uključujući i Demokratsku stranku”. Poznat je po spisateljskim afinitetima. godine. Ostaće upamćen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoći. Bio je decembar. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004.000 eura od Dušana Spasojevića za nekoliko sitnijih usluga. Nenad Vuksović je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Đinđića i jedan od najoštrijih kritičara sudija iz Veća i tužilačke strane i predstavnika bivše vlasti. Advokati Slobodan Boban Milivojević i njegov sin Marko Milivojević predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. što je advokat Todorović demantovao.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je tzv. Đakovačkoj grupi.. Očekujem da će sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. odakle je otišla u advokaturu. Nenad Vukasović umeo je i ovako da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenković Bagzi išao da ubije kamionom. zahvaljujući tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 166 . To je trajalo satima. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uviđaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. Gospodin Zoran Đinđić je pao zbog svog okruženja. advokati i stari drugari. Mile Luković Kum me je kao branio. U postupku za atentat na Zorana Đinđića istakla se po velikom broju prigovora. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. Todorovića su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. Krsto Bobot. i naslućuje da će Legijina predaja doneti veliki obrt na suđenju. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. takođe bivši sudija. ali ga je tom prilikom predsednik Veća Dragoljub Albijanić upozorio da okrivljenog oslovljava isključivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”.” Nenad Vukasović. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. Zorana Lukovića i Srđana Jankovića osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. U tekstu Reportera piše da je Vukasovića kao branioca Zvezdanu Jovanoviću preporučio Jovica Stanišić. koga je osudio na 12 godina zatvora. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojića”.. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. podnošenju krivičnih prijava protiv sudije predsednika Veća Marka Kljajevića. Vukasović je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. Posle uviđaja. a obrt se nazire u paničnim izjavama bivših državnih funkcionera. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. a Dušan Spasojević napadao i šutirao. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevačkom tužilaštvu. napišite da sam rekao da je Prijićeva optužnica za obdanište”. protiv Ismeta Berbatija. Miroslava Šeru Todorovića. “Slučajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori.. U tom tekstu Miloš Vasić je napisao da je UBPOK. Rastezali su me nekim spravama. doprinelo je i pitanje.

Vladimir Popović: Tačne su mi informacije i. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. U moru tekstova u tabloidima. Verovatno ste pretpostavili da jesam. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. saznali biste da je ta stvar nemoguća i nikada ne biste imali potrebu da pričate. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. ona je odgovrila: “Ma. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. godine. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. U povorci. pa ste zato to rekli. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noći kada ste dovedeni. budalo!” Tadašnji načelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. možda. Ali. Odmaknut od kriminala. iza kovčega. da ste se bolje raspitali. Šalju dve poruke. Da nije streljan zbog onog što se znalo. maja 2004. Drugi prst? Taj je bio protiv da Đinđić postane Srbin. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. Vladimir Popović: Sada ću vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netačna. našao se i intervju Milana Vidojevića u listu Svedok 18. organizovao ubistvo Momira Gavrilovića koga je ubio Teča. koji su se bavili ulogom bivših Đinđićevih saradnika i stranih službi u atentatu. Nemam šta više da razgovaram.. Aleksandar Tijanić napisao je: ”Srbin pred smrt. Odmaknut od stranaca. Oroz snajpera vuku dva prsta. U maju. svako naslućuje da Đinđić nije bio samo ono što se videlo. u aprilu 2004. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. Zoranu Stojkoviću i načelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševiću. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izađu Guri i Milošević i ostali ste u kabinetu sami sa Jočićem i sa Bulatovićem. Pred smrt. objavljen Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 167 . Došli ste. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenković vodio sa advokatom Biljanom Kajganić. i te gluposti. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Đinđić–Srbin pred smrt“. SUOČENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popović: Na ministra policije Jočića i na Bulatovića. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevićem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. locirala Dejana Milenkovića u Grčkoj. Pred smrt. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popoviću. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovića da je ona sa “starim drugarima” (Jočićem i Bulatovićem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Čumeta. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. Vladimir Popović: Nisu mi loše informacije. razgovarali ste sa njim. a to sam ja. To nije rekao na srpskom”. ova dvojica su najmoćniji ljudi u državi.. Preseljen iz Berlina u Vašington. koji nikada sa vama u Surčinu nije bio. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pričali sa mnom o drogi. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta načelnika UBPOK. u Surčinu na večeri. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?.. Jedan pripada anđelu pakla.. To je rekao na srpskom. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. Odmaknut iz Zemuna. da je tačno.NOMENKLATURA SRBIJE . ali. Vojslav Nedić. Ej. a da je to stav većine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. Pred smrt.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zorana Đinđića. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga danas ispaštate. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dođete sutra ili prekosutra ovde. Odmaknut od Bebe i Čede. Milorad Ulemek: Ja se toga ne sećam. godine. a onda je premijer Đinđić izašao. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda sročila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševiću postave barnioca u postupku. Pred smrt. već mrtav. da vaši advokati sutra izmišljenu priču sa. To sa drogom. Draganu Jočiću. Mudar. Pred smrt. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije.

a Miloš Teodorović i Milan Đurović ostali su rukovodioci u BIA. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovića. moguće bivši pripadnik Legije stranaca. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 168 . napravljen je novi. mikrofilmovi. što jeste problem prethodnih vlasti. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. objavljuju priču o fotorobotu i kako je premijera Đinđića ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatović je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Đinđića i osumnjičen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. Prilikom pravljenja novog registra. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. godine. pojedini mediji. kako je obrazloženo. godine uništen je ili sklonjen. a krivične odgovornosti oslobođen je. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradničkih mreža sačuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovića. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. Zbog važnosti tih podataka i mogućnosti da se njima manipuliše. Nikola Ćurčić je na sopstveni zahtev otišao u penziju. tvrdi RTV B92. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju dokumentacije. Vidojević. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete. i tako BIA je data amateru. Državni tužilac nije reagovao. nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi. izveštaji o radu za te dve godine. Bulatović nije radio u obaveštajnim službama. Ako je bilo razloga da se na čelu agencije nađe neko ko nije iz bezbednosne strukture. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOSa i Otpora. Ovaj podatak ne sprečava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijića. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije. jer je reč o specifičnom zanatu. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu. Dok su čekani rezultati iz Visbadena. ali upravo jedna takva mala zemlja. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. odgovara: “To je veoma opširna tema. Miloša Teodorovića i Milana Đurovića dostavljena je 2001. iako nije ispunjavao osnovne uslove. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zločine počinjene u Drugom svetskom ratu.NOMENKLATURA SRBIJE . Činjenica da je Bulatović bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vođama zemunskog klana povlači sumnju. godine MUP-u i Vladi Srbije. jeste srušila moćnu prvu Habsburšku monarhiju”.. ali njegovim imenovanjem sve je vraćeno u političke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po političkoj podobnosti. i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. a 2001. To je utvrđeno istragom operativaca službe. na pitanje novinara Borisa Aleksića: “da li je moguće da je premijer Đinđić stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države. U tom dokumentu navedeno je da su čelni ljudi RDB posle 5. a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje. Kome je i zbog čega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. „na osnovu odgovarajućih zakonskih razloga“. ko će kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih političkih protivnika trebalo bi iskoreniti. Branka Crnog. predvođeni nedeljnikom NIN. Hapšenje Bulatovića u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata među ljude bliske predsedniku DSS. a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Ćurčića. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanović. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe. ČEMU VEROVATI Registar saradničke mreže državne bezbednosti od 1945.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku.. onda je pitanje da li je ličnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. oktobra 2000. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. sa izmišljenim doušnicima. pomoćni dosijei. Možda će neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napaćene Srbije. Moguće je da se registri nalaze u posedu neovlašćenog lica. Advokat Božo Prelević smatra da privođenje Bulatovića u akciji "Sablja" nema formalnog značaja u slučaju njegovog imenovanja za šefa BIA.

“ Portparol DSS Andreja Mladenović objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatoviću imenovanje Danice Drašković u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završićemo to..“. Jasno je zašto to radi Bracanović.NOMENKLATURA SRBIJE . O čemu pričaju može se zaključiti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali. da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku. navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet. i posle njegovog pada. Očigledni su napori izvršne i sudske vlasti. On je naglasio da Bulatović nije laik već čovek koji se bavi tom oblašću i dobro je upućen u bezbednosnu problematiku.. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. za ubistva Zorana Đinđića i Ivana Stambolića. Na toj svečanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševićevu pretorijansku gardu. sačuva sve saborce Milorada Lukovića i Milorada Bracanovića. Bulatović je rekao da nema ništa protiv mog izbora.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Generalni sekretar.. Član kadrovske komisije iz SPO. sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom. Rekla sam mu da. a funkcija direktora BIA delimično je i politička: „Bulatović se visoko kotira u ovoj političkoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenađenje.. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srđan Đurić tvrdio je da imenovanja Danice Drašković na čelo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud neće dugo rešiti. SPO-u pripada to mesto. BIA će ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Očigledno postoji problem kada on čeka toliko. Božović je odmah postavljen. Kako je Bulatović kadar DSS. ali koalicioni partneri nisu pristali. potpomognute državnom bezbednošću.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Drašković za šefa Instituta bezbednosti. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 169 . po koalicionom dogovoru. pošto je njihov kadar Vladimir Božović postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“. oktobar (namerno ili slučajno iz doba kralja Aleksandra). Miloradom Bracanović koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije. ocenio je Kadijević. rekla je Danica Drašković. kao novi direktor BIA. Kada je dogovor propao. ministar za dijasporu. rekao je. ali zašto i u čije ime to radi Rade Bulatović? Rade Bulatović je. da je Bulatović čovek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovića. “Srpska reč” opisao je početAk rada Bulatovića: “Direktor BIA. za divno čudo. bilo mu je neophodno. i operativni organizator političkih zločina počinjenih za vreme Slobodana Miloševića. Činjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova. Tražili smo zamenika ministra policije. dok smo sa Institutom čekali…“ Direktor BIA Rade Bulatović nije odgovarao na pozive. Vojislav Vukčević rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada čeka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. list SPO. Predstoji mu ozbiljan rad. prema Kadijeviću je još jedan plus. iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. Danica Drašković tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatović obećao da će podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovićem o prislušnim uređajima koji se još nalaze u mojoj kući. samo da nastavi "neomiloševićizam". na opšte čuđenje. Ministar Bojan Dimitrijević rekao je da se to pitanje rešava između lidera DSS i SPO. Na kraju smo dobili obećanje da će nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. a procesi dovedu u sumnju. ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u čemu je problem. promivisao i novi dan bezbednosti . pa smo odbijeni. Veljko Kadijević. Preuzimanje tajne službe.17. jer Bulatović uživa ugled u inostranstvu. jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebaće mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim načinom rada. da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije. i bivšim zamenikom načelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savića.

kako piše “Srpska reč” na toj proslavi stajali Radiša Roksić . uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Bulatović bio u komunikaciji sa predsednikom. nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. Gradimir Nalić. na slavi JSO. Mića Jovanović .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Do njega su. Tu je predvodnik Predrag Petronijević. nagrađen mestom načelnika niškog centra BIA. Cviko Milinković . lečeni alkoholičar nakon krize posle sloma Treće linije 5. Gradimir Nalić u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio.. Slaviša Milošević . švercovao iz Turske i Italije. Vojislav Mraković .najbogatiji tajni policajac u Srbiji. vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. kao Mirin dipolomata. otvoreno je pitanje.Gorana Petrovića. postavljen mermer na ulaznim stepenicama. Legiju sve vreme toksira Koštuničin kabinet da će biti izručen Tribunalu.pobednik na takmičenju "ko će pre doneti tortu za rođendan direktoru BIA".60 UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovića i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomića. ako je moguće i Borisa Tadića. 60 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 170 . i tako redom. Slobodan Mirković i Nikola Milenković . oterali Legiju iz službe.oslonac Radeta Markovića u borbi protiv domaćih izdajnika. oktobra 2000. Gradimir Nalić je ponovio da je od oktobra 2000. neko spajanje sa Unmikom. ko se i kojim povodom viđao sa osumnjičenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Znači. Fljoru Brovinu i maloletnog Vučetića iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. Gradimir Nalić.pijani kum Milorada Bracanovića. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo demantovala je da je advokat Gradimir Nalić. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota. na Aranđelovdan. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . iz vremena kada je. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulić. julovac Mile Jovanović . koji je kredit kod Bulatovića stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovića. godine Gradimir Nalić nije izvršni direktor JUKOM-a. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice. godine. Za medijsko pokrivanje svečanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan". i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovića. i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza između države. JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih političkih osuđenika i nije radio nikakve poslove na oslobađanju zatvorenika. alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe. oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. Posebnu pažnju na proslavi Bulatović je poklonio svojoj ekipi iz Carine. godine krenuli u istragu Ibarske magistrale. rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. a ne “Srpska reč” je konstatovala da na proslavi nije bilo onih koji su 2001. Stalno je tema bila Hag. zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ. godine. I pre republičkih izbora u decembru 2000. isporučili Miloševića. Miša Vilotić . svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova. kojom je. i Đoka Antić iz Niša..član JUL-a i tajni policajac Mire Marković. savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM. pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". lažno optužio svog šefa . a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme. Čedomir Jovanović u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošću" piše: “Kampanja protiv nas se pojačava.ekspert za privatne zabave direktora. "Radetov carinik" iz vremena "krmača" iz Turske i Italije. a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanović. Na proslavu treba dovući i politički krem. i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatović.glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševića. Za ovu svečanost preuređen je kabinet Radeta Bulatovića. pa je preko Stevana Nikčevića. a hrana i piće pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajić. direktora "Jugoimport SDPR".zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA. pre svega zato što nije bio izvršni direktor.

“ Na suđenju optuženim pripadnicima tzv. Informacije o nastavku trenda iz Miloševićevog režima potvrdio je Gradimir Nalić: „Taj tender je postojao. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim političkim faktorima. a nama hoćeš da ukineš i ovih nekoliko policajaca. Trebalo je da se promeni između četiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva. a ne “zemunski klan”. 28. oko daljeg toka reformi i politike države. Zbog te smotre. Ministri Milan Parivodić. ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. Gradimir Nalić. ali. Ja ga pitam gde si radio ranije. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama. Nalić je bio izričit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još većeg razdora u DOS. 8. decembra ujutru došao je jedan čovek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. tender po kome je ministarstva privrede. da preuzmu obezbeđenje nekih vladinih zgrada. Početkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti". a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. jula 2003.. ljudi koji rade na portirnici ili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 171 . što je krunisano kasnije u “Sablji”. Kad je sudija Kljajević rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice između DSS i DS. ŽIVOT TEČE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. dodao je Nalić Na pitanje advokata Slobodana Milivojevića. odgovorio je Nalić. nije prošao. da napadači žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajević. Predsednik sudskog veća Marko Kljajević pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam. ispričao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. “ Angažovanje privatnih obezbeđenja u vladinim institucijama nije novost. ali ih je nova vlast zamenila policijom. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbeđenje ovog ministarstva". Tek naknadno smo saznali da Nalić ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujući za svakoga ko ima profesionalne ambicije. U istrazi ste." Posle toga. Već drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". jer novih dokaza nemamo“. pa je otišao kod ministra policije Dragana Jočića. čiji je suvlasnik Gradimir Nalić. ali nismo išli u revanšizam“. Neuspelo angažovanje Nalićevog obezbeđenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. poručio im je Nalić. ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. pretpostavljam da ih imate”. Oni su na tim poslovima bili raspoređeni u vreme vlasti Slobodana Miloševića. policija je saopštavala da “prevrće nebo i zemlju” ne bi li uhvatila počinioce. ministar privrede. Jočić je odustao od promene i mi smo ostali ovde. da je to uradio “surčinski”. “Osvežili ste mi sećanje. rekli da je Ljiljana. pogrešno je razumeo da hoće da zamene i njegovo lično obezbeđenje. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu. februara 2002. DHSS je saopštila.NOMENKLATURA SRBIJE . Predrag Bubalo. Kako smo kasnije saznali. i unutar celog DOS. godine. Nalić se obavezao da ih nađe u stranačkoj arhivi i dostavi sudu. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar". Dragan Kojadinović i Predrag Bubalo čuli su za angažovanje privatnog obezbeđenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dođe da nas zameni. nismo prihvatili Koštuničin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo učinio. to može da kaže samo Vojislav Koštunica”. To su problemi prema kojima su Jočičevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. branioca prvooptuženog Legije. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškačke politike. DSS se pridružuje krivičnom gonjenju protiv ovde optuženih.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Đinđiću jer će ih sve prodati Hagu. supruga Ljubiše Buhe. u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovića i Milana Jurišića. Dobijena su njena pisma.. i kulture trebalo da čuvaju privatna obezbeđenja. a ne zbog sklonosti krizama. za ekonomske odnose sa inostranstvom. vadio se Nalić. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbeđenje.

Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na priči o prisluškivanju. Milena Simića i Milana Đakovića. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. On je naglasio da se od tada. neovlašćeno prisustvovao i Gradimir Nalić. Pavković je svedočio da je na tom sastanku Nalić istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. tamo zatiče: „Koštunicu. njegovim savetnicima.. što je Pavković odbio rečima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu ću izvestiti samo predsednika Koštunicu. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. koliko je ljudi obezbeđuje. pod uticajem alkohola. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noći. šefom kabineta i Acom Tomićem.. i dodao da je Nalić rekao da se „upad mora izvršiti iste večeri jer će u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. On je rekao da je Nalić zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. pa do smene s mesta načelnika GŠ. već da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ.. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. Nije bilo predviđeno da se zamene policajci koji obezbeđuju ministre. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. rekao je Pavković i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. bivši načelnik Uprave vojne bezbednosti.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkića. a da Tomić predložio i hapšenje Vladimira Popovića Bebe. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešića. 61 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 172 . Izgovor Tomića za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljević otišao i sve ispričao premijeru Đinđiću i tako onemogućio akciju“. Pavković je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevića. da Pavković je izrazio spremnost da se suoči s predsednikom Koštunicom. ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. Oko jedan posle ponoći u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je načelnika SUP Beograda Milana Obradovića. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatović. generala Acu Tomića i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalića. Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera. Pored Pavkovića. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkića da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovića tvrdnjama da je učestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševića Tapija. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj članova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlučili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza.rekao je Pavković. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomić. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuče u sukob unutar DOS i na taj način napravi neka vrsta udara u zemlji 61. Gradimir Nalić. zgradi kod ‘Beograđanke’. zapleniti aparate“. Nalić me je. Pavković je izjavio da naređenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ. da je utvrđeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti.NOMENKLATURA SRBIJE . uz „sve tehničke sprave kojima se utvrđuje istinitost iskaza“. sem Ljiljane Nedeljković. Međutim. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. dao sam znak glavom generalu Pavkoviću da od akcije nema ništa”. šefa kabineta Ljiljanu Nedeljković. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. i 5.. kada sam video da Tomić ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. koji je vodio glavnu reč“. niti je bilo priče o istrazi. što bi bilo logično. već i šta je u njoj. već se govorilo o „nekakvim kablovima. prema njegovim rečima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neke slične poslove. dočekao rečima da sam čovek od akcije i da konačno za mene ima zadatak. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. DA LI JE SVE SLUČAJNO I BEZ POČETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je potvrdio da je u noći između 4. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Đaković. zaključili smo da bi upad bio neovlašćen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. rasturiti je i videti šta ona radi . jula 2001.

Savetnik za medije Srđan Đurić postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. izuzev savetnika Vladimira Galića. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkić neopravdano proganja. U Koštuničinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. Među onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. proizvede u ministra policije. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. ali nije osuđen. Aleksandar Tijanić. Kada se sredinom februara 2008. u kojima su učestvovali radnici policije. Petar Lađević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. Čedomir Jovanović je. da im na službene telefone šalje iritirajuće poruke. godine kao predsednik SRJ. Leona Kojena i književnika Matije Bećkovića. Odlazak Đurića usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatović postavljen je na mesto direktora BIA. Kada je stupio na vlast. 2000. a novinar Brkić ostao je pri navodima iz svojih tekstova. Oni koji su odlazili. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalović. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. Rade Bulatović. Bio je urednik spoljnopolitičke rubrike na Studiju B. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 173 . što je ovaj negirao. Posle skupštinskih izbora 2007. dok je bio šef poslaničke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. Njegovo mesto nezvanično je zauzeo pravnik. Željku Mitroviću. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštuničinoj vladi). Nalić je bio advokat Radeta Bulatovića kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Đinđića. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. lojalnu Koštunici. Iako zvanično nisu ni na jednom položaju. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. pre svega o kosovskom pitanju. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoči i podatak da je njegov lični sekretar već godinama Mirela Vasić. U višečasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. godine kao član DS. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novčano obeštećenje. Koštunica je nameravao da Nalića. a Aleksandar Tijanić je imenovan za direktora državne televizije. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. Branislav Ristivojević. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politička pitanja. Ristivojević je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novčane naknade. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Đurić izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. Đurić je Koštunicu upoznao 1990. i prikrivao ubistva građana u prostorijama SUP. odgovarajući na pitanja sudije. general Obradović je negirao svoje učešće u navedenim događajima. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. Po profesiji je novinar.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoć u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”.NOMENKLATURA SRBIJE . advokat Nalić predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkićeve odbrane. mahom su to činili svojom voljom. optužio Nalića za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. Napustio je Karića 2001. godine. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljković. Ovi ljudi i dalje imaju značajnu poziciju i često su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetničkim mestima. da kupi 4. Činjenica da su nakon odlaska iz savetničke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. Nakon četvoročasovnog ispitivanja. filozof Mile Savić. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžić. Dugo uz Koštunicu i čovek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simić. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadića. Gradimir Nalić. karijerni diplomata Miroslav Šestović i pravnik Aleksandar Simić. I inspektor Slobodan Pešić nije priznao da je učestvovao u ubistvu privedenog mladića Milana Jezdovića. a kasnije je osnovao firmu za obezbeđenje. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. Brkićeve tvrdnje nisu se ispostavile kao tačne. okrivljenog Brkića i njegovog advokata Gradimira Nalića. Iz prve Koštuničine savetničke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalić. izdvaja se Slobodan Samardžić. Koštunica se ne odriče lako ljudi u koje ima poverenja. čiji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi.

kada je. koji je tada radio u ambasadi SAD-a u Beogradu. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. a da je njen glas upisan kao validan. Bulatović je bio među prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. NEBOJŠA VUJOVIĆ je kum Radeta Bulatovića. u vreme dok je bio predsednik SRJ. nekadašnjeg Koštuničinog savetnika za ljudska prava. u javnosti su se pojavljivali i Koštuničini šefovi kabineta. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. i to na preporuku kuma Bulatovića i Gradimira Nalića. kao i kum.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. pa je tako savetovao i Radovana Karadžića. OBRAD KESIĆ je čovek za koga je teško reći šta u stvari radi. Slavka Ćuruviju. koji je potom otvorio aferu koja je srušila Vladu Zorana Živkovića. Srđana Darmanovića i ostale. organizovao učešće u Molitvenom doručku. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matića i Ivana Markovića… Vujovića u srpskoj politici zovu “Koštuničin ambasador u Americi”. vlasnika PINK. i “informisao” o tome da je ovde vest dana. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. u kojem je bilo reči o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. Osim savetnika. U neformalnom razgovoru sa jednim od zvanica dobio je informaciju da Neda Arnerić. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitović koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. o čemu je tadašnja urednica Tamara Nikčević progovorila. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom političkom krugu. Kada je 2004. Nebojša Medojević ga je pozvao u Vašington. Vujović je bio JUL-ovac.NOMENKLATURA SRBIJE . Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. potpredsednik SRS. Tako je bio pregovarač sa Karlom del Ponte oko izručenja Ratka Mladića. Njegov kum Nebojša Vujović je nominalno zastupnik vršačkog “Hemofarma” u Vašingtonu. susreo se sa Legijom. a ovaj Tamaru Nikčević. “ANTI-HAŠTVO” . aktuelnog šefa BIA. preko sandžačkih kombinacija. ali da to neće dugo trajati. kada je njom upravljao Vilijam Montgomeri. Branku Prpu. otišao u Kulu. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što će biti napadnut neko ko mu je blizak”. u vreme Slobodana Miloševića. Nikitović je rođen u Baru. rekao je da su radikali uvek dobro sarađivali s njim.oktobra 2000. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljković. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevićem ostalo je u domenu nagađanja. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. Braun je odmah zvao Željka Mitrovića. iako ona nije bila tu. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. nekad ne. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujačić malo što i pita na mestu koje pokriva.ZAVERA ILI POLITIKA Na koktelu koji je priredio Nenad Čanak bio je pozvan i Braun. pre 5. počev protiv Crne Gore. poslanica DS-a nije glasala u parlamentu. Sutradan je “otperjao” do Mlađana Dinkića. u svojstvu medijskog “eksperta”. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovića62. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. Navodno je bio vrlo uticajan kada je reč o odnosima s Crnom Gorom. do političkih igara koje se nekad otkriju. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i čudniji od funkcije koju ima. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. 62 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 174 . jer će državom brzo upravljati patriotske snage”. a kažu da je imao značajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. On je za srpsku opoziciju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeđuju srpski tajkuni. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulića za koga je tvrdila da je štetan za stranku. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naći u svakoj “mućki”. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštuničinog kandidata za ministra policije u Đinđićevoj Vladi. a onda je lično Miri Marković ispričao šta su tamo oni govorili. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom.

da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagođavanje Grubačeve verzije." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatović saopštio je da će SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. republički javni pravobranilac i Igor Jovičić. ta materija bila u isključivoj nadležnosti saveznog parlamenta.. Da bi se sačinio nacrt zakona. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi stručni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na političko opredeljenje članova. Na taj sastanak. shodno Ustavu SRJ. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo.“ Mihajlov je izneo političku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. odnosno izručenje. onda je automatski i naš sud. Dan kasnije. pošto je obavio konsultacije. DOS je formirao stručni tim: Momčilo Grubač (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Nalić je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije član tima. Nalić je onda zatražio da se sastanak odloži. jer dok se. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoće bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaćeno. Nalić je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubača uvrsti ekspert iz SNP. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politička realnost. Moć je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajdučiju. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. priznajući kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". ali i problem koji. Sve ostalo vodi ka hajdučiji kakvu sada imamo. unutrašnjopolitički. Kada to nije prihvaćeno. Kada se sve ove činjenice uzmu u obzir. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . Haški tribunal je međunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija član UN. ali o kojem bi odlučivala republička vlada. Dejan Mihajlov. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. pre svega. je preglasan rad grupe je nastavljen. i nije mogla biti delegirana republičkom. i kombinujući pravne i partijske interese. hapsi građane po pijacama. Savezni daje samo okvir a republički uređuje izručenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. direktorka Instituta za uporedno pravo. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izručivanje tumači se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. Stav da naši sudovi ne treba da učestvuju. određuje našu sudbinu u svetu. u potpunosti podržava politika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 175 . zaključio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. sadržavao je i odredbu o izručenju. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Čedomir Jovanović.NOMENKLATURA SRBIJE . kojim se u suštini teži obmani. da treba imati u vidu za šta će da glasa SNP. rekao je: „To je praktično rušenje Srbije i meni se čini da je to istovremeno politički manevar kojem je bio sklon Milošević. Gradimir Nalić. s jedne strane. s tim što predviđa određene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. Koliko se sećam. ne preostaje nam ništa drugo nego da učinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republičkom nivou. zaključila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrđena zakonom. Vesna Rakić-Vodinelić. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. značajno. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. od izvorne (republičke) ka delegiranoj (savezni). Sead Spahović.. šef poslaničke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogućnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubača. Na prvom sastanku Gradimir Nalić se deklarisao da on nastupa u ime DSS. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada.saveznog i republičkog. iako je. Budući da je DSS zastupao “legalizam” iznenađujuće je bilo insistiranje da taj zakon donese republička skupština. šef poslaničke grupe DOS-a u republičkom parlamentu. Treći predlog je profesora Grubača u kome je sadržano izručenje. savetnik predsednika Koštunice. bio je.

Vesna Rakić-Vodinelić: Mislim da o tome treba da odlučuje Okružni sud Srbije. Sead Spahović: Ovde je sud odlučio o lišenju slobode. ali nije odlučio o lišenju slobode. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. s druge strane SNP se konfrontira sa međunarodnom zajednicom u procesu koji će za finalnu cenu dobiti iznos koji neće plaćati ni predstavnici SNP ni građani Crne Gore već pre svega Srbija. Sead Spahović: Kažite kako da glasi. da se zapitamo šta je njima interes. garantovao da će on u potpunosti moći da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina građana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne političke snage. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlučivanje od strane Vrhovnog suda. i da „taj zakon neće proći u Skupštini Jugoslavije. onda ćemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i političkog rizika koji taj posao prati. moramo da uvažavamo tu realnost ako hoćemo da budemo i praktični i reformisti i legalisti. način na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on će samo izazvati nove sukobe. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. godine. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. Tribunal je odlučio. Ali je. To je paradoks političkog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP već zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000.“ O pravnoj i političkoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj način dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. a ko je protiv saradnje sa svetom. Politički rizik takve odluke Čedomir Jovanović je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. Da li je njima interes jedna pravno uređena država koja će imati pravnu i zakonom uređenu saradnju sa Tribunalom gde će postojati pravila i procedura ili će oni tu saradnju vršiti tako što će se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde će se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni činili određene usluge. Ako ćemo praviti ekspertski zakon.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. i koji su napori činjeni da se održi. Sead Spahović: Dobro.NOMENKLATURA SRBIJE . Vesna Rakić-Vodinelić: Ne. DSS će podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. Ne sme se zaboraviti da je ovde reč o nekolicini Miloševićevih najbližih saradnika. koji ni po čemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. Vlada Republike Srbije naučila je lekciju da u interesu naših građana moramo biti kooperativni sa međunarodnom zajednicom. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštuničin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od građana Srbije. jednostavno. Tribunal je sud. to je nesporno." Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. Da bi se neko priveo. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajedničke države tj. bili su kočnica budućnosti cele nacije. Na osnovu čega tako mislite? Vesna Rakić-Vodinelić: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluči organ koji ima svojstvo suda.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. oktobra. mora ta naredba o privođenju da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 176 . On podnosi zahtev državi da se privede određeno lice. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinačne interese. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što će delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. svedoči i sledeća rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakić-Vodinelić: Ponavljam što sam prošli put rekla.

Stanko i Predrag Ristić. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. I to da ostavimo. kada je pokušao da sa beogradskog aerodroma pobegne u Moskvu. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlučuje sud. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakić-Vodinelić: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. što znači da državni organ mora da kaže. Sead Spahović: Da ga uhapse i da ga predaju. Đogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. 64 Saradnici Vojislava Koštunice.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude implementirana. Direktor zatvora Dragiša Blanuša žalio se da je od njega „Nalić zahtevao da se pridruži optužbama o kidnapovanju bivšeg predsednika SRJ”. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak ni to nije bitno. Sudsko veće kojim predsedava Dejan Dobrosavljević odredilo je nakon toga pauzu. i da privede ovo lice. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovića. pa bi javnim suđenjem bila ugrožena istraga. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaći sud. Suđenje pomagačima haškog optuženika Ratka Mladića u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. Marko Lugonja63. Tim pre. Blagoje Govedarica. To je Haški sud.NOMENKLATURA SRBIJE . a to Vlada Srbije ne zna. bivšeg oficira Vojske Republike Srpske. traži da ga uhapse i da ga predaju. koji je potpuno nejasan. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladića. a u nastavku suđenja odlučilo je da postupak zatvori za javnost. mora neko o tome da odlučuje. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema značaja kada je u pitanju potraga za Mladićem. Sead Spahović: O tome odlučuje Tribunal. da ga isporuči. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaćeno. Pripadnici BIA. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladiću Ljubodrag Stojadinović objasnio je zašto nema razloga da suđenje bude zatvoreno za javnost: „To suđenje neće imati puno značaja na sudbinu Ratka Mladića i pregovaračku sudbinu Srbije. Dok se ne uhvati 'hajduk'. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Đogo. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo značaja. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. Bojan i Ljiljana Vasković. Pera Perić na osnovu ovog rešenja ide. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovića i da zna da je Gradimir Nalić. Optuženi Jovo Đogo rekao je u obraćanju sudskom veću da "živ neće prisustvovati tajnom suđenju". i da tako Akcioni plan. U ČIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Đinđića pred Specijalnim sudom. u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine. Haški sud se obraća organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike64. Za pomaganje Ratku Mladiću u skrivanju optuženi su Jovo Đogo. Čedomir Jovanović izjavio je kao svedok da je Radomir Marković „preko jednog čoveka poručio da će dati ostavku. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veća. direktora BIA Radeta Bulatovića. Vesna Rakić-Vodinelić: Nije odlučio o lišenju slobode. Sead Spahović: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlučio. važno je ono što se sada događa. ne podrazumeva bilo koji. On je bio pušten da se brani sa slobode. Sead Spahović: Sud je Tribunal. ali je sud nakon pokušaja bekstva odlučio da on ponovo bude pritvoren. Saša Badnjar. Novinarima nije omogućeno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. Gradimir Nalić i Ljiljana Nedeljković interesovali su se u CZ-u posebno za: Nedeljkovićeva za bivšeg načelnika RDB Radomira Markovića. zato što traje istraga protiv osumnjičenog Blagoja Govedarice. Borislav Ivanović i Tatjana. a Nalić za Slobodana Miloševića. Sead Spahović: To je sad drugo pitanje. Saša Badnjar. obraćajući se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Sead Spahović: Slažem se. da bi se on uhapsio. uhapsili su Marka Lugonju. kako su nazvali suđenje zatvoreno za javnost. Ljiljana Vasković i Stanko Ristić rekli da "neće da učestvuju u farsi". Ratko Vučetić. ministre policije i odbrane Dragana Jočića i Zorana Stankovića. Ali. 63 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 177 .

