.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BELEŠKE .

duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost). 1. smeše Biološki agensi Eksploziv A Eksploziv B Eksploziv C Eksplozivi. Naziv materije ID br. komprimovana Ugljen .4 Eksplozivi. 1.2. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost) Vazduh. stabilisana Butan Smeše butana Butilen Ugljen .trifluorid Bor .2-tetrafluoretan Hlorotetrafluoretan Rashladni gas R-124 Hlortrifluormetan Rashladni gas R-13 Gas kamenog uglja Gas kamenog uglja. smeša Azot(i) .2. smeša komprimovana 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1018 1018 1020 1020 1021 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1026 1026 1027 1028 1028 1029 1029 1030 1030 1030 1032 1033 1035 1035 1036 122 122 126 126 119 119 124 126 126 126 126 126 126 126 126 126 119 119 119 119 115 126 126 126 126 115 115 115 118 115 115 115 118 Ugljen . nije pod pritiskom Amonijak. komprimovan Cijanogen Cijanogen gas Ciklopropan Dihlordifluormetan Rashladni gas R-12 Dihlorfluormetan Rashladni gas R-21 1. komprimovan Vazduh.5 ili 1. podgrupe 1.2.oksid i ugljen – dioksid. 1.1 -Difluoretan Difluoretan Rashladni gas R-152a Dimetilamin. smeša Ugljen . Uputstvo br. podgrupa 1. smeša Ugljen .dioksid.3. anhidrovan Anhidrovani amonijak Argon Argon. smeša.6 Eksplozivni agensi slobodne kiseline Toksini Acetilen Acetilen.dioksid i kiseonik i.monoksid Ugljen monoksid.dioksid Ugljen . komprimovan Bromotrifluorometan Rashladni gas R-13B1 Butadieni. komprimovan Bor . stabilisani Mešavina butadiena i ugljovodonika.ID br.1. rastvoren Vazduh. komprimovan Etilamin strana 26 . komprimovan Kiseonik i ugljen .trifluorid.dioksid i azot(i) – oksid. Uputstvo br.dioksid.dioksid. anhidrovan Dimetil etar Etan Etan. Naziv materije ---------------------------1001 1001 1002 1003 1003 112 158 112 112 114 114 112 112 153 116 116 122 122 122 1005 1005 1006 1006 1008 1008 1009 1009 1010 1010 1011 1011 1012 1013 1013 1014 1014 125 125 121 121 125 125 126 126 116P 116P 115 115 115 120 120 122 122 Amonijum nitrat-mazut. komprimovan Hlor Hlorodifluormetan Rashladni gas R-22 Hloropentafluoretan Rashladni gas R-115 1-hlor-1. smeša Kiseonik i ugljen .dioksid i kiseonik.

komprimovani Uljni gas Uljni gas. smeša. ali ne više od 87% etilen .oksid. anhidrovan AC Cijanovodonična kiselina.hlorid Azot . stabilisan Cijanovodonik. smeša. stabilisan Fluorovodonik. koji sadrži manje od 20% cijanovodonika 1051 1051 1052 1053 1053 1055 1056 1056 1057 1057 1058 117 117 125 117 117 115 121 121 115 115 120 1041 115 1041 115 1060 1060 1061 1062 1063 1063 1064 1065 1065 1066 1066 1067 1067 1069 1070 1070 1071 1071 1072 1072 116P 116P 118 123 115 115 117 121 121 121 121 124 124 125 122 122 119 119 122 122 1041 115 1043 125 1044 1044 1045 1045 1046 1046 1048 1049 1049 1050 1051 1051 126 126 124 124 121 121 125 115 115 125 117 117 Cijanovodonik. ali ne više od 87% etilen . anhidrovan. anhidrovan Metil . smeša sa više od 9%. komprimovan Punjenja za upaljače (cigarete) koji sadrže zapaljiv gas Upaljači (cigarete) koji sadrže zapaljiv gas Tečni gasovi.oksida Đubrivo. sadrži slobodni amonijak Uređaji za gašenje požara sa komprimovanim gasom Uređaji za gašenje požara sa tečnim gasom Fluor Fluor.oksid sa azotom Etilen .suboksid Azot .oksid Etilen . tečnost (kriogena tečnost) Etil .dioksid i etilen . Uputstvo br.tetroksid Nitrozil .suboksid.bromid Metil .ID br.metil .dioksid.dioksid i etilen . komprimovan Hlorovodonik. Naziv materije ID br.oksida Еtilen .sulfid Izobutilen Kripton Kripton.hlorid Etilen. komprimovan Kiseonik Kiseonik. rastvor za tretiranje amonijakom.oksid.hlorid Rashladni gas R-40 Metil . smeša sa više od 9%. anhidrovan Vodonik .dioksid Azot . Uputstvo br. komprimovan Azot Azot. nezapaljivi.sulfid Vodonik .etil .dioksid. smeša sa više od 6% etilen oksida Ugljen .merkaptan Neon Neon. ugljen dioksidom ili vazduhom Metilacetilen i propadiena. komprimovan Bromovodonik. Naziv materije 1037 1038 1039 1039 1040 1040 1041 115 115 115 115 119P 119P 115 Etil . smeša sa više od 6% etilen oksida Ugljen . komprimovan Helijum Helijum.etar Etilen . anhidrovan Vodonik Vodonik.etar Metil . stabilizovana Metilamin. duboko rashlađen. komprimovan Azot .oksid i ugljen . komprimovan strana 27 .oksid i ugljen . stabilizovana Propadien i metilacetilen. dopunjeni azotom. vodeni rastvor.

etar.disulfid Adhezivi (lepkovi) koji sadrže zapaljivu tečnost Hlorbenzen Etilen . stabilizovan Trimetilamin.metil . stabilizovan Alil .bromid Alil .keton n-Amil .d.nitrat Amil . n.dioksid Sumpor . stabilizovan Acetal Acetaldehid Aceton Acetonska ulja Akrolein. duboko rashlađen. tečnost (kriogena tečnost) Butan Butanska smeša Butilen Izobutan Izobutilen TNG Naftni gasovi.merkaptan Amil .acetati 1105 1105 1106 1107 1108 1108 1109 1110 1110 1110 1111 1112 1113 1114 1120 1123 1125 1126 1126 1127 1127 1128 1129 1130 1131 1131 1133 1134 1135 1136 1139 1143 1143 1144 1145 1146 1147 129 129 132 129 128 128 129 127 127 127 130 140 129 130 129 129 132 130 130 130 130 129 129 128 131 131 128 130 131 128 127 131P 131P 128 128 128 130 Amil . n.hlorohidrin Destilati katrana kamenog uglja.hlorid Amil .nitrit Benzen Butanoli Butil .ID br.hlorid Hlorobutani n-Butil .d.acetati n-Butilamin 1-Brombutan n-Butil .alkohol Alil . anhidrovan Vinil . Rashladni gas. stabilizovan Krotonilen Cikloheksan Ciklopentan Dekahidronaftalin strana 28 . Naziv materije 1073 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1076 1076 1076 1076 1077 1078 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1098 1099 1100 1104 122 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 125 125 125 125 115 126 126 125 126 116P 119P 118 116P 116P 116P 127 129 127 127 131P 131P 131 131 131 129 Kiseonik.hlorid 1-Penten n-Amilen Amil .keton Metil .metil . tečnost Propan Propilen Smeša izobutana Smeša propana Tečni naftni gas CG Difozgen DP Fozgen Propilen Disperzivni gas. stabilizovan Trifluorohloretilen.hlorid.d. Naziv materije ID br.bromid Butil . Sumpor .formijat Butiraldehid Kamforovo ulje Ugljen .alkoholi Pentanoli Amilamin Amil .heksafluorid Tetrafluoroetilen.keton Amil .formijati Amil – metil .bisulfid Ugljen . stabilizovan Vinil .d. Uputstvo br. stabilizovan Akrilonitril. Uputstvo br.amil . zapaljivi Rastvor za premazivanje Krotonaldehid Krotonaldehid.bromid. stabilizovan Vinil .

zapaljiv Formaldehid. rastvori (Formalin) Furaldehidi Furfural Furfuraldehidi Patočno ulje Dizel . lako Alkoholno motorno gorivo Benzin Gazol Gorivo za OTO motore Nitroglicerin.acetat Etilbutil acetat 2-Etilbutiraldehid Etil .4.eter acetat Etil . rastvor. vodeni rastvor Dimetil . rastvor Dimetilamin.ID br.etri 1. stabilizovan Ekstrakti. tečnost Etanol Etanol.aldehidi Etil .metil .alkohol Butil .gorivo Plinsko ulje Ulje za loženje Ulje za loženje br.butil .laktat Etil .monoetil .nitrit.etar acetat Etil .alkohol.glikol .etar Etilen .dietil .hloroformijat Etildihlorsilan Etilen . rastvor Etilen .formijat Etilheksaldehidi Oktil .glikol .1-Dimetilhidrazin Dimetilhidrazin. rastvor Etil .etar Dietilamin Dietil . Uputstvo br. 1. aromatični. rastvor Etil .karbonat Dimetildihlorsilan 1.sulfid Dioksan Dioksolan Divinil .acetat Etilbenzen Etil .keton Diizopropilamin Diizopropil .keton Diizobutil .etil . Naziv materije 1148 1149 1149 1150 1150 1152 1153 1154 1155 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1160 1161 1162 1163 1163 1164 1165 1166 1167 1169 1170 1170 1170 1170 1171 1172 1173 1175 1176 1177 1177 1178 1179 129 128 128 130P 130P 130 127 132 127 127 127 128 132 127 132 132 129 155 131 131 130 127 127 128P 127 127 127 127 127 127 129 129 130 129 130 130 130 127 Diaceton .etar. tečnost Formaldehid.butirat Etil .keton Metil .keton Etil .etar Dimetilamin.borat 2-Etilbutil .etar Dietil . gde nitroglicerina nema više od 1% Heptani Heksaldehid strana 29 .5.etri Dibutil .propionat Etiltrihlorsilan Ekstrakti.2. nesimetričan Dimetil .6 Ulje za loženje.etar Etil .eter Etilen .monometil .monometil .glikol .2-Dihloretilen Dihloretilen Dihlorpentani Etilen .monoetil . stabilizovan Etilen . za ukus.glikol . rastvoren u alkoholu.alkohol Etil . Naziv materije ID br.dihlorid Etilenimin.hloroacetat Etil .etar 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1188 1189 1190 1191 1191 1192 1193 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1198 1199 1199 1199 1201 1202 1202 1202 1202 1202 1203 1203 1203 1203 1204 130 155 155 139 131 131P 127 129 129 129 129 129 127 127 131 129 155 127 132 132 132P 132P 132P 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 1206 1207 128 130 Etil . Uputstvo br.glikol .

Nafta. n. vodeni rastvor Metil .nitrat Kerozin Ketoni.d.acetat Metilamil .izobutil .keton. n.hloroformijat Metil .oksid Metanol Metil .propil . otrovna.acetat Monopropilamin Propilamin 1-Hlorpropan Propil .propionat Metil .keton Metiltrihlorsilan Metil . tečnost. zapaljivo Materijali u vezi sa bojom za štampanje Izobutanol Izobutil . zapaljiva.d.etar Metildihlorsilan Metil .alkohol Izobutil . zapaljiva.acetat Izopropilamin Izopropil . sa zapaljivim rastvaračima Sirova nafta Naftni destilati.d. za štampače. Merkaptani. Naziv materije 1208 1208 1210 1210 1210 1212 1212 1213 1214 1216 1218 1219 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1226 1228 1228 1228 1229 1230 1230 1231 1233 1234 1235 1237 1238 1239 1242 1243 128 128 129 129 129 129 129 129 132 128 130P 129 129 129 132 130 128 127 128 131 131 131 129 131 131 129 130 127 132 129 155 131 139 129 Heksani Neoheksan Boja za štampanje.acetat Metilal Metilamin.keton.d.d.d. stabilizovan Metil . stabilizovan Metil . tečnost. Uputstvo br. zapaljiva. Uputstvo br.keton Metil .metakrilat monomer.ID br. stabilizovan Izopropanol Izopropil .alkohol Izopropil .acetat Izobutilamin Izookten Izopren. Mezitil . tečnost. Naziv materije ID br. toksična. n.butirat Metil .d.d.hlorid 1.izopropenil .alkohol Metil . zapaljivo Boja.karbonil Nitrometan Izooktan Oktani Boja (zapaljivo) Materijali u vezi sa bojom (zapaljivo) Paraldehid Izopentan n-Pentan Pentani Parfimerijski proizvodi.d.d.vinil . Naftni proizvodi.alkohol. normalan Propionaldehid n-Propil . otrovna. Smeša merkaptana.2-Dihlorpropan Dihlorpropan strana 30 .formijat 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1259 1261 1262 1262 1263 1263 1264 1265 1265 1265 1266 1267 1268 1268 1270 1272 1274 1274 1274 1275 1276 1277 1277 1278 1278 1279 1279 131 127 127P 129P 129 127 155 131P 131 129 128 128 128 128 129 128 128 128 127 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 132 132 129 129 130 130 Metilhidrazin Metil . Upaljači za cigare. stabilizovan Nikal .alkohol n-Propanol Propil . petrolej Borovo ulje Normalan propil . cigarete (zapaljiva tečnost) Merkaptani.d. n.hlorometil .d. n. n. tečnost.

ovlažen sa ne manje od 20% vode Nitrogvanidin.etil . ovlažen sa ne manje od 20% vode strana 31 . tečna suspenzija Cirkonijum suspendovan u tečnosti (zapaljivoj) Cirkonijum suspendovan u zapaljivoj tečnosti Aluminijumski prah.etar.hlorid.oksid Propil . vlažna ili kontaminirana uljem Heksametilentetramin Heksamin Mangan . Uputstvo br. organski.rezinat. n. medicinske Toluen Trihlorosilan Trietilamin Trimetilamin.metilat. mokra.ID br.rezinat Šibice. vlažno ili kontaminirano uljem Slama.acetat. koje se lako pale Metaldehid Ceri. stabilizovan Zaštita za drvo. ovlažen. prečišćen Naftalen.dihlorid Propilen . staložen Dinitrofenol. ovlažen Nitroskrob. u čvrstom stanju. ovlažen sa ne manje od 25% vode Pleva. ovlažen. Naziv materije 1279 1280 1281 1282 1286 1287 1288 1289 1292 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1305 1306 1307 1308 1308 1308 1309 1310 1312 1313 1314 130 127P 129 129 127 127 128 132 129 129 127 130 139 132 132 155 128 128 129P 127P 130P 127P 155P 155P 129 130 170 170 170 170 113 133 133 133 Propilen . obložen Amonijum . zapaljivi. Zapaljiv čvrsti materijal. rastvor u alkoholu Etil .d.izobutil .d. Hafnijum.d.rezinat Kalcijum .pikrat. nitrocelulozna osnova Baklje Lekovi. Uputstvo br.d. sa ne manje od 15% vode Dinitrorezorcinol.silikat Tinkture. sa ne manje od 15% vode Ferocer Filmovi.d. prah. stabilizovan Viniliden . n. stopljen 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1325 1325 1325 1326 1327 1327 1327 1328 1328 1330 1331 1332 1333 1334 1334 1336 1336 1336 1337 133 113 113 113 170 133 133 133 133 133 170 133 133 133 133 133 133 133 133 170 133 133 113 113 113 113 Kobalt . ovlažen sa ne manje od 20% vode Pikrit. tečnost Ksileni Cirkonijum metal.formijati Piridin Kolofonijumsko ulje Rastvor gume Ulje uljnog škriljca Natrijum . mokra.d.silikat Tetraetil . Naziv materije ID br. vlažna ili kontaminirana uljem Seno. stabilizovan Vinil . stabilizovan Viniltrihlorosilan Viniltrihlorosilan. poluge ili šipke Naftalen. ploče. Zapaljiv čvrsti materijal.rezinat. mokro. stabilizovan Vinil . sa ne manje od 15% vode Dinitrofenolati. n. ovlaženi.etar. sirov Nitrogvanidin (Pikrit). vodeni rastvor Trimetilhlorosilan Terpentin Zamena za terpentin Vinil . ovlažen sa ne manje od 10% (po masi) vode Borneol Kalcijum .

d. crveni Fosfor . životinjska ili biljna. amorfni Fosfor. sa ne manje od 30% vode Urea . ovlažen Natrijum pikramat.d. sa ne manje od 30% vode Trinitrofenol.heptasulfid. prah. sa ne manje od 20% vode Sumpor Titan. prah. ovlažen sa ne manje od 25% vode Kalcijum .fosfid Ugalj Ugljenik. nakvašen sa ne manje od 15% vode Natrijum dinitro-orto-krezolat. ovlažen. izgorela. n.d. prah. sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina.d. izgorela.d.d. vlažna. Uputstvo br. 1353 1353 1353 1354 1355 133 133 133 113 113 1356 1356 1357 1358 1358 1360 1361 1361 1362 1363 1364 1365 1365 1366 1369 1370 1372 1372 1372 1373 113 113 113 170 170 139 133 133 133 135 133 133 133 135 135 135 133 133 133 133 Vata na bazi nitroceluloze Vlakna impregnirana slabo nitrovanom celulozom. ovlažen. n. sa ne manje od 30% vode Trinitrotoluen. mokra ili vlažna Vlakna. Trinitrobenzen. životinjska ili biljna. vlažna. u prahu ili granuluma Silicijum. biljne ili sintetičke. aktivni Kopra Pamučni otpad. n.pikrat. životinjske. ovlažen sa ne manje od 30% rastvora Crveni fosfor Crveni fosfor. životinjska ili biljna.nitrat. zauljen Pamuk Pamuk. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor .d. izgorela. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor .ID br.d. n. ovlažen sa ne manje od 20% vode Cirkonijum metal. amorfni Srebro . ovlažen. Naziv materije 1337 1338 1338 1338 1338 1339 1340 1341 1343 1344 1344 1344 1345 1345 1346 1347 1348 113 133 133 133 133 139 139 139 139 113 113 113 133 133 170 113 113 1348 1349 1350 1352 1353 113 113 133 170 133 Nitroskrob. ovlažen. Naziv materije ID br. amorfni Fosfor. mokar Dietilcink p-Nitrozodimetilanilin Dimetilcink Vlakna. n. ovlažena sa ne manje od 30% vode TNT.d. bez primesa žutog i belog fosfora Pikrinska kiselina. sa ne manje od 30% vode Gumeni otpad. sa ne manje od 30% vode Trinitrobenzoeva kiselina. u prahu ili granulama Otpaci od gume. mokra ili vlažna Tkanine. ovlažen sa ne manje od 30% vode Natrijum dinitro-o-krezolat. ovlažen sa ne manje od 25% vode Tkanine impregnirane slabo nitrovanom celulozom. biljnog ili životinjskog porekla Ugljenik.d. Uputstvo br. ovlažen Cirkonijum prah. sa uljem strana 32 .seskvisulfid. Vlakna impregnirana slabo nitrovanom celulozom. mokra ili vlažna Vlakna. ovlažen.trisulfid. amorfni. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor .pentasulfid.

suv Fosfor. potopljen u vodu Fosfor žuti. Piroforna legura.ditionit Natrijum . sa uljem Riblje brašno. Aluminijum .d. n. čvrst Amalgam alkalnog metala. neobložen Aluminijum .d.borhidrid Litijum .sulfid.hidrid Kalcijum . sa manje od 30% kristalne vode Kalijum .d.d. Naziv materije 1373 1373 1374 1374 1376 1376 1378 1379 1380 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1383 1383 1383 1384 1384 1385 1385 133 133 133 133 135 135 170 133 135 136 136 136 136 136 136 136 136 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Vlakna. beli. n.d.sulfid.sulfid. suv Fosfor beli. suv ili potopljen u vodu ili u rastvoru Fosfor. suv ili potopljen u vodu ili u rastvoru Kalijum .d. prah. sa manje od 30% vode od hidracije Kalijum . n. sa manje od 30% vode od hidratacije Aluminijum u prahu. n.karbida Kalcijum . dispergovan Zemnoalkalni metal. anhidrovan Kalijum . Uputstvo br. Metalni hidridi. piroforan Piroforni metal. Litijum .d.karbid Kalcijum .sulfid. n. sa više od 1. n.fosfid Aluminijum – silicijum.d. ovlažen Papir tretiran nezasićenim uljem Pentaboran Beo fosfor.sulfid.1 % kalcijum .aluminijum .sulfid.d.hidrid Litijum strana 33 .hidrid Litijum aluminijum hidrid. tečni Alkalnometalni amidi Alkalni metal.d. biljna ili sintetička.5% ulja i ne više od 11% vlage Vuneni otpaci. dispergovan Amalgam zemnoalkalnog metala Amalgam zemnoalkalnog metala. potopljen u rastvoru Fosfor žuti. neobložen Barijum Kalcijum Kalcijum . Uputstvo br.hidrosulfit Natrijum . vlažni Amalgam alkalnog metala Amalgam alkalnog metala. biljna ili sintetička. Natrijum . životinjska. reaktivni na vodu.cijanamid. anhidrovan Kalijum . sa više od 0.sulfid. sa uljem Vlakna. Naziv materije ID br. nestabilizovan Gvožđe oksid. sa manje od 30% kristalne vode Kalijum . žuti.d. n. potopljen u rastvoru Fosfor žuti.amid Litijum . anhidrovan Natrijum . prah Aluminijumski prah. sa manje od 30% kristalne vode 1386 1387 1389 1389 1389 1390 1391 1391 1392 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 135 133 138 138 138 139 138 138 138 138 138 138 139 138 139 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 138 138 138 138 139 138 138 138 Semeni kolač. u etru Litijum . potopljen u vodu Fosfor beli .d.silicid Kalcijum silikon Cezijum Ferosilicijum Metalni hidridi.sulfid. nestabilizovano Riblji otpad. tečni Legura zemnoalkalnog metala.karbid Aluminijum – ferosilicijum. istrošen Gvožđe sunđerasto. životinjska.d. istrošeno Metalni katalizator.d.ID br.

permanganat Barijum . smeša. smeša Litijum . Uputstvo br. bezvodni Hromna kiselina.nitrat strana 34 .ID br. zgura Cink. Hloriti. prah Magnezijum . n. n. suve Litijum .d.dihromat Amonijum . Naziv materije ID br.d.fosfid Kalijumove metalne legure Kalijumove metalne legure.nitrat Olovo .bromat Magnezijum . tečnost Rubidijum Rubidijum . rastvor Litijum . Cezijum . n.metilat. čvrst Barijum .metal Natrijum .permanganat Kalcijum .hlorid.nitrat Barijum . Kalijum – natrijumove legure Kalijum – natrijumove legure.hipohlorit smeše.fosfid Kalajni fosfidi Cink. čvrst Olovo .metilat Natrijum .perhlorat.nitrat Kalcijum .aluminijum .trioksid. šljaka Cink. prah Magneziju.nitrat Olovo .d.d.perhlorat 1447 1448 1449 1450 1451 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1458 1459 1459 1459 1459 1461 1462 1463 1463 1465 1466 1467 1469 1470 1470 1470 1471 1471 1471 1472 1473 1474 141 141 141 141 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 143 141 141 140 140 143 141 141 141 141 140 140 140 143 140 140 Barijum .hlorat Kalcijum . Uputstvo br.nitrat Cezijum .hidrid Aluminijum . čvrsta Magnezijum .nitrat Feri .d. ostaci Cink. tečnost Natrijum – kalijumove legure Natrijum – kalijumove legure. suv Natrijum . čvrsta Didim .perhlorat.perhlorat. neorganski.hlorat Barijum . pepeo Cink.perhlorat Olovo .peroksid Magnezijum .borhidrid Natrijum . smeša Magnezijum .nitrat Amonijum . Hrom .persulfat Barijum .hlorid i hlorat.nitrat Kalcijum . neorganski.d.d.hipohlorit.d. Naziv materije 1417 1418 1418 1419 1420 1420 1421 1422 1422 1422 1422 1423 1423 1426 1427 1428 1431 1431 1432 1433 1435 1435 1435 1435 1436 1436 1437 1438 1439 1442 1444 1445 1445 1446 1447 138 138 138 139 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 139 138 138 138 138 138 138 138 140 141 143 140 141 141 141 141 Litijum .hlorat. tečnost.hidrid Natrijum Natrijum . smeša Hlorat i magnezijum – hlorid. smeša.hlorid i hlorat. n.peroksid Borat i hlorat. smeša Hlorat i magnezijum .nitrat Gvanidin . prašina Cirkonijum .perhlorat Kalcijum . čvrst Barijum . neorganski.perhlorat Amonijum . čvrsta Hlorati.peroksid Bromati.hipohlorit.silicijum Legure magnezijuma. tečnost Kalijumove metalne legure. smeša Hlorat i borat. prah Cink. suv Litijum .hlorit Kalcijum .

d.d. čvrsto. Uputstvo br.pikramat. smeša Natrijum .persulfat Stroncijum . Kalijum . n.d.d.d.d.tribromid. Naziv materije ID br.perhlorat Stroncijum . Permanganati. tečna Arsenova kiselina.laktat Antimon . n.d.d. (otrovne) Alil . neorganski. smeša Natrijum .sulfid Arsen .izotiocijanat. neorganski. ovlažen sa ne manje od 20% vode Aceton .permanganat Cink .d. čvrsta Arsen . čvrsti. smeša Kalijum . čvrst Stroncijum . stabilizovan Alkaloidi.d. neorganski. Peroksidi.nitrit Cink .amonijum .d.peroksid Kalijum .nitrat i natrijum – nitrit. n.hlorat Cink . čvrst Antimon .d. čvrst Antimon .perhlorat Magnezijum .d.hlorat Kalijum . n.nitrit Kalijum . Antimonovo jedinjenje.d.nitrat i natrijum – nitrat.d.peroksid Cink . neorgansko.d.ID br.arsenat Anilin Anilin .tartarat Arsenova kiselina.d.tribromid. smeša Natrijum .hlorat.trifluorid.perhlorat Kalijum .hidrohlorid Antimon . čvrste.bromat Natrijum . Perhlorati. neorganski. Uputstvo br.nitrit i kalijum – nitrat.peroksid 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1541 1544 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1550 1551 1553 1554 1555 1556 1556 1556 1556 1556 1557 1557 143 140 140 140 140 140 143 113 155 151 151 155 151 153 153 157 157 157 157 157 157 151 151 154 154 151 152 152 152 152 152 152 152 Tetranitrometan Urea vodonik .nitrat Kalijum .trisulfid strana 35 .bromid Arsenovo jedinjenje.nitrat i kalijum .d. neorgansko Arsenovo jedinjenje.hlorat Natrijum . rastvor Antimonovo jedinjenje. n. neorgansko. n. n.nitrat Stroncijum . n.persulfat Srebro .nitrat Natrijum . MD Metildihloroarsin PD Arsen .hlorat Stroncijum . Naziv materije 1475 1476 1477 1479 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1498 1499 1499 1500 1502 1503 1504 1505 1506 1506 1506 1507 1508 1509 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 144 140 140 141 140 143 140 140 140 140 140 140 144 140 143 143 143 140 140 143 Magnezijum . tečnost.hlorat.kalijum .nitrat Kalijum .peroksid Nitrati.trifluorid. n.perhlorat Natrijum . (otrovni) Alkaloidne soli.d.nitrat. rastvor Stroncijum . n.cijanhidrin.permanganat Kalijum .d. n. tečnost.hlorit Natrijum .d. Antimon . stabilizovan Amonijum .d.bromat Kalijum . Oksidativni čvrsti materijal.peroksid Natrijum . rastvor Antimon .nitrat Cink .permanganat Natrijum .nitrit Natrijum .peroksid Cirkonijum .

d.bromid i hloropikrin. prašina Barijumovo jedinjenje. Uputstvo br. prahu Bromaceton Brucin Barijum .arsenit Bakar . ovlažen sa ne manje od 50% vode Kakodilna kiselina Kalcijum .sulfat Dimetil . smeša Metil . tečni 4-hlor-o-toluidin hidrohlorid 4-hlor-o-toluidin hidrohlorid. Cijanogen .d.pentoksid Arsen . n. n.arsenit i kalcijum arsenat. otrovno.arsenat Kalcijum . n. tečni Hlornitrobenzeni Hlornitrobenzeni. toksična.ID br. u čvrstom stanju.trioksid Arsen. Berilijum. Naziv materije 1557 1557 1558 1559 1560 1560 1561 1562 1564 1565 1566 1567 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1574 1574 1575 1577 1577 1577 1577 1578 1578 1578 1579 1579 1580 1581 152 152 152 151 157 157 151 152 154 157 154 134 131 152 113 151 151 151 151 151 157 153 153 153 153 152 152 152 153 153 154 123 Arsenovo jedinjenje.d.d. tečnost. čvrsti Hlordinitrobenzeni. n. smeša.d.d.d. stabilizovan CK Dihloranilini Dihloranilini.sulfat Dinitroanilini Dinitrobenzeni Dinitrobenzeni.cijanid Berilijumovo jedinjenje. tečni o-dihlorbenzen Dihlormetan Metilen .d.arsenit.d. toksična.d. Naziv materije ID br. čvrsti.d. poluproizvod. n. n.azid. poluproizvod. čvrst Hloropikrin Hloropikrin i metil – bromid. Dezinfekciono sredstvo. čvrsti Dihloranilini. n.cijanid Dinitrohlorobenzeni Hlordinitrobenzeni Hlordinitrobenzeni. u čvrstom stanju.hlorid. Boja. čvrst Kalcijum .d. smeša 1581 1582 1582 1583 1585 1586 1587 1588 1588 1589 1589 1590 1590 1590 1591 1593 1593 1594 1595 1596 1597 1597 1597 1598 1599 1600 1601 1601 1601 1602 1602 1602 1602 123 119 119 154 151 151 151 157 157 125 125 153 153 153 152 160 160 152 156 153 152 152 152 153 153 152 151 151 151 151 151 151 151 Metil . Uputstvo br. čvrsto.d. n.d. Boja.d. čvrsto n. strana 36 .hlorid i hloropikrin. neorgansko Arsenovo jedinjenje. čvrsti Hlornitrobenzeni.. Arsen Arsen . otrovna.d. smeša Hloropikrin. tečni Dinitro-o-krezol Dinitrofenol. rastopljeni Dezinfekciona sredstva. n. tečnost. Bakar .d.d. smeša Hloropikrin i metil .d.d. smeša.d.hlorid Dietil .acetoarsenit Bakar .hlorid. čvrsta Kalcijum . tečnost. otrovna. smeša. neorganski.d.hlorid Arsen . Boja.trihlorid Arsen .d.d.arsenat i kalcijum arsenit. neorganski. n. rastvor Dinitrotolueni. n.d. (otrovna) Dezinfekciono sredstvo. toksično. čvrsti Dinitrobenzeni. u čvrstom stanju.d. Boja. čvrsta Kalcijum . tečnost.cijanid Cijanidi.d. n. n. Cijanidi.d. Barijum .

oksid Živa .tiocijanat Etilen . smeša.amidohlorid Živa .sulfat Živin sulfat Živa .nitrat Živa .dibromid. tečnost Beta-naftilamin Beta-naftilamin. Nikotinski preparati. tečni Heksaetil tetrafosfat i komprimovani gas.bromid Živa . čvrst Heksaetil .acetat Olovo . n.tetrafosfat.hidrohlorid.benzoat Živa .tetrafosfat Heksaetil .arsenat Halogenizovana iritirajuća tečnost.arsenat Živa . n. Uputstvo br.ID br. Nikotin .bromid. desensibilizovan Živa .hidrohlorid Nikotin . tečnost Metil .cijanid Živin cijanid Živa .d.d.dibromid Feri .hlorid Živa .bromid i etilen .cijanid Nikotin Nikotin jedinjenje.cijanid Antidetonatorska smeša za motorno gorivo Tetraetil olovo.salicilat Živa .d. n.d.oleat Živa .glukonat Živa .d. Uputstvo br. čvrsti Nikotin .bromacetat Etilendiamin Etilen .jodid Živa .d. čvrst Naftilamin (beta) Naftilamin (beta). vodeni rastvor sa ne manje od 20% cijanovodonika Cijanovodonik.dibromid i metil . čvrsti.nitrat Živa . tečnost Acetonitril Metil .hidrohlorid.acetat Živa . smeša Cijanovodonična kiselina. čvrsto. stabilizovan (apsorbovan) Olovo .arseniti Olovo .kalijum . tečni strana 37 . smeša. vodeni rastvor sa manje od 5% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina.bromidi 1634 1636 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1647 1647 1648 1648 1649 1649 1650 1650 1650 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1655 1656 1656 1656 1656 154 154 154 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 127 127 131 131 153 153 153 153 153 153 151 151 151 151 151 151 151 151 Živin bromid Živa .nukleat Živa . Heksaetil . rastvor Nikotin .tetrafosfat.cijanid Živa .hidrohlorid.arsenati Olovo .arsenit Fero .jodid Živa . vodeni rastvor sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanovodonik.cijanid Londonski purpur Magnezijum .arsenat Feri .oksicijanid Živa oksicijanid.kalijum . Naziv materije ID br.arsenat Živa . Naziv materije 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1610 1611 1611 1611 1612 1613 155 132 154 151 151 151 159 151 151 151 123 154 1613 154 1613 1614 1616 1617 1618 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1629 1630 1631 1634 1634 154 152 151 151 151 151 151 151 151 154 141 157 141 151 151 154 154 154 Etil . čvrst Naftiltiourea Naftilurea Nikal .

oksid Azot . čvrsti Hloracetonfenon.hlorid Fenilendiamini Fenilživa acetat Kalijum . čvrst.p. komprimovan Nitroanilini Nitrobenzen Nitrofenoli Nitrotolueni Nitrotolueni.sulfat.2-Tetrahloretan Tetrahloretan Tetraetil .4-Toluilendiamin.4-Toluilendiamin 2. čvrsti Trihloretilen Ksilidini Ksilidini.bakar . čvrst Natrijum . n.fluorid. rastvor Nikotin .sulfat. čvrsti Nikotin . tečni Suzavac granate Suzavac patrone Ksilil .arsenat Natrijum .cijanid Kalijum .oksid. soli 1693 1693 1693 1694 1694 1694 1694 1695 1697 1697 1697 1697 1698 1698 1698 1699 1699 1699 1699 1700 1700 1701 1701 1702 1702 1704 1704 1707 1707 1708 1708 1708 1709 1709 1709 1710 1711 1711 159 159 159 159 159 159 159 131 153 153 153 153 154 154 154 151 151 151 151 159 159 152 152 151 151 153 153 151 151 153 153 153 151 151 151 160 153 153 Suzavac.ditiopirofosfat Tetraetil .d. čvrsti Nitroksileni.arsenat Kalijum . Uputstvo br.cijanid Kalijum cijanid. čvrst Stroncijum .cijanidi. Uređaji sa suzavcem Brombenzil . stabilisan CN Hloracetonfenon Hloracetonfenon.arsenit.tartarat Azot . Suzavac. Uputstvo br. čvrsti Nitrotolueni. tečni Nitroksileni Nitroksileni. čvrst Srebro . tečni 1.salicilat Nikotin .cijanid Natrijum . n. tečni Adamsit Difenilaminhlorarsin DM DA Difenilhlorarsin Difenilhlorarsin. čvrst Fenilkarbilamin . čvrsti Brombenzil . tečni 2.arsenit Strihnin Strihnin.d.bromid Ksilil bromid.arsenit Kalijum . Naziv materije ID br.ditiopirofosfat smeša. čvrst Talijumovo jedinjenje. Naziv materije 1657 1658 1658 1659 1660 1660 1661 1662 1663 1664 1664 1664 1665 1665 1665 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1677 1678 1679 1680 1680 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1689 1690 1690 1691 1692 1692 151 151 151 151 124 124 153 152 153 152 152 152 152 152 152 151 157 153 151 153 151 151 154 157 157 157 151 151 151 154 153 152 157 157 154 154 151 151 151 Nikotin . čvrsti strana 38 .cijanidi Brombenzil .cijanid.4-Toluenediamin 2.arsenit Srebro .fluorid Natrijum .kakodilat Natrijum . n. čvrsti Toluidini.merkaptan Fenol.cijanid Natrijum .sulfat.azid Natrijum . Toluidini Toluidini.p.1. čvrsti Difenilhlorarsin. tečni CA Hloraceton.d.cijanidi.ID br.2. tečni. vodeni rastvor Natrijum . tečni Pentahloretan Perhlormetil . suva ili tečna Talijum .d.

ID br.arsenat Cink .trihlorid Antimon . rastvor (Opasnost od udisanja.trifluorid .8% raspoloživog kiseonika) Hlor .fluorid.hlorid Hlorfeniltrihlorosilan Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.bromid Benzil .d.trifluorid .hlorokarbonat Alil .sirćetna kiselina. rastvor Hrom .trifluorid Hlorsirćetna kiselina.hlorid Benzil .acid .difluorid. zona A) Brom. kompleks Bor . 1740 1741 1742 1742 1743 1743 1744 1744 1744 1744 1745 1746 1747 1748 1748 154 125 157 157 157 157 154 154 154 154 144 144 155 140 140 1749 1750 1750 1751 1752 1753 1754 1754 1754 1755 1756 1757 1758 124 153 153 153 156 156 137 137 137 154 154 154 137 Hidrogen .propionska kiselina. sa više od 39% raspoloživog hlora (8.d.fosfat Kaustična alkalna tečnost. smeša Cink . Alil .propionska kiselina. čvrst Amonijum .d. tečni Antimon . čvrst Hrom .butil . čvrst Antimon .hlorid Antimon .d. anhidrovan Amonijum .sirćetna kiselina. anhidrovan Aluminijum . Uputstvo br.bifluorid.arsenit Cink .difluoridi. Naziv materije ID br.difluoridi. kompleks. Naziv materije 1711 1712 1712 1712 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1718 1719 1722 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1727 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1733 1733 1733 1736 1737 1738 1739 1740 153 151 151 151 151 151 139 137 156 155 153 153 154 155 155 132 155 137 137 154 154 154 155 156 157 157 157 157 157 157 157 137 156 156 137 154 Ksilidini.fosfid Acetanhidrid Acetil .pentahlorid. Uputstvo br. stabilisan Aluminijum .pentahlorid.bromid Acetil . rastvor Antimon .pentafluorid Brom .arsenit i cink – arsenat. smeša Sumpor . rastvor Brom. suva. rastvor (Opasnost od udisanja. čvrsta Hloracetil . rastvor Antimon .arsenat i cink – arsenit. tečni Benzoil . čvrst Amiltrihlorsilan Anizoil .pentafluorid Antimon .trihlorid. smeša Cink .cijanid Cink .bromid. tečni Bor . smeša.hloroformijat Hidrogen .fluorid.trifluorid .hidrogen .hlorid Benzil .hlorid.hipohlorit.trihlorid Bor . tečni Brom Brom.trioksid i hlorsulfonska kiselina. tečni Cink . n. suv Kalcijum hipohlorit.trifluorid Butiltrihlorsilan Kalcijum . tečna Hlorsirćetna kiselina. zona B) Brom . čvrsti. n.jodid Aliltrihlorsilan. čvrst Amonijum fluorovodonik.hlorid Acid . rastvor Hlorsirćetna kiselina.trifluorid .trihlorid.hloroformijat Alil .d. smeša Hromna kiselina. n.d. kompleks. Bor . rastvor Hrom oksihlorid strana 39 .trihlorid. kompleks Bor .fosfat Butil .

n. rastvor Fosforna kiselina.d. smeša Jodovodonična kiselina Jodovodonična kiselina. Lekovi. rastvor Hlorovodonična kiselina Hlorovodonična kiselina.d. n.sulfat. čvrst Korozivni čvrsti materijal.d. anhidrovana Fluorsulfonska kiselina Fluorsilicijumova kiselina Hidrofluorosilicijumova kiselina Mravlja kiselina Mravlja kiselina.hlorid. korozivni.etilendiamin. rastvor Sona kiselina Fluorovodonična kiselina Fluorovodonična kiselina. tečna Fosfor .hlorid 1781 1782 1783 1784 1786 1786 1787 1787 1788 1788 1789 1789 1789 1790 1790 1791 1791 1792 1793 1794 1796 1798 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1805 1805 1805 1806 156 154 153 156 157 157 154 154 154 154 157 157 157 157 157 154 154 157 153 154 157 157 157 156 156 156 140 153 156 154 154 154 154 137 Heksadeciltrihlorsilan Heksafluorfosforna kiselina Heksametilendiamin.d.p. rastvor Ciklohekseniltrihlorsilan Cikloheksiltrihlorsilan Dihlorsirćetna kiselina Dihloroacetil .d. Uputstvo br. čvrsti. tečni. tečnost (korozivno) Korozivna tečnost. sa više od 85% kiseline Fumaril .ID br. Naziv materije ID br. rastvor Ferohlorid. sa više od 5% slobodnog hlora Hipohlorit.d. Titanijum sulfat. rastvor Hemijski pribor Jedinjenje. smeša Carska voda Nitrozilhlorid (smeša hlorovodonične i nitritne kiseline) Noniltrihlorsilan Oktadeciltrihlorsilan Oktiltrihlorsilan Perhlorna kiselina. čvrsta Fosforna kiselina. korozivni. uništava drveće i korov. Naziv materije 1759 1759 1759 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1773 1773 1774 1775 1775 1776 1777 1778 1778 1779 1779 1780 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 156 156 153 156 156 155 154 156 153 156 157 157 154 154 154 154 137 154 154 153 153 156 Ferohlorid.monohlorid Izopropil fosfat kiseli Olovo . rastvor Bromovodonična kiselina Bromovodonična kiselina.hlorid Dihlorofeniltrihlorsilan Dietildihlorsilan Difluorfosforna kiselina. anhidrovan Punjenje za aparate za gašenje požara. anhidrovana Difenildihlorsilan Difenilmetil . korozivna tečnost Fluorborna kiselina Fluoroborna kiselina Fluorfosforna kiselina. rastvor Hipohlorit rastvor. sa više od 3% Nitrujuća kiselina. rastvor Heksiltrihlorsilan Fluorovodonična i sumporna kiselina. n. sa ne više od 50% kiseline Fenolsulfonska kiselina. smeša Sumporna i fluorovodonična kiselina. Lekovi. Bakar .pentahlorid strana 40 .bromid Dodeciltrihlorsilan Feri . tečnost Feniltrihlorsilan Fosforna kiselina Fosforna kiselina. rastvor Jod .hlorid Feri . n. tečnost za čišćenje (korozivno) Jedinjenje.d. Uputstvo br.

