NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

ŠTA REĆI KAO UVOD
U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izučava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na određene ličnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguće je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remećenja zaključka koji se nameće. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ograničio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moći, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podređenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovića bio je, posle američkog i francuskog, treći građanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u čijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i načinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona očigledno nije u institucijama. Ovaj zaključak proizilazi iz činjenice da je određenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, početkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tačnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvaničnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Viđeni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a među prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da među srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza čak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugačije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogućavanje građanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija učinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo građana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji počela tranzicija, stručnjaci su upozoravali da će prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da će samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da će u drugoj fazi tranzicije mnogo više građana postati dobitnici reformskih procesa. Međutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi stručnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo političko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena je ideja tranzicije. Slučajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istočnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije isključivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su stručnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog većeg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeća i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnička klasa postaje pobednička. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog političkog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujući političkim vezama, i na taj račun žive dobro. U

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

1

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
dobitnike bi se mogao uračunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzećima koji zarađuju više od zaposlenih u kompanijama. Većina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Praktično sve velike reforme urađene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada praktično nije sproveden ni jedan veći reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ograničenja. Čak i ograničene i nevoljne reforme doprinele su povećanju standarda prosečnog građanina. U poređenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statističke metodologije, bila trećina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetničke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okončana privatizacija društvenih preduzeća, privatizacija državnih preduzeća nije ni počela, ne funkcioniše zakon o stečaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike.

NOKTOM PO POVRŠINI
Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine 1 otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvećana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno između državljana, uklapaju se u šeme međunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novčanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans plaćanja sa Kiprom beleži značajne deficite; d) međunarodni tokovi pokazuju krajnju neobičnost veličine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom između zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Međutim, istraživači makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suočeni su sa nedostatkom, nepouzdanošću i neusklađenošću podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja plaćanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetničkih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprečila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu određenog preduzeća, da li je preduzeće subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvaničnih računovodstvenih podataka preduzeća, već i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne čini, a pomenuti iznos morao je od negde doći i negde da završi. Od i kod najširih slojeva građana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ograničena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje očigledno. Država počinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogućen rad. Većinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševića stajao iza 8 of šor firmi na Kipru čiji su računi u grčkim i kiparskim bankama korišćeni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije 2. Pošto je Beogradska banka osnovala
Petrus van Dajne, profesor krivičnog prava Univerziteta u Tilburgu, i Stefano Donati, savetnik za suzbijanje privrednog kriminala misije OEBS u Srbiji, su autori ovog istraživanja iz 2006. godine. 2 10. juna 1997. prodato je 49% Telekoma Srbija, i to italijanskom Stetu 29% i grčkom Oteu 20%. Na ime kupovine 29% Telekoma, Stet šalje preko 700 miliona maraka u European Popular Bank, i to da se podeli na tri računa: prvi za Natvest sekjuriti limitid, na račun u Paribas Frankfurt, više
1

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

2

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na čijim računima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti četiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na račune tih of šor firmi uđe u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševića definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Reč je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Milošević bio im je potreban za održavanje moći, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja 3. Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno učešće u političkoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moć. Zahvaljujući politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moći, stara garda osećala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogaćenja bio: sediš na čelu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije većinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu političke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbeđivala novac za Miloševićeve političke projekte, ali i politički uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radović, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveći “legalisti” među novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija 4. Nisu osećali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta večno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karić, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorović Kundak, Miroslav Mišković, Milan Beko, Marko Milošević, ubijeni Vlada Kovačević Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševića. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politički udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veći5. Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogućiću ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševića nije zanimao njihov politički uticaj, ali jeste
od 16 miliona nemačkih maraka; drugi za Velgoč na račun u banci Barklis banci London, funte u protivvrednosti 1,7 miliona maraka; treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 680 miliona maraka. Ote na ime kupovine 20% Telekoma šalje u European Popular Bank više od 540 miliona maraka i to da se podeli na tri računa, prvi za Netvest sekjuriti limitid na račun Paribas Frankfurt više od 12 miliona maraka. Drugi za Velgoč na račun u banci Barklis London, funte u protivvrednosti više od 1,3 milion maraka, treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 529 miliona maraka. BB COBU sumu koju je dobila na ime prodaje dela Telekoma šalje na račune nekoliko of šor kompanija koje se nalaze na Kipru, po 160 miliona maraka prebačeno je na Hilsej, Verikom i Braunkort. Suma od 350 miliona plaćena je istog dana na račun Kramdor investment menadžment, koja je osnovana na britanskim Devičanskim Ostrvima. Predstavnik BB COBU naziva firmu Krandor našom firmom. Nije poznato čija je firma Krandor i ko je uzeo proviziju od 350 miliona. Nekoliko meseci kasnije holandski Stet srpskoj of šor firmi MCC uplatio je 2 miliona maraka, namena nije navedena. Sumnja da su na tom poslu italijanski i srpski akteri zaradili nikada nije osporena, ali ozbiljna istraga vođena je jedino u Italiji 2001. 3 Tako su nastale legende o Tomićima, u Simpu i u NIS-u, o Mirku Marjanoviću, čiji „Progres“ jedino nije prodavao kineske igračke... 4 Pronalaze se računi van zemlje na ime Mirka Marjanovića, na ime kćerke Dragana Tomića ili pasoš države Belize, gde je Milovan Bojić otvorio račun kupivši državljanstvo za hiljadu dolara. Njihova greška bila je u rukovođenju načelom: zašto da se krijemo kad smo večni. 5 Među novopridošlima ima onih koji imaju i osobine grupa sa kojima se graniče. Mišković nije izmišljen za Miloševićevog vremena, niti je pokazivao političke ambicije kao predstavnici „stare garde“, ali je poslednje decenije napravio „Delta sistem“, koji je funkcionisao slično kao Karićeva kompanija. Milošević mlađi ili Tref pokazivali su karakteristike bogataša iz „sive zone“, čiji stepen legalnosti poslova je bio još sumnjiviji od onih kojima su se bavili tipični predstavnici druge grupe.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

3

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oplođuju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipičnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Mišković i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karić nastavlja da se koprca, a Marka Miloševića pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodične veze. Treća vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašću: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s političarima, ali one su isključivo tehničke: oni su političarima dobri ukoliko im povremeno uskoče s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s političarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, već na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe - tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i veće zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog čega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti6. FILIP CEPTER rođen je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek započeo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru započeo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naučio je nemački i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posuđu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posuđe“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovići su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošače u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Ističe da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuđa, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za prečišćavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bračni par Cepter vraća se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Janković i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi7, i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom četiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Đinđić obezbedio ličnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Janković nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, već samo sumnjičavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIĆ rođen je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu priča on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom
Zagrebacki „Nacional“ izvukao je Stanka Subotića Caneta iz anonimnosti, proglašavajuci ga za glavnog balkanskog duvanskog bosa i procenjujuci njegovo bogatstvo na pola milijarde dolara. „Srpska reč“, partijsko glasilo SPO, pokušala je da razbije mit da je moguće obogatiti se od prodaje šerpi, tvrdeći da je Milan Janković međunarodni liferant oružja, čijim poslovima se bavi francuska policija. 7 Jednom prilikom u Atini, Slobodan Milošević se zaustavio ispred „Cepterove“ palate i prokomentarisao grćkim zvaničnicima: “To je sve naše”. Domaćini su tvrdili da je „Cepter“ multinacionalna kompanija, izmedu ostalog, i grčka, ali Milošević je ostao uporan: “Ne, Srbin stoji iza svega toga”.
6

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

4

Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojičić Badža i Mihalj Kertes. MARKO MILOŠEVIĆ je. pravi nosilac bogatstva. aluminijumski prah za proizvodnju građevinskih blokova. a na jednoj slici vidi se službena značka MUP Srbije 01411910. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanović. Posao je obnovljen. Subotić je postao poznat javnosti. Njegova firma. čiji je ortak bio Vlada Kovačević Tref. godine počeo je da se bavi i maloprodajom. kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM letovalištu Marbelji.. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovićem. Uvozio je perjane jakne za Robne kuće Beograd. godine zaradila je oko milion maraka. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. u novembru smo se sreli u Beogradu. počelo je “nošenjem gajbi u kafani”. dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. kada ga je zagrebački „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišićem preko Crne Gore švercovao cigarete9. jedan u Ubu. MIA je potom prestala da radi. Kasnije sam imao najveći lanac menjačnica u gradu. kafom. ali bez rezultata. otvorio pekaru i piceriju. Đindić se sudario s praznim budžetom. bivšeg predsednika. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. U Francusku je otišao 1979. Kazahstanu ili Jermeniji. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. godine. i u većini poslova se ne pojavljuje. izvozio tešku konfekciju. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemačka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tiče se. gorivom. S jedne strane. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. oktobra uništena.000 maraka. Slobodana. Imao sam i dva bescarinska magacina. radio-stanicu i Internet centar. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Milošević najčešće se misli na njegovog oca. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. Najveći udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. Čim je formirao vladu. parfemima. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa. Posle oktobarskih dogadaja 2000. drugi u luci Bar”. opremljenu najsavremenijim tehničkim uređajima. izgleda da je Subotić igrao značajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. otišao u Moskvu. prodavnicu tehničke robe „Sajbernet“. A s druge. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. pokojnog Vladimira Bokana. direktor Savezne uprave carina. Iako nije služio vojsku. ubijen u februaru 1997. 9 O navodima ovog lista u Crnoj Gori se vodila parlamentarna istraga. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. tehničkom robom. godine. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. jedan na prelazu Đeneral Janković. Kao vrlo mlad. koja je 5. Stanko je tada otišao iz zemlje”. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogućio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. Optužili su nas da smo utajili porez na dobit. Iako obe strane to poriču. ispitivali nas s kim nam gazda saraduje. MIA. 1993. a firma je promenila ime u D-trade. U Jugoslaviji je 1988. U Požarevcu je imao najveću balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. herbicide. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. sa kojom sam u odličnim poslovnim odnosima”. Marko je bio član Kovačevićevog trkačkog automobilskog tima. drugi u luci Bar. Subotić se potom dao na trgovinu. Pravi razlog pokretanja afere su Subotićeve poslovne veze. Rusiji. Jula 1997. biznismena jugoslovenskog porekla u Grčkoj.NOMENKLATURA SRBIJE . s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. uspeo je da ostvari američki san u Srbiji i to sve. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije.. Rekao sam mu da može da računa na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tiče preporoda Srbije. hemikalije. Uvezao sam ih prema važecim propisima. u vreme protesta Koalicije Zajedno. s premijerom Srbije Zoranom Đindićem: “Đindića sam upoznao 1997. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. u Subotićev fri-šop na prelazu Đeneral Janković upala je godine policija8. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca. ali to nije prošlo na sudu jer nisu imali dokaza. Subotićeva radnica priča: “Sve su nas priveli. Azerbejdžanu. ako je verovati njegovom ocu. a 1990/’91. drugim svetskim proizvođačem cigareta. trgovinu cigaretama. niko nije objasnio. metražu. 8 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 5 . podigao je zabavni park „Bambilend“.

c) pripada miljeu moći koji kadrira državne službe. Njegov stav o odustajanju od istraga o načinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuće tajkuna Miodraga Kostića (M&V Investments).. utoliko je uspešniji. njegova ćerka Danica na 1. okupljenih u Klubu privrednika. ali da me rani i ostane živ. već o povlašćenim pojedincima. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet članova porodice Karić.. Doselili su iz Peći u Beograd. kao ministar finansija. uglavnom u trgovini i građevinarstvu. godine u Beograd dođe misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševića da oslobodi zarobljene američke vojnike. U inostranstvu imaju 41 preduzeće.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. 12 Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije. to je moguće. Kasnije. a bio je i kandidat za predsednika Srbije. godini ostvarila najveću dobit u Srbiji zato što je na njene račune prebačen najveći deo prihoda „Mobtela“. ali nije tajkun ni oligarh. tako da izvorna „BK kompanija“ već godinama ne postoji.je u 2000. Nasuprot izjavama nje i Dinkića. Zoran na 2. smatra da tajkuni imaju vlast koja im odgovara i da čine sve da takvo stanje traje što duže. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. Bogoljub .200 kvadrata (od čega je 658 bez dozvole). Dok je zemlja propadala. Svojevremeno glasinu o svom ranjavanju Marko Milošević je prokomentarisao: “Kada sam to čuo. a to treba iskoristiti za povećanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. Pomogao je da 1999.NOMENKLATURA SRBIJE . a potom ministar bez portfelja. Engleskoj i Kini da bi kada odrastu zauzeli političke položaje u tim zemljama. Nije reč o sposobnim i darovitim preduzetnicima. malo sam se uvredio. Tokom 1998/’99. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivačkog kapitala. Reč je. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. o ljudima izuzetnog preduzetničkog duha. Dragijana Radonjić-Petrović. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. ako budu redovno plaćali porez. a što se manje zna. Mlađan Dinkić izjavio je. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim često ručao i igrao karte. to je isključeno“ 11 Bogoljub je više puta rekao da su unuci braće Karić „strateški“ rađani u Americi. da bi ubrzo počeli da se šire Dedinjem. trude se da dokažu elitizam. 10 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 6 . da oni koji su se u Miloševićevom režimu obogatili neće polagati račune o načinu sticanja bogatstvu.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). Osnovali su 1970. domaća privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujući naklonosti političke elite koja zazire od stranih ulaganja. ističe ona. pa guraju novokomponovani grb kao porodični i druže se s političkim i kulturnim kremom11. makar dok se sve ne "privatizuje". Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. Da me neko ubije. Njihovo bogatstvo će se i dalje uvećavati. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. Već tada braća su stekla „mercedese“ i po kuću u Peći i Tivtu. Niko ne zna šta tačno radi. Prema njenom mišljenju deset najvećih domaćih tajkuna. „Astra grupa“. godine. a posebno „Astra Simit“. a krivični progon braće Karić objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševića nastupila nova pravila igre. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada prećutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. Iz nekog razloga. Bio je jedini gost iz Srbije na rođendanu Bila Klintona 1996. koji su zadržali status iz Miloševićevog vremena i u sadašnjim političkim strukturama12. Kanadi. ali nije funkcioner stranke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM BRAĆA KARIĆ imaju brojnu familiju. Karići su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. ali nije državni činovnik. Karići stalno gase i osnivaju firme.-ih „Kosovouniverzum“. Vlast je uvek rado sarađivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karići. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan način. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije.100 kvadrata. Verica Barać. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja.

ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. Po nalogu Porodice predao je Republičku konferenciju Saveza omladine Srbije. Njen otac tugovao je što mu se kćerka udaje za Hasanovića. nekome je još onda bilo muka od njega. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. javnom tužiocu Četvrtog opštinskog tužilaštva da se iz pritvora puste Dušan Spasojević i članovi njegove bande. Dušan Mihajilović postavlja ga za okružnog javnog tužioca u Beogradu. Rade Terzić. Intervencijom Dušana Mihajilovića. kao šef kabineta predsednika SRJ. međutim. ali je podneo ostavku na mesto okružnog tužioca. Vodio je partijsku službu bezbednosti. i spektakularno oduzimanje ormana. Ostalo je istorija i. Fadilj Hodža. Koliko Hasanović ima firmi na svoje i tuđa imena. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. a njegovog kolegu iz kancelarije Gorana Ilića za javnog tužioca Prvog opštinskog tužilaštva u Beogradu. Tahir Hasanović. danas je advokat. To društvo. osetio “zahtev vremena”. s tim što je Mihajilović prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu.NOMENKLATURA SRBIJE . naša svakodnevica13. Protežira preduzeća iz Slovenije i uvozi njihovu robu. Kad je počela pljačka bivše republičke omladine pod vođstvom Dušana Mihailovića. Hasanović je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovića. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavičajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetničko društvo “Španac”. 13 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 7 . da su događaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Jedan od Hasanovićevih saradnika. tada. U akciji "Sablja" Terzić je priveden i zadržan u SUP Beograd. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. Podneo je molbu da bude upisan i imenik Advokatske komore u Beogradu. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. Mihalj Kertes ga je uhapsio. imao je važnu ulogu u ustoličenju Miloševića na vlast. planirani upad u Vladu Srbije. Početkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanović bio uzoran Titov omladinac. avgusta 2001. Rukovodio je rotari klubom u Mihajilovićevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. sa svom imovinom. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. Bio zamenik u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu. Mihajilović mu je ustupio dosijea srpskih političara i privrednika. Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala raspolaže podacima da je Rade Terzić. “Lutra”. Oženio je Srpkinju s Kosova. a Tahir je. prema mišljenju mnogih. a Dušan Mihajlović je vršio pritisak na advokate da njegovu molbu ne odbiju. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. Mihajilović mu je. Marinu Gadžić iz Sreske kod Prizrena. Terzić nije zadržan u pritvoru. na žalost. pod optužbom da je bio zaštitnik surčinskog klana. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. Gavrilović. kao okružni tužilac. Za vreme sankcija Hasanović je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. godine iznese iz zemlje 12. trebalo je da nestane iz politike.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM TAHIR HASANOVIĆ bio je u vreme moći Mirjane Marković. u kojoj postaje generalni sekretar. Tahir je. skoro član porodice Milošević. Kao član Univerzitetske konferencije SSO Beograda. drži značajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. blizak i s Mirjanom i s njenom kćerkom Marijom. Zbog neviđene servilnosti. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. Dušanu Mihajiloviću. tobože uspeo da umilostivi Miloševića da ga pusti iz pritvora. da osnuje Novu demokartiju. I dalje je na čelu uvozničkog lobija. koji su bili uhapšeni i deportovani iz Francuske zbog osnovane sumnje da su kidnapovali i pustili uz otkup od sedam miliona evra biznismena Miroslava Miškovića. Uoči Osme sednice. Njegov ugled kod bračnog para Marković-Milošević otišao je dotle da je bio među prvim kandidatima za zeta. našao se među prvima. a dolaskom DOS. namestio Dušana Mihajilovića da 1991. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogućio Miloševiću da posle prvih višestranačkih izbora SPS formira Vladu Srbije. Tahir je. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošću u razne afere: Perišić. zastupnik je preduzeća “Radenska”. primio velike novčane iznose za prikrivanje prijava protiv nekih mafijaša. Dušan Mihajilović je insistirao na ovom izboru. Tahir Hasanović kreće u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. LJILJANA NEDELJKOVIĆ.5 miliona maraka. niko ne zna. Od tada počinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. poklona Fadilja Hodže. kako bi prikrio svoje bogatstvo. Ispostavilo se da je kao viši tužilac izdavao naređenja Biljani Radovanović. kao dečko Marije Milošević.

Ljiljana Nedeljković je obavestila Komisiju da se neće odazvati pozivu i da neće dati iskaz. ali nije želeo da komentariše pisanja14 da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. jedna od ključnih tačaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštuničinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovića sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome učestvovali i penzionisani. Interesantno je da Koštunica nije znao da je u javnost puštena informacija o poseti Gavrilovića njegovom kabinetu. "Nedeljni telegraf" piše da se kabinet predsednika SRJ "uglavnom bavi načinima da se preuzme republička vlast". U Koštuničinoj "kabinetskoj kuhinji" skuvana je ideja da Radomir Marković postane direktor Instituta za bezbednost. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. na montiranim sudskim postupcima. Prema pisanju "Nedeljnog telegrafa". gospođa Nedeljković mi je poslala jednu knjigu. Ljiljana Nedeljković me je ubeđivala da do toga neće doći. Aprila 2007. piše ‘Nedeljni telegraf’ i ubijenom nekadašnjem službeniku DB-a Srbije Momiru Gavriloviću nuđeno da bude "zamenik načelnika DB". ali i aktivni pripadnici DB-a. Gavra je postao uznemiren. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republičke Skupštine koja ne odražava izbornu volju građana Srbije. bivši načelnik RDB MUPR Srbije. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moći. po nalogu "U kabinetu predsednika SRJ stvarana je paralelna DB Srbije". Gavra je mnogo znao. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Državne bezbednosti Momira Gavrilovića “skandal”. a ne republičkih organa. Koštunice. stradali mnogi nevini rodoljubi. piše list i navodi da su "šef Koštuničinog kabineta Ljiljana Nedeljković i Gradimir Nalić. “Na dan kada je ubijen. uz predsednikovog savetnika Gradimira Nalića. Skoro isti oni koji su kasnije učestvovali i u ubistvu Zorana Đinđića. Čedomir Jovanović rekao je na sednici Odbora za pravosuđe i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih čelnika DOS. Jula 2002. Međutim. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. a posebno posle ubistva Prike. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije predati Ljiljani Nedeljković. Tema je bila bezvlašće nastalo posle 1945. u kabinetu predsednika. Gospođa Nedeljković mi je nagovestila buduću sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. ali je on "insistirao da bude načelnik". Gavriloviću je mesto zamenika načelnika DB nuđeno i na "nezvaničnim susretima u Institutu za evropske studije". Radomir Marković. da će se sve raspraviti javno i da Koštunica neće dopustiti da se zloupotrebljava vlast. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljković”. oktobra počeli čistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. na kojima su učestvovali i supruga predsednika SRJ Zorica Radović i Laslo Sekelj. Oni stoje i iza udara na republičku vladu. jednog trenutka je briznula u plač izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hlađen’ u samici. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i političkim progonom. To su činjenice. i treće je da sam već u predistražnom postupku dala izjavu policiji povodom tvrdnji četvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da učinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. saradnici Koštunice predočili su Gavriloviću i šemu kadrovske rekonstrukcije republičke policije”. To se izjalovilo kada se bivši prvi čovek Službe našao u zatvoru”. Vladimir Beba Popović analizirao je u magazinu “Status” kako je moguće da se istraga ubistva Momira Gavrilovića. u kojem su. na početku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Potpredsednik Vlade Srbije. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. desne ruke Frenkija Simatovića. rekao je funkcioner srpske vlade. koji ne može da podnese što nije postao ministar policije. Marković navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševića. Kad su posle 5. kao ministra policije. a "finale gledamo ovih dana". Nisu očekivali takvu reakciju”. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. Ljiljana Nedeljković ga je posle žestoke reakcije republičke vlade lično zvala da se vrati sa odmora iz Belanovice i obrati javnosti. kako kaže. 14 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 8 . ali je znao da je Vlada bila slaba. učestvovali u kreiranju lažnih informacija". godine. tvrdi list. a to što je sa Koštuničinom ženom.NOMENKLATURA SRBIJE .

makar su tako oni rekli. jer ga predsednik zove na razgovor. Član Odbora za bezbednost Aleksandar Čotrić otkrio je da mu je rečeno da BIA nikada neće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 9 . ko je odmah do njega. do Slaviše Lekića koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanića da se. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmoćniji. Dodatno me u ovom uverenju drži i činjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puča. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudić. ko odlučuje. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljković da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. Aleksandar Tijanić. bio je samo dodatni razlog. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. a ako je sprečen. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan čovek iz Koštuničinog kabineta znao da će se Gavriloviću desiti to što mu se desilo. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžića.000 dinara. Šef BIA. ZORAN JANJUŠEVIĆ je 1992. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. samo osam godina kasnije. Od septembra 2007. Kako je Zoran Janjušević iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Đinđića? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. preko “Blica”. a šefovi vojnih službi nikad. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Momir Gavrilović je imao rezervisanu kartu za Beč kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljković i zahtevala od njega da otkaže let. ovaj ga ne prima. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. svedočeći na suđenju za atentat na Zorana Đinđića. Tako je i bilo. Posebna priča su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. kao. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Po zakonu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stanišića. Press je utvrdio da je Milikić kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. taj je znao da će biti ubijen.5 miliona i napravio telefonski račun od 800. Janjušević se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. dužan je da pošalje svog zamenika. a skupštinski odbor nadzire.” Nezadovoljstvo političkim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. od državne televizije. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske političke prilike. Grada Nalić i Rade Bulatović. koji je opstanak vladajuće koalicije uslovio zahtevima da Milikić obavezno putuje sa delegacijom. Posle tog sastanka. Onaj ko je Nedeljkovićevu naterao da Gavru zove. umesto obrnuto. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljković. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. Šef BIA Rade Bulatović izlazio je pred odbor godišnje. se ne uklapa. ni drugu. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slučajno? Kasnije. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. Saša Vukadinović.5 miliona dinara. do tada medijski savetnik. Sin Ljiljane Nedeljković. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. a nije poslao ni svog izaslanika. i usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. Predviđeno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. godine bio običan operativac (ili vozač) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju.NOMENKLATURA SRBIJE . jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. njega na stepeništu sreće kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vraćam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljković i Gavrilovića? “Postoje izjave Gavrilovićeve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljković odložio put u Beč i taj dan je ubijen. Takode. a ko presuđuje”. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. šef poslaničkog kluba DSS. Gavra odlazi kod Koštunice. spremao puč u policiji i DB-u. već po ustoličenju. ali to dosad nikada nije uradio. između ostalog. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. do marta 2008. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljković. On sam. službe su podređene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. Ratomir Milikić (29) koji je 2008. koji nije član DSS.

i d) hoteli: ‘Izvor’ (Aranđelovac). kada je socijalistički sistem počeo da se menja u kapitalistički. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM prihvatiti temeljno reorganizovanje. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosiće i Izvršni odbor: Miodrag Babić ("Hemofarm"). neko skupo plaćao članstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbeđeni kroz komorsko udruženje. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze.670 evra.000 kvadrata. koga čine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. je firma Neoplanta zajedno. rad sa komercijalnim i blagajničkim zapisima. predsednik ACMER-M doo Najveći akcionar Neoplante. U Neoplanti. 1995. sa 48. a 21. ‘Sloboda’ (Šabac). reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksića. a Aleksić ga je kupio za 383.965 akcija. godine sagrađen je u centru Šapca hotel „Sloboda”. jer niko ne želi da ostane bez posla. Zoran Obradović ("Petrobart"). Zoran Drakulić ("Ist point"). uključujući i na Adi ciganliji. Akcijski fond ima 16. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. Prvi poslovi preduzeća bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. Najveći ugostiteljski objekat u šabačkom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. Toplica Spasojević ("ITM") i Dragoljub Vukadinović ("Metalac"). Hotel je prodat po 9. Diplomirani je inženjer. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. Mića Mićić ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken").1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. 1977. Aleksić osniva i svoju „ALCO .9% udruženi mali akcionari Neoplante. Od 1994. zahtev za novu procenu kapitala.03%. smatra on. Slede godine investiranja u „Pionir“.000 evra godišnje i 10.11% kapitala. godine Aleksić osniva „Alco banku“. Miroslav Mišković ("Delta"). Zanimljivo bi bilo znati da li članovi plaćaju članarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja.374 evra. godine prodat je za 25 miliona dinara. na javnoj licitaciji kupuje preduzeće „Pionir“ u stečaju. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod čudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. čime su mali akcionari oštećeni za preko 1. godine. godine radio je u PKB banci. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. do 1998.554.000 evra. Avgusta 2003. ČLANOVI MIROLJUB ALEKSIĆ. U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Čupić (Hipo Alpe grup). koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina.67 puta nižoj ceni od tržišne.03.700.Aleksić Company“. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. već po knjigovodstvenim vrednostima. a zatim i u hotele. „Alco Group“ danas ima četiri segmeta: a) proizvodni. a u planu je još hotela.NOMENKLATURA SRBIJE . Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slučajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju građana članarina je 100. U vreme Ante Markovića. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). Takođe bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. b) trgovinski. a njegov vlasnik Aleksić i direktor Denić predstavljali su dva kupca samo formalno. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. premijeru Vojislavu Koštunici. koji čine 3 fabrike ‘Pionir’-a. ‘Amasis’ iz Beograda. u kojoj 78. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. do hiperinflacije 1994. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1.1957. i na aukciji je učestvovalo samo preduzeće „Amazis”.24%. u Vranju. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. c) građevinarski. Srbija bi. površine 9. društveni kapital ima 16. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca. predsedniku Borisu Tadiću. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. ‘Hissar’ iz Prokuplja. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksića je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). pored smanjenja poreske osnove. Prve četiri godine poslovanja firme. i zajmom Republike Srbije.000 evra mesečno. a Fond PIO oko 10%. manjinski akcionari Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 10 . Procena kapitala nije izvršena realno. MIROSLAV ATELJEVIĆ. predsednik “ALCO GROUP” doo Rođen je 26. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Đunić ("Eki investments"). sa 100 soba i 5 restorana. „Amazis”. a 1998.

. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imaju 7. što je prevara i sukob interesa. Klub dovodi anonimna pojačanja. Manojlo Vukotić direktor “Novosti”.da bi nejavno kontrolisali 166. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). koji posluju u Srbiji. direktor Diners Club International. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. Miodrag Babić je jedan od ljudi iz konzorcijuma. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. c) iz neobjašnjivih razloga. koji deluju kao lovci. Radmila Babić. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. U Neoplanti Zajedno. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “većinu” praktično čini samo 42% glasova. Dušan Stupar. Dragan Vignjević direktor JP Elektromreže Srbije. u 31. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. a danas poseduju velika privatna bogatstva. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. a “bez obeštećenja” pušta najtalentovanije fudbalere. godini života. Ivana Ćurkovića i njihovih pomagača. ministar Rasim Ljajić. kod Višegrada. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). Draginja Radonjić. Svoju većinu ACMER-M postiže na tri načina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. Tako su stvorili privid većine u skupštini. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Rođen je 29. otvaranje sumnjivih kompanija. godine. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videće se kad Partizan dobije vlasnika. upravi Partizana očigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. Bojan Radovanović pomoćnik direktora Dipos. neki suptilnije. ACMER-M tako obezbeđuje prolaz svojih odluka. U prvom timu igraju samo igrači koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevićem.51%. u Zrenjaninu. Obrad Sikimić. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. predsednik Holdinga Metalac. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. U Partizan su 1980. gde je završio prve razrede osnovne škole. koja malo ili ništa ne koštaju. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. Za ceo slučaj 2006. ruleti. finansijski direktor Minel trafo.255 akcija Neoplante kao suvlasnički udeo u Neoplanti Zajedno doo. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbeđenju. ACMER-M ima 424.13% akcija. Dragoljub Vukadinović. fonto. Nenada Bjekovića. a firma Neoatal 2. Prvi je u generaciji završio fakultet. bingo. Da li su pioni Zečević i Bjeković. pa u Pančevu gde je završio srednju hemijsku školu. čiji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom.-tih došli skromnog finansijskog stanja. ACMER-M će u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dođe do što većeg dela od preostalih akcija ili kada na drugi način dođu do većinskog paketa. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. a da im niko nije rekao ko je dotična. poker aparati .. auto škole. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. iz praktičkih razloga . Nebojša Vujović. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. godine. Miroslav Ateljević vlasnik AcmerM. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti.NOMENKLATURA SRBIJE . Školovanje je nastavio u Vršcu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 11 . rent a car. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašćenje da ih zastupa na Skupštini.. U slučaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. savetnik u Hemofarmu. direktor Petrobart-Avia. sve su to delovi sistema Partizana. Bjekovićevim zetom. a kada se pojavi državni paket biće jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. Ratko Zatezalo. građevinska preduzeća. Koreni Miodraga Babića vuku poreklo iz sela Dobrun.. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. Bio je prvi na takmičenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. ili su to Nenad Popović. u trećoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. hot-lajn. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzeće u vlasnistvu italijanskih građana Marka i Alberta Vakija. MIODRAG BABIĆ. kod Vršca. Na čelo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. generalni direktor Univerzal Holdinga. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. direktor M&V investments. aprila 1951.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. 1974. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zečevića. odsek Organska hemija. već i mediji. još 1989. Umesto navijača. sa 23 godine. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. Dušan Pavlović.

. a onda i Hemopharm USA. terete se samo Karići.” Slobodan Vuksanović je bio prijatelj Dragana Maleševića Tapija. Let iz Beograda u Glazgov. “Gorenje”. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC.. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. učestvuje udbaš iz SID. sa kalašnjikovim je “oslobađao” preduzeća. “Riplej”. pored Babića. postao je prvi nadzornik. Babović je odustao u korist Karadžića.” “Novi predsednik Partizana biće Milija Babović. Milija Babović…” “Predsednika Jelića i slavodibitnika Marića dočekali su vodeći ljudi OFK Beograda: Moma Minić. pare se iznose u SAD tako što Babić zaključuje ugovore sa Nebojšom Vujovićem. a zatim podmetuno eksploziv u poslastičarnicu kod železničke stanice. Za iznošenje para. Tadić ga je vodao po svetu. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanović je pripreman za to. iako je još u junu podneo ostavku. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se plaća iz Srbije. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadića. vlasnik FASHION CO doo Milija Babović je od butika “Atila” u garaži porodične kuće u Beranama došao do suvlasništva u “Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. grobar srpske privrede. on i Dragan Kopčalić primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjeković napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovića i Vuka Bajruševića. Dragoljub Lekić. Ključne ličnosti su Babić. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovića Legije isplaćeno deset miliona evra. i 67% akcija “Banjalučke banke”).. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadić nije znao da mu je saradnik. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševića Tapija. Ne čudi da je Srđan Đurić sa mesta baš Koštuničinog savetnika prešao za direktora TV Avala. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. Od 2003. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivača ove televizijske kuće. “Gudjir” guma.. “Soni”. “Bata”. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. JUL-ovac.Branislav Anđelić. januara 2006. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi na suđenju pripadnicima zemunskog klana. odmah posle glumca Mikija Manojlovića. U istoriji srpskog kriminala najveći otkup za otmicu plaćen je za Miliju Babovića. jadili samo Mobtel. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. poput Anđelića. pred meč. Nebojša Vujović.. 1999. Babićev eksponent. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Đinđić kompromitovan. Babić i Đunić deluju kao braća blizanci. “Levis”. U pljački Hemofarma. Nisu SID-ovci.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 17. i izvesni Danko Mlađenović.. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunović koji je 5. nekad Miloševićev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. VIP rentakar. generalni sekretar FK Partizan.. Oktobra 2000. kao “privrednika”. Milija Babović. Glavni titular TV “Avala” je Danko Đunić. Jedan do drugog sjedimo Darko Pančev i ja. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadića i direktor konsultantske firme Božidara Đelića . fakturama za ‘marketinske usluge’. godine.. čiji vlasnik nije hteo da mu je proda. pa je Đunić bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”.. MILIJA BABOVIĆ.NOMENKLATURA SRBIJE . Ovaj metod izmislio je Miodrag Babić: Hemofarm Vršac . preko svojih konsultantskih kuća. Uspeli su da pridobiju većinu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 12 . Nikola Stanković i Nebojša Vujović. a on i Đelić jadili su Srbiju. a sada. nekad pomoćnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovića. Te pare predali su Legiji lično Žarko Zečević. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. avgust 2007. “Masoni” i Oleg Golubović uložili su u akciju dovođenja Slobodana Vuksnovića na čelo DS pola miliona dolara. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”.. “Armal”. Anđelić. Tu je i “Hemofarm” čiji je direktor Miodrag Babić. u kome je Nebojša Vujović. U “masonskoj” loži. a Mlađan Dinkić zna za ovo. kum Radeta Bulatovića.Hemopharm GmbH. “04. benzinske pumpe “Ciklon”. što je treća funkcija. Nebojša Vujović.

a Milija Babović pokušava da nađe druge poluge moći. Predsednik je Unije poslodavaca. MILAN BEKO. Dragan Malešević Tapi. Na kraju su Dušan Zabunović. Srđan Nikolić (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM rukovodstvu stranke. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. 1997. pogotovo kad se Stanišićev sin zabavljao s njegovom ćerkom. Stanišićev sin zaposlio se kod Petra Matića. Zagorac je. za Marfin fond (Laiki banka. Slobodana Vuksanovića u masonskoj loži videli su pevač Vladimir Savčić Čobi. i neku lentu. Politički prostor nalaze u Koštuničinom političkom krugu. Vuksanović je dobio zaštitni status. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. a posle mesec dana. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. trideset drugi stepen. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Đunić. Tu leži ključ otmice Milija Babovića. i vozi njegov avion. Dragan Malešević. Svojevremeno Perišić je bio veoma blizak Koštunici. Miki Manojlović.. zvanim Plavi. Kako do jeseni 2000. o kojoj Babović ćuti. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. godine u Herceg-Novom. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševićev čovek za osetljive ekonomske transakcije. kuma Radeta Bulatovića. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. Kao suvlasnik „DiBek“. i akcija je propala. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. Jovica Stanišić. jer mu je iz Hrvatske bilo obećano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”.. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Perićić izvisio. koje su nekada nosile Ininu firmu. koji je poslovni partner Nebojše Čovića. LADERNA Rođen je 1961. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanićem.. da će ga osloboditi optužbe za ratne zločine. Željko Maksimović Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjičenih za zaveru protiv Arkana. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. kao Mlađana Dinkića i Žarka Zečevića. Slobodan Radulović. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. Plavi i Babović danas su neprijatelji. Aleksandra Tijanića i još nekih. a Čovićev je najbolji prijatelj. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i mačeve. Tada je došlo do razlaza između njih. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana.. glumac Dragan Bjelogrlić. ali su zanemarili Gorana Vesića. novi vlasnik Verano Motors. Kada Cane je prodao avion. u smislu objavljivanja podataka. koja je trgovala proizvodima od drveta. i tada je Baji pripao Veranomotors. Vuksanoviću dodelio treći stepen. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. što je kod pravih masona nemoguće. Đinđić je ostao predsednik. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 13 . a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. pogotovo posle otmice Milija Babovića. da bi se Maka sklonio na sigurno. firmu Nebojše Čovića. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u već postojeći obračun između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice. osnovao je firmu „DiBek“. u odmazdu. godine Beko ulazi u republičku vladu i to predstavlja kao patriotski čin. koji je brojao glasačke listiće. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da čuva Čovića. Škrbom. Maka je naručio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. koji ima funkciju čuvara mača lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. Sin Stanišića bio je pilot kod Stanka Subotića Caneta.NOMENKLATURA SRBIJE . Cane je Željku Maksimoviću Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Matićevim avionom. ali nikada nije radio u struci. Zlatan Peručić. smer vazdušni saobraćaj u Beogradu. direktor zooloskog vrta. kao direktor marketinga. poput Milovana Brkića i Milorada Crnjanina. Pored Andrije Draškovića. Vuk Bojović. Kole Kostovski i Željko Maksimović pristupili formiranju nove stranke čiji je predsednik Slobodan Vuksanović. Radomir Živanić. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Marković. godine nisu bili u stanju da sklone Đinđica. Završio je Saobraćajni fakultet. konkurentsku Mihajlovićevoj. glumac Dragan Nikolić. od Dragutina Zagorca. Kada je agencija zapala u finansijske teškoće. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišićem. sa Čukarice. a i zbog nekih drugih razloga. Od arkanovaca se čulo da su Baja Plavi i Andrija Drašković organizatori Arkanove likvidacije. Milorad Vučelić. novinar Milovan Brkić. Baja Plavi sada je vezan za Čovića. Radni vek počeo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlučili su da Slobodan Vuksanović ide kod Momčila Perišića. Pred 5. Milan Beko. nikada nije bio formalni član neke stranke.

„Rapid“ i „Dimont“.3 milijardi maraka. Slobodana Radulovića. Potom je. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od ključnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim računima. vratio poslanički mandat JUL u Veću građana Savezne skupštine. odnosno njegove firme DiBek. mnogo toga zna. Slobodan Lalović. Slobodan Radulović. Pod njegovom vlašću obavljena je prodaja dela “Telekoma”. Milana Beka. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. odnosno da nisu vlasnici Rapida. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. godine Beko bio srpski pregovarač u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grčkom Oteu.5 milijardi maraka. Ni on ni Đunić. Dankom Đunićem. preko fondova sa egzotičnih ostrva. Sličnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da će pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 14 . i oglasio da se povlači iz politike. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. ali taj slučaj obrađuje MUP Srbije”. iako izbegava javnost. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). ali se pričalo da je njegova uloga mnogo značajnija. Na tom mestu se ne zadržava dugo. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševića. ali se ne zna šta on stvarno poseduje.NOMENKLATURA SRBIJE . Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. “Pričalo da je on bio jedan od bitnih učesnika operacije „Telekom“. iza kog stoji Milan Beko. VLADIMIR ČUPIĆ. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republičkog ministra bez portfelja. Premijer Zoran Đinđić naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. nisu dugo ostali u Vladi. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grčku banku gde su račune držale srpske of šor firme. Milan Beko je 18. Komisija je u slučaju privatizacije firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. oktobra 2000. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. što je u budžet Srbije unelo 1. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. nije uspeo da pronađe strateškog partnera. zadužen za privatizaciju. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. Krajem devedesetih. Poslednja Bekova funkcija u Miloševićevoj vlasti je savezni ministar za privredu. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. jer dobija zadatak da vodi kragujevačku „Zastavu“. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovića. Od tada povezuje se s više privatizacija. kojom se navodno nije bavio. jer se posle privatizacije često pojavljivao u ovoj fabrici vode. Mišković i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio naročito interesantan. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrećama iz Atine u Beograd. a zatim jeste kaznila konkurenta.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševićev bankar u prodaji „Telekoma“. kao predsednik UO “Zastave”. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. sa Miškovićem. Dok se čak i o Miškoviću. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. Na izborima 2000. pokušao da preuzme “Merkator”. bio je zvanično savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. objasnio je Lalović. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. Telekom je prodat za oko 1. iako je 1997. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. a ne više od 50%. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da neće biti konkurent većinskom vlasniku. rekao je sekretar ove Komisije. jer nije platio 1. Olivera Savović. Većinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. Beko je 2005. kao ni Mišković desetak godina ranije. ali nisu uspeli. Najpre je učestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. ali nije se desilo ništa od toga. preko “Primer C”. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. Mali akcionari tog preduzeća dokazuju da su oštećeni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. prinuđeni da se služe opisom “senka”. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. koji ima oko 38% vlasništva. o Milanu Beku nema mnogo informacija. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. u čijem su vlasništvu „DiBek“. U februaru.

januara 2002. pa Mirko Cvetković. što je sukob interesa. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. Od 2007. među kojima i “Beobanka”.d. CesMekon je za račun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Građa sa 31. banke (kćerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). Novembra 2001. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. pa je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 15 . Član je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. Mlađan Dinkić. već je i predsednik Skijaškog saveza Srbije... Cvetković je od 2003. član U O Metalac ad.. Vladimir Čupić je rekao da su preduzeća obavezna da Agenciji za privatizaciju. to nije dosta. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranačkog aparatčika Sašu Vitoševića. godine.12. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. Govoreći o akcionarima “Dijamanta”. Ali 4. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veći. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić i TV voditelj Petar Lazović. Guverner Američke privredne komore u Srbiji. potpredsednik Smučarskog saveza Beograda i član UO JSD “Partizan”. Jedan od njegovih najvećih grehova je to što je dok je bio na čelu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. Na čelo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog čoveka beogradskog skijaškog saveza. samovoljom guvernera NBJ. i rukovodilac u Deloitte & Touche. u čijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. godine bio je član Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. Goran Mrđa. rekao je Dinkić. interne revizije. do decembra 2006. tvrdio je Čupić. Dalje. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuće. Bio je direktor Agencije za privatizaciju.. likvidirane su 4 velike srpske banke. kao i savetnik u agenciji. Mirko Cvetković je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. bivši direktor za tendere. Goran Pitić (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). AD Građa je za samo pola godine prikazala poslovni minus. i ja tu očekujem pomoć od potpredsednika Čupića. i ekonomista Nebojša Savić. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. koji je blizak Velimiru Iliću. Gordana Matković (ministar za socijalna pitanja). I Siniša Mali. U Agenciji za privatizaciju skončala su najbolja srpska preduzeća. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. Slobodan Milosavljević (ministar trgovine). koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. marketing. godine pomoćnici ministra za privatizaciju Goran Petrović i Vladimir Čupić potvrdili su da će se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stečaju. 2001. Nepodnošljiv pritisak političke oligarhije malo je ko mogao da podnese. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. moraju se pravno obrazložiti. direktori Vladimir Ćupić. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa čela Saveza. poslova upravljanja sredstvima. do 2004. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahović (ministar privatizacije). Poslovnog savetodavnog veća Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Beograd. funkcioner “Telenor”. godine kao prvi čovek Agencije za privatizaciju učestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. U svom prvom obraćanju Dinkić je poručio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Đunić.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. finansijske kontrole i investicionog bankarstva.. I potpredsednici Saveza poznati su političkoj javnosti. Od maja 2003. a uskočio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajića. dostave ažurirane knjige akcionara. godine. razmotrićemo mogućnost da javno preduzeće Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. koju je Agencija često angažovala. Sve promene u knjizi akcionara. pravnih poslova. Dinkića. a treći izvor finansiranja će biti sponzorstva. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. Vladimiru Čupiću. i potonja direktorka Katarina Tončić došli su iz ove revizorske kuće. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuće Deloitte Touche. Beograd. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji način se može doći i kako sa može manipulisati akcijama. u kome je najveći poverilac bila Beobanka. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom.

žitaricama.. u koji je Cvetković došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 16 . Početkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahović je bio asistent Mirku Cvetkoviću za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. EFT. U periodu 1989. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. Nije čudno što ga je ministar Vlahović uzeo za svog zamenika. firmu za investiciono bankarstvo. prvo u Beogradu. gde je imao intenzivne kontakte sa vodećim bankama i finansijskim institucijama. Savić. Njegov otac bio je pukovnik JNA. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate međunarodnih potraživanja. godine. a otac je do smrti 2002. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd. Vuk je napustio Beograd. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoće i magistrirao je 1974. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. mada je dokument bio spreman. “Jugo-Arab”. Pitić. Od 1968..-tih više transakcija. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. godine živeo u Sloveniji. i preselio se u London. Niz poslova na početku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetković. godine. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. u 12 zemalja. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Vuk Hamović živi u Londonu. do 1989. Zoran Drakulić je rođen u Ljubljani 1953. godine. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. obojenim metalima. savetujući centralno i istočnoevropske vlade o dugovima. Po povratku sa Kipra. na privatan račun njegovog oca Radeta Hamovića prebačeno 500 miliona dolara državnih para. stičući iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. Reputaciju konsultanta broj jedan. na Kipru. Mirko Cvetković je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezića. a zatim napustio taj ortakluk. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. Iz ove ideje razvio se. Cvijetičanin. Drakuliću. Zbog rata u Libanu. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Đunić. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. gde je pohađao osnovnu školu. Za vreme njegovog vođstva Energodata je razvila prvi domaći sistem personalnih računara. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. VUK HAMOVIĆ nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. 1987. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. Labus. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatičkog ogranka – Energodate. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini međunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. sa Zoranom Drakulićem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. napustio je firmu i postao saosnivač “Ist Point Holdings”. 1978. Od 1982. Kao akcionar i direktor. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetković nije pokvario odnose sa Vlahovićem i društvom iz Ekonomskog instituta. odakle je pokrivala Bliski istok. reprezentativac a kasnije i trener plivačke reprezentacije. CesMekon. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. širom sveta. kroz prebijanja dugova različitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. Bio je uspešan sportista. Neki pričaju da je za vladavine Slobodana Miloševića. 2000. Bajec. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševićeve vlasti u Srbiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Bogdan Petrović. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. a ni kada su napustili državnu službu 2004. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. poslao nalog direktoru Ćulibrku. Vuk je rođen u Beogradu 1949.NOMENKLATURA SRBIJE . Vuk je počeo da radi za “GML International”. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. počeo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. Od treće godine živi u Beogradu. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panića 1992. koji je Hamović podržavao finansijski. i uveo je mladog Hamovića u strukture svih Republika SFRJ. a bio je uključen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. odmah po diplomiranju. 1989. Njegov otac bio je načelnik GŠ JNA. TIM 011. godine.. ZORAN DRAKULIĆ. Karijeru je.-1992. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990.

u Moskvi. preko Geneksa. Zoran Drakulić je bio uključen u politiku kroz finansiranje DSS. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. U Srbiji. profitabilna preduzeća. Nije ništa gradio.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof.Ninoslav Cvetanović ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. odbio je da potpiše nalog. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. tekstilom itd. Radmilo Bogdanović. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. 2 u Srbiji. Njegov šef partije. . postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. ostvarivali su visoka primanja kao članovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). Što se RTB-ovih direktora i ostalih učesnika tiče: . otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. . Direktor komercijalnih poslova RTB. a oktobra 2000.Zoran Mladenović (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munđa”) postao je direktor marketinga RTB. Bivši rektor. Nakon ovog posla firma Mark Rič. i dalje je zvanično ostao na toj funkciji. naftnim prerađevinama. godine.Dr Filimonović iz Zaječara. . već je. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu.Prof. Njegov rođeni brat Raka Knežević (tast bivšeg ministra zdravlja. . tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije.Nikola Šainović je meteorskom brzinom napredovao do čoveka br.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Rič u Londonu. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeća. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. .Tomica Raičević je promenio nekoliko funkcija. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. . imao uticaj na početak. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodećim evropskim komercijalnim bankama. Kneževića i Šainovića) postao je pomoćnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do početka 2001). NIKOLA ŠAINOVIĆ. iz Amerike. zadržao se na toj funkciji. generalni direktor. Vladan Batić. pa je sredinom 1989. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. otvaranje privatnih banaka na Kipru. Ist Point u Londonu. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savićević (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a.Prof. nije se pitao kako je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 17 . dr Rajko Vračar. Trstu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM plemenitim metalima.000 tona koncentrata bakra. Što se nuklearnog otpada tiče. . kupovao je po Srbiji. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. . Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. umeo je da naplati svoju podršku Koštuničinoj partiji. za bagatelu. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanović. kao potpredsednik DHSS. u Račku. RTB-u taj isti koncentrat. svojevremeno je bio načelnik SUP-a u Boru. . Krajem 1988. prof.Jova Milošević.NOMENKLATURA SRBIJE . Obrena Joksimovića). dr Čeda Knežević je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kući do početka suđenja. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. Manje problema bilo je sa izručenjem Miloševića nego Šainovića. Milija Grujičić.mr Miroslav Jakovljević. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (članovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz.Kosta Prstić (kum prof. Ju-Point u Beogradu itd. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. niti otvarao nove fabrike. koje se odužilo preko godinu dana. Rivieru i Glenkor u Njujorku. da li je slučajno Šainović postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izručenju Hagu. otvara nove filijale: Vest Point. Birklinu. Klagenfurtu. . do tada pred bankrotom. Solunu. Zoran Drakulić. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. Atini. jedno vreme čovek br. Dok je nakon obaranja Miloševića bio u milosti DOS. Ponovo se obraća starom partneru. . filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. Firma “Mark Rič” ponudila je kasnije. dr Rade Čolić dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. Čede Kneževića iz RTB-a). 2 u Srbiji. Miloš Perović i Zoran Drakulić i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Rič. ministar pravde. do oktobra 2000.

Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara.NOMENKLATURA SRBIJE . Đunić je za potpredsednka vlade došao iz američke revizorske kuće “Delojt & Tuš”. na Kipru. S pečatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Đunića. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. posle Glenkor i Ist Point. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Tončić. Firma Mark Rič je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. Engleskoj. pod punom odgovornošću garantuje za uspešnost svojih klijenata. godine. Vlasnik firme (Mark Rič) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. JUL i SRS. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzećima. Kao njeni vlasnici. nakon uvida u poslovanje određene firme. Sve ovo.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. Zoran Drakulić stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. Revizorska kuća. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Za vreme Slobodana Miloševića. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grčke u trgovini sa RTB. Danko Đunić postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). Vladimir Čupić je direktor Agencije za privatizaciju. Kadrovi “Dilojt end Tuša” raspoređuju se na ključna mesta: Gordana Matković za socijalna pitanja. DANKO ĐUNIĆ. guverner Dinkić poslao je te 4 banke u stečaj. Šainović. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao većinski vlasnik Trepče. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. godine u Herceg Novom. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. Verovatno je Marko slučajno našao utočište baš u Kazahastanu. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Đunić je rođen 1949. “Srbi su najveći neprijatelji srpskog naroda”. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). “Beogradska banka’. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. Đunic nije se uzbudio. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Ti isti ljudi. Aleksandar Vlahović preuzima Ministarstvo za privatizaciju.000 tona bakra (oko 6. a Milan Beko počeo je rasprodaju srpskih preduzeća. ima banku na Kipru. supruga Mikija Manzalovića. pod imenom Ju Point. Osnovana je filijala Drakulićevog Ist Pointa u Beogradu. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. Kada je došla nova vlast. i svako ko im se pridružio iz DOS. . preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. Đunić je kao revizor učestvovao u privatizaciji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 18 . ili bar pogone za preradu bakra. od Đevđelije do Banja Luke. Miki Manzalović (do penzije. Čak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. U takve spadaju Milošević. Goran Pitić resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. Šainović i najvažniji članovi SPS.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zoran Drakulić za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. uz pomoć dr Miodraga Zečevića.Seka Manzalović. kao “treća ruka”. Republici Srpskoj i SRJ. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. četiri najveće srpske banke (‘Beobanka’. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. Švajcarskoj. Očigledno nije bila u pitanju samo živa. Simbolično. a iz revizorskih kuća “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetković i Jelena Milenković. u Makedoniji. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. Oni zarađuju. Borka Vučić i direktori Jugobanke (među kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinović) odigrali su odlučujuću ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. Borka Vučić je kontrolisala banke. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. spominju se Bora i Marko Milošević. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istočnu Evropu. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajači i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. predstavnik RTB u Moskvi). Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. .

pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. u senci. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. na primer. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. tako što je kritikovao Miloševićevu vladu i odnosio državna dokumenta. a pre svih Danko Đunić. Te procene će biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. kako. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeća koja idu na tender. Vlada pokušava da zamaže oči evropskim izaslanicima i narodu. Đunić pripojio sebi. jer neko vreme lično nisam upućen u naše poslove u Srbiji. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. Đunić je uspeo da osigura pozicije u svetu. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zečevića. hara srpskom privredom. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. bio je dugo skrivan. godine. takoreći bez uloženog dinara. Ministar Vlahović poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeća svojoj bivšoj firmi.. Srbija nema izgleda da postane članica zajednice evropskih zemalja. gde je Veslački klub “Partizan”. vodila je Akcijski fond iz Grčke i uvozila je skupu polovnu opremu. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Đunićem. Đunić je prijatelj sa Miodragom Babićem. hapšenjem isluženih lopova. Jedan od slučajeva sukoba interesa Danka Đunića je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kući. Đunić je zaključio da će mladi “stručnjaci”. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeća po tako povlašćenoj ceni višestruko isplati. Način na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim građanima ne može se podvesti pod normalane načine bogaćenja ambicioznih pojedinaca. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. Ministar Bubalo primećen je. Pava Zečević (sestra Žarka Zečevića). dok je Danko Đunić počasni predsednik. Skoro dve decenije. ulazi u kafić “Ke pasa”. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 19 . Dankova supruga. Mirko Cvetković. ali najveći ostaju pod okriljem države. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. “Sartida” i “Zastave”. To je način da se odbiju potencijalni kupci. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeća. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. Danko zaradi i od države koja plaća neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u čiju korist pakuje izveštaje. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. u trenerci i sa tamnim naočarima. koju je sprovodio Aleksandar Vlahović. vojni deo Ade ciganlije. pa su pitanje prosledili u Prag. kao poznata istraživačka kuća. kao i način na koji je to urađeno. Kao potpredsednik savezne vlade.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvećih svetskih firmi u 150 zemalja. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. godine. Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. a tom timu priključio se Predrag Bubalo. Iz te filijale. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i .NOMENKLATURA SRBIJE . Aleksandar Vlahović i Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Đunića. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. uz pomoć svog šuraka. Đunić je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. direktorom “Hemofarma”. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. Aleksandar Vlahović. grobar srpske privrede. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji.. Beogradski “Diloit”. željni brze zarade. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Đunićem srozava im ugled. Siniša Mali.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Jugopetrola Kotor’. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je počasni predsednik.. koji je crna ovca po profesionalnosti. a Babić i Đunić smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Po dolasku DOS-a na vlast. iz Đunićevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi.. uz proviziju onome ko to sredi. Ekonomski institut je 1991.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. pronašao strateškog partnera u američkoj firmi Diloit & Tuš.

Veterinarskog zavoda. Vojinom Lazarevićem. koje predvodi šef kabineta. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. kupujući tridesetak procenata državnog kapitala. u 24. Formalno . godine. a od svoje treće godine živi u Zemunu. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. što znači da je Dodik i njen suvlasnik. zajedno sa Draganom Đurićem. Grupa advokata prikuplja ovlašćenja oštećenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. da preda premijeru Koštunici kao Đunićev “znak male pažnje za pružene usluge”. koji bi najstariju revizorsku kuću na svetu naterali da utvrdi odgovornost počasnog predsednika njihove firme u Beogradu. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog načina. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Kao student. godine diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Rođen je 14.pravno pitanje odgovornosti američke kompanije za štetu koju je učinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. “Nolita”. Zahvaljujući bandi Danka Đunića. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. Aleksandrom Nikitovićem.. postavio je advokata Branka Pavlovića za direktora Agencije za privatizaciju. pod pritiskom svog okruženja. nakon čega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. smenjuje Pavlovića. Đurić je vlasnik “Zekstre”.. Usavršavanje je odmah počelo učešćem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. Zahvaljujući premijeru Koštunici. 1978. ali zbog uticaja Đunića i Vojislava Koštunice. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. Vlada Srpske drži na računima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow računa. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. 1984. sa svojom mafijom. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeća. Uspela je da je potpuno opljačka. “Šumadije”. smer mehanizacija. Dragan Đurić je stalno napredovao. Sa svojim šurakom Žarkom Zečevićem Đunić je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. godine u Derventi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. postao suvlasnik “Agroprom banke“. Osnovnu školu završio je u Nemačkoj. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuće “Boska“ u centru Banjaluke. Aleksandar Nikitović. Nema ruskih. Danka Đunića. osiguravajućih društava i sportskih klubova. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. Đurić je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovića i Radomira Živanića. Branislav Grujić je Beograđanin.D. godine. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. koji je postao prepreka da Đunić. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 20 . Od samog početka svog preduzetništva. Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. nemačkih i drugih investitora. jula 1961. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. banda gospodina Đunića uspela je da potpuno izoluje Srbiju. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujić. Grupa srpskih intelektualaca odlučila je da u SAD pokrene postupak protiv američke revizorske kuće “Diloit & Tuš” iz Njujorka. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. Sve je prodavala i pokupovala Đunićeva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. Đunićeva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i značajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. DRAGAN ĐURIĆ. kompanija. Milorad Dodik je. U to vreme. godine. navodno. Tokom svog prvog mandata. BRANISLAV GRUJIĆ. postupak bi unapred bio osuđen na propast. Baranin. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. Vukom Hamovićem. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Đurić je rođen 1954. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujić (rođena Dedijer). počeo je privatni posao u Staroj Pazovi. uz proviziju za gospodina Đunića. i tako premijer državne i svoje pare čuva u svojoj banci. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Međunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. Dragan Đurić će biti predsednik FK Partizan bar do 2010. postane vlasnik većine srpskih banaka.NOMENKLATURA SRBIJE . koristio zajedničke prostorije kućnih saveta širom Beograda. godine. U januaru 1985. Ubrzo. Danko Đunić je Aleksandru Nikitoviću predao dva miliona evra.

mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujić nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. Mali akcionari su u septembru 2003. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi.. prodaji njegovoj ličnoj of-šor kompaniji”. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašćenje potpisano s Vaše strane. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevićem. koje je Ivona Petrović u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujić “prodao na berzi”.NOMENKLATURA SRBIJE . Posle formiranja sopstvene firme. da tako dođe do akcija mimo berze.. tj. u prostorijama kompanije o čijim se akcijama radi . saopštivši da nije nadležna. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”.d. kako bi se zaštitili mali akcionari. trgovano je na aukciji 07. a Grujić i Blank postali su dva kopredsednika.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kući “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujića: “S akcijama preduzeća ‘Jugodrvo’ a. “Grujićevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomoćja’. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujić. jula 2003. pokazala se kao ispravna. i da iza njih iz ličnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. prva velika transformacija je 1997. posle prvih preduzetničkih koraka dok je još radio u Jugodrvu.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kući: “U tom. godine u Beogradu. Od tada se. Mali akcionari nisu bili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 21 . koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujića. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. Ona se samo nasmejala.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 1992. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep... sa nekolicinom istomišljenika. isplaćivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije.. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrović prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. otisnuo u privatni posao. odgovorila je malim akcionarima. godine.. pitala sam Ivonu Petović da li će mi isplatiti razliku. nalog za prodaju je dao Branislav Grujić.. Brokerska kuća ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. koje glase na moje ime. i Komisiji za hartije od vrednosti. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrović. godine. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. posle pada Berlinskog zida.. Ona je danas postala značajno ime u svojoj delatnosti. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujiću protivzakonita. regularno sudski overenom ovlašćenju potpisanom s naše strane. koji su pretrpeli štetu: “. Grujić ističe da ga je tržišno otvaranje Rusije. predstavnik službe za kontakt s javnosću je putem telefona osporio navode. Brokerska kuća “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomoćja. Marta 2005.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kuću s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizičkim licem. rekavši da su na zlonameran način plasirani podaci iz Bele knjige. slučaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze. počne stvaranje nove firme.ilegalna. 1994. tako kažete. čiji je jedan od osnivača i generalni direktor Arkadije Blank. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veći iznos od onog koji je isplaćivan malim akcionarima.. Zato je većina malih akcionara potpisala izjave. nigde ne piše da opunomoćenik može prodavati akcije na berzi. godine krenuli u akciju. godine. da je protivzakonit..” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuće “Stockbroker”. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima. Kompanija je ubrzo postala značajan partner mnogim svetskim velikim firmama. Znajući da akcije vrede više. Kad brokerska kuća primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. Umesto mene. i zaobilazeći nezakonitosti. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. podstaklo da. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994.

“Jugodrvo” nije prijavilo. U slučaju “Jugodrva”. kao što određuje zakon. predsednik “Komtrejd grupe”. kako je uobičajeno za poslovne ljude. Com Trade Group brzo postaje vodeća IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistočnoj Evropi. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. zbog čega tri člana komisije nisu potpisala zapisnik. Kao student. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. Za vreme Branislava Grujića. i da “Spinnaker New Technologies” poveća prisutnost u američkoj državi Masačusets..NOMENKLATURA SRBIJE . a koji bi trebalo postati novi “waterfront”.1965. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slučaj Komisiji za hartije od vrednosti. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. budi sumnju u regularnost. stonog računara nema. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama činjenica da su dve firme ispunile uslove. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. maja 2008. Veselin Jevrosimović.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. budući da su dva člana Komisije bili osnivači brokerske kuće “Stockbroker” preko koje je Grujić sprovođeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. već drugom licu čije ime nije otkrila. rođen 28. članice “Komtrejd grupe”. dobio je povelju počasnog građanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. počeo je distribuciju prvih personalnih računara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. bile su nepotpune i obmanjujuće? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. koji predviđa da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponuđača. u Srbiji osniva ComTrade Group. godine u Nemačkoj. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu.” 5. Na primer. Stekao sam utisak da ga računari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. Predsednik “Komtrejd grupe” početkom maja boravio je u Bostonu i najavio da će u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. a 1998. Širenje te kompanije obezbediće i nova radna mesta za tamošnje lokalne stručnjake. čime je onemogućena licitacija. 1986.2006.. kako nalaže zakon. oktobra. “Komtrejd grupa” je na američko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. “MP soft”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM iznenađeni. Ista brokerska kuća odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujića i potom prebacila novac. Veselin Jevrosimović. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 22 .01. “Jevrosimović je (bivši) sportaš. Firma čijim se akcijama trguje na berzi. ne ostavlja utisak čoveka koji se ugodno osjeća za radnim stolom već u “akciji”..12. informacije u prospektu. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponuđač ispunio sve uslove konkursa. mi i “Pakom”. ne malim akcionarima. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. mora da ima validan i istinit prospekt informacija.000 računara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimović izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30.000 računara za škole u Srbiji bio neregularan. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujić bio predsednik Upravnog odbora. Predsednik Komisije pročitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. Na konkursu su učestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajedničkom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. Na zahtev malih akcionara. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. VESELIN JEVROSIMOVIĆ. “Pakom”. Osnivanjem kompanije u Bostonu. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. 5..

pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. General Krstičević. Tako. predsednik AIK BANKA ad. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za učešće na tenderu bili loše postavljeni.NOMENKLATURA SRBIJE . a koja kopija! Mi smo bili najznačajniji pretendenti. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzeću „Anbo“. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije.000 ljudi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 23 . LJUBIŠA JOVANOVIĆ. osim fabrike u Srbiji. kupili našu industriju čipsa.000 dinara. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. Od 2000. “AIK banka nije ničiji. ANDREJ JOVANOVIĆ. AIK banka je bila prinuđena da pristupi Beogradskoj bankarskoj grupi. Za koliko novca su Amerikanci. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. 350 hiljada običnih akcija AIK banke sa pravom glasa. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. i to dve bitnije. a 1988. što je Borka Vučić jedva dočekala zbog problema sa likvidnošću. Hadži Antića i Ljubiše Jovanovića. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. kod Novog Sada. pa ni državni ili politički eksponent. juna 1945. iako ima mali broj ekspozitura. Grčkoj. i počeo je s radom 1995. Niš Rođen je 20. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. godine radi kao asistent za međunarodna tržišta u aleksinačkom “Fradu”. godine. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. godine bio je direktor u preduzeću “Moravica”. ukoliko guverner NBJ Mlađan Dinkić ne da saglasnost na njegov izbor. godine. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. distribuciju i dostavu. godine. godini ostvario je profit od milijardu dinara. je tajna.5 milijardi dolara godišnje”. što je za 50% više nego u 2006. dve firme iz Lihtenštajna. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne računajući one bez prava glasa). kojom rukovodi general Damir Krstičević. u čijem sastavu su 4 informatičke kompanije. koja ima obrt od 2. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovića za finansijske malverzacije. godine. Ova industrija čipsa ima preduzeća i distributivne centre u Hrvatskoj. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. Radosav Milanović je i na čelu preduzeća „Anbo“. Raniji vlasnici. među kojima i opremanje Banskih dvora laptop računarima. godine. već banka koja na zakonit i uspešan način vodi računa o interesima svojih akcionara. naime ako je vrednost akcije bila 11. „Pepsi“. proizvodnju. Bivši direktor „Marbo“. „Marbo“ ima fabriku u Bačkom Magliću. je svega oko 5% ukupnog broja. Antić je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. Nezvanično se pominje 210 miliona evra. AIK je liči na ozbiljnu banku. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. Ukupni prihodi u 2007. poput da smo mi zelenaši. Od stranih jezika govori nemački. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. među kojima i “King ICT”. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. godine postaje generalni direktor banke. tvrdi Ljubiša Jovanović. te da nismo banka. i tri godine bio je direktor za investicije. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). U 2007. do 1970. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanović. i to bez tendera. godini. a raniji direktor Radosav Milanović. dok po 25% imaju Bojan Milanović i Andrej Jovanović. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). Albaniji. Do 1973. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanoviću. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. To je potvrđeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. Od 1968.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naznačeno koja je original. AIK banka je na dve bila prva. već investicioni fond”. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanović “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplaćivana nikakva naknada”. vrednim 10 miliona dolara. U AIK banku prelazi 1985. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. kada je Krstičević počeo da radi u “M San grupi”.

MIODRAG KOSTIĆ. C-market (Slobodan Radulović). Poslednjih 20 godina. izmena i dopuna Zakona o bankama. Nebojša Čović i drugi. a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karić. i promoteri Miloševićevog režima. je iz dođoške familije u Vojvodinu. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu počeo se baviti odžačarskim zanatom. Međutim. “Nikada nisam bio član UO te banke. Beograd. piše Tabloid. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. saglasnost. preživele Miloševićev pad. Karić (Bogoljub Karić). Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da će investirati. ABC (Radisav Rodić). a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. Pošto nije pozivan. Preko advokatske kancelarije Đorđa Sibinovića iz Beograda. Većina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševićevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. rođen u Nikšiću. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. EU suspendovala povlašćeni uvoz šećera iz Srbije i Crne Gore.NOMENKLATURA SRBIJE . ratni profiteri. MK Komerc (Miodrag Kostić). Ta zgrada trebalo je. prema podacima NBJ. list “Glas” je dobio pismo. a da ja to ne znam”. ili nad kojom je pokrenut stečajni postupak”. Progres (Mirko Marjanović). naveo je dr Crnogorac. Dragan Tomić. Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševićeve diktature profitirale od neformalnih monopola. Željko Mitrović i drugi. Toza Marković (Dmitar Šegrt). na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. Milorad Mišković. povlašćenih kurseva razmene deviza. Simpo (Dragan Tomić). Miodrag Kostić. zaboravivši da je većina velikih srpskih šećerana već u privatnim rukama. koja zastupa “AIK banku”. Dmitar Šegrt. I najpovršnijem posmatraču političkih prilika u Srbiji 1990. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. koji navodi da je vlasnik 82. Pink (Željko Mitrović). Zepter (Milan Janković). juna 2001. Mene je neko mogao da imenuje. Miodrag Kostić pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvaničen za člana UO neke druge banke. njegove paralelne strukture i bračni par Milošević lično. Novokabel (Đorđe Širadović). nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. autobiografske podatke. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanović). niti učestvovao u radu UO. YU POINT (Zoran Drakulić). koja je u postupku likvidacije. Ove šećerane trebalo je prvo staviti u stečaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. kada nismo bili u likvidacionom postupku. Hemofarm (Miodrag Babić). Kao predsednik FK “Vojvodina”. “investicije” će otići će na dubiozu! Socijalni Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 24 . i dokaz da niste krivično gonjeni. Ljubomir Mihajlović. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila članovi upravnog odbora. Kada je. Kostić je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. pljačkao je samo po nalogu države.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po članu 13. Po članu 41. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. ona je samo obnovljena što svedoči i o moći njenog novog vlasnika. Milan Beko. Kapital Banka (Đorđe Nicović). a poznato je da se član takvog odbora postaje uz ličnu izjavu. Dibek (Milan Beko). a onda se oteo i državnom kriminalu. Krmivoprodukt (Dragoljub Marković). neplaćanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodeće političke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. U prvom talasu privatizacije. a zauzvrat finansirale Miloševićev režim. Milan Janković. rekao je direktor Jovanović. MK Komerc kupio je tri velike vojvođanske šećerane. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušće”). Dakle. republički ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljević reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šećera povezan sa procesom privatizacije šećerana u Srbiji”. Jovanovića smo razrešili mesta člana UO i o tome obavestili NBJ. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševićevog režima kao Mirko Marjanović. uz menadžerski posao. glavni podupirači. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlović). FMP (Nebojša Čović).6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. U izveštaju se navode neki od Miloševićevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Mišković). ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. A direktor Jovanović je. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovića za člana Upravnog odbora. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. prema uslovima tendera za privatizaciju.

. I Hrvatsku je potresla “šećerna afera”. podgoričke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šećera u Crnoj Gori. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domaćih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih političkih partija koje gube tlo pod nogama”. ministar poljoprivrede. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. Miodrag Kostić odlučio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što će sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. Stečajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. i onda izvezla. “Šećerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. koji imaju toliko šećera da ga izvoze u EU. Niko od naših zvaničnika nije demantovao navode iz “Vijesti”.000 tona šećera. što je stavilo šećer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. jer tamo proizvodnja šećera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan.45%. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šećera. kada je “Sablja” sekla kriminalce. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se. koja je već bila prodata na javnom tenderu grčkom vlasniku. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. kao što se i Miloševiću redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o istraživanom. rekao je Labus. zato što se potencijalni investitor suočio sa činjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. Neposredno pre Kostićeve priče. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal. Među najvećim poveriocima su “Invej”. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja moćnicima u EU. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je Kostić pokazao veliki interes i za šećeranu u Kovinu. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. “Dunavka”. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da će Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraćeni preferencijali EU za izvoz šećera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvođanska šećerana uvezla šećer u vrećama. Bilo je očigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajući način da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”.” Međutim. “Žitomlin”. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. Ova vest nagovestila je mogući skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. Veselinov će izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šećera u EU obične glasine. Postavlja se pitanje kako je moguće da Srbija svoje potrebe za šećerom podmiri sa četvrtinom godišnje proizvodnje. Članovi vlade požurili su da demantuju Labusa. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagrađeni. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. koji je skuplji od šećera od trske. pa je u ovo sremačko selo poslao mašine i obezbeđenje kako bi mogao da povadi repu. U takvoj konkurenciji zelenaša. ako su kako Kostić kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šećer od repe. NLB banka i AIK banka.NOMENKLATURA SRBIJE . Ima osnovane sumnje da smo neki šećer kupili od EU po povoljnijoj ceni.. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj količini . “Sada je šećer glavni izvozni artikal Srbije. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predviđenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šećerane. godine uvezla 28 miliona kilograma šećera. Milan Prostran. “Delta agrar”. Dragan Veselinov. Nije teško pretpostaviti da se šećer uvozi i za srpske trgovce. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šećera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šećera sa zapadnog balkana u zemlje EU.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM program za zaposlene (Kostić je obećao da nijedan radnik njegovih šećerana neće biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. Veselinov je zaboravio. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. prepakovala ga u kese od kilogram. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o čemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šećer koji se izvozi u EU proizveden u domaćim šećeranama. i pošto nemate zajedničku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. između Srbije i Crne Gore. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. tvrdi da Kostić kupuje najbolje šećerane u Vojvodini. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 25 . Ministar Milovanović priznao je da je iz Srbije izvezeno 180.

000 dolara. Tokom 2002. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad.000 evra i dve uplate od po 600. godine. vođa veterničkog klana Nenad Opačić.2 miliona evra i 1. bivši direktor Hajduka Rodić MB Radomir Čurović. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanović. Kada je tokom 2005. Fond za razvoj Republike Srbije. grčka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića. Koste Glavinića 8a. Novac su dobili Dajners klub i Principal. Odluka o trećoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. bio direktor Pime. gde je račun imala i Nacionalna štedionica. Koletov kum. U januaru 2003. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimić. gazda kulskog Hajduka Džomba. koji je do 1998. Olivera i Vojin Lazarević. opremu i telefone. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarević i Vuk Hamović postali pojedinačno vlasnici najvećeg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. predali su Toletu Karadžiću fudbalsku organizaciju Vojvodine. predstavnik SCG Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 26 . Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. Najveći kupci akcija bila su četiri preduzeća iz Beograda. Preduzeće Pima registrovano je 1995. MMF. Kupci su bili preduzeća Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beča uloživši po 2. Međutim.5 miliona evra. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. Osnivač preduzeća je takođe firma sa Grenadirskih Ostrva. dok je novac u korist preduzeća Skvadra i Pima uplaćen kao avans za robu. Moskva. a uplata je vršena u septembru 2003. a država koja je svoj udeo uvećala na 37% prodajući 2005. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Morača… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igrača Vojvodine.05%. Proverama je utvrđeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potiče sa britanskih Devičanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostić. GORAN MALBAŠIĆ. vlasnička struktura Nacionalne štedionice je takva da četiri privatna preduzeća postaju vlasnici 37% akcija. Firma Elim iz Beča osnovana je 1995. Sve četiri uplate izvršilo je preduzeće Koprom iz Beča.NOMENKLATURA SRBIJE . Iz Novog Sada on je povlačio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Tomislav Karadžić povlačio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. registrovane na britanskim Devičanskim Ostrvima. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivanišević. Istog dana.2 miliona dolara. plaćeno je 41 milion. na račun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. došlo je do sekundarne prodaje akcija. koji su uložili 6. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih računa. Proverama je utvrđeno da je firma Koprom iz Beča u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. a deo krajem 2002. sedišta preduzeća Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. Posle kupovine akcija dva preduzeća postala su vlasnici po 13. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matković. preduzeće Pima kupilo je akcije Toze Markovića. Pima. Preduzeće Skvadra registrovano je 1999. 13.88%. i koriste zajednički poslovni prostor. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odlučeno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. To je bio najveći argument zbog kojeg su ga smenili 2001. VOJIN LAZAREVIĆ. Ta četiri preduzeća imala su račune u banci Euro aksis. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsić (danas predsednik OFS Subotica). kao direktor je upisan Stevan Aksentijević. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. udeo četiri preduzeća koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. a vlasnički udeo države pao na 10.83%. zatim. Principal export-import i Dajners klub. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. preduzeće Dajners klub. direktor Srboljub Antić. Skvadra. Firma Pluto international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. Rusija Šef ekonomskog tima Koštuničine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popović Savetnici Olivera Božić.67% akcija. septembra 2002. Iza te “likvidacije”. a Srbija poseduje 13. Preduzeće Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. a osnivači su Vladan. i 2006. Posle godinu dana. predsednik ABB AUTOMATION. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamović. Početkom 2003.

za dva dana oko 15%. predsednikom Srbije Natašom Mićić. direktor Radoje Stefanović. Povećanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. Akcije firme naglo su skočile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sočiju vrednom 100 miliona dolara. „Metalac ” Gornji Milanovac. “Ko su braća Mićić i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. neprekidno se unoseći u lice novinaru Kurira.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prof. Vasilijem Mićićem. u napade se uključio i njegov podređeni. “Šta. potpredsednik Goran Malbašić. kanalizacije i gasovode. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. narodu odmah oči porastu. mora i on od nečeg da živi”. VASILIJE MIĆIĆ. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nađe u rukama novog vlasnika. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” rade na izgradnji autoputa Beograd . Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. pa Bogoljub Karić je bogatiji od mene!”. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. deluje kao gospodin. Podrugljivi smešak njegovog podređenog. razdrao se Vasilije čim mu se novinar Kurira predstavio. student na London School of Economics MIĆA MIĆIĆ.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrović”. koja je od početka godine u vlasništvu užičkih Puteva. i opaska “ma šefe pusti novinara. direktor “Puteva Užice” Dušan Jaraković: “Pitaš odakle Vasiliju Mićiću tri miliona evra za “Ratka Mitrovića”? Pa. Dok ne progovori. bre. Privredna komora Srbije. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. Da li će menadžment pristati na većinskog vlasnika. a u kojoj rade njegovi sinovi. “Šta je toliko čudno što sam ja bogat? Čim neko u Srbiji zaradi pare. spajanjem građevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” niskogradnje. kao podizvođači austrijske “Alpina Majreder”. a akcija Putevi iz Požege. „ABB Automatizacija” Moskva. koja takođe radi puteve.. Mića. Mićić je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. Ako ja krenem da se bavim politikom. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jaraković. direktor preduzeća “Jedinstvo” iz Užica.” Psovka po psovka. uvreda po uvreda. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašić. Vasilijev rođeni brat. direktor je užičkog preduzeća “Jedinstvo”. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. „Farman” Moskva. on gradi puteve. menadžment užičkih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. predsednik Branko Terzić. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. Mića.. Pa taj Dinkić nema pojma ni o čemu. gde je postao najveći akcionar. i na desetak deonica širom Srbije. govori da je Srbija tužna zemlja. Stav kompanije je da povezivanje sa jačima nije loše sa stanovišta budućnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazećoj konkurenciji. ti hoćeš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkić platio da me napadaš? Što napadaš mene. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju.d. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. Menadžment kompanije na čelu sa vlasnikom Vasilijem Mićićem. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 27 . U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sočiju. prvi se zapitao Mlađan Dinkić.. „Sve to može da bude tačno“. Ohrabren nastupom svog gazde. skočila je više od 100%. Vasilije Mićić postaje vlasnik najvećeg preduzeća za izgradnju puteva na Balkanu. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Peščar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. vodovode. direktora Jarakovića.NOMENKLATURA SRBIJE . dr Stojan Jevtić. On je uspešan čovek. „Clyde&CO“ Beograd. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rođeni brat Vasilija Mićića. a “Jedinstvo” izrađuje termo i hidro izolacije. Ako nisi ti. jadnik.000.. „Deloitte and Touche” SAD. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkićem. a sa 3. Vasilije Mićić. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra.Novi Sad. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinči i Bujik. direktor Branislav Grujić. energetski stručnjak Dragoljub Vukadinović. Praćen direktorom preduzeća “Putevi Užice” Draganom Jarakovićem. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. Oktobra 2006. oteraću ga u politički podrum i to mu slobodno prenesi”.

