P. 1
butiga_6_03web

butiga_6_03web

|Views: 5,887|Likes:
Published by rijekaklik

More info:

Published by: rijekaklik on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

Sections

prodaja

AGREATA za struju, D 7.5 kw,
njem.proizvodnje, odlicˇno sta-
nje, moguc´a dostava,. 098/
597-761.

001-154639

AGREGAT 5.5 kw i 3.5 kw.
091/521-3142.

001-154677

AGREGAT motor Yanmar
186.5 za agregat, 10 ks, novi,
zapakiran, 4.500 kn. 091/910-
5852.

001-155711

AGREGAT 36 Kw, Uljanik,
dobar, osiguran cijelu godinu,
povoljno. 098/201-191. 001-153892

AGREGAT 16 kw, Lombar-
dini, zasˇtitna kutija, tihi rad,
30% od cijene. 098/941-
1027.

001-153059

AKUMULATORI, 3 kom., 180
Ah, 1.000 kn. 091/200-5633.

001-153558

ALATE za plasticˇne cˇasˇe i pl.
zˇlicˇice. 092/289-2500. 001-155412

APARAT za varenje, novo,
Pula. 098/917-8149.

001-153170

APARAT za varenje na kota-
cˇima, Uljanik, 500 Ampera.
091/616-6163.

001-152734

APARAT za varenje, novi.
091/792-1329.

001-152470

APARAT za varenje Co2, od-
licˇan, s bocom i prikljucˇcima,
povoljno. 092/202-8366.

001-152344

AUTODIZALICA Coles Hydra
truck 25-18T nosivosti 25
tona, 18.000EUR.- 091/510-
3950.

001-154330

BATERIJA 12x43, Bosch.
092/230-9028.

001-152279

BORER SDS fi 14, duzˇ. 90
cm, 200 kn. 095/817-8123.

001-152931

BRAVARSKI stol s montira-
nim sˇkripom, 170x110x90.
099/839-4001.

001-153700

BRUSILICA, velika, 2.300W,
ispravna, 250 kn. 095/526-
8380.

001-155780

CIRKULAR Mio Standard, sa
blanjom, krunjac´ kukuruza i

mljevenje. 098/161-5894.

001-155447

DIESEL VILICˇAR marke
Toyota sa bocˇnim pomakom,
1500 kg nosivosti, 2200 mm
visina dizanja, 2.800 EUR.
091/510-3950.

001-154339

DIESEL VILICˇAR LITO-
STROJ V5
, nosivosti 5000
kg po cijeni od 5.102 EUR.
091/510-3950.

001-154338

DIZALICA cole, 20 Tona, ’89.,
9.100rh, mogucˇnost zamjena
za osobno i slicˇno. 098/441-
191.

001-154528

DIZALICA Kran ’00g., hidrau-
lika, 20 x 32m, 20.000 EUR.
098/191-8038.

001-155222

DIZALICA Palsfinger 7500.
091/522-1167.

001-155105

DIZALICA za halo, mostna,
velike nosivosti, 13.000 kn.
091/561-7565.

001-153897

DIZALICA grad¯evinska, nosi-
vost 200 kg, Beta, zˇaba s
plocˇom 14 ks, dizel, za na-
bijanje tla. 091/505-7749.

001-152074

DIZALICA Atlas 7m hidrau-
licˇna, kamionska, ispravna.
091/147-9162.

001-152058

DIZALICA CATANEO mono
trofazna, komplet hidraulicˇna,
daljinsko upravljanje, 62.000
kn. 091/201-7471.

001-154551

EL. BUSˇILICA Black&Decker,
profi, sitni kvar, povoljno, bru-
silica i alat gratis. 091/568-
6136.

001-152731

EL.MJESˇALICA za beton 200
kn,. 052/540-091, 091/572-
8648.

001-154773

ELEKTRO KOLICA Koncˇar
EKN 1001, nosivosti 1000 kg
po cijeni od 1.250EUR. 091/
510-3950.

001-154334

ELEKTRO KOLICA Koncˇar
EKN 1001, nosivosti 1000 kg
po cijeni od 1.250EUR. 091/
510-3950.

001-154329

ELEKTROMOTOR trofazni,
pogodan za kanalnu ventila-
ciju i radionu. 095/848-6884.

001-155682

ENGL. AGREGAT s prikljucˇ-
cima na 220W, veliki, po-
voljno. 092/309-4339.

001-155953

GRABLJE na sunce IMT. 098/
441-018.

001-154369

HIDRAULICˇNI CILINDAR po-
lovni, hod klipa 33 cm, fi
klipnjacˇe 40. 091/538-1734.

001-155529

KLJUCˇEVI gedore, Unior 10-
32, nove. 098/911-1721.

001-153810

KOMPLET strojeve za prao-
nicu rublja, 1.500 EUR. 098/
624-825.

001-152622

KOMPRESOR za aparat za
varenje 850 lit, mjenjacˇ za
aparat CO2. 098/946-7775.

001-151954

KOMPRESOR za pjeskarenje.
098/366-562.

001-154880

KOMPRESOR, mali. 091/928-
8128.

001-154662

KOSILICA za travu, slicˇna
BCˇ S. 098/645-999.

001-155399

KOSILICA Castel Garden,
samohodna, 6.5 ks. 091/431-
0104.

