NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

ŠTA REĆI KAO UVOD
U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izučava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na određene ličnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguće je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remećenja zaključka koji se nameće. Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ograničio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moći, za razliku od engleskog kralja, Jovana “bez zemlje” koji je bio u podređenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovića bio je, posle američkog i francuskog, treći građanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja...). To je dovoljan povod da se zamisli u čijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije. Današnju srpsku elitu, koja je deluje izvan institucija, možemo, u skladu sa njenim nastankom i načinom delovanja, nazvati - vlast iz senke, ili interesno društvo bez odgovornosti. O vlasti “u senci”, govorimo zato što ona očigledno nije u institucijama. Ovaj zaključak proizilazi iz činjenice da je određenoj grupi dopušteno mnogo toga što ne proizilazi iz pravnih i društvenih normi, ali i da društvenim tokovima upravlja bez ikakve odgovornosti. Nekada, početkom godina, novine su objavljivale liste srpskih bogataša, a izvor tačnih informacija bile su uprave prihoda. Samo dve decenije kasnije, objavljivanje zvaničnih lista poreskih obveznika izgubilo je draž. Svi smo shvatili da su pare negde drugde. Viđeni Srbi postali su obveznici stranih poreskih sistema, ukoliko ne uspeju da novac dobijaju na ruke, a među prvih sto bogataša u Srbiji, nema nijednog koji je svoj imetak formalno nasledio. Na prvi pogled, izgleda kao da među srpskim bogatašima nema mnogo onih iz sistema u kome su se obveznici i poreznici medusobno oslovljavali drugovima, ali samo na površan pogled. Analiza čak i javno objavljenih informacija ukazuje da stvari na nekom nivou stoje drugačije. Nakon osam godina tranzicije u Srbiji, vreme je da ocenimo da li smo na dobrom putu i kako da nastavimo. Za tranziciju od kontrolisane ka slobodno-tržišnoj privredi opredelili smo se zato što su ekonomski slobodnije zemlje bogatije. Ova korelacija nije, sama po sebi, dokaz, ali jeste indikator da slobodno tržište jeste povezano sa ekonomskim razvojem i da, ukoliko želimo bogatije društvo, trebalo bi da nam cilj bude omogućavanje građanima da slobodno biraju na tržištu šta, od koga i po kojoj ceni žele da kupe. Mnogi su shvatili da je dirigovana ekonomija učinila Srbiju siromašnom, ali veliki deo građana i dalje sumnja da je rešenje koje smo tražili slobodno tržište. Kada je u Srbiji počela tranzicija, stručnjaci su upozoravali da će prvih godina biti mnogo gubitnika društvenih i ekonomskih reformi i da će samo uzak krug ljudi biti dobitnici. Ostala je za utehu prognoza da će u drugoj fazi tranzicije mnogo više građana postati dobitnici reformskih procesa. Međutim, osam godina kasnije, u Srbiji su gubitnici ostali gubitnici, a mali broj dobitnika i dalje dobija. Sada, mnogi stručnjaci upozoravaju da Srbija na svom tranzicionom putu luta. Nismo sigurni da li je trebalo da napustimo političko-ekonomsko-vrednosni sistem devedesetih. Izneverena je ideja tranzicije. Slučajno ili namerno, država nije stvorila ambijent da se stvaraju nova radna mesta, i imamo dosta gubitnika, što je normalno, ali više nego što bi trebalo jer nama posla. Studija Svetske banke iz 2003. godine, na osnovu razvoja istočnoevropskih zemalja nakon pada Berlinskog zida, navodi da su dobitnici prve faze tranzicije isključivo tajkuni i insajderi u državnim kompanijama, a svi ostali gubitnici. Tada su stručnjaci Svetske banke napisali da druga faza tranzicije donosi promene na bolje. Tajkuni, doduše, ne gube, ali zbog većeg priliva investicija, otvaraju se nova preduzeća i nova radna mesta, pa i oni koji dobiju posao nisu više gubitnici, a nova preduzetnička klasa postaje pobednička. Dobitnici srpske tranzicije, pored tajkuna, su i pripadnici novostvorenog političkog staleža, koji su dobra mesta u javnom aparatu i državnim kompanijama zauzeli zahvaljujući političkim vezama, i na taj račun žive dobro. U

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

1

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
dobitnike bi se mogao uračunati i deo zaposlenih u državnim i javnim preduzećima koji zarađuju više od zaposlenih u kompanijama. Većina populacije sebe i dalje opravdano smatra gubitnicima. Srbija je daleko od tržišne zemlje. Praktično sve velike reforme urađene su u periodu 2000.-2002. godine i svi reformski uspesi suštinski su rezultat tada donetih odluka. Od tada praktično nije sproveden ni jedan veći reformski potez. Za ovih osam godina: valuta je stabilizovana; privatizacija društvenih firmi je pred krajem; i trgovina je malo slobodnija ukidanjem uvoznih ograničenja. Čak i ograničene i nevoljne reforme doprinele su povećanju standarda prosečnog građanina. U poređenju sa 2002. godinom, ništa se nije promenilo: i tada i danas glavni dobitnici su tajkuni koji su se obogatili u vreme dirigovane privrede, a glavni gubitnici bili su i ostali nezaposleni kojih je i tada i danas, zavisno od statističke metodologije, bila trećina ili petina stanovništva. Do stvaranja nove preduzetničke klase nije došlo zato što Srbija još uvek nije ušla u drugu fazu tranzicije. Nije okončana privatizacija društvenih preduzeća, privatizacija državnih preduzeća nije ni počela, ne funkcioniše zakon o stečaju, monopoli su veoma jaki, a izostao je ozbiljan nivo direktnih stranih investicija. Jedino što imamo je privilegovane i gubitnike.

NOKTOM PO POVRŠINI
Analiza platnog bilansa Srbije od 2003. do 2005. godine 1 otkrila je neke anomalije: a) Srbija je u velikom deficitu a istovremeno, od 2000. do 2006. godine, štednja je uvećana oko 20 puta; b) kumulativne neutralne transakcije, a posebno između državljana, uklapaju se u šeme međunarodne triangulacije za pranje novca; c) Kipar je jedan od glavnih primalaca novčanih tokova iz Srbije a istovremeno bilateralni bilans plaćanja sa Kiprom beleži značajne deficite; d) međunarodni tokovi pokazuju krajnju neobičnost veličine, strukture i disbalansa neutralnih transakcija, zbog izbegavanja propisa o deviznom poslovanju i pranja novca. Ekonomski kriminal mogao bi se kvantifikovati merenjem sive ekonomije, razlikom između zarade i potrošnje, i odnosu priliva i odliva novca. Međutim, istraživači makro tokova novca i odnosa ekonomskog kriminala (kriminal u funkciji dobiti) i organizovanog kriminala (novac u funkciji kriminala) u Srbiji, suočeni su sa nedostatkom, nepouzdanošću i neusklađenošću podataka institucija države. Godišnja šteta od ekonomskog kriminala po ekonomiju Srbije procenjuje se na oko 374 miliona evra, a ukupna šteta u periodu od 2000-2005. godine procenjenjuje se na oko 1,9 milijardi evra, što je 81,2 % od ukupno ostvarene štete i 13% od svih prestupa. Na rast privrednog kriminala, osim ljudskih i sistemskih slabosti u tranziciji, uticali su i organizovani kanali izbegavanja plaćanja poreza, korupcije, kriminalizovanja privatizacije i drugi faktori. Kriminalne organizacije raspolažu novcem kroz nove kriminalne akcije, kupovinu nekretnina, umetničkih dela, antikviteta i druge, i tako remete funkcionisanje slobodnog tržišta. Sistem protiv pranja novca u Srbiji je, iz nekog razloga, na jako niskom nivou, posebno u smislu i prepoznavanja i gonjenja. Da bi se sprečila institucionalizacija prljavog i opranog novca, opšte je poznato da bi trebalo proveravati strukturu vlasništva, varijacije u kapitalu određenog preduzeća, da li je preduzeće subjekt zelenaških aktivnosti, i to ne samo iz zvaničnih računovodstvenih podataka preduzeća, već i koordinacijom interne i eksterne kontrole finansijskih transakcija. Sve se ovo u Srbiji ne čini, a pomenuti iznos morao je od negde doći i negde da završi. Od i kod najširih slojeva građana nije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je 1992. godine Jugoslaviji sankcije, kojima je ograničena razmena roba sa inostranstvom. Tokom sankcija, iznošenje novca iz Srbije postaje očigledno. Država počinje da osniva of šor kompanije kako bi prikrila poslovanja Beogradske banke na Kipru, kojoj je zbog sankcija bio onemogućen rad. Većinu tih firmi osnovala je advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa, koji je u kasnije postao predsednik Kipra. Haški istražioci i MUP Srbije, još 2001, utvrdili su da je državni vrh Slobodana Miloševića stajao iza 8 of šor firmi na Kipru čiji su računi u grčkim i kiparskim bankama korišćeni za prebacivanje milionskih suma deviza iz Srbije, i za razne bankarske transakcije 2. Pošto je Beogradska banka osnovala
Petrus van Dajne, profesor krivičnog prava Univerziteta u Tilburgu, i Stefano Donati, savetnik za suzbijanje privrednog kriminala misije OEBS u Srbiji, su autori ovog istraživanja iz 2006. godine. 2 10. juna 1997. prodato je 49% Telekoma Srbija, i to italijanskom Stetu 29% i grčkom Oteu 20%. Na ime kupovine 29% Telekoma, Stet šalje preko 700 miliona maraka u European Popular Bank, i to da se podeli na tri računa: prvi za Natvest sekjuriti limitid, na račun u Paribas Frankfurt, više
1

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

2

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
svoju of šor banku na Kipru, a u vreme sankcija i of šor firme koje su preuzele ulogu banke, na čijim računima su se nalazili milioni, pitanje je da li je trebalo ugasiti četiri banke u Srbiji pre nego što novac iznet iz zemlje na račune tih of šor firmi uđe u njihov bilans. Kada se sagleda koncentracija novca, nema osnova za tvrdnju da je sistem iz epohe Slobodana Miloševića definitivno prošao. Prepoznaju se vrste tipa bogataša. U prvoj su pripadnici „stare garde“. Reč je o ekipi starih direkora i partijskih funkcionera iz Titove i posttitove epohe koji su feudalizovali socijalizam i postali nesmenjivi u društvenim firmama. Slobodan Milošević bio im je potreban za održavanje moći, a oni njemu kao imaoci gotovine i lokalnog uticaja 3. Karakteristika tog tipa bogataša bila je aktivno učešće u političkoj nomenklaturi u koju ih je plasirala feudalna privredna moć. Zahvaljujući politici uspevali su da obezbede kontingente i povlastice u poslovanju. Iako najbliža glavnom centru moći, stara garda osećala je potrebu da drži privid legalnosti tako da je tip njihovog bogaćenja bio: sediš na čelu društvene firme, napraviš u inostranstvu srodnu ali privatnu u kojoj si sam ili preko familije većinski vlasnik, a onda u inostranstvu posluješ sa firmom u kojoj si direktor posredstvom firme u kojoj su vlasnik. Površno, ništa nelegalno, osim što odlivaš supstancu iz firme u kojoj si direktor. Stara garda imala je i neku vrstu političke odgovornosti prema glavnom centru: ona je obezbeđivala novac za Miloševićeve političke projekte, ali i politički uticaj. Ni sami, kako je primetio, šef vladinog tima za oporezivanje ekstraprofitera, Aleksandar Radović, „nisu propuštali da se posluže“. Iako najveći “legalisti” među novim bogatašima, „stara garda“ je bila najneopreznija 4. Nisu osećali da rade nešto nepošteno. Verovali su da su neprikosnoveni pripadnici društvene elite, a da bi elita funkcioinisala, mora da se posluži. Zato su bogataši „stare garde“ za ostale nove srpske bogataše prava sirotinja. Mnogo bogatiji od njih su pripadnici druge vrste, novopridošli. Oni nisu verovali da je išta večno osim para. Ta vrsta, u koju se ubrajaju pripadnici familije Karić, 1997. godine ubijeni direktor „Beopetrola“ Zoran Todorović Kundak, Miroslav Mišković, Milan Beko, Marko Milošević, ubijeni Vlada Kovačević Tref... svoje prve velike pare stekla je u vreme Miloševića. Njihov metod bio je još mutniji od prethodne grupe: bili su politički udaljeniji od glavnog centra, ali je stepen nelegalnosti njihovih poslova bio veći5. Nisu se puno petljali u politiku osim kada su im na trenutke rasle ambicije ili kada su dobijali specijalne zadatke. Njihov “ugovor” s Miloševicem bio je jasan: omogućiću ti da se obogatiš, da muljaš sa privatizacijom i primarnom emisijom, da radiš poslove za državu i da bude dobro i tebi i državi. Miloševića nije zanimao njihov politički uticaj, ali jeste
od 16 miliona nemačkih maraka; drugi za Velgoč na račun u banci Barklis banci London, funte u protivvrednosti 1,7 miliona maraka; treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 680 miliona maraka. Ote na ime kupovine 20% Telekoma šalje u European Popular Bank više od 540 miliona maraka i to da se podeli na tri računa, prvi za Netvest sekjuriti limitid na račun Paribas Frankfurt više od 12 miliona maraka. Drugi za Velgoč na račun u banci Barklis London, funte u protivvrednosti više od 1,3 milion maraka, treći za BB DD Cyprus račun u European Popular Bank na podračun Fond za razvoj Srbije više od 529 miliona maraka. BB COBU sumu koju je dobila na ime prodaje dela Telekoma šalje na račune nekoliko of šor kompanija koje se nalaze na Kipru, po 160 miliona maraka prebačeno je na Hilsej, Verikom i Braunkort. Suma od 350 miliona plaćena je istog dana na račun Kramdor investment menadžment, koja je osnovana na britanskim Devičanskim Ostrvima. Predstavnik BB COBU naziva firmu Krandor našom firmom. Nije poznato čija je firma Krandor i ko je uzeo proviziju od 350 miliona. Nekoliko meseci kasnije holandski Stet srpskoj of šor firmi MCC uplatio je 2 miliona maraka, namena nije navedena. Sumnja da su na tom poslu italijanski i srpski akteri zaradili nikada nije osporena, ali ozbiljna istraga vođena je jedino u Italiji 2001. 3 Tako su nastale legende o Tomićima, u Simpu i u NIS-u, o Mirku Marjanoviću, čiji „Progres“ jedino nije prodavao kineske igračke... 4 Pronalaze se računi van zemlje na ime Mirka Marjanovića, na ime kćerke Dragana Tomića ili pasoš države Belize, gde je Milovan Bojić otvorio račun kupivši državljanstvo za hiljadu dolara. Njihova greška bila je u rukovođenju načelom: zašto da se krijemo kad smo večni. 5 Među novopridošlima ima onih koji imaju i osobine grupa sa kojima se graniče. Mišković nije izmišljen za Miloševićevog vremena, niti je pokazivao političke ambicije kao predstavnici „stare garde“, ali je poslednje decenije napravio „Delta sistem“, koji je funkcionisao slično kao Karićeva kompanija. Milošević mlađi ili Tref pokazivali su karakteristike bogataša iz „sive zone“, čiji stepen legalnosti poslova je bio još sumnjiviji od onih kojima su se bavili tipični predstavnici druge grupe.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

3

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
gotovina. Njihovo bogatstvo je najteže proceniti zato što nije jasno koliko je para manipulišu njihovo, a koliko im je dato da ih oplođuju. Kako su bili na granici politike, njihova sudbina nije bila unifikovana kao tipičnih pripadnika „stare garde“ (odlaze) ili pripadnika „sive zone“ (nastavljaju). Mišković i Beko uspeli su, uz blagoslov vlasti, da zadrže svoje imperije neokrnjene, Karić nastavlja da se koprca, a Marka Miloševića pomelo je ono što ga je i obogatilo - porodične veze. Treća vrsta bogataša ima najmanje problema sa novom vlašću: nema ih na spiskovima ekstraprofitera, pojavljuju se kao donatori novih vlasti (Filip Cepter je finansirao Džima Dentona, lobistu srpske vlade u SAD), nikada se nisu zaklanjali iza patriotizma, dok politiku smatraju zabavom za sirotinju i budale. Ne beže od veza s političarima, ali one su isključivo tehničke: oni su političarima dobri ukoliko im povremeno uskoče s finansijskom injekcijom, ovi njima ukoliko im ne smetaju. Za razliku od prethodne dve vrste, „siva zona“ nema neposrednu vezu s političarima, više je oslonjena na policijske i debeovske aparate, ne sede na kongresima, već na zatvorenim sedeljkama. Udaljenost od politike prati viši stepen nelegalnosti posla nego u prethodne dve grupe - tu se radi o golom švercu. Taj rizik prate i veće zarade: ovo je najbogatija ekipa. Pripadnici te grupe najradije se drže anonimnosti, zbog čega je njihov identitet nekad veoma teško otkriti6. FILIP CEPTER rođen je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek započeo je u predstavništvu makedonske firme „Transkop“ u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru započeo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naučio je nemački i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posuđu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio „cepter posuđe“ kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovići su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošače u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog „kralja lonaca i šerpi“. Kompanija „Cepter Internacional“ osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Ističe da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuđa, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za prečišćavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra. Bračni par Cepter vraća se 1990. godine u Jugoslaviju i ulaže 30 miliona maraka u fabriku u Bosanskoj Dubici. Tu je Janković i u jesen 1998. godine otvorio i novu fabriku za završnu obradu posuda „cepter“ u koju je uložio deset miliona dolara. U otadžbinskim zemljama ima desetak firmi7, i poslovnu zgradu u Ulici kralja Petra u Beogradu, koja je nagradena kao arhitektonsko delo. „Cepter banka“ je dobila i ekskluzivno pravo da administrira kredite za mala i srednja preduzeca koje odobrava vladina agencija u Leskovcu, koja je osnovana kapitalom četiri srpska anonimna biznismena koje je, kako je sam priznao, premijer Đinđić obezbedio ličnim vezama (zbog toga su ostali bankari protestovali optužujuci „Cepter banku“ da je privilegovana). Ceptera je Srpski pokret obnove optužio da se bavi trgovinom oružjem. Razlog za promenu imena objasnio je: “Moje ime Milan Janković nije baš preporuka u svetu velikog biznisa, već samo sumnjičavo sugeriše egzotiku odakle dolazi...” STANKO SUBOTIĆ rođen je u selu Kalinovac kod Uba 1959. godine, i ima dve biografije. Jednu priča on, a drugu njegovi protivnici. Optužuju ga da je „mafijaški bos“, koji kontroliše šverc cigareta na Blakanu. On tvrdi da su njegovi poslovi sa cigaretama legalni. Pored jugoslovenskog, od 1999. imao je nekoliko godina i hrvatsko državljanstvo, a uglavnom živi u Ženevi i u španskom
Zagrebacki „Nacional“ izvukao je Stanka Subotića Caneta iz anonimnosti, proglašavajuci ga za glavnog balkanskog duvanskog bosa i procenjujuci njegovo bogatstvo na pola milijarde dolara. „Srpska reč“, partijsko glasilo SPO, pokušala je da razbije mit da je moguće obogatiti se od prodaje šerpi, tvrdeći da je Milan Janković međunarodni liferant oružja, čijim poslovima se bavi francuska policija. 7 Jednom prilikom u Atini, Slobodan Milošević se zaustavio ispred „Cepterove“ palate i prokomentarisao grćkim zvaničnicima: “To je sve naše”. Domaćini su tvrdili da je „Cepter“ multinacionalna kompanija, izmedu ostalog, i grčka, ali Milošević je ostao uporan: “Ne, Srbin stoji iza svega toga”.
6

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

4

U Jugoslaviji je 1988. niko nije objasnio. Kako je od toga uspeo da razvije posao koji je obuhvatao lance fri-šopova.. čiji je ortak bio Vlada Kovačević Tref.000 maraka. otišao u Moskvu. Optužili su nas da smo utajili porez na dobit. izvozio tešku konfekciju. Profit od jednog prošvercovanog kamiona cigareta u Srbiju iznosio je oko 250. drugim svetskim proizvođačem cigareta.. Posle oktobarskih dogadaja 2000. 9 O navodima ovog lista u Crnoj Gori se vodila parlamentarna istraga. Uvezao sam ih prema važecim propisima. 8 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 5 . godine počeo je da se bavi i maloprodajom. kod druga koji se bavio proizvodnjom konfekcije. direktor Savezne uprave carina. Kao vrlo mlad. Jedini konkretan podatak do koga je došla nemačka policija za suzbijanje ekonomskog kriminala tiče se. Subotić se potom dao na trgovinu. pokojnog Vladimira Bokana. Ovaj 27godišnjak je posle silaska svog oca s vlasti napustio je zemlju u žurbi. herbicide. a firma je promenila ime u D-trade. Rusiji. S jedne strane. u novembru smo se sreli u Beogradu. s kompanijom „Britiš ameriken tobako“. Posle sam otvorio dva djuti fri-šopa. ali bez rezultata. A s druge. Najveći udarac na državnu kasu predstavljao je šverc duvana. Marko je bio član Kovačevićevog trkačkog automobilskog tima. Stanko je tada otišao iz zemlje”. 1993. Uvozio je perjane jakne za Robne kuće Beograd. opremljenu najsavremenijim tehničkim uređajima. bivšeg predsednika. podigao je zabavni park „Bambilend“. uspeo je da ostvari američki san u Srbiji i to sve. Sa Mihaljom Kertesom sklopio je savez koji mu je omogućio kontrolu nad prodajom cigareta „Filip Moris“u Srbiji. uprkos tome što kada se govori o bogatstvu porodice Milošević najčešće se misli na njegovog oca. U Francusku je otišao 1979. i još niko nije izneo uverljive dokaze da li je u Litvaniji. godine zaradila je oko milion maraka. a da sve to nije ni carinjeno niti oporezivano. dali su mi cigarete Makedonija tabaka. Glavni oslonci u poslu bili su mu ubijeni policijski general Radovan Stojičić Badža i Mihalj Kertes. a 1990/’91. ubijen u februaru 1997. u Subotićev fri-šop na prelazu Đeneral Janković upala je godine policija8. prodavnicu tehničke robe „Sajbernet“. počelo je “nošenjem gajbi u kafani”. u kojem je BAT želeo da obezbedi monopolski položaj. u vreme protesta Koalicije Zajedno. Kazahstanu ili Jermeniji. godine. Azerbejdžanu. ali to nije prošlo na sudu jer nisu imali dokaza. za vreme agresije NATO slikao se u uniformi SAJ. Iako obe strane to poriču. radio-stanicu i Internet centar. Slobodana. kafom. koji ga je ispratio kada je s beogradskog aerodroma. trgovinu cigaretama. s lažnim pasošem na ime Marko Jovanović. MIA je potom prestala da radi. metražu. Iako nije služio vojsku. Srpskom premijeru naveo sam primer Rumunije i kako se ona izborila sa tim. Imao sam i dva bescarinska magacina. s premijerom Srbije Zoranom Đindićem: “Đindića sam upoznao 1997. Đindić se sudario s praznim budžetom. drugi u luci Bar”.NOMENKLATURA SRBIJE . godine. Čim je formirao vladu. Posao je obnovljen. jedan na prelazu Đeneral Janković. sa kojom sam u odličnim poslovnim odnosima”. Tvrdi da je u posao s cigaretama ušao 1992: “Ohis iz Skoplja mi je dugovao i umesto novca. a na jednoj slici vidi se službena značka MUP Srbije 01411910. osnovao firmu za proizvodnju konfekcije. ako je verovati njegovom ocu. gorivom. pravi nosilac bogatstva. tehničkom robom. “Cane” je bio najmladi od šestoro dece. kada ga je zagrebački „Nacional“ optužio da je u saradnji sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovicem i bivšim šefom srpskog DB Jovicom Stanišićem preko Crne Gore švercovao cigarete9. ispitivali nas s kim nam gazda saraduje. Bio je blizak i sa šefom srpske tajne policije Radomirom Markovićem. U centru Beograda otvorio je luksuznu parfimeriju „Skandal“. aluminijumski prah za proizvodnju građevinskih blokova. Subotić je postao poznat javnosti. koja je 5. Tu je glavnu ulogu odigrala kompanija BAT. Subotićeva radnica priča: “Sve su nas priveli. Njegova firma. U Požarevcu je imao najveću balkansku diskoteku na otvorenom „Madona“. izgleda da je Subotić igrao značajnu ulogu u pregovorima oko gradnje fabrike duvana u Srbiji. drugi u luci Bar.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM letovalištu Marbelji. MIA. jedan u Ubu. i u većini poslova se ne pojavljuje. hemikalije. biznismena jugoslovenskog porekla u Grčkoj. Jedna od bitnih odlika jeste da se nijedan fri-šop nije vodio na njegovo ime. Rekao sam mu da može da računa na mene i moje veze po svetu za svaki projekat koji se tiče preporoda Srbije. Pravi razlog pokretanja afere su Subotićeve poslovne veze. Jula 1997. MARKO MILOŠEVIĆ je. oktobra uništena. Kasnije sam imao najveći lanac menjačnica u gradu. otvorio pekaru i piceriju. parfemima.

o ljudima izuzetnog preduzetničkog duha. 10 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 6 . Već tada braća su stekla „mercedese“ i po kuću u Peći i Tivtu. Engleskoj i Kini da bi kada odrastu zauzeli političke položaje u tim zemljama. a posebno „Astra Simit“. malo sam se uvredio. ističe ona. smatra da tajkuni imaju vlast koja im odgovara i da čine sve da takvo stanje traje što duže. a bio je i kandidat za predsednika Srbije. Pomogao je da 1999.. Bogoljub je postao prvi komšija Slobodana Miloševica i s njim često ručao i igrao karte. ali nije tajkun ni oligarh. koji su zadržali status iz Miloševićevog vremena i u sadašnjim političkim strukturama12. Bogoljub je postao ministar za kapitalne projekte u Vladi Srbije. ali nije državni činovnik. Dragijana Radonjić-Petrović. godini ostvarila najveću dobit u Srbiji zato što je na njene račune prebačen najveći deo prihoda „Mobtela“. jednu od prvih i najuspešniju „ugovornu organizaciju udruženog rada“.-ih „Kosovouniverzum“. Iz nekog razloga. Doselili su iz Peći u Beograd.je u 2000. a potom ministar bez portfelja. godine u Beograd dođe misija Džesija Džeksona koja je ubedila Miloševića da oslobodi zarobljene američke vojnike. ako budu redovno plaćali porez. d) u vezi je s preduzetnicima u regionu. da oni koji su se u Miloševićevom režimu obogatili neće polagati račune o načinu sticanja bogatstvu. Karići su imali prvu srpsku mrežu mobilne telefonije „Mobtel“. Vlast je uvek rado sarađivala s njima i niko nije pitao da li bi neko dao više za koncesije koje su dobijali Karići. trude se da dokažu elitizam. Mlađan Dinkić izjavio je. Reč je. Inicirao je i finansirao osnivanje Socijaldemokratije. to je moguće. Dok je zemlja propadala.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM BRAĆA KARIĆ imaju brojnu familiju. a klima za preduzetništvo bila gora nego ikad. c) pripada miljeu moći koji kadrira državne službe. da bi ubrzo počeli da se šire Dedinjem. Bogoljub . što je važnije od toga jesu li oni do prvog miliona došli na regularan ili neregularan način. ali nije funkcioner stranke. Kasnije. Da me neko ubije. okupljenih u Klubu privrednika. tako da izvorna „BK kompanija“ već godinama ne postoji. kao ministar finansija. Nije reč o sposobnim i darovitim preduzetnicima.NOMENKLATURA SRBIJE . Da bi se ovladalo sistemom neophodni su i kanali prohodnosti. a to treba iskoristiti za povećanje standarda stanovništva i otvaranje “prozora u svet”.200 kvadrata (od čega je 658 bez dozvole). makar dok se sve ne "privatizuje". Bio je jedini gost iz Srbije na rođendanu Bila Klintona 1996. to je isključeno“ 11 Bogoljub je više puta rekao da su unuci braće Karić „strateški“ rađani u Americi. Karići stalno gase i osnivaju firme. njegova ćerka Danica na 1. Profil idealnog tranzicijskog manipulanta u Srbiji danas mogao bi se opisati: a) u vezi je s vladom. Njihovo bogatstvo će se i dalje uvećavati. 12 Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije. Njegov stav o odustajanju od istraga o načinu na koji su se pojedinci obogatili za vreme sankcija i ratova deli i direktorka brokerske kuće tajkuna Miodraga Kostića (M&V Investments). Tokom 1998/’99.za vilu od 650 kvadrata (imao dozvolu na 450). prvo u sedam novobeogradskih stanova za koje je kupljeno sedam klavira. Svojevremeno glasinu o svom ranjavanju Marko Milošević je prokomentarisao: “Kada sam to čuo. domaća privreda nalazi pod upravom tih tajkuna zahvaljujući naklonosti političke elite koja zazire od stranih ulaganja. Prema njenom mišljenju deset najvećih domaćih tajkuna. Porez na ekstraimovinu po osnovu bespravne gradnje platilo je pet članova porodice Karić. predstavljaju temelj srpskog ekonomskog razvoja. a što se manje zna. Verica Barać. pa guraju novokomponovani grb kao porodični i druže se s političkim i kulturnim kremom11. a krivični progon braće Karić objasnio je posledicom toga što oni nisu shvatili da su posle pada Miloševića nastupila nova pravila igre. Osnovali su 1970. postali su finansijeri okupljanja Srba sa Kosova i kao nagrada prećutano je da su ukrali projekte i inžinjere Minela koji su radili rashladne sisteme u Rusiji. Naknadno je utvrdeno da nisu platili ceo iznos osnivačkog kapitala. uglavnom u trgovini i građevinarstvu. U inostranstvu imaju 41 preduzeće. Niko ne zna šta tačno radi. „Astra grupa“.000 kvadrata podignutih bez dozvole i Sreten za vilu od 1. ali da me rani i ostane živ. utoliko je uspešniji. Kanadi. već o povlašćenim pojedincima. godine. Nasuprot izjavama nje i Dinkića..100 kvadrata. njima je sve polazilo od ruke i bili su prvi u svemu. Zoran na 2.

kao šef kabineta predsednika SRJ. Gavrilović. Marinu Gadžić iz Sreske kod Prizrena. Tahir Hasanović kreće u akciju uterivanja albanskih studenata u “Španac”. međutim. Tahir je. LJILJANA NEDELJKOVIĆ. i spektakularno oduzimanje ormana. Početkom osamdesetih godina kad je Tahir Hasanović bio uzoran Titov omladinac. I dalje je na čelu uvozničkog lobija. Ispostavilo se da je kao viši tužilac izdavao naređenja Biljani Radovanović. niko ne zna. trebalo je da nestane iz politike. koje je delovalo pod imenom “Prpjeka”. pod optužbom da je bio zaštitnik surčinskog klana. Mesto u novinskim stupcima izborila je umešanošću u razne afere: Perišić. poklona Fadilja Hodže. To društvo. zastupnik je preduzeća “Radenska”. Oženio je Srpkinju s Kosova. planirani upad u Vladu Srbije. Podneo je molbu da bude upisan i imenik Advokatske komore u Beogradu. nikako nije htelo da radi zajedno s ostalim zavičajnim društvima objedinjenim u Kulturno umetničko društvo “Španac”. Rukovodio je rotari klubom u Mihajilovićevim prostorijama u ulici Majke Jevrosime u Beogradu. Po nalogu Porodice predao je Republičku konferenciju Saveza omladine Srbije. drži značajan kanal britanske obaveštajne službe MI 6. a Dušan Mihajlović je vršio pritisak na advokate da njegovu molbu ne odbiju. a Tahir je. tada. Predsednik Jugoslavije na jednogodišnjem mandatu. Mihajilović mu je ustupio dosijea srpskih političara i privrednika. Ministar unutrasnjih poslova Srbije Dusan Mihajlovic izjavio je 16. Kad je počela pljačka bivše republičke omladine pod vođstvom Dušana Mihailovića. Fadilj Hodža. avgusta 2001. Koliko Hasanović ima firmi na svoje i tuđa imena. u kojoj postaje generalni sekretar. i njena porodica nije prisustvovala svadbi. Dušanu Mihajiloviću. s tim što je Mihajilović prihvatio da u datom trenutku podrži Porodicu. skoro član porodice Milošević. Odigrao je veliku ulogu u razbijanju Koalicije Zajedno i tako omogućio Miloševiću da posle prvih višestranačkih izbora SPS formira Vladu Srbije. poklonio je skupocen stilski orman Društvu albanskih studenata u Beogradu. imao je važnu ulogu u ustoličenju Miloševića na vlast. našao se među prvima. prema mišljenju mnogih. Njegov ugled kod bračnog para Marković-Milošević otišao je dotle da je bio među prvim kandidatima za zeta. Za vreme sankcija Hasanović je osnovao više firmi preko kojih je uvožena strateška roba uz veliku proviziju. Zbog neviđene servilnosti. osetio “zahtev vremena”. danas je advokat. Intervencijom Dušana Mihajilovića. Protežira preduzeća iz Slovenije i uvozi njihovu robu. tobože uspeo da umilostivi Miloševića da ga pusti iz pritvora. Vodio je partijsku službu bezbednosti. sa svom imovinom. Kao član Univerzitetske konferencije SSO Beograda. Dušan Mihajilović postavlja ga za okružnog javnog tužioca u Beogradu. koja je imala dvadesetak firmi u sastavu. Mihalj Kertes ga je uhapsio. nekome je još onda bilo muka od njega. Hasanović je aktivno radio za tajnu policiju i rukovodio poslovnom imperijom Dušana Mihajilovića. Tahir je. Terzić nije zadržan u pritvoru. Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala raspolaže podacima da je Rade Terzić. javnom tužiocu Četvrtog opštinskog tužilaštva da se iz pritvora puste Dušan Spasojević i članovi njegove bande. Od tada počinje da raste uticaj ovog neverovatnog “obrtnika”. Tahir Hasanović. kako bi prikrio svoje bogatstvo. Bio zamenik u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu. namestio Dušana Mihajilovića da 1991. naša svakodnevica13. koji su bili uhapšeni i deportovani iz Francuske zbog osnovane sumnje da su kidnapovali i pustili uz otkup od sedam miliona evra biznismena Miroslava Miškovića. primio velike novčane iznose za prikrivanje prijava protiv nekih mafijaša. ali je podneo ostavku na mesto okružnog tužioca. Dušan Mihajilović je insistirao na ovom izboru. “Lutra”. godine iznese iz zemlje 12. a njegovog kolegu iz kancelarije Gorana Ilića za javnog tužioca Prvog opštinskog tužilaštva u Beogradu. na žalost. kao okružni tužilac. da osnuje Novu demokartiju. Njen otac tugovao je što mu se kćerka udaje za Hasanovića. Pripadao je Mirinoj jurišnoj grupi na beogradskom univerzitetu. Uoči Osme sednice. 13 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 7 . Ostalo je istorija i.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM TAHIR HASANOVIĆ bio je u vreme moći Mirjane Marković. U akciji "Sablja" Terzić je priveden i zadržan u SUP Beograd. a iza fotelje mu visila velika slika najvoljenijeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti. a dolaskom DOS. izuzetak je od prakse da su šefovi kabineta anonimni u javnosti. Rade Terzić. da su događaji oko ubistva bivšeg visokog službenika Jedan od Hasanovićevih saradnika. ustupio milione evra radi daljeg obrtanja. predsednik Univerzitetske konferencije Saveza omladine. Mihajilović mu je. blizak i s Mirjanom i s njenom kćerkom Marijom.NOMENKLATURA SRBIJE .5 miliona maraka. kao dečko Marije Milošević.

koji ne može da podnese što nije postao ministar policije. saradnici Koštunice predočili su Gavriloviću i šemu kadrovske rekonstrukcije republičke policije”. Potpredsednik Vlade Srbije. u kabinetu predsednika. bivši načelnik RDB MUPR Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . gospođa Nedeljković mi je poslala jednu knjigu. dok je bila šef Kabineta predsednika SRJ. Ljiljana Nedeljković ga je posle žestoke reakcije republičke vlade lično zvala da se vrati sa odmora iz Belanovice i obrati javnosti. piše list i navodi da su "šef Koštuničinog kabineta Ljiljana Nedeljković i Gradimir Nalić. kako kaže. i dokumenta o istrazi o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije predati Ljiljani Nedeljković. To su činjenice. koji preti da ugrozi sve rezultate demokratskih promena u Srbiji i SRJ. a posebno posle ubistva Prike. rekao je funkcioner srpske vlade. Rekao sam joj da su mi pretili kompromitacijom i političkim progonom. Vladimir Beba Popović analizirao je u magazinu “Status” kako je moguće da se istraga ubistva Momira Gavrilovića. U Koštuničinoj "kabinetskoj kuhinji" skuvana je ideja da Radomir Marković postane direktor Instituta za bezbednost. u kojem su. Prema pisanju "Nedeljnog telegrafa". 14 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 8 . Gavra je mnogo znao. a "finale gledamo ovih dana". jednog trenutka je briznula u plač izgovorivši: ‘Sve ovo što se radi sa vama je skroz pogrešno’… Kada sam uhapšen i ‘hlađen’ u samici. Skoro isti oni koji su kasnije učestvovali i u ubistvu Zorana Đinđića. ali i aktivni pripadnici DB-a. jedna od ključnih tačaka sukoba vladinog Biroa za informisanje i Koštuničinog kabineta: “Zato što su ljudi koji su umešani u ubistvo Gavrilovića sedeli u kabinetu Vojislava Koštunice ili na visokim pozicijama vojne službe bezbednosti i zato što su u tome učestvovali i penzionisani. vojnim organima da upadnu u prostorije Vlade Srbije. kao ministra policije. Tema je bila bezvlašće nastalo posle 1945. Kao razloge je navela: ”Prvi je nelegitimnost republičke Skupštine koja ne odražava izbornu volju građana Srbije. oktobra počeli čistke u DB-u i uklanjanje potencijalnih insajdera. drugi razlog je da se vaša Anketna komisija bavi stvarima iz nadležnosti saveznih. koja je formirana da rasvetli informaciju o naredbi iz kabineta predsednika SRJ. To se izjalovilo kada se bivši prvi čovek Službe našao u zatvoru”. Ljiljana Nedeljković me je ubeđivala da do toga neće doći. stradali mnogi nevini rodoljubi. "Nedeljni telegraf" piše da se kabinet predsednika SRJ "uglavnom bavi načinima da se preuzme republička vlast". Čedomir Jovanović rekao je na sednici Odbora za pravosuđe i bezbednost Skupštine Srbije da su dosijei pojedinih čelnika DOS. Ovi su to primetili i rekli: “Gavra mora da nestane”. da će se sve raspraviti javno i da Koštunica neće dopustiti da se zloupotrebljava vlast. a to što je sa Koštuničinom ženom. Međutim. na početku rada Komisije Narodne skupštine Srbije. Gavra je postao uznemiren. Interesantno je da Koštunica nije znao da je u javnost puštena informacija o poseti Gavrilovića njegovom kabinetu. na montiranim sudskim postupcima. Gospođa Nedeljković mi je nagovestila buduću sudbinu ako ne budem imao dovoljno sluha“. pokušavao je da traži neku zaštitu od nas. Koštunice. Ljiljana Nedeljković je obavestila Komisiju da se neće odazvati pozivu i da neće dati iskaz.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Državne bezbednosti Momira Gavrilovića “skandal”. Marković navodi: „Skrenuo sam joj pažnju da bi njihovi koalicioni partneri mogli nešto konstruisati na moju štetu jer sam ja najpogodniji za kompromitaciju vlasti Slobodana Miloševića. učestvovali u kreiranju lažnih informacija". a ne republičkih organa. tvrdi list. po nalogu "U kabinetu predsednika SRJ stvarana je paralelna DB Srbije". Gavriloviću je mesto zamenika načelnika DB nuđeno i na "nezvaničnim susretima u Institutu za evropske studije". “Na dan kada je ubijen. Kad su posle 5. na kojima su učestvovali i supruga predsednika SRJ Zorica Radović i Laslo Sekelj. Aprila 2007. On je pozvao novinare da se bave “istraživackim novinarstvom” i sami utvrde ko pokušava da stvori paralelne centre moći. piše ‘Nedeljni telegraf’ i ubijenom nekadašnjem službeniku DB-a Srbije Momiru Gavriloviću nuđeno da bude "zamenik načelnika DB". u svojoj knjizi tvrdi da se njegova saradnja sa predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom odvijala preko. Oni stoje i iza udara na republičku vladu. i treće je da sam već u predistražnom postupku dala izjavu policiji povodom tvrdnji četvorice penzionisanih generala pa ne bih htela da učinim ništa što bi poremetilo tok tog postupka“. Nisu očekivali takvu reakciju”. “neprikosnovenog šefa kabineta Ljiljane Nedeljković”. desne ruke Frenkija Simatovića. ali je on "insistirao da bude načelnik". godine. ali je znao da je Vlada bila slaba. Radomir Marković. Jula 2002. uz predsednikovog savetnika Gradimira Nalića. ali nije želeo da komentariše pisanja14 da je u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice “stvarana paralelna DB Srbije”.

a šefovi vojnih službi nikad. dužan je da pošalje svog zamenika. nije tajna da oko njega postoje osobe koje su veoma zadovoljne baš ovakvim rezultatom… Znalo se ko je najmoćniji. Onaj ko je Nedeljkovićevu naterao da Gavru zove. Odbor bi po zakonu trebalo da nadzire i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. brine: “Ko to ubija po Srbiji?”. Kako je Zoran Janjušević iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Đinđića? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera. koji je opstanak vladajuće koalicije uslovio zahtevima da Milikić obavezno putuje sa delegacijom. kao konsultant parlamentarne delegacije pri Savetu Evrope. ali to dosad nikada nije uradio. a ako je sprečen. umesto obrnuto. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti ne uvodi profesionalni nador nad radom tajnih službi. nije se pojavio na sednici Odbora posle hapšenja Radovana Karadžića. kao. Predviđeno je da je direktor službe dužan da se odazove pozivu za sednicu Odbora. između ostalog. se ne uklapa. Tako je i bilo. Sin Ljiljane Nedeljković. ko odlučuje. jer ga predsednik zove na razgovor. Aleksandar Tijanić. preko “Blica”. Kakav tu još dokaz treba? Ja nisam rekao da ga je ubio Koštunica ili da je pucala Ljilja Nedeljković.5 miliona i napravio telefonski račun od 800. za nedeljnik Identitet: “Nije tajna da sam nezadovoljan srazmerom podrške Srba Koštunici i kolicinom njegovog uticaja na srpske političke prilike. ali sa njim obavljaju razgovor Ljiljana Nedeljković. jedini je Srbin koji je vojsku služio u inostranstvu. a ko presuđuje”. Na osnovu uvida u skupštinsku dokumentaciju. njega na stepeništu sreće kolega kome se nesretni Gavra hvali kako je bio kod Voje i još mu kaže: “Vraćam se nazad na najviše mesto”!” Otkud vama ti detalji? Kako znate sadržaj razgovora Ljiljane Nedeljković i Gavrilovića? “Postoje izjave Gavrilovićeve supruge i još dva njegova prijatelja da je na insistiranje Ljilje Nedeljković odložio put u Beč i taj dan je ubijen. Janjušević se sasvim lepo snašao i u Sloveniji. koji nije član DSS. Šef BIA. Takode. Momir Gavrilović je imao rezervisanu kartu za Beč kad ga je pozvala Ljiljana Nedeljković i zahtevala od njega da otkaže let. taj je znao da će biti ubijen. službe su podređene i odgovorne izabranim vlastima Srbije. svedočeći na suđenju za atentat na Zorana Đinđića. Saša Vukadinović. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. Dodatno me u ovom uverenju drži i činjenica da su svi lagali oko prirode tih susreta i krili da su sa Gavrom radili na pripremi puča. ko je odmah do njega. Šef BIA Rade Bulatović izlazio je pred odbor godišnje. Ne! Ali je jasno da je najmanje jedan čovek iz Koštuničinog kabineta znao da će se Gavriloviću desiti to što mu se desilo. spremao puč u policiji i DB-u. godine bio običan operativac (ili vozač) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. Grada Nalić i Rade Bulatović. već po ustoličenju. Član Odbora za bezbednost Aleksandar Čotrić otkrio je da mu je rečeno da BIA nikada neće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 9 . Gavra odlazi kod Koštunice. On sam. Posle tog sastanka. Po zakonu. makar su tako oni rekli. od državne televizije. I da je naterao ili ubedio Ljiljanu Nedeljković da Gavru pozove baš taj dan i nagovori ga da odustane od puta.” Nezadovoljstvo političkim uticajem kruga oko Koštunice izneo je javno jedino njegov. šef poslaničkog kluba DSS. Njegova putovanja obezbedio je šef naše delegacije Miloš Aligrudić. do tada medijski savetnik. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slučajno? Kasnije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac priznao je da ne može da kaže da su službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. do Slaviše Lekića koji u “Reporteru” pušta svog prijatelja Aleksandra Tijanića da se. a nije poslao ni svog izaslanika. Ratomir Milikić (29) koji je 2008. koje strategije Srbija trenutno nema ni jednu. i usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane. a skupštinski odbor nadzire. pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti.5 miliona dinara.NOMENKLATURA SRBIJE . godine iz skupštinske blagajne naplatio 5. Od septembra 2007. bio je samo dodatni razlog. ZORAN JANJUŠEVIĆ je 1992. ni drugu. „jer nemamo mehanizme kao što je generalni inspektorat“. Press je utvrdio da je Milikić kao redovni vojnik proveo 45 dana u inostranstvu i sa skupštinske blagajne u tom periodu podigao više od 1.000 dinara. Posebna priča su mediji koji su listom stali uz Koštunicu i njegove i osuli drvlje i kamenje po Zoranu i Vladi Srbije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stanišića. ovaj ga ne prima. a poslanici priznaju da BIA proverava njih. samo osam godina kasnije. bio je na “redovnom odsluženju vojnog roka” i angažovan na ugovoru o delu u Skupštini Srbije. do marta 2008.

965 akcija. Na skupštini "Privrednik"-a za predsednika je ponovo izabran Danko Đunić ("Eki investments"). a u planu je još hotela. u kojoj 78. Prve četiri godine poslovanja firme. godine Aleksić osniva „Alco banku“. društveni kapital ima 16. ali samo kada bi on imao stvarnu ulogu. ČLANOVI MIROLJUB ALEKSIĆ.1957. U vreme Ante Markovića. i zajmom Republike Srbije.Aleksić Company“. u Vranju. Posle prodaje „Alco banke“ belgijskoj KBC banci.000 evra. Drugi potencijalni kupci eliminisani su pod čudnim okolnostima pre aukcijske prodaje. neko skupo plaćao članstvo u organizaciji koja bi alternativnim putevima trebalo da štiti interese ljudi koji su institucionalno obezbeđeni kroz komorsko udruženje. uz obavezu novog vlasnika da u roku od 12 meseci investira još 45 miliona dinara. Procenjena vrednost 70% društvenog kapitala hotela od strane Agencije za privatizaciju iznosila je 1.554.374 evra. već po knjigovodstvenim vrednostima. površine 9. radnika i penzionera na koje je država prenela bez naknade preostalih 10. Ministarstvu za privredu i Agenciji za privatizaciju. je firma Neoplanta zajedno. b) trgovinski. Manjinski akcionari hotela „Sloboda” uputili su Odboru za privatizaciju Skupštine Srbije. klirinških dolara i eskont menica na teritoriji bivše Jugoslavije. Najveći ugostiteljski objekat u šabačkom kraju prodat je po ceni višestruko nižoj od realne. ‘Tornik’ (Zlatibor) (svi ‘velnes’).03. Procena kapitala nije izvršena realno.03%. Zanimljivo bi bilo znati da li članovi plaćaju članarine iz sopstvenih džepova ili ih vode kao troškove poslovanja.NOMENKLATURA SRBIJE . ‘Hissar’ iz Prokuplja. predsednik “ALCO GROUP” doo Rođen je 26. smatra on. rad sa komercijalnim i blagajničkim zapisima. sa 100 soba i 5 restorana. Prvo zaposlenje Miroljuba Aleksića je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu Beograd (PKB). Diplomirani je inženjer. ‘Amasis’ iz Beograda. 1995. predsedniku Borisu Tadiću.9% udruženi mali akcionari Neoplante.670 evra. predsednik ACMER-M doo Najveći akcionar Neoplante. Od 1994. ‘Intersilver’ iz Zemuna i ‘Koštana’ i FOS iz Vranja. ‘Sloboda’ (Šabac). Akcijski fond ima 16. a kupac nije ispunio preuzete investicione obaveze. godine. Zoran Drakulić ("Ist point"). reviziju privatizacije i raskid ugovora sa firmom Miroljuba Aleksića. sa 48. U Nadzorni odbor reizabrani su: Vladimir Čupić (Hipo Alpe grup). 1977. Zoran Obradović ("Petrobart"). manjinski akcionari Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 10 . do 1998. do hiperinflacije 1994. koji obuhvata ‘Naš Stan’ iz Beograda i ‘Alco’ kao vlasnika nekretnina.000 evra godišnje i 10. a zatim i u hotele. godine prodat je za 25 miliona dinara. „Alco Group“ danas ima četiri segmeta: a) proizvodni. MIROSLAV ATELJEVIĆ. Miroslav Mišković ("Delta"). „Amazis”. kada je socijalistički sistem počeo da se menja u kapitalistički. a 21.1% kapitala ima beogradska firma Acmer M. godine sagrađen je u centru Šapca hotel „Sloboda”. koji čine 3 fabrike ‘Pionir’-a. na javnoj licitaciji kupuje preduzeće „Pionir“ u stečaju.24%. Takođe bi bilo zanimljivo osvetliti logiku zbog koje bi. čime su mali akcionari oštećeni za preko 1. a u dvogodišnjem mandatu izvršne odluke donosiće i Izvršni odbor: Miodrag Babić ("Hemofarm"). a Aleksić ga je kupio za 383. U tom trenutku bilo je 158 manjinskih akcionara. a Fond PIO oko 10%. premijeru Vojislavu Koštunici. zahtev za novu procenu kapitala. a 1998. pored smanjenja poreske osnove. i d) hoteli: ‘Izvor’ (Aranđelovac).000 kvadrata. Slede godine investiranja u „Pionir“. Toplica Spasojević ("ITM") i Dragoljub Vukadinović ("Metalac"). koga čine Cobex iz Beograda i ‘Autopromet’ iz Niša.700.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM prihvatiti temeljno reorganizovanje. ‘Master hotel’ u Novom Sadu. Prvi poslovi preduzeća bili su vezani za otkup ruskih potraživanja. Avgusta 2003. Mića Mićić ("Jedinstvo") i Nenad Šarenac ("Hajneken"). c) građevinarski. U Neoplanti. Aleksić osniva i svoju „ALCO . Da li i neodgovornost sistema bezbednosti nastaje slučajno? SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK U ovom udruženju građana članarina je 100. a njegov vlasnik Aleksić i direktor Denić predstavljali su dva kupca samo formalno. Hotel je prodat po 9.11% kapitala. uključujući i na Adi ciganliji. trebalo da ima generalnog inspektora tajnih službi. dominirali su finansijski poslovi i investicije u vlastite poslovne prostore. ‘Tipoplastika’ iz Gornjeg Milanovca.000 evra mesečno. Srbija bi.67 puta nižoj ceni od tržišne. godine radio je u PKB banci. jer niko ne želi da ostane bez posla. i na aukciji je učestvovalo samo preduzeće „Amazis”.

Ljudi iz uprave FK Partizan pretvorili su klupsku kasu u privatnu kasu Žarka Zečevića. Bio je prvi na takmičenju srednjih školi u hemiji u Jugoslaviji. godine. koja malo ili ništa ne koštaju. ACMER-M ima 424.-tih došli skromnog finansijskog stanja. ili su to Nenad Popović. a neki otvoreno kao dnevni list Sport ili televizija SOS.13% akcija. naši tajkuni postavili su na tablu svoje pione. neki suptilnije. Nenada Bjekovića. ACMER-M tako obezbeđuje prolaz svojih odluka. sve su to delovi sistema Partizana. Ivana Ćurkovića i njihovih pomagača. aprila 1951. a da im niko nije rekao ko je dotična. Obrad Sikimić. direktor Diners Club International.51%.. U slučaju dokapitalizacije i privatizacije Ekonomija AD iz Bele Crkve bilo je ozbiljnih zloupotreba koje su imale za posledicu milionsku štetu države i malih akcionara. godini života. Klub dovodi anonimna pojačanja. MIODRAG BABIĆ. kod Vršca. na južnoj tribini stadiona su prostorije agencije za pružanje seksi usluga preko telefona. ACMER-M će u pogodnom trenutku istupiti iz te “zajednice” ali tek kada uspe da dođe do što većeg dela od preostalih akcija ili kada na drugi način dođu do većinskog paketa.NOMENKLATURA SRBIJE . Manojlo Vukotić direktor “Novosti”. Školovanje je nastavio u Vršcu. U prvoj fazi otkupljen je državni paket akcija. jer se radi o milionskoj finasijskoj transakciji. u trećoj fazi našao se strateški partner za preuzimanje. U ostvarivanju ideje upropasti pa kupi jeftino. finansijski direktor Minel trafo. rent a car. koji posluju u Srbiji. Svoju većinu ACMER-M postiže na tri načina: a) mali akcionari naivno su potpisali blanko saglasnost za odluke rukovodstva. još 1989. Dušan Stupar. koji deluju kao lovci. Umesto navijača. iz praktičkih razloga . a funkcioneri Partizana voze se blindiranim vozilima i imaju po desetinu ljudi u obezbeđenju.U Beogradu je završio Tehnološki fakultet. pisalo je na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti. ruleti. direktor Petrobart-Avia. predsednik Holdinga Metalac. a kada je ukrupnjeno vlasništvo.da bi nejavno kontrolisali 166. kod Višegrada. Sa predlogom Zakona o privatizaciji sportskih društava. direktor M&V investments. Na čelo pogona „Inex-Hemofarm“ dolazi 1982. Bojan Radovanović pomoćnik direktora Dipos. Ratko Zatezalo. a danas poseduju velika privatna bogatstva. što je prevara i sukob interesa. sa 23 godine. poker aparati . upravi Partizana očigledno pomažu neki državni funkcioneri i poslovni ljudi. Da li su pioni Zečević i Bjeković. otvaranje sumnjivih kompanija. podmetnuto je da direktorici NEO-NELLE potpišu ovlašćenje da ih zastupa na Skupštini. Dragoljub Vukadinović. već i mediji. Radmila Babić. „Hemofarm“ je bio prvi u procesu privatizacije. predsednik UO Centra za puteve Vojvodine. Dragan Vignjević direktor JP Elektromreže Srbije.885 akcija malih akcionara u Neoplanti Zajedno.. godine. ACMER-M ne mora ništa da “progurava”. c) iz neobjašnjivih razloga. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 11 . Ovaj poslovni aranžman bio je povod da se pokrenu predistražne radnje poreskih organa Italije. Rano detinjstvo je proveo u selu Laudanovac. 1974. ne samo sportski funkcioneri koji imaju svoj deo dobiti. 16% akcija koje se vode kao društveno vlasništvo nema predstavnika na skupštini pa “većinu” praktično čini samo 42% glasova. generalni direktor Univerzal Holdinga. b) ostalim malim akcionarima koji nisu udružili svoje akcije. Za ceo slučaj 2006. ministar Rasim Ljajić. a kada se pojavi državni paket biće jasno da li su stvarno zainteresovani za kupovinu. bingo. Draginja Radonjić. a “bez obeštećenja” pušta najtalentovanije fudbalere. savetnik u Hemofarmu.255 akcija Neoplante kao suvlasnički udeo u Neoplanti Zajedno doo.. u drugoj fazi izvršen je otkup akcija od malih akcionara na berzi(?). U Partizan su 1980. u 31. pa u Pančevu gde je završio srednju hemijsku školu. gde je završio prve razrede osnovne škole. Nebojša Vujović. Dušan Pavlović. odsek Organska hemija. predsednik HEMOFARM KONCERN ad Rođen je 29. pošto im se interesi ne podudaraju (jedni bi da što skuplje prodaju a drugi bi da što jeftinije kupe). građevinska preduzeća.. Koreni Miodraga Babića vuku poreklo iz sela Dobrun. čiji su kontakti doveli do poslovne saradnje sa italijanskim partnerom. fonto. U Neoplanti Zajedno. a firma Neoatal 2. godine zainteresovale su se poreske vlasti u Italiji zato što je dokapitalizaciju uradilo preduzeće u vlasnistvu italijanskih građana Marka i Alberta Vakija. Deca funkcionera Partizana školuju se na prestižnim evropskim koledžima. Miodrag Babić je jedan od ljudi iz konzorcijuma. u Zrenjaninu. auto škole. Tako su stvorili privid većine u skupštini. hot-lajn. Miroslav Ateljević vlasnik AcmerM.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imaju 7. U prvom timu igraju samo igrači koji imaju ugovore sa menadžerom Mikijem Stevićem. Ko je kralj u ovoj igri tajkuna iz senke videće se kad Partizan dobije vlasnika. Kako su sve to zaradili? Malverzacije sa transferima. Bjekovićevim zetom. Prvi je u generaciji završio fakultet.

JUL-ovac. čiji vlasnik nije hteo da mu je proda. oktobra zauzeo Saveznu upravu carina. Nisu SID-ovci.Branislav Anđelić. Milija Babović…” “Predsednika Jelića i slavodibitnika Marića dočekali su vodeći ljudi OFK Beograda: Moma Minić. poput Anđelića. “Masoni” i Oleg Golubović uložili su u akciju dovođenja Slobodana Vuksnovića na čelo DS pola miliona dolara. “04.. Isti par smenjuje se na mestu predsednika Srpskog poslovnog kluba “Privrednik”. Babić i Đunić deluju kao braća blizanci. Glavni titular TV “Avala” je Danko Đunić. “Gudjir” guma. Ispred nas glavni sponzor “Zvezde”. Ne čudi da je Srđan Đurić sa mesta baš Koštuničinog savetnika prešao za direktora TV Avala. Transfer novca vrši se iz GmbH ka DC. sa zadatkom da preuzmu Demokratsku stranku. fakturama za ‘marketinske usluge’. i 67% akcija “Banjalučke banke”). preko svojih konsultantskih kuća. Tu je i “Hemofarm” čiji je direktor Miodrag Babić.. vlasnik FASHION CO doo Milija Babović je od butika “Atila” u garaži porodične kuće u Beranama došao do suvlasništva u “Verano grupi” (zastupnik “Pežo”. a njegov “Dilojt end tuš” je vršio procene vrednosti te firme. “Soni”.. Babićev eksponent. Procenili su da je svojim ponašanjem tokom rata Zoran Đinđić kompromitovan. januara 2006. korumpiran? Epidemija neobaveštenosti prenosi se od Slobe na Koštunicu i Tadića. a onda i Hemopharm USA. učestvuje udbaš iz SID. Milorad Ulemek tipovao je otmicu Milije Babovića i Vuka Bajruševića. jadili samo Mobtel. Ovaj metod izmislio je Miodrag Babić: Hemofarm Vršac . “Levis”. Vrednost sirovina je daleko manja od iznosa koji se plaća iz Srbije. Njegov jedini uslov je da Nenad Bjeković napusti kancelariju sportskog direktora u kojoj i dalje sedi. U “masonskoj” loži. a Mlađan Dinkić zna za ovo. što je treća funkcija. nekad pomoćnik saveznog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovića. Nebojša Vujović.NOMENKLATURA SRBIJE . grobar srpske privrede. a zatim podmetuno eksploziv u poslastičarnicu kod železničke stanice.” Slobodan Vuksanović je bio prijatelj Dragana Maleševića Tapija. “Riplej”. i izvesni Danko Mlađenović. pa je Đunić bio predsednik Upravnog odbora “Hemofarma”. Dolijao je bivši agent udbe pri ministarstvu spoljnih poslova i pitanje je nije valjda da Tadić nije znao da mu je saradnik. kum Radeta Bulatovića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 17. kao “privrednika”. postao je prvi nadzornik.. a sada. “Bata”. generalni sekretar FK Partizan. odmah posle glumca Mikija Manojlovića. Tadić ga je vodao po svetu. 1999. Njegov Ekonomski institut je nosilac konzorcijuma osnivača ove televizijske kuće. pred meč. Za iznošenje para. u kome je Nebojša Vujović. iako je još u junu podneo ostavku. uhapšen je bliski saradnik Borisa Tadića i direktor konsultantske firme Božidara Đelića . potvrdio je svedok saradnik Dejan Milenković Bagzi na suđenju pripadnicima zemunskog klana.Hemopharm GmbH. utvrdili su UBPOK i Specijalno tužilaštvo. nekad Miloševićev potpredsednik Vlade SR Jugoslavije. Milija Babović. avgust 2007. MILIJA BABOVIĆ.. Nebojša Vujović. U istoriji srpskog kriminala najveći otkup za otmicu plaćen je za Miliju Babovića. Anđelić. Uspeli su da pridobiju većinu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 12 .. “Armal”. pare se iznose u SAD tako što Babić zaključuje ugovore sa Nebojšom Vujovićem. sad je šef ispostave “Hemofarma” u Americi. Te pare predali su Legiji lično Žarko Zečević. U pljački Hemofarma. VIP rentakar. benzinske pumpe “Ciklon”. godine. Babović je odustao u korist Karadžića.. Let iz Beograda u Glazgov. a on i Đelić jadili su Srbiju. pored Babića. Ključne ličnosti su Babić. Od 2003. terete se samo Karići. i od oba otkupa uzeo je polovinu novca... sa kalašnjikovim je “oslobađao” preduzeća. “Masonska loža” pristupila je pripremama da se preuzme položaj predsednika i Slobodan Vuksanović je pripreman za to. Zemunskom klanu je preko Milorada Lukovića Legije isplaćeno deset miliona evra. Nikola Stanković i Nebojša Vujović. Jednu od sekretarskih funkcija obavljao je Dušan Zabunović koji je 5.” “Novi predsednik Partizana biće Milija Babović. Oktobra 2000. Jedan do drugog sjedimo Darko Pančev i ja. on i Dragan Kopčalić primljeni su u masonsku ložu “Pobratim”.. Dragoljub Lekić. “Gorenje”. tako što GmbH kupuje sirovine kao ‘predstavnik’ Vršca. koji je šef jedne od loža u sistemu Dragana Maleševića Tapija.

novinar Milovan Brkić. od Dragutina Zagorca. LADERNA Rođen je 1961. hranom i bila distributer više poznatih farmaceutskih firmi. Miki Manojlović. Pred 5. oktobar Baja Plavi je poslao Maku da čuva Čovića. Sin Stanišića bio je pilot kod Stanka Subotića Caneta. Posle su pravljene druge kombinacije pa je Perićić izvisio. Od arkanovaca se čulo da su Baja Plavi i Andrija Drašković organizatori Arkanove likvidacije. Svojevremeno Perišić je bio veoma blizak Koštunici. Plavi i Babović danas su neprijatelji. Bio je ministar za svojinsku transformaciju i Miloševićev čovek za osetljive ekonomske transakcije. Vuksanović je dobio zaštitni status. nikada nije bio formalni član neke stranke. nekada uticajni potpredsednik savezne vlade. konkurentsku Mihajlovićevoj. što je kod pravih masona nemoguće. Zagorac je. ali nikada nije radio u struci. Politički prostor nalaze u Koštuničinom političkom krugu. Tada je došlo do razlaza između njih. godine nisu bili u stanju da sklone Đinđica. koja je trgovala proizvodima od drveta. kao Mlađana Dinkića i Žarka Zečevića. Škrbom. Dragan Malešević. u kojoj su završile srpske pare na Kipru) kupio je RK Beograd. godine u Herceg-Novom. Baja Plavi sada je vezan za Čovića. Radni vek počeo je u privatnoj marketinškoj agenciji „Spektra“. Zagorac je bio veoma blizak sa Jovicom Stanišićem. Cilj je bio da se kriminalnim i “masonskim” podzemljem uvede novi element u već postojeći obračun između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice. Srđan Nikolić (bivši ministar trgovine koji je zatvorio novobeogradski buvljak da „DiBek“ ne bi imao konkurenciju). Kada je agencija zapala u finansijske teškoće. o kojoj Babović ćuti. Predsednik je Unije poslodavaca.. a Milija Babović pokušava da nađe druge poluge moći. pogotovo posle otmice Milija Babovića. Beko je otkupio „Spektru“ i otvorio vrata poznatoj agenciji za tržišne komunikacije „Ogilvi end Mejder“. Kako do jeseni 2000. koji kad je u Beogradu odlazi u FMP. Na sahrani je nosio Tapijeve bele rukavice i mačeve. Milan Beko. Zlatan Peručić. Kole Kostovski i Željko Maksimović pristupili formiranju nove stranke čiji je predsednik Slobodan Vuksanović. i akcija je propala. Jovica Stanišić. i neku lentu. osnovao je firmu „DiBek“. 1997. za Marfin fond (Laiki banka. Vuksanoviću dodelio treći stepen. da bi se Maka sklonio na sigurno. pogotovo kad se Stanišićev sin zabavljao s njegovom ćerkom. Milorad Vučelić. Tapi je protivno masonskim pravilima prilikom inicijacije. u odmazdu. firmu Nebojše Čovića. a Čovićev je najbolji prijatelj. Željko Maksimović Maka bio je u kontaktu sa kriminalcem iz Srpskog Sarajeva. u smislu objavljivanja podataka. i bivši šef Gradskog odbora Nove demokratije. sa zadatkom da posle izvesnog vremena preuzme tu stranu. poput Milovana Brkića i Milorada Crnjanina. U dnevnom je kontaktu sa Bajom Živanićem. Stanišićev sin zaposlio se kod Petra Matića. i vozi njegov avion. koje su nekada nosile Ininu firmu. Završio je Saobraćajni fakultet. i da imaju spregu sa ljudima iz Državne bezbednosti. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 13 . novi vlasnik Verano Motors. sa Čukarice. organizovao bacanje bombe i paljenje Opštinskog odbora Nove demokratije. MILAN BEKO. Na kraju su Dušan Zabunović. kuma Radeta Bulatovića. a posle mesec dana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM rukovodstvu stranke. koji je najuren zato što je vezan za masonsku ložu Tapija. Vuk Bojović. Tu leži ključ otmice Milija Babovića. Kao suvlasnik „DiBek“. smer vazdušni saobraćaj u Beogradu. koji je poslovni partner Nebojše Čovića. koji ima funkciju čuvara mača lože i koji je na sahrani nosio Tapijevu sliku. kao direktor marketinga. Cane je Željku Maksimoviću Maki organizovao prevoz iz Crne Gore Matićevim avionom.. godine Beko ulazi u republičku vladu i to predstavlja kao patriotski čin. Funkciju “grani komandera” lože trenutno obavlja Milan Lajhner.. zvanim Plavi. direktor zooloskog vrta.NOMENKLATURA SRBIJE . jer mu je iz Hrvatske bilo obećano ako isposluje da mu se predaju benzinske pumpe “Beopetrol”. i tada je Baji pripao Veranomotors. kriminalcem i vezom pokojnog Arkana. Kad mu je „Spektra“ postala tesna. Aleksandra Tijanića i još nekih. Radomir Živanić. Slobodana Vuksanovića u masonskoj loži videli su pevač Vladimir Savčić Čobi. a promenio je tabor kada je osetio da mu se ljulja položaj. da će ga osloboditi optužbe za ratne zločine. Pored Andrije Draškovića. glumac Dragan Nikolić. glumac Dragan Bjelogrlić. Maka je naručio da Škrba izvrši dva ubistva u Republici Srpskoj. trideset drugi stepen. Baja Plavi pobegao je posle Arkanovog ubistva u u Atinu i u policijskim krugovima kotirao je kao jedan od osumnjičenih za zaveru protiv Arkana. Baja Plavi je jedini preživeli iz afere Arkanovog ubistva koji je na slobodi. Slobodan Radulović. ali su zanemarili Gorana Vesića. Jedan od najboljih prijatelja mu je Danko Đunić. koji je brojao glasačke listiće. Đinđić je ostao predsednik. a i zbog nekih drugih razloga. ali je dobar prijatelj svih vlastodržaca: Mirjana Marković. Dragan Malešević Tapi.. gde se angažuju novinari za medijsku podršku. Kada Cane je prodao avion. Kole Kostovski i Vukašin Maraš iz Crne Gore odlučili su da Slobodan Vuksanović ide kod Momčila Perišića.

preko “Primer C”. Poslednja Bekova funkcija u Miloševićevoj vlasti je savezni ministar za privredu. Slobodan Radulović. “Pričalo da je on bio jedan od bitnih učesnika operacije „Telekom“. nisu dugo ostali u Vladi.5 milijardi maraka. iza kog stoji Milan Beko. jer dobija zadatak da vodi kragujevačku „Zastavu“. Ekskluzivno zemljište u centru Beograda završilo je kod novog vlasnika iako nije bilo predmet prodaje. jer se posle privatizacije često pojavljivao u ovoj fabrici vode. jer nije platio 1. a zatim jeste kaznila konkurenta. Mali akcionari tog preduzeća dokazuju da su oštećeni jer je privatizacija izvršena po višestruko nižoj ceni. FPP je prepustio upravljanje fabrikom Knjaz Miloš Salfordu. Najpre je učestvovao na tajnom sastanku kada su premijer Vojislav Koštunica. ali nije se desilo ništa od toga. kao ni Mišković desetak godina ranije. Beko je 2005. “Pronašli smo da je vlasništvo tih firmi 37%. bio je zvanično savetnik investicionog fonda FPP Balkan limitid. a ne više od 50%. Na tom mestu se ne zadržava dugo. koji se pojavio u privatizaciji mlekara u regionu. koji ima oko 38% vlasništva. Slobodan Lalović. Telekom je prodat za oko 1. nije uspeo da pronađe strateškog partnera.1 milion maraka poreza na ekstraprofit. ali se ne zna šta on stvarno poseduje. iako izbegava javnost. Mesec dana kasnije pojavljuje se kao suinvestitor firma Salford i najavljuje da neće biti konkurent većinskom vlasniku. ali je po objavljivanju rezultata vratio mandat. Po prodaji „Telekoma“ Beko odlazi za republičkog ministra bez portfelja. Prilikom kupovine “Knjaza Miloša”. kao predsednik UO “Zastave”. preko investicionog fonda Worldfin povezanog s FPP Balkan limitid privatizovao Luku Beograd. rekao je sekretar ove Komisije. Komisija za ispitivanje zloupotreba u privredi najavljivala je da će pleniti imovinu njegove firme „DiBek“. Pod njegovom vlašću obavljena je prodaja dela “Telekoma”. predsednik IO HYPO GROUP ALPE ADRIA Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 14 . prinuđeni da se služe opisom “senka”. Olivera Savović. Iza FPP i Salford stoje isti ljudi. Sa ministrom za ekonomske odnose sa inostranstvom. Milana Beka. odnosno njegove firme DiBek. „Rapid“ i „Dimont“. Sličnu ulogu odigrao je i u sukobu “Delte” i “Merkatora”. smatran je za neku vrstu reformiste u režimu Slobodana Miloševića. ali se pričalo da je njegova uloga mnogo značajnija. mnogo toga zna. VLADIMIR ČUPIĆ.3 milijardi maraka. godine Beko bio srpski pregovarač u prodaji 49% Telekoma italijanskom Stetu i grčkom Oteu. najavljivana je i naplata ekstraprofita od Beka. Krajem devedesetih. kojom se navodno nije bavio. iako je 1997. pokušao da preuzme “Merkator”. Milan Beko ima akcije firmi „Medtrejd Internešenel“ sa Bahama i „Medtrejd Internešenel“ iz Liberije. odnosno da nisu vlasnici Rapida. a Milan Beko je bio konsultant i Salford koja predstavlja investicioni fond sa Gibraltara. Dalje kretanje tih sredstava bi je za istražitelje Haškog tribunala jedan od ključnih dokaza da država upravlja sa 8 of šor kompanija jer je novac od prodaje Telekoma završio na tim računima. Od tada povezuje se s više privatizacija. Sredinom decembra FPP Balkan limitid. Komisija je u slučaju privatizacije firme „Rapid“ utvrdila da „Medtrejd Internešenl“ i „Dibek“ nisu unele pare. zadužen za privatizaciju. Dankom Đunićem. Zanimljivo je da je sekretarka Komisije za hartije od vrednosti koja prvo nije kaznila FPP. Većinsko vlasništvo je verovatno priznato zato što je Beko stajao iza posla”. i oglasio da se povlači iz politike. Mišković i on dogovorili da “C market” preuzme konzorcijum srpskih biznismena. ali nisu uspeli. Beko je tada 683 miliona maraka prebacio u vrećama iz Atine u Beograd. Beko je dao nalog da se novac od prodaje Telekoma uplati u malu grčku banku gde su račune držale srpske of šor firme. ali taj slučaj obrađuje MUP Srbije”.NOMENKLATURA SRBIJE . saopštio je da ima oko 57% akcija Knjaz Miloš. Premijer Zoran Đinđić naložio je da se sasluša Beko u vezi sa prodajom Telekoma. Milan Beko je 18. U februaru. oktobra 2000. objasnio je Lalović. ranije radila kao jedan od direktora u firmi Dibek. kada je iz igre izbacio Divca (kao i u “Novostima”). Postao je poznat devedesetih kada je ušao u Vladu Mirka Marjanovića. Na izborima 2000. Potom je. kandidovao se za poslanika na listi JUL-a. Ekstraprofiterskoj komisiji Beko nije bio naročito interesantan. u čijem su vlasništvu „DiBek“. vratio poslanički mandat JUL u Veću građana Savezne skupštine. sa Miškovićem. firme koje su poslovale u Jugoslaviji. pa su mediji u nedostatku pravih informacija. preko fondova sa egzotičnih ostrva. Dok se čak i o Miškoviću. Slobodana Radulovića. što je u budžet Srbije unelo 1. o Milanu Beku nema mnogo informacija. Ni on ni Đunić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Italijanski dnevnik „Republika“ pisao je da je on glavni Miloševićev bankar u prodaji „Telekoma“.

Goran Mrđa. do 2004. 2001. interne revizije. Gordana Matković (ministar za socijalna pitanja). To su bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić i TV voditelj Petar Lazović. godine predsednik je Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd. Bio je direktor Agencije za privatizaciju. godine. do decembra 2006. AD Građa je za samo pola godine prikazala poslovni minus. „Vidim tri potencijalna izvora finansiranja: za osnovno održavanje saveza to je budžet grada i on mora biti veći. Dalje. a uskočio je na mesto ministra za rad Rasima Ljajića. savetnik ministra za privredu i privatizaciju u Vladi Republike Srbije. koji u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj upravlja sa šest podresora i isto toliko agencija. godine. Na funkciju u Izvršnom odboru doveo je svog stranačkog aparatčika Sašu Vitoševića. godine bio je član Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a. to nije dosta. direktori Vladimir Ćupić. pravnih poslova. i rukovodilac u Deloitte & Touche. član U O Metalac ad.. a treći izvor finansiranja će biti sponzorstva. direktora Hypo Alpe Adria banke i mislim da sa takvim timom možemo da podignemo budžet Skijaškog saveza Beograda“. u kome je najveći poverilac bila Beobanka. potpredsednik Smučarskog saveza Beograda i član UO JSD “Partizan”. likvidirane su 4 velike srpske banke. Cvetković je od 2003. Guverner Američke privredne komore u Srbiji. koji je blizak Velimiru Iliću.. što je sukob interesa. I Siniša Mali. Od 2007.. nekadašnjeg saveznog ministra poljoprivrede. Govoreći o akcionarima “Dijamanta”.. I u prethodnom Zakonu o privatizaciji je propisano na koji način se može doći i kako sa može manipulisati akcijama. godine pomoćnici ministra za privatizaciju Goran Petrović i Vladimir Čupić potvrdili su da će se RK “Beograd” privatizovati po posebnom programu i da nema govora o stečaju. I potpredsednici Saveza poznati su političkoj javnosti. i ja tu očekujem pomoć od potpredsednika Čupića. Na čelo Skijaškog saveza došao je sa mesta prvog čoveka beogradskog skijaškog saveza. Od maja 2003. godine kao prvi čovek Agencije za privatizaciju učestvovao u najmanje 88 sumnjivih privatizacija. bivši direktor za tendere. Iz Deloitte Touche u srpsku vladu došli su Aleksandar Vlahović (ministar privatizacije). i potonja direktorka Katarina Tončić došli su iz ove revizorske kuće. Beograd. U Agenciji za privatizaciju skončala su najbolja srpska preduzeća. Mirko Cvetković je u to vreme bio izvršni dirketor te konsultantske firme. Srpskog Poslovnog Kluba “Privrednik”. ali nije komentarisao dešavanja u zrenjaninskoj uljari. Privatizaciju Srbije vode ljudi koji su bili zaposleni u ovoj firmi. Mlađan Dinkić. pa je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 15 . kao i savetnik u agenciji. a u Agenciju za privatizaciju došli su bivši službenici ove kuće.12. U svom prvom obraćanju Dinkić je poručio da mu je želja da Srbija sa Bugarskom organizuje Zimske olimpijske igre 2022. Član je Predsedništva Saveza Ekonomista Srbije. Sve promene u knjizi akcionara. Ali 4. među kojima i “Beobanka”.. Poslovnog savetodavnog veća Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. tadašnjem izvršnom direktoru Agencije za privatizaciju nešto krupno otrglo se kontroli. funkcioner “Telenor”. finansijske kontrole i investicionog bankarstva. Jedan od njegovih najvećih grehova je to što je dok je bio na čelu Agencije istovremeno bio izvršni direktor firme CesMekon. Dinkića. koji se baš zbog previše obaveza povukao sa čela Saveza. Novembra 2001. Ljude iz uticajne MKG iznenadila je uloga beogradske filijale svetske revizorske kuće Deloitte Touche. rekao je Dinkić. tvrdio je Čupić. već je i predsednik Skijaškog saveza Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . i ekonomista Nebojša Savić. Slobodan Milosavljević (ministar trgovine). Nepodnošljiv pritisak političke oligarhije malo je ko mogao da podnese.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ostala dva potpredsednika su Sandra Štajner. Vladimiru Čupiću. Iza poslova Deloitte Touche u Srbiji stoji direktor za centralnu Evropu Danko Đunić. zadužen za upravljanje i razvoj poslovanja sa privredom. Vladimir Čupić je rekao da su preduzeća obavezna da Agenciji za privatizaciju. samovoljom guvernera NBJ. Goran Pitić (ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom). pa Mirko Cvetković. dostave ažurirane knjige akcionara. CesMekon je za račun državnog paketa akcija uradio presek imovine AD Građa sa 31.d. moraju se pravno obrazložiti. i za razvoj kadrova i nadzor rizika poslovanja banke. razmotrićemo mogućnost da javno preduzeće Skijališta Srbije deo prihoda od ski pasa izdvoji za mlade talente. banke (kćerka firma Hypo Alpe-Adria-Bank International AG iz Austrije). koju je Agencija često angažovala. u čijem je sastavu tada bio privremeni centralni registar. marketing. Beograd. januara 2002. poslova upravljanja sredstvima.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 16 . Kao akcionar i direktor. u koji je Cvetković došao kada se u njega utopio Institut za ekonomiku industrije. odmah po diplomiranju.. a kasnije su otvarane firme i predstavništva po svetu. na privatan račun njegovog oca Radeta Hamovića prebačeno 500 miliona dolara državnih para. dostudirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Za vreme rada u Energoprojektu puno je putovao širom sveta. Nije čudno što ga je ministar Vlahović uzeo za svog zamenika. postavljen je za zamenika direktora Geneks banke. godine živeo u Sloveniji. Nakon što nije uspeo pokušaj Milana Panića 1992.-tih više transakcija. Iz ove ideje razvio se. Ist Point je industrijska i rudarska firma ali se bavi i trgovinom berzanskim robama. bio je finansijski direktor Geneksove kompanije u Libanu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Bogdan Petrović. predsednik EAST POINT HOLDINGS Ltd.NOMENKLATURA SRBIJE . koji je formirao sa partnerima iz sektora energetike i finansija. a ni kada su napustili državnu službu 2004. a zatim napustio taj ortakluk. 1987. odakle je pokrivala Bliski istok. Za vreme njegovog vođstva Energodata je razvila prvi domaći sistem personalnih računara. gde je pohađao osnovnu školu. Pitić. na zahtev kupaca o sudbini gubitka. a bio je uključen u berzanske transakcije robnne i monetarne i trgovinu dugovima na sekundarnim tržištima. VUK HAMOVIĆ nikad nije objasnio poreklo svog kapitala. Njegovo napuštanje državnog sektora privrede koincidiralo je sa otvaranjem jugoslovenske privrede za privatno preduzetništvo. državni juniorski prvak u plivanju prsnim stilom. Od 1968. sa Zoranom Drakulićem je osnovao firmu ‘Jupoint‘. firma je preseljena na Kipar i bila je jedna od prve tri of-šor kompanije u toj zemlji. i preselio se u London. u 12 zemalja. Cvijetičanin. Vuk je počeo da radi za “GML International”. godine. Na postdiplomskim studijama specijalizovao je modele verovatnoće i magistrirao je 1974. reprezentativac a kasnije i trener plivačke reprezentacije. “Jugo-Arab”. Za pretpostaviti je da Mirko Cvetković nije pokvario odnose sa Vlahovićem i društvom iz Ekonomskog instituta. poslao nalog direktoru Ćulibrku.. ZORAN DRAKULIĆ. Vuk je imao veliki uspeh u trgovini međunarodnim sekundarnim dugovima i na klirinškom tržištu. U tom periodu Vuk je diskretno bio aktivan i protiv Miloševićeve vlasti u Srbiji. Neki pričaju da je za vladavine Slobodana Miloševića. Zemunsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu. kad zbog sankcija naše firme nisu mogle da posluju. Nakon dve uspešne godine u “Milnah”. Vuk je napustio Beograd. Njegov otac bio je pukovnik JNA. Po povratku sa Kipra. Početkom devedesetih u Ekonomskom institutu u Beogradu Vlahović je bio asistent Mirku Cvetkoviću za koga je tada smatrao da je “patrijarh konsultantskih poslova” u Srbiji. U drugoj polovini devedesetih sproveo je nekoliko transakcija dugova u energetskom sektoru. kroz prebijanja dugova različitih zemalja bivšeg sovjetskog bloka u transakcijama na zapadnim finansijskim tržištima. prvo u Beogradu. Reputaciju konsultanta broj jedan. Vuk je rođen u Beogradu 1949. gde je imao intenzivne kontakte sa vodećim bankama i finansijskim institucijama. godine. Za te institute radili su svi koji su davali softver svim srpskim vladama poslednjih decenija: Đunić. žitaricama. stičući iskustva u strukturiranju investicija i finansiranju kompleksnih finansijskih transakcija. Od 1982. 1978. što se pokazalo kao dobar potez jer je “Milnah” strukturirala profitabilne transakcije koje su rešavale probleme spoljnih dugovanja zemljama i kompanijama. napustio je firmu i postao saosnivač “Ist Point Holdings”. koji je Hamović podržavao finansijski. a kasnije postavio za direktora Agencije za privatizaciju. godine. Odmah se zaposlio u Energoprojektu i nakon 10 godina napredovanja postao je predsednik informatičkog ogranka – Energodate. počeo u državnom spoljnotrgovinskom gigantu Geneksu 1978. Bio je uspešan sportista. i uveo je mladog Hamovića u strukture svih Republika SFRJ. osnovao je privatnu kompaniju za inžinjering u oblasti naplate međunarodnih potraživanja. na Kipru. Njegov otac bio je načelnik GŠ JNA. pod okriljem GML uradio je tokom 1990. savetujući centralno i istočnoevropske vlade o dugovima. 2000. CesMekon. Od treće godine živi u Beogradu. koji nije odgovorio Agenciji o visini duga. Zbog rata u Libanu. a otac je do smrti 2002.. Vuk Hamović živi u Londonu. U periodu 1989.-1992. Drakuliću. EFT. Ist Point Holdings osnovan je juna 1990. širom sveta. u kom periodu je suosnovao list “Vreme”. Te godine prodao je svoj udeo u Ist Pointu svom partneru. Niz poslova na početku tranzicije u Srbiji više je obavljao Cvetković. Bajec. Zoran Drakulić je rođen u Ljubljani 1953. do 1989. mada je dokument bio spreman. godine. pa u Moskvi i dalje se širilo odatle. Mirko Cvetković je imao i u konsultantskoj firmi Zvonka Nikezića. 1989. Savić. Karijeru je. odgovorni rukovodilac Agencije za privatizaciju. TIM 011. Bio je finansijski direktor u ‘Energodati’. firmu za investiciono bankarstvo. obojenim metalima. Labus.

Nakon ovog posla firma Mark Rič.Kosta Prstić (kum prof. nije se pitao kako je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 17 . Solunu. . da se obnovi izvoz automobila i da ta firma otkupi Zastavu. Kneževića i Šainovića) postao je pomoćnik ministra za energetiku i rudarstvo u Vladi SR Srbije (i ostao do početka 2001). . . i bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije. tekstilom itd. niti otvarao nove fabrike.Geneks su ubrzo napustili Stanoje Barlov (kum prof. Miloš Perović i Zoran Drakulić i sva trojica su dobili posao u filijalama Mark Rič.NOMENKLATURA SRBIJE . Krajem 1988.Prof. Klagenfurtu. Čede Kneževića iz RTB-a). Atini. Zoran Drakulić je bio uključen u politiku kroz finansiranje DSS.000 tona koncentrata bakra. imao uticaj na početak. Naša vlast nije pomišljala da ga uhapsi zbog privrednog kriminala i organizovane inflacije. kao potpredsednik DHSS. da li je slučajno Šainović postao predsednik Savezne komisije za radiološku zaštitu? I po izručenju Hagu. preko Geneksa. DOS je zatekao skoro uništen RTB i rudarstvo. Jugotehna i Jugometal ponudili su RTB-u 10. NIKOLA ŠAINOVIĆ. . profitabilna preduzeća. Birklinu.Jova Milošević. za bagatelu. do oktobra 2000. a kasnije predstavnik RTB u Londonu i Cirihu. Tadašnji generalni direktor Geneksa Miki Savićević (koji je sredinom 80-tih ugovorio izvoz Juga u Ameriku) u vreme DOS-a. generalni direktor. umeo je da naplati svoju podršku Koštuničinoj partiji. Ist Point je investirao u proizvodne kompanije i mlinove i brodarstvo. Trstu. Ju-Point u Beogradu itd. zadržao se na toj funkciji. Milija Grujičić. otvara nove filijale: Vest Point. Zato je i pre i sve vreme sankcija forsirao proizvodnju u RTB i nastavio raniju preradu nuklearnog otpada. naftnim prerađevinama. . koje se odužilo preko godinu dana. jedno vreme čovek br. dr Rajko Vračar. i dalje je zvanično ostao na toj funkciji. RTB-u taj isti koncentrat. u Moskvi. Njegov rođeni brat Raka Knežević (tast bivšeg ministra zdravlja. odbio je da potpiše nalog. kupovao je po Srbiji. već je. Rivieru i Glenkor u Njujorku. filijale Glenkora u Londonu i Švajcarskoj. dr Čeda Knežević je postao prvi DOS-ov predsednik Upravnog odbora RTB. U Srbiji. Manje problema bilo je sa izručenjem Miloševića nego Šainovića.Nikola Šainović je meteorskom brzinom napredovao do čoveka br. ne samo da je mogao unapred da zna za sukob sa NATO-om. ostvarivali su visoka primanja kao članovi Upravnog odbora Jugoinspekta (bez odluke Skupštine Jugoinspekta). a srpski ministri davali su garancije Tribunalu da se vrati kući do početka suđenja. Obrena Joksimovića). iz Amerike.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM plemenitim metalima. . samo je kupovao ono što je vredno i što donosi laku zaradu.Ninoslav Cvetanović ga je zamenio (u vreme DOS bio je savetnik generalnog direktora). Nekadašnji finansijer Demokratske stranke Srbije. do tada pred bankrotom. Kompanija je razvila dobre odnose sa Svetskom bankom. postao je predsednik Upravnog odbora Zastave. Direktor komercijalnih poslova RTB. ugovor sklopio Ninoslav Cvetanović. ministar pravde. od privremenog direktora Politike do ministra vera u Vladi Srbije. Vladan Batić. otišao je za predstavnika RTB u Bukurešt. postao je ministar zdravlja u Vladi SR Srbije. Evropskom bankom za obnovu i razvoj i vodećim evropskim komercijalnim bankama. Zoran Drakulić.Dr Filimonović iz Zaječara. Njegov šef partije. u Račku. Bivši rektor. Što se RTB-ovih direktora i ostalih učesnika tiče: . . Radmilo Bogdanović. prof. otvaranje privatnih banaka na Kipru.Prof.Zoran Mladenović (u Boru poznat pod nadimkom “Zoki Munđa”) postao je direktor marketinga RTB. Kada su se zbog toga pobunili neki njihovi radnici iz Bora (članovi Sindikata Nezavisnost) dobili su otkaz. Cirihu i Srbiji i otkup preduzeća. 2 u Srbiji. 2 u Srbiji. Nije ništa gradio. . da bi obezbedili milijarde dolara “crnih” fondova za kupovinu ljudi iz pojedinih stranaka. . Dok je nakon obaranja Miloševića bio u milosti DOS. koji je javno opravdavao kupovinu takvog koncentrata. . Ponovo se obraća starom partneru. Tokom sankcija RTB je proizvodio mnogo bakra. dr Rade Čolić dobio je mesto šefa predstavništva RTB-a u Londonu.mr Miroslav Jakovljević. svojevremeno je bio načelnik SUP-a u Boru.Tomica Raičević je promenio nekoliko funkcija. Što se nuklearnog otpada tiče. tadašnji direktor Jugoinspekta u Beogradu. pa je sredinom 1989. filijale Ist Pointa na Kipru i Jugoslaviji. . a oktobra 2000. Ist Point u Londonu.Mihailo Kilibarda je postao predstavnik RTB-a u firmi Mark Rič u Londonu. u kome je bilo preko 500 kilograma otrovne žive i direktori RTB odbili su da ga kupe. Firma “Mark Rič” ponudila je kasnije. godine.

Mitilineos je odjednom “procvetao” i postao većinski vlasnik Trepče. Danko Đunić postao je potpredsednik savezne vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom. Ona je predložila da otkupi veliki hotel na Borskom jezeru (koji je svojevremeno projektovala). Šainović. DANKO ĐUNIĆ. Debis (lažno predstavljen kao deo koncerna Mercedes-Krajsler). supruga Mikija Manzalovića. Šainović i najvažniji članovi SPS. Đunić je za potpredsednka vlade došao iz američke revizorske kuće “Delojt & Tuš”. pod imenom Ju Point. U ovoj agenciji zapošljavaju se Siniša Mali i Katarina Tončić. Kadrovi “Dilojt end Tuša” raspoređuju se na ključna mesta: Gordana Matković za socijalna pitanja. predsednik Srpskog poslovnog kluba i Ekonomskog instituta Danko Đunić je rođen 1949. Firma Mark Rič je vlasnik još nekoliko velikih firmi u Americi. samo je deo posledica kupovine koncentrata sa živom u toku 1989. Borka Vučić i direktori Jugobanke (među kojima i generalni direktor RTB posle oktobarskih promena Bora Stojadinović) odigrali su odlučujuću ulogu u osnivanju Veksim banke u Moskvi. a iz revizorskih kuća “Ces Mekon” i “Citadela” dolaze Mirko Cvetković i Jelena Milenković. Mitilineos i Glenkor postali su vlasnici rudnika olova i cinka i flotacije u Zajači i Srebrenici i koncentrat šalju u “Zorku” iz Šapca na preradu. uz pomoć dr Miodraga Zečevića. Revizorska kuća. “Srbi su najveći neprijatelji srpskog naroda”. a “Zorka” raubuje opremu i truje grad. Osnovana je filijala Drakulićevog Ist Pointa u Beogradu. tri miliona dolara su male pare da se toliko poslova ostvari. bio je u završnoj fazi pregovora da zakupi borsku Topionicu i obezbedi preko 100 miliona dolara kredita za novu tehnologiju. Verovatno je Marko slučajno našao utočište baš u Kazahastanu. JUL i SRS.NOMENKLATURA SRBIJE . koja je u vreme DOS-a vreme dala bankarske garancije Mitilineosu iz Grčke u trgovini sa RTB. njegovi prijatelji iz Crne Gore uzeli su u svoje ruke svu imovinu Srbije. Za vreme Slobodana Miloševića. zakupe bar jednu liniju u Topionici i kupe neke pogone prerade.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zoran Drakulić za samo deset godina postao jedan od najbogatijih Srba i sponzor nekoliko stranaka u Srbiji i Crnoj Gori (iz tih razloga je savezni ministar zdravlja izvršio samoubistvo u Madridu). “Beogradska banka’. u Makedoniji. Republici Srpskoj i SRJ. Na osnovu ovakvih nalaza banke su ulazile u aranžman sa stranim partnerima i davale garancije za kredite našim preduzećima. Deset hiljada tona tog koncentrata vredelo je oko tri miliona dolara. na Kipru. preko koje su u vreme sankcija prošle stotine miliona dolara RTB-ovih para. Za ostale milijarde dolara niko ih iz Srbije ne proziva. Kao njeni vlasnici. Oni zarađuju. Ti isti ljudi. Ta firma dala je ponudu da otkupi ceo RTB. Goran Pitić resor za ekonomske odnose sa inostranstvom. Borka Vučić je kontrolisala banke. nastavio je da se bavi biznisom i postao direktor svoje firme za istočnu Evropu. Đunić je kao revizor učestvovao u privatizaciji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 18 . Kada je došla nova vlast. Očigledno nije bila u pitanju samo živa. ili bar pogone za preradu bakra. od Đevđelije do Banja Luke. pogotovo u firmi koja je pre toga bila pred bankrotom. ‘Jugobanka’ i ‘Invest banka’) dobile su potvrde da posluju s velikim kreditnim potencijalom. Čak i da su taj koncentrat dobili na poklon od pravih vlasnika i prodali ga nama.000 tona bakra (oko 6. Švajcarskoj. godine. pod punom odgovornošću garantuje za uspešnost svojih klijenata. četiri najveće srpske banke (‘Beobanka’. . spominju se Bora i Marko Milošević. posle Glenkor i Ist Point. kao “treća ruka”. Đunic nije se uzbudio. U takve spadaju Milošević. ima banku na Kipru. Simbolično. srebro i zlato za više od 8 miliona dolara?! Mitilineos. Vladimir Čupić je direktor Agencije za privatizaciju. u vreme Milana Beka i Nemanje Kolesara.Seka Manzalović. i svako ko im se pridružio iz DOS. predstavnik RTB u Moskvi). godine u Herceg Novom. Vlasnik firme (Mark Rič) je poznat kao trgovac prljavim koncentratima i oružjem. Zoran Drakulić stavlja “šapu” na obojenu metalurgiju. Aleksandar Vlahović preuzima Ministarstvo za privatizaciju. S pečatom “Delojt & Tuš” i potpisom Danka Đunića. RTB duguje Ju Pointu 26 miliona dolara (do danas se ne zna po kojoj osnovi)?! RTB duguje Glenkoru iz Švajcarske 4.Srbi su prošle decenije kupili rudnike i flotaciju bakra u Kazahastanu (u kojoj radi bivši upravnik borske flotacije). . a Milan Beko počeo je rasprodaju srpskih preduzeća. Po obrazovanju je doktor ekonomskih nauka. Do tada je davao RTB-u koncentrat bakra na preradu. Miki Manzalović (do penzije. Ist Point i Glenkor pregovarali su da uzmu rudnike bakra RTB pod koncesiju. Sve ovo. nakon uvida u poslovanje određene firme.5 miliona dolara)?! RTB duguje Mitilineosu bakar. guverner Dinkić poslao je te 4 banke u stečaj. Engleskoj. u istoj zgradi nalaze se i Ministarstvo za privatizaciju i “Dilojt end Tuš”.

pola Srbije kupila je ta ista grupa ljudi. a pre svih Danko Đunić. Pava Zečević (sestra Žarka Zečevića). uz proviziju onome ko to sredi..hteo sam da proverim Dankov status u “Diloitu”. Đunić je zaključio da će mladi “stručnjaci”. Danko zaradi i od države koja plaća neprofesionalne konsultantske usluge njegovih firmi i od kupaca u čiju korist pakuje izveštaje. željni brze zarade. vodila je Akcijski fond iz Grčke i uvozila je skupu polovnu opremu. gde je Veslački klub “Partizan”. sa kojim je osnovao poslovni klub “Privrednik”. filijala “Diloita” za centralnu Evropu radi pod okriljem “Diloit Tuš Tomacu” koja ima 120. bez suvišnih pitanja slediti njegove instrukcije prilikom procena srpskih preduzeća koja idu na tender. kao i način na koji je to urađeno. jer neko vreme lično nisam upućen u naše poslove u Srbiji. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. hapšenjem isluženih lopova.. Jedan od slučajeva sukoba interesa Danka Đunića je to što je kao predsednik UO “Hemofarma” radio revizorske usluge toj farmaceutskoj kući. Siniša Mali. Ekonomski institut je 1991. “Sartida” i “Zastave”. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. koji okuplja diskutabilni krem srpske tranzicione elite. dok je Danko Đunić počasni predsednik. u trenerci i sa tamnim naočarima. iz Đunićevog ekonomskog instituta i “Dilot&Tuš” u Ministarstvo za privredu i Agenciju za privatizaciju odlaze njegovi pouzdani ljudi. Iz te filijale. Đunić je svojevremeno otkupio Ekonomski institut u Beogradu i taj potez. Po dolasku DOS-a na vlast. Aleksandar Vlahović. u senci. tako što je kritikovao Miloševićevu vladu i odnosio državna dokumenta. Danko je zaposlen u “Diloitu” i njegova titula je počasni predsednik. Vlada pokušava da zamaže oči evropskim izaslanicima i narodu. koju je sprovodio Aleksandar Vlahović. Aleksandar Vlahović i Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. hara srpskom privredom. Džems Volton je odgovorio mejlom: “. “Diloit & Tuš” je najstarija revizorska firma na svetu ali partnerstvo sa Đunićem srozava im ugled. To je način da se odbiju potencijalni kupci.000 zaposlenih i pruža usluge polovini najvećih svetskih firmi u 150 zemalja. Te procene će biti nameštene na višestruko umanjenu vrednost u odnosu na realnu. Dankova supruga. ali najveći ostaju pod okriljem države. Mada je sedište ove kompanije u Pragu. koji je crna ovca po profesionalnosti. grobar srpske privrede. koja je kasnije otkupljivao sa Žarkom i njegovim ljudima. Nije jasno zašto Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. Srbija nema izgleda da postane članica zajednice evropskih zemalja. Danas se kao generalni direktor beogradskog “Diloita” vodi Miloš Macura. Sa blagonaklonim odnosom vlasti prema visokom kriminalu.NOMENKLATURA SRBIJE . Danko je preko svoje firme “Diloit” pravio lažne revizije za preduzeća. Ugovor o partnerstvu za centralnu Evropu potpisan je 1997. Skoro dve decenije. Mirko Cvetković. kao poznata istraživačka kuća. ulazi u kafić “Ke pasa”.. Ovakvim susretima može se objasniti kako je. Đunić je prijatelj sa Miodragom Babićem. Kao potpredsednik savezne vlade. Ministar Bubalo primećen je. U centrali iz Njujorka nisu mogli da daju odgovor Tabloidu o statusu Danka Đunića. direktorom “Hemofarma”. a tom timu priključio se Predrag Bubalo. a Danko svom klijentu prikaže pravo stanje stvari i da se kupovina preduzeća po tako povlašćenoj ceni višestruko isplati. a Agencija za privatizaciju prihvata ih bespogovorno i . Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 19 . Prosek starosti zaposlenih u beogradskom “Diloit” je 32 godine. generalnog sekretara FK “Partizan” Žarka Zečevića. godine. takoreći bez uloženog dinara. na primer. a Babić i Đunić smenjuju se na mestu predsednika Kluba. Način na koji se sprovodi razbojništvo nad Srbijom i njenim građanima ne može se podvesti pod normalane načine bogaćenja ambicioznih pojedinaca. Beogradski “Diloit”. bio je dugo skrivan. vojni deo Ade ciganlije.. kako. Đunić pripojio sebi. Đunić je uspeo da osigura pozicije u svetu. godine. Ministar Vlahović poverava poslove revizije državnih i javnih preduzeća svojoj bivšoj firmi. Menadžer naših poslova u Srbiji je Miloš Macura…” Demokratska stranka Srbije svoje kritike usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Jugopetrola Kotor’. uz pomoć svog šuraka. pa su pitanje prosledili u Prag. kod Knez Mihajlove ulice i sastaje se s Dankom Đunićem. nekada zaposlen u konsultantskoj firmi “Diloit & Tuš”. pronašao strateškog partnera u američkoj firmi Diloit & Tuš.

godine. postane vlasnik većine srpskih banaka. koje predvodi šef kabineta. za stotine lažnih revizorskih nalaza svoje filijale u Beogradu. Dragan Đurić je stalno napredovao. Aleksandrom Nikitovićem. postao suvlasnik “Agroprom banke“. Baranin. jula 1961. generalni direktor ZEKSTRA GRUPA Dragan Đurić je rođen 1954. a u Beogradu je maturirao u IV gimnaziji. Ova banka postala je zatim deo “Nove banke“. Uvek se radilo “planski”: u nedostatku prostora. u 24. Uspela je da je potpuno opljačka. Zahvaljujući premijeru Koštunici.. Sve je prodavala i pokupovala Đunićeva ekipa i vratila je Srbiju u srednji vek. godini postao je asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu za predmete Teorijske mehanike. Grupa advokata prikuplja ovlašćenja oštećenih da pokrenu nekoliko postupaka u Njujorku. Đurić je vlasnik “Zekstre”. zajedno sa Draganom Đurićem.pravno pitanje odgovornosti američke kompanije za štetu koju je učinila njena firma iz Beograda moglo bi da se pokrene i pred srpskim sudovima. Formalno . DRAGAN ĐURIĆ. a od svoje treće godine živi u Zemunu. nakon čega je kriminalnim transakcijama navodno pokrio taj dug. Grupa srpskih intelektualaca odlučila je da u SAD pokrene postupak protiv američke revizorske kuće “Diloit & Tuš” iz Njujorka. pod pritiskom svog okruženja. Aleksandar Nikitović. ali zbog uticaja Đunića i Vojislava Koštunice. U to vreme. “Nolita”. Dragan Đurić će biti predsednik FK Partizan bar do 2010. Vojinom Lazarevićem. Moskva Potpredsednik je Upravnog odbora Međunarodne asocijacije privrednih komora Rusije i Jugoslavije IBA. izoluje od uticaja svetskih kompanija i evropskog tržišta.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kada je Vojislav Koštunica preuzeo vlast. Sa svojim šurakom Žarkom Zečevićem Đunić je sklanjao sve koji su ukazivali na njihova (ne)dela. kompanija. godine. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 20 . Jedan semestar postdiplomskih studija slušao je na Univerzitetu u Karslrueu. Tokom svog prvog mandata. Nema ruskih. predsednik UO PSP-FARMAN Holdings. Vukom Hamovićem. a majka diplomirani ekonomista Milica Grujić (rođena Dedijer). postavio je advokata Branka Pavlovića za direktora Agencije za privatizaciju. sa svojom mafijom. uz proviziju za gospodina Đunića. Branislav Grujić je Beograđanin. godine. godine u Derventi. Njegov otac je bio diplomirani inženjer i profesor Bogdan Grujić. Vlada Srpske drži na računima “Nove banke“preko 300 miliona maraka novca sa escrow računa. nemačkih i drugih investitora. banda gospodina Đunića uspela je da potpuno izoluje Srbiju. 1978. Od samog početka svog preduzetništva. koji je postao prepreka da Đunić. nezakonito je isplatio toj svojoj firmi 350 hiljada maraka. Osnovnu školu završio je u Nemačkoj. BRANISLAV GRUJIĆ. Ubrzo. “Zekstra” je postala vlasnik robne kuće “Boska“ u centru Banjaluke. uz njegove revizorske nalaze kojima je umanjio vrednost za nekoliko puta. počeo je privatni posao u Staroj Pazovi. smenjuje Pavlovića. što znači da je Dodik i njen suvlasnik. preko zanatskih zadruga pošto tada nije bilo drugog načina. “Šumadije”. i tako premijer državne i svoje pare čuva u svojoj banci. koji bi najstariju revizorsku kuću na svetu naterali da utvrdi odgovornost počasnog predsednika njihove firme u Beogradu.NOMENKLATURA SRBIJE . U januaru 1985. kupujući tridesetak procenata državnog kapitala. Đunićeva banda je obezbedila Albancu iz Švajcarske Bedžetu Pacoliju da pokupuje po Srbiji pumpe i značajane kompanije i uvede albanski kapital u Srbiju.D. predsednik Upravnog odbora kompanije Jugodrvo A. smer mehanizacija. godine. kupljena su mnoga strateška srpska preduzeća. Rođen je 14.. što je za tadašnje prilike predstavljalo meteorski uspeh. Đurić je dobio prednost u odnosu na kandidate Miliju Babovića i Radomira Živanića. predsednik Odbora za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Veterinarskog zavoda. godine diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. navodno. Danka Đunića. da preda premijeru Koštunici kao Đunićev “znak male pažnje za pružene usluge”. 1984. koristio zajedničke prostorije kućnih saveta širom Beograda. Iako najavljivan kao privremeno rešenje. Dodik je u to vreme postao suvlasnik i beogradske firme “Zekstra”. osiguravajućih društava i sportskih klubova. uvek bez kredita i sa organizovanom prodajom administraciji. Kao student. koga je jedino zanimalo kako da opstane na vlasti. Danko Đunić je Aleksandru Nikitoviću predao dva miliona evra. Usavršavanje je odmah počelo učešćem na mnogim kongresima o mehanici i mehanizaciji. Zahvaljujući bandi Danka Đunića. Milorad Dodik je. postupak bi unapred bio osuđen na propast.

godine postao je direktor inženjeringa u Jugodrvu i na tom položaju ostao do 1994. prebacuje loptu Ministarstvu privrede i privatizacije. U jednoj takvoj izjavi piše: “… Obratila sam se Ivoni Petrović. čiji je jedan od osnivača i generalni direktor Arkadije Blank. koja je bila zadužena za kupovinu akcija. godine krenuli u akciju. i Komisiji za hartije od vrednosti. pokazala se kao ispravna. jula 2003. kako bi se zaštitili mali akcionari. prva velika transformacija je 1997. Brokerska kuća “Stockbroker” bila je svesna da je kupovina putem punomoćja.d. regularno sudski overenom ovlašćenju potpisanom s naše strane. Obaveštavam Vas da kupac nije izmirio obaveze prema meni kao prodavcu i jedinom zakonitom vlasniku akcija (prema evidenciji u knjizi akcija Privremenog registra)”. prodaji njegovoj ličnoj of-šor kompaniji”.Iz vašeg dopisa ne vidimo u kakvu vezu stavljate našu brokersku kuću s privatnim aranžmanom koji ste sklopili s drugim fizičkim licem. Iznos za prodaju akcija sam dobila u evrima. posle pada Berlinskog zida. Mali akcionari su u septembru 2003. predstavnik službe za kontakt s javnosću je putem telefona osporio navode. a generalni direktor mi je rekao da to može da se desi ako na berzi “pobedi Branislav Grujić. otisnuo u privatni posao. Komisija za hartije od vrednosti konstatuje da Zakon o privatizaciji nalaže da bi mali akcionari svoje akcije trebalo da prodaju na berzi.” Zbog ovakvog ponašanja brokerske kuće “Stockbroker”. Umesto dogovorenog intervjua o spornoj trgovini akcijama “Jugodrva” s generalnim direktorom Aleksandrom Matijevićem. “Grujićevoj kasnijoj prodaji ovih akcija na berzi. Znajući da akcije vrede više. Ona je danas postala značajno ime u svojoj delatnosti. Odluka o ujedinjenju i stvaranju nove firme PSP-FARMAN Corp. Zato je većina malih akcionara potpisala izjave.. tj.. sa nekolicinom istomišljenika.. 1994. Ona se samo nasmejala. Brokerska kuća ima odgovornost posrednika da zaštiti male akcionare. nigde ne piše da opunomoćenik može prodavati akcije na berzi. i kako je u svoj džep strpao ekstraprofit koji je zaradio od prodaje ovih akcijama na berzi za mnogo veći iznos od onog koji je isplaćivan malim akcionarima. Mali akcionari nisu bili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 21 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 1992. bez pozivanja na propis po kojem nemaju nadležnost. nalog za prodaju je dao Branislav Grujić. praksa je da broker uradi izveštaj i da se razmotri prodaja. godine. zameniku generalnog direktora za finansijske poslove. koje glase na moje ime. rekavši da su na zlonameran način plasirani podaci iz Bele knjige. počne stvaranje nove firme. i zaobilazeći nezakonitosti. Pre prenošenja vlasništva kupca u Privremenom registru potrebno je da kupac izmiri sve obaveze po prodajnoj ceni. zamenik generalnog direktora za finansijska pitanja Ivona Petrović prenela im je njegovu poruku da nemaju pravo na razliku vrednosti akcija.. pitala sam Ivonu Petović da li će mi isplatiti razliku. da je protivzakonit.ilegalna. Znali su da je prodaja akcija u prostorijama “Jugodrva” predsedniku Upravnog odbora Grujiću protivzakonita. a da razliku u vrednosti može stavljati u u svoj džep. Vi niste ukazali na neregularnost prodaje akcija putem ‘punomoćja’. a kopiju priznanice koju sam potpisala nije htela da mi da. Mi smo nalog za prodaju akcija dobili od lica koje je imalo regularno sudski overeno ovlašćenje potpisano s Vaše strane. Marta 2005.. mali akcionari “Jugodrva” obavestili su Komisiju za hartije od vrednosti kako je Branislav Grujić nezakonito otkupio njihove akcije “Jugodrva” i o njegovom nezakonitom delovanju: kršenju njegovih obaveza kao predsednika Upravnog odbora. trgovano je na aukciji 07. slučaj su prijavili direktoru i kontrolnom organu Beogradske berze. godine. a Grujić i Blank postali su dva kopredsednika. godine. u prostorijama kompanije o čijim se akcijama radi . Posle formiranja sopstvene firme. “Stockbroker” koja je prodavala akcije za Branislava Grujića. i da iza njih iz ličnih interesa stoji prethodni dugogodišnji direktor. koje je Ivona Petrović u svojoj kancelariji izvadila iz fioke. Od tada se.. u Sali za trgovanje na Beogradskoj berzi... isplaćivanju minimalne vrednosti u evrima iz ladice zamenika generalnog direktora za finansije. Kada su mali akcionari došli u prostorije “Jugodrva” kako bi dobili razliku novca od akcija koje je Branislav Grujić “prodao na berzi”. tako kažete. posle prvih preduzetničkih koraka dok je još radio u Jugodrvu. odgovorila je malim akcionarima. godine u Beogradu. podstaklo da.” Mali akcionari pisali su ponovo brokerskoj kući: “U tom. Kad brokerska kuća primi dopis registrovanog vlasnika akcije kojim se osporava zakonitost prodaje. da tako dođe do akcija mimo berze.. koju je sproveo predsednik Upravnog odbora. koji su pretrpeli štetu: “. Umesto mene.NOMENKLATURA SRBIJE . Kompanija je ubrzo postala značajan partner mnogim svetskim velikim firmama..” Mali akcionari pisali su i brokerskoj kući “Stockbroker” koja je pomogla u pranju nezakonito kupljenih akcija od strane Grujića: “S akcijama preduzeća ‘Jugodrvo’ a. Grujić ističe da ga je tržišno otvaranje Rusije. godine kada se ujedinjuje sa firmom PSP. saopštivši da nije nadležna.

Predsednik “Komtrejd grupe” početkom maja boravio je u Bostonu i najavio da će u ovom gradu biti sedište poslovanja kompanije “Spinnaker New Technologies”. “MP soft”. ne ostavlja utisak čoveka koji se ugodno osjeća za radnim stolom već u “akciji”.000 računara za Vladu Srbije i ne vidim ništa sporno. budi sumnju u regularnost. Širenje te kompanije obezbediće i nova radna mesta za tamošnje lokalne stručnjake. rođen 28. a u planu je i izgradnja novih poslovnih objekata. maja 2008.” U kompaniji “MP soft” tvrde: “Komisija je napravila niz prekršaja u korist “Komtrejd”! Na dan otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku ostavila je tendersku dokumentaciju tri sata bez kontrole. Predsednik “Komtrejd grupe” tvrdi: “Sama činjenica da su dve firme ispunile uslove.. Predsednik Komisije pročitao je iz delovodnika Ministarstva prosvete da je “Komtrejd” ponudu dostavio 13.” 5. predsednik COMTRADE GROUP Na sajtu “Zoom info” nema podataka o njegovom obrazovanju ni biografije. predsednik “Komtrejd grupe”. Ista brokerska kuća odradila je prodaju akcija malih akcionara preko Grujića i potom prebacila novac. a 1998. “Pakom”. Na konkursu su učestvovali konzorcijumi “Komtrejd CT”. a koji bi trebalo postati novi “waterfront”. potpuna suprotnost geekovima kakav je Gates.. mi i “Pakom”. članice “Komtrejd grupe”.000 računara za škole u Srbiji bio neregularan. Veselin Jevrosimović.2006. otvoren i vešt u socijalnom kontaktu. VESELIN JEVROSIMOVIĆ.. počeo je distribuciju prvih personalnih računara i komponenti u zemlje Srednje i Latinske Amerike. godine u Nemačkoj. dobio je povelju počasnog građanina Bostona kao priznanje za napore da se izgradi i proširi poslovanje u lokalnoj zajednici. ne malim akcionarima. direktorka Beogradske Berze donela je u dva navrata odluku o skidanju s trgovanja akcija “Jugodrva” i prenela je slučaj Komisiji za hartije od vrednosti.12. kao što određuje zakon. dva meseca pre objavljivanja javnog poziva! Kasnije se u zapisniku pojavljuje drugi datum. zbog čega tri člana komisije nisu potpisala zapisnik. oktobra. 1986. time bi trebalo da se bave nadležni državni organi”. kako nalaže zakon. Jedna od namera ove posete bila je i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnim kompanijama koje bi mogle da doprinesu razvoju “Komtrejd grupacije” u Americi.1965. “Jugodrvo” nije prijavilo. stonog računara nema. “Jevrosimović je (bivši) sportaš..NOMENKLATURA SRBIJE . uz golem rast cene nekretnina u kvartu. Svoju prvu kompaniju osniva 1988. “Komtrejd grupa” je na američko tržište donela napredna softverska rešenja i poznavanje najsavremenijih tehnologija za razvoj softvera. a nekakav minijaturni Toshibin prenosnik izvukao je tek kada mi je poželeo prikazati planove za nekretnine i razvoj djela Beograda u kojem je ComTradeova zgrada. bile su nepotpune i obmanjujuće? Prospekt nije sadržavao prave informacije o imovini “Jugodrva”. Firma čijim se akcijama trguje na berzi. 5. Stekao sam utisak da ga računari vrlo malo privatno zanimaju – radni sto mu je prazan. i da “Spinnaker New Technologies” poveća prisutnost u američkoj državi Masačusets. Nas su odbili jer na kovertama ponude nije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 22 . Ova firma nedavno je dobila veliki tender za 4. Na zahtev malih akcionara. Za vreme Branislava Grujića. budući da su dva člana Komisije bili osnivači brokerske kuće “Stockbroker” preko koje je Grujić sprovođeo “nezakonitu trgovinu na berzi”. a da je naš konkurent diskvalifikovan bez objašnjenja. čime je onemogućena licitacija. da je u toku bila prodaja vredne imovine kako bi se pokrili gubici. studirao je menadžment na Univerzitetu na Floridi. već drugom licu čije ime nije otkrila.01. Osnivanjem kompanije u Bostonu. Ministarstvo nauke i sporta poništilo je tender jer je samo jedan ponuđač ispunio sve uslove konkursa.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM iznenađeni. Na pitanje da li razlog za poništavanje tendera vidi u zajedničkom nastupu “Komtrejd” i hrvatske firme “M San grupa” kaže: “Izuzetno kratki rokovi isporuke naterali su nas da nastupimo u konzorcijumu sa hrvatskom kompanijom “M San grupa”. Jedna ponuda eliminisana je pošto je dostavljena u koverti bez potrebnih naznaka. Com Trade Group brzo postaje vodeća IT kompanija na Balkanu i jedan od lidera na tom polju u Jugoistočnoj Evropi. mora da ima validan i istinit prospekt informacija. prikupljene u vreme kada je Branislav Grujić bio predsednik Upravnog odbora. U slučaju “Jugodrva”. Kao student. kako je uobičajeno za poslovne ljude. Mali akcionari vršili su pritisak na Komisiju i na Beogradu berzu. postojali su problemi sa akcijama “Jugodrva” koje je trebalo ispraviti pre nego što su se pojavile na berzi. koji predviđa da se ponuda izabere na licitaciji sa najmanje dva ponuđača. informacije u prospektu. predsednik “Komtrejd grupe” Veselin Jevrosimović izjavio je da je poništeni tender za nabavku 30. Na primer. u Srbiji osniva ComTrade Group. Veselin Jevrosimović.

LJUBIŠA JOVANOVIĆ. To je potvrđeno i rešenjem Saveta za konkurenciju Bosne i Hercegovine. Osnovnu školu završio u Donjoj Trnavi. U AIK banku prelazi 1985. među kojima i opremanje Banskih dvora laptop računarima. naime ako je vrednost akcije bila 11. Ukupni prihodi u 2007.000 dinara. godini bili su 4 milijarde dinara (oko 50 miliona evra). „Pepsi“ je kupio kompletno vlasništvo srpskog „Marbo produkt“. Kompanija objedinjuje uzgajanje krompira. i to bez tendera. kojom rukovodi general Damir Krstičević. Niko nije utvrdio kako je došlo do tolikog broja (7 miliona) akcija sa pravom glasa (ne računajući one bez prava glasa). već banka koja na zakonit i uspešan način vodi računa o interesima svojih akcionara. Prethodni vlasnici „Marbo“ bile su firme „Pacifik servisis establišment“ i „Starlajn servisis establišment“ iz Lihtenštajna. i pripisivala mu da traži zelenaške kamate. godine. juna 1945. iako ima mali broj ekspozitura. i tri godine bio je direktor za investicije. ratni drug haškog optuženika Ante Gotovine. i počeo je s radom 1995. i to dve bitnije. dok po 25% imaju Bojan Milanović i Andrej Jovanović. “Politika” i “AIK banka” iz Niša došle su u sukob preko svojih direktora. a raniji direktor Radosav Milanović. „Marbo produkt“ izuzetno dobro posluje. Do 1973. godini. AIK je liči na ozbiljnu banku. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu 1992. koja ima obrt od 2. Od 2000. vrednim 10 miliona dolara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naznačeno koja je original. godine. Grčkoj. pobedila je polovinom maja na tenderu Vlade Srbije. 350 hiljada običnih akcija AIK banke sa pravom glasa. Antić je negirao sva dugovanja “Politike” ovoj banci i krenuo u žestoku kampanju. te da nismo banka. godine bio je direktor u preduzeću “Moravica”. General Krstičević. Od stranih jezika govori nemački. Raiffeisen je prva po visini bilansne aktive ali je AIK prva po ostvarenom profitu i visini kapitala (najvažnija karakteristika banke). distribuciju i dostavu. Posle napisa da bi mogao biti doveden u pitanje šesti mandat direktoru niške “AIK banke” Ljubiši Jovanoviću. „Marbo“ ima fabriku u Bačkom Magliću. godine postaje generalni direktor banke. što je Borka Vučić jedva dočekala zbog problema sa likvidnošću. odnosno evropsko predstavništvo iz Holandije. Makedoniji i Crnoj Gori i zapošljava više od 1. Raniji vlasnici. vode se i kao vlasnici polovine kapitala u beogradskom preduzeću „Anbo“. Za koliko novca su Amerikanci. ušavši u konzorcijum sa ruskom kompanijom “Azbis enterprajzis PLC”. što je za 50% više nego u 2006. “AIK banka nije ničiji. AIK banka je bila prinuđena da pristupi Beogradskoj bankarskoj grupi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 23 . među kojima i “King ICT”. tvrdi Ljubiša Jovanović. ta kompanija sklopila je niz poslova sa Vladom Hrvatske. godini ostvario je profit od milijardu dinara. a 1988. ukoliko guverner NBJ Mlađan Dinkić ne da saglasnost na njegov izbor. godine. kupili našu industriju čipsa. godine radi kao asistent za međunarodna tržišta u aleksinačkom “Fradu”. pa ni državni ili politički eksponent. predsednik AIK BANKA ad. kod Novog Sada.NOMENKLATURA SRBIJE . Kompanija “King ICT” iz Zagreba. u čijem sastavu su 4 informatičke kompanije. predsednik MARBO PRODUCT doo Avgusta 2008. godine. Bivši direktor „Marbo“. Radosav Milanović je i na čelu preduzeća „Anbo“.5 milijardi dolara godišnje”. U kompaniji “Pakom” kažu da su uslovi za učešće na tenderu bili loše postavljeni. a koja kopija! Mi smo bili najznačajniji pretendenti. proizvodnju. godine. Hadži Antića i Ljubiše Jovanovića. poput da smo mi zelenaši. Od tri liste po kojima se banke rangiraju.000 ljudi. AIK banka je na dve bila prva. Niš Rođen je 20. zajedno sa srpskom firmom “MP soft”. Od 1968. „Pepsi“. ANDREJ JOVANOVIĆ. U 2007. Tako. Možda tu leži objašnjenje kontroverzi koje su nas pratile. a srednju ekonomsku i ekonomski fakultet u Nišu. Nezvanično se pominje 210 miliona evra. Ova industrija čipsa ima preduzeća i distributivne centre u Hrvatskoj. ispada da je banka imala kapital preko milijardu evra – što nije. postaje vlasnik i „Marbove“ fabrike u Laktašima u Republici Srpskoj. do 1970. je svega oko 5% ukupnog broja. Albaniji. kada je Krstičević počeo da radi u “M San grupi”. osim fabrike u Srbiji. U javnosti se kao vlasnik najviše pominjao biznismen Bojan Milanović. već investicioni fond”. U feljtonu koji je danima izlazio “Politika” je optuživala Ljubišu Jovanovića za finansijske malverzacije. u pismu advokatskoj kancelariji stavlja se do znanja da Ljubiša Jovanović “nikada nije bio ni u kakvom ugovornom ili radnom odnosu sa “BC Bank kredit” i nije mu nikada isplaćivana nikakva naknada”. dve firme iz Lihtenštajna. koje se nalazi na istoj beogradskoj adresi kao „Marbo“. predsednik je Upravnog odbora “M San grupe”. dok je fabriku u Laktašima izgradio 2000. je tajna.

i promenu vlasti i pretvorile u srpsku oligarhiju koja finansira vodeće političke partije i ima neverovatan uticaj na Vladine odluke. Kao predsednik FK “Vojvodina”. Mene je neko mogao da imenuje. Komercijalna banka (Ljubomir Mihajlović). Karić (Bogoljub Karić). Izveštaj MKG primetio je da su kompanije koje su u vreme Miloševićeve diktature profitirale od neformalnih monopola. ona je samo obnovljena što svedoči i o moći njenog novog vlasnika. Ove šećerane trebalo je prvo staviti u stečaj da bi se pred privatizaciju utvrdili njihovi dugovi. Toza Marković (Dmitar Šegrt). a neki u vlasti u senci kao Bogoljub Karić. koji navodi da je vlasnik 82. je iz dođoške familije u Vojvodinu. a nekima su sredstva u SAD i Evropi bila zamrznuta. Dragan Tomić. “Nikada nisam bio član UO te banke. Miodrag Kostić pokazao se veoma uspešan u privatizaciji. EU suspendovala povlašćeni uvoz šećera iz Srbije i Crne Gore. Preko advokatske kancelarije Đorđa Sibinovića iz Beograda. a poznato je da se član takvog odbora postaje uz ličnu izjavu. Beograd. Zepter (Milan Janković). Po članu 41. piše Tabloid. U izveštaju se navode neki od Miloševićevih finansijskih stubova koji su uspeli da zadrže poziciju kod novih vlasti: Delta holding (Milorad Mišković). Neki od njih zauzimali su važna mesta u vlasti Miloševićevog režima kao Mirko Marjanović. na predlog Agencije za borbu protiv prevara i korupcije. FMP (Nebojša Čović). Ljubomir Mihajlović. koja je u postupku likvidacije. Zakona o bankama ja kao direktor u “AIK banci” nisam mogao biti ozvaničen za člana UO neke druge banke. Poslednjih 20 godina. YU POINT (Zoran Drakulić). povlašćenih kurseva razmene deviza.-tih jasno je da su nabrojane firme i njihovi vlasnici ekstraprofiteri. republički ministar trgovine i turizma Slobodan Milosavljević reagovao je da ne postoje dokazi da je “problem oko izvoza šećera povezan sa procesom privatizacije šećerana u Srbiji”. AIK Banka Niš (Ljubiša Jovanović). Novokabel (Đorđe Širadović). Krmivoprodukt (Dragoljub Marković). Kada je. preživele Miloševićev pad. Milan Janković. Hemofarm (Miodrag Babić). Dmitar Šegrt. Međutim. C-market (Slobodan Radulović). prema uslovima tendera za privatizaciju. a zauzvrat finansirale Miloševićev režim. Po sticanju diplome na Ekonomskom fakultetu počeo se baviti odžačarskim zanatom. saglasnost. “u duhu zakona koji je u to vreme važio”. ABC (Radisav Rodić). Jovanovića smo razrešili mesta člana UO i o tome obavestili NBJ. ili nad kojom je pokrenut stečajni postupak”. bio i zastupnik “Nord cuker” za Srednju Evropu. niti učestvovao u radu UO. pljačkao je samo po nalogu države. Dibek (Milan Beko). da bude srušena a na njenom mestu da se sazida nova. Milorad Mišković. Progres (Mirko Marjanović). ratni profiteri. MK Komerc kupio je tri velike vojvođanske šećerane. Kapital Banka (Đorđe Nicović). “investicije” će otići će na dubiozu! Socijalni Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 24 . MIODRAG KOSTIĆ. zaboravivši da je većina velikih srpskih šećerana već u privatnim rukama. list “Glas” je dobio pismo. MK Komerc (Miodrag Kostić). A direktor Jovanović je. sa potpisom predsednika “BC Bank kredit” dr Branka Crnogorca.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po članu 13. a onda se oteo i državnom kriminalu. predsednik MK GROUP Ovaj estradni tajkun. prema podacima NBJ. rekao je direktor Jovanović. Kostić je tvrdio da je u tom poslu MK Komerc na gubitku. U prvom talasu privatizacije. kada nismo bili u likvidacionom postupku. nadzornog odbora ili drugog organa banke kojoj je oduzeta dozvola za rad. Pink (Željko Mitrović). Miodrag Kostić.NOMENKLATURA SRBIJE . rođen u Nikšiću. Željko Mitrović i drugi. i dokaz da niste krivično gonjeni.6% akcija te banke koja je u likvidacionom postupku. On navodi da je ova banka svojevremeno izabrala Ljubišu Jovanovića za člana Upravnog odbora. Milan Beko. Nebojša Čović i drugi. uz menadžerski posao. naveo je dr Crnogorac. autobiografske podatke. I najpovršnijem posmatraču političkih prilika u Srbiji 1990. i promoteri Miloševićevog režima. Pošto nije pozivan. koja zastupa “AIK banku”. bio predsednik Upravnog odbora “BC Bank kredit” ad. juna 2001. Većina nabrojanih zbog bliske saradnje sa Miloševićevim režimom našla se na crnim listama za vize SAD i EU. izmena i dopuna Zakona o bankama. neplaćanja poreza i carinskih dažbina i drugih privilegija. Paradigma tog uspeha je suvlasništvo MK Komerc nad zgradom bivšeg CK SKJ (centar “Ušće”). a da ja to ne znam”. Simpo (Dragan Tomić). glavni podupirači. došao je u dodir sa izvesnim Albancem Ramadanijem koji je. Dakle. njegove paralelne strukture i bračni par Milošević lično. ali “bez njegovog znanja i saglasnosti”. Iznos te dubioze u evrima poklapa se sa sumom na koju se MK Komerc obavezao da će investirati. Ta zgrada trebalo je. za direktora banke ne mogu biti imovna lica “koja su bila članovi upravnog odbora.

Ministar Milovanović priznao je da je iz Srbije izvezeno 180. i onda izvezla. Neposredno pre Kostićeve priče. da je prema podacima Centralne banke Crne Gore ta republika u toku 2002. je u Labusovoj izjavi video umešane prste “domaćih krugova koji pokušavaju da povrate izgubljene pozicije na tržištu i nekih političkih partija koje gube tlo pod nogama”. Takva pasivnost vodila je Srbiju u ekonomski skandal.NOMENKLATURA SRBIJE . Postavlja se pitanje kako je moguće da Srbija svoje potrebe za šećerom podmiri sa četvrtinom godišnje proizvodnje. Odmah po njegovoj izjavi javno je saopšteno da se Komisija EU bavi kontrolom izvoza šećera sa zapadnog balkana u zemlje EU.. Dragan Veselinov. U suprotnom došlo bi do povrede uslova povlastice kojom smo nagrađeni.000 tona šećera. godine uvezla 28 miliona kilograma šećera. “Delta agrar”. što je stavilo šećer na prvo mesto izvoznih roba koje se ovde proizvode. Veselinov će izjaviti da su vesti o zabrani izvoza našeg šećera u EU obične glasine. Izvoz iz Srbije nije finansijska pretnja moćnicima u EU. tvrdi da Kostić kupuje najbolje šećerane u Vojvodini.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM program za zaposlene (Kostić je obećao da nijedan radnik njegovih šećerana neće biti otpušten naredane tri godine) time bi bio finansijski ispražnjen. Hrvatska vlada pokazala je da su joj državni interesi iznad privatnih: prevaranti su pohapšeni i sudi im se.45%. I Hrvatsku je potresla “šećerna afera”. Nije teško pretpostaviti da se šećer uvozi i za srpske trgovce. zato što se potencijalni investitor suočio sa činjenicim da je MK komerc kupio mnogo bolje fabrike od kovinske za tri evra. podgoričke “Vijesti” objavile su tekst o potrošnji šećera u Crnoj Gori. Bilo je očigledno da Ema Advin misli na SRJ kada je govorila da neke carine “ne mogu na odgovarajući način da sprovode pravila na kojima je sistem baziran”. onda Evropska komisija može veoma ozbiljno da reaguje. dok Srbija ne izveze više od nekih 120 do 130 hiljada tona godišnje”. i pošto nemate zajedničku carinsku komisiju koja bi ispitala svaku od tih zloupotreba. pa smo ga prepakovali i prodali skuplje”. “Dunavka”. Među najvećim poveriocima su “Invej”. Ovaj podatak pokazuje neslaganje sa podatkom ministra Veselinova o izvezenoj količini . Niko od naših zvaničnika nije demantovao navode iz “Vijesti”. “Sada je šećer glavni izvozni artikal Srbije. ako su kako Kostić kaže finansijski uslovi nepovoljni? Suština odgovora bila je tome da je šećer od repe. Članovi vlade požurili su da demantuju Labusa. koji je obelodanjen izjavom Miroljuba Labusa da će Srbiji i Crnoj Gori verovatno biti uskraćeni preferencijali EU za izvoz šećera jer “postoje ozbiljne indicije” da je “jedna vojvođanska šećerana uvezla šećer u vrećama. dostigao u Evropskoj uniji cenu da je njegov izvoz postao profitabilan. “Šećerna afera” kulminirala je usred vanrednog stanja. kao što se i Miloševiću redovno dešavalo: kada EU krene u kontrolu izjave se daju tek kada se stekne potpuna slika o istraživanom. Zašto se MK Komerc upustio u kupovinu fabrika šećera. rekao je Labus. koji imaju toliko šećera da ga izvoze u EU. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 25 .” Međutim. Agencija EU za borbu protiv prevare i korupcije ustanovila je upravo ono o čemu je govorio Labus: u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji uverljiv sistem kontrole da je šećer koji se izvozi u EU proizveden u domaćim šećeranama. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je Kostić pokazao veliki interes i za šećeranu u Kovinu. Stečajni upravnik “Agroživa” Stevan Moldovan kaže da oko 220 kompanija potražuje 11 milijardi dinara od “Agroživa”. pa je u ovo sremačko selo poslao mašine i obezbeđenje kako bi mogao da povadi repu.. U takvoj konkurenciji zelenaša. ministar poljoprivrede. Miodrag Kostić odlučio je da deo duga “Agroživa” prema njegovoj firmi naplati tako što će sa njiva u Vladimirovcima povaditi repu. NLB banka i AIK banka. sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Prodaja je propala zbog toga što ovaj nije u predviđenom roku izmirio finansijske obaveze prema prodavcu šećerane. Ima osnovane sumnje da smo neki šećer kupili od EU po povoljnijoj ceni. prepakovala ga u kese od kilogram. Milan Prostran. između Srbije i Crne Gore. dakle 75% ukupne godišnje proizvodnje. koja je već bila prodata na javnom tenderu grčkom vlasniku. “Vijesti” su dešifrovale ovaj paradoks: carinske dažbine za uvoz šećera u Crnu Goru deset puta su niže nego u Srbiji. “Žitomlin”. Bilo je potrebno da se poštuje uslov EU da izvezena roba mora biti proizvedena u Srbiji i Crnoj Gori. Upravo o tome govorio je i Labus: “Pošto nemate saradnju dva carinska sistema. Ova vest nagovestila je mogući skandal oko povrede klauzule Evropske unije o poreklu robe. kada je “Sablja” sekla kriminalce. pogotovo nakon ukidanja carinskih barijera EU za pojedine robe proizvedene u Srbiji i Crnoj Gori (SRJ. jer tamo proizvodnja šećera zadovoljava potrebe sa oko 14 milion tona. koji je skuplji od šećera od trske. Veselinov je zaboravio.