5% robe široke potrošnje. Mićić koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija.000 radnika. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. Program “Pinka” je srpski Nešvil. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. i radnici „Goše“. kaže Jaraković. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. U isto vreme. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. „Goša FOM“ .finansijska korporacija „Metropol“. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. i na koju je preneo poslove i opremu. „Termoelektro“ . vlasnik. „Glavna ograničenja jesu resursi i kapaciteti“.. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. Nije nikakvo iznenađenje što je Koštunica Željku Mitroviću. „PSP Farman“ (Branislav Grujić). Libije. Vlasnik je najveće medijske korporaciji u Srbiji koja uključuje televizije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 28 .naftna kompanija „Lukoil“. i desetak radio-stanica. Učinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stečaj u „Rekordu“. koja je vlasnik 42% akcija užičkih Puteva...kompanija „Viza“. betonjerke. asfaltne baze i transport. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. godine. a u sektoru trgovine „Delta“. HTP „Putnik“ . Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra.NOMENKLATURA SRBIJE . prema podacima PKS. iako imaju ponude iz Dubaija. a sa njim i imamo predugovor o izvođenju radova ukoliko dobiju koncesiju. ŽELJKO MITROVIĆ.. „Vinči je tu ozbiljan kandidat. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra..moskovska kompanija „Harvinter“.. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija. vode „Hemofarm“. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovića. kao nacionalnom dobru. u vlasništvu nemačke „Štade“. a upućeni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Janković Cepter. za šta je prošle godine plaćeno oko 2. nekoliko regionalnih i lokalnih. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. Na građevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. „Fadip“ Bečej moskovska kompanija „Metaloruan“. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je već u predstavništvu u Rusiji. „Rekord“ Rakovica . ima sopstvene kamenolome. Putevi Užice učestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. u koji će narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. „Putevi Užice“ (Vasilije Mićić). „Target“ Bačka Palanka. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. na međunarodnom tenderu dobili su užički Putevi. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. Mićić je. zbog toga što je Vasilije većinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradničke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji.14 milijardi dolara. iako nam je Rusija dala mogućnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. Poduhvati u Rusiji počeli su još 1992. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sočiju. nek nas i kupi“. a ako se mora. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. udelio za dalju prodaju tri-četiri nacionalne televizije. Kompanija uglavnom obezbeđuje i osnovni materijal za sopstvene potrebe.5%. Priželjkujemo njegovu pobedu. dok voće i povrće čine oko 7. kaže Jaraković i napominje da je vlasniku Vasliliju Mićiću teško je da donese takvu odluku.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Horgoš-Beograd-Požega. Vasilije Mićić je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. Van građevinarstva. „Metalac“ Gornji Milanovac. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“. Ako je već bio od poverenja Miri Marković i Bebi Popoviću.kompanija „JCS Koks“. istovremeno. uprkos povlašćenom carinskom režimu za Srbiju. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije. Užički Putevi su jedna od najuposlenijih građevinskih firmi u Srbiji. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. U Rusiji. Kompanija je posebno usmerena na Soči. Najveće stavke su sirovine i repromaterijal. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrović ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. a tek oko 6. a slede ABS holding (Nenad Popović). radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. Alžira.

bili su dovoljni samo pare. U bivšoj Jugoslaviji. Tijanić se pokolebao. i fabriku žvaka. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki način uvuče. avioni. On gotovo i ne zna u čemu je učestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. Samo su obični. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. kao nagrada Lupšiću. koji sa Čumetom asfaltira puteve po Srbiji. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da će da puca na neprijatelje. To je Lupšića preporučilo još više za poverljivog svetskog čoveka Vlajka Stojiljkovića i Radeta Markovića. producirao je film „Anđeli 3“. kuće. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. Aleksandar Lupšić je sa Manjom Vukotićem pokrenuo “Blic”. kao nacionalno dobro. on je bio uticajniji i bogatiji. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovića. Tijanić je izgubio. čije su zvezde tada bili Kleopatra. dilema i sumnji sprečava u uspehu u životu. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. uključujući i ratnog ministra Aleksandra Vučića. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. On je ostao u Beogradu kao čuvar njihove zaostavštine. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. Iako se natčovečanski trudio. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. A Željko Mitrović. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. Mira Marković mu je rekla da je najobičnija pička. Njemu. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljković) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Milana Beka i Milorada Vučelića. „Pink BiH“. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domaće serije. Nije iznenađenje što je. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. U vreme višemesečnih demonstracija ‘97. Mitrović poseduje izdavačku kuću „Siti rekords“. ali verovatno jeste neke druge. Mitrović je na čelu patriotske estrade.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Pink“. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. Kad mu je zatrebalo još para. kulturni. Nije Aleksandar Tijanić baš neupućen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. Boris Bizetić i Ruška Jakić. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. Mitrović je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. Iz svoje ružičaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. od sramote. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. Pošto je sa Arkanom..NOMENKLATURA SRBIJE . da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševića. A nije ni smeo! Svi njegovi drugovi i poslovni partneri dobili su metak. On i Mitrović su bili rivali oko Mire Marković. ako Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 29 . Bio bi čak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. Čovek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. iako je. Karijeru je počeo kao basista grupe „Oktobar 1864“. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega.. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoće. Beba Popović je organizovao je sastanak Željka Mitrovića. Ružičasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. takođe ima dvoje dece. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. Zoran Đinđić je pobesneo. pošto su Milošević i Mira Marković pokrali izgubljene lokalne izbore. Koštunica je tu bio od reči. na kome je odlučeno da Lupšić isplati Mariji Milošević pet miliona maraka za TV “Košavu”. Vidovita Zorka. Svejedno mu je bilo što je u međuvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. nego režima Slobodana Miloševića. Cecom. Zapalio je studio. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. nalazili se oni na ovom ili su već na onom svetu. inače uglavnom gledaoce “Pink”-a. Prodavao je naftu i oružje. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanović zapeva u bečkoj Operi i probije sankcije. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema čemu da se nada. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšića. Željko Mitrović nije samo gospodar srpskog neba. muzičkom urednicom kompanije „Pink“. Željko je tako postao Veliki Željko. Željko Mitrović je zgrabio “kalašnjikov”. pa je Lupšić stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Đinđića kao mafijaša i švercera cigareta. Iz braka sa Hani Mitrović ima dvoje dece. koje će ličiti na opozicione. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. a otvoriće veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda. koji nije bio njegov. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. Trebalo je unapred naoružati buduće zaraćene strane. već i ojađenih srpskih duša. Što je Srbija postajala razrušenija i opljačkanija. Ne treba precenjivati Željka Mitrovića. Uličarska bistrina. Niko sa malo pameti. a da će mu se to kasnije nadoknaditi. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrović. Kad je načuo za to. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. Za razliku od njega. taj Lupšić radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Beču.

ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo moćniji. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. bio je dužan da pomogne i Lupšiću. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. dobio na RRA lutriji. godine izbio je. a javnim igračima su dati na lično korišćenje isključivo luksuzni stan i hrana. A kad su dolazili Čume. Iz sleda događaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. Pink televizija nije radila. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. u studiju ove televizije. 24. decembra 1999. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” češće je boravio Vlada Budala.i na građevinske objekte. A Željko je investirao u njega.. Bagzi i Kum Luković. odrekao se Bebe. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. sa ugovorenim uvećanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. urađene na osnovu nabavne. koje je. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikačevića ondašnje vladajuće partije. ali nije Vlade Budale i ostalih. kao bespravno podignut objekat. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 30 . Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuća potpisala polisu osiguranja sa osiguravajućom kućom “Dunav”. Legija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ranije Mariji Milošević napravio TV “Košavu”. nije ni tražio u televiziji “Pink”. Posle atentata na premijera Đinđića. Posle Petog oktobra profesor Čedomir Čupić predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. Televizija Pink i Željko Mitrović. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. godinu. Kao i Đunić. da ih slisti. požar u televiziji Pink. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov ključni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. čak i od Bebe. godine. bivši miljenik bivše prve drugarice. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. Mlađan Dinkić. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilično neopranih para.”. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. lično poslužuju. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitović. Planira da se izvuče. kao drage goste. Željko Mitrović je jeftino prošao. pojavio se Mlađan Dinkić u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovićem. Tu se znaju stroga pravila igre. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. koji je i “zemuncima” obećavao da će da ih vodi u Holivud. pošto su postali preveliki za Srbiju. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušićevoj ulici. godina. za koje ne mora da zna Koštunica. Milan Beko. ali . Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. pošto ih niko. a Željko Mitrović omiljen u podmlatku njene partije. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i počeo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. bilo je jasno da sa naplatom neće biti problema. Svi oni optuženi su za atentat na premijera Đinđića. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Marković.. Dušan Spasojević. Željko Mitrović. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braća Stamenković” Mitrović potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. Željko Mitrović je krenuo da osvoji Holivud. u rano jutro. Žarko Zečević. Činjenice govore suprotno. pa u tim hangarima proizvodi žvake. Po načinu na koji je osiguravajuća kuća “Dunav” postupala.12. Petog oktobra 2000. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. i Željko Mitrović pomalja se na površini tih “crnih fondova”. Bila je to 1999. Šestog oktobra ujutro. ma šta se desilo posle Miloševića. Da ne bude suviše sumnjivo. koji se u međuvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. osim Tijanića. a Željko Mitrović se našao u naručju . Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. bili su to holivudski spektakli. sa Lupšićem i ostalim Miloševićevim ljudima (Danko Đunić).NOMENKLATURA SRBIJE . 22. televizijom Pink i Željkom Mitrovićem. ali na štetu građana.000 nemačkih maraka. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronađene. Sa osiguranikom.1997. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. decembra 1999. Željko Mitrović je samo vešti “stilista”. koje su želele da nesmetano vladaju.Koštunice. Sada ne može više da plaća rate kredita. Osiguranje je urađeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. Nebojša Čović je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrović. uživo. ili 800.

urađeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izrađene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. Uprkos tome što je ova oprema spasena. Već tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona. Miroslav Mišković vlasnik je najveće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 31 ..”. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. u selu Bošnjanu. aparata i instrumenata. Ima u dokumentu jedna rečenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. a da to ona “dva lica” nisu primetila. Srđanu Đuriću. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”. godine.. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. piše kako je “zbog veće količine zapaljivog materijala i visine studija od 9. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1..” Bilo je to u oktobru 1998.5 miliona.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. Uobičajeno je u ovakvim slučajevima da se zapisnici i obračuni obostrano potpisuju. Samo godinu dana pre bio je skromniji.. Mitrović je i opremu koju je uzeo u najam od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. godinu. Kada nije bio zadovoljan programom Čume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševićevih s vlasti. Prethodno u zapisniku.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM opasnosti. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike. pa je ta cena bila uvećana za 100%. Željko Mitrović će i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvećanoj od nabavne za 500%. Čedi Jovanoviću. uvećana na 2. Potporučnik Milićev u izveštaju beleži kako su čuli da nešto u studiju “puca”.. Surčina i Batajnice. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar većeg obima”.12. Mitrović je mogao da sprovede samo uz pomoć vlasti. i Koštunica je zažmurio. U ovom slučaju. a Ljubiša Buha Čume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojčuraka. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. Prigovor su prihvatili članovi veća “Dunav osiguranja”. Ovu drsku pljačku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrećni slučaj. Završio je Ekonomski fakultet.1999. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. Dakle.. godine.. gde je do tada bio pomoćnik generalnog direktora za finansije..nakon takozvanih oktobarskih promena.5 miliona dinara. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink.. Zakon je tu postojao za humor. MIROSLAV MIŠKOVIĆ. koja je i propala pljačkajući vlastitu državu. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zaključenja osiguranja pred kraj decembra 2000. deset kamera i druga oprema. sa povećanjem od čak 500%! Željko Mitrović je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvećao za 500%. Milićev beleži i nešto što bi osiguravajućem društvu trebalo da “bode oči”. kod Varvarina. ta kuća i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. po rečima stručnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. Mitrović je ustupao glavarima. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. pa je naručila vozila Zemuna. Nakon požara od 22.” Milićevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo.NOMENKLATURA SRBIJE . notni zapisi. pa je na osnovu toga i utvrđena visina štete. koji je potpisao Dušan Milićev. “osiguranje prenosivih uređaja. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. Mitrović je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. predsednik DELTA HOLDING Rođen je 1945. Veći deo novca koji je zaradio naplaćivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. u delu “Razvoj i gašenje požara”. stručna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. kako je to predviđeno u osiguravajućim kućama. godine . ali da “nije korišćena”.. Mitrović podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. na kraju pljačkajući se uzajamno. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. decembra 1999. godine. Mitrović se stavlja na raspolaganje Goranu Vesiću. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obračuna premije.. iz kog će Željko Mitrović izaći bogatiji za skoro milion nemačkih maraka.”.. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovića koji je zaradio otimajući od države i uz pomoć države. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. piše da “Objekat nije pokriven uređajima za zaštitu od požara.

godine obezbeđivala Miškovićevu eksploataciju šumske građe iz sremskobaranjske oblasti. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih stručnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. maloprodajom. U proleće 2001. ekspresno je plaćena. O otmici Miroslava Miškovića i danas se malo zna.200 ljudi. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport.. kuglanu. Cena njegovog otkupa. koja je u jesen 1995. Gradi multipleks bioskop. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. alfa romeo. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. banke. bavi se i preradom mesa. Logično. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. Građu je izvozio u Grčku. Činjenica je da državni službenik sa činovničkom platom. mineralna đubriva. vlasnik banke Delta. kozmetika nivea. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. gume. Jedan od najvećih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. poslovni prostori. da bi se plaćao manji porez. Otmica se pamti po tome što je Dušan Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 32 . svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji će posle sportskog događaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. BMW. Ivice Todorića. akumulatore i rezervne delove za bicikle. sirovim i jestivim uljem. poljoprivrednih preduzeća Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzeću Autokomanda. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. te gradovi Moskva. godine. trgovinske firme Namateks iz Subotice. Neki izvori smatraju da su na to računali oni koji su ga kidnapovali 2001. Otkud pare da započne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. Pekabeta i C market. Marija.5 milijardi dolara i raste. Miškovićeve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. Automobili fiat. bicikli. a novac je završio na Kipru. uslugama inženjeringa i konsaltinga. zastupanjem stranih firmi. Za Miškovićevo ime počeli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili. motorna ulja. hladnjače. Već sledeće godine osnovao je “Delta holding”. na primer. Sibir. 7 miliona maraka. Od 2007. protivno zakonu.. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. Mišković je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. izvozom. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. a koje je Mišković kupio. i zapošljava 16. reno. pšenicom. došlo je do otmice nakon koje je plaćeno tih 7 miliona maraka. prerada drveta. Iza svih Miškovićevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. U dogovoru oko dobiti za tu građu učestvovali su Radovan Stojičić Badža i Željko Ražnatović Arkan. Početkom 1990. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. i ministra policije Dušana Mihajlovića. Mišković je došao do vlasništva Preduzeća za puteve Beograd. celuloza. Kao direktor HI “Župa”. godine. firme Seme iz Sombora. tematske restorane i kafiće. Kako je dogovor bio prekršen. Peking. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. sportska oprema nike. Mišković je sve to stvorio novcem Miloševićeve države. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Mišković imao neizmirene obaveze JSO. beogradske Obuće. nekretninama. uz Hipo Alpe Adrija. pečurke. Londonski Sandej tajms je pisao da je Mišković svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. Nikozija. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovićevih firmi. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. u društvu ljudi iz vrha vlasti. Firma Delta brokers zauzima treće mesto po tržišnom učešću trgovinom na beogradskoj berzi. otkup stoke. lančia. od Mirjana. honda. igraonice za decu i fitnes centar. nego “Delta 3 M”. trgovina. Vladimira Čupića. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlović. Mišković je otet po nalogu Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma. Marko (Milošević). viljuškare. Na dan otmice. Milano. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. hipermarketi Tempo. granulate. garderoba zara i jana. nije mogao sve to da finansira. Dobio je. antifriz. ne znači “Delta M”. Istog dana je otet je. proizvodima od uljarica i stočne hrane. Mišković je na tom poslu zaradio 350 miliona evra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kompanije u Srbiji. Proizvodi i trguje kukuruzom. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. distribucijom.000 hektara zemlje kroz vojvođanske poljoprivredne kombinate. bivši ministar policije. a Mišković nije platio “partnerima”. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. ječmom. U vlasništvu Miroslava Miškovića je veći deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzeće s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. Strateški je partner s grupom Đenerali i preko Delta Đenerali prodaje razna osiguranja.NOMENKLATURA SRBIJE . uvozom. Većinski je vlasnik i novosadskog Bazara. suncokretom.

koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadićem.“Delta M”. Mišković je osnovao preduzeće “Delta Holding”. teže brojnoj porodici. “Difashion”. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronađe. da plati neplaćeni porez. godine. 15 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 33 . kao što je to radio Bogoljub Karić sa “BK Kompanijom”. tužioce. naučio je da za odnose sa javnošću ima svog menadžera. Ono što mu je razrezano. oženjen Miškovićevom kćerkom. Ostaju tajne: ko su osnivači kompanije “Delta M”. da dokaže poreklo imovine. Posebne špekulativne poslove Mišković je obavljao uz pomoć Ljubomira Mihajlovića. kao Moravac. “Delta Agrar”. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. koliko je u njegovim rukama. Mišković je nastavio. krijući kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevačku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata.. direktora “Komercijalne banke”. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. u kući koju je njegov tast Miroslav platio oko 30 miliona evra. “Delta banku”. Kada je Milošević izgubio vlast. sudije. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na račun “Delta banke”. Miroslav Mišković je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševića. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. da radi sa Dragoljubom Markovićem. poreklom iz Peći. Od Narodne banke Jugoslavije Miškovićeva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. nešto ispod pet miliona maraka. u kome je imao 25%. kada je “Delta” pod čudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. “Delta holding” osnovana je početkom februara 1991. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom CZ. Mišković dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veća Srbije. ali Milošević je od te namere odustao. Mišković. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahović optužio sve koji su posumnjali u Sin najstarijeg od braće Karić (Sreten). niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. Niko nije osporio da su ljudi izručeni od strane francuske policije bili umešani u otmicu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihailović ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slučaj ne reši. Mihajlović nije dao ostavku. godine i imala je pet članica .. izvršnu vlast. pa pušteni na slobodu. “Delta Agrohemija”. Mišković je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. prebačen na račun Miškovićeve banke. Munjeviti uspon imperije Mišković počinje 1993. “Detmile”. Kontakt sa Đinđićem ostvario je preko Milke Forcan. odnosno Telekom. preko Slobodana Radulovića. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. vlasnikom “Krmivo produkt”. policiju. Miškovića niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. Postojali su planovi da on postane premijer. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. na primer. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. uz odobrenje Mirjane Marković i Slobodana Miloševića. “Delta Internacional”. objektivno nije ni osetio. penzioni fond Srbije je. koji je bio koalicioni partner SPS. čijim parama je Mišković raspolagao. Svi oni bili su i na listi osumnjičenih za atentat na premijera Đinđića. “Delta Auto”. Mišković je dosledno oprezan u publicitetu. saveznim ministrom za telekomunikacije. i po izručenju “grupe građana” od strane francuske policije srpskoj policiji. kako je stvarno počela i kako je Mišković utrostručio bogatstvo posle 5. Dok Karići. godine u vreme hiperinflacije. Miroslav Mišković započeo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg načelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. “Delta Funghi”. Dolaskom Mirka Marjanovića za predsednika Vlade Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . što je premijer Đinđić kasnije osporio i najavio Tadićevu smenu. Kao kadar JUL-a. uz posredničku ulogu Dušana Mihajlovića. Mišković drži ministre. “Delta Invest”. “Delta osiguranje”. ali najviše sa firmama čiji je vlasnik Dušan Mihajlović. Samo “Deltu M”. Mišković nije davao izjave. U stanu porodice Milošević. “Delta sport” i “Delta MC”. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić nastojao je da to prikrije i omogućio je Miškoviću i njegovim saradnicima da ga sakriju. logično je da se utvrdi koliko je Mišković platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. Mišković. Goran Karić sa ženom živi danas u Londonu. DMD. čine “Delta In”. nema kult brojne porodice15. kćeri Jovana Mileusnića. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. Mišković. oktobra. kada se porodica preselila na Dedinje. Iako iz socijalističke direktorske strukture. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševiću pripisivano do oktobra 2000. “Madži”.

Nemanja Kolesar. Javnost o tome ćuti. 16 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 34 . i većinu pripadnika “sedme sile”. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. kao najjeftinijom robom”. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevač Beograda i Srbije. bačku. plodnu sremsku. Počeo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. Glavno bogatstvo Mišković je stekao posle 5. da njima. Mišković je sa ministrom Borišom Vukovićem. U vreme Miloševićeve vladavine. šefa kabineta načelnika RDB. Onda je otvorio svoju banku. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševićevog režima je Miroslav Mišković. Kada je 28. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. koji nije viđen u Evropi. Miroslav Mišković i Dušan Mihajlović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM njegov model privatizacije. Pojavio se sa nizom velikih. Kada su ga Miloševićevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. BB COBU davala naloge za uplatu na račun mnogih srpskih firmi. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovića u “Pekabeti”. I najzad. oktobra. Mlađan Dinkić morao bi da javno progovori o Miškovićevim kvotama i dozvolama. kome se trag gubi u Iraku. Mišković je bio uspešniji od “Geneksa”. preko Kolesara. Tako je “Anteksolu”. utvrđuju se modaliteti na koji način da ta zemlja bude knjižena. poučen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovića Peconija. godine. dobrih i uspešnih firmi. ubačen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Đinđiću. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. On je. Mišković je lično dočekivao goste . on čeka bolja vremena da zemlju preproda16. koristeći težak ekonomski položaj seljaka. uz trostruko veću cenu. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znači . a da mu je ministar finansija čestitao? Mišković danas počinje da deluje kao klasičan siledžija. a Mišković je gazdi Slobi davao do znanja da je samo činovnik. menjaju svoja kola uz simboličnu doplatu kod Miškovića. bez uloženih para. Ministru Vukoviću rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Marković. jer Miškoviću ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. šefa poslaničkog kluba DOS u Skupštini Srbije. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mlađana Dinkića. predsednik kompanije “Delta”. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. Poslednjih godina Mišković je.Mira. ali je oteta od Miškovićevih dželata. a posebno kako je i za koliko Mišković prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. Mišković je. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. banatsku ili zemlju iz Mačve. a zatim “Delta banku”. Pregovori su skoro pri kraju. Mišković je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega ističu u javnosti. Zorana Mijatovića.Dušana Mihajlovića. Boru Galića. juna 2001. Posle Petog oktobra nagađalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovića. Mišković i Mihajlović nazdravljali su izručenju bivšeg predsednika SRJ. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. Posebno je Mišković uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. uključujući i neke PR stručnjake. jer je preko Miškovića obezbeđivao sredstva za rad ove organizacije. Marija i Marko. dva bliska Miloševićeva saradnika. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. zamenika načelnika Resora državne bezbednosti Srbije. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. Novac je iznošen u džakovima i uplaćivan na račune “Popular banke” na Kipru i u Grčkoj. a List Tabloid piše postoje indicije da pregovara sa Bedžetom Pacolijem i Ekremom Lukom. Mijatovićevog sestrića. smišljeno.NOMENKLATURA SRBIJE . koje su imale fiktivne vlasnike. Zemlja je i dalje zaparložena. Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu. preproda. Ti računi glasili su na kiparske ofšor firme. možda i zbog činjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. priredili su večeru u restoranu Miškovićeve “Delte”. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuće. Čedu Jovanovića. sadašnjeg predsednika Kipra. Entoni Monktona. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. a Vesna Arsić instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplaćuju taj novac. To je godilo Mirjaninoj sujeti. Njegov čovek.

godine preduzeću “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemačkih maraka u gotovini. a preduzeću “DELTA M” 659. prvi asfalter Srbije. Na aukciji. formiran je Golf Centar u Žablju. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. GOJKO MUHADINOVIĆ. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzeće koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljević za 220 miliona dinara. Mišković ni u ovom slučaju nije seo na optužentčku klupu. na tri zavisna preduzeća. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slučajevima nalozi glasili na “Hemslejd”.M. između ostalog. Žužul je kupio samo 2.735. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. posle NIS. što se neće desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. direktor SCP. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradović). Kada je Mlađan Dinkić posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru.433 kvadrata. jer je. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradović predsednik je kompanije. Beogradski izdavački grafički zavod. Jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFRJ. Miroljuba Labusa. kupio je Fabriku maziva Kruševac.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM među njima najviše je bilo Miškovićevih. blizu Novog Sada i Zrenjanina. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovičić. “Bigz grafičko preduzeće” je još uvek društveno preduzeće jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 35 . a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzeću” 1. vodećeg snabdevača Srbije sirovom naftom i derivatima. većinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petričević. Tomislav Karadžić potpredsednik Dragoljub Vukadinović. time i njegov “Bigz pablišing”. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizičkoj deobi. pomoćnik direktora preduzeća “Dipos” Miroslav Ateljević. generalni direktor i vlasnik “SMB .” Švajcarska Predrag Đurović. kao naslednik holdinga.66 u današnjim evrima. RAŠKO MOSKOVLJEVIĆ. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIĆ. omogućio 1992. Treće tuženo preduzeće je “Slovo”. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivična prijava protiv Dinkića.195 kvadrata. novembra 2002. novembra 2002. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. vlasnik i direktor firme “Akmer . zajedno sa grupom partnera koje su činili Zoran Vujović. po kome je “Bigz grafičkom preduzeću” pripalo 18. bivšeg direktora “Požarevačke banke”. podeljen je 29. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštećen. Tužilaštvo čeka da je aktivira. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Mišković. koje je privatizovano. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. UO FK Partizan predsednik. tajkuni na čelu sa Miškovićem ponudili su mu da radi za njih. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitića. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. pa rukom prepravljani na “Delta banku”.Avia” Radovanović Bojan.gradnja” Radule Karadžić. većinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Đurić. Dragomir Petrović i Saša Jokić. Raško Moskovljević.NOMENKLATURA SRBIJE . Mladena Spasića i još četvoro aktera zataškavanja krađe para. Dragan Vasiljković (kapetan Dragan). Dinkić je ugasio četiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. predsednik Holdinga “Metalac” G. Milo Đurašković.482 kvadrata na trećem spratu višespratnice BIGZ.

na najatraktivnijim lokacijama. isuviše vremena je izgubljeno. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. otkazuje godišnju preradu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 36 . To je veliki minus kada se u Srbiji ističe.000 maloprodajnih objekata. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica uključenih za kratko vreme u našu mrežu. imaju velike šanse i njihova budućnost je sasvim izvesna. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. Bilo je i pameti i kapitala na domaćem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. To i te kako osećaju međunarodni finansijski akteri-banke. posebno u poslednje dve godine. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. . Što se tiče modernizacije rafinerija NIS-a. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. Svedoci smo iste prakse. proizvodima i uslugama. Mi smo. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. proizvodnju i preradu sirove nafte u domaćim rafinerijama. Crnoj Gori i BiH.prerada. svih prerađivača sirove nafte u Srbiji. ozbiljno su ugroženi. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na međunarodnom tržištu nafte i derivata. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. otvorenost i regularnost tržišta za inostrana ulaganja. kao predsednika Pemed Group Ltd. Pored ovoga. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile značajan broj benzinskih stanica. godine. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškić. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih međunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. dostignu vrhunske svetske standarde. Na domaćem tržistu privatni trgovci učestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi.NOMENKLATURA SRBIJE . Početni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. To oseća novi vlasnik Beopetrola. koristeći sa jedne strane domaće resurse. bez validne dokumentacije. posle 2000. Podsećamo i na nestašice derivata u proleće prošle godine i probleme. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. u nameri da proširi poslove na region jugoistočne Evrope. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskraćen. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. Cilj nam je da u 2006. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. jer je ostvaren znatno manji promet tj. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. Petrobart – AVIA je u 2005. od strane vlasti. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato stručnim ljudima u NIS. Ukupni gubici. zbog čega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. da bi od 2000.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mitar Nikolić. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. već je traženo da prethodno zadovolji i uslove. koji pojedinačno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazećim multinacionalnim kompanijama. već i direktan gubitak od preko tri miliona američkih dolara. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. To je izuzetan kapital. koji su važili za domaće distributere. otvorio kompaniju i u Srbiji. koji posluju na domaćem tržištu. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babić Duško Jovanović. Razlog: nesprovođenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inače tu uredbu sami doneli. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovića. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. u Srbiji. godine. naše pumpe. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojećeg domaćeg kapitala i inostranog investitora. u ovom slučaju Petrobarta. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugoročne strategije poslovanja na naftnom tržištu. Obrnut primer imamo u Sloveniji. koji su uz pomoć stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugoročnog karaktera. Slično se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. opremom. Lukoil za 2006. a ostvarili smo samo 50% od toga. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. gubitke je inkasirala i država. potencijal i kapital. kada je INA. iznose cca 150 miliona američkih dolara. Imamo vrlo ambiciozne planove. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva.

koji su se predstavili kao Nenad Popović i Miladin Ranđelović. pre svega prerađivača nafte. jer na pumpama neće biti dovoljno goriva. godine.000 ljudi i posluje u Srbiji. beležiće i dalje gubitke. koji danas zapošljava više od 5. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. Od ruskog patrijarha Alekseja. Oženjen je i ima dva sina i ćerku. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. ni jednom od aktera na domaćem naftnom tržištu neće padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. stručnog tima za razvoj bilateralnih odnosa između vlada ove dve zemlje. Neko vreme bio je na čelu FK Partizan. a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”. “Koalco”. Bujanovačko preduzeće “Lagado”. Rusiji i Kini. na čijem je čelu bio dve godine. Na njegov predlog. i po državu koja će na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. Član je DSS. bio je veoma upečatljiv. Od 2000. mora važiti i u naftnoj privredi. sa njima su imali čast da rade takve kompanije kao “Mark Rič AG”. “Euramin”. Pjotra Prjanišnjikova. predsednik ABS-HOLDINGS Rođen je 30. NENAD POPOVIĆ. na teret nafte privrede. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpatična čoveka. Šta će za domaće rafinerije značiti ovakvo ponašanje. 1994. jer neće ispuniti poslovne planove tj. Verujemo da će kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. “Teški biznis put” u Rusiji. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”. a sa šesnaest godišna postao je najmlađi republički košarkaški sudija. sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovićem u glavnoj ulozi. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. po naftne kompanije a posebno prerađivače i trgovce. čiji je cilj razvoj regionalne saradnje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM domaćim rafinerijama i traži uvoz derivata. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. možemo da naslućujemo. Epilog će biti neminovno štetan po sve – potrošače i privredu. Autor je više od 30 naučnih radova i dve knjige. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira između SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. i ekonomično poslovanje naftne privrede sa druge. Poznat je kao humanitarni radnik. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. nego i kao partner. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. koje zapošljava 200 radnika. bio je kategoričan u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. ali ističe da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. a od 2001. Popović u ulaganjima u jug Srbije vidi način za rešavanje problema u tom regionu. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. “Mark Rič investments AG” i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 37 . Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. Pokriće i priznavanje realnih troškova proizvodnje. Oktobra 2003. dobio je posao u Moskvi. a 2005. Dolazeći na tu funkciju. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. 1992. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. Članak “Verzije” razobličava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovića učinilo uglednim širom sveta. osniva Istočnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. Jedan je od suosnivača i potpredsednik Srpskoameričkog centra. i predsednik je i osnivač fonda “Slavijanski”.” SLOBODAN PETROVIĆ. Po njihovim rečima. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. godine u Tuzli. U obrnutoj situaciji. godine on i njegov tadašnji šef odlučili su da krenu u privatni posao. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. koji su prošli ovi državljani Jugoslavije. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor.NOMENKLATURA SRBIJE . septembra 1966.

Oni ne samo da dobro govore ruski jezik. ćuti. I u ovoj priči jedan od aktera je Milan Beko. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. a vi ćete nam za to plaćati 50 odsto dobiti preduzeća”. dobar rasadnik specijalnih kadrova jer. Većinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Aranđelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac. pred svršen čin doveo sve ostale male akcionare.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Trans vorld grup”. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. a Centralni registar hartija od vrednosti. preko koje je prodat C market. smer finansije. kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je. investicionog fonda FPP Balkan iimitid. bankarstvo i osiguranje. kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajućih akcija jednog od najvećih preduzeća crne metalurgije. Nisu došli “praznih ruku”. Agencija za privatizaciju je. Autor piše da su se Popović i Rađenović u fabrici silicijum gvožđa. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popović i Rađenović su našli i kompanjone . Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slučaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeća u sudske sporove. FK Partizan. bilo uputno. kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznačio Goran Mrđa. i Vuk Delibašić je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners. godine. koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin članovi Miškovićeve porodice i Bekove inostrane firme. Paralelno s obećanjima. sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. Interesantno je. bez koga ne može da se dobije čelik. ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog činovnika i rukovodioca preduzeća. mada bi to.sunarodnike Gorana Malbašića. Istog dana. i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 38 . Predsednik Komisije Milko Štimac uveče je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru.1970. a posle dve godine prelazi u MK Komerc. ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. Time je. radne grupe EBRD. pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. kad je to desilo. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponuđača za kupovinu aranđelovačke punionice minerlane vode. član Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin. u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Pohađala je konferencije “Euromoney”. kao i u slučaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Učestvovala je kao predavač. predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rođena je 1. Karijeru počinje u Beogradskom eskontnom centru 1995. i berze i druge institucije u inostranstvu. Kao što je normalno u ruskom biznisu. Taj isti čovek je sada član Upravnog odbora Luke Beograd. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili. Pojačanje sa stranim pasošima bavilo se više ličnim nego problemima proizvodnje. pod zajedničkom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Čeboksari”. jedini nadležan da proglasi vlasnika. koja pokušava da uđe u preduzeća ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije.NOMENKLATURA SRBIJE . kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. izgleda. otkud Goran Mrđa na funkciji člana Upravnog odbora kompanije Novosti. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude. Odmah posle toga prijateljske reči zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se nećemo mešati u upravljanje kompanije. potom. pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. pa su Popovića i Rađenovića prihvatili za ravnopravne partnere. Vrlo često kao takvi pojavljuju se bivši sitni činovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. U ulozi savetnika Beko se. prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije. Miodraga Kostića (u zvaničnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”).10. koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. gde je Beko. i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”. već sa predlozima i privlačnim obećanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za račun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Aranđelovac. Nebojšu Vlahovića i Branislava Medakovića. DRAGIJANA RADONJIĆ PETROVIĆ. moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Miločerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu. pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. upozoravali su stručnjaci. Interesantno je da se u Luksemburgu. nego se prilično dobro snalaze i u našim zakonima. na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduče firma Nordfin. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda već samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. takođe.

Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. Miroslav Ataljević. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popović. Maks Vinterfild.. kao suvlasnik preduzeća “Pincipal” i “Dajners”. vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a.8% akcija Novosti.09. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. Obrad Sikimić i Igor Milanović podneli su ostavke na članstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore. kojima su kupljene akcije NŠ. Nebojša Vujović. Dragijana Radonjić-Petrović je kao fizičko lice kupila 60. Igor Milanović. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”.1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”. Dušan Stupar. Brokerska kuća MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda.000 evra na račun “Principala” i “Dajners kluba” za dokapitalizaciju firme. Direktor Društva je Goran Mrđa. izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjić-Petrović. čiji je suvlasnik Beko. Najveći akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i član UO Luke Beograd. kao Toplica Spasojević (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimić (Dajners klub). godine za predsednika odbora za kartičarstvo u Privrednoj komori Srbije. Univerzal banka.NOMENKLATURA SRBIJE . Podpredsednici su Dragan Vasiljević. NLB banka. registrovana u Beču. Nebojša Vujović. Članovi upravnog odbora su: Radomir Antić. Vuk Hamović izašao je pre tri godine iz ove banke. ali da uskoro to neće biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”. i za potpredsednika Američke privredne komore Jugoslavije. Akcije ove banke imaju i Erste banka. Izabran je 2002. firma “Koprom”. “Principal” i “Dajners klub”. Već u junu 2007. Dana 13. Pored članova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrđa . Kao jedan od upravljača i osnivača “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimić. Bojan Radovanović i Ratko Zatezalo. Ova dokapitalizacija izvršena je preko računa NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi.5 % akcija) nije Mišković već firme Štadluks i Ardos. čiji su osnivači firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”. odnosno 0. postala vlasnik 37. ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Dragoljub Vukadinović i Dragijana Radonjić Petrović. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlučili jer se ne slažu sa zaključcima Skupštine FK “Partizan”. da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju.. Počinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982. To je 14. predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. “Napominjemo da se Obrad Sikimić. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”. Hipo RS. Vlasnik EFT.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zvanično. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao.24% te kompanije. kao predstavnik Milana Beka. a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostić i direktorka brokerske kuće MV investments Dragijana Radonjić-Petrović. a Vojin Lazarević je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. Nacionalna banka Grčke. i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. “Pima”. Decembra 2006. OBRAD SIKIMIĆ. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji. većinski vlasnik Novosti (63. rekla je.2002. čiji su suvlasnici Vojin Lazarević i Vuk Hamović. „Dajners klub” Beograd je 2001. godine. Obrad Sikimić. Crnu Goru i Makedoniju. U međuvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. a ne da bude jedan od suvlasnika. RANKO SOČANAC. Ta brokerska kuća kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima. a direktor Jovanka Lajtfut Ivanišević. Obrad Sikimić je rođen u Beogradu 1961. Završio je Višu turističku školu u Beogradu. genaralni direktor NELT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 39 . MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14. platila je po 600. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije.

pa je Spasojević došao na čelo Zvezde. gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. međutim. koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevića). poslovima urušene Jugoslavija komerc. a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojević. poslovni čovek 2006. Živomir Novaković.NOMENKLATURA SRBIJE . koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stanković. Đorđe Čolović. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”. godine. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije. Ovakav način kupovine akcija. 1992. Mlađan Šilobad. ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da uđe u ovu firmu. U Beograd dolazi na studije ekonomije. član Upravnog odbora kluba „Privrednik“. predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojević. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. a vlasnik je i brokerske kuće “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”. konsultacijama. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanović bio predsednik UO). brokerskim poslovima.52%. Makedoniji. predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIĆ. Potpredsednici su Đorđe Čolović. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija. Toplica Spasojević je od 1994. uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. posle čega se. Udruženja korporativnih direktora. godine do 1992. Kipru. koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. kao dvočlano društvo. ITM je jedan od članova konzorcijuma osnivača TV Avala. Ključne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. Njih ne zanima proizvodnja građevinskog materijala. da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji. Danilović je imenovao i upravni odbor kluba. Velikoj Britaniji. “Sinerdži” i “Ros saut ist”. što se povezuje s željom Delte i Miškovića. Toplica Spasojević rođen je 1956. BiH i Crnoj Gori. vlasnik firme ITM. predsednik ITM „Group“. IVAN STANKOVIĆ. Na taj način je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”. Osnivači su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara. Budimir Krstović i Ranko Sočanac. koji sada čine: Vlade Divac. firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka. Od 1981. godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki. Dragan Todorić. ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otuđenje i opterećenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”. već samo da preuzmu 100 hektara građevinskog zemljišta preko puta Višnjičke banje čiji je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 40 . ITM grup ima. Odluka. Mišković je zamoljen da odustane od toga. Akcijski fond i PIO fond imaju 40%. namerno promenio sedište firme. godine u Svilajncu. ali se pročulo da je predstavnik Miroslava Miškovića. direktor HEMOPHARM GmbH. Rusiji. potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije. februara 2006. jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji. koje završava 1980. Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. član predsedništva Saveza ekonomista Srbije. prema izveštaju revizorske kuće Dilojt end Tuš.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovića za predsednika kluba. u Agenciji za privredne registre. ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da će se politi benzinom. pa godinu dana ne može da se spreči dalje uništavanje akcionarskog kapitala. Kada je Dragan Stojković otišao. guverner u Privrednoj komori Japana. koju ekskluzivno zastupa Delta. godine Nikolu Dobrijević za privremenog upravnika deoničarskog društva “Trudbenik konzorcijum”. čime se “IGM Trudbenik” bavi. marta 2007. pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. Trgovinski sud u Beogradu je 27. a kod malih akcionara je 7. „ITM” ima ćerke firme u Austriji. godine sa kolegom Sinišom Rakovićem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodećih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope. aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. odnosno udela. Osim u Srbiji. dugo je osporavan. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvećih svetskih robnih marki. poljoprivrednim i drugim delatnostima. Živomir Novaković i Andreja Mladenović. TOPLICA SPASOJEVIĆ. predsednik FK „Crvena zvezda“.

voleli se i pazili. Međutim.secka voće i pravi čamčiće od kajsija i jabuka. Glavni je Nikola Stanković. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševićima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. a u fioke smešta zalihe slatkiša. a od 1997. od kada se bavi prodajom nameštaja. Sličan model.prolaze samo oni koje ona propusti. u banatskoj opštini Sečanj. godine u Krajišniku. Rade je bio veoma blizak Miri Milošević.NOMENKLATURA SRBIJE . Stojkovića istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. da ispita te navode”. Od 1973. jer je bio blizak poraženom taboru. na opisani način. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popović. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. smenjen je i Stupar. a planiraju da kupe pančevačku Azotaru. BRANISLAV STOJAKOVIĆ. gde je od 1990. za vreme Radeta Bulatovića. zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa. Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Mušković kaže da je sa Branislavom Stojakovićem provela “13 magarećih godina”. akcije “IGM Trudbenika”. na kom je diplomirao 1973. UBPOK-u. do 1988. vlasnik i direktor preduzeća “Eurosalon” Branislav Stojaković. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeća u Srbiji. godine. zbog blokade računa Evrosalona. koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi. Njih dvojica preko Dušana Stupara. Jovan Đenadić direktor preduzeća “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišović. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevića vodili su Marka u lov.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM korisnik ovo preduzeće. da su investicije za VIP salon isuviše velike. pregledajući dokumentaciju o investicijama koje su u toku. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartčika-lopova. Beograd. isporučilac bila Stojakovićeva firma Evrolak. Borislav i Marko Milošević. do 1990. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 41 . bivšeg pomoćnika gen. bliži nego njenom mužu. zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Bunčić i direktor preduzeća “Abies sistem” Predrag Vuković. kada je Slobodan Milošević sa čela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolića. direktor preduzeća “Termoenergo inženjering”. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Stojković je od 1989. direktora Aerodroma Slađana Ikovića i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Đordevića”. DUŠAN STUPAR. primenjen je i pri opremanju BIA. samo što je. već kontrolišu ovo jako preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu. brat i sin Slobodana Miloševića. Oženjen je i ima dvoje dece. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobraćaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljević i više direktora Aerodroma Beograd osumnjičenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzeće za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. direktora firme “Univerzal holding”. godine ušao privatni biznis. koji mu je bio komšija na Banjici. Od 1990. godine radio je u Republičkom MUP-u. prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama. kao i neka putarska preduzeća u Vojvodini. Čitavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. pod zaštitom Mlađana Dinkića: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju. godine zaposlen je u preduzeću “Univerzal” iz Beograda. Radomir Marković i Dušan Stupar. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Ćurčića. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. a od 1988. Borislav Milošević i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. Dušan Stupar je rođen 1947. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. potpredsednik “Hemofarma”. Mnogi u firmi bi do direktora . generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljković. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivičnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovića. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. godine. Nakon osnovne škole u Jaši Tomiću i gimnazije u Zrenjaninu. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u. generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu.D. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . uočio sam. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu.

sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. 06. direktora “Apatinske pivare”. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji čas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). od tela romboidnog oblika. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. RADE SVILAR. Iako starijeg Miloševića nema na spisku akcionara. Oženjen je Vericom. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša ćute. jednog . već zbog kase. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. i kraće vreme bio je u fudbalskim telima. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pančevo. predvođenih premijerom Zoranom Živkovićem i potpredsednikom Vlade Čedomirom Jovanovićem. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. godine Prvobitna izborna procedura za 32.državnog. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Ćurković. Tako su “MV investments”. Karadžiću protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazećeg Miljana Miljanića.2000. a slučajno ili ne..NOMENKLATURA SRBIJE . po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. gde i danas živi. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. pa tek onda na red dolazi izbor prvog čoveka FSJ. A onda je sve krenulo korakom kornjače. sa najvećim domaćim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 42 . Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. da obećanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine.. U ovoj izbornoj kampanji vanstranačka organizacija “Otpor” neće imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci.2008. a u Somboru prati utakmice Radničkog.. Protivnici Svilara ističu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. preduzeća za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Inđije. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za čelnim čovekom u FSJ iz njegovih redova. Džajić je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. predsednik Upravnog odbora kluba. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve načine želi da postane fudbalska vlast. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajića. kao i trgovinskog preduzeća “Tamiš” iz Sečnja. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji poručili Miljanu Miljaniću da se mane “ćoravih poslova”.12. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanića. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. Zaljubljenik je u fudbal. Svojevremeno. Tomislava Karadžića i drugog . Izbor za predsednika “kuće fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stupara i Bore Miloševića koji je od 1992. čiji je bio “večiti” predsednik. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. načelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. “Univerzal holding” ima većinsko učešće u kapitalu nekoliko preduzeća po Srbiji: ugostiteljskog preduzeća “Kaštel” u Ečkoj. Šetku prvi generalni direktor iz Srbije na čelu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. četiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Pančeva. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. Miloševići su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeća u Vojvodini. Radeta Svilara. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. ali se (ne)očekivano. Dalje. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. predsednika FSJ bila je predviđena po ubrzanom toku. Na jugu se nisu opredelili.. a rezultat je udeo Bore Miloševića u vlasništvu “Univerzal holdinga”. “Delta broker” i fizičko lice Dušan Petrović među deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Pančeva.10. 7. od 1997. na severu je “mrtva trka” dva vojvođanska biznismena. lekarom dermatovenerologom. 26. Učinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. ima dva sina. septembar 2003. “Citadel sekjuritis”. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanično priznaje”.privatnog. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. indikativno je da je Stupar fizičko lice sa najvećim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. nazivaju ga “Jelenče”. bez njegovog ličnog pristanka.

preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. maramica i sličnih artikala. direktor UNIGROUP. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. “Dao sam joj novac bez problema.2006. vlasnik kiparske firme „Kapa star“. salveta.. I pored činjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upućeno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. ministar trgovine Slobodan Milosavljević i direktor Uprave carina Aleksandar Krstić. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranović. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović. Nikola Pavičić (“Sintelon”). Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). Slobodan Dragićević (DIN). NEBOJŠA ŠAPONJIĆ.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: .god. a za ostatak sam pitala Šaranovića. u kojoj značajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. predhodnom kupovinom deonica. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog čoveka „Delte“. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru. Miodrag Kostić (“MK komerc”). Radenko Marjanović (“Knjaz Miloš”).12.000 evra. Šaranović je ranije radio kod Miškovića. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi većinski vlasnici. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeća potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani.000 evra za gradnju kuće.god. odnosno 10 puta više od početne aukcijske cene.). bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom pred Četvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem.000 evra. Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIĆ. “U sefu sam imala oko 105.d. inače njegova drugarica. na očigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a. još 1998. ova praksa se nastavila i 16. godine. uključujući „Jafu“ iz Crvenke.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju centra papirne industrije. Tu se. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Posle dve-tri nedelje. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na očuvanju pozicija jednog od najvećih svetskih brendova na tržištu Srbije.2007. Gojko Muhadinović (“Topola”). gde je preko 700 fizičkih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. Slobodan Radulović (“C market”). svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeća Kane Export-Import. Delegaciju privrednika činili su Bogoljub Karić (BK). Na suđenju Nemanji Kolesaru. Koliko je Šaranović duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv način došli do novca. Milorad Savićević (“Geneks”). Ljubiša Mitić (“Tigar”). niti pozivani da u odlučivanju učestvuju. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. Dragan Kostić (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Đuričić (“Hemofarm”).d. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića.NOMENKLATURA SRBIJE . NENAD ŠARENAC. Dragomir Tomić (“Simpo”).god.01. Ljubiša Jovanović (AIK banka).V. Ivana mi je vratila dug”. rekao je Šaranović. plativši oko 350 miliona dinara. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. Dmitar Šegrt (“Toza Marković”). vlasnik Neregelia trading limited Kipar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 43 . Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. Mića Mićić (“Jedinstvo” Užice).„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjić. već je preduzećem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponuđača“ za društveni kapital kompanije Novi dom . Ljubomir Mihajlović (Komercijalna banka). započeo je saradnju sa Heinekenom 1990. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. Miroslav Mišković (Delta). tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Šaranoviću bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“.

drugi čin predstave. sa 01. odigran je još u septembru 2005. već tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. S Borkom Vučić predstavnici “Simpa” otputovali su.500 ljudi. vlasnici Aleksandar Vlahović i Danko Đunić . koju je zastupala gospođa Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 44 .2006. godini procenjena na 80 miliona evra.prvi čin. preko puta crkve Svetog Marka. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomić je rođen u Žbevcu 1937.000m2. a završava njenim izlaskom 15.godine).treći čin predstave zvane „Privatizacija“ počinje potpisom Ugovora. objavljeno.2006. Nedokučivo je produženje roka za ponude na tender: prvo. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeća u Srbiji sve moguće.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .09.. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju.000 m2 u Beogradu).d. Tomić je odlučio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. a sve iz „viših“ interesa.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzećem dok „moćni“ kupci ne dođu u poziciju da to mogu i po zakonu. čija se većina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu. na 29.11.09. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. koji je počeo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „moćnih“ firmi. dok su ovde jasni lični interesi da se. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od četiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašćenja sprovode šta im se ćefne.2006. Ovo preduzeće kupio je „Univerzal holding“ ad. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da pređu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra.07. Beograd.09.12. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju. stvarno se može pohvaliti „transparentošću“ (providnost).. Dragan Tomić uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem čija je vrednost u 2002. u Nikoziju.04. U svojoj 29-toj godini. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju. ionako jeftino plaćeno preduzeće (17. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjača (u kom je trenutku bio „Simpo“).d.2006. koji su isti „kupci“ potpisali. iako su po socijalnom programu.god. a srednju ekonomsku u Vranju. nastavlja se učešćem Kompanije „Simpo“ a. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne učestvuju u ovako režiranoj predstavi: . na 01. zvani Tender za prodaju kapitala. koju poseduje još od 1966.god. čijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a. pa i na silu. ali tek po danu ispunjenosti uslova. zvan pokušaj otimačine vrlo vrednog objekta od preko 2.15mil evra za 70%) sa preko 36. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. već se izvršavaju nalozi novih većinskih vlasnika. sa 15. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeća „Tehnopromet“ a. a koja je imala poslednji sastanak 02. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. i drugo. Napravljen je ugovor između “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. 1967. oslobodi radnika bez da to košta.2006. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. godine. Kulise kupcima. . DRAGAN TOMIĆ. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema.09. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogačarević”. . koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. Vodeći kompaniju četiri decenije. .god.Cyprus investment and finance. dužni da isplate otpremninu od 250 evra.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona očigledno ima više. izvršava naloge maminog sina.d.„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov. u Beogradu. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26.god. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je početkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahović. godine. više ne upravlja ni generalni direktor.d. u konzorcijumu. “jer su tamo manji porezi”. a nastavlja se periodom od četiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a.NOMENKLATURA SRBIJE . (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). . a sve zajedno sa direktorom tog preduzeća Popov Andrejom.2007. početkom aprila 1990. u kome je zaposleno preko 6. jer u ovakvoj konstalaciji „moćnih“ kupaca. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. uspešnim preduzećima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju. neobjavljeno. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeća „Eki investment“ koje je učesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“.

000 evra. rođaka Dragane Tomić. Dragana u Švajcarskoj osniva.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj čokoladi koja je najbolja u zemlji. Na preduzeće u Nikoziji stavljen je katanac. kulturno zatražio svoj deo profita. Goruće pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. “Simpo” se obavezao da će da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. a za ostatak sam pitala Šaranovića. Branka je uvek nedostupna. posle nekoliko godina. Većinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 45 . bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića. izletelo: “Završena je prva faza fabrike čokolade i uposleno je 60 novih radnika”. Prvo je u Beogradu 1997. pravila je stvari od bambusa. IVANA VESELINOVIĆ. Predstavnice Delte i Agrokora. snaje Dragana Tomića.000 evra. deset odsto od prodtae robe. Ivana mi je vratila dug”. snaja Dragana Tomića. predviđenih ugovorom. koja je smeštena u Bujanovcu. Uplatili su mu samo 90. direktora kompanije “Simpo”. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Direktorka “Dunje” je Branka Stanković. Sin Dragana Tomića. Ali je Vladimiru Arsiću. a “La meson” je dao stručnjake i odao tajnu proizvodnje. trebalo da obezbedi 130. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac. Pri tom. inače njegova drugarica. Kad je. u nastupu na tržištima obe zemlje. video da se srpski partner pravi lud i ne uplaćuje ni dolara na njegov račun. što je nekih šet miliona dolara. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplaćenih dažbina. I slagali ga. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. u nerezvijenom delu Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . Rođaka Dragane Tomić. rekla je Veselinović i dodala da će naročitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju.d. ističući samo koristi koje će od spajanja imati srpski i hrvatski proizvođači. tada potpredsedniku kompanije.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuće. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. Ali. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika čokolade “Simka”. LUKA BEOGRAD a. 2005. Ljerka Puljić je istakla da dve kompanije već podržavaju svoje partnere.000 dolara. hrvatske i srpske proizvođače. bilo je reči i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. familije Tomić. dok je manjinski vlasnik “Simpo”.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. naravno. šaranović je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. “Simpo” ih je prodavao. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu učini i pozajmi oko 200. to bilo u dubokoj ilegali. 20 procenata. nadgledao je proizvodnju. Dragana Tomić. Na suđenju Nemanji Kolesaru. Kao ovlašćeno lice. Posle dve-tri nedelje. obrazlažući spajanje. sa najlepšom ambalažom. koji su optuženom pozajmili novac. udata je za njegovog sina Gorana. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeća s Miroslavom Miškovićem. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. bez prethodne provere knjiga. Tek 2003. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomić. kako kaže njegov radnik. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. ako vas interesuje ko je vlasnik . „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje će takav potez imati na potrošače. a trebalo je. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. prema slovu ugovora. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomić je pustio priču o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. rekla je ona. Branka Stanković.. „I Delta i Agrokor brane domaće proizvođače. “U sefu sam imala oko 105. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaćeno dovoljno novca na račun. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. Umesto da negira. kada je fabrika čokolade osnovana. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. a Džordžis na Kipru čekao svoj deo kolača.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. avgusta 1997. Goran. Vlasnik “La mesona” opet je. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomića i “Simpo” sudu u Beogradu.” Simptomatično je da je i 1997. kapitalom od 100. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović.. Deset godina fabrika.000 dolara za izgradnju novog preduzeća u Srbiji. Tada je izjavila: .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Vučić lično i koje je. i firmu “Food industries”.

a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovođenju pljačkaške privatizacije u Srbiji. Danko Ðunić. jeste Vlahovićeva želja da dobije Ministarstvo energetike.. Ivanu Veselinović. Mišković je ostao nedodirljiv. kakav je Mišković.. čemu se Đelić protivi jer se boji da njegov stranački kolega zajedno s Mlađanom Dinkićem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 46 . upitan od predstavnika međunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. pola-pola. zasnovano je na otimanju. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. gospodin Mišković kreće u surovu pljačku. koji je dostupan javnosti. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahović. pljačkajući imovinu Geneksa. Ono se gradi parama iz budžeta. vodi na Miškovićeve sina i ćerku. i blisku saradnicu.NOMENKLATURA SRBIJE . sa jednakim delovima. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. Božidar Đelić. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. Nakon atentata na premijera Ðindića. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinović.. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahović. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmoćnije srpske firme. i posao je dobio Mišković. godine. ”Zahvaljujući poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ko mu se u poslu ispreči. i da je u prodaji Luke Beograd država oštećena za najmanje 21 milion evra. ali se na tome završilo. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. što je i učinjeno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. Na mesto Savićevića došao je Andreja Dozet. radi monopola. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeća „Vorldfin“. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinović dala je povodom krivične prijave izjavu policiji 27. navodno. Na konferenciji Saveta ovim povodom.2007. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. odgovorio je da on kupuje srpske firme. i sprečava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIĆ. Premijer Koštunica. Glavni razlog. potpredsednik Goran Pitić. koja se uselila u zgradu Geneksa. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. Milan Beko. stvarajući trgovinsku mrežu. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. činili su: predsednik Aleksandar Vlahović. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog čoveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. on ga skloni ili uhapsi. Osnovno opredeljenje Miškovića nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. Do sada se spekulisalo da to preduzeće pripada Beku i porodici Mišković. već je prepolovio preduzeće. čiji su vlasnici. žestoko su se posvađali na sastanku partijskog vrha. 17. Na taj način Delta je otela oko 1. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu.06. Izgradiće ga tako što će angažovati druge neimare. mart 2007. koji su radili u tim lokalima. partner EKI Investment 26. Mirka Cvetkovića i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. jula 2001. za male pare. saznaje agencija SINA. član Političkog saveta DS. i počeo da kupuje trgovinske firme. potpredsednik Slobodan Milošević. Slobodan Milošević je tražio velike pare za finansiranja SPS. Dok je Savićević bio na čelu Geneksa.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. Miloševiću se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. Bekovo preduzeće „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. To je prvi zvaničan podatak o vlasništvu nad Lukom. proveo je šest meseci u zatvoru.. Dušan Mihajlović. Sve što učini gospodin Mišković. Delta je počela ni iz čega. Mirko Cvetković. predsednica Saveta Verica Barać rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. Miki Savićević je odbio da ih plati. 2008. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. potpredsednik Ivan Đurović. razobličava se uloga Aleksandra Vlahovića. i deca Miroslava Miškovića. Građanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovića. godine. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. SD je uverena da su činjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. jer je Mišković nameračio da bez građevinske mehanizacije. Ivana Mišković-Karić i Marko Mišković. Vlasnik građevinske firme “Gemaks” Ðorđo Antelj.

a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. bankama i dogovarali kako će prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. i Nemanja Kolesar. Aleksandar Vlahović i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. bude nemačka elektroenergetska korporacija RWE. Mandatar Zoran Đinđić suočio se 2000. Dušan Marčićević.. bila stvarno transparentna. od februara 2002. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprečavanju pranja novca iz 2005. Kljajević. učestvovali Aleksandar Vlahović. Živomir Novaković. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahović. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Đelić i Aleksandar Vlahović nekadašnji nestranački ministri. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede.godine bavila restrukturiranjem. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stečajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahović . salame. Dva broja ispred Vlahovića. bivši ministar poljoprivrede. ušle su i tada nestranačke ličnosti kao Božidar Đelić. drugi sprat. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovića i Mlađana Dinkića SINA je otkrila pre desetak dana. Vlahović.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. JSD Partizan Danko Đunić. na mestu broj 134. Branislav Ignjatović. Novaković. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajević. terete se da su se. Kolesar. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. član uprave Košarkaškog kluba Partizan. nekim čudom. a to je bila po zakonu iz 2001. i koverte sa „čestitkama“. sastajali u zgradi vlade. Koga zastupa poslanik Vlahović? Uprava za sprečavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o načinima nesprečavanja pranja novca od 2000. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu članovi partija. Ova adresa je u Sopotu. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade.. pored paketa. sa šesnaestočlanom pobedničkom koalicijom DOS. i Mlađan Dinkić.2007. Aleksandar Vlahović i Dragan Veselinov. jer je to idealan način pranja novca. u Beogradu i Smederevu. Marčićević. nalazi se ime Dragana Veselinova. Svi sa spiska dobijali su na kućne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. pa je njegov kabinet imao čak šest potpredsednika. To skreće pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u političku stranku. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. sadrži ime Aleksandra Vlahovića. Neki od partnera dobijali su. do septembra 2003. Međutim.“. bivši direktor „Sartida”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srbije i Elektroprivrede Srbije. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuće “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. pod rednim brojem 132. mesni proizvodi. nije obavezana da daje ove informacije. Na pomenutim sastancima Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 47 . čija se privatizacija očekuje. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da učestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav način povezani s vlašću. stečajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnović. do danas. Kovilj. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. radi lakšeg snalaženja dostavljača.02. U tu vladu. bivši sudija ovog suda. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. Pančevo. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. godine. a tom timu se priključio i Bubalo. kao i da Zakon labavo određuju ko može biti učesnik u postupku. Goran Pitić. Dokument „Kućni adresar poslovnih partnera“. bivši predsednik Trgovinskog suda. bili su „kućni partneri“ industrije mesnih prerađevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon.. Aleksandar Vlahović je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenović. kobasice. Pored njih. bivši ministar za privredu i privatizaciju. 05. To su pileći bataci. a posle atentata na Zorana Đinđića visoki funkcioneri Demokratske stranke. od dotadašnjih deset. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. Paketi su tako veliki da ih jedna prosečna porodica ne može pojesti za mesec dana. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji.. Agenciji za sanaciju.NOMENKLATURA SRBIJE . Tomica Milosavljević i Aleksandar Vlahović. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović prešao je u Demokratsku stranku i postao član Glavnog odbora. Oni su predvodili grupu koja se 2001.

uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. Živanov i Prebiračević dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeća da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. aprila 1951. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. koji je prodavao po pančevačkim pijacama piliće na komad. Rođen 1950. ministar u Vladi Slobodana Miloševića. Činjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. ima imanje u zaštićenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. Milena Dravić. na kojima je razmatrana privatizacija. godine.nije utvrđeno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM dogovoreno je da to realizuju kroz stečajni postupak. januara 2003. takođe ima vilu u blizini hotela Plaža. Kako društvena preduzeća nisu bila u mogućnosti da isplate ugovorenu sumu. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižić preselio se u klanicu. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. Bojana Maljević. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzeće. kuće imaju mnoge poznate domaće ličnosti: Dragan Nikolić.NOMENKLATURA SRBIJE . čak i po nekoliko desetina miliona dinara. MIROSLAV ŽIVANOV. Direktori društvenih preduzeća potpisali bi ugovore.. Aleksandar Vlahović je kao „republički ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjičenih”. Posle privatizacije društvenog preduzeća. Vlahović je članovima vlade prećutkivao o drugim zainteresovanim kupacima.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. On je u Miloševićevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševića. uz sve. pa je 23. SPS je vladao u Žitištu. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra.000 kvadrata. Seka Sabljić. Trojica direktora društvenih preduzeća terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate. kuću ima Milan Beko. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takođe ima kuću u Herceg Novom. U njegovom komšiluku je vila Petra Matića. U njegovom komšiluku. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. tvrdi se u dokumentu. na Rosama. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. PRIDRUŽENI ČLANOVI Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 48 .Herceg Novi . a počeo je da kupuje placeve i na Rosama. a da li im je nešto isplaćeno u kešu ili na račune . i. Hamovićev kolega iz beogradskog Genexa. koncentriše se bogato društvo.Beograd . bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. nakon što je komisija o poreklu kapitala. na Toploj. U blizini je Vuk Hamović. I nekadašnji genexovac Zoran Obradović. na poluostrvu Luštica. Tu planira da na oko 20. koji je pružao mogućnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeća putem neposredne pogodbe bez uključenja drugih potencijalnih kupaca. Pored vile i bazena posađeni su vinogradi i izgrađeni teniski tereni. Vlahović je.500 kvadrata zemlje i kuću od šezdesetak kvadrata. rođen 28. Na Savini. DRAGOLJUB VUKADINOVIĆ. Preko Kolesara i Ignjatovića. kojom je predsedavao počela da daje rezultate). Gradonačelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ograđenog imanja na Luštici. vlada prihvatila zaključak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. Uz obalu naselja Savina. atraktivnom delu Herceg Novog. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Mišković podigao kuću od oko 300 kvadrata. suvlasnik londonske firme EFT koja je. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. zbog duga. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradiću. kada je registrovao firmu „Agroživ“. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. U Perastu kuću ima Goran Bregović. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. Nedavno je proširio plac. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. Informativna služba Socijaldemokratije (čiji je predsednik Vuk Obradović pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. uspeo je da od 1992. godine. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . godine. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. sa Milanom Antićem.Trebinje. pripadne Živanovu.. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Večernjih novosti. Miroslav Živanov. Koristeći svoj položaj Vlahović je na sednicama vlade. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. Agroživ ih je tužio. prema revizorskim izvještajima. Mišković na Malim Rosama ima oko 1.

(Makedonija). savetovao je radnike da što hitnije skupe većinski paket akcija.množite to sa 14... Deurić dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja. Ovo ne važi za većinu drugih . Kamenković na poziv Jovice Stefanovića putuje za Skopje. prof. oktobra predlaže tri člana UO ispred malih akcionara.. radnici prikupljaju zastupničke izjave kako bi formirali većinski paket akcija. Radnici – akcionari “Jugoremedije” sećaju se da im je bivši direktor septembra 2002. najvećeg diktatora u Evropi. ograđena takvim zidom ćutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima.. Da je druga činjenica neistina dokazao sam ličnim primerom.. Ključna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta. Kamenković pristaje bez konsultacija sa radnicima.. DB Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 49 .. i 4.. Megatrend broji 14. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmeču"... oktobra. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda.decu.. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. i tada i danas.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM SRĐAN KAMENKOVIĆ.NOMENKLATURA SRBIJE .. Sreća ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. godine. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosečna cena po knjizi je 10 EUR). Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedočim iz ličnog primera. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. ili brzo odlaze ali zato je većina njih iz vremena netržišne privrede.. “Jaka” bude zastupljena sa 4. nemogućnost zaposlenja.. septembra 2002. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. Kome se polažu računi za trošenje novca .. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”.. Veliki broj profesora (i dekan među njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševića. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog.000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po rečima dekana. sa prosekom od 10. To su ljudi koji studente treba da uče tržišnom privređivanju i koji grade budućnost kompanija kroz studente koje obrazuju. kojeg čini 7 članova. Petnaestak dana po aukciji. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu. na aukciji 10.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. i biraju Zdravka Deurića za svog zastupnika.. koji je bio aktivno uključen u pripreme za prodaju akcija fabrike.000. uključujući čak i školovanje u inostranstvu. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore čiji rad odgovara profesionalnim standardima. da se dogovore o daljim koracima. bez obrazloženja. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIĆ. saopštava da odlazi u penziju. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. Prva je takođe neistina – 2007. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najveće svetke inflacije od 318. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi. Dok je on na putu. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”.000%. rođake. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaći univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nađu posao. teorija apsolutno dominira. Nijedan čas prakse niti bilo čega primenjenog u toku obrazovanja.. tadašnji direktor Srđan Kamenković. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija.... RAJKO UNČANIN jedan je od predavača ovog “fakulteta”. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadić bio na otvaranju nove zgrade 2008. neadekvatnu struktura kadra koji predaje.. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-već koga znam”.00 u II i 9. Kamenković mu. Najboljih kadrova nema. nemogućnost javne kontrole trošenja novca.000 studenata. kumove i ostale..60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. 3. Loši kadrovi znače lošije obrazovne mogućnosti i skromno znanje studenata.U Srbiji nikome... U optužnici se navodi da je u maju 1995.. Sami možete da pretpostavite gde i na koji način se troši ostatak novca. prema svedočenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurića..

Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehničke soli. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANČEV. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Unčanina. Druga činjenica jeste da je Rajko Unčanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. Aprila 1998. naveo je "Vasington tajms". novembra 1996. Materijal je dovezen čak iz Sente. u zamenu za traktore. “Rajko Unčanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". inače bi posledice bile još teže. Ova pomoć je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. Milo Đukanović. Pozivajući se na zapadne obaveštajne službe. Zvaničnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zaključio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehničkoj podršci u razvoju raketnog programa. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. Rajko Unčanin. inženjer zaštite na radu. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavličević ostavio je poruku za NIN. Činjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanično i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slučaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. generalni direktor TIGAR ad PAVIČIĆ NIKOLA. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir".NOMENKLATURA SRBIJE . 40 000 tona tehničke soli i 30 000 tona karbamida. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeđuje tehničku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. koji je. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Černobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u černobiljskoj katastrofi 1986. predvođen potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. Svi putevi vode do Rajka Unčanina. prosledio u "Grmeč". Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. koji ga je preko svog pomoćnika Lukića. juna 1995. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobičajeni vojni teret bio namenjen Libiji". So nije pomenuo. Ova kompanija pominje se i u izveštajima američke obavestajne službe CIA. Kako drugačije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni započeli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivične prijave i zahtevi da pokrenu istragu. tvrde zvaničnici Agencije". Dan posle demantija saveznih vlasti. DRAGAN NIKOLIĆ. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. sintetička vlakna i polietilen visoke gustine.. generalni direktor "Grmeča" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. godine. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zaključen krajem marta. Optuženima u slučaju "Grmeč" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. pisao je "Vasington tajms". generalni direktor MLEKOPRODUKT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 50 . a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu.. Priča bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevič. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. rekao je u razgovoru za NIN 28. Priča o nesreći u "Grmeču" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao naručilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. a da će uvoz biti obezbeđen preko društvenog preduzeca "So produkt". Tragedija u "Grmeču" se nikako ne može posmatrati izvan politike. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeći da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. u Privrednoj komori Srbije (PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM preko Radosava Lukića u "Grmeču" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. Taj posao je Slobodan Milošević dao Jovici Stanišiću.

ne“. Na čelu tima. Širadovića.). da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. Metod liči na onaj kojim je slovenački Merkator onemogućen da kupi C market. Njima treba da se “pridruži” 11. deterdženti. Kako je najavio Đelić svim firmama sa ovog spiska rešenja će biti uručena u narednih 15 dana. V. što ih poseduju tri preduzeća iz holdinga Delta. po njemu. sir. direktor “Toze Marković” i prvi čovek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deoničara. delovi kompanije „Delta“ (1. u prostorijama JUL-a. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomoćnika. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane većinski vlasnik najveće srpske fabrike opeke i keramičkih pločica.8 % postati najveći pojedinačni vlasnik “Toze Marković”.2) itd. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u međuvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. „Beopetrol“ (7. odmah iza „Progresa“. Nicović je već kupio 10% akcija TM Investa. Šegrt je u Nicoviću. 3. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video način da ostane na čelu fabrike. ministri Đorđe Širadović i Boriša Vuković svojevoljno i neovlašćeno prepravljali su odluke komisije i količine i vrednosti kontigenata po nahođenju. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. prema nezvaničnim informacijama. Vuković je od promene režima u inostranstvu. i Đorđe Nicović. Šegrt se pozvao na patriotski čin jer. pivo. viski. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. sadrži 15. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 51 . u Kikindi su smislili kako da se spreči da Nexe grupa.8% vlasništva. glavnog protivnika da Nexe grupa postane većinski vlasnik. već i u Kikindi. Đorđe Širadović vraćen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. ĐORĐE ŠIRADOVIĆ. koja je preko Našicecement pojedinačno najveći vlasnik (30. „Nelt“ (1. „Autotrend“ (1.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM DMITAR ŠEGRT. imao česte sukobe sa Mihailom Milojevićem i Vlajkom Stojiljkovićem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. Sa porezom od 19. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomoćnik Boriša Vuković koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i. Državni paket. bivšoj direktorki “Metalurgije”. vlasnik IHT. postane većinski vlasnik fabrike. osim Miškovića. koji još nije ponuđen na prodaju. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. samo što su u ovom slučaju drugi “igrači”. ostali . votka. „C-market“ (3. Kao najupečatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoči zapisnik o kontigentima za uvoz žvakaćih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor.. D.4). bivšeg ministra za privatizaciju. Širadović je. Na taj način IHT će s 34. ali je kao predsednik Skupštine deoničara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deoničara prodao beogradskoj kompaniji IHT.NOMENKLATURA SRBIJE . pronašao kupca akcija TM Investa. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujući bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševićem i visokoj poziciji u SPS bio prvi čovek ne samo fabrike. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. LUKA BEOGRAD ad Najveći broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vuković i Đorđe Širadović. a novopečenog savetnika. Zamisao je potekla od Šegrta.3%) industrije građevnog materijala “Toza Marković”. odluke potpisivao mimo zvanične evidencije. smenjen je s te dužnosti. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. je Dmitar Šegrt. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta.. direktor fabrike Toza Marković. Po rečima Đelića.da.5). a u toku je kupovina preostalih 13. vlasnik Delta M. Dmitar Šegrt.8) (deterdženti).7) (automobili). u kome su Miroslav Mišković. i troje rukovodilaca iz ekipe Đorđa Širadovića. „MK Komerc“ (1. kako priznaje. a Širadović je generalni direktor novosadskog preduzeća „Novkabel“. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Anđelki Popović. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dioničara. plaćajući svaku manje od Nexe.1 milion maraka.1% tako da će se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT.4 %. Zahvaljujući debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. avgusta 2006. Širadović je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku.

. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. gde je bio komandir voda. a kabinet čuva vojnik. korupcije. oktobar. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. koji je otpušten sa VMA zbog nedoličnog ponašanja. Ipak. Na simpozijume i stručna usavršavanja šalju se mladi lekari. O kakvoj se operaciji radilo. On se mlad oženio. mora da se nađe dovoljno deviza. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. Hasanovića i Stojakovića. tu je završio medicinski fakultet. od haosa. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedočili da je Koštunica maltene čekao kod kuće da mu se saopšti šta se dešava. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. javlja se samo na vruću liniju. Na VMA su aparati stari. nesmotreno je izjavio da načelnik VMA mora da bude general. Za njegovog sina. oktobar.. nasilja. načelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftić je solidan hirurg. A Boris Tadić je predsednik Republike i građani. tenderi.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Đinđića sa liste značajnih ličnosti nove srpske istorije. Nema para za hranu bolesnika. 22. Od kada su u kuhinju dovedeni. Načelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šćekić. javnost Srbije branila je sebe od ideja očeva nacije. Preporučivao se. general Jevtić je stavio ulazna vrata sa šifrom. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. generalni direktor Viohalco Group za jugoistočnu Evropu OLIVER ROEGL. Sve ostalo je sređivao tast. nije saopšteno. željom da je promeni. koji je na medicinu upisan preko reda. Da je on odlučivao da li će se desiti 5. Zoran Živković: Da. često se kvare. obukao je svečano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke. studenta medicine. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi.. Na telefonske pozive ne odgovara. Važno je da general vidi belog sveta. “Danas”17: Kakva je bila Koštuničina uloga u 5. pa Šćekić.. decembar 2003.. general-major Zoran Stanković. nabavke. plan dijetalne ishrane se pravi.. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftić nije ispunjavao. sa njegovim „snom o Srbiji“. na seminare. večne krize. para ima. s obezbeđenjem. postavio je za vođu smene kuhinje svog kuma Selejmana Hasanovića. oktobra nego i u pripremama za 5. lekari teško utvrđuju dijagnoze.NOMENKLATURA SRBIJE . A. . General je dva puta operisao Borisa Tadića. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. 17 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 52 . On putuje na kongrese. pokrene.od onih koji su ubili Zorana Đinđića i od onih koji su to želeli. Čim je ušao u kabinet. prvom klasom. Takođe je u kuhinju doveo i verne poslušnike.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ČLANOVI PO POZIVU prof. a zatim je poslat za ambasadora u Sarajevo. neizvesnosti. Grujica Spasović (Vojislav Šešelj ga naziva “major CIA”) po dolasku Koštunice na vlast bio je saradnik Radeta Bulatovića u napadu na Gorana Petrovića. Bio je skoro bez šansi. Ne samo 5. kada je general Jeftić u pitanju. nije imao doktorat. svuda u svetu. ništa od svega ne bi bilo! Urednik.. dr MIODRAG JEVTIĆ. i vraćen kada je Jeftić postao načelnik. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . čovek koji će makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftića za načelnika. Tadašnji ministar odbrane i bivši načelnik ove ustanove. Pukovnik je unapređen u čin general-majora i postavljen je za načelnika Vojno-medicinske akademije. obećavajući da će se glavari stranke kod njega lečiti uz punu diskreciju. Janošević. a vodi i svog sina. s njegovom energijom. general major.. VASILEIOS ENTERTILIS. Braneći mesto Đinđića u srpskoj istoriji. poručnik Nenad Burnjaković. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. straha. kuvara. Zar makar na Vojno-medicinskoj akademiji njen načelnik ne može da bude najstručniji lekar. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. kupovina lekova.

ja i još . za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovića. Iz te škole potiču neki od njegovih najlojalnijih saradnika. Nismo znali gde je odvežen... desna ruka Tadića i generalni sekretar predsedništva DS. čiji je direktor bio Boris Tadić. Živković: Đinđić. Živković: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovića. imaju ključni uticaj i u donošenju krupnih odluka. Miodrag Rakić. dok čovek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskućnik. Labus. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. Nisu samo tu Crvene beretke.. ko je sprečio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. To je i za demokrate. Rakić je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadića i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadić bio ministar odbrane. on rukovodi Kabinetom predsednika. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. Rakić kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. Prema mnogim izvorima. Srđan Šaper. Zvanično. marta pucano na Đinđića? Supruga. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. i u Zoranovoj krvi oni su videli način da ponovo budu vlast. jedno vreme Svilanović. i predsedničke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. ili 7. ili možda čak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. što su verovatno najobučeniji vojnici na Balkanu. Ako je Đinđić uterivao u red i poštovanje zakona. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Đinđića. Imali ste sijaset i biznismena i političkih ličnosti koje su to radile. bilo previše. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. među kojima i Miodrag Rakić. oktobra. To je bilo dvovlašće gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Đinđić. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. neki od nas iz DOS. previše aktivizma za njega. Dok se predsednik slika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 53 . Miodrag Rakić. za dva sata im je ona bila uručena i oni su postali deo istorije. Miodrag Rakić nije poznat javnosti. i šef kabineta. Mićunović. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Đinđića Živković: I to za jedno poslepodne. Protić. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markoviću i Pavkoviću. pet-šest dana pred 5. neki „dvorjani“. za kratko vreme se skućio i obogatio.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kako? Živković: Tako što je to previše opasno.ne mogu da se setim ko. Đinđić i ja smo otišli kod Mila Đukanovića u Podgoricu. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje će Milošević sigurno da pokrade. Pet puta je glasano 17:1. Sat vremena smo izgubili vozeći se po Beogradu kako bismo zavarali trag. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Kao član izvršnog saveta opštine Palilula. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde ćemo na večeru. Tog dana je slavila rođendan. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Ko je bio na tom sastanku? .” Sedam-osam minuta posle ubistva. koje bije glas da su pragmatični. koji crpu ličnu moć iz blizine sa Borisom Tadićem. Kada smo se vratili. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. Ljudima je bilo jasno da pobeđujemo na izborima i da Milošević to neće priznati. Odlučili smo da u tom slučaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. pominju se: njegov savetnik. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrđivanja stavova i kreiranja. Koštunica još uvek nije izjavio saučešće. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. oktobra. Gde je sastanak održan? Živković: Kod Čovića u jednoj hali u Železniku. odnosno sprovođenja politike. Milan St. Crvene beretke su bile osuđene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreči da se oni kriju iza bilo koga. oktobar. Iz perioda Đinđićevog rukovođenja DS-om. Čović.NOMENKLATURA SRBIJE . u reforme. Ko je vama saopštio da je 12. previše posla.. posle 5. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. na dnevnom redu su bili Pavković i Rade Marković. Za dva sata smo doneli odluku. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. potiče politička škola DS. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. Perišić. Na sednici Predsedništva DOS 6. I ko je onda imao veze sa kriminalom. a među onima.

