ln 'tr cli Ir t

t

Zlxa Nanic IIASA TRADICUSIGJELA

NAZDRAWINACIN

BIO.ZRNO pRoSIRBNo IZDANJE II
Sijedanj 2002

Sadrlaj
JUHE I VARIVA

PREZGANAJUHAODZOBENIHPAHULJICA , . ....... I]
@ sva prava

pridrZavaZlata Nanii

JUHA OD MAHUNARKE (crne soje, leie JUHA OD SLANUTKA

ili

graha)

.

II

Nijedan dio ove knjige ne moZe se reproducirati u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima bez pismenog odobrenja autorice' Priprema za tisak: Zlatko BilandZija Korice: Dolores Svetii Tisak: Grafocentar, Zagreb Nakiadnik: BIO-ZRNO d.o.o.

LJETNAJUHAODKRASTAVACA..... LJETNA JUHA OD TIKVICA JUHA OD PROSA KUKURUZNA JUHA S POVRCEM JUHA ZA VEEERU
MANESTRA GRAH SA JEEMENOM KASOM GIEET ILI GRAKASA) .. GRAH SA ZELTEM ILI REPOM (GRAZELJE I GRAREPA)
....

....... .. . ,. ..........
.....

....

12
13 13

t4
14
15

..

........
.

.

t6 t6 t7

GLAVNAJELA
SEKELI GULAS

l8
t9
19
21

MUSAKAS KISELIM ZELJEM MUSAKA OD TJESTENINE I POVRdA
SARMA

ZRNO - Ekolo5ko imanje HR-10343 Nova Kapela, Habijanovac 45 Tel. : (0 1 ) 27 2-81 -7 3, 61 5 -36-7 l, F ax 27 2-81 -9 6 e-mail : zlata.nanic @ zg.htnet. hr www.bio-zrno.hr
(--:.

25-816
Gtl

sARMrcE u t-rSiu vtNovE LozE
PAPRIKA PUNJENA CRAHOM (u umaku od rajdice) PAPRIKA PUNJENA ZttnRlcevn (u umaku od graha)

Ii

22 22
23

PASTICADA OD SEITANA
SEITAN A LA WILD SEITAN SA SAMPINJONIMA "JUNEir" oDRESCT

.

.

| )-r r )

it

24 26 27
27 28 29

,.

",rA
.!,/Fl

zAcREBAeKT oDREZAK .... ZIMSKI POVRTNI SLOZENAC
SLAVONSKI GULAS GULAS OO POVNiA I GLJIVA

CIP - Katalo gizaclja u publikaciji Nacionalna i sveudiliSna knjiZnica, Zagreb

30
30

UDK 641.s68 (497.5X083. 12)

PRILOZI
ZELENI RIZoTo NJOKI OD BUdE

.. 32
..
-t.!.

NANIi,

Zlata

NASATRADICIJSKA JELA NA ZDRAVIJI NACIN lZlataNanii. - 2. proSirenoizd. -Zagreb: Bio-2rno,2002.

NJoKI oD HELJDINA BRASNA ..

ZcaNcr oo leevsNoc enaSl{a
LIEKI ZGANCI .. ..
HRUSTAVCI OD PALENTE HELJDTNA reSR sR suHrM noveir MLTNCI

..33 ..33
..3+

SLrryevR

.. 34
.

..

..35

rsBN 953-91664-3-5
420122055

.. 36
36

"LIGNJE< OD LUKA ... >RrBrcg< oD MRKVTNI lrSCe

snvrLnen KUHANA

.38

ZAPEEENA TJESTENINA PUNJENI CVKETOVI TIKVICA. ... ... PIRE OD PASTRANJAKA I PORILUKA

38 39

PREDGOVOR PRVOM rZDA NJU

40

znppdeNISerrapwlottt zRpsenNneuin.
UMACI, PRELJEVI, SALATT
UMAK OD POVRCA UMAK OD HRENA

PrRE oD

ertore

..........4l

4l

.....42
. ..... 43 . 44 . .. 44 . .. . 45 .. .....46 . ..46

reeap

.

FRANCUSKASALATA. TOFUNEZA
LAGANAJIELAzAvTCSnU
DOMACI REZANCI ("MAKARUNI") "raSrnlp" s cLJTvAMA ... "rRSrRI-p" sA SLANUTKoM "reSrRI-g" s PEKMEZoM ..

SALATA OD CIKLE .. "VRHNJE" OD TOFUA

.

47 48 49 49 50

.....

lnLlzluZrxu
vrSre PrrA

rr,r ToPLo PREDJTELo
.

poLlert

5l
51

SoPARNTK

nEpNrecn
PITA S KOPRIVAMA
PERA ILI PALJUH PIZZAS POVRCEM

52 53 54
55

PITA OD SAMPINJONA

sRvuRdRli ptrAoD KrsELoc ZEluAI HELJDE
KIFLICE DESERTI
S GLJIVAMA KUKURUZNA ZLJEVANKA

56 57 58 58

KREMAou ZrraRrca eudN{rce s MAKoM ror-ed oD BUNDEVE "LUKA"

60 60
61

ror,ler

oD KISELoc TUESTA

(s kvasom) 62

KIFLE

"STRUCE, GIBANICE, oRsHNrA,en

cuZvlRn"
63 64 65

nocNlniR ...
MAKOVNJACA s PEKMEZoM "STRUCA"
LJETNA >STRUCA*.

oo Surya

65 65

Dragi prijatelji, U ovoj brosuri naii iete mnogo poznatih nazivajela nase tradicijske kuhinje.Zailni i >rmeso<< su ono po demu se razlikuju, po demu su zdravija od uobidajenih jela istog naziva, sve bjelandevine u ovim receptima su bitjnog podrijetla od psenice - seitan i od soje - tofu. I ostale mahunarke sadrZe odredenu kolidinu lr.iclandevina i kad na jelovniku imamo juhu ili neko drugo jelo s maIrunarkom, nisu nam potrebni ni tofu ni seitan. zaiini podrZavaju nasu probavnu >>vatru<<, ane nagrizaju stijenku leluca. Dumbir grije, a ne grize i pospjesuje prokrvrjenost unutarnjih organa, a daje ljutkast okus. on je kvalitetnija zamjena zabiber. zadni od fermentirane soje: miso, shoyu, tamari posebno se prelxrruduju jer sadrZe enzime, i mikroorganizme koji obnavljaju crijevrru floru, a r B-I2 vitamin koji nam je neophodan. ovi zadini su posebno dobrog okusa i sva jela zadinjena s njima svidaju se i okorjelim >mesojedima<<. Masnoce su svedene na minimum i to one koje sadrZe nezasiiene r)rasne kiseline. Za kiseljenje koristimo limun, umeboshi ocat i u malim kolidinama jabudni ocat. Limun i ume-ocat stvaraju luZnatu reakciju i ne jzazivazakiseljavanje krvi, sto izazivaju umjetne kiseline, narodito indu.iu strijski ocat. Nije potrebno biti vegetarijanac da biste u svoj jelovnik uvrstili ova jela. Nasem tijelu treba omoguiiti da >predahne<< od teskih masrrih i mesnih jela. zato i ako jedete meso, dobro je iesie pripremiti lino i ukusno jelo sa biljnim >mesom<<. seitan i tofu se mogu raditi u domaiinstvu i nisu nedostupni, a mogu se i kupiti u nasim ffgovinama. Seitan moZe biti zamjenaza meso u svim klasiinim mesnim jelima.

biijno

moZe koristiti kao bilo koje drugo meso. ovo su osnovne ideje. Dajte krila svojoj maSti i kreirajte dalje u svojoj kuhinji. Ako nemate neki sastojak, jednostavno ga izostavite ili zamijenite nekim drugim sastojkom. Vjerujte, kombinacije su bezbrojne'
>>meso<<

Odabrala sam neka tipiina mesna jela, da biste se uvjerili kako se

PREDGOVOR DRUGOM PROSIRENOM TZDAN.JU
Ilvo, nakon dvije godine pojavljuje se drugo (znatno proSireno) iztllnje ove broSure, koja je mnogima pomogla da uspjeSno krenu u nar k rpu nj avanje i obogaiivanj e svoje svakodnevne prehrane. Tijekom protekle dvije godinenaZrnu i mnogim sajmovima isproblli smo brojne nove recepte od kojih dio stavljamo i Vama na raspol:rganje putem ovog prirudnika. Vjerujem da iete u ovom drugom proSircnom izdanju naii brojne recepte za jela koja desto pripremate, a sada iete ih moii spravljati na zdraviji nadin. Ljudi se desto iznenade kad vide da u na5im receptima nema jaja rri kravljeg mlijeka (osim onih koji su vei na vlastitoj koZi osjetili stctnost tih namirnica). Najveia je zabluda kako se niSta ne moZe rrapraviti bez jaja,jer >Sto ce dri.ati tijesto ili neki nadjev na okupu?<<. Cak i najzdravijejaje energetski lo5e djeluje na na5ujetru, a da ne govorimo o najnovijoj opasnosti od salmonele.Zaista nije potrebno da sc it.la,Zete toj opasnosti, jer sve moZete pripremiti bez jaja, a umjesto kravljeg mlijeka preporudujemo mlijeko od soje (koje moZete i sami napraviti prema receptu uz soju u mojoj knjizi Jela od ljekovitog bilja) ili mlijeko od Zitarica. Nakon 15 godi5nje prakse u prirodnoj prehrani usudim se reii da svako naSe uobidajeno jelo moZemo pripremiti na zdraviji naiin. U nasoj tradiciji pripremaju se premasna i preslana jela. Nebrojeno puta su me ljudi uvjeravali kako oni tro5e ulje, pa prema tome jelo ne moZe hiti premasno. To je jedna od na3ih zabluda. Nama je potrebno jako rrralo masno(e za probavu provitamina A. Malo koji dan prode, a da rre jedemo barem ne5to prZeno.Zato je dobro juhe i priloge raditi s vrIo malo ili potpuno bez ikakve masnoie, narodito ljeti. Neki ljudi dodaju sol u jelo, a da ga nisu ni okusili. Prevelika kolicina soli otupljuje osjetljivost na5ih osjetilnih bradavica na jeziku i sve vi5e soli (i drugih za(ina koje pretjerano koristimo) je potrebno da bisrno osjetili prisustvo zadina. To je vrlo Stetno. Na mnogim mojim pre-

ZelimVam dobar tek! YaiaZlata Nanii

davanjima prilikom degustacije, sve Sto je normalno slano, veiini ljudi se dini neslano. Toje stoga Sto se svakodnevno upotrebljava previSe soli. Ovo moZemo jednostavno ispraviti tako da svjesno smanjujemo sol u hrani i za nekoliko dana ie nam i jelo s manje soli biti ukusno. U ovoj bro5uri spominju se neki zadini koji kod nas nisu poznati i koje sam upoznala zahvaljujuii makrobiotici. Kako su sva jela u ovoj

knjiZici na5a domaia makrobiotika, s dodatkom vrlo malo tih >egzotidnih< za(ina dobivamo iz:uzetno ljekovita jela. U teZoj situaciji moZemo si pomoii i sa dva jako ljekovita napitka za koje dajem recepte u nastavku.
Sa Zeljom da vam ovi recepti budu podstrek za va5e vlastite kreacije srdadno Vas pozdravlj am

1/4 umeboshi Sljive razmuti se s dvije 2licc hladne vode da se kuzu dobro rastopi. Tome se doda joS 2Llice lrlndne vode i ulije u 1,5 dl vode koja kljuda. Mi.icsati dok ponovno ne uzavre, tada dodati 1 Zlidicu soja sosa tamari i nl laganoj vatri, uz mije5anje, prokuhati jo5 2-3 minute. Ostavite da sc rnalo ohladi i toplo pijte u malim gutljajima. Nnpomena: Djeci dajte laganiju (rjedu) "kuzu juhu", da im ne bude llrcjaki okus. Odrasli mogu uzimati ispodetka laganiji napitak, a kad sc naviknu na okus moZe se napraviti s vi3e kuzua, Sto je posebno tlrrhro za crijeva.

l/4

'Llidice umeboshi paste

ili

YaSaZlata

Nanii

Zagreb, 7 sijednja 2002.

Kotl akutnih stanja uzima se 2 puta dnevno (ujutro i uvede) dva do fri tluna. Preventivno se moZe uzimati jednom tjedno ili po Zelji i potrelri. Ako se ovi za(ini redovito koriste u jelima (otprilike. jednom tjetlno) vrlo rijetko ie vam trebati ovi napitci, jer iete svakodnevno jtcati svoj prirodni imunitet.

UME-SO-KUZJJ
Napitak za jaianje imuniteta.
Prva pomoi kad osjeiamo da nas podinje peckati grlo, da nas hvata

roTosov cAJ
()vaj prah od lotosovog korijena odlidnoje sredstvo za di5ienje sluzi iz organizma. Stoga se preporuduje kod upale sinusa, kaSlja, astme,
lrronhitisa...

viroza

ili

gripa

ili

kad se jednostavno ne osjeiamo najbolje, a ne

znamo Sto nam nedostaje.