.trihlorid Fosfor . pušljiva Sumporna kiselina. inhibiran Sumpor . granule Kaustična soda. rastvor Natrijumhidroksid. n. zrno Natrijum . pušljiva sa ne manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. sa ne manje od 10% i manje od 90% kiseline Natrijum .hidroksid. hidratisan. istrošena Kalaj . čvrsta Kaustična soda. sa ne manje od 30% vode Lekovi.d. granule Kaustična soda.tetrahlorid Kalijum .trioksid. smeša.trioksid. stabilizovan Sumporna kiselina Sumporna kiselina. bezvodni Kalaj . u čvrstom stanju Ugljen .oksihlorid Kalijum .dioksid.tetrahlorid Trihlorosirćetna kiselina Cink . ljuspice Kaustična soda.monoksid Nitrujuća kiselina. sa više od 51% kiseline Sumporna kiselina.hlorid Tetrametilamonijum . strana 41 .sulfid.hlorid.tetrahlorid Natrijum .hlorid.d.tribromid Fosfor . čvrst Kaustična potaša.tetrahlorid Sumpor .hidroksid. rastvor Kaustična potaša. rastvor Acetaldehidamonijak Amonijum dinitro-o-krezolat Amonijum dinitro-o-krezolat.trioksid. hidratisan. čvrst Kalijum . Naziv materije ID br. Uputstvo br. rastvor Natrijum .hlorid Propiltrihlorsilan Pirosulfuril .hidrogendifluorid Kalijum . toksični. čvrst Natrijumhidroksid. rastvor Tionil .sulfid.hidroksid Tetrametilamonijum . pušljiva. čvrst Kalijumhidroksid. neinhibiran 1829 1830 1830 1831 1831 137 137 137 137 137 1831 137 1832 1833 1834 1835 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1843 1843 1845 1845 1846 1847 1847 1848 1848 1849 1851 1851 137 154 137 153 153 137 157 137 153 154 171 141 141 120 120 151 153 153 132 132 153 151 1 51 Sumpor . hidratisan.fluorid Kalijum . Lekovi. suva. rastvor Kaustična potaša.hloridi Sumpor . Uputstvo br. sa ne manje od 30% kristalne vode Kalijum sulfid.fluorid. rastvor Kaustična soda.hidroksid. tečna Propionil . sa ne manje od 30% kristalne vode Propionska kiselina Propionska kiselina.pentoksid Fosfor .hlorid Silicijum . tečni.trioksida Sumporna kiselina.aluminat. Naziv materije 1807 1808 1809 1810 1811 1811 1812 1812 1813 1813 1813 1813 1814 1814 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1824 1824 1825 1826 1827 1827 1828 1829 1829 137 137 137 137 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 132 155 137 157 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 157 157 137 137 137 137 137 Fosfor . suv Natrijum .hidroksid. sa manje od 30% slobodnog sumpor . suv.hlorid Titani . n.d. čvrsta Kalijum .ID br. ljuspice Kalijumhidroksid. tečni. istrošena Sumporasta kiselina Sulfuril . čvrst Suvi led Ugljen . čvrst Kalijumhidroksid. zrno Natrijumhidroksid.hlorid Tiofosforil .d.hidrogendifluorid.hidroksid. otrovni. pločica Natrijum .

stabilizovan Nonani Propilenimin. komprimovan Vinil .hidroksid Fenilživa . n. metal i legure.d. rastvor. sa više od 5% slobodnog hlora Hlorit.bromid Etil .tetrafluorid Silicijum tetrafluorid. smeša Metilen .borohidrid Titan .akrilat. korozivno. opiljci ili trake Magnezijumove legure. Uputstvo br.akrilat. stabilizovan Etil .hidrogenfosfat Dezinfekciono sredstvo. korozivno. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Butil . tečno. piroforne Kalcijum.fluorid. turbinsko n-Propil . sa više od 5% slobodnog hlora Kalcijum .etar Dihloroetil .d.hidrid Olovo .oksid Benzidin Benziliden . piroforne Krpe.dioksid Perhlorna kiselina.hlorit.kreč sa više od 4% natrijum .hidroksida Hlorit rastvor. komprimovan Smeše diborana Metil .bromid ED Etildihloroarsin Fenilživa . piroforni Kalcijumove legure.nitrat Smolni rastvor Dekaboran Magnezijum Magnezijum. sa više od 50% magnezijuma u granulama. vlažan Heksafluoropropilen Rashladni gas R-1216 Silicijum .etar Etil . smeša Neon. Selenova kiselina Kiselinski mulj Mulj od kiseline Natron . sa više od 50% ali ne više od 72% kiseline Barijum . stabilizovan Izopropilbenzen Izopropilbenzol Metil . tečno.ID br.d. stabilizovan Pirolidin strana 42 .hlorid i metil – hlorid. rastvor Natrijum . avionsko.2'-Dihlorodietil . nauljene Tekstilni otpad. Naziv materije 1854 1855 1855 1855 1856 1857 1858 1858 1859 1859 1860 1862 1863 1865 1866 1868 1869 1869 1869 135 135 135 135 133 133 126 126 125 125 116P 130 128 131 127 134 138 138 138 1870 1871 1872 1873 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1891 1892 1892 1894 1895 138 170 141 143 157 153 156 160 151 157 131 151 151 151 151 Barijumove legure. Naziv materije ID br.hlorid i metilen – hlorid.propionati Cikloheksanon 2. piroforne Kalcijum.d.krotonat Gorivo.opiljcima ili trakama Kalijum . Uputstvo br.hlorid Bromhlormetan Hloroform Cijanogen . granule.nitrat 1897 1897 1898 1902 1903 1903 1905 1906 1906 1907 1908 1908 1908 1910 1911 1911 1911 1912 1912 1913 1914 1915 1916 1916 1917 1918 1918 1919 1920 1921 1922 160 160 156 153 153 153 154 153 153 154 154 154 154 157 119 119 119 115 115 120 130 127 152 152 129P 130 130 129P 128 131P 132 Perhloroetilen Tetrahloroetilen Acetil . Dezinfekciono sredstvo.oksid Diboran Diboran.jodid Dizooktil . n.

2% sagorivog materijala Šibice.d.oksibromid Fosfor oksibromid.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n. Naziv materije ID br.bromid u etil etru Kalijum . zapaljiv.hidrosulfit Metilmagnezijum .d. n. sigurnosne Šibice.hidrosulfit Cink .d. n. Zona C) Komprimovan gas.. otrovan. n.ditionit Cink . (Opasnost od udisanja. zapaljiv.d. n. rastvor Fosfor . (Opasnost od udisanja.d.d.d. 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 1953 119 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 Komprimovan gas. Komprimovan gas. n.d. Zona D) strana 43 . smeša. toksičan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. otrovan. zapaljiv.d.oksid i ugljen .d.oksid. otrovan. Uputstvo br. n.d.ditionit Kalijum .d. Zona A) Komprimovan gas.d.dioksid i etilen .hidrosulfit Cirkonijum. otrovan.dioksid.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. n.vesta” Aerosol raspršivači Aerosoli Argon. otrovan. zapaljiv. smeša. n. čvrst Tioglikolna kiselina Dibromodifluormetan Amonijum . Uputstvo br. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Etilen . n. zapaljiv. sa ne više od 6% etilen oksida Ugljen .nitrat. n. zapaljiv. otrovan.d.d. n. Naziv materije 1923 1923 1928 1929 1929 1931 1931 1932 1935 1938 1938 1939 1939 1940 1941 1942 1944 1945 1950 1950 1951 1952 135 135 135 135 135 171 171 135 157 156 156 137 137 153 171 140 133 133 126 126 120 126 1952 126 1952 126 1952 126 1953 119 Kalcijum . sa ne više od 6% etilen oksida Etilen .d. otrovan. (Opasnost od udisanja. vosak . zapaljiv.oksid i ugljen .ID br. toksičan. n. sa ne više od 0.d. zapaljiv.ditionit Kalcijum .dioksid. sa ne više od 9% etilen oksida Ugljen . smeša.d. Zona B) Komprimovan gas. zapaljiv. zapaljiv. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d. Bromosirćetna kiselina Bromosirćetna kiselina. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. sa ne više od 9% etilen oksida Komprimovan gas.d. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. komadići Cijanid. n.d. zapaljiv. zapaljiv. zapaljiv. smeša. otrovan.d.oksid.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. n.d. (Opasnost od udisanja. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. rastvor.dioksid i etilen . otrovan.

d.d. n.d. toksičan.d. toksičan.d.p.d. Uputstvo br. (Opasnost od udisanja. komprimovan 1. Komprimovan gas. n. pod pritiskom Deuterijum Deuterijum. Uputstvo br. otrovan. toksičan.d. Zona A) Komprimovan gas.1. utečnjene gasove Komprimovan gas.d. n.d. gas. toksičan. Komprimovan gas.p.ID br.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. Zona D) Gas za raspršivče.d. smeša. (Opasnost od udisanja. zapaljiv. koji sadrže zapaljive.2-tetrafluoretan Dihlortetrafluoretan Rashladni gas R-114 1. n. n.d. n. smeša.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Mešavina jedinjenja organskih fosfata sa kompresovanim gasom Mešavina organskih fosfata sa kompresovanim gasom Mešavina organskih jedinjenja fosfora sa kompresovanim gasom Heksafluoropropilen oksid Kompresovan gas. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n.d. Naziv materije ID br. rashlađena tečnost Propan-etan. toksičan. n. zapaljiv. n. n. neotrovne. otrovan. n.d. rashlađena tečnost Etilen Etilen. n. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. nekorozivne.d.d. otrovan. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. n.2-Dihlor-1. zapaljiv.d. (zapaljiv) Insekticid.d.d. komprimovan strana 44 .d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.2.d. Zona B) Komprimovan gas.p. zapaljiv. 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 1955 123 123 1956 1956 1956 1957 1957 1958 1958 1958 1959 1959 1960 1961 1961 1961 1962 1962 126 126 126 115 115 126 126 126 116P 116P 115 115 115 115 116P 116P Komprimovan gas. Zona C) Komprimovan gas.d. Pneumatski ili hidraulični akumulatori.d. otrovan.d. zapaljiv. toksičan. toksičan.d. (Opasnost od udisanja. otrovan. Naziv materije 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1954 1954 1954 1954 1954 115 115 115 115 115 1955 1955 123 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 Komprimovan gas. n. Rashladni gas. n. n.d. n.d.d.d.d. n. toksičan.1 -Difluoretilen Rashladni gas R-1132a Tečnost za pokretanje motora Etan.d.d. rashlađena tečnost Etan-propan. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. (zapaljiv) Rashladni uređaji.d.

ID br. Naziv materije 1963 1964 1964 1965 1965 1966 1967 1967 1967 1968 1969 1969 1970 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1974 1974 1974 120 115 115 115 115 115 123 123 123 126 115 115 120 115 115 115 115 115 115 115 126 126 126 126 126 126 Helijum. komprimovana Retki gasov i azot. Uputstvo br.d. smeša Rashladni gas R-14 Rashladni gas R-14.d. komprimovana Retki gasovi i azot. Izobutan Izobutan. toksičan. smeša Azot i retki gasovi. komprimovan. smeša Azot-dioksid i azot-monoksid. smeša Insekticid. smeša Azot-monoksid i azot. komprimovan Prirodni gas. komprimovan Tetrafluormetan Tetrafluormetan.2.d. smeša. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ugljovodonična smeša gasova. komprimovan 1-hlor-2. Ugljovodonični gas. smeša Azot-monoksid i azot-dioksid. smeša Azot-tetroksid i azot-monoksid.tetroksid.d.d. Naziv materije ID br.d.d. smeša. smeša Kiseonik i retki gasovi. n. gas. smeša. gas. n. n.2-trifluoretan strana 45 . rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Insekticid. komprimovana Kiseonik i retki gasovi. komprimovana Azot i retki gasovi.tetroksid i azot-monoksid. smeša. otrovan. n. smeša Oktafluorciklobutan Rashladni gas RC-318 Azot. tečan. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metan Metan. Ugljovodonična smeša gasova.d. n. n. smeša Retki gasovi.d. smeša. smeša Retki gasovi. smeša Hloropentafluoroetan i hlorodifluorometan. smeša Azot-monoksid i azot-tetroksid. smeša Rashladni gas R-502 Bromohlordifluormetan Hlorodifluorbrommetan Rashladni gas R-12B1 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1983 124 124 124 124 124 124 126 126 120 115 115 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 126 126 126 126 126 Azot. Ugljovodonični gas. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Prirodni gas. Uputstvo br.d. smeša Retki gasovi i kiseonik.d. gas. komprimovana Retki gasovi i kiseonik. komprimovana. tečna.d. smeša Kripton.d. n. Insekticid. komprimovan LNG (kriogena tečnost) Metan. Paration i komprimovani gas.d. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Propan Propan. Vodonik. rashađena tečnost (kriogena tečnost) Tečni prirodni gas (kriogena tečnost) Hlorodifluorometan i hloropentafluoroetan.

fosfid Vodonik . neeksplozivna Hloranilini.hidrid Magnezijum . tečnost za uništavanje drveća i korova (zapaljivo) Lekovi.difenil Plastika. Metal . Zapaljiva tečnost.d. Aldehidi. zapaljivi.d. otrovni.d. cevima itd.d. otrovna. n.peroksid. Denaturisani alkohol Aldehidi.d.d. tečni. prah 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2005 2006 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 138 139 139 139 140 2015 2015 143 143 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 151 151 159 152 152 153 153 153 131P 131P 151 151 151 Celuloid.d.d. n. Fenilživa jedinjenje. n.naftenati. nitrocelulozne osnove. sa više od 60% vodonik . obrađene folije. Gvožđe . otrovni.ID br.alkili.d. tečnost.arili.d.d.d. toksični. tečnost za čišćenje (zapaljivo) Jedinjenje. Alkoholi. neeksplozivna Municija.d.peroksida (stabilisanog ako je potrebno) Vodonik .d. n.alkili. n.diamid Magnezijum .fosfid Stroncijum . vodoreaktivni.d. stabilisan Vodonik . tečnost Celuloid u bloku. Cirkonijum prah. Denaturisani alkohol (toksičan) Propargil alkohol Alkoholi.d. Naziv materije 1983 1983 1984 1984 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1989 1990 1991 1992 1992 1993 1993 1993 126 126 126 126 131 131 131 131 131 131 127 127 131 131 131 131 129 129 131P 131 131 128 128 128 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1999 1999 2000 128 128 128 128 128 131 130 130 133 2001 133 Hlortrifluoretan Rashladni gas R-133a Rashladni gas R-23 Trifluormetan Alkoholi. n. nitrocelulozne osnove. Metal . n. n. Benzaldehid Hloropren.d. trake ili namotana žica Magnezijum .peroksida Municija. zapaljivi. n.d. Aldehidi. neeksplozivna Municija. Aldehidi.d.d.d. Aldehidi.peroksid.d.d. n. n.arili. zapaljivi.d. n. Alkoholi. n. zapaljivi.d. samozagrevajuća. toksični. vodeni rastvor. Alkoholi. šipkama.d. Metal . zapaljivi. otrovna.d. Naziv materije ID br.pentakarbonil Asfalt Katrani.d. n.d.d.d. čvrsto. vodoreaktivni. Zapaljiva tečnost.d.d. suzavac.d. samozapaljiva.d.3-epoksipropan Epihlorhidrin Živino jedinjenje. stabilisan. suv. otrovni. Magnezijum . toksični. Živino jedinjenje. tečni Krezolna kiselina 1-hloro-2. Plastika.d. Uputstvo br.d. listovima.d.fosfid Kalijum .d. čvrsti Hlorfenoli.. Uputstvo br. tečni Hlorfenoli. suv Cirkonijum. Lož ulje Uređaji za hlađenje Zapaljiva tečnost.d. vodeni rastvor.d. rolnama.d.d. čvrsti Hloranilini. n. n. n. n. n.peroksid. Dizel gorivo Jedinjenje. strana 46 . n.d.d. n. toksična. n. toksična. izuzimajući otpad Kobalt . stabilizovan Zapaljiva tečnost. n. n.d.d. otrovni. toksični.d. sa ne manje od 20% i ne više od 60% vodonik . otpad Metal .

monoksid Metan i vodonik. Uputstvo br. vodeni rastvor. koje sadrže gas Dinitrotolueni Dinitrotolueni. sa više od 35% ali ne više od 50% amonijaka Akrilamid Akrilamid. čvrst Hloral. Metil . sa više od 64% hidrazina Hidrazin hidrat Hidrazin. mešana Amonijum – nitratna đubriva sa fosfatom ili potašom Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva sa ne više od 0. komprimovana 1. anhidrovan. vodeni rastvor. zapaljiv Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva sa kalcijum . rastvor. Amonijak. male. Naziv materije ID br. pušljiva Kalijum . sa više od 37% hidrazina Azotna kiselina. Naziv materije 2027 2028 151 153 2029 2029 2030 2030 2030 2031 2032 2032 2033 2034 2034 2035 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2038 2044 2045 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 132 132 153 153 153 157 157 157 154 115 115 115 115 115 121 121 115 115 152 152 152 115 130 130 130 129 130 130 128 132 Natrijum .2-Dimetilpropan Izobutil aldehid Izobutir aldehid Cimeni Dihloropropeni Diciklopentadieni Dietilbenzen Diizobutilen. komprimovan Ksenon Ksenon. smeša.izobutil . sa korozivnom tečnošću bez inicirajućeg uređaja Hidrazin.karbonatom Amonijum – nitratna đubriva sa amonijum .sulfatom Amonijum – nitratna đubriva. crvena pušljiva Azotna kiselina.ID br.karbinol Metilamil alkohol Morfolin Stiren monomer. vodeni rastvor.d.B. dimne neeksplozivne.arsenit. izuzev crvene pušljive Azotna kiselina.d. tečni 2. stabilizovan Tetrahidrofuran Tripropilen Valeraldehid Nitroceluloza. čvrst Bombe.I. anhidrovan Hidrazin.4% zapaljive materije Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva. Uputstvo br.1.1-Trifluoretan Rashladni gas R-143a Trifluoretan. rastvorena u zapaljivoj tečnosti Nitrocelulozni rastvor. komprimovan Vodonik i metan.C. stabilizovan Krezoli Krezoli. komprimovan Kertridži sa gasom Posude. n. čvrsti Dinitrotolueni. tečni alfa-Naftilamin strana 47 . čvrsti Krezoli. sa 37% do 64% hidrazina Hidrazin. izomerna jedinjenja 2-Dimetilaminoetanol 2051 2052 2053 2053 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2059 2067 2068 2069 2069 2070 2071 2071 132 128 129 129 129 132 128P 127 128 129 127 127 140 140 140 140 143 140 140 2072 2072 2073 140 140 125 2074 2074 2075 2076 2076 2076 2077 153P 153P 153 153 153 153 153 Dimetiletanolamin Dipenten M.

5% ulja i ne više od 11% vlage Akrilna kiselina.sulfid Adiponitril Izocijanat. n.d. stabilizovano Riblji otpad. ekspanzivna Azbest Azbest. toksični. stabilizovana Alil . rashlađena tečnost Arsin SA Dihlorosilan Kiseonik . Naziv materije 2077 2078 2079 2186 2187 2188 2188 2189 2190 2190 2191 2192 2193 2193 2193 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2203 2204 2205 2206 2206 2206 2206 153 156 154 125 120 119 119 119 124 124 123 119 126 126 126 126 125 125 125 125 125 125 119 116P 122 117 116 116 119 153 155 155 155 155 Naftilamin (alfa) Toluen .hipohlorit. koja sadrži više od 10% ali ne više od 39% raspoloživog hlora Prašak za izbeljivanje Formaldehid. Kalcijum .d.diizocijanat Dietilenetriamin Hlorovodonik. Naziv materije ID br. toksično. suva. n. Izocijanati.metakrilat. komprimovan Karbonil . Uputstvo br.hlorid Benzotrihlorid n-Butil .d.d.etar Anizol Benzonitril Benzensulfonil .ID br. komprimovan Rashladni gas R-116 Rashladni gas R-116. komprimovan Fosfin Propadien. Izocijanat. n.pentafluorid Fosfor pentafluorid.d.oksid. anhidrovan Fosfor .fluorid German Heksafluoroetan Heksafluoroetan. n. smeđi Plavi azbest Smeđi azbest Paraformaldehid Ftalni anhidrid Maleinska kiselina Maleinski anhidrid Maleinski anhidrid.heksafluorid Jodovodonik.selenid. otrovno. ekspanzivna Polistriren. sa ne više od 1. rastvor. rashlađena tečnost Ugljen .dioksid. anhidrovan Silan Silan. otrovno.d. rastvori. sa ne manje od 60% Maneb Polimerna zrnca. Uputstvo br.d.heksafluorid Telur . rastvor.difluorid.difluorid Kiseonik . zrnca. rastvori (Formalin) (korozivni) Maneb Preparat maneba. smeša. 2206 2206 2208 155 155 140 2208 2209 2210 2210 2211 2211 2212 2212 2212 2212 2212 2213 2214 2215 2215 2215 2216 2216 2217 2218 2219 2222 2224 2225 2226 2227 2232 2232 2233 2234 140 132 135 135 133 133 171 171 171 171 171 133 156 156 156 156 171 171 135 132P 129 128 152 156 156 130P 153 153 152 130 Izocijanati.d. stopljen Riblje brašno.d. plavi Azbest. stabilizovan 2-Hloroetanal Hloroacetaldehid Hloroanizidini Hlorobenzotrifluoridi strana 48 . komprimovan Selen . stabilizovan Semeni kolač.d. stabilizovan Azot . rashlađena tečnost Vodonik . komprimovan Sulfuril .d.glicidil . Izocijanat. n. Izocijanati.heksafluorid Volfram .d. n.

neugasive Cikloheksen Kalijum Kalijum.acetat Ciklopentanol Ciklopentanon Ciklopenten n-Dekan Di-n-butilamin Dihlorodimetil .diizocijanat Heksanoli Izobutil . simetrični Dihlorofenil . 4-Metoksi-4-metilpentan-2-on N-Metilanilin Metil .3'-Imino .keton N-Etilanilin 2-Etilanilin N-etill-N-benzilanilin 2-Etilbutanol 2-Etilheksilamin Etil .2-Propilendiamin 1. Naziv materije ID br.amil . vodeni rastvor. tečni Hromsumporna kiselina Cikloheptan Ciklohepten Cikloheksil . stabilizovan Izobutironitril Izocijanatobenzotrifluoridi Pentametilheptan Izohepteni Izohekseni Izoforondiamin IPDI Izoforon .hloridi.d.3-Propilendiamin Trietilen .2.tiofosforil . tečni 3-hlor-4-metilfenil . Naziv materije 2235 2235 2236 2236 2237 2238 2239 2239 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2251 2252 2253 2254 2256 2257 2257 2258 2258 2259 2260 2261 2261 2262 2263 2264 153 153 156 156 153 129 153 153 153 154 128 128 130 129 128 128 128 132 131 156 128P 128P 127 153 133 130 138 138 132 132 153 132 153 153 156 128 132 Hlorobenzil .izocijanat 3-hlor-4-metilfenil .metakrilat Etil .5-dien. sa ne manje od 50% ali ne više od 70% etilamina Etil .izocijanati 2. rastvorno.hlorid 3. n.metakrilat. stabilizovan Biciklo[2.N-Dimetilformamid Dimetil-N-propilamin Dimetil . stabilizovan 1.d.N-Dimetilcikloheksilamin N.hloridi Hlorobenzil .1]hepta-2.N-Dimetilanilin Šibice. metal 1.etar.5-Norbornadien.izocijanat.tetramin Tripropilamin Ksilenoli Ksilenoli. stabilizovan n-Hepten Heksahlorobutadien Heksametilendiamin.diizocijanat Olovno jedinjenje. Uputstvo br. čvrsti Hlortoluidini.2-Dimetoksietan N. tečan Hlornitroanilini Hlortolueni Hlortoluidini Hlortoluidini.hlorid Dimetilcikloheksani Dimetilcikloheksilamin 2264 2265 2266 2267 2269 2270 132 129 132 156 153 132 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2290 2291 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 128 153 153 153 129 132 130P 130P 128 151 153 156 129 130P 131 156 128 128 128 153 156 156 151 128 153 155 128 128 128 155 N.metakrilat.ID br.dihloroacetat strana 49 .hloracetat Metilcikloheksan Metilcikloheksanon Metilciklopentan Metil . Uputstvo br. čvrsti Dimetilkarbamoil . čvrst Heksametilen .dipropilamin Etilamin.

čvrsti Polihlorovani bifenili.nitriti Butil .etar.etar 2-Hloropropan Cikloheksilamin Ciklooktatetraen Dialilamin Dialil .etil .d. stabilizovan Butiril .d.3.formijat Fenil .hlorid Hlorometil .etil . Uputstvo br. sa manje od 25% kristalne vode Natrijum hidrosulfid.hlorid. rastvor Natrijum .4-Pentandion Pentan-2.vinil . čvrst.etil .1-Dihloretan Etil . sa manje od 25% kristalne vode Terpenski ugljovodonici. stopljen Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzotrifluoridi Nitrobenzotrifluoridi. Tetraetilenpentamin Trihlorobenzeni. n. Naziv materije ID br.etar Diizobutilamin 1.etar Alil . anhidrovan Acetaldehid .eter 1-Brom-3-metilbutan Brommetilpropani 2-Brompentan 2-Brompropan Brompropani 3-Brompropin Butandion Diacetil Butil .5-Trimetilbenzen Trimetilcikloheksilamin Trimetilheksametilendiamini 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2344 2345 2346 2346 2347 2348 2350 2351 2352 2353 2354 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2366 156 130 128 154 129 131 131 131 131 131 127 130 130 130 130 130 129 129 130 127 127 130 129P 127 129 127P 132 131 129 132 128P 132 131P 132 130 129 128 128 Trimetilheksametilen diizocijanat Trimetil .merkaptan Butil .karbonat - strana 50 . Naziv materije 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2306 2307 2308 2308 2308 2309 2310 2310 2311 2312 2313 2315 2315 2315 2315 2315 2316 2317 2318 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 153 128 127 128 133 153 152 152 152 157 157 157 128P 131 131 153 153 129 171 171 171 171 171 157 157 135 135 128 153 153 152 130 128 129 153 153 2-Metil-5-etilpiridin 2-Metilfuran 5-Metilheksan-2-on Izopropenilbenzen Naftalin.etar Butil .merkaptan Benzotrifluorid 2-Brombutan 2-Brometil .fosfit Triizobutilen 1.acetat Alilamin Alil .hidrosulfid. tečnost Predmeti koji sadrže polihlorovanene bifenile (PCB) Natrijum . čvrst Natrijum . Uputstvo br.4-dion Fenetidini Fenol.oksim Alil .ID br. stopljen Pikolini PCB Polihlorovani bifenili Polihlorovani bifenili.akrilati.fosfit Undekan Cink .metil .kuprocijanid. tečni 3-Nitro-4-hlorobenzotrifluorid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina.merkaptan n-Propilbenzen Dietil . tečni Trihlorbuten Trietil . čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.kuprocijanid. stabilizovani Butil . tečna Oktadien 2.

hlorid Metakrilaldehid.3-Dihidropiran 1. rastvor Kalcijum .2.5.ID br.Tetrahidropiridin Butironitril Tetrahidrotiofen Tetrapropil .monobutil .etar 1-Heksen Izopenteni 1. stabilizovan 3-Metilbutan-2-on Metil . simetričan Dipropilamin Di-n-propil .3-Dimetilbutilamin Dimetildietoksisilan Dimetil .fluorid.nitrat. n.fluorid Karbonil .formijat Izobutil . tečnost (vruć koncentrovani rastvor) Kalijum .izobutirat 1-Etilpiperidin Fluorobenzen Fluorotolueni Furan 2-Jodobutan Jodmetilpropani Jodpropani Izobutil .hlorat. rastvor Kalijum .etar Etil .2-Di-(dimetilamino) etan Dietoksimetan 3.etar 1-Metilpiperidin Metil .etar Dipropil . vodeni rastvor Natrijum .hloroformijat Izopropil .propionat Izobutiril .2-Dimetilhidrazin Dimetilhidrazin. čvrsti strana 51 .izovalerat Piperidin 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2409 2410 2410 2411 2412 2413 2414 2416 2417 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2422 2424 2424 2426 2427 2427 2428 2429 2429 2430 2431 2431 2431 2432 2433 2433 130 129P 131 129 127 155 129 129 129 131 130 128 130 129 125 125 125 116 125 124 126 126 126 126 140 140 140 140 140 140 153 153 153 153 153 152 152 Propantioli Izopropenil .hlorat.trioksid Oktafluorobut-2-en Rashladni gas R-1318 Oktafluoropropan Rashladni gas R-218 Amonijum .ortotitanat Tiofen Trimetil . komprimovan Sumpor .propionat 1.6-Tetrahidropiridin 1.6. vodeni rastvor Kalcijum .butirat Izopropil .hlorat.N-Dietilanilin Hlornitrotolueni Hlornitrotolueni. vodeni rastvor Alkilfenoli. tečni N.3-Dietoksipropen Dietil .d.sulfid 2.d. Naziv materije ID br. Naziv materije 2367 2367 2368 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2382 2383 2384 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 130 130 128 128 152 128 128 129 127 127 129 127 127 131 132 127 130 131 131 132 127 127 129 132 130 130 128 129 129 129 129 129 132 131P 127 127 132 130 132 alfa-Metilvaleraldehid Metilvaleraldehid (alfa) Alfa-Pinen Pinen (alfa) Etilen .acetat Propionitril Izopropil .izobutirat Izopropil .terc-butil . čvrsti Anizidini. Uputstvo br.disulfid 1.3.1-Dimetoksietan 2-Dimetilaminoacetonitril 1.glikol . Uputstvo br.borat Karbonil . (uključujući C2-C12 homologe) Anizidini Anizidini. čvrsti.hlorat.hlorat.2.tetrafluorid Bromtrifluoretilen Heksafluoraceton Azot .

suva Cink .superoksid Natrijum .trihlorid.d. stopljen Žuti fosfor. n. stopljen Fosfor.hidrid Berilijum .3-Dimetilbutan Heksadien 2-Metil-1-buten 2-Metil-2-buten Metilpentadien Aluminijum . komprimovan Etilacetilen. n.d.tetrahlorid Litijum .tetroksid Natrijum . Rastvor izocijanata. rastvor.tetra (monokalijum dihloro) –penta – s .trifluorid Azot . n.nitrat Dihlorizocijanurna kiselina. Naziv materije ID br. otrovan.izocijanat Cikloheksil . stabilizovan Etil . piroforn Trihloracetil .d. piroforan Titan .triazintrion.d. toksičan.trifluorid.hlorid Vanadijum .oksitrihlorid Vanadijum . otrovni. soli 2465 2465 2465 2466 2467 2468 140 140 140 143 140 140 2468 2469 2470 2471 2473 2474 2475 2477 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2490 2491 2491 2491 140 140 152 154 154 157 157 131 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 153 153 153 153 Dihlorizocijanurna kiselina.izocijanat Etil .ID br.d. Izocijanati. tečni Dibenzildihlorsilan Etilfenildihlorsilan Tiosirćetna kiselina Metilfenildihlorsilan Trimetilacetil .hlorid Natrijum . zapaljivi.fluorid Rashladni gas R-161 Metil . pentahidrat Kalaj .hidrogendifluorid Kalaj .tetrahlorid.d.d.bromat Fenilacetonitril.d. n. stopljen Sumpor.trihlorid Metil .izocijanat Dihlorizopropil . tečni Nitrokrezoli Nitrokrezoli.nitrit 2-Hlorpropen 2. n. toksični. Uputstvo br. Izocijanati. Izocijanati. stopljen Azot . zapaljiv.perkarbonati (mono) .d.fluorid Rashladni gas R-41 Metil .alkili Litijum .izocijanat Izopropil . rastvor Monoetanolamin strana 52 . zapaljivi. rastvor.izocijanat n-Propil . Uputstvo br.etar Etanolamin Etanolamin. n. Metil . zapaljiv. Izocijanati. suva Natrijum dihlorizocijanurat Natrijum dihloro-s-triazintrion Kalijum .d.izotiocijanat Izocijanati.izocijanat Izobutil . smeša.(Trihloro) .d.izocijanat terc-Butil .alkili. tečnost Osmijum . suv Trihlorizocijanurna kiselina. Naziv materije 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2440 2441 2441 2442 2443 2444 2445 2445 2446 2446 2447 2447 2447 2448 2451 2451 2452 2453 2453 2454 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2463 2464 2465 152 156 156 129 156 132 154 154 154 135 135 156 137 137 135 135 153 153 136 136 136 133 122 122 116P 115 115 115 115 116 130P 128 130 128 128 128 138 141 140 Hlornitrotolueni.hlorid.izocijanat n-Butil .arsanilat Tiofozgen Vanadijum .d. pentahidrat Titan .izocijanat Fenil . čvrsti Beli fosfor. beli.trihlorid.

čvrsta 2-Hloropropionska kiselina.hidrogensulfat 2-Hloropropionska kiselina 2-Hloropropionska kiselina. smeša. Uputstvo br.trihloroacetat Metilhlorsilan 4-Metilmorfolin Metilmorfolin N.tetrabromid 1 -hlor-1. sa pigmentom Nitroceluloza.bromid Brombenzen Bromoform Ugljen .hlorid Cirkonijum . stabilizovan 2-Dimetilaminoetil .2.9-Ciklododekatrien Ciklooktadieni Diketen. bez pigmenta Nitroceluloza. Uputstvo br. stabilizovan Izobutil .1 -difluoroetan Difluorohloroetani Hlorodifluoroetani Rashladni gas R-142b 1.pentafluorid Heksafluoraceton hidrat Heksafluoraceton hidrat.oksid (Tris) Tri-(1-azidirinil)fosfin .ortoformijat Etil .pentahlorid Kalijum .Metilmorfolin Metiltetrahidrofuran Nitronaftalen Terpinolen Tributilamin Hafnijum prah. tečan Metilalil . bez plastifikatora Nitroceluloza.3. smeša. suv Natrijum .pentafluorid Anhidrid propionske kiseline 1. sa pigmentom i plastifikatorom Nitroceluloza. čvrsta Molibden .izobutirat Izobutirna kiselina Izobutirni anhidrid Metakrilna kiselina.metakrilat Etil .6-Tetrahidrobenzaldehid 1-Aziridinil fosfin .ID br.tetrahlorid Acetilen . smeša. Naziv materije 2493 2495 2496 2498 2501 2501 2501 2502 2503 2504 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2511 2511 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2517 2517 2517 2518 2520 2521 2522 2522 2524 2525 132 144 156 129 152 152 152 132 137 159 159 154 154 154 156 154 153 153 153 152 156 130 159 151 115 115 115 115 153 130P 131P 153P 153P 129 156 Heksametilenimin Jod .oksalat 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2533 2534 2535 2535 2535 2536 2538 2541 2542 2545 2546 2547 2548 2552 2552 2554 2555 2556 2556 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2558 132 129P 130 132 132 153P 156 119 132 132 132 127 133 128 153 135 135 143 124 151 151 130P 113 113 113 133 133 133 133 133 133 131 Furfurilamin Izobutil . rastvor Valeril . smeša. rastvor Aminofenoli Bromacetil . smeša.metakrilat Dimetilaminoetil .superoksid Hlor . ne manje od 25% vode Nitroceluloza sa alkoholom Nitroceluloza sa ne manje od 25% alkohola Nitroceluloza Nitroceluloza.akrilat.tetrabromid Tetrabrometan Amonijum . Naziv materije ID br. sa plasticfikatorom Epibromhidrin strana 53 .oksid.5.hidrogensulfat Hloroplatinska kiselina. suv Titanijum prah. rastvor Tris-(1-aziridinyl)fosfin oksid.hlorid Nitroceluloza sa vodom.fluorid Amonijum . stabilizovana Metil .

beli Beli azbest Ksenon. čvrste. tečne. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. azeotropna smeša. čvrst. rashađena tečnost (kriogena tečnost) Hlorotrifluormetan i trifluorometan.oksibromid. Pesticid. komprimovana strana 54 . rastvor Alkilsulfonske kiseline.pentahlorofenat Kadmijumovo jedinjenje Alkilsumporne kiseline Etilsumporna kiselina Fenilhidrazin Talijum . azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-23 i rashladni gas R-13. čvrste. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. smeša Ugljen . sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline.ID br. Vinil .bromid. čvrst.d.monoksid i vodonik.d. smeša. tečne.hlorid. rastvor Dicikloheksilamin Natrijum . sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline.hlorid Fosfor . čvrst. Naziv materije ID br.fosfat Fosfor . otrovan.monoksid i vodonik.d.trioksid Piperazin Aluminijum . čvrste. n. rastvor Aluminijum . rastvor Feri . stopljen Fenilacetil . sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Dodecilbenzensulfonska kiselina Alkilsulfonske kiseline. tečne. Uputstvo br. sa približno 60% hlorotrifluorometana Rashladni gas R-13 i rashladni gas R-23.hlorat Trikrezil . čvrste. otrovan Pesticid.d. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline kiseline Benzohinon Pesticid. n.hlorid. azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-503 (Azeotropna smeša rashladnog gasa R-13 i rashladnog gasa R23 sa približno 60% rashladnog gasa R-13) Trifluorometan i hlorotrifluorometan. Naziv materije 2560 2561 2564 2565 2567 2570 2571 2571 2572 2573 2574 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 129 128 153 153 154 154 156 156 153 141 151 137 156 157 153 154 154 154 153 2583 153 2584 153 2584 153 2584 2585 153 153 2585 153 2-Metilpentan-2-ol 3-Metil-1-buten Trihlorsirćetna kiselina.hloracetat Azbest. Uputstvo br. tečne. azeotropna smeša sa približno 60% hlorotrifluorometana Ugljen . toksičan. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline 2586 153 2586 153 2587 2588 2588 2588 2589 2590 2590 2591 2599 153 151 151 151 155 171 171 120 126 2599 126 2599 126 2599 126 2599 126 2600 2600 119 119 Alkilsulfonske kiseline.

propil .izocijanat Metil . sa približno 74% dihlorodifluorometana Dihlorodifluorometan i difluoretan.borat Trialilamin Propilen .silicid Hlorna kiselina. sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-500 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-12 i rashladnog gasa R152a sa približno 74% rashladnog gasa R-12) Cikloheptatrien Bor . smeša Vodonik i ugljen monoksid.selenit Selenati Seleniti Fluorosirćetna kiselina Metil .eterat Metoksimetil .etar Triizopropil . sa približno 74% dihlorodifluormetana Rashladni gas R-12 i rashladni gas R-152a.disulfid Selen. prah Natrijum . sa zapaljivom tečnošću Magnezijum .ID br. neorganski. Naziv materije 2600 2600 2601 2602 119 119 115 126 2602 126 2602 126 2602 126 2602 126 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2614 2615 2616 2617 2618 2619 131 132 155 155 129P 129 156 132 131 127 129 127 129 129 130P 132 Vodonik i ugljen – monoksid.metil . stabilizovani Benzildimetilamin 2620 2621 2622 2623 2624 2626 2627 2628 2629 2630 2630 2630 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2653 2655 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2660 2661 2662 2662 2664 2666 2667 130 127 131P 133 138 140 140 151 151 151 151 151 154 155 151 153 151 153 154 153 153 153 156 151 151 154 153 152 151 153 153 153 153 153 160 156 152 Amil .cijanacetat Butiltolueni strana 55 .4'-Diaminodifenilmetan Benzil . smeša.jodid Kalijum . n. azeotropna smeša.hloracetat Mononitrotoluidini Nitrotoluidini (mono) Heksahloraceton Hidrohinon.silikofluorid Hinolin Selen .d. vodeni rastvor.bromacetat Metil .jodid Fenacil .butirati Acetil .fluoracetat Natrijum .karbinol Glicidaldehid Potpaljivači vatre.borat Metilcikloheksanoli Viniltolueni.trifluorid .1 -Dihlor-1 -nitroetan 4.ortosilikat Akrolein. azeotropna smeša.d. sa ne više od 10% hlorne kiseline Nitriti. Kalijum . Uputstvo br.fluorosilikat Kalijum .3-Dihloraceton 1.hlorohidrin Metil . azeotropna smeša.bromid Heksahlorciklopentadien Malononitril 1. azeotropna smeša. komprimovana Ciklobutan Difluoretan i dihlorodifluormetan. čvrsti. Uputstvo br.alkohol Etil . Naziv materije ID br. čvrst Hidrokinon Dibrommetan Etil .2-Dibrombutan-3-on 1. stabilisan Nitropropani Trialil . sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-152a i rashladni gas R-12.etar Metalil .dietil .fluoracetat Natrijum .propil .

hidroksid.d. Naziv materije ID br. sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka 2-Amino-4-hlorofenol Natrijum . čvrst Litijum . n. tečni Cijanurni hlorid Aminopiridini Amonijak.nitrit Talijum . n.nitrat Nikal .fluorosilikat Natrijum .hidroksid Rubidijum .silikofluorid Stibin Rubidijum . rastvor Cezijum . korozivni. rastvor.d.rezinat Aluminijum .pentabromid Bor . čvrsti Nitroanizoli.sulfid.hidroksid Cezijum .monohlorhidrin 2690 2691 2692 2693 2693 2698 2699 2705 2707 2708 2709 2710 2711 2713 2714 2715 2716 2717 2717 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2730 2730 2732 2732 2732 2733 2733 152 137 157 154 154 156 154 153P 127 127 128 128 129 153 133 133 153 133 133 141 141 141 140 140 140 140 140 141 140 152 152 152 152 152 152 152 132 132 N. rastvor Cezijum . Tetrahidroftalni anhidridi Trifluorosirćetna kiselina 1-Pentol Dimetildioksani Butoksil Butilbenzeni Dipropil .N-Dietiletilendiamin 2-Dietilaminoetanol Dietilaminoetanol Dicikloheksilamonijum . zapaljivi. čvrsti Nitrobrombenzeni.d.hidroksid.nitrat Bakar .nitrat Cirkonijum .4-Butindiol Kamfor Kamfor. Uputstvo br.d.d.tribromid Bisulfiti.n-Butilimidazol Fosfor .hidroksid.bromat Hrom .nitrit 1-Brom-3-hloropropan 1-Hlor-3-bromopropan Glicerol alfa .ID br. rastvor Rubidijum .hlorat Litijum .keton Dibrombenzen Akridin Cink .nitrat Magnezijum .hlorat Mangan . Bisulfiti.rezinat 1. tečni Alkilamini. Naziv materije 2668 2669 2669 2669 2669 2670 2671 2672 131 152 152 152 152 157 153 154 2672 2672 154 154 2673 2674 2674 2676 2677 2678 2678 2679 2680 2680 2680 2681 2681 2682 2682 2683 2684 2684 2685 2686 2686 2687 2688 2688 2689 151 154 154 119 154 154 154 154 154 154 154 154 154 157 157 132 132 132 132 132 132 133 159 159 153 Hloracetonitril Hlorkrezoli Hlorkrezoli. tečni Nitrobrombenzeni Nitrobrombenzeni.d.nitrat Nikal .nitrat Heksahlorbenzen Nitroanizoli Nitroanizoli. rastvor Litijum .d. n.hidroksid Litijum . Uputstvo br.hidroksid Amonijum .d. sintetički Barijum . rastvor Hlorkrezoli. vodeni rastvor. vodeni rastvor. čvrsti Hlorkrezoli. strana 56 .hidroksid. rastvor 3-Dietilaminopropilamin Dietilaminopropilamin N. neorganski. sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka Amonijum hidroksid Amonijum hidroksid. n.hidroksid.hidroksid. Amini.hidroksid. čvrst Litijum . monohidrat Cezijum .

