NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

ŠTA REĆI KAO UVOD
U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izučava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na određene ličnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguće je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remećenja zaključka koji se nameće. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ograničio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moći, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podređenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovića bio je, posle američkog i francuskog, treći građanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u čijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i načinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona očigledno nije u institucijama. Ovaj zaključak proizilazi iz činjenice da je određenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, početkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tačnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvaničnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Viđeni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a među prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da među srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza čak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugačije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogućavanje građanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija učinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo građana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji počela tranzicija, stručnjaci su upozoravali da će prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da će samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da će u drugoj fazi tranzicije mnogo više građana postati dobitnici reformskih procesa. Međutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi stručnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo političko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena je ideja tranzicije. Slučajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istočnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije isključivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su stručnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog većeg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeća i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnička klasa postaje pobednička. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog političkog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujući političkim vezama, i na taj račun žive dobro. U

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

1

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
dobitnike bi se mogao uračunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzećima koji zarađuju više od zaposlenih u kompanijama. Većina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Praktično sve velike reforme urađene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada praktično nije sproveden ni jedan veći reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ograničenja. Čak i ograničene i nevoljne reforme doprinele su povećanju standarda prosečnog građanina. U poređenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statističke metodologije, bila trećina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetničke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okončana privatizacija društvenih preduzeća, privatizacija državnih preduzeća nije ni počela, ne funkcioniše zakon o stečaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike.

NOKTOM PO POVRŠINI
Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine 1 otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvećana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno između državljana, uklapaju se u šeme međunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novčanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans plaćanja sa Kiprom beleži značajne deficite; d) međunarodni tokovi pokazuju krajnju neobičnost veličine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom između zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Međutim, istraživači makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suočeni su sa nedostatkom, nepouzdanošću i neusklađenošću podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja plaćanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetničkih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprečila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu određenog preduzeća, da li je preduzeće subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvaničnih računovodstvenih podataka preduzeća, već i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne čini, a pomenuti iznos morao je od negde doći i negde da završi. Od i kod najširih slojeva građana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ograničena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje očigledno. Država počinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogućen rad. Većinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševića stajao iza 8 of šor firmi na Kipru čiji su računi u grčkim i kiparskim bankama korišćeni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije 2. Pošto je Beogradska banka osnovala
Petrus van Dajne, profesor krivičnog prava Univerziteta u Tilburgu, i Stefano Donati, savetnik za suzbijanje privrednog kriminala misije OEBS u Srbiji, su autori ovog istraživanja iz 2006. godine. 2 10. juna 1997. prodato je 49% Telekoma Srbija, i to italijanskom Stetu 29% i grčkom Oteu 20%. Na ime kupovine 29% Telekoma, Stet šalje preko 700 miliona maraka u European Popular Bank, i to da se podeli na tri računa: prvi za Natvest sekjuriti limitid, na račun u Paribas Frankfurt, više
1

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

2

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na čijim računima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti četiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na račune tih of šor firmi uđe u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševića definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Reč je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Milošević bio im je potreban za održavanje moći, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja 3. Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno učešće u političkoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moć. Zahvaljujući politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moći, stara garda osećala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogaćenja bio: sediš na čelu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije većinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu političke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbeđivala novac za Miloševićeve političke projekte, ali i politički uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radović, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveći “legalisti” među novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija 4. Nisu osećali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta večno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karić, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorović Kundak, Miroslav Mišković, Milan Beko, Marko Milošević, ubijeni Vlada Kovačević Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševića. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politički udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veći5. Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogućiću ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševića nije zanimao njihov politički uticaj, ali jeste
od 16 miliona nemačkih maraka; drugi za Velgoč na račun u banci Barklis banci London, funte u protivvrednosti 1,7 miliona maraka; treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 680 miliona maraka. Ote na ime kupovine 20% Telekoma šalje u European Popular Bank više od 540 miliona maraka i to da se podeli na tri računa, prvi za Netvest sekjuriti limitid na račun Paribas Frankfurt više od 12 miliona maraka. Drugi za Velgoč na račun u banci Barklis London, funte u protivvrednosti više od 1,3 milion maraka, treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 529 miliona maraka. BB COBU sumu koju je dobila na ime prodaje dela Telekoma šalje na račune nekoliko of šor kompanija koje se nalaze na Kipru, po 160 miliona maraka prebačeno je na Hilsej, Verikom i Braunkort. Suma od 350 miliona plaćena je istog dana na račun Kramdor investment menadžment, koja je osnovana na britanskim Devičanskim Ostrvima. Predstavnik BB COBU naziva firmu Krandor našom firmom. Nije poznato čija je firma Krandor i ko je uzeo proviziju od 350 miliona. Nekoliko meseci kasnije holandski Stet srpskoj of šor firmi MCC uplatio je 2 miliona maraka, namena nije navedena. Sumnja da su na tom poslu italijanski i srpski akteri zaradili nikada nije osporena, ali ozbiljna istraga vođena je jedino u Italiji 2001. 3 Tako su nastale legende o Tomićima, u Simpu i u NIS-u, o Mirku Marjanoviću, čiji „Progres“ jedino nije prodavao kineske igračke... 4 Pronalaze se računi van zemlje na ime Mirka Marjanovića, na ime kćerke Dragana Tomića ili pasoš države Belize, gde je Milovan Bojić otvorio račun kupivši državljanstvo za hiljadu dolara. Njihova greška bila je u rukovođenju načelom: zašto da se krijemo kad smo večni. 5 Među novopridošlima ima onih koji imaju i osobine grupa sa kojima se graniče. Mišković nije izmišljen za Miloševićevog vremena, niti je pokazivao političke ambicije kao predstavnici „stare garde“, ali je poslednje decenije napravio „Delta sistem“, koji je funkcionisao slično kao Karićeva kompanija. Milošević mlađi ili Tref pokazivali su karakteristike bogataša iz „sive zone“, čiji stepen legalnosti poslova je bio još sumnjiviji od onih kojima su se bavili tipični predstavnici druge grupe.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

3

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oplođuju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipičnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Mišković i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karić nastavlja da se koprca, a Marka Miloševića pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodične veze. Treća vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašću: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s političarima, ali one su isključivo tehničke: oni su političarima dobri ukoliko im povremeno uskoče s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s političarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, već na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe - tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i veće zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog čega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti6. FILIP CEPTER rođen je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek započeo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru započeo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naučio je nemački i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posuđu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posuđe“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovići su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošače u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Ističe da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuđa, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za prečišćavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bračni par Cepter vraća se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Janković i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi7, i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom četiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Đinđić obezbedio ličnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Janković nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, već samo sumnjičavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIĆ rođen je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu priča on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom
Zagrebacki „Nacional“ izvukao je Stanka Subotića Caneta iz anonimnosti, proglašavajuci ga za glavnog balkanskog duvanskog bosa i procenjujuci njegovo bogatstvo na pola milijarde dolara. „Srpska reč“, partijsko glasilo SPO, pokušala je da razbije mit da je moguće obogatiti se od prodaje šerpi, tvrdeći da je Milan Janković međunarodni liferant oružja, čijim poslovima se bavi francuska policija. 7 Jednom prilikom u Atini, Slobodan Milošević se zaustavio ispred „Cepterove“ palate i prokomentarisao grćkim zvaničnicima: “To je sve naše”. Domaćini su tvrdili da je „Cepter“ multinacionalna kompanija, izmedu ostalog, i grčka, ali Milošević je ostao uporan: “Ne, Srbin stoji iza svega toga”.
6

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

4

drugi u luci Bar. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. godine počeo je da se bavi i maloprodajom. u novembru smo se sreli u Beogradu. opremljenu najsavremenijim tehničkim uređajima. uspeo je da ostvari američki san u Srbiji i to sve. koja je 5. dali su mi cigarete Makedonija tabaka. MIA. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. u vreme protesta Koalicije Zajedno. Pravi razlog pokretanja afere su Subotićeve poslovne veze. ispitivali nas s kim nam gazda saraduje. Subotić je postao poznat javnosti. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanović. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojičić Badža i Mihalj Kertes. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. Slobodana. niko nije objasnio.. i u većini poslova se ne pojavljuje. podigao je zabavni park „Bambilend“. hemikalije. drugim svetskim proizvođačem cigareta. drugi u luci Bar”. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Milošević najčešće se misli na njegovog oca. Imao sam i dva bescarinska magacina. Njegova firma. godine. biznismena jugoslovenskog porekla u Grčkoj. Subotić se potom dao na trgovinu. počelo je “nošenjem gajbi u kafani”. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa. sa kojom sam u odličnim poslovnim odnosima”. radio-stanicu i Internet centar. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. A s druge. Uvozio je perjane jakne za Robne kuće Beograd. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. izvozio tešku konfekciju. Uvezao sam ih prema važecim propisima.NOMENKLATURA SRBIJE . “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. trgovinu cigaretama. jedan u Ubu. Optužili su nas da smo utajili porez na dobit. S jedne strane. MARKO MILOŠEVIĆ je. Rusiji. s premijerom Srbije Zoranom Đindićem: “Đindića sam upoznao 1997. izgleda da je Subotić igrao značajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. metražu. a na jednoj slici vidi se službena značka MUP Srbije 01411910. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. Kazahstanu ili Jermeniji. Subotićeva radnica priča: “Sve su nas priveli. ali to nije prošlo na sudu jer nisu imali dokaza.. bivšeg predsednika. oktobra uništena. Đindić se sudario s praznim budžetom. otvorio pekaru i piceriju. U Jugoslaviji je 1988. kada ga je zagrebački „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišićem preko Crne Gore švercovao cigarete9. gorivom. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. pravi nosilac bogatstva. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. Najveći udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. aluminijumski prah za proizvodnju građevinskih blokova. Kao vrlo mlad. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogućio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. otišao u Moskvu. direktor Savezne uprave carina. pokojnog Vladimira Bokana. Čim je formirao vladu. Posao je obnovljen. kafom. Jula 1997. parfemima. Rekao sam mu da može da računa na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tiče preporoda Srbije. u Subotićev fri-šop na prelazu Đeneral Janković upala je godine policija8. 9 O navodima ovog lista u Crnoj Gori se vodila parlamentarna istraga. Kasnije sam imao najveći lanac menjačnica u gradu. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije. MIA je potom prestala da radi. Posle oktobarskih dogadaja 2000. ali bez rezultata. jedan na prelazu Đeneral Janković. kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. čiji je ortak bio Vlada Kovačević Tref. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM letovalištu Marbelji. herbicide. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova. Azerbejdžanu. Marko je bio član Kovačevićevog trkačkog automobilskog tima. a 1990/’91. prodavnicu tehničke robe „Sajbernet“. ubijen u februaru 1997.000 maraka. 8 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 5 . godine zaradila je oko milion maraka. ako je verovati njegovom ocu. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemačka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tiče se. U Francusku je otišao 1979. a firma je promenila ime u D-trade. Iako obe strane to poriču. godine. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. U Požarevcu je imao najveću balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. tehničkom robom. Stanko je tada otišao iz zemlje”. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. 1993. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. Iako nije služio vojsku. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovićem.

Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. Pomogao je da 1999. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. Osnovali su 1970. 12 Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije. godine. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet članova porodice Karić. Dragijana Radonjić-Petrović. domaća privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujući naklonosti političke elite koja zazire od stranih ulaganja. Dok je zemlja propadala. da bi ubrzo počeli da se šire Dedinjem. Iz nekog razloga. a što se manje zna. a bio je i kandidat za predsednika Srbije. koji su zadržali status iz Miloševićevog vremena i u sadašnjim političkim strukturama12. godine u Beograd dođe misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševića da oslobodi zarobljene američke vojnike. Nije reč o sposobnim i darovitim preduzetnicima. U inostranstvu imaju 41 preduzeće.100 kvadrata. Njihovo bogatstvo će se i dalje uvećavati. već o povlašćenim pojedincima. trude se da dokažu elitizam. Karići su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. godini ostvarila najveću dobit u Srbiji zato što je na njene račune prebačen najveći deo prihoda „Mobtela“. 10 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 6 . Bio je jedini gost iz Srbije na rođendanu Bila Klintona 1996. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. Doselili su iz Peći u Beograd. to je isključeno“ 11 Bogoljub je više puta rekao da su unuci braće Karić „strateški“ rađani u Americi. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada prećutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. a to treba iskoristiti za povećanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”. Prema njenom mišljenju deset najvećih domaćih tajkuna. ali nije državni činovnik. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. da oni koji su se u Miloševićevom režimu obogatili neće polagati račune o načinu sticanja bogatstvu. Njegov stav o odustajanju od istraga o načinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuće tajkuna Miodraga Kostića (M&V Investments). Nasuprot izjavama nje i Dinkića. utoliko je uspešniji.. kao ministar finansija. ali nije funkcioner stranke. a posebno „Astra Simit“. ali da me rani i ostane živ. prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. Mlađan Dinkić izjavio je. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. „Astra grupa“. Vlast je uvek rado sarađivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karići. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim često ručao i igrao karte. malo sam se uvredio. ističe ona. to je moguće. Verica Barać. c) pripada miljeu moći koji kadrira državne službe. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. okupljenih u Klubu privrednika. smatra da tajkuni imaju vlast koja im odgovara i da čine sve da takvo stanje traje što duže. Tokom 1998/’99. o ljudima izuzetnog preduzetničkog duha. Kasnije.je u 2000. Kanadi. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“. Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. Svojevremeno glasinu o svom ranjavanju Marko Milošević je prokomentarisao: “Kada sam to čuo.NOMENKLATURA SRBIJE . Zoran na 2. Da me neko ubije. tako da izvorna „BK kompanija“ već godinama ne postoji. uglavnom u trgovini i građevinarstvu. Niko ne zna šta tačno radi. što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan način. a potom ministar bez portfelja. ali nije tajkun ni oligarh.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM BRAĆA KARIĆ imaju brojnu familiju. Karići stalno gase i osnivaju firme. njegova ćerka Danica na 1. Reč je. Engleskoj i Kini da bi kada odrastu zauzeli političke položaje u tim zemljama. a krivični progon braće Karić objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševića nastupila nova pravila igre.-ih „Kosovouniverzum“..200 kvadrata (od čega je 658 bez dozvole). Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivačkog kapitala. makar dok se sve ne "privatizuje". Već tada braća su stekla „mercedese“ i po kuću u Peći i Tivtu.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). pa guraju novokomponovani grb kao porodični i druže se s političkim i kulturnim kremom11.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. Bogoljub . ako budu redovno plaćali porez.

kao dečko Marije Milošević. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. međutim. Tahir Hasanović. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. kao okružni tužilac. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavičajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetničko društvo “Španac”. “Lutra”. kako bi prikrio svoje bogatstvo. Dušan Mihajilović je insistirao na ovom izboru. LJILJANA NEDELJKOVIĆ. Ostalo je istorija i. Zbog neviđene servilnosti. drži značajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. Intervencijom Dušana Mihajilovića. Dušanu Mihajiloviću. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. nekome je još onda bilo muka od njega. s tim što je Mihajilović prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. Terzić nije zadržan u pritvoru. U akciji "Sablja" Terzić je priveden i zadržan u SUP Beograd. na žalost. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošću u razne afere: Perišić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM TAHIR HASANOVIĆ bio je u vreme moći Mirjane Marković. Mihajilović mu je ustupio dosijea srpskih političara i privrednika. Hasanović je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovića. planirani upad u Vladu Srbije. Tahir je. pod optužbom da je bio zaštitnik surčinskog klana. tada. sa svom imovinom. u kojoj postaje generalni sekretar. da osnuje Novu demokartiju. a Tahir je. trebalo je da nestane iz politike. To društvo. zastupnik je preduzeća “Radenska”. Tahir je. Mihalj Kertes ga je uhapsio. našao se među prvima.5 miliona maraka. Kao član Univerzitetske konferencije SSO Beograda. 13 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 7 . Protežira preduzeća iz Slovenije i uvozi njihovu robu. osetio “zahtev vremena”. ali je podneo ostavku na mesto okružnog tužioca. Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala raspolaže podacima da je Rade Terzić.NOMENKLATURA SRBIJE . a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. Rukovodio je rotari klubom u Mihajilovićevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. Koliko Hasanović ima firmi na svoje i tuđa imena. a dolaskom DOS. Od tada počinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogućio Miloševiću da posle prvih višestranačkih izbora SPS formira Vladu Srbije. Oženio je Srpkinju s Kosova. a njegovog kolegu iz kancelarije Gorana Ilića za javnog tužioca Prvog opštinskog tužilaštva u Beogradu. Njegov ugled kod bračnog para Marković-Milošević otišao je dotle da je bio među prvim kandidatima za zeta. Mihajilović mu je. namestio Dušana Mihajilovića da 1991. danas je advokat. Za vreme sankcija Hasanović je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. skoro član porodice Milošević. avgusta 2001. Rade Terzić. Vodio je partijsku službu bezbednosti. javnom tužiocu Četvrtog opštinskog tužilaštva da se iz pritvora puste Dušan Spasojević i članovi njegove bande. Fadilj Hodža. imao je važnu ulogu u ustoličenju Miloševića na vlast. Ispostavilo se da je kao viši tužilac izdavao naređenja Biljani Radovanović. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. godine iznese iz zemlje 12. koji su bili uhapšeni i deportovani iz Francuske zbog osnovane sumnje da su kidnapovali i pustili uz otkup od sedam miliona evra biznismena Miroslava Miškovića. I dalje je na čelu uvozničkog lobija. Uoči Osme sednice. Podneo je molbu da bude upisan i imenik Advokatske komore u Beogradu. Po nalogu Porodice predao je Republičku konferenciju Saveza omladine Srbije. kao šef kabineta predsednika SRJ. primio velike novčane iznose za prikrivanje prijava protiv nekih mafijaša. Kad je počela pljačka bivše republičke omladine pod vođstvom Dušana Mihailovića. Tahir Hasanović kreće u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. Gavrilović. Dušan Mihajilović postavlja ga za okružnog javnog tužioca u Beogradu. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. poklona Fadilja Hodže. Marinu Gadžić iz Sreske kod Prizrena. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. a Dušan Mihajlović je vršio pritisak na advokate da njegovu molbu ne odbiju. tobože uspeo da umilostivi Miloševića da ga pusti iz pritvora. i spektakularno oduzimanje ormana. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. Bio zamenik u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu. Njen otac tugovao je što mu se kćerka udaje za Hasanovića. niko ne zna. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. naša svakodnevica13. prema mišljenju mnogih. da su događaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Jedan od Hasanovićevih saradnika. Početkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanović bio uzoran Titov omladinac. blizak i s Mirjanom i s njenom kćerkom Marijom.

na kojima su učestvovali i supruga predsednika SRJ Zorica Radović i Laslo Sekelj. Međutim. "Nedeljni telegraf" piše da se kabinet predsednika SRJ "uglavnom bavi načinima da se preuzme republička vlast". ali i aktivni pripadnici DB-a. Tema je bila bezvlašće nastalo posle 1945. da će se sve raspraviti javno i da Koštunica neće dopustiti da se zloupotrebljava vlast. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moći. Oni stoje i iza udara na republičku vladu. Nisu očekivali takvu reakciju”. godine. Gavra je mnogo znao. To se izjalovilo kada se bivši prvi čovek Službe našao u zatvoru”. Prema pisanju "Nedeljnog telegrafa". u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. U Koštuničinoj "kabinetskoj kuhinji" skuvana je ideja da Radomir Marković postane direktor Instituta za bezbednost. tvrdi list. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republičke Skupštine koja ne odražava izbornu volju građana Srbije. a "finale gledamo ovih dana". Jula 2002. Potpredsednik Vlade Srbije. Koštunice. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije predati Ljiljani Nedeljković. u kojem su. a ne republičkih organa. bivši načelnik RDB MUPR Srbije. Interesantno je da Koštunica nije znao da je u javnost puštena informacija o poseti Gavrilovića njegovom kabinetu. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. i treće je da sam već u predistražnom postupku dala izjavu policiji povodom tvrdnji četvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da učinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. Aprila 2007. učestvovali u kreiranju lažnih informacija". vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. Ljiljana Nedeljković me je ubeđivala da do toga neće doći. ali je znao da je Vlada bila slaba. na montiranim sudskim postupcima. a to što je sa Koštuničinom ženom. Gavra je postao uznemiren. Ljiljana Nedeljković ga je posle žestoke reakcije republičke vlade lično zvala da se vrati sa odmora iz Belanovice i obrati javnosti. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. 14 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 8 . rekao je funkcioner srpske vlade. a posebno posle ubistva Prike. To su činjenice. Gavriloviću je mesto zamenika načelnika DB nuđeno i na "nezvaničnim susretima u Institutu za evropske studije". oktobra počeli čistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. Ljiljana Nedeljković je obavestila Komisiju da se neće odazvati pozivu i da neće dati iskaz. Kad su posle 5.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Državne bezbednosti Momira Gavrilovića “skandal”. Gospođa Nedeljković mi je nagovestila buduću sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. uz predsednikovog savetnika Gradimira Nalića. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljković”.NOMENKLATURA SRBIJE . Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i političkim progonom. po nalogu "U kabinetu predsednika SRJ stvarana je paralelna DB Srbije". pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. na početku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. ali je on "insistirao da bude načelnik". piše ‘Nedeljni telegraf’ i ubijenom nekadašnjem službeniku DB-a Srbije Momiru Gavriloviću nuđeno da bude "zamenik načelnika DB". dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. Skoro isti oni koji su kasnije učestvovali i u ubistvu Zorana Đinđića. u kabinetu predsednika. desne ruke Frenkija Simatovića. “Na dan kada je ubijen. koji ne može da podnese što nije postao ministar policije. Čedomir Jovanović rekao je na sednici Odbora za pravosuđe i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih čelnika DOS. piše list i navodi da su "šef Koštuničinog kabineta Ljiljana Nedeljković i Gradimir Nalić. saradnici Koštunice predočili su Gavriloviću i šemu kadrovske rekonstrukcije republičke policije”. jedna od ključnih tačaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštuničinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovića sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome učestvovali i penzionisani. Radomir Marković. kako kaže. ali nije želeo da komentariše pisanja14 da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”. gospođa Nedeljković mi je poslala jednu knjigu. kao ministra policije. Marković navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševića. jednog trenutka je briznula u plač izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hlađen’ u samici. Vladimir Beba Popović analizirao je u magazinu “Status” kako je moguće da se istraga ubistva Momira Gavrilovića. stradali mnogi nevini rodoljubi.

do marta 2008. bio je samo dodatni razlog. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudić. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. ZORAN JANJUŠEVIĆ je 1992. Momir Gavrilović je imao rezervisanu kartu za Beč kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljković i zahtevala od njega da otkaže let. spremao puč u policiji i DB-u. Predviđeno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. ovaj ga ne prima. umesto obrnuto. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžića. a skupštinski odbor nadzire. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljković da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta. službe su podređene i odgovorne izabranim vlastima Srbije.5 miliona dinara. Saša Vukadinović. Sin Ljiljane Nedeljković.” Nezadovoljstvo političkim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Janjušević se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. ni drugu. Kako je Zoran Janjušević iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Đinđića? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. Aleksandar Tijanić. dužan je da pošalje svog zamenika. svedočeći na suđenju za atentat na Zorana Đinđića. između ostalog. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljković. a ako je sprečen. Gavra odlazi kod Koštunice. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmoćniji. makar su tako oni rekli. Posle tog sastanka. Grada Nalić i Rade Bulatović. Šef BIA Rade Bulatović izlazio je pred odbor godišnje. Od septembra 2007. taj je znao da će biti ubijen. do tada medijski savetnik. koji nije član DSS. već po ustoličenju. jer ga predsednik zove na razgovor. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan čovek iz Koštuničinog kabineta znao da će se Gavriloviću desiti to što mu se desilo. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. koji je opstanak vladajuće koalicije uslovio zahtevima da Milikić obavezno putuje sa delegacijom.5 miliona i napravio telefonski račun od 800.000 dinara. a šefovi vojnih službi nikad. Dodatno me u ovom uverenju drži i činjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puča. Šef BIA.NOMENKLATURA SRBIJE . Ratomir Milikić (29) koji je 2008. od državne televizije. godine bio običan operativac (ili vozač) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stanišića. do Slaviše Lekića koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanića da se. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske političke prilike. preko “Blica”. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. samo osam godina kasnije. i usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. Onaj ko je Nedeljkovićevu naterao da Gavru zove. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. Član Odbora za bezbednost Aleksandar Čotrić otkrio je da mu je rečeno da BIA nikada neće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 9 . kao. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. Press je utvrdio da je Milikić kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1. ko odlučuje. Po zakonu. Tako je i bilo. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slučajno? Kasnije. ali to dosad nikada nije uradio. a ko presuđuje”. Posebna priča su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije. On sam. Takode. a nije poslao ni svog izaslanika. šef poslaničkog kluba DSS. se ne uklapa. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljković. njega na stepeništu sreće kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vraćam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljković i Gavrilovića? “Postoje izjave Gavrilovićeve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljković odložio put u Beč i taj dan je ubijen. ko je odmah do njega.

U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara.700. a njegov vlasnik Aleksić i direktor Denić predstavljali su dva kupca samo formalno. Zanimljivo bi bilo znati da li članovi plaćaju članarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja. manjinski akcionari Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 10 . ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca.000 evra. reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksića.03%.9% udruženi mali akcionari Neoplante. Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slučajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju građana članarina je 100.374 evra. ‘Sloboda’ (Šabac). koji čine 3 fabrike ‘Pionir’-a. 1977. u kojoj 78. 1995. c) građevinarski. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina. Mića Mićić ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken").NOMENKLATURA SRBIJE . radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. koga čine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša. a zatim i u hotele.Aleksić Company“. ‘Hissar’ iz Prokuplja. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksića je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Čupić (Hipo Alpe grup). Toplica Spasojević ("ITM") i Dragoljub Vukadinović ("Metalac"). zahtev za novu procenu kapitala.000 evra mesečno. Zoran Obradović ("Petrobart"). Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1.24%. Slede godine investiranja u „Pionir“. godine sagrađen je u centru Šapca hotel „Sloboda”. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu.03. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’). Avgusta 2003.000 kvadrata.965 akcija. U vreme Ante Markovića. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. Hotel je prodat po 9. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. a 21. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. pored smanjenja poreske osnove. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosiće i Izvršni odbor: Miodrag Babić ("Hemofarm").1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. Od 1994. Takođe bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi.67 puta nižoj ceni od tržišne. a Fond PIO oko 10%. godine. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod čudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. Zoran Drakulić ("Ist point"). Srbija bi. Diplomirani je inženjer. rad sa komercijalnim i blagajničkim zapisima. b) trgovinski. godine prodat je za 25 miliona dinara. a u planu je još hotela. društveni kapital ima 16. do hiperinflacije 1994. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. neko skupo plaćao članstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbeđeni kroz komorsko udruženje. a Aleksić ga je kupio za 383. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. U Neoplanti. sa 48. Miroslav Mišković ("Delta"). ‘Amasis’ iz Beograda. Prve četiri godine poslovanja firme. je firma Neoplanta zajedno. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. u Vranju. a 1998. i na aukciji je učestvovalo samo preduzeće „Amazis”. predsednik “ALCO GROUP” doo Rođen je 26. Akcijski fond ima 16. Aleksić osniva i svoju „ALCO . MIROSLAV ATELJEVIĆ. već po knjigovodstvenim vrednostima. sa 100 soba i 5 restorana.11% kapitala. godine radio je u PKB banci. smatra on. Najveći ugostiteljski objekat u šabačkom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. površine 9. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. na javnoj licitaciji kupuje preduzeće „Pionir“ u stečaju.554. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Đunić ("Eki investments"). ČLANOVI MIROLJUB ALEKSIĆ.000 evra godišnje i 10. „Alco Group“ danas ima četiri segmeta: a) proizvodni. do 1998. predsedniku Borisu Tadiću.670 evra. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. jer niko ne želi da ostane bez posla. i zajmom Republike Srbije. premijeru Vojislavu Koštunici. Procena kapitala nije izvršena realno. „Amazis”. kada je socijalistički sistem počeo da se menja u kapitalistički. i d) hoteli: ‘Izvor’ (Aranđelovac). čime su mali akcionari oštećeni za preko 1. godine Aleksić osniva „Alco banku“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM prihvatiti temeljno reorganizovanje. Prvi poslovi preduzeća bili su vezani za otkup ruskih potraživanja.1957. predsednik ACMER-M doo Najveći akcionar Neoplante. uključujući i na Adi ciganliji.

u trećoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. Radmila Babić. ACMER-M ima 424. U prvom timu igraju samo igrači koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevićem. Ivana Ćurkovića i njihovih pomagača..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imaju 7. MIODRAG BABIĆ. finansijski direktor Minel trafo. u 31. Dragan Vignjević direktor JP Elektromreže Srbije. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. Da li su pioni Zečević i Bjeković. iz praktičkih razloga . U Neoplanti Zajedno. auto škole. neki suptilnije. odsek Organska hemija. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). hot-lajn. direktor Diners Club International. Draginja Radonjić. Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zečevića.NOMENKLATURA SRBIJE . a danas poseduju velika privatna bogatstva. a “bez obeštećenja” pušta najtalentovanije fudbalere. rent a car. čiji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. godine.. a kada je ukrupnjeno vlasništvo. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 11 . na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. c) iz neobjašnjivih razloga. ACMER-M će u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dođe do što većeg dela od preostalih akcija ili kada na drugi način dođu do većinskog paketa.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “većinu” praktično čini samo 42% glasova. a kada se pojavi državni paket biće jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. sve su to delovi sistema Partizana. U slučaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. Miodrag Babić je jedan od ljudi iz konzorcijuma. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašćenje da ih zastupa na Skupštini. Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. direktor M&V investments. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzeće u vlasnistvu italijanskih građana Marka i Alberta Vakija.-tih došli skromnog finansijskog stanja. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. građevinska preduzeća. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. što je prevara i sukob interesa. sa 23 godine. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”.255 akcija Neoplante kao suvlasnički udeo u Neoplanti Zajedno doo. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videće se kad Partizan dobije vlasnika. Koreni Miodraga Babića vuku poreklo iz sela Dobrun. Dušan Pavlović. Prvi je u generaciji završio fakultet. gde je završio prve razrede osnovne škole. Školovanje je nastavio u Vršcu. direktor Petrobart-Avia. upravi Partizana očigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. koja malo ili ništa ne koštaju. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Rođen je 29. kod Višegrada. pa u Pančevu gde je završio srednju hemijsku školu. a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbeđenju. poker aparati . predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. kod Vršca. Bio je prvi na takmičenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. Obrad Sikimić. Tako su stvorili privid većine u skupštini. Bjekovićevim zetom. Nebojša Vujović. otvaranje sumnjivih kompanija. već i mediji. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. U Partizan su 1980. Manojlo Vukotić direktor “Novosti”. koji posluju u Srbiji. generalni direktor Univerzal Holdinga. ili su to Nenad Popović. u Zrenjaninu. godine. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. a firma Neoatal 2. Miroslav Ateljević vlasnik AcmerM. aprila 1951. Za ceo slučaj 2006. ruleti. ministar Rasim Ljajić.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. fonto.. Nenada Bjekovića. Umesto navijača. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. Bojan Radovanović pomoćnik direktora Dipos. 1974. a da im niko nije rekao ko je dotična. predsednik Holdinga Metalac.13% akcija. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS. Ratko Zatezalo. savetnik u Hemofarmu.51%.da bi nejavno kontrolisali 166. Dragoljub Vukadinović. koji deluju kao lovci. ACMER-M tako obezbeđuje prolaz svojih odluka. Na čelo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. Klub dovodi anonimna pojačanja.. još 1989. bingo. Svoju većinu ACMER-M postiže na tri načina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. godini života. Dušan Stupar.

1999. “Gudjir” guma. Let iz Beograda u Glazgov. a Mlađan Dinkić zna za ovo. fakturama za ‘marketinske usluge’.. nekad Miloševićev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadića. Ne čudi da je Srđan Đurić sa mesta baš Koštuničinog savetnika prešao za direktora TV Avala. vlasnik FASHION CO doo Milija Babović je od butika “Atila” u garaži porodične kuće u Beranama došao do suvlasništva u “Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo.. Ključne ličnosti su Babić.. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. Dragoljub Lekić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 17. Tadić ga je vodao po svetu. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. Oktobra 2000. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se plaća iz Srbije. U “masonskoj” loži. “Armal”. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. Uspeli su da pridobiju većinu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 12 . kao “privrednika”. a onda i Hemopharm USA.” Slobodan Vuksanović je bio prijatelj Dragana Maleševića Tapija. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivača ove televizijske kuće. odmah posle glumca Mikija Manojlovića. nekad pomoćnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovića.” “Novi predsednik Partizana biće Milija Babović. poput Anđelića. Od 2003. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca. a sada. Nikola Stanković i Nebojša Vujović. potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi na suđenju pripadnicima zemunskog klana. MILIJA BABOVIĆ. godine.. VIP rentakar.Hemopharm GmbH. avgust 2007. januara 2006. u kome je Nebojša Vujović. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babić: Hemofarm Vršac . “Masoni” i Oleg Golubović uložili su u akciju dovođenja Slobodana Vuksnovića na čelo DS pola miliona dolara. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadića i direktor konsultantske firme Božidara Đelića .. Milija Babović…” “Predsednika Jelića i slavodibitnika Marića dočekali su vodeći ljudi OFK Beograda: Moma Minić. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadić nije znao da mu je saradnik. sa kalašnjikovim je “oslobađao” preduzeća. on i Dragan Kopčalić primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”. jadili samo Mobtel.NOMENKLATURA SRBIJE . pare se iznose u SAD tako što Babić zaključuje ugovore sa Nebojšom Vujovićem. terete se samo Karići. “Gorenje”. “Riplej”. što je treća funkcija. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunović koji je 5. Nisu SID-ovci. učestvuje udbaš iz SID. a zatim podmetuno eksploziv u poslastičarnicu kod železničke stanice. Glavni titular TV “Avala” je Danko Đunić.Branislav Anđelić. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanović je pripreman za to. Babić i Đunić deluju kao braća blizanci. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovića i Vuka Bajruševića. grobar srpske privrede. pred meč.. čiji vlasnik nije hteo da mu je proda. Za iznošenje para. “Bata”. iako je još u junu podneo ostavku. Babićev eksponent. Te pare predali su Legiji lično Žarko Zečević. Jedan do drugog sjedimo Darko Pančev i ja. “Levis”.. i izvesni Danko Mlađenović. Anđelić.. i 67% akcija “Banjalučke banke”). Nebojša Vujović. Tu je i “Hemofarm” čiji je direktor Miodrag Babić. postao je prvi nadzornik. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. benzinske pumpe “Ciklon”. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Đinđić kompromitovan. kum Radeta Bulatovića. Nebojša Vujović. Babović je odustao u korist Karadžića. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. pa je Đunić bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”.. generalni sekretar FK Partizan. pored Babića. a on i Đelić jadili su Srbiju. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. preko svojih konsultantskih kuća. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševića Tapija. “04. “Soni”. U istoriji srpskog kriminala najveći otkup za otmicu plaćen je za Miliju Babovića. U pljački Hemofarma. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjeković napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. Milija Babović. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. JUL-ovac. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovića Legije isplaćeno deset miliona evra..

da bi se Maka sklonio na sigurno. Slobodan Radulović. Pred 5. Radni vek počeo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Na kraju su Dušan Zabunović. Tada je došlo do razlaza između njih. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanićem. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. Završio je Saobraćajni fakultet. MILAN BEKO. Pored Andrije Draškovića. a Čovićev je najbolji prijatelj. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i mačeve. što je kod pravih masona nemoguće. pogotovo posle otmice Milija Babovića. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u već postojeći obračun između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. godine nisu bili u stanju da sklone Đinđica. kuma Radeta Bulatovića. Predsednik je Unije poslodavaca. i akcija je propala. Baja Plavi sada je vezan za Čovića. 1997. Vuksanović je dobio zaštitni status. za Marfin fond (Laiki banka. Škrbom. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševićev čovek za osetljive ekonomske transakcije. novi vlasnik Verano Motors. Miki Manojlović. u smislu objavljivanja podataka. koji je brojao glasačke listiće. zvanim Plavi.. poput Milovana Brkića i Milorada Crnjanina. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. Plavi i Babović danas su neprijatelji. ali nikada nije radio u struci. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 13 . od Dragutina Zagorca. Milan Beko. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Đunić. godine u Herceg-Novom. Kao suvlasnik „DiBek“. osnovao je firmu „DiBek“. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner. firmu Nebojše Čovića. Cane je Željku Maksimoviću Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Matićevim avionom. Kako do jeseni 2000. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlučili su da Slobodan Vuksanović ide kod Momčila Perišića. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišićem. Dragan Malešević Tapi. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Perićić izvisio. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjičenih za zaveru protiv Arkana.. Vuksanoviću dodelio treći stepen. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. Jovica Stanišić. Zlatan Peručić. Sin Stanišića bio je pilot kod Stanka Subotića Caneta. i neku lentu. Politički prostor nalaze u Koštuničinom političkom krugu. konkurentsku Mihajlovićevoj. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da čuva Čovića. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. koji ima funkciju čuvara mača lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku.. Od arkanovaca se čulo da su Baja Plavi i Andrija Drašković organizatori Arkanove likvidacije. Vuk Bojović. koja je trgovala proizvodima od drveta. Kada Cane je prodao avion. Svojevremeno Perišić je bio veoma blizak Koštunici. trideset drugi stepen.. sa Čukarice. Aleksandra Tijanića i još nekih. Zagorac je. direktor zooloskog vrta.NOMENKLATURA SRBIJE . i vozi njegov avion. Željko Maksimović Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. glumac Dragan Nikolić. a Milija Babović pokušava da nađe druge poluge moći. koji je poslovni partner Nebojše Čovića. jer mu je iz Hrvatske bilo obećano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. Kada je agencija zapala u finansijske teškoće. kao Mlađana Dinkića i Žarka Zečevića. nikada nije bio formalni član neke stranke. u odmazdu. Stanišićev sin zaposlio se kod Petra Matića. Tu leži ključ otmice Milija Babovića. i tada je Baji pripao Veranomotors. pogotovo kad se Stanišićev sin zabavljao s njegovom ćerkom. kao direktor marketinga. o kojoj Babović ćuti. glumac Dragan Bjelogrlić. godine Beko ulazi u republičku vladu i to predstavlja kao patriotski čin. a posle mesec dana. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Marković. Radomir Živanić. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. Maka je naručio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. Slobodana Vuksanovića u masonskoj loži videli su pevač Vladimir Savčić Čobi. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. Kole Kostovski i Željko Maksimović pristupili formiranju nove stranke čiji je predsednik Slobodan Vuksanović. a i zbog nekih drugih razloga.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM rukovodstvu stranke. LADERNA Rođen je 1961. Srđan Nikolić (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). koje su nekada nosile Ininu firmu. novinar Milovan Brkić. Milorad Vučelić. Đinđić je ostao predsednik. smer vazdušni saobraćaj u Beogradu. Dragan Malešević. da će ga osloboditi optužbe za ratne zločine. ali su zanemarili Gorana Vesića. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti.

zadužen za privatizaciju. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 14 . Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republičkog ministra bez portfelja. iako je 1997. a ne više od 50%. Potom je. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. preko “Primer C”. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. i oglasio da se povlači iz politike. oktobra 2000. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. prinuđeni da se služe opisom “senka”. Mali akcionari tog preduzeća dokazuju da su oštećeni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. koji ima oko 38% vlasništva. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grčku banku gde su račune držale srpske of šor firme. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%.3 milijardi maraka. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. rekao je sekretar ove Komisije. iza kog stoji Milan Beko. Telekom je prodat za oko 1. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). godine Beko bio srpski pregovarač u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grčkom Oteu. vratio poslanički mandat JUL u Veću građana Savezne skupštine. Slobodan Radulović. VLADIMIR ČUPIĆ. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da neće biti konkurent većinskom vlasniku. mnogo toga zna. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. sa Miškovićem. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da će pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. Beko je 2005. odnosno njegove firme DiBek. Milan Beko je 18. kao ni Mišković desetak godina ranije. Milana Beka. jer dobija zadatak da vodi kragujevačku „Zastavu“. u čijem su vlasništvu „DiBek“. Na tom mestu se ne zadržava dugo. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. nije uspeo da pronađe strateškog partnera. Na izborima 2000. „Rapid“ i „Dimont“. Slobodan Lalović. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. Najpre je učestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. Sličnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. preko fondova sa egzotičnih ostrva. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. objasnio je Lalović. odnosno da nisu vlasnici Rapida. Mišković i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. U februaru. ali taj slučaj obrađuje MUP Srbije”. saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. Pod njegovom vlašću obavljena je prodaja dela “Telekoma”. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. Ni on ni Đunić. Većinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. Premijer Zoran Đinđić naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrećama iz Atine u Beograd.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. nisu dugo ostali u Vladi. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. što je u budžet Srbije unelo 1. bio je zvanično savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. ali nisu uspeli. Dankom Đunićem. ali nije se desilo ništa od toga.NOMENKLATURA SRBIJE . smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševića. Krajem devedesetih. pokušao da preuzme “Merkator”. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. ali se pričalo da je njegova uloga mnogo značajnija. iako izbegava javnost. jer nije platio 1. Poslednja Bekova funkcija u Miloševićevoj vlasti je savezni ministar za privredu. Olivera Savović. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio naročito interesantan. Od tada povezuje se s više privatizacija. “Pričalo da je on bio jedan od bitnih učesnika operacije „Telekom“. kao predsednik UO “Zastave”. Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovića. a zatim jeste kaznila konkurenta. Komisija je u slučaju privatizacije firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševićev bankar u prodaji „Telekoma“. kojom se navodno nije bavio.5 milijardi maraka. Dok se čak i o Miškoviću. jer se posle privatizacije često pojavljivao u ovoj fabrici vode. o Milanu Beku nema mnogo informacija. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od ključnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim računima. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. Slobodana Radulovića.

I potpredsednici Saveza poznati su političkoj javnosti. godine kao prvi čovek Agencije za privatizaciju učestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. Član je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. i rukovodilac u Deloitte & Touche. član U O Metalac ad. Jedan od njegovih najvećih grehova je to što je dok je bio na čelu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon.. 2001. godine bio je član Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. Goran Mrđa. poslova upravljanja sredstvima.. dostave ažurirane knjige akcionara. do 2004. Nepodnošljiv pritisak političke oligarhije malo je ko mogao da podnese. samovoljom guvernera NBJ. likvidirane su 4 velike srpske banke. Beograd. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa čela Saveza. Gordana Matković (ministar za socijalna pitanja). Mirko Cvetković je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. a treći izvor finansiranja će biti sponzorstva. AD Građa je za samo pola godine prikazala poslovni minus. Beograd. Na čelo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog čoveka beogradskog skijaškog saveza..d. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuće Deloitte Touche. to nije dosta. i potonja direktorka Katarina Tončić došli su iz ove revizorske kuće. Vladimir Čupić je rekao da su preduzeća obavezna da Agenciji za privatizaciju. Ali 4. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. I Siniša Mali. u čijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. koji je blizak Velimiru Iliću. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji način se može doći i kako sa može manipulisati akcijama. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranačkog aparatčika Sašu Vitoševića. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. Dinkića. U svom prvom obraćanju Dinkić je poručio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. Govoreći o akcionarima “Dijamanta”. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. razmotrićemo mogućnost da javno preduzeće Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. Goran Pitić (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). U Agenciji za privatizaciju skončala su najbolja srpska preduzeća. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. Guverner Američke privredne komore u Srbiji.12. To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić i TV voditelj Petar Lazović. januara 2002. rekao je Dinkić. Cvetković je od 2003. već je i predsednik Skijaškog saveza Srbije. Od maja 2003. godine pomoćnici ministra za privatizaciju Goran Petrović i Vladimir Čupić potvrdili su da će se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stečaju. među kojima i “Beobanka”. direktori Vladimir Ćupić. i ekonomista Nebojša Savić.. koju je Agencija često angažovala. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veći. u kome je najveći poverilac bila Beobanka. a uskočio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajića. Vladimiru Čupiću. kao i savetnik u agenciji. što je sukob interesa. pa je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 15 . potpredsednik Smučarskog saveza Beograda i član UO JSD “Partizan”. godine. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. godine. interne revizije. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. Sve promene u knjizi akcionara. Mlađan Dinkić. tvrdio je Čupić.. pravnih poslova. moraju se pravno obrazložiti. Slobodan Milosavljević (ministar trgovine). funkcioner “Telenor”. Poslovnog savetodavnog veća Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Đunić. bivši direktor za tendere. pa Mirko Cvetković. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. banke (kćerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuće. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. marketing. CesMekon je za račun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Građa sa 31. Dalje. i ja tu očekujem pomoć od potpredsednika Čupića. do decembra 2006. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. Novembra 2001. Od 2007.NOMENKLATURA SRBIJE . Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahović (ministar privatizacije).

savetujući centralno i istočnoevropske vlade o dugovima. a bio je uključen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. na privatan račun njegovog oca Radeta Hamovića prebačeno 500 miliona dolara državnih para. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. TIM 011.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Bogdan Petrović. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. Njegov otac bio je načelnik GŠ JNA. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatičkog ogranka – Energodate. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 16 . 2000. godine. a zatim napustio taj ortakluk. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. Vuk je rođen u Beogradu 1949. 1978. počeo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. i uveo je mladog Hamovića u strukture svih Republika SFRJ. koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. poslao nalog direktoru Ćulibrku. Nije čudno što ga je ministar Vlahović uzeo za svog zamenika. napustio je firmu i postao saosnivač “Ist Point Holdings”. 1987. Drakuliću.NOMENKLATURA SRBIJE . Niz poslova na početku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetković. a ni kada su napustili državnu službu 2004. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. VUK HAMOVIĆ nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. širom sveta. Od 1982. Vuk Hamović živi u Londonu. gde je imao intenzivne kontakte sa vodećim bankama i finansijskim institucijama. Karijeru je. godine. a otac je do smrti 2002. U periodu 1989. stičući iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. Vuk je počeo da radi za “GML International”. Od 1968. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini međunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. reprezentativac a kasnije i trener plivačke reprezentacije. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. 1989. Kao akcionar i direktor. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. mada je dokument bio spreman. kroz prebijanja dugova različitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. EFT. i preselio se u London. odakle je pokrivala Bliski istok. obojenim metalima. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Đunić. do 1989. Zbog rata u Libanu.-1992. Iz ove ideje razvio se. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panića 1992. u koji je Cvetković došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate međunarodnih potraživanja. Reputaciju konsultanta broj jedan. Neki pričaju da je za vladavine Slobodana Miloševića.-tih više transakcija. gde je pohađao osnovnu školu. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetković nije pokvario odnose sa Vlahovićem i društvom iz Ekonomskog instituta. godine živeo u Sloveniji. na Kipru. CesMekon. ZORAN DRAKULIĆ. Zoran Drakulić je rođen u Ljubljani 1953. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd.. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. Cvijetičanin. Po povratku sa Kipra. Početkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahović je bio asistent Mirku Cvetkoviću za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoće i magistrirao je 1974. odmah po diplomiranju. Savić. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. prvo u Beogradu. Bio je uspešan sportista. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. Labus. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševićeve vlasti u Srbiji. žitaricama. Od treće godine živi u Beogradu. Za vreme njegovog vođstva Energodata je razvila prvi domaći sistem personalnih računara. Mirko Cvetković je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezića. u 12 zemalja. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. Bajec. koji je Hamović podržavao finansijski. firmu za investiciono bankarstvo. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. godine.. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. godine. sa Zoranom Drakulićem je osnovao firmu ‘Jupoint‘.. Njegov otac bio je pukovnik JNA. “Jugo-Arab”. Vuk je napustio Beograd. Pitić. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta.

profitabilna preduzeća. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. svojevremeno je bio načelnik SUP-a u Boru. dr Rajko Vračar. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savićević (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. Firma “Mark Rič” ponudila je kasnije. . pa je sredinom 1989. Atini. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. Njegov šef partije. Dok je nakon obaranja Miloševića bio u milosti DOS.Prof. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanović.Tomica Raičević je promenio nekoliko funkcija.Kosta Prstić (kum prof. prof. kao potpredsednik DHSS. kupovao je po Srbiji. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. Rivieru i Glenkor u Njujorku. preko Geneksa. Vladan Batić. da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. . Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. 2 u Srbiji. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (članovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. Bivši rektor. Krajem 1988. generalni direktor. Njegov rođeni brat Raka Knežević (tast bivšeg ministra zdravlja. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. Birklinu. .000 tona koncentrata bakra. ministar pravde. do oktobra 2000. za bagatelu. . . Cirihu i Srbiji i otkup preduzeća. a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kući do početka suđenja. Solunu. Zoran Drakulić. Čede Kneževića iz RTB-a). postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. Što se RTB-ovih direktora i ostalih učesnika tiče: .Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Rič u Londonu. Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije.mr Miroslav Jakovljević. Nije ništa gradio. tekstilom itd. 2 u Srbiji. već je. imao uticaj na početak. Zoran Drakulić je bio uključen u politiku kroz finansiranje DSS. Ist Point u Londonu. Ponovo se obraća starom partneru. NIKOLA ŠAINOVIĆ. naftnim prerađevinama. Direktor komercijalnih poslova RTB. iz Amerike. u Moskvi. otvara nove filijale: Vest Point. Klagenfurtu. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. Ju-Point u Beogradu itd.Jova Milošević. jedno vreme čovek br. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. Manje problema bilo je sa izručenjem Miloševića nego Šainovića. da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka.Ninoslav Cvetanović ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). umeo je da naplati svoju podršku Koštuničinoj partiji. dr Čeda Knežević je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. . i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije.Dr Filimonović iz Zaječara. Trstu. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. Miloš Perović i Zoran Drakulić i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Rič. U Srbiji.Zoran Mladenović (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munđa”) postao je direktor marketinga RTB. niti otvarao nove fabrike. samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. . Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodećim evropskim komercijalnim bankama. . u Račku. Nakon ovog posla firma Mark Rič.NOMENKLATURA SRBIJE . Što se nuklearnog otpada tiče.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM plemenitim metalima. Obrena Joksimovića). . RTB-u taj isti koncentrat. nije se pitao kako je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 17 . a oktobra 2000. zadržao se na toj funkciji. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om.Prof. koje se odužilo preko godinu dana. dr Rade Čolić dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. da li je slučajno Šainović postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izručenju Hagu. godine. otvaranje privatnih banaka na Kipru. do tada pred bankrotom. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. ostvarivali su visoka primanja kao članovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta).Nikola Šainović je meteorskom brzinom napredovao do čoveka br. Milija Grujičić. odbio je da potpiše nalog. . . Radmilo Bogdanović. Kneževića i Šainovića) postao je pomoćnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do početka 2001). i dalje je zvanično ostao na toj funkciji.

preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. a Milan Beko počeo je rasprodaju srpskih preduzeća. Engleskoj. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”. Očigledno nije bila u pitanju samo živa. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). Đunic nije se uzbudio. Borka Vučić i direktori Jugobanke (među kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinović) odigrali su odlučujuću ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istočnu Evropu. nakon uvida u poslovanje određene firme. Goran Pitić resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara. DANKO ĐUNIĆ. Danko Đunić postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. Firma Mark Rič je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. kao “treća ruka”. godine u Herceg Novom. JUL i SRS. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade. a iz revizorskih kuća “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetković i Jelena Milenković. Đunić je kao revizor učestvovao u privatizaciji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 18 . uz pomoć dr Miodraga Zečevića. četiri najveće srpske banke (‘Beobanka’. predstavnik RTB u Moskvi). U takve spadaju Milošević. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. . pod imenom Ju Point. S pečatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Đunića. Republici Srpskoj i SRJ. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Tončić. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. ili bar pogone za preradu bakra. Vladimir Čupić je direktor Agencije za privatizaciju. ima banku na Kipru. supruga Mikija Manzalovića. Kadrovi “Dilojt end Tuša” raspoređuju se na ključna mesta: Gordana Matković za socijalna pitanja. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. Sve ovo.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). . na Kipru. Švajcarskoj. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzećima. od Đevđelije do Banja Luke. Za vreme Slobodana Miloševića. Osnovana je filijala Drakulićevog Ist Pointa u Beogradu. Kao njeni vlasnici. “Beogradska banka’. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4. Oni zarađuju. Borka Vučić je kontrolisala banke. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajači i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. Đunić je za potpredsednka vlade došao iz američke revizorske kuće “Delojt & Tuš”. Kada je došla nova vlast.Seka Manzalović. guverner Dinkić poslao je te 4 banke u stečaj.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zoran Drakulić za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). Šainović. Zoran Drakulić stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju.000 tona bakra (oko 6. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. “Srbi su najveći neprijatelji srpskog naroda”. koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grčke u trgovini sa RTB. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. Revizorska kuća. Vlasnik firme (Mark Rič) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju.NOMENKLATURA SRBIJE . posle Glenkor i Ist Point. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Đunić je rođen 1949. spominju se Bora i Marko Milošević. Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao većinski vlasnik Trepče. Ti isti ljudi. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. Čak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. godine. u Makedoniji. Šainović i najvažniji članovi SPS. Aleksandar Vlahović preuzima Ministarstvo za privatizaciju. Miki Manzalović (do penzije. pod punom odgovornošću garantuje za uspešnost svojih klijenata. i svako ko im se pridružio iz DOS. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Simbolično. Verovatno je Marko slučajno našao utočište baš u Kazahastanu.

uz pomoć svog šuraka.. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. kako. koji je crna ovca po profesionalnosti. bio je dugo skrivan. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. a tom timu priključio se Predrag Bubalo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Jugopetrola Kotor’. Kao potpredsednik savezne vlade. pa su pitanje prosledili u Prag. Aleksandar Vlahović i Goran Pitić bili su Đunićevi učenici.NOMENKLATURA SRBIJE . To je način da se odbiju potencijalni kupci. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Đunićem. Đunić je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. a Babić i Đunić smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Đunić pripojio sebi. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. Đunić je uspeo da osigura pozicije u svetu. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. hara srpskom privredom. “Sartida” i “Zastave”. Jedan od slučajeva sukoba interesa Danka Đunića je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kući. Danko zaradi i od države koja plaća neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u čiju korist pakuje izveštaje. jer neko vreme lično nisam upućen u naše poslove u Srbiji. Ekonomski institut je 1991. Đunić je zaključio da će mladi “stručnjaci”. ali najveći ostaju pod okriljem države. iz Đunićevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. Ministar Bubalo primećen je. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. ulazi u kafić “Ke pasa”. dok je Danko Đunić počasni predsednik. Siniša Mali. Dankova supruga. željni brze zarade. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Đunićem srozava im ugled. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je počasni predsednik. u trenerci i sa tamnim naočarima. grobar srpske privrede. takoreći bez uloženog dinara. Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. tako što je kritikovao Miloševićevu vladu i odnosio državna dokumenta. koju je sprovodio Aleksandar Vlahović. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. Iz te filijale. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. Te procene će biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. uz proviziju onome ko to sredi. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zečevića. Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeća. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvećih svetskih firmi u 150 zemalja. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 19 . kao i način na koji je to urađeno.. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Đunića. Ministar Vlahović poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeća svojoj bivšoj firmi. Srbija nema izgleda da postane članica zajednice evropskih zemalja. u senci. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. godine. Skoro dve decenije. godine. Mirko Cvetković. vodila je Akcijski fond iz Grčke i uvozila je skupu polovnu opremu. Način na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim građanima ne može se podvesti pod normalane načine bogaćenja ambicioznih pojedinaca.. hapšenjem isluženih lopova. Đunić je prijatelj sa Miodragom Babićem.hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeća po tako povlašćenoj ceni višestruko isplati. Vlada pokušava da zamaže oči evropskim izaslanicima i narodu. a pre svih Danko Đunić. kao poznata istraživačka kuća. pronašao strateškog partnera u američkoj firmi Diloit & Tuš. gde je Veslački klub “Partizan”. direktorom “Hemofarma”. Po dolasku DOS-a na vlast. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i .. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. vojni deo Ade ciganlije. Aleksandar Vlahović.pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. Beogradski “Diloit”. na primer. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeća koja idu na tender. Pava Zečević (sestra Žarka Zečevića).

Grupa srpskih intelektualaca odlučila je da u SAD pokrene postupak protiv američke revizorske kuće “Diloit & Tuš” iz Njujorka. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Đurić je rođen 1954. i tako premijer državne i svoje pare čuva u svojoj banci. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. “Šumadije”. Aleksandrom Nikitovićem.. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. Baranin. Od samog početka svog preduzetništva. pod pritiskom svog okruženja. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujić (rođena Dedijer). Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. Osnovnu školu završio je u Nemačkoj. navodno. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeća. koristio zajedničke prostorije kućnih saveta širom Beograda. postupak bi unapred bio osuđen na propast. U to vreme. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog načina. koji bi najstariju revizorsku kuću na svetu naterali da utvrdi odgovornost počasnog predsednika njihove firme u Beogradu. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. Dragan Đurić je stalno napredovao. Nema ruskih. Tokom svog prvog mandata. kompanija. u 24. zajedno sa Draganom Đurićem. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. 1978. DRAGAN ĐURIĆ. Usavršavanje je odmah počelo učešćem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. Kao student. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. Đurić je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovića i Radomira Živanića. uz proviziju za gospodina Đunića. smenjuje Pavlovića. Ubrzo. koji je postao prepreka da Đunić. Aleksandar Nikitović. U januaru 1985. osiguravajućih društava i sportskih klubova. Grupa advokata prikuplja ovlašćenja oštećenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. Veterinarskog zavoda. godine u Derventi. Danko Đunić je Aleksandru Nikitoviću predao dva miliona evra. Formalno . Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. Vojinom Lazarevićem. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuće “Boska“ u centru Banjaluke. godine. postavio je advokata Branka Pavlovića za direktora Agencije za privatizaciju. Zahvaljujući bandi Danka Đunića. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. banda gospodina Đunića uspela je da potpuno izoluje Srbiju. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. Dragan Đurić će biti predsednik FK Partizan bar do 2010. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. jula 1961. koje predvodi šef kabineta. godine. nemačkih i drugih investitora. postane vlasnik većine srpskih banaka. Đurić je vlasnik “Zekstre”. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . Zahvaljujući premijeru Koštunici. sa svojom mafijom. Rođen je 14. smer mehanizacija. Sa svojim šurakom Žarkom Zečevićem Đunić je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta. što znači da je Dodik i njen suvlasnik.D. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 20 . Vlada Srpske drži na računima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow računa.pravno pitanje odgovornosti američke kompanije za štetu koju je učinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. ali zbog uticaja Đunića i Vojislava Koštunice. Danka Đunića. kupujući tridesetak procenata državnog kapitala. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. a od svoje treće godine živi u Zemunu. postao suvlasnik “Agroprom banke“. godine. Branislav Grujić je Beograđanin. Uspela je da je potpuno opljačka. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujić.. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Međunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. BRANISLAV GRUJIĆ. Đunićeva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i značajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju. počeo je privatni posao u Staroj Pazovi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. “Nolita”. Milorad Dodik je. Vukom Hamovićem. Sve je prodavala i pokupovala Đunićeva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. da preda premijeru Koštunici kao Đunićev “znak male pažnje za pružene usluge”. 1984. nakon čega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. godine diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Mali akcionari su u septembru 2003. koje je Ivona Petrović u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. rekavši da su na zlonameran način plasirani podaci iz Bele knjige. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi. Od tada se.. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 1992. godine... Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujić “prodao na berzi”. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevićem. pokazala se kao ispravna. posle prvih preduzetničkih koraka dok je još radio u Jugodrvu. da tako dođe do akcija mimo berze. podstaklo da. slučaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze.. Mali akcionari nisu bili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 21 . Posle formiranja sopstvene firme..Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kuću s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizičkim licem. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrović. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašćenje potpisano s Vaše strane. godine krenuli u akciju. i Komisiji za hartije od vrednosti. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp.” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kući “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujića: “S akcijama preduzeća ‘Jugodrvo’ a. Brokerska kuća “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomoćja.NOMENKLATURA SRBIJE . godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”. Ona se samo nasmejala. Kad brokerska kuća primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje.. čiji je jedan od osnivača i generalni direktor Arkadije Blank. nigde ne piše da opunomoćenik može prodavati akcije na berzi. u prostorijama kompanije o čijim se akcijama radi . isplaćivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. trgovano je na aukciji 07. prodaji njegovoj ličnoj of-šor kompaniji”. godine. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veći iznos od onog koji je isplaćivan malim akcionarima. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi. Brokerska kuća ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. i da iza njih iz ličnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. godine u Beogradu. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrović prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija. godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994.. Znajući da akcije vrede više. a Grujić i Blank postali su dva kopredsednika. i zaobilazeći nezakonitosti. nalog za prodaju je dao Branislav Grujić. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. otisnuo u privatni posao. da je protivzakonit. godine.d. Grujić ističe da ga je tržišno otvaranje Rusije. 1994. odgovorila je malim akcionarima. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujić. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. koji su pretrpeli štetu: “. jula 2003. tj. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kući: “U tom. Kompanija je ubrzo postala značajan partner mnogim svetskim velikim firmama. prva velika transformacija je 1997.ilegalna. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujiću protivzakonita.. kako bi se zaštitili mali akcionari. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. predstavnik službe za kontakt s javnosću je putem telefona osporio navode. počne stvaranje nove firme. tako kažete. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. saopštivši da nije nadležna. Umesto mene. regularno sudski overenom ovlašćenju potpisanom s naše strane. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. Marta 2005.. pitala sam Ivonu Petović da li će mi isplatiti razliku.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuće “Stockbroker”. Ona je danas postala značajno ime u svojoj delatnosti. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujić nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima.. koje glase na moje ime. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomoćja’. “Grujićevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. Zato je većina malih akcionara potpisala izjave. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujića. posle pada Berlinskog zida. sa nekolicinom istomišljenika.

direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slučaj Komisiji za hartije od vrednosti. Na zahtev malih akcionara.. zbog čega tri člana komisije nisu potpisala zapisnik.NOMENKLATURA SRBIJE . ne malim akcionarima. maja 2008. Na konkursu su učestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”.000 računara za škole u Srbiji bio neregularan. Com Trade Group brzo postaje vodeća IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistočnoj Evropi. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. oktobra. Predsednik “Komtrejd grupe” početkom maja boravio je u Bostonu i najavio da će u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. Širenje te kompanije obezbediće i nova radna mesta za tamošnje lokalne stručnjake. “Komtrejd grupa” je na američko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. “Pakom”. predsednik “Komtrejd grupe”. 5. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajedničkom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. “Jevrosimović je (bivši) sportaš. koji predviđa da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponuđača. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates. godine u Nemačkoj. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 22 . 1986.1965. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujić bio predsednik Upravnog odbora. mi i “Pakom”. čime je onemogućena licitacija.” 5. Osnivanjem kompanije u Bostonu. kao što određuje zakon. i da “Spinnaker New Technologies” poveća prisutnost u američkoj državi Masačusets. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama činjenica da su dve firme ispunile uslove. ne ostavlja utisak čoveka koji se ugodno osjeća za radnim stolom već u “akciji”. Na primer. Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4.. bile su nepotpune i obmanjujuće? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. Veselin Jevrosimović. Ista brokerska kuća odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujića i potom prebacila novac.000 računara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. kako je uobičajeno za poslovne ljude. već drugom licu čije ime nije otkrila. u Srbiji osniva ComTrade Group. uz golem rast cene nekretnina u kvartu. informacije u prospektu. a 1998. VESELIN JEVROSIMOVIĆ. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimović izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. članice “Komtrejd grupe”. “MP soft”. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. Predsednik Komisije pročitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM iznenađeni. Kao student.2006. Veselin Jevrosimović. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. kako nalaže zakon. “Jugodrvo” nije prijavilo. rođen 28. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada.01. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. U slučaju “Jugodrva”. Za vreme Branislava Grujića. dobio je povelju počasnog građanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. počeo je distribuciju prvih personalnih računara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. budući da su dva člana Komisije bili osnivači brokerske kuće “Stockbroker” preko koje je Grujić sprovođeo “nezakonitu trgovinu na berzi”.. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. budi sumnju u regularnost. stonog računara nema. Firma čijim se akcijama trguje na berzi. Stekao sam utisak da ga računari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. Svoju prvu kompaniju osniva 1988.12. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponuđač ispunio sve uslove konkursa.

i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. godine. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. General Krstičević. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. „Pepsi“. kada je Krstičević počeo da radi u “M San grupi”. godine radi kao asistent za međunarodna tržišta u aleksinačkom “Fradu”. LJUBIŠA JOVANOVIĆ. ukoliko guverner NBJ Mlađan Dinkić ne da saglasnost na njegov izbor. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. što je Borka Vučić jedva dočekala zbog problema sa likvidnošću. među kojima i opremanje Banskih dvora laptop računarima. i to dve bitnije. AIK banka je na dve bila prva. Od 1968. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 23 . “AIK banka nije ničiji. ANDREJ JOVANOVIĆ. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. U AIK banku prelazi 1985. koja ima obrt od 2. Do 1973. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. je svega oko 5% ukupnog broja. vrednim 10 miliona dolara. To je potvrđeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanović “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplaćivana nikakva naknada”. Ukupni prihodi u 2007. tvrdi Ljubiša Jovanović. i počeo je s radom 1995. i to bez tendera. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. do 1970.NOMENKLATURA SRBIJE . U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanović. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. poput da smo mi zelenaši.000 dinara. godine bio je direktor u preduzeću “Moravica”. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne računajući one bez prava glasa). „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. već investicioni fond”. je tajna. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. godini ostvario je profit od milijardu dinara. Od stranih jezika govori nemački. godini. i tri godine bio je direktor za investicije. godine postaje generalni direktor banke. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. AIK je liči na ozbiljnu banku. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovića za finansijske malverzacije. iako ima mali broj ekspozitura. dve firme iz Lihtenštajna. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. kojom rukovodi general Damir Krstičević. kod Novog Sada. godine. Albaniji. AIK banka je bila prinuđena da pristupi Beogradskoj bankarskoj grupi. juna 1945. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. Ova industrija čipsa ima preduzeća i distributivne centre u Hrvatskoj. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. 350 hiljada običnih akcija AIK banke sa pravom glasa.5 milijardi dolara godišnje”. U 2007. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. već banka koja na zakonit i uspešan način vodi računa o interesima svojih akcionara. Bivši direktor „Marbo“. Od tri liste po kojima se banke rangiraju. Hadži Antića i Ljubiše Jovanovića. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzeću „Anbo“. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. proizvodnju. naime ako je vrednost akcije bila 11. distribuciju i dostavu. „Marbo“ ima fabriku u Bačkom Magliću. Kompanija “King ICT” iz Zagreba. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za učešće na tenderu bili loše postavljeni. Tako. godine. a raniji direktor Radosav Milanović. dok po 25% imaju Bojan Milanović i Andrej Jovanović. predsednik AIK BANKA ad. Raniji vlasnici. među kojima i “King ICT”. a koja kopija! Mi smo bili najznačajniji pretendenti. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj.000 ljudi. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. što je za 50% više nego u 2006. Antić je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. Nezvanično se pominje 210 miliona evra. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. osim fabrike u Srbiji. godine. Grčkoj. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naznačeno koja je original. te da nismo banka. pa ni državni ili politički eksponent. a 1988. Od 2000. kupili našu industriju čipsa. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanoviću. Radosav Milanović je i na čelu preduzeća „Anbo“. Za koliko novca su Amerikanci. godine. u čijem sastavu su 4 informatičke kompanije. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). Niš Rođen je 20.

Po članu 41.NOMENKLATURA SRBIJE . Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvaničen za člana UO neke druge banke. Miodrag Kostić. ratni profiteri. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. i promoteri Miloševićevog režima. Kostić je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. Ljubomir Mihajlović. Karić (Bogoljub Karić). koji navodi da je vlasnik 82. naveo je dr Crnogorac. Dmitar Šegrt. Međutim. ABC (Radisav Rodić). a da ja to ne znam”. “Nikada nisam bio član UO te banke. YU POINT (Zoran Drakulić). Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da će investirati. Progres (Mirko Marjanović). Zepter (Milan Janković). Krmivoprodukt (Dragoljub Marković). Većina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševićevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. pljačkao je samo po nalogu države. Kada je. MK Komerc (Miodrag Kostić). Pink (Željko Mitrović). Ove šećerane trebalo je prvo staviti u stečaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. izmena i dopuna Zakona o bankama. koja zastupa “AIK banku”. FMP (Nebojša Čović). niti učestvovao u radu UO. Ta zgrada trebalo je. Beograd.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. ili nad kojom je pokrenut stečajni postupak”. Mene je neko mogao da imenuje. autobiografske podatke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po članu 13. uz menadžerski posao. C-market (Slobodan Radulović). “investicije” će otići će na dubiozu! Socijalni Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 24 . a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karić. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlović). Dakle. saglasnost. Hemofarm (Miodrag Babić). ona je samo obnovljena što svedoči i o moći njenog novog vlasnika. Milan Beko. njegove paralelne strukture i bračni par Milošević lično. neplaćanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. Pošto nije pozivan. Nebojša Čović i drugi.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. Preko advokatske kancelarije Đorđa Sibinovića iz Beograda. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu počeo se baviti odžačarskim zanatom. preživele Miloševićev pad. koja je u postupku likvidacije. a onda se oteo i državnom kriminalu. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušće”). predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. piše Tabloid. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanović). za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila članovi upravnog odbora. i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodeće političke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. Simpo (Dragan Tomić). U prvom talasu privatizacije. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovića za člana Upravnog odbora. list “Glas” je dobio pismo. i dokaz da niste krivično gonjeni. Milorad Mišković. Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševićeve diktature profitirale od neformalnih monopola. prema podacima NBJ. MIODRAG KOSTIĆ. rekao je direktor Jovanović. EU suspendovala povlašćeni uvoz šećera iz Srbije i Crne Gore. MK Komerc kupio je tri velike vojvođanske šećerane. zaboravivši da je većina velikih srpskih šećerana već u privatnim rukama. Dibek (Milan Beko). nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. I najpovršnijem posmatraču političkih prilika u Srbiji 1990. Kao predsednik FK “Vojvodina”. a poznato je da se član takvog odbora postaje uz ličnu izjavu. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. Milan Janković. Željko Mitrović i drugi. a zauzvrat finansirale Miloševićev režim. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. je iz dođoške familije u Vojvodinu. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. A direktor Jovanović je. Poslednjih 20 godina. Toza Marković (Dmitar Šegrt). povlašćenih kurseva razmene deviza. bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. Dragan Tomić. juna 2001. republički ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljević reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šećera povezan sa procesom privatizacije šećerana u Srbiji”. Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševićevog režima kao Mirko Marjanović. prema uslovima tendera za privatizaciju. U izveštaju se navode neki od Miloševićevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Mišković). kada nismo bili u likvidacionom postupku. Novokabel (Đorđe Širadović). Kapital Banka (Đorđe Nicović). Miodrag Kostić pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. glavni podupirači. rođen u Nikšiću. Jovanovića smo razrešili mesta člana UO i o tome obavestili NBJ.

Neposredno pre Kostićeve priče. Miodrag Kostić odlučio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što će sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. pa je u ovo sremačko selo poslao mašine i obezbeđenje kako bi mogao da povadi repu. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagrađeni. što je stavilo šećer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. Ministar Milovanović priznao je da je iz Srbije izvezeno 180.NOMENKLATURA SRBIJE . Nije teško pretpostaviti da se šećer uvozi i za srpske trgovce. Milan Prostran.. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. Veselinov je zaboravio. Niko od naših zvaničnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. i pošto nemate zajedničku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. “Sada je šećer glavni izvozni artikal Srbije. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predviđenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šećerane. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 25 .45%. Članovi vlade požurili su da demantuju Labusa. podgoričke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šećera u Crnoj Gori. “Šećerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. Stečajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. U takvoj konkurenciji zelenaša. “Dunavka”. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šećera sa zapadnog balkana u zemlje EU. NLB banka i AIK banka. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domaćih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih političkih partija koje gube tlo pod nogama”. Dragan Veselinov. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema.” Međutim. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da će Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraćeni preferencijali EU za izvoz šećera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvođanska šećerana uvezla šećer u vrećama. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šećera. I Hrvatsku je potresla “šećerna afera”. koja je već bila prodata na javnom tenderu grčkom vlasniku. jer tamo proizvodnja šećera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. Ima osnovane sumnje da smo neki šećer kupili od EU po povoljnijoj ceni. Među najvećim poveriocima su “Invej”. “Delta agrar”. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. između Srbije i Crne Gore. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja moćnicima u EU. “Žitomlin”. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šećera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal.. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o čemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šećer koji se izvozi u EU proizveden u domaćim šećeranama. Bilo je očigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajući način da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. zato što se potencijalni investitor suočio sa činjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. Ova vest nagovestila je mogući skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. koji imaju toliko šećera da ga izvoze u EU. ako su kako Kostić kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šećer od repe. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. i onda izvezla. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. ministar poljoprivrede. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se.000 tona šećera. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj količini . kao što se i Miloševiću redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o istraživanom. rekao je Labus.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM program za zaposlene (Kostić je obećao da nijedan radnik njegovih šećerana neće biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. godine uvezla 28 miliona kilograma šećera. tvrdi da Kostić kupuje najbolje šećerane u Vojvodini. prepakovala ga u kese od kilogram. koji je skuplji od šećera od trske. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je Kostić pokazao veliki interes i za šećeranu u Kovinu. kada je “Sablja” sekla kriminalce. Postavlja se pitanje kako je moguće da Srbija svoje potrebe za šećerom podmiri sa četvrtinom godišnje proizvodnje. Veselinov će izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šećera u EU obične glasine.

a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Tomislav Karadžić povlačio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala.000 dolara. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Najveći kupci akcija bila su četiri preduzeća iz Beograda. Principal export-import i Dajners klub.NOMENKLATURA SRBIJE . Proverama je utvrđeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potiče sa britanskih Devičanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid. Osnivač preduzeća je takođe firma sa Grenadirskih Ostrva.5 miliona evra. VOJIN LAZAREVIĆ. 13. Istog dana. plaćeno je 41 milion. opremu i telefone. Kada je tokom 2005. gazda kulskog Hajduka Džomba. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. kao direktor je upisan Stevan Aksentijević. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsić (danas predsednik OFS Subotica). a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. a uplata je vršena u septembru 2003. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarević i Vuk Hamović postali pojedinačno vlasnici najvećeg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. preduzeće Dajners klub.2 miliona dolara. a vlasnički udeo države pao na 10.83%. a osnivači su Vladan. grčka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića.88%. koji su uložili 6. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimić. preduzeće Pima kupilo je akcije Toze Markovića.05%. vlasnička struktura Nacionalne štedionice je takva da četiri privatna preduzeća postaju vlasnici 37% akcija. a deo krajem 2002. predsednik ABB AUTOMATION. i koriste zajednički poslovni prostor. Posle godinu dana. vođa veterničkog klana Nenad Opačić. Tokom 2002. Koletov kum. Preduzeće Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. predali su Toletu Karadžiću fudbalsku organizaciju Vojvodine. Sve četiri uplate izvršilo je preduzeće Koprom iz Beča. septembra 2002. Fond za razvoj Republike Srbije. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. na račun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. Početkom 2003. To je bio najveći argument zbog kojeg su ga smenili 2001. došlo je do sekundarne prodaje akcija. Proverama je utvrđeno da je firma Koprom iz Beča u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. udeo četiri preduzeća koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26.2 miliona evra i 1. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivanišević. registrovane na britanskim Devičanskim Ostrvima. bio direktor Pime. Međutim.000 evra i dve uplate od po 600. Olivera i Vojin Lazarević. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. Kupci su bili preduzeća Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beča uloživši po 2.67% akcija. Novac su dobili Dajners klub i Principal. Firma Pluto international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. Pima. godine. GORAN MALBAŠIĆ. direktor Srboljub Antić. Odluka o trećoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. gde je račun imala i Nacionalna štedionica. a država koja je svoj udeo uvećala na 37% prodajući 2005. Koste Glavinića 8a. Moskva. predstavnik SCG Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 26 . kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanović. dok je novac u korist preduzeća Skvadra i Pima uplaćen kao avans za robu. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih računa. Firma Elim iz Beča osnovana je 1995. bivši direktor Hajduka Rodić MB Radomir Čurović. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Morača… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igrača Vojvodine. U januaru 2003. i 2006. sedišta preduzeća Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. Ta četiri preduzeća imala su račune u banci Euro aksis. Preduzeće Skvadra registrovano je 1999. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostić. koji je do 1998. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matković. Iz Novog Sada on je povlačio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). Rusija Šef ekonomskog tima Koštuničine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popović Savetnici Olivera Božić. Posle kupovine akcija dva preduzeća postala su vlasnici po 13. Skvadra. MMF. a Srbija poseduje 13. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamović. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odlučeno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. zatim. Iza te “likvidacije”. Preduzeće Pima registrovano je 1995.

oteraću ga u politički podrum i to mu slobodno prenesi”.d. Vasilije Mićić postaje vlasnik najvećeg preduzeća za izgradnju puteva na Balkanu. koja je od početka godine u vlasništvu užičkih Puteva.Novi Sad. kanalizacije i gasovode. “Šta. prvi se zapitao Mlađan Dinkić. direktor je užičkog preduzeća “Jedinstvo”. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Peščar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. direktor Branislav Grujić. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rođeni brat Vasilija Mićića. VASILIJE MIĆIĆ. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. Vasilije Mićić. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003. Ohrabren nastupom svog gazde. koja takođe radi puteve. Menadžment kompanije na čelu sa vlasnikom Vasilijem Mićićem. On je uspešan čovek. kao podizvođači austrijske “Alpina Majreder”. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinči i Bujik. direktora Jarakovića. Pa taj Dinkić nema pojma ni o čemu. za dva dana oko 15%. u napade se uključio i njegov podređeni. direktor Radoje Stefanović. “Ko su braća Mićić i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”. a “Jedinstvo” izrađuje termo i hidro izolacije. “Šta je toliko čudno što sam ja bogat? Čim neko u Srbiji zaradi pare. bre... ali se pominje da bi kompanija mogla da se nađe u rukama novog vlasnika.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrović”. skočila je više od 100%. i opaska “ma šefe pusti novinara. a akcija Putevi iz Požege. Mića.NOMENKLATURA SRBIJE .” Psovka po psovka. gde je postao najveći akcionar. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v. Povećanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. direktor preduzeća “Jedinstvo” iz Užica. pa Bogoljub Karić je bogatiji od mene!”. deluje kao gospodin. Ako nisi ti. jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. Dok ne progovori.. Stav kompanije je da povezivanje sa jačima nije loše sa stanovišta budućnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazećoj konkurenciji. „ABB Automatizacija” Moskva. energetski stručnjak Dragoljub Vukadinović. Podrugljivi smešak njegovog podređenog. student na London School of Economics MIĆA MIĆIĆ. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašić. dr Stojan Jevtić. direktor “Puteva Užice” Dušan Jaraković: “Pitaš odakle Vasiliju Mićiću tri miliona evra za “Ratka Mitrovića”? Pa. Praćen direktorom preduzeća “Putevi Užice” Draganom Jarakovićem. „Clyde&CO“ Beograd. Oktobra 2006. vodovode. spajanjem građevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” niskogradnje. Mićić je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. Privredna komora Srbije. „Deloitte and Touche” SAD. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jaraković.000. uvreda po uvreda. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” rade na izgradnji autoputa Beograd . on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. jadnik. Da li će menadžment pristati na većinskog vlasnika. i na desetak deonica širom Srbije. „Sve to može da bude tačno“. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. mora i on od nečeg da živi”. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 27 . Vasilijev rođeni brat. „Metalac ” Gornji Milanovac. razdrao se Vasilije čim mu se novinar Kurira predstavio. predsednik Branko Terzić. Vasilijem Mićićem. govori da je Srbija tužna zemlja. a sa 3. Mića. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sočiju. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. narodu odmah oči porastu. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. Ako ja krenem da se bavim politikom. menadžment užičkih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. ti hoćeš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkić platio da me napadaš? Što napadaš mene. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prof. Akcije firme naglo su skočile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sočiju vrednom 100 miliona dolara. predsednikom Srbije Natašom Mićić. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. „Farman” Moskva. neprekidno se unoseći u lice novinaru Kurira. potpredsednik Goran Malbašić. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkićem. a u kojoj rade njegovi sinovi. on gradi puteve.