Itriprema:
Sastojci: Kuzu - Skrob od korijena divlje loze (izgleda kao Stirka) Umeboshi pasta ili umeboshi Sljive (najljekovitije domaie ljekovito sredstvo) i protiv mudnina, probavnih smetnji, putne "groznice", glavobolje... Soja umak "Tamari". (moZe i Shoyu, ali tamari je ljekovitiji).
.lctlna dajna Lh(,ica lotosovog praha, na vrh noZa morske soli I dl Irlutlne vode, izmije5ati i staviti na vatru. Povremeno mijeSati i dim uz,ilvre iskljuditi. Ostaviti da se malo ohladi i piti mlako u malim gutl.iiriirna, jednom do dva puta dnevno,kroz dva do pet dana. ( )vc napitke sam bezbroj puta kuhala i uvijek su ljudima pomogli. Na nasim radionicama prirodne prehrane Ume-sho-kuzu serviramo umjesto crne kave, jer je mnogima to prvi susret s ovim korisnim ljekovilirn namirnicama.

i

Natin pripreme: Jedna hjna Llid,ica kuzua (malo zaobljena),
8

Xuhe i varlva
PREZGANAJUHA zoBENrH PAHULJICA

oD

Snstr{ci: I Sllica zobenih ili krupnik (dinkel) pahuljica I gllvica luka I lliCica sezamova ulja I tlica domaie >vegete<<

I litrl

vode

sjccklrri perSin, mladi luk ili liSie poriluka

Prlltrcma:
t,llrul.jicc poprZiti na suhoj tavi. Luk isjeckati na kockice i propijrati sa I 2lidicorn sezamova ulja, dodati domaiu "vegetu" i jo5 malo pirjati. l)rxlrrti pahuljice i I litru vode i kratko prokuhati. Zadiniti misom ili solirr. Nn kraju ubaciti sitno sjeckani per5in, mladi luk ili li5ie poriluka.

JUHA OD MATIUNARI(E (crne soie, le6e ili graha)
liusto.ici: I lllicc kuhane crne soje, graha I tlict tnaslinova ulja

ili leie
u

3 deSnja de5njaka I Llica domaie >)vegete<< 2 Llice limunova soka ili

I Lhca umeboshi

octa

I Llica perSinova

li5ia
zelenog povria

1 litra vode ili temeljca od kuhanja

Nn kraju dodati (prije serviranja) sitno sjeckani per5in ili mrkvino li$r'c. tl tanjur se u juhu nakapa nekoliko kapi limunova soka ili malo rrtttcbosi octa - dobije se odlidan okus, a moZe se dodati i sojino vrhnje (krrlrovtto) ili ga sami napravimo od svjeZeg tofua.

Priprema: desnjak zahttiti na ulju, dodati domaiu >>vegetu<< i kuhanu mahunarku. Lagano izmije5ati i kratko propirjati. Dodati vodu ili temeljac i dovesti do vrenja. Kratko prokuhati, dodati limun (a ako jo5 nije dovoljno slano moZe sa dodati umeboshi ocat). Kad dodajemo limunov sok a Zelimo jade slano moZemo joS dodati Zlicu soja umaka >>Shoyu<< i sasvim na kraju sitno sjeckani per5inov list.

UETNA JUHA OD KRASTAVACA
trrrrloJci: I kruslavac - veii rlvi.ic illice mladog luka rlviitr tlice kopra nul i lirttunov sok ili umebo5i ocat (ili jogurt!) I I tlicc zobenih pahuljica, per5inov list.

JUHA OD SLAlruTr(A
Sastojci: I Llica maslinova ulja 1 manji de5anj de5njaka,l Salica cijelog kuhanog slanutka 1 Salica miksanog ili zdrobljenog vilicom kuhanog slanutka 1 litra vode 1 mrkva, 2 Llice shoyu li5ie od 1 poriluka

Itrlprcma:
Zuburc pahuljice skuhati i ohladiti. Sve smiksati. MoZe se dodati kockicc sv.ie /,ih, ilijo5 bolje prirodno ukiseljenih krastavaca (ili poprZene kockice kruha) . Zna(i,juha se ne kuha, servira se hladna u vruie dane.

TJETNAJUHA OD TIKVICA
llnntr{ci:

Priprema: Maslinovo ulje zagrijati. ie5njak isjeckati i zalutitt. na vruiem ulju. Dodati mrkvu izrezant na polumjesece ili ostatak kuhanog povria, gnjedeni i cijeli kuhani slanutak, zaliti vodom. Dovesti do vrenja i kuhati 5 minuta. Listove poriluka izrezati na trakice 0,5 cm Sirine i ubaciti u juhu da prokuha 2-3 minute zajedno sa 2 Lhce sojina umaka shoyu. (umak dodati uz rubove i kuhati zajedno s porilukom 2-3 minute)
t2

I kg tikvica (najbolje su malo veie pati5on tikvice) I tlicc umeboshi ili jabudnog octa

I kiscla krastavca
soiirro

ili obidno vrhnje, kopar

Itrlprema: 'l'ikvicu skuhajte u veiim komadima s malo vode. Ako nije mlada ogulitc joj koru i odistite sjemenke. Ohladite i jo5 mlaku miksajte uz rlotlattk octa (i soli ako se koristi jabudni ocat).
13

Kisele krastavce sitno isjeckajte i dodajte juhi, koja treba biti krem, ali ne pregusta. U svaki tanjur dodajte Zlidicu tofu vrhnja i pospite sjeckanim koprom. Prije posluZivanja ovu juhu rashladite, ali da ne bude
ledena.

Itrlprema:
Krrkrrruz.rro bra5no poprZimo na suhoj ttrr ltrilctti kukuruz. Zalijemo s vodom

JUHA OD PROSA
Sastojci:

tavi dok ne poine fino mirisati ili temeljcem (postupno uz miIr.snnic), posolimo i pustimo da prokuha. Treba biti vrlo lagana krem lulrn u k<r.iu ubacimo kolutiie mrkve da se prokuhaju oko 5 minuta' Na krnirr sc cludaje zeleno lisnato povrie da otklopljeno prokuha samo 2
rrrirrutc.

I
I

Salica prosa

1 mrkva na

cvjetiie
>vegete<<

Nn krniu irtramo lijepu Zuto-zeleno-narandastu juhu. Po Zelji dodamo rrrrrlrr kopra, vlasca ili per5ina. Za ovujuhu moZemo koristiti i viSak vrxlc ktil kuhanja palente. U tom sludaju ne trebamo posebno prZiti
kukuruz,no braSno.

I Llica domaie
1

mala glavica luka poriluk 1 litra vode sol, jedna Zlica sjeckanog per5ina

JUHA ZAVF,CERU
tiurtr{ci: I llicn tilrnnog
sezamova ulja glnvicc luka na polumjesece 2 ,l lttrkvc koso na plo5ke peteljkc od mrkvina li5ia I tttlll glavica zelja fcrlttrt rnala glavica kelja I llicir talrinija 5ll g tolita l0 tplgcta od heljde i p5enice - iskidano lerltrn 2lica rnisa ,clcrto od lnrkve I list kllc-a (ra5tike), malo soli I litrn vodo

Priprema:
Polumjesece luka i kolutiie bijelog dijela poriluka pirjajte u malo vode, dodajte >vegetu<<, oprano proso i zalljte vodom. Kuhajte 20 minuta i ubacite cvjetiie mrkve da se i oni skuhaju i sasvim na kraju rezance zelenog dijela poriluka. Po potrebi na kraju malo posolite i u svaki tanjur ubacite prstohvat sjeckanog per5inova 1i5ia. Zimi moLete povrie pirjati na 2 Llice tamnog sezamova ulja i napraviti gustu juhu (varivo), dok ljeti kuhamo rjedu i laganiju juhu.

KUKURUZNA JUHA S POVRCEM
Sastojci: 3 Zlice kukuruznog bra5na pola Salice kolutiia mrkve detvrt Salice sjeckanog liSia poriluka ili kelja sol, voda ili temeljac od povria
t4

zaliti vodom. Dodati narezano zelje, kelj, tnlrirri i .joS rnalo prokuhati. Ubaciti iskidane Spagete i nakon 5 minul5

Itrl;lrcma: t'rvrr 4 sustojka propirjati

i

ta dodati na kockice narezani svjeZi tofu, list kalea (ra5tike) tzrezanna trakice. Miso razmutiti s juhom i dodati na kraju. Vrhove mrkvina

liSia isjeckati (kao perSinovo) i dodati u tanjur prilikom serviranja.

MAI\I-ESTRA
Sastojci:
1 Salica suhog graha (prethodno namoditi)

l'rl;trr,rrur: (hrrlr rrnnrodirno preko noii i skuhamo u ekspres loncu uz dodatak lorrrltu nlgc ili sam grah. t I poschrro j llosudi na malo ulja pirjamo luk i povrie - mrkvu, pastrrtfnh. perSin (korijen), luk, de5njak i kad sve malo omek5a zalijemo lu;rlotrr vodurn, dodamo jedmenu ka5u, lovorov list, pire od rajdice, ntnkr rkrrntdc >vegete<< i kuhamo dok sve ne omekSa. Pri kraju jelu rtxlnrrro pri.ic skuhdni grah, sve pomijesamo i po Zelji dodamo razne ,nr'irre (rrpr. kosani per5in, dili...)

1,5 Salica krumpira na kockice 1 Salica kuhane riZe 1 veia rajdica oguljena na kockice ili malo pirea list celera, sol, papar, maslinovo ulje i voda 1 kombu alga od 4 cm

GRAH SA ZETJIEM ILI REPOM (GRAZELJE I GRAREPA)
llnrlo,lcl: 0,1 kg grlha I lrnkn kornbu alge (oko 8 cm) I tttrkvl, I mali pastrnjak, 1 mali per5in (ili 3 Zlice domaie (l,l kg kisclog zelja ili repe I pllvica luka rnf ini 1xr lelji: lovor, metvica, de5njak Prlprcrrra:
skuhamo u ekspres loncu uz dodatak Ittttrlrrr llge, mrkve, pastrnjaka, perSina, lovora, metvice, desnjaka i Ittkn. Ako nemamo povrie moZemo skuhati sam grah i pri zgotavllnrrjrr jcla dodati jednu do tri Zlice domaie >>vegete<<. Pri tom oprezno tlrxlrrvrrli sol. Posebno skuhati zeljellirepu i na kraju pomijeSati sa kuItutrirrr grahom, te sve zajedno malo prokuhati. Ako 2clirno da jelo bude gu5ie moZemo dodati Saku zobenih pahuljiln ili rirzrnutiti 2 Llice gustina, aru praha ili kuzua s malo hladne vode I tttrrijr,:Sati u varivo, te prokuhati 5-10 minuta. llr /rlii nroZe se dodati crvena paprika.

Priprema:
Grah se skuha na pola i doda mu se krumpir (za zguSnjavanje) i rajdica. Kad je kuhano doda se kuhana riZa, list celera i papar. Ulje dode sasvim na kraju cca I Llica.

>>vegete<<)

GRAH SJECMENOM KASOM (RreET rl,r GRAKASA)
Sastojci: 2 Salice graha 1 mrkva, 1 mali per5in, malo pastrnjaka 1 glavica luka,2-3 de5nja de5njaka lovorov list 2-3 Llice pirea od rajdice malo domaie >>vegete<<
1 Salica namodene jedmene ka5e

(ltnlt rrlrnodimo preko noii

i

16

,puc;nve'

h.

t7

Glavna jela

MUSAKA S IilSELIM ZELJEtrd
ilurft{ci:
.l glnt,icr: crvcnog luka I hg lt'zrrnog kiselog zelja

J tlicc sr:zarnova ulja ll,1 kg scillrra special (juneii odrezak) llX)
p.

tlirrrl.jcnog tofua.

flrl;lrt tttu:

SEKELI GULAS
Sastojci: 300 g seitana 1 kg rezanog kiselog zelja 2 glavice crvenog luka 2 Llice domaie >>vegete<< I Lhca tahinija uLje za pri.enje seitana 1 dl temeljca od povria ili vode

Nrr rrlf rr propirjamo sitno sjeckani luk i dodamo kiselo zeljei na lagattni vntri pirjamo oko 30 minuta. Ako je zelje jako kiselo ostaviti ga l{l lnk rrrirruta u hladnoj vodi prije pirjanja. Ocijediti i staviti pirjari. Vnllrrstirlnu posudu ili dublju tepsiju namazati uljem i sloZiti redzelja, ttn rtic;lir na komadiie izrezani seitan special, drugi red zelja, po vrhu ttrrrilrirti tlirnljeni tofu, malo poprskati uljem i zape(i 30 minuta na tempunlrrri llt0"C. Odlidno je uz domaie mlince od integralnog bra5na. ( lvnko grirjano kiselo zelje odlidan je prilog uz palentu (kukuruzne lgnrrcc), l rnoZe biti prilog ili salata u bilo kojoj zimskoj kombinaciji.