1992. Rakić je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. nijedan značajniji objekat nije se gradio bez učešća Montaže: Dom sindikata. Njegov školski drug je Ivica Dačić. Pančevu i u drugim lukama. On kupuje ljude.-tih preduzeće Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. do 1970. Dunavska komisija. dok se Berija nije setio da mu ukloni šefa kabineta. a ne piraterija. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakić približio njihove lidere. unapređuje i amnestira od grešaka. Naši tabloidi preuzeli su priču. Sa Politbiro KP Rusije nije mogao da se oslobodi diktature Staljina. Saši Vukadinoviću. Zmaj u Zemunu. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju.yu sve govori. Tehnološki fakultet u Beogradu. ali nije.–1995. Rekord u Rakovici. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. zgrada Savezne skupštine. ali moguće je plod aktiviranja neke veze bugarskih lađara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. i šeta po svetu. 19 Radio-vezom snabdevao ih je Čeda Mihajlović. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. tajkune. Miodrag Rakić je imao ambiciju da postane šef BIA. koji je pobegao s parama koje je trošio dok nije pao šaka Legiji i Zemuncima. i preprodaje. ali to je krađa ili razbojništvo. pošte u Dizeldorfu. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. imajući u vidu zajednički imenitelj. iako se sami bugarski mediji ograđuju da su glasine o “38 opljačkanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i čak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajućih društava. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekritički? Leta 1992. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. Sadašnja priča je samo bleda senka tadašnje velike priče. Početkom osamdesetih. generala Poskrejbiševa..NOMENKLATURA SRBIJE . Kako god bilo. Ako je bilo koji od ova tri. osnivač ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. razlog.. bio raj i za krijumčare. tokom “nezasluženih i ničim izazvanih” sankcija. Uz dozvolu Državne bezbednosti. U svakoj državi. Dunav je vitalna veza između Crnog mora i zapadne Evrope. nadležno telo za plovidbu Dunavom. godine. Direktoru BIA. Rakić je iz Žitorađe. Krajem sedamdesetih godina počeli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. Bio je potrebniji u Kabinetu. državni posao. nego da potežu pitanje. Od 1960. U rečnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. veliki šverceri radili su na veliko. a srpska policija i carina nisu se mešali. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. Napredujući iza Tadića. SR Jugoslavija bila je izvan svih međunarodnih ugovora. mada ko hoće može da ukrade sa barže. šef kabineta vodi poslovne knjige. IMA ZAŠTO U jesen 2008.. Tada. IMA RAŠTA Krajem 1950. 18 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 54 . Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. u istočnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje čamce i mini tankere.. začetnici gusarstva. uz Dunav.siva eminencija. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. na čelu sa Miomirom Pajkovićem. ali to je bio drugi. u Smederevu. Van Evrope. to bi. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. šef kabineta predsednika države ima vrlo značajnu ulogu 18. bez čijih organa bezbednosti to nije moglo proći. Lađari na Dunavu bili su. čamcima svojih plaćanih “patriota”19 blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. bugarski mediji lansirali su priču da bugarske brodove između Golupca i Smedereva presreću “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. i vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. a mali na manje. novo rukovodstvo.srbija. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanić. značajnu pomoć pruža šef kabineta predsednika Srbije. Montaža kreće na evropsko tržište pa učestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. objekata u Bohumu. Železara-Smederevo. stambene objekte na Novom Beogradu. Slovensku plažu u Budvi. prilično jasno. tokom sankcija. bolnicu u Podgorici. partijske drugove. ali prvi do glavne figure . Dunav je.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za novine. njegova ambicija očigledno je da bude u senci. IMT u Zemunu.. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pančevačku luku.

U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. Po prijavi radnika. U leto 2006. zakona o akcizama. crkve i bolnice. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemačkoj. sa direktorom Montaže. godini. i ne očekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju... Libiji. i zakona o penzijskom i invalidskom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 55 . Uvidevši da može da kupi preduzeće čiji je direktor. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao.257 i kancelarijskog prostora od 1. kumovi. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe čiji je posao da sprovode zakon. Milenkom Milisavljevićem.. Pajković zavodi teror i otpušta radnike. ne čudi sudbina ove firme. i 1950. sportsku halu “Pionir”. jula 1949. nego zakonsko pravo na penziju. U tom trenutku. ili u kešu. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinički centar Srbije. Bio je to kraj nada u službeno lice.. i da se donesu prateći zakoni kojima se obezbeđuje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. Rađenovića. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 4045. ali samo radnicima. Alžiru. Pajković. godine. Zaposleni u Montaži. takođe iz vojno-građevinskog kompleksa. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je početna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. opljačkanim milionima uništene firme. Čudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. i tako ostvario transakciju čiji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu ličnog profita. IMA KO Mlađan Dinkić insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. Montaža je osnovana 14. Pravio je dvojne ugovore. Čehoslovačkoj.253 kvadrata. ili da taj trenutak čekaju sa odgovarajućom otpremninom. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih prihoda. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. njih oko 350. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplaćenih potraživanja u inostranstvu. plus mašine. godinu. Direktor Pajković zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. kupuje deci kuće i stanove. dolazio je izvesni inspektor. bez ozbiljne istrage. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemačkoj. putnička vozila. Porodični klan i direktor Milisavljević letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. i poneko spreman da robuje iz straha da neće naći posao. gde je. alati.. Pajkovića. Miomir Pajković postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. Od tada Pajković isplaćuje plate preko objekata i gradilišta. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. Pajković kupuje. koji su mu neophodni. zakona o carinskoj tarifi. Kapital seli u Crnu Goru. o trošku Montaže. Angoli. Samo cena građevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veća od one koju je Pajković platio za celu firmu. Dok organi gonjenja. prvi deo plate za mart. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. “Duvanskoj industriji Vranje”. sa 5 zaposlenih. Pajković je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. zbog nezakonitog korišćenja novca na objektu Duvanske industrije. a naplatu vrši preko Montaže-Montenegro. Muzej savremene umetnosti. i da je Pajković iskoristio odnos sa Đorđijem Nicovićem i njegovom privatnom bankom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2500 zaposlenih. Pajković u Crnoj Gori daruje škole. proizvodne površine 2. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” investitora. primili su u novembru 2008. zakona o republičkim i administrativnim taksama. Đorđije Nicović je vlasnik ‘Napred’. objektu novog “Merkatora”.. zgradu Vojno medicinske akademije. koje plaća beogradska Montaža. menja naziv). a radila je na palati “Ušće”. na štetu radnika kojima uskraćuje zakonska prava. U maju 2002. njegovi sinovi. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. rođaci. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovićevi ljudi. Pajkovićevo bogatstvo danas se ne može proceniti. Montaža je firma čiji su radnici u odmakloj dobi života. skladišta površine 1. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sočiju…). godine. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzeće Svetlost (iste godine seli se u Beograd.561 kvadrata. preko kojih je ugovarao i naplaćivao Montažine poslove. oprema. poreska i finansijska policija žmure. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. finansira sa računa Montaže iz Beograda.NOMENKLATURA SRBIJE . Jaka firma postaje plen klanova. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. inspektor odlazi na odmor u Pajkovićev hotel u Budvi. Poslove u Crnoj Gori.

. Oni su omogućili da privatni kapital uđe u državnu “Borbu”.600.2008.000 dinara mesečno. Radovanović je istakao da je Borbu kupio iz razloga . godine i misli da zna kako je moguće osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. a da je osim Nedeljkovića. Krajnje je netačan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio lično Zoran Ostojić. Katić i odgovorni urednik Rade Jerinić nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. vlasnik Ivan Radovanović saopštio je 1. decembra 2008: “Od septembra 2008. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanović predstavio je 2. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. koju nije prihvatio. Nebojša Nedeljković piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanović. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. odnosno član društva.000 i 17. piše list Blic. osim Nedeljkovića. Tu privatizaciju omogućili su Sveta Marović i Slobodan Orlić. već su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. a na kraju i novine. uređivački kolegijum i koncepciju novina.NOMENKLATURA SRBIJE . Čedomira Jovanovića. Postavljenje novog direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogično: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe.000 dinara.. Objašnjavajući zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljković. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojić.. u Aerodromu “Beograd” 800. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. U ‘Borbi’. kao i da je. godine vlasnik sam firme Buana. decembra 2008. broj 1. Povodom izjave potpredsednika vlade Mlađana Dinkića da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotić Cane. To znači da Skupština. odnosno 40. već je on to postao na predlog G17. pozivajući se na “dobro obavešteni izvor”. da bi se izdvojio sektor kioska.000 kvadrata u samom centru Beograda. kada je to već bio”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM osiguranju).jer se medijima bavi od 1984. kandidat bio i Ivan Radovanović.. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za političke konotacije isključeni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. IMA S KIM Nebojša Nedeljković. Nebojša Nedeljković smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. Dinkić je. Međutim.000 dinara. uslovio ovaj zahtev povlačenjem svojih poslanika i ministara. plasman i transport. Radovanović je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. godine. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovića u javnim preduzećima. godine. Ištvan Pastor je izjavio da SVM neće dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišćena u 2009. a sve je očigledno sračunato da kod čitalaca stvori pogrešnu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 56 . a u “Skijalištima Srbije” 1. vrši izbor i razrešen je direktora. iako je najavljen. novembra 2008. postavljen je za generalnog direktora novinske kuće ‘Borba’. a izabrala ga je Vlada. jedini i stoprocentni. Svako dovođenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. što G17 plus demantuje. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. zlonamerno je. koje nisu mogle da bude privatizovane. radi se o čoveku kojeg je Mlađan Dinkić izbacio iz G17. godini. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. u dnevnom listu “Kurir” od 28. a koji je potom prešao u LDP. i dodao da nikada nije bio član Vlade. čovek koji je odradio kampanju za LDP. novinar G. vlasnik lista rekao je da je direktor sprečen zbog bolesti i da mu je Nedeljković ponudio ostavku. Političko imenovanje prvog čoveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija.08. Komentarišući postavljenje Nebojše Nedeljkovića za generalnog direktora Borbe. Radovanović je naveo da je to učinio u ubeđenju da je on dobar menadžer. generalni direktor. Osim što je na čelo novinske kuće postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. Urednik Aleksandar Vasović zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. dolazi na čelo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu između 16. koja je. čovek koji je radio kampanju za LDP. Nedeljković koji je imao astronomske plate. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija.

. Crni fondovi su stvarani na razne načine. Da nismo radili na takav način. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugačiji način. i kao sportski rukovodilac. do danas postoji uredna dokumentacija koja... i država je na prećutan način aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu..000 kvadrata u samom centru Beograda. kao i Toma Nikolić. kapetan Dragan. već naprotiv. opstaje zahvaljujući Milanu Beku. za račun Radmila Bogdanovića uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. I ne da se ne osećam krivim. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. koji je neizvestan.. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. neevidentiran. naravno. i uplaćivali im ugovorne obaveze legalno. Neđe Boškovića) Zoran Ostojić (sa Radovanovićem imao posle 5. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra... ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjičeni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. OFK Beograd kao klub ne bi postojao. radio sam u interesu kluba. poslao je.. nije rešeno do danas. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netačna. i ko je režiser. nema nikakav odnos. veoma sam ponosan. ali sve što sam radio. A mi smo Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 57 . ili ne bi postojao na ovakvom nivou. a ne navode da. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. koji sam i ja zatekao.. sa borbom za osam spratova.. na koji nije plaćen porez. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. krucijalno pitanje... Na taj način država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM predstavu. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke. a sve sa ciljem da više ostane za sport.” Teško je znati šta je istina. i rođake Vlade Velebita. otvoreno pismo. istovremeno da se na ovaj način povredi ugled “Novine Borba”. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotić (čovek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevića. odnosno 40. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Čedomir Jovanović (u politici. sa Tijanićem i Tirnanićem. u kome između ostalog piše: „. Miloševićevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katić (čovek zadužen za propagandu kriminala. Za ovo spreman sam da odgovaram. i da je to urađeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. Izbor Nebojše Nedeljkovića za direktora “Novine Borba”. zeta načelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Đukanovića. kako je naveo list “Kurir”. Ovako se poslovalo do 2003. Pre nego se realizuje neki transfer. kao igrač. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. već samo osnivački ulog. uz plaćen porez. Što se tiče zarada zaposlenih u “Borbi”.. umesto dotadašnjih 73 odsto. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanović (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije.. Za svaki utrošen dinar od 1997. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. i Vanje Bokana. Slavko Ćuruvija. sa Srđanom Đurićem imao zajedničku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. jer ne predstavljaju informaciju od javnog značaja. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevića. radili za Milana Beka) Mlađan Dinkić (čovek koga je saradnik Radmila Bogdanovića. sportisti plaćani gotovinom na ruke.. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašića 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. . nije proknjižena u klubu. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovića. Tada smo po prvi put igračima otvorili račune u poslovnim bankama. iz begstva. bio je u Telegrafu kada su počeli) Nebojša Nedeljković (Dufri je svima bo oči. vodio savezne organe. oktobra zajednički nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilića) Slobodan Orlić (saradnik vojnog saradnika Nebojše Čovića. Zvezdan Terzić.NOMENKLATURA SRBIJE . U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto rečeno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju.. i možda činili privredne prekršaje.

sigurno je da će OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997. stavljali u službu crveno-belih i crno-belih imperija. Radmilo Bogdanović. kroz medije. a neki su želeli da svoju moć prošire na sve segmente društva. policijske i ekonomske elite. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko moćni. Slobodan Penezić Krcun. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. Početkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 58 . i u svoje uprave regrutovali su isključivo po političkoj liniji.. Slavko Zečević... privredi.neki su od moćnika koji su svoje društvene pozicije.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana već 60 godina predstavljaju stecište političke. Očigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moći. medijima. Iako je osnovno načelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica. Za neke to je bio hobi..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM stvorili novu vrednost. Mirko Marjanović. pokušana je moja diskreditacija. da su često prevazilazili državne institucije..NOMENKLATURA SRBIJE . Kada dođe vreme za privatizaciju klubova. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedočenja koja dokazuju moju nevinost. policiji. i zvanične institucije. Nikola Bugarčić. Goran Vesić. Ivica Dačić . A sredstva od privatizacije će otići u kasu države Srbije. i omoguće mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. neki su pasionirani navijači. Od pravosudnih organa očekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. Zdravko Lončar. mogu sve... Boriša Vuković. “Večiti” su pokriveni u politici..

potpredsednik.potpredsednik.direktor Direkcije za imovinu Srbije * Branislav Grujić . direktor "Apatinske pivare" * Milan Blagojević . zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“. bivši urednik sportskog lista Tempo * Vladimir Vlačić . Predlog je odbijen jer je u Skupštini.gen. predstavnik ruske naftne kompanije "Lukoil" za Srbiju * Velibor Sovrović . generalni direktor kompanije "Dunav osiguranje". godine kao član Demokratske stranke i u 25. dok u košarkaškim klubovima Zvezda22 i Partizan23 taj podatak kriju.2008. 2007. Pravilo: bogatite se i radite šta hoćete. direktor Srpske banke 20 Upravni odbor KK Crvena zvezda * Mirko Petrović .gen. godine izdržao je bez poteškoća neprijatan napad.direktor Građevinskog preduzeća "Standard" * Svetozar Marjanović . Devedesetih. gde je bio potpredsednik Koštuničine stranke * Draško Petrović . holding" iz Ženeve * Nebojša Divljan . Dan Tana . „vlasnik najveće kompanije u Srbiji. vd predsednik Olimpijskog komiteta SCG * Ratimir Babić . Vlasnik jednog od najuglednijih restorana u Holivudu "Dan Tana". uticajni član SPS * Svetolik Kostadinović .generalni direktor "Tojote" za SCG * Dobrivoje Tanasijević. nekadašnji prvi čovek EPS. Posle prvog rascepa u DS odlazi u DSS. „Delta“ Upravni odbor FK Partizan * Ivan Ćurković.generalni direktor "Simensa" doo Beograd 22 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 59 . podnela krivičnu prijavu. Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. Miroslav Mišković. potpisnik Kumanovskog sporazuma s NATO * Radomir Šoškić .visoki funkcioner Demokratske stranke.generalni sekretar OK SCG * Miloš Marković . direktor "Telekoma Srbije" i član DSS * Rade Svilar .generalni direktor "Telekoma Srbija" od 2000. nekadašnji pomoćnik saveznog ministra policije i potpredsednik KK Crvena zvezda * Kosanče Dimitrijević .generalni sekretar 21 Upravni odbor FK Crvena zvezda * Darko Nešić . Mišković se oglasio pismom u kome je Jovanovića povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002.gen. bivši direktor železnice Srbije i bivši ministar saobraćaja * Mirko Vučurović .potpredsednik. godine.predsednik Međunarodne komisije u FSSCG. vlasnik firme "Nivada" * Slobodan Novaković .publicista i filmski kritičar * Slavko Drljača . Nakon toga se buka u javnosti slegla.general u penziji. na razne načine. ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš.vlasnik kompanije "Auto Čačak" * Goran Vesić . zbog čega je predsednik LDP. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zaključili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. U politiku je ušao 1990.penzioner. bivši predsednik KK Crvena zvezda * Srđan Dabić . koju je tužilaštvo odbacilo.bivši košarkaš Crvene zvezde.generalni direktor SP "Lasta" * Milenko Kostić . profesor na Univerzitetu BK. a „Delta“ je protiv Verice Barać.nekadašnji as i član najtrofejnije generacije Crvene zvezde * Boban Radojičić .predsednik "PST Farman korp.predsednik UO. godine.direktor "Partizan holdinga" * Predrag Manojlović . predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. godini postao je jedan od najmlađih poslanika. magistar pravnih nauka * Živorad Anđelković .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2008.direktor agencije "Alma kvatro" * Obrad Spremić .NOMENKLATURA SRBIJE . Mimo običaja. plasirao list “Blic”: 1. * Srđan Mrkušić .direktor firme "Progres" * Miroslav Ćurguz . jedino se na zvaničnom sajtu FK Partizana20 i FK Crvene zvezde21 nalazi sastav upravnog odbora.direktor JKP "Parking servis". Čedomir Jovanović. predsednik. čak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. potvrđuje i lista najmoćnijih za 2007.predstavnik veterana * Milan Tomić . direktor kompanije "Delta osiguranje" * Draško Petrović .generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograd * Mića Cerović .vlasnik privatne firme DP IPC * Žarko Zečević . koju je 17.1. godine.gen.pomoćnik generalnog direktora Centrobanke * Vladimir Jugović . koji je osnovao 1964.

ostvario je prihod od 53. jedno vreme bio prvi čovek Partizana * Predrag Danilović . advokat * Vlade Divac . bivši ministar trgovine. U listu “Dani”. Svoj boravak u Beogradu Delimustafić/Mitrović pravdao je papirima američke brokerske firme "Merrill Lynch". među kojima su Zoran Drakulić i Nebojša Maljković. Sve dok nije poželio da pare u prijestonici i zarađuje.bivši direktor "Jat ervejza". u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. između ostalog. januara 2002. "Merrill Lynch" pojavila se kao zainteresovana da kupi beogradsku "Univerzal banku" i da dijelom preko nje. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. generalni direktor NIS ad i izvršni direktor "NIS petrola". Mada mu kao manu pripisuju političku tvrdokornost. Čak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštuničin „pečat“. Željko Cvijanović piše: “Ima mnogo osnova da se vjeruje da je jugoslavenska policija bila od samog početka upoznata da se Delimustafić nalazi na njenoj teritoriji. godine. Predsednik vlade24 retko odgovara na pitanja. trenutno obavlja funkciju komercijalnog direktora * Zoran Novaković . trenutno radi kao skaut za Los Anđeles Lejkerse za Evropu.vlasnik firme "Hina" * Milan Vasiljević .direktor Privredne komore.predsednik Upravnog odbora Nacionalne štedionice.direktor "Cepter osiguranja" * Boro Cvijanović . "Frikoma". Delimustafić.” 2. visoki funkcioner Demokratske stranke i predsednik Upravnog odbora HK "Simpo" * Slobodan Milosavljević . mada su mnogi važni za sadašnjost i budućnost Srbije.pravni zastupnik "Pivare MB" * Milan Božić .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je protekle godine. a kompromise je pravio isključivo sa „stranim faktorom“. ne diskutujući previše o njima. a u Sofiji „Pikadili“. gde je trgovao obveznicama na berzi. veći deo karijere igrao za NBA.diplomirani građevinski inženjer. što visi kao mač nad vratom demokratskog biračkog tela.generalni direktor "Trajala" iz Kruševca * Budimir Krstović . inženjer elektrotehnike. bivši generalni direktor Beobanke. čime je praktično izašla na tržište EU. Po podacima za 2006. turizma i usluga u Vladi Srbije * Nikola Živanović . Svoje stavove saopštava. Pregovore s političkim neistomišljenicima završavao je maksimalnim učinkom po DSS. izvršni direktor "Si & Si kompani". član SPO Za predsednika vlade imenovan 3. jedine fabrike novinskog papira u Srbiji. dosta vremana na rukovodećim funkcijama u Partizanu. marta 2004. naizmjenično boravi i u Beogradu. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007.predsednik UO. ali miran čovjek koji galantno troši pare po prijestonici i ničim drugim ne upada u oči nije neka mušterija za hapšenje. "NIS Jugopetrola" * Đorđe Čolović .direktor "Si marketa". „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). Sa lažnim dokumentima na ime Gojko Mitrović. posle toga u Njujorku kao kreditni analitičar. nekada moćni funkcioner JUL-a. pored Banje Luke. partije Mire Marković. gdje ga prihvataju Momo Mandić i Mlađo Novaković. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” 25.vlasnik firme za uvoz južnog voća "San Francisko frut" * Ranko Sočanac .bivši proslavljeni košarkaš. pa ponovo u Londonu kao trgovac obveznicama * Zoran Popović .predsednik UO PTT. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. Prema izvorima Dana iz srpske policije. direktor "Energoprojekta" * Milan Petrović 23 Upravni odbor KK Partizan * Dušan Pavlović .jedno vreme bio je komercijalni direktor "Nelta". učestvuje u privatizaciji "Matroza".jedan od najboljih košarkaša Jugoslavije.potpredsednik UO. Koštunica balansira među nezamislivim političkim opcijama. trenutno je u Upravnom odboru crno-belih * Miloš Nenezić .3 milijarde dinara. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije između ministara sa ekstremno suprotnim stavovima.NOMENKLATURA SRBIJE . Vojislav Koštunica. glavni finansijer Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice (a dočekao ga je Aleksandar Tijanić savetnik za medije Vojislava Koštunice). jedno vreme bio potpredsednik Partizana. U više navrata pokazao je praktično da snaga političke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa među građanima. radio u Moskvi. Tada je Delimustafić 24 25 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 60 . Delimustafić održava veze sa mnogim uticajnim ljudima u Begradu. * Svetozar Krstić . Delimustafić je uhapšen u prostorijama koje je "Astrotechnologicu" iznajmio Zoran Drakulić. 25. da bi nakon toga postao i generalni direktor ovog preduzeća * Živomir Novaković .

poštovati važeći ustav. Taj ustav sa "očiglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. Srpski narod gledao je od 1990. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. a onda. Lični PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio član Saveza komunista.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM VOJISLAV KOŠTUNICA. Milorad Majkić. pa do još otvorenijeg gađenja prema međunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom sarađuje samo kad mora. tako sličnog počivšem diktatoru čija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. stao je jula 1992. da bi celokupnu priču pretvorio u alat za političku kampanju svoje stranke. do 1997. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta.NOMENKLATURA SRBIJE . a danas jednom od glavnih finansijera nove vlasti u Srbiji. Na isti način kako je i Milošević radio. Narod u Srbiji. jer na Kosovu. stao na put Miroslavu Miškoviću. dokle god je on na snazi i da neću prigrabiti nijedno ovlašćenje koje iz njega izričito ne proističe". Koštunica je rekao svoje. a čas je potpuno zanemarujući. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. izručio tom istom Tribunalu kompletan politički i armijski vrh bivše SRJ. pre svega prema onima sa kojima je počeo da živi životom političara. dok čitava međunarodna zajednica pokušava da nađe manje bolan način kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. nekadašnjem Miloševićevom pouzdanom bankaru. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog čoveka. Pošto je posrnulu firmu već počeo da guši. jer je to model koji je prihvatljiv svima. to je zasmetalo Mikiju Savićeviću. i da se u međuvremenu bavio naučnim radom u dva instituta. U periodu nakon preuzimanja vlasti. Zvaničnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleći što Vojislav Koštunica nije izjavio da će "Srbi zauvek ostati na Kosovu". predvođena Vladanom Batićem. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjaču podršku. Delimustafić nastoji da pusti priču o svom predratnom "mirovnom" angažmanu. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je često skandalozna. jednog po jednog. godine. koji je bio željan da se što pre izvuče iz zaostalosti. jednom od najmoćnijih ljudi u Beogradu. Idilična freska biće zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". Majkić.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 61 . a zanimljivo je da je samo neki dan prije njega pritvoren još jedan Bosanac. čak i kad je sve gorjelo. ali i o slučaju teškog autizma. uprkos očiglednim nedostacima. pod imenom Demokratska stranka Srbije. posljednjeg čovjeka koji je bezbrižno kao ferijalac hodao zemljama nekadašnje Jugoslavije. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. potpuno je prestao da mu veruje. Tako je pao Delimustafić. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem reč da ću. gdje se obogatio na način koji nije ostavio tragove u poreskim službama. Njegove izjave i postupci pokazuju da je reč o podeljenoj ličnosti. izjavljuje kako će "Kosovo uvek biti Srbija". uoči rata u BiH prvim obavještajcem JNA. Avnoj umro i posljednji put. nekadašnjem direktoru a sada predsjedniku Upravnog odbora firme. Iz njegove stranke nastaće. Tako je hapšenjem Delimustafića. Višegrađanin koji je u Beograd došao 1991. došao uz pomoć spleta istorijskih okolnosti. Od otvorene mržnje prema nekim političkim oponentima. ali da se ne dira Radovan. da je vraćen na posao ali je to odbio. U početku se kao mogući koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radović. u Gračanici. Svoj politički manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio čim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševića. izračunao je da mu "Geneks" duguje silne milione maraka. Iz tog vremena datira i priča kako su Delimustafić i tada projugoslovenski i antinacionalistički Vasiljević planirali da dignu rezervni sastav bosanske policije i JNA i da silom smijene sve nacionalne lidere. koji je napustio DS već 1992. pa srpske vlade. Rečenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je čitav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. U jednom obraćanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodećeg čoveka. DHSS. koji je držao lanac kockarnica "Aleksandar". prijateljstvu sa nedavno preminulim generalom Milutinom Kukanjcem i generalom Acom Vasiljevićem. iz Zagreba. kako sedi u Miloševićevoj skupštini i čeka svojih pet minuta. na čelo otrgnute struje Demokratske stranke. Ambiciozni plan je propao pošto se Slobodan Milošević s njim složio. čas dramatizujući tu stvar. preko nekog ugovora kojim je iznajmio prostor za kockarnicu u beogradskom hotelu "Interkontinental" od "Geneksa". To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva.

od osnivanja. Velike donatore DSS-a. Ti pokreti. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. unuk ratnog zločinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i načina življenja. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doći kod premijera bez Nikitovićevog blagoslova. DSS i njen osnivač najbolji su nastavljači destruktivne politike. Nikitović je. sve dok jedna glava nije pala.NOMENKLATURA SRBIJE . Tako je Nebojša Bakarec. lako se zaključuje da svi oni koji su naivno poverovali u čestitost. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti način. Učinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih građana tek će biti pravilno ocenjen. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. imaju snažnu podršku među ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. nepotkupljivost i pravičnost Vojislava Koštunice. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovića. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. reč reforma u njegovom rečniku više ne postoji. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. Umesto Ljiljane Nedeljković. Koštunica ume da vlada. Kada se izvrši uvid u spisak članova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Na ovaj način Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. Svi osnivači i članovi stranke koji su na bilo koji način protivurečili svom vođi odmah su odstranjeni. Ova gospođa. Ali su oni dobro raspoređeni. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. smatrajući sebe iznad svih. i Koštuničine malobrojne prijatelje. predvođenu Vojinom Lazarevićem. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustoličili i održali. a isti ti saradnici. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. Nedeljkovićka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. a s druge strane. ustoličio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. Od kada je postao premijer. Demokratska stranka Srbije nema mnogo članova. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja počiva na autoritetu Vojislava Koštunice. i kao stari doušnik tajne policije. pravnika iz Bara. ministre da dođu do njenog šefa. Vukom Hamovićem i biznismenima iz Miloševićeve ere. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Čim je otišao sa mesta predsednika SRJ. Poniznost je jedini način opstanka u izvršnoj vlasti i članstvu Demokratske stranke Srbije. želeći da na taj način bude sa svima na distanci. sa 150 kilograma. slično ekstremističkoj organizaciji Narodni front iz 1945. Koštunica je svojoj kamarili omogućio najbesprizornije pljačkanje. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. čiji otac je bio deklarisani ibeovac. Koštunica se na taj način štitio od mnogobrojnih sastanaka. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. ali je u osnovi ista . pod palicom Ljiljane Nedeljković. sprečavala je stranačke kolege. dramatične transformacije u jedno moderno društvo. ništa čega već nije bilo. Vođi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najluđi. sa njegovim blagoslovom. Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotić. tvorci su "otačastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajući svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom čoveku nigde ne žuri. postala vladajuća snaga. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumačenju pravoslavlja i svetosavlja. koji su na najbestijalniji način opljačkali Srbiju. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. godinama bio prva ličnost stranke. poput Slobodana Miloševića. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. dakle. Osim Dragana Jočića i Nebojše Bakareca. a da će Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. u stranci nisu imali šta da traže.inadžijska prema ostatku sveta. Ali već sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 62 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Demokratska stranka Srbije počiva na autoritetu svog vođe. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljković. a Aleksandar Nikitović njegov šef administracije. Članovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su isključivo na zahtev vođe.

Direktne strane investicije su zanemarljive. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodića "Pasja groblja Miloša Radovića''. postavilo se i pitanje tih sloboda. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. U protekloj godini je često sarađivao s Koštunicom. 26 Za predsednika Srbije izabran je juna 2004. Sa samo 16% osvojenih glasova. Borisova majka je neuropsihijatar. i placa kod Kliničkog centra Srbije. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. “predsednik Srbije26 započeo je predsedničku kampanju upozorenjem da će građani na izborima odlučiti da li žele u EU ili u novu izolaciju. što u okolnostima neodržive koalicije. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji učestvuju u političkom životu Hrvatske. uprkos činjenici da zvanično postoji sloboda štampe. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovića. Koštuničin otac Jovan Damjanović bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. opstanka na vrhu po svaku cenu i sličnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne učine svoje. Ljubomir Tadić pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. početkom osamdesetih godina. Ako podela državnog blaga po stranačkim interesima bude kako treba. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasača DSS. G17. Tadić je svestan da. upoznaje Veselinku Zastavniković (rođena 1955. Borisov otac bio je učesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u činu kapetana. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 63 . Miladinom Životićem. u Sarajevu. Miloš Radović. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potiče iz privatizacija. manifestaciju apsolutne nemoći da upravlja državom. Otac Ljubomir rođen je u Crnoj Gori. Postoje slučajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. LDP i NS. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. Mihajlom Markovićem. U Beograd je poslat 1955. za profesora filozofije. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. da bi savladao Tomislava Nikolića. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo čemu liči na Miloševićevu guberniju: izolovana od ostatka Evrope.. i tu smo predzadnji u Evropi. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radović imaju mračne biografije. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. Koste Glavinića 25a. a majka Nevenka Kićanović u Bijeljini. Zagorkom Golubović. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. najjačeg protivkandidata. kao drugo dete bračnog para Ljubomira Tadića i Nevenke Kićanović-Tadić. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. Ali nakon desetak prilika da časno odstupi iz vlade. Zoričin otac. s Dragoljubom Mićunovićem. dosadašnja trula koalicija podržaće dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svađe i nove podele. kada je u drugom krugu pobedio Nikolića. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. a dogurao je do pukovnika Ozne). rezultati su poražavajući. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u Beogradu. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoći. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veća. Privid da Koštunica ''očima ne može da vidi novac'' priča je za malu decu. januara 1958. ova stranka i njen nesumnjivi vođa. Kralja Petra 10. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljački stroj. Svetozarom Stojanovićem. pokazuju sve simptome vlastoljublja. a 1962. što u nedostatku kvalitetnih stručnjaka. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. nalazimo se među tri najkorumpiranije države kontinenta. Palmotićevoj 33. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna ličnost. 1962. Nebojšom Popovim i Trivom Inđićem. sloboda govora i ispovedanja drukčijeg mišljenja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM režimom i dalje na gubitku. Posle završene Prve beogradske gimnazije. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opačića broj 16.” BORIS TADIĆ je rođen 15. Prema važećem indeksu. u pivljanskom kraju. Boris Tadić. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu".. Otvorena ignorancija govori da je reč o tihom buntu protiv činjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. niti moralni kapacitet. Nezaposlenost se nije smanjila.NOMENKLATURA SRBIJE . 3. Dobračinoj 10. glavni poslodavac je i dalje država. Posle 4 godine njegove vlasti. Boris Tadić. lično je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. U slučaju Vojislava i Zorice potvrđuje se izreka da iver ne pada dalje od klade. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. u vrlo širokoj koaliciji.

a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. Mlada i lepa Osječanka bila je već aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. Borisovi roditelji. Otac Ljubomir. Disidenti ga primaju i 1981. Nije to više bio isti čovek. na čijem čelu su bile vođe studentskog pokreta iz 1968. Idoli su mu bili članovi muzičke grupe "Idoli''. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. Mladi bračni par Tadić oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistočne Evrope. kao potpredsednik Demokratske stranke. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Ćosićem. Godine 1999. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. Slobodana Miloševića). bliskom prijateljicom Slobodana Miloševića i Dušana Mihajlovića. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavniković 2. koja je tri godine starija. Pokojni Đinđić je na Borisa Tadića uticao i s preporukom. oboren Milošević s vlasti. koji je s Dragomirom Olujićem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. danas novinara. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. u Knez Miletinoj 40. Život Borisa Tadića menja se iz osnova. godine. gde da se sastaju. U oktobru 2000. nisu odobravali njihovu vezu. nije pomenuo Legijino ime. Njegov otac. godine. septembra 1997. da se ''nauči zanatu'' kako se postaje bogat. po uputstvu Dobrice Ćosiča (koji je paralelno bio i na osnivačkom skupu SPS. detinjast. kome je Ljubomir Tadić bio uzor. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploče. u kojem su živeli duže od godinu dana. i iz bolje stojeće porodice. koji je vanbračno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandić. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovićem. Veza s Klarom trajala je kratko. Nevenka je Milovana Brkića. Boris odlazi od kuće. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. Ona je više bila sklona komfornom životu. Bračni par izdržavao se tako što su prodavali dečje lutke koje je Vesela pravila. za šta je izabran 27. Želeći da sačuva bliskost s Đinđićem. po nagovoru žene. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osiječanke. U suterenu u ulici Koče Kapetana broj 47. građevinskim inženjerom. U Demokratskoj stranci Boris Tadić je. Boris Tadić postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. marta 2003. i s njom dobija dve kćerke. kada njegov otac Ljubomir. Ljubomirov kolega s fakulteta. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. godine: Vlada Mijanović. zbog konspiracije. a sam tvrdi da je najveći politički uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Čavoškog "Stranački pluralizam ili monizam". tek izašle iz fakultetskih sala. bio podeljen na više odvojenih grupa. Kada Đinđić kreće da modernizuje partiju. čemu je uspela da nauči svoju kćerku Vjeru. Boris Tadić ušao je u politiku početkom 90-ih. Ubrzo se Boris ženi Tatjanom.NOMENKLATURA SRBIJE . naročito njegova majka Nevenka. bolešljiv. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kćerkom iz podoficirske porodice. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. jer je bio mlak. s još 11 istomišljenika. Tada. studentkinju novinarstva na Fakultetu političkih nauka. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovićem Ulemekom Legijom. Đinđić ga upoznaje s grčkim milionerom Kokalisom. Kada je 5. u polušali. da "otkači ženu Veselinku". godine. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. Njihove svirke za ploče izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipović. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. februara iste godine Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 64 . kada je izvršen atentat na premijera Đinđića. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Ćosića. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. kako da se oblače. Pokojni Đinđić je protežirao mlade. postao je predsednik Srpskojevrejskog društva. izabran za sekretara Glavnog odbora. Boris odlazi u Izrael. oktobra 2000. gde su stanovali Vesela i Boris. Pavluško Imširović i Dragomir Olujić. a potom Zoran Đinđić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM godine) iz Osijeka. Mašu i Vanju. Ljubomira. Boris Tadić počinje da oponaša Zorana Đinđića. Predsednik stranke je u početku Dragoljub Mićunović. Disidentske vođe prihvatale su Borisa isključivo po tom osnovu. u stan kod Dragomira Olujića. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). On putuje po svetu. zahvaljujući uticaju svog oca. Veselinka je bila najradikalnija među ženskim pripadnicima pokreta. osnovao Demokratsku stranku. koliko da provode u teretani. Boris nikada posle 12.

koji nemaju ni trideset godina. koji naplaćuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. zbog pada imunološkog sistema. koji svakodnevno pomaže Tadiću da ostane "u sedlu". jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. Zahvaljujući Borisu. ultimativno tražio od premijera Đinđića da ministar odbrane ne bude Zoran Živković. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou uličnog žargona. “zbog bezbednosti”. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. u kabinetu Svetozara Marovića. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". godine. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. da njen sin svakog dana uzima 1. Bojana Dimitrijevića. Radni dan predsednika Tadića zavisi od njegovog raspoloženja. jer se Vuk Jeremić. tužioce. Živorada Anđelkovića. Tako smo često obaveštavani saopštenjima da je na lečenju na VMA. Boris je i javna ličnost. Pravdajući se da je bez stana. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. čuvan jakim policijskim snagama. ministre. kaže da je noću oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvučnika. kako je obrazložio. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. koji se zabavljao sa kćerkom predsednika kompanije. koji je u međuvremenu unapređen u čin kapetana i penzionisan. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uređenje ovog rezidencijalnog objekta. Boris je finansijski ojačao. potpredsednicom najjače srpske kompanije. Na račun Borisa Tadić pristižu velike pare. Od kojih bolesti. predstavljao kao Đinđićev šef kabineta. a naročito biznismeni. u banku "Berkli". moraju to da završe preko Rakića. Jedan od policajaca. u kojem Boris Tadić. i danas živi. Bogoljub Karić je u narednim godinama sačuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. Vodi telekomunikacije. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. jula 2004. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. samo da je na vlasti. Presudnu ulogu na njega imaju Srđan Šaper i lekar Nebojša Krstić. Vuka Jeremića. koji žele da se sretnu s Borisom. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadićevih momaka od kojih neki nisu ni vojsku služili. odmah po imenovanju. sikće iz kola ostalim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 65 . Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. tek svršeni student.000 miligrama C vitamina i antioksidante. Predsednik Tadić je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstića. Đinđić je smenio Tadića s mesta ministra za telekomunikacije. Čim je postao ministar odbrane. smenjuje Tadića s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. Boris Tadić dobija resor ministra odbrane! Klinički psiholog je univerzalan. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. Iz omanje kuće nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. depresiju. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunističke nomenklature) je teško frustriran svojim fizičkim hendikepom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM na Skupštini DS.. pod pritiskom stranačkih kolega. godine uselio u novi dvor na Andrićevom vencu. predsednik Srbije za najznačajnije savetnike postavlja Vuka Jeremića. otišao u vojsku. Često. PR ministra odbrane bila je Ana Urošević. tek svršeni student. Kada se 11. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. list Tabloid piše da Boris Tadić održava odnose i s lepuškastom gospođom. Za svoje pomoćnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesića. odbranu.. nije nam objašnjeno. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu.NOMENKLATURA SRBIJE . Branka Rakića. prisilno ih smeštaju u staračke domove. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. tražio je adekvatan smeštaj. zamenik Đinđića u DS-u. Izraelske i grčke banke su sigurne od provera iz Beograda. on sam pada u apatiju. Novi ministar odmah prihvata Miloševićevog tajkuna Bogoljuba Karića kao svog prijatelja. Svi. jer rotaciona svetla nisu bila uključena. Kako kaže jedan od članova Tadićevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. Premijer Srbije. Kao predsednik. i čeka novu priliku. koji se u civilu zatekao u Zemunu. jula 2004. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. Srđan Šaper. Njegov otac Ljubomir zamenio je kuću u Gospodar Jovanovoj za dva stana. bivši članovi grupe "Idoli". koji mu je prenosio novac u London. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašćenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakić. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. u broju od 2.

a predsednik ističe u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz političkih razloga. bilo politički svakako delikatnije. u to vreme. U biografiji. što je bio i stranački dogovor. Bivši direktor Agencije za privatizaciju većinu privatizacija. U vreme kada je Đinđić bio gradonačelnik Beograda. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadić poslao te 1984. kojoj se potom izgubio trag. sproveo je na nezakonit način. Dan uoči izbora nove vlade Srbije. imamo ministra finansija.postoji samo smer psihologija. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. Boris Tadić. bavi se kao diktator. kako se nisam setio čoveka! A družio sam se s njim. Dok je pokojni Zoran Đinđić na izborima u stranci imao protivkandidate. propali glumac. nije moguće utvrditi.zašto je napustio tu ustanovu. Tadić je lično određivao ministre. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". godine u Čapljini i u Sarajevu. jer je to prirodno mesto rada za jednog kliničkog psihologa? Klinički psiholog koji pređe u gimnaziju za profesora psihologije. oslonio se na drugove iz detinjstva. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simić. Boris Tadić je vojsku služio 1984. Ne znači da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. U Guči. Ljubomir Tadić je. Šta su razgovarali. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. Evo nelogičnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. godine. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. i tražena je moralno-politička podobnost kandidata za mesto za katedrom. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. predsednika bi optužili za krivokletstvo. ali se Boris udario rukom po čelu nakon završenog razgovora i obratio stranačkim kolegama: "Au. predsednik Srbije zatrčao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladića za gušu. Boris Tadić je na bio jedini kandidat. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. ali nema nikakvih dokaza. godine. On je napisao i predsednikovu biografiju. Srđan Šaper.. Biografija je lažna i da smo demokratska država. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vozačima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. se kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. ali je Boris. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao čoveka nauke i struke. preko starih partizanskih veza. takođe aktivista Crvenog univerziteta. Eto. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. Jedan od njegovih ministara posvedočio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. skloni se".. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simića koji je bio Borisov drug iz mladosti. sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka dečji psihijatar). prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. Razlozi ne mogu biti političke prirode. Mirka Cvetkovića". Simić je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. ministar nije mogao da dokuči. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadića na izborima koji su održani. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 66 . Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavniković hapšenja. Prisutni su već videli Božu Đelića na ovoj funkciji. na čelu s mandatarom Koštunicom. ljudi uvek solidnih primanja. Službena biografija pobedničkog kandidata Borisa Tadića na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. kada mu je jedan momak nešto dobacio. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venča sa Veselinkom. jer je mesto profesora u gimnaziji. Boris Tadić je bio direktor Demokratske stranke. dalje. jer nema nijednog svedoka koji se toga seća.NOMENKLATURA SRBIJE . Iz biografskog navoda zaključuje se da je Boris Tadić magistrirao na navedenu temu. Svi ga se sećaju kao dobrostojećeg mladića. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekić tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadić! U bolnici "Laza Lazarević" u kadrovskoj evidenciji nema imena kliničkog psihologa Borisa Tadića! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. doneo drugačiju odluku. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i čoveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. ili nije? Da li je Boris Tadić kao student radio kao kolporter nije moguće utvrditi. niti mogućnosti da se to proveri. uključujući i cementare iz Paraćina. i u svim medijima. Ključno pitanje je da li je Boris obmanuo građane. postavlja se logično pitanje . Stranačkim poslovima Boris Tadić.

U stvari. inače vlasnik hiperbarične komore u Kliničkom centru na Banjici. “radi” kao profesor. a pomoćni deo u Centru "Sava". Milorada Ulemeka Legije. piše u službenoj biografiji. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. koji su bili osuđeni na po 60 dana zatvora. Na internetu ne može da se nađe nikakav trag o delatnosti takvog centra.. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. nedodirljivi kadrovi Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 67 . Pavluško Imširović. Radmila Karajović. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. u timu. i to su uočili. od čega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. Mile Zarić je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišića i sreo se sa Karlom del Ponte. Biografi su zaboravili da je Boris Tadić bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". a radio je tako mnogo. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadića.Uprave za analitiku i evidenciju. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskućnika u 50. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivač i prvi direktor Centra za demokratiju i političke veštine. koji nije stekao svoj stan. godine. nema rešeno stambeno pitanje. Vojni psiholog u to vreme. koji je prijatelj i Jovice Stanišića. već su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama isključivo vojna lica! Kada je Boris Tadić bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kao stručnjak za te poslove. Od 2003. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadić radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema političke edukacije u zemljama jugoistočne Evrope. U registrima udruženja građana nema traga gde je taj centar osnovan. jula 1982. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. godine. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseći majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. u 46. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Marković. inače. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadića odjednom navedeno da ima 50. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije.. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. sa privilegijama. godine izabrali smo za predsednika Srbije čoveka koji. ko su osnivači.000 evra. Kazna je izvršena odmah .2004. Četvrti zaverenik je Mile Zaric. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. Boris Tadić nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadić naveo u biografiji.zbog ''povrede nacionalnih osećanja građana''. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. Ako je radio u Institutu. zbog cega ima nadimak Manijak. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . koji služi za prisluškivanje njegovih političkih protivnika. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavniković. Sada. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vojsci je bio običan redov. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Nebojša Popov. Milan Nikolić. je. godini života. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu.politiku i advertajzing! Juna 2004. Otkud mu ta ušteđevina? Ako je poseduje od ranije. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. Tadić je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešić. koji mu je poklonio otac Ljubomir. Sa njim. Jovica Mihajilović. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadića. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. 14. godini života. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe koja je 9. kada. gde. Veselinka Zastavniković (tada Borisova devojka). sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. o čemu svedoči biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. pojavio se sledeći tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadića.04. nije bio u formacijskom sastavu. Izraelca Arija. inače rođak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadića. Gordan Jovanović i Branislava Katić. Srđan Šaper radio je kampanju i 2008. Boris Tadić je uhapšen 30. u kojoj su bili Dragomir Olujić. Koji je to sistem. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. piše u biografiji. je i Zoran Zagorac. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. Ranko Tadić. Ari je. navodno. Dušan Gamaser. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadića. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli.

Zoran Drakulić. bez valjanog objasnjenja. regionalni razvoj. dva meseca pred imenovanje Saše Vukadinovića. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letić. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. a da li slučajno nije otkrio ni jedan? 4.000 evra. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti.9 miliona evra. u centru BIA Beograd je sa mesta načelnika Odeljenja smenjen Srđan Stambolić. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi četiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja. Saša Vukadinović. iz penzije.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". julovac. Drakulić je prodao Zaječarsku fabriku kablova kako bi kupio četiri puta veći „Novkabel“. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. u koje spadaju ekonomija. Da li je to iz neznanja. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistočnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. slučajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. Rade Bulatović slučajno. ali Dinkić se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarač 27.54% vlasništva Fabrike šećera „Zrenjanin“ ponudio 27 Od novembra 2000. dobio od Kostunicinog pravosuđa nadoknadu od 1. ekonomski odnosi sa inostranstvom. bio guverner NBJ.2008. Za slogan svoje stranke da je stručnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji stručnjaci nego klasični političari koji lepo pričaju.000. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukića i Dejana Carevića. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. inače šef centra za prisluškivanje političkih suparnika DS i građana Srbije. a za kupovinu 94. sinovac pokojnog Ivana.4 milijarde dolara. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. Filip Cepter. udarili su na one koji su 2001. godine. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopioničarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. silosa u rumunskoj Konstanci.” Bulatovićev naslednik. uz investicije i ulaganje u ekologiju.. Miša Vilotić i Cvijetin Milinković. “ko je Ranko Tadić. Tomislav Nikolić je odgovorio: “Bliski rođak Borisa Tadića. kupio je „Centrotekstil“ za 18. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni građanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 68 . Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuća „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. za šta će investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. najavljujući planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. do jula 2003. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4.. Ratko Romić.1 milon evra za kapital preduzeća i 10.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP. Uprkos verbalnih duela sa članovima vladajuće koalicije. izjavio je u Drakulić. za koga tvrdite da prisluškuje političare po Srbiji?”.. Istoga dana kada je osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševića.” O opštem uticaju Radeta Bulatovića. Dinkić je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima.05. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. Prvi Bulatovićevi reformatori.NOMENKLATURA SRBIJE . a njenog muža. turizam i privatizacija. ponudio je 121. sa većinom odlično sarađuje.2 miliona evra za investicije. pričao o privatnim prislušnim centrima. Bugarskoj i Rumuniji. Drakulić se u regionu učvrstio kao lider u rečnom brodarstvu. u kojem udeo ima i Cepter. a za još nerealizovanu kupovinu 60.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miodraga Bracanovića. Istog tog dana. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. dostigla skoro milijardu dolara. a širiće i maloprodajnu mrežu. pod okriljem Radeta Bulatovića.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara.” 6. Da li je. U 2007. odnosno NBS. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeća. prave reformu kojoj je cilj da se ni slučajno ništa ne promeni. Mlađan Dinkić. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Ćuruvije.” 5. Cepter je na 23. „Ist point“ zapošljava 3. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovića. Milorada Ulemeka i Radeta Markovića. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zločinačkoj kamarili. „Bogat sam koliko mi treba. koja je kuma Radeta Bulatovića. a malo rade“. svedoči činjenica da je i ministar Joćić imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
je jedan evro. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5,7 miliona evra, uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Rođen je u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.000 radnika, uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. Živi u Monte Karlu. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije.” 7. Milan Beko, “često se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti, osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz političkog i privrednog života. Nazivaju ga čovekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Bio je u vladi Slobodana Miloševića, ali je za izbore 1993. godine komercijalno radio kampanju DS. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija, ali zvanično nije vlasnik nijedne. Njegova uloga stručnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme u Srbiji. Karijeru je počeo u marketinškoj agenciji „Spektra“, zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode, a najviše uvozila žvake. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“, pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara, zatim prilikom preuzimanja aranđelovačkog „Knjaza Miloša“ 2005. godine od strane FPP „Balkan limitida“, u privatizaciji Luke Beograd, pa Robnih kuća „Beograd“, kupovini „Večernjih novosti“ i „C marketa“...” 8. Kameron Manter, “uloga SAD u rešenju statusa Kosova biće presudna, a ambasador SAD u Srbiji, koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. avgusta 2007. godine, je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprečilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine...“. Svestan činjenice da se sa takvim stavom većina ovdašnjih političara i veći deo javnosti ne slažu, ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji, ali ćemo i ovaj period prevazići, kao što smo prevazišli i ranije periode. Siguran sam da ćemo i dalje sarađivati“. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi, a dobrovoljno je radio kao prvi vođa Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istočnu Evropu, kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“, studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemačkoj, kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD.” Američki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa članovima Kluba „Privrednik” i poručio im da treba da podrže „proevropsku vladu”, rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od četrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. Kako navodi naš izvor, prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju, a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. Prvom sastanku prisustvovala je većina članova, dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Mišković, Danko Đunić, Miodrag Babić, Branislav Grujić i Toplica Spasojević, a američki ambasador im je rekao da se od privredne elite očekuje da ima stav o političkim događajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor, već su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veći Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Đinđića,rekli su oni, kritikujući EU koja je „primila Rumune, a Srbiji nije čak olakšala ni vizni režim”. Članovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. DS-u su prigovorili „da hoće privatizaciju bez privatnika”, da „stalno govori o novim radnim mestima, a na mitinge vodi sportiste i estradu”, dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice, već da izaberu na koju će stranu. Američki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta, koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovića, na primer – stavio na „crnu listu”, zabranivši mu izdavanje američke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim američkim kompanijama, koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

69

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
departmenta. A tu Mišković, zahvaljujući Poltu, nije baš omiljen. Sadašnji američki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama, koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. Reč je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se začudio što je Manter„obodrio” SPS da uđe u vladu sa Demokratskom strankom. U komentaru za „Independent” Roberts, koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu, navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji, iponovo zagovarajući podelu Kosova, tvrdi da bez takvog rešenja neće biti stabilnosti na Balkanu. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema američkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost između dve škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo isključivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan, ne mešajući se mnogo u političke sporove, i nove „intervencionističke” u kojoj diplomata koristeći značaj svoje zemlje pokušava da direktno utiče na politiku manje države. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima, po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg američkog ambasadora Vilijema Montgomerija, koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. oktobra 2000. Inače, Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. „On je odlučio, kao i deo njegove vlade, da mi ograniči kontakte. Dakle, to nije moj, već njegov izbor”, rekao je Manter, ušavši u direktan sukob sa premijerom. Potpuno je drugačija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na čelu britanske misije u Beogradu od 1992. do 1997. On je čak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti, a u vreme protesta zbog krađe glasova na izborima 1996, opozicija se žalila na njegovo ponašanje. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”, „Magnohrom” i „Trajal”, dok je njegov američki kolega Ričard Majls obišao „Sartid” – „tvrđavu socijalističke privrede”. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševića i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima, i pored razlike u stilu, ne razlikuju se mnogo - interesi trajni. 9. Božidar Đelić, “...vodi poslove evropskih integracija. Pun samopouzdanja i energije, Đelić je parafirao sporazum sa EU i veruje da će ga uskoro i potpisati. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava stručnost, njegovi politički protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Đelićev lični imetak. Bio je direktor najveće evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistočnu Evropu, ministar finansija u vladi Zorana Đinđića i bavio se nezahvalnim poslom sređivanja stanja u finansijama. Stekao je nadimak Boža Derikoža, a prestižni „Forbs“ ga je svrstao među 100 mladih svetskih lidera. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najveće firme u Srbiji.” BOŽIDAR ĐELIĆ je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“, izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajuću ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari, i čovek se meri po bogatstvu. Građanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. Ako bi neko osporio neku od vrednosti čeka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak, pitanje ne zaslužuje odgovor. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pameću već su i siromašni vrlinama a, iz perspektive Božidara Đelića, verovatno su imućni samo manama. Naše društvo počiva na činjenici da li ste bogati ili niste. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slučaju strpljive tolerancije. Božidar Đelić nije postao bogat u inostranstvu. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. Opametio se među nama. Došao nam je u pomoć i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i političkih struktura. Položaji na čelu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u međuvremenu od DS, kojoj je pristupio po atentatu na Đinđića, bio kandidovan za premijera. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na početku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali među nama. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje, koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana, ono je samo činjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Ima nešto i u pitanju kako ste

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

70

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
postali bogati. Aristotel, Marks, Andrić, Dostojevski, Van Gog, Crnjanski, Kočić, Ćopić, Hegel, Kant, nikoga ne određuju pare već pamet i dostignuće, bar do sada, jer ovo je doba Đelića, a šta je metafizika prema Đeliću, ništa. 10. Patrijarh Pavle, “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju, a uživa poštovanje i Katoličke crkve. Šta o njemu misle drugi poglavari, najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. Rođen je 11. septembra 1914. u slavonskom selu Kučanci kao Gojko Stojčević. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu, molitvi, podvigu, spavanju i u radu. Jedni kažu da se travama sam izlečio od tuberkuloze koju je dobio kada je skočio u nabujalu Drinu da spase svog đaka, a drugi da se molio. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. U školi je imao dvojku iz veronauke, a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. „Kada bih bio i poslednji Srbin, pristao bih da nestanem a da ne bude zločina“, „Budimo ljudi“, „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“, misli su koje patrijarh često izgovara. Od 13. novembra je na lečenju u VMA i redovno se pričešćuje.” 11. Vojin Lazarević, “jedan od ključnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji, posle iskustva sa trgovinom strujom, kao suvlasnik firme EFT, preko svoje trgovinske kuće „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Najznačajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju, a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta, čiji je vlasnik ili zakupac. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grčke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Često su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim političarima. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti.” 12. Miodrag Kostić, “u okviru svoje kompanije „MK grupa“, drži najveće šećerane, u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemačkim gigantom „Nordcuker“. Kostić je postao i ozbiljan međunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja, i da će u fokusu njenog rada biće trgovina i poljoprivreda. Kostić poseduje još nekoliko preduzeća i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeća „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta, a promet firme je oko 20 miliona evra.” 13. Predrag Ranković Peconi, “vlasnik preduzeća „Invej“, izbegava pojavljivanje u javnosti, po istom principu ponaša se i u biznisu. Njegovog imena, zvanično, nema ni iza jedne privatizacije preduzeća u Srbiji, mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeća i uspeo da ih podigne na noge, pa sva posluju sa velikim uspehom. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine - „Medela“, „Srbolek“, hoteli „Kasina“ i „Park“, restorani „London“, „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“, procenjuje se na 75 miliona evra. Počeo je sa proizvodnjom cigareta, ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. Kupio je „Rubin“, „Vital“, „Ratar“, „Sunce“, zatim „Albus“, fabriku šporeta „Milan Blagojević“...” 14. Vuk Hamović, “kao i većina modernih biznismena, ne pojavljuje se često u javnosti. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu, a pokriva značajan deo uvoza električne energije u Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Sloveniju. U Hrvatskoj i Mađarskoj se takođe smatra vodećim trgovcem, a na austrijskoj berzi energije je među tri vodeće firme po obimu transakcija. Privatnim poslom bavi se od 1989, do kada je bio direktor „Energodate“, ćerke firme Energoprojekta, a od 1992. živi i radi u Londonu.” 15. Nenad Popović, “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik međunarodne grupacije ABS holding, koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5.000 radnika i posluje na tri najveća svetska tržišta - u Rusiji, SAD i Kini. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeća iz „Minel holding“. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“, obrazlažući da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“, navodeći da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara.”

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

71

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

16. Stajn Erik Velan, “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1,513 milijardi evra. „Telenor“ je jedan od vodećih svetskih mobilnih operatera, sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta, uključujući i više od 2,8 miliona korisnika u Srbiji. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. dostigla skoro šest milijardi dinara.” 17. Toplica Spasojević, “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe čija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Beč-Moskva. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog čoveka 2006. Još 1989. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“, a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“.” 18. Miodrag Babić, “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca, za koji je nemačka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. godine isplatila 480,4 miliona evra, što je najvrednija kupovina u istoriji nemačke kompanije stare 111 godina. Babić kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove, te da je vršačko preduzeće preuzelo vodeću stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu.” 19. Slobodan Vučićević, “predsednik „Droga Kolinska“, kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“, dve najveće prehrambene industrije u Sloveniji, u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. Na Srebrnom jezeru, u saradnji sa lokalnom opštinom, kupio je 350 hektara zemljišta. „Želim da napravim turistički brend, da izgradim hotele, golf i teniske terene“, kaže.” Kako je preduzeće “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeća “Soko Štark”. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. godine. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu učestvovale poznate ličnosti, odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što čine. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika, pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca, onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Rešenjem iz juna 2005. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”, mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od ličnih dohodaka 1990. godine. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22,8% ukupnog kapitala preduzeća, što znači i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. Mada nije bilo moguće zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okončanja sudskog postupka, Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. U ovom slučaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”, pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja, pre svega Milka Štimca, predsednika komisije, i sekretara Olivere Savović, a onda i članova komisije. Ovo je trebalo da povuče krivičnu odgovornost, ali nije... Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. Preduzeće je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara, a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. Za pola godine, novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara, a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom računu iz 2005. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Ova firma osnovana je 2004. godine i nije imala promena na računu kao da nije poslovala. Kako je slovenačka firma “Droga Kolinska” postala vlasnik većinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”, ali većinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. “Soko Štark” je mogao biti otuđen po zakonu ove zemlje samo na

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

72

“vlasnik najveće televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. kao pomoćnik ministra odbrane SRJ. penzionisani pukovnik Vojske Republike Od novembra 2000.. Trenutno je ambasador Nemačke u Londonu. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom američke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovića tokom posete Vašingtonu. do marta 2003.. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. član Drinske grupe VRS. Tokom napada. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. Milana Zarića. delovi 46. Makedoniji. Početkom 2005. nakon što je kao korumpiran bio otpušten iz ministarstva spoljnih poslova.” 21. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio.. decembra 2000. godine je učestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okončan rat u Bosni.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. do 2006. U vreme sukoba na Kosovu 1999. načelnik ABHO. 50. godine. a on je podveo “Soko Štark” slovenačkom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. Često se pominje po aferam.. ali su čelnici Vojske negirali njegovo postojanje. logističke brigade. bio je nemački ambasador u Vašingtonu. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbeđenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. marta bio u kasarni "Topčider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. Pošto je objavljeno da je na suđenju za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića vojnik po ugovoru Siniša Glišić svedočio da je 12. Od 2001. 2. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost .-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. nalaze se i u kasarni u "Točideru". mada su analitičari tvrdili da to neće biti moguće. u kojoj Puhalo radi. potpukovnik Branislav Puhač. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. jer je višestruko kompromitovan. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. Mitrović je pokrenuo sopstvenu produkciju. ali da ga nije viđao u Topčideru. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rođak. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zarić. Volfgang Išinger.” 22. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjića. a optužuju ga da je 2005. veličine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. vlasnik je izdavačke kuće „Siti rekords“. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora. Akcija skrivanja Mladića od Haškog tribunala počinje u junu 2002. Međutim. lični telohranitelj Mladića poslednjih desetak godina. Napravio je grešku u prezimenu i sledeći dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. navodeći da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topčideru.. Krajem 2000. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala čiji su programi veoma gledani u Sloveniji. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. u tački 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“.. 1995.NOMENKLATURA SRBIJE . je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. učestvovali su u napadu na Glogovo. Ovo drugo urađeno je mimo zakona.” General. avio-kompaniju „Er Pink“. Željko Mitrović. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vučićevića. uključujući... Australiji i Kanadi. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popović optužio je Vojsku da je čuvala Mladića. osoba koja će razgovarati sa Amerikancima”..to je državna tajna. MILAN ZARIĆ prisustvovao je. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Ćosić izjavio je da zna za Puhala. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. Bugarskoj. 20. Miroslav Deronjić. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. Rade Bulatović28. 9 maja 1992. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naređenje za napad i spaljivanje Glogova. 28 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 73 .. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. Vučićević je samo najamni radnik mnogo jačeg “konzorcijuma”. “predstavnik EU u posredničkoj trojci Kontakt grupe koja je sačinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. u našoj dijaspori u Evropi. SAD...

godine. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladić. godine bio je Vojislav Koštunica. Evo. jer "do izbora ima još dve godine". Mladić se ponovo prebacuje na Novi Beograd. otkrio je šta je. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN rečeno da su dobili dokumentaciju od zvaničnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladić zvanično penzionisan u maju 2002. Drugi problem rešen je na način na koji se u realizaciju zadatka uvlači Vojska.NOMENKLATURA SRBIJE . Optuženi Ljiljana i njena deca su rođaci Jove Đoga. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladićev jatak.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reći . Istina je da je general Mladić bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. a potajno. do početka 2005. Čitav taj period on to nije radio iz ubeđenja i patriotskih razloga. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on lično i njegova partija ostanu čisti. U suprotnom.. a odatle u Crnotravsku. ni ja ni moja odbrana nećemo pristati na bilo kakvo suđenje. Utvrđeno je. u intervjuu. 28. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. da je general Mladić i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. na Bežanijskoj kosi. u Treći bulevar. po njemu. preko svojih ljudi. Radi istine treba reći da Zoran Đinđić nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio lično uvređenim i koji je već i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. jer su pod vidom "pomoći onom čoveku" od dobrostojećih pojedinaca i preduzeća. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da počne. Oni su živi i mogu da to posvedoče. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen način njegovog penzionisanja i njegov dalji status. Ključna ličnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladića od oktobra 2000. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. Potom Mladić biva smešten u stanu optuženog Ratka Vučetića u Ulici Peđe Milosavljevića 24. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. uz pomoć dva najveća špijuna iz Republike Srpske. pod uslovom da bude javno. Ratko Mladić je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu.kad su ga postavili. kod porodice Vasković.” Imate li dokaze za optužbe na Koštuničin račun? “Postoje svi materijalni dokazi i njih ću izneti na suđenju. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. kao predsednik SRJ i glavnokomandujući u Vojsci. u javnosti. Takođe. a zatim u Jurija Gagarina 134. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. Mladić je odande prebačen na drugu lokaciju u Novom Beogradu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srpske Jovo Đogo. u stan sina optuženog Marka Lugonje. Jovo Đogo. da dođe do sukoba i krvoprolića. što mogu da posvedoče najveći funkcioneri iz Republike Srpske.. Đogo je Mladića dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. već isključivo iz ličnih interesa. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu".. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. pozadina slučaja: “Prava je istina da su slučaj "Mladićevi jataci". Rade Bulatović i Dragan Jočić. o čemu je uredno obavešten Hag. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oči. Stanarinu i sve račune plaćao je vojni pilot u penziji Stanko Ristić. Tada se Mladiću gubi trag. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. Dok je na čelu Vlade bio Zoran Đinđić. čime bi ga dalje kompromitovao.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 74 . a i rešio problem za koji je on bio ubeđen da se "jednom mora rešiti". a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševića i direktora policije Dragomira Andana. treba naći način da se to nikada ne desi". koja bi kao formalno nestranačka institucija bila izvršilac tog prljavog posla.. gde su bili njihovi ljudi. Poslednji dan 2005. da formalno. Čitav "slučaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i učešće u "slučaju general Mladić". Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristić. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. jun 2006. Penzionisani pukovnik VSCG. osmislili i montirali lično Vojislav Koštunica. isključivo s ciljem očuvanja svojih pozicija. Koštunica. Cilj je bio prinuditi Đinđića da krene u hapšenje generala Mladića. godine. iz jedne kasarne u Kraljevu. Na toj adresi je Mladić bio mesec dana. lično je odobravao zaštitu i pomoć generalu Mladiću. prikriju svoju stvarnu ulogu. Zato je na čelo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stanković. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti.

Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Međunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. novembra 2007. .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pukovnik Đogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladić koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadređeni silnim generalima? Ko je. najznačajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. do 2007.10 maja 2007. kome je trebalo da počne suđenje za pomaganje. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. Danko Đunić.” 24. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušću zida šoping mol od 131.2006. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. Tomislav Nikolić. Radovan Jelašić. zabeležila prethodne godine.6 miliona evra u 80 zemalja sveta.“. sada jedan od glavnih progonitelja.. kaže Jelašić. Đunić je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. koga je lično Boris Tadić progurao na to mesto . godine. Od 2003. Da li je tačno da se sve do 2005. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvučen iz aviona na liniji za Moskvu. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. Ričard Vič. na Aerodromu Nikola Tesla sprečen je beg Marka Lugonje. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašić. Bio je najmlađi guverner Narodne banke Jugoslavije. 23. „NBS će biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprečavanja rasta inflacije. “najozbiljniji protivkandidat 29 Borisu Tadiću za predsednika Srbije. od Borisa Tadića. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zarić. Procene upućenih kažu da spada među pet najbogatijih ljudi u Srbiji. Nikolićevu kampanju radi američka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. Danko Đunić je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje.2008. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. septembra 2006. On je bio jedan od najbližih Mladićevih saradnika.” 27. general Savetnik Miodrag Pančeski Prvi sekretar Marija Trifunović-Ljubojević Treći sekretar Marina Milanović-Ilić Menadžer kancelarije Branislav Zdravković 11. Oni su savetovali Nikoliću da bude mekši i..000 kvadrata u 29 Već je jednom bio poražen u drugom krugu izbora za predsednika Srbije. prvi čovek „Dilojta“ za Srbiju i region..” 26. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 75 .. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. viđao s generalom Mladićem. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvić. bogataš je čija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. godine Zoran Stanković.NOMENKLATURA SRBIJE . Rođen je u selu Baja u Mađarskoj.” 25.Nikolić je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmoćnijih.02. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kučevu. Peter Matić. Vič ističe da je namera ovog giganta.. general pukovnik Milan Zarić je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. “stabilan dinar. general Milan Zarić je zamenik načelnika Generalštaba.2009. godine proizveo 2 miliona tona čelika.200 ljudi. čije je sedište u po tajnovitosti već čuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladića da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču: Šef Misije Miroslava Beham. “od 6. general Milan Zarić učestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO. da stvori uslove kako bi tokom 2008. najvećeg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao čelik u vrednosti od 664.. Zdravka Ponoša.

Ovo zdanje izgrađeno iz sredstava članarine koju su plaćali članovi SKJ. Matićeva firma je počela sa izgradnjom šoping centra od 120.. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu počeli su je "arčiti" i prodavati. osujetio je plan najbogatijeg čoveka u Srbiji Miroslava Miškovića da na tom mestu. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. Rođen je u Mariboru septembra 1966. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi.sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. a biće izgrađen uz pomoć "sindiciranog kredita". Kao vlasnik kompanije MPC Matić se svrstava među 10 najbogatijih ljudi Srbije.. Matić je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. sin predsednika. društvena svojina je degradirana.. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zečevićem. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". Centar će koštati 120 miliona evra. Iz mladalačkog perioda upamćen je kao najbrži vozač motora od Šibenika do Benkovca. Međutim. i mnoge druge transakcije. pa kao takvi. prvo su brutalno izbačeni od strane JUL-a. U njegovom posedu su „Imo centri“. Miškovićeva "Delta" će morati da se zadovolji samo šoping molom. Za razliku od svojih kolega.” U knjizi rođenih upisan kao PETER MATIĆ. čak su ga Amerikanci dizajnirali. niti je fotografisan.do 10 hektara zemlje? Da li će. po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. sa komadom hleba u torbici. Naime. Građen je po uzoru na američke centre. Umesto toga. Majka i otac su mu stomatolozi. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. stoji neko drugi. Petar Matić kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 76 . govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na graničnim prelazima bio i Marko Milošević. koji će graditi na svom delu. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devičanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara otkupi u bomba-rdovanju oštećenu zgradu Poslovnog centra "Ušće" i tu izgradi biznis kompleks. Dobro upućeni tvrde . Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. gde i on ostaje sve do pred sam rat. godine u Hrvatskoj. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. posle održanog 14. i on to ne krije. cigaretama i stranim pićima. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. Taj centar će biti duplo veći od Miškovićevog i najveći na Balkanu. navedeni zemljoradnici. robne kuće „Planet“ u Beogradu i „Niš“. Matić je vrlo kratko živeo u Sloveniji. članovi ove organizacije. pre nekoliko godina. Karakteristično za ovu. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. godine.000 kvadrata uz zgradu CK. niti je njegova fotografija ikad objavljena.. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji čine MPC kompa-nija. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni.NOMENKLATURA SRBIJE . Matić je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. Petar Matić. Ko je. Matić u Beograd dolazi pred početak rata. a kasnije je snabdevao čitavu Dalmaciju. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. 1991. vlasnik MPC holdinga. Da li su to možda seljaci. godine i Petar Matić. zbog "uspešnosti" budućih veleposednika. koji su tokom tranzicije pokupovali veći deo srpske privrede. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Družini srpskih biznismena. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. na novom Beogradu. ponovo postati bezemljaši. Matić nikada nije dao intervju. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini američke ambasade. između niškog autoputa i Bulevara oslobođenja. kongresa obnove. zgrada BIGZ-a. poslovna zgrada u Novom Beogradu. Navija za Crvenu zvezdu. Zadru i Šibeniku. a potom. godine. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. „Meril Linč“. pridružio se do marta 2007. Tek će se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. Internešnel trejding partners iz Londona. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajućim sudom u Srbiji. posednici manjih imanja . gde je u dosta slučajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. Petar Matić otvara četiri fri-šopa. objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Beogradu. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. ova politička organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. da se često ne zna ko je stvarno kupac. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. Roditelji su se preselili u Benkovac.

a potom kupuje celu zgradu. Već sutradan istražni sudija.5 miliona evra. Međunarodnog udruženja računovođa. “nalazi se na 96. i uz pomoć Zorana Janjuševića nesmetano nastavio svoj posao. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batića. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“.” 30. zloupotrebio službeni položaj. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Đinđića.. Aleksandar Vlahović. Dragan Jočić30. Sa Miodragom Kostićem. Miodraga Kostića. narodni poslanik u tri mandata. na predlog javnog tužioca.” 31. navodno. Radomir Živanić. aprila 1998. “poslanik Demokratske stranke. u ulici Dušana Vukasovića. tvrde da bi najniža realna cena bila između 15 i 20 miliona evra. za koju je platio 360 miliona evra. godine bio umešan u pljačku kioska i zbog toga osuđen na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. Promenu vlasti 2000. i prodaje Slovencima. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. i zašto nije poštovana zakonska procedura. na žalost. Kada je Vladan Batić privođen u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. i da nastavlja intenzivnu istragu. sa Milijom Babovićem. UO „Erste banke“. gradi novi tržni centar. Petera Matića. koji se trudio da od njega napravi advokata i čoveka.” Tabloid 135. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Ona se žalila kako tog čoveka ne viđa i ne zna kako izgleda. teško povređen. Stručnjaci. suvlasnik „Eki investments“.08. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. Matić kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. Od kada je za njim 15. koji je. Osumnjičen je da je vođa jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile međunarodnim švercom cigareta. iste večeri oglasio se ministar Jočić. 28. na sreću. kupac Robnih kuća „Beograd“. Za 2. oslobodio je Batića odgovornosti. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. U dilemi da li je umesno iznosimti primer Dragana Jočića. Poslovnu karijeru Petra Matića pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. a konačno. nalazi se van Srbije. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. “Dragan Jočić rođen je u Beogradu. kada je sa svojom bandom uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladić izgubio oko. godine Matić je dočekao spremno. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. Iza njegove kupovine stoji grčki investicioni fond „Marfin“. vladavinom uredbama. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kuću "Planet". Na Novom Beogradu. samo nije velika politička zvezda. juna raspisana Interpolova poternica. Ovaj beogradski biznismen. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. od 28.. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajući se mladošću. 23.2007. 30 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 77 . Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. čiji je član od osnivanja.600 kvadrata platio je 4. poznat pod nadimkom Baja Plavi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Matić je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovićem. godine. “vlasnik „Verano motorsa“. uložio 4 miliona evra. nekoliko medija objavilo je da je 1981. i predsednik Odbora za bezbednost. Filipa Ceptera. supermoderan poslovni objekt. Jočić mu je grubo okrenuo leđa. sve je to Jočić bio. U ovu kaznu uračunata je i osuda zbog krivičnog dela učestvovanja u tuči. u koji je. Matić je izgradio nov. I dalje ne želi da kaže o čemu su on i Rade Bulatović razgovarali s Miloradom Lukovićem Legijom u noći njegove predaje. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Batićeve zloupotrebe. Član je Udruženja američkih procenitelja. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanović. Ali.” 29. a firmu "Progres" još čuvaju ljudi iz Matićevog obezbeđenja. Na Novom Beogradu. Stanko Subotić Cane. Saveza ekonomista Srbije. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. živ i pri zdravoj pameti i u stanju da odgovori. Potpredsednik DSS. mestu najbogatijih ljudi jugoistočne Evrope. Kupuje fabriku čarapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. opredelili smo se da ostavimo ovaj prilog (publikovan dok nije bio povređen) jer je gospodin Jočić.

Narcisoidan je. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. Unapredio ga je u čin majora. postavio je za načelnika Uprave policije MUP Srbije. jer ministar Jočić pokriva sve tajkune. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. a potom u “Metalimpeks”. i pravi terevenke vikendima. zvani Lole. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševićem. ordinirao i Dragan Jočić. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. u činu pukovnika.NOMENKLATURA SRBIJE . U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragića. Na ovoj teritoriji je. zapošljavajući ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. i pored činjenice da je više puta krivično osuđivan. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. opija se do besvesti. Najveći broj kršenja zakona tajkuna pretočen u krivične prijave. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. Svog pašenoga. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 načelnika sekretarijata i 15 načelnika uprava policije. U policiji je njen karton debeo. pobegao u Nemačku. Jočić je počeo da pljačka fondove ministarstva. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. postavio je svog rođaka Borivoja Tešića. Mladena Kuribaka. Ispostavilo se da je većina rukovodilaca koje je ministar Jočić doveo na ključne funkcije. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. Izazvao je pometnju u redovima policije. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovića. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevića Gurija. I ona je. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. odlazi u lovišta. Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. od koga se razvela. gde su našli utočićte u grupi Ljube Zemunca. Jočić drži sve poluge rukovođenja. U njegovoj kriminalnoj grupi. Ministar Jočić je agresivno primitivan čovek. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. kao mlad. kao i Vladan Batić. Često se tukla sa svojim mužem. nakon razbijanja njihove grupe. Očito. ministar mesečno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. oružje. poznatijeg kao Vlada Klej (lični taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). Šulajićka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevića. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasić. sve članove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. koje je zaposlio ministar Dragan Jočić. Bio je u Jočićevoj grupi na Zvezdari. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. Okružen je svitom telohranitelja. za načelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. ministar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 78 . U Smederevu je radio u preduzeću “Fagram”. S njim je Jočić. Ministar je naročito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. godine. spremna da se zakune kako Jočić ispija oštra pića u kafanama u radno vreme ali i posle njega. a Jočić ga je potom penzionisao na mestu načelnika OUP Vračar. Dragan Jočić primio je u policiju. da pokrije kriminal svoje rođake Snežane Šulejić i ministra Jočića. Dejan Matić je diplomirani ekonomista. General je odbio da učestvuje u pljačkanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. rođaka Koštunične žene. Posebno ogorčenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. General Suzana Šulajić ostaće upamćena i po nesvakidašnjem potezu. bio je i Zoran Amidžić. a Nikolu Popovca. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukića postavio potpukovnika Miroslava Miloševića. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbeđenje a potom u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. nabavljajući opremu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kad ga je zapamtila. Inspektori kriminalističke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. komandira ove policijske stanice. Imenovanjem Suzane Šulejić na mesto načelnika Uprave za ljudske resurse. preduzeću za trgovinu otpadnim materijalom. Načelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. Gospođa Šulajić je iz Zrenjanina. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jočićeve naloge o progonu policajaca. a nakon štrajka policajaca. Tako tragikomično započeće svoj prvi mandat. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. načelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. a potom postavio za načelnika Uprave za zajedničke poslove MUP-a Srbije. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. Loleta je ministar Jočić zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. vozila i odevne predmete za potrebe policije.