2 miliona dolara. Tokom 2002. umesto sportski izborenog plasmana FK Novi Sad. Oni su kupili akcije prodajom deviza sa svojih deviznih računa. Međutim.000 dolara. a kao vlasnici su upisani Gorohov Aleksej i Gorohov Igor. kao zamenik direktora upisan je Zoran Milovanović.88%. Moskva.5 miliona evra.83%. plaćeno je 41 milion. sedišta preduzeća Pima i Skvadra nalaze se na istoj adresi. došlo je do sekundarne prodaje akcija. a kao vlasnici upisani su Pluto International Company Limited sa Sent Vinsenta s 90%. Skvadra. pa direktor FK Novi Sad Miodrag Morača… To društvo se brzo otelo od Koleta koji se zabavio prodajom igrača Vojvodine.2 miliona evra i 1. Preduzeće Skvadra registrovano je 1999. zatim. gde je račun imala i Nacionalna štedionica. NŠ ranije ustupljen prostor dobila je 35 miliona evra. kao direktor je upisan Stevan Aksentijević. ali su bili u interesu njegove stabilnosti. bio direktor Pime. Fond za razvoj Republike Srbije. gazda kulskog Hajduka Džomba. Novac su dobili Dajners klub i Principal.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Tomislav Karadžić povlačio je u Fudbalskom savezu Vojvodine poteze s kojima se organizacija nije slagala. a osnivači su Vladan. registrovane na britanskim Devičanskim Ostrvima. Vlasnik i direktor te firme je Vuk Hamović. godine. Koletov kum. Kada je tokom 2005. Odluka o trećoj emisiji akcija doneta je u aprilu 2003. Posle godinu dana. Pima. Deo akcija Jubmes banke kupila je Vlada Srbije. Najveći kupci akcija bila su četiri preduzeća iz Beograda. Istog dana. Firma Elim iz Beča osnovana je 1995. predsednik ABB AUTOMATION. grčka EFG banka kupila Nacionalnu štedionicu za paket Vuka Hamovića i Vojina Lazarevića. MMF. Rusija Šef ekonomskog tima Koštuničine vlade za KiM i jug Srbije Dr Nenad Popović Savetnici Olivera Božić.NOMENKLATURA SRBIJE . Iz Novog Sada on je povlačio konce na kojima su bili direktor Apatinske pivare Rade Svilar (na toj Skupštini izabran na Toletovo mesto). Proverama je utvrđeno da je firma Koprom iz Beča u vlasništvu jedne moskovske i jedne likvidirane austrijske firme. predstavnik SCG Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 26 . Kupci su bili preduzeća Mali kolektiv iz Beograda i firma Elim iz Beča uloživši po 2. dok je novac u korist preduzeća Skvadra i Pima uplaćen kao avans za robu. a kao svrha uplate navedena je dokapitalizacija. predali su Toletu Karadžiću fudbalsku organizaciju Vojvodine. a uplata je vršena u septembru 2003. predsednik UO RUDNAP Detalji u izveštaju UBPOK o dokapitalizaciji pokazuju kako su Vojin Lazarević i Vuk Hamović postali pojedinačno vlasnici najvećeg paketa akcija Nacionalne štedionice pre njene prodaje. iza koga je stajao visoki funkcioner SPS Dušan Matković. Olivera i Vojin Lazarević. Koste Glavinića 8a. Sve četiri uplate izvršilo je preduzeće Koprom iz Beča. 13. Principal export-import i Dajners klub. vlasnička struktura Nacionalne štedionice je takva da četiri privatna preduzeća postaju vlasnici 37% akcija. stajao je u to vreme predsednik FK Vojvodina Miodrag Kostić. direktor Srboljub Antić. VOJIN LAZAREVIĆ.000 evra i dve uplate od po 600. To je bio najveći argument zbog kojeg su ga smenili 2001. bivši direktor Hajduka Rodić MB Radomir Čurović. Posle kupovine akcija dva preduzeća postala su vlasnici po 13. a vlasnički udeo države pao na 10. Preduzeće Pima registrovano je 1995. Preduzeće Mali kolektiv 91% je u vlasništvu Angloeuropean Marketing. Firma Pluto international registrovana je na Grenadirskim Ostrvima. na račun Nacionalne štedionice u Evroaksis banci u Moskvi legle su dve uplate od 600. Početkom 2003. Krajem devedesetih glasovima rukovodstva FSV odlučeno je da se u prvu fudbalsku ligu administrativno progura Sartid iz Smedereva. Ta četiri preduzeća imala su račune u banci Euro aksis. Firma Mali kolektiv kupovinu akcija izvršila je novcem od prodaje Trast banke iz Beograda koja je bila u vlasništvu Malog kolektiva. opremu i telefone. a da je kao direktor upisana Jovanka Lajtput Ivanišević. vođa veterničkog klana Nenad Opačić. preduzeće Pima kupilo je akcije Toze Markovića. posle Svilara izabrani predsednik FSV Zoran Arsić (danas predsednik OFS Subotica). septembra 2002. koji je do 1998.05%. a država koja je svoj udeo uvećala na 37% prodajući 2005. preduzeće Dajners klub. a Srbija poseduje 13. Osnivač preduzeća je takođe firma sa Grenadirskih Ostrva. a deo krajem 2002. i 2006. udeo četiri preduzeća koja su prethodne godine kupila akcije bio je ukupno 26. GORAN MALBAŠIĆ. i koriste zajednički poslovni prostor. Suvlasnik u firmama Dajners i Principal je Obrad Sikimić. U januaru 2003.67% akcija. Iza te “likvidacije”. koji su uložili 6. Proverama je utvrđeno da novac koji je legao firmi Dajners klub potiče sa britanskih Devičanskih Ostrva od firme Findejl enterprajz limitid.

mora i on od nečeg da živi”. predsednik Branko Terzić. VASILIJE MIĆIĆ. Pa taj Dinkić nema pojma ni o čemu.000. ali ‘ajde sad lepo mi reci ko te je nagovorio da ovo radiš. a “Jedinstvo” izrađuje termo i hidro izolacije. prvi se zapitao Mlađan Dinkić. direktor “Puteva Užice” Dušan Jaraković: “Pitaš odakle Vasiliju Mićiću tri miliona evra za “Ratka Mitrovića”? Pa. skočila je više od 100%. uvreda po uvreda. gde je postao najveći akcionar.000 evra dokapitalizovao je niskogradnju “Ratko Mitrović”. Povećanu tražnju za akcijama Puteva izaziva interesovanje investicionih fondova za tu kompaniju. Mića. Vasilije Mićić postaje vlasnik najvećeg preduzeća za izgradnju puteva na Balkanu. Ugovoreni poslovi vredni su 50 miliona evra. menadžment užičkih Puteva pregovarao je sa potencijalnim kupcima te kompanije. Praćen direktorom preduzeća “Putevi Užice” Draganom Jarakovićem. koja je od početka godine u vlasništvu užičkih Puteva. i na desetak deonica širom Srbije. “Šta. neprekidno se unoseći u lice novinaru Kurira. Vasilije je nastavio sa verbalnim napadima. Razumem ja da i vi novinari morate da pišete i zaradite za hleb. pa Bogoljub Karić je bogatiji od mene!”. Stav kompanije je da povezivanje sa jačima nije loše sa stanovišta budućnosti firme i da je to najbolja varijanta u nadolazećoj konkurenciji. Dok ne progovori. on u Rusiji za jedan posao uzme preko deset miliona evra. “Šta je toliko čudno što sam ja bogat? Čim neko u Srbiji zaradi pare. vodovode. Podrugljivi smešak njegovog podređenog. student na London School of Economics MIĆA MIĆIĆ. dr Stojan Jevtić. najviše zavisi od ishoda tendera za dodelu koncesije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 27 . i tako je prošlo dva sata razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Srbiji. za dva dana oko 15%. Privredna komora Srbije. Vasilijem Mićićem. Moja firma “Jedinstvo” nema nikakve veze sa firmom mog brata. „Metalac ” Gornji Milanovac.. advokat Volonteri saradnici Mihail Malbašić. „Sve to može da bude tačno“. on gradi puteve. Ako ja krenem da se bavim politikom. U popisu njegove imovine su i kamenolomi “Granit Peščar” u selu Ba i još jedan na Zlatiboru koje je kupio na tenderu. energetski stručnjak Dragoljub Vukadinović..d. mora da je tvoj urednik u nekoj vezi sa Dinkićem. predsednikom Srbije Natašom Mićić. Ako nisi ti. direktor je užičkog preduzeća “Jedinstvo”. „ABB Automatizacija” Moskva. direktor Radoje Stefanović. govori da je Srbija tužna zemlja. koja takođe radi puteve. potpredsednik Goran Malbašić. jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. generalni direktor MPP JEDINSTVO Rođeni brat Vasilija Mićića. Da li će menadžment pristati na većinskog vlasnika. direktor preduzeća “Jedinstvo” iz Užica. “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” rade na izgradnji autoputa Beograd . a akcija Putevi iz Požege. Vasilijev rođeni brat. „Deloitte and Touche” SAD. i opaska “ma šefe pusti novinara. Vasilije Mićić. On je uspešan čovek.. Ohrabren nastupom svog gazde. “Ko su braća Mićić i kako su dobili poslove na putevima Srbije?”.” Psovka po psovka. predsednik PUTEVI GROUP Septembra 2003.Novi Sad. Akcije firme naglo su skočile posle vesti o dobijenom poslu rekonstrukcije aerodroma u ruskom Sočiju vrednom 100 miliona dolara. bre. a sa 3. jadnik. kaže da njegova porodica nema nikakve veze sa v.NOMENKLATURA SRBIJE . jer nije izabrao novinarstvo za profesiju. Mića. a u kojoj rade njegovi sinovi. oteraću ga u politički podrum i to mu slobodno prenesi”. „Clyde&CO“ Beograd. narodu odmah oči porastu. razdrao se Vasilije čim mu se novinar Kurira predstavio. spajanjem građevinske firme “Putevi Užice” i “Ratko Mitrović” niskogradnje. ali se pominje da bi kompanija mogla da se nađe u rukama novog vlasnika. deluje kao gospodin. pregovarao je sa austrijskom kompanijom Štrabag i francuskim Vinči i Bujik. direktora Jarakovića. Menadžment kompanije na čelu sa vlasnikom Vasilijem Mićićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prof. Oktobra 2006. zagonetno kaže direktor Puteva Užice Dragan Jaraković. ti hoćeš ti od mene? Je l’ te onaj Dinkić platio da me napadaš? Što napadaš mene. U Rusiji ima privatnu firmu sa sedištem u Sočiju.. kanalizacije i gasovode. student na London School of Economics Bosiljka Kozomara. kao podizvođači austrijske “Alpina Majreder”. u napade se uključio i njegov podređeni. direktor Branislav Grujić. Mićić je postao vlasnik “Puteva Užice” po starom zakonu o privatizaciji. „Farman” Moskva.

U isto vreme. dok voće i povrće čine oko 7. Vrednost ugovorenih poslova u zemlji je oko 50 miliona evra. Program “Pinka” je srpski Nešvil.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Horgoš-Beograd-Požega. nekoliko regionalnih i lokalnih.. i na kojoj se vijori velika zastava „Putevi Srbija“. Iz tog vremena kiparski Putevi imaju ugovorene poslove koji još nisu završeni. Najveće stavke su sirovine i repromaterijal. Poduhvati u Rusiji počeli su još 1992. vlasnik. vode „Hemofarm“. uprkos povlašćenom carinskom režimu za Srbiju. HTP „Putnik“ . istovremeno. kaže Jaraković. a posebno mesto pripada 28-spratnici „Aleksandrijski svetionik“.kompanija „JCS Koks“.. „Metalac“ Gornji Milanovac. „Fadip“ Bečej moskovska kompanija „Metaloruan“. a „Lukol“ ima probleme da ispuni ugovorene investicije u „Beopetrolu“. Van građevinarstva. vrednost izvoza je bila 315 miliona dolara. Planirano je da se koristi oprema kompanije koja je već u predstavništvu u Rusiji. Ruska Federacija je prvi spoljnotrgovinski partner Srbiji.kompanija „Viza“. PKS nema podatke o opsegu tih kompanija. u koji će narednih godina zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara biti uloženo 12 milijardi dolara. ima sopstvene kamenolome. vlasnik i kiparske firme istog imena – Putevi. prema podacima PKS. a ako se mora. a u sektoru trgovine „Delta“. „Target“ Bačka Palanka. Učinak je: „Viza“ je posle dve godine obustavila proizvodnju i pokrenula stečaj u „Rekordu“. Alžira.finansijska korporacija „Metropol“. „Termoelektro“ . zbog toga što je Vasilije većinski vlasnik hotela Palisad na Zlatiboru i suvlasnik zemljoradničke zadruge Jablanica (nekoliko stotina hektara zemlje oko Tornika). a tek oko 6.. glavni i odgovorni urednik PINK INTERNATIONAL Željko Mitrović ima svoju Pink-televiziju širom pravoslavne ekumene. a rade Medicinsku školu u Užicu i sportsku halu na Zlatiboru. Ruske kompanije kupile su: „Beopetrol“ .000 radnika. sa rekonstrukcijom dve piste u Sibiru. Razlog za mali izvoz i njegovu strukturu je što u Rusiji rade firme koje proizvode te robe kvalitetnije i jeftinije... a sa njim i imamo predugovor o izvođenju radova ukoliko dobiju koncesiju. i radnici „Goše“. godine.5% robe široke potrošnje.NOMENKLATURA SRBIJE . Vlasnik je najveće medijske korporaciji u Srbiji koja uključuje televizije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 28 . kaže Jaraković i napominje da je vlasniku Vasliliju Mićiću teško je da donese takvu odluku. kao nacionalnom dobru. nek nas i kupi“. Užički Putevi su jedna od najuposlenijih građevinskih firmi u Srbiji. betonjerke. a upućeni ih rangiraju: ubedljivo prvo mesto zauzima Milan Janković Cepter. na međunarodnom tenderu dobili su užički Putevi.naftna kompanija „Lukoil“. Na građevinskim poslovima iz Srbije angažovano je oko 40. Priželjkujemo njegovu pobedu. iako imaju ponude iz Dubaija. Kompaniju Putevi Kipar osnovao je upravo u vreme sankcija. Kompanija uglavnom obezbeđuje i osnovni materijal za sopstvene potrebe. „Glavna ograničenja jesu resursi i kapaciteti“. koja je vlasnik 42% akcija užičkih Puteva.5%. „Rekord“ Rakovica . U drugim zemljama za sada još uvek ne rade.14 milijardi dolara. ŽELJKO MITROVIĆ. jer uvozimo kompletnu i naftu i gas.. za šta je prošle godine plaćeno oko 2. Ako je već bio od poverenja Miri Marković i Bebi Popoviću. danas je vlasnik više od 60% kapitala te kompanije.moskovska kompanija „Harvinter“. Kompanija je posebno usmerena na Soči. Posao na rekonstrukciji i doradi piste u Sočiju. i na koju je preneo poslove i opremu. Putevi Užice u Rusiji trenutno izvode radove u vrednosti oko 34 miliona evra. „Putevi Užice“ (Vasilije Mićić). Mićić koji je bio direktor Puteva Užice u vreme sankcija. Mićić je. a slede ABS holding (Nenad Popović). Libije. Vasilije Mićić je vlasnik 22% kapitala firme Puteva Užice. iako nam je Rusija dala mogućnost da 95% roba tamo izvezemo bez carine. kad je iz Srbije bilo teško direktno raditi u Rusiji. radi oko 160 naših kompanija mahom registrovanih van Srbije. „PSP Farman“ (Branislav Grujić). „Putevi“ su u ovom gradu izgradili i rekonstruisali mnoge objekte. asfaltne baze i transport. U Rusiji. Putevi Užice učestvuju na tenderu za zakup državnog zemljišta za izgradnju zimskog sportskog centra Tornik. „Goša FOM“ . Nije nikakvo iznenađenje što je Koštunica Željku Mitroviću. udelio za dalju prodaju tri-četiri nacionalne televizije. „Vinči je tu ozbiljan kandidat. Trenutna vrednost opreme je oko 50 miliona evra. prirodno da je osvojio i Aleksandra Nikitovića. što je više od petine ukupnog godišnjeg uvoza Srbije. u vlasništvu nemačke „Štade“. i desetak radio-stanica.

Ružičasta televizija je lansirala i 11 satelitskih kanala. Cecom. trunu po zatvorima ili su u bekstvu sa crvenim poternicama Interpola. kao nagrada Lupšiću. Čovek takvog pedigrea bio je idealan za širenje slobode medija u despotskoj Srbiji. dotle jednom od “Rokera s Moravu”. Iako se natčovečanski trudio. Dok je on ovde primer uspešnosti Srbija nema čemu da se nada. Na Televiziji „Pink“ emituju se najgledanije zabavne emisije i domaće serije. otišao na kontramiting i zakleo se Miri da će da puca na neprijatelje. Mitrović je na čelu patriotske estrade. pa je Lupšić stupio na stranu Koštunice i dve godine vodio kampanje protiv Đinđića kao mafijaša i švercera cigareta. Beba Popović je organizovao je sastanak Željka Mitrovića. iako je. pošto su Milošević i Mira Marković pokrali izgubljene lokalne izbore.NOMENKLATURA SRBIJE . muzičkom urednicom kompanije „Pink“. pošteni i pametni Srbi patili i siromašili. U bivšoj Jugoslaviji. Tijanić se pokolebao. Trebalo je unapred naoružati buduće zaraćene strane. ne bi ni mogao da odigra takvu ulogu. Koštunica je tu bio od reči. A Željko Mitrović. koji nije bio njegov. Što je Srbija postajala razrušenija i opljačkanija. već i ojađenih srpskih duša. dilema i sumnji sprečava u uspehu u životu. On i Mitrović su bili rivali oko Mire Marković. Mira Marković mu je rekla da je najobičnija pička. i fabriku žvaka. producirao je film „Anđeli 3“. Aleksandar Lupšić je sa Manjom Vukotićem pokrenuo “Blic”. koje će ličiti na opozicione.. Pošto je sa Arkanom. „Pink Montenegro“ i „Pink Makedonija“. A nije ni smeo! Svi njegovi drugovi i poslovni partneri dobili su metak. Iz braka sa Hani Mitrović ima dvoje dece. da bi se osudile demonstracije protiv Slobodana Miloševića.. On je ostao u Beogradu kao čuvar njihove zaostavštine. sa beogradskih mostova pozivao NATO da ih bombarduje. Željko je tako postao Veliki Željko. Nije iznenađenje što je. JUL je stvarno bio cool za Željka Mitrovića. drskost i bezobrazluk nisu mu dovoljni protiv nekog ko ume da se svakome i na svaki način uvuče. kulturni. taj Lupšić radio je kao predstavnik vojne špijunske organizacija “Ina-turs” u Beču. Pomislio je da Sloba pada i ponudio se da ga izda. jer mu je televizija tobože stradala tokom NATO bombardovanja zgrade CK. inače uglavnom gledaoce “Pink”-a. Niko sa malo pameti. Tijanić je izgubio. Kad je načuo za to. dok sa drugom suprugom Milicom Mitrović. koji sa Čumetom asfaltira puteve po Srbiji. Za razliku od njega. Prodavao je naftu i oružje. čije su zvezde tada bili Kleopatra. Samo su obični. Minimaksom i Šešeljom potpalio Srbe da se suprotstave NATO-u i svetu. nacionalna frekvencija dodeljena porno televiziji “Košava”. a da će mu se to kasnije nadoknaditi. Bio bi čak i tada dostojan divljenja da je “Pink” televizija njegovo delo. i za njegovog dugogodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Lupšića. ako Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 29 . istim kanalom dobio je obilnu nadoknadu štete. Milana Beka i Milorada Vučelića. kuće. Boris Bizetić i Ruška Jakić. Zapalio je studio. Njemu. a u pripremi je još nekoliko filmskih produkcija. Nije on bio loš ni sa korumpiranim opozicionarima. On gotovo i ne zna u čemu je učestvovao i kakav je prelom u srpskom mozgu izazvao. nego režima Slobodana Miloševića. Nije ispunio zadatak da Vlajkova simpatija Jadranka Jovanović zapeva u bečkoj Operi i probije sankcije. Karijeru je počeo kao basista grupe „Oktobar 1864“. i preko “Dunav osiguranja” (pouzdana julovska veza Nebojša Maljković) dobio odštetu da izgradi velelepnu zgradu “Pink” televizije na Dedinju. Uličarska bistrina. sa koga je zabranio više srpskih medija nego svi pre i posle njega. nalazili se oni na ovom ili su već na onom svetu. „Pink BiH“. Vidovita Zorka. kao nacionalno dobro. avioni. Željko Mitrović nije samo gospodar srpskog neba. Kad mu je zatrebalo još para. na kome je odlučeno da Lupšić isplati Mariji Milošević pet miliona maraka za TV “Košavu”. on je bio uticajniji i bogatiji. Ne treba precenjivati Željka Mitrovića. kad je podneo ostavku na mesto ministra informisanja. takođe ima dvoje dece. a otvoriće veliki filmski studio PFI u Šimanovcima u blizini Beograda. od sramote. Mitrović poseduje izdavačku kuću „Siti rekords“. To je Lupšića preporučilo još više za poverljivog svetskog čoveka Vlajka Stojiljkovića i Radeta Markovića. Svejedno mu je bilo što je u međuvremenu sve što je vredelo u Srbiji potpuno propalo. fabriku za štampanje CD i DVD izdanja. Zoran Đinđić je pobesneo. Željko Mitrović je zgrabio “kalašnjikov”. bili su dovoljni samo pare. Nije Aleksandar Tijanić baš neupućen kad tvrdi da je televizija “Pink” više delo kolumbijsko srpske mafije. On nikada nije dozvolio da ga višak znanja. ali verovatno jeste neke druge. Da napravi novine u službi Slobe i Mire. Mitrović je vlasnik avio-kompanije „Er Pink“. Iz svoje ružičaste stvarnosti gotovo i nije izlazio. a ne državni projekat sistematskog zaglupljivanja Srba. na vreme bila evakuisana u zgradu “Genexa”. Nikad nije ni bio deo sveta koji je mislio svojom glavom. da bi s njima moglo da se radi bukvalno šta god ko hoće.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Pink“. U vreme višemesečnih demonstracija ‘97. uključujući i ratnog ministra Aleksandra Vučića.

za koje ne mora da zna Koštunica. Šestog oktobra ujutro. čak i od Bebe. izgorele su prostorije Demokratske stranke u Nušićevoj ulici.1997. bio je dužan da pomogne i Lupšiću. Sa osiguranikom. Mlađan Dinkić. ali na štetu građana.NOMENKLATURA SRBIJE . kao drage goste. u rano jutro. Posle atentata na premijera Đinđića. pošto su postali preveliki za Srbiju. Gorelo je i Jugoslovensko dramsko pozorište. jer mu je bilo sumnjivo šta je petljao sa Zemuncima.. a Željko Mitrović omiljen u podmlatku njene partije. Iz sleda događaja postaje jasno da je postojao plan da deo studija televizije Pink izgori. u studiju ove televizije. Petog oktobra 2000. Svi oni optuženi su za atentat na premijera Đinđića. 24. bilo je jasno da sa naplatom neće biti problema. Za televiziju “Pink” duže ga neki mnogo moćniji. Željko se lako odbranio od dva usamljena napada. Posle Petog oktobra profesor Čedomir Čupić predlagao je da se zgrada “Pink” televizije sruši. nije ni tražio u televiziji “Pink”. “osiguranje mašina od loma i nekih drugih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 30 . pojavio se Mlađan Dinkić u ugodnom razgovoru sa Željkom Mitrovićem. Milan Beko. Pink televizija nije radila. kad proda televizije “Košavu” i “Avalu”. ali sa kojima je svaki dan u toku Aleksandar Nikitović.. Zemunski klan brinuo se o raspoloženju Grega Stivensa. Zadužio se nekoliko desetina miliona evra i počeo da gradi džinovska studija u Dobanovcima. Željko Mitrović je samo vešti “stilista”. godinu. U velelepnoj zgradi televizije “Pink” češće je boravio Vlada Budala. koje su želele da nesmetano vladaju. Nedelju dana pre paljevine u studiju televizije Pink na privremenoj lokaciji u zgradi Narodnog univerziteta “Braća Stamenković” Mitrović potpisuje sa “Dunav” osiguranjem polise na pokretnu tehniku. A kad su dolazili Čume. ma šta se desilo posle Miloševića. bila je to omiljena televizija prve drugarice Mirjane. a podmladak SPS se uselio i odmah napravio klub zatvorenog tipa. požar u televiziji Pink. Kao i Đunić. i DS je naplatila veliku odštetu i otišla na drugu adresu. Televizija Pink i Željko Mitrović. i ta sumnjiva vatra donela je veliki novac od kog su neki savremeni neimari pravili sebi zadužbine.i na građevinske objekte. a Željko Mitrović se našao u naručju . Nebojša Čović je tražio da se u “Sablji” uhapsi Željko Mitrović. Tu se znaju stroga pravila igre. sada preko srpskog novinarskog taloga tvrdi da sa tadašnjim vlastima nije imao skoro ništa. Željko Mitrović. 22. Bio je to znak da su ovom JUL-ovcu gresi oprošteni. Ovo je bio primer kohabitacije i kako sloga partijskih oligarhija može doneti korist. godine izbio je. koji je i “zemuncima” obećavao da će da ih vodi u Holivud. ugovoreno je “osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti. Da ne bude suviše sumnjivo.”. Na zadovoljstvo klana Aleksandra Nikačevića ondašnje vladajuće partije. pa u tim hangarima proizvodi žvake. dobio na RRA lutriji. pa su se Željko i Milica ponudili da ih. Po načinu na koji je osiguravajuća kuća “Dunav” postupala. urađene na osnovu nabavne.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ranije Mariji Milošević napravio TV “Košavu”. Željko Mitrović je krenuo da osvoji Holivud. A Željko je investirao u njega. Bilo je to pet dana nakon što je ova medijska kuća potpisala polisu osiguranja sa osiguravajućom kućom “Dunav”. koje je. godina. Bagzi i Kum Luković. revalorizovane vrednosti prema bilansu stanja 31. da ih slisti. odrekao se Bebe. decembra 1999.Koštunice. koji se u međuvremenu afirmisao kao uspešni producent porno filmova u Srbiji za zapadno tržište. osim Tijanića. uživo. Žarko Zečević. ali . bili su to holivudski spektakli. a da njegov vlasnik naplati od osiguranja veliki novac. televizijom Pink i Željkom Mitrovićem. Osiguranje je urađeno sa rokom trajanja 10 godina i odobrenim popustom od 10%. lično poslužuju. sa Lupšićem i ostalim Miloševićevim ljudima (Danko Đunić). decembra 1999. Nije to bio ni prvi ni jedini “ekstraprofitni” požar u Beogradu tog doba. Željko Mitrović je jeftino prošao. Legija. Bila je to 1999. Stotine miliona evra zemunskog klana nikad nisu pronađene. ili 800. Televizija Pink na jaslama novih vlasti živi još bolje nego u milosti Mirjane Marković. Tokom prošle decenije u Srbiji se na gomili našlo prilično neopranih para. godine. Dovoljna je bila agresivna retorika u “Pinkovim” vestima. sa ugovorenim uvećanjem knjigovodstvene vrednosti 100% i ugovorenim rastom cena na malo. godine imali su polise osiguranja imovine TV Pink za 1998/99. bivši miljenik bivše prve drugarice. Činjenice govore suprotno. a javnim igračima su dati na lično korišćenje isključivo luksuzni stan i hrana. Sada ne može više da plaća rate kredita. pošto ih niko. Ukupan profit od ove paljevine bio je 23 miliona dinara. i Željko Mitrović pomalja se na površini tih “crnih fondova”. kao bespravno podignut objekat. ali nije Vlade Budale i ostalih. malo ga je zavitlavao u lutkarskoj seriji “Nikad izvini”. Planira da se izvuče.000 nemačkih maraka. Ugledni “Njujork tajms” objavio je da je njegov ključni poslovni partner Greg Stivens umro u Holivudu od “loše srpske droge”. Dušan Spasojević.12.

1999. godine .” Bilo je to u oktobru 1998. Kada nije bio zadovoljan programom Čume je ulazio sa naoružanim telohraniteljima. ta kuća i njen vlasnik obnavljaju polise osiguranja. U dokumentu “Šteta PI-52/99-požar osiguranika RTV Pink internacional company”. Mitrović se stavlja na raspolaganje Goranu Vesiću. U ovom slučaju. A nepunih nedelju dana pre požara u televiziji Pink. na kraju pljačkajući se uzajamno. ali da “nije korišćena”. deset kamera i druga oprema. godinu od opasnosti požara “i nekih drugih opasnosti”. koja je i propala pljačkajući vlastitu državu. Iz kancelarijskih prostora izneto je više kompjutera..”. Nakon požara od 22. notni zapisi. ili one koji su ga amnestirali? Po obaranju Miloševićevih s vlasti. Čedi Jovanoviću. Osiguranje imovine televizije Pink za 2000/2001. Milićev beleži i nešto što bi osiguravajućem društvu trebalo da “bode oči”. Potporučnik Milićev u izveštaju beleži kako su čuli da nešto u studiju “puca”.5 miliona dinara. Mitrović je formirao svoju komisiju za procenu štete koja je zajedno sa komisijom “Dunav osiguranja” radila na proceni.”. a da to ona “dva lica” nisu primetila.. Zakon je tu postojao za humor. Mitrović je ustupao glavarima. decembra 1999. pa je “pokretna tehnika” prethodne godine osigurana na vrednost od 1.NOMENKLATURA SRBIJE . govori i podatak da je Kontrolor primene Uslova i Tarife izvršio kontrolu zaključenja osiguranja pred kraj decembra 2000. Vlasnik televizije Pink kaže u jednoj dnevnoj novini: “Težak sam milijardu dolara”.. Koga bi trebalo kazniti: Mitrovića koji je zaradio otimajući od države i uz pomoć države. Za generalnog direktora HI “Župa” u Kruševcu imenovan je 1987. Mitrović je i opremu koju je uzeo u najam od “Avala filma” osigurao na ondašnjih 2 miliona dinara. pa je na osnovu toga i utvrđena visina štete.nakon takozvanih oktobarskih promena.. po rečima stručnog radnika “od neprocenjive vrednosti”. Miroslav Mišković vlasnik je najveće Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 31 . Kada je Vojislav Koštunica izabran za premijera. u dokumentu pod nazivom “Analiza intervencije”. pa je ta cena bila uvećana za 100%. Surčina i Batajnice.. urađeno je prema podacima iz popisnih lista na dan 31. kod Varvarina. uvećana na 2. piše kako je “zbog veće količine zapaljivog materijala i visine studija od 9. a Ljubiša Buha Čume organizuje konkurse za izbor gologuzih devojčuraka. Mitrović je mogao da sprovede samo uz pomoć vlasti. Prigovor su prihvatili članovi veća “Dunav osiguranja”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM opasnosti. Radio je “Jugobanci” u Kruševcu.ni u jednom delu”! Dalje piše da je u hodnicima oko studija postojala zidna hidrantska mreža. pa je naručila vozila Zemuna. Samo godinu dana pre bio je skromniji. da je prilikom intervencije iz požara spasena oprema: iz režije studija izneti su monitori. godinu. aparata i instrumenata.. Tom prilikom kontrolor uslova osiguranja i premije nije izvršio kontrolu polise i obračuna premije.. u selu Bošnjanu. i Koštunica je zažmurio. Ima u dokumentu jedna rečenica koja govori o suštini “samozapaljenja”: da je “. gde je do tada bio pomoćnik generalnog direktora za finansije. Veći deo novca koji je zaradio naplaćivanjem u kešu od gostovanja u njegovim emisijama. Ovu drsku pljačku nezgrapno zapakovanu u inscenirani nesrećni slučaj. koji je potpisao Dušan Milićev.” Milićevu nije promaklo da je u studiju televizije Pink bilo organizovano dežurstvo. piše da se “osiguranik nije složio sa visinom procenjene štete” i da je uputio prigovor.do požara došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade... Prethodno u zapisniku. Već tada bilo je jasno da je režija ove lakrdije bila smišljena. Željko Mitrović će i nju naplatiti od “Dunav osiguranja” po ceni uvećanoj od nabavne za 500%.5 miliona. MIROSLAV MIŠKOVIĆ. na prvom spratu iz izložbenog prostora iznete su slike.5 metara došlo do velike koncentracije vrelih produkata sagorevanja i dima do plafonske konstrukcije izrađene od drveta i trske omalterisane sa unutrašnje strane. komandir vatrogasne brigade koja je gasila požar. i da su kod studija to dežurstvo obavljala “dva lica”.12. Mitrović podilazi (preko svoje žene) šefu kancelarije Vlade za informisanje. kako je to predviđeno u osiguravajućim kućama. stručna komisija kompanije “Dunav osiguranje” utvrdila je uzrok štete.. Uprkos tome što je ova oprema spasena. Završio je Ekonomski fakultet. Srđanu Đuriću. godine. “osiguranje prenosivih uređaja. godine. piše da “Objekat nije pokriven uređajima za zaštitu od požara.. Uobičajeno je u ovakvim slučajevima da se zapisnici i obračuni obostrano potpisuju.. predsednik DELTA HOLDING Rođen je 1945. godine. u delu “Razvoj i gašenje požara”. Da mu je i DOS-ova vlast bila blagonaklona. Pored pomenutih osiguranja za poslovnu 2000/2001. Zašto su ta dva lica gledala kako studio gori “dosta pre alarmiranja vatrogasne brigade”? Vatrogasna brigada je dolaskom na mesto požara ustanovila da je “požar većeg obima”. sa povećanjem od čak 500%! Željko Mitrović je nabavnu vrednost opreme televizije Pink uvećao za 500%. studio sa skoro deset metara visokim plafonom je goreo. Dakle. iz kog će Željko Mitrović izaći bogatiji za skoro milion nemačkih maraka.

Mišković je otet po nalogu Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića Kuma. granulate. a od spajanja dve firme trebalo bi da nastane preduzeće s profitom od pet milijardi evra koje bi se kotiralo na londonskoj berzi. reno. svoju sposobnost za biznis iskazao je potezima poput. suncokretom. bicikli. O otmici Miroslava Miškovića i danas se malo zna. Mišković je došao do vlasništva Preduzeća za puteve Beograd. da bi se plaćao manji porez. Veliki tržni centar planiran je i na zemljištu koje je nekad pripadalo preduzeću Autokomanda. Iza svih Miškovićevih firmi stoji firma Hemslejd sa Kipra. kuglanu. Strateški je partner s grupom Đenerali i preko Delta Đenerali prodaje razna osiguranja. a novac je završio na Kipru. Krajnji vlasnik svih kompanija Delta je of šor firma sa Kipra. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. od Mirjana. bivši ministar policije. Otkud pare da započne sve to? Neki koji ga dobro poznaju tvrde da zaštitni znak “Delta holding”. pšenicom. antifriz. Mišković je bio na otvaranju sajamske priredbe u Beogradu. somborskog Sunca i industrije ulja Dunavka iz Velikog Gradišta. i poslovnog prostora Investbanke na Terazijama.. ekipa iz Jedinice za specijalne operacije koja je svoje policijske legitimacije zloupotrebljavala i “unutar porodice”. a Mišković nije platio “partnerima”. Automobili fiat. hladnjače. te gradovi Moskva. proizvodima od uljarica i stočne hrane. i ministra policije Dušana Mihajlovića. lančia. hipermarketi Tempo. Marija. honda. garderoba zara i jana. Logično. Jedan od najvećih vlasnika oranica u Srbiji jer je kupio 20. poslovni prostori. došlo je do otmice nakon koje je plaćeno tih 7 miliona maraka. Za Miškovićevo ime počeli su da se vezuju poslovi na više kontinenata: automobili.. beogradske Obuće. godine. Već sledeće godine osnovao je “Delta holding”. otkup stoke. akumulatore i rezervne delove za bicikle. nije mogao sve to da finansira. trgovinske firme Namateks iz Subotice. Cena njegovog otkupa. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 1. a koje je Mišković kupio. Kao direktor HI “Župa”.200 ljudi. Sibir.NOMENKLATURA SRBIJE . godine strateški partner mu je hrvatski Agrokor. jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor. sportska oprema nike. uslugama inženjeringa i konsaltinga. Vladimira Čupića. prerada drveta. koja je do prodaje italijanskoj banci Inteza bila. koja je u jesen 1995. Mišković je na tom poslu zaradio 350 miliona evra. Građu je izvozio u Grčku. Činjenica je da državni službenik sa činovničkom platom. pravo izgradnje smeštaja za Univerzijadu koji će posle sportskog događaja postati tržni centar u novobeogradskom bloku 67. Ivice Todorića. kupovine rasnih konja iz SAD i njihove preprodaje kupcima iz Holandije. protivno zakonu. motorna ulja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kompanije u Srbiji. Marko (Milošević). Njegova Delta bavi se proizvodnjom. poljoprivrednih preduzeća Napredak iz Stare Pazove i Jedinstvo iz Apatina. U vlasništvu Miroslava Miškovića je veći deo maloprodaje u Srbiji – trgovinski lanci Maxi. uvozom. Od 2007. firme Seme iz Sombora. godine. i zapošljava 16. godine obezbeđivala Miškovićevu eksploataciju šumske građe iz sremskobaranjske oblasti. zastupanjem stranih firmi. U dogovoru oko dobiti za tu građu učestvovali su Radovan Stojičić Badža i Željko Ražnatović Arkan. Mišković je sve to stvorio novcem Miloševićeve države. viljuškare. Početkom 1990. BMW. na primer. u društvu ljudi iz vrha vlasti. bavi se i preradom mesa. Firma Delta brokers zauzima treće mesto po tržišnom učešću trgovinom na beogradskoj berzi. kozmetika nivea. Istog dana je otet je. distribucijom. trgovina. Razlozi njegove otmice i tako visoka “otkupnina” bivaju jasniji ako se ima u vidu da je Mišković imao neizmirene obaveze JSO. Kako je dogovor bio prekršen. ekspresno je plaćena. Na dan otmice. pečurke. ne znači “Delta M”. maloprodajom. celuloza. uz Hipo Alpe Adrija. tematske restorane i kafiće. banke. Nikozija. nekretninama. Neki izvori smatraju da su na to računali oni koji su ga kidnapovali 2001. Dobio je. od strane pripadnika “Zemunskog klana”. Proizvodi i trguje kukuruzom. alfa romeo. U proleće 2001.000 hektara zemlje kroz vojvođanske poljoprivredne kombinate. gume. sirovim i jestivim uljem. brokerskim uslugama i uslugama osiguranja. Ima ekskluzivni ugovor s kompanijom Intersport. mnogi prehrambeni proizvodi u Srbiju dolaze preko Miškovićevih firmi. izvozom. ječmom. Gradi multipleks bioskop. Većinski je vlasnik i novosadskog Bazara. Otmica se pamti po tome što je Dušan Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 32 . igraonice za decu i fitnes centar. 7 miliona maraka. Miškovićeve firme i fabrike trguju i proizvode pesticide. nego “Delta 3 M”. u kojem je kao “suvlasnik” imao 25 % kapitala.5 milijardi dolara i raste. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Dušan Mihajlović. U Delti kažu da je Hemslejd vlasnik po savetu stranih stručnjaka jer u svetu velike kompanije tako funkcionišu i to je po zakonu. Milano. mineralna đubriva. vlasnik banke Delta. Pekabeta i C market. a uz asistenciju Milorada Ulemeka-Legije. Londonski Sandej tajms je pisao da je Mišković svom sinu kupio vilu u Londonu vrednu 25 miliona funti. Peking.

“Madži”. logično je da se utvrdi koliko je Mišković platio poreza i kako pravda svoje bogatstvo. Niko nije osporio da su ljudi izručeni od strane francuske policije bili umešani u otmicu. kao što je to radio Bogoljub Karić sa “BK Kompanijom”. Mišković dobija poziv da bude potpredsednik Izvršnog veća Srbije. Kada je Milošević izgubio vlast. Ostaju tajne: ko su osnivači kompanije “Delta M”. Ono što mu je razrezano. “Delta Auto”. nešto ispod pet miliona maraka. uz posredničku ulogu Dušana Mihajlovića. “Delta banku”. “Delta Agrohemija”. godine. Kada je zakon o ekstraprofitu plašio tajkune po Srbiji. “Delta sport” i “Delta MC”. koliko je u njegovim rukama. što je premijer Đinđić kasnije osporio i najavio Tadićevu smenu. Ako “Delta” ima vrednost preko tri milijarde evra. Miroslav Mišković započeo je svoju imperiju po nalogu Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. penzioni fond Srbije je. Mihajlović nije dao ostavku. Miroslav Mišković je svoju poslovnu imperiju stvorio parama porodice Slobodana Miloševića. Kontakt sa Đinđićem ostvario je preko Milke Forcan. Miškovića niko ga nije gurao u vrh sumnjivih. “Delta Agrar”. koji je bio koalicioni partner SPS. kada se porodica preselila na Dedinje. godine i imala je pet članica . oktobra. vlasnikom “Krmivo produkt”. “Detmile”. naučio je da za odnose sa javnošću ima svog menadžera. Ovo pitanje izbilo je na videlo kada je Aleksandar Vlahović optužio sve koji su posumnjali u Sin najstarijeg od braće Karić (Sreten).NOMENKLATURA SRBIJE . U stanu porodice Milošević. čine “Delta In”. tužioce. Mišković je nastavio. da radi sa Dragoljubom Markovićem.. “Delta holding” osnovana je početkom februara 1991. policiju. godine u vreme hiperinflacije. Mišković drži ministre. Mišković. “Delta Internacional”. odmah pruža svoje usluge novoj vlasti. “Delta osiguranje”. 15 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 33 . ali Milošević je od te namere odustao. u kome je imao 25%. “Delta Funghi”. krijući kao poslovnu tajnu da li je u uspešnu snabdevačku kompaniju Beograda uložio samo 14 ili 40 procenata. koji su proveli izvesno vreme u beogradskom CZ. i po izručenju “grupe građana” od strane francuske policije srpskoj policiji. niko mu nije tražio da vrati stotine miliona uzetih iz primarne emisije.. kćeri Jovana Mileusnića. Pare Elektroprivrede Srbije i drugih jakih grupacija prenete su na račun “Delta banke”. Mišković. Samo “Deltu M”. kao Moravac. Goran Karić sa ženom živi danas u Londonu. i njegovom poslovnom imperijom “Lutra”. Dok Karići. “Delta Invest”. ali najviše sa firmama čiji je vlasnik Dušan Mihajlović. Mišković je svaku od od ovih pet kompanija razgranao na mnogo manjih poslovnih grupa. malim akcionarima ne misli da objasni njihovu sudbinu. sudije. saveznim ministrom za telekomunikacije. oženjen Miškovićevom kćerkom. na primer. Mišković. i niko javno o tome ne sme ni da zucne. a koje kasnije Interpol nije mogao da pronađe. Dolaskom Mirka Marjanovića za predsednika Vlade Srbije. Kao kadar JUL-a.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihailović ponudio ostavku na mesto ministra policije “do 15 maja” ako se slučaj ne reši. kada je “Delta” pod čudnim okolnostima preuzela kredit za prodati Mobtel. prebačen na račun Miškovićeve banke. Iako iz socijalističke direktorske strukture. da plati neplaćeni porez. “Difashion”. ni u sukobu sa njima niti kada su njegovi menadžeri ulazili u “Pekabetu”. Mišković je dosledno oprezan u publicitetu. teže brojnoj porodici. poreklom iz Peći. direktora “Komercijalne banke”. Munjeviti uspon imperije Mišković počinje 1993. pa pušteni na slobodu. u kući koju je njegov tast Miroslav platio oko 30 miliona evra. Mišković je osnovao preduzeće “Delta Holding”. stari kadar Saveza komunista Jugoslavije. direktora “Jugohemije” i snaji Bore Forcana bivšeg načelnika za materijalnofinansijske poslove SSUP. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić nastojao je da to prikrije i omogućio je Miškoviću i njegovim saradnicima da ga sakriju. Posebne špekulativne poslove Mišković je obavljao uz pomoć Ljubomira Mihajlovića. Od Narodne banke Jugoslavije Miškovićeva banka kupovala je devize parama iz primarne emisije. nema kult brojne porodice15. U tome leži deo enigme blaga koje je Miloševiću pripisivano do oktobra 2000. koja je prethodno ostvarila vezu sa Borisom Tadićem. Svi oni bili su i na listi osumnjičenih za atentat na premijera Đinđića. Mišković nije davao izjave. kako je stvarno počela i kako je Mišković utrostručio bogatstvo posle 5. Postojali su planovi da on postane premijer. da dokaže poreklo imovine. uz odobrenje Mirjane Marković i Slobodana Miloševića. čijim parama je Mišković raspolagao. DMD. odnosno Telekom. izvršnu vlast. objektivno nije ni osetio. preko Slobodana Radulovića.“Delta M”.

uspeo da uzme pod svoju kontrolu polovinu srpske privrede. budzašto otkupio oko 30 hiljada hektara obradivog zemljišta. koristeći težak ekonomski položaj seljaka. sadašnjeg predsednika Kipra. a List Tabloid piše postoje indicije da pregovara sa Bedžetom Pacolijem i Ekremom Lukom. To je godilo Mirjaninoj sujeti. ali je oteta od Miškovićevih dželata. ubačen je kao šef kabineta premijeru Zoranu Đinđiću. a Vesna Arsić instalirana je kao viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. I najzad. diplomatu iz Ambasade Engleske i obaveštajca MI 6 i gospodina Blejka iz Ambasade SAD. menjaju svoja kola uz simboličnu doplatu kod Miškovića. šefa kabineta načelnika RDB.Mira. BB COBU davala naloge za uplatu na račun mnogih srpskih firmi. Glavno bogatstvo Mišković je stekao posle 5. a zatim “Delta banku”. on čeka bolja vremena da zemlju preproda16. “Pekabeta” je nekada bila drugi snabdevač Beograda i Srbije. kao što su “Anteksol” i “Braunkort”. možda i zbog činjenice što uticajni novinari RTS (o generalnom direktoru da i ne govorimo) i drugih medija. kome se trag gubi u Iraku. Vlada Srbije bi morala da saopšti javnosti koliki je udeo Miškovića u “Pekabeti”. da njima. On je u te svrhe prvo na Kipru osnovao firmu “Hemslejd trejding limitid”. Entoni Monktona. priredili su večeru u restoranu Miškovićeve “Delte”. iako su još radile iskusnije i tradicionalno dobre auto-kuće. Njegov čovek. Mišković je lično dočekivao goste . predsednik kompanije “Delta”. Miroslav Mišković i Dušan Mihajlović. U vreme Miloševićeve vladavine. jednu od retkih koja je uživala poverenje Mlađana Dinkića. Beogradska banka COBU na Kipru (ispostava Beogradske banke iz Beograda) davala je naloge tim ofšor firmama kome da uplaćuju taj novac. i većinu pripadnika “sedme sile”. Pojavio se sa nizom velikih. u njegovoj poslovnoj imperiji pojavio se sistem “Maxi”. bačku. Boru Galića. puštao u javnost da “M” uz “Delta” znači . banatsku ili zemlju iz Mačve. Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu. uključujući i neke PR stručnjake. a njima su upravljale lokalne advokatske kancelarije. koliko je ekstraprofita trebalo njemu naplatiti. šefa poslaničkog kluba DOS u Skupštini Srbije. jer je preko Miškovića obezbeđivao sredstva za rad ove organizacije. Nemanja Kolesar. Mišković je. Mijatovićevog sestrića. Preuzeo je zastupništvo “Fijata” i “Alfa romea”. Pregovori su skoro pri kraju. Mlađan Dinkić morao bi da javno progovori o Miškovićevim kvotama i dozvolama. Onda je otvorio svoju banku. a da mu je ministar finansija čestitao? Mišković danas počinje da deluje kao klasičan siledžija. kojom je rukovodila advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa. Novac je iznošen u džakovima i uplaćivan na račune “Popular banke” na Kipru i u Grčkoj. Kada su ga Miloševićevi operativci izvukli iz dvoiposobnog stana u Kruševcu. smišljeno. dva bliska Miloševićeva saradnika. Poslednjih godina Mišković je. jer Miškoviću ne pada napamet da se bavi proizvodnjom. Počeo je da gradi fabriku deterdženata u Zrenjaninu. Mišković je sa ministrom Borišom Vukovićem. On je. Posle Petog oktobra nagađalo se ko su stvarni savetnici Miroslava Miškovića. kao najjeftinijom robom”.Dušana Mihajlovića. koje su imale fiktivne vlasnike. Mišković je bio uspešniji od “Geneksa”. Pekabeta i umesto nje pojavljuje Maxi. raspolagao kvotama i dozvolama za izvoz i uvoz. Čedu Jovanovića. “Ineksa” i svih velikana naše spoljne trgovine. Ministru Vukoviću rastao je rejting u JUL-u i kod Mirjane Marković. Mišković i Mihajlović nazdravljali su izručenju bivšeg predsednika SRJ. Zorana Mijatovića. koji nije viđen u Evropi. juna 2001. Javnost o tome ćuti. Zemlja je i dalje zaparložena. Tajkun koji je preko Kipra oprao najviše državnih para za vreme Miloševićevog režima je Miroslav Mišković. Nije lako objasniti zašto se briše afirmisana firma. a posebno kako je i za koliko Mišković prodao “Delta banku” i kako je sav novac (270 miliona evra) izneo iz zemlje. zamenika načelnika Resora državne bezbednosti Srbije. S obzirom da je u pitanju bio državni novac. bez uloženih para. preko Kolesara. oktobra. a Mišković je gazdi Slobi davao do znanja da je samo činovnik. utvrđuju se modaliteti na koji način da ta zemlja bude knjižena. uz trostruko veću cenu. Kada je 28. Mišković je shvatio da njegov šef ne voli da se ljudi oko njega ističu u javnosti.NOMENKLATURA SRBIJE . Marija i Marko. 16 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 34 . Tako je “Anteksolu”. preproda. plodnu sremsku. Posebno je Mišković uspevao da “radi sa beogradskim novinarima. dobrih i uspešnih firmi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM njegov model privatizacije. Ti računi glasili su na kiparske ofšor firme. godine. poučen iskustvom Milana Beka i Predraga Rankovića Peconija.

Ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Srbije potpredsednik Mile Jovičić. Kada je Mlađan Dinkić posle Petooktobarskih promena tražio srpski novac na Kipru. O povezanosti “Hemslejda” i “Delta banke” govori podatak da su u nekim slučajevima nalozi glasili na “Hemslejd”.Avia” Radovanović Bojan. novembra 2002.66 u današnjim evrima. po kome je “Bigz grafičkom preduzeću” pripalo 18. Beogradski izdavački grafički zavod. Žužul smatra da je “Bigz holding” tada oštećen. GOJKO MUHADINOVIĆ. a “Bigz knjižarsko-trgovinskom preduzeću” 1. Inicijativu za izgradnju prvog igrališta u Vojvodini i Srbiji posle Drugog svetskog rata pokrenuo je 2001. direktor SCP. Mladena Spasića i još četvoro aktera zataškavanja krađe para. formiran je Golf Centar u Žablju. kao naslednik holdinga.Milanovac potpredsednik Rasim Ljajić. između ostalog. koji je overen u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 21. Zamenik javnog tužioca Dmitar Krstev predložio je da se u dokaznom postupku kao svedok sasluša i Miroslav Mišković. podeljen je 29. koje je privatizovano. blizu Novog Sada i Zrenjanina.M. Na aukciji. Žužul je kupio samo 2. većinski vlasnik i direktor “Topola komerc” potpredsednik Dragan Đurić.195 kvadrata. vodećeg snabdevača Srbije sirovom naftom i derivatima. vlasnik i direktor firme “Akmer . jer je. Treće tuženo preduzeće je “Slovo”. vlasnik i predsednik kompanije “Zekstra” Zatezalo Ratko. Tužilaštvo čeka da je aktivira. tajkuni na čelu sa Miškovićem ponudili su mu da radi za njih. Raško Moskovljević.735. Jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFRJ. Miroljuba Labusa. kako bi uklonio dokaze o tokovima novca. Dragan Vasiljković (kapetan Dragan). zajedno sa grupom partnera koje su činili Zoran Vujović. Udružen sa “Petrobarom” (Zoran Obradović). savetnik generalnog direktora Industrije mesa «TOPOLA» ZORAN OBRADOVIĆ. godine preduzeću “Hemslejd” iz Nikozije da bez ugovora dobije 100 hiljada nemačkih maraka u gotovini. “Bigz grafičko preduzeće” je još uvek društveno preduzeće jer aukcija nije uspela zbog cene od 197 miliona dinara i investicionog programa od 340 miliona dinara. generalni direktor i suvlasnik firme “Petrobart . generalni direktor i vlasnik “Kemoimpex” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 35 . prvi asfalter Srbije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM među njima najviše je bilo Miškovićevih. predsednik Holdinga “Metalac” G. Dinkić je ugasio četiri velike srpske banke pod izgovorom da su nelikvidne. generalni direktor i vlasnik “SMB . Mišković ni u ovom slučaju nije seo na optužentčku klupu.482 kvadrata na trećem spratu višespratnice BIGZ. izuzetno uspešne kompanije iz sastava Naftne industrije Srbije. bivšeg direktora “Požarevačke banke”.gradnja” Radule Karadžić. pomoćnik direktora preduzeća “Dipos” Miroslav Ateljević. UO FK Partizan predsednik. pa rukom prepravljani na “Delta banku”. Milo Đurašković. novembra 2002.433 kvadrata. na tri zavisna preduzeća. Beograd “Bigz pablišing” se žali na ugovor o fizičkoj deobi.” Švajcarska Predrag Đurović. a preduzeću “DELTA M” 659. time i njegov “Bigz pablišing”. Ali papiri na Kipru su opstali i na osnovu njih je u Beogradu podneta krivična prijava protiv Dinkića. što se neće desiti dok Vladom upravljaju tajkuni koji su oprali taj novac. Tomislav Karadžić potpredsednik Dragoljub Vukadinović. RAŠKO MOSKOVLJEVIĆ. Drugi deo “Bigz” je knjižarskotrgovinsko preduzeće koje je prošle godine kupio izvesni Raško Moskovljević za 220 miliona dinara. kupio je Fabriku maziva Kruševac. posle NIS. Okružno javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Mitića. većinski vlasnik holdinga “Univerzal” Beograd Predrag Petričević. predsednik PETROBART-AVIA Zoran Obradović predsednik je kompanije. Dragomir Petrović i Saša Jokić. omogućio 1992. a koje je naslednik slovolivnice i zauzima oko hiljadu kvadratnih metara. suvlasnik i predsednik UO “Žitopromet” i “Senta Promet” Dušan Stupar. i vlasnika više od stotinu pumpi na teritoriji Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE .

koji su uz pomoć stranih konsultanata izradili vrlo detaljne planove i projekte razvoja. To je veliki minus kada se u Srbiji ističe. gde naftnom gigantu Šelu nije dozvoljeno da otvara benzinske pumpe samo na autoputevima. proizvodnju i preradu sirove nafte u domaćim rafinerijama. generalni direktor “Sava Reosiguranje” Beograd Žemberi Janoš. za Energyobserver: “Petrobart – London je bezmalo dve decenije prisutan na međunarodnom tržištu nafte i derivata. Početni dobri rezultati finansijske konsolidacije državnog naftnog sektora. na bazi privremenih dozvola napravila svoju mrežu u Srbiji. To i te kako osećaju međunarodni finansijski akteri-banke. koje je posebno imao sektor agrara kada je bilo u pitanju snabdevanje dizel gorivom. posle 2000. otvorenost i regularnost tržišta za inostrana ulaganja. koji su važili za domaće distributere. isuviše vremena je izgubljeno. potencijal i kapital. Lukoil za 2006. U takvom ambijentu posluje u Srbiji i Petrobart.prerada. samo iz razloga nepoštovanja uredbe. imaju velike šanse i njihova budućnost je sasvim izvesna. vlasnik “Sat-Trakt Telecomunications” Beograd Autorski tekst Zorana Obradovića. To je izuzetan kapital. godine. Mi smo. koristeći sa jedne strane domaće resurse. Što se tiče modernizacije rafinerija NIS-a. Lukoil kada treba da pristupi rekonstrukciji tih pumpi. iznose cca 150 miliona američkih dolara. generalni direktor JKP “Zelenilo” Beograd Maks Vinterfeld.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mitar Nikolić. Na domaćem tržistu privatni trgovci učestvuju sa više od 50% u ukupnom broju pumpi. Razlog: nesprovođenje uredbe o formiranju cena derivata od strane organa koji su inače tu uredbu sami doneli. sa prepoznatljivim AVIA-šopovima. Petrobart je sklopio ugovor sa jednim od najpoznatijih međunarodnih lanaca benzinskih stanica – AVIA. u Srbiji. posebno u poslednje dve godine. a u situaciji kada je tržište sirove nafte stalno raslo. koji pojedinačno nema izgleda da preživi utakmicu sa dolazećim multinacionalnim kompanijama. Obrnut primer imamo u Sloveniji. vlasnik i direktor “Tehnokopa” Subotica Radovan Draškić. kao Petrobart–London uložili u rekonstrukcije preko 30 privatnih benzinskih stanica uključenih za kratko vreme u našu mrežu. opremom. proizvodima i uslugama. Ono što je potrebno uraditi je odavno vrlo dobro poznato stručnim ljudima u NIS. Pored ovoga. Ono što smatramo da je bitno za ovo tržište jeste ostvarena sinergija postojećeg domaćeg kapitala i inostranog investitora. . ozbiljno su ugroženi.000 maloprodajnih objekata. a sa druge iskustva razvijenog tržišta zapadne Evrope. a ostvarili smo samo 50% od toga.NOMENKLATURA SRBIJE . Crnoj Gori i BiH. koje bi u privatizaciju ušle sa boljom startnom pozicijom. Kao rezultat gore pomenutih kretanja imamo situaciju u kojoj npr. Udruženi u sistem sa prepoznatljivim brendom kao što je AVIA. ovom politikom nerealnih cena kroz neprimenjivanje uredbe i nepostojanja dugoročne strategije poslovanja na naftnom tržištu. koji danas u zemljama Evrope ima skoro 3. planirala preradu cca 500 000 MT sirove nafte. otkazuje godišnju preradu u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 36 . Petrobart – AVIA je u 2005. To oseća novi vlasnik Beopetrola. što je rezultiralo neostvarenjem zadatih ciljeva. svih prerađivača sirove nafte u Srbiji. Bilo je i pameti i kapitala na domaćem terenu da se urade ne male adaptacije koje bi dale sasvim drugu sliku naših rafinerija. Imamo vrlo ambiciozne planove. od strane vlasti. Podsećamo i na nestašice derivata u proleće prošle godine i probleme. Ukupni gubici. jer je ostvaren znatno manji promet tj. bez ikakve obaveze ulaganja u manje atraktivan deo. U ovoj oblasti ne postoji strategija dugoročnog karaktera. Svedoci smo iste prakse. te je po osnovu akciza i poreza i sam budžet bio uskraćen. generalni direktor firme “Porše” Beograd Ratimir Babić Duško Jovanović. Slično se u Srbiji dogodilo sedamdesetih. koji posluju na domaćem tržištu. u nameri da proširi poslove na region jugoistočne Evrope. u ovom slučaju Petrobarta. godine. ali ne znamo kako da se postavimo u ovoj situaciji. već i direktan gubitak od preko tri miliona američkih dolara. kada cene derivata nisu pratile novo poskupljenje nafte na svetskom tržištu. zbog čega je bila sputana da ispuni planove razvoja AVIA mreže. sa planom da u ovoj godini taj broj dostigne 40. bez validne dokumentacije. naše pumpe. gubitke je inkasirala i država. dostignu vrhunske svetske standarde. kao predsednika Pemed Group Ltd. na najatraktivnijim lokacijama. kada je INA. Tržište je nekontrolisano otvoreno za inostrane kompanije koje su neverovatnom brzinom izgradile značajan broj benzinskih stanica. Naša kompanija je zbog takvog ponašanja nadležnih imala ne samo umanjen ukupan promet. otvorio kompaniju i u Srbiji. već je traženo da prethodno zadovolji i uslove. i ne malo para potrošeno na raznorazne “strategije“. Cilj nam je da u 2006. Njen prvi i osnovni zadak bio je formiranje distributivne mreže benzinskih stanica. spremni da unesemo svetske standarde na srpsko tržište nafte i derivata. da bi od 2000.

Trenirao je fudbal i košarku u tuzlanskom klubu “Sloboda”. generalni direktor SALFORD CAPITAL PARTNERS Inc. bio je veoma upečatljiv. Poznat je kao humanitarni radnik. sa biznismenom i predsednikom UO KK “Partizan Mobtel” Nenadom Popovićem u glavnoj ulozi. Na njegov predlog. i ekonomično poslovanje naftne privrede sa druge.NOMENKLATURA SRBIJE . Kao osnovac i srednjoškolac imao je sve petice. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. 1992. mora važiti i u naftnoj privredi. po naftne kompanije a posebno prerađivače i trgovce. Vlada Srbije je oformila ekonomski tim Koordinacioog centra za KiM. Oktobra 2003. čiji je cilj razvoj regionalne saradnje. Odmah po završetku fakulteta imao je priliku da bira između SAD i Rusije i izabrao je Rusiju. bila dobrodošla u momentu kada treba zadovoljiti zadatke makroekonomske politike sa jedne. Njegova kompanija prerasla je u ABS Holdings.000 ljudi i posluje u Srbiji. godine. “Euramin”. ruski nedeljnik “Verzija” objavio je tekst “Jugoslovenski lešinari”.” SLOBODAN PETROVIĆ. i po državu koja će na tako smanjen promet ubirati znatno umanjene iznose po osnovu akcoza i poreza. na čijem je čelu bio dve godine. Bujanovačko preduzeće “Lagado”. ni jednom od aktera na domaćem naftnom tržištu neće padati na pamet da radi u korist sopstvenih gubitaka. završilo je sa oko deset miliona dolara prometa. Od 2000. koji danas zapošljava više od 5. i predsednik je i osnivač fonda “Slavijanski”. Pjotra Prjanišnjikova. predsednik ABS-HOLDINGS Rođen je 30. koji su se predstavili kao Nenad Popović i Miladin Ranđelović. ali ističe da je “u dobrim odnosima sa predstavnicima svih stranaka”. septembra 1966. sa njima su imali čast da rade takve kompanije kao “Mark Rič AG”. pre svega prerađivača nafte. 1994. u švajcarskoj kompaniji “Euromin”. možemo da naslućujemo. nego i kao partner. “Teški biznis put” u Rusiji. NENAD POPOVIĆ. osniva Istočnoevropski centar za strateški razvoj u Beogradu. jer na pumpama neće biti dovoljno goriva. a više od polovine proizvedene robe prodaje u inostranstvu. Rusiji i Kini. Dolazeći na tu funkciju. odnosno prodaje derivate jeftinije nego što ga košta uvezena nafta. Otac Nemanja bio je univerzitetski profesor. a sa šesnaest godišna postao je najmlađi republički košarkaški sudija. drži predavanja iz biznisa na Moskovskom državnom univerzitetu i na Rudarskom fakultetu u Moskvi. stručnog tima za razvoj bilateralnih odnosa između vlada ove dve zemlje. Popović u ulaganjima u jug Srbije vidi način za rešavanje problema u tom regionu. Neko vreme bio je na čelu FK Partizan. bio je kategoričan u nameri da vrati “grobare” na jug i u tome je uspeo. drugu godinu poslovanja nakon što ga je kupio ABS Holding. “Koalco”. Epilog će biti neminovno štetan po sve – potrošače i privredu. na teret nafte privrede. dobio je posao u Moskvi. a koji se u srpskim tranzicionim tokovima pominje ne samo kao finansijski konsultant Vlada Divca u dokapitalizaciji “Knjaz Miloša”. Pokriće i priznavanje realnih troškova proizvodnje. U obrnutoj situaciji. Autor je više od 30 naučnih radova i dve knjige. gde se bavio trgovinom proizvoda obojene i crne metalurgije. Verujemo da će kod nadležnih nadvladati ekonomska logika da benzin ne može biti socijalna kategorija. zbog zalaganja za rešavanje statusa Kosmeta i poboljšanja odnosa Srpske i Ruske pravoslavne crkve. Članak “Verzije” razobličava tehnologiju “strateškog partnerstva” koje je Popovića učinilo uglednim širom sveta. beležiće i dalje gubitke. Od ruskog patrijarha Alekseja. koji su prošli ovi državljani Jugoslavije. Po njihovim rečima. a magistrirao i doktorirao na ekonomskim naukama u Moskvi. Šta će za domaće rafinerije značiti ovakvo ponašanje. dobio je Orden prepodobnog Sergeja Radonjeskog. a od 2001. godine on i njegov tadašnji šef odlučili su da krenu u privatni posao. “Mark Rič investments AG” i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 37 . Oženjen je i ima dva sina i ćerku. a 2005. godine u Tuzli. “Pre otprilike dve godine u “Kuznjeckim ferosplavima” su se pojavila dva simpatična čoveka. i vodio je školske novinarske i foto-sekcije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM domaćim rafinerijama i traži uvoz derivata. jer neće ispuniti poslovne planove tj. Jedan je od suosnivača i potpredsednik Srpskoameričkog centra. Član je DSS. a majka Danica predavala je istoriju u osnovnoj školi. godine na Univerzitetu Lomonosov predaje Osnove globalnih korporacija. koje zapošljava 200 radnika. Smatramo da bi redovnije konsultacije nadležnih resora i nosilaca energetskog bilansa. a našao je vremena i za bavljenje novinarstvom.

već sa predlozima i privlačnim obećanjima o najmanje pet miliona dolara investicija i obnovi tehnološke baze za račun poznate švedsko-švajcarske kompanije “ABB”. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Taj isti čovek je sada član Upravnog odbora Luke Beograd. Kao što je normalno u ruskom biznisu. gde je Beko. DRAGIJANA RADONJIĆ PETROVIĆ. a vi ćete nam za to plaćati 50 odsto dobiti preduzeća”. pred svršen čin doveo sve ostale male akcionare. i berze i druge institucije u inostranstvu. Miodraga Kostića (u zvaničnoj biografiji piše da prelazi “u M&V Investments na poziciju brokera”). koja se pominje kao zastupnik Vordfina radio u ovoj instituciji (agenciji) Vlade Srbije. dva jugoslovenska biznismena realizovali su i “preuzimanje”. na adresi fonda Vorldfin nalazi i poštansko sanduče firma Nordfin. Nisu došli “praznih ruku”. Nebojšu Vlahovića i Branislava Medakovića. Autor piše da su se Popović i Rađenović u fabrici silicijum gvožđa. u cilju usavršavanja i implementiranja iskustva na tržište kapitala Srbije. Istog dana. prema nalazima Saveta za borbu protiv korupcije. Prilikom kupovine Knjaz Miloša je. FK Partizan. a posle dve godine prelazi u MK Komerc. takođe.1970. Kuznjecki metalurzi nisu mogli da se odreknu takve ponude. radne grupe EBRD. Većinskim vlasnikom fabrike mineralne vode iz Aranđelovca samoproglasila se firma “Apurna” iza koje stoje Danone&Divac. “Kuznjecki ferosplavi” nisu usamljen slučaj da su nesavesni strani investitori uvukli rukovodstva preduzeća u sudske sporove. koji u svom izveštaju tvrdi da su posredne gazde fonda Vorldfin članovi Miškovićeve porodice i Bekove inostrane firme. godine. bilo uputno.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Trans vorld grup”. mada bi to. član Upravnog odbora Dijamant ad Zrenjanin. Kad je FPP Balkan limitid pobedio u javnost je plasirano obaveštenje da Beko nije gazda već samo savetnik ovog fonda sa Kajmanskih ostrva. Komisija za hartije od vrednosti diskvalifikovala je Apurnu iz postupka kupovine akcija “Knjaza Miloša” zbog kršenja zakona. kad je to desilo. pojavljuje i prilikom formiranja ponude za preuzimanje akcija Luke Beograd. Interesantno je. i Poslovnog udruženja berze i berzanskih posrednika. bankarstvo i osiguranje. dobar rasadnik specijalnih kadrova jer. I u ovoj priči jedan od aktera je Milan Beko. Paralelno s obećanjima. kao i predsednik Upravnog odbora M&V Investments. jedini nadležan da proglasi vlasnika. upozoravali su stručnjaci. I ovom privatizacijom bavio se Savet za borbu protiv korupcije. preko koje je prodat C market. kapital koji su stekli u biznisu uložili su u kiparsku of-šor kompaniju “CIF indastris Ltd”. nego se prilično dobro snalaze i u našim zakonima.sunarodnike Gorana Malbašića. ali dobro poznaju lakomu dušu ruskog činovnika i rukovodioca preduzeća. ćuti. pod zajedničkom rusko-švajcarsko-švedskom firmom “ABB Rele Čeboksari”. i Vuk Delibašić je pre prelaska u firmu Fokus kapital partners. Vrlo često kao takvi pojavljuju se bivši sitni činovnici ambasada nekada prijateljskih zemalja. Pojačanje sa stranim pasošima bavilo se više ličnim nego problemima proizvodnje. i brojnim konferencijama Privredne komore Srbije. kao izvršni direktor Agenciji za privatizaciju državni paket akcija za prodaju doznačio Goran Mrđa. U ulozi savetnika Beko se. sa ciljem uspostavljanja kontrole nad strateškom proizvodnjom. Prjašnjikov piše: “Na putu ruskog biznisa Popović i Rađenović su našli i kompanjone . moderator i panelista na konferencijama Saveza ekonomista Srbije i to na Miločerskom ekonomskom forumu i Kopaonik biznis forumu. Time je. Savetovao je i luksemburški fond Vorldfin. Karijeru počinje u Beogradskom eskontnom centru 1995. Predsednik je Skupštine akcionara društva Knjaz Miloš Aranđelovac. Učestvovala je kao predavač.10.NOMENKLATURA SRBIJE . otkud Goran Mrđa na funkciji člana Upravnog odbora kompanije Novosti. investicionog fonda FPP Balkan iimitid. a Centralni registar hartija od vrednosti. Aferom u privatizaciji Knjaz Miloša pravosudni organi nisu se bavili. Agencija za privatizaciju je. pojavili u teško vreme kroz koje je prolazila ruska ekonomija. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 38 . Pohađala je konferencije “Euromoney”. Tada se spekulisalo da je on iza jednog od ponuđača za kupovinu aranđelovačke punionice minerlane vode. Oni ne samo da dobro govore ruski jezik. Odmah posle toga prijateljske reči zamenili su ucenama “Kuznjeckije ferosplavi”: “Mi se nećemo mešati u upravljanje kompanije. bez koga ne može da se dobije čelik. pa su Popovića i Rađenovića prihvatili za ravnopravne partnere. pogotovo ako balansiraju na granici bankrotstva”. izgleda. Interesantno je da se u Luksemburgu. predsednik UO M&V INVESTMENTS ad Rođena je 1. potom. Predsednik Komisije Milko Štimac uveče je kolabirao pred zgradom Vlade i završio u Urgentnom centru. koja pokušava da uđe u preduzeća ugaljno-metalurškog kompleksa Rusije. kao i u slučaju „Knjaz” opet uspeo da da bolju ponudu od proslavljenog košarkaša Vlade Divca. smer finansije. ali je neko iz srpske vlade zabranio da se ta odluka objavi. kojim su postali vlasnici paketa od 27% blokirajućih akcija jednog od najvećih preduzeća crne metalurgije.

ali da uskoro to neće biti likvidne hartije od vrednosti zbog malog broja akcionara te kompanije”. odnosno 0. i uzela je pozajamicu od kompanije Delta. kao suvlasnik preduzeća “Pincipal” i “Dajners”. vodi kao takozvano “povezano lice” u svojstvu akcionara kod Nacionalne štedionice” piše u izveštaju UBPOK-a. izjavila je direktorka MV Investmenta Dragijana Radonjić-Petrović. Direktor Društva je Goran Mrđa. Decembra 2006. registrovana u Beču. Vuk Hamović izašao je pre tri godine iz ove banke. Maks Vinterfild. Procenili smo da je kupovina akcija Novosti u ovom momentu dobar posao. Ova dokapitalizacija izvršena je preko računa NŠ u “Evroaksis” banci u Moskvi. Igor Milanović. kao Toplica Spasojević (predsednik Crvene zvezde) i Obrad Sikimić (Dajners klub). “Pima”. većinski vlasnik Novosti (63. Postavljen je za generalnog direktora „Dajners kluba” za Jugoslaviju 1996. bivši izvršni direktor Agencije za privatizaciju i član UO Luke Beograd. Akcije ove banke imaju i Erste banka. Već u junu 2007. Brokerska kuća MV Investment kupila je akcije “Novosti” s namerom da ih preproda. godine za predsednika odbora za kartičarstvo u Privrednoj komori Srbije. kojima su kupljene akcije NŠ. Kao jedan od upravljača i osnivača “Dajnersa” i “Principala” pojavljuje se Obrad Sikimić. OBRAD SIKIMIĆ. “Kao broker MV Investment trguje na berzi za druge investitore. ali i za svoj novac kupuje akcije profitabilnih kompanija. Završio je Višu turističku školu u Beogradu. Obrad Sikimić. U izjavi Tanjugu naveli su da su se na ostavku odlučili jer se ne slažu sa zaključcima Skupštine FK “Partizan”. firma “Koprom”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zvanično.24% te kompanije. Univerzal banka. Izabran je 2002. Vlasnik EFT. U međuvremenu postaje i generalni direktor „Dajners kluba” Makedonije. platila je po 600. Obrad Sikimić je rođen u Beogradu 1961.. Hipo RS. Podpredsednici su Dragan Vasiljević. rekla je. Obrad Sikimić i Igor Milanović podneli su ostavke na članstvo u Upravnom odboru Fudbalskog kluba “Partizan”.000 evra na račun “Principala” i “Dajners kluba” za dokapitalizaciju firme. novi predsednik FK Partizan postaje Nenad Popović. godine. Dana 13. genaralni direktor NELT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 39 . a direktor Jovanka Lajtfut Ivanišević. postala vlasnik 37.1% akcija NŠ preko firmi “Skvadra”. Nebojša Vujović. NLB banka. da bi nakon nepune dve godine bio postavljen za regionalnog direktora za Srbiju. a njegovi vlasnici su Milan Beko i Miodrag Kostić i direktorka brokerske kuće MV investments Dragijana Radonjić-Petrović. društvo za upravljanje investicionim fondovima u Srbiji.8% akcija Novosti. predsednik DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE Ltd. “Napominjemo da se Obrad Sikimić. Dragijana Radonjić-Petrović je kao fizičko lice kupila 60. RANKO SOČANAC. Crnu Goru i Makedoniju. kao predstavnik Milana Beka.NOMENKLATURA SRBIJE . Ta brokerska kuća kupovala je akcije Novosti u dogovoru s drugim zainteresovanim kupcima. Marta 2004 izveštaj Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije otkriva kakvim su sumnjivim finansijskim transakcijama kupovane deonice “Nacionalne štedionice”. Nacionalna banka Grčke. Najveći akcionari Evroaksis banke danas su privatne firme „YU trast” sa 16% i „MK komerc” i „Pima” sa 11%. i za potpredsednika Američke privredne komore Jugoslavije.09. Miroslav Ataljević. Komisija za hartije od vrednosti dala je dozvolu za osnivanje Društva za upravljanje investicionim fondovima „Rose asset management“. Dušan Stupar. Članovi upravnog odbora su: Radomir Antić. “Principal” i “Dajners klub”. U Savetu banke su i drugi biznismeni iz Srbije. „Dajners klub” Beograd je 2001. Nebojša Vujović. Dragoljub Vukadinović i Dragijana Radonjić Petrović.5 % akcija) nije Mišković već firme Štadluks i Ardos. a ne da bude jedan od suvlasnika. čiji je suvlasnik Beko. Počinje da radi kao komercijalista za „Dajners klub internešenel” 1982. Pored članova menadžmenta Delte u upravi Novosti je i Goran Mrđa . Dokazano je da je u drugoj dokapitalizaciji firma “Koprom”.. a Vojin Lazarević je i dalje akcionar i predsednik Saveta direktora banke. godine dobio nagradu za najuspešniju mladu franšizu u lancu „Dajners klub internešenel”.2002. čiji su osnivači firma “Ledeks” koja je u likvidaciji i “Sojuzkoopveneshtorg Moskva”. UBPOK je ovaj izveštaj uradio na zahtev Vlade Srbije. MV Investment je kupovinom 960 akcija Novosti na Beogradskoj berzi postao vlasnik 14. Bojan Radovanović i Ratko Zatezalo. čiji su suvlasnici Vojin Lazarević i Vuk Hamović. To je 14.

uz obrazloženje da je prodaja akcija obavljena mimo organizovanog tržišta. Njih ne zanima proizvodnja građevinskog materijala. Osim u Srbiji. ITM je jedan od članova konzorcijuma osnivača TV Avala. koji tako pokušava da ostvari uticaj na Komoru (pored onog preko Slobodana Milosavljevića). Od 1981. Na tržište Velike Britanije izvozi najviše poljoprivredene proizvode. firme koja se izvorno pojavljivala na sajtu istog ovog udruženja kao firma Milana Beka. Odluka. Živomir Novaković i Andreja Mladenović. Ovakav način kupovine akcija. Dragan Todorić. Velikoj Britaniji. Trgovinski sud u Beogradu je 27. čime se “IGM Trudbenik” bavi. a kod malih akcionara je 7. jedan od najuspešnijih poslovnih ljudi u Srbiji. brokerskim poslovima. ljubitelj pozorišta i dobre muzike i otac troje dece. Figurirao kao novi predsednik Privredne komore Srbije. Kompanija ITM se bavi distribucijom najvećih svetskih robnih marki. aktivno bavio sportom i ulazio u menadžerske vode u „Jugoslavijakomercu“.NOMENKLATURA SRBIJE . a policija ne može da puži asistenciju u skladu sa rešenjem jer je “Trudbenik konzorcijum”. a za predsednika FK Crvena zvezda došao je Toplica Spasojević. Potpredsednici su Đorđe Čolović. Firma ITM je jedno vreme bila distributer sportske opreme Najki. koje pružaju konsultantske usluge na polju spajanja i akvizicija. pa je Spasojević došao na čelo Zvezde. potpredsednik Nacionalne alijanse za regionalni razvoj Srbije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Skupština košarkaškog kluba Partizan izabrala je Predraga Danilovića za predsednika kluba. predsednik FK „Crvena zvezda“. Osnovna delatnost ITM-a je distribucija. marta 2007. dugo je osporavan. Ovakvi konzorcijumi osnivani su u Srbiji na osnovu Zakona o privrednim društvima. gde je prevalio put od pripravnika do predsednika Upravnog odbora. Toplica Spasojević rođen je 1956.52%. koju ekskluzivno zastupa Delta. vlasnik firme ITM. poslovima urušene Jugoslavija komerc. Osnivači su “IGM Trudbenik” i konzorcijum 19 akcionara. godine sa kolegom Sinišom Rakovićem osniva ITM grup koja je brzo postala jedna od vodećih distributivnih kompanija u ovom delu Evrope. konsultacijama. koje završava 1980. godine Nikolu Dobrijević za privremenog upravnika deoničarskog društva “Trudbenik konzorcijum”. da li zato što generalni direktor i ekipa oko njega imaju veze u državnim institucijama i policiji. već samo da preuzmu 100 hektara građevinskog zemljišta preko puta Višnjičke banje čiji je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 40 . poljoprivrednim i drugim delatnostima. ne može da se sprovede jer svaki put kada se pokuša izvršenje suprotstavljena strana postavi na kapiji radnike koji prete da će se politi benzinom. što se povezuje s željom Delte i Miškovića. koji su u ovaj “konzorcijum” uneli udele koje je otkupio Nikola Stanković. predsednik COMMUNIS doo NIKOLA STANKOVIĆ. ali se pročulo da je predstavnik Miroslava Miškovića. član Upravnog odbora kluba „Privrednik“. Živomir Novaković. poslovni čovek 2006. TOPLICA SPASOJEVIĆ. posle čega se. odnosno udela. godišnji obrt od 200 miliona evra sa stopom rasta od 3%. Akcijski fond i PIO fond imaju 40%. prema izveštaju revizorske kuće Dilojt end Tuš. godine radio je u Jugoslavija Komercu (u kojoj je Radmilo Bogdanović bio predsednik UO). koji sada čine: Vlade Divac. direktor HEMOPHARM GmbH. predsednik ITM „Group“. Kipru. “Sinerdži” i “Ros saut ist”. član predsedništva Saveza ekonomista Srbije. BiH i Crnoj Gori. 1992. namerno promenio sedište firme. Budimir Krstović i Ranko Sočanac. ITM grup ima. Toplica Spasojević je od 1994. godine. Rusiji. guverner u Privrednoj komori Japana. Makedoniji. Danilović je imenovao i upravni odbor kluba. ali on ni posle sedam pokušaja nije uspeo da uđe u ovu firmu. Đorđe Čolović. Trgovinski sud u Beogradu postavio 3. U Beograd dolazi na studije ekonomije. Kada je Dragan Stojković otišao. u Agenciji za privredne registre. IVAN STANKOVIĆ. godine u Svilajncu. kao dvočlano društvo. Udruženja korporativnih direktora. Na taj način je “Trudbenik konzorcijum” postao vlasnik 52% “IGM Trudbenik”. godine do 1992. Ključne konce u “Trudbenik konzorcijumu” vuku ljudi sa strane koji su otkupljivali akcije mimo tržišta. a vlasnik je i brokerske kuće “ITM Monet” i firmi “Fokus kapital partners”. međutim. Bad Homburg “Trudbenik konzorcijum” registrovan je maja 2005. pa i košarkašu Vladi Divcu prilikom pokušaja kupovine “Novosti”. februara 2006. Karijeru košarkaša je zbog poslovnih uloga morao da napusti. Mlađan Šilobad. godine odredio privremenu meru kojom je zabranio “Trudbenik konzorcijumu” otuđenje i opterećenje udela izraženog u akcijama “IGM Trudbenika”. „ITM” ima ćerke firme u Austriji. pa godinu dana ne može da se spreči dalje uništavanje akcionarskog kapitala. predsednik HOLDING ITM GROUP doo Toplica Spasojević. Mišković je zamoljen da odustane od toga.

Od 1990. od kada se bavi prodajom nameštaja. Uhapšeni su i bivši direktor Gradevinske direkcije Srbije Zoran Popović. Borislav i Marko Milošević. Nakon osnovne škole u Jaši Tomiću i gimnazije u Zrenjaninu. Radomir Marković i Dušan Stupar. Od 1973. zbog blokade računa Evrosalona. koji je svoje akcije prodao “Štadi” i taj novac iskoristio da pribavi. na opisani način. a planiraju da kupe pančevačku Azotaru. UBPOK-u. godine je generalni direktor “Univerzal Holding” A. Jovan Đenadić direktor preduzeća “Kolubara invest-gradnja” iz Beograda Dejan Mišović. Posle famozne Osme sednice Saveza komunista Srbije. pod zaštitom Mlađana Dinkića: “Prilikom mog stupanja na dužnost u maju. Njih dvojica preko Dušana Stupara.prolaze samo oni koje ona propusti. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je uhapšen bivši ministar za saobraćaj i telekomunikacije Marija Rašeta Vukosavljević i više direktora Aerodroma Beograd osumnjičenih da su zloupotrebom položaja oštetili preduzeće za 220 miliona dinara i prisvojili 60 miliona dinara. da ispita te navode”.secka voće i pravi čamčiće od kajsija i jabuka. godine. Mnogi u firmi bi do direktora . voleli se i pazili. bliži nego njenom mužu. Dušan Stupar je rođen 1947. godine ušao privatni biznis. Stojkovića istražni sudija optužuje da je ostvario protivpravnu imovinsku korist jer je nameštaj za VIP salon prodao po desetostruko višim cenama. u Sekretarijatu za narodnu odbranu Republike Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . isporučilac bila Stojakovićeva firma Evrolak. zamenika generalnog direktora Aerodroma Duška Grilihesa. direktora firme “Univerzal holding”. uspeo da izgladi nesporazum sa Miloševićima i izbori se za funkciju u “Univerzalu”. u banatskoj opštini Sečanj. već kontrolišu ovo jako preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu. godine u Krajišniku. Čitavu akciju pokrenulo je sadašnje rukovodstvo aerodroma. generalni direktor EUROSALON Završio je Ekonomski fakultet (smer marketing) u Beogradu. Poslednjih nekoliko godina zauzima “prvu fotelju u senci”. Za šefovu nervozu Zorica ima rešenje . samo što je.D. Sproveo sam internu istragu i posle dolaska do odredenih saznanja uputio sam dopis MUP-u. Beograd. on nije bio dugo u nemilosti jer je preko tadašnjeg šefa beogradske policije Nikole Ćurčića. na kom je diplomirao 1973. a od 1988. a u fioke smešta zalihe slatkiša. Od tada traje intenzivan kontakt Dušana Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 41 . novcem koji su devedesetih izneli iz zemlje kupuju preduzeća u Srbiji. kada je Slobodan Milošević sa čela srpskih komunista svrgnuo Ivana Stambolića. Sedam godina je bio direktor “Univerzalovog” predstavništva u Moskvi. Borislav Milošević i Stupar znaju se još iz vremena dok je Stupar bio šef beogradskog centra Državne bezbednosti. kao i neka putarska preduzeća u Vojvodini. direktora Aerodroma Slađana Ikovića i bivšeg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra Đordevića”. smenjen je i Stupar. gde je od 1990. upisao je Filozofski fakultet u Beogradu. godine radio je u Republičkom MUP-u. koji mu je bio komšija na Banjici. brat i sin Slobodana Miloševića. primenjen je i pri opremanju BIA.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM korisnik ovo preduzeće. koji se i sam ispostavio kao jedan od privilegovanih apartčika-lopova. potpredsednik “Hemofarma”. bivšeg pomoćnika gen. Glavni je Nikola Stanković. Rade je bio veoma blizak Miri Milošević. do 1990. uočio sam. Ona “šefuje” nad dva kancelarijska i dva mobilna telefona. do 1988. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sličan model. pregledajući dokumentaciju o investicijama koje su u toku. Međutim. a od 1997. za vreme Radeta Bulatovića. vlasnik i direktor preduzeća “Eurosalon” Branislav Stojaković. generalni direktor UNIVERZAL HOLDINGS Dr. da su investicije za VIP salon isuviše velike. jer je bio blizak poraženom taboru. godine. Sekretarica generalnog direktora i vlasnika “Eurosalona” Zorica Mušković kaže da je sa Branislavom Stojakovićem provela “13 magarećih godina”. Oženjen je i ima dvoje dece. nekadašnji šef kabineta bivšeg ministra policije Viobrana Stanojevića vodili su Marka u lov. MUP navodi da je UBPOK lišio slobode i uz krivičnu prijavu priveo istražnom sudiji Okružnog suda u Beogradu i bivšeg generalnog direktora Aerodroma “Beograd” Branislava Vitasovića. akcije “IGM Trudbenika”. Stojković je od 1989. zamenik direktora “Kolubara invest-gradnja” Lazar Bunčić i direktor preduzeća “Abies sistem” Predrag Vuković. godine zaposlen je u preduzeću “Univerzal” iz Beograda. DUŠAN STUPAR. direktor preduzeća “Termoenergo inženjering”. prodaje nameštaja po znatno naduvanim cenama. generalni direktor “Aerodroma Beograd” Nebojša Nedeljković. BRANISLAV STOJAKOVIĆ.

Zaljubljenik je u fudbal. od 1997. da ne razlikuje loptu kao geometrijsko telo. izuzev “Udruženja za zaštitu i prosperitet jugoslovenskog fudbala” koje na sve načine želi da postane fudbalska vlast. Možda je zato izbor predsednika FSJ u magli. po zaštitnom znaku poznatog apatinskog piva. već zbog kase. od tela romboidnog oblika. pa stoga nema šta da traži u izbornoj trci. četiri vlasnika akcija “Univerzal holdinga” imaju udeo u vlasništvu “Vojvodinaputa” iz Pančeva. Šetku prvi generalni direktor iz Srbije na čelu Apatinske pivare posle Radeta Svilara. indikativno je da je Stupar fizičko lice sa najvećim brojem akcija u “Univerzal holdingu”. preduzeća za proizvodnju džakova “Unisak” i mašinske industrije “Panonija” iz Inđije. Karadžiću protivnici zameraju da je kao sadašnji potpredsednik FSJ direktno vezan za odlazećeg Miljana Miljanića. Protivnici Svilara ističu da je iz tame “izronio” u fudbalski svet.12.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Stupara i Bore Miloševića koji je od 1992. kao i trgovinskog preduzeća “Tamiš” iz Sečnja. “Delta broker” i fizičko lice Dušan Petrović među deset najkrupnijih akcionara i u “Univerzal holdingu” i u “Vojvodinaputu” iz Pančeva. direktor APATINSKA PIVARA Osnovnu i srednju poljoprivrednu školu završio je u Somboru. a slučajno ili ne.privatnog. ima dva sina. jednog . Radeta Svilara. pa tek onda na red dolazi izbor prvog čoveka FSJ.. Na jugu se nisu opredelili. Iz “Partizana” se nisu oglašavali. jednoglasje fudbalskog sveta predlagalo je za predsednika FSJ Dragana Džajića. a rezultat je udeo Bore Miloševića u vlasništvu “Univerzal holdinga”. nazivaju ga “Jelenče”. godine Prvobitna izborna procedura za 32.10. Sastanak najviših predstavnika Vlade Srbije. 06. a u Somboru prati utakmice Radničkog. Oženjen je Vericom. Svilari su primetni na pozorišnim i bioskopskim predstavama. “Dobro je poznato da je naš fudbal u ovom trenutku najprofitabilnija roba u svetu koji nas odskoro i zvanično priznaje”. bez njegovog ličnog pristanka. U centralnoj Srbiji (Beograd) gde je najviše klubova prvoligaša ćute. “Otporaši” su posle neuspeha fudbalske reprezentacije Jugoslavije na šampionatu Evrope u Belgiji i Holandiji poručili Miljanu Miljaniću da se mane “ćoravih poslova”.državnog.2000. bio direktor predstavništva “Univerzala” u Moskvi. fabrike tekstila “Žako” iz Žagubice. predsednik Upravnog odbora kluba. Kad mu vreme dozvoli na utakmicama je apatinske Mladosti.NOMENKLATURA SRBIJE . Da ne bi došlo do “neprirodne simbioze”. septembar 2003.. da obećanjima obmanjuje fudbalsku javnost Vojvodine. Učinio je to i Komitet za sport i omladinu JUL-a. U jednom trenutku mislilo se da je to Ivan Ćurković. utihnuli su zahtevi za odlazak Miljana Miljanića. 7. mišljenje okrenulo u suprotnom smeru. sa najvećim domaćim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 42 . A onda je sve krenulo korakom kornjače. Interbru je kupio Apatinsku pivaru. Više od njega imaju samo “Bankom” i “Bioprotein”. Iako starijeg Miloševića nema na spisku akcionara. na severu je “mrtva trka” dva vojvođanska biznismena. Džajić je ovakav predlog odbacio bez dužeg komentara. Dalje. Miloševići su pustili “pipke” i na neka putarska preduzeća u Vojvodini. da nema uporište ni kod svog kluba “Spartaka”. “Citadel sekjuritis”. predvođenih premijerom Zoranom Živkovićem i potpredsednikom Vlade Čedomirom Jovanovićem. “Univerzal holding” ima većinsko učešće u kapitalu nekoliko preduzeća po Srbiji: ugostiteljskog preduzeća “Kaštel” u Ečkoj. Izbor za predsednika “kuće fudbala” na Terazijama 35 nije zbog prestižne funkcije. direktora “Apatinske pivare”.2008. i kraće vreme bio je u fudbalskim telima. Tomislava Karadžića i drugog . Heineken je hteo da je kupi ali je u zadnji čas Inbrew dao ponudu koju direktor Svilar i akcionari nisu mogli da odbiju (preko 120 miliona evra bolju). Novi generalni direktor Apatinske pivare je Ilija Šetku. 26. načelnikom Kožnog odeljenja u somborskoj bolnici. sadašnjeg predsednika najtrofejnijeg jugoslovenskog kluba “Crvena zvezda”. čiji je bio “večiti” predsednik. “Univerzal holding” je zagrizao i za Azotaru Pančevo.. lekarom dermatovenerologom. Uticajni “Crvena zvezda” i “Partizan” u prvom planu imaju osvajanje nacionalnog šampionata. RADE SVILAR. ali se (ne)očekivano.. U ovoj izbornoj kampanji vanstranačka organizacija “Otpor” neće imati ni promil uticaja na jugoslovenski fudbal. Svojevremeno. ali je u klubu iz Humske 1 postojala želja za čelnim čovekom u FSJ iz njegovih redova. Tako su “MV investments”. predsednika FSJ bila je predviđena po ubrzanom toku. Tamo je produbljen njihov poslovni odnos. gde i danas živi.

Mića Mićić (“Jedinstvo” Užice). godine. koja se bavi proizvodnjom toalet papira. a za ostatak sam pitala Šaranovića. Rade Svilar (“Apatinska pivara”). Sastanak je i neka vrsta amnestije za one koji su na sumnjiv način došli do novca. Dragomir Tomić (“Simpo”). Tu odmah moramo napomenuti da sva prava koja po zakonu pripadaju svakom akcionaru nisu poštovana poslednjih devet godina. inače njegova drugarica. direktor NELT NEBOJŠA ŠARANOVIĆ. Miroslav Mišković (Delta). u kojoj značajno mesto zauzima fabrika „Avala ada“. Ljubomir Mihajlović (Komercijalna banka). Slobodan Dragićević (DIN).2007. a i firma „Kapa star“ bila je u vlasništvu prvog čoveka „Delte“.NOMENKLATURA SRBIJE .000 evra za gradnju kuće.V. već je preduzećem rukovodjeno „Skupštinom akcionara“ koju je odabralo rukovodstvo. plativši oko 350 miliona dinara. dok o bitnim dogadjanjima u akcionarskom društvu akcionari nisu niti obaveštavani. maramica i sličnih artikala. još 1998. kada je održana „Skupština akcionara“ na koju akcionari nisu pozvani.000 evra.god. NEBOJŠA ŠAPONJIĆ. kako bi raspolagao prostorom fabrike od 35. ali su zato bez ikakvog pravnog osnova njoj prisustvovali novi većinski vlasnici. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. započeo je saradnju sa Heinekenom 1990. Ovaj biznismen je kupio i „Geomašinu“. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. ministar trgovine Slobodan Milosavljević i direktor Uprave carina Aleksandar Krstić. koji su Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeća potpisali sa Agencijom za privatizaciju tri nedelje pre toga (21. kao uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru. Udruženje manjinskih akcionara registrovano je sa namerom da se zaštite interesi preko 2000 akcionara.01. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. Delegaciju privrednika činili su Bogoljub Karić (BK). “Dao sam joj novac bez problema. Ivana mi je vratila dug”.god. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom pred Četvrtim opštinskim sudom za utaju poreza tešku šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem.d.god. “U sefu sam imala oko 105. Radenko Marjanović (“Knjaz Miloš”). Koliko je Šaranović duboko ušao u posao sa hartijom pokazuje podatak po kojem godišnji obrt njegovih firmi iznosi 200 miliona evra. predhodnom kupovinom deonica. Nikola Pavičić (“Sintelon”). na očigled suvlasnika i radnika „Novog doma“ a.). salveta.„Nelt Co” doo – direktor Nebojša Šaponjić. Dragan Kostić (“Slobodna zona” Pirot) i Dragomir Đuričić (“Hemofarm”).d. Miodrag Kostić (“MK komerc”). rekao je Šaranović. Šaranoviću bi „Matroz“ odgovarao kao dodatak njegovoj „papirnoj imperiji“. preko koje kontroliše mnoge svoje poslove u Srbiji i inostranstvu. koje je kasnije prešlo u vlasništvo Heineken N. direktor UNIGROUP. Posle dve-tri nedelje. odnosno 10 puta više od početne aukcijske cene. Dmitar Šegrt (“Toza Marković”).konzorcijuma pravnih lica iz Beograda: .000 kvadratnih metara na kome je zamislio izgradnju centra papirne industrije. gde je preko 700 fizičkih lica postalo akcionar „Novog doma“ a. vlasnik kiparske firme „Kapa star“.2006. generalni direktor HEINEKEN IMPORT doo Nenad Šarenac. vlasnik Neregelia trading limited Kipar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 43 . generalni direktor kompanije Heineken Import doo. nastavlja režirana predstava koju je Agencija za privatizaciju odobrila proglašenjem „najpovoljnijeg ponuđača“ za društveni kapital kompanije Novi dom . Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu pozajmi oko 200. Gojko Muhadinović (“Topola”). Poslovno iskustvo pomoglo mu je u stvaranju preduzeća Kane Export-Import. uključujući „Jafu“ iz Crvenke.12. direktor KAPPA STAR LIMITED Najzainteresovaniji za kupovinu fabrike novinske hartije je Nebojša Šaranović. Šaranović je ranije radio kod Miškovića. Slobodan Radulović (“C market”). I pored činjenice da je sa zakašnjenjem od osam godina upućeno obaveštenje svakom akcionaru o tome koliko akcija poseduje. Tu se. ova praksa se nastavila i 16. Ljubiša Mitić (“Tigar”).. niti pozivani da u odlučivanju učestvuju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM privrednicima predstavlja pokušaj da se od privrednika izvuku investicije. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. Na suđenju Nemanji Kolesaru. NENAD ŠARENAC. od kada posluje kao Heineken Import doo Nenad Šarenac 17 godina radi na očuvanju pozicija jednog od najvećih svetskih brendova na tržištu Srbije. Sastanku sa privrednicima prisustvovali su ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović.000 evra. Milorad Savićević (“Geneks”). Ljubiša Jovanović (AIK banka).

„EKI Investment” doo – direktor Andreja Popov. a srednju ekonomsku u Vranju. a sve zajedno sa direktorom tog preduzeća Popov Andrejom.2006. godini procenjena na 80 miliona evra. bivših službenika Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju? Što se vakuum od četiri meseca ne bi koristio da „kupci“ bez ikakvih ovlašćenja sprovode šta im se ćefne. a sve iz „viših“ interesa.2006. . koja nekima treba da obezbedi veliku imovinsku korist na štetu onih koji ne učestvuju u ovako režiranoj predstavi: .000m2. . više ne upravlja ni generalni direktor. sa 01. (a obaveštenjem Agenciji 3 dana pre potpisivanja Ugovora). sa 15. početkom aprila 1990. u kome je zaposleno preko 6.09. sa mesta direktora plana i analize prelazi na mesto generalnog direktora Fabrike nameštaja “Sima Pogačarević”.drugi čin predstave. godine (Ugovor o konzorcijumu overen 28.2006. objavljeno. kad ni Skupština Srbije ni Vlada ne mogu da se konstituišu. dužni da isplate otpremninu od 250 evra.09. predsednik KOMPANIJA SIMPO ad Dragan Tomić je rođen u Žbevcu 1937. „Transparentnost“ i „akcije za imetak“ koje je početkom privatizacije u Srbiji obeležio isti Aleksandar Vlahović. a koja je imala poslednji sastanak 02. Pojavljuju se ti isti kupci i vrše „pregovore“ (pritiske) sa radnicima „Novog doma“ da pređu u firmu (kojoj ti isti „kupci“ izdaju objekte „Novog doma“) ili da odu uz otpremninu od 150 evra. S Borkom Vučić predstavnici “Simpa” otputovali su. Napravljen je ugovor između “La mesona””Simpa” i kopmanije “UBB”. jer u ovakvoj konstalaciji „moćnih“ kupaca. godine. Osnovnu školu je završio u Bujanovcu. jer akcionari i radnici „Novog doma“ morali su da prekopaju razne papire kako bi shvatili šta im se sprema. DRAGAN TOMIĆ. onda kao Ministar za privredu i privatizaciju.d.god. kojeg je mama (potpisnik Ugovora) postavila da upravlja preduzećem dok „moćni“ kupci ne dođu u poziciju da to mogu i po zakonu. u Beogradu. Ubedili su Džordžisa da mu je bolje da premesti kompaniju u Srbiju.09. Kome akcionari i zaposleni „Novog doma“ da se obrate za zaštitu svojih prava. čija se većina vlasnika druži sa „konkurencijom“ u elitnom beogradskom poslovnom klubu. neobjavljeno.„Ataše” doo – vlasnici “Unigroup” doo Beograd (Nenad Šarenac) i Logfor Inc Panama Režisera i scenskih radnika za izigravanje zakona očigledno ima više..07.d.11. u konzorcijumu. već se izvršavaju nalozi novih većinskih vlasnika. koji su isti „kupci“ potpisali. čijom imovinom je tokom prodaje prikazana i ova vredna imovina Kompanije „Novi dom“ a. na 01.000 m2 poslovnog prostora (od toga 30. Kulise kupcima. koju poseduje još od 1966. bivšim direktorom centra za aukcije Agencije za privatizaciju. Tomić je odlučio da se baci u proizvodnju nameštaja od bamubusa.NOMENKLATURA SRBIJE .d.12. aukcijskom prodajom (Agencije za privatizaciju) preduzeća „Tehnopromet“ a.2006.15mil evra za 70%) sa preko 36.09. ali tek po danu ispunjenosti uslova. zvani Tender za prodaju kapitala. u Nikoziju. “jer su tamo manji porezi”. a nastavlja se periodom od četiri meseca u kom Kompanijom „Novi dom“ a. koju je zastupala gospođa Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 44 . koji je počeo eliminacijom (ili dogovorom o izlasku) „moćnih“ firmi. . izvršava naloge maminog sina. 1967. U svojoj 29-toj godini. godine.god. iako su po socijalnom programu. već tek treba da ga ostvare danom ispunjenosti uslova iz Ugovora. nastavlja se učešćem Kompanije „Simpo“ a.04. Generalni direktor „Novog doma“ umesto da obavlja svoje dužnosti. zvan pokušaj otimačine vrlo vrednog objekta od preko 2.500 ljudi. Beograd.treći čin predstave zvane „Privatizacija“ počinje potpisom Ugovora. treba da pokažu da je u privatizaciji preduzeća u Srbiji sve moguće. Nedokučivo je produženje roka za ponude na tender: prvo. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju za dve godine i osam meseci. na 29. stvarno se može pohvaliti „transparentošću“ (providnost).godine).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . Vodeći kompaniju četiri decenije. vlasnici Aleksandar Vlahović i Danko Đunić .god. pa i na silu. Dragan Tomić uspeva da Fabrika nekad sa 400 zaposlenih preraste u poslovni sistem čija je vrednost u 2002. a završava njenim izlaskom 15. a za šta je krajnji uslov održavanje Skupštine akcionara zakazane za 26. Ovo preduzeće kupio je „Univerzal holding“ ad. uspešnim preduzećima“ i bivšim važnim službenicima Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju.000 m2 u Beogradu). oslobodi radnika bez da to košta. odigran je još u septembru 2005.prvi čin. a da se ne zna da li je o tome obaveštena tenderska komisija koja je odabrala „najboljeg“ ponudjača (u kom je trenutku bio „Simpo“). preko puta crkve Svetog Marka. .2006. a sada kao poslanik Parlamenta i suvlasnik preduzeća „Eki investment“ koje je učesnik u konzorcijumu kupaca „Novog doma“. koji to pravo na upravljanje još nisu ostvarili. i drugo.2007. ionako jeftino plaćeno preduzeće (17..Cyprus investment and finance.d. dok su ovde jasni lični interesi da se.god.

upozorio je predstavnike “Simpa” da ga kiparske vlasti gone zbog neprijavljene dobiti i neplaćenih dažbina. Ljerka Puljić je istakla da dve kompanije već podržavaju svoje partnere.Zar je važno ko je vlasnik “Simke”? Bolje je da pišete o našoj čokoladi koja je najbolja u zemlji. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 45 . Vlasnik “La mesona” opet je. Tek 2003. Novac sam uzeo od Miroslava Miškovića. rekla je Veselinović i dodala da će naročitu korist imati proizvodne kompanije sa kojima Delta ima poslovnu saradnju. Kao ovlašćeno lice.d. Stariji potpredsednik Delta Holdinga i generalni direktor Delta M grupe radi od osnivanja preduzeća s Miroslavom Miškovićem. Ali je Vladimiru Arsiću. tražila od njega da Nemanji i njegovoj supruzi Jeleni pozajmi 95. godine osnovana Industrija hrane “Dunja”. “Simpo” ih je prodavao.000 evra. Šaranović je izjavio da je Ivana Veselinović. posle nekoliko godina. Na preduzeće u Nikoziji stavljen je katanac. IVANA VESELINOVIĆ. „I Delta i Agrokor brane domaće proizvođače. I slagali ga. Deset godina fabrika. video da se srpski partner pravi lud i ne uplaćuje ni dolara na njegov račun.vlasnik je “Food industries” iz Švajcarske. Džordžis je ovlastio advokate da tuže Dragana Tomića i “Simpo” sudu u Beogradu. rođaka Dragane Tomić. bila je raspoložena za razgovor samo jednom. inače njegova drugarica. Nemanja je sve vratio u dogovoreno vreme”. Dva meseca ranije osnovana je “Simka”. Iz “Simpa”su mu rekli da mu je uplaćeno dovoljno novca na račun. “Simpo” se obavezao da će da napravi fabriku i uposli lokalne radnike. izletelo: “Završena je prva faza fabrike čokolade i uposleno je 60 novih radnika”. Rođaka Dragane Tomić. ističući samo koristi koje će od spajanja imati srpski i hrvatski proizvođači. u nastupu na tržištima obe zemlje. trebalo da obezbedi 130. udata je za njegovog sina Gorana. a trebalo je. Dragana Tomić. bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića optuženom za utaju poreza od šest miliona dinara i falsifikovanje ugovora o zajmu sa Zoranom Janjuševićem.000 dolara. “Simpo” se proglasio ekskluzivnim kupcem nameštaja koji je mogao da prodaje po cenama po kojima je hteo. snaja Dragana Tomića. LUKA BEOGRAD a. Pri tom. Goran. Opet su ga nadležni iz “Simpa” obavestili da su mu upravo uplatili novac.” Simptomatično je da je i 1997. tada potpredsedniku kompanije. direktora kompanije “Simpo”. koji su optuženom pozajmili novac. to bilo u dubokoj ilegali.000 dolara za izgradnju novog preduzeća u Srbiji. Obe firme stvaraju jake nacionalne privredne subjekte“. bilo je reči i o “novim oblicima povezivanja sa svetom”. bez prethodne provere knjiga. avgusta 1997. 2005. Branka Stanković. Ali. kulturno zatražio svoj deo profita.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Vučić lično i koje je. hrvatske i srpske proizvođače. i firmu “Food industries”. snaje Dragana Tomića.000 evra. deset odsto od prodtae robe. Dragana u Švajcarskoj osniva. predviđenih ugovorom. Branka je uvek nedostupna. koja je smeštena u Bujanovcu. kako kaže njegov radnik. Ivana mi je vratila dug”.000 švajcarskih franaka raspolaže izvesna Džejn Saksonska. gde se povremeno pojavljuje i Dragana Tomić. u nerezvijenom delu Srbije. a Džordžis na Kipru čekao svoj deo kolača. „propustili“ su da se osvrnu na efekte koje će takav potez imati na potrošače. familije Tomić. Goruće pitanje regionalnog povezivanja je spajanje balkanskih trgovinskih lanaca. sa najlepšom ambalažom. ako vas interesuje ko je vlasnik . a za ostatak sam pitala Šaranovića. obrazlažući spajanje. Na suđenju Nemanji Kolesaru.NOMENKLATURA SRBIJE . kada je fabrika čokolade osnovana. Prvo je u Beogradu 1997. što je nekih šet miliona dolara. a “La meson” je dao stručnjake i odao tajnu proizvodnje. šaranović je rekao: “Dao sam joj novac bez problema.. Tada je izjavila: . rekla je ona. 20 procenata. Većinski vlasnik “Simke” sa 200 radnika je “Food inustries”. Posle dve-tri nedelje. Kad je. naravno. otvorena je u Parizu kancelarija “Food industries”.000 evra i da mu novac treba za gradnju kuće. Nedaleko od autobuske stanice nalazi se fabrika čokolade “Simka”. Uplatili su mu samo 90. prema slovu ugovora. Preko svojih glasnogovornika Dragan Tomić je pustio priču o “ulasku stranog kapitala u kompaniju”. Sin Dragana Tomića. Švajcarska firma u Švajcarskoj nema poslovne prostorije. “U sefu sam imala oko 105. kapitalom od 100.. Direktorka “Dunje” je Branka Stanković. dok je manjinski vlasnik “Simpo”. To je brend proizveden po švajcarskoj recepturi. Ivana Veselinović ispričala je da je Kolesar zamolio da da mu učini i pozajmi oko 200. direktor sektora informisanja u kompaniji “Simpo” potvrdio je da je “Simpo” manjinski vlasnik beogradske “Dunje”. Umesto da negira. nadgledao je proizvodnju. svedočili su Nebojša Šaranović i Ivana Veselinović. pravila je stvari od bambusa. Predstavnice Delte i Agrokora.

jula 2001. 17. razobličava se uloga Aleksandra Vlahovića. Sve što učini gospodin Mišković. Bekovo preduzeće „Fortavida holding“ i „Feder partisipejšn“ koje se. godine. Delta je počela ni iz čega. pola-pola.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prema istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije. krajnji vlasnici Luke Beograd su biznismen Milan Beko. i sprečava strance da postanu monopolisti! ALEKSANDAR VLAHOVIĆ. preuzela je novoosnovana Delta kompanija. potpredsednik „Delta holdinga“ Ivana Veselinović. Glavni razlog. a posebno njegova uloga u kreiranju i sprovođenju pljačkaške privatizacije u Srbiji. To je prvi zvaničan podatak o vlasništvu nad Lukom. Izgradiće ga tako što će angažovati druge neimare. ”Zahvaljujući poslanicima Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dok je Savićević bio na čelu Geneksa. Dušan Mihajlović. 2008. godine. Sve spoljno-trgovinske poslove tada najmoćnije srpske firme. čiji su vlasnici. predsednica Saveta Verica Barać rekla je da je kupovina Luke Beograd primer velike korupcije koja je obavljena preko fantomskih firmi iza kojih stoji krupni kapital koji je devedesetih godina iznet iz Srbije. sa jednakim delovima. Miki Savićević je odbio da ih plati. Delta je preuzela više od 50 zaposlenih Narodne radinosti.. i blisku saradnicu. Miloševiću se to nije dopalo pa je naložio da se ovaj smeni. Na mesto Savićevića došao je Andreja Dozet. i deca Miroslava Miškovića. stvarajući trgovinsku mrežu.300 kvadratnih metara poslovnog prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu. Vlasnik građevinske firme “Gemaks” Ðorđo Antelj. što je i učinjeno. jer je Mišković nameračio da bez građevinske mehanizacije. jeste Vlahovićeva želja da dobije Ministarstvo energetike. Posle šest meseci podeljeni su im otkazi.06. mart 2007. zasnovano je na otimanju. odgovorio je da on kupuje srpske firme. za male pare. i počeo da kupuje trgovinske firme. koja se uselila u zgradu Geneksa. Kako Poslovni prostor po zakonu ne može izdati objekte zakupcu koji nije obezbedio radna mesta. Danko Ðunić. Ivanu Veselinović. Ko mu se u poslu ispreči. koji su radili u tim lokalima. čemu se Đelić protivi jer se boji da njegov stranački kolega zajedno s Mlađanom Dinkićem želi da se okoristi od prodaje Naftne industrije Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 46 . on ga skloni ili uhapsi. Mirko Cvetković.2007. Na konferenciji Saveta ovim povodom. Za njega kažu da nije doneo ni jedan posao firmi. dobije izgradnju Univerzitetskog naselja. potpredsednik Slobodan Milošević. On je preko svojih inostranih firmi otvorio banku i kompaniju za osiguranje. Socijaldemokratija svesrdno podržava sva nastojanja da se do kraja sagleda poslovanje tog čoveka koji je danas verovatno jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Božidar Đelić. a ostalo mu treba da isplati svoje zaposlene. žestoko su se posvađali na sastanku partijskog vrha. Kupovina Luke obavljena je preko preduzeća „Vorldfin“. pljačkajući imovinu Geneksa. na kome se raspravljalo o podeli resora u novoj vladi. Generalni direktor Delta M Ivana Veselinović dala je povodom krivične prijave izjavu policiji 27. već je prepolovio preduzeće. Građanima Srbije dosta je lekcija Aleksandra Vlahovića. partner EKI Investment 26. Slobodan Milošević je tražio velike pare za finansiranja SPS. i posao je dobio Mišković. Nakon atentata na premijera Ðindića. član Političkog saveta DS.NOMENKLATURA SRBIJE . odgovorivši da može da izdvoji pristojnu svotu. navodno. kandidat za premijera Demokratske stranke i Aleksandar Vlahović. upitan od predstavnika međunarodne zajednice kako vlada toleriše nasilnika. Ono se gradi parama iz budžeta.. Njegovi partneri su Aleksandar Vlahović. saznaje agencija SINA. ali se na tome završilo. Osnovno opredeljenje Miškovića nije ulaganje u proizvodnju i u otvaranje fabrika. potpredsednik Ivan Đurović. Ivana Mišković-Karić i Marko Mišković. Vrh Odbojkaškog saveza Srbije krajem 2006. SD je uverena da su činjenice koje o tome iznose poslanici SRS u Narodnoj skupštini dovoljne da zainteresuju nadležne pravosudne i druge organe. činili su: predsednik Aleksandar Vlahović. Milan Beko. Premijer Koštunica. i da je u prodaji Luke Beograd država oštećena za najmanje 21 milion evra. radi monopola. koji je dostupan javnosti. Direktor Narodne radinosti otkazao je ugovore sa Poslovnim prostorom da bi u lokale uselio Deltu. Do sada se spekulisalo da to preduzeće pripada Beku i porodici Mišković. Mirka Cvetkovića i drugih iz ekipe koja je harala i hara Srbijom”. kakav je Mišković. vodi na Miškovićeve sina i ćerku. gospodin Mišković kreće u surovu pljačku. Mišković je ostao nedodirljiv. Na taj način Delta je otela oko 1. proveo je šest meseci u zatvoru.. potpredsednik Goran Pitić..

Postavljeno je pitanje zašto Agencija za privatizaciju u Zakonu o sprečavanju pranja novca iz 2005. Novaković. kao i da Zakon labavo određuju ko može biti učesnik u postupku. od dotadašnjih deset.godine bavila restrukturiranjem. Aleksandar Vlahović i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Pitić bili su Đunićevi učenici. bili su „kućni partneri“ industrije mesnih prerađevina „Agroživ“ i dobijali su mesne proizvode kao poklon. na mestu broj 134. direktor Centra za konsalting Ekonomskog instituta u Beogradu. To su pileći bataci. Marčićević. Ova adresa je u Sopotu. bivši sudija ovog suda. bankama i dogovarali kako će prodati „Sartid” „Ju-Es stilu”. i Nemanja Kolesar. Mandatar Zoran Đinđić suočio se 2000. Vlahović. nalazi se ime Dragana Veselinova. pored paketa.. U tu vladu. Aleksandar Vlahović je predsednik SD Crvena zvezda a Andrija Mladenović. sa šesnaestočlanom pobedničkom koalicijom DOS. a u zagradi je dodato da se ispod nalazi Agrobanka. salame. Međutim. na spisku okrivljenih su i Goran Kljajević. 05. jer je to idealan način pranja novca. koja je imala ključnu ulogu u ovom procesu. što ukazuje na njegovu majku Koviljku. Kljajević. Aleksandar Vlahović i Dragan Veselinov. od februara 2002. godine. OEBS konstatuje i da je samo jedna tenderska prodaja. Navedena je adresa Kosmajski trg 6. Dokument „Kućni adresar poslovnih partnera“. koju je vodio ministar Aleksandar Vlahović. a to je bila po zakonu iz 2001. a pored njegovog imena u zagradi je upisano „kod m. bivši predsednik Trgovinskog suda. Dušan Marčićević. Agenciji za sanaciju. “Energetsku” vezu Aleksandra Vlahovića i Mlađana Dinkića SINA je otkrila pre desetak dana. Neki od partnera dobijali su. Branislav Ignjatović.“. Oni su predvodili grupu koja se 2001. Paketi su tako veliki da ih jedna prosečna porodica ne može pojesti za mesec dana. stečajni upravnik „Sartida” i Dragan Šagovnović. Adresa je Ignjata Barajevca broj 2. Bilo je pritiska da eksperti u vladi ne treba da budu članovi partija.NOMENKLATURA SRBIJE .2007. Pančevo. sastajali u zgradi vlade. Pored njih. Goran Pitić. To skreće pažnju na spor koji tinja još od prerastanja G17 plus u političku stranku. radi lakšeg snalaženja dostavljača. i koverte sa „čestitkama“. čija se privatizacija očekuje. mesni proizvodi. učestvovali Aleksandar Vlahović.. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu došlo je do podataka da su u nezakonitom stečajnom postupku i privatizaciji smederevskog sartida. nekadašnji šef kabineta predsednika vlade. Predrag Bubalo ništa nije promenio u pristupu privatizaciji. terete se da su se. Na pomenutim sastancima Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 47 . JSD Partizan Danko Đunić.zajedno su privatizacijama preko Eki Investment gde su suvlasnici. Tomica Milosavljević i Aleksandar Vlahović. do septembra 2003. ušle su i tada nestranačke ličnosti kao Božidar Đelić. “Diloit” i “Ekonomski institut” i dalje su vrata do vrata sa Ministarstvom privrede. bivši ministar za privredu i privatizaciju. Glavnu krivicu za višegodišnji težak položaj hiljada radnika snose Božidar Đelić i Aleksandar Vlahović nekadašnji nestranački ministri. ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović prešao je u Demokratsku stranku i postao član Glavnog odbora. kad je objavila informaciju da je lider G17 plus u režiji konsultantske kuće “EKI investment” iz Beograda lobirao da kupac EPS. bivši radnik konsultantske firme “Diloit & Tuš”. nije obavezana da daje ove informacije. sadrži ime Aleksandra Vlahovića. bivši ministar poljoprivrede. Kolesar. Svi sa spiska dobijali su na kućne adrese pakete proizvoda „Agroživa“. do danas. kobasice. Kovilj. u Beogradu i Smederevu. član uprave Košarkaškog kluba Partizan... a tom timu se priključio i Bubalo. SD Crvena zvezda Aleksandar Vlahović . Koga zastupa poslanik Vlahović? Uprava za sprečavanje pranja novca trebalo bi da objavi mišljenje OEBS-a o načinima nesprečavanja pranja novca od 2000. U istom materijalu OEBS pita i zašto na spisku osoba koje ne mogu da učestvuju u privatizaciji nema i onih koji su na bilo kakav način povezani s vlašću. drugi sprat. Živomir Novaković. Dva broja ispred Vlahovića. a posle atentata na Zorana Đinđića visoki funkcioneri Demokratske stranke. Demokratska stranka Srbije kritike prethodne vlade usmerila je najviše na korupciju u privatizaciji. bivši direktor „Sartida”. i Mlađan Dinkić.02. bila stvarno transparentna.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srbije i Elektroprivrede Srbije. bude nemačka elektroenergetska korporacija RWE. pod rednim brojem 132. nekim čudom. pa je njegov kabinet imao čak šest potpredsednika.

generalni direktor METALAC ad RATKO ZATEZALO. Gradonačelnik Moskve Jurij Luškov je vlasnik luksuzne vile i velikog ograđenog imanja na Luštici.. Agroživ ih je tužio. Nedavno je proširio plac.NOMENKLATURA SRBIJE . i. uticao na rad Trgovinskog suda u Beogradu.. Uz obalu naselja Savina. On je u Miloševićevo vreme držao fri-šopove u Srbiji i bio desna ruka Marka Miloševića. agitovao za „Ju-Es stil” kao najboljeg kupca „Sartidove” imovine. koji je pružao mogućnost prodaje „Sartida” i njegovih zavisnih preduzeća putem neposredne pogodbe bez uključenja drugih potencijalnih kupaca. koncentriše se bogato društvo. bivšeg zastupnika firme Reebok za Balkan.000 kvadrata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM dogovoreno je da to realizuju kroz stečajni postupak. U Perastu kuću ima Goran Bregović. na Rosama. godine. kontroverzni biznismen Boris Peško koji živi na relaciji London . prema revizorskim izvještajima. kontrolisala 80% regionalnog tržišta struje. Pored vile i bazena posađeni su vinogradi i izgrađeni teniski tereni. Milena Dravić. na Toploj. Sud bi doneo izvršnu odluku da to preduzeće. rođen 28. Miroslav Živanov. nakon što je komisija o poreklu kapitala.Trebinje. I nekadašnji genexovac Zoran Obradović. a na osnovu kojih je kompanija Miroslava Živanova prisvojala imovinu ovih firmi. Živanov i Prebiračević dogovarali su se sa direktorima društvenih preduzeća da te kompanije kupe pet ili deset odsto akcija u nekoj od firmi u sastavu ovog prehrambenog giganta. vlada prihvatila zaključak po kome je sklopljen sporazum o saradnji vlade i „Ju-Es stil”. ima imanje u zaštićenoj zoni Savinske dubrave od oko 15. tvrdi se u dokumentu. generalni direktor PETROBART Ltd “Ruski biznismen našeg porekla”. a počeo je da kupuje placeve i na Rosama. na poluostrvu Luštica. sve što je bilo u vlasništvu te firme prelazilo je u ruke Živanova. Trojica direktora društvenih preduzeća terete se da su kupovinom udela u „Agroživu“ stvarali dugove koje nisu mogli da isplate.500 kvadrata zemlje i kuću od šezdesetak kvadrata. stvori imperiju vrednu nekoliko desetina miliona evra. suvlasnik londonske firme EFT koja je. predsednik AGROŽIV Od vlasnika farme. Suvlasnik Petrol Bara Ratko Zatezalo takođe ima kuću u Herceg Novom. U njegovom komšiluku je vila Petra Matića. Sa mesta predsednika opštine Predrag Amižić preselio se u klanicu. na kojima je razmatrana privatizacija. Posle privatizacije društvenog preduzeća. a sada suvlasnik Knjaza Miloša i Večernjih novosti. koji je prodavao po pančevačkim pijacama piliće na komad. Kako društvena preduzeća nisu bila u mogućnosti da isplate ugovorenu sumu. atraktivnom delu Herceg Novog. pa je 23. čak i po nekoliko desetina miliona dinara. Činjenica je da su krivci ostajali na funkcijama. januara 2003. a da li im je nešto isplaćeno u kešu ili na račune . Bojana Maljević. pripadne Živanovu. PRIDRUŽENI ČLANOVI Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 48 . Mišković na Malim Rosama ima oko 1. godinama organizovao i rukovodio pogonima u Žitištu. aprila 1951. Tu planira da na oko 20. Na Savini. Preko Kolesara i Ignjatovića. Hamovićev kolega iz beogradskog Genexa. SPS je vladao u Žitištu. ali je JUL poslao Živanova da zavlada proizvodnjom živinskog mesa u ovom gradiću. Tu je vlasnik beogradske Delta kompanije Miroslav Mišković podigao kuću od oko 300 kvadrata. Vlahović je. Informativna služba Socijaldemokratije (čiji je predsednik Vuk Obradović pretrpeo naivnu “aferu” zbog koje je morao da napusti funkciju u vladi. zbog duga. godine. kada je registrovao firmu „Agroživ“.Beograd .Herceg Novi . godine. kojom je predsedavao počela da daje rezultate). Rođen 1950. U njegovom komšiluku.nije utvrđeno. kuće imaju mnoge poznate domaće ličnosti: Dragan Nikolić. vlasnik firme Petrol Bar s pumpama Avia. kuću ima Milan Beko.000 kvadrata izgradi etno selo zatvorenog tipa za ekstra bogataše. Karijeru „regionalnog lidera u proizvodnji i preradi živinskog mesa“ Živanovu je prekinula policija uhapsivši ga zbog zloupotreba u privatizaciji i pranja novca. sa Milanom Antićem. DRAGOLJUB VUKADINOVIĆ. MIROSLAV ŽIVANOV. Živanovovim prijateljem i saradnikom koji je iz Jagodine došao u Žitište. Aleksandar Vlahović je kao „republički ministar za privredu i privatizaciju koordinirao radom ostalih osumnjičenih”. Vlahović je članovima vlade prećutkivao o drugim zainteresovanim kupacima. Seka Sabljić. Direktori društvenih preduzeća potpisali bi ugovore. takođe ima vilu u blizini hotela Plaža. ministar u Vladi Slobodana Miloševića. Koristeći svoj položaj Vlahović je na sednicama vlade. U blizini je Vuk Hamović. uspeo je da od 1992. uz sve.

.93% akcija zrenjaninske fabrike lekova “Jugoremedija” firmi “Jaka 80” iz Radoviša.60 u III godini ni prvi ni drugi put mi nije odobrena stipendija. WOERWAG PHARMA GmbH&Co Par dana nakon što je. RAJKO UNČANIN jedan je od predavača ovog “fakulteta”. (Makedonija). Sreća ako neki profesor koristi neko od savremenih sredstava za prezentaciju. na Megatrendu se imenuje student prodekan od strane univerziteta koji ima prosek daleko ispod najboljih studenata i obnovljenu godinu.NOMENKLATURA SRBIJE ..000%. a dekan Fakulteta za Poslovne studije bio je zamenik ministra u vreme najveće svetke inflacije od 318.. Sami možete da pretpostavite gde i na koji način se troši ostatak novca. Megatrend broji 14. uključujući čak i školovanje u inostranstvu. direktoru stiže faks iz Skopja sa predlogom da u novom Upravnom odboru “Jugoremedije”. Deurić dolazi kod direktora po njegovom povratku iz Skopja.. Na Megatrendu rade kadrovi koji ne bi mogli da budu ni administrativni službenici u priznatim univerzitetima dok je njihova profesionalna etika još diskutabilnija. teorija apsolutno dominira. saopštava da odlazi u penziju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM SRĐAN KAMENKOVIĆ.. kumove i ostale. radnici prikupljaju zastupničke izjave kako bi formirali većinski paket akcija. Da li je Megatrend “najpriznatiji domaći univerzitet u Evropi” mogu posebno suditi oni koji su ga završili i pokušali da nađu posao. na aukciji 10. prema svedočenju predsednika Udruženja malih akcionara Zdravka Deurića.000. Petnaestak dana po aukciji.. neadekvatnu struktura kadra koji predaje. Ko radi na Megatrend Univerzitetu? Jedan profesor Megatrenda poverio se: “kada sam trebao da se zaposlim na Megatrendu-niko me nije pitao šta znam-već koga znam”.. MEGATREND UNIVERZITET Obrazovanje na Megatrendu je sve sem primenjenog. Loši kadrovi znače lošije obrazovne mogućnosti i skromno znanje studenata.. i tada i danas. i biraju Zdravka Deurića za svog zastupnika... godine. i 4. Dok je on na putu. savetovao je radnike da što hitnije skupe većinski paket akcija.000 studenata. Najboljih kadrova nema. kako bi se zaštitili od onoga što dolazi.. Svake godine vi ostavite Megatrendu po 800 EURa za školarinu + 10 EURa za svaki ispit + iznos za knjige (prosečna cena po knjizi je 10 EUR). Ključna marketing kampanja za upis novih studenata bila je: 1) nova zgrada 2) najbolji studenti se finansiraju iz budžeta univerziteta.000 studenata koliko u Srbiji ukupno postoji po rečima dekana. Da je druga činjenica neistina dokazao sam ličnim primerom.00 u II i 9. godine svoju objasnio bez mnogo uvijanja: “Kupila nas je mafija!”. Nijedan čas prakse niti bilo čega primenjenog u toku obrazovanja. Koliko se ceni znanje studenata mogu da svedočim iz ličnog primera.. Zdravom razumu nepojmljiva je eksplozija u "Grmeču".. “Jaka” bude zastupljena sa 4. da se dogovore o daljim koracima. koji je bio aktivno uključen u pripreme za prodaju akcija fabrike. a kakvo je znanje? Zato je Boris Tadić bio na otvaranju nove zgrade 2008. Prva je takođe neistina – 2007. Profesorska plata na univerzitetu je 600 EURa + dodaci za put i sl. Akcijski fond Republike Srbije prodao 41. Kamenković na poziv Jovice Stefanovića putuje za Skopje. oktobra predlaže tri člana UO ispred malih akcionara.. rođake.. Radnici – akcionari “Jugoremedije” sećaju se da im je bivši direktor septembra 2002.. I teorija je daleko od standarda na kvalitetnim Univerzitetima. Na mestu dekana je neko kome je zabranjivan ulazak u Evropsku Uniju. godine nije bilo nove zgrade Megatrenda. Za svoj novac dobijate neadekvatno znanje. nemogućnost zaposlenja. Kamenković pristaje bez konsultacija sa radnicima. Ovo ne važi za većinu drugih .množite to sa 14. kojeg čini 7 članova. bez obrazloženja. dr ŽIVOTA MIHAJLOVIĆ. ili brzo odlaze ali zato je većina njih iz vremena netržišne privrede. U optužnici se navodi da je u maju 1995.... ali zato vidimo stipendiranje desetine “MIS Srbije”. a ostali akcionari sa 3 predstavnika. oktobra.U Srbiji nikome. Pojedinim profesorima zabranjen je ulazak u EU iz tih razloga! Paradoks je.. nemogućnost javne kontrole trošenja novca. 3. ograđena takvim zidom ćutanja da se može samo naslutiti postojanje dosijea sa naznakom "državna tajna".. Kome se polažu računi za trošenje novca . To su ljudi koji studente treba da uče tržišnom privređivanju i koji grade budućnost kompanija kroz studente koje obrazuju.decu... prof. Na prste jedne ruke možete prebrojati profesore čiji rad odgovara profesionalnim standardima. sa prosekom od 10... najvećeg diktatora u Evropi. septembra 2002. Veliki broj profesora (i dekan među njima) bio je deo u strukturi režima Slobodana Miloševića. Kamenković mu. Ceni se pre svega teorija i ne preterano po standardima koje nude razvijeni obrazovni sistemi. tadašnji direktor Srđan Kamenković. DB Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 49 ...

DRAGAN NIKOLIĆ. Pozivajući se na zapadne obaveštajne službe. preko kojeg je Jugoslavija i do sada uvozila so iz Belorusije. Aprila 1998. koji je. godine. Beogradski mediji preneli su vest "Bjeloruskaje delavaje gazete" da su put naše zemlje krenule isporuke soli za ljudsku ishranu iz beloruske solane "Mozir". tvrde zvaničnici Agencije". a može se samo zamisliti šta bi bilo da je eksplodirao negde u putu. rekao je u razgovoru za NIN 28. Ova pomoć je deo ugovora od 30 miliona dolara potpisanog prošlog leta. juna 1995. u neposrednoj blizini nuklearne centrale Černobilj i smatra se da je ta oblast Belorusije posebno stradala od radijacije u černobiljskoj katastrofi 1986. Savezno ministarstvo za poljoprivredu je uvidelo sve konsekvence takve informacije i brze-bolje je negiralo. generalni direktor "Grmeča" i predsednik Konzorcijuma za saradnju sa Belorusijom. Proizvodnja je organizovana posle radnog vremena. 40 000 tona tehničke soli i 30 000 tona karbamida. novembra 1996. prosledio u "Grmeč". Zapadne obaveštajne agencije veruju da je ovaj neuobičajeni vojni teret bio namenjen Libiji". u zamenu za traktore. “Rajko Unčanin ima privatnu firmu 'Lukas globtrejd' preko koje vodi posao sa raketnim gorivom". Tragedija u "Grmeču" se nikako ne može posmatrati izvan politike.. pisao je "Vasington tajms". Optuženima u slučaju "Grmeč" na teret se stavlja teško delo protiv opšte bezbednosti i izazivanje opšte opasnosti. Kako drugačije osim "pritiscima sa vrha" objasniti da istražni i pravosudni organi našeg nezavisnog i slobodnog sudstva nisu ni započeli svoj posao iako im skoro tri godine stoje krivične prijave i zahtevi da pokrenu istragu. Svi putevi vode do Rajka Unčanina.NOMENKLATURA SRBIJE . izjavio da ugovor podrazumeva i isporuku 100 000 tona kuhinjske i industrijske soli. naveo je "Vasington tajms". navode se i oficijelne izjave predstavnika CIA: "Srbija tajno obezbeđuje tehničku podršku u razvoju libijskog programa raketa srednjeg dometa što predstavlja kršenje embarga UN prema ovoj zemlji na severu Afrike. predvođen potpredsednikom Savezne vlade Nedeljkom Šipovcem. Činjenica da se radi o eksplozivnim materijama koje spadaju u resor vojne industrije i namenske proizvodnje sama po sebi je dovoljna da objasni zašto niko zvanično i javno ne govori o uzrocima i odgovornosti iako ceo slučaj nije proglašen državnom ni vojnom tajnom. Ova kompanija pominje se i u izveštajima američke obavestajne službe CIA. Priča o nesreći u "Grmeču" je nepotpuna bez pomena firme JPL koja slovi kao naručilac posla u spornoj proizvodnji kompozitnog raketnog goriva. kada je Belorusiju posetio državno-privredni tim SRJ. So nije pomenuo. u Privrednoj komori Srbije (PKS) naši i predstavnici Belorusije potpisali su ugovor o robnoj razmeni. Druga činjenica jeste da je Rajko Unčanin funkcioner Socijalisticke partije Srbije. inače bi posledice bile još teže. rekao je tada da barter aranžman podrazumeva isporuku lekova i medicinske opreme Belorusiji. sintetička vlakna i polietilen visoke gustine. Taj posao je Slobodan Milošević dao Jovici Stanišiću. U tekstu "Vašington tajmsa" objavljenom 12. generalni direktor MLEKOPRODUKT Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 50 . Rajko Unčanin. predsednik SINTELON ad ŽIVANKO RADOVANČEV. Zvaničnici CIA potvrdili su novinaru "Vašington tajmsa" da je libijski "Al Fatah" sa "JPL Sistemom" zaključio ugovor vredan 30 miliona dolara o tehničkoj podršci u razvoju raketnog programa. da sva obaveštenja u vezi sa barter aranžmanom potražimo od Rajka Unčanina. posle "potpisivanja" u Privrednoj komori Srbije. Agencija Beta potom je izvestila da su joj u Republickoj privrednoj komori takodje potvrdili da je ugovorena isporuka 100 000 huhinjske i 40 000 tehničke soli. Materijal je dovezen čak iz Sente. Mozirski kombinat nalazi se tik uz ukrajinsko-belorusku granicu. Priča bi bila završena da u javnosti nije prozvan predstavnik koncerna za materijalne rezerve Belorusije "Belresursi" Andreja Mikcijevič.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM preko Radosava Lukića u "Grmeču" organizovala proizvodnju kompozitnog raketnog goriva. "Vašington tajms" pisao je i o "tajnoj isporuci oružja i drugih materijala" iz Srbije u Libiju navodeći da je "transport oružja prvi put izbio na videlo u avgustu (1996) posle pada ruskog aviona Iljušin-76 nedaleko od Beograda. Milo Đukanović. koji ga je preko svog pomoćnika Lukića.. Dan posle demantija saveznih vlasti. Predsednik Privredne komore Srbije Momir Pavličević ostavio je poruku za NIN. "Bjeloruska delavaja gazeta" piše i da Jugoslavija planira da u sklopu bilateralnog barter aranžmana kupi 100 000 tona soli za ishranu. a da će uvoz biti obezbeđen preko društvenog preduzeca "So produkt". inženjer zaštite na radu. Stampa iz Minska je navela da je ugovor o kupovini 50 000 tona te soli zaključen krajem marta. generalni direktor TIGAR ad PAVIČIĆ NIKOLA.