Priprema: Seitan isprZimo za naravni odrezak. Na tamnom sezamovu ulj propirjamo dvije glavice sjeckanog crvenog luka, dodamo >>vegetu<<, tahini (nije obavezno), temeljac od povria ili vode i nap vimo srednje gusti umak. Pedeni seitan izrei'emo u komadiie 2x2 c i ubacimo u taj umak. Kiselo zelje posebno samo skuhamo i prelij mo ovim umakom. Pustimo da sve zajedno malo prokuha. sekeli gulas serviramo s kukuruznim Lgancima ili uz kuhanu Litari

Mr"rsAKA OD UESTENTIIE r POVRCA
Htnkr.ici:

(l,f hg irrtcgralne tjestenine I gluvicl luka
J tttt l*ve ;rrln kg rnladih mahuna J cesrril CcSnjaka tttrrlo ttrrnbira u prahu
.r

i/ili tikvica

I
r8

rlit'e rliec

ul.ja so.ja umaka

llrorskir sol
T9

Priprema: U dvije litre kipuie, umjereno slane vode dodajte 1 Zlicu ulja i uspite pola kg integralne tjestenine. Lagano promije5ajte, poklopite i doveOit" Oo vrenja. Smanjite plamen i kuhajte oko 15 do 20 minuta. Ocijedite i ostavite da se hladi. Na 2 Zlice ulja pirjajte I glavicu sjeckanog luka i 2 usitnjena desnjaka, dodajte naribanu mrkvu i mlade mahune (i/ili tikvice). Dolijte malo vode, dodaj te 2 Llice soja umaka, dumbira i soli. Pirjajte dok povrie omekSa napola. Medu povrie mozete naribati dimljenog tofua ili nasjeckati seitan >>Sunke<<. U tom sludaju oprezno solite' U nauljeni lim uspite pola tjestenine. Preko nje rasporedite povrie i opet stavite ostatak tjestenine. MoZete ovo raditi i u vise izmjenidnih slojeva. Po tjestenini prelijte tofu preljev, ukrasite >cvjetiiima< ajvara i zapecite oko 30 minuta na 200"C. Preljev treba ostati svijetao, a
ajvar takoder ne smije zagorjeti.

SARMA
l{nrlr{cl: I glnvicn kiselog zelja (l,t hg sv.jcileg seitana J trrlicc kuhane Litance

iL.a, jedmena ka5a, ili kombinacija, rxllit'rrrr .ic kombinactja 2/3 iLe i I/3 kukurzne kaSe) (l,t lnlicu heljde ili prosa (nekuhanog)
(smeda

llX) g tlirrrl.ienog seitana ili tofua llXl g tklrraie >vegete<< ili I ttrrkvc, I per5in,l mali celer, 1 mali pastrnjak 2 glnvicc luka, 2-3 deSnja de5njaka l/4 rlicicc dumbira u prahu I lllt'n braSna 850 (umjesto jajeta u nadjev za sarmu) I lliec itru praha ili gustina J I rlicc soja umaka, morska sol. ulje zaprLenje seitana

Preljev:
200 g tofua pola Salice kuhane smede riZe voda ili sojino mlijeko umeboshi ili jabudni ocat morska sol Tofu izmrvite u mikser, dodajte riZu, malo vode ili mlijeka i ume octa. Gustoia treba biti kao vrhnje, a okus lagano kiselkast'

Itrlprtrnn:
Orlreskc scitana marinirane u soja umaku, uvaljamo u braSno 850 i kratko poprlimo da malo porumene (kao za naravni odrezak). Sitno llt rrnsicckarno ili sameljemo i dodamo dimljenog seitana ili tofua. U nlgtrvrrrljuiu posudu stavimo kuhanu Litarrcu, domaiu >>vegetu< ili ranrlievcno povrie, dodamo prZeni i dimljeni usitnjeni seitan, nekuharrrr hcljdu ili proso i malo dumbira. Umjesto jaja dodamo malo braIttr tl50 da sve poveZe i sve dobro izmije5amo. Tim nadjevom punifftrr lislovc zelja i kuhamo u posudi s vodom i malo umaka od soje. Ktrlrn sc kratko, jer su sve namirnice skuhane. Za umak se u posebflof grosucli prokuha voda i soja umak, doda se razmuieni kuzu, aru prnlr ili gustin. To se kratko prokuha i prelije preko sarme. Malo se ltrrxh rrrn ci.jcla posuda da se umak umijeSa medu safinu. Itr potrchi se dodaje soli ili jo5 umaka od soje. Nn;xrttcna: TeSko bolesne osobe neka ne prZe seitan, nego samo kuhnrri snruljcti ili nasjeckati u nadjev, a isto tako neka izostave dimljene rnrtoikc ili dodaju vrlo malo dimljenog tofua.

20

2l

SARMICE U LISCU VINOVE.LOZF.
Sastojci: 12 mladih listova vinove loze (neprskanih) 2 Salice kuhane kukuruzne ka5e 0,5 Salice prosa (nekuhanog) 2 Llice domaie >vegete<< 1 glavica luka 300 g seitana 2 Zlice braSna 850 (umjesto jaja) dumbir u prahu 2 Zlice soja umaka tamari 7 Llidica kuzua ili gustina lovor list

2 Llice domaie >>vegete<< malo dumbira 2 Llice bra5na 850 (da malo >>poveZe< umjesto jaja) soli po potrebi (pazite, >>vegeta<< i dimljeno su slani)

Priprema:
Paprikama izvadite sjemenke i kratko ih prokuhajte u kipuioj vodi. Kad se ohlade punite ih nadjevom koji ste napravili dobro izmije5av5i sve gornje sastojke. Paprike sloZite u posudu debljeg dna, zalijte ih sokom od rajiice i vodom i kuhajte 20 minuta. Pred kraj dodajte soja umaka ili jo5 malo soli da umak bude ukusniji. Ovako punjene paprike moZete zapeii i u peinici. U tom sludaju ih prelijte malo guSiim umakom ili sokom od rajdice.

Priprema: LiSie kratko spustiti u kipuiu vodu i odmah izvaditi u hladnu. Napraviti nadjev od svih sastojaka. Seitan sarnljeti ili isjeckati i sve dobro izmijestiti. Puniti sarmice, uliti vode da prekrijc sarme, ubaciti list lovora i kuhati pola sata. Na kraju dodati 2 Llice tarnarija, I Zliiicu u hladnoj vodi razmuienog kuzua i sve lagano prodrrnavati da se umak ravnomjerno skuha i rasporedi.

PAPRIKA PUNJENA ZITARICAMA

(u umaku od graha)
Sastojci:
12 srednje velikih babura 2 Salice kuhanog prosa ili riZe

PAPRIKA PUNJENA GRAHOM

(u umaku od rajcice)

Sastojci: 10 srednje velikih babura 2 Salice kuhanog graha 0,5 Salice kuhane jedmene kaSe ili smede riZe 0,5 Salice sjeckane seitan >>Sunke<< 0,5 Salice ribanog tofua dimljenog
22

I Salica pri.enog sjeckanog seitana 0,5 Salice ribanog tofua dimljenog 2 Lhce domaie >vegete<<, malo dumbira 2 Llice bra5na 850 (da malo >>poveZe< umjesto jaja) soli po potrebi (pazite, >>vegeta<< i dimljeno su slani) 2 Salice kuhanog pasiranog graha za umak
Priprema:
Paprikama izvadite sjemenka i kratko ih obarite u kipuioj vodi. Kad se ohlade punite ih nadjevom koji ste napravili dobro izmije5avSi sve gornje sastojke, osim pasiranog graha.
23

Paprike sloZite u posudu debljeg dna, zalijte ih umakom od pasiranog graha i vode i kuhajte pola sara. pred kraj dodajte soja umaka ili joS

malo soli da umak bude ukusniji. ovako punjene paprike moLete zapeii i u peinici. prelijte malo gu5iim umakom od graha.

2-3 Zlice senfa 100 g dimljenog seitana ulje za prLenje.

ili

tofua

u

tom sluiaju ih

tlumbir, lovor, majdina duSica, origano, morska sol

Umak od graha
Zlica tamnog sezamova ulja 0,5 Salice nasjeckanog luka

I

2 desma deSnjaka 2 Salice pasiranog ili miksano g graha 2 Llice domaie >>vegete<< 2 Zlice soja umaka na vrh noZa dumbira u prahu ili I Zlidica svjeZeg ribanog dumbira temeljac od povria ili voda Na tamnom sezamovu ulju poprZiti prethodno izmiksani luk i desnjak, dodati >vegetu<< i pasirani grah, vode ili temeljca da bude gusta krem juha i pustiti da prokuha 5 minuta. uz rub dodati soja umak prodrmati i preliti preko punjenih paprika. Kuhati ili peii zajedno s paprikama.oko pola sata.

Priprema: l.opticu glutena (seitana) od 2 kg bra5na 850 >Spikati< s trokutiiima iesnjaka i dimljenog tofua ili seitana, premazati senfom i marinirati u umaku od Soju, tamaria, ume octa, malo dumbira. Neka stoji u marinadi najmanj e 2 do 4 sata. Na zagrijanom plitkom ulju zapedemo tu glutensku loptu da porumeni sa svih strana, iztelemo na plo5ke debljine pola cm i dodamo u umak od povria. Umak od povria: Na malo ulja isprZimo nasjeckani luk i dodamo na plo5ke izrezanu mrkvu, perSin, celer, pastrnjak i sve zajedno malo propirjamo. Dodamo na kri5ke isjedene jabuke, nekoliko namodenih suhih Sljiva i 2-3 smokve i zadine po Zelji.. Dodamo jo5 malo vode i pustimo da sve skupa kuha oko pola sata. Malo ohladimo i izmiksamo. Vratimo natrag u delidnu posudu, dodamo umaka od mariniranja i temeljca od povria ili vode da dobijemo srednje gusti umak. MoZe se dodati 2-3 Llice pirea od rajdice ili pindura u kojemu ima i rajdice. U tako pripremljeni umak sloZimo zape1ene odreske i pustimo da se krdkaju desetak minuta. Povremeno protresamo posudu sa pa5ticadom. Serviramo uz njoke od bundeve ili od heljdina bra5na.

PASTICADA OD SEITANA
Sastojci:
0,75 kg seitana kuhanog sa zadinima u ropti (ili dvije manje loptice) 200 g mrkve 100 g per5ina, 50 g pastrnjaka, 50 g celera 2 glavice luka, 5 de5nja de5njaka 1-2 kisele jabuke, 3 suhe smokve, 5 suhih Sljiva 2-3 Llice umeboshi octa (ili jabudnog)

0,5-1 dl soja umaka >shoyu<<
24
25

SIII'IAN A
Snrlo.fcl:
l(X) Fr
se

tA WILD

SEITAN SA SA}TPINJONIMA
Sastojci: 250 g mljevenog ili sitno sjeckanog seitana 50 g seitan Sunke 250 g Sampinjona I Llrca domaie "Vegete" 0,5 Salice sojina mlijeka rnalo origana 2 Llice tamnog sezamova ulja I Llrca zgu5njivada

itirrrir

0,5 dl ul.ia za prZenje 3 llice braSna T 850 3 glavice luka I Llica domaie >>vegete<< 2 Llice tamnog sezamova ulja I Llica ribanog hrena 50 gr dimljenog tofua 2 dl marinade

Priprema:

Marinada:
Zlica senfa Llica umeboshi octa 1 dl soja umaka malo dZumbira u prahu Po Zelji se moZe dodati i crvena paprika
1

Na sezamovu ulju kratko pirjamo Sampinjone, dodamo domaiu

>>vege-

I

tu<, mljeveni seitan i seitan >Sunku<< ili dimljeni tofu nariban na tezance. Zallje se sojinim mlijekom (ili temeljcem od povria), malo prokuha i doda u hladnoj vodi razmuieni zgusnjivat,izadini. JoS se kuha lagano 5 minuta. Odlidan je preljev za tjesteninu ili kuhane Litatice.

Priprema:
Seitan se nareZe na odreske 0,5 cm debljine i ostavi u marinadi tijekom noii. Izvadi se iz marinade, malo ocijedi i uvalja u bra5no T-850, te kratko isprZi na vruiem ulju. Pedeni odresci se vade na papirnatu salvetu, da upije ulje. Na sezamovu ulju se propirja luk i >vegeta<, doda se marinade i nariba dimljeni tofu, te naribani hren. Umak treba biti srednje gust i po potrebi moZemo ga zgusnuti Skrobnom vodom od ispiranja seitana ili nekim od zguSnjivada. U pripremljeni umak rasporedimo pedene odreske seitana i pustimo desetak minuta da lagano krdka. Povremeno protresamo posudu. Za vi(e umaka ("safta") moZe se dodati vi5e tekuiine (marinade ili

"JruNECr" ODRESCT
Sastojci: 1 kg bra5na 85o 0,5 I mlake vode 1 dl ulja za prLenje 3 Llice soja umaka "tamari"
voda 2 Lhce zgu5njivada

vode) i zgusnuti s gustinom, kuzuom ili aru prahom. Servira se uz okruglice od kruha, palentu, heljdine Lgance ili kuhanu Litaricu.
26

Priprema: od brasna i mlake vode zamijesi se glatko tijesto (tvrdoie kao usna resica) i ostavi preliveno toplom vodom oko pola sata da gluten
21

nabubri. Nakon 30 minuta podinje se lagano mijesiti u toj vodi, dime se odvaja Skrob i voda pobijeli. Kad je zasi(ena odlijemo je preko cjedila u neku posudu i dodamo drugu vodu, ovaj puta hladnu. Sljedeia voda je opet topla i tako to mijesimo u vodi 7-8 puta dok nam voda ne ostane gotovo bistra, a u rukama imamo lopticu glutena koja se rasteze kao guma. Ostavimo je kratko u mlakoj vodi i na pladnju izrelemo u komadiie koje rastegnemo i spustimo na vruie ulje. Prilikom pedenja napuhnu se kao krafne. Pedene odreske stavljamo kuhati 20 minuta u smjesu vode, shoyu i tamarija (do visine odrezaka). Po potrebi svaki red odrezaka malo posolimo prije kuhanja. U nedostatku soja umaka moZe se skuhati temeljac od raznih zadina i povria. Odresci mogu tjedan dana i viSe biti u tom umaku u hladnjaku i po potrebi ih podgrijemo ili dodamo u umak kakav smo radili za sarmu.