čvrst.hloroformijat 2-Etilheksil hloroformijat Tetrametilsilan 1.d. zapaljiva. otrovan Organohlorni pesticid. zapaljiv. toksična Fenoksi pesticid.d. n. Poliamini. Hloroformijati. n.korozivni. tečni. tečnost.3-Dihloropropanol-2 Dietiltiofosforil . Poliamini. n. toksičan Karbamatni pesticid. tečnost. čvrst. otrovni. čvrst. tečan. otrovan Arsenov pesticid. tečnost Organohlorni pesticid. korozivni.hloroformijat Hlorometil . n.ID br. Naziv materije ID br. otrovan Fenoksi pesticid. čvrsti N-Etilbenziltoluidini. n. Naziv materije 2733 2733 2734 2734 2734 2734 2735 2735 2735 2735 2738 2739 2740 2741 2742 2742 2742 2742 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2753 2753 2754 132 132 132 132 132 132 153 153 153 153 153 156 155 141 155 155 155 155 155 155 155 157 156 156 156 130 153 155 127 153 153 153 153 Polialkilamini. korozivni. Hloroformijati.d. zapaljiv. tečni. toksičan Arsenov pesticid.d.d. tečnost.d. Polialkilamini.d. Amini. toksična Triazinski pesticid. korozivni. zapaljiva. toksičan Aldrin. zapaljiv. n. čvrst. Izobutil . sa više od 22% raspoloživog hlora Hloroformijati.hlorid 1. tečni. tečni N-Etiltoluidini 2757 2757 2758 2758 2759 2759 2760 2760 2761 2761 2761 2761 2762 2762 2762 2763 2763 2764 2764 2765 2765 2766 2766 2767 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 151 151 131 131 131 151 151 131 131 152 152 131 131 151 Karbamatni pesticid. korozivni.hloroformijat tert-Butilcikloheksil . čvrst. toksičan Fenoksi pesticid.d. toksičan Aldrin. Polialkilamini. otrovna Triazinski pesticid.d. otrovan Triazinski pesticid. n. toksični.d. Uputstvo br. Alkilamini. čvrst Dieldrin Organohlorni pesticid. Amini. n.anhidrid n-Propil hloroformijat Barijum . zapaljiva.d.d. otrovan strana 57 . zapaljiv.d. Poliamini. tečnost.hloroformijat Fenil . Uputstvo br. tečnost. n. korozivni.d. otrovan Karbamatni pesticid. tečan.hloroformijat Ciklobutil . zapaljiva.hloroformijat n-Butil . otrovna Organohlorni pesticid.hloroformijat sec-Butil . zapaljiva. n. zapaljivi. čvrst. n.d.2-Epoksi-3-etoksipropan N-Etilbenziltoluidini N-Etilbenziltoluidini. n. zapaljivi. tečnost.d. tečan. N-Butilanilin Butir . čvrst. toksična Pesticid sa fenil ureom.d. tečni.d. toksičan Arsenov pesticid.d. korozivni.d. čvrst.d.d. otrovan Arsenov pesticid. otrovna Fenoksi pesticid. čvrst. Alkilamini. toksičan Triazinski pesticid. zapaljivi.d. čvrst. zapaljivi. zapaljivi. zapaljiva. tečan.d. otrovan Karbamatni pesticid. čvrst.d.hipohlorit. n.d.

zapaljiva. zapaljiva. zapaljiva. zapaljiv. čvrst. Naziv materije ID br. zapaljiva.paration. toksična Pesticid na osnovi žive. tečan. zapaljiva. čvrst. toksičan strana 58 . toksična Pesticid na osnovi bakra. otrovna Pesticid sa fenil ureom. otrovna 2774 2775 2775 2776 2776 2777 2777 2778 2778 2779 2779 2780 2780 2781 2781 2782 2782 2783 2783 2783 131 151 151 131 131 151 151 131 131 153 153 131 131 151 151 131 131 152 152 152 Pesticid sa derivatima ftalamida. otrovan Organofosforni pesticid. otrovan Supstituisani nitrofenolski pesticid. čvrst. zapaljiva. tečan. toksičan Bipiridilijumski pesticid. čvrst. čvrst. otrovna Pesticid na osnovi bakra. čvrst. tečnost. otrovna Tiokarbamatni pesticid. toksična Pesticid sa derivatima ftalamida. čvrst. tečnost. zapaljiva. čvrst. tečan. Uputstvo br. otrovan Pesticid na osnovi žive. tečnost. toksičan Pesticid sa fenil ureom. toksičan Supstituisani nitrofenolski pesticid. toksičan Pesticid na osnovi žive. čvrst. čvrst. toksičan Pesticid na osnovi bakra. otrovna Ditiokarbamatni pesticid. toksičan Pesticid sa benzoevim derivatima. Naziv materije 2767 2768 2768 2769 2769 2770 151 131 131 151 151 131 2770 131 2771 2771 2771 2771 2772 2772 2772 2772 2773 2773 2774 151 151 151 151 131 131 131 131 151 151 131 Pesticid sa fenil ureom. toksičan Metil . otrovna Pesticid sa benzoevim derivatima. toksična Tiokarbamatni pesticid. toksična Pesticid sa benzoevim derivatima. čvrst. tečnost. čvrst.ID br. čvrst. otrovan Ditiokarbamatni pesticid. čvrst. otrovan Tiokarbamatni pesticid. zapaljiv. toksičan Tiokarbamatni pesticid. zapaljiva. otrovan Pesticid sa derivatima ftalamida. tečnost. zapaljiv. tečnost. tečnost. toksičan Pesticid sa derivatima ftalamida. zapaljiva. otrovan Pesticid na osnovi bakra. tečnost. čvrst. toksična Supstituisani nitrofenolski pesticid. toksičan Ditiokarbamatni pesticid. zapaljiva. čvrst. otrovan Bipiridilijumski pesticid. Uputstvo br. toksična Ditiokarbamatni pesticid. zapaljiv. otrovan Pesticid sa benzoevim derivatima. čvrst Organofosforni pesticid. toksičan Bipiridilijumski pesticid. zapaljiva. tečan. čvrst. tečnost. tečnost. čvrst. otrovan Supstituisani nitrofenolski pesticid. zapaljiva. tečnost. tečnost. otrovan Bipiridilijumski pesticid. čvrst. tečnost. otrovna Pesticid na osnovi žive. zapaljiva. tečnost. zapaljiva.

d. Bakar . Zona A) strana 59 .nitrid Namagnetisani materijal Živa Živa. otrovan Organokalajni pesticid. tečan. tečnost. Naziv materije 2783 2783 2784 2784 2785 2785 2786 2786 2787 2787 2788 2789 2789 2790 152 152 131 131 152 152 153 153 131 131 153 132 132 153 2793 2794 2795 2796 2796 2797 2797 2797 170 154 154 157 157 154 154 154 Paration Tetraetil .d. tečnost. stopljen.ID br. glacijalna Sirćetna kiselina.d. n. Otrovna tečnost. mokre. metal Buzz BZ CS DC GA GB GD GF H HD HL HN-1 HN-2 HN-3 Jedinjenje. sa baterijom Baterijska tečnost.tiodihlorid Fenilfosfor .d. tečan. Sirćetna kiselina. otrovan Organofosforni pesticid.d. tečan. mokre. rastvor. sa elektronskom opremom ili pokretačem 2798 2798 2799 2799 2800 2801 2801 2802 2803 2805 2806 2807 2809 2809 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 137 137 137 137 154 154 154 154 172 138 138 171 172 172 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 Benzen . necureće Boja.d. tečno. toksičan Organokalajni pesticid. zapaljiv. čvrst. punjenje alkalijom Baterijska tečnost.pirofosfat. toksičan Jedinjenje organokalaja.hidrid. mokre. Otrovna tečnost. čvrst Organofosforni pesticid.tiodihlorid Baterije.fosfor . Poluproizvod za boju. opiljci. sa više od 80% kiseline Sirćetna kiselina. uništava drveće ili korov. ili odsečci Baterije.dihlorid Fenilfosfor . (Opasnost od udisanja. tečno (toksična) L (Luizit) Luizit Mastard Mastard i luizit Otrov B. zapaljiv. rastvor. Uputstvo br. alkalija Baterijska tečnost. korozivna. čvrst. n. sa više od 10% ali ne više od 80% kiseline Ferometalni komadići. zapaljiv. punjenje kiselinom Baterije.d. zapaljiv. toksičan 4-Tijapentanal Tija-4-pentanal Organokalajni pesticid. čvrst Litijum .d.d. n. sa ne više od 51% kiseline Baterijska tečnost. kiselina Sumporna kiselina.fosfor .d. n. n. strugotina. Uputstvo br. tečan.d. n. alkalija. alkalija. otrovan Organokalajni pesticid. tečnost. Naziv materije ID br.dihlorid Benzen .d. korozivna.hlorid Galijum Litijum .

d.d. stabilizovan Aldol Butiraldoksim Di-n-amilamin Nitroetan Kalcijum .d. (Opasnost od udisanja. čvrsta Krotonska kiselina. Zona A) Otrovna tečnost. organska.d.d.d. (Opasnost od udisanja. vodeni rastvor Natrijum bisulfat.d. Zona B) Sarin Soman Tabun Toksična tečnost. Piroforna tečnost. Naziv materije 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 2810 153 2810 2810 2811 2811 2811 2811 2812 2813 2814 2815 2817 2817 153 153 154 154 154 154 154 138 158 153 154 154 Otrovna tečnost.d. Infektivna supstanca.d.d. organska.silicijum Etil fosfonil dihlorid. rastvor Amonijum . n. Otrovna tečnost. rastvor Amil . anhidrid Metil fosfonil dihlorid Piroforna tečnost. rastvor Vinil butirat. organski.d.d. (Opasnost od udisanja. orto Natrijumaluminijumhidrid Bisulfati. organska. deluje na ljude N-Aminoetilpiperazin Amonijum .d. Zona A) Toksična tečnost.d. tečna Etil .d. n. n. Zona A) VX Zgusnut GD CX Otrov. rastvor Natrijum hidrogen sulfat. n.hlorotioformijat Heksanska kiselina Kapronska kiselina Litijum .bifluorid. Toksična tečnost. Uputstvo br. Zona B) Toksična tečnost.d. Zona A) Toksična tečnost.d.1-Trihloroetan Fosforasta kiselina Fosforasta kiselina. n. 3-Hloropropanol-1 Propilen . n. n.d. (Opasnost od udisanja.acid .d.d.fosfat Buterna kiselina Fenolni rastvor 2-Hloropiridin Krotonska kiselina Krotonska kiselina. Selen Toksična čvrsta materija.1. Natrijum aluminat.hidrogendifluorid. (Opasnost od udisanja.d. Toksična tečnost. n. n. rastvor 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2823 2823 2826 2829 2829 2830 2831 2834 2834 2835 2837 2837 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2844 2845 2845 2845 2845 2846 2846 2849 2850 2851 154 154 153 153 153 153 153 153 153 155 153 153 139 160 154 154 138 154 154 154 129P 153 129 131 129 138 135 135 135 135 135 135 153 128 157 Amonijum . dihidrat strana 60 . organska. n. organska.tetramer Bor trifluorid. Piroforna čvrsta supstanca. čvrst Vodoreaktivna čvrsta materija.ID br.d.hidrogenfluorid. organska.d. organska. rastvor Amonijum .d.d. Piroforna čvrsta supstanca.d.d. n.d. n.d. n.ferosilicijum 1.d. organska. n.d. (Opasnost od udisanja. Naziv materije ID br.d. organska. n. (Opasnost od udisanja.polisulfid. Uputstvo br.d. Zona B) Otrovna tečnost.d.mangan . n. čvrst. n.

prah Selen . artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal. tečnosti Hlorofenolati.d. Pesticid. zapaljiva. zapaljiva. Naziv materije ID br. toksična. tečnost. čvrsti Hlorofenolati. posebno pakovanje. ovlažen. prazna ambalaža Radioaktivni materijal. otrovna. Pesticid. koje sadrže rastvore amonijaka (UN2672) Cirkonijum.d. n. suv Infektivna materija. čvrsti Hlorofenati. sunđer.silikofluorid Amonijum . tečnost. tečnosti Hlorofenati.metavanadat Hidroksilamin . toksična. smeša. posebno pakovanje.metavanadat Amonijum .ID br. artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal.d. n. koje sadrže nezapaljive. ograničena količina strana 61 . neotrovne gasove Mašine za rashlađivanje.silikofluorid Cink .pentoksid Natrijum . u obliku žičanih namotaja. Fenolati. posebno pakovanje.vanadat Kalijum .d. Uputstvo br.d. čvrsti Smeša izosorbid dinitrata Radioaktivni materijal. tečnost.silikofluorid Fluorosilikati.polivanadat Vanadijum .d.d. Uputstvo br. n.amonijum . otrovna. sa ne manje od 10% vode Magnezijum . netoksične gasove Mašine za rashlađivanje. granule 2878 2879 2880 170 157 140 2880 140 2881 2881 2900 2901 2902 2902 2903 2903 2904 2904 2904 2905 2905 2905 2907 2908 2909 135 135 158 124 151 151 131 131 154 154 154 154 154 154 133 161 161 2909 161 2909 161 2910 161 Titan. artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal. posebno pakovanje. suv Nikl katalizator. hidratisan. smeša Aluminijum .d.sulfat Titan – trihlorida.fluorosilikat Cink .d. prah Dibromohloropropani Dibutilaminoetanol Furfuril . sa ne manje od 5.hipohlorit.borohidrid Aluminijum -borohidrid. Pesticid. obrađenih metalnih ploča ili traka Amonijum .fluorosilikat Amonijum .sulfid. Silikofluoridi. Mašine za rashlađivanje. suv.oksihlorid Kalcijum . koja utiče samo na životinje Brom . sa ne manje od 5.hlorid Pesticid.5% ali ne više od 16% vode Kalcijum hipohlorit. tečnost. hidriran. tečnosti Fenolati. Naziv materije 2852 2853 2853 2854 2854 2855 2855 2856 2856 2857 113 151 151 151 151 151 151 151 151 126 2857 126 2857 126 2858 170 2859 2861 2862 2863 2864 2865 2869 2870 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2878 154 151 151 154 151 154 157 135 135 170 159 153 153 151 153 170 Dipikril . koje sadrže nezapaljive. sunđer. n. posebno pakovanje. u uređajima Antimon. n.alkohol Heksahlorofen Rezorcinol Titan. n.d.d.fluorosilikat Magnezijum .5% ali ne više od 16% vode Metalni katalizator.d.

organska.d.d.d. Korozivna čvrsta supstanca. toksična.d. objekti sa kontaminiranom površinom (SCO-II).d. posebno pakovanje. posebno pakovanje. organska. transportovan pod posebnim uslovima. zapaljiva. organska. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. Korozivna čvrsta supstanca.d. Tip B(M) pakovanje nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. Naziv materije 2910 161 2910 161 2910 161 2910 161 2910 2911 161 161 2912 162 2912 2913 162 162 2913 162 2913 162 2915 163 2916 163 Radioaktivni materijal. slaba specifična aktivnost (LSA). nefisioni ili izuzeti od fisije Dihlorobuten Korozivna tečnost. posebno pakovanje. artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal.d.d. toksična. Naziv materije ID br. rastvor Korozivna čvrsta supstanca. n. n. Radioaktivni materijal. Zapaljiva čvrsta supstanca.o. korozivna.ID br.d. n. Korozivna tečnost. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. otrovna. otrovna. artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. toksična. posebno pakovanje. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. otrovna. n. fisioni. Zapaljiva čvrsta supstanca. korozivna.d. n. posebno pakovanje. n.d.d.d. Natrijum hidrosulfid.d.d.d.d. n. otrovna. Tip A pakovanje bez posebne forme. n. Zapaljiva čvrsta supstanca. Tip B(U) pakovanje nefisioni ili izuzeti od fisije 2917 163 2918 2919 165 163 2920 2920 2921 2922 2922 2922 2922 2923 2923 2924 2925 2925 2925 2926 2926 2926 132 132 134 154 154 154 154 154 154 132 134 134 134 134 134 134 Radioaktivni materijal. Uputstvo br. instrumenti ili predmeti Radioaktivni materijal.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. n.d.d. zapaljiva.d. corrosive.d. n.d.d. slaba specifična aktivnost (LSA-I). objekti sa kontaminiranom površinom (SCO-I). rastvor Natrijum hidrosulfid. Zapaljiva čvrsta supstanca.s. n.d. artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal. Flammable solid. n. n. objekti sa kontaminiranom površinom (SCO) Radioaktivni materijal. strana 62 . Zapaljiva tečnost. n. korozivna. Radioaktivni materijal. posebno pakovanje. prazna ambalaža Radioaktivni materijal. Korozivna tečnost. Uputstvo br.d. n.d. instrumenti ili predmeti Radioaktivni materijal.d.

d. Zona B) To Toksična tečnost.d.d. n.d. Toksična tečnost.d. n.d. n.d. organska.d. n. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja. zapaljiva. Uputstvo br. zapaljiva. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. zapaljiva. organska. Otrovna čvrsta supstanca.d. 2929 2929 2929 2929 2929 131 131 131 131 131 2929 131 2929 131 2929 131 2929 2929 2929 131 131 131 2929 131 2930 2930 2930 2930 2931 2931 134 134 134 134 151 151 Otrovna tečnost. korozivna.d.d. anhidrovan Etil fosforodihloridat Otrovna tečnost.d.d. n.d. n. n. Toksična čvrsta supstanca.d. Toksična čvrsta supstanca.d. korozivna. korozivna. Zona A) Otrovna tečnost.d. n.d. n. organska. organska.d. organska.d.d.d. korozivna.d. n. Zona B) Otrovna tečnost. organska.d.d.d. organska.d.d.d. Otrovna tečnost.d. Zona B) Toksična tečnost. Zona A) Toksična tečnost. zapaljiva. Otrovna tečnost.d. n. zapaljiva. (Opasnost od udisanja. n. Zona A) Toksična tečnost. korozivna. (Opasnost od udisanja.d.d. (Opasnost od udisanja. korozivna.d. zapaljiva. n. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja. korozivna. korozivna. zapaljiva.p (Opasnost od udisanja. zapaljiva. n. organska. organska. Zona A) Otrovna tečnost. Zona A) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja. n.d. korozivna.d.d. organska. Toksična tečnost. korozivna. zapaljiva. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. Zona A) Otrovna tečnost. n. (Opasnost od udisanja. korozivna.d. n. n.d. Toksična tečnost. n. Zona B) Otrovna tečnost..d. (Opasnost od udisanja. korozivna. zapaljiva.d. korozivna. (Opasnost od udisanja. Otrovna tečnost. zapaljiva. n. n. Zona B) Toksična tečnost. Zona B) Toksična tečnost. organska. organska.d. n.d. n.d. (Opasnost od udisanja. Otrovna tečnost. n.d.ID br. Vanadilsulfat Vanadilsulfat strana 63 .d. organska. n.d. zapaljiva. Otrovna čvrsta supstanca.p (Opasnost od udisanja.d. n. zapaljiva.d. Toksična tečnost. organska.d. zapaljiva.d. Zona A) Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja.d.d. n.d. Naziv materije ID br. n. Uputstvo br. korozivna.d.d. zapaljiva. n.d. organska. n. zapaljiva. Naziv materije 2927 2927 2927 2927 154 154 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2928 2928 154 154 Etil fosfonotiotik dihlorid.d. Zona A) To Toksična tečnost.

n. tečnost Metilbenzil alkohol (alfa) Metil benzoat 9-fosfabiciklononani Ciklooktadien fosfini Fluoroanilini 2-Trifluorometilanilin Tetrahidrofurfurilamin N-Metilbutilamin 2-Amino-5-dietilaminopentan Izopropil hloroacetat 3-Trifluorometilanilin Natrijum hidrosulfid. Hlorosilani. Uputstvo br. Naziv materije ID br. n. heksahidrat. metal. Hlorosilani. samonaduvavajuća Pesticid sa karbamatom. n. Naziv materije 2933 2934 2935 2936 2937 2937 2937 2938 2940 2940 2941 2942 2943 2945 2946 2947 2948 2949 2949 2950 2956 2956 2965 2966 2967 2967 2968 2968 2969 2974 2975 2976 2977 129 129 129 153 153 153 153 152 135 135 153 153 129 132 153 155 153 154 154 138 149 149 139 153 154 154 135 135 171 164 162 162 166 Metil 2-hloropropionat Izopropil 2-hloropropionat Etil 2-hloropropionat Tiolaktacid alfa-Metilbenzil alkohol alfa-Metilbenzil alkohol. čvrst Radioaktivni materijal. korozivni. n.d. n. zapaljivi.d. n. dvobazni Oprema za spasavanje života.d. zapaljiva strana 64 .d. rastvor Uranil nitrat. piroforni Uranil nitrat.d.d.ID br.d. tečnost. uranijum heksafluorid. fisioni sadržaj uranijuma-235 veći od 1% Radioaktivni materijal. Hlorosilani. Hlorosilani. zapaljivi. reaguju sa vodom. Uputstvo br.d.d.d. sa ne više od30% etilen oksida Vodonik peroksid. n.d. otrovna. korozivni. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Magnezijum. Hlorosilani. n. piroforni Torijum nitrat. zapaljivi. metal.d.d. Smeša etilen oksida i propilen oksida sa ne više od 30% etilen oksida Smeša propilen oksida i etilen oksida. stabilizovan Maneb.d.d.4. Hlorosilani. korozivni.d.d.6-trinitro-m-ksilen Muskksilen Bor trifluorid dimetil eterat Tioglikol Sulfaminska kiselina Sulfaminska kiselina Maneb preparat. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. n. uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid. Hlorosilani. Torijum. obložen 5-tert-Butil-2. korozivni. nefisioni ili izuzet od fisije Uranijum. vodeni rastvor sa sadržajem vodonik peroksida ne manje od 8% ali manje od 20% Hlorosilani.d. stabilizovan Ricinus Radioaktivni materijal. specijalna forma. granule. n. Olovo fosfit. fisioni 2977 166 2978 2978 2978 2979 2980 2981 2982 2983 166 166 166 162 162 162 163 129P 2983 129P 2984 140 2985 2985 2986 2986 2987 2987 2988 2988 2989 2990 2991 155 155 155 155 156 156 139 139 133 171 131 Uranijum heksafluorid. čvrst Radioaktivni materijal.d.d.

toksična Pesticid sa triazinom. tečnost. otrovna Pesticid sa ditiokarbamatom. otrovna. zapaljiva Pesticid na bazi benzoevih derivata. otrovna strana 65 . tečnost. tečnost. tečnost. toksična. zapaljiva 3001 3002 3002 3003 131 151 151 131 3003 131 3004 3004 3005 3005 3005 3005 3006 3006 3006 3006 3007 3007 3008 151 151 131 131 131 131 151 151 151 151 131 131 151 Pesticid sa fenil ureom. tečnost. zapaljiva Pesticid sa triazinom. tečnost. tečnost. toksična Fenoksi pesticid. otrovna Pesticid sa karbamatom. tečnost. toksična Pesticid sa tiokarbamatom. tečnost. otrovna. zapaljiva Pesticid sa tiokarbamatom. tečnost. toksična. toksična Organohlorni pesticid. toksična. tečnost. tečnost. tečnost. zapaljiva Pesticid sa karbamatom. otrovna. tečnost. tečnost. zapaljiva Pesticid sa triazinom. tečnost. zapaljiva Fenoksi pesticid. tečnost. Naziv materije ID br. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa derivatima ftalamida. zapaljiva Pesticid sa derivatima ftalamida.ID br. Naziv materije 2991 2992 2992 2993 2993 2994 2994 2995 2995 2996 2996 2997 2997 2998 2998 2999 2999 3000 3000 3001 131 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 152 152 131 Pesticid sa karbamatom. tečnost. toksična. otrovna. zapaljiva Pesticid sa ditiokarbamatom. zapaljiva Pesticid na bazi benzoevih derivata. toksična Pesticid sa ditiokarbamatom. otrovna. Uputstvo br. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa fenil ureom. zapaljiva Organohlorni pesticid. toksična. otrovna. zapaljiva Fenoksi pesticid. otrovna Organohlorni pesticid. zapaljiva Pesticid sa derivatima ftalamida. toksičan. tečnost. otrovna. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa arsenikom. tečnost. otrovna Pesticid na bazi benzoevih derivata. toksična. otrovna. toksična Pesticid sa tiokarbamatom. tečnost. toksična Pesticid na bazi benzoevih derivata. zapaljiva Organohlorni pesticid. tečnost. Uputstvo br. zapaljiva Pesticid sa arsenikom. toksična. tečnost. toksična Pesticid sa fenil ureom. zapaljiva Pesticid sa ditiokarbamatom. tečnost. otrovna Fenoksi pesticid. tečnost. toksična Pesticid sa arsenikom. tečnost. toksična. tečnost. otrovna Pesticid sa triazinom. zapaljiva Pesticid sa tiokarbamatom. zapaljiva Pesticid sa arsenikom. otrovna. tečnost otrovna. tečnost. zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. tečnost.

tečnost. tečnost. suve. tečnost. tečnost. zapaljiva Metil paration. zapaljiva. tečnost. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid na bazi bakra. zapaljiva Pesticid na bazi žive. toksična. zapaljiva Organofosforni pesticid. tečnost. tečnost.2-Butilen oksid. Naziv materije 3008 3009 3009 3010 3010 3011 3011 3012 3012 3013 3013 3014 3014 3015 3015 3016 3016 3017 3017 3018 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 153 153 131 131 151 151 131 131 152 Pesticid sa derivatima ftalamida. zapaljiva Pesticid na bazi bakra. otrovna Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. toksična Pesticid na bazi bakra. toksična. tečnost. toksična Pesticid sa nitrofenolom. otrovna Organofosforni pesticid. zapaljiva. tečnost. otrovna Pesticid sa bipiridilijumom. toksična Pesticid sa bipiridilijumom. tečnost. stabilizovan 2-Meill-2-heptanetiol tert-Oktil merkaptan Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. toksična Tetraetil pirofosfat. tečnost. čvrst. zapaljiva Pesticid sa bipiridilijumom.d. otrovna. zapaljiva Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiva Pesticid sa organotinom. Naziv materije ID br. otrovna. otrovna Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. toksična Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost Pesticid sa organotinom. zapaljiva. zapaljiva Pesticid sa derivatima kumarina. zapaljiva Pesticid sa nitrofenolom. tečnost. Uputstvo br. zapaljiva Pesticid sa derivatima kumarina. toksična. otrovna. toksična Organofosforni pesticid. tečnost.ID br. tečnost. otrovna. toksična Pesticid na bazi žive. tečnost 3018 3018 3018 3019 3019 3020 3020 3021 3021 3022 3023 3023 3024 3024 3025 3025 3026 3026 3027 3027 3028 3048 152 152 152 131 131 153 153 131 131 127P 131 131 131 131 131 131 151 151 151 151 154 157 Organofosforni pesticid.d. sa čvrstim kalijum hidroksidom Pesticid sa aluminijum fosfidom strana 66 . zapaljiva Pesticid na bazi bakra. tečnost. Pesticid. otrovna Pesticid sa organotinom. toksična. n. čvrst. zapaljiva Pesticid na bazi žive. tečnost. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina. otrovna. toksična. tečnost. tečnost. Uputstvo br. tečnost. tečnost. toksična. tečnost. tečnost. toksičan Baterije. toksična Pesticid sa derivatima kumarina. otrovna. zapaljiva Pesticid sa organotinom. toksična Pesticid. tečnost. n. 1. tečnost. otrovna. zapaljiva. otrovna Pesticid na bazi žive. otrovna Pesticid sa nitrofenolom. tečnost. toksična. otrovna.d. tečnost. zapaljiva Pesticid sa nitrofenolom.d. toksična. tečnost.

d. Supstance opasne za životnu sredinu. Opasan otpad.d. n.d.d. reaguju sa vodom. n. zapaljiva.o. Metal aril halidi. Supstance opasne za životnu sredinu. toksični. Naziv materije ID br. zapaljiv.d.d. stabilizovani Aluminijum alkil hidridi Druge regulisane supstance.d. čvrst. reaguju sa vodom.d.d. tečnosti.d.d. n. toksičan. stabilizovan Izocijanati. Naziv materije 3049 3049 3049 3049 3050 3050 3050 3050 3051 3052 3052 3052 3053 3054 3054 3055 3056 3057 3064 138 138 138 138 138 138 138 138 135 135 135 135 135 129 129 154 129 125 127 3065 3066 3066 3070 127 153 153 126 3070 126 3070 126 Metal alkil halidi. zapaljivi. otrovna. sa ne više od 12. zapaljiv.d. tečnosti.d. n. Merkaptani. Perhloril fluorid strana 67 .5% etilen oksida Smeša etilen oksida i dihlorodifluorometana sa ne više od 12% etilen oksida 3070 126 3071 3071 3071 3071 3072 3073 3076 3077 3077 3077 3078 3079 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3082 3082 3082 3083 131 131 131 131 171 131P 138 171 171 171 138 131P 155 155 155 155 155 155 171 171 171 124 Smeša etilen oksida i dihlorodifluorometana sa ne više od 12.d. Rastvor izocijanata.d.d.d. n. n.s.d. n. n.d. otrovan.d.d.d. Metal aril hidridi. n. zapaljiva. nije samonaduvavajuća Vinilpiridini. čvrsti Aluminijum alkil halidi. Smeša merkaptana. Rastvor izocijanata.d. n. sa više od 1 % ali ne više od 5% nitroglicerina Alkoholna pića Farba (korozivna) Materijal vezan za farbu (korozivan) Smeša dihlorodifluorometana i etilen oksida.d. zapaljivi. Oprema za spasavanje života. n.d. Uputstvo br. n. n. tečnost.5% etilen oksida Merkaptani. otrovni. n. n. tečnosti.d. Smeša merkaptana. rastvor u alkoholu.d. Metal alkil hidridi. tečnosti Magnesium alkili Cikloheksanetiol Cikloheksil merkaptan 2-(2-Aminoetoksi)etanol n-Heptaldehid Trifluoroacetil hlorid Nitroglicerin.d. n. Uputstvo br. Rastvor izocijanata.d. Metal alkil halidi. otrovni. zapaljivi.d. n. reaguju sa vodom. n. Druge regulisane supstance.d.d. tečni. n. toksična.d.d. Metal aril hidridi. toksični. Opasan otpad.d. tečnost. čvrste.d. Metal aril halidi. opiljci ili prah Metakrilonitril.d. Cerijum. n.ID br.d. n. Metal alkil hidridi. n.d. n. n. zapaljivi.d.d. čvrste.d.d. sa ne više more od 12% etilen oksida Smeša dihlorodifluorometana i etilen oksida. reaguju sa vodom. Izocijanati.d. tečni.d.d. Aluminijum alkili Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi. Izocijanati.

korozivna.d. Otrovna čvrsta supstanca. kontrolisane temperature Organski peroksid tip C. otrovna.d. Naziv materije 3084 3085 3086 3086 3087 3087 3088 3089 3090 3090 3090 140 140 141 141 141 141 135 170 138 138 138 3091 3091 3091 138 138 138 3091 138 3092 3093 3094 129 140 138 3094 138 Korozivna čvrsta supstanca. n. tečan Organski peroksid tip C.d. n. Naziv materije ID br. Korozivna tečnost. n.d.d. tečan. oksidišuća.d.n. Oksidišuća čvrsta supstanca. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. oksidišuća. kontrolisane temperature Organski peroksid tip D. n. tečan Organski peroksid tip B.d. čvrst Organski peroksid tip D. 3095 3096 136 138 3096 138 Korozivna čvrsta supstanca. organska. Samozagrevajuća tečnost. oksidišuća.s. samozagrevajuća.d.o.otrovna. tečan. n.d.d. oksidišuća.ID br.d. tečan Organski peroksid tip D. Litijumske baterije Litijumske baterije. Oksidišuća čvrsta supstanca.d.d. n.d. zapaljiv. n. reaguje sa vodom n. Oksidišuća čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. Korozivna tečnost. Oksidišuća čvrsta supstanca. tečan Organski peroksid tip E. Korozivna čvrsta supstanca. n. čvrst Organski peroksid tip E. Organski peroksid tip B.d. kontrolisane temperature 3097 3098 3099 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 140 140 142 142 135 146 146 146 146 145 145 145 145 145 145 148 148 148 148 148 148 strana 68 .d. Oksidišuća tečnost.d. korozivna.d.d.d. n. n. toksična. tečan Organski peroksid tip F. n. čvrst. kontrolisane temperature Organski peroksid tip C. čvrst.d. Korozivna čvrsta supstanca koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. Toksična čvrsta supstanca. Oksidišuća tečnost.d.d.d. Uputstvo br.d.d. tečne ili čvrste katode Litijumske metalne baterije(uključujući baterije sa legurom litijuma) Litijumske baterije pakovane sa uređajima Litijumske baterije u uređajima Litijumske metalne baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije sa legurom litijuma) Litijumske metalne baterije u uređajima (uključujući baterije sa legurom litijuma) 1-Metoksi-2-propanol Korozivna tečnost.d. samozagrevajuća.d.n. Oksidišuća tečnost.d. n.d. čvrst. kontrolisane temperature Organski peroksid tip D.d.d.toksična. reaguje sa vodom. čvrst Organski peroksid tip F. Uputstvo br. n. Metalni prah.d. n. n. čvrst Organski peroksid tip C.d. čvrst Organski peroksid tip B. kontrolisane temperature Organski peroksid tip B. oksidišuća.d. n. tečan.

Zona A) Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. Otrovna tečnost.d.d. oksidišuća. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja.d. n.d. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove n.d.d.d.d. n.d. n.d. (Opasnost od udisanja.d. (Opasnost od udisanja. n. Zona B) Otrovna tečnost. Toksična čvrsta supstanca. oksidišuća.d. reaguje sa vodom.d. n.d. oksidišuća.d. (Opasnost od udisanja. n. čvrst.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n. reaguje sa vodom.d. samozagrevajuća. Zona A) Toksična tečnost.d. Zona B) Toksična tečnost.d. Zona A) Otrovna tečnost.d. (Opasnost od udisanja. n. tečan.d. (Opasnost od udisanja. n. Uputstvo br.d. reaguje sa vodom. Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. Toksična tečnost. n. Otrovna čvrsta supstanca. Zona A) Otrovna tečnost. oksidišuća. 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 3123 3123 139 139 3123 139 3124 3124 136 136 Otrovna tečnost.d.d. Toksična tečnost. Otrovna čvrsta supstanca. n. Toksična tečnost.d.d. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca.d. (Opasnost od udisanja.d.d. Uputstvo br. (Opasnost od udisanja. oksidišuća. n.d. (Opasnost od udisanja. Zona B) Toksična tečnost.d. (Opasnost od udisanja. Toksična čvrsta supstanca. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d. n.d. Otrovna tečnost. reaguje sa vodom.d.d.d. Naziv materije ID br.d.d.d.d.ID br.d. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. (Opasnost od udisanja. samozagrevajuća. n. reaguje sa vodom. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F. tečan. 3125 139 3125 3125 139 139 strana 69 . reaguje sa vodom. n. kontrolisane temperature Organski peroksid tip E. n. n. n. kontrolisane temperature Oksidišuća čvrsta supstanca. n.d. Naziv materije 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3122 148 148 148 148 144 142 142 3122 142 3122 3122 142 142 3122 142 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 Organski peroksid tip E.d. (Opasnost od udisanja. n.d. n.d. n. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. reaguje sa vodom.d. Zona A) Toksična tečnost. Zona B) Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. oksidišuća. Zona A) Toksična tečnost. čvrst. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F. n.d. Zona B) Toksična tečnost.d.

n. n. toksična. n. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71. (otrovna) Boja. neorgansko. n. korozivna. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.d. strana 70 .d.d.d.. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71.d.d. n.d. etilena i acetilena. n. Alkaloidi. tečni. n. Uputstvo br. n.d.d. Uputstvo br. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. n. tečnost.5% etilena i ne više od 22. otrovna. n. toksična. acetilena i propilena.d. toksična. oksidišuća.d.d.d. Tečnost koja reaguje sa vodom.d. n. Preparat sa nikotinom. n.d. n.d. n. n. etilena i propilena.d. (otrovne) Jedinjenje antimona.d. Sredstvo za dezinfekciju.d.d. otrovna. supstanca.5% etilena i ne više od 22.d. 3138 115 3138 115 3138 115 3139 3140 3140 3141 3142 3142 3142 3143 3143 3143 3143 3144 3144 140 151 151 157 151 151 151 151 151 151 151 151 151 Smeša acetilena. n. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71.d. (otrovni) Alkaloidne soli.d. toksično. čvrsta. n.d.d. n. tečan. organska. tečno.d. čvrsta.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeša etilena. tečno. Naziv materije 3125 3126 139 136 3127 3128 135 136 3128 136 3129 3130 3130 3131 3132 3133 3134 3134 3135 3136 3137 138 139 139 138 138 138 139 139 138 120 140 Toksična čvrsta supstanca. tečno.d.d.d. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.d. n. Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom. oksidišuća. otrovno. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. organska. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom. n. Sredstvo za dezinfekciju.d. otrovna. polufabrikat. n.d.d.d.d. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.d. Tečnost koja reaguje sa vodom. otrovna.d. Boja. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom. tečne.d.5% etilena i ne više od 22.d. n. otrovna. n. čvrsta. korozivna. Jedinjenje nikotina. toksična. n.d.d. polufabrikat.d. korozivna.d. organska. toksična. samozagrevajuća. n.d. Naziv materije ID br. Tečnost koja reaguje sa vodom.d. Boja.d. reaguje sa vodom. čvrsta.d. tečno.d.d.5% acetilena i ne više od6% propilena Smeša propilena.d. Boja. Sredstvo za dezinfekciju. Samozagrevajuća čvrsta.d.d. Trifluorometan. n. rashlađena tečnost Oksidišuća čvrsta supstanca.5% acetilena i ne više od6% propilena Oksidišuća tečnost.d. zapaljiva.d. n.d.ID br. n. zapaljiva.

d. Boja. n. otrovan. zapaljiv. n. tečni. n. toksičan.d. Tečni gas. Zona B) Tečni gas.d.d. čvrsti Perfluoro(metil vinil eter) Perfluorometil vinil eter Perfluoro(etil vinil eter) Perfluoroetil vinil eter Pentahlorofenol Kompresovan gas. Uputstvo br. n. n. mali. zapaljiv. tečni Polihalogenizovani terfenili. otrovan. toksičan. toksičan.d. otrovan. (Opasnost od udisanja.d.d. toksičan.d.d. polufabrikat. (Opasnost od udisanja.d.d. vodom i ne više od 5% peroksiacetne kiseline. otrovan. n. (Opasnost od udisanja.d.d.d. korozivna.d. otrovan. Tečni gas. Tečnost koja reaguje sa vodom. n. Zona A) Tečni gas. čvrsto. zapaljiv. Zona D) Tečni gas. n.d. Zona C) Tečni gas. n. zapaljiv. tečni Polihalogenizovani bifenili. (Opasnost od udisanja. zapaljiv.d. n. n. Zona D) Tečni gas. na ugljovodonični pogon. n.d. Zona D) Tečni gas.d. oksidišući. toksičan. Zona C) Tečni gas.d.2-Tetrafluoroetan Rashladni gas R-134a Tečni gas.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. otrovan. sa kiselinom. otrovan. Zona A) Tečni gas.d.d. Zona C) Tečni gas.ID br.d.d. zapaljiv. čvrsti Polihalogenizovani terfenili. 1.d.d.d. otrovan. n. Gas.d.d.d.1. Naziv materije 3145 3146 3147 3147 3148 3149 153 153 154 154 138 140 3150 115 3150 115 3151 3151 3152 3152 3153 3153 3154 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3159 3160 171 171 171 171 115 115 115 115 154 122 122 120 126 126 119 Alkil fenoli.d. (Opasnost od udisanja.d. (Opasnost od udisanja. čvrsta. Zona B) Tečni gas. n. Smeša vodonik peroksida i peroksiacetne kiseline. Naziv materije ID br.d. n. zapaljiv.d.d. zapaljiv. (ukjlučujući C2-C12 homologe) Jedinjenje organotina. korozivna. Tečni gas. Tečni gas. zapaljiv. toksičan.d. n. n.1. n. n. sa mehanizmom za ispuštanje Polihalogenizovani bifenili. n. (Opasnost od udisanja. rashlađena tečnost.d. Uputstvo br. stabilizovane Punjenja sa ugljovodoničnim gasom za male uređaje. Tečni gas.d. n. Boja. 3160 119 3160 119 3160 119 3160 119 3160 3160 119 119 3160 119 3160 119 3160 119 3161 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 115 123 123 123 123 123 123 123 Tečni gas. sa mehanizmom za ispuštanje Uređaji.d. n.d. (Opasnost od udisanja. n.d. (Opasnost od udisanja. Zona A) strana 71 .d. čvrsta. otrovan. (Opasnost od udisanja. n.d. oksidišući. toksičan. otrovan.d. n. zapaljiv. (Opasnost od udisanja. n. zapaljiv.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d.d.d.

(Opasnost od udisanja. poreklom od živih bića.d. Toksini. čije je gorivo zapaljivi gas Uzorak gasa. Zapaljiva čvrsta supstanca. n. zapaljiv.d.d. toksičan.d. organska. pogonsko gorivo je zapaljiva tečnost Motori. nije pod pritiskom. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. Bezdimni prah za malo oružje Zapaljiva čvrsta supstanca.d. otrovna. toksičan. nije pod pritiskom. poreklom od živih bića. istopljena.d.d. nije pod pritiskom. poreklom od živih bića. Predmeti. Uputstvo br. n.d. toksična. električna.d. nije pod pritiskom. nije pod pritiskom.d. n. n. sa unutrašnjim sagorevanjem. Naziv materije 3162 3162 3162 3163 3164 123 123 123 126 126 3164 126 3165 3166 131 128 3166 128 3166 128 3166 3166 3167 128 128 115 3168 119 3168 119 3169 123 Tečni gas. Zona D) Tečni gas. korozivna. n. pneumatski (sadrže nezapaljivi gas) Rezervoar za gorivo jedinice za hidraulični pogon Motori.d. čije je gorivo zapaljiva tečnost Vozilo. neorganska. neorganska. korozivna.d.d. zapaljiv. toksičan.d. Zona C) Tečni gas.d. Titanijum disulfid Titanijum disulfid Čvrste supstance koje sadrže zapaljivu tečnost. neorganska. n. n.d. Toksini. Zapaljiva čvrsta supstanca. neorganska.p.d. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. nije rashlađena tečnost 3169 123 3170 3170 3170 3170 3171 3171 3171 3172 3172 3172 3174 3174 3175 3176 3178 3178 3179 3179 3180 3180 138 138 138 138 154 154 154 153 153 153 135 135 133 133 133 133 134 134 134 134 Uzorak gasa.d. pod pritiskom.d.ID br.d. n. talog Nusproizvodi pri obradi aluminijuma Nusproizvodi pri topljenju aluminijuma Nusproizvodi prilikom topljenja aluminijuma Invalidska kolica.d. neorganska. Naziv materije ID br. Zona B) Tečni gas. Zapaljiva čvrsta supstanca. sa akumulatorom Uređaji sa akumulatorom (vlažna baterija) Vozila sa akumulatorom (vlažnom baterijom) Toksini.d. otrovan. n. tečni. n.d. hidraulični (sadrže nezapaljivi gas) Predmeti. (Opasnost od udisanja.d.d. n. n.d. n. toksičan.p.d. toksičan. n. strana 72 .d.d. n. n. n. zapaljiv. n. pogonsko gorivo je zapaljivi gas Vozilo.d. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa.d. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. sa unutrašnjim sagorevanjem. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. otrovan. nije rashlađena tečnost Aluminijum. pod pritiskom.d. sa unutrašnjim sagorevanjem. (Opasnost od udisanja. Uputstvo br. čvrsti. koji se nalaze u mašinama ili vozilima Motori. n.d.d.