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 178 . bre! Mira: Ne mogu. frakcije. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. nešto ovde razgovaramo. Marko: Slušaj. Tu sam kod Zokija. 12. 1995. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. na ručak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. ali ne tako da je u to umešana zvanično. Marko: Evo me u Požarevcu.. 30. ali Grci ne priznaju tu karticu. gde nema novca da plati neke račune. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. Mama je gore. Milošević: Zdravo. da to rade neki nezadovoljnici tzv. nego neke sanacije. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. jer bismo izgubili kontrolu. a mi pričamo ovde. vidi o čemu se radi. shvati.. 31. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. 1996.. gde je tata? Mira: Tata šeta. Ispred stana Mihajlovića uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalić. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvučen i da su ozvučeni mobilni telefoni. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. Vladimir Beba Popović izneo je na TV B92. na šta mislite?". Dok smo stajali na ulici. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. Dodao je da se premijer Đinđić nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko će biti ministar policije. sekiram se za tebe. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". jedem prase ovde. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. 2001. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. Jedem se. Razgovor Mire Marković i sina Marka. KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karađorđeva. Prema njegovim rečima Koštunica je predlagao da Branko Crni. 12. Ja sam to tati javio. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Đinđića: „U septembru 2002.000 apoena nepoznate valute. Posle završenog ručka zamolio me je da izađemo na ulicu. već smo to radili kompromisima . koje je sačinila hrvatska obaveštajna služba: 27. neću 10 puta isto. na koji će sa računa Mire Marković u kiparskoj banci prebaciti 100. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljević zalagao za njih. Miloševićeve patriote. sedam ili osam meseci pre ubistva Đinđića. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. Naveo je da su predlagali da Milošević bude premijer. oko toga vrlo aktivno učestvuju i rade. a da je Koštunica "organizovanom političkom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprečio da oni budu optuženi". zamenik Markovića bude šef DB. 12.. Pre tri dana su ovde počeli sa restrikcijama struje. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. nije postojala država. Marko: Što si poludela. ali da je Bracanović imenovan za načelnika uprave za prisluškivanje. Mira Marković urgirala je kod Bogoljuba Karića da pokuša da otvori račun u Nacionalnoj banci Grčke.rekao je Jovanović i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savić i Milorad Bracanović budu novi čelnici DB i da je to odbijeno. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti.. što je odbijeno.“ Popović je prozvao i bivšeg načelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomića i direktora BIA Radeta Bulatovića. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Marković).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Čedomir Jovanović je rekao da se Rusija "čudno" ponašala u svim događajima od promena. 1996.. on je nekoga zvao i rečeno mu je da nisu restrikcije. struje. već je država bio JSO. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom Miloševićem. Naime. Mira: Da i mama večera na miru.NOMENKLATURA SRBIJE . strašno. moje slatko! Marko: Ej. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Đinđića. lepi! Marko: Šta radite? Milošević: Evo. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Đinđića. a kada to kažem ne mislim na zvaničnu. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa vojnom bezbednošću.

Treba da bude 18. mama. tajkice? Milošević: Evo leškarimo u krevetu. to nisam znao. Drugo je tuširanje. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuće. ne može da se prođe. može samo čovek da padne. to je prava stvar. ledena kiša pada napolju. Nemoj. kuco. Mira: Jao. Ima raznorazne sarme.. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. ali ne sme preko 30. Marko: Šta radite.. bre. to je iznad normalne temperature čoveka. bre! Kako može u vrućoj vodi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 179 . divno! Je l’ da je čarobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Milošević: Ti si budala. I to je nezdravo. Milošević: Na 32 najviše. Milošević: Da. Mira: Mili! Marko: Znaš. ima jedno pet santimetara. sve. Marko: Pazi. Milošević: E. divno! Divno. okitila i tako. kako ću ja da se ugojim u ovoj kući. To je seljački. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. A drugo. Kako dođem u đakuzi. kad ideš da piškiš. Ne može da se vrši razmena toplote. Milošević: Pa znam. Milošević: Pa znam. Milošević: Ma. To je k’o Marinko Rokvić. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. da pitamo. bre. pa uđem u patike. na 38 stepeni. 3. divno mili. Milošević: Pa nemoj. Ljubiša me pitao dva dana pred Novu godinu šta hoću da mi kupi za Novu godinu. Mira: Nemoj. Mira: Šta ćemo. Tu smo negde. jer imam podno grejanje pa mogu bos. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad uđem u kuću odmah se izujem. Milošević: Evo ti da čuješ mamu. pa seti se prošle godine u Karađorđevu. da smo sve na foru ulazili. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. Pusti te brojeve. 1. Krevet i muziku sam uneo. Mira: Ali. bre. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Milošević: Pa ne. prasići. izađeš. kupam se na 40. to može čovek šok da dobije. Svi živi donose klopu. bez veze. na 30 je već vrućina. i po kući sam u čistim patikama. ja nisam mogao jedan korak da napravim.. Sećaš se da niko nije mogao da uđe u vodu. sad će u Dnevniku da bude da nema ograničenja.. a ovo da je potpuno čovek potopljen u vrelu vodu. grejanje. jagnjići i ostalo.. ali ne plivaš u đakuziju. lepi! Marko: Milica je unela jelku. Bila je temperatura 28. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. neka je sa srećom. Marko: Dobro.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kuću. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. pa se kupam 42. Reguliši to i nemoj da se zezaš. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. lepi moj. dok se ne istušira hladnom. ovoliko leda nisam vid’o u životu. nama se to iz Beograda odlučuje. molim te! Pa uveče kad legneš onda moraš da imaš papuče pored sebe. kažu: "Mi smo distributeri. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. I uopšte više neću da se zajebavam. Pošto ja ne nosim papuče. Evo. evo čekaću da padne na 32.NOMENKLATURA SRBIJE . Milošević: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. Marko! Nemoj nikako iznad 31. 'Ajde. Šta sad imate kod kuće za jelo? Marko: U." Milošević: Sad ću da vidim.3. Sad ima klope na sve strane. svaka čast. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa Markom o useljenju u novi stan.. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. Marko: A pa onda ne moram. nosi papuče. kad ih pozovemo. pada neko čudo. to je nedopustivo. to je nepristojno. Veruj mi. Milošević: E. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. nije moguće! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde.2. koje će mi i onako trebati za po kući i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. u njoj ima topla voda.

Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. a kamoli da je nešto inteligentnije. Evo sad sam se sredio. crkla baterija i jebi ga. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Milošević: Ne „žabari“. kafane. nemoj da planiraš. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. koja traje 3. Milošević: Pa sam mislio. Hoćeš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. biće Dojčilo kod nas večeras. Ko sekirama da me biju po glavi. Milošević: Dobro. ti si moja mama. Evo daću ti je sad. mama. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. zamisli kad za kiretažu.. Marko: Ma. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Milošević: Kakvo. to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. Tvoja reč je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 180 . Evo da ti dam mamu da je čuješ. rekla je super. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima. to je zato što idu na kiretažu. u centru pažnje.. Milošević: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. Ali. bre. samo ne od srca nego od kuge. Hteo sam tebi da predložim.. bre. o porodilištu? Jedno divno porodilište. zaposlim renomirane požarevačke ginekologe. ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. što se kaže. jer se boji da negde ne skreneš. Kiretaža košta 150 maraka. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne... da ti odsedneš kod njega. Medijski su zloupotrebljavali. Dobro. nego se rađaju deca. 1. zvaću Milicu kad-tad. naravno. čuj. hoću da pitam mamu. Milošević: Nemoj da se zajebavaš. Ej.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 3. Milošević: Pa. Marko: Pa.. bar me ti razumeš na tu temu. Marko: Šta. ovde po Požarevcu. Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. lepi. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srećni da oni dobiju nešto tako. ni u Francusku. 1997.. Pošto si još u sobi. To ti nije baš neka pozitivna strana. pasivan. je l’ ima opet frka neka? Milošević: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. uživam.5 minuta. dobro ajde. ograđeno travnjakom. razumeo sam sve. ništa više. Mislim. Blejim. bre. imam ideju. Tata. ne voziš. bre. da. ej. Zamisli. sa kompletnim komoditetom. šta misliš. pravi. znaš kako izgleda porodilište? Milošević: Znam. Sinoć bila buka.. nego voleo bih da. nezavisno od diskoteke. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. Milošević: Kaži. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. mama. tata. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. a evo sad si u krevetu. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. 1. kako ti kažeš. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Milošević: Ne zajebavam te. Slušaj. al’ se vrati istim putem. u svinjcima. pa naravno. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. Ajd. da idu u bolnicu. Marko: Da. ti ako se tu nađeš koliko se nađeš nije bitno. tamo je izvanredno. odnosno na moj šarm. ćao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. sad sam se probudio i čekam. Marko: Ima i kiretarnica pored. bolje ti je drži “Madonu”. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. a istovremeno društveno korisne. nego Francuzi. Milošević: Razumem te ja. neću tebe da pitam. muž ti je jedan muškarac. sine. on se vraća u ponedeljak ujutro tamo. zar to nije divno? 15. onako tipičan konzervativan. a da ne budeš baš. porodilište? Marko: Porodilište. nema frke. ništa. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. Milošević: Marko. nemoj ni da kročiš ni u Austriju. molim te. diskoteke. da.NOMENKLATURA SRBIJE . ne bi ih koštalo ništa. Slušaj. bre. ali to hoću da ti kažem. Nego se istim putem vrati. Austrijanci su pisali svašta. Marko: A Francuzi? Milošević: Pre svega oni. sad ću da pokušam.. ali u porodilištima nema kiretaže. i večeras ćemo se čuti. sad nisi u kolima. da ti kažem. Pa.

Ne. ono u varijanti "šta će mu sve to. na kome je očigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i. nije prokomentarisao ništa. dobar je. kao da. da taj "glok" mali. a Gavro je rekao: "Ajde.NOMENKLATURA SRBIJE . počinje da je hvata sindrom usedelice.. ako ću već da se čuvam. znaš. Prema tome baš sve legalno.. Marko: Dobro. jer je reč o prljavoj stvari. jer u glavi im je verovatno ona varijanta. je l' ne umem. svi vi pancire. Ja sam rekao. jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. s tim što Aca. bolje nek budem ja umešan. što sam stalno naoružan do zuba. ja kažem: "Drugovi. bre. li ga. ali da ga repetiram jednom rukom. o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea. i mora da zvuči tragično. ne zajebavaj me više. Marko: I to je. imaće posledice za taj njen popizditis? Milošević: Ona. 3. Sinoć. i šta ti je ona rekla? Milošević: Da ne ulazi u sumnjive rabote. pošto sam često menjao oružje. kad ulazim. večeras čovek treba da putuje za Nemačku. iz "heklera". seljačino.. I eto tako. 15. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom o kćerki Mariji. ali samo sa dve ruke. Ona je rekla: „Jao. šta sam. pucao sam iz uzija. Počela je da skuplja kučiće. Milošević: E. šta ti je. dugo naoružanje. Marko: Dolazi neka konjina koji. to je naređenje. Marko. po dva čoveka unutra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba. normalno!“ Ej. da ne počnem negde da promašujem. nego ti kažem stvar. 4. Marko. a ti nisi ni krimos. Marko: Pa šta si rekao Mariji. bre.... I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Vozilo ispred. Zaista. Marko mu prepričava svoje doživljaje s vežbi na streljačkom poligonu." Marko: Dva tipa koje sam provalio. Znaš kako idu ta pljuvanja. ne znam o čemu je reč? MARKO: Slušaj. da. vozilo iza. na primer. to je onda bilo "ajmo kući"." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije.. I kad sam provalio da me sere. to su Aca i Gavra. 26. da sam malo merodavniji od Sente za to. čistim pištolj i dolaze neki indijanci. zvaću Milicu i biću sve kul. 1997: Razgovor Marka Miloševića s Nenadom Batočaninom Nešom (ubijen je 26. Slušaj. je l’ se sećaš ti naše babe Jele? Marko: Sećam se. to treba zabraniti! Nešo: Da.. sad Marija. čisto. kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira. treba da mu dam danas pare. pa onda telegram. znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i čestog menjanja oružja. znaš šta mi je večeras bio vrhunac.“ Marko: Ni slučajno! Milošević: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa.. da joj javiš. poslaću joj faks. i Markovim instruktorom za vatreno oružje. opali. Kad sam ukapirao da me kenja. naravno. 2002. skratio sam ti. j. onda je krenulo klasično uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "četrdesetpeticom". a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k. bez ikakve prepotencije. ko sam. U redu. da im idem na ku. jer vidim da me jedva čekaju. nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno. znaš. jesam te zamolio da. sa jednom nije baš nešto..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mene zapoved. ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu. Pa da li znaš od koga sam ja sinoć čuo. da se ne pomirimo još narednih godinu dana. je l' umem. ko kaže da. 11. I da.. celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 181 . pred kraj razgovora. jer to mu sujeta ne dozvoljava. Mama. razglednicu. Nešo: Da. pa ću da je nazovem. Hteo sam da dođem u Karađorđevo da pričam s tobom i sa šefom. godine u Beogradu). iz pumpe. u šta su obojica dobro upućeni. jer ja sam se plašio.. i čeko sam da me ne zajebe negde. Ne. jer je reč o stvari i tako sve ono što si ti rekao. kako ću ja. mirno mi srce. ona je imala mačke. i to. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo. interna. razumeš. da li sam umešan ili nisam." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane. Javljam se kad izlazim. čovekom iz ličnog obezbeđenja Slobodana Miloševića i pripadnika MUP Srbije. malo ti da nas pratiš. nego si Marija Milošević. pazi niti me pita. 1997. kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz čega prvo da puca". majke ti? Pa. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera". ne daj bože da dođemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja. samo to nemoj da joj kažeš. Marko Milošević se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. daj da se čuvam.. To je ozbiljna tema. mislim. rekao sam lepo da si joj poručio da ćeš ti da joj rešiš problem džipa. da. interna veza. Nešo: Pa.

zvani Vojo Amerikanac... to nikada da procuri neće. tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. jebo te bog. razumeš. možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije. a oni obezbeđivali ispred. roknula ga murija. E. Provalili su da Badža beži iz grada. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao. bre. a ja kao znam pouzdanu informaciju. kaže: "Tref. Ja stvarno ne zamišljam svoju budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio. Marko: Pa. I ukucaju. ti znaš koji je Jelke idiot.. Meni malo neprijatno. al' mi ovde ne treba da se branimo već da se odbranimo.. Ja bih da prebrinemo te probleme što imamo. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovića... bermudama. ako te nešto greje. od Lile (zapravo . Ja muvam Ljubišu. Bojana Vladina i Fiškal. i ovo i ono. budi siguran. da vide da l' se negde pominje Badža. materinu! Zamisli budalu. počinjem da razmišljam. reko: "Je l' čuješ ti ovoga šta priča?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis. rokne nekog.. daj da ih uzmem ja da ih plaćam onda. prosledio i nikom nije prijavio. bre! Nešo: Nije on ubio njih. bre. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. reko: "Da izvineš. On nije kalibar. brate. u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noć. meni kaže Bojana Tref. pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam čuo za tog čoveka. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. to je isti k. da." Pazi. Mi kao baratamo nekim podacima. Marko: Al'. to je morbidno. Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu. ja došao iz Londona.. keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar. sine.. mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simić u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa.NOMENKLATURA SRBIJE . rek'o da mora da pita Sentu dokle će da traje ovo sa mnom. Piper me lepo. a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi.. Imao je dečje rifle zato što je imao facu dečju. onda ću ti ispričati! Marko: Čekaj. Nešo: Kažem. pozvao je Marinu da dođe da mu pravi društvo. što se kaže. ali hoću da ti kažem da je to neverovatno nešto. "s njim je sve strogo poverljivo"." Ja njega gledam belo. Nešo: Da. ovaj. razumeš? Pita me Piper večeras: "Je li. Neću ti pričati. i imao je dečje rifle. kad me dečko pita večeras da li bi treb'o da ide u XL.. I čuo sam samo.. onda ću sve da vas pustim da idete da čuvate diskoteke... da znam da je tačno. naravno. Jesi li čuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva učukaju. Pošto ne mogu. na pejdžer taj i taj stigne poruka. strašno! Sve komarac do komarca. I nek se zovu privatno obezbeđenje i ja. znam. To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovićem držao "Stupicu". o čemu pričaš? Nisam čuo za čoveka nikad u životu". to je neverovatno! Ja kažem. brate. i da je roknuo Popa.. Pazi.. Znaš kad potegnemo Ljupče i ja valjda će i oni da opale neki metak bar da drže govna Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 182 .Jelke). da li znaš šta je uradio neku noć? Na mesto gde sam ja bio. a dokle će ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. i da je nestao. Nešo: Vojo Raičević. koji jedini u zemlji ima takav nadimak.. Mislim. pošto sam se ja malo duže zadržao. 20 sati posle Badžinog ubistva. pa i Vojo i naš Amerikanac. Nešo: Ha. mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. imao je masku dečju koju je kupio u Americi. ali koji je lik bio Pop. neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. Marko: Pa. gadan tip. Al'. On je samo Popa. On je nepouzdana budala.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strogo poverljivu? Verovali ili ne. koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. pazi Piper: " kad mi možemo da palimo večeras?" Kažem: "Pa gde radiš večeras?" Piper: "Pa. da nije neki drugi Badža. u XL-u!" "Pa. Nešo. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog.. Pa. Idioti. što ga roknula murija prošle nedelje. ne znam je l' počimamo da otkrivamo rupu na saksiji. Nasra se. idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o. po ulici ispiraju usta time.". previše je lepo da bi bilo istinito. pa da se vratimo normalnom životu." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi. kad se budemo videli. zezanja radi. dobro.. Nešo: Bio jedan. namesti i puca na mene. ovaj Oliver Denis. kod mene. i da su sinoć našli leš u Savi i da je najverovatnije on. "Bel padžet". Sećaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim. u p. Je l' treba Višnjić da ode u diskoteku? Je l' on normalan. dobro ona nije pričljiva. to ko u crnu zemlju zakopano. Kao potpuno javnu stvar mi je ispričao: "Evo. Ispriča mi brate.! Hoću da ti kažem generalno. Marko: Vojo Amerikanac. i pazi kad jedna pičkurina Mesić. Pa slušaj. Ne mogu... ha! Marko: Pa. Posle tri dana. on nije tigar koji je upućen.