Nije nikakvo iznenađenje što je Koštunica Željku Mitroviću. a u sektoru trgovine „Delta“. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. i na koju je preneo poslove i opremu. nek nas i kupi“. asfaltne baze i transport. uprkos povlašćenom carinskom režimu za Srbiju. „Vinči je tu ozbiljan kandidat. HTP „Putnik“ . Putevi Užice učestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik.kompanija „Viza“. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni.finansijska korporacija „Metropol“. „Target“ Bačka Palanka. koja je vlasnik 42% akcija užičkih Puteva.kompanija „JCS Koks“. nekoliko regionalnih i lokalnih. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrović ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sočiju. u vlasništvu nemačke „Štade“. a upućeni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Janković Cepter. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovića. a slede ABS holding (Nenad Popović). kaže Jaraković. Vlasnik je najveće medijske korporaciji u Srbiji koja uključuje televizije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 28 . Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. Vasilije Mićić je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice.. zbog toga što je Vasilije većinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradničke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je već u predstavništvu u Rusiji. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra.. istovremeno. „PSP Farman“ (Branislav Grujić). „Rekord“ Rakovica . Libije. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“.14 milijardi dolara. i radnici „Goše“.NOMENKLATURA SRBIJE . „Termoelektro“ . Poduhvati u Rusiji počeli su još 1992. „Metalac“ Gornji Milanovac. godine. betonjerke. u koji će narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. Van građevinarstva. „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. Najveće stavke su sirovine i repromaterijal. ŽELJKO MITROVIĆ.000 radnika. i desetak radio-stanica. a ako se mora.. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija.5% robe široke potrošnje. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. a sa njim i imamo predugovor o izvođenju radova ukoliko dobiju koncesiju. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ . U Rusiji.5%. dok voće i povrće čine oko 7. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije. na međunarodnom tenderu dobili su užički Putevi. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. vlasnik. „Putevi Užice“ (Vasilije Mićić). što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. Kompanija je posebno usmerena na Soči.. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. ima sopstvene kamenolome. iako nam je Rusija dala mogućnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. „Fadip“ Bečej moskovska kompanija „Metaloruan“. Alžira.. Užički Putevi su jedna od najuposlenijih građevinskih firmi u Srbiji. Program “Pinka” je srpski Nešvil. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji.. vode „Hemofarm“. udelio za dalju prodaju tri-četiri nacionalne televizije. U isto vreme. a tek oko 6. U drugim zemljama za sada još uvek ne rade. kaže Jaraković i napominje da je vlasniku Vasliliju Mićiću teško je da donese takvu odluku. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji. Učinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stečaj u „Rekordu“. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Horgoš-Beograd-Požega. Mićić koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. kao nacionalnom dobru. Na građevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. Ako je već bio od poverenja Miri Marković i Bebi Popoviću. za šta je prošle godine plaćeno oko 2. Kompanija uglavnom obezbeđuje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. Priželjkujemo njegovu pobedu. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije.naftna kompanija „Lukoil“. Mićić je. iako imaju ponude iz Dubaija. prema podacima PKS. „Glavna ograničenja jesu resursi i kapaciteti“. „Goša FOM“ .moskovska kompanija „Harvinter“.

čije su zvezde tada bili Kleopatra. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. taj Lupšić radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Beču. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. Uličarska bistrina. Zoran Đinđić je pobesneo.. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. na kome je odlučeno da Lupšić isplati Mariji Milošević pet miliona maraka za TV “Košavu”. „Pink BiH“. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoće. A nije ni smeo! Svi njegovi drugovi i poslovni partneri dobili su metak. a otvoriće veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda. On i Mitrović su bili rivali oko Mire Marković. U bivšoj Jugoslaviji. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrović. dilema i sumnji sprečava u uspehu u životu. koji nije bio njegov. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. pa je Lupšić stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Đinđića kao mafijaša i švercera cigareta. bili su dovoljni samo pare.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Pink“. A Željko Mitrović. a da će mu se to kasnije nadoknaditi. Samo su obični. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševića. Nije iznenađenje što je. koje će ličiti na opozicione. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. Pošto je sa Arkanom. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. Iako se natčovečanski trudio. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. Željko Mitrović je zgrabio “kalašnjikov”. Mitrović je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. uključujući i ratnog ministra Aleksandra Vučića. istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšića. avioni. Zapalio je studio. Beba Popović je organizovao je sastanak Željka Mitrovića. Koštunica je tu bio od reči. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domaće serije. Cecom. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. Ružičasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. već i ojađenih srpskih duša. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. Prodavao je naftu i oružje. kao nagrada Lupšiću. on je bio uticajniji i bogatiji. ako Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 29 . i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljković) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Nije Aleksandar Tijanić baš neupućen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. koji sa Čumetom asfaltira puteve po Srbiji. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. Vidovita Zorka. Mira Marković mu je rekla da je najobičnija pička. inače uglavnom gledaoce “Pink”-a. Iz braka sa Hani Mitrović ima dvoje dece. Kad mu je zatrebalo još para. Čovek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. Tijanić je izgubio. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. Iz svoje ružičaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. nego režima Slobodana Miloševića. kao nacionalno dobro. Milana Beka i Milorada Vučelića. Kad je načuo za to. Mitrović je na čelu patriotske estrade. Njemu. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovića. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanović zapeva u bečkoj Operi i probije sankcije. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. i fabriku žvaka. kuće. ali verovatno jeste neke druge. nalazili se oni na ovom ili su već na onom svetu. producirao je film „Anđeli 3“. kulturni. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki način uvuče. Bio bi čak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. muzičkom urednicom kompanije „Pink“. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. To je Lupšića preporučilo još više za poverljivog svetskog čoveka Vlajka Stojiljkovića i Radeta Markovića. Za razliku od njega. Željko Mitrović nije samo gospodar srpskog neba. Ne treba precenjivati Željka Mitrovića. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da će da puca na neprijatelje. Boris Bizetić i Ruška Jakić. On je ostao u Beogradu kao čuvar njihove zaostavštine. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. Što je Srbija postajala razrušenija i opljačkanija. Mitrović poseduje izdavačku kuću „Siti rekords“. Aleksandar Lupšić je sa Manjom Vukotićem pokrenuo “Blic”. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. U vreme višemesečnih demonstracija ‘97. Karijeru je počeo kao basista grupe „Oktobar 1864“. On gotovo i ne zna u čemu je učestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. takođe ima dvoje dece. od sramote. Trebalo je unapred naoružati buduće zaraćene strane.NOMENKLATURA SRBIJE .. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. Niko sa malo pameti. Svejedno mu je bilo što je u međuvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. Željko je tako postao Veliki Željko. pošto su Milošević i Mira Marković pokrali izgubljene lokalne izbore. Tijanić se pokolebao. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema čemu da se nada. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. iako je.

sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. bili su to holivudski spektakli. Legija. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 30 .1997. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” češće je boravio Vlada Budala.000 nemačkih maraka. decembra 1999.”. urađene na osnovu nabavne. sa ugovorenim uvećanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. 24. A kad su dolazili Čume.12. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. godine izbio je. a javnim igračima su dati na lično korišćenje isključivo luksuzni stan i hrana. lično poslužuju. Posle atentata na premijera Đinđića. Posle Petog oktobra profesor Čedomir Čupić predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilično neopranih para.i na građevinske objekte. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. Sa osiguranikom. pošto ih niko. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. koji se u međuvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”.. Bila je to 1999. u studiju ove televizije. ili 800. Žarko Zečević. Tu se znaju stroga pravila igre. Činjenice govore suprotno. Milan Beko. požar u televiziji Pink. Bagzi i Kum Luković. sa Lupšićem i ostalim Miloševićevim ljudima (Danko Đunić). i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov ključni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. Po načinu na koji je osiguravajuća kuća “Dunav” postupala. Iz sleda događaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. bivši miljenik bivše prve drugarice. bio je dužan da pomogne i Lupšiću. za koje ne mora da zna Koštunica. A Željko je investirao u njega.Koštunice. a Željko Mitrović se našao u naručju . Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. u rano jutro. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. 22. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. i Željko Mitrović pomalja se na površini tih “crnih fondova”. Sada ne može više da plaća rate kredita.NOMENKLATURA SRBIJE . Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braća Stamenković” Mitrović potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. Mlađan Dinkić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ranije Mariji Milošević napravio TV “Košavu”. Televizija Pink i Željko Mitrović. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. Da ne bude suviše sumnjivo. pojavio se Mlađan Dinkić u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovićem. Željko Mitrović je jeftino prošao. decembra 1999. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i počeo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. Dušan Spasojević. dobio na RRA lutriji. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima. Planira da se izvuče. koji je i “zemuncima” obećavao da će da ih vodi u Holivud.. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikačevića ondašnje vladajuće partije. ali na štetu građana. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronađene. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. osim Tijanića. godine. televizijom Pink i Željkom Mitrovićem. Osiguranje je urađeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. Željko Mitrović je krenuo da osvoji Holivud. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušićevoj ulici. pošto su postali preveliki za Srbiju. bilo je jasno da sa naplatom neće biti problema. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Marković. Željko Mitrović. koje je. pa u tim hangarima proizvodi žvake. Petog oktobra 2000. godina. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. nije ni tražio u televiziji “Pink”. Šestog oktobra ujutro. a Željko Mitrović omiljen u podmlatku njene partije. kao drage goste. ali nije Vlade Budale i ostalih. koje su želele da nesmetano vladaju. godinu. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuća potpisala polisu osiguranja sa osiguravajućom kućom “Dunav”. odrekao se Bebe. čak i od Bebe. da ih slisti. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. Svi oni optuženi su za atentat na premijera Đinđića. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo moćniji. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitović. uživo. Nebojša Čović je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrović. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. kao bespravno podignut objekat. Kao i Đunić. ma šta se desilo posle Miloševića. ali . Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. Željko Mitrović je samo vešti “stilista”. Pink televizija nije radila.

Prigovor su prihvatili članovi veća “Dunav osiguranja”.. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. gde je do tada bio pomoćnik generalnog direktora za finansije.. pa je na osnovu toga i utvrđena visina štete. Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. kod Varvarina. govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zaključenja osiguranja pred kraj decembra 2000. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. Samo godinu dana pre bio je skromniji. Miroslav Mišković vlasnik je najveće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 31 . Dakle. Nakon požara od 22. godinu. Veći deo novca koji je zaradio naplaćivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama.. Surčina i Batajnice.NOMENKLATURA SRBIJE . “osiguranje prenosivih uređaja. Mitrović je mogao da sprovede samo uz pomoć vlasti. kako je to predviđeno u osiguravajućim kućama. notni zapisi. aparata i instrumenata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM opasnosti. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera. pa je ta cena bila uvećana za 100%.5 miliona dinara. stručna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete. a da to ona “dva lica” nisu primetila. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. koji je potpisao Dušan Milićev. Već tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. piše kako je “zbog veće količine zapaljivog materijala i visine studija od 9. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”.” Bilo je to u oktobru 1998. Mitrović se stavlja na raspolaganje Goranu Vesiću. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovića koji je zaradio otimajući od države i uz pomoć države.. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike... iz kog će Željko Mitrović izaći bogatiji za skoro milion nemačkih maraka. Željko Mitrović će i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvećanoj od nabavne za 500%.. godine. u delu “Razvoj i gašenje požara”. godine . deset kamera i druga oprema. sa povećanjem od čak 500%! Željko Mitrović je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvećao za 500%.”. Milićev beleži i nešto što bi osiguravajućem društvu trebalo da “bode oči”. koja je i propala pljačkajući vlastitu državu.. Potporučnik Milićev u izveštaju beleži kako su čuli da nešto u studiju “puca”. urađeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. Zakon je tu postojao za humor. i Koštunica je zažmurio.” Milićevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izrađene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane.. Čedi Jovanoviću.. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. Završio je Ekonomski fakultet.”. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu. na kraju pljačkajući se uzajamno. Srđanu Đuriću. Uobičajeno je u ovakvim slučajevima da se zapisnici i obračuni obostrano potpisuju. Mitrović podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. a Ljubiša Buha Čume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojčuraka. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”. Ovu drsku pljačku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrećni slučaj. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. godine. Mitrović je ustupao glavarima. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1. decembra 1999. u selu Bošnjanu. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor. ta kuća i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. Kada nije bio zadovoljan programom Čume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade. Mitrović je i opremu koju je uzeo u najam od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara.. MIROSLAV MIŠKOVIĆ. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona.. piše da “Objekat nije pokriven uređajima za zaštitu od požara. Ima u dokumentu jedna rečenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”.12.1999. uvećana na 2. U ovom slučaju.5 miliona. Prethodno u zapisniku. Uprkos tome što je ova oprema spasena. Mitrović je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. ali da “nije korišćena”. pa je naručila vozila Zemuna. predsednik DELTA HOLDING Rođen je 1945. godine. po rečima stručnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševićevih s vlasti. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obračuna premije.nakon takozvanih oktobarskih promena. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar većeg obima”.

Činjenica je da državni službenik sa činovničkom platom. Proizvodi i trguje kukuruzom. Logično. nije mogao sve to da finansira. celuloza. i ministra policije Dušana Mihajlovića. Vladimira Čupića. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzeću Autokomanda. Iza svih Miškovićevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. trgovinske firme Namateks iz Subotice. uslugama inženjeringa i konsaltinga.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kompanije u Srbiji.000 hektara zemlje kroz vojvođanske poljoprivredne kombinate. ječmom. Miškovićeve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. zastupanjem stranih firmi. Strateški je partner s grupom Đenerali i preko Delta Đenerali prodaje razna osiguranja. U vlasništvu Miroslava Miškovića je veći deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. ekspresno je plaćena. igraonice za decu i fitnes centar. Mišković je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. Već sledeće godine osnovao je “Delta holding”. izvozom. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. nekretninama. U dogovoru oko dobiti za tu građu učestvovali su Radovan Stojičić Badža i Željko Ražnatović Arkan. godine. Građu je izvozio u Grčku. Njegova Delta bavi se proizvodnjom. proizvodima od uljarica i stočne hrane. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. lančia. bivši ministar policije. Firma Delta brokers zauzima treće mesto po tržišnom učešću trgovinom na beogradskoj berzi. honda. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala. maloprodajom. granulate. Pekabeta i C market. bavi se i preradom mesa. akumulatore i rezervne delove za bicikle. kozmetika nivea. koja je u jesen 1995. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. Mišković je došao do vlasništva Preduzeća za puteve Beograd. Na dan otmice. O otmici Miroslava Miškovića i danas se malo zna. Mišković je sve to stvorio novcem Miloševićeve države. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. u društvu ljudi iz vrha vlasti. a koje je Mišković kupio. Cena njegovog otkupa. godine. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlović. distribucijom.5 milijardi dolara i raste. gume. viljuškare. BMW. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji će posle sportskog događaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. Mišković je otet po nalogu Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma. U proleće 2001. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama. mineralna đubriva. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Mišković imao neizmirene obaveze JSO.. Ivice Todorića. Marija. došlo je do otmice nakon koje je plaćeno tih 7 miliona maraka. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. da bi se plaćao manji porez. suncokretom. na primer. Dobio je. Većinski je vlasnik i novosadskog Bazara. i zapošljava 16. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzeće s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. Peking. garderoba zara i jana. 7 miliona maraka. protivno zakonu. Milano. firme Seme iz Sombora. Početkom 1990. Neki izvori smatraju da su na to računali oni koji su ga kidnapovali 2001. reno. Istog dana je otet je. Jedan od najvećih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. Otmica se pamti po tome što je Dušan Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 32 . Marko (Milošević). Gradi multipleks bioskop. alfa romeo. Otkud pare da započne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća.200 ljudi. uz Hipo Alpe Adrija. motorna ulja. Londonski Sandej tajms je pisao da je Mišković svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. hladnjače. pečurke. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovićevih firmi. poljoprivrednih preduzeća Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. beogradske Obuće. tematske restorane i kafiće. od Mirjana. ne znači “Delta M”. a Mišković nije platio “partnerima”. uvozom. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. Nikozija. godine obezbeđivala Miškovićevu eksploataciju šumske građe iz sremskobaranjske oblasti. prerada drveta. nego “Delta 3 M”. kuglanu. sportska oprema nike. poslovni prostori. Kao direktor HI “Župa”. trgovina. bicikli. Od 2007. antifriz. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. vlasnik banke Delta. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih stručnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. Kako je dogovor bio prekršen. te gradovi Moskva. hipermarketi Tempo. otkup stoke. Mišković je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. Sibir. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. banke. a novac je završio na Kipru. Automobili fiat. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. pšenicom.. godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. Za Miškovićevo ime počeli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili.NOMENKLATURA SRBIJE . sirovim i jestivim uljem.

Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na račun “Delta banke”. “Delta Invest”. “Delta Internacional”. oženjen Miškovićevom kćerkom. nema kult brojne porodice15. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. u kući koju je njegov tast Miroslav platio oko 30 miliona evra. da radi sa Dragoljubom Markovićem. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. Mihajlović nije dao ostavku. “Delta Agrar”. koji je bio koalicioni partner SPS.. “Delta osiguranje”. “Delta sport” i “Delta MC”. “Madži”. U stanu porodice Milošević. penzioni fond Srbije je. kako je stvarno počela i kako je Mišković utrostručio bogatstvo posle 5. izvršnu vlast. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg načelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. saveznim ministrom za telekomunikacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihailović ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slučaj ne reši. Kontakt sa Đinđićem ostvario je preko Milke Forcan. godine i imala je pet članica . Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić nastojao je da to prikrije i omogućio je Miškoviću i njegovim saradnicima da ga sakriju. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. čijim parama je Mišković raspolagao. “Detmile”. “Delta Auto”. kada se porodica preselila na Dedinje. Mišković je nastavio. logično je da se utvrdi koliko je Mišković platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. sudije. “Difashion”. Dolaskom Mirka Marjanovića za predsednika Vlade Srbije. vlasnikom “Krmivo produkt”. “Delta banku”. uz odobrenje Mirjane Marković i Slobodana Miloševića. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. naučio je da za odnose sa javnošću ima svog menadžera. Niko nije osporio da su ljudi izručeni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronađe. Mišković dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veća Srbije. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševiću pripisivano do oktobra 2000. 15 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 33 . pa pušteni na slobodu. kao Moravac. Kada je Milošević izgubio vlast. teže brojnoj porodici. prebačen na račun Miškovićeve banke. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadićem. u kome je imao 25%. Mišković. oktobra. uz posredničku ulogu Dušana Mihajlovića. što je premijer Đinđić kasnije osporio i najavio Tadićevu smenu. Mišković drži ministre. tužioce. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahović optužio sve koji su posumnjali u Sin najstarijeg od braće Karić (Sreten). kćeri Jovana Mileusnića. “Delta holding” osnovana je početkom februara 1991. Mišković je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. objektivno nije ni osetio. Miroslav Mišković započeo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. nešto ispod pet miliona maraka. Miroslav Mišković je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševića. da plati neplaćeni porez. Mišković je osnovao preduzeće “Delta Holding”. Munjeviti uspon imperije Mišković počinje 1993. čine “Delta In”. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije. preko Slobodana Radulovića. policiju. Miškovića niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. DMD. Ono što mu je razrezano. “Delta Funghi”. krijući kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevačku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. i niko javno o tome ne sme ni da zucne.NOMENKLATURA SRBIJE . koji su proveli izvesno vreme u beogradskom CZ. Posebne špekulativne poslove Mišković je obavljao uz pomoć Ljubomira Mihajlovića. godine. direktora “Komercijalne banke”. kao što je to radio Bogoljub Karić sa “BK Kompanijom”. Iako iz socijalističke direktorske strukture. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. na primer. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”.“Delta M”. “Delta Agrohemija”. Kao kadar JUL-a. Mišković nije davao izjave. Svi oni bili su i na listi osumnjičenih za atentat na premijera Đinđića. Dok Karići. Goran Karić sa ženom živi danas u Londonu. odnosno Telekom.. godine u vreme hiperinflacije. koliko je u njegovim rukama. Samo “Deltu M”. ali Milošević je od te namere odustao. Mišković. Postojali su planovi da on postane premijer. Ostaju tajne: ko su osnivači kompanije “Delta M”. Od Narodne banke Jugoslavije Miškovićeva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. Mišković je dosledno oprezan u publicitetu. kada je “Delta” pod čudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. i po izručenju “grupe građana” od strane francuske policije srpskoj policiji. poreklom iz Peći. ali najviše sa firmama čiji je vlasnik Dušan Mihajlović. da dokaže poreklo imovine. Mišković.

sadašnjeg predsednika Kipra. kome se trag gubi u Iraku. dva bliska Miloševićeva saradnika. To je godilo Mirjaninoj sujeti. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. utvrđuju se modaliteti na koji način da ta zemlja bude knjižena. preproda. Mišković je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega ističu u javnosti. oktobra. Poslednjih godina Mišković je. Njegov čovek. koji nije viđen u Evropi. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. koje su imale fiktivne vlasnike. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mlađana Dinkića. godine. bačku. jer je preko Miškovića obezbeđivao sredstva za rad ove organizacije. Čedu Jovanovića. jer Miškoviću ne pada napamet da se bavi proizvodnjom.NOMENKLATURA SRBIJE . plodnu sremsku. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuće. Mlađan Dinkić morao bi da javno progovori o Miškovićevim kvotama i dozvolama. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. Boru Galića.Mira. Zorana Mijatovića. Entoni Monktona. a da mu je ministar finansija čestitao? Mišković danas počinje da deluje kao klasičan siledžija. poučen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovića Peconija. Mišković je sa ministrom Borišom Vukovićem. a Vesna Arsić instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. Posebno je Mišković uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. U vreme Miloševićeve vladavine. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplaćuju taj novac. Mišković i Mihajlović nazdravljali su izručenju bivšeg predsednika SRJ. Posle Petog oktobra nagađalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovića. Javnost o tome ćuti.Dušana Mihajlovića. BB COBU davala naloge za uplatu na račun mnogih srpskih firmi. Kada je 28. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. banatsku ili zemlju iz Mačve. dobrih i uspešnih firmi. šefa kabineta načelnika RDB. on čeka bolja vremena da zemlju preproda16. Nemanja Kolesar. smišljeno. juna 2001. a List Tabloid piše postoje indicije da pregovara sa Bedžetom Pacolijem i Ekremom Lukom. Mijatovićevog sestrića. I najzad. ubačen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Đinđiću. Glavno bogatstvo Mišković je stekao posle 5. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. da njima. Mišković je lično dočekivao goste . Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu. možda i zbog činjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. uz trostruko veću cenu. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. zamenika načelnika Resora državne bezbednosti Srbije. Miroslav Mišković i Dušan Mihajlović. a posebno kako je i za koliko Mišković prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. Zemlja je i dalje zaparložena. Pojavio se sa nizom velikih. Pregovori su skoro pri kraju. a Mišković je gazdi Slobi davao do znanja da je samo činovnik. Mišković je. koristeći težak ekonomski položaj seljaka. Mišković je bio uspešniji od “Geneksa”. i većinu pripadnika “sedme sile”. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovića u “Pekabeti”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM njegov model privatizacije. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. Novac je iznošen u džakovima i uplaćivan na račune “Popular banke” na Kipru i u Grčkoj. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znači . priredili su večeru u restoranu Miškovićeve “Delte”. Marija i Marko. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. preko Kolesara. Ministru Vukoviću rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Marković. a zatim “Delta banku”. On je. Kada su ga Miloševićevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševićevog režima je Miroslav Mišković. Počeo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. Tako je “Anteksolu”. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. šefa poslaničkog kluba DOS u Skupštini Srbije. 16 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 34 . ali je oteta od Miškovićevih dželata. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevač Beograda i Srbije. menjaju svoja kola uz simboličnu doplatu kod Miškovića. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. Onda je otvorio svoju banku. predsednik kompanije “Delta”. Ti računi glasili su na kiparske ofšor firme. bez uloženih para. uključujući i neke PR stručnjake. kao najjeftinijom robom”.

a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzeću” 1. vodećeg snabdevača Srbije sirovom naftom i derivatima.195 kvadrata. jer je. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. posle NIS.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajić. pomoćnik direktora preduzeća “Dipos” Miroslav Ateljević. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštećen. savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIĆ. tajkuni na čelu sa Miškovićem ponudili su mu da radi za njih. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21.66 u današnjim evrima. Dinkić je ugasio četiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizičkoj deobi. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. koje je privatizovano. Raško Moskovljević. bivšeg direktora “Požarevačke banke”. novembra 2002. time i njegov “Bigz pablišing”.Avia” Radovanović Bojan. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca.NOMENKLATURA SRBIJE . generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . blizu Novog Sada i Zrenjanina. Beogradski izdavački grafički zavod. Kada je Mlađan Dinkić posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. “Bigz grafičko preduzeće” je još uvek društveno preduzeće jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitića. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivična prijava protiv Dinkića. na tri zavisna preduzeća. većinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Đurić.735. što se neće desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. predsednik Holdinga “Metalac” G. zajedno sa grupom partnera koje su činili Zoran Vujović. generalni direktor i vlasnik “SMB . Jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFRJ. prvi asfalter Srbije. omogućio 1992. podeljen je 29. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar.482 kvadrata na trećem spratu višespratnice BIGZ. formiran je Golf Centar u Žablju. GOJKO MUHADINOVIĆ. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Mišković. između ostalog. većinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petričević. Dragomir Petrović i Saša Jokić. RAŠKO MOSKOVLJEVIĆ. po kome je “Bigz grafičkom preduzeću” pripalo 18.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM među njima najviše je bilo Miškovićevih. Tužilaštvo čeka da je aktivira. Mladena Spasića i još četvoro aktera zataškavanja krađe para. direktor SCP. Milo Đurašković. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije. Miroljuba Labusa. kupio je Fabriku maziva Kruševac. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. Mišković ni u ovom slučaju nije seo na optužentčku klupu. Žužul je kupio samo 2. Tomislav Karadžić potpredsednik Dragoljub Vukadinović.” Švajcarska Predrag Đurović. godine preduzeću “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemačkih maraka u gotovini. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slučajevima nalozi glasili na “Hemslejd”. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovičić. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradović). vlasnik i direktor firme “Akmer . novembra 2002. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradović predsednik je kompanije. kao naslednik holdinga. Dragan Vasiljković (kapetan Dragan).433 kvadrata. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzeće koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljević za 220 miliona dinara. a preduzeću “DELTA M” 659. Na aukciji. Treće tuženo preduzeće je “Slovo”. generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 35 .gradnja” Radule Karadžić. UO FK Partizan predsednik.M.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mitar Nikolić. imaju velike šanse i njihova budućnost je sasvim izvesna. To i te kako osećaju međunarodni finansijski akteri-banke. na najatraktivnijim lokacijama. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica uključenih za kratko vreme u našu mrežu. Svedoci smo iste prakse. Obrnut primer imamo u Sloveniji. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato stručnim ljudima u NIS. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. posle 2000. iznose cca 150 miliona američkih dolara.prerada. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. proizvodima i uslugama. koji su uz pomoć stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. jer je ostvaren znatno manji promet tj. otvorio kompaniju i u Srbiji. svih prerađivača sirove nafte u Srbiji. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. dostignu vrhunske svetske standarde. kao predsednika Pemed Group Ltd. zbog čega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. Slično se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. Crnoj Gori i BiH. koji posluju na domaćem tržištu. godine. Podsećamo i na nestašice derivata u proleće prošle godine i probleme. koji pojedinačno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazećim multinacionalnim kompanijama. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld. gubitke je inkasirala i država. a ostvarili smo samo 50% od toga. u nameri da proširi poslove na region jugoistočne Evrope. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškić. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. naše pumpe. proizvodnju i preradu sirove nafte u domaćim rafinerijama. godine. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile značajan broj benzinskih stanica. već i direktan gubitak od preko tri miliona američkih dolara. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. Pored ovoga. To je veliki minus kada se u Srbiji ističe. u ovom slučaju Petrobarta. Razlog: nesprovođenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inače tu uredbu sami doneli. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na međunarodnom tržištu nafte i derivata. . opremom. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih međunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovića. Cilj nam je da u 2006. Na domaćem tržistu privatni trgovci učestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. da bi od 2000. već je traženo da prethodno zadovolji i uslove. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. potencijal i kapital. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugoročnog karaktera. isuviše vremena je izgubljeno. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojećeg domaćeg kapitala i inostranog investitora. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. otkazuje godišnju preradu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 36 . koristeći sa jedne strane domaće resurse. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskraćen. koji su važili za domaće distributere. Početni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. Što se tiče modernizacije rafinerija NIS-a. u Srbiji. otvorenost i regularnost tržišta za inostrana ulaganja. Mi smo. od strane vlasti. Bilo je i pameti i kapitala na domaćem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. To je izuzetan kapital. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. Ukupni gubici. Imamo vrlo ambiciozne planove. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. Lukoil za 2006. To oseća novi vlasnik Beopetrola.000 maloprodajnih objekata.NOMENKLATURA SRBIJE . Petrobart – AVIA je u 2005. kada je INA. ozbiljno su ugroženi. bez validne dokumentacije. posebno u poslednje dve godine. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babić Duško Jovanović. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugoročne strategije poslovanja na naftnom tržištu.

a od 2001. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. koje zapošljava 200 radnika. Dolazeći na tu funkciju. Poznat je kao humanitarni radnik. ni jednom od aktera na domaćem naftnom tržištu neće padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpatična čoveka. jer na pumpama neće biti dovoljno goriva. a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”. NENAD POPOVIĆ. a 2005. Jedan je od suosnivača i potpredsednik Srpskoameričkog centra. osniva Istočnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. Pokriće i priznavanje realnih troškova proizvodnje. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. Oktobra 2003.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM domaćim rafinerijama i traži uvoz derivata. Na njegov predlog. 1994. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. i predsednik je i osnivač fonda “Slavijanski”.000 ljudi i posluje u Srbiji. “Mark Rič investments AG” i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 37 . u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor.” SLOBODAN PETROVIĆ. Članak “Verzije” razobličava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovića učinilo uglednim širom sveta. na teret nafte privrede. ali ističe da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. Od 2000. Popović u ulaganjima u jug Srbije vidi način za rešavanje problema u tom regionu. a sa šesnaest godišna postao je najmlađi republički košarkaški sudija. U obrnutoj situaciji. i po državu koja će na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. i ekonomično poslovanje naftne privrede sa druge. “Teški biznis put” u Rusiji. koji danas zapošljava više od 5. 1992. nego i kao partner. Bujanovačko preduzeće “Lagado”. “Euramin”. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”. možemo da naslućujemo. Epilog će biti neminovno štetan po sve – potrošače i privredu. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira između SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. na čijem je čelu bio dve godine. bio je veoma upečatljiv. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings. Verujemo da će kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. Autor je više od 30 naučnih radova i dve knjige. Član je DSS. godine. godine u Tuzli. po naftne kompanije a posebno prerađivače i trgovce. sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovićem u glavnoj ulozi. Oženjen je i ima dva sina i ćerku. sa njima su imali čast da rade takve kompanije kao “Mark Rič AG”. beležiće i dalje gubitke. bio je kategoričan u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. pre svega prerađivača nafte. Pjotra Prjanišnjikova. septembra 1966. koji su prošli ovi državljani Jugoslavije. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi.NOMENKLATURA SRBIJE . predsednik ABS-HOLDINGS Rođen je 30. Od ruskog patrijarha Alekseja. Rusiji i Kini. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. “Koalco”. čiji je cilj razvoj regionalne saradnje. koji su se predstavili kao Nenad Popović i Miladin Ranđelović. Po njihovim rečima. godine on i njegov tadašnji šef odlučili su da krenu u privatni posao. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. Šta će za domaće rafinerije značiti ovakvo ponašanje. dobio je posao u Moskvi. Neko vreme bio je na čelu FK Partizan. mora važiti i u naftnoj privredi. jer neće ispuniti poslovne planove tj. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. stručnog tima za razvoj bilateralnih odnosa između vlada ove dve zemlje. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”.

I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije. predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rođena je 1. investicionog fonda FPP Balkan iimitid.10. radne grupe EBRD. pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Karijeru počinje u Beogradskom eskontnom centru 1995. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude. a posle dve godine prelazi u MK Komerc. preko koje je prodat C market. Agencija za privatizaciju je. bilo uputno. Taj isti čovek je sada član Upravnog odbora Luke Beograd. DRAGIJANA RADONJIĆ PETROVIĆ. Kao što je normalno u ruskom biznisu. Nebojšu Vlahovića i Branislava Medakovića. Paralelno s obećanjima. moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Miločerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu. Istog dana. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popović i Rađenović su našli i kompanjone . već sa predlozima i privlačnim obećanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za račun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”.1970. sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda već samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva.sunarodnike Gorana Malbašića. FK Partizan. Nisu došli “praznih ruku”. Pojačanje sa stranim pasošima bavilo se više ličnim nego problemima proizvodnje. Učestvovala je kao predavač.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Trans vorld grup”. Pohađala je konferencije “Euromoney”. Vrlo često kao takvi pojavljuju se bivši sitni činovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. član Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin. otkud Goran Mrđa na funkciji člana Upravnog odbora kompanije Novosti. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik. ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. mada bi to. ćuti. izgleda. pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. upozoravali su stručnjaci. Odmah posle toga prijateljske reči zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se nećemo mešati u upravljanje kompanije. koja pokušava da uđe u preduzeća ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije. koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. I u ovoj priči jedan od aktera je Milan Beko. kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. Time je. i berze i druge institucije u inostranstvu. prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije. Autor piše da su se Popović i Rađenović u fabrici silicijum gvožđa. kad je to desilo. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. potom. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je. smer finansije. dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”. pa su Popovića i Rađenovića prihvatili za ravnopravne partnere.NOMENKLATURA SRBIJE . nego se prilično dobro snalaze i u našim zakonima. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slučaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeća u sudske sporove. i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika. takođe. Većinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Aranđelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac. na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduče firma Nordfin. kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznačio Goran Mrđa. a vi ćete nam za to plaćati 50 odsto dobiti preduzeća”. kao i u slučaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. dobar rasadnik specijalnih kadrova jer. kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 38 . Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili. godine. Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona. Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Aranđelovac. U ulozi savetnika Beko se. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Interesantno je da se u Luksemburgu. i Vuk Delibašić je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners. pod zajedničkom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Čeboksari”. jedini nadležan da proglasi vlasnika. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponuđača za kupovinu aranđelovačke punionice minerlane vode. gde je Beko. pred svršen čin doveo sve ostale male akcionare. bez koga ne može da se dobije čelik. ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog činovnika i rukovodioca preduzeća. koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin članovi Miškovićeve porodice i Bekove inostrane firme. kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajućih akcija jednog od najvećih preduzeća crne metalurgije. Miodraga Kostića (u zvaničnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). Predsednik Komisije Milko Štimac uveče je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. bankarstvo i osiguranje. a Centralni registar hartija od vrednosti. i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. Interesantno je.

Direktor Društva je Goran Mrđa. Počinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982. Univerzal banka. bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i član UO Luke Beograd. a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostić i direktorka brokerske kuće MV investments Dragijana Radonjić-Petrović.000 evra na račun “Principala” i “Dajners kluba” za dokapitalizaciju firme. Decembra 2006. Igor Milanović. kojima su kupljene akcije NŠ. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. Članovi upravnog odbora su: Radomir Antić. Dragijana Radonjić-Petrović je kao fizičko lice kupila 60.. Crnu Goru i Makedoniju. kao predstavnik Milana Beka. Već u junu 2007. Nebojša Vujović. Nacionalna banka Grčke. čiji su osnivači firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”.1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”. vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. godine. godine za predsednika odbora za kartičarstvo u Privrednoj komori Srbije. Pored članova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrđa . Podpredsednici su Dragan Vasiljević.09. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. Obrad Sikimić. “Pima”. Akcije ove banke imaju i Erste banka. a Vojin Lazarević je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. i uzela je pozajamicu od kompanije Delta.5 % akcija) nije Mišković već firme Štadluks i Ardos. OBRAD SIKIMIĆ. “Napominjemo da se Obrad Sikimić. NLB banka. i za potpredsednika Američke privredne komore Jugoslavije. postala vlasnik 37. čiji su suvlasnici Vojin Lazarević i Vuk Hamović. ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. registrovana u Beču.24% te kompanije. čiji je suvlasnik Beko. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. Hipo RS. Dana 13. kao Toplica Spasojević (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimić (Dajners klub). Maks Vinterfild. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjić-Petrović. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji. a direktor Jovanka Lajtfut Ivanišević. Ova dokapitalizacija izvršena je preko računa NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi. Bojan Radovanović i Ratko Zatezalo. Obrad Sikimić i Igor Milanović podneli su ostavke na članstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”. Kao jedan od upravljača i osnivača “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zvanično. Vlasnik EFT. Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”. da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju. To je 14. odnosno 0. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlučili jer se ne slažu sa zaključcima Skupštine FK “Partizan”. “Principal” i “Dajners klub”. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14. a ne da bude jedan od suvlasnika. Ta brokerska kuća kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima. Najveći akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. genaralni direktor NELT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 39 . Završio je Višu turističku školu u Beogradu. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao.2002. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore. Dušan Stupar. većinski vlasnik Novosti (63. platila je po 600. Dragoljub Vukadinović i Dragijana Radonjić Petrović. U međuvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. rekla je. ali da uskoro to neće biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”. Miroslav Ataljević. firma “Koprom”. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije. RANKO SOČANAC. predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd.. Izabran je 2002. Brokerska kuća MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popović.8% akcija Novosti.NOMENKLATURA SRBIJE . kao suvlasnik preduzeća “Pincipal” i “Dajners”. „Dajners klub” Beograd je 2001. Nebojša Vujović. Vuk Hamović izašao je pre tri godine iz ove banke. Obrad Sikimić je rođen u Beogradu 1961.

Živomir Novaković. Danilović je imenovao i upravni odbor kluba. Toplica Spasojević je od 1994. a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojević. a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”. uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanović bio predsednik UO). koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stanković. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvećih svetskih robnih marki. međutim. godine sa kolegom Sinišom Rakovićem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodećih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope. Rusiji. Ovakav način kupovine akcija. Toplica Spasojević rođen je 1956. Osim u Srbiji. Kipru. Velikoj Britaniji. TOPLICA SPASOJEVIĆ. vlasnik firme ITM.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovića za predsednika kluba. IVAN STANKOVIĆ. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otuđenje i opterećenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”.NOMENKLATURA SRBIJE . čime se “IGM Trudbenik” bavi. “Sinerdži” i “Ros saut ist”. pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. „ITM” ima ćerke firme u Austriji. namerno promenio sedište firme. Dragan Todorić. Mišković je zamoljen da odustane od toga. poslovima urušene Jugoslavija komerc. direktor HEMOPHARM GmbH. Udruženja korporativnih direktora. koji sada čine: Vlade Divac. ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. odnosno udela. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Makedoniji. jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji. član Upravnog odbora kluba „Privrednik“. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. godine do 1992. pa godinu dana ne može da se spreči dalje uništavanje akcionarskog kapitala. poljoprivrednim i drugim delatnostima. pa je Spasojević došao na čelo Zvezde. firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka. godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. a vlasnik je i brokerske kuće “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”. konsultacijama. BiH i Crnoj Gori. Potpredsednici su Đorđe Čolović. ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da će se politi benzinom. predsednik FK „Crvena zvezda“. potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije. kao dvočlano društvo. godine. Ključne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. koju ekskluzivno zastupa Delta. predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIĆ. što se povezuje s željom Delte i Miškovića. Živomir Novaković i Andreja Mladenović. Mlađan Šilobad. U Beograd dolazi na studije ekonomije. gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. Osnivači su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara. Trgovinski sud u Beogradu je 27. Od 1981. Đorđe Čolović. predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojević. 1992. Akcijski fond i PIO fond imaju 40%. u Agenciji za privredne registre. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. februara 2006. Kada je Dragan Stojković otišao. guverner u Privrednoj komori Japana. ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da uđe u ovu firmu. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija. već samo da preuzmu 100 hektara građevinskog zemljišta preko puta Višnjičke banje čiji je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 40 . koje završava 1980. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki.52%. Na taj način je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. godine Nikolu Dobrijević za privremenog upravnika deoničarskog društva “Trudbenik konzorcijum”. Njih ne zanima proizvodnja građevinskog materijala. koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevića). da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji. aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“. dugo je osporavan. ITM je jedan od članova konzorcijuma osnivača TV Avala. marta 2007. poslovni čovek 2006. a kod malih akcionara je 7. godine u Svilajncu. član predsedništva Saveza ekonomista Srbije. Budimir Krstović i Ranko Sočanac. prema izveštaju revizorske kuće Dilojt end Tuš. ali se pročulo da je predstavnik Miroslava Miškovića. ITM grup ima. posle čega se. predsednik ITM „Group“. brokerskim poslovima. Odluka.

uočio sam. Od 1973. potpredsednik “Hemofarma”. Mnogi u firmi bi do direktora . da su investicije za VIP salon isuviše velike. koji mu je bio komšija na Banjici. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije. Stojković je od 1989. da ispita te navode”. Oženjen je i ima dvoje dece. prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama. direktor preduzeća “Termoenergo inženjering”. do 1990. godine u Krajišniku. bliži nego njenom mužu. Od 1990. pregledajući dokumentaciju o investicijama koje su u toku. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Ćurčića. DUŠAN STUPAR. vlasnik i direktor preduzeća “Eurosalon” Branislav Stojaković. Borislav Milošević i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. direktora Aerodroma Slađana Ikovića i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Đordevića”. jer je bio blizak poraženom taboru. Čitavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u. smenjen je i Stupar. koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartčika-lopova. generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljković. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. godine radio je u Republičkom MUP-u. Jovan Đenadić direktor preduzeća “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišović. Radomir Marković i Dušan Stupar. za vreme Radeta Bulatovića. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševićima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. na opisani način. godine. do 1988. BRANISLAV STOJAKOVIĆ. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivičnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovića. gde je od 1990. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. a od 1988. Sličan model. isporučilac bila Stojakovićeva firma Evrolak.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM korisnik ovo preduzeće. godine ušao privatni biznis. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa. Njih dvojica preko Dušana Stupara. a planiraju da kupe pančevačku Azotaru. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobraćaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljević i više direktora Aerodroma Beograd osumnjičenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzeće za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. samo što je. Beograd. kao i neka putarska preduzeća u Vojvodini. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. na kom je diplomirao 1973. već kontrolišu ovo jako preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu. godine zaposlen je u preduzeću “Univerzal” iz Beograda. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. direktora firme “Univerzal holding”. Borislav i Marko Milošević. Glavni je Nikola Stanković. voleli se i pazili. koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi. kada je Slobodan Milošević sa čela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolića. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 41 .NOMENKLATURA SRBIJE . generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. UBPOK-u. primenjen je i pri opremanju BIA. a u fioke smešta zalihe slatkiša.secka voće i pravi čamčiće od kajsija i jabuka. zbog blokade računa Evrosalona. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi.D. Nakon osnovne škole u Jaši Tomiću i gimnazije u Zrenjaninu. od kada se bavi prodajom nameštaja. godine. Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Mušković kaže da je sa Branislavom Stojakovićem provela “13 magarećih godina”. a od 1997. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popović. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevića vodili su Marka u lov. Stojkovića istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. Dušan Stupar je rođen 1947. novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeća u Srbiji. zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Bunčić i direktor preduzeća “Abies sistem” Predrag Vuković.prolaze samo oni koje ona propusti. bivšeg pomoćnika gen. brat i sin Slobodana Miloševića. u banatskoj opštini Sečanj. pod zaštitom Mlađana Dinkića: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju. Rade je bio veoma blizak Miri Milošević. akcije “IGM Trudbenika”. Međutim.

lekarom dermatovenerologom. Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”.2000. Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji čas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pančevo. i kraće vreme bio je u fudbalskim telima. Učinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. Šetku prvi generalni direktor iz Srbije na čelu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. čiji je bio “večiti” predsednik. Džajić je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. Miloševići su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeća u Vojvodini. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanića. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. “Citadel sekjuritis”. preduzeća za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Inđije.državnog. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. Svojevremeno.. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Ćurković.privatnog. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti. Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. Dalje.. Oženjen je Vericom.. a u Somboru prati utakmice Radničkog. predsednika FSJ bila je predviđena po ubrzanom toku. Iako starijeg Miloševića nema na spisku akcionara. A onda je sve krenulo korakom kornjače. a slučajno ili ne.12. četiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Pančeva. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji poručili Miljanu Miljaniću da se mane “ćoravih poslova”. Protivnici Svilara ističu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za čelnim čovekom u FSJ iz njegovih redova. bez njegovog ličnog pristanka. Na jugu se nisu opredelili.10. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve načine želi da postane fudbalska vlast. Karadžiću protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazećeg Miljana Miljanića. 06.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stupara i Bore Miloševića koji je od 1992. Tako su “MV investments”. nazivaju ga “Jelenče”. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos.. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanično priznaje”. Zaljubljenik je u fudbal. da obećanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. indikativno je da je Stupar fizičko lice sa najvećim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. Radeta Svilara. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. Izbor za predsednika “kuće fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajića. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. jednog . ima dva sina. već zbog kase.2008. “Univerzal holding” ima većinsko učešće u kapitalu nekoliko preduzeća po Srbiji: ugostiteljskog preduzeća “Kaštel” u Ečkoj. 26. 7. septembar 2003. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. pa tek onda na red dolazi izbor prvog čoveka FSJ.NOMENKLATURA SRBIJE . gde i danas živi. sa najvećim domaćim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 42 . direktora “Apatinske pivare”. kao i trgovinskog preduzeća “Tamiš” iz Sečnja. od tela romboidnog oblika. načelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. na severu je “mrtva trka” dva vojvođanska biznismena. godine Prvobitna izborna procedura za 32. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. a rezultat je udeo Bore Miloševića u vlasništvu “Univerzal holdinga”. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. predsednik Upravnog odbora kluba. od 1997. predvođenih premijerom Zoranom Živkovićem i potpredsednikom Vlade Čedomirom Jovanovićem. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. RADE SVILAR. Tomislava Karadžića i drugog . “Delta broker” i fizičko lice Dušan Petrović među deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Pančeva. ali se (ne)očekivano. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. U ovoj izbornoj kampanji vanstranačka organizacija “Otpor” neće imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša ćute.

Tu se. salveta.d. Nikola Pavičić (“Sintelon”). “U sefu sam imala oko 105. a za ostatak sam pitala Šaranovića.000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju centra papirne industrije. direktor UNIGROUP. niti pozivani da u odlučivanju učestvuju. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. uključujući „Jafu“ iz Crvenke. plativši oko 350 miliona dinara. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom pred Četvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem. Ljubomir Mihajlović (Komercijalna banka). Na suđenju Nemanji Kolesaru. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranović. Miroslav Mišković (Delta). ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi većinski vlasnici. Posle dve-tri nedelje. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog čoveka „Delte“. predhodnom kupovinom deonica. vlasnik kiparske firme „Kapa star“. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. generalni direktor kompanije Heineken Import doo. Šaranoviću bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na očuvanju pozicija jednog od najvećih svetskih brendova na tržištu Srbije. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponuđača“ za društveni kapital kompanije Novi dom . započeo je saradnju sa Heinekenom 1990. Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeća Kane Export-Import. inače njegova drugarica. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. Radenko Marjanović (“Knjaz Miloš”). Koliko je Šaranović duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. Dmitar Šegrt (“Toza Marković”). kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani. gde je preko 700 fizičkih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. odnosno 10 puta više od početne aukcijske cene. Slobodan Dragićević (DIN). već je preduzećem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. NEBOJŠA ŠAPONJIĆ.god. Milorad Savićević (“Geneks”). Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara.konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: . Miodrag Kostić (“MK komerc”).V. na očigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a.000 evra.2006. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. Slobodan Radulović (“C market”). Gojko Muhadinović (“Topola”). Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. I pored činjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upućeno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. “Dao sam joj novac bez problema.god. Rade Svilar (“Apatinska pivara”).000 evra. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru. vlasnik Neregelia trading limited Kipar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 43 . još 1998.god. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. ministar trgovine Slobodan Milosavljević i direktor Uprave carina Aleksandar Krstić. Ivana mi je vratila dug”. ova praksa se nastavila i 16. Dragomir Tomić (“Simpo”). preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu..). koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeća potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. NENAD ŠARENAC.NOMENKLATURA SRBIJE . direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIĆ. Delegaciju privrednika činili su Bogoljub Karić (BK). godine. Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv način došli do novca. Ljubiša Jovanović (AIK banka).01. Ljubiša Mitić (“Tigar”). Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. u kojoj značajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“.2007. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjić. rekao je Šaranović. Šaranović je ranije radio kod Miškovića. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. Mića Mićić (“Jedinstvo” Užice).000 evra za gradnju kuće. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95.d.12. Dragan Kostić (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Đuričić (“Hemofarm”). Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović. maramica i sličnih artikala.

a sve iz „viših“ interesa. Tomić je odlučio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa. iako su po socijalnom programu. a završava njenim izlaskom 15.god. sa 15. na 01. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjača (u kom je trenutku bio „Simpo“). jer u ovakvoj konstalaciji „moćnih“ kupaca.god. pa i na silu. na 29. Vodeći kompaniju četiri decenije.07. Kulise kupcima. objavljeno. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od četiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašćenja sprovode šta im se ćefne. neobjavljeno. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju. Nedokučivo je produženje roka za ponude na tender: prvo. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomić je rođen u Žbevcu 1937. godine. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da pređu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra. “jer su tamo manji porezi”. stvarno se može pohvaliti „transparentošću“ (providnost)..treći čin predstave zvane „Privatizacija“ počinje potpisom Ugovora. početkom aprila 1990. već se izvršavaju nalozi novih većinskih vlasnika. već tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. uspešnim preduzećima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju. 1967. oslobodi radnika bez da to košta. u kome je zaposleno preko 6.NOMENKLATURA SRBIJE . a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeća „Eki investment“ koje je učesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. .„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov.2006. koju je zastupala gospođa Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 44 .d. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeća „Tehnopromet“ a. ali tek po danu ispunjenosti uslova. u konzorcijumu. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeća Popov Andrejom.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona očigledno ima više.09. Beograd.god. Napravljen je ugovor između “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju.2006.Cyprus investment and finance. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema.drugi čin predstave. godine. Ovo preduzeće kupio je „Univerzal holding“ ad. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu.12.09. a nastavlja se periodom od četiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a.2007. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeća u Srbiji sve moguće. preko puta crkve Svetog Marka..d.000 m2 u Beogradu).godine). zvan pokušaj otimačine vrlo vrednog objekta od preko 2. nastavlja se učešćem Kompanije „Simpo“ a. a koja je imala poslednji sastanak 02. u Beogradu. vlasnici Aleksandar Vlahović i Danko Đunić . Dragan Tomić uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem čija je vrednost u 2002. godini procenjena na 80 miliona evra.15mil evra za 70%) sa preko 36. koji je počeo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „moćnih“ firmi.2006. i drugo.11. odigran je još u septembru 2005. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). čija se većina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu. a srednju ekonomsku u Vranju. u Nikoziju. koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne učestvuju u ovako režiranoj predstavi: . koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzećem dok „moćni“ kupci ne dođu u poziciju da to mogu i po zakonu.d.prvi čin. .2006.2006.500 ljudi. U svojoj 29-toj godini. DRAGAN TOMIĆ.09. više ne upravlja ni generalni direktor. . dužni da isplate otpremninu od 250 evra.09. koji su isti „kupci“ potpisali. koju poseduje još od 1966. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28. zvani Tender za prodaju kapitala.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogačarević”.04. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci.god. S Borkom Vučić predstavnici “Simpa” otputovali su. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je početkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . . izvršava naloge maminog sina. čijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a.000m2.d. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. ionako jeftino plaćeno preduzeće (17. sa 01. dok su ovde jasni lični interesi da se. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju.

Ali. a za ostatak sam pitala Šaranovića. Na suđenju Nemanji Kolesaru. upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplaćenih dažbina. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj čokoladi koja je najbolja u zemlji.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuće. Uplatili su mu samo 90. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. trebalo da obezbedi 130. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomića i “Simpo” sudu u Beogradu. naravno. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje će takav potez imati na potrošače. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”. Goran. snaja Dragana Tomića. u nastupu na tržištima obe zemlje. bilo je reči i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. IVANA VESELINOVIĆ. udata je za njegovog sina Gorana. ističući samo koristi koje će od spajanja imati srpski i hrvatski proizvođači. “U sefu sam imala oko 105. hrvatske i srpske proizvođače. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića. Na preduzeće u Nikoziji stavljen je katanac. Deset godina fabrika. 2005. snaje Dragana Tomića. koji su optuženom pozajmili novac. Rođaka Dragane Tomić. Vlasnik “La mesona” opet je. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. Većinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. kako kaže njegov radnik. “Simpo” ih je prodavao. familije Tomić. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 45 . bila je raspoložena za razgovor samo jednom.000 evra.. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika čokolade “Simka”. to bilo u dubokoj ilegali. ako vas interesuje ko je vlasnik . I slagali ga.. bez prethodne provere knjiga. Pri tom. Ali je Vladimiru Arsiću. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomić.000 dolara.000 evra. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. Predstavnice Delte i Agrokora. Posle dve-tri nedelje. obrazlažući spajanje.000 dolara za izgradnju novog preduzeća u Srbiji. video da se srpski partner pravi lud i ne uplaćuje ni dolara na njegov račun. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. Ivana mi je vratila dug”. kulturno zatražio svoj deo profita. Prvo je u Beogradu 1997. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeća s Miroslavom Miškovićem. kada je fabrika čokolade osnovana. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaćeno dovoljno novca na račun. “Simpo” se obavezao da će da napravi fabriku i uposli lokalne radnike.NOMENKLATURA SRBIJE . inače njegova drugarica. a trebalo je. Branka je uvek nedostupna. predviđenih ugovorom. a Džordžis na Kipru čekao svoj deo kolača. Ljerka Puljić je istakla da dve kompanije već podržavaju svoje partnere. Dragana Tomić. Kao ovlašćeno lice. prema slovu ugovora.d. Tada je izjavila: . koja je smeštena u Bujanovcu. Goruće pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. pravila je stvari od bambusa. sa najlepšom ambalažom. rekla je ona. avgusta 1997. rođaka Dragane Tomić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Vučić lično i koje je. Dragana u Švajcarskoj osniva. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. nadgledao je proizvodnju. direktora kompanije “Simpo”. LUKA BEOGRAD a. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem. rekla je Veselinović i dodala da će naročitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. kapitalom od 100. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu učini i pozajmi oko 200. „I Delta i Agrokor brane domaće proizvođače. izletelo: “Završena je prva faza fabrike čokolade i uposleno je 60 novih radnika”. deset odsto od prodtae robe. Branka Stanković.” Simptomatično je da je i 1997.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. Sin Dragana Tomića. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomić je pustio priču o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. posle nekoliko godina. 20 procenata. šaranović je rekao: “Dao sam joj novac bez problema. Tek 2003. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. u nerezvijenom delu Srbije. što je nekih šet miliona dolara. Kad je. i firmu “Food industries”. Umesto da negira. Direktorka “Dunje” je Branka Stanković. tada potpredsedniku kompanije. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. a “La meson” je dao stručnjake i odao tajnu proizvodnje.

Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmoćnije srpske firme. ”Zahvaljujući poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Božidar Đelić. koji je dostupan javnosti. već je prepolovio preduzeće. gospodin Mišković kreće u surovu pljačku. Bekovo preduzeće „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. Na mesto Savićevića došao je Andreja Dozet.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu.. predsednica Saveta Verica Barać rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. jula 2001. Milan Beko. ali se na tome završilo. potpredsednik Ivan Đurović. i deca Miroslava Miškovića. i posao je dobio Mišković. stvarajući trgovinsku mrežu. Na taj način Delta je otela oko 1. Glavni razlog. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. razobličava se uloga Aleksandra Vlahovića. Ono se gradi parama iz budžeta. Premijer Koštunica. potpredsednik Slobodan Milošević. proveo je šest meseci u zatvoru. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinović dala je povodom krivične prijave izjavu policiji 27. radi monopola. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeća „Vorldfin“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. potpredsednik Goran Pitić. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006.NOMENKLATURA SRBIJE . Danko Ðunić. Izgradiće ga tako što će angažovati druge neimare. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovođenju pljačkaške privatizacije u Srbiji. Slobodan Milošević je tražio velike pare za finansiranja SPS. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. partner EKI Investment 26. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahović. činili su: predsednik Aleksandar Vlahović. za male pare. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. i počeo da kupuje trgovinske firme. pola-pola. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi. Miloševiću se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinović.. što je i učinjeno. i da je u prodaji Luke Beograd država oštećena za najmanje 21 milion evra. Sve što učini gospodin Mišković. Na konferenciji Saveta ovim povodom. on ga skloni ili uhapsi. saznaje agencija SINA. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. sa jednakim delovima. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahović. 2008. To je prvi zvaničan podatak o vlasništvu nad Lukom.. član Političkog saveta DS. 17. Nakon atentata na premijera Ðindića. Mirko Cvetković. Do sada se spekulisalo da to preduzeće pripada Beku i porodici Mišković. godine. koja se uselila u zgradu Geneksa. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. Dok je Savićević bio na čelu Geneksa. Mišković je ostao nedodirljiv.06. Delta je počela ni iz čega. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog čoveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Miki Savićević je odbio da ih plati. Dušan Mihajlović. odgovorio je da on kupuje srpske firme. mart 2007. jeste Vlahovićeva želja da dobije Ministarstvo energetike. zasnovano je na otimanju. žestoko su se posvađali na sastanku partijskog vrha. Ivana Mišković-Karić i Marko Mišković. koji su radili u tim lokalima. čiji su vlasnici. Mirka Cvetkovića i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. jer je Mišković nameračio da bez građevinske mehanizacije. čemu se Đelić protivi jer se boji da njegov stranački kolega zajedno s Mlađanom Dinkićem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 46 . navodno.2007. pljačkajući imovinu Geneksa. godine. i sprečava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIĆ. Ivanu Veselinović. upitan od predstavnika međunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. vodi na Miškovićeve sina i ćerku. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. Građanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovića. i blisku saradnicu. kakav je Mišković. SD je uverena da su činjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. Osnovno opredeljenje Miškovića nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. Ko mu se u poslu ispreči.. Vlasnik građevinske firme “Gemaks” Ðorđo Antelj.

do septembra 2003. čija se privatizacija očekuje. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Đelić i Aleksandar Vlahović nekadašnji nestranački ministri. a to je bila po zakonu iz 2001. pa je njegov kabinet imao čak šest potpredsednika. Vlahović. bivši sudija ovog suda. član uprave Košarkaškog kluba Partizan. Na pomenutim sastancima Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 47 . direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. bivši direktor „Sartida”. Kolesar. sadrži ime Aleksandra Vlahovića. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. To skreće pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u političku stranku. Međutim. na mestu broj 134. bivši ministar poljoprivrede. 05.. Dva broja ispred Vlahovića. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuće “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. bankama i dogovarali kako će prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. Oni su predvodili grupu koja se 2001. godine. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede.. Živomir Novaković. U tu vladu. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. drugi sprat. Dokument „Kućni adresar poslovnih partnera“. do danas. Paketi su tako veliki da ih jedna prosečna porodica ne može pojesti za mesec dana. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovića i Mlađana Dinkića SINA je otkrila pre desetak dana. pod rednim brojem 132. Kovilj. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. Goran Pitić. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajević. bivši predsednik Trgovinskog suda.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da učestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav način povezani s vlašću. kobasice. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahović . nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. Koga zastupa poslanik Vlahović? Uprava za sprečavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o načinima nesprečavanja pranja novca od 2000. Agenciji za sanaciju.2007.godine bavila restrukturiranjem. Aleksandar Vlahović i Dragan Veselinov.“. sa šesnaestočlanom pobedničkom koalicijom DOS. Novaković. stečajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnović. učestvovali Aleksandar Vlahović. salame. kao i da Zakon labavo određuju ko može biti učesnik u postupku. bude nemačka elektroenergetska korporacija RWE.NOMENKLATURA SRBIJE . Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. od februara 2002. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. a tom timu se priključio i Bubalo. radi lakšeg snalaženja dostavljača. terete se da su se. nalazi se ime Dragana Veselinova. i koverte sa „čestitkama“.02. Svi sa spiska dobijali su na kućne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. a posle atentata na Zorana Đinđića visoki funkcioneri Demokratske stranke. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. bili su „kućni partneri“ industrije mesnih prerađevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. ušle su i tada nestranačke ličnosti kao Božidar Đelić. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu članovi partija. Ova adresa je u Sopotu. To su pileći bataci. Aleksandar Vlahović i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. Aleksandar Vlahović je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenović. Neki od partnera dobijali su. mesni proizvodi. od dotadašnjih deset. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. Tomica Milosavljević i Aleksandar Vlahović. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. pored paketa. Pančevo. nije obavezana da daje ove informacije. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahović. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. i Mlađan Dinkić. bivši ministar za privredu i privatizaciju.. Dušan Marčićević. jer je to idealan način pranja novca.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srbije i Elektroprivrede Srbije. i Nemanja Kolesar. Mandatar Zoran Đinđić suočio se 2000. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović prešao je u Demokratsku stranku i postao član Glavnog odbora. bila stvarno transparentna. nekim čudom. Kljajević. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stečajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. JSD Partizan Danko Đunić.. Branislav Ignjatović. u Beogradu i Smederevu. Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprečavanju pranja novca iz 2005. sastajali u zgradi vlade. Marčićević. Pored njih.

NOMENKLATURA SRBIJE . takođe ima vilu u blizini hotela Plaža. Na Savini. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Mišković podigao kuću od oko 300 kvadrata. Aleksandar Vlahović je kao „republički ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjičenih”. aprila 1951. na Rosama. Preko Kolesara i Ignjatovića.Herceg Novi . Vlahović je. kuću ima Milan Beko. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzeće. godine. pa je 23. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . atraktivnom delu Herceg Novog. Informativna služba Socijaldemokratije (čiji je predsednik Vuk Obradović pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. Agroživ ih je tužio. U njegovom komšiluku. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takođe ima kuću u Herceg Novom. Vlahović je članovima vlade prećutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. Miroslav Živanov. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. januara 2003. a počeo je da kupuje placeve i na Rosama. na Toploj. Uz obalu naselja Savina. tvrdi se u dokumentu. a da li im je nešto isplaćeno u kešu ili na račune . nakon što je komisija o poreklu kapitala. DRAGOLJUB VUKADINOVIĆ. suvlasnik londonske firme EFT koja je. Direktori društvenih preduzeća potpisali bi ugovore. MIROSLAV ŽIVANOV. On je u Miloševićevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševića. sa Milanom Antićem.000 kvadrata. rođen 28. koncentriše se bogato društvo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM dogovoreno je da to realizuju kroz stečajni postupak. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. pripadne Živanovu.Trebinje. Bojana Maljević. na kojima je razmatrana privatizacija.500 kvadrata zemlje i kuću od šezdesetak kvadrata. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. kuće imaju mnoge poznate domaće ličnosti: Dragan Nikolić.. ima imanje u zaštićenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. i. Trojica direktora društvenih preduzeća terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate. Milena Dravić. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. U njegovom komšiluku je vila Petra Matića. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. godine. vlada prihvatila zaključak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. Mišković na Malim Rosama ima oko 1. Gradonačelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ograđenog imanja na Luštici. prema revizorskim izvještajima. koji je pružao mogućnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeća putem neposredne pogodbe bez uključenja drugih potencijalnih kupaca. Posle privatizacije društvenog preduzeća. kada je registrovao firmu „Agroživ“. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. Živanov i Prebiračević dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeća da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. čak i po nekoliko desetina miliona dinara. U Perastu kuću ima Goran Bregović. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižić preselio se u klanicu. Seka Sabljić. ministar u Vladi Slobodana Miloševića. generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. kojom je predsedavao počela da daje rezultate). zbog duga. I nekadašnji genexovac Zoran Obradović.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. godine. U blizini je Vuk Hamović. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Večernjih novosti. SPS je vladao u Žitištu. koji je prodavao po pančevačkim pijacama piliće na komad. Rođen 1950. Nedavno je proširio plac. PRIDRUŽENI ČLANOVI Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 48 . uz sve. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradiću. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. uspeo je da od 1992.. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. Tu planira da na oko 20. Kako društvena preduzeća nisu bila u mogućnosti da isplate ugovorenu sumu. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. Koristeći svoj položaj Vlahović je na sednicama vlade. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. Činjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. Hamovićev kolega iz beogradskog Genexa.nije utvrđeno. Pored vile i bazena posađeni su vinogradi i izgrađeni teniski tereni. na poluostrvu Luštica.Beograd .

DB Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 49 .60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. Megatrend broji 14.. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog.. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM SRĐAN KAMENKOVIĆ.. Kome se polažu računi za trošenje novca . direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. ograđena takvim zidom ćutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna". i 4. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. Loši kadrovi znače lošije obrazovne mogućnosti i skromno znanje studenata.. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. radnici prikupljaju zastupničke izjave kako bi formirali većinski paket akcija. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju.. kojeg čini 7 članova.. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. Kamenković na poziv Jovice Stefanovića putuje za Skopje.... Kamenković mu. oktobra predlaže tri člana UO ispred malih akcionara.. i biraju Zdravka Deurića za svog zastupnika. Ovo ne važi za većinu drugih . godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”.000. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmeču".. Prva je takođe neistina – 2007. najvećeg diktatora u Evropi. Veliki broj profesora (i dekan među njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševića. Sami možete da pretpostavite gde i na koji način se troši ostatak novca. Sreća ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša. teorija apsolutno dominira.. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi.000 studenata.000%. i tada i danas. To su ljudi koji studente treba da uče tržišnom privređivanju i koji grade budućnost kompanija kroz studente koje obrazuju. rođake. Da je druga činjenica neistina dokazao sam ličnim primerom. Kamenković pristaje bez konsultacija sa radnicima. tadašnji direktor Srđan Kamenković. Radnici – akcionari “Jugoremedije” sećaju se da im je bivši direktor septembra 2002. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima.množite to sa 14. savetovao je radnike da što hitnije skupe većinski paket akcija. godine. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najveće svetke inflacije od 318. septembra 2002. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIĆ. ili brzo odlaze ali zato je većina njih iz vremena netržišne privrede. 3. koji je bio aktivno uključen u pripreme za prodaju akcija fabrike. nemogućnost javne kontrole trošenja novca. da se dogovore o daljim koracima.NOMENKLATURA SRBIJE .. ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. Nijedan čas prakse niti bilo čega primenjenog u toku obrazovanja..... saopštava da odlazi u penziju. U optužnici se navodi da je u maju 1995. “Jaka” bude zastupljena sa 4. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi. oktobra. bez obrazloženja...00 u II i 9. prof. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedočim iz ličnog primera. Petnaestak dana po aukciji. RAJKO UNČANIN jedan je od predavača ovog “fakulteta”. uključujući čak i školovanje u inostranstvu. Deurić dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja.. nemogućnost zaposlenja. na aukciji 10. Najboljih kadrova nema... Da li je Megatrend “najpriznatiji domaći univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nađu posao... Ključna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta.. sa prosekom od 10. prema svedočenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurića. kumove i ostale. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-već koga znam”. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je. Dok je on na putu. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosečna cena po knjizi je 10 EUR).decu. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadić bio na otvaranju nove zgrade 2008.. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl.000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po rečima dekana. (Makedonija). Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore čiji rad odgovara profesionalnim standardima.U Srbiji nikome.. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu.

Druga činjenica jeste da je Rajko Unčanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. koji ga je preko svog pomoćnika Lukića. Milo Đukanović. inače bi posledice bile još teže. u zamenu za traktore. prosledio u "Grmeč". Ova pomoć je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta.. Taj posao je Slobodan Milošević dao Jovici Stanišiću.NOMENKLATURA SRBIJE . Priča bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevič.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM preko Radosava Lukića u "Grmeču" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. DRAGAN NIKOLIĆ. Dan posle demantija saveznih vlasti. Ova kompanija pominje se i u izveštajima američke obavestajne službe CIA. generalni direktor MLEKOPRODUKT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 50 . Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. Materijal je dovezen čak iz Sente. novembra 1996. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavličević ostavio je poruku za NIN. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. koji je. naveo je "Vasington tajms". Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. predvođen potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobičajeni vojni teret bio namenjen Libiji". predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANČEV. Rajko Unčanin. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehničke soli. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Unčanina. generalni direktor "Grmeča" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Černobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u černobiljskoj katastrofi 1986. Optuženima u slučaju "Grmeč" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. Zvaničnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zaključio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehničkoj podršci u razvoju raketnog programa. godine. a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. Pozivajući se na zapadne obaveštajne službe. generalni direktor TIGAR ad PAVIČIĆ NIKOLA. Tragedija u "Grmeču" se nikako ne može posmatrati izvan politike. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. “Rajko Unčanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". sintetička vlakna i polietilen visoke gustine. 40 000 tona tehničke soli i 30 000 tona karbamida. Priča o nesreći u "Grmeču" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao naručilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeći da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. Aprila 1998. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. rekao je u razgovoru za NIN 28. Svi putevi vode do Rajka Unčanina. So nije pomenuo. Činjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanično i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slučaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". u Privrednoj komori Srbije (PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. pisao je "Vasington tajms". a da će uvoz biti obezbeđen preko društvenog preduzeca "So produkt". juna 1995.. tvrde zvaničnici Agencije". Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zaključen krajem marta. navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeđuje tehničku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. inženjer zaštite na radu. Kako drugačije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni započeli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivične prijave i zahtevi da pokrenu istragu.

Državni paket. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta.NOMENKLATURA SRBIJE . po njemu. pronašao kupca akcija TM Investa. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomoćnik Boriša Vuković koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i.8 % postati najveći pojedinačni vlasnik “Toze Marković”. Šegrt se pozvao na patriotski čin jer. osim Miškovića. sir. prema nezvaničnim informacijama. Šegrt je u Nicoviću. direktor “Toze Marković” i prvi čovek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deoničara. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa. Na čelu tima. vlasnik Delta M. avgusta 2006. plaćajući svaku manje od Nexe. u kome su Miroslav Mišković.3%) industrije građevnog materijala “Toza Marković”. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”. AD “MINPROJEKT” Maja 2006. smenjen je s te dužnosti. imao česte sukobe sa Mihailom Milojevićem i Vlajkom Stojiljkovićem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore. odmah iza „Progresa“..4 %. Đorđe Širadović vraćen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. postane većinski vlasnik fabrike. Širadović je. iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dioničara.7) (automobili). Sa porezom od 19. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. bivšoj direktorki “Metalurgije”.1% tako da će se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. a Širadović je generalni direktor novosadskog preduzeća „Novkabel“.8% vlasništva. ali je kao predsednik Skupštine deoničara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deoničara prodao beogradskoj kompaniji IHT.5).). bivšeg ministra za privatizaciju. u Kikindi su smislili kako da se spreči da Nexe grupa. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. ostali . Kao najupečatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoči zapisnik o kontigentima za uvoz žvakaćih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. „Autotrend“ (1. direktor fabrike Toza Marković.. a u toku je kupovina preostalih 13. Nicović je već kupio 10% akcija TM Investa. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane većinski vlasnik najveće srpske fabrike opeke i keramičkih pločica.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. i troje rukovodilaca iz ekipe Đorđa Širadovića. Vuković je od promene režima u inostranstvu. 3. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. glavnog protivnika da Nexe grupa postane većinski vlasnik. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Anđelki Popović.da. je Dmitar Šegrt. u prostorijama JUL-a. samo što su u ovom slučaju drugi “igrači”. Po rečima Đelića. votka.2) itd. „MK Komerc“ (1. V. Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. viski. Zamisao je potekla od Šegrta.4). a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. „Beopetrol“ (7. sadrži 15. koji još nije ponuđen na prodaju. Kako je najavio Đelić svim firmama sa ovog spiska rešenja će biti uručena u narednih 15 dana. LUKA BEOGRAD ad Najveći broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vuković i Đorđe Širadović. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u međuvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. Njima treba da se “pridruži” 11. vlasnik IHT.ne“. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 51 . Metod liči na onaj kojim je slovenački Merkator onemogućen da kupi C market. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. delovi kompanije „Delta“ (1. ministri Đorđe Širadović i Boriša Vuković svojevoljno i neovlašćeno prepravljali su odluke komisije i količine i vrednosti kontigenata po nahođenju. „C-market“ (3. već i u Kikindi.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane.1 milion maraka. Širadovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM DMITAR ŠEGRT. kako priznaje. Dmitar Šegrt. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. pivo. Na taj način IHT će s 34. Širadović je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. koja je preko Našicecement pojedinačno najveći vlasnik (30. a novopečenog savetnika. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomoćnika. što ih poseduju tri preduzeća iz holdinga Delta. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujući bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševićem i visokoj poziciji u SPS bio prvi čovek ne samo fabrike. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video način da ostane na čelu fabrike. D.8) (deterdženti). Zahvaljujući debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu. odluke potpisivao mimo zvanične evidencije. i Đorđe Nicović. ĐORĐE ŠIRADOVIĆ. „Nelt“ (1. deterdženti.

. 22. Zoran Živković: Da. general-major Zoran Stanković. lekari teško utvrđuju dijagnoze. A. Na VMA su aparati stari. nasilja. svuda u svetu. O kakvoj se operaciji radilo. Na simpozijume i stručna usavršavanja šalju se mladi lekari. studenta medicine. prvom klasom. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. pa Šćekić. od haosa. Ipak. Za njegovog sina. Zar makar na Vojno-medicinskoj akademiji njen načelnik ne može da bude najstručniji lekar. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. nesmotreno je izjavio da načelnik VMA mora da bude general. oktobar. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedočili da je Koštunica maltene čekao kod kuće da mu se saopšti šta se dešava. generalni direktor Viohalco Group za jugoistočnu Evropu OLIVER ROEGL. VASILEIOS ENTERTILIS. kuvara. Janošević. s njegovom energijom. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. Čim je ušao u kabinet. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. dr MIODRAG JEVTIĆ. javnost Srbije branila je sebe od ideja očeva nacije. decembar 2003.. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi. nije imao doktorat. Bio je skoro bez šansi. postavio je za vođu smene kuhinje svog kuma Selejmana Hasanovića.. poručnik Nenad Burnjaković. često se kvare. koji je na medicinu upisan preko reda. tenderi. željom da je promeni. plan dijetalne ishrane se pravi. i vraćen kada je Jeftić postao načelnik.. Od kada su u kuhinju dovedeni. tu je završio medicinski fakultet. s obezbeđenjem. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. a zatim je poslat za ambasadora u Sarajevo. Preporučivao se. čovek koji će makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftića za načelnika. javlja se samo na vruću liniju. General je dva puta operisao Borisa Tadića. oktobar.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Đinđića sa liste značajnih ličnosti nove srpske istorije. mora da se nađe dovoljno deviza. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. Tadašnji ministar odbrane i bivši načelnik ove ustanove. “Danas”17: Kakva je bila Koštuničina uloga u 5. na seminare. nije saopšteno. nabavke. Grujica Spasović (Vojislav Šešelj ga naziva “major CIA”) po dolasku Koštunice na vlast bio je saradnik Radeta Bulatovića u napadu na Gorana Petrovića. Pukovnik je unapređen u čin general-majora i postavljen je za načelnika Vojno-medicinske akademije. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftić nije ispunjavao. Sve ostalo je sređivao tast. koji je otpušten sa VMA zbog nedoličnog ponašanja. Hasanovića i Stojakovića. kada je general Jeftić u pitanju. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA .od onih koji su ubili Zorana Đinđića i od onih koji su to želeli.. korupcije. general major. načelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftić je solidan hirurg. Na telefonske pozive ne odgovara. obećavajući da će se glavari stranke kod njega lečiti uz punu diskreciju.NOMENKLATURA SRBIJE . Načelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šćekić. Ne samo 5. kupovina lekova. On se mlad oženio.. A Boris Tadić je predsednik Republike i građani. sa njegovim „snom o Srbiji“. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje. straha. pokrene. gde je bio komandir voda. Važno je da general vidi belog sveta. Nema para za hranu bolesnika. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. obukao je svečano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke. ništa od svega ne bi bilo! Urednik. a vodi i svog sina. oktobra nego i u pripremama za 5. On putuje na kongrese.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ČLANOVI PO POZIVU prof. . večne krize. Takođe je u kuhinju doveo i verne poslušnike. a kabinet čuva vojnik.. general Jevtić je stavio ulazna vrata sa šifrom. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. neizvesnosti. 17 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 52 .. para ima. Braneći mesto Đinđića u srpskoj istoriji. Da je on odlučivao da li će se desiti 5.

neki od nas iz DOS. Nisu samo tu Crvene beretke. posle 5. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde ćemo na večeru. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje će Milošević sigurno da pokrade. što su verovatno najobučeniji vojnici na Balkanu. dok čovek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskućnik. Protić. čiji je direktor bio Boris Tadić. na dnevnom redu su bili Pavković i Rade Marković.ne mogu da se setim ko. bilo previše. Iz perioda Đinđićevog rukovođenja DS-om. Rakić kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. Crvene beretke su bile osuđene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreči da se oni kriju iza bilo koga. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovića. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. I ko je onda imao veze sa kriminalom. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markoviću i Pavkoviću. marta pucano na Đinđića? Supruga. Živković: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovića. Gde je sastanak održan? Živković: Kod Čovića u jednoj hali u Železniku. Milan St. Čović. Sat vremena smo izgubili vozeći se po Beogradu kako bismo zavarali trag. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. Tog dana je slavila rođendan. koji crpu ličnu moć iz blizine sa Borisom Tadićem.. Kada smo se vratili. Iz te škole potiču neki od njegovih najlojalnijih saradnika. Nismo znali gde je odvežen. pet-šest dana pred 5. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. Za dva sata smo doneli odluku.. desna ruka Tadića i generalni sekretar predsedništva DS.. Kao član izvršnog saveta opštine Palilula. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. Ljudima je bilo jasno da pobeđujemo na izborima i da Milošević to neće priznati. Labus. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. on rukovodi Kabinetom predsednika. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. Na sednici Predsedništva DOS 6. za kratko vreme se skućio i obogatio. Perišić. u reforme. imaju ključni uticaj i u donošenju krupnih odluka. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. oktobra. Odlučili smo da u tom slučaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. Ko je bio na tom sastanku? . potiče politička škola DS.” Sedam-osam minuta posle ubistva. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. Živković: Đinđić. Dok se predsednik slika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 53 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kako? Živković: Tako što je to previše opasno. previše posla. previše aktivizma za njega. ja i još . ili možda čak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. Imali ste sijaset i biznismena i političkih ličnosti koje su to radile. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrđivanja stavova i kreiranja. za dva sata im je ona bila uručena i oni su postali deo istorije. među kojima i Miodrag Rakić. Koštunica još uvek nije izjavio saučešće. Mićunović. pominju se: njegov savetnik. Ko je vama saopštio da je 12.NOMENKLATURA SRBIJE . To je i za demokrate. Miodrag Rakić nije poznat javnosti. Zvanično. Rakić je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadića i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadić bio ministar odbrane. Miodrag Rakić. odnosno sprovođenja politike. Miodrag Rakić. i u Zoranovoj krvi oni su videli način da ponovo budu vlast. Srđan Šaper. jedno vreme Svilanović. To je bilo dvovlašće gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Đinđić. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. a među onima. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. a onda smo saznali da je u Urgentnom centru.. neki „dvorjani“. Pet puta je glasano 17:1. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. koje bije glas da su pragmatični. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. oktobar. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. i šef kabineta. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Đinđića Živković: I to za jedno poslepodne. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. ili 7. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. oktobra. i predsedničke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. Đinđić i ja smo otišli kod Mila Đukanovića u Podgoricu. Ako je Đinđić uterivao u red i poštovanje zakona. ko je sprečio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. Prema mnogim izvorima. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Đinđića.