Piroforna čvrsta supstanca. n. Organometalno jedinjenje.d.d. n. toksična. Organometalno jedinjenje. otrovna. Piroforno organometalno jedinjenje. neorganska. korozivna. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. otrovna. neorganska. zapaljive.d. organska. n. vodeni rastvor.d. n. n. n. n. Samozagrevajuća tečnost. neorganska. Bromati. organska. Samozagrevajuća tečnost.d.d.d. n. neorganski. Samozagrevajući metalni prah. neorganski. neorganska.d.d. neorganski. reaguje sa vodom.d. Metal hidridi.d. neorganska. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. Hlorati. Naziv materije 3181 3182 3183 3184 3184 3185 3186 3187 3187 3188 3189 3189 3190 3191 133 170 135 136 136 136 135 136 136 136 135 135 135 136 3191 136 3191 136 3191 136 Soli organskih jedinjenja sa metalima.d.d.d.d.d. neorganska. korozivna. Metalna supstanca. neorganski.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d. n.d. n. n.d.ID br. organska.d. zapaljivi. organska. n. Alkoholati aklalnih metala. toksična.d. Alkoholati zemljoalkalnih metala.d. Piroforno organometalno jedinjenje. reaguje sa vodom. Metalni prah. n.d.d. reaguje sa vodom.d.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d.d.d. n. Perhlorati.d. vodeni rastvor.d. vodeni rastvor. n.d. Hipohloriti. neorganska. n. Uputstvo br.d.d. vodeni rastvor. n.d.d. samozagrevajući. neorganska.d. Organometalno jedinjenje. Samozagrevajuća tečnost. n. reaguje sa vodom.d. reaguje sa vodom.d.d.d.d. otrovna.d.d. n. zapaljivo.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. n.d.d.d. toksična. zapaljivo. Samozagrevajuća tečnost. Piroforna tečnost. n. Naziv materije ID br.d. toksična. Uputstvo br.d. zapaljivo. Metalna supstanca. n. n.d. reaguje sa vodom. otrovna.d.p.d. n.d. strana 73 . n.d. Samozagrevajuća tečnost. neorganska. n. samozagrevajuća.d.d. korozivni. n. neorganska. neorganski. Samozagrevajuća tečnost.d. disperzija. 3192 136 3194 3200 3203 3203 135 135 135 135 3205 3206 135 136 3207 138 3207 138 3207 138 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 138 138 140 140 140 140 140 Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d.d. Samozagrevajuća tečnost. korozivna.n.d. neorganska. samozagrevajući. n.d. rastvor. neorganska. Permanganati. n d. n.d. n. n. n. Samozagrevajuća tečnost.

n.d.d. neorganski. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. Naziv materije 3215 3215 3216 3216 3217 3218 3219 3220 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 140 140 140 140 140 140 140 126 126 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 Persulfati. zapaljivi.d. anhidrovan Lekovi. Persulfati.d. tip C. n. Nitrati. Lekovi.d. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. neorganski.d.d. tip B. Čvrste supstance koje sadrže korozivnu tečnost. Hloroacetna kiselina.d. tečni. neorganski. vodeni rastvor.d. pentahidrat Tributilfosfan strana 74 . tip E Samoreaktivna čvrsta supstanca tip E Samoreaktivna tečnost.d. neorganski. Nitriti. n. n.d. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip F.d. 3-diol Azodikarbonamid Čvrste supstance koje sadrže otrovnu tečnost. Pentafluoroetan Rashladni gas R-125 Samoreaktivna tečnost. n. Lekovi. neorganski. Genetski modifikovani mikroorganizmi Genetski modifikovani organizmi Metansulfonil hlorid Metansulfonil hlorid Natrijum peroksoborat. otrovni. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip E. toksični. neorganski.d. n. zapaljivi. n. Persulfati.d. kontrolisane temperature 2-Bromo-2-nitropropan-1. tip E. tip F Samoreaktivna čvrsta supstanca tip F Samoreaktivna tečnost. vodeni rastvor. otrovni. kontrolisane temperature 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3243 3244 3245 3245 3246 3246 3247 3248 3248 3249 3249 3250 3251 3252 3252 3253 3253 3254 150 150 150 150 150 133 149 151 151 154 171 171 156 156 140 131 131 151 151 153 133 115 115 154 154 135 Samoreaktivna čvrsta supstanca tipD D. otopljena Izosorbid-5-mononitrat Difluorometan Rashladni gas R-32 Dinatrijum trioksosilikat Dinatrijum trioksosilikat. n. n. čvrsti.d. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. n.d. neorganski. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost.d. Čvrste supstance koje sadrže toksičnu tečnost. tip F. čvrsti. Perkarbonati. n.d.d. Lekovi. tip D.d.ID br.d. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip B.d.d. tip C Samoreaktivna čvrsta supstanca tip C Samoreaktivna tečnost. vodeni rastvor. Naziv materije ID br. tečni. Uputstvo br.d. n. vodeni rastvor.d.d. tip D Samoreaktivna čvrsta supstanca tip D Samoreaktivna tečnost. toksični. n. Persulfati. n. Uputstvo br.d. tip B Samoreaktivna čvrsta supstanca tip B Samoreaktivna tečnost. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip C.d.

n. n.d.d. Nitrili. Organofosforno jedinjenje. bazna. korozivni.d.d. n. Nitrili.d.d. tečno.d. zapaljivi. n. n. n.8°C(100°F). strana 75 .d.d. n.d. Poliamini. neorganska.d.d. zapaljiva. n. n.d.d. pirotehnički Pribor od poliesterske smole Membrane filtera od nitroceluloze Eteri.d. Korozivna tečnost. Korozivna tečnost. n. u alkoholima Nitrili. toksični. Nitrili.d. bazna. oko ili iznad 240°C (464°F) Amini. i ispod njene tačke paljenja Čvrsta supstanca povišene temperature. n. na ili iznad tačke paljenja Tečnost povišene temperature.. Naziv materije ID br.d.d. korozivni.d. čvrsti.d.d.d. Rastvor alkoholata. Hloroformati.d.d. Uputstvo br.d.d. toksično.d.d. neorganska. zapaljivo. n. otrovni. Naziv materije 3254 3255 3256 135 135 128 3256 128 3257 128 3258 171 3259 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3268 3268 154 154 154 154 154 154 154 153 154 153 171 171 171 Tributilfosfin tert-Butil hipohlorit Tečnost povišene temperature n.d. otrovni. toksični.d. kisela. n. otrovni. kisela.d. korozivni. neorganska. sa tačkom paljenja iznad 60. čvrsti.d.d. n. organska.d.d. pirotehnički Uređaji za naduvavanje vazdušnih jastuka Uređaji za naduvavanje vazdušnih jastuka. n. n. organska. organska. korozivni. n. n. Organofosforno jedinjenje.p. n.d. Nitrili. tečni. oko ili iznad 100°C(212°F). zapaljivi.d. Estri.d.5°C(141°F).d. n.d. neorganska. organska.d. toksični. n.d. bazna. kisela. Korozivna tečnost. Organofosforno jedinjenje.d. otrovni.p.d.d. n. n. Organofosforno jedinjenje. Organofosforno jedinjenje. pirotehnički 3268 3268 171 171 3268 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3273 3274 3275 3275 3276 3276 3276 3276 3277 3277 3278 3278 3278 3278 3279 171 171 128 133 127 127 131 131 132 131 131 151 151 151 151 154 154 151 151 151 151 131 Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa.d. otrovno. kisela.d. n. Nitrili. n. n.d. toksični.d.d.d. sa tačkom paljenja iznad 37. Korozivna čvrsta supstanca. n. na ili iznad tačke paljenja Tečnost povišene temperature. n. zapaljivi.d. n. Nitrili.d. Moduli sigurnosnog pojasa Moduli vazdušnih jastuka Moduli vazdušnih jastuka. tečno.d. otrovno. n. toksični.d.d. Korozivna tečnost. n.ID br. Korozivna čvrsta supstanca. Korozivna čvrsta supstanca. n. Uputstvo br. otrovno. Hloroformati.p.d.d. otrovni.d. Korozivna čvrsta supstanca.d. otrovno.d.d. zapaljivi Nitrili. bazna.d.

otrovno. Zona A) Otrovna tečnost. n. n.d. neorganska.d. sa ne više od 37% hidrazina Cijanovodonik. Zapaljiva tečnost. Jedinjenje telurijuma.d.d.. (Opasnost od udisanja. Jedinjenje selenijuma.d.d.d.d. toksična.d. n.d. (Opasnost od udisanja.d.d.d.d. n.d. Toksična čvrsta supstanca. neorganska. n.d.d.d. Organoarsensko jedinjenje. tečno. neorganska. Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja. Organometalno jedinjenje. Uputstvo br.d. sa ne više od 45% cijanovodonika strana 76 . korozivna. neorganska.ID br. otrovno. Zona B) Toksična tečnost.d. n. n. Baterije.d.d.d.d. Zona A) 3287 151 3288 3288 3289 3289 151 151 154 154 3289 154 3289 3289 154 154 3289 154 3290 3290 3291 3291 3291 3291 3292 3292 3293 3294 154 154 158 158 158 158 138 138 152 131 Toksična tečnost. n. korozivna.d. n. n. Jedinjenje selenijuma. sa natrijumom Hidrazin. neorganska.d. neorganska.d.d. korozivna. neorganska. Otrovna tečnost. tečno. Organometalno jedinjenje. n. neorganska. toksično.d. n. sa natrijumom Ćelija. n. n.d. n.d. vodeni rastvor.d. n. Toksična tečnost. n.d. neorganska.d. n.d. n. Metal karbonili. čvrsto.d. Naziv materije ID br. n. n. (Opasnost od udisanja.d. n. neorganska. neorganska.d.d. toksično. korozivna. n. n. Zona A) Otrovna tečnost.d. korozivna. toksično. rastvor u alkoholu.d. neorganska. Metal karbonili.d.d. neorganska.d.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. Uputstvo br. n.d.d.d.d.d.d.d. n. n. Organometalno jedinjenje.d. tečnost. Organoarsensko jedinjenje. korozivna. Jedinjenje vanadijuma. tečni. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca.d. n. Medicinski otpad. n. neorganska. neorganska.d. korozivna. Naziv materije 3279 3280 3280 3281 3281 3282 3282 3282 3282 3283 3283 3284 3285 3286 3286 3287 3287 131 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 131 131 151 151 3287 151 3287 3287 151 151 Organofosforno jedinjenje.d.d. (Opasnost od udisanja. neorganska.d.d.d. Toksična čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. otrovna.d. Regulisan medicinski otpad.d. Otrovna tečnost. korozivna. n.d.d. Organometalno jedinjenje. Klinički otpad. Toksična tečnost. n.d.p (Opasnost od udisanja. korozivna. zapaljivo. korozivna. Zapaljiva tečnost. neodređen. n. (Bio)Medicinski otpad. n.d.d. n. Zona B) Toksična tečnost. Otrovna tečnost.

n.p otrovan.d. toksičan. toksičan.d. korozivan. sa ne više od 5. n. n.d. n. n. toksičan.8% etilen oksida Smeša hlorotetrafluoroetana i etilen oksida. Heptafluoropropan Rashladni gas R-227 Smeša etilen oksida i hlorotetrafluoroetana. samozagrevajuća. korozivan.d. n.d.ID br. n. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas.d. sa ne više od 8.d. oksidišući. sa ne više od 7.d.8% etilen oksida Smeša etilen oksida i pentaflouroetana. Zona D) Kompresovan gas. Kompresovan gas.p otrovan.d. Uputstvo br. toksičan.d. (Opasnost od udisanja. otrovan. otrovan. n. sa ne više od 87% etilen oksida Korozivna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 77 . (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas.d. Kompresovan gas.d.d.6% etilen oksida Smeša tetrafluoroetana i etilen oksida.d. oksidišući.d. Zona B) 3303 124 3303 124 3303 3303 124 124 3303 124 3303 124 3303 124 3304 123 3304 123 3304 123 3304 3304 123 123 3304 3304 123 123 Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. n. sa ne više od 5. (Opasnost od udisanja. korozivan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. otrovan. n. Naziv materije ID br. toksičan.d. korozivan.d. n.d. n. 2-Dimetilaminoetil akrilat Kompresovan gas. oksidišući. n. korozivan. otrovan.d. oksidišući. Kompresovan gas. Kompresovan gas. n. (Opasnost od udisanja.d. otrovan.d.d.d. toksičan.d.9% etilen oksida Smeša etilen oksida i tetraflouroetana.d. sa ne više od 87% etilen oksida Smeša ugljen dioksida i etilen oksida. oksidišući. n. oksidišući.6% etilen oksida Smeša etilen oksida i ugljen dioksida. sa ne više od 8. toksičan. oksidišući. (Opasnost od udisanja.d. otrovan. n. n.9% etilen oksida Smeša pentafluoroetana i etilen oksida. Naziv materije 3295 3296 3296 3297 128 126 126 126 3297 126 3298 126 3298 126 3299 126 3299 126 3300 119P 3300 119P 3301 3302 3303 3303 136 152 124 124 3303 124 Ugljovodonici.d.d.d. Zona A) Kompresovan gas. sa ne više od 7.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. Zona C) Kompresovan gas.d. Uputstvo br. korozivan. n.d. tečni.d. oksidišući.d. oksidišući. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. korozivan. n.

d. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas.d.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas.d.d.d.d.d. korozivan. korozivan.d.d. toksičan. n. Tečni gas.d.d.d. oksidišući.d. n. otrovan. otrovan. n.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) 3306 124 3306 3306 124 124 3306 124 3306 124 3306 3306 124 124 3306 124 3306 124 3306 124 3307 3307 124 124 3307 124 3307 124 Kompresovan gas.d. n. oksidišući.d. otrovan. otrovan. oksidišući. korozivan. korozivan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. Kompresovan gas. zapaljiv. n.d. zapaljiv.d. zapaljiv. oksidišući. Kompresovan gas. n.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas.d. zapaljiv. otrovan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) strana 78 .d. toksičan.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. korozivan.d.d. toksičan. toksičan. otrovan. oksidišući. oksidišući. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. oksidišući. korozivan. korozivan. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. toksičan. n. otrovan. n.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. korozivan. toksičan. Kompresovan gas.d. toksičan. toksičan. oksidišući. n.d.d. korozivan.d. n. otrovan. otrovan. n. n.d.d. korozivan.d.d.d. zapaljiv. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. oksidišući. korozivan. oksidišući. toksičan.d. n. korozivan. toksičan. zapaljiv.d.d. n.d.d.d. toksičan. Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas.d. korozivan. korozivan.d.d. zapaljiv. n. otrovan. korozivan.d. n. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas.d.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. zapaljiv. n. zapaljiv. oksidišući.d. oksidišući. korozivan.d. n. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. oksidišući. Uputstvo br. Naziv materije 3304 123 3304 123 3304 123 3305 3305 119 119 3305 119 3305 119 3305 119 3305 3305 119 119 3305 119 3305 119 3305 119 Kompresovan gas. Naziv materije ID br. otrovan. oksidišući. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas.d. korozivan. n. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. otrovan. n.ID br. Uputstvo br. n.d. korozivan. zapaljiv. toksičan. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas.

n. otrovan.d. toksičan. Tečni gas.d. Tečni gas. n.d. toksičan. toksičan. toksičan. oksidišući.d. n. n. n. n.d. oksidišući. n. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) 3308 123 3308 123 3309 3309 119 119 3309 119 3309 119 3309 119 3309 3309 119 119 3309 119 3309 119 3309 119 3310 3310 124 124 Tečni gas. Uputstvo br. korozivan. toksičan. n. korozivan. otrovan.d. korozivan. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n.d. n. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. oksidišući. toksičan.d. n.d.d.d. zapaljiv. n. n.d.d. korozivan. zapaljiv. otrovan.d. zapaljiv. toksičan. oksidišući. Naziv materije 3307 124 3307 3307 124 124 3307 124 3307 124 3307 124 3308 3308 123 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 3308 123 123 3308 123 Tečni gas. toksičan. zapaljiv.d. korozivan. korozivan.d. n.d. n.d.d. otrovan. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. Tečni gas.d. Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d.ID br. zapaljiv.d. otrovan.d.d. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. n. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. otrovan.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. korozivan. korozivan. korozivan. toksičan. zapaljiv. korozivan. n.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. korozivan.d. n.d.d. zapaljiv. oksidišući.d.d.d.d. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. n. oksidišući. otrovan.d. korozivan. Naziv materije ID br.d. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. toksičan.d. Uputstvo br. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. korozivan.d.d. n. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 79 . otrovan. korozivan. zapaljiv. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d.d. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. zapaljiv. oksidišući.d. toksičan. Tečni gas. Tečni gas. otrovan. n.d.d.d. n. korozivan.d.d. korozivan.d.d. n. korozivan. n. n. otrovan. korozivan. otrovan.

slaba specifična aktivnost (LSA-III). fisioni strana 80 . oksidišući. čvrsta. n. otrovan. pakovanje tip C Radioaktivni materijal. otrovna. sa više od 50% amonijaka Smeša nitroglicerina sa više od 2% ali ne više od10% nitroglicerina.d. korozivan. oksidišući.d. otrovan. oksidišući. Uputstvo br. tečnost Hemijski uzorak. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. sa više od 2% ali ne više od 10% nitroglicerina Rastvor natrijum borohidrida i natrijum hidroksida. oksidišući. slaba specifična aktivnost (LSA-II).d. otrovan. n. rashlađena tečnost. navlažen sa ne manje od 20% vode Rastvor amonijaka.ID br. Gas. n. korozivan.p. nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal.d. fisioni Radioaktivni materijal.d. toksičan. toksična tečnost 3316 3316 3317 171 171 113 3318 3319 125 113 3319 113 3320 157 3321 162 3322 162 3323 3324 163 165 3325 165 3326 165 3326 165 Hemijski pribor Komplet za prvu pomoć 2-Amino-4. Naziv materije ID br.d. oksidišući. objekti sa kontaminiranom površinom. (Opasnost od udisanja Zona D) Gas. fisioni Radioaktivni materijal. desenzitivirana. toksičan Hemijski uzorak. Organski pigmenti. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. Naziv materije 3310 124 3310 124 3310 124 3310 3310 124 124 3310 124 3310 124 3310 124 3311 3312 3313 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 122 115 135 171 171 151 151 151 151 151 151 Tečni gas.d. n. otrovan Hemijski uzorak. oksidišući.d. n. toksična čvrsta supstanca Hemijski uzorak.d. n.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. čvrsta supstanca Hemijski uzorak.d. rashlađena tečnost. objekti sa kontaminiranom površinom. zapaljiva. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. fisioni Radioaktivni materijal.d.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.6-dinitrofenol. oksidišući. slaba specifična aktivnost (LSA-III) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal. toksičan. n. otrovan. (SCO-II). korozivan. n. n. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. Tečni gas.d.d. samozagrevajući Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje za oblikovanje plastike Hemijski uzorak. (SCO-I). toksičan. korozivan. toksičan.d. desenzitivirana Smeša nitroglicerina. Uputstvo br. korozivan. oksidišuća. sa ne više od 12% natrijum borohidrida i ne više od 40% natrijum hidroksida Radioaktivni materijal. slaba specifična aktivnost (LSA-II). n.d. oksidišući. korozivan.

d. tečna. desenzitivirana. n.d. nije pod pritiskom Tečnost za upotrebu u avijaciji. zapaljiva. fisioni Radioaktivni materijal. Merkaptani. smeša. smeša. tečan. čvrst. n. desenzitivirana.p. zapaljiva. specijalna forma. transportovan pod posebnim uslovima. tečan. fisioni. toksičan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. otrovan. tečan. specijalna forma. zapaljiv. ne posebna forma Radioaktivni materijal.d.d. Uputstvo br. toksičan.d. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. desenzitivirana. zapaljiv Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. tečna. otrovan Pesticid sa piretroidom. tečan.d. tečan.d. fisioni Radioaktivni materijal. n. pakovanje tip A.p. toksičan Pesticid sa piretroidom. pakovanje tip C. nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal. n. toksičan Pesticid sa piretroidom. fisioni Sprej za samoodbranu. Smeša merkaptana. Naziv materije ID br. pakovanje tip B(M).d.ID br. pakovanje tip A. Čvrsta supstanca za upotrebu u avijaciji. čvrsta. tečan. toksičan Pesticid sa piretroidom. čvrst. fisioni Radioaktivni materijal. Naziv materije 3327 3328 3329 3330 3331 165 165 165 165 165 3332 164 3333 3334 3334 3335 3336 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 165 171 171 171 130 130 126 126 126 126 135 135 113 3344 113 Radioaktivni materijal. desenzitivirana. sa ne više od 30% nitroglicerina Pentaeritrit tetranitrat. zapaljivi. Rashladni gas R-404A Rashladni gas R-407A Rashladni gas R-407B Rashladni gas R-407C Tiourea dioksid Ksantati Smeša nitroglicerina. tečan. zapaljiv. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. tečan. pakovanje tip A.d. čvrsta.p. n. sa više od10% ali ne više od 20% PETN Pesticid sa derivatima fenoksiacetne kiseline. zapaljiva strana 81 . čvrsta.d. n. zapaljiv.d. otrovan Pesticid sa piretroidom. otrovna. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN PETN. zapaljiv Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline.d. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. pakovanje tip B(U). Uputstvo br. fisioni Radioaktivni materijal. zapaljiv. n. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN 3344 113 3344 113 3345 153 3346 131 3346 131 3347 131 3347 131 3348 153 3348 153 3349 3349 3350 3350 3351 151 151 131 131 131 Pentaeritritol tetranitrat. smeša. n.p. tečni. tečnost. čvrst.

n. n. korozivni.d. zapaljiv. zapaljivi. suva Hlorosilani. Hlorosilani. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrohlorobenzen. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Insekticid. tečnost. Uputstvo br. toksični. Uputstvo br. toksičan.d. toksičan. toksična Pesticid sa piretroidom. n. (Opasnost od udisanja Zona B) 3355 119 3355 119 3356 3356 3357 140 140 113 3358 115 3358 115 3359 3360 3360 3361 3361 3362 3362 3363 3363 3364 3364 3365 3365 171 133 133 156 156 155 155 171 171 113 113 113 113 Insekticid. Insekticid. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Insekticid. smeša. (Opasnost od udisanja Zona D) Generator kiseonika. gas. neotrovne. zapaljiv. zapaljiva Pesticid sa piretroidom. hemijski.d. n. navlažen sa ne manje od 10% vode Pikril hlorid.d.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Insekticid.d. gas. toksična.d.d. gas.d.d. n. n. gas. navlažen sa ne manje od 10% vode strana 82 . Insekticid. n.d.d. Hlorosilani. navlažena sa ne manje od 10% vode Trinitrofenol.d. kompresovan gas Insekticid. gas.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Insekticid.d. Naziv materije 3351 3352 3352 3353 3353 131 151 151 126 126 3353 126 3354 3355 3355 115 119 119 3355 119 3355 119 3355 119 3355 3355 119 119 3355 119 Pesticid sa piretroidom. zapaljiv. toksičan. zapaljiv. n. korozivni. zapaljiv. tečnost. Hlorosilani. otrovni.d.d. toksični. n.d. korozivni.ID br. biljna. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Insekticid. otrovan.d. gas. zapaljivi. suva Vlakna. otrovan. otrovni. desenzitivirana. (Opasnost od udisanja Zona C) Insekticid. toksičan.d. gas. korozivni. kompresovan gas Uređaj za regulisanje zategnutosti sigurnosnog pojasa. otrovan. n. zapaljiv. kompresovan gas Uređaj za naduvavanje vazdušnog jastuka. hemijski Generator kiseonika. gas. otrovan. n.d. tečne gasove Rashladni uređaji koji sadrže zapaljive. otrovan. zapaljiv.d. zapaljiv. gas.d.d.d. gas. Insekticid. tečna. zapaljiv.p. gas.d.d. istrošen Nitroglicerin. n. Opasna roba u mehanizaciji Opasna roba u opremi Pikrinska kiselina. biljna. Naziv materije ID br.d. n. n. netoksične. tečne gasove Dimljena roba Vlakna. sa ne više od 30% nitroglicerina Rashladni uređaji koji sadrže zapaljive. otrovna Moduli vazdušnih jastuka. zapaljiv. tečnost.d.

navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen.d. n. toksična ako se inhalira. Naziv materije 3366 3366 3367 3368 113 113 113 113 3369 113 3370 3371 3372 113 129 138 3373 3373 3373 3374 3375 3375 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 158 158 158 116 140 140 140 113 140 140 128 133 151 3381 151 TNT. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. n. toksična ako se inhalira. zapaljivo.d. n. (Opasnost od udisanja Zona B) strana 83 .d. navlažena sa ne manje od 10% vode Natrijum dinitro-o-krezolat. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d.d.d.d. zapaljiva. n. gel Amonijum nitrat. bez razređivača Amonijum nitrat. čvrst.d. n.d.d. otrovna ako se inhalira. Tečnost. otrovna ako se inhalira. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. zapaljiva. emulzija Amonijum nitrat. tečan. navlažen sa ne manje od 10% vode Urea nitrat. oksidišuća. (Opasnost od udisanja Zona A) 3382 151 3382 151 3383 131 3383 131 3384 131 3384 131 3385 139 3385 139 3386 139 3386 139 3387 142 3387 142 3388 142 Tečnost. n. otrovna ako se inhalira.d. otrovna ako se inhalira.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. otrovna ako se inhalira.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. n. n. n.d. n.d. Naziv materije ID br. oksidišuća. reaguje sa vodom.d. reaguje sa vodom. n. Desenzitivirani eksploziv. zapaljiva. sa ne manje od 30% vode Natrijum perborat monohidrat Natrijum karbonat peroksihidrat Desenzitivirani eksploziv. oksidišuća. n. toksična ako se inhalira. toksična ako se inhalira. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzoeva kiselina.d.d.d.d.d. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzen.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. Biološka supstanca.d. Uputstvo br.ID br. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. čvrsto. toksična ako se inhalira. reaguje sa vodom. toksična ako se inhalira. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. n. Uputstvo br.d. n. zapaljiva. n. reaguje sa vodom. suspenzija 4-Nitrofenilhidrazin. kategorija B Dijagnostički uzorci Klinički uzorci Acetilen. otrovna ako se inhalira. n.d. otrovna ako se inhalira.d.d. toksična ako se inhalira.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d.d. navlažen sa ne manje od 10% vode 2-Metilbutanal Organometalno jedinjenje. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. n. otrovna ako se inhalira.

sa ne manje od 10% ali ne više od 85% kiseline Mravlja kiselina. (Opasnost od udisanja Zona B) Organometalna supstanca. rastvor beta-Naftilamin. čvrst 2.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. rastvor Hloroacetofenon. čvrst Kompleks bor trifluorid propionske kiseline. Naziv materije ID br.d.d.d.d. piroforna Organometalna supstanca. rastvor Naftilamin (beta). (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. korozivna. tečnost.d. rastvor Natrijum cijanid. metalne legure. čvrsta. rastvor Smeša hlorata i magnezijum hlorida. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. piroforna Organometalna supstanca. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. čvrsta. zapaljiv Organometalna supstanca.4-Toluilendiamin. tečna. otrovna ako se inhalira.ID br. čvrsta.d. amalgam. Uputstvo br. čvrsta. korozivna. korozivna. čvrst Zemljoalkalni metal. reaguje sa vodom.d. čvrste Legure kalijuma i natrijuma. zapaljiva 3400 3401 3402 3403 3404 3404 3405 3406 3407 3407 3408 3409 3410 3411 3411 3412 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 138 138 138 138 138 138 141 141 140 140 141 152 153 153 153 153 153 157 157 154 153 152 151 157 157 154 154 Organometalna supstanca. reaguje sa vodom. amalgam. n. čvrsta. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. toksična ako se inhalira. tečnost. toksična ako se inhalira. tečni Ksilil bromid. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. n. čvrst Kalijum. rastvor Mravlja kiselina.d. reaguje sa vodom. n. korozivna. čvrsta. Naziv materije 3388 142 3389 154 3389 154 3390 154 3390 154 3391 3392 3393 135 135 135 3394 135 3395 3396 135 138 3397 138 3398 3399 135 138 Tečnost. rastvor strana 84 . tečni 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid. čvrste Barijum hlorat. sa ne manje od 5% ali ne više od 10% kiseline Kalijum cijanid. samozagrevajuća Organometalna supstanca. čvrste Legure natrijuma i kalijuma. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. rastvor Kalijum fluorid. n. rastvor Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline. toksična ako se inhalira. čvrst Kalijum hidrogen difluorid.d. otrovna ako se inhalira. rastvor Hloronitrobenzeni. tečna. rastvor Barijum perhlorat. rastvor Smeša magnezijum hlorida i hlorata. rastvor Olovo perhlorat. rastvor Natrijum fluorid. piroforna. piroforna. n. Uputstvo br. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. samozagrevajuća Kalijum. oksidišuća.

čvrsti Suzavac. tečni Hidrokvinon. Hlorodinitrobenzeni. toksično. čvrsta Akrilamid. Organofosforno jedinjenje. čvrsto. čvrsti Krezoli. zapaljiv. Metal karbonili. čvrst Amonijum dinitro-o-krezolat. otrovno. pakovan sa opremom Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida. čvrsto.d. čvrst Nikotin sulfat. korozivna. čvrsti Ksilidini. n.d. Organometalno jedinjenje. čvrsti Litijum alkili. Naziv materije 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 153 141 156 153P 153 156 153 153 152 171 135 153 153 151 152 153 151 151 151 153 153 152 151 151 151 152 152 159 159 151 153 153 154 152 153 Tetramethilamonijum hidroksid. tečni Nitrobenzotrifluoridi. n. Uputstvo br. n. čvrsti Nitrokrezoli.d. čvrsti Toksini. n. čvrsti Fosforna kiselina. tečna strana 85 .d. n. čvrst Nikotin sulfat.ID br. n. Propionska kiselina. n. otrovni. n. n. čvrsto. rastvor. u opremi Farba. čvrst Toluidini.d. toksični. čvrsti Dinitrobenzeni. čvrsti. čvrsti 3-Hloro-4-metilfenil izocijanat. toksično. čvrsti Nikotin hidrohlorid. čvrsti alpha-Metilbenzill alkohol. korozivna Materijal povezan sa farbom.d.d. čvrsti Nitrobromobenzeni.d.d.d. n. zapaljiva Materijal povezan sa farbom. čvrst. Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida. čvrsti Nitroanisoli. čvrst Hlorokrezoli.d. n. zapaljiva. čvrsti Polihlorisani bifenili. čvrsta Nitrosilsumporna kiselina.d. rastvor Hlorobenzil hloridi. čvrsti Difenilhloroarsin. rastvor Bromosirćetna kiselina. čvrsti.d. zapaljiv Hidrogendifluoridi. Krotonska kiselina. čvrsto.d. Nitrili. čvrsta Dinitrotolueni. čvrsti Dihloroanilini. Bromobenzil cijanidi. Uputstvo br. čvrsto. Organoarsensko jedinjenje. otrovno. Organometalno jedinjenje. Jedinjenje selenijuma.d. čvrsti 3456 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3464 3465 3466 3467 3467 3468 3468 157 157 152 152 152 153 135 153 132 151 151 151 151 151 151 115 115 3468 115 3469 3469 3470 3470 3471 3472 132 132 132 132 154 153 Nitrosilsumporna kiselina.d. sa ne manje od 90% kiseline Organofosforno jedinjenje. čvrst Nitrili.d. čvrsta Hloronitrotolueni.d. čvrsti.d.d.d. čvrst Hlorotoluidini. čvrsti Nitroksileni. čvrst Nitrotolueni. tečno. n. čvrsti N-Etilbenziltoluidini.d. čvrsti. korozivan Farba.d. korozivan. čvrsti Aluminijum alkil halidi. tečni Ksilenoli. Naziv materije ID br. poreklom od živih bića.d. rastvor Heksafluoroaceton hidrat.

rastvor. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. Naziv materije 3473 128 3473 3473 3474 128 128 113 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3476 127 127 127 127 127 127 138 3476 138 3476 138 3477 153 3477 153 Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. sadrže korozivne supstance Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom. anhidrovan. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom. sa više od 10% etanola Smeša etanola i špiritusa. sadrže korozivne supstance 3477 153 3478 3478 115 115 3478 3479 115 115 3479 3479 115 115 3480 3481 147 147 3481 147 8000 8013 8038 9035 9163 9163 9191 9192 9195 9202 9206 171 171 171 123 171 171 143 167 135 168 137 Kertridži za ćeliju sa gorivom. pakovani sa opremom. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom. n.ID br. Naziv materije ID br. Uputstvo br. Uputstvo br. pakovani sa opremom. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metil fosfonikdihlorid strana 86 . Ugljen monoksid. sa više od 10% etanola Smeša špiritusa i etanola. pakovani sa opremom. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže zapaljive tečnosti 1-Hidroksibenzotriazol. sadrže vodonik u metal hidridu Litijum jonske baterije (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije pakovane sa opremom (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije u opremi (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Roba široke potrošnje Oprema gasnog generatora Uređaj koji proizvodi toplotu Set za identifikaciju gasa Cirkonijum sulfat Cirkonijum sulfat Hlor dioksid. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metal alkil. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. pakovane sa opremom.d. sa više od 10% etanola Smeša etanola i benzina. sa više od 10% etanola Smeša benzina i etanola.d. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. pakovani sa opremom. navlažen sa ne manje od 20% vode Smeša benzina i etanola. u opremi. u opremi. sa više od 10% etanola Kertridži za ćeliju sa gorivom. sa više od 10% etanola Smeša etanola i benzina. sadrži korozivne supstance Kertridži za ćeliju sa gorivom. hidrat. smrznut Fluorin. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za ćeliju sa gorivom.

ID br.5-Dihloro-2. Uputstvo br. Naziv materije ID br.6-trifluoropiridin Trimetoksisilan Vodonik apsorbovan u metal hidridu strana 87 . otopljen Hloropivaloil hlorid 3.4. Naziv materije 9260 9263 9264 9269 9279 169 156 151 132 115 Aluminijum. Uputstvo br.

podaci iz Tabele 1 ne važe.Napomena: Ako je naziv materije osenčen zelenom bojom bilo na stranama oivičenim žutom. Ne zaboravite da ako pored naziva materije u Tabeli 1 stoji (kada se izlije u vodu). direktno pređite na Tabelu 1 – Preporučene udaljenosti kod inicijalne izolacije i zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) i potražite ID broj i naziv materije da biste videli koje su preporučene udaljenosti za inicijalnu izolaciju i kod preduzimanja mera zaštite. već treba potražiti odgovarajuće bezbedne udaljenosti u odgovarajućem uputstvu. TAKOĐE KONSULTUJTE odgovarajuće uputstvo (strane oivičene narandžastom bojom) i primenite odgovarajuće mere za evakuaciju koje su date u delu pod naslovom JAVNA BEZBEDNOST. AKO IMA POŽARA ili JE NEKAKO POVEZAN SA INCIDENTOM. bilo na stranama oivičenim plavom bojom I NEMA POŽARA. a materijl se nije izlila u vodu. .

BELEŠKE .

1.Toluilendiamin.d.5-Norbornadien.1-Dihloroetan 1. čvrsta 2. n.1 -Trifluoroetan 1.Dimetilaminoetil metakrilat 2.3-Dimetilbutilamin 1.2-Di-(dimetilamino)etan 1.2.5.5.2'-Dihlorodietil etar 2.2-Tetrahloroetan 1.Dimetilhidrazin 1.1-Dimetilhidrazin 1.2-Dihloropropan 1.1-Difluoroetan 1. čvrst 2.3-epoksipropan 1.6-Tetrahidropiridin 1.3-Dihloropropanol-2 1.3. (mono)-(Trihloro)-tetra(monokalijum dihloro)-penta-striazintrion.1.1.6-dinitrofenol.4.2-Dihloroetilen 1. anhidrovan. Naziv materije Uputs.1-Dimetoksietan 1.3.4-Butindiol 1.2.4-Toluendiamin 2.3. navlažen sa ne manje od 20% vode 1 -Hloro-2. sa ne manje od 20% vode 2-Amino-4-hlorfenol 2-Amino-5-dietilaminopentan 2-Brom-2-nitropropan-1. rastvor 2-(2-Aminoetoksi)etanol 2.Tetrahidropiridin 1. tvo br AC (Bio) Medicinski otpad.d.2.6. navlažen.ID br.1-Trihloroetan 1.1.2.2-Dimetilpropan 2.2-trifluoroetan 1-Hlorpropan 1-Metilpiperidin 1-Metoksi-2-propanol 1-Penten 1-Pentol 2.2-Dibromobutan-3-on 1.2-Propilendiamin 1.2-Dimetoksietan 1.2-tetrafluoroetan 1.Naziv materije Uputs.3-diol 2-Brombutan 2-Brometil etil etar 2-Brompentan 2-Brompropan 2-Dietilaminoetanol 159 130 130 132 128 115 159 126 126 129 132 129 128 153P 153P 153 153 154 152 115 127 128 151 151 131 151 151 128P 113 2688 2341 1126 2386 2370 2517 2688 1021 1983 1278 2399 3092 1108 2705 2522 2511 2511 3055 1916 2044 2376 2457 1709 3418 2310 1709 1709 2251 3317 151 153 133 130 130 130 129 132 2673 2946 3241 2339 2340 2343 2344 2686 .ID br.2.2.4-Pentanedion 2.3-Dihidropiran 2.2.1-Difluoroetilen 1.3-Dihloroaceton 1.Toluilendiamin.Hlorpropionska kiselina.3-Dimetilbutan 2. tvo br.1-Dihloro-1-nitroetan 1.3. rastvor 2.2.2-tetrafluoroetan 1-Hloro-2. stabilizovan 2-Amino-4.4.9-Ciklododekatrien strana 90 117 158 140 1051 3291 2468 113 3474 131P 115 126 160 151 115 116P 153 130 131 127 131 129 129 129 127P 129 154 126 130P 130 127 127 132 132 129 153 153 132 153 153 2023 2035 3159 2831 1702 1030 1959 2650 2362 1163 2377 2382 2498 2410 2410 3022 2372 2648 1958 1150 1279 2252 2752 2258 2258 2325 2649 2750 2379 2716 2518 1-Brom-3-hloropropan 1-Brom-3-metilbutan 1-Brombutan 1-Etilpiperidin 1-Heksen 1-Hlor-1. stabilizovan 1.2-Epoksi-3-etoksipropan 1.4-Toluilendiamin 2.2-Dihloro-1.1.Hlorpropionska kiselina. suv 1–Hidroksibenzotriazol.Propilendiamin 1.2-Butilen oksid.2-Tetrafluoroetan 1.1.5-Trimetilbenzen 1.6-Tetrahidro-benzaldehid 1.2.1 -difluoroetan 1-Hlor-3-brompropan 1-Hloro-1.

