P. 1
Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

|Views: 394|Likes:

More info:

Published by: Bosnaexpres Doboj Jug on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………., (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….,koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….., u ………………sledeći, UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Predmet ugovora Član 1. Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama, b) zanatski radovi, c) instalaterski radovi, d) vanjsko uređenje i energetski priključci, e) dodatni radovi. Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

Cijena Član 2.

Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. Obaveze Izvođača Član 4.. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. je fiksna. u iznosu od ………………. nakon završetka radova. tehničkim propisima. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. od uplate predujma iz člana 3. prema tehničkoj dokumentaciji. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. Izvođač se. sagrađeni objekt predati Investitoru. naročito. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. koji su predmet ovog ugovora.. konvertibilnihmaraka). u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. obavezuje da će: . Cijena iz stava 1. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. građevinskim normativima. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. konvertibilnihmaraka). člana ovog ugovora u iznosu od ………………. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma.. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. do potpune funkcionalnosti.. standardima. . rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. KM (slovima: ………………. ovog ugovora i završiće ih do ………………. KM (slovima: ……………….. Predujam Član 3.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu.

građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. mikrolokaciju i visinsku kotu. Obaveze Investitora Član 5. građevinsko zemljište. u istom roku i istoj formi. dostaviti ime svog poslovođe. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. voditi svu. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. predfabrikate. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. 2 nepotvrđena.ugrađivati materijale. na potvrdu. . Izvođač će Investitoru. građevinsku dozvolu. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen.

Tehnički prijem objekta Član 8. U namjeri da se objekat. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. odnosno dobavljači. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. KM. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. zamjene. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). Garantni rok Član 9.. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. uz vođenje zapisnika. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. nakon isteka garantnog roka. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. Troškovi istraživanja terete Investitora. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. istražiti sve manjkavosti i kvarove. Ugovori sa kooperantima . a za troškove teretiti Izvođača.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova.

Član 10. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora.. predračun ponude. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. Završne odredbe Član 12. a ako to ne bude moguće. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . terminski plan izvođenja radova. Prateća dokumentacija Član 11. . primjerka. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. ... u ………………. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

do funkcionalnog dovršenja radova.. e) dodatni radovi. i u skladu s ponudom Izvođača. Investitor daje. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje. po sistmu “ključ u ruke”. c) instalaterski radovi. (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ………………. Cijena Član 2.. u ………………. …………………………………. d) vanjsko uređenje i energetski priključci... .koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ………. pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora. a Izvođač preuzima izgradnju objekta ………………. b) zanatski radovi.…………………………………... Svi navedeni radovi.. u ………………sledeći. izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ………………. koje zastupa ………………. Privredno društvo ………………………………….. UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” Predmet ugovora Član 1. bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije.. i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama.

od uplate predujma iz člana 3.. obavezuje da će: . Izvođač se. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. do potpune funkcionalnosti. KM (slovima: ………………. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. . rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. KM (slovima: ………………. standardima. člana ovog ugovora u iznosu od ………………... sagrađeni objekt predati Investitoru. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. Cijena iz stava 1. prema tehničkoj dokumentaciji. konvertibilnihmaraka). koji su predmet ovog ugovora.. je fiksna. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. Obaveze Izvođača Član 4. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. ovog ugovora i završiće ih do ………………. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. nakon završetka radova. građevinskim normativima. tehničkim propisima. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta.. konvertibilnihmaraka). Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. naročito. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. Predujam Član 3. u iznosu od ……………….

Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. voditi svu. građevinsko zemljište. 2 nepotvrđena. na potvrdu. dostaviti ime svog poslovođe.ugrađivati materijale. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. građevinsku dozvolu. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. mikrolokaciju i visinsku kotu. predfabrikate. u istom roku i istoj formi. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. Izvođač će Investitoru. . Obaveze Investitora Član 5. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi.

Troškovi istraživanja terete Investitora. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. Garantni rok Član 9. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. uz vođenje zapisnika. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. KM.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. zamjene. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. a za troškove teretiti Izvođača. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. istražiti sve manjkavosti i kvarove. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. nakon isteka garantnog roka.. odnosno dobavljači. Ugovori sa kooperantima . koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. Tehnički prijem objekta Član 8. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). U namjeri da se objekat.

terminski plan izvođenja radova. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. predračun ponude. primjerka. u ………………. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid.Član 10.. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. a ako to ne bude moguće. . ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Prateća dokumentacija Član 11. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. Završne odredbe Član 12. . od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………... Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača.

…………………………………. . ………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->