Saši Vukadinoviću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za novine. Napredujući iza Tadića. osnivač ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. ali nije. nadležno telo za plovidbu Dunavom. IMT u Zemunu. imajući u vidu zajednički imenitelj. IMA RAŠTA Krajem 1950.. iako se sami bugarski mediji ograđuju da su glasine o “38 opljačkanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i čak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajućih društava.NOMENKLATURA SRBIJE . zgrada Savezne skupštine. Njegov školski drug je Ivica Dačić. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanić. Od 1960. ali prvi do glavne figure . bugarski mediji lansirali su priču da bugarske brodove između Golupca i Smedereva presreću “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu.. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakić približio njihove lidere. Uz dozvolu Državne bezbednosti. Krajem sedamdesetih godina počeli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. ali moguće je plod aktiviranja neke veze bugarskih lađara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava. bez čijih organa bezbednosti to nije moglo proći. 19 Radio-vezom snabdevao ih je Čeda Mihajlović. Sa Politbiro KP Rusije nije mogao da se oslobodi diktature Staljina. razlog. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekritički? Leta 1992. Tehnološki fakultet u Beogradu. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. Rekord u Rakovici. značajnu pomoć pruža šef kabineta predsednika Srbije. U rečnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. novo rukovodstvo. 1992. godine. SR Jugoslavija bila je izvan svih međunarodnih ugovora. generala Poskrejbiševa. IMA ZAŠTO U jesen 2008.. Kako god bilo. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. Dunavska komisija. 18 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 54 . On kupuje ljude. začetnici gusarstva. Železara-Smederevo. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. Početkom osamdesetih. na čelu sa Miomirom Pajkovićem. do 1970. veliki šverceri radili su na veliko. nijedan značajniji objekat nije se gradio bez učešća Montaže: Dom sindikata. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. ali to je krađa ili razbojništvo. Naši tabloidi preuzeli su priču. I-mejl adresa: mrakic@predsednik.. Dunav je vitalna veza između Crnog mora i zapadne Evrope. i preprodaje. tokom “nezasluženih i ničim izazvanih” sankcija. partijske drugove. Van Evrope. šef kabineta vodi poslovne knjige. unapređuje i amnestira od grešaka. Sadašnja priča je samo bleda senka tadašnje velike priče. čamcima svojih plaćanih “patriota”19 blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. ali to je bio drugi. koji je pobegao s parama koje je trošio dok nije pao šaka Legiji i Zemuncima. Tada.yu sve govori. u istočnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje čamce i mini tankere. Dunav je. a mali na manje. Montaža kreće na evropsko tržište pa učestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. U svakoj državi. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pančevačku luku. Lađari na Dunavu bili su. Direktoru BIA. njegova ambicija očigledno je da bude u senci. stambene objekte na Novom Beogradu.–1995.siva eminencija. Miodrag Rakić je imao ambiciju da postane šef BIA. nego da potežu pitanje. šef kabineta predsednika države ima vrlo značajnu ulogu 18. tokom sankcija. državni posao.-tih preduzeće Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. prilično jasno. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. tajkune. Rakić je iz Žitorađe. uz Dunav.. Slovensku plažu u Budvi. dok se Berija nije setio da mu ukloni šefa kabineta. bolnicu u Podgorici. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. a srpska policija i carina nisu se mešali. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. Ako je bilo koji od ova tri. Pančevu i u drugim lukama.srbija. Bio je potrebniji u Kabinetu. objekata u Bohumu. mada ko hoće može da ukrade sa barže. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. Rakić je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. a ne piraterija. Zmaj u Zemunu. pošte u Dizeldorfu. i šeta po svetu. u Smederevu. to bi. bio raj i za krijumčare. i vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate.

zbog nezakonitog korišćenja novca na objektu Duvanske industrije. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe čiji je posao da sprovode zakon. Libiji. i 1950. skladišta površine 1. Čudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. “Duvanskoj industriji Vranje”. Jaka firma postaje plen klanova. Samo cena građevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veća od one koju je Pajković platio za celu firmu. i poneko spreman da robuje iz straha da neće naći posao. takođe iz vojno-građevinskog kompleksa. primili su u novembru 2008.253 kvadrata. nego zakonsko pravo na penziju. proizvodne površine 2. zakona o akcizama. Kapital seli u Crnu Goru. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. Muzej savremene umetnosti. i tako ostvario transakciju čiji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu ličnog profita. inspektor odlazi na odmor u Pajkovićev hotel u Budvi. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemačkoj. U leto 2006. rođaci. zgradu Vojno medicinske akademije. jula 1949. objektu novog “Merkatora”. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih prihoda.. Pajković u Crnoj Gori daruje škole. Pajković kupuje. o trošku Montaže. Pajković je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Od tada Pajković isplaćuje plate preko objekata i gradilišta. i zakona o penzijskom i invalidskom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 55 . a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sočiju…). preko kojih je ugovarao i naplaćivao Montažine poslove. alati. crkve i bolnice. menja naziv). sa direktorom Montaže. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. ili da taj trenutak čekaju sa odgovarajućom otpremninom. oprema. Poslove u Crnoj Gori. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinički centar Srbije. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. ali samo radnicima.. ili u kešu.. godine. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. Dok organi gonjenja. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je početna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. putnička vozila. Pravio je dvojne ugovore. IMA KO Mlađan Dinkić insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009.. njih oko 350. Angoli. Montaža je firma čiji su radnici u odmakloj dobi života. U maju 2002. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplaćenih potraživanja u inostranstvu. U tom trenutku.NOMENKLATURA SRBIJE . Porodični klan i direktor Milisavljević letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. a naplatu vrši preko Montaže-Montenegro.. Uvidevši da može da kupi preduzeće čiji je direktor. i da je Pajković iskoristio odnos sa Đorđijem Nicovićem i njegovom privatnom bankom. Čehoslovačkoj. godinu. na štetu radnika kojima uskraćuje zakonska prava. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” investitora. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Đorđije Nicović je vlasnik ‘Napred’. sa 5 zaposlenih. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. kupuje deci kuće i stanove. bez ozbiljne istrage. Zaposleni u Montaži. prvi deo plate za mart. Alžiru.. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123. godine. godini. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzeće Svetlost (iste godine seli se u Beograd. Rađenovića. i da se donesu prateći zakoni kojima se obezbeđuje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. Montaža je osnovana 14. Pajković zavodi teror i otpušta radnike. plus mašine. Po prijavi radnika.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2500 zaposlenih. Pajkovića. zakona o republičkim i administrativnim taksama. Milenkom Milisavljevićem. poreska i finansijska policija žmure. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemačkoj. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. finansira sa računa Montaže iz Beograda. zakona o carinskoj tarifi.257 i kancelarijskog prostora od 1. Miomir Pajković postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. sportsku halu “Pionir”. Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. Direktor Pajković zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. koji su mu neophodni. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda.561 kvadrata. fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. gde je. ne čudi sudbina ove firme. Pajkovićevo bogatstvo danas se ne može proceniti. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 4045. i ne očekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. Bio je to kraj nada u službeno lice. njegovi sinovi. Pajković. opljačkanim milionima uništene firme. koje plaća beogradska Montaža. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovićevi ljudi. dolazio je izvesni inspektor. kumovi. a radila je na palati “Ušće”.

novembra 2008. čovek koji je odradio kampanju za LDP. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. Ištvan Pastor je izjavio da SVM neće dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišćena u 2009. godine. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za političke konotacije isključeni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. a na kraju i novine. pozivajući se na “dobro obavešteni izvor”. Svako dovođenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom.jer se medijima bavi od 1984. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11. broj 1.. iako je najavljen. Katić i odgovorni urednik Rade Jerinić nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. generalni direktor. i dodao da nikada nije bio član Vlade. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. u dnevnom listu “Kurir” od 28. Radovanović je istakao da je Borbu kupio iz razloga .. Dinkić je. odnosno član društva. Međutim. a da je osim Nedeljkovića. U ‘Borbi’. kada je to već bio”. već su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojić. Političko imenovanje prvog čoveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. vlasnik lista rekao je da je direktor sprečen zbog bolesti i da mu je Nedeljković ponudio ostavku.08. a izabrala ga je Vlada. To znači da Skupština. Postavljenje novog direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. već je on to postao na predlog G17. Osim što je na čelo novinske kuće postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. radi se o čoveku kojeg je Mlađan Dinkić izbacio iz G17. Radovanović je naveo da je to učinio u ubeđenju da je on dobar menadžer. što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. u Aerodromu “Beograd” 800. uređivački kolegijum i koncepciju novina. Urednik Aleksandar Vasović zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM osiguranju). Nebojša Nedeljković piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”.. piše list Blic. Objašnjavajući zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljković. godine vlasnik sam firme Buana. novinar G. IMA S KIM Nebojša Nedeljković. vrši izbor i razrešen je direktora.. uslovio ovaj zahtev povlačenjem svojih poslanika i ministara. koju nije prihvatio. Nedeljković koji je imao astronomske plate. decembra 2008: “Od septembra 2008. plasman i transport. godine. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanović predstavio je 2. Tu privatizaciju omogućili su Sveta Marović i Slobodan Orlić.000 kvadrata u samom centru Beograda. Komentarišući postavljenje Nebojše Nedeljkovića za generalnog direktora Borbe.000 dinara mesečno. koja je.000 i 17. Povodom izjave potpredsednika vlade Mlađana Dinkića da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotić Cane. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanović. kao i da je. dolazi na čelo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu između 16. da bi se izdvojio sektor kioska. vlasnik Ivan Radovanović saopštio je 1. Radovanović je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. koje nisu mogle da bude privatizovane. a u “Skijalištima Srbije” 1.000 dinara. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. odnosno 40. zlonamerno je. što G17 plus demantuje. Nebojša Nedeljković smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovića u javnim preduzećima. godini.NOMENKLATURA SRBIJE . kandidat bio i Ivan Radovanović.600.000 dinara. Čedomira Jovanovića. upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogično: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe. godine i misli da zna kako je moguće osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. Krajnje je netačan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio lično Zoran Ostojić. postavljen je za generalnog direktora novinske kuće ‘Borba’.2008. Oni su omogućili da privatni kapital uđe u državnu “Borbu”. čovek koji je radio kampanju za LDP. decembra 2008. a sve je očigledno sračunato da kod čitalaca stvori pogrešnu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 56 . jedini i stoprocentni. osim Nedeljkovića. a koji je potom prešao u LDP.

. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašića 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša.. a ne navode da. Crni fondovi su stvarani na razne načine. naravno. Pre nego se realizuje neki transfer. vodio savezne organe. Zvezdan Terzić. odnosno 40. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. bio je u Telegrafu kada su počeli) Nebojša Nedeljković (Dufri je svima bo oči. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke.. krucijalno pitanje. sa Tijanićem i Tirnanićem. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanović (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. sa borbom za osam spratova. i Vanje Bokana. Izbor Nebojše Nedeljkovića za direktora “Novine Borba”. OFK Beograd kao klub ne bi postojao.. koji sam i ja zatekao. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjičeni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. radio sam u interesu kluba. i da je to urađeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. i rođake Vlade Velebita. do danas postoji uredna dokumentacija koja. u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. kako je naveo list “Kurir”.. zeta načelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Đukanovića.. ali sve što sam radio. . već naprotiv. već samo osnivački ulog. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevića. iz begstva. Neđe Boškovića) Zoran Ostojić (sa Radovanovićem imao posle 5. nema nikakav odnos.. Za svaki utrošen dinar od 1997. jer ne predstavljaju informaciju od javnog značaja. umesto dotadašnjih 73 odsto. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto rečeno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. u kome između ostalog piše: „. nije proknjižena u klubu. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju. oktobra zajednički nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilića) Slobodan Orlić (saradnik vojnog saradnika Nebojše Čovića. Za ovo spreman sam da odgovaram.. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. I ne da se ne osećam krivim. opstaje zahvaljujući Milanu Beku. Slavko Ćuruvija. koji je neizvestan. uz plaćen porez. poslao je. i kao sportski rukovodilac.. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugačiji način. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto.” Teško je znati šta je istina. sportisti plaćani gotovinom na ruke. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. i uplaćivali im ugovorne obaveze legalno. kao igrač.NOMENKLATURA SRBIJE . veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovića. istovremeno da se na ovaj način povredi ugled “Novine Borba”..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM predstavu. Tada smo po prvi put igračima otvorili račune u poslovnim bankama. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotić (čovek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. kao i Toma Nikolić. i ko je režiser. i možda činili privredne prekršaje.. veoma sam ponosan. a sve sa ciljem da više ostane za sport. neevidentiran. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. Da nismo radili na takav način. radili za Milana Beka) Mlađan Dinkić (čovek koga je saradnik Radmila Bogdanovića. i država je na prećutan način aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. ili ne bi postojao na ovakvom nivou. Na taj način država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. Što se tiče zarada zaposlenih u “Borbi”. sa Srđanom Đurićem imao zajedničku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. otvoreno pismo... A mi smo Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 57 . za račun Radmila Bogdanovića uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. nije rešeno do danas. Ovako se poslovalo do 2003.. Miloševićevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katić (čovek zadužen za propagandu kriminala. sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netačna. kapetan Dragan. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevića. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin.. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Čedomir Jovanović (u politici.. na koji nije plaćen porez.000 kvadrata u samom centru Beograda.

Ivica Dačić . Od pravosudnih organa očekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno.NOMENKLATURA SRBIJE . i u svoje uprave regrutovali su isključivo po političkoj liniji. Početkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 58 . policijske i ekonomske elite.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana već 60 godina predstavljaju stecište političke.. stavljali u službu crveno-belih i crno-belih imperija. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko moćni.. i omoguće mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. privredi. Slavko Zečević. Slobodan Penezić Krcun. Za neke to je bio hobi. a neki su želeli da svoju moć prošire na sve segmente društva. sigurno je da će OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedočenja koja dokazuju moju nevinost. A sredstva od privatizacije će otići u kasu države Srbije. iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. policiji. neki su pasionirani navijači. Mirko Marjanović. Zdravko Lončar. kroz medije. Kada dođe vreme za privatizaciju klubova.. da su često prevazilazili državne institucije.. mogu sve. Nikola Bugarčić.neki su od moćnika koji su svoje društvene pozicije. pokušana je moja diskreditacija. Goran Vesić. Radmilo Bogdanović. Boriša Vuković.. “Večiti” su pokriveni u politici.. i zvanične institucije. Očigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moći.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM stvorili novu vrednost. medijima.. Iako je osnovno načelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica..

gen.vlasnik privatne firme DP IPC * Žarko Zečević .potpredsednik. generalni direktor kompanije "Dunav osiguranje". ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. predstavnik ruske naftne kompanije "Lukoil" za Srbiju * Velibor Sovrović .predsednik Međunarodne komisije u FSSCG. Miroslav Mišković. gde je bio potpredsednik Koštuničine stranke * Draško Petrović . potpisnik Kumanovskog sporazuma s NATO * Radomir Šoškić . Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zaključili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. Vlasnik jednog od najuglednijih restorana u Holivudu "Dan Tana".generalni sekretar 21 Upravni odbor FK Crvena zvezda * Darko Nešić . vlasnik firme "Nivada" * Slobodan Novaković . Mimo običaja. nekadašnji prvi čovek EPS.generalni sekretar OK SCG * Miloš Marković .publicista i filmski kritičar * Slavko Drljača . godine.gen.gen. 2007. podnela krivičnu prijavu.generalni direktor "Simensa" doo Beograd 22 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 59 . direktor Srpske banke 20 Upravni odbor KK Crvena zvezda * Mirko Petrović . čak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. koju je 17. dok u košarkaškim klubovima Zvezda22 i Partizan23 taj podatak kriju. „Delta“ Upravni odbor FK Partizan * Ivan Ćurković. Devedesetih.vlasnik kompanije "Auto Čačak" * Goran Vesić . godini postao je jedan od najmlađih poslanika. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“.predstavnik veterana * Milan Tomić . magistar pravnih nauka * Živorad Anđelković . zbog čega je predsednik LDP.penzioner.direktor firme "Progres" * Miroslav Ćurguz .NOMENKLATURA SRBIJE . predsednice Saveta za borbu protiv korupcije.1. vd predsednik Olimpijskog komiteta SCG * Ratimir Babić . bivši direktor železnice Srbije i bivši ministar saobraćaja * Mirko Vučurović .generalni direktor SP "Lasta" * Milenko Kostić . godine izdržao je bez poteškoća neprijatan napad. godine.potpredsednik.generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograd * Mića Cerović .bivši košarkaš Crvene zvezde.2008. na razne načine.direktor Građevinskog preduzeća "Standard" * Svetozar Marjanović . jedino se na zvaničnom sajtu FK Partizana20 i FK Crvene zvezde21 nalazi sastav upravnog odbora. „vlasnik najveće kompanije u Srbiji. Dan Tana . bivši urednik sportskog lista Tempo * Vladimir Vlačić . godine. Čedomir Jovanović. Nakon toga se buka u javnosti slegla. Pravilo: bogatite se i radite šta hoćete. Predlog je odbijen jer je u Skupštini. U politiku je ušao 1990.direktor "Partizan holdinga" * Predrag Manojlović .predsednik "PST Farman korp.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2008. godine kao član Demokratske stranke i u 25.direktor JKP "Parking servis".predsednik UO.potpredsednik. koji je osnovao 1964. Mišković se oglasio pismom u kome je Jovanovića povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002. profesor na Univerzitetu BK. potvrđuje i lista najmoćnijih za 2007. koju je tužilaštvo odbacilo. direktor kompanije "Delta osiguranje" * Draško Petrović .generalni direktor "Tojote" za SCG * Dobrivoje Tanasijević. uticajni član SPS * Svetolik Kostadinović . Posle prvog rascepa u DS odlazi u DSS. Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. direktor "Apatinske pivare" * Milan Blagojević .direktor agencije "Alma kvatro" * Obrad Spremić . predsednik.gen.visoki funkcioner Demokratske stranke. plasirao list “Blic”: 1.direktor Direkcije za imovinu Srbije * Branislav Grujić .generalni direktor "Telekoma Srbija" od 2000. * Srđan Mrkušić .pomoćnik generalnog direktora Centrobanke * Vladimir Jugović .nekadašnji as i član najtrofejnije generacije Crvene zvezde * Boban Radojičić . nekadašnji pomoćnik saveznog ministra policije i potpredsednik KK Crvena zvezda * Kosanče Dimitrijević . holding" iz Ženeve * Nebojša Divljan . a „Delta“ je protiv Verice Barać. direktor "Telekoma Srbije" i član DSS * Rade Svilar .general u penziji. bivši predsednik KK Crvena zvezda * Srđan Dabić .

bivši proslavljeni košarkaš. Mada mu kao manu pripisuju političku tvrdokornost. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije između ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. Čak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštuničin „pečat“. visoki funkcioner Demokratske stranke i predsednik Upravnog odbora HK "Simpo" * Slobodan Milosavljević . inženjer elektrotehnike. veći deo karijere igrao za NBA. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). Delimustafić je uhapšen u prostorijama koje je "Astrotechnologicu" iznajmio Zoran Drakulić.direktor Privredne komore.direktor "Si marketa". turizma i usluga u Vladi Srbije * Nikola Živanović .generalni direktor "Trajala" iz Kruševca * Budimir Krstović .” 2. 25. trenutno radi kao skaut za Los Anđeles Lejkerse za Evropu. izvršni direktor "Si & Si kompani". što visi kao mač nad vratom demokratskog biračkog tela. čime je praktično izašla na tržište EU. radio u Moskvi. jedine fabrike novinskog papira u Srbiji. pa ponovo u Londonu kao trgovac obveznicama * Zoran Popović . generalni direktor NIS ad i izvršni direktor "NIS petrola". Delimustafić. mada su mnogi važni za sadašnjost i budućnost Srbije. jedno vreme bio potpredsednik Partizana. jedno vreme bio prvi čovek Partizana * Predrag Danilović . marta 2004. trenutno je u Upravnom odboru crno-belih * Miloš Nenezić . Željko Cvijanović piše: “Ima mnogo osnova da se vjeruje da je jugoslavenska policija bila od samog početka upoznata da se Delimustafić nalazi na njenoj teritoriji. gdje ga prihvataju Momo Mandić i Mlađo Novaković. * Svetozar Krstić .pravni zastupnik "Pivare MB" * Milan Božić .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je protekle godine. Svoje stavove saopštava. ali miran čovjek koji galantno troši pare po prijestonici i ničim drugim ne upada u oči nije neka mušterija za hapšenje.direktor "Cepter osiguranja" * Boro Cvijanović . partije Mire Marković. naizmjenično boravi i u Beogradu. posle toga u Njujorku kao kreditni analitičar. "NIS Jugopetrola" * Đorđe Čolović . da bi nakon toga postao i generalni direktor ovog preduzeća * Živomir Novaković . a u Sofiji „Pikadili“. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima.vlasnik firme "Hina" * Milan Vasiljević . ne diskutujući previše o njima. među kojima su Zoran Drakulić i Nebojša Maljković. U više navrata pokazao je praktično da snaga političke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa među građanima. Po podacima za 2006. Pregovore s političkim neistomišljenicima završavao je maksimalnim učinkom po DSS. Svoj boravak u Beogradu Delimustafić/Mitrović pravdao je papirima američke brokerske firme "Merrill Lynch". Sa lažnim dokumentima na ime Gojko Mitrović. "Frikoma". godine. gde je trgovao obveznicama na berzi. Koštunica balansira među nezamislivim političkim opcijama. Tada je Delimustafić 24 25 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 60 . U listu “Dani”. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“.NOMENKLATURA SRBIJE . ostvario je prihod od 53. učestvuje u privatizaciji "Matroza". trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“.potpredsednik UO.predsednik UO. Sve dok nije poželio da pare u prijestonici i zarađuje. Predsednik vlade24 retko odgovara na pitanja.jedan od najboljih košarkaša Jugoslavije.bivši direktor "Jat ervejza". trenutno obavlja funkciju komercijalnog direktora * Zoran Novaković .predsednik Upravnog odbora Nacionalne štedionice. direktor "Energoprojekta" * Milan Petrović 23 Upravni odbor KK Partizan * Dušan Pavlović . “predsednik Vlade Srbije tokom 2007. Vojislav Koštunica.vlasnik firme za uvoz južnog voća "San Francisko frut" * Ranko Sočanac . Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” 25. bivši generalni direktor Beobanke. advokat * Vlade Divac . a kompromise je pravio isključivo sa „stranim faktorom“.diplomirani građevinski inženjer. Delimustafić održava veze sa mnogim uticajnim ljudima u Begradu. pored Banje Luke. "Merrill Lynch" pojavila se kao zainteresovana da kupi beogradsku "Univerzal banku" i da dijelom preko nje. nekada moćni funkcioner JUL-a.predsednik UO PTT. januara 2002. između ostalog. član SPO Za predsednika vlade imenovan 3. dosta vremana na rukovodećim funkcijama u Partizanu. glavni finansijer Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice (a dočekao ga je Aleksandar Tijanić savetnik za medije Vojislava Koštunice). Prema izvorima Dana iz srpske policije.jedno vreme bio je komercijalni direktor "Nelta". bivši ministar trgovine.3 milijarde dinara.

Koštunica je rekao svoje. izračunao je da mu "Geneks" duguje silne milione maraka. ali i o slučaju teškog autizma. do 1997. Svoj politički manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio čim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševića. pa do još otvorenijeg gađenja prema međunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom sarađuje samo kad mora. izjavljuje kako će "Kosovo uvek biti Srbija".NOMENKLATURA SRBIJE . Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog čoveka. Narod u Srbiji. izručio tom istom Tribunalu kompletan politički i armijski vrh bivše SRJ. da je vraćen na posao ali je to odbio. Iz tog vremena datira i priča kako su Delimustafić i tada projugoslovenski i antinacionalistički Vasiljević planirali da dignu rezervni sastav bosanske policije i JNA i da silom smijene sve nacionalne lidere. čas dramatizujući tu stvar. stao na put Miroslavu Miškoviću. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem reč da ću. Tako je pao Delimustafić. Srpski narod gledao je od 1990. i da se u međuvremenu bavio naučnim radom u dva instituta. Njegove izjave i postupci pokazuju da je reč o podeljenoj ličnosti. pre svega prema onima sa kojima je počeo da živi životom političara. da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. predvođena Vladanom Batićem. Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodećeg čoveka. a danas jednom od glavnih finansijera nove vlasti u Srbiji. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. koji je držao lanac kockarnica "Aleksandar". Ambiciozni plan je propao pošto se Slobodan Milošević s njim složio. čak i kad je sve gorjelo. U periodu nakon preuzimanja vlasti. preko nekog ugovora kojim je iznajmio prostor za kockarnicu u beogradskom hotelu "Interkontinental" od "Geneksa". nekadašnjem direktoru a sada predsjedniku Upravnog odbora firme. Višegrađanin koji je u Beograd došao 1991. Zvaničnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleći što Vojislav Koštunica nije izjavio da će "Srbi zauvek ostati na Kosovu". uprkos očiglednim nedostacima. Avnoj umro i posljednji put. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjaču podršku. jer na Kosovu. došao uz pomoć spleta istorijskih okolnosti. kako sedi u Miloševićevoj skupštini i čeka svojih pet minuta. ali da se ne dira Radovan. dok čitava međunarodna zajednica pokušava da nađe manje bolan način kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. Pošto je posrnulu firmu već počeo da guši. DHSS.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM VOJISLAV KOŠTUNICA. jednog po jednog.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 61 . Milorad Majkić. jer je to model koji je prihvatljiv svima. dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH. Od otvorene mržnje prema nekim političkim oponentima. na čelo otrgnute struje Demokratske stranke. U početku se kao mogući koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radović. Rečenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je čitav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. koji je bio željan da se što pre izvuče iz zaostalosti. stao je jula 1992. a onda. Lični PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio član Saveza komunista. jednom od najmoćnijih ljudi u Beogradu. Majkić. Iz njegove stranke nastaće. tako sličnog počivšem diktatoru čija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. Idilična freska biće zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov". gdje se obogatio na način koji nije ostavio tragove u poreskim službama. potpuno je prestao da mu veruje. da bi celokupnu priču pretvorio u alat za političku kampanju svoje stranke. a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. uoči rata u BiH prvim obavještajcem JNA. poštovati važeći ustav. U jednom obraćanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je često skandalozna. nekadašnjem Miloševićevom pouzdanom bankaru. to je zasmetalo Mikiju Savićeviću. Tako je hapšenjem Delimustafića. prijateljstvu sa nedavno preminulim generalom Milutinom Kukanjcem i generalom Acom Vasiljevićem. dokle god je on na snazi i da neću prigrabiti nijedno ovlašćenje koje iz njega izričito ne proističe". godine. u Gračanici. pod imenom Demokratska stranka Srbije. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. iz Zagreba. koji je napustio DS već 1992. Delimustafić nastoji da pusti priču o svom predratnom "mirovnom" angažmanu. a čas je potpuno zanemarujući. a zanimljivo je da je samo neki dan prije njega pritvoren još jedan Bosanac. pa srpske vlade. Taj ustav sa "očiglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. Na isti način kako je i Milošević radio. posljednjeg čovjeka koji je bezbrižno kao ferijalac hodao zemljama nekadašnje Jugoslavije.

Učinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih građana tek će biti pravilno ocenjen. Nikitović je. smatrajući sebe iznad svih. postala vladajuća snaga. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovića. u stranci nisu imali šta da traže. Od kada je postao premijer. DSS i njen osnivač najbolji su nastavljači destruktivne politike. predvođenu Vojinom Lazarevićem.inadžijska prema ostatku sveta. Nedeljkovićka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. Ti pokreti. Koštunica se na taj način štitio od mnogobrojnih sastanaka. dramatične transformacije u jedno moderno društvo. Čim je otišao sa mesta predsednika SRJ. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. ustoličio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. reč reforma u njegovom rečniku više ne postoji. od osnivanja. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajući svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom čoveku nigde ne žuri. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. pod palicom Ljiljane Nedeljković. tvorci su "otačastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. a da će Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. Koštunica ume da vlada. nepotkupljivost i pravičnost Vojislava Koštunice. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja počiva na autoritetu Vojislava Koštunice. unuk ratnog zločinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. Kada se izvrši uvid u spisak članova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. Na ovaj način Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. i kao stari doušnik tajne policije. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti način. Velike donatore DSS-a. imaju snažnu podršku među ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. ništa čega već nije bilo. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. Demokratska stranka Srbije nema mnogo članova. slično ekstremističkoj organizaciji Narodni front iz 1945.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Demokratska stranka Srbije počiva na autoritetu svog vođe. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. Koštunica je svojoj kamarili omogućio najbesprizornije pljačkanje. sprečavala je stranačke kolege.NOMENKLATURA SRBIJE . a Aleksandar Nikitović njegov šef administracije. Vođi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najluđi. ali je u osnovi ista . sve dok jedna glava nije pala. sa njegovim blagoslovom. pravnika iz Bara. Članovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su isključivo na zahtev vođe. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke. koji su na najbestijalniji način opljačkali Srbiju. a s druge strane. i Koštuničine malobrojne prijatelje. godinama bio prva ličnost stranke. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doći kod premijera bez Nikitovićevog blagoslova. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet. Ova gospođa. Osim Dragana Jočića i Nebojše Bakareca. ministre da dođu do njenog šefa. Tako je Nebojša Bakarec. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. a isti ti saradnici. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. Ali su oni dobro raspoređeni. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i načina življenja. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. poput Slobodana Miloševića. Vukom Hamovićem i biznismenima iz Miloševićeve ere. dakle. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustoličili i održali. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Umesto Ljiljane Nedeljković. Ali već sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 62 . Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotić. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumačenju pravoslavlja i svetosavlja. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljković. sa 150 kilograma. čiji otac je bio deklarisani ibeovac. želeći da na taj način bude sa svima na distanci. Svi osnivači i članovi stranke koji su na bilo koji način protivurečili svom vođi odmah su odstranjeni. Poniznost je jedini način opstanka u izvršnoj vlasti i članstvu Demokratske stranke Srbije. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''. lako se zaključuje da svi oni koji su naivno poverovali u čestitost.

Borisova majka je neuropsihijatar. manifestaciju apsolutne nemoći da upravlja državom. u vrlo širokoj koaliciji. dosadašnja trula koalicija podržaće dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. Posle završene Prve beogradske gimnazije. i tu smo predzadnji u Evropi. 3. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. u Sarajevu. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". Ljubomir Tadić pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. nalazimo se među tri najkorumpiranije države kontinenta. Zagorkom Golubović. sloboda govora i ispovedanja drukčijeg mišljenja. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo čemu liči na Miloševićevu guberniju: izolovana od ostatka Evrope. Otac Ljubomir rođen je u Crnoj Gori. što u okolnostima neodržive koalicije. LDP i NS. uprkos činjenici da zvanično postoji sloboda štampe. Miladinom Životićem. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opačića broj 16. Boris Tadić. opstanka na vrhu po svaku cenu i sličnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne učine svoje. a majka Nevenka Kićanović u Bijeljini. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veća. Kralja Petra 10. pokazuju sve simptome vlastoljublja. najjačeg protivkandidata. Ali nakon desetak prilika da časno odstupi iz vlade. Posle 4 godine njegove vlasti. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. kada je u drugom krugu pobedio Nikolića. Nezaposlenost se nije smanjila. upoznaje Veselinku Zastavniković (rođena 1955. kao drugo dete bračnog para Ljubomira Tadića i Nevenke Kićanović-Tadić. Sa samo 16% osvojenih glasova. “predsednik Srbije26 započeo je predsedničku kampanju upozorenjem da će građani na izborima odlučiti da li žele u EU ili u novu izolaciju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM režimom i dalje na gubitku.” BORIS TADIĆ je rođen 15. Koste Glavinića 25a. a dogurao je do pukovnika Ozne). Borisov otac bio je učesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u činu kapetana. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. Miloš Radović. januara 1958. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovića. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoći. 26 Za predsednika Srbije izabran je juna 2004. ova stranka i njen nesumnjivi vođa. s Dragoljubom Mićunovićem. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svađe i nove podele. Svetozarom Stojanovićem. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna ličnost. Otvorena ignorancija govori da je reč o tihom buntu protiv činjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. U Beograd je poslat 1955. Zoričin otac. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. a 1962. Koštuničin otac Jovan Damjanović bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. što u nedostatku kvalitetnih stručnjaka. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u Beogradu. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodića "Pasja groblja Miloša Radovića''.. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji učestvuju u političkom životu Hrvatske. Privid da Koštunica ''očima ne može da vidi novac'' priča je za malu decu. za profesora filozofije. Direktne strane investicije su zanemarljive. i placa kod Kliničkog centra Srbije. postavilo se i pitanje tih sloboda. niti moralni kapacitet. lično je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. u pivljanskom kraju. Boris Tadić. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljački stroj. Ako podela državnog blaga po stranačkim interesima bude kako treba. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. Mihajlom Markovićem. Nebojšom Popovim i Trivom Inđićem. 1962. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 63 . početkom osamdesetih godina. da bi savladao Tomislava Nikolića. U slučaju Vojislava i Zorice potvrđuje se izreka da iver ne pada dalje od klade. U protekloj godini je često sarađivao s Koštunicom. Dobračinoj 10. rezultati su poražavajući. Tadić je svestan da.NOMENKLATURA SRBIJE . kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. G17. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasača DSS.. Palmotićevoj 33. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radović imaju mračne biografije. Postoje slučajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potiče iz privatizacija. Prema važećem indeksu. glavni poslodavac je i dalje država.

koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM godine) iz Osijeka. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. Veza s Klarom trajala je kratko. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploče. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. Godine 1999. osnovao Demokratsku stranku. Želeći da sačuva bliskost s Đinđićem. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. godine. oboren Milošević s vlasti. kome je Ljubomir Tadić bio uzor. studentkinju novinarstva na Fakultetu političkih nauka. koji je vanbračno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandić. po uputstvu Dobrice Ćosiča (koji je paralelno bio i na osnivačkom skupu SPS. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). Boris odlazi od kuće. zahvaljujući uticaju svog oca. Boris odlazi u Izrael. za šta je izabran 27. a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovićem. Disidentske vođe prihvatale su Borisa isključivo po tom osnovu. Boris Tadić ušao je u politiku početkom 90-ih. nije pomenuo Legijino ime. Pavluško Imširović i Dragomir Olujić. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistočne Evrope. Kada Đinđić kreće da modernizuje partiju. Mladi bračni par Tadić oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Njihove svirke za ploče izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipović. godine. Đinđić ga upoznaje s grčkim milionerom Kokalisom. Tada. u polušali. koja je tri godine starija. danas novinara. Nije to više bio isti čovek. U suterenu u ulici Koče Kapetana broj 47. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. Idoli su mu bili članovi muzičke grupe "Idoli''. koji je s Dragomirom Olujićem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. U oktobru 2000. gde da se sastaju. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovićem Ulemekom Legijom. U Demokratskoj stranci Boris Tadić je. Slobodana Miloševića). koliko da provode u teretani. Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavniković 2. Nevenka je Milovana Brkića. godine: Vlada Mijanović. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Ćosića. Borisovi roditelji. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. izabran za sekretara Glavnog odbora. u kojem su živeli duže od godinu dana. kako da se oblače. Ljubomirov kolega s fakulteta. zbog konspiracije. postao je predsednik Srpskojevrejskog društva. i s njom dobija dve kćerke. Mlada i lepa Osječanka bila je već aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. godine. s još 11 istomišljenika. naročito njegova majka Nevenka. kada je izvršen atentat na premijera Đinđića. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osiječanke. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. Boris Tadić počinje da oponaša Zorana Đinđića. i iz bolje stojeće porodice. da "otkači ženu Veselinku". marta 2003. jer je bio mlak. Njegov otac.NOMENKLATURA SRBIJE . Život Borisa Tadića menja se iz osnova. Predsednik stranke je u početku Dragoljub Mićunović. Ljubomira. bolešljiv. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Boris nikada posle 12. kada njegov otac Ljubomir. po nagovoru žene. na čijem čelu su bile vođe studentskog pokreta iz 1968. oktobra 2000. Pokojni Đinđić je na Borisa Tadića uticao i s preporukom. kao potpredsednik Demokratske stranke. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. septembra 1997. februara iste godine Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 64 . Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. Otac Ljubomir. Kada je 5. a potom Zoran Đinđić. Veselinka je bila najradikalnija među ženskim pripadnicima pokreta. Mašu i Vanju. u Knez Miletinoj 40. gde su stanovali Vesela i Boris. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kćerkom iz podoficirske porodice. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Ćosićem. On putuje po svetu. nisu odobravali njihovu vezu. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. Boris Tadić postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. Ona je više bila sklona komfornom životu. da se ''nauči zanatu'' kako se postaje bogat. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. a sam tvrdi da je najveći politički uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Čavoškog "Stranački pluralizam ili monizam". bliskom prijateljicom Slobodana Miloševića i Dušana Mihajlovića. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. bio podeljen na više odvojenih grupa. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. Pokojni Đinđić je protežirao mlade. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. čemu je uspela da nauči svoju kćerku Vjeru. Bračni par izdržavao se tako što su prodavali dečje lutke koje je Vesela pravila. građevinskim inženjerom. detinjast. tek izašle iz fakultetskih sala. Disidenti ga primaju i 1981. u stan kod Dragomira Olujića.

zbog pada imunološkog sistema. list Tabloid piše da Boris Tadić održava odnose i s lepuškastom gospođom. kako je obrazložio. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. Njegov otac Ljubomir zamenio je kuću u Gospodar Jovanovoj za dva stana. odmah po imenovanju. otišao u vojsku..NOMENKLATURA SRBIJE . koji svakodnevno pomaže Tadiću da ostane "u sedlu". Boris je finansijski ojačao. da njen sin svakog dana uzima 1. jula 2004. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. jer rotaciona svetla nisu bila uključena. tek svršeni student. koji naplaćuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. tek svršeni student. Često. Za svoje pomoćnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesića. u banku "Berkli". sikće iz kola ostalim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 65 . Kako kaže jedan od članova Tadićevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. jula 2004. Predsednik Tadić je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstića. Izraelske i grčke banke su sigurne od provera iz Beograda. i danas živi. kaže da je noću oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvučnika. jer se Vuk Jeremić. koji se zabavljao sa kćerkom predsednika kompanije. a naročito biznismeni. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. Zahvaljujući Borisu. Iz omanje kuće nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena. Jedan od policajaca. predsednik Srbije za najznačajnije savetnike postavlja Vuka Jeremića. koji mu je prenosio novac u London. godine uselio u novi dvor na Andrićevom vencu. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". a upravo zbog veza s Vukovim ocem. Pravdajući se da je bez stana. i čeka novu priliku. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadićevih momaka od kojih neki nisu ni vojsku služili. ministre. Bogoljub Karić je u narednim godinama sačuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. Kada se 11. predstavljao kao Đinđićev šef kabineta. pod pritiskom stranačkih kolega. koji nemaju ni trideset godina. Na račun Borisa Tadić pristižu velike pare. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. koji se u civilu zatekao u Zemunu.000 miligrama C vitamina i antioksidante. odbranu. on sam pada u apatiju. tužioce. bivši članovi grupe "Idoli". Srđan Šaper. smenjuje Tadića s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou uličnog žargona. potpredsednicom najjače srpske kompanije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM na Skupštini DS. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. u kabinetu Svetozara Marovića. tražio je adekvatan smeštaj. Premijer Srbije. ultimativno tražio od premijera Đinđića da ministar odbrane ne bude Zoran Živković. Čim je postao ministar odbrane. Boris je i javna ličnost. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. Radni dan predsednika Tadića zavisi od njegovog raspoloženja. Presudnu ulogu na njega imaju Srđan Šaper i lekar Nebojša Krstić. depresiju. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. Svi. Tako smo često obaveštavani saopštenjima da je na lečenju na VMA. Vodi telekomunikacije. godine. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uređenje ovog rezidencijalnog objekta. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. koji žele da se sretnu s Borisom. samo da je na vlasti. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. Novi ministar odmah prihvata Miloševićevog tajkuna Bogoljuba Karića kao svog prijatelja. Živorada Anđelkovića. u broju od 2. Kao predsednik. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. čuvan jakim policijskim snagama. Bojana Dimitrijevića. Branka Rakića. moraju to da završe preko Rakića. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. “zbog bezbednosti”. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašćenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakić. Đinđić je smenio Tadića s mesta ministra za telekomunikacije. u kojem Boris Tadić.. PR ministra odbrane bila je Ana Urošević. Vuka Jeremića. koji je u međuvremenu unapređen u čin kapetana i penzionisan. prisilno ih smeštaju u staračke domove. Boris Tadić dobija resor ministra odbrane! Klinički psiholog je univerzalan. nije nam objašnjeno. Od kojih bolesti. zamenik Đinđića u DS-u. Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunističke nomenklature) je teško frustriran svojim fizičkim hendikepom.

Boris Tadić je bio direktor Demokratske stranke. postavlja se logično pitanje . kako se nisam setio čoveka! A družio sam se s njim. jer nema nijednog svedoka koji se toga seća. imamo ministra finansija. U Guči. takođe aktivista Crvenog univerziteta. napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. kojoj se potom izgubio trag. bavi se kao diktator. godine u Čapljini i u Sarajevu. preko starih partizanskih veza. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. a predsednik ističe u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz političkih razloga. se kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. jer je to prirodno mesto rada za jednog kliničkog psihologa? Klinički psiholog koji pređe u gimnaziju za profesora psihologije. dalje. sproveo je na nezakonit način. doneo drugačiju odluku. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavniković hapšenja. predsednik Srbije zatrčao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladića za gušu. što je bio i stranački dogovor. Iz biografskog navoda zaključuje se da je Boris Tadić magistrirao na navedenu temu. na čelu s mandatarom Koštunicom. Mirka Cvetkovića". ljudi uvek solidnih primanja. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. i u svim medijima. Boris Tadić je na bio jedini kandidat. Svi ga se sećaju kao dobrostojećeg mladića. niti mogućnosti da se to proveri. ali je Boris. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. Jedan od njegovih ministara posvedočio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simića koji je bio Borisov drug iz mladosti. predsednika bi optužili za krivokletstvo. Šta su razgovarali. Dok je pokojni Zoran Đinđić na izborima u stranci imao protivkandidate. ili nije? Da li je Boris Tadić kao student radio kao kolporter nije moguće utvrditi. ministar nije mogao da dokuči. ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". Boris Tadić je vojsku služio 1984. oslonio se na drugove iz detinjstva. ali se Boris udario rukom po čelu nakon završenog razgovora i obratio stranačkim kolegama: "Au. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci. On je napisao i predsednikovu biografiju. Eto. nije moguće utvrditi. Boris Tadić. u to vreme. Simić je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. bilo politički svakako delikatnije.postoji samo smer psihologija. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekić tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadić! U bolnici "Laza Lazarević" u kadrovskoj evidenciji nema imena kliničkog psihologa Borisa Tadića! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venča sa Veselinkom. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. U biografiji. U vreme kada je Đinđić bio gradonačelnik Beograda. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . uključujući i cementare iz Paraćina. Ljubomir Tadić je. godine. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. i tražena je moralno-politička podobnost kandidata za mesto za katedrom. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. jer je mesto profesora u gimnaziji. Ne znači da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu.NOMENKLATURA SRBIJE . Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju.. Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i čoveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. propali glumac. godine. Ključno pitanje je da li je Boris obmanuo građane. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadić poslao te 1984. osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadića na izborima koji su održani. Evo nelogičnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. Tadić je lično određivao ministre. Dan uoči izbora nove vlade Srbije. Bivši direktor Agencije za privatizaciju većinu privatizacija. Srđan Šaper. ali nema nikakvih dokaza. Stranačkim poslovima Boris Tadić. Službena biografija pobedničkog kandidata Borisa Tadića na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92.zašto je napustio tu ustanovu. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom.. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 66 . Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. Biografija je lažna i da smo demokratska država. skloni se". Prisutni su već videli Božu Đelića na ovoj funkciji. Razlozi ne mogu biti političke prirode. sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka dečji psihijatar). sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao čoveka nauke i struke. kada mu je jedan momak nešto dobacio.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vozačima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simić.

umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. godine izabrali smo za predsednika Srbije čoveka koji. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. i to su uočili. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. zbog cega ima nadimak Manijak. godine. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. u timu.zbog ''povrede nacionalnih osećanja građana''. u kojoj su bili Dragomir Olujić. u 46. Sa njim. a pomoćni deo u Centru "Sava". Ranko Tadić. piše u biografiji. Mile Zarić je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišića i sreo se sa Karlom del Ponte. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta . Sada.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vojsci je bio običan redov. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Marković. jula 1982. nedodirljivi kadrovi Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 67 . već su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama isključivo vojna lica! Kada je Boris Tadić bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavniković. koji su bili osuđeni na po 60 dana zatvora. Otkud mu ta ušteđevina? Ako je poseduje od ranije. godine. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. Tadić je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešić. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadića odjednom navedeno da ima 50. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskućnika u 50.. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadića. gde.Uprave za analitiku i evidenciju. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadića. koji mu je poklonio otac Ljubomir. Radmila Karajović. Boris Tadić nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU.. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadić naveo u biografiji. Boris Tadić je uhapšen 30. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadić radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema političke edukacije u zemljama jugoistočne Evrope. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. inače. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe koja je 9. od čega pet godina u Jedinici za specijalne operacije.politiku i advertajzing! Juna 2004. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. U registrima udruženja građana nema traga gde je taj centar osnovan. godini života. inače vlasnik hiperbarične komore u Kliničkom centru na Banjici. kada. Koji je to sistem. ko su osnivači.2004. Ari je. Biografi su zaboravili da je Boris Tadić bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. koji je prijatelj i Jovice Stanišića. je. je i Zoran Zagorac. Vojni psiholog u to vreme. 14.000 evra. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Pavluško Imširović. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadića. Kao stručnjak za te poslove. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. Milorada Ulemeka Legije. sa privilegijama. pojavio se sledeći tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadića. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. Ako je radio u Institutu. Na internetu ne može da se nađe nikakav trag o delatnosti takvog centra. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivač i prvi direktor Centra za demokratiju i političke veštine. a radio je tako mnogo. nije bio u formacijskom sastavu. navodno. Četvrti zaverenik je Mile Zaric. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . U stvari. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseći majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. piše u službenoj biografiji. koji služi za prisluškivanje njegovih političkih protivnika. Kazna je izvršena odmah . nema rešeno stambeno pitanje. o čemu svedoči biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. Dušan Gamaser. inače rođak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadića. Milan Nikolić. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. Od 2003. Srđan Šaper radio je kampanju i 2008. koji nije stekao svoj stan. Jovica Mihajilović. Izraelca Arija.04. Veselinka Zastavniković (tada Borisova devojka).NOMENKLATURA SRBIJE . “radi” kao profesor. godini života. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. godine. Gordan Jovanović i Branislava Katić. Nebojša Popov.

5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP.” 5. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. Milorada Ulemeka i Radeta Markovića.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. u centru BIA Beograd je sa mesta načelnika Odeljenja smenjen Srđan Stambolić. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeća. „Ist point“ zapošljava 3. silosa u rumunskoj Konstanci. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. svedoči činjenica da je i ministar Joćić imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. Mlađan Dinkić. a malo rade“. a da li slučajno nije otkrio ni jedan? 4.54% vlasništva Fabrike šećera „Zrenjanin“ ponudio 27 Od novembra 2000. pričao o privatnim prislušnim centrima. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovića. Ratko Romić.9 miliona evra. Istog tog dana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miodraga Bracanovića. julovac. Zoran Drakulić. “ko je Ranko Tadić. Prvi Bulatovićevi reformatori. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. bio guverner NBJ.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". a u planu im je kupovina silosa u Srbiji. a širiće i maloprodajnu mrežu. godine. koja je kuma Radeta Bulatovića. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi četiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja. Drakulić je prodao Zaječarsku fabriku kablova kako bi kupio četiri puta veći „Novkabel“. najavljujući planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. Dinkić je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. dobio od Kostunicinog pravosuđa nadoknadu od 1.000. Cepter je na 23.” Bulatovićev naslednik. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. za šta će investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji. sinovac pokojnog Ivana. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zločinačkoj kamarili. U 2007. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letić. sa većinom odlično sarađuje.NOMENKLATURA SRBIJE . a za još nerealizovanu kupovinu 60. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. Istoga dana kada je osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije.1 milon evra za kapital preduzeća i 10. Saša Vukadinović. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistočnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. Da li je to iz neznanja. pod okriljem Radeta Bulatovića.000 evra.2008.. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. ali Dinkić se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarač 27. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni građanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopioničarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina.05. Tomislav Nikolić je odgovorio: “Bliski rođak Borisa Tadića. Da li je.2 miliona evra za investicije. a njenog muža. za koga tvrdite da prisluškuje političare po Srbiji?”. ponudio je 121. Miša Vilotić i Cvijetin Milinković. bez valjanog objasnjenja. dva meseca pred imenovanje Saše Vukadinovića. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuća „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. Za slogan svoje stranke da je stručnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji stručnjaci nego klasični političari koji lepo pričaju. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. uz investicije i ulaganje u ekologiju. Drakulić se u regionu učvrstio kao lider u rečnom brodarstvu. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Ćuruvije. regionalni razvoj. dostigla skoro milijardu dolara. „Bogat sam koliko mi treba. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. iz penzije. inače šef centra za prisluškivanje političkih suparnika DS i građana Srbije..” O opštem uticaju Radeta Bulatovića. odnosno NBS. izjavio je u Drakulić.” 6. do jula 2003. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukića i Dejana Carevića. a za kupovinu 94.4 milijarde dolara. turizam i privatizacija. Bugarskoj i Rumuniji. Rade Bulatović slučajno. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. u kojem udeo ima i Cepter. prave reformu kojoj je cilj da se ni slučajno ništa ne promeni. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 68 . godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. u koje spadaju ekonomija. Uprkos verbalnih duela sa članovima vladajuće koalicije. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševića. slučajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. Filip Cepter. kupio je „Centrotekstil“ za 18. ekonomski odnosi sa inostranstvom. udarili su na one koji su 2001..

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
je jedan evro. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5,7 miliona evra, uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Rođen je u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.000 radnika, uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. Živi u Monte Karlu. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije.” 7. Milan Beko, “često se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti, osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz političkog i privrednog života. Nazivaju ga čovekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Bio je u vladi Slobodana Miloševića, ali je za izbore 1993. godine komercijalno radio kampanju DS. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija, ali zvanično nije vlasnik nijedne. Njegova uloga stručnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme u Srbiji. Karijeru je počeo u marketinškoj agenciji „Spektra“, zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode, a najviše uvozila žvake. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“, pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara, zatim prilikom preuzimanja aranđelovačkog „Knjaza Miloša“ 2005. godine od strane FPP „Balkan limitida“, u privatizaciji Luke Beograd, pa Robnih kuća „Beograd“, kupovini „Večernjih novosti“ i „C marketa“...” 8. Kameron Manter, “uloga SAD u rešenju statusa Kosova biće presudna, a ambasador SAD u Srbiji, koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. avgusta 2007. godine, je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprečilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine...“. Svestan činjenice da se sa takvim stavom većina ovdašnjih političara i veći deo javnosti ne slažu, ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji, ali ćemo i ovaj period prevazići, kao što smo prevazišli i ranije periode. Siguran sam da ćemo i dalje sarađivati“. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi, a dobrovoljno je radio kao prvi vođa Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istočnu Evropu, kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“, studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemačkoj, kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD.” Američki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa članovima Kluba „Privrednik” i poručio im da treba da podrže „proevropsku vladu”, rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od četrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. Kako navodi naš izvor, prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju, a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. Prvom sastanku prisustvovala je većina članova, dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Mišković, Danko Đunić, Miodrag Babić, Branislav Grujić i Toplica Spasojević, a američki ambasador im je rekao da se od privredne elite očekuje da ima stav o političkim događajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor, već su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veći Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Đinđića,rekli su oni, kritikujući EU koja je „primila Rumune, a Srbiji nije čak olakšala ni vizni režim”. Članovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. DS-u su prigovorili „da hoće privatizaciju bez privatnika”, da „stalno govori o novim radnim mestima, a na mitinge vodi sportiste i estradu”, dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice, već da izaberu na koju će stranu. Američki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta, koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovića, na primer – stavio na „crnu listu”, zabranivši mu izdavanje američke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim američkim kompanijama, koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

69

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
departmenta. A tu Mišković, zahvaljujući Poltu, nije baš omiljen. Sadašnji američki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama, koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. Reč je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se začudio što je Manter„obodrio” SPS da uđe u vladu sa Demokratskom strankom. U komentaru za „Independent” Roberts, koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu, navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji, iponovo zagovarajući podelu Kosova, tvrdi da bez takvog rešenja neće biti stabilnosti na Balkanu. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema američkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost između dve škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo isključivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan, ne mešajući se mnogo u političke sporove, i nove „intervencionističke” u kojoj diplomata koristeći značaj svoje zemlje pokušava da direktno utiče na politiku manje države. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima, po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg američkog ambasadora Vilijema Montgomerija, koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. oktobra 2000. Inače, Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. „On je odlučio, kao i deo njegove vlade, da mi ograniči kontakte. Dakle, to nije moj, već njegov izbor”, rekao je Manter, ušavši u direktan sukob sa premijerom. Potpuno je drugačija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na čelu britanske misije u Beogradu od 1992. do 1997. On je čak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti, a u vreme protesta zbog krađe glasova na izborima 1996, opozicija se žalila na njegovo ponašanje. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”, „Magnohrom” i „Trajal”, dok je njegov američki kolega Ričard Majls obišao „Sartid” – „tvrđavu socijalističke privrede”. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševića i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima, i pored razlike u stilu, ne razlikuju se mnogo - interesi trajni. 9. Božidar Đelić, “...vodi poslove evropskih integracija. Pun samopouzdanja i energije, Đelić je parafirao sporazum sa EU i veruje da će ga uskoro i potpisati. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava stručnost, njegovi politički protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Đelićev lični imetak. Bio je direktor najveće evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistočnu Evropu, ministar finansija u vladi Zorana Đinđića i bavio se nezahvalnim poslom sređivanja stanja u finansijama. Stekao je nadimak Boža Derikoža, a prestižni „Forbs“ ga je svrstao među 100 mladih svetskih lidera. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najveće firme u Srbiji.” BOŽIDAR ĐELIĆ je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“, izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajuću ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari, i čovek se meri po bogatstvu. Građanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. Ako bi neko osporio neku od vrednosti čeka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak, pitanje ne zaslužuje odgovor. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pameću već su i siromašni vrlinama a, iz perspektive Božidara Đelića, verovatno su imućni samo manama. Naše društvo počiva na činjenici da li ste bogati ili niste. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slučaju strpljive tolerancije. Božidar Đelić nije postao bogat u inostranstvu. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. Opametio se među nama. Došao nam je u pomoć i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i političkih struktura. Položaji na čelu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u međuvremenu od DS, kojoj je pristupio po atentatu na Đinđića, bio kandidovan za premijera. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na početku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali među nama. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje, koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana, ono je samo činjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Ima nešto i u pitanju kako ste

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

70

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
postali bogati. Aristotel, Marks, Andrić, Dostojevski, Van Gog, Crnjanski, Kočić, Ćopić, Hegel, Kant, nikoga ne određuju pare već pamet i dostignuće, bar do sada, jer ovo je doba Đelića, a šta je metafizika prema Đeliću, ništa. 10. Patrijarh Pavle, “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju, a uživa poštovanje i Katoličke crkve. Šta o njemu misle drugi poglavari, najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. Rođen je 11. septembra 1914. u slavonskom selu Kučanci kao Gojko Stojčević. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu, molitvi, podvigu, spavanju i u radu. Jedni kažu da se travama sam izlečio od tuberkuloze koju je dobio kada je skočio u nabujalu Drinu da spase svog đaka, a drugi da se molio. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. U školi je imao dvojku iz veronauke, a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. „Kada bih bio i poslednji Srbin, pristao bih da nestanem a da ne bude zločina“, „Budimo ljudi“, „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“, misli su koje patrijarh često izgovara. Od 13. novembra je na lečenju u VMA i redovno se pričešćuje.” 11. Vojin Lazarević, “jedan od ključnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji, posle iskustva sa trgovinom strujom, kao suvlasnik firme EFT, preko svoje trgovinske kuće „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Najznačajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju, a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta, čiji je vlasnik ili zakupac. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grčke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Često su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim političarima. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti.” 12. Miodrag Kostić, “u okviru svoje kompanije „MK grupa“, drži najveće šećerane, u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemačkim gigantom „Nordcuker“. Kostić je postao i ozbiljan međunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja, i da će u fokusu njenog rada biće trgovina i poljoprivreda. Kostić poseduje još nekoliko preduzeća i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeća „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta, a promet firme je oko 20 miliona evra.” 13. Predrag Ranković Peconi, “vlasnik preduzeća „Invej“, izbegava pojavljivanje u javnosti, po istom principu ponaša se i u biznisu. Njegovog imena, zvanično, nema ni iza jedne privatizacije preduzeća u Srbiji, mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeća i uspeo da ih podigne na noge, pa sva posluju sa velikim uspehom. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine - „Medela“, „Srbolek“, hoteli „Kasina“ i „Park“, restorani „London“, „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“, procenjuje se na 75 miliona evra. Počeo je sa proizvodnjom cigareta, ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. Kupio je „Rubin“, „Vital“, „Ratar“, „Sunce“, zatim „Albus“, fabriku šporeta „Milan Blagojević“...” 14. Vuk Hamović, “kao i većina modernih biznismena, ne pojavljuje se često u javnosti. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu, a pokriva značajan deo uvoza električne energije u Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Sloveniju. U Hrvatskoj i Mađarskoj se takođe smatra vodećim trgovcem, a na austrijskoj berzi energije je među tri vodeće firme po obimu transakcija. Privatnim poslom bavi se od 1989, do kada je bio direktor „Energodate“, ćerke firme Energoprojekta, a od 1992. živi i radi u Londonu.” 15. Nenad Popović, “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik međunarodne grupacije ABS holding, koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5.000 radnika i posluje na tri najveća svetska tržišta - u Rusiji, SAD i Kini. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeća iz „Minel holding“. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“, obrazlažući da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“, navodeći da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara.”

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

71

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

16. Stajn Erik Velan, “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1,513 milijardi evra. „Telenor“ je jedan od vodećih svetskih mobilnih operatera, sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta, uključujući i više od 2,8 miliona korisnika u Srbiji. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. dostigla skoro šest milijardi dinara.” 17. Toplica Spasojević, “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe čija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Beč-Moskva. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog čoveka 2006. Još 1989. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“, a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“.” 18. Miodrag Babić, “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca, za koji je nemačka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. godine isplatila 480,4 miliona evra, što je najvrednija kupovina u istoriji nemačke kompanije stare 111 godina. Babić kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove, te da je vršačko preduzeće preuzelo vodeću stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu.” 19. Slobodan Vučićević, “predsednik „Droga Kolinska“, kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“, dve najveće prehrambene industrije u Sloveniji, u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. Na Srebrnom jezeru, u saradnji sa lokalnom opštinom, kupio je 350 hektara zemljišta. „Želim da napravim turistički brend, da izgradim hotele, golf i teniske terene“, kaže.” Kako je preduzeće “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeća “Soko Štark”. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. godine. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu učestvovale poznate ličnosti, odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što čine. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika, pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca, onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Rešenjem iz juna 2005. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”, mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od ličnih dohodaka 1990. godine. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22,8% ukupnog kapitala preduzeća, što znači i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. Mada nije bilo moguće zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okončanja sudskog postupka, Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. U ovom slučaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”, pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja, pre svega Milka Štimca, predsednika komisije, i sekretara Olivere Savović, a onda i članova komisije. Ovo je trebalo da povuče krivičnu odgovornost, ali nije... Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. Preduzeće je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara, a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. Za pola godine, novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara, a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom računu iz 2005. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Ova firma osnovana je 2004. godine i nije imala promena na računu kao da nije poslovala. Kako je slovenačka firma “Droga Kolinska” postala vlasnik većinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”, ali većinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. “Soko Štark” je mogao biti otuđen po zakonu ove zemlje samo na

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

72

.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu... Makedoniji. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. u kojoj Puhalo radi. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . Bugarskoj. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zarić.” 22. osoba koja će razgovarati sa Amerikancima”. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca. potpukovnik Branislav Puhač.. MILAN ZARIĆ prisustvovao je. bio je nemački ambasador u Vašingtonu. “vlasnik najveće televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. Trenutno je ambasador Nemačke u Londonu. 20. godine je učestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okončan rat u Bosni. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. Ovo drugo urađeno je mimo zakona. a on je podveo “Soko Štark” slovenačkom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede. Od 2001. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. lični telohranitelj Mladića poslednjih desetak godina. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vučićevića.. veličine bataljona (250 ljudi) u Avganistan.. Početkom 2005. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjića. 50. nalaze se i u kasarni u "Točideru". nakon što je kao korumpiran bio otpušten iz ministarstva spoljnih poslova.. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naređenje za napad i spaljivanje Glogova. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. ali su čelnici Vojske negirali njegovo postojanje. učestvovali su u napadu na Glogovo. Napravio je grešku u prezimenu i sledeći dan ispostavilo se da se radi o Puhalu. do marta 2003. logističke brigade.. Akcija skrivanja Mladića od Haškog tribunala počinje u junu 2002. avio-kompaniju „Er Pink“. član Drinske grupe VRS. 9 maja 1992. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom američke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovića tokom posete Vašingtonu. U vreme sukoba na Kosovu 1999. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga. ali da ga nije viđao u Topčideru. navodeći da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topčideru. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbeđenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. delovi 46. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. Rade Bulatović28. Vučićević je samo najamni radnik mnogo jačeg “konzorcijuma”. u tački 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. SAD. penzionisani pukovnik Vojske Republike Od novembra 2000. Željko Mitrović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Berzi ili putem Ponude za preuzimanje.. Volfgang Išinger. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popović optužio je Vojsku da je čuvala Mladića. uključujući. Australiji i Kanadi. Milana Zarića. Pošto je objavljeno da je na suđenju za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića vojnik po ugovoru Siniša Glišić svedočio da je 12.. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rođak. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora. Miroslav Deronjić. “predstavnik EU u posredničkoj trojci Kontakt grupe koja je sačinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. Često se pominje po aferam. Mitrović je pokrenuo sopstvenu produkciju. načelnik ABHO. kao pomoćnik ministra odbrane SRJ. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Ćosić izjavio je da zna za Puhala. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. mada su analitičari tvrdili da to neće biti moguće. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti. Tokom napada. a optužuju ga da je 2005.” 21. Krajem 2000. do 2006. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. godine. 1995.. jer je višestruko kompromitovan. decembra 2000.. marta bio u kasarni "Topčider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala čiji su programi veoma gledani u Sloveniji. u našoj dijaspori u Evropi. 2.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003. Međutim. vlasnik je izdavačke kuće „Siti rekords“.to je državna tajna.NOMENKLATURA SRBIJE . 28 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 73 .” General.

osmislili i montirali lično Vojislav Koštunica. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oči. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen način njegovog penzionisanja i njegov dalji status. u intervjuu. uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. Ratko Mladić je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. lično je odobravao zaštitu i pomoć generalu Mladiću. jer "do izbora ima još dve godine". uz pomoć dva najveća špijuna iz Republike Srpske. a i rešio problem za koji je on bio ubeđen da se "jednom mora rešiti". nedavno je i u Savetu bezbednosti UN rečeno da su dobili dokumentaciju od zvaničnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladić zvanično penzionisan u maju 2002. koja bi kao formalno nestranačka institucija bila izvršilac tog prljavog posla. što mogu da posvedoče najveći funkcioneri iz Republike Srpske. jun 2006. Cilj je bio prinuditi Đinđića da krene u hapšenje generala Mladića. Istina je da je general Mladić bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. Zato je na čelo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stanković. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. čime bi ga dalje kompromitovao. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda.kad su ga postavili. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristić. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševića i direktora policije Dragomira Andana. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. treba naći način da se to nikada ne desi". Dok je na čelu Vlade bio Zoran Đinđić.” Imate li dokaze za optužbe na Koštuničin račun? “Postoje svi materijalni dokazi i njih ću izneti na suđenju. Mladić je odande prebačen na drugu lokaciju u Novom Beogradu.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 74 . o čemu je uredno obavešten Hag. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. U suprotnom. a zatim u Jurija Gagarina 134. kod porodice Vasković. preko svojih ljudi. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". Radi istine treba reći da Zoran Đinđić nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. u javnosti. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. da formalno. na Bežanijskoj kosi. pozadina slučaja: “Prava je istina da su slučaj "Mladićevi jataci". Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002. a odatle u Crnotravsku. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on lično i njegova partija ostanu čisti. 28. iz jedne kasarne u Kraljevu. u Treći bulevar. Rade Bulatović i Dragan Jočić. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladić. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje.. godine. Čitav "slučaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i učešće u "slučaju general Mladić".. Penzionisani pukovnik VSCG. Jovo Đogo. kao predsednik SRJ i glavnokomandujući u Vojsci. godine. pod uslovom da bude javno. prikriju svoju stvarnu ulogu. Mladić se ponovo prebacuje na Novi Beograd. isključivo s ciljem očuvanja svojih pozicija. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. godine bio je Vojislav Koštunica. Na toj adresi je Mladić bio mesec dana. da je general Mladić i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. Koštunica.. Čitav taj period on to nije radio iz ubeđenja i patriotskih razloga. jer su pod vidom "pomoći onom čoveku" od dobrostojećih pojedinaca i preduzeća. do početka 2005. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladićev jatak. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. ni ja ni moja odbrana nećemo pristati na bilo kakvo suđenje. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio lično uvređenim i koji je već i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. Drugi problem rešen je na način na koji se u realizaciju zadatka uvlači Vojska. Stanarinu i sve račune plaćao je vojni pilot u penziji Stanko Ristić.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reći . u stan sina optuženog Marka Lugonje. Optuženi Ljiljana i njena deca su rođaci Jove Đoga. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. Oni su živi i mogu da to posvedoče. Ključna ličnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladića od oktobra 2000. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. Potom Mladić biva smešten u stanu optuženog Ratka Vučetića u Ulici Peđe Milosavljevića 24. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da počne. Evo. da dođe do sukoba i krvoprolića. Poslednji dan 2005. Takođe.. gde su bili njihovi ljudi. Tada se Mladiću gubi trag. Đogo je Mladića dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. a potajno. po njemu. Utvrđeno je.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srpske Jovo Đogo. već isključivo iz ličnih interesa. otkrio je šta je.

prvi čovek „Dilojta“ za Srbiju i region. kaže Jelašić... viđao s generalom Mladićem. Peter Matić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pukovnik Đogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladić koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadređeni silnim generalima? Ko je.2009. bogataš je čija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. Tomislav Nikolić. godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču: Šef Misije Miroslava Beham. novembra 2007. godine. Ričard Vič. Da li je tačno da se sve do 2005.2006. Oni su savetovali Nikoliću da bude mekši i. da stvori uslove kako bi tokom 2008. godine proizveo 2 miliona tona čelika.200 ljudi. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kučevu. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmoćnijih. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. najvećeg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao čelik u vrednosti od 664. On je bio jedan od najbližih Mladićevih saradnika. koga je lično Boris Tadić progurao na to mesto . Vič ističe da je namera ovog giganta. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašić..Nikolić je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj. “stabilan dinar.NOMENKLATURA SRBIJE . Rođen je u selu Baja u Mađarskoj. čije je sedište u po tajnovitosti već čuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. Zdravka Ponoša. . Đunić je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. kome je trebalo da počne suđenje za pomaganje. Danko Đunić je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. “od 6. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Međunarodnom monetarnom fondu u martu 2007. zabeležila prethodne godine. od Borisa Tadića. “najozbiljniji protivkandidat 29 Borisu Tadiću za predsednika Srbije. Od 2003.. general pukovnik Milan Zarić je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Nikolićevu kampanju radi američka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. do 2007. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zarić.“. najznačajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. „NBS će biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprečavanja rasta inflacije.02.10 maja 2007.. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvić. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvučen iz aviona na liniji za Moskvu. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone.” 25.. Bio je najmlađi guverner Narodne banke Jugoslavije. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladića da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica. u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije .” 27.” 26. septembra 2006. Radovan Jelašić.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. general Milan Zarić učestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušću zida šoping mol od 131.” 24.000 kvadrata u 29 Već je jednom bio poražen u drugom krugu izbora za predsednika Srbije. Danko Đunić. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 75 . sada jedan od glavnih progonitelja. na Aerodromu Nikola Tesla sprečen je beg Marka Lugonje. godine Zoran Stanković. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. general Milan Zarić je zamenik načelnika Generalštaba. general Savetnik Miodrag Pančeski Prvi sekretar Marija Trifunović-Ljubojević Treći sekretar Marina Milanović-Ilić Menadžer kancelarije Branislav Zdravković 11. Procene upućenih kažu da spada među pet najbogatijih ljudi u Srbiji.2008. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. 23.

Dobro upućeni tvrde . Majka i otac su mu stomatolozi.. da se često ne zna ko je stvarno kupac. gde je u dosta slučajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. koji je za 330 miliona kupio BIGZ. vlasnik MPC holdinga. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajućim sudom u Srbiji. navedeni zemljoradnici. Za razliku od svojih kolega. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. čak su ga Amerikanci dizajnirali. Da li su to možda seljaci. koji će graditi na svom delu. Matić je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju.do 10 hektara zemlje? Da li će. Građen je po uzoru na američke centre. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. zbog "uspešnosti" budućih veleposednika. Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. Centar će koštati 120 miliona evra. Zadru i Šibeniku. kongresa obnove. Roditelji su se preselili u Benkovac. stoji neko drugi. gde i on ostaje sve do pred sam rat. osujetio je plan najbogatijeg čoveka u Srbiji Miroslava Miškovića da na tom mestu. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. Petar Matić otvara četiri fri-šopa. sin predsednika.000 kvadrata uz zgradu CK. Naime.” U knjizi rođenih upisan kao PETER MATIĆ. pridružio se do marta 2007. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. Petar Matić. Umesto toga. Iz mladalačkog perioda upamćen je kao najbrži vozač motora od Šibenika do Benkovca. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu počeli su je "arčiti" i prodavati. Karakteristično za ovu. ova politička organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu.. i mnoge druge transakcije. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. Družini srpskih biznismena. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zečevićem. „Meril Linč“. zgrada BIGZ-a. prvo su brutalno izbačeni od strane JUL-a. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 76 . po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. na novom Beogradu. Matićeva firma je počela sa izgradnjom šoping centra od 120. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. pa kao takvi. ponovo postati bezemljaši. Taj centar će biti duplo veći od Miškovićevog i najveći na Balkanu. pre nekoliko godina. Tek će se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. Ovo zdanje izgrađeno iz sredstava članarine koju su plaćali članovi SKJ. posednici manjih imanja . godine. U njegovom posedu su „Imo centri“. a biće izgrađen uz pomoć "sindiciranog kredita". Međutim. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. a potom. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na graničnim prelazima bio i Marko Milošević. robne kuće „Planet“ u Beogradu i „Niš“. Matić u Beograd dolazi pred početak rata.NOMENKLATURA SRBIJE . niti je njegova fotografija ikad objavljena. koji su tokom tranzicije pokupovali veći deo srpske privrede. posle održanog 14. cigaretama i stranim pićima. godine. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji čine MPC kompa-nija. društvena svojina je degradirana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Beogradu. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. sa komadom hleba u torbici. Kao vlasnik kompanije MPC Matić se svrstava među 10 najbogatijih ljudi Srbije. godine i Petar Matić. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini američke ambasade. između niškog autoputa i Bulevara oslobođenja. Matić je vrlo kratko živeo u Sloveniji. Matić je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. Petar Matić kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. Navija za Crvenu zvezdu. Miškovićeva "Delta" će morati da se zadovolji samo šoping molom. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. i on to ne krije..sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. 1991. Internešnel trejding partners iz Londona. Ko je. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devičanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara otkupi u bomba-rdovanju oštećenu zgradu Poslovnog centra "Ušće" i tu izgradi biznis kompleks. Matić nikada nije dao intervju. poslovna zgrada u Novom Beogradu. Rođen je u Mariboru septembra 1966. članovi ove organizacije. a kasnije je snabdevao čitavu Dalmaciju.. godine u Hrvatskoj. niti je fotografisan.

Osumnjičen je da je vođa jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile međunarodnim švercom cigareta.” 31. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanović. Saveza ekonomista Srbije. I dalje ne želi da kaže o čemu su on i Rade Bulatović razgovarali s Miloradom Lukovićem Legijom u noći njegove predaje. gradi novi tržni centar. oslobodio je Batića odgovornosti.” 30. a potom kupuje celu zgradu. Stručnjaci. godine. Matić je izgradio nov. i prodaje Slovencima. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kuću "Planet". Stanko Subotić Cane. juna raspisana Interpolova poternica. Petera Matića. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Batićeve zloupotrebe. “poslanik Demokratske stranke.” 29. Jočić mu je grubo okrenuo leđa. samo nije velika politička zvezda. U dilemi da li je umesno iznosimti primer Dragana Jočića.600 kvadrata platio je 4.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Matić je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovićem. Za 2. u ulici Dušana Vukasovića. supermoderan poslovni objekt. Član je Udruženja američkih procenitelja. tvrde da bi najniža realna cena bila između 15 i 20 miliona evra. U ovu kaznu uračunata je i osuda zbog krivičnog dela učestvovanja u tuči. za koju je platio 360 miliona evra. suvlasnik „Eki investments“. Radomir Živanić. a konačno. iste večeri oglasio se ministar Jočić. Na Novom Beogradu. koji je. “nalazi se na 96.NOMENKLATURA SRBIJE . nekoliko medija objavilo je da je 1981. 30 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 77 . godine bio umešan u pljačku kioska i zbog toga osuđen na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. Poslovnu karijeru Petra Matića pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. 28. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“. Potpredsednik DSS. Kada je Vladan Batić privođen u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. nalazi se van Srbije. mestu najbogatijih ljudi jugoistočne Evrope. a firmu "Progres" još čuvaju ljudi iz Matićevog obezbeđenja.2007. kada je sa svojom bandom uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladić izgubio oko. Filipa Ceptera. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. sve je to Jočić bio. Matić kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. Kupuje fabriku čarapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. i da nastavlja intenzivnu istragu. čiji je član od osnivanja. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Đinđića. Miodraga Kostića. Ona se žalila kako tog čoveka ne viđa i ne zna kako izgleda. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. na sreću. kupac Robnih kuća „Beograd“. vladavinom uredbama. živ i pri zdravoj pameti i u stanju da odgovori. na predlog javnog tužioca. na žalost. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. od 28. opredelili smo se da ostavimo ovaj prilog (publikovan dok nije bio povređen) jer je gospodin Jočić.” Tabloid 135. narodni poslanik u tri mandata. “vlasnik „Verano motorsa“. uložio 4 miliona evra. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajući se mladošću. koji se trudio da od njega napravi advokata i čoveka. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. poznat pod nadimkom Baja Plavi. i predsednik Odbora za bezbednost. u koji je. “Dragan Jočić rođen je u Beogradu. Ovaj beogradski biznismen. Dragan Jočić30. Na Novom Beogradu. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice. UO „Erste banke“. Od kada je za njim 15. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batića. teško povređen. Ali. Sa Miodragom Kostićem. Međunarodnog udruženja računovođa. i zašto nije poštovana zakonska procedura. 23. godine Matić je dočekao spremno. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovića. aprila 1998. i uz pomoć Zorana Janjuševića nesmetano nastavio svoj posao. Promenu vlasti 2000.08. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. Iza njegove kupovine stoji grčki investicioni fond „Marfin“. Već sutradan istražni sudija.. Aleksandar Vlahović.. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. sa Milijom Babovićem. navodno.5 miliona evra. zloupotrebio službeni položaj.

ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. i pravi terevenke vikendima. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. postavio je svog rođaka Borivoja Tešića. koje je zaposlio ministar Dragan Jočić. rođaka Koštunične žene. U policiji je njen karton debeo. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jočićeve naloge o progonu policajaca. opija se do besvesti. Narcisoidan je. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. postavio je za načelnika Uprave policije MUP Srbije. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragića. I ona je. Inspektori kriminalističke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. Najveći broj kršenja zakona tajkuna pretočen u krivične prijave. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbeđenje a potom u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevića Gurija. Na ovoj teritoriji je. da pokrije kriminal svoje rođake Snežane Šulejić i ministra Jočića. Često se tukla sa svojim mužem. Svog pašenoga. spremna da se zakune kako Jočić ispija oštra pića u kafanama u radno vreme ali i posle njega. a Nikolu Popovca. bio je i Zoran Amidžić. odlazi u lovišta. General je odbio da učestvuje u pljačkanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. Ispostavilo se da je većina rukovodilaca koje je ministar Jočić doveo na ključne funkcije. za načelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. pobegao u Nemačku. Posebno ogorčenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Šulajićka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevića. a potom u “Metalimpeks”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kad ga je zapamtila. a potom postavio za načelnika Uprave za zajedničke poslove MUP-a Srbije. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. zvani Lole. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima. ministar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 78 .NOMENKLATURA SRBIJE . Loleta je ministar Jočić zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovića. oružje. U njegovoj kriminalnoj grupi. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukića postavio potpukovnika Miroslava Miloševića. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. u činu pukovnika. Dejan Matić je diplomirani ekonomista. od koga se razvela. a Jočić ga je potom penzionisao na mestu načelnika OUP Vračar. kao i Vladan Batić. Načelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. preduzeću za trgovinu otpadnim materijalom. Izazvao je pometnju u redovima policije. nakon razbijanja njihove grupe. Jočić je počeo da pljačka fondove ministarstva. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. Jočić drži sve poluge rukovođenja. kao mlad. a nakon štrajka policajaca. General Suzana Šulajić ostaće upamćena i po nesvakidašnjem potezu. Ministar je naročito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. komandira ove policijske stanice. godine. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševićem. Tako tragikomično započeće svoj prvi mandat. Gospođa Šulajić je iz Zrenjanina. Unapredio ga je u čin majora. načelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. i pored činjenice da je više puta krivično osuđivan. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. Okružen je svitom telohranitelja. vozila i odevne predmete za potrebe policije. Ministar Jočić je agresivno primitivan čovek. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. nabavljajući opremu. Imenovanjem Suzane Šulejić na mesto načelnika Uprave za ljudske resurse. Dragan Jočić primio je u policiju. Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasić. ordinirao i Dragan Jočić. Mladena Kuribaka. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 načelnika sekretarijata i 15 načelnika uprava policije. U Smederevu je radio u preduzeću “Fagram”. Očito. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. ministar mesečno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. sve članove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. S njim je Jočić. poznatijeg kao Vlada Klej (lični taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. Bio je u Jočićevoj grupi na Zvezdari. gde su našli utočićte u grupi Ljube Zemunca. zapošljavajući ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. jer ministar Jočić pokriva sve tajkune.

inspektori ovog odeljenja. na čelu s Petrom Damjancem i v. ima Voja da me kara”. Na ovoj krivičnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. Ministar Jočić. na rad u Obrenovac. Kada mu načelnici kriminalističkih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljački srpskih oligarha. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja.. Jočić je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumačio kao “vojničko pismo”. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jočić učini. načelnikom Dejanom Svilarom. rođak Koštuničine službene žene. Oni koji ih bolje poznaju. koji je veštačio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovića. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. Jočićem. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljović. U sukob je ministar došao i sa smirenim čovekom. gospođa Milana Jočić. Jočić je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. Kada je on unapređen.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jočić zahteva da budu fiokirane. Bio je to prvi slučaj da je policija zemlje domaćina ušla u neku zgradu američke ambasade u njenoj istoriji. Jočić kaže .“nemojte to nikome da kažete. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovićem. Unizan je pred Miroslavom Miškovićem. Milana Jočić odala se životu. godine. Ministar Jočić javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima.. Nakon što je počelo suđenje Ulemeku. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. Upravo Jočić je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeća mesta u javnim preduzećima. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bračnog para Jočić. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. odmah je reagovao penzionišući inspektora Damjanca. Ulagivao mu se. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštačenje u Beogradu. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsićem. služi svom sunarodniku Vojinu Lazareviću. a o tome svedoče kamere vojno-bezbednosne službe. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. reče Dragan Jočić. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. a načelnika odeljenja je poslao. drži ministar Jočić. kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. informiše o događajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. Protivterorističku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlučio da on lično njome komanduje. Većina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima političkih stranaka debelo plaća ministra Jočića. a konferencije po “potrebi”. Jočić je. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. Jočić smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. Na sastancima kolegijuma Jočić vređa prisutne. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 79 . neovlašćeno. komandantom Žandarmerije. svojim rođakom Borivojem Tešićem. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. da premijer Koštunica to ne opravda. ili ih. Ludo se provode. Tahir Hasanović uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. Supruga ministra policije.” Dragan Jočić je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovića. koje mu Miškovićeva svita prenosi na inostrane račune. u vreme pobune “crvenih beretki”. Dragan Jočić je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivičnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola. podneli su tužiocu i zvaničnu krivičnu prijavu. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja određenu kakofoniju informacija. po kazni. pravosuđu. stavlja ad akta. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. koji otvoreno. pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije.d. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica (SAJ) obavi vežbu oslobađanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. preko specijalnog tužilaštva. Bolje upućeni znaju da ministar Jočić nije izlazio iz pantalona bivšem američkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu. uopšte. može da šteti pogotovo MUP-u i. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. Po zakonu o policiji. ponašajući se kao uličar. za velike pare. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. Zbog muževljeve zauzetosti. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. Na čelu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radović.