ZIMSKI POVRTNI SLOZNNEC
Sastojci: 2 srednje velika krumpira 1 srednje veliki pastrnjak 200 g bude 30 g sezamova maslaca ili bio-margarina I Llica bra5na 1,5 Salica mlijeka od soje ili zobi 0,5 Llidice muSkatnog ora5diia sol i svjeZe mljeveni dumbir ili papar PrLene kruSne mrvice 1 Salica (80 g) kruSnih mrvica 100 g prZenih indijskih ora5iiia ili kikirikija, krupno narezanih 2 Lhce lulja

ZAGREBACI(I >ODREZAK<
(Smotuljci od seitana)
Sastojci: 8 tankih (5 mm) duguljastih odrezaka svjeZe marinirana seitana 8 >Snitica<< dimljenog tofua (debljina 1 do 2 mm) 8 >Snitica<< seitan >>Sunke<< (debljine 1 mm) 1 Zlica senfa pivsko tijesto ulje za pohanje 0,5 Salice bra5na 850 250 g kruSnih mrvica, 16 dadkalica

Priprema:
Ogulite krumpir, pastrnjak i budu, nareLite budu na komadiie zalogaja, a krumpir i pastrnjak na manje komadiie. Kuhajte povrie u velikoj posudi 8 minuta ili dok ne omeksa. Ocijedite i zatim skuhano povrie sloZite u veliku duboku vaffostalnu posudu. Rastopite u tavi maslac na laganoj vatri. Dodajte braSno i neprestano mije5ajte 1 minutu. Maknite s vaffe i pomalo umije5ajte mlijeko. Vratite tavu na vaffu, neprestano mijesajte dok se umak ne zgusne, ostavite da vrije jos 1 minutu. Dodajte muSkatni orasdii, sol i papar. Prelijte umakom povrie. Zagrijte pednicu na 1SffC. IzmijeSajte krusne mrvice i indijske orasiiie i pospite povrie. Prekrijte mrvice listiiima maslaca. Pecite 30 minuta ili dok se sloZenac zapede. Po Zelji ukrasite salatom i potodarkom.

Priprema:

i

Svaki odrezak malo namaZite senfom, stavite na njega listii(e) tofua seitana, zavijte u rolicu (smotuljak) i udvrstite s dvije dadkalice. Svaki smotuljak uvaljajte u braSno, zamodite u pivsko tijesto - sa str. 37 (umjesto jaja), pa u mrvice i pohajte u vruiem ulju.
29

28

SLAVONSKI GULAS
(s

Priprema:
PrZite nasjeckani luk dok ne omekSa. Dodajte nasjeckane tikvice, narezane Sampinjone ili gljive i nasjeckanu crvenu papriku. Dodajte rajdice i malo voinog octa. Pirjajte poklopljeno na srednje jakoj vatri 10 minuta ili dok povrie ne omekSa. Otklopite i pirjajte jo5 5 minuta, ili dok se jelo ne zgusne. Zaiinite i posluZite s desteninom ili riZom. Varijacija: IzmjeSajte pirjano povrie sa 2 Salice (350 gr) kuhane tjestenine i stavite u posudu za pe(,enje. Pospite naribanim sirom ili tofuom. Pecite u zagrijanoj peinici na 210"C 10 minuta ili dok korica ne porumeni.

Tontikine radionice)

Sastojci: 300 g seitana mariniranog u shoju i crvenoj paprici 200 g tempeha mariniranog u shoju i senfu 200 g tofua - mariniranog u jedmenom i sojinom misu U marinadi stoji 2 dana. 2 ve(e glavice luka u kockicama 1 veia mrkva sitno naribana I korijen per5ina I desan ie5njaka I-2 svjeLe paprike zelene 0,5 ljutog feferona, 2-3lista lovora mu5katni oraSdii, sezamovo ulje tamno 0,5 Salice jabudnog octa, sol i papar

Priprema: Luk pirjamo na tamnom sezamovom. ulju, doda se ribana mrkva, per5in, propirja i zalije vodom, doda se poprZeni tempeh da se prokuha 10 minuta, zatirn se dodaju prZeni seitan i tofu. Na kraju se ostavi da joS prokuha oko 10 min s octom, feferonom, lovorom - ora5dii, sol i papar dodu na kraju.

GULAS OD POVRCA r GLIVA
Sastojci: 2 glavice luka, 2 Zlice ulja 2 tikvice 100 g Sampinjona ili Sumskih gljiva 1 crvena paprika 400 g usitnjenih rajdica 2 Llice jabudnog octa
30
31

trrilozi
ZELENI RIZOTO
Sastojci: I vezica mrkvina li5ia 2 Llice maslinova ulja I glavica luka 2 Salice kuhane smede riZe 2 Llice domaie >>vegete<<, sol

0,5 Salice itegralnog p5enidnog bra5na 0,5 Zlidice soli vode ili sojina mlijeka po potrebi

Priprema:
Zamljeste tijesto i oblikujte kobasicu, izreLite i kuhajte u kipuioj slanoj vodi uz dodatak Zlice ulja. MoZete napraviti mek5e tjesto, pa Zlicom rczati Llitnjake i spu5ati u kipuiu, slanu, pouljenu vodu.

NJOKI OD HELJDINA BRASNA
Sastojci: 1 Salica heljdina bra5na 1 Salica integralnog bra5na pola Salice bra5na 850 1 litra vruie vode malo soli

Priprema:
lagano promije5amo i pirjamo oko 5 minuta. Mlado li5ie organski uzgojene mrkve obarimo 2 minute u kipuioj vodi. Odmah ga izvadimo u hladnu vodu (da ostane zeleno), isjeckamo i dodamo riZi. Lagano umije5amo medu riZu i po potrebi jo5 malo posolimo. Za gurmanski okus moZe se naribati dimljeni tofu ili na listiie nasjeckana seitan >>Sunka<<. Umjesto mrkvina liSia moZe se uzeti mlada blitva ili liSie poriluka.
Na maslinovom ulju poprZimo crveni luk, dodamo domaiu
>>vegetu<<

i rill,

Priprema: Zakipiti vodu i usuti mjeSavinu bra5na, pa ostaviti 5 minuta da krdka, odliti dio vode i mijeSati uz postupno vraianje odlivene vode. ivrsto izmijeSati, izvaditi na pobra5njenu dasku, oblikovati kobasu izrezati njoke i ubaciti u kipuiu slanu vodu da joS prokuhaju 10 minuta. Na isti nadin se mogu raditi njoki od jedmenog, zobenog ili dinkel bra5na.

NJOKI OD BUCE
Sastojci: 1 Salica pire od bude
1 Salica bra5na 850 1 Salica zobenih pahuljica
32

ZGANCI OD JECMENOG BRASNA
Sastojci: 1 I vode 1 Salica jedmenog bra5na 0,5 Zlidice morske soli
-1

-t

Priprema: Zakipitr 1 litru vode s malo soli. Unutra usipati 1 Salicu prosijanog cjelovitog jedmenog brasna. Loptu probusiti kuhadom da voda ude u sredinu, poklopiti i ostaviti da kuha pola sata. Odliti vi$ak vode i
mijeSati Zganceuz postupno dodavanje odlivene vode da ne bude grudica. MoZebitni visak vode moZemo iskoristiti za juhu. lgance moLemo zadiniti prZenim sezamom, samljevenim prZenim sjemenkama suncokreta

Priprema:

U kipuiu slanu vodu usipati odjednom kukuruzno bra5no, dr$kont kuhade napraviti rupicu u sredini >lopte<< od brasna, poklopiti i ostuviti kratko da dobro provrije. smanjiti vatru i kuhati jos 25 minuta. U drugu posudu odliti dio tekuiine i podeti mijesati uz postupno doclavanje odlivene vode. Kad smo dobili srednje gustu palentu viSe ne dodajemo vodu. Ostavimo da se ohladi. Izvadimo na dasku i reZemo plo5ke debljine jednog centimetra, koje prZimo na vruiem ulju. Hrustavce moZemo raditi i od ostatka palente od nekog ranijeg obroka, Odlidni su uz kiselo zelje, sarmu, musaku od kiselog zelja ili za vederu uzhj ili neku laganu juhu.

ili

bude, vrhnjem od tofua.

ili obidnim kiselim vrhnjem.

LIEKI
Sastojci: 2 Salice kukuruzne krupice I Llica tamnog sezamova ulja 100 g dimljenog seitana 100 g svjeZeg tofua 6 Salica vode, sol

ZCA.NCT

HETJDINA KASA sA suHrM survAMA
Sastojci:
1 Salica heljde

Priprema: Krupicu poprZiti na suhoj tavi i ukuhati u kipuiu slanu vodu. Kuhati 30 minuta uz stalno mijesanje ili u lopti s probusenom rupicom (kao
jedmeni Lganci). Na tamnom sezamovu ulju poprZiti kockice dimljenog seitana, izmrviti svjeZi tofu i s tim pomijeSati malo ohladene i'gance.

2 Salice vode I Llica sezam. ulja 3 de5nja ieSnjaka 1 Llica domaie >>vegete<< 20 suhih Sljiva bez ko5tica opranih prstohvatom soli.

i

namodenih u 2 Salice vode sa

HRUSTAVCI OD PALENTE
Sastojci: 1 I kipuie vode pola litre integralnog kukuruznog braSna malo soli
34

Priprema: Na ulju zaL:utrti nasjeckani de5njak, dodati opranu i procijedenu heljdu i kratko propirjati, dodati Sljive i 2 Salice vode od namakanja Sljiva, 1 Zlicu domaie >>vegete<<, suhe Sljive i ostaviti da kuha 25-30 minuta. Na kraju dodati nasjeckani list per5ina.Ovo jelo moZe biti glavno u kombinaciji sa pirjanim povriem i salatom, a moie se koristiti i kao nadjev za punjenje bundeve. Ako je nadjev za bundevu treba kad je gotovo joS dodati dvije Zlice jedmenog bra5na i time puniti bundevu.
35

DOMAEI MLINCI
Sastojci: 60 dag cjelovitog p5enidnog braSn 4O dag bra5na 850 malo soli i voda

Priprema: Luk odistite, izreLite na kolutove debljine 3 mm. Razdvojite svaki kolutii posebno, posolite i uvaljajte u bra5no 850, pa u pivsko tijesto i prlite u vruiem dubokom ulju dok ne porumene. Vadite na salvetu da upije vi5ak masnoie i drZite na toplom mjestu. Servirajte sa salatom od ukiseljenog daikona ili didoke. Pivsko tjesto: Napravite smjesu od jedne Salice finog integralnog p5enidnog bra5na, jedne Salice bra5na 850, malo soli, jednog decilitra piva ili mineralne vode te dodajte toliko vode da dobijete smjesu kao za paladinke i ostavite pola sata na hladnom mjestu.

Priprema: Zamijesiti glatko tijesto srednje tvrdoie koje se dade razvaljati na pobraSnjenoj dasci na otprilike 1 mm debljine. Mlinac reZemo u trake ili kvadrate velidine I5x20 (veie ili manje) i pedemo na Stednjaku na drva. Nakon pedenja ostavimo ih na zraku da se dobro osuse. Tako pedeni i osu5eni mlinci mogu trajati mjesecima, spremljeni u plastidne vreiice s rupicama za zrakili u platnene vreiice, objeSeni na zradnom
suhom mjestu.

>RIBICE( OD MRI(VINA TISEA
Sastojci: mlado li5ie mrkve
bra5no 850

Priprema mlinaca: Zakipimo umjereno slanu vodu i dodamo 1 zlicu ulja. u kipuiu vodu uspemo mlince iskidane u komadiie velidine pola dlana i prokuhamo
nekoliko minuta (zavisno od debljine mlinaca). Tako omeksale mlince ocijedimo i ubacimo u tavu u kojoj smo prokuhali malo tamarija i vode. Da ne bude presuho dodamo jos malo vode od kuhanih mlinaca, poklopimo i pustimo da se propirja jos 10-tak minuta. Ovakvi mlinci odlidan su dodatak jelima od kiselog zelja, taznim gulasima i pedenom seitanu ("natur Snicla").

pivsko tijesto ulje za prZenje morska sol

)LIGNJE( OD LUKA
Sastojci: 3 srednje velike glavice luka 1 Salica bra5na 850, malo soli pivsko tijesto za pohanje, lulje za prZenje
36

Priprema: Mlado li5ie mrkve operite i osu5ite. Napravite pivsko tijesto kao za >lignje< od luka i ostavite da odstoji na hladnom. LiSiu ostavite kratku peteljku za koju Cete ga hvatati prilikom valjanja u braSno, pa u pivsko tijesto. Prlite u vruiem dubokom ulju da budu hrustave i vadite na salvetu da upije viSak masnoie. Ovo jelo jako rado jedu i djeca i zato ih ie5ie ljeti obradujte ovom delikatesom.

-)t

SAVIJAEA I(UHANA
Tijesto:
1 Salica bra5na 850 1 Salica integralnog bra5na

nu posudu ili tepsiju sloZiti red destenine, red povria, pa opet prekriti tjesteninom. i preliti tofu preljevom. Zape(i u peinici 30 minuta na temperaturi 180'C. MoZe se ukrasiti ajvarom i sve zajedno zape6i. Tofu preljev: U mikser staviti kuhanu Zitaricu, izmrviti svjeZi tofu, dodati umeboshi ocat ili limunov sok, malo vode ili sojina mlijeka i

6 Zlica ulja 1 Salica vode
Sve zamijesiti

izmiksati u smjesu koja se moZe preliti preko tjestenine.

i

razvaljati na 0,5 cm debljine.