001-153538

KRANJSKA dizalica Dalbe
AS251, ’04., trofazna, pocin-
cˇana, daljinski, 2t, 138.000 kn.
091/201-7471.

001-154550

LAKTERICA za kamenokle-
sare. 098/254-017.

001-154889

LANCI za utovarivacˇ od 20.5
do 26.5, 4 kom. 098/720-
795.

001-154857

MALCˇER Orsi River 501 LX,
ruka duzˇine 5 m. 098/420-
465.

001-154766

MASˇINA za kljucˇeve na ru-
pice. 091/586-3086.

001-153131

MASˇINA za graviranje na me-
talu i plastici. 091/586-3086.

001-153133

MASˇINU za tampon tisak,

dvobojna, zatvoreni sistem.
091/586-3086.

001-153132

MINI BAGER Takauchi 2.5 t
sa svom

opremom,
10.000EUR fix. 091/909-
4742.

001-153407

MINI BAGER Airmann, 1.7,
1.776 radnih sati, ’03., gu-
mena gusjenica. 098/530-
844.

001-152096

MINI BAGER Schaef 1.7t,
’98., 7.000 EUR. 091/201-
7471.

001-154549

MINI BAGER neuson, 1703,
’03., 2.430 rh, mogucˇnost
zamjene. 098/441-191. 001-154527

MINI BAGER HITACHI ZAXIS
18, 2003 god., 1500 r/s korpe
od 30, 50,planirka od 100cm
te pikamer i alu. utovarne
rampe. 091/457-9200. 001-154266

MINI BAGER Hitachi Zaxis
1.8, ’03., s pikamerom, alu
utovarne rampe i korpe. 091/
207-7069.

001-154267

MLIN za plastiku, manji. 092/
289-2500.

001-155414

MOT. PILA Husqvarna 365,
papiri, gar., prof., i polovna 61
papiri, garancija. 091/545-
3505.

001-154205

MOTORNA PILA Tomos 61.
098/595-255.

001-154382

MOTORNA PILA, Stihl, origi-
nal 041, profesional. 091/521-
3142.

001-154680

MOTORNA PILA Oregon,
skoro nova, 900 kn. 095/
817-8123.

001-152937

MOTORNA PILA Stihl, po-
voljno. 099/839-4001.

001-153698

ODZRACˇIVACˇ KOCˇNICA

Wurth. 091/431-0104.

001-153540

OSˇTRACˇ za nozˇeve i sjekire.
091/792-1329.

001-152471

PILA PARTNER 371 mali
macˇ za djelove., cijena dogo-
vor. 098/926-3116.

001-155891

PISˇTOLJ profesionalni, zracˇni
za zabijanje cˇavla. 098/797-
640, 091/379-7641.

001-154736

PJESKARA za pjeskarenje,
drva, kamena ili zˇeljeza, za-
premnine 60 lit, 5.000 kn. 098/
421-466.

001-152119

PUMPA za vodu, ’87., tip:nk
16,66 lit/s, sa elektromotorom
Koncˇar 4 kw, 50 Hz, 380 A,
1430 0/min. 098/905-5102.

001-152135

PUMPA za bazenom, velika,
1.500 EUR, za 2.000 kn ili
dogovor. 097/710-9990. 001-155363

PUMPA Hidromatic, visoki
pritisak, 2 x 125 litara u
minuti. 091/541-0970.

001-155073

PUMPA za beton, mala, 25
m3

, motor 4 cilindra, fi. 110 ,
cijevi 100 m, 5.000 EUR. 098/
191-8038.

001-155227

ROVOKOPACˇ ACHERMAN
H9
5.500 EUR. 091/510-
3950.

001-154333

SAJLA 12 mm, cˇelicˇna za
vitla. 098/548-919.

001-155189

SAVIJACˇICA cijevi, model
Ercolina Mega bender 030,
sa 9 kalupa, hitno. 091/253-
0302.

001-153202

SET SVRDLA novi za drvo,
zid, metal, 100kn. 097/744-
4324.

001-152225

SPREMNIK za gorivo 50.000

lit, dvostjenski. 098/905-
5102.

001-152133

STARA SˇIVACˇA masˇina oko
100 god., s postoljem, is-
pravna, s racˇunom. 095/921-
0453.

001-155754

STOLARSKI profi. strojevi,
blanja-debljacˇa, i kombinirka,
potpuno isprtavno. 098/211-
009.

001-156031

STOLARSKI alat, aku busˇi-
lica, lamel, ubodna pila, bla-
njalica. Zvati popodne. 098/
655-445.

001-155244

STOLARSKI STROJ, kombi-
nirka, povoljno. 095/910-
9964.

001-155378

STOLARSKISTROJEVI. 098/
522-649.

001-152452

STROJ za rezanje bakrenih
kablova. 098/322-048. 001-153887

STROJ za brizganje plastike,
75 g, sa puno rezervnih dije-
lova. 092/289-2500.

001-155411

STROJ za zˇbukanje, Putzmei-
ster M 525, ’03 g., cijevi 20 m,
odlicˇno stanje, 19.000 kn.
091/201-7471.

001-154548

STROJEVI za izradu aluminij-
ske bravarije, dvoglava pila,
freza, cirkular, busˇilica, novo,
malo korisˇteno. 098/254-379,
052/500-002.

001-154782

STROJEVI za izradu tlakovca
i betonskih bloketa, razni ka-
lupi, betonara, silosi, i vilju-
sˇkar. 091/539-6890.