Jočić je. na čelu s Petrom Damjancem i v. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja određenu kakofoniju informacija. Na čelu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radović. gospođa Milana Jočić. Na ovoj krivičnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. Unizan je pred Miroslavom Miškovićem. načelnikom Dejanom Svilarom.. svojim rođakom Borivojem Tešićem. uopšte. Bolje upućeni znaju da ministar Jočić nije izlazio iz pantalona bivšem američkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. Protivterorističku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlučio da on lično njome komanduje. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. neovlašćeno. komandantom Žandarmerije. a konferencije po “potrebi”. Po zakonu o policiji. na rad u Obrenovac. Kada mu načelnici kriminalističkih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljački srpskih oligarha. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. po kazni. a o tome svedoče kamere vojno-bezbednosne službe. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljović. ima Voja da me kara”. Nakon što je počelo suđenje Ulemeku. Većina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima političkih stranaka debelo plaća ministra Jočića. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. Oni koji ih bolje poznaju. Ulagivao mu se. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeća mesta u javnim preduzećima. reče Dragan Jočić. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bračnog para Jočić. Ministar Jočić. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovićem. Ludo se provode. može da šteti pogotovo MUP-u i. Milana Jočić odala se životu. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsićem. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. koji otvoreno. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. inspektori ovog odeljenja.d. Supruga ministra policije. Dragan Jočić je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivičnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. Ministar Jočić javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. ili ih. odmah je reagovao penzionišući inspektora Damjanca. koji je veštačio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovića. ponašajući se kao uličar. Bio je to prvi slučaj da je policija zemlje domaćina ušla u neku zgradu američke ambasade u njenoj istoriji. Jočić je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. za velike pare. stavlja ad akta. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. u vreme pobune “crvenih beretki”. Tahir Hasanović uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. Kada je on unapređen. pravosuđu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jočić zahteva da budu fiokirane. Jočić je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumačio kao “vojničko pismo”.“nemojte to nikome da kažete.NOMENKLATURA SRBIJE . Upravo Jočić je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. koje mu Miškovićeva svita prenosi na inostrane račune. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 79 . rođak Koštuničine službene žene. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. a načelnika odeljenja je poslao. služi svom sunarodniku Vojinu Lazareviću. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jočić učini.” Dragan Jočić je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovića. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštačenje u Beogradu. godine. Na sastancima kolegijuma Jočić vređa prisutne. informiše o događajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica (SAJ) obavi vežbu oslobađanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. Jočić smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. U sukob je ministar došao i sa smirenim čovekom. Jočićem. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. da premijer Koštunica to ne opravda. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. preko specijalnog tužilaštva. drži ministar Jočić. Zbog muževljeve zauzetosti. Jočić kaže . podneli su tužiocu i zvaničnu krivičnu prijavu..

“vlasnik preduzeća „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Bečej“. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. Hteo je. najveće kompanije u regionu.NOMENKLATURA SRBIJE . po ceni od 30. Školovao se i obučavao za dilera i brokera. Ubijen je jedan zaštićeni svedok u procesu za Đinđićevo ubistvo. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. i jedan od kandidata na predsedničkim izborima. Pohađao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodećih svetskih banaka. U 1995. januara tačno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. Bio je gradonačelnik Čačka. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. Srednju školu je završio u Peći. “potpredsednica „Delte“.” 32. Vrlo brzo je umesto pravnim počeo da se bavi ekonomskim poslovima. od Njujorka i Londona. da mu se ovde nema šta zameriti. U Narodnoj banci je prešao put od dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. Ni priča o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. 35. posle državnog PKB. i bio je član menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog početka.. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije.. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. Boravio je i radio nekoliko godina na vodećim svetskim berzama. Proglašen je za bankara 2006. jer će se na taj način posle 20. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. Žarko Zečević. U „Delti“ je punih 15 godina. Po završetku Pravnog fakulteta. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih članova Saveta da se nađu pod njenim vođstvom.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 80 . Za sada. “bivši generalni sekretar FK Partizan. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Čedomir Jovanović kandidovao za predsednika. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih političkih nalogodavaca. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i član Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Svi pripadnici zemunskog klana. zbog čega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu.” 38. osim Miloša Simovića. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. etičko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. gde je i magistrirao. Ne odustaje od svoje teške retorike. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. drugi po veličini u Srbiji. Zečević nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji. tako da postoji velika verovatnoća da bi Zečević kroz sportsko društvo mogao da bude uključen u jedan od najvećih projekata Partizana. Druga velika Nicovićeva kupovina u 2007. a Pravni fakultet u Beogradu. Dejan Cvetković. Oliver Regl. godne. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je časopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate.” 37. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. istovremeno i najvećeg centra moći u Srbiji.1 milion evra. Đorđije Nicović. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. Novaka Đokovića i Jelene Janković. Draško Petrović. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije.” 34. Milka Forcan.7 miliona evra. Velimir Ilić. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. godine u Kolašinu. do Ciriha i Tokija. Đorđije Nicović počeo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. Olimpijskog komiteta. i predsednik Američke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvećih stranih kompanija u Srbiji.700 ljudi. prvi opozicioni gradonačelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševića. Đorđije Nicović napušta Narodnu banku i počinje da se bavi privatnim biznisom. Jočić je toliko daleko od stvarnog obračuna s organizovanim kriminalom u Srbiji.” 33. i dalje slovi za jednog od najmoćnijih ljudi srpskog sporta. Raspadom bivše Jugoslavije 1992.” 36.” ĐORĐIJE NICOVIĆ je rođen 1951. i dalje su u bekstvu. Završila je Ekonomski fakultet. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovića koga su Grci uhapsili.

koja su vremenom požutela. a da je 40 miliona dinara minimum koji će opštine dobiti. kako mnogi navode. a biće finansiran 971 projekat. koja je vlasnik najvećeg trgovačkog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. Većina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u stanu broj 2. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. godine. To su najskuplji stanovi u Beogradu. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moći će da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. Od 2002. zvanično smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrića da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Pančeva. Predrag Bubalo. država Srbija. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenađen: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali.. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom.000 evra. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. Đilas je najavio da će ove godine novčana sredstva biti direktno raspoređena i lokalnim samoupravama. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. iznosi 47 milijardi dinara. najveće hrvatske privatne firme.000 i 200.” 41. Jedino je moguće da vlasnik..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 39. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu već nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzeću. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. novembra 2008. ali i da privatizacije javnih preduzeća Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. U poslednje četiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. S druge strane. zrenjaninskog „Dijamanta“. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Subotićem.NOMENKLATURA SRBIJE . 24. U Srbiji sarađuje s mnogim privrednicima. između 150. zatražio da mu Ambasada Nemačke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. Budžet NIP za 2008. godine u Vladičinom Hanu. a drugi u Vuka Karadžića. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. se nakon izbora za gradonačelnika Beograda našao u sukobu interesa. 42. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. navodeći kao razlog optužnicu protiv Subotića . “predsednik koncerna „Agrokor“. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. Đilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivač „Dajrekt medije“. specijalna. “ministar trgovine i usluga. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. DIN. godini.” PREDRAG BUBALO rođen je 1954. Dragan Đilas. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skočila vrednost.” DRAGAN ĐILAS. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. čiji proizvodi čine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih događaja i jednog od najvećih oglašivača u pisanim medijima. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. Vrata su okrečena u belo. odluči mimo nas da taj stan izda ili proda”. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. koja deluje prilično novo. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u čitavoj prestonici. jedini član Koštuničine vlade sa privredničkim iskustvom. Brava je nova. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije viđale ili Bubala ili članove njegove porodice kako u različitim periodima dolazi u "svoje" stanove. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. Božidar Đurković. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševićem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 81 .” 40. Ivica Todorić.koja je podignuta tek 2006. tokom 2004. Službena biografija gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa govori o mladom i uspešnom čoveku čija slava teče od 1991. Skip Bornhiter. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. advokatski tim Stanka Subotića Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. Druga lokacija na kojoj je viđan Bubalo ili članovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorćolu. za razliku od vrata stanara preko puta. Druga kamera. godine. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM protiv ondašnjeg režima. Već 2001. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate građani. Od te 2004. Imlek.3 miliona. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Dragan Đilas osniva firmu Dajrekt medija. Osim kontrole elektronskog prostora. Čuveni su njegovi televizijski obračuni sa Velimirom Ilićem.Boris Tadić. otvarajući širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. Tokom 2007. a od maja 2007. i firma Emoušn prodakšn. Od osnivačkog uloga. i da je odmah postao član Izvršnog i Glavnog odbora. Tek 2005. 'Ajde da budemo potpuno iskreni. Delta DMD. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. niti Đilas progovara o Iliću. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18.4 miliona evra. godine zaradio tačno 55 miliona evra. Đilas je uložio oko 1. zvanično.. Multikom group je osnovan 2005. poseduje stan na Vračaru od 110 kvadrata. godine. Neslužbena biografija govori nešto drugo. Njegova sloboda da bira koga će da reklamira stvorena je protivzakonito. i sadašnji.5 miliona evra. mogao je samo neko ko je imao političke koncesije. Henkel. godinu. Živković izgubila je poverenje građana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. Ilić 1.. Vlada koju je predvodio g. Aleksandar Tijanić. Sručio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovića iz pozicije simpatizera stranke. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 82 . sa osnivačkim ulogom od blizu 1. godine. Knjaz Miloš. a prihod njegove kompanije povećan je za skoro 50% u odnosu na 2006. Firma Dragana Đilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. BBDO Sarajevo (48%). obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. ali doći u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. novi gradonačelnik je čovek čije su graditeljske ambicije očigledne. Neverovatno zvuči da je ovaj čovek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. godine osnovao je poslovni sistem. a osnivači su bili Dragan Đilas. a zapravo lovca na visoku funkciju:". nego su mu otvorili vrata medija.u Srbiji.. Bilo je za očekivati da taj monopol ima na televiziji B92 čiji je bio suosnivač. ne većem od par hiljada evra. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. Svojevremeno je Dragan Đilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao perući prozore u Londonu.NOMENKLATURA SRBIJE . čime je ušao među nekoliko najprofitabilnijih firmi. Dragoslav Ilić i Nebojša Garić. Pa i samo članstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živković već Tadić". Đilas. Niti Ilić više pominje Đilasa. Efes Vajfert. godine. Anemična Antimonopolska komisija ne može Đilasu ništa. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji počeo je da širi i na druge države u regionu. Đilas je zaradio 83. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). Kraftfuds. a Garić oko 200 hiljada evra. Džonson i Džonson i mnoge druge. koji su odjednom prestali. Multikom group je već 2006. Njegova supruga ima kuću od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". Dragan Đilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. čiji je prihod 2006. godine. Đilas je. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. izabran za člana Predsedništva za Beograda. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. rejting vlade i samog Zorana Živkovića je bio izuzetno nizak. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeći ovu budžetsku ustanovu za ličnu promociju. Zato je sasvim logično da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS .8 miliona evra. a vodio Dragan Đilas. ili 49 % vlasništva. Zašto je baš Đilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. EFG Eurobank. Nektar. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Nešto ranije. Banka Inteza. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. Bajersdorf Hamburg. do jula 2008. Multikom group. To je činjenica i gotovo. automobil "SAAB" iz 2003. Čak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. Loreal. Deo Multikom group čine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. februara 2006. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike.. Prema svim istraživanjima. Nije Đilas imao novac. Bambi. godine bio oko četiri miliona evra. u kojima ga je Ilić redovno nazivao lopovom i prevarantom. Apatinsku pivaru. razobličavajući njegove poslovne i političke manipulacije. MDI internacional Prag (28%). a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. Štark. Podravka. pretvorila se u sprdnju sa građanima. Đilasova. ušteđevinu od 799 evra i oko milion dinara. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. Frikom.

Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze.” 44.” 50. “prvi čovek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. novo izdanje. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da će najveći poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. pomoćnik ministra. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštuničinoj vladi bio je ministar. 43. Rasim Ljajić. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. Stefanos Vafidis.” 49. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. izjavio je. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve.” 51.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006.” 46. Možda sam i zbog toga veći optimista kada je u pitanju budućnost Srbije nego mnogi Srbi“. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujućeg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinači ga u „preporuku“. ali i da značajno podigne gledanost. Sa g. Ljajić je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. “lider Liberalno-demokratske partije. Ružica Đinđić.” 48. Dragan Đilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. kandidat na predstojećim predsedničkim izborima. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. “samo povremeno se uključuje u aktivni politički život Srbije. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog čoveka 2007. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autistične dece. jedan od najpoznatijih novinara. Sigurno. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuće TV pretplate. a ostali su i u Cvetkovićevoj (Tadićevoj).” 45. Čedomir Jovanović. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore. pre svega kroz podršku koju pruža političkoj opciji Borisa Tadića. Bojan Pajtić. a odštampano. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i član je Predsedništva DS. Đilasom nema šale. Da li je Dragan Đilas studirao na Mašinskom. „Tempo pridruživanja EU diktiraće Srbija.000 poslovnih partnera. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Đilas. i da bi trebalo da bude promenjen način na koji će se utvrđivati visina penzija. Branislav Grujić. godine. godine. Dnevnik "Kurir" je odlučio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Đilasa od supruge Milice Delević-Đilas. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju računara. “ambasador Nemačke u Srbiji. Takođe je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. “direktor Javnog servisa RTS. a trenutno ima više od 1.500 zaposlenih i 5. kako kaže. noću.” 47.NOMENKLATURA SRBIJE . koja na tržištu Rusije. Aleksandar Tijanić. MP3 plejere i navigacione uređaje. Posle mesec dana. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžačke demokratske partije. Kuća na čijem je čelu „uporno“ proizvodi gubitke. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. Jedan od najoštrijih kritičara SRS i. Veselin Jevrosimović. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da će penzije u Srbiji uskoro biti povećane. Volfram Mas. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veća Vojvodine. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistočnoj Evropi. Jevrosimović je odnedavno sponzor zagrebačke Cibone.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 83 . a njegova supruga Milica. doduše kao razvedeni. Osnivač je i predsednica Udruženja „Prvo deca“. i ceo tiraž "Kurira" je isečen. podrška na tom putu neće izostati.

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011.” 54. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treći čovek naše najveće kompanije.” 58. Od prošle godine je član Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. drogama. Rođeni brat Vuka Draškovića koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surčinu. Slobodan Petrović. “generalni direktor „Salforda“. cigaretama. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. prema kojoj će Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. koji nisu bili vezani uz državni aparat.NOMENKLATURA SRBIJE . Marković je imao problema sa naplatom osiguranja. prema podacima Agencije za privredne registre. Bojan Radun.” 53. Ističe da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. Radun je jedan od najmlađih izvršnih direktora u zemlji.” Dragoljub Marković ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškoviću.000 evra. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogućila svim osiguranicima u Srbiji da se leče i na VMA. “većinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji.” 56.” 59. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstiče ili prećutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. zbog sumnje da su monopolisti.” 62. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Madlen Cepter. koji se nisu bavili alkoholom. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Bačke Palanke. postavši vlasnik „Voda vode“. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“.000 evra. “proslavljeni košarkaš. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuće. “ministar pravde. izjavio je). procenjen je na oko 145 miliona evra. Svetlana Vukajlović. Miroslav Mišković je od Rodoljuba Draškovića. oteo sve prodajne objekte. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida.” 61. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. godina. Ivana Veselinović. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Marković prodao ovo preduzeće jesu finansijske poteškoće. Ili ćeš da mi ustupiš prodavnice Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 84 . Donedavno je bila jedina žena član kluba „Privrednik“. Rodoljub Drašković. Marković je Draškoviću prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. najviše u Francuskoj. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom.” 55. jedne od vodećih firmi srpske konditorske industrije. “prva žena na čelu RZZO u istoriji. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“. Kapital novosadske pivare. prodajom oružja . Milan Rodić. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. naftom. Sajmon Grej.” 57. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. regionalnog lidera u proizvodnji voćnih sokova. “mecena umetnika. Dušan Petrović.” 60. Sulejman Ugljanin. osim uspešnih humanitarnih akcija uključio se i u biznis. čije je predsedništvo najavilo je da će zajedno sa DSS i NS na predsedničkim izborima podržati Velimira Ilića. Od 2003. Iako su procenitelji ove osiguravajuće kuće. isplaćeno je svega 100.oni su sačuvali slobodu i mogli da posluju”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 52. vlasnika najvećih mlekara u Srbiji koji je kupio „Bambi“ i fabriku čokolade „Banat“. koji nisu dobijali povoljne kredite. Vlade Divac.

jer Beštić ima ogromne pare. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. Pretpostavlja se da je Ivica Todorić.o. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit.o. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljača. koji je već prisutan na tom tržištu preko trgovačkog lanca Konzum. u koji je došao kao izbeglica. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenački Merkator.. skoro bez naknade. i namjerava ojačati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. Čak je i sedište kompanije registrovano na kućnoj adresi Kneževićevih u Beogradu. dok je drugooptuženi Đuro Kesić. 2008. kupio 20. Iza Beštića su u Beogradu. Kakav je kvalitete mesnih prerađevina koje Beštić prodaje po Srbiji. u međuvremenu. kao magacioner u Beku. Knežević je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. godine. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. koji je bio u vlasništvu Rodoljuba Draškovića. kojima duguje oko 15 miliona evra. Ivica Todorić 31 kupio je SL Gros.. ili će te Mlađa odmah uhapsiti “ .i 24. pozvao 27 deoničara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave.bio je Miškovićev ultimatum Rodoljubu Draškoviću. podneta maja 2003. Beštić se Tajkun Ivica Todorić najveći je hrvatski investitor u Srbiji.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“..90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d.. U našu zemlju je ušao 2003. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovčani kapital preduzeća upisane su 81.o. smrznutog voća i povrća „Frikom“. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. Čajetina. Kneževića su teretili da je. ali je Beštić. godine. koji je počeo da se širi kupovinom „Svislajon grosa“. Kontrole nema. godine. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževića. neposredno pre Todorićevog preuzimanja većinskog vlasništva. bivši direktor Dijamant banke. koja se bavi preradom voća i povrća i proizvodnjom biskvita. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih prerađevina. Optužnica protiv Sava Kneževića. da bi izbegao porez. Beograd. a godinu dana kasnije i uljare „Dijamant“. anonimne firme DSDB. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoriću. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. Posebno će se ispitati okolnosti vezane za preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. Todorić je vlasnik trgovačkog lanca „Idea“. Trident trust kompani limited“ sa Devičanskih ostrva. Rodoljub Drašković kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. Na toj listi. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Knežević i Todorić prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili način kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. koje je odvezao u Čajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeća Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljača. U maju 2008. Podsećam da su svi brujali da je Knežević mimo berze prodao Todoriću akcije. aditiva.2 miliona dinara. Lopovskoj umetnosti. Novac je Beštić prebacivao na svoju firmu A. gde je uz to dobio i na desetine hiljada hektara najplodnije zemlje u Vojvodini. osnivač ovog preduzeća je firma „Adison intertrejd inc. bilo je i osam pokojnika. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. na ime isporučene robe. odbačena je zbog zastarelosti. godine kupovinom fabrike sladoleda. trgovački deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo čiji je vlasnik Rodoljub Drašković. dobio kaznu od osam meseci zatvora. Borivoje Beštić učio se u Sarajevu. čiji je vlasnik bila Ljiljana Knežević. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. Zvanično. marta 2005. Ova firma je osnovana 31. jer je od činjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Takova’. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. ali nažalost. Otac Ivice Todorića bio je jedan od vođa MASPOK u Hrvatskoj. koristeći položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. većinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. Knežević je u julu 2001. navodno. a uspon njihove kompanije u Hrvatskoj se vezuje za bliskost vladajućoj HDZ i Franji Tuđmanu. 31 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 85 . Beograd“. zloupotreba dvojice osuđenih u vezi je s komisionim poslovima između Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštećena za 1. čija vrednost prelazi 10 miliona evra. a vlasnik je Ljiljana Knežević.872 akcije „Dijamanta“. Poslednja velika prevara tandema Beštić-Janjić je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek.D. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovićem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovićem. na osnovu kojih su raspolagali daleko većim brojem akcija od stvarnog. ostale mnogobrojne afere.o.336 deonica. supruga Save Kneževića. preko. mašina. uslovno na tri godine.

preko svog podređenog Društva Takovo Agrar d. “najpopularnija pevačica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sastaje sa Božidarom Đelićem i Rodoljubom Draškovićem. a koji će neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. u slučaju pokretanja stečajnog postupka. Fahreta Živojinović. . na osnovu ugovora o budućoj poslovnoj saradnji. poput "Elita" i sličnih. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. Naime. samo ne u meri i na način na koji se to danas dešava. Čajetina je u finansijskoj blokadi već više od 60 dana. čiji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštić. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". Beograd Vam nudi sledeće moguće opcije sanacije: . očekujući početak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. Kako je ekonomsko i političko stanje u državi bivalo sve gore.Takovo preko svog podređenog društva Takovo Agrar d. Beograd. U stvari.d.pretvaranje potraživanja u dugoročni kredit sa grejs periodom. Gde su one završile i ko je u javnosti čuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome ćuti.” 64. Rodoljub Drašković. spreman da učestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. "modela" pomažu sami roditelji. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znači da dovoljno zarađuju i za sebe i za druge). Slobodan Živojinović. na čije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. .. Emir Kusturica. Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog.otkup potraživanja.2005. Čajetina. guralo se 26. Čajetina. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. Gospodin Drašković je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. Miroslav Mišković i Milija Babović imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je plaćen porez na prihod građana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije. taj posao bivao je sve unosniji. koju je kupio Rodoljub Drašković je u blokadi. Čajetina. bliski saradnik predsednika Borisa Tadića. Miodrag Kostić.d. . što je osnov za pokretanje stečajnog postupka. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. materijalnu štetu će neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. Sa suprugom Slobodanom Živojinovićem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva.” Da li su Fahreta Jahić. ispred studija TV Pink. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . najveću produkcijsku kuću u regionu. d. imaju vrlo jake pozicije. koje priče o slavi. Koncern Swisslion Takovo. Industrija mesa Zlatibor a. Reč je o vrlo rizičnim grupama. “treći teniser sveta. U dobrom broju slučajeva ulazak u svet modne industrije.06. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistočnu Evropu i član Glavnog odbora DS. U Beogradu i Srbiji mnogo toga počinje preko Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 86 . gde se često u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od mogućeg "skretanja s pravog puta" angažovanih. podvođenja u prostituciju i drugih nepodopština. Tahir Hasanović.o.o. Milan Gutović.” 65. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. Fabrika iz Čajetine. uz discount.o.” Mnogo ljudi. Čajetina. 63.o.konverzija potraživanja u kapital. Poslednjih desetak godina domaće agencije aktivno učestvuju u međunarodnoj trgovini "novih lica". Novak Đoković.NOMENKLATURA SRBIJE .. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope.otpis potraživanja. Nenad Čanak.d. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i dečaka. Srđan Šaper. Mladić koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlačnijih sportova za mlade u Srbiji. Starost devojaka često ne prelazi 16 godina. Činjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-četiri devojke. među kojima i Milorad Vučelić. uz minimalnu kamatnu stopu. Evo originalnog rešenja koje je Drašković ponudio dobavljačima u “pismu o dobrim namerama” 10. čega u ovom poslu uvek ima. agencije peru ruke od seks trafikinga. a sa Sašom Popovićem osnovala je „Grand“. Međutim. Takođe je činjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo.” 66. Aleksandar Vulin.d.

zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delević-Đilas. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markoviću. Srpski Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 87 . Članovi veća su bile i sudije Sonja Manojlović i Miodrag Vićentijević. Sonju Manojlović i Miodraga Vićentijevića zbog nesavesnog i nestručnog vršenja sudijske dužnosti. Zahvaljujući ministru zdravlja Milosavljeviću. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg načelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovića iz zatvora "Zabela". uz pomoć Verice Rakočević i sličnih. jedna je od osnivača Društva sudija Srbije. sprovodi reforme u zdravstvu. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. A to nije najsrećniji način da se uspe u životu. Ovaj lek farmaceutske kuće iz Filadelfije (SAD). Ministar nije odgovorio. čijih pet spratova još nije u upotrebi.” Sudija Dragiša Đorđević je bio i predsedavajući sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Đinđića. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovića osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića. između ostalih i ICN Milana Panića. 69. Nikoli Ćurčiću i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. odbio njegovu molbu za uslovni otpust. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Đorđevića. Mentor gospodina Milosavljevića. započeo je gradnju zgrade Kliničkog centra Srbije. Dragan Đilas poveo se za predlogom bračnog para Živojinović . i osposobi zgradu KCS. član Munove sekte. gde mu je bračni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. Ovaj mladić je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovića na beogradskoj "Marakani". koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju.Jahić da poseti njihove terevenke. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“.NOMENKLATURA SRBIJE . koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevića. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. za račun stranih kompanija. vođa Munove sekte u Srbiji. odobrio je. koji je pre dvadeset godina. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. na čijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuća da ''nisu za javnu upotrebu''. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanovićeva molba.endokrinolog u Kliničkom centru Zvezdara. specijalista interne medicine . u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakić.” SONJA MANOJLOVIĆ. a to piše na kutijama u koje su pakovani. 67.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugović (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). VSS je preinačio odluku i rešenje. Dragoljub Vukadinović. inače. Uz atmosferu koja priliči balkanskim snobovima. za njegovih mandata. Vida Petrović-Škero. poput .” TOMICA MILOSAVLJEVIĆ. pune tri decenije je u preduzeću. kao ministar zdravlja. pokušao da u Srbiji. Farmaceutske kuće. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. Te eksperimente odobravaju Etički komiteti Kliničkog centra Srbije. “predsednica Vrhovnog suda Srbije. u 43 odsto slučajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. „Metalac“ je 2007. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakić. Posle žalbe. Sudija Đorđević bio je i predsednik veća koje je ukinulo presudu navijaču "Crvene zvezde" Urošu Mišiću. koji nije odobren za prodaju u apotekama. odnosno stvaranje novih lekova."avandia" i "actos".” 68. Međutim. obavljeno istraživanja novih lekova. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima. Tomica Milosavljević. vrši opite. Tada je Rakićev tim uzeo ogromne pare. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. pomoćnik ministra inostranih poslova. koja je. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova.

vratio je terapiju opijatom "metodanom". mada takva oprema ne postoji u Kliničkom centru u Kragujevcu. docent Svetlana Žunić. Milosavljević je ponovo ministar zahvaljujući jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moći i finansijskim centrima u zemlji. taj metod lečenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevića ima dvadesetak profesora univerziteta. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" čiji se metod već sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. izgleda. Tomica Milosavljević je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. banka je odobrila kredit. reč je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. A Srbija još uvek nije članica organizacije "Eurotransplant". Primera radi. Jer. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeća "Maksi tim". Na nabavkama skupih medicinskih uređaja zgrću se velike pare. oprema je vredna milion evra. Odlaskom ambasadora Polta. Čovek koji je. Inače. za potrebe centra za onkologiju . koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. koji uglavnom pokrivaju najvažnije kliničke centre i institute. i tako pomažu Milosavljeviću da nabavkama opreme i lekova zgrće velika sredstava. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. ništa nije urađeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. a ministar zdravlja Tomica Milosavljević imao je dogovor s proizvođačem "Simensom" (reč je o kvalitetnijem skeneru). bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. a u Rusiji čak i zabranjen. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Kliničkog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. a "Simens" ministru uobičajeno odobrava proviziju od deset odsto. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. Iz donacije je obezbeđen milion dolara. Milosavljević nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. Naime. zbog provizije. Prema potpisanom ugovoru. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Kliničkog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. kako tvrdi. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". ljubavnica profesora Ljubisava Rakića. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. radi obuke za primenu BRAHI terapije. koji se uglavnom završavaju smrću pacijenata. U Kliničkom centru u Kragujevcu. i to odmah posle ubistva premijera Đinđića i raspada narko-tržišta. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. ostali nedorečeni. pa su ključni problemi. zbog čega nam je tržište organa ograničeno. bez imalo stida i srama započeo je i svoj četvrti mandat.NOMENKLATURA SRBIJE . a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. Doskorašnji američki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric".odeljenje radioterapije. Podseća li Tomica Milosavljevića na savremenu verziju nacističkog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevića. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. favorizujući "Simens". što je. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlačio kupovinu. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove čije delovanje nije ispitano. i plaćaju se velike pare za njihovo usavršavanje. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. Novosadski lekar Nikola Vučković. Srbija od međunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lečenje. da bude pod njenom kontrolom. kontroverznih lekara i farmakomafije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 88 . Oni se prihvataju da godišnje vrše.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM lekari. za račun farmaceutskih kuća. navodimo slučaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija).

Zatražio je da mu članovi zemunskog klana. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Aleksandar Karađorđević. godine u Beogradu. “krunski princ. a posluje u Austriji. Nata Mesarović. a u Srbiju se vratio 2001. „Džeger“. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara.” 71.” 80. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. Stiven Džon Vordsvort. i 1993. isplate 10. usavršavao se u Brajtonu. Milosavljević je imao. “predsednica sudskog veća koja je osudila ubice dr Zorana Đinđića. marta 1970. Radio je 1992. Aleksandar Vučić. i bio stipendista Fondacije za razvoj naučnog podmlatka. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. u vlasništvu „Telekom Austrija“. Sa odličnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Zemunsku gimnaziju. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. Bolje je proverenim i efikasnim merama sprečiti obolevanje ljudi. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. “potpisao ček na 320 miliona evra za trećeg operatera mobilne telefonije u Srbiji. kao novinar na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 89 .” 79.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Reforma zdravstva nije uspešna. u Vučićevoj biografiji piše da “već od petnaeste godine paralelno sa učenjem obavlja i razne poslove. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. Vuk Jeremić.” 76.NOMENKLATURA SRBIJE .” ALEKSANDAR VUČIĆ rođen je 5. Kao i Marko Milošević. U prošloj godini preduzeće je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. bio je savetnik pri NATO. Milija Babović. Kao i veliki broj privilegovane dece komunističke nomenklature. Sloveniji.” 77. sin kralja Petra II. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. “vlasnik.” 75. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost građana Srbije. „Levis“.” 73.” 78. Miljko Radisavljević. Hrvatskoj. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. “ministar inostranih poslova Srbije. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. 70. Srđan Bošnjaković. “Bata“ i „Čezare Paćoti“. između ostalog.5 miliona evra koliko je platio za oslobađanje nakon otmice 2002. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. od fizičkog rada na građevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. Lihteštajnu. jednog od najvećih izvoznika u Srbiji. Bugarskoj. Boris Nemšić. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. Pobeđivao je na opštinskim. mestu među 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistočne Evrope prema listi revizorske kuće „Dilojt“. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Dragan Nikolić. gradskim i republičkim takmičenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. „Fešn kompani“ u čijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odeće i obuće najpoznatijih proizvođača: „Riplej“. Nenad Vučinić.” 72. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. u Engleskoj. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. izazvana prvenstveno hroničnim nezaraznim bolestima. Kompanija već godinama povećava proizvodnju i proširuje delatnost. Školovao se u inostranstvu. Tu pare same stižu. Nemšić je prvi čovek „Mobilkom grupe“.” 74.

NOMENKLATURA SRBIJE . blok iz sveta. SRS. Vučić je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. sa 1. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalističkoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci.000 dinara. godine. Danasa. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. U maju 2000. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. marta 1998. Ovaj slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. Niz kazni se nastavlja. Dok je bio direktor Hale Pinki. a na osnovu tužbi koje bi. aprila 1999. Vučić je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Veće Republika prvi put u februaru 1998. 13 dana pre Zakona. žene i decu“. Aleksandar Vučić izabran je za člana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Kanalu S“ na Palama. godine. postaje i njen generalni sekretar.000 dinara. a kao razlog neplaćanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. postao je direktor Sportskoposlovnog centra „Pinki“. godine Aleksandru Vučiću je određen porez na ekstraprofit u iznosu od 48.200. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za člana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. koji je proglašen za počasnog građanina Zemuna. po tužbi tzv. Vučić je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. Republika Srpska. godine dodelila Vlada. i ukinuo elementarne demokratske principe i međunarodno prihvaćene norme. kao student treće godine Pravnog fakulteta.000. sa 24 godine.758 dinara. 24. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. Sa svojom SRS. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. prolazio je kroz naizmenične periode saradnje sa i opozicije socijalistima. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. a sam Ćuruvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. kao i miting u čast Žan-Mari Le Pena. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. i. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“. septembra 2000. intervjue i reportaže. nedeljniku „Evropljanin“ određena je. U martu 2002.000 tadašnjih dinara zbog. godine bio je predmet javnog skandala. „Dnevni telegraf“.500 evra. pozivajući se na „protivdržavno i podrivajuće delovanje“ raznih vrsta. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. Njegov ministarski angažman ostaje upamćen po kontroverznom Zakonu o informisanju. kada mu je Telekom Srbije isključio telefon zbog neizmirenog telefonskog računa u iznosu od 150. drugi put u maju 2000. podnosili građani ili organizacije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 90 . Dve nedelje kasnije. ističe da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih moćnika u vođenju specijalnog rata protiv Srbije“. i JUL. Vučić na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. Slavka Ćuruvije. Vučić je potom brzo pokrio dug. retroaktivnim dejstvom Zakona. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takođe donela ova Vlada. koji je uveo visoke novčane kazne za novinare čije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. te oko oglasa u stranačkom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. godine. i konačno na saveznim izborima 24. Ukupne kazne izrečene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. Aleksandar Vučić postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovića koju čine SPS. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. Dve godine kasnije. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. U julu 2004. koji nije plaćao 15 meseci. kako je navedeno. za vreme čijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluče u roku od 24 časa. 1993. juna 1998. U hali Pinki održani su neki viđeni mitinzi Srpske radikalne stranke. „većeg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. godine Vučić pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. čime je „ugrozio sve građane.400.

ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. jedan vredan 4. penzionisani general Božidar Delić: “Očigledno da Ponoš nije želeo da učestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji.” Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. Na osnivačkoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. 81. kum Borisa Tadića. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći. vredan 50 miliona.000 pancira i 300. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. Potom u mestu Kisač u firmi "Novoteks" prepakuju. nekadašnji izbacivač iz diskoteka. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. posao nabavke relejne i optotehničke opreme. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. Nikčević ga je plaćao kao specijalnog savetnika. saopštio je da se priključuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. dobili uzorke kakve su želeli. i Dragan Šutanovac. drugi 50 miliona evra. nakon sukoba između čelnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. 15. preduzeće "Mile Dragić" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. za "Zastavu" pet miliona. Ti ljudi su penzionisani. Prvi posao je dobila firma "Megalink". sledeće 16. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomoćnik i kum Ilija Pilipović nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. Prve godine se isporučuju četiri vozila. godine sa 500 evra. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. Naručeno je 150. septembra 2008. koja direktno utiče i na borbenu gotovost vojske. finska "patrija" i ruski BTR-90. promovisao je Nikčevića kao ''čoveka od poverenja''. Maja Gojković. Vučić se kandiduje za gradonačelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog čoveka sa idejom i energijom. a ne za Srbiju. osnovana 2006. odakle je Šutanovac doveo Pilipovića. 82.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Na lokalnim izborima 2004. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića. na šta je skrenuta pažnja ministru. "Utvu" iz Pančeva 20 miliona. Iako ništa nije radio.NOMENKLATURA SRBIJE . izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu.000 radnika u uslovima svetske krize. Ne samo da su Iračani prevareni već je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. ali time je ipak uspeo da spase čast oficirskog poziva. I kako sve ide preko SDPR. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 91 . Pri tom. mada je duplo skuplje od ruskog. Iračani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom.5 miliona evra. Posao nije dobio jeftiniji ponuđač "Novatel". koji je ispunio sve uslove. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili taktičko-tehničke zahteve. Dragan Šutanovac. švajcarska "pirana". kum Borisa Tadića. ali izabrano je finsko. Nabavku borbenih oklopnih točkaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. a za finsko moramo i to da kupujemo. Da ne pričam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog čijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. a već početkom oktobra. Zatim. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i naručili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragić". kome tamo miruje status. Zdravko Ponoš je bio svestan da će istupom u javnosti ispasti žrtva.000 ploča koje proizvodi "Mile Dragić". Vučić je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlačenje iz političkog života. Iračani su bili u Zrenjaninu. Sva vozila su kvalitetna. Rođeni brat Stevana Nikčevića. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. To što imamo odavno je prevaziđeno i važi za teritoriju SCG. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. gradonačelnica Novog Sada. i tako dalje. imali su zajedničku firmu koja se bavi prodajom oružja. godine.

brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. preduzeća koje beleži dvocifreni rast. direktor JKP „Parking servis“. Ana Ivanović. „Mone“. godine osumnjičen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašćenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Inđije.Italiju. Čarsija je pričala da je pre ukidanja poternice. Vladimir Đorđević. Dragijana Radonjić-Petrović. Stefanović je 1998. Vlasnik subotičke „Super TV“. pošto je Stefanovićev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. 89. Jelena Janković. Dragan Tomić. „Ribok“. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Čili Pepersa“. 90. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 92 . Privredna komora Srbije uvrstila ga je među 20 najuspešnijih privrednika Srbije. vlasnik „Vinarije Čoka“.” 22. „Prins“. predsednik „Simpa“ iz Vranja. Bojan Krišto. 84. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. Goran Ješić. čije učešće u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste.. direktor „Donkafe“. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. Željko Knežević. 94. 91. preduzeća koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na područja koja su najjača u proizvodnji nameštaja . a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. 85. Stefanović se sumnjiči da je izvesne količine lekova. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. 98. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. četvrta teniserka na svetu. zaštitno lice „Hjundai“. odakle je odvezen za Beograd. “direktorka brokerske kuće „M&V investments“. „Telekom“. gradski menadžer Beograda. maja 2003. Darko Babić. 97. neposredno nakon dve krivične prijave zbog privrednog kriminala. tekstilno preduzeće „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. 95. Nemačku. Francusku i u skandinavske zemlje. nafte. 86. 93. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treća je na svetu. “vlasnik pet privatizovanih firmi.. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. i drugim bankama i firmama u gradu. 87. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. izdati još 1998. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. Nataša Kandić.NOMENKLATURA SRBIJE .” 92. Njegov advokat Ljiljana Živković kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. i da je za ovu robu utajio porez.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 83. bivši načelnik DB Beograda. a grad je postao poznat po velikim investicijama. 96. Jovica Stefanović Nini. direktorka Fonda za humanitarno pravo. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. Srpskom komercijalnom bankom. Dušan Stupar. Živorad Anđelković. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. 88. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. Dragica Pilipović Čefi. Stefanović se sredinom februara vratio u Niš.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. Bojan Stanojević. koje mu je bilo prvo radno mesto. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Sečnja. direktor DHL u Beogradu. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. Milan Petrović. Jovica Stefanović . prvi čovek opštine Inđija.

Prilikom kupovine državnog dela kapitala Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. niškog biznismena Jovice Stefanovića Ninija. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. U vlasništvu Stefanovića su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. Od sada.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeća zalihe vredne 11 miliona evra. pošto se uverio da Beogradska berza. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. Prema izvodu iz Centralnog registra. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. Govorilo se da je Stefanović bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. dokaz je da. pravda konačno trijumfuje. koji čine apoteke. i “viđan u Nišu”.72% akcija ovog preduzeća. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. i Željkom Ražnatovićem Arkanom. Kupac je opet “Menta”. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasničkom statusau u “Jugoremediji”. zatim kupca akcija te farmaceutske kuće firme “Menta” iz Padeja. godine. koji su to i bili pre fiktivnog uvećanja kapitala. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar neće preduzeti ništa da spreče nepoštovanje sudske presude.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “nesmetano prelazio granicu”. Drugim rečima. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeća “Medela”. doneta je juna 2006. čiji je vlasnik Stefanović. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. Time je potvrđena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okončanja spora između menadžmenta i akcionara. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. Mali akcionari podnose tužbu 9. koja poseduje 36. Deurić upozorava da Stefanović ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljačka imovinu “Jugoremedije”. benzinska pumpa i druge firme. u vlasništvu “Jugoremedije”. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. da krši sudske odluke. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzeću “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otuđenje i opterećenje. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora.NOMENKLATURA SRBIJE . Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deurić podneo krivične prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. Žitomlin iz Niša. u vlasništvu “Jugoremedije”. Stefanović je 2. godine protiv Ninija. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. prodao sebi. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrečne informacije. posle koje je “Jaka 80”. godine i njom je uvedena privremena mera do okončanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnička struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. Nini. postala većinski vlasnik “Jugoremedije”. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševićem. na čijem čelu je Stefanović. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” čime preuzima 20% kapitala malih akcionara. kaže Zdravko Deurić. septembra 2002. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. Nini je akcije “Medele”. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 93 . Jovica Stefanović Nini i pored upozorenja Aleksandra Gračanca. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. ponovo krši zakon. koji iako je dobio privremene mere. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. Ovom radnjom Nini postaje većinski vlasnik preduzeća. mali akcionari preduzeća “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. februara 2004. dok zvanično nije potvrđeno da je u Makedoniji. drogerije. u ovom slučaju. i raspolaganje na drugi način imovinom fabrike lekova. oktobra prodao deo akcija “Medele”. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. Medela iz Vrbasa. Vetprom iz Novog Sada. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. oktobra 2006. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. odlučeno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuća. kojim se potvrđuje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. kao i Vide Uzelac.

morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. verovatno da se pokaže pred Ninijem. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzeću. da bi prešli polovinu neko će morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. Vojin Đorđević.99%. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. opterećenje i raspolaganje imovinom preduzeća “Jugoremedija” AD do okončanja sudskog spora.970 dinara. godine osnovali Kostić i Nini i u nju. Miodrag Stojković. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. “Medele”. Međutim.77% akcija pošto ih je u međuvremenu van berze otkupio od Kostića. Jovica Stefanović Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. a to je dokapitalizacija. Nini je samo simbolično kažnjen za prekršaj. oktobra 2002. Potpuna promena vlasništva. decembra 2007. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005. rekli su da je ovaj niški biznismen većinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. koji je prisustvovao sednici.5% i ova brokerska kuća.NOMENKLATURA SRBIJE . Međutim u “MV investmentu”. septembra 2002. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji način da postanu apsolutne gazde. godine takođe između gorepomenutih strana. Decembra 2005. posle “Jugoremedije”.. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. upošljavanje novih 100 radnika i uvođenje standarda za izvoz u EU. nego čak za 48. brokerskoj kući koja zastupa firmu “Nini”. koliko su znali da ima. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. na čelu sa Oliverom Marčetom. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”.05% akcija. većinom glasova smenio je Ilića. kao kapital. Ova dvojica biznismena verovatno će neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajedničku upravu. “Vetproma” i “Luksola”. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. uz naduvavanje cene do 1. 99. imajući u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005.99%. Malverzacije Ninija razobličene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. on je to i učinio.410 dinara. Mali akcionari znaju da je 31. gde je postao vlasnik 50. “Sigmapharm”. Predraga Rankovića Peconija. cena naglo pala. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. Drugačije po zakonu i nije moglo. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrđuje da je on preko povezanih firmi. Sve je urađeno posredstvom firme „Marko plus“. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. koju su maja 2006. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. da bi. Po rešenju Komisije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kozmetika” i “Nini farmacija”. Kupovinu „Srboleka“. Jovica Stefanović Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. On je preko “zatečenog” Upravnog odbora pre tri dana čak dobio svog čoveka za generalnog direktora. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera.. među kojima je sa 1. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zaključen između “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10.069 akcija. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajedničkim delovanjem onemoguće Ninija i Peconija da im na bilo koji način obezvredi vlasništvo. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske matične ćelije. koji će izabrati i prvog čoveka firme. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. maja 2006. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzeće nije dobilo strateškog partnera. Nini je bio prinuđen da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. “Stari” šestočlani UO. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. a u tome mu pomoć daje Agencija za privredne registre. čim je stekao 40%. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 94 . decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. 25. 100. genetičar. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. jer čim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. kojom se zabranjuje otuđenje. sve iz Niša.

“Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeća “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. Draginja Đurić. bez saglasnosti. gde je uz naoružano obezbeđenje preoteo vlast. direktorka „Banke Inteze“ 107.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 101.000 evra) pošto mu je prethodno. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerković je vlasnik 50. kod koje je nastavio zaduživanje bez ograničenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašćenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zaključivanje Ugovora za neograničeno finansiranje i davanje jemstva…. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). Preduzeće za prevoz putnika 7. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. godine počeo se baviti privatnim preduzetništvom. falsifikovanje službenih isprava. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. zloupotreba službenog položaja. Nedeljka Boškovića 108. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujući ih i do petostruke vrednosti. Sve je stekao otimajući preduzeća u kojima bi na sumnjiv način došao do polovine vlasničkog udela. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. predsednik Republičke radiodifuzne agencije 104. međunarodni šverc cigaretama. najpopularniji domaći pevač. Mile Jerković. odnosno davanje jemstva pravnim i fizičkim licima…”). odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. Veselin Simonović. kupio deset firmi MILE JERKOVIĆ je sinonim za divljačku tranziciju u Srbiji. Posle ubistva Arkana. nuđenje i primanje mita. O tome svedoči preko 20 pokrenutih alii nikada okončanih krivičnih prijava (krađa i nelegalno posedovanje oružja. i dizanjem kredita od 200. koja je većinom kupio za 18 meseci. još 1978. bratovu i vlastitu imovinu. podižući ogromne kredite u “Metals banci”. Jerković je kupio po početnoj ceni od 561. U svim novokupljenim preduzećima je potpuno nezakonito. ćerka bivšeg šefa VOS. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovićev dugogodišnji zakup. Nedeljka Boškovića 103. izdavanje menica bez pokrića direkciji za robne rezerve. Preduzeće “Topolatrans” iz Bačke Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” čiji je direktor Ananije Pavićević svesno odobrio ovoliko zaduženje.04% akcija). očevu. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. S naoružanim obezbeđenjem Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 95 . predsednik „Galeb grupe“ 105. Radoslav Veselinović. a u Istočnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora.NOMENKLATURA SRBIJE . kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. udovica Vanje Bokana.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Bačkoj Topoli. krađa i švercovanje motornih vozila. koji su svi bili manje ili više neuspešni. Sanja Bokan. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). Kada je Arkan ubijen. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. U njegovom vlasništvu je čak 17 preduzeća. Jerković je i čuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. suprug ćerke bivšeg šefa VOS. Petar Petrov. Slično je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takođe kupio kao jedini ponuđač i po početnoj ceni. juli iz Šapca. Punih 20 godina Jerković je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih moćnika. Zdravko Čolić. založivši. u saradnji sa lokalnim moćnicima i upravom preduzeća nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. deo klana Makse Ćatovića 102. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevozničkih preduzeća. godine. glavni i odgovorni urednik „Blica“. dižući ničim pokrivene kredite iz “Metals banke”. vlasnica „Štampe“. koje je uz pomoć Gorana Obradovića iz Agencije za privatizaciju kupovao jednu po jednu. Nenad Cekić. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. Na taj način se ovaj čovek naglo obogatio. Jerkovićeva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina.

čija je kompanija Delta agrar. ali je sigurno da su ili iz najviših političkih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. vozačem u “Topolatransu” je 1991. i 3. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomoćni radnik u Industriji mesa u Bačkoj Topoli. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mirčić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zauzeo je upravnu zgradu firme. Ni policiju za privredni kriminal. godine osnovala preduzeće “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivačkim kapitalom od 500 evra (od čega je uplaćeno samo pola). Topole iz Kikinde i staropazovačkog Napretka. dok je Jerković komentarisao da će kada Srbija uđe u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. Višnja produkt je uz pomoć kredita od „čika Aneta”. Kozare iz Banatskog Novog Sela. Ali. Sa svojim bratom. četvrti po veličini poseda u vlasništvu 32. senćanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. poljoprivredna imanja Zlaticu i Boku nedaleko od Zrenjanina te Ravnicu u Bajmoku. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. Mile Jerković je po završetku šestog razreda osnovne škole odlučio da više da ide u školu. tužilaštva i sudovi ništa ne čine da poremete ove planove. Treći u plejadi je Ananije Pavićević koji je kao direktor Metals banke obezbedio. samo u poslednjih 18 meseci. koji je preuzeo Zemljoradničku zadrugu u Bezdanu. 2004. a oni zaradili velike pare. godine ali je zataškan. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Bačke Topole i oko 53. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavičeviću (G17 plus). Labudnjaču kod Bača i vršačku Panoniju. pre svega po Vojvodini. U preduzeću u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putničkih automobila. Na kraju je uz pomoć moćnika uspeo da otme ovo preduzeće. nije okončano. do onih koji preko veza i uticaja obezbeđuju da lokalne vlasti. Mile je 2000. a od linča radnika spasila ga je policija. unapređen u vozača viljuškara.NOMENKLATURA SRBIJE . koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. Iza je: 1. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerković kupovao izabrana preduzeća. godine učestvovao u međunarodnom švercu cigareta i bio uhvaćen. vlasnik Jedinstva iz Apatina. “Bačke” u Sivcu. gde je ubrzo. jedan džip i jedan kombi. koji su uspeli da preko nekoliko različitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeća po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. Drugi u grupi je Milanko Grbić „zaštitnik radničkih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobraćaja koji se kod svake otimačine ili upada u novoosvojeno preduzeće pojavljuje da bi ovoj otimačini dao kakav takav legitimitet. ni tužilaštvo.2 miliona dinara na 1. na novosadskim televizijama. suđenje na kome je prvooptuženi. čelarevskog Podunavlja.15 milijardi ili 14. vlasnika MK komerca Miodraga Kostića. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. 32 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 96 . Najpre je Miletova ćerka Višnja u martu 2005. a koristi se preko 70 miliona kratkoročnih kredita u Metals banci.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. policija. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom.4 miliona evra. Ko je (ili ko su) četvrti sa čuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. Zatim je sa Arkanom učestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilično zadužio. vlasnika istoimene klaonice u Novom Sadu. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. Miroslava Miškovića. apostrofirajući albanski lobi iz Crne Gore i nemačke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. veliki broj krivičnih prijava i suđenja koja su u toku i po nekoliko godina. počevši od onih koji obezbeđuju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkoviću i sličnima za kupovinu svega i svačega. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. ni sudstvo. 2. Jedino što je obavezno kod čika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. Petra Matijevića. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeća. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veći broj lica. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrića u vrednosti od oko 60 miliona dinara. postao vlasnik oko 8. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile.000 hektara vojvođanskih oranica. po odluci direktora. koji je uz četiri šećerane kupio i Agrouniju u Inđiji. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Bačka u Sivcu kod Sombora. Deo ovih planova razotkrili su Đorđe Đorđević. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Bačku Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodične imperije Matijević podigao cenu s početnih 256. tako da je Ražnatovićevo ubistvo za Mileta bilo kao nagrada teška nekoliko miliona maraka. koji su odobravani preko noći i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovića. Pavićević je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkoviću nikada nije falilo para. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu.

uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. uz strašne pritiske. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzeće. A. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeća oko 50 miliona dinara. ko mo je bio deda. predsednik SVM 110. oteo dokumenta i pečate. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grković odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkoročnom kreditu od 45 miliona dinara. po rečima Jerkovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”.04% vlasništva nad “Autobanatom”. ponovo od kredita Metals banke. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i počeli su da kupuju i najrazličitija preduzeća. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. Pošto je pritisak kredita u svim preduzećima postao pretežak.5 miliona dinara mesečne kamate. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. u stvari. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. godine sa ćerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovićem osnovao je preduzeće “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo plaćeno samo pola). Čim je novac pristigao preusmeren je na račune “Višnja produkta” i “Dumetika”. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkoročnih kredita i Metals banci plaća preko 3. zamenio sa „Kamel”.s ponosom priča Palma. a potom na više drugih računa.NOMENKLATURA SRBIJE . Ištvan Pastor. a ja sam sa 19 bio najmlađi. ali ga je.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. Palma je u JNA bio Titov gardista. godine kupila 170. da li sam osuđivan. Krajem aprila i početkom maja 2006. jednog iz DS i jednog iz SRS. Već postojeća preduzeća daju fiktivne garancije. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeća. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trećinu realne cene. gde je trgovao akcijama između svojih preduzeća. posle brojnih provera i komplikovane procedure. pobrinuo Željko Malušić. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu.000 akcija “Autobanata”. Mile je uspeo da osvoji 50. Tu su sve bili zreli mladići od 25 do 26 godina. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzeće DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara.. Dragan Marković Palma. u septembru 2005. i uz pritiske i pretnje akcionarima da već prodate akcije ponovo prodaju njemu. Ostaje nejasno ko. pradeda. sklon samoubistvu. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kuću na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. “U gardu nije mogao svako da uđe! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. do maja 2006. podržava Ananija i Mileta i omogućava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja kupovinu novih preduzeća. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. čukundeda. formira većinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast.. godine uz ogromnu pomoć Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. nije mogao da čeka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzeće. pošto je postao biznismen. Marković je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci. Pored toga. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 97 . Za mene je bila čast služiti u Titovoj gardi” . On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivičnih dela. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. što je pokrio fiktivnim plaćanjem neke robe. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. godine. Mile je odmah sve račune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrećinske većine stavio hipoteku na imovinu preduzeća kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeća. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. Zahvaljujući brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. Za to se. U novembru 2005. i to po istom scenariju. zašta se potrudio Goran Obradović iz Agencije za privatizaciju) 109. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIĆ zv.

111. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. Širak tada dolazi sa ciljem: Beočinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. direktor „Galenike“ iz Beograda 114.“Tigar”. a često i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. Išak Šeps. Vladika Amfilohije. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. Dragan Marković Palma je političku i poslovnu karijeru napravio kao član SSJ. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju.. pa naknadno naplaćujući od opštine. programski se priključuje i TV Jagodina. Čudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. Kamil Befa. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. pogoni za proizvodnju. lično je odredio kriterijume po kojima će se u izbornoj godini prepoznavati “plaćenicki” i “patriotski” mediji. Rase Starčanin. da su kupljeni brojni kamioni za transport. “pod potpunom je finansijskom i političkom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podstiču destabilizaciju Jugoslavije”. kaže Milošević u listu Politika. transport. Aleksandar Pravdić. doživotno. sagrađena u drugoj polovini '70-tih.. Pod paravanom sporta i zdravog života. iz zahvalnosti. Aleksandar Vlahović daje izjavu: ". “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. opštinska kuća nešto slabijeg kvaliteta. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. u jesen 2001.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miloćevićevih ministara. u vlasništvu Dragana Markovića Palme. Na čelu opštine Palma se pokazao kao sposoban. Aleksandar Vlahović. Nikola Hajdin. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). održavanje i činjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. direktor „Jat ervejz“ 117. ministar finansija 112. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. da je prethodnih godina urađeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). godine. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre određivala država. mitropolit crnogorsko-primorski 119.NOMENKLATURA SRBIJE . koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. izvodeći radove. Zoološki vrt nosi naziv. Slobodan Milošević. Bivši predsednik SRJ. predsednik Srpske akademije nauka 113. kako posluje ta kompanija će sama sebe zatvoriti"! Vlahović je prenebregao činjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 98 .Ako Beočinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. u Jagodini se gaji kult nasilja. ostati dužnik čoveku koji ga je stvorio. Mirko Cvetković. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprečavali su “patriotski” organi SPS. da je linija za proizvodnju cementa. Posle ove posete. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplaćen sredstvima BFC. a posebno Goran Matić i Ivan Marković. Slobodan Petrović. Nije čudo što će. JUL i SRS. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. a Londonski klub će doći na red 2010. Saša Vlaisavljević. inače nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplaćuje Pariskom klubu. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. koštala je oko 300 miliona DEM. Nebojša Čović. dobrovoljno.

u pratnji dva Čeha: Martin Turecki i Ivan Mareš. Kome je pretio Nenad Čanak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepternaselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je.1 miliona evra). 1997. godine. iz menadžerske četvorka Lafarža. Ministar Vlahović dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. manja je opasnosti od organizovanih protesta građana. godine. ostvarivala svake godine. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž plaćala je jeftinije nego građani Srbije za domaćinstva. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može. Lafarž se. biće mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljačkani. za 51% BFC-a. a pozivali su se na taj dug. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. U decembru 2001. godine. 28.” Po privatizaciji Beočinske fabrike cementa Nenad Čanak oštro istupa u javnosti pretnjama "bukagijama". ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio među prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). takođe. marta 2002. To je to krivično delo. Lafarž "ulazi u posed" BFC. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagađuju čovekovu okolinu u Beočinu i šire.9 miliona USD. tokom 2002. 70% BFC-a prodato je za nekih 51. Što manje građana Beočina u fabrici. Da li je za beočinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeća" sa Lafaržom je odbijen. što je. danas direktor mađarskog Trigranita. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beočinu i isplatu dividende malim akcionarima. bez Lafarža. Moglo se zaključiti da se radi o potrčcima centrale Lafarža. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . Čak su i stručnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odličnom stanju . Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu poveću prostoriju. godini.3 miliona tona cementa u 2002. s druge strane. a za nju je plaćeno . osim za vreme bombardovanja i sankcija. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1.6 miliona tona ostvarena još 1984.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM žurio da ovaj "posao" privede kraju. a Bojan Pajtić nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. Ovde je u pitanju očita laž. godine već je izvršeno tajno probno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 99 . u Beočin stiže ekipa Lafarža. BFC je bila "teža" za oko trećinu. pod pritiskom i torturom. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. godine. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto neće biti tehnološki višak! U jesen 2002. ali ta mogućnost nije omogućena nijednom građaninu beočinske opštine. Na stotine radnika sa prebivalištem van beočinske opštine radi u remontima BFC. godine.neko je to krio sve vreme pregovora. Martin Turecki. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je između 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beočinu). Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. bez stolica i stolova. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. godine postojale su mnogo bolje ponude. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. a čak ga ni potpisnici nisu videli. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. na stotine očajnih radnika uzima mizernu otpremninu. već su stavili "blanko" potpise. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina neće otpuštati tehnološki višak. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. što znači da su krenuli od nule.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beočinske opštine. Istina je bila na drugoj strani. ali već u aprilu 2002.NOMENKLATURA SRBIJE . na čijem se čelu nalazio Džordž Bobvoš.6 miliona USD deficita BFC.manje. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. po kapacitetu i stanju ove dve cementare.

Hamdija Jusufspahić. Maja Kovačević-Tomić. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beočin. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. Miroslav Bogićević. Veran Matić. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. Miroljub Jeftić.). restoran „Mediteraneo“. koji su ostali bez lične imovine. ambasador Rusije u Srbiji 134. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. samo je jedno od otvorenih. Božina Radević. U ovom periodu je bilo više teško povređenih radnika. beogradski nadbiskup 123. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je plaćena malim akcionarima. Stanislav Hočevar. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. i to zatrpavanje prašinom 2003. godini prodala svojih 15% akcija Beočinske fabrike cementa . suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. što je vrlo profitabilan posao. godine: “Iako sam završio medicinu. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. građanima Srbije. na žalost. Tanja Miščević.otpada. i kakav je uticaj sumporne kiseline.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM spaljivanje medicinskog otpada u BFC. 121. ali je u septembru 2003. tipa petrol-koks sa vodom. ekspert za EU 130. beogradski muftija 124. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. portparol Specijalnog suda 132.popadale. „Kalemegdanska terasa“. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodične fotografije snimljene u njegovoj. Gustavo Navaro. Milica Delević. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najveće cementare na Balkanu. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kućama. direktor „Dunav osiguranja“ 127.NOMENKLATURA SRBIJE . koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . dedinjskoj kući od oko 400 kvadrata. jednoj od najekskluzivnijih. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. Petar Matijević. van berze. Osim što je oštetio državu Srbiju. Mirko Petrović. prvi čovek Radio i TV B92 131. predsednik UO u ostavci dečje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. Vojko Đukić. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125.. Berner Kisler. većinu svog života bavio sam se uređenjem enterijera za kafiće i klubove.francuskom Lafaržu. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . Aleksandar Aleksejev. Vlada Srbije je u 2008. godine opštinu Beočina prekrio sloj prašine. „O sinema“. vlasnik mesare „Matijević“ i veliki zemljoposednik 129. Podaci Doma zdravlja u Beočinu i Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povećanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. načelnik VMA 128. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. sa ogromnim dvorištem i bazenom. Tako je Lafarž. neko je naneo štetu i malim akcionarima. direktor Kliničkog centra Srbije BORIS STAJKOVAC.. stručnjak za transplantaciju jetre 133. „Rio Bravo“. „Đardino“ i „Kuba libre“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 100 .

ministar poljoprivrede 23. dobila svoje šampione u školskom sportu. U zajedničkoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. kada je izgledao perspektivan. po 35-godišnjoj tradiciji. Nišu. potrebno je oko 5. irski pabovi u Beogradu. Jano Kuraji. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. Njemu su pomagali Miša Stojanović. ministar energetike 143. 2005. profesor Dušan Šćepanović. vlasnik agencije „Darko“. vlasnik agencije „Jevtović“.o.NOMENKLATURA SRBIJE . Verica Barać. Tužio sam ga. odgovorno lice preduzeća „Protekta“. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobičniji kriminalac! Radi se o lažovu. Jahting end sejling vorld. vlasnik agencije „Vesko“. samo u periodu od 1. U Pokret snaga Srbije. Bivši direktor Dečije klinike. Aleksandar Popović. godine Srbija nije. Glam šoping i Men. razrešen je “velikan sporta”. Best hom. ministar poljoprivrede. predsednik LDP.11. godine na svojoj kućnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. vlasnica agencije „Lazana“. koji je “po Zakonu o radu”. direktor „Petrohemije Pančevo“ 140.2007 . Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. Slobodan Milosavljević. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. Darko Belišić. potpredsednik Vlade 4. Enisa Kučević. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. Asmir Kučević. Manojlo Vukotić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM u Podgorici. Predrag Bubalo. morao da uzme otpremnine od 8. Miroslav Mišković.000 evra. januara 2006. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kučević. direktor „Blic Pressa“ 139. i to je maltene ostao do danas. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. predsednik Vlade Republike Srbije 3. Izdavačku kuću „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. Vojislav Koštunica. Obrad Sikimić. Boris Stajkovac. iako mu nikada nije produžen mandat. vlasnica agencije „Hedi“. direktorka UNDP za Evropu 138. Kori Udovički.1 milion dinara. Sećam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. decembra 2008. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojeće usluga. Čovek je sve vreme u protivzakonitom statusu. i napustio ga je tiho. Mlađan Dinkić. i ubrzo je postao član Predsedništva PSS. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. Čedomir Jovanović podneo je krivičnu prijavu protiv zločinačkog udruženja. po prijavi čine: 1. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeća „Media maks d. učlanio se u decembru 2004. direktor i odgovorni urednik Večernjih novosti Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 101 . Izdaje časopise Best šop. „audijem TT“. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. Dragan Jočić. Olivera Radonjić. koje. jer ga se pravosuđe plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci.“. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. Predrag Jevtović. Božidar Đelić. Stajkovac je prešao iz DS. vlasnica agencije „Ena“. Velimir Pantović. direktor „Železnica Srbije“ 137. U stranku Bogoljuba Karića. godine. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja.o. Bogoljuba Karića. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. ministar ekonomije u Vladi 8. Milanko Šarančić. Slobodan Milosavljević. na Zlatiboru. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. 136. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. do 31. „džipom“ ili motorima. Jagodini. Atila Mihok.

KZ i Pranje novca iz člana 231. pretio je javno nezavisnim institucijama. Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. Srđan Janjićijević. KZ. Đoko Kesić.Miroslav Mišković je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. Dokaz za učešće ministra Jočića u zločinačkom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.. godine označen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. Advokat Draganić. zaštitom od krivičnog gonjenja za najteža krivična dela iz oblasti privrednog kriminala. godine dočekao kao sveži član DHSS. KZ. već je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. Antonije Kovačević. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga... glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od početka 2004. Krivičnog zakonika. javno su poznate. UKP ... Đuro Bilbija. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. godine. zet matije Bećkopvića Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 102 . a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. Aleksandar Tijanić. ministar poljoprivrede. što nedvosmisleno ukazuje na vezu između Demokratske stranke i Delta holdinga. KZ. broj Po-392/01 od 08. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”).. U obrazloženju se navodi: “. Vojislav Koštunica organizovali zločinačko udruženje. Slobodan Milosavljević. KZ. . Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zločinačkog udruženja Božidar Đelić. Vladana Batića. Lečić i Đelić). koji je pripadnik istog zločinačkog udruženja.. stav 1.NOMENKLATURA SRBIJE .06. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. direktor javnog servisa RTS 10. direktor „Politika . stav 2.” Milosavljević je 5.. U Demokratsku stranku učlanio se tek nakon atentata na Zorana Đinđića (kao uostalom i svi “nestranački” ministri Vlahović. a ostali prijavljeni krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346.. oktobar 2000. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". Delta je postala „vlasnik Srbije". glavni i odgovorni urednik lista Press 12. Željko Cvijanović. Miroslav Mišković i. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. kada je započet unutarstranački udar na sve pristalice Đinđićeve vizije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 9. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujući za njihovu kooperativnost. Poreska utaja iz člana 229.II odeljenje.2001. i bio je učesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. Zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238.... čime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Mišković i Vojislav Koštunica izvršili krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića sa predstavnicima vlasti u doba Miloševićevog režima kao i kroz identičan odnos sa obe Koštuničine vlade. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovića štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić. a odakle potiče i značajan deo njegovog bogatstva. a ostali prijavljeni učestvovali kao pripadnici u vršenju krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. koje je bilo monopolska roba. Slobodan Milosavljević je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoć preduzeća Konzit čiji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andrić Milosavljević uradio naručeno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka čiji je vlasnik Miroslav Mišković bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. Miroslav Mišković šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. Pitić. Takav položaj Delti su omogućili predstavnici Vlade omogućavanjem nelegalnog poslovanja. 13. i to Zloupoteba monopolističkog položaja iz člana 232. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljević dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što će ukinuti Savet. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.novine i magazini“.

sa platom od nekoliko hiljada maraka. slikar. Gordana Dostanić. i već sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadića. počeo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. i bio je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 103 . čiji je vlasnik. Manojlo Vukotić ima preko 70 godina života. poarčio hiljade evra. Nosio je papir sa pečatom Demohrišćanske stranke. Crnogorci u Beogradu. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. imao čak tri važne funkcije: bio je direktor VBA. otimaju sve što im pod ruku dođe. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. Aleksandru Nikitoviću. podigla je diplomu. predsednik FK Partizan 150. do izdavanja knjiga. Na konto Manojla Vukotića slilo se nekoliko miliona evra. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotić poklanja samom sebi.NOMENKLATURA SRBIJE . u jednom momentu. godine. Svetko Kovač. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića. šef misije MMF u Srbiji 149. iz Bara. koji je morao da pokrene nakon što su doušničke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. oktobra 2005. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. direktorka Beogradske berze 151. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i član Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. Manojlo Vukotić. 152. zvani Manjo. ali ga je već dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno bezbednosne agencije. Goran Pitić. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodić potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotića postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. načelnik VBA SVETKO KOVAČ je da je početkom 2006. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljačka Srbiju. Ostareli Manojlo Vukotić javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanović. direktorka Državne lutrije Srbije 154. oktobra Miloševićev režim urušen. Ima njegov Aca da odluči kome će ga dati. a istraga još uvek stoji u mestu. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. da ga DOS postavlja za prvog čoveka svih izdanja “Borbe”.. čiji otac je takođe bio pod udarom zakona. U tom trenutku Manojlo Vukotić imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. takođe. Radio je paralelne poslove. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. Tomislav Karadžić. Svetko Kovač je kao general penzionisan 6. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. Vladimir Veličković. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. stavljajući ih u svoj džep. godine. u kojem je. osnivajući novo preduzeće. Posle dolaska Zorana Stankovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 146. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotić. član Francuske akademije nauka 148. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog događaja odnosi između Srbije i Crne Gore su bili na granici ključanja. koja ga je slala na specijalne zadatke. pod zaštitom Vojislava Koštunice. direktor i urednik „Večernjih novosti“ Kada je 5. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. Tijana Anđelić. Bio je novinar i doušnik tajne policije. Milutin Mrkonjić. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. Harald Hiršhofer. U novembru 2007. Pavle Bulatović je bio protivnik politike Mila Đukanovića. predsednički kandidat SPS 153.. Čovek koji se u mladosti odrekao oca četnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. godine. Kovačeva ćerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu političkih nauka.

Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gračanin. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. uspeo je ovim presecanjem sukoba između dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatović. u Bečnju kod Čačka. Treću. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžić. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevića. remeteći poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. a drugi. Katanić je na dodeli rekao da je 2008. General Aleksandar Dimitrijević. General Aleksandar Vasiljević odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. čovek Aleksandra Vasiljevića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM izuzetnim odnosima sa Miloševićem i Mirom Marković.000 DEM. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. uspeo je da sačuva svoj bezbednosni integritet. Laletom Sekulićem. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 104 . U vreme najvećih sukoba Srbije i Crne Gore preduzeće Habit farm trguje sa VMA. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovač. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. u penziju. posle sastanka sa Miloševićem. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatović je ubijen! Izvesni major Saša Anović. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. da spreči razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. ali je bio pošten i častan čovek. pre komemoracije. jedina od grupe žurnalista koji su ga posećivali. Njemu je sugerisano da ćuti. a Pavković mesto načelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slučajnosti. Kada je ovaj čovek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim ključevima u JNA. Pukovnici Svetozar Matić i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. i isporučuje lekove. prijatelj Mirjane Marković. verovatno po nečijem nalogu. preuzeo dužnost ministra. Sašu Anovića posle tri meseci Svetko Kovač unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. kao izvršenje naređenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. odnosno Mira Marković. opet. Bulatovićev telohranitelj. Kao komandant RV i PVO. značilo je olakšanje u radu KOS. Čoveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. Ovakvo ponašanje generala Jurjevića neki tumače kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjić. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanića da ne dodeli počasni znak ministru. koju kontroliše Vojska. Bozidar Stevanović. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. načelnika ove uprave. srušili su novinari sa kojima je pio. Dada Vujasinović iz lista Duga je. KOS VJ. dok je general Božidar Stevanović to tvrdoglavo odbijao.NOMENKLATURA SRBIJE . krajem 2008. Sutradan je Ojdanić. posle razbijanja SFRJ. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. pre svega u ime roda RV i PVO. U prvoj su bili admirali Petar Simić i Božidar Grubešić. baš te kobne večeri razboli se i ne dođe na posao. kao gest kojim se zahvaljuje. Slobodan Milošević naredio je da prestanu obračuni unutar KOS. Katanić je bio kandidat za načelnika Generalštaba Vojske Srbije. pre. Pavle Bulatović jeste bio protivnik režima Mila Đukanovića. januara 1956.000. general Veljko Kadijević i general Čanadi. koji je podneo ostavku. komandanta RV i PVO. neuspešnih. Ostale struje. po Kataniću. bile su od minornog značaja. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekulićeve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. Saša Anović je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulića. godine poklonio je letački znak ministru odbrane Šutanovcu. od 2000. godine General Katanić izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. General Nedeljko Bošković dobio je ponudu da časno ode. DRAGAN KATANIĆ rođen je 14. U saradnji sa najvećim miljenikom Mire Marković i direktorom carine. kroz koje je on proveo radeći u ovom rodu. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovića. Stevan Mirković. Avgusta 2007. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore.

Kao đak osnovne škole. dobro obavešteni Milovan Brkić u broju 157. predsednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht je rođena u Subotici.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. i pred njim će se otvoriti sva vrata. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanić i Bogdan Tirnanić redovni gosti. Čovek koji liči na bure. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. modelom i načinom izvršenja prvog udara. Da li svi oni imaju veze sa gospođom Marković. Struja. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. mada živi bezbožnickim životom.000 dinara. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". bio je glavni urednik dnevne "Politike". Kada je na vlast došao Milošević. u ime svoje ideologije. Hjustona.000 dinara. dele na Njegove i Njene ljude. I bi tako. a danas je prvi čovek Novinsko-izdavačke i Radio-TV kuće "Politika". odlazi na Svetu Goru. Sonja Liht. avgusta 1996.000 maraka za iznajmljivanje stana. marta dali informaciju da će bombardovanje početi tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanić. Ima i svog telohranitelja. a nije lako ceo dan čučati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. povremeno zamenjujući Zorana Todorovića – Kundaka. piše da ga je stipendirala američka Vlada. Škola mu nije išla. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocićem. iz obezbeđenja Kompanije "Braća Karić". kažu. Slobodan Milošević je. koji prima platu od svega 700 dinara. "Politika" mesečno plaća 1. Posle je. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. marta 1999. Posle Njujorka. videla ga je kao “uplašenog starca” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 105 . Danas se oni. sa neogranicenim ovlašćenjima. San Diega. Srbija je 9. mesecno 5. U službenoj biografiji Dragana Antića. Struja predstavlja sebe kao budućeg zeta. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovića. Marta 1991. plus honorari za članstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. Stefan Grubač. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove ćerke Marije". Dušana Mitevića i urednike TV-Bastilje.000 dinara. bio stipendista američke Vlade . odrekli su se moralnih načela i svojih stavova. pa Radio TV-Politike. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. često se viđa sa Marijom Milošević. Elektricar za niski napon. od viskija smrdi na kilometar. Mesečna plata Dragana Hadži Antića je 15. Ćutao i slušao. na čelu je "Politike". DRAGAN HADŽI ANTIĆ danas ima firmu “Treći milenijum”. Oni koji su krenuli za Miloševićem i njegovom ženom.” 155. Iako između njih ništa nije bilo. danima je plakala. i koji. poslednjeg premijera Jugoslavije. ne računajući pijačne izveštaje. Polupismeni čovek počinje da se penje u kući "Politika". Kad je čula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti.godinu dana je proveo u Americi. postala je aktivista Crvenog krsta. zvanim “Joca Amsterdam”. general-pukovnik u penziji. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale.NOMENKLATURA SRBIJE . Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Marković. iz kojih Struja ne izbija. samo su slušali. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj ćerki? 26. ukinuo sve novine. ali uši su ga dobro služile. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. Nosio je burek Vibu. gradonačelnik Niša 156. Tu su i izdaci za plaćanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovića. Lidiji Vukićević. Minovića… U svojoj istoriji kuća "Politika" nikada na svom čelu nije imala čoveka kao što je Dragan Hadži Antić. popravljao osvetljenje. na javnoj sceni. Bio je električar u "Elektrodistribuciji". i od svetih otaca dobija ono "hadzi".000 maraka. Uređuje i "Pravoslavlje". direktor kuće "Politika". Struja slovi kao Njen čovek. u to vreme sporni novinar "Politike". a Dragan Milanović. zvanog Struja. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. Smiljko Kostić. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. “Niko u RV i PVO nije bio iznenađen sa početkom. Susret sa mladalačkim zabludama Sonja Liht će doživeti u događajima od 1968. ali to predsednik SRJ nije odobrio. Njegov vozač prima 4. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanića zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. Dragan Hadži Antić i Aleksandar Tijanić gori od Mitevića. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoće. lista ‘Srpska reč’ piše: “Po dolasku na čelo Saveza komunista Srbije.

Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. Sa mnom i Milanom Nikolićem. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba.deo Mreže škola za političke studije Saveta Evrope. Njena pojava na prijemima smatrana je značajnim društvenim događajem. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolića da je bio saosnivač. dugo godina je radila u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. Istina je da smo je mi osnovali. zbornicima i drugim publikacijama. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. godinu. kako bi “dobili” mene i “grupu”. Drugarica Liht postala je u međuvremenu fenomen “političke izuzetnosti”. koalicije različitih građanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-američkih zemalja. za doprinos. Upravo taj berzanski mešetar. Niko nema pojma o čemu je reč. ujedno je i član Upravnog odbora EastWest Instituta. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . Pavluško Imširović: Milošević je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. do 1995. Sonja Liht. orden Legije časti. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije.čemu god.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji vuče Soroša za ruku i objašnjava da su čak i Slovenci obične barabe. Kao istraživačica. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovenčana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. U tom periodu bila je članica više upravnih odbora međunarodnih institucija. Zavladala je jedna postkomunistička dekadencija. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. godine. među kojima nekoliko ženskih. kada sam izašao iz zatvora. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalističke omladine Jugoslavije. i tajanstveni filantrop Soroš. izjavom da literatura koju sam čitao. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki mogući pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. Uplašen mogućnošću da ga rođena majka Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 106 . danas suprugom Sonje Liht. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovića. postaviće Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. a ne ljubitelji reformi. gde sam dospeo po Titovom naređenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. kada osniva Fond za političku izuzetnost . vlasti su odmah posle 1968. odlučile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. Sonja Liht se nalazila na čelu institucije. da se izdržavaju. naravno u dogovoru sa Udbom. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. Sredinom osamdesetih učestvuje u osnivanju više lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumač svih poslanica o ljudskim pravima. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. milijarder. predsednica Fonda za političku izuzetnost. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radničku partiju. Otpor je bio žestok. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatović. Sonja Licht (kako piše na zvaničnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autorka je brojnih tekstova u domaćim i međunarodnim časopisima. Centra za profesionalizaciju medija. bila je kopredsednica Helsinške skupštine građana. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. posebno 1974. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajićImširović. Počeli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. Konačno. Od 1991.. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolićevu majku koja je u sud došla na štakama. Nagrade za ljudska prava Međunarodne lige za ljudska prava..jednog od najvećih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. drugarica Liht je dobila i najviše odličje Francuske. Grupe 484. čime je postala vitez.NOMENKLATURA SRBIJE . i tako održi kontinuitet totalitarizma. Saveta Evropske fondacije za kulturu. Soroševim stipendistom. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu.

povukao je svoje svedočenje. Nikola Marjanović. jednog od najvećih uvoznika 159. već naš. ambasador Francuske u Srbiji 160. dolazi 1986. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. SKJ osniva Odbor za ljudska i građanska prava pri SSRN. osnovana oko odbrane Gojka Đoga. Kao pandan. prezentujući ga kao NVO. Šešelj je s nama 1983. Ćurguza krenula je kad je uhvaćen da kao ovisnik krađe po apotekama. Demaćija. stavljaju u dosijea. Vasilije Mićić. jer mi smo pratili sve političke procese u SFRJ. Znali su kuda će to što kažu otići. Goran Stamenković. Dok je Politika u Miloševićevo vreme čišćena od nepodobnih. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. suvlasnik „Grand produkcije“ 162. koji je bio član Helsinške federacije za ljudska prava. Šeksa. Veran Matić je angažovao svog druga Velimira Ćurguza Kazimira. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetničkih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. UN i raznih CIA-ških organizacija. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. Podređene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antića i Dušana Mitevića. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji.. svetski priznati slikar 165. Saša Popović. Neko je brinuo. Nenad Čanak. Ljuba Popović. Sudu to nije smetalo da. pre svega sindikata. Nebojša Nedeljković. Njegovi izveštaji se. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Đilas. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijević. direktor „Kapa Star Limited“ 168. nije poznat široj javnosti. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. najigranija srpska dramska spisateljica 163.NOMENKLATURA SRBIJE . u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM optuži za laž. Velimir Kazimir počeo je u Marksističkom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. Uzlaznom linijom karijera g. On je prvobitno označavao intelektualnu i političku nezavisnost od totalitarizma. direktor JP „Srbijavode“ 161. Žan-Fransoa Teral. vlasnik firme „Nelt“. Dimitrijević je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda.. Gotovca. četvoricu u Ljubljani. koristeci se institutom slobodnog sudijskog uverenja. predsednik LSV Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 107 . Ali. 157.. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. branili Paragu. Zoran Obradović. Nebojša Šaponjić. Pred njim su u Politici ćutali. Onda je sve je zaboravljeno. Soroševe fondacije. Za odbranu politike Vlade Srbije. Uprkos tri decenije u novinarstvu. Ćurguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. uglavnom. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. odnosno Aliji Izetbegoviću i grupi. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. predsednik „Petrobart-Avia“ 169. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Biljana Srbljanović. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. A onda je s nama hapšen 1984. čelni čovek producentske kuće „Emoušn“ 164. takozvani Dobričin (Ćosićev) odbor. Ivan Stanković. direktor agencije „Komjunis“ 158. Nebojša Šaranović.