Nadjev Pirjati luk na malo ulja, posebno poprZiti mrvice na ulju, naribati dimljeni tofu i sve izmijesati. Staviti nadjev narazvaljano tijesto, zaviti, zamotati u vlaLnukrpu i kuhati u kipuioj slanoj vodi 30 minuta'

PUNJENT CVJETOV r TIKV rCA
Sastojci: 0,5 Salice svjeZeg tofua 1/4 Salice dimljenog tofua 2Llice svjeZe nasjeckanog vlasca 12 cvjetova tikvica 40 g bra5na 850 Lijevano tijesto za paladinke
1 Salica (125 g) bra5na 850

z!*F;eENA TJESTENTNA
Sastojci: 0,5 kg integralne tjestenine 2litre vode sol ilZlicaulja 0,5 kg mahuna svjeZih ili 1 staklenka steriliziranih 2 Llice tamnog sezamova ulja 1 glavica luka 2 Llice domaie >>vegete<< I Llica soja umaka 50 gr dimljenog tofua 200 g svjeZeg tofua 0,5 Salice kuhane Litaice 1 Salica sjeckanog luka, 2 Zlice umeboshi octa

I dl piva, uljezaprlenje 0,5 Salice (125 ml) ledene vode
Umak od rajdice

I Llica maslinova
1

ulja

mali luk sitno nasjeckan

1 deSanj deSnjaka zgnjeden

425 g usitnjene rajdice 0,5 Zlidice suhog origana

Priprema:
IzmijeSajte u maloj zdjeli obje vrste tofua s vlascem.

Priprema:

Tjesteninu skuhati u kipuioj slanoj vodi da ostane malo tvrda. Na ulju propirjati luk, mahune, >>vegetu<< i dimljeni tofu' U nauljenu vaffostal38

PaZljivo otvorite cvjetove tikvica, uklonite praSnike i Zlicom ih napunite smjesom sireva. Zatvorite cvjetove i zavrnite vrhove da smjesa ne ispadne. Lagano pospite bra5nom i otresite viSak.
39

Lijevano tijesto: bra5no stavite u srednje veliku zdjelu, udubite u sredini. Dodajte soli, pivo i polako ulijevajte vodu i mijeSajte dok ne nestanu grudice.

PIRE OD CICOKE
Sastojci: I kg odi5iene didoke (topinambura)
2 de5nja deSnjaka

Zagrijte uljo u dubokoj tavi da bude umjereno vruie. Hvataljkama uronite svaki cvijet u tijesto i zaronite u ulje. PrZite cvjetove dok ne postanu Zuti i ocijedite ih na papirnatim ubrusima. PosluZite odmah s
umakom od rajdica. Umak od rajdica: zagrtjte ulje u maloj posudi i dodajte luk. PrZite luk na srednje jakoj vatri oko 3 minute, dok ne omek5a. Dodajte de5njak i pirjajte jo5 jednu minutu. Dodajte rajdice i origano i promije5ajte. Kad smjesa zavrlje, smanjite vatru i ostavite da lagano kuha jo5 10 minuta. PosluZite vrude. Napomena: Uberite muSke cvjetove tikvica koji na sebi nemaju zametak ploda, a i veii su, pa ie u njih stati vi5e nadjeva.

30 g tahinija 2 llice maslinova ulja crvena paprika ili ajvar

Priprema:
Stavite oguljene didoke i narezani deSnjak u posudu, prelijte hladnom vodom i ostavite da zakipi. Kuhajte dok didoke ne omekSaju. Usitnite sve mikserom sa dodatkom sezamova ili obidnog maslaca dok ne nastane glatka ka5a. Zadinile solju paprom, nakapajte maslinovim uljem i pospite slatkom mljevenom paprikom ili ukrasite ajvarom.

i

PIRE OD PASTRNJAKA I PORILUKA
Sastojci: 1 poriluk 3 velika pastrnjaka 2 ilice nasjeckanog vlasca 30 g sezamova maslaca - tahinija sol i papar (ili dumbir) po ukusu 3 Llice sojina slatkog vrhnja

ZAPECENT SeUprNJONr
Sastojci: 12 velikih Sampinjona I Llica maslinova ulja 1 mala glavica luka, tanko narezana 1/4 Salice (40g) blan5iranih i oguljenih badema 1 deSanj de5njaka odiSien i nasjeckan I llica limunova soka 3 Llice per3ina 2 ilidice sitno narezane svjeZe ili 1 Zlidica su5ene majdine du5ice 2 Lli(lce sitno narezanog svjeZeg ili I Zliiica suhog ruZmarina 1 Llica sitno narezanog vlasca 0,5 Zlidice soli ll4 Llidice crnog papra 75 g maslaca, narezanog na kockice 4t

Priprema:
Kuhajte tanko narezani poriluk i oguljeni i narezani pastrnjak u posudi kipuie slane vode dok ne omek5aju. Dobro ocijedite, napravite ka5u u mikseru. Stavite pire u posudu, dodajte nasjeckanog svjeZeg vlasca, maslaca, soli i papra prema ukusu. Kuhajte dok se pire dobro ne zagrlje. Maknite s vatre i umije5ajte 3 Llice slatkog vrhnja od soje.

40

Priprema:
Zagrljte pednicu na 180"C, (plin 4). Lim za pedenje premaZite uljem. Otkinite stapke sa Sampinjona i sitno ih nasjeckajte. U maloj tavi zagrljte ulje, dodajte luk i prZire dvije do tri minute ili dok ne omeksa i dobije zlatnu boju. Dodajte nasjeckane stapke Sampinjona. Pirjajte dvije minute da gljive omekSaju. Maknite sa Stednjaka. Mikserom izmijesajte bademe, desnjak, sok od limuna, per5in, majdinu duSicu, ruZmarin, vlasac, sol, papar i maslac. Mije5ajte 20 do 30
sekundi.

prcljcvi,salate
UMAK OD POVRCA
Sastojci:

Umagi,

Klobuke Sampinjona poslaZite na lim za pedenje' Zhcom dodajte jednake kolidine mjesavine luka i stapki u klobuke i poravnajte povrsinu. Na vrh svakog Sampinjona stavite mjesavinu badema i zadinskog bilja. pecite 10-15 minuta ili dok Sampinjoni ne omeksaju a maslac se otopi. Painja: Najbolje je peii Sampinjone neposredno prije posluZivanja. MoZere ih pripremiti za pedenje i do 2 sata unaprijed i staviti ih u hladnjak, pokrivene na ravnom posluZavniku ili u tepsiji u kojoj ie se peii.

I luk veii
1 desanj deSnjaka 1 crvena 1 per5in

r

I Luta mrkva

ZAPEEENA BUEA
Sastojci: 400 g bude 1 Salica sojina ili obidnog vrhnja 0,5 Salice kru5nih mrvica 4 Llice parmezana ili dimljenog tofua 0,5 Zlidice muSkatnog oraSdiia

mali celer 1 manji pastrnjak 1 mala Lutarepa 2 Llice tamnog sezamova ulja
1

umeboshi ocat soja umak

ribani dimljeni tofu pindur ili 5al5a dumbir, bosilj ak, origano

Priprema: Zagrrjte peinicu na 200"C. Naribajte budu

stavite u malu plitku posudu za pedenje. Prelijte jednu Salicu (250 ml) vrhnja po budama i promijesajte. U maloj posudi izmijesajte pola Salice kruSnih mrvica,4 velike Zlice sitno naribanog sira i pola male Llldice muskatnog oraSdiia. Pospite bude i vrhnje i pecite oko 20 minuta.
42

i

i

Priprema: Na ulju pirjajte nascjeckani luk i de5njak, dodajte ostalo povrie u plo5kicama i zadinsko bilje da se propirja, podlijte vode ili temeljca od povria i kuhajte dok povrie ne omek5a. Ostavite da se malo ohladi i sve izmiksajte uz dodatak pindura ili 5al5e, ume octa i soja umaka radi konadnog okusa. Na kraju dodajte sitno ribani dimljeni tofu. Ovaj umak moZe biti svaki put drukdiji, zavisno od kojih vrsta povria
43

ga radimo. MoZe se raditi

od samo jedne vrste povria sa zadinima (mrkva, cikla, buda, korabica, tikvica, celer, pastrnjak,...)

i

I Lhca umeboshi

ili jabudnog

octa

bosiljak i origano 2 Lhce tamnog misa

UMAK OD HRENA
Sastojci: 0,5 Salice sitno naribanog hrena 2 Salice sojina mlijeka ili vode 2 ilice umeboshi ili jabudnog octa L Llica kuzua ili gustina

Priprema: Povrie kuhati s prstohvatom soli u ekspres loncu 20 minuta. Voda do visine povria. - cikla izrezana zrakasto ide na dno posude;
- perSin dijagonalno; - mrkva - trokutasto - rotacija za 90 stup; - didak na kolutiie.

Priprema:
Zakipite vodu ili mlijeko i u njega ubacite kuzu razmuien s dvije Zlice hladne vode. iim malo prokuha i zgusne se ubacite naribanni hren i promije5ajte. Dodajte ume ocat i po Zelji limuna i soli po potrebi. Ovaj umak je odlidan za prelijevanje naravnih odrezaka od seitana ili sojinih popedaka.

Luk i de5njak pirjati na malo suncokretovog ulja. Pred kraj dodati:2 pune Zlidice tamnog misa (hado ili riZin), I Zlicu umeboSi octa, bosiljak i origano. Spojiti I i II - samljeti u mikseru - vodu od kuhanja povria dodavati
postupno.

SALATA OD CIKLE

KECAP
Sastojci I 4 mrkve 2tanka per5ina (ili 1 mala cikla 1 komad paprike 1 mali didak

I deblji) ili

Sastojci: 300 g kuhane i na Stapiie narezane cikle 100 g rikule (rige, rukule) 1 Zlica budina ulja, sol i limunov sok

celera

I

Sastojci II 1 luk na kocke 1 mali deSanj deSnjaka I Llica suncokretova ulja
44

Priprema: Ciklu skuhati, oguliti koZicu i naribati na rezance lli narezati Stapiie. Rikulu odistiti, oprati i pomije5ati sa ciklom. Dodati zadine i lagano promije5ati. MoZete prethodno za1ine uliti u staklenku i dobro protresti, pa onda gotovi >dresing< preliti preko salate.

45

"VRHNJE" OD TOFUA
Sastojci: 100 g tofua (sir od soje) 50 g suncokretova sjemena (olju5tenog) 2 Llice limunova soka sojino mlijeko ili malo vode od blan5iranja povria

TOFUNEZA
Sastojci: 2OO g svjeZeg tofua prokuhanog 3 minute 2 do 3 Zlice umeboshi octa ili limuna I do 2 Zlice senfa 2 Llice usitnjenog svjeZeg kopra ili vlasca

Priprema:
Suncokret isprZite

Priprema:

u suhom tiganju uz mije5anje na laganoj vatri

da

postane svijetlo Zut. stavite u mikser izmrvljeni tofu, prZeni suncokret, malo sojina mlijeka ili vode, limunov sok i sve dobro izmiksajte. Ovisno o Zeljenoj gustoii postupno dodavajte tekuiinu. Ovo jelo moZe biti

Sve sastojke stavite u multipraktik, dodajte malo sojina mlijeka ili vode od kuhanja tofua i dobro izmiksajte. Gustoia se radi kao kod majoneze od jaja. Umjesto tofuneze moZe se koristit i >vrhnje< od tofua iz recepta s prethodne stranice.

nama4 "vrhnje"

ili

"majoneza".

FRANCUSI{A SALAIA
Sastojci: 1 Salica kockica 1 Salica kockica 1 Salica kockica 1 Salica kockica 1 Salica kockica
kuhane mrkve kuhane Zute repe kuhane korabice kuhanog celera kuhanog pastrnjaka

1 Salica kuhanog gra5ka

ili steriliziranogiz
i dumbir

staklenke

1 Salica kockica prirodno ukiseljenih krastavaca

2 do 3 Salice tofuneze morska sol, limunov sok, senf

u prahu na kraju po ukusu

Priprema: U veioj posudi lagano izmije5ajte sve sastojke, zadinite po ukusu i

Ir

ostavite na hladnom mjestu.
46
47

Lagana jela za vece?u
oou ner REzANlcr ("MAKARUNT")
Sastojci: 50 dag braSna 850 50 dag integralnog p5enidnog bra5na pola Zlidice soli, voda

"TASKRLE" S GIJIVAMA
Sastojci za nadjev od gljiva: 100 g Sampinjona ili Sumskih gljiva I glavica luka, 50 g tofua, dimljenog 2 Llice ulja, 1 Zlica domace >vegete<<

Priprema: Zamijesite tvrde tijesto i razvaljajte u mlinac debljine r do 2 mm. ostavite da se prosusi, a zatim ga izreLite u trake sirine desetak cm. Prije rezanja cijeli mlinac pobrasnite da se trake ne slijepe kad ih nekoliko stavite jednu iznad druge. Na dasci relite rezance sirine pola do 1 cm i ostavite ih na resetu da se do kraja osuse. Ako Zelite odmah kuhati rezance onda ih ne treba do kraja susiti. Zakipite 2 litre blago slane vode, dodajte 1 Zlicu ulja i ubacite rezance. Kad zakuhaju smanjite vatru i neka vriju oko 15 minuta. Ocijedite vodu i saduvajte je za juhu, a,.makarune" u cjedilu prelijte hladnom vodom. uspite ih u zdjelu i prelijte s malo vruieg ulja. Ovako kuhani rezanci mogu biti prilog uz razne gulaSe, umake i prelive ili samostalno slatko jelo. Za slatku varijantu pripremite mljevene prZene ljeSnjake, mak ili orahe i malo smedeg Seiera od trske.