4'-Diaminodifenilmetan 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid 131 132 152 153 129 130 130 132 156 153 153 129 130P 153 129 128 128 131 153 129 128 129 153 127 153 151 130 132 156 156 156 153 128 127 152 153 153 153 2378 2051 3302 2273 2275 1177 1178 2276 2748 2232 2822 2356 2456 2511 2390 2459 2460 3023 2300 3371 2301 2560 2942 2374 2269 9264 2345 2684 2236 3428 2236 2849 2561 2397 2307 2948 2651 1579 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid.4. tečni 3-Hlorpropanol-1 3-Metil-1-buten 3-Metilbutan-2-on 3-Nitro-4-hlorobenzotrifluorid 3-Trifluorometilanilin 4. čvrst Akrilamid. čvrst 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat.karbinol Acetilen Acetilen tetrabromid Acetilen.4. rastvor Akrilna kiselina. sa ne manje od 30% vode 4-Tiapentanal 5-Metilheksan-2-on 5-terc-Butil-2. bez rastvarača Acetilen. čvrst 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid. rastvoren Aceton Aceton . rastvor 4-Metilmorfolin 4-Metoksi-4-metil.Naziv materije Uputs. tvo br.bromid Acetil .oksim Acetaldehidamonijak Acetanhidrid Acetil .metil . tvo br 2-Dimetilaminoacetonitril 2-Dimetilaminoetanol 2-Dimetilaminoetil akrilat 2-Etilanilin 2-Etilbutanol 2-Etilbutil acetat 2-Etilbutiraldehid 2-Etilheksilamin 2-Etilheskil hloroformat 2-Hloroetanal 2-Hloropiridin 2-Hlorpropan 2-Hlorpropen 2-Hlorpropionska kiselina 2-Jodobutan 2-Metil-1-buten 2-Metil-2-buten 2-Metil-2-heptanetiol 2-Metil-5-etilpiridin 2-Metilbutanal 2-Metilfuran 2-Metilpentan-2-ol 2-Trifluorometilanilin 3.ID br. Naziv materije Uputs.6-trifluoropiridin 3-Brompropin 3-Dietilaminopropilamin 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat.cijanhidrin. stabilizovan Acetonitril Acetonska ulja Adamsit Adhezivi (zapaljivi) Adiponitril Aerosol raspršivači Aerosolovi Akridin Akrilamid Akrilamid.ID br.jodid Acetil . stabilizovana 153 153 132 128 113 152 127 149 135 127 129 129 171 137 156 155 156 127 116 159 116 116 127 155 127 127 154 128 153 126 126 153 153P 153P 153P 132P 1579 3410 2535 2293 3376 2785 2302 2956 2940 1088 1089 2332 1841 1715 1716 1717 1898 2621 1001 2504 3374 1001 1090 1541 1648 1091 1698 1133 2205 1950 1950 2713 2074 2074 3426 2218 strana 91 .6-trinitro-m-ksilen 9-Fosfabiciklonani Acetal Acetaldehid Acetaldehid .pentan-2-on 4-Nitrofenilhidrazin.3'-Iminodipropilamin 3.3-Dietoksipropen 3.5-Dihloro-2.hlorid Acetil .

d. čvrste. tečnost. čvrste.d.d.d.d.d. tečne. otrovni. (otrovni) Alkaloidi. (otrovni) Alkaloidne soli.ID br..d. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsumporne kiseline Alkilsumporne kiseline Alkoholatni rastvor. n. čvrste. n. (otrovne) Alkaloidne soli. čvrst Aldrin.d. tečni. 131P 129P 131P 129 131 131 131 131 153 151 131 153 153 153 130 153 128 153 1093 2607 1092 1989 1988 1988 1988 1988 2839 2761 2762 2937 3438 2937 2367 2077 2368 2585 153 2583 131 131 131 155 155 132 131 131 131 129 131 155 155 138 2333 1098 1099 1722 1722 1723 2334 2335 2336 2219 1100 1545 1724 1421 Alkalnometalni alkoholati. n. stabilizovan Akrolein. n. n. Naziv materije Uputs. u alkoholu Alkoholi. n. tečne. dimer.d.d. čvrst alfa-Metilbenzil alkohol. (uključujući C2-C12 homologe) Alkilfenoli.d. stabilizovan Aliltrihlorsilan. Alkoholi. otrovni. otrovni.d.d. n. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. n.d. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. Aldehidi. Alkoholi.d. n. (otrovne) Alkilfenoli. n. zapaljivi. Aldol Aldrin.d.d.d. tečan alfa-Metilbenzil alkohol alfa-Metilbenzil alkohol.Naziv materije Uputs. Aldehidi.d. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline.d. otrovni. Aldehidi. n. tečne. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. čvrsti. 136 139 151 151 151 151 153 153 153 3206 1390 1544 3140 1544 3140 2430 3145 2585 153 2583 153 2584 153 2586 153 2586 153 2584 156 156 132 127 131 131 131 2571 2571 3274 1987 1986 1986 1986 strana 92 . Alkoholi. (uključujući C2-C12 homologe) Alkilsulfonske kiseline.d. n.d.d.d. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alikilsulfonske kiseline. korozivni. Alkalnometalni amidi Alkaloidi.d. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alil . toksični.d. n.d.d. tvo br Akrilonitril.d.bromid Alil hloroformijat Alil hlorokarbonat Alil jodid Alilamin Aliletiletar Alilformijat Alilglicidiletar Alilhlorid Alilizotiocijanat. stabilizovan Alkalnometalna legura. n. čvrste.d. tečan alfa-Metilvaleraldehid alfa-Naftilamin alfa-Pinen Alikilsulfonske kiseline. zapaljivi. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. tečni. n. tečne. n. tečne. toksični. toksični. čvrsti. n. zapaljivi.ID br. stabilizovan Aldehidi. Aldehidi.alkohol Alil . čvrste.d. n.d. samozagrevajući.d.d. tvo br. stabilizovan Akrolein.d.d.acetat Alil .

fosfidni pesticid Aluminijum .d. n. Alkoholni napici Aluminijum .d. Naziv materije Uputs.d. zapaljivi. anhidrovan Aluminijum . otopljen Aluminijum.d.borhidrid u uređajima Aluminijum . tvo br. čvrsti.d. Aminofenoli Aminopiridini Amonijak.d.nitrat Amil . rastvor.bromid.tečan Amalgam zemnoalkalnih metala 131 127 138 135 135 135 137 154 139 139 157 138 137 154 138 140 133 138 135 135 135 135 138 169 138 138 138 138 170 135 138 138 138 138 1986 3065 3076 3051 2870 2870 1725 2580 1395 1397 3048 2463 1726 2581 1394 1438 2715 1398 3052 3052 3461 3052 3170 9260 3170 3170 3170 1396 1309 1383 1389 1389 1389 1392 Amalgam zemnoalkalnih metala.hlorid.alkoholi Amil . Amini. sporedni proizvodi topljenja Aluminijumski prah.hidrid Aluminijum .bromid. čvrsti Aluminijum alkil halidi. sporedni proizvodi pretapanja Aluminijum.d. tečni Aluminijum šljaka Aluminijum. toksični. sporedni proizvodi pri obradi Aluminijum. rastvor Aluminijum .nitrat Aluminijum . n. n. čvrst Amalgam alkalnog metala. korozivni.d.d.hlorid Amil . n. Amini.borhidrid Aluminijum . Amini. rastvor Aluminijum – ferosilicijum. korozivni.ID br. prah Aluminijum . čvrst Amalgam zemnoalkalnih metala. anhidrovan Aluminijum . n.alkili Aluminijum .ID br.d. čvrsti Aluminijum alkil halidi.alkil . zapaljivi. tečan Amalgam žive i alkalnog metala. obložen Aluminijumski prah. Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva.d.fosfid Aluminijum .hlorid.d. samozapaljiv Amalgam alkalnog metala Amalgam alkalnog metala. n. korozivni.Naziv materije Uputs.rezinat Aluminijum – silicijum.merkaptan Amil . neobložen Aluminijumski prah.butirati Amil fosfat kiseli Amil .d. Amini. anhidrovan Amonijak. prah. anhidrovan Amonijak. čvrst Amil . zapaljivi. neobložen Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi. Amini. sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka 138 138 138 129 129 130 153 129 130 140 129 129 127 132 155 154 132 132 153 153 132 132 140 140 140 140 152 153 125 125 154 3402 1392 3401 1104 1105 2620 2819 1107 1111 1112 1113 1109 1110 1106 1728 3259 2733 2734 2735 2735 2734 2733 2067 2071 2072 2072 2512 2671 1005 1005 2672 strana 93 .d. Amini.acetati Amil .d. n.d.d.hidridi Aluminijum . tečni. tvo br Alkoholi. n. tečni.d.nitrit Amil formijati Amil metil keton Amilamini Amiltrihlorsilan Amini. n. korozivni.karbid Aluminijum .

tečni Anizoil . čvrsti Anizidini. čvrst Amonijumhidrogendifluorid.arsenat Amonijum .hidroksid. čvrsto.nitrat. čvrst Antimon tribromid.persulfat Amonijum .kalijum . rastvor.2% zapaljivih supstanci Amonijum nitratna đubriva sa fosfatom ili potašom 125 2073 125 151 141 154 151 151 154 154 154 3318 1546 1439 2505 2854 2854 1727 2817 2672 140 140 140 143 140 113 154 151 132 141 141 141 154 140 112 140 143 3375 3375 2426 1442 1444 1310 2818 2861 2683 1843 1843 3424 2859 3375 -1942 2070 Amonijum nitratna đubriva. rastvor Amonijum .d.laktat Antimon . 140 140 140 154 154 154 154 154 140 2069 2068 2069 1727 1727 2817 2817 2506 2071 153 153 153 153 153 156 128 157 151 151 157 157 157 157 157 157 170 157 157 157 157 157 1547 1548 2431 2431 2431 1729 2222 1732 1551 1550 1731 1730 1733 1733 1733 1733 2871 1549 1549 1549 1549 1549 strana 94 . rastvor Antimon trifluorid. smeša Amonijum nitrat.polisulfid. čvrst Amonijumhidrogendifluorid.tartarat Antimon .Naziv materije Uputs.hidrogenfluorid. gel Amonijum . sa ne više od 0.trihlorid.fluorosilikat Amonijum .d.hidrohlorid Anizidini Anizidini. ovlažen sa ne manje od 10% vode Amonijum .trihlorid. Naziv materije Uputs.hidrogenfluorid.fluorosilikat Amonijum . tvo br. neorgansko. rastvor. rastvor Antimon . tvo br Amonijak. tečnost (vruć koncentrovan rastvor) Amonijum . sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka Amonijum – nitrat.hlorid Anizol Antimon .perhlorat Amonijum .ID br.4% sagorljivog materijala Anilin Anilin .dihromat Amonijum . sa ne više od 0.trihlorid. tečni Antimon . sa kalcijum karbonatom Amonijum nitratna mešana đubriva Amonijumhidrogendifluorid. sa amonijum sulfatom Amonijum nitratna đubriva.pentahlorid. rastvor Amonijum .ID br.polivanadat Amonijum .nitrat. rastvor Amonijum dinitro-o-krezolat Amonijum dinitro-o-krezolat. čvrst Antimon . sa više od 50% amonijaka Amonijum . rastvor Antimon . suspenzija Amonijum . čvrst Amonijum .fluorid Amonijum . rastvor Amonijumhidrogensulfat Amonijumnitratna đubriva. čvrst Amonijum dinitro-o-krezolat.pentahlorid. sa više od 35% ali ne više od 50% amonijaka Amonijak.trihlorid Antimon . n. rastvor Amonijum metavanadat Amonijum nitrat emulzija Amonijum nitrat i lož ulje. rastvor Amonijumhidrogendiifluorid. čvrst Antimon trifluorid. tečni Antimon prah Antimon tribromid.pikrat.sulfid.pentafluorid Antimon . rastvor Antimonovo jedinjenje.

d. zapaljiv Arsenov pesticid. prašina Arseni sulfid Arsenov pesticid. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Arilsulfonske kiseline. tvo br.d. toksičan Arsenov pesticid.. zapaljiv Arsenov pesticid. komprimovan Argon. n. otrovan 157 157 126 126 121 121 120 153 1549 3141 1044 1044 1006 1006 1951 2583 153 2585 153 2586 153 2584 152 151 151 157 151 152 157 152 152 152 131 151 151 151 1558 1555 1561 1560 1559 1557 1560 1557 1562 1557 2993 2759 2759 2994 Arsenov pesticid. tečna Arsenovo jedinjenje. čvrst. n.d. mrki Azbest.d. toksičan. čvrsto. Aparati za gašenje požara sa kompresovanim gasom Aparati za gašenje požara sa tečnim gasom Argon Argon.Naziv materije Uputs.trioksid Arsen hlorid Arsen pentoksid Arsen sulfid Arsen trihlorid Arsen trisulfid Arsen.d. neorgansko Arsin Artikl koji proizvodi toplotu Azbest Azbest. tečno. otrovan. toksičan Arsenov pesticid. otrovan Arsenov pesticid. Arsenovo jedinjenje. čvrst. n. čvrsta Arsenova kiselina. zapaljiv. tečne. tečan.d. tečan.d. čvrste. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arsen Arsen . tečno. tečan.d. tvo br Antimonovo jedinjenje.d. smeša kompresovana 131 151 131 131 152 154 154 152 152 152 119 171 171 171 171 171 126 2993 2994 2760 2760 1557 1554 1553 1557 1556 1556 2188 8038 2212 2590 2212 2212 2602 126 2599 126 2599 149 121 124 121 121 3242 1066 1067 1981 1981 strana 95 . sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. tečne.d.d. n. Naziv materije Uputs. Arsenova kiselina. Antimonovo jedinjenje. čvrsto. neorgansko. tečan. čvrste. plavi Azeotropna smeša dihlorodifluorometana i difluoroetana sa približno 74% dihlorodifluorometana Azeotropna smeša hlorotrifluorometana i trifluorometana sa približno 60% hlorotrifluorometana Azeotropna smeša trifluorometana i hlorotrifluorometana sa približno 60% hlorotrifluorometana Azodikarbonamid Azot Azot dioksid Azot i retki gasovi. n. tečan.ID br. tečno.d. n.bromid Arsen . toksičan Arsenova jedinjenje. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. beli Azbest.ID br. smeša Azot i retki gasovi. zapaljiv. neorgansko. tečan. otrovan Arsenov pesticid. neorgansko Arsenovo jedinjenje.

kompresovan Azot trioksid Azot.cijanid 122 126 122 122 124 122 122 124 121 120 124 124 124 124 124 124 124 157 157 157 151 151 154 141 154 133 138 157 1070 1015 1070 2201 1975 2451 2451 2421 1066 1977 1975 1660 1975 1975 1975 1660 1975 2032 2032 2031 1586 1587 1761 2721 2802 1325 1400 1565 Barijum .hipohlorit. rastvor Barijumnitrat Barijumoksid Barijumove legure. sa više od 22% raspoloživog hlora Barijum . otopljen Beli fosfor. necureće Baterije. tvo br Azot suboksid Azot suboksid i ugljen-dioksid. sve sem crvene pušljive Bakar arsenit Bakar cijanid Bakar etilendiamin.ID br. rashlađena tečnost Azot. suv Beli fosfor.perhlorat.bromid Benzil . mokre. tvo br. pod vodom Beli fosfor.hloroformijat Benzil .Naziv materije Uputs. mokre. piroforne Barijumovo jedinjenje.d. n. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Azot-dioksid i azot-monoksid. kompresovan Azot. smeša Azot trifluorid Azot trifluorid. smeša Azot suboksid. koje sadrže natrijum Baterije. Naziv materije Uputs. punjene kiselinom Baterije. suve.ID br. crvena pušljiva Azotna kiselina. čvrst Barijum . rastvor Bakar hlorat Bakar hlorid Baklja Barijum Barijum . kompresovan Azot suboksid.tetroksid i azot-dioksid. kompresovan Azot-monoksida i azot-dioksid smeša Azotna kiselina. čvrst Barijumhlorat. punjene alkalijom Baterije. u rastvoru Benzaldehid Benzen Benzensulfonil hlorid Benzidin Benzil .hlorid Benzil . mokre.permanganat Barijum .hlorid 141 141 141 141 141 113 141 141 141 141 141 157 135 154 141 138 154 154 154 154 171 136 136 136 136 129 130 156 153 156 156 137 156 132 156 2741 1447 3406 1448 1449 1571 2719 1445 1445 3405 1446 1884 1854 1564 1447 3292 2800 2795 2794 3028 2590 2447 1381 1381 1381 1990 1114 2225 1885 1737 1738 1739 2653 2619 1886 strana 96 . ovlažen sa ne manje od 50% vode Barijumbromat Barijumhlorat Barijumhlorat.peroksid Barijum azid.jodid Benzildimetilamin Benziliden . rastvor Barijum . Barijumperhlorat Baterije.d.perhlorat. smeša Azot-monoksid Azot-monoksid i azot-dioksid smeša Azot-monoksid i azot-tetroksid smeša Azot-monoksid i dinitrogen tetroksida smeša Azot-monoksid. kalijum hidroksidom u čvrstom stanju Beli azbest Beli fosfor. pušljiva Azotna kiselina.

d. Boja.d. smeša sa više od 10% etanola Benzin i etanol. čvrsta. Boja. čvrsta. poluproizvod. n. vodeni rastvor.2.d. n.d. Boja. čvrsta.hlorid Benzonitril Benzotrifluorid Benzotrihlorid Berilijum .d. Boja. otrovna. Naziv materije Uputs. 128 128 127 127 153 137 152 127 156 141 134 153 153 153 133 128P B158 158 154 154 154 115 153 128 154 151 151 132 154 151 151 1203 1203 3475 3475 2587 1736 2224 2338 2226 2464 1567 1650 1650 3411 3178 2251 3373 -2837 2693 2693 2037 3066 1263 3147 3143 3143 3470 3147 3143 3143 Boja. rastvor (Zona opasnostB i za udisanje) Brom.d.d. Boja. Bisulfiti. poluproizvod. tečna.1]hepta-2. tvo br Benzin Benzin Benzin i etanol. čvrsta. tvo br. neorganski. zapaljiva.d. nespecifikovan. male.d. tečna. stabilizovan Biološka materija.d.d. zapaljiva Boja. Boja. poluproizvod. otrovna.d.ID br. neeksplozivne.d. n.d. n.d.nitrat Berilijum. korozivna Bolnički otpad. čvrsta. Brombenzil cijanidi Brombenzil cijanidi. korozivna.d. komprimovan Bor trihlorid Borneol Brom Brom hlorid Brom pentafluorid Brom trifluorid Brom.d. smeša sa više od 10% etanola Benzohinon Benzoil . tečna. Boja. n. vodeni rastvor. n.d. Bombe. tečna. korozivna. čvrsta. otrovna. toksična.d. čvrsti 154 151 151 154 151 151 132 158 153 2801 1602 1602 2801 1602 1602 3469 3291 2028 157 125 132 139 157 125 125 133 154 124 144 144 154 154 154 156 131 141 140 159 159 2692 1008 2604 2965 2851 1008 1741 1312 1744 2901 1745 1746 1744 1744 1744 2513 1569 1450 3213 1694 1694 strana 97 .5-dien.Naziv materije Uputs.d. Boja.d. n. tečna. n. prah beta-Naftilamin beta-Naftilamin. toksična.d. Boja. n. dimne. toksična. čvrst beta-Naftilamin. rastvor Brom. Bromati. korozivna.d. n. n. vodeni rastvor Bisulfiti. otrovna.ID br. vodeni rastvor.d. poluproizvod. n. rastvor (Zona opasnosti A za udisanje) Bromacetil bromid Bromaceton Bromati. tečna.d. korozivna. Boce.d. poluproizvod. toksična.d. poluproizvod. dihidrat Bor trifluorid. n. n. kategorija B Biološki agensi Bisulfati. n. neorganski. Boja. u kojima se nalazi gas Boja (korozivna) Boja (zapaljiva) Boja.d.d. sa korozivnom tečnošću i bez inicirajućeg uređaja Bor tribromid Bor trifluorid Bor trifluorid dietil eterat Bor trifluorid dimetileterat Bor trifluorid. korozivna.d. neorganski.d. rastvor Bezdimni prah za malo oružje Biciklo[2.d. Boja. n.d.d. n.

d. otpad Cer. čvrsta Bromsirćetna kiselina. vodeni rastvor.d. stabilizovan Cijanovodonična kiselina.d. čvrsti. stabilizovani Butil etri butil fosfat Butil hlorid Butil merkaptan Butil metil etar Butil nitriti Butil propionati Butil vinil etar. itd. n.ID br.d. listovi. sa manje od 5% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina. ploče. tvo br. izuzimajući otpad Celuloid. šipke. sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina. tečni Bromhlorometan Brommetilpropani Bromobenzen Bromobenzil cijanidi. blokovi.Naziv materije Uputs. stabilizovan 155 129 129 132 131 127 153 153 159 157 133 135 138 170 138 138 157 157 154 154 140 140 125 157 157 157 125 154 1747 1129 2840 2353 2411 2708 2810 2810 1694 1798 2000 2002 3078 1333 1407 1407 2682 2682 2681 2681 1451 1451 1076 1588 1588 1889 1589 1613 154 1613 117 1051 117 1051 . rastvor Cezijum hidroksid. rastvor Bromtrifluoroetilen Bromtrifluorometan Brucin Butadieni. stabilisani Butan Butandion Butanoli Butanska smeša Buterna kiselina Buterna kiselina anhidrid Butil acetati Butil akrilati. n. vodeni rastvori. vodeni rastvor. poluge ili šipke Cezijum Cezijum Cezijum hidroksid Cezijum hidroksid Cezijum hidroksid. bezvodni Brompropani Bromsirćetna kiselina Bromsirćetna kiselina. rastvor Cezijum nitrat Cezijum nitrat CG Cijanidi. opiljci ili prah Cer. neorganski. bezvodni. Cijanidi. rolne. tvo br Brombenzil cijanidi. Cijanogen bromid Cijanogen hlorid. sa više od 20% cijanovodonika Cijanovodonik. neorganski. stabilizovan Butilbenzeni Butilen Butilen Butilfosfat kiseli Butiltolueni strana 98 159 160 130 130 159 159 126 154 154 125 129 156 156 156 116 126 152 116P 115 127 129 115 153 156 129 129P 128 153 130 130 127 129 130 127P 128 115 115 153 152 1694 1887 2342 2514 3449 2515 1974 1788 1788 1048 2344 1938 3425 1938 2419 1009 1570 1010 1011 2346 1120 1011 2820 2739 1123 2348 1149 1718 1127 2347 2350 2351 1914 2352 2709 1012 1075 1718 2667 Butiltrihlorsilan Butiraldehid Butiraldoksim Butiril hlorid Butironitril Butoxyl Buzz BZ CA Carska voda Celuloid. Naziv materije Uputs.ID br. čvrsti Bromoform Bromohlorodifluorometan Bromovodonična kiselina Bromovodonična kiselina. rastvor Bromovodonik.

Naziv materije Uputs. suspenzija u zapaljivoj tečnosti Cirkonijum. trake ili žica Cirkonijum. tečna suspenzija Cirkonijum.ID br. gotove ploče.Naziv materije Uputs. navlažen sa ne manje od 25% vode 151 139 171 171 140 154 154 140 140 143 133 151 138 138 138 138 138 138 138 140 113 171 171 137 170 170 135 170 170 135 170 170 2855 1714 1931 1931 1513 2331 1840 1514 1515 1516 2714 2855 1436 1435 1436 1435 1435 1435 1437 2728 1517 9163 9163 2503 1358 1308 1932 1308 1308 2009 2858 1358 strana 99 . sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanurni hlorid Ciklobutan Ciklobutil hloroformijat Cikloheksan Cikloheksanetiol Cikloheksanon Cikloheksen Ciklohekseniltrihlorosilan Cikloheksil acetat Cikloheksil izocijanat Cikloheksil merkaptan Cikloheksilamin Cikloheksiltrihlorosilan Cikloheptan Cikloheptatrien Ciklohepten Ciklooktadien fosfini Ciklooktadieni Ciklooktatetraen Ciklopentan Ciklopentanol Ciklopentanon Ciklopenten Ciklopropan Cimeni Cink amonijum nitrit Cink arsenat Cink arsenat i cink arsenit. prašina Cink. gotove ploče ili trake Cirkonijumov prah. prah. otpaci Cirkonijum. navlažen sa ne manje od 20% vode Cirkonijum sulfat Cirkonijum sulfat Cirkonijum tetrahlorid Cirkonijum. mulj Cink. suspenzija u tečnosti (zapaljivo) Cirkonijum. stabilizovan (apsorbovan) Cijanovodonik. sa ne više od 45% cijanovodonika Cijanovodonik. vodeni rastvor. smeša Cink arsenit Cink bromat Cink cijanid Cink ditionit 131 117 152 154 157 115 155 128 129 127 130 156 130 155 129 132 156 128 131 128 135 130P 128P 128 129 128 128 115 130 140 151 151 151 140 151 171 3294 1051 1614 1613 2670 2601 2744 1145 3054 1915 2256 1762 2243 2488 3054 2357 1763 2241 2603 2242 2940 2520 2358 1146 2244 2245 2246 1027 2046 1512 1712 1712 1712 2469 1713 1931 Cink fluorosilikat Cink fosfid Cink hidrosulfit Cink hidrosulfit Cink hlorat Cink hlorid. žica. metal. suv.ID br. talog Cinkov pepeo Cirkonijum hidrid Cirkonijum nitrat Cirkonijum pikramat. tvo br. suv. metal. skinuta pena Cink. tvo br Cijanovodonik. anhidrovan Cink hlorid. vlažan Cirkonijum. stabilizovan Cijanovodonik. rastvor Cink nitrat Cink permanganat Cink peroksid Cink rezinat Cink silikofluorid Cink u prahu Cink. rastvor u alkoholu.

d.d. korozivna. tvo br Cirkonijumov prah. Čvrsta supstanca.d. toksična. reaguje sa vodom. n.d. Čvrste supstance sa toksičnom tečnošću.d. oksidirajuća. n. komprimovan Diacetil Diaceton alkohol Dialil etar Dialilamin Diazottetroksid (azot-dioksid) Dibenzildihlorosilan Diboran Diboran. tvo br. n. n.d.d.zapaljivo Destilati petroleja. reaguje sa vodom. na ili iznad 240°C (464°F) Čvrsta supstanca. Čvrste supstance sa zapaljivom tečnošću.d.ID br.d.d. Čvrsta supstanca.d.d.d.d. reaguje sa vodom. Čvrsta supstaca. Čvrste supstance sa korozivnom tečnošću. Čvrsta supstanca.d. suv CK CN Crveni fosfor Crveni fosfor. n.d. n. Naziv materije Uputs.d.ID br. Ćelije. n. reaguje sa vodom. zapaljiva.d. amorfni CS CX Čvrsta materija.d.d. n.d. reaguje sa vodom. komprimovan Dibromobenzen Dibromodifluorometan Dibromohloropropani Dibromometan Dibutil etri Dibutilaminoetanol Dicijan Dicijan gas Dicikloheksilamonijum nitrit Diciklopentadien Dicikoheksilamin Didim nitrat Dieldrin Dietil etar Dietil karbonat Dietil keton Dietil sulfat Dietil sulfid Dietilamin Dietilaminoetanol Dietilaminopropilamin Dietilbenzen 130 171 127 131 128 128 115 115 127 129 131P 132 124 156 119 119 129 171 159 160 128 153 119 119 133 130 153 140 151 127 128 127 152 129 132 132 132 130 1147 8013 1987 1986 1136 1268 1957 1957 2346 1148 2360 2359 1067 2434 1911 1911 2711 1941 2872 2664 1149 2873 1026 1026 2687 2048 2565 1465 2761 1155 2366 1156 1594 2375 1154 2686 2684 2049 . sadrže natrijum DA DC Dekaboran strana 100 135 125 153 133 133 153 154 171 2008 1589 1697 1338 1338 2810 2811 3335 139 138 171 3134 3135 3258 138 138 138 139 138 154 151 151 133 138 151 153 134 3131 2813 3133 3134 3132 3244 3243 3243 3175 3292 1699 2810 1868 Dekahidronaftalen Delovi gasnog generatora Denaturisani alkohol Denaturisani alkohol (toksičan) Destilati katrana kamenog uglja.d.Naziv materije Uputs. n. Čvrsta supstanca. Čvrsta supstaca. n.samozagrevajuća.. n. n. kojom je rukovanje u avijaciji posebno propisano.d.d. n.d. Deuterijum Deuterijum. n. Čvrste supstance sa otrovnom tečnošću. reaguje sa vodom. reaguje sa vodom. Čvrsta supstanca povišene temperature.d.d.d. otrovna.

tečan Difenilmetil bromid Difluoroetan Difluoroetan i dihlorodifluorometan. simetričan Dimetilkarbamoil hlorid Dimetil-N-propilamin Dimljena roba Di-n-amilamin Dinatrijum trioksosilikat. izomerna jedinjenja Diizooktilfosfat Diizopropil etar Diizopropilamin Dijagnostički uzorci Diketen.Naziv materije Uputs. čvrst Difenilhloroarsin. suva Dihloroizopropil etar Dihlorometan Dihloropentani 135 155 154 155 127 154 156 151 151 151 151 153 115 126 1366 1767 2079 2751 2373 1698 1769 1699 1699 3450 1699 1770 1030 2602 154 115 115 125 156 153 153 153 153 132 126 131 152 130P 156 156 126 140 153 160 130 1768 2517 3252 1076 1765 1590 1590 3442 1590 2920 1028 2249 1916 1150 2250 1766 1029 2465 2490 1593 1152 Dihloropropan Dihloropropeni Dihlorosilan Dihlorosirćetna kiselina Dihlorotetrafluoroetan Diizobutil keton Diizobutilamin Diizobutilen. nesimetričan Dimetilhidrazin. tvo br. rastvor Dimetilamin. čvrst Difenilhloroarsin. azeotropna smeša sa približno 74% dihlorodifluorometana Difluorofosforna kiselina. simetrični Dihloroetil etar Dihloroetilen Dihlorofenil izocijanati Dihlorofeniltrihlorosilan Dihlorofluorometan Dihloroizocijanurna kiselina. pentahidrat Dinatrijumskisilikat 130 129 119 153 126 128 132 128 153 127 132 158 131P 130 115 129 156 130 156 118 132 132 153P 128 132 135 127 155 127 132 131 131 156 132 171 131 154 154 1279 2047 2189 1764 1958 1157 2361 2050 1902 1159 1158 3373 2521 2381 1033 1161 1595 1164 2267 1032 1160 1160 2522 2263 2264 1370 2380 1162 2707 2051 1163 2382 2262 2266 3359 2841 3253 3253 strana 101 . anhidrovan Dimetilamin. čvrsti Dihloroanilini. čvrsti Dihloroanilini. vodeni rastvor Dimetilaminoetilmetakrilat Dimetilcikloheksani Dimetilcikloheksilamin Dimetilcink Dimetildietoksisilan Dimetildihlorosilan Dimetildioksani Dimetiletanolamin Dimetilhidrazin. anhidrovana Difluorohloroetani Difluorometan Difozgen Dihloroacetil hlorid Dihloroanilini Dihloroanilini. Naziv materije Uputs.ID br.ID br. tečni Dihlorobuten Dihlorodifluorometan Dihlorodimetil etar. stabilizovan Dimetil disulfid Dimetil etar Dimetil karbonat Dimetil sulfat Dimetil sulfid Dimetil tiofosforil hlorid Dimetilamin. tvo br Dietilcink Dietildihlorosilan Dietilentriamin Dietiltiofosforil hlorid Dietoksimetan Difenilamin hloroarsin Difenildihlorosilan Difenilhloroarsin Difenilhloroarsin.

strana 102 132 153 152 152 152 152 113 153 113 153 153 113 152 152 152 152 152 127 127 127 128 113 127 128 132 128P 128 154 153 156 125 171 171 2248 1596 1597 1597 3443 1597 1320 1599 1321 1577 1598 1322 2038 2038 3454 1600 2038 2384 1165 1166 2052 2852 2384 2710 2383 1167 1202 1698 2584 1771 1076 3077 3082 ED Eetilen oksid i tetrafluoroetan smeša sa najviše 5. rashlađena tečnost Etil fosforodihloridat 151 126 1892 3299 112 112 114 133 128 114 112 112 127 127 127 131 131P 127 115 115 115 127 127 127 127 127 153 153 115 154 ---3380 3379 ---1169 1197 1197 2558 2023 3272 1035 1035 1961 1170 3475 3475 3475 1170 2491 2491 1961 2927 . tečan. tvo br. tečni Ekstrakti. čvrsti Dinitrobenzeni. 1.4 Eksplozivi. Etan Etan. ovlaženi sa ne manje od 15% vode Dinitrohlorobenzeni Dinitro-o-krezol Dinitrorezorcinol. tvo br Di-n-butilamin Dinitroanilini Dinitrobenzeni Dinitrobenzeni. n. čvrste.d.d. 1. n. za poboljšanje ukusa. tečni Di-n-propil etar Dioksan Dioksolan Dipenten Dipikril sulfid.d.2. Eksplozivi. n.d. Naziv materije Uputs. smeša sa više od 10% etanola Etanol i špiritus.d. stabilizovan Dizel gorivo DM Dodecilbenzensulfonska kiselina Dodeciltrihlorosilan DP Druge regulisane supstance.6 Eksplozivni agens. rashlađena tečnost Etanol Etanol i benzin. aromatični.ID br. ovlažen sa ne manje od 15% vode Dinitrotolueni Dinitrotolueni. ovlažen sa ne manje od 10% vode Dipropil etar Dipropil keton Dipropilamin Divinil etar. rastvor Etanolamin Etanolamin.d. podgrupe 1. rastvor Dinitrofenolati.5 ili 1.1. čvrsti Dinitrotolueni. smeša sa više od 10% etanola Etanol i benzin. ovlažen sa ne manje od 15% vode Dinitrofenol.6% etilen oksida Eksploziv A Eksploziv B Eksploziv C Eksploziv sa smanjenom osetljivošću Eksploziv sa smanjenom osetljivošću. Ekstrakti.ID br. n. čvrsti Dinitrobenzeni. podgrupa 1. Druge regulisane supstance. čvrsti Dinitrotolueni. 1. tečne. rastvor Etan-propan smeša. rastopljeni Dinitrotolueni. tečni Dinitrofenol. komprimovan Etan. n. tečni Ekstrakti.d.d.d. tečni Epibromohidrin Epihlorohidrin Estri. za poboljšanje ukusa.3.d.Naziv materije Uputs. smeša sa više od 10% etanola Etanol.

rastvor Etil amil keton Etil borat Etil bromid Etil bromoacetat Etil butil etar Etil butirat Etil cijanoacetat Etil eter Etil fosfonotiotik dihlorid. sa ne manje od 50% ali ne više od 70% etilamina Etilbenzen Etilbutil acetat Etildihloroarsin Etildihlorosilan Etilen Etilen dibromid Etilen dibromid i metil bromid.9% etilen oksida Etilen oksid i propilen oksid. anhidrovan Etil hlorid Etil hloroacetat Etil hloroformijat Etil hlorotioformijat Etil izobutirat Etil izocijanat Etil krotonat Etil laktat Etil merkaptan Etil metakrilat Etil metakrilat.ID br. stabilizovan Etil alkohol Etil alkohol. smeša sa najviše 7. smeša sa naj više 12% etilenoksida Etilen oksid i pentafluoroetan. smeša tečna Etilen dihlorid Etilen glikol dietil etar Etilen glikol monobutil etar Etilen glikol monoetil etar Etilen glikol monoetil etar acetat Etilen glikol monometil etar Etilen glikol monometil etar acetat Etilen hlorohidrin Etilen oksid Etilen oksid i dihlorodifluorometan. Naziv materije Uputs. stabilizovan Etil metil eter Etil metil keton Etil nitrit. anhidrovan Etil fosforni dihlorid. tvo br. stabilizovan Etilenoksid i dihlorodifluorometan. vodeni rastvor.5 % etilenoksida 132 2270 130 130 151 139 116P 154 151 131 127 152 127 129 127 129 131 119P 126 1175 1177 1892 1183 1962 1605 1647 1184 1153 2369 1171 1172 1188 1189 1135 1040 3070 126 3298 129P 2983 115 116P 132 131P 126 1038 1962 1604 1185 3070 strana 103 . rastvor Etil oksalat Etil ortoformat Etil propil eter Etil propionat Etil silikat Etilacetilen. duboko rashlađen (kriogena tečnost) Etilen. stabilizovan Etilamin 129 129 129P 127 127 128 129 131 155 127 130 156 127 154 135 115 155 155 155 129 155 130 129 129 130P 130P 115 127 131 156 129 127 129 129 116P 118 2935 1173 1917 1170 1170 2271 1176 1891 1603 1179 1180 2666 1155 2927 2845 1037 1181 1182 2826 2385 2481 1862 1192 2363 2277 2277 1039 1193 1194 2525 2524 2615 1195 1292 2452 1036 Etilamin.ID br.Naziv materije Uputs. smeša sa najviše 30% etilen oksida Etilen. smeša sa naj više 12. tvo br Etil 2-hloropropionat Etil acetat Etil akrilat. komprimovan Etilendiamin Etilenimin.

Naziv materije Uputs. tečan Fenilendiamini Fenilfosf tiodihlorid Fenilfosfordihlorid strana 104 126 3070 126 3070 126 3297 126 126 119P 1952 1952 3300 115 115 1041 1041 119P 156 129 115 129 156 155 127 153 153 156 155 131 156 152 153 137 137 1040 2435 1191 2453 1190 2571 1196 3271 2645 2311 2746 2487 2337 2577 2470 1673 2799 2798 Fenilfosforni dihlorid Fenilfosfortriodihlorid Fenilhidrazin Fenilkarbilamin hlorid Feniltrihlorosilan Fenilživin acetat Fenilživin hidroksid Fenilživin nitrat Fenilživino jedinjenje n. zapaljiv Fenoksi pesticid. tečan. smeša sa najviše 12. smeša sa više od 9% a manje od 87% etilenoksida Etilenoksid sa azotom Etilfenildihlorosilan Etilheksaldehidi Etill fluorid Etill format Etilsumporna kiselina Etiltrihlorosilan Etri. otrovan Fenoksi pesticid.d. toksičan. toksičan fenoksisirćetne kiseline. rastvor Feri nitrat Fero arsenat Ferosilicijum Ferrocerium 137 137 153 151 156 151 151 151 151 152 152 152 131 152 131 131 131 2798 2799 2572 1672 1804 1674 1894 1895 2026 2765 2765 3000 2999 3000 2999 2766 2766 153 153 154 154 153 153 153 151 151 157 157 154 140 151 139 170 1671 2312 2905 2904 2821 1803 1803 1606 1607 1773 1773 2582 1466 1608 1408 1323 . čvrsti Fenolati.d. tečan.Naziv materije Uputs. toksičan Fenoksi pesticid. smeša sa najviše 6% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. tečan. smeša sa više od 6% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. čvrst Fenol. tečna Feri arsenat Feri arsenit Feri hlorid Feri hlorid. toksičan Fenoksi pesticid. zapaljiv Fenol. Fenacil bromid Fenetidini Fenil hloroformat Fenil izocijanat Fenil merkaptan Fenilacetil hlorid Fenilacetonitril.d. tvo br Etilenoksid i dihlorodifluorometan.8% etilen oksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. smeša sa najviše 12% etilen oksida Etilenoksid i dihlorodifluorometan.ID br. zapaljiv Fenoksi pesticid.ID br. Fenoksi pesticid. zapaljiv. otopljen Fenolati. tečan. smeša sa najviše 9% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. toksičan. tečna Fenolsulfonska kiselina. tečan. n. tečan. tvo br. otrovan Fenoksi pesticid. smeša sa najviše 8. zapaljiv. smeša sa više od 87% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. otrovan. čvrst. tečni Fenolov rastvor Fenolsulfonska kiselina.5% etilenoksida Etilenoksid i hlorotetrafluoroetan. otrovan Fenoksi pesticid. anhidrovan Feri hlorid. tečan. čvrst.d.

bez žutog i belog fosfora Fosfor oksibromid 133 154 124 124 167 153 130 154 154 154 154 151 154 137 137 130 154 154 154 157 157 157 157 125 154 132 132 132 119 139 139 137 1324 1775 1045 1045 9192 2941 2387 1775 1776 1778 1778 2856 2642 1777 1777 2388 1740 1740 3471 1786 1786 1790 1790 1052 1778 1198 1198 2209 2199 1339 1339 1939 Fosfor oksibromid. žuti. n. bez žutog i belog fosfora Fosfor. beli. n.d.Naziv materije Uputs. Naziv materije Uputs. Fluorovodonici. kompresovan Fosfor pentahlorid Fosfor pentasulfid. kompresovan Fluor.d. bez žutog i belog fosfora Fosfor tribromid Fosfor trihlorid Fosfor trioksid Fosfor trisulfid. tvo br. n. amorfni Fosfor. suv. Fluorovodonična i sumporna kiselina. Fluorovodonici. bezvodan Fluorsilicijumova kiselina Formaldehid. čvrsti. na bazi nitroceluloze Fluoborna kiselina Fluor Fluor.d. bez žutog i belog fosfora Fosfor pentasulfid. pod vodom ili u rastvoru Fosfor. tvo br Filmovi. otopljen Fosfor oksihlorid Fosfor pentabromid Fosfor pentafluorid Fosfor pentafluorid. suv.d. čvrst Fosfor oksibromid. bez žutog i belog fosfora Fosfor pentoksid Fosfor seskvisulfid. bez žutog i belog fosfora Fosfor trisulfid. otopljen Fosfor.d. bez žutog i belog fosfora Fosfor heptasulfid. rastvor. rastvor Fosforna kiselina. orto Fosforna kiselina. tečna Fozgen Ftalni anhidrid 137 137 137 137 125 125 137 139 139 137 139 139 137 137 157 139 139 133 133 136 136 136 154 154 154 154 154 154 154 125 156 1939 2576 1810 2691 2198 2198 1806 1340 1340 1807 1341 1341 1808 1809 2578 1343 1343 1338 1338 2447 1381 1381 1805 2834 1805 3453 2834 1805 1805 1076 2214 strana 105 . rastvori (Formalin) Formaldehid. rastvori (Formalin) (korozivni) Fosfin Fosfor heptasulfid. n. čvrsta Fosforna kiselina. čvrsta Fosforna kiselina. Fluorosirćetna kiselina Fluorosulfonska kiselina Fluorosulfonska kiselina Fluorotolueni Fluorovodonici.ID br. crveni Fosfor.ID br. pod vodom ili u rastvoru Fosforna kiselina Fosforna kiselina Fosforna kiselina. zapaljiv Formaldehid.d. rastvor Fluorovodonik. rastvor. beli. bez žutog i belog fosfora Fosfor seskvisulfid.d.d. amorfni. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Fluoroanilini Fluorobenzen Fluoroborna kiselina Fluorofosforna kiselina anhidrovana Fluorosilicijumska kiselina Fluorosilicijumska kiselina Fluorosilikati. smeša Fluorovodonična i sumporna kiseline smeša Fluorovodonična kiselina Fluorovodonična kiselina.

rashlađena tečnost. Naziv materije Uputs. tečan Heksafluoroaceton Heksafluoroaceton hidrat Heksafluoroaceton hidrat. Gas. komadići H Hafnijum prah. prah. čvrst Gvožđe hlorid. zapaljiva. suv Halogenizovana iritirajuća. istrošen Gvožđe pentakarbonil strana 106 156 132P 128 132P 132P 153 132 153 172 119 119 126 120 122 115 128 153 153 140 140 171 171 119 153 153 131P 128 159 143 135 154 154 135 131 1780 1199 2389 1199 1199 2874 2526 2810 2803 1023 1023 1078 3158 3311 3312 1203 2810 2810 3356 3356 3245 3245 2192 2810 2689 2622 1863 1700 1467 1376 1759 1760 1376 1994 Gvožđe.d.d. rashlađena tečnost. Gas. n. metalni opiljci.monohlorohidrin Glicidaldehid Gorivo. Gas.d.d. Gasohol GB GD Generator kiseonika. navlažen sa ne manje od 25% vode Hafnijum. tvo br. rashlađena tečnost.d.d.d. rastvor Heksametilenimin Heksametilentetramin Heksamin Heksani Heksanoli 170 153 170 135 159 153 156 130 151 123 151 151 125 151 151 151 126 126 154 126 126 153 152 151 151 151 130 156 153 153 132 133 133 128 129 2793 2810 1326 2545 1610 2810 1781 2458 1611 1612 1611 1611 2420 2552 3436 2552 2193 2193 1782 1858 1956 2661 2729 2279 2646 2875 1207 2281 2280 1783 2493 1328 1328 1208 2282 . čvrst Heksaetil tetrafosfat. HD Heksadeciltrihlorosilan Heksadien Heksaetil tetrafosfat Heksaetil tetrafosfat i komprimovan gasa. n. oksidirajući. potrošen Gvožđe hlorid. komprimovan Gas za raspršivče. avionsko. čvrst Heksafluoroaceton hidrat. tečan Heksafluoroetan Heksafluoroetan.ID br. n. hemijski Generator kiseonika. tvo br Fumaril hlorid Furaldehidi Furan Furfural Furfuraldehidi Furfuril alkohol Furfurilamin GA Galijum Gas kamenog uglja Gas kamenog uglja.Naziv materije Uputs.ID br. za motor sa turbinom Granate sa suzavcem Guanidin nitrat Gvozdeni sunđer. čvrst Heksametilendiamin. hemijski.d. tečnost. n. kompresovan Heksafluorofosforna kiselina Heksafluoropropilen Heksafluoropropilen oksid Heksahloroaceton Heksahlorobenzen Heksahlorobutadien Heksahlorociklopentadien Heksahlorofen Heksaldehid Heksametilen diizocijanat Heksametilendiamin. n. smeša Heksaetil tetrafosfat.d. istrošen Genetski modifikovani mikroorganizmi Genetski modifikovani organizmi Germane GF Glicerol alfa. rastvor Gvožđe oksid.d.