8 % postati najveći pojedinačni vlasnik “Toze Marković”.NOMENKLATURA SRBIJE .8% vlasništva. kako priznaje. „Nelt“ (1. delovi kompanije „Delta“ (1.9) koji je bio privilegovan kod uvoza hrane. ali je kao predsednik Skupštine deoničara TM invest preostali paket deonica od 13% bez znanja deoničara prodao beogradskoj kompaniji IHT. po njemu. AD “MINPROJEKT” Maja 2006.. Metod liči na onaj kojim je slovenački Merkator onemogućen da kupi C market. votka. ĐORĐE ŠIRADOVIĆ. i troje rukovodilaca iz ekipe Đorđa Širadovića. bivšoj direktorki “Metalurgije”. Na listi ekstraprofitera po osnovu uvozno-izvoznih dozvola nalaze se i uvoznici cigareta. pivo. Sa porezom od 19. Šegrt se pozvao na patriotski čin jer. „Dibek“ ima najbogatiji asortiman uvoza (žvake. a uspeo je i da „otme“ deo izvoza žita „Progresu“. On tvrdi da nije imao uvid šta je potpisivao njegov pomoćnik Boriša Vuković koji je posle njegove smene postao ministar za spoljnu trgovinu i.2) itd. vlasniku firme IHT i Kontinental banke kojoj je NBS u međuvremenu oduzeo licenciju za poslovanje. Nakon toga okupilo se stotinak radnika koji su provalili ulaznu kapiju i organizovali zbor na kojem se uz zvižduke pojavio sadašnji direktor. direktor fabrike Toza Marković. u Kikindi su smislili kako da se spreči da Nexe grupa. postane većinski vlasnik fabrike. a u toku je kupovina preostalih 13. Širadović je odmah suspendovao 9 radnika i zabranio im ulazak u fabriku. U “Novkabelu” zabranjen je ulazak u firmu Anđelki Popović. koja je pre nekoliko meseci preuzela 10% akcija od TM Investa.8) (deterdženti). Po rečima Đelića. samo što su u ovom slučaju drugi “igrači”. odmah iza „Progresa“. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 51 . Kao najupečatljiviji dokaz Bekovih privilegija svedoči zapisnik o kontigentima za uvoz žvakaćih guma na kom je rukom napisano: „‘Dibek’ . Dmitar Šegrt. viski. pronašao kupca akcija TM Investa. Kako je najavio Đelić svim firmama sa ovog spiska rešenja će biti uručena u narednih 15 dana. Širadovića. koji su mu ostali lojalni za vreme štrajkova. „MK Komerc“ (1. Nicović je već kupio 10% akcija TM Investa. nije u interesu Srbije da strana kompanija postane većinski vlasnik najveće srpske fabrike opeke i keramičkih pločica.3%) industrije građevnog materijala “Toza Marković”.1 milion maraka. „Beopetrol“ (7. koji je glavni u svakoj velikoj privatizaciji. bivšeg ministra za privatizaciju. koji još nije ponuđen na prodaju. imao česte sukobe sa Mihailom Milojevićem i Vlajkom Stojiljkovićem zbog toga što se protivio da se nadležnost oko raspodele kvota i dozvola prebaci na privredne komore.7) (automobili). Na čelu tima. kako su zvali Šegrta dok je zahvaljujući bliskim odnosima sa Slobodanom Miloševićem i visokoj poziciji u SPS bio prvi čovek ne samo fabrike. koja je preko Našicecement pojedinačno najveći vlasnik (30.. nalazi se „Dibek“ Milana Beka. je Dmitar Šegrt. a Širadović je generalni direktor novosadskog preduzeća „Novkabel“. „C-market“ (3. u kome su Miroslav Mišković. deterdženti. odluke potpisivao mimo zvanične evidencije. D.ne“. Zahvaljujući debeloj protekciji u Saveznom ministarstvu za spoljnu trgovinu.8 miliona DM) i malo poznata firma „Teodora komerc“ (2. ministri Đorđe Širadović i Boriša Vuković svojevoljno i neovlašćeno prepravljali su odluke komisije i količine i vrednosti kontigenata po nahođenju. LUKA BEOGRAD ad Najveći broj uvoznih dozvola potpisan je u vreme kad su ministri za spoljnu trgovinu bili Boriša Vuković i Đorđe Širadović. već i u Kikindi.). sir.4 %. Šegrt je u Nicoviću. Vuković je od promene režima u inostranstvu.da.5). a novopečenog savetnika. prema nezvaničnim informacijama. osim Miškovića. plaćajući svaku manje od Nexe. ostali . Pritisci Šegrta na male akcionare da prodaju IHT-u naterala ih je na prodaju pod nepovoljnijim uslovima od onih koje je nudila Nexe grupa. generalnog direktora optužio doskorašnjeg pomoćnika. Zamisao je potekla od Šegrta. smenjen je s te dužnosti.1% tako da će se akcije iz TM Investa “preseliti” u IHT. direktor “Toze Marković” i prvi čovek akcionarskog društva TM Invest u kome su akcije malih deoničara. Đorđe Širadović vraćen je odlukom Trgovinskog suda na mesto direktora “Novkabela” sa kojeg je smenjen. Njima treba da se “pridruži” 11. što je bio cilj Dmitra Šegrta jer je u tome video način da ostane na čelu fabrike. sadrži 15. što ih poseduju tri preduzeća iz holdinga Delta. U ta dva poteza mnogi vide kraj menadžerske karijere nekadašnjeg “gospodara Banata”.4). iako je ta hrvatska kompanija nudila najpovoljniju cenu za otkup akcija od malih dioničara. u prostorijama JUL-a. vlasnik Delta M. avgusta 2006. „Autotrend“ (1. V. da optužbama o korupciji ruši vrednost „Petrohemije”. 3.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM DMITAR ŠEGRT. i Đorđe Nicović. glavnog protivnika da Nexe grupa postane većinski vlasnik. Na taj način IHT će s 34. vlasnik IHT. Državni paket. Širadović je.

s obezbeđenjem.NOMENKLATURA SRBIJE . A. čovek koji će makar komunicirati sa svojim kolegama? Nakon dolaska generala Miodraga Jeftića za načelnika. “Danas”17: Kakva je bila Koštuničina uloga u 5. tu je završio medicinski fakultet. kada je general Jeftić u pitanju. a vodi i svog sina. tast mu je bio vojno lice u Skoplju i tu je upoznao svoju suprugu. i vraćen kada je Jeftić postao načelnik. neizvesnosti... Na telefonske pozive ne odgovara. Hasanovića i Stojakovića. koji je na medicinu upisan preko reda. Važno je da general vidi belog sveta. Grujica Spasović (Vojislav Šešelj ga naziva “major CIA”) po dolasku Koštunice na vlast bio je saradnik Radeta Bulatovića u napadu na Gorana Petrovića. a sa tih mesta su sklonjeni profesionalci-podoficiri. Predsednik IO Raiffeisenbank ad U DUBINI KOHABITACIJE I POMIRENJA . Sve ostalo je sređivao tast. koji taj posao treba da obavljaju još dvadesetak godina. Zar makar na Vojno-medicinskoj akademiji njen načelnik ne može da bude najstručniji lekar. Ako se ko pobuni preti se penzijom ili otkazom. On se mlad oženio. decembar 2003. Čim je ušao u kabinet. generalni direktor Viohalco Group za jugoistočnu Evropu OLIVER ROEGL. pa Šćekić. Ne samo 5. odmah bivaju obavešteni od kojih bolesti im predsednik boluje. koju je pripremao ‘Službeni glasnik’. svuda u svetu. načelnik VOJNO-MEDICINSKE AKADEMIJE Miodrag Jeftić je solidan hirurg. oktobru? Neki iz DOS su kasnije svedočili da je Koštunica maltene čekao kod kuće da mu se saopšti šta se dešava. korupcije. plan dijetalne ishrane se pravi. A Boris Tadić je predsednik Republike i građani. Kada je poželeo da vlada Vojno-medicinskom akademijom. Od kada su u kuhinju dovedeni. mora da se nađe dovoljno deviza. . VASILEIOS ENTERTILIS. često se kvare. a kabinet čuva vojnik. sa njegovim „snom o Srbiji“. tenderi. dr MIODRAG JEVTIĆ. On putuje na kongrese. nije saopšteno. kuvara. 17 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 52 . oktobra nego i u pripremama za 5. general major.od onih koji su ubili Zorana Đinđića i od onih koji su to želeli. straha. oktobar. na mesto upravnika kuhinje VMA doveden je iz Svilajnca.SDB ZATVARA KRUG Revolt zbog izostavljanja Zorana Đinđića sa liste značajnih ličnosti nove srpske istorije. obukao je svečano odelo i ušao u prostorije Demokratske stranke. javlja se samo na vruću liniju. Preporučivao se. Ipak. General je dva puta operisao Borisa Tadića. Načelnik pogona intendantske službe pukovnik Zoran Šćekić. kupovina lekova. dokazuje da se veliki deo društva identifikuje s vrednostima koje on simbolizuje..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ČLANOVI PO POZIVU prof. pokrene. Braneći mesto Đinđića u srpskoj istoriji. koji je otpušten sa VMA zbog nedoličnog ponašanja. 22.. Nema para za hranu bolesnika. poručnik Nenad Burnjaković. lekari teško utvrđuju dijagnoze. Takođe je u kuhinju doveo i verne poslušnike. O kakvoj se operaciji radilo. ali je želeo da vlada na prestižnoj medicinskoj ustanovi.. ništa od svega ne bi bilo! Urednik. Bio je skoro bez šansi. ali se ne realizuje jer se ne nabavljaju potrebne namernice. na seminare. Pukovnik je unapređen u čin general-majora i postavljen je za načelnika Vojno-medicinske akademije. para ima. s njegovom energijom. Da je on odlučivao da li će se desiti 5. studenta medicine. željom da je promeni.. od haosa. javnost Srbije branila je sebe od ideja očeva nacije. oktobar. Tadašnji ministar odbrane i bivši načelnik ove ustanove. Te uslove pukovnik Miodrag Jeftić nije ispunjavao. a zatim je poslat za ambasadora u Sarajevo. večne krize. Na VMA su aparati stari. obećavajući da će se glavari stranke kod njega lečiti uz punu diskreciju. nije imao doktorat. general Jevtić je stavio ulazna vrata sa šifrom. Zoran Živković: Da. nesmotreno je izjavio da načelnik VMA mora da bude general. nabavke. postavio je za vođu smene kuhinje svog kuma Selejmana Hasanovića.. nasilja. Janošević. prvom klasom. Za njegovog sina.. Na simpozijume i stručna usavršavanja šalju se mladi lekari. kojima je pod sumnjivim okolnostima nabavio diplome vkv kuvara. gde je bio komandir voda. general-major Zoran Stanković.

. Rakić kontroliše korupciju u srpskoj državnoj službi. Živković: Koštunica je najpre nepozvan stao u odbranu Radeta Markovića. Odlučili smo da u tom slučaju dižemo narod i potpuno blokiramo Beograd. Koštunica i Labus su predložili koncentracionu vladu. pet-šest dana pred 5.” Sedam-osam minuta posle ubistva.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kako? Živković: Tako što je to previše opasno. koji crpu ličnu moć iz blizine sa Borisom Tadićem. Koštunica još uvek nije izjavio saučešće. ili možda čak tri saopštenja! To je sve! S druge strane. Prema mnogim izvorima. autor marketing kampanja za MUP u drugoj polovini devedesetih. stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti predsednika Republike i ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organizacijama i institucijama radi utvrđivanja stavova i kreiranja. on rukovodi Kabinetom predsednika. I ko je onda imao veze sa kriminalom. on bi rekao: hajde da napišemo saopštenje! Možda i dva. Crvene beretke su bile osuđene na raspuštanje onog trenutka kad je neko skupio snagu da spreči da se oni kriju iza bilo koga. Ako je Đinđić uterivao u red i poštovanje zakona. Iz perioda Đinđićevog rukovođenja DS-om. Na sednici Predsedništva DOS 6. Pet puta je glasano 17:1. i predsedničke kampanje Vojislava Koštunice na izborima 2001. Najteži trenutak je bio dan posle ubistva Zorana Đinđića. i šef kabineta. Imali ste sijaset i biznismena i političkih ličnosti koje su to radile. Tog dana je slavila rođendan. Mićunović. oktobar. Ko je bio na tom sastanku? . za kratko vreme se skućio i obogatio. Čović. a među onima. i u Zoranovoj krvi oni su videli način da ponovo budu vlast. Sat vremena smo izgubili vozeći se po Beogradu kako bismo zavarali trag. desna ruka Tadića i generalni sekretar predsedništva DS. Gde je sastanak održan? Živković: Kod Čovića u jednoj hali u Železniku. To je bilo dvovlašće gde je svako mogao da se sakrije iza Koštunice ako ga juri Đinđić. Otišao sam i prvi lekar koga sam sreo je rekao da nema šanse. u reforme. Bez obzira što oni mogu da budu opasni. Kao član izvršnog saveta opštine Palilula. Živković: Đinđić. Šef kabineta nema stambenih ni finansijskih problema. imaju ključni uticaj i u donošenju krupnih odluka. kada se slikao za plakate u uniformi policajca. odnosno sprovođenja politike.NOMENKLATURA SRBIJE . a onda smo saznali da je u Urgentnom centru. Milan St. dok čovek kome je on šef kabineta tvrdi da je beskućnik. Ljudima je bilo jasno da pobeđujemo na izborima i da Milošević to neće priznati. Nisu samo tu Crvene beretke. Više nije postojao strah jer su znali da više nemaju iza koga da se sakriju. Da li je pobuna Crvenih beretki bila kulminacija sukoba. Srđan Šaper. Nakon nešto manje od dva sata rasprave. ja i još . Za dva sata smo doneli odluku. oktobra. Nema ozbiljnijeg tajkuna koji blagoslov Predsednika ne dobija preko šefa kabineta. među kojima i Miodrag Rakić. Zvanično. održali smo tajni sastanak na kome smo svi potvrdno odgovorili da smo spremni da poginemo za ono za šta se borimo. Nismo znali gde je odvežen. Ko je vama saopštio da je 12. neki od nas iz DOS.. Rekla je: “Izgleda da je pucano na šefa. Đinđić i ja smo otišli kod Mila Đukanovića u Podgoricu. Dok se predsednik slika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 53 . marta pucano na Đinđića? Supruga. Rakić je dugogodišnji blizak saradnik Borisa Tadića i bio mu je savetnik za vojnoteritorijalne organe kad je Tadić bio ministar odbrane. Protić. Perišić. u DSS je i dalje trajala rasprava o Markoviću i Pavkoviću. što su verovatno najobučeniji vojnici na Balkanu. previše aktivizma za njega. Miodrag Rakić. Da smo sa Koštunicom raspravljali šta da se radi nakon izbora koje će Milošević sigurno da pokrade. To je i za demokrate. ko je sprečio reforme u oblasti bezbednosti? Crvene beretke su iskoristile tu atmosferu. bilo previše. na dnevnom redu su bili Pavković i Rade Marković. oktobra. IMA KAKO Šef Kabineta predsednika Srbije je diplomirani pravnik. Iz automobila sam telefonom pozvao suprugu da je pitam gde ćemo na večeru. za vreme predsednikovanja današnjeg ministra za državnu upravu Markovića. Miodrag Rakić. previše posla.. onda se opet tražilo uporište kod Koštunice. potiče politička škola DS. Miodrag Rakić nije poznat javnosti. Vi ste ih raspustili nakon ubistva Zorana Đinđića Živković: I to za jedno poslepodne. Kada smo se vratili. koje bije glas da su pragmatični. čiji je direktor bio Boris Tadić..ne mogu da se setim ko. ili 7. neki „dvorjani“. Iz te škole potiču neki od njegovih najlojalnijih saradnika. posle 5. za dva sata im je ona bila uručena i oni su postali deo istorije. jedno vreme Svilanović. ušao sam na ta ista vrata u zgradu Vlade. Labus. pominju se: njegov savetnik.

do 1970. Od 1960. bugarski mediji lansirali su priču da bugarske brodove između Golupca i Smedereva presreću “dunavski gusari” i otimaju gorivo i robu. začetnici gusarstva. ali prvi do glavne figure . Napredujući iza Tadića. IMT u Zemunu. i vlasnicima i prevoznicima bilo je lakše da plate. pošte u Dizeldorfu. Direktoru BIA.. 1992. u istočnoj Srbiji nastaje sloj ljudi koji naftu i benzin pretovaraju iz barži u svoje čamce i mini tankere. veliki šverceri radili su na veliko. Kao ex officio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. šef kabineta predsednika države ima vrlo značajnu ulogu 18. prilično jasno.-tih preduzeće Montaža gradilo je fabrike Prva petoletka u Trsteniku. a srpska policija i carina nisu se mešali.yu sve govori. Smatra se da je do mirenja SPS i DS došlo nakon što je Rakić približio njihove lidere. bolnicu u Podgorici. iako se sami bugarski mediji ograđuju da su glasine o “38 opljačkanih bugarskih brodova” preterane i da bi trebalo razmotriti interese posada i kompanija i čak izražavaju sumnje da se radi o prevarama osiguravajućih društava.. a ne piraterija. a mali na manje. Tada. Njegov školski drug je Ivica Dačić. partijske drugove. “kurir Jovica” i pisac Radomir Smiljanić. zacrtalo je radove u inostranstvu kao strategiju kompanije. državni posao. Montaža radi velike projekte poput vodovoda u Libiji i vodotornjeva u Kuvajtu. bio indikator o suštini samih tabloida u Srbiji. IMA ZAŠTO U jesen 2008. ali to je krađa ili razbojništvo. IMA RAŠTA Krajem 1950. Pančevu i u drugim lukama. i preprodaje. Dunav je vitalna veza između Crnog mora i zapadne Evrope. Goša u Smederevskoj Palanci i mnogi drugi objekti. Početkom osamdesetih. pa ni Dunavska komisija ne bi pomogla. njegova ambicija očigledno je da bude u senci. nema primedbe na bezbednost plovidbe kroz Srbiju. zgrada Savezne skupštine. Naši tabloidi preuzeli su priču. Lađari na Dunavu bili su. Krajem sedamdesetih godina počeli su veliki poslovi u Sovjetskom Savezu. tokom sankcija. U rečnoj policiji i brodarskim udruženjima tvrde da nema “dunavskih pirata”. nego da potežu pitanje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za novine. unapređuje i amnestira od grešaka. Tehnološki fakultet u Beogradu. On kupuje ljude.srbija. Kako god bilo. nadležno telo za plovidbu Dunavom. Sa Politbiro KP Rusije nije mogao da se oslobodi diktature Staljina. Kasnije je taj posao uzdignut do šverca celih barži u pančevačku luku. i na izgradnji Olimpijskog sela u Minhenu. i šeta po svetu. Rakić je iz Žitorađe. Rekord u Rakovici.NOMENKLATURA SRBIJE . Zmaj u Zemunu. šef kabineta vodi poslovne knjige. mada ko hoće može da ukrade sa barže. Rakić je upoznat sa poslovima i sa situacijom unutar tajne službe. izloženi i iskušenjima kojima je teško odoleti. na koje ne bi bilo reakcije vlasti. ali moguće je plod aktiviranja neke veze bugarskih lađara i njihovih partnera sa srpske strane Dunava.. razlog. dok se Berija nije setio da mu ukloni šefa kabineta. koji je pobegao s parama koje je trošio dok nije pao šaka Legiji i Zemuncima. Miodrag Rakić je imao ambiciju da postane šef BIA. Bio je potrebniji u Kabinetu. značajnu pomoć pruža šef kabineta predsednika Srbije. 18 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 54 . nijedan značajniji objekat nije se gradio bez učešća Montaže: Dom sindikata. u Smederevu. bio raj i za krijumčare. generala Poskrejbiševa. tajkune. koji o tajnoj službi ne zna mnogo. imajući u vidu zajednički imenitelj. tokom “nezasluženih i ničim izazvanih” sankcija. Ako je bilo koji od ova tri. I-mejl adresa: mrakic@predsednik. uz Dunav. Slovensku plažu u Budvi. 19 Radio-vezom snabdevao ih je Čeda Mihajlović. osnivač ‘Nove ruže’ i ‘Bele Vizantije’. to bi. Zašto bi srpski tabloidi baš ovaj opis preneli nekritički? Leta 1992. bez čijih organa bezbednosti to nije moglo proći.siva eminencija. stambene objekte na Novom Beogradu.–1995. U svakoj državi. u kome junoše uživaju svo poštovanje i naklonost predsednika. Dunav je. čamcima svojih plaćanih “patriota”19 blokirali su provoz Dunavom kod Beograda i reketirali kapetane i brodovlasnike. Uz dozvolu Državne bezbednosti. godine. Sadašnja priča je samo bleda senka tadašnje velike priče. novo rukovodstvo. Dunavska komisija. Montaža kreće na evropsko tržište pa učestvuje u izgradnji aerodroma u Frankfurtu. na čelu sa Miomirom Pajkovićem. Sve se to znalo i videlo na satelitskim snimcima. Van Evrope... ali nije. objekata u Bohumu. Železara-Smederevo. SR Jugoslavija bila je izvan svih međunarodnih ugovora. ali to je bio drugi. Saši Vukadinoviću.

sportsku halu “Pionir”. i zakona o penzijskom i invalidskom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 55 . Upravna zgrada u Kosovskoj 39 u centru Beograda je površine 800 kvadrtnih metara. Pravio je dvojne ugovore. i ne očekuju novo zaposlenje ni prekvalifikaciju. skladišta površine 1. Ko mu pomaže? Postoje organi i službe čiji je posao da sprovode zakon. Pajković kupuje. finansira sa računa Montaže iz Beograda. zbog nezakonitog korišćenja novca na objektu Duvanske industrije. U maju 2002. a u Rusiji se istovremeno radilo na 20 gradilišta (aerodrom “Adler” i kompleks “Jakorna Scelj” u Sočiju…). godine. ali samo radnicima. godine. koji su mu neophodni. U to vreme Montaža u Beogradu gradi Klinički centar Srbije. šalje unuke na košarkaške kampove u Španiji. zakona o izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih prihoda. ili u kešu. Bio je to kraj nada u službeno lice. Rađenovića. ne čudi sudbina ove firme. Milenkom Milisavljevićem. Kapital seli u Crnu Goru. nego zakonsko pravo na penziju. dolazio je izvesni inspektor. jula 1949. sa direktorom Montaže. Đorđije Nicović je vlasnik ‘Napred’. crkve i bolnice. i 1950. Dok organi gonjenja.NOMENKLATURA SRBIJE . Alžiru. ali odbijaju socijalni program jer to podrazumeva isplatu otpremnine. zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. zakona o akcizama. Radove u Crnoj Gori izvodi sa radnicima iz Beograda. proizvodne površine 2. nakon što se na prve dve licitacije na kojima je početna cena bila 12 miliona DEM niko nije prijavio. Gazde Montaže rešile su da broj zaposlenih svedu na 4045. i tako ostvario transakciju čiji je cilj bio uništenje firme i njeno protivzakonito stavljanje u službu ličnog profita. Pajković zavodi teror i otpušta radnike. zakona o carinskoj tarifi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2500 zaposlenih. a Monataža-Montenegro tek da forma bude ispunjena. alati. Čudno je da nikoga od državnih organa nije zanimalo kako je Montaža iskazala gubitak u 2007. Pajković. koje plaća beogradska Montaža. menja naziv). fabrici konzervi na Batajnici i još nekim milionskim poslovima. Poslove u Crnoj Gori. Montaža je vlasnik zgrade u ulici Kružni put 123.. gde je. Angoli. poreska i finansijska policija žmure. kumovi. na štetu radnika kojima uskraćuje zakonska prava.... i da se donesu prateći zakoni kojima se obezbeđuje deo budžetskih prihoda (zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. i poneko spreman da robuje iz straha da neće naći posao. “Duvanskoj industriji Vranje”. a naplatu vrši preko Montaže-Montenegro. godini. takođe iz vojno-građevinskog kompleksa. u Kraljevu kao vojno-industrijsko preduzeće Svetlost (iste godine seli se u Beograd.257 i kancelarijskog prostora od 1. ili da taj trenutak čekaju sa odgovarajućom otpremninom. Čehoslovačkoj. a radila je na palati “Ušće”. Porodični klan i direktor Milisavljević letuju u Crnoj Gori o trošku Montaže. Samo cena građevinskog zemljišta na toj lokaciji deset puta je veća od one koju je Pajković platio za celu firmu. Pajković je u Budvi vlasnik hotela “Akvamarin”. Možda je indikator suštine privatizacije u Srbiji po kom kriterijumu su odabirani privilegovani. godinu. Ako je suditi po sudbini vojno-industrijskog kompleksa. Direktor Pajković zakidao je na isplatama radnika koji su radili na gradilištima u inostranstvu. putnička vozila. primili su u novembru 2008. Muzej savremene umetnosti. o trošku Montaže. sa 5 zaposlenih. Miomir Pajković postaje vlasnik Montaže za 3 miliona maraka. Pajković u Crnoj Gori daruje škole. plus mašine. njih oko 350. Po prijavi radnika. U tom trenutku. U Montaži su zaposlene obe gazdine snaje. Pajkovića. IMA KO Mlađan Dinkić insistira da se hitno usvoje Predlog zakona o budžetu s predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. oprema. inspektor odlazi na odmor u Pajkovićev hotel u Budvi. Jaka firma postaje plen klanova. preko kojih je ugovarao i naplaćivao Montažine poslove. zgradu Vojno medicinske akademije. Od tada Pajković isplaćuje plate preko objekata i gradilišta. a na sinove je registrovao firme u Rusiji i u Nemačkoj. Radnici Montaže veruju da je firma privatizovana novcem sopstvenih nenaplaćenih potraživanja u inostranstvu. rođaci. Libiji. Montaža je ugovarala velike poslove u Nemačkoj. objektu novog “Merkatora”. Zaposleni u Montaži. prvi deo plate za mart. kupuje deci kuće i stanove.. Pajkovićevo bogatstvo danas se ne može proceniti. i da je Pajković iskoristio odnos sa Đorđijem Nicovićem i njegovom privatnom bankom. U Crnoj Gori važi za “stabilnog” investitora. njegovi sinovi.. opljačkanim milionima uništene firme.561 kvadrata.253 kvadrata. vlasnik firme Montaža-Montenegro u Budvi. i njegova rodbina koja ne dolazi na posao. zakona o republičkim i administrativnim taksama. U leto 2006. U prostorijama Montaže u Kosovskoj ulici u Beogradu ostali su još samo Pajkovićevi ljudi. bez ozbiljne istrage. Montaža je osnovana 14. Montaža je firma čiji su radnici u odmakloj dobi života. Uvidevši da može da kupi preduzeće čiji je direktor.

nekog upravnog odbora i da on i Borba nisu imali nikakve veze sa postavljenjima i razrešenjima Nedeljkovića u javnim preduzećima.000 dinara. bivši direktor Aerodroma ‘Beograd’ i JP ‘Skijališta Srbije’. Nebojša Nedeljković piše: “U tekstu pod naslovom “LDP u borbi”. Krajnje je netačan i proizvoljan navod da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio lično Zoran Ostojić. godini. Međutim. a na kraju i novine.000 kvadrata u samom centru Beograda. List Kurir objavio je da je ceo projekat oko ovog postavljenja vodio Zoran Ostojić. U ‘Borbi’. Ištvan Pastor je izjavio da SVM neće dozvoliti prekrajanje budžeta da sredstva odobrena Vojvodini ne bi mogla biti iskorišćena u 2009. godine. i red je da se u toj stranci i na Vladi te afere razreše. IP Novine Borba je u privatnom vlasništvu. novembra 2008.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM osiguranju). osim Nedeljkovića.000 dinara. Čedomira Jovanovića. Objašnjavajući zašto konferenciji ne prisustvuje generalni direktor Nebojša Nedeljković. pa su stoga svi navodi sadržani u tekstu vezani za političke konotacije isključeni i krajnje zlonamerno i tendenciozno navedeni. novinar G.600. odnosno član društva. Nebojša Nedeljković smenjen je s mesta direktora JP “Skijališta Srbije” nakon policijske istrage. Komentarišući postavljenje Nebojše Nedeljkovića za generalnog direktora Borbe. i dodao da nikada nije bio član Vlade. vlasnik lista rekao je da je direktor sprečen zbog bolesti i da mu je Nedeljković ponudio ostavku. a koji je potom prešao u LDP. Svako dovođenje bivših vlasnika u vezu sa sadašnjom Borbom. Radovanović je istakao da je Borbu kupio iz razloga ... kada je to već bio”. vlasnik Ivan Radovanović saopštio je 1. zlonamerno je. Postavljenje novog direktora ponovo je pokrenulo borbu za osam spratova. a da je osim Nedeljkovića. već su pomenuti tekst objavili krajnje tendenciozno. a u “Skijalištima Srbije” 1. godine i misli da zna kako je moguće osvojiti veliki deo medijskog tržišta u Srbiji. u dnevnom listu “Kurir” od 28. postavljen je za generalnog direktora novinske kuće ‘Borba’. generalni direktor. kandidat za ovo mesto bio i Ivan Radovanović. odnosno 40. Katić i odgovorni urednik Rade Jerinić nisu postupili u skladu sa obavezama svoje profesije. decembra 2008. već je on to postao na predlog G17. vrši izbor i razrešen je direktora. dolazi na čelo firme u kojoj zaposleni u proseku imaju platu između 16. a pre desetak godina bio zaposlen u ovom listu. piše list Blic. Urednik Aleksandar Vasović zadržao se u novoj ‘Borbi’ samo tri nedelje. Radovanović je naveo da je to učinio u ubeđenju da je on dobar menadžer. radi se o čoveku kojeg je Mlađan Dinkić izbacio iz G17. Radovanović je naglasio da “niko od starih nije otpušten” i da je puno novih mladih ljudi primljeno. koja je. kao i da je. Vlasnik dnevnog lista “Borba” Ivan Radovanović predstavio je 2. Nedeljković koji je imao astronomske plate.. koju nije prihvatio.000 i 17.08. u Aerodromu “Beograd” 800.. Političko imenovanje prvog čoveka “Borbe” ponovo postavlja pitanje da li je ta firma mogla da bude privatizovana bez postojanja zakona o privatizaciji saveznih javnih medija. da bi se izdvojio sektor kioska. jedini i stoprocentni.2008. decembra 2008: “Od septembra 2008. To znači da Skupština.NOMENKLATURA SRBIJE . što se može utvrditi na osnovu uvida u Registar privrednih subjekata koji vodi nadležna agencija. Oni su omogućili da privatni kapital uđe u državnu “Borbu”. godine vlasnik sam firme Buana. a izabrala ga je Vlada. koje nisu mogle da bude privatizovane. uređivački kolegijum i koncepciju novina. čovek koji je radio kampanju za LDP. Povodom izjave potpredsednika vlade Mlađana Dinkića da je vlasnik Borbe i dalje Stanko Subotić Cane. uslovio ovaj zahtev povlačenjem svojih poslanika i ministara. godine. IMA S KIM Nebojša Nedeljković.jer se medijima bavi od 1984. kako bi se listu Borba nanela šteta i povredio ugled. kandidat bio i Ivan Radovanović. broj 1. čovek koji je odradio kampanju za LDP. plasman i transport. što G17 plus demantuje. pozivajući se na “dobro obavešteni izvor”. iako je najavljen. Tu privatizaciju omogućili su Sveta Marović i Slobodan Orlić. a sve je očigledno sračunato da kod čitalaca stvori pogrešnu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 56 . upereno je protiv Borbe i nadasve je nelogično: zašto bi neko meni prodao Borbu da bi postao vlasnik Borbe.000 dinara mesečno. Dinkić je. Osim što je na čelo novinske kuće postavljen elektroinženjer smenjen zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevera. kao novi vlasnik Borbe zavedena u Agenciji za privredne registre rešenjem od 11.

sa oružjem uveo u carinu i Narodnu banku Jugoslavije. na koji nije plaćen porez. kapetan Dragan. sina direktora Jugometala i veze Vukašina Maraša. i država je na prećutan način aminovala i odobravala ovakav sistem funkcionisanja u sportu. A mi smo Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 57 . u uslovima kada klubovi u Srbiji nemaju realne izvora prihoda. neevidentiran. u kome između ostalog piše: „. Crni fondovi su stvarani na razne načine. i da je to urađeno da bi se stimulisao povratak tog novca u legalne tokove. i možda činili privredne prekršaje. .. do danas postoji uredna dokumentacija koja. veoma sam ponosan. nema nikakav odnos. kako je naveo list “Kurir”. iz razloga što su “Novine Borba” doo zakupac nekoliko kancelarija na drugom spratu poslovne zgrade u Trg Nikole Pašića 7 i ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu. sa Srđanom Đurićem imao zajedničku firmu dok je ovaj bio šef biroa za informisanje vlade Vojislava Koštunice i njegov savetnik za medije. a sve sa ciljem da više ostane za sport. ali je za glavne glumce poznato: Ivan Radovanović (radio u Borbi u vreme kada je bivši agent savezne SDB. kao i Toma Nikolić. Da nismo radili na takav način. Za svaki utrošen dinar od 1997. Ne postoji sportista koji tokom svoje karijere nije primao novac na ruke.. vodio savezne organe. Postojali su crni fondovi u sportu pedeset godina. istovremeno da se na ovaj način povredi ugled “Novine Borba”.. i ko je režiser. krucijalno pitanje.000 kvadrata u samom centru Beograda. sa borbom za osam spratova. To je bio sistem postavljen mnogo decenija unazad. sa kojim je radio PR za EFT Vojina Lazarevića. uz plaćen porez. zeta načelnika vojne obaveštajne službe i posle savetnika Mila Đukanovića. veza lica poput državnih mafijaša Andrije Draškovića. Miloševićevom ministru i kandidatu JUL-a) Gradiša Katić (čovek zadužen za propagandu kriminala... I ne da se ne osećam krivim. Slavko Ćuruvija.NOMENKLATURA SRBIJE .. OFK Beograd kao klub ne bi postojao.. Vide Uzelac iz Centralnog registra HoV) Stanko Subotić (čovek koji je u vreme sankcija radio državno monopolisani šverc cigareta. sa kojim je prešao u Nedeljni Telegraf pa u Evropljanin. ali postoji u originalu za koji svi u klubu znaju. za račun Radmila Bogdanovića uništio opozicionu tu istu Našu Borbu. Na taj način država je indirektno priznala da do tada nije postojao prihvatljiv zakonski okvir za oporezivanje sportista. koji je neizvestan. radili za Milana Beka) Mlađan Dinkić (čovek koga je saradnik Radmila Bogdanovića. jer ne predstavljaju informaciju od javnog značaja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM predstavu.” Teško je znati šta je istina. i Vanje Bokana. kada je donesen zakon o porezu sportista od 10 odsto. umesto dotadašnjih 73 odsto. nije proknjižena u klubu... poslao je. i rođake Vlade Velebita.. kao igrač. u klub se mora godišnje investirati dva miliona evra. Pre nego se realizuje neki transfer. one ne mogu biti predmet bilo kakvog spekulisanja “Kurira”. već samo osnivački ulog... opstaje zahvaljujući Milanu Beku. otvoreno pismo. Nije donet zakon o sportu koji bi definisao ko je titular klubova. naravno.. ili ne bi postojao na ovakvom nivou. Izbor Nebojše Nedeljkovića za direktora “Novine Borba”. Neđe Boškovića) Zoran Ostojić (sa Radovanovićem imao posle 5. ali sve što sam radio. Zlonamernici pominju koliki su bili transferi. njegovi kadrovi su listom bivši sindikalni funkcioneri) Čedomir Jovanović (u politici. ali se ipak sa njima poslovalo) IMA ŠTA Osumnjičeni bivši predsednik FSS i direktor OFK Beograda. oktobra zajednički nvo projekat i radili kampanju za Velju Ilića) Slobodan Orlić (saradnik vojnog saradnika Nebojše Čovića. radio sam u interesu kluba. iz begstva. bio je u Telegrafu kada su počeli) Nebojša Nedeljković (Dufri je svima bo oči. ali svrha tih prekršaja je bila da klub preživi. preko supruge Tanje prijatelj Vojina Lazarevića. i uplaćivali im ugovorne obaveze legalno.. Za ovo spreman sam da odgovaram. Verovatno smo tokove novca od transfera kanalisali na drugačiji način. odnosno 40. U obrazloženju Ministarstva finansija zašto je porez smanjen na samo 10 odsto rečeno je da velike svote novca u sportu idu nelegalnim tokovima. već naprotiv. nije rešeno do danas. Kvalifikacija da sam ja ili neko iz mog okruženja prisvajao novac od transfera apsolutno je netačna. a ne navode da. Tada smo po prvi put igračima otvorili račune u poslovnim bankama. sa Tijanićem i Tirnanićem. sportisti plaćani gotovinom na ruke. Zvezdan Terzić. koji sam i ja zatekao. Što se tiče zarada zaposlenih u “Borbi”. Ovako se poslovalo do 2003.. i kao sportski rukovodilac..

medijima. i u svoje uprave regrutovali su isključivo po političkoj liniji. Očigledno je da ljudi iz pomenutog kabineta još uvek imaju jake mehanizme moći. Početkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 58 .. Slobodan Penezić Krcun. Od pravosudnih organa očekujem da svoj posao obavljaju nepristrasno. mogu sve.. Boriša Vuković. Slavko Zečević. stavljali u službu crveno-belih i crno-belih imperija.neki su od moćnika koji su svoje društvene pozicije. Za neke to je bio hobi. Kada dođe vreme za privatizaciju klubova.NOMENKLATURA SRBIJE .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM stvorili novu vrednost. i omoguće mi da svoju odbranu iznesem sa slobode. a neki su želeli da svoju moć prošire na sve segmente društva.. i zvanične institucije. Zdravko Lončar. Ivica Dačić . iz tužilaštva stiže neosnovan zahtev za proširenje istrage protiv mene. jer u danu kada su svedoci pred istražnim sudijom završili svoja svedočenja koja dokazuju moju nevinost.” HLEBA I IGARA – IMA KO DA BRINE Upravni odbori fudbalskih i košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana već 60 godina predstavljaju stecište političke.. privredi. neki su pasionirani navijači. da su često prevazilazili državne institucije. Nikola Bugarčić. Mirko Marjanović. pokušana je moja diskreditacija. Iako je osnovno načelo da je svako nevin dok se ne dokaze krivica.. Goran Vesić. sigurno je da će OFK Beograd vredeti mnogo više od onog koji smo zatekli 1997. “Večiti” su pokriveni u politici. A sredstva od privatizacije će otići u kasu države Srbije. kroz medije.. policiji... Radmilo Bogdanović. Upravni odbori Zvezde i Partizana bili su toliko moćni. policijske i ekonomske elite.

Nakon toga se buka u javnosti slegla.predsednik Međunarodne komisije u FSSCG. „vlasnik najveće kompanije u Srbiji.NOMENKLATURA SRBIJE . bivši urednik sportskog lista Tempo * Vladimir Vlačić . Predlog je odbijen jer je u Skupštini. profesor na Univerzitetu BK. Devedesetih.penzioner. Vlasnik jednog od najuglednijih restorana u Holivudu "Dan Tana". gde je bio potpredsednik Koštuničine stranke * Draško Petrović .pomoćnik generalnog direktora Centrobanke * Vladimir Jugović . Miroslav Mišković. godine. koju je 17. direktor kompanije "Delta osiguranje" * Draško Petrović . generalni direktor kompanije "Dunav osiguranje". godine izdržao je bez poteškoća neprijatan napad.predstavnik veterana * Milan Tomić . predstavnik ruske naftne kompanije "Lukoil" za Srbiju * Velibor Sovrović . 2007. direktor Srpske banke 20 Upravni odbor KK Crvena zvezda * Mirko Petrović . koju je tužilaštvo odbacilo. bivši direktor železnice Srbije i bivši ministar saobraćaja * Mirko Vučurović . čak 188 od 212 prisutnih poslanika glasalo protiv. direktor "Apatinske pivare" * Milan Blagojević .direktor "Partizan holdinga" * Predrag Manojlović .direktor JKP "Parking servis". ali ne petljajte se javno u politiku ako želite da novac ostane zaista vaš. vd predsednik Olimpijskog komiteta SCG * Ratimir Babić .direktor Građevinskog preduzeća "Standard" * Svetozar Marjanović . Čedomir Jovanović.2008.vlasnik kompanije "Auto Čačak" * Goran Vesić . godine kao član Demokratske stranke i u 25. direktor "Telekoma Srbije" i član DSS * Rade Svilar .generalni direktor "Simensa" doo Beograd 22 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 59 . podnela krivičnu prijavu.potpredsednik.visoki funkcioner Demokratske stranke. potvrđuje i lista najmoćnijih za 2007.direktor firme "Progres" * Miroslav Ćurguz .direktor agencije "Alma kvatro" * Obrad Spremić . Mimo običaja. a „Delta“ je protiv Verice Barać.direktor Direkcije za imovinu Srbije * Branislav Grujić . zbog čega je predsednik LDP. godini postao je jedan od najmlađih poslanika.gen.potpredsednik.nekadašnji as i član najtrofejnije generacije Crvene zvezde * Boban Radojičić . holding" iz Ženeve * Nebojša Divljan .1. „Delta“ Upravni odbor FK Partizan * Ivan Ćurković. zahtevao da Skupština Srbije formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje „Delte“.generalni direktor SP "Lasta" * Milenko Kostić .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 2008. Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije ocenjen je kao proizvoljan. plasirao list “Blic”: 1.generalni sekretar 21 Upravni odbor FK Crvena zvezda * Darko Nešić .publicista i filmski kritičar * Slavko Drljača .potpredsednik. Dan Tana . bivši predsednik KK Crvena zvezda * Srđan Dabić .gen. Pravilo: bogatite se i radite šta hoćete. * Srđan Mrkušić .vlasnik privatne firme DP IPC * Žarko Zečević . potpisnik Kumanovskog sporazuma s NATO * Radomir Šoškić .generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograd * Mića Cerović .gen. na razne načine. nekadašnji prvi čovek EPS. Komisija za zaštitu konkurencije i Savet za borbu protiv korupcije zaključili su da „Delta“ ima monopolski položaj na tržištu. dok u košarkaškim klubovima Zvezda22 i Partizan23 taj podatak kriju. U politiku je ušao 1990.generalni direktor "Telekoma Srbija" od 2000.predsednik "PST Farman korp. predsednice Saveta za borbu protiv korupcije. koji je osnovao 1964.generalni direktor "Tojote" za SCG * Dobrivoje Tanasijević. Posle prvog rascepa u DS odlazi u DSS. godine. jedino se na zvaničnom sajtu FK Partizana20 i FK Crvene zvezde21 nalazi sastav upravnog odbora. predsednik.bivši košarkaš Crvene zvezde.general u penziji. Mišković se oglasio pismom u kome je Jovanovića povezao sa zemunskim klanom i svojom otmicom 2002.gen. vlasnik firme "Nivada" * Slobodan Novaković .predsednik UO. nekadašnji pomoćnik saveznog ministra policije i potpredsednik KK Crvena zvezda * Kosanče Dimitrijević .generalni sekretar OK SCG * Miloš Marković . uticajni član SPS * Svetolik Kostadinović . magistar pravnih nauka * Živorad Anđelković . godine.

dosta vremana na rukovodećim funkcijama u Partizanu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je protekle godine. i održao je funkcionalnost u Vladi Srbije između ministara sa ekstremno suprotnim stavovima. trenutno obavlja funkciju komercijalnog direktora * Zoran Novaković . bivši ministar trgovine. direktor "Energoprojekta" * Milan Petrović 23 Upravni odbor KK Partizan * Dušan Pavlović . "NIS Jugopetrola" * Đorđe Čolović . visoki funkcioner Demokratske stranke i predsednik Upravnog odbora HK "Simpo" * Slobodan Milosavljević . naizmjenično boravi i u Beogradu. glavni finansijer Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice (a dočekao ga je Aleksandar Tijanić savetnik za medije Vojislava Koštunice). turizma i usluga u Vladi Srbije * Nikola Živanović . bivši generalni direktor Beobanke.jedan od najboljih košarkaša Jugoslavije. nekada moćni funkcioner JUL-a. ali miran čovjek koji galantno troši pare po prijestonici i ničim drugim ne upada u oči nije neka mušterija za hapšenje. "Merrill Lynch" pojavila se kao zainteresovana da kupi beogradsku "Univerzal banku" i da dijelom preko nje.” 2. 25. izvršni direktor "Si & Si kompani".3 milijarde dinara. pa ponovo u Londonu kao trgovac obveznicama * Zoran Popović . ostvario je prihod od 53.bivši direktor "Jat ervejza". gde je trgovao obveznicama na berzi.bivši proslavljeni košarkaš. inženjer elektrotehnike.direktor Privredne komore. veći deo karijere igrao za NBA. trenutno je u Upravnom odboru crno-belih * Miloš Nenezić . mada su mnogi važni za sadašnjost i budućnost Srbije. u Beogradu otvorila velelepan tržni centar „Delta siti“. gdje ga prihvataju Momo Mandić i Mlađo Novaković. Delimustafić je uhapšen u prostorijama koje je "Astrotechnologicu" iznajmio Zoran Drakulić. Po podacima za 2006. ne diskutujući previše o njima. posle toga u Njujorku kao kreditni analitičar. da bi nakon toga postao i generalni direktor ovog preduzeća * Živomir Novaković .vlasnik firme za uvoz južnog voća "San Francisko frut" * Ranko Sočanac . marta 2004.jedno vreme bio je komercijalni direktor "Nelta". Prema izvorima Dana iz srpske policije. radio u Moskvi. partije Mire Marković. januara 2002. "Frikoma".predsednik UO PTT. a u Sofiji „Pikadili“. učestvuje u privatizaciji "Matroza". Vojislav Koštunica. generalni direktor NIS ad i izvršni direktor "NIS petrola". godine. što visi kao mač nad vratom demokratskog biračkog tela. trenutno radi kao skaut za Los Anđeles Lejkerse za Evropu. Mnogi veruju da bi prihvatio pakt s radikalima. jedine fabrike novinskog papira u Srbiji. jedno vreme bio potpredsednik Partizana. Tada je Delimustafić 24 25 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 60 . advokat * Vlade Divac .pravni zastupnik "Pivare MB" * Milan Božić . Željko Cvijanović piše: “Ima mnogo osnova da se vjeruje da je jugoslavenska policija bila od samog početka upoznata da se Delimustafić nalazi na njenoj teritoriji.direktor "Si marketa". Delimustafić. Mada mu kao manu pripisuju političku tvrdokornost. „Pekabeta“ i „C market“ (bez „Tempa“). jedno vreme bio prvi čovek Partizana * Predrag Danilović . a kompromise je pravio isključivo sa „stranim faktorom“. između ostalog. Sve dok nije poželio da pare u prijestonici i zarađuje. Koštunica balansira među nezamislivim političkim opcijama. U više navrata pokazao je praktično da snaga političke opcije koju sprovodi ne zavisi od realne podrške koju uživa među građanima. Čak i odluke iz privrede u pozadini imaju Koštuničin „pečat“. * Svetozar Krstić . među kojima su Zoran Drakulić i Nebojša Maljković.direktor "Cepter osiguranja" * Boro Cvijanović .potpredsednik UO. Delimustafić održava veze sa mnogim uticajnim ljudima u Begradu.predsednik UO. pored Banje Luke. Svoje stavove saopštava.predsednik Upravnog odbora Nacionalne štedionice. trgovinski lanac „Delte“ „Maksi“. U listu “Dani”. “predsednik Vlade Srbije tokom 2007.NOMENKLATURA SRBIJE . Svoj boravak u Beogradu Delimustafić/Mitrović pravdao je papirima američke brokerske firme "Merrill Lynch".vlasnik firme "Hina" * Milan Vasiljević . Sa lažnim dokumentima na ime Gojko Mitrović.generalni direktor "Trajala" iz Kruševca * Budimir Krstović . Predsednik vlade24 retko odgovara na pitanja. Okružen je malim krugom saradnika s kojima se pojavljuje na državnim i narodnim proslavama” 25. čime je praktično izašla na tržište EU. član SPO Za predsednika vlade imenovan 3.diplomirani građevinski inženjer. Pregovore s političkim neistomišljenicima završavao je maksimalnim učinkom po DSS.

kako sedi u Miloševićevoj skupštini i čeka svojih pet minuta. da bi celokupnu priču pretvorio u alat za političku kampanju svoje stranke. Od otvorene mržnje prema nekim političkim oponentima. čas dramatizujući tu stvar. Iz tog vremena datira i priča kako su Delimustafić i tada projugoslovenski i antinacionalistički Vasiljević planirali da dignu rezervni sastav bosanske policije i JNA i da silom smijene sve nacionalne lidere. Tako je pao Delimustafić. pa do još otvorenijeg gađenja prema međunarodnim institucijama sa kojima teškom mukom sarađuje samo kad mora. Majkić. U početku se kao mogući koautor na izradi ustava pominjalo ime njegove žene Zorice Radović. i da se u međuvremenu bavio naučnim radom u dva instituta. do kadrovske politike u vlastitoj stranci koja je često skandalozna. a onda. Delimustafić nastoji da pusti priču o svom predratnom "mirovnom" angažmanu. izračunao je da mu "Geneks" duguje silne milione maraka. pa srpske vlade. Srpski narod gledao je od 1990. do 1997. koji je napustio DS već 1992. nekadašnjem direktoru a sada predsjedniku Upravnog odbora firme. potpuno je prestao da mu veruje. koji je držao lanac kockarnica "Aleksandar". Taj ustav sa "očiglednim nedostacima" funkcionisao je još 6 godina. da je vraćen na posao ali je to odbio. Narod u Srbiji. prijateljstvu sa nedavno preminulim generalom Milutinom Kukanjcem i generalom Acom Vasiljevićem. na čelo otrgnute struje Demokratske stranke. U jednom obraćanju u predizbornoj kampanji za predsednika SRJ. U periodu nakon preuzimanja vlasti. Lični PR sastojao mu se u tome što nikada nije bio član Saveza komunista. a čas je potpuno zanemarujući. uoči rata u BiH prvim obavještajcem JNA. Iz njegove stranke nastaće. Pošto je posrnulu firmu već počeo da guši. Njegove izjave i postupci pokazuju da je reč o podeljenoj ličnosti. izručio tom istom Tribunalu kompletan politički i armijski vrh bivše SRJ. Biografija Vojislava Koštunice govori da je do vodećeg čoveka. gdje se obogatio na način koji nije ostavio tragove u poreskim službama. najpre jugoslovenske (time i srpske) države. to je zasmetalo Mikiju Savićeviću. dok čitava međunarodna zajednica pokušava da nađe manje bolan način kako bi tamošnjim Albancima ponudila neki oblik nezavisnosti a da to Srbija nekako prihvati. Na isti način kako je i Milošević radio. jer je to model koji je prihvatljiv svima. jednom od najmoćnijih ljudi u Beogradu. izjavljuje kako će "Kosovo uvek biti Srbija". da je zbog delikta mišljenja isteran sa Pravnog fakulteta. zao duh jedne primitivne administracije našao je u Vojislavu Koštunici najjaču podršku. tako sličnog počivšem diktatoru čija tvrdoglavost je skupo koštala ovu zemlju. pre svega prema onima sa kojima je počeo da živi životom političara. To je bilo dovoljno da ga sledbenici vide kao nepotkupljivog i obuzetog idejom izgradnje demokratskog društva. jer na Kosovu. poštovati važeći ustav. pod imenom Demokratska stranka Srbije. DHSS. godine.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 61 . ali da se ne dira Radovan. Tako je hapšenjem Delimustafića. stao je jula 1992. ali i o slučaju teškog autizma. Rečenicom da mu je "Tribunal u Hagu zadnja rupa na svirali" isprovocirao je čitav mehanizam svetskih sila sa kojima je Srbija bila u ratu 1999. a zanimljivo je da je samo neki dan prije njega pritvoren još jedan Bosanac. Višegrađanin koji je u Beograd došao 1991. Svoj politički manifest Vojislav Koštunica je odmah prekršio čim je stupio na dužnost predsednika umesto Slobodana Miloševića.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM VOJISLAV KOŠTUNICA. Ambiciozni plan je propao pošto se Slobodan Milošević s njim složio. stao na put Miroslavu Miškoviću. nekadašnjem Miloševićevom pouzdanom bankaru. Avnoj umro i posljednji put. Milorad Majkić. posljednjeg čovjeka koji je bezbrižno kao ferijalac hodao zemljama nekadašnje Jugoslavije. koji je bio željan da se što pre izvuče iz zaostalosti. Vojislav Koštunica daje sliku jednog sasvim drugog čoveka. došao uz pomoć spleta istorijskih okolnosti. Vojislav Koštunica kaže: "Dajem reč da ću. Idilična freska biće zamenjena fotografijom na kojoj drži "kalašnjikov".NOMENKLATURA SRBIJE . a sam Koštunica s vremena na vreme zagovarao je njegovo pisanje. a danas jednom od glavnih finansijera nove vlasti u Srbiji. u Gračanici. preko nekog ugovora kojim je iznajmio prostor za kockarnicu u beogradskom hotelu "Interkontinental" od "Geneksa". iz Zagreba. predvođena Vladanom Batićem. jednog po jednog. čak i kad je sve gorjelo. dokle god je on na snazi i da neću prigrabiti nijedno ovlašćenje koje iz njega izričito ne proističe". Koštunica je rekao svoje. uprkos očiglednim nedostacima. Zvaničnik SAD Nikolas Berns je na ovu izjavu istog dana reagovao žaleći što Vojislav Koštunica nije izjavio da će "Srbi zauvek ostati na Kosovu". dok je trajalo bratoubilaštvo u BiH.

Čim je otišao sa mesta predsednika SRJ. Skoro da više i ne pominje borbu protiv organizovanog kriminala. svi njegovi partijski drugovi sa njim su na "Vi". Ni ministri iz srpske vlade ne mogu doći kod premijera bez Nikitovićevog blagoslova. Za šefa kabineta Koštunica je postavio Ljiljanu Nedeljković. sa bezbednosnim službama i nije hteo da bude ni za šta odgovoran. čiji otac je bio deklarisani ibeovac. Poniznost je jedini način opstanka u izvršnoj vlasti i članstvu Demokratske stranke Srbije. sa njegovim blagoslovom. sve dok jedna glava nije pala. Vojislav Koštunica se tako izdigao i iznad stranke i iznad prijatelja kao autoritet.NOMENKLATURA SRBIJE . Njegovi bliski saradnici tvrde da mu je omiljeni autor Dimitrije Ljotić. slično ekstremističkoj organizaciji Narodni front iz 1945. imaju snažnu podršku među ljudima vrlo bliskim Vojislavu Koštunici. Na ovaj način Koštunica je izbegavao direktne kontakte sa generalima. Nedeljkovićka i njen štab pisali su mu govore i rukovodili strankom. predvođenu Vojinom Lazarevićem. Osim Dragana Jočića i Nebojše Bakareca. Ti pokreti. Nikitović je. Kada se izvrši uvid u spisak članova Izvršnog i Glavnog odbora DSS. lako se zaključuje da svi oni koji su naivno poverovali u čestitost. ustoličio najorganizovaniju kriminalnu grupu iz Crne Gore. reč reforma u njegovom rečniku više ne postoji. Velike donatore DSS-a. Članovi Glavnog i Izvršnog odbora stranke menjani su isključivo na zahtev vođe. ništa neverovatniju nego što je bio DOS. Koštunica je brzo slao u ''zaborav''.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Demokratska stranka Srbije počiva na autoritetu svog vođe. koja nije ogoljena i brutalna kao devedesetih godina. nepotkupljivost i pravičnost Vojislava Koštunice. Fenomen DSS jeste u tome da je od stranke minorne snage koja počiva na autoritetu Vojislava Koštunice. Koštunica se i kao premijer ponašao na isti način. tvorci su "otačastvenih" pokreta koji incidentno nastupaju. smatrajući sebe iznad svih. postala vladajuća snaga. Njegov odnos prema crkvi je servilan i snishodljiv. a isti ti saradnici. želeći da na taj način bude sa svima na distanci. dramatične transformacije u jedno moderno društvo. koji su na najbestijalniji način opljačkali Srbiju. Ali su oni dobro raspoređeni. DSS i njen osnivač najbolji su nastavljači destruktivne politike. pravnika iz Bara. Od kada je postao premijer. Vođi Koštunici su u srcu najbliži oni koji su najluđi. Vukom Hamovićem i biznismenima iz Miloševićeve ere. u stranci nisu imali šta da traže. Koštunica ga je izabrao po meri svog života i načina življenja. Ova gospođa. ministre da dođu do njenog šefa. uz neverovatnu koaliciju koju je okupio da ga podrži. Učinak DSS i Vojislava Koštunice u životima ovdašnjih građana tek će biti pravilno ocenjen. sprečavala je stranačke kolege. Prvi radni dan na mestu predsednika vlade Srbije Vojislav Koštunica je proveo useljavajući svoje knjige u kabinet! To je bio siguran znak da se ovom čoveku nigde ne žuri. unuk ratnog zločinca iz Osijeka Edvarda Bakareca. Svi osnivači i članovi stranke koji su na bilo koji način protivurečili svom vođi odmah su odstranjeni. dakle. i Koštuničine malobrojne prijatelje. Umesto Ljiljane Nedeljković. i kao stari doušnik tajne policije. za šefa kabineta doveo je Aleksandra Nikitovića. Ali već sada je izvesno da je generacija koja je izgubila deo svog života pod anahronim i brutalnim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 62 . Demokratska stranka Srbije nema mnogo članova. godinama bio prva ličnost stranke. Koštunica se na taj način štitio od mnogobrojnih sastanaka. poput Slobodana Miloševića.inadžijska prema ostatku sveta. rascvetala korupcija i organizovani kriminal. ali je u osnovi ista . a s druge strane. mada bi imao puno razloga da se od dela sveštenstva SPC distancira zbog šurovanja sa autokratskim režimom. u koji je Koštunica tukao iz svih oružja. od osnivanja. Cilj je jedan antikulturni teror utemeljen u najvulgarnijem tumačenju pravoslavlja i svetosavlja. Koštunica je svojoj kamarili omogućio najbesprizornije pljačkanje. od kojih je kontroverzni "Obraz" najpoznatiji. sa 150 kilograma. Jedan njegov dobar poznavalac kaže da je vlast jedini razlog življenja Vojislava Koštunice i da on svoj život ne vidi izvan politike i kabineta. a da će Srbija biti zaustavljena u procesu tako potrebne. Tako je Nebojša Bakarec. odmah je zaboravio na usluge onih koji su ga na ovom mestu ustoličili i održali. Imidž nedodirljivog Koštunica je održavao tako što nije dozvoljavao nikom od partijskih drugova da mu se približi. ništa čega već nije bilo. Koštunica ume da vlada. pod palicom Ljiljane Nedeljković. a Aleksandar Nikitović njegov šef administracije. ako su želeli da se nametnu kao kandidati za lidera stranke.

glavni poslodavac je i dalje država. Spoljna politika Srbije u regionu bivše Jugoslavije nije ona koju bi morao da vodi "lider na Balkanu". Direktne strane investicije su zanemarljive. ova stranka i njen nesumnjivi vođa. niti moralni kapacitet. Nebojšom Popovim i Trivom Inđićem. Na streljanje je kao sudija pokretnog suda poslao stotine ljudi pred streljački stroj. Vojislav Koštunica je ostao predsednik Vlade Srbije. Otac Ljubomir rođen je u Crnoj Gori. Palmotićevoj 33. što u nedostatku kvalitetnih stručnjaka.. za profesora filozofije. a paralelno se stvaraju monopoli nekolicine tajkuna. Oko 90% novca koji se sliva u državnu kasu potiče iz privatizacija. U protekloj godini je često sarađivao s Koštunicom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM režimom i dalje na gubitku. Boris Tadić. u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici u Beogradu. s Dragoljubom Mićunovićem.” BORIS TADIĆ je rođen 15. Šta je DSS dala srpskoj politici? Svađe i nove podele. Zoričin otac. postavilo se i pitanje tih sloboda. Svetozarom Stojanovićem. pokazuju sve simptome vlastoljublja. da bi savladao Tomislava Nikolića. Otvorena ignorancija govori da je reč o tihom buntu protiv činjenice da uopšte postoje "neki Srbi" koji uvažavaju priznatu nezavisnost susednih država. Privid da Koštunica ''očima ne može da vidi novac'' priča je za malu decu. rezultati su poražavajući. Ako podela državnog blaga po stranačkim interesima bude kako treba. 3. manifestaciju apsolutne nemoći da upravlja državom. Posle završene Prve beogradske gimnazije.. u vrlo širokoj koaliciji. januara 1958. upoznaje Veselinku Zastavniković (rođena 1955. sloboda govora i ispovedanja drukčijeg mišljenja. Mihajlom Markovićem. Dobračinoj 10. nalazimo se među tri najkorumpiranije države kontinenta. i placa kod Kliničkog centra Srbije. G17. 1962. Zagorkom Golubović. kada je u drugom krugu pobedio Nikolića. Tadić je svestan da. Ljubomir Tadić pripadao je krajem 60-ih disidentskoj "Praksisovoj" filozofskoj školi i udaljen je s Univerziteta. Posle 4 godine njegove vlasti. 26 Za predsednika Srbije izabran je juna 2004. LDP i NS. U Beograd je poslat 1955. opstanka na vrhu po svaku cenu i sličnih bolesti od kojih nema leka dok neki novi izbori ne učine svoje. politike i prava na Filozofskom fakultetu u Beogradu. dosadašnja trula koalicija podržaće dosadašnjeg predsednika Srbije u kandidaturi za još jedan mandat. što u okolnostima neodržive koalicije. i stroga kontrola medija od finansijskih oligarhija. a majka Nevenka Kićanović u Bijeljini.NOMENKLATURA SRBIJE . Vojislav Koštunica i njegova službena žena Zorica Radović imaju mračne biografije. Borisov otac bio je učesnik Drugog svetskog rata i nosilac je partizanske spomeniice (rat je završio u činu kapetana. godine da piše ustav SFRJ i program Partije. “predsednik Srbije26 započeo je predsedničku kampanju upozorenjem da će građani na izborima odlučiti da li žele u EU ili u novu izolaciju. kao student psihologije na Filozofskom fakultetu. Streljao je i brata velikog pisca Meše Selimovića. Ali nakon desetak prilika da časno odstupi iz vlade. Borisova majka je neuropsihijatar. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 63 . U slučaju Vojislava i Zorice potvrđuje se izreka da iver ne pada dalje od klade. sa diplomatijom koju predvodi neprikladna ličnost. Prema važećem indeksu. Danas je vlasnik stanova: u Ulici Stevana Opačića broj 16. u pivljanskom kraju. prema dokazima iz knjige Momira Vojvodića "Pasja groblja Miloša Radovića''. Dijagnoza ekonomije je ista ili gora nego pre njega. Nebojša Bakarec je u DSS ušao kao primalac socijalne pomoći. Cena opstanka u vrhu srpske vlastele je sve veća. Postoje slučajevi nasilnog prekidanja skupova njegovih neistomišljenika. lično je u Crnoj Gori ubio 147 sunarodnika. početkom osamdesetih godina. u Sarajevu. Nekoliko puta „gasio“ je verbalne požare koje je Koštunica potpaljivao prema EU i SAD. u drugom krugu neophodna mu je podrška i glasača DSS. a dogurao je do pukovnika Ozne). i tu smo predzadnji u Evropi. Nezaposlenost se nije smanjila. Koštuničin otac Jovan Damjanović bio je za vreme i posle rata veliki krvnik. Sa samo 16% osvojenih glasova. kome je on kasnije posvetio sve svoje romane. Boris Tadić. Primer za to je odnos vlade Vojislava Koštunice prema Srbima koji učestvuju u političkom životu Hrvatske. Miloš Radović. Koste Glavinića 25a. i koji su deo vlasti u Hrvatskoj. Za vreme vladavine Vojislava Koštunice. I u spoljnoj politici Srbija u mnogo čemu liči na Miloševićevu guberniju: izolovana od ostatka Evrope. Kralja Petra 10. najjačeg protivkandidata. a 1962. uprkos činjenici da zvanično postoji sloboda štampe. sa ambasadorima od kojih dobar broj ne poseduje niti potrebno znanje. kao drugo dete bračnog para Ljubomira Tadića i Nevenke Kićanović-Tadić. Miladinom Životićem.

osnovao Demokratsku stranku. tek izašle iz fakultetskih sala. U oktobru 2000. Kada je 5. Pokojni Đinđić je na Borisa Tadića uticao i s preporukom. pokušala da smesti u ludnicu zbog organizovanja pobune u srednjoj školi 1974. Boris Tadić počinje da oponaša Zorana Đinđića. da "otkači ženu Veselinku". godine Boris i Vesela stanuju u iznajmljenom stanu u suterenu zajedno s Gordanom Jovanovićem. Mašu i Vanju. detinjast. oboren Milošević s vlasti. a potom Zoran Đinđić. jer je bio mlak. uporno pokušava da odvoji sina od lepe Osiječanke. Želeći da sačuva bliskost s Đinđićem. Nije to više bio isti čovek. oktobra 2000. u kojem su živeli duže od godinu dana. Otac Ljubomir. godine: Vlada Mijanović. u polušali. naročito njegova majka Nevenka. godine. februara iste godine Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 64 . a potom i za potpredsednika Izvršnog odbora. kada njegov otac Ljubomir. Disidenti ga primaju i 1981. onda Minimaksov pulen i poznat kao Mile Pile. i iz bolje stojeće porodice. i dok se ona nije upoznala sa Dobricom Ćosićem. Boris Tadić postaje ministar za telekomunikacije u saveznoj vladi. marta 2003. koji je nasnimavao svoju svirku na njihove ploče. koja nikada nije održala nijedan koncert i u kojoj je samo Vlada Divljan znao da svira. u stan kod Dragomira Olujića. po uputstvu Dobrice Ćosiča (koji je paralelno bio i na osnivačkom skupu SPS. Mladi bračni par Tadić oslobodio se siromaštva kada je Boris dobio posao profesora psihologije u Prvoj beogradskoj gimnaziji. danas novinara. studentkinju novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Brak Vesele i Borisa funkcionisao je rvih desetak godina. Razgovaraju nasamo više od sat vremana. Boris nikada posle 12. na čijem čelu su bile vođe studentskog pokreta iz 1968. zahvaljujući uticaju svog oca. Ljubomira. kako da se oblače. ali se on spasao bekstvom iz njene ordinacije. Predsednik stranke je u početku Dragoljub Mićunović. nalaže svim funkcionerima da se ''dovedu u red''. Boris odlazi u Izrael. gde su stanovali Vesela i Boris. i s njom dobija dve kćerke. Tada. On putuje po svetu. Vesela i Boris preseljavaju se 1983. koliko da provode u teretani. s još 11 istomišljenika. Bračni par izdržavao se tako što su prodavali dečje lutke koje je Vesela pravila. Nevenka je Milovana Brkića. godine. Boris Tadić ušao je u politiku početkom 90-ih. Veza s Klarom trajala je kratko. bolešljiv. Boris odlazi od kuće. Njen otac je u to vreme bio zastavnik u JNA. da se ''nauči zanatu'' kako se postaje bogat. Ona je više bila sklona komfornom životu. zbog konspiracije. u kojem nije ostvario nikakve rezultate jer je rovitog zdravlja). U Demokratskoj stranci Boris Tadić je. Đinđić ga upoznaje s grčkim milionerom Kokalisom. Disidentske vođe prihvatale su Borisa isključivo po tom osnovu. za koga njegov otac Ljubomir nije gajio simpatije. kao potpredsednik Demokratske stranke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM godine) iz Osijeka. bio podeljen na više odvojenih grupa. i postavlja im ultimatume: koliko kilograma da skinu. septembra 1997. Veselinka je bila najradikalnija među ženskim pripadnicima pokreta. U suterenu u ulici Koče Kapetana broj 47. Njegov otac. kome je Ljubomir Tadić bio uzor. Preko svog oca Boris je u mladosti upoznao Dobricu Ćosića. Njihove svirke za ploče izvodio je tonac Radio Beograda Milovan Pilipović. Život Borisa Tadića menja se iz osnova. Boris se dan kasnije na terasi Skupštine grada upoznaje s Miloradom Lukovićem Ulemekom Legijom. nisu odobravali njihovu vezu. Pavluško Imširović i Dragomir Olujić. za šta je izabran 27. gde da se sastaju.NOMENKLATURA SRBIJE . Ubrzo se Boris ženi Tatjanom. S liste ove stranke izabran je i za poslanika Narodne skupštine Srbije. Godine 1999. godine. Boris je imao razne hobije (bavljenje vaterpolom. Slobodana Miloševića). postao je predsednik Srpskojevrejskog društva. koji je vanbračno živeo s novosadskom Jevrejkom Klarom Mandić. po nagovoru žene. kada je izvršen atentat na premijera Đinđića. u Knez Miletinoj 40. Mlada i lepa Osječanka bila je već aktivna u radu tadašnjeg Crvenog univerziteta. Nevenka nije prihvatala disidentstvo a nije volela ni stil života svoga muža. izabran za sekretara Glavnog odbora. Skoro anatemisan od roditelja zbog veze s kćerkom iz podoficirske porodice. Borisovi roditelji. nije pomenuo Legijino ime. bliskom prijateljicom Slobodana Miloševića i Dušana Mihajlovića. Idoli su mu bili članovi muzičke grupe "Idoli''. jer se u njeno srce uselio Kapetan Dragan. građevinskim inženjerom. koji je s Dragomirom Olujićem radio kontraobaveštajnu zaštitu disidentskog pokreta. čemu je uspela da nauči svoju kćerku Vjeru. Kada Đinđić kreće da modernizuje partiju. održavane su sastanci raznih frakcija Crvenog univerziteta koji je. Ljubomirov kolega s fakulteta. a sam tvrdi da je najveći politički uticaj na njega imala knjiga Koštunice i Čavoškog "Stranački pluralizam ili monizam". Boris se sporazumno razvodi od Veselinke Zastavniković 2. koja je tri godine starija. Grk Kokalis šalje ga u SAD na bezbednosni kurs za lidere Jugoistočne Evrope. Pokojni Đinđić je protežirao mlade.

koji žele da se sretnu s Borisom. jer bez imunološke podrške nije sigurna da bi izdržao radni tempo! Dok se bavio vaterpolom. kako je obrazložio. dok je njegov otac dobio stan u Francuskoj ulici. Savetnik predsednika Srbije za spoljnu politiku je. Predsednik Srbije je nedozreo i obožava da se dokazuje. Kako kaže jedan od članova Tadićevog kabineta kome je Tabloid garantovao diskreciju. Boris je finansijski ojačao. u broju od 2.. kaže da je noću oko pola tri video Borisa za volanom kako preko zvučnika. a iz vojnog budžeta izdvaja se oko milion dolara za uređenje ovog rezidencijalnog objekta. ultimativno tražio od premijera Đinđića da ministar odbrane ne bude Zoran Živković. Srđan Šaper. i čeka novu priliku. predsednik Srbije za najznačajnije savetnike postavlja Vuka Jeremića. Vuka Jeremića. odbranu. moraju to da završe preko Rakića. ministre. godine uselio u novi dvor na Andrićevom vencu. Njegov otac Ljubomir zamenio je kuću u Gospodar Jovanovoj za dva stana. tražio je adekvatan smeštaj. Boris Tadić dobija resor ministra odbrane! Klinički psiholog je univerzalan. jer se Vuk Jeremić. Čim je postao ministar odbrane. Često. jula 2004. Premijer Srbije. Branka Rakića. Đinđić je smenio Tadića s mesta ministra za telekomunikacije. mada je pomenuta potpredsednica kompanije na ovo mesto postavila Nemanju Kolesara. koji je tek diplomirao fiziku u Londonu. Za svoje pomoćnike ministar odbrane dovodi Gorana Vesića. otišao u vojsku.NOMENKLATURA SRBIJE . koji naplaćuje te usluge i u ime predsednika zove sudije. Na račun Borisa Tadić pristižu velike pare. pod pritiskom stranačkih kolega. u kojem Boris Tadić. Jedan od policajaca. sin bivšeg predsednika Košarkaškog saveza Jugoslavije (iz doba rigidne komunističke nomenklature) je teško frustriran svojim fizičkim hendikepom. Na jednoj sedeljci sa svojim savetnicima požalio se da mu je žao što u mladosti osim Veselinke nije imao drugih žena.000 miligrama C vitamina i antioksidante. u kabinetu Svetozara Marovića. Zahvaljujući Borisu. koji se zabavljao sa kćerkom predsednika kompanije. bilo mu je dve godine zabranjeno da ulazi u bazen. Njegova majka Nevenka kazala je za list ''Toronto''. Kao predsednik. Pravdajući se da je bez stana. “zbog bezbednosti”. zbog pada imunološkog sistema. Vila je opremljena najmodernijim nameštajem. i danas živi. sikće iz kola ostalim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 65 . Na ovo mesto navodno je postavljen jer je pukovnik Novosielski. zamenik Đinđića u DS-u. sve poslove iz delokruga predsednikovih ovlašćenja vodi šef njegovog kabineta Branko Rakić. Svi. smenjuje Tadića s mesta ministra zbog njegovih dugih prstiju. jer rotaciona svetla nisu bila uključena. Bojana Dimitrijevića.. Radni dan predsednika Tadića zavisi od njegovog raspoloženja. on sam pada u apatiju. Od kojih bolesti. tek svršeni student. razgovori sa savetnicima su uglavnom neformalni ili su na nivou uličnog žargona. jer je svoj dvosobni stan nakon razvoda s Veselinkom ostavio njenom ocu. Živorada Anđelkovića. a upravo zbog veza s Vukovim ocem. koji je u međuvremenu unapređen u čin kapetana i penzionisan. predstavljao kao Đinđićev šef kabineta. Bogoljub Karić je u narednim godinama sačuvao svoju kompaniju ''Mobtel''. tek svršeni student. bivši članovi grupe "Idoli". a naročito biznismeni. da njen sin svakog dana uzima 1. koji svakodnevno pomaže Tadiću da ostane "u sedlu". Izraelske i grčke banke su sigurne od provera iz Beograda. Tako smo često obaveštavani saopštenjima da je na lečenju na VMA. Presudnu ulogu na njega imaju Srđan Šaper i lekar Nebojša Krstić. Iz omanje kuće nadležni opštinski organi SO Savski Venac brzopotezno iseljavaju dve sestre koje u njoj žive. u banku "Berkli". koji mu je prenosio novac u London. ministar odbrane useljava se u vilu na Dedinju. godine. tužioce. čuvan jakim policijskim snagama. koji se u civilu zatekao u Zemunu. Novi ministar odmah prihvata Miloševićevog tajkuna Bogoljuba Karića kao svog prijatelja. list Tabloid piše da Boris Tadić održava odnose i s lepuškastom gospođom. Kada se 11. Vodi telekomunikacije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM na Skupštini DS. tadašnji vojni ataše u Ambasadi Velike Britanije u Beogradu. nije nam objašnjeno. prisilno ih smeštaju u staračke domove. Službe bezbednosti imaju posla kako da se zaštite od Tadićevih momaka od kojih neki nisu ni vojsku služili. odmah po imenovanju. koji nemaju ni trideset godina. jula 2004. Boris je kasnije taj stan prodao i kupio novi kod starog "Merkatora". Predsednik Tadić je za svog savetnika za medije postavio i lekara Nebojšu Krstića. potpredsednicom najjače srpske kompanije. depresiju. Boris je dobio dvosoban stan u bloku 45 na Novom Beogradu. samo da je na vlasti. Kada Vojislav Koštunica odlazi s mesta saveznog predsednika. Boris je i javna ličnost. Borisu se u koferu donose pare i odnose u "Berkli banku" u Londonu. PR ministra odbrane bila je Ana Urošević.

ali nije završio poslediplomske studije na temu "Subverzivnost u segmentu seksualnosti". Biografija je lažna i da smo demokratska država. Ova obmana bila je potpuno nepotrebna i bezrazložna. Da bi spasao Borisovu devojku Veselinku Zastavniković hapšenja. Bivši direktor Agencije za privatizaciju većinu privatizacija.. a predsednik ističe u svojoj službenoj biografiji da je bio u zatvoru iz političkih razloga. u to vreme. Ljubomir Tadić je. Boris Tadić je vojsku služio 1984. Za to nema dokaza na Filozofskom fakultetu u Beogradu. On je napisao i predsednikovu biografiju. Da li je i kada Boris radio na Radio Indeksu. što je bio i stranački dogovor.NOMENKLATURA SRBIJE . napustio je stranku i postao savetnik Vojislava Koštunice. bilo politički svakako delikatnije. i u svim medijima. nije moguće utvrditi. jer nema nijednog svedoka koji se toga seća. ali je Boris. Stranačkim poslovima Boris Tadić. Boris Tadić je na bio jedini kandidat. godine. Eto. Bivši urednik Radio Indeksa Nenad Cekić tvrdi da nikada nije sreo saradnika po imenu Boris Tadić! U bolnici "Laza Lazarević" u kadrovskoj evidenciji nema imena kliničkog psihologa Borisa Tadića! Ako je ipak bio zaposlen u ovoj bolnici. Iz biografskog navoda zaključuje se da je Boris Tadić magistrirao na navedenu temu. U Guči. skloni se". Namera marketinške agencije je bila da Borisa predstavi kao vrednog i čoveka koji se od rane mladosti sam starao za svoj džeparac. na čelu s mandatarom Koštunicom. Dan uoči izbora nove vlade Srbije. Marketinške agencije kandidatima za visoke državne funkcije friziraju biografije. postavlja se logično pitanje . kojoj se potom izgubio trag. U vreme kada je Đinđić bio gradonačelnik Beograda. a kasnije sudija Saveznog ustavnog suda SR Jugoslavije. Mirka Cvetkovića". osmislio je izbornu kampanju Borisa Tadića na izborima koji su održani. prelazi u profesionalnom smislu s konja na magarca. doneo drugačiju odluku. ali u njoj nikada nije bio zaposlen. godine u Čapljini i u Sarajevu. Gospodin Šaper je vodio i izbornu kampanju 2008. sproveo je na nezakonit način. i tražena je moralno-politička podobnost kandidata za mesto za katedrom. ili nije? Da li je Boris Tadić kao student radio kao kolporter nije moguće utvrditi. oslonio se na drugove iz detinjstva. godine. jer se u to vreme pred Okružnim sudom u Beogradu sudilo šetorici intelektualaca iz grupe Otvorenog univerziteta. Službena biografija pobedničkog kandidata Borisa Tadića na izborima za predsednika Srbije objavljena na sajtu B92. Boris Tadić. Ključno pitanje je da li je Boris obmanuo građane. ljudi uvek solidnih primanja. mada po Ustavu ne bi smeo da bude šef stranke. dalje. ali nema nikakvih dokaza. Njegova sekretarica je bila žena Aleksandra Simića koji je bio Borisov drug iz mladosti. jer je mesto profesora u gimnaziji. sina dvoje univerzitetskih profesora (otac Ljubomir akademik i majka Nevenka dečji psihijatar).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vozačima koji su stajali na semaforu: "Skloni se. Srđan Šaper. Prisutni su već videli Božu Đelića na ovoj funkciji. Jedan od njegovih ministara posvedočio je da je bio prisutan kada se Milka Forcan javila Borisu. Razlozi ne mogu biti političke prirode. Boris Tadić je bio direktor Demokratske stranke. bavi se kao diktator. Ne znači da on nije možda pripremio neki prilog za tu radio stanicu. ministar nije mogao da dokuči. kada mu je jedan momak nešto dobacio. uspeo da njegov sin dobije odsustvo i da se venča sa Veselinkom. kako se nisam setio čoveka! A družio sam se s njim. Ovakav studijski smer ne postoji niti je ikada postojao na Filozofskom fakultetu . jer je to prirodno mesto rada za jednog kliničkog psihologa? Klinički psiholog koji pređe u gimnaziju za profesora psihologije.zašto je napustio tu ustanovu. predsednika bi optužili za krivokletstvo.postoji samo smer psihologija. predsednik Srbije zatrčao se za njim s telohraniteljima i uhvatio mladića za gušu. Boris mu je obljubio ženu i Aleksandar Simić. piše da je Boris potom bio psiholog u vojsci.. sem u okviru sugestija marketinške agencije da ga predstavi kao čoveka nauke i struke. ali se Boris udario rukom po čelu nakon završenog razgovora i obratio stranačkim kolegama: "Au. jer drugima nije bilo dozvoljeno da se kandiduju. Tadić je lično određivao ministre. preko starih partizanskih veza. U vojsku ga je otac Ljubomir Tadić poslao te 1984. nakon telefonskog razgovora s pomenutom damom. U biografiji. imamo ministra finansija. se kao kandidat za tu funkciju na januarskim izborima 2004. propali glumac. Evo nelogičnosti: Boris jeste diplomirao je na psihologiji. Dok je pokojni Zoran Đinđić na izborima u stranci imao protivkandidate. Simić je u DS-u bio predsednik pravnog odbora. niti mogućnosti da se to proveri. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 66 . Svi ga se sećaju kao dobrostojećeg mladića. uključujući i cementare iz Paraćina. Šta su razgovarali. takođe aktivista Crvenog univerziteta.

Milorada Ulemeka Legije. Pavluško Imširović. Ova ekipa postigla je dogovor o razmenjivanju usluga sa Karlom del Ponte. piše u službenoj biografiji. koji nije stekao svoj stan. Srđan Šaper radio je kampanju i 2008. godine. Nebojša Popov. Kazna je izvršena odmah . Boris Tadić nema ni jednu referencu za predavanje politike i advertajzinga na FDU. inače. radio je dvadeset godina u prislusnom centru Resora državne bezbednosti. i to su uočili. nedodirljivi kadrovi Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 67 . nema rešeno stambeno pitanje. Jovica Mihajilović. da li postoji i koje je stavove iskazao da bi postao relevantan za biografiju predsednika države? U biografiji piše da je Boris Tadić radio na projektu uspostavljanja regionalnog sistema političke edukacije u zemljama jugoistočne Evrope. a zauzvrat da se Karla del Ponte složi o puštanju na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Boris je kaznu izdržao u Padinskoj skeli. umesto da u istražnim zatvorima i kazneno-popravnim ustanovama okajavaju grehe iz vremena kada su za potrebe crveno-crne koalicije sejali smrt i progonili. zašto nije pokušao da reši stambeno pitanje. ko ga je finansirao? Dalje u biografiji piše da je Boris bio hapšen osamdesetih godina. nije bio u formacijskom sastavu. o čemu svedoči biografija na sajtu predsednika Republike i na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti. koji su bili osuđeni na po 60 dana zatvora.NOMENKLATURA SRBIJE .Uprave za analitiku i evidenciju. Ako je radio u Institutu. a radio je tako mnogo. Radmila Karajović. godini života. gde. sa privilegijama. Iz uvida u dosije Policijske uprave za grad Beograd . jula 1982.. već su taj posao obavljali u vojnim zdravstvenim ustanovama isključivo vojna lica! Kada je Boris Tadić bio zaposlen u beogradskom Institutu za psihologiju? Takav institut postoji pri Filozofskom fakultetu u Beogradu.2004. Četvrti zaverenik je Mile Zaric. Fakultet dramskih umetnosti valjda ima proceduru za izbor profesora u smislu Zakona o visokom školstvu. Mile Zarić je putovao u Hag da poseti Jovicu Stanišića i sreo se sa Karlom del Ponte. u timu. je i Zoran Zagorac. u 46. sa kojom se dogovorio da joj daje informacije o Karadžicu. Otkud mu ta ušteđevina? Ako je poseduje od ranije. Kao stručnjak za te poslove.politiku i advertajzing! Juna 2004. Milan Nikolić. inače vlasnik hiperbarične komore u Kliničkom centru na Banjici. bio profesor politike i advertajzinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ari je. inače rođak Dragana Šutanovca i prijatelj Borisa Tadića. Kao predsednik ne bi smeo da obavlja druge profesionalne dužnosti. smenjeni direktor Vojne bezbednosne agencije. zbog cega ima nadimak Manijak. preko puta Kalemegdana i u Zoološkom vrtu. jer nije na ponos da za predsednika biramo beskućnika u 50. Biografi su zaboravili da je Boris Tadić bio vlasnik dvosobnog stana na Novom Beogradu kod "Merkatora". Sa njim. Tadić je sa grupom u kojoj su bili i Vesna Pešić. Gordan Jovanović i Branislava Katić. koji služi za prisluškivanje njegovih političkih protivnika. navodno. piše u biografiji. bivši JUL-ovac i prijatelj Mire Marković. zašto ga je napustio? Ako je radio na istraživanjima. od čega pet godina u Jedinici za specijalne operacije. godine izabrali smo za predsednika Srbije čoveka koji. Sumnjivo je puno toga što je Boris Tadić naveo u biografiji. priveden dežurnom sudiji za prekršaje i kažnjen sa 25 dana zatvora.zbog ''povrede nacionalnih osećanja građana''. protestovali ispred knjižare "Komunista" noseći majice sa natpisom "Pustite naše drugove''. Ranko Tadić. osnivao je i paralelni prislusni centar predsednika države Borisa Tadića. 14. Centar za prisluskivanje nalazi se na brodu Mileta Zarica na Dunavu. godini života. Od 2003. ali u evidenciji zaposlenih nema Borisa Tadića. u kojoj su bili Dragomir Olujić. je. kada. “radi” kao profesor. Dogovor o formiranju te službe sa Borisom Tadicem napravio je Momir Stojanovic. ko su osnivači. godine. Koji je to sistem. koji mu je poklonio otac Ljubomir. jula te godine demonstrirala u znak podrške poljskom sindikalnom pokretu "Solidarnost''. U registrima udruženja građana nema traga gde je taj centar osnovan. Dušan Gamaser..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vojsci je bio običan redov.000 evra. konzul Republike Srpske u Tel Avivu. godine. a koji je on ostavio ocu svoje bivše supruge Veselinke Zastavniković. gde su mu objavljeni radovi? U biografiji se dalje kaže da je Boris bio osnivač i prvi direktor Centra za demokratiju i političke veštine. a protiv hapšenja i zatvaranja grupe koja je 9. Boris Tadić je uhapšen 30. Vojni psiholog u to vreme. Sada. Nedavno je u imovinskoj karti Borisa Tadića odjednom navedeno da ima 50. Opremu za Centar nabavili su preko prijatelja Borisa Tadića. Veselinka Zastavniković (tada Borisova devojka). U stvari. koji je prijatelj i Jovice Stanišića. Na internetu ne može da se nađe nikakav trag o delatnosti takvog centra. a pomoćni deo u Centru "Sava". pojavio se sledeći tekst na forumu: “Brat od strica Borisa Tadića. Izraelca Arija. a ipak na ovom fakultetu predaje jedan od glavnih “dramskih” predmeta .04. bivši radnik Resora državne bezbednosti i Službe za informisanje i dokumentaciju u Ministarstvu spoljnih poslova.

2008. svedoči činjenica da je i ministar Joćić imenovao za svog šefa kabineta “Macu” Orašanin. dobio od Kostunicinog pravosuđa nadoknadu od 1. Cepter je na 23. Filip Cepter. u centru BIA Beograd je sa mesta načelnika Odeljenja smenjen Srđan Stambolić.. Svojoj stranci uspeo je da obezbedi četiri ministarstva plus „super ministarstvo“ ekonomije i regionalnog razvoja.. Da li je to iz neznanja. Dinkić je pred sebe postavio ambiciozne ciljeve.600 radnika u osam zemalja i ima godišnji promet od 550 miliona dolara. pod okriljem Radeta Bulatovića. Drakulić se u regionu učvrstio kao lider u rečnom brodarstvu. a širiće i maloprodajnu mrežu. za šta će investirati preko 20 miliona evra u novu fabriku u Beogradu. “njegova stranka G17 plus osvojila je oko 7% glasova. u centru BIA Beograd smenjen je nacelnik Odeljenja za unutrašnji ekstremizam i organizovani kriminal Milan Letić. Nemam potrebe da imam svoj avion ili jahtu.” 6. isterao Legiju iz službe i zamalo priveo ubice Slavka Ćuruvije. Drakulić je prodao Zaječarsku fabriku kablova kako bi kupio četiri puta veći „Novkabel“. u kojem udeo ima i Cepter.05. Tako je u BIA smenjen kompletan tim koji je uhapsio Slobodana Miloševića. Prema poslednjoj listi najbogatijih ljudi u jugoistočnoj Evropi koju objavljuje poljski „Vprost“. koja je kuma Radeta Bulatovića. “ko je Ranko Tadić. za koga tvrdite da prisluškuje političare po Srbiji?”. a njenog muža. Istog tog dana. ali Dinkić se pokazao kao izuzetno važan i dobar pregovarač 27. mestu s bogatstvom koje se procenjuje na 4. „Bogat sam koliko mi treba. Tomislav Nikolić je odgovorio: “Bliski rođak Borisa Tadića.54% vlasništva Fabrike šećera „Zrenjanin“ ponudio 27 Od novembra 2000. ekonomski odnosi sa inostranstvom. a u planu im je kupovina silosa u Srbiji.000 evra.5 odsto beogradskog IMT konzorcijum HAŠ-SIP.” 5. Bugarskoj i Rumuniji. bio guverner NBJ. Prvi je smanjenje nezaposlenosti u Srbiji za pola miliona ljudi. a malo rade“. odnosno NBS. Da li je. inače šef centra za prisluškivanje političkih suparnika DS i građana Srbije. izjavio je u Drakulić. ne pokazuje nikakvu nameru da stane na put zločinačkoj kamarili. dostigla skoro milijardu dolara. bez valjanog objasnjenja. A za ono što mene interesuje imam dovoljno para“. a za još nerealizovanu kupovinu 60. regionalni razvoj.000 dinara za "narušavanje ljudskih prava". sa većinom odlično sarađuje. julovac.000. Za slogan svoje stranke da je stručnost važnija od politike tvrdi da se dokazao u praksi: „Pokazalo se da smo mnogo bolji stručnjaci nego klasični političari koji lepo pričaju. „Ist point“ je vlasnik više mlinova u Srbiji. a drugi je besplatna podela akcija prema kojoj je planirano da svaki punoletni građanin naše zemlje dobije akcije u vrednosti od oko 1. udarili su na one koji su 2001.. a da li slučajno nije otkrio ni jedan? 4. slučajno ili namerno? Na pitanje novinara lista ‘Kurir’ 08. Zoran Drakulić. koji jsu istraživali nerešena ubistva julovske kamarile i Radeta Markovića. sinovac pokojnog Ivana. godine pokušali da raskrinkaju mašineriju smrti. iz penzije. U 2007. Cepterova ponuda u nadmetanju za kupovinu Robnih kuća „Beograd“ nije bila dovoljna da bi pobedio. Ratko Romić.9 miliona evra. ponudio je 121. pričao o privatnim prislušnim centrima. otkrili kreatore "Ibarske" i "heroje" iz Vukovara i Srebrenice. Uprkos verbalnih duela sa članovima vladajuće koalicije.” O opštem uticaju Radeta Bulatovića.4 milijarde dolara. Istovremeno je vlasnik Valjaonice „Sevojno“. jedini je koji se javno usprotivio prodaji NIS za mnogo manje novca od prave vrednosti preduzeća.” Bulatovićev naslednik. u koje spadaju ekonomija. Istoga dana kada je osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije. dva meseca pred imenovanje Saše Vukadinovića. „Ist point“ zapošljava 3. kupio je „Centrotekstil“ za 18. turizam i privatizacija.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miodraga Bracanovića. Ista metla iz centra BIA Beograd isteruje Edu Bukića i Dejana Carevića. najavljujući planove da lidersku poziciju zauzme i u srpskoj pekarskoj industriji. šef tima koji je savesno vodio pomenutu istragu. silosa u rumunskoj Konstanci. na Odboru za odbranu i bezbednost i u medijima. godine.1 milon evra za kapital preduzeća i 10. Saša Vukadinović.2 miliona evra za investicije.NOMENKLATURA SRBIJE . Rade Bulatović slučajno. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 68 . Miša Vilotić i Cvijetin Milinković. Mlađan Dinkić. prave reformu kojoj je cilj da se ni slučajno ništa ne promeni. Prvi Bulatovićevi reformatori. a za kupovinu 94. “predsednik kompanije „Ist point“ odustao je od kupovine Rudarskotopioničarskog basena „Bor“ jer je procenio da bi kupovina. za šefa beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova. nakon što je reformisao vojni sistem bezbednosti. Iako mu prigovaraju da ga prodaja NIS boli jer umanjuje vrednost besplatnih akcija. do jula 2003. uz investicije i ulaganje u ekologiju. Milorada Ulemeka i Radeta Markovića. “najbogatiji Srbin više je prisutan u inostranstvu nego u zemlji.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
je jedan evro. Cepter je ponudu dao preko švajcarske firme „UBA holding“ i spreman je da investira u fabriku 5,7 miliona evra, uz obavezu da ne otpusti nijednog od 230 radnika kao tehnološki višak. Rođen je u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Kada je razgranao poslove u zapadnoj Evropi promenio je ime. Njegova poslovna imperija obuhvata desetine zemalja širom sveta i upošljava 100.000 radnika, uz godišnji obrt od preko milijardu dolara. Živi u Monte Karlu. Nosilac je priznanja „Vitez rada“ za doprinos industriji Italije.” 7. Milan Beko, “često se pominje ali se retko pojavljuje u javnosti, osim na koktelima na kojima se okupljaju najvažniji ljudi iz političkog i privrednog života. Nazivaju ga čovekom iz senke kome su sva vrata otvorena. Bio je u vladi Slobodana Miloševića, ali je za izbore 1993. godine komercijalno radio kampanju DS. Za Beka se tvrdi da se kao vlasnik krije iza nekoliko kompanija, ali zvanično nije vlasnik nijedne. Njegova uloga stručnog konsultanta svodi se na to da kupuje i preprodaje firme u Srbiji. Karijeru je počeo u marketinškoj agenciji „Spektra“, zatim je osnovao firmu „Dibek“ koja je prodavala drvo i farmaceutske proizvode, a najviše uvozila žvake. Rukovodio je prodajom 49% „Telekoma“, pojavio se kao izvršni direktor Investicionog fonda „Salford“ u privatizaciji srpskih mlekara, zatim prilikom preuzimanja aranđelovačkog „Knjaza Miloša“ 2005. godine od strane FPP „Balkan limitida“, u privatizaciji Luke Beograd, pa Robnih kuća „Beograd“, kupovini „Večernjih novosti“ i „C marketa“...” 8. Kameron Manter, “uloga SAD u rešenju statusa Kosova biće presudna, a ambasador SAD u Srbiji, koji je doputovao u Beograd i preuzeo dužnost 15. avgusta 2007. godine, je precizan: „Stanovište Amerike jeste da bi najbolje rešenje koje bi sprečilo nestabilnost regiona i pomoglo mirnom rešavanju statusa Kosova bilo nadgledana nezavisnost južne pokrajine...“. Svestan činjenice da se sa takvim stavom većina ovdašnjih političara i veći deo javnosti ne slažu, ambasador SAD dodaje: „Sadašnja faza otvorila je mnoga pitanja zbog kojih su odnosi naših zemalja malo zategnutiji, ali ćemo i ovaj period prevazići, kao što smo prevazišli i ranije periode. Siguran sam da ćemo i dalje sarađivati“. Kao viši diplomata u Službi spoljnih poslova SAD bio je zamenik šefa misije u ambasadama SAD u Pragu i Varšavi, a dobrovoljno je radio kao prvi vođa Tima za rekonstrukciju u Mosulu u Iraku 2006. Pre toga 10 godina radio je u Vašingtonu kao direktor za centralnu i istočnu Evropu, kao direktor Severnoevropske inicijative i kao šef kabineta u NATO Kancelariji za ratifikaciju proširenja. Ambasador Manter je doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu „Džons Hopkins“, studirao je i na univerzitetima u Frajburgu i Marburgu u Nemačkoj, kao i Univerzitetu „Kornel“ u SAD.” Američki ambasador Kameron Manter dva puta se u kratkom roku sastao sa članovima Kluba „Privrednik” i poručio im da treba da podrže „proevropsku vladu”, rekao je „Politici” izvor iz ove neformalne organizacije koja okuplja više od četrdeset vlasnika velikih srpskih firmi. Kako navodi naš izvor, prvi sastanak održan je pre vanrednih parlamentarnih izbora u sedištu kluba u Šekspirovoj ulici na Dedinju, a drugi posle izbora u restoranu pored stadiona OFK „Beograd”. Prvom sastanku prisustvovala je većina članova, dok je drugi održan u užem krugu – bili su tu Miroslav Mišković, Danko Đunić, Miodrag Babić, Branislav Grujić i Toplica Spasojević, a američki ambasador im je rekao da se od privredne elite očekuje da ima stav o političkim događajima i da bi njihov stav trebalo da bude u prilog vlade liste Za evropsku Srbiju i SPS-a. Izvor „Politike” tvrdi da Manter nije dobio direktan odgovor, već su mu tajkuni rekli da – iako je neophodno da Srbija ima dobre odnose sa EU – Srbi ne mogu da budu veći Evropljani nego što je Evropa spremna da ih podrži. Evropa nije dovoljno podržala Zorana Đinđića,rekli su oni, kritikujući EU koja je „primila Rumune, a Srbiji nije čak olakšala ni vizni režim”. Članovi kluba su u isto vreme kritikovali ponašanje i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u kampanji. DS-u su prigovorili „da hoće privatizaciju bez privatnika”, da „stalno govori o novim radnim mestima, a na mitinge vodi sportiste i estradu”, dok je DSS kritikovan zbog „nepotrebne politizacije kursa prema Evropi”. Manter im je na to rekao da ne sede na dve stolice, već da izaberu na koju će stranu. Američki ambasador ovim sastancima prekinuo je politiku svog prethodnika Majkla Polta, koji je neke od srpskih tajkuna – Miroslava Miškovića, na primer – stavio na „crnu listu”, zabranivši mu izdavanje američke vize zbog sumnje da je umešan u korupciju.Ono što je za poslove najbogatijeg Srbina mnogo opasnije jeste što je stavljanjem na listu nepoželjnih izgubio i priliku da posluje sa velikim američkim kompanijama, koje informacije o poslovnim partnerima u inostranstvu traže i od Stejt

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

69

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
departmenta. A tu Mišković, zahvaljujući Poltu, nije baš omiljen. Sadašnji američki ambasador je privukao pažnju svojim izjavama, koje je jedan njegov kolega nazvao „bizarnim”. Reč je o bivšem britanskom diplomatskom predstavniku u Beogradu ser Ajvoru Robertsu koji se začudio što je Manter„obodrio” SPS da uđe u vladu sa Demokratskom strankom. U komentaru za „Independent” Roberts, koji je sada predsednik uglednog Koledža „Triniti” u Oksfordu, navodi da je Srbija duboko podeljena zemlja koja ne zna da li treba da krene dalje ka približavanjuEvropskoj uniji, iponovo zagovarajući podelu Kosova, tvrdi da bez takvog rešenja neće biti stabilnosti na Balkanu. Netrpeljivost koju bivši britanski diplomata pokazuje prema američkom ambasadoru u stvari je netrpeljivost između dve škole diplomatije: tradicionalne u kojoj je ambasador komunicirao gotovo isključivo sa predstavnicima vlasti kod kojih je akreditovan, ne mešajući se mnogo u političke sporove, i nove „intervencionističke” u kojoj diplomata koristeći značaj svoje zemlje pokušava da direktno utiče na politiku manje države. Predstavnike ove druge škole nekadašnji dopisnik „Njujork tajmsa” iz Beograda Dejvid Bajnder nazvao je prokonzulima, po starorimskim predstavnicima u zabitim delovima imperije. Bajnder je tu pre svega mislio na bivšeg američkog ambasadora Vilijema Montgomerija, koji je obilato uticao na dešavanja u Srbiji posle 5. oktobra 2000. Inače, Kameron Manter izjavio je u intervjuu „Nedeljnom telegrafu” da nema nikakve kontakte sa premijerom Vojislavom Koštunicom. „On je odlučio, kao i deo njegove vlade, da mi ograniči kontakte. Dakle, to nije moj, već njegov izbor”, rekao je Manter, ušavši u direktan sukob sa premijerom. Potpuno je drugačija bila situacija sa Ajvorom Robertsom dok je bio na čelu britanske misije u Beogradu od 1992. do 1997. On je čak izbegavao preterano druženje sa protivnicima vlasti, a u vreme protesta zbog krađe glasova na izborima 1996, opozicija se žalila na njegovo ponašanje. U jesen te godine on je obišao fabrike „Prva petoletka”, „Magnohrom” i „Trajal”, dok je njegov američki kolega Ričard Majls obišao „Sartid” – „tvrđavu socijalističke privrede”. Ambasadorske posete firmama koje su bile pod kontrolom Slobodana Miloševića i sastanci naslednika tih ambasadora sa privrednicima, i pored razlike u stilu, ne razlikuju se mnogo - interesi trajni. 9. Božidar Đelić, “...vodi poslove evropskih integracija. Pun samopouzdanja i energije, Đelić je parafirao sporazum sa EU i veruje da će ga uskoro i potpisati. Mada je ekonomski ekspert kojem niko ne osporava stručnost, njegovi politički protivnici pokušavaju da dovedu u pitanje Đelićev lični imetak. Bio je direktor najveće evropske banke „Kredi agrikol“ za jugoistočnu Evropu, ministar finansija u vladi Zorana Đinđića i bavio se nezahvalnim poslom sređivanja stanja u finansijama. Stekao je nadimak Boža Derikoža, a prestižni „Forbs“ ga je svrstao među 100 mladih svetskih lidera. Usavršavao se na najboljim svetskim univerzitetima i specijalizovao kao savetnik za oblasti finansijskih institucija i medija. Sa saradnicima je osnovao „Altis grupu“ koja je savetovala najveće firme u Srbiji.” BOŽIDAR ĐELIĆ je svima koji ga kritikuju odgovorio u listu Evropa“, izrekom “ako si pametan zašto nisu bogat“. Sažetije i istinitije niko nije bolje objasnio suštinu društva u kome živimo i poštenije izrekao vladajuću ideologiju Srbije: bogatstvo je mera svih stvari, i čovek se meri po bogatstvu. Građanima Srbije objasnio je da je njihovo siromaštvo posledica slabe pameti i loših radnih navika. Bogatstvo je dakle vrlina i onaj ko ga ima može za sebe da tvrdi sve najlepše. Ako bi neko osporio neku od vrednosti čeka ga pitanje: koliko ste Vi bogati. Ukoliko je bankovni saldo radoznalca tanak, pitanje ne zaslužuje odgovor. Oni koji nisu bogati ne samo da slabo stoje sa pameću već su i siromašni vrlinama a, iz perspektive Božidara Đelića, verovatno su imućni samo manama. Naše društvo počiva na činjenici da li ste bogati ili niste. Angažovanje koje ne donosi velik novac vredno je prezira ili u boljem slučaju strpljive tolerancije. Božidar Đelić nije postao bogat u inostranstvu. Po njegovoj logici ni on nije bio pametan na Zapadu. Opametio se među nama. Došao nam je u pomoć i obogatio se tek od kada je postao deo vlasti i političkih struktura. Položaji na čelu banaka došli su kao posledica iznenadne pameti i nemaju veze s tim što je prethodno bio ministar finansija i što je u međuvremenu od DS, kojoj je pristupio po atentatu na Đinđića, bio kandidovan za premijera. Niko od velikih eksperata našeg porekla nije na početku svog boravka u Srbiji propustio da nam kaže koliko je novca izgubio bavljenjem Srbijom i svi su ipak ostali među nama. Niko nije propustio da za kratko vreme kupi svoj deo Beograda i niko od njih nije se vratio u bogatstvo i poštovanje, koje su napustili da bi pomogali Srbiji. Bogatstvo nije ni vrlina ni mana, ono je samo činjenica po kojoj se ljudi razlikuju. Ima nešto i u pitanju kako ste

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

70

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
postali bogati. Aristotel, Marks, Andrić, Dostojevski, Van Gog, Crnjanski, Kočić, Ćopić, Hegel, Kant, nikoga ne određuju pare već pamet i dostignuće, bar do sada, jer ovo je doba Đelića, a šta je metafizika prema Đeliću, ništa. 10. Patrijarh Pavle, “najcenjeniji je poglavar u pravoslavlju, a uživa poštovanje i Katoličke crkve. Šta o njemu misle drugi poglavari, najbolje je opisao ruski patrijarh Aleksije: „Srbi imaju sveca za patrijarha“. Rođen je 11. septembra 1914. u slavonskom selu Kučanci kao Gojko Stojčević. Patrijarh Pavle našao je svoju meru u postu, molitvi, podvigu, spavanju i u radu. Jedni kažu da se travama sam izlečio od tuberkuloze koju je dobio kada je skočio u nabujalu Drinu da spase svog đaka, a drugi da se molio. U ranom detinjstvu ostao je bez roditelja i sa bratom rastao uz tetku i babu. U školi je imao dvojku iz veronauke, a danas ga smatraju za jednog od najboljih poznavaoca tipika. „Kada bih bio i poslednji Srbin, pristao bih da nestanem a da ne bude zločina“, „Budimo ljudi“, „Da Bog pomogne i nama i neprijateljima našim“, misli su koje patrijarh često izgovara. Od 13. novembra je na lečenju u VMA i redovno se pričešćuje.” 11. Vojin Lazarević, “jedan od ključnih ljudi u energetskom lobiju u Srbiji, posle iskustva sa trgovinom strujom, kao suvlasnik firme EFT, preko svoje trgovinske kuće „Rudnap“ vratio se u ovaj posao. Najznačajnije aranžmane iz ove oblasti ima u zemljama u okruženju, a u Srbiji razvija poslove koje pokrivaju firma „Minel kotlogradnja“ i pet brodogradilišta, čiji je vlasnik ili zakupac. Prošle godine „Rudnap“ je postao strateški partner grčke kompanije „Lamda“ koja je kupila „Beko“ a koja planira da investira 150 miliona evra u izgradnju stambenog kompleksa. Često su ga prozivali da je zbog veza sa pojedinim političarima. Ne odgovara na optužbe i retko se pojavljuje u javnosti.” 12. Miodrag Kostić, “u okviru svoje kompanije „MK grupa“, drži najveće šećerane, u kojima je manjinski vlasnik od kako se udružio s nemačkim gigantom „Nordcuker“. Kostić je postao i ozbiljan međunarodni investitor jer je „MK grupa“ krenula sa razvojem agrobiznisa u Ukrajini. Njegova kompanija planira da u narednom periodu u agrobiznis u Srbiji uvede najnovije sisteme razvoja, i da će u fokusu njenog rada biće trgovina i poljoprivreda. Kostić poseduje još nekoliko preduzeća i vlasnik je hiljada hektara oranica u Vojvodini. Nedavno je postao i jedan od tri vlasnika preduzeća „Beogradelektro“ koje poseduje tri veoma vredna poslovna objekta, a promet firme je oko 20 miliona evra.” 13. Predrag Ranković Peconi, “vlasnik preduzeća „Invej“, izbegava pojavljivanje u javnosti, po istom principu ponaša se i u biznisu. Njegovog imena, zvanično, nema ni iza jedne privatizacije preduzeća u Srbiji, mada se zna da je u tome aktivan i uspešan. U poslednjih nekoliko godina kupio je brojna preduzeća i uspeo da ih podigne na noge, pa sva posluju sa velikim uspehom. Vrednost njegovih kupovina tokom prošle godine - „Medela“, „Srbolek“, hoteli „Kasina“ i „Park“, restorani „London“, „Zlatni bokal“ i „Kafe teatar“, procenjuje se na 75 miliona evra. Počeo je sa proizvodnjom cigareta, ali se ubrzo proširio na agrarni sektor. Kupio je „Rubin“, „Vital“, „Ratar“, „Sunce“, zatim „Albus“, fabriku šporeta „Milan Blagojević“...” 14. Vuk Hamović, “kao i većina modernih biznismena, ne pojavljuje se često u javnosti. Njegova kompanija danas raspolaže sa više energije od mnogih elektroprivreda u regionu, a pokriva značajan deo uvoza električne energije u Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Sloveniju. U Hrvatskoj i Mađarskoj se takođe smatra vodećim trgovcem, a na austrijskoj berzi energije je među tri vodeće firme po obimu transakcija. Privatnim poslom bavi se od 1989, do kada je bio direktor „Energodate“, ćerke firme Energoprojekta, a od 1992. živi i radi u Londonu.” 15. Nenad Popović, “predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i predsednik međunarodne grupacije ABS holding, koja u svojim fabrikama u Rusiji i Srbiji zapošljava oko 5.000 radnika i posluje na tri najveća svetska tržišta - u Rusiji, SAD i Kini. Godišnji promet ABS holdinga iznosi preko 450 miliona dolara. Tokom privatizacije u Srbiji kupio je pet preduzeća iz „Minel holding“. Zalaže se za prodaju NIS-a ruskom „Gaspromu“, obrazlažući da je to neuporedivo bolje od prodaje „nekom trgovcu nafte“, navodeći da bi izgradnja gasovoda „Južni potok“ Srbiji godišnje donosila oko 200 miliona dolara.”

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

71

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

16. Stajn Erik Velan, “generalni direktor „Telenora“ u Beogradu izabran je za predsednika Saveta stranih investitora u Srbiji. Norveška telekomunikaciona kompanija je za „Mobi 63“ pobedila na tenderu sa cenom od 1,513 milijardi evra. „Telenor“ je jedan od vodećih svetskih mobilnih operatera, sa više od 133 miliona pretplatnika širom sveta, uključujući i više od 2,8 miliona korisnika u Srbiji. Velan je saopštio da su ukupna ulaganja te kompanije u Srbiji 2007. dostigla skoro šest milijardi dinara.” 17. Toplica Spasojević, “predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik ITM grupe čija se poslovna imperija proteže na relaciji London-Beč-Moskva. U Srbiju je prošle godine investirao oko 15 miliona evra i osnovao dva fonda. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio proglašen za poslovnog čoveka 2006. Još 1989. bio je proglašen menadžerom godine u korporaciji „Soni“, a osam godina kasnije ITM je postao najbolji distributer kompanije „Najki“.” 18. Miodrag Babić, “predsednik koncerna „Hemofarma“ iz Vršca, za koji je nemačka kompanija „Štada“ u avgustu 2006. godine isplatila 480,4 miliona evra, što je najvrednija kupovina u istoriji nemačke kompanije stare 111 godina. Babić kaže da je „Hemofarm“ u protekloj godini ispunio sve ciljeve i ambiciozne planove, te da je vršačko preduzeće preuzelo vodeću stratešku odgovornost za nabavku i proizvodnju za celu grupu „Štada“.„Hemofarm“ planira preuzimanje proizvodnje 20 proizvoda „Štade“ koji se plasiraju u zapadnu Evropu.” 19. Slobodan Vučićević, “predsednik „Droga Kolinska“, kompanije nastale spajanjem „Droge“ i „Kolinske“, dve najveće prehrambene industrije u Sloveniji, u kojoj u i dve srpske firme „Grand kafa“ i „Soko Štark“. Predsednik je Srpske asocijacije menadžera. Na Srebrnom jezeru, u saradnji sa lokalnom opštinom, kupio je 350 hektara zemljišta. „Želim da napravim turistički brend, da izgradim hotele, golf i teniske terene“, kaže.” Kako je preduzeće “Grand kafa” preuzelo akcionarsko društvo “Soko Štark” jedan je od modela nezakonitih postupaka u privatizaciji. Na osnovu tužbe kod Trgovinskog suda i nalaza sudskog veštaka koji je potvrdio osnovanost tužbe nije bilo uslova za odobrenje javne ponude preduzeća “Soko Štark”. To se ipak desilo u nezakonito sprovedenom postupku 2005. godine. Možda bi ova tajkunska operacija prošla nezapaženo da u njoj nisu učestvovale poznate ličnosti, odgovorne pred zakonima ove zemlje za ono što čine. Preuzimanje “Soko Štarka” od “Grand kafe” desilo se uz odobrenje vladinih službenika, pre svega Komisije za hartije od vrednosti i Milka Štimca, onog istog iz skandala sa prodajom “Knjaza Miloša”. Sve se dešavalo uz blagoslov Vide Uzelac iz Centralnog registra Komisije za hartije od vrednosti. Rešenjem iz juna 2005. godine ova komisija odobrila je “Grand kafi” preuzimanje akcija “Soko Štarka”, mada nije bilo uslova za to jer je u toku bila parnica po tužbi 155 akcionara za deonice koje su otplatili od ličnih dohodaka 1990. godine. Tužioci -akcionari polagali su pravo na 22,8% ukupnog kapitala preduzeća, što znači i na teret paketa akcija od 40% koji je bio u posedu države. Akcionari su tražili namirenje svojih potraživanja delom od 60% i delom na teret državnog paketa akcija od 40%. Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo za privredu odbili su to. Mada nije bilo moguće zakonito raspolagati ovim kapitalom pre okončanja sudskog postupka, Vladini organi stali su na stranu vlasnika “Grand kafe”. U ovom slučaju nije bilo potrebnih deponovanih sredstava ni bankarske garancije onoga ko je preuzimao “Soko Štark”, pa je akt Komisije za hartije od vrednosti bio zloupotreba službenog položaja, pre svega Milka Štimca, predsednika komisije, i sekretara Olivere Savović, a onda i članova komisije. Ovo je trebalo da povuče krivičnu odgovornost, ali nije... Iz “Soko Štarka” je izneto 12 miliona evra kapitala. Preduzeće je u vreme preuzimanja imalo osnovni kapital od dve milijarde i dvesta miliona dinara, a knjigovodstvena akcija vredela je 701 dinar. Za pola godine, novi vlasnik srezao je ovaj kapital na 856 miliona dinara, a vrednost akcije pala je na 261 dinar. Ostao je i nepokriven gubitak od milijardu i dvesta miliona dinara. Od kojih je para kupila akcije “Soko Štarka”? Na završnom računu iz 2005. “Grand kafa” nije imala nijednog dinara. Ova firma osnovana je 2004. godine i nije imala promena na računu kao da nije poslovala. Kako je slovenačka firma “Droga Kolinska” postala vlasnik većinskog kapitala “Soko Štarka”? Kapital vlasnika “Grand kafe” uložen je u “Droga-Kolinska”, ali većinski vlasnik “Droge Kolinska” je investicioni fond “Istra-Benz”. “Soko Štark” je mogao biti otuđen po zakonu ove zemlje samo na

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

72

u kojoj Puhalo radi. vlasnik je izdavačke kuće „Siti rekords“. I doskora komandant Gardijske brigade Radomir Ćosić izjavio je da zna za Puhala. nakon što je kao korumpiran bio otpušten iz ministarstva spoljnih poslova. godine Išinger je bio državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova. u tački 2-3 (za ubistvo) navodi: “33. 1995. logističke brigade.. ali su čelnici Vojske negirali njegovo postojanje.” General. kao što je odgovarao i skupštinskom Odboru za odbranu i bezbednost . Pošto je objavljeno da je na suđenju za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića vojnik po ugovoru Siniša Glišić svedočio da je 12. Međutim. Napravio je grešku u prezimenu i sledeći dan ispostavilo se da se radi o Puhalu.. Bugarskoj. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. učestvovali su u napadu na Glogovo. bio je nemački ambasador u Vašingtonu. osoba koja će razgovarati sa Amerikancima”. u okviru pristupanja Partnerstvu za mir. velikog filmskog studija PFI u Šimanovcima i fabrike žvaka „Strong“. Na položaju direktora BIA ostao je i nakon parlamentarnih izbora.” 21. gde bi trebalo da budu angažovani u vojnim operacijama protiv Al Kaide i Talibana pod komandom američke armije i da je to bila ponuda predsednika vlade Srbije Zorana Živkovića tokom posete Vašingtonu. nalaze se i u kasarni u "Točideru". godine.. Krajem 2000. Ta jedinica zadužena je za snabdevanje i obezbeđenje Ministarstva odbrane i Generalštaba. Često se pominje po aferam.. Mitrović je pokrenuo sopstvenu produkciju. u našoj dijaspori u Evropi. lični telohranitelj Mladića poslednjih desetak godina.NOMENKLATURA SRBIJE . 20. bivši šef Biroa Vlade Srbije za komunikacije Vladimir Popović optužio je Vojsku da je čuvala Mladića. potpukovnik Branislav Puhač.” 22. godine naredio da BIA prisluškuje poslanike Skupštine Srbije. Volfgang Išinger. MILAN ZARIĆ prisustvovao je. avio-kompaniju „Er Pink“. Vučićević je samo najamni radnik mnogo jačeg “konzorcijuma”. načelnik ABHO. jer je višestruko kompromitovan. „Pink Montenegro“ i „Pink BiH“. Početkom 2005.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Berzi ili putem Ponude za preuzimanje. Ministarstvo odbrane je navelo da B92 nije razumeo i da Puhalo postoji. marta bio u kasarni "Topčider" kada ga je pozvao kapetan Branislav Puhalo da ga odveze u Takovsku ulicu. U vreme sukoba na Kosovu 1999.. Optužnica Haškog tribunala protiv Miroslava Deronjića. Akcija skrivanja Mladića od Haškog tribunala počinje u junu 2002.. veličine bataljona (250 ljudi) u Avganistan. prvi strani državljanin “direktor srpske službe bezbednosti (Bezbednosnoinformativne agencije) je prošle godine na pitanje kolika je njegova plata odgovorio. ali da Ministratsvo ne zna gde on radi. Trenutno je ambasador Nemačke u Londonu. “vlasnik najveće televizijske korporacije u regionu koja obuhvata „Pink“. 9 maja 1992. Od 2001. delovi 46. godine da su u toku pripreme za slanje srpskih snaga.to je državna tajna.. SAD. penzionisani pukovnik Vojske Republike Od novembra 2000. Tokom napada. ali da ga nije viđao u Topčideru. navodeći da je šef bezbednosti Gardijske brigade na Topčideru. u kapacitetu predsednika Kriznog štaba Opštine Bratunac izdao je naređenje za napad i spaljivanje Glogova.. uključujući. Tada se Savezno ministarstvo odbrane oglasilo da pitanje komande nije rešeno i da je “general Milan Zarić. član Drinske grupe VRS. Ovo drugo urađeno je mimo zakona. do 2006. Desilo se to da su srpski državni instrumenti radili za potrebe vlasnika “Grand kafe” Slobodana Vučićevića. kao pomoćnik ministra odbrane SRJ. 2.. “predstavnik EU u posredničkoj trojci Kontakt grupe koja je sačinila izveštaj o pregovorima o Kosovu za generalnog sekretara UN. 28 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 73 . fabrike za štampanje CD i DVD izdanja. Milana Zarića. Rade Bulatović28. je izjavio da je „za sada status Kosova dovoljno regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da nema povoda da se tu nešto menja“. Željko Mitrović. decembra 2000. U optužnici podignutoj sredinom 2006 kao organizatora se navodi njegov rođak. do marta 2003. a optužuju ga da je 2005. godine je učestvovao u pregovorima u Dejtonu kojima je okončan rat u Bosni. Miroslav Deronjić. Makedoniji.. U saopštenju se navodi da Puhalo nikada nije radio u Gardijskoj brigadi i u Vojnoj službi bezbednosti.. 50. Prošle godine lansirao je paket od 11 satelitskih kanala čiji su programi veoma gledani u Sloveniji. a on je podveo “Soko Štark” slovenačkom kapitalu uveren da je važan faktor u integracijama regionalne privrede.” Nedeljnik Vreme objavio je krajem 2003.-oj Generalnoj skupštini Atlantskog pakta u Rimu. mada su analitičari tvrdili da to neće biti moguće. pripadnici Teritorijalne odbrane Bratunca.. Australiji i Kanadi.

uzimali nemala finansijska sredstva za svoje potrebe. vršio je pritisak na Vladu da ona "mora ispuniti svoje obaveze prema Hagu". u Treći bulevar. a zatim u Jurija Gagarina 134. Rade Bulatović i Dragan Jočić. kao predsednik SRJ i glavnokomandujući u Vojsci. Đogo je Mladića dovezao do kasarne Gardijske brigade u Beogradu. u intervjuu. koji se posle njegovog iznenadnog penzionisanja osetio lično uvređenim i koji je već i samoinicijativno ponudio svoju "dobru uslugu" Karli del Ponte i nekim zapadnim ambasadorima. Dok je na čelu Vlade bio Zoran Đinđić. Evo. Sve se poklopilo i realizacija je mogla da počne. Potom Mladić biva smešten u stanu optuženog Ratka Vučetića u Ulici Peđe Milosavljevića 24. da je general Mladić i posle toga nastavio da koristi vojne objekte i usluge VJ. Drugi problem je bio kako obezbediti uslove da on lično i njegova partija ostanu čisti. a odatle u Crnotravsku. pozadina slučaja: “Prava je istina da su slučaj "Mladićevi jataci". s kojima je tada kontaktirao i kojima je otvoreno govorio da "kad je u pitanju general Mladić. Utvrđeno je. Optuženi Ljiljana i njena deca su rođaci Jove Đoga. jun 2006.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Srpske Jovo Đogo. haški optuženik krio u iznajmljenom stanu kod Tržnog centra Piramida na Novom Beogradu. 28. bivšeg ministra unutrašnjih poslova Darka Matijaševića i direktora policije Dragomira Andana. što mogu da posvedoče najveći funkcioneri iz Republike Srpske. kad je u dogovoru Vojislava Koštunice i tadašnjeg rukovodstva RS rešen način njegovog penzionisanja i njegov dalji status. da dođe do sukoba i krvoprolića. Mladić je odande prebačen na drugu lokaciju u Novom Beogradu. Jovo Đogo. do početka 2005. u stan sina optuženog Marka Lugonje. gde su bili njihovi ljudi. po njemu. bili bi dovoljni da se javnosti zamažu oči. Tada se Mladiću gubi trag. godine. Istovremeno je kod neobaveštenih ljudi o sebi pravio lažnu sliku kao o patrioti. prikriju svoju stvarnu ulogu. Oni su živi i mogu da to posvedoče. nakon pet meseci u CZ pod sumnjom da je Mladićev jatak. treba naći način da se to nikada ne desi". o čemu je uredno obavešten Hag.. Istraga je utvrdila da se do oktobra 2002.NOMENKLATURA SRBIJE . Penzionisani pukovnik VSCG. Drugo opštinsko javno tužilaštvo tvrdi da je taj stan preko oglasa iznajmio optuženi bivši major vojne službe bezbednosti Stanko Ristić. a i rešio problem za koji je on bio ubeđen da se "jednom mora rešiti". otkrio je šta je. godine.” Imate li dokaze za optužbe na Koštuničin račun? “Postoje svi materijalni dokazi i njih ću izneti na suđenju. Mladić se ponovo prebacuje na Novi Beograd. nedavno je i u Savetu bezbednosti UN rečeno da su dobili dokumentaciju od zvaničnih organa iz Srbije iz koje je vidljivo da je general Mladić zvanično penzionisan u maju 2002. jer su pod vidom "pomoći onom čoveku" od dobrostojećih pojedinaca i preduzeća.. godine bio je Vojislav Koštunica. pod uslovom da bude javno. samo je stvar procene kad mu je to najisplativije. a potajno. već isključivo iz ličnih interesa. koja bi kao formalno nestranačka institucija bila izvršilac tog prljavog posla.. On ponovo polazi od stava da se to pre ili kasnije mora završiti. Poslednji dan 2005. ni ja ni moja odbrana nećemo pristati na bilo kakvo suđenje. osmislili i montirali lično Vojislav Koštunica. Drugi problem rešen je na način na koji se u realizaciju zadatka uvlači Vojska. Ratko Mladić je proveo u Ulici Jurija Gagarina 118 na Novom Beogradu. U suprotnom. iz jedne kasarne u Kraljevu. Prvo pitanje je rešeno polovinom 2005. Čitav "slučaj" proglasili su "državnom tajnom" da bi prikrili svoju ulogu i učešće u "slučaju general Mladić". Takođe. kod porodice Vasković. a od svega toga on i njegova partija imali su i neposrednu materijalnu korist. Na toj adresi je Mladić bio mesec dana. Koštunica. čime bi ga dalje kompromitovao.. lično je odobravao zaštitu i pomoć generalu Mladiću. preko svojih ljudi. jer "do izbora ima još dve godine". Istina je da je general Mladić bio aktivni general-pukovnik VJ do marta 2002. u javnosti. a poeni koji bi se tom prilikom uknjižili.” Šta se promenilo kad je Koštunica došao za premijera? “Pravilnije bi bilo reći . Ključna ličnost u vezi sa statusom i zaštitom generala Mladića od oktobra 2000. odlukom da je to najbolje završiti do kraja te godine. da formalno. Radi istine treba reći da Zoran Đinđić nikada ozbiljno nije o tome razmišljao. preko svojih najbližih saradnika nudio je rešenje kako da se to realizuje. Stanarinu i sve račune plaćao je vojni pilot u penziji Stanko Ristić. Cilj je bio prinuditi Đinđića da krene u hapšenje generala Mladića. dovoljno vremena da se to zaboravi i medijski opravda.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 74 . na Bežanijskoj kosi.kad su ga postavili. Čitav taj period on to nije radio iz ubeđenja i patriotskih razloga. Zato je na čelo Ministarstva odbrane doveden Zoran Stanković. uz pomoć dva najveća špijuna iz Republike Srpske. kao što su približavanje evroatlantskim integracijama. nekadašnji šef Biroa Vojske RS u Beogradu. isključivo s ciljem očuvanja svojih pozicija.

. Da li je tačno da se sve do 2005.Nikolić je oko SRS uspeo da okupi više simpatizera nego Vojislav Šešelj.” 26. koji poseduje i pogone u Šapcu i Kučevu. najznačajniji su rezultati koje je Narodna banka Srbije. rast deviznih rezervi i prevremena otplata duga Međunarodnom monetarnom fondu u martu 2007.“. prvi čovek „Dilojta“ za Srbiju i region. godine Zoran Stanković. “na godišnjoj skupštini srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. godine generalni direktor „US stil Srbija“ iz Smedereva. godine.200 ljudi. dok dok je od toga imao neposrednu korist?” 21.” 24. general pukovnik Milan Zarić je direktor Instituta za strateška istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije.02.2008. godine proizveo 2 miliona tona čelika. zabeležila prethodne godine.10 maja 2007. ambasador Zamenik šefa Misije Zdravko Tuvić. Vlasnik bivše zgrade CK na Ušću zida šoping mol od 131. do 2007. general Milan Zarić učestvovao je na Savetu Evro-Atlantskog Partnerstva u štabu NATO.2009.. “najozbiljniji protivkandidat 29 Borisu Tadiću za predsednika Srbije. Oni su savetovali Nikoliću da bude mekši i. “od 6. Danko Đunić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pukovnik Đogo postavio je nekoliko indikativnih pitanja za srpskog premijera Koštunicu: “Ko je mogao da odobri i naredi da general Mladić koristi vojne objekte? Da li ja ili ova deca koju su pohapsili kao taoce? Da li su to bile naše privatne kasarne i da li smo mi bili nadređeni silnim generalima? Ko je. Đunić je nekadašnji potpredsednik Savezne vlade. ministar savetnik Vojni savetnik Milan Zarić. kome je trebalo da počne suđenje za pomaganje. kada i pod kojim uslovima zamolio generala Mladića da napusti vojne objekte i promeni lokaciju? Ko mu je obezbedio uslove i sredstva za promenu lokacije? To su pitanja na koja mora odgovoriti Vojislav Koštunica.. On je bio jedan od najbližih Mladićevih saradnika. general Milan Zarić je zamenik načelnika Generalštaba. Danko Đunić je ponovo izabran za predsednika kluba privredne elite ove zemlje. septembra 2006.. Nikolićevu kampanju radi američka firma „Kvin Gilespi & asosijets“. Radovan Jelašić. „US stil Srbija“ je investirala preko 200 miliona dolara u pogone. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 75 . godine Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču: Šef Misije Miroslava Beham. bogataš je čija fotografija nije objavljena ni u jednom mediju. general Savetnik Miodrag Pančeski Prvi sekretar Marija Trifunović-Ljubojević Treći sekretar Marina Milanović-Ilić Menadžer kancelarije Branislav Zdravković 11. Procene upućenih kažu da spada među pet najbogatijih ljudi u Srbiji. Od 2003. na Aerodromu Nikola Tesla sprečen je beg Marka Lugonje..2006.6 miliona evra u 80 zemalja sveta. kaže Jelašić. suvlasnik TV „Avala“ i „Eki investmentsa“. Lugonji se stavlja na teret da ga je skrivao u svom stanu. Peter Matić. . u svojstvu Stalnog vojnog predstavnika Srbije . od Borisa Tadića. sada jedan od glavnih progonitelja. kojom rukovodi guverner Radovan Jelašić. Penzionisani oficir Vojske RS je u poslednjem trenutku izvučen iz aviona na liniji za Moskvu. čije je sedište u po tajnovitosti već čuvenoj vili u Šekspirovoj ulici na Dedinju. da stvori uslove kako bi tokom 2008.. Vič ističe da je namera ovog giganta.NOMENKLATURA SRBIJE . Bio je najmlađi guverner Narodne banke Jugoslavije. koja u Vašingtonu važi za jednu od najmoćnijih. Rođen je u selu Baja u Mađarskoj.” 27. Ričard Vič. Zdravka Ponoša. najvećeg izvoznika srpske privrede koji je prošle godine izvezao čelik u vrednosti od 664. “vlasnik kompanije MPC koja zapošljava oko 1. „NBS će biti spremna da prema potrebi dodatno pooštri mere koje bi bile u funkcije sprečavanja rasta inflacije. viđao s generalom Mladićem. “stabilan dinar. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu.” 25. 23.000 kvadrata u 29 Već je jednom bio poražen u drugom krugu izbora za predsednika Srbije. Tomislav Nikolić. koga je lično Boris Tadić progurao na to mesto . novembra 2007.

objavljeno je da je kupac zgrade MK Komerc iz Novog Sada. čak su ga Amerikanci dizajnirali. navedeni zemljoradnici. Svoju privatnu firmu MPC osnovao je 1989. Zakupom tri hektara zemljišta na beogradskoj Autokomandi. uz podršku jednog od stubova finansijskog kraha svetske privrede.. a kasnije je snabdevao čitavu Dalmaciju. U svemu tome bitno je da se društvena imovina i dalje prodaje za male iznose kršenjem Ustava. jedinstvenog kredita kojeg daje više banaka. Matićeva firma je počela sa izgradnjom šoping centra od 120. na novom Beogradu. društvena svojina je degradirana. i mnoge druge transakcije. ova politička organizacija se obratila i Evropskom sudu u Strazburu. Družini srpskih biznismena. članovi ove organizacije. Karakteristično za ovu. Zaradio je ogromne pare na švercu cigareta. na rad kod novih zemljoposednika? Konzorcijum koji čine MPC kompa-nija. da se često ne zna ko je stvarno kupac. Ko je. godine. koji će graditi na svom delu. koji je za 330 miliona kupio BIGZ.do 10 hektara zemlje? Da li će. vlasnik MPC holdinga. zgrada BIGZ-a. Građen je po uzoru na američke centre.NOMENKLATURA SRBIJE . Matić je vrlo kratko živeo u Sloveniji. te unapred proglašena za neprofitabilnu i kao takvu počeli su je "arčiti" i prodavati. pre nekoliko godina kupio zgradu CK SKJ. posle održanog 14. Matić je prvi veliki biznis napravio kad je pokrenuo lanac maloprodaje sa Italijom. Matić u Beograd dolazi pred početak rata. a potom. osujetio je plan najbogatijeg čoveka u Srbiji Miroslava Miškovića da na tom mestu.000 kvadrata uz zgradu CK. ponovo postati bezemljaši. gde i on ostaje sve do pred sam rat. Iz mladalačkog perioda upamćen je kao najbrži vozač motora od Šibenika do Benkovca. sin predsednika. godine i Petar Matić. pa kao takvi. 1991. robne kuće „Planet“ u Beogradu i „Niš“. Internešnel trejding partners iz Londona. poslovna zgrada u Novom Beogradu. ali ju je dve godine kasnije preregistrovao i u Beogradu. ali pošto se stalno odlaže donošenje presude. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 76 . Matić nikada nije dao intervju. O tome ko je tada mogao da se bavi ovim poslom. sa komadom hleba u torbici. Petar Matić otvara četiri fri-šopa. stoji neko drugi. ko stoji iza firmi sa kojekakvih ostrva. Tek će se izgleda saznavati i da iza onih koji se pojavljuju kao kupci. pridružio se do marta 2007. Međutim. govori i podatak da je jedan od vlasnika ovih prodavnica na graničnim prelazima bio i Marko Milošević. Roditelji su se preselili u Benkovac. „Meril Linč“. Pitanje vlasništva nad ovom zgradom i dalje je pred odgovarajućim sudom u Srbiji.. koji su tokom tranzicije pokupovali veći deo srpske privrede. MK Komerc iz Novog Sada i Union intertrejd LTD sa Devičanskih Ostrva dobio je pravo da za 300 miliona dinara otkupi u bomba-rdovanju oštećenu zgradu Poslovnog centra "Ušće" i tu izgradi biznis kompleks..sa legitimacijom tajne policije! U vreme sankcija najunosniji biznis bio je sa naftom. posednici manjih imanja . Prvi je prodavao italijanske cipele u Benkovcu. cigaretama i stranim pićima. zbog "uspešnosti" budućih veleposednika. Navija za Crvenu zvezdu. Centar će koštati 120 miliona evra. a biće izgrađen uz pomoć "sindiciranog kredita". Rođen je u Mariboru septembra 1966. izgradi trgovinski centar sa dve poslovne palate. a cigarete i viski su i danas u asortimanu njegovih proizvoda. Kao vlasnik kompanije MPC Matić se svrstava među 10 najbogatijih ljudi Srbije. Naime. kongresa obnove.. vlasnik i predsednik "MPC holdinga". Petar Matić kupio je sarajevski hotel „Holidej in“ („Holiday Inn“) od austrijske kompanije koja je taj hotel privatizovala 2003. Ovo zdanje izgrađeno iz sredstava članarine koju su plaćali članovi SKJ. Majka i otac su mu stomatolozi. jedan je od desetak najbogatijih biznismena u Srbiji. i on to ne krije. godine. niti je njegova fotografija ikad objavljena. pre nekoliko godina. Da li su to možda seljaci. jer su u istom svi oblici svojine ravnopravni. Umesto toga. Miškovićeva "Delta" će morati da se zadovolji samo šoping molom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Beogradu. U njegovom posedu su „Imo centri“. Petar Matić. ali je dobar prijatelj s generalnim sekretarom Partizana Žarkom Zečevićem. gde je u dosta slučajeva društvena imovina prodavana za veoma male iznose je. između niškog autoputa i Bulevara oslobođenja. prvo su brutalno izbačeni od strane JUL-a. godine u Hrvatskoj. A jedna od prvih prodavnica koju je otvorio nalazila se u blizini američke ambasade.” U knjizi rođenih upisan kao PETER MATIĆ. Dobro upućeni tvrde . po svim pravnim normama treba da je u posedu Saveza komunista Jugoslavije. Taj centar će biti duplo veći od Miškovićevog i najveći na Balkanu. Matić je jedan od deset najbogatijih srpskih biznismena koji nikada nije dao intervju. Zadru i Šibeniku. niti je fotografisan. Za razliku od svojih kolega.

” 30. Od kada je za njim 15. Filipa Ceptera. i na vanrednoj konferenciji za štampu saopštio da je policija otkrila Batićeve zloupotrebe. “ministar unutrašnjih poslova Srbije u kabinetu Vojislava Koštunice.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Matić je bio blizak i sa srpskim premijerom Mirkom Marjanovićem. “poslanik Demokratske stranke. Član je Udruženja američkih procenitelja. Na Novom Beogradu. "privatizacija" je izvedena uz podršku vlasti. kupac Robnih kuća „Beograd“. U dilemi da li je umesno iznosimti primer Dragana Jočića. koji je. Na Novom Beogradu. Petera Matića. i da nastavlja intenzivnu istragu. 30 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 77 . mestu najbogatijih ljudi jugoistočne Evrope. vladavinom uredbama. Beogradske privredne komore i predsednik SD „Crvena zvezda“. Bio je ministar za privredu i privatizaciju u vladi Zorana Đinđića. Promenu vlasti 2000. supermoderan poslovni objekt. Ovaj beogradski biznismen. Miodraga Kostića. Bio je potpredsednik Skupštine Beograda u vreme Radmile Hrustanović. uložio 4 miliona evra.” 31. za koju je platio 360 miliona evra. nekoliko medija objavilo je da je 1981.5 miliona evra. u ulici Dušana Vukasovića. Posle diplomiranja privatno se bavio pravom. narodni poslanik u tri mandata. opredelili smo se da ostavimo ovaj prilog (publikovan dok nije bio povređen) jer je gospodin Jočić. Jedna od investicija je servis "Sitroen" servisa. i uz pomoć Zorana Janjuševića nesmetano nastavio svoj posao. Potpredsednik DSS. UO „Erste banke“. poznat pod nadimkom Baja Plavi. samo nije velika politička zvezda. sa Milijom Babovićem. Jočić mu je grubo okrenuo leđa. godine. godine bio umešan u pljačku kioska i zbog toga osuđen na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora. 28. Osumnjičen je da je vođa jedne od organizovanih grupa koje su se devedesetih bavile međunarodnim švercom cigareta. aprila 1998. Međunarodnog udruženja računovođa. a firmu "Progres" još čuvaju ljudi iz Matićevog obezbeđenja. teško povređen. Dragan Jočić30. U ovu kaznu uračunata je i osuda zbog krivičnog dela učestvovanja u tuči. iste večeri oglasio se ministar Jočić.” 29. čiji je član od osnivanja. i zašto nije poštovana zakonska procedura. juna raspisana Interpolova poternica. Bio je poslanik u Skupštini Srbije i odbornik Skupštine grada Beograda. godine Matić je dočekao spremno. Kada je postavljen na mesto ministra unutrašnjih poslova. “nalazi se na 96. živ i pri zdravoj pameti i u stanju da odgovori. nalazi se van Srbije.08. Saveza ekonomista Srbije. Već sutradan istražni sudija. oslobodio je Batića odgovornosti. na žalost. koji se trudio da od njega napravi advokata i čoveka. od 28. pobedio je u nadmetanju Miroslava Miškovića. Za 2. na sreću.2007. tvrde da bi najniža realna cena bila između 15 i 20 miliona evra.600 kvadrata platio je 4. gradi novi tržni centar. kada je sa svojom bandom uleteo na privatnu žurku i tom prilikom jedan mladić izgubio oko. U obrazloženju rešenja o hapšenju piše da postoji osnovana sumnja da je utajio porez u visini od tri miliona dinara.” Tabloid 135. navodno. I dalje ne želi da kaže o čemu su on i Rade Bulatović razgovarali s Miloradom Lukovićem Legijom u noći njegove predaje. sve je to Jočić bio. Radomir Živanić. Trenutno je potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Ona se žalila kako tog čoveka ne viđa i ne zna kako izgleda. “Dragan Jočić rođen je u Beogradu. u koji je. i predsednik Odbora za bezbednost. “vlasnik „Verano motorsa“. Sa Miodragom Kostićem. Potvrdio je pisanje tih medija pravdajući se mladošću. suvlasnik „Eki investments“. Kada je Vladan Batić privođen u prostorije UBPOK i zadržan pod optužbom da je. Aleksandar Vlahović.. Bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Vladana Batića. gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Iza njegove kupovine stoji grčki investicioni fond „Marfin“. Matić kupuje zgradu bivšeg Centralnog komiteta. Ali. a pre toga partner u „Dilojt i Tuš“. Matić je izgradio nov. Stanko Subotić Cane. Poslovnu karijeru Petra Matića pre osam godina nakratko je prekinuo 41 dan u pritvoru. Kupuje fabriku čarapa "Partizanka" i tu gradi apartmane. 23. Zbog njegovog drugog mandata Srbija je bila pola godine bila bez vlade i na ivici otvorene diktature. na predlog javnog tužioca.NOMENKLATURA SRBIJE . i prodaje Slovencima. U Knez Mihajlovoj kupuje "Elektrotehnu" i pretvara je u robnu kuću "Planet". a konačno.. zloupotrebio službeni položaj. a potom kupuje celu zgradu. Stručnjaci.