Tada je došao red na Džona Kupina. koji živi i radi po svojim specifičnim pravilima. Dočekao ga je Boško Radonjić. razumeš? A drugo.. Odmah je stupio u SOPO. U američkom zatvoru Boško Radonjić se našao 31. Vladan Batić. Boška Radonjića i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik. Dragan Kićanović. za vreme okupacije bio je član Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovića. koga je brzo zadesila ista sudbina. i hapšenja njegovog brata Pitera. Boško Radonjić je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". Džej. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i članovima porodice Gambino. fudbalerom Crvene zvezde. Tako sam stekao poverenje. odakle je produžio u Kankun. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. e j. dobio je toliko SMS poruka. o mom antikomunističkom radu u Srpskom oslobodilačkom pokretu Otadžbina. otkrio je Emir Kusturica. a telefonom su se javljali prijatelji iz čitavog sveta. ali ne i 75 godina robije. Bio sam kum irskog klana. ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike.. kojim Boško Radonjić nudi svoje goste. Ipak. da li će da te ubiju ili neće. Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. koji su bili pod uticajem komunista. Milovan Đorić. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bučera (kasapina) 1977. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj. jer u Americi nikada nisam bio osuđivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa članovima porodice Gambino. izgubio je status zaštićenog svedoka. koji je jedno vreme bio kum Koza nostre.. Po dolasku 1990. mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi. šefom Koza Nostre. ga. plaše ljude. i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM glavu dole. i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. U Ameriku nije smeo. koji je bio šef u Koza Nostri. i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju.“ . Pomogao sam mu da se prikrije. terorističku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (venčao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Kada je krenuo u zatvor. Otac Dragomir. decembra 1999. Bio sam sa Džonom 1989. zbog čega je streljan. Ja sam jedini stranac. otvorio je na Zlatiboru kockarnicu. a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". Posle godinu i po. „Ja sam ga upoznao početkom sedamdesetih. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je Družeći se s Milovanom Đorićem. prošvercovao se u autobusu crveno-belih u Grac. koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmićivanje porote na suđenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. u hotelu "Palisad". Ja sam samo čovek sa jakim vezama u Koza Nostri. Salvatore Gravano. znaš. godine.” “Kao član Koza Nostre nisam se bavio kriminalom već organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata. godine pobegao je preko Austrije65 i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu.NOMENKLATURA SRBIJE . „Ubeđuju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem. i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u američkom podzemlju.66 „Napraviću testament u kome ću reći ko je bio i šta je radio Boško Radonjić u Americi. Registrovan je među putnicima. Petar Panić Pana. kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama. Američka štampa špekulisala je da su kod njega pronađene fotografije iračke ambasade u Havani. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš.Imamo zajedničkog prijatelja. kome se požalio kako njegov saradnik Pana slabo igra tablić. učitelj. u Hol Skičneju. koji je izbegao smrt. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi. u kojoj se godišnje događalo po 500 ubistava. dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. postavio je Radonjića za šefa irske mafije u Njujorku. godine. Brzo su se sprijateljili. Posle smrti Džona. bilo da su to Velja Ilić. izašao je kao slobodan čovek. na čelo "Vestijes" došao je Mark Splen. Jedini svedok protiv njega. i radikal Aleksandar Vučić. Seka Aleksić. 1970. organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjić.. 65 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 183 . u Maloj Italiji u Njujorku. Emir Kusturica ili Boškov kum. 66 Bošku Radonjiću praznike je čestitalo oko 200 ljudi. BOŠKO RADONJIĆ rođen je u Užicu. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Radonjić je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode.

tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubačen Sami Bono. Osuđen sam početkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. Đulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija. okupljeni oko Srpskog oslobodilačkog pokreta Otadžbina. obučavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. jer su je koristili za obračun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. ali smo odustali od upotrebe. mada sam zatekao užasno loše stanje. prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja. to nije bio interes Amerike. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu. rođake. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. Kada su me 2000. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana poručila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. kada sam se vratio u Srbiju. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. Ništa nisam priznao. Gišku i Arkana? Tada su islednici ućutali. umesto da hvata te bandite. jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. već bio u Beogradu. FBI mi je nudila status zaštićenog svedoka i vilu na Floridi. jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. U međuvremenu klan Gambino. i odveli u Njujork. Napravili smo paklenu mašinu.“ . jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovećuju sa ovdašnjim kriminalcima. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. To je moj način nacionalnog pomirenja potomaka četnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kući. je proširio poslove na organizovanje sindikata vozača i sindikata glumaca i filmskih radnika. sa kojim sam mnogo puta ćaskao u bašti Lotos bara. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonačelniku Njujorka Đulijaniju da iskoreni Koza Nostru. a naša vlast se bavi progonom porodice Karić. oduzela. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Đinđića. jer sam se kao pravoslavac i član SOPO zavetovao da neću dozvoliti da udari Srbin na Srbina. Ne želim da se svetim zbog zločina koji su počinjeni mojoj porodici. jer smo se deca četnika i deca ibeovaca igrala rata. sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo. i Amerikanci su me oslobodili. jer jedino preko nje naši političari mogu da vladaju. koji mogu da nas uvedu u rat.“ „Goti je pao kada su američki političari odlučili da ga ruše. Jednom je naišao Legija. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gađanje. Reganu je stalo da ga Đulijani nasledi na mestu predsednika SAD.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 184 .NOMENKLATURA SRBIJE . pa su proširili na generala Badžu. kog sam znao petnaestak godina. jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunistički izrodi ubili mog oca. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda. U Srbiji se podstiče anarhija. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. državni tužilac i američki predsednik. Đinđić bi svratio na kafu. krajem 1990. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv. koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dođe na vlast. koji je opasan.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM mafija. kome sam pripadao. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi.“ „Razočaran sam u Ameriku. ministra Pavla Bulatovića i načelnika policije Vlahovića. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976.“ „Sa Brozom sam se sreo kao dečak. da valjda vidi šta radi Đinđić sa mnom. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. ali se nadam bez novog rata. Crna Gora će se odvojiti. u vreme dok sam ja boravio u SAD. od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. Ali. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da će biti uhapšen. a potom mi je. Zato se Ronald Regan odrekao Đulijanija. Ja sam u to vreme. pa sam ga ja oterao. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe. a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovića Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilića. Pustili su me iz CZ.“ „Mi antikomunisti. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. Navodno su imali dokaze da je Maka. FBI je početkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Najžalosnije je što je država. pa sam se vratio u Beograd. koji je tvrdio da sam ja čovek Velje Ilića.Tu te dočekala srpska policija. Srbija ima banditizam.

mnogo te volim! Ali. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. Boška Radonjića je amnestirao načelnik Generalštaba Petar Gračanin. Dana i Vuk Drašković. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politički emigrant i državni neprijatelj. razvodnila je naš antikomunizam dovođenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. što ne bi moglo da kompromituje SAD. je američki general Trudo. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. dok ga niži šefovi CIA traže. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. Edi je ubijen u obračunu između irske i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 185 . koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. dok je bio jedan od ključnih ljudi njujorške mafije. Od Krcuna je prvi put čuo da Tita neizostavno treba ubiti. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obećanja. Boško Radonjić izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. Milovan Đorić i Momo Kapor. ni džak cementa. gde je u fabrici "Vitez". preko Boška Radonjića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim političkim emigrantima. iako su ga svedoci viđali u njegovom kabinetu. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. jer je i tada imao legalni pasoš. U to vreme. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda.“ Boško Radonjić se u Srbiju vratio 15. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. u Bosni. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". On je pijan govorio: "Druže Tito. Boško Radonjić je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. Ubrzo smo se sprijateljili. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. Bošku Radonjiću je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. zbog čega ga je 23. Nebojšom Pavkovićem. usred unosnih poslova u proizvodnji. od Jovice Stanišića dobila takvo naređenje. 48 Kao najznačajnijeg čoveka koga je upoznao. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna područja. jer je svoje protivnike kasapio nožem. koji je trebalo da pogađa ciljeve na 3.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovićem. Bošku Radonjiću.Profil br. uložila u Slobodana Miloševića blizu milijardu dolara.500 milja. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. ugledni "Čikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. „Igrom slučaja. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Iliću. irački predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na čelu američke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. Drašković. Dragan Džajić je Arnejčića zamolio da Boška Radonjića preveze preko granice. Acom Tomićem. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. Dočekali su ga Đorđe Božović Giška. i sa njima izveli operaciju Oluja. Nije morao da ilegalno beži. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjićem i SFR Jugoslavijom. Boško Radonjić. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžića. koji nisu bili antikomunisti. rađen top. služba ga nije dirala. Boško se još više zbližio sa svojim nesuđenim ubicama. Jovanović. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. „Nisam član nijedne stranke. jer je kako Boško Radonjić otkriva. Tesla. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. decembra 1990. Naši su obećali Amerikancima 1995. Početkom devedesetih.“ Milomir Marić . Posle nekoliko godina. niti kilogram gvožđa za armaturu. lečeći se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naučnike na pragu epohalnih otkrića u naoružanju. Boško ne priznaje da je on Miloševiću odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. koji je gradio najveći top na svetu za Sadama Huseina.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Đorić. Boško Radonjić je prvo postao šef irske mafije "Vesties". Zvali su ga Edi Bučer. Boško Radonjić negira da se ikada sastao sa Miloševićem. godine da će u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da će da podrže novu zagrebačku vlast. marta 1990.“ „Kad je najveći američki prijatelj Tito 1980. Izrael je od početka bio u toku sa otkrićima profesora Bula. godine umro. i Cecom. Frenkijem Simatovićem.NOMENKLATURA SRBIJE . Jovicom Stanišićem. voleo bih te još više . koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjić. ali niko nije saznao o čemu su pričali. izraelski Mosad ubio u Briselu. Predragom Rankovićem Peconijem.

(Brankica Stanković) Ilić: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom.. inače jedan od mojih najboljih prijatelja. na Kubi. a da Karadžić bude isključen iz političkog života. Ja sam čuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišića. kada je došao u društvu Boška Buhe. Vi ste se uključili u program. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. i Boško Radonjić. Inače on je kum Kavaje…” B92: Koji je takođe šef irske mafije u Americi i jedan od ključnih ljudi… Ilić: „Ko.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukić Šljuka bio kriminalac? Ilić: „Ja sam Šljukića samo jednom u životu video.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukić Šljuka bio član Vaše stranke. da ga u zatvoru želja mine. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Čačka. oktobra. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje ćete lično oterati da čuvaju ovce? Ilić: „Informacija da je Sredoje Šljukić član Nove Srbije objavljena je. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. pa se sa Ričardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. ko je sve sedeo. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. koji on ima sa Amerikancima. ni Milorada Lukovića Legiju.000 dolara.državnom tužiocu smo namestili tipa. proglašeni su za "crnorukaše". gde je ručao Jovica Stanišić kad je dolazio. nikakav posao nikada nismo radili. kome je doneo trenerku da se presvuče. u 'Nacionalu'. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišić je navratio da poseti Kusturicu. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj lično podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se čuju srpski argumenti bez posredništva administracije. tobože da bi joj ocinkario Džana. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruče: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora između Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao priču da Nikola Kavaja (iako je kao komandos učestvovao u američkom iskcravanju u Zalivu svinja. predložio sam mu da bratski sarađujemo… „Umeli smo. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristične ruske kape. niti u bilo kakvom poslu bili. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. mislim.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilić: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. osuđen je na 75 godina robije.“ „Restoran gde je ručao Legija. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gaćice tužioca.” B92: A otkud priča da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilić: „Jedino što su Boškovi momci čuvali parking.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM italijanske mafije. Pred odlazak u zatvor. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. Neprestano po Bosni jure Karadžića. i da otmemo čoveka na sred otmene Pete avenije. Ilić: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. i u poteri za Če Gevarom u Boliviji). Boško Radonjić je čovek koga smo mi ovde znali. družili su se svi. slučajno. formiranoj u vreme Staljina. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. Razvijemo tepih. pre bekstva na Zapad. Taj moj rođak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišić.NOMENKLATURA SRBIJE . 3. na Televiziji Čačak.” B92: U istrazi ubistva Zorana Đinđića među prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. niti je Boško Radonjić bio moj savetnik. od kojih su neki. da ga ne uhvate i ne prekrše tajni sporazum.“ 67 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 186 . Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. potplatio sa 60.“ Đulijano je okrivio Boška Radonjića da je svog venčanog kuma Džordža Pejpa. Popili smo piće i to je bio jedini kontakt. Boško Radonjić.“ „Radovana Karadžića ne bih izdao ni za pet miliona dolara. Velimir Ilić u emisiji "Kažiprst". Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžić idol67. pošto ispred naše stranke nema parkirališta. On nikad nije hapšen kao mafijaš. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog suđenja Gotiju. koja nam nije bila naklonjena. ženi . Boško Radonjić je u Čačku završio školu. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). aprila 2003. Članovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". Tražio je da mu ona pokloni svoje gaćice. brzo ga smotamo. Činjenica je da je Kavaja. kao Mustafa Golubić. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna.. A ona je upala u zamku. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti.“ Poseta Kartera Karadžiću uplašila je Slobodana Miloševića nagodbe bosanskih Srba mimo njega. A novi kum Džon Kunin. ispred luksuzne robne kuće. Boško Radonjić je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu priču. u slučaju potrebe. koji je bio član Porote.

Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. general Kovačević. godine sam uhapšen sa tri rođena brata i poslat na Goli otok. proglašen je za američkog neprijatelja broj jedan. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? .. posle u Južnoj Americi i SAD. Milovan Đilas i još jedan. Sva braća su mi otišla u partizane.NOMENKLATURA SRBIJE . Dražin komandant. sa osam godina.Amerikanac u SAD i u Evropi. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševića. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. od 1941. Stoiljko Kajević hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moći. iz zatvora u Luizijani. u Pivi. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike.Pop Kajević. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. Jakov Dragović. Austriji. Kongu. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . Ja potičem iz partizanske porodice. Posle toga. Komunista se nisam bojao.Samo akcijama u Nemačkoj. Bili smo 7-8 puta zajedno. Prvo su nam svakog dana komesari na političkoj nastavi u vojnoj školi pričali. da li ste promenili mišljenje? . Ja sam rusofil. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? .Uglavnom za CIA. koji je izgrađen posle mog bekstva iz zemlje. U Srbiju se vratio krajem 1997. u Africi kao legionar. Nemačku i Italiju. Koliko je poznato. ubijen je na 120 metara od mene. te kukuruz je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 187 . u Crnoj Gori. po čijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne terorističko-mafijaške akcije. * Kako ste dokazali da niste ubačeni ruski agent? .. Od Los Anđelesa do Vankuvera i Njujorka. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . prva je bila napad na jugoslovenske turiste. svuda gde je išao službeno.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. Neću da napadam Kajevića što je ispao kukavica. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. i sestra. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kući primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. a da se ne otkrije. Bio sam zadužen za Austriju. do 1944. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. U Evropi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. Nije hteo da izađe iz zatvora i da mi se pridruži. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu.. Čuvao sam kralja Petra po naređenju Amerikanaca. TrojIca su poginula. Izveo sam 28 akcija po naređenju. Južnoafričkoj republici. *Koje smislio plan akcije? . od čoveka koji se celog svog života borio protiv komunista. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojković . ali sam se radovao.Predrag Radojković. Za CIA su uglavnom radili stranci. Da je komunizam bio u Nemačkoj. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Đuro Đurović.U Zapadnoj Evropi. kada je posećivao izbegličke kampove. bio sam u vojnoj akademiji. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medaković. U proleće 1998. a 1948. da će Staljin da živi 300 godina. Poslednju 29. Akcija je propala.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjić mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku.Ne. Do 1961. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševićeve vlasti za učešće u operacijama u južnoj pokrajini.. godine. Mlad sam upao u osinjak špijuna .Broj 616) . bio sam u Čadu. Posle je 1978. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. godine. a ubrzo je deportovan.Ne. Kljukao je lažnim podacima o Istočnom bloku. Suprotno očekivanjima. . nijednog u četnicima. Radio sam i u obezbeđenju Kenedija. pukovnik Dragiša Bojović. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva američka aviona. Tri brata su mi poginula u ratu. godine.

godine u Švajcarskoj. i drugi68. 17. Prema Šešeljevoj tvrdnji. optužen je za saučesništvo u ubistvu vođe paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana.. tada jednim od šefova njujorške mafije? . do trenutka kada sam došao kući i zatekao majku kako plače. (Srboljub Bogdanović – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanića. protiv Kastra. bio predmet obrade državne bezbednosti. marta 2003. koji je registrovan kao udruženje građana. do 1971. Za Amerikance sam radio od 1957. u okviru organizacije “Omega 7”. Željko Maksimović Maka i Nikola Maljković planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. Zbog federalnog prekršaja. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašćenih službenih lica MUP. jer su mi udbaši odveli brata. ali sam to odbio. Vojislav Šešelj.. kao i da su članovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. bio sam pitomac u vojnoj školi. Sa Ivom sam sarađivao i ranije. već kada je dobio azil od SAD i ispričao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . Odmah bi ga ja skinuo.2007. „Nedeljni telegraf je objavio ragovor koji je sa Boškom Radonjićem obavio Aleksandar Tijanić. Boška sam ja ubacio u CIA. na šta je mafija imala tapiju. Boško Radonjić je. januara 2004. zvani Pegla. čovekom “bogate prošlosti”. Boško Radonjić uhapšen je u Užicu. i Velimiru Iliću. prešao iz Grčke u SAD). "branio" je bivšeg predsedenika SRJ Slobodana Miloševića prilikom hapšenja. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . čiji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradović. među kojima su Boško Radonjić i Voja Raičević. 21.američko i naše. “Pojedini članovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje građana. zahvaljujući mu na veličanstveno organizovanom mitingu Koštunice u Čačku. Siniša Vučinić je predsednik Radikalne stranke levice Nikola Pašić. SOPO i neki organi unutar CIA. a Boško ih je odmah sve potkupio.04.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Rusiji ovoliki. U početku Boško Radonjić je radio na parkingu na Osmoj aveniji. Na konferenciji za novinare lider SRS. a sa federalnim sudovima nema šale. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. uhapšen je 10. čiji je otac držao “odnošenje smeća” na Menhetenu. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mlađenovića (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe.05. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića.radiš posao koji UDB ne može. Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. posle ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. godine69. najveći diler droge u Evropi. ova grupa je formirala odrede smrti. 69 Beba Popović magazin Status 10. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjićevom restoranu "Lotos bar". Bošku Radonjiću i Željku Maksimoviću Maki. sa Boškom Radonjićem.NOMENKLATURA SRBIJE . sve je odjedamput bilo obrnuto. Mileta Miljanić.. zvani Majk. tokom predizborne kampanje. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). Miljanićev prijatelj. Dejan Pitulić. s obzirom o kakvoj se ličnosti radi. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. njegovi telefonski razgovori su se slušali i to za njega nije bila nepoznanica. zbog koje je bio prisluškivan. u istom razgovoru. dovodeći građane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. sadrži neke političke instrukcije Radonjiću. Da ga nisam upoznao.Par ludaka.” Otkud taj dokument Nedeljnom telegrafu? 68 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 188 . Kada je doneta Rezolucija Informbiroa.. navodi se saopštenju MUP. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjićem. kod jednog broja članova organizovanih kriminalnih grupa pronađene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. Aljendea. Bio je blizak Voji Raičeviću Amerikancu. a Dejan Pitulić. Boško Radonjić. Za Miljanićem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. tvrdio je da su Jovica Stanišić i ljudi iz državne bezbednosti početkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. Pitulić je tokom istražnog postupka preminuo u beogradskom Okružnom zatvoru. Ivo Lazarević je bio je šofer čoveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu.Ivo Lazarević. Posle za Kubance. Uspeo je preko žene Karin. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. Do 1949. MUP Srbije je saopštio da su. ulaženje u stanove i vršenje krivičnih dela. Jedan od snimljenih razgovora je sa Tijanićem koji ga je zvao. nemoguće ih je potkupiti. nikada on ne bi pao u zatvor. Ima dvojno državljanstvo .2003.. nisam bio protiv Tita. a.