čvrst Hemijski uzorak. otrovan Hemijski uzorak. tvo br. otrovan. sa najmanje 64% hidrazina Hidridi. Hipohloritni rastvor 153 156 121 121 120 154 171 151 151 151 151 151 151 126 128 153 132 153 2829 1784 1046 1046 1963 1760 3316 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3296 1206 2030 2029 2030 153 152 132 138 117 117 117 153 153 153 154 154 140 154 2030 3293 2029 1409 2202 1053 1053 2662 3435 2662 2865 2865 3212 1791 Hipohloritni rastvor. vodeni rastvor. tečan Heptafluoropropan Heptani Hidrazin hidrat Hidrazin. čvrsti Hlorfenati. čvrsti Hlordinitrobenzeni. rastvor Hlorata i magnezijum hlorida. čvrsti Hloranilini. vodeni rastvori. neorganski. stabilisan Hloranilini. neorganski. tečan Hemijski uzorak. sa najmanje 37% a najviše 64% hidrazina Hidrazin. tečni Hloranizidini Hlorat i borat. tečni Hlorit rastvor 154 153 124 124 124 153 131 131 153 152 152 152 140 140 140 140 140 140 130 153 153 126 153 153 153 143 154 154 156 154 154 153 153 154 1791 2810 1017 2548 1749 1697 1695 2668 2075 2018 2019 2233 1458 1459 3407 1459 1461 3210 1134 2235 2235 1018 1577 1577 1577 9191 2905 2904 1753 2905 2904 2020 2021 1908 strana 107 . tečni Hlorfeniltrihlorsilan Hlorfenolati.d.Naziv materije Uputs. čvrsti Hlorfenoli.d. sa više od 5% slobodnog hlora HL Hlor Hlor pentafluorid Hlor trifluorid Hloracetofenon Hloraceton. čvrsti Hlorfenolati. tvo br Heksanska kiselina (Kapronska kiselina) Heksiltrihlorosilan Helijum Helijum.d. stabilisan Hloracetonitril Hloral. tečni Hlorfenoli.ID br. metalni. n. kompresovan Helijum. neorganski. Hidrogen selenid. sa najviše od 37% hidrazina Hidrazin. toksičan Hemijski uzorak. n. anhidrovan. n.d. smeša Hlorat i magnezijum hlorid smeša Hlorat i magnezijum hlorid.d. čvrst Hidrohinon. čvrsta Hlorati. čvrst Hemijski uzorak.d. smrznut Hlorfenati. otrovan. anhidrovan Hidrogen sulfid Hidrogen sulfid Hidrohinon. n.d. Hlorbenzeni Hlorbenzil hloridi Hlorbenzil hloridi. Naziv materije Uputs.ID br. rastvor Hidrokinon Hidroksilamin sulfat Hidroksilamin sulfat Hipohloriti. toksičan. Hlorati. vodeni rastvor. smeša. sa najmanje37% hidrazina Hidrazin. tečni Hlordifluormetan Hlordinitrobenzeni Hlordinitrobenzeni. vodeni rastvor. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Hemijski pribor Hemijski pribor Hemijski uzorak. hidrat.d. tečni Hlordioksid. anhidrovan Hidrazin. toksičan. vodeni rastvor.

rashlađena tečnost Hlorpentafluoroetan Hlorplatinska kiselina.d. tečni Hlorometil hloroformijat Hloronitrobenzeni strana 108 154 143 131 140 153 152 152 152 152 153 156 153 153 153 153 130 130 126 115 153 151 154 155 154 155 155 152 152 152 152 152 157 152 1908 1462 2354 2626 2237 2433 2433 3457 2433 2232 1752 1697 1697 3416 3427 2234 1127 1974 2517 3441 1888 3277 2742 3277 2742 2742 2669 2669 3437 2669 2669 2745 1578 Hloronitrobenzeni. tvo br Hlorit rastvor.d. sa ne više od 10% hlorne kiseline Hlornitroanilini Hlornitrotolueni Hlornitrotolueni.d. Hlorsilani. korozivni.d.d. Hlorokrezoli Hlorokrezoli. 152 152 152 126 154 123 119 154 156 131P 156 156 155 139 153 153 153 126 129 153 153 153 153 126 126 157 157 125 125 126 154 156 155 1578 1578 3409 1973 1580 1581 1582 1583 9263 1991 3361 3361 3362 2988 1751 1750 1750 1021 2238 2239 2239 2239 3429 1983 1022 1789 1789 1050 2186 1020 2507 2987 2986 . n. korozivni. rastvor Hlorovodonik. n. tvo br. čvrsti Hlornitrotolueni. tečni Hloroacetaldehid Hloroacetil hlorid Hloroacetofenon. sa više od 5% slobodnog hlora Hloriti.d.d. korozivni. čvrsti Hlorotoluidini. zapaljivi. korozivni. tečni Hloropentafluoroetan i hlorodifluorometan smeša Hloropikrin Hloropikrin i metil bromid.Naziv materije Uputs. otrovni. Hloroformijati. korozivni. korozivni. stabilizovan Hlorosilani. korozivni. zapaljivi. toksični.d. n.d.d. čvrsti Hlornitrotolueni. vodeni rastvor.d. Hlorosilani. Hloroformijati. n. neorganski. n. Hlormetil etil etar Hlorna kiselina.d.d. vodoreaktivni. zapaljivi. zapaljivi. korozivni. n. n. čvrsta Hlorsilani. tečni Hlorobenzil hloridi. korozivni.d. n.ID br. rastvor Hlorokrezoli. čvrsta Hlorosirćetna kiselina.d. smeša Hloropikrin i metil hlorid Hloropikrin smeša.d. n. Hloroformijati. Hlorosilani. korozivni. toksični. čvrst Hloroacetofenon. čvrsti Hlorobenzotrifluoridi Hlorobutani Hlorodifluorbrommetan Hlorodifluoroetani Hlorodinitrobenzeni. tečni Hloroacetofenon. čvrsti Hloronitrobenzeni. tečna Hlorotetrafluoroetan Hlorotolueni Hlorotoluidini Hlorotoluidini.d. Hlorosilani. zapaljivi.d. toksični.d. Hloroformijati. bezvodni Hlorovodonik. tečni Hlorotrifluoroetan Hlorotrifluorometan Hlorovodonična kiselina Hlorovodonična kiselina. rastvor Hlorosirćetna kiselina. Hloropivaloil hlorid Hloropren. tečni Hlorotoluidini. čvrsti Hlorokrezoli.d.d. tečni Hloronitrobenzeni.d. n.d.d. Hlorosirćetna kiselina. n. čvrsti Hloroform Hloroformati. Naziv materije Uputs. čvrsti Hlorokrezoli. otrovni.ID br.d. otrovni.d. n. toksični. n.

gas. Invalidska kolica. toksičan. Hlorsilani. sa akumulatorom IPDI Izbeljivač u prahu Izobutan Izobutan Izobutan smeša Izobutan smeša Izobutanol Izobuterna kiselina Izobuterni anhidrid Izobutil acetat Izobutil akrilat. zapaljiv.d. rastvor Hrom nitrat Hrom oksihlorid Hrom trioksid.d.d. zapaljiv. zapaljiv. gas. (Opasnost od udisanja Zona D) 155 155 156 139 155 155 153 137 137 153 153 153 154 154 141 137 141 141 154 154 126 123 119 119 2985 2986 2987 2988 3362 2985 3250 1754 1754 2810 2810 2810 1756 1757 2720 1758 1463 1463 1755 2240 1968 1967 3355 3355 119 3355 119 3355 119 3355 Insecticid. (Opasnost od udisanja Zona B) Insecticid. n. Insecticid.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Insecticid.d.d.d. zapaljiv.Naziv materije Uputs. gas. Naziv materije Uputs. n. Hlorsilani. Hlorsilani. čvrsta Hromna kiselina. otrovan.d. toksičan. stabilizovan Izobutil aldehid Izobutil alkohol Izobutil format Izobutil hloroformat Izobutil izobutirat Izobutil izocijanat Izobutil metakrilat. n. n. gas. otrovan. gas.d. zapaljiv. stopljena Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonske kiselina i sumpor trioksid. otrovan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Insecticid. Hlorsilani. zapaljiv.d. n.d.d. n.d. tvo br Hlorsilani. gas. zapaljiv. korozivni. (Opasnost od udisanja Zona B) Insecticid.d. n.d.d.d. zapaljiv. gas.d. gas. n.d. tvo br.d. Insekticid. Hlorsilani. (Opasnost od udisanja Zona D) Insecticid. smeša HN-1 HN-2 HN-3 Hrom fluorid. Insecticid. (Opasnost od udisanja Zona A) Insecticid. toksičan.d. gas. n. n. Insecticid.d.d. Hlorsirćetna kiselina.d. gas. n. otrovan. n. gas.d. n. n.d. zapaljiv. gas.d.d. korozivni.d. n. toksičan. n. n. otrovan.d.ID br. toksičan.d. zapaljiv. gas. zapaljivi.d.ID br.d. Insecticid. otrovni.d.d. anhidrovan Hromna kiselina. toksičan. električna. zapaljivi.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Insecticid. čvrst Hrom fluorid. n. gas. n. zapaljiv. gas. otrovan.d. n. n. stabilizovan Izobutil propionat Izobutilamin 119 119 3355 3355 119 3355 119 3355 119 3355 115 115 123 154 156 140 115 115 115 115 129 132 132 129 129P 130 129 129 155 130 155 130P 129 132 1954 3354 1967 3171 2290 2208 1075 1969 1075 1969 1212 2529 2530 1213 2527 2045 1212 2393 2742 2528 2486 2283 2394 1214 strana 109 . rastvor Hromsumporna kiselina Insecticid.d. zapaljiv.d.d. Insecticid.

d.d. n. zapaljiv. zapaljiv.d. toksičan. Naziv materije Uputs.d.d. n. Izocijanati. Izocijanatni rastvor. n.d.d. čvrsto.d. smeša Izosorbid-5-mononitrat Jedinjenje berilijuma. n. tvo br Izobutilen Izobutilen Izobutiraldehid Izobutiril hlorid Izobutironitril Izocijanati.d. tečno. Jedinjenje olova. čvrsto. Izocijanati.d. zapaljivi. n.d. otrovan. Izocijanati. n. toksičan.d. n. n.d.d. otrovni.d. Izocijanatni rastvor. otrovan.d. otrovni. n. zapaljivi. n.d.d. n. Izocijanatni rastvori. Izocijanatni rastvor.d. zapaljiv. n. 128 130P 129 129P 128 129 129 129 129 155 155 127 155 130 129 132 130 130 153 133 133 154 154 151 151 151 153 153 151 151 151 151 151 151 2371 1218 1219 2403 2303 2934 1220 1219 2405 2947 2407 2406 2483 1222 2409 1221 1918 1918 1793 2907 3251 1566 2570 1655 3144 2291 3146 2788 3283 3283 3440 1707 3284 3285 . n.d. Jedinjenje kadmijuma Jedinjenje nikotina.d.d.d. Jedinjenje selenijuma. toksični. zapaljivi. čvrsto.d.d. n. n.d.Naziv materije Uputs.d.d. toksični. tečno.d. n.d. zapaljivi. zapaljiv.d. Jedinjenje vanadijuma. n. n.ID br.d. n.d. Izocijanatni rastvori.d.d. otrovni. Izocijanatni rastvor. n. n.d.d.d. Jedinjenje organotina.d.d. rastvorljivo.d.d.d.d. Izocijanati.d. n.d. Izocijanati. Izocijanati. n. toksični.d. tečno. Izocijanatobenzotrifluoridi Izoforondiamin Izoforondiizocijanat Izohekseni Izohepteni Izooktan Izookteni Izopentan strana 110 115 115 130 132 131 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 153 156 128 128 128 128 128 1055 1075 2045 2395 2284 2206 2478 3080 2206 3080 2206 3080 2478 2478 2206 3080 2206 3080 2478 2478 2206 2478 3080 2285 2289 2290 2288 2287 1262 1216 1265 Izopenteni Izopren. Izocijanati. toksičan.ID br. n. stabilizovan Izopropanol Izopropenil acetat Izopropenilbenzen Izopropil 2-hloropropionat Izopropil acetat Izopropil alkohol Izopropil butirat Izopropil hloroacetat Izopropil hloroformat Izopropil izobutirat Izopropil izocijanat Izopropil nitrat Izopropil propionat Izopropilamin Izopropilbenzen Izopropilbenzol Izopropilfosforna kiselina Izosorbid dinitrat. n. Izocijanatni rastvor.d. n. Izocijanatni rastvori.d.d. Jedinjenje organotina. Jedinjenje selenijuma.d. Jedinjenje telurijuma.d.d.d. Jedinjenje selenijuma.d. Jedinjenje nikotina. Izocijanati. Jedinjenje talijuma.d. n.d. n. tvo br. otrovan.d.d. n. n. Izocijanatni rastvor.d.

hidriatisan. tečno. hidratisana smeša. piroforni Kalcijumsilicid Kalcijumsilicid Kalijum Kalijum arsenat Kalijum arsenit Kalijum bakar cijanid Kalijum borohidrid Kalijum bromat Kalijum cijanid Kalijum cijanid. pentahidrat Kalcijum Kalcijum arsenat Kalcijum arsenata i kalcijum arsenit. smeša suva.d. rastvor Kalijum ditionit Kalijum fluorid Kalijum fluorid. suv Kalcijum hipohlorit. Jod monohlorid Jod pentafluorid Jodometilpropani Jodopropani Jodovodonična kiselina Jodovodonična kiselina.ID br. čvrst Kalijum cijanid.Naziv materije Uputs. tvo br Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje žive. rastvor Kalcijum hlorat. anhidrovan Kalaj tetrahlorid Kalaj tetrahlorid.smeša.1 % kalcijum karbida Kalcijum cijanid Kalcijum ditionit Kalcijum fosfid Kalcijum hidrid Kalcijum hidrosulfit Kalcijum hipohlorit.d.5% i najviše 16% vode Kalcijum hipohlorit. smeša. čvrsto. smeša. sa najmanje 39% raspoloživog hlora (8. Jedinjenje žive. n. čvrst Kalcijum arsenita i kalcijum arsenat. sa više od 0. bezvodan Kakodilna kiselina Kalaj fosfidi Kalaj hlorid pentahidrat Kalaj hlorid. suva.d.5% i najviše 16% vode 171 171 151 151 157 144 129 129 154 154 125 151 139 154 137 137 154 138 151 151 151 151 138 157 135 139 138 135 140 3314 3314 2025 2024 1792 2495 2391 2392 1787 1787 2197 1572 1433 2440 1827 1827 2440 1401 1573 1574 1574 1574 1403 1575 1923 1360 1404 1923 2880 140 2880 Kalcijum hipohlorit. sa najmanje 5. stopljen Kalcijum. rastvor Kalijum fluoroacetat 140 1748 140 140 1748 2208 140 140 140 140 138 138 140 157 140 140 140 133 133 135 135 138 138 138 151 154 157 138 140 157 157 157 135 154 154 154 151 1452 2429 2429 1453 1402 2844 1454 1910 1455 1456 1457 1313 1314 1855 1855 1405 1406 2257 1677 1678 1679 1870 1484 1680 1680 3413 1929 1812 1812 3422 2628 strana 111 .ID br. Naziv materije Uputs.8% raspoloživog kiseonika) Kalcijum hipohlorit. sa najmanje od 5. vodeni rastvor Kalcijum hlorit Kalcijum karbid Kalcijum manganov silicijum Kalcijum nitrat Kalcijum oksid Kalcijum perhlorat Kalcijum permanganat Kalcijum peroksid Kalcijum rezinat Kalcijum rezinat. n. najmanje 10% i najviše 39% raspoloživog hlora Kalcijum hlorat Kalcijum hlorat. piroforne Kalcijum. tvo br. čvrsta Kalcijum cijanamid. čvrst Kalijum fluorid. rastvor Jodovodonik. metal i legure. čvrsta Kalcijum arsenit.d.

sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. n.d. sa ne manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. hidriran. ulje Kapronska kiselina Karbonil fluorid Karbonil sulfid Karbonilfluorid. sa manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum superoksid Kalijum. suv. sa ne manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum sulfid. zrna Kalijumhidroksid. sa ne manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. hidriran. tečan Kalofonijumsko ulje Kamfor Kamfor. rastvor Kalijum hlorat. pakovani sa opremom. sintetički Kamfor.d. vodeni rastvor Kalijum metavanadat Kalijum monoksid Kalijum nitrat Kalijum nitrat i natrijum nitrat. tečni Kaustična alkalna tečnost. Naziv materije Uputs. rastvor Kalijumhidroksid. anhidrovan Kalijum sulfid. čvrst Kalijum hidrosulfit Kalijum hidrosulfit Kalijum hlorat Kalijum hlorat. tvo br Kalijum fluorosilikat Kalijum fosfid Kalijum hidrogen difluorid. čvrst Kalijumhidroksid. rastvor Kalijum hidroksid. sa manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum sulfid. hidriran. čvrst Kalijum hidrogen difluorid. hidriran. komprimovan Katran Katrani. čvrste Kalijum. metalne legure. sadrže korozivne supstance 153 1847 135 135 135 135 143 138 138 138 138 154 154 154 127 133 133 128 153 125 119 125 130 130 154 128 115 128 1382 1382 1382 1382 2466 1420 3403 1420 2257 1813 1814 1814 1286 2717 2717 1130 2829 2417 2204 2417 1999 1999 1719 1223 2037 3473 153 3477 . pakovane sa opremom. tečne Kalijum.ID br. smeša Kalijum nitrat i natrijum nitrat. sa manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. rastvor Kalijum hidrogen sulfat Kalijum hidrogen sulfat Kalijum hidrogendifluorid Kalijum hidroksid. čvrst Kalijum hidroksid. tvo br. smeša Kalijum nitrit Kalijum perhlorat Kalijum permanganat Kalijum peroksid Kalijum persulfat Kalijum persulfat Kalijum silikofluorid Kalijum sulfid. Kerozin Kertridži sa gasom Kertridži za gorivne ćelije. sa ne manje od 30% vode od kristalizacije strana 112 151 139 154 154 154 154 154 154 154 154 154 135 135 140 140 140 151 154 140 140 140 140 140 140 144 140 140 151 135 135 153 153 153 2655 2012 1811 3421 2509 2509 1811 1813 1813 1814 1813 1929 1929 1485 2427 2427 2864 2033 1486 1499 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1492 2655 1382 1382 1847 1847 1847 Kalijum sulfid. metalne legure. metalne legure Kalijum. pločica Kalijum hidroksid.ID br. sa manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. anhidrovan Kalijum sulfid.Naziv materije Uputs.

korozivan.ID br. Naziv materije Uputs. sadrže korozivne supstance Kertridži za gorivne ćelije. u opremi. korozivan. prah Kobalt rezinat. otrovan. staložen Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline. n. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije.d.d. Komprimovan gas.d. oksidativni. kompresovana Kiseonik i ugljen dioksid smeša. pakovani sa opremom. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije. Komprimovan gas. n. tvo br Kertridži za gorivne ćelije.d. n. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za gorivne ćelije. čvrst Kompleksbortrifluorida i sirćetne kiseline. otrovan.d.d. Komprimovan gas. korozivan. u opremi. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije. kompresovan Kiseonik i retki gasovi smeša 138 3476 115 3478 115 3479 153 138 115 115 128 153 3477 3476 3478 3479 3473 3477 138 3476 Kiseonik i retki gasovi smeša. u opremi. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije. otrovan.d. u opremi. tečan Kompleks bortrifluorida i propionske kiseline. sadrže korozivne supstance Kertridži za gorivne ćelije. sadrži tečni zapaljivi gas Ketoni. pakovani sa opremom. pakovani sa opremom. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Klinički uzorci Kobalt naftenati. n. n. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije. tečni. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije. kompresovan Kiseonik. (zapaljiv) Komprimovan gas.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. kompresovana Kiseonik i ugljen dioksid. n.d. tečan Kompleks bortrifluorid propionske kiseline Kompleks bortrifluorid propionske kiseline. (Opasnost od udisanja Zona B) 121 122 122 122 122 158 133 133 157 157 157 157 157 157 126 115 122 123 123 1980 1014 1014 1072 1073 3373 2001 1318 1742 1742 1743 1743 3420 3419 1956 1954 3156 3304 3304 115 3479 128 115 127 153 122 124 124 121 3473 3478 1224 1906 1072 2190 2190 1980 123 3304 strana 113 . sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za gorivne ćelije. tvo br. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. čvrst Komprimovan gas.d.Naziv materije Uputs. smeša Kiseonik.d.ID br.d.d.d. Kiselinski mulj Kiseonik Kiseonik difluorid Kiseonik difluorid. u opremi.

d.d. zapaljiv.s. zapaljiv.d. otrovan. otrovan. otrovan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. korozivan.d.d.d.d. n.d.d. Komprimovan gas.d. n.d.d. korozivan. otrovan.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n. oksidant. Naziv materije Uputs. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d.d. otrovan.d. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. n. korozivan. zapaljiv. n. n. otrovan. n.d.d.d. oksidant. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) 123 3304 123 3304 123 123 123 123 123 124 124 1955 1955 1955 1955 1955 3306 3306 124 3306 124 3306 124 3306 124 124 3303 3303 124 3303 Komprimovan gas.d. otrovan.d.d. korozivan. korozivan.d. oksidant.d. n. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. toksičan. otrovan.d. zapaljiv.d. otrovan.d. n. otrovan. zapaljiv. Komprimovan gas.ID br.d.d. oksidant.d. oksidant. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. otrovan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. tvo br Komprimovan gas. n.ID br.d. otrovan. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. korozivan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. otrovan.o. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. otrovan.d.d. n. Komprimovan gas. oksidant. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. oksidant.d.d. n. n. otrovan. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d.d. oksidant. oksidant. zapaljiv. korozivan.d. Komprimovan gas.d. tvo br. korozivan. otrovan.d.Naziv materije Uputs. otrovan.d. n. zapaljiv. otrovan. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) 124 3303 124 3303 119 119 3305 3305 119 3305 119 3305 119 3305 119 119 1953 1953 119 1953 119 1953 119 1953 123 123 3304 3304 strana 114 . otrovan. zapaljiv. korozivan.d. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d. korozivan. korozivan. otrovan. n. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d. n. korozivan. oksidant.d. n. n. otrovan. Komprimovan gas. otrovan.d. n. n.d. Komprimovan gas. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. otrovan. korozivan.d. otrovan.

toksičan. Korozivna čvrsta supstanca. toksičan. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d.d. zapaljiv. n. korozivan.d.d. n. n.d.d.d. neorganska.d. Korozivna čvrsta supstanca.d. zapaljiv. toksičan. n. n. n.d. Korozivna čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. tvo br Komprimovan gas.d. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. bazna. zapaljiv.d.d. zapaljiv.d. Komprimovan gas. kisela. korozivan. korozivan. zapaljiv. otrovan.d. toksičan. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d.d.d. korozivan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. Komprimovan gas.d. korozivan. n.d.d.d. Korozivna čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. zapaljiv. otrovan.Naziv materije Uputs.d. 115 119 1954 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 135 138 1363 3096 154 154 154 154 154 3262 3263 3260 3261 1759 strana 115 . n.ID br. zapaljiv.d.d. zapaljiv. toksičan. neorganska.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. n. tvo br. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. n.d. zapaljiv. n. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. toksičan.d.d.d. n.d. zapaljiv.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d. n.d. toksičan. n. zapaljiv.d. toksičan. zapaljiv. n.d. toksičan. n. organska. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. toksičan. n. zapaljiv.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kopra Korozivna čvrsta supstanca.d.d. toksičan. n. toksičan.d. zapaljiv.d. n.d. n. Komprimovan gas. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. toksičan. toksičan. n. Korozivna čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. toksičan. organska. n. Komprimovan gas. n. Naziv materije Uputs. n. zapaljiv.ID br. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. toksičan. otrovan.d. n.d. kisela. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona D) 123 3304 123 3304 123 3304 123 119 119 1955 3305 3305 119 3305 119 3305 119 3305 119 119 1953 1953 119 1953 119 1953 119 1953 Komprimovan gas. n. korozivan. otrovan. n.d. bazna. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. n. korozivan.d.d.

d.d. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ksileni Ksilenoli Ksilenoli. Korozivna tečnost. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Krotonaldehid Krotonaldehid.d. n. Korozivna tečnost. n. tvo br.d. čvrsti Ksilenoli. vodoreaktivna. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. Korozivna tečnost. oksidativna.d. samozagrevajuća. bazna. Korozivna tečnost. n. tečna Krotonska kiselina. tečna Krpe.d.d. oksidativna.d. n.d. Naziv materije Uputs.d. čvrsta Krotonska kiselina.d.d.d. n. kisela. Korozivna tečnost.d. Korozivna tečnost.d. kompresovan Kripton. n. čvrsti Krezoli. toksična. piroforne Legure kalijum natrijuma Legure kalijum natrijuma. čvrste 153 153 153 153 121 121 120 131P 131P 128 153 153 153 153 133 135 121 121 120 130 153 153 153 153 153 153 153 152 152 152 154 153 138 135 138 138 2076 3455 2076 2022 1056 1056 1970 1143 1143 1144 2823 2823 2823 3472 1856 3342 2036 2036 2591 1307 2261 2261 3430 1711 1711 3452 1711 1701 3417 1701 2656 2810 1393 1855 1422 3404 .d. organska.d.d. čvrst Ksilil bromid. Korozivna čvrsta supstanca. stabilizovan Krotonilen Krotonska kiselina Krotonska kiselina.d. Korozivna tečnost. čvrsti Ksilidini. n. kisela.d. zapaljiva.d. Korozivna čvrsta supstanca.d. n.d. tvo br Korozivna čvrsta supstanca.d. n.ID br.d. n. čvrsti Krezoli.d. tečni Ksilil bromid Ksilil bromid.d. Korozivna čvrsta supstanca. Korozivna tečnost. n.d.d.d. n. n. otrovna. n. tečni Krezolna kiselina Kripton Kripton. n. Korozivna čvrsta supstanca.d. bazna.d. Legure kalcijuma.d. samozagrevajuća. Korozivna tečnost. neorganska.ID br. čvrsti Ksilidini. n. kompresovan Ksenon. zauljene Ksantati Ksenon Ksenon. Korozivna tečnost. toksična.Naziv materije Uputs. n.vodoreaktivna.d. Kozmetički proizvodi. n. Korozivna tečnost.d. zapaljiva.d. organska.d. sa zapaljivim rastvaračima Krezoli strana 116 140 154 136 154 3084 2923 3095 2923 134 138 154 153 154 153 138 2921 3096 3266 3267 3264 3265 3094 154 140 154 136 154 138 132 127 153 1760 3093 2922 3301 2922 3094 2920 1266 2076 Krezoli. tečan Kvinolin L (Luizit) Legura zemnoalkalnih metala. otrovna. neorganska.d. tečni Ksilidini Ksilidini. Korozivna čvrsta supstanca. n. Korozivna tečnost.

zapaljivi. n. toksični. čvrsti Litijum alkili. tečne Legure magnezijuma. otrovni. smeše suve Litijum hipohlorit. tečni. Naziv materije Uputs. tečni. tvo br.d.d. tečni. rastvor Litijum hipohlorit.d. zapaljivi.I. n.smeša Litijum jonske baterije (uključujući baterije od litijum jon polimera) 138 138 1422 1869 151 151 154 154 151 151 131 131 133 128 138 135 135 135 138 138 139 138 139 138 138 154 154 154 154 140 140 140 147 3249 3249 1759 1760 1851 1851 3248 3248 1325 1993 1415 2445 3433 2445 1410 1411 1412 1413 2830 1414 2805 2680 2680 2680 2679 1471 1471 1471 3480 Litijum jonske baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije u uređajima (uključujući baterije od litijum jon polimera) Litijum metalne baterije (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum metalne baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum metalne baterije u uređajima (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum nitrat Litijum nitrid Litijum peroksid Litijum silicijum Litijumske baterije Litijumske baterije pakovane sa uređajima Litijumske baterije u uređajima Litijumske baterije.d. toksični. Lekovi.Naziv materije Uputs. čvrsti. Lekovi. tečni. toksični. monohidrat Litijum hidroksid. Lekovi. otopljena čvrsta supstanca Litijum hidroksid Litijum hidroksid. tvo br Legure kalijum natrijuma. Lekovi. sa više od 50% magnezijuma.d. čvrsti.d. Lekovi.d.d. čvrst Litijum hidroksid.B. 1.d.ID br. Litijum Litijum alkili Litijum alkili. etarski Litijum amid Litijum borohidrid Litijum ferosilicijum Litijum hidrid Litijum hidrid. peleti. zapaljivi. n. Lekovi.d. otrovni. n. n. n.d. n. Lekovi. suv Litijum hipohlorita.6 LPG Luizit M. korozivni.d.C. Lekovi. korozivni.4. Lekovi. čvrsti.d.d.5. tečni.d. piljevina ili trake Lekovi. otrovni. tečna ili čvrsta katoda LNG (kriogena tečnost) Londonski purpur Lož ulje Lož ulje Lož ulje br.2.d. tečni.ID br. tečni Litijum aluminijum hidrid Litijum aluminijum hidrid. Magnezijum Magnezijum alkili Magnezijum aluminijum fosfid Magnezijum arsenat Magnezijum bromat Magnezijum diamid 147 3481 147 3481 138 3090 138 3091 138 3091 140 138 143 138 138 138 138 138 115 151 128 128 128 115 153 129 138 135 139 151 140 135 2722 2806 1472 1417 3090 3091 3091 3090 1972 1621 1202 1993 1202 1075 2810 2053 1869 3053 1419 1622 1473 2004 strana 117 .d. zapaljivi.d. n.d. čvrsti. n.d. n.

Naziv materije Uputs. n. Metal alkil hidridi. stabilizovan Metakrilna kiselina. n. peleti. zapaljivi. Membrane filtera od nitroceluloze Merkaptan smeša. 129 152 158 133 131 131 131 131 130 131 131 130 131 131 131P 153P 131P 138 138 138 138 135 135 135 138 1210 1556 3291 3270 3071 1228 3071 1228 3336 3071 3071 3336 1228 1228 2396 2531 3079 3049 3049 3050 3050 9195 2003 2003 3049 strana 118 . tečna.d. stabilizovan Maneb. preparat. korozivan 135 151 139 138 140 140 140 140 140 140 140 138 151 138 138 138 156 156 156 153 135 135 135 135 140 133 153 128 132 132 2005 2853 2011 2010 2723 3407 1459 1459 1474 1475 1476 2624 2853 2950 1869 1418 2215 2215 2215 2647 2210 2210 2968 2968 2724 1330 3066 1263 3470 3469 Materijal vezanza toner za štampu MD Medicinski otpad. n.d. n. n. sa ne više od 60% maneba Maneb.d. zapaljivi.d.ID br.d.ID br.d. n.d. tečni. Metakrilaldehid. tvo br Magnezijum difenil Magnezijum fluorosilikat Magnezijum fosfid Magnezijum hidrid Magnezijum hlorat Magnezijum hlorid i hlorat.d.d. rastvor. otrovna. n. stabilizovana Metakrilonitril.d. n.d.d. smeša rastvor Magnezijum hlorid i hlorat. toksična.d. prevučene Magnezijum. n. zapaljiv.d. smeša. toksična. reaguju sa vodom.d.d. zapaljiva. reaguju sa vodom n. n.d.d. piljevina ili trake Magnezijumov prah Maleinska kiselina Maleinski anhidrid Maleinski anhidrid. tečni. stabilizovan Mangan nitrat Mangan rezinat Materijal povezan sa bojom (korozivan) Materijal povezan sa bojom (zapaljiv) Materijal povezan sa bojom. Metal alkili. Merkaptani smeša. n.d. tvo br. zapaljiva.d. zapaljivi. otrovni.d. zapaljiva.d. Merkaptani. Metal aril halidi.d. zapaljiva. Metal alikl halidi. n. otopljen Malononitril Maneb Maneb. n. preparat. n.d. Merkaptani. zapaljiva. otrovna.d. Merkaptani smeša. tečni. Metal alkil hidridi. reaguju sa vodom.d.d. toksični. Metal alkil. tečna.d.d.d. n.d.d.d. korozivan. n.d.d. tečni. toksični. zapaljiv Materijal povezan sa bojom. smeša tečna. Merkaptani. čvrsta Magnezijum hlorid i hlorata Magnezijum nitrat Magnezijum perhlorat Magnezijum peroksid Magnezijum silicid Magnezijum silikofluorid Magnezijum. zapaljivi. Merkaptani. n. granule. Merkaptani.d. Naziv materije Uputs. Merkaptani smeša tečna. n. tečna. Merkaptani. stabilizovan Metal alikl halidi.d. Metal alkili. zapaljivi. otrovni. tečni.d.

tvo br.Naziv materije Uputs.d. n. Metal karbonili. n. reaguje sa vodom.d.d.d. n. samozagrevajuća n.d. smeša Metil hloroacetat Metil hloroformat Metil hlorometil eter Metil izobutil karbinol Metil izobutil keton Metil izocijanat Metil izopropenil keton. zapaljivi. reaguju sa vodom. smeša Metil bromoacetat Metil butirat Metil cijanid Metil dihloroacetat Metil etil eter Metil etill keton Metil fluorid Metil format Metil hlorid Metil hlorid i hloropikrin. Metalni prah. n. zapaljiv. n.d. Metan Metan i vodonik. n. Metal karbonili. stabilizovan Metil nitrit Metil ortosilikat Metil paration. n. Metal aril hidridi. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metanol Metansulfonil hlorid Metansulfonil hlorid Metil 2-hloropropionat Metil acetat 138 138 138 135 135 138 170 151 151 151 133 129 138 138 133 170 135 135 170 115 115 115 115 131 156 156 129 129 3049 3050 3050 2003 2003 1409 3182 3466 3281 3281 1332 2614 3208 3209 3181 1378 2881 3189 3089 1971 2034 1971 1972 1230 3246 3246 2933 1231 Metil akrilat. n. Metalna supstanca.d. n. reaguje sa vodom.d. suv Metalni prah. tvo br Metal aril halidi. smeša komprimovana Metan. čvrst 129P 131 127 152 123 151 123 155 129 127 155 115 127 115 129 115 119 115 155 155 131 129 127 155 127P 131 130 151 135 117 129P 116 155 152 1919 1230 1110 2938 1062 1647 1581 2643 1237 1648 2299 1039 1193 2454 1243 1063 1582 1912 2295 1238 1239 2053 1245 2480 1246 2477 2400 2644 1928 1064 1247 2455 2606 2783 strana 119 . čvrsti. samozagrevajući. smeša tečna Metil bromid i hloropikrin.d. Metal arili. Metal karbonili.d. reaguju sa vodom.d. Metalne soli organskih jedinjenja. Metal aril hidridi. Metalni katalizator.d. navlažen Metalni katalizator.d.d. reaguju sa vodom.d. tečni. Metaldehid Metalil alkohol Metalna supstanca. n.d.d.d. kompresovan Metan.d. stabilizovan Metil alkohol Metil amil keton Metil benzoat Metil bromid Metil bromid i etilen dibromid.ID br.d.d. Metal arili. stabilizovan Metil izotiocijanat Metil izovalerat Metil jodid Metil magnezijum bromid u dietil etru Metil merkaptan Metil metakrilat monomer. Naziv materije Uputs.ID br. n. Metal hidridi.d.d.d. zapaljive.d. n.d.d.d. n. smeša Metil hlorida i metilen hlorida. reaguju sa vodom.d.d. Metal hidridi. n.

sa više od 85% kiseline Mrki azbest Mulj kiseli Municija. anhidrovan Metilamin. smeša Metilfenildihlorosilan Metilfosfonski dihlorid Metilfosfonski dihlorid Metilhidrazin Metilhlorosilan Metilmorfolin Metilpentadien Metiltetrahidrofuran Metiltrihloro acetat Metiltrihlorosilan Metoksimetil izocijanat Mezitil oksid Moduli sigurnosnog pojasa Moduli vazdušnih jastuka strana 120 152 127 127 129 127 130 131P 116P 127 130P 130 129 118 132 153 128 129 128 128 152 139 160 115 156 137 135 131 119 132 128 127 156 155 155 129 171 171 3018 2612 1249 1248 2398 2367 1251 1060 1234 2554 1233 2053 1061 1235 2937 2296 2617 2297 2298 1556 1242 1593 1912 2437 9206 2845 1244 2534 2535 2461 2536 2533 1250 2605 1229 3268 3268 Moduli vazdušnih jastuka. vodeni rastvor Metilbenzil alkohol (alfa) Metilcikloheksan Metilcikloheksanoli Metilcikloheksanon Metilciklopentan Metildihloroarsin Metildihlorosilan Metilen hlorid Metilen hlorida i metil hlorida. suzavac. neeksplozivna Musk(mošusni) ksilen N.Naziv materije Uputs.Etilbenziltoluidini. smeša Mravlja kiselina Mravlja kiselina. stabilizovan Metilacetilena i propadien. sa najmanje 10% a najviše 85% kiseline Mravlja kiselina. neeksplozivna Municija.Etilanilin N.ID br. toksična. smeša stabilizovana Metilal Metilalil hlorid Metilamil acetat Metilamil alkohol Metilamin. tečni Metil propil eter Metil propil keton Metil propionat Metil tert-butil eter Metil valeraldehid (alfa) Metil vinil keton. Naziv materije Uputs. otrovna. tvo br. u sklopu mašina ili vozila Motorno alkoholno gorivo Motorno alkoholno gorivo i etanol. sa više od 10% etanola Motorno gorivo sa antidetonatorima.ID br. pirotehnički Molibden pentahlorid Monoetanolamin Mononitrotoluidini Monopropilamin Morfolin Motori sa unutrašnjim sagorevanjem ili sa pogonom na zapaljivu tečnost Motori sa unutrašnjim sagorevanjem ili sa pogonom na zapaljivi gas Motori sa unutrašnjim sagorevanjem. sa najmanje 5% a najviše 10% kiseline Mravlja kiselina. neeksplozivna Municija.Etilbenziltoluidini. komprimovan gas Moduli vazdušnih jastuka. čvrsti 126 171 156 153 153 132 132 128 3353 3268 2508 2491 2660 1277 2054 3166 128 3166 128 3166 128 127 131 153 153 153 153 171 153 151 159 151 149 153 153 153 1203 3475 1649 1779 3412 3412 1779 2212 1906 2016 2017 2016 2956 2272 2753 3460 . tvo br Metil paration. čvrsti N.

tvo br. pločica Natrijum hidroksid. rastvor Natrijum dihloroizocijanurat Natrijum dihloro-s-triazintrion Natrijum dinitro-o-krezolat. rastvor Natrijum hidrogen sulfat. rastvor Natrijum bisulfat. rastvor Natrijum hidroksid.N-Dietilanilin N. čvrst Natrijum arsenit. granule Natrijum hidroksid. pirotehnički Nafta za grejanje. petrolej Naftalen. tvo br N.N-Dietiletilendiamin N.ID br. otopljen Naftalen.Naziv materije Uputs. rastvor Natrijum hidrogendifluorid Natrijum hidroksid. zrno 151 154 153 157 157 154 154 138 141 157 157 157 140 140 113 2027 1686 1687 2316 2317 2837 2837 1426 1494 1689 1689 3414 2465 2465 3369 113 1348 113 135 154 154 154 151 154 139 138 154 154 154 154 154 154 154 154 154 1348 1384 1690 1690 3415 2629 2674 1432 1427 2837 2837 2439 1823 1823 1823 1824 1823 1823 strana 121 . čvrst Natrijum bakarcijanid. rafinisan Naftalen. rastvor Natrijum aluminijum hidrid Natrijum amonijum vanadat Natrijum arsanilat Natrijum arsenat 153 132 152 153 132 153 132 129 171 126 171 128 128 128 133 133 133 153 153 153 153 153 153 119 119 115 171 127 128 153 138 154 154 138 154 154 151 2753 2535 2690 2432 2685 2253 2264 2265 3268 3353 3268 1202 1270 1270 2304 1334 1334 2077 1650 1650 3411 1651 1652 1071 1071 1075 2807 1110 1108 2815 1428 2812 1819 2835 2863 2473 1685 Natrijum arsenit. rastvor Natrijum bisulfat. navlažen sa ne manje od 10% vode Natrijum dinitro-o-krezolat.N-Dimetilcikloheksilamin N.keton n-Amilen N-Aminoetilpiperazin Natrijum Natrijum aluminat.ID br.metil . sirov Naftilamin (alfa) Naftilamin (beta) Naftilamin (beta). komprimovan gas Naduvači vazdušnih jastuka. navlažen sa ne manje od 15% vode Natrijum dinitro-orto-krezolat.Etilbenziltoluidini. laka Nafta.n-Butilimidazol N. vlažan Natrijum ditionit Natrijum fluorid Natrijum fluorid. rastvor Naftiltiourea Naftilurea Naftni gas Naftni gas. rastvor Natrijum borohidrid Natrijum bromat Natrijum cijanid Natrijum cijanid. tečni N.N-Dimetilanilin N. čvrst Natrijum hidroksid. čvrst Natrijum aluminat.Metilmorfolin N. vodeni rastvor Natrijum azid Natrijum bakarcijanid. Naziv materije Uputs. suv Natrijum hidroksid. rastvor Natrijum fluoroacetat Natrijum fluorosilikat Natrijum fosfid Natrijum hidrid Natrijum hidrogen sulfat. čvrst Natrijum fluorid. komprimovan Naftni gasovi. čvrst Naftilamin (beta). čvrst Natrijum cijanid. tečni Namagnetisan materijal n-Amil . petrolej Nafta.N-Dimetilformamid Naduvači vazdušnih jastuka Naduvači vazdušnih jastuka.

sa ne manje od 30% vode Natrijum sulfid. rastvor Natrijum hidrosulfid. suv Natrijum monoksid Natrijum nitrat Natrijum nitrat i kalijum nitrat. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. čvrst. anhidrovan Natrijum sulfid.ID br. sa manje od 30% vode od kristalizacije Natrijum sulfid. vodeni rastvor Natrijum hlorit Natrijum hlorit. hidriran. hidriran. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. stabilizovan 140 154 140 140 140 140 144 140 140 140 113 151 154 135 135 153 153 135 135 143 154 154 154 154 154 154 130 129 155 155 130P 1487 2567 3377 1502 2467 1503 1504 3247 1505 1505 1349 2630 2674 1385 1385 1849 1849 1385 1385 2547 1823 1823 1823 1824 1823 1907 1126 1128 2743 2485 2227 strana 122 . čvrst. sa manje od 30% vode od kristalizacije Natrijum superoksid Natrijumhidroksid. smeša Natrijum pentahlorofenat Natrijum perborat monohidrat Natrijum perhlorat Natrijum perkarbonati Natrijum permanganat Natrijum peroksid Natrijum peroksoborat.ID br. čvrste Natrijum kalijum legure.Naziv materije Uputs. rastvor. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. granule Natrijumhidroksid. tvo br. tvo br Natrijum hidrosulfid. sa ne manje od 30% vode Natrijum sulfid. smeša Natrijum nitrit 135 2318 135 2318 154 154 135 135 154 154 135 135 140 140 143 154 151 152 138 138 138 140 138 132 138 157 140 140 140 2922 2922 2318 2318 2949 2949 1384 1384 1495 2428 1496 1908 2659 1688 1422 3404 1422 3378 1431 1289 1431 1825 1498 1499 1500 Natrijum nitrit i kalijum nitrat. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfit Natrijum hidrosulfit Natrijum hlorat Natrijum hlorat. čvrst Natrijumhidroksid. navlažen sa ne manje od 20% vode Natrijum selenit Natrijum silikofluorid Natrijum sulfid. rastvor Natrijumhidroksid. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. zrna Natronski kreč sa više od 4% natrijum hidroksida n-Butil bromid n-Butil formijat n-Butil hloroformijat n-Butil izocijanat n-Butil metakrilat. anhidrovan Natrijum sulfid. Naziv materije Uputs. anhidrovan Natrijum persulfat Natrijum persulfat Natrijum pikramat. rastvor Natrijum hidrosulfid. pločice Natrijumhidroksid. rastvor u alkoholu Natrijum metilat. tečne Natrijum karbonat peroksihidrat Natrijum metilat Natrijum metilat. sa više od 5% slobodnog hlora Natrijum hloroacetat Natrijum kakodilat Natrijum kalijum legure Natrijum kalijum legure.