Naredio je da se otpusti predsednik Nezavisnog sindikata policije Miloslav Vasić. da pokrije kriminal svoje rođake Snežane Šulejić i ministra Jočića. jer ministar Jočić pokriva sve tajkune. rođaka Koštunične žene. sve članove rukovodstva ovog sindikata premestio je u unutrašnjost. Načelnik Uprave za ljudske resurse doveden je iz Smedereva. I ona je. Živkov je registrovan kao prodavac oružja. General Suzana Šulajić ostaće upamćena i po nesvakidašnjem potezu. i stalno u paranoji da ga “prijatelji izdaju”. a Nikolu Popovca. postavio je svog rođaka Borivoja Tešića. a potom u “Metalimpeks”. koji je u jednom trenutku odbio da izvršava Jočićeve naloge o progonu policajaca. bez jake podrške u “tvrdim strujama”. Umesto smenjenog komandanta Žandarmerije Gorana Radosavljevića Gurija. U Smederevu je radio u preduzeću “Fagram”. Bio je u Jočićevoj grupi na Zvezdari. nakon razbijanja njihove grupe. U njegovoj kriminalnoj grupi. kada je na mesto smenjenog haškog optuženika Sretena Lukića postavio potpukovnika Miroslava Miloševića. Očito. koga je preuzeo iz Gardijske brigade Vojske Jugoslavije. Imenovanjem Suzane Šulejić na mesto načelnika Uprave za ljudske resurse. zapošljavajući ih u policiji uprkos kriminalnim dosijeima. pobegao u Nemačku. komandira ove policijske stanice. Iako po zakonu o policiji njome rukovodi direktor policije. kao i Vladan Batić. prekorio je javnost: “Kako možete da me pitate za trafiku a Hilandar gori?”. Ispostavilo se da je većina rukovodilaca koje je ministar Jočić doveo na ključne funkcije. U prvih pola godine na mestu ministra unutrašnjih poslova smenio je 18 načelnika sekretarijata i 15 načelnika uprava policije. Narcisoidan je. Za šefa unutrašnje kontrole postavio je Dragoljuba Radovića. gde su našli utočićte u grupi Ljube Zemunca. S njim je Jočić. Ministar policije najviše ima poverenja u ljude s gresima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kad ga je zapamtila. Inspektori kriminalističke policije klone se da istražuju teške kriminalne prestupe. opija se do besvesti. koji je bio uhapšen jer je Vojsku Jugoslavije trebalo da ojadi za 250 miliona evra. poznatijeg kao Vlada Klej (lični taksista Vojislava Koštunice do dolaska na vlast). ministar Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 78 . Okružen je svitom telohranitelja. godine. Sukobio se s generalom Miroslavom Miloševićem. Na ovoj teritoriji je. odlazi u lovišta. zakazivala je bezuspešne sastanke s njim. Mladena Kuribaka. poslužio se angažovanjem svojih drugara iz mladosti. ordinirao i Dragan Jočić. za načelnika Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd. Da bi predupredio organizovanu pobunu u policiji. a Jočić ga je potom penzionisao na mestu načelnika OUP Vračar. 36 rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. kao i rešenja o otpuštanju policajaca i inspektora. postavio je za načelnika Uprave policije MUP Srbije. U policiji je njen karton debeo. a u MUP-u Srbije zasnovao je radni odnos 2003. ne mogu po Zakonu o policiji obavljati poslove u ovom ministarstvu. Često se tukla sa svojim mužem. ministar mesečno donese i po stotinu rešenja kojim inspektore i policajce iz jedne policijske stanice šalje na rad u prigradske opštine. a potom postavio za načelnika Uprave za zajedničke poslove MUP-a Srbije. Dragan Jočić primio je u policiju. u činu pukovnika. Loleta je ministar Jočić zaposlio u Nacionalnoj štedionici Srbije. vozila i odevne predmete za potrebe policije. General je odbio da učestvuje u pljačkanju fondova u MUP-u i da potpisuje lažne fakture. Svog pašenoga. zvani Lole. Gospođa Šulajić je iz Zrenjanina.NOMENKLATURA SRBIJE . koje je zaposlio ministar Dragan Jočić. preduzeću za trgovinu otpadnim materijalom. spremna da se zakune kako Jočić ispija oštra pića u kafanama u radno vreme ali i posle njega. i pored činjenice da je više puta krivično osuđivan. a nakon štrajka policajaca. a policajce iz prigradskih policijskih stanica u Beograd. radila je u Odeljenju unutrašnjih poslova Zvezdara. oružje. bio je i Zoran Amidžić. Ministar Jočić je agresivno primitivan čovek. Jočić je počeo da pljačka fondove ministarstva. Kad su ga mediji prozvali zbog obijanja trafika. Izazvao je pometnju u redovima policije. Unapredio ga je u čin majora. Najveći broj kršenja zakona tajkuna pretočen u krivične prijave. Dejan Matić je diplomirani ekonomista. kao mlad. Jočić drži sve poluge rukovođenja. Posebno ogorčenje ponašanjem ministra je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Ivana Živkova je najpre zaposlio u Upravi za obezbeđenje a potom u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. Ministar je naročito osetljiv na sindikalno organizovanje policajaca. s kojim se družio dok je i sam bio taksista. Šulajićka mu je dala posao dok je on bio u pritvoru! Taksistu Vladimira Jakovljevića. koja se bavila džeparenjem i obijanjem trafika. Tako tragikomično započeće svoj prvi mandat. i pravi terevenke vikendima. nabavljajući opremu. U prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu potpisala je ugovor o kupovini opreme od zrenjaninskog biznismena Mileta Dragića. od koga se razvela. načelnika Odeljenja unutrašnjih poslova u Kovinu.

Svuda u svetu je nezamislivo da supruge ministara dobijaju rukovodeća mesta u javnim preduzećima. koji je veštačio poslovanje direktora EPS-a po nalogu istražnog sudije Nebojše Živkovića. svim policijskim službama rukovodi direktor policije. načelnikom Dejanom Svilarom. Na ovoj krivičnoj prijavi radilo se po nalogu zamenika okružnog javnog tužioca u Beogradu. Na sastancima kolegijuma Jočić vređa prisutne. Unizan je pred Miroslavom Miškovićem.“nemojte to nikome da kažete. to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. u vreme pobune “crvenih beretki”. Bolje upućeni znaju da ministar Jočić nije izlazio iz pantalona bivšem američkom ambasadoru u Beogradu Majklu Poltu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jočić zahteva da budu fiokirane. ili ih. Milana tera muža da pezi pred Tahirom. koje mu Miškovićeva svita prenosi na inostrane račune. ima Voja da me kara”. Na čelu ovog odeljenja bio je mafijaš Dragoljub Radović. gospođa Milana Jočić. Nakon što je počelo suđenje Ulemeku. Oni koji ih bolje poznaju. služi svom sunarodniku Vojinu Lazareviću. “Prenagljeno informisanje koje predstavlja određenu kakofoniju informacija. neposredno ili putem sredstava javnog obaveštavanja. Kada je on unapređen. a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice. Po zakonu o policiji. ponašajući se kao uličar. a Polt je uspeo da izdejstvuje da srpska specijalna jedinica (SAJ) obavi vežbu oslobađanja talaca koji su navodno uzeti u zgradi ambasade. Dejanom Mihajlovim i Aleksandrom Nikitovićem. preko specijalnog tužilaštva. Jočić smanjuje unutrašnju kontrolu rada policije. Tahir Hasanović uspeva da dobije razne dozvole na zgradama pod zaštitom države. ali se ministar protivzakonito meša u rad organizacionih jedinica policije. Od njega dobija stotine hiljada evra apanaže. U sukob je ministar došao i sa smirenim čovekom. neovlašćeno. Direktor policije je iskusni policajac Milorad Veljović. podneli su tužiocu i zvaničnu krivičnu prijavu. Ministar Jočić javno proziva vladu SAD zbog odnosa prema Srbiji i njenim nacionalnim interesima. koji otvoreno. Bio je to prvi slučaj da je policija zemlje domaćina ušla u neku zgradu američke ambasade u njenoj istoriji. na rad u Obrenovac. pravosuđu. Jočić je. Ne postoji gadost i kriminal koji ministar Jočić učini. Ulagivao mu se. Milana Jočić odala se životu. Njegove komunikacije s medijima su skoro nikakve. svojim rođakom Borivojem Tešićem. reče Dragan Jočić. rođak Koštuničine službene žene.NOMENKLATURA SRBIJE . uopšte. Supruga ministra policije. Odeljenje za privredni kriminal Policijske uprave za grad Beograd podnelo je krivičnu prijavu protiv bivših rukovodilaca EPS-a.” Dragan Jočić je pomenut je u transkriptu razgovora Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik pokušaja da se Bagzi nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika RDB Momira Gavrilovića. Penzionsiani agent Mosada Meir Avital prenosi u strane banke pare bračnog para Jočić. a načelnika odeljenja je poslao. Jočić je neko pismo Milorada Ulemeka Legije tumačio kao “vojničko pismo”. Kada mu načelnici kriminalističkih policija podnose izveštaj o otkrivanju velikih pljački srpskih oligarha. uhapsi inspektore koji su ih prijavili tužilaštvu. od kojih su neki bili aktivni pripadnici Žandarmerije. drži ministar Jočić. Jočić je izjavio: “To je ipak ratna jedinica. a o tome svedoče kamere vojno-bezbednosne službe. a konferencije po “potrebi”. Dragan Jočić je jedan od retkih ljudi koji su s Vojislavom Koštunicom na “ti”. za velike pare. Upravo Jočić je podržao zahtev SRS da se iz predloga Zakona o policiji izbaci odredba po kojoj “policija može objavljivati informacije na zahtev pojedinaca” i zameni novom po kojoj “policija na zahtev pojedinaca. informiše o događajima i pojavama iz svog delokruga koje su od interesa za javnost. da premijer Koštunica to ne opravda. inspektori ovog odeljenja. Jočić kaže . Zbog muževljeve zauzetosti. po kazni. Ministar Jočić. Postojao je i nalaz Gradskog zavoda za veštačenje u Beogradu. može da šteti pogotovo MUP-u i.d. kao i merama koje se tim povodom preduzimaju”. na čelu s Petrom Damjancem i v. stavlja ad akta.. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema portparola.. postavljena je za direktora Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika u Beogradu. komandantom Žandarmerije. jer može da bude diskreditacija ljudi bez osnova”. Ludo se provode. Kao predsednik Odbora za bezbednost 2001. i pokrenuo propagandu s ciljem da umesto elektroprivredne mafije. Jočićem. kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. odmah je reagovao penzionišući inspektora Damjanca. U Belanovici se premijer sastaje s glumcem Tikom Arsićem. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 79 . pamte da je premijer imao strasnu vezu sa svojim ministrom policije. Većina organizovanih grupa u izvršnoj vlasti i vrhovima političkih stranaka debelo plaća ministra Jočića. Protivterorističku jedinicu Žandarmerije izdvojio iz njenog sastava i odlučio da on lično njome komanduje.

Spekuliše se da bi mogao da postane zastupnik „Gasproma“ za Srbiju i da tu firmu namerava da promoviše u glavnog sponzora kluba iz Humske. Proglašen je za bankara 2006. i dalje su u bekstvu. “generalni direktor „Mikrosoft softvera“ u Srbiji. bila je konfekcija „Prvi maj“ iz Pirota za 1. januara tačno znati koliko u Srbiji ima narkomana“. Ubijen je jedan zaštićeni svedok u procesu za Đinđićevo ubistvo.. etičko poslovanje i odnos prema konkurenciji i klijentima. “potpredsednica „Delte“. „Rajfajzen banka“ je do sada u Srbiji plasirala više od milijardu evra. Dejan Cvetković. “predsednik izvršnog odbora „Rajfajzen banke“ dobio je priznanje „Naj bankar“ koje je časopis „Ekonomist“ ustanovio za ukupne poslovne rezultate. do Ciriha i Tokija. i predsednik Američke privredne komore u Beogradu koja okuplja predstavnike najvećih stranih kompanija u Srbiji. Oliver Regl. Žarko Zečević. Bio je gradonačelnik Čačka. Draško Petrović. najveće kompanije u regionu. Po završetku Pravnog fakulteta. i jedan od kandidata na predsedničkim izborima.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Svi pripadnici zemunskog klana.” ĐORĐIJE NICOVIĆ je rođen 1951.1 milion evra. Olimpijskog komiteta. Ne odustaje od svoje teške retorike. istovremeno i najvećeg centra moći u Srbiji. Zečević nije predstavnik „Gasproma“ u Srbiji.” 32..7 miliona evra.” 38. On naprosto ne sme dalje od želja i potreba svojih političkih nalogodavaca. koji je iz kluba otišao u septembru posle 22 godine rada. Raspadom bivše Jugoslavije 1992.” 34.NOMENKLATURA SRBIJE . Boravio je i radio nekoliko godina na vodećim svetskim berzama. Vrlo brzo je umesto pravnim počeo da se bavi ekonomskim poslovima. Druga velika Nicovićeva kupovina u 2007. Hteo je. Danas ova banka u Srbiji zapošljava 1. U 1995. U „Delti“ je punih 15 godina. Bio je sekretar Udruženja brokera i dilera Srbije i član Saveta Svetskog udruženja dilera i brokera. Školovao se i obučavao za dilera i brokera. Pohađao je brojne edukacije za dilersko-brokerske poslove u više vodećih svetskih banaka. Novaka Đokovića i Jelene Janković.” 33. Ima velike operativne zasluge za petooktobarske promene 2000.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 80 . posle državnog PKB. Velimir Ilić. “vlasnik preduzeća „Irva“ kupio je u protekloj godini poljoprivredni kombinat „Bečej“. godne. Srednju školu je završio u Peći. osim Miloša Simovića. gde je i magistrirao. fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. od Njujorka i Londona. 35. godine u Kolašinu. tako da postoji velika verovatnoća da bi Zečević kroz sportsko društvo mogao da bude uključen u jedan od najvećih projekata Partizana. „Telekom“ je sponzor Fudbalskog.” 37. ali nije uspeo da kupi „Si markete“ od „Simpa“. Milka Forcan. U Narodnoj banci je prešao put od dilera i brokera do generalnog direktora sektora za devizno poslovanje. jer će se na taj način posle 20. prvi opozicioni gradonačelnik u unutrašnjosti Srbije u režimu Slobodana Miloševića. drugi po veličini u Srbiji.700 ljudi. “bivši generalni sekretar FK Partizan. Završila je Ekonomski fakultet. ali je zaposlen u jednoj od sestrinskih firmi ove kompanije. Đorđije Nicović napušta Narodnu banku i počinje da se bavi privatnim biznisom. da mu se ovde nema šta zameriti. Za sada. godini preuzima propalu “Kapital banku” i od nje za nekoliko godina pravi jednu tržišno orijentisanu i uspešnu banku. i dalje slovi za jednog od najmoćnijih ljudi srpskog sporta. i bio je član menadžerskog tima ove banke u Srbiji od samog početka. Jočić je toliko daleko od stvarnog obračuna s organizovanim kriminalom u Srbiji. pa je tako na predizbornom skupu rekao „da je dobro što se predsednik LDP Čedomir Jovanović kandidovao za predsednika. Ni priča o planiranoj izgradnji stadiona nije završena. a Pravni fakultet u Beogradu. “generalni direktor „Telekoma Srbija“ od 2000. “ministar za infrastrukturu i lider Nove Srbije. Legije koji se predao i Dejana-Bagzija Milenkovića koga su Grci uhapsili.” 36. Đorđije Nicović počeo je da radi u Narodnoj banci Jugoslavije. po ceni od 30. zbog čega je veoma vezan za „Rajfajzen banku“ u Beogradu. Predlog za njeno postavljenje na mesto predsednice Saveta za brendiranje Srbije nije prošao zbog odbijanja pojedinih članova Saveta da se nađu pod njenim vođstvom. Odbojkaškog i Teniskog saveza Srbije. Đorđije Nicović.

U poslednje četiri godine u DIN je investirano 600 miliona evra. zvanično smo proverili ko je vlasnik ovog stana i došli do otkrića da je vlasnik Industrija ravnog stakla iz Pančeva. koja deluje prilično novo.. Iznad vrata postavljen je mini-reflektor koji radi na senzor i kamera. godine bio je generalni direktor livnice "Kikinda" u Kikindi. Budžet NIP za 2008. Od 2002. u kojem je bio smešten Rukometni savez SCG. 24. koja posluje u okviru kompanije ‘Filip Moris’ moći će da osvoji nova tržišta na Balkanu i proširi izvoz“. “predsednik koncerna „Agrokor“. a drugi u Vuka Karadžića. za razliku od vrata stanara preko puta. vlasnika televizijskih prava na prenose sportskih događaja i jednog od najvećih oglašivača u pisanim medijima. Završili smo njegovo renoviranje i još ga nismo ni stavili u ponudu. bivši ministar otezao je da se iseli iz državnog stana koji je koristio.” 41. se nakon izbora za gradonačelnika Beograda našao u sukobu interesa. država Srbija. Jedino je moguće da vlasnik.NOMENKLATURA SRBIJE . kao i supermarketa „Idea“ u Beogradu. Izvori tvrde da je bivši ministar kupio bar dva stana. advokatski tim Stanka Subotića Caneta saopštio je da je Predrag Bubalo. S druge strane.koja je podignuta tek 2006. stoji na ulazu u zgradu iznad interfona. Druga kamera. koja su vremenom požutela. godini. ali i da privatizacije javnih preduzeća Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije ne moraju da budu obavljene u 2008. kako bi ih ubedio da raskinu sve ugovore sa Subotićem. odluči mimo nas da taj stan izda ili proda”. specijalna. Brava je nova.” 40. Vrata su okrečena u belo. navodeći kao razlog optužnicu protiv Subotića . 42. Predrag Bubalo. najveće hrvatske privatne firme. naglašava da taj stan nije u njihovom posedu već nekoliko meseci: “Mi smo bili samo zakupci i vratili smo ga Diplomatskom stambenom preduzeću. U Srbiji sarađuje s mnogim privrednicima. Predsednik Upravnog odbora DIPOS Slobodan Kopanja bio je iznenađen: “Odgovorno tvrdim da taj stan od oko 100 kvadrata nismo nikome izdali. Kaže da je sada pravi trenutak za ulazak ruskog kapitala na srpsko tržište jer su na redu investicije u energetski sektor. „Usvajanjem akciznog plana CEFTA sporazuma. Komšije tvrde da je Bubalo kupio stan u centralnom ulazu broja 78. Većina komšija potvrdila je da je Bubalo obitavao u stanu broj 2. od kojih je jedan u ulici Narodnog fronta. To su najskuplji stanovi u Beogradu. “generalni direktor Duvanske industrije Niš.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 39. tokom 2004.. novembra 2008. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Reporter Kurira obišao je sve lokacije i dobio potvrdu da su komšije viđale ili Bubala ili članove njegove porodice kako u različitim periodima dolazi u "svoje" stanove. Bubalo navodno ima i stan u Žarkovu. DIN. zrenjaninskog „Dijamanta“. generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. godine i njegovog susreta sa Slobodanom Miloševićem u svojstvu predstavnika pobunjenih studenata Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 81 . između 150. godine. Službena biografija gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa govori o mladom i uspešnom čoveku čija slava teče od 1991. Đilas je najavio da će ove godine novčana sredstva biti direktno raspoređena i lokalnim samoupravama. Đilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika republike i osnivač „Dajrekt medije“. u vreme dok je bio ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. a biće finansiran 971 projekat. a da je 40 miliona dinara minimum koji će opštine dobiti. jedini član Koštuničine vlade sa privredničkim iskustvom. Druga lokacija na kojoj je viđan Bubalo ili članovi njegove porodice je Gospodar Jevremova ulica broj 2 na Dorćolu. čiji proizvodi čine više od polovine srpskog tržišta cigaretama. Zgrada u Bloku 29 u Novom Beogradu jedna je od najraskošnijih i najskupljih u čitavoj prestonici. S obzirom na to da samo DIPOS izdaje državne stanove. Ne znam šta je dalje bilo s njim”. koja je vlasnik najvećeg trgovačkog lanca „Konzum“ u Hrvatskoj. “ministar trgovine i usluga. iznosi 47 milijardi dinara.000 i 200. godine u Vladičinom Hanu. i vlasnik je poslovnog prostora u Luci Beograd i u Novom Beogradu. Njegovim privatnim firmama je istog trenutka skočila vrednost. Skip Bornhiter. Božidar Đurković. kako mnogi navode.” DRAGAN ĐILAS.” PREDRAG BUBALO rođen je 1954.000 evra. “ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za nacionalni investicioni plan. Dragan Đilas. Ivica Todorić. zatražio da mu Ambasada Nemačke obezbedi sastanak s predstavnicima VAC.

poseduje stan na Vračaru od 110 kvadrata. Narodna kancelarija koju je osnovao Predsednik republike. Osim kontrole elektronskog prostora.5 miliona evra. Bajersdorf Hamburg. a od maja 2007. Tokom 2007. Henkel.. pretvorila se u sprdnju sa građanima. Aleksandar Tijanić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM protiv ondašnjeg režima. Dajrekt medija u istom periodu imala je ukupan prihod oko 43 miliona evra. Dragan Đilas osniva firmu Dajrekt medija. Javnost nikada nije saznala da li je ova neformalna institucija rešila neki ozbiljan problem zbog kojeg pate građani. Neslužbena biografija govori nešto drugo. Imlek. Apatinsku pivaru. godine. ali doći u RTS sa monopolom u prodaji reklamnog prostora. Ilić 1. mogao je samo neko ko je imao političke koncesije. a juna iste godine i za predsednika gradskog odbora. Đilasova. za nekoliko godina postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. automobil "SAAB" iz 2003. Efes Vajfert. Podravka. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . u kojima ga je Ilić redovno nazivao lopovom i prevarantom. Nešto ranije. nego su mu otvorili vrata medija. BBDO Sarajevo (48%). Nije Đilas imao novac. Loreal. Firma Dragana Đilasa Dajrekt medija zastupa kompanije Telenor. rejting vlade i samog Zorana Živkovića je bio izuzetno nizak. Multikom group je osnovan 2005. EFG Eurobank. Već 2001. Čak 55% reklamnog tržišta Srbije nalazi se u njegovim rukama. koji su odjednom prestali. To je činjenica i gotovo.Boris Tadić. a osnivači su bili Dragan Đilas. obavljao je funkciju direktora Narodne kancelarije predsednika Republike. Deo Multikom group čine i Ovejšn advertajzing i Sparkiventpromoušn.. do formiranja Vlade Republike Srbije 2007. znaju njen bivši direktor Aleksandar Crkvenjakov. Bilo je za očekivati da taj monopol ima na televiziji B92 čiji je bio suosnivač.. Neverovatno zvuči da je ovaj čovek primljen u Demokratsku stranku tek 2004. Đilas je zaradio 83. ne većem od par hiljada evra. čiji je prihod 2006. stvarao paralelne odbore DS i širio svoju "bazu" koristeći ovu budžetsku ustanovu za ličnu promociju. imao je marketinšku agenciju Ovejšn. zvanično. ušteđevinu od 799 evra i oko milion dinara. razobličavajući njegove poslovne i političke manipulacije. Prema svim istraživanjima. ili 49 % vlasništva. Đilas je. Živković izgubila je poverenje građana i poslanika u parlamentu i zbog toga smo i imali prevremene izbore. Anemična Antimonopolska komisija ne može Đilasu ništa. Dragoslav Ilić i Nebojša Garić. U sastav Multikom group ušla je njegova firma Dajrekt medija. Sručio je niz optužbi na vladu Zorana Živkovića iz pozicije simpatizera stranke. Banka Inteza. Tek 2005. a zapravo lovca na visoku funkciju:". Njegova supruga ima kuću od 250 kvadrata na Senjaku i automobil „Citroen C 3". Nektar. novi gradonačelnik je čovek čije su graditeljske ambicije očigledne. a za posao koji sam ja radio apsolutno je nebitno koliko je on sam kriv za takvu situaciju. a prihod njegove kompanije povećan je za skoro 50% u odnosu na 2006. Dragan Đilas je danas apsolutni monopolista u poslu oglašavanja. Od te 2004. godine osnovao je poslovni sistem. godine zaradio tačno 55 miliona evra. Zašto je baš Đilas dobio pravo da prodaje televizijske sekunde na državnoj televiziji. Čuveni su njegovi televizijski obračuni sa Velimirom Ilićem. koja ima licencu za sve "rijaliti šou" programe. i sadašnji. godine bio je ministar u Vladi Srbije zadužen za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. Delta DMD. i da je odmah postao član Izvršnog i Glavnog odbora.4 miliona evra. sa kojom je ušao u reklamni prostor medija u Srbiji. godine bio oko četiri miliona evra. Od osnivačkog uloga. Svojevremeno je Dragan Đilas tvrdio kako je prvi ozbiljan kapital stekao perući prozore u Londonu. Đilas je uložio oko 1. Đilas. Pa i samo članstvo stranke je to mislilo kada je tražilo da nosilac liste ne bude Živković već Tadić". Multikom group. Džonson i Džonson i mnoge druge. Kraftfuds. do jula 2008. Knjaz Miloš. i firma Emoušn prodakšn. godine. niti Đilas progovara o Iliću. Niti Ilić više pominje Đilasa. Zato je sasvim logično da njegovo pojavljivanje u kampanji nije moglo doneti glasove listi DS . Štark. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 82 . MDI internacional Prag (28%). Monopol koji danas ima nad medijskim prostorom u Srbiji počeo je da širi i na druge države u regionu. Vlada koju je predvodio g. godinu. čime je ušao među nekoliko najprofitabilnijih firmi. godine. sa osnivačkim ulogom od blizu 1. a vodio Dragan Đilas. izabran za člana Predsedništva za Beograda. Multikom group je već 2006.. Frikom. februara 2006. a Garić oko 200 hiljada evra. Bambi. i vlasništvo u firmama Multikom (50%). 'Ajde da budemo potpuno iskreni.u Srbiji.8 miliona evra.3 miliona. Prethodno je na Skupštini Demokratske stranke 18. Njegova sloboda da bira koga će da reklamira stvorena je protivzakonito. otvarajući širom Srbije ispostave Narodne kancelarije.

pomoćnik ministra. Možda sam i zbog toga veći optimista kada je u pitanju budućnost Srbije nego mnogi Srbi“. godine. “ambasador Nemačke u Srbiji. Volfram Mas. a njegova supruga Milica. Ministar je upotrebio svoj autoritet i sve podzemne veze. Rasim Ljajić. „Komtrejd“ je pokrenuo automatizovanu liniju za proizvodnju računara. Ružica Đinđić. “direktor Javnog servisa RTS.” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 83 .500 zaposlenih i 5. “samo povremeno se uključuje u aktivni politički život Srbije. i da bi trebalo da bude promenjen način na koji će se utvrđivati visina penzija. Ljajić je i predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije. Branislav Grujić.” 49.” 48. podrška na tom putu neće izostati. a odštampano. kandidat na predstojećim predsedničkim izborima. godine. pre svega kroz podršku koju pruža političkoj opciji Borisa Tadića. Uspeo je da se izbori protiv „obavezujućeg uputstva“ RRA o prenosu skupštinskih zasedanja i preinači ga u „preporuku“. jedan od najpoznatijih novinara. “predsednik Upravnog odbora kompanije „PSP Farman holding“ iz Moskve.000 poslovnih partnera. Čedomir Jovanović. ali i da značajno podigne gledanost.” 47. kako kaže. Aleksandar Tijanić. Sa g. “prvi čovek „Koka-Kola“ u Srbiji posluje od 1997. Osnivač je i predsednica Udruženja „Prvo deca“. Jedan od najoštrijih kritičara SRS i. Posle mesec dana. Đilasom nema šale.” 44. Zbog toga je Vojvodina na ime koncesija tražila 220 miliona evra. prve u Srbiji i jedinstvene u jugoistočnoj Evropi. novo izdanje. koja na tržištu Rusije. a trenutno ima više od 1. Klub privrednih novinara jednoglasno ga je proglasio za poslovnog čoveka 2007.” 45. pošto u hrvatskoj njegova firma „Kripton“ sklapa LCD televizore.” 51. a aktivna je i u organizacijama koje se bave problemima autistične dece. „Tempo pridruživanja EU diktiraće Srbija. jedini kandidat za ovu funkciju bio je opet Dragan Đilas. Takođe je insistirao da se obelodani ugovor o gradnji autoputa Požega-Horgoš. „pogubne politike koju je ova stranka vodila“. doduše kao razvedeni. Bojan Pajtić. Kuća na čijem je čelu „uporno“ proizvodi gubitke.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Kad je Demokratska stranka izgubila na decembarskim izborima 2006. Prva je žena koja je dobila mesto broj 1 na izbornoj listi Demokratske stranke i član je Predsedništva DS.NOMENKLATURA SRBIJE . Stefanos Vafidis. Otvorio je firme i u Bostonu u SAD i Rijadu u Saudi Arabiji. Decidan je u oceni da su rešavanje kosovskog problema i evropske integracije Srbije dva potpuno odvojena procesa. Uspeo je i da izdrži žestoke napade zbog obavezujuće TV pretplate. “vlasnik kompanije „Komtrejd“ smatra da će najveći poslovni uspeh njegove firme biti realizacija plana o izlasku na Londonsku berzu. Da li je Dragan Đilas studirao na Mašinskom. noću. a ostali su i u Cvetkovićevoj (Tadićevoj). i ceo tiraž "Kurira" je isečen. Jevrosimović je odnedavno sponzor zagrebačke Cibone.” 46. zapadne Evrope i Srbije pravi obrt od oko 350 miliona dolara godišnje. MP3 plejere i navigacione uređaje.” 50. Dnevnik "Kurir" je odlučio da objavi ''detalje'' o slatkom životu i o razvodu Dragana Đilasa od supruge Milice Delević-Đilas. bivši potpredsednik Vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. Veselin Jevrosimović. kako tvrdi) ili na Poljoprivrednom fakultetu (smer Poljoprivredne mašine)? U Koštuničinoj vladi bio je ministar. 43. “lider Liberalno-demokratske partije. izjavio je. Sigurno. “ministar za rad i socijalnu politiku najavio je da će penzije u Srbiji uskoro biti povećane. Uspeo je da grupaciju oko svog LDP-a uvede u Skupštinu Srbije. Dragan Đilas je podneo ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke zbog loših izbornih rezultata. “potpredsednik DS i aktuelni predsednik Izvršnog veća Vojvodine. predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i predsednik Sandžačke demokratske partije. Vafidis je predsednik Helenskog poslovnog udruženja u Srbiji.

“prva žena na čelu RZZO u istoriji. Od 2003. Dušan Petrović. postavši vlasnik „Voda vode“. “izvršni direktor kompanije „Nektar“ iz Bačke Palanke.” 58. a za podele unutar islamske zajednice u Srbiji tvrdi da ih podstiče ili prećutno odobrava „svetska antimuslimanska alijansa“…. oteo sve prodajne objekte. Vlasnica je prvog privatnog pozorišta i opere „Madlenijanum“ u Zemunu. jedne od vodećih firmi srpske konditorske industrije. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Strategiju partnerstva za Srbiju za period 2008-2011. konstatovali totalnu štetu i mada je polisa za opremu bila na 895. Marković je imao problema sa naplatom osiguranja. “šef kancelarije Svetske banke u Srbiji. Ističe da je „Nektarov“ slogan „nije svejedno“ postao njegov recept za uspeh. čije je predsedništvo najavilo je da će zajedno sa DSS i NS na predsedničkim izborima podržati Velimira Ilića.” 60. Sulejman Ugljanin.000 evra. “mecena umetnika. koji nisu bili vezani uz državni aparat. “većinski vlasnik koncerna „Svislajon-Takovo“. “proslavljeni košarkaš. naftom. Miroslav Mišković je od Rodoljuba Draškovića. Donedavno je bila jedina žena član kluba „Privrednik“. osim uspešnih humanitarnih akcija uključio se i u biznis. Kompanija MB poseduje i ugostiteljske objekte i robne kuće. prema podacima Agencije za privredne registre. Ili ćeš da mi ustupiš prodavnice Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 84 . Od prošle godine je član Poslovnog saveta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Bojan Radun. najviše u Francuskoj. Milan Rodić. Svetlana Vukajlović. koji nisu nosili iz trezora džakove deviza.” 53. prema kojoj će Svetska banka u naredne 4 godine u Srbiju usmeriti 600 miliona dolara. Rodoljub Drašković.” 57. vlasnika “Takova” iz Gornjeg Milanovca.000 evra. Radun je jedan od najmlađih izvršnih direktora u zemlji. Komisije za zaštitu konkurencije ispitivala je zastupljenost „Salforda“ na tržištu mleka.NOMENKLATURA SRBIJE . dodeljuje evropsku književnu nagradu „Madlen Cepter“ za roman pisca iz EU preveden i objavljen na francuskom. regionalnog lidera u proizvodnji voćnih sokova. Madlen Cepter.” 59. izjavio je). Ivana Veselinović. Za svog mandata proširila je listu medikamenata koje finansira Zavod i omogućila svim osiguranicima u Srbiji da se leče i na VMA. drogama. “predsednik opštine Novi Pazar i lider Liste za Sandžak. Slobodan Petrović.” Dragoljub Marković ustupio je tron kralj jaja Rodoljubu Draškoviću. Sajmon Grej. kod koje je bila osigurana imovina „Eko organik lajfa“. Razlog zbog kojeg je Dragoljub Marković prodao ovo preduzeće jesu finansijske poteškoće. “ministar pravde. Iako su procenitelji ove osiguravajuće kuće. “U ovoj zemlji ne mogu biti dva gospodara. Poznat je po zalaganju da Sandžak dobije status republike.” 62. cigaretama. u koje je zapao zbog požara koji je februara ove godine uništio farmu u Surčinu. “vlasnik kompanije MB koja je prodala svoju Pivaru MB iz Novog Sada multinacionalnoj kompaniji „Hajneken“. Kapital novosadske pivare. “generalna direktorka „Delta M grupe“ i neformalno treći čovek naše najveće kompanije. isplaćeno je svega 100. koji se nisu bavili alkoholom.” 54. zbog sumnje da su monopolisti.” 56.” 61. nekadašnjeg „Krmivo produkta“. Vlade Divac. “generalni direktor „Salforda“. Ta firma je i sada lider na tržištu u proizvodnji jaja i zauzima negde oko 20 odsto tržišta.” 55. Marković je Draškoviću prodao 70% svoje firme „Eko organik lajf“. prodajom oružja . skaut LA Lejkersa i funkcioner KK Real iz Madrida. koji nisu dobijali povoljne kredite. vlasniku koncerna „SvislajonTakovo“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 52. vlasnika najvećih mlekara u Srbiji koji je kupio „Bambi“ i fabriku čokolade „Banat“. potpredsednik DS i poslanik u Skupštini Srbije. Rođeni brat Vuka Draškovića koji je van politike (“Svi ljudi koji nisu ulazili u trezor Narodne banke. procenjen je na oko 145 miliona evra. godina.oni su sačuvali slobodu i mogli da posluju”.

dobio kaznu od osam meseci zatvora.o. zloupotreba dvojice osuđenih u vezi je s komisionim poslovima između Dijamant banke i Centro banke kojim je Dijamant banka oštećena za 1. U našu zemlju je ušao 2003. Kneževića su teretili da je. U trci za kupovinu ovog lanca koji deluje na jugu Srbije bio je i slovenački Merkator. ali nažalost. aditiva. a godinu dana kasnije i uljare „Dijamant“. U maju 2008. Otac Ivice Todorića bio je jedan od vođa MASPOK u Hrvatskoj. bilo je i osam pokojnika. vlasnik hrvatske kompanije „Agrokor“. podneta maja 2003.NOMENKLATURA SRBIJE . koje je odvezao u Čajetinu i nalepio na njih nalepnice preduzeća Zlatibor! Pro Bekom je opelješio 40 dobavljača. Todorić je vlasnik trgovačkog lanca „Idea“.D. koja se bavi preradom voća i povrća i proizvodnjom biskvita. navodno. Ivica Todorić 31 kupio je SL Gros. mašina. kao što je neuspeli pokušaj kupovine mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice sa Dragoljubom Markovićem-Krmojem i danas odbeglim direktorom “C Marketa” Slobodanom Radulovićem. po usvajanju Zakona o porezu na ekstraprofit. Novac je Beštić prebacivao na svoju firmu A. jer Beštić ima ogromne pare. koristeći položaj direktora i uslove koji nisu bili dostupni drugim radnicima. uslovno na tri godine. marta 2005. supruga nekadašnjeg direktora „Dijamanta“ Save Kneževića. Kupovina ove firme je poništena od strane nadležnih organa. skoro bez naknade. istražni organi ponovo ispituju privatizaciju „Dijamanta“ iz Zrenjanina i ulogu rukovodstva fabrike u prodaji hrvatskom tajkunu Ivici Todoriću.o. Beograd“. čiji je vlasnik bila Ljiljana Knežević.96% akcija investicionog fonda „Saut-ist ei fond“. koji je već prisutan na tom tržištu preko trgovačkog lanca Konzum.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ‘Takova’. Borivoje Beštić učio se u Sarajevu. Optužnica protiv Sava Kneževića. 31 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 85 . a vlasnik je Ljiljana Knežević. na ime isporučene robe. u koji je došao kao izbeglica.o.. kupio 20. Trident trust kompani limited“ sa Devičanskih ostrva.. kojima duguje oko 15 miliona evra. kao magacioner u Beku. Pojedini rukovodioci „Dijamanta“ izjavili su da su Knežević i Todorić prijatelji više od dvadeset godina i da su smislili način kako da izbegnu prodaju akcija na berzi. gde je uz to dobio i na desetine hiljada hektara najplodnije zemlje u Vojvodini.336 deonica.872 akcije „Dijamanta“... Rodoljub je ustupio sve prodavnice “Takova”. većinski udeo u „Dijamantu“ stekao preuzimanjem 26. Rodoljub Drašković kupuje firmu Euro Food Markt iz Siska za 20 miliona eura. Beograd. Knežević je u julu 2001. Kakav je kvalitete mesnih prerađevina koje Beštić prodaje po Srbiji. smrznutog voća i povrća „Frikom“. Samo mesec dana od osnivanje ove firme u nenovčani kapital preduzeća upisane su 81. neposredno pre Todorićevog preuzimanja većinskog vlasništva. Na toj listi.bio je Miškovićev ultimatum Rodoljubu Draškoviću. supruga Save Kneževića.2 miliona dinara. Zvanično. na osnovu kojih su raspolagali daleko većim brojem akcija od stvarnog. iz magacina Bek-a odneo oko milion konzervi mesnih prerađevina. Posebno će se ispitati okolnosti vezane za preuzimanje akcija „Dijamanta“ koje su pripadale beogradskoj firmi „Društvo Sadra d. Beštić se Tajkun Ivica Todorić najveći je hrvatski investitor u Srbiji. godine. i namjerava ojačati poziciju Swisliona u Hrvatskoj. odbačena je zbog zastarelosti. jer je od činjenja dela za koje se teretio prošlo više od deset godina. bivši direktor Dijamant banke. ali je Beštić. za falsifikovanje službenih isprava i utaju poreza.o. koji je bio u vlasništvu Rodoljuba Draškovića. pozvao 27 deoničara ili njihove naslednike i zahtevao da potpišu blanko poreske prijave. ostale mnogobrojne afere. godine kupovinom fabrike sladoleda. za vreme upisa druge emisije akcija 1993. Knežević je osuđen na kaznu od godinu dana zatvora ili uslovno tri godine. anonimne firme DSDB. Iza Beštića su u Beogradu. osnivač ovog preduzeća je firma „Adison intertrejd inc.90% vlasništva anonimne firme „Društvo Sadra” d. Poslednja velika prevara tandema Beštić-Janjić je kupovina zrenjaninske mesne industrije Bek. Ova firma je osnovana 31. Mesna industrija Pro Bekom imala je oko 40 dobavljača. Podsećam da su svi brujali da je Knežević mimo berze prodao Todoriću akcije. godine. Prema obrazloženju ove prvostepene presude. Čajetina. Pretpostavlja se da je Ivica Todorić. a uspon njihove kompanije u Hrvatskoj se vezuje za bliskost vladajućoj HDZ i Franji Tuđmanu. Kontrole nema. trgovački deo poznatog srpskog koncerna Svislajon Takovo čiji je vlasnik Rodoljub Drašković.i 24. nadležni državni organi nikad se nisu bavili ovim pitanjem. godine. preko. dok je drugooptuženi Đuro Kesić. pored desetak penzionisanih radnika koji za svoje akcije nisu znali. da bi izbegao porez. u međuvremenu. ili će te Mlađa odmah uhapsiti “ . čija vrednost prelazi 10 miliona evra. Zakonitost prodaje akcija „Dijamanta“ u javnosti je dovedena u pitanju 2005. koji je počeo da se širi kupovinom „Svislajon grosa“. Lopovskoj umetnosti. 2008. Čak je i sedište kompanije registrovano na kućnoj adresi Kneževićevih u Beogradu.

Pored navedenih opcija spremni smo da prihvatimo svaki Vaš predlog. vlasnikom kompanije Svislajon Takovo. koje priče o slavi. a Srbija je postala "izvoznik" lepih devojaka i dečaka. među kojima i Milorad Vučelić. samo ne u meri i na način na koji se to danas dešava. Fabrika iz Čajetine. a sa Sašom Popovićem osnovala je „Grand“. Rodoljub Drašković. očekujući početak snimanja emisije “Bijelo dugme i prijatelji”. što je osnov za pokretanje stečajnog postupka. Miodrag Kostić.o. taj posao bivao je sve unosniji.. Aleksandar Vulin. Čajetina. “direktor predstavništva agencije „Meken Erikson“ za jugoistočnu Evropu i član Glavnog odbora DS. Novak Đoković. “treći teniser sveta. Naime.o. na osnovu ugovora o budućoj poslovnoj saradnji. . Čajetina.” Mnogo ljudi. čega u ovom poslu uvek ima. Nenad Čanak. podvođenja u prostituciju i drugih nepodopština. Čajetina.d. Smatramo da je celishodnije i ekonomski racionalnije da se pokrene postupak sanacije. U u svom Drvengradu je pokrenuo filmski festival „Kustendorf“. oktobra 2008: “Obaveštavamo Vas da je Koncern Swisslion . Industrija mesa Zlatibor a. najveću produkcijsku kuću u regionu. guralo se 26.” 65. Milan Gutović. Činjenica je da su u poslednjih desetak i više godina iz Srbije uspele tek tri-četiri devojke.otkup potraživanja.o. . “proslavljeni režiser koji je sa svojim poslednjim filmom doživeo ovacije u Parizu i širom Evrope.otpis potraživanja. Kako je ekonomsko i političko stanje u državi bivalo sve gore. "modela" pomažu sami roditelji. U Beogradu i Srbiji mnogo toga počinje preko Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 86 . materijalnu štetu će neminovno pretrpeti i poverioci i Industrija mesa Zlatibor a. agencije peru ruke od seks trafikinga. d. Starost devojaka često ne prelazi 16 godina.” 66.pretvaranje potraživanja u dugoročni kredit sa grejs periodom. uz minimalnu kamatnu stopu. Beograd. čiji su vlasnici Borivoje i Vladan Beštić. U stvari. Gde su one završile i ko je u javnosti čuo njihovo iskustvo? Pravilo je da se o tome ćuti. Čajetina. novcu i boljem životu lako odvode u razne "kompromise". U dobrom broju slučajeva ulazak u svet modne industrije. Takođe je činjenica da je njih na hiljade to isto pokušavalo. Emir Kusturica. ali nije dozvolio da se prikaže u Beogradu. Beograd Vam nudi sledeće moguće opcije sanacije: . imaju vrlo jake pozicije. Sa suprugom Slobodanom Živojinovićem vlasnik je više firmi i stranih predstavništva. Miroslav Mišković i Milija Babović imali dvadesetak milona evra u gotovini na koje je plaćen porez na prihod građana? Ne! I da li je ministar policije preduzeo neka hapšenja? Ne! Odakle im tolike pare za otkup? Velike svetske modne agencije.konverzija potraživanja u kapital. Srđan Šaper. ispred studija TV Pink. Evo originalnog rešenja koje je Drašković ponudio dobavljačima u “pismu o dobrim namerama” 10.d. 63. Fahreta Živojinović. spreman da učestvuje u sanaciji industrije mesa Zlatibor a. gde se često u ugovorima nalaze razni aneksi i ograde od mogućeg "skretanja s pravog puta" angažovanih..2005.o. u slučaju pokretanja stečajnog postupka.” Da li su Fahreta Jahić. odnosno sveukupne finansijske konsolidacije Industrije mesa Zlatibor a. . Mladić koji uspešno predstavlja svoju zemlju u svetu i zbog koga je tenis postao jedan od najprivlačnijih sportova za mlade u Srbiji.” 64. na čije otvaranje je došao Vojislav Koštunica. koju je kupio Rodoljub Drašković je u blokadi. Slobodan Živojinović.. Poslednjih desetak godina domaće agencije aktivno učestvuju u međunarodnoj trgovini "novih lica".NOMENKLATURA SRBIJE . Tahir Hasanović. a koji će neposredno doprineti finansijskoj konsolidaciji Industrije mesa “Zlatibor” a. uz discount. bliski saradnik predsednika Borisa Tadića. napravivši svetsku slavu kao top-modeli (što znači da dovoljno zarađuju i za sebe i za druge). Gospodin Drašković je tako kupio i fabriku mesa Zlatibor. Reč je o vrlo rizičnim grupama. Koncern Swisslion Takovo.d. Čajetina je u finansijskoj blokadi već više od 60 dana. “najpopularnija pevačica svih vremena u bivšoj Jugoslaviji.06.d. Međutim. poput "Elita" i sličnih.Takovo preko svog podređenog društva Takovo Agrar d.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sastaje sa Božidarom Đelićem i Rodoljubom Draškovićem. preko svog podređenog Društva Takovo Agrar d.

pune tri decenije je u preduzeću. „Metalac“ je 2007. ostvario 17 miliona evra od prodaje na inostranom tržištu. za njegovih mandata. Ministarka pravde podnela je inicijativu Vrhovnom sudu Srbije da razreši sudije tog suda Dragišu Đorđevića.” Sudija Dragiša Đorđević je bio i predsedavajući sudija u žalbenom postupku optuženima za atentat na Zorana Đinđića. srpskim pacijentima se danas prepisuje nekoliko desetina lekova. jedna je od osnivača Društva sudija Srbije. VSS je preinačio odluku i rešenje.” TOMICA MILOSAVLJEVIĆ. Članovi veća su bile i sudije Sonja Manojlović i Miodrag Vićentijević. odnosno stvaranje novih lekova. inače. uz pomoć Verice Rakočević i sličnih. “Vrhovni sud se pozvao na to da je Kazneno-popravni zavod "Zabela" predložio u svom izveštaju da se usvoji Bracanovićeva molba. gde mu je bračni par podvodio pevaljke iz Grand produkcije. za račun stranih kompanija. koja je. Međutim. 69. koji nije odobren za prodaju u apotekama. “predsednica Vrhovnog suda Srbije. Pre dvadesetak godina dekan Medicinskog fakulteta Ljubisav Rakić. vođa Munove sekte u Srbiji. Okružni sud u Beogradu koji je Bracanovića osudio zbog neprijavljivanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića. vrši opite. Te eksperimente odobravaju Etički komiteti Kliničkog centra Srbije. čijih pet spratova još nije u upotrebi. Tomica Milosavljević. započeo je gradnju zgrade Kliničkog centra Srbije. u izveštaju o njegovom vladanju ne stoji predlog da se on pusti na uslovni otpust kako je to navedeno u obrazloženju odluke VSS. Dragan Đilas poveo se za predlogom bračnog para Živojinović . sudila je kao sudija Okružnog suda Radomiru Markoviću. koje dobiju velike pare za istraživanje novih lekova. List Tabloid pokušavao je da od ministra zdravlja sazna koliko je. Tada je Rakićev tim uzeo ogromne pare. sprovodi reforme u zdravstvu.” SONJA MANOJLOVIĆ. a to piše na kutijama u koje su pakovani.” 68. Ovaj lek farmaceutske kuće iz Filadelfije (SAD). A to nije najsrećniji način da se uspe u životu. i osposobi zgradu KCS. Uz atmosferu koja priliči balkanskim snobovima. 67. Mentor gospodina Milosavljevića. na čijim kutijama stoje napomene inostranih farmaceutskih kuća da ''nisu za javnu upotrebu''.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM modne agencije "Klik" ili preko Vesne Jugović (koja nema veze s modom ali ima s angažmanom devojaka). odbio njegovu molbu za uslovni otpust. odobrio je. Sonju Manojlović i Miodraga Vićentijevića zbog nesavesnog i nestručnog vršenja sudijske dužnosti. Vida Petrović-Škero. član Munove sekte.NOMENKLATURA SRBIJE . “ministar zdravlja svih vlada od 2000. koje izdaje primarijs dr Miroslav Vircburger. poput .Jahić da poseti njihove terevenke. “predsednik Uprave kompanije „Metalac group“ i predsednik „Akcionarskog društva Metalac“. Farmaceutske kuće. specijalista interne medicine . što je 18% više u odnosu na godinu ranije. je 76-godišnji akademik Ljubisav Rakić. Ovaj mladić je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Nebojše Trajkovića na beogradskoj "Marakani". Nikoli Ćurčiću i Branku Crnom za odavanje službene tajne i uništavanje dokumenata. koliko ih je priznato a koliko je skinuto s liste pozitivnih lekova. sprovode svoje opite nad srpskim pacijentima."avandia" i "actos". u 43 odsto slučajeva izaziva infarkt kod pacijenta! Teško da Vircburger nije jedini lekar u Srbiji koji pacijentima prepisuje ove lekove. pomoćnik ministra inostranih poslova. Danas se ministar zdravlja sprema da dovrši njegovo delo. Zahvaljujući ministru zdravlja Milosavljeviću. zaljubio se u tek punoletnu pevaljku i u razvodu je od supruge Milice Delević-Đilas. Dragoljub Vukadinović. Nije odgovorio ni koliko je pacijenata umrlo po primeni nepriznatih metoda. medicinske eksperimente u srpskim klinikama. Ministar nije odgovorio. Srpski Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 87 .endokrinolog u Kliničkom centru Zvezdara. Sudija Đorđević bio je i predsednik veća koje je ukinulo presudu navijaču "Crvene zvezde" Urošu Mišiću. kao ministar zdravlja. Oni su dozvolili uslovni otpust bivšeg načelnika za bezbednost JSO Milorada Bracanovića iz zatvora "Zabela". koji se poveravaju poverljivim profesorima ministra Milosavljevića. između ostalih i ICN Milana Panića. pokušao da u Srbiji. Posle žalbe. koji je pre dvadeset godina. obavljeno istraživanja novih lekova. koji u SAD-u nisu odobreni za prodaju.

Oni se prihvataju da godišnje vrše. Prema potpisanom ugovoru. zbog čega nam je tržište organa ograničeno. U grupi ministra zdravlja Tomice Milosavljevića ima dvadesetak profesora univerziteta. koji uglavnom pokrivaju najvažnije kliničke centre i institute.odeljenje radioterapije. ništa nije urađeno ni na otvaranju naše države za razmenu krvi i krvnih derivata. A Srbija još uvek nije članica organizacije "Eurotransplant". Kupovina je izvršena preko beogradskog preduzeća "Maksi tim". za potrebe centra za onkologiju . zalagala se da se skener nabavi za potrebe nuklearne medicine. Naime. a ona koja je dostavljena u Kragujevac ne vredi više od trista hiljada evra. taj metod lečenja narkomana u savremenoj praksi na Zapadu je napušten. a "Simens" ministru uobičajeno odobrava proviziju od deset odsto. Jer. bogom dan da vodi jedno od najosetljivijih ministarstava. ljubavnica profesora Ljubisava Rakića. u Srbiji se razvio snažan lobi zagovornika upotrebe "metadona" čiji se metod već sprovodi ilegalno na legalnim državnim klinikama. izgleda.NOMENKLATURA SRBIJE . Da li se ministar zdravlja ugradio? Iz Kliničkog centra u Kragujevcu šalju lekare na specijalizaciju na Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Inače. Odlaskom ambasadora Polta. davanjem ovih lekova vrše eksperimente o njihovom delovanju. kao što je nesaradnja sa zemljama EU u oblasti transplantacije organa. Srbija od međunarodnih organizacija dobija donacije za nabavku savremenih aparata za dijagnostifikovanje bolesti i njihovo lečenje. i plaćaju se velike pare za njihovo usavršavanje. kako tvrdi. Uglavnom sve nabavke za klinike idu preko ministra zdravlja. i pacijente primoravaju da potpišu da dobrovoljno primaju lekove čije delovanje nije ispitano. koji se uglavnom završavaju smrću pacijenata. Tomica Milosavljević je odmah stavio na dnevni red kupovinu ovog skenera. a ministar zdravlja Tomica Milosavljević imao je dogovor s proizvođačem "Simensom" (reč je o kvalitetnijem skeneru). i po nekoliko ispitivanja lekova koji su prethodno testirani samo na pacovima. mada takva oprema ne postoji u Kliničkom centru u Kragujevcu. pa su ključni problemi. zabranjenim u savremenoj svetskoj praksi. Čovek koji je. a dobijena su i sredstva iz nacionalnog plana. navodimo slučaj kupovine PET skenera za Polikliniku (pozitronska emisiona tomografija). U Kliničkom centru u Kragujevcu. oprema je vredna milion evra. Doskorašnji američki ambasador Majkl Polt zalagao se da se skener kupi od firme "General Electric". da bude pod njenom kontrolom. Ministar zdravlja je od marta prošle godine odugovlačio kupovinu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM lekari. kontroverznih lekara i farmakomafije. U nedostatku valjanih državnih planova u borbi protiv narkomanije. reč je o milionima evra koji završe u njegovom džepu. radi obuke za primenu BRAHI terapije. Podseća li Tomica Milosavljevića na savremenu verziju nacističkog lekara Jožefa Mengelea? Evropska unija finansira tajne eksperimente Tomice Milosavljevića. favorizujući "Simens". koja bi dala smernice razvoja zdravstva za desetogodišnji period. bio zadatak ministra tokom prethodna tri mandata. Nije demantovao da je dobio norveško državljanstvo. i tako pomažu Milosavljeviću da nabavkama opreme i lekova zgrće velika sredstava. nabavljena je prošlog meseca oprema za koju je novac u iznosu od milion evra obezbedila Evropska unija. vratio je terapiju opijatom "metodanom". ostali nedorečeni. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 88 . načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Kliničkog centra Vojvodine i šef "Metadon centra". banka je odobrila kredit. zbog provizije. Ministar i grupa “njegovih” profesora Medicinskog fakulteta. a u Rusiji čak i zabranjen. Šapa ministra zdravlja je nad svim tim nabavkama. Na nabavkama skupih medicinskih uređaja zgrću se velike pare. što je. za račun farmaceutskih kuća. Ministar zdravlja nije odgovorio na pitanje koliko ima stanova u inostranstvu a koliko u Srbiji. Ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nije prošao javnu raspravu. i to odmah posle ubistva premijera Đinđića i raspada narko-tržišta. uzeli su ovaj ''biznis" “pod svoje". Milosavljević je ponovo ministar zahvaljujući jakoj podršci farmaceutskog lobija i sprezi sa stranim centrima moći i finansijskim centrima u zemlji. docent Svetlana Žunić. Iz donacije je obezbeđen milion dolara. Milosavljević nijednoj dosadašnjoj vladi nije predložio strategiju o zdravstvenoj zaštiti. bez imalo stida i srama započeo je i svoj četvrti mandat. Novosadski lekar Nikola Vučković. Primera radi.

„Fešn kompani“ u čijem su sastavu poslovno-prodajni objekti odeće i obuće najpoznatijih proizvođača: „Riplej“. Kao i Marko Milošević.” 71. NIS je najuspešnija kompanija u Srbiji i nalazi se na 22. “ministar inostranih poslova Srbije. “krunski princ. Kao i veliki broj privilegovane dece komunističke nomenklature. Stiven Džon Vordsvort. kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Prethodno je dugo bio angažovan u Forin ofisu. jednog od najvećih izvoznika u Srbiji. marta 1970. Nenad Vučinić. “potpisao ček na 320 miliona evra za trećeg operatera mobilne telefonije u Srbiji. Makedoniji i u Srbiji kao „Vip mobajl“.” 80. bio je savetnik pri NATO. i 1993. od fizičkog rada na građevinama do obavljanja ugostiteljskih poslova”. Lihteštajnu. “predsednica sudskog veća koja je osudila ubice dr Zorana Đinđića. u Engleskoj. smanjila bi se smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja za dva odsto na godišnjem nivou. gde je na kursu engleskog jezika boravio nešto više od godinu dana. usavršavao se u Brajtonu. Kompanija već godinama povećava proizvodnju i proširuje delatnost. jer nije zaustavljeno preterano obolevanje i smrtnost građana Srbije. a to da li je neko dobar ministar nije toliko bitno. Aleksandar Vučić. Da je reforma usmerena pre svega na primarnu zdravstvenu zaštitu. Srđan Bošnjaković. isplate 10.” 72. “generalni direktor Naftne industrije Srbije koja je u 2007. u vlasništvu „Telekom Austrija“. 70. „Džeger“. sin kralja Petra II. godini ostvarila rekordnu dobit od oko 150 miliona dolara. a u Srbiju se vratio 2001. a od marta ove godine planira i izgradnju pogona za reciklažu starih guma i proizvodnju robe od gumenih granulata. a Veliku Britaniju predstavljao je u još nekoliko zemalja. i uselio se u Kraljevski dvor na Dedinju. Sa odličnim uspehom završio je Osnovnu školu „Branko Radičević“ i Zemunsku gimnaziju. Radio je 1992. Školovao se u inostranstvu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Reforma zdravstva nije uspešna. NIS je dobitnik priznanja za najbolji korporativni brend u Srbiji. Milija Babović. Nemšić je prvi čovek „Mobilkom grupe“. Sloveniji. Aleksandar Karađorđević. “generalni sekretar Srpske radikalne stranke. a ne pre toga ulagati veliki novac u skupu i sofisticiranu opremu.” 76. Pobeđivao je na opštinskim. Taj resor je budžetski veoma zahvalan. Hrvatskoj. i bio stipendista Fondacije za razvoj naučnog podmlatka. izazvana prvenstveno hroničnim nezaraznim bolestima. Dragan Nikolić. “Bata“ i „Čezare Paćoti“.5 miliona evra koliko je platio za oslobađanje nakon otmice 2002. Zatražio je da mu članovi zemunskog klana. gradskim i republičkim takmičenjima iz istorije i bio pionirski prvak Beograda u šahu. Milosavljević je imao. „Levis“. “predsednik uprave „Henkela“ za Adriatik regiju i Srbiju. Medicinsko-farmaceutski kompleks dominira našim zdravstvom. u Vučićevoj biografiji piše da “već od petnaeste godine paralelno sa učenjem obavlja i razne poslove. “specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. “britanski ambasador u Srbiji od 2006. između ostalog.NOMENKLATURA SRBIJE . Bolje je proverenim i efikasnim merama sprečiti obolevanje ljudi.” 73. Miljko Radisavljević. Tu pare same stižu. U prošloj godini preduzeće je 27% ukupnog prihoda realizovalo na stranom tržištu. Pre dolaska u Beograd službovao je u Moskvi. Diplomirao je u rekordnom roku na Pravnom fakultetu u Beogradu. Boris Nemšić.” 74. Bugarskoj. Ministarstvo zdravlja spada u red profitabilnih resora. “predsednik korporacije „Tigar“ iz Pirota.” 79.” 77.” 78.” 75. za koje Specijalni sud utvrdi da su odgovorni za njegovu otmicu. kao novinar na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 89 . Vuk Jeremić.” ALEKSANDAR VUČIĆ rođen je 5. “vlasnik. mestu među 500 najuspešnijih kompanija u 19 država jugoistočne Evrope prema listi revizorske kuće „Dilojt“. a posluje u Austriji. godine u Beogradu. Nata Mesarović.

Niz kazni se nastavlja. a na osnovu tužbi koje bi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 90 . Dve nedelje kasnije. u vezi stana od preko 100 kvadrata koji mu je 1998. Vučić je biran za poslanika u Saveznoj skupštini SRJ tri puta: u Veće Republika prvi put u februaru 1998. Vučić je bio i na javnoj listi osoba kojima je zabranjen ulazak u Evropsku Uniju.000 dinara zbog objavljivanja oglasa studentske organizacije „Otpor“.500 evra. Ovaj slučaj nikada nije do kraja rasvetljen.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Kanalu S“ na Palama. koji je uveo visoke novčane kazne za novinare čije se izveštavanje nije uklapalo u propisane okvire. pozivajući se na „protivdržavno i podrivajuće delovanje“ raznih vrsta. čime je „ugrozio sve građane. za vreme čijeg važenja su ukinuti programi Radio Indeksa i još pet radio-stanica. a kao razlog neplaćanja naveo „niska primanja“ u Skupštini Srbije. godine bio je predmet javnog skandala. Patriotskog saveza Beograda kazna u iznosu od 2. godine. podnosili građani ili organizacije. kojeg zastupa Bratislava Buba Morina. Savezna vlada SRJ ga je imenovala za člana Saveta Savezne javne ustanove RTV Jugoslavija. Za vreme primene kontroverznog Zakona o univerzitetu koji je takođe donela ova Vlada. U hali Pinki održani su neki viđeni mitinzi Srpske radikalne stranke. biva izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Republika Srpska. godine. godine Vučić pristupa Srpskoj radikalnoj stranci. koji je proglašen za počasnog građanina Zemuna. Danasa. magazin je ubrzo zatim zabranjen i ugašen. prolazio je kroz naizmenične periode saradnje sa i opozicije socijalistima. „Dnevni telegraf“. blok iz sveta. a Ministarstvo za informisanje je privremeno zabranilo rad Dan Graf-a. marta 1998.NOMENKLATURA SRBIJE . na rušenje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i SRJ“. Dnevnog telegrafa i Naše Borbe. kao i miting u čast Žan-Mari Le Pena. „većeg broja tekstova kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka. Vučić na Skupštini Udruženja novinara Srbije (tada bez „nezavisnih“) 13. i podnosi ostavku na mesto direktora „Pinkija“. septembra 2000.000. Vučić je potom brzo pokrio dug. i JUL. sa 24 godine. kada mu je Telekom Srbije isključio telefon zbog neizmirenog telefonskog računa u iznosu od 150. Aleksandar Vučić izabran je za člana Upravnog odbora Beogradskog Univerziteta i Filozofskog fakulteta BU. Vučić je bio predmet kontroverzi oko poslovnog prostora. intervjue i reportaže. 13 dana pre Zakona. U maju 2000. Ukupne kazne izrečene po Zakonu o informisanju iznosile su preko 24. kada je Skupština Srbije oduzela mandate Srpskom pokretu obnove i podelila ih Socijalističkoj partiji Srbije i Srpskoj radikalnoj stranci. postao je direktor Sportskoposlovnog centra „Pinki“. Tri dana po usvajanju Zakona u oktobru 1998. ističe da su se „neki mediji javno stavili u službu nekih svetskih moćnika u vođenju specijalnog rata protiv Srbije“. SRS. U martu 2002.400. aprila 1999. godine dodelila Vlada.200. i konačno na saveznim izborima 24.000 dinara. retroaktivnim dejstvom Zakona. Vlada je bila donela Uredbu o posebnim merama u uslovima pretnje oružanim napadima NATO-a. a sam Ćuruvija je za vreme NATO bombardovanja na SRJ ubijen u centru Beograda 11. nedeljniku „Evropljanin“ određena je.758 dinara. 24. kako je navedeno. Posle pobede radikala na lokalnim izborima u Zemunu 1996. kao student treće godine Pravnog fakulteta.000 tadašnjih dinara zbog. u periodu dok je bio pod prismotrom SDB i javno optužen za izdaju u državnim medijima. Dve godine kasnije. godine. i. žene i decu“. Njegov ministarski angažman ostaje upamćen po kontroverznom Zakonu o informisanju. 1993.000 dinara. sa 1. Dok je bio direktor Hale Pinki. biva kažnjen po tužbi Saveza žena Jugoslavije. drugi put u maju 2000. te oko oglasa u stranačkom glasilu SRS „Velika Srbija“ koji je koštao 100. U julu 2004. gde je pripremao i vodio vesti na engleskom jeziku. postaje i njen generalni sekretar. koji nije plaćao 15 meseci. godine Aleksandru Vučiću je određen porez na ekstraprofit u iznosu od 48. a koji je potom otkupio ispod tržišne vrednosti. Sa svojom SRS. Slavka Ćuruvije. juna 1998. Aleksandar Vučić postaje ministar za informisanje u Vladi narodnog jedinstva Mirka Marjanovića koju čine SPS. a po kojima su prekršajni sudovi imali obavezu da odluče u roku od 24 časa. Zakon je de fakto suspendovao ustavno pravo na slobodu izražavanja. i ukinuo elementarne demokratske principe i međunarodno prihvaćene norme. po tužbi tzv.

gradonačelnica Novog Sada. finska "patrija" i ruski BTR-90. Potom u mestu Kisač u firmi "Novoteks" prepakuju. Irak je bio zainteresovan da nabavi od Srbije opremu vrednu 235 miliona dolara. a vrednost tih poslova dostigla je pola milijarde evra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Na lokalnim izborima 2004.000 ploča koje proizvodi "Mile Dragić". Dragan Šutanovac. 82. Sistem odbrane je apsolutno ugrožen. kum Borisa Tadića. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 91 . odakle je Šutanovac doveo Pilipovića. I kako sve ide preko SDPR.NOMENKLATURA SRBIJE . izvršili laboratorijska ispitivanja i zahtevali baš tu opremu. Nabavku borbenih oklopnih točkaša je posao od 360 miliona evra i treba da traje pet godina. jedan vredan 4. Zatim. ali time je ipak uspeo da spase čast oficirskog poziva. Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića. 15. posao nabavke relejne i optotehničke opreme. godine. a za ostatak od 65 miliona se ne zna. Prve godine se isporučuju četiri vozila. Od toga posao za "Krušik" vredi 35 miliona. sledeće 16. i Dragan Šutanovac. drugi 50 miliona evra. To što imamo odavno je prevaziđeno i važi za teritoriju SCG. Iračani su sklopili ugovor sa njima kao posrednikom. Na platnom spsiku "Jugoimporta SDPR-a" bio je i Šutanovac. koji je ispunio sve uslove. dobili uzorke kakve su želeli. švajcarska "pirana". preduzeće "Mile Dragić" iz Zrenjanina 110 miliona dolara. Rođeni brat Stevana Nikčevića. tvrdi poslanik Srpske napredne stranke. za "Zastavu" pet miliona.5 miliona evra. Vučić je podneo ostavku na dužnosti u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlačenje iz političkog života. nekadašnji izbacivač iz diskoteka. za ruska vozila imamo sopstvenu proizvodnju dela naoružanja i municije. vredan 50 miliona. 81. i tako dalje. mada je duplo skuplje od ruskog. penzionisani general Božidar Delić: “Očigledno da Ponoš nije želeo da učestvuje u nezakonitim radnjama i korupciji. ministar odbrane DRAGAN ŠUTANOVAC. koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći. Naručeno je 150. ubacuju uputstvo i nalepnice SDPR i šalju kao srpski proizvod. Postoje pisani tragovi da su ljudi iz GŠ ukazivali na zloupotrebe i propuste. Nikčević ga je plaćao kao specijalnog savetnika. Ne samo da su Iračani prevareni već je srpska privreda na poslovima sa Irakom mogla da zaposli 10. osnovana 2006. dobile su firme "Tales" i "Tadiran" iako delovi njihove opreme nisu zadovoljili taktičko-tehničke zahteve.” Srbija nema plan i strategiju odbrane još od raspada državne zajednice SCG.000 radnika u uslovima svetske krize. promovisao je Nikčevića kao ''čoveka od poverenja''. Prvi posao je dobila firma "Megalink". Posao nije dobio jeftiniji ponuđač "Novatel". Vučić se kandiduje za gradonačelnika Beograda i promoviše za sebe urbani imidž mladog čoveka sa idejom i energijom. Pri tom. Ti ljudi su penzionisani. kum Borisa Tadića. a ne za Srbiju. Na osnivačkoj skupštini SNS izabran je za zamenika predsednika Srpske napredne stranke. imali su zajedničku firmu koja se bavi prodajom oružja. septembra 2008. I eto prilike da savetnik u saveznoj državnoj ustanovi Dragan Šutanovac ustupa poslove oko trgovine oružjem samom sebi. "Utvu" iz Pančeva 20 miliona. Svi poslovi uvoza ili izvoza idu preko firme "Jugoimport SDPR". Iako ništa nije radio. nakon sukoba između čelnih ljudi u Srpskoj radikalnoj stranci. Na tenderu su bili: austrijski "pandur". Ali pokvarenost predstavnika SDPR je u tome što su otišli u Kinu i Izrael i naručili tu opremu po modelu kakav proizvodi "Mile Dragić". Sva vozila su kvalitetna. na šta je skrenuta pažnja ministru. kome tamo miruje status. koja direktno utiče i na borbenu gotovost vojske. Maja Gojković. ali izabrano je finsko. a već početkom oktobra. Dva su posla za nabavku telekomunikacione opreme. a potrebno je da ima bilans u poslednje tri godine. a za finsko moramo i to da kupujemo. godine sa 500 evra. Zdravko Ponoš je bio svestan da će istupom u javnosti ispasti žrtva. saopštio je da se priključuje osnivanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića.000 pancira i 300. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i njegov pomoćnik i kum Ilija Pilipović nameštaju sve nabavke i prodaju vojne opreme. Da ne pričam da nije moralno da nabavljamo "Ahtisarijeva" vozila od zemlje koja je priznala Kosovo i zbog čijeg patologa Helen Rante su nas bombardovali. Iračani su bili u Zrenjaninu.

Živorad Anđelković. 89. 98. „Telekom“. nafte. Darko Babić. teniserka koja je napunila tek 20 godina i treća je na svetu. Jovica Stefanović .Nini uhapšen je u kancelariji svoje kompanije “Nini” u Nišu. Rešenje o ukidanju pritvora i poternice doneo je istražni sudija Okružnog suda u Nišu. neposredno nakon dve krivične prijave zbog privrednog kriminala. preduzeća koje beleži dvocifreni rast. čije učešće u prometu na Beogradskoj berzi konstantno raste. Stefanović je 1998. vlasnik „Vinarije Čoka“. generalni direktor Elektroprivrede Srbije.NOMENKLATURA SRBIJE . brašna i drugih “isplativih” namirnica prodavao “na crno” i bez potrebne dokumentacije. Za firme kupljene u Agenciji za privatizaciju potrošio je oko tri miliona evra. 85. Dušan Stupar. tekstilno preduzeće „Žako“ iz Žagubice i „Tehnopromet“. preduzeća koje je protekle godine imalo rast izvoza od 50 odsto i to na područja koja su najjača u proizvodnji nameštaja . izdati još 1998.” 92. „Mone“. direktor DHL u Beogradu. “direktorka brokerske kuće „M&V investments“.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 83. “vlasnik pet privatizovanih firmi. trgovinsku firmu „Tamiš“ iz Sečnja. godine zbog toga što je pobegao iz zemlje. koje mu je bilo prvo radno mesto. Srpskom komercijalnom bankom. Bojan Stanojević.. Uspeo je da u ovom gradu organizuje koncert „Red Hot Čili Pepersa“. „Ribok“.Italiju. pošto je 5 godina proveo u prinudnom “egzilu”. koji posluje kao deo izraelske „Štraus elit“ grupe. a grad je postao poznat po velikim investicijama. bivši načelnik DB Beograda. 94. Vlasnik subotičke „Super TV“. Stefanović se sumnjiči da je izvesne količine lekova. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 92 . Stefanović se sredinom februara vratio u Niš. u poslovanju sa Duvanskom industrijom Niš. odakle je odvezen za Beograd. Francusku i u skandinavske zemlje. vlasnik kompanije „Univerzal holding“. 87. direktorka Fonda za humanitarno pravo. i drugim bankama i firmama u gradu. i da je za ovu robu utajio porez. Njegov advokat Ljiljana Živković kazala je da je “sigurna” da on nije priveden zbog privrednog kriminala. pošto je Stefanovićev advokat položio jemstvo od 250 hiljada evra kao “garanciju da ce biti dostupan pravosudnim organima”. direktor JKP „Parking servis“. Nemačku. šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Bojan Krišto. Željko Knežević. zaštitno lice „Hjundai“. 88. Milan Petrović. a koja kafom pokriva preko 30% tržišta kafe u Srbiji. generalni direktor Aerodroma „Nikola Tesla“. 97. „Prins“. četvrta teniserka na svetu. predsednik „Simpa“ iz Vranja. Čarsija je pričala da je pre ukidanja poternice. Goran Ješić. 86. Tada su ukinute nacionalna poternica i rešenje o pritvoru. Kupio je mašinsku industriju „Panonija“ iz Inđije. Jelena Janković. prvi čovek opštine Inđija. godine osumnjičen za zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašćenja u privredi “teške više od dva miliona dinara”. zbog sumnje da je povezan sa organizovanim kriminalom. direktor „Donkafe“. 84. 91. Dragijana Radonjić-Petrović. 93. koji policija rasvetljava u okviru akcije Sablja. Nataša Kandić. 96. maja 2003. Na ovu funkciju došao je sa mesta direktora Državne lutrije Srbije. Vladimir Đorđević. 90. Dragan Tomić.. Jovica Stefanović Nini. Ana Ivanović.” 22. 95. Dragica Pilipović Čefi. Privredna komora Srbije uvrstila ga je među 20 najuspešnijih privrednika Srbije. gradski menadžer Beograda.

Rešenje Višeg trgovinskog suda u Beogradu. koja poseduje 36. uprkos tome što je beogradski Trgovinski sud odredio privremenu meru kojom se Ninijevom preduzeću “Jaka 80” iz Radoviša zabranjuje otuđenje i opterećenje. koji čine apoteke. dok zvanično nije potvrđeno da je u Makedoniji. pravda konačno trijumfuje.93% kapitala ušao u “Jugoremediju” i prvo je izvukao iz magacina preduzeća zalihe vredne 11 miliona evra. oktobra prodao deo akcija “Medele”. pošto se uverio da Beogradska berza. jedan od akcionara “Medele” je i “Jugoremedija”. U vlasništvu Stefanovića su i firme Jugoremedija i Luksol iz Zrenjanina. ponovo krši zakon. kaže Zdravko Deurić. i raspolaganje na drugi način imovinom fabrike lekova. drogerije. Neispunivši ni jednu od preuzetih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. Ovom radnjom Nini postaje većinski vlasnik preduzeća. prodao sebi. preuzima akcije jednog dela malih akcionara i prebacuje ih na svoje firme “Nini Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 93 . Nini je kao manjinski vlasnik sa 41. Prema izvodu iz Centralnog registra. zatim kupca akcija te farmaceutske kuće firme “Menta” iz Padeja. u kojem je njegova porodica i poslovni lanac “Nini”. Nedugo zatim protivzakonito vrši dokapitalizaciju “konverzijom duga” “Jugoremedije” prema “Jaki 80” čime preuzima 20% kapitala malih akcionara. godine i njom je uvedena privremena mera do okončanja ovog postupka tako što se tuženom zabranjuje preduzimanje bilo kakvih radnji koje bi štetile malim akcionarima i zabranjuje se donošenje odluka na organima upravljanja kojima bi se menjala vlasnička struktura kapitala ili da se menja promena vrednosti strukture kapitala. O tome gde se nalazio tokom egzila stizale su protivrečne informacije. direktora Akcijskog fonda i Unije radnika i akcionara. Nini.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “nesmetano prelazio granicu”. i “viđan u Nišu”. Mali akcionari podnose tužbu 9. na čijem čelu je Stefanović. direktorke Centralnog registra zato što je dozvolila kršenje privremenih sudskih mera kojima je zabranjena trgovina akcijama “Jugoremedije” do pravosnažnog okončanja spora između menadžmenta i akcionara. Od sada. oktobra 2006. na raniju odluku Trgovinskog suda u sporu o vlasničkom statusau u “Jugoremediji”. Prilikom kupovine državnog dela kapitala Jovica Stefanovic – Nini bio je na Interpolovoj poternici zbog kriminalnih radnji u Srbiji. godine protiv Ninija. koje su u vlasništvu Fabrike lekova “Jugoremedija”. Kupac je opet “Menta”. Medela iz Vrbasa. Ovaj predmet išao je a do Vrhovnog suda dva puta. Govorilo se da je Stefanović bio i jedan od vlasnika MB banke i likvidirane Srpske komercijalne banke u Nišu. kao neosnovana se odbacuje žalba makedonske firme “Jaka 80”. i Željkom Ražnatovićem Arkanom. Time je potvrđena presuda zrenjaninskog suda kojom je poništena dokapitalizacija fabrike lekova. koji iako je dobio privremene mere. Stefanović je 2. Vetprom iz Novog Sada. Jovica Stefanović Nini i pored upozorenja Aleksandra Gračanca. Privatizacijom društvenog dela kapitala koje je Akcijski fond Republike Srbije prodao 10. u ovom slučaju. postala većinski vlasnik “Jugoremedije”. niškog biznismena Jovice Stefanovića Ninija. Žitomlin iz Niša. Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar neće preduzeti ništa da spreče nepoštovanje sudske presude. februara 2004. Nini je akcije “Medele”. uspeo je da na Beogradskoj berzi proda deo akcija vrbaškog preduzeća “Medela”. Najnovijim rešenjem Višeg trgovinskog suda. kojim se potvrđuje presuda zrenjaninskog Trgovinskog suda o poništenju dokapitalizacije Fabrike lekova “Jugoremedija”. u vlasništvu “Jugoremedije”. da krši sudske odluke. drugi put jer je po žalbi “Jake 80” odbijena privremena mera od strane zrenjaninskog suda. septembra 2002. mali akcionari preduzeća “Jugoremedija” AD Zrenjanin su za suvlasnika dobili “Jaku 80” iz Radoviša. u vlasništvu “Jugoremedije”.72% akcija ovog preduzeća. predsednik Udruženja malih akcionara “Jugoremedija 2”. Drugim rečima. U duvanskim i naftnim poslovima pripisivana mu je “povremena veza” Markom Miloševićem. koji su to i bili pre fiktivnog uvećanja kapitala. vlasnici 58% kapitala fabrike lekova ponovo su mali akcionari. a kupovao je i akcije Niške pivare i još nekoliko firmi u Srbiji. i na berzu je izneo i ostatak akcija “Medele”. benzinska pumpa i druge firme. dokaz je da. koju je Nini izvršio u “Jugoremediji” AD. Na sednici Upravnog odbora “Medele”. Zbog toga je zrenjaninskom Opštinskom javnom tužilaštvu Deurić podneo krivične prijave protiv odgovornih u “Jugoremediji”. čiji je vlasnik Stefanović. Deurić upozorava da Stefanović ne prestaje da krši zabrane sudova i da pljačka imovinu “Jugoremedije”.NOMENKLATURA SRBIJE . Presuda kojom se briše nezakonita dokapitalizacija. odlučeno je da se proda deo kapitala koji poseduje zrenjaninska farmaceutska kuća. godine. jer mimo berzanske prodaje – kupovine akcija koja je jedina legalna i zakonita. i da je tamo postao vlasnik kompanije “Jaka 80” iz Radoviša. doneta je juna 2006. kao i Vide Uzelac. prvi put jer je zrenjaninski sud osporio legitimnost malim akcionarima. posle koje je “Jaka 80”.

a u tome mu pomoć daje Agencija za privredne registre. Mali akcionari znaju da je 31. odnosno na oko 24% koje je nezakonito stekao.99%. brokerskoj kući koja zastupa firmu “Nini”. Nini je bio prinuđen da proda oko 25% akcija „Srboleka“ nakon što je Udruženje malih akcionara podnelo žalbu Komisiji za hartije od vrednosti. nakon Ninijeve sukcesivne kupovine na berzi u roku od samo sedam dana. većinom glasova smenio je Ilića. pa je kupovinom na berzi novi suvlasnik „Srboleka“ sa nepunih 24% firma „Invej“. iako je po zakonskoj proceduri trebalo da budu izabrani novi organi upravljanja. I ovom presudom uvedena je privremena mera “Jaki 80”. Nakon toga Komisija je donela rešenje kojim se potvrđuje da je on preko povezanih firmi. maja 2006. verovatno da se pokaže pred Ninijem. Potpuna promena vlasništva. gde je postao vlasnik 50. decembra 2007.. Poznato je da naši tajkuni biraju jeftiniji način da postanu apsolutne gazde. Mali akcionari moraju da se organizuju i da zajedničkim delovanjem onemoguće Ninija i Peconija da im na bilo koji način obezvredi vlasništvo. kao kapital. još nije u potpunosti ukljižena u Centralni registar.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM kozmetika” i “Nini farmacija”. “Sigmapharm”. Dok je trajala ponuda „Sofarme“ kupovao je. Malverzacije Ninija razobličene su javno tek kada je na Skupštini akcionara hteo da “progura” odluku o dokapitalizaciji jer se legitimisao kao vlasnik ne samo 24. godine na berzi u dok je trajala ponuda „Sofarme“ za otkup akcija po ceni od 1. morao je da postupi po nalogu Komisije za hartije od vrednosti i do 28. za kaznu Nini poslednja tri meseca nije imao pravo glasa u Skupštini akcionara na 227. godine osnovali Kostić i Nini i u nju. rekli su da je ovaj niški biznismen većinski vlasnik “Srboleka” postao sa MK komercom i nekim sitnijim akcionarima. jer je jednom kupcu dozvoljeno da preko berze stekne najviše do 25% akcija s pravom glasa u jednom preduzeću. Vojin Đorđević. Pošto Nini nije išao tim zakonitim postupkom. bugarsku kompaniju „Sofarmu“ koja je u isto vreme objavila ponudu za preuzimanje svih akcija. septembra 2002. Ova dvojica biznismena verovatno će neformalno udružiti svoje akcije i postaviti zajedničku upravu. Tada mu je i država pripomogla i na Berzi prodala pola paketa od 32%. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 94 . Sve je urađeno posredstvom firme „Marko plus“. Drugačije po zakonu i nije moglo. Mali akcionari su upravo zbog ovih mahinacija izgubili strateškog partnera. Predraga Rankovića Peconija. opterećenje i raspolaganje imovinom preduzeća “Jugoremedija” AD do okončanja sudskog spora. godine takođe između gorepomenutih strana. koju su maja 2006. iako je Centralni registar hartija od vrednosti sve to zabranio. godine i ugovora o investicionom ulaganju od 02. Međutim u “MV investmentu”. upošljavanje novih 100 radnika i uvođenje standarda za izvoz u EU. uneli akcije „Srboleka“ koje su ranije kupili na berzi. da bi prešli polovinu neko će morati da objavi ponudu što zahteva znatna sredstva. Prvi u Evropi uspeo je da klonira ljudske matične ćelije. Kupovinu „Srboleka“. koliko su znali da ima. sve iz Niša. dok se firma „Nini“ vlasništvo smanjila na dozvoljenih 24. “Vetproma” i “Luksola”. a to je dokapitalizacija. na čelu sa Oliverom Marčetom. imajući u vidu da je njegova kupovina akcija „Srboleka“ 2005.05% akcija. Jovica Stefanović Nini ušao je i u farmaceutsku kompaniju “Srbolek”. oktobra 2002.5% i ova brokerska kuća. uz naduvavanje cene do 1. nego čak za 48. Međutim. da bi.069 akcija. kojom se zabranjuje otuđenje. „Nini“ i „MK komerc“ obavili su novembra 2005.970 dinara. vanberzanskom kupovinom od „MK komerca“ postao vlasnik 49% akcija.99%. decembra objavi ponudu za sve akcije ili proda sporni udeo. vlasnik „Si&Si“ koji je u poslovnim “nevoljama” ostao bez „Voda vode“. On je preko “zatečenog” Upravnog odbora pre tri dana čak dobio svog čoveka za generalnog direktora. jer čim se stigne do 25% mora da se objavi ponuda za preuzimanje svih akcija. genetičar. cena naglo pala. čim je stekao 40%. posle “Jugoremedije”. 100. 25. koji je prisustvovao sednici. “Medele”. 99.77% akcija pošto ih je u međuvremenu van berze otkupio od Kostića. godine Trgovinski sud u Beogradu doneo presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji udela metodom javne aukcije zaključen između “Jaka 80” iz Radoviša i Akcijskog fonda Republike Srbije od 10.NOMENKLATURA SRBIJE . on je to i učinio. Jovica Stefanović Nini stekao je preko svoje firme „Nini“ u „Srboleku“ blizu 50% akcija preko povezanih lica što zakon ne dozvoljava. “Stari” šestočlani UO. uz garancije za investicije od 20 miliona evra. Po rešenju Komisije.410 dinara. Miodrag Stojković. Nini je samo simbolično kažnjen za prekršaj. Decembra 2005. među kojima je sa 1. koji će izabrati i prvog čoveka firme.. godine na Berzi razlog što ovo najstarije farmaceutsko preduzeće nije dobilo strateškog partnera.

Nedeljka Boškovića 108. Radoslav Veselinović. juli iz Šapca. izdavanje menica bez pokrića direkciji za robne rezerve. predsednik „Galeb grupe“ 105. Slično je bilo i u “Sremekspresu” iz Sremske Mitrovice koje je takođe kupio kao jedini ponuđač i po početnoj ceni. Jerković je kupio po početnoj ceni od 561. Jerkovićeva “poslovna” karijera postaje uspešna sredinom devedesetih godina. bez saglasnosti.000 maraka od kojih je otvorio nekoliko prodavnica i tri restorana u Bačkoj Topoli. Nedeljka Boškovića 103. zloupotreba službenog položaja. i dizanjem kredita od 200. kidnapovanje i protivpravno lišavanje slobode). Nenad Cekić. koja je većinom kupio za 18 meseci. koja i slovi za banku koja je spremna podržati sumnjive transakcije i “biznismene”. Preduzeće za prevoz putnika 7. Mile Jerković. a u Istočnoj Slavoniji prodaju ukradenih traktora. Na taj način se ovaj čovek naglo obogatio. Istog dana kada je hrvatski preduzetnik Marinko Zadro kupio 44% državnih akcija. koji su svi bili manje ili više neuspešni. bez saglasnosti ostalih suvlasnika (u svima je vlasnik samo oko 50% akcija) kompletnu imovinu stavljao pod hipoteku “Metals banci” zadužujući ih i do petostruke vrednosti. godine. Jerković je i čuvenom “Bomboni” ostao dužan blizu pet miliona evra.NOMENKLATURA SRBIJE . U svim novokupljenim preduzećima je potpuno nezakonito. kupio deset firmi MILE JERKOVIĆ je sinonim za divljačku tranziciju u Srbiji. Sve je stekao otimajući preduzeća u kojima bi na sumnjiv način došao do polovine vlasničkog udela. bratovu i vlastitu imovinu. dižući ničim pokrivene kredite iz “Metals banke”. Pošto mu škola nije išla (završio je šest razreda osnovne škole). ćerka bivšeg šefa VOS. podižući ogromne kredite u “Metals banci”. Kada je Arkan ubijen. Petar Petrov. Veselin Simonović. Kumstvo sa Arkanom donelo mu je poslove sa švercom nafte i cigara. međunarodni šverc cigaretama.000 evra) pošto mu je prethodno. godine počeo se baviti privatnim preduzetništvom. vlasnica „Štampe“. odmah je stavio svu imovinu pod hipoteku “Metals banci”. Draginja Đurić.700 evra (jedan nov autobus košta oko 350. odnosno davanje jemstva pravnim i fizičkim licima…”). U njegovom vlasništvu je čak 17 preduzeća. krađa i švercovanje motornih vozila. Zdravko Čolić. najpopularniji domaći pevač. suprug ćerke bivšeg šefa VOS. koje je uz pomoć Gorana Obradovića iz Agencije za privatizaciju kupovao jednu po jednu. nuđenje i primanje mita. još 1978. u saradnji sa lokalnim moćnicima i upravom preduzeća nelegalno i nerealno stvorio ogromna potraživanja. Sanja Bokan.04% akcija). predsednik Republičke radiodifuzne agencije 104. O tome svedoči preko 20 pokrenutih alii nikada okončanih krivičnih prijava (krađa i nelegalno posedovanje oružja. tako da niko nije bio zainteresovan da sa njim ulazi u partnerstvo. direktorka „Banke Inteze“ 107. kod koje je nastavio zaduživanje bez ograničenja (jedna odluka navodne Skupštine glasi “Daje se ovlašćenje Upravnom odboru i Generalnom direktoru AD Autobanat iz Zrenjanina za podnošenje zahteva i zaključivanje Ugovora za neograničeno finansiranje i davanje jemstva…. gde je uz naoružano obezbeđenje preoteo vlast. udovica Vanje Bokana. “Kraljem oranica” voli sebe da naziva od skandalozne privatizacije Poljoprivrednog preduzeća “Erdevik” (vinogradi i vinarija) u avgustu 2003. Punih 20 godina Jerković je uvek uspevao da sebi obezbedi podršku i zaštitu aktuelnih moćnika. generalni direktor „Trajala“ iz Kruševca 106. niko osim njega nije znao koliko para duguje Arkanu. Zrenjaninskom Autobanatu (Jerković je vlasnik 50.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 101. Najzanimljivije su njegove kupovine poljoprivrednih gazdinstava i prevozničkih preduzeća. očevu. Posle ubistva Arkana. Trgovinski sud u Sremskoj Mitrovici ozakonio je Jerkovićev dugogodišnji zakup. S naoružanim obezbeđenjem Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 95 . deo klana Makse Ćatovića 102. Preduzeće “Topolatrans” iz Bačke Topole (gde je vlasnik 56% akcija) koje vredi 50 miliona dinara zadužio je kreditima od 450 miliona dinara u “Metals banci” čiji je direktor Ananije Pavićević svesno odobrio ovoliko zaduženje. glavni i odgovorni urednik „Blica“. kidnapovao i držao zarobljenog tadašnjeg direktora. falsifikovanje službenih isprava. založivši.

Vrlo brzo je napredovao pa je osamdesetih uspeo da se zaposli kao pomoćni radnik u Industriji mesa u Bačkoj Topoli. i 3. Topole iz Kikinde i staropazovačkog Napretka. poljoprivredna imanja Zlaticu i Boku nedaleko od Zrenjanina te Ravnicu u Bajmoku. vlasnik Jedinstva iz Apatina. Deo ovih planova razotkrili su Đorđe Đorđević. dok je Jerković komentarisao da će kada Srbija uđe u EU hektar vredeti dvadeset hiljada evra. godine napravio je posao sa Direkcijom za robne rezerve. Jedino što je obavezno kod čika Aneta je „biznis plan” u plavoj koverti koji. vlasnika istoimene klaonice u Novom Sadu. Ko je (ili ko su) četvrti sa čuvenog logoa ne može se pouzdano tvrditi. Na kraju je uz pomoć moćnika uspeo da otme ovo preduzeće. Ni policiju za privredni kriminal. Pavićević je svoj deo posla obavljao profesionalno i na vreme tako da Jerkoviću nikada nije falilo para. po odluci direktora. a i dalje se slobodno šeta i sklapa sa njom nove poslove.NOMENKLATURA SRBIJE . Treći u plejadi je Ananije Pavićević koji je kao direktor Metals banke obezbedio. čija je kompanija Delta agrar. Drugi u grupi je Milanko Grbić „zaštitnik radničkih interesa” i predsednik pokrajinskog i gradskog sindikata saobraćaja koji se kod svake otimačine ili upada u novoosvojeno preduzeće pojavljuje da bi ovoj otimačini dao kakav takav legitimitet. oko 30 miliona evra kredita sa kojima je Jerković kupovao izabrana preduzeća. koji je sa njim za dvadesetak meseci razvio veliki broj unosnih poslova.2 miliona dinara na 1.4 miliona evra. Kozare iz Banatskog Novog Sela. veliki broj krivičnih prijava i suđenja koja su u toku i po nekoliko godina. 32 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 96 . Nakon toga je kupovinom tri poljoprivredna preduzeća. Sa svojim bratom. koji su odobravani preko noći i sa minimalnom dokumentacijom i bez provere. a koristi se preko 70 miliona kratkoročnih kredita u Metals banci. godine učestvovao u međunarodnom švercu cigareta i bio uhvaćen.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zauzeo je upravnu zgradu firme. godine radio na prevoženju pšenice iz Baranje u Bačku Topolu ali je u tom poslu mnogo žita kaliralo. uspela da kupi oko 170 000 akcija u “Topolatransu” iz Bačke Topole i oko 53. a oni zaradili velike pare. pa ni kada je imanje u Sivcu od 3500 hektara platio preko 14 miliona evra.000 akcija u “Autobanatu” iz Zrenjanina. nije okončano. policija. Suparnici su tada primetili da njive idu u ruke onome ko nema veze s poljoprivredom. apostrofirajući albanski lobi iz Crne Gore i nemačke obaveštajce kao finansijere ovih aktivnosti. ni sudstvo. Višnja produkt je uz pomoć kredita od „čika Aneta”. Iza je: 1. Sigurno je da je u ovom delu angažovan veći broj lica. koji su uspeli da preko nekoliko različitih kriminalnih grupa pokupuju veliki broj preduzeća po Beogradu i Vojvodini i posebno velike površine obradive zemlje. čelarevskog Podunavlja. postao vlasnik oko 8. na novosadskim televizijama. jedan džip i jedan kombi. tužilaštva i sudovi ništa ne čine da poremete ove planove. Zatim je sa Arkanom učestvovao u nabavci nafte i kod njega se poprilično zadužio. pre svega po Vojvodini. 2.15 milijardi ili 14. Najpre je Miletova ćerka Višnja u martu 2005. ni ministarstvo finansija nije zanimalo to što je neko obmanuo državu. Dok Vesna nije postala punoletna sve poslove je vodio tata Mile. koji je uz četiri šećerane kupio i Agrouniju u Inđiji. ali je sigurno da su ili iz najviših političkih krugova ili iz sastava neke službe jer su veoma uspešno pokrivali dosadašnji rad ove grupe. koji je preuzeo Zemljoradničku zadrugu u Bezdanu. kako tvrde najbliži saradnici Jerkovića. Labudnjaču kod Bača i vršačku Panoniju. U preduzeću u kojem je Vesna direktor nema zaposlenih ali zato ima nekoliko putničkih automobila. Protiv njega je pokrenut postupak tek 2005. tako da je Ražnatovićevo ubistvo za Mileta bilo kao nagrada teška nekoliko miliona maraka. Ali. počevši od onih koji obezbeđuju da novac stiže u ruke Ananija koji ga dodeljuje Jerkoviću i sličnima za kupovinu svega i svačega. godine osnovala preduzeće “Višnja produkt” u Novom Sadu sa osnivačkim kapitalom od 500 evra (od čega je uplaćeno samo pola). vlasnika MK komerca Miodraga Kostića. koju je prevario izdavši joj menice bez pokrića u vrednosti od oko 60 miliona dinara. senćanske “Poljoprivrede” i “Mladog borca” iz Sonte.000 hektara vojvođanskih oranica. za svaki kredit i rebalans kredita vredi 10 000 evra. Mile je zapao za oko direktoru Metals banke Ananiju Pavičeviću (G17 plus). Mile je 2000. kada je u nadmetanju s predstavnikom porodične imperije Matijević podigao cenu s početnih 256. Miroslava Miškovića. unapređen u vozača viljuškara. do onih koji preko veza i uticaja obezbeđuju da lokalne vlasti. Petra Matijevića. “Bačke” u Sivcu. samo u poslednjih 18 meseci. vozačem u “Topolatransu” je 1991. 2004. četvrti po veličini poseda u vlasništvu 32. Bolji poznavaoci kretanja novca tvrde da on samo izvršava kupovine za albanske tajkune iz Crne Gore. godine ali je zataškan. gde je ubrzo. ni tužilaštvo. suđenje na kome je prvooptuženi. predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije. Mile Jerković je po završetku šestog razreda osnovne škole odlučio da više da ide u školu. a od linča radnika spasila ga je policija. bivši obaveštajac RDB i Milorad Mirčić. Izdvaja se kupovina poljoprivrednog imanja Bačka u Sivcu kod Sombora.

“U gardu nije mogao svako da uđe! Pre nego što su me poslali u Pulu proverali su mi sve. u stvari.000 akcija “Autobanata”. do maja 2006. ko mo je bio deda. i to po istom scenariju. zašta se potrudio Goran Obradović iz Agencije za privatizaciju) 109. oteo dokumenta i pečate.000 maraka ili otmicu kao iz holivudskih filmova. U novembru 2005. što je pokrio fiktivnim plaćanjem neke robe. ponovo od kredita Metals banke. Dragan Marković Palma. uspeva da dovede u SSJ još šest odbornika iz SPO. onda na scenu stupa Arkan sa svojim vaninstitucionalnim metodama i za po 10. Od para „izgubljenih” u tim prebacivanjima Mile je kupio kuću na Tatarskom brdu u Novom Sadu za 250 000 evra. A. (primer je “Poljostroj” iz Odžaka koji je kupljen za trećinu realne cene. u septembru 2005. Tu su sve bili zreli mladići od 25 do 26 godina. sklon samoubistvu. pobrinuo Željko Malušić. Koliko su se zaigrali pokazuje primer “Topolatrans” koji trenutno duguje oko 230 miliona dinara na ime kratkoročnih kredita i Metals banci plaća preko 3. kidnapovao i držao zarobljenog direktora preduzeća. godine Mile je preko “Topolatransa” osnovao preduzeće DUTP “Vojvodina” za preko 30 miliona dinara. Mile je uspeo da osvoji 50. Već postojeća preduzeća daju fiktivne garancije.. posle brojnih provera i komplikovane procedure. uz strašne pritiske. na kojem je Josip Broz imao rezidenciju. Mile je odmah sve račune “Autobanata” prebacio u Metals banku i bez potrebne dvotrećinske većine stavio hipoteku na imovinu preduzeća kako bi mogao da nastavi sa dizanjem kredita i daljim zaduživanjem preduzeća.5 miliona dinara mesečne kamate. i uz pritiske i pretnje akcionarima da već prodate akcije ponovo prodaju njemu. godine kupila 170. SSJ je dobila jednog odbornika u toj opštini u centralnoj Srbiji. Ne treba pominjati kojom brzinom i u kojoj banci.NOMENKLATURA SRBIJE . koja se vidi u celoj centralnoj Srbiji. Ištvan Pastor. a da sud ili odbije sve zahteve za zaštitom zakonitosti i imovine ili da te zahteve skloni u stranu i odloži njihovo rešavanje. odobrava se kredit i na aukciji kupuje novo preduzeće. po rečima Jerkovića. Uticajnoj regionalnoj TV stanici “Palma plus”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Pošto je bez problema prošao sa osnivanjem “Višnja produkta” i kupovinom “Topolatransa”. godine uz ogromnu pomoć Metals banke i uz nezakonito poslovanje na berzi. Čim je novac pristigao preusmeren je na račune “Višnja produkta” i “Dumetika”. Pošto je za direktora postavio Danijelu Grković odmah je potpisana založna izjava i ugovor o kratkoročnom kreditu od 45 miliona dinara. formira većinu sa koalicijom SPS-JUL i preuzima opštinsku vlast. a ja sam sa 19 bio najmlađi. On se potrudio da policija ne interveniše ni prilikom evidentnog izvršenja teških krivičnih dela. pradeda. pošto je postao biznismen. Zahvaljujući brojnim neregularnostima oko lokalnih izbora 1996. zamenio sa „Kamel”. Nova firma uzela je pare od “Topolatransa” koje su dobijene od kredita Metals banke i njima. Krajem aprila i početkom maja 2006. Za to se. godine. predsednik SVM 110. Na ovakvo njegovo postupanje nisu reagovali ni MUP ni sud u Zrenjaninu. koje se odmah stavlja pod hipoteku Metals banci. podržava Ananija i Mileta i omogućava im da razvijaju sumnjive poslove koji se mere milijardama dinara i da nastavlja kupovinu novih preduzeća. gde je trgovao akcijama između svojih preduzeća. Pored toga. Za mene je bila čast služiti u Titovoj gardi” . predsednik opštine Jagodina DRAGAN MARKOVIĆ zv. jednog iz DS i jednog iz SRS. Palma je u JNA bio Titov gardista. Pošto je pritisak kredita u svim preduzećima postao pretežak. a potom na više drugih računa. na osnovu sumnjive dozvole za emitovanje koju je izdao neko od Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 97 .. čukundeda.s ponosom priča Palma. pa “Topolatrans” duguje oko 450 miliona dinara dok je ukupan kapital preduzeća oko 50 miliona dinara. a Upravni odbor skupio na silu i naterao da donese odluke po kojima on sam preuzima celu firmu. Samo ovim akrobacijama Mile je opteretio “Topolatrans” sa 75 miliona dinara. koji je u školi imao nadimak „Slinavi”. da li sam osuđivan. godine sa ćerkama Marijom i Danijelom i Danijelinim mužem Urošom Roganovićem osnovao je preduzeće “Dumetiko” sa minimalnim kapitalom od 500 evra (ponovo plaćeno samo pola). ali ga je. nije mogao da čeka legalno preuzimanje poslova u “Autobanatu” pa je krajem maja sa naoružanim licima nasilno upao i preduzeće. Marković je jedan deo vojnog roka odslužio na ostrvu Vanga. Ostaje nejasno ko. Izgleda da su i Mile i Ananije nezadrživi i počeli su da kupuju i najrazličitija preduzeća.04% vlasništva nad “Autobanatom”. Metals banka je odobrila i lizing nabavku devet autobusa.

Pod paravanom sporta i zdravog života. Nije čudo što će. Aleksandar Vlahović. Nikola Hajdin. direktor „Jat ervejz“ 117. da je linija za proizvodnju cementa. “Veliki broj elektronskih medija i štampe”. a Londonski klub će doći na red 2010.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Miloćevićevih ministara. Na čelu opštine Palma se pokazao kao sposoban. doživotno. dobrovoljno. godine. iz zahvalnosti. Slobodan Petrović.Ako Beočinsku fabriku cementa ne prodamo francuskom Lafaržu. opštinska kuća nešto slabijeg kvaliteta. Čudno je samo da to nikome ne ukazuje na pranje para. da je prethodnih godina urađeno par kapitalnih remontnih zahvata (jedan je bio vrednosti deset miliona DM). Išak Šeps. sagrađena u drugoj polovini '70-tih. pa naknadno naplaćujući od opštine. godine prihvata posetu francuskog predsednika Žaka Širaka. regionalni direktor „Karlzberg“ 118. Lokalni kik-boks klub nosi naziv “Tigrovi”. Rase Starčanin. Aleksandar Pravdić. a planovi za proširenje kapaciteta i otvaranje pogona za proizvodnju betonske galanterije otvorili bi par hiljada novih radnih mesta. pogoni za proizvodnju. a često i dileri cementom – mafija)i da bi u takvim uslovima dug BFC bio bi anuliran za manje od godinu dana. lično je odredio kriterijume po kojima će se u izbornoj godini prepoznavati “plaćenicki” i “patriotski” mediji.NOMENKLATURA SRBIJE . kaže Milošević u listu Politika. u Jagodini se gaji kult nasilja. u jesen 2001. koštala je oko 300 miliona DEM. direktor „Galenike“ iz Beograda 114. 111. mitropolit crnogorsko-primorski 119. Zoološki vrt nosi naziv. savezni ministri za informacije i telekomunikacije. programski se priključuje i TV Jagodina. Posle ove posete. kako posluje ta kompanija će sama sebe zatvoriti"! Vlahović je prenebregao činjenice: da je infrastruktura BFC u vrlo dobrom stanju. Aleksandar Vlahović daje izjavu: ". u vlasništvu Dragana Markovića Palme.. održavanje i činjenicu da je ovaj gigant imao najkvalitetnije radnike. Mirko Cvetković. JUL i SRS.. „kralj teksasa“ iz Novog Pazara 120. izvodeći radove. Kamil Befa. Naravno da je ministar imao vrlo dobru informaciju ali se silno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 98 . transport. inače nema ništa od otpisa dugova Pariskom i Londonskom klubu! Te dugove budžet države Srbije zadnjih godina i dalje otplaćuje Pariskom klubu. ministar finansija 112. koje je vodio kadar firme Deloite toushe (ista ona koja je vršila "procenu" BFC. Po crnim oldtajmerima i crnim džipovima reklo bi se da je Jagodina neka vrsta Arkanovog muzeja. Širak tada dolazi sa ciljem: Beočinsku fabriku cementa Srbija mora prodati francuskom Lafaržu. stran ovom podneblju a blizak podzemlju . Vladika Amfilohije. dakle da sama formira cenu cementa (koju je pre određivala država. i najvažnije da je fabrika skoro godinu dana bila u prilici da tržišno posluje. Bivši predsednik SRJ. da su kupljeni brojni kamioni za transport. “pod potpunom je finansijskom i političkom kontrolom nekih zapadnih vlada” i oni imaju zadatak da “podstiču destabilizaciju Jugoslavije”. generalni direktor „Knjaza Miloša“ 115. predsednik Srpske akademije nauka 113. pa kada je pukla bruka Vlada Srbije ekspresno je osnovala Agenciju za privatizaciju). a posebno Goran Matić i Ivan Marković. Ovu “subverzivnu aktivnost protiv države” sprečavali su “patriotski” organi SPS.“Tigar”. Nebojša Čović. koji se hvalio kako je spasio mostove oko Beograda. generalni direktor cementare „Lafarž BFC“ Vlada Srbije i ministarstvo za privredu i privatizaciju. Slobodan Milošević. Dragan Marković Palma je političku i poslovnu karijeru napravio kao član SSJ. direktor FMP i vlasnik košarkaškog kluba 116. što je kredit koji je tokom osamdesetih godina u potpunosti isplaćen sredstvima BFC. Saša Vlaisavljević. ostati dužnik čoveku koji ga je stvorio.

laž jer je rekordna proizvodnja cementa bila 1. takođe. bez Lafarža. Da li je za beočinsku cementaru bilo "provizionara"? Ako se uporedi kako su prošli radnici Apatinske pivare ili Knjaza Miloša.6 miliona USD deficita BFC. već su stavili "blanko" potpise.i izvrsno održavani! Politika rukovodstva Lafarža bila je jasna: nema posla za radnike sa teritorije beočinske opštine. Ako se znalo da Lafarž planira masovno otpuštanje radnika. To je to krivično delo. u Beočin stiže ekipa Lafarža. Moglo se zaključiti da se radi o potrčcima centrale Lafarža. za 51% BFC-a.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM žurio da ovaj "posao" privede kraju. Martin Turecki. BFC je bila "teža" za oko trećinu. ostvarivala svake godine. manja je opasnosti od organizovanih protesta građana. godine. što je. na jednoj proslavi direktno u diktafon nekog novinara "Politike" izjavio je: “Nama niko ništa ne može.3 miliona tona cementa u 2002. Kome je pretio Nenad Čanak? Zašto je pretio "bukagijama"? Zašto je naprasno prestao da preti kada se ekspresno iz garsonjere na "Grbavici" (deo Novog Sada) preselio u elitno novosadsko "Cepternaselje" u Veterniku gde se kvadratni metar stambenog prostora koštao i preko 2000 evra? Pod obrazloženjem da ne posluje pozitivno Lafarž je. a Bojan Pajtić nedavno je u Parizu potpisao Ugovor sa Lafaržom o spaljivanju otpadnih guma. i najstrože im je zabranjeno kretanje u krugu cementare. godine.manje. tokom 2002. što znači da su krenuli od nule. marta 2002. Istina je bila na drugoj strani. Lafarž postiže rekordnu maloprodajnu cenu od 64 evra za tonu cementa pa u tom momentu Srbija ima najskuplji cement u Evropi. pod pritiskom i torturom. Ostala je klauzula kojom se Lafarž obavezao da tokom 5 godina neće otpuštati tehnološki višak. Fabrika cementa u Popovcu prodata je za 52 miliona dolara a. Cenu prirodnog gasa strana kompanija Lafarž plaćala je jeftinije nego građani Srbije za domaćinstva. godine na glavnoj oglasnoj tabli BFC izlazi nova sistematizacija po kojoj na stotine radnika postaju tehnološki višak. kako je pobedio na raspisanom tenderu? Ovo je postalo poznato tek nakon potpisivanja ugovora . u pratnji dva Čeha: Martin Turecki i Ivan Mareš. 28. danas direktor mađarskog Trigranita. ukinuo pojedina dotiranja lokalnoj samoupravi u Beočinu i isplatu dividende malim akcionarima. na stotine očajnih radnika uzima mizernu otpremninu. godine postojale su mnogo bolje ponude.1 miliona evra). Čak su i stručnjaci Lafarža priznali da su pogoni za proizvodnju u odličnom stanju . 70% BFC-a prodato je za nekih 51. Menadžeri Lafarža nisu osporili tvrdnju da pogoni za proizvodnju klinkera i cementa zagađuju čovekovu okolinu u Beočinu i šire. jer Lafarž je platio ugovorenu cenu umanjenu za 19. Mi smo vas sve platili i ove iz Vlade i sve ovo mi smo kupili. godine. Što manje građana Beočina u fabrici. s druge strane. a Džordž Bobvoš je ponovljao srpskim medijima kako u BFC nijedno radno mesto neće biti tehnološki višak! U jesen 2002. Ovde je u pitanju očita laž. a čak ga ni potpisnici nisu videli. i ko zna kakvog sve otpada jer u leto 2003. na čijem se čelu nalazio Džordž Bobvoš. ali već u aprilu 2002. po kapacitetu i stanju ove dve cementare. pošto je prethodno najuren iz Erste banke. bez obzira što su neki decenijama uspešno radili te iste poslove. 1997.9 miliona USD. Zakon kaže i da je otpad zabranjeno koristiti kao gorivo. bez stolica i stolova. a za nju je plaćeno . Svaki radnik koji je napustio BFC "dobrovoljno" i pokušao da uspostavi bilo kakav vid poslovne saradnje preko svog "malog i srednjeg preduzeća" sa Lafaržom je odbijen. pa i od bezmalo 270 miliona DEM (138. godine već je izvršeno tajno probno Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 99 . Lafarž "ulazi u posed" BFC. U decembru 2001. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . Svi radnici koji nisu "dobrovoljno" napustili kompaniju i uzeli otpremninu bukvalno su zatvoreni u jednu poveću prostoriju. godini. a pozivali su se na taj dug. Tu takozvanu "rekordnu proizvodnju" BFC je. ali je to izjavio tek kad je posao završen (a bio među prvima koji je prijavio "imovinu preko 20 miliona").6 miliona tona ostvarena još 1984.” Po privatizaciji Beočinske fabrike cementa Nenad Čanak oštro istupa u javnosti pretnjama "bukagijama". iz menadžerske četvorka Lafarža. Na stotine radnika sa prebivalištem van beočinske opštine radi u remontima BFC. godine. Lafarž se.neko je to krio sve vreme pregovora. Ministar Vlahović dao je izjavu kako je i BFC mogla da se privatizuje kao i Apatinska pivara. biće mnogo jasnije kako su radnici BFC-a i država Srbija opljačkani. ali original tog Ugovora nikada nije prikazan javnosti. hvalio da je ostvarena rekordna proizvodnja od 1. i londonske dive srpskog porekla Tatjane Mihajlov-Pilbim. Ugovor 5 interesnih strana potpisan je između 4 (nije ga potpisala ondašnja lokalna samouprava u Beočinu). osim za vreme bombardovanja i sankcija. ali ta mogućnost nije omogućena nijednom građaninu beočinske opštine.

godine vezano za havariju na elektro-filteru pripreme kada su im gotovo sve elektrode unutra . koji su ostali bez lične imovine. a jedan radnik je i poginuo na jednom od kopova. direktor „Dunav osiguranja“ 127. direktor „Holcim“ u Srbiji 135. „Leksington“ i još mnogi drugi u Beogradu. Menadžeri Lafarža tvrde da im novi filteri radi besprekorno.otpada. „Đardino“ i „Kuba libre“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 100 . beogradski nadbiskup 123. samo je jedno od otvorenih. Mirko Petrović. na žalost. Mali akcionari morali su još da plate i sve troškove brokerskim kućama. ambasador Rusije u Srbiji 134. dedinjskoj kući od oko 400 kvadrata. suprotno Zakonu o hartijama od vrednosti. direktor Kliničkog centra Srbije BORIS STAJKOVAC. To je samo jedna u nizu havarija koje su se dogodile od dolaska Lafarža u Beočin.popadale. Veran Matić. Pitanje po kojoj je ceni Vlada Srbije prodala svojih 15% akcija i koliko se ona razlikuje od one koja je plaćena malim akcionarima. godine: “Iako sam završio medicinu. restoran „Mediteraneo“. stručnjak za transplantaciju jetre 133. Vojko Đukić.francuskom Lafaržu. predsednik UO u ostavci dečje klinike u Tiršovoj i direktor nevladine organizacije „Centar za brigu o deci“ je veoma bogat. U ovom periodu je bilo više teško povređenih radnika. Milica Delević. Tako je Lafarž. 121. Podaci Doma zdravlja u Beočinu i Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici pokazuju enormno povećanje pacijenata sa problemima disajnih organa od dolaska Lafarža. beogradski muftija 124. godini prodala svojih 15% akcija Beočinske fabrike cementa . i kakav je uticaj sumporne kiseline. direktorka Kancelarije za pridruživanje EU 122. Berner Kisler. Aleksandar Aleksejev. prvi čovek Radio i TV B92 131.. sa ogromnim dvorištem i bazenom. Vlada Srbije je u 2008.. predsednik Upravnog odbora „Sunoko“ 125. Petar Matijević. predsednik koncerna „Farmakom MB“ 126. Tanja Miščević. neko je naneo štetu i malim akcionarima. van berze. građanima Srbije. što je vrlo profitabilan posao. Gustavo Navaro. Osim što je oštetio državu Srbiju. „Kalemegdanska terasa“.). Miroljub Jeftić. tipa petrol-koks sa vodom. godine opštinu Beočina prekrio sloj prašine. Miroslav Bogićević. ali je u septembru 2003. Stanislav Hočevar. vlasnik mesare „Matijević“ i veliki zemljoposednik 129. jednoj od najekskluzivnijih. „Plava frajla“ i „Opera“ u Novom Sadu. Stajkovac se tada pravdao da je ovoliku imovinu stekao poštenim radom i naglašavao da radi od 16. načelnik VMA 128. većinu svog života bavio sam se uređenjem enterijera za kafiće i klubove. „Rio Bravo“.NOMENKLATURA SRBIJE . koja nastaje hemijskom reakcijom sumpor-trioksida (od sagorevanja "goriva" . Mnogi tehnolozi bi mogli da objasne i zašto je velikom Lafaržu nedavno pao dimnjak. „O sinema“. ekspert za EU 130. portparol Specijalnog suda 132.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM spaljivanje medicinskog otpada u BFC. Hamdija Jusufspahić. Javnost je to prvi put saznala kad su objavljene porodične fotografije snimljene u njegovoj. došao u poziciju da nasilno otkupi i preostale akcije malih akcionara i postane 100%-tni vlasnik najveće cementare na Balkanu. Maja Kovačević-Tomić. i to zatrpavanje prašinom 2003. Božina Radević.

o. vlasnik Delta holdinga iz Beograda 2. Čedomir Jovanović podneo je krivičnu prijavu protiv zločinačkog udruženja. jer ga se pravosuđe plašilo pošto je uvek bio u nekoj stranci. vlasnica agencije „Hedi“. direktor „Petrohemije Pančevo“ 140. oštetio budžet Srbije utajivši porez u iznosu od 12 miliona dinara. Kori Udovički. godine Srbija nije. Verica Barać.11. Aleksandar Popović. decembra 2008. Darko Belišić.1 milion dinara. Njemu su pomagali Miša Stojanović. predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 141. samo su neki od lokala koje sam osmislio”. Predrag Bubalo.“. po prijavi čine: 1. Dragan Jočić. ministar ekonomije u Vladi 8. vlasnik agencije „Darko“. ministar energetike 143. U Pokret snaga Srbije. Slobodan Milosavljević. direktor i odgovorni urednik Večernjih novosti Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 101 . Stajkovac je prešao iz DS. Boris Stajkovac je bio predsednik Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje. Velimir Pantović. Glam šoping i Men. Svi oni fiktivno su fakturisali nepostojeće usluga. ali su tužbe protiv njega završavale po fiokama. Slobodan Milosavljević.NOMENKLATURA SRBIJE . objašnjava: “Oduvek sam govorio da je on najobičniji kriminalac! Radi se o lažovu. predsednik „Dajners kluba“ u Srbiji 142. direktor „Blic Pressa“ 139. učlanio se u decembru 2004. Asmir Kučević. „džipom“ ili motorima. po 35-godišnjoj tradiciji. vlasnik agencije „A-Board“ i Hedija Kučević. Manojlo Vukotić. Stajkovac je uhapšen zbog osnovane sumnje da je u svojstvu vlasnika preduzeća „Media maks d. Jano Kuraji. Olivera Radonjić. ministar unutrašnjih poslova u Vladi 5. U stranku Bogoljuba Karića. šumarstva i vodoprivrede u Vladi 7. koje. 136. potpredsednik Vlade 4. predsednik LDP. ministar trgovine i usluga u Vladi 6. Prema proceni Saveza za skolski sport i olimpijsko vaspitanje za organizovanje ovih takmicenja. Milanko Šarančić. Bivši direktor Dečije klinike. „audijem TT“. Boris Stajkovac. irski pabovi u Beogradu. Bogoljuba Karića. ministar poljoprivrede 23. direktorka UNDP za Evropu 138. Jahting end sejling vorld. Nišu. Tužio sam ga. i ubrzo je postao član Predsedništva PSS. kada je izgledao perspektivan. Božidar Đelić. Enisa Kučević. vlasnica agencije „Ena“. direktor „Železnica Srbije“ 137. na Zlatiboru. dobila svoje šampione u školskom sportu. ministar poljoprivrede. Predrag Jevtović. godine. vlasnik agencije „Jevtović“. U zajedničkoj akciji MUP Srbije i Poreske uprave. odgovorno lice preduzeća „Protekta“. iako mu nikada nije produžen mandat. Sećam se da je na posao dolazio uvek drugim automobilima. Sportske asocijacije? Kako to gordo zvuci? Na sednici OK SCG u Beogradu oktobra 2005. potrebno je oko 5. i napustio ga je tiho. a jedno vreme je figurirao i kao kandidat za ministra zdravlja. koji je “po Zakonu o radu”. do 31. Izdavačku kuću „Media maks magazins“ Stajkovac je osnovao marta 2008. a Ministarstvo prosvete i sporta uplatilo je samo 2 miliona dinara. nakon osam godina u Demokratskoj stranci. predsednik Vlade Republike Srbije 3. Vojislav Koštunica.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM u Podgorici. Mlađan Dinkić. januara 2006. godine na svojoj kućnoj adresi u Tolstojevoj ulici 11. 2005. morao da uzme otpremnine od 8. Jagodini. manipulantu i prevarantu koji je postao predsednik UO u drugoj polovini 2001. vlasnik agencije „Vesko“.o. razrešen je “velikan sporta”. Best hom.2007 . vlasnica agencije „Lazana“. Izdaje časopise Best šop. Obrad Sikimić. Atila Mihok. Miroslav Mišković.000 evra. Čovek je sve vreme u protivzakonitom statusu. profesor Dušan Šćepanović. samo u periodu od 1. a poznato je i da ima ogromnu vilu s bazenom na Dedinju”. i to je maltene ostao do danas.

i to Zloupoteba monopolističkog položaja iz člana 232. stav 2. pritiscima na državne organe koji nisu pod direktnom kontrolom Vlade.. a predsednika Republike Srbije i Vladu predstavlja kao svoje službenike garantujući za njihovu kooperativnost. Dokaz za učešće ministra Jočića u zločinačkom udruženju pored ostalog je i izveštaj Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.. a ostali prijavljeni učestvovali kao pripadnici u vršenju krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. koji je pripadnik istog zločinačkog udruženja. a ostali prijavljeni krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346. poput Saveta za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije. Đuro Bilbija..2001. koji je istovremeno šef pravnog tima Demokratske stranke i Delta holdinga. KZ. Đoko Kesić. Pitić. javno su poznate. KZ. zaštitom od krivičnog gonjenja za najteža krivična dela iz oblasti privrednog kriminala. . a odakle potiče i značajan deo njegovog bogatstva. već je njegov posao da ima kvalifikovane saradnike. Zatim je kompanija Delta to istraživanje koristila u sudskim postupcima kako bi osporila navode Komisije a u javnosti stvorila lažnu sliku kako ta kompanija nema monopolski položaj. Željko Cvijanović. Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljević dobili od organizatora udruženja nalog da štite interese udruženja tako što će ukinuti Savet.. pretio je javno nezavisnim institucijama.. Antonije Kovačević. glavni i odgovorni urednik lista Sutra i nedeljnika Standard zato što su “u periodu od početka 2004. godine dočekao kao sveži član DHSS. 13.” Milosavljević je 5. Miroslav Mišković i. zet matije Bećkopvića Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 102 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 9. Njegove veze sa lobijem trgovaca brašnom (posebno sa firmom “Arex”). ima pasoš Norveške i Ujedinjenih Arapskih Emirata! 145.Miroslav Mišković je u policijskoj akciji Mreža iz 2002. Zašto to pitanje nikada nije procesuirano? Zato što Miroslava Miškovića štiti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić. oktobar 2000. KZ. Slobodan Milosavljević je kao predsednik Privredne komore Srbije uz pomoć preduzeća Konzit čiji je suvlasnik njegova supruga Katarina Andrić Milosavljević uradio naručeno istraživanje od strane kompanije Delta po kome ta kompanija ima samo 11 posto tržišta a ne preko 50% kako je to utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije. Vojislav Koštunica organizovali zločinačko udruženje. Poreska utaja iz člana 229.NOMENKLATURA SRBIJE . Slobodan Milosavljević.. Takav položaj Delti su omogućili predstavnici Vlade omogućavanjem nelegalnog poslovanja. godine. direktor javnog servisa RTS 10. Poznata je njegova izjava da kao ministar poljoprivrede “ne mora da se razume” u poljoprivredu. čime su prvo i drugo prijavljeni Miroslav Mišković i Vojislav Koštunica izvršili krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346... Advokat Draganić..06. kada je započet unutarstranački udar na sve pristalice Đinđićeve vizije. glavni i odgovorni urednik lista Gazeta. Zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. KZ i Pranje novca iz člana 231. a koji imaju kontrolnu funkciju u društvu. broj Po-392/01 od 08. Zašto država ne štiti predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije? Zato što su pripadnici zločinačkog udruženja Božidar Đelić. glavni i odgovorni urednik lista Kurir 11.novine i magazini“. U Demokratsku stranku učlanio se tek nakon atentata na Zorana Đinđića (kao uostalom i svi “nestranački” ministri Vlahović. Miroslav Mišković šalje svoje emisare u ambasadu SAD u Beogradu. godine označen kao jedan od organizatora šverca cigaretama tokom devedesetih godina. i bio je učesnik naoružanog preuzimanja Privredne komore Srbije. glavni i odgovorni urednik lista Press 12.II odeljenje. Kroz dugogodišnji odnos vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića sa predstavnicima vlasti u doba Miloševićevog režima kao i kroz identičan odnos sa obe Koštuničine vlade. direktor „Politika . U obrazloženju se navodi: “. što nedvosmisleno ukazuje na vezu između Demokratske stranke i Delta holdinga. Lečić i Đelić). Krivičnog zakonika. kao i kroz pritiske na medije koji izveštavaju o ovakvim odnosima Vlade i Delte. ministar poljoprivrede.. Delta je postala „vlasnik Srbije". godine u kome je jasno navedeno da je dokazano da je Delta banka čiji je vlasnik Miroslav Mišković bila vlasnik 50% kompanije Interspid u vremenu u kome se bavila oraganizovanim švercom cigareta. stav 1. KZ. Srđan Janjićijević. UKP .. koje je bilo monopolska roba. gde za skidanje svog imena sa crne liste nudi „kooperativan pristup Srbije u rešavanju kosovskog problema".. Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. Aleksandar Tijanić. Vladana Batića.

Vladimir Veličković. Manojlo Vukotić. Aleksandru Nikitoviću. koji je ukinuo funkciju zastupnika i preuzeo VBA u nadležnost svog kabineta. slikar. Ima njegov Aca da odluči kome će ga dati. Goran Pitić. načelnik VBA SVETKO KOVAČ je da je početkom 2006. ali ga je već dan kasnije Savet ministara imenovao za direktora Vojno bezbednosne agencije. u jednom momentu. Radio je paralelne poslove. Tijana Anđelić. Nosio je papir sa pečatom Demohrišćanske stranke. iz Bara. i bio je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 103 . Kada je Vlade Divac pokušao da kupi najtiražniji list u zemlji. U novembru 2007. godine. Od kupovine mašine za štampanje “Novosti”. Gordana Dostanić. Tomislav Karadžić. Manojlo je tutnuo nekoliko stotina hiljada evra pa može do da nastavi da pustoši kompaniju “Novosti”. Harald Hiršhofer. U tom trenutku Manojlo Vukotić imao je 65 godina i preko 45 godina radnog staža. Bio je novinar i doušnik tajne policije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 146. da ga DOS postavlja za prvog čoveka svih izdanja “Borbe”. čiji otac je takođe bio pod udarom zakona. i već sutradan je dobila posao savetnika kod predsednika Srbije Borisa Tadića. direktorka Državne lutrije Srbije 154. Milutin Mrkonjić. šef misije MMF u Srbiji 149. Trenutno je smenio konkubinu Jelenu Kosanović. otimaju sve što im pod ruku dođe. Vlasnik “Glasa javnosti” Raja Rodić potvrdio je da ga je tajna služba primorala da Manojla Vukotića postavi na mesto glavnog urednika ovog lista.. u zgradu “Borbe” ušao je Manojlo Vukotić. Posle dolaska Zorana Stankovića. takođe. Na konto Manojla Vukotića slilo se nekoliko miliona evra. Čovek koji se u mladosti odrekao oca četnika i nikada se sa njim nije sreo u životu. koji je morao da pokrene nakon što su doušničke aktivnosti Manojla “provaljene” u “Blicu”. direktor i urednik „Večernjih novosti“ Kada je 5. godine. te za dopisnika “Borbe” iz Rima. imao čak tri važne funkcije: bio je direktor VBA. sa platom od nekoliko hiljada maraka. pa onda za glavnog urednika “Blica” i Glasa javnosti”. počeo je svoje zemljake da postavlja za urednike i direktore. koja ga je slala na specijalne zadatke. godine. Ovo govori o najtešnjim vezama vojne službe i vrha države. oktobra 2005. čiji je vlasnik. koji kao šef kabineta Vojislava Koštunice kao roj skakavaca pljačka Srbiju. član Francuske akademije nauka 148. zvani Manjo. Ostareli Manojlo Vukotić javno traži od Srpkinja da ga u kabinetu zadovoljavaju.. predsednički kandidat SPS 153. u kojem je. Svetko Kovač. predsednik FK Partizan 150. a istraga još uvek stoji u mestu. stavljajući ih u svoj džep. Vojislav Koštunica je u ime Vlade Srbije naredio da se protiv proslavljenog asa podnese tužba. Ona tamo radi neke administrativne poslove u zgradi Predsedništva. Crnogorci u Beogradu. osnivajući novo preduzeće. Svu imovinu kompanije koja se nalazila na teritoriji Crne Gore Manojlo Vukotić poklanja samom sebi. i istovremeno studira na Akademiji za diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova.NOMENKLATURA SRBIJE . uz obrazloženje da mora da “izjebe sve Srpkinje”. Pavle Bulatović je bio protivnik politike Mila Đukanovića. Kovačeva ćerka Sanja koja je u maju te godine završila diplomatiju na Fakultetu političkih nauka. Ko je imao motiv da ubije Pavla? U vreme tog događaja odnosi između Srbije i Crne Gore su bili na granici ključanja. direktorka Beogradske berze 151. Svetko Kovač je kao general penzionisan 6. predsednik UO „Sosijete ženeral banke“ 147. Prošlo je nekoliko godina od ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića. podigla je diplomu. oktobra Miloševićev režim urušen. Manojlo Vukotić ima preko 70 godina života. 152. do izdavanja knjiga. zastupnik ministra odbrane za bezbednost i član Nacionalnog saveta za bezbednost Srbije. pod zaštitom Vojislava Koštunice. poarčio hiljade evra.

od 2000. ali je bio pošten i častan čovek.NOMENKLATURA SRBIJE . komandanta RV i PVO. neuspešnih. podeljene po nacionalnom i jugoslovenskom opredeljenju. bile su od minornog značaja. Skidanje afere Opera sa dnevnog vojnog reda. Pavle Bulatović jeste bio protivnik režima Mila Đukanovića. srušili su novinari sa kojima je pio. Katanić je bio kandidat za načelnika Generalštaba Vojske Srbije. Istragu oko ubistva Pavla vodio je pukovnik Svetko Kovač. uspeo je ovim presecanjem sukoba između dve struje unutar Vojske Jugoslavije i samog KOS. Dada Vujasinović iz lista Duga je. Čoveka koji nije umeo da kontroliše svoj jezik. Borbeni avioni JNA nisu smeli da napadaju ustaske polozaje sve dok na njih ne pripucaju sa zemlje. Šta je VMA kupovala za toliko novca? To se upitao i Pavle Bulatović. KOS VJ. preuzeo dužnost ministra. koju kontroliše Vojska. Baš u to vreme posao Habit farma i Sekulićeve firme "DMB medical" sa VMA iznosio je tadašnjih 200. kao gest kojim se zahvaljuje. objavila neautorizovani intervju sa njim u novosadskom listu Svet. godine General Katanić izjavio je da je u poslednje vreme (od dolaska Šutanovca) nivo osposobljenosti vazduhoplovstva znatno viši. kroz koje je on proveo radeći u ovom rodu. Saša Anović je u to vreme bio na platnom spisku Laleta Sekulića. Avgusta 2007. a drugi. U drugoj su se nalazili admiral Stane Brovet. Ostale struje. značilo je olakšanje u radu KOS. Kao komandant RV i PVO. pre svega u ime roda RV i PVO. Time se došlo i do odgovornosti generala Vuka Obradovića. General Nedeljko Bošković dobio je ponudu da časno ode. jedina od grupe žurnalista koji su ga posećivali. dok je general Božidar Stevanović to tvrdoglavo odbijao. Kada je ovaj čovek mislio ono što govori? Valja se prisetiti “uspešnih” godina. uspeo je da sačuva svoj bezbednosni integritet. posle razbijanja SFRJ.000. Afera Opera ukazala je i na držanje generala Zvonka Jurjevića. Njemu je sugerisano da ćuti. januara 1956. generali Konrad Kolšek i Svetozar Višnjić. baš te kobne večeri razboli se i ne dođe na posao. pored SDB Srbije i SDB Crne Gore. i isporučuje lekove. opet. General Aleksandar Dimitrijević. Treću. Dezerterstvo generala Tusa je za mnoge u RV i PVO posledica kadrovske politike na nacionalnim ključevima u JNA. za vazduhoplovstvo i Vojsku Srbije uspešnija od prethodnih sedam godina. jer kaže da je to bila delatnost Uprave za moralno vaspitanje i informisanost. Vojska je u vreme njegovog ministrovanja bila najneprijateljskije nastrojena prema Vladi u Crnoj Gori. u penziju. U vreme najvećih sukoba Srbije i Crne Gore preduzeće Habit farm trguje sa VMA. verovatno po nečijem nalogu. prijatelj Mirjane Marković. General Aleksandar Vasiljević odbijao je odgovornost Uprave bezbednosti UB SSNO za obaveštajnu operaciju Opera. Da bi se zataškala afera i Armija sklonila iz javnosti. Bozidar Stevanović. Katanić je na dodeli rekao da je 2008. Taj razgovor je fotokopiran i razdeljen po zgradi Generalštaba VJ kao primer neposlusnosti. koji je podneo ostavku. Ovakvo ponašanje generala Jurjevića neki tumače kao izraz tihe simpatije prema Zagrebu. Navodno je Ponoš dan ranije tražio od Katanića da ne dodeli počasni znak ministru. načelnika ove uprave. najbrojniju grupu predvodili su generali Blagoje Adžić. Slobodan Milošević naredio je da prestanu obračuni unutar KOS. Stevan Mirković. kao izvršenje naređenja i stava SSNO da JNA deluje samo posle napada. u Bečnju kod Čačka. i pokrenuo je istragu oko trgovine lekovima za VMA! 15 dana nakon toga Pavle Bulatović je ubijen! Izvesni major Saša Anović.000 DEM. po Kataniću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM izuzetnim odnosima sa Miloševićem i Mirom Marković. Bulatovićev telohranitelj. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina u vojnom vrhu postojale su tri struje. odnosno Mira Marković. DRAGAN KATANIĆ rođen je 14. godine poklonio je letački znak ministru odbrane Šutanovcu. remeteći poslove sa švercom cigareta u Crnoj Gori. general Veljko Kadijević i general Čanadi. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 104 . Pukovnici Svetozar Matić i Svetozar Džigurski iz KOS-a RV i PVO su penzionisani. U prvoj su bili admirali Petar Simić i Božidar Grubešić. Sašu Anovića posle tri meseci Svetko Kovač unapredi! Nije zgoreg napomenuti da je ubica koristio "kalašnjikov" i pobegao u pravcu kasarne koja se nalazi neposredno iza restorana u kojem je Pavle ubijen. Josip Gregoric i kolega iz savezne policije general Petar Gračanin. pre. U saradnji sa najvećim miljenikom Mire Marković i direktorom carine. a Pavković mesto načelnika Generalštaba istog dana! Mnogo slučajnosti. krajem 2008. čovek Aleksandra Vasiljevića. da spreči razbijanje vojne tajne službe i da je aktivira. posle sastanka sa Miloševićem. Sutradan je Ojdanić. Laletom Sekulićem. pre komemoracije.

"Politika" mesečno plaća 1. Škola mu nije išla. i to je sasvim dovoljno da radi šta hoće. često se viđa sa Marijom Milošević. Bio je električar u "Elektrodistribuciji". na javnoj sceni. tvrde da je godinu dana klošario drumovima SAD. Marta 1991. Nosio je burek Vibu. San Diega. lista ‘Srpska reč’ piše: “Po dolasku na čelo Saveza komunista Srbije. plus honorari za članstvo u upravnim odborima "Matroza" i sportskih klubova. Njegov vozač prima 4. radio i tv-emisije koje njega i njegovu ženu Mirjanu nisu podržavale. povremeno zamenjujući Zorana Todorovića – Kundaka. gradonačelnik Niša 156.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Prvi vazdušni udari avijacije NATO 24. ne računajući pijačne izveštaje. U službenoj biografiji Dragana Antića. I bi tako. od svoje službe Struja dobija zadatak da "bude u blizini predsednikove ćerke Marije". avgusta 1996. pa honorarni saradnik beogradske rubrike ovog dnevnog lista. Gradeci imidž kandidata za predsednikovog zeta. godine general-potpukovnika Spasoja Smiljanića zadesili su u kancelariji u Komandi RV i PVO u Zemunu. koji Struji i njegovim drugarima služi za "odmor i razonodu". videla ga je kao “uplašenog starca” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 105 .000 dinara. u to vreme sporni novinar "Politike". dele na Njegove i Njene ljude. U novinarskoj karijeri nije napisao ni jedan tekst.000 dinara. Slobodan Milošević je. direktor kuće "Politika". ili sa službama koje su Struju i uputile na bliskost njenoj ćerki? 26. Da li svi oni imaju veze sa gospođom Marković. u kojoj je zajedno sa Sretenom Jocićem. mada živi bezbožnickim životom. postala je aktivista Crvenog krsta. koštaju "Politiku" mesecno oko 65. marta dali informaciju da će bombardovanje početi tokom narednih nekoliko dana” kaže Smiljanić. od viskija smrdi na kilometar. Struja. danima je plakala. modelom i načinom izvršenja prvog udara. samo su slušali. mesecno 5. i pred njim će se otvoriti sva vrata.000 maraka. Tu su i izdaci za plaćanje devojkama iz agencije za pružanje usluga. Polupismeni čovek počinje da se penje u kući "Politika". marta 1999. Sonja Liht. dobro obavešteni Milovan Brkić u broju 157. Posle Njujorka. Struja predstavlja sebe kao budućeg zeta. i koji. zvanim “Joca Amsterdam”. zvanog Struja. Minovića… U svojoj istoriji kuća "Politika" nikada na svom čelu nije imala čoveka kao što je Dragan Hadži Antić.” 155. a nije lako ceo dan čučati ispred Kluba književnika i drugih elitnih kafana. Posle je. “Niko u RV i PVO nije bio iznenađen sa početkom. poslednjeg premijera Jugoslavije. DRAGAN HADŽI ANTIĆ danas ima firmu “Treći milenijum”.000 dinara. iz obezbeđenja Kompanije "Braća Karić". bio je glavni urednik dnevne "Politike". Iako između njih ništa nije bilo. ali to predsednik SRJ nije odobrio. pa Radio TV-Politike. i od svetih otaca dobija ono "hadzi". a danas je prvi čovek Novinsko-izdavačke i Radio-TV kuće "Politika". Srbija je 9. Lidiji Vukićević.godinu dana je proveo u Americi.000 maraka za iznajmljivanje stana. Oni koji su krenuli za Miloševićem i njegovom ženom. ali uši su ga dobro služile. Dušana Mitevića i urednike TV-Bastilje. Struja slovi kao Njen čovek. Smiljko Kostić. Ima i svog telohranitelja. Dragan Hadži Antić i Aleksandar Tijanić gori od Mitevića. Hjustona. u ime svoje ideologije. Kad je čula da je baš u Titovom kabinetu predložena ideja da na pobunjene studente treba pucati bez milosti. Struja je ušao u krevet tamo gde treba. na čelu je "Politike". odrekli su se moralnih načela i svojih stavova.NOMENKLATURA SRBIJE . a Dragan Milanović. Kada je na vlast došao Milošević. Mesečna plata Dragana Hadži Antića je 15. pa u Ameriku! Oni koji ga bolje znaju. Čovek koji liči na bure. piše da ga je stipendirala američka Vlada. Danas se oni. poznatim po tome da je donosio skupe bunde švalerki generala Nebojše Pavkovića. Krkanluci Struje i društva u kome su Aleksandar Tijanić i Bogdan Tirnanić redovni gosti. sa neogranicenim ovlašćenjima. ukinuo sve novine. Planovi za dejstvo RV i PVO po snagama Alijanse u Albaniji i Makedoniji bili su spremni. Na tom je mestu samo što tako želi Mirjana Marković. Stefan Grubač. koji prima platu od svega 700 dinara. predsednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht je rođena u Subotici. kažu. Susret sa mladalačkim zabludama Sonja Liht će doživeti u događajima od 1968. Elektricar za niski napon. iz kojih Struja ne izbija. general-pukovnik u penziji. bio stipendista američke Vlade . koji su joj zauvek promenili odnos prema Titu i Partiji. Uređuje i "Pravoslavlje". popravljao osvetljenje. godine ustala da zbaci Tiraninove ideologe. A tako mu je verovala! U kabinetu Ante Markovića. odlazi na Svetu Goru. Obaveštajni organi RV i PVO su mi 19. Kao đak osnovne škole. Ćutao i slušao.