Priprema: Ispirjajte na ulju luk i Sampinjone, dodajte >>vegetu<< i dimljeni tofu i punite >>taSkrle<< Od kruSnog tijesta razvalpjte mlinac debljine 3 mm i plastidnim kalupom za somoze izrezujte kolutove u koje stavljajte nadjev od gljiva i tofua. Zatvorite kalup i dobit iete lijepo oblikovani jastudii nadjeven gljivama. U nedostatku kalupa moZete kolut izrezivati veiom da5om za Sampanjac rlt za sladoled, staviti nadjev na jednu polovicu, preklopiti drugu polovicu i vilicom utisnuti rubove da bude lijepo oblikovano i zatvoreno . Zakipite 2 litre blago posoljene vode, dodajte 1 Zlicu ulja i lagano spu5tajte taSkrle na kuhanje. Povremeno protresajte posudu i kuhajte 15 do 20 minuta (zavisno o debljini tijesta i nadjeva). Kuhane jastudiie vadite Supljom Zlicom u zdjelu i prelijte tofu vrhnjem. Ovo moZe biti odlidna vedera. Vodu od kuhanja moZete koristiti kao temeljac za juhe, variva, umake i sl.

"TASKRLE" SA SLAI\IUTKOM
Nadjev od slanutka - sastojci:
1 Salica slanutka,
1 komad

I

de5anj deSnjaka

kombu alge (oko 5 cm - nije obavezno) grandica majdine du5ice ili malo suhe 1 2 Llice umeboshi octa (ili jabudnog) 2 Llice sjeckanog vlasca ili per5ina

Priprema:
Slanutak preberite, operite
48

i namodite preko noii. U ekspres lonac

na

dno stavite kombu algu, ubacite slanutak i dodajte majdinu duSicu i deSnjak. Ulijte vode da bude oko 2 cm preko slanutka i zatvorite lonac. Kuhajte oko 60 minuta pod pritiskom. Ostavite da padne tlak i da se slanutak malo ohladi, ali ga treba miksati dok je jo5 topao. U mikser izvadite slanutak i nesto malo vode od kuhanja, dodajte ocat i vlasac ili per5in i ukljudite mikser. Konzistencija treba biti dosta gusti pire od slanutka da ne curi iz jastudiia prilikom kuhanja. Ako dodajete jabudni ocat, a ne umeboshi, tada dodajte i soli. Ostali postupak je isti kao kod prethodnog recepta. Umjesto tofu vrhnja moZete jastudiie preliti laganim umakom od kuzua (gustina), shoju i vode.

ili za foplo prsqielo
VISKA PITA
Sastojci: Tijesto za kruh iz recepta za pizzu
slane srdele

Iela za uZinu

Kuzu preljev 1 dl vode
3 Llice shoju ili dvije tamarija I Llilica kuzua ili gustina Postupak je isti kao kod UME-SHO -KUZU napitka, samo se ne koristi umeboshi pasta ili Sljiva. Povremenim kori5tenjem ovog preljeva u jelima, jadamo imunitet i nije potrebno posebno piti ljekovite napitke. Osim kuhanja ovi jastudiii mogu se ponekad prZiti u dubokom ulju (zimi), a mogu se pedi i u pednici. Kod varijante pedenja u pednici dobro je u tijesto dodati malo ulja da bude malo rahlije kad se ispede. Prije pedenja jastudiie premaZite soja umakom da dobiju lijepu smedu boju.

luk

Priprema: Tijesto od kruha premijesite s malo maslinova ulja. Razvaljajte na pola cm debljine i stavite u nauljenu tepsiju. Na tijesto poslaZite odiSiene slane srdele (bez kostiju) i preko srdela kolutove crvenog luka. MoZete ubaciti i po koju ploSkicu maslina, grandicu ruZmarina i listii lovora. Prekrijte nadjev jednako debelim mlincem kruSnog tijesta i ostavite oko 1,5 sati da se diZe. Prije stavljanja u peinicu premaZite maslinovim uljem. Pecite oko 1 sat na 200"C.

"TASKRLE" S PEKMEZOM
Priprema:
Ova slatka varijanta radi se potpuno isto kao i slane, ali se za nadjev stavlja malo tvrdi pekmez od Sljiva, a kuhani jastuiiii preliju se tofu vrhnjem ilili razrijedenim pekmezom od Sljiva.
50

POITCKI SOPARNIK
Sastojci:
1 Salica bra5na 850 1 Salica prosijanog graham bra5na

dva prstohvata soli

i

vode
51

Nadjev: 300 g sitno narezane blitve, sol Priprema:
Zamijesi se tijesto od braSna, vode i soli. Razvalja se mlinac okrugli. Na njega se stavi sjeckanu blitvu i drugi mlinac se poklopi i zafrknu krajevi da se sve zatvori. Pede se 20 minuta u peinici, a originalno se pede u Zeravici. Kad je gotovo premaZe se maslinovim uljem i deSnjakom.

REPNJACA
Sastojci: 2 Salice kukuruznog bra5na 1 Salica zobenih pahuljica
1 Salica braSna 850

Nadjev: Repu naribajte na rezance i skuhajte s malo soli. U mikseru izdrobite tofu, dodajte kuhanu riLu i zadine te uz dodatak malo vode ili mlijeka, te izmiksajte u gustu kremu. Ocijedite repu i dodajte joj kremu iz miksera. Lagano promije5ajte i istresite na kukuruzno tijesto u tepsiji. Poravnajte Zlicom i preko nadjeva prelijte izmiksani ostatak tijesta, kome ste dodali vode ili mlijeka da se moZe preliti preko nadjeva. Pecite oko 1 sat na 180-200"C. Ova pita je odlidna uZina ili lagana vedera uz Eaj ili juhu od povria. Napomena: Repnjada je nastala na temelju recepta koji mi je dala Barica Markovii izZukovca. Ja sam izostavila jaja i vrhnje, ali kome odgovara moZe umjesto ulja i sojina mlijeka dodati vrhnje i jaja.

PITA

S

KOPRIVAMA

pecivo - Weinstein ili obidni 2 Salice sojina ili kravljeg mlijeka 0,5 Salice ulja malo soli mlijeko ili voda po potrebi
1 pra5ak za

Tijesto kao za repnjadu. Nadjev: 20O g tofua ili kravljeg sira 0,5 kg mladih kopriva 1 Salica zobenih pahuljica, malo dumbira u prahu, sol

Nadjev: 2OO g svjeZeg tofua ili kravljeg sira pola kg bijele repe ili daikona
1 Salica kuhane riZe

Priprema:
Pomije5ajte sve suhe sastojke i posebno tekuie te ih spojite i zamljesite mekano tijesto. Nauljite hm za pedenje. Dvije treiine tijesta >razvaljajte<< vlaZnom rukom u tepsiji na debljinu oko pola centimetra.

2 Llice umeboshi ili jabudnog octa svjeZi ili suhi kopar ili neki drugi zadin po izboru malo soli

Priprema:
PomijeSajte sve suhe sastojke i posebno tekuie te ih spojite i zamijesite mekano tijesto. Nauljite limzapedenje. Dvije treiine tijesta >razvaljajte< vlaZnom rukom u tepsiji na debljinu oko pola centimetra.
52

Nadjev: Koprive blan5irajte u slanoj vodi samo 2 minute. Izvadite u hladnu vodu da ostanu zelene.Isjeckajte ih malo na dasci i stavite u mikser. Izmrvite tofu i sve zajedno miksajte, ali ne previ5e. Ne smije se pretvoriti u tekuiinu. Istresite u zdjelu i dodajte zobene pahuljice i dumbir. Lagano promije5ajte i istresite u tepsiju na tijesto za pitu. Poravnajte Zlicom i prelijte izmiksanim tijestom. Pecite oko 45 minuta na 180"C.
53

PERA

ILI PALJUH

Ova pita iz vrbovedkog kraja pripravlja se sa malo zdravijim sastojcima od originalne. MoZe se raditi na mlincu od crnog bra5na ili na tijestu od kruha.

Pera od crnog braSna: PomijeSajte jednake dijelove bra5na 850 i cjelovitog. Dodajte malo soli i vode i zamijesite srednje tvrdo tijesto. Razvaljajte mlinac, stavite u namazanu okruglu tepsiju i prekrijte nadjevom. Uz rub ostavite 35 cm nepokrivenog tijesta koje se prebaci preko nadjeva, tako da se okolo naokolo nadjev zatvori. Ostavite na toplom mjestu I do 2 sata da se digne i tada pecite oko 30 minuta na 200"C.

Sastojci za nadjev: 1 do 2 Salice kuhanog prosa 300 g svjeZeg tofua 2 Llice umeboshi ili jabudnog octa pola Salice sojina mlijeka malo soli zadinske trave po izboru malo Safrana ili kurkume u prahu (za Zutu boju)

Priprema: U mikser izmrvite tofu, dodajte proso i ostale sastojke, te izmiksajte u gustu kremu i prelijte preko jednog ili drugog mlinca. Nadjev se okolo zatvori dijelom mlinca koji stoji okomito uz rub posude. Ako je perabez kvasa, odmah se stavlja peii, dok se ona s kvasom diLe I do 2 sata i tek tada pede.

Pera od dizanog tijesta: Sastojci: 1 dl kvasa (kiselog tijesta - ne germe) I Salica cjelovitog bra5na

PIZZA
Sastojci: 2 mlade zelene tikvice 2 glavice luka 2 mrkve, morska sol

S POVRCEM

I

Salica bra5na 850

topla voda, sol pola Salice ulja

Priprema:
Kvas razmutite s toplom vodom i dodajte I Zlicu bra5na 850. IzmijeSajte u smjesu malo gu5iu nego za paladinke i ostavite na toplom mjestu preko noii da se digne. Sutradan dodajte ostale sastojke i zamijesite mekano tijesto. Razvaljajte mlinac, stavite u nauljenu i pobra5njenu okruglu tepsiju i prekrijte nadjevom. Uz rub ostavite 3-5 cm nepokrivenog tijesta koje se prebaci preko nadjeva, tako da se okolo naokolo nadjev zatvori. Ostavite na toplom mjestu I do 2 sata da se digne i tada pecite oko 30 minuta na 200"C.
54

Tijesto za kruh s kvasom - priprema: Kvas (ne kvasac nego kiselo tijesto) razmutite s mlakom vodom i s cjelovitim braSnom napravite ka5astu masu (kao za paladinke) i ostavite na toplom mjestu da se nadigne. U meduvremenu kipuiom vodom (1,3 I na I kg cjelovitog bra5na) poparite cjelovito bra5no, izmijeSajte kao Zgance (na stolu, ne na vatri) i ostavite da se ohladi. Na 1 kg bra5na dodajte I ravnu Zlicu morske soli. Kad se kvas digne, izmijeSajte ga sa poparenim i ohladenim (mlakim) cjelovitim bra5nom, dodajte bra5no 850 ili 1100 i dobro izmijesite.
5-5

od ovog tijesra uzmite kolidinu potrebnu zapizz\, dodajte joj pola dl ulja i pola dl mlake vode i joS jednom dobro izmijesite. Na nauljenu

tepsiju rukom razvucite tijesto za pizzu. Navucite i okomite rubove tepsije. Ostavite da se diZe. a za to vrijeme pripremite povrie' Luk odistite iizrelite u tanke polumjesece. Mrkvu naribajte na sitne rezance. Tikvicu operite i sa zelenom korom naribajte na krupnije rezance. Sve izmijesajte i rasporedite na tijesto za pizzu. umjereno posolite i pospite svjeZim sitno sjeckanim zadinima (origano, bosiljak, ruZmarin), ostavite jos najmanje 1 sat da se diZe na toplom mjestu. Pecite oko 45 minuta na temperaturi od 180'C. Ovoj pizzi moZete dodati razne dodatke: gljive, rajdicu, ajvar, tofu preljev, masline i t.d. Sa svakim dodatkom imat iete novi recept za pizzu.

SAVUAdA ili PrTA OD KISELOG ZF,LJA I HEUDE
Sastojci: 0,5 kg braSna 850, mlaka voda, jedna Zlica ulja.

Priprema: Zamijesite mekano tijesto, dobro ga rzradite i ostavite na toplom mjestu da odstoji najmanje I sat. Zatim garazvucite na stolnjaku, skinite okrajke i punite nadjevom.
Sastojci za nadjev: 0,5 kg kiselog zelja 0,5 Salice sitno sjeckanog luka 1 Salica kuhane heljde 2 Llice maslinova ulja 50 g ribanog dimljenog tofua, malo dumbira

PrTA OD SennprNJoNA
IzreLite lisnato tijesto na detiri jednaka dijela. PremaZite uljem, pospite sjemenkama sezama i pecite u peinici na 200"c. (plin 6) 15 minuta, dok tijesto ne dobije zlatno Zutu boju. Dok se tijesto pede u tavi otopite 40 g maslaca, dodajte 400 g. sitno narezanih Sampinjona i praite 10 minuta dok ne omeksaju. umijesajte 170 ml vrhnja, sol i crni papar. detvrtine tijesta izrelite na polovice, na donju polovicu stavite smjesu od Sampinjona. Pospite parmezanom, pokrijte drugim dijelom tijesta i odmah posluZite tz zelenrt salatu ili matovilac.