001-152598

SVRDLA za Hitli busˇilicu, 3
kom., od 10, 12, 24 mm, 100
kn. 091/576-0866.

001-152230

SˇIVAC´A MASˇINA, nova. 052/
503-239.

001-152125

SˇIVACˇA MASˇINA, u drvenom
boxu, povoljno. 098/986-
3386.

001-154681

TIG INVERTER uljanikov, bez
kabela, 800 kn. 095/510-
4568.

001-153398

TLACˇNI PERAC´ za kuc´nu
upotrebu. 091/254-4124.

001-155149

TRACˇNA PILA Mini Cult 170.
091/431-0104.

001-153539

TRACˇNA PILA za drvo,tro-
fazna, 3 kw, mozˇe zamjena.
098/902-1005.

001-153591

TRACˇNA PILA. 052/219-
181.

001-152674

USISAVACˇ Bosch gas 50,
malo korisˇten, 2.200 kn
fiksno. 095/441-7595.

001-155908

UTOVARIVACˇ MICHIGEN

4x4 po cijeni od 4.100EUR.
091/510-3950.

001-154336

VELIKA

FLEKSERICA

2.000W, Devalt. 095/199-
8289.

001-153690

VELIKA HILTICA Makita.
091/532-8720.

001-152588

VILICˇAR LINDE nosivost 3t,
dizˇe vile 3.3 m, ’96., dizel,
automatik, kabina, prigusˇivacˇ,
posmak, i radni sati 1900.
098/530-844.

001-152098

VILJUSˇKAR Indos 5 Tona.
098/522-649.

001-152455

VILJUSˇKAR, Indus. 098/254-
017.

001-154894

VISOKOPODIZNI rucˇni pale-
tar 1000 kg nosivosti i 1600
mm visine dizanja, 6.750 Kn.
091/510-3950.

001-154335

VISOKOTLACˇNI peracˇ Still,
korisˇten 2 god. 099/502-
4452.

001-155289

kupnja

DIZALICA dvostubna ili cˇe-
tverostubna, nosivosti 2,5-3 t,
i spoter ili zamjena za karose-
rijski stol Car banch, dizalica i
optika. 091/534-1031. 001-153348

KUPUJEM neispravan bager.
099/411-6652.

001-153107

KUPUJEM neispravne vili-
cˇare, dizalice i traktore. 091/
603-6742.

001-153882

PIKAMER za minibager (Ta-
keuchi) 80 - 120 kg, kupujem
098/720-795.

001-154856

POKLOPAC peterostepene,
monofazne pumpe za hidro-
for. 091/535-1798.

001-151958

TRIMER polovni sa sˇajbom,
da je u dobrom stanju. 099/
844-8700.

001-154220

SANITARIJE

prodaja

BIDE sa sˇpinom+wc sˇkoljka,
200 kn. 099/218-4059. 001-152502

GABERIT KONSTRUKCIJE

sa zidnom visecˇom sˇkoljkom,
mali umivaonik, novo, po-
voljno. 099/854-6296.

001-152722

KOMPLET SLAVINA (mjesˇa-
lice), 700 kn. 098/639-991.

001-153999

KUPATILO, bojler 80 lit.,
kada, umivaonik, bide, veliko
oglado s ormarima, Colpa
san, 2.000 kn. 098/181-
9453.

001-154181

NOVI lavandin, roze boje, po-
voljno. 098/921-2553.

001-153150

SˇPINE za umivaonik, novo,
visˇe komada. 098/774-702.

001-153311

UMIVAONIK 52 cm sˇirine,
odlicˇan, 50 kn. 098/930-
6235.

001-152568

UMIVAONIK sa stalkom,
bide, vodokotlic´, sa slavi-
nama, bezˇ boje, malo rab-
ljeno. 052/211-200, 099/878-
4046.

001-154765

NAMJESˇTAJ

prodaja

2 DAKTILO stolice, djecˇje, na
kotacˇima, crvene i bijele boje,
povoljno. 095/817-8123.

001-152938

DJ. KREVETIC´ na kat, zˇe-
ljezni. 092/300-3447.

001-154818

DJ. PISAC´I STOL dj. krevetic´,
stol za DB, kozˇni kut, ne
korisˇten. 091/545-3505. 001-154199

DJ. SOBA, bijele boje. 098/
791-330.

001-153902

DJ.SOBA ormar, krevet, 2
kocke i jedna polica, povoljno.
091/151-6180.

001-155423

DJECˇJA soba, kompletna.
098/438-572.

001-152972

DRVENA kredenca, farbana,
rucˇni rad sa staklenim dijelom,
vis. 178 cca, sˇir. 132, dub.48.
052/212-805, 098/967-7818.

001-154900

DRVENA KOLICA za posluzˇi-
vanje, »Foppapedretti«, 700
kn. 098/334-878.

001-153116

DUPLO KORITO za sudoper
sa ocjed¯ivacˇem, povoljno.
091/205-7640.

001-154635

DVA POMOC´NA lezˇaja na
sklapanje, 150 kn/kom. 091/
665-2222.

001-153195

DVODJELNO inox korito za
sudoper, sacˇuvan 60x80 cm,
250 kn. 052/505-932.

001-154049

DVOSJED, trosjed i krevet na
kat. 098/929-1240.