čvrsti Nitrobromobenzeni. preparat. Nitrili.d. suv Nikl nitrat Nikl nitrit Nikotin Nikotin hidrohlorid Nikotin hidrohlorid. Nitrili. Nitrati.d.d. zapaljivi. n.ID br.d. toksični. zapaljivi. čvrst Nikotin sulfat.d. Naziv materije Uputs.d. n. Nitrili.d. n. čvrst. neorganski. čvrst Nikotin sulfat.d. tvo br n-Butilamin N-Butilanilin n-Dekan Neoheksan Neon Neon.d. otrovni.d. n. rastvor Nikotin tartarat Nikotin. čvrst Nikotin hidrohlorid. n. n. Nitrili. neorganski. n.d. Nitrili.d.Naziv materije Uputs. otrovni. čvrst Nikotin hidrohlorid. Nitrili. čvrst Nikotin sulfat. čvrsti. toksični. preparat. čvrsti Nitrobromobenzeni. n. n.ID br.d. čvrsti Nitrobenzotrifluoridi. čvrsti Nitroanizoli. čvrsti Nitroanizoli. tečan.d. zapaljivi. toksični.d. rastvor Nikotin sulfat. kompresovan Neon. rastvor. navlažen sa najmanje 30% vode Nitroanilini Nitroanizoli Nitroanizoli. Nitrili. n. toksični. čvrst Nikotin sulfat.d. n.d. Nitrili.d. navlažen sa najmanje 20% vode Nitroamidon (skrob). Nitroamidon (skrob). otrovni.d. n. n. 132 153 128 128 121 121 120 153 153 153 129 128 151 131 135 140 140 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 140 140 151 151 1125 2738 2247 1208 1065 1065 1913 2753 2274 2754 3056 2278 1653 1259 2881 2725 2726 1654 1656 1656 3444 1656 1656 1657 1658 3445 1658 3445 1658 1658 1659 1655 3144 1477 3218 3439 3276 Nitrili. Nitriti. tečni.d.d. u zapaljivoj tečnosti Nitroceluloza. n.d. n. Nitrili. tečni. n.d.d. tečan Nikotin salicilat Nikotin sulfat.d. najmanje 25% vode Nitroceluloza. Nitriti.d.p Nikotin. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) N-Etilbenziltoluidini N-Etil-N-benzilanilin N-Etiltoluidini n-Heptaldehid n-Hepten Nikl cijanid Nikl karbonil Nikl katalizator. vodeni rastvor. čvrsti. otrovni.d. tečni Nitroceluloza Nitroceluloza sa alkoholom Nitroceluloza sa najmanje 25% alkohola Nitroceluloza sa vodom. toksični. tvo br. rastvor. otrovni. zapaljiv 151 131 151 151 151 131 131 131 140 140 113 113 153 152 152 152 152 152 153 153 152 152 152 152 152 152 152 133 113 113 113 127 127 3276 3275 3439 3276 3276 3275 3273 3273 2627 3219 1337 1337 1661 2730 2730 3458 2730 1662 2305 2305 2306 3431 2306 2732 2732 3459 2732 2557 2556 2556 2555 2059 2059 strana 123 . tečni Nitrobenzen Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzotrifluoridi Nitrobenzotrifluoridi.d. tečni Nitrobromobenzeni Nitrobromobenzeni. neorganski. Nitrati. zapaljivi.d. rastvor Nikotin hidrohlorid.d.d. neorganski. vodeni rastvor.

sa ne više od 1% nitroglicerina Nitroglicerin. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.p. čvrsti Nitrotolueni. smeša sa plastifikatorom Nitroetan Nitrofenoli Nitroglicerin. tečan. čvrsti Nitroksileni. tečan.ID br. n. tečna Nitrozilsumporna kiselina. smeša desenzitivisana. zapaljiv. tvo br.p.ID br. desenzitivisana Nitroguanidin (Pikrit). čvrsti Nitrotolueni.d. rastvor u alkoholu. smeša sa pigmentom Nitroceluloza. n. najmanje 2% a najviše10% nitroglicerina Nitroglicerin. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina. smeša sa pigmentom i plastifikatorom Nitroceluloza. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina. sa najviše 30% nitroglicerina Nitroglicerin. smeša desenzitivisana. tečni strana 124 133 133 133 133 133 129 153 127 127 2557 2557 2557 2557 2557 2842 1663 1204 3064 113 3319 113 3357 113 3343 113 3319 113 113 157 153 153 153 1336 1336 1798 2446 2446 3434 Nitroksileni Nitroksileni.d. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina. korozivna. tvo br Nitroceluloza.p. sa više od 1% ali ne više od 5% nitroglicerina Nitroglicerin. čvrsta. čvrsti Nitrokrezoli. 152 152 152 152 129 133 129 152 152 152 152 153 125 157 157 157 157 157 157 157 157 153 132 128 156 129 128 129 129 128 155 155 131 152 140 140 1665 1665 3447 1665 1261 2538 2608 1664 1664 3446 1664 2660 1069 2308 2308 2308 3456 2308 3456 2308 2308 2294 2945 1920 1799 1274 1265 1274 1276 2364 2740 2482 1865 1591 3085 1479 . tečni Nitrometan Nitronaftalen Nitropropani Nitrotolueni Nitrotolueni.d. n.d.Naziv materije Uputs. n. tečni Nitrotoluidini (mono) Nitrozil hlorid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina. Naziv materije Uputs. navlažen sa ne manje od 20% vode Nitroguanidin. rastvor u alkoholu. n. smeša bez pigmenta Nitroceluloza. smeša bez plastifikatora Nitroceluloza.d. čvrsti Nitroksileni. navlažen sa ne manje od 20% vode Nitrohidrohlorna kiselina Nitrokrezoli Nitrokrezoli. tečna N-Metilanilin N-Metilbutilamin Nonani Noniltrihlorosilan normal Propil alkohol n-Pentane n-Propanol n-Propil acetat n-Propil benzen n-Propil chloroformate n-Propil izocijanat n-Propil nitrat o-Dihlorobenzen Oksidirajuća čvrsta supstanca.d.d. Oksidirajuća čvrsta supstanca. smeša sa najmanje 2% a najviše 10% nitroglicerina. smeša desenzitivisana. sa najviše 30% nitroglicerina Nitroglicerin.

d. tečan. Organoarsensko jedinjenje. reaguje sa vodom. n. tečno.d. samozagrevajuća. Oksidirajuća tečnost. tečno.d. n. sa više od 3% slobodne kiseline Opasan otpad.d. Oksidirajuća čvrsta supstanca. zapaljiv.ID br. rastvor Olovo sulfat.d. Oksidirajuća tečnost.d. tečan. Naziv materije Uputs.d.d. čvrst. n.ID br.d. Oksidirajuća čvrsta supstanca. otrovna.d.d.d. Organoarsensko jedinjenje.d.d. čvrst Olovo perhlorat.d. tvo br. n. čvrst. Organofosforni pesticid.d. otrovan Organofosforni pesticid. tečan. Opasan otpad.d. Opasne materije u aparatima Opasne materije u mašinama Oprema za spasavanje života. tečan. čvrsto.d. n. Oksidirajuća čvrsta supstanca. tečan. zapaljiv. Organofosforno jedinjenje. n. n.Naziv materije Uputs. n.d. zapaljiva. 154 171 171 171 171 171 171 154 151 151 151 152 152 152 131 152 131 131 131 151 151 151 1794 3077 3082 3363 3363 3072 2990 3171 3465 3280 3280 2783 2783 3018 3017 3018 3017 2784 2784 3464 3278 3278 strana 125 .d. n. čvrsto. n. zapaljiv Organofosforni pesticid.d. otrovan Organofosforni pesticid. Oksidirajuća čvrsta supstanca. n. n. zapaljiv Organofosforni pesticid.d. toksičan Organofosforni pesticid. otrovna. tečan. tečan.d.d.d. čvrst.d. n. otrovan Organofosforni pesticid. sa više od 3% slobodne kiseline 141 144 135 141 140 140 140 142 142 156 128P 126 126 126 128 129 156 151 151 151 151 141 133 141 141 141 141 141 154 3087 3121 3100 3087 3137 3098 3139 3099 3099 1800 2309 1976 2422 2424 1262 1191 1801 1616 1617 1618 1620 1872 2989 1469 1470 1470 1470 3408 1794 Olovo sulfat. toksičan Organofosforni pesticid. Organofosforno jedinjenje. toksičan. Oksidirajuća tečnost. korozivna. samonaduvavajuća Opremana baterijski pogon (vlažna baterija) Organoarsensko jedinjenje. n. n.d. toksična. otrovno. n. toksičan Organofosforno jedinjenje. tvo br Oksidirajuća čvrsta supstanca.d. toksična. dvobazni Olovo nitrat Olovo perhlorat Olovo perhlorat.d.d. otrovno. n. otrovan. rastvor Olovo perhlorat. Oktadeciltrihlorosilan Oktadien Oktafluorciklobutan Oktafluorobut-2-en Oktafluorpropan Oktani Oktil-aldehidi Oktiltrihlorosilan Olovo acetat Olovo arsenati Olovo arseniti Olovo cijanid Olovo dioksid Olovo fosfit.d.d.d. Oksidirajuća tečnost. nije samonaduvavajuća Oprema za spasavanje života.d. otrovno.

d. toksično. čvrst. Organometalno jedinjenje.d. n. Organofosforno jedinjenje. reaguje sa vodom. otrovan Organohlorni pesticid. čvrsto. tečna. Organofosforno jedinjenje. zapaljiva Organometalna supstanca. n.d. čvrsta.d.d.ID br. toksično. čvrsta. Organometalno jedinjenje.d.d. samozapaljiva.d. n. tečan.Naziv materije Uputs. n. otrovan Organohlorni pesticid. Organometalno jedinjenje. samozagrevajuća Organometalna supstanca. Organometalno jedinjenje.d. Organometalno jedinjenje. čvrsto. n.d. disperzija. toksičan Organometalna supstanca. zapaljiv Organohlorni pesticid. toksično.ID br. tečno. zapaljiva Organometalna supstanca. otrovno. toksičan.d. tečna. n.d. zapaljivo. reaguje sa vodom Organometalno jedinjenje. n. otrovan Organohlorni pesticid. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. tečno. Organometalno jedinjenje. tečno. zapaljiv.d. n. Organofosforno jedinjenje. n. reaguje sa vodom. toksično.d. reaguje sa vodom Organometalna supstanca.d. Organofosforno jedinjenje.d. reaguje sa vodom. Organometalno jedinjenje. čvrsta.d. samozapaljiva Organometalna supstanca. Organski fosfat pomešan sa kompresovanim gasom Organski peroksid tip B.d. reaguje sa vodom Organometalna supstanca.d. n. zapaljiv. rastvor.d. reaguje sa vodom. tečna. toksično. zapaljivo. reaguje sa vodom.d.d. zapaljivo. samozapaljiva 131 151 151 151 131 151 151 151 131 151 131 131 131 135 138 3279 3464 3278 3278 3279 2761 2761 2996 2995 2996 2995 2762 2762 3395 3397 138 3396 138 135 3400 3391 Organometalna supstanca.d. tečan. samozagrevajuća Organometalna supstanca. toksično. otrovno. tečan.d. n.d. otrovan. otrovno.d. čvrst. čvrsto. zapaljivo. tvo br. toksično.d. otrovno. tečan 135 3393 135 138 135 135 138 3398 3399 3392 3394 3372 151 138 3282 3207 151 151 151 138 3467 3282 3282 3207 138 3207 151 151 123 146 3467 3282 1955 3101 strana 126 . zapaljivo. Organometalno jedinjenje. n. zapaljivo. tečan. tečan.d. toksičan Organohlorni pesticid. čvrsta. tvo br Organofosforno jedinjenje. Naziv materije Uputs. reaguje sa vodom. tečna. čvrsta.d. samozapaljiva. tečan. toksičan Organohlorni pesticid. reaguje sa vodom. Organohlorni pesticid. n. n. n. zapaljiv Organohlorni pesticid. Organometalno jedinjenje. čvrsta.d. čvrsto.

d.d. Otrovna čvrsta supstanca. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa D.d. Otrovna čvrsta supstanca.ID br. Otrovna čvrsta supstanca. 133 133 133 171 153 139 1345 1387 1374 2216 2810 3125 154 154 151 141 154 139 136 134 134 139 2928 3290 3288 3086 2811 3125 3124 2930 2930 3123 139 3123 139 3123 154 2927 strana 127 . tečan Organski peroksid tip D. tečan Organski peroksid tipa B. nestabilizovan Otpad od ribe. tečan.d.d.d. vlažni Otpad od ribe. n. tečan. samozagrevajući Organsko fosfatno jedinjenje pomešano sa kompresovanim gasom Organsko fosforno jedinjenje pomešano sa kompresovanim gasom Osmijum tetroksid Otpaci od gume. Otrovna čvrsta supstanca. tečan.d.Naziv materije Uputs. čvrst Organski peroksid tipa E. Naziv materije Uputs.d. Otrovna tečnost. n. čvrst.d. čvrst Organski peroksid tipa B. Otrovna čvrsta supstanca. n. oksidirajuća.d. reaguje sa vodom. neorganska. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d.d.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d. neorganska. stabilizovan Otrov B. tvo br. n. čvrst.d. n. n.d. kontrolisane temperature Organski pigmenti. Otrovna tečnost. n. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip E. prah ili granule Otpaci od vune. n. tvo br Organski peroksid tip B. kontrolisane temperature Organski peroksid tip C. n. prah ili granule 148 146 148 145 148 145 148 145 146 148 146 148 145 148 145 148 145 148 148 135 123 3111 3103 3113 3105 3115 3107 3117 3109 3102 3112 3104 3114 3106 3116 3108 3118 3110 3120 3119 3313 1955 123 1955 154 133 2471 1345 Otpaci od gume. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa C. čvrst Organski peroksid tipa D.d.d. tečan.d. čvrst. n.d. organska.d. tečan Organski peroksid tip E. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F. tečan Organski peroksid tip C. n.ID br. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa F. organska. Otrovna čvrsta supstanca. čvrst.d.d.d. tečan. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa E. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. Otrovna čvrsta supstanca. čvrst Organski peroksid tipa C. zapaljiva. tečnost.d. korozivna. n.d. n. n. zapaljiva. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa F. n. Otrovna čvrsta supstanca. korozivna. čvrst.d. čvrst Organski peroksid tipa F. samozagrevajuća.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip D. Otrovna čvrsta supstanca. Otrovna čvrsta supstanca.

oksidirajuća. neorganska. organska. tvo br. neorganska.d.d.d.d.d. n. Otrovna tečnost. n. korozivna. n.d. n. korozivna.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. Otrovna tečnost. organska. zapaljiva. neorganska.d.d. oksidirajuća.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. n. n. Otrovna tečnost. zapaljiva. organska. n.Naziv materije Uputs. n. korozivna.d. n. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona A) 154 154 154 154 2927 2927 3289 3289 154 3289 154 154 2927 2927 154 2927 153 153 153 151 151 2810 2810 2810 3287 3287 151 3287 142 142 3122 3122 Otrovna tečnost. n. zauljen Pamuk Pamuk.d. neorganska.d.ID br. (Opasnost udisanja Zona B) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. neorganska. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. reaguje sa vodom. oksidirajuća.d.d. n.d.d.d. korozivna. tvo br Otrovna tečnost.d. n. smeša Patočno ulje 142 3122 153 153 153 139 139 2810 2810 2810 3123 3123 139 3123 131 131 131 131 131 2929 2929 2929 2929 2929 131 2929 133 133 133 133 133 129 152 123 127 1364 1365 1365 1379 2213 1264 2783 1967 1201 strana 128 .d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Pamučni otpad.d. n. organska.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. n. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d.d.d.d.d. organska.d.d. organska.d. zapaljiva.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. zapaljiva.d. reaguje sa vodom. n.d. (Opasnost udisanja Zona A) Otrovna tečnost. Otrovna tečnost.d.d. mokar Papir. Otrovna tečnost. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. organska.d.d. tretiran nezasićenim uljem Paraformaldehid Paraldehid Paration Paration i komprimovani gas.d. n.d. neorganska. n. zapaljiva. Otrovna tečnost.d. zapaljiva. n. n. n. n.d.d.d.d. Otrovna tečnost. n.d. Naziv materije Uputs.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. n. n.ID br. organska.d.d. Otrovna tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. korozivna.d.d.d. reaguje sa vodom.d. korozivna. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d. n. organska. Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. n.

čvrsta. čvrst. n. tečan. toksičan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola.d. n.d. otrovan Pesticid na bazi bakra.d. otrovan. toksičan Pesticid na bazi bakra. Perhlorati. n. toksičan. Persulfati. vodeni rastvor. neorganski. Persulfati. neorganski. zapaljiv Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola.d. zapaljiv Pesticid na bazi bakra.d. toksičan Pesticid na bazi bakra.p. neorganski. tečan. toksičan Pesticid na bazi bakra.d. zapaljiv 140 140 140 140 140 140 153 153 131 3214 1483 3215 3215 3216 3216 2779 3014 3013 153 131 3014 3013 131 2780 131 2780 151 151 151 131 151 131 2775 2775 3010 3009 3010 3009 strana 129 . čvrst.d. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Pentafluoroetan Pentafluoroetana i etilen oksid.ID br. vodeni rastvor. Persulfati.d. sa više od50% ali ne više od 72% kiseline Perhloroetilen Perhlorometil merkaptan Perkarbonati.4-dion Pentani Pentanoli Perfluoro(etil vinil eter) Perfluoro(metil vinil eter) Perfluoroetil vinil eter Perfluorometil vinil eter Perhlorati. neorganski.d. Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola.4-dion Pentane-2. tečan. n. n. n.d. Perhlorill fluorid Perhlorna kiselina. Permanganati. Persulfati.d. neorganski.9% etilen oksida Pentahloroetan Pentahlorofenol Pentametilheptan Pentan-2. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola.ID br.d. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. tvo br. zapaljiv. tečan.d.d. tečan. neorganski. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. zapaljiv. smeša desenzitivisana. smeša desenzitivisana. tečan.d. vodeni rastvor. neorganski. Naziv materije Uputs. čvrst. n. neorganski. n. vodeni rastvor. neorganski. otrovan. 171 152 135 113 2315 1556 1380 3344 113 3344 126 126 3220 3298 151 154 128 131 131 128 129 115 115 115 115 140 140 124 140 143 160 157 140 140 1669 3155 2286 2310 2310 1265 1105 3154 3153 3154 3153 1481 3211 3083 1802 1873 1897 1670 3217 1482 Permanganati.Naziv materije Uputs. čvrsta. n. Peroksidi. tvo br PCB PD Pentaboran Pentaeritrit tetranitrat. n. otrovan Pesticid na bazi bakra.d. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Pentaeritritriol tetranitrat. zapaljiv Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola.d. n. toksičan.d. tečan.d. smeša sa ne više od 7. tečan. sa ne više od 50% kiseline Perhlorna kiselina.d.d. tečan. n.d. tečan. neorganski.d.

čvrst. čvrst. otrovan Pesticid na bazi bakra. tečan. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline tečan. zapaljiv. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina čvrst. čvrst. tečan. tečan. otrovan Pesticid sa bipiridilijumom. otrovan. otrovan Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiv. tečan. zapaljiv. tečan. zapaljiv Pesticid sa bipiridilijumom. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata. tečan. zapaljiv. tečan. zapaljiv. Naziv materije Uputs. tvo br Pesticid na bazi bakra. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina čvrst. tečan. otrovan Pesticid na bazi žive. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline čvrst. otrovan 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 2776 2776 2771 2771 3006 3005 3006 3005 2772 2772 2777 2777 3012 3011 3012 3011 2778 2778 2781 Pesticid sa bipiridilijumom. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiv Pesticid na bazi žive. zapaljiv.Naziv materije Uputs. zapaljiv Pesticid na bazi ditiokarbamata. tvo br. tečan. otrovan. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. tečan. zapaljiv Pesticid na bazi žive. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. čvrst. zapaljiv Pesticid na bazi ditiokarbamata.ID br. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. zapaljiv Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. zapaljiv Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. toksičan. otrovan.ID br. čvrst. toksičan Pesticid na bazi žive. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. otrovan. tečan. toksičan. tečan. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. čvrst. otrovan Pesticid na bazi žive. zapaljiv 151 151 131 151 131 131 131 151 131 131 151 151 151 131 131 151 151 151 131 2781 3016 3015 3016 3015 2782 2782 2769 3003 3003 2769 3004 3004 2770 2770 3027 3027 3026 3025 strana 130 . tečan. tečan. zapaljiv. tečan. tečan. čvrst. toksičan Pesticid na bazi žive. tečan. tečan. tečan. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata. toksičan. otrovan. tečan. tečan. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. zapaljiv Pesticid sa bipiridilijumom. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata. zapaljiv. zapaljiv. zapaljiv. tečan. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. tečan. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. otrovan Pesticid na bazi žive. toksičan Pesticid na bazi žive. toksičan. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. tečan. tečan.

zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. Naziv materije Uputs. otrovan Pesticid sa fenil ureom. zapaljiv. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. tečan. tečan zapaljiv. tečan. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. zapaljiv Pesticid sa karbamatom. toksičan Pesticid sa derivatom ftalamida. tečan. zapaljiv. tečan. tečan. tvo br Pesticid sa derivatima kumarina tečan. čvrst.Naziv materije Uputs. otrovan Pesticid sa fenil ureom. otrovan. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. tečan. zapaljiv Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. tečan. otrovan. toksičan Pesticid sa karbamatom. čvrst. toksičan Pesticid sa karbamatom. toksičan Pesticid sa fenil ureom. otrovan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. tečan. tečan. zapaljiv Pesticid sa derivatom ftalamida. zapaljiv 151 131 131 131 131 153 3026 3025 3024 3024 3347 3345 153 3345 131 3346 153 3348 131 3347 153 3348 131 3346 151 151 151 131 2773 2773 3008 3007 Pesticid sa derivatom ftalamida. čvrst. tečan.ID br. toksičan. zapaljiv. toksičan. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. čvrst. tečan. tečan. tečan. otrovan. čvrst. zapaljiv Pesticid sa karbamatom. toksičan Pesticid sa derivatom ftalamida. zapaljiv. tečan. tečan. tečan. zapaljiv. toksičan. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. čvrst. toksičan Pesticid sa derivatom Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. toksičan Pesticid sa fenil ureom. čvrst. zapaljiv. toksičan. zapaljiv. otrovan Pesticid sa fenil ureom. tečan. tvo br. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. tečan.ID br. otrovan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. tečan. tečan. tečan. zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. tečan. čvrst. tečan. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. otrovan. zapaljiv Pesticid sa derivatima kumarina. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. otrovan Pesticid sa karbamatom. otrovan 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 3008 3007 2774 2774 2767 2767 3002 3001 3002 3001 2768 2768 2757 2757 2992 2991 2992 2991 2758 strana 131 . toksičan Pesticid sa fenil ureom. toksičan Pesticid sa karbamatom. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina. zapaljiv. otrovan Pesticid sa karbamatom.

n.d. tečan smeša Pikolini Pikril hlorid. otrovan Pesticid sa triazinom. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom tečan.d. zapaljiv Pesticid sa tiokarbamatom tečan. zapaljiv.d. otrovan. otrovan. tečan.d. zapaljiv Pesticid sa triazinom. Pesticid. zapaljiv. n. otrovan. toksičan. toksičan Pesticid sa organotinom. tečan. zapaljiv. Pesticid. otrovan 131 153 153 153 153 131 153 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 2758 2779 2786 2786 3020 3019 3020 3019 2787 2787 2771 2771 3006 3005 3006 3005 2772 2772 2763 Pesticid sa triazinom. otrovan Pesticid sa triazinom.d. Pesticid.d. zapaljiv. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom čvrst. tečan. tečan. tečan. desenzitivisana. otrovan. Naziv materije Uputs. tečan. toksičan Pesticid. tečan Petrolejski gas. toksičan. otrovan. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. toksičan.ID br. toksičan. zapaljiv. tečan. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. n. čvrst. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Petrolej sirova nafta Petrolejski gas.d.ID br. tečan.d. otrovan. n. toksičan Pesticid sa triazinom. n. čvrst. otrovan Pesticid sa organotinom. čvrst.d. čvrst.Naziv materije Uputs. toksičan Pesticid sa triazinom. toksičan. tvo br Pesticid sa karbamatom. zapaljiv. zapaljiv Pesticid sa organotinom. toksičan Pesticid sa organotinom. zapaljiv. tečan.d. tvo br.zapaljiv. čvrst. zapaljiv Pesticid sa triazinom. Pesticid. čvrst. zapaljiv Pesticid sa organotinom.d.d. toksičan Pesticid sa nitrofenolom.d. zapaljiv. n. Pesticid. toksičan. toksičan. n. otrovan Pesticid. toksičan Pesticid sa triazinom. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom čvrst.d. n.d. tečan. otrovan. tečan. PETN smeša. navlažena sa ne manje od 30% vode 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 151 131 151 131 131 131 113 2763 2998 2997 2998 2997 2764 2764 2588 2588 2588 2902 2903 2902 2903 3021 3021 3344 128 115 115 129 113 113 1267 1075 1075 2313 3365 1344 strana 132 . čvrst. zapaljiv Pesticid sa tiokarbamatom tečan. Pesticid. tečan. tečan. otrovan Pesticid sa organotinom. tečan. tečan. zapaljiv.d. tečan. Pesticid. navlažen sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina. tečan. otrovan Pesticid sa organotinom. zapaljiv. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. čvrst.p.d. čvrsta. toksičan Pesticid sa organotinom. tečan. n.

zapaljiv Piretroidni pesticid.d. Poliamini. toksičan Piretroidni pesticid. Piroforno organometalno jedinjenje.d. Piroforna tečnost.d. Piroforna legura. Poliamini.d.d. tečan. n. Poliamini. n. n. toksičan. hidraulični (koji sadrže nezapaljivi gas) 132 137 137 135 135 171 128 126 135 132 132 153 154 153 132 132 171 171 171 171 171 171 171 171 133 133 138 171 126 1922 1817 1817 2006 2006 2212 1202 1956 1369 2733 2734 2735 3259 2735 2734 2733 3152 3151 3152 3151 2315 2315 3432 2315 2211 2211 1418 2315 3164 strana 133 . zapaljiv. tečan. mogu se širiti Polistiren. otrovan.d.d. n. toksičan Piretroidni pesticid. zapaljivi.d. čvrsti Polihalogenisani terfenili. neorganska. n. navlažena sa sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina.d. čvrsti Polihlorisani bifenili. toksičan Piretroidni pesticid.d. n. sa ne manje od 10% vode Pikrit.d. organska. Naziv materije Uputs. neorganska. Polialkilamini.d. Piroforna tečnost.d.d. organska. korozivni. tečan. čvrst. na bazi nitroceluloze. tečni Polihlorisani bifenili Polihlorisani bifenili. tečan. n.d.d. otrovan Piridin Piroforna čvrsta supstanca.d. zrna.d. Poliamini.d. čvrst. Polialkilamini. otrovan Piretroidni pesticid.d. čvrsti.d. Piroforno organometalno jedinjenje.d.d. n. n. tvo br Pikrinska kiselina.d. zrna. vlažna. mogu se širiti Prah legura magnezijuma Predmeti koji sadrže polihlorovane bifenile (PCB) Predmeti.d. n. pod pritiskom p-Nitrosodimetilanilin Polialkilamini. n. tečni. n.d. čvrsti Polihlorisani bifenili.d. samozapaljiva.d. korozivni. n. Piroforni metal. tečan.d.d. na bazi nitroceluloze. n. samozagrevajuća. zapaljiv. Plavi azbest Plinsko ulje Pneumatski ili hidraulični akumulatori.d.Naziv materije Uputs.d.d.d. zapaljivi. pod pritiskom. tečni Polihalogenisani terfenili. navlažen Pinen (alfa) Piperazin Piperidin Piretroidni pesticid. korozivni. Plastika. tečni Polimeri.ID br. čvrsti Polihalogenisani bifenili. Polihalogenisani bifenili. reaguje sa vodom.d. tečan.d. tvo br.d. n.ID br.d. tečni. Piroforna čvrsta supstanca. n. korozivni. zapaljiv Piretroidni pesticid. n. Piroforna tečnost. n. Piroforna čvrsta supstanca. 113 113 113 128 153 132 151 151 151 131 131 151 131 131 129 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 3364 1344 1336 2368 2579 2401 3349 3349 3352 3351 3350 3352 3351 3350 1282 2846 3200 2846 1383 2845 3194 2845 1383 3203 3203 Pirolidin Pirosulfuril hlorid Pirosulfuril hlorid Plastika. otrovan Piretroidni pesticid. n.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Predmeti, pod pritiskom, pneumatski (sadrže nezapaljiv gas) Pribor od poliesterske smole Pribor za prvu pomoć Prirodni gas, kompresovan Prirodni gas, rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Proizvodi od petroleja, n.d.d. Propadien i metilacetilen, smeša stabilizovana Propadien, stabilizovan Propan Propan Propan-etan smeša, rashađena tečnost Propanetioli Propanska smeša Propanska smeša Propargil alkohol Propil alkohol, normal Propil formati Propil hlorid Propilamin Propilen Propilen Propilen dihlorid Propilen hlorohidrin Propilen oksid Propilen oksid i etilen oksid, smeša sa najviše 30% etilen oksida Propilen tetramer Propilenimin, stabilizovan Propiltrihlorosilan Propionaldehid Propionil hlorid Propionitril Propionska kiselina strana 134

126

3164

128 171 115 115 128 116P 116P 115 115 115 130 115 115 131 129 129 129 132 115 115 130 131 127P 129P

3269 3316 1971 1972 1268 1060 2200 1075 1978 1961 2402 1075 1978 1986 1274 1281 1278 1277 1075 1077 1279 2611 1280 2983

128 131P 155 129 132 131 132

2850 1921 1816 1275 1815 2404 1848

Propionska kiselina, sa ne manje od 10% i manjeod 90% kiseline Propionska kiselina, sa ne manje od 90% kiseline Propionski anhidrid Punjenja od ugljovodoničnog gasa za male uređaje, sa sistemom za otpuštanje Punjenje aparata za gašenje požara, korozivna tečnost Punjenje za upaljače (cigarete) (zapaljiv gas) Radioaktivni materijal, fisioni, n.d.d. Radioaktivni materijal, n.d.d. Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom (SCOII), fisioni Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom (SCO) Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOI), fisioni Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOI) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOII) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog torijuma

132 132 156 115

1848 3463 2496 3150

154 115 165 163 165

1774 1057 2918 2982 3326

162 165

2913 3326

162

2913

162

2913

161

2909

161

2910

161

2909

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, instrumenti ili artikli Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, instrumenti ili artikli Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, ograničena količina materijala Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, prazno pakovanje Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, prazno pakovanje Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, fisioni, nije specijalna forma Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, nije specijalna forma, nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, specijalna forma nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, specijalna forma, fisioni Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(M), fisioni Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(M), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(U), fisioni

161

2910

161

2909

161

2910

161 161 161

2910 2911 2910

161 161 165

2908 2910 3327

163

2915

164

3332

165 165 163

3333 3329 2917

165

3328

Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(U), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa C Radioaktivni materijal, pakovanje tipa C, fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA), n.d.d. Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-I) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-II), fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-II), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-III), fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-III), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, specijalna forma, n.d.d. Radioaktivni materijal, transportovan pod posebnim uslovima, fisioni Radioaktivni materijal, transportovan pod posebnim uslovima, nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, uranijum heksafluorid Radioaktivni materijal, uranijum heksafluorid, fisioni

163

2916

163 165 162 162

3323 3330 2912 2912

165

3324

162

3321

165

3325

162

3322

164 165

2974 3331

163

2919

166 166

2978 2977

strana 135

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Rashladi gas R-12 i rashladi gas R-152a azeotropna smeša sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-13 i rashladni gas R-23, azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-21 Rashladni gas R-23 i rashladi gas R-13 azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-1132a Rashladni gas R-114 Rashladni gas R-115 Rashladni gas R-116 Rashladni gas R-116, kompresovan Rashladni gas R-12 Rashladni gas R-1216 Rashladni gas R-124 Rashladni gas R-125 Rashladni gas R-12B1 Rashladni gas R-13 Rashladni gas R-1318 Rashladni gas R-133a Rashladni gas R-134a Rashladni gas R-13B1 Rashladni gas R-14 Rashladni gas R-14, kompresovan Rashladni gas R-142b Rashladni gas R-143a Rashladni gas R-152a Rashladni gas R-152a i rashladni gas R-12 azeotropna smeša sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-161 Rashladni gas R-218 Rashladni gas R-22 Rashladni gas R-227 strana 136

126

2602

126

2599

126 126

1029 2599

116P 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 115 115 115 126

1959 1958 1020 2193 2193 1028 1858 1021 3220 1974 1022 2422 1983 3159 1009 1982 1982 2517 2035 1030 2602

115 126 126 126

2453 2424 1018 3296

Rashladni gas R-23 Rashladni gas R-32 Rashladni gas R-40 Rashladni gas R-404A Rashladni gas R-407A Rashladni gas R-407B Rashladni gas R-407C Rashladni gas R-41 Rashladni gas R-500 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-12 i rashladnog gasa R-152a sa približno 74% rashladnog gasa R12) Rashladni gas R-502 Rashladni gas R-503 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-13 i rashladnog gasa R-23 sa približno 60% rashladnog gasa R-13) Rashladni gas RC-318 Rashladni gas, n.d.d. Rashladni gas, n.d.d. (zapaljiv) Rashladni uređaj Rashladni uređaji, sadrže nezapaljive, neotrovne gasove Rashladni uređaji, sadrže nezapaljive, netoksične gasove Rashladni uređaji, sadrže rastvore amonijaka (UN2672) Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, neotrovne, nekorozivne, tečne gasove Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, neotrovne, tečne gasove Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, netoksične, tečne gasove Rastvor cijanida, n.d.d. Rastvor kaučuka

126 115 115 126 126 126 126 115 126

1984 3252 1063 3337 3338 3339 3340 2454 2602

126 126

1973 2599

126 126 115 128 126 126 126 115

1976 1078 1954 1993 2857 2857 2857 1954

115

3358

115

3358

157 127

1935 1287

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Rastvor natrijum borohidrida i natrijum hidroksida, sa ne više od 12% natrijum borohidrida i ne više od 40% natrijum hidroksida Rastvor smole Rastvor za premazivanje Regulisan medicinski otpad, n.d.d. Retki gasovi i azot, smeša Retki gasovi i azot, smeša, kompresovana Retki gasovi i kiseonik, smeša Retki gasovi i kiseonik, smeša, kompresovana Retki gasovi, smeša Retki gasovi, smeša kompresovana Rezervoar za gorivo za hidraulički agregat za avione Rezorcinol Riblje brašno, nestabilizovano Riblje brašno, stabilizovano Rubidijum Rubidijum hidroksid Rubidijum hidroksid, čvrst Rubidijum hidroksid, rastvor Rubidijum metal SA Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa B Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa B, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa C Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa C, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa D

157

3320

127 127 158 121 121 121 121 121 121 131 153 133 171 138 154 154 154 138 119 149 150 149 150 149

1866 1139 3291 1981 1981 1980 1980 1979 1979 3165 2876 1374 2216 1423 2678 2678 2677 1423 2188 3222 3232 3224 3234 3226

Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa D, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa E Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa E, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa F Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa F, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa B Samoreaktivna tečnost tipa B, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa C Samoreaktivna tečnost tipa C, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa D Samoreaktivna tečnost tipa D, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa E Samoreaktivna tečnost tipa E, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa F Samoreaktivna tečnost tipa F, kontrolisane temperature Samozagrevajuća čvrsta supstanca, korozivna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, korozivna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska, otrovna, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska, toksična, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska. n.d.d.

150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 136

3236 3228 3238 3230 3240 3221 3231 3223 3233 3225 3235 3227 3237 3229 3239 3192

136

3126

136

3191

136

3191

135

3190

strana 137

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Samozagrevajuća čvrsta supstanca, oksidirajuća, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, otrovna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, otrovna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, toksična, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, toksična, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, korozivna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, korozivna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, otrovna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, otrovna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, toksična, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, toksična, organska, n.d.d. Samozagrevajući metalni prah, n.d.d. Sarin sec-Butil hloroformijat Selenati Selen disulfid Selen disulfid strana 138

135 135 136

3127 3088 3191

136

3128

136

3191

136

3128

135 136 136 135 136 136 136 136 135 153 155 151 153 153

3186 3188 3185 3183 3187 3184 3187 3184 3189 2810 2742 2630 2657 2657

Selen heksafluorid Selen oksid Selen oksihlorid Selenov prah Seleniti Selenska kiselina Seme ricinusa ili brašno ricinusa ili pogače ricinusovog semena ili pahuljice ricinusa Semenska pogača, sa ne više od 1.5% ulja i ne više od 11 % vlage Semenska pogača, sa više od 1.5% ulja i ne više od 11 % vlage Set za identifikaciju gasa Silan Silan, kompresovan Silicijum tetrafluorid Silicijum tetrafluorid, kompresovan Silicijum tetrahlorid Silicijumov prah, amorfan Silikofluoridi, n.d.d. Sirćetna kiselina, glacijalna Sirćetna kiselina, rastvor, više od 10% ali ne više od 80% kiseline Sirćetna kiselina, rastvor, više od 80% kiseline Slačični gas Slačični gas luizit Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana naftom Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana uljem Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana uljem Smeša acetilena, etilena i propilena, rashlađena tečnost sa najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena

125 154 157 152 151 154 171

2194 2811 2879 2658 2630 1905 2969

135 135 123 116 116 125 125 157 170 151 132 153 132 153 153 133 133 133 115

2217 1386 9035 2203 2203 1859 1859 1818 1346 2856 2789 2790 2789 2810 2810 1327 1327 1327 3138

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Smeša butadiena i ugljovodonika, stabilisana Smeša cink arsenita i cink arsenata Smeša etilena, acetilena i propilena, rashlađena tečnost koja sadrži najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeša hlorodifluormetana i hloropentafluoretana Smeša hlorotetrafluoroetana i etilen oksida, sa ne više od 8.8% etilen oksida Smeša kiselina za nitrovanje, potrošena sa više od 50% (masenih) azotne kiseline Smeša kiselina za nitrovanje, sa više od 50% (masenih) azotne kiseline Smeša propilena, etilena i acetilena, rashlađena tečnost, koja sadrži najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeše borata i hlorata Smeše diborana Soli dihloroizocijanurične kiseline Soli strihinina Soman Sona kiselina Sprave sa suzavcem Sprej za samoodbranu, nije pod pritiskom Srebro arsenit Srebro cijanid Srebro nitrat

116P 151 115

1010 1712 3138

126 126

1973 3297

157

1826

157

1796

115

3138

140 119 140 151 153 157 159 171 151 151 140

1458 1911 2465 1692 2810 1789 1693 3334 1683 1684 1493

Srebro pikrat, navlažen sa ne manje od 30% vode Sredstva za zaštitu drveta, tečna Sredstvo za dezinfekciju, korozivno, tečno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, n.d.d. (otrovno) Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, otrovno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, toksično, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, korozivno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, n.d.d. (otrovno) Sredstvo za dezinfekciju, tečno, otrovno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, toksično, n.d.d. Stibin Stiren monomer, stabilizovan Strihinin Stroncijum arsenit Stroncijum fosfid Stroncijum hlorat Stroncijum hlorat, čvrst Stroncijum hlorat, rastvor Stroncijum nitrat Stroncijum perhlorat Stroncijum peroksid Sulfaminska kiselina Sulfaminska kiselina Sulfuril fluorid Sulfuril fluorid Sulfuril hlorid Sulfuril hlorid Sumpor Sumpor Sumpor dioksid

113 129 153 151 151 151 153 151 151 151 119 128P 151 151 139 143 143 143 140 140 143 154 154 123 123 137 137 133 133 125

1347 1306 1903 1601 1601 1601 1903 3142 3142 3142 2676 2055 1692 1691 2013 1506 1506 1506 1507 1508 1509 2967 2967 2191 2191 1834 1834 1350 1350 1079

strana 139

d.d. oksidirajući. smeša Sumpor trioksid.d. smeša Sumpor trioksid i hlorosulfonske kiselina. sa ne više od 51% kiseline Sumporna kiselina. sa ne više od 51% kiseline sumporna kiselina.d. pušljiva. pušljiva. Sveće sa suzavcem Šibice. n. Supstance opasne za okolinu. n. inhibiran Sumpor trioksid.d.d. Suzavac materija za izradu. istrošena Sumporna kiselina. čvrste. obične Šibice. pušljiva Sumporna kiselina. čvrst Tečni gas. otrovan. inhibiran Sumpor trioksid. čvrst Talijum sulfat. Tečni gas.d. stabilizovan Sumpor.d.d. Suvi led Suzavac materija za izradu.d.d. otopljen Sumporasta kiselina Sumporasta kiselina Sumporna kiselina Sumporna kiselina Sumporna kiselina i fluorovodonična kiselina.d. neinhibiran Sumpor trioksid. Naziv materije Uputs.d. sa više od 51% kiseline sumporna kiselina. čvrst. smeša Supstance opasne za okolinu. n. istrošena Sumporna kiselina. korozivan. pušljiva.d. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. stabilizovan Sumpor trioksid. tečan. n.Naziv materije Uputs.ID br. Tečni gas. pušljiva. otopljen Sumpor. smeša Sumporna kiselina. vosak "vesta" Tabun Talijum hlorat Talijum nitrat Talijum sulfat. negasive Šibice. n. pušljiva Sumporna kiselina.ID br.d. koje se mogu „kresnuti” bilo gde Šibice. n. tvo br Sumpor dioksid Sumpor heksafluorid Sumpor heksafluorid Sumpor hloridi Sumpor hloridi Sumpor tetrafluorid Sumpor tetrafluorid Sumpor trioksid i hlorosulfonska kiselina. Suzavac materija za izradu. čvrst. n. 137 1831 157 157 137 137 157 171 171 120 159 159 159 159 133 133 133 133 153 141 141 151 151 126 122 123 2796 2796 1830 1830 1786 3077 3082 1845 1693 3448 1693 1700 1331 2254 1944 1945 2810 2573 2727 1707 1707 3163 3157 3308 strana 140 . sa više od 51% kiseline Sumporne kiselina i hidrofluorna kiselina. tečne. sa najviše 30% slobodnog sumpor trioksida 125 126 126 137 137 125 125 137 137 137 137 137 137 137 137 133 133 154 154 137 137 157 137 137 137 137 137 1079 1080 1080 1828 1828 2418 2418 1754 1754 1829 1829 1829 1829 1829 1829 2448 2448 1833 1833 1830 1830 1786 1832 1832 1831 1831 1831 137 1831 137 1831 Sumporna kiselina. tvo br. neinhibiran Sumpor trioksid. n. sa najmanje 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. sa manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina.d.