Saveta Evropske fondacije za kulturu. postaviće Sonju Liht za šeficu svoje organizacije.. ujedno je i član Upravnog odbora EastWest Instituta. Konačno. Otpor je bio žestok. naravno u dogovoru sa Udbom. kao izvršna direktorka a potom i predsednica Fonda . a preko koje su me povezivali sa IV Internacionalom. Blizu milijardu evra došlo je u Srbiju preko fondacije ovog promotera globalizma. među kojima nekoliko ženskih. pa je ovaj doneo odluku da se zahvali Sonji Liht. a ne ljubitelji reformi. Od samog nastanka Fonda za otvoreno društvo (Soros fondacije) 1991.. posebno 1974. kao i Nagrade za toleranciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG za 2005. da bi potom osnovale jedinstvenu organizaciju Savez socijalističke omladine Jugoslavije. izjavom da literatura koju sam čitao. To je mudra formulacija oca Radovana Bigovića. ali i da oni za to nisu imali nikakvog dokaza osim lažnog priznanja Milana Nikolića da je bio saosnivač. Osudili su nas za osnivanje inicijativne grupe za Revolucionarnu radničku partiju. čime je postala vitez. Nagrade za ljudska prava Međunarodne lige za ljudska prava. vlasti su odmah posle 1968. gde sam dospeo po Titovom naređenju da trockizam ne sme da se “zapati” na ovim prostorima. za doprinos. jer takozvana demokratska vlast opstaje upravo zahvaljujuci nikad prekinutoj totalitarnoj vladavini aparata tajne policije. koalicije različitih građanskih organizacija i pokreta iz evropskih i severno-američkih zemalja. Sa mnom i Milanom Nikolićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji vuče Soroša za ruku i objašnjava da su čak i Slovenci obične barabe. godine. U tom periodu bila je članica više upravnih odbora međunarodnih institucija. odlučile da ukinu Savez studenata i Savez omladine Jugoslavije. Istina je da smo je mi osnovali.čemu god. Kao istraživačica. Sredinom osamdesetih učestvuje u osnivanju više lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija. Počeli su uzajamno da se olajavaju kod Soroša. Sonja Liht se nalazila na čelu institucije. Niko nema pojma o čemu je reč. milijarder. bila je kopredsednica Helsinške skupštine građana. Fond za otvoreno društvo napušta 2003. Soroševim stipendistom. zatvorena je i moja pokojna supruga Jelka KljajićImširović. danas suprugom Sonje Liht. i tako održi kontinuitet totalitarizma. Sonja Licht (kako piše na zvaničnom sajtu) je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. orden Legije časti. Grupe 484. predsednica Fonda za političku izuzetnost. Uplašen mogućnošću da ga rođena majka Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 106 . kao “posebno priznanje njenom istrajnom angažovanju u odbrani demokratskih i evropskih vrednosti”. zbornicima i drugim publikacijama. kada sam izašao iz zatvora. Iz neobjašnjivih razloga ova žena ovenčana je silnim nagradama: Nagrade za mir Švedskog socijalnog foruma. Sonja Liht.deo Mreže škola za političke studije Saveta Evrope. godinu. dugo godina je radila u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Institutu za evropske studije. pripada biblioteci SKC-a… Svi su bili šokirani kada sam za svedoka predložio Nikolićevu majku koja je u sud došla na štakama. a beogradskom “Fondu za otvoreno društvo” kupio je kablovsku mrežu SBB. kada osniva Fond za političku izuzetnost . Drugarica Liht postala je u međuvremenu fenomen “političke izuzetnosti”. Nagrade za mir Evropskog rektorskog kluba. Od 1991. Upravo taj berzanski mešetar. Zavladala je jedna postkomunistička dekadencija. Njena pojava na prijemima smatrana je značajnim društvenim događajem. Totalitarni režimi u korenu saseku svaki mogući pokušaj organizovanja u cilju promena? Da. kako bi “dobili” mene i “grupu”. Od osude za organizacionu pripadnost branio me i direktor Studentskog kulturnog centra Petar Ignjatović. Ženskog fonda za rekonstrukciju i Džeferson instituta u Beogradu.jednog od najvećih donatora civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori. da se izdržavaju.NOMENKLATURA SRBIJE . Centra za profesionalizaciju medija. gde je i magistrirala socio-kulturnu antropologiju. do 1995. Pavluško Imširović: Milošević je uspeo da umesto jednopartijskog totalitarizma uspostavi višepartijski totalitarizam. Sonja Liht je postala donatorski Dalaj Lama i tumač svih poslanica o ljudskim pravima. i tajanstveni filantrop Soroš. Autorka je brojnih tekstova u domaćim i međunarodnim časopisima. a angažovana je u upravnim odborima Narodne biblioteke Srbije. Savetodavnih odbora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga i Ženevskog centra za bezbednosne politike i Pododbora Ženskog programa Mreže Soros fondacija. drugarica Liht je dobila i najviše odličje Francuske.

SKJ osniva Odbor za ljudska i građanska prava pri SSRN.. a namera mu je bila da nas dezavuiše a on dobije mandat u Helsinkiju. Do osnivanja Jugoslovenskog helsinškog odbora. predsednik LSV Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 107 . vlasnik Kompanije „Putevi“ i hotela „Palisad“ 166. On je bio prijatelj direktora Dragana Hadži Antića i Dušana Mitevića. On je prvobitno označavao intelektualnu i političku nezavisnost od totalitarizma. branili Paragu. jer mi smo pratili sve političke procese u SFRJ. Dimitrijević je tada tvrdio da u Jugoslaviji ima ljudskih prava i sloboda. Helsinška federacija taj Odbor nije priznavala. Veran Matić je angažovao svog druga Velimira Ćurguza Kazimira. Nebojša Šaponjić. Za odbranu politike Vlade Srbije. Velimir Kazimir počeo je u Marksističkom centru Gradskog komiteta zajedno sa Sonjom Liht. četvoricu u Ljubljani. direktor agencije „Komjunis“ 158. osnovana oko odbrane Gojka Đoga. Nenad Čanak. pre svega sindikata. Zoran Obradović. uvaži njegovu prvobitnu izjavu iz istrage i na njoj zasnuje presudu… Odbor za odbranu umetničkih sloboda je prva naša nezavisna organizacija. Nikola Marjanović. Neko je brinuo. nije poznat široj javnosti. dolazi 1986. Uprkos tri decenije u novinarstvu. uglavnom. Nebojša Nedeljković. Gotovca. Soroševe fondacije. već naš. ambasador Francuske u Srbiji 160. suvlasnik „Grand produkcije“ 162.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM optuži za laž.NOMENKLATURA SRBIJE . Goran Stamenković. čelni čovek producentske kuće „Emoušn“ 164. U Helsinkiju je deset godina ranije osnovan OEBS. koristeci se institutom slobodnog sudijskog uverenja. Uzlaznom linijom karijera g. Vasilije Mićić. kada je na Otvorenom univerzitetu govorio Milovan Đilas. Onda je sve je zaboravljeno. u našu javnost ulazi pojam “nevladina organizacija”. najigranija srpska dramska spisateljica 163. Žan-Fransoa Teral. vlasnik firme „Nelt“. Podređene su svrsi razaranja socijalnih ustanova i nezavisnih organizacija. svetski priznati slikar 165. UN i raznih CIA-ških organizacija. povukao je svoje svedočenje. Znali su kuda će to što kažu otići. NVO su 80-ih postale institucije pod kontrolom MMF i Svetske banke. predsednik „Petrobart-Avia“ 169. Kao pandan. jednog od najvećih uvoznika 159. Njegovi izveštaji se. 157. Biljana Srbljanović. Saša Popović. odnosno Aliji Izetbegoviću i grupi. Osnivanjem Jugoslovenskog helsinškog odbora za ljudska prava. Nebojša Šaranović. prezentujući ga kao NVO. Dok je Politika u Miloševićevo vreme čišćena od nepodobnih. takozvani Dobričin (Ćosićev) odbor. Pred njim su u Politici ćutali. direktor „Kapa Star Limited“ 168. Ljuba Popović. i mi smo to prihvatili kao svoj programski dokument jer je SFRJ bila potpisnik Helsinške povelje. Oba Odbora suprotstavljala su se državnoj represiji. koji je bio član Helsinške federacije za ljudska prava. Ćurguz nije imao problema iako je bio u upravnom odboru Soroš fonda. direktor JP „Srbijavode“ 161. A onda je s nama hapšen 1984. Ćurguza krenula je kad je uhvaćen da kao ovisnik krađe po apotekama. Predsednik tog državnog Odbora bio je Vojin Dimitrijević. Sudu to nije smetalo da. direktor JP „Skijališta Srbije“ 167. pisao peticiju protiv presude islamskim fundamentalistima. Šeksa. Druga je Odbor za odbranu slobode mišljenja i izražavanja.. Ivan Stanković.. Ali. Šešelj je s nama 1983. stavljaju u dosijea. Demaćija.

godine u Žabarima kod Velike Plane. Boško Đukanović. posle Kusturice.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 170. februara 1955. Srbobran Branković. veliki tranzicioni gazda 172. naš najpoznatiji glumac u Holivudu 196. Bora Stanković. sandžački muftija i rektor Novopazarskog univerziteta 189. Srđan Đurić. Jirgen Bakeberg. Đura Obradović. direktor „Stratedžik marketinga“ 193. pravnik i filozof 195. vlasnik Kompanije „Marbo“ 190. Goran Paskaljević. svetskog lidera u proizvodnji filmske i TV opreme 186. počasni predsednik FIBA 192. Goran Bregović. Ljubomir Tadić. Rade Šerbedžija. direktor TV Avala 181. najveći akcionar „Agroživa“ iz Pančeva 175. vlasnik fabrike „Vujić“ Valjevo 188. direktor „Nisala“ iz Niša 176. Završio je Mašinski fakultet u Lionu. vlasnik „Zekstre“ i Veterinarskog zavoda 171. direktor JP „Srbijašume“ 191. Aleksandar Andrejević. Mile Dragić. Ernst Bode. vlasnik građevinske firme i Teniskog kluba „Gemaks“ 183. Dejan Ilić. Đorđo Antelj. direktor ARRI. kupac nekoliko preduzeća 184. Rene Milošević. Dušan Dunjić. Andrej Jovanović. Aleksandar Nikitović. s roditeljima je otišao u Francusku. najuspešniji srpski reditelj 187. Goran Vuković. naš najpoznatiji muzičar u svetu 182. proizvođač i trgovac vojnom opremom 177. savetnik premijera Srbije za odnose sa javnošću. direktor Fabrike cigareta BAT-DIV 179. šef kabineta premijera Koštunice 173. Dragan Đurić. Vladan Živadinović. direktor „Intermosta“ Rene Milošević rođen je 26. Muamer Zukorlić. direktor „Medijum Galupa“ 194. direktor „Meser tehnogas“ Beograd 178. Stavros Joanu. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 108 . direktor KBC „Dedinje“ 180.NOMENKLATURA SRBIJE . Miroslav Živanov. Srđan Bogosavljević. Kao četrnaestogodišnji dečak. Vidoje Vujić. generalni direktor Novosadskog sajma 185. predsednik Izvršnog odbora „Eurobank EFG štedionice“ 174.

godine. “Intermost” a. Savezna vlada imenuje ga za pomoćnika saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića. ubrzo je bila usporena. nezaježljiv. žedna pravih informacija o likvidaciji Ćuruvije. koji organizuje Skijaški savez Srbije. kojima se Stevan Nikčević pere. Goran Ćirić. direktorka Odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji 201. Izgradnja novog mosta preko Save kod Sremske Rače. Već u februaru Nikčević zaboravlja da se upoznao sa Danom Drašković i postaje član Demokratske stranke. Taj dan ostaće upisan crnim slovima u istoriji vojske. koju je nekoliko meseci ranije napustio. Ipak niko nije očekivao da Stevan Nikčević postane direktor najvažnije ustanove za bezbednost zemlje i sigurnost njene vojske. najuticajniji domaći estradni menadžer 198. U "Jugoimportu SDPR" Nikčević kao direktor dovodi tridesetak Crnogoraca iz srpske Službe državne bezbednosti. proglašen je za najuspešnijeg menadžera kompanije “VINCI”. Kako je ovaj čovek uspešan ako nije naplatio potraživanja? 197. imenuje za koministra unutrašnjih poslova prelazne vlade kojom rukovodi Milomir Minić. Za svoje savetnike Boris Tadić dovodi kumove. informacijama i dosijeima. Sredinom 2006. tvrdi generalni direktor beogradskog „Intermosta“ Rene Milošević. hidrotehničkih objekata i objekata niskogradnje i visokogradnje. navodno slučajno. Čak se i Momir Gavrilović. Stevan Nikčević. Svu dokumentaciju ove savezne ustanove od nacionalnog interesa. Podmeće dokument o praćenju novinara Slavka Ćuruvije.. direktor JP PTT Srbije 200. dok nam naši dužnici stalno obećavaju isplatu potraživanja. Raspolažući ogromnim količinama novca. pripravnika Dragana Šutanovca i njegov pir u Srbiji može da se nastavi. prijatelje. ali ne dobijamo ništa kaže Milošević. Platili smo PDV avansno tako što smo se zadužili kod banaka uz kamate.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U Francuskoj je počeo u velikoj automobilskoj korporaciji “Reno”. Svi napori da se ubica Slavka Ćuruvije izvede pred sud ostaju uzaludni. što su za nas velike pare. Beograd je specijalizovano preduzeće za izgradnju svih vrsta mostova. Nikčević vrbuje drugog Živkovićevog pomoćnika. Zahvaljujući ostvarenim poslovnim rezultatima u Srbiji. Boris Tadić postaje ministar odbrane. Rene Milošević je sponzor Ski festa. Nije samo Ćuruvija stradao od Nikčevićeve ruke. zao. Kada je DOS preuzeo vlast. Nakon streljanja premijera Đinđića. i vredi rasvetliti učinak koji je Srbiji naneo nenadoknadivu štetu. Srpska javnost. Danica Drašković ga u oktobru 2000. ”Inter most” mesecima potražuje od Vojvođanskog investicionog fonda i JP „Putevi Srbije” oko milijardu dinara. prihvata dokument RDB o praćenju Ćuruvije na dan ubista. Raka Marić. čiji je predsednik Mlađan Dinkić. na konferenciji za novinare ministar za finansije Mlađan Dinkić izjavio je da će novac od prodaje Mobi 063 biti uložen u realizaciju Nacionalnog investicionog plana i unapređenje saobraćajne infrastrukture. Podmukao. Kao takav brzo je napredovao u službi. morala. koja raspolaže namenskom industrijom vojske. Stevan Nikčević predaje tadašnjem američkom Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 109 . direktor TV „Foksa“ u Srbiji 199. sve do smaknuća. Banda Stevana Nikčevića sve uspešno sabotira. nije usamljen primer da Crnogorci nemilice haraju Srbijom. posle koje radi u građevinskom gigantu “VINCI”. Danica Drašković naseda na ovu provokaciju. direktor „Jugoimport SDPR“ STEVAN NIKČEVIĆ. osniva u Beogradu preduzeće “Intermost”. “VINCI Construction” je multinacionalna kompanija koja ima 150.000 zaposlenih u 85 zemalja i ostvaruje godišnji promet od 28 milijardi evra. Den Bejts. U Srbiju se vraća 2003.. Nikčević instalira svoju bandu. Bio je jedan od rukovodilaca. d. Sa tog mesta. direktor ''Jugoimport SDPR". a biće i prekinuta ako država ne izmiri ogromna dugovanja prema izvođaču. apostrofirajući već dogovorenu izgradnju mosta preko Save kod Sremske Rače. Ali već je bilo kasno. Nikčević se bestidno nudi Srpskom pokretu obnove da rasturi Državnu bezbednost Srbije. iskustva. Dragana Solomon. sa Nikčevićem. I onda počinju da se ređaju afere.NOMENKLATURA SRBIJE . Kasnije će se ispostaviti da je Nikčevićev udeo u Ćuruvijinoj likvidaciji bio nemerljiv. na dan kada je bio u poseti kabinetu Vojislava Koštunice prethodno sreo. Dogurao je do zamenika Centra bezbednosti RDB-a. ljude bez staža. Stevan Nikčević je radni vek počeo u Resoru službe državne bezbednosti Srbije.

Stevan Nikčević na računu "Jugoimporta SDPR-a" zatiče 200 hiljada dolara. Boris odlučuje da se konsultuje sa svojim makroima iz Sjedinjenih Američkih Država. Ali. I on je u istrazi ispitivan više puta o svojoj ulozi i saznanjima oko praćenja Slavka Ćuruvije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ambasadoru u Beogradu Vilijemu Montgomeriju. godine Dragan Šutanovac traži od predsednika Republike da mu bude savetnik za bezbednost. Traži da ga Izraelci podrže u američkom kongresu kao demokratskog vođu u Srbiji. Ministar Davinić. brat ubijenog urednika i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Čuruvije. Nikčević je preko svojih ljudi. predsednika Upravnog odbora ove ustanove. menja se i sastav Upravnog odbora "Jugoimpoprta SDPR-a". Uzalud Jovo Ćuruvija moli da se Stevan Nikčevič makar ispita pred istražnim sudijom i objasni po čijem je nalogu naredio višemesečno praćenje njegovog brata. i prima lepe pare. u svojim čestim obraćanjima javnosti i svim državnim rukovodiocima Srbije. godine. kada je smena Nikčevića trebalo da se obavi. Smišljeno. I bi tako.tehničkoj saradnji sa drugim vojnim silama. svi osim Stevana Nikčevića. U trenutku preuzimanja direktorskog mesta. Nakon što je oborena vlada Zorana Živkovića. bivših bezbednjaka i kolega iz crnogorske tajne policije organizovao Davinićevo praćenje i razgovore sa američkim ambasadorom Majklom Poltom. U istrazi povodom Ćuruvijinog ubistva. između ostalog. 22. General policije Snežana Šulajić sa svojim sugrađaninom Miletom Dragićem iz Zrenjanina sklapa poslove za potrebe opremanja srpske policije uz provizije. I novac i imovina ove ustanove biće meta Nikčevićeve bande. Jočić o mućkama ćuti kao. Njegovo pogubno delovanje bilo je raskrinkano. Nakon tih konsultacija. Na dan kada je sprovođen u Hag. Osim ljudi koje delegira Vlada Crne Gore. septembra 2004. Od očekivanih Koštuničinih poteza nema ništa. Milan Radonjić je početkom aprila 1999. Danas je Stanišić na slobodi. iako sam poznavao većinu Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 110 . insistirajući da se Stevan Nikčević ne smenjuje. koji je obećao svojim pretpostavljenima da će smeniti i uhapsiti Nikčevića menja odluku i Nikčević ostaje. Jovo Ćuruvija. Njegov ministar Dragan Jočić je državljanin Crne Gore. Stevan Nikčević je dobio zadatak da od vezanog Stanišića ukrade tašnu. kao saučesnike u ubistvu svoga brata označava Stevana Nikčevića. a prekinuo ga nekoliko minuta uoči streljanja. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . Stanišić je sa sobom poneo tašnu punu dokumenata. hladno. a Jočić ćuti. bivšeg zamenika načelnika Centra Resora državne bezbednosti Srbije. prekidajući već čvrste i započete ugovore o vojno . koristeći se statusom svoga oca Ljubomira u Društvu srpsko . uvek tvrdio i sledeće: "Iako sam početkom aprila 1999. A ta saradnja namenske industrije sa Irakom omogućila je da se srpska armija i njeni pripadnici održe u životu. cinično i surovo. posebno namenske. koja je aktivirana dolaskom na vlast premijera Đinđića. Sutradan predsednik Republike poziva ministra odbrane Prvoslava Davinića. kada je ovaj iz Okružnog zatvora sproveden u Hag. Prvoslav Davinić je oboren sa mesta ministra odbrane koordiniranom akcijom bande Stevana Nikčevića i Dragana Šutanovca. Tadašnji ministar odbrane Boris Tadić. A Stevan Nikčević se toliko trudio da se dodvori stranim službama i domaćim mafijašima da je organizovao i krađu tašne Jovice Stanišića. Stevan Nikčević počinje da uništava namensku industriju. jer to nije dobro zbog javnosti. 20. U pljačkanje "Jugomiporta SDPR-a" uključen je ministar policije Dragan Jočić. Nove vlasti u Srbiji potom iz Vašingtona dobijaju nove ucene zbog vojno-tehničke saradnje sa Irakom. obilazi ambasadore. odlukom tadašnjeg načelnika Resora državne bezbednosti Radomira Markovića. sklapa neizvršive ugovore o vojno .jevrejskog prijateljstva odlazi u Izrael.tehničkoj saradnji. Smena Stevana Nikčevića je bila već gotova stvar. godine postavljen za načelnika Centra RDB-a Beograda. Dragan Šutanovac dolazi ponovo u kabinet Borisa Tadića tražeći od njega da utiče da Stevan Nikčević ostane na mestu direktora "Jugoimporta SDPR-a". saslušani su tadašnji rukovodioci Resora državne bezbednosti. Njegova osionost toliko se smučila i strancima da su zahtevali da hitno bude smenjen. on izričito odbija da kuma Šutanovca imenuje za savetnika. u njemu su i ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić i ministar odbrane Prvoslav Davinić. Ministar Tadić obećava potpuno uništenje naše armije i vojne industrije. što gospodina Nikčevića strašno brine. postavljen za načelnika Centra Resora državne bezbednosti Beograda. On je na saslušanjima. septembra 2004.

godine izabran je za predsednika Glavnog odbora SPS-a. januara 2003. 202. U najuže rukovodstvo stranke. Uoči napada hrvatske vojske u akciji ''Bljesak" (1. februara 2000. na sastancima sam im objasnio da sam ja ipak nov na ovom poslu i uputio ih da sve započete poslove završe u kontaktu sa Stevanom Nikčevićem. da ga obavesti o dramatičnim događajima koji predstoje. predsednik SPS IVICA DAČIĆ rođen je 1. Naravno da ta nezavisnost nikada ne bi ni bila proglašena da nije unapred dogovoren način završetka ovog procesa. nego zato što su Albanci želeli nezavisnu državu Kosovo“. rekao je posle proglašenja nezavisnosti Kosmeta.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici. i danas. godine poslednjem radnom danu. godine ne zbog tadašnje politike državnog rukovodstva. godine. Bio je predsednik košarkaškog kluba Partizan i predsednik Sportskog saveza Srbije. pukovnik Ljubodrag Stojadinović posvedočio je da je načelnik Obaveštajne uprave general Branko Krga referisao da njegovi obaveštajci upozoravaju da se hrvatska vojska.Na izborima 1992. uz podršku SAD. a mislim da je još jasnije. Načelnik General-štaba general Momčilo Perišić pozvao je telefonom predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilića. ne zbog inaćenja svetu. U ranom detinjstvu se sa porodicom preselio u Žitorađu kod Prokuplja. Predsednik Sportskog saveza Srbije i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Takozvani čuvari nacionalnih interesa dobro su izračunali koliko će svoj patriotizam naplatiti. pa je staro društvo na čelu sa Ivicom Dačićem i Zoranom Lilićem krenulo u novo zaluđivanje ovoga naroda i njegovih pustih snova o socijalnoj pravdi. koji je u toku svih operativnih poslova". ali je prvi put da u tome ima otvorenu javnu podršku velikih sila. a Fakultet političkih nauka u Beogradu 1989. Govori ruski i služi se engleskim jezikom. godine u Prizrenu. koji je proveo kao portparol stranke. Bio je koministar za informisanje u takozvanoj Prelaznoj Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. Dva puta je biran za predsednika Gradskog odbora SPS-a Beograda. godine. godine i predsednik Odbora za javno obaveštavanje Veća građana Savezne skupštine. sprema da protera Srbe iz Slavonije i Kninske krajine. Tadašnji načelnik Uprave za moral i informisanje. godine. bio je šef Informativno-propagandnog štaba SPS. održan je hitan sastanak u General-štabu Vojske Jugoslavije. januara 1966. i decembru 2002. Jasno je bilo i tada. ukidanjem sankcija za međunarodne letove za našu zemlju je jasan pokazatelj da je međunarodna zajednica shvatila da sankcijama ne može uzdrmati ili oboriti narodnu vlast u Jugoslaviji“. izabran je na Drugom kongresu 26. Ivica Dačić. Niko kao vrhuška iz SPS ne zna da se bavi podzemnom diplomatijom i kafanskim kongresima. ne zbog nedostatka demokratije i ljudskih prava. i član Odbora za spoljnopolitičke odnose. Bio je predsednik Odbora za javno informisanje 1996. i predsedniku Liliću saopštio informacije o Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 111 . Od vanrednih parlamentarnih izbora iz decembra 2003. Meni je drago da neki državni funkcioneri danas govore sličnim rečnikom kao što je govoreno i u tim godinama kada se branila zemlja. koji se ubrzo ugasio. Novinar Slavko Čuruvija praćen je intenzivno nekoliko meseci po nalogu koji je potpisao Stevan Nikčević. nažalost. godine do januara 2001. Bio je savezni je poslanik u Veću građana Skupštine SRJ od 1992. maja) 1995. poslanik je u republičkom parlamentu i predsednik poslaničke grupe SPS. „Teško je očekivati od onoga koji vas je bombardovao da odmah prizna svoju krivicu. Na toj funkciji ostaje do do 1992. izjavio je 11. Gimnaziju je završio u Nišu. a prvi ozbiljniji politički angažman imao je u mladim socijalistima Beograda. Od 2000.NOMENKLATURA SRBIJE . u februaru 2000. Kada je dobio vezu. a od juna 1997. za člana Izvršnog odbora Glavnog odbora. oktobra 1992. Na Šestom kongresu SPS. ne zbog egzodusa Albanaca. Savezni poslanik u Veću građana Skupštine SRJ (SCG) je neprekidno od 1992. Predsednik Socijalističke partije Srbije postaje posle smrti Slobodana Miloševića. i ponovo na narednom kongresu SPS 1996. pre svega SAD. „Nije prvi put da albanska skupština na Kosovu i Metohiji proglašava nezavisnost. gde je išao u osnovnu školu. Iste godine postaje portparol SPS i član Izvršnog odbora Glavnog odbora ove stranke. održanom 18. da bi postao i urednik u listu SPS "Epoha". Član SPS-a je od sredine 1991. da je u stvari Srbija bombardovana 1999. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista. i 1993. je bio član Odbora za bezbednost i spoljnu politiku oba veća Savezne skupštine. Međutim. godine.

postao portparol SPS-a. zamenik ministra policije Radovan Stojčić Badža. Dačić nije podneo ostavku na partijsku funkciju. koji je u to vreme bio i direktor SPS. po trostruko većoj ceni državnim preduzećima. predsednika Socijalističke partije Srbije. Država ulaže velika sredstva u rad rudnika. a i na Arkanovoj sahrani. Ceca je lepo platila svom zemljaku za ''zaštitu''. a u dogledno vreme i bez Vojvodine. Pronađena je brzo devojka za njega. Spisak afera u kojima se pominje ime Ivice Dačića je impresivan. u formiranju vlade sa Tadićevom i Dinkićevom partijom? Dačić je. Novinar Slavko Ćuruvija. oženio mlađom novinarkom. koja služi za promovisanje interesa administracije iz Vašingtona. gde je i on odrastao. Ivica je bio blizak Ceci. koji je zaposlen kao profesor na njegovom univerzitetu. koji je bio komadant Srpske dobrovoljačke garde. i uz pomoć Dačića preprodavao je.od nasilnika i ubojice do političara. vlasnik fudbalskog kluba "Obilić'' i više stambenih i poslovnih objekata. On se razveo od žene Ljubice.. Palma je pripadao svetu podzemlja. narodnog poslanika.NOMENKLATURA SRBIJE . Kada je pokrenuta priča da se sruši stadion "Obilića". bez ikakvih ovlašćenja. i tako. koji je zajedno sa Lilićem vlasnik "Megatrend" univerziteta. Tako će Jovanović povratiti izgubljene akreditacije za neke svoje više škole i fakultete. načelnik Policijske stanice Savski venac Dragan Simić. Jagodina. Ivica Dačić je polako ulazio i u veliki biznis. U njegovom skrovištu u Rakovici skovan je plan razbijanja Srbije. družio se i sa Arkanom.. sa ciljem da Srbija izgubi podršku Rusije i tako ostane bez Kosova. a bio je prisutan i na njenoj svadbi. Palma je otkupljivao celu proizvodnju.. i posvetio se biznisu. kao i svi njegovi saradnici. na inostranim računima ostavila 26 miliona evra. Njegova zemljakinja. čiji direktori su morali da slušaju Dačićeve naloge. Za vreme Miloševićeve vlasti pobijeno je mnogo ljudi. Trudio se i da svojim stasom i glasom liči na Miloševića. iz Žitorađe. Zoran Lilić ponovo meša karte. pod optužbom da se nalazi na groblju. Zoran Lilić je oduvek bio poznat kao ništarija. predsednik Lilić mu je hladno odbrusio . Kakva je uloga Ivice Dačića. Arkanovim saborcem. ministar odbrane Pavle Bulatović. On je naterao Ivicu Dačića da uđe u koaliciju sa Tadićem i Dinkićem. postavljajući ga na mesto predsednika Savezne republike Jugoslavije. boli me . Jovanović je i vlasnik nevladine organizacije "Atlanski savez". za Srbe iz Krajine. Nego. Dva ratna druga odlučili su da osiguraju svoj kapital. Mozak ove operacije su bivši predsednik SRJ Zoran Lilić i Mića Jovanović. Onom podzemnom. tadašnji šef Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić dobio je zadatak da oženi Ivicu Dačića. Nijedna ova smrt nije rasvetljena. Dačić mu je omogućio da dobije dozvolu za regionalnu televiziju "Palma plus''. Svetlana Veličković udala se za Željka Ražnatovića Arkana. Malo ko se danas seća Zorana Lilića.. Ivica je posredovao i kada je Ceca prodavala fudbalere. Ovih dana. i Dragan Marković je počeo da popravlja svoj imidž . i svojim vezama je uzeo Cecu u zaštitu. vlasnik "Megatrend" univerziteta postavio je za ministra prosvete svog pulena.. Nije slučajno Palma ušao u koaliciju sa Dačićevim SPS-om. U toj akciji policije uhapšen je Dačićev kum Vladan Zagrađanin. tek svršena srednjoškolka Sanja. Ćuprija i Paraćin postali su Palmina "zona interesa''. Ivica je Ceci preporučio da na vreme pobegne na Kipar. U aferi ''kofer'' od hapšenja ga je spasila SMS poruka generalnog sekretara Vlade Srbije Dejana Mihajlova. sećajući se ovog mučnog događaja.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pokretima hrvatske vojske. Ogromne pare Palma i Ivica Dačić zaradili su prodajom uglja koji se vadi u "Resavici". Po nalogu Slobodana Miloševića."Momo. Poseban biznis počeo je sa Draganom Markovićem Palmom. Milošević ga je koristio kao krpu. Mića Jovanović. nakon završetka studija. Tandem Lilić-Jovanović vuče konce i tretira sadašenjeg predsednika SPS-a isto kao što je Milošević postupao sa Lilićem. Pukovnik Stojadinović je. politikologa Žarka Obradovića. umešao se Ivica Daćić. opisao nelagodu u kojoj se našao načelnik general-štaba Momčilo Perišić. Glavna preokupacija Dačića bila je da preuzme ministarstvo unutrašnjih poslova. načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Milorad Vlahović. Zoran Lilić je iz Brze Palanke. i legalizovaće biznis. U to vreme Dačić je sarađivao sa Dinkićevim pljačkašima. sekretar JUL-a Zoran Todorović Kundak. kako bi ugalj na tržištu bio jeftin energent. prema nalazima srpske policije. Policija je Miloševiću opisala Malog Slobu kao ''ljubitelja muškog tela''.. idem u lov na patke''. pošalji mi po ađutantu hiljadu metaka. a sva su bila politički Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 112 .

komunisticki put. Nema razlike u doktrini Miloševićeva i njegove supruge. Mirjana levo. Mirjana Marković je vođu srpskih radikala nazvala primitivnim nacionalistom i tako najavila Šešelju da je potrošen. jer je istraga pokazala da je nalog za Pantićevo ''privođenje razumu'' dao Dragan Marković Palma. 19. Večernjih novosti.. godine.da ga supruga sada vraća na pravi. generala Stevana Mirkovića. ali iz starog centra moci. odlučuje u ime stranke. a kratkovidi tumači političkih zbivanja. Isto je uradila Mirjana Marković“. U Socijalističkoj partiji Srbije mala grupa ljudi. Šešelj i Arkan su skupljali simpatije desno. oblacima i cvrčku u rodnoj požarevačkoj kući. nebrojenim intervjuima. GORAN TRIVAN iz SPS postao je nakon izbora te 2008.742 evra. godine. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 113 . Goran Trivan. Kasnije sam razumeo . Setite se kako je Arkan imao sjajnu predizbornu kampanju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM motivisana. Kao što je Miloševiću svojevremno supruga pripremila klimu za obračun sa Stambolićem. Duge. jer je sa Legijom bio u mnogim poslovima. kaže general Mirković. dao je mnogo obećanja. Funkcioner SPS. Savez komunista . Njeno objašnjenje je tada bilo da je on na našoj strani.. ali je presudom Drugog opštinskog suda u Beogradu oslobođen od krivične odgovornosti. sposobna. Najava nove politike bio je raspad koalicije SPS i srpskih radikala. koji je stradao ispred svog stana u Jagodini. Sva ova ubistva Ivica Dačić treba da učini trajnim misterijama. sasvim suprotna . ubeđenog komuniste jugoslovenske orijentacije i ideologa partije Mirjane Marković. Upućeni tvrde da ima puno razloga da Ivica strepi za svoj život. kada je zakon počeo da se primenjuje. i tužen je zbog klevete. u SKPJ došlo je do sukoba između utemeljivača ove stranke. RTS. lopovi sa ratišta postaju nove srpske gazde. juna 2001. ophrvana potrebom da zatre tragove svojim nedelima i da stečenu imovinu legalizuje. pametna i retko gubi koncentraciju. Njima je na prošlim izborima poverenje poklonilo tek 30. u periodu od 26. Nisam mogao da razumem zašto je uporno bila protiv toga da napadam Šešelja. avgusta 2008. U delegaciji su bili Uroš Šuvaković.582 naplaćeno je 57. nije platio dug od 88. A pre toga. godišnjim dobima. i uživa u apsolutnoj medijskoj podršci Politike.726. Tako je suprugu omogucila da preko naše partije sačuva simpatije bivših komunista i jugoslovenski imidž.sve je bilo u funkciji Miloševićeve vlasti. vrši kadrovske popravke sistema. Ekspres Politike. Samo političkim slepilom može se objasniti teza po kojoj bi Sloba sve uradio za srpstvo. Pantić je istraživao njegove kriminalne radnje.. pravosudnih i ministarskih kancelarija lako otvarale za one kojie opozicija naziva "mirinim ljudima".8%). a onda je rekao svojim simpatizerima da glasaju za Miloševića. samo da mu nema žene komuniste. delegacija Udruženja "Sloboda" posetila je grob Miloševića i položila venac.NOMENKLATURA SRBIJE . niti stvarnog pomaka u levo. Tokom akcije ''Sablja'' pokazalo se da je naredbu za ubistvo izdala Svetlana Ražnatović. Tabloid je svojevremeno objavio imena ubica. jer je vešta. Miloš Aleksić i Goran Trivan. koju mu je telefonom saopštio Milorad Ulemek Legija. Kako će Ivica Dačić uspeti da sakrije svoje prljave tragove? Novog ministra unutrašnjih poslova naročito brine poruka. godine od predviđenih 728. što nisam mogao da prihvatim. da bi upozorila Arkanovu prvu ženu Nataliju da se ne petlja u nasledstvo. Ili.530. partijski ideolog dr Mirjana Marković beleži u svoj dnevnik impresije o cveću. iz nacionalistickog blata gde se zaglibio. Sukob je razrešen odlaskom generala. Za to vreme bogalji rata hodaju ulicama.000 maraka. Palma je našao momke da ga prebiju. Milošević je držao centar. Ne treba je potceniti. ali su se brave "uticajnih vojnih. Njen brat je nađen mrtav u stanu sa ženom i dvoje dece. ili knjigom "Odgovori".grupom za pritisak. Ministar Dragan Jočić sakrio je ovaj predmet. u koalicionoj administraciji sa DS.000 ljudi (0.Pokret za Jugoslaviju krenuo je u ofanzivu: posećuju ga inostrane delegacije. Posebno je zanimljiv slučaj ubistva četvoročlane porodice brata prve Arkanove žene Natalije. Njega posebno zanima ubistvo novinara Milana Pantića. ali su oni u tome preterali i Milan Pantić je na licu mesta ostao mrtav. U to ime menja se ratnička "košulja". „To je žena iz senke. tako mu i sada obezbeđuje odstupnicu dnevničkim beleškama. a odbacuju se kadrovi upotrebljeni u ratne (ili kriminalne) svrhe. kada je on bio ideološki protivnik naše partije. Duvaju mirnodopski vetrovi.. Primenom Zakona o jednokratnom porezu na ekstradohodak i ekstraimovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti. Gradski sekretar za životnu sredinu. do kraja juna 2002. Jula 1994. TV Politike. na čelu sa Lilićem i Dačićem.

komandant VO. Rođeni brat ministra pravde. protest naroda koji je bio potpuno opravdan. koji izgleda odbija da prihvati ulogu potrošnog dobra. okuplja grupa problematičnih ljudi koja piše saopštenja medijima.. iz Nevesinja. otuda se smatra da je ministar pravosuđa tim kanalom dobio prolaznost. a u propagandne svrhe se Šešelju podilazilo. bliski prijatelj sa Mirjanom Marković. koji tokom rata tvrdi da je Jugosloven i da ne priznaje nikakve paravojske. nema većeg Srbina od njega. Zoran Čičak. kompromituju opozicione vođe. Andra Milosavljević . sa namerom da se obeleže mangupi iz sopstvenih redova i. a Goran Trivan je pomocnik generalnog direktora "Srbijašume". Među njima je i pukovnik Blagoje Grahovac. sadašnji SKPJ nema ni članstvo. stiče se zbog toga što se skoro u privatnom aranžmanu.SKPJ je grupa aktivista koja praktično servisira vladajuću partiju. ali su u stvari delovali iz senke. želeli su da budu u našem pokretu. godine. ali i dalje ima značajan uticaj. ni organizaciju. ili kada direktor kompanije "Politika". Tahir Hasanović je generalni sekretar Nove Demokratije. Mića Carević. ili odlazak Veljka Kneževica u Zagreb indikuju pomenuti metod. takođe kadar RSK. 29. u roku od dva sata povučen je general Pavlović i doveden na čelo RV i PVO Ljubiša Veličković. Aranđela Markićevića. a ime Bube Morine koja se u ovom trenutku stara o izbeglicama u Srbiji oduvek se vezivalo za bračni par Milošević-Marković. bio je na listi SKPJ. Ni grupa"Metropol". nema članova ove partije. Zlatan Peručić smestio se u direktorsku fotelju "Beobanke". ima onih koji su joj bili i ostali bliski. kadar SKPJ. kaže Mirković. Dragan Hadži Antić osuđuje Karadžica što ne pita narod šta misli o ratnim zločinima i ratnom profiterstvu. Sada. U Beogradu je pokazao apsolutnu lojalnost Miloševiću i SPS. Pokusaj puča u Banja Luci nije samo uvređeni Šešelj dovodio u vezu sa SK Pokretom za Jugoslaviju. Čak kada se na stranu stave teze o tajnoj mreži SKPJ. Nacionalnim elitama odgovara rat. Kada je SPS formirao vladu. koji srpski narod drže kao taoce ratne politike. ministar za lokalnu samoupravu. U Vladi. poput Knezevića. ne eksponirajući se do sada. Tu je i Slavko Biga.. Kad je reč o svežim kadrovima. zahvaljujuci iskakanju Nove demokratije iz krila DEPOS. Da bi se postigao utisak o promeni politike. decembra 1993. I tako dalje. rekao mi je da se dogovarao sa Miloševićem. Bora je bio najveći Jugosloven. Slobodan Čerović. Pravi propagandni rat srpski režim vodi protiv Karadžica na teritoriji Republike Srpske. u njihovoj kući. kaže :"Bila je to spontana akcija protiv crnoberzijanaca. bio direktor moćne firme "Gavrilović". izbor Bore Mikelića za predsednika vlade RSK. da je reč o partiji u ofanzivi. aktivista SKPJ. Rat bi bio završen. kada se govorilo da su to "njegovi" generali. iz RSK koji ratne dane provodi u Generalstabu. Dragan Kostić. Karadžic je za nas saučesnik i treba da odgovara. zajedno sa Zoranom Todorovićem (vrlo blizak Mirjani Markovic) poseduje firmu "TiM". U tom svetlu treba posmatrati formiranje organizacija SPS na teritoriji RS . Iako me je još 1990. „Veljka Kneževića je progurala Mirjana Marković. miroljubivi građanin trebalo bi da zaboravi kako su do juče isti lideri "uživali apsolutnu podršku građana Srbije". Snežana Aleksić je pomoćnik ministra za trgovinu i turizam. u januaru su posmenjivani generali eksponirani u ratu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Po rečima generala Mirkovića. on je sada njen čovek. Slično se desilo i sa Borom Mikelićem. pod komandom SKPJ. Oni su veoma slični. uz put. deo tadašnje ekipe i direktor "Metropola" bio je nedavno "viđen" Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 114 . On tokom celog rata ostaje u drugom planu.a tu se opet neminovno nailazi na pripomoć SKPJ. Tako je dobijeno novo lice stare vojske i tiho najavljeno distanciranje od Karadžića i Mladića u Bosni. a da se ratnim profiterima i kriminalcima na državnoj televiziji (i ne samo tu) gradio imidž narodnih heroja. kleo se u Hrvatsku. Ko je dotrajao bilo je jasno kada je Duga objavila već poznati tajni spisak nevaljalih štediša koji su "u nevreme" podigli novac od Dafine. Lično mi je žao što nije urodio plodom. o formiranju SPS u RSK. ministar rudarstva bio je član SKPJ. a sa sobom dovodi ljude koji se u ratu takođe nisu eksponirali. u Srbiji režim ih je sačuvao tokom ratnih godina u senci i danas sa njima maše kao nekompromitovanim. svojevrsni politički aktiv Mirjane Markovicć. a Radovan Bijelić. „Nikola Dobrijevic. počelo se govoriti o četvorici ministara iz senke. Zadaci u skupljanju glasova su bili različito rasporedjeni. nipošto nije u društvenom zapećku. da opljačkaju svoje podanike. deluje sa tih pozicija u Banja Luci. Zoran Todorović je pojavno stradao u sukobu sa Radošem Smiljkovićem i Aleksandrom Bakočevićem.godine u Zagrebu upozoravao u kakav nacionalizam ce režim da zapadne. međutim.NOMENKLATURA SRBIJE . Da u toj priči ima istine pokazuje i način na koji je RV i PVO doživeo kadrovsku obnovu. a supružnici su od prvog trenutka na zajedničkom zadatku." Kada predsednik Zoran Lilić kritikuje "samozvane lidere". švercera i Karadžica lično. na koji se naslanjala pre i u toku Osme sednice. Za Mirkovića . Utisak. osniva organizacije SPS u Republici Srpskoj iako je član SKPJ“. Ipak.

članica Direkcije JUL. Gornjeg Milanovca. koje su bili tumači nove politike starog supružničkoh para. Studio B je poklonio Tijaniću lutku. Dok je za neke Komett skup 3oo ljudi naorušanih dugim oružjem i spremnih da likvidiraju protivnike i izvrše naručeno ubistvo. Tijanić. infiltriranu u sve pore privrede i društva". i ovaj list je pridodat spisku medija na koje Mira ima "stanovit uticaj". iz Skupstine "Beopetrola" i Ljubiša Ristić predsednik JUL. koji su Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 115 . protresen je i Kosovski Okrug. što je značilo da Savezna uprrava za radio i veze nece izdati dozvolu za širenje repetitora preko Goča. Radoš Smiljković je ambasador u Bugarskoj“. Velibor Veljkovićć. Mirnodopske promene i kadrovska osveženja oseća i unutrašnjost.svi smo mi pomalo socijalisti.NOMENKLATURA SRBIJE . mediji moraju biti na usluzi. za druge je to firma koja obavlja poslove obezbeđenja ambasada i drugih objekata. pojavljuje se i kao kolumnista u novom listu "Telegraf". SNEŽANA ALEKSIĆ. „Nije tačno da sve držimo u rukama. godine. komentarisao je Čičak. direktor državne televizije. Miodrag Tomašević i nista nismo dobili“.. jedan od najimucnijih ljudi Srbije (na listi Mirinih ljudi) čija se imovina procenjuje na 12o miliona dolara. sasvim suprotnog je mišljenja Čičak. pre svega u sopstvenoj partiji.nismo zadovoljni. Onima koji nemaju tako kratko pamćenje ostalo je da prebrojavaju mrtve.. ali bolje nego Grudenka. Izbor nije lak. koji je bio prepreka dijalogu sa Albancima.. kao profesor u Višoj školi unutrašnjih poslova. prostor na prvom spratu postaje osnivački ulog u Polikliniku "Ušće". Miloš Simović. a prostor na XXIII spratu. i zadržao je i sredstva od prodaje 243 stana stambenog fonda. pa je "Komet" postao vlasnik 15. sa terasom . novinaru koga njena ruka vodi. Lično se nadam da Vučelić neće biti direktor Televizije. pritisnut društvenom zbiljom i raspadom Jugoslavije. Rudnika i Fruške Gore. Snežana Aleksić podsetila je na početke političke karijere svog druga iz studentskih dana i istakla kako je “tim sa Beogradskog univerziteta i sa Osme sednice ulazio. što je tada iznosilo više od milion maraka. ali se pokazalo . govorili su aktivisti SKPJ. kao članarina. Milorad Vučelić.. Posle intervjua koji je Mirjana Marković dala listu na albanskom jeziku Bujku. a ne voli nas. Da bi se stanovništvo prevelo iz borbene gotovosti na željeni novi kurs. U meri u kojoj se SPS crpi snagu iz Avramovicevog programa. U tom kontekstu treba posmatrati nimalo nežnu bitku između TV Politike i NTV Studija B." Od 28. i da prihvate nove stare usrećitelje. iako nema svoje glasilo. Nebojša Čović. prilagođavamo se novom vremenu“. „Mi nemamo predrasude o privatnicima. opasan tip. ako ne žele Šešelja ili Arkana. postaje vlasništvo preduzeća "Komet-BTC". analizirao je general Mirković. iznuđivanjem i razbijanjem štrajkova. Krajem 1991. sa njim imamo dobre odnose. „Istina je da imamo uticaj na medije i to kroz lične simpatije koje pojedini urednici prema nama gaje. a Miodrag Tomašević (Mirin covek) poslovni prostor koristi kao učešće "Kometa" u zajedničkim projektima sa raznim firmama.. kaže Mirković. Tijanić prijatelj naše partije. nije morao da vodi pravu borbu za medije. Tako je. Kragujevca. Ne možemo raditi sa Vučelićem ili Mihajlom Markovićem koji je zagazio u nacionalizam. On je karijeru počeo u SDB. Radmilo Bogdanovic je profesionalni policajac.juna RTV Politika vidi se i sluša do Čačka. „Od "Kometa" smo trebali da živimo.. Kraljeva. skupljena "pod moranje" od pripadnika Armije. a na računu firme u septembru iste godine nasla se suma od 10 miliona dinara. ali njega je uzeo u svoje ruke bivši direktor "Komunista". poslednji su se govorima oprostili od Zorana Todorovića. Istog dana je Studio B obavešten je da je Ministarstvo za saobraćaj i veze Republike Srbije promenilo svoju odluku o proširenju mreže repetirtora. Šešelj kaže da je SKPJ "zločinačka i teroristicka organizacija koja je nezakonito prisvojila društvenu imovinu. Vlasnik firme BTC je dr Nenad Đorđevic. je svakako među pet najmoćnijih ljudi u Srbiji. muškarca u bodi-kostimu sa reskom porukom: "Prvi srpski muški bodi. a smenjen je načelnik..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mesto predsednika Izvršnog saveta Beograda i nije prošao. Tako 340 kvadrata dobija "First YU Swiws Bank". "Komet" je osnovao Jugoslovenski odbor SKPJ početkom 1991.. Iz SPS treba da odu svi koji su povezani sa nacionalističkim krugovima ili kriminalom“. Preduslov za tako mirno "čišćenje" bio je ekonomski predah i socijalni mir koji je režimu obezbedio Avramovićev program.. oformila terorističku organizaciju "Komet" koja se bavi ucenjivanjem..5 spratova poznate zgrade CK na Novom Beogradu. oko 150 kvadrata preduzeće "PhilipWilson". Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. pao je kao žrtva intriga. a njihov Radio "Košava" je tek u osnivanju. u toj meri SKPJ nalazi oslonac u firmi "Komet". na primer. urednik "televizije kojoj se veruje". u nove još neizvesnije i teže bitke… Retki su takvi timovi u politici. jer bi se smanjila ratna propaganda.. "Komet" prelazi u Holding kompaniju .. nemamo razloga da se žalimo na tretman u programima TV Politike“. godine isknjižena je celokupna imovina SKPJ iz knjigovodstveme evidencije i preneta na "Komet". gradonačelnik.

obratila predsedniku JOK-a Draganu Kićanoviću zahtevajući hitan opoziv svog generalnog sekretara. Ona ne može nekontrolisano činiti šta joj je volja sa RSJ i rukometom. a u skladu i cilju državnih interesa Savezne Republike Jugoslavije i naših olimpijaca. U tom gradu mi i sad žive roditelji. nekada najbolja rukometašica sveta. sa Goricom Gajević sam bila nerazdvojna. Rođena sam u Tuzli. Rukovodstvo SPS izrazilo je počast SLOBODI za dosledne i odlučne aktivnosti i obećalo punu podršku u budućnosti.” Snežana Aleksić. U zabrinutom tonu predsednica UO RSJ kaže da nije imala čast (!) da prisustvuje sastanku Predsedništva JOK-a. Putovao je Rade Bulatović – da vrbuje sportiste za SPS i JUL. Snežana Aleksić and Uroš Šuvaković ispred SLOBODE a Ivica Dačić. predsednik UO RSJ i član Direkcije JUL-a. moj prijatelj iz Radničkog.. Dragutin Milovanović.. godine igrala sam rukomet za Jedinstvo. prvi čovek Kompanije "Politika" Dragan Hadži Antić. kako tvrdi u pismu upućenom Draganu Kićanoviću. “Drugarica Snežana Aleksić bira za koje novine želi da govori. Zorane. predsedniku JOK.. Dušan Bajatović and Branko Ružić ispred SPS. Gorica Gajević. gotovo neponovljivi ljudi poput tebe.. direktor RTS Dragoljub Milanović. niti može privatno mišljenje iznositi u javnost kao stav Saveza. Pored kovčega. Milorad Vučelić..” Na pomenutom sastanku Predsedništva JOK-a. Vladimir Kršljanin. iz Beograda. što je za 40 više nego na prethodnim igrama 1996.. partijski drugovi držali su neku vrstu počasne straže u kapeli. Vladimir Lučić. Siniša Vučinić. Takvo ponašanje direktan je pokazatelj haosa u koji je ona dovela Savez i rukomet uopšte. Dragan "Jugopetrol" Tomić. Zoran Anđelković. neće poput ostalih predsednika sportskih saveza putovati u Sidnej.. “preokupirana je dogovorom oko stvaranja uslova da se svim našim sportistima omogući ispunjenje patriotske i građanske dužnosti” . pokrivenog zastavom Jugoslovenske levice. Predsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta Dragan Kićanović saopštio je da će na olimpijskim igrama u Sidneju učestvovati 109 sportista iz SR Jugoslavije. 2007.. a ni usmeno obaveštenje. Od 14. Uz ovo obrazloženje sledi i dodatno da “izbor gospodina Božidara Đurkovića nije prikladan obavezama i nivou profesionalnosti koje podrazumeva pres-ataše u rukovodstvu Misije JOK u Olimpijskom selu. U masi sveta bili su pored srpske državne elite (Zoran Lilić. koji si ovom timu davao nesebičan doprinos.NOMENKLATURA SRBIJE . Bila je to moja prva selidba na toj relaciji. Vukoje Muhadinović. objavljenim u “Politici”. i kada je nedavno smenjen dr Branislav Pokrajac. ne obazirući se na svoja stvarna ovlašćenja i realne moći. Svetlana Kitić. Milan Milutinović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bez predaha proživeli prethodnu deceniju. u Beograd me pozvao Milutin Mrkonjić.. Milorad Vučelić. a krajem 2006. o načinima saradnje u podršci borbi i za Slobodana Miloševića. istakao je da je “Ministarstvo za sport bilo u stalnom i svakodnevnom kontaktu sa sportskim savezima i da je sa svim realizacijama zaključilo 31.” Bolje sreće bili smo u razgovoru sa Radetom Đurđićem. “Ja već mesecima govorim o ponašanju Snežane Aleksić.) i bivši šef beogradske policije Marko Nicović. jer nije dobila pismeno. predsednikom Skupštine RSJ iz Podgorice. retki su. profesor Mirko Zurovac. Oktobra 2003. časno obavljati profesionalnu dužnost. jula. septembra glasaju na izborima. Žarko Obradović. Nikola Šainović.. direktor „Topole“ iz Bačke Topole 204. Velizar Đerić. i lider Srpske radikalne stranke Nikola Pašić. snagu i posebnu boju”. Sigurna sam da ćete u konsultacijama sa Saveznim ministarstvom za sport za pres-atašea odrediti osobu koja će na dostojanstven.da im se omogući da 24.. visoko profesionalni način.. Posle mnogih životnih razočaranja u Tuzlu sam se. direktor MTS Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 116 . Kada je Predsedništvo JOK odlučilo da pres-ataše naših sportista u Sidneju bude Božidar Đurković. čiji je Đurković generalni sekretar. Snežana Aleksić mi je kuma. usprotivila se Snežana Aleksić. savezni rukometni selektor. godine.” 203. vratila 2000. ali da se zato izvinjava zbog odsustva predstavnika RSJ. je poslanik u Skupštini Srbije: „Sa „Mrkom” sam. predsednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Jugoslavije. kad je bio direktor CIP. Oba sastanka prisustvovali su visoki zvaničnici dve organizacije: Bogoljub Bjelica. “borbi koja predstavlja nadu za porobljenu zemlju i njen narod. te se otvorenim pismom. sarađivala kao direktor Radničkog i direktor državnog tima.” Bolje obavešteni tvrde da je ministar Đerić bez pogovora prihvatao sve želje Snežane Aleksić. Ona je mimo Statuta postavila sebe za predsednika Upravnog odbora RSJ. rukovodstva SLOBODE i SPS održali su dva sastanka u prostorijama SLOBODE.. u Atlanti. a godinu dana kasnije došli su po mene ljudi iz Radničkog.. savezni ministar za sport. Mirko Marjanović.

uvoznik cigareta 207. Za predsedavajućeg ovog odbora izabran je Antonije Isaković. poverenik za informacije od javnog značaja 209. predsednik OKS 213.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 205. Rodoljub Šabić. predsednik FSS 216. jedini živi svedok sarajevskog atentata 1914. Mada mnogi danas misle da je glavna ličnost u toj priči bio Dobrica Ćosić. "Organizacija u organizaciji" pod imenom "Odbor za odbranu slobode misli" u kojoj je bilo puno članova SANU. Džemail Šahović. godinu dana nakon galame oko "Memoranduma". Glomazna propagandna mašina bivše SFRJ krenula je u svakodnevnu osudu "Memoranduma". Ali ovaj zbir opštih mesta postaje nekakav nemušti manifest srpskih nacionalista. neka vrsta kritičke analize postojećeg stanja u zavladaloj jugoslovenskoj anarhiji. Bili su to Desanka Maksmović. Tamo nije rečeno ništa od onoga što javnost nije već znala. Već u decembru 1986. pisac i akademik MATIJU BEĆKOVIĆA je svojevremeno. formiran je Odbor za izradu nacrta dokumenta po imenu Memorandum SANU. nije uzet u krug izabranih. Milka Ivić. žestoko je ustalo u odbranu "Memoranduma". zakazana je vanredna skupština SANU. Postoji teza da je Ćosić ipak bio učesnik na izradi ovog dokumenta. "spolja" sugerišući šta treba da piše. kao mladog pesnika. Robert Čoban. nevažan po sadržaju. U junu 1985. čuveni fizičar i Vasa Čubrilović. direktor agencije „Leo Barnet“ 217.da ne bi provocirao vlast". vlasnik fabrike „Dalas“ 208. Bili su to Pavle Savić. Gorica Mojović. Slobodan Ivanović. SANU je svesno pomogla ustoličenje Slobodana Miloševića kao neprikosnovenog vladara. Krestić kasnije nije krio da je autor najspornijih pasusa ovog dokumenta. Vladika Artemije... koji će potpaliti maštu radoznalih.. Zvezdan Terzić. Stevan Raičković. bitan iz inata. episkop raškoprizrenski i kosovskometohijski 211. Srećko Nijemčević. najbolje kotirani srpski fudbaler u svetu 215. To se nije dogodilo. a i akademici. što je samo davalo na popularnosti tom dokumentu. Kosta Mihailović i Mihailo Marković. Ovaj dokument napali su svi. Osam akdemika potpisalo je pismo u kome je pisalo da nedovršen dokument u stvari ne postoji. Dragoslav Srejović.NOMENKLATURA SRBIJE . predsednik „Kolor pres grupe“ 212. Odbor je imao 16 članova i svi su imenovani od strane odelenja Akademije. posebno birokratskom haosu. knji?evnik i potpredsednik SANU. on nije bio član Odbora. vlasnik klinike „Anlave“ 214. Glavni autori "Memoranduma" bili su Vasilije Krestić. UDB-a zadužila da zavede drugaricu Stanku Veselinov i provodi se s njom u ozvučenom stanu. ali i hrana šovinistima iz drugih jugoslovenskih republika. Matija Bećković. Ivan Ćurković. generalni direktor „Ikarbusa“ 210. Njega je Akademija tretirala kao disidenta. a Dobrica Ćosić javno egzaltira izjavom da se radi o savremenom Milošu Obiliću. Olga Jevrić i Irena Grickat- Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 117 . Nemanja Vidić. a političko rukovodstvo Srbije čekalo je da dokument bude osuđen. te ".? Malo ljudi je znalo šta tamo piše. član gradske vlade Beograda 206. Ivan Antić. Miša Lukić. Nakon toga svršeni gimnazijalac postao je urednik časopisa Zum reporter… Odatle do SANU put je bio trasiran. Vlada Mikić.

Olju Bećković. negdašnjeg poverioca "Politike". Hinić je naveo da je beogradska firma "Appraisal Associates" 30. Aleksandra Simića koji je eksponent interesa aktuelne vlasti.4 %) u prihodu zajedno imala 44. zetu Draganu Šutanovcu i Borisu Tadiću). poslala izveštaj o "fer proceni" vrednosti osnivačkog kapitala PNM-a u "Politika Prodaji".o. oktobra 2000. tako je i završio.medijsko zamešateljstvo uključe i porodični odnosi. Akademik Matija Bećković je srpskoj javnosti odavno poznat kao podržavalac politike premijera Vojislava Koštunice. Pismo je pročitao Matija Bećković. a imovina koja se prenosi iz PNM-a na "Politika Prodaju" vredela je 8. koga su za isplaćenih 1. juna 2005. Devedesetih godina u Akademiju su ušli i neki članovi SPS po partijskoj liniji. i kakva je u svemu ovome uloga Branka Pavlovića. Za vreme dugotrajnog predsednika SANU Dušana Kanazira instalirana je nova politička linija prijema u članstvo ove institucije. suprotnih interesima 6. kao suvlasnika i UO Akcionarskog društva koji je predstavlja. jasno se vidi da je u strukturi prihoda u 2004.6 miliona evra). akteri sumnjive rabote bezobzirno su kršili normativna akta i zakone. Glasanje koje je usledilo bio je šamar ondašnjem srpskom rukovodstvu. Miloš Crnjanski nikada nije primljen u SANU. Aleksandrom Simićem. a uvertira za dolazak Slobodana Miloševića odsvirana.5 milion dinara angažovali da akcije malih akcionara realizuje prodajom na Berzi. duhovno. Svi oni. ali njena dalja perspektiva nije izvesna.d. estradno.6 miliona evra (do prenesene vrednosti od 8. Počev od Emira Kusturice kao predsednika UO.5 miliona evra. analitičar koji je. a pokojni književnik Miodrag Bulatović pravdao je svoje članstvo u toj partiji tako što je smatrao da mu je to jedini put do statusa "besmrtnika". moraju da odu. ispalo je da su Nemci toliko platili "Politika Prodaju" (a stvarno je taj dug "prelomljen"). koji osim zuba vadi i "vilice" i sa Brankom Pavlovićem. rejting Akademije dignut u nebesa. prodaja duvanskih proizvoda imala učešće od 34. SANU je na izvestan način rehabilitovana pod vladom Vojislava Koštunice.7%) i ostala izdanja (28. Dobrica Ćosić osuđuje srpsko rukovodstvo "zbog katastrofalne politike koju uporno sprovodi" i govorio o pravu SANU da brine o budućnosti svoga naroda. Gde je onda "nestala" razlika od 5. tvrdio je predsednik Skupštine akcionara. Ako ne drugačije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radulović. VAC-u.2%. godine premijer srpske vlade Zoran Đinđić postavio je pitanje dalje budžetske egzistencije Akademije. koji je baš Branko Pavlović podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari "Politike". Ostvarena je kompromitacija postojećeg političkog poretka. Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora između "Politike" i VAC-a. Kako je dug "Politike"a. dobijamo spektakl koji najbolje opisuje izjava jednog od najvećih srpskih narodnjaka: „Na Marijinoj i Draganovoj svadbi. Posle 5. a naivnih falilo. Predragom Mihajlovićem i drugima. Da bi uspeli u pljački teškoj više miliona evra.d.umetničko društvo. izabran u novom sastavu na čelu sa predsednikom Emirom Kusturicom i članovima Matijom Bećkovićem. General u penziji i akademik SANU Gojko Nikoliš smatrao je da atmosfera progona "Memoranduma" ima sve elemente staljinizma iz 1948. Njegovu kćer. Zato su potonji prvoborci nacional-socijalizma ulazili kao u kulturno . Celu ovu mutljavinu transparentnom je učinio Marko Hinić. a on ugovornu obavezu nije ispunio. za potrebe menadžmenta razotkrio hronološku genezu ove protivpravne otimačine. Boris i ja smo pevali u duetu” (Miroslav Ilić o ćerki Mariji.1%. dok su izdanja PNM-a (15. navodno. Prodajnu mrežu otrgnuli su od “Politika novine i magazini” a da nisu pitali "Politiku" a.NOMENKLATURA SRBIJE . a koji je na Skupštini od 30. jula 2005. Zgodan primer je porodica Bećković.o.6 miliona evra. do Matije Bećkovića koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srđana Janićijevića. Kad se u političko. i okrenuo je protiv sebe kompletan orkestar salonskih nacionalista. Taj kapital procenjen je na 2. zajedno sa direktorom "Politike" a. prisilićemo ih na taj čin štrajkom glađu”. koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplaćene članarine od po 1. zubarom Zoranom Vacićem. "Memorandum" nikada nije objavljen.366 akcionara koji su nekada imali više od trećine.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. na dan kada je Udruženje akcionara izabralo novu upravu. a sada svega 24 odsto akcija na papiru. Nastao kao fantomski.d. što je bilo dovoljno da postane arhineprijatelj jedne uspavane ustanove koja više nije bila potrebna političkim elitama. Iz njegovog Pregleda transakcije prodaje "Politika Prodaja" d. o kojoj su akcionari obavestili nadležne organe gonjenja i sve važne političke faktore. autorku emisije „Utisak nedelje” na TV B92 i političari i javnost Srbije obično Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 118 . i Predraga Mihajlovića koji zastupa interese Komercijalne banke. iznosio tri miliona evra (za uzeti kredit).

budu isključivo marke “škoda”. Vojin Starčević. Kole je pušten posle nekoliko nedelja. Pravi zlobnici danas tvrde da je tihi partner Auto Čačka. Zvonimir Nikezić. DSS podržava Velju Ilića. a time i liferant vozila za državne organe.sam “ktitor” sa porodicom! Kostić je iste godine kupio i tzv. ukoliko čačanska opština ne donese odluku o realizovanju memoranduma o namerama koji je već potpisan. po mišljenju mnogih.NOMENKLATURA SRBIJE . zajedno sa jednim upravnikom zatvora i dvojicom lokalnih biznismena.. iako se sama nikada nije izjasnila. Kao što je poznato. dakle tadićevaca. U javnosti Bećkovići su. ovaj grad izgubiti izložbeni prostor i dečiji vrtić. veka. poznati po tome što nikad ne govore jedni o drugima. za razliku od Ilića. vlasnik „Auto Čačka“ Uprava za javne prihode je odlučila da preko 200 luksuznih automobila za pojedine ministre i svu silu direktora. Bivši direktor EDB teretio se i da je od Kostića naručio 6 kamiona “mercedes”. a u novoj crkvi je umesto ikona osvanula freska na kojoj je . predsednik Odbojkaškog saveza Srbije 223. novine i magazini d. kad se sreo sa Emirom Kusturicom”.o. zli jezici tvrde da je na tenderu stvar malo pogurao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. a Kostiću morati da plaća ekonomsku cenu zakupa. pa koncert Cece Ražnatović koji je izazvao buru i u samom DSS. i završna konvencija na kojoj su se pojavili Emir Kusturica i Dejan Bodiroga. za ugovor težak oko 2. tako da nećemo imati priliku da gledamo marketinške pomake. iz koje je izmeštena etnografska postavka Narodnog muzeja. posle atentata na premijera Zorana Đinđića. Branka Vidić. u žestokoj konkurenciji zvučnih imena iz automobilskog biznisa. a akademik Bećković član je UO Politika a. iako nisu bili potrebni EDB-u. gradsku kuću. glavna urednica „Politike“ 222. vlasnik preduzeća „Steko“ 225. Milorad Luković Legija. on ih je porušio. Ove godine. Iako je bio dužan da konzervira srednjevekovne ostatke. bio je znamenit i pre no što je postao ekskluzivni dobavljač limuzina za državu. To je javni restoran.o. Ljuboja Stefanović. Šumadijski Kole je zbog veza sa komandantom “crvenih beretki” već hapšen u policijskoj akciji Sablja. koji važi za jednog od pet najbogatijih privrednika u moravskom kraju.2 miliona evra pobedio je uvoznik “škode” za Srbiju. Dok pojedini učesnici upozoravaju da je nemoguće da jedan ponuđač bude najbolji u desetak propisanih kategorija i najavljuju tužbe. Goran Stojiljković. Ipak. Zet Matije Bećkovića (suprug druge akademikove kćeri). najbolja atletičarka Srbije 219. Ljiljana Smajlović. vlasnika “Auto Čačka”. a pred medijima ga je branio tadašnji gradonačelnik Čačka. Pre tri godine se u javnosti digla (a potom i slegla) velika prašina. konzervativnog DSS-a. inače zemljak i prijatelj Milenka Kostića Koleta. generalni je direktor Politike. Kostiću je zabranjeno i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 119 . Posebno ako se ima na umu Koštuničino slikanje sa Zdravkom Čolićem.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM svrstavaju u tabor DS. a direktorka muzeja Nevenka Bojović uzalud upozoravala da će. direktorka Instituta za veterinu Novi Sad 227. “Auto Čačak”. bar u prvom izbornom krugu. 218. zbog potkradanja ovog javnog preduzeća. Olivera Jevtić. direktor „Zdravlja aktivis“ 220. direktor OMV u Srbiji 224. jer je Milenko Kostić u rodnom selu pored Čačka podigao crkvu na temeljima bogomolje iz 18. ovaj Čačanin. vlasnik „Polimarka“ 221. U emisiji RTV B92 Velja Ilić je rekao da “nije on (Kostić) kriv što je Legija ručao u njegovom restoranu prilikom boravka u Čačku. Aleksandar Boričić. Kostić je i godinu dana ranije bio pod istragom Okružnog javnog tužilaštva u postupku protiv Branislava Uskokovića. Milenko Kostić. direktor „Ces Mekona“ 226.d. Borislav Radosavljević. kod njega je ručao Jovica Stanišić za vreme jednog boravka pre atentata. bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd. U međuvremenu..

predsednik UP „Elektromreža Srbije“ 249. Dušan Ivković. Aleksandar Milićević. generalni direktor „Unika osiguranja Srbije“ 237. vlasnik firme „Zlatiborac“ 248. Dragan Džajić. Mirko Todorović. Predrag Ejdus. fudbalska legenda 236. generalna direktorka „Fidelinke“ iz Subotice 229. godine 253. direktor agencije Beta 235. Bosa Nenadić. Uprkos svega. vlasnik agencije „Kontiki“ 242. pomoćnik ministra za omladinu i sport 251. Marija Šerifović. Aleksandar Stojanović. selektor košarkaške reprezentacije 243. trener Panatinaikosa. Aleksandar Šoštar. vlasnik modne konfekcije „Todor“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 120 . upravnik Narodnog pozorišta 234. prvaka Evrope u košarci 245. Žaklina Nikolić-Kušić. biznismen iz Novog Sada 246. vlasnik “Auto Čačka” pobeđuje na tenderima. Zoran Višnjić. predsednica Ustavnog suda Srbije 230. najprevođeniji srpski pisac 232. najplaćeniji vaterpolista na svetu 254. najbolji srpski plivač i evropski rekorder 252. vlasnica agencije „Publicis“ 244. vlasnik „Glasa javnosti“ i „Kurira“ 233. pobednica „Evrosonga“ 2007. Jovan Ćirilov. Slobodan Mićić. Milorad Pavić. selektor fudbalske reprezentacije Srbije 250. Aleksandar Šapić. generalni menadžer „Egzita“ 247. kompozitorka i najmlađi akademik 240. Bojan Bošković. predsednik Izvršnog odbora „Hipo Alpe-Adrija banke“ 231. Vasiljka Radulović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude finansijer fudbalskog kluba Borac jer je napao sudiju na utakmici.NOMENKLATURA SRBIJE . Dušan Kovačević. najpoznatiji dramski pisac 238. 228. Milorad Čavić. Vladimir Čupić. Isidora Žebeljan. Radislav Rodić. Aca Bulić. Željko Obradović. predsednik Zajednice prvoligaša 241. Miroslav Đukić. Ratko Butorović. Ljubica Marković. dramaturg 239.

u Čumićevom sokačetu. plaćati 500. i paravojnih grupa koje su delovale u Srbiji. prijavljivan kao višestruki učinilac krivičnih dela u periodu od 1975.300. onda je zatvoren.4 miliona evra i hotel "Union" u Beogradu. u noći između 16. Milorad Majkić. otuda ne čudi što se izjašnjava kao Bosanac. prvog čoveka "Geneksa". tadašnji direktor "Interkontinentala".10. dobio je zatvorsku kaznu. Po dolasku u Srbiju. koji je je započeo 18.čovek je imao restoran u Zagrebu. Ali.kockarnicu "Aleksandar". 19.000 dolara Majkić je od Jablana (inače Jugovića po poreklu) otkupio prava iz ugovora i decembra 1994. mogli da ulaze samo stranci. a sve se dešavalo zbog sudskog spora s "Geneksom". i 17.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 255. Kupio je za 2.000 dolara). Vlasnik "Kin Stiba". Njegove su kockarnice. po tadašnjem zakonu. i vređanje policajca. Za 1. ali i u JU Biznis centru. radio je do sankcija. oktobra 1989. s Kojićem potpisao aneks ugovora o ulaganju sredstava stranog lica. Živorad Mihajlović. augusta 2004. Tako je otvorio prvi lokal . Branislav Stojaković. verovatno. pa ih je pozajmio od onih koji su imali. tvrdio je da je Majkić bio osoba koja je uživala potporu Slobodana Miloševića. u Višegradu. umesto da dobije odštetu . Osim lanca kazina "Aleksandar". na Terazijama 43. Majkiću su cvetale ruže. godine. prevare.600. imenovan je za počasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. 330. za nastavak uspešne poslovne karijere zafalilo mu je para. pokojni Žorž Jablan. u Čumićevom sokačetu. privilegijama i imunitetu. Kazino u koji su. Uprkos spornim detaljima o Majkiću. Ono što je procurelo u javnost . falsifikovanja dokumenata i novca te davanja mita. uz odobrenje Milorada Savićevića. Veće ministara odobrilo je Majkićevo imenovanje 26. Priča između "Geneksa" i "Kin Stiba" počela je potpisivanjem ugovora ove dve firme o ulaganju stranog lica u otvaranje kockarnice u hotelu "Interkontinental". u pritvoru je odležao ceo mesec. zbog sumnje da je falsifikovao isprave. Završio je srednju školu. narušavanje javnog reda i mira. Takvom odlukom Majkić je dobio pravo na zaštitu koja diplomatima pripada u skladu sa Bečkom konvencijom o olakšicama.000 dolara. Lepo je proširio posao. samo njemu. narednih pet godina. Široke narodne mase čuli su za njega posle spektakularnog hapšenja. Majkić je na kraju i pobedio u sporu s "Geneksom".. jer su "geneksovci" tvrdili da firma "Kin Stib" u Kinšasi ne postoji. demolirane. godine. obavezao se da će hotelu. novembra. U ime "Geneksa" ugovor je potpisao Zoran Kojić. marta 1998. vlasnik lanca kockarnica „Aleksandar“ MILORAD MAJKIĆ rođen je 1950. godine. godine prošao predlog tvrdog krila da se Milomir Minić predloži za predsednika prelazne republičke vlade. godine. Slobodan Živojinović.4.. Izaslanstvo DR Kongo u Beogradu započelo je akciju za imenovanje Majkića 2002. pored menjačnice pokojnog Arkana. 256. januara 2002. a Majkića nije bilo ni u krivičnoj evidenciji beogradske policije.000 dolara godišnje i 20% od zarade. Milorad Savičević. Ulici 29 novembra. uz pomoć srpskih zvaničnika u organima vlasti BiH. (isplaćeno mu je 1. stav Ministarstva spoljnih poslova BiH bio je da nema pravnih prepreka za njegovo imenovanje na dužnost počasnog konzula Konga. državljanin BiH i SCG. otvorio je i nekoliko istoimenih zlatara. vlasnik Korporacije „Stankom“ Na sednici Glavnog odbora SPS. godine. kada je izvršio dela silovanja. kada su napadači s automatskim puškama izrešetali automate za igru. Ove informacije prikrio je zamenik ministra bezbednosti BiH Dragan Mektić. a zagrebački biro Interpola je vlastima BiH dostavio podatke kako je Majkić. do 1983. poznato je. gde je živeo do početka raspada Titove Jugoslavije. predsednik Teniskog saveza Srbije 257. Sastanak je vodio predsednik stranke Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 121 . Šta je sve radio. Direktor "Genexa". Brzo se ispostavilo da je u pitanju osoba sumnjive prošlosti.2000. Zbog svega ovoga u više navrata su mu izricane zatvorske i novčane kazne. niti Ministarstva pravosuđa Hrvatske. direktor „Eurosalona“ 258. na Terazijama i u Ulici 29.NOMENKLATURA SRBIJE . Milorad Majkić.

vlasnik "Stankoma" Živadin Mihajlović.. proizvodnju. gle slučajnosti. Milomir Minić. Međutim. godine počeo izgradnju blokova na pet lokacija. dok kupac. formirana je još jedna celina da bi se pronašlo mesto za jednog bivšeg direktora.. godine. a krajem prošle godine Stankom je osporio prodaju tvrdeći da je nelegalna i da Delta legalu nisu preneti ugovoreni kvadrati. koji je udružio oko hiljadu nesuđenih vlasnika stanova. Najsvežiji i najdrastičniji primer. To ima svojih prednosti. ali jeste da svi koji su se nalazili u njegovom okruženju budu izbačeni iz stranke. Oktobra 2005. kreira raspored i stepen opremljenosti. našao mesto u Akcionarskom društvu za istraživanje. poznatiji kao Žika Muštikla. Naime. u poslednje vreme.105 jedinica među kojima dominiraju stanovi. Stankom ogradio od prodaje stanova na Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 122 . u najnovijoj raspodeli solidno su prošli i SPS-ovci. čiji je vlasnik Mladićev sin Darko. Vlasnik kompanije „Stankom“ Živadin Mihailović zvani Žika Muštikla ispitivan je polovinom avgusta 2006. ali veliki nedostatak u tako sklopljenom poslu je što su ugovori. saznaje „Blic“ od izvora bliskih vlastima u Srbiji koji su uključeni u potragu za najtraženijim haškim optuženikom. a ukupna vrednost naplaćenih kvadtrata kreće se oko 43 miliona evra. firmu Delta legal (firma osnovana iste godine sa osnivačkim ulogom od 4. čija se firma bavi gasifikacijom. zbog sumnji da je ta kompanija finansijski pomagala skrivanje Ratka Mladića. preradu i promet nafte i prirodnog gasa NIS-a. reorganizovana Naftna industrija Srbije počela da radi pod rukovodstvom "osveženog" kadrovskog tima. Delta legal je izašao sa tim na tržište i prodato je više od 900 stanova i lokala. Zbog toga je raskinut ugovor o suinvestiranju.. i pored toga što je većina kupaca izmirila svoje obaveze u celosti. Premijer Vojislav Koštunica u ovom mešanju karata nije zaobišao ni poslanike iz Draškovićevog SPO. što se po istoj formuli. koji se. preradu. pa i kada se takav stan nađe u posedu kupca. Sednica je prošla tzv. Zbog te čudne koincidencije. Službenici u novom sedištu SPS u zgradi JUMBES banke saopštavali su da nema sastanaka. teško je utvrditi da li je investitor završio sve ugovorene radove. dakle za objekat koji je tek u planu da se gradi ili kada su tek počeli da se kopaju temelji. Marjanović. ali su iz zgrade izašli visoki funkcioneri SPS Živorad Mihajlović zvani Žika muštikla. pa nije mali broj građana koji u tome vide šansu za rešavanje svog stambenog problema. jeste slučaj Stankomovih lamela u naselju Filmski grad u Beogradu. Minić. u sedište stranke je stiglo veliki broj žalbi i zahteva opštinskih odbora koji su zahtevali smenu rukovodstva. pa vadila karticu na glasanju o NIS-u) zamenila Milana Božića na dužnosti člana UO JP za istraživanje. stanovi koji je trebalo da budu završeni do kraja 2005.527 evra) a ugovorom između ta dva pravna lica precizirano je da će za izvedene radove Stankom podinvestitoru preneti utvrđeni broj kvadrata.Urban legal (vlasnik tog preduzeća je firma iz Vašingtona.. Takvi stanovi na tržištu su znatno jeftiniji. nalazi na istoj adresi na kojoj je registrovan i Delta legal (ulica Vase Pelagića 54). firma Darka Mladića se sumnjiči da je bila finansijer mreže pomagača Ratka Mladića u njegovom bekstvu.000 kvadrata sa 1. znatno jeftiniji jer se investitor obavezao da će završiti samo grube radove. Ipak. proizvodnju. Nije tražena decidirana ostavka predsednika Miloševića. sa osnivačkim ulogom od 2. Činjenica je da je najveći broj prevara registrovan u sistemu prodaje još neizgrađenih stanova. Artcom LLC. Međutim. pa je poslanik Sanja Čeković (koja je stavljala. a Stankom uzima novog partnera za taj posao . pošto uspešno okonča fazu prodaje jednostavno nestane sa novcem. Sličan rizik je i kod kupovine stanova u „sivoj fazi“ koji su. Nije redak slučaj da investitor oglasi prodaju samo na osnovu odobrenja za gradnju zgrade na određenoj lokaciji. distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa. Veruje se da je njegova kompanija „Stankom“ glavni partner firme „Impakt“. Zoran Anđelković i Željko Simić. Potvrdu za tu konstataciju nalaze i u tome. Za realizaciju tog posla uzeo je podinvestitora. takođe. Stankom je 2004.NOMENKLATURA SRBIJE . kupci još nezavršenih stanova tvrde da su nesuglsice između Stankoma i Delta legala iskonstruisane i da te dve firme rade zapravo zajedno. "uzavreloj atmosferi" sa dosta ružnih reči članovima IO GO koji su došli iz pobunjenih odbora.032 evra). NIS je podeljen na dva javna preduzeća i jedno akcionarsko društvo. Dragan Tomić. Inače. ali ima i garaža i lokala. po pravili nejasni. Tako je. koji podržavaju manjinsku vladu Vojislava Koštunice. prema svojim mogućnostima. Osim "fotelja" za bivše poslanike SPO-a na čelu sa Verkom Stevanovićem. d. još nisu primili svoje stanare. prevareni kupci ugovorenih i uplaćenih stanova su kolateralna šteta navodnih sukoba između investitora i podizvođača. pre svega Tomić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slobodan Milošević. ukupne površine koja premašuje 40. događa se da investitor. U NIS-u a.

Dragan Šolak. Veliki broj kupaca obratio se sudu. Živadina Mihajlovića. direktorka kuće „Adrenalin“ 266. Kada je Javno gradsko pravobranilaštvo pregledalo dokumentaciju ustanovilo je da postoji osnovana sumnja da se radi o prevari. Aneta Ivanović. Reč je o sistemskoj prevari u koju su državne institucije umešane do guše. i o tome je obavestilo i nadležno tužilaštvo. to je moguće samo od Stankoma. direktor SBB. ekspert za pitanja EU 272. potpredsednik „Intela“ 269. pokušava nasilno da iseli i ospori im pravo vlasništva. Vladika Grigorije. Stankom je optužio i suinvestirora zgrada u ulici Arčibalda Rajsa. pa se „ispostavilo“ da su i ona nelegalno prodavala stanove. najvećeg kablovskog operatera 270.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM drugim lokacijama. pa kupce koji u svojim stanovima žive već dve godine. rektor BU 263. Predrag Petronijević. direktor „Erport siti Beograd“ 274. direktor „Bol pekidžing Jurop“ 277. direktor Poreske uprave 264. a dugo traje spor i sa meštanima Žarkova. Sumiks i Pionir invest. direktor Uprave carine 268. Ljubiša Vuletić. direktorka dnevnih izdanja „Blic Pressa“ 265. U to zamešateljstvo uvlače se i brojni podizvođači. Zvonimir Đukić Đule. reditelj „Klopke“ čiji su scenario otkupili Amerikanci 260. Po istom principu. Marina Abramović. Ako želite da kupite stan na nekoj od lokacija u opštini Čukarica. ali koji „nekom slučajnošću“ nisu preneti tim preduzećima. gde su mu partneri bili Kuming. Zapanjujuća je i inertnost državnih institucija. Branko Kovačević. koji su takođe svoje radove naplatili (prema ugovoru sa Stankomom) u kvadratima. direktor očne klinike ABM 273. Jelena Drakulić. ali je čudno kod tako iznosa ne reaguje tužilaštvo. Tadaši Nagai. Dejan Stojanović. direktor Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca 267. Sreten Mitrović. Jelica Minić. episkop zahumskohercegovački i primorski 271. bez tendera. dobitnik MTV nagrade 276. predsednik opštine Lučani i organizator Sabora u Guči 262. ambasador Japana. poznatijeg kao „Žika muštikla“. Veselin Vesković. mi smo upućeni jedino na pojedinačne sudske sporove. koje bi trebalo da reaguju. 259. Srdan Golubović. pa oštećeni smatraju da je mala verovatnoća da četiri suinvestitora „preveslaju“ tako iskusnog vlasnika Stankoma. Gili Deker. Džon Dejvis. lider benda „Van Gog“. direktor „Tarketa“ iz Bačke Palanke 261. Iako je reč o velikom broju prevarenih građana. bivšim vlasnicima zemlje na čijim parcelama se grade ova naselja. jedan og najvećih donatora u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 123 .NOMENKLATURA SRBIJE . Slobodan Jolović. dobija dozvole za gradnju na tom području. Entoni Barnet. svetski priznati multimedijalni umetnik 275. jer jedino ta firma. U toku je spor i sa „Pionir invest“ zbog sličnih problema u izgradnji objekata u Ulici kneza Višeslava.

Marijana Pajvančić. Svetlana Velmar-Janković. sada je šef poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije. lider SPO. Mile Isakov. šef Unmika na Kosovu 284.. Hristos Panagopulos. Mihalj Kertes. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 124 . bila je leva i desna ruka druga Čovića. Dragoljub Žarković. Nikola Pilić. ambasadorka Srbije u EU 279. Mladen Radojević. bivši šef diplomatije 283. uspešni režiser 288. ambasador Grčke 290. rektorka Univerziteta u Novom Sadu 281. zastupnik „Elita“ u Srbiji 292. dok ga Milan St. Joakim Riker. Milan Ćalasan. Nada Kolundžija. srpski fudbalski menadžer 295. Srđan Dragojević. predsednik UO „Metro keš end keri“ 291. Milorad Vučelić. Protić nije na televiziji nagazio pitanjem na koje Vučela nije imao odgovor. olimpijski prvak u matematici 286. šef OEBS-a u Beogradu 282. pravni ekspert 289.000 evra. Radmila Marinković-Nedučin. Bane Stojanović.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 278. nagoveštavajući većinu na osnovi saradnje Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Ana Pešikan.NOMENKLATURA SRBIJE . Nada Kulundžija. Đorđe Balašević. najpoznatiji domaći kantautor 287. Vesna Džinić. savetnik teniske reprezentacije 297. direktor „Siti rekordsa“ 296. ambiciozni. Damir Firšt. Milorad Vučelić. funkcioner SPS Izgubili svaku nadu da će se Milorad Vučelić ikada postideti i prestati da viče. Jovica i Vučela idu u Beograd na studije. Vuk Drašković. bivši matičar u mesnoj zajednici Palić i aktivista Saveza sindikata. urednik nedeljnika „Vreme“ 299. investirane u školarinu Vučeline ćerke. Radovan Pankov.. direktorka Agencije za privatizaciju 280. Bačkopalanačka gimnazija obrazovala je krajem šezdesetih godina ekipu: Jovica Stanišić. naša najuglednija književnica 294. ministarka nauke 298. rekla je nakon izbora Nada Kulundžija (DS). Mirjana Savić-Udovičić. Šta je onda prirodnije od saveza sa Dačićem i Palmom? 285. vlasnica „M plasta“ 293. Zlata Stepanov. Hans Ole Urstad. Roksanda Ninčić. šef poslaničke grupe DS “Tvrdimo da je u državnom interesu da se formira evropska vlada i očekujemo da će tako biti”. Obojica su dođoši crnogorskog porekla iz moralno-politički besprekornih porodica. Pitanje se odnosilo na 800.

demokrate. nešto manje među pravim disidentima. Odmah je stavio do znanja ogorčenim uvodnikom "Ne dam Jugoslaviju!". iz kojega nije jasno kome i zašto ne da Jugoslaviju. glavni urednik "Književnih novina". bivšem Domu Udbe. sa NIN-om. Kao trenutno marginalizovan iz politike. da će se Srbija otcepiti.. Vučelića je krenulo: SPS. ako treba. sa disidentima. da Srbe svi mrze itd. vredno glodao. Vučelić se javlja kao poverljivo lice Jovice Stanišića s jedne i izvesnih međunarodnih veletrgovaca duvanom. Bilo ga je svud. Iz Bačke Palanke dolazi Bracika Kertes. Pokriven ugledom SKC kao avangardne institucije u real-socijalističkoj kulturi. Teodor Anđelić. To stanje. ako čovek nije sklon da se preterano impresionira od informativnih razgovora u Državnoj bezbednosti. ha!". osim Milorada Vučelića. Vučela bi na kraju odgovorio: "Zato što imamo dužu onu stvar!" Kad se sve obistinilo. Po prirodi stvari. ali "levičar" svakako čupav i glasan. bilo ga je svuda. potpisnici su bili svečano najureni iz Saveza komunista. što je bilo mesto od posebne bezbednosno-političke osetljivosti. Početkom osamdesetih Vučela je bio spreman. Vučela se smejao: "Vi ćete da ginete u tom ratu. Opredelio se za duvan. zato što su on i Vučela radili zajedno na istom projektu. Legenda koja kruži kaže da je došlo do nesporazuma između tri strane umešane u izvestan posao. osim da potpiše neke peticije. Vozilo je pripadalo Miloradu Vučeliću. Jedna strana trebalo je da drugoj Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 125 . To je doba sankcija. Vučela je diskretno. u farmerkama i izbledeloj "vijetnamci". Politički je liberalniji nego ikad: ima ga svuda. i 1989. i već 1973. među "disidentima". Od 1973. urednik kulturne rubrike "NIN"-a. Izgleda da mu je opreznost popustila u jednom trenutku (ili je video dalje?): Milošević ga izbacuje iz SPS iz razloga neke političke svađe. zapošljavanjima. Na pitanje šta se nas tiču njihove komunističke svađe između republičkih partija. sa akreditivima liberala. s druge strane. malo Dobrica.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bistri i vredni. koji je i sam bio u toj priči. jeste. u svojstvu sekretara. bratske službe žmirkaju na jedno ili oba oka. ali tadašnji glavni urednik." Na pitanje zašto svi "mrze Srbe". U jednom od tih slučajeva. da će se Jugoslavija raspasti u krvavom ratu. a ne mi. Već je bio ljubimac intelektualno-političke Čaršije. Na pitanje kako njega nisu izbacili iz SK. Sve se plaća u gotovom. sa pokrićem suvlasnika producentske kuće Komuna. lepe sankcije. po zanimanju je istomišljenik: sa šezdesetsetosmašima.. kvota i kontingenata. vezanom za Dušana Bogavca. odgovorio je: "Ha. svačijeg drugara i urednika koji im je svima nešto objavio. Eto ga uskoro u Studentskom kulturnom centru. Jovica se odlučuje za karijeru u Službi državne bezbednosti. sa svojom američkom vojničkom torbicom o ramenu. sa umetnicima. Bracikina carina pleni i isporučuje heroin Stanišićevoj Službi. ha. sa novinarima. I dalje se oblači "levičarski" opušteno i gaji imidž "radikalno šik". malo Kardelj. Vučela je: umetnički direktor Zvezdara teatra. Jovica postaje Načelnik. RTS itd. disidenta.NOMENKLATURA SRBIJE . Neki ninovci to nisu razumeli. Vučela se tu ugrađuje kao pouzdani prijatelj iz detinjstva. sa Francuskom 7. Vučela se nametnuo u razne ekipe: oko "Vidika" i književničko-intelektualno-umetničarski polusvet koji je parazitirao na komunističkim jaslama kao "crkva koja se još nije odvojila od države" (Duško Radović. Služba državne bezbednosti već je prešla na samofinansiranje: prvo su reketirali po principu "bespovratnog kredita". umetnički direktor Grada teatra u Budvi. opisao je Brana Crnčević. tečnih goriva i strateških roba svih vrsta. dva nepoznata počinioca izrešetali su iz automatskog oružja lep putnički automobil "audi". misterioznim putevima. Iz izbledele američke jakne M-65 Vučela prelazi u odela i kravate. U jednom trenutku 1997. projektima. Kao urednik kulturne rubrike NIN-a. pa i saveznici iz dva svetska rata. Vučela je propovedao 1988. čiji je predmet irelevantan. vozao se u crnim limuzinama i leteo. Vučela se pokazao kao prorok. u Budvi. sa komunistima. oružje i heroin bili su sledeći. Sredinom osamdesetih. a oni nek' vide šta će. malo Markuze. što je tada bilo u modi i relativno bezopasno. sa nacionalistima. doba šverca kao jedine grane koja donosi profit. sa Patrijaršijom. pojavljuje se. Tada ga je krenulo: sa troškovima. ali torbica mu je već ušla u legendu. zanimanje Mađar. Pratio je modu: malo "Praksis". iznajmljeni avioni lete okolo sa lažnim tovarnim manifestima. levičara i šarmera. kao glavni urednik "Studenta". ušao je čak i u estradu i tamo ostavio utisak. 1973). pa je sve dozvoljeno". Vikao je Vučela sa TV ekrana tih godina. sa pesnicima i sa celokupnom političkom elitom sedamdesetih i osamdesetih u Beogradu. onda su stavili na šverc cigareta. sve to u jednom trenutku zajedno i – sa četiri pune plate. Vučela se odlučuje za javnu karijeru. "nema Boga. da se nekome preporučuje za čuvara. kao i sve za Vučelu ako nije novac.

čemu se Savez studenata tog univerziteta usprotivio zbog uloge u nasilju marta 1991. Ima li nam nade s Draganom Đilasom. Nije potrebno objašnjavati da se u srpskom društvu.? 33 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 126 . partitokratija. koji su neumitni. jedino ostvaruju ciljevi i interesi pripadnika najmoćnijih i raznih apartčika 33. U Glavnom odboru je SPS-a. pokrovitelji su srpskim tajkunima. predsednik Odbora za saradnju sa Srbima van Srbije. kako kaže. kada okonča “privatizacija” države i. Njegovo ime dovodilo se u vezu sa blokadom Banjaluke. smenjivao”. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1976.. član je uprave “Crvene zvezde”.. vidno stagnira. Usledila je funkcija predsednika SO Svetozarevo. ga. gde je kontrolisao prelaske granice i kretanje stranaca. Ima li ko da brine? Ako se uzdamo samo u popis moćnih listova poput Blica.NOMENKLATURA SRBIJE . nastavnicom.. kraj Svetozareva. Deveti mart nije moja rana.. Vukom Jeremićem. treba samo argumenata. brate. i da je “Šešelj bez bontona.. stalno me napadao. ne samo u vlasništvu Igora Lupšića. marta 1991. sa njom povezana. RADMILO BOGDANOVIĆ rođen je 7.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strani posredstvom treće strane isplati znatnu sumu gotovog novca za pruženu uslugu povlašćenu prodaju cigareta na teritoriji pod kontrolom prve strane.poslanik u republičkom i saveznom parlamentu. Pitanje je ima li društvo snage za izlaznu strategiju. Ako narod tri puta juriša na Televiziju. s tezom “Vaspitno-obrazovni rad u ustanovama za maloletnike”. Zatim je 7 godina bio sekretar republičke Uprave za unutrašnje poslove. Po penzionisaju dobija sijaset zaduženja . kad je sklonjen Ranković. lista koju ova novina plasira sadrži sportiste i umetnike. Potom je završio Učiteljsku školu. dok su u milosti. onda su ga. praznih džepova. Draganom Šutanovcem. Aleksandrom Popovićem. Dragoljub Marković. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. u Končarevu. s mesec dana zakašnjenja podneo je ostavku. najveći proizvođač jaja u Srbiji PRST U OKO Jedini kriterijum na osnovu koga se može odmeriti vitalnost elite jeste uspešnost zajednice u ostvarivanju ciljeva. Otac Jovan bio je poljoprivrednik. pa načelnik Uprave za strance. s uzimanjem para od Na političkoj sceni Srbije instalirani su neki. Treća strana je kasnila. majka Desanka domaćica. bio i jedan od poligona za medijsko obrušavanje na Zorana Đinđića. Obuzeti samo željom da budu neko. očigledno. ima da podnese ostavku. Oženjen je Živkom. priznao je: “Druga je stvar da li je trebalo drugačije da reagujemo. Za Slobodana Miloševića je tvrdio: “Mnogo je mekan. ja bih ih.. drugovi pozvali da pređe u policiju: “Načelnik SUP Svetozarevo postao sam 4. ako narod neće Mitevića. Vladimir Beba Popović optužio ga je da je od Službe ukrao četrdesetak miliona maraka. izborom Milana Martića. došao za ministra policije. a kao "ukor" stradalo je motorno vozilo. Počeo je kao učitelj u pešterskim selima. koju je obavljao 8 godina. j. ništa nije dokazao”. “Jugoslavija komerc”. “SK me često držao na nišanu. 300. Vršene su promene svih načelnika SUP-a”. bio kriv ili ne. onda on.. žalio se. Govorio je da je “Vuk Drašković pre na rumunski način jurišao na “TV Bastilju. Dva neprijatna telefonska razgovora rešila su taj mali problem. već general Petar Gračanin. Bogdanović je pre toga bio sekretar u Opštinskom komitetu SK. trebalo bi da se sećamo da je ista novina. iako sam bio dobar član i nisam stigao da budem član CK”. martu. Biran je i za člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu. Zbog događaja od 9.. To je cena službe”. govoreći o 9. koji je imao nezahvalan zadatak da se suprotstavi upravo najmoćnijima. Fonda kapetan Dragan. Onda je postao zamenik republičkog sekretara za ONO i DSZ. Upućeni tvrde da Bogdanovića na mesto ministra policije nije “lansirao” Milošević. a zajednica već treću deceniju. pohlepni. Draganom Jočićem. Slučajno ili ne. Čak se i Miloradu Vučeliću mogu začepiti usta. Predsedavao je u UO “Jugoeksport”. Znam koliko je često svima opraštao greške. pa Odbora za narodnu odbranu i bezbednost. bez znanja. od kada je većina ovih ljudi postala elitni segment društva. bezobzirni. ili će biti prepušteno spontanim istorijskim procesima. Jednom. oktobra 1934. februara 1966. ali ne i neke ličnosti za koje svi znaju da su veoma moćne i čiji pipci nisu presečeni. a danas je miran ko jagnje”. da bi 1988.

I jedni i drugi sigurni su da Radmilo zna mnoge državne tajne. klub je zatvoren. predlaže Babiću da narod legne pred vozila hrvatske policije. ni da pravim svadbe. Posle ove informacije. Arkan je ubrzo dobio Erdut za obuku dobrovoljaca. Jagodina nije darežljiva po pitanju počasnih građana i dodeljene su tek četiri titule. Ubrzo je ustanovljeno da se osim normalnih poslova kluba razvijaju i drugi poslovi. krajem osamdesetih godina. Viobran Stanojević. Giška je tada bio u zatvoru. marta 1990. otac Žarka Zečevića. opštinski funkcioner iz Aranđelovca. gde je dogovorena njegova likvidacija. za koji je izjavio da ga je dobio u „Amadeusu“ sa zadatkom da ga prebaci u Nemačku. odgovorio je Babić. optužbama inspektora Dragana Mladenovića (1996.) da je policija organizator kriminala. ambasador Ruske Federacije Aleksandar Aleksejev i direktor Beogradskog zoo-vrta Vuk Bojović. Đokić se sa likvidatorima iz Beograda sreo u jednom kafiću u Malmeu. Jovan Rašković. bivšeg šefa tima za borbu protiv emigracije SDB SSUP. tada člana Direkcije JUL. noćni klub „Amadeus“. Služba je u to vreme počela da gubi kontrolu nad kriminalcima. tako su se menjali i ministri policija i načelnici tajnih službi. Bogdanović je za nekoliko meseci i sam stupio u kontakt sa podzemljem za stvaranje parapolicijskih snaga. Nakon nekoliko spektakla Ranka Rubežića. Zbog ovog slučaja nastali su veliki problemi među tajnim policijama. i Marka Nicovića. funkcioner iz Zaječara. Dragan Malešević Tapi. 23. to mi je sve. Služba nije mogla da dozvoli. koje. Kako su se menjale političke garniture u Srbiji. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 127 . “Sve policije Zapada i dan-danas su sigurne da su likvidaciju Stjepana Đurekovića. Oni koji ga ne vole tvrde da je njegova moć i dalje velika. Kada su pali Ivan Stambolić i Dragisa Pavlović pomereni su i Svetislav Lalović i Branko Kostić. iako nikada nisu imali potvrdu za to. Svetislav Lalović. a da nisu ni bili blizu mestu ubistva. Stvaranjem kriminalnih organizacija započinju i prvi međusobni obračuni. direktora INA. Prema Spasićevim rečima. koje su kasnije zapljusnule beogradski asfalt. koji više nisu među živima. Vojvodini i na Kosmetu. Poslednjih tridesetak godina. godine umro u prostorijama beogradskog SUP-a”. Počasni građani Jagodine su narodni heroj general Petar Gračanin. Nakon toga doneta je odluka da sve specijalne poslove u inostranstvu preuzme Savezna tajna policija. Kada je dolazio Slobodan Milošević. u želji da izbegne sukob. na čijem čelu se nalazio Hrvat Zdravko Mustać. Solo-igrač Ranko Rubežić započeo je prvi vatreni obračun u Beogradu.” O Radmilu je snimljen je i dugometražni dokumentarni film za njegov 60 rođendan kad je postao počasni građanin Jagodine kojom je dugo “vedrio i oblačio”. Prema rečima Bože Spasića. sekretar OK SK Zaječar. ni da ispraćam u vojsku. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Radmilo Bogdanović iskoristio je ovo ubistvo kako bi se obračunao sa tajnom policijom. Pojedini kriminalci su na ovoj likvidaciji napravili slavu. predsednik krajiškog SDS. za koje je bio optužen pa oslobođen Darko Ašanin sa svojom grupom. koji je pobegao iz zemlje sa vojnim planovima. navodi bivši šef specijalnog tima SDB SSUP. Kada su odlazili Draža Marković i Petar Stambolić. Radmilo Bogdanović nastavnik i policajac iz Svetozareva i Zoran Sokolović. održan je tajni sastanak bosova beogradskog podzemlja. uz pomoć Službe. Đorđe Božović Giška i Dragan Malešević Tapi otvorili su.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Dafine. izvršili pripadnici beogradskog podzemlja. a crnogorska policija poslala je na taj zadatak Ratka Đokića (nedavno ubijenog u Stokholmu). Na napade da ima ogromnu kuću u Jagodini odgovorio je: “Nisam imao sreće ni da školujem decu. U Nemačkoj je tada uhapšen Žika Živac sa 10 kilograma heroina. Savezna policija angažovala je grupu beogradskih kriminalaca. Zadaci su otkriveni i akcija je propala. “Nemamo vremena za mirne proteste”. povukli su se i Slavko Zečević i Viobran Stanojević. iz političke garniture Kragujevca. kako tvrdi Spasić. srpski ministri policije bili su Slavko Zečević. Ubistvo Andrije Lakonića u kafiću „Nana“ na Senjaku.NOMENKLATURA SRBIJE . On je ispalio nekoliko hitaca u noge dvojici mlađih kriminalaca. Prijatelji ga znaju kao društvenog. On i Arkan u to vreme viđani su zajedno u loži Crvene zvezde. godine. Spekulisalo se i da je glavni „čistač“ u ubistvu Đurekovića bio kasnije poznati srpski slikar. U emigrantskoj štampi pisalo se da je tu likvidaciju izvršila grupa Đorđa Božovića Giške i da je za to imala logističku pomoć nekog nemačkog kriminalca. To je bila prva od kriminalnih likvidacija. Željko Ražnatović Arkan. da su kriminalci veći profesionalci od policije. došli su i Radmilo Bogdanović i Zoran Janaćković. tajna policija planirala je likvidaciju ustaškog teroriste Mire Barešića. Radmilo Bogdanović. Jovi Simendi i Mirku Vasiljeviću. prvi put je javnosti otvorila pitanje veze tajne policije i kriminalaca. koji počinju da se vraćaju u zemlju i da se po Beogradu organizuju u gangove. Sasvim slučajno. koji je 2003. koji je u Stokholmu ubio našeg ambasadora. a Tapi je bio glavni menadžer. koje je imala svake republika bivše SFRJ.

Operiše se sa tzv. a ne neki datum vezan za Knindže ili Golubić? Da li zbog toga što su u sukobu u Borovom Selu. a ne Radmilo Bogdanović. nije čovek koji prvi put tu dolazi. “planom 2K” koji predstavlja vrstu vezanog ugovora u širim pregovorima i uprošćeno znači “Kosovo kao Krajina” ili “Kosovo za Krajinu”. Ako je učinio i neku grešku čak i stvari koje su protivzakonite. Reč je o ubistvu šefa političke partije. 34 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 128 . učestvovali i saradnici DB-a koji će kasnije činiti jezgro Jedinice? Ili je Stanišić tada i formalno potpisao odluku o njenom formiranju? U svakom slučaju. predsednik Odbora Skupštine za Srbe van Srbije Radmilo Bogdanović. Dušan Pekić. A ja sam ratovao u partizanima protiv ustaša i dobro znam šta znači kada počne da se gine i na jednoj i na drugoj strani”. Energičan. niti da Jedinica može biti formirana kao u Kninu. ni kad je ubijen pukovnik policije (Milorad) Vlahović i mnogi drugi. mogao sam lako da izvršim Tuđmanovu naredbu i sa hiljadu ljudi zauzmem milicijsku stanicu u Kninu.pominju se i imena ljudi iz srpskog rukovodstva koji u njima učestvuju (Radmilo Bogdanović). Radmilo. ozbiljnom policijskom i sudskom istragom. te da “ne vidi da to uopšte može da se dovede u vezu”.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “došlo je vrijeme da se Srbi sami brane”. Zato je na to područje morao biti upućen neko s mnogo većim ovlašćenjima od onih koje je imao Frenki. rekao: “Duško je imao vezu sa policijom. onda tu postoje normalni uslovi izvođenja na sud i izricanja kazne… Na to pitanje mora da se odgovori ozbiljnom analizom. srpski ministar policije. Rat u Hrvatskoj započeo je bez opaljenog metka. U Hrvatskoj će se ginuti tek u proljeće naredne godine. kako je Vojislav Šešelj tvrdio 1995. 9. oko Miloševića se u ovom periodu okuplja grupa saradnika od najvećeg poverenja. Mislim da je dobro da u trenutku kada su previranja u toku. godine. pored Stanišića i Frenkija. nafte.” Advokat Borivoje Borović izjavio je da je ubistvo Željka Ražnatovića “izvedeno na visoko profesionalan način” i izrazio sumnju u pogledu mogućnosti da će MUP “doći do pravih tragova o naručiocu i organizatoru ubistva”. Po mom mišljenju nema te cene za koju čovek treba da izgubi glavu. neću krv! Da sam htio. Područja pod kontrolom SDS u kninskom regionu odvojena su od ostalih delova Hrvatske i stvorena je granica koju je trebalo braniti. zna onoliko koliko mu treba. Vojnoj liniji 34 je bilo jasno da u istočnoj Slavoniji rukovodstvo SDS nema ni autoritet ni sposobnost da organizuje srpsku vojsku. Radmilo Bogdanović. Radio je pet godina kao operativac u Državnoj bezbednosti. On je ocenio da je opoziciji “najlakše da to proglasi državnim terorizmom”. kazao je Borović i dodao da su Arkanovi odnosi sa crnogorskom vlašću bili izvanredni. opsedenut borilačkim veštinama i cenjen posle slamanja štrajka albanskih rudara u Starom Trgu. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivičnog gonjenja Ražnatovića koji je bio pod istragom “zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti” za vreme tuče navijača Obilića i OFK Beograda. 1994. dva dana ranije. prepričao je novinarima kako je na to reagovao hrvatski ministar policije Josip Boljkovac. Zoran (Todorović). Zašto je za dan Jedinice izabran baš 4. rekao je Borović. “Nikome nije palo na pamet da tako nešto ustvrdi kada su ubijeni zamenik ministra policije (Radovan) Stojčić. Božidar Andrejić piše: “Da li je započeo srpsko-albanski dijalog o Kosovu? Iako ima “pozdanih vesti” da su kontakti davno započeli i da je ovih dana bilo i prvih pregovora . Analitičari se slažu da srpsko-albanski dijalog neće biti ekskluzivno pravo dveju strana. 12. bude na tom mestu čovek kome nije nepoznata ta Naoružavanje dobrovoljaca SRS i Teritorijalne odbrane u zapadnoj Slavoniji pomogao je general JNA u penziji.NOMENKLATURA SRBIJE . cigareta i slične robe. januara 2001. Oni će uz pomoć Jedinice razraditi mehanizam za finansiranje krajiških oružanih sastava i režima u Srbiji pomoću državnog šverca oružja. Ali. “Činjenica da je tom prilikom izabrao mene za advokata navodi na zaključak da Arkan nije uživao naklonost vlasti u Srbiji”. Babić je proglasio ratno stanje. Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije. Mnogobrojna ubistva uznemiravaju građane i neko treba da dâ odgovor šta se dešava u našem društvu”. ali nema ni demantija. maj. o izboru Dušana Mihajlovića za republičkog ministra unutrašnjih poslova.04. ministar bez portfelja Mihalj Kertes i komandant Specijalne antitreorističke Jedinice MUP Srbije Radovan Stojičić Badža. “Ja. narodni heroj. Za njega su sve zainteresovanije velike sile. Radmilo Bogdanović. negirao je tvrdnje da je ubistvo Željka Ražnatovića Arkana dokaz da se u Srbiji “sprovodi državni terorizam”. provere “na terenu” to uglavnom ne potvrdjuju. Ta grupa nezvanično je nazvana vojna linija i činili su je. Badža se nametnuo kao izbor. Radmilo Bogdanović je. tu bi pala krv. U Bosni iste jeseni.

Šešeljevim dobrovoljcima i drugim srpskim fašistima krenula u ofanzivu na Vukovar. kada je sa Simatovićem formirana specijalna jedinica i kada je počeo rat. Kada se 1989. Radmilo moli Arkana da uvede red. Otvara poslastičarnicu u okviru svog imanja. uz pomoć zvezdaša. a često i Dragomir Tomić. stručan i organizator da može da mobiliše pripadnike MUP da rade svoj posao”.. On je istakao da zbog toga ne može biti ni svedok u Hagu protiv Miloševića. Miodrag Zečević. Milomir Minić. godine u podrumima Narodne banke Srbije pronađena je arhiva. Šainović. Najodgovorniji iz JNA za stradanje Vukovara. Pošto su Zvezdini navijači. Za rezultate istrage atentata na Zorana Đinđića. Arkan se. Mrkonjić. Ministar policije je čovek koji treba da primeni zakon. guverneru NBJ. tu treba da bude čovek koji će četiri godine da radi. formalne vlasnice „Dafiment banke“. dodavši da se u Tribunalu sigurno ne bi pojavio kao svedok da je “u nečemu učestovao”. maja 2003. od koga su napravili Staljingrad. bezbedno uživaju generalske penzije. sumnjalo da je on doušnik CIA. Komisija Narodne banke Jugoslavije otkrila je u podrumima Narodne banke Srbije arhivu sa oznakom „strogo poverljivo“. U to vreme Arkan i Radmilo su najbolji prijatelji: ljube se i grle javno. počeli da skreću politički ka SPO i radikalstvu. sa važnim ljudima iz tadašnjeg državno-političkog establišmenta Srbije. Nikola Stanić. Jugoslovenska i srpska štampa. dovodila je Stanišića u vezu: za dovođenje kapetana Dragana iz Australije u Srbiju i Krajinu. polako javlja politički pluralizam. koja ukazuje da su Stanić. Mihalj Kertes i Nikola Šainović. Redovni učesnici ovih stanaka. Prava prilika otvara se 1990. Arkanova zvezda raste. Ove beleške potpisivao je zapisničar koji je prošlog četvrtka Mlađanu Dinkiću. JNA je 3. Radmilo Bogdanović izjavio je 15.. On je rekao da je već bio u penziji kada je Stanišić došao ne čelo Državne bezbednosti. Bogdanovića Tužilastvu Haškog suda pominje kao člana grupe. Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje je regrutovalo dobrovoljce za Vukovar. za naoružavanje Srba u Bosni. i povukao sam gospodina Vasiljkovića”. Oslobođen je tih sumnji i Zoran Sokolović ga je predložio za šefa Resora državne bezbednosti. kada Miloševićev režim donosi odluku da organizuje oružanu pobunu Srba u Hrvatskoj. “Njemu nije imao ko da se usprotivi. takođe nisu kažnjeni. novembra 1991. početkom devedesetih godina. na utakmicama. ministra srpske policije: “Posle mesec-dva. bili su Milutin Mrkonjić. Sastancima su često prisustvovali Radmilo Bogdanović. 2001. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 129 . On to postiže veoma efikasno. potvrdio autentičnost dokumenata. u svojstvu vođe “Delija”. Ovi papiri sadrže beleške sa sastanaka Dafine Milanović. Željka Ražnatovića. kazao je da nije očekivao da se “tako daleko išlo” i da ga je iznenadila sudbina bivšeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stambolića. kao i za držanje na vezi komunista i socijalista u Banjaluci. Života Panić i Blagoje Adžić. Radmilo Bogdanović i Zoran Sokolović. “kreirali” “Dafiment banku”. za aktiviranje Sime Dubajića. maja 1991. ali da im nije “interesantan” jer je otišao u penziju 31. gospodin Vasiljković je napravio neki politički problem u tom kampu. za vođenje rata preko generala Božidara Stevanovića u RV i PVO JNA. i nije bio akter dogadjaji koji njih zanimaju. Zna se čiji je klub Zvezda bila i koliko je značilo biti blizak njenoj upravi. “Delije”. avgusta 1991. osumnjičene “za udruživanje radi zajedničkog zločinačkog poduhvata u Hrvatskoj i BiH”. a sve što je zamislio moralo je da se sprovede”. pored Dafine Milanović. direktor „Simpa“ iz Vranja. Milošević nije prihvatao ničije savete. za njega su filter tužioci i sud. Rekao im je da ga je Radmilo Bogdanović kao ministar prisluškivao jer se 1990. Ja sam boravio u Kninu 1.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM oblast. može se reći neku pobunu protiv političkog rukovodstva i ja sam dobio zadatak da ga vratim. da je razgovarao sa istražiteljima Haškog tribunala. on je iz okruženja pomerio one koji su imali stav i onda je sam sebe doveo u situaciju u kojoj je. Bogdanović je ocenio je da je Slobodan Milošević mogao da spreči prekomernu upotrebu sile tokom sukoba u bivšoj SFRJ. Sam Stanišić govorio je haškim istražiteljima da je kapetana Dragana ili Dragana Vasiljkovića poslao u Knin po naređenju Radmila Bogdanovića. a svi zapisnici su obavezno nošeni tadašnjem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. navodno “po zvezdaškoj liniji”. generala Dušana Pekića. Tada nastaje Srpska dobrovoljačka garda. formacija koju Arkan osniva u najužoj saradnji sa MUP Srbije i onim što će kasnije postati poznato kao “vojna linija” Miloševićevog režima. upoznaje sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Radmilom Bogdanovićem. To oročavanje mi se ne dopada. u kojoj su Jovica Stanišić i Franko Simatović. rekao je Bogdanović. zajedno sa Arkanovim „Tigrovima“. On treba da bude pošten. na uglu Ljutice Bogdana i Sokobanjske.NOMENKLATURA SRBIJE .

Kad se vidi Ustav iz 1974. mi smo više dole išli savetodavno nego što smo mogli operativno da nešto uradimo. posebno posle 1981. godine. godine. godine nisu bile toliko nasilne. pa Milošević. Moj pomoćnik Boro Tomić je 1989/90. zbog čega ga je aplauzom ispratila ondašnja skupštinska opozicija. Jer. godine bio tamo kad su prvi put na demonstracijama pucali na policiju u Uroševcu. 1968. On me pita: “Šta da radimo?” Ja mu odgovaram. legalni začeci rada na “njihovoj stvari”. marta 1991.. Možda kasnije.. godine. Kasnije je sve to kulminiralo! 1968. oni su tražili otcepljenje od Srbije. da se i ova služba organizuje na pokrajinskom nivou. izbacio iz Izvršnog odbora SPS.. Sve se ostavljalo lokalnim organima. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 130 . kako od protivnika.. godine niko nije ni spominjao samostalnost. Razgovor za Kurir. posle čega se Bogdanović povukao iz partije. I bez njihove saglasnosti oni gore nisu mogli da rade. pa i Slobodana Miloševića. Onda je to bio jedan od glavnih razloga smeni Aleksandra Rankovića? Ja to sada čitam u novinama. recimo. godine. Da li je policija u periodu 1968-1981. Tada su održane demonstracije koje u odnosu na one iz 1981..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radmilo Bogdanović deceniju i po se držao “zakona ćutanja”. koju godinu kasnije. Bogdanović je prihvatio pod uslovom da govori o Kosovu. Nije li to legalno razvlašćivanje službi bezbednosti? Da. Da li je tada bilo incidenata na nacionalnoj osnovi koji su možda skrivani od javnosti? Bilo je. u stvari. ubijte njega. institucionalno i vaninstitucionalno. Ispada da su to. i kad su dolazile delegacije u Beograd. bez obzira što je bio jedan od osnivača. ministar policije Radmilo Bogdanović izjavljuje: “Ne osećam se krivim i ne mislim o ostavci”. Tada smo mogli da dođemo sa ekipom i da pružimo pomoć u sprovođenju zakonitosti. godine. godine na mnogo masovnijim demonstracijama glavna parola bila “Kosovo . Čim je uzvraćena vatra..NOMENKLATURA SRBIJE . navodeći da kao policajac “tačno zna genezu ovog pred čim smo danas kao narod i država… u čemu smo grešili... godine. jer je verovao da se samo tako može “nanosati glave”. Mi smo njihove mnogo lakše razbijali nego ove naše demonstrante! Nisu oni nikad bili mnogo hrabri. To su pričali i Titu o rigoroznim merama koje je navodno Ranković sprovodio na Kosovu.. Kriza na Kosovu otvorena je krizom službi bezbednosti? Dve godine posle pada Aleksandra Rankovića. U mestima gde ima više Muslimana išli su Srbin i Turčin. marta 1991. gde su sredstva za formiranje ilegalnih vojnih formacija obezbeđivana trgovinom narkoticima i drugim kriminalnim aktivnostima.. ali su mnogim potezima nastojali da dobiju i na kraju su dobili lokalnu samoupravu. godine. marta ‘91.. ali je već 1981. da se žale na stanje na Kosovu. Kasnije su ti kadrovi zamenjeni. u vreme Tita. Govorimo o prvim masovnim demonstracijama na Kosovu i Metohiji. na koju su bili ogorčeni zbog njenih stalnih akcija na prikupljanju zaostalog i tajno sakrivenog oružja. na Kosovu je to iskorišćeno za jednu vrstu obračuna sa Službom državne bezbednosti. Oni nisu držali vezu sa rukovodstvom u Beogradu. a ostao je upamćen kao ministar koji je podneo ostavku posle demonstracija 9. oni su prestali. mada ih nije bilo u nekoj većoj meri... u srpsko i jugoslovensko rukovodstvo. Radmilo Bogdanović je izjavio da nereda ne bi bilo da je Arkan bio u Beogradu. Sećate se kada su bile organizovane mešovite patrole u kojima je išao jedan Albanac i jedan Srbin. Ali samoorganizovanje i suzbijanje kriminaliteta i druge aktivnosti na terenu je sprovodila lokalna policija! Da li je Državna bezbednost i dalje nesmetano radila i na tom terenu? Ona je radila do 1968.. Milošević ga je. jer oni mogu najbolje da razumeju probleme sugrađana. Sve u cilju da se izbegne preterana intervencija. tako i od svojih. Njihova vertikalna hijerarhija je jača od javne bezbednosti. posle smene Rankovića. ali verovatno ni javnost nije pravovremeno obaveštavana. ali su ukazivale na jedan bes koji su na taj način ispoljavali. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije 10. Postojala je vertikalna hijerarhija. jula 2007. mi nismo mogli mnogo više ni da uradimo dole. i ovi danas”... i približio JUL-u. a ne nekoga ko ne puca. gledajte da onog ko puca na policiju odgovorite. na nekom krupnijem predmetu. imala kontrolu i na teritoriji Kosova i Metohije? Tamo su bili lokalni organi vlasti koji su bili dužni da poštuju kontrolu zakonitosti koju su radili republički organi vlasti. Oni su obezbedili pobunom iz 1968. Posle nereda 9. Bogdanović je bio ministar policije iz najmoćnijeg perioda vladavine Slobodana Miloševića. ali su i oni imali pokrajinske sekretarijate Državne bezbednosti koji su dole radili na terenu. Arkan je tada bio vođa navijača Zvezde.republika”! Pozivajući se na onaj nakaradni Ustav iz 1974.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sve do 1981. Poznato je da je prilikom ekstradicije Milana Lukića. Posle otkazivanja suđenja Alomerović je izjavio kako već peti put izlazi na sud “koji bi. To je bila naša pomoć.. jednom od optuženih za učešće u otmici. da je bio tako revnostan u vreme dok je Ćosić bio na vlasti. A oni dolaze ispred savezne skupštine. Neki nisu smeli na Kosovo ni da idu. Šta zamerate Miloševiću? Milošević je nastojao da u Beogradu drži vezu sa određenim brojem Šiptara. godine imali po skoro svim mestima zamenika komandira i glavnog inspektora. Međutim. Kasnije je bio Karakuši. paljenja kuća. Kako se desilo da je baš Milošević otišao među Srbe u Kosovo Polje? Taj detalj ne znam. Kavaje i drugih što su materijalno ugrozili živote rudara i proizvodnju u rudniku. kad sad analiziramo. Njemu se suđenje umesto u Bijelom Polju. Milošević dolazi u pola noći i kaže da će on uhapsiti Vlasija? Ko njemu daje pravo da ikoga uhapsi? On je nama time naneo veliku štetu. koliko se dalje išlo. I posle.. Ne kažem da nije bilo incidenata.. Naravno. koji su mogli da traže samo pomoć od nas. osećalo se šta se sprema.. Taj period osamdesetih obeležili su teški incidenti na nacionalnoj osnovi (“slučaj Martinović”) i Miloševićeva poseta Srbima u Kosovu Polju i njegova čuvena rečenica: “Vas niko ne sme da bije”! Imate li utisak da nas je to mnogo koštalo? Ne znam koliko nas je koštala ta rečenica. Godine 1981. dobijali su je.. Sad vidim da je to bila velika greška. To su bili Memet Ajeti. koji su stalno dolivali na postojeće informacije i podigli su atmosferu. zakazuje u njegovom rodnom Svetozarevu. Šefku Alomeroviću. njihov pokrajinski sekretar bio je Mehmed Malići. ali smo time imali i uvid na terenu. Kakotako. kada sam ja bio na Kosovu.NOMENKLATURA SRBIJE . Da li ste imali prave informacije o tome šta se dole dešava u tom periodu. Znam da je sve do tada Slobodan govorio da je bilo “mlako”. koji je bio više u Beogradu nego tamo. ali su sve manje to od nas tražili. Mi smo sve to potkovali dokazima u krivičnim prijavama. sve je bilo na lokalnim organima vlasti. Što se tiče javne. po privatnoj tužbi za klevetu bivšeg predsednika SRJ Dobrice Ćosića i njegovog savetnika Vladimira Matovića.. Alomerović je izjavio da je otmica planirana u Ćosićevom kabinetu i na suđenjima je obrazlagao kako je u Sandžaku za vreme Ćosićevog mandata bilo najviše nerasvetljenih ubistava. ali smo držali red. Normalno je bilo da neku dublju operativu ima SDB. shvatam da su to bili probrani Šiptari. Ilijaz Kurteši. a zna se Bogdanovićev doprinos u zataškavanju istrage o slucaju Štrpci. kada mi praktično nismo više ni imali prave ingerencije. Mi smo 1981. što nismo ušli u njihove porodice i što im nismo omogućili da oni odaberu svoje rukovodstvo. “Indikativno je da iz jagodinskog kraja potiče nekoliko učesnika otmice i da je siva eminencija režima Radmilo Bogdanović takođe iz Jagodine. oni nisu imali uporište tamo. U Prvom opštinskom sudu 1998. Mi smo se zadovoljili onima koji su dolazili vičući “Mi smo za vas!”. toliko je sve to iritiralo Šiptare. Radimilo Bogdanović častio flašom viskija sudiju Okružnog suda u Beogradu za uspešno obavljen posao. Kad su tražili našu pomoć. do 1989. jednog od prvooptuzenih u ovom slučaju. sudilo se predsedniku Helsinškog odbora za ljudska prava u Sandžaku. koji su bili naša veza dole na terenu. Bilo je teških slučajeva. Koliko je bilo dobro zaštiti Srbe. jer tada još nisam bio u rukovodstvu partije. godine nije bilo tih organizovanih kriminalnih grupa. godine nije bilo pucnjave. Nama koji smo radili na tom slučaju. a nisu imali uporište na terenu. Trebalo je prvo da vidimo koji Šiptari tamo imaju ugled a hoće da podrže Beograd i vezu sa njim. diverzija. Mi smo vodili jedan normalan postupak protiv Vlasija. već odavno osudio naredbodavce i izvršioce otmice u Štrpcima umesto da sudi meni zbog klevete”. Ali. prvo Slobodanova i kompletnog srpskog rukovodstva. I za najmanji incident odmah su se skupljali i dolazili u Beograd. jer mi smo imali jedan broj ljudi sa Kosova u Beogradu koji su bili i na platnom spisku. koji nisu bili predstavnici svojih nezadovoljnih sunarodnika sa Kosova. Gonili smo ministra prosvete koji je uneo ilegalno program iz Albanije na prištinski univerzitet. nego da im ih iz Beograda namećemo. gde je sprovedena istraga i podignuta optužnica.. Ovu tvrdnju argumentovao je odnosom suda prema Nebojši Ranisavljeviću.. pa Ali Šukrija takođe. OVK se pojavio tek krajem osamdesetih godina. O tome je pisao nedeljnik ‘Vreme’”. Lugići. Ali. otmica. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 131 . I ti koji su ovde bili. To Slobodan nije uspeo. ali je to podbunilo Srbe malo više nego što je bilo normalno.

Vladislav Jovanović i Vladimir Cvetković. koji je bio član UO Crvene zvezde. pumpi. vrh srpskog političkog lobija tada činili su Slobodan Milošević. Složenim sistemom. Dušan Mihajlović. Nakon toga Nicović napušta funkciju”. kontrolisao je bespravnu gradnju i rasprodao hiljade stanova i poslovnih prostora. tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije (istovremeno i zamenik ministra odbrane Srbije)? Da li je Naser Orić održavao vezu sa Markom Miloševićem? Da li je tačna tvrdnja Sretena Jocića da je Naseru Oriću isplaćeno. Lider radikala optužuje i “Marka Nicovića da se stavlja u zaštitu ubice”: “Otvorićemo Nicovićev dosije. kao masoni se navode Đorđe Zečević.. u koju su. na čijem se vrhu pominje Slobodan Milošević. pa ćemo javnosti ukazati šta je sve radio i šta radi. Da li je Naser Orić bio pripadnik specijalne jedinice Saveznog ili Republičkog MUP-a? Biće Republičkog. Većina svedoka izjavila je da se ne seća pojedinosti vezanih za transfer Zorana Njeguša u Španiju. Mihajlo Marković i akademik Ljubiša Rakić. Ona je radila najprljavije poslove stranke. prodavnica. suprotno kanonu. definisana kao sistem spojenih sudova oligarhije. Nastavio je da obavlja svoj prljavi posao. Za samo nekoliko godina postao je bogat. za koga je navedeno da je mason. Od uticajnih pojedinaca izvan političkih stranaka u strukturi srpskog političkog lobija povezani sa vrhom nomenklature Srbije. rekatirao je vlasnike kioska. Milan Panić i Željko Ražnatović Arkan. podseća Šešelj upozoravajući da će rasvijetliti Nicovićevu ulogu u privatizaciji preduzeća “Zetatrans”.NOMENKLATURA SRBIJE . među čijim značajnim članovima je kao mason označen Dušan Mihajlović. godine objavila studiju. sa Legijom. Dimenzije vlastitog finansijskog kraljevstva nadoknadiće im gubitak teritorije i propast otadžbine. Desimir Tošić. Bivši čelnici crveno-belih osumnjičeni su da su zloupotrebom položaja prisvojili tri i po miliona maraka. pa je preko svojih doušnika u podzemlju ponovo pušta na tržište. nije imao ni pristojno odelo. avgusta 2002. prema kojoj “SPS vlast funkcioniše kao korporativna struktura koja koristi naciju kao ideologiju. Tajno se sastajala sa Mirom Marković. preko Pala. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 132 . Dobrica Ćosić. kojoj pripada i Radmilo Bogdanović? Danica Drašković bila je siromašna građanka. U strukturi finansijskog lobija. Nicović je svojevremeno bio visoki funkcioner beogradske policije. U istrazi u kojoj se Džajić. sa Stanišićem. Ali je on to tako vešto radio da nisu uspeli da ga uhvate.. DEPOS.. Miloševiću je neko skrenuo pažnju na njegovu prošlost i kriminalni dosije. Da li je Naser Orić napustio zemlju i otišao u BiH preko tadašnjeg muftije beogradskog. od opljačkanog novca podigao je crkvu. Zbog toga je pre petnaestak godina eliminisan iz policije. Eliminisali su ga bez dokazivanja krivice. sve dok nisu počeli da se bave politikom. Zoran Nenezić. Bio je zadužen da se bori protiv trgovaca drogom. pa je od toga odustao. sa Radmilom Bogdanovićem. među čijim tadašnjim bitnim članovima je naveden kao mason Radmilo Bogdanović. takođe imenovan kao mason. Prema ovoj analizi. Novac. Na sramostu Srpske pravoslavne crkve. Radmilo Bogdanović. Pre nekoliko godina bio je visoki funkcioner JUL-a pokušavajući da se domogne funkcije ministra MUP-a. Cvetković i Marinković sumnjiče za malverzacije prilikom transfera Zorana Njeguša u Atletiko iz Madrida saslušani su svedoci. za taj vrh su bile vezane SPS. Vojislav Šešelj je 9. preneti njegovi posmrtni ostaci. Unutrašnja organizacija nomenklature je korporativistička. prema istoj analizi. a iz Demokratske stranke akademik Ljubomir Tadić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Agencija “Bina” je 30. bivši ministar MUP-a. lično mi je pričao da je nakon odlaska u penziju policija osam puta spremala klopku da na djelu uhvati Nicovića. Kada je postao načelnik opštinske službe u SO Savski venac. mediji i delegiranje autoriteta političkog vrha određuje distribuciju uticaja u strukturi vlasti”. za Srebrnicu? Zar nije i pokojni Arkan deo iste mreže savezne SDB (saradnik Dolanca). Jovica Stanišić. Njen pokojni brat Veselin. a novac i crno tržište kao sredstvo vlasti. braća Karić. trgovini cigaretama i njihovom prevozu za Vanju Bokana.. januara 1993. Zoran Đinđić. 5 miliona DEM u Tursku Republiku Severni Kipar od strane “duvanske mafije”. Lobistima srpskog jada o dovršavanju pljačke nije nimalo važno kojih će dimenzija Srbija na kraju biti. optužio policiju da se ne trudi da pronađe ubicu Boška Buhe iako ministar i ključni policijski generali znaju da je to Željko Maksimović Maka. a među njima i Radmilo Bogdanović. kao masoni tada su navedeni princ Aleksandar Karađorđević. On zapleni drogu. ali je prerastao u najvećeg trgovca. Hamdije Jusufspahića? Da li je Hamdija Jusufspahić prijatelj Radmila Bogdanovića.

1973. već još ubedljivije. 1975. Novinarska i diplomatska visoka škola. Živorada Kovačevića.-1972. Pregovori o disoluciji. predstavljaju i promotere evropskih ideja i vrednosti: Božidar Đelić. Multilateralna diplomatija Samitska diplomatija. rekao je da je knjigu posvetio „deci naše dece. Političke nauke.NOMENKLATURA SRBIJE . Oni.povučen na pritisak Slobodana Miloševića i Predsedništva SR Srbije Predsednik konsultantske firme “Proman”. Alibi diplomatija Rešavanje graničnih sporova. Koordinator kursa međunarodno pregovaranje Diplomatske akademije MSP. da vide koliko je neodgovorna bila politika njihovih predaka. 1963.-1982. Kalifornijski univerzitet.-1986. Ambasador SFRJ u Sjedinjenim Američkim Državama. Univerzitet u Beogradu. Ne samo „plišani razvod“ Češke i Slovačke. predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 133 .Član Saveta Igmanske inicijative. Osnovan Spoljnopolitički savet Ministarstva spoljnih poslova. 1999.7. Pregovori sa teroristima “Raspad Jugoslavije se verovatno nije mogao izbeći. 2000. Otišao u prevremenu penziju 1991. 1989-1991. Polarne strukture i krize i njihov uticaj na proces pregovaranja Preventivna diplomatija. Smrt Jugoslavije ipak je primer samoubistva. Objašnjavajući svoj pokušaj naučnog osvetljavanja ove teme. 1993-1995. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Milica Delević. Berkli. Potpredsednik Međunarodnog saveza gradova i lokalnih vlasti. Predsednik Društva za saradnju sa susednim narodima. 1974. 1996-1999. 1952. i uz veđu pažnju i delotvorniju podršku međunarodne zajednice.-1982. Član Saveznog izvršnog veća. Predsednik Foruma za međunarodne odnose. primer mirnog i kontrolisanog raspada neuporedivo složenijeg Sovjetskog Saveza. Trgovinski i dugovni pregovori Pregovori o evropskoj integraciji. koja je uspela. potpredsednik Vlade Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović. bivši gradonačelnik Beograda i bivši ambasador Jugoslavije u Vašingtonu.Predsednik Diplomatske akademije.-1974. Predsedništvo Nacionalnog konventa o EU čine eminentni predstavnici nevladinog sektora i državne uprave koji su u svom dosadašnjem radu ostvarili zavidne rezultate i uspehe u evropskim integrativnim procesima Srbije u Evropsku uniju. piše na koricama knjige „Amerika i raspad Jugoslavije“. Mirovne konferencije Struktura pregovaranja. da od jedne lepe i mirne zemlje načini razbojište i groblje”. septembar 2007. predsednik Komisije za odnose sa inostranstvom. Potpredsednik Skupštine grada Beograda. Specijalizacija. maja 1930. ali definitivno nije morao biti krvav. Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije. Predsednik Skupštine grada Beograda. 2000. 1967. iako bez relevantnog akademskog zvanja Živorad Kovačević. Beograd. Međuodnosi. . predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prvi čovek Spoljnopolitičkog saveta i Diplomatske akademije. Magistratura. 1982. 1960. srpskim diplomatama predaje: Uvod u predmet. Istu ocenu ponovio je obraćajući se članovima Rotari kluba Zrenjanin.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM ŽIVORAD KOVAČEVIĆ rođen u Jagodini 30. sukcesiji i ponovnom Pregovori o životnoj sredini. uverljivo ukazuje da je to bilo moguće i u Jugoslaviji – sa više pameti i drugačijim liderima. 1987-1989. direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Živorad Kovačević. pored nesumnjivog liderstva u vođenju društva teškim i trnovitim evropskim putem. Prvi predsednik je Živorad Kovačević. Posrednici Metodi pregovaranja. Pregovaračko umeće Pregovarački proces Jezik pregovarača i diplomate Tajna diplomatija Shuttle diplomatija. a ne ubistva koje je izvršio neko drugi”. Harvardski univerzitet. za istorijski vrlo kratko vreme.