001-153358

FOTELJA na razvlacˇenje za
jednu osobu, nova, od meka-
nog plisˇa, plava, idealna kao
drugi krevet, 700 kn. 095/902-
2505.

001-152602

IST. KUHINJSKI NAMJE-
SˇTAJ
, stari, vetrina, komoda
i kredenac, cijena po dogo-
voru. 098/868-053.

001-152966

KAUCˇ i fotelja, jako ocˇuvano,
povoljno. 095/867-6171.

001-154604

KORITO sudoper. 052/216-
296.

001-154657

KORITO sudopera (za radnu
plocˇu), inox, 200 kn. 095/817-
8123.

001-152936

KOZˇNA GARNITURA i dva
kaucˇa od tekstila. 098/791-
330.

001-153914

KREVET plave boje, djecˇji, sa
madracem, skoro nov, 2.000
kn. 091/181-6199.

001-152799

KREVET sa madracem, na

rasklapanje, 90x20 i kaucˇ,
dogovor. 092/254-1363. 001-155008

KREVET na kat, zˇeljezni. 095/
899-5888.

001-154803

KREVET 200x180 sa 2 nocˇna
ormaricˇa, rustikalni stil, puno
drvo, idealno za stancije, kao
novo, povoljno. 098/514-
668.

001-154022

KREVETI 3 kom., drveni, turi-
sticˇki, 100x200 cm, podnice,
madraci, 400 kn/kom. ili za-
mjena za uzˇi 80x200 cm. 095/
569-1129.

001-155837

KUHINJA, polovna+trosjed,
dvosjed i fotelja, povoljno.
091/513-3430.

001-154343

KUHINJSKI ELEMENTI, ni-
skomontazˇni i visec´i sa sudo-
perom, povoljno. 098/791-
330.

001-153919

KUHINJSKI OVALNI stol sa
stolicama. 091/513-3430.

001-154344

KUPAONICA Gorenje, ma-
sazˇna kada 180x80, visec´i
bide, WC sˇkoljka, dupli umi-
vaonik, duplo ogledalo sa
garniturom, novo. 098/916-
5540.

001-152429

KUTNA sjedec´a klupa
190x170cm + stol na razvla-
cˇenje 80x180cm, dvije stolice,
hrastova, idealno za stancije.
098/514-668.

001-154024

KUTNA GARNITURA prava
kozˇa, dimenzije 1.70 x 1.50 x
0.95, crne boje. 098/653-
862.

001-154887

KUTNA GARNITURA na raz-
vlacˇenje + fotelja 250x180,
madrac 200x140. 091/190-
1091.

001-152130

KUTNI radni stol (tresˇnja) i
stolica na kotacˇe, 150 kn/
kom. 098/323-362.

001-155768

KUTNI KAUCˇ na razvlacˇenje,
500 kn. 052/453-262, 091/
540-4329.

001-152947

KUTNI TROSJED koji se raz-
vlacˇi u lezˇaj, ocˇuvan i vrlo
povoljno. 098/814-452. 001-152197

LUSTER, mjed+lanac, 8 svi-
jec´a, noc´na lampa. 052/573-
736.

001-155168

MADRAC+KREVET 190x70,
400kn, i madrac 200x80
150kn. 095/817-8123. 001-152941

MASIVNI STOLIC´ 135x75
cm. 091/190-1091.

001-152131

MASOVNI hrastov stol, 2,5m,
sa 4 klupe, rucˇna izrada, za
terase ili konobe, Rovinj. 098/
639-827.

001-152736

NAMJESˇTAJ za dnevni bora-
vak i spavac´u sobu, Umag.
092/258-8117.

001-153834

NOC´NE LAMPE ljevana mjed.
052/573-736.

001-155169

NOVI STOL za DB i polovni
za kuhinju. 091/545-3505.

001-154208

NOVI STOL u bukvi fiksni
80x80, 400 kn. 052/213-975,
099/336-6049.

001-153738

OKRUGLI STOL 2 m, drveni
rucˇni rad, za natkrivene terase
ili podrum. 091/896-9127.

001-153256

OKRUGLI STOL sa 4 stolice,
250 kn. 052/521-704.

001-152241

OKRUGLI STOL sa staklom, i
4 stolice, 500 kn, Veruda.
098/947-4895.

001-154447

OKRUGLI STOL sa 6 stolica
novi. 098/961-9151.

001-155248

ORMAR trokrilni, rastavljen,
dvije komode i zidno ogledalo
uz to dvije noc´ne lampe na-
rancˇaste boje, 700kn. 098/
874-010.

001-152249

ORMAR most boja mahagonij
280x210cm, otvor za krevet
160cm. 052/213-168.

001-153313

ORMARI zˇeljezni, 1 nov-
500kn, 2. rabljen-150kn. 092/
261-5060.

001-153010

ORMARI za dj. sobu, radni
stolic´ za ucˇenike. 098/131-
9662.

001-152625

ORMARI 2 velika za vjesˇanje i

UTORAK, 6. ozˇujka 2012. 53

slaganje, smed¯i, visoki sjaj.
099/740-4788.

001-155748

OVALNI KUHINJSKI stol sa
6 stolica i navlake, sve u boji
zlata, jako ocˇuvano, povoljno.
095/867-6171.

001-154602

PISACˇI stol, ocˇuvan, stalak za
telefon, sjedecˇi sa klupom.
052/851-369, 091/520-7786.