Zečević nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji.. gde je i magistrirao. Velimir Ilić. U 1995. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. Vrlo brzo je umesto pravnim počeo da se bavi ekonomskim poslovima. jer će se na taj način posle 20.7 miliona evra. Dejan Cvetković. Bio je gradonačelnik Čačka. Za sada. U „Delti“ je punih 15 godina. i jedan od kandidata na predsedničkim izborima. etičko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. “bivši generalni sekretar FK Partizan. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. osim Miloša Simovića. “vlasnik preduzeća „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Bečej“. Đorđije Nicović. i predsednik Američke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvećih stranih kompanija u Srbiji.” 33. Školovao se i obučavao za dilera i brokera. da mu se ovde nema šta zameriti. i dalje su u bekstvu.. Pohađao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodećih svetskih banaka. Ne odustaje od svoje teške retorike. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. Druga velika Nicovićeva kupovina u 2007. godne.” 36.” 32. posle državnog PKB. Proglašen je za bankara 2006. do Ciriha i Tokija. januara tačno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. Oliver Regl. prvi opozicioni gradonačelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševića. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. Hteo je. zbog čega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Čedomir Jovanović kandidovao za predsednika. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. Boravio je i radio nekoliko godina na vodećim svetskim berzama. Ni priča o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000. Ubijen je jedan zaštićeni svedok u procesu za Đinđićevo ubistvo. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. U Narodnoj banci je prešao put od dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje.” 37. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih članova Saveta da se nađu pod njenim vođstvom. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. Đorđije Nicović napušta Narodnu banku i počinje da se bavi privatnim biznisom. Srednju školu je završio u Peći.NOMENKLATURA SRBIJE . Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovića koga su Grci uhapsili. 35.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 80 . drugi po veličini u Srbiji. najveće kompanije u regionu. Žarko Zečević. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je časopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. istovremeno i najvećeg centra moći u Srbiji. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. Novaka Đokovića i Jelene Janković. tako da postoji velika verovatnoća da bi Zečević kroz sportsko društvo mogao da bude uključen u jedan od najvećih projekata Partizana. i dalje slovi za jednog od najmoćnijih ljudi srpskog sporta. i bio je član menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog početka. po ceni od 30.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Svi pripadnici zemunskog klana. godine u Kolašinu. od Njujorka i Londona.700 ljudi. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. Olimpijskog komiteta. a Pravni fakultet u Beogradu. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. Draško Petrović. Po završetku Pravnog fakulteta. “potpredsednica „Delte“. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog. Đorđije Nicović počeo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. Završila je Ekonomski fakultet. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih političkih nalogodavaca. Raspadom bivše Jugoslavije 1992.” 38.” ĐORĐIJE NICOVIĆ je rođen 1951. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije.” 34. Milka Forcan.1 milion evra. Jočić je toliko daleko od stvarnog obračuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i član Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera.

godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. a drugi u Vuka Karadžića. godine. Jedino je moguće da vlasnik. tokom 2004. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu već nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzeću. specijalna. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu.” 41. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. čiji proizvodi čine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. jedini član Koštuničine vlade sa privredničkim iskustvom. Brava je nova. Većina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u stanu broj 2. Službena biografija gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa govori o mladom i uspešnom čoveku čija slava teče od 1991.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 39. S druge strane. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. Dragan Đilas.” 40. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skočila vrednost.000 i 200. država Srbija. godine. Božidar Đurković. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. Skip Bornhiter. To su najskuplji stanovi u Beogradu. Budžet NIP za 2008. koja je vlasnik najvećeg trgovačkog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. U poslednje četiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. DIN. Druga lokacija na kojoj je viđan Bubalo ili članovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorćolu. advokatski tim Stanka Subotića Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. “predsednik koncerna „Agrokor“. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. novembra 2008. U Srbiji sarađuje s mnogim privrednicima.” PREDRAG BUBALO rođen je 1954. godine u Vladičinom Hanu. zvanično smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrića da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Pančeva. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. “generalni direktor Duvanske industrije Niš. kako mnogi navode. odluči mimo nas da taj stan izda ili proda”.000 evra. za razliku od vrata stanara preko puta. Đilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivač „Dajrekt medije“.” DRAGAN ĐILAS. Vrata su okrečena u belo. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. zatražio da mu Ambasada Nemačke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC. ali i da privatizacije javnih preduzeća Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije viđale ili Bubala ili članove njegove porodice kako u različitim periodima dolazi u "svoje" stanove.NOMENKLATURA SRBIJE . “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. koja deluje prilično novo. Predrag Bubalo. se nakon izbora za gradonačelnika Beograda našao u sukobu interesa. navodeći kao razlog optužnicu protiv Subotića . kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Subotićem. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih događaja i jednog od najvećih oglašivača u pisanim medijima. “ministar trgovine i usluga. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. koja su vremenom požutela. Ivica Todorić. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moći će da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma.. najveće hrvatske privatne firme. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. 42. 24. godini. Đilas je najavio da će ove godine novčana sredstva biti direktno raspoređena i lokalnim samoupravama. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio. a biće finansiran 971 projekat. između 150. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenađen: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. zrenjaninskog „Dijamanta“. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševićem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 81 . iznosi 47 milijardi dinara. Druga kamera.koja je podignuta tek 2006. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u čitavoj prestonici. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana.. Od 2002. a da je 40 miliona dinara minimum koji će opštine dobiti.

izabran za člana Predsedništva za Beograda. godine osnovao je poslovni sistem. Tek 2005. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. a prihod njegove kompanije povećan je za skoro 50% u odnosu na 2006. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra.5 miliona evra. Sručio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovića iz pozicije simpatizera stranke. Od te 2004. Ilić 1. Vlada koju je predvodio g.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM protiv ondašnjeg režima. do jula 2008. MDI internacional Prag (28%). koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. poseduje stan na Vračaru od 110 kvadrata. Već 2001. sa osnivačkim ulogom od blizu 1. pretvorila se u sprdnju sa građanima. i firma Emoušn prodakšn. Loreal.. Osim kontrole elektronskog prostora. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeći ovu budžetsku ustanovu za ličnu promociju.Boris Tadić. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 82 . a osnivači su bili Dragan Đilas. Apatinsku pivaru.4 miliona evra. Đilasova. godine. a od maja 2007. Anemična Antimonopolska komisija ne može Đilasu ništa. Nektar. godine. otvarajući širom Srbije ispostave Narodne kancelarije. godinu. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate građani. godine. Njegova sloboda da bira koga će da reklamira stvorena je protivzakonito. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. Dragan Đilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. čiji je prihod 2006. mogao je samo neko ko je imao političke koncesije. godine bio oko četiri miliona evra. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). godine. Multikom group je već 2006. Čuveni su njegovi televizijski obračuni sa Velimirom Ilićem. Bambi. ili 49 % vlasništva. Dragan Đilas osniva firmu Dajrekt medija. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Podravka. Živković izgubila je poverenje građana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. a Garić oko 200 hiljada evra. ali doći u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Kraftfuds.8 miliona evra. februara 2006. a zapravo lovca na visoku funkciju:". Dragoslav Ilić i Nebojša Garić. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. Zato je sasvim logično da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS .u Srbiji. Đilas je zaradio 83. Aleksandar Tijanić. Deo Multikom group čine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn. Prema svim istraživanjima. Od osnivačkog uloga. EFG Eurobank. koji su odjednom prestali. nego su mu otvorili vrata medija. u kojima ga je Ilić redovno nazivao lopovom i prevarantom. Neverovatno zvuči da je ovaj čovek primljen u Demokratsku stranku tek 2004.. Štark. zvanično. godine zaradio tačno 55 miliona evra. razobličavajući njegove poslovne i političke manipulacije. ne većem od par hiljada evra. Bajersdorf Hamburg. a vodio Dragan Đilas. Banka Inteza. Džonson i Džonson i mnoge druge. BBDO Sarajevo (48%). ušteđevinu od 799 evra i oko milion dinara. Pa i samo članstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živković već Tadić".. Multikom group. Nije Đilas imao novac. Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji počeo je da širi i na druge države u regionu. Đilas je uložio oko 1. čime je ušao među nekoliko najprofitabilnijih firmi. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija.3 miliona. i da je odmah postao član Izvršnog i Glavnog odbora.NOMENKLATURA SRBIJE . Delta DMD. Nešto ranije. automobil "SAAB" iz 2003. To je činjenica i gotovo. i sadašnji. Đilas je. 'Ajde da budemo potpuno iskreni.. Knjaz Miloš. novi gradonačelnik je čovek čije su graditeljske ambicije očigledne. Bilo je za očekivati da taj monopol ima na televiziji B92 čiji je bio suosnivač. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Firma Dragana Đilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. Niti Ilić više pominje Đilasa. Njegova supruga ima kuću od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". Henkel. Multikom group je osnovan 2005. Neslužbena biografija govori nešto drugo. Imlek. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. Frikom. Đilas. Svojevremeno je Dragan Đilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao perući prozore u Londonu. Čak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. rejting vlade i samog Zorana Živkovića je bio izuzetno nizak. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. Tokom 2007. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. niti Đilas progovara o Iliću. Efes Vajfert. Zašto je baš Đilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji.

Ljajić je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. Dragan Đilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. MP3 plejere i navigacione uređaje. a ostali su i u Cvetkovićevoj (Tadićevoj). “prvi čovek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa.” 47. i ceo tiraž "Kurira" je isečen. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Đilas. 43.” 44. novo izdanje. izjavio je. a odštampano. godine. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštuničinoj vladi bio je ministar. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžačke demokratske partije. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. “lider Liberalno-demokratske partije.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 83 . i da bi trebalo da bude promenjen način na koji će se utvrđivati visina penzija. Jevrosimović je odnedavno sponzor zagrebačke Cibone. Takođe je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš.” 46. godine. Posle mesec dana. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve. kako kaže. Rasim Ljajić. jedan od najpoznatijih novinara.NOMENKLATURA SRBIJE . “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da će najveći poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu.” 51.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. Sa g. Bojan Pajtić. “direktor Javnog servisa RTS. “samo povremeno se uključuje u aktivni politički život Srbije. Kuća na čijem je čelu „uporno“ proizvodi gubitke. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju računara. Dnevnik "Kurir" je odlučio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Đilasa od supruge Milice Delević-Đilas. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veća Vojvodine. Da li je Dragan Đilas studirao na Mašinskom. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistočnoj Evropi. Možda sam i zbog toga veći optimista kada je u pitanju budućnost Srbije nego mnogi Srbi“. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i član je Predsedništva DS. a njegova supruga Milica. Branislav Grujić. Osnivač je i predsednica Udruženja „Prvo deca“. a trenutno ima više od 1. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuće TV pretplate.” 45. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujućeg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinači ga u „preporuku“. ali i da značajno podigne gledanost. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog čoveka 2007. kandidat na predstojećim predsedničkim izborima. Veselin Jevrosimović. Stefanos Vafidis. pomoćnik ministra. podrška na tom putu neće izostati. Ružica Đinđić. noću. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore. doduše kao razvedeni.” 50.” 49. Čedomir Jovanović. Aleksandar Tijanić. Sigurno. pre svega kroz podršku koju pruža političkoj opciji Borisa Tadića. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autistične dece. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“.” 48. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji. Jedan od najoštrijih kritičara SRS i. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije.000 poslovnih partnera. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da će penzije u Srbiji uskoro biti povećane. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. koja na tržištu Rusije. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. Volfram Mas. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. “ambasador Nemačke u Srbiji. Đilasom nema šale.500 zaposlenih i 5. „Tempo pridruživanja EU diktiraće Srbija.

“vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. Svetlana Vukajlović. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“. Vlade Divac. koji nisu dobijali povoljne kredite. postavši vlasnik „Voda vode“. zbog sumnje da su monopolisti. Kapital novosadske pivare. Sajmon Grej. Sulejman Ugljanin. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Bačke Palanke. godina. “većinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“.” Dragoljub Marković ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškoviću. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstiče ili prećutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. regionalnog lidera u proizvodnji voćnih sokova.oni su sačuvali slobodu i mogli da posluju”.” 58. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta. Dušan Petrović. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. procenjen je na oko 145 miliona evra. koji se nisu bavili alkoholom. koji nisu bili vezani uz državni aparat. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. Bojan Radun. Rodoljub Drašković. Od prošle godine je član Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 52. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca. “mecena umetnika.” 53. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treći čovek naše najveće kompanije. Madlen Cepter.000 evra. jedne od vodećih firmi srpske konditorske industrije. prodajom oružja . Milan Rodić. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara.NOMENKLATURA SRBIJE . Miroslav Mišković je od Rodoljuba Draškovića. skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. Ili ćeš da mi ustupiš prodavnice Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 84 . Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuće. prema podacima Agencije za privredne registre. izjavio je). najviše u Francuskoj. dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom.” 61. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. “ministar pravde.” 59. Od 2003. isplaćeno je svega 100. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Marković je Draškoviću prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. nekadašnjeg „Krmivo produkta“.” 54. “proslavljeni košarkaš. Marković je imao problema sa naplatom osiguranja. Radun je jedan od najmlađih izvršnih direktora u zemlji. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogućila svim osiguranicima u Srbiji da se leče i na VMA. Rođeni brat Vuka Draškovića koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. Ivana Veselinović. Ističe da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surčinu. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Marković prodao ovo preduzeće jesu finansijske poteškoće. naftom. prema kojoj će Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011.” 60.” 56. Donedavno je bila jedina žena član kluba „Privrednik“. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka. Slobodan Petrović. “generalni direktor „Salforda“. vlasnika najvećih mlekara u Srbiji koji je kupio „Bambi“ i fabriku čokolade „Banat“.” 57. drogama.” 62. Iako su procenitelji ove osiguravajuće kuće.” 55. osim uspešnih humanitarnih akcija uključio se i u biznis.000 evra. cigaretama. čije je predsedništvo najavilo je da će zajedno sa DSS i NS na predsedničkim izborima podržati Velimira Ilića. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike. “prva žena na čelu RZZO u istoriji. oteo sve prodajne objekte.

i namjerava ojačati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Knežević i Todorić prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili način kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. većinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26.o. Ova firma je osnovana 31. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. Todorić je vlasnik trgovačkog lanca „Idea“. ali nažalost. aditiva.bio je Miškovićev ultimatum Rodoljubu Draškoviću. na osnovu kojih su raspolagali daleko većim brojem akcija od stvarnog.o. odbačena je zbog zastarelosti. a godinu dana kasnije i uljare „Dijamant“. u međuvremenu. Beograd. Novac je Beštić prebacivao na svoju firmu A. koji je bio u vlasništvu Rodoljuba Draškovića. bivši direktor Dijamant banke. gde je uz to dobio i na desetine hiljada hektara najplodnije zemlje u Vojvodini. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovićem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovićem. Kontrole nema. Beograd“. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovčani kapital preduzeća upisane su 81. koji je počeo da se širi kupovinom „Svislajon grosa“. Posebno će se ispitati okolnosti vezane za preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. Čajetina. Trident trust kompani limited“ sa Devičanskih ostrva.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d.. Zvanično. Knežević je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. skoro bez naknade. Ivica Todorić 31 kupio je SL Gros. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. trgovački deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo čiji je vlasnik Rodoljub Drašković. koristeći položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. ili će te Mlađa odmah uhapsiti “ . koji je već prisutan na tom tržištu preko trgovačkog lanca Konzum. anonimne firme DSDB. Beštić se Tajkun Ivica Todorić najveći je hrvatski investitor u Srbiji. neposredno pre Todorićevog preuzimanja većinskog vlasništva. pozvao 27 deoničara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. ostale mnogobrojne afere. Podsećam da su svi brujali da je Knežević mimo berze prodao Todoriću akcije. U našu zemlju je ušao 2003. U maju 2008. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoriću. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. supruga Save Kneževića.2 miliona dinara. a vlasnik je Ljiljana Knežević. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. Na toj listi. ali je Beštić. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževića. godine. Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. navodno. da bi izbegao porez. kojima duguje oko 15 miliona evra. podneta maja 2003. Kneževića su teretili da je. Optužnica protiv Sava Kneževića.D. zloupotreba dvojice osuđenih u vezi je s komisionim poslovima između Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštećena za 1. jer je od činjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. godine.336 deonica. Kakav je kvalitete mesnih prerađevina koje Beštić prodaje po Srbiji. godine kupovinom fabrike sladoleda.872 akcije „Dijamanta“. Knežević je u julu 2001. Čak je i sedište kompanije registrovano na kućnoj adresi Kneževićevih u Beogradu. 31 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 85 .o. u koji je došao kao izbeglica. preko.. 2008. smrznutog voća i povrća „Frikom“. a uspon njihove kompanije u Hrvatskoj se vezuje za bliskost vladajućoj HDZ i Franji Tuđmanu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Takova’. Iza Beštića su u Beogradu. marta 2005. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenački Merkator. kao magacioner u Beku. Lopovskoj umetnosti. osnivač ovog preduzeća je firma „Adison intertrejd inc. uslovno na tri godine. jer Beštić ima ogromne pare.o. dobio kaznu od osam meseci zatvora. Poslednja velika prevara tandema Beštić-Janjić je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“.i 24. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih prerađevina. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. Pretpostavlja se da je Ivica Todorić. na ime isporučene robe. Borivoje Beštić učio se u Sarajevu. kupio 20. dok je drugooptuženi Đuro Kesić. čiji je vlasnik bila Ljiljana Knežević. koja se bavi preradom voća i povrća i proizvodnjom biskvita. mašina.NOMENKLATURA SRBIJE . Rodoljub Drašković kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura.. koje je odvezao u Čajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeća Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljača. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa.. godine. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. bilo je i osam pokojnika. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljača. Otac Ivice Todorića bio je jedan od vođa MASPOK u Hrvatskoj. čija vrednost prelazi 10 miliona evra.

. Slobodan Živojinović. Koncern Swisslion Takovo. koju je kupio Rodoljub Drašković je u blokadi. Nenad Čanak. 63. a koji će neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. U dobrom broju slučajeva ulazak u svet modne industrije. imaju vrlo jake pozicije. Novak Đoković. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i dečaka. gde se često u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od mogućeg "skretanja s pravog puta" angažovanih. Mladić koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlačnijih sportova za mlade u Srbiji. Sa suprugom Slobodanom Živojinovićem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . Čajetina je u finansijskoj blokadi već više od 60 dana. . Beograd Vam nudi sledeće moguće opcije sanacije: .o. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu.Takovo preko svog podređenog društva Takovo Agrar d. Fahreta Živojinović. među kojima i Milorad Vučelić. koje priče o slavi.o. uz discount. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znači da dovoljno zarađuju i za sebe i za druge). Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. Miodrag Kostić. Srđan Šaper. Gde su one završile i ko je u javnosti čuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome ćuti. bliski saradnik predsednika Borisa Tadića. "modela" pomažu sami roditelji. Tahir Hasanović. uz minimalnu kamatnu stopu. Fabrika iz Čajetine. Gospodin Drašković je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor.. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistočnu Evropu i član Glavnog odbora DS. Kako je ekonomsko i političko stanje u državi bivalo sve gore. U Beogradu i Srbiji mnogo toga počinje preko Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 86 . odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. spreman da učestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a.o. “najpopularnija pevačica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji.pretvaranje potraživanja u dugoročni kredit sa grejs periodom. na čije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. Evo originalnog rešenja koje je Drašković ponudio dobavljačima u “pismu o dobrim namerama” 10.” 64. Čajetina. a sa Sašom Popovićem osnovala je „Grand“. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“.” Mnogo ljudi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sastaje sa Božidarom Đelićem i Rodoljubom Draškovićem. Takođe je činjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo.d. što je osnov za pokretanje stečajnog postupka.otkup potraživanja. Industrija mesa Zlatibor a. taj posao bivao je sve unosniji.konverzija potraživanja u kapital. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. “treći teniser sveta. čega u ovom poslu uvek ima. ispred studija TV Pink.” Da li su Fahreta Jahić. na osnovu ugovora o budućoj poslovnoj saradnji. Milan Gutović. Poslednjih desetak godina domaće agencije aktivno učestvuju u međunarodnoj trgovini "novih lica". Čajetina. Miroslav Mišković i Milija Babović imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je plaćen porez na prihod građana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije. Čajetina. d. najveću produkcijsku kuću u regionu. podvođenja u prostituciju i drugih nepodopština.d. Međutim.2005. u slučaju pokretanja stečajnog postupka.otpis potraživanja.d. samo ne u meri i na način na koji se to danas dešava.. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije.” 66. . poput "Elita" i sličnih.06. Rodoljub Drašković.d. preko svog podređenog Društva Takovo Agrar d. Čajetina. Reč je o vrlo rizičnim grupama. Starost devojaka često ne prelazi 16 godina. agencije peru ruke od seks trafikinga. čiji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštić. U stvari. očekujući početak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. Činjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-četiri devojke. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". guralo se 26.o. Beograd. materijalnu štetu će neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a.” 65.NOMENKLATURA SRBIJE .. Naime. Emir Kusturica. Aleksandar Vulin.

sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima.NOMENKLATURA SRBIJE . vrši opite. „Metalac“ je 2007. jedna je od osnivača Društva sudija Srbije. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. Nikoli Ćurčiću i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. Ovaj lek farmaceutske kuće iz Filadelfije (SAD). Međutim. koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevića. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Đorđevića. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. 69. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. pomoćnik ministra inostranih poslova.” SONJA MANOJLOVIĆ. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. gde mu je bračni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. i osposobi zgradu KCS. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg načelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovića iz zatvora "Zabela". Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo.endokrinolog u Kliničkom centru Zvezdara. sprovodi reforme u zdravstvu. Sudija Đorđević bio je i predsednik veća koje je ukinulo presudu navijaču "Crvene zvezde" Urošu Mišiću. Tomica Milosavljević. Ovaj mladić je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovića na beogradskoj "Marakani". Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovića osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. Srpski Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 87 . Dragoljub Vukadinović. Sonju Manojlović i Miodraga Vićentijevića zbog nesavesnog i nestručnog vršenja sudijske dužnosti. odobrio je. pokušao da u Srbiji. čijih pet spratova još nije u upotrebi. inače.” Sudija Dragiša Đorđević je bio i predsedavajući sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Đinđića. između ostalih i ICN Milana Panića. započeo je gradnju zgrade Kliničkog centra Srbije. koji je pre dvadeset godina. koja je. A to nije najsrećniji način da se uspe u životu.” TOMICA MILOSAVLJEVIĆ. Mentor gospodina Milosavljevića. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakić. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. što je 18% više u odnosu na godinu ranije. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju. Tada je Rakićev tim uzeo ogromne pare. sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markoviću. koji nije odobren za prodaju u apotekama. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakić. zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delević-Đilas. VSS je preinačio odluku i rešenje. “ministar zdravlja svih vlada od 2000. poput . odbio njegovu molbu za uslovni otpust. Članovi veća su bile i sudije Sonja Manojlović i Miodrag Vićentijević. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. Zahvaljujući ministru zdravlja Milosavljeviću. 67. Uz atmosferu koja priliči balkanskim snobovima.” 68. kao ministar zdravlja. obavljeno istraživanja novih lekova. Posle žalbe. vođa Munove sekte u Srbiji. Dragan Đilas poveo se za predlogom bračnog para Živojinović . odnosno stvaranje novih lekova. Farmaceutske kuće. Te eksperimente odobravaju Etički komiteti Kliničkog centra Srbije.Jahić da poseti njihove terevenke. specijalista interne medicine . na čijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuća da ''nisu za javnu upotrebu''.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugović (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). Vida Petrović-Škero. a to piše na kutijama u koje su pakovani. Ministar nije odgovorio. član Munove sekte. za njegovih mandata. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanovićeva molba. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. u 43 odsto slučajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS."avandia" i "actos". uz pomoć Verice Rakočević i sličnih. pune tri decenije je u preduzeću. za račun stranih kompanija. “predsednica Vrhovnog suda Srbije.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 88 . davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. kako tvrdi. a ministar zdravlja Tomica Milosavljević imao je dogovor s proizvođačem "Simensom" (reč je o kvalitetnijem skeneru).NOMENKLATURA SRBIJE . nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. vratio je terapiju opijatom "metodanom". Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. pa su ključni problemi. zbog čega nam je tržište organa ograničeno. a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". i plaćaju se velike pare za njihovo usavršavanje. Naime. Čovek koji je. koji se uglavnom završavaju smrću pacijenata. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. izgleda. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevića ima dvadesetak profesora univerziteta. Jer. načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Kliničkog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". radi obuke za primenu BRAHI terapije. Na nabavkama skupih medicinskih uređaja zgrću se velike pare. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. Novosadski lekar Nikola Vučković. Doskorašnji američki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". A Srbija još uvek nije članica organizacije "Eurotransplant". bez imalo stida i srama započeo je i svoj četvrti mandat. Inače. Odlaskom ambasadora Polta. kontroverznih lekara i farmakomafije. ostali nedorečeni. i tako pomažu Milosavljeviću da nabavkama opreme i lekova zgrće velika sredstava. banka je odobrila kredit. a u Rusiji čak i zabranjen. taj metod lečenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. mada takva oprema ne postoji u Kliničkom centru u Kragujevcu. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Kliničkog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. za račun farmaceutskih kuća. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeća "Maksi tim". Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. Oni se prihvataju da godišnje vrše. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" čiji se metod već sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. Srbija od međunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lečenje. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. koji uglavnom pokrivaju najvažnije kliničke centre i institute. navodimo slučaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). Milosavljević nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. zbog provizije. a "Simens" ministru uobičajeno odobrava proviziju od deset odsto. Tomica Milosavljević je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. oprema je vredna milion evra. Primera radi. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. Iz donacije je obezbeđen milion dolara.odeljenje radioterapije. reč je o milionima evra koji završe u njegovom džepu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM lekari. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. i to odmah posle ubistva premijera Đinđića i raspada narko-tržišta. Podseća li Tomica Milosavljevića na savremenu verziju nacističkog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevića. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove čije delovanje nije ispitano. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlačio kupovinu. docent Svetlana Žunić. za potrebe centra za onkologiju . Milosavljević je ponovo ministar zahvaljujući jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moći i finansijskim centrima u zemlji. favorizujući "Simens". ljubavnica profesora Ljubisava Rakića. U Kliničkom centru u Kragujevcu. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. da bude pod njenom kontrolom. Prema potpisanom ugovoru. što je. ništa nije urađeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata.

“generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. “Bata“ i „Čezare Paćoti“. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. Bolje je proverenim i efikasnim merama sprečiti obolevanje ljudi. i 1993. marta 1970.” 74. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. u Vučićevoj biografiji piše da “već od petnaeste godine paralelno sa učenjem obavlja i razne poslove.5 miliona evra koliko je platio za oslobađanje nakon otmice 2002. „Levis“. Nenad Vučinić.” 78. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. U prošloj godini preduzeće je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. “ministar inostranih poslova Srbije. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost građana Srbije. Pobeđivao je na opštinskim. od fizičkog rada na građevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. Aleksandar Karađorđević.” 75. jednog od najvećih izvoznika u Srbiji. a u Srbiju se vratio 2001. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota. “predsednica sudskog veća koja je osudila ubice dr Zorana Đinđića. godine u Beogradu. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Tu pare same stižu. i bio stipendista Fondacije za razvoj naučnog podmlatka. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. isplate 10. mestu među 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistočne Evrope prema listi revizorske kuće „Dilojt“. Nemšić je prvi čovek „Mobilkom grupe“. Školovao se u inostranstvu. Aleksandar Vučić. 70. bio je savetnik pri NATO. “vlasnik.” 77. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. izazvana prvenstveno hroničnim nezaraznim bolestima. „Džeger“.” 71. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. sin kralja Petra II.” 79. “krunski princ. „Fešn kompani“ u čijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odeće i obuće najpoznatijih proizvođača: „Riplej“. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. Bugarskoj. “britanski ambasador u Srbiji od 2006.” ALEKSANDAR VUČIĆ rođen je 5. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. Boris Nemšić. između ostalog. Zatražio je da mu članovi zemunskog klana. Milosavljević je imao.” 72. Kompanija već godinama povećava proizvodnju i proširuje delatnost. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“. gradskim i republičkim takmičenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. u vlasništvu „Telekom Austrija“. Kao i veliki broj privilegovane dece komunističke nomenklature. Vuk Jeremić. “potpisao ček na 320 miliona evra za trećeg operatera mobilne telefonije u Srbiji. Dragan Nikolić. Sa odličnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Zemunsku gimnaziju. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. Kao i Marko Milošević. Stiven Džon Vordsvort. Sloveniji.” 80. Radio je 1992. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. usavršavao se u Brajtonu. Srđan Bošnjaković. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. a posluje u Austriji. u Engleskoj. Nata Mesarović. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. Lihteštajnu.NOMENKLATURA SRBIJE . a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. Hrvatskoj.” 73. Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. Miljko Radisavljević. kao novinar na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 89 . i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju.” 76.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Reforma zdravstva nije uspešna. Milija Babović.

Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takođe donela ova Vlada. Slavka Ćuruvije. Ukupne kazne izrečene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. drugi put u maju 2000. a na osnovu tužbi koje bi. septembra 2000. „većeg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. 13 dana pre Zakona. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 90 . U maju 2000. i konačno na saveznim izborima 24. koji je proglašen za počasnog građanina Zemuna. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. Ovaj slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. podnosili građani ili organizacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Kanalu S“ na Palama. sa 1. Dok je bio direktor Hale Pinki. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. Dve godine kasnije. marta 1998. Danasa. Vučić na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. Vučić je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Veće Republika prvi put u februaru 1998. Aleksandar Vučić izabran je za člana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. čime je „ugrozio sve građane. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina.400. Aleksandar Vučić postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovića koju čine SPS. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. kako je navedeno. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalističkoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. po tužbi tzv.500 evra. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. Vučić je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. prolazio je kroz naizmenične periode saradnje sa i opozicije socijalistima. koji je uveo visoke novčane kazne za novinare čije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. 24. kao student treće godine Pravnog fakulteta. i. U julu 2004. postao je direktor Sportskoposlovnog centra „Pinki“. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. godine bio je predmet javnog skandala. „Dnevni telegraf“. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. intervjue i reportaže.NOMENKLATURA SRBIJE . godine Aleksandru Vučiću je određen porez na ekstraprofit u iznosu od 48.000. postaje i njen generalni sekretar.000 dinara.000 dinara. a sam Ćuruvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. Dve nedelje kasnije. godine dodelila Vlada. godine. SRS. žene i decu“. U hali Pinki održani su neki viđeni mitinzi Srpske radikalne stranke. Njegov ministarski angažman ostaje upamćen po kontroverznom Zakonu o informisanju. godine. nedeljniku „Evropljanin“ određena je. Sa svojom SRS. koji nije plaćao 15 meseci. kao i miting u čast Žan-Mari Le Pena. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. za vreme čijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. te oko oglasa u stranačkom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. kada mu je Telekom Srbije isključio telefon zbog neizmirenog telefonskog računa u iznosu od 150. sa 24 godine. blok iz sveta. ističe da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih moćnika u vođenju specijalnog rata protiv Srbije“. godine Vučić pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluče u roku od 24 časa. Niz kazni se nastavlja. 1993. i JUL. aprila 1999. pozivajući se na „protivdržavno i podrivajuće delovanje“ raznih vrsta. i ukinuo elementarne demokratske principe i međunarodno prihvaćene norme. retroaktivnim dejstvom Zakona.000 tadašnjih dinara zbog. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. a kao razlog neplaćanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. godine. Republika Srpska.200. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za člana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija.758 dinara. Vučić je potom brzo pokrio dug. Vučić je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju. juna 1998. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. U martu 2002.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“.

koja direktno utiče i na borbenu gotovost vojske. za "Zastavu" pet miliona. Vučić je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlačenje iz političkog života. I kako sve ide preko SDPR. kome tamo miruje status. preduzeće "Mile Dragić" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. Ne samo da su Iračani prevareni već je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. Posao nije dobio jeftiniji ponuđač "Novatel". švajcarska "pirana". Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. mada je duplo skuplje od ruskog.” Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG. kum Borisa Tadića. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. septembra 2008. Naručeno je 150. Maja Gojković. penzionisani general Božidar Delić: “Očigledno da Ponoš nije želeo da učestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. saopštio je da se priključuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. nekadašnji izbacivač iz diskoteka. godine sa 500 evra. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". godine. nakon sukoba između čelnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. To što imamo odavno je prevaziđeno i važi za teritoriju SCG. Na osnivačkoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. Nikčević ga je plaćao kao specijalnog savetnika. a već početkom oktobra.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Na lokalnim izborima 2004. dobili uzorke kakve su želeli. Vučić se kandiduje za gradonačelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog čoveka sa idejom i energijom. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. Prvi posao je dobila firma "Megalink". Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomoćnik i kum Ilija Pilipović nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme.000 radnika u uslovima svetske krize. posao nabavke relejne i optotehničke opreme. izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. na šta je skrenuta pažnja ministru. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. imali su zajedničku firmu koja se bavi prodajom oružja. 82. kum Borisa Tadića. i tako dalje. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 91 . "Utvu" iz Pančeva 20 miliona. Zdravko Ponoš je bio svestan da će istupom u javnosti ispasti žrtva. jedan vredan 4.000 ploča koje proizvodi "Mile Dragić". za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. 81. Prve godine se isporučuju četiri vozila. koji je ispunio sve uslove. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. gradonačelnica Novog Sada. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili taktičko-tehničke zahteve. Ti ljudi su penzionisani. osnovana 2006. Rođeni brat Stevana Nikčevića.000 pancira i 300. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića. Sva vozila su kvalitetna. a ne za Srbiju. ali time je ipak uspeo da spase čast oficirskog poziva. Zatim. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. Pri tom. Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i naručili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragić". Nabavku borbenih oklopnih točkaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. odakle je Šutanovac doveo Pilipovića. vredan 50 miliona. a za finsko moramo i to da kupujemo. Iračani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. drugi 50 miliona evra. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Iračani su bili u Zrenjaninu. promovisao je Nikčevića kao ''čoveka od poverenja''. sledeće 16. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći. Potom u mestu Kisač u firmi "Novoteks" prepakuju. 15. ali izabrano je finsko. i Dragan Šutanovac. Da ne pričam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog čijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC.5 miliona evra. finska "patrija" i ruski BTR-90. Iako ništa nije radio. Dragan Šutanovac.

Goran Ješić. 91. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. Dragan Tomić. vlasnik „Vinarije Čoka“. 98. Jovica Stefanović . pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. četvrta teniserka na svetu. “vlasnik pet privatizovanih firmi. „Telekom“. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. Nemačku. i drugim bankama i firmama u gradu. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Inđije. i da je za ovu robu utajio porez. godine osumnjičen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašćenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. 87.Italiju. Željko Knežević. direktorka Fonda za humanitarno pravo. Privredna komora Srbije uvrstila ga je među 20 najuspešnijih privrednika Srbije. Milan Petrović. Ana Ivanović. pošto je Stefanovićev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. bivši načelnik DB Beograda. “direktorka brokerske kuće „M&V investments“. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. 88. Dušan Stupar. zaštitno lice „Hjundai“. Srpskom komercijalnom bankom. Darko Babić. maja 2003. izdati još 1998. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. generalni direktor Elektroprivrede Srbije. 84. gradski menadžer Beograda.” 92. Vladimir Đorđević. 90. Nataša Kandić. Živorad Anđelković. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. prvi čovek opštine Inđija. 97. predsednik „Simpa“ iz Vranja. Bojan Stanojević. 86. koje mu je bilo prvo radno mesto. Njegov advokat Ljiljana Živković kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. „Prins“. Stefanović je 1998. Jovica Stefanović Nini. neposredno nakon dve krivične prijave zbog privrednog kriminala.NOMENKLATURA SRBIJE .. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treća je na svetu..” 22. Čarsija je pričala da je pre ukidanja poternice. 95. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. preduzeća koje beleži dvocifreni rast. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Čili Pepersa“. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Sečnja. Dragijana Radonjić-Petrović. 93. direktor JKP „Parking servis“. „Ribok“. direktor „Donkafe“. Stefanović se sredinom februara vratio u Niš. Jelena Janković. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. 89. a grad je postao poznat po velikim investicijama. „Mone“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 83. Stefanović se sumnjiči da je izvesne količine lekova. nafte. Vlasnik subotičke „Super TV“. Bojan Krišto. direktor DHL u Beogradu. tekstilno preduzeće „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. Dragica Pilipović Čefi. 96. 94. Francusku i u skandinavske zemlje. 85. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. preduzeća koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na područja koja su najjača u proizvodnji nameštaja . čije učešće u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. odakle je odvezen za Beograd. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji.Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 92 . Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu.

septembra 2002. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševićem. kaže Zdravko Deurić. februara 2004. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. niškog biznismena Jovice Stefanovića Ninija. Medela iz Vrbasa. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrečne informacije. Drugim rečima. u vlasništvu “Jugoremedije”. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. i “viđan u Nišu”. i raspolaganje na drugi način imovinom fabrike lekova. ponovo krši zakon. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. drogerije. Jovica Stefanović Nini i pored upozorenja Aleksandra Gračanca. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. dokaz je da. Prema izvodu iz Centralnog registra. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deurić podneo krivične prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. Od sada. pravda konačno trijumfuje. na čijem čelu je Stefanović. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita.72% akcija ovog preduzeća. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 93 . u ovom slučaju. oktobra 2006. koji čine apoteke. godine protiv Ninija. benzinska pumpa i druge firme. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” čime preuzima 20% kapitala malih akcionara. čiji je vlasnik Stefanović. odlučeno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuća. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeća “Medela”. i Željkom Ražnatovićem Arkanom. Govorilo se da je Stefanović bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. koji iako je dobio privremene mere. Vetprom iz Novog Sada. u vlasništvu “Jugoremedije”. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okončanja spora između menadžmenta i akcionara.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeća zalihe vredne 11 miliona evra. godine. pošto se uverio da Beogradska berza. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. U vlasništvu Stefanovića su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. Prilikom kupovine državnog dela kapitala Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. kao i Vide Uzelac.NOMENKLATURA SRBIJE . Deurić upozorava da Stefanović ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljačka imovinu “Jugoremedije”. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. Ovom radnjom Nini postaje većinski vlasnik preduzeća. postala većinski vlasnik “Jugoremedije”. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. kojim se potvrđuje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “nesmetano prelazio granicu”. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. Nini je akcije “Medele”. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. koja poseduje 36. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. Stefanović je 2. Žitomlin iz Niša. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. prodao sebi. zatim kupca akcija te farmaceutske kuće firme “Menta” iz Padeja. dok zvanično nije potvrđeno da je u Makedoniji. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar neće preduzeti ništa da spreče nepoštovanje sudske presude. mali akcionari preduzeća “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasničkom statusau u “Jugoremediji”. da krši sudske odluke. godine i njom je uvedena privremena mera do okončanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnička struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. Time je potvrđena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. Mali akcionari podnose tužbu 9. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzeću “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otuđenje i opterećenje. oktobra prodao deo akcija “Medele”. doneta je juna 2006. Kupac je opet “Menta”. posle koje je “Jaka 80”. Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. koji su to i bili pre fiktivnog uvećanja kapitala. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. Nini. Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

genetičar. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. “Vetproma” i “Luksola”.410 dinara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kozmetika” i “Nini farmacija”.NOMENKLATURA SRBIJE . Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrđuje da je on preko povezanih firmi. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzeću. kojom se zabranjuje otuđenje. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005.. oktobra 2002. Potpuna promena vlasništva. Jovica Stefanović Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”.99%.970 dinara. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. koliko su znali da ima. “Medele”. jer čim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. Malverzacije Ninija razobličene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. koji je prisustvovao sednici. kao kapital. rekli su da je ovaj niški biznismen većinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima.069 akcija. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar. koji će izabrati i prvog čoveka firme. gde je postao vlasnik 50. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. da bi. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske matične ćelije. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. verovatno da se pokaže pred Ninijem. godine osnovali Kostić i Nini i u nju. maja 2006. 100. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji način da postanu apsolutne gazde. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. Nini je samo simbolično kažnjen za prekršaj. upošljavanje novih 100 radnika i uvođenje standarda za izvoz u EU. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. Miodrag Stojković..05% akcija. “Stari” šestočlani UO. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 94 . da bi prešli polovinu neko će morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. brokerskoj kući koja zastupa firmu “Nini”. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. on je to i učinio. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajedničkim delovanjem onemoguće Ninija i Peconija da im na bilo koji način obezvredi vlasništvo. čim je stekao 40%. godine takođe između gorepomenutih strana. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzeće nije dobilo strateškog partnera. Kupovinu „Srboleka“. imajući u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. posle “Jugoremedije”. uz naduvavanje cene do 1. Nini je bio prinuđen da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. a u tome mu pomoć daje Agencija za privredne registre. među kojima je sa 1. On je preko “zatečenog” Upravnog odbora pre tri dana čak dobio svog čoveka za generalnog direktora. septembra 2002. većinom glasova smenio je Ilića. Sve je urađeno posredstvom firme „Marko plus“. Međutim u “MV investmentu”. sve iz Niša. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%.77% akcija pošto ih je u međuvremenu van berze otkupio od Kostića. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao. Decembra 2005.99%. Po rešenju Komisije. Mali akcionari znaju da je 31. cena naglo pala. 99. 25. Predraga Rankovića Peconija. na čelu sa Oliverom Marčetom. Vojin Đorđević. Ova dvojica biznismena verovatno će neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajedničku upravu. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija. Jovica Stefanović Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. Međutim. Drugačije po zakonu i nije moglo.5% i ova brokerska kuća. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zaključen između “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. decembra 2007. opterećenje i raspolaganje imovinom preduzeća “Jugoremedija” AD do okončanja sudskog spora. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. “Sigmapharm”. koju su maja 2006. a to je dokapitalizacija. nego čak za 48.

godine. Preduzeće “Topolatrans” iz Bačke Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” čiji je direktor Ananije Pavićević svesno odobrio ovoliko zaduženje. bez saglasnosti. Nedeljka Boškovića 108. Kada je Arkan ubijen. U svim novokupljenim preduzećima je potpuno nezakonito. Jerković je kupio po početnoj ceni od 561. očevu. dižući ničim pokrivene kredite iz “Metals banke”. direktorka „Banke Inteze“ 107. Draginja Đurić. a u Istočnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. Jerkovićeva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina.000 evra) pošto mu je prethodno. falsifikovanje službenih isprava. O tome svedoči preko 20 pokrenutih alii nikada okončanih krivičnih prijava (krađa i nelegalno posedovanje oružja. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. odnosno davanje jemstva pravnim i fizičkim licima…”). Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevozničkih preduzeća. Petar Petrov. krađa i švercovanje motornih vozila. kupio deset firmi MILE JERKOVIĆ je sinonim za divljačku tranziciju u Srbiji. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujući ih i do petostruke vrednosti. koje je uz pomoć Gorana Obradovića iz Agencije za privatizaciju kupovao jednu po jednu. zloupotreba službenog položaja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 101. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerković je vlasnik 50. predsednik „Galeb grupe“ 105. kod koje je nastavio zaduživanje bez ograničenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašćenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zaključivanje Ugovora za neograničeno finansiranje i davanje jemstva…. godine počeo se baviti privatnim preduzetništvom. ćerka bivšeg šefa VOS. S naoružanim obezbeđenjem Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 95 . Nedeljka Boškovića 103. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. Preduzeće za prevoz putnika 7. Zdravko Čolić. udovica Vanje Bokana. Punih 20 godina Jerković je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih moćnika. juli iz Šapca. Posle ubistva Arkana. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. vlasnica „Štampe“. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeća “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. Mile Jerković.NOMENKLATURA SRBIJE . Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. Veselin Simonović. nuđenje i primanje mita. suprug ćerke bivšeg šefa VOS.04% akcija). međunarodni šverc cigaretama. podižući ogromne kredite u “Metals banci”. još 1978. Slično je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takođe kupio kao jedini ponuđač i po početnoj ceni. izdavanje menica bez pokrića direkciji za robne rezerve. najpopularniji domaći pevač. Sve je stekao otimajući preduzeća u kojima bi na sumnjiv način došao do polovine vlasničkog udela. gde je uz naoružano obezbeđenje preoteo vlast. Radoslav Veselinović. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). i dizanjem kredita od 200. deo klana Makse Ćatovića 102. založivši. Sanja Bokan. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. koja je većinom kupio za 18 meseci. predsednik Republičke radiodifuzne agencije 104. glavni i odgovorni urednik „Blica“. Nenad Cekić. Na taj način se ovaj čovek naglo obogatio. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Bačkoj Topoli. Jerković je i čuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra. u saradnji sa lokalnim moćnicima i upravom preduzeća nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. U njegovom vlasništvu je čak 17 preduzeća. bratovu i vlastitu imovinu. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovićev dugogodišnji zakup. koji su svi bili manje ili više neuspešni. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara.

godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Bačku Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. koji je uz četiri šećerane kupio i Agrouniju u Inđiji. na novosadskim televizijama. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovića. ali je sigurno da su ili iz najviših političkih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. Pavićević je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkoviću nikada nije falilo para. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005.15 milijardi ili 14. Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomoćni radnik u Industriji mesa u Bačkoj Topoli. tužilaštva i sudovi ništa ne čine da poremete ove planove. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Bačke Topole i oko 53. dok je Jerković komentarisao da će kada Srbija uđe u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. suđenje na kome je prvooptuženi. vozačem u “Topolatransu” je 1991. pre svega po Vojvodini. postao vlasnik oko 8. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mirčić. nije okončano. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra. U preduzeću u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putničkih automobila. unapređen u vozača viljuškara. godine osnovala preduzeće “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivačkim kapitalom od 500 evra (od čega je uplaćeno samo pola). gde je ubrzo.4 miliona evra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zauzeo je upravnu zgradu firme. po odluci direktora. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. četvrti po veličini poseda u vlasništvu 32. vlasnik Jedinstva iz Apatina. jedan džip i jedan kombi. policija. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrića u vrednosti od oko 60 miliona dinara. Ni policiju za privredni kriminal. a oni zaradili velike pare.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. čelarevskog Podunavlja. Treći u plejadi je Ananije Pavićević koji je kao direktor Metals banke obezbedio. Ko je (ili ko su) četvrti sa čuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. Miroslava Miškovića. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerković kupovao izabrana preduzeća. Najpre je Miletova ćerka Višnja u martu 2005. Ali. Drugi u grupi je Milanko Grbić „zaštitnik radničkih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobraćaja koji se kod svake otimačine ili upada u novoosvojeno preduzeće pojavljuje da bi ovoj otimačini dao kakav takav legitimitet. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. koji je preuzeo Zemljoradničku zadrugu u Bezdanu. tako da je Ražnatovićevo ubistvo za Mileta bilo kao nagrada teška nekoliko miliona maraka. a koristi se preko 70 miliona kratkoročnih kredita u Metals banci. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavičeviću (G17 plus). Sigurno je da je u ovom delu angažovan veći broj lica.000 hektara vojvođanskih oranica. Kozare iz Banatskog Novog Sela. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Bačka u Sivcu kod Sombora. vlasnika istoimene klaonice u Novom Sadu. Mile je 2000. Iza je: 1. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeća. ni tužilaštvo.2 miliona dinara na 1. senćanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte. i 3. “Bačke” u Sivcu. Petra Matijevića. apostrofirajući albanski lobi iz Crne Gore i nemačke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. Labudnjaču kod Bača i vršačku Panoniju. Jedino što je obavezno kod čika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. Mile Jerković je po završetku šestog razreda osnovne škole odlučio da više da ide u školu. godine ali je zataškan. koji su odobravani preko noći i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. Višnja produkt je uz pomoć kredita od „čika Aneta”. čija je kompanija Delta agrar. Na kraju je uz pomoć moćnika uspeo da otme ovo preduzeće. 2. vlasnika MK komerca Miodraga Kostića. 32 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 96 . ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. samo u poslednjih 18 meseci. veliki broj krivičnih prijava i suđenja koja su u toku i po nekoliko godina. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodične imperije Matijević podigao cenu s početnih 256. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. do onih koji preko veza i uticaja obezbeđuju da lokalne vlasti. koji su uspeli da preko nekoliko različitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeća po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. Zatim je sa Arkanom učestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilično zadužio. Sa svojim bratom. godine učestvovao u međunarodnom švercu cigareta i bio uhvaćen. a od linča radnika spasila ga je policija. Topole iz Kikinde i staropazovačkog Napretka. 2004. poljoprivredna imanja Zlaticu i Boku nedaleko od Zrenjanina te Ravnicu u Bajmoku. Deo ovih planova razotkrili su Đorđe Đorđević. počevši od onih koji obezbeđuju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkoviću i sličnima za kupovinu svega i svačega.NOMENKLATURA SRBIJE . ni sudstvo.

posle brojnih provera i komplikovane procedure. predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIĆ zv. da li sam osuđivan. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kuću na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. U novembru 2005. Za mene je bila čast služiti u Titovoj gardi” . godine sa ćerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovićem osnovao je preduzeće “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo plaćeno samo pola).04% vlasništva nad “Autobanatom”. zašta se potrudio Goran Obradović iz Agencije za privatizaciju) 109. podržava Ananija i Mileta i omogućava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja kupovinu novih preduzeća. A. Ištvan Pastor.NOMENKLATURA SRBIJE . uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. pradeda. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje.s ponosom priča Palma. u septembru 2005. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. po rečima Jerkovića. gde je trgovao akcijama između svojih preduzeća. Dragan Marković Palma. ali ga je. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. pošto je postao biznismen. a ja sam sa 19 bio najmlađi. godine. što je pokrio fiktivnim plaćanjem neke robe. Ostaje nejasno ko. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. Tu su sve bili zreli mladići od 25 do 26 godina. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeća.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”. oteo dokumenta i pečate. Krajem aprila i početkom maja 2006. čukundeda. i to po istom scenariju. pobrinuo Željko Malušić. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci.5 miliona dinara mesečne kamate. godine uz ogromnu pomoć Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkoročnih kredita i Metals banci plaća preko 3. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trećinu realne cene. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeća oko 50 miliona dinara. Zahvaljujući brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. ponovo od kredita Metals banke. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivičnih dela.. ko mo je bio deda. formira većinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. Pored toga. a potom na više drugih računa. Pošto je pritisak kredita u svim preduzećima postao pretežak. Palma je u JNA bio Titov gardista. Mile je odmah sve račune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrećinske većine stavio hipoteku na imovinu preduzeća kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeća. i uz pritiske i pretnje akcionarima da već prodate akcije ponovo prodaju njemu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i počeli su da kupuju i najrazličitija preduzeća. koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. godine kupila 170. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. Za to se. do maja 2006. sklon samoubistvu. predsednik SVM 110. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzeće DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grković odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkoročnom kreditu od 45 miliona dinara. Čim je novac pristigao preusmeren je na račune “Višnja produkta” i “Dumetika”. Već postojeća preduzeća daju fiktivne garancije.. “U gardu nije mogao svako da uđe! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzeće. zamenio sa „Kamel”. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 97 . onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. Marković je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. Mile je uspeo da osvoji 50. u stvari. nije mogao da čeka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzeće. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. uz strašne pritiske.000 akcija “Autobanata”. jednog iz DS i jednog iz SRS.

NOMENKLATURA SRBIJE . mitropolit crnogorsko-primorski 119. lično je odredio kriterijume po kojima će se u izbornoj godini prepoznavati “plaćenicki” i “patriotski” mediji. pa naknadno naplaćujući od opštine. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. da su kupljeni brojni kamioni za transport. Kamil Befa. 111. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprečavali su “patriotski” organi SPS. dobrovoljno. u Jagodini se gaji kult nasilja. a posebno Goran Matić i Ivan Marković. Na čelu opštine Palma se pokazao kao sposoban. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. godine. inače nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplaćuje Pariskom klubu.. Čudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. Saša Vlaisavljević. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplaćen sredstvima BFC. Aleksandar Vlahović. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. Nikola Hajdin. ministar finansija 112. izvodeći radove. “pod potpunom je finansijskom i političkom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podstiču destabilizaciju Jugoslavije”. a Londonski klub će doći na red 2010. Išak Šeps. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. doživotno. iz zahvalnosti. Slobodan Petrović. da je linija za proizvodnju cementa. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. Vladika Amfilohije. a često i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. programski se priključuje i TV Jagodina. opštinska kuća nešto slabijeg kvaliteta. Slobodan Milošević. JUL i SRS. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre određivala država. predsednik Srpske akademije nauka 113. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. Mirko Cvetković.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miloćevićevih ministara. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . održavanje i činjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). sagrađena u drugoj polovini '70-tih. Zoološki vrt nosi naziv. Nije čudo što će. da je prethodnih godina urađeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). pogoni za proizvodnju. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 98 . direktor „Jat ervejz“ 117. Rase Starčanin. transport. koštala je oko 300 miliona DEM. Aleksandar Vlahović daje izjavu: ". koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. Nebojša Čović.“Tigar”. Širak tada dolazi sa ciljem: Beočinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. ostati dužnik čoveku koji ga je stvorio. Pod paravanom sporta i zdravog života. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. Bivši predsednik SRJ. u vlasništvu Dragana Markovića Palme. Posle ove posete. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. Dragan Marković Palma je političku i poslovnu karijeru napravio kao član SSJ.. Aleksandar Pravdić.Ako Beočinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. u jesen 2001. kaže Milošević u listu Politika. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. kako posluje ta kompanija će sama sebe zatvoriti"! Vlahović je prenebregao činjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju.

i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. takođe.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beočinske opštine. Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu poveću prostoriju.6 miliona tona ostvarena još 1984. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio među prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona"). godine. Ovde je u pitanju očita laž.1 miliona evra). Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeća" sa Lafaržom je odbijen. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto neće biti tehnološki višak! U jesen 2002. već su stavili "blanko" potpise. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž plaćala je jeftinije nego građani Srbije za domaćinstva. ali ta mogućnost nije omogućena nijednom građaninu beočinske opštine. 1997. za 51% BFC-a. godine. 28.NOMENKLATURA SRBIJE . 70% BFC-a prodato je za nekih 51. Što manje građana Beočina u fabrici. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je između 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beočinu). bez stolica i stolova. manja je opasnosti od organizovanih protesta građana. Čak su i stručnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odličnom stanju .neko je to krio sve vreme pregovora. godine. što je. pod pritiskom i torturom. ali već u aprilu 2002. godini. a Bojan Pajtić nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. na stotine očajnih radnika uzima mizernu otpremninu. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. U decembru 2001. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. godine. iz menadžerske četvorka Lafarža. BFC je bila "teža" za oko trećinu. Ministar Vlahović dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. godine već je izvršeno tajno probno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 99 . godine. s druge strane. Da li je za beočinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša. To je to krivično delo.” Po privatizaciji Beočinske fabrike cementa Nenad Čanak oštro istupa u javnosti pretnjama "bukagijama". Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagađuju čovekovu okolinu u Beočinu i šire. a pozivali su se na taj dug. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina neće otpuštati tehnološki višak. a za nju je plaćeno . kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . danas direktor mađarskog Trigranita. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. a čak ga ni potpisnici nisu videli. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. na čijem se čelu nalazio Džordž Bobvoš. u pratnji dva Čeha: Martin Turecki i Ivan Mareš.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM žurio da ovaj "posao" privede kraju. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. što znači da su krenuli od nule. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19.3 miliona tona cementa u 2002. laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. marta 2002. Istina je bila na drugoj strani. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. u Beočin stiže ekipa Lafarža. Moglo se zaključiti da se radi o potrčcima centrale Lafarža. tokom 2002. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može.6 miliona USD deficita BFC. biće mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljačkani. godine postojale su mnogo bolje ponude. Lafarž "ulazi u posed" BFC. Na stotine radnika sa prebivalištem van beočinske opštine radi u remontima BFC. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beočinu i isplatu dividende malim akcionarima. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. osim za vreme bombardovanja i sankcija. bez Lafarža. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. Lafarž se.9 miliona USD. ostvarivala svake godine. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. Martin Turecki. Kome je pretio Nenad Čanak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepternaselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je.manje.

Hamdija Jusufspahić.otpada. godine: “Iako sam završio medicinu. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je plaćena malim akcionarima. 121.francuskom Lafaržu. „Rio Bravo“. ambasador Rusije u Srbiji 134. koji su ostali bez lične imovine.. Berner Kisler.). Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodične fotografije snimljene u njegovoj.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM spaljivanje medicinskog otpada u BFC. i kakav je uticaj sumporne kiseline. Stanislav Hočevar. predsednik UO u ostavci dečje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. beogradski nadbiskup 123. portparol Specijalnog suda 132. Miroljub Jeftić. Tako je Lafarž. Osim što je oštetio državu Srbiju. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. Mirko Petrović. što je vrlo profitabilan posao. Tanja Miščević. Vlada Srbije je u 2008. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. Podaci Doma zdravlja u Beočinu i Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povećanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. i to zatrpavanje prašinom 2003. „O sinema“. van berze. Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. Milica Delević. stručnjak za transplantaciju jetre 133. U ovom periodu je bilo više teško povređenih radnika. sa ogromnim dvorištem i bazenom. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najveće cementare na Balkanu. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beočin. ali je u septembru 2003. većinu svog života bavio sam se uređenjem enterijera za kafiće i klubove. direktor „Dunav osiguranja“ 127. Vojko Đukić. vlasnik mesare „Matijević“ i veliki zemljoposednik 129. koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . građanima Srbije. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno. Veran Matić. na žalost. Aleksandar Aleksejev.. samo je jedno od otvorenih. dedinjskoj kući od oko 400 kvadrata. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. Božina Radević. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kućama.NOMENKLATURA SRBIJE . direktor „Holcim“ u Srbiji 135. jednoj od najekskluzivnijih. godini prodala svojih 15% akcija Beočinske fabrike cementa . tipa petrol-koks sa vodom. načelnik VMA 128. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. beogradski muftija 124. „Kalemegdanska terasa“. ekspert za EU 130. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. Petar Matijević. neko je naneo štetu i malim akcionarima. Miroslav Bogićević. prvi čovek Radio i TV B92 131.popadale. restoran „Mediteraneo“. Maja Kovačević-Tomić. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. „Đardino“ i „Kuba libre“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 100 . godine opštinu Beočina prekrio sloj prašine. direktor Kliničkog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. Gustavo Navaro.

vlasnik agencije „Jevtović“. vlasnica agencije „Hedi“. samo u periodu od 1.NOMENKLATURA SRBIJE . do 31. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. Olivera Radonjić. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kučević. Predrag Bubalo. Obrad Sikimić. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. Manojlo Vukotić. U Pokret snaga Srbije. potpredsednik Vlade 4. „džipom“ ili motorima. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. Kori Udovički. vlasnica agencije „Lazana“. ministar energetike 143. vlasnik agencije „Vesko“. Slobodan Milosavljević. Izdaje časopise Best šop. Bivši direktor Dečije klinike. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. profesor Dušan Šćepanović. U zajedničkoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. 2005. januara 2006.“.1 milion dinara. U stranku Bogoljuba Karića. predsednik Vlade Republike Srbije 3. dobila svoje šampione u školskom sportu. Verica Barać. Bogoljuba Karića. Mlađan Dinkić. predsednik LDP. koji je “po Zakonu o radu”. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. Slobodan Milosavljević.11. vlasnik agencije „Darko“. iako mu nikada nije produžen mandat. ministar ekonomije u Vladi 8. i to je maltene ostao do danas. ministar poljoprivrede. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojeće usluga. Jahting end sejling vorld. Dragan Jočić. godine. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. Tužio sam ga. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. godine na svojoj kućnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11.2007 . Darko Belišić. direktor „Blic Pressa“ 139. Miroslav Mišković. Jagodini. odgovorno lice preduzeća „Protekta“. učlanio se u decembru 2004.o. objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobičniji kriminalac! Radi se o lažovu. potrebno je oko 5. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. i napustio ga je tiho. Boris Stajkovac. Vojislav Koštunica. 136. Izdavačku kuću „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. Milanko Šarančić. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. Enisa Kučević. jer ga se pravosuđe plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. Božidar Đelić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM u Podgorici. Predrag Jevtović. vlasnica agencije „Ena“. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. Sećam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. direktor „Železnica Srbije“ 137. direktor „Petrohemije Pančevo“ 140. Stajkovac je prešao iz DS. direktorka UNDP za Evropu 138. i ubrzo je postao član Predsedništva PSS. Best hom. Aleksandar Popović. godine Srbija nije. Njemu su pomagali Miša Stojanović. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. Atila Mihok. kada je izgledao perspektivan. Jano Kuraji. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. Velimir Pantović.000 evra. Čedomir Jovanović podneo je krivičnu prijavu protiv zločinačkog udruženja. razrešen je “velikan sporta”. Glam šoping i Men. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. koje. direktor i odgovorni urednik Večernjih novosti Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 101 . „audijem TT“. Čovek je sve vreme u protivzakonitom statusu. Asmir Kučević. na Zlatiboru. morao da uzme otpremnine od 8. ministar poljoprivrede 23. po 35-godišnjoj tradiciji. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. po prijavi čine: 1.o. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. Nišu. irski pabovi u Beogradu. decembra 2008. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeća „Media maks d.

novine i magazini“. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). godine dočekao kao sveži član DHSS. direktor javnog servisa RTS 10. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zločinačkog udruženja Božidar Đelić. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. već je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. direktor „Politika . U obrazloženju se navodi: “.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 9. i bio je učesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. glavni i odgovorni urednik lista Press 12. koje je bilo monopolska roba. KZ. Miroslav Mišković i. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade. kada je započet unutarstranački udar na sve pristalice Đinđićeve vizije.. oktobar 2000.II odeljenje. koji je pripadnik istog zločinačkog udruženja. čime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Mišković i Vojislav Koštunica izvršili krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346. Đoko Kesić. i to Zloupoteba monopolističkog položaja iz člana 232. Slobodan Milosavljević. U Demokratsku stranku učlanio se tek nakon atentata na Zorana Đinđića (kao uostalom i svi “nestranački” ministri Vlahović. godine. stav 1.. Vladana Batića. Đuro Bilbija. Dokaz za učešće ministra Jočića u zločinačkom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. a odakle potiče i značajan deo njegovog bogatstva. Delta je postala „vlasnik Srbije". KZ.NOMENKLATURA SRBIJE ..” Milosavljević je 5. Krivičnog zakonika.2001. a ostali prijavljeni učestvovali kao pripadnici u vršenju krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljević dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što će ukinuti Savet. ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145. zet matije Bećkopvića Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 102 .. Aleksandar Tijanić.. a ostali prijavljeni krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346... Miroslav Mišković šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. što nedvosmisleno ukazuje na vezu između Demokratske stranke i Delta holdinga. Željko Cvijanović. Lečić i Đelić). godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka čiji je vlasnik Miroslav Mišković bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. zaštitom od krivičnog gonjenja za najteža krivična dela iz oblasti privrednog kriminala. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića sa predstavnicima vlasti u doba Miloševićevog režima kao i kroz identičan odnos sa obe Koštuničine vlade. Poreska utaja iz člana 229. Pitić. stav 2.. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovića štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujući za njihovu kooperativnost. KZ i Pranje novca iz člana 231. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. Zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. Advokat Draganić. KZ. godine označen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. ministar poljoprivrede. ..Miroslav Mišković je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. Vojislav Koštunica organizovali zločinačko udruženje. Slobodan Milosavljević je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoć preduzeća Konzit čiji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andrić Milosavljević uradio naručeno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. pretio je javno nezavisnim institucijama. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. Takav položaj Delti su omogućili predstavnici Vlade omogućavanjem nelegalnog poslovanja. KZ. javno su poznate. Srđan Janjićijević. Zloupotreba službenog položaja iz člana 359.06. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema". 13.. Antonije Kovačević.. UKP . glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od početka 2004. broj Po-392/01 od 08..

podigla je diplomu. Milutin Mrkonjić. U novembru 2007. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodić potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotića postavi na mesto glavnog urednika ovog lista. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. Bio je novinar i doušnik tajne policije. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. Manojlo Vukotić. u kojem je. Radio je paralelne poslove. Posle dolaska Zorana Stankovića. direktorka Beogradske berze 151. uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. Ima njegov Aca da odluči kome će ga dati.. direktor i urednik „Večernjih novosti“ Kada je 5. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. osnivajući novo preduzeće. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. 152. Svetko Kovač. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića. Na konto Manojla Vukotića slilo se nekoliko miliona evra. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljačka Srbiju. koja ga je slala na specijalne zadatke. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanović. u jednom momentu. predsednik FK Partizan 150. a istraga još uvek stoji u mestu. do izdavanja knjiga. ali ga je već dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno bezbednosne agencije. član Francuske akademije nauka 148. Gordana Dostanić. direktorka Državne lutrije Srbije 154. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. sa platom od nekoliko hiljada maraka. Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. Crnogorci u Beogradu. načelnik VBA SVETKO KOVAČ je da je početkom 2006. koji je morao da pokrene nakon što su doušničke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. takođe. godine. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. poarčio hiljade evra. U tom trenutku Manojlo Vukotić imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. Tomislav Karadžić. pod zaštitom Vojislava Koštunice..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 146. Pavle Bulatović je bio protivnik politike Mila Đukanovića. Kovačeva ćerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu političkih nauka. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. šef misije MMF u Srbiji 149. oktobra 2005. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i član Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. da ga DOS postavlja za prvog čoveka svih izdanja “Borbe”. godine. počeo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. čiji je vlasnik. imao čak tri važne funkcije: bio je direktor VBA. zvani Manjo. slikar. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog događaja odnosi između Srbije i Crne Gore su bili na granici ključanja. predsednički kandidat SPS 153. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotić.NOMENKLATURA SRBIJE . Svetko Kovač je kao general penzionisan 6. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotić poklanja samom sebi. iz Bara. Manojlo Vukotić ima preko 70 godina života. Vladimir Veličković. Aleksandru Nikitoviću. Nosio je papir sa pečatom Demohrišćanske stranke. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova. oktobra Miloševićev režim urušen. i već sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadića. Čovek koji se u mladosti odrekao oca četnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. čiji otac je takođe bio pod udarom zakona. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. Tijana Anđelić. stavljajući ih u svoj džep. Harald Hiršhofer. godine. i bio je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 103 . Goran Pitić. Ostareli Manojlo Vukotić javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju. otimaju sve što im pod ruku dođe.

General Nedeljko Bošković dobio je ponudu da časno ode.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM izuzetnim odnosima sa Miloševićem i Mirom Marković. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. U vreme najvećih sukoba Srbije i Crne Gore preduzeće Habit farm trguje sa VMA.000. po Kataniću. koji je podneo ostavku. Čoveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. Ovakvo ponašanje generala Jurjevića neki tumače kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. krajem 2008. Slobodan Milošević naredio je da prestanu obračuni unutar KOS. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gračanin. neuspešnih. u Bečnju kod Čačka. značilo je olakšanje u radu KOS. opet. Pukovnici Svetozar Matić i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. Katanić je bio kandidat za načelnika Generalštaba Vojske Srbije. a drugi. pre svega u ime roda RV i PVO. koju kontroliše Vojska. Bulatovićev telohranitelj. Kao komandant RV i PVO. verovatno po nečijem nalogu. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. Avgusta 2007. da spreči razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. Ostale struje. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanića da ne dodeli počasni znak ministru. Stevan Mirković. pre. General Aleksandar Vasiljević odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjić. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. pre komemoracije. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. kao gest kojim se zahvaljuje. Njemu je sugerisano da ćuti. a Pavković mesto načelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slučajnosti. Kada je ovaj čovek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. januara 1956. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevića. godine General Katanić izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. remeteći poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. kao izvršenje naređenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. bile su od minornog značaja. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovića. Treću.000 DEM. u penziju. U saradnji sa najvećim miljenikom Mire Marković i direktorom carine. General Aleksandar Dimitrijević. general Veljko Kadijević i general Čanadi. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatović. uspeo je da sačuva svoj bezbednosni integritet. prijatelj Mirjane Marković. Katanić je na dodeli rekao da je 2008. Sašu Anovića posle tri meseci Svetko Kovač unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. Pavle Bulatović jeste bio protivnik režima Mila Đukanovića. jedina od grupe žurnalista koji su ga posećivali. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim ključevima u JNA. Dada Vujasinović iz lista Duga je. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. srušili su novinari sa kojima je pio. KOS VJ. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatović je ubijen! Izvesni major Saša Anović. posle razbijanja SFRJ. Saša Anović je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulića. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 104 . dok je general Božidar Stevanović to tvrdoglavo odbijao. i isporučuje lekove. posle sastanka sa Miloševićem. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekulićeve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. Bozidar Stevanović. načelnika ove uprave. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovač. kroz koje je on proveo radeći u ovom rodu. U prvoj su bili admirali Petar Simić i Božidar Grubešić. od 2000. Laletom Sekulićem. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžić. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. uspeo je ovim presecanjem sukoba između dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. odnosno Mira Marković. Sutradan je Ojdanić. baš te kobne večeri razboli se i ne dođe na posao. DRAGAN KATANIĆ rođen je 14. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore.NOMENKLATURA SRBIJE . preuzeo dužnost ministra. ali je bio pošten i častan čovek. godine poklonio je letački znak ministru odbrane Šutanovcu. čovek Aleksandra Vasiljevića. komandanta RV i PVO.

plus honorari za članstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. a danas je prvi čovek Novinsko-izdavačke i Radio-TV kuće "Politika". poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovića. sa neogranicenim ovlašćenjima. ukinuo sve novine. poslednjeg premijera Jugoslavije. marta 1999. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. Ćutao i slušao. Posle je. I bi tako. ali to predsednik SRJ nije odobrio. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. iz kojih Struja ne izbija. pa Radio TV-Politike. mesecno 5. general-pukovnik u penziji. Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Marković. samo su slušali. modelom i načinom izvršenja prvog udara. Sonja Liht. zvanim “Joca Amsterdam”. San Diega. danima je plakala. Smiljko Kostić. koji prima platu od svega 700 dinara. Posle Njujorka. u ime svoje ideologije. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. Uređuje i "Pravoslavlje". “Niko u RV i PVO nije bio iznenađen sa početkom. postala je aktivista Crvenog krsta. Dušana Mitevića i urednike TV-Bastilje. često se viđa sa Marijom Milošević. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. avgusta 1996. i koji. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. U službenoj biografiji Dragana Antića. na javnoj sceni. Danas se oni. Stefan Grubač. a nije lako ceo dan čučati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. od viskija smrdi na kilometar. Bio je električar u "Elektrodistribuciji". gradonačelnik Niša 156.godinu dana je proveo u Americi. Da li svi oni imaju veze sa gospođom Marković. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoće. ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj ćerki? 26. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". Ima i svog telohranitelja. zvanog Struja. odlazi na Svetu Goru. iz obezbeđenja Kompanije "Braća Karić". u to vreme sporni novinar "Politike".000 maraka. Struja slovi kao Njen čovek. Kad je čula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. Srbija je 9. Struja predstavlja sebe kao budućeg zeta. DRAGAN HADŽI ANTIĆ danas ima firmu “Treći milenijum”. Čovek koji liči na bure. piše da ga je stipendirala američka Vlada. popravljao osvetljenje.000 maraka za iznajmljivanje stana.000 dinara. odrekli su se moralnih načela i svojih stavova. Marta 1991. na čelu je "Politike". a Dragan Milanović. Susret sa mladalačkim zabludama Sonja Liht će doživeti u događajima od 1968. Lidiji Vukićević. povremeno zamenjujući Zorana Todorovića – Kundaka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. lista ‘Srpska reč’ piše: “Po dolasku na čelo Saveza komunista Srbije. ali uši su ga dobro služile. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. Oni koji su krenuli za Miloševićem i njegovom ženom. mada živi bezbožnickim životom. Mesečna plata Dragana Hadži Antića je 15. i pred njim će se otvoriti sva vrata. i od svetih otaca dobija ono "hadzi". videla ga je kao “uplašenog starca” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 105 . Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanić i Bogdan Tirnanić redovni gosti. marta dali informaciju da će bombardovanje početi tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanić. bio stipendista američke Vlade . Kada je na vlast došao Milošević. Slobodan Milošević je. Iako između njih ništa nije bilo.000 dinara. direktor kuće "Politika".NOMENKLATURA SRBIJE . Škola mu nije išla. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. Minovića… U svojoj istoriji kuća "Politika" nikada na svom čelu nije imala čoveka kao što je Dragan Hadži Antić. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocićem. Dragan Hadži Antić i Aleksandar Tijanić gori od Mitevića. Nosio je burek Vibu. dele na Njegove i Njene ljude. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove ćerke Marije".” 155. kažu. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanića zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu.000 dinara. Struja. Hjustona. Kao đak osnovne škole. ne računajući pijačne izveštaje. Polupismeni čovek počinje da se penje u kući "Politika". Njegov vozač prima 4. koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovića. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. Tu su i izdaci za plaćanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. predsednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht je rođena u Subotici. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. dobro obavešteni Milovan Brkić u broju 157. Elektricar za niski napon. bio je glavni urednik dnevne "Politike". "Politika" mesečno plaća 1.

Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumač svih poslanica o ljudskim pravima. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatović. posebno 1974. Od 1991. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalističke omladine Jugoslavije. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolića da je bio saosnivač. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovenčana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. Sonja Licht (kako piše na zvaničnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. drugarica Liht je dobila i najviše odličje Francuske. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovića.jednog od najvećih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. gde sam dospeo po Titovom naređenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. Sa mnom i Milanom Nikolićem. predsednica Fonda za političku izuzetnost. do 1995. Drugarica Liht postala je u međuvremenu fenomen “političke izuzetnosti”. Kao istraživačica. milijarder. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji vuče Soroša za ruku i objašnjava da su čak i Slovenci obične barabe. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. koalicije različitih građanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-američkih zemalja. Autorka je brojnih tekstova u domaćim i međunarodnim časopisima. Istina je da smo je mi osnovali. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. Konačno. Saveta Evropske fondacije za kulturu. odlučile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije.. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. Upravo taj berzanski mešetar. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki mogući pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. Zavladala je jedna postkomunistička dekadencija. zbornicima i drugim publikacijama. Grupe 484. Sredinom osamdesetih učestvuje u osnivanju više lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija. orden Legije časti. Otpor je bio žestok. a ne ljubitelji reformi. godinu. U tom periodu bila je članica više upravnih odbora međunarodnih institucija. i tako održi kontinuitet totalitarizma. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajićImširović. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991. Počeli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša.deo Mreže škola za političke studije Saveta Evrope.NOMENKLATURA SRBIJE . kada sam izašao iz zatvora. čime je postala vitez. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. Sonja Liht. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu. kada osniva Fond za političku izuzetnost . Sonja Liht se nalazila na čelu institucije. među kojima nekoliko ženskih. da se izdržavaju. ujedno je i član Upravnog odbora EastWest Instituta. postaviće Sonju Liht za šeficu svoje organizacije. dugo godina je radila u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radničku partiju. godine. Uplašen mogućnošću da ga rođena majka Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 106 . Soroševim stipendistom. Njena pojava na prijemima smatrana je značajnim društvenim događajem. Niko nema pojma o čemu je reč. danas suprugom Sonje Liht. vlasti su odmah posle 1968. Centra za profesionalizaciju medija. a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. bila je kopredsednica Helsinške skupštine građana. Pavluško Imširović: Milošević je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba.. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. naravno u dogovoru sa Udbom. Nagrade za ljudska prava Međunarodne lige za ljudska prava. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005.čemu god. za doprinos. kako bi “dobili” mene i “grupu”. i tajanstveni filantrop Soroš. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolićevu majku koja je u sud došla na štakama. izjavom da literatura koju sam čitao.

suvlasnik „Grand produkcije“ 162. već naš.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM optuži za laž. svetski priznati slikar 165. povukao je svoje svedočenje. Nebojša Šaponjić. Vasilije Mićić. Sudu to nije smetalo da. četvoricu u Ljubljani. vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. Ćurguza krenula je kad je uhvaćen da kao ovisnik krađe po apotekama. Nebojša Nedeljković. Ali. odnosno Aliji Izetbegoviću i grupi. Ćurguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. jer mi smo pratili sve političke procese u SFRJ. Žan-Fransoa Teral. Goran Stamenković. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. direktor agencije „Komjunis“ 158. jednog od najvećih uvoznika 159. Biljana Srbljanović. predsednik „Petrobart-Avia“ 169. Ljuba Popović. Velimir Kazimir počeo je u Marksističkom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. Ivan Stanković. Neko je brinuo. Nikola Marjanović. Znali su kuda će to što kažu otići. SKJ osniva Odbor za ljudska i građanska prava pri SSRN. stavljaju u dosijea. vlasnik firme „Nelt“. Pred njim su u Politici ćutali. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje.. pre svega sindikata. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. Veran Matić je angažovao svog druga Velimira Ćurguza Kazimira. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetničkih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. Gotovca. Njegovi izveštaji se. Zoran Obradović.. ambasador Francuske u Srbiji 160. uglavnom. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja. Uprkos tri decenije u novinarstvu. UN i raznih CIA-ških organizacija. A onda je s nama hapšen 1984. Za odbranu politike Vlade Srbije. Dok je Politika u Miloševićevo vreme čišćena od nepodobnih. čelni čovek producentske kuće „Emoušn“ 164. koristeci se institutom slobodnog sudijskog uverenja. Podređene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. Dimitrijević je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. prezentujući ga kao NVO. osnovana oko odbrane Gojka Đoga. Šeksa. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. dolazi 1986. Soroševe fondacije. direktor „Kapa Star Limited“ 168. predsednik LSV Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 107 . On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antića i Dušana Mitevića. najigranija srpska dramska spisateljica 163. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. Onda je sve je zaboravljeno. nije poznat široj javnosti. takozvani Dobričin (Ćosićev) odbor. Kao pandan. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. On je prvobitno označavao intelektualnu i političku nezavisnost od totalitarizma. Nenad Čanak. Uzlaznom linijom karijera g. Šešelj je s nama 1983. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. Nebojša Šaranović. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Demaćija. branili Paragu. Saša Popović. koji je bio član Helsinške federacije za ljudska prava. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. 157. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijević.NOMENKLATURA SRBIJE .. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Đilas. direktor JP „Srbijavode“ 161.

proizvođač i trgovac vojnom opremom 177. Ernst Bode. direktor „Nisala“ iz Niša 176. počasni predsednik FIBA 192. direktor TV Avala 181. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. s roditeljima je otišao u Francusku. Đorđo Antelj. Rade Šerbedžija. Boško Đukanović. Andrej Jovanović. najveći akcionar „Agroživa“ iz Pančeva 175. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. direktor ARRI. godine u Žabarima kod Velike Plane. najuspešniji srpski reditelj 187. Đura Obradović. Dragan Đurić. Kao četrnaestogodišnji dečak. Jirgen Bakeberg.NOMENKLATURA SRBIJE . Mile Dragić. Vidoje Vujić. Vladan Živadinović. Aleksandar Nikitović. kupac nekoliko preduzeća 184. Srđan Đurić. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 108 . Ljubomir Tadić. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. Miroslav Živanov. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. posle Kusturice. Muamer Zukorlić. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošću. direktor „Medijum Galupa“ 194. Goran Vuković. veliki tranzicioni gazda 172. Goran Paskaljević. Goran Bregović. sandžački muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. šef kabineta premijera Koštunice 173. Dušan Dunjić. Stavros Joanu. vlasnik građevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. Srbobran Branković. naš najpoznatiji muzičar u svetu 182. Dejan Ilić. Srđan Bogosavljević. generalni direktor Novosadskog sajma 185. direktor „Intermosta“ Rene Milošević rođen je 26.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 170. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174. Bora Stanković. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. Rene Milošević. direktor JP „Srbijašume“ 191. direktor KBC „Dedinje“ 180. pravnik i filozof 195. februara 1955. vlasnik fabrike „Vujić“ Valjevo 188. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. Aleksandar Andrejević.

navodno slučajno. što su za nas velike pare. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mlađan Dinkić izjavio je da će novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapređenje saobraćajne infrastrukture. Kada je DOS preuzeo vlast. Stevan Nikčević predaje tadašnjem američkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 109 . tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Milošević. Nije samo Ćuruvija stradao od Nikčevićeve ruke.NOMENKLATURA SRBIJE . posle koje radi u građevinskom gigantu “VINCI”. Podmeće dokument o praćenju novinara Slavka Ćuruvije. U "Jugoimportu SDPR" Nikčević kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. Čak se i Momir Gavrilović. hidrotehničkih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. a biće i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvođaču. direktor JP PTT Srbije 200. Za svoje savetnike Boris Tadić dovodi kumove. morala. I onda počinju da se ređaju afere. direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. Zahvaljujući ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. Već u februaru Nikčević zaboravlja da se upoznao sa Danom Drašković i postaje član Demokratske stranke. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. Nikčević se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. Bio je jedan od rukovodilaca. Danica Drašković naseda na ovu provokaciju. Stevan Nikčević je radni vek počeo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije. Sa tog mesta. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. čiji je predsednik Mlađan Dinkić. direktor ''Jugoimport SDPR". Nikčević instalira svoju bandu. Banda Stevana Nikčevića sve uspešno sabotira. Boris Tadić postaje ministar odbrane. iskustva. Beograd je specijalizovano preduzeće za izgradnju svih vrsta mostova. sa Nikčevićem. Kao takav brzo je napredovao u službi. Taj dan ostaće upisan crnim slovima u istoriji vojske. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150. prihvata dokument RDB o praćenju Ćuruvije na dan ubista. Kasnije će se ispostaviti da je Nikčevićev udeo u Ćuruvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. Ipak niko nije očekivao da Stevan Nikčević postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. dok nam naši dužnici stalno obećavaju isplatu potraživanja.. koju je nekoliko meseci ranije napustio. prijatelje. Srpska javnost. Sredinom 2006. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. Den Bejts. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKČEVIĆ. U Srbiju se vraća 2003.. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvođanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. ubrzo je bila usporena. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. osniva u Beogradu preduzeće “Intermost”. i vredi rasvetliti učinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. Raspolažući ogromnim količinama novca. “Intermost” a. godine. Danica Drašković ga u oktobru 2000. Nakon streljanja premijera Đinđića. žedna pravih informacija o likvidaciji Ćuruvije. Rene Milošević je sponzor Ski festa. ali ne dobijamo ništa kaže Milošević. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Rače. Kako je ovaj čovek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. apostrofirajući već dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Rače. Savezna vlada imenuje ga za pomoćnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minić. najuticajniji domaći estradni menadžer 198. Ali već je bilo kasno. kojima se Stevan Nikčević pere. zao. Dragana Solomon. Nikčević vrbuje drugog Živkovićevog pomoćnika. Podmukao. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate. informacijama i dosijeima. Raka Marić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U Francuskoj je počeo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. nezaježljiv. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. sve do smaknuća. Svi napori da se ubica Slavka Ćuruvije izvede pred sud ostaju uzaludni. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. ljude bez staža. Goran Ćirić.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. koji organizuje Skijaški savez Srbije. d. Stevan Nikčević.

prekidajući već čvrste i započete ugovore o vojno . Na dan kada je sprovođen u Hag. uvek tvrdio i sledeće: "Iako sam početkom aprila 1999. Boris odlučuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Američkih Država. insistirajući da se Stevan Nikčević ne smenjuje. Stevan Nikčević počinje da uništava namensku industriju. Ali.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. a prekinuo ga nekoliko minuta uoči streljanja. General policije Snežana Šulajić sa svojim sugrađaninom Miletom Dragićem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. 20. on izričito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. svi osim Stevana Nikčevića. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Čuruvije. što gospodina Nikčevića strašno brine. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Đinđića. U pljačkanje "Jugomiporta SDPR-a" uključen je ministar policije Dragan Jočić. I bi tako. Traži da ga Izraelci podrže u američkom kongresu kao demokratskog vođu u Srbiji. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić i ministar odbrane Prvoslav Davinić. Stanišić je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. A Stevan Nikčević se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domaćim mafijašima da je organizovao i krađu tašne Jovice Stanišića. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. I novac i imovina ove ustanove biće meta Nikčevićeve bande. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. Njegov ministar Dragan Jočić je državljanin Crne Gore. Smena Stevana Nikčevića je bila već gotova stvar. odlukom tadašnjeg načelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovića. Prvoslav Davinić je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikčevića i Dragana Šutanovca. U istrazi povodom Ćuruvijinog ubistva. postavljen za načelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. godine postavljen za načelnika Centra RDB-a Beograda. Nakon tih konsultacija. godine. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinića. Nikčević je preko svojih ljudi. godine. Danas je Stanišić na slobodi. 22. jer to nije dobro zbog javnosti. sklapa neizvršive ugovore o vojno . saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. koji je obećao svojim pretpostavljenima da će smeniti i uhapsiti Nikčevića menja odluku i Nikčević ostaje. Od očekivanih Koštuničinih poteza nema ništa. Stevan Nikčević je dobio zadatak da od vezanog Stanišića ukrade tašnu. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovića. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko praćenja Slavka Ćuruvije. a Jočić ćuti. kada je smena Nikčevića trebalo da se obavi. i prima lepe pare. kao saučesnike u ubistvu svoga brata označava Stevana Nikčevića. cinično i surovo. Jovo Ćuruvija. u svojim čestim obraćanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a".jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael. bivšeg zamenika načelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. Stevan Nikčević na računu "Jugoimporta SDPR-a" zatiče 200 hiljada dolara. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadić.tehničkoj saradnji. između ostalog. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinićevo praćenje i razgovore sa američkim ambasadorom Majklom Poltom. Milan Radonjić je početkom aprila 1999. septembra 2004. Ministar Davinić. Uzalud Jovo Ćuruvija moli da se Stevan Nikčevič makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po čijem je nalogu naredio višemesečno praćenje njegovog brata. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehničke saradnje sa Irakom. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. Smišljeno.NOMENKLATURA SRBIJE . koristeći se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko .tehničkoj saradnji sa drugim vojnim silama. Ministar Tadić obećava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadića tražeći od njega da utiče da Stevan Nikčević ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPR-a". kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. posebno namenske. septembra 2004. obilazi ambasadore. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. On je na saslušanjima. hladno. iako sam poznavao većinu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 110 . Njegova osionost toliko se smučila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. Jočić o mućkama ćuti kao. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogućila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu.

februara 2000. januara 1966. gde je išao u osnovnu školu. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. oktobra 1992. januara 2003. maja) 1995. nažalost. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitorađu kod Prokuplja. pre svega SAD. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. „Teško je očekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. Savezni poslanik u Veću građana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. a mislim da je još jasnije. da ga obavesti o dramatičnim događajima koji predstoje. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. i 1993. a Fakultet političkih nauka u Beogradu 1989. a od juna 1997. Na Šestom kongresu SPS. Jasno je bilo i tada. pukovnik Ljubodrag Stojadinović posvedočio je da je načelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska. održanom 18. predsednik SPS IVICA DAČIĆ rođen je 1. i predsedniku Liliću saopštio informacije o Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 111 . i član Odbora za spoljnopolitičke odnose. Novinar Slavko Čuruvija praćen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikčević. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore sličnim rečnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se branila zemlja. Ivica Dačić. godine poslednjem radnom danu. ukidanjem sankcija za međunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je međunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. Kada je dobio vezu. godine u Prizrenu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. koji se ubrzo ugasio. Uoči napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta. ne zbog inaćenja svetu. Iste godine postaje portparol SPS i član Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. koji je proveo kao portparol stranke. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veća građana Savezne skupštine. Međutim.Na izborima 1992. je bio član Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veća Savezne skupštine. Predsednik Socijalističke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševića. Bio je savezni je poslanik u Veću građana Skupštine SRJ od 1992. koji je u toku svih operativnih poslova". izjavio je 11. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996.NOMENKLATURA SRBIJE . za člana Izvršnog odbora Glavnog odbora. Na toj funkciji ostaje do do 1992. i danas. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. godine do januara 2001. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. pa je staro društvo na čelu sa Ivicom Dačićem i Zoranom Lilićem krenulo u novo zaluđivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. godine. Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. Od 2000. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. ne zbog egzodusa Albanaca. uz podršku SAD. poslanik je u republičkom parlamentu i predsednik poslaničke grupe SPS. izabran je na Drugom kongresu 26. U najuže rukovodstvo stranke. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve započete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikčevićem. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. godine. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". da je u stvari Srbija bombardovana 1999. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren način završetka ovog procesa. u februaru 2000. godine. a prvi ozbiljniji politički angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. i decembru 2002. Tadašnji načelnik Uprave za moral i informisanje. 202. Član SPS-a je od sredine 1991. Gimnaziju je završio u Nišu. Načelnik General-štaba general Momčilo Perišić pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilića. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. godine. Takozvani čuvari nacionalnih interesa dobro su izračunali koliko će svoj patriotizam naplatiti.

sekretar JUL-a Zoran Todorović Kundak. čiji direktori su morali da slušaju Dačićeve naloge. Palma je pripadao svetu podzemlja. Ivica je bio blizak Ceci. Ćuprija i Paraćin postali su Palmina "zona interesa''.. družio se i sa Arkanom. iz Žitorađe. zamenik ministra policije Radovan Stojčić Badža. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić dobio je zadatak da oženi Ivicu Dačića. kao i svi njegovi saradnici. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. Trudio se i da svojim stasom i glasom liči na Miloševića. Policija je Miloševiću opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''. nakon završetka studija.. pod optužbom da se nalazi na groblju. Nije slučajno Palma ušao u koaliciju sa Dačićevim SPS-om. a i na Arkanovoj sahrani. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. Milošević ga je koristio kao krpu. oženio mlađom novinarkom. Njegova zemljakinja. U to vreme Dačić je sarađivao sa Dinkićevim pljačkašima. idem u lov na patke''. Nego. On je naterao Ivicu Dačića da uđe u koaliciju sa Tadićem i Dinkićem.. ministar odbrane Pavle Bulatović. Palma je otkupljivao celu proizvodnju. umešao se Ivica Daćić. u formiranju vlade sa Tadićevom i Dinkićevom partijom? Dačić je. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. Pukovnik Stojadinović je. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. a u dogledno vreme i bez Vojvodine."Momo. Za vreme Miloševićeve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. koji je zajedno sa Lilićem vlasnik "Megatrend" univerziteta. Novinar Slavko Ćuruvija. Dačić mu je omogućio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. Zoran Lilić je oduvek bio poznat kao ništarija. predsednika Socijalističke partije Srbije.od nasilnika i ubojice do političara. Kada je pokrenuta priča da se sruši stadion "Obilića". narodnog poslanika. i tako. Dačić nije podneo ostavku na partijsku funkciju. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. U toj akciji policije uhapšen je Dačićev kum Vladan Zagrađanin. Pronađena je brzo devojka za njega. a sva su bila politički Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 112 . koji je bio komadant Srpske dobrovoljačke garde.. i uz pomoć Dačića preprodavao je. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena. Glavna preokupacija Dačića bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. i legalizovaće biznis. Dva ratna druga odlučili su da osiguraju svoj kapital. Tandem Lilić-Jovanović vuče konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Milošević postupao sa Lilićem. i posvetio se biznisu.. Ogromne pare Palma i Ivica Dačić zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. Mića Jovanović. Malo ko se danas seća Zorana Lilića. Jovanović je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". Zoran Lilić je iz Brze Palanke. Ivica je Ceci preporučio da na vreme pobegne na Kipar. Kakva je uloga Ivice Dačića. Ivica Dačić je polako ulazio i u veliki biznis. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. po trostruko većoj ceni državnim preduzećima. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. opisao nelagodu u kojoj se našao načelnik general-štaba Momčilo Perišić.. vlasnik fudbalskog kluba "Obilić'' i više stambenih i poslovnih objekata. sećajući se ovog mučnog događaja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pokretima hrvatske vojske. postavljajući ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. za Srbe iz Krajine. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilić i Mića Jovanović. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dačića je impresivan. Po nalogu Slobodana Miloševića. prema nalazima srpske policije. Onom podzemnom. postao portparol SPS-a. gde je i on odrastao. Jagodina. na inostranim računima ostavila 26 miliona evra. koji je u to vreme bio i direktor SPS. Tako će Jovanović povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. pošalji mi po ađutantu hiljadu metaka. Poseban biznis počeo je sa Draganom Markovićem Palmom. boli me . Ovih dana. On se razveo od žene Ljubice. predsednik Lilić mu je hladno odbrusio . i Dragan Marković je počeo da popravlja svoj imidž . tek svršena srednjoškolka Sanja. Svetlana Veličković udala se za Željka Ražnatovića Arkana.NOMENKLATURA SRBIJE . politikologa Žarka Obradovića. Zoran Lilić ponovo meša karte. Arkanovim saborcem. bez ikakvih ovlašćenja. načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Milorad Vlahović. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. načelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simić.

TV Politike. Gradski sekretar za životnu sredinu. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. godine od predviđenih 728. generala Stevana Mirkovića. do kraja juna 2002. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima". niti stvarnog pomaka u levo. samo da mu nema žene komuniste. Kao što je Miloševiću svojevremno supruga pripremila klimu za obračun sa Stambolićem. komunisticki put. što nisam mogao da prihvatim.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM motivisana. ali su se brave "uticajnih vojnih.000 ljudi (0. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. jer je vešta. Savez komunista . Upućeni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševića i položila venac. kaže general Mirković. Posebno je zanimljiv slučaj ubistva četvoročlane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. u koalicionoj administraciji sa DS. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. ubeđenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Marković. i tužen je zbog klevete.da ga supruga sada vraća na pravi. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. godišnjim dobima. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike.530. Duge. Nema razlike u doktrini Miloševićeva i njegove supruge. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. RTS.sve je bilo u funkciji Miloševićeve vlasti. ili knjigom "Odgovori". godine. avgusta 2008. u periodu od 26. A pre toga. na čelu sa Lilićem i Dačićem. Ekspres Politike.grupom za pritisak. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja.582 naplaćeno je 57. 19. Večernjih novosti. Funkcioner SPS. godine. tako mu i sada obezbeđuje odstupnicu dnevničkim beleškama. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. „To je žena iz senke.. Milošević je držao centar. Duvaju mirnodopski vetrovi. Ministar Dragan Jočić sakrio je ovaj predmet. Sukob je razrešen odlaskom generala. Njen brat je nađen mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. Samo političkim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. juna 2001. U to ime menja se ratnička "košulja". a kratkovidi tumači političkih zbivanja. a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševića. Miloš Aleksić i Goran Trivan.000 maraka. nije platio dug od 88. Jula 1994. Mirjana Marković je vođu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. Palma je našao momke da ga prebiju. sposobna.. odlučuje u ime stranke. sasvim suprotna . kada je zakon počeo da se primenjuje. Goran Trivan. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 113 . Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani. Sva ova ubistva Ivica Dačić treba da učini trajnim misterijama. Kasnije sam razumeo . ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu oslobođen od krivične odgovornosti.NOMENKLATURA SRBIJE . jer je istraga pokazala da je nalog za Pantićevo ''privođenje razumu'' dao Dragan Marković Palma. Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. Mirjana levo.. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sačuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž. ali iz starog centra moci. u SKPJ došlo je do sukoba između utemeljivača ove stranke. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama. ali su oni u tome preterali i Milan Pantić je na licu mesta ostao mrtav. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatović. vrši kadrovske popravke sistema. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. Kako će Ivica Dačić uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova naročito brine poruka.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posećuju ga inostrane delegacije.. U Socijalističkoj partiji Srbije mala grupa ljudi.742 evra. Pantić je istraživao njegove kriminalne radnje. pametna i retko gubi koncentraciju. oblacima i cvrčku u rodnoj požarevačkoj kući.8%). Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30.726. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantića. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stečenu imovinu legalizuje. dao je mnogo obećanja. partijski ideolog dr Mirjana Marković beleži u svoj dnevnik impresije o cveću. nebrojenim intervjuima. GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008. Isto je uradila Mirjana Marković“. U delegaciji su bili Uroš Šuvaković. Ne treba je potceniti. Ili.

Nacionalnim elitama odgovara rat. Rat bi bio završen. Da u toj priči ima istine pokazuje i način na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. nipošto nije u društvenom zapećku. Andra Milosavljević .godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. ministar za lokalnu samoupravu. Zlatan Peručić smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takođe nisu eksponirali. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševićem. Pokusaj puča u Banja Luci nije samo uvređeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. Ipak. ministar rudarstva bio je član SKPJ. u Srbiji režim ih je sačuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. Aranđela Markićevića. a Radovan Bijelić. o formiranju SPS u RSK. poput Knezevića. Oni su veoma slični. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. izbor Bore Mikelića za predsednika vlade RSK. aktivista SKPJ. „Nikola Dobrijevic. kleo se u Hrvatsku.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po rečima generala Mirkovića. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. Slobodan Čerović. koji srpski narod drže kao taoce ratne politike. On tokom celog rata ostaje u drugom planu. ima onih koji su joj bili i ostali bliski. ali i dalje ima značajan uticaj. stiče se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu. Za Mirkovića . ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. on je sada njen čovek. Čak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. kaže Mirković. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila već poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. decembra 1993. Zoran Todorović je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovićem i Aleksandrom Bakočevićem. da opljačkaju svoje podanike. Tu je i Slavko Biga. želeli su da budu u našem pokretu. „Veljka Kneževića je progurala Mirjana Marković. 29. Slično se desilo i sa Borom Mikelićem. sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. Kad je reč o svežim kadrovima. kompromituju opozicione vođe. iz Nevesinja. pod komandom SKPJ. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bračni par Milošević-Marković. Među njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. bliski prijatelj sa Mirjanom Marković. Zoran Čičak.SKPJ je grupa aktivista koja praktično servisira vladajuću partiju. a supružnici su od prvog trenutka na zajedničkom zadatku. Tahir Hasanović je generalni sekretar Nove Demokratije. komandant VO. ili kada direktor kompanije "Politika". Iako me je još 1990. zajedno sa Zoranom Todorovićem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". protest naroda koji je bio potpuno opravdan." Kada predsednik Zoran Lilić kritikuje "samozvane lidere". deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viđen" Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 114 . Zadaci u skupljanju glasova su bili različito rasporedjeni. svojevrsni politički aktiv Mirjane Markovicć. da je reč o partiji u ofanzivi. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. miroljubivi građanin trebalo bi da zaboravi kako su do juče isti lideri "uživali apsolutnu podršku građana Srbije". Mića Carević. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. otuda se smatra da je ministar pravosuđa tim kanalom dobio prolaznost. godine.a tu se opet neminovno nailazi na pripomoć SKPJ. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. Bora je bio najveći Jugosloven. Rođeni brat ministra pravde. Kada je SPS formirao vladu. nema većeg Srbina od njega. Da bi se postigao utisak o promeni politike. Lično mi je žao što nije urodio plodom. uz put. u roku od dva sata povučen je general Pavlović i doveden na čelo RV i PVO Ljubiša Veličković. okuplja grupa problematičnih ljudi koja piše saopštenja medijima. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžića i Mladića u Bosni. Ni grupa"Metropol". međutim. ni organizaciju.NOMENKLATURA SRBIJE . takođe kadar RSK. ne eksponirajući se do sada. kadar SKPJ.. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. sadašnji SKPJ nema ni članstvo. švercera i Karadžica lično. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševiću i SPS. ali su u stvari delovali iz senke. Karadžic je za nas saučesnik i treba da odgovara. Dragan Hadži Antić osuđuje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zločinima i ratnom profiterstvu.. Sada. bio je na listi SKPJ. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. u njihovoj kući. U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . Snežana Aleksić je pomoćnik ministra za trgovinu i turizam. Dragan Kostić. bio direktor moćne firme "Gavrilović". nema članova ove partije. U Vladi. Utisak. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. počelo se govoriti o četvorici ministara iz senke. I tako dalje. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je član SKPJ“. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu.

i da prihvate nove stare usrećitelje. sa terasom . Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalističkim krugovima ili kriminalom“. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". Miodrag Tomašević i nista nismo dobili“.. Preduslov za tako mirno "čišćenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovićev program. protresen je i Kosovski Okrug. Kragujevca. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) čija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. je svakako među pet najmoćnijih ljudi u Srbiji. članica Direkcije JUL.. Rudnika i Fruške Gore. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobraćaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbeđenja ambasada i drugih objekata. pao je kao žrtva intriga. postaje vlasništvo preduzeća "Komet-BTC".. što je tada iznosilo više od milion maraka. godine. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. sasvim suprotnog je mišljenja Čičak.nismo zadovoljni. Velibor Veljkovićć. sa njim imamo dobre odnose.juna RTV Politika vidi se i sluša do Čačka. analizirao je general Mirković. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac. godine isknjižena je celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". a ne voli nas. Onima koji nemaju tako kratko pamćenje ostalo je da prebrojavaju mrtve. Tako je. gradonačelnik. „Nije tačno da sve držimo u rukama. Radoš Smiljković je ambasador u Bugarskoj“. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". jer bi se smanjila ratna propaganda. opasan tip.. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. Nebojša Čović. što je značilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goča. kao članarina. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. pre svega u sopstvenoj partiji.. Studio B je poklonio Tijaniću lutku. prilagođavamo se novom vremenu“. koje su bili tumači nove politike starog supružničkoh para. Miloš Simović. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseća i unutrašnjost. komentarisao je Čičak. Snežana Aleksić podsetila je na početke političke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. oformila terorističku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem. nije morao da vodi pravu borbu za medije. pa je "Komet" postao vlasnik 15. Ne možemo raditi sa Vučelićem ili Mihajlom Markovićem koji je zagazio u nacionalizam." Od 28. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". Vlasnik firme BTC je dr Nenad Đorđevic. Lično se nadam da Vučelić neće biti direktor Televizije. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima... Krajem 1991. iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristić predsednik JUL. oko 150 kvadrata preduzeće "PhilipWilson". pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. koji su Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 115 . Tijanić. u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. "Komet" prelazi u Holding kompaniju . skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. a na računu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara.NOMENKLATURA SRBIJE . ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". a Miodrag Tomašević (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao učešće "Kometa" u zajedničkim projektima sa raznim firmama. Milorad Vučelić. govorili su aktivisti SKPJ.. ako ne žele Šešelja ili Arkana. iako nema svoje glasilo. poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovića. novinaru koga njena ruka vodi. "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ početkom 1991. Gornjeg Milanovca.. ali bolje nego Grudenka. infiltriranu u sve pore privrede i društva". U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku između TV Politike i NTV Studija B. Šešelj kaže da je SKPJ "zločinačka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. iznuđivanjem i razbijanjem štrajkova.. Kraljeva. „Od "Kometa" smo trebali da živimo. mediji moraju biti na usluzi. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. na primer. On je karijeru počeo u SDB.. a smenjen je načelnik. Izbor nije lak. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. ali se pokazalo . direktor državne televizije. a prostor na XXIII spratu. urednik "televizije kojoj se veruje". Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naručeno ubistvo. SNEŽANA ALEKSIĆ. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. Tijanić prijatelj naše partije.. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz lične simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje.svi smo mi pomalo socijalisti.5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. Posle intervjua koji je Mirjana Marković dala listu na albanskom jeziku Bujku. prostor na prvom spratu postaje osnivački ulog u Polikliniku "Ušće". kaže Mirković.

Snežana Aleksić and Uroš Šuvaković ispred SLOBODE a Ivica Dačić. čiji je Đurković generalni sekretar. jula.da im se omogući da 24. ne obazirući se na svoja stvarna ovlašćenja i realne moći. a ni usmeno obaveštenje. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe. visoko profesionalni način.. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kićanović saopštio je da će na olimpijskim igrama u Sidneju učestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije.NOMENKLATURA SRBIJE . i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašić. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilić. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjić. Mirko Marjanović. Rukovodstvo SPS izrazilo je počast SLOBODI za dosledne i odlučne aktivnosti i obećalo punu podršku u budućnosti. Zorane. 2007. predsednik UO RSJ i član Direkcije JUL-a. te se otvorenim pismom. vratila 2000.. Gorica Gajević. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod.. kad je bio direktor CIP. Vladimir Kršljanin.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bez predaha proživeli prethodnu deceniju. Ona ne može nekontrolisano činiti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. Nikola Šainović. objavljenim u “Politici”. Pored kovčega. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala čast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. Putovao je Rade Bulatović – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. usprotivila se Snežana Aleksić. Žarko Obradović. prvi čovek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antić. savezni ministar za sport. direktor „Topole“ iz Bačke Topole 204. Svetlana Kitić.. retki su. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. Vladimir Lučić. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Đurkovića nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvaničnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. “Drugarica Snežana Aleksić bira za koje novine želi da govori. časno obavljati profesionalnu dužnost. Oktobra 2003. a krajem 2006.... savezni rukometni selektor... Velizar Đerić. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. Milorad Vučelić. pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. snagu i posebnu boju”. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. Snežana Aleksić mi je kuma.. kako tvrdi u pismu upućenom Draganu Kićanoviću. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omogući ispunjenje patriotske i građanske dužnosti” . Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. nekada najbolja rukometašica sveta.” 203. Rođena sam u Tuzli.” Snežana Aleksić. direktor MTS Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 116 . profesor Mirko Zurovac.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Đerić bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksić. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zaključilo 31. sarađivala kao direktor Radničkog i direktor državnog tima. Vukoje Muhadinović. Dragutin Milovanović. o načinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševića.. u Atlanti. U tom gradu mi i sad žive roditelji. Siniša Vučinić. Milorad Vučelić. jer nije dobila pismeno. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije.. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. moj prijatelj iz Radničkog. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicović.. Milan Milutinović. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE. Posle mnogih životnih razočaranja u Tuzlu sam se. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radničkog. koji si ovom timu davao nesebičan doprinos. Kada je Predsedništvo JOK odlučilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Đurković. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996. Dušan Bajatović and Branko Ružić ispred SPS. septembra glasaju na izborima. Od 14. direktor RTS Dragoljub Milanović. godine.” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. obratila predsedniku JOK-a Draganu Kićanoviću zahtevajući hitan opoziv svog generalnog sekretara. neće poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej. iz Beograda. Zoran Anđelković. predsedniku JOK. Sigurna sam da ćete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja će na dostojanstven. partijski drugovi držali su neku vrstu počasne straže u kapeli. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ. sa Goricom Gajević sam bila nerazdvojna. “Ja već mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksić. Dragan "Jugopetrol" Tomić. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam.” Bolje sreće bili smo u razgovoru sa Radetom Đurđićem..

godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". član gradske vlade Beograda 206. te ". Njega je Akademija tretirala kao disidenta. knji?evnik i potpredsednik SANU. Krestić kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma".? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. vlasnik klinike „Anlave“ 214.NOMENKLATURA SRBIJE . Odbor je imao 16 članova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. Kosta Mihailović i Mihailo Marković. Ovaj dokument napali su svi. posebno birokratskom haosu. Matija Bećković. vlasnik fabrike „Dalas“ 208. U junu 1985. generalni direktor „Ikarbusa“ 210. Postoji teza da je Ćosić ipak bio učesnik na izradi ovog dokumenta. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestić. predsednik FSS 216. neka vrsta kritičke analize postojećeg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. Rodoljub Šabić. a Dobrica Ćosić javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obiliću. a i akademici. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. nevažan po sadržaju. predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Miša Lukić. Džemail Šahović. Mada mnogi danas misle da je glavna ličnost u toj priči bio Dobrica Ćosić. To se nije dogodilo. Vlada Mikić. a političko rukovodstvo Srbije čekalo je da dokument bude osuđen. čuveni fizičar i Vasa Čubrilović. poverenik za informacije od javnog značaja 209.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 205. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. nije uzet u krug izabranih.. Bili su to Pavle Savić. on nije bio član Odbora. Već u decembru 1986.da ne bi provocirao vlast". "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno članova SANU. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik časopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. direktor agencije „Leo Barnet“ 217. predsednik OKS 213.. SANU je svesno pomogla ustoličenje Slobodana Miloševića kao neprikosnovenog vladara. Ivan Ćurković.. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvučenom stanu. Dragoslav Srejović. Zvezdan Terzić. Za predsedavajućeg ovog odbora izabran je Antonije Isaković. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. Slobodan Ivanović. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. "spolja" sugerišući šta treba da piše. zakazana je vanredna skupština SANU. bitan iz inata. Tamo nije rečeno ništa od onoga što javnost nije već znala. Robert Čoban. kao mladog pesnika. Gorica Mojović. Bili su to Desanka Maksmović. uvoznik cigareta 207. Stevan Raičković. pisac i akademik MATIJU BEĆKOVIĆA je svojevremeno. Olga Jevrić i Irena Grickat- Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 117 . formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. Milka Ivić. Ivan Antić. koji će potpaliti maštu radoznalih. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. Nemanja Vidić. Vladika Artemije. Srećko Nijemčević.

"Memorandum" nikada nije objavljen. Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politička linija prijema u članstvo ove institucije. Taj kapital procenjen je na 2. Kako je dug "Politike"a.o.366 akcionara koji su nekada imali više od trećine. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilić o ćerki Mariji. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora između "Politike" i VAC-a. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovića. koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovićem. analitičar koji je. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadiću). a koji je na Skupštini od 30. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. duhovno.7%) i ostala izdanja (28. juna 2005. Akademik Matija Bećković je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. Ako ne drugačije. Njegovu kćer.6 miliona evra). jula 2005. i Predraga Mihajlovića koji zastupa interese Komercijalne banke. suprotnih interesima 6. moraju da odu. a pokojni književnik Miodrag Bulatović pravdao je svoje članstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna političkim elitama.d.5 miliona evra. oktobra 2000. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. prisilićemo ih na taj čin štrajkom glađu”. Aleksandrom Simićem. Predragom Mihajlovićem i drugima.1%. Kad se u političko. Nastao kao fantomski. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. do Matije Bećkovića koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srđana Janićijevića. godine premijer srpske vlade Zoran Đinđić postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivačkog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji". a sada svega 24 odsto akcija na papiru.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. a on ugovornu obavezu nije ispunio.medijsko zamešateljstvo uključe i porodični odnosi. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit). Gde je onda "nestala" razlika od 5. zajedno sa direktorom "Politike" a. Hinić je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. Svi oni. negdašnjeg poverioca "Politike". i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki članovi SPS po partijskoj liniji. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. koji je baš Branko Pavlović podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". rejting Akademije dignut u nebesa. Ostvarena je kompromitacija postojećeg političkog poretka. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplaćene članarine od po 1. prodaja duvanskih proizvoda imala učešće od 34. zubarom Zoranom Vacićem.d. Počev od Emira Kusturice kao predsednika UO. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004.umetničko društvo.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radulović. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne političke faktore. Celu ovu mutljavinu transparentnom je učinio Marko Hinić.d. Dobrica Ćosić osuđuje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o budućnosti svoga naroda.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8.o.4 %) u prihodu zajedno imala 44. izabran u novom sastavu na čelu sa predsednikom Emirom Kusturicom i članovima Matijom Bećkovićem. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. Zgodan primer je porodica Bećković. Aleksandra Simića koji je eksponent interesa aktuelne vlasti. estradno. tako je i završio.6 miliona evra. akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. Posle 5. koga su za isplaćenih 1. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševića odsvirana. SANU je na izvestan način rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvećih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. ali njena dalja perspektiva nije izvesna. VAC-u. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja.NOMENKLATURA SRBIJE . Pismo je pročitao Matija Bećković.2%. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimačine. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i političari i javnost Srbije obično Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 118 . dok su izdanja PNM-a (15.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. Olju Bećković. navodno. a naivnih falilo. Da bi uspeli u pljački teškoj više miliona evra. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno .

koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju. U emisiji RTV B92 Velja Ilić je rekao da “nije on (Kostić) kriv što je Legija ručao u njegovom restoranu prilikom boravka u Čačku. predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. direktor „Ces Mekona“ 226. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. Branka Vidić. Aleksandar Boričić. za razliku od Ilića. Kao što je poznato. Kostić je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovića. Ljiljana Smajlović. najbolja atletičarka Srbije 219. budu isključivo marke “škoda”. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . zbog potkradanja ovog javnog preduzeća. 218. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Čačka. vlasnika “Auto Čačka”. Milenko Kostić.o.d. gradsku kuću. U međuvremenu. ovaj Čačanin. a Kostiću morati da plaća ekonomsku cenu zakupa. direktor „Zdravlja aktivis“ 220. vlasnik „Auto Čačka“ Uprava za javne prihode je odlučila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. U javnosti Bećkovići su. a akademik Bećković član je UO Politika a. Goran Stojiljković. Dok pojedini učesnici upozoravaju da je nemoguće da jedan ponuđač bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. vlasnik „Polimarka“ 221. kod njega je ručao Jovica Stanišić za vreme jednog boravka pre atentata.. Ove godine. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i dečiji vrtić.o. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljač limuzina za državu. Milorad Luković Legija. vlasnik preduzeća „Steko“ 225. za ugovor težak oko 2. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. Zet Matije Bećkovića (suprug druge akademikove kćeri). Kole je pušten posle nekoliko nedelja. u žestokoj konkurenciji zvučnih imena iz automobilskog biznisa. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. iako nisu bili potrebni EDB-u. generalni je direktor Politike. inače zemljak i prijatelj Milenka Kostića Koleta. glavna urednica „Politike“ 222. Ljuboja Stefanović. novine i magazini d.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. jer je Milenko Kostić u rodnom selu pored Čačka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM svrstavaju u tabor DS. dakle tadićevaca. Posebno ako se ima na umu Koštuničino slikanje sa Zdravkom Čolićem. Ipak. Olivera Jevtić. a time i liferant vozila za državne organe. a direktorka muzeja Nevenka Bojović uzalud upozoravala da će. zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena. ukoliko čačanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je već potpisan. posle atentata na premijera Zorana Đinđića. veka. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. To je javni restoran. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonačelnik Čačka. pa koncert Cece Ražnatović koji je izazvao buru i u samom DSS. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. Zvonimir Nikezić. DSS podržava Velju Ilića. “Auto Čačak”. direktor OMV u Srbiji 224.sam “ktitor” sa porodicom! Kostić je iste godine kupio i tzv. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostića naručio 6 kamiona “mercedes”. konzervativnog DSS-a.. po mišljenju mnogih. Vojin Starčević. bar u prvom izbornom krugu. Borislav Radosavljević. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”.NOMENKLATURA SRBIJE . Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” već hapšen u policijskoj akciji Sablja. on ih je porušio. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. iako se sama nikada nije izjasnila. poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. tako da nećemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. Kostiću je zabranjeno i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 119 .

dramaturg 239. Željko Obradović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici. Marija Šerifović. Isidora Žebeljan. najplaćeniji vaterpolista na svetu 254. prvaka Evrope u košarci 245. vlasnik “Auto Čačka” pobeđuje na tenderima. Aca Bulić. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. Dragan Džajić. Aleksandar Šapić. kompozitorka i najmlađi akademik 240. pobednica „Evrosonga“ 2007. Uprkos svega. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. vlasnica agencije „Publicis“ 244. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. selektor košarkaške reprezentacije 243. najpoznatiji dramski pisac 238. direktor agencije Beta 235. fudbalska legenda 236. Bojan Bošković. Ratko Butorović. pomoćnik ministra za omladinu i sport 251. Zoran Višnjić. biznismen iz Novog Sada 246. Ljubica Marković. Milorad Čavić. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. Dušan Kovačević. Vasiljka Radulović. najbolji srpski plivač i evropski rekorder 252. generalni menadžer „Egzita“ 247. Bosa Nenadić. Miroslav Đukić. Radislav Rodić. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. Jovan Ćirilov. predsednik Zajednice prvoligaša 241. Dušan Ivković. trener Panatinaikosa. Predrag Ejdus.NOMENKLATURA SRBIJE . vlasnik agencije „Kontiki“ 242. Milorad Pavić. Mirko Todorović. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. Aleksandar Milićević. Aleksandar Stojanović. upravnik Narodnog pozorišta 234. Slobodan Mićić. Žaklina Nikolić-Kušić. godine 253. vlasnik modne konfekcije „Todor“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 120 . Vladimir Čupić. najprevođeniji srpski pisac 232. Aleksandar Šoštar. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. 228. predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249.

Njegove su kockarnice. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. Uprkos spornim detaljima o Majkiću. oktobra 1989. godine. Kupio je za 2. Majkić je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom". Po dolasku u Srbiju. tadašnji direktor "Interkontinentala". do 1983. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektić. godine. Sastanak je vodio predsednik stranke Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 121 . onda je zatvoren. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. i 17. poznato je. Branislav Stojaković. po tadašnjem zakonu.2000. koji je je započeo 18. (isplaćeno mu je 1. državljanin BiH i SCG. Kazino u koji su. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minić predloži za predsednika prelazne republičke vlade. u noći između 16. mogli da ulaze samo stranci. novembra. Ono što je procurelo u javnost .000 dolara). uz pomoć srpskih zvaničnika u organima vlasti BiH. narušavanje javnog reda i mira. prijavljivan kao višestruki učinilac krivičnih dela u periodu od 1975. narednih pet godina. Šta je sve radio. godine. Ulici 29 novembra.000 dolara godišnje i 20% od zarade. 256. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojić. verovatno. privilegijama i imunitetu. gde je živeo do početka raspada Titove Jugoslavije. i vređanje policajca. augusta 2004. Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti. u pritvoru je odležao ceo mesec. falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. marta 1998. samo njemu. Majkiću su cvetale ruže. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost počasnog konzula Konga. obavezao se da će hotelu.000 dolara Majkić je od Jablana (inače Jugovića po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994.10. Milorad Savičević. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. direktor „Eurosalona“ 258. Milorad Majkić. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIĆ rođen je 1950. Slobodan Živojinović. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". dobio je zatvorsku kaznu. 19. kada su napadači s automatskim puškama izrešetali automate za igru. otuda ne čudi što se izjašnjava kao Bosanac. Široke narodne mase čuli su za njega posle spektakularnog hapšenja.NOMENKLATURA SRBIJE .. niti Ministarstva pravosuđa Hrvatske. Tako je otvorio prvi lokal . na Terazijama 43. godine.čovek je imao restoran u Zagrebu. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. Osim lanca kazina "Aleksandar". godine. a zagrebački biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkić. u Čumićevom sokačetu. s Kojićem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica.4. demolirane. januara 2002. ali i u JU Biznis centru. uz odobrenje Milorada Savićevića. tvrdio je da je Majkić bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševića. prvog čoveka "Geneksa". pored menjačnice pokojnog Arkana. prevare. Direktor "Genexa". umesto da dobije odštetu .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 255. 330.600. Ali.000 dolara. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. Veće ministara odobrilo je Majkićevo imenovanje 26. a Majkića nije bilo ni u krivičnoj evidenciji beogradske policije. Za 1. Milorad Majkić. u Čumićevom sokačetu.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. Živorad Mihajlović. Lepo je proširio posao. na Terazijama i u Ulici 29.. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novčane kazne. pokojni Žorž Jablan. u Višegradu. imenovan je za počasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. Takvom odlukom Majkić je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Bečkom konvencijom o olakšicama. Završio je srednju školu. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu započelo je akciju za imenovanje Majkića 2002.300. radio je do sankcija.kockarnicu "Aleksandar". Priča između "Geneksa" i "Kin Stiba" počela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". plaćati 500. kada je izvršio dela silovanja. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. Vlasnik "Kin Stiba".

jeste slučaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. takođe.000 kvadrata sa 1. Sličan rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. Činjenica je da je najveći broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgrađenih stanova.105 jedinica među kojima dominiraju stanovi. proizvodnju. reorganizovana Naftna industrija Srbije počela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. Inače. Stankom ogradio od prodaje stanova na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 122 .527 evra) a ugovorom između ta dva pravna lica precizirano je da će za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrđeni broj kvadrata. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. Marjanović.. poznatiji kao Žika Muštikla. Oktobra 2005. ukupne površine koja premašuje 40. Dragan Tomić. pa i kada se takav stan nađe u posedu kupca. pošto uspešno okonča fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. d. u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. To ima svojih prednosti. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice između Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. U NIS-u a.. proizvodnju. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora.NOMENKLATURA SRBIJE .032 evra). ali ima i garaža i lokala. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladića. firma Darka Mladića se sumnjiči da je bila finansijer mreže pomagača Ratka Mladića u njegovom bekstvu. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. pa je poslanik Sanja Čeković (koja je stavljala. Zoran Anđelković i Željko Simić. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. Naime. vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlović. koji se. gle slučajnosti. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovićevog SPO. a ukupna vrednost naplaćenih kvadtrata kreće se oko 43 miliona evra. Međutim. Nije redak slučaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na određenoj lokaciji. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeći da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. kreira raspored i stepen opremljenosti. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivačkim ulogom od 4. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . Zbog te čudne koincidencije. još nisu primili svoje stanare. pre svega Tomić. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju. godine počeo izgradnju blokova na pet lokacija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slobodan Milošević. sa osnivačkim ulogom od 2. Najsvežiji i najdrastičniji primer. i pored toga što je većina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti.. što se po istoj formuli.Urban legal (vlasnik tog preduzeća je firma iz Vašingtona. Milomir Minić. Međutim. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. koji je udružio oko hiljadu nesuđenih vlasnika stanova. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlović zvani Žika muštikla. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbačeni iz stranke. Ipak. pa nije mali broj građana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. preradu. čiji je vlasnik Mladićev sin Darko. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševića. Stankom je 2004. Artcom LLC. Sednica je prošla tzv. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek počeli da se kopaju temelji. NIS je podeljen na dva javna preduzeća i jedno akcionarsko društvo. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reči članovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. u poslednje vreme. prema svojim mogućnostima. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su uključeni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na čelu sa Verkom Stevanovićem. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. prevareni kupci ugovorenih i uplaćenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba između investitora i podizvođača.. godine. Minić. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da će završiti samo grube radove. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božića na dužnosti člana UO JP za istraživanje. Tako je. događa se da investitor. čija se firma bavi gasifikacijom. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailović zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. dok kupac. po pravili nejasni. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagića 54).

direktor Poreske uprave 264. Sumiks i Pionir invest. ali koji „nekom slučajnošću“ nisu preneti tim preduzećima. gde su mu partneri bili Kuming. Vladika Grigorije. Jelena Drakulić. bez tendera.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM drugim lokacijama. najvećeg kablovskog operatera 270. ekspert za pitanja EU 272. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog sličnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. Marina Abramović. Živadina Mihajlovića. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. Slobodan Jolović. predsednik opštine Lučani i organizator Sabora u Guči 262. reditelj „Klopke“ čiji su scenario otkupili Amerikanci 260. koji su takođe svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. dobija dozvole za gradnju na tom području. jedan og najvećih donatora u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 123 . lider benda „Van Gog“. Aneta Ivanović. U to zamešateljstvo uvlače se i brojni podizvođači. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arčibalda Rajsa. potpredsednik „Intela“ 269. direktor „Tarketa“ iz Bačke Palanke 261. direktor SBB. Srdan Golubović. Dragan Šolak. mi smo upućeni jedino na pojedinačne sudske sporove. pa kupce koji u svojim stanovima žive već dve godine. Reč je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. poznatijeg kao „Žika muštikla“. direktor Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca 267. direktor Uprave carine 268. Po istom principu. Ljubiša Vuletić. jer jedino ta firma. bivšim vlasnicima zemlje na čijim parcelama se grade ova naselja. ambasador Japana. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. Zapanjujuća je i inertnost državnih institucija. Jelica Minić. episkop zahumskohercegovački i primorski 271. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. Branko Kovačević. direktorka kuće „Adrenalin“ 266.NOMENKLATURA SRBIJE . direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. direktor „Erport siti Beograd“ 274. ali je čudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Čukarica. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. rektor BU 263. Džon Dejvis. Predrag Petronijević. Gili Deker. pa oštećeni smatraju da je mala verovatnoća da četiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. 259. Zvonimir Đukić Đule. to je moguće samo od Stankoma. Entoni Barnet. Dejan Stojanović. Tadaši Nagai. dobitnik MTV nagrade 276. Veselin Vesković. direktor očne klinike ABM 273. Veliki broj kupaca obratio se sudu. koje bi trebalo da reaguju. Iako je reč o velikom broju prevarenih građana. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. Sreten Mitrović.

Svetlana Velmar-Janković. Milan Ćalasan.NOMENKLATURA SRBIJE . bivši šef diplomatije 283. Mladen Radojević. šef Unmika na Kosovu 284. Pitanje se odnosilo na 800. investirane u školarinu Vučeline ćerke. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. sada je šef poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. Milorad Vučelić. Srđan Dragojević. Vuk Drašković. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. Hristos Panagopulos. bila je leva i desna ruka druga Čovića. pravni ekspert 289. bivši matičar u mesnoj zajednici Palić i aktivista Saveza sindikata. savetnik teniske reprezentacije 297. Ana Pešikan. Milorad Vučelić. Nada Kolundžija. Damir Firšt. Bane Stojanović. Bačkopalanačka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišić. Nikola Pilić. vlasnica „M plasta“ 293. direktor „Siti rekordsa“ 296.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 278. najpoznatiji domaći kantautor 287. olimpijski prvak u matematici 286. šef poslaničke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i očekujemo da će tako biti”. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. Đorđe Balašević. Joakim Riker. Obojica su dođoši crnogorskog porekla iz moralno-politički besprekornih porodica. Mirjana Savić-Udovičić. Marijana Pajvančić. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS).000 evra. Radmila Marinković-Nedučin.. lider SPO. Zlata Stepanov. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 124 . šef OEBS-a u Beogradu 282. ambiciozni. dok ga Milan St. ambasador Grčke 290. srpski fudbalski menadžer 295. direktorka Agencije za privatizaciju 280. Hans Ole Urstad. Radovan Pankov. Protić nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vučela nije imao odgovor. ambasadorka Srbije u EU 279. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dačićem i Palmom? 285. Dragoljub Žarković. naša najuglednija književnica 294. Jovica i Vučela idu u Beograd na studije. Mihalj Kertes. Nada Kulundžija. Roksanda Ninčić. nagoveštavajući većinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. uspešni režiser 288. Vesna Džinić.. ministarka nauke 298. Mile Isakov. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da će se Milorad Vučelić ikada postideti i prestati da viče.

. glavni urednik "Književnih novina". pojavljuje se. vozao se u crnim limuzinama i leteo. ako čovek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. osim Milorada Vučelića. malo Markuze. Vozilo je pripadalo Miloradu Vučeliću. RTS itd. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Bracikina carina pleni i isporučuje heroin Stanišićevoj Službi. Vučela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književničko-intelektualno-umetničarski polusvet koji je parazitirao na komunističkim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radović. a ne mi. vredno glodao. sa disidentima. da se nekome preporučuje za čuvara. Jedna strana trebalo je da drugoj Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 125 . opisao je Brana Crnčević. To stanje. Neki ninovci to nisu razumeli. bivšem Domu Udbe. i već 1973. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Milošević ga izbacuje iz SPS iz razloga neke političke svađe. iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. oružje i heroin bili su sledeći. sa nacionalistima. To je doba sankcija. i 1989. da će se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. čiji je predmet irelevantan. kvota i kontingenata. Vučela se pokazao kao prorok. Kao trenutno marginalizovan iz politike. Vučelića je krenulo: SPS. Na pitanje šta se nas tiču njihove komunističke svađe između republičkih partija. kao i sve za Vučelu ako nije novac. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. Odmah je stavio do znanja ogorčenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". malo Kardelj. zato što su on i Vučela radili zajedno na istom projektu. I dalje se oblači "levičarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". vezanom za Dušana Bogavca. jeste. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa četiri pune plate. Vučela je: umetnički direktor Zvezdara teatra. koji je i sam bio u toj priči. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. sa svojom američkom vojničkom torbicom o ramenu. levičara i šarmera. Vučela se odlučuje za javnu karijeru. Jovica postaje Načelnik. u svojstvu sekretara. Iz Bačke Palanke dolazi Bracika Kertes.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bistri i vredni. da Srbe svi mrze itd. ha!". Služba državne bezbednosti već je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". Vučela se smejao: "Vi ćete da ginete u tom ratu. sa NIN-om. tečnih goriva i strateških roba svih vrsta. 1973). u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". sa novinarima. Sve se plaća u gotovom. sa pokrićem suvlasnika producentske kuće Komuna. potpisnici su bili svečano najureni iz Saveza komunista. U jednom trenutku 1997. među "disidentima". Iz izbledele američke jakne M-65 Vučela prelazi u odela i kravate. Vučela je diskretno. U jednom od tih slučajeva. ušao je čak i u estradu i tamo ostavio utisak. malo Dobrica. Pratio je modu: malo "Praksis". s druge strane. projektima. zanimanje Mađar. lepe sankcije. Vučela se tu ugrađuje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. Početkom osamdesetih Vučela je bio spreman. Po prirodi stvari. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. Politički je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. kao glavni urednik "Studenta". Vučela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. Sredinom osamdesetih.NOMENKLATURA SRBIJE . bilo ga je svuda. demokrate. sa Francuskom 7. ali torbica mu je već ušla u legendu. misterioznim putevima. Opredelio se za duvan. osim da potpiše neke peticije. svačijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. da će se Srbija otcepiti. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma između tri strane umešane u izvestan posao. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u real-socijalističkoj kulturi. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. a oni nek' vide šta će. ha. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima. Vučelić se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišića s jedne i izvesnih međunarodnih veletrgovaca duvanom. sa Patrijaršijom. Već je bio ljubimac intelektualno-političke Čaršije. disidenta. "nema Boga. odgovorio je: "Ha. sa pesnicima i sa celokupnom političkom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. Jovica se odlučuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. zapošljavanjima. sa umetnicima. u Budvi. Teodor Anđelić. ako treba.. umetnički direktor Grada teatra u Budvi. ali "levičar" svakako čupav i glasan. pa je sve dozvoljeno". urednik kulturne rubrike "NIN"-a. Bilo ga je svud. Od 1973. sa komunistima. dva nepoznata počinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnički automobil "audi". iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". pa i saveznici iz dva svetska rata. sa akreditivima liberala. ali tadašnji glavni urednik. Tada ga je krenulo: sa troškovima. onda su stavili na šverc cigareta. nešto manje među pravim disidentima. Vikao je Vučela sa TV ekrana tih godina. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-političke osetljivosti. Vučela je propovedao 1988.

treba samo argumenata. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. februara 1966. ako narod neće Mitevića. stalno me napadao. vidno stagnira. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugačije da reagujemo. bez znanja. kako kaže. U Glavnom odboru je SPS-a. ima da podnese ostavku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. da bi 1988. onda su ga. brate. u Končarevu. Oženjen je Živkom.. član je uprave “Crvene zvezde”. Treća strana je kasnila. Vukom Jeremićem.NOMENKLATURA SRBIJE . pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. najveći proizvođač jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. pa načelnik Uprave za strance. Biran je i za člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. marta 1991. izborom Milana Martića. Zatim je 7 godina bio sekretar republičke Uprave za unutrašnje poslove.? 33 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 126 . Draganom Jočićem. trebalo bi da se sećamo da je ista novina. Bogdanović je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. ja bih ih. Jednom. partitokratija. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Đinđića. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. Draganom Šutanovcem. očigledno. Vladimir Beba Popović optužio ga je da je od Službe ukrao četrdesetak miliona maraka. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. govoreći o 9. j. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. žalio se. Govorio je da je “Vuk Drašković pre na rumunski način jurišao na “TV Bastilju. došao za ministra policije.. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. koji su neumitni. koju je obavljao 8 godina. Obuzeti samo željom da budu neko. praznih džepova. s uzimanjem para od Na političkoj sceni Srbije instalirani su neki. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . smenjivao”. Upućeni tvrde da Bogdanovića na mesto ministra policije nije “lansirao” Milošević. već general Petar Gračanin.. od kada je većina ovih ljudi postala elitni segment društva. bio kriv ili ne. Slučajno ili ne. Dragoljub Marković. ništa nije dokazao”. ili će biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. ga. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis moćnih listova poput Blica. a zajednica već treću deceniju. “Jugoslavija komerc”. bezobzirni.. Onda je postao zamenik republičkog sekretara za ONO i DSZ. drugovi pozvali da pređe u policiju: “Načelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. “SK me često držao na nišanu. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1976. Vršene su promene svih načelnika SUP-a”. iako sam bio dobar član i nisam stigao da budem član CK”. RADMILO BOGDANOVIĆ rođen je 7. sa njom povezana.. nastavnicom. ali ne i neke ličnosti za koje svi znaju da su veoma moćne i čiji pipci nisu presečeni. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmoćnijih i raznih apartčika 33.. Ima li nam nade s Draganom Đilasom. Znam koliko je često svima opraštao greške. Zbog događaja od 9. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. Deveti mart nije moja rana. ne samo u vlasništvu Igora Lupšića. Čak se i Miloradu Vučeliću mogu začepiti usta. i da je “Šešelj bez bontona. dok su u milosti.poslanik u republičkom i saveznom parlamentu. Potom je završio Učiteljsku školu. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmoćnijima. pohlepni. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. a danas je miran ko jagnje”. oktobra 1934. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. kad je sklonjen Ranković. pokrovitelji su srpskim tajkunima. Počeo je kao učitelj u pešterskim selima. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. To je cena službe”. čemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. Fonda kapetan Dragan. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo.. onda on..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strani posredstvom treće strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu povlašćenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane. martu. Aleksandrom Popovićem. kada okonča “privatizacija” države i. kraj Svetozareva. majka Desanka domaćica. 300. Za Slobodana Miloševića je tvrdio: “Mnogo je mekan.

klub je zatvoren. I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. optužbama inspektora Dragana Mladenovića (1996. Služba je u to vreme počela da gubi kontrolu nad kriminalcima. Spekulisalo se i da je glavni „čistač“ u ubistvu Đurekovića bio kasnije poznati srpski slikar. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. Sasvim slučajno. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 127 . koji više nisu među živima. Radmilo Bogdanović. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. iako nikada nisu imali potvrdu za to. Na napade da ima ogromnu kuću u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao sreće ni da školujem decu. “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju Stjepana Đurekovića. “Nemamo vremena za mirne proteste”. na čijem čelu se nalazio Hrvat Zdravko Mustać. da su kriminalci veći profesionalci od policije. predsednik krajiškog SDS. srpski ministri policije bili su Slavko Zečević. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moć i dalje velika. Stvaranjem kriminalnih organizacija započinju i prvi međusobni obračuni. Poslednjih tridesetak godina. Počasni građani Jagodine su narodni heroj general Petar Gračanin. krajem osamdesetih godina. a Tapi je bio glavni menadžer. direktora INA. Svetislav Lalović. godine. opštinski funkcioner iz Aranđelovca. Dragan Malešević Tapi. Zbog ovog slučaja nastali su veliki problemi među tajnim policijama. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojović. Đokić se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kafiću u Malmeu. Ubistvo Andrije Lakonića u kafiću „Nana“ na Senjaku. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. 23. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Đorđa Božovića Giške i da je za to imala logističku pomoć nekog nemačkog kriminalca. Posle ove informacije.) da je policija organizator kriminala. Željko Ražnatović Arkan. On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mlađih kriminalaca. koji je 2003. u želji da izbegne sukob. U Nemačkoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemačku. predlaže Babiću da narod legne pred vozila hrvatske policije. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. ni da ispraćam u vojsku. i Marka Nicovića. koje. tako su se menjali i ministri policija i načelnici tajnih službi. iz političke garniture Kragujevca. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanović iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obračunao sa tajnom policijom. noćni klub „Amadeus“. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. ni da pravim svadbe. On i Arkan u to vreme viđani su zajedno u loži Crvene zvezde. uz pomoć Službe. Kako su se menjale političke garniture u Srbiji. Radmilo Bogdanović nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolović. Bogdanović je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežića. Kada su pali Ivan Stambolić i Dragisa Pavlović pomereni su i Svetislav Lalović i Branko Kostić. gde je dogovorena njegova likvidacija. Služba nije mogla da dozvoli.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Dafine. Kada je dolazio Slobodan Milošević. funkcioner iz Zaječara. to mi je sve. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. Vojvodini i na Kosmetu. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešića. Prema rečima Bože Spasića. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. Viobran Stanojević. marta 1990. Giška je tada bio u zatvoru. koji počinju da se vraćaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. Đorđe Božović Giška i Dragan Malešević Tapi otvorili su. odgovorio je Babić. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. otac Žarka Zečevića. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. sekretar OK SK Zaječar. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. Kada su odlazili Draža Marković i Petar Stambolić. za koje je bio optužen pa oslobođen Darko Ašanin sa svojom grupom. Jovan Rašković. povukli su se i Slavko Zečević i Viobran Stanojević. Solo-igrač Ranko Rubežić započeo je prvi vatreni obračun u Beogradu. Prema Spasićevim rečima. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Đokića (nedavno ubijenog u Stokholmu). koje je imala svake republika bivše SFRJ. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. Jovi Simendi i Mirku Vasiljeviću.NOMENKLATURA SRBIJE . tada člana Direkcije JUL. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. došli su i Radmilo Bogdanović i Zoran Janaćković. kako tvrdi Spasić. Prijatelji ga znaju kao društvenog. Jagodina nije darežljiva po pitanju počasnih građana i dodeljene su tek četiri titule.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rođendan kad je postao počasni građanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblačio”.

rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. cigareta i slične robe.” Advokat Borivoje Borović izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovića “izvedeno na visoko profesionalan način” i izrazio sumnju u pogledu mogućnosti da će MUP “doći do pravih tragova o naručiocu i organizatoru ubistva”. oko Miloševića se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najvećeg poverenja. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovića Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanović. Ali. U Bosni iste jeseni. tu bi pala krv.pominju se i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima učestvuju (Radmilo Bogdanović). Radmilo Bogdanović. Božidar Andrejić piše: “Da li je započeo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno započeli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. godine. kazao je Borović i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašću bili izvanredni. Ako je učinio i neku grešku čak i stvari koje su protivzakonite. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. 1994. Energičan.04.NOMENKLATURA SRBIJE . o izboru Dušana Mihajlovića za republičkog ministra unutrašnjih poslova. Dušan Pekić. opsedenut borilačkim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. učestvovali i saradnici DB-a koji će kasnije činiti jezgro Jedinice? Ili je Stanišić tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slučaju. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. 12. Radmilo Bogdanović. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivičnog gonjenja Ražnatovića koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuče navijača Obilića i OFK Beograda. Analitičari se slažu da srpsko-albanski dijalog neće biti ekskluzivno pravo dveju strana. dva dana ranije. nije čovek koji prvi put tu dolazi. rekao je Borović. kako je Vojislav Šešelj tvrdio 1995. Badža se nametnuo kao izbor. mogao sam lako da izvršim Tuđmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu. ali nema ni demantija. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. Ta grupa nezvanično je nazvana vojna linija i činili su je. nafte. prepričao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju građane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. maj. 34 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 128 . onda tu postoje normalni uslovi izvođenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. Radmilo Bogdanović je. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. Rat u Hrvatskoj započeo je bez opaljenog metka. Babić je proglasio ratno stanje. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahović i mnogi drugi. a ne Radmilo Bogdanović. Vojnoj liniji 34 je bilo jasno da u istočnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. Po mom mišljenju nema te cene za koju čovek treba da izgubi glavu. “Činjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zaključak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. “Ja. 9. neću krv! Da sam htio. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubić? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojčić. januara 2001. narodni heroj. Radmilo. Zoran (Todorović). srpski ministar policije. Zato je na to područje morao biti upućen neko s mnogo većim ovlašćenjima od onih koje je imao Frenki. bude na tom mestu čovek kome nije nepoznata ta Naoružavanje dobrovoljaca SRS i Teritorijalne odbrane u zapadnoj Slavoniji pomogao je general JNA u penziji. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreorističke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojičić Badža. pored Stanišića i Frenkija. Reč je o ubistvu šefa političke partije. Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. zna onoliko koliko mu treba. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošćeno znači “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znači kada počne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. U Hrvatskoj će se ginuti tek u proljeće naredne godine. Područja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. Oni će uz pomoć Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomoću državnog šverca oružja. Operiše se sa tzv.

kada je sa Simatovićem formirana specijalna jedinica i kada je počeo rat. avgusta 1991. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. formalne vlasnice „Dafiment banke“. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovićem. Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar. “Njemu nije imao ko da se usprotivi. Tada nastaje Srpska dobrovoljačka garda. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanović kao ministar prisluškivao jer se 1990. To oročavanje mi se ne dopada. Arkanova zvezda raste.. Pošto su Zvezdini navijači. koja ukazuje da su Stanić. početkom devedesetih godina. on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Šainović. Radmilo Bogdanović i Zoran Sokolović. Ove beleške potpisivao je zapisničar koji je prošlog četvrtka Mlađanu Dinkiću. kazao je da nije očekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM oblast. Radmilo Bogdanović izjavio je 15. kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci.NOMENKLATURA SRBIJE . Redovni učesnici ovih stanaka. za vođenje rata preko generala Božidara Stevanovića u RV i PVO JNA. gospodin Vasiljković je napravio neki politički problem u tom kampu. generala Dušana Pekića. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što će kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševićevog režima. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske. za naoružavanje Srba u Bosni. JNA je 3. Mrkonjić. Milomir Minić. Sastancima su često prisustvovali Radmilo Bogdanović. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“. Za rezultate istrage atentata na Zorana Đinđića. u kojoj su Jovica Stanišić i Franko Simatović. za njega su filter tužioci i sud. pored Dafine Milanović. Ja sam boravio u Kninu 1. Arkan se. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronađena je arhiva. Prava prilika otvara se 1990. On treba da bude pošten. rekao je Bogdanović. od koga su napravili Staljingrad. ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. a često i Dragomir Tomić. stručan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 129 .. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševića. ministra srpske policije: “Posle mesec-dva. On to postiže veoma efikasno. na utakmicama. Miodrag Zečević. polako javlja politički pluralizam. guverneru NBJ. Bogdanović je ocenio je da je Slobodan Milošević mogao da spreči prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. bili su Milutin Mrkonjić. počeli da skreću politički ka SPO i radikalstvu. 2001. u svojstvu vođe “Delija”. Ministar policije je čovek koji treba da primeni zakon. kada Miloševićev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. Jugoslovenska i srpska štampa. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara. navodno “po zvezdaškoj liniji”. sumnjalo da je on doušnik CIA. potvrdio autentičnost dokumenata. Željka Ražnatovića. za aktiviranje Sime Dubajića. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanović. Otvara poslastičarnicu u okviru svog imanja. Oslobođen je tih sumnji i Zoran Sokolović ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. Zna se čiji je klub Zvezda bila i koliko je značilo biti blizak njenoj upravi. uz pomoć zvezdaša. može se reći neku pobunu protiv političkog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. bezbedno uživaju generalske penzije. Života Panić i Blagoje Adžić. maja 2003. Mihalj Kertes i Nikola Šainović. maja 1991. Kada se 1989. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. dovodila je Stanišića u vezu: za dovođenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu. “Delije”. novembra 1991. “kreirali” “Dafiment banku”. i povukao sam gospodina Vasiljkovića”. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. takođe nisu kažnjeni. On je rekao da je već bio u penziji kada je Stanišić došao ne čelo Državne bezbednosti. direktor „Simpa“ iz Vranja. osumnjičene “za udruživanje radi zajedničkog zločinačkog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. tu treba da bude čovek koji će četiri godine da radi. Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala. a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”. Sam Stanišić govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovića poslao u Knin po naređenju Radmila Bogdanovića. dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u nečemu učestovao”. Milošević nije prihvatao ničije savete. Radmilo moli Arkana da uvede red. Nikola Stanić. Bogdanovića Tužilastvu Haškog suda pominje kao člana grupe. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-političkog establišmenta Srbije.

zbog čega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. godine. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981.. navodeći da kao policajac “tačno zna genezu ovog pred čim smo danas kao narod i država… u čemu smo grešili. pa i Slobodana Miloševića... da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou.. oni su prestali. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovića. 1968. Njihova vertikalna hijerarhija je jača od javne bezbednosti. godine.. godine. a ne nekoga ko ne puca. godine.. i približio JUL-u.. ali je već 1981. na koju su bili ogorčeni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. godine. marta ‘91. Moj pomoćnik Boro Tomić je 1989/90. recimo.. Bogdanović je bio ministar policije iz najmoćnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševića. koju godinu kasnije. i ovi danas”. Arkan je tada bio vođa navijača Zvezde.republika”! Pozivajući se na onaj nakaradni Ustav iz 1974. mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. Kad se vidi Ustav iz 1974. Čim je uzvraćena vatra. pa Milošević. da se žale na stanje na Kosovu. Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je. Postojala je vertikalna hijerarhija. To su pričali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Ranković sprovodio na Kosovu. institucionalno i vaninstitucionalno. mada ih nije bilo u nekoj većoj meri. na Kosovu je to iskorišćeno za jednu vrstu obračuna sa Službom državne bezbednosti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radmilo Bogdanović deceniju i po se držao “zakona ćutanja”. bez obzira što je bio jedan od osnivača. godine. i kad su dolazile delegacije u Beograd. godine nisu bile toliko nasilne. godine niko nije ni spominjao samostalnost. Sećate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin. Jer. jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”. na nekom krupnijem predmetu. Da li je policija u periodu 1968-1981. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968. Milošević ga je. Nije li to legalno razvlašćivanje službi bezbednosti? Da. Bogdanović je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu. a ostao je upamćen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj način ispoljavali. Tada smo mogli da dođemo sa ekipom i da pružimo pomoć u sprovođenju zakonitosti. u vreme Tita. posebno posle 1981. Možda kasnije. izbacio iz Izvršnog odbora SPS.NOMENKLATURA SRBIJE . Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. kako od protivnika.. u stvari. Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija. Ispada da su to. gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite. posle smene Rankovića. jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugrađana. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo . Razgovor za Kurir.. jula 2007. U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turčin. ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu. u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni.. ubijte njega. Posle nereda 9.. godine. gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbeđivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 130 . mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovića? Ja to sada čitam u novinama. Sve se ostavljalo lokalnim organima. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade.. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram... marta 1991. ministar policije Radmilo Bogdanović izjavljuje: “Ne osećam se krivim i ne mislim o ostavci”. tako i od svojih. legalni začeci rada na “njihovoj stvari”. Oni su obezbedili pobunom iz 1968. marta 1991.. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana. oni su tražili otcepljenje od Srbije. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu. Radmilo Bogdanović je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republički organi vlasti. posle čega se Bogdanović povukao iz partije.

koji su bili naša veza dole na terenu.. ali smo držali red. otmica. Ilijaz Kurteši. osećalo se šta se sprema. Što se tiče javne. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potiče nekoliko učesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanović takođe iz Jagodine. ali smo time imali i uvid na terenu. Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu. njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malići. oni nisu imali uporište tamo. koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. Bilo je teških slučajeva. Naravno. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slučaj Martinović”) i Miloševićeva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova čuvena rečenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta rečenica. Ali. Lugići. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija. jednom od optuženih za učešće u otmici. Milošević dolazi u pola noći i kaže da će on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. Godine 1981. kad sad analiziramo. toliko je sve to iritiralo Šiptare. a zna se Bogdanovićev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno. kada sam ja bio na Kosovu. shvatam da su to bili probrani Šiptari. Mi smo 1981. zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet.. jednog od prvooptuzenih u ovom slučaju. pa Ali Šukrija takođe. jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva.NOMENKLATURA SRBIJE . ali su sve manje to od nas tražili. Kasnije je bio Karakuši. To Slobodan nije uspeo.. jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku. već odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”.. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vičući “Mi smo za vas!”. Kako se desilo da je baš Milošević otišao među Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam. A oni dolaze ispred savezne skupštine. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. Ali. da je bio tako revnostan u vreme dok je Ćosić bio na vlasti. Alomerović je izjavio da je otmica planirana u Ćosićevom kabinetu i na suđenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Ćosićevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava. dobijali su je. gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica. koji su mogli da traže samo pomoć od nas. Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogućili da oni odaberu svoje rukovodstvo. paljenja kuća. sve je bilo na lokalnim organima vlasti.. Šefku Alomeroviću. po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Ćosića i njegovog savetnika Vladimira Matovića. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivičnim prijavama. Radimilo Bogdanović častio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljeviću. Posle otkazivanja suđenja Alomerović je izjavio kako već peti put izlazi na sud “koji bi. godine nije bilo pucnjave. Njemu se suđenje umesto u Bijelom Polju. Kad su tražili našu pomoć. kada mi praktično nismo više ni imali prave ingerencije. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd.. U Prvom opštinskom sudu 1998. Međutim. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina. koliko se dalje išlo. To je bila naša pomoć. do 1989. I ti koji su ovde bili. diverzija. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku. koji je bio više u Beogradu nego tamo. nego da im ih iz Beograda namećemo. Kakotako. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoće da podrže Beograd i vezu sa njim. Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. To su bili Memet Ajeti... Nama koji smo radili na tom slučaju. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. a nisu imali uporište na terenu. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 131 . Sad vidim da je to bila velika greška. I posle.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sve do 1981. Ne kažem da nije bilo incidenata. koji su stalno dolivali na postojeće informacije i podigli su atmosferu. Šta zamerate Miloševiću? Milošević je nastojao da u Beogradu drži vezu sa određenim brojem Šiptara. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukića.

preneti njegovi posmrtni ostaci. Kada je postao načelnik opštinske službe u SO Savski venac. DEPOS. od opljačkanog novca podigao je crkvu. Jovica Stanišić. Zoran Đinđić. u koju su. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajući da se domogne funkcije ministra MUP-a. optužio policiju da se ne trudi da pronađe ubicu Boška Buhe iako ministar i ključni policijski generali znaju da je to Željko Maksimović Maka. Vladislav Jovanović i Vladimir Cvetković. Nakon toga Nicović napušta funkciju”. Zoran Nenezić. kojoj pripada i Radmilo Bogdanović? Danica Drašković bila je siromašna građanka.. sa Stanišićem. Za samo nekoliko godina postao je bogat. među čijim značajnim članovima je kao mason označen Dušan Mihajlović. vrh srpskog političkog lobija tada činili su Slobodan Milošević. Vojislav Šešelj je 9. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Agencija “Bina” je 30. Od uticajnih pojedinaca izvan političkih stranaka u strukturi srpskog političkog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 132 . za taj vrh su bile vezane SPS. Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativistička. sve dok nisu počeli da se bave politikom. za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca). Lider radikala optužuje i “Marka Nicovića da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvorićemo Nicovićev dosije. godine objavila studiju. Njen pokojni brat Veselin. Složenim sistemom. podseća Šešelj upozoravajući da će rasvijetliti Nicovićevu ulogu u privatizaciji preduzeća “Zetatrans”. Bivši čelnici crveno-belih osumnjičeni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. suprotno kanonu. U istrazi u kojoj se Džajić. mediji i delegiranje autoriteta političkog vrha određuje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. a među njima i Radmilo Bogdanović. bivši ministar MUP-a. a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadić. preko Pala. lično mi je pričao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovića. Da li je Naser Orić bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republičkog MUP-a? Biće Republičkog. U strukturi finansijskog lobija.NOMENKLATURA SRBIJE . Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. Prema ovoj analizi. pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljačke nije nimalo važno kojih će dimenzija Srbija na kraju biti. definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Dušan Mihajlović.. Miloševiću je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije. On zapleni drogu. kao masoni se navode Đorđe Zečević. braća Karić. pa ćemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi.. trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana. među čijim tadašnjim bitnim članovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanović. Desimir Tošić. nije imao ni pristojno odelo. Mihajlo Marković i akademik Ljubiša Rakić. prema istoj analizi. Tajno se sastajala sa Mirom Marković. a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti. Novac. Većina svedoka izjavila je da se ne seća pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. Da li je Naser Orić napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog. pumpi. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. ali je prerastao u najvećeg trgovca. Ona je radila najprljavije poslove stranke. koji je bio član UO Crvene zvezde. Hamdije Jusufspahića? Da li je Hamdija Jusufspahić prijatelj Radmila Bogdanovića. sa Legijom. Nicović je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. Dobrica Ćosić. Radmilo Bogdanović. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadiće im gubitak teritorije i propast otadžbine. tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Orić održavao vezu sa Markom Miloševićem? Da li je tačna tvrdnja Sretena Jocića da je Naseru Oriću isplaćeno. takođe imenovan kao mason. januara 1993. prodavnica. na čijem se vrhu pominje Slobodan Milošević.. rekatirao je vlasnike kioska. avgusta 2002. 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”. pa je od toga odustao. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom. Milan Panić i Željko Ražnatović Arkan. Cvetković i Marinković sumnjiče za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci. sa Radmilom Bogdanovićem. prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju. kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karađorđević. za koga je navedeno da je mason.

1996-1999.povučen na pritisak Slobodana Miloševića i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. Predsednik Skupštine grada Beograda. Živorada Kovačevića. 1974. Pregovaračko umeće Pregovarački proces Jezik pregovarača i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. 2000. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Đelić. Harvardski univerzitet. Objašnjavajući svoj pokušaj naučnog osvetljavanja ove teme. Kalifornijski univerzitet. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. Član Saveznog izvršnog veća. Alibi diplomatija Rešavanje graničnih sporova. 1960.NOMENKLATURA SRBIJE . koja je uspela.Član Saveta Igmanske inicijative. već još ubedljivije.-1986. 1973. Ne samo „plišani razvod“ Češke i Slovačke. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. Osnovan Spoljnopolitički savet Ministarstva spoljnih poslova.-1982. Magistratura. 1967. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. i uz veđu pažnju i delotvorniju podršku međunarodne zajednice. . 1999. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. uverljivo ukazuje da je to bilo moguće i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugačijim liderima. 1952. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. 1975.7. Istu ocenu ponovio je obraćajući se članovima Rotari kluba Zrenjanin. 2000. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU čine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. Koordinator kursa međunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 133 . pored nesumnjivog liderstva u vođenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. da od jedne lepe i mirne zemlje načini razbojište i groblje”.-1974. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. bivši gradonačelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu. Specijalizacija.-1982. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovačević. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi čovek Spoljnopolitičkog saveta i Diplomatske akademije. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. Posrednici Metodi pregovaranja. 1993-1995. Berkli. Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ŽIVORAD KOVAČEVIĆ rođen u Jagodini 30. 1982. Beograd. Potpredsednik Međunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti. Pregovori o disoluciji. Predsednik Foruma za međunarodne odnose. Političke nauke. ali definitivno nije morao biti krvav. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Američkim Državama. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovačević.-1972. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović. za istorijski vrlo kratko vreme. predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Otišao u prevremenu penziju 1991. Međuodnosi. septembar 2007. 1963. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji.Predsednik Diplomatske akademije. Oni. 1987-1989. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije. 1989-1991. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delević. maja 1930. Novinarska i diplomatska visoka škola. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeći. Univerzitet u Beogradu. Potpredsednik Skupštine grada Beograda. Prvi predsednik je Živorad Kovačević. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza.

kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. do 1987. Mihajlović se iz javnosti povukao u maju 2004. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojče banci.NOMENKLATURA SRBIJE . je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. u drugom razredu je bio izviđač. zbog stvaranja Socijalističke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalističkog saveza. Prve ozbiljne političke funkcije Mihajlović je zabeležio u takođe u Valjevu. Mihajlović je osnovao jednu od prvih političkih partija osnovanih u Srbiji po uvođenju političkog pluralizma. bila je: „Policija donela. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. U stvari. već duže vreme je u inostranstvu. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Mišković. septembra 1948. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Početkom 1990.2008. iz koje je nastala Komercijalna banka. Program je. od kojih je najveći nastao u Valjevu). a onda i gradonačelnik.02. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja čelnika „Crvene zvezde”. posle 5. Ispostavlja se da je to mudra odluka. gde i sada boravi. pa predsednik gradske vlade. jula 1990. najvećim delom. suprotno Mihajlovićevom (Dobrice Ćosića) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sonja Licht. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. a na osnivačkoj skupštini govorio je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 134 . „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanični poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. Prve političke lekcije Mihajlović je savladao u rodnom Valjevu. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. 11. pa istraživač) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimiroviću i Crkvi. policija odnela”. oktobra. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. 10. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. LJUBOMIR MIHAJLOVIĆ rođen je 1941. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševića i. umesto za nekoliko godina. Od 1985. i novac je. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. istakao je i dodao da će čim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. međutim poriče da se našao s druge strane zakona. Posle 12 godina provedenih na čelu ove banke podneo je ostavku. godine bio je direktor filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraća u Beogradu. Dok u policiji nezvanično najavljuju mogućnost podizanja krivične prijave. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajloviću ponuđeno da se sam povuče. koji se. Slobodan Milošević. potom. Ime stranci dao je Mihajlovićev lični prijatelj Dobrica Ćosić. Bankar Ljubomir Mihajlović. isterao bih i njega i sebe”. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog računa na ime fudbalera Gorana Drulića u Komercijalnoj banci na čijem se čelu Mihajlović tada nalazio. poznatiji kao Ljuba Šiptar. napisao takođe prijatelj Ljuba Tadić. gde živi i radi više od godinu dana. a u suprotnom mu je poslata poruka da će biti smenjen. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. a da se imovina Socijalističkog saveza dâ opoziciji. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo učestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. legao na račun za nekoliko meseci. U vreme završetka Mihajlovićevog gradonačelničkog mandata. DUŠAN MIHAJLOVIĆ rođen je 27. zahvaljujući ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom. Prva saradnja sa Miloševićem završila se relativno brzo. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. u vreme sankcija. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunističkog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. a potom i u Makedoniju. gde je bio potpredsednik. godine. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. Partijsku knjižicu zaslužio je u trećem razredu gimnazije. Ljubomir Mihajlović jedna je od najkontroverznijih finansijsko-političkih figura protekle decenije. Njegova izjava kada je u sefu. Mihajlović im preko novina poručuje da ko god želi da ga nađe može to da uradi vrlo lako. ali van Srbije. predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Nenad Milenković. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. Vest da je obuhvaćen istragom zatekla ga je u Skoplju.

među kojima i Mihajlovićevo. dve masonske lože”. kao i da su za njega “masoni udruženje građana. u čiju je čast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Čist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesačice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. Sa opozicione liste. koja je nastala 1999. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 135 .’.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihajlovićev prijatelj – Matija Bećković. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. a manjinski – Dušan Mihajlović. kojim se traži provera nekih transakcija sa računa Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševića. koji je valjalo vratiti). čiji je većinski vlasnik Miroslav Stefanović. tako što je Miloševićev ulazak u savez sa radikalima. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžićem i Rašom Lazarevićem. Broj Mihajlovićevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na čak 36 ili više. nije se učlanio u ND. i ta kompanija učestvovala. direktora republičke direkcije za imovinu iz DSS. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. koji podseća na tender za nabavku i opremanje policije s početka 2002. Otvoreno se spekuliše da je preko. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. Kao ministar unutrašnjih poslova. iako nema položen čak ni pravosudni ispit.000 džepnih višenamenskih peroreza. Mihajlović je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala mađarske policije. Saradnju sa Miloševićem obnovio je u februaru 1994. dobijen od Karić banke. Tih godina. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. obezbedio sebi novčanu nadoknadu za lansiranje priče o Vladimiru Popoviću kao učesniku atentata na Zorana Đinđića. gde je bio i određen krug političara”. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. godine u Vilusima. kao ni drugi Mihajlovićevi prijatelji zvučnih imena. bude vraćen. a među 4 poslanička glasa koji su obezbedili SPS-u većinu za izbor predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND.000 na 287. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. oktobra 1941. Mihajlović je bio prinuđen da uđe u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. pri čemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”.000 DEM. Mileta Tomića. godine. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. i tako je pokušao da zataška pranje novca. godine kao udruženje stručnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. U oktobru 2005. Zloupotrebljavajući službeni položaj. Desanka Maksimović ili Brana Crnčević. Krajem 1999. pod njegovom vlasničkom kontrolom. za koju se veruje da je pre interesna organizacija.000 evra prilikom sprovođenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. SLOBODAN VUČETIĆ rođen je 10. funkcioner LS. u Crnoj Gori. Sloga je trajala do sledećih izbora. godine lider DHSS Vladan Batić najavio je podnošenje krivične prijave protiv Slobodana Vučetića: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. čisto kriminalnu. Bio je u novembru 1989. tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. po stupanju na dužnost ministra. Mionica. ND je ušla u vladu. Gimnaziju je završio u Vrbasu. Lutra (formirana 1991. najavio novu ratnu fazu. ali nije izabran. Niko od njih. Malo je poznato da je. Sam Mihajlović rekao je da “u masoneriji nije bilo nečasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. omogućio je firmi Arius. poslednjih godina. označila kraj participacije ND u vlasti. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao članica opozicionog DEPOS. razrešen je sudijske funkcije zbog članstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivača i član Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. a profitirala je samo na cementu. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . Mihajlović je u aprilu 2001. kao što su Ljuba Popović. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. pa je napustio 1991. godine protivkandidat Slobodanu Miloševiću za predsednika Predsedništva Srbije. a Pravni fakultet u Beogradu. otuđio svojih 6% u firmi Arius. iako je imala ponudu skuplju za četiri marke po komadu. i drugih članova stranke. Bio je kandidat SPS na prvim višestranačkim izborima. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovića. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vučetićevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Đukanović. dok je opisujući drugu naveo imena niz poznatih političara. Tezu o Mihajlovićevom poslovnom “umeću” potvrđuju i “naduvavanje” faktura sa 140. kao i društvo golubara”. u čijem je delu. da na tenderu za nabavku informatičke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalić odbijen. Mihajlović bio predlog DSS. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. vezanom za nabavku 23.