Služba ga je prvo odvela u Banjaluku. na listi osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU. Mihajlović je osnovao jednu od prvih političkih partija osnovanih u Srbiji po uvođenju političkog pluralizma. ali van Srbije. imenovan je za potpredsednika Republičkog izvršnog veća. Ispostavlja se da je to mudra odluka. Njegova izjava kada je u sefu. umesto za nekoliko godina. a u suprotnom mu je poslata poruka da će biti smenjen. napisao takođe prijatelj Ljuba Tadić. policija odnela”. u vreme kad je istu funkciju obavljao i Miroslav Mišković. suprotno Mihajlovićevom (Dobrice Ćosića) zalaganju da se SK transformiše u socijaldemokratsku partiju. zbog stvaranja Socijalističke parije Srbije i preuzimanje imovine i Saveza komunista i Socijalističkog saveza. a onda i gradonačelnik. već duže vreme je u inostranstvu. Prva saradnja sa Miloševićem završila se relativno brzo.NOMENKLATURA SRBIJE . Od 1985. pa istraživač) i uprkos lošoj oceni iz vladanja i velikom poštovanju prema vladici Nikolaju Velimiroviću i Crkvi. tada (1989) na vrhuncu svoje popularnosti. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Slobodan Milošević. u selu Bube kod Kosovske Mitrovice. „Ne krijem se i spreman sam da se odazovem na svaki zvanični poziv koji budem dobio od policije ili tužilaštva”. oktobra. Kaže da je iskoristio svoj uticaj u Dojče banci. godine bio je direktor filijale Jugobanke u ulici Radivoja Koraća u Beogradu. u drugom razredu je bio izviđač. U stvari. a na osnivačkoj skupštini govorio je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 134 . Posle 12 godina provedenih na čelu ove banke podneo je ostavku. LJUBOMIR MIHAJLOVIĆ rođen je 1941. Predsednik Komercijalne banke postao je 1992. Prve političke lekcije Mihajlović je savladao u rodnom Valjevu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sonja Licht. gde i sada boravi. Bio je i predsednik UO BK „Telekom” i UO „Politike”. istakao je i dodao da će čim ga nadležni pozovu prvim avionom poleteti za Beograd. predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Nenad Milenković. Mihajlović im preko novina poručuje da ko god želi da ga nađe može to da uradi vrlo lako. međutim poriče da se našao s druge strane zakona. zahvaljujući ozbiljnoj dozi iskazanog aktivizma (u prvom razredu gimnazije napravio je Društvo prirodnjaka koje se bavilo arheologijom.02. poznatiji kao Ljuba Šiptar. Partijsku knjižicu zaslužio je u trećem razredu gimnazije. Ime stranci dao je Mihajlovićev lični prijatelj Dobrica Ćosić. a da se imovina Socijalističkog saveza dâ opoziciji. predsednik Stalne konferencije gradova i opština Predsedništvo učestvuje u radu NK EU u toku godine jer se redovno obaveštava o radu Radnih grupa i dostavljaju mu se preporuke. u vreme sankcija. je došao na ideju da mu ponudi funkciju potpredsednika “prve nepartijske. Pretpostavlja da je neko iz „Crvene zvezde” lažnim potpisom obmanuo šalterskog službenika: „Da sam znao za to. Senka sumnje na „bankara svih bankara” pala je zbog otvaranja lažnog računa na ime fudbalera Gorana Drulića u Komercijalnoj banci na čijem se čelu Mihajlović tada nalazio. DUŠAN MIHAJLOVIĆ rođen je 27. i novac je. gde je bio potpredsednik. posle 5. bila je: „Policija donela. najvećim delom. Dok u policiji nezvanično najavljuju mogućnost podizanja krivične prijave. Dobro obavešteni izvori tvrdili su da je Mihajloviću ponuđeno da se sam povuče. Prve ozbiljne političke funkcije Mihajlović je zabeležio u takođe u Valjevu. septembra 1948. legao na račun za nekoliko meseci. pa predsednik gradske vlade. deo bivše omladinske organizacije SK osnovao je Socijaldemokratski savez mladih Srbije.2008. policija pronašla 600 kilograma heroina koje je Državna bezbednost tu ostavila. 11. Bio je direktor Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici. Ljubomir Mihajlović jedna je od najkontroverznijih finansijsko-političkih figura protekle decenije. godine. koji se. udružio sa nekoliko gradskih pokreta. U vreme završetka Mihajlovićevog gradonačelničkog mandata. jula 1990. Zatim je postavljen za direktora predstavništva Jugobanke u Frankfurtu. a potom i u Makedoniju. Bio je blizak režimu Slobodana Miloševića i. Mihajlović se iz javnosti povukao u maju 2004. Program je. od kojih je najveći nastao u Valjevu). gde živi i radi više od godinu dana. do 1987. 10. iz koje je nastala Komercijalna banka. kada je izgubio direktorsko mesto u Komercijalnoj banci. Vest da je obuhvaćen istragom zatekla ga je u Skoplju. potom. Bankar Ljubomir Mihajlović. Priznao je novinarima da je imao ulogu u realizaciji ugovora sa španskom „Saragosom”. Iako je tada tvrdio da se „umorio od bankarstva” nastavio je karijeru u branši. isterao bih i njega i sebe”. jer se našao na udaru istražnih organa i MUP Srbije posle hapšenja čelnika „Crvene zvezde”. tranzicione vlade koja je trebalo da obezbedi reformu i prelazak iz komunističkog u višepartijski sistem parlamentarne demokratije”. Nekoliko godina radio je u Službi državne bezbednosti u Valjevu. Početkom 1990.

tvrdio je njegov advokat Aleksandar Lojpur. funkcioner LS. omogućio je firmi Arius. a manjinski – Dušan Mihajlović. da na tenderu za nabavku informatičke opreme za MUP dobije posao u vrednosti od oko dva i po miliona evra. godine.NOMENKLATURA SRBIJE . obezbedio sebi novčanu nadoknadu za lansiranje priče o Vladimiru Popoviću kao učesniku atentata na Zorana Đinđića. nije se učlanio u ND. među kojima i Mihajlovićevo. poslednjih godina. na kojima je ND izašla u koaliciji sa SPS i JUL. pa je napustio 1991. Tih godina. oktobra 1941. kojim se traži provera nekih transakcija sa računa Nemanje Kolesara i Zorana Janjuševića. Vojislav Šešelj je tvrdio da se “u Beogradu sukobljavaju. Niko od njih.000 DEM. bude vraćen. Otvoreno se spekuliše da je preko. Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 135 . dve masonske lože”. koja je nastala 1999. Mihajlović bio predlog DSS. koji podseća na tender za nabavku i opremanje policije s početka 2002. Bio je kandidat SPS na prvim višestranačkim izborima. Sam Mihajlović rekao je da “u masoneriji nije bilo nečasnih radnji u smislu da je neko pratio vaš rad ili bio doušnik”. po stupanju na dužnost ministra. pri čemu je posao išao preko firme “Kolubara doo”. Desanka Maksimović ili Brana Crnčević. Govori se o bogatstvu Dušana Mihajlovića. Sa opozicione liste. iako je imala ponudu skuplju za četiri marke po komadu. i tako je pokušao da zataška pranje novca. Mihajlović je prikrio pismo Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala mađarske policije. Mihajlović je u aprilu 2001. godine kao udruženje stručnjaka u cilju izrade projekata reforme društva. vezanom za nabavku 23. Malo je poznato da je. Lutra (formirana 1991. godine u Vilusima. čiji je većinski vlasnik Miroslav Stefanović. Tezu o Mihajlovićevom poslovnom “umeću” potvrđuju i “naduvavanje” faktura sa 140. na predreferendumskom izjašnjavanju o kandidatima u okviru ovog tela. Prebacivano mu je da koristi položaj u vladi. Sudija Ustavnog suda postao je 1991. od kojih je jednu okarakterisao kao “Tapijevu. da bi u stranim privrednim delegacijama pronalazio kupce za 3500 junadi i bikova koje uslužno tovi sedam srpskih farmi. i ta kompanija učestvovala.’. označila kraj participacije ND u vlasti. Oglasio se i Samostalni sindikat kompanije IMPA iz Zemuna. Mihajlović je bio prinuđen da uđe u koaliciju sa socijalistima kako bi njegova firma Lutra (vidra) izašla iz nevolja (pominjao se kredit od oko 500. Broj Mihajlovićevih firmi koji se otkriva mogao bi porasti sa pominjanih 16 na čak 36 ili više. a među 4 poslanička glasa koji su obezbedili SPS-u većinu za izbor predsednika Skupštine bili su glasovi minorne ND. dobijen od Karić banke. u čiju je čast ND priredila novogodišnju žurku (pod sloganom “Čist kapitalizam”) na kojoj su kubanske plesačice zabavljale više od 1500 gostiju u Klubu poslanika na Dedinju. Posao je dobila Lutra iz Valjeva. kao što su Ljuba Popović. Zloupotrebljavajući službeni položaj. čisto kriminalnu. dok je opisujući drugu naveo imena niz poznatih političara. nakon što je predlog Vojislava Koštunice da ministar policije bude Gradimir Nalić odbijen. otuđio svojih 6% u firmi Arius. ali nije izabran. iako nema položen čak ni pravosudni ispit. i drugih članova stranke. najavio novu ratnu fazu. godine protivkandidat Slobodanu Miloševiću za predsednika Predsedništva Srbije.000 na 287. tako što je Miloševićev ulazak u savez sa radikalima. a profitirala je samo na cementu. prevario je za više miliona evra španskog državljanina Pedra Huana Martineza. U tom periodu Vojislav Koštunica je izjavio da mu se ne dopada ‘Vučetićevo slaganje sa independitizmom koje zastupa crnogorski predsednik Milo Đukanović. u čijem je delu. U skupštinu Srbije ND je tada ušla kao članica opozicionog DEPOS. Gimnaziju je završio u Vrbasu. razrešen je sudijske funkcije zbog članstva u Društvu sudija Srbije i kao jedan od osnivača i član Upravnog odbora ekspertske grupe G17 plus. kao i društvo golubara”.000 evra prilikom sprovođenja tendera za izgradnju magistralnog vodovoda Makiš –Mladenovac. Saradnju sa Miloševićem obnovio je u februaru 1994. ND je ušla u vladu. prošlo je više od godinu dana nakon uspostavljanja nove vlasti da 2000.) nije imala preteranog uspeha u poslovima sa malinama i bikovima. a Pravni fakultet u Beogradu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Mihajlovićev prijatelj – Matija Bećković. Sa svojim najbližim saradnicima Radovanom Tufegdžićem i Rašom Lazarevićem. godine lider DHSS Vladan Batić najavio je podnošenje krivične prijave protiv Slobodana Vučetića: “U nameri da pomogne grupi iz Vlade Srbije. kao i da su za njega “masoni udruženje građana. koji je valjalo vratiti). SLOBODAN VUČETIĆ rođen je 10. direktora republičke direkcije za imovinu iz DSS. Kao ministar unutrašnjih poslova. gde je bio i određen krug političara”. Bio je u novembru 1989. za koju se veruje da je pre interesna organizacija.000 džepnih višenamenskih peroreza. Krajem 1999. u Crnoj Gori. kao ni drugi Mihajlovićevi prijatelji zvučnih imena. Sloga je trajala do sledećih izbora. Mileta Tomića. Mionica. pod njegovom vlasničkom kontrolom. U oktobru 2005.

protivustavno ovlašćenje ministra pravde da predlaže razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija samo su neki od primera. napisala je novinarka Lila Radonjić u otvorenom pismu Vuku Draškoviću još 1997. Ustavni sud. vodila se istraga o tome. jer je Jezda Vasiljević prvi telefon. kojim je određeno ukidanje policijskog pritvora. pod njegovim predsedništvom. TV pretplata i drugi zakonski faulovi kada su mediji u pitanju. Renata Radujko-Milić. godine postavila nekoliko veoma neugodnih pitanja u vezi sa Kojadinovićem. Njen kolega i najbliži saradnik sa Studija B Zoran Ostojić je izdeklamovao broj krivične prijave "KI-1192/01 Okružni sud Beograd". U njegovoj kancelariji osnovano je Gazda Jezdino carstvo. Branko savetuje predsednika vlade. predsednik je trenutno najkorumpiranije beogradske opštine Rakovica. nakon indicija o političkoj pozadini atentata na predsednika vlade Srbije. da li će JP Telekom Srbija postati lider u regionu. dok još nije postao penzioner. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 136 . postao je član UO JO “Službeni glasnik” i piše kolumne za dnevni list “Blic”. nije mi poznato”. 5. Često je dolazio u Komesarijat za izbeglice.. Oduzimanje mandata poslanika. godine. svi su bili šokirani.. Aleksandra Radujko je pre promene režima bila portparol omladine Jugoslovenske udružene levice (JUL-a). pretvarajući Studio B u Šešeljevu. već 10. čiji je zet visoki oficir vojne obaveštajne službe. a šta je sada s njom. godine u Kninu. godine da su ga u junu 2001. poput one na pitanje. kao prvog čoveka njegove administracije! Kada je Boris Tadić odlučio da Branka Radujka postavi za generalnog direktora Telekoma Srbije. doktora nauka Zorana Đinđića! Branko je. Koliko je meni poznato. O kakvom je stručnjaku reč..” Problem je što čovek koji je stekao uslov za penziju još predsedava ovom institucijom i nikad na dnevni red ne stavlja teme vezane za opstanak aktuelne vlasti. Pravni fakultet u Beogradu studirao je skoro deset godina. BRANKO RADUJKO. juna 2003. Radujko je genijalno odgovorio: "Posmatramo situaciju". ne želeći da objašnjava o čemu je reč. Arkanovu i Karadžićevu televiziju. Nekadašnji urednik Studija B i današnji urednik dopisništva "Radija Slobodna Evropa" u Beogradu Slobodan Arežina otkrio je aprila 2004. Kao sudija USS.. Vučetić ušao u pravnu istoriju kada je odluku o uvođenju vanrednog stanja. Posle godinu dana predsednikovanja. pokojnog Zorana Todorovića Kundaka. stupilo na snagu ne 5. kad je doneto. prostor i promociju dobio u Studiju B. a Studio B do finansijskog kraha.NOMENKLATURA SRBIJE .. kao izbeglice. Vučetić je svesno obmanuo javnost tvrdnjom da je rešenje USS. zahvaljujući svojoj sestri Renati koja se udala za Bojana Milića. kome je on bio šef kabineta.Sestra gospodina Branka. pa je postao lak plen za tadašnju Čovićevu gradsku skupštinu. Porodica Radujko jedna je od najuticajnijih porodica: . odakle su je najurili.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM UBPOK. proglasio kao protivustavnu. ali kao loš poreznik ona. koja je organizovala hapšenje predsednika DHSS. On je iz Studija B oterao više od sto ljudi. rođen je 1974. i istog dana počelo je puštanje iz pritvora. kad je objavljeno u “Službenom glasniku Srbije” Rešenje USS o neustavnosti policijskog pritvora do 90 dana dostavljeno je MUP-u Srbije odmah po donošenju. kada je pala vlada premijera Živkovića. ministar informisanja u vladi Vojislava Koštunice nakon atentata na Đinđića. juna 2003. odgovoran je za programski. Ova novinarka tada je tvrdila da je Kojadinović na mesto urednika Studija B 1990. svi su je u JUL-u voleli. godine ispitivala dvojica policajaca iz saveznog MUP-a o novcu sa računa Studija B u Segedinu: “Interesovalo ih je da li je Studio B dobio nekakve pare sa tog računa. Bojan Milić. juna 2003. Bila je jako uspešna. do 1996. postavljena je za gradskog sekretara za finansije u Beogradu! Pre toga radila je u poreskoj službi.Suprug gospođe Renate. svedoče njegove izjave. sa nepunih 26 godina. Roditelji Branka Radujka i dobili su stan. prešao kod Borisa Tadića u kabinet. godine došao "voljom i potpisom" bivšeg generalnog sekretara JUL-a. kao savetnik za Kosovo. kada to DS odluči. a diplomu je dobio na Pravnom fakultetu u Podgorici.. Privatizujući program i kasu doveo je zaposlene na ivicu bede. može da bude dobar gradski sekretar za finansije! . DRAGAN KOJADINOVIĆ. doskora generalni sekretar predsednika Republike a odskora direktor JP Telekom Srbija.. Boris Tadić dovodi nesvršenog studenta Branka Radujka. Bez završene visoke škole. .Supruga Branka Radujka postavljena je za glavnog urednika informativnog programa TV Avala. Odgovoran je za promociju ratnog lobija. finansijski i kadrovski raspad Studija B od 1993.

magistrirao. Predsednik SANU. već samo potpisnika”. M. Pantić. godine optužen je za učešće u aferama ‘Pancir’ i ‘Satelit’. Od 1999.” Apel su potpisali R. Odbio je da potpiše jer mu se intonacija kojom se traži Miloševićeva ostavka čini . radi na mestu zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju. Selenić. već nedelikatno je u banjalučkim "Nezavisnim novinama" prokomentarisao da je Antonije Isaković "mnogo bolestan i da su ga možda nagovorili da im se pridruži". MIRKO CVETKOVIĆ je rođen 16. do 1999. Akademik Mihailo Marković minimizirao je. Godinama su poznati akademici podržavali Slobodana Miloševića i. dolazi do političkog rascepa u SANU. kao i za UNDP u Somaliji. od tada. Garašanin. od oca koji je bio ekonomista i majke apotekarke. oktobra 1941. Dušan Kanazir. Od januara 2001. potpiruju. Srbinović. S. Peticija je ponuđena na potpis i Dobrici Ćosiću. Dobrica Ćosić i Milorad Ekmečić još početkom 1992. Popović. u okviru Departmana za razoružanje. gde je radio deset godina. ima nadimak „patrijarh konsultantskih poslova“. B. član G17 i bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore. gde upisuje Ekonomski fakultet. godine postavlja generalni sekretar UN. P.. M. Od 1998. Diplomirao je. gde radi šest godina. Anđus. godine na temu međunarodno-pravna pitanja nuklearnog naoružanja. Antić. Gašić. na projektima firmi RCG (Vašington) i IDEA (Madrid) i na projektima u Ukrajini (Zaporožje) i Adigeji (Maikop). rascep. B. godine u Zaječaru. I. međutim. do 1998. da se diskusija zatvori za javnost. Ne verujemo u one koji ga vode. Reljić. B. godine. juna 1992. Na Skupštini 4. Indiji i Turskoj. Radni staž započeo je u Rudarskom institutu. U poslovnim krugovima. kao portparoli političkog establišmenta. do 2004. da bi karijeru konsultanta u narednih sedam godina nastavio u konsultantskoj kući „CES Mecon“. Ne verujemo u one koji ga. a generalni sekretar SANU. predlažu deobu BiH da bi "Srbi suvereno stali na svoje međe". U toku 1985. Dobio je ime po svom dedi. Simić. Ovaj apel akademika za smenu Slobodana Miloševića potpisala su mnoga poznata imena.suviše blaga. Pekić. Rajčić.NOMENKLATURA SRBIJE . dokazivali su: da je donošenje novog ustava preče od prvih višestranačkih izbora. Srejović. Naučnim radom počinje da se bavi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. M. na čije čelo ga 1991. Jedan je od naših eksperata konsultanata srednje generacije koji je osamdesetih godina radio kao eksterni konsultant za Svetsku banku na većem broju projekata u Pakistanu..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NOSIOCI SRPSTVA IZ AVNOJEVSKOG JUGOSLOVENSTVA U monolitnoj SANU pojavio se novembra 1991. Od 1976. M. PRVOSLAV DAVINIĆ. Ne verujemo u pobede koje vode u nove ratove. koji je u dva mandata bio potpredsednik SPS i poslanik u skupštini Srbije. godine bio je direktor Agencije za privatizaciju RS. titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa. M. naglasio je tada da “apel ne predstavlja stav institucije. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti. S. Univerzitet države Pensilvanije (SAD) dodelio mu je 1994. jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije. godine radi u Ujedinjenim nacijama. kada je 18 članova SANU uputilo apel za mirno rešavanje sukoba u Jugoslaviji: “Ne verujemo u svrsishodnost ovog rata. svesno ili nesvesno. avgusta 1950. a svojevrsnu senzaciju izazvala je vest da se ovom krilu pridružio i književnik Antonije Isaković. kragujevačkom nastavniku koga su Nemci streljali 20. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963. Tasić. godine. 2006. Palavestra. rođen je 1938. Na istom Fakultetu doktorirao je 1976. D. Akademija se ogradila od ovog antiratnog apela.Posle završetka gimnazije. godine radi kao savetnik za ekonomska pitanja u Rudarskom institutu. U periodu od 2003. Na redovnoj sednici. tokom „Krvave bajke“. ne samo značaj peticije koju je potpisalo 50 akademika (za njega je trećina SANU-a izgleda "šačica"). Nakon toga vodi agenciju za konsalting Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 137 . do 2001. M. i doktorirao (doktorska teza: "Doprinos modeliranju energetskog sektora Jugoslavije") na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. odlazi u Beograd. a nastavlja ga u Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI). Pavlović. Stefanović i N. Simović. Potom prelazi u Ekonomski institut. godine kao istraživač je proveo jedan semestar na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mančester u Velikoj Britaniji. kada je pročitan zahtev 65 akademika kojim traže ostavku Slobodana Miloševića. bezuspešno je tražio. SANU je duvao u ratne trube i pozivao "u boj za narod svoj". Učestvovao je na međunarodnim konferencijama iz oblasti razoružanja i međunarodne bezbednosti u periodu od 1976. godine u Beogradu. D. "zbog delikatnosti tematike". Lj. godine radio je kao ambasador u Ministarstvu inostranih poslova. Dejan Medaković.

Prvotno je izbačen iz komunističke partije. godine. a po pozivu prisustvuje sednicama Glavnog i Izvršnog odbora DS. podrži studentski protest 1968. izabran je 15. potpisuje peticije za odbranu Vojislava Šešelja. godine u Topolici. Mićunović. Diplomirao je. Diplomirao je 1954. Nakon toga Mićunović odlazi u Nemačku na Univerzitet u Konstancu. Istovremeno studira pravo na beogradskom Pravnom fakultetu. koji izražava tendenciju raspada Jugoslavije" i "u jugoslovensko društvo unosi nepravdu po kojoj je Srbija bila diskriminisana u odnosu na ostale republike". maja 2007. godine bavi se naukom na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mestu direktora. kao profesor Beogradskog univerziteta. piše pozorišne kritike i režira predstave u lokalnom pozorištu. Alije Izetbegovića i Dobroslava Parage. februara 1947. Na poziv svojih bivših profesora prijavljuje se za asistenta na katedri za filozofiju. godine i odlazi u Kruševac gde tri godine predaje filozofiju i psihologiju u Učiteljskoj školi i gimnaziji. Redovni je profesor tog fakulteta i počasni profesor sanktpeterburškog Tehnološkog univerziteta. Kao student objavljuje književne kritike i filozofske tekstove. iako nije član. autor je naziva "Crveni univerzitet Karl Marks") razlozi su zbog kojih je svrstan u grupu prvih disidenata komunističkog režima i jedan od osam profesora koji su 1975. po dolasku Miloševića. upamćen po govoru na Kontramitingu na Ušću 1991. a zatim osuđen na 20 meseci zatvora. S grupom intelekturalaca pokreće list Bagdala. Na dužnost ministra finansija. i još sedam profesora. inače član KPJ. pokrenute u uverenju da je razlog njihovog progona bio verbalni delikt. Po zavrešetku Drugog svetskog rata školovanje nastavlja u Kuršumliji i Prokuplju. godine kao jedan od vođa studentskog pokreta kada je bio predsednik Akcionog odbora. gde mu je otac bio u državnoj službi. postaje član državnog Jugoslovenskog foruma za ljudska prava. a ne Dragoljub Mićunović. S Golog Otoka vraća se 1950. najstarijeg tehnološkog instituta i univerziteta u Rusiji. godine predsednik Republike Boris Tadić poverio je Mirku Cvetkoviću mandat za sastav Vlade Srbije. DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ rođen je 1930. Godine 1988. Uhapšen je i oduzet mu je pasoš. komunistički režim Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 138 . Doktorirao je filozofiju prava u Ljubljani. u Smriječnu. bio je član Ustavne komisije koja je pripremila Ustav iz 1963. Rođen je 21. U mladosti je robijao na Golom otoku. Kao naučni saradnik. polaže maturu u Prokuplju i upisuje studije filozofije na beogradskom Filozofskom fakultetu. godine odbio preporuku nekog starešine iz Okružnog komiteta da bojkotuje dalju rođaku čiji je muž podržao rezoluciju Informbiroa. Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova. Nakon rata. godine izbačeni sa Filozofskog fakulteta. na rad na fakultetu sa trećinom radnog vremena. godine. sa kvote Demokratske stranke (formalno nije član). (po sopstvenom priznanju. nakon 26-godišnjeg članstva u tada jedinoj partiji. a u zemlji sa Dobricom Ćosićem pokušava da pokrene časopis "Javnost". savetu časopisa Praxis i u odboru korčulanske filozofske škole. LJUBOMIR TADIĆ rođen 1925. magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. studija. njegova porodica je proterana u Srbiju. Nakon isteka tri godine vraća se u Beograd i radi u Zavodu za školstvo i Pedagoškom institutu. zato što je 1948. Za "teorijski zasnovanu kritiku svih oblika otuđene i postvarene dominacije" autor koga je. politički nepodobnim za profesorski rad. Aktivan je u redakciji časopisa Filozofija. kritikuje "konfederalistički karakter Ustava iz 1974. Nakon povratka u Beograd 1983. Nakon bugarske okupacije Makedonije. godine. na jugu Srbije. studirao je u Sarajevu i Beogradu. U političke vode ušao je 1968. Kao prognanici nastanjuju se u mestu Merdare. opsovao je majku starešini.NOMENKLATURA SRBIJE . Kritičko pisanje za časopis "Praxis" i odluka da. PETAR ŠKUNDRIĆ je ministar rudarstva i energetike u trenutnoj Vladi Republike Srbije čiji je predsednik dr Mirko Cvetković. Prvi od 8 izbačenih profesora bio je vraćen. Član je više strukovnih udruženja i redakcija stručno-naučnih časopisa. Januara 1975. Sa šesnaest godina priključio se partizanskom pokretu. Bio je jedan je od osnivača i prvi generalni sekretar SPS. elaborata i projekata. gde je pohađao gimnaziju. 2008. on. Učestvuje u "komešanjima" osamdesetih godina: pokreće inicijativu za kritičko preispitivanje uloge Josipa Broza Tita. godine Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Mićunovića. Rano detinstvo proveo je u Skoplju. jedno vreme radio je u Sarajevu i bio prvi sekretar Univerzitetskog komiteta i po partijskoj liniji urednik "Oslobođenja". Član je resornog odbora Demokratske stranke za privredu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM „Intercon“. Na beogradskom Filozofskom fakultetu brani doktorsku tezu iz oblasti logike društvenih istraživanja i predaje istoriju socijalnih i političkih teorija na Odeljenju za filozofiju i sociologiju. Zajedno sa nekolicinom istomišljenika potom pokreće u Engleskoj "Praxis International". u Crnoj Gori.

O Upravnom odboru. Članovi i saradnici prime za 12 meseci 168. bivši marksista.600 evra. Šef je Tijanić. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 139 . Ukupno: 634. Ipak. Na zvaničnom sajtu RTV Srbija ne postoji nijedan podatak o poslovodstvu. broju članova i sastavu. čime se zabavljaju istražni organi. omogućila i da nastavi i spisateljski rad.000 evra tokom mandata. ima 2. Tijaniću dajemo godišnje 35.760 evra. Gavrilović se iskazao. sa mesečnom zaradom od 2.840 evra. Na godišnjem nivou direktor aerodroma zaradi 52. Ukupno: 1. Takva pozicija mu je.800 evra dok ne proceni da je vreme za novi prelet. dvotrećinska većina.4. pošteni a nemoralni Bojan Krišto je i dalje direktor.839 evra. jedna trećina članova. zato. izbacujući mrtvog Đinđića sa spiska najznačajnih Srba. svoje parče slave stekao je podrškom Slobodanu Vuksanoviću i „Grupi 37“ u borbi protiv Zorana Đinđića. „Službeni glsnik“. Ljubomir Tadić. SLUŽBENI GLASNIK Direktor i glavni urednik Slobodan Gavrilović ima mesečnu platu od 2.930 evra mesečno. postavljaju tamo samo zarad lične blagodeti ili i zarad nečeg drugog? AERODROM NIKOLA TESLA Direktor aerodroma .160 evra. Na Upravni odbor ode 96. devet članova UO po 1. Ni u Poslovniku o radu UO radiodifuzne ustanove Srbije – RTS nema podatka o broju članova UO. Prema zvaničnom sajtu beogradskom aerodroma.Kad je došlo vreme za višestranačje u Srbiji. Kada su se stekli koalicioni uslovi (2003 .960 evra.400 evra. u toku mandata 675. godine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM držao na spisku “nepodobnih” dobio je – Sedmojulsku nagradu. učešće javnih preduzeća i agencija u BDP i u novčanom toku. aktuelni desničarski aktivista koji ne odbija 1000 evra u borbi za srpsku stvar. ukupan broj članova. a predsednik Upravnog odbora 27. koga je Milošević želeo da vidi na tom mestu. a istovremeno je njegov sin predsednik Srbije? NAKNADA ČAUŠIMA Imajući u vidu. Predsednik UO Nikša Stipčević – 1.200 EUR.300 evra. JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE Direktor Aleksandar Saša Tijanić. Anamarija Matić. za pet godina 263. zato što je video da kod Mićunovića "nacionalni momenat ne igra nikakvu ulogu i da se približava anacionalnoj politici Građanskog saveza". devet članova UO po 1. To ne ometa Nikšu Stipčevića da operiše pojmovima: većina. 1989. a za mandat 110. kvorum.000 evra. a Stipčević nas godišnje košta 18.2008) da se jedini demokratski premijer pokopa dublje od dva metra. preporučuje: „pogledajte Službeni glasnik. "ima višak strasti i višak ambicija"). dovoljan broj članova.600 evra za godinu dana. štampa knjige Slaviše Lekića.390 evra.NOMENKLATURA SRBIJE . kaže da je sve vreme svesno zadržao poziciju marginalnog člana Glavnog odbora.049. savetnik je predsednika Crne Gore Filipa Vujanovića.400 evra. osim učešća u brojnim političkim polemikama. Ovaj kolekcionar funkcija. odnosno 175. ocenivši da Kosta Čavoški. ipak ne odlazi iz stranke sa svojim bliskim prijateljem Mićunovićem. pa naše pravo da znamo sve ne podrazumeva i informacije o Upravnom odboru. ostalo su sitnice. njegovom predsedniku i broju članova nema ni reči.500 evra. bivši predsednik Akcione konferencije Saveza komunista Politike. poslednji ili pretposlednji broj“ i to je sve što Aerodrom Nikola Tesla ima da poruči javnosti. pitanje da li se apartčici. Iako je imao primedbe na način na koji je Zoran Đinđić došao na mesto predsednika DS.000 evra i 384.400 evra za 4 godine.550 evra.680 evra. Možda je državna tajna? Predsednik UO Miodrag Trikajlo – 2.640 EUR. Uprkos činjenici da je jedan od osnivača DS. bivši fudbaler. učestvuje u obnavljanju Demokratske stranke (kaže da je gnev Nikole Miloševića navukao na osnivačkoj skupštini DS zbog toga što je podržao kandidaturu Dragoljuba Mićunovića za predsednika DS. što je 74. menadžerka za odnose sa javnošću. posle tridesetak klikova saznajem da ima devet članova među kojima je i nacionalni radnik Dušan Savić.

Tu su još i izvršni direktor i 4 člana Upravnog odbora.može se pročitati sledeće: „Stranka G 17 plus saopštila je nedavno na konferenciji za novinare da je njen kandidat na predstojećim izborima za predsednika opštine Kraljevo Zvonko Obradović. Legalno je da direktor Obradović17+ prihoduje 32. Član je najužeg rukovodstva G17+. a koliko novca primaju. opet nećete saznati ko upravlja agencijom.008 evra godišnje i 220.908 evra.640 evra za godinu i naplatiće 208. je misterija i pored Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. na upite možete dobiti samo: „Nijedan podatak ne odgovara kriterijumima pretrage“. Ukupno: 312.300 evra. svoje usluge naplaćuje 41.104 evra tokom mandata.470 evra.276 evra za godinu dana ili 49.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Predsednik UO dr Vukašin Pavlović prima – 1.032 evra dok ne dođe nova kožna garnitura.736 evra. AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Direktor Zvonko Obradović– 2. Žena od Dinkićevog poverenja.416 EUR.080 evra.“. Upravni odbor staje 55. U okviru pretrage privrednih subjekata.336 evra.068 evra i dok ga ne zamene ceh će dostići 170.416 evra.023 evra. a 7 članova UO po 764 evra.200 evra ukoliko patrona Mlađana ne oteraju pre vremena. Vesna Džinić je u vreme kada je Dinkić bio guverner Narodne banke Srbije bila direktorka Agencije za osiguranje. a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu.820 evra. za četiri godine 366. Od 2003. Stankov godišnje zaradi 64. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU Direktorka Vesna Džinić. bliska saradnica Mlađana Dinkića prima 3.160 EUR. Zvonko Obradović je rođen 1966. Ukupno: 688.000 ljudi na ivici siromaštva? Ukupno: 164.476 EUR. kada bi imao samo 5 članova bila bi 91. Ni članstvo u UO nije za bacanje. Gavrilović godišnje košta državu 34. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 140 .832 evra godišnje i 164. Predsednik UO će primiti 12.340 evra. Osim ukoliko se direktor ne zove Zakonski Zastupnik (potpis nečitak). Ukupno: 439. u jednoj vesti iz Ibarskih novosti.160 evra za mandata.300 EUR. što na petogodišnjem nivou iznosi 322. AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA Predsednik UO Nikola Stankov obavlja ujedno i direktorske poslove i za to prima – 5. Na zvaničnom sajtu Agencije za privatizaciju postoji broj telefona ali jedina informacija koju možete dobiti je: „tutu.. Pet godina je bio advokatski pripravnik i advokat. diplomirani pravnik iz Kraljeva“. do neke nove funkcije 104. savezni je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. Napokon. Za godinu dana nadoknada UO.368 evra. dok članovi UO dobijaju po 1. tri godine predsednik Izvršnog odbora SO Kraljevo.. to je godišnje 20. tj. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE Direktor agencije i predsednik UO funkcije su spojene u ličnost dr Jovana Radunovića čija je plata 2.NOMENKLATURA SRBIJE . sanaciju stečaja i banaka. potom još tri godine stručni konsultant nečega što se zove STW Fondacije-Nemačka. APR omogućava besplatnu pretragu javno dostupnih podataka“. ali koliko je to legitimno u zemlji gde je 600. pomoćnim poslovima za funkcionisanje države. Na zvaničnom sajtu Agencije piše da da „u okviru registra koji vodi. U izveštaju za poslovnu 2007.100 evra. ali nigde nema ko je direktor/ka agencije. Svestrani Obradović bio je i državni sekretar za odbranu u Vladi Vojislava Koštunice. a zatim direktorka Trezora za vreme njegovog mandata kao ministra finansija. niti podataka o Upravnom odboru. Podatka o broju članova Upravnog odbora nema nigde.584 evra. Ako predsednik/ca UO ili zamenik direktorice zarađuje dvostruko manje od večne pratilje. U slučaju tajne organizacije AKL čak i internet posustaje.

član skupštinskog Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije. zamenik direktora – 1.756 evra godišnje i 123. Direktor derutne železnice godišnje zaradi 43. 11 članova UO po – 1. koji se čitaju između redova ograde: „napominjemo da članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne primaju naknadu. Bar da su nam udžbenici dobri. ili. Prosvetni pregled nema Upravni odbor..968 EUR. Ranije je bio direktor Direkcije za izgradnju u Valjevu.000 evra.897 evra.688 evra a za pet godina sumica dostiže 103. nema nijedne reči.756 evra.724 evra.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ako pretpostavimo da Izvršni prima dvostruko manje a članovi UO četiri puta manje od. Na upit o podacima koji se tiču primanja članova UO. Za četiri godine unapređivanja železničkog saobraćaja suma je 172.NOMENKLATURA SRBIJE . Za članove UO godišnje treba spremiti 27. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU Direktor zarađuje 1. poreski obveznici izdvoje godišnje 27. Još kad iz njih.480 evra za četiri godine. računica je sledeća: Na direktora i predsednika UO. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Direktor Miloljub Albijanić nasledio je decembra 2007. i šef Opštinskog odbora DS u Valjevu. Pretpostavka je da članovi UO primaju dvostruko manju nadoknadu od predsedavajućeg i da ih ima ne manje od pet.380 evra. Za četiri godine 513. Ukupno: 751.960 za ceo mandat. izvedena računica pokazuje da se na Albijanića godišnje baci 30. zamenik predsednika Odbora za saobraćaj i veze. Godišnja zarada direktora iznosi 20.600 evra.128 evra. može se utvrditi da za Zavod vreme počinje da teče od 1. razume se. Nije moguće doći do podatka koliko prima na ime naknade za rad u UO a kao direktor prima 2.804 EUR. decembra. odnosno u petogodišnjem mandatu 153.600 evra a za njegov petogodišnji rad – 138.820 EUR. Polazeći od pretpostavke predsednik UO prima makar polovinu Albijanićevih prihoda a naknade članova UO iz redova partijskih četvrtinu. PROSVETNI PREGLED Direktorka Vesna Antelj – 1.168 evra tokom godine i 75. 66.120 evra za jednu.240 evra dok ne ode u neki novi UO. Za godinu dana rada direktorka Antelj zaradi 22. po uzoru na Gavrilovića.264 evra a predsednik UO – 1. Članovima UO sleduje 30. Marković je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predstavnicima stranaka je do 1. Radoša Ljušića. Predsedniku UO se nadoknadi 15. decembra 2008. ŽELEZNICE SRBIJE Direktor Milovan Marković zarađuje 3.. O ekstremnim vrednostima u oktobru i pre toga. Ukupno: 331.024 evra za pun mandat. Zamenik direktora primi 15. Reanimirani Anđelković štrpne 16.563 evra. pripadalo 30. Ukupno: 276. Odjednom je prosečna neto zarada postala Albijanićeva biblija sa tri sveta slova RZS (Republički zavod za statistiku).200 evra. i 60.600 evra a dok ne dođu neki drugi.560 evra godišnje.032 evra.764 što za pet godina iznosi: 113. što se za četiri godine penje do 55. Izvršni direktor vredi godišnje 13. Za Albijanića je počela nova era. Predsednik UO Zoran Anđelković – 1. Upravni odbor u punom sastavu broji 5 članova i njime predsedava zamenik.260 evra.840 za vreme trajanja mandata.780 evra. na adresu e-novina stigao je mail koji niko ne potpisuje u kome direktor i zamenik predsednika. Sa radom Zavoda bio je upoznat u svojstvu predsednika UO ove firme. još 138.000 evra.800 evra. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 141 .070 evra.240 evra za godinu i 120.200 EUR.440 evra. Zanimljiv je stid i bes službenika Zavoda.400 evra. izbace da je Zoran Đinđić ubijen u nerazjašnjenom atentatu.586 evra. Članovima UO se za godinu dana nadoknadi 128. iz čega proizilazi “osposobljenost” za upravljanje poslovima u železničkom saobraćaju.

Do 1996.600 evra. naknade za odvojen život. SRBIJAŠUME – 550. članovi UO ne primaju nadoknadu za rad. A kad padne sistem ispada da to selektivno potkači samo „Novosti“. dnevnice za putovanja. i druženju s Dinkićevom suprugom Tanjom. Njeno devojačko prezime je Zec. Dok traje razjašnjavanje. Državna informativna služba naizgled je najskromnija od svih pomenutih preduzeća.000 evra PTT SRBIJE – 483. ali je uvek bila protežirana. kako je i nestala. luksuzni automobili. naprasno je ozdravila. Tad još o „incidentu“ na sajtu Centralnog registra neobaveštena Komisija za hartije od vrednosti imala je samo da kaže da će sačekati zvanično obaveštenje. Samo je pao sistem.000 evra RTS – 287.000 evra AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA – 95. kao prijatelj njenih roditelja. specijalni dodaci. nego da razmotri ponudu za preuzimanje akcija „Novosti“. rekla je Vida Uzelac. šta joj drugo. direktor će zarađivati 18. svaki cent je bačen novac.360 evra godišnje i 91. Probrani o istom trošku raspolažu i „reprezentacijom“: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE – 2. Sama se hvalila da je kao mala letovala u mondenskim letovalištima blizu Dubrovnika i da ju je Koča Popović učio da skače na glavu. Navodno po nalogu Direkcije za imovinu Republike Srbije iako bi u ovom slučaju jedino merodavna mogla da bude odluka suda. Predsednik UO – 356 evra.. telohranitelji. 35 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 142 . Godišnja nadoknada predsednika UO je 4.080 evra. Uzelčeva nikada nije bila rukovodilac. besplatni mobilni telefoni.720 EUR. Do tada.000 evra AERODROM NT – 126. bivši diplomata SFRJ Budimir Lončar. Kada je te godine usvojen rigorozniji zakon o radu. pa obaviti kontrolu akcionarskog vlasništva sa novim stanjem i onda.000 evra SLUŽBENI GLASNIK – 76. Ukupno: 108. navodno zbog problema sa srcem. na sajt Centralnog registra volšebno se. sa sajta Centralnog registra uklonjena je zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ AD.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Ukupno: 360. vraća zabrana trgovanja akcijama „Novosti“ (sad je navodno sporno vlasništvo 10% PIO fonda). Da je pameti pa da je istinita informacija kad kliknete na rubriku „O Tanjugu“: The page you are looking for might have been removed. TELEKOM SRBIJE – 850. kompanijske kartice kojima plaćaju „reprezentaciju“.NOMENKLATURA SRBIJE . Plate direktora i nadoknade članova Upravnih odbora državnih firmi nisu jedino zbog čega bi poreski obveznici trebalo da brinu35. CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI Direktorka Vida Uzelac kao direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti mesečno zarađuje do 14.091. Međutim. istovremeno kao predsednica UO prima – 4. Dva dana nakon što je počela da radi u SDK.. zvao je da se raspita kako se snašla na radnom mestu.530 evra.000 evra EPS – 253. radila je četiri sata dnevno.000 evra JAT – 195.800 evra za ceo mandat. vozači.954 evra.272 evra i 17. TANJUG Direktor – 1. VIDA UZELAC bila je programer u službi automatske obrade podataka Službe društvenog knjigovodstva (kasnije Zavod za obračun i plaćanja). Na veliki četvrtak. Roditelji su joj bili čuveni crnogorski komunisti.000 evra Tu su službeni stanovi.888 EUR. Poznata je po dobrim vezama sa strankom Vojislava Koštunice.000 evra SRBIJAGAS – 184.088 evra u četvorogodišnjem mandatu.000 evra. kada se ima u vidu doprinos Telegrafske agencije bivše Jugoslavije.000 evra ELEKTROMREŽA – 150. kad su svi već počeli da spajaju praznike. pošto je prethodno sporni deo od 37% državnog vlasništva preknjižen sa SCG na Srbiju.

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
ZAVOD ZA UDŽBENIKE – 69.000 evra AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – 69.000 evra AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE – 50.000 evra TANJUG – 17.000 evra. Ovih 16 firmi potrošile su samo na jelo i piće 2.604.000 evra - 6.602 prosečne plate36. Spisak lica kojima je kao bliskim režimu i čije aktivnosti podržavaju režim Slobodana Miloševića, zabranjen ulaz u zemlje Evropske Unije37: Pomoćnik direktora Beogradske banke Slobodan Aćimović Gradonačelnik Suve Reke Stanislav Anđelković Generalni direktor “Politika” a.d. Hadži Dragan Antić Direktor “Zastave” Milan Beko Direktor pres-centra hotela “Metropol” Aleksandar Bogdanović Gradonačelnik Lipljana Ljubinko Božić Visoki funkcioner JUL Bratislava Buba Morina Predsednik “Srbijašume” Dobrivoje Budimirović Zvaničnik Jugoimport SPDR Jovan Čeković Gradonačelnik Kline Sveta Dabišljević Portparol SPS Ivica Dačić Glavni urednik “Ilustrovane politike” Jevrem Damjanović Sudija Vrhovnog suda Srbije Blagoje Danilović Direktor za inostrane poslove Narodne banke Jugoslavije Gavrilo Đedović Direktor “Takova” Ivko Đonović Direktor Komercijalne banke Ljubiša Đorđević Glavni urednik “Borbe” Živorad Đorđević Gradonačelnik Dečana Milivoje Đurković Zvaničnik Beogradske banke Aleksandar Dobrić Gradonačelnik Vučitrna Slobodan Doknić Predsednik Izvršnog odbora Beogradske banke Drago Dragaš Funkcioner SRS Stevo Dragišić Član Glavnog odbora SPS Oskar Fodor Generalni sekretar SPS Gorica Gajević Predsednik Vrhovnog suda Srbije Balša Govedarica Direktor marketinga PGP RTS Slađana Ivančević Potpredsednik SPS Živorad Igić Direktor “Ist Point Holding” Zoran Ivković Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović Direktor kreditne linije Beogradske banke Dušica Jakovljević Generalni direktor PTT Srbija Milorad Jakšić Predsednik Regionalnog odbora SRS Šumadije Nataša Jovanović Šef JUL Jagodine Životije Jovanović Vlasnik srpske firme u Libanu Zoran Jovanović Šef SPS za Kosovsku Mitrovicu Selimir Kaljčanin Članovi porodice Karić: Dragomir, Milanka, Sreten i Zoran Karić Direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes Viceguverner NBJ Ljubiša Krgović Državni tužilac Srbije Dragiša Krsmanović Direktor “Galenike” Marija Krstajić Zvaničnik Beogradske banke Ivan Lazarević Funkcioner JUL Tatjana Lenard Funkcioner NBJ Dragan Liješević Zvaničnik Beogradske banke Vladimir Linčevski Direktor “Geneks” hotela Vladimir Ljubičić Direktor “Slobode” iz Čačka Radomir Ljujić
Sa tim novcem firma sa 100 zaposlenih mogla bi skoro 4 godine da isplaćuje zarade, poreze i doprinose. 37 Spisak od 13.05.1999. godine, ažuriran imenima za koja je EU donela odluku 4. juna.
36

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

143

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Član Direkcije JUL Nebojša Maljković Predsednik Osiguravajuće kompanije “Dunav” Nebojša Maljković Portparol JUL Ivan Marković Izvršni direktor Beogradske banke Zoran Marković Zvaničnik Beogradske banke Suzana Martinov Zvaničnik Beogradske banke Olivera Matić Direktor Železare Smederevo Dušan Matković Izvršni direktor Komercijalne banke Ljubomir Mihajlović Menadžer u EPS Radoslav Mihajlović Direktor “Pekabete” Nena Mihaljević Urednik TV BK-Telekom Dejan Mileković Član Glavnog odbora SPS Milivoje Miletić Predsednik Privredne komore SRJ Mihajlo Milojević Gradonačelnik Obilića Zoran Milošević Član Glavnog odbora SPS Dragoljub-Minja Milovanović Član Glavnog odbora SPS Milomir Minić Direktor Delta banke Miroslav Mišković Vlasnik TV “Pink” Željko Mitrović Direktor CIP Milutin Mrkonjić Direktor B-92 Aleksandar Nikačević Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Vojislav Nojić Član Glavnog odbora SPS Radovan Pankov Urednik “Srpske reči” Bogoljub Pejčić Član Glavnog odbora SPS Goran Perčević Gradonačelnik Gnjilana Bogdan Perić Predsednik Beogradske banke Zlatan Peručić Zvaničnik Beogradske banke Gordana Popović Šef Pećkog okruga Jovo Popović Spiker Televizije “Politika” Sanja Purić Šef Patriotskog saveza Beograda Milorad Radević Član Glavnog odbora SPS Dejan Radenković Direktor “C-marketa” Slobodan Radulović Član Glavnog odbora SPS Tomica Raičević Član Glavnog odbora SPS Aleksandar Raičević Predsednik JUL Ljubiša Ristić Vlasnik “Rodić MB” Milan Rodić Član Glavnog odbora SPS Gordana Roza Despotović Član Glavnog odbora SPS Hajrije Rugova Gradonačelnik Prištine Dušan Simić Gradonačelnik Srbice Sima Simić Član Direkcije JUL Živko Šoklovački Član Direkcije JUL Vladimir Štambuk Viceguverner NBJ Nikola Stanić Član Direkcije JUL Srboljub Stanković Gradonačelnik Đakovice Momčilo Stanojević Zvaničnik Beogradske banke Vesna Stevović Direktor “C-marketa” Tihomir Todorović Izvršni direktor Beogradske banke Ljiljana Tomašević Gradonačelnik Podujeva Milovan Tomić Šef Okruga Kosovske Mitrovice Zdravko Trajković Prvi viceguverner NBJ Žarko Trbojević Direktor “Grmeča” Rajko Unčanin Šef Saveta za informisanje SPS Slavko Veselinović Guverner NBJ Dušan Vlatković Direktor Beogradske banke Borka Vučić Bankar Milija Zečević

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

144

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM
Bankar Miodrag Zečević Direktor “GSB” Milan Živanović Član Glavnog odbora SPS Života Živković Član SPS Života Cvetković direktor “Geneksa”, Radoman Božović savetnik direktora Beogradske banke, Zoran Čičak privatni bankar, Đorđe Nicović predsednik SPS u Nišu, Dušan Radovanović biznismen iz Ženeve, suvlasnik “Nivade”, Božidar Vučurević Zbog nelegalnog držanja para Srbije, traje sudski spor protiv Laiki (Popular) banke. Čelni ljudi kiparske bivše Popular banke pokušavaju da zatru trag tom “poslu” i spojili su se sa finansijskom grupom “Marfin”, pod izgovorom stvaranja velike bankarske grupe. Glavni cilj Laiki banke jeste da se kroz nastanak nove finansijske grupacije pravno oslobode plaćanja štete koja je Srbiji, njihovim posredstvom, naneta do 2000. Po objavljivanju planova Laiki banke niko od srpskih zvaničnika nije reagovao38. Milijarde dolara iznete su iz Srbije preko Beogradske banke koja je na Kipru nelegalno osnovala of-šor firme Anteksol, Braunkort... koje su imale preko 250 takođe nelegalnih računa u Popular banci. Te firme osnovala je Borka Vučić preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa, sada predsednika Kipra39. U spajanju sa “Marfinom” učestvuje Kikis Lazarides, predsednik Laiki banke, koja menja naziv zbog narušene reputacije u Evropskoj uniji (pranje Miloševićevih para). Popular banka pokušala je da stvori privid da se radi o drugoj banci. Međutim, to nije bilo dovoljno jer se njena reputacija srozava u uticajnim medijima, poput Fajnenšel tajmsa i Forbsa, koji objavljuju dokumenata iz sudskih sporova protiv Popular, a sada Laiki banke, koji dokazuju osnivanje osam “Miloševićevih” of-šor kompanija. Ideju Lazaridesa, i ćutanje finansijskih vlasti Srbije, ugrožavaju i sudski sporovi protiv Popular banke na Kipru. U sporu koji vodi srpski državljanin protiv ove banke i firme Anteksol svedočio je i bivši srpski ministar pravde Vladan Batić, koji je od Karle del Ponte dobio dokaze o nestanku srpskih milijardi kroz osam “paravan” of-šor kompanija, od kojih je najznačajnija bila - Anteksol. Taj sudski spor sprečava da “legne prašina” na istinu o nestanku milijardi dolara iz Srbije, i dokazuje se da je Popular banka neautorizovano otvarala račune, prepuštajući njihovu kontrolu osobama koje na to nisu imale pravo. Velika odgovornost za sav novac Srbije, deponovan pa skinut sa računa, jeste na Laiki banci, koja pokušava da skine odgovornost sa sebe. Laiki Popular banka, ponudom za preuzimanje, kupila je 90,4% akcija srpske Centrobanke za 33,5 miliona evra. Za ovu transakciju dobila je saglasnost Narodne banke Srbije. Na sajtu Laiki grupe, advokatska kancelarija Papadopulos još je njihov pravni zastupnik. Mihalj Kertes je u istrazi potpisao stenogram, koji daje osnov za obelodanjivanje gomile mahinacija, a među njima i Radomira Markovića, bivšeg šefa RDB: “Novac sam usmeravao po usmenim nalozima Miloševića, Zebića ili Šainovića. Javili bi mi: ‘dolazi taj i taj čovek daj mu iznos koji traži’. Mi bi pare davali na priznanicu u dva primerka, jedan onome koje novac uzeo, a drugi primerak je ostajao nama....Ubrzo je u SUC došao još jedan nalogodavac. Bio je to Rade Marković, novopostavljeni šef Državne bezbednosti. Marković mi je rekao kako je Milošević naredio da, pored potreba vojske i policije, carina i za potrebe DB treba da nabavlja pare”. Kertes je rekao da je nalog proverio kod Miloševića i od tada mu je “kad god je DB ostajala bez novca, otprilike jednom nedeljno, dolazio saradnik Radeta Markovića, Marijan Zović”.

NOKTOM PO DUBINI
Velimir Ilić je 28. maja 2002. godine potvrdio da je za vreme Miloševićevog režima na Kipru “okrenuto” 11,5 milijardi dolara. Ilić je tada rekao da je na “bizaran način nestalo četiri milijarde dolara” i optužio guvernera Mlađana Dinkića da ne čini ništa da se novac iz kiparskih banaka vrati. Neko vrti naše pare. Dinkić je izjavio da je za njega završen “slučaj Kipar” jer Karla del Ponte pokreće istragu i poziva za svedoke Aksentiua Aksentiua bivšeg guvernera kiparske Centralne banke i Tasosa Papadopulosa, osnivača of-šor firmi”. 39 Sve to potvrdio је Mlađan Dinkić, koji je kao guverner NBJ istraživao gde su nestale srpske devizne rezerve.
38

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

145

NOMENKLATURA SRBIJE - KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM

Svedoci smo da Srbija nikako ne uspeva da napravi pomak ka funkcionalnoj državi, uprkos redovnim promenama vlasti? Kao objašnjenje pominju se argumenti vezani za ličnosti koje vrše vlast, za političke organizacije u okviru kojih su organizovani oni koji politički deluju, kao i postojanje establišmenta koji, iz sopstvenih interesa, onemogućava normalno funkcionisanje države. Tačni ili ne, pomenuti argumenti ne bave se suštinskim pitanjem: kako to da postoji sistem koji permanentno propada skoro četiri decenije, a da se vodeća elita regrutuje iz istog kruga, na koji propadanje države i nacije ne ostavlja vidljive posledice? Teoretičari i praktičari zanemaruju neke pojave koje se ispostavljaju kao obrasci, bez obzira na lica i partije, i izostavljaju takvo stanje stvari iz analiza. Bilo da se prati Nova srpska politička misao ili Evropski pokret, bez obzira na suštinska neslaganja, upadljivo zanemaruju suštinski ilegalan nastanak Republike Jugoslavije, tokom i nakon II Svetskog rata, i suštinski prestanak kontinuiteta države Srbije. Očigledno je da i sve partije u Srbiji nastoje da očuvaju pravni kontinuitet sa tako nastalom državnom tvorevinom. Posledica toga je da i sistem koji je ustanovljen na zasedanju Anti-fašističkog veća u Jajcu, 1943. godine, na kome iz Srbije, za razliku od drugih, od tada federalnih elemenata, nisu učestvovali civilni predstavnici, uspeva da se održi. Vremenom, taj sistem prerastao je u konzervativni društveni establišment u Srbiji, kojoj ne dozvoljava da razvija i unapređuje društvene odnose. Sveti apostol Pavle, u svojoj poslenici Rimljanima, bavi se i odnosom hrišćana prema svetovnoj vlasti. On, u suštini, uči da svaka vlast ima pozitivnu ulogu, jer suzbija pojave zla, i da je svaka vlast data od Boga narodu, te bi hrišćani trebalo da poštuju svetovnu vlast, ali da je ne pomešaju sa božanskom. U Starom zavetu, pitanjem svetovne vlasti sam Gospod Bog bavi se tek od svog formalnog odnosa sa ljudima, koji nije imao od izgona Adama iz Rajskog vrta. Bog je, tokom istorije, stvorio tri zasebna Zaveta sa čovekom - ali tek posle Velikog potopa. Prvi Zavet bio je sa Nojom, drugi sa Avramom, Mojsijem i ostalim Jevrejima, a treći sa celim čovečanstvom, preko Gospoda Isusa Hrista. U kontekstu shvatanja vlasti, važne su Božije reči Noji, jer, po tumačenju svih jevrejskih učitelja, zakoni (zapovesti) koje je dao Noji važe za celo čovečanstvo, dok zakoni dati Mojsiju važe samo za Jevreje. Pavle, koji je obrezivao Jevreje i kada su postojali hrišćani i nije to zahtevao od drugih naroda, smatrao je da zakoni dati Mojsiju važe i za Jevreje, bili oni hrišćani ili ne, dok drugi narodi moraju da poštuju samo sedam zapovesti koje je Bog dao Noji i koje važe za celo čovečanstvo. U šestoj zapovesti Noji, Bog definiše svetovnu vlast: “Ustanovi sistem vlasti zasnovan na vladavini prava”. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije vlast. Bog takvu vlast ne poznaje, jer je u suprotnosti sa prirodnim zakonima (tj. sa voljom Tvorca). U antičkoj Grčkoj pojavio se izraz “tiranija”, koji ne označava da je neka vlast loša ili nedemokratska, već da je nezakonita, odnosno da nije utemeljena na vladavini prava. Tiranija zapravo nije vlast, nego samovlašće pojedinca ili grupe nad nekim narodom ili teritorijom. Takva vlast ne može da se tretira kao data od Boga, jer Bog ne poznaje samovlašće kao kategoriju vlasti. Diktatura, i kad je najgora, poštuje zakone, makar oni bili loši i nepravedni, i može se posmatrati kao vlast koju je Bog dao narodu da ga kazni. Zakon je dat od Boga, a ne vlast. Vlast je tu da bi sprovodila zakone. Car Irod bio je tiranin, ne zato što je bio loš ili dobar, nego zato što nije poštovao zakone, čak ni one koje je sam doneo. Stavljajući se tako iznad svakog čoveka, pa i samog Boga, izgubio je zaštitu svakog zakona, svetovnog i svetog. “Tiranicid” se čak nije tretirao kao kažnjivo delo, jer tiranin, kao neko ko sebe i svoju vlast stavlja iznad zakona, ne uživa pravnu zaštitu nepovredivosti ličnosti. Ono što je važilo tada, verovao neko u Boga ili ne, važiće za sva vremena. Vlast koja nije zasnovana na vladavini prava nije anarhija (anarhija je nepostojanje vlasti), nego tiranija. Takva vlast ne mora se trpeti, ni po domaćem, niti po međunarodnom pravu. Za primer današnje Srbije, korisno je prisetiti se vladavine porodice Mediči u Đenovi, koja je opisana kao „kartel porodica“, jer vladajuća kuća bez interesne podrške drugih familija nije mogla da ostvaruje vlast. U interesnoj simbiozi, koja je ostvarena među grupom porodica, pojavljuje se progon, u nelegitimnom i nelegalnom vidu, zbog same činjenice da neka kuća ne pripada nekoj interesnoj grupi. Slučaj lorda Kromvela i „kabale“ u Engleskoj, drugi je istorijski primer organizovanog progona, interesantan za današnju situaciju u Srbiji. Progon, kao metod, uvek se svodi na upotrebu raspoloživih sredstava jedne grupe protiv druge grupe, bez zakonskog osnova

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks

146

dok će Bogdan Žerajić izvršiti atentat na austrijskog predstavnika Varešanina i postati idol mladobosanaca koji će se zaklinjati na njegovom grobu. U smislu navedenog. U situaciji jednopartijske države. U Srbiji. koji bi rezultirao otklon ili represiju prema društveno patološkim pojavama ili grupama. Društveni sukob iz takvog isključivanja stanovništva. snage željne da se suprotstave osvajačkoj politici Beča. 42 Dragutin Dimitrijević Apis. nastaju komiteti ove organizacije čiji je osnovni zadatak bio da prikupljaju dobrovoljce. srpski vicekonzul u Skoplju.. u partijskoj državi. rekao je: "Narodna odbrana nije uradila dovoljno. Najnovija istraživanja ukazuju da je to. policentričkom etatizmu i tzv. predstavljaju svojevrsnu aristokratiju. već kao kanalisanja koristi. drugi anarhističku. iz kojih će.. protiv svakog. da odstrani i pacifikuje sve koji bi mogli biti smetnja vršenju vlasti. Sve je u Srbiji spremno da ustane i prolije i poslednju kap svoje patriotske krvi i da spreči Austriju da otkine Bosnu i Hercegovinu". a čega su bili svesni oni koji su iz promena nameravali da svoj položaj pretvore u dominaciju sebe i svojih potomaka. oktobra 1908.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji bi opravdao upotrebu sredstava. Organizacija ‘Narodna odbrana’ nije uspela da pokrene borbu protiv aneksije Bosne i Hercegovine42. Nasuprot tome. 6. Posle austro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. izgleda. predstavnici nomenklature. i pitanje je da li i dalje. onda upamtite . bio državni projekat. preneo List "Politika" objavljuje proglas Jovana Dučića: "Beograđani. kada su komitske vođe iz Makedonije zatražili pomoć Beograda od tursko-bugarskog zuluma. Bosne i Hercegovine. iz Hrvatske.. a seže do čistki srpskih kadrova u Komunističkoj partiji. započela pomenuti istorijski proces pretvaranja javnog u privatno posredstvom državne prinude i nacionalizacije. prema spolja. Otadžbina je u opasnosti. interesnoj grupi. Vlast u Srbiji formirana je u ideološki neprofilisanoj (dakle nepolitičkoj). dovodi preduzetne ljude i radništvo da lični napredak ne mogu da ostvare bez da razbiju barijere koje ih isključuju iz preraspodele društvenog blagostanja. demokratskom centralizmu. Bavljenje pojedinačnim slučajevima progona samo maskira suštinu sukoba. Nastaju komitske grupe. patriotizam i spremnost za borbu s Austrougarima41. ne kao javne funkcije." 41 Iz srpskih oblasti. u to vreme bio načelnik štaba Drinske divizije. TRAGOM ŽIVCA – PA DALJE Srpsku tajnu organizaciju ‘Ujedinjenje ili smrt’ neki smatraju revolucionarnu i patriotsku. uz saglasnost vlasti40. Kome ovo nije jasno. kasnije. Kad ste vi u vašim evropskim zakonima mogli naći stranu na kojoj piše da je sila jača od pravde. oko za oko. koje listom počivaju na tzv. Raspoređivanjem u više partija. čime je imala dodirnih tačaka sa radnim i stvaralačkim delom stanovništva. ali i poreklo vodećeg nevladinog sektora. Bogdan Radenković. neka pogleda ima li ideoloških razlika između partija i neka potraži državu u kojoj je jedini osnov za upravljanje državnim i društvenim procesima pripadnost partiji. na legalan način. Tako uspostavljena grupa ima dve odlike koje čine neophodnim progon svih koji mogu ili žele da uzdrmaju tako uspostavljen monopol.naći će i srpski narod u toj knjizi jedan list na kome će krvavom rukom zapisati: Zub za zub. po Hobsu. i u inostranstvu. a to su izolacionizam. Crne Gore pristižu mladi dobrovoljci sa željom da počnu obuku. koja praktično koči. da neguju borbenost. Izlazi i "Optužnica" velikim silama. progon ne vrši vlast. koji je posledica horizontalne entropije u koje je društvo zapalo početkom sedamdesetih. progon predstavlja racionalan pokušaj plutokratije.. u krajevima gde žive Srbi." 40 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 147 . iako zagovara prelazak u kapitalizam. počelo se govoriti o potrebi organizovanog otpora crno-žutoj monarhiji. iznutra. izuzev privilegovane grupe. U Srbiji. Širom zemlje. formiraju organizaciju ‘Narodna odbrana’. pretorijansku. ova grupa je bila prinuđena da nešto stvara. u kojoj stoji: ". niti pak ono što su smatrali da je potrebno da se uradi. i ekskluzivitet. zauvek. a kamoli legitimisao progonjenu grupu kao takvu. terorističku. Pitanje je samo da li će taj scenari biti vođen jasnom ideološkom alternativom ili. Vladimir Gaćinović hercegovačku omladinu uvoditi u ‘Mladu Bosnu’. koju povezuje korist koju crpi iz jednopartijskog monopola i interes da se društvena moć uspostavljena na goloj prinudi transponuje u društvenu moć izraženu u finansijskoj moći. koji počinje ubistvom srpskog kraljevskog bračnog para Obrenović.NOMENKLATURA SRBIJE . koja je 1981.

Milovanović. nije bila njegova ideja. je uhapšen je kao član organizacije Ujedinjenje ili smrt. član Mlade Bosne i jedan od atentatora na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu 28. Tadić je imao zadatak da dotura oružje mladobosancima. Pojedini članovi Uprave otpočeli su s regrutovanjem i za godinu dana broj pripadnika se znatno uvećao. juna 1914. godine. godinom. Optužnica ga je teretila za "prevratničko delovanje". mogli da se ubiju. zemljom što me hrani. U Prvom svetskom ratu rukovodio je vojnom obaveštajnom službom. Pokušao je da pridobije i Nikolu Pašića. nož. rodom iz Stoca. komitskog vođe iz ovih krajeva.Mehmed Mehmedbašić. Dragutin Dimitrijević Apis. 45 Dnevni list ‘Press’ od 18.Mustafa Golubić.2009. ukrštene kosti. To potvrđuju stranice iz njegovog bloka u koji su upisani pripadnici organizacije s 1912. Ubistvo kraljevskog para Obrenović. čuveni komita iz sela Smriječna (Piva). godine izdan Gestapou i streljan. atentator. godine u Beogradu je formirana organizacija ‘Ujedinjenje ili smrt’ (‘Crna ruka’) 43. Na spisku članova koje je popisao Aleksandar. na početku rada organizacije došao je na sastanak Vrhovne centralne Uprave i izneo da se Srpstvo može spasti "bombom. Velimir Vemić. bio pripadnik ove tajne organizacije. 47 Spasoje Tadić bio je rođeni stric akademika Ljube Tadića. gde je teško ranjen. bomba i otrov44. pronađen u kući vojvode Maja Vujovića.Dragutin Dimitrijević Apis. između ostalih su: vojvoda Vojin Popović Vuk. generalštabni pukovnik Vojske Kraljevine Srbije. uprkos pritiscima. osmislio je i organizovao oficirski puč 1903. Na jednom spisku iz arhive akademika Vladimira Dedijera 46. u Solunskom polju zajedno s majorom Ljubom Vulovićem i Radetom Malobabićem. oca predsednika Srbije Borisa Tadića.01. Čedomir Popović. Simboli organizacije bili su lobanja. nožem i puškom". po svemu sudeći. Željko Zirojević i Miodrag Janković prvi put objavili u srpskoj javnosti45. ali je u noći 29. Decembra 1916. Imao je jak uticaj na političare i pokušao je da stvori vojnu diktaturu. maja 1911. ---. rodom iz Stoca (Hercegovina). . 43 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 148 . što je prihvaćeno kao simbol. general NKVD. . i Milan Gr." 44 dr Slobodan Jovanović. stupajući u organizaciju. i da finansira štampanje prosrpskog lista "Pijemont". . po naredbi Tita i dojavom Milovana Đilasa. pronađen je kompletan spisak članova organizacije. kasnije četnički komandant u Drugom svetskom ratu koga su ubili partizani. krvlju svojih otaca. Ustav organizacije potpisalo je 10 ljudi: Ilija Radivojević. Staljinov kadar. godine poveo zaverenike iz Oficirskog doma na dvor. Ljubomir Jovanović Čupa.Jefto Dedijer. major Dragutin Gavrilović (upamćen po zapovesti braniocima Beograda).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je ideju o formiranju organizacije koja bi revolucionarno delovala vojvodi Vojislavu Tankosiću. Preboleo je rane i njegov uticaj na oficire i poslove u vojsci stalno je rastao. Imajući u vidu prisnost koju je imao s većim brojem pripadnika ‘Crne ruke’. Ilija Ivanović. Voja Tankosić. koji su istoričari. juna 1917. i regent Aleksandar je. kapetanu Velimiru Vemiću i poznatom nacionalisti Ljubomiru Jovanoviću.. ako budu zarobljeni. čašću i životom. Osuđen je na smrt i streljan 14.. nije uspelo. Tekst zakletve je glasio: "Ja. godine “Tadićev deda bio zadužen za ubistvo Ferdinanda” 46 Izveštaj žandarmerijske postave Gacko-Bileća.Spasoje Tadić47. profesor Beogradskog univerziteta. Bogom. zatim je bio načelnik štaba Užičke i Timočke vojske. glavni za reon Crne Gore i Stare Hercegovine. zaklinjem se suncem što me greje. da ću od ovoga časa pa do smrti verno služiti zadatku ove organizacije i uvek biti gotov da za nju podnesem sve žrtve. koji su kasnije ubili Franca Ferdinanda. major Vladimir Tucović (brat lidera socijaldemokrata Dimitrija Tucovića. kao glavni organizatori iz Stare Hercegovine navode se: . Uvidom u lični notes Aleksandra Karađorđevića. maja 1903. Kasnije je unet i otrov zbog toga što su ga komite uvek nosile sa sobom da bi.NOMENKLATURA SRBIJE . 9. . juna 1941. otac Vladimira Dedijera. šef špijunske mreže. Milan Vasić. ali mu to. a potom pomoćnik načelnika štaba Treće armije. Bogdan Radenković.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Radomir Putnik i Stepa Stepanović simpatisali su organizaciju Crna ruka48. U Beogradu ovih dana treba da se donese konačna odluka o ratu. Pred kraj srpsko-bugarskog rata protiv Turske. 6." 49 Kada je 1911. sklonio Dimitrijevića iz Vrhovne komande. kralj Aleksandar suspendovao Vidovdanski ustav. središte zavere protiv Apisa i Crne ruke postao je Solun. ni naši ni bugarski vladajući krugovi nisu dovoljno hrabri.. Petra Živkovića i Josifa Kostića (pripadnici Bele ruke i Apisovi smrtni neprijatelji) postao više nego blizak. pitanje je da li je sistem ‘Crne ruke’ uništen Solunskim procesom? Solunski proces je politički sudski proces i označio je odrešene ruke regentu Aleksandru za stvaranje Jugoslavije i samovlašće.NOMENKLATURA SRBIJE .. s Drugom armijom. Čim je postao regent. Dimitrijević ga je mirno saslušao i rekao mu: "Da. na zahtev regenta Aleksandra. ni osion . godine. Čim jedni prikupe malo hrabrosti da zarate." 48 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 149 . ali je ipak prihvaćen kao zaverenik kraljeubica. ‘Belu ruku’. koji se dobro drže. Aleksandru. kao Vrhovni inspektor vojske. 1914. godine: "Predstoji nam rat s Turcima. lažni svedoci. a posebno prema Apisu.. U majskom prevratu imao je minornu ulogu. Živković mu se odužio tako što je. Nisu bili članovi. državnih razloga i zato ne mogu biti pomilovani. osnovao dvorsku opozicionu Jugoslovensku narodnu stranku.. Aleksandar je kovao plan o likvidaciji organizacije Crna ruka. godine. godine: "Poslednjih dana mog boravka u Solunu. S nama su Bugari. govore za sebe49.bio je više nego što se zove dobar drug. Dugo su onemogućavali državne poslove svojim prevratničkim namerama. Komandant Druge armije Stepa Stepanović zatražio je da Živković bude izveden pred vojni sud. Jedan konjanik požalio se svom pretpostavljenom da ga je major Živković naterao na homoseksualni odnos s njim. Aleksandar je. Aleksandar je nezadovoljan otišao kod kralja Petra i ponudio pismenu ostavku. Osim toga. Kada je.. 1931.. Živković je. A pokojni ruski ambasador Hartvig je opisao Crnu ruku kao najomiljeniju. koju je Kralj ostavio da prenoći znajući da će bes proći Aleksandra. da otključa kapiju dvora. U egzilu. najnesebičniju. Imajući u vidu neke izjave o organizaciji i o Apisu 50. ali njihov odnos prema oficirima. koga su se mnogi plašili. Dalji sled događaja bio je: izmišljeni atentat na prestolonaslednika Aleksandra u Ostrovu. a šta vi mislite da smo mi stavili glave u torbu da se vi dvojica (Aleksandar i Đorđe) svađate i otimate oko prestola kao oko kakve igračke. Smenio je vojvodu Putnika. godine odnos regenta Aleksandra. Nažalost.. otišao kod ministra vojnog Stepe Stepanovića i zatražio da se Apis i Milan Milovanović premeste iz Beograda. u kojoj mu je pomagao Svetislav Hođera. Uleteo je u Apisovu kancelariju i otpočeo da ga vređa. drugi se predomisle. "namestio" Solunski proces. počeli su da hapse najbolje srpske oficire kao što su Dimitrijević. Ali imao se utisak da on nije samo to. Posedovao je kompromitujuća dokumenta o budućem kralju. ova dva oficira su Aleksandru izneli niz optužbi protiv Dimitrijevića. Hrvata i To se može zaključiti iz reči Apisa na sastanku Vrhovne centralne uprave avgusta 1912. Ljube Vulovića i Radeta Malobabića. i tako je postao vođa Aleksandrove kamarile." Odgovor prestolonaslednika Aleksandra na molbu ledi Pedžet za pomilovanje Apisa: "Ti ljudi su zlo za ovu zemlju.. idealističku i rodoljubivu čiji je cilj isključivo bio oslobođenje i ujedinjenje svih srpsko-hrvatskoslovenačkih naroda. Stepanović je odgovorio da to ne spada u domen prestolonaslednika i da će o tome referisati lično kralju Petru. Varate se jer smo u stanju da i po drugi put stavimo glave u torbu. Ali oni su osuđeni više zbog onih prvih. Njegova jedinica poslata je da. 50 Vladimir Lebedev. najidealističkiji i najpožrtvovaniji južnoslovenski elementi okupili su se oko Apisa. Najčasniji. Vemić itd. postavio je Petra Živkovića za predsednika vlade. Za prirodu kakva je bila Aleksandrova ovo je bilo više nego dovoljno." Slobodan Jovanović: "Taj Apis koga sam upoznao u Vrhovnoj komandi nije ličio na onu sliku koja se bila o njemu stvorila u publici. Kako je konjica neupotrebljiva u opsadi. bili su spremni da ubiju Pašića i mene. Ostali optuženi osuđeni su na kazne zatvopra. Od stvaranja države Srba. predvodio je pukovnik Petar Živković (1879-1947) iz Negotina (umro u Parizu). major Živković bio je određen da komanduje konjicom Timočke divizije. suđenje i streljanje Apisa. na zahtev kralja. a dobro mu je došla i pogibija vojvode Tankosića. On nije bio plahovit. Grci i Crnogorci. i obrnuto. ministar mornarice u ruskoj vladi 1917. pomogne Bugarima da osvoje Jedrene. a spasao ga je Apis "kako se ne bi ukaljala čast srpske vojske". Ja sam u stalnom kontaktu s Putnikom i Stepom. Aleksandar je počeo da sprovodi plan uklanjanja Apisa i njegovog uticaja iz Vrhovne komande. januara 1929. ili Odbor desetorice za likvidaciju Apisa i "Crne ruke". Ali ne može se reći isto za političare i neke druge oficire." Ljut. Živković i njegovi oficiri provodili su vreme u bahanalijama.

i dva svedoka koji su lažno svedočili na Solunskom procesu: Temeljko Veljanović (Temeljko Veljanovski) i Đorđe Konstantinović (Konstantinovski Georgi). 51 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 150 . kao i VJ. godine okvalifikovan je kao “teška zlodela i deformacija nekih organa bezbednosti”. pljačkaša i sklonih terorizmu. 1937. Na Brionskom plenumu.1956. Rad službe bezbednosti do 1966. Da bi ublažili utisak o pobuni. 1966. Radi se o jedinici čiji su pripadnici. Major Ljubomir Vulović napisao je. Ranković je naložio da UDB-a prikupi informacije o Solunskom procesu. godine radio i za britansku obaveštajnu službu. Dokument o osnivanju JSO navodi: „Ova jedinica bila je angažovana od početka rata na prostorima RSK i RS. osniva zavereničku organizaciju Konspiracija. poput Save Popovića. Dokazano je da je Fadilj Hodža od januara 1944. potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova. Jedan od istaknutih članova Crne ruke Slobodan Jovanović. Mehmeta Hodžu. predvođena Rankovićevim saradnicima. U najvišem rukovodstvu pokrajine otkrili su špijune: Fadilja Hodžu. Interesantno je da Srbija nije imala spoljne obaveštajne poslove u svojoj ustavnoj nadležnosti. godine. da nije bilo atentata na regenta Aleksandra. navodno u šali rekao: "Ćuj Leka.NOMENKLATURA SRBIJE . koji je u organizovao svoje obaveštajne centre svim strankama. godine. Dževdeta Hamzu. regrutni prihvatni centar za izbeglice. novembra 2001. Po direktivi Kominterne oni su radili na razbijanju Jugoslavije i čekali trenutak da se osvete kralju Aleksandru i onome što je on stvorio51. Penezićem. Prvo su. u jednom razgovoru sa Rankovićem. Osnova Jedinice za specijalne operacije bila je specijalna jedinica obaveštajne uprave RDB Srbije. revizija Prizrenskog procesa u Prištini oslobodila je sve osuđene i svima su bile isplaćene odštete. ubica. pod punom ratnom opremom.7. u službi sovjetske obaveštajne službe. Niko od njih nije bio osuđen. U puču protiv namesničkog režima kneza Pavla Karađorđevića 27. Mazluma Nimanija i Imera Pulju. politički je uklonjen Aleksandar Ranković. Ovoj grupi i njihovim pomagačima suđeno je u Prizrenu 12. kada zemlja bude slobodna. navodno zbog prisluškivanja Broza. 52 Akademik Dedijer navodi da je Tito. kao predsednik Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti. u koji je smeštena Jedinice za antiteroristička dejstva Druge uprave RDB MUPRS. U to doba UDB. da bi proveravao podatke koje dobija od Živkovića. Aleksandar je imao i svoje dva paralelna obaveštajna kanala. IMA LI SLIČNOSTI SA BELOM ILI SA CRNOM RUKOM Svaka ozbiljna država unutar obaveštajnih službi stvara i snage za prikrivene operacije. blokirali hamerima autoput kroz Beograd. artiljerija. onaj tvoj Krcun htel bi biti kao Apis".“ Opremanje JSO predviđeno je na principu vojne organizacije: „Biće obuhvaćena sva tri vida. “rankovićevaca”. To su sprečili neki iz vrha KPJ52. veza. a ovaj Aleksandru Rankoviću. ali i belorukaši. godine. pred streljanje. pod komandom načelnika FRANKA SIMATOVIĆA. a posebno na Kosovu i Metohiji. dva pisma o tome šta se događalo u Solunu i poverio ih proti Zdravku Paunoviću zamolivši ga da ih. padobranci. kralj Aleksandar bio je politički i na druge načine vezan za Petra Živkovića. pukovnik u penziji Radoje Lazić. radila je intenzivno na sprečavanju diverzantsko-špijunskih i terorističkih akcija. u "saobraćajnoj nesreći" poginuli Svetolik Lazarević i Slobodan Penezić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Slovenaca. po ugledu na Crnu ruku. na vezi majora Kempa. U njoj se nalazi jedan broj vrlo problematičnih lica. Stefanovićem i Lukićem. dokazano je da je Solunski proces bio montiran. Akademik Vladimir Dedijer piše da Broz nije hteo da se meša jer se radilo isključivo o srpskoj stvari. pokušali su da se prikažu kao "patriote" i novinarima je omogućeno da uđu u bazu JSO. Bio je to uvod u fizičko-političke likvidacije tzv. godine. Avdija Bakalija. Po njihovom odlasku. Prota ih je predao Todoru Mihailoviću u Beogradu. Mustafe Golubića i Božina Simića. preko upravnika Beograda i preko vojnog komandanta Beograda. do 1996. 1965. i pojedini rodovi (KOV – pešadija. Pronađen je član Crne ruke. godine donese Ustav konfederalnih tendencija. maja 1996. preda nekome ko će time moći da se pozabavi. godine. Ovo će omogućiti da se 1974. i dokazano je da su ova šestorica primala zadatke od albanskog rukovodstva i albanske obaveštajne službe Sigurimi. Pred većem Vrhovnog suda Narodne Republike Srbije. kojim je predsedavao Svetolik Lazarević (prijatelj Slobodana Penezića Krcuna). marta 1941. godine učestvovali su bivši crnorukaši. Crnorukaši su. Prizrenski proces podveden je pod "srpsko nasilje protiv Šiptara" i 1967/68. pa su svi osuđeni rehabilitovani 1953. bili u ilegali ili. do pogibije kralja Aleksandra u Marseju (u čemu su im se interesi poklopili sa VMRO i Ustašama). "Vukovi". JSO dobija ovaj naziv na smotri u Kuli 4. kome je Dedijer prisustvovao.

ronioci – 100. nokomponovanih "biznismena"55 i klasičnih kriminalaca većeg "ugleda"“. Sa aerodroma u Bratuncu. alpinisti 100. formirana je avio-helikopterska eskadrila. (nerazumljivo). penzionisani pilot RV i PVO. zabeležio je reči Franka Simatovića Frenkija. istaknuto je da je reč o "profesionalnim ubicama. Rogatici i drugim. Tajna vazduhoplovna jedinica specijalnih snaga pod kontrolom obaveštajne uprave nije presedan u svetu. helikopterima i avionima. brodovima iz Libana. (. nestao je i sledeći put viđen je sa natpisom "Starac Vujadin". tehnike i izvršila brojne složene zadatke u uslovima ratnih operacija. iznošenje deviza iz zemlje itd. Kao bitno. Među označenima da radi u "ilegali" bio je i atentator na Zorana Đinđića . da uđe u tuđi stan i druge prostorije. specijalnu jedinicu "Crvene beretke" pod komandom Žike Ivanovića. tehnička služba 300 i sanitetska služba – 60)“53. Crnogorac." Početkom sukoba u Hrvatskoj i u BiH stvoreno je jezgro vazduhoplovstva "crvenih beretki". Video snimak proslave dana JSO u Kuli juna 1997. iznad Bosne. Petrovac. Ove jedinice nisu ušle u JSO kompletno. U tom periodu njeno delovanje ostaje neotkriveno i pored opreme NATO.. da nosi vatreno oružje i da ga upotrebi. U prilog tome ističe se činjenica većeg broja nerazjašnjenih ubistava kao rezultat međusobnih obračuna mafije i neizmirenih dugova po osnovu "biznisa"“. neobičnim putevima. ali jeste većina njene logistike. za uniforme i oznake potrebno je oko 500. godine povukla se iz ovih krajeva sa kompletnom opremom i tehnikom. i paravojnu jedinicu Medić Slobodana. Po direktivama Jovice Stanišića i Franka Simatovića. teroristima.NOMENKLATURA SRBIJE . Sledeće godine. U izboru modela uniformi. 54 U "Legitimaciji" člana Stranke srpskog jedinstva stoji: "Imalac ove legitimacije ovlašćen je da u slučajevima predviđenim zakonom legitimiše građanina i da ga privede nadležnom organu. a biće plaćeno u gotovom – bez poreza. da se zadrži u njima i da izvrši pretresanje bez naredbe nadležnog organa. detektivske agencije. ratnih profitera. RM – ronilačka jedinica i službe – sanitetska. pred ratove 1991. izviđačkih. specijalnu jedinicu MUP pod komandom samozvanog pukovnika Vasilija Mijovića. telohranitelji i slično). koja je sa improvizovanih letilišta Medeno Polje. kao i formiranju borbene eskadrile. Sredinom proleća 1996. zv. nije pojavio u Kuli. tehnička služba). Treći dokument svedoči da je Obaveštajna uprava RDB sačinila listu od 170 najuspešnijih direktora društvenih i privatnih firmi u SR Jugoslaviji koje raspolažu najvećim kapitalom: „Cilj je da se preko ovih direktora – milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice i njihovih specijalnih operacija“. vazduhoplovci – 200. 55 Kao "biznisi" označeni su šverc droge.Zvezdan Jovanović. adaptiran za bacanje ručnih i improvizovanih avio-bombi. već su pojedinci bili angažovani po drugim "specijalnim zadacima": „U prilog tome je i činjenica da je sastav ovih jedinica najvećim delom na okupu i da su već ugrađeni u "biznis". da se služi tuđim saobraćajnim sredstvom i sredstvom veze radi hvatanja izvršioca krivičnog dela". izvršeno je oko hiljadu borbenih. pred predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem: „Maja 1991. To se posebno odnosi na SDG Željka Ražnatovića Arkana54. U drugom dokumentu piše da je od početka rata 1991. Srb i Udbina prenela tone specijalnih pošiljki. uz logističku pomoć Mihalja Kertesa. iz bivše JNA. Boca.Srbije ili je ta akcija u toku“. veza 100. Slobodan Milošević se 1996.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM alpinisti. zv. i otišao je u Skoplje i ostavio ga na plaćenom čuvanju aeodromu Pančevo. artiljerija 500. legionarima okorelim u zločinima i da su spremni za novac za izvršenje i najokorelijih terorističkih akcija. Mamucovski. u luku Bar. opredelili su se da osnovni model bude uniforma RM. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine pristupili su izgradnji i obezbeđenju mreže malih aerodroma. bio angažovan „jedan broj paravojnih jedinica koje su bile na neposrednoj vezi RDB i MUP Srbije ili su bile angažovane pod maskom specijalnih jedinica RDB odnosno MUP. kopče za ešarpu kao i VJ. Prema dokumentu. jeste.. ljudstva. Prvi helikopteri "Gazela" stigli su 1991. "Crvene beretke" uzimale bi svaku letilicu na koju naiđu: poljoprivredni avion "Antonov" An-2. padobranci – 100. transportnih i humanitarnih letova. i intenzivnog istraživanja stranih obaveštajnih službi. Planiraju nabavku 1000 komada tih uniformi.000 DEM. Flota je kasnije dopunjena. 53 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 151 . opreme. Sokocu. Centri RDB zaduženi su da na svojoj teritoriji "pokrivaju". amblem "vuk" za šapku (1000 komada) i oznake činova na reverima i rukavima (pešadiju – 1000 komada. Navedene jedinice su sa kompletnim naoružanjem i opremom prebačene na teritoriju R. sa još nekoliko.) Takođe 1992. razne privatne agencije (za obezbeđenje. je „zaokružen proces međusobnog povezivanja mafije. RV i PVO – avio i helikopterska eskadrila. Velika Popina. "prate i brinu" o uspešnim firmama i rukovodećem kadru. uvezao je. Naručena je izrada dugmadi za uniforme (6000 komada) i šapke (2000 komada).

. jedan Republici Srpskoj. Preuzimanje Saveznog od republičkog MUP. kada su posle NATO bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske.418. lakim borbenim avionima obeleženim sa "Milicija" i srpskim grbom. Bel 206 "džet rendžer" i Bel 206L "long rendžer" pojavila su se kod Beograda.026 dolara. i početkom 1998. Lamoral i Braunkort na račune Aviatrend u Mađarskoj. a zatim zapadno od Drine u maskirnim bojama srpskih paravojnih formacija. uništen aprila 1999. pa su se kontroli leta i nadležnim službama predstavljali lažnim oznakama. U to vreme nabavljen je luksuzni američki helikopter "Sikorski-76" za prevoz važnih ličnosti. Novac je uplaćivan od firmi Neokom. Krajem 1998. Bugarskoj i preusmeravan na račune Aviatrend. a drugi Federaciji BiH. u zemaljama bivšeg Sovjetskog Saveza nabavljena su 4 borbena helikoptera: 2 nova Mi-17 i 2 polovne "leteće topovnjače" Mi-24V. Iz Sarajeva su nestala i 2 poslovna mlaznjaka "Cesna Sitejšn". Za vezu. septembra 1996. ta 2 helikoptera. Većina helikoptera JSO. bar jedna od tih uplata može se dovesti u vezu sa ugovorom za nabavku 2 helikoptera Mi-17V. Iz tajne baze kod Bratunca. pa "Krila Beograda") preuzeo je lake avione i jedrilice od Aviogeneksa. ali jeste da su "utve" i "pajper" leteli vikendom iznad Beograda i Novog Sada obojeni u crvenu boju Koka-kole (kasnije i Delte i Astra Banke). Prateći tokove novca. prijatelj Franka Simatovića. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 152 .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Sarajevsko 'Oslobođenje' objavilo je da su 2 helikoptera MUP BiH ukrali njihovi piloti i da "lete u četničkoj avijaciji". Mi-17 i Mi-24 nisu uspeli da dobiju civilni status. U Haškom sudu saznalo se da je posrednik u nabavci borbenih helikoptera bio Borisav Milošević. Druga uprava RDB Srbije uspostavila je sredinom 90-tih upliv u sportsko vazduhoplovstvo Beograda. pred napad na Jugoslaviju. a Stanišić. a u nabavci luksuznog "sikorskog" Slobodan Rajh. a po vraćanju u Beograd. omogućilo je prepisivanje helikoptera SMUP u RDB Srbije: 1 laki helikopter Soko "Gazela" i 1 srednji transportni helikopter "Agusta-Bel 212" koji je tada bio na remontu van Jugoslavije gde je prinudno ostao zbog embarga. neki čak opremljeni topovima i raketama. Po završetku NATO bombardovanja.NOMENKLATURA SRBIJE . Na izviđačkim snimcima NATO hangara MUP na Aerodromu "Beograd". borbeni. Oznake na letelicama skrivale su učešće "crvenih beretki". Švajcarskoj. Prema svedočenju Radomira Markovića „predsednik Milošević ga je koristio samo jednom ili dvaput“. smešteni su u veliki hangar JAT. Sponzori Aero-kluba "Krila Beograda" bili su Koka-kola. upisani su u registar civilnih vazduhoplova i nose civilne registracije. oduzeta iz Tuzle. Anteksol. Prema Torkildsenu. Haški istražitelj Morten Torkildsen ustanovio je da je na račune firme Aviatrend. strane TV kamere zabeležile su beg albanskih pobunjenika na Kosovu pred dva Mi-24V koji su tukli nevođenim raketama. 1992. za potrebe vazduhoplovstva JSO krajem 1997. Radomir Marković svedočio je u Hagu da je novac za tehničko održavanje. sa sedištem u Gibraltaru. Na raspolaganju JSO bila je i SA 341 "Gazela" koja se po potrebi pojavljivala sa natpisom "Carina". ambasador SRJ u Moskvi. Tu letelicu strani izvori pominju pod fiktivnom oznakom YU-SAB. Nauru i of-šor i države trećeg sveta. Da li je saradnja bila komercijalna ili po spisku 170 najuspešnijih firmi da se "milom ili silom obezbede sredstva za finansiranje specijalne jedinice". gde su takođe bili helikopteri JSO. "plavi šlemovi" uzeti za taoce. sa istim registracijama kao i kod vlasnika: YU-NCO i YU-HCN. pogotkom u polovinu koju je koristio DB. U leto 1992. a hangar je. Sportski aerodrom kod Padinske Skele. Aero klub "Savski venac" (potom "Radojica Nikčević". uplaćeno 3. koji su 2000. helikopterom sleteo na Pale i dogovorio njihovo oslobađanje. kao izaslanik Miloševića. Delta i Astra Banka. U sklopu priprema za sukob na Kosovu. u Gibraltar. vide se helikopteri Mi-17 i Mi-24. Valerija Černija i Aleksandra Čegoljeva. Oni su evakuisani.. "NIN" je objavio reči očevica „nisu poljoprivredni avioni. vraćeni. laki trasport i izvidanje korišćeni su "Cesna 172". Mi-24 i Mi-17. opremu i naoružanje helikopterske jedinice dobijao od direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa po nalogu Slobodana Miloševića. Na snimku iz Kule Franko je istakao da UNPROFOR na tlu i NATO u vazduhu nikada nisu došli do preciznih podataka o tajnim akcijama.“ "Crvene beretke" i Jovica Stanišić predstavili su se javno tek maja 1995. gađan je ali bez posledica po tehniku. a u jugoslovenskom registru zavedena je kao YU-HEG. Leta 1998. uključen je u JSO. i "Pajper Super Kab" neutvrdenog porekla. Isti avioni izbacivali su predizborne letke SPS i JUL. uz zapadnu granicu Srbije dejstvovala je eskadrila koja nije bila pod komandom ni RV i PVO Vojske Republike Srpske niti Ministarstva unutrašnjih poslova. nije poznato. nego pravi.

Načelnik krim-uprave MUP Srbije Gvozden Gagić. uključujući i komandanta jedinice Dušana Maričića Gumara. Policija je zatražila pomoć i Mire Marković. Milorad Ulemek/Luković Legija utajio je deo para za ubistvo Stambolića. otputovala u Rusiju navodno da "drži predavanja na univerzitetu Lomonosov". koja su izvedena uz saradnju beogradskog Centra RDB. Policija ih je našla preko Dejana Milenkovića Bagzija.. generala Nebojše Pavkovića. Stevan Nikčević i još neki mogli su da pruže saznanja i o ubistvima Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića. juna 2001. general Dragan Ilić. Najčešći putnik bio je koministar Sead Spahović. novembra 2001. prethodna crnogorska kadrovska lista SMIP. bivšeg visokog funkcionera RDB Srbije. bivši načelnik Uprave za administrativno-upravne poslove MUP Srbije. na Vidovdan 1989. izgubljen je insajder mafije pod sistemom bezbednosti. Ratka Romića i Milana Radonjića o Ibarskoj magistrali i o atentatu u Budvi. koji je smirivao pobunu u zatvorima. koji je slao policiji poruke iz Barajeva u pokušaju nagodbe i tako otkrio skrovište dvojice ubijenih. potkradao je fond za pomoć udovicama i siročadi poginulih pripadnika JSO itd. prevezao je Miloševića. kao predsednika Srbije. Imao je diplomatski pasoš Jugoslavije. načelnik Centra RDB Beograd u vreme ubistva Ćuruvije i zločina na Ibarskoj magistrali.NOMENKLATURA SRBIJE . kad joj je istekao poslanički imunitet. sa oružjem u ruci. U skretanja pažnje izgleda spada i kada su dva lica prešla na Batrovcu i kada ih je dočekao neko iz JSO: jedno od tih lica slično je objavljenom foto-robotu. kao i još neki. Univerzitet Lomonosov odmah je demantovao njenu priču. "Sikorski S-76" postao je omiljeno leteće prevozno sredstvo funkcionera nove vlasti a posebno između saveznih i republičkih izbora 2000. iako je MUP Srbije potvrdio autentičnost prepisa. ali je nekako pobegao. i još visokih oficira policije i RDB/BIA. ekipa koja je u Isti helikopter. Tek tada. tada SMUP-a. Najupamćenija akcija helikoptera DB bila je 28. Svetozara Simovića. Milorada Bracanovića. Stevana Baste. Oni. Akcija "Sablja" pokazala koliko su srasli organizovani kriminal i strukture Državne i Javne bezbednosti. To su pokazala privođenja: Uroša Šuvakovića. Borbeni helikopteri JSO predstavljeni su javnosti već oktobra 2001. 57 CRDB Beograd pratio je i prisluškivao i Slavka Ćuruviju do pred samo ubistvo i Ivana Stambolića do pred samo hapšenje. koji je sličan fotografiji.. iz JUL. bivši načelnik SUP Beograd. u pokušaju proboja iz opkoljene kuće u Meljaku. označili su Radomira Markovića kao naredbodavca. Spasojević je. i "navodno vođeni". Legije s naočarima sa falsifikovanog hrvatskog pasoša. avgusta 2002. Gorana Matića i Ivana Markovića. Dušan Spasojević i Mile Luković lišeni su života. Šteta što su poginuli za istragu je neizmerna. Srpski pokret obnove uspeo je da izdejstvuje saslušanja radnika RDB. JSO polako izlazi u javnost. rekao je da se taj i još neki slučajevi „neće rešiti dok se ne konsoliduju državna bezbednost i KOS“. kada su 2 "Agusta-Bel 212" i maskirna "Gazela" u pratnji poleteli sa heliodroma RDB na Banjici da prevezu službenika Haškog suda i pritvorenika Slobodana Miloševića do baze SFOR u Tuzli 56. a bio je i sa Legijom i nekim važnim likovima državne bezbednosti. Pogibijom. u čijem su vrhu tada bili57. koja je neugodna za niz naših i ruskih diplomata (bivši i sadašnji ambasadori i konzuli. i falsifikovane hrvatske pasoše za sebe i ženu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Posle naizgled pasivne uloge događajima iz oktobra 2000. pravosuđa i nekih političkih stranaka. Pismo DSS bilo je nastavak otvorene simpatija te stranke i njenog predsednika za oružanu pobunu JSO. na policijsko-vojnoj vežbi "Štit 2001” i na policijskoj priredbi na Makišu. pet osumnjičenih pripadnika JSO. bivšeg zamenika načelnika RDB/BIA i organa bezbednosti JSO. godine avijacije Resora javne i državne bezbednosti postaju vazduhoplovna jedinica pod kontrolom MUP Srbije. Informativna služba Demokratske stranke Srbije iskoristila je vakuum i pokušala da banalizuje pobunu JSO. Branko Đurić. Kada je otvoren slučaj Stambolić. a zna se da ko je od koga primao naloge! 56 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 153 . i ostaje pitanje: da li su njih dvojica mogli da budu uhvaćeni živi. koja je ubila bivšeg predsednika i premijera Srbije. Na informativne razgovore pozvani su: Milan Radonjić. plasiranjem kako su prepisi telefonskih razgovora Dušana Spasojevića "navodni". bivšeg načelnika Generalštaba. posebno Spasojevića. februara. ali ona je 23. Nakon reorganizacije 2002. dugo nedostupnog istrazi. na Gazimestan. PIPCI “SLIČNOSTI” Po policijskim saopštenjima. imao legitimaciju RDB MUP Srbije. bivšeg pomoćnika ministra SMUP iz JUL.

organi koji istražuju ko je ubio Slavka Ćuruviju rade na "destabilizaciji Jugoslavije"? Na taj način Goran Matić je štitio naručioce. 2. kao savezni sekretar za informacije. kao naslednik Stanišić Jovice na mestu načelnika RDB MUP Srbije. Stanišić Jovici. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojnih droga. Ivan Marković istakao se bestidnim i ciničnim izjavama. Ta količina nije upotrebljiva ni za šta drugo osim za prodaju. zloupotrebu službenog položaja itd. Jovica Stanišić. bili su vrh agitpropa JUL u najgore doba. Pokušaj Matića da kriminalizuje raspitivanje o tome ko je ubio Slavka Ćuruviju pobudio je sumnju da on pokušava da pomogne i zaštiti od istrage podstrekače. Slučaj 660 kilograma heroina RDB MUP Srbije. kod svog sina koji tamo drži kafanu s nekim fudbalskim trenerom iz Beograda. u vezi ubistava Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije. na vanrednoj konferenciji za štampu 14. Privedeni su Bogoljub Bjelica. čime je učinio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. umesto da ga preda pravosudnim organima na komisijsko uništenje. predsednik nevladine organizacije "Sloboda za Miloševića". u skladu sa arogancijom koju je uvek ispoljavala prema državi Srbiji. Ako je pitati "ko je ubio Ćuruviju" "aktivnost na destabilizaciji Jugoslavije". Goran Matić. rekla da će "razmisliti" da se odazove pozivu MUP Srbije na informativni razgovor u vezi izjava Radeta Markovića i još nekih. Goran Matić je. svejedno da li mu je bilo naređeno. Robert Frovik se dogovarao sa predstavnicima pokreta Otpor o aktivnostima na destabilizaciji Jugoslavije.“ Na tom sastanku su. smestio je najmanje 600 kilograma čistog heroina u sef Komercijalne banke u Svetogorskoj ulici i zadužio ključ i ovlašćenje za sef i sadržaj. umesto da je preda pravosudnim organima na uništenje. 3. zloupotrebu službenog položaja itd. Matić i Marković. čiju je upotrebu odobrio Slobodan Milošević. zaplenjenog u dve akcije na graničnom prelazu Gradina. nije istražen. kao direktor Savezne uprave carinaustupio je u leto 1997. preko 550 kilograma heroina. čime je počinio krivično delo držanja veće Na suđenju gen. Nakon pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi saznalo se da su atentatori izvučeni iz Crne Gore vojnim helikopterom. Krstiću u Hagu. Mihalj Kertes. Ta istraga bila je sabotirana. komisijski uništavaju.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM novembru 2000. Profesorka je. Zaplenjeni heroin utajen je od pravosudnih organa. podstrekače. maja 2000. Radomir Marković. i da li je bio svestan posledica. Kazahstan. Branko Crni. Zaplenjeni narkotici po pravilu se. nađenog u martu 2001. Vuk Drašković je odmah ukazao da su osumnjičeni odvezeni iz Budve kolima vojne hitne pomoći do Berana u bazu 7. kao načelnik Resora državne bezbednosti MUP Srbije. ne prijavivši to nadležnom pravosudnom organu. To nije njegovo privatno mišljenje58. i prebacio uz još neke količine heroina u sef Komercijalne banke krajem 1998. da ne propadnu u očekivanom bombardovanju NATO 1999. umesto nadležnim pravosudnim organima. i čuvao je. iako su organima gonjenja bili dostupni: 1. organizatore i izvršioce ubistva. primio je od Kertes Mihalja najmanje 550 kg čistog heroina i. izjavio: „Na jednom sastanku u Laktašima. To odobrenje moralo je ići preko načelnika GŠ Nebojše Pavkovića. tvrdio je Matić. kao visoki funkcioner RDB MUP Srbije. uz objašnjenje da je on bio visoki funkcioner vlade. Posle nestanka Ivana Stambolića. od njega je preuzeo rečenu količinu opojne droge. 58 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 154 . Dok se to razjasni preko poslovično sporog Interpola. bataljona vojne policije gde su ukrcani u helikopter. sredila boravak i pasoš Marku Miloševiću u Moskvi). 59 Svi sa liste putnika bili su na poternici MUP Srbije nakon atentata na Zorana Đinđića. Ivan Marković i Nebojša Pavković. 4. Heroin jeste javno uništen ali niko nije gonjen. pitanje je motiva zbog koga on kriminalizuje raspitivanje o počiniocima krivičnog dela. po identifikaciji i veštačenju. Nakon ubistva Slavka Ćuruvije. čime je počinio krivično delo nabavljanja i držanja opojne droge. osim nekog „Japanca“. proglašavanjem za "destabilizaciju Jugoslavije"? Po tome. organizatore i izvršioce. dok nije otkriven u sefu Komercijalne banke. "biznismena" (crnogorskih i beogradskih). i krivično delo posedovanja i trgovine opojnim drogama itd. odgovoran za svoje izjave. prikrio ga je u sef MUP-a u Kneza Miloša 102. izjave Gorana Matića navođene su u okviru odbrane.NOMENKLATURA SRBIJE . žena koju traže biće u Alma Ati. „dogovorene aktivnosti Otpora poput postavljanja pitanja ko je ubio Ćuruviju“ i druge. Pravosuđe Srbije nije htelo ili smelo da udari na Dušana Spasojevića59. početkom aprila.

u koju će pred bombardovanje NATO Aco Tomić regrutovati Radeta Bulatovića i Gradimira Nalića). počeo 1999.NOMENKLATURA SRBIJE . Bracanović je bio neposredno odgovoran za "zakonito postupanje" Jedinice i za njenu zaštitu od kriminalnih veza. došlo je do kobno pogrešne odluke da se to ne radi. bivši direktor RTS. a jedini glas razuma Slobi stiže od Mire Marković. kako su to zvali. bivši načelnik odeljenja u X upravi RDB/BIA. zahvaljujući vezama sa JNA. ZORAN MANGOTIĆ. bila je u vili na Dedinju.same sebe. lišen je slobode pod sumnjom za posredovanje u uspostavljanju veza zemunske mafije sa nekim državnim organima. u vrbovanju pripadnika bilo je: Slobodan Milošević je pao pod uticaj Rada Markovića i njegovih. pokrenuta je inicijativa za njegovu smenu sa mesta direktora "Gavrilovića". postaje zamenik načelnika RDB Andreje Savića. a na čelo RDB dovedeni su Savić i Bracanović. da nova vlast ima da prihvati RDB kakav je nasleđen. ubistva Ivana Stambolića. RDB i Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije. BORISLAV MIKELIĆ. Oktobra 2000. niti prilikom formiranja BIA. bivši premijer Republike Srpske Krajine. pre atentata na Zorana Đinđića. Ko je ubio koga. Nametao se odgovor da "treba praviti novu". Onda ga je uzeo Franko Simatović i on je postao oficir bezbednosti JSO u vreme najgadnijih radnji te "patriotske" grupacije (u vreme dva atentata na Vuka Draškovića. Andreja Savić smenjen je "radi odlaska na novu dužnost" koja se ne navodi. gde je osamdesetih bio predsednik opštine i direktor mesne industrije "Gavrilović". Onda je primljen u SDB. bio je operativac. Milorad Bracanović. sretali sa Lukovićem i Spasojevićem. prikrivali postojanje velike količine opojnih droga i tako počinili krivična dela zloupotrebe službenog položaja. između ostalih. Do 1995. Trulim kompromisom. Bracanović novembra 2001. RDB je samo prepakovan i održana je konfuzija. Matićevo objašnjenje. blizu Belog dvora (gde je inače beogradski centar obavestajne uprave Vojske. "čija čestitost je duga priča". su predali veliku količinu heroina neovlašćenim licima. a prethodno su o tome u istrazi dali neistinite izjave. koja stoji iza Gorana Matića. ekipa se naučila taktici raspršivanja i ponovnog pregrupisanja. i: Dragoljub Milanović. i sa Republikom Srpskom. Unutar RDB Mangotić je izašao na glas kao kanal Mire Marković. udruživanja radi nabavke i prikrivanja opojnih droga itd. Pali su i Aco Tomić i Rade Bulatović. mimo legalnih.. shvatili su da mogu da smeštaju intrige. koji je uz pomoć Mangotića.Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala otkrila je da su se. Mikelić je rođen u opštini Bosanska Kostajnica. sa mnogo najsavremenije tehnike. kada su on i trust mozgova iz JUL. U akciji “Sablja” pali su. Oni imaju šta da čuvaju . ko je koga štitio i gurao u napredovanju. Napori da se očuva kadrovska struktura bili su očigledni: načelnik RDB Goran Petrović naglašavao je u proleće 2001. JSO je oružanom pobunom oterao Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića. Nepoznata službena lica RDB MUP Srbije i Savezne uprave carina.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM količine opojnih droga namenjene prodaji. za koje su bili JSO i frakcije koje će ubiti Zorana Đinđića. savetnik za bezbednost predsednika SRJ Vojislava Koštunice . bio je prijatelj i saradnik Gorana Matića. koga je ugurao za savetnika za strateška pitanja u RSK. Zet je generala Druge uprave SSNO Ljube Domazetovića. Kad je Tuđman došao na vlast u Hrvatskoj. doturati prave informacije. i da JSO ostaje "za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala". ali je opstao neko vreme. Pravimo paralelnu "Agenciju" koja će Miloševiću. ni odmah. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 155 . i ko se obrukao u operaciji "Pauk" u jesen 1999. Suprotno razumu. ko je krao. Njegov uspon vezuje se za Petrinju. SPS i SRS pokušali da impresioniraju Slobu i Miru navodnom zaverom za atentat. "Agencija". 5.. ko je trgovao heroinom i naftom. da pravi službu bezbednosti pod kontrolom JUL. i u vreme oružane pobune JSO). te je zamenik Andreje Savića. Kome je pao kamen sa srca kada je Spasojević poginuo? Može se reći da je akcija "Sablja" zasekla trulo tkivo sistema državne bezbednosti i postavilo se pitanje je šta bi od organizma ostalo kad se zaraženi organi odstrane. bio organ bezbednosti JSO u vreme ozbiljnih zločina. zloupotrebe službenog položaja radi sticanja materijalne koristi sebi ili drugome. preko Mire Marković. nisu prijavili nadležnom pravosudnom organu te transakcije. rukovali velikom količinom heroina mimo i protiv pravila carinske i službe unutrašnjih poslova. Kadrovski. MILORAD BRACANOVIĆ je početkom 80-tih konkurisao u SUP Beograd i bio odbijen zbog "emocionalne nezrelosti".

a ostali su se ozbiljno ugrađivali. ovaj je predložio Mikelića za premijera. Od autobusa i kamiona osnivao je firme po Srbiji. venčanice. Mikelićev "Komitet za zaštitu interesa raseljenih lica. Njih dvojica prisvojili su matične i zemljišne knjige iznete iz Krajine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM čiji je "Gavrilović" bio važan snabdevač. bivši Martićev čovek. poreuzeo je bivši Biro RSK u Beogradu. 40 kamiona-hladnjača "Gavrilovića". koja nije uspela iako je dobio podršku Miloševića i Zorana Lilića i Goricu Gajević u upravnom odboru. ali ga je. "Kulatrans". Sa Jovicom Stanišićem. Njegov telohranitelj Dragan Vujičić Bego iz Gline. ambicije da postane predsednik Srpske. pa se sklonio u Srpsku. U Beogradu se politički angažuje kroz vojnu partiju SK Pokret za Jugoslaviju i sarađuje sa Mirom Marković i Slobodanom Miloševićem. oktobra 2000. Dragoljubu Milanoviću dao je VMW. Mikelić je postao premijer. pokrenut je list "Nacional". sa Predragom Popovićem. U Srpskoj je imao je dobre pozicije. Istovremeno bio je u upravi FK Partizan.. nakon nerazjašnjene saobraćajke. Mikelić krajem 1993. Korduna i Like. kojim je popisao i vozni park i građevinske mašine: 28 cisterni "Slavijatrans".. davao je vozila Kertesu. kao jedan od retkih. koje u Hrvatskoj nisu važile. da podigne veliki štedni ulog kod Dafiment banke. Radeta Brajovića ("Novosti") i Dragana Antića ("Politika"). Kad je presušio s gotovinom. Arkan i Legija su dolazili da uteruju dugove. Razrešen je nakon 14 meseci. Više od 4 meseca Skupština RSK odbijala je da ga izabere. Glumio je nevladinu organizaciju uz medijsku podršku Dragoljuba Milanovića (RTS). ugradivši se za 50%. Mikelić odlazi iz Petrinje pred izbijanje rata. Mikelićevi poslovi u Srbiji su raznoliki: probao je da uspostavi lanac (svojih) radnji "Gavrilović" u Beogradu. koji je posle prodao i kupio drugi u Molerovoj ulici. pa je Mikelić bio istisnut uz pomoć Mire Marković i Bube Morine koja ga je napadala za "humanitarno profiterstvo". Ima interese u operaciji "Bobar osiguranje" iz Bijeljine. umrlice itd. Ima indicija da se Mikelić. kod Mirka Marjanovića. U njegovoj pratnji došli su mnogi iz SPS i šverceri iz Krajine. a dva meseca pre razrešenja nije dolazio u Krajinu. koga je zvao "šef" i kod koga je odlazio kad god je hteo. stotine putničkih vozila Vlade i opština RSK. Imao je 1996–7. ali invalidnine i pomoć isplaćivao je samo kad je morao. u Progresu. Nakon toga. Od MUP Srbije odmah dobija stan kod stadiona Partizana. Tokom 1993. Jedan od odvratnih poslova bio je sa generalom policije Draganom Ilićem. u ime fiktivnog Biroa RSK u Beogradu. a onda je Jovica Stanišić doveo Milana Babića u Beograd. koji je preko Dragana Garića iz SMUP (ubijenog sa Arkanom) pravio je državljanstva za izbeglice – uz proviziju. godine uspeo je. za određene tarife. Slom RSK dočekao je u Beogradu. Kada su nakon više izbornih krugova za predsednika RSK postavili Martića. RDB Srbije. Ugurao je u Kladušu i 80 šlepera roba. i pljačkali su izbeglice izdajući im potvrde za pasoše. Najslađi posao izveo je sa Draganom Čičićem iz JUL. objavljivao svoje stavove u "Svetu". Banije." (ne koristi termin "izbeglice") je bezdušna pumpa za bogaćenje od narodne muke: Mikelić je punio budžet Komiteta.NOMENKLATURA SRBIJE . opranim u Bijeljini. Arkanovoj SDG itd. naročito u banjalučkoj regiji. Čičić je to izvozio u Italiju. Nakon 5. sačinio je "Spisak pokretne imovine sa područja RSK". krštenice. i sa ekipom iz JSO koja je radila Zapadnu Bosnu. po završetku razgovora Galbrajta sa Milanom Babićem. Mikelićevi i Ilićevi ortaci iz MUP RSK i RDB Srbije. ali je odustao uvidevši da nema šanse. bio je drugar. presreo i posvađao se oko nekog naftnog aranžmana. kao savetnik u Progresu. 1995. bavio pranjem novca za Mirka Marjanovića. kada su se posvađali. čime je i pao u oči policiji u akciji "Sablja". bavio se krađom nafte iz Jadranskog naftovoda kod Siska i švercom u Srbiju. preko koga je još 1995. jer je drvo bilo besplatno. i angažovao se kroz "Komitet za zaštitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavičaj". i oružje koje je Gadafi platio Slobi za Abdića 1994. dolazi u RSK kao šef izbornog štaba Milana Martića. pa je veštačko đubrivo iz Kutine Mikelićevim vezama išlo u Kladušu. To je išlo do 1998. i udomljuje se u Beogradu. juna 1995. vlasnikom „Drvoplast“ iz Kraljeva. njegovim parama. Osnovano se sumnja da je ekipu Dušana Spasojevića koristio za uterivanje dugova. blizak Arkanu.. pokušavajući da sarađuje sa "Lastom". U jesen 1995. trgovinom mesnih proizvoda kroz firmu Galames. uz podršku DB Srbije. Mikelić je po naređenju Miloševića izbegavao. u januaru 1991. stotine kamiona i autobusa. "Sombortrans" itd. bili su zaduženi za lažne saobraćajne i vozačke dozvole koje su u Srbiji izdavali izbeglicama. Tošo Rajić i Đuro Škaljac. Sa Arkanom i Goranom Hadžićem pokrali su ogromne količine kvalitetne hrastovine iz Istočne Slavonije. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 156 . Pripremne razgovore o Planu Z-4 sa ambasadorom SAD u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom.

Ne umeju da kažu ko je platio. da je uključen u to. međutim. što da zaoštravamo. ako je dobrovoljni prilog to je investicija u budućnost. a MUP tvrdi da nije. emitovale su reklamne spotove JSO. da radi za Amerikance. oktobra. Važnije je naći one koji su plaćali i obećavali plate. Pominje se Miroljub Savić. "legalisti iz Kule" hvalisali su se da njima ne treba Mihajlovićeva plata. jer "imaju sponzore koji će ih plaćati i hraniti". Ovi koincidirajući potezi ocrtavaju osnov sumnje koji je trebalo istražiti. znak da se neće libiti da uhapse i Vojislava Koštunicu.. i da oni nemaju ništa protiv. lansirao priču kako će "Duća postati premijer. Vojislav Šešelj plasira "poverljive informacije" izvora "Laufer" u javnost. Negodovali su zbog hapšenja Radeta Markovića. Ljiljana Nedeljković. . jer i pored toga što je Zoran Đinđić objasnio Vojislavu Koštunici zbog čega ne može da ga postavi na mesto ministra policije i dao mu dokaze za to. "Nedeljni telegraf" je čak. Ovi napori da se atentat na Zorana Đinđića olako proglasi za pokušaj državnog udara nisu bezazleni. veličaju JSO. medijski radnici i stručnjaci osećali potrebu da do kraja investiraju u JSO? Ako je iznuda to je investicija u sigurnost. u novembru 2001. Razne televizije. Kampanja bagatelisanja "državnog udara" pre ozbiljnih dokaza kako bi bila preuzeta vlast. Ako to nije neki problem i ako je čist. Tokom oružane pobune JSO. smestili su se u MUP Crne Gore kao savetnici. Zašto su neki biznismeni. ili 7. Legija ministar unutrašnjih poslova. po kome je tada ležao od teške koronarne insuficijencije. uz pomoć Gorana Petrovića. da iza svega što se u Srbiji dešavalo prethodnih deset godina stoje oni. koje je rešeno policijski . Nije prošlo 15–20 dana. kada se rukovao sa Slobom. u smislu da je bilo jasno da tu neće da završi. Njegova nervoza je smirena time što je postavljen Milorad Bracanović za šefa Sedme uprave. Zoran mi je dao papirić na kome je pisalo to ime. Tada je Ljiljana Nedeljković koja je kućni prijatelj sa Radetom Markovićem i njegovom ženom. Koštunica je rekao: “kakve veze ima. Rade Marković je bio uhapšen i tad počinju problemi. našli čoveka koji je sve priznao i pokazao gde to vodi. Ja sam ga video zbog toga što je između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice već izbio sukob oko Gradimira Nalića. da me pita da li znam ko je Goran Petrović. Najveći udarac koji su oni doživeli. neke stranke izmiču se iz važnih političkih poteza Vlade Srbije. Firma Gemaks prvo je opremila sanitarijama centar JSO u Kuli. hirurg iz Sremske Kamenice. Tada me je drugi put u životu pozvao telefonom.Izvestan broj Crnogoraca u međuvremenu ubijenih u Beogradu imali su legitimacije Državne bezbednosti MUP Crne Gore. nego ko je kritikovao Đinđića. Tog trenutka počinje potreba kabineta Vojislava Koštunice. oni se ljute.NOMENKLATURA SRBIJE . kao nismo ih konsultovali. je rešenje Ibarske magistrale. pa je. U sponzorstvo spada i pitanje: ko je 2000.. a u Crnoj Gori nema istraga. neko sastavlja i dotura "Reporteru" lažne "spiskove Haškog tribunala" ne bi li pojačao već postojeći strah "crvenih beretki". DSS blokira pokušaje razobličavanja bivšeg režima zarad "kontinutiteta" i "legalizma". poznat sa snimka JSO u Kuli 1997. Tada je bilo jasno.Pokloni Mihalja Kertesa ilustruju model ponašanja. godine potpisao lekarsko opravdanje Spasojeviću. Dva visoka oficira JSO. bez ograde. dezavuiše istragu. Tu konturu. kada se utvrdilo da nije to on. agresivnom reklamnom kampanjom na ulici i u nekim medijima nameće se JSO.ljudi iz državne bezbednosti utvrdili su da je taj kamion korišćen. Poslovni kontakti crnogorskih bizmismena na veliko i njihove srbijanske braće u Hristu poznati su. i dao mu alibi za budvanski atentat na Vuka Draškovića? Spasojević je uvek imao lekarska opravdanja za alibi. negodovala zbog toga. iz Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 157 . Od tog trenutka počinju savetnici Vojislava Koštunice da ga upozoravaju da je ovo što su Zoran Đinđić i Dušan Mihajlović uradili.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Od novembra 2001. i da treba da obavimo razgovor sa njim. a Ceca ministar kulture". SVEDOČENJE VLADIMIRA BEBE POPOVIĆA “Saznao sam od Dušana Mihajlovića da postoji Goran Petrović. bila priča da je on izdajnik. sklonićemo to”. pre toga me je pozvao 6. Postavljenje Gorana Petrovića je iznerviralo Milorada Lukovića. posle pola sata. a ni u to se ne ulazi. neka ga postave. da li može ovaj čovek da postane neki načelnik. naizgled nevezano. a do bekstva Legije uređivala mu je kuću. neke agencije i mediji eksploatišu i na brzinu površno prave scenario "državnog udara" samo zemunskog klana i JSO. i rekao: “pitaj Gorana. Radojica Rajo Božović i Vasilije Vaso Mijović. neki mediji i stranke. da je on brat Munje. a niz novina ih je štampao. Kroz istu Miloševićevu i Bulatovićevu infrastrukturu u spoljnim poslovima "kraljevi kocke" i koječega stekli su pozicije u Moskvi i mestima bivšeg SSSR. da je prethodno sa njim razgovor obavila šef kabineta Vojislava Koštunice. lopova sa Novog Beograda. koja je već otvorila neke teme u tom pravcu: . što je ostalo bez objašnjenja iako ova lica prolaze kroz krivičnu evidenciju.

i Vojislav Koštunica. ako biste se vi pobrinuli za njegovu porodicu i eventualno za neke stvari da on dobije. ali su brzo stavljeni u isti koš. možda bih ja mogao njega da ubedim da se on preda. A Zoran je njemu odgovorio: “super bi bilo da se predaju i jedan i drugi. To je bila udarna vest u svim medijima. Deset godina živeli smo u zemlji gde su oni stvarali mit o sebi kao nacionalnim herojima. medijski linč koji je započeo – to je već treći mesec kako divlja duvanska afera “Nacional” proizvedena u Zagrebu. žena – penziju. advokat Toma Fila izašao je javno da je na stolu Vojislava Koštunice video dopis Haškog tribunala kojim se traži da se izruče Jovica Stanišić. Gradimir Nalić. Rade Bulatović. protiv funkcionera državne bezbednosti. da bi iskazao poštovanje novopostavljenim Andriji Saviću i Bracanoviću. uz pomoć ovakve policije i privatne Službe državne bezbednosti. Zoran je bio u Parizu. kćerka – stipendiju. i traže smenu Gorana Petrovića i Zorana Mijatovića zato što se fotografija pojavila u „Nedeljnom telegrafu“. prvi put od početka Zoranove vlade. kako koju fioku otvorite. koji organizuje Dušan Mihajlović. Zaoštravanje te atmosfere. na koji poziva Zorana Đinđića. bivšeg načelnika policije Republike Srpske. U januaru 2002. da je sledeći potez Zorana Đinđića hapšenje Vojislava Koštunice. u njegovo vreme je bilo preko 700 ubistava na ulicama Beograda. Miću Stanišića.. rekao je: “Pa. Ali ljudi kakav je Jovica Stanišić i struktura oko njega. Karadžić. i kada je rekao da je to vrlo loše za tu nestabilnu vladu. više od 50. on malo. Stambolić. Ja sam prisustvovao sastanku Zorana Đinđića i Jovice Stanišića. gde je glavni akter Zoran Đinđić i njegov poznanik koga je upoznao četiri meseca pre toga. On je te večeri pozvao.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM političkih struktura uz Koštunicu iz Miloševićeve strukture vlasti. Ponudio je Martića. Hapšenje Miloševića bila je kap koja je trebalo da bude dokaz Vojislavu Koštunici da Zoran Đinđić i njegova vlada. kada je on tražio posle neke od operacija (hirurških) da se sa Zoranom vidi. da li će propevati. ja bih mogao možda da ubedim Martića. Vojislav Koštunica izjavio je te večeri. da je to državni puč.. a savetnik Vojislava Koštunice. U tom cilju pokušavaju da iskoriste hapšenje Miloševića. Od tog trenutka počinje rušenje Službe i diskreditacija Zorana Đinđića pričom da je kriminalac... Ja sam sa Zoranom došao kod njega i onda je on počeo da se raspituje – Hag. Prisustvovao sam tom razgovoru kada je pitao da li je to tačno. Čedomira Jovanovića i eventualno Zorana Živkovića. Hapšenje i izručenje Miloševića je bila kap koja ih je uspaničila. i zlato koje je nađeno.NOMENKLATURA SRBIJE . je skup državne bezbednosti na Kolarčevom univerzitetu. i sa grupom svojih najbližih saradnika otišao u Ub u kuću jednog od ljudi koji su bili na tom sastanku. s obzirom da se bave bezbednošću predsednika države. i Bulatović. to znači rušenje države i Zorana Đinđića. Zoran Mijatović zamenik načelnika državne bezbednosti. zato što su dobili u ruke kutiju na kojoj. da je sledeći korak hapšenje Koštunice. Prilikom izručenja Miloševića. svih koji su se plašili otkrivanja istine. Zoran je pitao Karlu del Ponte da li je to tačno i da joj kaže da ako nemaju nikoga drugoga protiv koga bi podigli optužnice nego traže baš ove ljude. bilo ostali funkcioneri u svojim strankama. Branu Crnčevića. i tako. su direktni pokrovitelji JSO. ispadaju leševi. Milorada Bracanovića i Andrije Savića. pod utiskom priča svojih saradnika i struktura koje su 10 godina vladale. i krivične prijave koje su ti ljudi podneli. Onda je ovaj oko Frenkija: “Je li može Frenki da ostane”? U maju 2001. To su ljudi koji od tog trenutka. a svaki drugi će dovesti do JSO. a je li bi to bilo dovoljno da se ne traži Karadžić”? I šta Zoran misli o Karadžiću. uz institucije kakve u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 158 . zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović”. i nekoliko najintimnijih prijatelja. rasturanje DOS. Ibarska. Ali. Čak je i njegova stranka bežala od sukoba. Zoran je zvao Karlu del Ponte. i tu su ostali do zore i dogovarali se da se okrenu Koštunici. kad Radeta Markovića stave u zatvor. Za vreme Radeta Markovića su se odigrala neka od najspektakularnijih ubistava: Ćuruvija. čim su i pored toga što je vojska pretila da će “migovi” srušiti helikopter. komandant Jedinice za specijalne operacije je bio u penziji ili suspendovan. Milorad Luković (i spisak sa imenima koji je kasnije objavljen u “Reporteru”). čovek koji je bio načelnik te Službe u vreme kada se u Beogradu dogodilo najviše ubistava. ali svejedno. Zoranov je kadar. Gradimir Nalić je seirio: “evo. Najveći problem bili su Petrović i Mijatović. održavaju kontakte sa Bracanovićem i Savićem i Zoranu je jasno da uz ministra policije kakav je Dušan Mihajlović. Tu su i Tomić. Franko Simatović. Martić i tako dalje. Tu je. i Nalić. koji su u međuvremenu bilo postali članovi DOS. ili povezanosti sa JSO. znam zato što mi je pričao svedok tog sastanka koji je bio na toj večeri. Savetnici Vojislava Koštunice. izuzev Gorana Vesića. Aco Tomić šefa državne bezbednosti. u zemlji gde Milošević još uvek može da postane neki predsednik i da oni sada traže čoveka koga je Zoran Đinđić postavio na mesto zamenika načelnika – nije on. koju navodno vode njegovi ljudi. koji je političar i mora da vodi računa i o sebi i o stranci. napuštanje vlade.

da im je zasmetao jer im je politički protivnik. a štiti Čumeta”. njegov zamenik Nenad Milić. ako želite. Od stranih službi koje su radile. i Pavković. pošto je već postojala ta priča koja je izašla iz policije. sve ih bre. a da se to ne bi na njega Zorana slučajno odnosilo. nije ni svestan kakav je to mrak. milionima. i predsednik Boris Tadić. Na jednom od sastanaka koje je Zoran Đinđić organizovao za borbu protiv trgovine drogom. lociran je u Beču. zato što svaka tajna stvar koja od strane vlasti bude napravljena ili urađena. kao Zoran se bori protiv organizovanog kriminala. na sastanak. jer je sa Čumetom. koga god. ne interesuje me. pohapsite. sa UBPOK. vi posle terate po svome. Zoranu Janjuševiću ili nekom drugom. analizi. jer vojna služba bezbednosti je prisluškivala državu Srbiju neovlašćeno. znači. ali mislim da sam bio i prisutan. da je to veza Republika Srpska – Momo Mandić i tako dalje. od kojih sam spomenuo Engleze. u Kotoru – neki irački dinari. Poslednja priča koju je pokušavao. Mislim na bandu Dušana Spasojevića. Zoran Đinđić je između ostalog rekao. ili nekog od telohranitelja Zoranovih. ako hoćete da znate gde su Simovići ili ne znam još ko. mislim na vrh Jedinice za specijalne operacije. uz javnu scenu koja je okrenuta protiv Zorana Đinđića. da to radi njegov štab. kao i danas. Gorana Bojića pobratima Nebojše Pavkovića iz Banjaluke i ortaka Jovice Petkovića. o nekom zlatu. Minhen. pre svega na njihovog komandanta koji svoju nervozu i osećaj napetosti trenutka i ne skriva. šta njemu treba da priča na sastanku da je Čume kriminalac. Zorana Đinđića. da to radi Aca Tomić. Šta to drugo dokazuje? Tamo dolaze i ovi drugi i. znam da je došla do Nenada Milića. da su to ljudi. ali ne može naša policija i vlast. Ali je zato stigla informacija do njega da je izgleda provaljen i da promeni adresu i verovatno je to znao od pre nedelju dana. Dragoljuba. Zoranu preneo. Posle 5. to je sve ološ!”. već uveliko počela ta saradnja. svi o tome imaju podatak već 2 meseca. i mi smo dobijali podatke da su oni jako. kao. na kome su bili prisutni ministar policije. Bebu. koji je prilikom posete Austriji imao zadatak da razgovara sa Austrijancima kako će se to dogovoriti. na koji sastanak je otišao uz posredovanje tog Gorana Bojića zbog toga što su u vreme Koštuničine predsedničke kampanje svakodnevno u listu Nacional izlazila pisma Ljilje Buhe i svi smo mi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM državi imate. Beč. ljude koji su sprovodili i pripremali tu akciju koja je kasnije nazvana “Svedok”. tako se funkcioniše poslednih 50 godina u ovoj zemlji. gde će da se skloni i da mu zamene auto koji vozi. Nebojša Pavković je preko tog svog pobratima došao do Popovića. dao sam policiji i Karleuši. koju mi je Nebojša Pavković predao. dovoljno je da odete u Beograd četiri dana u neki kafić u Zemunu ili u Stahinjića Bana ili u inostranstvo. Sutradan je Dragoljub. Aca Tomić ih je upozoravao gde da sklanjaju Ljilju Buhu. Svako to može da uradi. sa kojim je imao kontakata koliko i pre 5. BMV M5. čiji je vlasnik bio Momo Mandić. To znam zato što su mu ovi moji menjali marke u evro. Tom prilikom. znači sa tog sastanka gde je bilo petoro ili šestoro ljudi. Taj neko drugi ne može da bude niko drugi nego Zapad. posle 3 dana ćete stupiti u kontakt sa njim. od strane ove države nije obavljen ni telefonski razgovor sa nekim u Austriji da se kaže. Dušan Spasojević. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 159 . jer oduzima glasove od Koštunice. Boro Banjac koji je smenio Kneževića. Materijalni dokaz koji sam dobio i predao policiji je magnetofonska traka snimljenog razgovora između Nebojše Pavkovića. on je na tom sastanku rekao: “Ej. šef BIA Goran Petrović. Ništa nije urađeno. Predraga Popovića. glavnog urednika Nacionala. Na toj kaseti Predrag Popović kaže da to nije dečija igra i da zbog toga Pavković ne treba da brine. Naravno. sa Popovićem. načelnik Knežević. šef beogradske policije. “ tamo je”. Vladimir Milosavljević. Tu kasetu. tražio novu adresu. pošto je Zoran znao da se to priča i pošto je video oni se kao gurkaju. ali je zadovoljena forma. on mora da se okreće nekome drugome. znam da Šešelj drži četrdeset ili šezdeset miliona maraka u nekom stanu u Šumicama kod sestre. materijalni dokaz. Čumeta. do trenutka početka priče o njemu kao zaštićenom svedoku. kao “nije to u redu.NOMENKLATURA SRBIJE . oktobra. Na tom sastanku. državna bezbednost. mislim preko Veruovića. Kada je bilo hapšenje Šešelja. ne mogu da se setim tačno kome. oni su znali. Milan Obradović. Vlast direktno štiti optužene za ubistvo Zorana Đinđića. Mile Novaković glavni operativac koji je to radio i oni su sužavali obruč oko te grupe. optuživani da štitimo Čumeta. SID. oktobra ih je bilo tri ili četiri. O tome su obavešteni državni organi Srbije. da je o tome obavešten MUP. kako god da se to zove. to nije bila jedina služba koja je radila na praćenju. Do juče. formalnog vlasnika lista Nacional. šta je to sada. ko god da ima veze. magnetofonska traka koju je Nebojša Pavković snimao tajno. sutradan izađe kao informacija. jako aktivni. Kontakte sam održavao ja i bilo ih je možda desetak. Odlučnost su 100 odsto pokazivali ministar policije Dušan Mihajlović. on je rekao: “ hajde da uradimo akciju. za vreme sankcija. mislim da je bio Vladan Batić i bio sam prisutan ja. okružni tužilac Rade Terzić.