001-155598

PLAFONJERE, velike, 4 kom.,
crno-bijele, 400 kn. 052/213-
975, 099/336-6049.

001-153744

PLASTICˇNI STOL raskopi-
vi,sa dvije stolice,pogodno za
vrt i kampiranje, novo 300 kn.
099/805-8717.

001-154237

PODLOGA za madrac, nova,
od runske vune. 052/219-
181.

001-152677

RADNI STOL 180X75Acm,
novi, cijena po dogovoru.
092/250-1355.

001-153259

REGAL za DB, duzˇine 360
cm, 8.500 kn. 052/213-975,
099/336-6049.

001-153745

REGAL manji, puno drvo,
kombinirani s ormarom,
vis.170, 3 starinske fotelje,
mozˇe pojedinacˇno. 052/212-
805, 098/967-7818.

001-154901

REGAL s ormarom, kombini-
rani, furnir, boje oraha,
duzˇ.148, sˇir. 52. 052/212-
805, 098/967-7818.

001-154903

REGAL hrastovo drvo, dobro
ocˇuvan, dim.320x60x217, pri-
jevoz osigiuran, 2.500 kn.
091/255-3255.

001-155571

REGAL puno drvo, hitno, ci-
jena po dogovoru. 052/432-
036.

001-155032

REGEAL ZA DB 240x235,
dvobojni, tamno smed¯i i bezˇ,
850 kn, Pula. 052/213-168.

001-153314

SAMOSTOJEC´A PODNICA,
metalni krevet, sa oprugama,
190x90cm, samostojec´a, 300
kn. 052/534-501.

001-152855

SPAVAC´A soba, boja ke-
stena, 2 kreveta, 2 podnice,
2 jogija, 2 noc´na ormaric´a,
psiha s ogledalom, 2 ormara.
052/212-805, 098/967-7818.

001-154902

SPAVAC´A SOBA talijanska,
visoki sjaj, trokrilni ormar, ko-
moda, dva ormaric´a, krevete
za 2 osobe. 099/746-8220.

001-155751

SPAVAC´A SOBA, ocˇuvana, s
dvokrilnim ormarom. 098/
791-330.

001-153917

SPAVACˇA SOBA dvokre-
vetna, 1962 god., ind. proiz-
vodnje, drvo. 052/502-758.

001-153301

STALAK za TV, stakleni, rucˇni
rad, 80x50x20cm, 250 kn.
098/334-878.

001-153117

STALAK za Tv stakleni, rucˇni
rad, 80x50x20xcm, 250kn.
098/334-878.

001-153121

STARA spavac´a soba, i stol
na razvlacˇenje, 1.500 kln, Veli
Vrh,. 098/953-2396.

001-154712

STARI drveni krevet, dobor
ocˇuvan, hitno. 098/929-
3257.

001-154652

STOL drveni, masivni, rucˇna
izrada, pogodna za selo, vi-
kendice. 052/211-200, 099/
878-4046.

001-154763

STOL 80x100, sa ladicom,
puno drvo, malo korisˇten.
052/573-736.

001-155170

STOL i stolice, novo. 098/
438-572.

001-152975

STOL na razvlacˇenje sa 4
stolice, sve puno drvo, po-
godno za stare kuc´e, 1.500
kn. 091/542-9649, 052/545-
064.

001-152781

STOL masivni sa 2 klupe,
nov, lakirani. 052/503-239.

001-152128

STOL ZA DB, kombinacija
drvo-staklo-metal, 1x1 m.
091/600-4658.

001-001132

STOLICE masivno drvo

100kn, stolica za pisac´i stol
gratis. 099/675-7212.

001-152589

STOLIC´ za dnevni boravak,
puno drvo, novo, 76x74x40
cm, brusˇeno staklo, 1.100 kn.
091/126-0173.

001-151929

STOLIC´ za DB, zlatne boje,
povoljno. 095/867-6171.

001-154603

STRINSKI SˇKAF noge, vel.
1.50, 2.000 kn. 099/599-
4760.

001-152513

TAPECIRANI francuski krevet
s podnicama i madracem,
malo korisˇten. 052/222-499.

001-154256

TEPIH vuneni, 3x2m. 052/
211-312.

001-155004

TEPIH i luster., 150 kn. 052/
211-627.

001-155400

TEPISON 3.5 x 4 m, star
godinu dana, povoljno. 098/
943-2015.

001-155965

TRI TEPIHA od runske vune.
052/219-181.

001-152676

TROKRILNI ORMAR, rabljeni,
povoljno. 098/986-3386.

001-154684

TROSJED, malo korisˇten,
hitno i povoljno. 098/190-
0675.

001-154917

TROSJED, dvosjed + 2 fote-
lje. 098/188-3508.

001-154283

TROSJED na razvlacˇenje i
dvije fotelje. 099/501-7800,
052/391-488.

001-153432

TROSJED na razvlacˇnje, 500
kn. 098/952-6203.

001-153576

VELIKI REGAL za DB, boja
bijele kave, 3.500 kn. 091/
153-8175.

001-152369

VITRINA trosjed i dvije fotelje.
052/502-052.

001-156064

VJESˇALICA za hodnik. 052/
216-296.

001-154654

ZAVJESE, njezˇno plave, pla-
vim, karnisˇa, visina 2.30, du-
zˇina 1.70 m, Pula. 091/507-
5321.