Vladan Živadinović. kupac nekoliko preduzeća 184. proizvođač i trgovac vojnom opremom 177. Jirgen Bakeberg. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 108 . Andrej Jovanović. Rade Šerbedžija. direktor ARRI. počasni predsednik FIBA 192. veliki tranzicioni gazda 172. Đura Obradović. šef kabineta premijera Koštunice 173. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. februara 1955. s roditeljima je otišao u Francusku. Bora Stanković. Ernst Bode. pravnik i filozof 195. Srđan Đurić. Muamer Zukorlić. direktor „Medijum Galupa“ 194. vlasnik fabrike „Vujić“ Valjevo 188. Aleksandar Nikitović. direktor „Nisala“ iz Niša 176. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. direktor TV Avala 181. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošću. godine u Žabarima kod Velike Plane. Aleksandar Andrejević. Dejan Ilić. direktor JP „Srbijašume“ 191. Stavros Joanu. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. Rene Milošević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 170.NOMENKLATURA SRBIJE . direktor „Stratedžik marketinga“ 193. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. Goran Paskaljević. Srbobran Branković. Mile Dragić. Dušan Dunjić. Boško Đukanović. Dragan Đurić. vlasnik građevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. direktor „Intermosta“ Rene Milošević rođen je 26. Vidoje Vujić. najveći akcionar „Agroživa“ iz Pančeva 175. sandžački muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. direktor KBC „Dedinje“ 180. posle Kusturice. naš najpoznatiji muzičar u svetu 182. Srđan Bogosavljević. generalni direktor Novosadskog sajma 185. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. Đorđo Antelj. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. najuspešniji srpski reditelj 187. Miroslav Živanov. Kao četrnaestogodišnji dečak. Goran Bregović. Goran Vuković. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. Ljubomir Tadić.

”Inter most” mesecima potražuje od Vojvođanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. Stevan Nikčević je radni vek počeo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije.. Podmeće dokument o praćenju novinara Slavka Ćuruvije. Već u februaru Nikčević zaboravlja da se upoznao sa Danom Drašković i postaje član Demokratske stranke. apostrofirajući već dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Rače. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. Kada je DOS preuzeo vlast. Kasnije će se ispostaviti da je Nikčevićev udeo u Ćuruvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mlađan Dinkić izjavio je da će novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapređenje saobraćajne infrastrukture. Beograd je specijalizovano preduzeće za izgradnju svih vrsta mostova. i vredi rasvetliti učinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. Taj dan ostaće upisan crnim slovima u istoriji vojske. direktor ''Jugoimport SDPR". Bio je jedan od rukovodilaca. prihvata dokument RDB o praćenju Ćuruvije na dan ubista. Čak se i Momir Gavrilović. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. direktor JP PTT Srbije 200. sa Nikčevićem. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Milošević. Svi napori da se ubica Slavka Ćuruvije izvede pred sud ostaju uzaludni. U Srbiju se vraća 2003. Nikčević vrbuje drugog Živkovićevog pomoćnika. Za svoje savetnike Boris Tadić dovodi kumove. koji organizuje Skijaški savez Srbije. Savezna vlada imenuje ga za pomoćnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića. godine. Nikčević instalira svoju bandu. Danica Drašković naseda na ovu provokaciju. d. Stevan Nikčević predaje tadašnjem američkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 109 . na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. Raka Marić. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKČEVIĆ. informacijama i dosijeima. navodno slučajno. koju je nekoliko meseci ranije napustio. Kao takav brzo je napredovao u službi. što su za nas velike pare. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. sve do smaknuća. Zahvaljujući ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. posle koje radi u građevinskom gigantu “VINCI”. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. ubrzo je bila usporena. Kako je ovaj čovek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. Dragana Solomon. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. Banda Stevana Nikčevića sve uspešno sabotira. dok nam naši dužnici stalno obećavaju isplatu potraživanja. Raspolažući ogromnim količinama novca.. Sa tog mesta. Nije samo Ćuruvija stradao od Nikčevićeve ruke. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. nezaježljiv. a biće i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvođaču.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U Francuskoj je počeo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. Ipak niko nije očekivao da Stevan Nikčević postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. iskustva. U "Jugoimportu SDPR" Nikčević kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. Rene Milošević je sponzor Ski festa. čiji je predsednik Mlađan Dinkić. žedna pravih informacija o likvidaciji Ćuruvije. Srpska javnost. Sredinom 2006. Stevan Nikčević. Nakon streljanja premijera Đinđića. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. ali ne dobijamo ništa kaže Milošević. Podmukao.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minić. prijatelje. Den Bejts. zao. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Rače. “Intermost” a. Nikčević se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. najuticajniji domaći estradni menadžer 198.NOMENKLATURA SRBIJE . Goran Ćirić. ljude bez staža. Boris Tadić postaje ministar odbrane. hidrotehničkih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. kojima se Stevan Nikčević pere. Danica Drašković ga u oktobru 2000. I onda počinju da se ređaju afere. Ali već je bilo kasno. osniva u Beogradu preduzeće “Intermost”. morala.

saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Đinđića. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. Danas je Stanišić na slobodi. jer to nije dobro zbog javnosti. koristeći se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . on izričito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. Nikčević je preko svojih ljudi. Stevan Nikčević na računu "Jugoimporta SDPR-a" zatiče 200 hiljada dolara. svi osim Stevana Nikčevića. 22.tehničkoj saradnji. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovića. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinića. Smišljeno. Smena Stevana Nikčevića je bila već gotova stvar. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadić. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko praćenja Slavka Ćuruvije. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. I novac i imovina ove ustanove biće meta Nikčevićeve bande. i prima lepe pare. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadića tražeći od njega da utiče da Stevan Nikčević ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPR-a". iako sam poznavao većinu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 110 . septembra 2004. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Čuruvije. koji je obećao svojim pretpostavljenima da će smeniti i uhapsiti Nikčevića menja odluku i Nikčević ostaje. posebno namenske. Na dan kada je sprovođen u Hag. odlukom tadašnjeg načelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovića. Od očekivanih Koštuničinih poteza nema ništa. postavljen za načelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehničke saradnje sa Irakom. Stevan Nikčević počinje da uništava namensku industriju. Njegova osionost toliko se smučila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. General policije Snežana Šulajić sa svojim sugrađaninom Miletom Dragićem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. U pljačkanje "Jugomiporta SDPR-a" uključen je ministar policije Dragan Jočić. Stanišić je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. godine postavljen za načelnika Centra RDB-a Beograda. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. a Jočić ćuti.tehničkoj saradnji sa drugim vojnim silama. uvek tvrdio i sledeće: "Iako sam početkom aprila 1999. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. kada je smena Nikčevića trebalo da se obavi.jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. a prekinuo ga nekoliko minuta uoči streljanja. I bi tako. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić i ministar odbrane Prvoslav Davinić. godine. prekidajući već čvrste i započete ugovore o vojno . 20. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". bivšeg zamenika načelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. godine. u svojim čestim obraćanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. Uzalud Jovo Ćuruvija moli da se Stevan Nikčevič makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po čijem je nalogu naredio višemesečno praćenje njegovog brata. Stevan Nikčević je dobio zadatak da od vezanog Stanišića ukrade tašnu. Njegov ministar Dragan Jočić je državljanin Crne Gore. Prvoslav Davinić je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikčevića i Dragana Šutanovca. hladno. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. što gospodina Nikčevića strašno brine. insistirajući da se Stevan Nikčević ne smenjuje. Traži da ga Izraelci podrže u američkom kongresu kao demokratskog vođu u Srbiji. cinično i surovo. A Stevan Nikčević se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domaćim mafijašima da je organizovao i krađu tašne Jovice Stanišića. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogućila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. Ministar Davinić. između ostalog. Ali. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinićevo praćenje i razgovore sa američkim ambasadorom Majklom Poltom. U istrazi povodom Ćuruvijinog ubistva. kao saučesnike u ubistvu svoga brata označava Stevana Nikčevića. Jočić o mućkama ćuti kao. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. Nakon tih konsultacija. Jovo Ćuruvija. sklapa neizvršive ugovore o vojno . Ministar Tadić obećava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. Boris odlučuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Američkih Država. septembra 2004. On je na saslušanjima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. Milan Radonjić je početkom aprila 1999. obilazi ambasadore.NOMENKLATURA SRBIJE .

„Teško je očekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. januara 1966. koji se ubrzo ugasio. održanom 18. uz podršku SAD.NOMENKLATURA SRBIJE . Tadašnji načelnik Uprave za moral i informisanje. Predsednik Socijalističke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševića. pukovnik Ljubodrag Stojadinović posvedočio je da je načelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. Bio je savezni je poslanik u Veću građana Skupštine SRJ od 1992. Ivica Dačić. koji je proveo kao portparol stranke. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. Kada je dobio vezu. Savezni poslanik u Veću građana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren način završetka ovog procesa. a Fakultet političkih nauka u Beogradu 1989. ukidanjem sankcija za međunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je međunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. nažalost. i član Odbora za spoljnopolitičke odnose. i decembru 2002. gde je išao u osnovnu školu. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. Gimnaziju je završio u Nišu. Na toj funkciji ostaje do do 1992. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. Na Šestom kongresu SPS. Međutim. izabran je na Drugom kongresu 26. izjavio je 11. da ga obavesti o dramatičnim događajima koji predstoje. godine u Prizrenu. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve započete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikčevićem. pa je staro društvo na čelu sa Ivicom Dačićem i Zoranom Lilićem krenulo u novo zaluđivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. oktobra 1992. godine do januara 2001. februara 2000. Iste godine postaje portparol SPS i član Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. Od 2000.Na izborima 1992. Član SPS-a je od sredine 1991. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. za člana Izvršnog odbora Glavnog odbora. pre svega SAD. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. godine. godine poslednjem radnom danu. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitorađu kod Prokuplja. maja) 1995. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. ne zbog inaćenja svetu. a od juna 1997. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veća građana Savezne skupštine. u februaru 2000. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. je bio član Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veća Savezne skupštine. i predsedniku Liliću saopštio informacije o Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 111 . poslanik je u republičkom parlamentu i predsednik poslaničke grupe SPS. godine. Takozvani čuvari nacionalnih interesa dobro su izračunali koliko će svoj patriotizam naplatiti. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. godine. ne zbog egzodusa Albanaca. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. a prvi ozbiljniji politički angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Uoči napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. godine. Novinar Slavko Čuruvija praćen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikčević. i danas. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. U najuže rukovodstvo stranke. Jasno je bilo i tada. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. januara 2003. a mislim da je još jasnije. koji je u toku svih operativnih poslova". Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore sličnim rečnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se branila zemlja. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. Načelnik General-štaba general Momčilo Perišić pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilića. 202. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. i 1993. predsednik SPS IVICA DAČIĆ rođen je 1.

On je naterao Ivicu Dačića da uđe u koaliciju sa Tadićem i Dinkićem. Poseban biznis počeo je sa Draganom Markovićem Palmom. oženio mlađom novinarkom. Jovanović je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez"... načelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simić. pod optužbom da se nalazi na groblju. Policija je Miloševiću opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. čiji direktori su morali da slušaju Dačićeve naloge. prema nalazima srpske policije. Mića Jovanović. Malo ko se danas seća Zorana Lilića. Ovih dana. iz Žitorađe. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. Onom podzemnom.NOMENKLATURA SRBIJE . Svetlana Veličković udala se za Željka Ražnatovića Arkana. tek svršena srednjoškolka Sanja. umešao se Ivica Daćić. na inostranim računima ostavila 26 miliona evra. Tako će Jovanović povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. a i na Arkanovoj sahrani. i tako. Pukovnik Stojadinović je. koji je u to vreme bio i direktor SPS. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu.. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. bez ikakvih ovlašćenja. Ivica je bio blizak Ceci. Ivica Dačić je polako ulazio i u veliki biznis. Nego.. koji je bio komadant Srpske dobrovoljačke garde. postao portparol SPS-a. i legalizovaće biznis. zamenik ministra policije Radovan Stojčić Badža. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. politikologa Žarka Obradovića. Zoran Lilić je iz Brze Palanke. predsednika Socijalističke partije Srbije. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. Jagodina. za Srbe iz Krajine. boli me . Palma je pripadao svetu podzemlja. U to vreme Dačić je sarađivao sa Dinkićevim pljačkašima. načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Milorad Vlahović. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. Pronađena je brzo devojka za njega. narodnog poslanika. Dva ratna druga odlučili su da osiguraju svoj kapital.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pokretima hrvatske vojske. Dačić nije podneo ostavku na partijsku funkciju. Zoran Lilić je oduvek bio poznat kao ništarija.. Glavna preokupacija Dačića bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. i uz pomoć Dačića preprodavao je. postavljajući ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. Nijedna ova smrt nije rasvetljena."Momo. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dačića je impresivan. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. predsednik Lilić mu je hladno odbrusio . Nije slučajno Palma ušao u koaliciju sa Dačićevim SPS-om. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. u formiranju vlade sa Tadićevom i Dinkićevom partijom? Dačić je. po trostruko većoj ceni državnim preduzećima. idem u lov na patke''.. Za vreme Miloševićeve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. ministar odbrane Pavle Bulatović. Dačić mu je omogućio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. Ogromne pare Palma i Ivica Dačić zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". On se razveo od žene Ljubice. družio se i sa Arkanom. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. sekretar JUL-a Zoran Todorović Kundak. Njegova zemljakinja. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilić i Mića Jovanović. Ćuprija i Paraćin postali su Palmina "zona interesa''. U toj akciji policije uhapšen je Dačićev kum Vladan Zagrađanin. sećajući se ovog mučnog događaja. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. i Dragan Marković je počeo da popravlja svoj imidž . a bio je prisutan i na njenoj svadbi. pošalji mi po ađutantu hiljadu metaka. Trudio se i da svojim stasom i glasom liči na Miloševića. Zoran Lilić ponovo meša karte. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. Kada je pokrenuta priča da se sruši stadion "Obilića". opisao nelagodu u kojoj se našao načelnik general-štaba Momčilo Perišić. Arkanovim saborcem.od nasilnika i ubojice do političara. Novinar Slavko Ćuruvija. a sva su bila politički Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 112 . kao i svi njegovi saradnici. Milošević ga je koristio kao krpu. vlasnik fudbalskog kluba "Obilić'' i više stambenih i poslovnih objekata. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić dobio je zadatak da oženi Ivicu Dačića. Ivica je Ceci preporučio da na vreme pobegne na Kipar. Po nalogu Slobodana Miloševića. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. i posvetio se biznisu. Tandem Lilić-Jovanović vuče konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Milošević postupao sa Lilićem. koji je zajedno sa Lilićem vlasnik "Megatrend" univerziteta. nakon završetka studija. gde je i on odrastao. Kakva je uloga Ivice Dačića.

oblacima i cvrčku u rodnoj požarevačkoj kući. Ministar Dragan Jočić sakrio je ovaj predmet. Kasnije sam razumeo . Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30.. u koalicionoj administraciji sa DS. generala Stevana Mirkovića. na čelu sa Lilićem i Dačićem.726. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševića. Nema razlike u doktrini Miloševićeva i njegove supruge. do kraja juna 2002. U delegaciji su bili Uroš Šuvaković. Samo političkim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. 19. kada je zakon počeo da se primenjuje. odlučuje u ime stranke. sposobna.530.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posećuju ga inostrane delegacije. Njen brat je nađen mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. Gradski sekretar za životnu sredinu. godišnjim dobima. Večernjih novosti. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. Isto je uradila Mirjana Marković“. Funkcioner SPS. Mirjana levo.grupom za pritisak.. Palma je našao momke da ga prebiju. Posebno je zanimljiv slučaj ubistva četvoročlane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stečenu imovinu legalizuje. samo da mu nema žene komuniste. U to ime menja se ratnička "košulja". dao je mnogo obećanja. ili knjigom "Odgovori". ali iz starog centra moci. nebrojenim intervjuima.8%). partijski ideolog dr Mirjana Marković beleži u svoj dnevnik impresije o cveću.. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe.742 evra. Goran Trivan. što nisam mogao da prihvatim. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. godine. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sačuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti. u SKPJ došlo je do sukoba između utemeljivača ove stranke. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševića i položila venac. ubeđenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Marković. A pre toga. Jula 1994. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. U Socijalističkoj partiji Srbije mala grupa ljudi. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. tako mu i sada obezbeđuje odstupnicu dnevničkim beleškama. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatović. Savez komunista . Kako će Ivica Dačić uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova naročito brine poruka. Ne treba je potceniti.000 ljudi (0. u periodu od 26. jer je istraga pokazala da je nalog za Pantićevo ''privođenje razumu'' dao Dragan Marković Palma. niti stvarnog pomaka u levo. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 113 . iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. komunisticki put. Sva ova ubistva Ivica Dačić treba da učini trajnim misterijama. „To je žena iz senke. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". RTS. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. kaže general Mirković.000 maraka. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu oslobođen od krivične odgovornosti. Ili. Milošević je držao centar. godine od predviđenih 728. Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani.NOMENKLATURA SRBIJE .sve je bilo u funkciji Miloševićeve vlasti.da ga supruga sada vraća na pravi. ali su se brave "uticajnih vojnih. a kratkovidi tumači političkih zbivanja. Miloš Aleksić i Goran Trivan.. juna 2001. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantića. Kao što je Miloševiću svojevremno supruga pripremila klimu za obračun sa Stambolićem. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. pametna i retko gubi koncentraciju. Duvaju mirnodopski vetrovi. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. jer je vešta. Upućeni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. sasvim suprotna . i tužen je zbog klevete. avgusta 2008. nije platio dug od 88. Pantić je istraživao njegove kriminalne radnje. godine.582 naplaćeno je 57. Sukob je razrešen odlaskom generala. Duge. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike. vrši kadrovske popravke sistema. Ekspres Politike.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM motivisana. GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. ali su oni u tome preterali i Milan Pantić je na licu mesta ostao mrtav. TV Politike. Mirjana Marković je vođu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen.

Među njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. koji srpski narod drže kao taoce ratne politike. „Veljka Kneževića je progurala Mirjana Marković. Snežana Aleksić je pomoćnik ministra za trgovinu i turizam. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. švercera i Karadžica lično. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. Zoran Čičak.a tu se opet neminovno nailazi na pripomoć SKPJ. Kad je reč o svežim kadrovima. u roku od dva sata povučen je general Pavlović i doveden na čelo RV i PVO Ljubiša Veličković. Tahir Hasanović je generalni sekretar Nove Demokratije. Ni grupa"Metropol". na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. decembra 1993. „Nikola Dobrijevic. Da bi se postigao utisak o promeni politike. Karadžic je za nas saučesnik i treba da odgovara. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševićem. kadar SKPJ. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. Slično se desilo i sa Borom Mikelićem. stiče se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. Čak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . Rođeni brat ministra pravde. bio direktor moćne firme "Gavrilović". Iako me je još 1990. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. I tako dalje." Kada predsednik Zoran Lilić kritikuje "samozvane lidere". osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je član SKPJ“. ni organizaciju. aktivista SKPJ. Zlatan Peručić smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". želeli su da budu u našem pokretu. Dragan Hadži Antić osuđuje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zločinima i ratnom profiterstvu. Zadaci u skupljanju glasova su bili različito rasporedjeni. Rat bi bio završen. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. ne eksponirajući se do sada. Oni su veoma slični. ali su u stvari delovali iz senke. komandant VO. da opljačkaju svoje podanike. Da u toj priči ima istine pokazuje i način na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. nipošto nije u društvenom zapećku. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. Mića Carević. ili kada direktor kompanije "Politika". nema članova ove partije. zajedno sa Zoranom Todorovićem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". Bora je bio najveći Jugosloven. Zoran Todorović je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovićem i Aleksandrom Bakočevićem. ali i dalje ima značajan uticaj. on je sada njen čovek. o formiranju SPS u RSK. bliski prijatelj sa Mirjanom Marković. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bračni par Milošević-Marković. Aranđela Markićevića. svojevrsni politički aktiv Mirjane Markovicć. bio je na listi SKPJ. kaže Mirković. otuda se smatra da je ministar pravosuđa tim kanalom dobio prolaznost. Tu je i Slavko Biga. kleo se u Hrvatsku. Andra Milosavljević . 29. okuplja grupa problematičnih ljudi koja piše saopštenja medijima. iz Nevesinja. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila već poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. Lično mi je žao što nije urodio plodom. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". Kada je SPS formirao vladu. ministar za lokalnu samoupravu.. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. u Srbiji režim ih je sačuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim.SKPJ je grupa aktivista koja praktično servisira vladajuću partiju. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS .godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po rečima generala Mirkovića. međutim. u njihovoj kući. Za Mirkovića . protest naroda koji je bio potpuno opravdan.. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takođe nisu eksponirali. pod komandom SKPJ. miroljubivi građanin trebalo bi da zaboravi kako su do juče isti lideri "uživali apsolutnu podršku građana Srbije". U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševiću i SPS. Sada. Dragan Kostić. a supružnici su od prvog trenutka na zajedničkom zadatku. kompromituju opozicione vođe. uz put. počelo se govoriti o četvorici ministara iz senke. izbor Bore Mikelića za predsednika vlade RSK. Slobodan Čerović. Ipak. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viđen" Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 114 . nema većeg Srbina od njega. U Vladi. takođe kadar RSK. Pokusaj puča u Banja Luci nije samo uvređeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. da je reč o partiji u ofanzivi. a Radovan Bijelić. Nacionalnim elitama odgovara rat. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. Utisak. poput Knezevića. ministar rudarstva bio je član SKPJ. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžića i Mladića u Bosni. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. sadašnji SKPJ nema ni članstvo.

juna RTV Politika vidi se i sluša do Čačka. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. infiltriranu u sve pore privrede i društva". Krajem 1991. „Nije tačno da sve držimo u rukama. i da prihvate nove stare usrećitelje. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) čija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. Miloš Simović. Snežana Aleksić podsetila je na početke političke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. prilagođavamo se novom vremenu“. godine. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. a na računu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. govorili su aktivisti SKPJ.. je svakako među pet najmoćnijih ljudi u Srbiji. Izbor nije lak. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naručeno ubistvo. Preduslov za tako mirno "čišćenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovićev program. pre svega u sopstvenoj partiji. Ne možemo raditi sa Vučelićem ili Mihajlom Markovićem koji je zagazio u nacionalizam. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". Posle intervjua koji je Mirjana Marković dala listu na albanskom jeziku Bujku." Od 28. iako nema svoje glasilo. Rudnika i Fruške Gore. Gornjeg Milanovca. sasvim suprotnog je mišljenja Čičak.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. pa je "Komet" postao vlasnik 15. Radoš Smiljković je ambasador u Bugarskoj“. Milorad Vučelić.. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseća i unutrašnjost.. analizirao je general Mirković. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz lične simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. sa njim imamo dobre odnose. Šešelj kaže da je SKPJ "zločinačka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. Tako je. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ početkom 1991. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Đorđevic. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. članica Direkcije JUL. kao članarina. koje su bili tumači nove politike starog supružničkoh para. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku između TV Politike i NTV Studija B. a ne voli nas. sa terasom . urednik "televizije kojoj se veruje". U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa.. oko 150 kvadrata preduzeće "PhilipWilson". nije morao da vodi pravu borbu za medije. pao je kao žrtva intriga. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbeđenja ambasada i drugih objekata. komentarisao je Čičak. direktor državne televizije. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobraćaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. koji su Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 115 . Nebojša Čović. SNEŽANA ALEKSIĆ. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. ali se pokazalo . prostor na prvom spratu postaje osnivački ulog u Polikliniku "Ušće". kaže Mirković. gradonačelnik. godine isknjižena je celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". Kraljeva. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristić predsednik JUL. mediji moraju biti na usluzi. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. a smenjen je načelnik. na primer. Kragujevca. Onima koji nemaju tako kratko pamćenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. Miodrag Tomašević i nista nismo dobili“. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs... opasan tip. a Miodrag Tomašević (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao učešće "Kometa" u zajedničkim projektima sa raznim firmama. iznuđivanjem i razbijanjem štrajkova. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. ali bolje nego Grudenka. Studio B je poklonio Tijaniću lutku.svi smo mi pomalo socijalisti... muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi.. ako ne žele Šešelja ili Arkana. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima. novinaru koga njena ruka vodi. On je karijeru počeo u SDB.. Tijanić prijatelj naše partije. Tijanić.NOMENKLATURA SRBIJE . Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". a prostor na XXIII spratu. protresen je i Kosovski Okrug. jer bi se smanjila ratna propaganda. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalističkim krugovima ili kriminalom“.nismo zadovoljni. oformila terorističku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. Lično se nadam da Vučelić neće biti direktor Televizije. što je značilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goča. što je tada iznosilo više od milion maraka.. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovića. postaje vlasništvo preduzeća "Komet-BTC".. Velibor Veljkovićć.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf".

savezni ministar za sport.. o načinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševića. u Atlanti. predsednik UO RSJ i član Direkcije JUL-a. profesor Mirko Zurovac.. septembra glasaju na izborima.” Bolje sreće bili smo u razgovoru sa Radetom Đurđićem.. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Đurkovića nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. Zorane. Milan Milutinović. čiji je Đurković generalni sekretar. Od 14. vratila 2000. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilić. sarađivala kao direktor Radničkog i direktor državnog tima. te se otvorenim pismom. Siniša Vučinić.da im se omogući da 24. časno obavljati profesionalnu dužnost. visoko profesionalni način. Rođena sam u Tuzli. Nikola Šainović.. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omogući ispunjenje patriotske i građanske dužnosti” .” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Đerić bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksić. predsedniku JOK. Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. kad je bio direktor CIP. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjić. retki su. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. Putovao je Rade Bulatović – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. 2007.NOMENKLATURA SRBIJE .” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. Vladimir Kršljanin. objavljenim u “Politici”. snagu i posebnu boju”. kako tvrdi u pismu upućenom Draganu Kićanoviću.” Snežana Aleksić. prvi čovek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antić. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kićanoviću zahtevajući hitan opoziv svog generalnog sekretara. Sigurna sam da ćete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja će na dostojanstven. usprotivila se Snežana Aleksić.. a ni usmeno obaveštenje. direktor RTS Dragoljub Milanović. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radničkog.. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zaključilo 31. jula. direktor „Topole“ iz Bačke Topole 204. Vladimir Lučić. Posle mnogih životnih razočaranja u Tuzlu sam se. godine. Snežana Aleksić mi je kuma.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bez predaha proživeli prethodnu deceniju. a krajem 2006. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala čast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. Žarko Obradović. Dragutin Milovanović. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kićanović saopštio je da će na olimpijskim igrama u Sidneju učestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvaničnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. Oktobra 2003. Gorica Gajević. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašić.. Velizar Đerić. Kada je Predsedništvo JOK odlučilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Đurković.” 203. Milorad Vučelić. sa Goricom Gajević sam bila nerazdvojna.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicović. Ona ne može nekontrolisano činiti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. moj prijatelj iz Radničkog.. Svetlana Kitić. savezni rukometni selektor. U tom gradu mi i sad žive roditelji. Zoran Anđelković. Milorad Vučelić. jer nije dobila pismeno.. nekada najbolja rukometašica sveta. Pored kovčega. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. Dušan Bajatović and Branko Ružić ispred SPS. Dragan "Jugopetrol" Tomić. neće poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza... godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. koji si ovom timu davao nesebičan doprinos. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. Rukovodstvo SPS izrazilo je počast SLOBODI za dosledne i odlučne aktivnosti i obećalo punu podršku u budućnosti.. “Ja već mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksić. direktor MTS Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 116 .. Vukoje Muhadinović. “Drugarica Snežana Aleksić bira za koje novine želi da govori. ne obazirući se na svoja stvarna ovlašćenja i realne moći. Mirko Marjanović. iz Beograda. partijski drugovi držali su neku vrstu počasne straže u kapeli.. Snežana Aleksić and Uroš Šuvaković ispred SLOBODE a Ivica Dačić.

a i akademici. pisac i akademik MATIJU BEĆKOVIĆA je svojevremeno. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvučenom stanu.. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. Ivan Ćurković. To se nije dogodilo. Bili su to Desanka Maksmović. Stevan Raičković.NOMENKLATURA SRBIJE . Srećko Nijemčević. a Dobrica Ćosić javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obiliću. Džemail Šahović.? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. kao mladog pesnika. neka vrsta kritičke analize postojećeg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 205. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". čuveni fizičar i Vasa Čubrilović. poverenik za informacije od javnog značaja 209. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno članova SANU. a političko rukovodstvo Srbije čekalo je da dokument bude osuđen. koji će potpaliti maštu radoznalih. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". predsednik OKS 213. Ovaj dokument napali su svi.. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. "spolja" sugerišući šta treba da piše. Kosta Mihailović i Mihailo Marković. Slobodan Ivanović. Dragoslav Srejović. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". nevažan po sadržaju. Miša Lukić. Gorica Mojović. Krestić kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. knji?evnik i potpredsednik SANU. Zvezdan Terzić. generalni direktor „Ikarbusa“ 210. Ivan Antić. Odbor je imao 16 članova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. Vladika Artemije. član gradske vlade Beograda 206. Mada mnogi danas misle da je glavna ličnost u toj priči bio Dobrica Ćosić. on nije bio član Odbora. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik časopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. te ". Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. Nemanja Vidić. Za predsedavajućeg ovog odbora izabran je Antonije Isaković. Vlada Mikić. Milka Ivić.da ne bi provocirao vlast". Njega je Akademija tretirala kao disidenta. posebno birokratskom haosu. bitan iz inata. Robert Čoban. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. zakazana je vanredna skupština SANU. nije uzet u krug izabranih. Tamo nije rečeno ništa od onoga što javnost nije već znala. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Već u decembru 1986. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. SANU je svesno pomogla ustoličenje Slobodana Miloševića kao neprikosnovenog vladara. uvoznik cigareta 207. Bili su to Pavle Savić. U junu 1985. Rodoljub Šabić. Olga Jevrić i Irena Grickat- Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 117 . Matija Bećković. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista.. Postoji teza da je Ćosić ipak bio učesnik na izradi ovog dokumenta. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. vlasnik klinike „Anlave“ 214. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestić. predsednik FSS 216.

2%. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. Nastao kao fantomski. a koji je na Skupštini od 30. Predragom Mihajlovićem i drugima. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilić o ćerki Mariji. Ostvarena je kompromitacija postojećeg političkog poretka. prodaja duvanskih proizvoda imala učešće od 34. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki članovi SPS po partijskoj liniji. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora između "Politike" i VAC-a. a on ugovornu obavezu nije ispunio. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna političkim elitama.d. Zgodan primer je porodica Bećković.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. koji je baš Branko Pavlović podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. Pismo je pročitao Matija Bećković.d.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8. rejting Akademije dignut u nebesa. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševića odsvirana. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i političari i javnost Srbije obično Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 118 . Olju Bećković. Da bi uspeli u pljački teškoj više miliona evra. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. estradno. SANU je na izvestan način rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice.NOMENKLATURA SRBIJE . zajedno sa direktorom "Politike" a. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. a naivnih falilo. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit). navodno. prisilićemo ih na taj čin štrajkom glađu”.o. Posle 5. godine premijer srpske vlade Zoran Đinđić postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. a sada svega 24 odsto akcija na papiru. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvećih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi.6 miliona evra. jula 2005. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivačkog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".d. Gde je onda "nestala" razlika od 5. analitičar koji je. a pokojni književnik Miodrag Bulatović pravdao je svoje članstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". tako je i završio.7%) i ostala izdanja (28.6 miliona evra). koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplaćene članarine od po 1.o. Ako ne drugačije. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne političke faktore. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . i Predraga Mihajlovića koji zastupa interese Komercijalne banke. Svi oni.umetničko društvo. izabran u novom sastavu na čelu sa predsednikom Emirom Kusturicom i članovima Matijom Bećkovićem. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadiću). koga su za isplaćenih 1.medijsko zamešateljstvo uključe i porodični odnosi. negdašnjeg poverioca "Politike". do Matije Bećkovića koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srđana Janićijevića. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004. Akademik Matija Bećković je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimačine. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovića. juna 2005. Aleksandrom Simićem.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza.5 miliona evra. Dobrica Ćosić osuđuje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o budućnosti svoga naroda. Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politička linija prijema u članstvo ove institucije. Aleksandra Simića koji je eksponent interesa aktuelne vlasti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radulović. Njegovu kćer. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a.1%. moraju da odu. Kako je dug "Politike"a. dok su izdanja PNM-a (15. oktobra 2000. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). Celu ovu mutljavinu transparentnom je učinio Marko Hinić. suprotnih interesima 6. VAC-u. Počev od Emira Kusturice kao predsednika UO. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovićem. Hinić je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. zubarom Zoranom Vacićem. Kad se u političko. duhovno. Taj kapital procenjen je na 2.4 %) u prihodu zajedno imala 44.366 akcionara koji su nekada imali više od trećine. "Memorandum" nikada nije objavljen. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d.

direktor „Zdravlja aktivis“ 220. za ugovor težak oko 2. 218. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. Milorad Luković Legija. Ljuboja Stefanović. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i dečiji vrtić. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. glavna urednica „Politike“ 222. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM svrstavaju u tabor DS. U emisiji RTV B92 Velja Ilić je rekao da “nije on (Kostić) kriv što je Legija ručao u njegovom restoranu prilikom boravka u Čačku. poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Čačka. za razliku od Ilića.o. Ipak. To je javni restoran. Ljiljana Smajlović. konzervativnog DSS-a. Kao što je poznato. budu isključivo marke “škoda”. a time i liferant vozila za državne organe. u žestokoj konkurenciji zvučnih imena iz automobilskog biznisa. Zet Matije Bećkovića (suprug druge akademikove kćeri). DSS podržava Velju Ilića. Ove godine. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. posle atentata na premijera Zorana Đinđića. Posebno ako se ima na umu Koštuničino slikanje sa Zdravkom Čolićem. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. vlasnik „Auto Čačka“ Uprava za javne prihode je odlučila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. inače zemljak i prijatelj Milenka Kostića Koleta. gradsku kuću. Vojin Starčević.d. direktor „Ces Mekona“ 226. Milenko Kostić. “Auto Čačak”. generalni je direktor Politike. on ih je porušio. novine i magazini d. ukoliko čačanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je već potpisan.sam “ktitor” sa porodicom! Kostić je iste godine kupio i tzv. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonačelnik Čačka. dakle tadićevaca. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljač limuzina za državu. kod njega je ručao Jovica Stanišić za vreme jednog boravka pre atentata. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . bar u prvom izbornom krugu. vlasnik preduzeća „Steko“ 225.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. direktor OMV u Srbiji 224. Borislav Radosavljević. veka. Goran Stojiljković. zbog potkradanja ovog javnog preduzeća. pa koncert Cece Ražnatović koji je izazvao buru i u samom DSS. iako se sama nikada nije izjasnila. a direktorka muzeja Nevenka Bojović uzalud upozoravala da će. Zvonimir Nikezić. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostića naručio 6 kamiona “mercedes”. Aleksandar Boričić. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” već hapšen u policijskoj akciji Sablja. vlasnik „Polimarka“ 221. U međuvremenu.. tako da nećemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. a Kostiću morati da plaća ekonomsku cenu zakupa. iako nisu bili potrebni EDB-u. Kostić je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovića. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. U javnosti Bećkovići su. Kole je pušten posle nekoliko nedelja.o.. vlasnika “Auto Čačka”. Olivera Jevtić. Dok pojedini učesnici upozoravaju da je nemoguće da jedan ponuđač bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. ovaj Čačanin. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja.NOMENKLATURA SRBIJE . Kostiću je zabranjeno i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 119 . jer je Milenko Kostić u rodnom selu pored Čačka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. po mišljenju mnogih. najbolja atletičarka Srbije 219. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. Branka Vidić. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”. a akademik Bećković član je UO Politika a.

najbolji srpski plivač i evropski rekorder 252. Žaklina Nikolić-Kušić. Bosa Nenadić. godine 253. Isidora Žebeljan. trener Panatinaikosa. Dragan Džajić. pobednica „Evrosonga“ 2007. najplaćeniji vaterpolista na svetu 254. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. 228. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. Ratko Butorović. Vladimir Čupić. najpoznatiji dramski pisac 238. Zoran Višnjić. fudbalska legenda 236. Predrag Ejdus. predsednik Zajednice prvoligaša 241. Aleksandar Milićević. Vasiljka Radulović. Milorad Pavić. selektor košarkaške reprezentacije 243. vlasnica agencije „Publicis“ 244. Jovan Ćirilov. Mirko Todorović. Aleksandar Stojanović. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. Marija Šerifović. biznismen iz Novog Sada 246. upravnik Narodnog pozorišta 234.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. Radislav Rodić. Dušan Kovačević. Željko Obradović. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. Aleksandar Šoštar. Aca Bulić. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. direktor agencije Beta 235. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. najprevođeniji srpski pisac 232. vlasnik “Auto Čačka” pobeđuje na tenderima. Ljubica Marković. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. Miroslav Đukić. kompozitorka i najmlađi akademik 240. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. generalni menadžer „Egzita“ 247. dramaturg 239. prvaka Evrope u košarci 245. Dušan Ivković. vlasnik modne konfekcije „Todor“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 120 . Uprkos svega. Aleksandar Šapić. Slobodan Mićić. Milorad Čavić. pomoćnik ministra za omladinu i sport 251.NOMENKLATURA SRBIJE . Bojan Bošković.

ali i u JU Biznis centru. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. januara 2002. direktor „Eurosalona“ 258. godine. Šta je sve radio. kada su napadači s automatskim puškama izrešetali automate za igru. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. Po dolasku u Srbiju. Ono što je procurelo u javnost . Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. do 1983.300. pokojni Žorž Jablan. Vlasnik "Kin Stiba". 19. Veće ministara odobrilo je Majkićevo imenovanje 26. obavezao se da će hotelu.600. prijavljivan kao višestruki učinilac krivičnih dela u periodu od 1975. Ulici 29 novembra.000 dolara godišnje i 20% od zarade. verovatno. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. uz pomoć srpskih zvaničnika u organima vlasti BiH. Lepo je proširio posao. privilegijama i imunitetu. demolirane. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektić. po tadašnjem zakonu. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". kada je izvršio dela silovanja. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojić. gde je živeo do početka raspada Titove Jugoslavije. 256. Majkiću su cvetale ruže. a zagrebački biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkić. poznato je. predsednik Teniskog saveza Srbije 257.000 dolara Majkić je od Jablana (inače Jugovića po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu započelo je akciju za imenovanje Majkića 2002. Branislav Stojaković. u noći između 16.NOMENKLATURA SRBIJE . stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost počasnog konzula Konga. godine. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. u Čumićevom sokačetu. godine. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. marta 1998.. Široke narodne mase čuli su za njega posle spektakularnog hapšenja. Majkić je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". dobio je zatvorsku kaznu.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. radio je do sankcija. u pritvoru je odležao ceo mesec. niti Ministarstva pravosuđa Hrvatske. s Kojićem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. Tako je otvorio prvi lokal . prvog čoveka "Geneksa". onda je zatvoren. oktobra 1989. Milorad Majkić. augusta 2004. tvrdio je da je Majkić bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševića. mogli da ulaze samo stranci. (isplaćeno mu je 1. uz odobrenje Milorada Savićevića. 330. Završio je srednju školu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 255. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. samo njemu. tadašnji direktor "Interkontinentala". u Čumićevom sokačetu. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji.000 dolara).10. narušavanje javnog reda i mira.čovek je imao restoran u Zagrebu. otuda ne čudi što se izjašnjava kao Bosanac. pored menjačnice pokojnog Arkana. Kupio je za 2. godine. državljanin BiH i SCG. Njegove su kockarnice. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minić predloži za predsednika prelazne republičke vlade. godine. Uprkos spornim detaljima o Majkiću. Priča između "Geneksa" i "Kin Stiba" počela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". na Terazijama 43. Za 1. koji je je započeo 18. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. novembra. Takvom odlukom Majkić je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Bečkom konvencijom o olakšicama. a Majkića nije bilo ni u krivičnoj evidenciji beogradske policije. Ali. Osim lanca kazina "Aleksandar". Slobodan Živojinović. narednih pet godina.kockarnicu "Aleksandar". i 17. imenovan je za počasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novčane kazne.. umesto da dobije odštetu . i vređanje policajca. Direktor "Genexa". plaćati 500. Milorad Savičević. na Terazijama i u Ulici 29. Milorad Majkić. Sastanak je vodio predsednik stranke Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 121 . u Višegradu.2000. prevare. Živorad Mihajlović.4.000 dolara. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIĆ rođen je 1950. Kazino u koji su.

saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su uključeni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. reorganizovana Naftna industrija Srbije počela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivačkim ulogom od 4. događa se da investitor. prevareni kupci ugovorenih i uplaćenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba između investitora i podizvođača. Međutim.Urban legal (vlasnik tog preduzeća je firma iz Vašingtona. NIS je podeljen na dva javna preduzeća i jedno akcionarsko društvo. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slobodan Milošević. kreira raspored i stepen opremljenosti. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. i pored toga što je većina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. a ukupna vrednost naplaćenih kvadtrata kreće se oko 43 miliona evra. u poslednje vreme.. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. Artcom LLC. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek počeli da se kopaju temelji. preradu. po pravili nejasni.105 jedinica među kojima dominiraju stanovi.. ali ima i garaža i lokala. godine počeo izgradnju blokova na pet lokacija. čija se firma bavi gasifikacijom. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice između Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. proizvodnju. jeste slučaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. dok kupac. Tako je. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlović zvani Žika muštikla.000 kvadrata sa 1. Nije redak slučaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na određenoj lokaciji. To ima svojih prednosti. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagića 54). d. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora.. Stankom je 2004. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. prema svojim mogućnostima. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. pa i kada se takav stan nađe u posedu kupca. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeći da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. Ipak. Najsvežiji i najdrastičniji primer. ukupne površine koja premašuje 40. Oktobra 2005. Minić.032 evra). Međutim. Naime. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. Inače. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. sa osnivačkim ulogom od 2. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovićevog SPO. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbačeni iz stranke.. godine. poznatiji kao Žika Muštikla. koji se. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na čelu sa Verkom Stevanovićem. još nisu primili svoje stanare. Marjanović. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. Dragan Tomić. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. Milomir Minić. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reči članovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. pa je poslanik Sanja Čeković (koja je stavljala.NOMENKLATURA SRBIJE . Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. koji je udružio oko hiljadu nesuđenih vlasnika stanova. proizvodnju. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlović. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailović zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševića. čiji je vlasnik Mladićev sin Darko. gle slučajnosti. Zoran Anđelković i Željko Simić. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božića na dužnosti člana UO JP za istraživanje. Sličan rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su.527 evra) a ugovorom između ta dva pravna lica precizirano je da će za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrđeni broj kvadrata. takođe. Činjenica je da je najveći broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgrađenih stanova. firma Darka Mladića se sumnjiči da je bila finansijer mreže pomagača Ratka Mladića u njegovom bekstvu. Sednica je prošla tzv. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladića. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. Zbog te čudne koincidencije. pre svega Tomić. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da će završiti samo grube radove. pošto uspešno okonča fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. Stankom ogradio od prodaje stanova na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 122 . što se po istoj formuli. pa nije mali broj građana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. U NIS-u a.

259. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arčibalda Rajsa. jer jedino ta firma. Entoni Barnet. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. Veliki broj kupaca obratio se sudu. Po istom principu. bez tendera. pa kupce koji u svojim stanovima žive već dve godine. Zvonimir Đukić Đule. Iako je reč o velikom broju prevarenih građana. direktor SBB. Jelica Minić. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. Sreten Mitrović. Ljubiša Vuletić. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. direktor Poreske uprave 264. koje bi trebalo da reaguju. Marina Abramović. Zapanjujuća je i inertnost državnih institucija. poznatijeg kao „Žika muštikla“. episkop zahumskohercegovački i primorski 271. direktor Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca 267. direktor „Erport siti Beograd“ 274. lider benda „Van Gog“. direktor „Tarketa“ iz Bačke Palanke 261. ekspert za pitanja EU 272. dobija dozvole za gradnju na tom području. Jelena Drakulić. Vladika Grigorije. potpredsednik „Intela“ 269. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. U to zamešateljstvo uvlače se i brojni podizvođači. Džon Dejvis. Predrag Petronijević. Tadaši Nagai. reditelj „Klopke“ čiji su scenario otkupili Amerikanci 260. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. pa oštećeni smatraju da je mala verovatnoća da četiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Čukarica. Veselin Vesković. predsednik opštine Lučani i organizator Sabora u Guči 262. dobitnik MTV nagrade 276. Dragan Šolak.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM drugim lokacijama. bivšim vlasnicima zemlje na čijim parcelama se grade ova naselja. jedan og najvećih donatora u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 123 . Gili Deker. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. ali je čudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. Branko Kovačević. Srdan Golubović. direktor očne klinike ABM 273. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog sličnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. koji su takođe svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. gde su mu partneri bili Kuming. Živadina Mihajlovića. ali koji „nekom slučajnošću“ nisu preneti tim preduzećima. mi smo upućeni jedino na pojedinačne sudske sporove. Reč je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. direktorka kuće „Adrenalin“ 266. rektor BU 263. Sumiks i Pionir invest. Dejan Stojanović. direktor Uprave carine 268. to je moguće samo od Stankoma. Aneta Ivanović. Slobodan Jolović.NOMENKLATURA SRBIJE . ambasador Japana. najvećeg kablovskog operatera 270.

Milan Ćalasan. pravni ekspert 289.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 278. dok ga Milan St. direktorka Agencije za privatizaciju 280. šef Unmika na Kosovu 284. ambasador Grčke 290. sada je šef poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije. ambasadorka Srbije u EU 279. Mladen Radojević. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). investirane u školarinu Vučeline ćerke. Svetlana Velmar-Janković.. Radovan Pankov. Vesna Džinić. Hristos Panagopulos. bila je leva i desna ruka druga Čovića. Zlata Stepanov. uspešni režiser 288. Bačkopalanačka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišić. Milorad Vučelić.. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. najpoznatiji domaći kantautor 287. Obojica su dođoši crnogorskog porekla iz moralno-politički besprekornih porodica. Nada Kulundžija. Mirjana Savić-Udovičić. Jovica i Vučela idu u Beograd na studije. Milorad Vučelić. Bane Stojanović. savetnik teniske reprezentacije 297. bivši matičar u mesnoj zajednici Palić i aktivista Saveza sindikata. bivši šef diplomatije 283. Vuk Drašković. Ana Pešikan.NOMENKLATURA SRBIJE . zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. naša najuglednija književnica 294. Damir Firšt. lider SPO. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 124 . Radmila Marinković-Nedučin. Protić nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vučela nije imao odgovor. Srđan Dragojević. ambiciozni. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. Joakim Riker. Hans Ole Urstad.000 evra. Đorđe Balašević. Pitanje se odnosilo na 800. nagoveštavajući većinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. srpski fudbalski menadžer 295. Mile Isakov. ministarka nauke 298. Marijana Pajvančić. šef OEBS-a u Beogradu 282. Nikola Pilić. direktor „Siti rekordsa“ 296. Mihalj Kertes. šef poslaničke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i očekujemo da će tako biti”. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da će se Milorad Vučelić ikada postideti i prestati da viče. Roksanda Ninčić. vlasnica „M plasta“ 293. olimpijski prvak u matematici 286. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dačićem i Palmom? 285. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. Nada Kolundžija. Dragoljub Žarković.

Od 1973. da Srbe svi mrze itd. kvota i kontingenata. ali torbica mu je već ušla u legendu. pa i saveznici iz dva svetska rata. a ne mi. ha. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". što je bilo mesto od posebne bezbednosno-političke osetljivosti." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". a oni nek' vide šta će. jeste. Početkom osamdesetih Vučela je bio spreman. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma između tri strane umešane u izvestan posao. ali "levičar" svakako čupav i glasan. levičara i šarmera. Vučelić se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišića s jedne i izvesnih međunarodnih veletrgovaca duvanom. Vučelića je krenulo: SPS. U jednom od tih slučajeva. sa nacionalistima. malo Kardelj. tečnih goriva i strateških roba svih vrsta. ha!". u Budvi. Na pitanje šta se nas tiču njihove komunističke svađe između republičkih partija. odgovorio je: "Ha. sa Patrijaršijom. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. zanimanje Mađar. Sve se plaća u gotovom. disidenta. sa pokrićem suvlasnika producentske kuće Komuna. 1973). umetnički direktor Grada teatra u Budvi. Već je bio ljubimac intelektualno-političke Čaršije. vezanom za Dušana Bogavca. malo Dobrica. ali tadašnji glavni urednik. oružje i heroin bili su sledeći. pa je sve dozvoljeno". svačijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. U jednom trenutku 1997. koji je i sam bio u toj priči.NOMENKLATURA SRBIJE . vredno glodao. iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. ako čovek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. Tada ga je krenulo: sa troškovima. sa NIN-om. lepe sankcije. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. Iz Bačke Palanke dolazi Bracika Kertes. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa četiri pune plate. ušao je čak i u estradu i tamo ostavio utisak. osim da potpiše neke peticije. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Vozilo je pripadalo Miloradu Vučeliću. To je doba sankcija. s druge strane. sa novinarima. Vučela je: umetnički direktor Zvezdara teatra. dva nepoznata počinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnički automobil "audi". Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. Teodor Anđelić. Opredelio se za duvan. sa Francuskom 7. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Milošević ga izbacuje iz SPS iz razloga neke političke svađe. I dalje se oblači "levičarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". malo Markuze.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bistri i vredni. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. kao i sve za Vučelu ako nije novac. Služba državne bezbednosti već je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". Bilo ga je svud. Kao trenutno marginalizovan iz politike. ako treba. vozao se u crnim limuzinama i leteo.. zapošljavanjima. projektima. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. sa svojom američkom vojničkom torbicom o ramenu. To stanje. Vučela se pokazao kao prorok. među "disidentima". potpisnici su bili svečano najureni iz Saveza komunista. pojavljuje se. sa disidentima. bivšem Domu Udbe. Jovica postaje Načelnik. onda su stavili na šverc cigareta. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. Po prirodi stvari. Vikao je Vučela sa TV ekrana tih godina. da će se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. Sredinom osamdesetih. Iz izbledele američke jakne M-65 Vučela prelazi u odela i kravate. da se nekome preporučuje za čuvara. Bracikina carina pleni i isporučuje heroin Stanišićevoj Službi. da će se Srbija otcepiti. i već 1973. RTS itd. "nema Boga. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. Pratio je modu: malo "Praksis". sa akreditivima liberala. u svojstvu sekretara. sa komunistima. Vučela je diskretno.. osim Milorada Vučelića. sa pesnicima i sa celokupnom političkom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. kao glavni urednik "Studenta". Jovica se odlučuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. Odmah je stavio do znanja ogorčenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". nešto manje među pravim disidentima. Vučela je propovedao 1988. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. zato što su on i Vučela radili zajedno na istom projektu. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u real-socijalističkoj kulturi. glavni urednik "Književnih novina". opisao je Brana Crnčević. Vučela se odlučuje za javnu karijeru. Vučela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. Vučela se tu ugrađuje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. čiji je predmet irelevantan. Neki ninovci to nisu razumeli. misterioznim putevima. Vučela se smejao: "Vi ćete da ginete u tom ratu. sa umetnicima. Vučela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književničko-intelektualno-umetničarski polusvet koji je parazitirao na komunističkim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radović. bilo ga je svuda. Politički je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. demokrate. Jedna strana trebalo je da drugoj Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 125 . i 1989.

bez znanja. marta 1991. Draganom Jočićem.. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis moćnih listova poput Blica. dok su u milosti. od kada je većina ovih ljudi postala elitni segment društva. februara 1966. ništa nije dokazao”. brate. sa njom povezana. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. pohlepni.. Zatim je 7 godina bio sekretar republičke Uprave za unutrašnje poslove. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. “SK me često držao na nišanu. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmoćnijih i raznih apartčika 33. ako narod neće Mitevića. Zbog događaja od 9. Deveti mart nije moja rana. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. kraj Svetozareva. s uzimanjem para od Na političkoj sceni Srbije instalirani su neki. ali ne i neke ličnosti za koje svi znaju da su veoma moćne i čiji pipci nisu presečeni. ga. ima da podnese ostavku. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. Vršene su promene svih načelnika SUP-a”. stalno me napadao. Potom je završio Učiteljsku školu. kako kaže. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. Dragoljub Marković.NOMENKLATURA SRBIJE . član je uprave “Crvene zvezde”. oktobra 1934.. Draganom Šutanovcem. smenjivao”. praznih džepova. kada okonča “privatizacija” države i. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmoćnijima.. Bogdanović je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK.? 33 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 126 . vidno stagnira. RADMILO BOGDANOVIĆ rođen je 7.. majka Desanka domaćica. Jednom. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. govoreći o 9. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. Za Slobodana Miloševića je tvrdio: “Mnogo je mekan. treba samo argumenata. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo.. ja bih ih. kad je sklonjen Ranković. Počeo je kao učitelj u pešterskim selima. i da je “Šešelj bez bontona. ili će biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. “Jugoslavija komerc”. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Đinđića.poslanik u republičkom i saveznom parlamentu. koju je obavljao 8 godina. Slučajno ili ne. Obuzeti samo željom da budu neko. martu. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. Otac Jovan bio je poljoprivrednik.. Oženjen je Živkom. 300. U Glavnom odboru je SPS-a. najveći proizvođač jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. Govorio je da je “Vuk Drašković pre na rumunski način jurišao na “TV Bastilju. Biran je i za člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. Čak se i Miloradu Vučeliću mogu začepiti usta. da bi 1988. Aleksandrom Popovićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strani posredstvom treće strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu povlašćenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. pa načelnik Uprave za strance. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1976. Ima li nam nade s Draganom Đilasom. To je cena službe”. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. Vladimir Beba Popović optužio ga je da je od Službe ukrao četrdesetak miliona maraka. Upućeni tvrde da Bogdanovića na mesto ministra policije nije “lansirao” Milošević. onda on. iako sam bio dobar član i nisam stigao da budem član CK”. čemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugačije da reagujemo. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. a danas je miran ko jagnje”.. Fonda kapetan Dragan. pokrovitelji su srpskim tajkunima. Znam koliko je često svima opraštao greške. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. došao za ministra policije. partitokratija. bio kriv ili ne. očigledno. bezobzirni. već general Petar Gračanin. koji su neumitni. žalio se. drugovi pozvali da pređe u policiju: “Načelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. Onda je postao zamenik republičkog sekretara za ONO i DSZ. u Končarevu. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . Treća strana je kasnila. nastavnicom. Vukom Jeremićem. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. ne samo u vlasništvu Igora Lupšića. onda su ga. izborom Milana Martića. trebalo bi da se sećamo da je ista novina. a zajednica već treću deceniju. j.

I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. Vojvodini i na Kosmetu. Dragan Malešević Tapi. koji više nisu među živima. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. na čijem čelu se nalazio Hrvat Zdravko Mustać. to mi je sve. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. Radmilo Bogdanović nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolović. On i Arkan u to vreme viđani su zajedno u loži Crvene zvezde. opštinski funkcioner iz Aranđelovca. Jovan Rašković. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. u želji da izbegne sukob. otac Žarka Zečevića. U Nemačkoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. srpski ministri policije bili su Slavko Zečević. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. optužbama inspektora Dragana Mladenovića (1996. godine. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Đokića (nedavno ubijenog u Stokholmu). koje. uz pomoć Službe. Spekulisalo se i da je glavni „čistač“ u ubistvu Đurekovića bio kasnije poznati srpski slikar. ni da ispraćam u vojsku. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešića. Đokić se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kafiću u Malmeu. iz političke garniture Kragujevca. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. Posle ove informacije. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moć i dalje velika. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. i Marka Nicovića. predsednik krajiškog SDS. da su kriminalci veći profesionalci od policije. Đorđe Božović Giška i Dragan Malešević Tapi otvorili su. Kako su se menjale političke garniture u Srbiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Dafine. 23. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. odgovorio je Babić. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. tada člana Direkcije JUL. Služba je u to vreme počela da gubi kontrolu nad kriminalcima. Poslednjih tridesetak godina. krajem osamdesetih godina. Stvaranjem kriminalnih organizacija započinju i prvi međusobni obračuni. Služba nije mogla da dozvoli. ni da pravim svadbe. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. povukli su se i Slavko Zečević i Viobran Stanojević. koje je imala svake republika bivše SFRJ.) da je policija organizator kriminala. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. Prema rečima Bože Spasića. Prijatelji ga znaju kao društvenog. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. direktora INA. funkcioner iz Zaječara. gde je dogovorena njegova likvidacija. Kada su odlazili Draža Marković i Petar Stambolić. Kada je dolazio Slobodan Milošević. Počasni građani Jagodine su narodni heroj general Petar Gračanin. tako su se menjali i ministri policija i načelnici tajnih službi. Na napade da ima ogromnu kuću u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao sreće ni da školujem decu. Svetislav Lalović. “Nemamo vremena za mirne proteste”. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanović iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obračunao sa tajnom policijom. koji je 2003. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežića. kako tvrdi Spasić. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. sekretar OK SK Zaječar. Viobran Stanojević. a Tapi je bio glavni menadžer. Zbog ovog slučaja nastali su veliki problemi među tajnim policijama. marta 1990. Sasvim slučajno. koji počinju da se vraćaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 127 . On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mlađih kriminalaca. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemačku. Jagodina nije darežljiva po pitanju počasnih građana i dodeljene su tek četiri titule. Giška je tada bio u zatvoru. Solo-igrač Ranko Rubežić započeo je prvi vatreni obračun u Beogradu. klub je zatvoren. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. Kada su pali Ivan Stambolić i Dragisa Pavlović pomereni su i Svetislav Lalović i Branko Kostić. došli su i Radmilo Bogdanović i Zoran Janaćković. predlaže Babiću da narod legne pred vozila hrvatske policije. Jovi Simendi i Mirku Vasiljeviću. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojović. Bogdanović je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. Prema Spasićevim rečima. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. noćni klub „Amadeus“. Radmilo Bogdanović.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rođendan kad je postao počasni građanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblačio”. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Đorđa Božovića Giške i da je za to imala logističku pomoć nekog nemačkog kriminalca. Željko Ražnatović Arkan. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju Stjepana Đurekovića. iako nikada nisu imali potvrdu za to.NOMENKLATURA SRBIJE . Ubistvo Andrije Lakonića u kafiću „Nana“ na Senjaku. za koje je bio optužen pa oslobođen Darko Ašanin sa svojom grupom.

Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. kako je Vojislav Šešelj tvrdio 1995. tu bi pala krv. mogao sam lako da izvršim Tuđmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. Badža se nametnuo kao izbor. učestvovali i saradnici DB-a koji će kasnije činiti jezgro Jedinice? Ili je Stanišić tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slučaju. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. onda tu postoje normalni uslovi izvođenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. 34 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 128 . 9. Radmilo Bogdanović je. Rat u Hrvatskoj započeo je bez opaljenog metka. maj. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošćeno znači “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojčić. srpski ministar policije. dva dana ranije. Božidar Andrejić piše: “Da li je započeo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno započeli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . opsedenut borilačkim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. neću krv! Da sam htio. Radmilo Bogdanović. Operiše se sa tzv. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. a ne Radmilo Bogdanović. Vojnoj liniji 34 je bilo jasno da u istočnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. januara 2001. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju građane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. rekao je Borović. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. bude na tom mestu čovek kome nije nepoznata ta Naoružavanje dobrovoljaca SRS i Teritorijalne odbrane u zapadnoj Slavoniji pomogao je general JNA u penziji. Po mom mišljenju nema te cene za koju čovek treba da izgubi glavu. prepričao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. Dušan Pekić. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubić? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. Radmilo Bogdanović. Ali. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreorističke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojičić Badža.pominju se i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima učestvuju (Radmilo Bogdanović).04. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanović. 1994. U Hrvatskoj će se ginuti tek u proljeće naredne godine. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovića Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. ali nema ni demantija. Babić je proglasio ratno stanje. “Ja. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahović i mnogi drugi.” Advokat Borivoje Borović izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovića “izvedeno na visoko profesionalan način” i izrazio sumnju u pogledu mogućnosti da će MUP “doći do pravih tragova o naručiocu i organizatoru ubistva”. narodni heroj. Reč je o ubistvu šefa političke partije. pored Stanišića i Frenkija. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. Zato je na to područje morao biti upućen neko s mnogo većim ovlašćenjima od onih koje je imao Frenki. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. Zoran (Todorović). Oni će uz pomoć Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomoću državnog šverca oružja. 12. Energičan. zna onoliko koliko mu treba. “Činjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zaključak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. nafte.NOMENKLATURA SRBIJE . ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. oko Miloševića se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najvećeg poverenja. Područja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. Ta grupa nezvanično je nazvana vojna linija i činili su je. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivičnog gonjenja Ražnatovića koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuče navijača Obilića i OFK Beograda. o izboru Dušana Mihajlovića za republičkog ministra unutrašnjih poslova. kazao je Borović i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašću bili izvanredni. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. nije čovek koji prvi put tu dolazi. Analitičari se slažu da srpsko-albanski dijalog neće biti ekskluzivno pravo dveju strana. godine. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. U Bosni iste jeseni. cigareta i slične robe. Ako je učinio i neku grešku čak i stvari koje su protivzakonite. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znači kada počne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. Radmilo.

polako javlja politički pluralizam. Bogdanovića Tužilastvu Haškog suda pominje kao člana grupe. Radmilo moli Arkana da uvede red. koja ukazuje da su Stanić. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. i povukao sam gospodina Vasiljkovića”. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovićem. rekao je Bogdanović. kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Milomir Minić.NOMENKLATURA SRBIJE . On treba da bude pošten. Tada nastaje Srpska dobrovoljačka garda. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. Ja sam boravio u Kninu 1. Željka Ražnatovića. direktor „Simpa“ iz Vranja. To oročavanje mi se ne dopada. kazao je da nije očekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolića. On to postiže veoma efikasno. Arkan se. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanović. u kojoj su Jovica Stanišić i Franko Simatović. Nikola Stanić. sumnjalo da je on doušnik CIA. Sastancima su često prisustvovali Radmilo Bogdanović. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 129 . formalne vlasnice „Dafiment banke“. Arkanova zvezda raste. maja 2003. 2001. Mrkonjić. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. može se reći neku pobunu protiv političkog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševića. maja 1991. Bogdanović je ocenio je da je Slobodan Milošević mogao da spreči prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala. pored Dafine Milanović. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. “kreirali” “Dafiment banku”. novembra 1991. od koga su napravili Staljingrad. Zna se čiji je klub Zvezda bila i koliko je značilo biti blizak njenoj upravi. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronađena je arhiva. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-političkog establišmenta Srbije. Pošto su Zvezdini navijači. a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”.. Milošević nije prihvatao ničije savete. ministra srpske policije: “Posle mesec-dva. Šainović. dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u nečemu učestovao”. “Delije”. gospodin Vasiljković je napravio neki politički problem u tom kampu. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara. Oslobođen je tih sumnji i Zoran Sokolović ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. za naoružavanje Srba u Bosni. stručan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. generala Dušana Pekića. uz pomoć zvezdaša. “Njemu nije imao ko da se usprotivi. a često i Dragomir Tomić. za aktiviranje Sime Dubajića. ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. JNA je 3. takođe nisu kažnjeni. bezbedno uživaju generalske penzije. Života Panić i Blagoje Adžić. Ove beleške potpisivao je zapisničar koji je prošlog četvrtka Mlađanu Dinkiću. Otvara poslastičarnicu u okviru svog imanja. na utakmicama. u svojstvu vođe “Delija”. osumnjičene “za udruživanje radi zajedničkog zločinačkog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. Ministar policije je čovek koji treba da primeni zakon. kada Miloševićev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. Mihalj Kertes i Nikola Šainović. Redovni učesnici ovih stanaka.. Sam Stanišić govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovića poslao u Knin po naređenju Radmila Bogdanovića. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što će kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševićevog režima. kada je sa Simatovićem formirana specijalna jedinica i kada je počeo rat. za njega su filter tužioci i sud. Prava prilika otvara se 1990. za vođenje rata preko generala Božidara Stevanovića u RV i PVO JNA. Radmilo Bogdanović izjavio je 15. navodno “po zvezdaškoj liniji”. guverneru NBJ.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM oblast. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanović kao ministar prisluškivao jer se 1990. Radmilo Bogdanović i Zoran Sokolović. počeli da skreću politički ka SPO i radikalstvu. Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“. Jugoslovenska i srpska štampa. avgusta 1991. Za rezultate istrage atentata na Zorana Đinđića. Miodrag Zečević. Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar. bili su Milutin Mrkonjić. On je rekao da je već bio u penziji kada je Stanišić došao ne čelo Državne bezbednosti. potvrdio autentičnost dokumenata. početkom devedesetih godina. Kada se 1989. dovodila je Stanišića u vezu: za dovođenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu. tu treba da bude čovek koji će četiri godine da radi.

.. Možda kasnije.. Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je.. Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu. Sećate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin. marta 1991. jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugrađana. gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbeđivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima. Arkan je tada bio vođa navijača Zvezde. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovića? Ja to sada čitam u novinama.. ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. godine niko nije ni spominjao samostalnost. pa i Slobodana Miloševića.. Kad se vidi Ustav iz 1974. u vreme Tita. godine. U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turčin. godine. mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. na Kosovu je to iskorišćeno za jednu vrstu obračuna sa Službom državne bezbednosti. godine. da se žale na stanje na Kosovu. kako od protivnika. ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radmilo Bogdanović deceniju i po se držao “zakona ćutanja”. Razgovor za Kurir.. i kad su dolazile delegacije u Beograd. ali je već 1981. Milošević ga je. da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981. gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite... Moj pomoćnik Boro Tomić je 1989/90. Tada smo mogli da dođemo sa ekipom i da pružimo pomoć u sprovođenju zakonitosti. navodeći da kao policajac “tačno zna genezu ovog pred čim smo danas kao narod i država… u čemu smo grešili. posle smene Rankovića. To su pričali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Ranković sprovodio na Kosovu. godine. Oni su obezbedili pobunom iz 1968. izbacio iz Izvršnog odbora SPS. 1968. institucionalno i vaninstitucionalno.republika”! Pozivajući se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. Čim je uzvraćena vatra.. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni.. na nekom krupnijem predmetu. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968.. a ostao je upamćen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. pa Milošević. Sve se ostavljalo lokalnim organima. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. a ne nekoga ko ne puca.. Radmilo Bogdanović je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. godine nisu bile toliko nasilne. ubijte njega. Nije li to legalno razvlašćivanje službi bezbednosti? Da. jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”. Bogdanović je bio ministar policije iz najmoćnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševića. marta 1991. mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo . Ispada da su to. Postojala je vertikalna hijerarhija. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 130 . oni su tražili otcepljenje od Srbije. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. legalni začeci rada na “njihovoj stvari”. posle čega se Bogdanović povukao iz partije. marta ‘91. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovića. koju godinu kasnije. u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo. godine. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram. mada ih nije bilo u nekoj većoj meri. i približio JUL-u. godine. Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija. Bogdanović je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu. ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj način ispoljavali.. posebno posle 1981..NOMENKLATURA SRBIJE . imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republički organi vlasti. Posle nereda 9. bez obzira što je bio jedan od osnivača. oni su prestali. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade. zbog čega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. i ovi danas”. u stvari. Njihova vertikalna hijerarhija je jača od javne bezbednosti. recimo. jula 2007. Da li je policija u periodu 1968-1981. godine. ministar policije Radmilo Bogdanović izjavljuje: “Ne osećam se krivim i ne mislim o ostavci”. na koju su bili ogorčeni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. Jer. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu. tako i od svojih..

Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivičnim prijavama. jednog od prvooptuzenih u ovom slučaju. ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva.. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Lugići. A oni dolaze ispred savezne skupštine. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljeviću. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina. koji su stalno dolivali na postojeće informacije i podigli su atmosferu. sve je bilo na lokalnim organima vlasti.. koji je bio više u Beogradu nego tamo. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. Bilo je teških slučajeva. Ne kažem da nije bilo incidenata. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. da je bio tako revnostan u vreme dok je Ćosić bio na vlasti. To Slobodan nije uspeo. Ali. U Prvom opštinskom sudu 1998. zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu.. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija. po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Ćosića i njegovog savetnika Vladimira Matovića. do 1989. Godine 1981. To je bila naša pomoć. I posle. kada sam ja bio na Kosovu. dobijali su je. Posle otkazivanja suđenja Alomerović je izjavio kako već peti put izlazi na sud “koji bi. kada mi praktično nismo više ni imali prave ingerencije. Kakotako. a zna se Bogdanovićev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. osećalo se šta se sprema. Kasnije je bio Karakuši.. Njemu se suđenje umesto u Bijelom Polju. Mi smo 1981.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sve do 1981. paljenja kuća. koji su bili naša veza dole na terenu. Što se tiče javne. kad sad analiziramo. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potiče nekoliko učesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanović takođe iz Jagodine. njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malići. To su bili Memet Ajeti. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 131 . već odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slučaj Martinović”) i Miloševićeva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova čuvena rečenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta rečenica. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora. I ti koji su ovde bili. jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku. oni nisu imali uporište tamo. koji su mogli da traže samo pomoć od nas. a nisu imali uporište na terenu. toliko je sve to iritiralo Šiptare. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vičući “Mi smo za vas!”. godine nije bilo pucnjave. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoće da podrže Beograd i vezu sa njim. Ilijaz Kurteši. ali smo time imali i uvid na terenu. shvatam da su to bili probrani Šiptari.. ali smo držali red. nego da im ih iz Beograda namećemo. Ali.NOMENKLATURA SRBIJE . Sad vidim da je to bila velika greška. pa Ali Šukrija takođe. jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. diverzija. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. jednom od optuženih za učešće u otmici. Nama koji smo radili na tom slučaju. gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica. koliko se dalje išlo.. Naravno. otmica. što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogućili da oni odaberu svoje rukovodstvo. Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. Međutim.. Šefku Alomeroviću. ali su sve manje to od nas tražili.. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukića. Alomerović je izjavio da je otmica planirana u Ćosićevom kabinetu i na suđenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Ćosićevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava. Milošević dolazi u pola noći i kaže da će on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Kad su tražili našu pomoć. Šta zamerate Miloševiću? Milošević je nastojao da u Beogradu drži vezu sa određenim brojem Šiptara. Kako se desilo da je baš Milošević otišao među Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam. Radimilo Bogdanović častio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao.

preko Pala. prema istoj analizi. sa Radmilom Bogdanovićem. trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. On zapleni drogu. Da li je Naser Orić napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog. Vladislav Jovanović i Vladimir Cvetković. na čijem se vrhu pominje Slobodan Milošević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Agencija “Bina” je 30. podseća Šešelj upozoravajući da će rasvijetliti Nicovićevu ulogu u privatizaciji preduzeća “Zetatrans”. Složenim sistemom. pa ćemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Hamdije Jusufspahića? Da li je Hamdija Jusufspahić prijatelj Radmila Bogdanovića. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadiće im gubitak teritorije i propast otadžbine. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovića da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvorićemo Nicovićev dosije. među čijim tadašnjim bitnim članovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanović. Da li je Naser Orić bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republičkog MUP-a? Biće Republičkog. koji je bio član UO Crvene zvezde. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karađorđević. Većina svedoka izjavila je da se ne seća pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajući da se domogne funkcije ministra MUP-a. optužio policiju da se ne trudi da pronađe ubicu Boška Buhe iako ministar i ključni policijski generali znaju da je to Željko Maksimović Maka. Nicović je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Od uticajnih pojedinaca izvan političkih stranaka u strukturi srpskog političkog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije. U istrazi u kojoj se Džajić. prodavnica. avgusta 2002. Kada je postao načelnik opštinske službe u SO Savski venac. braća Karić. Zoran Đinđić. Zoran Nenezić. Milan Panić i Željko Ražnatović Arkan. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 132 . Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljačke nije nimalo važno kojih će dimenzija Srbija na kraju biti. Mihajlo Marković i akademik Ljubiša Rakić. Jovica Stanišić. prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju. rekatirao je vlasnike kioska. za koga je navedeno da je mason. Njen pokojni brat Veselin. kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Nakon toga Nicović napušta funkciju”. u koju su. januara 1993. godine objavila studiju. Miloševiću je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije. Ona je radila najprljavije poslove stranke. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom. Bivši čelnici crveno-belih osumnjičeni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. vrh srpskog političkog lobija tada činili su Slobodan Milošević. Dušan Mihajlović. Tajno se sastajala sa Mirom Marković. Prema ovoj analizi. među čijim značajnim članovima je kao mason označen Dušan Mihajlović. od opljačkanog novca podigao je crkvu. ali je prerastao u najvećeg trgovca. pa je od toga odustao. U strukturi finansijskog lobija. Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativistička. kao masoni se navode Đorđe Zečević.. a među njima i Radmilo Bogdanović. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. sa Stanišićem. sve dok nisu počeli da se bave politikom. mediji i delegiranje autoriteta političkog vrha određuje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. preneti njegovi posmrtni ostaci. za taj vrh su bile vezane SPS. pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadić. tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Orić održavao vezu sa Markom Miloševićem? Da li je tačna tvrdnja Sretena Jocića da je Naseru Oriću isplaćeno.. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti. Radmilo Bogdanović. 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”. takođe imenovan kao mason. nije imao ni pristojno odelo. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve. za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca). DEPOS.NOMENKLATURA SRBIJE . Cvetković i Marinković sumnjiče za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci.. Dobrica Ćosić. kojoj pripada i Radmilo Bogdanović? Danica Drašković bila je siromašna građanka. lično mi je pričao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovića. Desimir Tošić. pumpi. sa Legijom. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. suprotno kanonu. Novac. Vojislav Šešelj je 9. bivši ministar MUP-a. Za samo nekoliko godina postao je bogat..

1974. 1952. Ne samo „plišani razvod“ Češke i Slovačke. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. 2000. koja je uspela. Istu ocenu ponovio je obraćajući se članovima Rotari kluba Zrenjanin. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Harvardski univerzitet. 1982. Alibi diplomatija Rešavanje graničnih sporova. 1989-1991. za istorijski vrlo kratko vreme. uverljivo ukazuje da je to bilo moguće i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugačijim liderima. Pregovaračko umeće Pregovarački proces Jezik pregovarača i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. ali definitivno nije morao biti krvav. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović. 1963. septembar 2007.7. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delević. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Američkim Državama. maja 1930. Kalifornijski univerzitet. Član Saveznog izvršnog veća. Osnovan Spoljnopolitički savet Ministarstva spoljnih poslova. 1993-1995. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovačević. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ŽIVORAD KOVAČEVIĆ rođen u Jagodini 30. Univerzitet u Beogradu. . a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. 1999. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini.Predsednik Diplomatske akademije. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU čine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. Predsednik Skupštine grada Beograda. Prvi predsednik je Živorad Kovačević. Potpredsednik Međunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti. 1967. 2000. Posrednici Metodi pregovaranja.-1982. 1996-1999. Predsednik Foruma za međunarodne odnose. 1960. Političke nauke. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. Beograd. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 133 . Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. Berkli. i uz veđu pažnju i delotvorniju podršku međunarodne zajednice. pored nesumnjivog liderstva u vođenju društva teškim i trnovitim evropskim putem.-1972. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeći. Objašnjavajući svoj pokušaj naučnog osvetljavanja ove teme. 1987-1989.-1974. već još ubedljivije. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovačević. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije. Specijalizacija. bivši gradonačelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Pregovori o disoluciji. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece.NOMENKLATURA SRBIJE . Živorada Kovačevića. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Magistratura.Član Saveta Igmanske inicijative. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. Oni. Koordinator kursa međunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. Potpredsednik Skupštine grada Beograda. 1975. Otišao u prevremenu penziju 1991.-1986. Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. Novinarska i diplomatska visoka škola.povučen na pritisak Slobodana Miloševića i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”. 1973. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi čovek Spoljnopolitičkog saveta i Diplomatske akademije. Međuodnosi. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Đelić. da od jedne lepe i mirne zemlje načini razbojište i groblje”.-1982.

policija odnela”. iz koje je nastala Komercijalna banka. ali van Srbije. godine. DUŠAN MIHAJLOVIĆ rođen je 27. U vreme završetka Mihajlovićevog gradonačelničkog mandata. od kojih je najveći nastao u Valjevu). a onda i gradonačelnik.2008. gde i sada boravi. 11. Njegova izjava kada je u sefu. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. pa predsednik gradske vlade. Vest da je obuhvaćen istragom zatekla ga je u Skoplju. Mihajlović je osnovao jednu od prvih političkih partija osnovanih u Srbiji po uvođenju političkog pluralizma. Ime stranci dao je Mihajlovićev lični prijatelj Dobrica Ćosić. istakao je i dodao da će čim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. 10. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojče banci. a potom i u Makedoniju. napisao takođe prijatelj Ljuba Tadić. Od 1985. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. Partijsku knjižicu zaslužio je u trećem razredu gimnazije. LJUBOMIR MIHAJLOVIĆ rođen je 1941. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. poznatiji kao Ljuba Šiptar. Prve političke lekcije Mihajlović je savladao u rodnom Valjevu. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo učestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. zahvaljujući ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. Slobodan Milošević. u vreme sankcija. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. septembra 1948. Početkom 1990. do 1987. bila je: „Policija donela.NOMENKLATURA SRBIJE . tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunističkog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanični poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja čelnika „Crvene zvezde”. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajloviću ponuđeno da se sam povuče. Dok u policiji nezvanično najavljuju mogućnost podizanja krivične prijave. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. potom. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. legao na račun za nekoliko meseci. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Mišković. a na osnivačkoj skupštini govorio je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 134 . predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Nenad Milenković. zbog stvaranja Socijalističke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalističkog saveza. Prva saradnja sa Miloševićem završila se relativno brzo. Prve ozbiljne političke funkcije Mihajlović je zabeležio u takođe u Valjevu. a da se imovina Socijalističkog saveza dâ opoziciji. gde živi i radi više od godinu dana. Ispostavlja se da je to mudra odluka. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. U stvari. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. u drugom razredu je bio izviđač. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992.02. Ljubomir Mihajlović jedna je od najkontroverznijih finansijsko-političkih figura protekle decenije. Mihajlović im preko novina poručuje da ko god želi da ga nađe može to da uradi vrlo lako. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševića i. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. posle 5.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sonja Licht. Bankar Ljubomir Mihajlović. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. a u suprotnom mu je poslata poruka da će biti smenjen. oktobra. umesto za nekoliko godina. pa istraživač) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimiroviću i Crkvi. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. koji se. međutim poriče da se našao s druge strane zakona. Posle 12 godina provedenih na čelu ove banke podneo je ostavku. i novac je. već duže vreme je u inostranstvu. gde je bio potpredsednik. najvećim delom. Mihajlović se iz javnosti povukao u maju 2004. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog računa na ime fudbalera Gorana Drulića u Komercijalnoj banci na čijem se čelu Mihajlović tada nalazio. isterao bih i njega i sebe”. jula 1990. Program je. suprotno Mihajlovićevom (Dobrice Ćosića) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. godine bio je direktor filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraća u Beogradu.

prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. ali nije izabran. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovića. bude vraćen. iako je imala ponudu skuplju za četiri marke po komadu. da na tenderu za nabavku informatičke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. za koju se veruje da je pre interesna organizacija. Krajem 1999.000 evra prilikom sprovođenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. koji je valjalo vratiti). Otvoreno se spekuliše da je preko. godine u Vilusima. Broj Mihajlovićevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na čak 36 ili više. Tih godina. koja je nastala 1999. pa je napustio 1991. Sam Mihajlović rekao je da “u masoneriji nije bilo nečasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. koji podseća na tender za nabavku i opremanje policije s početka 2002. Mihajlović je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala mađarske policije. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL.000 DEM. čiji je većinski vlasnik Miroslav Stefanović. u čijem je delu. funkcioner LS. godine lider DHSS Vladan Batić najavio je podnošenje krivične prijave protiv Slobodana Vučetića: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. kao i društvo golubara”. a Pravni fakultet u Beogradu. kojim se traži provera nekih transakcija sa računa Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševića. kao ni drugi Mihajlovićevi prijatelji zvučnih imena. Kao ministar unutrašnjih poslova. i drugih članova stranke. i tako je pokušao da zataška pranje novca. Sudija Ustavnog suda postao je 1991.000 džepnih višenamenskih peroreza. tako što je Miloševićev ulazak u savez sa radikalima. vezanom za nabavku 23. Sloga je trajala do sledećih izbora. Malo je poznato da je. pri čemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. Mionica. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžićem i Rašom Lazarevićem. Mihajlović je bio prinuđen da uđe u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. u čiju je čast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Čist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesačice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. Zloupotrebljavajući službeni položaj. Sa opozicione liste. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. Bio je u novembru 1989. godine. Mihajlović bio predlog DSS. godine kao udruženje stručnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. kao što su Ljuba Popović. dok je opisujući drugu naveo imena niz poznatih političara. direktora republičke direkcije za imovinu iz DSS. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000.000 na 287.’. dve masonske lože”. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. SLOBODAN VUČETIĆ rođen je 10. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vučetićevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Đukanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihajlovićev prijatelj – Matija Bećković. gde je bio i određen krug političara”. poslednjih godina. u Crnoj Gori. Niko od njih. Desanka Maksimović ili Brana Crnčević. Saradnju sa Miloševićem obnovio je u februaru 1994. kao i da su za njega “masoni udruženje građana. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. Tezu o Mihajlovićevom poslovnom “umeću” potvrđuju i “naduvavanje” faktura sa 140. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. a profitirala je samo na cementu. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalić odbijen. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao članica opozicionog DEPOS.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. godine protivkandidat Slobodanu Miloševiću za predsednika Predsedništva Srbije. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 135 . omogućio je firmi Arius. obezbedio sebi novčanu nadoknadu za lansiranje priče o Vladimiru Popoviću kao učesniku atentata na Zorana Đinđića. Bio je kandidat SPS na prvim višestranačkim izborima. Lutra (formirana 1991. Mihajlović je u aprilu 2001.NOMENKLATURA SRBIJE . Posao je dobila Lutra iz Valjeva. među kojima i Mihajlovićevo. dobijen od Karić banke. oktobra 1941. čisto kriminalnu. U oktobru 2005. i ta kompanija učestvovala. iako nema položen čak ni pravosudni ispit. nije se učlanio u ND. razrešen je sudijske funkcije zbog članstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivača i član Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. a među 4 poslanička glasa koji su obezbedili SPS-u većinu za izbor predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. najavio novu ratnu fazu. označila kraj participacije ND u vlasti. otuđio svojih 6% u firmi Arius. Gimnaziju je završio u Vrbasu. Mileta Tomića. ND je ušla u vladu. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. po stupanju na dužnost ministra. a manjinski – Dušan Mihajlović. pod njegovom vlasničkom kontrolom.