Dnevni list “Dan” je list vojne obaveštajne Službe i oni to ne kriju. kao vlasnika “Nacionala”. Oni su dobili nalog da uhapse dva čoveka. Pošto su ovde imali medijski monopol. ali to je list vojne Službe bezbednosti. što je tog dana bila glavna tema na BK televiziji. bio je i ostao list vojne obaveštajne službe. Vladana Batića.. Siguran sam da to njima nije palo na pamet. Te noći i tokom sutrašnjeg dana. a ne Gorana Petrovića. pa u deset tačaka. a onda su neke neobaveštene nevladine organizacije sa Zapada u njima prepoznale snagu koja treba da ruši Miloševića. da nije dobro što smo prekinuli kontakt sa Jovicom posle Gavrilovića. pa nisu doveli majora Batića da se izvini javnosti što je lagao da su to obični građani. Gorana Petrovića. kojim traži od rukovodstva države – Vojislava Koštunice. kao posle paljenja Vuksanovićevog automobila.. Ne ulazim u to da li su to bili ratni zločinci ili nisu. držao pres– konferenciju i objašnjavao i čitao političke zahteve. oktobar 2000.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Jedan od spiskova je pred pobunu “Crvenih beretki”. znači Dušana Spasojevića. Meni je jasno rečeno “igrali ste se sa vatrom. sve ono što je ona imala priliku da čuje ili što je neko ko je svedočio rekao.. i operativno uređuje dnevnik BK televizije. koji je takođe osnovala vojna služba bezbednosti i novinari koji su tamo radili. protiv “lopova”. dok Zoran Đinđić nije u zemlji. vi ste u svim vestima imali tri i po minuta kako se desio “Vuksanovićev automobil” i njegovu izjavu. MUP. i evo. ili za kabinet Radovana Karadžića u informativnoj službi Vojske Republike Srpske ili u Birou vlade Republike Srpske u Beogradu. Oni su rekli da nisu i ispostavilo se da je jedan priznao da jeste i ispričao o zločinima koje je učinio i dobio je 15 godina. 2880 poštuje naredbe Jovice Stanišića. Hag. Prorokovićevo pismo između pobune “Crvenih beretki” i ubistva Gavrilovića. Oni su našli povod izmišljen i zahtev potpuno netačan. da joj dostave u najkraćem roku podatke koji se odnose na te i te periode.. SNP. video sam se sa Ljubišom Buhom. i “izdajnika” Mila. gde podmetnu neke. a sa druge strane. bez znanja načelnika RDB i bez znanja ministra policije. koji je potpisala Karla del Ponte. Zorana Đinđića. jesu ljudi koji su radili. rekli smo vam nemojte. je. jedinicu kao JSO. rekli su: “osnujte i tamo dnevni list” i – osnovan je “Dan”. koje je počinjalo sa “Kako se krsti. da ga ne čudi u zemlji gde je vlast ogrezla u kriminal. pod izmišljenim imenom Major Batić. “nije Goran Petrović DB. a dopis je stigao početkom novembra. nego su nalog dobili od savetnika Vojislava Koštunice i uz pomoć vojske i vojne obaveštajne Službe. i spisak od jedno 140 imena među kojima su Milorad Luković.” što nije tačno. pošto je to bila nedelja. vladu.. Čovek. koji je držao pres–konferencije u Kuli. da li su bile prave. Oni imaju. kao i “Reporter” u Banjaluci. Od tih 3000. Ti politički zahtevi nisu pisani u Kuli. ali je slučajno. doveden je osoba. da on okupi ljude. novinari koji rade u tom listu su ranije radili u vojnoj službi bezbednosti. DB. tužioca Terzića. slali smo vam poruke. Onda se deo rukovodstva SNP posvađao pa su najurili Momira. dovoljno da ga pošaljete do Legije. iz vojne obaveštajne Službe. Pismo je na engleskom. pisao isti čovek koji je pisao i pismo Dejana Mihajlova. Nama su slane poruke “Nemojte da se igrate”. On je u isto vreme savetnik predsednika Koštunice za medije. jer “Jovica drži sve”. i izručenja Slobodana Miloševića. Dušana Mihajlovića. Onda su našli povod da to može da bude prilika. kao Željko Cvijanović za vojsku Republike Srpske. Jovicu Stanišića. Kada se završio rat.NOMENKLATURA SRBIJE . tako što je vojna služba bezbednosti dobila nalog od Slobodana Miloševića da pomogne “časni deo crnogorske javnosti”. pa je tako “Reporter” u 5. dve nedelje pre pobune. kada je došlo do blokade na Drini. Imaju oni mnogo listova kroz prikriveni kapital. pa ne možete lako da dokažete da je to vojno. pošto je posle akcija sledio medijski napad. u novembru 2001. Dobili su nalog od načelnika Službe i mogli su da odbiju taj zadatak. godine ušao kao “osvedočeno nezavisno glasilo nezavisnih novinara. ne zato što je tukao “Otpor”. naprotiv. U knjizi “Vojna tajna” i u intervjuu Nebojše Pavkovića imate izjave da je list “Dan” osnovan. kao i “Ju–info”. da li su bile one što smo tokom “Sablje” videli da su štampali onaj bivši policajac i Milovan Brkić. Oni nisu imali potrebe da pitaju koga zapošljavaju. U Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 160 . oni su prekomandovani u medije. Ko bi zapalio Vuksanovićev automobil star 20 godina? Imali ste list vojne obaveštajne Službe. I. on je jedan načelnik i njegov zamenik načelnika”. predsednik televizijske akademije na BK univerzitetu. Vlast znači da morate da imate ulicu na svojoj strani. ali je bilo jasno šta je namera optužbe na Zorana. nego zato što je uveo blokadu na Drini. Oni su ga sproveli. kada nema vesti. ili početkom oktobra 2001. Da li su to bile značke vojske. da im pokaže i kaže: “potpis Karla del Ponte. “. rade u “Kuriru” i “Nacionalu”. koju u to vreme uređuje savetnik predsednika Koštunice za medije. vi ne znate šta znači vlast. tvoje ime”. ili za kabinet Biljane Plavšić. po principu pisma Dejana Mihajlova. napadali su Miloševića. Zvezdan Jovanović. a ostao je militantniji deo ali su se posvađali i sa Bulatovićem. osoba koja je izmislila čin i ime. U DB radi 3000 ljudi. jer. Najčešće. i nije slučajno baš ta osoba koja je dovedena. “Nemojte da ostavljate ljude”.

i na tom sastanku je bio i tada ministar pravde Vladan Batić. Tražio je da se vidimo i upoznamo i upoznao sam se u kabinetu Zorana Đinđića. na kraju ipak se taj sastanak desio i postoji živ svedok. Kao. to su kupili i to su uveli posle dolaska Koštunice na vlast i to će vam reći svaki službenik strane ambasade u Beogradu. izvinjavam se”..”. Za to je postojao poseban softver i specijalne mašine.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Danu” ste tokom 2001. to je naša greška”. i četiri meseca sa njim nisam razgovarao i Zoran me je pitao i ja sam mu rekao: “Zato što me laže. on je mene pitao i ja sam mu rekao šta imam da mu kažem oko toga i članaka. Sećate se otvaranja one njegove fabrike.. koliko je cigareta Zoran Đinđić prošvercovao. ko ti je rekao ”? “Aajoj. Za šefa tehnike dobili su čoveka iz vojske i na sva ključna mesta postavili su ljude iz vojske. Pozvali smo Kačarevića: “Odakle ti to. da nije bilo u drugom. pa ne znam. u periodu od 10 meseci. i Vladanu Batiću. mogli da čitate informacije koje su se bazirale na presretnutim razgovorima Zorana Đinđića. ti samo ćuti ako te zovu. gde su postavili svoje ljude. pa je u tom smislu intonirana ta izjava.NOMENKLATURA SRBIJE . Ja sam taj susret izbegavao više od 2 meseca. bili mediji gde su svaki dan. ali to nosi Kosta Čavoški i pokazuje u javnosti kao krunski dokaz da su oni uhapšeni tog dana. Dešavalo se da su dinamitom razvaljivali vrata nekih stanova i da je po 20. videli smo u novinama informaciju. i tako dalje). To je rekao meni. šta je rekao Ivo Pukanić. Bio sam ubeđen da je tako. da li je normalno da on objasni tu i Zoranu Đinđiću i Batiću. ne znam mu ime. Urednik je bio Slavoljub Kačarević. Na tom sastanku. Gradimira Nalića. nego šverceri cigareta. a posle toga pojavila se informacija da je Čeda na Kopaoniku sa Legijom. Dragana Jočića. 30 i 40 porodica koje su u toj zgradi živele to znalo i sutra ujutru javili: “noćas izgleda da su nekog pokupili” i tako dalje. viđeni su. zbog čega on daje svaki drugi–treći dan izjave oko toga da je Zoran Đinđić švercer cigareta i da je vlada švercerska. Onda sam poslao poruku Čedi: “više nemoj da mi se javlja”. gde otprilike piše “prema nepotvrđenim informacijama”. pri čemu. Ova takozvana BIA je ekspozitura vojne Službe bezbednosti. Zoranu Đinđiću. Nije on to ni gledao niti se razume šta su mu podmetnuli .. U kampanju su se uključili savetnici Vojislava Koštunice. Njima su listovi. Jovaševića. kakvo mišljenje ima Ratko Knežević. a on je tražio je da se sa mnom vidi. 40 ili 50 naoružanih policajaca u punoj ratnoj opremi upadalo u zgrade i ljudi su to mogli da vide. što nosi podatke stranim obaveštajnim službama. ili me je zvao Ivan Đorđević iz MUP i pitao: “odakle ovaj podatak”? Jedan mali tekst. i tako dalje. Aleksandra Tijanića.. koji je trajao 15 minuta. ti kaži – to je u redu’”.. kakav je “Dan”. ispred kuće u Šilerovoj opservirali grupu Dušana Spasojevića i onda videli Čedu kada izlazi. ali sam ga onda pitao i rekao mu. sutra si na naslovnoj strani ‘Dana’. i on je to iz drugog izdanja izbacio na našu intervenciju.. Oni su. Ja sam imao priliku da budem na razgovoru kada sam se prvi put upoznao sa ministrom koji se zove Velimir Ilić. to mi je rekao zamenik ministra policije Nenad Milić. gde je po 30. kao što Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 161 . vrlo prikriven. ja sam se sa Čedom pre ubistva pomirio. Kupili su opremu za prisluškivanje u vreme ministra Borisa Tadića. mislim na članove stranke Vojislava Koštunice koji su u to vreme imali priliku i obraćali se javnosti: na Dušana Prorokovića. da bi mesec dana pre ubistva Nenad Milić došao sa Čedom u moju kancelariju. Vladan Batić. gde ovaj što se zove direktor. Tih 7–8 dana bilo puno policijskih akcija. Mene Ratko Knežević zovne iz Londona i kaže: Veljo. ljudi sa Kipra kada je trebalo da otvore tu fabriku i onda se u novinama pojavila priča da ti ljudi sa Kipra nisu proizvođači. predstavlja njihovog zaposlenika. razrađivali temu Zorana Đinđića. da su pitali on bi to sam objavio. i onda se to pojavilo u nekoliko novina za koje se vezivalo da ja imam veze sa njima i da “pišem” tekstove da Velja Ilić to radi.mogućnost da se aktiviranjem mobilnih telefona koji imate u džepu on aktivira i pobudi da radi kao mikrofon. napao sam ove iz vlade. mislim na savetnika za ljudska prava. naročito da je povezan sa međunarodnim švercerima cigareta. ali. U isto vreme se taj Ratko Knežević svakodnevno čuje sa savetnikom za medije predsednika Jugoslavije. Ilić je tražio da se sa mnom vidi zbog toga što su do njega dolazile informacije da se protiv njega u novinama vodi hajka. Mi to nismo demantovali. to ti je super za stranku. zato što se druži i dalje sa Dućom i Legijom”. bivši savetnik Mila Đukanovića. “iz izvora bliskih istrazi”. proveriću. tako što su. Mislim da je tada Kačarević rekao: “Izvinjavam se. ali smo dan ili dva posle toga imali jedan od tih brifinga gde je neko primetio da je to bilo u prvom izdanju. njegovi napadi na Zorana Đinđića. Aleksandrom Tijanićem. za tebe. “jedan od izvora nam je rekao da su najverovatnije juče u nekoj akciji uhapšeni Luković i Spasojević. ili. Stanka Subotića – ko se vozio avionom. navodno. šta je rekao Ratko Knežević. na šta mi je on odgovorio: “Nemam ja sa tim nikakve veze. jer nisam želeo sa njim da se vidim. davali intervjue (mislim na savetnika za medije. koristeći svoje pozicije i funkcije. ili. i mi smo rekli šta je bilo.

oni su klošari. gde je rekao da je čuo treći metak. Dobio je od jednog člana vlade. sem ako ne treba da služi da vaš partner Vrzić to u “Ninu” treba da objavi u narednom broju. a ne daj Bože JSO i Legije. Na tom sastanku su bili. Nije sporno da su ovi u tome učestvovali. Božo Prelević: Da li ste 21. Pošto u novinama. pa iz straha da oni to ne urade. već se ne sećam. kako su. marta tako što sam došao među prvih 5–7 ljudi kada je bio u fazi da prima posete. Na tom razgovoru nedelju dana posle “Limesa”. Milane. odnosno da je policija dala nalog da se ubiju Spasojević i Luković da ne bi živi ispričali kako su. ili mu nisam davao izjavu. Sate i sate sam proveo u razgovorima na tu temu. otkud znam šta je. da li sam mu davao izjavu. mi nismo bili sami. između predstavnika engleske Službe u mojoj kancelariji. i pitao ga: “Šta ovo Milanče priča u novinama”? On je rekao: “nemam pojma. šta je ovo”? I onda je on meni počeo da objašnjava nemušto. drugi. I onda kada sam to pročitao u novinama pozvao sam Čedu Jovanovića za koga sam znao da su bliski. sa Čedomirom Jovanovićem i sedeo sa njim jedno pola sata i razgovarao i. 2003. prodavali sa nama tona droge. ali ne bih želeo da se izvuku i neki drugi. On je došao sa objašnjenjem zašto je rekao treći metak. 10. ono”. tako da to. ovo.” Advokat Božo Prelević: Nakon atentata na premijera Đinđića. ustvari. Razgovarao sam sa njegovim bratom puno puta. odakle ti ti drugi. Sa vozačem Sašom Bijelićem. ja sam 13. Od prvog razgovora. možda 40 dana nakon Zoranove smrti. mi smo ih ubili. Razgovarao sam sa Vladimirom Vukosavljevićem koji im je bio šef i koji je sedeo u BIA. pored mene. uz pomoć tih specijala. da ta druga strana sada može tebe da uzme kao svedoka da dokazuje da to nije tako”? Na šta je on meni rekao: “Ne. Zbog čega je to pitanje postavljeno. Zoran je slao svoje obezbeđenje.. Milan Veruović jeste bio u agenciji “Spektra”. ma kakvi. godine u agenciji “Spektra” dali svedoku Milanu Veruoviću pisani tekst šta on treba da kaže u sudu? Vladimir Popović: Ne. pošto sam pročitao u novinama njegovu izjavu. ali sam siguran da su bili i neki drugi”. a s obzirom da sam se sa Milanom Veruovićem video prvi put 13. kako to da si se posle 8 meseci setio da si čuo treći metak”? On je rekao: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 162 . Nikada niko od njih nije postavio ne priču da postoji treći metak. stranka. jer je svedok Danilo Koprivica saslušan na glavnom pretresu i obaveštenja i podaci koji su prikupljeni van Zakonika o krivičnom postupku ne mogu biti pravno relevantni. Zna samo. pošto je 12. i tada sam sa njim razgovarao. su advokati optuženih jedva dočekali i počeli da razrađuju kako iza ubistva Zorana Đinđića nema nikakvog klana. kako si saznao da su ti drugi. meni i Čedi rekao. kada se pojavio sa štakama. nego nije znao ništa. znali smo da je tokom “Limesa” bio praćen. i pitao ga: “Milane. i na Kopaoniku. bio operisan i u komi. došao u njegovu sobu. – “Koji. Pošto sam išao u Zoranovo ime da sačekujem te ljude. To je sve što znam o podmetanju za ubistvo Spasojevića i Lukovića. sem tog jednog stupca. da je vlada ubila. Pa nisu imali dokaz. gde je bila izjava Milana Veruovića da postoji treći metak. Ja sam rekao: “Što ne dođeš u “Spektru” da mi kažeš šta je bilo”? Došao je do “Spektre”. i da se on okrenuo i rekao: “Šefe.NOMENKLATURA SRBIJE . i tako dalje. vlasnika “Blica”. nego bilo šta slično.. da li se u zgradi vlade obavio razgovor šefom obezbeđenja zgrade. koga je takođe išao da čeka na aerodrom. “ Posle toga sam ga video posle mesec dana. mogu da potvrde još tri osobe koje su bile u kancelariji. oni su ubice. Na šta mislite kada kažete “i šta spremaju”? Vladimir Popović: Sa atentatom. ja sam ga pitao pred tim ljudima: “Da li ti znaš da ovo sada omogućava ovoj drugoj strani. ili za strane delegacije koje smo u tom periodu čekali na aerodromu. Taj razgovor se desio posle hale “Limes”. To je sve što se toga tiče i jedna od desetine grešaka koja postoji i nikada niko o njoj više nije pričao dok se nije jednog trenutka nije pojavila jedna od tih ubačenih lažnih tema.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM se i urednik “Politike” izvinjavao kolegama što je objavio za Tijanića i rekao da je bio 100 odsto uveren da je ta informacija tačna. pa nije imao razlog da mu ne veruje. a deset dana pre Zoranovog ubistva. i sa svima. kako sada to počinje da se para. Koprivicom i šta ste tom prilikom saznali? Predsednik veća: ZABRANjUJE SE pitanje advokata Bože Prelevića zato što je pravno nedozvoljeno. i Nenad Milić i Čeda Jovanović. što je 13. Vladimir Popović: Zašto vam Veruović i Vrzić sa kojima sedite nisu rekli da postavite pitanje za Acu Lupšića. Božo Prelević: Rekli ste da su Englezi koji su trebali da obučavaju ljude iz UBPOK bili upoznati sa događajima oko Ljiljane Buhe. Onda sam ja pozvao Milana Veruovića. Ja sam zvao Milana Veruovića da ga pitam. da se okrenuo čuo Zorana kada je rekao: “Jaoj”. ustvari. Zorana ubili neki drugi. od tog dana pa do dana kada sam pročitao to u “Blicu” imao sam najmanje 15 ili 20 razgovora sa Milanom Veruovićem na temu atentata. ne da ne zna za tri metka.

ko i dalje ima strahovit uticaj na kadrovske strukture. ali je bio lečen. Momčilo Bulatović: Govorite o jednom sastanku sa Jovicom Stanišićem. Jeste. To se odnosi na to. kao izaslanik Vojislava Koštunice odlazio je u tu Jedinicu u prisustvu Radeta Markovića. Na pominjanje njegovog imena stajali su mirno i na ime Franka Simatovića. Zoran nije sa njima imao nikakve kontakte pre događaja 5. dva meseca posle 5. Vraća se nazad. oktobra. to rušenje Miloševića i to da jedinice nisu izašle na ulice. je bio “umeren. On svima priča kako mu preti glava. Radi ovde kao pilot. ako budu sa Koštunicom nema Haga. nego i u onom periodu kada je smenjen.. oktobra i na tom sastanku i na narednim sastancima sebe predstavlja kao jednog od ključnih ljudi koji je pomogao pozadinski. kako da izvučem štetu”. On je sebe veličao time što nas nije ubio. Formalno. ali je Jovica Stanišić bio neko pred kim su stajali mirno. da mu pokojni Zoran Đinđić nije dozvolio da bude ministar iz poznatih razloga. za razliku od Badže koji je bio radikalan. navukli su me ovi.. čiju on stranu zastupa. rekao mi je da je ta njegova igra. iako je bio menadžer kampanje nije odlazio. i po oceni pokojnog predsednika vlade dr Zorana Đinđića. To su razlozi zbog kojih se Zoran viđao sa njima. i sada vi ne znate da li je to tačno ili nije tačno. Vladimir Popović: Odlazio je na proslavu novembra 2000. da bi video zbog čega ga ovaj zove i šta ovaj traži. i neposredno pre toga. dobijao direktno od Miloševića da on raščisti opoziciju i da. Momčilo Bulatović: Govorite o odlasku nekih lidera DOS u Kulu na sastanak sa ljudima iz JSO. Čuva ga JSO. oktobra. Zoran se viđa sa njim tada. Momčilo Bulatović: Kažete da je Ulemek Milorad direktno postavio Boška Buhu? Vladimir Popović: Da. pa kažete da se Zoran sa njim video u njegovoj kući: Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 163 . On. ne posle 5. oktobra zbog toga što nije podlegao uticaju Slobodana Miloševića i njegove žene i JUL i vrha vlasti koji je 1996–1997. sina mu izvode Amerikanci i šalju ga usred tog perioda ide na školovanje u Ameriku za pilota. Stanišić traži. jer ste. oktobra Gradimir Nalić.NOMENKLATURA SRBIJE . Predsednik veća: Po vašoj oceni. On se pojavljuje posle 5. imali hiljadu onih koji su bili “roditelji” te pobede i on je sebe. godine. a on je njima održao patriotski govor da oni treba da se okrenu Koštunici. ali možete da kažete: “Hvala što me nisi ubio”. Shvati da ovaj nema šta da mu kaže. da. Momčilo Bulatović: Govorite da je Gradimir Nalić trebalo da bude ministar policije. on ima zasluge za to što se desilo 5. A onda sam mu ja rekao: “Štetu možeš da izvučeš tako što ćeš da okreneš medije i da kažeš da te nisu dobro preneli” i pomogao sam mu u sastavljanju izjave koju je on dao naknadno. to je hitno viđenje sa pokojnim predsednikom vlade. On je smenjen 1998. Frenkija i svih koji su tamo bili. jer on posle toga više nije bio tu. Ali ste mogli da verujete da je Jovica Stanišić za tako nešto zadužen i umešan pre nego neko drugi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Pa. Momčilo Bulatović: To je jedan. ljudi koji su bili na takvim mestima jesu ključni za sve što se njima dešavalo i za ono što se tog trenutka bude događalo. dobro. kako se on tu pojavljuje u formalno–pravnom smislu. na osnovu čega. Jasno je da u tim režimima istročnoevropskim kao što je bio i naš. ono što mi ustvari nismo videli. ko je bio alfa i omega režima i parajedinica u prethodnih sedam ili osam godina. pa u konkretnom slučaju i JSO. naročito u vreme protesta. kakve on to savete deli. kakva je motivacija Jovice Stanišića da se on raspituje o tim stvarima.. godine. godine i navodno je u strahovitom sukobu sa Miloševićem. za koga pouzdano znate da je neko ko ima jako puno informacija. i tako dalje. ko je stvorio tu Jedinicu. na osnovu čega ga primate i da li vi imate informacije da li on ima bilo kakvu vlast u resoru državne bezbednosti? Vladimir Popović: Do tog prvog kontakta je došlo zbog toga što vam neko. igra za očuvanje sopstvene glave i očuvanje jedinice. bez obzira što je penzioner. Rade Marković. Ja sam bio prisutan. komandant JSO je bio Legija.. što je navodno u sukobu sa Slobodanom Miloševićem i dalje čuvaju pripadnici JSO. Nismo ni znali gde je. Predstavljen je Jedinici kao budući ministar policije. Ali imate činjenice koje pokazuju da to nije tako. Ko su ti ljudi? Kažete da pokojni predsednik vlade. Koji su to razlozi? Vladimir Popović: On je lečeni narkoman. kada smo saznali da se dva puta tajno viđao sa Koštunicom. ali su odlazili savetnici Vojislava Koštunice i drugi lideri DOS? Vladimir Popović: Gradimir Nalić. kao i posle svake bitke kada se pobedi. Ne znam da li je izlečen. Posle slučaja Gavrilović bilo je jasno da nikakve. I to je na tome ostalo. Branko Crni i cela ta ekipa.

Franka Simatovića. i tako dalje. Glavni razlog je bio. Beogradski nedeljnik NIN objavio je 6. ja sam to rekao. ali je ponovo prekinut. i ponovo je prekinut. koji samo gleda kako da dođe do vlasti i kada dođe na vlast svoje ljude je u stanju da izda. Milorad Ulemek je optužio Čedomira Jovanovića. jer je izložen pretnjama smrću.. Pretres je nastavljen 17. Marković je pismo uputio redakciji NIN iz Okružnog zatvora u Beogradu. Sudija Kljajević je doneo odluku da se advokatu Todoroviću dodeli obezbeđenje MUP Srbije. Momčilo Bulatović: Govorite o večeri. Nedelju dana pre nastavaka pretresa. Milorad Ulemek je izjavio da je Čedomir Jovanović preko Vladana Batića izdejstvovao puštanje Dušana Spasojevića iz pritvora i da mu je Spasojević rekao da je za tu uslugu Batić od njega tražio da uloži pare u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 164 . Milorada Legije ali i Zorana Mijatovića. To je bio razlog što je Čedomir Jovanović sa Spasojevićem i Ljubišom Buhom Čumetom organizovao da njegov džip bude miniran kako bi mogao ubediti nadležne da mu je zbog ugroženosti neophodna zaštita Crvenih beretki. godine. da će protiv Jovice Stanišića. i postavljen vojni bezbednjak Miroslav Micić. jednog od ljudi. Vladimira Bebu Popovića. bivšeg načelnika DB. da je to koristoljubiv. kako bi se “saznala istina”. pošto su advokati Miroslav Šera Todorović i Mirko Tripković demonstrativno napustili sudnicu dok je pretres trajao. Vladimira Milisavljevića. optuženog za ubistvo funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali. Posle ubistva Kriještorca. godine sa informacijom da je nešto video. smenjen je upravnik Okružnog zatvora u Beogradu. i 9. Kakav je odgovor dobijen. ili najavljuje. Kriještorac je pred istražnim sudijom svedočio da je nekoliko dana pre i na sam dan atentata u ulici Admirala Geprata viđao okrivljenog. Tu je pored Jovice bio jedan čovek koji se pratično zvao neki njegov prijatelj i saradnik. pošiljku je preuzeo Zoran Janjušević.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Doveli su nas neki ljudi koji su nas negde sačekali. ubijen je svedok tužilaštva Kujo Kriještorac. Toma Fila je rekao da je na sastanku koji je u kabinetu Vojislava Koštunice gde je on bio. ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. u nekoj kući u Ubu. maja 2004. da li znate? Vladimir Popović: To nije tačno. Možemo li da dobijemo ime tog čoveka? Vladimir Popović: Samo znam nadimak – Mrgud. Momčilo Bulatović: Govorite o izlasku advokata Tome File iz kabineta Vojislava Koštunice maja 2001. U celu akciju transfera i prodaje heroina bio je uključen i Dušan Spasojević. da se izruče Jovica Stanišić Haškom tribunalu i o razgovoru kojem ste vi prisustvovali kada pokojni dr Zoran Đinđić zove Karlu del Ponte. Martovski pretres trajao je samo 8. što je ta informacija Tome File servirana u javnosti na način koji je upravo trebalo da prikaže ono što je bio nastavak kampanje protiv Zorana Đinđića. marta 2004. Milorad Ulemek je napomenuo da je Dragoljub Marković pokušao da ga “vrbuje” da radi za englesku tajnu službu.NOMENKLATURA SRBIJE . pa je pita da li je to tačno ili nije tačno. jer je advokat Miroslav Todorović Šera izjavio da ne može da brani klijenta. Čija je to kuća? Vladimir Popović: Tog gospodina Mrguda. Veće je usvojilo zahtev tužilaštva i odbrane i donelo odluku o razdvajanju postupka za atentat na Zorana Đinđića. Dragoljuba Markovića da su ga “vrbovali” da im pomogne da prenesu 600 kg heroina koji je nađen u trezoru Komercijalne banke u inostranstvo. godine. Prilikom prebacivanja dela droge u Republiku Srpsku. februara 2004. BiH i Rumunije. loš čovek. godine pismo Radomira Markovića. insistirao da dobije zaštitu Crvenih beretke iako one nisu obezbeđivale telesnu zaštitu licima. TAKTIKA ODBRANE Dva dana pre predaje Milorada Ulemeka.. U tom pismu je rekao da je Legijina predaja “gest hrabrog čoveka” i da očekuje da će Legija potvrditi navode njegove odbrane. Pozvani su Brana Crnčević. Milan Veruović je izjavio da je “posle svega postao paranoik” i da je “ozbiljno zabrinut za život ostalih svedoka”. a da iza tih pretnji stoji svedok saradnik Ljubiša Buha Čume. Mića Stanišić. 1. video dopis na stolu Vojislava Koštunice gde Karla del Ponte kaže. preko susednih zemalja: Hrvatske. Čedomir Jovanović je prema Ulemekovim rečima.

Kada je Ulemek ušao u kuću. Goran Petronijević je bio član sudskog veća u postupku. jedan o drogi. preko jednog pripadnika Crvenih Beretki. juna 2004. Dušan Spasojević je dobio zaštitu Crvenih beretki.NOMENKLATURA SRBIJE . a drugi o oružiju nađenom u magacinima Jedinice za specijalne operacije u Kuli. jer je njen klijent Dejan Milenković hapšenjem u Solunu. Časopis Reporter objavio je u martu 2004. pa je Milenković. ali mu je naređeno da uzme Momčila Bulatovića”. Povodom špekulacija oko toga. ima još jednog branioca advokata Momčila Bulatovića. Goran Petronijević je kao sudija poznat po tome što je radio na ispomoći u sudu u Peći i da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 165 . pored pomenute dvojice. Pored ovog postupka u kome je sudio. Zanimljiv je deo iskaza Ulemeka o njegovoj ulozi u hapšenju Slobodana Miloševića. 9. postao dostupan srpskim pravosudnim organima i nema uslova da mu se sudi u odsustvu. jula 2004. u kasnim večernjim časovima 16. “SLUČAJNI” IZVOĐAČI ODBRANE U nastupu advokata u sudnici i van nje. u Solunu. je u advokaturu otišao iz suda. Tribunal nije prihvatio angažovanje ovih branilaca. Momčilo Bulatović. Nakon provere. krivičar. Grčka policija je. zato što “nije proverena profesionalna stručnost advokata i njihovo poznavanje jednog od dva službena jezika suda”. Tom prilikom je MUP Srbije uputio molbu da se sva ova lica. dobrovoljno se grčkoj policiji. septembra. Goran Petronijević. za kojim je raspisana međunarodna poternica. Dana 19. godine pola sata pred ponoć. ali. Milorad Ulemek u postupku koji se vodi za atentat na Zorana Đinđića. Bio je angažovan zajedno sa Goranom Petronijevićem u procesu. Na pretresu. godine. Preko ministra policije Dušana Mihajlovića. marta 2001. koji je vođen u beogradskom Okružnom sudu protiv lidera NATO zbog bombardovanja 1999. koji se vodi protiv Veselina Šljivančanina pred Haškim tribunalom. MUP Srbije je 16. zajedno sa Milenkovićem liše slobode. prema tvrdnjama advokata Biljane Kajganić. prema rečima Ulemeka. prema Ulemekovim rečima Ivković se “prodao” DOS i odneo pismo u Vladu Srbije. juna poslata je zamolnica grčkom Interpolu za pružanje međunarodne pravne pomoći u cilju pronalaženja i hapšenja Milenkovića. a Momčilo Bulatović je ostao jedan od branilaca Veselina Šljivančanina. godine. Milošević je od njega zahtevao da prenese poruku Banetu Ivkoviću. uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. Ulemek je pristao da prenese poruku. 16. kako bi se istog dana sa Milenkovićem. Ministratsvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je UBPOK 13. Advokati Slobodan i Marko Milivojević brane okrivljenog Milorada Ulemeka i u postupku koji se vodi za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Dejan Milenković – Bagzi. maja poslalo molbu Interpolu Grčke za informacije o Dejanu Milenkoviću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM renoviranje fudbalskog stadiona u Obrenovcu. Goran Petronijević je otpao. advokat Biljana Kajganić zatražila je odlaganje pretresa. postojala je očigledna strategija da se postupak opstruira i obesmisli. 6. pak. U izveštaju je potvrđeno da ta droga jeste spaljena u termoelektrani Nikola Tesla. Grčka policija je postupila po zahtevu MUP Srbije. jula poslao obaveštenje grčkim kolegama da postoje indicije da određena lica tog dana treba da iz Srbije pređu u Grčku. kroz procesne radnje koje su advokati praktikovali. bivši sudija. Iako je Milorad Ulemek još sredinom juna u iskazu govorio o prodaji 600 kg droge iz trezora Komercijalne banke. brani okrivljenog Radeta Markovića. saopštila da je on uhapšen ispred srpsko – crnogorskog Konzulata u Solunu. u tandemu sa advokatom Krstom Bobotom brani Sašu Pejakovića u postupku za atentat na premijera Đinđića. MUP Republike Srbije je izveštaj Specijalnom tužilaštvu o navodima Ulemeka. predao jedan od okrivljenih. dok u postupku za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Veće je donelo odluku da se nastavi sa saslušanjem prvookrivljenog Milorada Ulemeka jer hapšenje i pritvaranje u drugoj državi ne znači da je okrivljeni dostupan sudskim organima u Srbiji. Dva dana nakon prekida julskog pretresa. dostavio tek u septembru. godine biografije advokata odbrane u postupku za atentat na Zorana Đinđića. iako je “Veselin Šljivančanin želeo da uzme drugog advokata. iz Grčke vratili u Srbiju.

Zorana Lukovića i Srđana Jankovića osudio na po pet meseci zatvora bezuslovno. Advokati Slobodan Boban Milivojević i njegov sin Marko Milivojević predstvaljaju deo advokatskog tima Milorada Ulemeka. protiv svih lica koja su u istražnom postupku uzeli izjavu od Zvezdana Jovanovića. Slobodan Milivojević je u policijskoj akciji Sablja bio uhapšen zbog sumnje da je bio saradnik “zemunskog klana”. Po njegovim rečima. odakle je otišla u advokaturu. Gospodin Zoran Đinđić je pao zbog svog okruženja. godine. a oni su primenjivali klasične policijske metode. ostao je upamćen po tome što je trojicu novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju. doprinelo je i pitanje. Postojale su naznake da je advokat Slobodan Milivojević naplatio 250. bacili u prazan bazen i satima se iživljavali nada mnom. koja je brojala 143 pripadnika (Albanci) dosudio ukupno 1632 godine zatvora. a neki od njih moraće da sednu na optuženičku klupu. da Berbati to delo nije mogao učiniti. i naslućuje da će Legijina predaja doneti veliki obrt na suđenju.”. Miroslava Šeru Todorovića. protiv Ismeta Berbatija. podnošenju krivičnih prijava protiv sudije predsednika Veća Marka Kljajevića. koga je osudio na 12 godina zatvora.. Biljana Kajganić radila je kao sekretar Skupštine grada. sudija Bobot je zapisnik dostavio lazarevačkom tužilaštvu. zahvaljujući tehnici koju su dobili neposredno pre ubistva Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 166 . bivšeg sudiju razrešio je dužnosti 2000. Bio je decembar. takođe bivši sudija. U tekstu Reportera piše da je Vukasovića kao branioca Zvezdanu Jovanoviću preporučio Jovica Stanišić. ali ga je tom prilikom predsednik Veća Dragoljub Albijanić upozorio da okrivljenog oslovljava isključivo sa “okrivljeni Milorad Ulemek”. a obrt se nazire u paničnim izjavama bivših državnih funkcionera. koje je Marko Milivojević uputio jednom od svedoka na sledeći način: “Koliko dugo poznajete NAJVEĆEG PUKOVNIKA OD SVIH PUKOVNIKA i kako se odnosio prema svojim ljudima”? Na isti način advokat Marko Milivojević oslovio je Milorada Ulemeka i na suđenju za ubistvo Ivana Stambolića i za pokušaj atentata na Vuka Draškovića. Posle toga su me uhvatili i odveli u taj zatvor u Šilerovoj ulici. advokati i stari drugari. Nenad Vukasović umeo je i ovako da prokomentariše optužnicu: “Ako je Dejan Milenković Bagzi išao da ubije kamionom. Nenad Vuksović je jedan od medijski najeksponiranijih branilaca u postupku za atentat na Zorana Đinđića i jedan od najoštrijih kritičara sudija iz Veća i tužilačke strane i predstavnika bivše vlasti. godine predsednik Vrhovnog suda Srbije. a Dušan Spasojević napadao i šutirao. Todorovića su oteli pripadnici “zemunskog klana” nakon jednog njegovog nastupa na televiziji oktobra 2000. Ostaće upamćen i po procesu koji je vodio kao sudija na ispomoći. što je advokat Todorović demantovao. u nedeljniku Vreme u septembru 2004. i te stvari moraju da funkcionišu kao švajcarski sat.” Nenad Vukasović. Mile Luković Kum me je kao branio.. zahteva. “Slučajno mi je izletelo da u Zemunu postoje privatni zatvori. pa se jednog trenutka u medijima pojavila informacija da je izdavanje njegove knjige “Sudija smrti” finasirao Ljubiša Buha – Čume.. Krsto Bobot je kao dežurni istražni sudija obavio uviđaj posle ubistva na Ibraskoj magistrali. U tom tekstu Miloš Vasić je napisao da je UBPOK. Nakon predaje Milorada Ulemeka u maju 2004. pre advokatske karijere radio kao inspektor saveznog SUP. Advokat Todorović je bio žrtva ljudi iz “zemunskog klana”. Vukasović je izjavio: “Dobrovoljna predaja uvek podrazumeva predhodni razgovor sa nekim.000 eura od Dušana Spasojevića za nekoliko sitnijih usluga. zbog teksta “Ubijeni kritikovao Milovana Bojića”.. Očekujem da će sada biti rasvetljena i uloga bivše vlasti u organizovanom kriminalu. Poznat je po spisateljskim afinitetima. napišite da sam rekao da je Prijićeva optužnica za obdanište”.. samo na osnovu spisa. To ukazuje da bi neko o tome morao da ima podatke. šta će im onda ona glupost o zoljama? Molim vas. godine. To je trajalo satima. žalbi. iako je za uviđaj bio nadležan istražni sudija iz Lazarevca. Posle uviđaja. Krsto Bobot. U postupku za atentat na Zorana Đinđića istakla se po velikom broju prigovora.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je tzv. Rastezali su me nekim spravama. a oni su me skinuli golog. branilac Zvezdana Jovanovića je.NOMENKLATURA SRBIJE . Đakovačkoj grupi. Utisku da su se advokati odbrane identfikovali sa svojim klijentima. i sada se očekuje probijanje brana ka vrhu bivše vlasti uključujući i Demokratsku stranku”. Vrhovni sud je presudu ukinuo zbog toga što je ustanovio. Oni ne mogu da ostanu netaknuti. Posebno medijski interesantna postala je nakon objavljivanja teksta Miloša Vasića pod nazivom “Saradnici. godine. pa kao sekretar saveznog MUP.

ona je odgovrila: “Ma. na šta su advokati odbrane reagovali oduševljeno. u Surčinu na večeri.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Zorana Đinđića. Preseljen iz Berlina u Vašington. To sa drogom. sa kojim ste ostali nasamo u kabinetu one noći kada ste dovedeni. Kada je Bagzi rekao :”Kako da kažem kad to nije istina”?. da vaši advokati sutra izmišljenu priču sa. Milorad Ulemek: Ja se toga ne sećam. Ali. budalo!” Tadašnji načelnik UBPOK Boro Banjac je transkript razgovra.. sa Službenom beleškom poslao Vojislavu Koštunici. ali. Opstrukcija je prestala kada je na vlast došla vlada koja je najavila ukidanje specijalnih odeljenja. Jedino saopštenje koje je Advokatska komora Beograda sročila je protest zbog odluke Haškog tribunala da Slobodanu Miloševiću postave barnioca u postupku.. Šalju dve poruke. locirala Dejana Milenkovića u Grčkoj. Pred smrt. neobrijan i izujedan i kada su zvali frizerku. u aprilu 2004. “presreli” su jedan od razgovora koji je Dejan Milenković vodio sa advokatom Biljanom Kajganić. najmanje sat i po vremena i dogovorili se da dođete sutra ili prekosutra ovde. Milorad Ulemek: Loše su vam informacije gospodine Popoviću. To je rekao na srpskom. Potpuno bez potrebe ste ubacili jednu stvar koja je netačna.NOMENKLATURA SRBIJE . U tom razgovoru Biljana je obavestila Milenkovića da je ona sa “starim drugarima” (Jočićem i Bulatovićem) dogovorila da on dobije status svedoka saradnika i da kaže da je on po nalogu Ljubiše Buhe Čumeta. već mrtav. Pred smrt. Pred smrt. i te gluposti. Jedan pripada anđelu pakla. Došli ste. a da ste drugi put sa mnom razgovarali u mom stanu gde vas je premijer zvao. a to sam ja. Odmaknut od stranaca. da je tačno. Verovatno ste pretpostavili da jesam. pa ste zato to rekli.. Drugi prst? Taj je bio protiv da Đinđić postane Srbin. Draganu Jočiću. U moru tekstova u tabloidima. maja 2004. našao se i intervju Milana Vidojevića u listu Svedok 18. pri tome ste našli vrlo jaku kariku. Oroz snajpera vuku dva prsta. Ej. Aleksandar Tijanić napisao je: ”Srbin pred smrt. svako naslućuje da Đinđić nije bio samo ono što se videlo. Odmaknut od Bebe i Čede. u DS koji se odrekao njegovih ljudi a njega beatifikuje. Vladimir Popović: Nisu mi loše informacije. Nakon ovoga Boro Banjac je smenjen sa mesta načelnika UBPOK. Vladimir Popović: Tačne su mi informacije i. objavljen Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 167 . Advokatska komora Beograda i njen predsednik nisu reagovali na ponašanje branilaca tokom pretresa. Odmaknut iz Zemuna. Pred smrt. organizovao ubistvo Momira Gavrilovića koga je ubio Teča. SUOČENJE BEBE I LEGIJE Vladimir Popović: Na ministra policije Jočića i na Bulatovića. godine. to nema nikakve veze sa ovim za šta ste vi ovde optuženi i zašto bi vi u svoju odbranu iznosili nešto što vas dodatno uvaljuje u neko kriminalno delo. a vi ostali sa mnom još 5 minuta i tada pričali sa mnom o drogi. da odmah krenete da optužujete mene i bivšu vladu za prodaju droge. saznali biste da je ta stvar nemoguća i nikada ne biste imali potrebu da pričate. U povorci.. Milorad Ulemek: Loši su vam informatori. koji su se bavili ulogom bivših Đinđićevih saradnika i stranih službi u atentatu. Nemam šta više da razgovaram. koji se nikada nije video sa Dušanom Spasojevićem i koji nikada nije bio u Šilerovoj. Frizerka je došla iz beogradske policije da vas šiša i brije. onda ste jednog trenutka tražili da iz kancelarije izađu Guri i Milošević i ostali ste u kabinetu sami sa Jočićem i sa Bulatovićem. Nije se složio da Zoran menja njihov dogovor. Odmaknut od kriminala. ova dvojica su najmoćniji ljudi u državi. Mudar. To nije rekao na srpskom”. Vladimir Popović: Sada ću vas podsetiti šta je vaša izjava? Da ste prvi put sa mnom razgovarali o drogi. razgovarali ste sa njim. Da nije streljan zbog onog što se znalo. Napravili ste sa glupim ljudima glup pakt i zbog toga danas ispaštate. godine. Zoranu Stojkoviću i načelniku Javne bezbednosti generalu Miroslavu Miloševiću. da ste se bolje raspitali. Vojslav Nedić. ko te pita šta je istina? Istina je ono što sam se ja dogovorila. možda. a onda je premijer Đinđić izašao. Pred smrt. bivši savetnik Predsednika SRJ Vojislava Koštunice za medije. iza kovčega. a da je to stav većine advokata nagovestio je predsednik Advokatske komore Beograda. U maju. koji nikada sa vama u Surčinu nije bio. MEDIJSKA ORALNA ISTORIJA U tekstu „Đinđić–Srbin pred smrt“.

Imenovan je za direktora Bezbednosno-informativne agencije. Nisu stvoreni kontrolni mehanizmi. pomoćni dosijei. Ako je bilo razloga da se na čelu agencije nađe neko ko nije iz bezbednosne strukture. Novo Habsburško carstvo se obnavlja kroz EU. a otimanje za kontrolu kapaciteta za prisluškivanje. Možda će neko pomisliti da je sve ovo bilo previše za premijera jedne male i napaćene Srbije. Advokat Božo Prelević smatra da privođenje Bulatovića u akciji "Sablja" nema formalnog značaja u slučaju njegovog imenovanja za šefa BIA. mnogi saradnici izmišljeni su kako bi bili kompromitovani. ČEMU VEROVATI Registar saradničke mreže državne bezbednosti od 1945. oktobra 2000. i tako BIA je data amateru. tvrdi RTV B92. godine. Branka Crnog. jer je reč o specifičnom zanatu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM nekoliko nedelja pre nego što je Milorad Ulemek trebalo da da iskaz u postupku. jer protiv njega tužilac nije podigao optužnicu. godine uništen je ili sklonjen. onda je pitanje da li je ličnost na mestu direktora BIA sposobna da obavlja tu funkciju i bude nosilac reforme. sistematski uništili deo dokumentacije od 1998. Šef Agencije trebalo bi da poseduje neke profesionalne kvalitete. Veoma brzo ispostavilo se da su obojica detaljno provereni odmah nakon atentata i da se ustanovilo da nemaju nikakve veze sa atentatom. pojedini mediji. iako nije ispunjavao osnovne uslove. Dok su čekani rezultati iz Visbadena. Ovaj podatak ne sprečava novinare NIN da nastave svoju „istragu“ koja je trebalo da dokaže neosnovanost optužnice Jovana Prijića. a ne okrivljeni Zvezdan Jovanović. Bulatović nije radio u obaveštajnim službama. nego u Saveznom ministarstvu inostranih poslova. ali upravo jedna takva mala zemlja. na pitanje novinara Borisa Aleksića: “da li je moguće da je premijer Đinđić stradao jer se svesno ili nesvesno suprotstavio projektu koji je tek nazirao. Hapšenje Bulatovića u vreme akcije "Sablja" smestilo je tragove atentata među ljude bliske predsedniku DSS. ko će kome prikazivati snimke poseta ili intimnog života stvarnih ili zamišljenih političkih protivnika trebalo bi iskoreniti. predvođeni nedeljnikom NIN. kako je obrazloženo. Nikola Ćurčić je na sopstveni zahtev otišao u penziju. Državni tužilac nije reagovao. odgovara: “To je veoma opširna tema. objavljuju priču o fotorobotu i kako je premijera Đinđića ubio pripadnik hrvatske tajne Službe. Moguće je da se registri nalaze u posedu neovlašćenog lica. ŠLAG NA TORTU – NEKO ZATVARA KRUG U akciji "Sablja" Rade Bulatović je uhapšen zbog susreta sa Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom pre ubistva premijera Zorana Đinđića i osumnjičen je za udruživanje radi neprijateljske delatnosti. stvaranju nove Habsburške monarhije u kojoj Hrvati treba da preuzmu ulogu Srba na Balkanu?”. Prethodna vlast uložila je napor da pokrene proces profesionalizacije službe. Činjenica da je Bulatović bio pritvaran u akciji "Sablja" zbog kontakata sa vođama zemunskog klana povlači sumnju. Prilikom pravljenja novog registra. Miloša Teodorovića i Milana Đurovića dostavljena je 2001.NOMENKLATURA SRBIJE . Novinar NIN objavljuje imena dvojice hrvatskih državljana koji su u vreme atentata boravili u Srbiji. To je utvrđeno istragom operativaca službe. moguće bivši pripadnik Legije stranaca. predstavljen kao “poznavalac rada obaveštajnih službi”. izveštaji o radu za te dve godine. što jeste problem prethodnih vlasti. napravljen je novi. U tom dokumentu navedeno je da su čelni ljudi RDB posle 5. sa izmišljenim doušnicima. godine MUP-u i Vladi Srbije. a 2001.. a krivične odgovornosti oslobođen je. Vidojević. i dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem. „na osnovu odgovarajućih zakonskih razloga“.. mikrofilmovi. postoji osnovana sumnja da su pravi registri saradničkih mreža sačuvani po nalogu šefa Resora državne bezbednosti Srbije Radomira Markovića. a Miloš Teodorović i Milan Đurović ostali su rukovodioci u BIA. a informacija da je došlo do zloupotreba i nezakonitog ponašanja radnika RDB: Nikole Ćurčića. Pokrenuta je istraga samo protiv Radomira Markovića. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 168 . jeste srušila moćnu prvu Habsburšku monarhiju”. Uništeni su delovi koji su se ticali operativnih obrada lica iz DOSa i Otpora. ali njegovim imenovanjem sve je vraćeno u političke vode gde se ljudi dovode za šefa civilne obaveštajne službe po političkoj podobnosti. RTV B92 objavila je dokaz o uništavanju dokumentacije. i kontrola službe je kao u vreme jednopartijske države. Zbog važnosti tih podataka i mogućnosti da se njima manipuliše. Nema sumnje da je Josip Broz Tito pripremio nezavisnost Hrvatske kako ne bi odgovarali za zločine počinjene u Drugom svetskom ratu. Kome je i zbog čega odgovaralo da istragu i optužnicu usmerava u pogrešnom pravcu.

za ubistva Zorana Đinđića i Ivana Stambolića. Na kraju smo dobili obećanje da će nam pripasti Institut za bezbednost BIA i mesto generalnog inspektora MUP-a Srbije. Očigledno postoji problem kada on čeka toliko. Rekla sam mu da. oktobar (namerno ili slučajno iz doba kralja Aleksandra).NOMENKLATURA SRBIJE . rekao je. Njegovi prethodnici nisu uradili ništa na tom polju“. ministar za dijasporu. potpomognute državnom bezbednošću. kao novi direktor BIA. dok smo sa Institutom čekali…“ Direktor BIA Rade Bulatović nije odgovarao na pozive.'“ SPO je na sednici kadrovske komisije Vlade Srbije predložio Danicu Drašković za šefa Instituta bezbednosti. Ona je odbacila tvrdnje portparola DSS Andreja Mladenovića. Danica Drašković tvrdila je da joj je direktor BIA Rade Bulatović obećao da će podržati njen izbor na mesto direktora Instituta bezbednosti BIA: „Razgovarala sam sa Bulatovićem o prislušnim uređajima koji se još nalaze u mojoj kući. jer Bulatović uživa ugled u inostranstvu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Generalni sekretar. i bivšim zamenikom načelnika Državne bezbednosti Srbije Andreje Savića. Očigledni su napori izvršne i sudske vlasti. a procesi dovedu u sumnju. Miloradom Bracanović koji je bio alfa i omega Jedinice za specijalne operacije. BIA će ovih dana objaviti koji su zakonski uslovi potrebni za mesto direktora“. Tražili smo zamenika ministra policije.“. Ministar Bojan Dimitrijević rekao je da se to pitanje rešava između lidera DSS i SPO.17. Na toj svečanosti bilo je upadljivo da je uspeo da vaskrsne Miloševićevu pretorijansku gardu. prema Kadijeviću je još jedan plus. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 169 . Tada smo se dotakli Instituta za bezbednost. za divno čudo. Božović je odmah postavljen. da je Bulatović čovek koji je obezbedio kvalifikacije za direktora BIA. a funkcija direktora BIA delimično je i politička: „Bulatović se visoko kotira u ovoj političkoj garnituri i njegovo imenovanje nije iznenađenje.. rekla je Danica Drašković. Kako je Bulatović kadar DSS. O čemu pričaju može se zaključiti iz toka postupaka za ubistva na Ibarskoj magistrali. ali koalicioni partneri nisu pristali. iz razgovora sa ministrima iz ove stranke stekao sam utisak da oni imaju dovoljno razumevanja za naš predlog. i posle njegovog pada. ali odgovora na ovu kandidaturu nije bilo: „Ne znam u čemu je problem. SPO-u pripada to mesto. Član kadrovske komisije iz SPO.. pa smo odbijeni. ocenio je Kadijević. sastaje se sa bivšim Legijinim najbližim saradnikom. Preuzimanje tajne službe. list SPO. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Srđan Đurić tvrdio je da imenovanja Danice Drašković na čelo Instituta za bezbednost nije u domenu Vlade Srbije. ali zašto i u čije ime to radi Rade Bulatović? Rade Bulatović je. KO JE MUTIO ŠLAG Premijer Srbije Vojislav Koštunica kao da je pokušavao da izvrši državni udar. bilo mu je neophodno. Činjenica da je radio u Ministarstvu spoljnih poslova. pošto je njihov kadar Vladimir Božović postavljen za generalnog inspektora srpske policije": „SPO je tražio mesto ministra policije. da se optuženi odbrane i da se ponište njihova priznanja u istražnom postupku. i operativni organizator političkih zločina počinjenih za vreme Slobodana Miloševića. sačuva sve saborce Milorada Lukovića i Milorada Bracanovića. da je "SPO dobio sve što je trebalo da dobije. po koalicionom dogovoru.. jer je taj segment bezbednosti zapušten i trebaće mu umešnost da agenciju reformiše prema standardima demokratskih zemalja i napravi diskontinuitet sa dosadašnjim načinom rada. na opšte čuđenje. Predstoji mu ozbiljan rad. Kada je dogovor propao. On je naglasio da Bulatović nije laik već čovek koji se bavi tom oblašću i dobro je upućen u bezbednosnu problematiku. Veljko Kadijević. samo da nastavi "neomiloševićizam".. promivisao i novi dan bezbednosti . Vojislav Vukčević rekao je da je njegova stranka iznela svoj predlog i sada čeka: „Direktora Instituta za bezbednost predlaže direktor BIA. “Srpska reč” opisao je početAk rada Bulatovića: “Direktor BIA. Bulatović je rekao da nema ništa protiv mog izbora. navodno “nepatriotske” nevladine organizacije Atlantski savet. Jasno je zašto to radi Bracanović. Rekao je: 'Dajte kandidaturu i završićemo to.“ Portparol DSS Andreja Mladenović objasnio je da mu nije poznato da li je Koštunica predložio Radetu Bulatoviću imenovanje Danice Drašković u Institut za bezbednost: „Koliko ja znam. i da toliko zamuti nerešena ubistva da to sud neće dugo rešiti.

. na Aranđelovdan. uz trabunjanja o reformi i depolitizaciji. Fljoru Brovinu i maloletnog Vučetića iz zatvora u Kosovskoj Mitrovici. nekadašnji savetnik bivšeg predsednika Jugoslavije Vojislava Koštunice od oktobra 2000. i tako redom. vršio je smotru specijalne jedinice Državne bezbednosti u Kuli. a hrana i piće pristigli su od "sponzora" koje je obezbedio šef kabineta Nikola Bajić. Na proslavu treba dovući i politički krem. rekao je da su njegovi jedini kontakti sa JSO bili u mesecima nakon oktobra 2000.glavno uvo u strankama koje ne slede Slobodana Miloševića. Znači. i da je u to vreme na mestu izvršnog direktora bio Dušan Ignjatović.pijani kum Milorada Bracanovića. savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice. kojom je. lečeni alkoholičar nakon krize posle sloma Treće linije 5. "Radetov carinik" iz vremena "krmača" iz Turske i Italije. a od ove godine izvršni direktor JUKOM-a je Mirna Kosanović. pa je preko Stevana Nikčevića. Cviko Milinković . lažno optužio svog šefa . Gradimir Nalić. Tu je predvodnik Predrag Petronijević. godine krenuli u istragu Ibarske magistrale. godine. Bulatović bio u komunikaciji sa predsednikom. na slavi JSO. Gradimir Nalić je ponovio da je od oktobra 2000. pre svega zato što to nije u nadležnosti JUKOM-a". pre svega zato što nije bio izvršni direktor. Miša Vilotić . Direktor Jugoslovenskog komiteta za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo demantovala je da je advokat Gradimir Nalić. JUKOM se bavio intenzivnom kampanjom za amnestiju svih političkih osuđenika i nije radio nikakve poslove na oslobađanju zatvorenika. do janura naredne godine bio na mestu izvršnog direktora JUKOM. svršeni student Više škole unuštrašnjih poslova. oktobra 2000. a i zbog toga što nikakvo spajanje sa oficirima Unmika nije u nadležnosti JUKOM-a… U to vreme. Savetnik za ljudska prava Vojislava Koštunice. kao Mirin dipolomata. i da je tada kao advokat i izvršni direktor Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava bio veza između države. Čedomir Jovanović u svojoj knjizi "Moj sukob sa prošlošću" piše: “Kampanja protiv nas se pojačava. otvoreno je pitanje. Vojislav Mraković . nagrađen mestom načelnika niškog centra BIA. Posebnu pažnju na proslavi Bulatović je poklonio svojoj ekipi iz Carine. i Đoka Antić iz Niša. Do njega su bili Radetov kum Miloš Vulić. zarad naklonosti tadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika SRJ.60 UGAO GLEDANJA ILI LAGANJE? Posle hapšenja nekadašnjeg savetnika za bezbednost predsednika Jugoslavije Radeta Bulatovića i bivšeg šefa vojne obaveštajne službe Ace Tomića. švercovao iz Turske i Italije. Gradimir Nalić u funkciji izvršnog direktora JUKOM-a nije mogao da izvršava neke radnje o kojima je govorio. 60 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 170 . Slobodan Mirković i Nikola Milenković . ako je moguće i Borisa Tadića.ekspert za privatne zabave direktora. alfa i omega za (ne)carinjenje kineske robe. I pre republičkih izbora u decembru 2000. Za ovu svečanost preuređen je kabinet Radeta Bulatovića..zalutali tandem uplašenih momaka sa nazovi titulom rukovodilaca Beogradskog centra BIA. predstavljao JUKOM: "Od oktobra meseca 2000. godine.pobednik na takmičenju "ko će pre doneti tortu za rođendan direktoru BIA". Legiju sve vreme toksira Koštuničin kabinet da će biti izručen Tribunalu. oterali Legiju iz službe. Slaviša Milošević . godine Gradimir Nalić nije izvršni direktor JUKOM-a. kako piše “Srpska reč” na toj proslavi stajali Radiša Roksić . Tada im je rekao da JSO treba da služi Koštunici jer je patriota. Gradimir Nalić.NOMENKLATURA SRBIJE . oficira Unmik i Albanaca koji su dolazili u posetu svojim najbližima u zatvorima u Srbiji. iz vremena kada je. a ne “Srpska reč” je konstatovala da na proslavi nije bilo onih koji su 2001.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Do njega su. ko se i kojim povodom viđao sa osumnjičenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Mića Jovanović .najbogatiji tajni policajac u Srbiji. neko spajanje sa Unmikom.član JUL-a i tajni policajac Mire Marković. direktora "Jugoimport SDPR". isporučili Miloševića. Za medijsko pokrivanje svečanosti bili su zaduženi listovi "Kurir" i "Balkan".oslonac Radeta Markovića u borbi protiv domaćih izdajnika. Stalno je tema bila Hag. postavljen mermer na ulaznim stepenicama. koji je kredit kod Bulatovića stekao promovisanjem verzije ubistva Momira Gavrilovića.Gorana Petrovića. julovac Mile Jovanović . i da je u ime JUKOM-a izveo iz zatvora novinara Zorana Lukovića.

branioca prvooptuženog Legije. Ministri Milan Parivodić. Kad je sudija Kljajević rekao da sud nema pisma Ljiljane Buhe.NOMENKLATURA SRBIJE . što je krunisano kasnije u “Sablji”.. da preuzmu obezbeđenje nekih vladinih zgrada. ministar privrede. Predrag Bubalo. „Napad na prostorije DSS dogodio se u vreme kad su postojale ozbiljne nesuglasice između DSS i DS.“ Na suđenju optuženim pripadnicima tzv. a nama hoćeš da ukineš i ovih nekoliko policajaca. a on slegne ramenima i kaže mi da mu je ovo prvi posao u životu. Dobijena su njena pisma. jula 2003. a ne zbog sklonosti krizama. ali posle intervencije ministara "privatni biznis" je propao. DSS je uvek sve radio u granicama dobrih odnosa sa ostalim političkim faktorima. To su problemi prema kojima su Jočičevi "gresi iz mladosti" zaista sitnica. Zbog te smotre. U stranci smo bacanje bombi shvatili kao akt nasilja prema nama. ali Vojislava Koštunicu ili bilo koga iz ove partije MUP nikada nije obavestio do kakvih su saznanja došli. "Svi zajedno treba da radimo za našu stvar". tender po kome je ministarstva privrede. dodao je Nalić Na pitanje advokata Slobodana Milivojevića. pa je otišao kod ministra policije Dragana Jočića. ispričao je: “Posle bacanja dve bombe na sedište DSS. jer novih dokaza nemamo“. DHSS je saopštila. Kako smo kasnije saznali. Predsednik sudskog veća Marko Kljajević pitao je: “Da li je Vojislav Koštunica dobio pismo Ljiljane Buhe o tome ko je bacio bombe na sedište stranke?” “Ne znam. U javnosti se mislilo da je to protest zbog navodnog nedavnog pokušaja hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu. to može da kaže samo Vojislav Koštunica”. nismo prihvatili Koštuničin predlog da on bude ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. odgovorio je Nalić. da je to uradio “surčinski”. pogrešno je razumeo da hoće da zamene i njegovo lično obezbeđenje. godine. Kako objašnjavate razliku u vašem iskazu tada i danas? – pitao je sudija Kljajević. Jočić je odustao od promene i mi smo ostali ovde. da napadači žele da izazovu razdor u demokratskom bloku. ali nismo išli u revanšizam“. Zemunskog klana u Specijalnom sudu pravni zastupnik DSS. Gradimir Nalić. čiji je suvlasnik Gradimir Nalić." Posle toga. Tek naknadno smo saznali da Nalić ima zdravstvene probleme koji su duboko kompromitujući za svakoga ko ima profesionalne ambicije. Već drugu godinu u zgradi Poreske uprave u Beogradu je ljudstvo firme "Gordon". pretpostavljam da ih imate”. Informacije o nastavku trenda iz Miloševićevog režima potvrdio je Gradimir Nalić: „Taj tender je postojao. februara 2002. decembra ujutru došao je jedan čovek i rekao: "Ja sam iz 'Strakon sekjuritija' sa Zvezdare. Bubalo mu je rekao: "Lako je tebi kad imaš dvadesetoro ljudi koji te stalno prate. Liga za Vojvodinu saopštila je da je to bilo neadekvatno upozorenje DSS-u zbog navodne ratnohuškačke politike. Nalić je bio izričit da bacanje bombi na sedište DSS nije dovelo do još većeg razdora u DOS.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Đinđiću jer će ih sve prodati Hagu. Početkom decembra došli su iz "Strakon sekjuriti". DSS se pridružuje krivičnom gonjenju protiv ovde optuženih. ali ih je nova vlast zamenila policijom. Trebalo je da se promeni između četiri i osam ljudi u svakom od ta tri ministarstva. oko daljeg toka reformi i politike države. Zoran se spremao za odlazak u Vašington i za susret sa Bušom u novembru 2001. vadio se Nalić. Ja ga pitam gde si radio ranije. “Osvežili ste mi sećanje. U to vreme nismo imali indicije ko je ovo učinio. poručio im je Nalić. Nalić se obavezao da ih nađe u stranačkoj arhivi i dostavi sudu. Poslali su me da u 11 sati preuzmem obezbeđenje ovog ministarstva". rekli da je Ljiljana. U istrazi ste. za ekonomske odnose sa inostranstvom. u pismu Vojislavu Koštunici navela druga imena u odnosu na ovde optužene Dušana Krsmanovića i Milana Jurišića. “ Angažovanje privatnih obezbeđenja u vladinim institucijama nije novost. ali. supruga Ljubiše Buhe. Plan je promenjen i ostalo je policijsko obezbeđenje. Dragan Kojadinović i Predrag Bubalo čuli su za angažovanje privatnog obezbeđenja nekoliko dana pre preuzimanja i dali su nalog da im odmah bude javljeno ako neko dođe da nas zameni. ljudi koji rade na portirnici ili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 171 . Neuspelo angažovanje Nalićevog obezbeđenja u ministarstvima potvrdio je pripadnik policije: „5.. ŽIVOT TEČE Vlada Srbije raspisala je krajem 2005. 28. 8. i kulture trebalo da čuvaju privatna obezbeđenja. i unutar celog DOS. policija je saopštavala da “prevrće nebo i zemlju” ne bi li uhvatila počinioce. nije prošao. a ne “zemunski klan”. Oni su na tim poslovima bili raspoređeni u vreme vlasti Slobodana Miloševića.

Pavković je izjavio da naređenje za upad u Vladu Srbije nije dobio pismeno od predsednika SRJ. On je istakao da je posle sastanka u kabinetu predsednika SRJ jedan broj članova specijalne jedinice „Kobra“ bio stavljen u pripravnost: „Odlučili smo na sastanku u Upravi vojne bezbednosti da se akcija odloži dok se ne prikupi više dokaza. a da Tomić predložio i hapšenje Vladimira Popovića Bebe. Pavković je svedočio da je na tom sastanku Nalić istakao da je potrebno „upasti u tu agenciju. Nalić me je.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neke slične poslove. kada sam video da Tomić ne samo da ne zna gde se zgrada nalazi. dočekao rečima da sam čovek od akcije i da konačno za mene ima zadatak. zgradi kod ‘Beograđanke’. pod uticajem alkohola. zapleniti aparate“. već i šta je u njoj. i dodao da je Nalić rekao da se „upad mora izvršiti iste večeri jer će u suprotnom biti kasno i da je u pitanju opstanak savezne države“. da je utvrđeno da postoji agencija koja je nabavila aparate za prisluškivanje i da u tu agenciju treba upasti.. već se govorilo o „nekakvim kablovima. jula 2001.rekao je Pavković. šefa kabineta Ljiljanu Nedeljković. On je rekao da je Nalić zahtevao da napiše izjavu jer je odbio da sprovede u delo ideju o upadu u Vladu Srbije. niti je bilo priče o istrazi. da Pavković je izrazio spremnost da se suoči s predsednikom Koštunicom. godine u kabinetu predsednika SRJ Vojislava Koštunice održan sastanak na kojem je planiran upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja predsednika Jugoslavije. Milena Simića i Milana Đakovića. a jedna jedinica je stavljena u pripravnost.. On je naglasio da se od tada. On je naglasio da se u tom trenutku nije znalo da se radi o Birou za komunikacije Vlade Republike Srbije. šefom kabineta i Acom Tomićem. i 5. sem Ljiljane Nedeljković. i šefa odseka za suzbijanje narkotika Slobodana Pešića. rekao je Pavković i dodao da je istog dana izvestio Koštunicu da zadatak nije izvršen i savetovao mu da taj problem ili iznese pred VSO. generala Acu Tomića i savetnika za ljudska prava Gradimira Nalića. prema njegovim rečima. koga je na tom mestu kasnije nasledio Aco Tomić. što bi bilo logično. pa do smene s mesta načelnika GŠ. već da mu je to naložio savetnik predsednika SRJ. reši ga preko MUP-a Srbije ili izlaskom u javnost. „Kasnije je na sastanku u Upravi vojne bezbednosti razjašnjeno da je u pitanju Biro za komunikacije. savetnik za bezbednost predsednika SRJ: „Kod Koštunice je navedene noći. Izgovor Tomića za obustavljanje akcije protiv Vlade Srbije bio je to što je „Vasiljević otišao i sve ispričao premijeru Đinđiću i tako onemogućio akciju“. što je Pavković odbio rečima: Ko si ti da ja tebi pišem izveštaj? O svemu ću izvestiti samo predsednika Koštunicu. koliko je ljudi obezbeđuje. ali da do sada nijedan od njih nije realizovan“. istražni sudija Prvog opštinskog suda saslušao je načelnika SUP Beograda Milana Obradovića. koji je vodio glavnu reč“.. rasturiti je i videti šta ona radi .. DA LI JE SVE SLUČAJNO I BEZ POČETKA I KRAJA Pred Anketnom komisijom Skupštine Srbije bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je potvrdio da je u noći između 4. Rekao je da neko prisluškuje predsednika Koštunicu. 61 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 172 . bivši načelnik Uprave vojne bezbednosti. agenciji sa savremenom opremom za prisluškivanje“. Pavković je rekao da je pozvao generale Aleksandra Vasiljevića. njegovi kontakti sa Koštunicom svode na telefonske razgovore ili sastanke kojima je obavezno prisustvovao i Rade Bulatović. uz „sve tehničke sprave kojima se utvrđuje istinitost iskaza“. neovlašćeno prisustvovao i Gradimir Nalić. Moja firma je konkurisala na još dvadesetak tendera. Zamenica državnog tužioca optužila je Brkića da je u kolumni u listu Nacional oklevetao Milana Obradovića tvrdnjama da je učestvovao u likividaciji slikara Dragana Maleševića Tapija. iskaz je dao i general VJ u penziji Milan Đaković. On je naglasio da je „postojala tendencija da se upadom napravi pometnja i destabilizuje Vlada Srbije i da se VJ uvuče u sukob unutar DOS i na taj način napravi neka vrsta udara u zemlji 61. Oko jedan posle ponoći u kabinet ga je pozvala „sekretarica Mirela“ i.“ U postupku protiv novinara Milovana Brkića. Gradimir Nalić. Pored Pavkovića. njegovim savetnicima. dao sam znak glavom generalu Pavkoviću da od akcije nema ništa”. Međutim. koji je navodno stajao iza operacije prisluškivanja. zaključili smo da bi upad bio neovlašćen jer VJ nema nadležnost i da to nije naš posao“. tamo zatiče: „Koštunicu. Posle tih sastanka više niko nikada nije insistirao na priči o prisluškivanju.NOMENKLATURA SRBIJE . Nije bilo predviđeno da se zamene policajci koji obezbeđuju ministre.

KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM je montirao proces ubicama generala Boška Buhe. 2000. U višečasovnom ispitivanju pred istražnim sudijom. a kasnije je osnovao firmu za obezbeđenje. lojalnu Koštunici. u kojima su učestvovali radnici policije. I inspektor Slobodan Pešić nije priznao da je učestvovao u ubistvu privedenog mladića Milana Jezdovića. ali mu ta ideja nije prošla – suprotstavio se DS. Oba svedoka navela su da ih novinar Brkić neopravdano proganja. što je ovaj negirao. Zato su u njegovo ime istupali njegovi savetnici. pre svega o kosovskom pitanju. Rade Bulatović. optužio Nalića za nastojanje da izgradi paralelnu službu Državne bezbednosti. Koliko premijer drži do lojalnosti i poverenja svedoči i podatak da je njegov lični sekretar već godinama Mirela Vasić. i prikrivao ubistva građana u prostorijama SUP. Koštunica je nameravao da Nalića. pa je Crnu Goru nakon razdruživanja državne zajednice nazvao „kvazidržavom”. Brkićeve tvrdnje nisu se ispostavile kao tačne. Vojislava Koštunicu prati oreol da se nerado pojavljuje u javnosti. godine i postao suvlasnik agencije „Olaf i Mekatir” koja i danas uspešno radi. Nakon četvoročasovnog ispitivanja. čiji odlazak iz kabineta nije bio u ljubavi. Napustio je Karića 2001. Aleksandar Tijanić. da kupi 4. Odlazak Đurića usledio je nakon što je RRA odobrila vlasniku „Pinka”. general Obradović je negirao svoje učešće u navedenim događajima. izuzev savetnika Vladimira Galića. a novinar Brkić ostao je pri navodima iz svojih tekstova. Po profesiji je novinar.95% „Avale” što je predsednik Upravnog odbora ove televizije objasnio kao „pomoć u podizanju kvaliteta programa i kreiranju uspešne poslovne politike ”. Savetnik za medije Srđan Đurić postaje direktor i glavni i odgovorni urednik TV „Avala”. Pred prošle parlamentarne izbore bio je drugi portparol DSS. mahom su to činili svojom voljom. dok je bio šef poslaničke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. koja ima reputaciju izuzetno diskretne osobe od koje niko nije uspeo da iscedi neku informaciju. filozof Mile Savić. premijer ga je prebacio u svoj tim nakon što je Đurić izgubio mesto direktora vladine Kancelarije za saradnju a medijima. Đurić je Koštunicu upoznao 1990. Ovaj pravnik je u drugom mandatu savetnik za politička pitanja. U Koštuničinom kabinetu sede i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. Iz prve Koštuničine savetničke garniture zanimljivu biografiju ima i Gradimir Nalić. Dugo uz Koštunicu i čovek koji ima uticaja na premijera je i Aleksandar Simić. Kada je stupio na vlast. Ristivojević je i predsednik Upravnog odbora „Železnica Srbije” iako po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa ove dve funkcije ne bi smeo da obavlja istovremeno. koji mu je bio savetnik za ljudska prava. Koštunica okupio je ekipu ljudi koji su ostali njegovi bliski saradnici. a onda je glavni i odgovorni urednik informativnog programa na BK televiziji. koji je ponovo postao savetnik premijera (kao i u prvoj Koštuničinoj vladi). Kada se sredinom februara 2008. a šef kabineta bila je Ljiljana Nedeljković. Činjenica da su nakon odlaska iz savetničke fotelje završili na direktorskim mestima uticajnih institucija dovoljno govori koliko je Koštunica imao poverenja u njih. Bio je urednik spoljnopolitičke rubrike na Studiju B. bivši ministar za rad i zapošljavanje Slobodan Lalović. Petar Lađević. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 173 . premijer uvažava savete nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadića. godine kao predsednik SRJ. Svojim izjavama uzburkavao je javnost. a Aleksandar Tijanić je imenovan za direktora državne televizije. izdvaja se Slobodan Samardžić.NOMENKLATURA SRBIJE . karijerni diplomata Miroslav Šestović i pravnik Aleksandar Simić. koji je nekada bio direktor Agencije za privatizaciju. Gradimir Nalić. advokat Nalić predložio je sudu da izvede dokaze u korist Brkićeve odbrane. Nalić je bio advokat Radeta Bulatovića kada je ovaj uhapšen u policijskoj akciji „Sablja” posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Branislav Ristivojević. Željku Mitroviću. ali nije osuđen. Ovi ljudi i dalje imaju značajnu poziciju i često su mnogo uticajniji nego oni koji se formalno nalaze na savetničkim mestima. Pridružili su se zahtevu za gonjenjem novinara i zatražili novčano obeštećenje. Nekadašnji savetnik za bezbednost Rade Bulatović postavljen je na mesto direktora BIA. Oni koji su odlazili. godine kao član DS. Leon Kojen je i dok je bio na savetnik optuživan da je blizak stavovima DSS. da im na službene telefone šalje iritirajuće poruke. da od policajaca prikuplja informacije i nudi novčane naknade. proizvede u ministra policije. odgovarajući na pitanja sudije. Čedomir Jovanović je. U prvom timu našli su se Slobodan Samardžić. Posle skupštinskih izbora 2007. okrivljenog Brkića i njegovog advokata Gradimira Nalića. Koštunica se ne odriče lako ljudi u koje ima poverenja. Njegovo mesto nezvanično je zauzeo pravnik. Iako zvanično nisu ni na jednom položaju. godine. Među onima koji imaju najviše uticaja na Koštunicu. Leona Kojena i književnika Matije Bećkovića.

Braun je odmah zvao Željka Mitrovića. Beogradski sagovornici tvrde da je on indirektno srušio Vladu Zorana Živkovića62. Nebojša Medojević ga je pozvao u Vašington. Srđana Darmanovića i ostale. rekao je da su radikali uvek dobro sarađivali s njim. Braun je vrlo “mutan” i sa vrlo jakim vezama u srpskom političkom krugu. organizovao učešće u Molitvenom doručku. koji je postao poznat po tome što je u svojstvu Koštuničinog kandidata za ministra policije u Đinđićevoj Vladi. jer će državom brzo upravljati patriotske snage”. u svojstvu medijskog “eksperta”. pa je tako savetovao i Radovana Karadžića. BERT BRAUN je svakako najinteresantniji. Njegov kum Nebojša Vujović je nominalno zastupnik vršačkog “Hemofarma” u Vašingtonu. počev protiv Crne Gore. Kada je napustila Koštunicu mediji su objavili da je razlog to što je bila nezadovoljna tretmanom u stranci i rastom uticaja Zorana Drakulića za koga je tvrdila da je štetan za stranku. Sutradan je “otperjao” do Mlađana Dinkića. vlasnika PINK. 62 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 174 . godine Koštunica postao premijer na njeno mesto je došao Aleksandar Nikitović koji je bio njen zamenik dok je Koštunica bio predsednik SRJ. pre 5. za strane novinare objašnjavao kako “smo uništili NATO i kako im bombardovanje nije donelo pobjedu nad Srbima”! Bio je “grlatiji” od Gorana Matića i Ivana Markovića… Vujovića u srpskoj politici zovu “Koštuničin ambasador u Americi”. ali je “spektar” njegovih poslova i duži i čudniji od funkcije koju ima. Navodno je bio vrlo uticajan kada je reč o odnosima s Crnom Gorom. o čemu je tadašnja urednica Tamara Nikčević progovorila. u vreme Slobodana Miloševića. otišao u Kulu. izvršio smotru Jedinica za specijalne operacije i pritom rekao “kako su u Srbiji na vlasti izdajnici. i “informisao” o tome da je ovde vest dana.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM pojavio na slavi Srpske radikalne stranke. Kada je 2004. a kažu da je imao značajnu ulogu i pri dobrovoljnim predajama haških optuženika. kada je. Vojislav Koštunica ima i tim koji se mogao naći u svakoj “mućki”. Njegovo kumstvo s Vojinom Lazarevićem ostalo je u domenu nagađanja. Slavka Ćuruviju. da bi svoju “rehabilitaciju” doživeo stupanjem Koštunice na mesto srpskog premijera. U savetodavnim uslugama je nenadoknadiv. Montgomeri ga je kaznio što se mešao u unutrašnje stvari Srbije ali to nije mnogo uticalo na kasnija dešavanja koja su Srbiji donijela novog premijera . koji je potom otvorio aferu koja je srušila Vladu Zorana Živkovića. Naravno da radi za velike pare koje mu obezbeđuju srpski tajkuni. U neformalnom razgovoru sa jednim od zvanica dobio je informaciju da Neda Arnerić. On je za srpsku opoziciju. NEBOJŠA VUJOVIĆ je kum Radeta Bulatovića. U jednom od retkih intervjua rekla je: „Voju je najlakše napasti tako što će biti napadnut neko ko mu je blizak”. i to na preporuku kuma Bulatovića i Gradimira Nalića. Bulatović je bio među prvim uhapšenima u akciji “Sablja”. nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice. do političkih igara koje se nekad otkriju.oktobra 2000. kada je njom upravljao Vilijam Montgomeri. Nikitović je rođen u Baru. koji je tada radio u ambasadi SAD-a u Beogradu. ali da to neće dugo trajati.ZAVERA ILI POLITIKA Na koktelu koji je priredio Nenad Čanak bio je pozvan i Braun. iako ona nije bila tu. kao i kum. doveo u Vašington tadašnje srpske opozicionare.NOMENKLATURA SRBIJE . U kabinet je došao na predlog Koštunice s kojim se upoznao tokom rada u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Osim savetnika. a onda je lično Miri Marković ispričao šta su tamo oni govorili. obzirom da se aktuelni ambasador Ivan Vujačić malo što i pita na mestu koje pokriva. On je zadužen i za odnose s poslovnim krugovima.Vojislava Koštunicu… Nakon Infotopa RTV Pink. a ovaj Tamaru Nikčević. preko sandžačkih kombinacija. u vreme dok je bio predsednik SRJ. Vujović je bio JUL-ovac. aktuelnog šefa BIA. Dok je bio predsednik SRJ na tom mestu nalazila se Ljiljana Nedeljković. poslanica DS-a nije glasala u parlamentu. “ANTI-HAŠTVO” . a da je njen glas upisan kao validan. u kojem je bilo reči o tome ko je Bert Braun i zašto ima toliko uticaja u Srbiji i Crnoj Gori. susreo se sa Legijom. Rezultat je bio micanje Infotop i glavne urednice sa TV. u javnosti su se pojavljivali i Koštuničini šefovi kabineta. Tako je bio pregovarač sa Karlom del Ponte oko izručenja Ratka Mladića. Njoj je pripisivan uticaj na Koštunicu. nekadašnjeg Koštuničinog savetnika za ljudska prava. pod sumnjom da je održavao veze sa zemunskim klanom. potpredsednik SRS. OBRAD KESIĆ je čovek za koga je teško reći šta u stvari radi. nekad ne. diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i magistrirao. Branku Prpu.

unutrašnjopolitički. ta materija bila u isključivoj nadležnosti saveznog parlamenta. ali i problem koji. Kada to nije prihvaćeno. je preglasan rad grupe je nastavljen. Dan kasnije. Stav ostalih iz grupe bio suprotan jer bi stručni tim trebalo da napravi ekspertski zakon bez obzira na političko opredeljenje članova. Savezni daje samo okvir a republički uređuje izručenje i ostalu konkretnu saradnju sa Haškim tribunalom. taj predlog zakona koji je trebalo da bude donet samo na saveznom nivou. iako je. određuje našu sudbinu u svetu. Haški tribunal je međunarodni sud a s obzirom da je Jugoslavija član UN. i nije mogla biti delegirana republičkom. da treba imati u vidu za šta će da glasa SNP. da bi na kraju ekspertska grupa izvršila prilagođavanje Grubačeve verzije. Nalić je došao sa Aleksandrom Lojpurom koji nije član tima. jer dok se. zaključio je: "Komisija koju je Predsedništvo DOS formiralo.NOMENKLATURA SRBIJE . Sead Spahović. DSS je insistirao na ova dva zakona zato što je to politička realnost. Čedomir Jovanović. Tada je taj zakon podržao ceo DOS. kojim se u suštini teži obmani. savetnik predsednika Koštunice. rekao je: „To je praktično rušenje Srbije i meni se čini da je to istovremeno politički manevar kojem je bio sklon Milošević.. Dejan Mihajlov. Kada se sve ove činjenice uzmu u obzir. s tim što predviđa određene ingerencije naših pravosudnih organa u toj proceduri.“ Mihajlov je izneo političku primedbu da je insistiranje na donošenju zakona na saveznom nivou pokušaj da se pokvare odnosi u koalicionoj vladi i da se produbi kriza savezne vlade. Nalić je na sastanku ponovio stav o SNP i tražio je da se u tim umesto Grubača uvrsti ekspert iz SNP. DOS je formirao stručni tim: Momčilo Grubač (on nije mogao da se prihvati te obaveze jer je sudija Ustavnog suda). Koliko se sećam. bio je. ne preostaje nam ništa drugo nego da učinimo ono što je jedino realno a to je da se donese okvirni zakon na saveznom nivou i zakon na republičkom nivou. što je bio kompromis koji nije zadovoljio nikoga.saveznog i republičkog. šef poslaničke grupe DOS-a u republičkom parlamentu. pošto je prenos nadležnosti postoji samo u obrnutom smeru. Zauzet je stav da to mora da bude savezni zakon i da mora imati minimalnu sadržinu koja podrazumeva predaju. sadržavao je i odredbu o izručenju. značajno. od izvorne (republičke) ka delegiranoj (savezni). rekao je da se izuzima iz rada ali da hoće bude prisutan tokom daljeg rada što je prihvaćeno. Stav da naši sudovi ne treba da učestvuju. Nepristajanje SNP na zakon o saradnji sa Haškim sudom koji podrazumeva izručivanje tumači se kao podrivanje Jugoslavije u trenutku kada se vode pregovori o redefinisanju odnosa u federaciji. zamenik generalnog sekretara savezne vlade. shodno Ustavu SRJ. šef poslaničke grupe DSS u skupštini Srbije pokušao je da objasni ovu pravnu nemogućnost rekavši: „DSS je podržao Predlog zakona o saradnji s Haškim tribunalom tadašnjeg saveznog ministra pravde profesora Grubača. pre svega. odnosno izručenje. To je za DSS apsolutno neprihvatljivo. u potpunosti podržava politika Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 175 . Sve ostalo vodi ka hajdučiji kakvu sada imamo. Na prvom sastanku Gradimir Nalić se deklarisao da on nastupa u ime DSS. Nalić je onda zatražio da se sastanak odloži. Predlog DSS-a podrazumevao je postojanje dva zakona . Da bi se sačinio nacrt zakona. pošto je obavio konsultacije. Moć je u rukama Vlade Srbije koja sprovodi hajdučiju. onda je automatski i naš sud. direktorka Instituta za uporedno pravo. zaključila je da saradnja sa Hagom mora da bude utvrđena zakonom. Budući da je DSS zastupao “legalizam” iznenađujuće je bilo insistiranje da taj zakon donese republička skupština.. ali o kojem bi odlučivala republička vlada. Bila su tri predloga zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Taj zakon nikada nije ušao u proceduru zato što ga koalicioni partneri iz Crne Gore nisu prihvatili i na tom je pala savezna vlada. i kombinujući pravne i partijske interese. Zakon Vlade Republike Srbije zasniva se na principima da Haški sud nije sud strane države i da predaja Haškom sudu nije ekstradicija. Treći predlog je profesora Grubača u kome je sadržano izručenje. Vesna Rakić-Vodinelić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Problem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Na taj sastanak." Lider crnogorske SNP Predrag Bulatović saopštio je da će SNP podržati zakon o saradnji sa Haškim tribunalom koji je predložila DSS. priznajući kao motiv "kako se problem ne bi prebacivao na nas". s jedne strane. Gradimir Nalić. hapsi građane po pijacama. republički javni pravobranilac i Igor Jovičić.

Niža je cena raditi po Uredbi nego nikako ne raditi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Evropske unije u procesu definisanja odnosa unutar federacije. To je paradoks političkog trenutka u kojem se pristalo na kompromis ne zbog samog SNP već zbog toga što se smatralo nije potreban konflikt sa Koštunicom jer je on jesen 2000. to je nesporno.NOMENKLATURA SRBIJE . jednostavno. Sead Spahović: Ovde je sud odlučio o lišenju slobode. Vesna Rakić-Vodinelić: Mislim da o tome treba da odlučuje Okružni sud Srbije. s druge strane SNP se konfrontira sa međunarodnom zajednicom u procesu koji će za finalnu cenu dobiti iznos koji neće plaćati ni predstavnici SNP ni građani Crne Gore već pre svega Srbija. moramo da uvažavamo tu realnost ako hoćemo da budemo i praktični i reformisti i legalisti. mora ta naredba o privođenju da Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 176 . a ko je protiv saradnje sa svetom. garantovao da će on u potpunosti moći da kontroliše tu stranku u svim onim kriznim situacijama u kojima bi sudbina građana Srbije i demokratskih tokova u našem društvu mogla da zavisi od jedne retrogradne političke snage. bili su kočnica budućnosti cele nacije.“ Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlade Srbije ogolio dve stvari: ko je za saradnju. godine. i da „taj zakon neće proći u Skupštini Jugoslavije. Nekolicina ljudi koji pripadaju prošlosti. Da bi se neko priveo. Tribunal je sud. Sead Spahović: Kažite kako da glasi." Partija koja nema vlast ni u Crnoj Gori ni u Srbiji blokirala je zemlju.“ O pravnoj i političkoj konfuziji oko donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. onda ćemo praviti zakon koji može da izdrži test ulaska Jugoslavije u Savet Evrope. Vlada Republike Srbije naučila je lekciju da u interesu naših građana moramo biti kooperativni sa međunarodnom zajednicom.“ Saradnja sa Haškim tribunalom i odvijala se po Uredbi Vlade Srbije. mi primenjujemo Uredbu svesni svih njenih nedostataka ali istovremeno svesni cene koju bi društvo platilo ukoliko bismo se mi distancirali od odgovornosti i političkog rizika koji taj posao prati. Taj paradoks trebalo je da ima svoj kraj jer Koštuničin projekat je imao cenu koju nije trebalo skrivati od građana Srbije. Dejan Mihajlov zastupao je uporno stav da je to je još jedno guranje prsta u oko koalicionom partneru iz Crne Gore što će delu DOS-a poslužiti kao alibi da optužuje koalicione partnere iz Crne Gore da destabilizuje saveznu vladu. Ako imamo u vidu kako je formirana Vlada Jugoslavije posle 5. svedoči i sledeća rasparava na ekspertskoj grupi DOS-a: Vesna Rakić-Vodinelić: Ponavljam što sam prošli put rekla. način na koji to vidi Vlada Republike Srbije sporan utoliko što taj zakon ne može da bude donet i on će samo izazvati nove sukobe. Onda mi moramo stvarno da se zapitamo da li je njima zaista stalo do zajedničke države tj. Nama je potreban zakon ali ne zakon koji bi degradirao status Haškog tribunala i doveo nas u poziciju da se za tako nešto pravdamo pred svetom. Ne sme se zaboraviti da je ovde reč o nekolicini Miloševićevih najbližih saradnika. Tribunal je odlučio. odnosno Viši sud u Crnoj Gori i da se da pravo na žalbu u roku od tri dana Vrhovnom sudu i odlučivanje od strane Vrhovnog suda. Da li je njima interes jedna pravno uređena država koja će imati pravnu i zakonom uređenu saradnju sa Tribunalom gde će postojati pravila i procedura ili će oni tu saradnju vršiti tako što će se direktno primenjivati Statut Haškog tribunala po odluci Vlade Republike Srbije i gde će se tajne ili javne optužnice koristiti kao sredstvo pritisaka na neke ljude kako bi im oni činili određene usluge. Sead Spahović: Dobro. koji ni po čemu nisu zaslužili da se narod žrtvuje za njih. Politički rizik takve odluke Čedomir Jovanović je objasnio: „U trenutku u kojem moramo da štitimo interese države. Ali je. i koji su napori činjeni da se održi. Uredba jeste izraz našeg poslednjeg nastojanja da se zaštite opšti u odnosu na pojedinačne interese. da se zapitamo šta je njima interes. On podnosi zahtev državi da se privede određeno lice. Na osnovu čega tako mislite? Vesna Rakić-Vodinelić: Na osnovu toga što po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima o lišenju slobode mora da odluči organ koji ima svojstvo suda. Vesna Rakić-Vodinelić: Ne. Dejan Mihajlov je izneo suprotan stav: „Ne mislim da oni na taj način dovode Jugoslaviju u novu opasnost jer je taj njihov stav poznat. oktobra. DSS će podržati svaki predlog zakona koji ide u pravcu saradnje sa Haškim tribunalom. Ako ćemo praviti ekspertski zakon. ali nije odlučio o lišenju slobode.

ne podrazumeva bilo koji. rekao da treba da podrže Koštunicu a ne izdajnike64.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM bude implementirana. Đogo je optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu. Novinarima nije omogućeno da prisustvuju nastavku glavnog pretresa. ali da je posle razgovora sa Koštunicom dogovoreno da ostane koliko god može na funkciji“.NOMENKLATURA SRBIJE . i da tako Akcioni plan. Proces može da bude neka opomena ljudima koji imaju ideju da i dalje skrivaju Ratka Mladića. važno je ono što se sada događa. Sead Spahović: Sud je Tribunal. Stanko i Predrag Ristić. I to da ostavimo. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak ni to nije bitno. na predlog zamenika javnog tužioca Branka Stamenkovića. Pripadnici BIA. Borislav Ivanović i Tatjana. Sudsko veće kojim predsedava Dejan Dobrosavljević odredilo je nakon toga pauzu. On je bio pušten da se brani sa slobode. ali je sud nakon pokušaja bekstva odlučio da on ponovo bude pritvoren. Vesna Rakić-Vodinelić: Nije odlučio o lišenju slobode. Novinar lista Politika i autor knjige o Ratku Mladiću Ljubodrag Stojadinović objasnio je zašto nema razloga da suđenje bude zatvoreno za javnost: „To suđenje neće imati puno značaja na sudbinu Ratka Mladića i pregovaračku sudbinu Srbije. jataci nemaju u ovom trenutku mnogo značaja. mora neko o tome da odlučuje. bude upotpunjen jednim konkretnim elementom“. Sead Spahović: Slažem se. Ali. Za pomaganje Ratku Mladiću u skrivanju optuženi su Jovo Đogo. Pera Perić na osnovu ovog rešenja ide. ako mu se garantuje bezbednost za porodicu i njega i da je to prihvaćeno. Zašto to mora da bude sud? Vesna Rakić-Vodinelić: Zato što to stoji u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. da bi se on uhapsio. Advokati su kazali da su optuženi Jovo Đogo. Dodao je da se Koštunica usprotivio i smeni Pavkovića i da zna da je Gradimir Nalić. Tim pre. Gradimir Nalić i Ljiljana Nedeljković interesovali su se u CZ-u posebno za: Nedeljkovićeva za bivšeg načelnika RDB Radomira Markovića. ministre policije i odbrane Dragana Jočića i Zorana Stankovića. kako su nazvali suđenje zatvoreno za javnost. traži da ga uhapse i da ga predaju. da ga isporuči. Vesna Rakić-Vodinelić: Čak u našem krljavom ustavu stoji da o lišenju slobode odlučuje sud. Suđenje pomagačima haškog optuženika Ratka Mladića u Drugom opštinskom sudu odjednom je zatvoreno za javnost. Sead Spahović: O tome odlučuje Tribunal. i da privede ovo lice. što znači da državni organ mora da kaže. Čedomir Jovanović izjavio je kao svedok da je Radomir Marković „preko jednog čoveka poručio da će dati ostavku. Optuženi Jovo Đogo rekao je u obraćanju sudskom veću da "živ neće prisustvovati tajnom suđenju". U ČIJEM INTERESU? U postupku za ubistvo Zorana Đinđića pred Specijalnim sudom. bivšeg oficira Vojske Republike Srpske. Ljiljana Vasković i Stanko Ristić rekli da "neće da učestvuju u farsi". 64 Saradnici Vojislava Koštunice. zato što traje istraga protiv osumnjičenog Blagoja Govedarice. za direktan uticaj izvršne vlasti na Tužilaštvo u tom predmetu. Direktor zatvora Dragiša Blanuša žalio se da je od njega „Nalić zahtevao da se pridruži optužbama o kidnapovanju bivšeg predsednika SRJ”. obraćajući se pripadnicima JSO na slavi jedinice. uhapsili su Marka Lugonju. Marko Lugonja63. To je Haški sud. Sead Spahović: Da ga uhapse i da ga predaju. osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na tom poslu. Saša Badnjar. koji je potpuno nejasan. Ništa što se dogodilo u prošlosti nema značaja kada je u pitanju potraga za Mladićem. Bojan i Ljiljana Vasković. direktora BIA Radeta Bulatovića. Sead Spahović: To je sad drugo pitanje. Aleksandar Lojpur: Naš ustav podrazumeva domaći sud. Saša Badnjar. a to Vlada Srbije ne zna. Sead Spahović: Ovde Vam govorim sve vreme da je sud odlučio. Blagoje Govedarica. a advokati optuženih koji su napustili sudnicu nakon saopštavanja odluke sudskog veća. 63 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 177 . Dok se ne uhvati 'hajduk'. a Nalić za Slobodana Miloševića. a u nastavku suđenja odlučilo je da postupak zatvori za javnost. Ratko Vučetić. kada je pokušao da sa beogradskog aerodroma pobegne u Moskvu. u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine. Haški sud se obraća organu zemlje u kojoj pretpostavlja da se nalazi okrivljeni i traži od organa te zemlje da predaju to lice. pa bi javnim suđenjem bila ugrožena istraga.

koje je sačinila hrvatska obaveštajna služba: 27. ali da je Koštunica rekao da to ne može da prihvati zbog ekstremista iz DOS (dodao je da se u Rusiji sakrila Mirjana Marković). vidi o čemu se radi. a da je Koštunica predlagao da to bude Nalić. ali Grci ne priznaju tu karticu. a da dotadašnji šef bude direktor Instituta bezbednosti. 1996. struje. Dodao je da se premijer Đinđić nije interesovao za pitanja bezbednosti i da nisu razmatrali ko će biti ministar policije. Marko: Slušaj. neću 10 puta isto.. a mi pričamo ovde. 31. Jedem se. shvati.. sekiram se za tebe. Dok smo stajali na ulici. sedam ili osam meseci pre ubistva Đinđića. frakcije. To je bilo sedam-osam meseci pre ubistva Đinđića.rekao je Jovanović i dodao da je Ulemek predložio u februaru da Andreja Savić i Milorad Bracanović budu novi čelnici DB i da je to odbijeno. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 178 .. On je rekao da se to priprema i da je u to umešana vojska. gde je tata? Mira: Tata šeta. 12. Tu sam kod Zokija. svoja saznanja o pozadini ubistva Zorana Đinđića: „U septembru 2002. 2001. Posle završenog ručka zamolio me je da izađemo na ulicu. oko toga vrlo aktivno učestvuju i rade. pitao me je šta ja znam o tome da se priprema atentat na Đinđića. a da je Koštunica "organizovanom političkom akcijom u medijima i diplomatskim krugovima sprečio da oni budu optuženi". ali ne tako da je u to umešana zvanično. Ja se od onda plašim i plašim i plašim! Ti si mi dete. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom Miloševićem. na koji će sa računa Mire Marković u kiparskoj banci prebaciti 100. jedem prase ovde. Ispred stana Mihajlovića uhapšena su dva pripadnika zemunskog klana. on je nekoga zvao i rečeno mu je da nisu restrikcije. da to rade neki nezadovoljnici tzv. sin Marko nalazi se u hotelu "Hilton" u Atini. zamenik Markovića bude šef DB. zbog buke automobila i autobusa da nas ne bi prisluškivali. a kada to kažem ne mislim na zvaničnu. Razgovor Mire Marković i sina Marka. 30. nego neke sanacije. Mama je gore. gde nema novca da plati neke račune. 1996. Naime. moje slatko! Marko: Ej. bre? Mira: Pa kako šta sam poludela. Marko: Evo me u Požarevcu. nije postojala država.. koji su pokazali legitimacije vojne bezbednosti i zatim se izvesni pukovnik Živaljević zalagao za njih. Pre tri dana su ovde počeli sa restrikcijama struje. i Vlada je bila u otvorenom neprijateljstvu sa vojnom bezbednošću. bre! Mira: Ne mogu. Miloševićeve patriote. Marko ima kreditnu karticu neke kiparske banke..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Čedomir Jovanović je rekao da se Rusija "čudno" ponašala u svim događajima od promena. Mira Marković urgirala je kod Bogoljuba Karića da pokuša da otvori račun u Nacionalnoj banci Grčke. Prema njegovim rečima Koštunica je predlagao da Branko Crni. strašno. 12. Ja sam to tati javio. KAKVA DRŽAVA TAKVI I DRŽAVNICI Ovo su neki transkripti telefonskih razgovora predsednika Srbije iz Karađorđeva. Milošević: Zdravo.“ Popović je prozvao i bivšeg načelnika Uprave bezbednosti VJ Aca Tomića i direktora BIA Radeta Bulatovića. već je država bio JSO. već smo to radili kompromisima . na ručak me je pozvao ambasador jedne velike zapadnoevropske države. 12. 1995. lepi! Marko: Šta radite? Milošević: Evo. Marko: Što si poludela. Vladimir Beba Popović izneo je na TV B92. nešto ovde razgovaramo. Mira: Da i mama večera na miru. jer je on pretpostavljao da je i restoran u kojem smo bili ozvučen i da su ozvučeni mobilni telefoni. Rekao je da Rusi i ruska obaveštajna služba. na šta mislite?". da je "istraga u vreme 'Sablje' dovela do njih kao direktno umešanih u pripremu atentata". jer bismo izgubili kontrolu. Naveo je da su predlagali da Milošević bude premijer. ali da je Bracanović imenovan za načelnika uprave za prisluškivanje.000 apoena nepoznate valute.. jesi se prošle godine smandrljao tu! Marko: Mama. što je odbijeno. Mi nismo hteli da pravimo nagle promene u DB. Ja sam rekao da ne znam ništa: "Koji atentat. nego na neke delove ruske obaveštajne službe.NOMENKLATURA SRBIJE .

I to je nezdravo. i ja sam mu rekao samo da mi kupi neke mnogo lepe patike. da smo sve na foru ulazili. kažu: "Mi smo distributeri. kupam se na 40. Mira: Mili! Marko: Znaš. Milošević: Šta klopaš? Marko: Šta klopam? Pa klopam svašta sad.. bre! To je nezdravo! Marko: Pa da. Nemoj. nije moguće! Pa ne mogu da verujem! Marko: Ovi odavde. Mira: Jao. Milošević: Pa znam. prasići. To je k’o Marinko Rokvić. Milošević: Na 32 najviše. kad je celo dvorište ne pod snegom nego pod ledom i to onaj debeo sjajni led. To da ti neko kaže rekao bi da je temperatura kao u džezvi. Milošević: Pa znam. Svi živi donose klopu. ali ne plivaš u đakuziju.. pa seti se prošle godine u Karađorđevu. koje će mi i onako trebati za po kući i kad izlazim napolje i sad imam ovde patike nove. Mira: Šta ćemo. sad će u Dnevniku da bude da nema ograničenja. Marko: A pa onda ne moram. tuširamo se i kupamo u kadi na 40-44. Pusti te brojeve.. molim te! Pa uveče kad legneš onda moraš da imaš papuče pored sebe. Sad ima klope na sve strane. sve. Marko: Pazi. nisam etiketu skinuo sa njih i onda kad uđem u kuću odmah se izujem. Ne može da se vrši razmena toplote. Marko: Dobro šta me plašiš sada. Milošević: E. a nije ko u džezvi nego smo se smrzavali. to je nedopustivo. to može čovek šok da dobije. Ima raznorazne sarme. ima jedno pet santimetara. Ljubiša me pitao dva dana pred Novu godinu šta hoću da mi kupi za Novu godinu. lepi moj. pa se kupam 42. Milošević: Ma. Marko: Dobro. Evo.. 'Ajde. Je l’ ti sve OK? Marko: Jeste. Mira: Nemoj. gledamo zabavnu emisiju na televiziji. i po kući sam u čistim patikama. Milošević: Da. jer imam podno grejanje pa mogu bos. Veruj mi. bre! Kako može u vrućoj vodi. pada neko čudo. I uopšte više neću da se zajebavam. Milošević: Pa nemoj. to je prava stvar. Sećaš se da niko nije mogao da uđe u vodu. Kaži mamici šta radiš? Marko: Mama 72 sata nisam izašao iz kuće. kuco. Treba da bude 18. Drugo je tuširanje. To je seljački. lepi! Marko: Milica je unela jelku.. Marko: Ovde opet pola grada nema struju. 1. Šta sad imate kod kuće za jelo? Marko: U. ledena kiša pada napolju. ne može da se prođe. kad ideš da piškiš. divno! Divno. Milošević: Evo ti da čuješ mamu. na 30 je već vrućina.NOMENKLATURA SRBIJE . neka je sa srećom. Povodom Nove godine i povodom toga što mi je preneo Boban. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa Markom o useljenju u novi stan. 3. dok se ne istušira hladnom. divno! Je l’ da je čarobno tu? Marko: Uradio sam jednu jako pametnu stvar. ja nisam mogao jedan korak da napravim. nosi papuče. Marko: Šta radite.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Marko: Ja da te obavestim da sam uneo sebi krevet u novu kuću. A drugo. okitila i tako. može samo čovek da padne. Tu smo negde. a ovo da je potpuno čovek potopljen u vrelu vodu. bre. to je iznad normalne temperature čoveka. pa uđem u patike. svaka čast. tajkice? Milošević: Evo leškarimo u krevetu. kad ih pozovemo. Kako dođem u đakuzi. Bila je temperatura 28. ovoliko leda nisam vid’o u životu. Marko! Nemoj nikako iznad 31. Mira: Ali. to nisam znao. bre. bre.2. izađeš. Reguliši to i nemoj da se zezaš. bez veze.3. Marko: Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Milošević: Ti si budala. kako ću ja da se ugojim u ovoj kući. da pitamo. divno mili." Milošević: Sad ću da vidim. Krevet i muziku sam uneo. na 38 stepeni. grejanje. nama se to iz Beograda odlučuje. Milošević: E. u njoj ima topla voda.. evo čekaću da padne na 32. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 179 . mama. ali ne sme preko 30. Milošević: Pa ne. šta se zezaš?! Marko: Što da ne sme. Pošto ja ne nosim papuče. to je nepristojno. jagnjići i ostalo.

tata. Evo daću ti je sad. zvaću Milicu kad-tad. ne voziš. ali u porodilištima nema kiretaže. jednostavno da razmišljam o delatnostima koje su unosne. Dobro. pasivan. rekla je super. uživam. sine. Milošević: Pa. ništa. koja traje 3. Da pitam tebe je l’ si ti uvek pominjala te teme. A ja mislim da bi Požarevljani bili jako srećni da oni dobiju nešto tako. Evo sad sam se sredio. Ona se „stresira“ kad razgovara s tobom kad si u kolima. što te zajebavam? Marko: Pa dobro. Marko: Šta. šta misliš.. ne bi ih koštalo ništa. u centru pažnje. diskoteke. ti si moja mama. to je katastrofa! „Žabari“ najmanje. ovde po Požarevcu. nisam ja mislio tata u “Madoni” da napravim porodilište. Milošević: Nemoj da se zajebavaš. biće Dojčilo kod nas večeras. Pošto si još u sobi. da ti kažem. nego se rađaju deca.. lepi. zaposlim renomirane požarevačke ginekologe. a da ne budeš baš. Ali.5 minuta. a istovremeno društveno korisne. pa naravno. naravno. nego Francuzi. ni u Francusku. uzimaju ljudima 150 maraka i konstantno delju. Ko sekirama da me biju po glavi. nego voleo bih da. Slušaj. Milošević: Marko. u svinjcima. Austrijanci su pisali svašta. bre.. pravi. Marko: Pa. hoću da pitam mamu. Zamisli. Milošević: Pa sam mislio. crkla baterija i jebi ga. i večeras ćemo se čuti. odnosno na moj šarm. da ti odsedneš kod njega. čuj. Nego se istim putem vrati. znaš kako izgleda porodilište? Milošević: Znam. Mislim. Sinoć bila buka. dobro ajde. razumeo sam sve. al’ se vrati istim putem. Blejim. bre. 1997. imam ideju. porodilište? Marko: Porodilište. To ti nije baš neka pozitivna strana. bre. a kamoli da je nešto inteligentnije. mama. ej. ograđeno travnjakom. 1. je l’ ima opet frka neka? Milošević: Marko! Prošli put su tako strašno zloupotrebljavali da je to bilo strašno. privatnim ordinacijama koje se samo odazivaju na ime ordinacije. bre. 1997: Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom.. samo ne od srca nego od kuge. sad ću da pokušam. muž ti je jedan muškarac. Hoćeš da ti dam ipak mamu? Marko: Slušaj. Tata. Kiretaža košta 150 maraka. Hteo sam tebi da predložim. 1. nema frke. nemoj da planiraš. onako tipičan konzervativan. Marko: Ma. Za zadužbinu ti bi rekao nemoj. ćao lepi! Marko: Halo! Mira: Šta radiš? Marko: Evo ništa. Marko: Je l’ ti mene zajebavaš? Milošević: Ne zajebavam te. tamo je izvanredno.. mama. bre. bolje ti je drži “Madonu”. zamisli kad za kiretažu. jer se boji da negde ne skreneš. sad sam se probudio i čekam. on se vraća u ponedeljak ujutro tamo. Tvoja reč je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 180 . Milošević: Kaži. to je zato što idu na kiretažu.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM 3. je l’ znaš koliko košta kod privatnika po šupama kakve ne bi video ni kod Dikensa. u svakom pogledu su zloupotrebljavali. Marko: Ko? „žabari“ ili Austrijanci? Milošević: Ne „žabari“. Milošević: Nego gde si mislio da napraviš? Marko: Napravio bih ga obaška. da. Medijski su zloupotrebljavali. neću tebe da pitam. što se kaže. Šta misliš o tome da napravim porodilište? Milošević: Kakvo. o porodilištu? Jedno divno porodilište. zar to nije divno? 15.. Milošević: Dobro.. a evo sad si u krevetu. Marko: Ima i kiretarnica pored.. ništa više. kafane. Slušaj. Evo da ti dam mamu da je čuješ. Marko: Da. kako ti kažeš.NOMENKLATURA SRBIJE . Milošević: Razumem te ja. Razgovor Slobodana Miloševića i Mire Marković sa sinom Markom. nezavisno od diskoteke. da idu u bolnicu. molim te. bar me ti razumeš na tu temu. ti znaš da si ti jedino žensko stvorenje na planeti koje je rezistentno na mene. sa kompletnim komoditetom. Mira: Super! Marko: Ti si moja mama. Ej. ti ako se tu nađeš koliko se nađeš nije bitno. ali to hoću da ti kažem. sad nisi u kolima. Marko: Ali pošto si ti konzervativan tip. Pa. Marko: Pošto ovde samo što ne pocrkaju ovi. Marko: A Francuzi? Milošević: Pre svega oni. Ajd.. da. koji je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja po Evropi. nemoj ni da kročiš ni u Austriju.

sa jednom nije baš nešto. nego veliki instruktor je stigao i onako merodavno. ja pucam od pre nego što ste vi primljeni u tu službu. I nemoj da se nerviraš i uživaj tu." Mnogo sam dobro pucao i onako pun sebe izlazim iz streljane. pred kraj razgovora. i čeko sam da me ne zajebe negde. ali samo sa dve ruke.. 1997. Prema tome baš sve legalno. nego si Marija Milošević.. malo ti da nas pratiš. da taj "glok" mali. Marko. dobar je. poslaću joj faks. Nešo: Da. ali da ga repetiram jednom rukom. onda je krenulo klasično uterivanje kompleksa i onda sam tražio da mi daju da na signal pucam jedan metak "četrdesetpeticom". 2002. je l' umem. kad ulazim. Kad sam ukapirao da me kenja. kako svi mogu?“ Ja kažem: „Pa mogu svi preko Belog Manastira. da. to treba zabraniti! Nešo: Da. jer ja sam se plašio. razglednicu. po dva čoveka unutra. Slušaj. da joj javiš. opali.. jer to mu sujeta ne dozvoljava. daj da se čuvam. o nekim ubistvima iz kriminalnog miljea. Ne znam ko to sve ima dozvoljen ulaz u onu streljanu tamo. godine u Beogradu). znaš. To je ozbiljna tema. ona je imala mačke. Marko: Pa šta si rekao Mariji. i to. kako ću ja. svi vi pancire. bez ikakve prepotencije. jer u glavi im je verovatno ona varijanta. počinje da je hvata sindrom usedelice. na kome je očigledno bio s nekim ljudima iz srpske policije i Službe državne bezbednosti (Aca i Gavra) i.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM za mene zapoved. iz pumpe. Znaš kako idu ta pljuvanja. znaš? I ta dva tipa koje sam video da ih iritiram zbog obilja i čestog menjanja oružja. dugo naoružanje. na primer. to su Aca i Gavra. znaš šta mi je večeras bio vrhunac. I gotovo! Mrtvi mi ne trebate. jebeš mi mater kad te nisam zvao u tri ujutro. da li sam umešan ili nisam.. da. Hteo sam da dođem u Karađorđevo da pričam s tobom i sa šefom. razumeš. Marko mu prepričava svoje doživljaje s vežbi na streljačkom poligonu. pazi niti me pita.. Ona je rekla: „Jao. kao da. jer je reč o stvari i tako sve ono što si ti rekao. bre. sad Marija. imaće posledice za taj njen popizditis? Milošević: Ona. celu kompletnu varijantu koju mi smatramo kao Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 181 . normalno!“ Ej. skratio sam ti.... ko sam. Marko Milošević se žali Neši: "Ja stvarno ne zamišljam svoju svetlu budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života.. mislim. I zbog njih dvojice mi je strašno stalo da bude sve kako treba. iz "heklera".. kad me vide svako jutro naoružanog sa 15 pištolja i tri "heklera". da ne počnem negde da promašujem... Sinoć. Mama. ja kažem: "Drugovi. I da. 26. to je naređenje. pucao sam iz uzija. interna. Pa da li znaš od koga sam ja sinoć čuo.. Ne. ne znam o čemu je reč? MARKO: Slušaj. Javljam se kad izlazim. ako ću već da se čuvam. I eto tako. znaš. samo to nemoj da joj kažeš. jer je reč o prljavoj stvari. rekao sam lepo da si joj poručio da ćeš ti da joj rešiš problem džipa. kad bi bilo nešto ne bi ni znao iz čega prvo da puca". i Markovim instruktorom za vatreno oružje. zvaću Milicu i biću sve kul." Marko: Dva tipa koje sam provalio. da im idem na ku. da se ne pomirimo još narednih godinu dana. to je onda bilo "ajmo kući". U redu. a da ne praviš sranje?! Pa mene baš boli k. Počela je da skuplja kučiće. a ti nisi ni krimos. vozilo iza. nego ti kažem stvar. ono u varijanti "šta će mu sve to. Milošević: E.“ Marko: Ni slučajno! Milošević: Ja sam rekao: „Nemoj da daš ni dinar!“ a ona je rekla: „Pa. mirno mi srce. bre. šta sam. seljačino. naravno. nije prokomentarisao ništa. I kad sam provalio da me sere. u šta su obojica dobro upućeni. j. čistim pištolj i dolaze neki indijanci. šta ti je. Marko: I to je." Razumeš? Ja nemam te napade prepotencije. li ga. 11. i šta ti je ona rekla? Milošević: Da ne ulazi u sumnjive rabote. pošto sam često menjao oružje. 15. čisto. je l' ne umem. s tim što Aca. ne daj bože da dođemo na jednu komemorativnu sednicu ti i ja. ne zajebavaj me više. čovekom iz ličnog obezbeđenja Slobodana Miloševića i pripadnika MUP Srbije. Vozilo ispred. 4. Marko. da sam malo merodavniji od Sente za to.NOMENKLATURA SRBIJE . jesam te zamolio da. interna veza. majke ti? Pa. je l’ se sećaš ti naše babe Jele? Marko: Sećam se. Razgovor Slobodana Miloševića sa sinom Markom o kćerki Mariji. Ne. 1997: Razgovor Marka Miloševića s Nenadom Batočaninom Nešom (ubijen je 26. Zaista. treba da mu dam danas pare. a Gavro je rekao: "Ajde. bolje nek budem ja umešan. Marko: Dobro. ko kaže da. što sam stalno naoružan do zuba. pa onda telegram. Marko: Dolazi neka konjina koji. pa ću da je nazovem. 3. jer vidim da me jedva čekaju. i mora da zvuči tragično. Nešo: Pa. Ja sam rekao. večeras čovek treba da putuje za Nemačku.

i da je nestao. ali koji je lik bio Pop.. Posle tri dana. On je nepouzdana budala. a ja kao znam pouzdanu informaciju.. po ulici ispiraju usta time. dobro ona nije pričljiva. da li znaš šta je uradio neku noć? Na mesto gde sam ja bio. od Lile (zapravo . Nešo: Ha. I nek se zovu privatno obezbeđenje i ja. kad me dečko pita večeras da li bi treb'o da ide u XL. On je samo Popa. Sećaš se kako? Popa je ubio tako što je bio u ovim. Jesi li čuo za pejdžer RAM? I par dana posle Badžinog ubistva učukaju. rek'o da mora da pita Sentu dokle će da traje ovo sa mnom. to je neverovatno! Ja kažem. Neću ti pričati.. o čemu pričaš? Nisam čuo za čoveka nikad u životu". dobro.. i da su sinoć našli leš u Savi i da je najverovatnije on. zezanja radi. Idioti. u ovoj zemlji ne može da se sakrije ništa. on nije tigar koji je upućen. al' mi ovde ne treba da se branimo već da se odbranimo. Nešo: Da. i imao je dečje rifle. ne mogu da verujem da je operater takvu poruku primio. E. to ko u crnu zemlju zakopano. ako te nešto greje. kod mene. Marko: Izginulo je mnogo važnih ljudi u Beogradu." Pazi. Nešo. Mislim.. daj da ih uzmem ja da ih plaćam onda. što ga roknula murija prošle nedelje.. da. sine. Marko: Al'. razumeš. Pazi. Nasra se. u p. bre! Nešo: Nije on ubio njih. naravno." Ja njega gledam belo. On nije kalibar. koja je potreba nekog tigra da ubije budalu? Pop je nebitan lik.NOMENKLATURA SRBIJE ..Jelke). u XL-u!" "Pa.. kad se budemo videli. kaže: "Tref. I čuo sam samo. Ja stvarno ne zamišljam svoju budućnost sa pet tipova oko mene i da se vozim u ovom tenku do kraja života. Mi kao baratamo nekim podacima." Znaš zašto ja držim tog Pipera? Iz dva razloga: prvo dovoljno blesavo vozi. To mi Mirela kaže da je sa Bojanom Petrovićem držao "Stupicu". a dokle će ovo ovako da traje?" Ja kažem: "Dok ne budemo nekom skinuli glavu. Nešo: Vojo Raičević. bre. "s njim je sve strogo poverljivo". namesti i puca na mene. ali hoću da ti kažem da je to neverovatno nešto. Marko: Pa. Pa slušaj. ovaj Oliver Denis. strašno! Sve komarac do komarca. i da je roknuo Popa. mnogo ljudi pobio onaj Vojo Amerikanac. imao je masku dečju koju je kupio u Americi. ti znaš koji je Jelke idiot.. mogu samo da ti kažem da mi je Jelke Simić u Kabareu "Rouz" pred 20 ljudi reko da je radio za Maraša! Pa. da znam da je tačno..! Hoću da ti kažem generalno. tim programom mogu za svaki pejdžer da dobiju godinu dana unazad sve poruke. onda ću ti ispričati! Marko: Čekaj. Meni malo neprijatno. Pošto ne mogu. na pejdžer taj i taj stigne poruka. brate. Nešo: On je prvo radio za Boška Bojovića. pazi Piper: " kad mi možemo da palimo večeras?" Kažem: "Pa gde radiš večeras?" Piper: "Pa. koji jedini u zemlji ima takav nadimak. Imao je dečje rifle zato što je imao facu dečju. "Bel padžet".. roknula ga murija. I sad jedna intelektualka zna gde sam ja proveo noć.. pošto sam se ja malo duže zadržao. pa i Vojo i naš Amerikanac. onda ću sve da vas pustim da idete da čuvate diskoteke. razumeš? Pita me Piper večeras: "Je li. pozvao je Marinu da dođe da mu pravi društvo.". Bojana Vladina i Fiškal. prosledio i nikom nije prijavio. brate. ne znam je l' počimamo da otkrivamo rupu na saksiji. keve ti? Ako je taj Voja bio neki tigar. Znaš kad potegnemo Ljupče i ja valjda će i oni da opale neki metak bar da drže govna Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 182 . Marko: Vojo Amerikanac. Ne mogu. da nije neki drugi Badža. Ne bi me iznenadilo da je Vladu Trefa ubio.. Kao potpuno javnu stvar mi je ispričao: "Evo. Nešo: Kažem.. da vide da l' se negde pominje Badža. Provalili su da Badža beži iz grada. i pazi kad jedna pičkurina Mesić.. rokne nekog. što se kaže. I ukucaju. bermudama. idi onda odma' da ne zakasniš na pos'o. i ovo i ono. Pa. previše je lepo da bi bilo istinito.. ovaj. Ja muvam Ljubišu. Ispriča mi brate. 20 sati posle Badžinog ubistva. reko: "Je l' čuješ ti ovoga šta priča?" Ko kad je poginuo onaj Oliver Denis. to je morbidno. Ja bih da prebrinemo te probleme što imamo. materinu! Zamisli budalu. reko: "Da izvineš. bre. Nešo: Bio jedan. Onda me ne bi iznenadilo da je on ubio i Debelog. jebo te bog. to nikada da procuri neće.. možeš da veruješ takva poruka 20 sati posle ubistva šefa policije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM strogo poverljivu? Verovali ili ne. Marko: Pa. znam. meni kaže Bojana Tref. pa da se vratimo normalnom životu.. pa je l' onda taj tip opalio Popa? Ja nikad nisam čuo za tog čoveka. Da je ubio nekog važnog tipa u Americi. Je l' treba Višnjić da ode u diskoteku? Je l' on normalan. Al'. ha! Marko: Pa.. neko mrtav ladan nekom šalje takvu poruku. a oni obezbeđivali ispred. budi siguran. ja došao iz Londona. Piper me lepo... to je isti k. Ja prvo ne mogu da verujem da je to neko tako poruku dao. zvani Vojo Amerikanac. počinjem da razmišljam. a drugo previše je glup da bi ga neko vrbov'o da mi. gadan tip.

šefom Koza Nostre.NOMENKLATURA SRBIJE . terorističku organizaciju koju je osnovao njegov kum Nikola Kavaja (venčao ga s prvom ženom u Njujorku) i grupa srpskih nacionalista. i avion se zbog njega prizemljio u Majamiju. kad vidiš tri dizelaša u crnim jaknama. Dočekao ga je Boško Radonjić.66 „Napraviću testament u kome ću reći ko je bio i šta je radio Boško Radonjić u Americi. Ja sam jedini stranac. da li će da te ubiju ili neće. Posle godinu i po. organizaciju vodi moj stari poznanik Džon Nois“ rekao je prvi put javno Boško Radonjić. Ima snimke mojih susreta sa Džonom Gotijem i članovima porodice Gambino. FBI i Edgar Huver nisu za Koza Nostru rekli da je Družeći se s Milovanom Đorićem. koji je jedno vreme bio kum Koza nostre. bilo da su to Velja Ilić. „Ubeđuju me da uradim knjigu ili igrani film 'Don Boško' i opišem moje prijateljstvo sa Džonom Gotijem. 66 Bošku Radonjiću praznike je čestitalo oko 200 ljudi. godine pobegao je preko Austrije65 i Italije u Ameriku i nastanio se na Menhetnu. ali je voleo da odlazi u zemlje Južne Amerike. znaš. koji je izbegao smrt. i da je verovatno tamo bio u nekoj misiji. U američkom zatvoru Boško Radonjić se našao 31. Odmah je stupio u SOPO. izgubio je status zaštićenog svedoka. u kojoj se godišnje događalo po 500 ubistava. ga. u Hol Skičneju. za vreme okupacije bio je član Ravnogorskog pokreta Draže Mihailovića. Seka Aleksić. ali ne i 75 godina robije. Ja sam samo čovek sa jakim vezama u Koza Nostri. izašao je kao slobodan čovek.. BOŠKO RADONJIĆ rođen je u Užicu. Posle smrti Džona. plaše ljude. decembra 1999. Tada je došao red na Džona Kupina. Kada su italijanski mafijaši ubili Edija Bučera (kasapina) 1977. koje mi je kada je postao Bos vratio tako što me je imenovao za kapetana Koza nostre za Njujork. Brzo su se sprijateljili. i jedini Srbin koji je bio visoki oficir u američkom podzemlju. jer u Americi nikada nisam bio osuđivan zbog kriminala i zbog mog druženja sa članovima porodice Gambino.Imamo zajedničkog prijatelja.. koga je brzo zadesila ista sudbina. učitelj. Petar Panić Pana. o mom antikomunističkom radu u Srpskom oslobodilačkom pokretu Otadžbina. Ipak. Salvatore Gravano. kojim Boško Radonjić nudi svoje goste. mojih patriotskih aktivnosti u srpskoj koloniji u Americi. Džej. e j. Američka štampa špekulisala je da su kod njega pronađene fotografije iračke ambasade u Havani. prošvercovao se u autobusu crveno-belih u Grac. „Ja sam ga upoznao početkom sedamdesetih. a kasnije je u centru Kraljevih Voda sagradio kazino klub "Bos".. Pomogao sam mu da se prikrije. A Koza Nostra u Americi je elitni društveni sloj. Kada je krenuo u zatvor. intervju Marka Lopušine Emir Kusturica se pojavio na vratima zlatiborskog kasina Boss. Bio sam kum irskog klana. Boška Radonjića i Emira Kusturicu poslužili su sokom – vodnjik. FBI je skrenuo let aviona sa Kube u Majami kako bi ga uhapsio za podmićivanje porote na suđenju mafijaškom bosu Džonu Gotiju. dobio je toliko SMS poruka. Tako sam stekao poverenje. Po dolasku 1990. Jedini svedok protiv njega. koji je bio šef u Koza Nostri. godine. zbog čega je streljan.“ . u hotelu "Palisad". godine. Milovan Đorić. U Ameriku nije smeo.. na čelo "Vestijes" došao je Mark Splen. dok je bio mladi oficir u porodici Gambino. koji su bili pod uticajem komunista. otkrio je Emir Kusturica. Dragan Kićanović. Boško Radonjić je govorio o tom vremenu za "Ilustrovanu politiku". i hapšenja njegovog brata Pitera. otvorio je na Zlatiboru kockarnicu. Tako smo saznali da je upoznao tadašnjeg šefa irske mafije Tedija Kaminskog. 65 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 183 . i radikal Aleksandar Vučić. Vladan Batić. koji živi i radi po svojim specifičnim pravilima. razumeš? A drugo. 1970. a telefonom su se javljali prijatelji iz čitavog sveta. i dokumenta koje je FBI i CIA imala o meni. Bio sam sa Džonom 1989. Sa Nikolom Kavajom je bio na odmoru na Kubi. fudbalerom Crvene zvezde. postavio je Radonjića za šefa irske mafije u Njujorku. Otac Dragomir. Iz tih dokumenata i snimaka se vidi da ja nisam mafijaš. Moja supruga Sabrina je sakupila moje video zapise iz Amerike i namerava da napravi dokumentarni film o mom životu. Emir Kusturica ili Boškov kum. Radonjić je iz zatvora angažovao petoricu skupih advokata koji su mu brzo izdejstvovali da se brani sa slobode. odakle je produžio u Kankun.” “Kao član Koza Nostre nisam se bavio kriminalom već organizovanjem sindikata i borbom protiv sindikata. u Maloj Italiji u Njujorku. kome se požalio kako njegov saradnik Pana slabo igra tablić.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM glavu dole. Registrovan je među putnicima.

” Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 184 . Imamo velike probleme sa otcepljenjem Crne Gore. je proširio poslove na organizovanje sindikata vozača i sindikata glumaca i filmskih radnika. U međuvremenu klan Gambino. rođake. okupljeni oko Srpskog oslobodilačkog pokreta Otadžbina. Ja sam prvi došao do poverljive informacije iz FBI i Džonu Gotiju rekao da imamo krticu u porodici i da će biti uhapšen. Zato se Ronald Regan odrekao Đulijanija. Ništa nisam priznao.“ „Prošlo je 16 godina od kako sam se iz Amerike vratio u Srbiju. koji mu pomaže da zajedno sa Vojom Koštunicom dođe na vlast. sa odvajanjem Kosmeta i Vojvodine. Kako da u Sablji uhapsi i tebe? pitao je Emir Kusturica. od mene u operaciji Sablja pokušala da napravi mafijaša. obučavali smo se u tajnim kampovima za atentat na Josipa Broza. državni tužilac i američki predsednik. mada sam zatekao užasno loše stanje. i odveli u Njujork. ali maršala Tita i generala Žeželja ne smete! Kako nisam pokazivao spremnost da poslušam savet CIA. FBI mi je nudila status zaštićenog svedoka i vilu na Floridi. To je moj način nacionalnog pomirenja potomaka četnika i partizana… Nisam se pokajao što sam se vratio kući. pa su proširili na generala Badžu. već bio u Beogradu. ali smo odustali od upotrebe. Navodno su imali dokaze da je Maka. Najžalosnije je što je država. a naša vlast se bavi progonom porodice Karić. FBI je početkom devedesetih uhvatio šestoricu kumova i Džonu Gotiju poturio krticu.“ . Ja sam u to vreme.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM mafija. jer su je koristili za obračun sa komunistima u Americi i na jugu Italije. jer su tu informaciju mogli da imaju samo direktor FBI. Reganu je stalo da ga Đulijani nasledi na mestu predsednika SAD. a islednici su me optuživali da sam prijatelj Željka Maksimovića Make i da imam informacije o ubistvu policijskog generala Boška Buhe. Uhapšen sam sa izgovorom da ugrožavam bezbednost zemlje. pa sam se vratio u Beograd. jer smo se deca četnika i deca ibeovaca igrala rata. i Amerikanci su me oslobodili. Tako je Šešelj preko mene hteo da ruši Velju Ilića. sedeo u Lotos baru dan pre ubistva generala Buhe i valjda tu planirao to ubistvo. Moj pobratim Nikola Kavaja i ja smo vežbali snajpersko gađanje. Koza Nostra nikada nije u SAD i Italiji delovala protiv svoje države i protiv svog naroda. Đulijano nije uspeo odmah da sruši Gotija. kog sam znao petnaestak godina. jer sam se kao pravoslavac i član SOPO zavetovao da neću dozvoliti da udari Srbin na Srbina. „U Srbiji mnogi misle da sam ja mafijaš. Napravili smo paklenu mašinu. Osuđen sam početkom sedamdesetih za terorizam i pripremu atentata na Tita.“ „Mi antikomunisti. da valjda vidi šta radi Đinđić sa mnom. a potom mi je. Crna Gora će se odvojiti. prijatelje antikomuniste u emigraciji i prijatelje iz srpskog podezmlja. U tim poslovima Koza Nostri je najviše pomagao jevrejski lobi. Bombardovala je moju zemlju i moj narod samo da bi dokazala da je neprikosnoveni vladar sveta. kome sam pripadao. Pustili su me iz CZ. Gišku i Arkana? Tada su islednici ućutali.“ „Razočaran sam u Ameriku. FBI nije imao dokaze da sam ja rukovao tim eksplozivom i sud me za to nije teretio. pa sam ga ja oterao. i to je jedina robija koju sam imao u Americi. tražili su da priznam ko je me je obavestio da je u Koza Nostru ubačen Sami Bono. tako da je srpskoj emigraciji CIA preko jednog prijatelja bivšeg direktora Donovana poručila: Možete da ubijete Kardelja ili ambasadora Stanovnika. ministra Pavla Bulatovića i načelnika policije Vlahovića. Da sam hteo mogao sam Tita da ubijem u Vašingtonu 1976. U Srbiji se podstiče anarhija. Jednom je naišao Legija. jer srpska mafija ima cilj da uništi srpsku državu i srpski narod. Ne želim da se svetim zbog zločina koji su počinjeni mojoj porodici. jer je ovaj imao jake advokate i saradnike. Amerika je dala 100 miliona dolara gradonačelniku Njujorka Đulijaniju da iskoreni Koza Nostru.NOMENKLATURA SRBIJE . jer su neki novinari tako pisali i jer me mnogi poistovećuju sa ovdašnjim kriminalcima. umesto da hvata te bandite.“ „Goti je pao kada su američki političari odlučili da ga ruše. To me iznerviralo pa sam pitao da li su oni kao komunistički izrodi ubili mog oca. kada sam se vratio u Srbiju.Tu te dočekala srpska policija. Tu suludu ideju je islednicima dao Vojislav Šešelj. krajem 1990. ali se nadam bez novog rata. s potvrdom u kojoj je falsifikovan datum hapšenja da nisam kriv. to nije bio interes Amerike. koji mogu da nas uvedu u rat. Ali. ja sam uhapšen sa mojim kumom Nikolom Kavajom. Samo su ponavljali pitanja da li sam ja sa Makom planirao ubistvo Boška Buhe. U SAD je Savet za nacionalnu bezbednost vrhovni vladar.“ „Sa Brozom sam se sreo kao dečak. koji je tvrdio da sam ja čovek Velje Ilića. a u Srbiji se s tom institucijom poigravaju jer ne postoji nacionalni interes. Kada su me 2000. oduzela. Đinđić bi svratio na kafu. Uhapšen sam dan posle ubistva Zorana Đinđića. Srbija ima banditizam. jer jedino preko nje naši političari mogu da vladaju. sa kojim sam mnogo puta ćaskao u bašti Lotos bara. u vreme dok sam ja boravio u SAD. jer mi je kada sam pobegao iz Jugoslavije dala slobodu. koji je opasan. godine agenti FBI skinuli sa avionskog leta za Kubu.

Acom Tomićem. Edi je ubijen u obračunu između irske i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 185 .“ „U CZ-u sam boravio sa Radetom Bulatovićem.“ Boško Radonjić se u Srbiju vratio 15. Nije morao da ilegalno beži. služba ga nije dirala. Milovan Đorić i Momo Kapor. ali niko nije saznao o čemu su pričali. a posle bio jedan od šefova vojnog intelidžensa.“ „Kad je najveći američki prijatelj Tito 1980. Naši su obećali Amerikancima 1995. 48 Kao najznačajnijeg čoveka koga je upoznao. Boško se još više zbližio sa svojim nesuđenim ubicama. mnogo te volim! Ali. „Nisam član nijedne stranke. Iako je u Službi državne bezbednosti bio zaveden kao politički emigrant i državni neprijatelj. koji je trebalo da pogađa ciljeve na 3. Bošku Radonjiću. koji je gradio najveći top na svetu za Sadama Huseina. niti kilogram gvožđa za armaturu. koju je u tom poslu zastupao Boško Radonjić. lečeći se od udara dotle nepoznatog oružja kojim tajne službe deluju na genijalne naučnike na pragu epohalnih otkrića u naoružanju. Jovicom Stanišićem. Nametnuo se kao vrstan pomiritelj i diplomata. Frenkijem Simatovićem. upoznao sam šefa irske mafije Edija Kaminskog. Boško Radonjić izdvaja profesora Džeralda Vinsenta Bula. i sa njihovim nalogodavcima iz Beograda. Vrh CIA danas štiti Radovana Karadžića. On je pijan govorio: "Druže Tito. godine umro. Od Krcuna je prvi put čuo da Tita neizostavno treba ubiti. Zvali su ga Edi Bučer. što ne bi moglo da kompromituje SAD. rađen top. i Cecom. ugledni "Čikago tribjun" objavio je vest da je mafijaška porodica Gambino. Ubrzo smo se sprijateljili. Bošku Radonjiću je poveren poverljivi posao sa profesorom Bulom. Svi smo se držali hrabro i dostojanstveno. irački predstavnici su obavestili jugoslovenski Generalštab da se na čelu američke korporacije profesora Bula nalazi Srbin. poveo ga je u Maribor na pripreme za utakmicu Crvene zvezde u Gracu protiv "Austrije". voleo bih te još više . Ostalo je nepoznato kakva je veza profesora Bula sa Boškom Radonjićem i SFR Jugoslavijom. gde je u fabrici "Vitez". jer je svoje protivnike kasapio nožem. Boško Radonjić. skrenuo pažnju da pripazi na bezbednost profesora Bula.Profil br. u Bosni. Jovanović. „Igrom slučaja. razvodnila je naš antikomunizam dovođenjem ekonomskih migranata iz Jugoslavije. Posle nekoliko godina.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM “Amerika se sedamdesetih godina poigravala sa srpskim političkim emigrantima. Dana i Vuk Drašković. Nebojšom Pavkovićem. jer je i tada imao legalni pasoš. a kada su umrli naši velikani u emigraciji Pupin.“ Milomir Marić . njene sporazume i ravnotežu snaga u svetu. je američki general Trudo. usred unosnih poslova u proizvodnji. ali sam nekako najbliži Novoj Srbiji i Velji Iliću.500 milja. Početkom devedesetih. marta 1990. Amerika i CIA su se okrenuli Hrvatima. Tesla. od Jovice Stanišića dobila takvo naređenje. i sa njima izveli operaciju Oluja. Dočekali su ga Đorđe Božović Giška. koji nisu bili antikomunisti. preko Boška Radonjića.da si Srbin!" Prijatelj iz detinjstva Milovan Đorić.NOMENKLATURA SRBIJE . koji je sa Mak Arturom ratovao u Koreji. nije mogao da stigne na Menheten izvan kontrole mafije. Pre nego što je upoznao Džona Gotija. Boško Radonjić je prvo postao šef irske mafije "Vesties". ni džak cementa. izvozu oružja i izgradnji odbrambenih sistema za Sadama Huseina. godine da će u Srbiji da zbrinu sve srpske izbeglice iz Hrvatske i da će da podrže novu zagrebačku vlast. uložila u Slobodana Miloševića blizu milijardu dolara. Dragan Džajić je Arnejčića zamolio da Boška Radonjića preveze preko granice. Nekoliko puta je profesor Bul boravio tajno u Jugoslaviji. Boško Radonjić je kancelariju u Njujorku imao u prestižnom Republikanskom klubu. dok ga niži šefovi CIA traže. koji je bio lojalan Amerikancima i ispunio sva svoja obećanja. zbog čega ga je 23. izraelski Mosad ubio u Briselu. iako su ga svedoci viđali u njegovom kabinetu. Drašković. U to vreme. jer je kako Boško Radonjić otkriva. Izrael je od početka bio u toku sa otkrićima profesora Bula. kad su na snagu stupali sporazumi sa Rusima iz programa SALT o kontroli trke u naoružavanju i embargu na izvoz oružja u krizna područja. Boško Radonjić negira da se ikada sastao sa Miloševićem. dok je bio jedan od ključnih ljudi njujorške mafije. Boško ne priznaje da je on Miloševiću odao tajnu da mafija zapravo vlada svetom. Imam podatke da su neki naši iz Beograda dali tajno saglasnost Amerikancima da CIA i Pentagon izvedu tu operaciju. Predragom Rankovićem Peconijem. decembra 1990. Boška Radonjića je amnestirao načelnik Generalštaba Petar Gračanin. Prvo nas je iza rata držala pod strogom kontrolom.