001-153968

ZAVJESE, njezˇno plave, pla-
vim, karnisˇa, visina 2.30, du-
zˇina 1.70 m, Pula. 091/507-
5321.

001-153959

kupnja

OKRUGLI STOL na razvlacˇe-
nje, kupujem. 091/514-3829.

001-152525

VRSˇIM otkup namjesˇtaja i
bijele tehnike. 091/539-
1809.

001-155765

BIJELA TEHNIKA

prodaja

BOJLER na plin, rabljen. 091/
928-8128.

001-154660

BOJLER Junkers s cijevima.
052/503-239.

001-152123

EL. GRIJALICA za kupatilo.
052/503-239.

001-152124

HLADNJAK 180 lit., ocˇuvan.
098/791-330.

001-153901

LADICˇAR zamrzivacˇ, Obodin,
ispravan, povoljno. 098/466-
064.

001-155176

MASˇINA za pranje sud¯a, Go-
renje. 052/211-312.

001-154999

NOC´NA SVJETILJKA rab-
ljena, stari dizajn, povcoljno,
dogovor. 099/878-4046, 052/
211-200.

001-154762

ORMAR RASHLADNI Gorenje
F6241 W, ispravan, ’05god.,
povoljno. 099/502-1288.

001-154862

PERILICA rublja, Gorenje.
095/529-7235.

001-155021

PERILICA rublja sa susˇilicom
i poklanjam 3 lavandina. 091/
555-3518.

001-154725

PERILICA rublja, 700 kn s
dostavom. 091/519-2082.

001-154308

PERILICA -SUSˇILICACandy,
ispravna, ocˇuvana, malo rab-
ljena, garancioja 6 mj., mo-
guc´nost prijevoza, povoljno.
098/184-3762.

001-153288

PERILICA RUBLJA Gorenje,
noviji tip, ispravna, ocˇuvana,
moguc´nost prijevoza, 800kn.
098/184-3762.

001-153289

PERILICA RUBLJA Gorenje,
kompletna za dijelove, neis-
pravan samo motor, ostalo u
redu. 091/512-3091.

001-151924

PERILICA RUBLJA Quadro,
malo korisˇtena, 1.000 kn i
Gorenje, 750 kn. 098/983-
0337.

001-152911

PERILICA RUBLJA Whirpool,
2 godine stara, 1000okr.,
1.000 kn. 097/798-8740.

001-155274

PERILICA RUBLJA Quadro,
josˇ 6 mj gar., malo rabljena,
Pula. 098/535-676.

001-155326

PERILICA RUBLJA Ariston
manja, poluispravna, kao
nova, 200kn. 052/571-204.

001-155330

PERILICA ZA RUBLJE, odl.
stanje, povoljno. 098/219-
489.

001-155851

PLINSKI SˇTEDNJAK sa 2
plamenika, spremisˇte za pl.
bocu, sudoper od rosfraja.
098/656-071, 052/214-137.

001-153849

SUSˇILICA RUBLJA stara 2
god. 091/504-7764.

001-153695

SUSˇILICA RUBLJA i perilica
sud¯a, novo nekorisˇteno. 091/
958-1074, 052/506-038. 001-155448

SˇPORET 2+2, ocˇuvan, po-
voljno. 091/541-6227.

001-155848

SˇTEDNJAK samostojecˇi, ke-
ramicˇka plocˇa, struja, bijeli,
gorenja, 60 cm, 1.200 kn.
052/218-118.

001-154936

SˇTEDNJAK Koncˇar, ocˇuvan,
na gradski plin, 400 kn. 099/
416-3989.

001-154828

SˇTEDNJAK plinski-elekticˇni
Iskra, ocˇuvan. 098/791-330.

001-153918

TURBO PEC´, novo, 1500 kn.
091/572-3467.

001-153332

UMAG,prodaje se novi mali
frizˇider Whirlpool 60 litara za
pola cijene, 550 kn. 095/902-
2505.

001-152682

ZAMRZIVAC´, elektricˇni sˇted-
njak i grijalica na naftu. 098/
224-407.

001-154802

ZAMRZIVAC´ GORENJE 210
litara, u ispravnom stanju.
098/947-4895.

001-152215

ZAMRZIVACˇ sˇkrinju Gorenje
novu 250l, 1.600kn. 098/903-
1281.

001-154874

APARATI ZA
DOMAC´INSTVO

prodaja

APARAT za cˇisˇc´enje na paru
s peglom, prodajem ili mije-
njam za kvalitetan usisivacˇ ili
slicˇno. 098/791-330.

001-153913

BEZˇIC´NI USISAVACˇ dvo-
djelni, Zepter, 950 kn. 098/
191-0694.

001-152415

BOJLER Chaffoteaux, kao
nov, 300 kn 091/600-4658.

001-001131

FILTER za vodu, Zepter, u
pola cijene. 098/191-0694.

001-152412

KIRBY svi prikljucˇci. 099/854-
6296.

001-152719

MALA plinska boca, 3 kg s
kuhalom za kampiranje. 092/
302-3805.

001-152184

MASˇINA za pravljenje slado-
leda labo 20-30c, marka Car-
pigiani. 098/513-526.

001-155511

PEGLA s postoljem, na paru,
Stiramagic, poluprofi. 092/
103-2214.

001-155193

PLINSKA boca za domac´in-
stvo. 091/545-3505.

001-154203

PLINSKA boca. 095/511-
2500.

001-152686

PLINSKA boca, 250 kn. 099/
595-7348.