Bez završene visoke škole. Arkanovu i Karadžićevu televiziju.. svi su je u JUL-u voleli. prešao kod Borisa Tadića u kabinet. proglasio kao protivustavnu. prostor i promociju dobio u Studiju B. Oduzimanje mandata poslanika. postao je član UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. Posle godinu dana predsednikovanja. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. svi su bili šokirani. svedoče njegove izjave. a Studio B do finansijskog kraha. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojić je izdeklamovao broj krivične prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd".” Problem je što čovek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. kojim je određeno ukidanje policijskog pritvora. BRANKO RADUJKO. Ustavni sud. pretvarajući Studio B u Šešeljevu.. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju.. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. rođen je 1974. juna 2003. Bila je jako uspešna. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. Boris Tadić dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. Odgovoran je za promociju ratnog lobija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM UBPOK. već 10. i istog dana počelo je puštanje iz pritvora. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. doktora nauka Zorana Đinđića! Branko je...Suprug gospođe Renate. napisala je novinarka Lila Radonjić u otvorenom pismu Vuku Draškoviću još 1997. Privatizujući program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. ali kao loš poreznik ona. da li će JP Telekom Srbija postati lider u regionu. kad je doneto. jer je Jezda Vasiljević prvi telefon. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. Renata Radujko-Milić. ne želeći da objašnjava o čemu je reč.. pokojnog Zorana Todorovića Kundaka. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 136 . kome je on bio šef kabineta. zahvaljujući svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milića. Branko savetuje predsednika vlade. odgovoran je za programski. sa nepunih 26 godina. godine da su ga u junu 2001. Koliko je meni poznato. Vučetić je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. odakle su je najurili.Sestra gospodina Branka. Vučetić ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvođenju vanrednog stanja. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. vodila se istraga o tome. stupilo na snagu ne 5. Kao sudija USS. kao savetnik za Kosovo. a šta je sada s njom. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993. kao izbeglice. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinović na mesto urednika Studija B 1990. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa računa Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog računa. pod njegovim predsedništvom. godine u Kninu. kada to DS odluči. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. Često je dolazio u Komesarijat za izbeglice. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Đinđića. 5. O kakvom je stručnjaku reč. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. juna 2003. DRAGAN KOJADINOVIĆ. nakon indicija o političkoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. nije mi poznato”. protivustavno ovlašćenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera.. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovićem. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). čiji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe.Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. kao prvog čoveka njegove administracije! Kada je Boris Tadić odlučio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. dok još nije postao penzioner.NOMENKLATURA SRBIJE . pa je postao lak plen za tadašnju Čovićevu gradsku skupštinu. godine. kada je pala vlada premijera Živkovića. . a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. koja je organizovala hapšenje predsednika DHSS. juna 2003. do 1996. Bojan Milić. poput one na pitanje.

Od januara 2001. Od 1998. Popović. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. godine radi u Ujedinjenim nacijama. potpiruju. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. tokom „Krvave bajke“. do 2001. U periodu od 2003. Gašić. Na redovnoj sednici. Lj.. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kući „CES Mecon“. Od 1999. Dejan Medaković. Naučnim radom počinje da se bavi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. 2006. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isaković. Tasić. Garašanin. do 2004. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševića i. Antić. godine. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševićeva ostavka čini . svesno ili nesvesno. godine kao istraživač je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mančester u Velikoj Britaniji. Diplomirao je. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. godine u Beogradu. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. član G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. da se diskusija zatvori za javnost. kragujevačkom nastavniku koga su Nemci streljali 20.. PRVOSLAV DAVINIĆ. gde je radio deset godina. već nedelikatno je u banjalučkim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isaković "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". Pavlović. rascep. M. Srbinović. Simić. Pekić. godine. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. međutim. Peticija je ponuđena na potpis i Dobrici Ćosiću. M. U poslovnim krugovima. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. Pantić. Na Skupštini 4. već samo potpisnika”. godine optužen je za učešće u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. godine na temu međunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. Palavestra. Predsednik SANU. jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije. a generalni sekretar SANU. dolazi do političkog rascepa u SANU. juna 1992. Ne verujemo u one koji ga. D. gde upisuje Ekonomski fakultet. titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa. M. bezuspešno je tražio. gde radi šest godina. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševića potpisala su mnoga poznata imena. godine u Zaječaru. Srejović. M. Dobrica Ćosić i Milorad Ekmečić još početkom 1992. M.NOMENKLATURA SRBIJE . Nakon toga vodi agenciju za konsalting Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 137 . MIRKO CVETKOVIĆ je rođen 16. oktobra 1941. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje međe". a nastavlja ga u Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). M. Akademik Mihailo Marković minimizirao je. Ne verujemo u one koji ga vode. Radni staž započeo je u Rudarskom institutu. B. S. do 1998. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. B. Anđus. I. kao i za UNDP u Somaliji.Posle završetka gimnazije. Indiji i Turskoj. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na većem broju projekata u Pakistanu. dokazivali su: da je donošenje novog ustava preče od prvih višestranačkih izbora. kao portparoli političkog establišmenta. Dušan Kanazir. D. na čije čelo ga 1991. S. kada je pročitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševića. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. odlazi u Beograd.suviše blaga. "zbog delikatnosti tematike". Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti.” Apel su potpisali R. P. Selenić. rođen je 1938. avgusta 1950. Dobio je ime po svom dedi. Potom prelazi u Ekonomski institut. Rajčić. godine postavlja generalni sekretar UN. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. Simović. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". Učestvovao je na međunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti u periodu od 1976. Reljić. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). od tada. do 1999. Od 1976. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. u okviru Departmana za razoružanje. B. Stefanović i N. kada je 18 članova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. U toku 1985. magistrirao. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. ne samo značaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trećina SANU-a izgleda "šačica").

godine. a ne Dragoljub Mićunović. politički nepodobnim za profesorski rad. Kao naučni saradnik. Kritičko pisanje za časopis "Praxis" i odluka da. (po sopstvenom priznanju. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. godine. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. studija. Godine 1988. godine. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobođenja". Januara 1975. po dolasku Miloševića. S Golog Otoka vraća se 1950. nakon 26-godišnjeg članstva u tada jedinoj partiji. a zatim osuđen na 20 meseci zatvora. i još sedam profesora. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. Nakon povratka u Beograd 1983. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. Redovni je profesor tog fakulteta i počasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. Nakon rata. savetu časopisa Praxis i u odboru korčulanske filozofske škole. LJUBOMIR TADIĆ rođen 1925. Član je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. upamćen po govoru na Kontramitingu na Ušću 1991. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. godine izbačeni sa Filozofskog fakulteta. DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ rođen je 1930. 2008.NOMENKLATURA SRBIJE . godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rođaku čiji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otuđene i postvarene dominacije" autor koga je. Nakon isteka tri godine vraća se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. Sa šesnaest godina priključio se partizanskom pokretu. podrži studentski protest 1968. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prvotno je izbačen iz komunističke partije. Diplomirao je 1954. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. februara 1947.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Intercon“. Diplomirao je. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije član). inače član KPJ. izabran je 15. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Mićunovića. maja 2007. kao profesor Beogradskog univerziteta. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i političkih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. S grupom intelekturalaca pokreće list Bagdala. PETAR ŠKUNDRIĆ je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije čiji je predsednik dr Mirko Cvetković. njegova porodica je proterana u Srbiju. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". elaborata i projekata. opsovao je majku starešini. Aktivan je u redakciji časopisa Filozofija. na jugu Srbije. on. Prvi od 8 izbačenih profesora bio je vraćen. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. Bio je jedan je od osnivača i prvi generalni sekretar SPS. kritikuje "konfederalistički karakter Ustava iz 1974. bio je član Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. Član je više strukovnih udruženja i redakcija stručno-naučnih časopisa. godine predsednik Republike Boris Tadić poverio je Mirku Cvetkoviću mandat za sastav Vlade Srbije. Rođen je 21. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Učiteljskoj školi i gimnaziji. a u zemlji sa Dobricom Ćosićem pokušava da pokrene časopis "Javnost". Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokreće u Engleskoj "Praxis International". piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. godine u Topolici. Nakon bugarske okupacije Makedonije. godine kao jedan od vođa studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. Na dužnost ministra finansija. Alije Izetbegovića i Dobroslava Parage. U političke vode ušao je 1968. zato što je 1948. Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova. studirao je u Sarajevu i Beogradu. komunistički režim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 138 . na rad na fakultetu sa trećinom radnog vremena. gde je pohađao gimnaziju. Učestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokreće inicijativu za kritičko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. u Crnoj Gori. Mićunović. postaje član državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. Nakon toga Mićunović odlazi u Nemačku na Univerzitet u Konstancu. gde mu je otac bio u državnoj službi. u Smriječnu. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. iako nije član. U mladosti je robijao na Golom otoku. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunističkog režima i jedan od osam profesora koji su 1975.

Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 .390 evra.4. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilović ima mesečnu platu od 2. za pet godina 263.839 evra. preporučuje: „pogledajte Službeni glasnik. jedna trećina članova. a za mandat 110. njegovom predsedniku i broju članova nema ni reči. Ukupno: 634.400 evra za 4 godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. aktuelni desničarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za srpsku stvar. dvotrećinska većina. Ipak. O Upravnom odboru.550 evra. Uprkos činjenici da je jedan od osnivača DS. „Službeni glsnik“. Prema zvaničnom sajtu beogradskom aerodroma. "ima višak strasti i višak ambicija"). bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. broju članova i sastavu. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanić.049. koga je Milošević želeo da vidi na tom mestu. godine. postavljaju tamo samo zarad lične blagodeti ili i zarad nečeg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . kvorum. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. što je 74. dovoljan broj članova. Anamarija Matić. To ne ometa Nikšu Stipčevića da operiše pojmovima: većina.760 evra.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 139 . Ukupno: 1.000 evra i 384. Na zvaničnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu.160 evra. omogućila i da nastavi i spisateljski rad. izbacujući mrtvog Đinđića sa spiska najznačajnih Srba. Na Upravni odbor ode 96. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet članova među kojima je i nacionalni radnik Dušan Savić. Tijaniću dajemo godišnje 35. Takva pozicija mu je. 1989. učešće javnih preduzeća i agencija u BDP i u novčanom toku. pitanje da li se apartčici.640 EUR. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovića. ocenivši da Kosta Čavoški. devet članova UO po 1. a Stipčević nas godišnje košta 18. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Mićunovićem. Predsednik UO Nikša Stipčević – 1.400 evra. Ovaj kolekcionar funkcija.000 evra tokom mandata.680 evra. a predsednik Upravnog odbora 27. učestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševića navukao na osnivačkoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Mićunovića za predsednika DS. u toku mandata 675.960 evra. bivši marksista.930 evra mesečno. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. ostalo su sitnice.200 EUR. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog člana Glavnog odbora. odnosno 175. Šef je Tijanić. sa mesečnom zaradom od 2. svoje parče slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanoviću i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Đinđića.000 evra. Ljubomir Tadić. štampa knjige Slaviše Lekića. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. čime se zabavljaju istražni organi. menadžerka za odnose sa javnošću. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju članova UO. ukupan broj članova. Članovi i saradnici prime za 12 meseci 168.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruči javnosti.Kad je došlo vreme za višestranačje u Srbiji. ima 2. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA ČAUŠIMA Imajući u vidu.600 evra.600 evra za godinu dana. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru.NOMENKLATURA SRBIJE .400 evra. zato što je video da kod Mićunovića "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Građanskog saveza". devet članova UO po 1. osim učešća u brojnim političkim polemikama. zato. bivši fudbaler.300 evra. Iako je imao primedbe na način na koji je Zoran Đinđić došao na mesto predsednika DS. Gavrilović se iskazao.500 evra.840 evra.

U izveštaju za poslovnu 2007. Stankov godišnje zaradi 64. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo. Ukupno: 312.820 evra. Tu su još i izvršni direktor i 4 člana Upravnog odbora.023 evra. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Predsednik UO dr Vukašin Pavlović prima – 1.104 evra tokom mandata. Žena od Dinkićevog poverenja. svoje usluge naplaćuje 41. za četiri godine 366. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije. APR omogućava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“.100 evra. Zvonko Obradović je rođen 1966. Gavrilović godišnje košta državu 34.008 evra godišnje i 220. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis nečitak). Na zvaničnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi.584 evra.300 evra. kada bi imao samo 5 članova bila bi 91.160 EUR.NOMENKLATURA SRBIJE ..može se pročitati sledeće: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojećim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradović. U slučaju tajne organizacije AKL čak i internet posustaje. Legalno je da direktor Obradović17+ prihoduje 32. potom još tri godine stručni konsultant nečega što se zove STW Fondacije-Nemačka. Napokon.068 evra i dok ga ne zamene ceh će dostići 170. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 140 . Upravni odbor staje 55.200 evra ukoliko patrona Mlađana ne oteraju pre vremena. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.“. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradović– 2. pomoćnim poslovima za funkcionisanje države. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u ličnost dr Jovana Radunovića čija je plata 2. opet nećete saznati ko upravlja agencijom. sanaciju stečaja i banaka. a koliko novca primaju.416 EUR. što na petogodišnjem nivou iznosi 322. bliska saradnica Mlađana Dinkića prima 3. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zarađuje dvostruko manje od večne pratilje. Predsednik UO će primiti 12. tj.368 evra. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. Vesna Džinić je u vreme kada je Dinkić bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje.032 evra dok ne dođe nova kožna garnitura. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. dok članovi UO dobijaju po 1. a 7 članova UO po 764 evra. diplomirani pravnik iz Kraljeva“.470 evra. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinić. Od 2003.080 evra. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija.160 evra za mandata. niti podataka o Upravnom odboru.416 evra. Podatka o broju članova Upravnog odbora nema nigde.300 EUR. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. Svestrani Obradović bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice.276 evra za godinu dana ili 49.340 evra.832 evra godišnje i 164. AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5.736 evra.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164. Za godinu dana nadoknada UO. Ukupno: 439. Ukupno: 688.908 evra. to je godišnje 20. do neke nove funkcije 104. Na zvaničnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu. Ni članstvo u UO nije za bacanje.336 evra. Član je najužeg rukovodstva G17+.. U okviru pretrage privrednih subjekata.640 evra za godinu i naplatiće 208.476 EUR.

Za četiri godine unapređivanja železničkog saobraćaja suma je 172. Marković je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43.000 evra. ili. Ukupno: 751.260 evra.380 evra. Izvršni direktor vredi godišnje 13. zamenik predsednika Odbora za saobraćaj i veze. Ukupno: 331.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103. odnosno u petogodišnjem mandatu 153.440 evra. Radoša Ljušića. razume se. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1... Zamenik direktora primi 15.800 evra. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda.820 EUR. Odjednom je prosečna neto zarada postala Albijanićeva biblija sa tri sveta slova RZS (Republički zavod za statistiku). Članovima UO sleduje 30. izbace da je Zoran Đinđić ubijen u nerazjašnjenom atentatu. ŽELEZNICE SRBIJE Direktor Milovan Marković zarađuje 3.764 što za pet godina iznosi: 113. zamenik direktora – 1. Bar da su nam udžbenici dobri. Ukupno: 276.000 evra. Predsedniku UO se nadoknadi 15. još 138. Za četiri godine 513. član skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.240 evra dok ne ode u neki novi UO. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. izvedena računica pokazuje da se na Albijanića godišnje baci 30.240 evra za godinu i 120. Polazeći od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanićevih prihoda a naknade članova UO iz redova partijskih četvrtinu. Za Albijanića je počela nova era.804 EUR.264 evra a predsednik UO – 1.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138. Godišnja zarada direktora iznosi 20. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. Prosvetni pregled nema Upravni odbor. nema nijedne reči. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zarađuje 1. Nije moguće doći do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2. Reanimirani Anđelković štrpne 16.586 evra.070 evra.168 evra tokom godine i 75. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a članovi UO četiri puta manje od. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 članova i njime predsedava zamenik. Na upit o podacima koji se tiču primanja članova UO. pripadalo 30. Predsednik UO Zoran Anđelković – 1. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika.897 evra.560 evra godišnje.024 evra za pun mandat.600 evra a dok ne dođu neki drugi.780 evra. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu. 66. Za članove UO godišnje treba spremiti 27.200 evra.563 evra.NOMENKLATURA SRBIJE . može se utvrditi da za Zavod vreme počinje da teče od 1.128 evra.968 EUR.840 za vreme trajanja mandata.200 EUR. i 60.600 evra. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanić nasledio je decembra 2007.120 evra za jednu.032 evra.724 evra. što se za četiri godine penje do 55. po uzoru na Gavrilovića.960 za ceo mandat. iz čega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železničkom saobraćaju. decembra. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu.400 evra. koji se čitaju između redova ograde: „napominjemo da članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu. Još kad iz njih. računica je sledeća: Na direktora i predsednika UO.756 evra. Pretpostavka je da članovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajućeg i da ih ima ne manje od pet. 11 članova UO po – 1. Članovima UO se za godinu dana nadoknadi 128.756 evra godišnje i 123. decembra 2008. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 141 . Predstavnicima stranaka je do 1.480 evra za četiri godine.

dnevnice za putovanja. navodno zbog problema sa srcem.600 evra. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. 35 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 142 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ukupno: 360. kompanijske kartice kojima plaćaju „reprezentaciju“.360 evra godišnje i 91. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95.000 evra Tu su službeni stanovi.. šta joj drugo. Do tada. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obračun i plaćanja). specijalni dodaci.272 evra i 17. Međutim. ali je uvek bila protežirana. Predsednik UO – 356 evra. kao prijatelj njenih roditelja. bivši diplomata SFRJ Budimir Lončar. Ukupno: 108. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koča Popović učio da skače na glavu. svaki cent je bačen novac. Plate direktora i nadoknade članova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog čega bi poreski obveznici trebalo da brinu35.720 EUR.. luksuzni automobili.000 evra RTS – 287. rekla je Vida Uzelac.000 evra. Njeno devojačko prezime je Zec.000 evra JAT – 195. direktor će zarađivati 18. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slučaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed.091. kako je i nestala. Dva dana nakon što je počela da radi u SDK. radila je četiri sata dnevno. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. vozači.NOMENKLATURA SRBIJE . istovremeno kao predsednica UO prima – 4. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4. TANJUG Direktor – 1. telohranitelji. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu.954 evra. Samo je pao sistem. i druženju s Dinkićevom suprugom Tanjom. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD. naknade za odvojen život. vraća zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda). Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da će sačekati zvanično obaveštenje.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesečno zarađuje do 14.000 evra PTT SRBIJE – 483. Dok traje razjašnjavanje.000 evra EPS – 253. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda. kad su svi već počeli da spajaju praznike.000 evra SRBIJAGAS – 184.000 evra AERODROM NT – 126. na sajt Centralnog registra volšebno se. naprasno je ozdravila.800 evra za ceo mandat.888 EUR. Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeća. Roditelji su joj bili čuveni crnogorski komunisti.530 evra. Na veliki četvrtak. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. Do 1996.080 evra. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkači samo „Novosti“. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu.000 evra ELEKTROMREŽA – 150. Uzelčeva nikada nije bila rukovodilac.088 evra u četvorogodišnjem mandatu. SRBIJAŠUME – 550. članovi UO ne primaju nadoknadu za rad. TELEKOM SRBIJE – 850. besplatni mobilni telefoni.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.000 evra TANJUG – 17.000 evra. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i piće 2.604.000 evra - 6.602 prosečne plate36. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i čije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševića, zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije37: Pomoćnik direktora Beogradske banke Slobodan Aćimović Gradonačelnik Suve Reke Stanislav Anđelković Generalni direktor “Politika” a.d. Hadži Dragan Antić Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanović Gradonačelnik Lipljana Ljubinko Božić Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirović Zvaničnik Jugoimport SPDR Jovan Čeković Gradonačelnik Kline Sveta Dabišljević Portparol SPS Ivica Dačić Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanović Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilović Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Đedović Direktor “Takova” Ivko Đonović Direktor Komercijalne banke Ljubiša Đorđević Glavni urednik “Borbe” Živorad Đorđević Gradonačelnik Dečana Milivoje Đurković Zvaničnik Beogradske banke Aleksandar Dobrić Gradonačelnik Vučitrna Slobodan Doknić Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišić Član Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajević Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Slađana Ivančević Potpredsednik SPS Živorad Igić Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivković Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljević Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšić Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanović Šef JUL Jagodine Životije Jovanović Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanović Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljčanin Članovi porodice Karić: Dragomir, Milanka, Sreten i Zoran Karić Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgović Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanović Direktor “Galenike” Marija Krstajić Zvaničnik Beogradske banke Ivan Lazarević Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješević Zvaničnik Beogradske banke Vladimir Linčevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubičić Direktor “Slobode” iz Čačka Radomir Ljujić
Sa tim novcem firma sa 100 zaposlenih mogla bi skoro 4 godine da isplaćuje zarade, poreze i doprinose. 37 Spisak od 13.05.1999. godine, ažuriran imenima za koja je EU donela odluku 4. juna.
36

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

143

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Član Direkcije JUL Nebojša Maljković Predsednik Osiguravajuće kompanije “Dunav” Nebojša Maljković Portparol JUL Ivan Marković Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Marković Zvaničnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvaničnik Beogradske banke Olivera Matić Direktor Železare Smederevo Dušan Matković Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlović Menadžer u EPS Radoslav Mihajlović Direktor “Pekabete” Nena Mihaljević Urednik TV BK-Telekom Dejan Mileković Član Glavnog odbora SPS Milivoje Miletić Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojević Gradonačelnik Obilića Zoran Milošević Član Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanović Član Glavnog odbora SPS Milomir Minić Direktor Delta banke Miroslav Mišković Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrović Direktor CIP Milutin Mrkonjić Direktor B-92 Aleksandar Nikačević Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojić Član Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reči” Bogoljub Pejčić Član Glavnog odbora SPS Goran Perčević Gradonačelnik Gnjilana Bogdan Perić Predsednik Beogradske banke Zlatan Peručić Zvaničnik Beogradske banke Gordana Popović Šef Pećkog okruga Jovo Popović Spiker Televizije “Politika” Sanja Purić Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radević Član Glavnog odbora SPS Dejan Radenković Direktor “C-marketa” Slobodan Radulović Član Glavnog odbora SPS Tomica Raičević Član Glavnog odbora SPS Aleksandar Raičević Predsednik JUL Ljubiša Ristić Vlasnik “Rodić MB” Milan Rodić Član Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotović Član Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonačelnik Prištine Dušan Simić Gradonačelnik Srbice Sima Simić Član Direkcije JUL Živko Šoklovački Član Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanić Član Direkcije JUL Srboljub Stanković Gradonačelnik Đakovice Momčilo Stanojević Zvaničnik Beogradske banke Vesna Stevović Direktor “C-marketa” Tihomir Todorović Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomašević Gradonačelnik Podujeva Milovan Tomić Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajković Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojević Direktor “Grmeča” Rajko Unčanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinović Guverner NBJ Dušan Vlatković Direktor Beogradske banke Borka Vučić Bankar Milija Zečević

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

144

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Bankar Miodrag Zečević Direktor “GSB” Milan Živanović Član Glavnog odbora SPS Života Živković Član SPS Života Cvetković direktor “Geneksa”, Radoman Božović savetnik direktora Beogradske banke, Zoran Čičak privatni bankar, Đorđe Nicović predsednik SPS u Nišu, Dušan Radovanović biznismen iz Ženeve, suvlasnik “Nivade”, Božidar Vučurević Zbog nelegalnog držanja para Srbije, traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Čelni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”, pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode plaćanja štete koja je Srbiji, njihovim posredstvom, naneta do 2000. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvaničnika nije reagovao38. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol, Braunkort... koje su imale preko 250 takođe nelegalnih računa u Popular banci. Te firme osnovala je Borka Vučić preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa, sada predsednika Kipra39. U spajanju sa “Marfinom” učestvuje Kikis Lazarides, predsednik Laiki banke, koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševićevih para). Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Međutim, to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima, poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa, koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular, a sada Laiki banke, koji dokazuju osnivanje osam “Miloševićevih” of-šor kompanija. Ideju Lazaridesa, i ćutanje finansijskih vlasti Srbije, ugrožavaju i sudski sporovi protiv Popular banke na Kipru. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedočio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batić, koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija, od kojih je najznačajnija bila - Anteksol. Taj sudski spor sprečava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije, i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala račune, prepuštajući njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. Velika odgovornost za sav novac Srbije, deponovan pa skinut sa računa, jeste na Laiki banci, koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. Laiki Popular banka, ponudom za preuzimanje, kupila je 90,4% akcija srpske Centrobanke za 33,5 miliona evra. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. Na sajtu Laiki grupe, advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram, koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija, a među njima i Radomira Markovića, bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševića, Zebića ili Šainovića. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj čovek daj mu iznos koji traži’. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka, jedan onome koje novac uzeo, a drugi primerak je ostajao nama....Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. Bio je to Rade Marković, novopostavljeni šef Državne bezbednosti. Marković mi je rekao kako je Milošević naredio da, pored potreba vojske i policije, carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševića i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca, otprilike jednom nedeljno, dolazio saradnik Radeta Markovića, Marijan Zović”.

NOKTOM PO DUBINI
Velimir Ilić je 28. maja 2002. godine potvrdio da je za vreme Miloševićevog režima na Kipru “okrenuto” 11,5 milijardi dolara. Ilić je tada rekao da je na “bizaran način nestalo četiri milijarde dolara” i optužio guvernera Mlađana Dinkića da ne čini ništa da se novac iz kiparskih banaka vrati. Neko vrti naše pare. Dinkić je izjavio da je za njega završen “slučaj Kipar” jer Karla del Ponte pokreće istragu i poziva za svedoke Aksentiua Aksentiua bivšeg guvernera kiparske Centralne banke i Tasosa Papadopulosa, osnivača of-šor firmi”. 39 Sve to potvrdio је Mlađan Dinkić, koji je kao guverner NBJ istraživao gde su nestale srpske devizne rezerve.
38

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

145

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi, uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za ličnosti koje vrše vlast, za političke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politički deluju, kao i postojanje establišmenta koji, iz sopstvenih interesa, onemogućava normalno funkcionisanje države. Tačni ili ne, pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro četiri decenije, a da se vodeća elita regrutuje iz istog kruga, na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoretičari i praktičari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci, bez obzira na lica i partije, i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Bilo da se prati Nova srpska politička misao ili Evropski pokret, bez obzira na suštinska neslaganja, upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije, tokom i nakon II Svetskog rata, i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. Očigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da očuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Anti-fašističkog veća u Jajcu, 1943. godine, na kome iz Srbije, za razliku od drugih, od tada federalnih elemenata, nisu učestvovali civilni predstavnici, uspeva da se održi. Vremenom, taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji, kojoj ne dozvoljava da razvija i unapređuje društvene odnose. Sveti apostol Pavle, u svojoj poslenici Rimljanima, bavi se i odnosom hrišćana prema svetovnoj vlasti. On, u suštini, uči da svaka vlast ima pozitivnu ulogu, jer suzbija pojave zla, i da je svaka vlast data od Boga narodu, te bi hrišćani trebalo da poštuju svetovnu vlast, ali da je ne pomešaju sa božanskom. U Starom zavetu, pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima, koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Bog je, tokom istorije, stvorio tri zasebna Zaveta sa čovekom - ali tek posle Velikog potopa. Prvi Zavet bio je sa Nojom, drugi sa Avramom, Mojsijem i ostalim Jevrejima, a treći sa celim čovečanstvom, preko Gospoda Isusa Hrista. U kontekstu shvatanja vlasti, važne su Božije reči Noji, jer, po tumačenju svih jevrejskih učitelja, zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo čovečanstvo, dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. Pavle, koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišćani i nije to zahtevao od drugih naroda, smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje, bili oni hrišćani ili ne, dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo čovečanstvo. U šestoj zapovesti Noji, Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. Bog takvu vlast ne poznaje, jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. sa voljom Tvorca). U antičkoj Grčkoj pojavio se izraz “tiranija”, koji ne označava da je neka vlast loša ili nedemokratska, već da je nezakonita, odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. Tiranija zapravo nije vlast, nego samovlašće pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga, jer Bog ne poznaje samovlašće kao kategoriju vlasti. Diktatura, i kad je najgora, poštuje zakone, makar oni bili loši i nepravedni, i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. Zakon je dat od Boga, a ne vlast. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. Car Irod bio je tiranin, ne zato što je bio loš ili dobar, nego zato što nije poštovao zakone, čak ni one koje je sam doneo. Stavljajući se tako iznad svakog čoveka, pa i samog Boga, izgubio je zaštitu svakog zakona, svetovnog i svetog. “Tiranicid” se čak nije tretirao kao kažnjivo delo, jer tiranin, kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona, ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti ličnosti. Ono što je važilo tada, verovao neko u Boga ili ne, važiće za sva vremena. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti), nego tiranija. Takva vlast ne mora se trpeti, ni po domaćem, niti po međunarodnom pravu. Za primer današnje Srbije, korisno je prisetiti se vladavine porodice Mediči u Đenovi, koja je opisana kao „kartel porodica“, jer vladajuća kuća bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. U interesnoj simbiozi, koja je ostvarena među grupom porodica, pojavljuje se progon, u nelegitimnom i nelegalnom vidu, zbog same činjenice da neka kuća ne pripada nekoj interesnoj grupi. Slučaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj, drugi je istorijski primer organizovanog progona, interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Progon, kao metod, uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe, bez zakonskog osnova

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

146

Nastaju komitske grupe. iako zagovara prelazak u kapitalizam. preneo List "Politika" objavljuje proglas Jovana Dučića: "Beograđani. Nasuprot tome. U Srbiji.. TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. koje listom počivaju na tzv." 40 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 147 . Društveni sukob iz takvog isključivanja stanovništva. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo početkom sedamdesetih. Vladimir Gaćinović hercegovačku omladinu uvoditi u ‘Mladu Bosnu’. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje čine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. dok će Bogdan Žerajić izvršiti atentat na austrijskog predstavnika Varešanina i postati idol mladobosanaca koji će se zaklinjati na njegovom grobu. u kojoj stoji: ". Sve je u Srbiji spremno da ustane i prolije i poslednju kap svoje patriotske krvi i da spreči Austriju da otkine Bosnu i Hercegovinu". Pitanje je samo da li će taj scenari biti vođen jasnom ideološkom alternativom ili. iz Hrvatske... Bosne i Hercegovine. ali i poreklo vodećeg nevladinog sektora. Bavljenje pojedinačnim slučajevima progona samo maskira suštinu sukoba. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. i u inostranstvu. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti.naći će i srpski narod u toj knjizi jedan list na kome će krvavom rukom zapisati: Zub za zub. izgleda. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. rekao je: "Narodna odbrana nije uradila dovoljno. bio državni projekat. po Hobsu. zauvek. uz saglasnost vlasti40. Otadžbina je u opasnosti. u to vreme bio načelnik štaba Drinske divizije. započela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima41. niti pak ono što su smatrali da je potrebno da se uradi. U Srbiji. pretorijansku.. koja je 1981. Raspoređivanjem u više partija. kasnije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji bi opravdao upotrebu sredstava. demokratskom centralizmu. Crne Gore pristižu mladi dobrovoljci sa željom da počnu obuku. a čega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. U situaciji jednopartijske države. srpski vicekonzul u Skoplju. da neguju borbenost. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. čime je imala dodirnih tačaka sa radnim i stvaralačkim delom stanovništva. oko za oko. progon ne vrši vlast. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. Kome ovo nije jasno. kada su komitske vođe iz Makedonije zatražili pomoć Beograda od tursko-bugarskog zuluma. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. predstavnici nomenklature. i ekskluzivitet. počelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. koja praktično koči. a to su izolacionizam. iznutra. na legalan način. 6. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine42. drugi anarhističku. ne kao javne funkcije. koji počinje ubistvom srpskog kraljevskog bračnog para Obrenović. ova grupa je bila prinuđena da nešto stvara. policentričkom etatizmu i tzv. dovodi preduzetne ljude i radništvo da lični napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih isključuju iz preraspodele društvenog blagostanja. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. Kad ste vi u vašim evropskim zakonima mogli naći stranu na kojoj piše da je sila jača od pravde. protiv svakog. neka pogleda ima li ideoloških razlika između partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moć uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moć izraženu u finansijskoj moći. terorističku. snage željne da se suprotstave osvajačkoj politici Beča. Izlazi i "Optužnica" velikim silama. već kao kanalisanja koristi. izuzev privilegovane grupe. Bogdan Radenković. a seže do čistki srpskih kadrova u Komunističkoj partiji. oktobra 1908. iz kojih će. u partijskoj državi. u krajevima gde žive Srbi. Širom zemlje." 41 Iz srpskih oblasti. prema spolja.NOMENKLATURA SRBIJE . onda upamtite . Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitičkoj). interesnoj grupi. i pitanje je da li i dalje. U smislu navedenog. 42 Dragutin Dimitrijević Apis. nastaju komiteti ove organizacije čiji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce.

Tekst zakletve je glasio: "Ja. mogli da se ubiju. Ilija Ivanović. Uvidom u lični notes Aleksandra Karađorđevića. nije uspelo. To potvrđuju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. Imajući u vidu prisnost koju je imao s većim brojem pripadnika ‘Crne ruke’." 44 dr Slobodan Jovanović. da ću od ovoga časa pa do smrti verno služiti zadatku ove organizacije i uvek biti gotov da za nju podnesem sve žrtve. atentator. zemljom što me hrani. otac Vladimira Dedijera. ako budu zarobljeni. rodom iz Stoca. Staljinov kadar. rodom iz Stoca (Hercegovina).Dragutin Dimitrijević Apis. Dragutin Dimitrijević Apis. major Vladimir Tucović (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovića. krvlju svojih otaca. major Dragutin Gavrilović (upamćen po zapovesti braniocima Beograda). Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašića. godine. juna 1917. . bio pripadnik ove tajne organizacije. stupajući u organizaciju. . godine “Tadićev deda bio zadužen za ubistvo Ferdinanda” 46 Izveštaj žandarmerijske postave Gacko-Bileća. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) 43. nije bila njegova ideja. i regent Aleksandar je.01. juna 1914. čašću i životom. kapetanu Velimiru Vemiću i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanoviću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosiću. Milan Vasić. pronađen u kući vojvode Maja Vujovića. juna 1941. što je prihvaćeno kao simbol. član Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. godine izdan Gestapou i streljan. Imao je jak uticaj na političare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. a potom pomoćnik načelnika štaba Treće armije. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. 43 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 148 .Spasoje Tadić47. 9. na početku rada organizacije došao je na sastanak Vrhovne centralne Uprave i izneo da se Srpstvo može spasti "bombom. između ostalih su: vojvoda Vojin Popović Vuk. .Mustafa Golubić. Na spisku članova koje je popisao Aleksandar. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. šef špijunske mreže. nož. nožem i puškom". ali je u noći 29. bomba i otrov44. Milovanović. Simboli organizacije bili su lobanja. osmislio je i organizovao oficirski puč 1903. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. maja 1903. čuveni komita iz sela Smriječna (Piva). je uhapšen je kao član organizacije Ujedinjenje ili smrt. Čedomir Popović. ali mu to. godinom. Bogdan Radenković. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom obaveštajnom službom. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". Osuđen je na smrt i streljan 14. Bogom. maja 1911. kasnije četnički komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. general NKVD..2009. pronađen je kompletan spisak članova organizacije. ---. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojević. Tadić je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera 46. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovićem i Radetom Malobabićem. zatim je bio načelnik štaba Užičke i Timočke vojske. Pojedini članovi Uprave otpočeli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvećao. 47 Spasoje Tadić bio je rođeni stric akademika Ljube Tadića. po svemu sudeći. gde je teško ranjen. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . po naredbi Tita i dojavom Milovana Đilasa.Mehmed Mehmedbašić. zaklinjem se suncem što me greje. Ljubomir Jovanović Čupa. ukrštene kosti. Željko Zirojević i Miodrag Janković prvi put objavili u srpskoj javnosti45. Optužnica ga je teretila za "prevratničko delovanje". oca predsednika Srbije Borisa Tadića. koji su istoričari.NOMENKLATURA SRBIJE .Jefto Dedijer. uprkos pritiscima. Velimir Vemić. 45 Dnevni list ‘Press’ od 18. Voja Tankosić. Ubistvo kraljevskog para Obrenović. i Milan Gr.. . profesor Beogradskog univerziteta. komitskog vođe iz ovih krajeva. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. Decembra 1916.

u kojoj mu je pomagao Svetislav Hođera. godine.bio je više nego što se zove dobar drug. Grci i Crnogorci. Njegova jedinica poslata je da. Ljube Vulovića i Radeta Malobabića. Aleksandar je počeo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande... A pokojni ruski ambasador Hartvig je opisao Crnu ruku kao najomiljeniju. na zahtev regenta Aleksandra. major Živković bio je određen da komanduje konjicom Timočke divizije. predvodio je pukovnik Petar Živković (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. koji se dobro drže. drugi se predomisle.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radomir Putnik i Stepa Stepanović simpatisali su organizaciju Crna ruka48. Čim je postao regent. a šta vi mislite da smo mi stavili glave u torbu da se vi dvojica (Aleksandar i Đorđe) svađate i otimate oko prestola kao oko kakve igračke. kao Vrhovni inspektor vojske. postavio je Petra Živkovića za predsednika vlade.. godine: "Predstoji nam rat s Turcima. Dugo su onemogućavali državne poslove svojim prevratničkim namerama. Hrvata i To se može zaključiti iz reči Apisa na sastanku Vrhovne centralne uprave avgusta 1912. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živković naterao na homoseksualni odnos s njim. 6. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. U egzilu. U Beogradu ovih dana treba da se donese konačna odluka o ratu. Osim toga. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. Dimitrijević ga je mirno saslušao i rekao mu: "Da. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. i tako je postao vođa Aleksandrove kamarile. da otključa kapiju dvora." 49 Kada je 1911. državnih razloga i zato ne mogu biti pomilovani. ‘Belu ruku’. Živković je." 48 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 149 . najidealističkiji i najpožrtvovaniji južnoslovenski elementi okupili su se oko Apisa. Živković i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku." Ljut. Petra Živkovića i Josifa Kostića (pripadnici Bele ruke i Apisovi smrtni neprijatelji) postao više nego blizak. Uleteo je u Apisovu kancelariju i otpočeo da ga vređa. Ali oni su osuđeni više zbog onih prvih. "namestio" Solunski proces. Kada je. počeli su da hapse najbolje srpske oficire kao što su Dimitrijević. Vemić itd. i obrnuto. godine odnos regenta Aleksandra. najnesebičniju. januara 1929. godine. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosića." Odgovor prestolonaslednika Aleksandra na molbu ledi Pedžet za pomilovanje Apisa: "Ti ljudi su zlo za ovu zemlju. ali njihov odnos prema oficirima. 1931.. 50 Vladimir Lebedev. Stepanović je odgovorio da to ne spada u domen prestolonaslednika i da će o tome referisati lično kralju Petru. koju je Kralj ostavio da prenoći znajući da će bes proći Aleksandra.. Živković mu se odužio tako što je. Nisu bili članovi. Ali imao se utisak da on nije samo to. Ali ne može se reći isto za političare i neke druge oficire. Imajući u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu 50. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politički sudski proces i označio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašće.. Dalji sled događaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. ova dva oficira su Aleksandru izneli niz optužbi protiv Dimitrijevića. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. Aleksandar je. godine: "Poslednjih dana mog boravka u Solunu. Komandant Druge armije Stepa Stepanović zatražio je da Živković bude izveden pred vojni sud. S nama su Bugari. ni naši ni bugarski vladajući krugovi nisu dovoljno hrabri. Nažalost. ministar mornarice u ruskoj vladi 1917. 1914. govore za sebe49. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". Za prirodu kakva je bila Aleksandrova ovo je bilo više nego dovoljno. na zahtev kralja. Ja sam u stalnom kontaktu s Putnikom i Stepom. ali je ipak prihvaćen kao zaverenik kraljeubica.. idealističku i rodoljubivu čiji je cilj isključivo bio oslobođenje i ujedinjenje svih srpsko-hrvatskoslovenačkih naroda. ni osion . Smenio je vojvodu Putnika." Slobodan Jovanović: "Taj Apis koga sam upoznao u Vrhovnoj komandi nije ličio na onu sliku koja se bila o njemu stvorila u publici. suđenje i streljanje Apisa. Čim jedni prikupe malo hrabrosti da zarate. On nije bio plahovit. Od stvaranja države Srba. bili su spremni da ubiju Pašića i mene. koga su se mnogi plašili. otišao kod ministra vojnog Stepe Stepanovića i zatražio da se Apis i Milan Milovanović premeste iz Beograda. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. sklonio Dimitrijevića iz Vrhovne komande. s Drugom armijom. Aleksandru. Aleksandar je nezadovoljan otišao kod kralja Petra i ponudio pismenu ostavku. Posedovao je kompromitujuća dokumenta o budućem kralju. Varate se jer smo u stanju da i po drugi put stavimo glave u torbu. a posebno prema Apisu. Najčasniji. U majskom prevratu imao je minornu ulogu. Ostali optuženi osuđeni su na kazne zatvopra.. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala čast srpske vojske".NOMENKLATURA SRBIJE . lažni svedoci.

navodno zbog prisluškivanja Broza. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i čekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio51. U puču protiv namesničkog režima kneza Pavla Karađorđevića 27. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. onaj tvoj Krcun htel bi biti kao Apis". Niko od njih nije bio osuđen. koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. a ovaj Aleksandru Rankoviću. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osuđene i svima su bile isplaćene odštete. Ovo će omogućiti da se 1974. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. 1966. navodno u šali rekao: "Ćuj Leka. pukovnik u penziji Radoje Lazić. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. bili u ilegali ili. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. godine. na vezi majora Kempa. u "saobraćajnoj nesreći" poginuli Svetolik Lazarević i Slobodan Penezić. Major Ljubomir Vulović napisao je. 1937. Po njihovom odlasku. Prota ih je predao Todoru Mihailoviću u Beogradu. godine. godine. maja 1996. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematičnih lica. predvođena Rankovićevim saradnicima. To su sprečili neki iz vrha KPJ52. ali i belorukaši. pa su svi osuđeni rehabilitovani 1953. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. Radi se o jedinici čiji su pripadnici. Crnorukaši su. U to doba UDB. kojim je predsedavao Svetolik Lazarević (prijatelj Slobodana Penezića Krcuna). godine. u jednom razgovoru sa Rankovićem. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. poput Save Popovića. regrutni prihvatni centar za izbeglice. Avdija Bakalija. 52 Akademik Dedijer navodi da je Tito. pred streljanje. kralj Aleksandar bio je politički i na druge načine vezan za Petra Živkovića. do 1996. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovića. IMA LI SLIČNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. a posebno na Kosovu i Metohiji. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. Mustafe Golubića i Božina Simića. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. radila je intenzivno na sprečavanju diverzantsko-špijunskih i terorističkih akcija. politički je uklonjen Aleksandar Ranković. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. u službi sovjetske obaveštajne službe. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. kao i VJ. Na Brionskom plenumu. artiljerija. Pronađen je član Crne ruke. kada zemlja bude slobodna. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristička dejstva Druge uprave RDB MUPRS.7.1956. Bio je to uvod u fizičko-političke likvidacije tzv. i dva svedoka koji su lažno svedočili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanović (Temeljko Veljanovski) i Đorđe Konstantinović (Konstantinovski Georgi). Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. kao predsednik Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti. pod komandom načelnika FRANKA SIMATOVIĆA. godine. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. dva pisma o tome šta se događalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunoviću zamolivši ga da ih. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. padobranci. Stefanovićem i Lukićem. "Vukovi". osniva zavereničku organizaciju Konspiracija. marta 1941. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo isključivo o srpskoj stvari. Rad službe bezbednosti do 1966. 51 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 150 . blokirali hamerima autoput kroz Beograd. Jedan od istaknutih članova Crne ruke Slobodan Jovanović. pod punom ratnom opremom. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. veza.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slovenaca. pljačkaša i sklonih terorizmu.“ Opremanje JSO predviđeno je na principu vojne organizacije: „Biće obuhvaćena sva tri vida. kome je Dedijer prisustvovao. ubica. novembra 2001. “rankovićevaca”. godine učestvovali su bivši crnorukaši. Mehmeta Hodžu. preda nekome ko će time moći da se pozabavi. Ovoj grupi i njihovim pomagačima suđeno je u Prizrenu 12. po ugledu na Crnu ruku. Prvo su. Pred većem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. Penezićem. 1965. Dževdeta Hamzu. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omogućeno da uđu u bazu JSO. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u čemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). Ranković je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od početka rata na prostorima RSK i RS.NOMENKLATURA SRBIJE . Da bi ublažili utisak o pobuni.

tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. teroristima. U izboru modela uniformi. zv. neobičnim putevima. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovića. (nerazumljivo). nestao je i sledeći put viđen je sa natpisom "Starac Vujadin". za uniforme i oznake potrebno je oko 500. vazduhoplovci – 200.NOMENKLATURA SRBIJE . uvezao je. (. zabeležio je reči Franka Simatovića Frenkija. Među označenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Đinđića . adaptiran za bacanje ručnih i improvizovanih avio-bombi. Prema dokumentu. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovića Arkana54. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. Rogatici i drugim. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. iznošenje deviza iz zemlje itd. jeste. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. ratnih profitera. transportnih i humanitarnih letova. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. U drugom dokumentu piše da je od početka rata 1991. Sredinom proleća 1996. telohranitelji i slično). Sledeće godine. Velika Popina.. opreme. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na plaćenom čuvanju aeodromu Pančevo. je „zaokružen proces međusobnog povezivanja mafije. a biće plaćeno u gotovom – bez poreza. Mamucovski. tehnička služba). brodovima iz Libana. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". da se zadrži u njima i da izvrši pretresanje bez naredbe nadležnog organa. da nosi vatreno oružje i da ga upotrebi. tehnička služba 300 i sanitetska služba – 60)“53. kao i formiranju borbene eskadrile.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM alpinisti. ronioci – 100. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. Crnogorac. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodećem kadru.. Slobodan Milošević se 1996. Flota je kasnije dopunjena. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno.) Takođe 1992. Sokocu.Zvezdan Jovanović. već su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i činjenica da je sastav ovih jedinica najvećim delom na okupu i da su već ugrađeni u "biznis". legionarima okorelim u zločinima i da su spremni za novac za izvršenje i najokorelijih terorističkih akcija. formirana je avio-helikopterska eskadrila. penzionisani pilot RV i PVO. 55 Kao "biznisi" označeni su šverc droge. pred ratove 1991. da se služi tuđim saobraćajnim sredstvom i sredstvom veze radi hvatanja izvršioca krivičnog dela". i paravojnu jedinicu Medić Slobodana. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. ali jeste većina njene logistike." Početkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". veza 100. Kao bitno. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. Sa aerodroma u Bratuncu. nokomponovanih "biznismena"55 i klasičnih kriminalaca većeg "ugleda"“. helikopterima i avionima. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. alpinisti 100. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovića. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naiđu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. iznad Bosne. Naručena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). istaknuto je da je reč o "profesionalnim ubicama. 53 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 151 . Boca.Srbije ili je ta akcija u toku“. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebačene na teritoriju R. u luku Bar. iz bivše JNA. kopče za ešarpu kao i VJ. da uđe u tuđi stan i druge prostorije. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem: „Maja 1991. nije pojavio u Kuli. RM – ronilačka jedinica i službe – sanitetska. ljudstva. Petrovac. razne privatne agencije (za obezbeđenje. Treći dokument svedoči da je Obaveštajna uprava RDB sačinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvećim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. Po direktivama Jovice Stanišića i Franka Simatovića. 54 U "Legitimaciji" člana Stranke srpskog jedinstva stoji: "Imalac ove legitimacije ovlašćen je da u slučajevima predviđenim zakonom legitimiše građanina i da ga privede nadležnom organu. detektivske agencije. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbeđenju mreže malih aerodroma. U prilog tome ističe se činjenica većeg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat međusobnih obračuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. zv. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake činova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. padobranci – 100. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. artiljerija 500. sa još nekoliko. izvršeno je oko hiljadu borbenih.000 DEM. izviđačkih. uz logističku pomoć Mihalja Kertesa. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi.

418. Lamoral i Braunkort na račune Aviatrend u Mađarskoj. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. Radomir Marković svedočio je u Hagu da je novac za tehničko održavanje. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Milošević. oduzeta iz Tuzle. laki trasport i izvidanje korišćeni su "Cesna 172". Nauru i of-šor i države trećeg sveta. Većina helikoptera JSO. Za vezu. koji su 2000. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. Delta i Astra Banka. Prema svedočenju Radomira Markovića „predsednik Milošević ga je koristio samo jednom ili dvaput“. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. 1992. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. omogućilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. u Gibraltar. uništen aprila 1999. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske. a Stanišić. gađan je ali bez posledica po tehniku. Prateći tokove novca. U sklopu priprema za sukob na Kosovu. Švajcarskoj. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. Novac je uplaćivan od firmi Neokom. Prema Torkildsenu. vraćeni. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". a hangar je. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. Anteksol. Valerija Černija i Aleksandra Čegoljeva. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". borbeni.NOMENKLATURA SRBIJE . prijatelj Franka Simatovića. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na račune firme Aviatrend. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikčević".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sarajevsko 'Oslobođenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u četničkoj avijaciji". Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. Mi-24 i Mi-17. Na izviđačkim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". nego pravi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 152 . Oznake na letelicama skrivale su učešće "crvenih beretki". Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. jedan Republici Srpskoj. i početkom 1998. Po završetku NATO bombardovanja. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24.. ta 2 helikoptera. uključen je u JSO. Krajem 1998. nije poznato. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševića.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišić predstavili su se javno tek maja 1995. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. Leta 1998. sa sedištem u Gibraltaru. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. kao izaslanik Miloševića. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). a drugi Federaciji BiH. neki čak opremljeni topovima i raketama. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". Preuzimanje Saveznog od republičkog MUP. U leto 1992. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. gde su takođe bili helikopteri JSO.026 dolara. Iz tajne baze kod Bratunca. pred napad na Jugoslaviju.. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "leteće topovnjače" Mi-24V. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. a po vraćanju u Beograd. Oni su evakuisani. ambasador SRJ u Moskvi. "NIN" je objavio reči očevica „nisu poljoprivredni avioni. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. Bugarskoj i preusmeravan na račune Aviatrend. smešteni su u veliki hangar JAT. uplaćeno 3. septembra 1996. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobađanje. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevođenim raketama. U to vreme nabavljen je luksuzni američki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih ličnosti. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status.

koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. februara. ekipa koja je u Isti helikopter. na Vidovdan 1989. Najupamćenija akcija helikoptera DB bila je 28. bivšeg zamenika načelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. JSO polako izlazi u javnost. potkradao je fond za pomoć udovicama i siročadi poginulih pripadnika JSO itd. iz JUL. Pogibijom. 57 CRDB Beograd pratio je i prisluškivao i Slavka Ćuruviju do pred samo ubistvo i Ivana Stambolića do pred samo hapšenje. načelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Ćuruvije i zločina na Ibarskoj magistrali. generala Nebojše Pavkovića. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je dočekao neko iz JSO: jedno od tih lica slično je objavljenom foto-robotu. bivšeg načelnika Generalštaba. bivši načelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije.. u čijem su vrhu tada bili57. kao i još neki.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Posle naizgled pasivne uloge događajima iz oktobra 2000. na Gazimestan. juna 2001. sa oružjem u ruci. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. bivši načelnik SUP Beograd. Legije s naočarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. Policija je zatražila pomoć i Mire Marković. "Sikorski S-76" postao je omiljeno leteće prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno između saveznih i republičkih izbora 2000. izgubljen je insajder mafije pod sistemom bezbednosti. Nakon reorganizacije 2002. koji je smirivao pobunu u zatvorima. Dušan Spasojević i Mile Luković lišeni su života. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. PIPCI “SLIČNOSTI” Po policijskim saopštenjima. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. posebno Spasojevića. dugo nedostupnog istrazi. Svetozara Simovića. iako je MUP Srbije potvrdio autentičnost prepisa. kao predsednika Srbije. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. Spasojević je. Ratka Romića i Milana Radonjića o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. koji je sličan fotografiji. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. Stevan Nikčević i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića. prevezao je Miloševića. a zna se da ko je od koga primao naloge! 56 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 153 . general Dragan Ilić. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu priču. ali ona je 23. To su pokazala privođenja: Uroša Šuvakovića. avgusta 2002. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevića "navodni". Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševića do baze SFOR u Tuzli 56. Tek tada. Stevana Baste. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovića Bagzija. Branko Đurić. tada SMUP-a. ali je nekako pobegao. rekao je da se taj i još neki slučajevi „neće rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. bivšeg pomoćnika ministra SMUP iz JUL. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. pravosuđa i nekih političkih stranaka. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. u pokušaju proboja iz opkoljene kuće u Meljaku. označili su Radomira Markovića kao naredbodavca. kad joj je istekao poslanički imunitet. novembra 2001. Najčešći putnik bio je koministar Sead Spahović.. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Milorad Ulemek/Luković Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolića. i "navodno vođeni". pet osumnjičenih pripadnika JSO. uključujući i komandanta jedinice Dušana Maričića Gumara. Gorana Matića i Ivana Markovića. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. Milorada Bracanovića. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti već oktobra 2001. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. Oni. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjić. Načelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagić. Kada je otvoren slučaj Stambolić.NOMENKLATURA SRBIJE . otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaćeni živi. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. i još visokih oficira policije i RDB/BIA.

u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi saznalo se da su atentatori izvučeni iz Crne Gore vojnim helikopterom. Radomir Marković. preko 550 kilograma heroina. kao načelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. zaplenjenog u dve akcije na graničnom prelazu Gradina. Posle nestanka Ivana Stambolića. kao naslednik Stanišić Jovice na mestu načelnika RDB MUP Srbije. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. po identifikaciji i veštačenju. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o počiniocima krivičnog dela. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojne droge. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. čiju je upotrebu odobrio Slobodan Milošević. 59 Svi sa liste putnika bili su na poternici MUP Srbije nakon atentata na Zorana Đinđića. odgovoran za svoje izjave. nije istražen. svejedno da li mu je bilo naređeno. da ne propadnu u očekivanom bombardovanju NATO 1999. komisijski uništavaju. Ako je pitati "ko je ubio Ćuruviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". uz objašnjenje da je on bio visoki funkcioner vlade. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. Ivan Marković i Nebojša Pavković. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Ćuruviju“ i druge. smestio je najmanje 600 kilograma čistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio ključ i ovlašćenje za sef i sadržaj. Goran Matić je. 2. organizatore i izvršioce. Goran Matić. Ta količina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. Kazahstan. To nije njegovo privatno mišljenje58. izjave Gorana Matića navođene su u okviru odbrane. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg čistog heroina i. sredila boravak i pasoš Marku Miloševiću u Moskvi). To odobrenje moralo je ići preko načelnika GŠ Nebojše Pavkovića. Dok se to razjasni preko poslovično sporog Interpola. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. početkom aprila. Pravosuđe Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevića59. maja 2000. tvrdio je Matić. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojnih droga. 4. Stanišić Jovici. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. i krivično delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM novembru 2000. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Ćuruviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj način Goran Matić je štitio naručioce. Krstiću u Hagu. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. u vezi ubistava Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije. Jovica Stanišić. i čuvao je. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). zloupotrebu službenog položaja itd. rekla da će "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovića i još nekih. Mihalj Kertes. 58 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 154 . dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. kao savezni sekretar za informacije. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. Branko Crni. Privedeni su Bogoljub Bjelica. zloupotrebu službenog položaja itd. nađenog u martu 2001. žena koju traže biće u Alma Ati.NOMENKLATURA SRBIJE . bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. od njega je preuzeo rečenu količinu opojne droge. 3. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. Pokušaj Matića da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Ćuruviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekače. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševića". Profesorka je. Nakon ubistva Slavka Ćuruvije. Slučaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. osim nekog „Japanca“. čime je učinio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. Ta istraga bila je sabotirana. podstrekače. Ivan Marković istakao se bestidnim i ciničnim izjavama. i da li je bio svestan posledica.“ Na tom sastanku su. Matić i Marković. i prebacio uz još neke količine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. umesto nadležnim pravosudnim organima. organizatore i izvršioce ubistva. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. Vuk Drašković je odmah ukazao da su osumnjičeni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoći do Berana u bazu 7. čime je počinio krivično delo držanja veće Na suđenju gen.

u koju će pred bombardovanje NATO Aco Tomić regrutovati Radeta Bulatovića i Gradimira Nalića). ZORAN MANGOTIĆ. Oktobra 2000. 5. MILORAD BRACANOVIĆ je početkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". ko je trgovao heroinom i naftom. blizu Belog dvora (gde je inače beogradski centar obavestajne uprave Vojske. bila je u vili na Dedinju. preko Mire Marković. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilović". bio je prijatelj i saradnik Gorana Matića. ni odmah. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zločina. ko je krao. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. Bracanović je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. sa mnogo najsavremenije tehnike. bivši načelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleđen. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. Andreja Savić smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. Onda ga je uzeo Franko Simatović i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovića. Kadrovski. bivši premijer Republike Srpske Krajine. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. te je zamenik Andreje Savića. Trulim kompromisom.NOMENKLATURA SRBIJE . a na čelo RDB dovedeni su Savić i Bracanović. Mikelić je rođen u opštini Bosanska Kostajnica. niti prilikom formiranja BIA. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Marković. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovića. "čija čestitost je duga priča". počeo 1999. pre atentata na Zorana Đinđića. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . rukovali velikom količinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. i: Dragoljub Milanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM količine opojnih droga namenjene prodaji. U akciji “Sablja” pali su. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja će Miloševiću. Suprotno razumu. koja stoji iza Gorana Matića. Bracanović novembra 2001. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". prikrivali postojanje velike količine opojnih droga i tako počinili krivična dela zloupotrebe službenog položaja. Matićevo objašnjenje. BORISLAV MIKELIĆ. Napori da se očuva kadrovska struktura bili su očigledni: načelnik RDB Goran Petrović naglašavao je u proleće 2001. ubistva Ivana Stambolića. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Milošević je pao pod uticaj Rada Markovića i njegovih. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. ekipa se naučila taktici raspršivanja i ponovnog pregrupisanja.. Pali su i Aco Tomić i Rade Bulatović. zahvaljujući vezama sa JNA. mimo legalnih. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. kako su to zvali. Ko je ubio koga. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 155 . došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. sretali sa Lukovićem i Spasojevićem. Onda je primljen u SDB. Kad je Tuđman došao na vlast u Hrvatskoj. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije.same sebe. "Agencija". između ostalih. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojević poginuo? Može se reći da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". i u vreme oružane pobune JSO). kada su on i trust mozgova iz JUL. Milorad Bracanović. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat.. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. za koje su bili JSO i frakcije koje će ubiti Zorana Đinđića. Oni imaju šta da čuvaju . ali je opstao neko vreme. Do 1995. i sa Republikom Srpskom. koji je uz pomoć Mangotića.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. bivši direktor RTS. su predali veliku količinu heroina neovlašćenim licima. postaje zamenik načelnika RDB Andreje Savića. doturati prave informacije. Unutar RDB Mangotić je izašao na glas kao kanal Mire Marković. bio je operativac. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovića".

ali invalidnine i pomoć isplaćivao je samo kad je morao. kao savetnik u Progresu. Arkanovoj SDG itd. bili su zaduženi za lažne saobraćajne i vozačke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. kod Mirka Marjanovića. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovića (RTS). koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševića i Zorana Lilića i Goricu Gajević u upravnom odboru. kada su se posvađali. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. Mikelićevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilović" u Beogradu. objavljivao svoje stavove u "Svetu". a onda je Jovica Stanišić doveo Milana Babića u Beograd. Korduna i Like. Nakon 5. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. Ima indicija da se Mikelić. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavičaj". kojim je popisao i vozni park i građevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans". pa se sklonio u Srpsku. Njih dvojica prisvojili su matične i zemljišne knjige iznete iz Krajine. "Kulatrans". umrlice itd.. Tošo Rajić i Đuro Škaljac. sa Predragom Popovićem. "Sombortrans" itd. Mikelić je po naređenju Miloševića izbegavao. Čičić je to izvozio u Italiju. Mikelić odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. godine uspeo je. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdića 1994. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martića. uz podršku DB Srbije. Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. Najslađi posao izveo je sa Draganom Čičićem iz JUL. ambicije da postane predsednik Srpske. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. naročito u banjalučkoj regiji. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM čiji je "Gavrilović" bio važan snabdevač. juna 1995. U Beogradu se politički angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i sarađuje sa Mirom Marković i Slobodanom Miloševićem. Sa Arkanom i Goranom Hadžićem pokrali su ogromne količine kvalitetne hrastovine iz Istočne Slavonije. čime je i pao u oči policiji u akciji "Sablja". da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. Radeta Brajovića ("Novosti") i Dragana Antića ("Politika"). trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. blizak Arkanu. bio je drugar. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. kao jedan od retkih. Mikelić je postao premijer. 1995. pa je Mikelić bio istisnut uz pomoć Mire Marković i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". koje u Hrvatskoj nisu važile. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogaćenje od narodne muke: Mikelić je punio budžet Komiteta. ali ga je. Mikelićev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. RDB Srbije. bavio se krađom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilićem. Banije. oktobra 2000. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevića koristio za uterivanje dugova. Mikelićevi i Ilićevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babićem. Tokom 1993. bivši Martićev čovek. u januaru 1991. Sa Jovicom Stanišićem. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martića. ovaj je predložio Mikelića za premijera.. za određene tarife. krštenice. pokušavajući da sarađuje sa "Lastom". To je išlo do 1998. i pljačkali su izbeglice izdajući im potvrde za pasoše. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. stotine putničkih vozila Vlade i opština RSK. ugradivši se za 50%. Razrešen je nakon 14 meseci. pokrenut je list "Nacional". stotine kamiona i autobusa. koji je preko Dragana Garića iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. preko koga je još 1995. jer je drvo bilo besplatno. njegovim parama. nakon nerazjašnjene saobraćajke.. sačinio je "Spisak pokretne imovine sa područja RSK". bavio pranjem novca za Mirka Marjanovića.NOMENKLATURA SRBIJE . a ostali su se ozbiljno ugrađivali. pa je veštačko đubrivo iz Kutine Mikelićevim vezama išlo u Kladušu. opranim u Bijeljini. Dragoljubu Milanoviću dao je VMW. ali je odustao uvidevši da nema šanse. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan. 40 kamiona-hladnjača "Gavrilovića". Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 156 . Njegov telohranitelj Dragan Vujičić Bego iz Gline. Imao je 1996–7. U jesen 1995. Mikelić krajem 1993. venčanice. i udomljuje se u Beogradu. u Progresu. davao je vozila Kertesu. presreo i posvađao se oko nekog naftnog aranžmana. Nakon toga. Kad je presušio s gotovinom. Slom RSK dočekao je u Beogradu.

hirurg iz Sremske Kamenice. a niz novina ih je štampao. bez ograde. Ovi napori da se atentat na Zorana Đinđića olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. koja je već otvorila neke teme u tom pravcu: . Dva visoka oficira JSO. medijski radnici i stručnjaci osećali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. da je on brat Munje. Zašto su neki biznismeni. Rade Marković je bio uhapšen i tad počinju problemi. bila priča da je on izdajnik. lopova sa Novog Beograda. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima nameće se JSO. DSS blokira pokušaje razobličavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". jer i pored toga što je Zoran Đinđić objasnio Vojislavu Koštunici zbog čega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojeviću.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. znak da se neće libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. oni se ljute. međutim. što da zaoštravamo. u smislu da je bilo jasno da tu neće da završi. da radi za Amerikance. a do bekstva Legije uređivala mu je kuću. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u budućnost. pa je. a Ceca ministar kulture". posle pola sata. Radojica Rajo Božović i Vasilije Vaso Mijović. ili 7. Tu konturu. je rešenje Ibarske magistrale. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. Tokom oružane pobune JSO. pre toga me je pozvao 6. neka ga postave. Od tog trenutka počinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Đinđić i Dušan Mihajlović uradili. iz Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 157 . Ja sam ga video zbog toga što je između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice već izbio sukob oko Gradimira Nalića. i da oni nemaju ništa protiv.NOMENKLATURA SRBIJE . Nije prošlo 15–20 dana. Ako to nije neki problem i ako je čist. Važnije je naći one koji su plaćali i obećavali plate. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. veličaju JSO. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom.. Legija ministar unutrašnjih poslova. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. Pominje se Miroljub Savić. kada se rukovao sa Slobom. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanović za šefa Sedme uprave. oktobra.. a u Crnoj Gori nema istraga. neki mediji i stranke. Najveći udarac koji su oni doživeli. Razne televizije. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivičnu evidenciju. Tada je Ljiljana Nedeljković koja je kućni prijatelj sa Radetom Markovićem i njegovom ženom. jer "imaju sponzore koji će ih plaćati i hraniti". neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojačao već postojeći strah "crvenih beretki". Zoran mi je dao papirić na kome je pisalo to ime. Tog trenutka počinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. našli čoveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. kao nismo ih konsultovali. Tada je bilo jasno. SVEDOČENJE VLADIMIRA BEBE POPOVIĆA “Saznao sam od Dušana Mihajlovića da postoji Goran Petrović. Ne umeju da kažu ko je platio. dezavuiše istragu. i da treba da obavimo razgovor sa njim. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovića. . da li može ovaj čovek da postane neki načelnik. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovića? Spasojević je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. kada se utvrdilo da nije to on. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. naizgled nevezano. i rekao: “pitaj Gorana. da je uključen u to. koje je rešeno policijski . negodovala zbog toga. a MUP tvrdi da nije. Postavljenje Gorana Petrovića je iznerviralo Milorada Lukovića.Izvestan broj Crnogoraca u međuvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajlovićeva plata. lansirao priču kako će "Duća postati premijer. sklonićemo to”. u novembru 2001. Ljiljana Nedeljković.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišćen. Kroz istu Miloševićevu i Bulatovićevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i koječega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. emitovale su reklamne spotove JSO. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Od novembra 2001. a ni u to se ne ulazi. uz pomoć Gorana Petrovića. nego ko je kritikovao Đinđića. Ovi koincidirajući potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. da me pita da li znam ko je Goran Petrović. "Nedeljni telegraf" je čak. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske braće u Hristu poznati su. neke stranke izmiču se iz važnih političkih poteza Vlade Srbije.

uz pomoć ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. Martić i tako dalje. da li će propevati. pod utiskom priča svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. Ibarska. prvi put od početka Zoranove vlade. Gradimir Nalić je seirio: “evo. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. i Vojislav Koštunica. više od 50. Zoran je bio u Parizu. Ponudio je Martića. da je sledeći korak hapšenje Koštunice. su direktni pokrovitelji JSO. Ali. znam zato što mi je pričao svedok tog sastanka koji je bio na toj večeri. na koji poziva Zorana Đinđića. ali su brzo stavljeni u isti koš. žena – penziju. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on počeo da se raspituje – Hag. da je sledeći potez Zorana Đinđića hapšenje Vojislava Koštunice. i tako. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. Hapšenje i izručenje Miloševića je bila kap koja ih je uspaničila. gde je glavni akter Zoran Đinđić i njegov poznanik koga je upoznao četiri meseca pre toga. uz institucije kakve u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 158 . koju navodno vode njegovi ljudi. i zlato koje je nađeno. To je bila udarna vest u svim medijima. Tu je. rasturanje DOS. Čedomira Jovanovića i eventualno Zorana Živkovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Tu su i Tomić. u zemlji gde Milošević još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže čoveka koga je Zoran Đinđić postavio na mesto zamenika načelnika – nije on. kćerka – stipendiju. i Nalić. koji su u međuvremenu bilo postali članovi DOS. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševića. bivšeg načelnika policije Republike Srpske. ili povezanosti sa JSO. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruče Jovica Stanišić. on malo. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kuću jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. Gradimir Nalić. medijski linč koji je započeo – to je već treći mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. Zoran Mijatović zamenik načelnika državne bezbednosti. Prilikom izručenja Miloševića. Čak je i njegova stranka bežala od sukoba. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tačno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. kako koju fioku otvorite. komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. Stambolić.. izuzev Gorana Vesića. svih koji su se plašili otkrivanja istine. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. Zoranov je kadar. Milorada Bracanovića i Andrije Savića. a svaki drugi će dovesti do JSO. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tačno. zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović”. ali svejedno. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Saviću i Bracanoviću. Karadžić. Miću Stanišića. Zaoštravanje te atmosfere. U januaru 2002. Od tog trenutka počinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Đinđića pričom da je kriminalac. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Đinđića i Jovice Stanišića. rekao je: “Pa. Zoran je zvao Karlu del Ponte. Franko Simatović. ja bih mogao možda da ubedim Martića. i nekoliko najintimnijih prijatelja. Za vreme Radeta Markovića su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Ćuruvija. koji organizuje Dušan Mihajlović. Milorad Luković (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM političkih struktura uz Koštunicu iz Miloševićeve strukture vlasti. To su ljudi koji od tog trenutka. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. ispadaju leševi. Aco Tomić šefa državne bezbednosti.. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. to znači rušenje države i Zorana Đinđića. čim su i pored toga što je vojska pretila da će “migovi” srušiti helikopter. On je te večeri pozvao. i Bulatović. kad Radeta Markovića stave u zatvor. Branu Crnčevića.. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. i krivične prijave koje su ti ljudi podneli. s obzirom da se bave bezbednošću predsednika države. protiv funkcionera državne bezbednosti. je skup državne bezbednosti na Kolarčevom univerzitetu. da je to državni puč. Vojislav Koštunica izjavio je te večeri. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. koji je političar i mora da vodi računa i o sebi i o stranci. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišić i struktura oko njega. Savetnici Vojislava Koštunice.. Hapšenje Miloševića bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Đinđić i njegova vlada. napuštanje vlade. Najveći problem bili su Petrović i Mijatović. čovek koji je bio načelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžić”? I šta Zoran misli o Karadžiću. održavaju kontakte sa Bracanovićem i Savićem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlović. i traže smenu Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. Rade Bulatović. a savetnik Vojislava Koštunice.

sutradan izađe kao informacija. Zoran Đinđić je između ostalog rekao. oktobra. on je na tom sastanku rekao: “Ej. nije ni svestan kakav je to mrak. šta je to sada. ne interesuje me. načelnik Knežević. državna bezbednost. gde će da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako će se to dogovoriti. Sutradan je Dragoljub. BMV M5. do trenutka početka priče o njemu kao zaštićenom svedoku. znači. Mile Novaković glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruč oko te grupe. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. tražio novu adresu. čiji je vlasnik bio Momo Mandić. kao i danas. optuživani da štitimo Čumeta. sve ih bre. i predsednik Boris Tadić. koju mi je Nebojša Pavković predao. lociran je u Beču. Tu kasetu. on mora da se okreće nekome drugome. u Kotoru – neki irački dinari. Naravno. ali mislim da sam bio i prisutan. ako hoćete da znate gde su Simovići ili ne znam još ko. Zorana Đinđića. mislim da je bio Vladan Batić i bio sam prisutan ja. pošto je već postojala ta priča koja je izašla iz policije. šta njemu treba da priča na sastanku da je Čume kriminalac. Kada je bilo hapšenje Šešelja. vi posle terate po svome. ko god da ima veze. znači sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. znam da je došla do Nenada Milića. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. Predraga Popovića. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. šef BIA Goran Petrović. posle 3 dana ćete stupiti u kontakt sa njim. znam da Šešelj drži četrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. pošto je Zoran znao da se to priča i pošto je video oni se kao gurkaju. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. na kome su bili prisutni ministar policije. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili urađena. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. jako aktivni. i Pavković. Nebojša Pavković je preko tog svog pobratima došao do Popovića. o nekom zlatu. Čumeta. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Đinđić organizovao za borbu protiv trgovine drogom. pohapsite. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora između Nebojše Pavkovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 159 . Tom prilikom. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašćeno. dovoljno je da odete u Beograd četiri dana u neki kafić u Zemunu ili u Stahinjića Bana ili u inostranstvo. da to radi Aca Tomić. Poslednja priča koju je pokušavao. Od stranih službi koje su radile. Dušan Spasojević. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. od kojih sam spomenuo Engleze. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Đinđića. analizi. jer je sa Čumetom. za vreme sankcija. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. a štiti Čumeta”. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osećaj napetosti trenutka i ne skriva. već uveliko počela ta saradnja. da to radi njegov štab. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. oktobra ih je bilo tri ili četiri. Do juče. Mislim na bandu Dušana Spasojevića. koga god. da je o tome obavešten MUP. Milan Obradović. kao. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. to je sve ološ!”. ali je zadovoljena forma. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavković snimao tajno. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandić i tako dalje. Odlučnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlović. šef beogradske policije. Na toj kaseti Predrag Popović kaže da to nije dečija igra i da zbog toga Pavković ne treba da brine. sa UBPOK. Zoranu Janjuševiću ili nekom drugom. to nije bila jedina služba koja je radila na praćenju. Boro Banjac koji je smenio Kneževića. Vladimir Milosavljević. formalnog vlasnika lista Nacional. jer oduzima glasove od Koštunice. Posle 5. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Đinđića. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. materijalni dokaz. njegov zamenik Nenad Milić. Aca Tomić ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. Dragoljuba. O tome su obavešteni državni organi Srbije. Zoranu preneo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM državi imate. na sastanak. Beč. Ništa nije urađeno. okružni tužilac Rade Terzić. SID. ne mogu da se setim tačno kome. Na tom sastanku. ako želite. oni su znali. ali ne može naša policija i vlast. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojića zbog toga što su u vreme Koštuničine predsedničke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. “ tamo je”. kao “nije to u redu. da im je zasmetao jer im je politički protivnik. dao sam policiji i Karleuši. mislim preko Veruovića. kako god da se to zove. Svako to može da uradi. Minhen. milionima. glavnog urednika Nacionala. sa Popovićem. da su to ljudi. Gorana Bojića pobratima Nebojše Pavkovića iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovića. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. a da se to ne bi na njega Zorana slučajno odnosilo. svi o tome imaju podatak već 2 meseca. Bebu.

Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”.. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. i spisak od jedno 140 imena među kojima su Milorad Luković.” što nije tačno. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. koji je držao pres–konferencije u Kuli. ili za kabinet Biljane Plavšić. Dušana Mihajlovića. i “izdajnika” Mila. SNP. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispričao o zločinima koje je učinio i dobio je 15 godina. Meni je jasno rečeno “igrali ste se sa vatrom. naprotiv. rekli smo vam nemojte. oktobar 2000. kada nema vesti. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševića da pomogne “časni deo crnogorske javnosti”. Oni su dobili nalog da uhapse dva čoveka. U DB radi 3000 ljudi. kao posle paljenja Vuksanovićevog automobila. je. iz vojne obaveštajne Službe.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. Kada se završio rat. kao i “Ju–info”. tvoje ime”. držao pres– konferenciju i objašnjavao i čitao političke zahteve. i nije slučajno baš ta osoba koja je dovedena. kao Željko Cvijanović za vojsku Republike Srpske. Pošto su ovde imali medijski monopol. dve nedelje pre pobune. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji.NOMENKLATURA SRBIJE . Te noći i tokom sutrašnjeg dana. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netačan. pa je tako “Reporter” u 5. osoba koja je izmislila čin i ime. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišića. DB. Od tih 3000. ili za kabinet Radovana Karadžića u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. tužioca Terzića. Oni imaju. da li su bile prave. ili početkom oktobra 2001. da ga ne čudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. Čovek. pa u deset tačaka. po principu pisma Dejana Mihajlova. da joj dostave u najkraćem roku podatke koji se odnose na te i te periode. sve ono što je ona imala priliku da čuje ili što je neko ko je svedočio rekao. kada je došlo do blokade na Drini. a dopis je stigao početkom novembra. Gorana Petrovića. MUP. oni su prekomandovani u medije.. on je jedan načelnik i njegov zamenik načelnika”. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zločinci ili nisu. pisao isti čovek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova.. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoć vojske i vojne obaveštajne Službe. vi ne znate šta znači vlast. a sa druge strane. a ostao je militantniji deo ali su se posvađali i sa Bulatovićem. Zvezdan Jovanović. da on okupi ljude. Pismo je na engleskom. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovića. Ko bi zapalio Vuksanovićev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. jer “Jovica drži sve”. pod izmišljenim imenom Major Batić. Vlast znači da morate da imate ulicu na svojoj strani. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. a ne Gorana Petrovića. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital.. kao vlasnika “Nacionala”. pošto je to bila nedelja. dok Zoran Đinđić nije u zemlji. ne zato što je tukao “Otpor”. jer. protiv “lopova”. gde podmetnu neke. nego zato što je uveo blokadu na Drini. ali to je list vojne Službe bezbednosti. i operativno uređuje dnevnik BK televizije. “nije Goran Petrović DB. pa nisu doveli majora Batića da se izvini javnosti što je lagao da su to obični građani. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkić. i izručenja Slobodana Miloševića. “. Jovicu Stanišića. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. Onda se deo rukovodstva SNP posvađao pa su najurili Momira. “Nemojte da ostavljate ljude”. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. Hag. bez znanja načelnika RDB i bez znanja ministra policije. Da li su to bile značke vojske. napadali su Miloševića. Zorana Đinđića.. koju u to vreme uređuje savetnik predsednika Koštunice za medije. u novembru 2001. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. Vladana Batića. godine ušao kao “osvedočeno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. I. dovoljno da ga pošaljete do Legije. koje je počinjalo sa “Kako se krsti. Ti politički zahtevi nisu pisani u Kuli. pošto je posle akcija sledio medijski napad. koji je potpisala Karla del Ponte. slali smo vam poruke. i evo. Dobili su nalog od načelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. video sam se sa Ljubišom Buhom. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovićev automobil” i njegovu izjavu. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovića imate izjave da je list “Dan” osnovan. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. ali je slučajno. doveden je osoba. kao i “Reporter” u Banjaluci. Onda su našli povod da to može da bude prilika. koji je takođe osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. Prorokovićevo pismo između pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovića. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 160 . Oni su ga sproveli. a onda su neke neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševića. jesu ljudi koji su radili. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. Najčešće. znači Dušana Spasojevića. vladu. jedinicu kao JSO.