. svi su je u JUL-u voleli. U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici. protivustavno ovlašćenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija. nije mi poznato”. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa računa Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog računa.. godine u Kninu. postao je član UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. čiji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. stupilo na snagu ne 5. pa je postao lak plen za tadašnju Čovićevu gradsku skupštinu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM UBPOK. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojić je izdeklamovao broj krivične prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". kada je pala vlada premijera Živkovića. vodila se istraga o tome. Branko savetuje predsednika vlade. O kakvom je stručnjaku reč. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993. rođen je 1974. jer je Jezda Vasiljević prvi telefon. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. 5. godine. Koliko je meni poznato. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . Boris Tadić dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. koja je organizovala hapšenje predsednika DHSS. svi su bili šokirani. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . juna 2003. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 136 . Oduzimanje mandata poslanika. a šta je sada s njom.NOMENKLATURA SRBIJE . Bila je jako uspešna. kao savetnik za Kosovo. godine da su ga u junu 2001. sa nepunih 26 godina. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi. proglasio kao protivustavnu. a Studio B do finansijskog kraha. ali kao loš poreznik ona. ne želeći da objašnjava o čemu je reč. odakle su je najurili. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. nakon indicija o političkoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. Često je dolazio u Komesarijat za izbeglice. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovićem. .” Problem je što čovek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. već 10. juna 2003. prostor i promociju dobio u Studiju B.. kome je on bio šef kabineta. Vučetić ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvođenju vanrednog stanja.. Vučetić je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. poput one na pitanje. kao izbeglice.Suprug gospođe Renate. Arkanovu i Karadžićevu televiziju. Bojan Milić. pretvarajući Studio B u Šešeljevu. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. pod njegovim predsedništvom. BRANKO RADUJKO.Sestra gospodina Branka. Privatizujući program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. Bez završene visoke škole. napisala je novinarka Lila Radonjić u otvorenom pismu Vuku Draškoviću još 1997. odgovoran je za programski..Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. doktora nauka Zorana Đinđića! Branko je. zahvaljujući svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milića. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. svedoče njegove izjave. kada to DS odluči. Posle godinu dana predsednikovanja. Kao sudija USS. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. Ustavni sud. kao prvog čoveka njegove administracije! Kada je Boris Tadić odlučio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. kojim je određeno ukidanje policijskog pritvora. dok još nije postao penzioner. do 1996. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. pokojnog Zorana Todorovića Kundaka. da li će JP Telekom Srbija postati lider u regionu. prešao kod Borisa Tadića u kabinet. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinović na mesto urednika Studija B 1990. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Đinđića. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. kad je doneto. DRAGAN KOJADINOVIĆ. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju"... juna 2003. i istog dana počelo je puštanje iz pritvora. Renata Radujko-Milić.

M. magistrirao. Simović. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. "zbog delikatnosti tematike"..NOMENKLATURA SRBIJE . Ne verujemo u one koji ga vode. M. dokazivali su: da je donošenje novog ustava preče od prvih višestranačkih izbora. Pantić. Od januara 2001. kada je 18 članova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. godine u Beogradu. Garašanin. Srbinović. već nedelikatno je u banjalučkim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isaković "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". Pekić. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela. oktobra 1941. S. Akademik Mihailo Marković minimizirao je. Indiji i Turskoj. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. Radni staž započeo je u Rudarskom institutu. Na redovnoj sednici. M.” Apel su potpisali R. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševićeva ostavka čini . Selenić. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu.Posle završetka gimnazije. godine na temu međunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. na čije čelo ga 1991. M. M. kao i za UNDP u Somaliji. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". gde radi šest godina. Diplomirao je. PRVOSLAV DAVINIĆ. Stefanović i N. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševića potpisala su mnoga poznata imena. D. Dobio je ime po svom dedi.. juna 1992. gde je radio deset godina. kao portparoli političkog establišmenta. bezuspešno je tražio. Reljić. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. Dušan Kanazir. godine. Tasić. da se diskusija zatvori za javnost. Od 1998. do 1999. Potom prelazi u Ekonomski institut. već samo potpisnika”. tokom „Krvave bajke“. Dobrica Ćosić i Milorad Ekmečić još početkom 1992. radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na većem broju projekata u Pakistanu. rođen je 1938. godine. Od 1976. potpiruju. Palavestra. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). Naučnim radom počinje da se bavi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. međutim. član G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. Anđus.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje međe".suviše blaga. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. Gašić. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševića i. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. Lj. ne samo značaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trećina SANU-a izgleda "šačica"). D. Pavlović. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kući „CES Mecon“. godine postavlja generalni sekretar UN. I. Popović. odlazi u Beograd. dolazi do političkog rascepa u SANU. U toku 1985. Na Skupštini 4. B. u okviru Departmana za razoružanje. B. godine kao istraživač je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mančester u Velikoj Britaniji. godine u Zaječaru. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isaković. Od 1999. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti u periodu od 1976. M. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. do 2004. Ne verujemo u one koji ga. godine radi u Ujedinjenim nacijama. kragujevačkom nastavniku koga su Nemci streljali 20. od tada. avgusta 1950. P. rascep. Peticija je ponuđena na potpis i Dobrici Ćosiću. kada je pročitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševića. Antić. MIRKO CVETKOVIĆ je rođen 16. a generalni sekretar SANU. Simić. svesno ili nesvesno. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti. Nakon toga vodi agenciju za konsalting Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 137 . a nastavlja ga u Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa. 2006. Predsednik SANU. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Dejan Medaković. Rajčić. Srejović. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. do 1998. S. U poslovnim krugovima. U periodu od 2003. jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije. do 2001. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. godine optužen je za učešće u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. B. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. gde upisuje Ekonomski fakultet.

(po sopstvenom priznanju. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije član). po dolasku Miloševića. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokreće u Engleskoj "Praxis International". na jugu Srbije. u Crnoj Gori. Rođen je 21. Redovni je profesor tog fakulteta i počasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. godine u Topolici. Bio je jedan je od osnivača i prvi generalni sekretar SPS. Nakon toga Mićunović odlazi u Nemačku na Univerzitet u Konstancu. godine izbačeni sa Filozofskog fakulteta. godine. Sa šesnaest godina priključio se partizanskom pokretu. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. iako nije član. kritikuje "konfederalistički karakter Ustava iz 1974. politički nepodobnim za profesorski rad. inače član KPJ. Januara 1975. Diplomirao je 1954. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. kao profesor Beogradskog univerziteta. elaborata i projekata. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. a ne Dragoljub Mićunović. godine. Prvotno je izbačen iz komunističke partije. S grupom intelekturalaca pokreće list Bagdala. studirao je u Sarajevu i Beogradu. S Golog Otoka vraća se 1950. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. Alije Izetbegovića i Dobroslava Parage. opsovao je majku starešini. a zatim osuđen na 20 meseci zatvora. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobođenja". godine predsednik Republike Boris Tadić poverio je Mirku Cvetkoviću mandat za sastav Vlade Srbije. zato što je 1948. gde je pohađao gimnaziju. podrži studentski protest 1968. komunistički režim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 138 . godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Učiteljskoj školi i gimnaziji. Učestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokreće inicijativu za kritičko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. Godine 1988. Na dužnost ministra finansija. savetu časopisa Praxis i u odboru korčulanske filozofske škole. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otuđene i postvarene dominacije" autor koga je. bio je član Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Intercon“. Nakon rata. Prvi od 8 izbačenih profesora bio je vraćen. njegova porodica je proterana u Srbiju. Nakon bugarske okupacije Makedonije. a u zemlji sa Dobricom Ćosićem pokušava da pokrene časopis "Javnost". Član je resornog odbora Demokratske stranke za privredu. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. Nakon isteka tri godine vraća se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i političkih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova. Aktivan je u redakciji časopisa Filozofija. U političke vode ušao je 1968. studija. maja 2007. na rad na fakultetu sa trećinom radnog vremena. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. Nakon povratka u Beograd 1983. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. Mićunović. izabran je 15. februara 1947. Kao naučni saradnik. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. Diplomirao je. U mladosti je robijao na Golom otoku. postaje član državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. u Smriječnu. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rođaku čiji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. i još sedam profesora. PETAR ŠKUNDRIĆ je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije čiji je predsednik dr Mirko Cvetković. gde mu je otac bio u državnoj službi. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. nakon 26-godišnjeg članstva u tada jedinoj partiji. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. on. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ rođen je 1930. Član je više strukovnih udruženja i redakcija stručno-naučnih časopisa. Kritičko pisanje za časopis "Praxis" i odluka da. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Mićunovića. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunističkog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. upamćen po govoru na Kontramitingu na Ušću 1991. godine. godine kao jedan od vođa studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora.NOMENKLATURA SRBIJE . 2008. LJUBOMIR TADIĆ rođen 1925. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS.

1989. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Mićunovićem.600 evra. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet članova među kojima je i nacionalni radnik Dušan Savić. kvorum. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 139 . a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA ČAUŠIMA Imajući u vidu. njegovom predsedniku i broju članova nema ni reči. Ljubomir Tadić. bivši marksista. jedna trećina članova. ostalo su sitnice. osim učešća u brojnim političkim polemikama. Šef je Tijanić. dvotrećinska većina. ima 2.000 evra tokom mandata. a za mandat 110. Uprkos činjenici da je jedan od osnivača DS. preporučuje: „pogledajte Službeni glasnik. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruči javnosti. dovoljan broj članova. aktuelni desničarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za srpsku stvar. Prema zvaničnom sajtu beogradskom aerodroma.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. bivši fudbaler.400 evra.000 evra. Tijaniću dajemo godišnje 35. što je 74. štampa knjige Slaviše Lekića. devet članova UO po 1. ocenivši da Kosta Čavoški. zato što je video da kod Mićunovića "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Građanskog saveza". Ukupno: 1. učestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševića navukao na osnivačkoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Mićunovića za predsednika DS.000 evra i 384. omogućila i da nastavi i spisateljski rad.300 evra. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanić. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju članova UO. Ukupno: 634. učešće javnih preduzeća i agencija u BDP i u novčanom toku. Na Upravni odbor ode 96.4. devet članova UO po 1. To ne ometa Nikšu Stipčevića da operiše pojmovima: većina. „Službeni glsnik“. O Upravnom odboru. Ipak. u toku mandata 675.400 evra. zato. kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog člana Glavnog odbora.400 evra za 4 godine. Iako je imao primedbe na način na koji je Zoran Đinđić došao na mesto predsednika DS. Takva pozicija mu je. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor. Članovi i saradnici prime za 12 meseci 168.960 evra.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. ukupan broj članova. koga je Milošević želeo da vidi na tom mestu. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. Anamarija Matić. Gavrilović se iskazao. Predsednik UO Nikša Stipčević – 1.550 evra. odnosno 175.840 evra.640 EUR.160 evra. izbacujući mrtvog Đinđića sa spiska najznačajnih Srba.500 evra. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. postavljaju tamo samo zarad lične blagodeti ili i zarad nečeg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma . a Stipčević nas godišnje košta 18.930 evra mesečno.390 evra. Ovaj kolekcionar funkcija. pitanje da li se apartčici. čime se zabavljaju istražni organi.049. za pet godina 263. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru.760 evra.839 evra. "ima višak strasti i višak ambicija"). sa mesečnom zaradom od 2.Kad je došlo vreme za višestranačje u Srbiji. svoje parče slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanoviću i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Đinđića. Na zvaničnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilović ima mesečnu platu od 2.200 EUR. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovića. a predsednik Upravnog odbora 27. broju članova i sastavu.NOMENKLATURA SRBIJE . Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 . Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. menadžerka za odnose sa javnošću.680 evra.600 evra za godinu dana.

a 7 članova UO po 764 evra.470 evra. Ukupno: 688.336 evra. svoje usluge naplaćuje 41. Tu su još i izvršni direktor i 4 člana Upravnog odbora. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinić.“.može se pročitati sledeće: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojećim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradović.NOMENKLATURA SRBIJE .200 evra ukoliko patrona Mlađana ne oteraju pre vremena. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u ličnost dr Jovana Radunovića čija je plata 2. Svestrani Obradović bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo. Legalno je da direktor Obradović17+ prihoduje 32. diplomirani pravnik iz Kraljeva“. bliska saradnica Mlađana Dinkića prima 3. Na zvaničnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu. Upravni odbor staje 55. niti podataka o Upravnom odboru. pomoćnim poslovima za funkcionisanje države. što na petogodišnjem nivou iznosi 322. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 140 .276 evra za godinu dana ili 49. AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5.160 EUR. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. Zvonko Obradović je rođen 1966.068 evra i dok ga ne zamene ceh će dostići 170.736 evra.023 evra. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat.100 evra.080 evra. Član je najužeg rukovodstva G17+.300 EUR. opet nećete saznati ko upravlja agencijom. U slučaju tajne organizacije AKL čak i internet posustaje. U okviru pretrage privrednih subjekata.368 evra. to je godišnje 20. dok članovi UO dobijaju po 1. Vesna Džinić je u vreme kada je Dinkić bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. potom još tri godine stručni konsultant nečega što se zove STW Fondacije-Nemačka.. Za godinu dana nadoknada UO. Od 2003. Ukupno: 439.476 EUR. APR omogućava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti.340 evra.104 evra tokom mandata.032 evra dok ne dođe nova kožna garnitura. Gavrilović godišnje košta državu 34. Ni članstvo u UO nije za bacanje. Podatka o broju članova Upravnog odbora nema nigde. Na zvaničnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradović– 2.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164.640 evra za godinu i naplatiće 208. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije. Predsednik UO će primiti 12. tj. Ukupno: 312. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.300 evra. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore.008 evra godišnje i 220. Žena od Dinkićevog poverenja. za četiri godine 366.832 evra godišnje i 164. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis nečitak). Stankov godišnje zaradi 64.584 evra..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Predsednik UO dr Vukašin Pavlović prima – 1. do neke nove funkcije 104.908 evra.160 evra za mandata. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. sanaciju stečaja i banaka.416 EUR. kada bi imao samo 5 članova bila bi 91. Napokon. U izveštaju za poslovnu 2007.416 evra. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zarađuje dvostruko manje od večne pratilje.820 evra. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. a koliko novca primaju.

Godišnja zarada direktora iznosi 20. Ukupno: 751. po uzoru na Gavrilovića.724 evra. decembra. Članovima UO sleduje 30.NOMENKLATURA SRBIJE . Još kad iz njih.024 evra za pun mandat.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138.168 evra tokom godine i 75. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu.820 EUR. što se za četiri godine penje do 55. Za četiri godine 513. Na upit o podacima koji se tiču primanja članova UO. Predsednik UO Zoran Anđelković – 1. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga.560 evra godišnje.800 evra.070 evra. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22.200 EUR. Nije moguće doći do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2.600 evra. Ukupno: 276. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanić nasledio je decembra 2007. Polazeći od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanićevih prihoda a naknade članova UO iz redova partijskih četvrtinu. Za četiri godine unapređivanja železničkog saobraćaja suma je 172. Odjednom je prosečna neto zarada postala Albijanićeva biblija sa tri sveta slova RZS (Republički zavod za statistiku). PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1. nema nijedne reči. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. koji se čitaju između redova ograde: „napominjemo da članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme. ili. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. Prosvetni pregled nema Upravni odbor.240 evra za godinu i 120. 11 članova UO po – 1.128 evra. poreski obveznici izdvoje godišnje 27.032 evra. Zamenik direktora primi 15.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a članovi UO četiri puta manje od.480 evra za četiri godine. Predstavnicima stranaka je do 1.563 evra.400 evra. odnosno u petogodišnjem mandatu 153. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zarađuje 1. Reanimirani Anđelković štrpne 16.380 evra. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 141 . zamenik direktora – 1. Za članove UO godišnje treba spremiti 27. zamenik predsednika Odbora za saobraćaj i veze.968 EUR.764 što za pet godina iznosi: 113. 66.. Ukupno: 331. pripadalo 30. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda.440 evra. razume se. Za Albijanića je počela nova era. decembra 2008. Pretpostavka je da članovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajućeg i da ih ima ne manje od pet.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103.000 evra.586 evra. izbace da je Zoran Đinđić ubijen u nerazjašnjenom atentatu. ŽELEZNICE SRBIJE Direktor Milovan Marković zarađuje 3. Izvršni direktor vredi godišnje 13.840 za vreme trajanja mandata.897 evra.600 evra a dok ne dođu neki drugi.200 evra.804 EUR. Bar da su nam udžbenici dobri.756 evra.780 evra.. i 60. izvedena računica pokazuje da se na Albijanića godišnje baci 30.260 evra. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 članova i njime predsedava zamenik.756 evra godišnje i 123. računica je sledeća: Na direktora i predsednika UO. iz čega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železničkom saobraćaju.960 za ceo mandat. Radoša Ljušića. Članovima UO se za godinu dana nadoknadi 128.240 evra dok ne ode u neki novi UO. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu. Marković je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. član skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije.264 evra a predsednik UO – 1. još 138.000 evra. Predsedniku UO se nadoknadi 15.120 evra za jednu. može se utvrditi da za Zavod vreme počinje da teče od 1.

na sajt Centralnog registra volšebno se. naknade za odvojen život.000 evra Tu su službeni stanovi. bivši diplomata SFRJ Budimir Lončar.272 evra i 17. specijalni dodaci. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. naprasno je ozdravila. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD.600 evra.000 evra SRBIJAGAS – 184.000 evra RTS – 287. Plate direktora i nadoknade članova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog čega bi poreski obveznici trebalo da brinu35. kompanijske kartice kojima plaćaju „reprezentaciju“.NOMENKLATURA SRBIJE . kao prijatelj njenih roditelja. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda.000 evra EPS – 253. SRBIJAŠUME – 550. vraća zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ukupno: 360.360 evra godišnje i 91. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice. Samo je pao sistem. dnevnice za putovanja.080 evra. i druženju s Dinkićevom suprugom Tanjom. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koča Popović učio da skače na glavu. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkači samo „Novosti“. direktor će zarađivati 18. Uzelčeva nikada nije bila rukovodilac. Dok traje razjašnjavanje. Njeno devojačko prezime je Zec. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slučaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obračun i plaćanja). kad su svi već počeli da spajaju praznike. Do 1996. TELEKOM SRBIJE – 850.530 evra. Do tada. 35 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 142 .000 evra AERODROM NT – 126.000 evra ELEKTROMREŽA – 150..000 evra JAT – 195. Dva dana nakon što je počela da radi u SDK. Na veliki četvrtak. navodno zbog problema sa srcem. kako je i nestala.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesečno zarađuje do 14.000 evra PTT SRBIJE – 483. radila je četiri sata dnevno. Roditelji su joj bili čuveni crnogorski komunisti. Godišnja nadoknada predsednika UO je 4. rekla je Vida Uzelac. Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeća.720 EUR.888 EUR. luksuzni automobili. svaki cent je bačen novac. Ukupno: 108.000 evra.800 evra za ceo mandat.. članovi UO ne primaju nadoknadu za rad. telohranitelji. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. šta joj drugo. vozači. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da će sačekati zvanično obaveštenje.091. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju. Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. ali je uvek bila protežirana. TANJUG Direktor – 1.088 evra u četvorogodišnjem mandatu.954 evra. besplatni mobilni telefoni. Predsednik UO – 356 evra. Međutim.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.000 evra TANJUG – 17.000 evra. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i piće 2.604.000 evra - 6.602 prosečne plate36. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i čije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševića, zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije37: Pomoćnik direktora Beogradske banke Slobodan Aćimović Gradonačelnik Suve Reke Stanislav Anđelković Generalni direktor “Politika” a.d. Hadži Dragan Antić Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanović Gradonačelnik Lipljana Ljubinko Božić Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirović Zvaničnik Jugoimport SPDR Jovan Čeković Gradonačelnik Kline Sveta Dabišljević Portparol SPS Ivica Dačić Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanović Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilović Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Đedović Direktor “Takova” Ivko Đonović Direktor Komercijalne banke Ljubiša Đorđević Glavni urednik “Borbe” Živorad Đorđević Gradonačelnik Dečana Milivoje Đurković Zvaničnik Beogradske banke Aleksandar Dobrić Gradonačelnik Vučitrna Slobodan Doknić Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišić Član Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajević Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Slađana Ivančević Potpredsednik SPS Živorad Igić Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivković Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljević Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšić Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanović Šef JUL Jagodine Životije Jovanović Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanović Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljčanin Članovi porodice Karić: Dragomir, Milanka, Sreten i Zoran Karić Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgović Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanović Direktor “Galenike” Marija Krstajić Zvaničnik Beogradske banke Ivan Lazarević Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješević Zvaničnik Beogradske banke Vladimir Linčevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubičić Direktor “Slobode” iz Čačka Radomir Ljujić
Sa tim novcem firma sa 100 zaposlenih mogla bi skoro 4 godine da isplaćuje zarade, poreze i doprinose. 37 Spisak od 13.05.1999. godine, ažuriran imenima za koja je EU donela odluku 4. juna.
36

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

143

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Član Direkcije JUL Nebojša Maljković Predsednik Osiguravajuće kompanije “Dunav” Nebojša Maljković Portparol JUL Ivan Marković Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Marković Zvaničnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvaničnik Beogradske banke Olivera Matić Direktor Železare Smederevo Dušan Matković Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlović Menadžer u EPS Radoslav Mihajlović Direktor “Pekabete” Nena Mihaljević Urednik TV BK-Telekom Dejan Mileković Član Glavnog odbora SPS Milivoje Miletić Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojević Gradonačelnik Obilića Zoran Milošević Član Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanović Član Glavnog odbora SPS Milomir Minić Direktor Delta banke Miroslav Mišković Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrović Direktor CIP Milutin Mrkonjić Direktor B-92 Aleksandar Nikačević Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojić Član Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reči” Bogoljub Pejčić Član Glavnog odbora SPS Goran Perčević Gradonačelnik Gnjilana Bogdan Perić Predsednik Beogradske banke Zlatan Peručić Zvaničnik Beogradske banke Gordana Popović Šef Pećkog okruga Jovo Popović Spiker Televizije “Politika” Sanja Purić Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radević Član Glavnog odbora SPS Dejan Radenković Direktor “C-marketa” Slobodan Radulović Član Glavnog odbora SPS Tomica Raičević Član Glavnog odbora SPS Aleksandar Raičević Predsednik JUL Ljubiša Ristić Vlasnik “Rodić MB” Milan Rodić Član Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotović Član Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonačelnik Prištine Dušan Simić Gradonačelnik Srbice Sima Simić Član Direkcije JUL Živko Šoklovački Član Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanić Član Direkcije JUL Srboljub Stanković Gradonačelnik Đakovice Momčilo Stanojević Zvaničnik Beogradske banke Vesna Stevović Direktor “C-marketa” Tihomir Todorović Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomašević Gradonačelnik Podujeva Milovan Tomić Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajković Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojević Direktor “Grmeča” Rajko Unčanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinović Guverner NBJ Dušan Vlatković Direktor Beogradske banke Borka Vučić Bankar Milija Zečević

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

144

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Bankar Miodrag Zečević Direktor “GSB” Milan Živanović Član Glavnog odbora SPS Života Živković Član SPS Života Cvetković direktor “Geneksa”, Radoman Božović savetnik direktora Beogradske banke, Zoran Čičak privatni bankar, Đorđe Nicović predsednik SPS u Nišu, Dušan Radovanović biznismen iz Ženeve, suvlasnik “Nivade”, Božidar Vučurević Zbog nelegalnog držanja para Srbije, traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Čelni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”, pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode plaćanja štete koja je Srbiji, njihovim posredstvom, naneta do 2000. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvaničnika nije reagovao38. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol, Braunkort... koje su imale preko 250 takođe nelegalnih računa u Popular banci. Te firme osnovala je Borka Vučić preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa, sada predsednika Kipra39. U spajanju sa “Marfinom” učestvuje Kikis Lazarides, predsednik Laiki banke, koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševićevih para). Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Međutim, to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima, poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa, koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular, a sada Laiki banke, koji dokazuju osnivanje osam “Miloševićevih” of-šor kompanija. Ideju Lazaridesa, i ćutanje finansijskih vlasti Srbije, ugrožavaju i sudski sporovi protiv Popular banke na Kipru. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedočio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batić, koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija, od kojih je najznačajnija bila - Anteksol. Taj sudski spor sprečava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije, i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala račune, prepuštajući njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. Velika odgovornost za sav novac Srbije, deponovan pa skinut sa računa, jeste na Laiki banci, koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. Laiki Popular banka, ponudom za preuzimanje, kupila je 90,4% akcija srpske Centrobanke za 33,5 miliona evra. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. Na sajtu Laiki grupe, advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram, koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija, a među njima i Radomira Markovića, bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševića, Zebića ili Šainovića. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj čovek daj mu iznos koji traži’. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka, jedan onome koje novac uzeo, a drugi primerak je ostajao nama....Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. Bio je to Rade Marković, novopostavljeni šef Državne bezbednosti. Marković mi je rekao kako je Milošević naredio da, pored potreba vojske i policije, carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševića i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca, otprilike jednom nedeljno, dolazio saradnik Radeta Markovića, Marijan Zović”.

NOKTOM PO DUBINI
Velimir Ilić je 28. maja 2002. godine potvrdio da je za vreme Miloševićevog režima na Kipru “okrenuto” 11,5 milijardi dolara. Ilić je tada rekao da je na “bizaran način nestalo četiri milijarde dolara” i optužio guvernera Mlađana Dinkića da ne čini ništa da se novac iz kiparskih banaka vrati. Neko vrti naše pare. Dinkić je izjavio da je za njega završen “slučaj Kipar” jer Karla del Ponte pokreće istragu i poziva za svedoke Aksentiua Aksentiua bivšeg guvernera kiparske Centralne banke i Tasosa Papadopulosa, osnivača of-šor firmi”. 39 Sve to potvrdio је Mlađan Dinkić, koji je kao guverner NBJ istraživao gde su nestale srpske devizne rezerve.
38

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

145

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi, uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za ličnosti koje vrše vlast, za političke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politički deluju, kao i postojanje establišmenta koji, iz sopstvenih interesa, onemogućava normalno funkcionisanje države. Tačni ili ne, pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro četiri decenije, a da se vodeća elita regrutuje iz istog kruga, na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoretičari i praktičari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci, bez obzira na lica i partije, i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Bilo da se prati Nova srpska politička misao ili Evropski pokret, bez obzira na suštinska neslaganja, upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije, tokom i nakon II Svetskog rata, i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. Očigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da očuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Anti-fašističkog veća u Jajcu, 1943. godine, na kome iz Srbije, za razliku od drugih, od tada federalnih elemenata, nisu učestvovali civilni predstavnici, uspeva da se održi. Vremenom, taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji, kojoj ne dozvoljava da razvija i unapređuje društvene odnose. Sveti apostol Pavle, u svojoj poslenici Rimljanima, bavi se i odnosom hrišćana prema svetovnoj vlasti. On, u suštini, uči da svaka vlast ima pozitivnu ulogu, jer suzbija pojave zla, i da je svaka vlast data od Boga narodu, te bi hrišćani trebalo da poštuju svetovnu vlast, ali da je ne pomešaju sa božanskom. U Starom zavetu, pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima, koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Bog je, tokom istorije, stvorio tri zasebna Zaveta sa čovekom - ali tek posle Velikog potopa. Prvi Zavet bio je sa Nojom, drugi sa Avramom, Mojsijem i ostalim Jevrejima, a treći sa celim čovečanstvom, preko Gospoda Isusa Hrista. U kontekstu shvatanja vlasti, važne su Božije reči Noji, jer, po tumačenju svih jevrejskih učitelja, zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo čovečanstvo, dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. Pavle, koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišćani i nije to zahtevao od drugih naroda, smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje, bili oni hrišćani ili ne, dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo čovečanstvo. U šestoj zapovesti Noji, Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. Bog takvu vlast ne poznaje, jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. sa voljom Tvorca). U antičkoj Grčkoj pojavio se izraz “tiranija”, koji ne označava da je neka vlast loša ili nedemokratska, već da je nezakonita, odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. Tiranija zapravo nije vlast, nego samovlašće pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga, jer Bog ne poznaje samovlašće kao kategoriju vlasti. Diktatura, i kad je najgora, poštuje zakone, makar oni bili loši i nepravedni, i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. Zakon je dat od Boga, a ne vlast. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. Car Irod bio je tiranin, ne zato što je bio loš ili dobar, nego zato što nije poštovao zakone, čak ni one koje je sam doneo. Stavljajući se tako iznad svakog čoveka, pa i samog Boga, izgubio je zaštitu svakog zakona, svetovnog i svetog. “Tiranicid” se čak nije tretirao kao kažnjivo delo, jer tiranin, kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona, ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti ličnosti. Ono što je važilo tada, verovao neko u Boga ili ne, važiće za sva vremena. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti), nego tiranija. Takva vlast ne mora se trpeti, ni po domaćem, niti po međunarodnom pravu. Za primer današnje Srbije, korisno je prisetiti se vladavine porodice Mediči u Đenovi, koja je opisana kao „kartel porodica“, jer vladajuća kuća bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. U interesnoj simbiozi, koja je ostvarena među grupom porodica, pojavljuje se progon, u nelegitimnom i nelegalnom vidu, zbog same činjenice da neka kuća ne pripada nekoj interesnoj grupi. Slučaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj, drugi je istorijski primer organizovanog progona, interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Progon, kao metod, uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe, bez zakonskog osnova

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

146

Širom zemlje. iako zagovara prelazak u kapitalizam. Bogdan Radenković. iznutra. Kome ovo nije jasno. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. Otadžbina je u opasnosti. U situaciji jednopartijske države. dok će Bogdan Žerajić izvršiti atentat na austrijskog predstavnika Varešanina i postati idol mladobosanaca koji će se zaklinjati na njegovom grobu. ali i poreklo vodećeg nevladinog sektora. nastaju komiteti ove organizacije čiji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. demokratskom centralizmu. terorističku. izgleda. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije. progon ne vrši vlast. 42 Dragutin Dimitrijević Apis. već kao kanalisanja koristi. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. na legalan način. u kojoj stoji: ". Nasuprot tome. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo početkom sedamdesetih. a čega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. Kad ste vi u vašim evropskim zakonima mogli naći stranu na kojoj piše da je sila jača od pravde. počelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. snage željne da se suprotstave osvajačkoj politici Beča. neka pogleda ima li ideoloških razlika između partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. niti pak ono što su smatrali da je potrebno da se uradi. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti.NOMENKLATURA SRBIJE . koje listom počivaju na tzv. onda upamtite . pretorijansku. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima41.naći će i srpski narod u toj knjizi jedan list na kome će krvavom rukom zapisati: Zub za zub. zauvek. u to vreme bio načelnik štaba Drinske divizije.. srpski vicekonzul u Skoplju. protiv svakog. TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitičkoj). Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje čine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol. bio državni projekat. U Srbiji. Bosne i Hercegovine. i ekskluzivitet. započela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. policentričkom etatizmu i tzv. da neguju borbenost. ova grupa je bila prinuđena da nešto stvara. čime je imala dodirnih tačaka sa radnim i stvaralačkim delom stanovništva.. Sve je u Srbiji spremno da ustane i prolije i poslednju kap svoje patriotske krvi i da spreči Austriju da otkine Bosnu i Hercegovinu". Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine42. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. U Srbiji. rekao je: "Narodna odbrana nije uradila dovoljno. 6. izuzev privilegovane grupe. Crne Gore pristižu mladi dobrovoljci sa željom da počnu obuku. Izlazi i "Optužnica" velikim silama. Društveni sukob iz takvog isključivanja stanovništva. koji počinje ubistvom srpskog kraljevskog bračnog para Obrenović.. koja je 1981. oktobra 1908. Nastaju komitske grupe. u krajevima gde žive Srbi. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moć uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moć izraženu u finansijskoj moći. iz kojih će. a seže do čistki srpskih kadrova u Komunističkoj partiji. po Hobsu. oko za oko. preneo List "Politika" objavljuje proglas Jovana Dučića: "Beograđani. predstavnici nomenklature. u partijskoj državi. uz saglasnost vlasti40. kasnije. interesnoj grupi. koja praktično koči. Pitanje je samo da li će taj scenari biti vođen jasnom ideološkom alternativom ili. ne kao javne funkcije. i pitanje je da li i dalje. Raspoređivanjem u više partija. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. U smislu navedenog. prema spolja. Bavljenje pojedinačnim slučajevima progona samo maskira suštinu sukoba. Vladimir Gaćinović hercegovačku omladinu uvoditi u ‘Mladu Bosnu’. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. a to su izolacionizam. drugi anarhističku.." 41 Iz srpskih oblasti." 40 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 147 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji bi opravdao upotrebu sredstava. iz Hrvatske. i u inostranstvu. kada su komitske vođe iz Makedonije zatražili pomoć Beograda od tursko-bugarskog zuluma. dovodi preduzetne ljude i radništvo da lični napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih isključuju iz preraspodele društvenog blagostanja.

nije uspelo. maja 1903. Velimir Vemić. nije bila njegova ideja. oca predsednika Srbije Borisa Tadića. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. ukrštene kosti. maja 1911. je uhapšen je kao član organizacije Ujedinjenje ili smrt. komitskog vođe iz ovih krajeva. major Vladimir Tucović (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovića. Ilija Ivanović. . čašću i životom. mogli da se ubiju.NOMENKLATURA SRBIJE .Spasoje Tadić47. 45 Dnevni list ‘Press’ od 18. major Dragutin Gavrilović (upamćen po zapovesti braniocima Beograda). atentator. Tadić je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. pronađen u kući vojvode Maja Vujovića. zaklinjem se suncem što me greje. Tekst zakletve je glasio: "Ja. ali mu to. godine. Ubistvo kraljevskog para Obrenović. Pojedini članovi Uprave otpočeli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvećao. ako budu zarobljeni. šef špijunske mreže. 47 Spasoje Tadić bio je rođeni stric akademika Ljube Tadića. . Staljinov kadar. Optužnica ga je teretila za "prevratničko delovanje". i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". nož. . Bogdan Radenković. čuveni komita iz sela Smriječna (Piva).Mustafa Golubić. Željko Zirojević i Miodrag Janković prvi put objavili u srpskoj javnosti45. juna 1941. Dragutin Dimitrijević Apis. kasnije četnički komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. Osuđen je na smrt i streljan 14. To potvrđuju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. Ljubomir Jovanović Čupa. nožem i puškom". U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom obaveštajnom službom. Imajući u vidu prisnost koju je imao s većim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. stupajući u organizaciju. uprkos pritiscima. koji su istoričari. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) 43.Mehmed Mehmedbašić. juna 1914.Dragutin Dimitrijević Apis. Imao je jak uticaj na političare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašića. između ostalih su: vojvoda Vojin Popović Vuk. a potom pomoćnik načelnika štaba Treće armije. po svemu sudeći. godine “Tadićev deda bio zadužen za ubistvo Ferdinanda” 46 Izveštaj žandarmerijske postave Gacko-Bileća. zatim je bio načelnik štaba Užičke i Timočke vojske. Čedomir Popović. ---. gde je teško ranjen. bomba i otrov44. rodom iz Stoca (Hercegovina). bio pripadnik ove tajne organizacije. 9. 43 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 148 . po naredbi Tita i dojavom Milovana Đilasa.. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojević. što je prihvaćeno kao simbol. Na spisku članova koje je popisao Aleksandar. Uvidom u lični notes Aleksandra Karađorđevića. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera 46. rodom iz Stoca. profesor Beogradskog univerziteta. osmislio je i organizovao oficirski puč 1903. i Milan Gr. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi. . godinom. zemljom što me hrani. general NKVD. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. otac Vladimira Dedijera. na početku rada organizacije došao je na sastanak Vrhovne centralne Uprave i izneo da se Srpstvo može spasti "bombom. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. godine izdan Gestapou i streljan. i regent Aleksandar je. član Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. juna 1917.. Voja Tankosić. Milovanović. da ću od ovoga časa pa do smrti verno služiti zadatku ove organizacije i uvek biti gotov da za nju podnesem sve žrtve. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . Bogom.Jefto Dedijer. kapetanu Velimiru Vemiću i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanoviću.2009." 44 dr Slobodan Jovanović. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovićem i Radetom Malobabićem. ali je u noći 29. Simboli organizacije bili su lobanja. pronađen je kompletan spisak članova organizacije. krvlju svojih otaca. Milan Vasić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosiću. Decembra 1916.01.

osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku. na zahtev regenta Aleksandra. državnih razloga i zato ne mogu biti pomilovani. "namestio" Solunski proces. lažni svedoci. suđenje i streljanje Apisa. ni osion . otišao kod ministra vojnog Stepe Stepanovića i zatražio da se Apis i Milan Milovanović premeste iz Beograda. Njegova jedinica poslata je da. Varate se jer smo u stanju da i po drugi put stavimo glave u torbu. Čim jedni prikupe malo hrabrosti da zarate. 6. Ostali optuženi osuđeni su na kazne zatvopra. A pokojni ruski ambasador Hartvig je opisao Crnu ruku kao najomiljeniju. postavio je Petra Živkovića za predsednika vlade." 49 Kada je 1911. Najčasniji. januara 1929. ‘Belu ruku’. Kada je. Živković je. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. Dimitrijević ga je mirno saslušao i rekao mu: "Da. najidealističkiji i najpožrtvovaniji južnoslovenski elementi okupili su se oko Apisa. Stepanović je odgovorio da to ne spada u domen prestolonaslednika i da će o tome referisati lično kralju Petru. Osim toga. S nama su Bugari. Uleteo je u Apisovu kancelariju i otpočeo da ga vređa." Slobodan Jovanović: "Taj Apis koga sam upoznao u Vrhovnoj komandi nije ličio na onu sliku koja se bila o njemu stvorila u publici. Aleksandar je nezadovoljan otišao kod kralja Petra i ponudio pismenu ostavku. kao Vrhovni inspektor vojske. koga su se mnogi plašili. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. Posedovao je kompromitujuća dokumenta o budućem kralju. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radomir Putnik i Stepa Stepanović simpatisali su organizaciju Crna ruka48. 1914. On nije bio plahovit. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala čast srpske vojske". Aleksandar je. drugi se predomisle. Nažalost. ali njihov odnos prema oficirima. Živković mu se odužio tako što je. Vemić itd.. Dugo su onemogućavali državne poslove svojim prevratničkim namerama.NOMENKLATURA SRBIJE . i obrnuto. Imajući u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu 50. major Živković bio je određen da komanduje konjicom Timočke divizije. godine. s Drugom armijom. da otključa kapiju dvora. Ljube Vulovića i Radeta Malobabića. idealističku i rodoljubivu čiji je cilj isključivo bio oslobođenje i ujedinjenje svih srpsko-hrvatskoslovenačkih naroda. Za prirodu kakva je bila Aleksandrova ovo je bilo više nego dovoljno." Odgovor prestolonaslednika Aleksandra na molbu ledi Pedžet za pomilovanje Apisa: "Ti ljudi su zlo za ovu zemlju. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hođera.. govore za sebe49. ova dva oficira su Aleksandru izneli niz optužbi protiv Dimitrijevića. Petra Živkovića i Josifa Kostića (pripadnici Bele ruke i Apisovi smrtni neprijatelji) postao više nego blizak. najnesebičniju. U Beogradu ovih dana treba da se donese konačna odluka o ratu.. Ja sam u stalnom kontaktu s Putnikom i Stepom. Grci i Crnogorci. predvodio je pukovnik Petar Živković (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu).. i tako je postao vođa Aleksandrove kamarile. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. počeli su da hapse najbolje srpske oficire kao što su Dimitrijević. godine odnos regenta Aleksandra. godine: "Predstoji nam rat s Turcima. Ali ne može se reći isto za političare i neke druge oficire. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosića. a posebno prema Apisu. godine: "Poslednjih dana mog boravka u Solunu.. sklonio Dimitrijevića iz Vrhovne komande. U majskom prevratu imao je minornu ulogu. Čim je postao regent. koji se dobro drže. Nisu bili članovi. Dalji sled događaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. 1931. Aleksandar je počeo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande.. Ali imao se utisak da on nije samo to. bili su spremni da ubiju Pašića i mene. koju je Kralj ostavio da prenoći znajući da će bes proći Aleksandra. ali je ipak prihvaćen kao zaverenik kraljeubica. ministar mornarice u ruskoj vladi 1917. Hrvata i To se može zaključiti iz reči Apisa na sastanku Vrhovne centralne uprave avgusta 1912. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živković naterao na homoseksualni odnos s njim. Živković i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama.bio je više nego što se zove dobar drug. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politički sudski proces i označio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašće. Komandant Druge armije Stepa Stepanović zatražio je da Živković bude izveden pred vojni sud. Smenio je vojvodu Putnika." Ljut. a šta vi mislite da smo mi stavili glave u torbu da se vi dvojica (Aleksandar i Đorđe) svađate i otimate oko prestola kao oko kakve igračke. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi.. ni naši ni bugarski vladajući krugovi nisu dovoljno hrabri. Od stvaranja države Srba. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". 50 Vladimir Lebedev. Aleksandru." 48 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 149 . U egzilu. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. Ali oni su osuđeni više zbog onih prvih. na zahtev kralja..

godine učestvovali su bivši crnorukaši. u službi sovjetske obaveštajne službe. 1937. ali i belorukaši. a ovaj Aleksandru Rankoviću. veza. predvođena Rankovićevim saradnicima. osniva zavereničku organizaciju Konspiracija. Stefanovićem i Lukićem. kome je Dedijer prisustvovao. pljačkaša i sklonih terorizmu. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. IMA LI SLIČNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. godine. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. 1966. kao predsednik Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti. godine. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. Ovoj grupi i njihovim pomagačima suđeno je u Prizrenu 12. ubica. bili u ilegali ili. Prvo su. Prota ih je predao Todoru Mihailoviću u Beogradu. U puču protiv namesničkog režima kneza Pavla Karađorđevića 27. kralj Aleksandar bio je politički i na druge načine vezan za Petra Živkovića. maja 1996. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. u jednom razgovoru sa Rankovićem. politički je uklonjen Aleksandar Ranković. Avdija Bakalija. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. pod punom ratnom opremom. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. padobranci. Penezićem. regrutni prihvatni centar za izbeglice. na vezi majora Kempa. do 1996. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo isključivo o srpskoj stvari. Pred većem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. To su sprečili neki iz vrha KPJ52. navodno zbog prisluškivanja Broza. pukovnik u penziji Radoje Lazić. Da bi ublažili utisak o pobuni. godine. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. Dževdeta Hamzu. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. i dva svedoka koji su lažno svedočili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanović (Temeljko Veljanovski) i Đorđe Konstantinović (Konstantinovski Georgi). preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovića. 1965. marta 1941. kao i VJ. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristička dejstva Druge uprave RDB MUPRS. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u čemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). Po njihovom odlasku. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematičnih lica. Mehmeta Hodžu. “rankovićevaca”. radila je intenzivno na sprečavanju diverzantsko-špijunskih i terorističkih akcija. 51 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 150 . Crnorukaši su.NOMENKLATURA SRBIJE . Rad službe bezbednosti do 1966. koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. Pronađen je član Crne ruke. Na Brionskom plenumu. po ugledu na Crnu ruku. poput Save Popovića. Major Ljubomir Vulović napisao je. preda nekome ko će time moći da se pozabavi.“ Opremanje JSO predviđeno je na principu vojne organizacije: „Biće obuhvaćena sva tri vida. 52 Akademik Dedijer navodi da je Tito. Mustafe Golubića i Božina Simića. dokazano je da je Solunski proces bio montiran.1956.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slovenaca. Niko od njih nije bio osuđen. pred streljanje. navodno u šali rekao: "Ćuj Leka. Jedan od istaknutih članova Crne ruke Slobodan Jovanović. novembra 2001. "Vukovi". U to doba UDB. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. godine. onaj tvoj Krcun htel bi biti kao Apis". kada zemlja bude slobodna. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i čekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio51. artiljerija. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. Bio je to uvod u fizičko-političke likvidacije tzv. pa su svi osuđeni rehabilitovani 1953. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omogućeno da uđu u bazu JSO. pod komandom načelnika FRANKA SIMATOVIĆA. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. u "saobraćajnoj nesreći" poginuli Svetolik Lazarević i Slobodan Penezić. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osuđene i svima su bile isplaćene odštete. JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. a posebno na Kosovu i Metohiji. Ovo će omogućiti da se 1974. kojim je predsedavao Svetolik Lazarević (prijatelj Slobodana Penezića Krcuna). dva pisma o tome šta se događalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunoviću zamolivši ga da ih. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od početka rata na prostorima RSK i RS.7. godine. Radi se o jedinici čiji su pripadnici. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Ranković je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu.

Među označenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Đinđića . iznad Bosne. već su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i činjenica da je sastav ovih jedinica najvećim delom na okupu i da su već ugrađeni u "biznis". Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. izvršeno je oko hiljadu borbenih. ratnih profitera. istaknuto je da je reč o "profesionalnim ubicama. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naiđu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na plaćenom čuvanju aeodromu Pančevo. tehnička služba). Sokocu. da se služi tuđim saobraćajnim sredstvom i sredstvom veze radi hvatanja izvršioca krivičnog dela". U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO. vazduhoplovci – 200. Sa aerodroma u Bratuncu." Početkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki".. Prema dokumentu. jeste. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovića. iz bivše JNA. U drugom dokumentu piše da je od početka rata 1991. Velika Popina. uz logističku pomoć Mihalja Kertesa. uvezao je. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem: „Maja 1991. za uniforme i oznake potrebno je oko 500. Boca. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno.. Kao bitno. Slobodan Milošević se 1996. Flota je kasnije dopunjena. kao i formiranju borbene eskadrile. RM – ronilačka jedinica i službe – sanitetska. da se zadrži u njima i da izvrši pretresanje bez naredbe nadležnog organa. (nerazumljivo). helikopterima i avionima. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi. nestao je i sledeći put viđen je sa natpisom "Starac Vujadin". bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. padobranci – 100. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbeđenju mreže malih aerodroma. formirana je avio-helikopterska eskadrila. Naručena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada). Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. pred ratove 1991. tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. Petrovac.Srbije ili je ta akcija u toku“. adaptiran za bacanje ručnih i improvizovanih avio-bombi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM alpinisti. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovića Arkana54. izviđačkih. legionarima okorelim u zločinima i da su spremni za novac za izvršenje i najokorelijih terorističkih akcija. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. razne privatne agencije (za obezbeđenje. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. artiljerija 500. Treći dokument svedoči da je Obaveštajna uprava RDB sačinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvećim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. 55 Kao "biznisi" označeni su šverc droge. nokomponovanih "biznismena"55 i klasičnih kriminalaca većeg "ugleda"“. tehnička služba 300 i sanitetska služba – 60)“53. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu.) Takođe 1992. da nosi vatreno oružje i da ga upotrebi. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebačene na teritoriju R. sa još nekoliko. Po direktivama Jovice Stanišića i Franka Simatovića. detektivske agencije. 54 U "Legitimaciji" člana Stranke srpskog jedinstva stoji: "Imalac ove legitimacije ovlašćen je da u slučajevima predviđenim zakonom legitimiše građanina i da ga privede nadležnom organu. a biće plaćeno u gotovom – bez poreza. Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. U prilog tome ističe se činjenica većeg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat međusobnih obračuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. opreme. amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake činova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. (. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovića. penzionisani pilot RV i PVO. Crnogorac. koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM.Zvezdan Jovanović. ronioci – 100. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. brodovima iz Libana. veza 100. telohranitelji i slično). teroristima. nije pojavio u Kuli. alpinisti 100. da uđe u tuđi stan i druge prostorije. transportnih i humanitarnih letova.NOMENKLATURA SRBIJE . ali jeste većina njene logistike. u luku Bar. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodećem kadru. Rogatici i drugim.000 DEM. ljudstva. kopče za ešarpu kao i VJ. U izboru modela uniformi. i paravojnu jedinicu Medić Slobodana. je „zaokružen proces međusobnog povezivanja mafije. Mamucovski. zabeležio je reči Franka Simatovića Frenkija. iznošenje deviza iz zemlje itd. Sledeće godine. neobičnim putevima. 53 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 151 . zv. Sredinom proleća 1996. zv.

Iz tajne baze kod Bratunca. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevođenim raketama. Većina helikoptera JSO. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. Bugarskoj i preusmeravan na račune Aviatrend. Novac je uplaćivan od firmi Neokom. a Stanišić. "NIN" je objavio reči očevica „nisu poljoprivredni avioni. uplaćeno 3. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. U sklopu priprema za sukob na Kosovu. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija.026 dolara.. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. Za vezu. i početkom 1998.. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 152 . Lamoral i Braunkort na račune Aviatrend u Mađarskoj. gađan je ali bez posledica po tehniku. Na izviđačkim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". uništen aprila 1999. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. Mi-24 i Mi-17. smešteni su u veliki hangar JAT. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama. Preuzimanje Saveznog od republičkog MUP. nije poznato. gde su takođe bili helikopteri JSO. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". septembra 1996. Po završetku NATO bombardovanja. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". ambasador SRJ u Moskvi. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišić predstavili su se javno tek maja 1995. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. Radomir Marković svedočio je u Hagu da je novac za tehničko održavanje. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "leteće topovnjače" Mi-24V. omogućilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. Prateći tokove novca. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Milošević.NOMENKLATURA SRBIJE . Švajcarskoj. pred napad na Jugoslaviju. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikčević". a hangar je. Valerija Černija i Aleksandra Čegoljeva. sa sedištem u Gibraltaru. Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. a po vraćanju u Beograd. Krajem 1998. prijatelj Franka Simatovića. nego pravi. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševića. oduzeta iz Tuzle. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. neki čak opremljeni topovima i raketama. koji su 2000. Oznake na letelicama skrivale su učešće "crvenih beretki". U to vreme nabavljen je luksuzni američki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih ličnosti. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. u Gibraltar. Delta i Astra Banka. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobađanje. Prema svedočenju Radomira Markovića „predsednik Milošević ga je koristio samo jednom ili dvaput“. Prema Torkildsenu. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. ta 2 helikoptera. Anteksol. Leta 1998. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske.418. Nauru i of-šor i države trećeg sveta. uključen je u JSO. kao izaslanik Miloševića. 1992. vraćeni. laki trasport i izvidanje korišćeni su "Cesna 172". jedan Republici Srpskoj.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sarajevsko 'Oslobođenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u četničkoj avijaciji". vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na račune firme Aviatrend. Oni su evakuisani. U leto 1992. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. a drugi Federaciji BiH. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. borbeni.

Najupamćenija akcija helikoptera DB bila je 28. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. novembra 2001. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. avgusta 2002. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovića Bagzija. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevića "navodni". prevezao je Miloševića. bivšeg pomoćnika ministra SMUP iz JUL. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu. ekipa koja je u Isti helikopter. bivšeg zamenika načelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO.. ali ona je 23. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. koji je sličan fotografiji.. Policija je zatražila pomoć i Mire Marković.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Posle naizgled pasivne uloge događajima iz oktobra 2000. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. "Sikorski S-76" postao je omiljeno leteće prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno između saveznih i republičkih izbora 2000. Pogibijom. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. Stevan Nikčević i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića. Načelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagić. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. bivši načelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. uključujući i komandanta jedinice Dušana Maričića Gumara. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. Oni. i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaćeni živi. kad joj je istekao poslanički imunitet. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševića do baze SFOR u Tuzli 56. koji je smirivao pobunu u zatvorima. sa oružjem u ruci. bivši načelnik SUP Beograd. Branko Đurić. potkradao je fond za pomoć udovicama i siročadi poginulih pripadnika JSO itd. kao predsednika Srbije. označili su Radomira Markovića kao naredbodavca. posebno Spasojevića. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Dušan Spasojević i Mile Luković lišeni su života. i "navodno vođeni". Milorad Ulemek/Luković Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolića. dugo nedostupnog istrazi. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". Nakon reorganizacije 2002. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. Svetozara Simovića. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. Najčešći putnik bio je koministar Sead Spahović. Legije s naočarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. bivšeg načelnika Generalštaba. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je dočekao neko iz JSO: jedno od tih lica slično je objavljenom foto-robotu. na Gazimestan. na Vidovdan 1989. JSO polako izlazi u javnost.NOMENKLATURA SRBIJE . 57 CRDB Beograd pratio je i prisluškivao i Slavka Ćuruviju do pred samo ubistvo i Ivana Stambolića do pred samo hapšenje. načelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Ćuruvije i zločina na Ibarskoj magistrali. general Dragan Ilić. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu priču. Spasojević je. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. iz JUL. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. Milorada Bracanovića. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti već oktobra 2001. Stevana Baste. kao i još neki. generala Nebojše Pavkovića. u pokušaju proboja iz opkoljene kuće u Meljaku. rekao je da se taj i još neki slučajevi „neće rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjić. PIPCI “SLIČNOSTI” Po policijskim saopštenjima. izgubljen je insajder mafije pod sistemom bezbednosti. Kada je otvoren slučaj Stambolić. a zna se da ko je od koga primao naloge! 56 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 153 . Ratka Romića i Milana Radonjića o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. Gorana Matića i Ivana Markovića. iako je MUP Srbije potvrdio autentičnost prepisa. februara. tada SMUP-a. koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. Tek tada. pet osumnjičenih pripadnika JSO. pravosuđa i nekih političkih stranaka. juna 2001. To su pokazala privođenja: Uroša Šuvakovića. u čijem su vrhu tada bili57. ali je nekako pobegao.

58 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 154 . kao savezni sekretar za informacije. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Ćuruviju“ i druge. Ta istraga bila je sabotirana. osim nekog „Japanca“. zloupotrebu službenog položaja itd. po identifikaciji i veštačenju. organizatore i izvršioce ubistva. kao naslednik Stanišić Jovice na mestu načelnika RDB MUP Srbije. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. Krstiću u Hagu. Goran Matić je.NOMENKLATURA SRBIJE . uz objašnjenje da je on bio visoki funkcioner vlade. da ne propadnu u očekivanom bombardovanju NATO 1999. Jovica Stanišić. nije istražen. Ivan Marković istakao se bestidnim i ciničnim izjavama. 3. početkom aprila. Branko Crni. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. smestio je najmanje 600 kilograma čistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio ključ i ovlašćenje za sef i sadržaj.“ Na tom sastanku su. rekla da će "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovića i još nekih. Ta količina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. čime je učinio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Posle nestanka Ivana Stambolića. Radomir Marković. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. 4. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). Profesorka je. preko 550 kilograma heroina. 2. Goran Matić. žena koju traže biće u Alma Ati. sredila boravak i pasoš Marku Miloševiću u Moskvi). u vezi ubistava Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije. 59 Svi sa liste putnika bili su na poternici MUP Srbije nakon atentata na Zorana Đinđića. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. i čuvao je. Privedeni su Bogoljub Bjelica. i prebacio uz još neke količine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. i da li je bio svestan posledica. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. Kazahstan. organi koji istražuju ko je ubio Slavka Ćuruviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj način Goran Matić je štitio naručioce. umesto nadležnim pravosudnim organima. Stanišić Jovici. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. Nakon ubistva Slavka Ćuruvije. Matić i Marković. nađenog u martu 2001. Pravosuđe Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevića59. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. tvrdio je Matić. svejedno da li mu je bilo naređeno. organizatore i izvršioce. čiju je upotrebu odobrio Slobodan Milošević. Slučaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. i krivično delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. odgovoran za svoje izjave. Pokušaj Matića da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Ćuruviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekače. To nije njegovo privatno mišljenje58. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. komisijski uništavaju. podstrekače. kao načelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. od njega je preuzeo rečenu količinu opojne droge.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM novembru 2000. To odobrenje moralo je ići preko načelnika GŠ Nebojše Pavkovića. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o počiniocima krivičnog dela. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojnih droga. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi saznalo se da su atentatori izvučeni iz Crne Gore vojnim helikopterom. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojne droge. čime je počinio krivično delo držanja veće Na suđenju gen. Mihalj Kertes. zaplenjenog u dve akcije na graničnom prelazu Gradina. zloupotrebu službenog položaja itd. Dok se to razjasni preko poslovično sporog Interpola. maja 2000. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. Vuk Drašković je odmah ukazao da su osumnjičeni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoći do Berana u bazu 7. Ivan Marković i Nebojša Pavković. Ako je pitati "ko je ubio Ćuruviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševića". izjave Gorana Matića navođene su u okviru odbrane. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg čistog heroina i. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba.

zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. Milorad Bracanović. blizu Belog dvora (gde je inače beogradski centar obavestajne uprave Vojske. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 155 . ko je krao. 5. "čija čestitost je duga priča". lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima.. počeo 1999. pre atentata na Zorana Đinđića. prikrivali postojanje velike količine opojnih droga i tako počinili krivična dela zloupotrebe službenog položaja. bila je u vili na Dedinju. MILORAD BRACANOVIĆ je početkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti". ni odmah.NOMENKLATURA SRBIJE .same sebe. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina. Oktobra 2000. rukovali velikom količinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. Oni imaju šta da čuvaju . nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Milošević je pao pod uticaj Rada Markovića i njegovih.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM količine opojnih droga namenjene prodaji. ekipa se naučila taktici raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. koji je uz pomoć Mangotića. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. Matićevo objašnjenje. su predali veliku količinu heroina neovlašćenim licima. preko Mire Marković. Trulim kompromisom. Bracanović novembra 2001. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . ko je trgovao heroinom i naftom. zahvaljujući vezama sa JNA. i: Dragoljub Milanović. te je zamenik Andreje Savića. Do 1995.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. bio je prijatelj i saradnik Gorana Matića. za koje su bili JSO i frakcije koje će ubiti Zorana Đinđića. kada su on i trust mozgova iz JUL. i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. U akciji “Sablja” pali su. doturati prave informacije. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. Unutar RDB Mangotić je izašao na glas kao kanal Mire Marković. bivši premijer Republike Srpske Krajine. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleđen. i u vreme oružane pobune JSO). BORISLAV MIKELIĆ. Kadrovski. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zločina. bivši direktor RTS. u koju će pred bombardovanje NATO Aco Tomić regrutovati Radeta Bulatovića i Gradimira Nalića). Ko je ubio koga. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovića. sretali sa Lukovićem i Spasojevićem. Napori da se očuva kadrovska struktura bili su očigledni: načelnik RDB Goran Petrović naglašavao je u proleće 2001. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilović". RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. Andreja Savić smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja će Miloševiću. Suprotno razumu. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. niti prilikom formiranja BIA. kako su to zvali. a na čelo RDB dovedeni su Savić i Bracanović. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Marković. Onda ga je uzeo Franko Simatović i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovića. ali je opstao neko vreme. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. bivši načelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. "Agencija". i sa Republikom Srpskom. bio je operativac. Pali su i Aco Tomić i Rade Bulatović. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojević poginuo? Može se reći da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". mimo legalnih. ubistva Ivana Stambolića. Kad je Tuđman došao na vlast u Hrvatskoj. ko je koga štitio i gurao u napredovanju. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. Mikelić je rođen u opštini Bosanska Kostajnica. Bracanović je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. između ostalih. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. sa mnogo najsavremenije tehnike. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića. ZORAN MANGOTIĆ. postaje zamenik načelnika RDB Andreje Savića.. Onda je primljen u SDB. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovića". koja stoji iza Gorana Matića.

Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. umrlice itd. Tošo Rajić i Đuro Škaljac. pa se sklonio u Srpsku. stotine putničkih vozila Vlade i opština RSK. objavljivao svoje stavove u "Svetu". Ima indicija da se Mikelić. kod Mirka Marjanovića. Mikelićevi i Ilićevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. preko koga je još 1995. sačinio je "Spisak pokretne imovine sa područja RSK". i pljačkali su izbeglice izdajući im potvrde za pasoše. Čičić je to izvozio u Italiju. venčanice. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. Razrešen je nakon 14 meseci. ambicije da postane predsednik Srpske. Slom RSK dočekao je u Beogradu. Imao je 1996–7. pa je veštačko đubrivo iz Kutine Mikelićevim vezama išlo u Kladušu." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogaćenje od narodne muke: Mikelić je punio budžet Komiteta. 1995. jer je drvo bilo besplatno. u januaru 1991. ali je odustao uvidevši da nema šanse. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. Njegov telohranitelj Dragan Vujičić Bego iz Gline. sa Predragom Popovićem. 40 kamiona-hladnjača "Gavrilovića". Korduna i Like. kada su se posvađali. pokušavajući da sarađuje sa "Lastom". Nakon toga. kao savetnik u Progresu. koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševića i Zorana Lilića i Goricu Gajević u upravnom odboru. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martića. nakon nerazjašnjene saobraćajke. davao je vozila Kertesu. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevića koristio za uterivanje dugova. koje u Hrvatskoj nisu važile. Mikelić je po naređenju Miloševića izbegavao. kojim je popisao i vozni park i građevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans".KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM čiji je "Gavrilović" bio važan snabdevač. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. naročito u banjalučkoj regiji. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. ali invalidnine i pomoć isplaćivao je samo kad je morao. bili su zaduženi za lažne saobraćajne i vozačke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilićem. oktobra 2000. ugradivši se za 50%. Mikelićev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. stotine kamiona i autobusa. Nakon 5. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovića (RTS). blizak Arkanu. a ostali su se ozbiljno ugrađivali. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. To je išlo do 1998. Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martića. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. Njih dvojica prisvojili su matične i zemljišne knjige iznete iz Krajine. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavičaj". godine uspeo je. njegovim parama. "Sombortrans" itd. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. čime je i pao u oči policiji u akciji "Sablja". po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babićem. uz podršku DB Srbije. Tokom 1993.NOMENKLATURA SRBIJE . krštenice. Najslađi posao izveo je sa Draganom Čičićem iz JUL. Sa Arkanom i Goranom Hadžićem pokrali su ogromne količine kvalitetne hrastovine iz Istočne Slavonije.. a onda je Jovica Stanišić doveo Milana Babića u Beograd. Arkanovoj SDG itd. presreo i posvađao se oko nekog naftnog aranžmana. Banije. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. u Progresu. Mikelić je postao premijer. i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdića 1994. ali ga je. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovića. bavio se krađom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. kao jedan od retkih. Dragoljubu Milanoviću dao je VMW. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 156 . i udomljuje se u Beogradu. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. Sa Jovicom Stanišićem. Mikelić odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. ovaj je predložio Mikelića za premijera. U Beogradu se politički angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i sarađuje sa Mirom Marković i Slobodanom Miloševićem. juna 1995. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere.. Mikelićevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilović" u Beogradu. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. Radeta Brajovića ("Novosti") i Dragana Antića ("Politika"). opranim u Bijeljini. Kad je presušio s gotovinom. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. pa je Mikelić bio istisnut uz pomoć Mire Marković i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". Istovremeno bio je u upravi FK Partizan.. Mikelić krajem 1993. bivši Martićev čovek. za određene tarife. bio je drugar. koji je preko Dragana Garića iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. RDB Srbije. "Kulatrans". U jesen 1995. pokrenut je list "Nacional". Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine.

i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovića? Spasojević je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. i rekao: “pitaj Gorana. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske braće u Hristu poznati su. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. Tu konturu.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišćen. veličaju JSO. i da oni nemaju ništa protiv. koja je već otvorila neke teme u tom pravcu: . Od tog trenutka počinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Đinđić i Dušan Mihajlović uradili. i da treba da obavimo razgovor sa njim. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajlovićeva plata. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovića. sklonićemo to”. neke stranke izmiču se iz važnih političkih poteza Vlade Srbije. SVEDOČENJE VLADIMIRA BEBE POPOVIĆA “Saznao sam od Dušana Mihajlovića da postoji Goran Petrović. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojačao već postojeći strah "crvenih beretki". Tog trenutka počinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojeviću. a ni u to se ne ulazi. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima nameće se JSO. znak da se neće libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu. iz Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 157 . da li može ovaj čovek da postane neki načelnik. emitovale su reklamne spotove JSO. što da zaoštravamo. Ljiljana Nedeljković. uz pomoć Gorana Petrovića. Nije prošlo 15–20 dana. da me pita da li znam ko je Goran Petrović. "Nedeljni telegraf" je čak. da radi za Amerikance. oni se ljute. poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. da je uključen u to. Tada je bilo jasno. Zoran mi je dao papirić na kome je pisalo to ime.. a u Crnoj Gori nema istraga.. Tokom oružane pobune JSO. lopova sa Novog Beograda. medijski radnici i stručnjaci osećali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u budućnost. Tada je Ljiljana Nedeljković koja je kućni prijatelj sa Radetom Markovićem i njegovom ženom. kada se rukovao sa Slobom. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. Ovi koincidirajući potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. u smislu da je bilo jasno da tu neće da završi. bez ograde. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanović za šefa Sedme uprave. pre toga me je pozvao 6. Zašto su neki biznismeni. Ovi napori da se atentat na Zorana Đinđića olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. je rešenje Ibarske magistrale. kao nismo ih konsultovali. a Ceca ministar kulture". jer "imaju sponzore koji će ih plaćati i hraniti". Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. našli čoveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. DSS blokira pokušaje razobličavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". Dva visoka oficira JSO. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000. u novembru 2001. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. negodovala zbog toga. Pominje se Miroljub Savić. posle pola sata. Kroz istu Miloševićevu i Bulatovićevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i koječega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Od novembra 2001. Ne umeju da kažu ko je platio. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom. neka ga postave.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. Ako to nije neki problem i ako je čist. lansirao priču kako će "Duća postati premijer. pa je. a do bekstva Legije uređivala mu je kuću. naizgled nevezano. koje je rešeno policijski . hirurg iz Sremske Kamenice. kada se utvrdilo da nije to on. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli.NOMENKLATURA SRBIJE . a MUP tvrdi da nije. bila priča da je on izdajnik. Rade Marković je bio uhapšen i tad počinju problemi. da je on brat Munje. Postavljenje Gorana Petrovića je iznerviralo Milorada Lukovića. a niz novina ih je štampao. što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivičnu evidenciju. nego ko je kritikovao Đinđića. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. Ja sam ga video zbog toga što je između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice već izbio sukob oko Gradimira Nalića.Izvestan broj Crnogoraca u međuvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. jer i pored toga što je Zoran Đinđić objasnio Vojislavu Koštunici zbog čega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. dezavuiše istragu. Radojica Rajo Božović i Vasilije Vaso Mijović. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. Legija ministar unutrašnjih poslova. Najveći udarac koji su oni doživeli. međutim. . Razne televizije. neki mediji i stranke. Važnije je naći one koji su plaćali i obećavali plate. ili 7. oktobra.

ali su brzo stavljeni u isti koš. Zoran je zvao Karlu del Ponte. Savetnici Vojislava Koštunice. održavaju kontakte sa Bracanovićem i Savićem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlović. Ibarska. i krivične prijave koje su ti ljudi podneli. Od tog trenutka počinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Đinđića pričom da je kriminalac. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. Milorad Luković (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). Zoran Mijatović zamenik načelnika državne bezbednosti. Čak je i njegova stranka bežala od sukoba. Zoranov je kadar. On je te večeri pozvao. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišić i struktura oko njega. to znači rušenje države i Zorana Đinđića. a svaki drugi će dovesti do JSO. Najveći problem bili su Petrović i Mijatović. uz pomoć ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. ja bih mogao možda da ubedim Martića. Za vreme Radeta Markovića su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Ćuruvija.NOMENKLATURA SRBIJE . a savetnik Vojislava Koštunice. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tačno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. i Nalić. i Bulatović. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. i tako. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. Ali.. U januaru 2002. znam zato što mi je pričao svedok tog sastanka koji je bio na toj večeri. Vojislav Koštunica izjavio je te večeri. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Đinđića i Jovice Stanišića. pod utiskom priča svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. koji su u međuvremenu bilo postali članovi DOS. da je sledeći potez Zorana Đinđića hapšenje Vojislava Koštunice. Martić i tako dalje. komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. Zaoštravanje te atmosfere. Aco Tomić šefa državne bezbednosti. Čedomira Jovanovića i eventualno Zorana Živkovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM političkih struktura uz Koštunicu iz Miloševićeve strukture vlasti. žena – penziju. uz institucije kakve u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 158 . Gradimir Nalić je seirio: “evo. i nekoliko najintimnijih prijatelja. na koji poziva Zorana Đinđića. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tačno. Prilikom izručenja Miloševića. Franko Simatović. To je bila udarna vest u svim medijima. medijski linč koji je započeo – to je već treći mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. Miću Stanišića. koji je političar i mora da vodi računa i o sebi i o stranci. Branu Crnčevića. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. i zlato koje je nađeno. da je sledeći korak hapšenje Koštunice. u zemlji gde Milošević još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže čoveka koga je Zoran Đinđić postavio na mesto zamenika načelnika – nije on. ispadaju leševi. koji organizuje Dušan Mihajlović. ali svejedno. prvi put od početka Zoranove vlade. koju navodno vode njegovi ljudi. i traže smenu Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. Stambolić. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. Ponudio je Martića. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. i Vojislav Koštunica.. protiv funkcionera državne bezbednosti. Milorada Bracanovića i Andrije Savića. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Saviću i Bracanoviću. napuštanje vlade. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. gde je glavni akter Zoran Đinđić i njegov poznanik koga je upoznao četiri meseca pre toga. Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on počeo da se raspituje – Hag. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kuću jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. To su ljudi koji od tog trenutka. s obzirom da se bave bezbednošću predsednika države. kad Radeta Markovića stave u zatvor. da je to državni puč. čovek koji je bio načelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. Hapšenje i izručenje Miloševića je bila kap koja ih je uspaničila. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševića. Karadžić. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruče Jovica Stanišić. Tu je. ili povezanosti sa JSO. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. su direktni pokrovitelji JSO. rekao je: “Pa. Gradimir Nalić. kako koju fioku otvorite.. Zoran je bio u Parizu. rasturanje DOS. da li će propevati. on malo. svih koji su se plašili otkrivanja istine. kćerka – stipendiju. Hapšenje Miloševića bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Đinđić i njegova vlada. Tu su i Tomić. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžić”? I šta Zoran misli o Karadžiću. bivšeg načelnika policije Republike Srpske.. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. izuzev Gorana Vesića. Rade Bulatović. čim su i pored toga što je vojska pretila da će “migovi” srušiti helikopter. zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović”. je skup državne bezbednosti na Kolarčevom univerzitetu. više od 50.

ne interesuje me. koju mi je Nebojša Pavković predao. Dragoljuba. Milan Obradović. kao “nije to u redu. Zoranu Janjuševiću ili nekom drugom. dao sam policiji i Karleuši. pošto je već postojala ta priča koja je izašla iz policije. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM državi imate. šef BIA Goran Petrović. Na tom sastanku. šef beogradske policije. a da se to ne bi na njega Zorana slučajno odnosilo. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 159 . jer je sa Čumetom. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. od kojih sam spomenuo Engleze. ne mogu da se setim tačno kome. svi o tome imaju podatak već 2 meseca. gde će da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. on mora da se okreće nekome drugome. to je sve ološ!”. on je na tom sastanku rekao: “Ej. to nije bila jedina služba koja je radila na praćenju. ali mislim da sam bio i prisutan. vi posle terate po svome. Kada je bilo hapšenje Šešelja. okružni tužilac Rade Terzić. posle 3 dana ćete stupiti u kontakt sa njim. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. da im je zasmetao jer im je politički protivnik. Tu kasetu. Mile Novaković glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruč oko te grupe. Vladimir Milosavljević. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Đinđića. znači sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. za vreme sankcija. glavnog urednika Nacionala. sa Popovićem. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Đinđića. pohapsite. načelnik Knežević. kako god da se to zove. SID. Beč. Mislim na bandu Dušana Spasojevića. Minhen. materijalni dokaz. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. BMV M5. analizi. lociran je u Beču. Odlučnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlović. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako će se to dogovoriti. da to radi Aca Tomić. sve ih bre. O tome su obavešteni državni organi Srbije. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. da su to ljudi. ali je zadovoljena forma. šta je to sada. Poslednja priča koju je pokušavao. Aca Tomić ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. jako aktivni. kao i danas. ako želite. Dušan Spasojević. oktobra. sa UBPOK. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. šta njemu treba da priča na sastanku da je Čume kriminalac. Predraga Popovića. Ništa nije urađeno. sutradan izađe kao informacija. tražio novu adresu.NOMENKLATURA SRBIJE . Čumeta. državna bezbednost. mislim preko Veruovića. milionima. čiji je vlasnik bio Momo Mandić. Naravno. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osećaj napetosti trenutka i ne skriva. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. Boro Banjac koji je smenio Kneževića. kao. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili urađena. pošto je Zoran znao da se to priča i pošto je video oni se kao gurkaju. i predsednik Boris Tadić. oktobra ih je bilo tri ili četiri. Tom prilikom. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. na sastanak. dovoljno je da odete u Beograd četiri dana u neki kafić u Zemunu ili u Stahinjića Bana ili u inostranstvo. o nekom zlatu. da je o tome obavešten MUP. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojića zbog toga što su u vreme Koštuničine predsedničke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi. i Pavković. Do juče. Svako to može da uradi. do trenutka početka priče o njemu kao zaštićenom svedoku. a štiti Čumeta”. optuživani da štitimo Čumeta. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Đinđić organizovao za borbu protiv trgovine drogom. Sutradan je Dragoljub. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. jer oduzima glasove od Koštunice. oni su znali. “ tamo je”. formalnog vlasnika lista Nacional. Od stranih službi koje su radile. ali ne može naša policija i vlast. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašćeno. Zoran Đinđić je između ostalog rekao. nije ni svestan kakav je to mrak. koga god. znam da je došla do Nenada Milića. Posle 5. ako hoćete da znate gde su Simovići ili ne znam još ko. Nebojša Pavković je preko tog svog pobratima došao do Popovića. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora između Nebojše Pavkovića. da to radi njegov štab. u Kotoru – neki irački dinari. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. Zoranu preneo. mislim da je bio Vladan Batić i bio sam prisutan ja. na kome su bili prisutni ministar policije. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavković snimao tajno. Zorana Đinđića. znači. njegov zamenik Nenad Milić. već uveliko počela ta saradnja. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandić i tako dalje. Na toj kaseti Predrag Popović kaže da to nije dečija igra i da zbog toga Pavković ne treba da brine. ko god da ima veze. Gorana Bojića pobratima Nebojše Pavkovića iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovića. Bebu. znam da Šešelj drži četrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre.

nego zato što je uveo blokadu na Drini. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoć vojske i vojne obaveštajne Službe.. da li su bile prave. da ga ne čudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. oktobar 2000. a ostao je militantniji deo ali su se posvađali i sa Bulatovićem. Jovicu Stanišića. Prorokovićevo pismo između pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovića. vladu. pošto je to bila nedelja. i evo. kao Željko Cvijanović za vojsku Republike Srpske.. tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševića da pomogne “časni deo crnogorske javnosti”. kao posle paljenja Vuksanovićevog automobila. pa u deset tačaka. “Nemojte da ostavljate ljude”. i spisak od jedno 140 imena među kojima su Milorad Luković. i operativno uređuje dnevnik BK televizije. i “izdajnika” Mila. koji je takođe osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. jer “Jovica drži sve”.. a ne Gorana Petrovića. rekli smo vam nemojte. osoba koja je izmislila čin i ime. Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. Kada se završio rat. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. napadali su Miloševića. Od tih 3000. kao i “Reporter” u Banjaluci. iz vojne obaveštajne Službe. kao vlasnika “Nacionala”. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. koje je počinjalo sa “Kako se krsti. Oni su dobili nalog da uhapse dva čoveka. a dopis je stigao početkom novembra. pisao isti čovek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. jesu ljudi koji su radili. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. oni su prekomandovani u medije. “nije Goran Petrović DB. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zločinci ili nisu. Dušana Mihajlovića. Ko bi zapalio Vuksanovićev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. Gorana Petrovića. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. jedinicu kao JSO. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. Zvezdan Jovanović. ili za kabinet Biljane Plavšić. je.. on je jedan načelnik i njegov zamenik načelnika”. jer. ili početkom oktobra 2001. naprotiv. kada je došlo do blokade na Drini. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. dve nedelje pre pobune. bez znanja načelnika RDB i bez znanja ministra policije. video sam se sa Ljubišom Buhom. doveden je osoba. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netačan. da on okupi ljude. koju u to vreme uređuje savetnik predsednika Koštunice za medije. ne zato što je tukao “Otpor”. da joj dostave u najkraćem roku podatke koji se odnose na te i te periode. ali je slučajno. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovića. gde podmetnu neke. Ti politički zahtevi nisu pisani u Kuli. dovoljno da ga pošaljete do Legije. “. kada nema vesti. pa nisu doveli majora Batića da se izvini javnosti što je lagao da su to obični građani. vi ne znate šta znači vlast. pošto je posle akcija sledio medijski napad. u novembru 2001. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispričao o zločinima koje je učinio i dobio je 15 godina.” što nije tačno. Zorana Đinđića. i nije slučajno baš ta osoba koja je dovedena. Dobili su nalog od načelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. Te noći i tokom sutrašnjeg dana. I. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 160 . Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. Pismo je na engleskom. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišića. držao pres– konferenciju i objašnjavao i čitao političke zahteve. a sa druge strane. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovićev automobil” i njegovu izjavu. sve ono što je ona imala priliku da čuje ili što je neko ko je svedočio rekao. godine ušao kao “osvedočeno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. kao i “Ju–info”. tvoje ime”. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. MUP.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. pod izmišljenim imenom Major Batić.. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. a onda su neke neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševića. U DB radi 3000 ljudi. znači Dušana Spasojevića. Da li su to bile značke vojske. koji je potpisala Karla del Ponte. DB. pa je tako “Reporter” u 5. i izručenja Slobodana Miloševića. Pošto su ovde imali medijski monopol. Onda su našli povod da to može da bude prilika. Najčešće. slali smo vam poruke. Oni su ga sproveli.NOMENKLATURA SRBIJE . Hag. Vlast znači da morate da imate ulicu na svojoj strani. po principu pisma Dejana Mihajlova. protiv “lopova”. Onda se deo rukovodstva SNP posvađao pa su najurili Momira. ali to je list vojne Službe bezbednosti. koji je držao pres–konferencije u Kuli. dok Zoran Đinđić nije u zemlji. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkić. Čovek. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. tužioca Terzića. SNP. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovića imate izjave da je list “Dan” osnovan. ili za kabinet Radovana Karadžića u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. Meni je jasno rečeno “igrali ste se sa vatrom. Vladana Batića. Oni imaju.

bili mediji gde su svaki dan. viđeni su. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine. predstavlja njihovog zaposlenika. ja sam se sa Čedom pre ubistva pomirio. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Đinđića. ili. mislim na članove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obraćali se javnosti: na Dušana Prorokovića.. Mislim da je tada Kačarević rekao: “Izvinjavam se. u periodu od 10 meseci. razrađivali temu Zorana Đinđića. to je naša greška”. Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. Jovaševića. kao što Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 161 . to ti je super za stranku. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i članaka. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to će vam reći svaki službenik strane ambasade u Beogradu. ili. kakav je “Dan”. ispred kuće u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevića i onda videli Čedu kada izlazi. pa ne znam. ali..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Danu” ste tokom 2001. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i da je po 20. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milić došao sa Čedom u moju kancelariju. koristeći svoje pozicije i funkcije. ili me je zvao Ivan Đorđević iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “noćas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. Vladan Batić. šta je rekao Ratko Knežević. ti samo ćuti ako te zovu. za tebe. pri čemu. izvinjavam se”. navodno. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. ne znam mu ime. Mi to nismo demantovali. nego šverceri cigareta. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilić to radi. bivši savetnik Mila Đukanovića. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila priča da ti ljudi sa Kipra nisu proizvođači. i tako dalje. Njima su listovi. i Vladanu Batiću. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. Mene Ratko Knežević zovne iz Londona i kaže: Veljo.. “iz izvora bliskih istrazi”. Sećate se otvaranja one njegove fabrike. zbog čega on daje svaki drugi–treći dan izjave oko toga da je Zoran Đinđić švercer cigareta i da je vlada švercerska. gde je po 30.mogućnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. i četiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. videli smo u novinama informaciju. i tako dalje). šta je rekao Ivo Pukanić. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilić. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. naročito da je povezan sa međunarodnim švercerima cigareta. pa je u tom smislu intonirana ta izjava. ali sam ga onda pitao i rekao mu. U kampanju su se uključili savetnici Vojislava Koštunice. gde ovaj što se zove direktor. i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batić. gde otprilike piše “prema nepotvrđenim informacijama”.”. Aleksandrom Tijanićem. ali to nosi Kosta Čavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. kakvo mišljenje ima Ratko Knežević. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadića. tako što su. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. Pozvali smo Kačarevića: “Odakle ti to. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama.. mogli da čitate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Đinđića. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Đinđiću i Batiću. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milić.. ko ti je rekao ”? “Aajoj. gde su postavili svoje ljude. Za šefa tehnike dobili su čoveka iz vojske i na sva ključna mesta postavili su ljude iz vojske. njegovi napadi na Zorana Đinđića. i mi smo rekli šta je bilo. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli . ti kaži – to je u redu’”. napao sam ove iz vlade. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juče u nekoj akciji uhapšeni Luković i Spasojević. koji je trajao 15 minuta. Gradimira Nalića. vrlo prikriven. U isto vreme se taj Ratko Knežević svakodnevno čuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije.NOMENKLATURA SRBIJE . Zoranu Đinđiću. mislim na savetnika za ljudska prava.. jer nisam želeo sa njim da se vidim. Dragana Jočića. Urednik je bio Slavoljub Kačarević. Na tom sastanku. Stanka Subotića – ko se vozio avionom. koliko je cigareta Zoran Đinđić prošvercovao. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju. Oni su. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. Ilić je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. Bio sam ubeđen da je tako. zato što se druži i dalje sa Dućom i Legijom”. da nije bilo u drugom. da su pitali on bi to sam objavio. a on je tražio je da se sa mnom vidi. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. Kao. To je rekao meni. a posle toga pojavila se informacija da je Čeda na Kopaoniku sa Legijom. Aleksandra Tijanića. proveriću. Onda sam poslao poruku Čedi: “više nemoj da mi se javlja”.

i tada sam sa njim razgovarao. otkud znam šta je. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. Milane. Od prvog razgovora. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovićem video prvi put 13. i sa svima. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzić to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. od tog dana pa do dana kada sam pročitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovićem na temu atentata. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. su advokati optuženih jedva dočekali i počeli da razrađuju kako iza ubistva Zorana Đinđića nema nikakvog klana. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. i tako dalje. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbeđenja zgrade.. mi nismo bili sami. marta tako što sam došao među prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. ja sam 13. koga je takođe išao da čeka na aerodrom. 10. Na tom sastanku su bili. ustvari. To je sve što se toga tiče i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pričao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubačenih lažnih tema. što je 13. kako si saznao da su ti drugi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanića i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tačna. Vladimir Popović: Zašto vam Veruović i Vrzić sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšića. a ne daj Bože JSO i Legije. Pošto u novinama. već se ne sećam.” Advokat Božo Prelević: Nakon atentata na premijera Đinđića. Ja sam zvao Milana Veruovića da ga pitam. Onda sam ja pozvao Milana Veruovića. Pa nisu imali dokaz. sem tog jednog stupca. tako da to. drugi. ustvari. da je vlada ubila. oni su ubice. Zna samo. pa iz straha da oni to ne urade. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruoviću pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popović: Ne. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. Zbog čega je to pitanje postavljeno. kako to da si se posle 8 meseci setio da si čuo treći metak”? On je rekao: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 162 . kada se pojavio sa štakama. kako su. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. nego bilo šta slično. da li sam mu davao izjavu. pored mene. kako sada to počinje da se para. Sa vozačem Sašom Bijelićem. Dobio je od jednog člana vlade. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu čekali na aerodromu. 2003. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popović: Sa atentatom. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevića i Lukovića. pošto sam pročitao u novinama njegovu izjavu. bio operisan i u komi. Zorana ubili neki drugi. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veća: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevića zato što je pravno nedozvoljeno. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevićem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. Božo Prelević: Da li ste 21. sa Čedomirom Jovanovićem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivičnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. Nije sporno da su ovi u tome učestvovali. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treći metak. Milan Veruović jeste bio u agenciji “Spektra”. uz pomoć tih specijala.. Zoran je slao svoje obezbeđenje. I onda kada sam to pročitao u novinama pozvao sam Čedu Jovanovića za koga sam znao da su bliski. gde je rekao da je čuo treći metak.NOMENKLATURA SRBIJE . i na Kopaoniku. da se okrenuo čuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. ono”. pa nije imao razlog da mu ne veruje. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe. a deset dana pre Zoranovog ubistva. meni i Čedi rekao. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. Božo Prelević: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obučavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa događajima oko Ljiljane Buhe. i Nenad Milić i Čeda Jovanović. stranka. šta je ovo”? I onda je on meni počeo da objašnjava nemušto. – “Koji. vlasnika “Blica”. ovo. mi smo ih ubili. odakle ti ti drugi. Nikada niko od njih nije postavio ne priču da postoji treći metak. oni su klošari. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. nego nije znao ništa. došao u njegovu sobu. ma kakvi. i pitao ga: “Šta ovo Milanče priča u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. pošto je 12. i pitao ga: “Milane. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogućava ovoj drugoj strani. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. prodavali sa nama tona droge. gde je bila izjava Milana Veruovića da postoji treći metak. ili mu nisam davao izjavu. Ja sam rekao: “Što ne dođeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sačekujem te ljude. između predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. ne da ne zna za tri metka. znali smo da je tokom “Limesa” bio praćen. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojević i Luković da ne bi živi ispričali kako su.

Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. jer on posle toga više nije bio tu. Nismo ni znali gde je.. godine. On je smenjen 1998. Radi ovde kao pilot. ne posle 5. ko je stvorio tu Jedinicu.NOMENKLATURA SRBIJE . i neposredno pre toga. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Đinđića. godine. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. čiju on stranu zastupa. to rušenje Miloševića i to da jedinice nisu izašle na ulice. Vraća se nazad. oktobra. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kući: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 163 . kada smo saznali da se dva puta tajno viđao sa Koštunicom. i sada vi ne znate da li je to tačno ili nije tačno. Predsednik veća: Po vašoj oceni. On se pojavljuje posle 5. dva meseca posle 5. Stanišić traži. to je hitno viđenje sa pokojnim predsednikom vlade. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. Momčilo Bulatović: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. Predstavljen je Jedinici kao budući ministar policije. igra za očuvanje sopstvene glave i očuvanje jedinice. komandant JSO je bio Legija. ali je bio lečen. rekao mi je da je ta njegova igra. On. On svima priča kako mu preti glava. I to je na tome ostalo. da. jer ste. Momčilo Bulatović: To je jedan. ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. naročito u vreme protesta. Čuva ga JSO. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševića i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. dobro. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvučeš tako što ćeš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. Jasno je da u tim režimima istročnoevropskim kao što je bio i naš.. da mu pokojni Zoran Đinđić nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. Frenkija i svih koji su tamo bili. da bi video zbog čega ga ovaj zove i šta ovaj traži. kao i posle svake bitke kada se pobedi.. Rade Marković. kakve on to savete deli. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševićem. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od ključnih ljudi koji je pomogao pozadinski. za razliku od Badže koji je bio radikalan. oktobra. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. Formalno. Ja sam bio prisutan. nego i u onom periodu kada je smenjen. kakva je motivacija Jovice Stanišića da se on raspituje o tim stvarima. ono što mi ustvari nismo videli. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovića. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovića. na osnovu čega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popović: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. Branko Crni i cela ta ekipa. na osnovu čega. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišić za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Ne znam da li je izlečen. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševićem i dalje čuvaju pripadnici JSO. On je sebe veličao time što nas nije ubio. je bio “umeren. Momčilo Bulatović: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišićem. ako budu sa Koštunicom nema Haga. Vladimir Popović: Odlazio je na proslavu novembra 2000. i tako dalje. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre događaja 5. Momčilo Bulatović: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popović: Da. To se odnosi na to. ali je Jovica Stanišić bio neko pred kim su stajali mirno. kako da izvučem štetu”. Zoran se viđa sa njim tada. navukli su me ovi. dobijao direktno od Miloševića da on raščisti opoziciju i da. Momčilo Bulatović: Govorite da je Gradimir Nalić trebalo da bude ministar policije. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. Ali imate činjenice koje pokazuju da to nije tako.. oktobra Gradimir Nalić. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu ključni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude događalo. Posle slučaja Gavrilović bilo je jasno da nikakve.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Pa. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. To su razlozi zbog kojih se Zoran viđao sa njima. Koji su to razlozi? Vladimir Popović: On je lečeni narkoman. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popović: Gradimir Nalić. on ima zasluge za to što se desilo 5. pa u konkretnom slučaju i JSO. Jeste. bez obzira što je penzioner.

Milorad Ulemek je izjavio da je Čedomir Jovanović preko Vladana Batića izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevića iz pritvora i da mu je Spasojević rekao da je za tu uslugu Batić od njega tražio da uloži pare u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 164 . preko susednih zemalja: Hrvatske. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbeđivale telesnu zaštitu licima. pa je pita da li je to tačno ili nije tačno. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. kako bi se “saznala istina”. Možemo li da dobijemo ime tog čoveka? Vladimir Popović: Samo znam nadimak – Mrgud. Martovski pretres trajao je samo 8. loš čovek. ili najavljuje. bivšeg načelnika DB. Dragoljuba Markovića da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je nađen u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. da se izruče Jovica Stanišić Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Đinđić zove Karlu del Ponte. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. Milorad Ulemek je optužio Čedomira Jovanovića. Franka Simatovića. marta 2004. Momčilo Bulatović: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. i tako dalje. Kakav je odgovor dobijen. Momčilo Bulatović: Govorite o večeri. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Marković pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu. Tu je pored Jovice bio jedan čovek koji se pratično zvao neki njegov prijatelj i saradnik. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micić. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je uključen i Dušan Spasojević. pošiljku je preuzeo Zoran Janjušević. u nekoj kući u Ubu. Glavni razlog je bio. i 9. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. pošto su advokati Miroslav Šera Todorović i Mirko Tripković demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao.. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog čoveka” i da očekuje da će Legija potvrditi navode njegove odbrane. Čija je to kuća? Vladimir Popović: Tog gospodina Mrguda. Milan Veruović je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. jer je advokat Miroslav Todorović Šera izjavio da ne može da brani klijenta. jer je izložen pretnjama smrću. koji samo gleda kako da dođe do vlasti i kada dođe na vlast svoje ljude je u stanju da izda. Vladimira Bebu Popovića. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Čume. ali je ponovo prekinut. Posle ubistva Kriještorca. Veće je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Đinđića. Vladimira Milisavljevića. Pozvani su Brana Crnčević. i ponovo je prekinut. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na način koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Đinđića.NOMENKLATURA SRBIJE . maja 2004. godine. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. da će protiv Jovice Stanišića. ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. BiH i Rumunije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sačekali. da li znate? Vladimir Popović: To nije tačno. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedočio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata viđao okrivljenog. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. 1. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka. ja sam to rekao.. Marković je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. To je bio razlog što je Čedomir Jovanović sa Spasojevićem i Ljubišom Buhom Čumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. Mića Stanišić. Milorada Legije ali i Zorana Mijatovića. godine pismo Radomira Markovića. jednog od ljudi. Sudija Kljajević je doneo odluku da se advokatu Todoroviću dodeli obezbeđenje MUP Srbije. Pretres je nastavljen 17. Čedomir Jovanović je prema Ulemekovim rečima. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. da je to koristoljubiv. godine. februara 2004. godine sa informacijom da je nešto video.

Nakon provere. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevićem u procesu. Na pretresu. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. “SLUČAJNI” IZVOĐAČI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. Kada je Ulemek ušao u kuću. Preko ministra policije Dušana Mihajlovića. jedan o drogi. u Solunu. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. 6. Grčka policija je. jula 2004. koji se vodi protiv Veselina Šljivančanina pred Haškim tribunalom. je u advokaturu otišao iz suda. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Đinđića. bivši sudija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. brani okrivljenog Radeta Markovića. zajedno sa Milenkovićem liše slobode. pa je Milenković. juna 2004. a drugi o oružiju nađenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. predao jedan od okrivljenih. Goran Petronijević. godine. dobrovoljno se grčkoj policiji. kako bi se istog dana sa Milenkovićem. ima još jednog branioca advokata Momčila Bulatovića. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. Pored ovog postupka u kome je sudio. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. jer je njen klijent Dejan Milenković hapšenjem u Solunu. advokat Biljana Kajganić zatražila je odlaganje pretresa. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganić. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. za kojim je raspisana međunarodna poternica. ali. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. a Momčilo Bulatović je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivančanina. 9. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševića. Goran Petronijević je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoći u sudu u Peći i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 165 . krivičar. godine pola sata pred ponoć. Časopis Reporter objavio je u martu 2004. juna poslata je zamolnica grčkom Interpolu za pružanje međunarodne pravne pomoći u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovića. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovića u postupku za atentat na premijera Đinđića. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Đinđića. godine. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. Advokati Slobodan i Marko Milivojević brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Veće je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znači da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. 16. postojala je očigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. Grčka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. u kasnim večernjim časovima 16. prema rečima Ulemeka. prema Ulemekovim rečima Ivković se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki.NOMENKLATURA SRBIJE . zato što “nije proverena profesionalna stručnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. marta 2001. U izveštaju je potvrđeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. Ulemek je pristao da prenese poruku. jula poslao obaveštenje grčkim kolegama da postoje indicije da određena lica tog dana treba da iz Srbije pređu u Grčku. Dušan Spasojević je dobio zaštitu Crvenih beretki. Goran Petronijević je otpao. Dana 19. maja poslalo molbu Interpolu Grčke za informacije o Dejanu Milenkoviću. iako je “Veselin Šljivančanin želeo da uzme drugog advokata. Dejan Milenković – Bagzi. dostavio tek u septembru. pored pomenute dvojice. iz Grčke vratili u Srbiju. koji je vođen u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. Goran Petronijević je bio član sudskog veća u postupku. septembra. ali mu je naređeno da uzme Momčila Bulatovića”. Milošević je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkoviću. Momčilo Bulatović. Povodom špekulacija oko toga. pak. MUP Srbije je 16.

pa kao sekretar saveznog MUP. Nenad Vuksović je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Đinđića i jedan od najoštrijih kritičara sudija iz Veća i tužilačke strane i predstavnika bivše vlasti. Po njegovim rečima.”. Poznat je po spisateljskim afinitetima. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevačkom tužilaštvu. godine. da Berbati to delo nije mogao učiniti. zahteva. “Slučajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. Đakovačkoj grupi. protiv Ismeta Berbatija. godine. Gospodin Zoran Đinđić je pao zbog svog okruženja. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. advokati i stari drugari. ostao je upamćen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. Zorana Lukovića i Srđana Jankovića osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. Nenad Vukasović umeo je i ovako da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenković Bagzi išao da ubije kamionom. Ostaće upamćen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoći. Oni ne mogu da ostanu netaknuti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je tzv. ali ga je tom prilikom predsednik Veća Dragoljub Albijanić upozorio da okrivljenog oslovljava isključivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. a oni su primenjivali klasične policijske metode. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. i sada se očekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti uključujući i Demokratsku stranku”.NOMENKLATURA SRBIJE . što je advokat Todorović demantovao. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojević naplatio 250. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasića pod nazivom “Saradnici. napišite da sam rekao da je Prijićeva optužnica za obdanište”. U postupku za atentat na Zorana Đinđića istakla se po velikom broju prigovora. a oni su me skinuli golog. Advokati Slobodan Boban Milivojević i njegov sin Marko Milivojević predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka... To je trajalo satima. a neki od njih moraće da sednu na optuženičku klupu. Posle uviđaja. U tekstu Reportera piše da je Vukasovića kao branioca Zvezdanu Jovanoviću preporučio Jovica Stanišić. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. žalbi. podnošenju krivičnih prijava protiv sudije predsednika Veća Marka Kljajevića. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. Bio je decembar. koga je osudio na 12 godina zatvora. zahvaljujući tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 166 . Rastezali su me nekim spravama. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovića. U tom tekstu Miloš Vasić je napisao da je UBPOK. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojića”. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Čume. odakle je otišla u advokaturu. Očekujem da će sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. i naslućuje da će Legijina predaja doneti veliki obrt na suđenju. takođe bivši sudija. Mile Luković Kum me je kao branio. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000..000 eura od Dušana Spasojevića za nekoliko sitnijih usluga. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uviđaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. Advokat Todorović je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”.. Todorovića su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. a Dušan Spasojević napadao i šutirao. Slobodan Milivojević je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. Biljana Kajganić radila je kao sekretar Skupštine grada. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije.. branilac Zvezdana Jovanovića je. šta će im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat. Miroslava Šeru Todorovića. koje je Marko Milivojević uputio jednom od svedoka na sledeći način: “Koliko dugo poznajete NAJVEĆEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti način advokat Marko Milivojević oslovio je Milorada Ulemeka i na suđenju za ubistvo Ivana Stambolića i za pokušaj atentata na Vuka Draškovića. Krsto Bobot. samo na osnovu spisa. godine. iako je za uviđaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. a obrt se nazire u paničnim izjavama bivših državnih funkcionera. Vukasović je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim. doprinelo je i pitanje.” Nenad Vukasović. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio.

koji nikada sa vama u Surčinu nije bio. Došli ste. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pričali sa mnom o drogi. U povorci. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. u Surčinu na večeri. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izađu Guri i Milošević i ostali ste u kabinetu sami sa Jočićem i sa Bulatovićem. saznali biste da je ta stvar nemoguća i nikada ne biste imali potrebu da pričate. ova dvojica su najmoćniji ljudi u državi. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevićem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. Odmaknut od stranaca. ona je odgovrila: “Ma.NOMENKLATURA SRBIJE . “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenković vodio sa advokatom Biljanom Kajganić. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje.. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. Aleksandar Tijanić napisao je: ”Srbin pred smrt. Vojslav Nedić. i te gluposti. Vladimir Popović: Nisu mi loše informacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zorana Đinđića. Nemam šta više da razgovaram. da ste se bolje raspitali. Pred smrt. U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovića da je ona sa “starim drugarima” (Jočićem i Bulatovićem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Čumeta. Vladimir Popović: Sada ću vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. To sa drogom. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga danas ispaštate. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. Draganu Jočiću. Mudar. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. Šalju dve poruke. To je rekao na srpskom. Pred smrt. Verovatno ste pretpostavili da jesam. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda sročila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševiću postave barnioca u postupku. godine. Jedan pripada anđelu pakla. Oroz snajpera vuku dva prsta. razgovarali ste sa njim. Ej. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. Ali. locirala Dejana Milenkovića u Grčkoj. našao se i intervju Milana Vidojevića u listu Svedok 18. Milorad Ulemek: Ja se toga ne sećam. da je tačno. a onda je premijer Đinđić izašao. objavljen Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 167 . Pred smrt. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. Odmaknut iz Zemuna. iza kovčega. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. budalo!” Tadašnji načelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra.. koji su se bavili ulogom bivših Đinđićevih saradnika i stranih službi u atentatu. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noći kada ste dovedeni. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. organizovao ubistvo Momira Gavrilovića koga je ubio Teča. pa ste zato to rekli. već mrtav. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netačna. možda. a to sam ja. Odmaknut od Bebe i Čede. U maju. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popoviću. Pred smrt. To nije rekao na srpskom”. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. Da nije streljan zbog onog što se znalo. Drugi prst? Taj je bio protiv da Đinđić postane Srbin. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dođete sutra ili prekosutra ovde. a da je to stav većine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. SUOČENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popović: Na ministra policije Jočića i na Bulatovića. Odmaknut od kriminala. Zoranu Stojkoviću i načelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševiću. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta načelnika UBPOK. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. Vladimir Popović: Tačne su mi informacije i. maja 2004. u aprilu 2004. Preseljen iz Berlina u Vašington.. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Đinđić–Srbin pred smrt“.. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. Pred smrt. godine. svako naslućuje da Đinđić nije bio samo ono što se videlo. da vaši advokati sutra izmišljenu priču sa. U moru tekstova u tabloidima. ali.

a krivične odgovornosti oslobođen je. pojedini mediji. mikrofilmovi. To je utvrđeno istragom operativaca službe. tvrdi RTV B92. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi. a Miloš Teodorović i Milan Đurović ostali su rukovodioci u BIA. ČEMU VEROVATI Registar saradničke mreže državne bezbednosti od 1945. sa izmišljenim doušnicima. na pitanje novinara Borisa Aleksića: “da li je moguće da je premijer Đinđić stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. jeste srušila moćnu prvu Habsburšku monarhiju”. Možda će neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napaćene Srbije. a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Ćurčića. „na osnovu odgovarajućih zakonskih razloga“. onda je pitanje da li je ličnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. Zbog važnosti tih podataka i mogućnosti da se njima manipuliše. jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu. kako je obrazloženo. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOSa i Otpora. a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. U tom dokumentu navedeno je da su čelni ljudi RDB posle 5. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. Moguće je da se registri nalaze u posedu neovlašćenog lica. Branka Crnog.. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. godine MUP-u i Vladi Srbije. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. ali upravo jedna takva mala zemlja. oktobra 2000. Prilikom pravljenja novog registra. Ovaj podatak ne sprečava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijića. Kome je i zbog čega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu. Bulatović nije radio u obaveštajnim službama. izveštaji o radu za te dve godine. godine uništen je ili sklonjen. Činjenica da je Bulatović bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vođama zemunskog klana povlači sumnju.. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zločine počinjene u Drugom svetskom ratu. iako nije ispunjavao osnovne uslove. objavljuju priču o fotorobotu i kako je premijera Đinđića ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. ko će kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih političkih protivnika trebalo bi iskoreniti. predvođeni nedeljnikom NIN. Miloša Teodorovića i Milana Đurovića dostavljena je 2001. Državni tužilac nije reagovao.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanović. moguće bivši pripadnik Legije stranaca. Advokat Božo Prelević smatra da privođenje Bulatovića u akciji "Sablja" nema formalnog značaja u slučaju njegovog imenovanja za šefa BIA. ali njegovim imenovanjem sve je vraćeno u političke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po političkoj podobnosti. Ako je bilo razloga da se na čelu agencije nađe neko ko nije iz bezbednosne strukture. pomoćni dosijei. Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. i tako BIA je data amateru.NOMENKLATURA SRBIJE . Dok su čekani rezultati iz Visbadena. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatović je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Đinđića i osumnjičen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 168 . RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju dokumentacije. što jeste problem prethodnih vlasti. Nikola Ćurčić je na sopstveni zahtev otišao u penziju. odgovara: “To je veoma opširna tema. Hapšenje Bulatovića u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata među ljude bliske predsedniku DSS. nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. godine. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovića. a 2001. napravljen je novi. jer je reč o specifičnom zanatu. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradničkih mreža sačuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovića. i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države. Vidojević.

pa smo odbijeni. na opšte čuđenje. prema Kadijeviću je još jedan plus. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovića. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završićemo to. a funkcija direktora BIA delimično je i politička: „Bulatović se visoko kotira u ovoj političkoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenađenje. sačuva sve saborce Milorada Lukovića i Milorada Bracanovića.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Drašković za šefa Instituta bezbednosti. Predstoji mu ozbiljan rad. ali koalicioni partneri nisu pristali. i operativni organizator političkih zločina počinjenih za vreme Slobodana Miloševića.“ Portparol DSS Andreja Mladenović objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatoviću imenovanje Danice Drašković u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam.. Na toj svečanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševićevu pretorijansku gardu.NOMENKLATURA SRBIJE .17. za divno čudo. da je Bulatović čovek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. Očigledni su napori izvršne i sudske vlasti. ali zašto i u čije ime to radi Rade Bulatović? Rade Bulatović je. Na kraju smo dobili obećanje da će nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Jasno je zašto to radi Bracanović. BIA će ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. ocenio je Kadijević. promivisao i novi dan bezbednosti . po koalicionom dogovoru.. Član kadrovske komisije iz SPO. a procesi dovedu u sumnju. Danica Drašković tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatović obećao da će podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovićem o prislušnim uređajima koji se još nalaze u mojoj kući. Ministar Bojan Dimitrijević rekao je da se to pitanje rešava između lidera DSS i SPO. i bivšim zamenikom načelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savića.. potpomognute državnom bezbednošću. pošto je njihov kadar Vladimir Božović postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije. iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog.“. Kada je dogovor propao. za ubistva Zorana Đinđića i Ivana Stambolića. Kako je Bulatović kadar DSS. da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku. ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u čemu je problem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Generalni sekretar. rekao je. i posle njegovog pada. Veljko Kadijević. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“. kao novi direktor BIA. Tražili smo zamenika ministra policije. SPO-u pripada to mesto. Preuzimanje tajne službe. da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije. Miloradom Bracanović koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 169 .. oktobar (namerno ili slučajno iz doba kralja Aleksandra). Činjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova. Bulatović je rekao da nema ništa protiv mog izbora. i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud neće dugo rešiti. dok smo sa Institutom čekali…“ Direktor BIA Rade Bulatović nije odgovarao na pozive. On je naglasio da Bulatović nije laik već čovek koji se bavi tom oblašću i dobro je upućen u bezbednosnu problematiku. jer Bulatović uživa ugled u inostranstvu. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. Božović je odmah postavljen. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srđan Đurić tvrdio je da imenovanja Danice Drašković na čelo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. Očigledno postoji problem kada on čeka toliko. samo da nastavi "neomiloševićizam". ministar za dijasporu. Vojislav Vukčević rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada čeka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. “Srpska reč” opisao je početAk rada Bulatovića: “Direktor BIA. jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebaće mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim načinom rada. navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet. bilo mu je neophodno. list SPO. rekla je Danica Drašković. Rekla sam mu da. sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom. O čemu pričaju može se zaključiti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali. Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost.

zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA. Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo demantovala je da je advokat Gradimir Nalić.član JUL-a i tajni policajac Mire Marković. kako piše “Srpska reč” na toj proslavi stajali Radiša Roksić . Gradimir Nalić u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio. na Aranđelovdan. Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota. Mića Jovanović .ekspert za privatne zabave direktora. i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatović. a ne “Srpska reč” je konstatovala da na proslavi nije bilo onih koji su 2001.glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševića. vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. pa je preko Stevana Nikčevića.oslonac Radeta Markovića u borbi protiv domaćih izdajnika.pobednik na takmičenju "ko će pre doneti tortu za rođendan direktoru BIA". Stalno je tema bila Hag. neko spajanje sa Unmikom. Znači. Posebnu pažnju na proslavi Bulatović je poklonio svojoj ekipi iz Carine. iz vremena kada je. godine. svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova. godine. Vojislav Mraković . julovac Mile Jovanović . i Đoka Antić iz Niša.pijani kum Milorada Bracanovića. kojom je. švercovao iz Turske i Italije.NOMENKLATURA SRBIJE . 60 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 170 . isporučili Miloševića.. kao Mirin dipolomata. savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Do njega su. Tu je predvodnik Predrag Petronijević. direktora "Jugoimport SDPR". Gradimir Nalić. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice..Gorana Petrovića. oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. na slavi JSO. ako je moguće i Borisa Tadića. postavljen mermer na ulaznim stepenicama. a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme. lečeni alkoholičar nakon krize posle sloma Treće linije 5. Legiju sve vreme toksira Koštuničin kabinet da će biti izručen Tribunalu. a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanović.60 UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovića i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomića. i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza između države. a hrana i piće pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajić. alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe. i tako redom. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulić. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM. i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovića. uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ. ko se i kojim povodom viđao sa osumnjičenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Za medijsko pokrivanje svečanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan". Na proslavu treba dovući i politički krem. Za ovu svečanost preuređen je kabinet Radeta Bulatovića. Gradimir Nalić. godine Gradimir Nalić nije izvršni direktor JUKOM-a. lažno optužio svog šefa . "Radetov carinik" iz vremena "krmača" iz Turske i Italije.najbogatiji tajni policajac u Srbiji. godine krenuli u istragu Ibarske magistrale. pre svega zato što nije bio izvršni direktor. koji je kredit kod Bulatovića stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovića. pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. oktobra 2000. Miša Vilotić . Slaviša Milošević . Slobodan Mirković i Nikola Milenković . Bulatović bio u komunikaciji sa predsednikom. Čedomir Jovanović u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošću" piše: “Kampanja protiv nas se pojačava. oterali Legiju iz službe. rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000. I pre republičkih izbora u decembru 2000. JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih političkih osuđenika i nije radio nikakve poslove na oslobađanju zatvorenika. nagrađen mestom načelnika niškog centra BIA. Gradimir Nalić je ponovio da je od oktobra 2000. Cviko Milinković . Fljoru Brovinu i maloletnog Vučetića iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. otvoreno je pitanje.

" Posle toga. Zbog te smotre. čiji je suvlasnik Gradimir Nalić. to može da kaže samo Vojislav Koštunica”. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama. oko daljeg toka reformi i politike države. Početkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti". ljudi koji rade na portirnici ili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 171 . Već drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". ali. a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Nalić je bio izričit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još većeg razdora u DOS. 8. To su problemi prema kojima su Jočičevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. pa je otišao kod ministra policije Dragana Jočića. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS. Nalić se obavezao da ih nađe u stranačkoj arhivi i dostavi sudu.. ispričao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS. Trebalo je da se promeni između četiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškačke politike. policija je saopštavala da “prevrće nebo i zemlju” ne bi li uhvatila počinioce. 28. pretpostavljam da ih imate”. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbeđenje ovog ministarstva". ali nismo išli u revanšizam“. februara 2002. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbeđenje. “ Angažovanje privatnih obezbeđenja u vladinim institucijama nije novost. Predrag Bubalo. decembra ujutru došao je jedan čovek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. i kulture trebalo da čuvaju privatna obezbeđenja. ali ih je nova vlast zamenila policijom. odgovorio je Nalić. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajević. “Osvežili ste mi sećanje. DSS se pridružuje krivičnom gonjenju protiv ovde optuženih. supruga Ljubiše Buhe. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo učinio. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice između DSS i DS. u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovića i Milana Jurišića. DHSS je saopštila. Ja ga pitam gde si radio ranije. vadio se Nalić. Neuspelo angažovanje Nalićevog obezbeđenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5. Dragan Kojadinović i Predrag Bubalo čuli su za angažovanje privatnog obezbeđenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dođe da nas zameni. Oni su na tim poslovima bili raspoređeni u vreme vlasti Slobodana Miloševića. i unutar celog DOS. da preuzmu obezbeđenje nekih vladinih zgrada. ministar privrede. za ekonomske odnose sa inostranstvom. tender po kome je ministarstva privrede. ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. dodao je Nalić Na pitanje advokata Slobodana Milivojevića. a nama hoćeš da ukineš i ovih nekoliko policajaca. Kad je sudija Kljajević rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe. ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. branioca prvooptuženog Legije. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate.. nismo prihvatili Koštuničin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. jula 2003. poručio im je Nalić. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar". jer novih dokaza nemamo“. Ministri Milan Parivodić. Dobijena su njena pisma. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu.NOMENKLATURA SRBIJE . rekli da je Ljiljana. što je krunisano kasnije u “Sablji”. da napadači žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. nije prošao. U istrazi ste. Gradimir Nalić. a ne zbog sklonosti krizama. pogrešno je razumeo da hoće da zamene i njegovo lično obezbeđenje. ŽIVOT TEČE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim političkim faktorima. Tek naknadno smo saznali da Nalić ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujući za svakoga ko ima profesionalne ambicije. a ne “zemunski klan”.“ Na suđenju optuženim pripadnicima tzv. Informacije o nastavku trenda iz Miloševićevog režima potvrdio je Gradimir Nalić: „Taj tender je postojao. da je to uradio “surčinski”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Đinđiću jer će ih sve prodati Hagu. Predsednik sudskog veća Marko Kljajević pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam. godine. Jočić je odustao od promene i mi smo ostali ovde. Kako smo kasnije saznali.

koliko je ljudi obezbeđuje. tamo zatiče: „Koštunicu. Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera. da Pavković je izrazio spremnost da se suoči s predsednikom Koštunicom. ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. dao sam znak glavom generalu Pavkoviću da od akcije nema ništa”. šefa kabineta Ljiljanu Nedeljković. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. prema njegovim rečima. Nalić me je. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Milena Simića i Milana Đakovića. rekao je Pavković i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO.. što je Pavković odbio rečima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu ću izvestiti samo predsednika Koštunicu. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost. Pored Pavkovića. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkića da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovića tvrdnjama da je učestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševića Tapija. da je utvrđeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti.rekao je Pavković. niti je bilo priče o istrazi. kada sam video da Tomić ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Đaković. bivši načelnik Uprave vojne bezbednosti. zaključili smo da bi upad bio neovlašćen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. Oko jedan posle ponoći u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i.. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. dočekao rečima da sam čovek od akcije i da konačno za mene ima zadatak. rasturiti je i videti šta ona radi . Međutim. Pavković je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevića. sem Ljiljane Nedeljković. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešića.NOMENKLATURA SRBIJE . On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj članova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlučili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomić. Izgovor Tomića za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljević otišao i sve ispričao premijeru Đinđiću i tako onemogućio akciju“. zapleniti aparate“. pod uticajem alkohola. Pavković je svedočio da je na tom sastanku Nalić istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je načelnika SUP Beograda Milana Obradovića. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na priči o prisluškivanju. i 5. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. uz „sve tehničke sprave kojima se utvrđuje istinitost iskaza“. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. šefom kabineta i Acom Tomićem. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noći. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neke slične poslove. jula 2001. 61 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 172 . pa do smene s mesta načelnika GŠ. On je rekao da je Nalić zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. Pavković je izjavio da naređenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ. što bi bilo logično. generala Acu Tomića i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalića. i dodao da je Nalić rekao da se „upad mora izvršiti iste večeri jer će u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. neovlašćeno prisustvovao i Gradimir Nalić. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. već da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ. a da Tomić predložio i hapšenje Vladimira Popovića Bebe. DA LI JE SVE SLUČAJNO I BEZ POČETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je potvrdio da je u noći između 4. Nije bilo predviđeno da se zamene policajci koji obezbeđuju ministre. Gradimir Nalić.. njegovim savetnicima..“ U postupku protiv novinara Milovana Brkića. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuče u sukob unutar DOS i na taj način napravi neka vrsta udara u zemlji 61. već i šta je u njoj. On je naglasio da se od tada. već se govorilo o „nekakvim kablovima. zgradi kod ‘Beograđanke’. koji je vodio glavnu reč“.

pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Ovi ljudi i dalje imaju značajnu poziciju i često su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetničkim mestima. izdvaja se Slobodan Samardžić. Leona Kojena i književnika Matije Bećkovića. Činjenica da su nakon odlaska iz savetničke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. okrivljenog Brkića i njegovog advokata Gradimira Nalića. Gradimir Nalić. godine. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. Nakon četvoročasovnog ispitivanja. proizvede u ministra policije. filozof Mile Savić. Petar Lađević. Oni koji su odlazili. ali nije osuđen. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. Kada se sredinom februara 2008. Aleksandar Tijanić. Dugo uz Koštunicu i čovek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simić. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. I inspektor Slobodan Pešić nije priznao da je učestvovao u ubistvu privedenog mladića Milana Jezdovića. da kupi 4. advokat Nalić predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkićeve odbrane. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politička pitanja. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoči i podatak da je njegov lični sekretar već godinama Mirela Vasić. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novčane naknade. Đurić je Koštunicu upoznao 1990. godine kao član DS. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. optužio Nalića za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. odgovarajući na pitanja sudije. Savetnik za medije Srđan Đurić postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoć u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštuničinoj vladi). Njegovo mesto nezvanično je zauzeo pravnik. što je ovaj negirao. U Koštuničinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. Koštunica je nameravao da Nalića. Rade Bulatović. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkić neopravdano proganja. Ristivojević je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. da im na službene telefone šalje iritirajuće poruke. čiji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. 2000. izuzev savetnika Vladimira Galića. Po profesiji je novinar. a kasnije je osnovao firmu za obezbeđenje. premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadića. Kada je stupio na vlast. i prikrivao ubistva građana u prostorijama SUP. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Đurić izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. Brkićeve tvrdnje nisu se ispostavile kao tačne. Odlazak Đurića usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. Iz prve Koštuničine savetničke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalić.NOMENKLATURA SRBIJE . Posle skupštinskih izbora 2007. U višečasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalović. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. a Aleksandar Tijanić je imenovan za direktora državne televizije. mahom su to činili svojom voljom. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. godine kao predsednik SRJ. Među onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. Koštunica se ne odriče lako ljudi u koje ima poverenja. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljković. Napustio je Karića 2001. Željku Mitroviću. karijerni diplomata Miroslav Šestović i pravnik Aleksandar Simić. general Obradović je negirao svoje učešće u navedenim događajima. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. u kojima su učestvovali radnici policije. lojalnu Koštunici. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatović postavljen je na mesto direktora BIA. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novčano obeštećenje. a novinar Brkić ostao je pri navodima iz svojih tekstova. pre svega o kosovskom pitanju. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžić. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 173 . koji mu je bio savetnik za ljudska prava. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. Branislav Ristivojević. Nalić je bio advokat Radeta Bulatovića kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Bio je urednik spoljnopolitičke rubrike na Studiju B. Čedomir Jovanović je.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. dok je bio šef poslaničke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. Iako zvanično nisu ni na jednom položaju.

Srđana Darmanovića i ostale. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. Braun je odmah zvao Željka Mitrovića. Osim savetnika. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. i “informisao” o tome da je ovde vest dana. Tako je bio pregovarač sa Karlom del Ponte oko izručenja Ratka Mladića. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitović koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. 62 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 174 . pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što će biti napadnut neko ko mu je blizak”. On je za srpsku opoziciju. Nebojša Medojević ga je pozvao u Vašington. Njegov kum Nebojša Vujović je nominalno zastupnik vršačkog “Hemofarma” u Vašingtonu.ZAVERA ILI POLITIKA Na koktelu koji je priredio Nenad Čanak bio je pozvan i Braun. a da je njen glas upisan kao validan. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . do političkih igara koje se nekad otkriju. Branku Prpu. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljković.oktobra 2000. poslanica DS-a nije glasala u parlamentu. a kažu da je imao značajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.NOMENKLATURA SRBIJE . U neformalnom razgovoru sa jednim od zvanica dobio je informaciju da Neda Arnerić. pa je tako savetovao i Radovana Karadžića. NEBOJŠA VUJOVIĆ je kum Radeta Bulatovića. koji je tada radio u ambasadi SAD-a u Beogradu. vlasnika PINK. nekadašnjeg Koštuničinog savetnika za ljudska prava. Nikitović je rođen u Baru. Bulatović je bio među prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. jer će državom brzo upravljati patriotske snage”. i to na preporuku kuma Bulatovića i Gradimira Nalića. Kada je 2004. pre 5. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. u svojstvu medijskog “eksperta”. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matića i Ivana Markovića… Vujovića u srpskoj politici zovu “Koštuničin ambasador u Americi”. ali da to neće dugo trajati. kao i kum. u vreme dok je bio predsednik SRJ. Vujović je bio JUL-ovac. organizovao učešće u Molitvenom doručku. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevićem ostalo je u domenu nagađanja. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare. kada je. Navodno je bio vrlo uticajan kada je reč o odnosima s Crnom Gorom. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovića62. OBRAD KESIĆ je čovek za koga je teško reći šta u stvari radi. aktuelnog šefa BIA. iako ona nije bila tu. otišao u Kulu. “ANTI-HAŠTVO” .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. u vreme Slobodana Miloševića. a onda je lično Miri Marković ispričao šta su tamo oni govorili. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeđuju srpski tajkuni. a ovaj Tamaru Nikčević. preko sandžačkih kombinacija. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulića za koga je tvrdila da je štetan za stranku. Slavka Ćuruviju. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom političkom krugu. počev protiv Crne Gore. koji je potom otvorio aferu koja je srušila Vladu Zorana Živkovića. kada je njom upravljao Vilijam Montgomeri. o čemu je tadašnja urednica Tamara Nikčević progovorila. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naći u svakoj “mućki”. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujačić malo što i pita na mestu koje pokriva. Sutradan je “otperjao” do Mlađana Dinkića. u javnosti su se pojavljivali i Koštuničini šefovi kabineta. nekad ne. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i čudniji od funkcije koju ima. susreo se sa Legijom. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštuničinog kandidata za ministra policije u Đinđićevoj Vladi. potpredsednik SRS. rekao je da su radikali uvek dobro sarađivali s njim. u kojem je bilo reči o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori.

Da bi se sačinio nacrt zakona. shodno Ustavu SRJ. priznajući kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". ali i problem koji. Nalić je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubača uvrsti ekspert iz SNP. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. sadržavao je i odredbu o izručenju.NOMENKLATURA SRBIJE ." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatović saopštio je da će SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. ne preostaje nam ništa drugo nego da učinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republičkom nivou. šef poslaničke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogućnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubača. ali o kojem bi odlučivala republička vlada. Koliko se sećam. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. Nalić je onda zatražio da se sastanak odloži. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. DOS je formirao stručni tim: Momčilo Grubač (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Haški tribunal je međunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija član UN. u potpunosti podržava politika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 175 .. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politička realnost. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagođavanje Grubačeve verzije. da treba imati u vidu za šta će da glasa SNP. savetnik predsednika Koštunice. Čedomir Jovanović.. i kombinujući pravne i partijske interese. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. s jedne strane. od izvorne (republičke) ka delegiranoj (savezni). određuje našu sudbinu u svetu. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. republički javni pravobranilac i Igor Jovičić. Gradimir Nalić. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. Nalić je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije član tima. Sve ostalo vodi ka hajdučiji kakvu sada imamo. hapsi građane po pijacama. Dejan Mihajlov. Savezni daje samo okvir a republički uređuje izručenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. i nije mogla biti delegirana republičkom. s tim što predviđa određene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri. Budući da je DSS zastupao “legalizam” iznenađujuće je bilo insistiranje da taj zakon donese republička skupština. šef poslaničke grupe DOS-a u republičkom parlamentu. Moć je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajdučiju. bio je. unutrašnjopolitički.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. Dan kasnije. onda je automatski i naš sud. zaključila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrđena zakonom. kojim se u suštini teži obmani. zaključio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo. Treći predlog je profesora Grubača u kome je sadržano izručenje. Kada to nije prihvaćeno. je preglasan rad grupe je nastavljen. jer dok se. Na prvom sastanku Gradimir Nalić se deklarisao da on nastupa u ime DSS. pošto je obavio konsultacije. Sead Spahović. ta materija bila u isključivoj nadležnosti saveznog parlamenta. iako je. Vesna Rakić-Vodinelić. značajno. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izručivanje tumači se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. Na taj sastanak. Stav da naši sudovi ne treba da učestvuju. direktorka Instituta za uporedno pravo. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi stručni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na političko opredeljenje članova. pre svega. Kada se sve ove činjenice uzmu u obzir. rekao je da se izuzima iz rada ali da hoće bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaćeno. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada.saveznog i republičkog.“ Mihajlov je izneo političku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. rekao je: „To je praktično rušenje Srbije i meni se čini da je to istovremeno politički manevar kojem je bio sklon Milošević. odnosno izručenje.

Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. svedoči i sledeća rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakić-Vodinelić: Ponavljam što sam prošli put rekla." Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinačne interese. oktobra. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i političkog rizika koji taj posao prati. garantovao da će on u potpunosti moći da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina građana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne političke snage. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlučivanje od strane Vrhovnog suda. način na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on će samo izazvati nove sukobe. to je nesporno. To je paradoks političkog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP već zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. Vesna Rakić-Vodinelić: Ne. ali nije odlučio o lišenju slobode. Sead Spahović: Kažite kako da glasi. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što će delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi. Ne sme se zaboraviti da je ovde reč o nekolicini Miloševićevih najbližih saradnika. Na osnovu čega tako mislite? Vesna Rakić-Vodinelić: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluči organ koji ima svojstvo suda. mora ta naredba o privođenju da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 176 . On podnosi zahtev državi da se privede određeno lice. koji ni po čemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. Tribunal je odlučio. moramo da uvažavamo tu realnost ako hoćemo da budemo i praktični i reformisti i legalisti. Vlada Republike Srbije naučila je lekciju da u interesu naših građana moramo biti kooperativni sa međunarodnom zajednicom. Vesna Rakić-Vodinelić: Mislim da o tome treba da odlučuje Okružni sud Srbije. Tribunal je sud. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajedničke države tj. a ko je protiv saradnje sa svetom. Politički rizik takve odluke Čedomir Jovanović je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. Sead Spahović: Ovde je sud odlučio o lišenju slobode. Ali je.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. onda ćemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. Sead Spahović: Dobro. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj način dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. da se zapitamo šta je njima interes.“ O pravnoj i političkoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. bili su kočnica budućnosti cele nacije. Da bi se neko priveo. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštuničin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od građana Srbije. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5.NOMENKLATURA SRBIJE . s druge strane SNP se konfrontira sa međunarodnom zajednicom u procesu koji će za finalnu cenu dobiti iznos koji neće plaćati ni predstavnici SNP ni građani Crne Gore već pre svega Srbija. Da li je njima interes jedna pravno uređena država koja će imati pravnu i zakonom uređenu saradnju sa Tribunalom gde će postojati pravila i procedura ili će oni tu saradnju vršiti tako što će se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde će se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni činili određene usluge.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. jednostavno. i koji su napori činjeni da se održi. Ako ćemo praviti ekspertski zakon. i da „taj zakon neće proći u Skupštini Jugoslavije. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. DSS će podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. godine.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije.

Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladiću Ljubodrag Stojadinović objasnio je zašto nema razloga da suđenje bude zatvoreno za javnost: „To suđenje neće imati puno značaja na sudbinu Ratka Mladića i pregovaračku sudbinu Srbije. a to Vlada Srbije ne zna. obraćajući se pripadnicima JSO na slavi jedinice. Sead Spahović: To je sad drugo pitanje. On je bio pušten da se brani sa slobode. Saša Badnjar. Sead Spahović: Da ga uhapse i da ga predaju. Blagoje Govedarica. Sead Spahović: Sud je Tribunal. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovića. koji je potpuno nejasan. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veća. mora neko o tome da odlučuje. Pripadnici BIA. Direktor zatvora Dragiša Blanuša žalio se da je od njega „Nalić zahtevao da se pridruži optužbama o kidnapovanju bivšeg predsednika SRJ”. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlučuje sud. kako su nazvali suđenje zatvoreno za javnost. To je Haški sud. bivšeg oficira Vojske Republike Srpske. Sead Spahović: O tome odlučuje Tribunal. i da privede ovo lice. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema značaja kada je u pitanju potraga za Mladićem. Đogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaćeno. Gradimir Nalić i Ljiljana Nedeljković interesovali su se u CZ-u posebno za: Nedeljkovićeva za bivšeg načelnika RDB Radomira Markovića. što znači da državni organ mora da kaže. Sead Spahović: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlučio. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladića. Suđenje pomagačima haškog optuženika Ratka Mladića u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. Marko Lugonja63. Optuženi Jovo Đogo rekao je u obraćanju sudskom veću da "živ neće prisustvovati tajnom suđenju". ne podrazumeva bilo koji. važno je ono što se sada događa. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. Ljiljana Vasković i Stanko Ristić rekli da "neće da učestvuju u farsi". Novinarima nije omogućeno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. da ga isporuči. Sead Spahović: Slažem se. Bojan i Ljiljana Vasković. Ali. Za pomaganje Ratku Mladiću u skrivanju optuženi su Jovo Đogo. da bi se on uhapsio. Haški sud se obraća organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. Stanko i Predrag Ristić. zato što traje istraga protiv osumnjičenog Blagoja Govedarice. Čedomir Jovanović izjavio je kao svedok da je Radomir Marković „preko jednog čoveka poručio da će dati ostavku. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. Ratko Vučetić. ministre policije i odbrane Dragana Jočića i Zorana Stankovića. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Đogo. Vesna Rakić-Vodinelić: Nije odlučio o lišenju slobode. I to da ostavimo. Borislav Ivanović i Tatjana. direktora BIA Radeta Bulatovića. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak ni to nije bitno. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. U ČIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Đinđića pred Specijalnim sudom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude implementirana. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaći sud. u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine. traži da ga uhapse i da ga predaju. kada je pokušao da sa beogradskog aerodroma pobegne u Moskvu. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“. a Nalić za Slobodana Miloševića. pa bi javnim suđenjem bila ugrožena istraga. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovića i da zna da je Gradimir Nalić. Dok se ne uhvati 'hajduk'. a u nastavku suđenja odlučilo je da postupak zatvori za javnost. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike64. Sudsko veće kojim predsedava Dejan Dobrosavljević odredilo je nakon toga pauzu. Saša Badnjar. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo značaja. uhapsili su Marka Lugonju. Tim pre. 63 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 177 . Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakić-Vodinelić: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. i da tako Akcioni plan. ali je sud nakon pokušaja bekstva odlučio da on ponovo bude pritvoren. 64 Saradnici Vojislava Koštunice. Pera Perić na osnovu ovog rešenja ide.NOMENKLATURA SRBIJE .

Jedem se. Posle završenog ručka zamolio me je da izađemo na ulicu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Čedomir Jovanović je rekao da se Rusija "čudno" ponašala u svim događajima od promena... vidi o čemu se radi. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. 2001. nego na neke delove ruske obaveštajne službe. on je nekoga zvao i rečeno mu je da nisu restrikcije. Razgovor Mire Marković i sina Marka. frakcije.“ Popović je prozvao i bivšeg načelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomića i direktora BIA Radeta Bulatovića. KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karađorđeva. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. bre! Mira: Ne mogu. a da je Koštunica "organizovanom političkom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprečio da oni budu optuženi". svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Đinđića: „U septembru 2002. na šta mislite?". Vladimir Beba Popović izneo je na TV B92. nego neke sanacije. Dok smo stajali na ulici. nije postojala država. već je država bio JSO. sekiram se za tebe. koje je sačinila hrvatska obaveštajna služba: 27. zamenik Markovića bude šef DB. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. 12. da to rade neki nezadovoljnici tzv. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Đinđića. gde nema novca da plati neke račune. Ja sam to tati javio.. shvati. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvučen i da su ozvučeni mobilni telefoni. Tu sam kod Zokija. 30.. na ručak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljević zalagao za njih.. Dodao je da se premijer Đinđić nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko će biti ministar policije. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. Mira Marković urgirala je kod Bogoljuba Karića da pokuša da otvori račun u Nacionalnoj banci Grčke. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Marković). strašno. Naime. što je odbijeno. Pre tri dana su ovde počeli sa restrikcijama struje. Milošević: Zdravo. Marko: Što si poludela. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Đinđića. već smo to radili kompromisima . Mira: Da i mama večera na miru. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti.000 apoena nepoznate valute. da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". neću 10 puta isto. oko toga vrlo aktivno učestvuju i rade. 12. 1995. sedam ili osam meseci pre ubistva Đinđića. Marko: Evo me u Požarevcu. lepi! Marko: Šta radite? Milošević: Evo. ali da je Bracanović imenovan za načelnika uprave za prisluškivanje. jer bismo izgubili kontrolu. na koji će sa računa Mire Marković u kiparskoj banci prebaciti 100. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom Miloševićem. Marko: Slušaj. nešto ovde razgovaramo. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska.rekao je Jovanović i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savić i Milorad Bracanović budu novi čelnici DB i da je to odbijeno. a mi pričamo ovde. Ispred stana Mihajlovića uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa vojnom bezbednošću. Prema njegovim rečima Koštunica je predlagao da Branko Crni. 31. struje. Naveo je da su predlagali da Milošević bude premijer. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalić. 1996. ali ne tako da je u to umešana zvanično. ali Grci ne priznaju tu karticu. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela.. Miloševićeve patriote. moje slatko! Marko: Ej. a kada to kažem ne mislim na zvaničnu. Mama je gore.NOMENKLATURA SRBIJE . 1996. jedem prase ovde. 12. gde je tata? Mira: Tata šeta. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 178 .

pada neko čudo. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. Milošević: Evo ti da čuješ mamu. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Milošević: Ti si budala. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. svaka čast. ali ne sme preko 30. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. jagnjići i ostalo. lepi! Marko: Milica je unela jelku. Ima raznorazne sarme. Milošević: Pa znam. Milošević: Da.3. nosi papuče. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 179 . Pošto ja ne nosim papuče. Marko: Dobro. Bila je temperatura 28. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. to nisam znao. Pusti te brojeve. sad će u Dnevniku da bude da nema ograničenja. to je prava stvar. Treba da bude 18. koje će mi i onako trebati za po kući i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. I uopšte više neću da se zajebavam.2. Marko: Šta radite. Ne može da se vrši razmena toplote. ne može da se prođe. Drugo je tuširanje. to je nepristojno. ja nisam mogao jedan korak da napravim. kažu: "Mi smo distributeri. Marko: Dobro šta me plašiš sada. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. to je iznad normalne temperature čoveka." Milošević: Sad ću da vidim. Milošević: Pa ne. Milošević: E.NOMENKLATURA SRBIJE . tajkice? Milošević: Evo leškarimo u krevetu.. Reguliši to i nemoj da se zezaš. Ljubiša me pitao dva dana pred Novu godinu šta hoću da mi kupi za Novu godinu. Milošević: Na 32 najviše. A drugo. Mira: Nemoj. kad ih pozovemo. divno mili. molim te! Pa uveče kad legneš onda moraš da imaš papuče pored sebe. kupam se na 40. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. I to je nezdravo. ima jedno pet santimetara. Veruj mi. Milošević: E. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa Markom o useljenju u novi stan. da smo sve na foru ulazili. Sećaš se da niko nije mogao da uđe u vodu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kuću. evo čekaću da padne na 32. bre. to može čovek šok da dobije. a ovo da je potpuno čovek potopljen u vrelu vodu.. Svi živi donose klopu. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. Evo. i po kući sam u čistim patikama. Mira: Jao. kad ideš da piškiš.. gledamo zabavnu emisiju na televiziji.. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. pa seti se prošle godine u Karađorđevu. Milošević: Pa znam. Marko: Pazi. grejanje. pa se kupam 42. bre. Tu smo negde. Kako dođem u đakuzi. divno! Divno. dok se ne istušira hladnom. na 38 stepeni. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuće. ovoliko leda nisam vid’o u životu. neka je sa srećom. Mira: Šta ćemo. nije moguće! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. Mira: Mili! Marko: Znaš. divno! Je l’ da je čarobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. bre. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. kuco. sve. Sad ima klope na sve strane. Milošević: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad. Marko! Nemoj nikako iznad 31. prasići. jer imam podno grejanje pa mogu bos. bre! Kako može u vrućoj vodi. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad uđem u kuću odmah se izujem. 1. mama.. 3. da pitamo. na 30 je već vrućina. to je nedopustivo. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. Krevet i muziku sam uneo. pa uđem u patike. 'Ajde. To je seljački. nama se to iz Beograda odlučuje. Šta sad imate kod kuće za jelo? Marko: U. ali ne plivaš u đakuziju. Mira: Ali. lepi moj. To je k’o Marinko Rokvić. izađeš. Milošević: Ma. kako ću ja da se ugojim u ovoj kući. Milošević: Pa nemoj. bez veze. u njoj ima topla voda. okitila i tako. Marko: A pa onda ne moram. Nemoj. ledena kiša pada napolju.. može samo čovek da padne.

Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Milošević: Ne zajebavam te. mama. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. onako tipičan konzervativan. hoću da pitam mamu. imam ideju. Kiretaža košta 150 maraka. Evo daću ti je sad. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. ovde po Požarevcu. Blejim. Tvoja reč je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 180 . jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. tamo je izvanredno. ništa više. nego Francuzi. Austrijanci su pisali svašta. ali u porodilištima nema kiretaže. razumeo sam sve. odnosno na moj šarm. ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene. To ti nije baš neka pozitivna strana. Ajd. Dobro. uživam. čuj. Milošević: Razumem te ja. mama. al’ se vrati istim putem. koja traje 3.. neću tebe da pitam. a evo sad si u krevetu. što se kaže. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima. dobro ajde. pasivan. Ali.. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. Hteo sam tebi da predložim. i večeras ćemo se čuti. samo ne od srca nego od kuge. Pošto si još u sobi. Evo da ti dam mamu da je čuješ. sine. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. Evo sad sam se sredio. Milošević: Nemoj da se zajebavaš. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Milošević: Kakvo. pa naravno. bre. ograđeno travnjakom. a kamoli da je nešto inteligentnije. Milošević: Dobro.. to je zato što idu na kiretažu. a da ne budeš baš. Nego se istim putem vrati. šta misliš. bre. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. ej. u centru pažnje. naravno. Tata. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 3. nemoj da planiraš. pravi. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srećni da oni dobiju nešto tako. 1. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. molim te. nego se rađaju deca. da. muž ti je jedan muškarac. bre. Milošević: Pa. ti si moja mama. ne voziš. Marko: Ma.5 minuta. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Milošević: Ne „žabari“. da idu u bolnicu. ništa. rekla je super. ali to hoću da ti kažem. Pa. jer se boji da negde ne skreneš.. Marko: A Francuzi? Milošević: Pre svega oni. nema frke. 1997. Ko sekirama da me biju po glavi. da ti kažem. Marko: Da. Milošević: Kaži. Slušaj. zvaću Milicu kad-tad. ćao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. ni u Francusku. kako ti kažeš. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. Marko: Ima i kiretarnica pored. tata. diskoteke. bar me ti razumeš na tu temu. Marko: Pa. zamisli kad za kiretažu. to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. bre. što te zajebavam? Marko: Pa dobro... Milošević: Marko. biće Dojčilo kod nas večeras. sad sam se probudio i čekam. Zamisli. Milošević: Pa sam mislio. o porodilištu? Jedno divno porodilište. 1. Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom.. porodilište? Marko: Porodilište.. je l’ ima opet frka neka? Milošević: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. u svinjcima. Slušaj.NOMENKLATURA SRBIJE . on se vraća u ponedeljak ujutro tamo. sad ću da pokušam. Mislim. zaposlim renomirane požarevačke ginekologe. zar to nije divno? 15. Sinoć bila buka. ti ako se tu nađeš koliko se nađeš nije bitno. nego voleo bih da. nemoj ni da kročiš ni u Austriju. a istovremeno društveno korisne. nezavisno od diskoteke. da. Hoćeš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. ne bi ih koštalo ništa. lepi. Ej. Marko: Šta. bolje ti je drži “Madonu”. sad nisi u kolima. da ti odsedneš kod njega. Milošević: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. sa kompletnim komoditetom. bre. Medijski su zloupotrebljavali. kafane. znaš kako izgleda porodilište? Milošević: Znam.. crkla baterija i jebi ga. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom.

počinje da je hvata sindrom usedelice. Prema tome baš sve legalno. pazi niti me pita. dugo naoružanje. Ne. poslaću joj faks. nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno. da. Zaista. nego si Marija Milošević. pošto sam često menjao oružje. da li sam umešan ili nisam. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo. ali samo sa dve ruke.. Ona je rekla: „Jao. to je naređenje. a ti nisi ni krimos.. jesam te zamolio da. Vozilo ispred. pa onda telegram. znaš šta mi je večeras bio vrhunac. majke ti? Pa. ne zajebavaj me više.. opali. i Markovim instruktorom za vatreno oružje. jer u glavi im je verovatno ona varijanta. čovekom iz ličnog obezbeđenja Slobodana Miloševića i pripadnika MUP Srbije. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom o kćerki Mariji. I da. dobar je. Hteo sam da dođem u Karađorđevo da pričam s tobom i sa šefom. ko kaže da. kad ulazim. iz pumpe. Marko: Dobro." Marko: Dva tipa koje sam provalio. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu. da joj javiš. Pa da li znaš od koga sam ja sinoć čuo. je l' umem. jer je reč o stvari i tako sve ono što si ti rekao. to su Aca i Gavra. malo ti da nas pratiš. sad Marija. Marko Milošević se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. večeras čovek treba da putuje za Nemačku. Nešo: Pa. čistim pištolj i dolaze neki indijanci. godine u Beogradu). ali da ga repetiram jednom rukom. ko sam. a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k. vozilo iza. pa ću da je nazovem. i šta ti je ona rekla? Milošević: Da ne ulazi u sumnjive rabote. I eto tako. bolje nek budem ja umešan. da. Slušaj. ako ću već da se čuvam. daj da se čuvam. li ga. bez ikakve prepotencije. jer vidim da me jedva čekaju. kako ću ja. šta sam. Marko. razumeš. Kad sam ukapirao da me kenja. na primer. To je ozbiljna tema. ne daj bože da dođemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja. jer ja sam se plašio. onda je krenulo klasično uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "četrdesetpeticom". s tim što Aca. 26. samo to nemoj da joj kažeš. skratio sam ti. imaće posledice za taj njen popizditis? Milošević: Ona. sa jednom nije baš nešto. 4. kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera". Počela je da skuplja kučiće. znaš.. 11. na kome je očigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i. Milošević: E.. Marko: Dolazi neka konjina koji. Marko mu prepričava svoje doživljaje s vežbi na streljačkom poligonu. ona je imala mačke.. U redu. da ne počnem negde da promašujem. da taj "glok" mali. 1997: Razgovor Marka Miloševića s Nenadom Batočaninom Nešom (ubijen je 26. j.. i to. bre. bre. jer to mu sujeta ne dozvoljava. iz "heklera".. Javljam se kad izlazim. jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro.. razglednicu. šta ti je. je l’ se sećaš ti naše babe Jele? Marko: Sećam se. znaš... jer je reč o prljavoj stvari. Mama. 1997.. Znaš kako idu ta pljuvanja. da im idem na ku. naravno. rekao sam lepo da si joj poručio da ćeš ti da joj rešiš problem džipa. I kad sam provalio da me sere. i mora da zvuči tragično. u šta su obojica dobro upućeni.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mene zapoved. je l' ne umem. 15." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane. pucao sam iz uzija. svi vi pancire. Nešo: Da. kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz čega prvo da puca". po dva čoveka unutra. ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu. pred kraj razgovora. znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i čestog menjanja oružja. čisto. normalno!“ Ej. mirno mi srce. to treba zabraniti! Nešo: Da. kao da. to je onda bilo "ajmo kući". Sinoć. treba da mu dam danas pare. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. a Gavro je rekao: "Ajde. ne znam o čemu je reč? MARKO: Slušaj. Marko. interna veza. ja kažem: "Drugovi. seljačino." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije. Marko: Pa šta si rekao Mariji. interna. 2002. nije prokomentarisao ništa. Ja sam rekao.NOMENKLATURA SRBIJE . zvaću Milicu i biću sve kul. nego ti kažem stvar. Ne. ono u varijanti "šta će mu sve to. Marko: I to je. da se ne pomirimo još narednih godinu dana. kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira.“ Marko: Ni slučajno! Milošević: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa. što sam stalno naoružan do zuba. i čeko sam da me ne zajebe negde. mislim. da sam malo merodavniji od Sente za to.. celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 181 . 3. o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea.

pazi Piper: " kad mi možemo da palimo večeras?" Kažem: "Pa gde radiš večeras?" Piper: "Pa. i da su sinoć našli leš u Savi i da je najverovatnije on. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. a dokle će ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. da vide da l' se negde pominje Badža. gadan tip. Marko: Pa. bermudama. Je l' treba Višnjić da ode u diskoteku? Je l' on normalan. Neću ti pričati.NOMENKLATURA SRBIJE . Pošto ne mogu.. to ko u crnu zemlju zakopano.. on nije tigar koji je upućen. meni kaže Bojana Tref. Imao je dečje rifle zato što je imao facu dečju.. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. kod mene. idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o. a oni obezbeđivali ispred. na pejdžer taj i taj stigne poruka. Ispriča mi brate.. Pa. Piper me lepo. rokne nekog. kad se budemo videli. koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik. reko: "Je l' čuješ ti ovoga šta priča?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis. ja došao iz Londona. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noć. koji jedini u zemlji ima takav nadimak. daj da ih uzmem ja da ih plaćam onda. Kao potpuno javnu stvar mi je ispričao: "Evo. naravno. On je samo Popa.. Provalili su da Badža beži iz grada.Jelke). bre! Nešo: Nije on ubio njih. što ga roknula murija prošle nedelje. znam. ti znaš koji je Jelke idiot.. što se kaže.. da. "Bel padžet".. Meni malo neprijatno.. i da je roknuo Popa. Nešo. dobro ona nije pričljiva. Idioti. onda ću sve da vas pustim da idete da čuvate diskoteke. da znam da je tačno. zvani Vojo Amerikanac. "s njim je sve strogo poverljivo". to je morbidno.". Mislim. 20 sati posle Badžinog ubistva. Nešo: Ha. ovaj. On je nepouzdana budala. Mi kao baratamo nekim podacima. Nešo: Vojo Raičević. razumeš. On nije kalibar. previše je lepo da bi bilo istinito. reko: "Da izvineš. razumeš? Pita me Piper večeras: "Je li. roknula ga murija. mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. Ja bih da prebrinemo te probleme što imamo. Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu. Ja stvarno ne zamišljam svoju budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života.. onda ću ti ispričati! Marko: Čekaj.. Marko: Vojo Amerikanac.. pa da se vratimo normalnom životu. ha! Marko: Pa. i pazi kad jedna pičkurina Mesić. sine. Znaš kad potegnemo Ljupče i ja valjda će i oni da opale neki metak bar da drže govna Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 182 . bre. pozvao je Marinu da dođe da mu pravi društvo. Sećaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim. bre. Nešo: Bio jedan. da nije neki drugi Badža.! Hoću da ti kažem generalno. Jesi li čuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva učukaju. Ne mogu. od Lile (zapravo . Posle tri dana. I ukucaju. a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi. strašno! Sve komarac do komarca.. namesti i puca na mene.. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strogo poverljivu? Verovali ili ne. neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. budi siguran. materinu! Zamisli budalu. Marko: Pa. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio. počinjem da razmišljam. To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovićem držao "Stupicu". rek'o da mora da pita Sentu dokle će da traje ovo sa mnom. al' mi ovde ne treba da se branimo već da se odbranimo. možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije. pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam čuo za tog čoveka. a ja kao znam pouzdanu informaciju. i imao je dečje rifle. Al'. ne znam je l' počimamo da otkrivamo rupu na saksiji. i ovo i ono. tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. Bojana Vladina i Fiškal. to je isti k. Ja muvam Ljubišu. to nikada da procuri neće.. imao je masku dečju koju je kupio u Americi. pošto sam se ja malo duže zadržao. I nek se zovu privatno obezbeđenje i ja. E. Pa slušaj. ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio. kaže: "Tref. u p. po ulici ispiraju usta time. I čuo sam samo. dobro. keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar. jebo te bog. zezanja radi. da li znaš šta je uradio neku noć? Na mesto gde sam ja bio. brate." Pazi. mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simić u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa. ali koji je lik bio Pop. Pazi. brate. u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa. ali hoću da ti kažem da je to neverovatno nešto. Marko: Al'. ako te nešto greje. prosledio i nikom nije prijavio. u XL-u!" "Pa. to je neverovatno! Ja kažem. Nasra se.. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao..." Ja njega gledam belo. Nešo: Kažem. ovaj Oliver Denis. pa i Vojo i naš Amerikanac." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi. i da je nestao. kad me dečko pita večeras da li bi treb'o da ide u XL.. Nešo: Da... o čemu pričaš? Nisam čuo za čoveka nikad u životu".

Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Otac Dragomir. i radikal Aleksandar Vučić. Bio sam kum irskog klana. Ja sam jedini stranac.. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi. i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji.Imamo zajedničkog prijatelja. dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. godine. koga je brzo zadesila ista sudbina. Ipak. ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike.NOMENKLATURA SRBIJE . u Maloj Italiji u Njujorku. postavio je Radonjića za šefa irske mafije u Njujorku. koji je jedno vreme bio kum Koza nostre.“ . u hotelu "Palisad". ga. Posle smrti Džona. godine. zbog čega je streljan. Tada je došao red na Džona Kupina. koji je izbegao smrt. Boško Radonjić je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". godine pobegao je preko Austrije65 i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu. Salvatore Gravano. Seka Aleksić. mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi. a telefonom su se javljali prijatelji iz čitavog sveta. e j. jer u Americi nikada nisam bio osuđivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa članovima porodice Gambino. Emir Kusturica ili Boškov kum. Petar Panić Pana. terorističku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (venčao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. „Ja sam ga upoznao početkom sedamdesetih. o mom antikomunističkom radu u Srpskom oslobodilačkom pokretu Otadžbina. „Ubeđuju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem. plaše ljude. Američka štampa špekulisala je da su kod njega pronađene fotografije iračke ambasade u Havani. u Hol Skičneju. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmićivanje porote na suđenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. izašao je kao slobodan čovek. Kada je krenuo u zatvor. 1970. Vladan Batić. ali ne i 75 godina robije. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i članovima porodice Gambino. Odmah je stupio u SOPO. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je Družeći se s Milovanom Đorićem. U Ameriku nije smeo. Radonjić je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. Posle godinu i po.” “Kao član Koza Nostre nisam se bavio kriminalom već organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata. i hapšenja njegovog brata Pitera. Dragan Kićanović. Džej. organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjić. U američkom zatvoru Boško Radonjić se našao 31. Tako sam stekao poverenje. učitelj. bilo da su to Velja Ilić. Pomogao sam mu da se prikrije. kojim Boško Radonjić nudi svoje goste. i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. razumeš? A drugo. otvorio je na Zlatiboru kockarnicu. i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. koji je bio šef u Koza Nostri.. kome se požalio kako njegov saradnik Pana slabo igra tablić. otkrio je Emir Kusturica. Ja sam samo čovek sa jakim vezama u Koza Nostri. a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos". Bio sam sa Džonom 1989. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bučera (kasapina) 1977. izgubio je status zaštićenog svedoka. šefom Koza Nostre. 66 Bošku Radonjiću praznike je čestitalo oko 200 ljudi. Po dolasku 1990. kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM glavu dole. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj. decembra 1999. Registrovan je među putnicima. koji živi i radi po svojim specifičnim pravilima. 65 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 183 . na čelo "Vestijes" došao je Mark Splen. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. u kojoj se godišnje događalo po 500 ubistava. Milovan Đorić. koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork.66 „Napraviću testament u kome ću reći ko je bio i šta je radio Boško Radonjić u Americi. znaš. prošvercovao se u autobusu crveno-belih u Grac. da li će da te ubiju ili neće. odakle je produžio u Kankun. koji su bili pod uticajem komunista. Dočekao ga je Boško Radonjić. za vreme okupacije bio je član Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovića. fudbalerom Crvene zvezde. Jedini svedok protiv njega. i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u američkom podzemlju... dobio je toliko SMS poruka. BOŠKO RADONJIĆ rođen je u Užicu. Brzo su se sprijateljili. Boška Radonjića i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik.

Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda. U međuvremenu klan Gambino. U Srbiji se podstiče anarhija. je proširio poslove na organizovanje sindikata vozača i sindikata glumaca i filmskih radnika. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Đinđića. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. jer su je koristili za obračun sa komunistima u Americi i na jugu Italije.NOMENKLATURA SRBIJE . Amerika je dala 100 miliona dolara gradonačelniku Njujorka Đulijaniju da iskoreni Koza Nostru. Đinđić bi svratio na kafu. prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gađanje. koji je opasan. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunistički izrodi ubili mog oca. jer smo se deca četnika i deca ibeovaca igrala rata. FBI je početkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu. Ali. a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovića Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 184 . jer jedino preko nje naši političari mogu da vladaju. već bio u Beogradu. ali smo odustali od upotrebe. a naša vlast se bavi progonom porodice Karić. to nije bio interes Amerike. koji je tvrdio da sam ja čovek Velje Ilića. da valjda vidi šta radi Đinđić sa mnom. Napravili smo paklenu mašinu. Ništa nisam priznao. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu. a potom mi je. s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv.“ „Goti je pao kada su američki političari odlučili da ga ruše. Gišku i Arkana? Tada su islednici ućutali. sa kojim sam mnogo puta ćaskao u bašti Lotos bara. Osuđen sam početkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita. jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovećuju sa ovdašnjim kriminalcima. Crna Gora će se odvojiti. Navodno su imali dokaze da je Maka. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj. pa sam ga ja oterao. Najžalosnije je što je država. kada sam se vratio u Srbiju. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana poručila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. državni tužilac i američki predsednik. obučavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. Jednom je naišao Legija. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da će biti uhapšen. tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubačen Sami Bono. pa su proširili na generala Badžu. To je moj način nacionalnog pomirenja potomaka četnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kući. mada sam zatekao užasno loše stanje. sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo. jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine.“ „Sa Brozom sam se sreo kao dečak. koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dođe na vlast. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe. Srbija ima banditizam. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio.Tu te dočekala srpska policija. jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. kog sam znao petnaestak godina. Ja sam u to vreme. od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. okupljeni oko Srpskog oslobodilačkog pokreta Otadžbina. u vreme dok sam ja boravio u SAD. pa sam se vratio u Beograd. FBI mi je nudila status zaštićenog svedoka i vilu na Floridi.“ „Mi antikomunisti.“ „Razočaran sam u Ameriku. koji mogu da nas uvedu u rat. oduzela. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. jer sam se kao pravoslavac i član SOPO zavetovao da neću dozvoliti da udari Srbin na Srbina.“ . Kada su me 2000. ali se nadam bez novog rata. umesto da hvata te bandite. krajem 1990. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje. Zato se Ronald Regan odrekao Đulijanija. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš. Reganu je stalo da ga Đulijani nasledi na mestu predsednika SAD. Pustili su me iz CZ. kome sam pripadao. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilića. Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. i Amerikanci su me oslobodili. ministra Pavla Bulatovića i načelnika policije Vlahovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM mafija. rođake. Ne želim da se svetim zbog zločina koji su počinjeni mojoj porodici. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. i odveli u Njujork. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar. Đulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija.

Nebojšom Pavkovićem. što ne bi moglo da kompromituje SAD. Boško Radonjić negira da se ikada sastao sa Miloševićem. Zvali su ga Edi Bučer. Dočekali su ga Đorđe Božović Giška. njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. u Bosni. Nije morao da ilegalno beži.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim političkim emigrantima. Predragom Rankovićem Peconijem. koji nisu bili antikomunisti.NOMENKLATURA SRBIJE . a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa. Ubrzo smo se sprijateljili. jer je kako Boško Radonjić otkriva. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. izraelski Mosad ubio u Briselu. razvodnila je naš antikomunizam dovođenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. i sa njima izveli operaciju Oluja. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. „Nisam član nijedne stranke. Boško Radonjić je prvo postao šef irske mafije "Vesties". decembra 1990. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". Boška Radonjića je amnestirao načelnik Generalštaba Petar Gračanin. Početkom devedesetih. rađen top.“ Boško Radonjić se u Srbiju vratio 15. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjićem i SFR Jugoslavijom. Boško ne priznaje da je on Miloševiću odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. voleo bih te još više .“ „Kad je najveći američki prijatelj Tito 1980. iako su ga svedoci viđali u njegovom kabinetu. Bošku Radonjiću.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Đorić. Boško Radonjić je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu.Profil br. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin. koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. Acom Tomićem. Edi je ubijen u obračunu između irske i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 185 . Dana i Vuk Drašković. Bošku Radonjiću je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. Boško Radonjić izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. gde je u fabrici "Vitez". Dragan Džajić je Arnejčića zamolio da Boška Radonjića preveze preko granice. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politički emigrant i državni neprijatelj. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjić. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Iliću. od Jovice Stanišića dobila takvo naređenje. lečeći se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naučnike na pragu epohalnih otkrića u naoružanju. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula.“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovićem. niti kilogram gvožđa za armaturu. ugledni "Čikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. služba ga nije dirala. mnogo te volim! Ali. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. godine umro. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom. Drašković. Jovanović. Milovan Đorić i Momo Kapor. godine da će u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da će da podrže novu zagrebačku vlast. koji je trebalo da pogađa ciljeve na 3. Izrael je od početka bio u toku sa otkrićima profesora Bula. Od Krcuna je prvi put čuo da Tita neizostavno treba ubiti. usred unosnih poslova u proizvodnji. U to vreme. dok je bio jedan od ključnih ljudi njujorške mafije. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna područja. On je pijan govorio: "Druže Tito. Frenkijem Simatovićem. preko Boška Radonjića. jer je svoje protivnike kasapio nožem. Tesla. Boško se još više zbližio sa svojim nesuđenim ubicama. „Igrom slučaja. irački predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na čelu američke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. uložila u Slobodana Miloševića blizu milijardu dolara. ni džak cementa. koji je gradio najveći top na svetu za Sadama Huseina. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obećanja. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. dok ga niži šefovi CIA traže. i Cecom. zbog čega ga je 23.“ Milomir Marić . 48 Kao najznačajnijeg čoveka koga je upoznao. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. Boško Radonjić. Jovicom Stanišićem. je američki general Trudo. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžića. Naši su obećali Amerikancima 1995. marta 1990. jer je i tada imao legalni pasoš. Posle nekoliko godina. ali niko nije saznao o čemu su pričali.500 milja.