pojavila se 1991. u Čačku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanović. Jovica Stanišić i Boško Radonjić. General Lazarević je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. godine peticiju za oslobađanje Nikole Kavaje iz američkog zatvora. Velimir Ilić je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. u njegovoj kući pronađeno je oružje.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim međunarodnim kriminalom? Ilić: „Ja ne znam šta je on radio napolju. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovića. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. poklanjao mu je trofejno oružje. ti si pušten iz američkog zatvora. gde je Veljo. kao i sve čega se dohvatio Vuk Drašković. ali jesam principijelan čovek da ti saopštin istinu oči: prevrtljivi ljigavče. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si počeo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. Ja sam ga viđao kao i svi ostali.NOMENKLATURA SRBIJE .5 miliona Srba. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politički profitira. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatović. otkud to da su roditelji ubice premijera Čačani. večeravao tamo gde je večeravao. Boško je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. koji je bio general policije. Glavna su hapšenja četvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeća ''Auto Čačak'' Milenka Kostića. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. Izdavač mi je uručio određen broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. Posle nekoliko godina. godine i štampana je u požarevačkoj štampariji ''Prosveta''. i sa čelnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. i Strahinje Ilića (Bane Svinjar). godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicističkim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavača ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. ni vojvoda. ja sam im rekao da vide među onima koji su ga nosili. Tu peticiju je potpisalo 450. general Pavković nije silazio s lokalne televizije. Knjiga o tebi. Zvonka Osmajlića i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Čačak.” O Bošku Radonjiću. a kasnije i Nove Srbije. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovića. U selu nadomak ovog grada pronađen je automobil Ljiljane Buhe. Draškovićev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. nazivajuće me serdarom. maja 2003. koju sam pripremio.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Veze Legije i Čačka ("Kažiprst" Radija B92. jun 2007. koji optužen za ubistvo Zorana Đinđića. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slučajno viđa sa Radonjićem. Bane Svinjar je jedan od osnivača SPO. mogla da dođe samo iz DB-a!“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 189 . a ja sam priređivač. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja.” Velimir Ilić o Spasojeviću: „Dušana Spasojevića nisam poznavao. prethodno je pričao da ga proganja ta ista vojska. ne izlazi mi na oči kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom „Ta službena beleška je. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalović. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. sa ljudima sa kojima je bio. nisam video ni Puza. To su priče. partizanski sin i bivši komunistički pisar kod Špiljka. kad sam video Legiju. stajala je na bini Olivera Katarina. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. Van politike. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreči Vuk Drašković šest meseci posle početka štampanja. „Nikola. vojvodom. došao si u Srbiju i već 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. 23. što je bio razlog da u Čačak dođu inspektori iz Beograda. izdavač je ''Dosije'' iz Beograda. otkud auto gospođe Čume tu na periferiji. pitali su me gde se krije Karadžić. Daniel Bukumirović) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su viđeni Legija. Jovicu Stanišića nikada nisam video s njim. oružje i hapsile kriminalce. naravno. s kim od njih se viđao… Oko ubistva gospodina Đinđića. nije mogao to da radi čačanski SUP. ni Legiju nisam video. junakom i tako dalje. moja prijateljica.000 Srba. Beč. i otkud to da je u Čačak morala da dođe specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. 15. prijatelj pokojnog Giške. Pokrenuo sam 1991. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. gde su se ljudi zaklinjali da će vratiti Kosovo… Strahinja Ilić: „Ja sam uhapšen jer sam večerao sa Emirom Kusturicom. urednik ISTINE. iz Čačka je.

saopšteno je u srpskoj vladi. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. Agropromet AD Kruševac. 13. Kruševac. Zaista je duboka tvoja plitkoća Nikola. i 1999. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 190 . a zlotovori ti pred tvojim očima otimaju zavičaj – Kosovo i Metohiju. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. d. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. U potrazi za članovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 vođa i članova sedam najvećih mafijaških klanova. penzioner Marinković Jugoslav. što dovoljno govori o tebi samom.o. Nisi imao kuraži. Tu laž podlo širiš meni iza leđa po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan ručak. Ti si se odlično uklopio u tu tragikomediju. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petković Zoran. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Beč jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. slobizma. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. ti bi danas imao svoju vilu.godine . jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma.Balkanska 40/15 U Kruševcu. šepureći se nepostojećim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovićevog SPO. okrivljuješ mene što sam kao priređivač knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavača određen broj primeraka po Zakonu o izdavačkoj delatnosti. Ekonomski tehničar. direktor ''M-C group'' Petrović Milorad. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi.dipl. pa imajući u vidu činjenicu da je tako. Delatnost: prodaja delova. Umesto lovca na Tita ti si postao najobičniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovačkim pričama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza.NOMENKLATURA SRBIJE . tako ću ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlučnosti za to. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovića.08.2007. O kakvim knjigama. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekića koji je zloupotrebio gostoprimstvo. svoje šofere. niti potencijala jer si najobičnija puna praznina! Umesto toga dočekao si da zavisiš ko će ti udeliti milostinju. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno.ing. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko.625. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj.godine Generalni direktor. besramniče. SAŠA VUJKO. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na čelo srpskih patriota. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za očekivati.2006.12. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. govoriš? Je li o primercima koje je izdavač ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priređivaču dela Lov na Tita. Niš Ekonomista. Mileta Miljanić i Saša Vujko. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raičević zvani Meda. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavaće sobe zahvaljujući nacionalnom štetočinstvu i političkom diletantizmu haških janičara koji vode američku. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. nemačku.o Beograd. Došao si iz američkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba.maš. Tatjana Cerović. a najveći akcionar je: Bujković Nenad Upravni odbor Bujković Nenad.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništačoveku čvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalistički zloupotrebio meni iza leđa. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. svoje ađutante. čiji si pilot bio. bio bi na čelu srpske nacionalne armije.

sa crvenim malteškim krstom na grudima. Prof. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. „Majora”. Odeljenju gerijatrije.). Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. godine u Segedinu. Oni. te se utvrđuju diplomatski i kulturni odnosi. od apoteke predviđene za rušenje. Kasnije su formirane još dve prefekture.) i Niš (2005. koja. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. koje su tada bile na snazi. godine. Vojvodina i Niš. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Nedeljko Gardašević je postavljen za „Velikog Majstora”.Filip Milošević Analitičar Centra: Tomislav Kresović “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu među narodima”). od strane tadašnjeg Velikog Majstora. stekli su se uslovi da budem unapređen. koja se vratila posle četrdeset godina provedenih u Parizu. Mađarske. uzajamno pomaganje. rasne i nacionalne razlike. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. odakle red širi delatnost. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja građana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju čini rukovodstvo reda i skupština. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. „Rizničarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) čine vrhovno rukovodstvo Međunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. s namerom da ih prosledi kao pomoć Srbiji. prenosi red iz Amerike u Evropu. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su članovi reda. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. Bugarske i Rusije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 191 . otkupljuje lekove u vrednosti od 264. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. u Prefekta Beograda. koja će se registrovati u Strazburu. biraju članovi u skupštini.). po pravilu. Sledeće godine organizovali smo Udruženje građana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. bila je prinuđena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. osnovana 2003. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. Sve funkcioniše po načelima drevnih viteških bratstava. dr Fronz. Srbiji i dr.NOMENKLATURA SRBIJE . Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. treba da bude sledeća. je Aleksandar Vojnović. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlović. Austriji. a od novog člana se očekuje. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Međunarodne asocijacije redova. Rusije. Dokument je stigao posle tri dana. Od tada. redu pristupa 2001. Kao takvi nalaze se u Nemačkoj. S obzirom na sankcije. „Juristicijarom” Albertom Almošem. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. Vođena očevim idejama da sve čega imaju previše treba podeliti s drugima. a veliku podršku imala je u francuskim vozačima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. na prvi pogled podseća na građansku verziju Malteških vitezova. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. a otvoreno pismo je već poslato Austriji. Mađarskoj. Rumunije. Ovom konvencijom se preko zajedničkog statuta regulišu i međusobni odnosi bratstava. na Fruškoj Gori. Po zanimanju saobraćajni inženjer. Danas nosi najviši čin na nivou reda naše zemlje. „Prefekata”. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. u SAD. podrška. Tada. Generalnog Prefekta”. Mađarske. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno učestvuje „Veliki Majstor”. „Juristicijara” i „Rizničara”. koji je znak ovog reda. navodno. svoj humanitarni rad započinje 1992. zajedno sa Nemačkom. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja građana. Mogućnost prijema u red dobijaju ugledne.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Član IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). Vojvodina (2004. a između vitezova Srbije. pa je bio i „domaćin” beogradskog okupljanja. „Generalni Prefekt” SCG. Beograd Direktor : Vojislav Milošević Izvršni direktor: Predrag Martinović Stručnjaci Centra : prof. u Austriju. Francuskoj. Bugarske i Rumunije. Nikole Đurkovića 24. kada sam primljen u članstvo. Ustanovljen je 1961. visokomoralne osobe sa profesijom i ličnim težnjama koje se ne kose sa osnovnim načelima reda. koji je najviši čin na nivou bratstva zemlje. Mr. Dragan Simeunović.000 franaka.

Znaci: dete je iz bolje kuce. od 1992. a za krađu su optuženi Duško Mijanović radnik obezbeđenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardašević. Žilnik. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. do danas. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. tada. propustio da odem u zatvor. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na đubrištu istorije. „Nemački autor je umetničku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. međunarodni nivo događaja bio je kroz prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. dopao u ruke jedan nemački dokumentarni film snimljen pre tri decenije. već su Mijanović i Gardašević došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. Mira Trailović.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Velikog priora Srbije Međunarodnog viteškog reda Svetog Đorđa. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. Prele.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. umetnici iz Srbije prisutni su na Božićnoj izložbi u Luvru. U Francuskoj je 1995. Bila je to žešća revolucija. godine.“ A kako se zove to kada nečiji sin odluči da napravi najveću diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kćerka jednog njegovog prijatelja. Neće biti! Revolucija počinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase.. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. da to znači da je revolucija na pomolu. Zalaganjem njenog sina Patrika. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). članovi mađarske sekcije IBSSA. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. i 2005. donirala tamošnje vitezove. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braća” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. Bio je to trenutak kada sam. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uređaj. Svi su se obogatili preko svake mere. studenti su čitali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". Organizacija "Otpor" nastaviće sa deljenjem DT dok list ne počne ponovo da izlazi.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uređivati "Politiku" nego ići u zatvor. ovih dana. Zato je prirodno da današnja deca. U filmu se pojavljuju Kiš. Šejka. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak.”). Pravi revolucionari su završili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 192 . 2004. Naši predstavnici vođeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovićem i Zoricom Đorđević („Comandeur” reda „Pro Concordatia. koji su takođe vitezovi Reda Svetog Đorđa primili su svoja pisma o imenovanju u Veće Reda Svetog Đorđa. Ovaj događaj ima tradiciju od 146 godina. odlazi 90% ukupne pomoći. Svake godine učestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. najeli i napili. Početak rada grupe obećava ali je konačni cilj daleko. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. i 2006. Oba su osuđena na po tri i po godine zatvora. Aprila 2008. pretpostavljam imućnijeg. „Tako mi je. koji je takođe član IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. Krađa ovih slika nije bila naručena.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM gradske bolnice na Zvezdari. To su godine koje su pojeli skakavci. Jedna od najspektakularnijih krađa se desila početkom 98. Milja Vujanović i moja malenkost.. Prema izjavama članova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. poput mnogih drugih. Pekić. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom.“ Stevo Žigon se naročito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševiću. Posle mesec dana slike su pronađene. inace svetski poznatog umetnika. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. Postoji tu i čuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt".

iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. Slobodan Lalović. i čak 90% iznajmljuju. To znači da oni dobro rade i da nerviraju režim. Zika ili Laza. Najveća ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojeće države Srbije i Crne Gore . ASNS i UGS "Nezavisnost". prosovjetskom. Očekivao se popis sindikalnih kvadrata. Oni moraju da počnu od nule. SSS. nepotističkom. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnički odnosi. Vrednost 19. i brojnih odmarališta širom bivše zajedničke države. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. nacionalističkom. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapređenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanović. staljinističkom. na kome su učestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. Za takav početak zatvor je dobra škola. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog političkih razloga . gašenja firmi. tražila rešenja. Oni kažu. ili prodao. jer je to princip koji važi za čitavu EU. dok su ostale zemlje u okruženju već podelile svoju sindikalnu imovinu.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da će država konačno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušićevoj. i da mogu nešto da urade. to je Mika. osnivač ASNS. bio je ministar za rad i zapošljavanje. od čega je u posedu SSS oko 3. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. a sve preko toga . Pitanje centralne imovine nije pokretano. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrđivanja reprezentativnosti. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. bez utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. Ovaj će im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. U korišćenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi započela podela imovine. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. Njima toliki prostor nije potreban.000 kvadrata. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. svesni da im u komunističkom. Oni koji su osuđeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. predmet razmatranja dve najveće međunarodne sindikalne organizacije. Sudski spor o reprezentativnosti vuče se na sudu tri i po godine. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . Do kraja 2006. Ako nešto fali. genocidnom. ili neovlašćeno iznajamio. Samo što od toga neće biti nove avangardne umetnosti. Kasno se kaje Tirke. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. Postignut je načelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. nije mala. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali.NOMENKLATURA SRBIJE . iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sa zatvorskim presudama. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40.ne važi. kao azilanti. Međunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvaničan zahtev da se što pre okonča podela sindikalne imovine. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. koja je isključivo u posedu Saveza sindikata Srbije i SSSSCG.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujući rentiranju ogromne imovine koju poseduje. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. prostačkom režimu Slobodana Miloševića nema mesta. na nacionalnom nivou. mora se pitati gde je to.000 metara kvadratnih prostora. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. dao JUL ili SPS. Mile Isakov. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. sa metkom u potiljku. ministar za rad.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju.000m2. godine. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašćivanje Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 193 . Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. Vreme je da naučimo da ćerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. Rešavanje tog problema počelo je sastankom u Vladi Srbije. iako su je stvarali svi radnici. već to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. koje oni i sada koriste. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". Do februara 2007. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. a onda bi se. Podelu sindikalne imovine. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. ali deo ne bi bio vraćen sindikatima. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da će iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema.

Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. Kao članica MOR. zahtevao da mu dostavi imena agenata. međutim. ali i kao jezgro buduće saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašića. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovića da je 94% sindikalne imovine u državnom. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašića. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguća podela sindikalne imovine pre okončanja sukcesije bivše Jugoslavije. vredi oko 7. da li je to moguća pre sukcesije država. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajedničke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanično potraživala deo imovine nekadašnjeg zajedničkog sindikata. U užem centru Beograda SSS Srbije. i da armija ima Miloševićev dosije. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. a i da ih zna. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. oni su zato i dobili procent. najavljenaa je zajednička inicijativa sindikata Hrvatske. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela između nekadašnjih republičkih sindikata. nema ništa. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju.000 kvadratnih metara. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. privatno. radnog staža. smatrao je. jer ih Mitrović ne zna.. a posredovaće i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih građana u Srbiji. Ljubisav Orbović. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 194 . Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena.000 kvadratnih metara. od 4. i nije poznato za Makedoniju. koji će najvjerovatnije biti iskorišćeni za formiranje Agencije koja će se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. imovina u Hrvatskoj.. a drugi je udeo novonastalih organizacija. jer je to najveća tajna službe. ima na raspolaganju oko 13. 1988. dok u Crnoj Gori. jedan hotel na Hvaru. Dom sidikata. penzionisanja. a neki ne. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašića. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali podelu zajedničke imovine. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. Dom sindikata u Sarajevu.000 kvadratnih metara prostora. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. zlato. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. Srbija ima i neke obaveze. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. Bosne i Hercegovine. postao prvi čovek Srbije. navodno. i u Sloveniji jedan deo. Ima za državnu imovinu. za ambasade. Slobodan Milošević je od šefa državne bezbednosti. Večernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Čim je. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni način. smatrajući takav potez nedopustivim.5 miliona evra. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. u tom trenutku. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. dogovorili su se. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestočlane Jugoslavije. da u nije potrebno uključivati međunarodne organizacije. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševića u njegovom stanu. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. Predmet te sukcesije. Ukoliko je to tačno. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. Dragana Mitrovića. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. ne sme da ih da. prenošenja penzija. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. kao samoproglašeni sukcesor. Ne postoji ni precizan popis te imovine. bez prethodne sukcesije. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali deobu zajedničke imovine. Kada radnici odluče u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu raspoređena pravedno i proporcionalno članstvu. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije.

Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutić. Šešelj je od početka bio miloševićevac koga je lično Milošević pomogao na svakom koraku. simpatizeri Moskve. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. bivši direktor kazneno-popravnog doma. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubičića. Bio je to izbor Slobodana Miloševića i Radmila Bogdanovića. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolića. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševića da mu ustupi Dragana Mitrovića za načelnika Službe državne bezbednosti SSUP. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. Milan Tepčević i Miodrag Pavlović. Ilije Ćeranića. čak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljković. a istovremeno širio glasine da to Mitrović radi Slobodanu Miloševiću. U komisiji su bili Milo Savković. kada su po naređenju generala KOS. Prema podacima Zdravka Mustaća. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. pa je zato formirala komisiju za utvrđivanje odgovornosti načelnika Dušana Stupara. Slobodan Milošević se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežični prisluškivač na zidu. gde je SSUP imao dobre veze. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenačko rukovodstvo. vršena su česta Šešeljeva hapšenja. i pored ponuđene ostavke Slobodanu Miloševiću. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. Dolanc i Mikulić. Šef beogradske policije Branko Kostić imao je Odsek za politički kriminal. Beograda i Jugoslavije očekivali su kako će se Dragutin Mitrović. Branka Mikulića. u situaciju da ramišlja o novom čoveku. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politička policija. Mnogi su uvereni da je politička zvezda Miloševića počela na Kosmetu. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovića i profesora Radoša Smiljkovića. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. tek oporavljen od teške bolesti. Posle nekoliko meseci Janaćković je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. koga je najviše prozivao Zoran Čičak. dr Dragan Simeunović. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. preko GSUP Beograd. članovi. po naređenju Staneta Dolanca. ministar srpske policije.NOMENKLATURA SRBIJE . a ni Stupar. Čak je Slobodan Milošević 1987. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovića. pratili razgovore novog srpskog partijskog vođe Slobodana Miloševića. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Milošević. kao Jugosloven. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. bili su dvojica srpskih političara. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovića. godine. Najaktivniji je bio KOS JNA. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovića. godine nije počeo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. Dobrosav Ćulafić Toro. borac za srpstvo sa juga Srbije. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlović još 1986. ni Mitrović nisu videli dosije. i admirala Branka Mamule. Na mesto Mitrovića došao je 1990. godine političar. i KGB. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševića. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM obavili su u februaru 1987. šef gradske policije. načelnik SDB Srbije izjasniti . kome se žurilo da uzme policiju. Zoran Janaćković. mimo RSUP Srbije. Bilo je ideja i da Mitrović postane načelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševića prema načelniku njegove tajne službe. tvoraca Memoranduma SANU. kod garnišne iznad prozora. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obračuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrović. sin Ranke Čičak. ovaj je. Ratko Marković. i Nikola Ćurčić. Jovica Stanišić je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politički progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. načelnika SDB Srbije. za šefa SDB došao je Jovica Stanišić. predsednik. koja je u vreme Gorbačova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". Tajno. Takva političko-policijska igra oko načelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. Prema podacima Mustaća. Otvoreno se stvarala sumnja da je načelnik Dragan Mitrović. Kako su svi oni tu ponudu odbili. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 195 . Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. Mnogi unutar Srbije. a kako je dr Borislav Jović podržavao rad Dragana Mitrovića. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalović.

d. Jugoslavije. Evropu i svet. po njemu. svedočio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romića i Kuraka. Prisustvo Romića i Kurka. radilo oko dve stotine inspektora. počela je policijska istraga ubistva Ćuruvije i objavljen je dosije „Ćuran“. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem. Balkan. Sve drugo je Dragan Jočić. nije primetio: . Miroslava Mikija Kurka. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. 01. bivši v. koga je pred ubistvo Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Marković. načelnik tajne službe SFRJ. a u policiji je imao dosije narko-dilera.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naoružanih državnih neprijatelja Srbije. Znate kako. Simatović je poslao Kurka da bude u obezbeđenju Vučelića.Očevidac ubistva Slavka Ćuruvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovića. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. već o montažnoj samoposluzi.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. Vreme. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 196 . Stanišićevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojević. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Ćuruvije. U RDB je 1995. optuživši štampu za senzacionalizam. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalističkih interesa na Balkanu i Evropi. pod Jovicom Stanišićem. svedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Romić je koristio svoj telefon. Nije jasno čime je ovaj mlad političar (1960. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. specijalac. Jočić je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadiću po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz političkog u antiteroristički. Dobio je uslovnu kaznu. Vlada Dragićević. bio je već punoletan. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naređenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. Ministar je tada izgovorio čuvenu rečenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjić. Mile Gajić i Dragan Filipović Fića. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. svako od nas je imao dečačke nestašluke. NE iz 1948.2007 Dragan Jočić predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. Branislav Nešić. a Jočić i društvo nisu odneli samo cigarete već i veću količinu robe široke potrošnje. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. organizatori specijalnih akcija. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. Kako nije ponovio delo. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vučelića. ali ne i iz policijske. Pre njegove likvidacije. karate majstor. podjednako odane. Koncepcija je komunistička (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalistički interesi Rusije. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. jer u vreme bombardovanja većina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. za koga kažu da je pošten čovek“. Način na koji su pripadnici DB pratili Ćuruviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišćen jedino kada se neko hapsi. Sumnja se da je Pejović angažovan za ubistvo Ćuruvije. Postavši ministar policije u martu 2004. nezvanično telohranitelj načelnika RDB Srbije. Kad je sam procenio. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. Jočić se učvrstio kao čovek broj dva u DSS. Nije reč o trafici. stručnjak za elektroniku i poliglota. a da je njega i pripadnika RDB.“ Marko Lopušina.NOMENKLATURA SRBIJE . U javnost je procurilo da je u mladosti osuđivan kao obijač trafika. Vučelić je saslušan u istrazi kao svedok. a ne nacionalnost. u vreme ubistva Ćuruvije. i reaktivirani penzioner SSUP-a. Ratko Romić. Pejović je u važio za pripadnika crnogorskog klana. jer Stanišić ceni profesionalnost. tvrdeći da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. partijske kolege. Razlog za Pejovićevu likvidaciju u decembru 2000. Dejan Milenković Bagzi.03. a Koštunica ga je podržao. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. Jočić je odmah upao u nepriliku. Bosne.) kod premijera stekao toliki kredit i preskočio iskusnije. utvrđeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. Stanišić se oslobodio starih kadrova jer. prešlo je u odlučno DA! . namerno ili slučajno. Bivši zamenik načelnika RDB i osnivač JSO Franko Simatović odbio je da svedoči o okolnostima da je ubistvo Ćuruvije izvedeno pod okriljem DB. Romić i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Ćuruvije.

Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Lično sam bio srećan kada sam čuo o Đinđićevoj smrti“70.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". a da nije . Kako narodnjačka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. dotakli su se i Apisa: .Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. upamćen po svojevrsnoj najavi atentata na premijera: „I Tito je pred smrt imao problema s nogom“. nakon višekratnog odbijanja. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Jočić je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojničko. Kada se u novembru 2001. javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. Suočen sa time da je prekršio zakon. Jočić je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog čoveka ne bi izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te večeri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanović lažno optužen. u sudnici Haškog tribunala. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio političke stavove koji su neprihvatljivi za većinu građana Srbije. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. potvrđen je dogovor dva Vojislava.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. Jočić je najavio da će policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Đinđića. izabrao da uz Radeta Bulatovića provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. Da li pakt Šešelj . 70 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 197 . Jočić je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. i mogli su se videti sledeći stavovi71: Njegov stav delio je i njegov zamenik. koji je i ranije izjavljivao da Đinđića treba ubiti. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajućem DOS-u. od kojih su neki bili u Žandarmeriji. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona.“ 71 Posebno je interesantno što se u okviru ove teme povela i debata o istorijskoj ulozi Gavrila Principa.“ U istrazi za atentat na Đinđića. a slučajno ili ne. Ovo su neki od komentara sa foruma. u noći u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Đinđića predao. Pre ili kasnije Šešelj će odgovarati pred sudom ove zemlje zbog učešća u atentatu na Zorana Đinđića.Čedomir Jovanović kaže: „Šešelj je uporište zločinačke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. nije kriminogeno. Kada je dve godine kasnije. Tomislav Nikolić. što bi pravno bilo moguće jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograđuju se od takvih izjava.“ Jočić je pomenut u čuvenom transkriptu između Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik u pokušaju da se Milenković nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovića. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Greh koji se Jočiću može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom.NOMENKLATURA SRBIJE . On je sada u Hagu pošteđen svega sa čim će morati da se suoči kada bude dostupan sudovima ove zemlje. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. Jočić je. Jočić je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijućeg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrića u proceduri". To je politička analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5.“ . Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. kako je nagovestio Tomislav Nikolić? Na internet forumu vođena je rasprava o tome. . niti se određuju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman način političke borbe.konstatovavši „Zaslužio je to što mu se dogodilo. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane većina". Zoran Đinđić je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zločin. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zločin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. Kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. Nedugo pošto je postao ministar. Jočić je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda ćaskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu.

NOMENKLATURA SRBIJE .. koje nisu lustrirane. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. To treba da shvate i socijalisti. a ne uzrok tog rata. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. Podržavam svaku Šešeljevu reč. a Marko bi bio „premijer“.Šešelj je sramota i štetočina za srpski narod i Srbiju.. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju ozbiljno od strane vlastodržaca. Da Zoran nije isporučio Miloševića. Ono „nismo imali izbora“. pošto ga ni sad nemaju. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija.. ako su kukavičke gledaju na krivca. biće to raspad srpske države. A Šešeljeva izjava je odvratna. jer je neko ubio srpskog svata na Baščaršiji.. S kim si onakav si. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. Neka izađe iz te partije i napravi svoju. a sada Šešelj kao antidemokratska politička ličnost brani nezavisno sudstvo od tzv. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu.000 građana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom.. atmosferu i masu koja će slaviti šta god on da kaže. Pošto kukavica time opravdava sebe. .Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . svežeg hrvatskog porekla..500. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo očekivati. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. isti Šešelj pričao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. Onda će ono da svaka država ima mafiju..Nema Koštunjavi šta da se ograđuje od tog stava kada je on učestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. Jovanovića i dr. Zašto bi se Koštunica ograđivao od Šešelja? U čemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. Srbi su poznati na zapadu po blaćenju .Mora da se reši taj slučaj! To je sramota za Srbiju! Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 198 . samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tačno. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. zajedno sa Koštunicom. jer žele vlast po svaku cenu. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. nemoralnim i nenormalnim izjavama. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on. kulminacija nasilja koja će sem nevinih značiti i krvav kraj svih čelnika sadašnje srpske državne bezbednosti.70% stanovnika države misli tako. a skoro sva politička ubistva odigrala su se pod patronatom DB. 2. To je povod za početak rata. . A pitanje je da li će ikad. . Oni koji nose bedž sa njegovim likom vređaju i sramote Srbiju. godina počeo. kako je moguće da je gospodin Janjušević koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruović ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. a sada na Koštunicu. Proći će i te četiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. kada je u pitanju ubistvo Đinđića. Ne misli samo Voja tako . On je političku scenu u Srbiji toliko zagadio da da će proći decenije da se to očisti.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. Šešelj ustvari razbija tvrđavu nacionalizma svojim rasistickim.Treba da se stide njegovi glasači! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. Učinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. ovaj bi i danas vladao. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. Ostaće nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i očuvanje države. pa istorijski . Ako su patriotske gledaju na heroja. Iskompleksirani novo Srbin. Danas DSS kontroliše te službe. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog čoveka za premijera.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . Bajatovićevu izjavu da je "jedan već platio glavom" . .svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). . Ako politički preživi. bio farsa.Zavisi koje oči gledaju na to. da bi se dokazao kao najveći i najpravoverniji Srbin. i siluje DSS. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića nije rasvetljena. . Povratak u 90-te. Ko uđe sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. Setimo se advokata Barovića.da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat.. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. Šta je bilo ne povratilo se. demokrata. Ne očekujte da se iko iz DSS-NS izvini zbog ispada Šešelja. Još davno je Nenad Čanak rekao da treba zabraniti rad SRS. Šta je odvratnije. kao u komunistička vremena..Stvari su tragične utoliko što je sudski postupak protiv Z. on im je bio realna opasnost.

a glupo je da sva ključna mesta uzmu DSS i SPS. Miloševića. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i drčni). Šešelj će ući u istoriju. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. Šešelj je čovek pun nekog ponosa.Da živimo u pravnoj državi. koji je po prezimenu Hrvat. . Ovo nije pitanje Evrope. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. podržali Antu Markovića. Ja razumem njih. i predstavlja najavu obračuna sa svim neistomisljenicima. im je bolje. a najgore je kada čovek izgubi idetitet. a ubicu nagrađivati je umobolno. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju.NOMENKLATURA SRBIJE . Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. ali ih gazda opominje. Nije krao. Slavljenje čina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj čovek da nam ponovo kroji budućnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. oktobra borio protiv ovakvog načina razmišljanja? Da se ogradi. A on iz zatvora glumi predsednika. tu su. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu. Legija rešila 1992 godine kad su pljačkali i silovali po Zvorniku. Ništa nije sveto. Pogledajte Vučića kakve nebuloze priča sa konstantnim cinizmom. Šešelja. a nisu nigde.Gavrilo nije znamenita ličnost u srpskoj istoriji nego poznata ličnost što su dva različita pojma. a gde će Srbi iz Srbije. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. 1941.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . kao neko ko se 5. Za Šešelja i za sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor već LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. godina. Za njega je vreme stalo. taj isti čovek izjavio jje da će samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. Da hoće da ga stvarno puste.Čim radikali zaoštravaju retoriku znači da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Đinđića. onda će se dosta njih pokajati što su im glas dali. ukinuli bi stranku. Bijeljini itd. .Da se Srbija ovakvih Šešelja. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Mačvi kotrljale srpske glave od strane nemačke vojske. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. . Treba da se stidi svojih glupih izjava. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemački bio opasan za Nemačku i za svet). Šta čovek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izađe. a zna da je samo haški zatvorenik. Teško nama. Ide vojvoda do predsedničke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. Slaviti smrt jednog čoveka. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obećao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o čoveku protiv koga je 5. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav način. a izgleda da ih je on jedini i čitao. Sigurno da će jedan deo sugrađana apladuirati. Arkana.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. nije galamio. . Kamo sreće da smo svi 89. PUPS i JS. Mi se pravismo ludi. uvrede i klevete. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet.Čitava njegova politika i život se svode na laži. i ponos neoštećen. nego civilizacija DA ili NE. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. Jedan loš đak uvek upropasti ceo razred. danas bi i zemlja bila veća. Toma i Vučić se zaleću da uzmu vlast. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. demagogija i primitivizam vladaju. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. zato što je bio veliki Jugosloven. 2003. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je već odležao pa će ga pustiti odmah) on će biti predsednik Srbije. Ne vidim gde je unapredio Srbe. a posle sve ostalo.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede.Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. Šešelj i njegovi su najveća sramota Srbije. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. ali je neće pisati pa neće ući "Šešeljevi heroji". ali kad se vodi država nema zezanja. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . Karadžića. Radikali bi. . . jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linč svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. nema griže savesti.Oktobra ustala Srbija! Još ćemo Miloševića da pravimo od blata. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. ako hoće da postanu mudra partija. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život".Šešelj. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. Ovako. Lako je lupati po televizijama. . 1991: Bošnjaci Karadžić i Mladić napravili sranje. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 199 . tada zamena teza.Da li je moguće da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. već ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. . veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka.

kao i ulogu obaveštajnih službi. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj način da nateraju Radovana Karadžića da izađe iz manastira. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grčkoj. Bio je. U to sam sasvim siguran“. Prema Vilijerovom saznanju. Juna 2007. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. jer prvo. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovića. ali ne na Svetoj Gori. On nije viđao Karadžića u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. a radikali su u skupštini Zorana Đinđića nazivali „mafijaškim premijerom“. koji je bio njegov najbolji prijatelj. a on u Foči. grupe i centri moći stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Đinđića što je rezultiralo ubistvom premijera. Da li su Karadžić i Mladić deo iste priče? Uveren sam da jesu. . Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. a zatim je došlo do svađe Lazarevića i Nikitovića s jedne i Mihajlova s druge strane. januara Vojin Lazarević došao u Vladu Srbije. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolića. ali je naveo da Legija neće biti svedok odbrane. List Kurir objavio je da je 8. Karadžić je stalno menjao mesto boravka. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“.Upoznao sam i njenu majku i nju. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo.rekao je Vilijer.. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skončaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. veliku ulogu u Karadžićevom životu igra ćerka lekara iz Foče. Karadžić se uvek puno kretao. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vampira? Šeki nikad nije bio četnik i rojalista. specijalni tužilac Slobodan Radovanović najavio je da je počela istraga o pozadini atentata. gde se Karadžić krio neko vreme. Gavrilo Princip je svojim "herojskim činom" unazadio Srbiju 100 godina. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanović. a u stvarnosti su to bili Englezi. Karadžić je tamo boravio više puta.. u leto 2005. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. One koji traže njihovo oslobađanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Ali. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. Čin ubistva vlastitog Premijera. na zahtev SRS. Što se tiče odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije što gore narodu. Potrebno je istražiti koje su stranke. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. ne treba ni komentarisati. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. nije lepo ubiti čoveka. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. a drugo. Umro je od srčanog udara pre godinu i po dana. ali nije sigurno gde je on sada. napisao izjavu i biće prosleđena u Hag. Usput.NOMENKLATURA SRBIJE .Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžić u njemu nalazio apsolutno je istinit. ali do avgusta 2008. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. i u manastiru Ostrog . za razliku od Mladića koji nije imao potrebe za tim. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. članovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. njegova ćerka je putovala u Foču da ga Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 200 . pojedinci. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. osuđen za ubistvo premijera Đinđića. i video koliko je manastir oštećen. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga veličaju i slave. Ulemek je. Njen otac je bio u Beogradu. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Đinđića isti? Sve više sam uveren da jeste. . Aleksandar Vučić potvrdio je susret. Lazarević se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovićem. pored ostalog. jer je imao zaštitu. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. posle posete.