Priprema:
Na ulju pirlajte luk, dodajte zeljei kad je omekSalo umijeSajte kuhanu heljdu, ribani tofu i dumbir. Tijesto za savijaiu malo premaZite uljem i tanko razvucite. Do polovice stavite nadjev i zavljte. Stavite u tepsiju i premaZite uljem da se ne slijepe ili pecite na peki papiru i odvojene da se ne dodiruju. Od istih sastojaka molete napraviti i pitu, ali u tom sludaju treba tijesto malo prosuliti, izrezati na velidinu tepsije i staviti u dva sloja na dno. Rasporedite pola nadjeva i opet prekrijte sa dva lista, i rasporedite ostatak nadjeva. Odozgo dolazejoS dva tanka lista, gornji premaLite uljem itzreLite na kocke Zeljene velidine. Pecite na 180'C oko 30 minuta. Zapitl se moZe kupiti 6 tankih listova za savijade, ali savijada je puno bolja ako sami zamijesite i razvudete tijesto od bra5na T:850.

56

51

KIFLICE S GLJIVAMA
i od njega izreLite 8 ttoOd kru5nog tijesta razvaljajte okrugli mlinac kutiia. Trokutiie punite sljedeiim nadjevom:
Sastojci za nadjev: 250 g Sumskih gljiva ili bukovada 1 glavica luka 50 g dimljenog tofua 2 Zlice soja umaka malo dumbira u Prahu I Llica soka od rajdice ili Pindura I Llica domaie >>vegete<< 2 Llice ulja, I Zlica bra5na 850

0,5 do 1 Salica ulja 2 praSka za pecivo sol, 5 Salica vruie vode

Priprema:
Kukuruzno bra5no prelijemo kipuiom vodom i izmijeSamo kao Zgance. Posebno u braSno 850 i zobene pahuljice umijeiamo pra5ak za pecivo. Kad se >>i.ganci<< malo ohlade dodamo ulje i ostale sastojke, te jo5 vode ili mlijeka (sojinog, riZinog, zobenog, kravljeg) da se lijepo razlije u tepsiji. Pede se oko pola sata na temperaturi od 200"C. Odlidna je kao meduobrok ili lagana vedera uz (,aj.

KUr(URUZNA ZLJEVANKA S TII(VOM ILI BUEOM
Napravi se osnovna smjesa iz prethodnog recepta i doda 2-3 Salice sitno izribane tikve ili bude. Cijeli postupak je isti, samo se pede oko 1 sat na 180'C. MoZe se jo5 dodati 1-2 Salice na kockice izrezanog tofua ili kravljeg sira.

Priprema: staklast' dodajte na listiie Na ulju pirjajte nasjeckani luk da postane uz mijeSanje oko 10 minarezanegljive, OomaCu >>vegetu<< i pirjajte za(ine' ai'i-pazite da ne bude nuta. Dodajte sok od rajdice, iofu i ostale
skupa malo poveZe' preslano. Na kraju dodajte bra5no da sve

JednuZlicuovognadjevastavitenanajSiridiotrokutaizavijteukiflu. ostavite na toplom da se Prije pedenja pr"mazite soja umakom' Kifle 200"C' Ovaj nadjev moZe biti diZu oko 1 sat. Pecite oko 45 minuta na i prilog uz kuhanu Zitaricu, tjesteninu ili Zgance'

KUKURUZNA ZLJEVANKA

S KOPRTVAMA

U smjesu iz prvog recepta dodamo 1-2 Salice blan5iranih usitnjenih
mladih kopriva (moraju saduvati zelenu boju). Umjesto kopriva moZe se dodati usitnjeni blan5irani kelj, blitva ili poriluk, brokula, li5ie masladka...

KUKURUZNA ZUEVANKA
(osnovna smiesa)
Sastojci: 2 Salice kukuruznog bra5na
1 Salica zobenih Pahuljica 1 Salica bra5na tiP 850

Zljevanka je jo5 finija ako koprive dodajemo u smjesu s tikvama i tofuom. I ova zljevanka se peie malo dulje (dok ne porumene rubovi). Ako se smjesi s budom doda ribanih jabuka i malo groidica dobivamo slatku varijantu zljevanke.

59 58

Deserli
KREMA OD ZTTENTCE
Sastojci: 2 Salice kuhane riZe, prosa izobi (zajedno kuhano) 200 g tofua malo soka od jabuke ili groZda 2 jabuke
0,5 Zlidice vanilije, I Salica riZinog slada 4 Llice finog kukurunog bra5na 0,5 Salice p5enidnih klica
1 Salica zobenih Pahuljica

Priprema: Zamijesite mekano tijesto, dobro ga izradite

ostavite na toplom mjestu da odstoji najmanje 1 sat. Tijesto za savijadu malo premaZite uljem i tanko razvucite, skinite okrajke i punite nadjevom
Sastojci za nadjev: 800 g ribane slatke bude (bundeve, turkinje, sremkinje) I/4 Lli(,ice morske soli 200 g sa prstohvatom soli namodenih groldica 100 g mljevenog maka 50 g zobenih pahuljica (ako je buda sodna) 0,5 Zlidice cimeta 50 g smedeg Seiera od trske ili fruktoze

i

Priprema:
Sve sastojke lagano promijeSajte i rasporedite na razvudeni mlinac do

polovice. PodiZuii stolnjak zavljte savijadu i stavite u nauljeni lim i premaZite uljem da se ne slijepe ili pecite na peki papiru i odvojene da se ne dodiruju.

Priprema: tofu' skuhati dvije jabuke sa mostom i zobenim pahuljicama, dodati i zajekuhanu Zitaricu, vanilije i riZinog slada, sve zajedno izmiksati pola Salice dno prokuhati. Ukuhati 4 Llice finog kukurunog brasna i p5enidnih kiica - sve kuhati 15 minuta' Ovo je odlidna krema za krem5nite.

KOTAC OD BUNDEVE (L[JI(A"
Sastojci: bundeva izrezana na ploSkice + prstohvat soli jabuka izrezana u kri5ke + prstohvat soli I Llidica kuzua 3 Salice zobenih pahuljica 0,5 Salice integralnog bra5na 1 Salicajabudnog ili groZdanog soka malo soli, vanilije, cimeta 3/4 Salice slada, lje5njaka, badema isprZenih nasjeckanih 0,5 Salice ulja
61

BUENIC*{. S MAKOM
Sastojci: 0,5 kg bra5na 850 mlaka voda, 1 Zlica ulja, malo soli
60

Priprema:
Plo5kice bundeve se sloZe 1 cm debelo na nauljenu tepsiju. Preko njih se doda I cm kri5kica jabuka i sve prelije kuzuom koji se razmuti u malo hladne vode. Ako bundeva i jabuka nisu dovoljno slatke u kuzu

>STRUCE, GIBANTCE, GUZVUTREU oREHNJACA
Sastojci: 0,5 kg bra5na 850 l/4 kg integralnog bra5na I dl kvasa za kruh 2,5 dl pirea od narandaste bude 150 g biljnog margarina 0,5 Salice riZinog slada ili meda sojino mlijeko za mijeSenje korica limuna, jabudni sok, prstohvat soli

dodati nekoliko kapi stevije, malo slada ili meda i sve dobro izmijeSati, te preliti preko bundeve ili bundeve i jabuke. Odozgo ide smjesa od zobenih pahuljica, bra5na, ulja, ljesnjaka ili badema, soka i slada. To se sve izmije5a i prelije preko bundeve i jabuke, vlaZnom rukom se izravna - smjesa mora biti povezana, a ako je suha, doda se joS malo soka. po Zelji se mogu ubaciti i groZdice. Pede se oko 35 minuta i moZe se okrenuti kad se malo ohladi.
se moZe

KOLACI OD KISETOG ryESTA (s ftvasom)

KIFLE
Sastojci:
1 Salica kvasa

Priprema:
Kvas razmutite s 1 dl sojina mlijeka ili vode i ostavite nekoliko sati da se digne. Izmijesajte brasno s margarinom i budom, dodajte dignuti kvas i rastoprjeno sradilo i tek tada dodajte koriko treua mtiieta iti jabudnog soka da se izmijesi gratko mekano tijesto. ostavite da se dii.e 1 do 2 sata i za to wijeme pripremite nadjev. Napomena: ako nemate buiu, zuiu boju iete postiii dodatkom safrana ili kurkume, ali u rom sruiaju treba malo vise mlijeka ili jabudnog soka. Sastojci za nadjev: 300 g mljevenih oraha 200 g pseniinih klica (nije obavezno, ali treba poveiati koliiinu oraha na 0,5 kg) 100 g zobenih pahuljica 100 g groZdica namodenih s prstohvatom soli (nije obavezno) 100 g smedeg Seiera od trske ili nekog drugog sladila po Lelji 2 dl sojina mlijeka ili vode, prstohvat soli
63

kg bra5na (pola kg integralnog, pola kg 850) 2O dag bio-margarina malo soli Zlica nekog slada (moZe i med ali manja kolidina) korica od 1 neprskanog limuna moZe se dodati 4 Lhce kokosa ili oraha ili lje5njaka sojino mlijeko ili neko drugo toliko da se zamijesi tijesto.
1

Priprema:
Tijesto ostavite da se diZe, a kad je dignuto podijelite ga na 4jednaka dijela. Razvaljajte u obliku kruga. PrereLite na 8 dijelova - u trokute. Trokutii joS malo rukama razvucite. NamaZite pekmezom i zavijte u kiflu. PoslaZite u nauljenu tepsiju i pustite da se joS malo diZe. Pecite na 200"C oko 30 minuta.
62

Priprema:

MAKOVNJACA
Sastojci: 300 g mljevenog maka 100 g zobenih pahuljica. 100 g smedeg Seiera 2 dl sojina mlijeka, malo soli

Izmijesajte orahe, psenidne klice, zobene pahuljice, sladilo i groZdice, zakipite sojino mlijeko ili vodu, prelijte i dobro izmijesajte. Dignuto tijesto istresite na pobrasnjeni stolnjak, tazvaljajte na 3 mm je u namazanu debljine, namaZite nadjev i zamotajte >>Strucu<<. Stavite t"priiu i premaZite uljem da se ne zalijepi jedna Struca za drugu. Ostauite u tepsiji na toplom mjestu dok se ne digne, zatim pecite na 180"C oko 1 sat ili dulje, ako su Struce deblje'

,ROGACNJACA*
Sastojci: 300 g mljevenih rogada 100 g p5enidnih klica 2OO g zobenih pahuljica 100 g groZdica 50 g smedeg Seiera od trske 4 dl sojina mlijeka, malo soli

Priprema: Sve je isto kao kod orehnjade samo je nadjev od maka i zobenih pahuljica. I ovdje se po Zelji mogu dodati groZdice. Tko jako voli mak ne mora dodavati zobene pahuljice, ali s njima je kolad blaLii sodniji.

,STnucA( s PEKMEzoMoD Srnve
Priprema: Za ov:l varijantu treba malo tanje razvaljati tijesto, jer se pekmez ne moZe debelo namazati, pa da ne bude >>samo tijesto<. Bolje da je vi5e puta >zarolan<< nego da je predebelo tijesto. Sve ostalo je kao i kod drugih >>Struca<<.

Priprema: Tijesto kao za orehnjadu' Zbog jakog okusa togada dobro je dodati malo psenidnih klica i vise zobenih pahuljica, a manje smedeg Seiera, jer je rogad prirodno sladak. u ovoj kombinaciji jako dobro idu groZjako dugotrajni Ai"L, pu itt ovdje svakako preporudam. Ovi koladi su nam se do iza Tri kra(zbog kvasa). Ispedeni prije BoZiia. odtl.ah su lja, a da nisu promijenili okus ni konzistenciju'

LJETNA >STRUCA(
Priprema: Ova varijantamole se raditi sa sezonskim voiem: vi5njama, tre5njama, Sljivama, divljim tre5njama. Voie mora biti odiSieno od ko5tica. Zavisno od prirodne slatkoie dodaje se odgovarajuia kolidina smedeg Seiera ili fruktoze. Preko voia se posipaju zobene pahuljice ili kruSne mrvice, da pokupe viSak soka. U kombinaciji s viSnjama obavezno dodajte i namodene groZdice i uvijek prstohvat soli na svaki kg voia.
r?

lt

. .., r.,1",/d
i ,i- : ,'.

I

i, r:

65

64

j {l ii
$

Na imanju "ZRl\[O" bilike se uzgaiaiu bez upotrebe umietnih gnofiva

pesticida. Primjeniuju se ofganska gnoiiva i prirodna sredstva zazaititu, a korovi se uniStavaju mehanidki.

i

tt l.'
ri

tr

. . . . . . . . . ' . . . ' .

GDJEJE "ZRNO"?