001-153936

PLINSKA boca za domac´in-
stvo. 099/702-2166.

001-153655

PLINSKA BOCA za domac´in-
stvo. 095/504-0800.

001-153664

PLINSKA BOCA za domacˇin-
stvo. 098/917-8149.

001-153172

PLINSKA BOCA za domac´in-
stvo, 10 kg, kao nova. 091/
481-5944, 052/894-2606.

001-152268

PLINSKA BOCA 250kn. 098/
171-1606.

001-154888

PLINSKA BOCA 200kn. 098/
669-449.

001-155332

PLINSKE BOCE za domac´in-
stvo, po komadu 250 kn. 099/
840-2021.

001-155164

PLINSKE BOCE 3 kom, za
domac´instvo, 220 kn/kom.
Porecˇ. 095/873-3617.

001-155016

REGULATOR i cijev za plin,
korisˇteno 10 mj., 50 kn, Ro-
vinj. 091/183-2692.

001-153550

RESˇO na plin u koji ide boca
ispod, 300 kn. 098/903-
1281.

001-154875

SKLOPIVI resˇo, 3 plin, 150
kn, Rovinj. 091/183-2692.

001-153551

SˇPORET Kekec sa 2 plame-
nika, spremisˇte za plinsku
bocu, povoljno, Pula. 091/
545-3505.

001-154204

USISAVACˇ Kirby profesionel,
malo korisˇten, 1.000 EUR.
098/983-0337.

001-152912

USISIVACˇ, 2 kom., skoro
novi, 200 i 300 kn. 095/817-
8123.

001-152926

VODOMAT za toplu i hladnu
vodu, za galone od 18.9 lit.
091/725-4376.

001-155681

ZEPTER usisavacˇ u pola ci-
jene, par puta korisˇten. 098/
323-362.

001-155775

kupnja

KUPUJEM plinsku bocu za
domac´instvo. 099/877-
4245.

001-153667

KUPUJEM plinsku bocu za
domac´instvo. 091/514-
3829.

001-152524

KUPUJEM vec´i broj plinskih
boca, velike i male, placˇam
100 kn/kom. 097/759-4012.

001-152182

TELEVIZORI

prodaja

2 TV 72 cm i 50 cm, LG
marke, 700 kn. 099/411-
1064.

001-152991

DVD u ispravnom stanju, da-
ljinski. 092/250-5682.

001-153835

LG PLAZMA 107cm, u do-
brom stanju, 2.500kn. 099/
214-8569.

001-155432

MALI TV LCD+DVD, ekran
35x25cm, 400kn. 099/595-
7348.

001-153930

TELEVIZOR LCD Vivax 82
cm, godinu dana stara, 1.400
kn. 099/418-1539.

001-155556

TV Sony Vega, 78 cm, malo
korisˇten. 091/163-9773. 001-155468

TV Philips, sa stalkom. 052/
211-312.

001-155002

TV 13 kom. Quadro, raznih
velicˇina, stari 5 god., radili
samo par mjeseci godisˇnje u
a.p.p. 098/334-478.

001-152832

TV GRUNDING 72 cm, 500
kn, sa dostavom. 091/519-
2082.

001-154307

TVPHILIPS 55 cm, 350 kn sa
dostavom. 091/519-2082.

001-154305

TV PLASMA Philipa Flat TV,
boja silver, duzˇina 110 cm,
visina 66 cm, 7.000 kn. Buje.
098/473-655.

001-153079

TV SAMSUNG u boji, ekran
55 cm, ispravan. 091/512-
3091.

001-151923

TV SAMSUNG ekran 70, Phi-
lips, Grunding. 092/254-
1363.

001-155006

TV SONY TRINITON, ravan
ekran, 72 cm, digitalni prijem-
nik Philips sa dvd playerom i

usb-om. 052/773-621, 098/
934-1104.

001-154541

TV U BOJI. 098/224-407.

001-154805

TV U BOJI Samsung 60cm,
sa daljanskim, ispravan. 092/
250-5682.

001-153837

TV- PHILIPS 50cm, u boji, i
digit. resiver, 700kn. 052/213-
168.

001-153315

ANTENE

prodaja

ANTENE satelitske postav-
ljam. 091/157-7812.

001-155184

ANTENSKI, digitalni, zemalj-
ski i sat. sistemi, budite
spremni i gledajte HRT 1 i 2,
RTL i Nova Tv. 098/227-140.

001-154906

DIGITALNI zemaljski reciver,
ispravan. 092/250-5682.

001-153836

DVB-T Synaps THD-2850 full
HD, media player, MKV/MP3/
DIV-X/MPG4, DVB-T Mpg2/4
prijem, USB-PVR snimanje,
novo. Poslije 16h. 091/250-
2729.

001-152791

DVB-T Synap THD 2850,
0912502729. 091/250-2729.

001-152793

RECEIVER satelitski Streem,
400 kn, Buje. 098/473-655.

001-153080

RECEIVER satelitski Digistar
DSR4220, 400 kn, Buje. 098/
473-655.

001-153081

RECEIVER ADSL za Max TV,
400 kn, Buje. 098/473-655.

001-153070

SAT. receiver, 300 kn. 099/
572-2218.

001-154178

SAT. ANTENA i reciver, 250
kn. 052/534-501.