godine. preneo svojoj kući. ali ne znaju tačno šta. pa će se istraga fokusirati na ta dva pitanja. pozorišnu predstavu i roman. do 1995. Iste godine 1998. Dr.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vidi. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. Kada je Rondo otkrio ovaj račun 1996.) Od optužnice protiv Radovana Karadžića. 1997. sudije rade na istraživanju diskretno. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašćenja i u svemu slobodne ruke. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. Ona je vrlo privržena Karadžiću . Amerikanci zatim pronalaze Karadžićevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovića koji je estetski hirurg u Americi. kao i u skandal oko izborne krađe u istom periodu. juna kada mu istekne imunitet. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžića. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžića i sagledala njihovo prijateljstvo. U međuvremenu.NOMENKLATURA SRBIJE . pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. procurila je vest o tajnom Širakovom računu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. jul 2008. među samim Francuzima.tvrdi Vilijer. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapređen. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. aprila K. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. Bivšeg predsednika Širaka moći će da ispitaju posle 16. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. Otkad su papiri zaplenjeni. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonačelnik Pariza. godine. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. morao da opozove operaciju. pokušavajući da ga vrbuju. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. naloženo mu je da uništi sve fajlove. a drugi o tome ne znaju. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak neće sukobe sa Srbima. zajednički uhapse vojno. Zajednički uspevaju jedino da naprave mrežu čiji je skriveni kod: «Fervant Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 201 . godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. pokazuju da je Širak otvorio račun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. čija je kći u Parizu. Koriste i jednog tzv. prošle su tri godine. menja stav i poručuje Amerikancima da se nikada neće predati. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. General Rondo je svedok u političko-korupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. ako su ga dali. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. kako Karadžić to traži. ali ih je general Rondo. Specijalne snage iz Floride sleću na vojni aerodrom u Tuzli. U međuvremenu. biznismena bliskog Radovanu. glasine o tajnom računu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. američki izaslanik u Bosni tvrdi da će on brzo biti uhvaćen i da će mu biti suđeno. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. 10. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. godine potresala Francusku. K. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog računa. Prilikom pretresa kuće generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. on stvara priče za decu. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. U vreme njegovog saslušanja. Međutim. bivšeg čelnika francuske obaveštajne službe. 1998. Francuski general Filip Rondo. MILA ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ (24. godine. koji čuva sve svoje beleške. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i čuvaju brojni prijatelji od kojih se većina nalazi u Parizu. definitivno nestaje. Papiri. marta 2006. od 1977. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. i da će istražne sudije na osnovu ovih papira doći na trag svim kolovođama. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžiću nešto obećao. O tome su svi ćutali jer za one koji su dali obećanje bilo bi kompromitujuće. gde su zaplenjeni. niti za šta je upotrebljen. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. Tajni kod operacije: «Amber Star».

avgusta 2001. generala Filipa Rondoa. Amerikanci u akciju ulaze sami. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. “TEORIJA” ZAVERE Banjalučki "Reporter" objavio je 30. Kvislinzi to uvek rade bolje. Tu je. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. Francuzi su ubeđeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. nameravaju da spreče Amerikance. da se spasava dok mornaričke „Foke“ kreće u napad. neće ni da pokušavaju. general Rondo. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foče na crnogorskoj granici. godine su ga locirali na Trebinju. danima držan na "slučaju Gavrilović".. npr. Francuski obaveštajac. februara 2002. Borba za trofej.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. Drugom prilikom. Njihova strategija sada je: zamrzavati račune u banci i kupovati ljude oko begunca. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. koji je već deset godina u timu za "nalaženje" dr. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . Francuzi spasavaju Radovana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Arčer». Opet promašaj! Ni Radovana. ni Mladića nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». oportunizam. i uz pomoć informacija izvesnog M. u zoni koju kontrolišu Francuzi. 23. opet nestaje. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. tekst pod naslovom “Vojni udar”. biti u kući popa sa Pala. najverovatnije CIA. 2001.Radovana. sa sedištem u Frankfurtu. opet zajedno. April 2004. Ali. godine njegovog telohranitelja kao agenta. profit i osvetu.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžić dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva.. ali on je već nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. Francuzi to otkrivaju i. i operacija u selu Zaovine. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. 28. odnosno na drugoj zaraćenoj strani. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra. zbog ljudskog faktora. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja.NOMENKLATURA SRBIJE . (2000. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. u januaru 2000. još jedna loša psihološka procena. Početkom 2004. Pop i sin su povređeni. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. godine. Rondo je rekao da je hapšenje olakšano zahvaljujući Američkoj obaveštajnoj agenciji. NATO napušta Bosnu.. bili su toliko jaka. Amerikanci kreću bez Francuza u Čelebiće. Alibabića.. Sami Srbi će to bolje odraditi. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi vođa bosanskih Srba. a K. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžića pretpostavljali su da će se najtraženiji „ratni zločinac“ pojaviti na području Foče i sela Čelebići. kreću na Radovana i Mladića.. ključna dva čoveka su njima na vezi. pucaju i razbijaju po kući. a od K. CIA. imaju pouzdane informacije. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. ponovo trijumfalno propada. Međutim. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moć tokom više od jedne decenije. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabića je protiv njega. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogućavaju hapšenje! Krajem 2004. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. u inat.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogućila neka strana zapadna služba. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžićevo prebivalište. ne verujući Francuzima. opaskom da su izjave Čanka “spoj diletantizma i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 202 . koji je 10 godina bio na tragu Karadžića u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. Evropske snage više neće da rizikuju. SFOR saznaje da će K.. nigde ni traga. ništa. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. sve propada. Drugo ništa ne mogu. Krajem leta 2000.. praveći plan kako da dojave K. Dva momka iz obezbeđenja ipak pucaju. I.. jul 2008. a Nenad Čanak raspirio je sukob u DOS.

takođe je smatrao da priča o vojnom udaru nije realna. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovića. Dragan Vukšić. odnosno da se vojska sama transformiše. a naročito u prvoj. a smene starih i postavljenja novih načelnika uprava koje su usledile. bila je osnova za sve dalje promene. Pitanje je da li ostanak Pavkovića i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovića. sa zatečenim aparatom. otkrile su da će promene ići teško.NOMENKLATURA SRBIJE . postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. nerealno zvuči Čankova pretpostavka da je trebalo održati zajedničke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar.63. ljudi iz Uprave za bezbednost. Međutim. Personalne uprave. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neodgovornosti”. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. Koren priče upućuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. Miroslav Hadžić. A imenovani su Pavkovićevi ljudi.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Treće armije.vojsku i policiju. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor.načelnik Generalštaba. Dve stvari su ključne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. u nekoj situaciji. oktobra. Nisu aktivirani čak ni postojeći mehanizmi parlamentarne kontrole. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. on se ponašao potpuno samostalno. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. a i koji je cilj”. Dragan Vukšić je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom načelnika Generalštaba. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. a da nedeljnik koji je Čankovom opažanju posvetio prostor. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. koji su. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. što jeste element. oktobra. mogli da budu zloupotrebljeni. a novi načelnici bili su bliski saradnici bivših načelnika. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica čuvao armijske strukture. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševića. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. a posebno tokom 2001. dva centra moći DOS prigrabila su instrumente sile . i pojedinci naročito. koji bi bio kontrola postavljenja i unapređenja i ograničenje za zloupotrebe. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševićevog režima. zapravo priželjkuje puč. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 203 . Zato je zadatak DOS. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za građane i za najveći deo pripadnika VJ. kojim se Pavković okružio i tek tada mogle su da se očekuju suštinske promene. direktor Centra za civilno-vojne odnose. padobranskom i 72. Tvrdnje Pavkovića da nije učestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlučuje . Jedan od Koštuničinih argumenata za zadržavanje ključnih ljudi koje je Milošević izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. što je potvrdilo internu raspodelu moći. koje su podređene načelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno utiču na političke odnose u zemlji. zatim javna polemika načelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. To ne bi moglo da prođe nezapaženo. Posledice su devijacije u VSB i VOS. Pored toga. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. čime je potvrđeno da je on jedini nadležan da odluči šta će raditi s vojskom. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. Umesto da se bavi svojim zadacima. Posle 5. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. Ostala je sumnja. Nacrt preuređenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. Uprave za moral. specijalnom brigadom. Vojna služba bezbednosti. koji bi definisao kontrolu ove službe. Posle obaranja Miloševića. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. Pavkovićeva moć u vreme Slobodana Miloševića bila je ograničena. Pavković je ostao. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovića na mestu načelnika Generalštaba VJ. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. oktobra nije uradio ništa da promeni nasleđene civilnovojne odnose.

bio je delikatniji i trajao je do jutra. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo načelno isključiti mogućnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politički činilac. Akt uvođenja vanrednog stanja može se opravdati sprečavanjem unutrašnjih sukoba. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. S obzirom da je Rade Bulatović potpuno anoniman. aprila. U Bulatovićevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momčila Perišića. stručnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topčideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatović.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živković ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. koji su zabrinuti za sudbinu države. u prisustvu saveznog premijera. i da će se u nastavku krivičnog postupka braniti od krivične prijave koja ga sumnjiči za krivično delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. koji može na silu da bitno odredi način razrešenja krize.07. pitanje je da li je on adekvatna ličnost za taj posao. “Krga nije smeo da služi Miloševiću u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. s tim što je bivši načelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapređen u zamenika načelnika Generalštaba. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. Bio je pomoćnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. a to znači. učvrstiti poverenje građana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju budućnost nađe zemlje i svih građana”. marta 2002. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatović saopštio je da je podneo krivične prijave zbog klevete protiv republičkog ministra pravde Vladana Batića. Da nije tako. Vladan Batić i Zoran Živković izjavili su da je Rade Bulatović organizovao akciju praćenja i hapšenja. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. u užem krugu. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. izašao na slobodu. republičkog premijera i više lica. kao i sprovedena akcija. uz moje ime su izrečene brojne neistine i insinuacije. stanova i privilegija. Pavkovićem lično”. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomićem odgovoran za mogući sukob Jugoslavije sa svetom. Drugi skup. To će. Večernje novosti objavile su 04. Vukšić je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i međunarodnih odnosa. u okviru Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 204 . a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatović bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. Ako ne pre. to je takođe istina. uz krizu u politici i ekonomiji. odbrane i bezbednosti i autoritet . to sam čuo iz usta generala Pavkovića.teorijski i praktički. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. što nije dobro i ne može da prođe neopaženo. a prisustvovali su bivši i sadašnji načelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". a što se tiče uloge Bulatovića u akciji hapšenja Momčila Perišića.. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. Druge značajne dužnosti nije obavljao. podela činova. Oni su radili po njegovim direktivama. Naime. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca političkih funkcija. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. položaja. Vladan Batić je izjavio: “Ono što sam rekao.. upozorio je Dragan Vukšić. Slično je bilo i sa promena na čelu Vojnoobaveštajne službe. Novi načelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škorić nije trebalo da se nađe na tom mestu. Bio je u pritvoru od 8. potpredsednika savezne vlade. omogućiti upoznavanje sa stvarnim činjeničnim stanjem koje će utvrditi nadležni državni organi. Ovo će meni. odlikovanja. kao i građanima Jugoslavije. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U tom kontekstu. Rukovodio je Pavković. morao je da se distancira kada je počela sramna proslava pobede nad NATO. posle hapšenja Momčila Perišića. da je Rade Bulatović.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIĆ? 20. General Milan Ðaković (bivši načelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomić su Pavkovićevi ljudi. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. savetnika za nacionalnu bezbednost. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od učesnika. VOS je već duže vreme okrenut prema istoku.” objasnio je Vukšić Početkom avgusta 2001. Za Radeta Bulatovića. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti.2003.NOMENKLATURA SRBIJE .

po činu veleizdaje. bivši JUL-ovac. dobijajući pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovića sačuvani i da su u posedu neovlašćenog lica. Vlada nema ovlašćenja.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku budućnost.” Ukoliko postoji CD sa Arhivom. takođe JUL-ovskim diplomatom. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovića i mnoge druge. Amnesti internešenel. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. koji je takođe još jedan od nezabeleženih slučajeva u istoriji službe. Ako ima nešto. uhapšen Bulatović zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vođama zemunskog klana Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom. zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 205 . Za hapšenje Bulatovića. MUP Srbije saopštio je 8. Bulatović je. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja čuda. nije čudno da Rade Bulatović. Uoči hapšenja. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac čim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. Reakcije vlasti nije bilo. da je načelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. Crnogorac iz Berana. ja ne znam. aprila da je. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM istrage protiv organizovanog kriminala. koji su nastavili da prikrivaju tragove zločina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovića: “Rade Bulatović je čovek koji ne da se ne razume u taj posao. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. Kad su ga ovi pitali o čemu se radi. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Đinđića. Utvrđeno je da je izjava koju je Bulatović prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. a novi registar saradnka sačinjen je 2001. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi čemo se u to uključiti. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. nego jedino što je uradio i po čemu će ostati upamćen to je . pitanje je čemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. polovinom maja. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na čijem je čelu bio Zoran Živković. Nadležni organ neka radi svoj posao. ako mu nešto bude zatrebalo. To je sad izašlo na videlo. da je Borislav Mikelić posredovao u organizovanju sastanka Bulatovića i generala Ace Tomića sa vođama zemunskog klana. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. To je uradio Rade Bulatović kad je odlazio u Ameriku. neka izvole organi i neka postupe”. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. Nakon toga dobio je pristojnu novčanu odštetu. zbog “lične. zainteresovao se. Tajna Bulatovićevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovićem. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. kao Nikola Ćurčić. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. Vladimir Božović.. celokupnu. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovića: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. do suda Saveta Evrope. pri čemu su mnogi saradnici izmišljeni.” Moglo se videti da su koreni Miloševićevog režima ostali. I to preko Bert Brauna. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jočić razgovarao sa Ulemekom. Izigravši svoje dojučerašnje najbliže saradnike i prijatelje. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovića. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politički zatvorenik. vodi Bezbednosno . kako bi bili iskompromitovani. bilo bi zanimljivo ući mu u trag. Gospodin Braun je ključni diplomata na čiju se urgenciju Bulatović izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Đinđića.. godine je ili uništen ili sklonjen. Bulatović je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Đinđića... tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. Stojković je pitao: “Je l’ vi znate. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. Ako ima nečega on je dužan da pokrene postupak. koju Aco Tomić nikada nije uspeo da naplati. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu američkih obaveštajnih službi.

a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. uređuje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). Gospođa Jovanović je ljubavnica i gospodina Savića i gospodina Bulatovića. pored hotela Jugoslavija. koja. redakcije). Poput šefova službi klasičnih banana država. američkih i ko zna čijih interesa. Bulatović obilazi strane ambasade otkrivajući im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uređaje. Da bi izbrisao sećanja u Agenciji . pa ukoliko ne ispuniti obećano. Bulatović započinje projekat izgradnje stanova na Banjičkom visu. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladića i gospođa Senka Jovanović. U pismu se navode i drugi detalji. zabranjuje uključivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. “Uz posredovanje Vojina Lazarevića. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. uz debelu proviziju za njih dvojicu. Stevanom Nikčevićem i kumom Nebojšom Vujovićem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštuničinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. tražeći samo jednu protivuslugu .načelnik za kontakte sa stranim službama. Sa njim su u delegaciji putovali i načelnik Pete uprave BIA Rajko Savić. misleći da tako obezbedi svoj reformski imidž. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. U dilu sa školskim drugom Srbom Panićem. tako da priča o depolitizaciji Agencije čeka novi početak. pak. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. Stevanom Nikčevićem. Rade Bulatović okreće leđa svom saborcu Aci Tomiću i svim svojim drugovima. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao načelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). koji terorišu pola grada jurcajući Legijinim džipovima.Bulatović zapošljava preko hiljadu novih radnika.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Držeći se ove stare obaveštajne veze.omogućuje američkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladića i kome to ide u prilog? Usput.podršku za njegovo buduće ambasadorsko imenovanje. koja je bila prevodilac. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Ćuruvije u vreme atentata na njega . zamenikom direktora za imovinu Srbije. već američka obaveštajna služba”. otputovao u zvaničnu posetu CIA u Lengliju. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Ćuruvije). hrvatskih. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 206 .” Sastavljači pisma navode Bulatovićeve učinke u Agenciji. “U samoj Agenciji Rade Bulatović zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo.” Oni opisuju i način na koji rukovodi direktor Bulatović. odmah po postavljenju. Bulatović naređuje korišćenje rezidencija isključivo za njegove lične potrebe. što su službenici ove službe na vreme uradili. ali njegova pratnja u to nije upućena. očekuje rusku pomoć oko rešavanja statusa Kosova.ko je on i odakle dolazi . godine. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). garantovan mu je nemiran san.NOMENKLATURA SRBIJE . po cenama većim od prosečne plate u Srbiji.” Direktor BIA gospodin Bulatović je. tako da je većina naših političara konačno u pravu kada paranoično tvrde da su prisluškivani. Bulatović spopada sekretarice i okružen je poltronima koji veličaju njegov ogroman uspeh. Rade Bulatović za potrebe Amerikanaca obezbeđuje izvoz oružja Gruziji. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. Lukavi Bulatović je među tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su članovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. s tim da to sada ne radi srpska. da bi sa Aleksandrom Nikitovićem. Jedino čega se Bulatović plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. zajedno sa trećim Crnogorcem. prim. Vojinom Lazarevićem. večera isključivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi.7 telohranitelja. Dobro obavešteni izvori iz CZ-a tvrde da je Legija uputio poruku Bulatoviću kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. Bulatović Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. Šta je sve Bulatović predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. Ne mrda bez 6 . a u potragu za Ratkom Mladićem uvodi svoj tim. jer je napravio dogovor sa njim. kao i na dogovor prilikom predaje. zaustavlja započete akcije otkrivanja terorističke mreže na jugu Srbije. Upućeni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takođe nešto nudio. Takođe.