Aleksandrom Tijanićem. ili. gde ovaj što se zove direktor. videli smo u novinama informaciju. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. Pozvali smo Kačarevića: “Odakle ti to. tako što su. “iz izvora bliskih istrazi”. U kampanju su se uključili savetnici Vojislava Koštunice. ja sam se sa Čedom pre ubistva pomirio. ko ti je rekao ”? “Aajoj. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milić. nego šverceri cigareta. koji je trajao 15 minuta. To je rekao meni. Sećate se otvaranja one njegove fabrike. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batić. Gradimira Nalića. mislim na članove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obraćali se javnosti: na Dušana Prorokovića. šta je rekao Ratko Knežević.”. gde su postavili svoje ljude. proveriću. za tebe. razrađivali temu Zorana Đinđića. mogli da čitate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Đinđića. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juče u nekoj akciji uhapšeni Luković i Spasojević. jer nisam želeo sa njim da se vidim. šta je rekao Ivo Pukanić. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. kakav je “Dan”. da nije bilo u drugom. i tako dalje). pa ne znam. u periodu od 10 meseci. predstavlja njihovog zaposlenika.. zbog čega on daje svaki drugi–treći dan izjave oko toga da je Zoran Đinđić švercer cigareta i da je vlada švercerska. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to će vam reći svaki službenik strane ambasade u Beogradu. to ti je super za stranku. Ilić je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. Kao. gde otprilike piše “prema nepotvrđenim informacijama”.. ili me je zvao Ivan Đorđević iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. naročito da je povezan sa međunarodnim švercerima cigareta. ti samo ćuti ako te zovu. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. pri čemu. Dragana Jočića. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Đinđiću i Batiću. ali to nosi Kosta Čavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. i mi smo rekli šta je bilo. mislim na savetnika za ljudska prava. vrlo prikriven.. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i da je po 20. ali sam ga onda pitao i rekao mu. i Vladanu Batiću.. viđeni su.. gde je po 30. Stanka Subotića – ko se vozio avionom. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milić došao sa Čedom u moju kancelariju. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. i četiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. bivši savetnik Mila Đukanovića. a on je tražio je da se sa mnom vidi. kakvo mišljenje ima Ratko Knežević. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. Oni su. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i članaka. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadića. bili mediji gde su svaki dan. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. ispred kuće u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevića i onda videli Čedu kada izlazi. koliko je cigareta Zoran Đinđić prošvercovao. da su pitali on bi to sam objavio. navodno. njegovi napadi na Zorana Đinđića. Mislim da je tada Kačarević rekao: “Izvinjavam se. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila priča da ti ljudi sa Kipra nisu proizvođači. Njima su listovi. to je naša greška”. zato što se druži i dalje sa Dućom i Legijom”. Za šefa tehnike dobili su čoveka iz vojske i na sva ključna mesta postavili su ljude iz vojske. koristeći svoje pozicije i funkcije. Jovaševića. kao što Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 161 . U isto vreme se taj Ratko Knežević svakodnevno čuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilić. Mene Ratko Knežević zovne iz Londona i kaže: Veljo. ili. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “noćas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. izvinjavam se”. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Đinđića. ali. Urednik je bio Slavoljub Kačarević. Vladan Batić. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilić to radi. napao sam ove iz vlade.. ne znam mu ime. Zoranu Đinđiću. Mi to nismo demantovali. a posle toga pojavila se informacija da je Čeda na Kopaoniku sa Legijom. Onda sam poslao poruku Čedi: “više nemoj da mi se javlja”. Bio sam ubeđen da je tako. Aleksandra Tijanića.mogućnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. ti kaži – to je u redu’”.NOMENKLATURA SRBIJE . i tako dalje. Na tom sastanku. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Danu” ste tokom 2001. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama.

pored mene. ustvari. pošto sam pročitao u novinama njegovu izjavu. Sa vozačem Sašom Bijelićem.. mi nismo bili sami. nego bilo šta slično. Milane. da li sam mu davao izjavu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanića i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tačna. Zoran je slao svoje obezbeđenje. Ja sam rekao: “Što ne dođeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. između predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. tako da to. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevićem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. Zbog čega je to pitanje postavljeno. bio operisan i u komi. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevića i Lukovića. ma kakvi. Božo Prelević: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obučavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa događajima oko Ljiljane Buhe. otkud znam šta je. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sačekujem te ljude. a deset dana pre Zoranovog ubistva. vlasnika “Blica”. I onda kada sam to pročitao u novinama pozvao sam Čedu Jovanovića za koga sam znao da su bliski. i sa svima.” Advokat Božo Prelević: Nakon atentata na premijera Đinđića. kako sada to počinje da se para.. To je sve što se toga tiče i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pričao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubačenih lažnih tema. – “Koji. stranka. i na Kopaoniku. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. koga je takođe išao da čeka na aerodrom. i tako dalje. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veća: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevića zato što je pravno nedozvoljeno. Nije sporno da su ovi u tome učestvovali. ono”. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. Milan Veruović jeste bio u agenciji “Spektra”. Onda sam ja pozvao Milana Veruovića. Nikada niko od njih nije postavio ne priču da postoji treći metak. i pitao ga: “Šta ovo Milanče priča u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. i pitao ga: “Milane. kako to da si se posle 8 meseci setio da si čuo treći metak”? On je rekao: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 162 . ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi.NOMENKLATURA SRBIJE . Od prvog razgovora. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popović: Sa atentatom. oni su klošari. ili mu nisam davao izjavu. gde je rekao da je čuo treći metak. pa nije imao razlog da mu ne veruje. sem tog jednog stupca. znali smo da je tokom “Limesa” bio praćen. Zorana ubili neki drugi. nego nije znao ništa. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovićem video prvi put 13. sa Čedomirom Jovanovićem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. Ja sam zvao Milana Veruovića da ga pitam. Vladimir Popović: Zašto vam Veruović i Vrzić sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšića. ne da ne zna za tri metka. mi smo ih ubili. uz pomoć tih specijala. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. ovo. a ne daj Bože JSO i Legije. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. 2003. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojević i Luković da ne bi živi ispričali kako su. ustvari. oni su ubice. meni i Čedi rekao. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruoviću pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popović: Ne. pa iz straha da oni to ne urade. prodavali sa nama tona droge. došao u njegovu sobu. Pošto u novinama. i tada sam sa njim razgovarao. i Nenad Milić i Čeda Jovanović. odakle ti ti drugi. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. Dobio je od jednog člana vlade. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbeđenja zgrade. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. šta je ovo”? I onda je on meni počeo da objašnjava nemušto. Na tom sastanku su bili. da je vlada ubila. gde je bila izjava Milana Veruovića da postoji treći metak. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogućava ovoj drugoj strani. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu čekali na aerodromu. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. ja sam 13. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treći metak. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzić to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. pošto je 12. kada se pojavio sa štakama. kako si saznao da su ti drugi. kako su. od tog dana pa do dana kada sam pročitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovićem na temu atentata. već se ne sećam. su advokati optuženih jedva dočekali i počeli da razrađuju kako iza ubistva Zorana Đinđića nema nikakvog klana. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. Zna samo. što je 13. da se okrenuo čuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. 10. drugi. marta tako što sam došao među prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivičnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. Pa nisu imali dokaz. Božo Prelević: Da li ste 21.

godine. kada smo saznali da se dva puta tajno viđao sa Koštunicom. Čuva ga JSO. kako da izvučem štetu”. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Đinđića. bez obzira što je penzioner. je bio “umeren. Predstavljen je Jedinici kao budući ministar policije. ne posle 5. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševićem. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kući: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 163 . za razliku od Badže koji je bio radikalan. oktobra Gradimir Nalić. Jasno je da u tim režimima istročnoevropskim kao što je bio i naš. kao i posle svake bitke kada se pobedi. Koji su to razlozi? Vladimir Popović: On je lečeni narkoman. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. Frenkija i svih koji su tamo bili. Momčilo Bulatović: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. To se odnosi na to. kakva je motivacija Jovice Stanišića da se on raspituje o tim stvarima. on ima zasluge za to što se desilo 5. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvučeš tako što ćeš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. rekao mi je da je ta njegova igra. Radi ovde kao pilot. dva meseca posle 5. i sada vi ne znate da li je to tačno ili nije tačno. Stanišić traži. komandant JSO je bio Legija. dobijao direktno od Miloševića da on raščisti opoziciju i da. čiju on stranu zastupa. Branko Crni i cela ta ekipa. Posle slučaja Gavrilović bilo je jasno da nikakve. Momčilo Bulatović: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišićem. i neposredno pre toga. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. to je hitno viđenje sa pokojnim predsednikom vlade. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovića. ako budu sa Koštunicom nema Haga. na osnovu čega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popović: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. Predsednik veća: Po vašoj oceni. Formalno. Momčilo Bulatović: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popović: Da. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popović: Gradimir Nalić. ali je bio lečen. Ali imate činjenice koje pokazuju da to nije tako. naročito u vreme protesta. On je smenjen 1998. Momčilo Bulatović: To je jedan.. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota.. Vladimir Popović: Odlazio je na proslavu novembra 2000. godine. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševića i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. Ja sam bio prisutan.NOMENKLATURA SRBIJE . pa u konkretnom slučaju i JSO. Ne znam da li je izlečen. kakve on to savete deli. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovića. ono što mi ustvari nismo videli. To su razlozi zbog kojih se Zoran viđao sa njima. da mu pokojni Zoran Đinđić nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. ali je Jovica Stanišić bio neko pred kim su stajali mirno. oktobra. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Vraća se nazad. Momčilo Bulatović: Govorite da je Gradimir Nalić trebalo da bude ministar policije. I to je na tome ostalo. Rade Marković. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. jer on posle toga više nije bio tu. da. Zoran se viđa sa njim tada. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre događaja 5. i tako dalje. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišić za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. Nismo ni znali gde je. navukli su me ovi. On se pojavljuje posle 5.. nego i u onom periodu kada je smenjen. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševićem i dalje čuvaju pripadnici JSO. to rušenje Miloševića i to da jedinice nisu izašle na ulice. jer ste. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. da bi video zbog čega ga ovaj zove i šta ovaj traži. On je sebe veličao time što nas nije ubio. On. oktobra. On svima priča kako mu preti glava.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Pa. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. ko je stvorio tu Jedinicu. igra za očuvanje sopstvene glave i očuvanje jedinice. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture.. Jeste. dobro. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od ključnih ljudi koji je pomogao pozadinski. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu ključni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude događalo. na osnovu čega.

loš čovek. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Glavni razlog je bio. jednog od ljudi. i 9.NOMENKLATURA SRBIJE . Posle ubistva Kriještorca.. i ponovo je prekinut. februara 2004. ja sam to rekao. pošto su advokati Miroslav Šera Todorović i Mirko Tripković demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbeđivale telesnu zaštitu licima. Momčilo Bulatović: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001.. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. Mića Stanišić. jer je advokat Miroslav Todorović Šera izjavio da ne može da brani klijenta. Vladimira Bebu Popovića. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. 1. Pozvani su Brana Crnčević. Veće je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Đinđića. Milan Veruović je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. godine. u nekoj kući u Ubu. pošiljku je preuzeo Zoran Janjušević. preko susednih zemalja: Hrvatske. Vladimira Milisavljevića. koji samo gleda kako da dođe do vlasti i kada dođe na vlast svoje ljude je u stanju da izda. da je to koristoljubiv. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micić. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. godine pismo Radomira Markovića. Čija je to kuća? Vladimir Popović: Tog gospodina Mrguda. Milorad Ulemek je izjavio da je Čedomir Jovanović preko Vladana Batića izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevića iz pritvora i da mu je Spasojević rekao da je za tu uslugu Batić od njega tražio da uloži pare u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 164 . Momčilo Bulatović: Govorite o večeri. godine. Dragoljuba Markovića da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je nađen u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. Čedomir Jovanović je prema Ulemekovim rečima. ili najavljuje. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedočio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata viđao okrivljenog. i tako dalje. Tu je pored Jovice bio jedan čovek koji se pratično zvao neki njegov prijatelj i saradnik. ali je ponovo prekinut. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovića. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Marković pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. Martovski pretres trajao je samo 8. pa je pita da li je to tačno ili nije tačno. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Čume. Milorad Ulemek je optužio Čedomira Jovanovića. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. Pretres je nastavljen 17. To je bio razlog što je Čedomir Jovanović sa Spasojevićem i Ljubišom Buhom Čumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. marta 2004. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog čoveka” i da očekuje da će Legija potvrditi navode njegove odbrane. Marković je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na način koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Đinđića. kako bi se “saznala istina”. Sudija Kljajević je doneo odluku da se advokatu Todoroviću dodeli obezbeđenje MUP Srbije. Kakav je odgovor dobijen. da li znate? Vladimir Popović: To nije tačno. jer je izložen pretnjama smrću. BiH i Rumunije. da će protiv Jovice Stanišića. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. godine sa informacijom da je nešto video. Franka Simatovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sačekali. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je uključen i Dušan Spasojević. Možemo li da dobijemo ime tog čoveka? Vladimir Popović: Samo znam nadimak – Mrgud. da se izruče Jovica Stanišić Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Đinđić zove Karlu del Ponte. bivšeg načelnika DB. maja 2004.

kako bi se istog dana sa Milenkovićem. Dejan Milenković – Bagzi. a Momčilo Bulatović je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivančanina. Dana 19. septembra. za kojim je raspisana međunarodna poternica. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. godine. ali mu je naređeno da uzme Momčila Bulatovića”. pa je Milenković. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. iako je “Veselin Šljivančanin želeo da uzme drugog advokata. “SLUČAJNI” IZVOĐAČI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. u kasnim večernjim časovima 16. godine pola sata pred ponoć. Ulemek je pristao da prenese poruku. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Đinđića. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganić. maja poslalo molbu Interpolu Grčke za informacije o Dejanu Milenkoviću. koji je vođen u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. 9. jer je njen klijent Dejan Milenković hapšenjem u Solunu. prema Ulemekovim rečima Ivković se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevićem u procesu. dobrovoljno se grčkoj policiji. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. a drugi o oružiju nađenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. Goran Petronijević. juna poslata je zamolnica grčkom Interpolu za pružanje međunarodne pravne pomoći u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovića. godine. Časopis Reporter objavio je u martu 2004. Momčilo Bulatović. jula 2004. jedan o drogi. Goran Petronijević je bio član sudskog veća u postupku. pored pomenute dvojice. Na pretresu. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. pak. bivši sudija. marta 2001. prema rečima Ulemeka. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. Povodom špekulacija oko toga. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. Grčka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. advokat Biljana Kajganić zatražila je odlaganje pretresa. zajedno sa Milenkovićem liše slobode. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. iz Grčke vratili u Srbiju. MUP Srbije je 16. Preko ministra policije Dušana Mihajlovića. Dušan Spasojević je dobio zaštitu Crvenih beretki. Goran Petronijević je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoći u sudu u Peći i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 165 . Kada je Ulemek ušao u kuću. zato što “nije proverena profesionalna stručnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovića u postupku za atentat na premijera Đinđića. Grčka policija je. u Solunu. Pored ovog postupka u kome je sudio. juna 2004. 6. brani okrivljenog Radeta Markovića. Veće je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znači da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. postojala je očigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. Goran Petronijević je otpao. Nakon provere. je u advokaturu otišao iz suda. ima još jednog branioca advokata Momčila Bulatovića. predao jedan od okrivljenih. U izveštaju je potvrđeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. Milošević je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkoviću. Advokati Slobodan i Marko Milivojević brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Đinđića. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševića. jula poslao obaveštenje grčkim kolegama da postoje indicije da određena lica tog dana treba da iz Srbije pređu u Grčku. krivičar. dostavio tek u septembru. koji se vodi protiv Veselina Šljivančanina pred Haškim tribunalom. ali.NOMENKLATURA SRBIJE . Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. 16.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je tzv. godine. odakle je otišla u advokaturu. Rastezali su me nekim spravama. Nenad Vukasović umeo je i ovako da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenković Bagzi išao da ubije kamionom. što je advokat Todorović demantovao. doprinelo je i pitanje. takođe bivši sudija. ostao je upamćen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. a Dušan Spasojević napadao i šutirao. zahvaljujući tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 166 . U tom tekstu Miloš Vasić je napisao da je UBPOK. Todorovića su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. advokati i stari drugari. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. Nenad Vuksović je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Đinđića i jedan od najoštrijih kritičara sudija iz Veća i tužilačke strane i predstavnika bivše vlasti. a oni su primenjivali klasične policijske metode. i sada se očekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti uključujući i Demokratsku stranku”. ali ga je tom prilikom predsednik Veća Dragoljub Albijanić upozorio da okrivljenog oslovljava isključivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. godine. Slobodan Milivojević je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. a oni su me skinuli golog. a obrt se nazire u paničnim izjavama bivših državnih funkcionera. da Berbati to delo nije mogao učiniti. Miroslava Šeru Todorovića. zahteva. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojević naplatio 250. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasića pod nazivom “Saradnici. Mile Luković Kum me je kao branio.000 eura od Dušana Spasojevića za nekoliko sitnijih usluga. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovića. To je trajalo satima. Bio je decembar. Advokati Slobodan Boban Milivojević i njegov sin Marko Milivojević predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. i naslućuje da će Legijina predaja doneti veliki obrt na suđenju.. iako je za uviđaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. U tekstu Reportera piše da je Vukasovića kao branioca Zvezdanu Jovanoviću preporučio Jovica Stanišić.. godine. Posle uviđaja.” Nenad Vukasović. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uviđaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. napišite da sam rekao da je Prijićeva optužnica za obdanište”. Ostaće upamćen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoći. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. žalbi. pa kao sekretar saveznog MUP. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. Advokat Todorović je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevačkom tužilaštvu. Poznat je po spisateljskim afinitetima. Krsto Bobot. protiv Ismeta Berbatija. koga je osudio na 12 godina zatvora. U postupku za atentat na Zorana Đinđića istakla se po velikom broju prigovora.. podnošenju krivičnih prijava protiv sudije predsednika Veća Marka Kljajevića. “Slučajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori.”. Gospodin Zoran Đinđić je pao zbog svog okruženja. koje je Marko Milivojević uputio jednom od svedoka na sledeći način: “Koliko dugo poznajete NAJVEĆEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti način advokat Marko Milivojević oslovio je Milorada Ulemeka i na suđenju za ubistvo Ivana Stambolića i za pokušaj atentata na Vuka Draškovića. šta će im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. Po njegovim rečima.. Đakovačkoj grupi. branilac Zvezdana Jovanovića je. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojića”. Vukasović je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. Očekujem da će sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. samo na osnovu spisa.NOMENKLATURA SRBIJE . pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Čume. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici.. Biljana Kajganić radila je kao sekretar Skupštine grada. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. a neki od njih moraće da sednu na optuženičku klupu. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. Zorana Lukovića i Srđana Jankovića osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke.

da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. To je rekao na srpskom. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevićem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. maja 2004. Ali. već mrtav. Jedan pripada anđelu pakla. U moru tekstova u tabloidima. Milorad Ulemek: Ja se toga ne sećam. Šalju dve poruke. iza kovčega. ona je odgovrila: “Ma. da ste se bolje raspitali. Vladimir Popović: Sada ću vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. Došli ste. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pričali sa mnom o drogi. ali. u Surčinu na večeri. našao se i intervju Milana Vidojevića u listu Svedok 18. Odmaknut od kriminala. objavljen Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 167 . saznali biste da je ta stvar nemoguća i nikada ne biste imali potrebu da pričate. Pred smrt. a onda je premijer Đinđić izašao. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. Nemam šta više da razgovaram. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga danas ispaštate. Vojslav Nedić. Oroz snajpera vuku dva prsta. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. locirala Dejana Milenkovića u Grčkoj. Vladimir Popović: Nisu mi loše informacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zorana Đinđića. ova dvojica su najmoćniji ljudi u državi. koji su se bavili ulogom bivših Đinđićevih saradnika i stranih službi u atentatu. U povorci. a to sam ja. svako naslućuje da Đinđić nije bio samo ono što se videlo. Pred smrt. Pred smrt. Draganu Jočiću. Pred smrt. Preseljen iz Berlina u Vašington. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. u aprilu 2004. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Đinđić–Srbin pred smrt“. da vaši advokati sutra izmišljenu priču sa.. SUOČENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popović: Na ministra policije Jočića i na Bulatovića. To sa drogom. Verovatno ste pretpostavili da jesam. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izađu Guri i Milošević i ostali ste u kabinetu sami sa Jočićem i sa Bulatovićem. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku.. To nije rekao na srpskom”. Odmaknut od stranaca. Vladimir Popović: Tačne su mi informacije i.NOMENKLATURA SRBIJE . organizovao ubistvo Momira Gavrilovića koga je ubio Teča. Mudar. U maju. možda. Pred smrt. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. Da nije streljan zbog onog što se znalo. koji nikada sa vama u Surčinu nije bio.. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noći kada ste dovedeni. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda sročila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševiću postave barnioca u postupku. Drugi prst? Taj je bio protiv da Đinđić postane Srbin. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta načelnika UBPOK. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. i te gluposti. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovića da je ona sa “starim drugarima” (Jočićem i Bulatovićem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Čumeta. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netačna. Zoranu Stojkoviću i načelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševiću. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popoviću. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenković vodio sa advokatom Biljanom Kajganić. da je tačno. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. pa ste zato to rekli. godine. a da je to stav većine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda.. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. budalo!” Tadašnji načelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra. Ej. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dođete sutra ili prekosutra ovde. Aleksandar Tijanić napisao je: ”Srbin pred smrt. razgovarali ste sa njim. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. Odmaknut iz Zemuna. godine. Odmaknut od Bebe i Čede.

a ne okrivljeni Zvezdan Jovanović. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovića. Možda će neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napaćene Srbije. nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje. godine uništen je ili sklonjen. i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. Nikola Ćurčić je na sopstveni zahtev otišao u penziju. ČEMU VEROVATI Registar saradničke mreže državne bezbednosti od 1945. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradničkih mreža sačuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovića. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zločine počinjene u Drugom svetskom ratu. kako je obrazloženo. Zbog važnosti tih podataka i mogućnosti da se njima manipuliše. Prilikom pravljenja novog registra. na pitanje novinara Borisa Aleksića: “da li je moguće da je premijer Đinđić stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOSa i Otpora. jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu. Advokat Božo Prelević smatra da privođenje Bulatovića u akciji "Sablja" nema formalnog značaja u slučaju njegovog imenovanja za šefa BIA. Moguće je da se registri nalaze u posedu neovlašćenog lica. Državni tužilac nije reagovao. Bulatović nije radio u obaveštajnim službama. napravljen je novi. a 2001. a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Ćurčića. odgovara: “To je veoma opširna tema. Ovaj podatak ne sprečava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijića. izveštaji o radu za te dve godine. ko će kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih političkih protivnika trebalo bi iskoreniti. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. onda je pitanje da li je ličnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju dokumentacije. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. sa izmišljenim doušnicima. a Miloš Teodorović i Milan Đurović ostali su rukovodioci u BIA. Vidojević. jer je reč o specifičnom zanatu. objavljuju priču o fotorobotu i kako je premijera Đinđića ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. ali upravo jedna takva mala zemlja. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”.. što jeste problem prethodnih vlasti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije. Branka Crnog. „na osnovu odgovarajućih zakonskih razloga“. i tako BIA je data amateru. i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. Ako je bilo razloga da se na čelu agencije nađe neko ko nije iz bezbednosne strukture. ali njegovim imenovanjem sve je vraćeno u političke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po političkoj podobnosti. Miloša Teodorovića i Milana Đurovića dostavljena je 2001. godine MUP-u i Vladi Srbije. predvođeni nedeljnikom NIN. To je utvrđeno istragom operativaca službe. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. U tom dokumentu navedeno je da su čelni ljudi RDB posle 5. oktobra 2000. a krivične odgovornosti oslobođen je. Kome je i zbog čega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. iako nije ispunjavao osnovne uslove. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe. moguće bivši pripadnik Legije stranaca. Hapšenje Bulatovića u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata među ljude bliske predsedniku DSS.. pojedini mediji. godine. tvrdi RTV B92.NOMENKLATURA SRBIJE . jeste srušila moćnu prvu Habsburšku monarhiju”. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatović je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Đinđića i osumnjičen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete. mikrofilmovi. Dok su čekani rezultati iz Visbadena. pomoćni dosijei. Činjenica da je Bulatović bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vođama zemunskog klana povlači sumnju. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 168 .

Kada je dogovor propao. Očigledno postoji problem kada on čeka toliko.17. sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom. jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebaće mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim načinom rada. potpomognute državnom bezbednošću. Preuzimanje tajne službe. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završićemo to. Na toj svečanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševićevu pretorijansku gardu. bilo mu je neophodno. ministar za dijasporu.“. ali zašto i u čije ime to radi Rade Bulatović? Rade Bulatović je. samo da nastavi "neomiloševićizam". a funkcija direktora BIA delimično je i politička: „Bulatović se visoko kotira u ovoj političkoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenađenje. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovića. pošto je njihov kadar Vladimir Božović postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije. i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud neće dugo rešiti. da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku. za ubistva Zorana Đinđića i Ivana Stambolića. rekao je. Činjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova. Veljko Kadijević.. i posle njegovog pada. Na kraju smo dobili obećanje da će nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. SPO-u pripada to mesto. iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. sačuva sve saborce Milorada Lukovića i Milorada Bracanovića. za divno čudo. kao novi direktor BIA.“ Portparol DSS Andreja Mladenović objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatoviću imenovanje Danice Drašković u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam. pa smo odbijeni.NOMENKLATURA SRBIJE . “Srpska reč” opisao je početAk rada Bulatovića: “Direktor BIA. i operativni organizator političkih zločina počinjenih za vreme Slobodana Miloševića. da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije. ali koalicioni partneri nisu pristali. prema Kadijeviću je još jedan plus. a procesi dovedu u sumnju. i bivšim zamenikom načelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savića. Bulatović je rekao da nema ništa protiv mog izbora. Predstoji mu ozbiljan rad. Tražili smo zamenika ministra policije. Miloradom Bracanović koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije. Kako je Bulatović kadar DSS. Očigledni su napori izvršne i sudske vlasti. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 169 . BIA će ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“... po koalicionom dogovoru. Vojislav Vukčević rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada čeka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. Jasno je zašto to radi Bracanović. da je Bulatović čovek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. Ministar Bojan Dimitrijević rekao je da se to pitanje rešava između lidera DSS i SPO. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srđan Đurić tvrdio je da imenovanja Danice Drašković na čelo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet. Danica Drašković tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatović obećao da će podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovićem o prislušnim uređajima koji se još nalaze u mojoj kući. jer Bulatović uživa ugled u inostranstvu. list SPO. oktobar (namerno ili slučajno iz doba kralja Aleksandra). Član kadrovske komisije iz SPO. ocenio je Kadijević..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Generalni sekretar. On je naglasio da Bulatović nije laik već čovek koji se bavi tom oblašću i dobro je upućen u bezbednosnu problematiku. O čemu pričaju može se zaključiti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali. rekla je Danica Drašković. dok smo sa Institutom čekali…“ Direktor BIA Rade Bulatović nije odgovarao na pozive. na opšte čuđenje. promivisao i novi dan bezbednosti . Božović je odmah postavljen.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Drašković za šefa Instituta bezbednosti. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u čemu je problem. Rekla sam mu da.

Gradimir Nalić.pijani kum Milorada Bracanovića. a ne “Srpska reč” je konstatovala da na proslavi nije bilo onih koji su 2001. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice.ekspert za privatne zabave direktora. pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. Bulatović bio u komunikaciji sa predsednikom. Slobodan Mirković i Nikola Milenković .najbogatiji tajni policajac u Srbiji. Vojislav Mraković . julovac Mile Jovanović . vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ. iz vremena kada je. kojom je. Cviko Milinković . Gradimir Nalić je ponovio da je od oktobra 2000. Gradimir Nalić. a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme. otvoreno je pitanje. i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza između države. Fljoru Brovinu i maloletnog Vučetića iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. kao Mirin dipolomata. i Đoka Antić iz Niša. švercovao iz Turske i Italije. pre svega zato što nije bio izvršni direktor. 60 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 170 . godine Gradimir Nalić nije izvršni direktor JUKOM-a. Mića Jovanović . oterali Legiju iz službe. na Aranđelovdan. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000.član JUL-a i tajni policajac Mire Marković. Legiju sve vreme toksira Koštuničin kabinet da će biti izručen Tribunalu.pobednik na takmičenju "ko će pre doneti tortu za rođendan direktoru BIA".Gorana Petrovića. a hrana i piće pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajić. Stalno je tema bila Hag. Čedomir Jovanović u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošću" piše: “Kampanja protiv nas se pojačava. koji je kredit kod Bulatovića stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovića. neko spajanje sa Unmikom. alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo demantovala je da je advokat Gradimir Nalić. godine. uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatović. Za ovu svečanost preuređen je kabinet Radeta Bulatovića. ko se i kojim povodom viđao sa osumnjičenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. nagrađen mestom načelnika niškog centra BIA. postavljen mermer na ulaznim stepenicama.. isporučili Miloševića. Na proslavu treba dovući i politički krem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Do njega su.oslonac Radeta Markovića u borbi protiv domaćih izdajnika. godine krenuli u istragu Ibarske magistrale. JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih političkih osuđenika i nije radio nikakve poslove na oslobađanju zatvorenika. Znači. direktora "Jugoimport SDPR". Tu je predvodnik Predrag Petronijević.60 UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovića i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomića.. lažno optužio svog šefa . oktobra 2000. savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice. Za medijsko pokrivanje svečanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan".glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševića. Slaviša Milošević . Miša Vilotić . oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji.NOMENKLATURA SRBIJE . kako piše “Srpska reč” na toj proslavi stajali Radiša Roksić . a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanović. svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova. Posebnu pažnju na proslavi Bulatović je poklonio svojoj ekipi iz Carine. na slavi JSO. "Radetov carinik" iz vremena "krmača" iz Turske i Italije. ako je moguće i Borisa Tadića. rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. i tako redom. godine. Gradimir Nalić u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM. pa je preko Stevana Nikčevića. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulić. lečeni alkoholičar nakon krize posle sloma Treće linije 5. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota.zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA. i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovića. I pre republičkih izbora u decembru 2000.

ali nismo išli u revanšizam“. 28. Tek naknadno smo saznali da Nalić ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujući za svakoga ko ima profesionalne ambicije. “Osvežili ste mi sećanje. Trebalo je da se promeni između četiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva. ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. Predsednik sudskog veća Marko Kljajević pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam. ali.NOMENKLATURA SRBIJE . Dragan Kojadinović i Predrag Bubalo čuli su za angažovanje privatnog obezbeđenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dođe da nas zameni. vadio se Nalić. što je krunisano kasnije u “Sablji”. Već drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". DHSS je saopštila. Ministri Milan Parivodić. a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbeđenje. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar"." Posle toga. nismo prihvatili Koštuničin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. da napadači žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice između DSS i DS. Informacije o nastavku trenda iz Miloševićevog režima potvrdio je Gradimir Nalić: „Taj tender je postojao. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama. a nama hoćeš da ukineš i ovih nekoliko policajaca. ali ih je nova vlast zamenila policijom. 8. oko daljeg toka reformi i politike države. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. ŽIVOT TEČE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. Predrag Bubalo. i kulture trebalo da čuvaju privatna obezbeđenja. poručio im je Nalić. decembra ujutru došao je jedan čovek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu. a ne zbog sklonosti krizama. a ne “zemunski klan”. ljudi koji rade na portirnici ili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 171 . ministar privrede. Oni su na tim poslovima bili raspoređeni u vreme vlasti Slobodana Miloševića. da je to uradio “surčinski”. Nalić je bio izričit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još većeg razdora u DOS. Nalić se obavezao da ih nađe u stranačkoj arhivi i dostavi sudu. Neuspelo angažovanje Nalićevog obezbeđenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. U istrazi ste.. tender po kome je ministarstva privrede. Kad je sudija Kljajević rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim političkim faktorima. branioca prvooptuženog Legije. Jočić je odustao od promene i mi smo ostali ovde. pretpostavljam da ih imate”. dodao je Nalić Na pitanje advokata Slobodana Milivojevića. to može da kaže samo Vojislav Koštunica”. To su problemi prema kojima su Jočičevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. nije prošao.“ Na suđenju optuženim pripadnicima tzv. Zbog te smotre. rekli da je Ljiljana. za ekonomske odnose sa inostranstvom. DSS se pridružuje krivičnom gonjenju protiv ovde optuženih. i unutar celog DOS. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajević. jula 2003.. “ Angažovanje privatnih obezbeđenja u vladinim institucijama nije novost. jer novih dokaza nemamo“. da preuzmu obezbeđenje nekih vladinih zgrada. u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovića i Milana Jurišića. supruga Ljubiše Buhe. policija je saopštavala da “prevrće nebo i zemlju” ne bi li uhvatila počinioce. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo učinio. pogrešno je razumeo da hoće da zamene i njegovo lično obezbeđenje. Ja ga pitam gde si radio ranije. čiji je suvlasnik Gradimir Nalić. odgovorio je Nalić. godine. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškačke politike. Kako smo kasnije saznali. februara 2002. ispričao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS. Početkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti". Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbeđenje ovog ministarstva".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Đinđiću jer će ih sve prodati Hagu. pa je otišao kod ministra policije Dragana Jočića. Dobijena su njena pisma. Gradimir Nalić.

generala Acu Tomića i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalića. zapleniti aparate“. Međutim. šefa kabineta Ljiljanu Nedeljković. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Đaković. šefom kabineta i Acom Tomićem. prema njegovim rečima. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešića. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. bivši načelnik Uprave vojne bezbednosti. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. koji je vodio glavnu reč“. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera. što bi bilo logično. sem Ljiljane Nedeljković. Nije bilo predviđeno da se zamene policajci koji obezbeđuju ministre.. Pored Pavkovića. i 5... zgradi kod ‘Beograđanke’. Pavković je izjavio da naređenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ. Izgovor Tomića za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljević otišao i sve ispričao premijeru Đinđiću i tako onemogućio akciju“. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Pavković je svedočio da je na tom sastanku Nalić istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. DA LI JE SVE SLUČAJNO I BEZ POČETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je potvrdio da je u noći između 4.rekao je Pavković. dao sam znak glavom generalu Pavkoviću da od akcije nema ništa”. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na priči o prisluškivanju. uz „sve tehničke sprave kojima se utvrđuje istinitost iskaza“.. kada sam video da Tomić ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomić. On je naglasio da se od tada. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj članova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlučili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. tamo zatiče: „Koštunicu. 61 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 172 . pa do smene s mesta načelnika GŠ. već da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. dočekao rečima da sam čovek od akcije i da konačno za mene ima zadatak. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuče u sukob unutar DOS i na taj način napravi neka vrsta udara u zemlji 61. da Pavković je izrazio spremnost da se suoči s predsednikom Koštunicom. što je Pavković odbio rečima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu ću izvestiti samo predsednika Koštunicu. rasturiti je i videti šta ona radi . koliko je ljudi obezbeđuje. On je rekao da je Nalić zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. Gradimir Nalić.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkića. Milena Simića i Milana Đakovića. niti je bilo priče o istrazi. već se govorilo o „nekakvim kablovima. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noći. Pavković je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevića. Oko jedan posle ponoći u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i. jula 2001. neovlašćeno prisustvovao i Gradimir Nalić. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neke slične poslove. a da Tomić predložio i hapšenje Vladimira Popovića Bebe.NOMENKLATURA SRBIJE . agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. njegovim savetnicima. da je utvrđeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti. Nalić me je. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je načelnika SUP Beograda Milana Obradovića. pod uticajem alkohola. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkića da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovića tvrdnjama da je učestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševića Tapija. već i šta je u njoj. ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. zaključili smo da bi upad bio neovlašćen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. rekao je Pavković i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. i dodao da je Nalić rekao da se „upad mora izvršiti iste večeri jer će u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatović.

Oba svedoka navela su da ih novinar Brkić neopravdano proganja. Dugo uz Koštunicu i čovek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simić. Leona Kojena i književnika Matije Bećkovića. okrivljenog Brkića i njegovog advokata Gradimira Nalića. Branislav Ristivojević. Savetnik za medije Srđan Đurić postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. Kada se sredinom februara 2008. Njegovo mesto nezvanično je zauzeo pravnik. Ristivojević je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. pre svega o kosovskom pitanju. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. filozof Mile Savić. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. Iz prve Koštuničine savetničke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalić.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoć u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. I inspektor Slobodan Pešić nije priznao da je učestvovao u ubistvu privedenog mladića Milana Jezdovića. U Koštuničinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politička pitanja. Đurić je Koštunicu upoznao 1990. optužio Nalića za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. Odlazak Đurića usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštuničinoj vladi). Nalić je bio advokat Radeta Bulatovića kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. general Obradović je negirao svoje učešće u navedenim događajima. što je ovaj negirao. Činjenica da su nakon odlaska iz savetničke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. godine kao predsednik SRJ. ali nije osuđen. čiji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 173 . godine kao član DS. Iako zvanično nisu ni na jednom položaju. advokat Nalić predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkićeve odbrane. Petar Lađević. Aleksandar Tijanić. proizvede u ministra policije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljković. a kasnije je osnovao firmu za obezbeđenje. Nakon četvoročasovnog ispitivanja. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Đurić izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. Čedomir Jovanović je. Među onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalović. Rade Bulatović. da kupi 4. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. Po profesiji je novinar. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novčano obeštećenje. Gradimir Nalić. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadića. Kada je stupio na vlast. Koštunica je nameravao da Nalića. izuzev savetnika Vladimira Galića. mahom su to činili svojom voljom. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoči i podatak da je njegov lični sekretar već godinama Mirela Vasić. Željku Mitroviću. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novčane naknade. Brkićeve tvrdnje nisu se ispostavile kao tačne. karijerni diplomata Miroslav Šestović i pravnik Aleksandar Simić. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. godine. Posle skupštinskih izbora 2007. a novinar Brkić ostao je pri navodima iz svojih tekstova. a Aleksandar Tijanić je imenovan za direktora državne televizije. Ovi ljudi i dalje imaju značajnu poziciju i često su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetničkim mestima. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatović postavljen je na mesto direktora BIA. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžić. Koštunica se ne odriče lako ljudi u koje ima poverenja. lojalnu Koštunici. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. da im na službene telefone šalje iritirajuće poruke. dok je bio šef poslaničke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. 2000. Oni koji su odlazili.NOMENKLATURA SRBIJE . odgovarajući na pitanja sudije. U višečasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. Bio je urednik spoljnopolitičke rubrike na Studiju B. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. Napustio je Karića 2001. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. u kojima su učestvovali radnici policije. izdvaja se Slobodan Samardžić. i prikrivao ubistva građana u prostorijama SUP.

Nikitović je rođen u Baru. Tako je bio pregovarač sa Karlom del Ponte oko izručenja Ratka Mladića. preko sandžačkih kombinacija. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i čudniji od funkcije koju ima. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matića i Ivana Markovića… Vujovića u srpskoj politici zovu “Koštuničin ambasador u Americi”. rekao je da su radikali uvek dobro sarađivali s njim. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naći u svakoj “mućki”. do političkih igara koje se nekad otkriju. nekadašnjeg Koštuničinog savetnika za ljudska prava. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulića za koga je tvrdila da je štetan za stranku. Srđana Darmanovića i ostale. iako ona nije bila tu. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . a onda je lično Miri Marković ispričao šta su tamo oni govorili. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. aktuelnog šefa BIA. počev protiv Crne Gore. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom političkom krugu. susreo se sa Legijom. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštuničinog kandidata za ministra policije u Đinđićevoj Vladi. Njegov kum Nebojša Vujović je nominalno zastupnik vršačkog “Hemofarma” u Vašingtonu.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. Bulatović je bio među prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. i “informisao” o tome da je ovde vest dana. u kojem je bilo reči o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujačić malo što i pita na mestu koje pokriva. u vreme dok je bio predsednik SRJ. a kažu da je imao značajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. Navodno je bio vrlo uticajan kada je reč o odnosima s Crnom Gorom. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. otišao u Kulu. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. Branku Prpu. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovića62. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeđuju srpski tajkuni. OBRAD KESIĆ je čovek za koga je teško reći šta u stvari radi. koji je tada radio u ambasadi SAD-a u Beogradu. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. nekad ne. u vreme Slobodana Miloševića. Nebojša Medojević ga je pozvao u Vašington. u svojstvu medijskog “eksperta”. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevićem ostalo je u domenu nagađanja. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitović koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. ali da to neće dugo trajati. vlasnika PINK. Sutradan je “otperjao” do Mlađana Dinkića. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. “ANTI-HAŠTVO” . Slavka Ćuruviju. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. a ovaj Tamaru Nikčević. 62 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 174 . organizovao učešće u Molitvenom doručku. koji je potom otvorio aferu koja je srušila Vladu Zorana Živkovića. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljković. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. NEBOJŠA VUJOVIĆ je kum Radeta Bulatovića.oktobra 2000. Osim savetnika. u javnosti su se pojavljivali i Koštuničini šefovi kabineta. kada je. Kada je 2004. o čemu je tadašnja urednica Tamara Nikčević progovorila. kao i kum. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što će biti napadnut neko ko mu je blizak”. Vujović je bio JUL-ovac. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. potpredsednik SRS. pa je tako savetovao i Radovana Karadžića. a da je njen glas upisan kao validan.ZAVERA ILI POLITIKA Na koktelu koji je priredio Nenad Čanak bio je pozvan i Braun. Braun je odmah zvao Željka Mitrovića. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. poslanica DS-a nije glasala u parlamentu.NOMENKLATURA SRBIJE . pre 5. kada je njom upravljao Vilijam Montgomeri.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. On je za srpsku opoziciju. U neformalnom razgovoru sa jednim od zvanica dobio je informaciju da Neda Arnerić. jer će državom brzo upravljati patriotske snage”. i to na preporuku kuma Bulatovića i Gradimira Nalića.

“ Mihajlov je izneo političku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade.NOMENKLATURA SRBIJE . ali i problem koji. Stav da naši sudovi ne treba da učestvuju. Na taj sastanak. kojim se u suštini teži obmani. Moć je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajdučiju. Gradimir Nalić. Kada to nije prihvaćeno. u potpunosti podržava politika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 175 . rekao je da se izuzima iz rada ali da hoće bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaćeno. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. Nalić je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubača uvrsti ekspert iz SNP." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatović saopštio je da će SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izručivanje tumači se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. Čedomir Jovanović. značajno. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagođavanje Grubačeve verzije. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. Haški tribunal je međunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija član UN.saveznog i republičkog. pre svega. savetnik predsednika Koštunice. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. šef poslaničke grupe DOS-a u republičkom parlamentu. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Nalić je onda zatražio da se sastanak odloži. Sead Spahović. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi stručni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na političko opredeljenje članova. zaključila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrđena zakonom. Treći predlog je profesora Grubača u kome je sadržano izručenje. ne preostaje nam ništa drugo nego da učinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republičkom nivou. sadržavao je i odredbu o izručenju. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. DOS je formirao stručni tim: Momčilo Grubač (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). iako je. i nije mogla biti delegirana republičkom. Vesna Rakić-Vodinelić. određuje našu sudbinu u svetu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. zaključio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. hapsi građane po pijacama. Nalić je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije član tima. Sve ostalo vodi ka hajdučiji kakvu sada imamo. Budući da je DSS zastupao “legalizam” iznenađujuće je bilo insistiranje da taj zakon donese republička skupština. Da bi se sačinio nacrt zakona. Dan kasnije. priznajući kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". da treba imati u vidu za šta će da glasa SNP. ta materija bila u isključivoj nadležnosti saveznog parlamenta. jer dok se. Dejan Mihajlov. Savezni daje samo okvir a republički uređuje izručenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. unutrašnjopolitički. bio je. shodno Ustavu SRJ. Kada se sve ove činjenice uzmu u obzir. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. direktorka Instituta za uporedno pravo. šef poslaničke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogućnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubača. rekao je: „To je praktično rušenje Srbije i meni se čini da je to istovremeno politički manevar kojem je bio sklon Milošević. onda je automatski i naš sud. i kombinujući pravne i partijske interese.. od izvorne (republičke) ka delegiranoj (savezni). pošto je obavio konsultacije.. Koliko se sećam. ali o kojem bi odlučivala republička vlada. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. odnosno izručenje. Na prvom sastanku Gradimir Nalić se deklarisao da on nastupa u ime DSS. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politička realnost. je preglasan rad grupe je nastavljen. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. republički javni pravobranilac i Igor Jovičić. s tim što predviđa određene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. s jedne strane. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona .

i da „taj zakon neće proći u Skupštini Jugoslavije. oktobra. bili su kočnica budućnosti cele nacije. Vesna Rakić-Vodinelić: Mislim da o tome treba da odlučuje Okružni sud Srbije. i koji su napori činjeni da se održi. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlučivanje od strane Vrhovnog suda. mora ta naredba o privođenju da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 176 . Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. koji ni po čemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. Vesna Rakić-Vodinelić: Ne. godine. Da li je njima interes jedna pravno uređena država koja će imati pravnu i zakonom uređenu saradnju sa Tribunalom gde će postojati pravila i procedura ili će oni tu saradnju vršiti tako što će se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde će se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni činili određene usluge. On podnosi zahtev državi da se privede određeno lice. svedoči i sledeća rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakić-Vodinelić: Ponavljam što sam prošli put rekla. Tribunal je odlučio. garantovao da će on u potpunosti moći da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina građana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne političke snage. Ne sme se zaboraviti da je ovde reč o nekolicini Miloševićevih najbližih saradnika. DSS će podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. s druge strane SNP se konfrontira sa međunarodnom zajednicom u procesu koji će za finalnu cenu dobiti iznos koji neće plaćati ni predstavnici SNP ni građani Crne Gore već pre svega Srbija. To je paradoks političkog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP već zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. Da bi se neko priveo.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. Vlada Republike Srbije naučila je lekciju da u interesu naših građana moramo biti kooperativni sa međunarodnom zajednicom.NOMENKLATURA SRBIJE . Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinačne interese. onda ćemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. a ko je protiv saradnje sa svetom. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. ali nije odlučio o lišenju slobode.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. Sead Spahović: Kažite kako da glasi. Tribunal je sud. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštuničin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od građana Srbije. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajedničke države tj.“ O pravnoj i političkoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom." Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. Sead Spahović: Dobro. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj način dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. moramo da uvažavamo tu realnost ako hoćemo da budemo i praktični i reformisti i legalisti. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što će delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Sead Spahović: Ovde je sud odlučio o lišenju slobode. da se zapitamo šta je njima interes. Politički rizik takve odluke Čedomir Jovanović je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. Ako ćemo praviti ekspertski zakon. način na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on će samo izazvati nove sukobe. Ali je. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i političkog rizika koji taj posao prati. jednostavno. Na osnovu čega tako mislite? Vesna Rakić-Vodinelić: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluči organ koji ima svojstvo suda. to je nesporno.

i da tako Akcioni plan. Optuženi Jovo Đogo rekao je u obraćanju sudskom veću da "živ neće prisustvovati tajnom suđenju". Sead Spahović: O tome odlučuje Tribunal. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovića. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaćeno. Marko Lugonja63. da bi se on uhapsio. Pera Perić na osnovu ovog rešenja ide. Saša Badnjar. To je Haški sud. 63 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 177 . Sead Spahović: Sud je Tribunal. Saša Badnjar. Ljiljana Vasković i Stanko Ristić rekli da "neće da učestvuju u farsi". Gradimir Nalić i Ljiljana Nedeljković interesovali su se u CZ-u posebno za: Nedeljkovićeva za bivšeg načelnika RDB Radomira Markovića. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladića. I to da ostavimo. bivšeg oficira Vojske Republike Srpske. Pripadnici BIA. Stanko i Predrag Ristić. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak ni to nije bitno. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema značaja kada je u pitanju potraga za Mladićem. Sead Spahović: Slažem se. 64 Saradnici Vojislava Koštunice. u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine. traži da ga uhapse i da ga predaju. On je bio pušten da se brani sa slobode. Haški sud se obraća organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. mora neko o tome da odlučuje. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaći sud. Dok se ne uhvati 'hajduk'. Ali. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veća. kako su nazvali suđenje zatvoreno za javnost. Sudsko veće kojim predsedava Dejan Dobrosavljević odredilo je nakon toga pauzu. što znači da državni organ mora da kaže. ne podrazumeva bilo koji. da ga isporuči. Novinarima nije omogućeno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. Sead Spahović: Da ga uhapse i da ga predaju. U ČIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Đinđića pred Specijalnim sudom. Za pomaganje Ratku Mladiću u skrivanju optuženi su Jovo Đogo. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakić-Vodinelić: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. pa bi javnim suđenjem bila ugrožena istraga. obraćajući se pripadnicima JSO na slavi jedinice. a u nastavku suđenja odlučilo je da postupak zatvori za javnost. Borislav Ivanović i Tatjana. direktora BIA Radeta Bulatovića. zato što traje istraga protiv osumnjičenog Blagoja Govedarice. Sead Spahović: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlučio. Vesna Rakić-Vodinelić: Nije odlučio o lišenju slobode.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude implementirana. kada je pokušao da sa beogradskog aerodroma pobegne u Moskvu. Tim pre. Ratko Vučetić. Čedomir Jovanović izjavio je kao svedok da je Radomir Marković „preko jednog čoveka poručio da će dati ostavku. Bojan i Ljiljana Vasković. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. Suđenje pomagačima haškog optuženika Ratka Mladića u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovića i da zna da je Gradimir Nalić. Direktor zatvora Dragiša Blanuša žalio se da je od njega „Nalić zahtevao da se pridruži optužbama o kidnapovanju bivšeg predsednika SRJ”. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladiću Ljubodrag Stojadinović objasnio je zašto nema razloga da suđenje bude zatvoreno za javnost: „To suđenje neće imati puno značaja na sudbinu Ratka Mladića i pregovaračku sudbinu Srbije. a Nalić za Slobodana Miloševića. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Đogo. važno je ono što se sada događa. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike64. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. Sead Spahović: To je sad drugo pitanje. koji je potpuno nejasan. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo značaja. a to Vlada Srbije ne zna. uhapsili su Marka Lugonju. Đogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. ali je sud nakon pokušaja bekstva odlučio da on ponovo bude pritvoren. Blagoje Govedarica. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. ministre policije i odbrane Dragana Jočića i Zorana Stankovića. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlučuje sud. i da privede ovo lice.

a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. sedam ili osam meseci pre ubistva Đinđića.. gde je tata? Mira: Tata šeta. Naveo je da su predlagali da Milošević bude premijer. vidi o čemu se radi. a mi pričamo ovde. Vladimir Beba Popović izneo je na TV B92. jedem prase ovde.. 12. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. na šta mislite?". što je odbijeno. ali ne tako da je u to umešana zvanično. 31. bre! Mira: Ne mogu. Dok smo stajali na ulici.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Čedomir Jovanović je rekao da se Rusija "čudno" ponašala u svim događajima od promena. Ispred stana Mihajlovića uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. Posle završenog ručka zamolio me je da izađemo na ulicu. na ručak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. Tu sam kod Zokija.. već smo to radili kompromisima . nego neke sanacije. Marko: Što si poludela. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. a kada to kažem ne mislim na zvaničnu. Jedem se. na koji će sa računa Mire Marković u kiparskoj banci prebaciti 100.. gde nema novca da plati neke račune. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalić. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom Miloševićem. strašno.000 apoena nepoznate valute. Milošević: Zdravo. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 178 . Marko: Evo me u Požarevcu. Pre tri dana su ovde počeli sa restrikcijama struje. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. Mira Marković urgirala je kod Bogoljuba Karića da pokuša da otvori račun u Nacionalnoj banci Grčke. ali Grci ne priznaju tu karticu. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljević zalagao za njih.NOMENKLATURA SRBIJE . 1996. lepi! Marko: Šta radite? Milošević: Evo. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa vojnom bezbednošću. Miloševićeve patriote. nešto ovde razgovaramo. 12. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. Marko: Slušaj. a da je Koštunica "organizovanom političkom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprečio da oni budu optuženi". Mira: Da i mama večera na miru. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Marković). 2001. jer bismo izgubili kontrolu. on je nekoga zvao i rečeno mu je da nisu restrikcije. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. ali da je Bracanović imenovan za načelnika uprave za prisluškivanje. shvati. oko toga vrlo aktivno učestvuju i rade. zamenik Markovića bude šef DB. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvučen i da su ozvučeni mobilni telefoni.“ Popović je prozvao i bivšeg načelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomića i direktora BIA Radeta Bulatovića. 30. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. 12.. već je država bio JSO. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Đinđića. nije postojala država. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". Ja sam to tati javio. 1995. moje slatko! Marko: Ej. Razgovor Mire Marković i sina Marka.rekao je Jovanović i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savić i Milorad Bracanović budu novi čelnici DB i da je to odbijeno. sekiram se za tebe. Mama je gore. Prema njegovim rečima Koštunica je predlagao da Branko Crni. Dodao je da se premijer Đinđić nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko će biti ministar policije. struje. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. Naime. KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karađorđeva. da to rade neki nezadovoljnici tzv. 1996. neću 10 puta isto. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Đinđića: „U septembru 2002.. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Đinđića. frakcije. koje je sačinila hrvatska obaveštajna služba: 27.

to je nedopustivo. Marko! Nemoj nikako iznad 31. grejanje. divno! Divno. Nemoj. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Veruj mi. Mira: Ali. Ljubiša me pitao dva dana pred Novu godinu šta hoću da mi kupi za Novu godinu. Milošević: Pa znam. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. divno mili. jer imam podno grejanje pa mogu bos. da smo sve na foru ulazili. okitila i tako. Ne može da se vrši razmena toplote. Milošević: Na 32 najviše. bre! Kako može u vrućoj vodi. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuće. Milošević: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. A drugo. ima jedno pet santimetara. bre. Tu smo negde. kažu: "Mi smo distributeri. ledena kiša pada napolju. Milošević: Evo ti da čuješ mamu. Treba da bude 18. Milošević: E. Mira: Nemoj. pa seti se prošle godine u Karađorđevu. Ima raznorazne sarme. Marko: Pazi. izađeš. a ovo da je potpuno čovek potopljen u vrelu vodu. to je prava stvar. kako ću ja da se ugojim u ovoj kući. lepi moj. Bila je temperatura 28. ali ne sme preko 30... kad ideš da piškiš. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa Markom o useljenju u novi stan. Pusti te brojeve. nije moguće! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 179 . svaka čast. tajkice? Milošević: Evo leškarimo u krevetu. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad uđem u kuću odmah se izujem. evo čekaću da padne na 32. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. Milošević: Pa nemoj. na 30 je već vrućina. pa uđem u patike. To je k’o Marinko Rokvić. prasići. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Milošević: Ti si budala. Milošević: Pa ne. na 38 stepeni.NOMENKLATURA SRBIJE . lepi! Marko: Milica je unela jelku. molim te! Pa uveče kad legneš onda moraš da imaš papuče pored sebe. pa se kupam 42. jagnjići i ostalo. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. Marko: A pa onda ne moram.. Mira: Šta ćemo. Kako dođem u đakuzi. ovoliko leda nisam vid’o u životu. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. ali ne plivaš u đakuziju. neka je sa srećom. nosi papuče. to je iznad normalne temperature čoveka. Sećaš se da niko nije mogao da uđe u vodu. Marko: Dobro. to može čovek šok da dobije.2. kuco. 'Ajde. bre. bre. Milošević: Pa znam. mama. koje će mi i onako trebati za po kući i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. 3. Mira: Mili! Marko: Znaš. divno! Je l’ da je čarobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. Milošević: Ma.3. To je seljački. kupam se na 40. Reguliši to i nemoj da se zezaš. Milošević: Da. Sad ima klope na sve strane. Krevet i muziku sam uneo. kad ih pozovemo." Milošević: Sad ću da vidim. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. Svi živi donose klopu. pada neko čudo. to je nepristojno. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. ne može da se prođe. sad će u Dnevniku da bude da nema ograničenja. to nisam znao. Šta sad imate kod kuće za jelo? Marko: U. Evo. ja nisam mogao jedan korak da napravim. Mira: Jao. Milošević: E.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kuću. sve. i po kući sam u čistim patikama. dok se ne istušira hladnom. nama se to iz Beograda odlučuje. 1. bez veze.. I uopšte više neću da se zajebavam. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. I to je nezdravo. u njoj ima topla voda. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. Marko: Šta radite. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste.. Drugo je tuširanje. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. Pošto ja ne nosim papuče.. da pitamo. može samo čovek da padne.

rekla je super. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srećni da oni dobiju nešto tako. Marko: Ima i kiretarnica pored. nego se rađaju deca. Evo sad sam se sredio. nego Francuzi. Nego se istim putem vrati. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. tata. ali u porodilištima nema kiretaže. jer se boji da negde ne skreneš. 1. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. kako ti kažeš. bar me ti razumeš na tu temu. u centru pažnje. pa naravno. zar to nije divno? 15. zvaću Milicu kad-tad. bre. Milošević: Kaži. znaš kako izgleda porodilište? Milošević: Znam. razumeo sam sve. što se kaže. to je zato što idu na kiretažu. ti si moja mama. koja traje 3. Milošević: Dobro.NOMENKLATURA SRBIJE . Marko: Da. Milošević: Pa sam mislio. Medijski su zloupotrebljavali. Hoćeš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. bolje ti je drži “Madonu”. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. mama. ne bi ih koštalo ništa. bre. Slušaj... ništa. da. sine. nema frke. molim te. ali to hoću da ti kažem. u svakom pogledu su zloupotrebljavali.. ne voziš. onako tipičan konzervativan. ćao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. čuj. ni u Francusku. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. nezavisno od diskoteke. Evo daću ti je sad. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. samo ne od srca nego od kuge.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 3. hoću da pitam mamu. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. Milošević: Pa. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Milošević: Ne zajebavam te. o porodilištu? Jedno divno porodilište. i večeras ćemo se čuti. Ali. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. kafane. ovde po Požarevcu. ej. Evo da ti dam mamu da je čuješ. da ti kažem. da. uživam. neću tebe da pitam. Marko: Pa. sad nisi u kolima. zaposlim renomirane požarevačke ginekologe. bre. biće Dojčilo kod nas večeras. Ej. pravi. on se vraća u ponedeljak ujutro tamo. nego voleo bih da.. ti ako se tu nađeš koliko se nađeš nije bitno. a kamoli da je nešto inteligentnije. Slušaj. Pa. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Milošević: Kakvo. 1. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. odnosno na moj šarm. Blejim. crkla baterija i jebi ga.5 minuta. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. sad sam se probudio i čekam.. Marko: A Francuzi? Milošević: Pre svega oni. Tata. zamisli kad za kiretažu. imam ideju. naravno. Dobro. ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene. tamo je izvanredno.. nemoj ni da kročiš ni u Austriju. Marko: Šta. Ko sekirama da me biju po glavi. sad ću da pokušam. Sinoć bila buka. Austrijanci su pisali svašta. da idu u bolnicu. Milošević: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. ograđeno travnjakom. a istovremeno društveno korisne. diskoteke. Zamisli. je l’ ima opet frka neka? Milošević: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. Marko: Ma. Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. nemoj da planiraš. Milošević: Marko. To ti nije baš neka pozitivna strana. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Milošević: Ne „žabari“. Kiretaža košta 150 maraka. Ajd. lepi. porodilište? Marko: Porodilište. a evo sad si u krevetu. bre.. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. pasivan. Pošto si još u sobi. ništa više. bre. Hteo sam tebi da predložim. Milošević: Nemoj da se zajebavaš. to je katastrofa! „Žabari“ najmanje.. Mislim. u svinjcima. šta misliš. al’ se vrati istim putem. sa kompletnim komoditetom. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima. da ti odsedneš kod njega. muž ti je jedan muškarac. dobro ajde. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. a da ne budeš baš.. mama. 1997. Milošević: Razumem te ja. Tvoja reč je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 180 .

. da sam malo merodavniji od Sente za to. počinje da je hvata sindrom usedelice. jer ja sam se plašio. interna veza. kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera". da taj "glok" mali.. jer je reč o stvari i tako sve ono što si ti rekao. nego ti kažem stvar. Marko. 26.“ Marko: Ni slučajno! Milošević: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa. bre. s tim što Aca. znaš. 3. je l' ne umem.. Ne. da ne počnem negde da promašujem. zvaću Milicu i biću sve kul. pa ću da je nazovem. kao da.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mene zapoved. jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. bre. interna. sa jednom nije baš nešto. to su Aca i Gavra. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba. razglednicu. U redu.. pazi niti me pita. je l’ se sećaš ti naše babe Jele? Marko: Sećam se. dugo naoružanje. nego si Marija Milošević. Javljam se kad izlazim. poslaću joj faks. kad ulazim. I eto tako. čovekom iz ličnog obezbeđenja Slobodana Miloševića i pripadnika MUP Srbije. a ti nisi ni krimos. 15... j. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo. ono u varijanti "šta će mu sve to. ne znam o čemu je reč? MARKO: Slušaj. o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea. pred kraj razgovora.. mislim. što sam stalno naoružan do zuba. vozilo iza. majke ti? Pa. treba da mu dam danas pare. večeras čovek treba da putuje za Nemačku." Marko: Dva tipa koje sam provalio. Slušaj. Marko: I to je. normalno!“ Ej. imaće posledice za taj njen popizditis? Milošević: Ona. samo to nemoj da joj kažeš.. i mora da zvuči tragično. Vozilo ispred. naravno. Nešo: Da. bolje nek budem ja umešan. a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k. Milošević: E. skratio sam ti. ne zajebavaj me više. jer je reč o prljavoj stvari. jesam te zamolio da. Marko: Pa šta si rekao Mariji. razumeš. kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz čega prvo da puca".NOMENKLATURA SRBIJE . šta ti je. po dva čoveka unutra. jer to mu sujeta ne dozvoljava. Pa da li znaš od koga sam ja sinoć čuo. čistim pištolj i dolaze neki indijanci. i Markovim instruktorom za vatreno oružje. da se ne pomirimo još narednih godinu dana. malo ti da nas pratiš. I da. iz pumpe. ne daj bože da dođemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja. da. sad Marija. dobar je. pošto sam često menjao oružje. Počela je da skuplja kučiće. celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 181 . jer vidim da me jedva čekaju. rekao sam lepo da si joj poručio da ćeš ti da joj rešiš problem džipa. nije prokomentarisao ništa. ko kaže da. Znaš kako idu ta pljuvanja.. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. Mama. jer u glavi im je verovatno ona varijanta. čisto. Ja sam rekao. ali samo sa dve ruke. daj da se čuvam. pucao sam iz uzija. Marko. Marko Milošević se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. ali da ga repetiram jednom rukom. Ona je rekla: „Jao. svi vi pancire. i čeko sam da me ne zajebe negde. To je ozbiljna tema. pa onda telegram. da. ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu. Sinoć. godine u Beogradu). opali. u šta su obojica dobro upućeni. da li sam umešan ili nisam. ona je imala mačke. Marko: Dobro. Nešo: Pa. šta sam. I kad sam provalio da me sere. onda je krenulo klasično uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "četrdesetpeticom". 2002. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. mirno mi srce. da joj javiš. ko sam. a Gavro je rekao: "Ajde.. znaš. Ne. 1997." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije. Zaista." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane.. kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira. Kad sam ukapirao da me kenja. znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i čestog menjanja oružja. li ga. ja kažem: "Drugovi. je l' umem. to je onda bilo "ajmo kući". 11. to je naređenje... 4. na kome je očigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i. nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno. kako ću ja. Marko mu prepričava svoje doživljaje s vežbi na streljačkom poligonu. seljačino. to treba zabraniti! Nešo: Da. 1997: Razgovor Marka Miloševića s Nenadom Batočaninom Nešom (ubijen je 26. Hteo sam da dođem u Karađorđevo da pričam s tobom i sa šefom. da im idem na ku. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom o kćerki Mariji. Marko: Dolazi neka konjina koji. znaš šta mi je večeras bio vrhunac. iz "heklera". ako ću već da se čuvam. Prema tome baš sve legalno. na primer. i to. i šta ti je ona rekla? Milošević: Da ne ulazi u sumnjive rabote. bez ikakve prepotencije.

. razumeš? Pita me Piper večeras: "Je li. razumeš.. Pa slušaj. mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simić u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa." Ja njega gledam belo. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao. Nešo: Bio jedan. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovića. o čemu pričaš? Nisam čuo za čoveka nikad u životu". pa i Vojo i naš Amerikanac. dobro.. to je morbidno. Nešo. I ukucaju. Marko: Al'. ti znaš koji je Jelke idiot. On je nepouzdana budala. koji jedini u zemlji ima takav nadimak. pazi Piper: " kad mi možemo da palimo večeras?" Kažem: "Pa gde radiš večeras?" Piper: "Pa. sine. neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. i pazi kad jedna pičkurina Mesić. i imao je dečje rifle. a oni obezbeđivali ispred.Jelke). on nije tigar koji je upućen. bre! Nešo: Nije on ubio njih. pozvao je Marinu da dođe da mu pravi društvo. pa da se vratimo normalnom životu. pošto sam se ja malo duže zadržao. brate. Kao potpuno javnu stvar mi je ispričao: "Evo. Je l' treba Višnjić da ode u diskoteku? Je l' on normalan. Marko: Vojo Amerikanac.. tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. Nešo: Kažem. da vide da l' se negde pominje Badža. "s njim je sve strogo poverljivo". meni kaže Bojana Tref. Marko: Pa. reko: "Da izvineš.. Nasra se.. Pošto ne mogu. Pazi. a dokle će ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. ovaj Oliver Denis. kad me dečko pita večeras da li bi treb'o da ide u XL. ali koji je lik bio Pop. Bojana Vladina i Fiškal. Posle tri dana. da li znaš šta je uradio neku noć? Na mesto gde sam ja bio. Pa. jebo te bog.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strogo poverljivu? Verovali ili ne. pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam čuo za tog čoveka. Nešo: Ha. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. počinjem da razmišljam. da znam da je tačno.! Hoću da ti kažem generalno. Jesi li čuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva učukaju. prosledio i nikom nije prijavio. po ulici ispiraju usta time. to je isti k. rokne nekog. al' mi ovde ne treba da se branimo već da se odbranimo. na pejdžer taj i taj stigne poruka. 20 sati posle Badžinog ubistva.. da. brate. onda ću sve da vas pustim da idete da čuvate diskoteke. kaže: "Tref. zezanja radi. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. materinu! Zamisli budalu. bre.. zvani Vojo Amerikanac. i da su sinoć našli leš u Savi i da je najverovatnije on. Nešo: Vojo Raičević. Meni malo neprijatno. u XL-u!" "Pa.. bermudama. znam. Ja bih da prebrinemo te probleme što imamo.. ha! Marko: Pa. Provalili su da Badža beži iz grada. što se kaže. gadan tip.. "Bel padžet". keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar. Ja muvam Ljubišu. mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. i ovo i ono. rek'o da mora da pita Sentu dokle će da traje ovo sa mnom. i da je nestao.. Ne mogu. dobro ona nije pričljiva. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. reko: "Je l' čuješ ti ovoga šta priča?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis. I nek se zovu privatno obezbeđenje i ja. što ga roknula murija prošle nedelje.. namesti i puca na mene. Ja stvarno ne zamišljam svoju budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. ja došao iz Londona. Piper me lepo. kad se budemo videli. to je neverovatno! Ja kažem. ovaj. bre. previše je lepo da bi bilo istinito.. ako te nešto greje. I čuo sam samo. budi siguran. u p. a ja kao znam pouzdanu informaciju. Znaš kad potegnemo Ljupče i ja valjda će i oni da opale neki metak bar da drže govna Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 182 . to ko u crnu zemlju zakopano. Neću ti pričati. On je samo Popa.. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noć." Pazi. Marko: Pa. daj da ih uzmem ja da ih plaćam onda. ali hoću da ti kažem da je to neverovatno nešto. Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu. To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovićem držao "Stupicu"... Ispriča mi brate. Nešo: Da. E. Mi kao baratamo nekim podacima. i da je roknuo Popa. ne znam je l' počimamo da otkrivamo rupu na saksiji. strašno! Sve komarac do komarca. Sećaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim.. to nikada da procuri neće. idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o. možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije.. ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio. kod mene. Mislim. naravno. od Lile (zapravo . da nije neki drugi Badža. Imao je dečje rifle zato što je imao facu dečju.NOMENKLATURA SRBIJE . onda ću ti ispričati! Marko: Čekaj. Al'. On nije kalibar. roknula ga murija."." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi. imao je masku dečju koju je kupio u Americi. a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi. u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa. Idioti...

koga je brzo zadesila ista sudbina.66 „Napraviću testament u kome ću reći ko je bio i šta je radio Boško Radonjić u Americi. Po dolasku 1990. mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi. koji je bio šef u Koza Nostri. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi. šefom Koza Nostre. koji je izbegao smrt. Posle godinu i po. plaše ljude. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš. Posle smrti Džona. terorističku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (venčao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. zbog čega je streljan. znaš. Pomogao sam mu da se prikrije. izgubio je status zaštićenog svedoka. Petar Panić Pana. i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjić. dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. Brzo su se sprijateljili. otkrio je Emir Kusturica. Bio sam kum irskog klana. postavio je Radonjića za šefa irske mafije u Njujorku. Bio sam sa Džonom 1989. prošvercovao se u autobusu crveno-belih u Grac. izašao je kao slobodan čovek. Ja sam samo čovek sa jakim vezama u Koza Nostri. ali ne i 75 godina robije. koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. u Maloj Italiji u Njujorku. Ipak. fudbalerom Crvene zvezde. Milovan Đorić. Salvatore Gravano. „Ubeđuju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem. učitelj. Radonjić je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode.“ . Džej. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj. U Ameriku nije smeo. 65 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 183 . Seka Aleksić. 1970. Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". koji su bili pod uticajem komunista. dobio je toliko SMS poruka. Vladan Batić. Tada je došao red na Džona Kupina. Tako sam stekao poverenje. decembra 1999.Imamo zajedničkog prijatelja. U američkom zatvoru Boško Radonjić se našao 31. godine pobegao je preko Austrije65 i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu. Boško Radonjić je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u američkom podzemlju.. Boška Radonjića i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik.” “Kao član Koza Nostre nisam se bavio kriminalom već organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata. ga.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM glavu dole. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmićivanje porote na suđenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. da li će da te ubiju ili neće. razumeš? A drugo. kome se požalio kako njegov saradnik Pana slabo igra tablić.. godine. kojim Boško Radonjić nudi svoje goste. kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama. Kada je krenuo u zatvor. Emir Kusturica ili Boškov kum.. i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. godine. za vreme okupacije bio je član Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovića. Ja sam jedini stranac. Američka štampa špekulisala je da su kod njega pronađene fotografije iračke ambasade u Havani. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bučera (kasapina) 1977. Otac Dragomir. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Odmah je stupio u SOPO. koji živi i radi po svojim specifičnim pravilima. Dočekao ga je Boško Radonjić. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je Družeći se s Milovanom Đorićem. bilo da su to Velja Ilić. na čelo "Vestijes" došao je Mark Splen. u kojoj se godišnje događalo po 500 ubistava. BOŠKO RADONJIĆ rođen je u Užicu. Registrovan je među putnicima. koji je jedno vreme bio kum Koza nostre. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. a telefonom su se javljali prijatelji iz čitavog sveta. Dragan Kićanović. odakle je produžio u Kankun. i radikal Aleksandar Vučić. i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. u hotelu "Palisad". e j. o mom antikomunističkom radu u Srpskom oslobodilačkom pokretu Otadžbina. Jedini svedok protiv njega.. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i članovima porodice Gambino. u Hol Skičneju. i hapšenja njegovog brata Pitera. 66 Bošku Radonjiću praznike je čestitalo oko 200 ljudi. jer u Americi nikada nisam bio osuđivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa članovima porodice Gambino. ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike.NOMENKLATURA SRBIJE . otvorio je na Zlatiboru kockarnicu. „Ja sam ga upoznao početkom sedamdesetih.

Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilića. koji mogu da nas uvedu u rat. to nije bio interes Amerike. kog sam znao petnaestak godina. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj. Reganu je stalo da ga Đulijani nasledi na mestu predsednika SAD. državni tužilac i američki predsednik. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. u vreme dok sam ja boravio u SAD. Gišku i Arkana? Tada su islednici ućutali. da valjda vidi šta radi Đinđić sa mnom. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana poručila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. kome sam pripadao. pa sam ga ja oterao. U međuvremenu klan Gambino. i Amerikanci su me oslobodili. Kada su me 2000. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. FBI je početkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo. koji je tvrdio da sam ja čovek Velje Ilića. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. i odveli u Njujork. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonačelniku Njujorka Đulijaniju da iskoreni Koza Nostru.NOMENKLATURA SRBIJE . Zato se Ronald Regan odrekao Đulijanija. Srbija ima banditizam. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Đinđića. koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dođe na vlast. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. Napravili smo paklenu mašinu.“ „Goti je pao kada su američki političari odlučili da ga ruše. FBI mi je nudila status zaštićenog svedoka i vilu na Floridi. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunistički izrodi ubili mog oca. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. ali smo odustali od upotrebe. okupljeni oko Srpskog oslobodilačkog pokreta Otadžbina. Ja sam u to vreme. jer sam se kao pravoslavac i član SOPO zavetovao da neću dozvoliti da udari Srbin na Srbina. Crna Gora će se odvojiti. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje. ministra Pavla Bulatovića i načelnika policije Vlahovića. Osuđen sam početkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. Ne želim da se svetim zbog zločina koji su počinjeni mojoj porodici. oduzela. Ali. već bio u Beogradu. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da će biti uhapšen. jer smo se deca četnika i deca ibeovaca igrala rata. Ništa nisam priznao. ali se nadam bez novog rata. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. mada sam zatekao užasno loše stanje. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom.Tu te dočekala srpska policija. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovećuju sa ovdašnjim kriminalcima. tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubačen Sami Bono. je proširio poslove na organizovanje sindikata vozača i sindikata glumaca i filmskih radnika. a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovića Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja. jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI. koji je opasan. Navodno su imali dokaze da je Maka. kada sam se vratio u Srbiju. umesto da hvata te bandite. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gađanje. Pustili su me iz CZ. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA.“ . To je moj način nacionalnog pomirenja potomaka četnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kući. pa su proširili na generala Badžu. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes.“ „Razočaran sam u Ameriku. U Srbiji se podstiče anarhija. rođake. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. obučavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. krajem 1990. a potom mi je. jer je ovaj imao jake advokate i saradnike.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 184 . sa kojim sam mnogo puta ćaskao u bašti Lotos bara. od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM mafija. jer su je koristili za obračun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Đinđić bi svratio na kafu. pa sam se vratio u Beograd. Najžalosnije je što je država.“ „Sa Brozom sam se sreo kao dečak. a naša vlast se bavi progonom porodice Karić.“ „Mi antikomunisti. Jednom je naišao Legija. Đulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija. jer jedino preko nje naši političari mogu da vladaju. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš.

i sa njima izveli operaciju Oluja.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Đorić. voleo bih te još više . Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politički emigrant i državni neprijatelj. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Iliću.“ „Kad je najveći američki prijatelj Tito 1980. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. uložila u Slobodana Miloševića blizu milijardu dolara. Dana i Vuk Drašković. Milovan Đorić i Momo Kapor. Tesla. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjićem i SFR Jugoslavijom. služba ga nije dirala. 48 Kao najznačajnijeg čoveka koga je upoznao. Drašković. rađen top. preko Boška Radonjića. dok je bio jedan od ključnih ljudi njujorške mafije. Jovicom Stanišićem. gde je u fabrici "Vitez". koji je trebalo da pogađa ciljeve na 3. „Igrom slučaja. i Cecom. Nebojšom Pavkovićem.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovićem. Boško Radonjić je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. Naši su obećali Amerikancima 1995. Boško Radonjić je prvo postao šef irske mafije "Vesties". poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". Boško Radonjić negira da se ikada sastao sa Miloševićem.Profil br. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. Zvali su ga Edi Bučer. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. jer je i tada imao legalni pasoš.“ Milomir Marić . On je pijan govorio: "Druže Tito. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. Dočekali su ga Đorđe Božović Giška. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna područja. Boško Radonjić izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. Frenkijem Simatovićem. Nije morao da ilegalno beži. Ubrzo smo se sprijateljili. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. Bošku Radonjiću je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. „Nisam član nijedne stranke. Bošku Radonjiću. Acom Tomićem. koji nisu bili antikomunisti. Od Krcuna je prvi put čuo da Tita neizostavno treba ubiti. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. jer je svoje protivnike kasapio nožem. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. Jovanović. koji je gradio najveći top na svetu za Sadama Huseina. decembra 1990. ni džak cementa. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obećanja. Izrael je od početka bio u toku sa otkrićima profesora Bula. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. jer je kako Boško Radonjić otkriva. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. iako su ga svedoci viđali u njegovom kabinetu. Edi je ubijen u obračunu između irske i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 185 . godine da će u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da će da podrže novu zagrebačku vlast. ugledni "Čikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. Dragan Džajić je Arnejčića zamolio da Boška Radonjića preveze preko granice. ali niko nije saznao o čemu su pričali.500 milja. Početkom devedesetih. razvodnila je naš antikomunizam dovođenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. usred unosnih poslova u proizvodnji. je američki general Trudo. zbog čega ga je 23. dok ga niži šefovi CIA traže.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim političkim emigrantima. Boško Radonjić. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula. marta 1990. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžića. od Jovice Stanišića dobila takvo naređenje. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjić. Boško se još više zbližio sa svojim nesuđenim ubicama. izraelski Mosad ubio u Briselu. u Bosni. irački predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na čelu američke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. Posle nekoliko godina. godine umro. što ne bi moglo da kompromituje SAD. Boška Radonjića je amnestirao načelnik Generalštaba Petar Gračanin. lečeći se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naučnike na pragu epohalnih otkrića u naoružanju. Predragom Rankovićem Peconijem.“ Boško Radonjić se u Srbiju vratio 15. U to vreme.NOMENKLATURA SRBIJE . niti kilogram gvožđa za armaturu. mnogo te volim! Ali. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. Boško ne priznaje da je on Miloševiću odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom.