Zagteb

UZGAJA SE: povfee, vode, Zitarice, mahuriarke i manie poznate brokula i kelj pupCar (prokulica) - sadrie najmodniji prirodni antikancerogen (prema otkriiu Instituta >John Hopkins<)

vrste

Imanje "ZRNO" u malom je selu Habijanovcu koje je sa svih strana okruZeno Sumom, krai Dubrave anovac Vrboveike, 55 km istodno odZagreba. Osim vlastitim automobilom na "ZRNO" se moZe doii vlakom do Bj. Gradeca (smjer KriZevci) ili autobusom do Cugovca Dubrava (smjer za Bjelovar preko Vrbovca). Za sudionike seminara i radionica organizira se prijevoz od vlaka ili od autobusa doZrna (8 km)'

KAKO I ZASTO DOLAZITI NA "ZRNO'?
DOleZef NA ZRNO uz prethodnu najavu: - izleti s objedom ili zakuskom - odmori s punim ili polupansionom
- poslovni i radni sastanci - edukacija uienika, studenata i djece iz vrtiia - smjeStaj i prehrana zarazne duhovne seminare - nabava namirnica, sjemenja, sadnica ili gotove hrane - odrZavanje raznih proslava i svadbi 5ro cnrn vrDJETr - seminari i radionice NA ZRNU?

kineski kupus - dobarje zajetru i pluda Ciiak - diuretik i iistai krvi, koristan u prehrani dijabetiiara, daje snainu energiju i dobru vitalnost Ciioka (topinambur) - sadrZi inulin vaian za dijabetiCare daikon (ap. duga bijela rotkva) - pomaZe probavu masnoda, diuretik i iistaC organizma buda (bundeva) - sadrZi kvalitetne Sedere, ujesenjaCa organizam grah azuki - otklanja otrove iz organizma,jaCa bubrege i vitalnost crni grah >kornjaia< - iisti organizam od iivotinjskih masnoda crna soja - olakiava astmu i kaSalj, poboljbava funkciju reproduktivnih organa i bubrega, organizam iisti od iivotinjskih otrova soja ' najsvestranijaje namirnica, zamjenjuje meso visokovrijednim bjelanievinama, nezasidenim masnim kiselinama i dekstrinom (seierasi), bogata je vitaminima i mineralima p5enica, rai,jeiam, krupnik (pir, dinkel), kukuruz, proso, zob, heljda

PRIPRAVLJAJU SE: preradevine od povrea,

voea,iitarica i mahunarki

' jaja i Cokolade . domaia >vegeta< ' . . . . . . . .

cjelovito braSno i ka5e od svih Zitarica domadi kruh s kvasom, trajnosti dva tjedna seitan - psenicno >meso< (svjeZi i dimljeni), gluten iz psenice bogat biljnim bjelanievinama, (pripravlja se kao meso i vrlo je dobra okusa) tofu - sir od soje (svjeZi i dimljeni) bogat bjelanievinama (upotrebljava se na razne nadine zajuhe, kreme za tortu itd.) polugotova i gotova jela od seitana, tofua i povria, slatke i slane savijaie, te kolaii bez Sedera

EDUKACIJA NA ZRNU - osnove biolosko organskog i biodinamidkog uzgoja biljaka

- vi5e od 200 sorata raznih biliaka
u vegetaciji - visoke gredice

- osnove

pripravljanjajela od organskobioloSki uzgojenih namirnica
spoznaje o prirodnoj prehrani

- uzgoj u plastenicima i stakleniku
- kompost u raznim stupnjevima zrelosti

- zadin zajuhe, variva, umake i sl., od mljevenog korijenastog povrda i morske soli (bez konzerwansa) kiseli daikon. korijen daikona ukiseljen morskom solju (kao salata ili kuhan s grahom kao repa) kisele gljive - ukiseljene razne vrste Sumskih gljiva razne salate (picklesi) - mrkva, repa, zelje, krastavci i dr. ajvar, ketap,5al5a, variya... marmelade i sokovi bez Sedera i bez konzervansa sirupi sa Sederorn bez konzervansa

- korisne
-

ISPORUCUJE SE:

wjeie poyree, voee, iitatice, mahunarke i preradevine:

i Zivljenju u skladu s prirodom
upoznavanje samoniklog jestivog bilja, gljiva i Sumskih plodova
praksa studenata

- starinske poljoprivredne strojeve
- koze Srnu i Rindicu i njihovejariie - prirodni bazen za navodnjavanje u
ko.jem se mozete

i udenika u EKO-centru

i kupati!

"ZRNO" u LiCkoj 27 luZagrebu od l0 do 19 sati, subotom 10 do 14 sati (Tel 0l 615-36-71) detvrtkom.u skladiStu na 1. katu - ugaoDrZiieve i Vukovarske od l0 do 17 sati Tel. 099 538-547 (ulaz kod servisa Jurkovid) Saf,JnUO na adrese: postom, autobusom ili dostavom, a imamo i CATERING za svedane prigode

Svakodnevno u trgovini

66

61

RADIONICE PRIRODNE PREHRANIE
odrZavaju se na "Zrnu" za najmanje 10 polaznika ili drugdje ako se skupi grupa od 15 polaznika.
Orijentacioni sadrZaj radionica (dogovorno se moZe mijenjati):

Popis kniiga koie moZete kod nas nabaviti:
tei. OI/2728-173 Prirodna prelrra;na i zdtavlje:
Z. Nanic: Jela od ljekovitog bilja
80 kn

..KRUH NASIH BAKA I JELA OD KRUSNOG TIJESTA'' Osnovni kruh, Voini kmh, Pizza s gljivama, Vi5ka pita sa slanim srdelama, Slatki i slani koladiii, Slatke i slane lazanje, Pogada, Pecivo, Izrada prvog kvasa...
..NASA TRADICUSKA ZIMSKA JELA NA ZDRAVIJI NAEIN'' Sarma, Sekeli gulaS, Musaka od kiselog zelja, Zape&na integralna destenina, Liiki Z.ganci, Heljdini l.ganci, Heljdina ka5a sa suhim Sljivama, Slavonski gulaS, Istarska
mane5tra, Bosanski lonac, PreZgana juha, Grah s repom, PaSticada od seitana, Zape-

70 kn
100 kn 120 kn 80 kn

ieni grah, Torta bezjaja i Seiera... ..SEITAN - PSENIENO MESO I JELA OD SEITANA'' Seitan od p5enidnog bra5na, Pedenka, "Juneii" odrezak, Bedki i pariSki "odrezak', Sarma, Gula5, Seitan a Ia vild, "Sunka", Naravni "odrezak", Pirjani seitan s lukom,
Pirjani seitan s povriem, Mahune sa seitanom... ..TOFU - SIR OD SOJE I JELA S TOFUOM''
SvjeZi tofu, Pohani tofu, Dimljeni tofu, Krema za kolade, Omlet, PrZenice, Namaz, Vrhnje, Majoneza, Preljev za salate, Sarma, Pizza.

R. Ba5ii: Soja za podetnike R. BaSii: Jabuka i koladi s jabukama I.Godina: Kopriva je majka zdravlja D. Vitas: Iz vrtova naSih baka .. . D. Vitas: Staza mirisnih ulja ... I. BaSii; Ekolo5ki pristup suSenja voca
.

25 25 50 90 90 60

kn Yrl kn kn kn kn

Poljodjelstvo:
M. Thun: Mi^sedev sjetveni kalendar 97.-2004

..JELA OD LJEKOVITOG I SAMONIKLOG BILJA'' Juha od koprive, "Spinat" od koprive ili mi5ance, Savijada od koprive,
teline, trputca, stolisnika, dobridice, Popedci od Zitarica

Salata od dje-

zelja, Kinpira od masladka i mrkve, Pirjano korjenasto povrie: masladak, divlja mrkva, divlji pastrnjak, didak..., Salata s orasima od masladka, Pita zeljanica... Na ovoj radionici upoznaje se preko 20 divljih biljaka koje moZemo na razne nadine u rano proljeie, a neke i cijele godine koristiti u kuhinji. ..U SUSRET JESENI - PRIRODNA ZIMNICA BEZ OCTA I SECENA'' Ajvar, Cikla s hrenom i umeboshi octom, Domaia"vegeta", Daikon pickles, GraSak, Jabudni ocat, Kedap od korjenastog povria, Krastavci, Kinpira od mrkve i didka, Kompoti bez Seiera, Kukuruz mladi, Mijesane salate, Marmelade i pekmezi bez 5eiera, Pire i 5al5a od rajdice, Pindur, Repa bijela i Zuta, Sok od groZda i jabuka... ..U SUSRET BLAGDANIMA - SLASTICEBEZ JAJA

i divljeg

M. i Mathias. Thun: Vinogradarstvo po bio-dinam. metodi M. Thun: Prirodno pdelarenje R. Steiner: Poljoprivredni tedaj M.L. Kreuter: BIOVRT. I.BaSii: Ekolo5ki pristup u uzgoju voiaka I.BaSii: Ekolo5ki pristup u za5titi voiaka I.BaSii: Biolo5ko dinamidka metoda u voinjaku i vinogradu L. Komes, Z. Nanii, B. papeS Mokos, M. Fazinii: Slu5aj kako zemlja diSe... P. Tompkins, C. Bird: Tajni Zivot tla C. Wistinghausen: Biodinamidka poljoprivreda Uzgoj kalifornijskih glista .
.

20-30 kn ... 25 kn

...

15 kn

120 kn

290 kn 60 kn 60 kn
..

..

60 kn
180 kn

240l<n 80 kn .. ... .. 60 kn

I SECENA''

Duhovna litetaturaz
R. Steiner: Tajna ljudskih temperamenata M. Hajduk: Svijetlost svijeta. V. Megre: Anastazija - zvonki cedar ruski V. Megre: Anastazija
.

(zimska radionica)
Osnovni biskvit bez jaja (2 do 3 vrste), Torta s lje5njacima, Torta s makom, Prekomurska gibanica, Kolai od jabuka i kokosa, Kolad s kremom od bundeve, 'iSeljanka s velom", "seljak pod Se5irom", Keksi od bundeve, Rolada od prosa, Cupavci, Loptice od pSenice, dokolada od rogada...
68

..

70 kn

II dio

. ... 80 kn . .90kn ..... 90 kn

ti Ll,

[,_-.tft!.

Knii2nica Ougays

l#:*1.1fi"'ffi;i:,:';'Ji..,?i,L.

".,, pomogli autorici Zlati Nanit da djesi mnoge zdmvsrven(
bol,i imurdtet nego prije tddeset godina. Osim recepara k( tegoba, tu su i gurmanska jela mie tradicijske prchrane, al za iu%nje namirnica tijekom zime u preradevinarna bez
koje mogu jesti i osobe naruSenog zdravlja. Ikatko reteno

64

1

.

5

NAN
n
070036064 / 07o-25.87S

l

pomoii bolesnima da poboliiaju svoje zdmvlje,

a

zdravir

Jela od liekovitog bilia
Ova,

|il 1ililililililil il illililil il tiltil Iil ll prakiani prirudnik o prirodnoj prehrani opisu,e ljekovita i hranidbena svojstva pojedinih vise ili marje poznadh biljakar sye iirarice, azuh, soju i cmu soju, didak, daikon, maslaiak... Tu su i recpti za kuh msih baka, seitan i rofu
t€ brojni speciialiteti im ania "Ztno"

Iz receMije Jadranke Boban Peid: "Priprema namirnica prilagodena je naioj

ffadiciji i naiioima prehrane, pa nas knjiga vrada naiim korijenima, "bakinoj
kuhinji". Posebnost ove kniige je u irnjenici ito autorica sama uzgaja we navedene biljke, prati wrc faze njihova pa le pozn|vanjem osobina uzgajanih biljaka 'azvoja, stekla golemu prednost u cjelovitom pristupu te keiranju rec€pata i samoj

pripremi hrane. Zato ie knjiga uvjedjiva."
(101 stranice,

neki

uuez, 21

r

15cm,

cijew: 80 kn + troikoui tlanjq)

@oano : 71{1
tl1\CQ

Pfifodna zimnica

(drugo prosireno izdanje)

fteir':;$=;:
Zlots Nonii

I {trg xrry

f*-.*te't4-&

Prirodno, jednosuvno, bez ieiera, bez konzerr.ansa... Svi recepti su nastalivlastitim istraivanjem i pokusima na imaoju "Zmo"ivei su viiekaho proiereni u p.aki. (81 stranice, mehi uuez, 21 x 15 cn, cije:m: 80 kn + troiko slanja) Dodatakr video kazeta "Prirudna zimnica" na kojoj je demonstrinno 11 r€cepata iz knj8e i prik?zano imanje"Tmo" (WS, 54 min, cilew: 100 kn. Kuzeta t hnjlg.t

zajedno:

150

kn + troikoui slania)

Koladi za zdravlje bez iaia, Sedera, mliieka, dokolade...
Suatodca u ovoj knjizi je Mirjana Neduhal, svestrana suradnica Zlate Naoia tije kreacije kolada i toni se nalaze na fotografijama u knjizi. 113 recepara. 30

fotogafija u boji. (108 stranica, meki uuez, 21

)c

15 cm,

cijmn:

0

kn + troikoui slenja)

fiofltplet sae tri knjige 230,00 kn + troSkoti slqnja, q sa kazetom 310.00 kn + troshoui slanjq

!
Ekolo3ko imaole

n 0,,,,
e-m

Hiitii)ii; i':i]"iii,Wf, . zK^[o
. www.bio-zrno.hr

.

: zlata.nanlc@zg.htnet.hr