nađu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znače država. Predsednik Srbije Boris Tadić . a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legijom. Bulatoviću je to pošlo za rukom. "Politika" je u martu 2004. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić .Crnogorac iz Berana. Svi državljani Crne Gore i novopečeni državljani Srbije. pljačka. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. i da će se “ova akcija izučavati u budućim udžbenicima bezbednosti”. napominjem. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. kao savetnik predsednika SRJ. marta 2002. u Zmaj Jovinoj broj 39. Vladimira Vukčevića i Radeta Bulatovića. nakon njihovog protesta. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladića. Gospodin Tomić je obećao Dušanu Mihajloviću da će DSS apsolutno zaštiti Mihajlovića nakon promene vlasti. Srbijom su vladali.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Građani mogu zaključiti da je Bulatović potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. iz zatvora je pušten u julu 2003.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vraćen za Beograd. Crnogorci. Istakao bih trojicu ključnih . poput organizovane kriminalne grupe. kada je ušao u politiku. Koji su to uzroci? . Kad je Bulatović postavljen na funkciju direktora BIA. uhapšen je Radovan Karadžić.NOMENKLATURA SRBIJE . pa zato nije potvrđeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan.. Direktor BIA Rade Bulatović. Mladić je na slobodi. kao što ponekad izgledaju. predstavljaju centre moći. godine. Direktor tajne službe Rade Bulatović iz Berana. Spadam u one koji ne priznaju slučajnosti. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitović iz Bara.Da bi se ovo desilo. da je 2002. od oca Mila. marta 1958. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih događaja koji. razara. teroriše. da je bio član JUL. Savić je postavljen na zahtev Crvenih beretki. Premijer Koštunica. (mada on pouzdano nije član ove organizovane kriminalne grupe). rođen je 19.Borisa Tadića. intervju Dejana Lučića Pukovnik Jovan Đogo. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . Kako zvanična biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. itd. Zašto baš njih? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 207 .Crnogorac. po ocu Damjanović. Iz njegovog teksta upečatljive su konstatacije da je presecanje tzv. po njihovom mišljenju. godine. državni i nacionalni interesi. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomić uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovića. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovića odlukom suda proglašen za službenu tajnu. Crnogorac. uopšte nisu slučajni. građani. Biografija Radeta Bulatovića nikada nije objavljena. od zakonodavne i izvršne do sudske. Bilo je reči i o novčanoj naknadi za Mihajlovića. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. afere Perišić “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. godine pisala da. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje će Srbija izručiti. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. da je na stručni vojni skup na Topčideru došao u ime "vrhovnog komandanta". Ne čudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji.. Zvanično prebivalište mu je u Beogradu. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. nacija. čijim dolaskom “počinje proces depolitizacije” ove službe. da mu je nestalo oko 50. U aprilu 2003. Koštunice. Njima je bitan samo lični interes. Nakon "Sablje". odlično je radio posao jataka. već da svi događaji imaju svoje uzroke. bio je osumnjičen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Đinđića. njihova fotelja i neograničeno podaništvo prema onima koji. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Mediji su često citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. državljanin BiH. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžićem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžića.Stvari nikada nisu proste. Štampa se bavila onim što je Bulatović radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. u kome piše da je u RDB Srbije postignut naročito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savića. Glavni finansijer Vojin Lazarević iz Kotora. godine.

ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubeđivanje da će podići svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. ali u velikoj meri i po sudbinu svih građana u Srbiji. Kako objasniti da je lično prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. vidi da je bolestan.Rade Bulatović i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. on se na taj način prosto samozadovoljava. To samo potvrđuje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. šta je čitao.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. Boris Tadić je to odlično znao i zato je povukao ovaj potez koji je ključni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. ako se malo više udubite. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. o čemu je već izvestila Nataša Kandić. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti činjenicu da je lično prikrivao dokaze o zločinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orića i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. Tu se treba vratiti malo unazad. Šta mislite. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. i o zločinima. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim događajima? . pa čak ni za zločine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. On trlja nogu o nogu kada govori. s obzirom na činjenicu da je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 208 . Verovatno bi to učinili da su Veran Matić i Aleksandar Tijanić mogli zbog veličine glave da istu gurnu u šolju. oni istražuju šta je dr Karadžić jeo. samo što će posledice Tadićeve saradnje imati daleko tragičniji značaj za srpski narod.umesto da se bave istraživanjem značaja ovog događaja i njegovim posledicama. on je naneo više zla od Tadića. a prvenstveno SAD. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu ličnost. Kao takav. Rajko Savić. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžića? . na što mu je. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su učestvovale u sukobima. ugrađen je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doći bez lekarskog pregleda. već izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžiću. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadić i Vladimir Vukčević. Preko njihovih drugih saradnika. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slučaju napravljena je klasična zamena teza . Za šta optužujete Bulatovića? . Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka.Hapšenje dr Karadžića je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanično zatražilo ukidanje Republike Srpske.Jad i beda. a posebno srpskog naroda. Iz njegovih očiju izbija samo mržnja i zlo. Na šta mislite? . Samo sa takvim predsednikom Srbije moguće je da na mesto tužioca za ratne zločine dođe ličnost kao što je Vladimir Vukčević. ali i ono što će poslužiti da se dokaže „učešće Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. Kako to mislite? . Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. Hapšenje dr Karadžića nije jedini negativan potez Borisa Tadića. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. Rade Bulatović. mirovnih snaga na KiM. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. po njenoj ličnoj izjavi. već po njegovom ukusu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .Srbija je dočekala da na njeno čelo dođe čovek za koga se. Zapadne sile. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog čoveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja američke ambasade. Da li ste ikada nešto od toga videli ili pročitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. Iz njegovih očiju i pogleda vidi se ludilo. On Ljajiću otima reč da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. a kasnije i za direktora BIA. od njegovog obraćanja u noći izbora da neće dozvoliti formiranje vlade i skupštinske većine u skladu sa voljom građana. oblačio i slične gluposti. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba.Rade Bulatović je zavrbovan od strane američkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao.NOMENKLATURA SRBIJE .

na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. a u vezi sa članom 125. zna se da se Bulatović krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac.afera Gavrilović: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilović ubijen je 3. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsedničkom kabinetu. priprema medijske propagande itd. marta 2002. Za službovanje u Rimu vezana je afera s krađom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i računopolagača nalazio i Bulatović. Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatović bio član JUL-a. mimoilazeći službene vojne kanale. Od novembra 2000. .Tačno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu učestvovali jer za to nije bilo potrebe. Svi su vraćeni za Beograd. načelnik Generalštaba. uhapsio je Stojana Župljanina.svoju političku odgovornost. VREME 688 (Dejan Anastasijević) Iako zvanična biografija nikada nije objavljena. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. Kada se uverio da je nova vlada formirana. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. Oni su Gorbačovu obećali da neće raspoređivati vojne snage na prostoru zemalja bivših članica Varšavskog ugovora. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. General Nebojša Pavković. Slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. KZJ (udruživanje radi neprijateljske Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 209 . A sporazum Karadžić . na dan ubistva. I tu će biti kraj.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM znao kompletan scenario. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. 15. a poznato je i šta se sada dešava. što on nije demantovao. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlične odnose s policijom. Sam Bulatović je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišića kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". do marta 2003. Taj period obeležili su: . iako mu je to obećao.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje.afera "četvorožilni kabl": Rade Bulatović je uz kolegu savetnika Gradimira Nalića i šeficu Koštuničinog kabineta Ljiljanu Nedeljković optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. tvrdi da ništa nije znao o akciji. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovićem i savetnikom Gradimirom Nalićem. a nije ništa učinio na kompromitaciji suprotne strane. kaže jedan njegov bivši nadređeni. posle je tvrdio da je Bulatović samostalno koordinirao hapšenje. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali čekali mesecima".afera Perišić: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momčila Perišića u restoranu motela "Šarić".način i vreme hapšenja. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer suđenje. Sve poteze Bulatović je vukao u dogovoru sa Tadićem. Ivica Dačić. čak mu se nije javljao na telefon. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. niti da će ih primati u vojne asocijacije. nasilnim putem.NOMENKLATURA SRBIJE . kao ulog za svoj dalji status. Ostalo je poznato . Ministar unutrašnjih poslova. prekid rada Skupštine. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilović u njegovom kabinetu. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. Nakon ubistva Zorana Đinđića. servirao je Borisu Tadiću informaciju o dr Karadžiću.Ubeđen sam da će dr Karadžić doživeti sudbinu Slobodana Miloševića. već da su se svi „dobrovoljno predali". U završnoj fazi pravljenja nove vlade. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. Pored toga. bio je ključni momenat da se ovo desi. . Da li mu verujete? . Kako vidite tok i ishod suđenja dr Karadžiću? . Njima će biti dovoljno da pročitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. godine. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. Rade Bulatović i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomić uhapšeni su na osnovu člana 122. Dačić pokušava da sakrije nešto drugo . Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. Oni prosto mogu da kažu . Isto to očekujem i za Vojislava Šešelja.Holbruk? . avgusta 2001. eksperata i svedoka. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. formiranoj vladi.Srbi nikada neće shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum.

tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. ucenu i eliminaciju političkih protivnika. Za razliku od prethodnog perioda. oko 700 ljudi je napustilo BIA. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. Predali smo arhivsku građu zaključno sa 1980. nalaze i dosijei takozvanih političkih neprijatelja. odnosno Raškoj. Ne vidim ništa sporno u tome”. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali značku: „Bilo je zloupotreba. te da su bili deo zavere da se ubije Đinđić. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. Uz to. rekao je. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. kao i kadrovska obnova agencije. čime mi je život bio ugrožen. demistifikacija službe je značajno relaksirala odnose sa građanima. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima sarađujemo. kada se očekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovića. u dane glasanja u BIA se čak i ne dežura. Dakle. u kojoj se. Bulatović je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. kako ne bi ugrozio istragu. godinom. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korać). koji je najveći deo karijere proveo u diplomatiji. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomić i Bulatović tajno sastajali sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Lukovićem Legijom. Bulatović je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih političara. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. Analizirajući četvorogodišnje rukovođenje srpskom "tajnom policijom". Dosadašnji šef BIA priznao je da je čitao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. jula. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. u kojoj ga je ona optuživala: „Čitao sam delove objavljene u štampi. nije učestvovala u predizbornim kampanjama. BIA je na osnovu utvrđene bezbednosne politike Vlade aktivno sarađivala sa Tribunalom. Građani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i oruđe za obračun s političkim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. već zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. Posle sednice Vlade Srbije. i kod građana Srbije. Bulatović kaže da je situacija u Sandžaku. Dnevnik "Blic" piše da će Bulatović na funkciji najverovatnije ostati do 17. „Apsolutno nismo učestvovali u tome. BIA. od nevladinih organizacija. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM delatnosti). između ostalog. do kulturnih ustanova. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne točak sa automobila u toku vožnje. a siguran sam da je to najveći doprinos koji smo mogli da damo jačanju demokratije u Srbiji”. Bulatović odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. Najveći deo navoda koje je iznela je autentičan. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. tvrdi Bulatović. ne zato što ga je neko naterao. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. pretpostavljam. jer su joj se priključili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takođe. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatović je politički zatvorenik. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. kaže Bulatović. U periodu u kojem sam bio na čelu agencije. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladićem. stabilna i pored pojave vehabija. Jula 2008. Bile su to nedelje. trećina ljudi je otišla. kao i svake druge. Bulatović se na funkciji direktora BIA nalazio više od četiri godine. prema Bulatoviću. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobođena kadrova Slobodana Miloševića. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dođe do savremene. bez istrage optužbe protiv njega su povučene. Rade Bulatović podneo je ostavku novom premijeru Srbije. a Bulatović je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Čanak). Bulatović je rekao da su najveći rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 210 . škola. „Nijednom svojom aktivnošću BIA nije uticala na izbornu volju građana.NOMENKLATURA SRBIJE . ne želeći da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slučaju. premijer Mirko Cvetković rekao je da na sednici nije bilo reči o eventualnoj smeni šefa BIA i da će javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. Vlada Vojislava Koštunice očekuje da će Bulatović razotkriti vezu između vlasti i neformalnih centara moći koje su Službu koristile za progon. Bulatović. Nemamo čak ni saznanja o autentičnosti razgovora”." Bulatović je posle nepuna tri meseca pušten. ali i ozbiljnih krivičnih dela.

da izbegne hapšenje. Rade Bulatović vodio je čudnu kadrovsku politiku: nije imenovao ključno operativno mesto. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "pročitaj pa vrati" izveštaji. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. a primao je "mlade i obrazovane" po rođačkoj i partijskoj liniji. Saša Vukadinović od Rada Bulatovića sigurno neće dobiti snimak razgovora Jočića. i još više zbog demistifikacije. Popović je optužio Bulatovića da je izvještaj BIA za 2003. plašeći ih i nudeći se kao prijatelj i zaštitnik. Inteligentna. niti je Služba ista kao tada. Goran Petrović. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovića 1998. Goranu Hadžiću. S druge strane. Kao načelnik SUP Kruševac. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. Bulatović tvrdi: „Zna se ko je to uradio. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. Niti je Bulatović Stanišić. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. Hadžić je pobegao. Takvih tamo ima. nije želeo da nam kaže ko je optužen. odgovornosti i zaštite od političke zloupotrebe. septembar 2006. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. u međuvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. Agencija se neizbežno menjala. naviknutih da malo rade. Pozivajući se na pravila tribunala. ljudi su naučili da je to opasno i nezdravo za karijeru. šverca narkotika i ljudi i slične aktivnosti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Za dojavu haškom beguncu. Upravo s političke strane preti mu najveća opasnost72. a mnogo moćnih.NOMENKLATURA SRBIJE . Vraćao je iz penzije. Bulatović je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Zloupotreba BIA u političke svrhe postajala je sve teža i rizičnija: prvo. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu biće od koristi. i Radeta Bulatovića. Vukadinović je bio uspešan. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. Ono za šta su plaćeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitičkih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja među vladajućim strankama. Sve i da Saši Vukadinoviću sve uspe. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jočiću da je stigla jedna zapečaćena optužnica. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. međusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. Političari su onda od Službe tražili još. što je mesto koje je postalo veoma značajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedeće sledećih 40 godina u zatvorima. a ni Jočićev MUP nije bio najsrećniji. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da političare snabdeva onim što bi oni najviše vole da čuju. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobiće manje nego što je pročitao kod Karle del Ponte. obaveštajnu i logističku podršku. do maja 2008. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatović 2004. ali treba reći da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. rađeni s one strane zakona i pristojnosti. Momira Gavrilovića. To smo saznali tek posle nekoliko dana. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. drugo. U međuvremenu. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovića. Sve što Saša Vukadinović bude radio biće predmet političkih nagodbi i stranačkih cenjkanja. jer. a pre svih treba li BIA da drži monopol na mere kontrole telefona i digitalne komunikacije? 72 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 211 . zamenika. znajući šta o tom licu misle zaposleni. jer se taj sud kod njih loše kotirao. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . ali ga je držao neformalno. Saša Vukadinović je u Agenciju ušao bez hipoteke. Bulatovića i Stojkovića sa Legijom u noći predaje. našao se kao kolateralna šteta obračuna Vladimira Popovića. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. Saša Vukadinović bio je na čelu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. Nezavisne 24. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". Nije niko iz BIA ili MUP. Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštački i apstraktni proizvod. zbog jasne linije subordinacije. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. Dočekaće ga front solidarnih rutinera. Posao je kreativan i rizičan. šefa Biroa za informisanje u Đinđićevoj vladi. ostaju neke dileme.pod uslovom da novi direktor bude imao političku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. a ta ekipa ima jaku spoljnu političku. jer je viđen kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta.

pa je i to otpalo.on je dobija odmah. na čijem je čelu. Nema nikakve kontrole. kome je očigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. ako je već takav amater. Ključno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. i nema tog činovnika koji će odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. Popović ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA .” NN: Koliko je za vas uvjerljiva priča vladimira Bebe Popovića? PETROVIĆ: Neki sada govore da li Vladimir . Jer. I samo Vlada je ta koja. ovo je jedan politički test za Vladu. usudio da iznese svoje mišljenje. saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovića. zar to nije ludilo? PETROVIĆ: Dobro. ako se sve ovo slegne. agencija. ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju. računajući da će stvari pasti u zaborav. pa je to otpalo. vaš izraz je preblag. NN: Kako mislite da će se završiti ova priča koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIĆ: Videli ste da se ministar policije Dragan Jočić. A onda je. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROVIĆ: Pa. kaže Petrović u intervjuu za "Nezavisne". NN: Hoćete reći . naglašavajući da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznačajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega. pod pritiskom javnosti. to znači da svi drugi članovi vladajuće koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoće. Ali. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije.da im se uvuče. to će značiti da Vlada građanima šalje jasnu poruku. da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIĆ: Pa.