Ja sam čuo za tu posetu ali nisam nikada uživo video Jovicu Stanišića. tobože da bi joj ocinkario Džana. predložio sam mu da bratski sarađujemo… „Umeli smo. ko je sve sedeo. na Kubi. koja nam nije bila naklonjena. Činjenica je da je Kavaja.“ Poseta Kartera Karadžiću uplašila je Slobodana Miloševića nagodbe bosanskih Srba mimo njega. stvarno i bili Staljinovi egzekutori. a on se posle na sudu pojavio kao svedok optužbe i pred porotom pokazao gaćice tužioca..KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM italijanske mafije. osuđen je na 75 godina robije. Boško Radonjić.“ 67 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 186 . ispred luksuzne robne kuće. niti u bilo kakvom poslu bili. niti je Boško Radonjić bio moj savetnik. A novi kum Džon Kunin. formiranoj u vreme Staljina. Pred odlazak u zatvor. „Znao sam da bivši predsednik Karter izveštaj lično podnosi predsedniku Klintonu i da je to prilika da se čuju srpski argumenti bez posredništva administracije. Ista sudbina je ubrzo zadesila i njegovog naslednika Mark Splejna. i da otmemo čoveka na sred otmene Pete avenije.državnom tužiocu smo namestili tipa. pre bekstva na Zapad.“ „Radovana Karadžića ne bih izdao ni za pet miliona dolara. Boško nikada nije krio da mu je Radovan Karadžić idol67.” B92: Kada je pokrenuto pitanje da li je Sredoje Šljukić Šljuka bio član Vaše stranke. na Televiziji Čačak. Razvijemo tepih. Tražio je da mu ona pokloni svoje gaćice. A kako je za Kuma italijanske mafije došao Džon Goti. Velimir Ilić u emisiji "Kažiprst". da ga u zatvoru želja mine. slučajno. Boško? Pa nisam se samo ja družio sa njim. u stvari pripada SMERŠ ("Smrt špijunima"). ženi . potplatio sa 60.NOMENKLATURA SRBIJE . Jednom sam ga video u prostorijama Demokratskog centra posle 5. Ilić: „Nikad nisam imao savetnika za bezbednost. ni Milorada Lukovića Legiju. i pred prolaznicima ubacimo u gepek… „Za vreme jednog suđenja Gotiju. jer je Emir Kusturica snimao film i Stanišić je navratio da poseti Kusturicu. On nikad nije hapšen kao mafijaš. Boško Radonjić je čovek koga smo mi ovde znali. kome je doneo trenerku da se presvuče. koji je bio član Porote. pa da Amerikanci od Rusa moraju da traže da ga izruče: „Tako bi srpska stvar postala i predmet spora između Istoka i Zapada!“ FBI je tada konstruisao priču da Nikola Kavaja (iako je kao komandos učestvovao u američkom iskcravanju u Zalivu svinja. mislim. od kojih su neki.” B92: Nije bio u vašoj stranci? Ilić: „Dok smo bili opozicija… Boško se pojavljivao na mitinzima.” B92: A jesu li Vam skrenuli pažnju da je Sredoje Šljukić Šljuka bio kriminalac? Ilić: „Ja sam Šljukića samo jednom u životu video.” B92: A otkud priča da je on Vaš savetnik za bezbednost? Ilić: „Jedino što su Boškovi momci čuvali parking. u 'Nacionalu'. u slučaju potrebe. u Jugoslaviji bio uhapšen kao ibeovac. Boško Radonjić je u Americi imao tokom 20 godina boravka i svoju paralelnu priču. Popili smo piće i to je bio jedini kontakt. Žao mu je što Nikolu Kavaju nije uspeo da nagovori da otetim avionom produži prema Moskvi. Neprestano po Bosni jure Karadžića. a da Karadžić bude isključen iz političkog života.” B92: U istrazi ubistva Zorana Đinđića među prvima je uhapšen Vaš savetnik za bezbednost. da ga ne uhvate i ne prekrše tajni sporazum.“ Đulijano je okrivio Boška Radonjića da je svog venčanog kuma Džordža Pejpa. oktobra. Boško Radonjić je u Čačku završio školu. 3. Taj moj rođak je valjda sedeo u restoranu u kom je bio Jovica Stanišić. gde je ručao Jovica Stanišić kad je dolazio. (Brankica Stanković) Ilić: „Ja nemam nikakve veze sa Boškom. inače jedan od mojih najboljih prijatelja. i Boško Radonjić. pošto ispred naše stranke nema parkirališta.“ „Restoran gde je ručao Legija. mada je bilo sumnjivo što su ubice Pola Kastelana nosili na glavi karakteristične ruske kape. Našli su snimak da je bio na jednom mitingu. proglašeni su za "crnorukaše". i u poteri za Če Gevarom u Boliviji). kada je došao u društvu Boška Buhe. specijalnoj sovjetskoj jedinici za likvidacije po svetu. Članovi srpske emigrantske organizacije "Sopo". Vi ste se uključili u program. brzo ga smotamo. aprila 2003.. i tad sam se samo pozdravio sa njim jer je u njegovom društvu bio jedan moj zemljak iz Čačka. Inače on je kum Kavaje…” B92: Koji je takođe šef irske mafije u Americi i jedan od ključnih ljudi… Ilić: „Ko. kao Mustafa Golubić. koji je izdržavao višegodišnju kaznu.000 dolara. i tada ste novinare i urednike Televizije nazvali šusterima i babicama koje ćete lično oterati da čuvaju ovce? Ilić: „Informacija da je Sredoje Šljukić član Nove Srbije objavljena je. koji on ima sa Amerikancima. A ona je upala u zamku. pa se sa Ričardom Holbrukom izborio da zastupa sve Srbe. pozvao me je i postavio za šefa irske mafije u Njujorku. nikakav posao nikada nismo radili. družili su se svi.

formirao je kamp “Bataljon smrti” za obuku srpskih dobrovoljaca i komandosa za borbu protiv albanskih terorista na Kosovu. Ostala je tajna koliko je srpskih dobrovoljaca prošlo kroz ovaj kamp.Broj 616) . To je prvi predsednik SAD koji je u Beloj kući primio Josipa Broza Tita! * Od bekstva u Austriju. ovaj “bataljon” nije dobio dozvolu od Miloševićeve vlasti za učešće u operacijama u južnoj pokrajini. bio sam u vojnoj akademiji. Otac mi je bio žandarmerijski narednik u Metohiji. * Jesu li Srbi vama bili zahvalni tamo u Americi? . Bio sam zadužen za Austriju. pukovnik Dragiša Bojović. do odlaska u Ameriku šta ste sve radili? . Posle toga. i za suprotstavljanje kopnenim snagama NATO. Masoni tražili da ubijem Tita (Predrag Stojković . a ubrzo je deportovan. Radio sam i u obezbeđenju Kenedija.Samo akcijama u Nemačkoj. Onda je JFK tražio 24 legionara i otišli smo u “Zaliv svinja”. * Da li vam je bilo žao što ste nekoga likvidirali? .Šest jugoslovenskih diplomatskih misija je dignuto u vazduh u roku od nekoliko sekundi. Posle je 1978. TrojIca su poginula. Ja potičem iz partizanske porodice. bio sam u zatvoru u Albaniji (interniran od Italijana). Suprotno očekivanjima. Kljukao je lažnim podacima o Istočnom bloku. Da je komunizam bio u Nemačkoj. iz zatvora u Luizijani.. Od Los Anđelesa do Vankuvera i Njujorka. bio sam u Čadu. Bili smo 7-8 puta zajedno. ali sam se radovao. a da se ne otkrije. kao i svaki Srbin iz Crne Gore. Nemačku i Italiju. po čijem je odobrenju radio i da li su neki od polaznika izvodili i samostalne terorističko-mafijaške akcije. godine. godine. Austriji. Južnoafričkoj republici. i sestra. jer je on trebalo da mi pokaže gde je CK. Čuvao sam kralja Petra po naređenju Amerikanaca. Možda i zato svega godinu dana posle povratka u Srbiju. Kongu. Koliko je poznato.Uglavnom za CIA. U proleće 1998. godine sam uhapšen sa tri rođena brata i poslat na Goli otok. Sva braća su mi otišla u partizane. a 1948. Milovan Đilas i još jedan.. od tadašnjeg režima je dobio stan u beogradskom naselju Medaković. Mlad sam upao u osinjak špijuna . Dražin komandant. *Koje smislio plan akcije? . * Kakav je sada vaš odnos prema Titu. Neću da napadam Kajevića što je ispao kukavica.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM NIKOLA KAVAJA pušten je 1995. Kavaja je ubrzo postao obožavalac “lika i dela” Slobodana Miloševića. kada je posećivao izbegličke kampove. od čoveka koji se celog svog života borio protiv komunista. Prvo smo hteli da tražimo da se iz jugoslovenskog zatvora puste Đuro Đurović. Stoiljko Kajević hteo da uzmemo avion i da pikiramo u zgradu CK SKJ u Beogradu kao simbol Titove moći.U Zapadnoj Evropi. . prva je bila napad na jugoslovenske turiste. * Kako ste dokazali da niste ubačeni ruski agent? .Ne. Tri brata su mi poginula u ratu. * Gde ste se sve borili protiv komunizma? . Nije hteo da izađe iz zatvora i da mi se pridruži. ubijen je na 120 metara od mene. u Crnoj Gori. proglašen je za američkog neprijatelja broj jedan. Dizali smo u vazduh jugoslovenska diplomatska predstavništva. posle u Južnoj Americi i SAD. Akcija je propala. Za CIA su uglavnom radili stranci. Komunista se nisam bojao. Izveo sam 28 akcija po naređenju. koji je izgrađen posle mog bekstva iz zemlje. akciju sam svojevoljno izveo – otmicu dva američka aviona.NOMENKLATURA SRBIJE . od 1941. Samo sam ja 11 meseci vukao CIA za nos. Nisam pristao jer sam se decenijama po svetu borio za interese Amerike. U Evropi.Predrag Radojković. general Kovačević.. godine. Do 1961.. Prvo su nam svakog dana komesari na političkoj nastavi u vojnoj školi pričali. da li ste promenili mišljenje? .Pop Kajević. do 1944.Došao sam po dekretu predsednika Kenedija u Ameriku 1961. Engleskoj ili Americi nijedan Srbin ne bi otišao u komuniste! * Ko je vama bio neposredno šef? . te kukuruz je u Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 187 . Jakov Dragović. da će Staljin da živi 300 godina.Ne. Kavaje su dale 27 boraca u partizanima. nijednog u četnicima. svuda gde je išao službeno.Da li se pitate kako sam ja oteo avion? Boško Radonjić mi je predložio da pobegnem u Rusiju i nasamarim Ameriku. Ja sam rusofil. U Srbiju se vratio krajem 1997. u Pivi.Amerikanac u SAD i u Evropi. Poslednju 29. u Africi kao legionar. sa osam godina.

jer su mi udbaši odveli brata. Vojislav Šešelj. SOPO i neki organi unutar CIA. Siniša Vučinić je predsednik Radikalne stranke levice Nikola Pašić. zvani Pegla. Aljendea. a Dejan Pitulić. u okviru organizacije “Omega 7”. Da ga nisam upoznao. protiv Kastra. Posle za Kubance. 17. Željko Maksimović Maka i Nikola Maljković planirali ubijistvo generala policije Boška Buhe.. uhapšen je 10. „Nedeljni telegraf je objavio ragovor koji je sa Boškom Radonjićem obavio Aleksandar Tijanić. prešao iz Grčke u SAD). dovodeći građane u zabludu da se radi o pripadnicima MUP”. kod jednog broja članova organizovanih kriminalnih grupa pronađene legitimacije Nezavisnog sindikata policije. i drugi68. Ima dvojno državljanstvo . nemoguće ih je potkupiti.2007.Par ludaka. Pitulić je tokom istražnog postupka preminuo u beogradskom Okružnom zatvoru. do trenutka kada sam došao kući i zatekao majku kako plače. s obzirom o kakvoj se ličnosti radi. zvani Majk. a. s obzirom da se razgovor vodi u jesen 2002. Na konferenciji za novinare lider SRS.Ivo Lazarević. a sa federalnim sudovima nema šale. do 1971. "branio" je bivšeg predsedenika SRJ Slobodana Miloševića prilikom hapšenja. Boško Radonjić uhapšen je u Užicu. Za Miljanićem je raspisana poternica Interpol zbog sumnje da je organizovao prebacivanje 114 kg kokaina iz Južne Amerike u Atinu. Zbog federalnog prekršaja.04. Sa Ivom sam sarađivao i ranije. bio sam pitomac u vojnoj školi. Prema Šešeljevoj tvrdnji. čiji je vlasnik bio generalštabni kapetan prve klase Aco Obradović. (Srboljub Bogdanović – NIN) Sadržaji prisluškivanog razgovora Aleksandra Tijanića. nikada on ne bi pao u zatvor. zbog koje je bio prisluškivan. Dodaje Te legitimacije bile su istog oblika kao službene legitimacije ovlašćenih službenih lica MUP. tada jednim od šefova njujorške mafije? .NOMENKLATURA SRBIJE . “Pojedini članovi kriminalnih grupa su legitimacije Nezavisnog sindikata policije zloupotrebljavali za legitimisanje građana. godine u Švajcarskoj. tokom istrage ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. * Ko vas je povezao sa Boškom Radonjićem.američko i naše. tokom predizborne kampanje.. marta 2003. Boško Radonjić je. * Ko je stajao iza Nikole Kavaje? . Ivo nije govorio kada je Mladen bio na položaju. zahvaljujući mu na veličanstveno organizovanom mitingu Koštunice u Čačku. ali morao sam da pitam “pretpostavljene” (CIA). Za Amerikance sam radio od 1957. sadrži neke političke instrukcije Radonjiću. među kojima su Boško Radonjić i Voja Raičević. nisam bio protiv Tita. Boško Radonjić.. Boška sam ja ubacio u CIA.2003.05. posle ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. 21. tvrdio je da su Jovica Stanišić i ljudi iz državne bezbednosti početkom 90-ih formirali grupu ljudi koji su došli iz Amerike. godine69. za snabdevanje SOPO na teritoriji Kanade i Južne Amerike. Bošku Radonjiću i Željku Maksimoviću Maki.radiš posao koji UDB ne može.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Rusiji ovoliki. Bio je blizak Voji Raičeviću Amerikancu. 69 Beba Popović magazin Status 10. Kada je doneta Rezolucija Informbiroa. januara 2004. Uspeo je preko žene Karin. koji je registrovan kao udruženje građana. Dejan Pitulić.. njegovi telefonski razgovori su se slušali i to za njega nije bila nepoznanica. Šešelj je obelodanio i da su u Radonjićevom restoranu "Lotos bar". čovekom “bogate prošlosti”. Mileta Miljanić. u istom razgovoru. Jedan od snimljenih razgovora je sa Tijanićem koji ga je zvao. kao i da su članovi i donatori Nezavisnog sindikata policije Novak Buha. Miljanićev prijatelj. savetnika predsednika SRJ Vojislava Koštunice. U početku Boško Radonjić je radio na parkingu na Osmoj aveniji. optužen je za saučesništvo u ubistvu vođe paravojne jedinice Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana. Do 1949. i Velimiru Iliću. na šta je mafija imala tapiju. čiji je otac držao “odnošenje smeća” na Menhetenu. ulaženje u stanove i vršenje krivičnih dela. navodi se saopštenju MUP. sve je odjedamput bilo obrnuto.” Otkud taj dokument Nedeljnom telegrafu? 68 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 188 . bio predmet obrade državne bezbednosti. Najmanje 100 puta sam stavio svoj život “u torbu” za Amerikance! Ja sam bio zadužen za oružje. sa Boškom Radonjićem. Odmah bi ga ja skinuo. najveći diler droge u Evropi.. Ivo Lazarević je bio je šofer čoveku koji je doveo Lenjina na vlast u Rusiju – Rotšildu. a Boško ih je odmah sve potkupio. MUP Srbije je saopštio da su. već kada je dobio azil od SAD i ispričao sve šta je imao! Ako ga ubiješ . ali sam to odbio. Jednom me je zamolio da ubijemo Mladena Mlađenovića (bivši šef jugoslovenske obaveštajne službe. ova grupa je formirala odrede smrti.

Posle nekoliko godina. general Pavković nije silazio s lokalne televizije. otkud to da su roditelji ubice premijera Čačani.” B92: On se sada povezuje sa ozbiljnim međunarodnim kriminalom? Ilić: „Ja ne znam šta je on radio napolju. 23. gde je Veljo. Otkud svi ti ljudi i kako se predsednik Opštine slučajno viđa sa Radonjićem. godine peticiju za oslobađanje Nikole Kavaje iz američkog zatvora. sa ljudima sa kojima je bio. Glavna su hapšenja četvorice lokalnih biznismena – vlasnika preduzeća ''Auto Čačak'' Milenka Kostića. Zvonka Osmajlića i mnogih boraca za “srpsku stvar”… Otkud to da je Legija dolazio baš u Čačak. prijatelj pokojnog Giške. koju sam pripremio. partizanski sin i bivši komunistički pisar kod Špiljka. Sa Boškom su se svi družili kad su odlazili u Ameriku pošto je on vodio emigraciju. Jovica Stanišić i Boško Radonjić. u njegovoj kući pronađeno je oružje. Draškovićev pokušaj zabrane štampanja bio je bezuspešan. ja sam im rekao da vide među onima koji su ga nosili. izvukao sam te iz anonimnosti 1991. Bane Svinjar je jedan od osnivača SPO.000 Srba. nazivajuće me serdarom. „Nikola. Velimir Ilić je rekao: „Normalno da smo se pozdravili sto puta i sedeli u Lotos baru. urednik ISTINE. što sam ja i tada prezirao! Posle tvog dolaska u otadžbinu ti si se osilio i zaboravio si na svog dobrotvora koga si počeo sramno da ogovaraš! Nisam serdar. 15. Znam da su na bini bili funkcioneri Demokratske stranke Srbije. maja 2003.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Veze Legije i Čačka ("Kažiprst" Radija B92. Mi nikada nismo imali nikakav poslovni kontakt…” Petar Milatović. koji je uhapšen tokom vanrednog stanja. kad sam video Legiju. nije mogao to da radi čačanski SUP. gde su se ljudi zaklinjali da će vratiti Kosovo… Strahinja Ilić: „Ja sam uhapšen jer sam večerao sa Emirom Kusturicom. da bi kasnije pokušao na tvom primeru da politički profitira. junakom i tako dalje. Tu peticiju je potpisalo 450. u Čačku je akcija imala i drugu dimenziju: Zvezdan Jovanović. ali jesam principijelan čovek da ti saopštin istinu oči: prevrtljivi ljigavče. pojavila se 1991. izdavač je ''Dosije'' iz Beograda. glavni i odgovorni urednik je Veljko Topalović. Van politike. moja prijateljica. Izdavač mi je uručio određen broj primeraka po Zakonu o izdavaštvu i ja sam dobijene primerke redovno poklanjao Srbima koji su iz Otadžbine dolazili kod mene da mi se zahvale što sam javnosti otkrio Nikolu Kavaju. Nedelju dana pre atentata na srpskog premijera u gradu su viđeni Legija. vlasnika ''Laki auto trade'' Miladina Lazovića. Pokrenuo sam 1991.” O Bošku Radonjiću. koji je bio general policije. Iz Novog Alaktraza pisao si mi zahvalne panegirike. Knjiga o tebi. s kim od njih se viđao… Oko ubistva gospodina Đinđića. General Lazarević je dolazio na promociju knjige novinara Drecuna. U selu nadomak ovog grada pronađen je automobil Ljiljane Buhe. Jovicu Stanišića nikada nisam video s njim. jun 2007. iz Čačka je. prethodno je pričao da ga proganja ta ista vojska. ali znam da se on dobro poznavao sa ministrom policije i sa prethodnim ministrima policije. a ja sam priređivač.NOMENKLATURA SRBIJE . dok su režimski mediji obmanjivali javnost da je tu peticiju potpisalo 3. ti si pušten iz američkog zatvora. došao si u Srbiju i već 10 godina nisi našao za shodno da okreneš moj telefonski broj. kao i sve čega se dohvatio Vuk Drašković. stajala je na bini Olivera Katarina. suvlasnika benzinske pupme ''Leonardo'' Zorana Bojovića. koji optužen za ubistvo Zorana Đinđića. a kasnije i Nove Srbije. što je bio razlog da u Čačak dođu inspektori iz Beograda. večeravao tamo gde je večeravao. ni vojvoda. godine i lansirao te kao mit kod Srba sa publicističkim delom “Lov na Tita'' u izdanju beogradskog izdavača ''Dosije'' koje sam priredio za štampu sa podnaslovom ''Ispovest srpskog komandosa Kavaje''. pitali su me gde se krije Karadžić. i ja sam je zamolio da bude sa nama na bini. poklanjao mu je trofejno oružje. vojvodom. Boško je sa mnom bio na ‘zdravo – zdravo’. Ja sam ga viđao kao i svi ostali. Daniel Bukumirović) Dok su širom Srbije lokalne policije pronalazile kilograme heriona. što je laž! Posle pojave LOV NA TITA stvoren je mit o tebi kod Srba. nisam video ni Puza. ne izlazi mi na oči kad si potrošio 10 godina da izbegneš susret sa mnom „Ta službena beleška je. Pojavu knjige ''Lov na Tita'' pokušavao je da spreči Vuk Drašković šest meseci posle početka štampanja. i otkud to da je u Čačak morala da dođe specijalna jedinica da bi neku istragu sprovodila. Beč. naravno. ni Legiju nisam video. i Strahinje Ilića (Bane Svinjar). mogla da dođe samo iz DB-a!“ Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 189 .5 miliona Srba. godine i štampana je u požarevačkoj štampariji ''Prosveta''. otkud auto gospođe Čume tu na periferiji.” Velimir Ilić o Spasojeviću: „Dušana Spasojevića nisam poznavao. i sa čelnicima državne bezbednosti i prethodne i današnje. To su priče. oružje i hapsile kriminalce.

2007. je nepoznat javnosti ali se pojavljuje u sferama u kojima ga nije za očekivati. U potrazi za članovima grupe koja je organizovala ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića i opsežnoj akciji “Sablja” protiv organizovanog kriminala policija je u pritvoru zadržala više od 50 vođa i članova sedam najvećih mafijaških klanova. Mileta Miljanić i Saša Vujko. Osnovni razlog što ti pišem jeste tvoja laž da ti dugujem knjige.ing. Beograd doktor nauka Sekretarijat za antiterorizam Revizor finansijskog izveštaj: SRBO AUDIT. direktor ''M-C group'' Petrović Milorad. a te primerke poklanjao sam Srbima koji su kod mene dolazili da mi se zahvale što sam otkrio Nikolu Kavaju i stvorio mit od njega? Ako je tako trebaš da se stidiš! Poslao si kod mene u Beč jednu zamlatu pre 8 godina i tom komadu budale sam poklonio komplet mojih knjiga da ti odnese. bio bi na čelu srpske nacionalne armije. Agropromet AD Kruševac. da bi taj stan prodao i sada ogovaraš ljigavog Vuka Draškovića.godine Generalni direktor.maš. Nisi ti za to! Ti si samo za ono što danas jesi. svoje šofere. godine i koji sada pohode Beograd kao svoje spavaće sobe zahvaljujući nacionalnom štetočinstvu i političkom diletantizmu haških janičara koji vode američku. i služiš kao klovn za uveseljavanje od jedne do druge besplatne trpeze jer si nesposoban da za sebe zaradiš osnovnu egzisteniciju! Izneverio si plan da staneš na čelo srpskih patriota. i u sferi paralelne bezbednosti mora da postoji kanal prohodnosti. govoriš? Je li o primercima koje je izdavač ''Dosije'' meni dao po Zakonu o izdavaštvu kao priređivaču dela Lov na Tita. Delatnost: prodaja delova. nemačku. penzioner Marinković Jugoslav. ti bi danas imao svoju vilu. Kasnije si poslao kod mene bivšeg Brozovog policajca Vlastimira Cekića koji je zloupotrebio gostoprimstvo. okrivljuješ mene što sam kao priređivač knjige o tebi pod naslovom LOV NA TITA dobio od izdavača određen broj primeraka po Zakonu o izdavačkoj delatnosti. Ti si se odlično uklopio u tu tragikomediju. i 1999.2006.o Beograd. O kakvim knjigama. ali ti viteški unapred kažem: kako sam stvorio mit o tebi. Kruševac Diplomirani inženjer mašinstva. a zlotovori ti pred tvojim očima otimaju zavičaj – Kosovo i Metohiju. a najveći akcionar je: Bujković Nenad Upravni odbor Bujković Nenad. čiji si pilot bio. Budva Diplomirani pravnik 132179 Petković Zoran. direktor Agroineks doo Kruševac 86 Saša Vujko. dosizma i aktuelnog grabizma!“ Kao i u ekonomskoj. Tu laž podlo širiš meni iza leđa po srpskim zemljama gde te pozovu da ti daju besplatan ručak. Srbuješ na piknicima u dubokoj pozadini.Balkanska 40/15 U Kruševcu. pribora za motorna vozila Zavisna društva: Agroineks DOO Kruševac Broj akcionara na dan 31. Ekonomski tehničar.625.08. tako ću ga i raskrinkati! Ti znaš da ja imam snage i odlučnosti za to. SAŠA VUJKO.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM koji sam od tebe stvorio mit i kako sam stvorio mit o ništačoveku čvrsto sam rešen da ga srušim i zatražim od srpskog naroda da mi javno sudi zbog moje nepromišljenosti koju si ti materijalistički zloupotrebio meni iza leđa. Umesto da si me poslušao odao si se vašarskom srbovanju. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 190 .dipl. besramniče.NOMENKLATURA SRBIJE . ulovio nekoga od belosvetskih protuva koje su bombardovale srpske zemlje 1995. nemam nameru da gubim vreme sa intelektualnim pigmejcem i moralnim liliputancem. Niš Ekonomista. vatikansku i Bog te pita koju sve politiku umesto srpske. pa imajući u vidu činjenicu da je tako. svoje ađutante. niti potencijala jer si najobičnija puna praznina! Umesto toga dočekao si da zavisiš ko će ti udeliti milostinju. Kruševac. Iz "Grupe Amerika" u pritvoru su Veselin Raičević zvani Meda. Zaista je duboka tvoja plitkoća Nikola. Tatjana Cerović. saopšteno je u srpskoj vladi.godine . slobizma. Da si slušao onoga ko je od tebe stvorio mit. 13. Umesto lovca na Tita ti si postao najobičniji ulovljeni lovac koji se sam ulovio u vlastitim lovačkim pričama! Da nije tako ti bi danas umesto Broza. što dovoljno govori o tebi samom. koga si hvalio kada te kupio sa jednim bednim stanom.o. jer to se dokazalo na stazi moje dosledne borbe protiv antisrpskog kontinuiteta titoizma.12. d. Nisi imao kuraži. Došao si iz američkog zatvora Novi Alkatraz kao novostvoreni mit kod Srba. šepureći se nepostojećim! Došavši u Beograd dobio si stan od Draškovićevog SPO. najsvetiju srpsku tapiju! Istovremeno.

bila je prinuđena da direktno od Ujedinjenih Nacija zatraži odobrenje za prenos medikamenata u Srbiju. Beograd Direktor : Vojislav Milošević Izvršni direktor: Predrag Martinović Stručnjaci Centra : prof. je Aleksandar Vojnović. Dokument je stigao posle tri dana. u SAD. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 191 . Mađarskoj. navodno. osnovana 2003. odakle red širi delatnost. Rumunije. a zatim 2004 godine i u Glavnog Prefekta Srbije i Crne Gore. prenosi red iz Amerike u Evropu. koje su tada bile na snazi. sa „Velikim Kancelarom” Andrejom Šlajningom. s namerom da ih prosledi kao pomoć Srbiji. „Generalni Prefekt” SCG. Vođena očevim idejama da sve čega imaju previše treba podeliti s drugima. podeljena je na tri „Prefekture”: Beograd (2002. od strane jednog veterana vijetnamskog rata koga su spasili Vijetnamci uprkos tome što su se borili na suprotnim stranama. Austriji. Ustanovljen je 1961.). Bugarske i Rumunije. a veliku podršku imala je u francuskim vozačima koji su vozili o svom trošku kao humanitarci. od strane tadašnjeg Velikog Majstora. te se utvrđuju diplomatski i kulturni odnosi. Nikole Đurkovića 24. registrovanog u Ministarstvu Pravde Srbije i Crne Gore. jer su upravo one uzrokovale silna stradanja. od apoteke predviđene za rušenje. Unutar zemlje red ima svoje rukovodstvo. Odeljenju gerijatrije. Od tada. dok Slovaci i Ukrajinci formiraju svoje prefekture. Na inauguracijama i na ostalim ceremonijama neposredno učestvuje „Veliki Majstor”. Ovom konvencijom se preko zajedničkog statuta regulišu i međusobni odnosi bratstava. Kada sam izabran za Predsednika Udruženja građana. koje se sastoji od „Generalnog Prefekta”. Sve funkcioniše po načelima drevnih viteških bratstava. rasne i nacionalne razlike. svoj humanitarni rad započinje 1992.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Član IBSSA Centar za anti-terorizam i mir u svetu (CCTWP). da u roku od šest meseci predloži nekog za pristupanje redu. stekli su se uslovi da budem unapređen.) i Niš (2005. „Generalna Prefektura” u našoj zemlji. otkupljuje lekove u vrednosti od 264. koji je najviši čin na nivou bratstva zemlje. Naredne godine smo dobili status Generalne prefekture Srbije i Crne Gore. Vojvodina i Niš. Mogućnost prijema u red dobijaju ugledne. Viteški redovi funkcionišu kao „udruženja građana” sa autonomnom upravom u svojim zemljama koju čini rukovodstvo reda i skupština. Ovu terminologiju smo uneli u izmene i dopune našeg Statuta. Dragan Simeunović. „Juristicijara” i „Rizničara”. Mađarske. Kasnije su formirane još dve prefekture. Mr. uzajamno pomaganje. a Ursula Fronz za „Prvu Damu”. Mađarske. Tada. na prvi pogled podseća na građansku verziju Malteških vitezova. Oni. koji je znak ovog reda. Generalnog Prefekta”. „Prefekata”. godine. S obzirom na sankcije. u Prefekta Beograda. na Fruškoj Gori. Pristupnicu potpisuju dve osobe koje su članovi reda. Vitezovi SCG primili su Ljiljanu Mihajlović. dr Fronz. „Juristicijarom” Albertom Almošem. potpomažu zbližavanju naroda bez obzira na verske. Asocijacija je otvorena za prefekture drugih zemalja. koja se vratila posle četrdeset godina provedenih u Parizu. Kao takvi nalaze se u Nemačkoj. podrška. zajedno sa Nemačkom. po pravilu. Srbiji i dr. a od novog člana se očekuje. Prof. sa crvenim malteškim krstom na grudima. redu pristupa 2001. „Majora”. koja. a otvoreno pismo je već poslato Austriji. koja će se registrovati u Strazburu.NOMENKLATURA SRBIJE . treba da bude sledeća. Po zanimanju saobraćajni inženjer. „Rizničarom” iz Bugarske (koji nije imenovan) čine vrhovno rukovodstvo Međunarodne asocijacije Viteških redova Srbije i Crne Gore. Na beogradskom skupu potpisana je konvencija o formiranju Međunarodne asocijacije redova. Rusije. visokomoralne osobe sa profesijom i ličnim težnjama koje se ne kose sa osnovnim načelima reda.000 franaka. projektant aerodroma sa zavidnim brojem projekata iza sebe. Danas nosi najviši čin na nivou reda naše zemlje. Bugarske i Rusije. u Austriju. Red „Pro Concordatia Populorum” bio je organizator ceremonije u Segedinu 2002. godine u Segedinu. Sledeće godine organizovali smo Udruženje građana koje je postalo prefektura Beograda prema terminologiji koju koristimo u viteškom redu. pa je bio i „domaćin” beogradskog okupljanja. biraju članovi u skupštini. Nedeljko Gardašević je postavljen za „Velikog Majstora”.Filip Milošević Analitičar Centra: Tomislav Kresović “Red vitezova” koji postoji u našoj zemlji zove se „ Pro Concordatia Populorum” („Za slogu među narodima”).). a između vitezova Srbije. kada sam primljen u članstvo. Vojvodina (2004. Francuskoj.

godine. već su Mijanović i Gardašević došli na ideju da slike prodaju van Jugoslavije. U Francuskoj je 1995. A zna se sta sleduje kada devojke iz dobrih kuca stanu u red za bukagije. Oba su osuđena na po tri i po godine zatvora. i 2006.“ Stevo Žigon se naročito istakao izjavama podrške Slobodanu Miloševiću.. u dvoristu Kapetan-Mišinog zdanja. Žilnik. dopao u ruke jedan nemački dokumentarni film snimljen pre tri decenije. a porodilištu u Narodnog Fronta je doniran jedan klima uređaj. do danas. najeli i napili. posebno bivših "revolucionara" odlaze u Padinjak. a dvadeset godina unazad je darodavac fonda „Mala sirota braća” koji vodi brigu o deci poginulih policajaca i napuštenoj. „Prava je istina da nisu hteli da nas prime. Naši predstavnici vođeni su šefom delegacije Patrikom Mihajlovićem i Zoricom Đorđević („Comandeur” reda „Pro Concordatia. Postoji tu i čuvena scena kad Stevo Žigon govori Robespjerov tekst iz drame "Dantonova smrt". godine kada su ukradene litografija Marka Šagla (Revolucija). Krađa ovih slika nije bila naručena. umetnici iz Srbije prisutni su na Božićnoj izložbi u Luvru. inace svetski poznatog umetnika. od 1992. Prele. Posle mesec dana slike su pronađene. Sve su to ljudske nule koje su umišljale da su buntovnici a ustvari su branili Tita i njegovu diktatoru. Zato je prirodno da današnja deca. Komentar Tirketa povodom hapšenja 4 aktivista grupe "Otpor" zbog ispisivanja parola: „Jedna od studentkinja koje robijaju zbog pisanja grafita cerka je mog prijatelja. Bio je to trenutak kada sam. Na zboru studenata Pravnog fakulteta. donirala tamošnje vitezove. „Tako mi je. propustio da odem u zatvor. tada. „Nemački autor je umetničku avangardu tadašnje Jugoslavije povezao sa studentskom revolucijom iz 1968. međunarodni nivo događaja bio je kroz prisustvo viteza Saše Vujka i njegove supruge. Početak rada grupe obećava ali je konačni cilj daleko. koji su takođe vitezovi Reda Svetog Đorđa primili su svoja pisma o imenovanju u Veće Reda Svetog Đorđa. a za krađu su optuženi Duško Mijanović radnik obezbeđenja Narodnog muzeja i Nedeljko Gardašević. Aprila 2008. Milja Vujanović i moja malenkost.. Tema filma je avangardna jugoslovenska umetnost. Kakvi revolucionari takva reakcija vlasti. poput mnogih drugih. Pravi revolucionari su završili Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 192 . ovih dana. Jedna od najspektakularnijih krađa se desila početkom 98. Mira Trailović. Ovaj događaj ima tradiciju od 146 godina. Ukupna vrednost njenih donacija Srbiji. da to znači da je revolucija na pomolu. Znaci: dete je iz bolje kuce. To su godine koje su pojeli skakavci. pretpostavljam imućnijeg. odlazi 90% ukupne pomoći. Zemlja se raspala u krvi i plamenu. dve litografije Pabla Pikasa (Majka s detetom i Golub mira). Pekić. studenti su čitali tekstove iz DT koji se odnose na Univerzitet i akcije "Otpor". članovi mađarske sekcije IBSSA. Velikog priora Srbije Međunarodnog viteškog reda Svetog Đorđa.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM gradske bolnice na Zvezdari.“ Ondašnji režim nije davao ni pet para za tobožnje revolucionare. U filmu se pojavljuju Kiš. 2004. Bila je to žešća revolucija. Režim koji je škrtario sa zatvorom nestao je na đubrištu istorije. serigrafija Salvadora Dalija i ulje na platnu Renata Gutuza. i 2005. Šejka. godine. Mislim da se to sto sleduje zove revolucija. Svake godine učestvuje preko tri stotine umetnika uz raznih zemalja.“ Bolje je bilo godinama visiti na RTB i uređivati "Politiku" nego ići u zatvor.”). Ljudi su se bunili da bi zauzeli položaje crvenih funkcionera i nastavili sa istom praksom. Organizacija "Otpor" nastaviće sa deljenjem DT dok list ne počne ponovo da izlazi.“ A kako se zove to kada nečiji sin odluči da napravi najveću diskoteku na Balkanu i to od narodnih para? Tirke misli da zato što je u pitanju kćerka jednog njegovog prijatelja.NOMENKLATURA SRBIJE . pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i ministra za kulturu. iznosi preko pola miliona fracuskih franaka. koji je takođe član IBSSA U ILI VAN MREŽE – OTPOR Ispred Pravnog i Elektrotehničkog fakulteta aktivisti studentske organizacije "Otpor" delili su fotokopije zaplenjenog broja DT. Neće biti! Revolucija počinje onda kada bunt zahvati široke narodne mase. Zalaganjem njenog sina Patrika. Prema izjavama članova "Otpor"-a jedino se nešto dešava na ETF. Svi su se obogatili preko svake mere.

Slobodan Lalović. Savez samostalnih sindikata Srbije ima više od 40. iako su je stvarali svi radnici. nepotističkom. ili prodao. dok su ostale zemlje u okruženju već podelile svoju sindikalnu imovinu. bio je ministar za rad i zapošljavanje. iako predsednik sindikata ima pravo da potpisuje ugovore sa rokom dokle mu traje mandat. i da mogu nešto da urade. Rešavanje tog problema počelo je sastankom u Vladi Srbije. već to radi Savez sindikata Srbije i Crne Gore. Još jedan problem je bio to što SSS poseduje i imovinu za koju nisu regulisani vlasnički odnosi. Očekivao se popis sindikalnih kvadrata. To znači da oni dobro rade i da nerviraju režim. Oni kažu. i zbog prelaska nekih sindikata u druge centrale. Evropska konfederacija sindikata nedavno je upozorila da će iskoristiti svoj uticaj u Evropskoj uniji i usloviti ulazak naše zemlje u EU rešenjem ovog problema. Ako nešto fali. predmet razmatranja dve najveće međunarodne sindikalne organizacije. Osim dela koji otpada na bioskopske sale i hol. Ukoliko se sindikati ne dogovore o podeli.000 metara kvadratnih prostora. prostačkom režimu Slobodana Miloševića nema mesta. Neprihvatljivo je da sva imovina pripada jednoj centrali. Vlade Vojislava Koštunice nisu se upustile u rešavanje ovog problema samo zbog političkih razloga . sve ostalo izdaje Savez samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore.kvaziorganizacija koja nije registrovana i koja je opstala samo zahvaljujući rentiranju ogromne imovine koju poseduje.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM sa zatvorskim presudama.NOMENKLATURA SRBIJE . i čak 90% iznajmljuju. Evropske konfederacije sindikata i Svetske konfederacije sindikata postalo je razvlašćivanje Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 193 .u Savezu sindikata Srbije tvrde da oni prostor ne izdaju. i brojnih odmarališta širom bivše zajedničke države. Sindikalni kvadrati mogli su biti podeljeni po osnovu utvrđivanja reprezentativnosti. Ovaj će im režim po tom pitanju rado izlaziti u susret. ali je bilo poznato da se ubiru ogromne sume novca od iznajmljivanja sindikalne imovine. na kome su učestvovali predstavnici tri sindikalne centrale. nije mala. gašenja firmi. Međunarodna organizacija rada uputila je ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije zvaničan zahtev da se što pre okonča podela sindikalne imovine. Kasno se kaje Tirke. Mile Isakov. Sudski spor o reprezentativnosti vuče se na sudu tri i po godine. potpredsednik Vlade bio je zadužen za unapređenje socijalnog dijaloga a Dragan Milovanović. koja je isključivo u posedu Saveza sindikata Srbije i SSSSCG. koje oni i sada koriste. to je Mika. Pitanje centralne imovine nije pokretano. SSS. Vrednost 19. Vlada polaže pravo da podeli imovinu sindikata. Njima toliki prostor nije potreban. Najveća ironija je u tome što velikim delom te imovine sada raspolaže Sindikat nepostojeće države Srbije i Crne Gore . Zgrada Doma sindikata u Beogradu izdata je na 40 godina. U korišćenju te imovine bilo je zloupotreba i mnogo kriminalnih radnji koje bi isplivale kada bi započela podela imovine. Oni moraju da počnu od nule. Samo što od toga neće biti nove avangardne umetnosti.da se ne zameraju Savezu sindikata Srbije. na nacionalnom nivou. Postignut je načelni dogovor da se deli celokupna imovina u vlasništvu Saveza sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. osnivač ASNS. zahtevali su ASNS i UGS "Nezavisnost". zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavio je da će država konačno sindikalnim centralama dati prostorije u zgradi u Nušićevoj.000 kvadrata.000m2. iz razloga što se sindikati "osipaju" zbog privatizacije. Problem je bio to što je reprezentativnost teško utvrditi. prosovjetskom. To pitanje nije rešeno još samo u Srbiji. Ova druga sindikalna centrala je pravni naslednik Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije . mora se pitati gde je to. svesni da im u komunističkom. godine. staljinističkom. a sve preko toga . ministar za rad. U ILI VAN MREŽE – SINDIKAT Aprila 2003. dao JUL ili SPS. od čega je u posedu SSS oko 3. ali deo ne bi bio vraćen sindikatima. sa metkom u potiljku. Oni koji su osuđeni da se bore grafitima znaju da je sve prokockano. Do februara 2007. bez utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih organizacija. tražila rešenja. Vreme je da naučimo da ćerka prijatelja i njene drugarice vade krompir zarad naših grehova. ili neovlašćeno iznajamio. genocidnom. Samo Dom sindikata u Beogradu ima 18. a onda bi se. Podelu sindikalne imovine. O njenoj raspodeli najpre treba da se dogovore oni koji su ove objekte gradili. Zika ili Laza. iako je sve to vezano za približavanje Evropskoj uniji. Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj sindikalna imovina nije podeljena. kao azilanti. jer je to princip koji važi za čitavu EU. nacionalističkom. Kad se sve što se ima stavi na sto da bi se videlo šta se to deli. Oni se ne bune da kao Tirke i Stevo Žigon zauzmu pozicije drugova protiv kojih se bune nego da promene stanje. Ološ je ostao i obukao crveno odelo i stavio Titovku na glavu.800 kvadratnih metara Doma sindikata u Beogradu. Za takav početak zatvor je dobra škola.ne važi. Do kraja 2006. ASNS i UGS "Nezavisnost".

jer je to najveća tajna službe. uprkos postojanju mehanizama da se stvar reši na pravni način. Večernje Novosti: feljton o SDB (autor Marko Lopušina) „Čim je. Srbija ima i neke obaveze. Dom sidikata. Jedna organizacija ne bi smela da ima monopol. penzionisanja. Procenjuje se da samo zgrada Doma sindikata u Beogradu. Slobodan Milošević je od šefa državne bezbednosti. Nedefinisana imovina sindikata prepreka je i ulaska Srbije u EU. Kada radnici odluče u koji sindikat žele da odu sredstva treba da budu raspoređena pravedno i proporcionalno članstvu. vlasništvo nekadašnjeg Sindikata Jugoslavije. Na odluku da se crnogorskom sindikatu da u vlasništvo 714 kvadratnih metara prostora zgrade na Trgu Nikole Pašića. a drugi je udeo novonastalih organizacija. Bilo je naznaka da postoji dio imovine i u Sloveniji. odnosno da li ova imovina podleže nekom drugom principu. Nema ni odgovora na pitanje: da li je moguća podela sindikalne imovine pre okončanja sukcesije bivše Jugoslavije. koji će najvjerovatnije biti iskorišćeni za formiranje Agencije koja će se baviti rešavanjem odnosa na relaciji Srbija i Crna Gora. Kao članica MOR. Ukoliko je to tačno. postao prvi čovek Srbije. 1988. nego ne postoji ni najgrublja procena vrednosti te imovine. najavljenaa je zajednička inicijativa sindikata Hrvatske. Nije fer da neki sindikati imaju imovinu. dogovorili su se. i nije poznato za Makedoniju. Savezi samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Baš spoljni saradnici saznali su da KOS JNA prisluškuje Slobodana Miloševića u njegovom stanu.NOMENKLATURA SRBIJE . odnosno Sindikata Srbije i Crne Gore. Niko nije opovrgao dokumentovanu informaciju premijera Srbije Zorana Živkovića da je 94% sindikalne imovine u državnom. a ostatak u sindikalnom vlasništvu. ne sme da ih da. smatrao je. navodno.. Slovenije i Makedonije da se sindikalna imovina podeli nezavisno od sukcesije. od 4. ali i kao jezgro buduće saradnje sa sindikalnim organizacijama iz regiona. Predmet te sukcesije. kao samoproglašeni sukcesor. jedna zgrada u Ulici Miloša Pocerca. oni su zato i dobili procent. Tu akciju prisluškivanja vojni obaveštajci Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 194 . Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je da ova organizacija još uvek nije razmatrala problem sukcesije nekadašnjeg federalnog sindikata. vredi oko 7. Iznenadio se kada je dobio odgovor da ne može dobiti imena. U užem centru Beograda SSS Srbije. da se oko 5% poslovnog prostora u centru Beograda da u vlasništvo crnogorskom sindikatu.000 kvadratnih metara.000 kvadratnih metara. radnog staža. a neki ne.5 miliona evra. jedino ako se ne smatra da je sindikalna imovina državna. Svi imaju apetite prema zgradi na Trgu Nikole Pašića. nema ništa. Oko imovine nekadašnjeg Saveznog sindikata ima dva problema: prvi je raspodela između nekadašnjih republičkih sindikata.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM imovine sindikata bivše Jugoslavije odlukom razdruženog Saveza samostalnih sindikata Srbije i Crne Gore. Ima nešto imovine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Nije sasvim jasan ni status sindikalne imovine iz vremena šestočlane Jugoslavije. da u nije potrebno uključivati međunarodne organizacije. u vezi: zapošljavanja radnika iz Srbije u Crnoj Gori. i u Sloveniji jedan deo. Dom sindikata u Sarajevu. privatno. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali deobu zajedničke imovine. za ambasade. i objasnio da je crnogorska strana dobila deo zajedničke imovine zbog toga što je jedina od svih republika bivše Jugoslavije zvanično potraživala deo imovine nekadašnjeg zajedničkog sindikata. i da armija ima Miloševićev dosije.000 kvadratnih metara prostora. o sindikalnoj imovini iz vremena SFRJ ne samo da se ne mogu dobiti nikakvi konkretni odgovori. U imovinu nekadašnjeg "velikog sindikata" ulazi više od 60. ima na raspolaganju oko 13. Dragana Mitrovića.. Ima za državnu imovinu. u tom trenutku. dok u Crnoj Gori. iako nije sporno da se u procesu sukcesije imovine bivše SFRJ utvrdi šta kojoj od bivših republika pripada od imovine. Ne postoji ni precizan popis te imovine. kojom je crnogorskom Sindikatu pripalo 714 m2 poslovnog prostora u strogom centru Beograda. jedan hotel na Hvaru. a posredovaće i u delu zdravstvenih usluga i potreba crnogorskih građana u Srbiji. imovina u Hrvatskoj. jer nerešena imovina sindikata remeti odnose i na mnogo širem polju. bez prethodne sukcesije. zlato. međutim. a i da ih zna. prenošenja penzija. mogli su da budu zgrada na Trgu Nikole Pašića. reagovali su i sindikati bivših republika SFRJ. zahtevao da mu dostavi imena agenata. Ljubisav Orbović. država je morala da se umeša u rešavanje ovog problema. Bosne i Hercegovine. bez saglasnosti drugih zainteresovanih strana. jer ih Mitrović ne zna. da je sindikalna imovina pod sukcesijom. Sindikati Crne Gore i Srbije su okončali podelu zajedničke imovine. Zamenik predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. da li je to moguća pre sukcesije država. smatrajući takav potez nedopustivim.

Jovica Stanišić je Službu državne bezbednosti preimenovao u Resor državne bezbednosti. i admirala Branka Mamule. Prema podacima Mustaća. i KGB. Zbog toga su se oštro raspravljali Svetislav Lalović. Kako su svi oni tu ponudu odbili. predsednik. ostao u svojoj kancelariji do daljnjeg. tvoraca Memoranduma SANU. dr Dragan Simeunović. kod garnišne iznad prozora. u situaciju da ramišlja o novom čoveku. pa je zato formirala komisiju za utvrđivanje odgovornosti načelnika Dušana Stupara. i Nikola Ćurčić. ni Mitrović nisu videli dosije. blizak vojnoj kontraobaveštajnoj službi i armijskom vrhu. Oni nisu službeno tražili hapšenje dr Šešelja. bili su dvojica srpskih političara.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM obavili su u februaru 1987. Svaka od strana želela je da pridobije ili da sruši Mitrovića. tek oporavljen od teške bolesti. Takva političko-policijska igra oko načelnika SDB Srbije dovela je srpsko rukovodstvo. Milan Tepčević i Miodrag Pavlović. godine nije počeo javno i u knjigama da napada Josipa Broza. jer su se bojali da bi time izgradili njegov kult disidenta. ovaj je. Odobrenje za podizanje dosijea dao je Dragan Mitrović. da se dr Vojislav Šešelj pusti iz zatvora gde su ga tajno odveli radnici GSUP. sin Ranke Čičak. preko GSUP Beograd. Mnogi unutar Srbije. za šefa SDB došao je Jovica Stanišić. borac za srpstvo sa juga Srbije. Tajno. Vojislav Šešelj imao je dosije u SDB Srbije od kada je iz Sarajeva došao u Beograd. po naređenju Staneta Dolanca. odnosno tajnu službu koja je radila za Ivana Stambolića. koja je u vreme Gorbačova želela da i Srbija doživi svoju "perestrojku". godine preko Dušana Stupara dobio dosijea mnogih akademika. godine političar. za koje se govorilo da su i sami "stvorili" Slobodana Miloševića. Najaktivniji je bio KOS JNA. godine. a ni Stupar. Time je hteo da se oslobodi zaostavštine SDB koja je funkcionisala kao politička policija. Na mesto Mitrovića došao je 1990. pre svih ministra policije Radmila Bogdanovića i profesora Radoša Smiljkovića. Zoran Janaćković. Time je Beograd optuživan za represiju nad disidentima. koji je tajno pratio i prisluškivao Mitrovića. koliko je bujanje srpskog nacionalizma podsticao Milošević. vršena su česta Šešeljeva hapšenja. U aferi "Vojko i Savle" Služba državne bezbednosti Srbije videla je priliku da se obračuna sa projugoslovenskom strujom u tajnoj službi Beograda. članovi. mimo RSUP Srbije. Otvoreno se stvarala sumnja da je načelnik Dragan Mitrović. bivši direktor kazneno-popravnog doma. Ilije Ćeranića. a kako je dr Borislav Jović podržavao rad Dragana Mitrovića. Ta sumnja izazvala je pozornost Slobodana Miloševića prema načelniku njegove tajne službe. Oni su utvrdili da je predsednik GK SK Beograda Buca Pavlović još 1986. čak i predsednik Privredne komore Vlajko Stoiljković. i pored ponuđene ostavke Slobodanu Miloševiću. Kako je zapisano u izveštaju saradnika SDB Srbije. Bio je to izbor Slobodana Miloševića i Radmila Bogdanovića. Staneta Dolanca i generala Nikolu Ljubičića.za meku ili tvrdu srpsku stranu ili za SFRJ i za JNA. kome se žurilo da uzme policiju. kao Jugosloven. simpatizeri Moskve.NOMENKLATURA SRBIJE . Dolanc i Mikulić. ali nije se slagalo hrvatsko i slovenačko rukovodstvo. Bilo je ideja i da Mitrović postane načelnik SID u Saveznom sekretarijatu za spoljne poslove umesto Branka Tintora. Mnogi su uvereni da je politička zvezda Miloševića počela na Kosmetu. ministar policije Jugoslavije tražio je od Miloševića da mu ustupi Dragana Mitrovića za načelnika Službe državne bezbednosti SSUP. šef gradske policije. Dobrosav Ćulafić Toro. Čak je Slobodan Milošević 1987. Posle nekoliko meseci Janaćković je prešao u Ministarstvo spoljnih poslova. Ratko Marković. gde je SSUP imao dobre veze. Šešelj je od početka bio miloševićevac koga je lično Milošević pomogao na svakom koraku. pratili razgovore novog srpskog partijskog vođe Slobodana Miloševića. a istovremeno širio glasine da to Mitrović radi Slobodanu Miloševiću. Njihovi kandidati za šefa tajne službe bili su profesor Budimir Košutić. načelnika SDB Srbije. pomagala je i sovjetska tajna služba KGB. Beograda i Jugoslavije očekivali su kako će se Dragutin Mitrović. Šef beogradske policije Branko Kostić imao je Odsek za politički kriminal. Branka Mikulića. načelnik SDB Srbije izjasniti . Prema podacima Zdravka Mustaća. koga je najviše prozivao Zoran Čičak. ministar srpske policije. Prilikom reorganizacije MUP Srbije 1991. Slobodan Milošević se žalio prijateljima i saradnicima da je u stanu pronašao bežični prisluškivač na zidu. U komisiji su bili Milo Savković. kada su po naređenju generala KOS. Za njim je stigla i kopija njegove dokumentacije iz SDB BiH i iz KP Doma u Zenici. a da afirmiše RDB kao službu za borbu protiv terorista i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 195 . godine morao da interveniše kod Dragana Mitrovića. Posebna pažnja vodila se o dr Vojislavu Šešelju koga je politički progonilo kompletno Predsednistvo SFRJ. Taj dosije bio je pasivan dok Šešelj 1985.

namerno ili slučajno. svedočio je o nameri zemunskog klana da ubiju Romića i Kuraka. Jočić je vodio i delegaciju koja je nakon izbora predsedniku Borisu Tadiću po principu "uzmi ili ostavi" podnela Platformu o Kosovu kao uslov svih uslova. ali ne i iz policijske. podjednako odane. Miroslava Mikija Kurka. Pre njegove likvidacije. Koncepcija je komunistička (nacionalnost nije važna) a cilj (“srpsko pitanje”) su imperijalistički interesi Rusije. Simatović je poslao Kurka da bude u obezbeđenju Vučelića. NE iz 1948. specijalac. ali su od toga odustali posle njihovog dogovora sa Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem. za koga kažu da je pošten čovek“. organizatori specijalnih akcija. a Kurak telefon koji je dobio od Milorada Vučelića. jer u vreme bombardovanja većina pripadnika JSO bila je na drugim zadacima. koja je pod sumnjom da je naredbodavac. prešlo je u odlučno DA! . Sumnja se da je Pejović angažovan za ubistvo Ćuruvije. načelnik tajne službe SFRJ. Nije jasno čime je ovaj mlad političar (1960. Nije reč o trafici. Romić i Kurak nisu saslušavani u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo pokrenulo zbog sumnji da su saizvršioci ubistva Ćuruvije. svedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Iako je RDB navodno promenila svoj karakter iz političkog u antiteroristički. tvrdeći da ne može da stigne zbog obaveza prema Haškom tribunalu. To je bilo pre 25 godina i to je jedino što sam u životu loše uradio. a Koštunica ga je podržao. Jočić se učvrstio kao čovek broj dva u DSS. u vreme ubistva Ćuruvije. Vučelić je saslušan u istrazi kao svedok. pripadnika rezervnog sastava Jedinice za specijalne operacije. Romić je koristio svoj telefon. stručnjak za elektroniku i poliglota. pogotovo kad se zna da je njegova ministarska fotelja (osim premijerske) jedina na kojoj ta stranka insistira.2007 Dragan Jočić predvodio je delegaciju Demokratske stranke Srbije u pregovorima o sastavu Vlade. već o montažnoj samoposluzi. U RDB rade ljudi iz Hrvatske. a da je njega i pripadnika RDB.“ Marko Lopušina. Vreme. bio je uklanjanje svih koji bi mogli da progovore o ubistvu Ćuruvije. Bosne. Balkan. Prema tom planu Srbi sebe žrtvuju zarad ruskih imperijalističkih interesa na Balkanu i Evropi.03. koji pokrivaju Srbiju Jugoslaviju. Prisustvo Romića i Kurka.U ovom paragrafu vide se koncepcija i ciljevi RDB. po njemu. 01. nije primetio: . Kako nije ponovio delo. Stanišićevi najbliži saradnici bili su Dragiša Ristivojević. Mile Gajić i Dragan Filipović Fića. Vlada Dragićević. radilo oko dve stotine inspektora. kazna je u zakonskom roku brisana iz sudske evidencije. Kadrovi koji nisu razumeli srpsko pitanje (svaki Srbin to zna) bili su uklanjani radi izvršavanja naređenja iz Moskve i usporavanja širenja NATO na istok. a u policiji je imao dosije narko-dilera. d. utvrđeno je preko baznih podstanica za mobilne telefone. jer Stanišić ceni profesionalnost. a ne nacionalnost. i reaktivirani penzioner SSUP-a. nezvanično telohranitelj načelnika RDB Srbije. Ministar je tada izgovorio čuvenu rečenicu „Kako možete da me pitate za trafiku dok gori Hilandar“.Očevidac ubistva Slavka Ćuruvije prepoznao je kao ubicu Luku Pejovića. Bivši zamenik načelnika RDB i osnivač JSO Franko Simatović odbio je da svedoči o okolnostima da je ubistvo Ćuruvije izvedeno pod okriljem DB. Kad je sam procenio. bivši v.) kod premijera stekao toliki kredit i preskočio iskusnije. U javnost je procurilo da je u mladosti osuđivan kao obijač trafika. Način na koji su pripadnici DB pratili Ćuruviju na dan ubistva i javljali centrali svakih nekoliko minuta gde se nalazi ranije je korišćen jedino kada se neko hapsi. Dobio je uslovnu kaznu. Sve drugo je Dragan Jočić. počela je policijska istraga ubistva Ćuruvije i objavljen je dosije „Ćuran“. Kasnije se pravdao: „svako ima prava na prošlost. Razlog za Pejovićevu likvidaciju u decembru 2000. do i sa mesta ubistva vozio pripadnik RDB. Sa nepunom dvadeset jednom godinom.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM naoružanih državnih neprijatelja Srbije. vidi se da je odbrana jugoslovenske nezavisnosti zamenjena za odbranu ruskih imperijalnih interesa. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 196 . optuživši štampu za senzacionalizam. Jugoslavije.NOMENKLATURA SRBIJE . nisu dovoljno razumeli srpsko pitanje. pod Jovicom Stanišićem. Dejan Milenković Bagzi. Stanišić se oslobodio starih kadrova jer. Evropu i svet. Branislav Nešić. U RDB je 1995. Takvu pratnju organizovao je Milan Radonjić. Postavši ministar policije u martu 2004. svako od nas je imao dečačke nestašluke. koga je pred ubistvo Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog centra RDB postavila Mirjana Marković. partijske kolege. Ratko Romić. bio je već punoletan. a Jočić i društvo nisu odneli samo cigarete već i veću količinu robe široke potrošnje. karate majstor. Pejović je u važio za pripadnika crnogorskog klana. Znate kako. Jočić je odmah upao u nepriliku.

od kojih su neki bili u Žandarmeriji. dotakli su se i Apisa: .Njihovi partneri iz DSS i NS ne ograđuju se od takvih izjava. u noći u kojoj se prvooptuženi za ubistvo Đinđića predao. Najmanje što je sudija morao da uradi je da opomene i kazni Šešelja za takvu izjavu. oktobra do danas" te da "predstavlja kritiku vlasti iza koje bi mogla da stane većina". kako je nagovestio Tomislav Nikolić? Na internet forumu vođena je rasprava o tome. Suočen sa time da je prekršio zakon. koji je i ranije izjavljivao da Đinđića treba ubiti.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Greh koji se Jočiću može pripisati je i susret sa Miloradom Ulemekom Legijom. umesto da naredi da se Ulemek sprovede u zatvor i o tome obavesti sud.“ Jočić je pomenut u čuvenom transkriptu između Dejana Milenkovića Bagzija i advokata Biljane Kajganić kao učesnik u pokušaju da se Milenković nagovori da lažno optuži nevine ljude za ubistvo bivšeg radnika državne bezbednosti Momira Gavrilovića. VOJISLAV ŠEŠELJ je tokom ispitivanja svedoka optužbe.Čedomir Jovanović kaže: „Šešelj je uporište zločinačke politike koja se ostvaruje kroz koaliciju SRS-DSS. Nedugo pošto je postao ministar. On je sada u Hagu pošteđen svega sa čim će morati da se suoči kada bude dostupan sudovima ove zemlje. što bi pravno bilo moguće jedino ako bi sud utvrdio da su osobe kojima se trenutno sudi za atentat nevine.Šešelj je bio nosilac liste Srpske radikalne stranke. a slučajno ili ne. nije kriminogeno.NOMENKLATURA SRBIJE . niti se određuju da li prihvataju i ubijanje kao legitiman način političke borbe. Vojislav Šešelj je oduvek iznosio političke stavove koji su neprihvatljivi za većinu građana Srbije. Jočić je našao za shodno da objasni: „To je ipak ratna jedinica. nije pismo nekog ko je s druge strane zakona. Tomislav Nikolić.konstatovavši „Zaslužio je to što mu se dogodilo. i mogli su se videti sledeći stavovi71: Njegov stav delio je i njegov zamenik. Jočić je rekao da je to pismo "napisano dosta ozbiljno" i "nije vojničko. upamćen po svojevrsnoj najavi atentata na premijera: „I Tito je pred smrt imao problema s nogom“. On ovom izjavom slavi i podržava ubistvo. Ovo su neki od komentara sa foruma. Izjava Vojislava Šešelja ukazuje na metode Srpske radikalne stranke.“ . 70 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 197 . JSO pobunila i blokirala autoputa kod Centra "Sava". Jočić je. izabrao da uz Radeta Bulatovića provede par sati sa Ulemekom u zgradi Ministarstva. u sudnici Haškog tribunala. potvrđen je dogovor dva Vojislava. i Vojislav Koštunica trebalo je da se izjasni o Vojislavu Šešelju. Kako narodnjačka koalicija nije sporila Šešeljevu ideologiju.“ 71 Posebno je interesantno što se u okviru ove teme povela i debata o istorijskoj ulozi Gavrila Principa. nakon višekratnog odbijanja. To je politička analiza rada Vlade i svega onoga što je bilo od 5. koji zabranjuje kontakt sa optuženim bez odobrenja nadležnog suda.“ U istrazi za atentat na Đinđića. A nakon što je Ulemek napisao otvoreno pismo javnosti i pretio vladajućem DOS-u. Kada su u sudnici počeli da se pojavljuju mladići u majicama sa oznakama JSO. a to je odgovornost za politiku mržnje i netrpeljivosti i zločin prema svima koji su se takvim idejama suprotstavljali. Jočić je novinare pitao: "Da li je vama važnija službena beleška ili to što je prvooptuženi za ubistvo prvog demokratskog premijera u zatvoru?" Ministrovi pokušaji da opravda ćaskanje sa Legijom bili bi uverljiviji da prethodnih godina nije u više navrata izražavao blagonaklonost prema Jedinici za specijalne operacije i njenom komandantu. Jočić je odgovorio da se sa Legijom sreo "da predaja tog čoveka ne bi izazvala nešto što može da poremeti bezbednost države" i da se te večeri razgovaralo "samo o tome da Ulemek što brže ode u zatvor". izjavio: „Ja verujem da je Zvezdan Jovanović lažno optužen.uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. Da li pakt Šešelj . Kada je dve godine kasnije. Pre ili kasnije Šešelj će odgovarati pred sudom ove zemlje zbog učešća u atentatu na Zorana Đinđića. a da nije . to je odnos potpune vezanosti i oduševljenja. . a njihov odnos bih shvatio kao odnos prema jedinici koja je nosila pijetet nesalomive jedinice.Koštunica podrazumevao i puštanje na slobodu ubica premijera. Kada se u novembru 2001. Zoran Đinđić je simbol evropske Srbije i to je razlog zbog koga se Šešelj slavi zločin. Jočić je najavio da će policija ponovo pokrenuti istragu o atentatu na Đinđića. Jočić je u svojstvu predsednika skupštinskog Odbora za bezbednost izjavio da je njihov gest "glas vapijućeg od koga se traži da izvršava najopasnije zadatke bez pokrića u proceduri". javnosti dostavljena službena beleška sa pomenutog susreta za koju se osnovano sumnja da je falsifikat. Vojislav Šešelj je izjavio Specijalnom tužilaštvu: „Lično sam bio srećan kada sam čuo o Đinđićevoj smrti“70.

.. . godina počeo.000 građana boluje od iste bolesti kao Šešelj! Za takvu naciju teško da ima leka! Koštunica igra Ruski rulet sa Srbijom. a skoro sva politička ubistva odigrala su se pod patronatom DB. Setimo se advokata Barovića. kao u komunistička vremena. demokrata. Bajatovićevu izjavu da je "jedan već platio glavom" . da bi se dokazao kao najveći i najpravoverniji Srbin. . jer je neko ubio srpskog svata na Baščaršiji.Zavisi koje oči gledaju na to. To je povod za početak rata. a sada na Koštunicu. a ne uzrok tog rata. Gavrilo Princip nas je s tim atentatom unazadio. Ostaće nepoznanica zašto se pojedini 'kvaliteti' opredeljuju protiv dobra svog naroda i očuvanje države. Ako politički preživi. S kim si onakav si. On je istinski borac ne za Srpstvo i za istinu i pravdu.Treba da se stide njegovi glasači! Vojislav Šešelj ne zna ni za stid ni za sram. To treba da shvate i socijalisti. jer u SRS ima naslednike koji se služe istom retorikom i razmišljaju isto kao on.da nije bilo atentata našli bi drugi povod. Šta je odvratnije. ako su kukavičke gledaju na krivca. Neka izađe iz te partije i napravi svoju. pa zato i nema reakcije na ovu Šešeljevu izjavu. On je političku scenu u Srbiji toliko zagadio da da će proći decenije da se to očisti. bio farsa. Ono „nismo imali izbora“. kada je u pitanju ubistvo Đinđića.Mora da se reši taj slučaj! To je sramota za Srbiju! Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 198 . Šešelj je jednako devijantno genijalan i stvorio je.. Eto Legije ponovo na ulici bude li SRS napravila vladu. Iskompleksirani novo Srbin.Jasno da je Šešelju i Koštunici smetao Zoran. . Povratak u 90-te.. Oni koji nose bedž sa njegovim likom vređaju i sramote Srbiju.Šešelj je sramota i štetočina za srpski narod i Srbiju. Ako su patriotske gledaju na heroja. samo u Srbiji mafija ima državu biti 100% tačno. atmosferu i masu koja će slaviti šta god on da kaže. . koje nisu lustrirane. Jovanovića i dr.. Podržavam svaku Šešeljevu reč. a sada Šešelj kao antidemokratska politička ličnost brani nezavisno sudstvo od tzv. Atentat u Sarajevu je bio povod za Prvi svetski rat.ogovaranju i cinkarenju svojih neistomisljenika u svom narodu i zbog toga se i oni koji rade uz mentorstvo zapada nipodaštavaju i ne shvataju ozbiljno od strane vlastodržaca.70% stanovnika države misli tako. zajedno sa Koštunicom.. A Šešeljeva izjava je odvratna. 2.500. i siluje DSS. Šta je bilo ne povratilo se. Neki bi ovde da vrate verbalni delikt. Od crvenih bandita kao što su Šešelj i Koštunica ništa bolje se nije moglo očekivati.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . Šešelja ne može kontrolisati nikakva koalicija. Još davno je Nenad Čanak rekao da treba zabraniti rad SRS.Stvari su tragične utoliko što je sudski postupak protiv Z. Proći će i te četiri godine a narod je video da nisu sposobni za velike odluke.NOMENKLATURA SRBIJE . ali Austrougarska je svejedno bila rešena da napadne Srbiju. Zašto bi se Koštunica ograđivao od Šešelja? U čemu se to Koštunica ne slaže sa Šešeljem? Samo u tome što onaj psihopata kaže ono što misli. nemoralnim i nenormalnim izjavama.. pa istorijski . Ne misli samo Voja tako . ovaj bi i danas vladao. Na stranu to što je Šešelj u osnovi lakrdijaš. pošto ga ni sad nemaju.. To bi bilo isto kada bi rekli da je rat u BiH u periodu 1992-95. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića nije rasvetljena. Danas DSS kontroliše te službe. Onda će ono da svaka država ima mafiju. a uzrok je raspad SFRJ i politike elita u republikama SFRJ. Šešeljeva izjava ili upotrba te izjave u svrhu dnevne politike (formiranja vlade). .svi zaboravljalju jer je SPS postao poželjan partner. Setimo se izjava Šešelja kako ima dobre veze u policiji i DB. Učinak Šešelja i njegove politike je takav da su imali razloga oni koji su verovali i veruju da je on planski radio protiv interesa Srbije. Srbi su poznati na zapadu po blaćenju . Bolje da se Šutanovac izvini narodu zašto su postavili takvog čoveka za premijera. Šešelj ustvari razbija tvrđavu nacionalizma svojim rasistickim.Nema Koštunjavi šta da se ograđuje od tog stava kada je on učestvovao u tom poduhvatu sa Zvekijem. kako je moguće da je gospodin Janjušević koji je bio u kolima sa Zoranom nestao i zašto je telohranitelj Veruović ostao pri stavu da su bila tri pucnja? . Adolf Hitler je bio devijantno genijalan i zbog onoga što je uradio Nemci ga još malo pa slave. Ne očekujte da se iko iz DSS-NS izvini zbog ispada Šešelja. Svojevremeno to se odnosilo na SPS. Da Zoran nije isporučio Miloševića.. a Marko bi bio „premijer“. A pitanje je da li će ikad.Gavrilo Princip unazadio Srbiju za 100 godina? . on im je bio realna opasnost. svežeg hrvatskog porekla. . Ko uđe sa radikalima u koaliciju snosi odgovornost za sve što oni kažu ili urade. kulminacija nasilja koja će sem nevinih značiti i krvav kraj svih čelnika sadašnje srpske državne bezbednosti. biće to raspad srpske države. jer žele vlast po svaku cenu. Pošto kukavica time opravdava sebe. isti Šešelj pričao je da se okliznuo na bananu iako su svi znali da su ga pretukli jurišnici SRS.

a posle sve ostalo. nema griže savesti. Ako nisi u stanju protivnika da pobediš argumentima i istinom onda oni koji tu snagu nemaju upotrebljavaju ili opravdavaju takav način. Šešelj će ući u istoriju. . Srbi otale došli u Srbiju (i još su besni i drčni). Miloševića. taj isti čovek izjavio jje da će samo da svrati do Haga i eto ga nazad kroz koji dan. PUPS i JS. biraju izbeglice koji ne mogu da shvate da nemaju više svoju državu. . Arkana. i ponos neoštećen. Ovako. godina. Ovaj vid razmišljanja kojim je zaražen i Šešelj ne da Srbiji i srpskom narodu da napreduje. Ide vojvoda do predsedničke fotelje jer ga Srbija još nije upoznala. Ja razumem njih. a gde će Srbi iz Srbije. za godinu dana (i ako ga osude ne može da dobije više od 5 godina koje je već odležao pa će ga pustiti odmah) on će biti predsednik Srbije. oktobra borio protiv ovakvog načina razmišljanja? Da se ogradi. već ga drži mentalno prikovanog kao da je 1800. . Ne vidim gde je unapredio Srbe. Radi se o ljudima koji su izgubili identitet nestankom države Jugoslavije. i predstavlja najavu obračuna sa svim neistomisljenicima. Ovo nije pitanje Evrope. 1941. Radikali bi. Mi se pravismo ludi. tada zamena teza. a najgore je kada čovek izgubi idetitet. veliki patriota-pravnik Koštunica morao bi da pokrene inicijativu za zabranu SRS jer se ovakvim izjavama poziva na kršenje pravnog poretka.Čitava njegova politika i život se svode na laži. ali više brinu ovi što vide idola u njemu.Čim radikali zaoštravaju retoriku znači da ne žele da preuzmu odgovornost za vlast.Oktobra ustala Srbija! Još ćemo Miloševića da pravimo od blata. Za Šešelja i za sve koje podržavaju ovakve izjave nije zatvor već LUDNICA! Strašno je što u ovoj zemlji još uvek ima milion i po ljudi kojima je on idol. Šešelj se zalagao prvo za svoju promociju. nego civilizacija DA ili NE. A on iz zatvora glumi predsednika. Šešelj i njegovi su najveća sramota Srbije. Ko su ti ljudi? Ne mislite valjda da je radikalima milo da on izađe. Pogledajte Vučića kakve nebuloze priča sa konstantnim cinizmom. Ništa nije sveto. ali ih gazda opominje. jer za ovih 15 godina dosta su i oni sami istrpili dok je on pozivao na linč svakoga ko je pametniji od njega? Džaba mu knjige što je pisao po zatvorima. . Slavljenje čina ubistva premijera mora biti uništeno u korenu! Zar ovaj čovek da nam ponovo kroji budućnost? Ovakva izjava je plod bolesnog uma. . podržali Antu Markovića.NOMENKLATURA SRBIJE . Šta ljudi koji glasaju za njega vide u njemu. . Zbogom Srbijo! Kada se vrati iz Haga. Da hoće da ga stvarno puste.Da li je moguće da se Koštunica nije oglasio o ovoj izjavi. ukinuli bi stranku. danas bi i zemlja bila veća. a glupo je da sva ključna mesta uzmu DSS i SPS. ako nam ovakve kvazi-patriote državu vode. ali je neće pisati pa neće ući "Šešeljevi heroji". uvrede i klevete. Nije krao. Šta čovek kao on govori ne bi trebalo objavljivati. Šešelja. tu su. jer jedino što je u životu uradio bio je u zatvoru. koji je po prezimenu Hrvat. nije galamio.Šešelj. Ako se njegova partija i njihovi koalicioni partneri od te izjave ne distanciraju. pa da izgubi ministarsko mesto koje mu je obećao Toma! Milija mu je takva fotelja nego da se izjašnjava o čoveku protiv koga je 5.Zoran se zalagao za opštu dobrobit. . Slaviti smrt jednog čoveka. zato što je bio veliki Jugosloven. Oni znaju da nemaju ljude da vode državu. onda će se dosta njih pokajati što su im glas dali. demagogija i primitivizam vladaju. Za njega je vreme stalo. Vreme je da se kaže ko je ko u ovoj Srbiji. a ubicu nagrađivati je umobolno. Bijeljini itd. 2003. ali kad se vodi država nema zezanja.Da se Srbija ovakvih Šešelja.Da živimo u pravnoj državi.Svi što glasaju za ovakve kao što je Šešelj treba da se zapitaju kome daju glas i dokle može to da ih odvede. Jedan loš đak uvek upropasti ceo razred. Legija rešila 1992 godine kad su pljačkali i silovali po Zvorniku. Šešelj je čovek pun nekog ponosa.Žalosno da za njegove naslednike glasa još uvek pola Srbije. a zna da je samo haški zatvorenik. kao neko ko se 5. Kad vam pobesneli komunisti "kroje život". onda nikome na zapadu ne bi stalo da troši vreme na njega. ako hoće da postanu mudra partija. 1991: Bošnjaci Karadžić i Mladić napravili sranje. a izgleda da ih je on jedini i čitao. Valjda ljudi u Srbiji shvataju da postoji srpski nacizam i da je opasan za Srbiju (kao što je nemački bio opasan za Nemačku i za svet).KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM .Gavrilo nije znamenita ličnost u srpskoj istoriji nego poznata ličnost što su dva različita pojma. im je bolje. Teško nama. Ova izjava govori kakva bi bila vlada Koštunica . Karadžića. ali nikako ne razumem one ljude koji za njih glasaju! 1914. a posebno sa poštovaocima ideja Zorana Đinđića. trebalo da se distanciraju od takvog pogleda na svet. Gavrilo ubio a posle nisu ispaštali "Bosanci" nego su se u Mačvi kotrljale srpske glave od strane nemačke vojske. Toma i Vučić se zaleću da uzmu vlast. Crveni digli bunu a Nemci u Kragujevcu 1 za 100 i ode 5000 dece. Kamo sreće da smo svi 89. Lako je lupati po televizijama. Treba da se stidi svojih glupih izjava. a nisu nigde. Sigurno da će jedan deo sugrađana apladuirati. Dokle više Srba sa strane koji nam kroje kapu i crvenih Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 199 . .

zaslužuje „slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji“. koji je bio njegov najbolji prijatelj. uznemiren pisanjem štampe i istragom u Evroaksis banci u Moskvi. To je zabluda srpskog naroda koja nam je donela mnogo krvoprolića. to bolje monstrumima koje nikad ne bi trebalo pustiti na slobodu. a radikali su u skupštini Zorana Đinđića nazivali „mafijaškim premijerom“. napisao izjavu i biće prosleđena u Hag. Karadžić se uvek puno kretao. izginulo je 2/3 muških glava i o posledicama ne treba govoriti. Ali. Prema Vilijerovom saznanju. grupe i centri moći stajali iza pobune i podsticali deo MUP-a da ruši Vladu Zorana Đinđića što je rezultiralo ubistvom premijera. U knjizi pišem da su to uradili Amerikanci. članovima SRS posetu Miloradu Ulemeku Legiji u Centralnom zatvoru u vezi odbrane Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. veliku ulogu u Karadžićevom životu igra ćerka lekara iz Foče. a on u Foči. .KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vampira? Šeki nikad nije bio četnik i rojalista. kao i ulogu obaveštajnih službi.. Karadžić je tamo boravio više puta.. Što se tiče odnosa lažnog vojvode prema ubici legalno izabranog premijera Srbije što gore narodu. Princip je žrtvovao svoj život za ciljeve tajne organizacije i zbog posledica atentata samo Srbi ga veličaju i slave. Ruski izvor potvrdio je da su iz „Gasprom“ insistirali da sva dokumenta u vezi sa sporazumom o energetici zaobilaze Nikitovića. nije lepo ubiti čoveka. i video koliko je manastir oštećen. Juna 2007. Svoja saznanja o jednom od najtraženijih haških optuženika Vilijer opisuje u knjizi „Dosije K“. Taj požar su izazvali ljudi iz britanske tajne službe koji su želeli na taj način da nateraju Radovana Karadžića da izađe iz manastira. jer prvo. Da li je scenario sa ubistvom gospodina Đinđića isti? Sve više sam uveren da jeste. Karadžić je stalno menjao mesto boravka. List Kurir objavio je da je 8. u intervjuu sarajevskom listu Slobodna Bosna. Potrebno je istražiti koje su stranke. nisu objavljeni nikakvi rezultati te istrage. Šešelj je u Tribunalu izjavio da Zvezdan Jovanović. i u manastiru Ostrog . BRANKO KRGA – drugar generala Rondo. Bio je. Lazarević se sastao sa svojim kumom Aleksandrom Nikitovićem. Aleksandar Vučić potvrdio je susret. . Gavrilo Princip je svojim "herojskim činom" unazadio Srbiju 100 godina. u leto 2005. On nije viđao Karadžića u Beogradu jer nikada nije išao u Beograd. nego da je dao radikalima informacije o nekim navodima optužnice. ne bismo prošli Golgotu prvog svetskog rata. Gavrilo Princip je bio terorista koji je izvršio atentat na prestolonaslednika Ferninanda i njegovu ženu uz podršku tajne organizacije iz susedne Srbije sa bazom u vojnom vrhu. posle posete.NOMENKLATURA SRBIJE . U poseti su bili funkcioneri SRS Vjerica Radeta i Petar Jojić. šefom kabineta premijera Vojislava Koštunice. drugar Vojislava Koštunice – Žak Širak Francuski pisac i publicista Žerard de Vilijer. specijalni tužilac Slobodan Radovanović najavio je da je počela istraga o pozadini atentata.rekao je Vilijer. pored ostalog. Posebno odeljenje Okružnog suda odobrilo je. Bio sam na Svetoj Gori godinu dana kasnije. Da li su Karadžić i Mladić deo iste priče? Uveren sam da jesu. uvek se oslanjao na Pravoslavnu crkvu. a drugo. na zahtev SRS. "Obožavam" patriote koji se raduju kad milioni ljudi skončaju zbog jedne nepromišljene osobe što je bio Gavrilo Princip. Imam pouzdane informacije da je prošle zime opet bio u Grčkoj. ali do avgusta 2008. Čin ubistva vlastitog Premijera. tvrdi: „Deo knjige u kojem govorim o požaru u Hilandaru u vreme kada se Karadžić u njemu nalazio apsolutno je istinit. One koji traže njihovo oslobađanje treba poslati na psihijatrijsko posmatranje ukoliko to ne rade za pare. i to sve zarad interesa Engleza i Francuza. ne treba ni komentarisati. Umro je od srčanog udara pre godinu i po dana. U to sam sasvim siguran“. Njen otac je bio u Beogradu. ali ne na Svetoj Gori. Ulemek je. a zatim je došlo do svađe Lazarevića i Nikitovića s jedne i Mihajlova s druge strane. osuđen za ubistvo premijera Đinđića. Gavrilo Princip nije smeo da ubije Ferdinanda. njegova ćerka je putovala u Foču da ga Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 200 . gde se Karadžić krio neko vreme. Usput. ali nije sigurno gde je on sada. Ne bi trebalo da se mnogo hvalimo ovakvim "herojstvima".Jedna od smernica koju mi je dao general Rondo odvela me je na Svetu Goru. za razliku od Mladića koji nije imao potrebe za tim. pojedinci. a u stvarnosti su to bili Englezi. ali je naveo da Legija neće biti svedok odbrane.Upoznao sam i njenu majku i nju. januara Vojin Lazarević došao u Vladu Srbije. Postoji srpska zajednica na Peloponezu. jer je imao zaštitu.

General Rondo je svedok u političko-korupcijskoj aferi "Klirstrim" koja je 2006. i da će istražne sudije na osnovu ovih papira doći na trag svim kolovođama. godine potresala Francusku. Tako je kao vrlo mlada upoznala Karadžića i sagledala njihovo prijateljstvo. pa će se istraga fokusirati na ta dva pitanja. Drugi francuski funkcioner izjavljuje da Žak Širak neće sukobe sa Srbima. gde su zaplenjeni. ali ne znaju tačno šta. sudije rade na istraživanju diskretno. definitivno nestaje. Ona je vrlo privržena Karadžiću . ako su ga dali. koje pomenuti sudija naziva dokumentima. Ovo ponavlja i tužiteljka Luiz Arbur. a drugi o tome ne znaju. sud u Hagu uspeva da kontaktira Karadžića. od 1977. prošle su tri godine. čija je kći u Parizu. ali ne pristaje da mu umanji optužnicu. juna kada mu istekne imunitet. aprila K. zajednički uhapse vojno. Zajednički uspevaju jedino da naprave mrežu čiji je skriveni kod: «Fervant Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 201 . Zapadna štampa tvrdi i piše da ga prate i čuvaju brojni prijatelji od kojih se većina nalazi u Parizu. pred izdajom vojnika koji je hteo da pribavi slavu samo za svoju zemlju. proslavljen hvatanjem teroriste „Karlosa“. kako Karadžić to traži. marta 2006. glasine o tajnom računu bivšeg francuskog predsednika Žak Širaka u japanskoj banci i 30 miliona funti na njemu dobile su potvrdu. Par dana kasnije Pentagon saopštava da je francuski kapetan Erve Gurmelon odao plan napada Srbima i da je Vašington. Za sada se ne zna poreklo novca sa Širakovog računa. među samim Francuzima. on stvara priče za decu. niti za šta je upotrebljen. Francuski general Filip Rondo. biznismena bliskog Radovanu. zadužen je da nadgleda pregovore i manevre. 1998. Francuski general Žan Hajnrih koji je u Bosni komandovao do decembra 1996. pozorišnu predstavu i roman.) Od optužnice protiv Radovana Karadžića. MILA ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ (24. Mnogi tvrde da je Holbruk Karadžiću nešto obećao. Amerikanci zatim pronalaze Karadžićevog druga sa studija dr Dragana Hajdukovića koji je estetski hirurg u Americi. K. Međutim. pokušavajući da ga vrbuju. tajna mreža zvana «Preventiva» i vojska Republike Srpske. Tri godine kasnije kapetan Gurmelon je unapređen. procurila je vest o tajnom Širakovom računu koju je tadašnji predsednik odbacio kao izmišljotinu. Francuzi i Amerikanci (zajedno sa perfidnim Albionom) u stalnoj su kompeticiji. menja stav i poručuje Amerikancima da se nikada neće predati. a Amerikanci se razilaze sa Francizima i od tada svako radi za sebe. Ne želi da francuski vojnici budu taoci ili da budu ubijani u gudurama Balkana. O tome su svi ćutali jer za one koji su dali obećanje bilo bi kompromitujuće.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM vidi. jul 2008. preneo svojoj kući. Karla del Ponte ih moli da rade zajedno. Francuzi i Amerikanci dogovaraju se da Radovana K. do 1995.tvrdi Vilijer. kao i u skandal oko izborne krađe u istom periodu. bivšeg čelnika francuske obaveštajne službe. morao da opozove operaciju. godine kaže da svi znaju gde je Radovan K. godine. Specijalne snage iz Floride sleću na vojni aerodrom u Tuzli. Otkad su papiri zaplenjeni. Bivšeg predsednika Širaka moći će da ispitaju posle 16. američki izaslanik u Bosni tvrdi da će on brzo biti uhvaćen i da će mu biti suđeno. ali ih je general Rondo. naloženo mu je da uništi sve fajlove. Dr. Tajni kod operacije: «Amber Star».NOMENKLATURA SRBIJE . Kada je Rondo otkrio ovaj račun 1996. godine. 10. Francuski ministar odbrane Alan Rišar daje mu sva ovlašćenja i u svemu slobodne ruke. U papirima koje su istražne sudije pronašle kod generala Filipa Rondoa. Vest se pronosi da Francuzi štite Radovana i ne daju Amerikancima da ga uhapse. Papiri. U međuvremenu. Koriste i jednog tzv. U vreme njegovog saslušanja. Prilikom pretresa kuće generala Rondoa u vreme afere "Klirstrim" istražne sudije zaplenile su dokumentaciju na osnovu koje govore o dokazima. Sudija blizak listu "Kanar Anšene". koji čuva sve svoje beleške. godine. Zapad govori i piše da ga štite srpske službe. U međuvremenu. Francuzi u to vreme kontrolišu zonu Pala. 1997. Rondo uzaludno pokušava da ponudi mnogo novca i da obezbedi zaštitu za Radovanovu familiju. Bivšem francuskom predsedniku pripisuje se i umešanost u nekoliko korupcijskih skandala kada je bio gradonačelnik Pariza. rekao je da je zaplenjena dokumentacija dovoljna da se podigne nova istraga o prekršenom poverenju ili o novcu dobijenom od korupcije. Iste godine 1998. pokazuju da je Širak otvorio račun u japanskoj banci sredinom devedesetih godina.

profit i osvetu. ni Mladića nema na mestu koje su «obeležili» dugotrajnim radom i skupljanjem brojnih «tajnih podataka». godine. bili su toliko jaka. Francuzi spasavaju Radovana. godine njegovog telohranitelja kao agenta. CIA. Francuski obaveštajac.. piše ''Figaro'' na osnovu informacija koje je dobio od francuskog špijuna. praveći plan kako da dojave K. drugi deo bivših obaveštajnih drugova Alibabića je protiv njega. a K.. februara 2002. Početkom 2004. biti u kući popa sa Pala. Amerikanci u akciju ulaze sami. 28.. nigde ni traga. imaju pouzdane informacije. opet zajedno. koja iz prislušne stanice u Bosni prati telefonske razgovore i ima agente u službama bezbednosti u Beogradu. NATO napušta Bosnu. Ali. francuski DGSE sam preuzima operacije hapšenja. koja ima centar za telefonska prisluškivanja na planini Igman i više pripadnika koji rade u bezbednosnoj službi u Beogradu''. Međutim.Radovana. nameravaju da spreče Amerikance... tekst pod naslovom “Vojni udar”. 23.) Tanjug je preneo: ''Njegovo hapšenje je verovatno omogućila neka strana zapadna služba. Udruženi tragaoci pitaju se: Ko je i ovog puta dao lažnu informaciju? Novine u Evropi pišu: Rusi i Srbi infiltrirani u zapadne službe onemogućavaju hapšenje! Krajem 2004. oportunizam. general Rondo. a od K.. koji je 10 godina bio na tragu Karadžića u okviru ekipe bivšeg glavnog haškog tužioca Karle del Ponte. Radovan ide da sretne svoju ženu u selu pored Foče na crnogorskoj granici. danima držan na "slučaju Gavrilović". npr. Alibabića. ali ništa drugo ne funkcioniše saborno. ništa. Pop i sin su povređeni. Najzad su se kapitalisti dosetili kako se uspeva. Njihova strategija sada je: zamrzavati račune u banci i kupovati ljude oko begunca. jul 2008. izvukavši vest da je predsednik Koštunica s vojskama Jugoslavije i Republike Srpske spremao manevre i . bivšeg funkcionera jugoslovenskih službi. iznova udruženi pokušaj NATO da se uhapsi vođa bosanskih Srba. Evropske snage više neće da rizikuju. SFOR saznaje da će K. 200 specijalaca razbijaju vrata srpskog sveštenika. sve propada. ali se ovaj u poslednjem trenutku predomislio. zbog velike borbe i kompeticije za uspehom službi. sa sedištem u Frankfurtu. “TEORIJA” ZAVERE Banjalučki "Reporter" objavio je 30. U februaru iste godine pukovnik žandarmerije Rejmond Karter telefonira SFOR-u u Bosni. koja ima baze na Igmanu i obaveštajce po Beogradu. godine su ga locirali na Trebinju. (2000. Dva momka iz obezbeđenja ipak pucaju. a Nenad Čanak raspirio je sukob u DOS.. Amerikanci kreću bez Francuza u Čelebiće. Opet promašaj! Ni Radovana. pucaju i razbijaju po kući. Žuri im se i zato jer su u Avganistanu promašili Bin Ladena. 10 dana kasnije Amerikanci i Francuzi. Tu je. opet nestaje. ponovo trijumfalno propada. Francuzi su ubeđeni da su «kupili» Radovanovu telesnu gardu. opaskom da su izjave Čanka “spoj diletantizma i Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 202 .državni udar! Koštunica je demantovao vest posredno. odnosno na drugoj zaraćenoj strani. u inat. još jedna loša psihološka procena. I. i uz pomoć informacija izvesnog M. najverovatnije CIA. ali on je već nestao kada su stigli pripadnici SFOR-a.” Bivši general francuske obaveštajne službe Filip Rondo izjavio je da je Radovan Karadžić dva puta u Bosni „za dlaku“ izbegao hapšenje. tvrdi da sigurno zna gde treba hvatati psihijatra.. Rezultat: enciklopedijski neuspeh. da se spasava dok mornaričke „Foke“ kreće u napad. ne verujući Francuzima. koji je već deset godina u timu za "nalaženje" dr. April 2004. Drugom prilikom. kreću na Radovana i Mladića. da je olovnim vojnicima potpuno oduzela moć tokom više od jedne decenije. Rondo je rekao da je hapšenje olakšano zahvaljujući Američkoj obaveštajnoj agenciji. generala Filipa Rondoa. Francuska obaveštajna služba i CIA pridobile su 1999. u zoni koju kontrolišu Francuzi.NOMENKLATURA SRBIJE . i operacija u selu Zaovine. Borba za trofej. Francuzi to otkrivaju i. prisluškivanjem telefonskog razgovora otkriveno je Karadžićevo prebivalište. neće ni da pokušavaju. Sami Srbi će to bolje odraditi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Arčer». Krajem leta 2000. ključna dva čoveka su njima na vezi. Obaveštajni planovi SFOR-a za hapšenje Radovana Karadžića pretpostavljali su da će se najtraženiji „ratni zločinac“ pojaviti na području Foče i sela Čelebići. u januaru 2000. zbog ljudskog faktora. Kvislinzi to uvek rade bolje. kaže za francuski Figaro da je hapšenje pomogla CIA. Drugo ništa ne mogu. avgusta 2001. 2001.

To se posebno odnosi na kontrolu rada vojne službe bezbednosti.načelnik Generalštaba. Jedan od Koštuničinih argumenata za zadržavanje ključnih ljudi koje je Milošević izabrao bio je da ne želi da ugrozi moral vojske. i sve što je donosio predsedniku Koštunici prolazilo je bez hijerarhijskih zadrški. Tvrdnje Pavkovića da nije učestvovao u izboru kadra nemaju osnova: zna se postupak izbora i ko odlučuje . mogli da budu zloupotrebljeni. Ostala je sumnja. što jeste element. trebalo bude da se napravi plan transformacije vojske. a novi načelnici bili su bliski saradnici bivših načelnika. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 203 . Dok se strana koja je držala policiju trudila da stvori utisak da su se desile promene. on se ponašao potpuno samostalno. a da nedeljnik koji je Čankovom opažanju posvetio prostor. koje su podređene načelniku Generalštaba i namenjene su za izvršavanje specijalnih zadataka. Nacrt preuređenja odnosa izmedu Srbije i Crne Gore pominjao je samo parlamentarnu kontrolu vojske. koji bi definisao kontrolu ove službe. oktobra. Dragan Vukšić je tvrdio: “I pored toga što je ova služba pod komandom načelnika Generalštaba. ljudi iz Uprave za bezbednost.” Zabrinjavalo je i nepostojanje kontrole nad elitnim jedinicama vojske . Koštunica je tražio da mu se da vremena da to uradi. nerealno zvuči Čankova pretpostavka da je trebalo održati zajedničke manevre i tom prilikom izvršiti državni udar. ali zato što je Vojska Republike Srpske pod kontrolom Sfor. a i koji je cilj”. Jedan od problema bio je što nije bilo Saveta za nacionalnu bezbednost. Izostao je bilo kakav uvid i kontrola. Pavković je ostao. Nisu aktivirani čak ni postojeći mehanizmi parlamentarne kontrole. sa zatečenim aparatom. neverovatna je bila upornost s kojom je predsednik Koštunica čuvao armijske strukture. što je potvrdilo internu raspodelu moći. A imenovani su Pavkovićevi ljudi. koji bi bio kontrola postavljenja i unapređenja i ograničenje za zloupotrebe. odnosno predsednika Vrhovnog saveta odbrane Vojislava Koštunice. Pored toga. koji je mogao da izvrši javni pritisak na Koštunicu i DOS. Umesto da se bavi svojim zadacima. Personalne promene u vojsci bile su bez javnosti razumljivih obrazloženja. Zato je zadatak DOS. otkrile su da će promene ići teško. Posle 5. Pitanje je da li ostanak Pavkovića i njegovog tima više ugrožavao moral vojske? Promena Pavkovića. “u sprezi s pojedinim frakcijama DB”. direktor Centra za civilno-vojne odnose. Njegovom smenom trebalo je pomeriti klan iz Treće armije.NOMENKLATURA SRBIJE . kada je pretila opasnost sukoba vojska i policija. čime je potvrđeno da je on jedini nadležan da odluči šta će raditi s vojskom. koji je personifikovao poslednji ostatak Miloševićevog režima. za šta DOS nije ponudio nikakav koncept. ali demokratska kontrola podrazumeva i javnost i izvršnu vlast (ministarstvo odbrane kao centralni kontrolor) i nevladin sektor. kojim se Pavković okružio i tek tada mogle su da se očekuju suštinske promene. koje podrazumevaju i mehanizme demokratske kontrole vojske. poslanik Pokreta za demokratsku Srbiju (DOS) u skupštini Srbije ocenio je: “Ovom vojnom rukovodstvu ne verujem. Personalne uprave. bila je osnova za sve dalje promene. Ta nezainteresovanost narušena je na Predsedništvu DOS kada je od Koštunice traženo da smeni Pavkovića. koja je poslednja linija odbrane vojnog vrha.63. odnosno da se vojska sama transformiše. Posledice su devijacije u VSB i VOS. takođe je smatrao da priča o vojnom udaru nije realna. zapravo priželjkuje puč. postoje informacije da se skoro potpuno stavila na raspolaganje predsedniku Koštunici. Dragan Vukšić. Miroslav Hadžić. koji su. Vojna služba bezbednosti. Koren priče upućuje na skrivenost civilno-vojnih odnosa od 5. Uprave za moral. a ovo je bilo upozorenje da DOS od 5. dva centra moći DOS prigrabila su instrumente sile . specijalnom brigadom. oktobra. Međutim. stavljaju se u funkciju jedne strane i direktno utiču na političke odnose u zemlji. nesrazmerno je velik broj pripadnika vojne policije.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM neodgovornosti”. i pojedinci naročito. padobranskom i 72. Pokazatelj je bilo tvrdoglavo zadržavanje generala Nebojše Pavkovića na mestu načelnika Generalštaba VJ. zatim javna polemika načelnika Generalštaba VJ i ministra unutrašnjih poslova Srbije oko otkrivanja masovnih grobnica. Pavkovićeva moć u vreme Slobodana Miloševića bila je ograničena. u nekoj situaciji. Vojna služba bezbednosti bila je tajna i za građane i za najveći deo pripadnika VJ. a naročito u prvoj. To ne bi moglo da prođe nezapaženo. Posle obaranja Miloševića. a smene starih i postavljenja novih načelnika uprava koje su usledile. a posebno tokom 2001. Dve stvari su ključne: želja predsednika Koštunice da drži kontrolu nad vojskom po svaku cenu i nezainteresovanost DOS da se otvori problem reforme sektora odbrane i bezbednosti.vojsku i policiju. oktobra nije uradio ništa da promeni nasleđene civilnovojne odnose. Prvi takav momenat bilo je hapšenje Miloševića.

saveznog ministra unutrašnjih poslova Zorana Živkovića i nepoznatih lica iz Demokratske stranke i DOS. Vukšić je tada primetio: “Savetnik za nacionalnu bezbednost trebalo bi da je dokazan poznavalac spoljne politike i međunarodnih odnosa. odavno je trebalo da se bave kriminalom u materijalno-finansijskom poslovanju i stambenoj problematici VJ. Od sulude namere prisutne je odvratio jedan od učesnika. u javnom reagovanju pojedinih nosilaca političkih funkcija. Novi načelnik Vojnoobaveštajne službe pukovnik Radoslav Škorić nije trebalo da se nađe na tom mestu. (demantovana) informacija trebalo je da bude znak upozorenja.NOMENKLATURA SRBIJE . “Krga nije smeo da služi Miloševiću u vezi s kosovskom tragedijom i sramotom. uz moje ime su izrečene brojne neistine i insinuacije. bio je delikatniji i trajao je do jutra. General Milan Ðaković (bivši načelnik Uprave bezbednosti) i general Aca Tomić su Pavkovićevi ljudi.. to je takođe istina. stručnom savetovanju Vojne službe bezbednosti na Topčideru prisustvovao je i skup pozdravio u ime "vrhovnog komandanta" Vojislava Koštunice njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Rade Bulatović. To će. marta 2002. a druga stvar koju sam pomenuo da je Rade Bulatović bio kadrovik u SMIP i upleten u neke diplomatske afere. savetnik za bezbednost bivšeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. Da nije tako. aprila.” objasnio je Vukšić Početkom avgusta 2001. a što se tiče uloge Bulatovića u akciji hapšenja Momčila Perišića. Naime. Za Radeta Bulatovića. Bio je u pritvoru od 8. u prisustvu saveznog premijera. Vladan Batić je izjavio: “Ono što sam rekao. morao je da se distancira kada je počela sramna proslava pobede nad NATO. omogućiti upoznavanje sa stvarnim činjeničnim stanjem koje će utvrditi nadležni državni organi. Slično je bilo i sa promena na čelu Vojnoobaveštajne službe. potpredsednika savezne vlade. Večernje novosti objavile su 04.” KOJI JE KRUG ZATVORIO RADE BULATOVIĆ? 20. Razmatralo se navodno prisluškivanje vrhovnog komandanta i mere koje bi trebalo preduzeti. koji su zabrinuti za sudbinu države. Akt uvođenja vanrednog stanja može se opravdati sprečavanjem unutrašnjih sukoba. posle hapšenja Momčila Perišića. to sam čuo iz usta generala Pavkovića..teorijski i praktički. stanova i privilegija.” Savezni ministar za unutrašnje poslove Zoran Živković ocenio je da je to “još jedna prijava iz JUL-ovske kuhinje”. da je Rade Bulatović. Drugi skup. učvrstiti poverenje građana u jedinstven sistem bezbednosti Jugoslavije i veru u bolju budućnost nađe zemlje i svih građana”. izašao na slobodu. uhapšen u policijskoj akciji “Sablja”. i da će se u nastavku krivičnog postupka braniti od krivične prijave koja ga sumnjiči za krivično delo “udruživanje radi neprijateljske delatnosti”. kao i građanima Jugoslavije. U Bulatovićevoj izjavi za javnost navodi se: “Povodom postupka koji se vodi protiv Momčila Perišića. položaja. u okviru Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 204 . Druge značajne dužnosti nije obavljao. Naša realnost u Evropi mnogo je složenija i osetljivija. Ovo će meni. a Demokratska stranka optužila ga je da je zajedno sa šefom Vojne službe bezbednosti Acom Tomićem odgovoran za mogući sukob Jugoslavije sa svetom. odlikovanja. podela činova. Oni su radili po njegovim direktivama. kao i sprovedena akcija. savetnika za nacionalnu bezbednost. Vladan Batić i Zoran Živković izjavili su da je Rade Bulatović organizovao akciju praćenja i hapšenja. a prisustvovali su bivši i sadašnji načelnik službe bezbednosti i bivši "asovi". On je upozorio bezbednjake da zadatke mogu da primaju samo od vrhovnog komandanta.2003. s tim što je bivši načelnik generalpotpukovnik Branko Krga unapređen u zamenika načelnika Generalštaba. S obzirom da je Rade Bulatović potpuno anoniman. odbrane i bezbednosti i autoritet . Bio je pomoćnik Krgi kada je bio vojni izaslanik u Moskvi.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM U tom kontekstu. “Kadrovske promene u Vojnoj službi bezbednosti su u skladu s dotadašnjim promenama u vojsci da se prikaže da se nešto menja a da se ništa ne promeni. Javnost i DOS trebalo je to da imaju na umu kao potencijalnu opasnost. što nije dobro i ne može da prođe neopaženo. pitanje je da li je on adekvatna ličnost za taj posao. Sukob u DOS bio je prilog tome i nije trebalo načelno isključiti mogućnost da je nepromenjeni vojni vrh u uslovima krize mogao da se pojavi kao samostalan politički činilac. Javnosti bi trebalo da budu poznata njegova biografija i kvaliteti. uz krizu u politici i ekonomiji. republičkog premijera i više lica. Rukovodio je Pavković. Ako ne pre. Pavkovićem lično”. a to znači. upozorio je Dragan Vukšić.07. u užem krugu. savetnik jugoslovenskog predsednika Rade Bulatović saopštio je da je podneo krivične prijave zbog klevete protiv republičkog ministra pravde Vladana Batića. koji može na silu da bitno odredi način razrešenja krize. VOS je već duže vreme okrenut prema istoku.

godine. a ostali akteri ove protivzakonite radnje su ili na sopstveni zahtev otišli u penziju.. a novi registar saradnka sačinjen je 2001.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM istrage protiv organizovanog kriminala.informativnu agenciju u vreme kada Srbija bije bitku za deo svoje teritorije i svoju evropsku budućnost. Amnesti internešenel. kao Nikola Ćurčić. Za hapšenje Bulatovića.. do suda Saveta Evrope. polovinom maja.po činu veleizdaje. Crnogorac iz Berana. da on može to sa diskova da skine i da im kaže. pri čemu su mnogi saradnici izmišljeni. moralne i materijalne štete” nanete njemu i njegovoj porodici.NOMENKLATURA SRBIJE . ili ukoliko nam naloži Vlada ili ministar mi čemo se u to uključiti. celokupnu. zainteresovao se.. Vladimir Božović. obaveštajca koji kasnije otvoreno radi na podrivanju Vlade Srbije na čijem je čelu bio Zoran Živković. I to preko Bert Brauna. krenuo u uništavanje svakog operativnog rada srpske službe bezbednosti. tražio je od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti da on sa sobom ponese u CIA. ili su na visokoj funkciji u BIA kao Miloš Teodorović. Istraga je pokrenuta samo protiv Radomira Markovića. uhapšen Bulatović zato što su “pripadnici Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije utvrdili da je bio povezan sa vođama zemunskog klana Miloradom Lukovićem Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom. nego jedino što je uradio i po čemu će ostati upamćen to je . Reakcije vlasti nije bilo. Vlada nema ovlašćenja. kako bi bili iskompromitovani. koji se tokom diplomatske službe u Vašingtonu otvoreno stavio u službu američkih obaveštajnih službi. Uoči hapšenja. Nakon toga dobio je pristojnu novčanu odštetu. ja ne znam. ako mu nešto bude zatrebalo. koju Aco Tomić nikada nije uspeo da naplati. Tajna Bulatovićevog uspeha leži u staroj kumovskoj vezi sa Crnogorcem Nebojšom Vujovićem.” Reakcija ministra pravde Zorana Stojkovića: “Nemojte tražiti od Vlade da obavlja posao drugih nezavisnih organa. da je Borislav Mikelić posredovao u organizovanju sastanka Bulatovića i generala Ace Tomića sa vođama zemunskog klana. Utvrđeno je da je izjava koju je Bulatović prethodno dao policiji tokom istrage neistinita”. Stojković je pitao: “Je l’ vi znate. Bulatović je. zbog “lične. i odneo i predao drugoj državi i drugoj službi. registar saradnika tajne službe bezbednosti od 1945. koji su nastavili da prikrivaju tragove zločina? Prisetimo se izjave Vladimira Popovića: “Rade Bulatović je čovek koji ne da se ne razume u taj posao. bivši JUL-ovac. da je načelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe. u kome stoji da je anonima grupa iz Bezbedonosno informativne agencije poslala pismo ovom listu. aprila da je. Prema informacijama objavljenim u emisi „Insajder“ B92. kojim je najavio tužbe za satisfakciju pred srpskim sudovima. dobijajući pohvale za takav 'reformatorski poduhvat'. Kad su ga ovi pitali o čemu se radi. Bulatović je preko agencije BETA poslao saopštenje povodom informacije iz istrage ubistva Zorana Đinđića. To je uradio Rade Bulatović kad je odlazio u Ameriku. takođe JUL-ovskim diplomatom.. vodi Bezbednosno . u okviru istrage ubistva premijera Zorana Đinđića. MUP Srbije saopštio je 8. neka izvole organi i neka postupe”. Ako postoji dokaz da je dokumentacija DB uništena.” Ukoliko postoji CD sa Arhivom. Nadležni organ neka radi svoj posao. Ako ima nečega on je dužan da pokrene postupak. Postoji osnovana sumnja da su pravi dosijei saradnika po nalogu Radomira Markovića sačuvani i da su u posedu neovlašćenog lica. sada predstavnikom "Hemofarma'' u SAD. generalni inspektor MUP-a je reagovao: “Naravno da je državni tužilac čim je dopro do njega glas bio dužan da pokrene istragu kao što je onda onda besmisleno govoriti o otvaranju dosijea. godine je ili uništen ili sklonjen. zarad svog opstanka i pranja prethodne biografije. u kome navodi: “Pošto je Srbija zemlja čuda. Ukoliko od nas zahteva državni tužilac.” Moglo se videti da su koreni Miloševićevog režima ostali. bilo bi zanimljivo ući mu u trag. To je sad izašlo na videlo. Tabloid je objavio tekst Mileta Ješanova. koji je takođe još jedan od nezabeleženih slučajeva u istoriji službe. Na konstataciju da je ministar policije Dragan Jočić razgovarao sa Ulemekom. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 205 . zato što su njegovi branioci tvrdili su da je on “politički zatvorenik. nije čudno da Rade Bulatović. Izigravši svoje dojučerašnje najbliže saradnike i prijatelje. pitanje je čemu insistiranje na zakonu o otvaranju dosijea. Zašto je Koštunica zadržao ljude poput Rada Bulatovića i mnoge druge. Gospodin Braun je ključni diplomata na čiju se urgenciju Bulatović izuzima iz istrage za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Ako ima nešto.

” Oni opisuju i način na koji rukovodi direktor Bulatović. Upućeni tvrde da je i general-pukovniku Sergeju Lebedevu takođe nešto nudio. kao i na dogovor prilikom predaje. Sa njim su u delegaciji putovali i načelnik Pete uprave BIA Rajko Savić. koja je bila prevodilac. Lukavi Bulatović je među tih hiljadu novoprimljenih uvrstio i oko 200 koji su članovi DSS i bar još toliko "Nove Srbije" i G-17. Jedino čega se Bulatović plaši u ovom trenutku je novi Legijin iskaz. Rade Bulatović okreće leđa svom saborcu Aci Tomiću i svim svojim drugovima. U Jasenovu je primljen na visokom nivou. iako i ovi koje je zatekao ne rade ništa.omogućuje američkoj obaveštajnoj službi direktan pristup srcu prislušnog centra u Beogradu. jer je napravio dogovor sa njim. Da li oni kriju ili traže Ratka Mladića i kome to ide u prilog? Usput. Direktor BIA je službeno posetio i Federalnu obaveštajnu službu Ruske Federacije. Stevanom Nikčevićem. Poput šefova službi klasičnih banana država. “Uz posredovanje Vojina Lazarevića. Bulatović Amerikancima predaje kompletnu arhivu Agencije.Bulatović zapošljava preko hiljadu novih radnika. Dobro obavešteni izvori iz CZ-a tvrde da je Legija uputio poruku Bulatoviću kojom ga je podsetio na druženja tokom 2002. zajedno sa trećim Crnogorcem. da bi sa Aleksandrom Nikitovićem. ali njegova pratnja u to nije upućena. a koje bi gradile firme njihovih partijskih finansijera. Rade Bulatović za potrebe Amerikanaca obezbeđuje izvoz oružja Gruziji. tako da je većina naših političara konačno u pravu kada paranoično tvrde da su prisluškivani. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 206 . Stevanom Nikčevićem i kumom Nebojšom Vujovićem (svi su Crnogorci i državljani Crne Gore) pretvorio Koštuničinu vladu u pukog izvršioca crnogorskih. Gospođa Jovanović je ljubavnica i gospodina Savića i gospodina Bulatovića. Bulatović obilazi strane ambasade otkrivajući im gde su "zlikovci iz Službe'' postavili prislušne uređaje.” Sastavljači pisma navode Bulatovićeve učinke u Agenciji. otputovao u zvaničnu posetu CIA u Lengliju. U dilu sa školskim drugom Srbom Panićem. koji terorišu pola grada jurcajući Legijinim džipovima. zabranjuje uključivanje tehnike Agencije u potragu za odbeglim pripadnicima zemunskog klana. američkih i ko zna čijih interesa. godine. tražeći samo jednu protivuslugu . prim. “Manirom Titovog omladinskog funkcionera (bio je sekretar UK SSO Beograda).načelnik za kontakte sa stranim službama. uređuje prostor oko kabineta najskupljim eksponatima "Garden centra". što su službenici ove službe na vreme uradili. garantovan mu je nemiran san. očekuje rusku pomoć oko rešavanja statusa Kosova. Bulatović započinje projekat izgradnje stanova na Banjičkom visu. glavni inspektor u Devetoj upravi (Uprava za saradnju sa stranim službama). zaustavlja započete akcije otkrivanja terorističke mreže na jugu Srbije.7 telohranitelja. Šta je sve Bulatović predao od arhivskih fondova kolegama iz Lenglija može se rekonstruisati. Bulatović spopada sekretarice i okružen je poltronima koji veličaju njegov ogroman uspeh. direktorom SDPR (rukovodio akcijom službe u likvidaciji Slavka Ćuruvije). misleći da tako obezbedi svoj reformski imidž.podršku za njegovo buduće ambasadorsko imenovanje. Bulatović naređuje korišćenje rezidencija isključivo za njegove lične potrebe. po cenama većim od prosečne plate u Srbiji.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Držeći se ove stare obaveštajne veze. za koji niko osim Amerikanaca ne zna. koji je danas šef specijalnog tima za hvatanje Ratka Mladića i gospođa Senka Jovanović. hrvatskih. već američka obaveštajna služba”. uprkos oštrom upozorenju Ruske Federacije koja na to gleda kao na otvoreno neprijateljstvo Srbije. Da bi izbrisao sećanja u Agenciji . a u potragu za Ratkom Mladićem uvodi svoj tim. “U samoj Agenciji Rade Bulatović zabranjuje svaki rad vezan za Kosovo. koja.NOMENKLATURA SRBIJE . U pismu se navode i drugi detalji. redakcije). s tim da to sada ne radi srpska.ko je on i odakle dolazi . Takođe. Tako je vlasnik butika iz Smederevske Palanke i bivši pripadnik JSO postao načelnik analitike (Uprava za analitiku i informatiku). tako da priča o depolitizaciji Agencije čeka novi početak. Ne mrda bez 6 . večera isključivo na "Žabaru" (brod-restoran na Savi.” Direktor BIA gospodin Bulatović je. pored hotela Jugoslavija. a operativac poznat po obradi novinara Slavka Ćuruvije u vreme atentata na njega . zamenikom direktora za imovinu Srbije. Vojinom Lazarevićem. pak. pa ukoliko ne ispuniti obećano. odmah po postavljenju. uz debelu proviziju za njih dvojicu.

od oca Mila. protivnici su mu pripisivali izvesne afere iz prošlosti ali ništa od toga nije potkrepljeno dokazima. rođen je 19.Borisa Tadića. Spadam u one koji ne priznaju slučajnosti. građani. nacija. u Zmaj Jovinoj broj 39. Nikada u istoriji Srbije nije se skupilo više takvog ološa na svim nivoima vlasti. Bilo je reči i o novčanoj naknadi za Mihajlovića. nađu ljudi bez ikakvih moralnih skrupula kojima ništa ne znače država. njihova fotelja i neograničeno podaništvo prema onima koji. Mladić je na slobodi. nakon njihovog protesta. da mu je nestalo oko 50. čijim dolaskom “počinje proces depolitizacije” ove službe.. kao što ponekad izgledaju. ako je verovati optužnici u postupku protiv jataka Ratka Mladića. mediji su morali da se služe anonimnim izvorima. Koštunice. godine. Štampa se bavila onim što je Bulatović radio kao savetnik predsednika SRJ Vojislava Koštunice i onim što je radio pre 2000. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić . državni i nacionalni interesi. Koji su to uzroci? . i da će se “ova akcija izučavati u budućim udžbenicima bezbednosti”. itd.Stvari nikada nisu proste. po njihovom mišljenju. afere Perišić “uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje”. državljanin BiH. Iz njegovog teksta upečatljive su konstatacije da je presecanje tzv. uopšte nisu slučajni. razara. poput organizovane kriminalne grupe. marta 1958. iz zatvora je pušten u julu 2003. Glavni finansijer Vojin Lazarević iz Kotora. Njima je bitan samo lični interes. godine u Beranama (Ivangrad) u Crnoj Gori. predstavljaju centre moći.000 dolara dok je službovao u Rimu pa je vraćen za Beograd. Zvanično prebivalište mu je u Beogradu. Predsednik Srbije Boris Tadić . pljačka. Kad je Bulatović postavljen na funkciju direktora BIA. pa zato nije potvrđeno niti demantovano da je bio predsednik komisije za stanove u opštini Savski venac i da je od te komisije dobio stan. odlično je radio posao jataka. Crnogorci. Biografija Radeta Bulatovića nikada nije objavljena. kada je ušao u politiku.NOMENKLATURA SRBIJE . od zakonodavne i izvršne do sudske. Premijer Koštunica. kao savetnik predsednika SRJ. boravio na jugu Srbije s Lukom Karadžićem i delio pripadnicima VJ knjige Radovana Karadžića. Nakon "Sablje". bio je osumnjičen da je umešan u pripremu atentata na Zorana Đinđića. Svi državljani Crne Gore i novopečeni državljani Srbije. godine. Ne čudi što se Crna Gora lako otcepila i što banda iz Crne Gore na vlasti u Srbiji. Kako je došlo do hapšenja bivšeg predsednika Republike Srpske? . uhapšen je Radovan Karadžić. intervju Dejana Lučića Pukovnik Jovan Đogo. Istakao bih trojicu ključnih . u Srbiji je moralo da se na svim nivoima vlasti. Gospodin Tomić je obećao Dušanu Mihajloviću da će DSS apsolutno zaštiti Mihajlovića nakon promene vlasti. teroriše. već da svi događaji imaju svoje uzroke. Njegovi branioci izjavili su tada da je postupak protiv Bulatovića odlukom suda proglašen za službenu tajnu. po ocu Damjanović.Da bi se ovo desilo. Direktor tajne službe Rade Bulatović iz Berana.Crnogorac iz Berana.. Srbijom su vladali. tek kada je tadašnji direktor DSS Mile Tomić uspešno završio pregovore sa posrednikom ministra policije Dušana Mihajlovića. (mada on pouzdano nije član ove organizovane kriminalne grupe). a na osnovu razgovora koje je vodio sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Ulemekom Legijom. da je bio član JUL. Vladimira Vukčevića i Radeta Bulatovića. da je 2002. godine. Direktor BIA Rade Bulatović. U aprilu 2003. U vreme kada su se Crna Gora i njeno rukovodstvo spremali za otcepljenje od Državne Zajednice. Bulatoviću je to pošlo za rukom. Zašto baš njih? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 207 . ali su novinari došli do podataka da je službovao kao diplomata u Rimu i Istanbulu.Crnogorac. u kome piše da je u RDB Srbije postignut naročito “pozitivan napredak” postavljenjem Andrije Savića. marta 2002. Da bi se ovo dogodilo bilo je potrebno da se sklopi niz negativnih događaja koji. Iako se pretpostavljalo da je on prvi sa optužnice Haškom tribunalu koje će Srbija izručiti. "Politika" je u martu 2004.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Građani mogu zaključiti da je Bulatović potpuno razbio operativnost i sposobnost srpske tajne službe da se bavi aktivnostima za koje je ustavno i zakonski nadležna i obavezna da ih sprovodi u cilju zaštite bezbednosnih interesa Srbije. Šef kabineta premijera Srbije Aleksandar Nikitović iz Bara. napominjem. Savić je postavljen na zahtev Crvenih beretki. Mediji su često citirali njegov tekst objavljen u NIN-u. Kako zvanična biografija ovog državnog službenika nije dostupna javnosti. da je na stručni vojni skup na Topčideru došao u ime "vrhovnog komandanta". godine pisala da. Crnogorac.

On trlja nogu o nogu kada govori. i o zločinima. To samo potvrđuje da je i on bio ucenjen i da je izvršavao naloge Zapada. Ne treba misliti da Koštunica to nije znao. Samo poslednjih meseci bio je niz negativnih poteza po interes Srbije. U toku tih procesa optuženi i njihove odbrane izneli su niz dokaza koji idu u prilog srpskoj strani i koji su raskrinkali niz lažnih optužbi. Ostalo je još da istraže kada je vršio veliku i nuždu. Da li ste ikada nešto od toga videli ili pročitali iz bilo kog medija u Srbiji? Vest je kada neko nešto iznese suprotno srpskim interesima. sugerisano mu je da raspusti Vladu i raspiše izbore uz ubeđivanje da će podići svoj rejting i biti u poziciji da on ponovo formira vladu. a kasnije i za direktora BIA. Iz njegovih očiju izbija samo mržnja i zlo. kako je došlo do hapšenja Radovana Karadžića? . ali u velikoj meri i po sudbinu svih građana u Srbiji. koju mu je nabacila jedna zapadna obaveštajna služba. On Ljajiću otima reč da bi on bio prvi koji donosi lošu vest. Rajko Savić.Rade Bulatović je zavrbovan od strane američkih službi još dok je radio u ambasadi u Italiji. njegovi pokreti i tikovi odaju krajnje nepredvidivu i nervoznu ličnost. ako se malo više udubite. već izvesno vreme su znali podatke o dr Karadžiću.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM . mirovnih snaga na KiM. Zapadne sile. oblačio i slične gluposti. Nije mi jasno da se na bilo koju državnu funkciju može doći bez lekarskog pregleda. Samo me interesuje da li ovi teledirigovani urednici misle da je ovaj narod stoka i da su imbecili? U ovom slučaju napravljena je klasična zamena teza . od njegovog obraćanja u noći izbora da neće dozvoliti formiranje vlade i skupštinske većine u skladu sa voljom građana.umesto da se bave istraživanjem značaja ovog događaja i njegovim posledicama. Verovatno bi to učinili da su Veran Matić i Aleksandar Tijanić mogli zbog veličine glave da istu gurnu u šolju. Takav odnos mogli su da narede jedino Boris Tadić i Vladimir Vukčević. Hapšenje dr Karadžića nije jedini negativan potez Borisa Tadića.NOMENKLATURA SRBIJE . Tu se treba vratiti malo unazad. Boris Tadić je to odlično znao i zato je povukao ovaj potez koji je ključni za dalju sudbinu srpskog naroda u Republici Srpskoj. a prvenstveno SAD. Iz njegovih očiju i pogleda vidi se ludilo. Kao takav. ukazala Karla del Ponte? Kako objasniti činjenicu da je lično prikrivao dokaze o zločinima Ramuša Haradinaja i Nasera Orića i za to dobio novac od Šiptara i muslimana koji troši sa švalerkom. a posebno srpskog naroda. Rade Bulatović. ugrađen je na mesto savetnika za bezbednost kod Vojislava Koštunice. pa čak ni za zločine kao što su miniranje autobusa sa Srbima. Kako to mislite? . Na šta mislite? . definitivno su se odrekle Vojislava Koštunice kao svog čoveka i njegovih usluga posle poznatog paljenja američke ambasade. ali i ono što će poslužiti da se dokaže „učešće Srbije u agresiji na BiH" i da se Srbija osudi za genocid na ponovljenom postupku pred stalnim sudom u Hagu. Kako komentarišete medijsko izveštavanje o svim ovim događajima? . o čemu je već izvestila Nataša Kandić. po njenoj ličnoj izjavi. Kako objasniti da je lično prikrivao dokaze o trgovini ljudskim organima od otetih Srba. a od tih para kupio joj je i stan u Beogradu? Kako objasniti da ni jednom nije postavio pitanje ubistva hiljada Srba od dolaska tzv.Srbija je dočekala da na njeno čelo dođe čovek za koga se. oni istražuju šta je dr Karadžić jeo. Za šta optužujete Bulatovića? . Preko njihovih drugih saradnika. s obzirom na činjenicu da je Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 208 .Jad i beda. on se na taj način prosto samozadovoljava. ubistvo žetelaca ili ubistvo dece na kupanju? U Hagu se vode procesi desetinama Srba koji su bili na najvišim državnim funkcijama u Srbiji i Republici Srpskoj. bez odobrenja Vlade i Skupštine Srbije. na što mu je.Rade Bulatović i njegov glavni operativac za pronalaženje lica optuženih pred Haškim tribunalom.Hapšenje dr Karadžića je upravo ona karika koja je nedostajala da bi se i zvanično zatražilo ukidanje Republike Srpske. vidi da je bolestan. on je naneo više zla od Tadića. Taj ima potrebu da uništi Srbiju i sve što je srpsko. a za bilo koje radno mesto treba lekarsko uverenje. Šta mislite.Od njegovog nelegalnog potpisivanja SSP. Samo sa takvim predsednikom Srbije moguće je da na mesto tužioca za ratne zločine dođe ličnost kao što je Vladimir Vukčević. samo što će posledice Tadićeve saradnje imati daleko tragičniji značaj za srpski narod. do naredbodavnog odnosa prema predsedniku Skupštine. Setite se konferencije za štampu od prošlog utorka. šta je čitao. Tvrdim da on ne bi prošao ni jedan ozbiljan lekarski pregled. umesto da su doveli kompetentne ljude koji bi narod podsetili na stvarne uzroke i kreatore raspada bivše SFRJ. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. već po njegovom ukusu. da objektivno govore o dešavanjima na svim stranama koje su učestvovale u sukobima.

Ubeđen sam da će dr Karadžić doživeti sudbinu Slobodana Miloševića. U završnoj fazi pravljenja nove vlade. Nakon ubistva Zorana Đinđića. Sam Bulatović je u nedeljniku NIN ocenio hapšenje Perišića kao "uspeh jedinstvenog sistema bezbednosti zemlje".afera "četvorožilni kabl": Rade Bulatović je uz kolegu savetnika Gradimira Nalića i šeficu Koštuničinog kabineta Ljiljanu Nedeljković optuživan kao inicijator pokušaja da se u junu 2002. mimoilazeći službene vojne kanale. Kada se uverio da je nova vlada formirana. bio je ključni momenat da se ovo desi. iako mu je to obećao. eksperata i svedoka. nedugo posle razgovora sa Radetom Bulatovićem i savetnikom Gradimirom Nalićem. 15.svoju političku odgovornost.Holbruk? . što on nije demantovao. Demokratska stranka je tvrdila da je Bulatović bio član JUL-a. do marta 2003. Rade Bulatović i šef Uprave za bezbednost VJ Aca Tomić uhapšeni su na osnovu člana 122. Službovao je u konzulatima u Istanbulu i Rimu. Sve poteze Bulatović je vukao u dogovoru sa Tadićem.Srbi nikada neće shvatiti da Amerika nastupa sa pozicija sile i da njih ne obavezuje nikakav sporazum. zna se da se Bulatović krajem osamdesetih godina zaposlio u beogradskoj opštini Savski venac. Za službovanje u Rimu vezana je afera s krađom tašne sa oko pedeset hiljada dolara iz automobila u kome se pored šofera i računopolagača nalazio i Bulatović. . nasilnim putem. jasno je da nema vremena za neko objektivno i fer suđenje. definitivno mu je otkazao poslušnost i prešao na drugu stranu. I u drugim strukturama ima dovoljno onih koji su za novac spremni da urade sve prljave poslove. a kolege koje su službovale s njim tvrde da je još tada imao odlične odnose s policijom.pa to je bilo za vreme bivše administracije i to nas ne obavezuje.Tačno je da on ništa nije znao o samoj akciji i da pripadnici policije u tome nisu učestvovali jer za to nije bilo potrebe. Od novembra 2000. na dan ubistva. Oni su Gorbačovu obećali da neće raspoređivati vojne snage na prostoru zemalja bivših članica Varšavskog ugovora. iako je u Skupštini Srbije formiran anketni odbor. da se pred raspad bivše Jugoslavije zaposlio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. priprema medijske propagande itd. Da li mu verujete? . Upravo njegov pristanak da obezbedi legitimitet jednoj. Pored toga. Ivica Dačić. godine. ali niko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka novca. čak mu se nije javljao na telefon. Kako vidite tok i ishod suđenja dr Karadžiću? . prekid rada Skupštine. formiranoj vladi. na parkingu u novobeogradskoj Ulici Džona Kenedija. Slučaj nikada nije do kraja rasvetljen. marta 2002.afera Perišić: Spektakularno hapšenje potpredsednika Vlade Srbije Momčila Perišića u restoranu motela "Šarić". kako bi Koštunici izbio adut da on nije nikoga hapsio. a u vezi sa članom 125. Taj period obeležili su: . Otpušten je iz SMIP nakon petooktobarskih promena. Dačić pokušava da sakrije nešto drugo . S obzirom da Haški tribunal mora da završi svoj rad do 2010. bio je savetnik za nacionalnu bezbednost Vojislava Koštunice u predsedničkom kabinetu. Ostalo je poznato . kaže jedan njegov bivši nadređeni. servirao je Borisu Tadiću informaciju o dr Karadžiću. a poznato je i šta se sada dešava. General Nebojša Pavković. Njima će biti dovoljno da pročitaju optužnicu i izvedu nekoliko tzv. KZJ (udruživanje radi neprijateljske Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 209 . a nije ništa učinio na kompromitaciji suprotne strane. "Rade je uspevao da od MUP-a za samo par dana dobije odgovore na zahteve na koje smo mi ostali čekali mesecima". razgovarao s njegovim saradnicima o prodoru organizovanog kriminala u privredni život. načelnik Generalštaba. Svi su vraćeni za Beograd. Isto to očekujem i za Vojislava Šešelja. I tu će biti kraj. VREME 688 (Dejan Anastasijević) Iako zvanična biografija nikada nije objavljena. već da su se svi „dobrovoljno predali".NOMENKLATURA SRBIJE . Koštunica je nakon toga izjavio da je Gavrilović u njegovom kabinetu. tvrdi da ništa nije znao o akciji. Oni prosto mogu da kažu . uhapsio je Stojana Župljanina. Usput je povukao nekoliko poteza koji su dodatno kompromitovali Koštunicu. . posle je tvrdio da je Bulatović samostalno koordinirao hapšenje. Svima je poznato koliko je taj sporazum ispoštovan. kao ulog za svoj dalji status. specijalne jedinice Vojske Jugoslavije upotrebe za upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije zbog navodnog prisluškivanja Koštunice iz tog biroa. o snazi i razgranatosti pojedinih klanova i korupciji. avgusta 2001. A sporazum Karadžić .afera Gavrilović: Bivši operativac Državne bezbednosti Momir Gavrilović ubijen je 3.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM znao kompletan scenario. Ministar unutrašnjih poslova.način i vreme hapšenja. niti da će ih primati u vojne asocijacije.

Bile su to nedelje. nije učestvovala u predizbornim kampanjama. Analizirajući četvorogodišnje rukovođenje srpskom "tajnom policijom". Bulatović kaže da je situacija u Sandžaku. izazvalo nezadovoljstvo Karle del Ponte prema BIA i prema meni. i kod građana Srbije. tvrdi Bulatović. već zato što je želeo da doprinese normalnim i prirodnim odnosima u državi. škola. Bulatović odgovara da se „oslonio na najbolje kadrove u agenciji” i nikoga nije doveo sa strane. jula. Uspeli smo i da vratimo ugled BIA kako kod drugih službi sa kojima sarađujemo. a jedne dnevne novine su objavile delove razgovora. Bulatović je rekao da je ostavku podneo dan posle formiranja nove Vlade. ne želeći da otkrije ništa u vezi sa akcijama u tom slučaju. bez istrage optužbe protiv njega su povučene. ucenu i eliminaciju političkih protivnika. „Apsolutno nismo učestvovali u tome. Vlada Vojislava Koštunice očekuje da će Bulatović razotkriti vezu između vlasti i neformalnih centara moći koje su Službu koristile za progon. prema Bulatoviću. odnose sa Hagom i naše suprotstavljene stavove. između ostalog. nalaze i dosijei takozvanih političkih neprijatelja. trebalo bi da dobije mesto ambasadora Srbije u Turskoj. Sama knjiga dosta realno opisuje odnose u Srbiji. rekao je. Rade Bulatović podneo je ostavku novom premijeru Srbije. Građani samo žele da BIA prestane da bude izvor manipulacija i oruđe za obračun s političkim protivnicima i da se posveti zaštiti nacionalne bezbednosti u okviru zakona. BIA je na osnovu utvrđene bezbednosne politike Vlade aktivno sarađivala sa Tribunalom. ali se špekuliše i o Švajcarskoj. oko 700 ljudi je napustilo BIA. jer su joj se priključili mladi ljudi sa najboljih državnih fakulteta… Takođe. Dakle.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM delatnosti). On tvrdi da nikada nije pregovarao sa haškim beguncem Ratkom Mladićem. a Bulatović je udarna pesnica Koštunice u stvaranju „najcrnjeg mraka u kome samo budale ili pokvareni mogu da vide išta dobro“ (Nenad Čanak). Jula 2008. Bulatović se na funkciji direktora BIA nalazio više od četiri godine. do kulturnih ustanova. te da su bili deo zavere da se ubije Đinđić. kao i kadrovska obnova agencije. premijer Mirko Cvetković rekao je da na sednici nije bilo reči o eventualnoj smeni šefa BIA i da će javnost blagovremeno biti obaveštena ukoliko na tom mestu bude promena.NOMENKLATURA SRBIJE . Vlada Srbije je u to vreme tvrdila da su se Tomić i Bulatović tajno sastajali sa Dušanom Spasojevićem i Miloradom Lukovićem Legijom. Najveći deo navoda koje je iznela je autentičan. pretpostavljam. služba se integrisala u evropske obaveštajne sisteme”. U periodu u kojem sam bio na čelu agencije. „BIA je predata amateru“ (Žarko Korać). trećina ljudi je otišla. kada se očekuje da vlada na mesto prvog "bezbednjaka" Srbije postavi dosadašnjeg direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Sašu Vukadinovića. Bulatović. a siguran sam da je to najveći doprinos koji smo mogli da damo jačanju demokratije u Srbiji”. Ne vidim ništa sporno u tome”. u kojoj ga je ona optuživala: „Čitao sam delove objavljene u štampi. Predali smo arhivsku građu zaključno sa 1980. stabilna i pored pojave vehabija. Stav rukovodstva u kom sam bio je da se te stvari ne zataškavaju”. Dnevnik "Blic" piše da će Bulatović na funkciji najverovatnije ostati do 17. odnosno Raškoj. Nemamo čak ni saznanja o autentičnosti razgovora”. Nastavak kadrovske obnove jedini je put da se dođe do savremene. „Smatram da je to bio dobar pristup koji je dao rezultate. Flagrantan primer je nehat jednog službenika BIA koji je doveo do toga da mi otpadne točak sa automobila u toku vožnje. Bulatović je demantovao da je BIA prisluškivala i snimala razgovore srpskih političara. u dane glasanja u BIA se čak i ne dežura. godinom." Bulatović je posle nepuna tri meseca pušten. ne zato što ga je neko naterao. „Nijednom svojom aktivnošću BIA nije uticala na izbornu volju građana. On je priznao da su pojedini pripadnici BIA zloupotrebljavali značku: „Bilo je zloupotreba. Tim povodom Koštunica je izjavio: "Rade Bulatović je politički zatvorenik. BIA. demistifikacija službe je značajno relaksirala odnose sa građanima. Taj pristup je naišao na odobravanje svih pripadnika. Na kritike da BIA nije reformisana i oslobođena kadrova Slobodana Miloševića. kaže Bulatović. Za razliku od prethodnog perioda. Mi nismo bili potražna jedinica Haškog suda što je. od nevladinih organizacija. otvorili smo kapije Agencije i za javnost. ali i ozbiljnih krivičnih dela. čime mi je život bio ugrožen. U sadašnjem rukovodstvu nema nikog ko je zloupotrebljen u ranijem periodu. efikasne službe kakva je potrebna Srbiji”. Posle sednice Vlade Srbije. kao i svake druge. u kojoj se. Uz to. Bulatović je rekao da su najveći rezultati „profesionalizam i zakonitost u radu. kako ne bi ugrozio istragu. koji je najveći deo karijere proveo u diplomatiji. Dosadašnji šef BIA priznao je da je čitao knjigu bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte. Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 210 . tokom dve vlade koje je vodio lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica.

ni bilo šta drugo što bi rasvetlilo ulogu Agencije u izbornim kampanjama DSS od 2004. nije želeo da nam kaže ko je optužen. Sve i da Saši Vukadinoviću sve uspe. Ono za šta su plaćeni smandrljavali su u obliku uopštenih geopolitičkih budalaština i podgrevanja uzajamnog nepoverenja među vladajućim strankama. Bulatovića i Stojkovića sa Legijom u noći predaje. Momira Gavrilovića. Političari su onda od Službe tražili još. Svoj posao su doživljavali kao spletkarenje. zamenika. Zloupotreba BIA u političke svrhe postajala je sve teža i rizičnija: prvo. protokom vremena i u novoj zakonskoj ulozi. Novi direktor mora da potroši vreme da tu kadrovsku politiku neutrališe. Goranu Hadžiću. ali ga je držao neformalno. U Ministarstvu pravde Dušana Petrovića. rađeni s one strane zakona i pristojnosti. a primao je "mlade i obrazovane" po rođačkoj i partijskoj liniji. do maja 2008. naviknutih da malo rade. Portparol je neophodan zbog nove zakonske uloge Službe.NOMENKLATURA SRBIJE . a mnogo moćnih. međusobno ogovaraju i zavide jedni drugima. Goran Petrović. za takve poslove neizbežno su bili dostupni ljudi slabog profesionalnog i moralnog kvaliteta. Agencija se neizbežno menjala. jer je viđen kako sedi u kafani sa izvesnim sudijom Specijalnog suda za organizovani kriminal. Bulatović je rekao da je „istraga pokazala da BIA nije povezana sa likvidacijom. Interesantno je da je jedan službenik Haškog tribunala rekao meni i ministru unutrašnjih poslova Draganu Jočiću da je stigla jedna zapečaćena optužnica. našao se kao kolateralna šteta obračuna Vladimira Popovića. Vraćao je iz penzije. Pozivajući se na pravila tribunala. poštena i komunikativna osoba na takvom mestu biće od koristi. Sve što Saša Vukadinović bude radio biće predmet političkih nagodbi i stranačkih cenjkanja. Okolnost da u državnu bezbednost dolazi iz javne više nije toliko bitna koliko je bilo kad se Sloba prevario da dovede Rada Markovića 1998. jer. ali da je došla do dokaza o indikativnom ponašanju dela pripadnika tadašnjeg RDB i nekih rukovodilaca”. S druge strane. Vukadinović je bio uspešan. što je mesto koje je postalo veoma značajno: najopasnija ekipa zlikovaca sedi i sedeće sledećih 40 godina u zatvorima. septembar 2006. direktora Bezbjednosno-informativne agencije. i Radeta Bulatovića. bivši šef Državne bezbjednosti Srbije. i još više zbog demistifikacije.pod uslovom da novi direktor bude imao političku podršku da napravi Agenciju na nivou službe bezbednosti demokratske zemlje. Kao načelnik SUP Kruševac. U međuvremenu. Saša Vukadinović od Rada Bulatovića sigurno neće dobiti snimak razgovora Jočića. Posao je kreativan i rizičan. Inteligentna. šverca narkotika i ljudi i slične aktivnosti. šefa Biroa za informisanje u Đinđićevoj vladi. ostaju neke dileme. jer se taj sud kod njih loše kotirao. Kasnije im je njegovo bekstvo poslužilo da optuže državu da ga je namerno sakrila”. Popović je optužio Bulatovića da je izvještaj BIA za 2003. Nezavisne 24. a ni Jočićev MUP nije bio najsrećniji. ali treba reći da je ujeo pravosudni establišment raskrinkavši jednog sudiju Vrhovnog suda. znajući šta o tom licu misle zaposleni. Rade Bulatović vodio je čudnu kadrovsku politiku: nije imenovao ključno operativno mesto. sakrivene iza zaštite "službene" i "državne" tajne. Nije niko iz BIA ili MUP. Takve službe po svojoj prirodi teže da proizvode veštački i apstraktni proizvod. a pre svih treba li BIA da drži monopol na mere kontrole telefona i digitalne komunikacije? 72 Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 211 . plašeći ih i nudeći se kao prijatelj i zaštitnik. To smo saznali tek posle nekoliko dana. da izbegne hapšenje. a ta ekipa ima jaku spoljnu političku. obaveštajnu i logističku podršku. ljudi su naučili da je to opasno i nezdravo za karijeru. Hadžić je pobegao. Saša Vukadinović bio je na čelu Uprave za izvršenje zatvorskih sankcija. Bulatović tvrdi: „Zna se ko je to uradio. Te okolnosti mogu da olakšaju "tranziciju" . pa je morao da im piše "izjavu na okolnost". Takvih tamo ima. niti je Služba ista kao tada. O ubistvu nekadašnjeg radnika DB. Stvarni prioritet sve više je borba protiv organizovanog kriminala. a to je mala i zbijena sredina u kojoj se svi znaju. Naravno da je Službi bilo najlakše i najkorisnije da političare snabdeva onim što bi oni najviše vole da čuju. Saša Vukadinović je u Agenciju ušao bez hipoteke. odgovornosti i zaštite od političke zloupotrebe. zbog jasne linije subordinacije. Novi direktor Agencije zatekao je BIA u gorem stanju nego Rade Bulatović 2004.KOLIKO SE VIDI GOLIM OKOM Za dojavu haškom beguncu. Upravo s političke strane preti mu najveća opasnost72. Najdragoceniji proizvod tog posla bili su "pročitaj pa vrati" izveštaji. Dočekaće ga front solidarnih rutinera. drugo. O Radetovim igrama oko haških optuženika dobiće manje nego što je pročitao kod Karle del Ponte. Niti je Bulatović Stanišić. u međuvremenu birokratizovana i opuštena Agencija rizike ne voli.

pa je to otpalo. I samo Vlada je ta koja. agencija. ovo je jedan politički test za Vladu. NN: Ako je Bulatović iznio i predao arhivu BIA uz asistenciju i znanje tolikog broja ljudi. kaže Petrović u intervjuu za "Nezavisne". naglašavajući da je za njega sadašnji šef BIA potpuno beznačajna figura i da se njime ne bi ni bavio da nije one narodne: "Pustio bih ja njega.” NN: Koliko je za vas uvjerljiva priča vladimira Bebe Popovića? PETROVIĆ: Neki sada govore da li Vladimir . to će značiti da Vlada građanima šalje jasnu poruku. PETROVIĆ: Partijski aparatčik je pravi izraz za njega. saopštila je da on nikada nije ni pominjao Petrovića. to je verovatno želja da se on moćnim zapadnim krugovima. Nema nikakve kontrole. zavjera ćutanja u Vladi i provladinim krugovima i medijima osnažuje Popovićeve optužbe? Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks 212 . čisto sumnjam jer je ova vlada prelazila i preko mnogo važnijih i većih stvari. koja se ne oglašava. a Bulatovićeva odbrana bila je: nisam ja. pa su oni to demantovali. obaveštajnim pre svega. To je oprobani trik Vlade da se ni o čemu ne izjašnjava. NN: S obzirom na sastav Vlade i odnos snaga u Skupštini Srbije. NN: Kako mislite da će se završiti ova priča koja bi u svakoj drugoj zemlji bila skandal? PETROVIĆ: Videli ste da se ministar policije Dragan Jočić. može da da nalog da se ta priča proveri i dovede do kraja.on je dobija odmah. i na činjenicu da su i radikali kao najbrojnija opoziciona partija protivnici Bebe Popovića. NN: Da li Jočićev trapavi nastup. Ali. i nema tog činovnika koji će odbiti nalog svog direktora osim ako direktor traži da nekoga ubije. Sada se zavrtela priča da Bulatović želi da bude predstavnik BIA u Vašingtonu. nametne kao neki iskreni prijatelj i saradnik. On je ukazao na jednu stvar i otvorio jednu temu i nije na njemu da to dokazuje. računajući da će stvari pasti u zaborav. Nije tajna da je čovek želeo da bude ambasador u Atini. NN: Hoćete reći . A onda je. ta priča dobila veliki publicitet. zavisno od svoje volje i spremnosti. NN: Da li bi to bilo obznanjivanje diktature? PETROV