“ „Restoran gde je ručao Legija. A ona je upala u zamku. Taj moj rođak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišić. Činjenica je da je Kavaja. Vi ste se uključili u program. ženi . na Televiziji Čačak. ni Milorada Lukovića Legiju. kada je došao u društvu Boška Buhe. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj lično podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se čuju srpski argumenti bez posredništva administracije.“ Poseta Kartera Karadžiću uplašila je Slobodana Miloševića nagodbe bosanskih Srba mimo njega. Velimir Ilić u emisiji "Kažiprst". formiranoj u vreme Staljina. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). i Boško Radonjić. Boško Radonjić je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu priču. niti je Boško Radonjić bio moj savetnik. On nikad nije hapšen kao mafijaš. aprila 2003. Ilić: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. pre bekstva na Zapad. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog suđenja Gotiju. Boško Radonjić je čovek koga smo mi ovde znali. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukić Šljuka bio kriminalac? Ilić: „Ja sam Šljukića samo jednom u životu video. Tražio je da mu ona pokloni svoje gaćice. Neprestano po Bosni jure Karadžića. pa se sa Ričardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. (Brankica Stanković) Ilić: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. koji je bio član Porote.” B92: A otkud priča da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilić: „Jedino što su Boškovi momci čuvali parking. Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. slučajno. od kojih su neki. koja nam nije bila naklonjena. Razvijemo tepih. pošto ispred naše stranke nema parkirališta.NOMENKLATURA SRBIJE . Boško Radonjić je u Čačku završio školu. tobože da bi joj ocinkario Džana.000 dolara. gde je ručao Jovica Stanišić kad je dolazio. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. kome je doneo trenerku da se presvuče. Ja sam čuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišića.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilić: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima. a da Karadžić bude isključen iz političkog života.. na Kubi. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžić idol67. Pred odlazak u zatvor. 3. Članovi srpske emigrantske organizacije "Sopo".” B92: U istrazi ubistva Zorana Đinđića među prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. osuđen je na 75 godina robije. inače jedan od mojih najboljih prijatelja. niti u bilo kakvom poslu bili. Inače on je kum Kavaje…” B92: Koji je takođe šef irske mafije u Americi i jedan od ključnih ljudi… Ilić: „Ko. brzo ga smotamo. nikakav posao nikada nismo radili. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. družili su se svi. ko je sve sedeo. u 'Nacionalu'. ispred luksuzne robne kuće. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. u slučaju potrebe. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gaćice tužioca.“ Đulijano je okrivio Boška Radonjića da je svog venčanog kuma Džordža Pejpa. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Čačka. da ga u zatvoru želja mine. potplatio sa 60.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukić Šljuka bio član Vaše stranke. oktobra. proglašeni su za "crnorukaše". Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. predložio sam mu da bratski sarađujemo… „Umeli smo. da ga ne uhvate i ne prekrše tajni sporazum. i da otmemo čoveka na sred otmene Pete avenije. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. mislim. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje ćete lično oterati da čuvaju ovce? Ilić: „Informacija da je Sredoje Šljukić član Nove Srbije objavljena je.. A novi kum Džon Kunin. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišić je navratio da poseti Kusturicu. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. Boško Radonjić. i u poteri za Če Gevarom u Boliviji).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM italijanske mafije. koji je izdržavao višegodišnju kaznu. koji on ima sa Amerikancima.državnom tužiocu smo namestili tipa. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruče: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora između Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao priču da Nikola Kavaja (iako je kao komandos učestvovao u američkom iskcravanju u Zalivu svinja. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristične ruske kape.“ 67 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 186 . Popili smo piće i to je bio jedini kontakt. kao Mustafa Golubić.“ „Radovana Karadžića ne bih izdao ni za pet miliona dolara.

ubijen je na 120 metara od mene. Nije hteo da izađe iz zatvora i da mi se pridruži. * Kakav je sada vaš odnos prema Titu.Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. Posle toga. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? . godine. Do 1961. godine. . prva je bila napad na jugoslovenske turiste. Radio sam i u obezbeđenju Kenedija. Nemačku i Italiju. Kongu. kada je posećivao izbegličke kampove. do 1944. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. Neću da napadam Kajevića što je ispao kukavica.Amerikanac u SAD i u Evropi. da li ste promenili mišljenje? .Broj 616) .Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjić mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. Od Los Anđelesa do Vankuvera i Njujorka. a 1948. po čijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne terorističko-mafijaške akcije. Dražin komandant.. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. * Kako ste dokazali da niste ubačeni ruski agent? .Predrag Radojković. sa osam godina. Posle je 1978. Bili smo 7-8 puta zajedno.Samo akcijama u Nemačkoj. To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kući primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševićeve vlasti za učešće u operacijama u južnoj pokrajini.NOMENKLATURA SRBIJE . Bio sam zadužen za Austriju. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. Suprotno očekivanjima. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševića. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . od 1941. formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu.. godine. Tri brata su mi poginula u ratu. bio sam u vojnoj akademiji. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medaković..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NIKOLA KAVAJA pušten je 1995.Ne. Koliko je poznato. pukovnik Dragiša Bojović. od čoveka koji se celog svog života borio protiv komunista. te kukuruz je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 187 . * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . Jakov Dragović. Mlad sam upao u osinjak špijuna . jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. Stoiljko Kajević hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moći. Da je komunizam bio u Nemačkoj. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? .U Zapadnoj Evropi. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. svuda gde je išao službeno. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . i sestra. u Pivi. U Srbiju se vratio krajem 1997. godine sam uhapšen sa tri rođena brata i poslat na Goli otok. TrojIca su poginula.Ne. U proleće 1998. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Đuro Đurović.Pop Kajević.. Kljukao je lažnim podacima o Istočnom bloku. Za CIA su uglavnom radili stranci. nijednog u četnicima. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. Poslednju 29. U Evropi. proglašen je za američkog neprijatelja broj jedan.Uglavnom za CIA. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. a da se ne otkrije. Južnoafričkoj republici. iz zatvora u Luizijani. Izveo sam 28 akcija po naređenju. Ja potičem iz partizanske porodice.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. general Kovačević. bio sam u Čadu. Milovan Đilas i još jedan. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp. Ja sam rusofil. Akcija je propala. ali sam se radovao. u Africi kao legionar. u Crnoj Gori. Čuvao sam kralja Petra po naređenju Amerikanaca. koji je izgrađen posle mog bekstva iz zemlje. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva američka aviona. *Koje smislio plan akcije? . a ubrzo je deportovan. Prvo su nam svakog dana komesari na političkoj nastavi u vojnoj školi pričali. da će Staljin da živi 300 godina. Sva braća su mi otišla u partizane. Komunista se nisam bojao. Austriji. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). posle u Južnoj Americi i SAD. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojković . i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji.

sadrži neke političke instrukcije Radonjiću. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). do 1971.američko i naše. ulaženje u stanove i vršenje krivičnih dela. a Boško ih je odmah sve potkupio. Boško Radonjić uhapšen je u Užicu. Jedan od snimljenih razgovora je sa Tijanićem koji ga je zvao. “Pojedini članovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje građana. posle ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. tada jednim od šefova njujorške mafije? . januara 2004. U početku Boško Radonjić je radio na parkingu na Osmoj aveniji. zbog koje je bio prisluškivan. SOPO i neki organi unutar CIA. Bošku Radonjiću i Željku Maksimoviću Maki. kod jednog broja članova organizovanih kriminalnih grupa pronađene legitimacije Nezavisnog sindikata policije.Ivo Lazarević. bio predmet obrade državne bezbednosti. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. bio sam pitomac u vojnoj školi. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjićem. već kada je dobio azil od SAD i ispričao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . u istom razgovoru. Prema Šešeljevoj tvrdnji. ova grupa je formirala odrede smrti.radiš posao koji UDB ne može. Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. Bio je blizak Voji Raičeviću Amerikancu. sa Boškom Radonjićem. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mlađenovića (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. ali sam to odbio. nikada on ne bi pao u zatvor. zvani Majk. Siniša Vučinić je predsednik Radikalne stranke levice Nikola Pašić. Ivo Lazarević je bio je šofer čoveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu. godine u Švajcarskoj. Posle za Kubance. u okviru organizacije “Omega 7”. 69 Beba Popović magazin Status 10.Par ludaka. Boško Radonjić.2003. dovodeći građane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. a. Za Amerikance sam radio od 1957.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Rusiji ovoliki.NOMENKLATURA SRBIJE . sve je odjedamput bilo obrnuto. Zbog federalnog prekršaja. „Nedeljni telegraf je objavio ragovor koji je sa Boškom Radonjićem obavio Aleksandar Tijanić. 17. čiji je otac držao “odnošenje smeća” na Menhetenu. navodi se saopštenju MUP. i Velimiru Iliću.. zvani Pegla. Na konferenciji za novinare lider SRS.. Ima dvojno državljanstvo . nemoguće ih je potkupiti. prešao iz Grčke u SAD).. najveći diler droge u Evropi. godine69.05. Za Miljanićem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa. s obzirom o kakvoj se ličnosti radi. i drugi68. (Srboljub Bogdanović – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanića. Miljanićev prijatelj. optužen je za saučesništvo u ubistvu vođe paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana. "branio" je bivšeg predsedenika SRJ Slobodana Miloševića prilikom hapšenja. Da ga nisam upoznao. MUP Srbije je saopštio da su. protiv Kastra. kao i da su članovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. a sa federalnim sudovima nema šale. marta 2003. Dejan Pitulić. Odmah bi ga ja skinuo. Mileta Miljanić. čiji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradović. Aljendea. Boško Radonjić je. Boška sam ja ubacio u CIA. tokom predizborne kampanje. uhapšen je 10. Vojislav Šešelj. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje.” Otkud taj dokument Nedeljnom telegrafu? 68 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 188 . tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Uspeo je preko žene Karin. jer su mi udbaši odveli brata.. njegovi telefonski razgovori su se slušali i to za njega nije bila nepoznanica. nisam bio protiv Tita. Željko Maksimović Maka i Nikola Maljković planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe. koji je registrovan kao udruženje građana.2007. do trenutka kada sam došao kući i zatekao majku kako plače. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . Šešelj je obelodanio i da su u Radonjićevom restoranu "Lotos bar". a Dejan Pitulić. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. među kojima su Boško Radonjić i Voja Raičević. na šta je mafija imala tapiju.. Sa Ivom sam sarađivao i ranije. zahvaljujući mu na veličanstveno organizovanom mitingu Koštunice u Čačku. Pitulić je tokom istražnog postupka preminuo u beogradskom Okružnom zatvoru. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašćenih službenih lica MUP. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. Do 1949. 21.04. tvrdio je da su Jovica Stanišić i ljudi iz državne bezbednosti početkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. čovekom “bogate prošlosti”.

nisam video ni Puza. ti si pušten iz američkog zatvora. godine peticiju za oslobađanje Nikole Kavaje iz američkog zatvora. jun 2007. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicističkim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavača ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. a ja sam priređivač. Tu peticiju je potpisalo 450. koju sam pripremio. Knjiga o tebi. vojvodom. s kim od njih se viđao… Oko ubistva gospodina Đinđića. Draškovićev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. ni vojvoda. gde je Veljo. Daniel Bukumirović) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. koji optužen za ubistvo Zorana Đinđića. prijatelj pokojnog Giške. i sa čelnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovića. Ja sam ga viđao kao i svi ostali. kao i sve čega se dohvatio Vuk Drašković. junakom i tako dalje. nazivajuće me serdarom. naravno. Boško je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. pitali su me gde se krije Karadžić. oružje i hapsile kriminalce. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. pojavila se 1991.” Velimir Ilić o Spasojeviću: „Dušana Spasojevića nisam poznavao. Van politike. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreči Vuk Drašković šest meseci posle početka štampanja. ali jesam principijelan čovek da ti saopštin istinu oči: prevrtljivi ljigavče. ni Legiju nisam video. To su priče. što je bio razlog da u Čačak dođu inspektori iz Beograda. „Nikola. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba.000 Srba. večeravao tamo gde je večeravao. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. nije mogao to da radi čačanski SUP. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. iz Čačka je. maja 2003. i Strahinje Ilića (Bane Svinjar). Bane Svinjar je jedan od osnivača SPO.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim međunarodnim kriminalom? Ilić: „Ja ne znam šta je on radio napolju. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su viđeni Legija. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatović. 15. izdavač je ''Dosije'' iz Beograda. Pokrenuo sam 1991. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalović. General Lazarević je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. Velimir Ilić je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. u Čačku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanović. a kasnije i Nove Srbije. Jovica Stanišić i Boško Radonjić. urednik ISTINE. ja sam im rekao da vide među onima koji su ga nosili. ne izlazi mi na oči kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom „Ta službena beleška je. Glavna su hapšenja četvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeća ''Auto Čačak'' Milenka Kostića. prethodno je pričao da ga proganja ta ista vojska. došao si u Srbiju i već 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. sa ljudima sa kojima je bio. i otkud to da je u Čačak morala da dođe specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. moja prijateljica. general Pavković nije silazio s lokalne televizije. otkud to da su roditelji ubice premijera Čačani.5 miliona Srba. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si počeo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. U selu nadomak ovog grada pronađen je automobil Ljiljane Buhe. kad sam video Legiju. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovića. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slučajno viđa sa Radonjićem. poklanjao mu je trofejno oružje. koji je bio general policije. Izdavač mi je uručio određen broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. Posle nekoliko godina. partizanski sin i bivši komunistički pisar kod Špiljka.” O Bošku Radonjiću. Jovicu Stanišića nikada nisam video s njim. dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Veze Legije i Čačka ("Kažiprst" Radija B92.NOMENKLATURA SRBIJE . godine i štampana je u požarevačkoj štampariji ''Prosveta''. gde su se ljudi zaklinjali da će vratiti Kosovo… Strahinja Ilić: „Ja sam uhapšen jer sam večerao sa Emirom Kusturicom. Beč. mogla da dođe samo iz DB-a!“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 189 . stajala je na bini Olivera Katarina. 23. u njegovoj kući pronađeno je oružje. Zvonka Osmajlića i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Čačak. otkud auto gospođe Čume tu na periferiji. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politički profitira.

o Beograd. što dovoljno govori o tebi samom. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 190 . Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raičević zvani Meda.2007. Mileta Miljanić i Saša Vujko. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. šepureći se nepostojećim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovićevog SPO. svoje šofere. pa imajući u vidu činjenicu da je tako. Ti si se odlično uklopio u tu tragikomediju. niti potencijala jer si najobičnija puna praznina! Umesto toga dočekao si da zavisiš ko će ti udeliti milostinju. direktor ''M-C group'' Petrović Milorad. Zaista je duboka tvoja plitkoća Nikola. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petković Zoran. Nisi imao kuraži. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na čelo srpskih patriota. Došao si iz američkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno. d. a zlotovori ti pred tvojim očima otimaju zavičaj – Kosovo i Metohiju. Ekonomski tehničar.625.NOMENKLATURA SRBIJE . a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Beč jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. slobizma. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. SAŠA VUJKO. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. svoje ađutante.Balkanska 40/15 U Kruševcu.godine . penzioner Marinković Jugoslav.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništačoveku čvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalistički zloupotrebio meni iza leđa.08.maš.12. nemačku. bio bi na čelu srpske nacionalne armije. tako ću ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlučnosti za to. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko.dipl. čiji si pilot bio.2006. Tatjana Cerović. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. O kakvim knjigama. ti bi danas imao svoju vilu. 13. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekića koji je zloupotrebio gostoprimstvo. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. Umesto lovca na Tita ti si postao najobičniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovačkim pričama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige. ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. Niš Ekonomista. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini. a najveći akcionar je: Bujković Nenad Upravni odbor Bujković Nenad. govoriš? Je li o primercima koje je izdavač ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priređivaču dela Lov na Tita. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma.ing. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za očekivati. Tu laž podlo širiš meni iza leđa po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan ručak. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. Kruševac.godine Generalni direktor. Agropromet AD Kruševac. besramniče. i 1999. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavaće sobe zahvaljujući nacionalnom štetočinstvu i političkom diletantizmu haških janičara koji vode američku. U potrazi za članovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 vođa i članova sedam najvećih mafijaških klanova. saopšteno je u srpskoj vladi. okrivljuješ mene što sam kao priređivač knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavača određen broj primeraka po Zakonu o izdavačkoj delatnosti. Delatnost: prodaja delova.o. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovića.

Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlović. Nedeljko Gardašević je postavljen za „Velikog Majstora”. Nikole Đurkovića 24. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja građana. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. Vođena očevim idejama da sve čega imaju previše treba podeliti s drugima. Kao takvi nalaze se u Nemačkoj. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. podrška. Od tada. od apoteke predviđene za rušenje. Tada. zajedno sa Nemačkom. Beograd Direktor : Vojislav Milošević Izvršni direktor: Predrag Martinović Stručnjaci Centra : prof. Oni. Bugarske i Rusije.) i Niš (2005. da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu.Filip Milošević Analitičar Centra: Tomislav Kresović “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu među narodima”). u SAD. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. osnovana 2003. Sve funkcioniše po načelima drevnih viteških bratstava. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. na prvi pogled podseća na građansku verziju Malteških vitezova. Vojvodina (2004. koja će se registrovati u Strazburu. Danas nosi najviši čin na nivou reda naše zemlje. Kasnije su formirane još dve prefekture. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Međunarodne asocijacije redova. kada sam primljen u članstvo. koja se vratila posle četrdeset godina provedenih u Parizu.). registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja građana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju čini rukovodstvo reda i skupština. a od novog člana se očekuje. s namerom da ih prosledi kao pomoć Srbiji. Austriji. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. navodno. Rusije. koja. Generalnog Prefekta”. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. Mađarskoj. Mađarske. Rumunije. uzajamno pomaganje. redu pristupa 2001. koji je najviši čin na nivou bratstva zemlje. koji je znak ovog reda. S obzirom na sankcije. a između vitezova Srbije. a veliku podršku imala je u francuskim vozačima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. a otvoreno pismo je već poslato Austriji. Po zanimanju saobraćajni inženjer. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. Ustanovljen je 1961. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. Vojvodina i Niš. godine u Segedinu. treba da bude sledeća. „Juristicijarom” Albertom Almošem. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Član IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 191 . sa crvenim malteškim krstom na grudima. „Generalni Prefekt” SCG.000 franaka.). na Fruškoj Gori. Srbiji i dr. Dokument je stigao posle tri dana. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su članovi reda. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. pa je bio i „domaćin” beogradskog okupljanja. Odeljenju gerijatrije. Francuskoj. u Austriju. u Prefekta Beograda. biraju članovi u skupštini. Mogućnost prijema u red dobijaju ugledne. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. stekli su se uslovi da budem unapređen. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. koje su tada bile na snazi. je Aleksandar Vojnović. dr Fronz. Bugarske i Rumunije. Sledeće godine organizovali smo Udruženje građana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. Prof. „Juristicijara” i „Rizničara”. prenosi red iz Amerike u Evropu. odakle red širi delatnost. svoj humanitarni rad započinje 1992. rasne i nacionalne razlike.NOMENKLATURA SRBIJE . Dragan Simeunović. godine. Mađarske. „Rizničarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) čine vrhovno rukovodstvo Međunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. te se utvrđuju diplomatski i kulturni odnosi. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. „Prefekata”. „Majora”. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno učestvuje „Veliki Majstor”. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. visokomoralne osobe sa profesijom i ličnim težnjama koje se ne kose sa osnovnim načelima reda. po pravilu. bila je prinuđena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. Mr. Ovom konvencijom se preko zajedničkog statuta regulišu i međusobni odnosi bratstava.

2004. Milja Vujanović i moja malenkost. dopao u ruke jedan nemački dokumentarni film snimljen pre tri decenije. Znaci: dete je iz bolje kuce. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. Oba su osuđena na po tri i po godine zatvora. Šejka. Žilnik. i 2006. i 2005. Krađa ovih slika nije bila naručena. koji je takođe član IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). U filmu se pojavljuju Kiš.. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. Posle mesec dana slike su pronađene. Početak rada grupe obećava ali je konačni cilj daleko. Aprila 2008. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na đubrištu istorije.“ A kako se zove to kada nečiji sin odluči da napravi najveću diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kćerka jednog njegovog prijatelja. godine. poput mnogih drugih. od 1992. članovi mađarske sekcije IBSSA. koji su takođe vitezovi Reda Svetog Đorđa primili su svoja pisma o imenovanju u Veće Reda Svetog Đorđa. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uređaj. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM gradske bolnice na Zvezdari. godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. studenti su čitali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. „Nemački autor je umetničku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. Jedna od najspektakularnijih krađa se desila početkom 98. najeli i napili. da to znači da je revolucija na pomolu. već su Mijanović i Gardašević došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. U Francuskoj je 1995. Ovaj događaj ima tradiciju od 146 godina. Pekić. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braća” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. inace svetski poznatog umetnika. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. godine. pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. pretpostavljam imućnijeg. Velikog priora Srbije Međunarodnog viteškog reda Svetog Đorđa. Postoji tu i čuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". Zato je prirodno da današnja deca. „Tako mi je. Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. Svake godine učestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja. Neće biti! Revolucija počinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. Bila je to žešća revolucija. propustio da odem u zatvor. Mira Trailović. a za krađu su optuženi Duško Mijanović radnik obezbeđenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardašević. Svi su se obogatili preko svake mere.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uređivati "Politiku" nego ići u zatvor. Organizacija "Otpor" nastaviće sa deljenjem DT dok list ne počne ponovo da izlazi. Bio je to trenutak kada sam. umetnici iz Srbije prisutni su na Božićnoj izložbi u Luvru. Naši predstavnici vođeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovićem i Zoricom Đorđević („Comandeur” reda „Pro Concordatia.. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. To su godine koje su pojeli skakavci. do danas. odlazi 90% ukupne pomoći. Prele. tada. Pravi revolucionari su završili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 192 .“ Stevo Žigon se naročito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševiću. Zalaganjem njenog sina Patrika. ovih dana.NOMENKLATURA SRBIJE .“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. međunarodni nivo događaja bio je kroz prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. donirala tamošnje vitezove. Prema izjavama članova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru.”).

i čak 90% iznajmljuju.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujući rentiranju ogromne imovine koju poseduje. Oni kažu. Međunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvaničan zahtev da se što pre okonča podela sindikalne imovine. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu. Vreme je da naučimo da ćerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. a onda bi se. jer je to princip koji važi za čitavu EU. U korišćenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi započela podela imovine. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. Do februara 2007.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. Vrednost 19. ili prodao. prosovjetskom.000 metara kvadratnih prostora. Do kraja 2006. bio je ministar za rad i zapošljavanje. i brojnih odmarališta širom bivše zajedničke države.000m2. nije mala. predmet razmatranja dve najveće međunarodne sindikalne organizacije. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. dok su ostale zemlje u okruženju već podelile svoju sindikalnu imovinu. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapređenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sa zatvorskim presudama. to je Mika. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. Samo što od toga neće biti nove avangardne umetnosti. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da će iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. Za takav početak zatvor je dobra škola. na kome su učestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. na nacionalnom nivou. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. godine. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol.ne važi. prostačkom režimu Slobodana Miloševića nema mesta.u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. Ovaj će im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. Slobodan Lalović. mora se pitati gde je to. koja je isključivo u posedu Saveza sindikata Srbije i SSSSCG. dao JUL ili SPS.000 kvadrata. ili neovlašćeno iznajamio. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Najveća ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojeće države Srbije i Crne Gore . Postignut je načelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Oni koji su osuđeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. genocidnom. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašćivanje Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 193 . Mile Isakov. Očekivao se popis sindikalnih kvadrata.NOMENKLATURA SRBIJE . Oni moraju da počnu od nule. ASNS i UGS "Nezavisnost". sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. osnivač ASNS. gašenja firmi. koje oni i sada koriste. Kasno se kaje Tirke. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. Pitanje centralne imovine nije pokretano. Rešavanje tog problema počelo je sastankom u Vladi Srbije. iako su je stvarali svi radnici. kao azilanti. ali deo ne bi bio vraćen sindikatima. a sve preko toga . zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". staljinističkom. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. tražila rešenja. Ako nešto fali. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. nacionalističkom. od čega je u posedu SSS oko 3. Njima toliki prostor nije potreban. nepotističkom. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog političkih razloga . Sudski spor o reprezentativnosti vuče se na sudu tri i po godine. To znači da oni dobro rade i da nerviraju režim. i da mogu nešto da urade. SSS. svesni da im u komunističkom. sa metkom u potiljku. Podelu sindikalne imovine. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnički odnosi. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da će država konačno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušićevoj. Zika ili Laza. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. ministar za rad. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli. bez utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrđivanja reprezentativnosti. već to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore.

i nije poznato za Makedoniju. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. smatrajući takav potez nedopustivim. a posredovaće i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih građana u Srbiji. koji će najvjerovatnije biti iskorišćeni za formiranje Agencije koja će se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. zahtevao da mu dostavi imena agenata. ali i kao jezgro buduće saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali deobu zajedničke imovine. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. a drugi je udeo novonastalih organizacija. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašića. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. kao samoproglašeni sukcesor. jedan hotel na Hvaru. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. najavljenaa je zajednička inicijativa sindikata Hrvatske. dogovorili su se. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni način. radnog staža.5 miliona evra.000 kvadratnih metara. imovina u Hrvatskoj. 1988. za ambasade. vredi oko 7. Večernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Čim je. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. postao prvi čovek Srbije.000 kvadratnih metara prostora. Dom sidikata. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovića da je 94% sindikalne imovine u državnom. navodno. Kada radnici odluče u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu raspoređena pravedno i proporcionalno članstvu. U užem centru Beograda SSS Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 194 . oni su zato i dobili procent. Ne postoji ni precizan popis te imovine.. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajedničke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanično potraživala deo imovine nekadašnjeg zajedničkog sindikata. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela između nekadašnjih republičkih sindikata. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguća podela sindikalne imovine pre okončanja sukcesije bivše Jugoslavije. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali podelu zajedničke imovine. međutim. Predmet te sukcesije. privatno. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. ima na raspolaganju oko 13. Srbija ima i neke obaveze. bez prethodne sukcesije. prenošenja penzija. Kao članica MOR. ne sme da ih da.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašića. a i da ih zna. Bosne i Hercegovine. Ima za državnu imovinu. Slobodan Milošević je od šefa državne bezbednosti. Dragana Mitrovića. nema ništa. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. Dom sindikata u Sarajevu. smatrao je. a neki ne. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. i u Sloveniji jedan deo. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašića. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu.. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestočlane Jugoslavije. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. dok u Crnoj Gori. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. da li je to moguća pre sukcesije država. Ukoliko je to tačno. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Ljubisav Orbović. zlato. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševića u njegovom stanu. jer je to najveća tajna službe. da u nije potrebno uključivati međunarodne organizacije. jer ih Mitrović ne zna. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. u tom trenutku. penzionisanja.000 kvadratnih metara. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. i da armija ima Miloševićev dosije. od 4. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine.

pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. Mnogi unutar Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . Ratko Marković. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševića prema načelniku njegove tajne službe. Kako su svi oni tu ponudu odbili. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. Milan Tepčević i Miodrag Pavlović. pratili razgovore novog srpskog partijskog vođe Slobodana Miloševića. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. Zoran Janaćković. godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovića. preko GSUP Beograd. kome se žurilo da uzme policiju. kada su po naređenju generala KOS. gde je SSUP imao dobre veze. Šešelj je od početka bio miloševićevac koga je lično Milošević pomogao na svakom koraku. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. u situaciju da ramišlja o novom čoveku. Slobodan Milošević se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežični prisluškivač na zidu. pa je zato formirala komisiju za utvrđivanje odgovornosti načelnika Dušana Stupara. Branka Mikulića. vršena su česta Šešeljeva hapšenja. a ni Stupar. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. Beograda i Jugoslavije očekivali su kako će se Dragutin Mitrović. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalović. Jovica Stanišić je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. načelnika SDB Srbije. Dobrosav Ćulafić Toro. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politička policija. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolića. bivši direktor kazneno-popravnog doma. Tajno. Prema podacima Zdravka Mustaća. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenačko rukovodstvo. ni Mitrović nisu videli dosije. tek oporavljen od teške bolesti. Otvoreno se stvarala sumnja da je načelnik Dragan Mitrović. bili su dvojica srpskih političara. a kako je dr Borislav Jović podržavao rad Dragana Mitrovića. i Nikola Ćurčić. Takva političko-policijska igra oko načelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. a istovremeno širio glasine da to Mitrović radi Slobodanu Miloševiću. koga je najviše prozivao Zoran Čičak. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrović. za šefa SDB došao je Jovica Stanišić. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubičića. Bio je to izbor Slobodana Miloševića i Radmila Bogdanovića. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlović još 1986. Bilo je ideja i da Mitrović postane načelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. Šef beogradske policije Branko Kostić imao je Odsek za politički kriminal. Dolanc i Mikulić. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovića i profesora Radoša Smiljkovića. ministar srpske policije. i KGB. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obračuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. kod garnišne iznad prozora. Prema podacima Mustaća. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševića da mu ustupi Dragana Mitrovića za načelnika Službe državne bezbednosti SSUP. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovića. po naređenju Staneta Dolanca. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Milošević. Posle nekoliko meseci Janaćković je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. sin Ranke Čičak. ovaj je. kao Jugosloven. predsednik. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutić. članovi. Ilije Ćeranića. U komisiji su bili Milo Savković. tvoraca Memoranduma SANU. i pored ponuđene ostavke Slobodanu Miloševiću. dr Dragan Simeunović. šef gradske policije. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševića. simpatizeri Moskve. borac za srpstvo sa juga Srbije. i admirala Branka Mamule.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. Najaktivniji je bio KOS JNA. godine političar. načelnik SDB Srbije izjasniti . Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985. Na mesto Mitrovića došao je 1990.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM obavili su u februaru 1987. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. godine. Mnogi su uvereni da je politička zvezda Miloševića počela na Kosmetu. Čak je Slobodan Milošević 1987. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. koja je u vreme Gorbačova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". čak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljković. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. godine nije počeo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 195 . Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politički progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. mimo RSUP Srbije. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovića. godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika.

Jočić je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadiću po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. Način na koji su pripadnici DB pratili Ćuruviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišćen jedino kada se neko hapsi. Nije jasno čime je ovaj mlad političar (1960. Kako nije ponovio delo. U javnost je procurilo da je u mladosti osuđivan kao obijač trafika. stručnjak za elektroniku i poliglota. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. Branislav Nešić. Kad je sam procenio. Prisustvo Romića i Kurka. namerno ili slučajno. Sumnja se da je Pejović angažovan za ubistvo Ćuruvije. ali ne i iz policijske. organizatori specijalnih akcija. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjić. Dejan Milenković Bagzi. NE iz 1948. bio je već punoletan. a u policiji je imao dosije narko-dilera. Vlada Dragićević. nije primetio: . Koncepcija je komunistička (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalistički interesi Rusije.Očevidac ubistva Slavka Ćuruvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovića. a Koštunica ga je podržao. Mile Gajić i Dragan Filipović Fića. Razlog za Pejovićevu likvidaciju u decembru 2000. Vučelić je saslušan u istrazi kao svedok. specijalac. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naređenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. Ministar je tada izgovorio čuvenu rečenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. načelnik tajne službe SFRJ. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalističkih interesa na Balkanu i Evropi. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. Balkan. a Jočić i društvo nisu odneli samo cigarete već i veću količinu robe široke potrošnje. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. Postavši ministar policije u martu 2004. partijske kolege. Pejović je u važio za pripadnika crnogorskog klana. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira. Pre njegove likvidacije. podjednako odane. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz političkog u antiteroristički. radilo oko dve stotine inspektora. karate majstor. Ratko Romić. Bivši zamenik načelnika RDB i osnivač JSO Franko Simatović odbio je da svedoči o okolnostima da je ubistvo Ćuruvije izvedeno pod okriljem DB. nezvanično telohranitelj načelnika RDB Srbije. za koga kažu da je pošten čovek“. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. Dobio je uslovnu kaznu. Nije reč o trafici. nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje.03. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. optuživši štampu za senzacionalizam. svedočio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romića i Kuraka. a ne nacionalnost. jer u vreme bombardovanja većina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. Jugoslavije. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. Simatović je poslao Kurka da bude u obezbeđenju Vučelića. u vreme ubistva Ćuruvije. po njemu. Vreme. Stanišić se oslobodio starih kadrova jer. Jočić se učvrstio kao čovek broj dva u DSS. 01. prešlo je u odlučno DA! . Stanišićevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojević.2007 Dragan Jočić predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade.) kod premijera stekao toliki kredit i preskočio iskusnije. Miroslava Mikija Kurka. i reaktivirani penzioner SSUP-a. Bosne. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 196 .NOMENKLATURA SRBIJE . tvrdeći da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. bivši v. svako od nas je imao dečačke nestašluke. a da je njega i pripadnika RDB. koga je pred ubistvo Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Marković. Sa nepunom dvadeset jednom godinom. jer Stanišić ceni profesionalnost. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. svedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB.“ Marko Lopušina. pod Jovicom Stanišićem. d. utvrđeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Ćuruvije. Evropu i svet. Romić je koristio svoj telefon. Znate kako. već o montažnoj samoposluzi. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vučelića. Jočić je odmah upao u nepriliku. počela je policijska istraga ubistva Ćuruvije i objavljen je dosije „Ćuran“. U RDB je 1995.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naoružanih državnih neprijatelja Srbije. Sve drugo je Dragan Jočić. Romić i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Ćuruvije.

On je sada u Hagu pošteđen svega sa čim će morati da se suoči kada bude dostupan sudovima ove zemlje.“ . Pre ili kasnije Šešelj će odgovarati pred sudom ove zemlje zbog učešća u atentatu na Zorana Đinđića. Tomislav Nikolić. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. kako je nagovestio Tomislav Nikolić? Na internet forumu vođena je rasprava o tome. Suočen sa time da je prekršio zakon. nakon višekratnog odbijanja. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Lično sam bio srećan kada sam čuo o Đinđićevoj smrti“70. Kada je dve godine kasnije. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. niti se određuju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman način političke borbe.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. Jočić je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. Jočić je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog čoveka ne bi izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te večeri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". od kojih su neki bili u Žandarmeriji.“ 71 Posebno je interesantno što se u okviru ove teme povela i debata o istorijskoj ulozi Gavrila Principa. a da nije . što bi pravno bilo moguće jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine. Kada se u novembru 2001.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Greh koji se Jočiću može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanović lažno optužen. a slučajno ili ne. Ovo su neki od komentara sa foruma. . potvrđen je dogovor dva Vojislava. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju.konstatovavši „Zaslužio je to što mu se dogodilo. nije kriminogeno.“ Jočić je pomenut u čuvenom transkriptu između Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik u pokušaju da se Milenković nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovića. Jočić je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojničko. Jočić je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijućeg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrića u proceduri". Vojislav Šešelj je oduvek iznosio političke stavove koji su neprihvatljivi za većinu građana Srbije. izabrao da uz Radeta Bulatovića provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. Jočić je. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zločin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. Kako narodnjačka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju. dotakli su se i Apisa: . To je politička analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5. Kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. Jočić je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda ćaskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu.NOMENKLATURA SRBIJE . koji je i ranije izjavljivao da Đinđića treba ubiti. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe. u sudnici Haškog tribunala. Zoran Đinđić je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zločin. Nedugo pošto je postao ministar.Čedomir Jovanović kaže: „Šešelj je uporište zločinačke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane većina". javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". Jočić je najavio da će policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Đinđića. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke.“ U istrazi za atentat na Đinđića.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. i mogli su se videti sledeći stavovi71: Njegov stav delio je i njegov zamenik. u noći u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Đinđića predao. upamćen po svojevrsnoj najavi atentata na premijera: „I Tito je pred smrt imao problema s nogom“. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajućem DOS-u. Da li pakt Šešelj .Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograđuju se od takvih izjava. 70 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 197 .

. Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je. a ne uzrok tog rata.Mora da se reši taj slučaj! To je sramota za Srbiju! Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 198 .. . On je političku scenu u Srbiji toliko zagadio da da će proći decenije da se to očisti. Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave.. Podržavam svaku Šešeljevu reč. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). ako su kukavičke gledaju na krivca. To treba da shvate i socijalisti. demokrata. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tačno. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo očekivati. . a sada Šešelj kao antidemokratska politička ličnost brani nezavisno sudstvo od tzv. nemoralnim i nenormalnim izjavama. .Stvari su tragične utoliko što je sudski postupak protiv Z. A pitanje je da li će ikad. . Svojevremeno to se odnosilo na SPS. Povratak u 90-te. .da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića nije rasvetljena. Neka izađe iz te partije i napravi svoju. i siluje DSS. Ne očekujte da se iko iz DSS-NS izvini zbog ispada Šešelja.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju ozbiljno od strane vlastodržaca..500. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. bio farsa. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. ovaj bi i danas vladao. Šta je odvratnije. To je povod za početak rata. zajedno sa Koštunicom.Nema Koštunjavi šta da se ograđuje od tog stava kada je on učestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. Bajatovićevu izjavu da je "jedan već platio glavom" .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .. a skoro sva politička ubistva odigrala su se pod patronatom DB. S kim si onakav si. pošto ga ni sad nemaju. Učinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. Zašto bi se Koštunica ograđivao od Šešelja? U čemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. Srbi su poznati na zapadu po blaćenju . Danas DSS kontroliše te službe. pa istorijski . A Šešeljeva izjava je odvratna. Ostaće nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i očuvanje države. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat. . Ne misli samo Voja tako . Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš..NOMENKLATURA SRBIJE . Ko uđe sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. atmosferu i masu koja će slaviti šta god on da kaže. Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. svežeg hrvatskog porekla. Pošto kukavica time opravdava sebe. Onda će ono da svaka država ima mafiju. 2. Iskompleksirani novo Srbin.. Šešelj ustvari razbija tvrđavu nacionalizma svojim rasistickim. kada je u pitanju ubistvo Đinđića.. Proći će i te četiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. Ako politički preživi. kao u komunistička vremena. on im je bio realna opasnost. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vređaju i sramote Srbiju. koje nisu lustrirane. isti Šešelj pričao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS. Još davno je Nenad Čanak rekao da treba zabraniti rad SRS. Da Zoran nije isporučio Miloševića.Šešelj je sramota i štetočina za srpski narod i Srbiju.Treba da se stide njegovi glasači! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. kako je moguće da je gospodin Janjušević koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruović ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . Ono „nismo imali izbora“. a Marko bi bio „premijer“. ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. a sada na Koštunicu. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on. kulminacija nasilja koja će sem nevinih značiti i krvav kraj svih čelnika sadašnje srpske državne bezbednosti.70% stanovnika države misli tako.svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. Šta je bilo ne povratilo se. jer žele vlast po svaku cenu. biće to raspad srpske države. Jovanovića i dr. godina počeo.Zavisi koje oči gledaju na to. jer je neko ubio srpskog svata na Baščaršiji. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog čoveka za premijera.000 građana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. da bi se dokazao kao najveći i najpravoverniji Srbin. Ako su patriotske gledaju na heroja. Setimo se advokata Barovića..

Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. Ja razumem njih. ali je neće pisati pa neće ući "Šešeljevi heroji". Ne vidim gde je unapredio Srbe. . Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. Za njega je vreme stalo. Arkana. Radikali bi.Oktobra ustala Srbija! Još ćemo Miloševića da pravimo od blata. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . Treba da se stidi svojih glupih izjava. ali više brinu ovi što vide idola u njemu. 1991: Bošnjaci Karadžić i Mladić napravili sranje. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav način. Šešelj i njegovi su najveća sramota Srbije. . danas bi i zemlja bila veća. a najgore je kada čovek izgubi idetitet. podržali Antu Markovića. ali kad se vodi država nema zezanja. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obećao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o čoveku protiv koga je 5. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu.Da li je moguće da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Mačvi kotrljale srpske glave od strane nemačke vojske. Mi se pravismo ludi. koji je po prezimenu Hrvat. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 199 .Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. ako hoće da postanu mudra partija. Teško nama. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. onda će se dosta njih pokajati što su im glas dali. kao neko ko se 5. A on iz zatvora glumi predsednika.Čim radikali zaoštravaju retoriku znači da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast. a gde će Srbi iz Srbije. Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i drčni). i ponos neoštećen. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. . već ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800.NOMENKLATURA SRBIJE .Čitava njegova politika i život se svode na laži. a zna da je samo haški zatvorenik. . Nije krao. demagogija i primitivizam vladaju.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. godina.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. Šešelj će ući u istoriju. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je već odležao pa će ga pustiti odmah) on će biti predsednik Srbije. Karadžića.Da živimo u pravnoj državi. a glupo je da sva ključna mesta uzmu DSS i SPS. im je bolje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . a ubicu nagrađivati je umobolno. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. Šešelja. Bijeljini itd. nema griže savesti. a izgleda da ih je on jedini i čitao. Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. Ovako. Pogledajte Vučića kakve nebuloze priča sa konstantnim cinizmom. . nego civilizacija DA ili NE. Za Šešelja i za sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor već LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. Legija rešila 1992 godine kad su pljačkali i silovali po Zvorniku. ali ih gazda opominje. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Đinđića. 2003. taj isti čovek izjavio jje da će samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". . Ovo nije pitanje Evrope. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izađe. Ništa nije sveto.Da se Srbija ovakvih Šešelja. Da hoće da ga stvarno puste. nije galamio. tu su. Sigurno da će jedan deo sugrađana apladuirati. i predstavlja najavu obračuna sa svim neistomisljenicima. a nisu nigde. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linč svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. 1941. zato što je bio veliki Jugosloven. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. uvrede i klevete. ukinuli bi stranku. oktobra borio protiv ovakvog načina razmišljanja? Da se ogradi. . Toma i Vučić se zaleću da uzmu vlast. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. tada zamena teza. Slavljenje čina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj čovek da nam ponovo kroji budućnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. Slaviti smrt jednog čoveka. . Šta čovek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. Jedan loš đak uvek upropasti ceo razred. Kamo sreće da smo svi 89. Miloševića. Ide vojvoda do predsedničke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka.Šešelj. Šešelj je čovek pun nekog ponosa. Lako je lupati po televizijama. PUPS i JS.Gavrilo nije znamenita ličnost u srpskoj istoriji nego poznata ličnost što su dva različita pojma. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemački bio opasan za Nemačku i za svet). onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. a posle sve ostalo.

Usput.NOMENKLATURA SRBIJE . . a on u Foči. a radikali su u skupštini Zorana Đinđića nazivali „mafijaškim premijerom“. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Đinđića isti? Sve više sam uveren da jeste. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. jer prvo. za razliku od Mladića koji nije imao potrebe za tim. Bio je. pojedinci. Njen otac je bio u Beogradu. na zahtev SRS. Ulemek je. ali je naveo da Legija neće biti svedok odbrane. Čin ubistva vlastitog Premijera.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vampira? Šeki nikad nije bio četnik i rojalista. kao i ulogu obaveštajnih službi. specijalni tužilac Slobodan Radovanović najavio je da je počela istraga o pozadini atentata. Ali. One koji traže njihovo oslobađanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. Gavrilo Princip je svojim "herojskim činom" unazadio Srbiju 100 godina. Prema Vilijerovom saznanju. ali nije sigurno gde je on sada. zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“.Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. članovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. osuđen za ubistvo premijera Đinđića. Karadžić je stalno menjao mesto boravka. Što se tiče odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije što gore narodu. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. a drugo.. veliku ulogu u Karadžićevom životu igra ćerka lekara iz Foče. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. a u stvarnosti su to bili Englezi. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanović.Upoznao sam i njenu majku i nju. Lazarević se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovićem. ne treba ni komentarisati. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skončaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. Juna 2007. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolića. On nije viđao Karadžića u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. posle posete. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima". u leto 2005. U to sam sasvim siguran“. pored ostalog. ali ne na Svetoj Gori. januara Vojin Lazarević došao u Vladu Srbije. BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojić. njegova ćerka je putovala u Foču da ga Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 200 . tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžić u njemu nalazio apsolutno je istinit. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. Da li su Karadžić i Mladić deo iste priče? Uveren sam da jesu. i u manastiru Ostrog . Karadžić se uvek puno kretao. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice.rekao je Vilijer. napisao izjavu i biće prosleđena u Hag. ali do avgusta 2008. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj način da nateraju Radovana Karadžića da izađe iz manastira. jer je imao zaštitu. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. a zatim je došlo do svađe Lazarevića i Nikitovića s jedne i Mihajlova s druge strane. grupe i centri moći stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Đinđića što je rezultiralo ubistvom premijera. koji je bio njegov najbolji prijatelj. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. List Kurir objavio je da je 8. Potrebno je istražiti koje su stranke. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga veličaju i slave.. Karadžić je tamo boravio više puta. i video koliko je manastir oštećen. nije lepo ubiti čoveka. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. Umro je od srčanog udara pre godinu i po dana. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovića. . Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grčkoj. gde se Karadžić krio neko vreme. Aleksandar Vučić potvrdio je susret.

Kada je Rondo otkrio ovaj račun 1996. ali ne znaju tačno šta. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžiću nešto obećao. 1997. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. 1998. jul 2008. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. bivšeg čelnika francuske obaveštajne službe. O tome su svi ćutali jer za one koji su dali obećanje bilo bi kompromitujuće. Dr. Sudija blizak listu "Kanar Anšene".) Od optužnice protiv Radovana Karadžića. Papiri. američki izaslanik u Bosni tvrdi da će on brzo biti uhvaćen i da će mu biti suđeno. godine potresala Francusku. Iste godine 1998. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog računa. procurila je vest o tajnom Širakovom računu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. naloženo mu je da uništi sve fajlove. sudije rade na istraživanju diskretno. U vreme njegovog saslušanja. i da će istražne sudije na osnovu ovih papira doći na trag svim kolovođama. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžića. glasine o tajnom računu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak neće sukobe sa Srbima. ali ih je general Rondo. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. Zajednički uspevaju jedino da naprave mrežu čiji je skriveni kod: «Fervant Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 201 . godine. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapređen. među samim Francuzima. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i čuvaju brojni prijatelji od kojih se većina nalazi u Parizu. 10. Koriste i jednog tzv.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vidi. Ona je vrlo privržena Karadžiću . godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. preneo svojoj kući. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. pozorišnu predstavu i roman. pokušavajući da ga vrbuju. juna kada mu istekne imunitet. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. prošle su tri godine. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašćenja i u svemu slobodne ruke. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. pa će se istraga fokusirati na ta dva pitanja. gde su zaplenjeni.tvrdi Vilijer. niti za šta je upotrebljen. zajednički uhapse vojno.NOMENKLATURA SRBIJE . a drugi o tome ne znaju. definitivno nestaje. godine. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. K. General Rondo je svedok u političko-korupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. morao da opozove operaciju. do 1995. Francuski general Filip Rondo. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžića i sagledala njihovo prijateljstvo. ako su ga dali. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. kako Karadžić to traži. biznismena bliskog Radovanu. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. čija je kći u Parizu. kao i u skandal oko izborne krađe u istom periodu. Otkad su papiri zaplenjeni. pokazuju da je Širak otvorio račun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonačelnik Pariza. od 1977. Bivšeg predsednika Širaka moći će da ispitaju posle 16. godine. Amerikanci zatim pronalaze Karadžićevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovića koji je estetski hirurg u Americi. U međuvremenu. Prilikom pretresa kuće generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. MILA ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ (24. Tajni kod operacije: «Amber Star». menja stav i poručuje Amerikancima da se nikada neće predati. on stvara priče za decu. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. aprila K. Specijalne snage iz Floride sleću na vojni aerodrom u Tuzli. Međutim. U međuvremenu. koji čuva sve svoje beleške. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. marta 2006. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa.

neće ni da pokušavaju. profit i osvetu. danima držan na "slučaju Gavrilović". da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moć tokom više od jedne decenije. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. Sami Srbi će to bolje odraditi. Kvislinzi to uvek rade bolje. odnosno na drugoj zaraćenoj strani. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. opaskom da su izjave Čanka “spoj diletantizma i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 202 . sa sedištem u Frankfurtu. ključna dva čoveka su njima na vezi. nigde ni traga. februara 2002. ništa. ni Mladića nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». Francuzi su ubeđeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. Početkom 2004. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. a Nenad Čanak raspirio je sukob u DOS. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu.Radovana.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžić dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. I. Drugom prilikom. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . Pop i sin su povređeni. godine. godine njegovog telohranitelja kao agenta. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi vođa bosanskih Srba. npr. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra.NOMENKLATURA SRBIJE . generala Filipa Rondoa. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. još jedna loša psihološka procena. Dva momka iz obezbeđenja ipak pucaju. a od K. April 2004....državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno... koji je već deset godina u timu za "nalaženje" dr. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. i uz pomoć informacija izvesnog M. i operacija u selu Zaovine. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. NATO napušta Bosnu. zbog ljudskog faktora. Tu je. biti u kući popa sa Pala.. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžićevo prebivalište. (2000. Evropske snage više neće da rizikuju. 23. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogućavaju hapšenje! Krajem 2004.. Rondo je rekao da je hapšenje olakšano zahvaljujući Američkoj obaveštajnoj agenciji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Arčer». u januaru 2000. sve propada. Međutim. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. kreću na Radovana i Mladića. Francuzi to otkrivaju i. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. ponovo trijumfalno propada. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. nameravaju da spreče Amerikance. opet zajedno. a K.. general Rondo. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. u inat. Ali. najverovatnije CIA. pucaju i razbijaju po kući. 28. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžića pretpostavljali su da će se najtraženiji „ratni zločinac“ pojaviti na području Foče i sela Čelebići. Krajem leta 2000. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foče na crnogorskoj granici. Drugo ništa ne mogu. godine su ga locirali na Trebinju. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabića je protiv njega. oportunizam. avgusta 2001. jul 2008. opet nestaje. Njihova strategija sada je: zamrzavati račune u banci i kupovati ljude oko begunca. Amerikanci u akciju ulaze sami. SFOR saznaje da će K.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogućila neka strana zapadna služba. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. Borba za trofej. ne verujući Francuzima. ali on je već nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a. imaju pouzdane informacije. da se spasava dok mornaričke „Foke“ kreće u napad. “TEORIJA” ZAVERE Banjalučki "Reporter" objavio je 30. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. praveći plan kako da dojave K. Alibabića. Francuzi spasavaju Radovana. tekst pod naslovom “Vojni udar”. Opet promašaj! Ni Radovana. Amerikanci kreću bez Francuza u Čelebiće. Francuski obaveštajac. bili su toliko jaka. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. CIA. 2001. u zoni koju kontrolišu Francuzi. koji je 10 godina bio na tragu Karadžića u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte.

Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. Umesto da se bavi svojim zadacima. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Treće armije. što jeste element. ljudi iz Uprave za bezbednost. Posle obaranja Miloševića. Dragan Vukšić. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. a posebno tokom 2001. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. koji bi bio kontrola postavljenja i unapređenja i ograničenje za zloupotrebe. dva centra moći DOS prigrabila su instrumente sile . odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. zatim javna polemika načelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. Nacrt preuređenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. direktor Centra za civilno-vojne odnose. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. padobranskom i 72. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovića. oktobra nije uradio ništa da promeni nasleđene civilnovojne odnose. Pored toga. Pitanje je da li ostanak Pavkovića i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovića. on se ponašao potpuno samostalno. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. Vojna služba bezbednosti. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševićevog režima. nerealno zvuči Čankova pretpostavka da je trebalo održati zajedničke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za građane i za najveći deo pripadnika VJ. bila je osnova za sve dalje promene. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha. Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti. A imenovani su Pavkovićevi ljudi. Dve stvari su ključne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti. Tvrdnje Pavkovića da nije učestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlučuje . mogli da budu zloupotrebljeni. oktobra. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica čuvao armijske strukture. Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. Pavkovićeva moć u vreme Slobodana Miloševića bila je ograničena. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. Međutim. Personalne uprave. otkrile su da će promene ići teško. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno utiču na političke odnose u zemlji. kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. Koren priče upućuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. Ostala je sumnja. Posledice su devijacije u VSB i VOS. a novi načelnici bili su bliski saradnici bivših načelnika. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 203 . koji su. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. čime je potvrđeno da je on jedini nadležan da odluči šta će raditi s vojskom. Uprave za moral. Miroslav Hadžić. koje su podređene načelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. Nisu aktivirani čak ni postojeći mehanizmi parlamentarne kontrole. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševića. koji bi definisao kontrolu ove službe. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Pavković je ostao. a smene starih i postavljenja novih načelnika uprava koje su usledile.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neodgovornosti”. To ne bi moglo da prođe nezapaženo. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. a i koji je cilj”. oktobra.63. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije. što je potvrdilo internu raspodelu moći. sa zatečenim aparatom. u nekoj situaciji. Dragan Vukšić je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom načelnika Generalštaba.NOMENKLATURA SRBIJE . Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovića na mestu načelnika Generalštaba VJ. specijalnom brigadom. a da nedeljnik koji je Čankovom opažanju posvetio prostor. Posle 5. zapravo priželjkuje puč.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . Zato je zadatak DOS. odnosno da se vojska sama transformiše. a naročito u prvoj. Jedan od Koštuničinih argumenata za zadržavanje ključnih ljudi koje je Milošević izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske.načelnik Generalštaba. kojim se Pavković okružio i tek tada mogle su da se očekuju suštinske promene. i pojedinci naročito.vojsku i policiju. takođe je smatrao da priča o vojnom udaru nije realna. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški.

morao je da se distancira kada je počela sramna proslava pobede nad NATO.teorijski i praktički.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U tom kontekstu. u užem krugu. To će. izašao na slobodu. Pavkovićem lično”. potpredsednika savezne vlade. posle hapšenja Momčila Perišića. Za Radeta Bulatovića. podela činova. Slično je bilo i sa promena na čelu Vojnoobaveštajne službe. u okviru Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 204 .NOMENKLATURA SRBIJE . VOS je već duže vreme okrenut prema istoku. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca političkih funkcija. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo načelno isključiti mogućnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politički činilac. položaja. da je Rade Bulatović.” objasnio je Vukšić Početkom avgusta 2001. kao i sprovedena akcija. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. uz moje ime su izrečene brojne neistine i insinuacije. On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta. u prisustvu saveznog premijera. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomićem odgovoran za mogući sukob Jugoslavije sa svetom. to sam čuo iz usta generala Pavkovića. Ovo će meni. Ako ne pre. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. Naime.. Da nije tako.2003. a prisustvovali su bivši i sadašnji načelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". marta 2002. odbrane i bezbednosti i autoritet . Rukovodio je Pavković. s tim što je bivši načelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapređen u zamenika načelnika Generalštaba. Oni su radili po njegovim direktivama.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIĆ? 20. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. uz krizu u politici i ekonomiji. Akt uvođenja vanrednog stanja može se opravdati sprečavanjem unutrašnjih sukoba. pitanje je da li je on adekvatna ličnost za taj posao. Vladan Batić je izjavio: “Ono što sam rekao. koji može na silu da bitno odredi način razrešenja krize. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. omogućiti upoznavanje sa stvarnim činjeničnim stanjem koje će utvrditi nadležni državni organi. Vladan Batić i Zoran Živković izjavili su da je Rade Bulatović organizovao akciju praćenja i hapšenja. savetnika za nacionalnu bezbednost. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živković ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. S obzirom da je Rade Bulatović potpuno anoniman. učvrstiti poverenje građana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju budućnost nađe zemlje i svih građana”.. Večernje novosti objavile su 04. U Bulatovićevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momčila Perišića. General Milan Ðaković (bivši načelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomić su Pavkovićevi ljudi. “Krga nije smeo da služi Miloševiću u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. stručnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topčideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatović. Druge značajne dužnosti nije obavljao. odlikovanja. kao i građanima Jugoslavije. stanova i privilegija. aprila. a što se tiče uloge Bulatovića u akciji hapšenja Momčila Perišića. bio je delikatniji i trajao je do jutra. koji su zabrinuti za sudbinu države.07. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatović bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od učesnika. Novi načelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škorić nije trebalo da se nađe na tom mestu. a to znači. upozorio je Dragan Vukšić. saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. Vukšić je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i međunarodnih odnosa. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. i da će se u nastavku krivičnog postupka braniti od krivične prijave koja ga sumnjiči za krivično delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. Bio je pomoćnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi. što nije dobro i ne može da prođe neopaženo. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatović saopštio je da je podneo krivične prijave zbog klevete protiv republičkog ministra pravde Vladana Batića. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. Drugi skup. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. Bio je u pritvoru od 8. to je takođe istina. republičkog premijera i više lica.

zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. Nakon toga dobio je pristojnu novčanu odštetu. godine. godine je ili uništen ili sklonjen. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima.. da je Borislav Mikelić posredovao u organizovanju sastanka Bulatovića i generala Ace Tomića sa vođama zemunskog klana. celokupnu. MUP Srbije saopštio je 8. vodi Bezbednosno . zbog “lične. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. Vladimir Božović. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac čim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. kako bi bili iskompromitovani. do suda Saveta Evrope. Amnesti internešenel.. polovinom maja. nego jedino što je uradio i po čemu će ostati upamćen to je . registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politički zatvorenik.” Ukoliko postoji CD sa Arhivom. Vlada nema ovlašćenja. Izigravši svoje dojučerašnje najbliže saradnike i prijatelje. koji je takođe još jedan od nezabeleženih slučajeva u istoriji službe. uhapšen Bulatović zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vođama zemunskog klana Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom. Stojković je pitao: “Je l’ vi znate. Utvrđeno je da je izjava koju je Bulatović prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. ako mu nešto bude zatrebalo. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. Reakcije vlasti nije bilo.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku budućnost. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu američkih obaveštajnih službi. bivši JUL-ovac. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici.” Moglo se videti da su koreni Miloševićevog režima ostali. bilo bi zanimljivo ući mu u trag. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jočić razgovarao sa Ulemekom. To je uradio Rade Bulatović kad je odlazio u Ameriku. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja čuda. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92.. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. neka izvole organi i neka postupe”. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju. aprila da je. Ako ima nečega on je dužan da pokrene postupak. da je načelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM istrage protiv organizovanog kriminala. Crnogorac iz Berana. dobijajući pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. koju Aco Tomić nikada nije uspeo da naplati. Bulatović je. pitanje je čemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorović. kao Nikola Ćurčić. I to preko Bert Brauna. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovića i mnoge druge. Nadležni organ neka radi svoj posao. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac. Gospodin Braun je ključni diplomata na čiju se urgenciju Bulatović izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Đinđića. ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi čemo se u to uključiti. Kad su ga ovi pitali o čemu se radi. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. ja ne znam. u okviru istrage ubistva premijera Zorana Đinđića.. pri čemu su mnogi saradnici izmišljeni. a novi registar saradnka sačinjen je 2001. nije čudno da Rade Bulatović.po činu veleizdaje.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovića: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na čijem je čelu bio Zoran Živković. Tajna Bulatovićevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovićem. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 205 . Bulatović je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Đinđića. takođe JUL-ovskim diplomatom. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. Ako ima nešto. Za hapšenje Bulatovića. To je sad izašlo na videlo. koji su nastavili da prikrivaju tragove zločina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovića: “Rade Bulatović je čovek koji ne da se ne razume u taj posao. Uoči hapšenja. zainteresovao se. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovića sačuvani i da su u posedu neovlašćenog lica.

Gospođa Jovanović je ljubavnica i gospodina Savića i gospodina Bulatovića.podršku za njegovo buduće ambasadorsko imenovanje. po cenama većim od prosečne plate u Srbiji. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. Poput šefova službi klasičnih banana država. Stevanom Nikčevićem. tako da je većina naših političara konačno u pravu kada paranoično tvrde da su prisluškivani. Vojinom Lazarevićem. U pismu se navode i drugi detalji. večera isključivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi. garantovan mu je nemiran san.7 telohranitelja. zamenikom direktora za imovinu Srbije. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. Sa njim su u delegaciji putovali i načelnik Pete uprave BIA Rajko Savić. Bulatović spopada sekretarice i okružen je poltronima koji veličaju njegov ogroman uspeh.Bulatović zapošljava preko hiljadu novih radnika. kao i na dogovor prilikom predaje. otputovao u zvaničnu posetu CIA u Lengliju. s tim da to sada ne radi srpska.ko je on i odakle dolazi . Bulatović obilazi strane ambasade otkrivajući im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uređaje. koja. Jedino čega se Bulatović plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. Lukavi Bulatović je među tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su članovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. koji terorišu pola grada jurcajući Legijinim džipovima. odmah po postavljenju. Dobro obavešteni izvori iz CZ-a tvrde da je Legija uputio poruku Bulatoviću kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda). direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Ćuruvije). Da bi izbrisao sećanja u Agenciji . jer je napravio dogovor sa njim. zabranjuje uključivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. pa ukoliko ne ispuniti obećano. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa. prim. uređuje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". koja je bila prevodilac. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). da bi sa Aleksandrom Nikitovićem. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Ćuruvije u vreme atentata na njega . uz debelu proviziju za njih dvojicu. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladića i gospođa Senka Jovanović. zaustavlja započete akcije otkrivanja terorističke mreže na jugu Srbije. tako da priča o depolitizaciji Agencije čeka novi početak. za koji niko osim Amerikanaca ne zna.NOMENKLATURA SRBIJE . “Uz posredovanje Vojina Lazarevića. što su službenici ove službe na vreme uradili. Bulatović započinje projekat izgradnje stanova na Banjičkom visu. Takođe. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 206 . zajedno sa trećim Crnogorcem. tražeći samo jednu protivuslugu . misleći da tako obezbedi svoj reformski imidž. godine. Stevanom Nikčevićem i kumom Nebojšom Vujovićem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštuničinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Držeći se ove stare obaveštajne veze. Šta je sve Bulatović predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. ali njegova pratnja u to nije upućena. pored hotela Jugoslavija. američkih i ko zna čijih interesa. Bulatović naređuje korišćenje rezidencija isključivo za njegove lične potrebe. Rade Bulatović okreće leđa svom saborcu Aci Tomiću i svim svojim drugovima.omogućuje američkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. redakcije). Ne mrda bez 6 .” Direktor BIA gospodin Bulatović je. hrvatskih.načelnik za kontakte sa stranim službama. a u potragu za Ratkom Mladićem uvodi svoj tim. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. očekuje rusku pomoć oko rešavanja statusa Kosova. Rade Bulatović za potrebe Amerikanaca obezbeđuje izvoz oružja Gruziji.” Oni opisuju i način na koji rukovodi direktor Bulatović. već američka obaveštajna služba”. Upućeni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takođe nešto nudio. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao načelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). U Jasenovu je primljen na visokom nivou. pak.” Sastavljači pisma navode Bulatovićeve učinke u Agenciji. Bulatović Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije. “U samoj Agenciji Rade Bulatović zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladića i kome to ide u prilog? Usput. U dilu sa školskim drugom Srbom Panićem.

Biografija Radeta Bulatovića nikada nije objavljena. ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu. da mu je nestalo oko 50. nakon njihovog protesta. (mada on pouzdano nije član ove organizovane kriminalne grupe). Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitović iz Bara. Glavni finansijer Vojin Lazarević iz Kotora. Predsednik Srbije Boris Tadić . U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. uopšte nisu slučajni. kao savetnik predsednika SRJ. po njihovom mišljenju. Istakao bih trojicu ključnih . i da će se “ova akcija izučavati u budućim udžbenicima bezbednosti”.Crnogorac iz Berana. u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. razara. "Politika" je u martu 2004. građani. itd. godine. da je bio član JUL. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih događaja koji. Mladić je na slobodi. Bilo je reči i o novčanoj naknadi za Mihajlovića. Štampa se bavila onim što je Bulatović radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. čijim dolaskom “počinje proces depolitizacije” ove službe. Spadam u one koji ne priznaju slučajnosti. Srbijom su vladali. u kome piše da je u RDB Srbije postignut naročito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savića. kao što ponekad izgledaju. rođen je 19. odlično je radio posao jataka. nađu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znače država. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. iz zatvora je pušten u julu 2003. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? .Da bi se ovo desilo. Iz njegovog teksta upečatljive su konstatacije da je presecanje tzv. Gospodin Tomić je obećao Dušanu Mihajloviću da će DSS apsolutno zaštiti Mihajlovića nakon promene vlasti. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladića. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžićem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžića. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomić uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovića. Zašto baš njih? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 207 . poput organizovane kriminalne grupe. Direktor tajne službe Rade Bulatović iz Berana. godine. po ocu Damjanović.Crnogorac. Kako zvanična biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. U aprilu 2003. kada je ušao u politiku. bio je osumnjičen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Đinđića. u Zmaj Jovinoj broj 39. državljanin BiH. Koštunice. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovića odlukom suda proglašen za službenu tajnu. teroriše. predstavljaju centre moći. Crnogorac. Direktor BIA Rade Bulatović. već da svi događaji imaju svoje uzroke. Svi državljani Crne Gore i novopečeni državljani Srbije. Ne čudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. da je na stručni vojni skup na Topčideru došao u ime "vrhovnog komandanta". mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. godine pisala da.. Njima je bitan samo lični interes. Zvanično prebivalište mu je u Beogradu.Stvari nikada nisu proste. nacija. a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legijom. afere Perišić “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. napominjem. intervju Dejana Lučića Pukovnik Jovan Đogo. od zakonodavne i izvršne do sudske. pa zato nije potvrđeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. Savić je postavljen na zahtev Crvenih beretki.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vraćen za Beograd. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje će Srbija izručiti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić . Crnogorci..Borisa Tadića. Koji su to uzroci? .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Građani mogu zaključiti da je Bulatović potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. od oca Mila. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Premijer Koštunica. Bulatoviću je to pošlo za rukom. uhapšen je Radovan Karadžić. Mediji su često citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. marta 1958. Vladimira Vukčevića i Radeta Bulatovića.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. Nakon "Sablje". da je 2002. pljačka. Kad je Bulatović postavljen na funkciju direktora BIA. državni i nacionalni interesi. njihova fotelja i neograničeno podaništvo prema onima koji. marta 2002.

On Ljajiću otima reč da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. samo što će posledice Tadićeve saradnje imati daleko tragičniji značaj za srpski narod. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj.Rade Bulatović je zavrbovan od strane američkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. Da li ste ikada nešto od toga videli ili pročitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. a prvenstveno SAD. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. ali u velikoj meri i po sudbinu svih građana u Srbiji. od njegovog obraćanja u noći izbora da neće dozvoliti formiranje vlade i skupštinske većine u skladu sa voljom građana. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom.Hapšenje dr Karadžića je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanično zatražilo ukidanje Republike Srpske. Zapadne sile. Boris Tadić je to odlično znao i zato je povukao ovaj potez koji je ključni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. On trlja nogu o nogu kada govori. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doći bez lekarskog pregleda. vidi da je bolestan.umesto da se bave istraživanjem značaja ovog događaja i njegovim posledicama. mirovnih snaga na KiM. Hapšenje dr Karadžića nije jedini negativan potez Borisa Tadića. Rajko Savić. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. oni istražuju šta je dr Karadžić jeo. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su učestvovale u sukobima. i o zločinima. o čemu je već izvestila Nataša Kandić. ako se malo više udubite. pa čak ni za zločine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. Verovatno bi to učinili da su Veran Matić i Aleksandar Tijanić mogli zbog veličine glave da istu gurnu u šolju. on je naneo više zla od Tadića.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubeđivanje da će podići svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. već po njegovom ukusu. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadić i Vladimir Vukčević. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžića? . Za šta optužujete Bulatovića? . šta je čitao. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. već izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžiću. definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog čoveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja američke ambasade. Iz njegovih očiju izbija samo mržnja i zlo.Jad i beda. oblačio i slične gluposti. Kako to mislite? . na što mu je. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. Kao takav. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slučaju napravljena je klasična zamena teza . Kako objasniti da je lično prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. ali i ono što će poslužiti da se dokaže „učešće Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. Na šta mislite? . do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. Rade Bulatović. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti činjenicu da je lično prikrivao dokaze o zločinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orića i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom.Rade Bulatović i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom.Srbija je dočekala da na njeno čelo dođe čovek za koga se.NOMENKLATURA SRBIJE . njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu ličnost. ugrađen je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. Preko njihovih drugih saradnika. To samo potvrđuje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. Šta mislite. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim događajima? . Tu se treba vratiti malo unazad. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguće je da na mesto tužioca za ratne zločine dođe ličnost kao što je Vladimir Vukčević. s obzirom na činjenicu da je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 208 . Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. po njenoj ličnoj izjavi. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv. a kasnije i za direktora BIA. a posebno srpskog naroda. Iz njegovih očiju i pogleda vidi se ludilo. on se na taj način prosto samozadovoljava.

I tu će biti kraj.Ubeđen sam da će dr Karadžić doživeti sudbinu Slobodana Miloševića.svoju političku odgovornost. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu.afera "četvorožilni kabl": Rade Bulatović je uz kolegu savetnika Gradimira Nalića i šeficu Koštuničinog kabineta Ljiljanu Nedeljković optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002.NOMENKLATURA SRBIJE . Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatović bio član JUL-a. Ministar unutrašnjih poslova. Njima će biti dovoljno da pročitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali čekali mesecima". 15. već da su se svi „dobrovoljno predali". tvrdi da ništa nije znao o akciji. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. marta 2002. . na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. Za službovanje u Rimu vezana je afera s krađom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i računopolagača nalazio i Bulatović. Oni prosto mogu da kažu .Tačno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu učestvovali jer za to nije bilo potrebe. . Kako vidite tok i ishod suđenja dr Karadžiću? . na dan ubistva. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer suđenje. kaže jedan njegov bivši nadređeni. Nakon ubistva Zorana Đinđića. Od novembra 2000. U završnoj fazi pravljenja nove vlade. Slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovićem i savetnikom Gradimirom Nalićem.Holbruk? . Kada se uverio da je nova vlada formirana. A sporazum Karadžić . kao ulog za svoj dalji status. godine. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. Rade Bulatović i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomić uhapšeni su na osnovu člana 122. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. Ostalo je poznato . avgusta 2001. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. načelnik Generalštaba. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. do marta 2003. niti da će ih primati u vojne asocijacije. formiranoj vladi. Oni su Gorbačovu obećali da neće raspoređivati vojne snage na prostoru zemalja bivših članica Varšavskog ugovora. servirao je Borisu Tadiću informaciju o dr Karadžiću. KZJ (udruživanje radi neprijateljske Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 209 . da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. Ivica Dačić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM znao kompletan scenario. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsedničkom kabinetu. Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilović u njegovom kabinetu. S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. prekid rada Skupštine. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. a u vezi sa članom 125.afera Perišić: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momčila Perišića u restoranu motela "Šarić". I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. nasilnim putem. bio je ključni momenat da se ovo desi. Sve poteze Bulatović je vukao u dogovoru sa Tadićem. a nije ništa učinio na kompromitaciji suprotne strane. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlične odnose s policijom. General Nebojša Pavković. što on nije demantovao. a poznato je i šta se sada dešava. razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život.Srbi nikada neće shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. uhapsio je Stojana Župljanina. eksperata i svedoka. zna se da se Bulatović krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. Dačić pokušava da sakrije nešto drugo . mimoilazeći službene vojne kanale. Svi su vraćeni za Beograd. VREME 688 (Dejan Anastasijević) Iako zvanična biografija nikada nije objavljena. Sam Bulatović je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišića kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje". posle je tvrdio da je Bulatović samostalno koordinirao hapšenje. Pored toga. čak mu se nije javljao na telefon.način i vreme hapšenja.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje. kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa.afera Gavrilović: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilović ubijen je 3. Isto to očekujem i za Vojislava Šešelja. iako mu je to obećao. Taj period obeležili su: . priprema medijske propagande itd. Da li mu verujete? .

služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. čime mi je život bio ugrožen. Bulatović je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade." Bulatović je posle nepuna tri meseca pušten. „Nijednom svojom aktivnošću BIA nije uticala na izbornu volju građana. jula. Bulatović se na funkciji direktora BIA nalazio više od četiri godine. rekao je. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobođena kadrova Slobodana Miloševića. premijer Mirko Cvetković rekao je da na sednici nije bilo reči o eventualnoj smeni šefa BIA i da će javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena. Bulatović kaže da je situacija u Sandžaku. u kojoj ga je ona optuživala: „Čitao sam delove objavljene u štampi. u kojoj se. kao i svake druge. tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. a siguran sam da je to najveći doprinos koji smo mogli da damo jačanju demokratije u Srbiji”. ne zato što ga je neko naterao. BIA je na osnovu utvrđene bezbednosne politike Vlade aktivno sarađivala sa Tribunalom. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne točak sa automobila u toku vožnje. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. Jula 2008. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatović je politički zatvorenik. godinom. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korać). Nemamo čak ni saznanja o autentičnosti razgovora”. trećina ljudi je otišla. Bulatović odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima sarađujemo. i kod građana Srbije. između ostalog. BIA. Vlada Vojislava Koštunice očekuje da će Bulatović razotkriti vezu između vlasti i neformalnih centara moći koje su Službu koristile za progon. prema Bulatoviću. Najveći deo navoda koje je iznela je autentičan. stabilna i pored pojave vehabija. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji.NOMENKLATURA SRBIJE . tvrdi Bulatović. Građani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i oruđe za obračun s političkim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. Za razliku od prethodnog perioda. te da su bili deo zavere da se ubije Đinđić. kada se očekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovića. škola. do kulturnih ustanova. nalaze i dosijei takozvanih političkih neprijatelja. oko 700 ljudi je napustilo BIA. u dane glasanja u BIA se čak i ne dežura. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dođe do savremene. Rade Bulatović podneo je ostavku novom premijeru Srbije. odnosno Raškoj. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali značku: „Bilo je zloupotreba. Bulatović je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih političara. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. U periodu u kojem sam bio na čelu agencije. Ne vidim ništa sporno u tome”. nije učestvovala u predizbornim kampanjama. Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomić i Bulatović tajno sastajali sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Lukovićem Legijom. već zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. ne želeći da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slučaju. Bulatović je rekao da su najveći rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. od nevladinih organizacija. Bulatović. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. „Apsolutno nismo učestvovali u tome. pretpostavljam. kako ne bi ugrozio istragu. Dnevnik "Blic" piše da će Bulatović na funkciji najverovatnije ostati do 17. Analizirajući četvorogodišnje rukovođenje srpskom "tajnom policijom". demistifikacija službe je značajno relaksirala odnose sa građanima. On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladićem. Predali smo arhivsku građu zaključno sa 1980.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM delatnosti). ucenu i eliminaciju političkih protivnika. ali i ozbiljnih krivičnih dela. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. a Bulatović je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Čanak). kaže Bulatović. Posle sednice Vlade Srbije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 210 . jer su joj se priključili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takođe. Dakle. Uz to. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. bez istrage optužbe protiv njega su povučene. Dosadašnji šef BIA priznao je da je čitao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. Bile su to nedelje. kao i kadrovska obnova agencije. koji je najveći deo karijere proveo u diplomatiji.

Inteligentna. septembar 2006. niti je Služba ista kao tada. šefa Biroa za informisanje u Đinđićevoj vladi. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da političare snabdeva onim što bi oni najviše vole da čuju.pod uslovom da novi direktor bude imao političku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. Momira Gavrilovića. a pre svih treba li BIA da drži monopol na mere kontrole telefona i digitalne komunikacije? 72 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 211 . Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. ostaju neke dileme. zbog jasne linije subordinacije. nije želeo da nam kaže ko je optužen. jer se taj sud kod njih loše kotirao. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovića 1998. Posao je kreativan i rizičan. Saša Vukadinović od Rada Bulatovića sigurno neće dobiti snimak razgovora Jočića. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. jer je viđen kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. što je mesto koje je postalo veoma značajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedeće sledećih 40 godina u zatvorima. Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštački i apstraktni proizvod. rađeni s one strane zakona i pristojnosti. Agencija se neizbežno menjala. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu biće od koristi. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. Političari su onda od Službe tražili još. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "pročitaj pa vrati" izveštaji. i još više zbog demistifikacije. Ono za šta su plaćeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitičkih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja među vladajućim strankama. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobiće manje nego što je pročitao kod Karle del Ponte. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. Pozivajući se na pravila tribunala. Zloupotreba BIA u političke svrhe postajala je sve teža i rizičnija: prvo. a ni Jočićev MUP nije bio najsrećniji. znajući šta o tom licu misle zaposleni. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatović 2004. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Za dojavu haškom beguncu. To smo saznali tek posle nekoliko dana. a mnogo moćnih. međusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. Kao načelnik SUP Kruševac. Saša Vukadinović je u Agenciju ušao bez hipoteke. Rade Bulatović vodio je čudnu kadrovsku politiku: nije imenovao ključno operativno mesto. da izbegne hapšenje. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovića. Vraćao je iz penzije. pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". Goran Petrović. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. zamenika. Niti je Bulatović Stanišić. Goranu Hadžiću. S druge strane. našao se kao kolateralna šteta obračuna Vladimira Popovića. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . Dočekaće ga front solidarnih rutinera. šverca narkotika i ljudi i slične aktivnosti. Sve što Saša Vukadinović bude radio biće predmet političkih nagodbi i stranačkih cenjkanja. i Radeta Bulatovića. Upravo s političke strane preti mu najveća opasnost72. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jočiću da je stigla jedna zapečaćena optužnica. a ta ekipa ima jaku spoljnu političku. obaveštajnu i logističku podršku. drugo. do maja 2008. ljudi su naučili da je to opasno i nezdravo za karijeru. Hadžić je pobegao. Vukadinović je bio uspešan. Bulatović je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. naviknutih da malo rade. plašeći ih i nudeći se kao prijatelj i zaštitnik. U međuvremenu. Takvih tamo ima. jer. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. Saša Vukadinović bio je na čelu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. Bulatović tvrdi: „Zna se ko je to uradio. ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. u međuvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli. Popović je optužio Bulatovića da je izvještaj BIA za 2003. Nije niko iz BIA ili MUP. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. ali treba reći da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda.NOMENKLATURA SRBIJE . Bulatovića i Stojkovića sa Legijom u noći predaje. odgovornosti i zaštite od političke zloupotrebe. a primao je "mlade i obrazovane" po rođačkoj i partijskoj liniji. ali ga je držao neformalno. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. Nezavisne 24. Sve i da Saši Vukadinoviću sve uspe.

da li bilo kakva državna komisija ima interesa da riješi tu stvar? PETROVIĆ: Pa. ako se sve ovo slegne. može da da nalog da se ta priča proveri i dovede do kraja.Beba Popović jeste ili nije dao dokaze. zar to nije ludilo? PETROVIĆ: Dobro. i nema tog činovnika koji će odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. Nije tajna da je čovek želeo da bude ambasador u Atini. to su vaše reči. ta priča dobila veliki publicitet. zavjera ćutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popovićeve optužbe? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 212 . ako je već takav amater. obaveštajnim pre svega. a Bulatovićeva odbrana bila je: nisam ja. Ključno je da li Vlada želi time da se pozabavi s obzirom da je direktor BIA državni funkcioner. ako direktor traži izveštaj ili bilo kakvu informaciju . to će značiti da Vlada građanima šalje jasnu poruku. kome je očigledno skinuta zabrana javnih nastupa koju ima od premijera. kako se usudio da arhivu BIA preda Americi? PETROVIĆ: Ne treba zato biti veliki maher. koja se ne oglašava. NN: Hoćete reći . Neko moje lično ubeđenje je zato potpuno nebitno. NN: Kako komentarišete Jočićevu odbran