NOMENKLATURA SRBIJE . brzo ga smotamo. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna.” B92: A otkud priča da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilić: „Jedino što su Boškovi momci čuvali parking. koja nam nije bila naklonjena. ni Milorada Lukovića Legiju. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. Tražio je da mu ona pokloni svoje gaćice. a da Karadžić bude isključen iz političkog života. od kojih su neki.000 dolara. proglašeni su za "crnorukaše".” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukić Šljuka bio član Vaše stranke. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog suđenja Gotiju. Popili smo piće i to je bio jedini kontakt. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruče: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora između Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao priču da Nikola Kavaja (iako je kao komandos učestvovao u američkom iskcravanju u Zalivu svinja. Pred odlazak u zatvor. Boško Radonjić. u slučaju potrebe. ženi . na Kubi.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukić Šljuka bio kriminalac? Ilić: „Ja sam Šljukića samo jednom u životu video. pre bekstva na Zapad. (Brankica Stanković) Ilić: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. tobože da bi joj ocinkario Džana. Taj moj rođak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišić.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilić: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. mislim. potplatio sa 60. da ga ne uhvate i ne prekrše tajni sporazum. formiranoj u vreme Staljina. aprila 2003. Članovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". koji je izdržavao višegodišnju kaznu.državnom tužiocu smo namestili tipa. ko je sve sedeo. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje ćete lično oterati da čuvaju ovce? Ilić: „Informacija da je Sredoje Šljukić član Nove Srbije objavljena je. ispred luksuzne robne kuće. družili su se svi. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. predložio sam mu da bratski sarađujemo… „Umeli smo. Razvijemo tepih. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gaćice tužioca. Vi ste se uključili u program.“ „Restoran gde je ručao Legija. na Televiziji Čačak. i u poteri za Če Gevarom u Boliviji). osuđen je na 75 godina robije. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku.. nikakav posao nikada nismo radili. inače jedan od mojih najboljih prijatelja.“ Đulijano je okrivio Boška Radonjića da je svog venčanog kuma Džordža Pejpa. pošto ispred naše stranke nema parkirališta. Boško Radonjić je čovek koga smo mi ovde znali.“ 67 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 186 .“ „Radovana Karadžića ne bih izdao ni za pet miliona dolara. da ga u zatvoru želja mine. slučajno. oktobra. kada je došao u društvu Boška Buhe. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristične ruske kape.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM italijanske mafije. Neprestano po Bosni jure Karadžića. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžić idol67. Boško Radonjić je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu priču. i da otmemo čoveka na sred otmene Pete avenije. niti je Boško Radonjić bio moj savetnik. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišić je navratio da poseti Kusturicu. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Čačka. Činjenica je da je Kavaja.. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. kome je doneo trenerku da se presvuče. i Boško Radonjić. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. Inače on je kum Kavaje…” B92: Koji je takođe šef irske mafije u Americi i jedan od ključnih ljudi… Ilić: „Ko. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. 3. niti u bilo kakvom poslu bili. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj lično podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se čuju srpski argumenti bez posredništva administracije.” B92: U istrazi ubistva Zorana Đinđića među prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. kao Mustafa Golubić. A ona je upala u zamku. pa se sa Ričardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. A novi kum Džon Kunin. koji je bio član Porote. gde je ručao Jovica Stanišić kad je dolazio. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). Ja sam čuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišića.“ Poseta Kartera Karadžiću uplašila je Slobodana Miloševića nagodbe bosanskih Srba mimo njega. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. koji on ima sa Amerikancima. Boško Radonjić je u Čačku završio školu. On nikad nije hapšen kao mafijaš. Velimir Ilić u emisiji "Kažiprst". Ilić: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. u 'Nacionalu'.

godine. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. Koliko je poznato.. Komunista se nisam bojao. Do 1961. Tri brata su mi poginula u ratu. Posle je 1978. U Srbiju se vratio krajem 1997.Broj 616) . koji je izgrađen posle mog bekstva iz zemlje. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Đuro Đurović. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . Prvo su nam svakog dana komesari na političkoj nastavi u vojnoj školi pričali. da li ste promenili mišljenje? . formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. posle u Južnoj Americi i SAD. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. Milovan Đilas i još jedan. Ja sam rusofil. a 1948. Nije hteo da izađe iz zatvora i da mi se pridruži. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševićeve vlasti za učešće u operacijama u južnoj pokrajini. U Evropi. Za CIA su uglavnom radili stranci.Ne. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. TrojIca su poginula. ubijen je na 120 metara od mene. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. godine. Kljukao je lažnim podacima o Istočnom bloku. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . od 1941. Izveo sam 28 akcija po naređenju. general Kovačević. Čuvao sam kralja Petra po naređenju Amerikanaca. do 1944. Neću da napadam Kajevića što je ispao kukavica. Radio sam i u obezbeđenju Kenedija. po čijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne terorističko-mafijaške akcije. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji.. U proleće 1998. Poslednju 29. Dražin komandant. od čoveka koji se celog svog života borio protiv komunista.U Zapadnoj Evropi. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. Mlad sam upao u osinjak špijuna . od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medaković. prva je bila napad na jugoslovenske turiste. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Posle toga. ali sam se radovao. a da se ne otkrije. da će Staljin da živi 300 godina. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva američka aviona. godine. svuda gde je išao službeno. . te kukuruz je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 187 . pukovnik Dragiša Bojović..Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjić mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. Da je komunizam bio u Nemačkoj. bio sam u Čadu. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). nijednog u četnicima. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kući primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. Južnoafričkoj republici. iz zatvora u Luizijani. godine sam uhapšen sa tri rođena brata i poslat na Goli otok.Samo akcijama u Nemačkoj. Kongu. Jakov Dragović. Ja potičem iz partizanske porodice.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NIKOLA KAVAJA pušten je 1995.. * Kako ste dokazali da niste ubačeni ruski agent? . Akcija je propala. Od Los Anđelesa do Vankuvera i Njujorka. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju.Amerikanac u SAD i u Evropi. proglašen je za američkog neprijatelja broj jedan. Nemačku i Italiju. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? . u Pivi.NOMENKLATURA SRBIJE . Suprotno očekivanjima. Sva braća su mi otišla u partizane.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . *Koje smislio plan akcije? . kada je posećivao izbegličke kampove.Predrag Radojković. u Crnoj Gori. u Africi kao legionar. a ubrzo je deportovan. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševića.Pop Kajević. Bio sam zadužen za Austriju. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO.Uglavnom za CIA.Ne. Austriji. i sestra. sa osam godina. bio sam u vojnoj akademiji. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojković .Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. Stoiljko Kajević hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moći. Bili smo 7-8 puta zajedno.

i drugi68. čiji je otac držao “odnošenje smeća” na Menhetenu. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mlađenovića (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. navodi se saopštenju MUP. sa Boškom Radonjićem. marta 2003. godine u Švajcarskoj. godine69. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. 21. do trenutka kada sam došao kući i zatekao majku kako plače.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Rusiji ovoliki. U početku Boško Radonjić je radio na parkingu na Osmoj aveniji.” Otkud taj dokument Nedeljnom telegrafu? 68 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 188 . Boška sam ja ubacio u CIA. protiv Kastra. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašćenih službenih lica MUP.. koji je registrovan kao udruženje građana. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjićem. Ima dvojno državljanstvo . Za Miljanićem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. a Dejan Pitulić. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjićevom restoranu "Lotos bar". zahvaljujući mu na veličanstveno organizovanom mitingu Koštunice u Čačku. dovodeći građane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. Boško Radonjić uhapšen je u Užicu. „Nedeljni telegraf je objavio ragovor koji je sa Boškom Radonjićem obavio Aleksandar Tijanić. čiji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradović. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. najveći diler droge u Evropi. Bošku Radonjiću i Željku Maksimoviću Maki. Pitulić je tokom istražnog postupka preminuo u beogradskom Okružnom zatvoru. Za Amerikance sam radio od 1957.. SOPO i neki organi unutar CIA. već kada je dobio azil od SAD i ispričao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . a Boško ih je odmah sve potkupio. Sa Ivom sam sarađivao i ranije. uhapšen je 10. čovekom “bogate prošlosti”. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa.američko i naše.04. sve je odjedamput bilo obrnuto. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. tokom predizborne kampanje.2007. optužen je za saučesništvo u ubistvu vođe paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana. i Velimiru Iliću. zvani Majk. Boško Radonjić je. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . a. u okviru organizacije “Omega 7”. do 1971. tvrdio je da su Jovica Stanišić i ljudi iz državne bezbednosti početkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. njegovi telefonski razgovori su se slušali i to za njega nije bila nepoznanica. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. Ivo Lazarević je bio je šofer čoveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu. bio predmet obrade državne bezbednosti. Siniša Vučinić je predsednik Radikalne stranke levice Nikola Pašić. prešao iz Grčke u SAD). s obzirom o kakvoj se ličnosti radi. 17. Aljendea. Zbog federalnog prekršaja. jer su mi udbaši odveli brata.. Miljanićev prijatelj. Do 1949. nikada on ne bi pao u zatvor. nisam bio protiv Tita. ova grupa je formirala odrede smrti. nemoguće ih je potkupiti. ulaženje u stanove i vršenje krivičnih dela. zbog koje je bio prisluškivan. Boško Radonjić. Uspeo je preko žene Karin. “Pojedini članovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje građana.Ivo Lazarević. Posle za Kubance. tada jednim od šefova njujorške mafije? .Par ludaka. posle ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića.NOMENKLATURA SRBIJE . MUP Srbije je saopštio da su. na šta je mafija imala tapiju. kod jednog broja članova organizovanih kriminalnih grupa pronađene legitimacije Nezavisnog sindikata policije.05. Mileta Miljanić.radiš posao koji UDB ne može. januara 2004. kao i da su članovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. zvani Pegla. Da ga nisam upoznao.. Odmah bi ga ja skinuo. "branio" je bivšeg predsedenika SRJ Slobodana Miloševića prilikom hapšenja. (Srboljub Bogdanović – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanića. Željko Maksimović Maka i Nikola Maljković planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. a sa federalnim sudovima nema šale. Bio je blizak Voji Raičeviću Amerikancu. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. sadrži neke političke instrukcije Radonjiću. bio sam pitomac u vojnoj školi. u istom razgovoru. među kojima su Boško Radonjić i Voja Raičević. Dejan Pitulić.2003. Prema Šešeljevoj tvrdnji.. ali sam to odbio. Vojislav Šešelj. 69 Beba Popović magazin Status 10. Jedan od snimljenih razgovora je sa Tijanićem koji ga je zvao. Na konferenciji za novinare lider SRS. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju.

Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. a kasnije i Nove Srbije. Tu peticiju je potpisalo 450. a ja sam priređivač. nisam video ni Puza. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. Jovica Stanišić i Boško Radonjić.NOMENKLATURA SRBIJE . ni Legiju nisam video. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. gde su se ljudi zaklinjali da će vratiti Kosovo… Strahinja Ilić: „Ja sam uhapšen jer sam večerao sa Emirom Kusturicom. General Lazarević je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. otkud to da su roditelji ubice premijera Čačani. i otkud to da je u Čačak morala da dođe specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovića. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. iz Čačka je. gde je Veljo. oružje i hapsile kriminalce. ali jesam principijelan čovek da ti saopštin istinu oči: prevrtljivi ljigavče. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. 15. „Nikola. jun 2007. Glavna su hapšenja četvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeća ''Auto Čačak'' Milenka Kostića.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim međunarodnim kriminalom? Ilić: „Ja ne znam šta je on radio napolju. poklanjao mu je trofejno oružje. Boško je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. Knjiga o tebi. naravno. Izdavač mi je uručio određen broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. došao si u Srbiju i već 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicističkim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavača ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politički profitira. Daniel Bukumirović) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. Posle nekoliko godina.” Velimir Ilić o Spasojeviću: „Dušana Spasojevića nisam poznavao. nije mogao to da radi čačanski SUP. moja prijateljica. godine peticiju za oslobađanje Nikole Kavaje iz američkog zatvora. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovića. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slučajno viđa sa Radonjićem. što je bio razlog da u Čačak dođu inspektori iz Beograda. nazivajuće me serdarom. Draškovićev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. kad sam video Legiju. ni vojvoda. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su viđeni Legija. Zvonka Osmajlića i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Čačak. koji optužen za ubistvo Zorana Đinđića. vojvodom.” O Bošku Radonjiću. s kim od njih se viđao… Oko ubistva gospodina Đinđića. prijatelj pokojnog Giške.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Veze Legije i Čačka ("Kažiprst" Radija B92. mogla da dođe samo iz DB-a!“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 189 . Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatović. godine i štampana je u požarevačkoj štampariji ''Prosveta''. Jovicu Stanišića nikada nisam video s njim.5 miliona Srba. u njegovoj kući pronađeno je oružje. večeravao tamo gde je večeravao. i sa čelnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. partizanski sin i bivši komunistički pisar kod Špiljka. 23. i Strahinje Ilića (Bane Svinjar). urednik ISTINE. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. Ja sam ga viđao kao i svi ostali. maja 2003.000 Srba. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreči Vuk Drašković šest meseci posle početka štampanja. Beč. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si počeo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalović. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. Velimir Ilić je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. koji je bio general policije. otkud auto gospođe Čume tu na periferiji. Van politike. ja sam im rekao da vide među onima koji su ga nosili. U selu nadomak ovog grada pronađen je automobil Ljiljane Buhe. sa ljudima sa kojima je bio. To su priče. koju sam pripremio. kao i sve čega se dohvatio Vuk Drašković. pojavila se 1991. general Pavković nije silazio s lokalne televizije. Bane Svinjar je jedan od osnivača SPO. ne izlazi mi na oči kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom „Ta službena beleška je. prethodno je pričao da ga proganja ta ista vojska. junakom i tako dalje. Pokrenuo sam 1991. izdavač je ''Dosije'' iz Beograda. u Čačku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanović. ti si pušten iz američkog zatvora. stajala je na bini Olivera Katarina. pitali su me gde se krije Karadžić.

da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovića. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na čelo srpskih patriota. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. Zaista je duboka tvoja plitkoća Nikola. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. ti bi danas imao svoju vilu. tako ću ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlučnosti za to. Ti si se odlično uklopio u tu tragikomediju. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raičević zvani Meda.maš.2006.08. a najveći akcionar je: Bujković Nenad Upravni odbor Bujković Nenad. penzioner Marinković Jugoslav. i 1999. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Beč jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. U potrazi za članovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 vođa i članova sedam najvećih mafijaških klanova. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekića koji je zloupotrebio gostoprimstvo. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. Umesto lovca na Tita ti si postao najobičniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovačkim pričama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. Tu laž podlo širiš meni iza leđa po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan ručak. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. okrivljuješ mene što sam kao priređivač knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavača određen broj primeraka po Zakonu o izdavačkoj delatnosti. što dovoljno govori o tebi samom. svoje ađutante. nemačku. Došao si iz američkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. čiji si pilot bio. pa imajući u vidu činjenicu da je tako.NOMENKLATURA SRBIJE . Niš Ekonomista. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavaće sobe zahvaljujući nacionalnom štetočinstvu i političkom diletantizmu haških janičara koji vode američku.dipl. O kakvim knjigama. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za očekivati.godine . Mileta Miljanić i Saša Vujko. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti.12. 13. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. slobizma. svoje šofere. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj.2007. Ekonomski tehničar. Nisi imao kuraži. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. Agropromet AD Kruševac. Kruševac. SAŠA VUJKO.o Beograd.625. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. govoriš? Je li o primercima koje je izdavač ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priređivaču dela Lov na Tita. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 190 . Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. Delatnost: prodaja delova.godine Generalni direktor. niti potencijala jer si najobičnija puna praznina! Umesto toga dočekao si da zavisiš ko će ti udeliti milostinju. besramniče. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma.o.ing.Balkanska 40/15 U Kruševcu. šepureći se nepostojećim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovićevog SPO. saopšteno je u srpskoj vladi. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. a zlotovori ti pred tvojim očima otimaju zavičaj – Kosovo i Metohiju. direktor ''M-C group'' Petrović Milorad. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petković Zoran. d.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništačoveku čvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalistički zloupotrebio meni iza leđa. Tatjana Cerović. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. bio bi na čelu srpske nacionalne armije.

dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. podrška. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. Bugarske i Rumunije. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlović. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. godine u Segedinu. a otvoreno pismo je već poslato Austriji. odakle red širi delatnost. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. „Prefekata”.) i Niš (2005. te se utvrđuju diplomatski i kulturni odnosi. a između vitezova Srbije. Dokument je stigao posle tri dana. na Fruškoj Gori. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja građana. uzajamno pomaganje. Ovom konvencijom se preko zajedničkog statuta regulišu i međusobni odnosi bratstava. u Prefekta Beograda. Dragan Simeunović. Austriji. S obzirom na sankcije. Kao takvi nalaze se u Nemačkoj. na prvi pogled podseća na građansku verziju Malteških vitezova. Vojvodina (2004. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. Mađarske. dr Fronz. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. koji je najviši čin na nivou bratstva zemlje. rasne i nacionalne razlike. u Austriju. po pravilu. Rusije. osnovana 2003. koje su tada bile na snazi. redu pristupa 2001. kada sam primljen u članstvo. Bugarske i Rusije. u SAD. koja. sa crvenim malteškim krstom na grudima. „Generalni Prefekt” SCG. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. stekli su se uslovi da budem unapređen. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo.). a od novog člana se očekuje.000 franaka. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Međunarodne asocijacije redova. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. Vojvodina i Niš. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. Francuskoj. Mađarskoj. a veliku podršku imala je u francuskim vozačima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci.). Ustanovljen je 1961. Mađarske. Oni. Rumunije. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. zajedno sa Nemačkom. pa je bio i „domaćin” beogradskog okupljanja. Od tada. godine. „Juristicijarom” Albertom Almošem. Mogućnost prijema u red dobijaju ugledne.Filip Milošević Analitičar Centra: Tomislav Kresović “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu među narodima”). Danas nosi najviši čin na nivou reda naše zemlje. Beograd Direktor : Vojislav Milošević Izvršni direktor: Predrag Martinović Stručnjaci Centra : prof. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. Sledeće godine organizovali smo Udruženje građana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. biraju članovi u skupštini. visokomoralne osobe sa profesijom i ličnim težnjama koje se ne kose sa osnovnim načelima reda. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su članovi reda. Sve funkcioniše po načelima drevnih viteških bratstava. svoj humanitarni rad započinje 1992. Prof. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno učestvuje „Veliki Majstor”. prenosi red iz Amerike u Evropu. Srbiji i dr. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. koja se vratila posle četrdeset godina provedenih u Parizu. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Nedeljko Gardašević je postavljen za „Velikog Majstora”. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja građana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju čini rukovodstvo reda i skupština. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. je Aleksandar Vojnović. „Majora”. Kasnije su formirane još dve prefekture.NOMENKLATURA SRBIJE . Nikole Đurkovića 24. Odeljenju gerijatrije. Generalnog Prefekta”. „Rizničarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) čine vrhovno rukovodstvo Međunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. treba da bude sledeća. Tada. navodno. s namerom da ih prosledi kao pomoć Srbiji. od apoteke predviđene za rušenje. bila je prinuđena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 191 . Vođena očevim idejama da sve čega imaju previše treba podeliti s drugima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Član IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). Mr. „Juristicijara” i „Rizničara”. koja će se registrovati u Strazburu. Po zanimanju saobraćajni inženjer. koji je znak ovog reda.

odlazi 90% ukupne pomoći. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. Naši predstavnici vođeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovićem i Zoricom Đorđević („Comandeur” reda „Pro Concordatia. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. studenti su čitali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". Neće biti! Revolucija počinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. i 2006. do danas. a za krađu su optuženi Duško Mijanović radnik obezbeđenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardašević. Zato je prirodno da današnja deca. međunarodni nivo događaja bio je kroz prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. To su godine koje su pojeli skakavci. Jedna od najspektakularnijih krađa se desila početkom 98. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. Svake godine učestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja.. Bio je to trenutak kada sam. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. Znaci: dete je iz bolje kuce. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uređaj. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. Krađa ovih slika nije bila naručena. godine. U filmu se pojavljuju Kiš. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na đubrištu istorije. najeli i napili.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM gradske bolnice na Zvezdari. Prele. koji su takođe vitezovi Reda Svetog Đorđa primili su svoja pisma o imenovanju u Veće Reda Svetog Đorđa. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. donirala tamošnje vitezove. umetnici iz Srbije prisutni su na Božićnoj izložbi u Luvru. inace svetski poznatog umetnika.NOMENKLATURA SRBIJE . poput mnogih drugih.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uređivati "Politiku" nego ići u zatvor. tada. Pravi revolucionari su završili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 192 . Postoji tu i čuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt".“ Stevo Žigon se naročito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševiću. dopao u ruke jedan nemački dokumentarni film snimljen pre tri decenije. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braća” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj.”).“ A kako se zove to kada nečiji sin odluči da napravi najveću diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kćerka jednog njegovog prijatelja. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). koji je takođe član IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. U Francuskoj je 1995. i 2005. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. 2004. Šejka. Posle mesec dana slike su pronađene. članovi mađarske sekcije IBSSA. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. da to znači da je revolucija na pomolu. Mira Trailović. „Nemački autor je umetničku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). Prema izjavama članova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. od 1992.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. Žilnik. „Tako mi je. pretpostavljam imućnijeg. Bila je to žešća revolucija. godine. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. već su Mijanović i Gardašević došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. Pekić. Velikog priora Srbije Međunarodnog viteškog reda Svetog Đorđa.. propustio da odem u zatvor. Ovaj događaj ima tradiciju od 146 godina. Svi su se obogatili preko svake mere. Početak rada grupe obećava ali je konačni cilj daleko. Oba su osuđena na po tri i po godine zatvora. Milja Vujanović i moja malenkost. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. ovih dana. Zalaganjem njenog sina Patrika. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Organizacija "Otpor" nastaviće sa deljenjem DT dok list ne počne ponovo da izlazi. Aprila 2008.

Pitanje centralne imovine nije pokretano.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujući rentiranju ogromne imovine koju poseduje. ili neovlašćeno iznajamio. Za takav početak zatvor je dobra škola. Vrednost 19. i da mogu nešto da urade.ne važi. to je Mika. sa metkom u potiljku. kao azilanti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sa zatvorskim presudama. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapređenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanović. Ako nešto fali. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. Do februara 2007. ASNS i UGS "Nezavisnost". bez utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. na nacionalnom nivou. Postignut je načelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. nacionalističkom. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. U korišćenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi započela podela imovine. genocidnom.000m2. Kasno se kaje Tirke. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. Samo što od toga neće biti nove avangardne umetnosti. od čega je u posedu SSS oko 3. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. bio je ministar za rad i zapošljavanje. na kome su učestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. već to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. koja je isključivo u posedu Saveza sindikata Srbije i SSSSCG. iako su je stvarali svi radnici. tražila rešenja. a onda bi se. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog političkih razloga . Sudski spor o reprezentativnosti vuče se na sudu tri i po godine. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. Oni koji su osuđeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. ili prodao.000 metara kvadratnih prostora. Mile Isakov. Najveća ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojeće države Srbije i Crne Gore . nije mala. Slobodan Lalović. ali deo ne bi bio vraćen sindikatima. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. gašenja firmi. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . jer je to princip koji važi za čitavu EU. predmet razmatranja dve najveće međunarodne sindikalne organizacije. To znači da oni dobro rade i da nerviraju režim. Međunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvaničan zahtev da se što pre okonča podela sindikalne imovine. ministar za rad. koje oni i sada koriste. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. Do kraja 2006. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašćivanje Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 193 . To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. nepotističkom. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. staljinističkom. a sve preko toga . Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrđivanja reprezentativnosti. Ovaj će im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. Rešavanje tog problema počelo je sastankom u Vladi Srbije. Oni kažu. i brojnih odmarališta širom bivše zajedničke države. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. prosovjetskom. Očekivao se popis sindikalnih kvadrata. svesni da im u komunističkom.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. osnivač ASNS. dao JUL ili SPS.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da će iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. Oni moraju da počnu od nule. dok su ostale zemlje u okruženju već podelile svoju sindikalnu imovinu. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. mora se pitati gde je to. Podelu sindikalne imovine.NOMENKLATURA SRBIJE . Vreme je da naučimo da ćerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da će država konačno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušićevoj. godine.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. prostačkom režimu Slobodana Miloševića nema mesta. Njima toliki prostor nije potreban. sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore.000 kvadrata. Zika ili Laza. i čak 90% iznajmljuju. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnički odnosi. SSS. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol.

jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. ne sme da ih da. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. jer ih Mitrović ne zna.. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguća podela sindikalne imovine pre okončanja sukcesije bivše Jugoslavije. Ne postoji ni precizan popis te imovine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Srbija ima i neke obaveze. a posredovaće i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih građana u Srbiji. Kada radnici odluče u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu raspoređena pravedno i proporcionalno članstvu. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. najavljenaa je zajednička inicijativa sindikata Hrvatske. Predmet te sukcesije. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. i da armija ima Miloševićev dosije. da u nije potrebno uključivati međunarodne organizacije. Kao članica MOR. oni su zato i dobili procent. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali deobu zajedničke imovine. jedan hotel na Hvaru.. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali podelu zajedničke imovine. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. zahtevao da mu dostavi imena agenata.000 kvadratnih metara prostora. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. Dom sindikata u Sarajevu. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. Večernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Čim je. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajedničke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanično potraživala deo imovine nekadašnjeg zajedničkog sindikata. U užem centru Beograda SSS Srbije. postao prvi čovek Srbije. zlato. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašića. smatrajući takav potez nedopustivim. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašića. a neki ne. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. međutim. Dragana Mitrovića. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. Ljubisav Orbović.000 kvadratnih metara. ali i kao jezgro buduće saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. kao samoproglašeni sukcesor. za ambasade. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. radnog staža. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestočlane Jugoslavije. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. i nije poznato za Makedoniju. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašića. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni način. dogovorili su se. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. ima na raspolaganju oko 13. privatno. u tom trenutku.5 miliona evra. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata.000 kvadratnih metara. da li je to moguća pre sukcesije država. koji će najvjerovatnije biti iskorišćeni za formiranje Agencije koja će se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 194 . 1988. Dom sidikata. dok u Crnoj Gori. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. vredi oko 7. a drugi je udeo novonastalih organizacija. penzionisanja. imovina u Hrvatskoj. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Ukoliko je to tačno. nema ništa.NOMENKLATURA SRBIJE . a i da ih zna. Slobodan Milošević je od šefa državne bezbednosti. navodno. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela između nekadašnjih republičkih sindikata. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. smatrao je. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. Ima za državnu imovinu. jer je to najveća tajna službe. prenošenja penzija. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. bez prethodne sukcesije. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševića u njegovom stanu. i u Sloveniji jedan deo. od 4. Bosne i Hercegovine. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovića da je 94% sindikalne imovine u državnom.

Ratko Marković. i pored ponuđene ostavke Slobodanu Miloševiću. Dobrosav Ćulafić Toro. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovića. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolića. Bio je to izbor Slobodana Miloševića i Radmila Bogdanovića. kome se žurilo da uzme policiju. Milan Tepčević i Miodrag Pavlović.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. pratili razgovore novog srpskog partijskog vođe Slobodana Miloševića. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obračuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politička policija. Dolanc i Mikulić. po naređenju Staneta Dolanca. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. a kako je dr Borislav Jović podržavao rad Dragana Mitrovića. tek oporavljen od teške bolesti. ministar srpske policije. U komisiji su bili Milo Savković. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalović. šef gradske policije. godine političar. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. u situaciju da ramišlja o novom čoveku. kao Jugosloven. mimo RSUP Srbije. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlović još 1986. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutić. i KGB. dr Dragan Simeunović. kod garnišne iznad prozora. godine nije počeo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. Na mesto Mitrovića došao je 1990. gde je SSUP imao dobre veze. Branka Mikulića. godine. bili su dvojica srpskih političara. sin Ranke Čičak. Zoran Janaćković.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM obavili su u februaru 1987. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovića i profesora Radoša Smiljkovića. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. Šešelj je od početka bio miloševićevac koga je lično Milošević pomogao na svakom koraku. Otvoreno se stvarala sumnja da je načelnik Dragan Mitrović. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševića da mu ustupi Dragana Mitrovića za načelnika Službe državne bezbednosti SSUP. Beograda i Jugoslavije očekivali su kako će se Dragutin Mitrović. ovaj je. vršena su česta Šešeljeva hapšenja. Šef beogradske policije Branko Kostić imao je Odsek za politički kriminal. pa je zato formirala komisiju za utvrđivanje odgovornosti načelnika Dušana Stupara. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrović. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. Prema podacima Zdravka Mustaća. a istovremeno širio glasine da to Mitrović radi Slobodanu Miloševiću. i admirala Branka Mamule. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovića. Tajno. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovića. Čak je Slobodan Milošević 1987. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Milošević. Jovica Stanišić je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. Ilije Ćeranića. borac za srpstvo sa juga Srbije. Prema podacima Mustaća. Bilo je ideja i da Mitrović postane načelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. Takva političko-policijska igra oko načelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. koja je u vreme Gorbačova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubičića. simpatizeri Moskve. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. Posle nekoliko meseci Janaćković je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 195 . Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politički progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. za šefa SDB došao je Jovica Stanišić. bivši direktor kazneno-popravnog doma. predsednik. ni Mitrović nisu videli dosije. koga je najviše prozivao Zoran Čičak. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. Kako su svi oni tu ponudu odbili. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. Najaktivniji je bio KOS JNA. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševića. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. članovi. načelnik SDB Srbije izjasniti . i Nikola Ćurčić. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševića prema načelniku njegove tajne službe. načelnika SDB Srbije. preko GSUP Beograd. kada su po naređenju generala KOS. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. Mnogi su uvereni da je politička zvezda Miloševića počela na Kosmetu. a ni Stupar. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. Slobodan Milošević se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežični prisluškivač na zidu. tvoraca Memoranduma SANU. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenačko rukovodstvo. čak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljković. Mnogi unutar Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE .

organizatori specijalnih akcija. namerno ili slučajno. Jočić je odmah upao u nepriliku. Kad je sam procenio.Očevidac ubistva Slavka Ćuruvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovića. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. podjednako odane. Branislav Nešić. Jočić je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadiću po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. Stanišićevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojević. Jočić se učvrstio kao čovek broj dva u DSS. Dobio je uslovnu kaznu. Prisustvo Romića i Kurka. već o montažnoj samoposluzi. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naređenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naoružanih državnih neprijatelja Srbije.“ Marko Lopušina. Romić i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Ćuruvije. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjić. svedočio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romića i Kuraka. načelnik tajne službe SFRJ. utvrđeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. Simatović je poslao Kurka da bude u obezbeđenju Vučelića. a da je njega i pripadnika RDB. Jugoslavije. partijske kolege. Evropu i svet. nije primetio: . Pre njegove likvidacije. U javnost je procurilo da je u mladosti osuđivan kao obijač trafika. Vlada Dragićević. a ne nacionalnost. svedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića. pod Jovicom Stanišićem. Koncepcija je komunistička (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalistički interesi Rusije.03. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. Mile Gajić i Dragan Filipović Fića. U RDB je 1995. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. a Jočić i društvo nisu odneli samo cigarete već i veću količinu robe široke potrošnje. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. bio je već punoletan. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. jer u vreme bombardovanja većina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. specijalac. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem. Razlog za Pejovićevu likvidaciju u decembru 2000. Bosne. Pejović je u važio za pripadnika crnogorskog klana. radilo oko dve stotine inspektora. Postavši ministar policije u martu 2004. Vreme. Kako nije ponovio delo. Nije jasno čime je ovaj mlad političar (1960. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vučelića. jer Stanišić ceni profesionalnost. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. Balkan. u vreme ubistva Ćuruvije. Sumnja se da je Pejović angažovan za ubistvo Ćuruvije. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 196 . tvrdeći da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. d. Način na koji su pripadnici DB pratili Ćuruviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišćen jedino kada se neko hapsi. Miroslava Mikija Kurka. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. a Koštunica ga je podržao. stručnjak za elektroniku i poliglota. Sve drugo je Dragan Jočić. za koga kažu da je pošten čovek“. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. Nije reč o trafici. Vučelić je saslušan u istrazi kao svedok. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Ćuruvije. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalističkih interesa na Balkanu i Evropi. po njemu. ali ne i iz policijske. i reaktivirani penzioner SSUP-a. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz političkog u antiteroristički. karate majstor.NOMENKLATURA SRBIJE . 01. Dejan Milenković Bagzi. a u policiji je imao dosije narko-dilera. nezvanično telohranitelj načelnika RDB Srbije. Romić je koristio svoj telefon. NE iz 1948. Stanišić se oslobodio starih kadrova jer. bivši v. Znate kako. optuživši štampu za senzacionalizam. Ratko Romić. prešlo je u odlučno DA! . koga je pred ubistvo Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Marković.) kod premijera stekao toliki kredit i preskočio iskusnije.2007 Dragan Jočić predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. počela je policijska istraga ubistva Ćuruvije i objavljen je dosije „Ćuran“. Bivši zamenik načelnika RDB i osnivač JSO Franko Simatović odbio je da svedoči o okolnostima da je ubistvo Ćuruvije izvedeno pod okriljem DB. Ministar je tada izgovorio čuvenu rečenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. svako od nas je imao dečačke nestašluke.

Pre ili kasnije Šešelj će odgovarati pred sudom ove zemlje zbog učešća u atentatu na Zorana Đinđića. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. Ovo su neki od komentara sa foruma. Zoran Đinđić je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zločin. Jočić je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda ćaskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu. u sudnici Haškog tribunala. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanović lažno optužen. niti se određuju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman način političke borbe.“ 71 Posebno je interesantno što se u okviru ove teme povela i debata o istorijskoj ulozi Gavrila Principa.Čedomir Jovanović kaže: „Šešelj je uporište zločinačke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS.Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograđuju se od takvih izjava. Da li pakt Šešelj . On je sada u Hagu pošteđen svega sa čim će morati da se suoči kada bude dostupan sudovima ove zemlje. potvrđen je dogovor dva Vojislava. Jočić je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijućeg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrića u proceduri". a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. Jočić je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojničko. izabrao da uz Radeta Bulatovića provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. a da nije . a slučajno ili ne. nije kriminogeno. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. upamćen po svojevrsnoj najavi atentata na premijera: „I Tito je pred smrt imao problema s nogom“. kako je nagovestio Tomislav Nikolić? Na internet forumu vođena je rasprava o tome.NOMENKLATURA SRBIJE . Jočić je. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. To je politička analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5. i mogli su se videti sledeći stavovi71: Njegov stav delio je i njegov zamenik.“ U istrazi za atentat na Đinđića.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. Kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. u noći u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Đinđića predao. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo.“ Jočić je pomenut u čuvenom transkriptu između Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik u pokušaju da se Milenković nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovića. Kada se u novembru 2001. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Lično sam bio srećan kada sam čuo o Đinđićevoj smrti“70. nakon višekratnog odbijanja. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane većina". Vojislav Šešelj je oduvek iznosio političke stavove koji su neprihvatljivi za većinu građana Srbije.konstatovavši „Zaslužio je to što mu se dogodilo. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajućem DOS-u. Kada je dve godine kasnije. što bi pravno bilo moguće jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. Jočić je najavio da će policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Đinđića. koji je i ranije izjavljivao da Đinđića treba ubiti. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. Nedugo pošto je postao ministar. od kojih su neki bili u Žandarmeriji. dotakli su se i Apisa: . Jočić je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog čoveka ne bi izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te večeri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". Tomislav Nikolić. 70 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 197 . Kako narodnjačka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. Suočen sa time da je prekršio zakon.“ .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Greh koji se Jočiću može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. Jočić je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zločin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. .

a skoro sva politička ubistva odigrala su se pod patronatom DB. Šešelj ustvari razbija tvrđavu nacionalizma svojim rasistickim. Još davno je Nenad Čanak rekao da treba zabraniti rad SRS. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu.000 građana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave.. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. nemoralnim i nenormalnim izjavama. Ne očekujte da se iko iz DSS-NS izvini zbog ispada Šešelja.. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo očekivati.. kulminacija nasilja koja će sem nevinih značiti i krvav kraj svih čelnika sadašnje srpske državne bezbednosti.Nema Koštunjavi šta da se ograđuje od tog stava kada je on učestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. bio farsa. jer je neko ubio srpskog svata na Baščaršiji. kada je u pitanju ubistvo Đinđića. Ono „nismo imali izbora“.Treba da se stide njegovi glasači! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. Onda će ono da svaka država ima mafiju. Ko uđe sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade... Da Zoran nije isporučio Miloševića. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. A Šešeljeva izjava je odvratna. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. kao u komunistička vremena. ako su kukavičke gledaju na krivca.. To treba da shvate i socijalisti. Srbi su poznati na zapadu po blaćenju . . pa istorijski . i siluje DSS.da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Ne misli samo Voja tako . Iskompleksirani novo Srbin. . a ne uzrok tog rata. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on. demokrata. Neka izađe iz te partije i napravi svoju.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. Šta je bilo ne povratilo se. . Setimo se advokata Barovića.Stvari su tragične utoliko što je sudski postupak protiv Z. a sada Šešelj kao antidemokratska politička ličnost brani nezavisno sudstvo od tzv. biće to raspad srpske države.Šešelj je sramota i štetočina za srpski narod i Srbiju.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . svežeg hrvatskog porekla. Bajatovićevu izjavu da je "jedan već platio glavom" . To je povod za početak rata. zajedno sa Koštunicom.500. Pošto kukavica time opravdava sebe. A pitanje je da li će ikad. . Povratak u 90-te. isti Šešelj pričao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS.NOMENKLATURA SRBIJE . da bi se dokazao kao najveći i najpravoverniji Srbin. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tačno.Zavisi koje oči gledaju na to. . atmosferu i masu koja će slaviti šta god on da kaže. Ostaće nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i očuvanje države. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog čoveka za premijera.. pošto ga ni sad nemaju. . ovaj bi i danas vladao. kako je moguće da je gospodin Janjušević koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruović ostao pri stavu da su bila tri pucnja? ..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .. Jovanovića i dr. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića nije rasvetljena. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. Učinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. Danas DSS kontroliše te službe. Proći će i te četiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. koje nisu lustrirane. a Marko bi bio „premijer“. jer žele vlast po svaku cenu. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju ozbiljno od strane vlastodržaca. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vređaju i sramote Srbiju. Ako politički preživi. Ako su patriotske gledaju na heroja. On je političku scenu u Srbiji toliko zagadio da da će proći decenije da se to očisti. godina počeo.Mora da se reši taj slučaj! To je sramota za Srbiju! Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 198 .svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. 2. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. a sada na Koštunicu.70% stanovnika države misli tako. S kim si onakav si. Šta je odvratnije. on im je bio realna opasnost. Podržavam svaku Šešeljevu reč. Zašto bi se Koštunica ograđivao od Šešelja? U čemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli.

Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izađe. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 199 . Slavljenje čina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj čovek da nam ponovo kroji budućnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. ali je neće pisati pa neće ući "Šešeljevi heroji". Ide vojvoda do predsedničke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. 1991: Bošnjaci Karadžić i Mladić napravili sranje. a izgleda da ih je on jedini i čitao. . ali više brinu ovi što vide idola u njemu. ako hoće da postanu mudra partija. Nije krao. i predstavlja najavu obračuna sa svim neistomisljenicima. Ne vidim gde je unapredio Srbe. Sigurno da će jedan deo sugrađana apladuirati. nije galamio. Kamo sreće da smo svi 89. Treba da se stidi svojih glupih izjava. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. a ubicu nagrađivati je umobolno. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. Šešelja. Slaviti smrt jednog čoveka. Za njega je vreme stalo. oktobra borio protiv ovakvog načina razmišljanja? Da se ogradi. . Ovo nije pitanje Evrope. Pogledajte Vučića kakve nebuloze priča sa konstantnim cinizmom. Ovako. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. . . ali kad se vodi država nema zezanja. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji.Šešelj. Jedan loš đak uvek upropasti ceo razred. . . Teško nama. ukinuli bi stranku. a najgore je kada čovek izgubi idetitet. im je bolje. uvrede i klevete. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je već odležao pa će ga pustiti odmah) on će biti predsednik Srbije.Da se Srbija ovakvih Šešelja. 2003.Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. 1941. . Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemački bio opasan za Nemačku i za svet).Čitava njegova politika i život se svode na laži. Bijeljini itd. a nisu nigde.Gavrilo nije znamenita ličnost u srpskoj istoriji nego poznata ličnost što su dva različita pojma. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Đinđića. Šešelj i njegovi su najveća sramota Srbije. PUPS i JS.NOMENKLATURA SRBIJE . Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. koji je po prezimenu Hrvat. Lako je lupati po televizijama. demagogija i primitivizam vladaju.Oktobra ustala Srbija! Još ćemo Miloševića da pravimo od blata. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka. a gde će Srbi iz Srbije. podržali Antu Markovića. ali ih gazda opominje. kao neko ko se 5. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i drčni). Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. . ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav način. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. a glupo je da sva ključna mesta uzmu DSS i SPS. Šta čovek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. Za Šešelja i za sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor već LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. već ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. tu su.Da li je moguće da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. nema griže savesti. A on iz zatvora glumi predsednika. Radikali bi. Legija rešila 1992 godine kad su pljačkali i silovali po Zvorniku. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. danas bi i zemlja bila veća.Čim radikali zaoštravaju retoriku znači da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. i ponos neoštećen. taj isti čovek izjavio jje da će samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . nego civilizacija DA ili NE. a posle sve ostalo. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obećao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o čoveku protiv koga je 5. Miloševića. Ja razumem njih. Da hoće da ga stvarno puste. zato što je bio veliki Jugosloven. Toma i Vučić se zaleću da uzmu vlast.Da živimo u pravnoj državi. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linč svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. Šešelj je čovek pun nekog ponosa.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. Šešelj će ući u istoriju. godina.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . Mi se pravismo ludi. Ništa nije sveto. a zna da je samo haški zatvorenik.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. tada zamena teza. onda će se dosta njih pokajati što su im glas dali. Arkana. Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Mačvi kotrljale srpske glave od strane nemačke vojske. onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. Karadžića. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu.

članovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Đinđića isti? Sve više sam uveren da jeste. ali do avgusta 2008. List Kurir objavio je da je 8.NOMENKLATURA SRBIJE . zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. pored ostalog. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. Umro je od srčanog udara pre godinu i po dana. Ali. Ulemek je. Što se tiče odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije što gore narodu. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grčkoj.rekao je Vilijer. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. Da li su Karadžić i Mladić deo iste priče? Uveren sam da jesu. pojedinci. jer prvo. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. i u manastiru Ostrog . a on u Foči. . Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. na zahtev SRS. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. Potrebno je istražiti koje su stranke.Upoznao sam i njenu majku i nju. posle posete. njegova ćerka je putovala u Foču da ga Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 200 . koji je bio njegov najbolji prijatelj. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. Čin ubistva vlastitog Premijera. Gavrilo Princip je svojim "herojskim činom" unazadio Srbiju 100 godina. Karadžić je stalno menjao mesto boravka. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj način da nateraju Radovana Karadžića da izađe iz manastira. Karadžić se uvek puno kretao. za razliku od Mladića koji nije imao potrebe za tim.. ali ne na Svetoj Gori. u leto 2005. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. i video koliko je manastir oštećen. On nije viđao Karadžića u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. Lazarević se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovićem. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. jer je imao zaštitu. . U to sam sasvim siguran“. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skončaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojić. veliku ulogu u Karadžićevom životu igra ćerka lekara iz Foče. Usput. specijalni tužilac Slobodan Radovanović najavio je da je počela istraga o pozadini atentata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vampira? Šeki nikad nije bio četnik i rojalista. a zatim je došlo do svađe Lazarevića i Nikitovića s jedne i Mihajlova s druge strane. a drugo. a u stvarnosti su to bili Englezi. ne treba ni komentarisati.. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžić u njemu nalazio apsolutno je istinit. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. a radikali su u skupštini Zorana Đinđića nazivali „mafijaškim premijerom“.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. Njen otac je bio u Beogradu. januara Vojin Lazarević došao u Vladu Srbije. Prema Vilijerovom saznanju. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. osuđen za ubistvo premijera Đinđića. ali nije sigurno gde je on sada. Karadžić je tamo boravio više puta. napisao izjavu i biće prosleđena u Hag. Aleksandar Vučić potvrdio je susret. ali je naveo da Legija neće biti svedok odbrane. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". grupe i centri moći stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Đinđića što je rezultiralo ubistvom premijera. nije lepo ubiti čoveka. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga veličaju i slave. gde se Karadžić krio neko vreme. One koji traže njihovo oslobađanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovića. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanović. Bio je. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. Juna 2007. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolića. kao i ulogu obaveštajnih službi.

godine. marta 2006. godine. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog računa. naloženo mu je da uništi sve fajlove. procurila je vest o tajnom Širakovom računu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. Međutim. i da će istražne sudije na osnovu ovih papira doći na trag svim kolovođama. kao i u skandal oko izborne krađe u istom periodu. Kada je Rondo otkrio ovaj račun 1996. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. Bivšeg predsednika Širaka moći će da ispitaju posle 16. Dr. koji čuva sve svoje beleške. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonačelnik Pariza. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. U vreme njegovog saslušanja. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. bivšeg čelnika francuske obaveštajne službe. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašćenja i u svemu slobodne ruke. Prilikom pretresa kuće generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. čija je kći u Parizu. pa će se istraga fokusirati na ta dva pitanja.NOMENKLATURA SRBIJE . Otkad su papiri zaplenjeni. aprila K. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i čuvaju brojni prijatelji od kojih se većina nalazi u Parizu. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju.) Od optužnice protiv Radovana Karadžića. od 1977. ako su ga dali. General Rondo je svedok u političko-korupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. MILA ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ (24. gde su zaplenjeni. biznismena bliskog Radovanu. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak neće sukobe sa Srbima. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžića i sagledala njihovo prijateljstvo. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. Tajni kod operacije: «Amber Star». sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžića. 1997. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. Ona je vrlo privržena Karadžiću . pokazuju da je Širak otvorio račun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. Amerikanci zatim pronalaze Karadžićevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovića koji je estetski hirurg u Americi. Specijalne snage iz Floride sleću na vojni aerodrom u Tuzli.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vidi. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. 10. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžiću nešto obećao. godine. K. Koriste i jednog tzv. sudije rade na istraživanju diskretno. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. ali ne znaju tačno šta. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". a drugi o tome ne znaju.tvrdi Vilijer. američki izaslanik u Bosni tvrdi da će on brzo biti uhvaćen i da će mu biti suđeno. on stvara priče za decu. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. menja stav i poručuje Amerikancima da se nikada neće predati. ali ih je general Rondo. glasine o tajnom računu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. jul 2008. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapređen. definitivno nestaje. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. među samim Francuzima. O tome su svi ćutali jer za one koji su dali obećanje bilo bi kompromitujuće. Francuski general Filip Rondo. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. niti za šta je upotrebljen. pozorišnu predstavu i roman. morao da opozove operaciju. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. Zajednički uspevaju jedino da naprave mrežu čiji je skriveni kod: «Fervant Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 201 . godine potresala Francusku. kako Karadžić to traži. Iste godine 1998. do 1995. prošle su tri godine. U međuvremenu. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. U međuvremenu. pokušavajući da ga vrbuju. juna kada mu istekne imunitet. preneo svojoj kući. Papiri. 1998. zajednički uhapse vojno.

jul 2008. “TEORIJA” ZAVERE Banjalučki "Reporter" objavio je 30. a od K. CIA. ponovo trijumfalno propada. ništa.NOMENKLATURA SRBIJE . Alibabića.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogućila neka strana zapadna služba. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. neće ni da pokušavaju. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabića je protiv njega. biti u kući popa sa Pala. 28. kreću na Radovana i Mladića. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. generala Filipa Rondoa. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. i operacija u selu Zaovine.. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. Francuzi spasavaju Radovana. Dva momka iz obezbeđenja ipak pucaju. praveći plan kako da dojave K. odnosno na drugoj zaraćenoj strani. Amerikanci kreću bez Francuza u Čelebiće. zbog ljudskog faktora. godine. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moć tokom više od jedne decenije. imaju pouzdane informacije.. pucaju i razbijaju po kući.. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžića pretpostavljali su da će se najtraženiji „ratni zločinac“ pojaviti na području Foče i sela Čelebići. u januaru 2000. godine njegovog telohranitelja kao agenta. koji je 10 godina bio na tragu Karadžića u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. I.Radovana. Opet promašaj! Ni Radovana. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. godine su ga locirali na Trebinju. sa sedištem u Frankfurtu. npr.. sve propada.. Francuzi su ubeđeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu.. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foče na crnogorskoj granici. i uz pomoć informacija izvesnog M. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. Pop i sin su povređeni. da se spasava dok mornaričke „Foke“ kreće u napad. Tu je. profit i osvetu. još jedna loša psihološka procena. a K. Drugo ništa ne mogu. u zoni koju kontrolišu Francuzi.. 2001. Krajem leta 2000. Evropske snage više neće da rizikuju. Rondo je rekao da je hapšenje olakšano zahvaljujući Američkoj obaveštajnoj agenciji.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžić dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . Borba za trofej. koji je već deset godina u timu za "nalaženje" dr. Francuski obaveštajac. Sami Srbi će to bolje odraditi. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. oportunizam.državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. Drugom prilikom. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. nigde ni traga. Amerikanci u akciju ulaze sami. avgusta 2001. ne verujući Francuzima. Ali. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi vođa bosanskih Srba. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. bili su toliko jaka. ali on je već nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Arčer». kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogućavaju hapšenje! Krajem 2004. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. danima držan na "slučaju Gavrilović". opet nestaje. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. SFOR saznaje da će K. a Nenad Čanak raspirio je sukob u DOS. opaskom da su izjave Čanka “spoj diletantizma i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 202 . Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. NATO napušta Bosnu. general Rondo. februara 2002. opet zajedno. najverovatnije CIA. u inat. Njihova strategija sada je: zamrzavati račune u banci i kupovati ljude oko begunca. Francuzi to otkrivaju i. ni Mladića nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžićevo prebivalište. Kvislinzi to uvek rade bolje. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. nameravaju da spreče Amerikance. ključna dva čoveka su njima na vezi. 23. April 2004. (2000.. Početkom 2004. Međutim. tekst pod naslovom “Vojni udar”. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra.

Jedan od Koštuničinih argumenata za zadržavanje ključnih ljudi koje je Milošević izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. Međutim. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za građane i za najveći deo pripadnika VJ. dva centra moći DOS prigrabila su instrumente sile . bila je osnova za sve dalje promene. Vojna služba bezbednosti. Nacrt preuređenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. oktobra. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Treće armije.63. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. Posledice su devijacije u VSB i VOS. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. oktobra. u nekoj situaciji. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica čuvao armijske strukture. koji bi bio kontrola postavljenja i unapređenja i ograničenje za zloupotrebe. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovića. Dve stvari su ključne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. Umesto da se bavi svojim zadacima.NOMENKLATURA SRBIJE . a da nedeljnik koji je Čankovom opažanju posvetio prostor. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. a smene starih i postavljenja novih načelnika uprava koje su usledile. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno utiču na političke odnose u zemlji. kojim se Pavković okružio i tek tada mogle su da se očekuju suštinske promene. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. A imenovani su Pavkovićevi ljudi. Tvrdnje Pavkovića da nije učestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlučuje . Ostala je sumnja. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. što jeste element. Personalne uprave. Dragan Vukšić je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom načelnika Generalštaba. Nisu aktivirani čak ni postojeći mehanizmi parlamentarne kontrole. Posle 5. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . Zato je zadatak DOS. mogli da budu zloupotrebljeni. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. otkrile su da će promene ići teško. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neodgovornosti”. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. koje su podređene načelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. a posebno tokom 2001. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. zatim javna polemika načelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. sa zatečenim aparatom. nerealno zvuči Čankova pretpostavka da je trebalo održati zajedničke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 203 . direktor Centra za civilno-vojne odnose.načelnik Generalštaba. Pitanje je da li ostanak Pavkovića i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovića. a naročito u prvoj. čime je potvrđeno da je on jedini nadležan da odluči šta će raditi s vojskom. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. on se ponašao potpuno samostalno. To ne bi moglo da prođe nezapaženo. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. Posle obaranja Miloševića. odnosno da se vojska sama transformiše. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. koji bi definisao kontrolu ove službe. Dragan Vukšić. Uprave za moral. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. a novi načelnici bili su bliski saradnici bivših načelnika.vojsku i policiju. zapravo priželjkuje puč. a i koji je cilj”. specijalnom brigadom. koji su. oktobra nije uradio ništa da promeni nasleđene civilnovojne odnose. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševića. i pojedinci naročito. ljudi iz Uprave za bezbednost. Koren priče upućuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. Pored toga. što je potvrdilo internu raspodelu moći. Pavković je ostao. Pavkovićeva moć u vreme Slobodana Miloševića bila je ograničena. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. padobranskom i 72. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovića na mestu načelnika Generalštaba VJ. Miroslav Hadžić. takođe je smatrao da priča o vojnom udaru nije realna. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševićevog režima.

odbrane i bezbednosti i autoritet . u okviru Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 204 . Ovo će meni.2003. podela činova. odlikovanja. stručnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topčideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatović. Bio je u pritvoru od 8. Oni su radili po njegovim direktivama. omogućiti upoznavanje sa stvarnim činjeničnim stanjem koje će utvrditi nadležni državni organi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U tom kontekstu. koji su zabrinuti za sudbinu države. Bio je pomoćnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatović saopštio je da je podneo krivične prijave zbog klevete protiv republičkog ministra pravde Vladana Batića. učvrstiti poverenje građana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju budućnost nađe zemlje i svih građana”. republičkog premijera i više lica. Slično je bilo i sa promena na čelu Vojnoobaveštajne službe. posle hapšenja Momčila Perišića. koji može na silu da bitno odredi način razrešenja krize. To će. Pavkovićem lično”. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice.07. uz krizu u politici i ekonomiji. Za Radeta Bulatovića. to je takođe istina. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo načelno isključiti mogućnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politički činilac.NOMENKLATURA SRBIJE . Akt uvođenja vanrednog stanja može se opravdati sprečavanjem unutrašnjih sukoba. U Bulatovićevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momčila Perišića. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. upozorio je Dragan Vukšić. morao je da se distancira kada je počela sramna proslava pobede nad NATO. “Krga nije smeo da služi Miloševiću u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živković ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. to sam čuo iz usta generala Pavkovića. da je Rade Bulatović. Druge značajne dužnosti nije obavljao. savetnika za nacionalnu bezbednost.. pitanje je da li je on adekvatna ličnost za taj posao. Vladan Batić je izjavio: “Ono što sam rekao. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja. Da nije tako. S obzirom da je Rade Bulatović potpuno anoniman. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca političkih funkcija. Naime. Vladan Batić i Zoran Živković izjavili su da je Rade Bulatović organizovao akciju praćenja i hapšenja. Vukšić je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i međunarodnih odnosa. i da će se u nastavku krivičnog postupka braniti od krivične prijave koja ga sumnjiči za krivično delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. u užem krugu. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od učesnika. a to znači. a prisustvovali su bivši i sadašnji načelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. a što se tiče uloge Bulatovića u akciji hapšenja Momčila Perišića.teorijski i praktički. uz moje ime su izrečene brojne neistine i insinuacije. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. aprila. General Milan Ðaković (bivši načelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomić su Pavkovićevi ljudi. položaja.” objasnio je Vukšić Početkom avgusta 2001.. Rukovodio je Pavković. potpredsednika savezne vlade. Ako ne pre.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIĆ? 20. VOS je već duže vreme okrenut prema istoku. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. Večernje novosti objavile su 04. što nije dobro i ne može da prođe neopaženo. s tim što je bivši načelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapređen u zamenika načelnika Generalštaba. u prisustvu saveznog premijera. kao i građanima Jugoslavije. izašao na slobodu. Novi načelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škorić nije trebalo da se nađe na tom mestu. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatović bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomićem odgovoran za mogući sukob Jugoslavije sa svetom. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. Drugi skup. stanova i privilegija. marta 2002. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. bio je delikatniji i trajao je do jutra. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. kao i sprovedena akcija.

zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politički zatvorenik.” Moglo se videti da su koreni Miloševićevog režima ostali. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Đinđića. Crnogorac iz Berana. uhapšen Bulatović zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vođama zemunskog klana Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom.” Ukoliko postoji CD sa Arhivom. takođe JUL-ovskim diplomatom. Amnesti internešenel. Nakon toga dobio je pristojnu novčanu odštetu. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja čuda. Utvrđeno je da je izjava koju je Bulatović prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. Za hapšenje Bulatovića. Kad su ga ovi pitali o čemu se radi.. koji je takođe još jedan od nezabeleženih slučajeva u istoriji službe. Bulatović je. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. Uoči hapšenja. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici. Ako ima nečega on je dužan da pokrene postupak. godine je ili uništen ili sklonjen. do suda Saveta Evrope. Stojković je pitao: “Je l’ vi znate.NOMENKLATURA SRBIJE . bilo bi zanimljivo ući mu u trag. bivši JUL-ovac. ja ne znam. pitanje je čemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea.po činu veleizdaje. Gospodin Braun je ključni diplomata na čiju se urgenciju Bulatović izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovića sačuvani i da su u posedu neovlašćenog lica. Nadležni organ neka radi svoj posao. aprila da je. pri čemu su mnogi saradnici izmišljeni. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 205 . Bulatović je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Đinđića. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi čemo se u to uključiti. da je Borislav Mikelić posredovao u organizovanju sastanka Bulatovića i generala Ace Tomića sa vođama zemunskog klana. Izigravši svoje dojučerašnje najbliže saradnike i prijatelje. zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku budućnost. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu američkih obaveštajnih službi. To je uradio Rade Bulatović kad je odlazio u Ameriku. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac čim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea.. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. a novi registar saradnka sačinjen je 2001. nije čudno da Rade Bulatović. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovića i mnoge druge.. godine. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA.. celokupnu. nego jedino što je uradio i po čemu će ostati upamćen to je . Reakcije vlasti nije bilo. Ako ima nešto. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorović. kao Nikola Ćurčić. vodi Bezbednosno . kako bi bili iskompromitovani. koji su nastavili da prikrivaju tragove zločina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovića: “Rade Bulatović je čovek koji ne da se ne razume u taj posao. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovića: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. To je sad izašlo na videlo. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jočić razgovarao sa Ulemekom. polovinom maja. I to preko Bert Brauna. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovića. Vlada nema ovlašćenja. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na čijem je čelu bio Zoran Živković. Vladimir Božović. zbog “lične. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. Tajna Bulatovićevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovićem. zainteresovao se. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. neka izvole organi i neka postupe”. da je načelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. koju Aco Tomić nikada nije uspeo da naplati. dobijajući pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM istrage protiv organizovanog kriminala. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. ako mu nešto bude zatrebalo. MUP Srbije saopštio je 8.

pa ukoliko ne ispuniti obećano. pored hotela Jugoslavija. Da bi izbrisao sećanja u Agenciji .podršku za njegovo buduće ambasadorsko imenovanje. zajedno sa trećim Crnogorcem. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). Jedino čega se Bulatović plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. zamenikom direktora za imovinu Srbije. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Ćuruvije u vreme atentata na njega . misleći da tako obezbedi svoj reformski imidž. kao i na dogovor prilikom predaje. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. Bulatović naređuje korišćenje rezidencija isključivo za njegove lične potrebe. već američka obaveštajna služba”. Dobro obavešteni izvori iz CZ-a tvrde da je Legija uputio poruku Bulatoviću kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. Stevanom Nikčevićem i kumom Nebojšom Vujovićem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštuničinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. Sa njim su u delegaciji putovali i načelnik Pete uprave BIA Rajko Savić. Ne mrda bez 6 . Bulatović spopada sekretarice i okružen je poltronima koji veličaju njegov ogroman uspeh. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije.” Direktor BIA gospodin Bulatović je. Bulatović obilazi strane ambasade otkrivajući im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uređaje. uz debelu proviziju za njih dvojicu. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). američkih i ko zna čijih interesa. Rade Bulatović za potrebe Amerikanaca obezbeđuje izvoz oružja Gruziji. U pismu se navode i drugi detalji.omogućuje američkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. po cenama većim od prosečne plate u Srbiji. uređuje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". U Jasenovu je primljen na visokom nivou. Upućeni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takođe nešto nudio. tako da priča o depolitizaciji Agencije čeka novi početak. Šta je sve Bulatović predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. godine. U dilu sa školskim drugom Srbom Panićem.načelnik za kontakte sa stranim službama. Bulatović započinje projekat izgradnje stanova na Banjičkom visu. s tim da to sada ne radi srpska. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. “U samoj Agenciji Rade Bulatović zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. jer je napravio dogovor sa njim. a u potragu za Ratkom Mladićem uvodi svoj tim.NOMENKLATURA SRBIJE . da bi sa Aleksandrom Nikitovićem. koja je bila prevodilac. zaustavlja započete akcije otkrivanja terorističke mreže na jugu Srbije. pak. zabranjuje uključivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana.7 telohranitelja. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Ćuruvije). koja. otputovao u zvaničnu posetu CIA u Lengliju.” Oni opisuju i način na koji rukovodi direktor Bulatović. tako da je većina naših političara konačno u pravu kada paranoično tvrde da su prisluškivani. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 206 . redakcije). Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao načelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Držeći se ove stare obaveštajne veze. prim. garantovan mu je nemiran san.ko je on i odakle dolazi . Rade Bulatović okreće leđa svom saborcu Aci Tomiću i svim svojim drugovima. što su službenici ove službe na vreme uradili.Bulatović zapošljava preko hiljadu novih radnika. Bulatović Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. tražeći samo jednu protivuslugu . odmah po postavljenju. koji terorišu pola grada jurcajući Legijinim džipovima. Takođe. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladića i kome to ide u prilog? Usput. očekuje rusku pomoć oko rešavanja statusa Kosova.” Sastavljači pisma navode Bulatovićeve učinke u Agenciji. Lukavi Bulatović je među tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su članovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. večera isključivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. Gospođa Jovanović je ljubavnica i gospodina Savića i gospodina Bulatovića. hrvatskih. Stevanom Nikčevićem. Poput šefova službi klasičnih banana država. Vojinom Lazarevićem. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladića i gospođa Senka Jovanović. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. ali njegova pratnja u to nije upućena. “Uz posredovanje Vojina Lazarevića.

Koji su to uzroci? . godine. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. čijim dolaskom “počinje proces depolitizacije” ove službe. intervju Dejana Lučića Pukovnik Jovan Đogo. uopšte nisu slučajni. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitović iz Bara. da je bio član JUL. odlično je radio posao jataka. pa zato nije potvrđeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. Njima je bitan samo lični interes. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . godine. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje će Srbija izručiti. Mladić je na slobodi. uhapšen je Radovan Karadžić. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. Zašto baš njih? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 207 . afere Perišić “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. i da će se “ova akcija izučavati u budućim udžbenicima bezbednosti”. Biografija Radeta Bulatovića nikada nije objavljena. Premijer Koštunica. njihova fotelja i neograničeno podaništvo prema onima koji. kao što ponekad izgledaju. nađu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znače država. Ne čudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. Bilo je reči i o novčanoj naknadi za Mihajlovića. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić . Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih događaja koji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Građani mogu zaključiti da je Bulatović potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. Vladimira Vukčevića i Radeta Bulatovića.Borisa Tadića. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legijom. (mada on pouzdano nije član ove organizovane kriminalne grupe). Crnogorac. da mu je nestalo oko 50. od oca Mila. poput organizovane kriminalne grupe. iz zatvora je pušten u julu 2003. u Zmaj Jovinoj broj 39. Kako zvanična biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. Iz njegovog teksta upečatljive su konstatacije da je presecanje tzv. nacija. da je na stručni vojni skup na Topčideru došao u ime "vrhovnog komandanta". tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomić uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovića.. Crnogorci. u kome piše da je u RDB Srbije postignut naročito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savića. kada je ušao u politiku. Kad je Bulatović postavljen na funkciju direktora BIA. marta 1958. državljanin BiH. marta 2002. Savić je postavljen na zahtev Crvenih beretki. da je 2002. U aprilu 2003.Crnogorac iz Berana. godine pisala da. bio je osumnjičen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Đinđića. Zvanično prebivalište mu je u Beogradu. pljačka. državni i nacionalni interesi. Spadam u one koji ne priznaju slučajnosti. Svi državljani Crne Gore i novopečeni državljani Srbije. Nakon "Sablje".NOMENKLATURA SRBIJE . razara. Mediji su često citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. kao savetnik predsednika SRJ. po njihovom mišljenju. po ocu Damjanović. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladića. predstavljaju centre moći. Srbijom su vladali. Istakao bih trojicu ključnih . itd. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovića odlukom suda proglašen za službenu tajnu.Crnogorac. godine. Direktor tajne službe Rade Bulatović iz Berana. Glavni finansijer Vojin Lazarević iz Kotora. već da svi događaji imaju svoje uzroke. nakon njihovog protesta. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. od zakonodavne i izvršne do sudske. Gospodin Tomić je obećao Dušanu Mihajloviću da će DSS apsolutno zaštiti Mihajlovića nakon promene vlasti. Bulatoviću je to pošlo za rukom..Da bi se ovo desilo. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžićem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžića. Koštunice. "Politika" je u martu 2004. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vraćen za Beograd. Predsednik Srbije Boris Tadić . teroriše.Stvari nikada nisu proste. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. rođen je 19. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. napominjem. Direktor BIA Rade Bulatović. Štampa se bavila onim što je Bulatović radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. građani.

bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. On trlja nogu o nogu kada govori. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. Da li ste ikada nešto od toga videli ili pročitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. a prvenstveno SAD. već po njegovom ukusu. samo što će posledice Tadićeve saradnje imati daleko tragičniji značaj za srpski narod. ali u velikoj meri i po sudbinu svih građana u Srbiji. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slučaju napravljena je klasična zamena teza . Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim događajima? . i o zločinima. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubeđivanje da će podići svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. mirovnih snaga na KiM. o čemu je već izvestila Nataša Kandić. To samo potvrđuje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. Hapšenje dr Karadžića nije jedini negativan potez Borisa Tadića. na što mu je. oni istražuju šta je dr Karadžić jeo. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. Kao takav. a kasnije i za direktora BIA. Verovatno bi to učinili da su Veran Matić i Aleksandar Tijanić mogli zbog veličine glave da istu gurnu u šolju. Preko njihovih drugih saradnika. Zapadne sile. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. Rade Bulatović. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžića? .Hapšenje dr Karadžića je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanično zatražilo ukidanje Republike Srpske. vidi da je bolestan. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog čoveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja američke ambasade. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. on se na taj način prosto samozadovoljava. od njegovog obraćanja u noći izbora da neće dozvoliti formiranje vlade i skupštinske većine u skladu sa voljom građana. pa čak ni za zločine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. Kako to mislite? . njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu ličnost. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti činjenicu da je lično prikrivao dokaze o zločinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orića i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. Iz njegovih očiju izbija samo mržnja i zlo. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. on je naneo više zla od Tadića. a posebno srpskog naroda. oblačio i slične gluposti. ugrađen je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. Šta mislite. Tu se treba vratiti malo unazad.Jad i beda. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. Iz njegovih očiju i pogleda vidi se ludilo. Boris Tadić je to odlično znao i zato je povukao ovaj potez koji je ključni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. On Ljajiću otima reč da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. Kako objasniti da je lično prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. Za šta optužujete Bulatovića? . Samo sa takvim predsednikom Srbije moguće je da na mesto tužioca za ratne zločine dođe ličnost kao što je Vladimir Vukčević.Rade Bulatović i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom.Srbija je dočekala da na njeno čelo dođe čovek za koga se. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doći bez lekarskog pregleda. šta je čitao. ali i ono što će poslužiti da se dokaže „učešće Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. ako se malo više udubite.umesto da se bave istraživanjem značaja ovog događaja i njegovim posledicama.Rade Bulatović je zavrbovan od strane američkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. Rajko Savić. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. s obzirom na činjenicu da je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 208 . Na šta mislite? .NOMENKLATURA SRBIJE . već izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžiću. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. po njenoj ličnoj izjavi. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadić i Vladimir Vukčević. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su učestvovale u sukobima.

već da su se svi „dobrovoljno predali". na dan ubistva. tvrdi da ništa nije znao o akciji. Dačić pokušava da sakrije nešto drugo . I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer suđenje. Ostalo je poznato . čak mu se nije javljao na telefon. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovićem i savetnikom Gradimirom Nalićem. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu.način i vreme hapšenja. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. Da li mu verujete? . godine. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali čekali mesecima". Slučaj nikada nije do kraja rasvetljen.Ubeđen sam da će dr Karadžić doživeti sudbinu Slobodana Miloševića. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsedničkom kabinetu. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. Sam Bulatović je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišića kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. posle je tvrdio da je Bulatović samostalno koordinirao hapšenje. Ivica Dačić. mimoilazeći službene vojne kanale. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. Sve poteze Bulatović je vukao u dogovoru sa Tadićem.Holbruk? . kaže jedan njegov bivši nadređeni. načelnik Generalštaba. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlične odnose s policijom. priprema medijske propagande itd. Pored toga. Kada se uverio da je nova vlada formirana. VREME 688 (Dejan Anastasijević) Iako zvanična biografija nikada nije objavljena.Srbi nikada neće shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. Kako vidite tok i ishod suđenja dr Karadžiću? . iako mu je to obećao.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM znao kompletan scenario. Rade Bulatović i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomić uhapšeni su na osnovu člana 122. U završnoj fazi pravljenja nove vlade. a u vezi sa članom 125.Tačno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu učestvovali jer za to nije bilo potrebe. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. eksperata i svedoka. I tu će biti kraj. kao ulog za svoj dalji status. a nije ništa učinio na kompromitaciji suprotne strane. prekid rada Skupštine. Oni su Gorbačovu obećali da neće raspoređivati vojne snage na prostoru zemalja bivših članica Varšavskog ugovora. a poznato je i šta se sada dešava.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. Isto to očekujem i za Vojislava Šešelja. .afera Gavrilović: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilović ubijen je 3. Taj period obeležili su: . Za službovanje u Rimu vezana je afera s krađom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i računopolagača nalazio i Bulatović. General Nebojša Pavković. A sporazum Karadžić . Od novembra 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan.afera Perišić: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momčila Perišića u restoranu motela "Šarić". Ministar unutrašnjih poslova. što on nije demantovao. uhapsio je Stojana Župljanina. Oni prosto mogu da kažu . Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilović u njegovom kabinetu. avgusta 2001.afera "četvorožilni kabl": Rade Bulatović je uz kolegu savetnika Gradimira Nalića i šeficu Koštuničinog kabineta Ljiljanu Nedeljković optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. servirao je Borisu Tadiću informaciju o dr Karadžiću. Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatović bio član JUL-a. Njima će biti dovoljno da pročitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. . do marta 2003. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. marta 2002. Nakon ubistva Zorana Đinđića. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. zna se da se Bulatović krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. bio je ključni momenat da se ovo desi. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj.svoju političku odgovornost. Svi su vraćeni za Beograd. formiranoj vladi. nasilnim putem. 15. KZJ (udruživanje radi neprijateljske Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 209 . niti da će ih primati u vojne asocijacije.

ali i ozbiljnih krivičnih dela. između ostalog. bez istrage optužbe protiv njega su povučene. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomić i Bulatović tajno sastajali sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Lukovićem Legijom. Bulatović. Bulatović je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade.NOMENKLATURA SRBIJE . a Bulatović je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Čanak). Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dođe do savremene. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. Jula 2008. jer su joj se priključili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takođe. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne točak sa automobila u toku vožnje. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. Vlada Vojislava Koštunice očekuje da će Bulatović razotkriti vezu između vlasti i neformalnih centara moći koje su Službu koristile za progon. BIA. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 210 . pretpostavljam. ne zato što ga je neko naterao. u dane glasanja u BIA se čak i ne dežura. odnosno Raškoj. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobođena kadrova Slobodana Miloševića. BIA je na osnovu utvrđene bezbednosne politike Vlade aktivno sarađivala sa Tribunalom. od nevladinih organizacija. kaže Bulatović. Ne vidim ništa sporno u tome”. tvrdi Bulatović. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. godinom. rekao je. ucenu i eliminaciju političkih protivnika. kao i svake druge. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. Predali smo arhivsku građu zaključno sa 1980. Bile su to nedelje. kao i kadrovska obnova agencije. a siguran sam da je to najveći doprinos koji smo mogli da damo jačanju demokratije u Srbiji”. Bulatović odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. prema Bulatoviću. stabilna i pored pojave vehabija. Za razliku od prethodnog perioda.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM delatnosti). Dakle. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladićem. Bulatović je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih političara. Bulatović se na funkciji direktora BIA nalazio više od četiri godine. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. U periodu u kojem sam bio na čelu agencije. već zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. „Apsolutno nismo učestvovali u tome. kada se očekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovića. Posle sednice Vlade Srbije. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima sarađujemo. škola. Uz to. i kod građana Srbije. Dosadašnji šef BIA priznao je da je čitao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. „Nijednom svojom aktivnošću BIA nije uticala na izbornu volju građana. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatović je politički zatvorenik. te da su bili deo zavere da se ubije Đinđić. Najveći deo navoda koje je iznela je autentičan. koji je najveći deo karijere proveo u diplomatiji. u kojoj se. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali značku: „Bilo je zloupotreba. čime mi je život bio ugrožen. jula. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. Rade Bulatović podneo je ostavku novom premijeru Srbije. demistifikacija službe je značajno relaksirala odnose sa građanima. nalaze i dosijei takozvanih političkih neprijatelja. ne želeći da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slučaju. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. Bulatović je rekao da su najveći rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. trećina ljudi je otišla. nije učestvovala u predizbornim kampanjama. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korać). u kojoj ga je ona optuživala: „Čitao sam delove objavljene u štampi. premijer Mirko Cvetković rekao je da na sednici nije bilo reči o eventualnoj smeni šefa BIA i da će javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. Nemamo čak ni saznanja o autentičnosti razgovora”. Građani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i oruđe za obračun s političkim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. oko 700 ljudi je napustilo BIA. kako ne bi ugrozio istragu. Bulatović kaže da je situacija u Sandžaku. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. do kulturnih ustanova. Dnevnik "Blic" piše da će Bulatović na funkciji najverovatnije ostati do 17. Analizirajući četvorogodišnje rukovođenje srpskom "tajnom policijom"." Bulatović je posle nepuna tri meseca pušten.

i još više zbog demistifikacije. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu biće od koristi. septembar 2006. zamenika. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da političare snabdeva onim što bi oni najviše vole da čuju. a pre svih treba li BIA da drži monopol na mere kontrole telefona i digitalne komunikacije? 72 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 211 . Političari su onda od Službe tražili još. Goranu Hadžiću. Nije niko iz BIA ili MUP. Vukadinović je bio uspešan. što je mesto koje je postalo veoma značajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedeće sledećih 40 godina u zatvorima. a mnogo moćnih. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovića 1998. rađeni s one strane zakona i pristojnosti. Ono za šta su plaćeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitičkih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja među vladajućim strankama. Pozivajući se na pravila tribunala. Nezavisne 24. Saša Vukadinović od Rada Bulatovića sigurno neće dobiti snimak razgovora Jočića. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. Momira Gavrilovića. Saša Vukadinović je u Agenciju ušao bez hipoteke. obaveštajnu i logističku podršku. niti je Služba ista kao tada. S druge strane. šefa Biroa za informisanje u Đinđićevoj vladi. U međuvremenu. Popović je optužio Bulatovića da je izvještaj BIA za 2003. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jočiću da je stigla jedna zapečaćena optužnica. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . ali ga je držao neformalno. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. drugo. da izbegne hapšenje. Bulatovića i Stojkovića sa Legijom u noći predaje. Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštački i apstraktni proizvod. jer je viđen kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. Bulatović tvrdi: „Zna se ko je to uradio. jer. do maja 2008. plašeći ih i nudeći se kao prijatelj i zaštitnik. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. naviknutih da malo rade. Bulatović je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. zbog jasne linije subordinacije. u međuvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. Hadžić je pobegao. odgovornosti i zaštite od političke zloupotrebe. Saša Vukadinović bio je na čelu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. ljudi su naučili da je to opasno i nezdravo za karijeru. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. Inteligentna. Goran Petrović. a ni Jočićev MUP nije bio najsrećniji. našao se kao kolateralna šteta obračuna Vladimira Popovića. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatović 2004. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". Niti je Bulatović Stanišić. Zloupotreba BIA u političke svrhe postajala je sve teža i rizičnija: prvo. Sve što Saša Vukadinović bude radio biće predmet političkih nagodbi i stranačkih cenjkanja. To smo saznali tek posle nekoliko dana. Sve i da Saši Vukadinoviću sve uspe. nije želeo da nam kaže ko je optužen.NOMENKLATURA SRBIJE . Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. znajući šta o tom licu misle zaposleni. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "pročitaj pa vrati" izveštaji. Agencija se neizbežno menjala. šverca narkotika i ljudi i slične aktivnosti. međusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. a primao je "mlade i obrazovane" po rođačkoj i partijskoj liniji. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. ostaju neke dileme. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju.pod uslovom da novi direktor bude imao političku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. Takvih tamo ima. Upravo s političke strane preti mu najveća opasnost72. ali treba reći da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Za dojavu haškom beguncu. jer se taj sud kod njih loše kotirao. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. Kao načelnik SUP Kruševac. Rade Bulatović vodio je čudnu kadrovsku politiku: nije imenovao ključno operativno mesto. Dočekaće ga front solidarnih rutinera. Posao je kreativan i rizičan. a ta ekipa ima jaku spoljnu političku. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobiće manje nego što je pročitao kod Karle del Ponte. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovića. Vraćao je iz penzije. i Radeta Bulatovića.

To je oprobani trik Vlade da se ni o čemu ne izjašnjava.on je dobija odmah. Neko moje lično ubeđenje je zato potpuno nebitno. to će značiti da Vlada građanima šalje jasnu poruku. jer će Vlada uvek stati iza njih. zar to nije ludilo? PETROVIĆ: Dobro. Jer. obaveštajnim pre svega. to je verovatno želja da se on moćnim zapadnim krugovima. Pošto su Popovićeve tvrdnje bile ubitačnije nego što je direktor BIA planirao. NN: Ali. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. Popović ne može da pruži neke dokaze jer se ti dokazi nalaze u BIA . zavjera ćutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popovićeve optužbe? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 212 . i nema tog činovnika koji će odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. NN: Kako komentarišete Jočićevu odbranu Bulatovića tezom da Beba Popović talasa kako bi zaljuljao jednu novu političku opciju u Srbiji? PETROVIĆ: To je Popovićevo legitimno pravo.da im se uvuče. NN: Kojim motivima se ljudi u takvim situacijama najčešće rukovode? PETROVIĆ: U Bulatovićevom slučaju. nego moj prethodnik. ako jedan državni funkcioner može da bude optužen za veleizdaju. usudio da iznese svoje mišljenje.Beba Popović jeste ili nije dao dokaze. pod pritiskom javnosti. Mi sada imamo političku kombinatoriku i mi ne možemo da znamo kojim se motivima on rukovodio. Znači. Nespretna Jočićeva priča govori o odsustvu želje Vlade. ako se sve ovo slegne.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva priča vladimira Bebe Popovića? PETROVIĆ: Neki sada govore da li Vladimir . da reši taj slučaj. na čijem je čelu. I samo Vlada je ta koja. čisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i većih stvari. to su vaše reči. Nema nikakve kontrole. to znači da svi drugi članovi vladajuće koalicije i funkcioneri mogu da rade šta hoće. NN: Ako je Bulatović iznio i pre