001-152856

SAT.KOMPLET Topfield prof.
90, kombinirani sat.+zemalj-
ski, garancija ili samo recei-
ver. 095/817-8123.

001-152930

SATELITSKA ANTENA (digi-
talna), 500 kn. 098/639-991.

001-154003

SATELITSKA ANTENA rab-
ljena, u ispravnom stanju,.
095/200-9333.

001-154071

VB-T SYNAPS THD-2850 Full
HD, Media Player, MKV/MP

/DIV-X/MPG4. 091/250-2729.001-152794#

VIDEO TEHNIKA

prodaja

DIG. kamera Apitek DTV 180,
5 Mpx, malo rabljena, vrlo
povoljno. 091/481-5944.

001-152264

DIGITALNI SATELITSKI pri-
jemnik Victory AF, 1700E,
novo, 350 kn 098/791-330.

001-153905

DVD-PLAYER 100kn. 099/
595-7348.

001-153933

DVDV QUADRO 100kn, ga-
rancija, racˇun. 095/644-
9526.

001-155810

HUMAX5400, Dreambox HD,
BN, DM, RED HOT SEX. 098/
723-450.

001-152023

HUMAX 5400, Dreambox hd,
bn, dm,.... 098/723-450. 001-152017

KINOPROJEKTOR 16mm cˇe-
sˇki Me-opta (2 kom oba bez
pogonskog remena), devet
filmova 16mm i tonsku 8mm
kameru japanske proizvodnje.
098/874-558.

001-155921

KUC´NO KINO i video recor-
der Sony sa 6 glava, 1.000 kn.
098/912-0663.

001-153403

SONY CAMERA LCD zaslon,
stariji model, 200kn. 097/736-
4779.

001-153563

UNIVERZALNI

daljinski
upravljac´, Smart pro, novo i
popravljam. 091/250-2729.

001-152790

VIDEO REKORDER Scharp» i
Fisher, 150 kn svaki. 098/639-
991.

001-154007

AUDIO TEHNIKA

prodaja

AUDIO KOMPONENTE Tech-
nics i Pioneer, zvucˇnici, 500
kn/kom. 092/282-3573. 001-154114

AUTORADIJA, DVD, poja-
cˇala, zvucˇnici, subovi, pro-
daja, montazˇa, servis, izrada
zvucˇnih kutija i panela. 052/
381-436, 098/139-7456, 098/
174-7930.

001-153341

AUTORADIO MP3 Panaso-
nic, malo korisˇten. 091/481-
5944.

001-152270

GRAMOFON Sherwood, po-
luprofesionalan, 1500 kn. 091/
539-6013.

001-000972

GRAMOFON, 350 kn. 091/
760-1191.

001-154109

HI-FI muzicˇku liniju, sa kolek-
cijom plocˇa i kazeta. 091/522-
6955.

001-154767

KENWOOD autokazetofon,
4x45W + cd changer. 097/
713-0891.

001-154740

KENWOOD CD box KDC-C
467. 098/723-450.

001-152020

KUC´NO KINO Quadro, 200
kn. 098/639-991.

001-154000

LG LINIJA X-A 105, novo,
gar. 2 god., zvati iza 15h.
098/903-3573.

001-153480

MAX TV Atlanta, najbolji pri-
jemnik sa USB, korisˇten 2 mj.,
250 kn. 091/536-2692. 001-152320

MUZICˇKA LINIJA Nokia, di-
gitalni radio, ekvilajzeri, dupli
kazetofon gramofon i CD
player Kenwood, 2000 kn.
098/639-991.

001-154001

MUZICˇKA LINIJA Bondestac
(USA) gramofon, radio i dupli
kazetofon, 300 kn. 098/639-
991.

001-154002

OLD TIMERI, autoradija i
zvucˇnici, ugradnja i servisne
usluge popravaka opreme.
052/381-436, 098/139-7456,
098/174-7930.

001-153342

OLYMPUS DIKTAFON VN-
120, malo korisˇten, kao nov,
povoljno, 250 kn. 091/536-
2692.

001-152322

PHILIPS ZVUCˇNICI za kuc´no
kino sa SUB i 5 ultramoder-
nim i kvalittenim zvucˇnicima,
350 kn. 091/536-2692. 001-152321

POJACˇALO Helix darkblue 4,
subwoofer Heartz-HS250HI
energy, 93 db 500W, MP3
cd player Sony, povoljno,
mozˇe odvojeno. 091/948-
9746.

001-155763

POJACˇALO FBT 100W, s
equiliser-om, veliki zvucˇnik,
povoljno. 052/507-342, 091/
150-7342.

001-153001

POJACˇALO MARANTZ PM
48. 098/723-450.

001-152019

PROJEKTOR Nec, idealan za
kuc´ne projekcije, za caffe ba-
rove. 099/411-9281.

001-001003

RAZGLAS, sub+pojacˇalo, dva
zvucˇnika, kablovi gratis, max
600W, povoljno. 098/989-
3872.

001-153838

SONY muzicˇka linija povoljno.
098/191-0694.

001-152416

SONY DRIVE-S, MP3, CD
auto radio, 50Wx4, srebrni,
500 kn. 099/572-2218. 001-154179

SUB kicker 1 kw, pojacˇalo
DLS 1 kw, komponentni 3
way 098/720-795.

001-154852

TECHNICS SA K2L Stereo
Cassette Tuner Receiver Am-
plifiER. 098/723-450.

001-152018

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->