Naziv materije Uputs. n.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. otrovan. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. n.d.d. otrovan.d. n. toksičan. otrovan. n.d.d. zapaljiv.d. oksidirajući. korozivan. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. otrovan.d.d.d. tvo br Tečni gas. oksidirajući. korozivan. korozivan. zapaljiv. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. otrovan. otrovan.ID br. otrovan. n. zapaljiv. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n.d. korozivan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. otrovan.d. oksidirajući. oksidirajući. otrovan. otrovan. Tečni gas.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. otrovan. korozivan. n.d. n. n. Tečni gas.d. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. otrovan. otrovan. zapaljiv. otrovan. oksidirajući.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. korozivan. zapaljiv. n. Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d.d. otrovan.d.d.d. n. oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. otrovan. korozivan. oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. korozivan. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d.d.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. otrovan. n. oksidirajući. korozivan. tvo br.d.d.d.d. 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 123 123 123 123 123 124 124 3162 3162 3162 3162 3162 3310 3310 124 3310 124 3310 124 3310 124 3307 Tečni gas. n.d. n.Naziv materije Uputs.d. oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. n. oksidirajući. otrovan.d. korozivan.d. otrovan.d. zapaljiv. zapaljiv. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. otrovan. otrovan.d. otrovan. n.d. zapaljiv. zapaljiv.d.d. korozivan. 124 3307 124 3307 124 3307 124 3307 119 119 3309 3309 119 3309 119 3309 119 3309 119 119 119 119 119 123 3160 3160 3160 3160 3160 3308 strana 141 .d.ID br. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. otrovan.d. otrovan.d. otrovan. otrovan. korozivan. n.d. n.d. Tečni gas. otrovan. n.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d.d.d.d. zapaljiv.

toksičan. n.d. oksidirajući.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. toksičan.ID br. Naziv materije Uputs.d.d. n.d.d.d. oksidirajući.d. toksičan.d. korozivan. oksidirajući. toksičan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n.d.d. n.d. toksičan.d.d. 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 123 123 123 123 123 124 124 3162 3162 3162 3162 3162 3310 3310 124 3310 124 3310 124 3310 124 3310 Tečni gas.d. Tečni gas.d. toksičan. zapaljiv. n. tvo br Tečni gas. oksidirajući. toksičan. zapaljiv.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. korozivan.d. toksičan. toksičan.d.d. toksičan. toksičan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) 124 3310 124 3310 124 3310 119 3309 119 3309 119 3309 119 119 3160 3160 119 119 3309 3309 119 3160 119 3160 119 3160 strana 142 . n. korozivan.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. toksičan. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. n.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. korozivan.d. toksičan. n. toksičan. n. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.ID br.d. toksičan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. korozivan. Tečni gas. n. korozivan. zapaljiv. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. korozivan. n.d.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. oksidirajući. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. korozivan. n.d. oksidirajući. korozivan. n. n. toksičan. n. toksičan. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d. toksičan. toksičan.d. Tečni gas. korozivan.d. toksičan.d. n. zapaljiv. toksičan.d. toksičan.d. toksičan. zapaljiv. tvo br. korozivan. Tečni gas.d.d.d. toksičan.d. toksičan.Naziv materije Uputs.d. zapaljiv. n.d. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n.d. korozivan. zapaljiv.d.(Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. n. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. oksidirajući. n. n.d. n. zapaljiv. oksidirajući.d.d.d.

d. Tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. reaguje sa vodom. otrovna.d. reaguje sa vodom.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. n. otrovna za udisanje. (Opasnost od udisanja Zona A) 151 3381 151 3382 142 3387 142 3388 139 3385 139 3386 131 3383 131 3384 138 138 139 139 151 3129 3148 3130 3130 3382 154 3389 strana 143 . (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. n. n. otrovna za udisanje.d. alkalija Tečnost za baterije. otrovna za udisanje. zapaljiv. reaguje sa vodom. zapaljiva.d. Naziv materije Uputs. otrovna za udisanje. tvo br.ID br. toksična. korozivna.d.d.ID br.d. punjeni azotom. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. otrovna za udisanje. n.d. n.d.d. n. Tečnost povišene temperature. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. 171 128 1075 1972 3334 3257 154 154 154 2797 2797 2797 157 154 128 115 154 153 128 154 2796 1760 1993 1960 1760 2810 1993 3389 154 3390 Tečnost. n.d.d.d. otrovna za udisanje.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 124 3310 115 120 3161 1058 115 115 .d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d.d. n.d. n. Tečnost. toksičan. n.d. n.d. alkalija. reaguje sa vodom. tvo br Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. oksidirajuća. korozivna. zapaljiva.d. otrovna za udisanje. Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. otrovna za udisanje. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.Naziv materije Uputs. n. korozivna. korozivna.d. oksidirajuća. toksična za udisanje. Tečni gasovi. reaguje sa vodom. n. i ispod tačke paljenja Tečnost za baterije. sa elektronskom opremom ili pokretačem Tečnost za baterije. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. toksična za udisanje. sa baterijom Tečnost za baterije.d. n. otrovna za udisanje. n.d. nezapaljivi.d. n.d. n.d. n.d. otrovna za udisanje.d.d. reaguje sa vodom.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. na ili iznad 100°C (212°F). Tečnost.oksidirajući. alkalija.d. n. kiselina Tečnost za čišćenje (nagrizajuća) Tečnost za čišćenje (zapaljiva) Tečnost za pokretanje motora Tečnost za uništavanje korova ili drveća (korozivna) Tečnost za uništavanje korova ili drveća (toksična) Tečnost za uništavanje korova ili drveća (zapaljiva) Tečnost.d. ugljen dioksidom ili vazduhom Tečni naftni gas Tečni prirodni gas (kriogena tečnost) Tečnost kojom je rukovanje u avijaciji posebno propisano.

n. vlažan Telurijum heksafluorid terc-Butil hipohlorit terc-Butil izocijanat terc-Butilcikloheksil hloroformijat terc-Oktil merkaptan Terpen ugljovodonici. n.d. medicinske Tiofen Tiofosforil hlorid Tiofozgen Tioglikol Tioglikolna kiselina Tiolaktatna kiselina Tionil hlorid Tiosirćetna kiselina Tiourea dioksid Titanijum disulfid Titanijum disulfid Titanijum hidrid Titanijumov prah.d.d. tvo br. toksična za udisanje. oksidirajuća. korozivna. čvrst strana 144 154 3390 151 3381 142 3387 142 3388 139 3385 139 3386 131 3383 131 3384 133 125 135 155 156 131 128 128 128 159 153 153 131 152 1857 2195 3255 2484 2747 3023 2319 1299 2541 2504 1704 1704 1649 2783 Tetraetil pirofosfat. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. toksična za udisanje. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. zapaljiva.d.d. Naziv materije Uputs. suv ili tečan Tetraetil olovo. rastvor Titanijum sulfat.d.d.d. oksidirajuća.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. zapaljiva.6% etilen oksida Tetrafluoroetilen. n.d. kompresovan Tetrahidroftalni anhidridi Tetrahidrofuran Tetrahidrofurfurilamin Tetrahidrotiofen Tetrahloroetan Tetrahloroetilen Tetrametilamonijum hidroksid Tetrametilamonijum hidroksid.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Tekstilni otpad. čvrst Tetrametilamonijum hidroksid. n.ID br.n. n.d. tvo br Tečnost. suv Titanijum sulfat.d. rastvor Tetrametilsilan Tetranitrometan Tetrapropil ortotitanat Tia-4-pentanal Tinkture. smeša sa najviše 5. n.ID br. Terpentin Terpinolen Tetrabromoetan Tetraetil ditiopirofosfat Tetraetil ditiopirofosfat. n.d. smeša. toksična za udisanje.Naziv materije Uputs. toksična za udisanje. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. n. toksična za udisanje.d. reaguje sa vodom.d. toksična za udisanje. toksična za udisanje. tečan Tetraetil silikat Tetrafluoroetan i etilen oksid. stabilizovan Tetrafluorometan Tetrafluorometan. toksična za udisanje. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. rastvor 152 129 126 3018 1292 3299 116P 126 126 156 127 129 130 151 160 153 153 153 130 143 128 152 127 130 157 157 153 153 153 137 129 135 135 135 170 135 154 154 1081 1982 1982 2698 2056 2943 2412 1702 1897 1835 3423 1835 2749 1510 2413 2785 1293 2414 1837 2474 2966 1940 2936 1836 2436 3341 3174 3174 1871 2546 1760 1760 . tečno Tetraetil pirofosfat.

137 135 157 135 170 170 170 133 133 113 113 139 1838 2441 2869 2441 1352 2878 2878 1373 1353 3366 1356 3125 154 154 151 141 154 139 136 134 134 3290 2928 3288 3086 2811 3125 3124 2930 2930 Toksična tečnost. Toksična tečnost. tvo br. neorganska. n.d. sa uljem Tkanine.d.d.d.d. oksidirajuća. piroforni Titanijum trihlorid.d.d. neorganska. smeša. organska.d. korozivna. 139 3123 139 3123 139 3123 154 154 154 3289 2927 2927 154 2927 154 3289 154 3289 154 154 2927 2927 154 2927 153 153 2810 2810 strana 145 . zapaljiva. Toksična čvrsta supstanca. n.d.ID br.d.d. n. Toksična tečnost. navlažen sa ne manje od 10% vode TNT.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. n. organska. Toksična čvrsta supstanca. n. Toksična čvrsta supstanca. korozivna. korozivna. organska.ID br. Toksična čvrsta supstanca. korozivna.d. reaguje sa vodom. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. organska.d.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n.d.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. Toksična čvrsta supstanca.d. Toksična čvrsta supstanca. piroforna Titanijumov prah.d. neorganska.d. neorganska. korozivna. životinjske ili sintetičke. TNT. zapaljiva.d. smeša Titanijum trihlorid. korozivna.d. tvo br Titanijum tetrahlorid Titanijum trihlorid.d.d.d. Toksična tečnost. n. Toksična čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. samozagrevajuća Toksična čvrsta supstanca. n.d (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. n. korozivna. zapaljive gasove. navlažen sa ne manje od 25% vode Titanijumski sunđer u granulama Titanijumski sunđer u prahu Tkanine. navlažen sa ne manje od 30% vode Toksična čvrsta supstanca. n.d. korozivna. n.d. Toksična čvrsta supstanca. biljne.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje. korozivna. n. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d. n. impregnirane slabo nitriranom nitrocelulozom. n.d. neorganska.d.d. n. n. Naziv materije Uputs.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. organska. Toksična tečnost. organska.d.d. n.Naziv materije Uputs.d.d.d. korozivna. n.d. n.d. n. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d. korozivna.d.

ID br.organska.d. rastvor Trialil borat Trialilamin Tributilamin Tributilfosfan 131 2929 131 2929 153 153 2810 2810 153 2810 153 153 153 153 153 130 156 153 153 153 153 129 129 162 162 152 156 132 153 135 -3172 3462 3172 3172 1294 2078 1708 1708 3451 1708 1210 1210 2976 2975 2501 2609 2610 2542 3254 strana 146 . zapaljiva.d.n.d. poreklom od živih bića. zapaljiva. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksini Toksini.d. zapaljiv Toner. neorganska. n. organska. Toksini.d Toksična tečnost. tvo br Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. n. čvrsti Toluidini. n. oksidirajuća.d. n. Toksična tečnost.d. reaguje sa vodom. n. 153 2810 151 151 3287 3287 151 3287 142 142 3122 3122 142 3122 139 139 3123 3123 139 3123 131 131 2929 2929 131 2929 131 2929 Toksična tečnost.d.organska. Toksična tečnost. n.d. poreklom od živih bića. tečni Toner za štampanje.d. zapaljiva. oksidirajuća. (Opasnost od udisanja Zona B)2810 2810 Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d.d. zapaljiva. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. čvrsti.d.d. Toksini.d. tečni.d (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. piroforni Tri-(1-aziridinil)fosfin oksid.d.d. organska.d. čvrsti Toluidini.d.d.d. tvo br.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d. reaguje sa vodom.d. neorganska.d. poreklom od živih bića.d. n. Toksini. Naziv materije Uputs. zapaljiva. n. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. čvrst Torijum.d. organska. n.d.d. zapaljiv Torijum nitrat. reaguje sa vodom. zapaljiva. n. Toluen Toluen diizocijanat Toluidini Toluidini.d.d. n.n.d. n. n.d (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. metal.d.ID br. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.n. oksidirajuća.d. n. n. neorganska. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d. n. n. čvrsti. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.Naziv materije Uputs.d Toksična tečnost.d. za štampače.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. poreklom od živih bića.organska. Toksična tečnost.d.

rashlađena tečnost Trifluorosirćetna kiselina Trihloroacetil hlorid Trihlorobenzeni. anhidrovan Trimetilamin. navlažena sa ne manje od 30% vode Trinitrofenol.oksid Tris-(1-aziridinil)fosfin oksid. tvo br. smeša sa najmanje 6% etilenoksida 113 3368 113 1355 113 113 113 113 113 132 128 152 152 153 133 122 131 151 151 120 126 3364 1344 3365 3366 1356 2260 2057 2501 2501 2320 1361 1014 1131 2516 1846 1013 1952 126 115 1952 1041 strana 147 . tečni Trihlorobuten Trihloroetilen Trihloroizocijanurična kiselina. smeša komprimovana Ugljen disulfid Ugljen tetrabromid Ugljen tetrahlorid Ugljendioksid Ugljen-dioksid i etilen oksid. vodeni rastvor Trimetilcikloheksilamin Trimetilheksametilen diizocijanat Trimetilheksametilenediamini Trimetilhlorosilan Trimetoksisilan Trinitrobenzen. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen. kompresovan Trifluorohloroetilen. suva Trihlorosilan Trihlorosirćetna kiselina Trihlorosirćetna kiselina. smeša sa najviše 6% etilenoksida Ugljen-dioksid i etilenoksida. navlažen sa ne manje od 30% vode Trinitrohlorobenzen. Naziv materije Uputs. smeša sa najviše 9% etilen oksida Ugljen-dioksid i etilenoksid. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzen.ID br. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen. stabilizovan Trifluorometan Trifluorometan.Naziv materije Uputs. rastvor Triizobutilen Triizopropil borat Trikrezil fosfat Trimetil borat Trimetil fosfit Trimetilacetil hlorid Trimetilamin. navlažen sa ne manje od 30% vode 135 130 132 153 125 115 119P 126 120 154 156 153 152 160 140 139 153 153 128 129 151 129 130 132 118 132 153 156 153 155 132 113 113 3254 2323 1296 2259 3057 2035 1082 1984 3136 2699 2442 2321 2322 1710 2468 1295 1839 2564 2324 2616 2574 2416 2329 2438 1083 1297 2326 2328 2327 1298 9269 3367 1354 Trinitrobenzoeva kiselina. rastvor TTetraetilenpentamin Ugalj ili čađ životinjskog ili biljnog porekla Ugljen dioksida i kiseonik. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrofenol. navlažena sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzoeva kiselina. tvo br Tributilfosfin Trietil fosfit Trietilamin Trietilentetramin Trifluoroacetil hlorid Trifluoroetan.ID br. navlažen sa ne manje od 30% vode Tripropilamin Tripropilen Tris (1-Aziridinil) fosfin .

n.d. cigarete(zapaljiva tečnost) 122 126 120 120 120 119P 1014 1015 1845 1013 2187 3300 115 1041 131 133 133 119 119 119 168 119 128 115 115 115 115 129 128 128 115 128 1131 1362 1361 1016 2600 1016 9202 2600 3295 1964 1964 1965 1965 1272 1288 2330 1057 1226 Upaljači. fisioni. tečni. nije pod pritiskom.d. n. čvrst Ugljen-dioksid. Ugljovodonični gas. nefisioni ili izuzet od fisije Uranijum. sa pogonom na ugljovodonični gas. sa sklopom za otpuštanje Uzorak gasa. otrovan. nije pod pritiskom.d. nije pod pritiskom.d. sa zapaljivom tečnošću Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid.. otrovan. smeša komprimovana Ugljovodonici. n. mali. navlažen sa ne manje od 30% vode Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa.d. Naziv materije Uputs. navlažen sa ne manje od 10% vode Urea nitrat..d. smeša. tvo br Ugljen-dioksid i kiseonik.d. smeša sa najmanje 9% a najviše 87% etilen oksida Ugljendisulfid Ugljenik. sadrži više od 1 % uranijuma-235 Uranijum heksafluorid. metal. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa.d. zapaljiv. rashlađena tečnost Ugljen-dioksida i etilen oksid. toksičan. kompresovan gas Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa. pirotehnički Uređaji. Ugljovodonični gas. zapaljiv. smeša Ugljen-monoksid. kompresovan.. kompresovan. n. čvrst Uranil nitrat. Ulje borovine Ulje škriljca Undekan Upaljači (cigarete) (zapaljiv gas) Upaljači za cigare. toksičan. n. tečan. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ugljen-monoksida i vodonik. smeša Ugljen-dioksid. Ugljovodonični gas. nije pod pritiskom. nije rashlađena tečnost 133 166 166 166 162 162 162 140 113 113 171 126 2623 2978 2977 2978 2979 2981 2980 1511 3370 1357 3268 3353 171 3268 115 3150 123 3169 119 3168 123 3169 119 3168 strana 148 .d. komprimovan Ugljen-dioksid. smeša sa najmanje 87% etilen oksida Ugljen-dioksida i etilen oksid. aktivan Ugljenik.d. smeša. biljnog ili životinjskog porekla Ugljen-monoksid Ugljen-monoksid i vodonik. čvrsti. smeša Ugljen-dioksid i oksidi azota.ID br. n.d. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa.d. rastvor Urea hidrogen peroksid Urea nitrat.d. piroforni Uranil nitrat. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. tečan. n.d.d. komprimovan Ugljen-monoksid.ID br.d.d.Naziv materije Uputs.d. tvo br. Ugljovodonični gas. heksahidrat. n. n.

stabilizovan Vinil hlorid. izgorela. zapakovan sa uređajima Vodonik. impregnirana slabo nitriranom nitrocelulozom. smeša sa kiselinom. n. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost) Vazduh. u uređajima Vodonik u obliku hidrida metala. stabilizovan Vinil fluorid.d. stabilizovani Viniltrihlorosilan Viniltrihlorosilan.ID br. sa uljem Vlakna. impregnirana slabo nitriranom nitrocelulozom. životinjska ili biljna.ID br. n.d. biljna ili životinjska. sa slobodnim amonijakom Vinil acetat. stabilizovana Vodonik peroksid. mokra ili vlažna Vlakna. kompresovan 133 133 133 133 133 133 115 115 119 119 140 3360 1353 1353 1373 1372 1372 1049 9279 2600 2600 3149 143 140 2015 2984 140 2014 143 2015 115 115 115 115 3468 3468 3468 1049 strana 149 . nije pod pritiskom. vodeni rastvor. Vlakna. životinjska ili biljna. vodeni rastvor sa ne manje od 20% ali ne više od 60% vodonik peroksida (stabilizovan ako je potrebno) Vodonik peroksid. zapaljiv. stabilizovan Viniliden hlorid. stabilizovan Vinilpiridini.. n..d. mokra ili vlažna Vlakna. izgorela. stabilizovani Viniltolueni. rastvor.d. Vlakna. vodom i ne više od 5% peroksisirćetne kiseline. stabilizovan. biljna ili životinjska. smeša. stabilizovan Vinil hloroacetat Vinil izobutil eter. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost).d. mokra ili vlažna Vodonik Vodonik apsorbovan u metal hidridu Vodonik i ugljen-monoksid. sa više od 60% vodonik peroksida Vodonik u obliku hidrida metala Vodonik u obliku hidrida metala. Naziv materije Uputs. nije rashlađena tečnost Valeraldehid Valeril hlorid Vanadijum oksitrihlorid Vanadijum pentoksid Vanadijum tetrahlorid Vanadijum trihlorid Vanadil sulfat Vanadil sulfat Vata na bazi nitroceluloze Vazduh. komprimovana Vodonik peroksid i peroksisirćetna kiselina. izgorela. nekomprimovan Vazduh. sa uljem Vlakna. biljna. n. komprimovan Veštačko đubrivo. n. stabilizovan Vodonik peroksid.d. vodeni rastvor sa ne manje od 8% ali manje od 20% vodonik peroksida Vodonik peroksid. stabilizovan Vlakna.d.d. ili sintetička. suva 115 3167 129 132 137 151 137 157 151 151 133 122 122 2058 2502 2443 2862 2444 2475 2931 2931 1353 1003 1003 122 125 129P 116P 127P 116P 116P 155 127P 116P 130P 131P 130P 155P 155P 129P 133 133 133 1002 1043 1301 1085 1302 1860 1086 2589 1304 1087 1303 3073 2618 1305 1305 2838 1373 1372 3360 Vlakna. tvo br. smeša Vodonik i ugljen-monoksid. stabilizovan Vinil metil eter.d.d. stabilizovan Vinil bromid. stabilizovan Vinl butirat.d.d. n. biljna. stabilizovan Vinil etil eter.Naziv materije Uputs. suva Vlakna. životinjska ili biljna. ili sintetička. tvo br Uzorak gasa.

d. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Vodonika i metan.d.d. n. organska. korozivna. toksična.d. n.d. desenzitivisan Živa oksid 134 134 134 133 132 128 128 131 131 131 131 158 158 138 138 135 153 172 151 151 154 154 154 151 151 151 172 151 151 151 2926 3179 2926 1325 2924 1993 1993 3286 1992 3286 1992 2900 2814 1391 1391 3205 2810 2809 1629 1630 1631 1634 1636 1637 1638 1643 2809 1639 1642 1641 strana 150 .d. n. opasna samo za životinje Zarazna supstanca.d.d.d. opasna za ljude Zemnoalkalni metal dispergovan Zemnoalkalni metal dispergovan Zemnoalkalnometalni alkoholati.d.ID br.d. n. korozivna.d. tvo br Vodonik. čije je gorivo zapaljiva tečnost Vozilo. Zgusnut GD Živa Živa acetat Živa amonijum hlorid Živa benzoat Živa bromidi Živa cijanid Živa glukonat Živa jodid Živa kalijum jodid Živa metal Živa nukleat Živa oksicijanid. n. tvo br. n. Zapaljiva čvrsta supstanca. n..d. neorganska.d. n. n.d. zapaljiva. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. n.d.d. organska. smeša.ID br. n. Zapaljiva čvrsta supstanca.d.d.d. neorganska. otrovna. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. n. Zapaljiva tečnost.d. neorganska.d. n. otrovna. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. na ili iznad tačke paljenja Zamena za terpentin Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva tečnost.d. na ili iznad tačke paljenja Zagrejana tečnost.d. toksična. n. n. Zapaljiva tečnost. Naziv materije Uputs.d. n. organska. neorganska. oksidirajuća. n.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca. n. Zapaljiva tečnost.d. korozivna.d.n. sa tačkom paljenja iznad 37. toksična. n.d.d.d. zapaljiva. otrovna.d. organska. n.d. n. korozivna.d.d.8°C.d. otopljena. korozivna. Zapaljiva čvrsta supstanca. organska.d. toksična. neorganska. korozivna.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. čije je gorivo zapaljivi gas VX Zagrejana tečnost. Zarazna supstanca.d. otrovna. otrovna. Zapaljiva tečnost.d. sa tačkom paljenja iznad 60.d.d.Naziv materije Uputs. n. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva tečnost.d. komprimovana Volfram heksafluorid Vozilo na baterijski pogon vlažna baterija) Vozilo. korozivna. Zapaljiva čvrsta supstanca..d.d. Zapaljiva tečnost.5°C. n. 115 115 125 154 128 128 153 128 1966 2034 2196 3171 3166 3166 2810 3256 128 3256 128 134 134 134 134 133 140 133 133 134 134 1300 2925 3180 2925 3180 3178 3097 1325 3176 2926 3179 Zapaljiva čvrsta supstanca.

tvo br. tvo br Živa oleat Živa salicilat Živa sulfat Živa sulfat Živa tiocijanat Živin arsenat Živin bromid Živin bromid Živin cijanid Živin hlorid Živin kalijum cijanid Živin nitrat Živin nitrat Živin oksicijanid Živin sulfat Živin sulfat Žuti fosfor.ID br. u rastvoru 151 151 151 151 151 151 154 154 154 154 157 141 141 151 151 151 136 136 136 136 1640 1644 1645 1645 1646 1623 1634 1634 1636 1624 1626 1625 1627 1642 1645 1645 2447 1381 1381 1381 strana 151 . pod vodom Žuti fosfor. suv Žuti fosfor.ID br.Naziv materije Uputs. Naziv materije Uputs. otopljen Žuti fosfor.

BELEŠKE .

UPUTSTVA .

• Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Požar ili kontakt sa vodom mogu proizvesti iritirajuće. ZDRAVLJE • Udisanje. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. frikcije ili kontaminacije. cisterna ili vagon cisterna gore. varničenje ili plamen. EVAKUACIJA Požar • Ako rezervoar. bolest ili smrt.UPUTSTVO 111 Mešani teret/Neidentifikovan teret ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Može eksplodirati zbog toplote. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. infekcije. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Izmicanje požara kontroli može prouzrokovati zagađenje JAVNA BEZBEDNOST • Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Visoka koncentracija gasa može izazvati gušenje bez znakova upozorenja. gutanje ili kontakt sa supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede. strana 154 . ona nije efikasna u slučaju izlivanja opasne materije. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Pri kontaktu može doći do opekotina na koži i očima. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Stanite niz vetar. toksične i/ili korozivne gasove. • Isparenja mogu stići do izvora paljenja i vratiti se zapaljena. • Mogu je zapaliti toplota. Ako nemate transportna dokumenta ili se niko ne javlja na telefon. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja supstance koja se izlila ili curi najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. vodom ili penom. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). potresa. • Može doći do burne ili eksplozivne reakcije ako dođe u kontakt sa vazduhom.

Požar na cisternama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. kanalizaciju. CO2. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. itd. Veliko izlivanje • Iskopajte jarke daleko od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja tečnosti. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Premestite kontejnere iz oblasti požara ako je to moguće uraditi bez rizika. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Veliki požar • Vodeni sprej. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Sprečite da materija uđe u vodene tokove. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili neko drugo odgovarajuće respiratorno medicinsko sredstvo. vodeni sprej ili obična pena. magla ili obična pena. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. stavite ga u kontejnere za kasnije odlaganje. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Efekti izloženosti (udisanje. strana 155 . • U slučaju kontakta sa supstancom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.ERG 2008 Mešani teret/Neidentifikovan teret UPUTSTVO 111 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Materija može reagovati sa sredstvima za gašenje požara Mali požar • Suva hemikalija. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. vatru) u neposrednoj okolini. papir. • Sklonite zapaljive materije (drvo. Malo izlivanje • Koristite pesak ili neki drugi nezapaljiva materija koji dobro apsorbuje. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. varničenje. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. nafta. • Ne sipajte vodu u unutrašnjost kontejnera. podrume ili ograničene oblasti. • Istuširajte se i operite sapunom i vodom. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare.) od izlivene materije. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. uključujući i pripadnike hitnih službi na udaljenost od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • *Za informacije o slovima . 1. pogledajte Rečnik. ili se niko ne javlja na telefon. 1.2. započnite evakuaciju. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. evakuišite oblast na 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. takođe. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1milja) u svim pravcima od mesta incidenta. toksične i/ili korozivne gasove. kao što su bombe ili artiljerijski projektili. • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. • Za informacije o slovima .6. ZDRAVLJE • Požar može proizvesti iritirajuće.oznakama kompatibilne grupe. strana 156 . • Kada nema eksploziva koji su obloženi drugim materijom. 1.5 ili 1. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska.oznakama kompatibilne grupe. Ako nemate transportna dokumenta. Klasa A ili B ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE I LETENJA FRAGMENATA 1600 METARA (1MILJA) ILI VIŠE AKO SE TERET ZAPALI. • Stanite niz vetar.1. • Udaljite ljude tako da ne vide mesto incidenta i naredite da se sklone dalje od prozora. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pogledajte Rečnik.UPUTSTVO 112 Eksplozivi* .Podgrupe 1. Požar • Ako je požar zahvatio vagon ili prikolicu u kojima se nalaze eksplozivi obloženi drugim materijalima.3.

Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara. suvu hemikaliju ili zemlju. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. • NEMOJTE KORISTITI RADIO PREDAJNIKE U KRUGU OD 100 metara (330 stopa) OD ELEKTRIČNIH DETONATORA.5 ili 1. 1. • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.3.ERG 2008 Eksplozivi* .6. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. • Ako je to moguće. 1. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Pozovite broj hitne pomoći. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. Klasa A ili B UPUTSTVO 112 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može eksplodirati! • Zaustavite sav saobraćaj i evakuišite oblast od najmanje 1600 metara (1 milja) u svim pravcima i pustite da vatra gori • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti.2. koristite CO2.1. i NIJE RIZIČNO. 1. Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno polijte vozilo! Ako nemate vodu. strana 157 . • NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI MATERIJE. • U slučaju kontakta sa supstancom. OSIM AKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. varničenje.Podgrupe 1. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vatru) u neposrednoj okolini.

• • Za informacije o slovima . Požar • Ako rezervoar. varničenje ili plamen. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. usled trenja ili potresa. otvorenom plamenu. ZDRAVLJE • Neke supstance su toksične i mogu biti fatalne ako se udahnu. • OSUŠEN materijal može eksplodirati ako je izložen toploti. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. progutaju ili apsorbuju kroz kožu. • Ako garež dospe u kanalizaciju može doći do požara ili eksplozije. ili se niko ne javlja na telefon. • Pri kontaktu može doći do opekotina na koži i očima. • Pokvasite materiju vodom ili je tretirajte kao eksploziv (UPUTSTVO 112). toksične i/ili korozivne gasove. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. pogledajte Rečnik. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).oznakama kompatibilne grupe. Ako nemate transportna dokumenta.UPUTSTVO 113 Zapaljive čvrste supstance . Tretirajte ga kao eksploziv (UPUTSTVO 112). strana 158 . • Požar može proizvesti iritirajuće. • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Može ga zapaliti toplota. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja.toksične (Vlažan/načinjen neosetljivim eksploziv) ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija.

• Pozovite broj hitne pomoći. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. • Ako je to moguće. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. koristite CO2. Veliko izlivanje • Pokvasite vodom i napravite jarak za kasnije odvođenje. • U slučaju kontakta sa supstancom. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja. suvu hemikaliju ili zemlju. varničenje. i NIJE RIZIČNO. • ODRŽAVAJTE „NAVLAŽEN” PROIZVOD VLAŽNIM POLAKO DODAJUĆI VELIKU KOLIČINU VODE. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koje materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.toksične (Vlažan/ načinjen neosetljivim eksploziv) UPUTSTVO 113 strana 159 . Malo izlivanje • Isperite oblast velikim količinama vode. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara. vatru) u neposrednoj okolini.ERG 2008 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može EKSPLODIRATI! • Zaustavite sav saobraćaj i ispraznite oblast od najmanje 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima i pustite da vatra gori • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. Zapaljive čvrste supstance . • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno POLIJTE vozilo! Ako nemate vodu.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Stanite niz vetar. pogledajte Rečnik. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta. Požar • Ako je požar zahvatio vagon ili prikolicu IZOLUJTE oblast od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima od mesta incidenta.oznakama kompatibilne grupe. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ili se niko ne javlja na telefon. toksične i/ili korozivne gasove. • Za informacije o slovima . pogledajte Rečnik.oznakama kompatibilne grupe. strana 160 . • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 250 metara (800 metara) u svim pravcima. takođe.4. započnite evakuaciju.UPUTSTVO 114 Eksplozivi* . Klasa C ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE I LETENJA FRAGMENATA 500 METARA (1/3 MILJE) ILI VIŠE AKO SE TOVAR ZAPALI. • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • * Za informacije o slovima .Podgrupa 1. uključujući i pripadnike hitnih službi na udaljenost od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. • Udaljite ljude tako da ne vide mesto incidenta i naredite da se sklone dalje od prozora. ZDRAVLJE • Požar može proizvesti iritirajuće.

Podgrupa 1. Gasite vatru uz redovne mere predostrožnosti sa razumne udaljenosti. pogledajte Rečnik.ERG 2008 Eksplozivi* . • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja. • Ako je to moguće. Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara.4. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • • • DODATNE INFORMACIJE Pakovanje koje nosi oznaku 1. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • U slučaju kontakta sa supstancom. i NIJE RIZIČNO. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. uz lokalizovane detonacije i letenje fragmenata. preporučuje se izolacija od najmanje 15 metara (50 stopa) u svim pravcima od mesta gde se pakovanje nalazi. Ovi efekti su obično ograničeni na neposrednu okolinu. Klasa C UPUTSTVO 114 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može EKSPLODIRATI! • Zaustavite sav saobraćaj i ispraznite oblast od najmanje 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima i pustite da vatra gori. vatru) u neposrednoj okolini. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. koristite CO2. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Pozovite broj hitne pomoći. Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno POLIJTE vozilo! Ako nemate vodu. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.4S ili pakovanje u kojem se nalazi materija klasifikovana kao 1. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. varničenje. može snažno goreti.4S je tako dizajnirano ili zapakovano da kada se zapali. suvu hemikaliju ili zemlju. • NEMOJTE KORISTITI RADIO PREDAJNIKE U KRUGU OD 100 metara (330 stopa) OD ELEKTRIČNIH DETONATORA. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti.oznakama kompatibilne grupe.4S ili pakovanje koje sadrži materiju označenu sa 1. *Za informacije o slovima .4S. strana 161 . OSIM AKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. • NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI MATERIJAL. Ako požar preti da se pojavi na mestu gde se nalazi pakovanje sa oznakom 1.

rashlađena tečnost (UN 1966) i metan (UN 1971) su lakši od vazduha i podižu se. vodonik. ZDRAVLJE • Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje bez upozorenja. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Mogu izazvati iritaciju ako se udahnu u visokim koncentracijama. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove. rezervoari). • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ili se niko ne javlja na telefon. • Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu • Uvek nosite termo zaštitnu odeću kada rukujete reshađenim (kriogenim tečnostima). • Stanite niz vetar. Ako nemate transportna dokumenta. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. deuterijum (UN1957). IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima.UPUTSTVO 115 Gasovi – zapaljivi (uključujući rashladne tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVI. Koristite alternativni metod detekcije (termo kameru. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.) • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. podrumi. • strana 162 . • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. UPOZORENJE: Vodonik (UN1049). Gorenje vodonika i deuterijuma je teško detektovati pošto gore nevidljivim plamenom. dršku metle itd. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje). JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. cisterna ili vagon cisterna gore. varničenje ili plamen. Požar • Ako rezervoar. • Lako ih mogu zapaliti toplota.

može se stvoriti led. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. Smeša vodonika i metana. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2 Veliki požar • Vodeni sprej ili magla • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Pozovite broj hitne pomoći. a ne tečnost. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Ako je velik požar. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. sisteme za ventilaciju ili zatvorene prostore. • Sprečite da se para širi kroz kanalizaciju. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. pa onda skidati. • Ako dođe do opekotina. mnoge materije postaju krte i lako se lome same od sebe. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. vatru) u neposrednoj okolini. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. kompresovana (UN2034) može goreti nevidljivim plamenom. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. ako to nije moguće udaljite se i pustite da vatra gori. • Odeću koja se smrzla i zalepila za kožu treba najpre odlediti. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh.ERG 2008 Gasovi – zapaljivi (uključujući rashladne tečnosti) UPUTSTVO 115 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. rashlađena tečnost (UN1966) gore nevidljivim plamenom. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. strana 163 . • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. odledite smrznute delove mlakom vodom. deuterijum (UN1957) i vodonik. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • Ako je moguće. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. varničenje. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. UPOZORENJE: Vodonik (UN1049). • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.

ZDRAVLJE • Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje bez upozorenja. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija.zapaljivi (nestabilni) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVI. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Nemojte se spuštati blizu tla. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje). • strana 164 . Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveдen na transportnim dokumentima. varničenje ili plamen.UPUTSTVO 116 Gasovi . ili se niko ne javlja na telefon. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. Ako nemate transportna dokumenta. • Stanite niz vetar. Požar • Ako rezervoar. • Neki mogu biti toksični ako se udahnu u visokim koncentracijama. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. podrumi. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). rezervoari). cisterna ili vagon cisterna gore. • Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Silan se spontano pali u vazduhu. • Lako ih mogu zapaliti toplota. ozbiljne povrede i/ili promrzline. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima.

• Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. a ne tečnost. podrume ili zatvorene prostore. varničenje. • Ako je velik požar. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Ako dođe do opekotina. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.zapaljivi (nestabilni) UPUTSTVO 116 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima.ERG2008 Gasovi . • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Utoplite žrtvu i neka miruje. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Ako je moguće. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Pozovite broj hitne pomoći. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2 Veliki požar • Vodeni sprej ili magla • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. strana 165 . • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. vatru) u neposrednoj okolini. može se stvoriti led. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. kanalizaciju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. ako to nije moguće udaljite se i pustite da vatra gori.

ili se niko ne javlja na telefon. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i preduzimanje zaštitnih mera. izuzetno opasni. • Stanite niz vetar. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. varničenje ili plamen. • Iscurela materija može izazvati požar ili eksploziju. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima.zapaljivi(izuzetno opasni) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. • Mogu imati fatalne posledice ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. Požar • Ako rezervoar. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. podrumi. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Ove materije su izuzetno zapaljive.UPUTSTVO 117 Gasovi . JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • strana 166 . • Početni miris može biti iritirajući ili odvratan i može vam umrtviti čulo mirisa. • Mogu ih zapaliti toplota. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove.toksični . • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Nemojte se spuštati blizu tla. ozbiljne povrede i/ili promrzline. rezervoari). ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine.

kanalizaciju. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. vodeni sprej ili obična pena. CO2. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Moguće je i paljenje supstance koja se izlila ili curi da bi se eliminisala opasnost od toksičnih gasova. • strana 167 . • Pozovite broj hitne pomoći. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Neka žrtva bude pod nadzorom. odledite smrznute delove mlakom vodom. može se stvoriti led.toksični – zapaljivi (izuzetno opasni) UPUTSTVO 117 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Vodeni sprej. varničenje. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Mali požar • Suva hemikalija. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. vatru) u neposrednoj okolini. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.ERG 2008 Gasovi . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. magla ili obična pena. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Ako dođe do opekotina.. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. a nema požara. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. podrume ili zatvorene prostore. • Ako je moguće. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. a ne tečnost. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.

• Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje). cisterna ili vagon cisterna gore. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Isparenja su izuzetno iritirajuća. rezervoari).UPUTSTVO 118 Gasovi . • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Mogu ih zapaliti toplota. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ozbiljne povrede i/ili promrzline. korozivne i/ili toksične gasove. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. podrumi.zapaljivi . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. varničenje ili plamen. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ako nemate transportna dokumenta.korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • OVE MATERIJE SU IZUZETNO ZAPALJIVE. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. Požar • Ako rezervoar. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu. ili se niko ne javlja na telefon. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Neke od materija iz ove grupe mogu burno reagovati sa vodom. • Stanite niz vetar. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • strana 168 .

IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. strana 169 . • Utoplite žrtvu i neka miruje.ERG 2008 Gasovi . • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. a nema požara. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. varničenje.zapaljivi . • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.korozivni UPUTSTVO 118 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Ako je moguće. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. magla ili obična pena. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Ako dođe do opekotina. a ne tečnost. Veliki požar • Vodeni sprej. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Pozovite broj hitne pomoći. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. vatru) u neposrednoj okolini. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. može se stvoriti led.

• Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Požar • Ako rezervoar. korozivne i/ili toksične gasove. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Ove materije su zapaljive. varničenje ili plamen. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože.zapaljivi ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI.toksični . • Iscurela materija može izazvati požar ili eksploziju. rezervoari). udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • Stanite niz vetar. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. • strana 170 . ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Ako nemate transportna dokumenta. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili upale. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. u pravcu duvanja vetra. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. podrumi. koliko je potrebno. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Neke materije mogu burno reagovati sa vodom. • Garež od požara može dovesti do zagađenja.UPUTSTVO 119 Gasovi . • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. Mogu ih zapaliti toplota. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. • Mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom.

otpornu na alkohol. podrume ili zatvorene prostore. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol.ERG 2008 Gasovi . • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. vatru) u neposrednoj okolini. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. koristite AFFF penu. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. srednje ekspanzionu da biste redukovali isparenja. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. magla ili pena otporna na alkohol. • ZA HLOROSILANE NEMOJTE KORISTITI VODU. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. varničenje.. • U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Vodeni sprej. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. CO2. a nema požara. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. Mali požar • Suva hemikalija. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. otpornu na alkohol. kanalizaciju. • Ako dođe do opekotina. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Utoplite žrtvu i neka miruje. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.zapaljivi UPUTSTVO 119 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. strana 171 . • ZA HLOROSILANE koristite AFFF penu. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. može se stvoriti led. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Pozovite broj hitne pomoći. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom.toksični . • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. srednje ekspanzionu. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ako je moguće. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. a ne tečnost. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. odledite smrznute delove mlakom vodom. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja.

• Nemojte se spuštati blizu tla. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. podrumi. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Nezapaljivi gasovi. rezervoari). • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Stanite niz vetar.UPUTSTVO 120 Gasovi-inertni (uključujući i rashlađene tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Uvek nosite termo zaštitnu odeću kada radute sa rashlađenim/kriogenim tečnostima ili čvrstim materijama. cisterna ili vagon cisterna gore. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • strana 172 . Ako nemate transportna dokumenta. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu. Požar • Ako rezervoar. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju.). • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.

Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. podrume ili zatvorene prostore. strana 173 . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Pustite da supstanca ispari. može se stvoriti led. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Provetrite područje. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. a ne tečnost. mnogi materijali postaju krti i lako se lome sami od sebe. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Utoplite žrtvu i neka miruje. treba je prvo odlediti. • Ako je moguće. • Ako se odeća smrzla i prilepila uz kožu. • UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. odledite smrznute delove mlakom vodom. kanalizaciju. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.ERG 2008 Gasovi-inertni (uključujući i rashlađene tečnosti) UPUTSTVO 120 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre.. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. pa onda skidati. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.

takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Požar • Ako rezervoar. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Stanite niz vetar. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Nezapaljivi gasovi. cisterna ili vagon cisterna gore.UPUTSTVO 121 Gasovi .). • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. • Nemojte se spuštati blizu tla. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. rezervoari). • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu.Inertni POTENCIJALNA OPASNOST ERG 2008 ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. podrumi. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • strana 174 .

IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. podrume ili zatvorene prostore. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja.Inertni UPUTSTVO 121 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. može se stvoriti led. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. a ne tečnost. kanalizaciju. • Ako je moguće. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Pozovite broj hitne pomoći. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Provetrite područje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Utoplite žrtvu i neka miruje. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. strana 175 . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Pustite da supstanca ispari..ERG2008 Gasovi .

ili se niko ne javlja na telefon. • Neke supstance mogu reagovati eksplozivno sa gorivima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 500 metara (1/3 milje). takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. papir. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.). • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Mogu upaliti zapaljive supstance (drvo. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Istekli gas može izazvati požar ili eksploziju. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ali mogu pomažu gorenje. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Stanite niz vetar. • Nemojte se spuštati blizu tla. rezervoari). podrumi.) • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • strana 176 . • Uvek nosute termozaštitnu odeću kada radite sa rashlađenim/kriogenim tečnostima.UPUTSTVO 122 Gasovi . odeću itd. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima.oksidišući (Uključujući rashlađene tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Supstance ne gore. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. naftu. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Vatra može proizvesti iritirajuće i/ili toksične gasove. cisterna ili vagon cisterna gore. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu.

• Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. mnoge materije postaju krte i lako se lome same od sebe. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Izolujte područje dok se gas ne rasprši. treba je prvo odlediti.ERG 2008 Gasovi . • Pozovite broj hitne pomoći. kanalizaciju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. pa onda skidati. • Ako je moguće. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • U slučaju velikog požara. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. strana 177 . • Pustite da supstanca ispari.. • Utoplite žrtvu i neka miruje. magla ili obična pena. naftu itd. UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. podrume ili zatvorene prostore. može se stvoriti led. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Ako se odeća smrzla i prilepila uz kožu. • Skinite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. a ne tečnost. Veliki požar • Vodeni sprej. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.oksidišući (Uključujući rashlađene tečnosti) UPUTSTVO 122 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje požara koje odgovara tipu vatre. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • Uklonite zapaljive materije (papir. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.) što dalje od izlivenog materijala. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. drvo. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.

• Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ali nijedna se neće lako zapaliti. Ako nemate transportna dokumenta. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. • strana 178 . • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. rezervoari). • Vatra može prouzrokovati iritirajuće. cisterna ili vagon cisterna gore. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Isparenja mogu izazvati iritaciju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. koliko je potrebno. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. ili se niko ne javlja na telefon. u pravcu duvanja vetra. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.toksični i/ili korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. Požar • Ako rezervoar.UPUTSTVO 123 Gasovi . • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. podrumi. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. • Stanite niz vetar. korozivne i/ili toksične gasove. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu.

• Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Ako je moguće. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. magla ili obična pena. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Utoplite žrtvu i neka miruje.toksični i/ili korozivni UPUTSTVO 123 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Veliki požar • Vodeni sprej. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. podrume ili zatvorene prostore. strana 179 . • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. kanalizaciju. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Pozovite broj hitne pomoći. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. a nema požara. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. a ne tečnost. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. može se stvoriti led. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom.ERG 2008 Gasovi . • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom.

• Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ali potpomažu gorenje. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ili se niko ne javlja na telefon. odeću itd.oksidišući ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. rezervoari). ozbiljne povrede i/ili promrzline. • strana 180 . • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač.toksični i/ili korozivni . • Mogu upaliti zapaljive materije (drvo. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. naftu. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Supstance iz ove grupe ne gore. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere.UPUTSTVO 124 Gasovi . • Nake supstance burno reaguju sa vazduhom. vlagom i/ili vodom. • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Stanite niz vetar. podrumi. cisterna ili vagon cisterna gore. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.). • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Ovo su snažni oksidanti i reaguju burno ili eksplozivno sa mnogim materijama uključujući goriva. korozivnih i/ili toksičnih gasova. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). papir. Požar • Ako rezervoar. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Garež od požara može dovesti do zagađenja.

dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. a ne tečnost. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Neka žrtva bude pod nadzorom.) ne smeju biti u blizini izlivene supstance. kanalizaciju. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • U slučaju velikog požara. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. strana 181 . • Obuzdajte vatru i pustite ja da gori.oksidišući UPUTSTVO 124 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar: Koristite samo vodu. itd.ERG 2008 Gasovi . • Ako je moguće. nafta. a nema požara. papir. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. pa onda skidajte. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.toksični i/ili korozivni . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. ne suvu hemikaliju. podrume ili zatvorene prostore. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. preporučuje se vodeni sprej ili magla. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Ako se odeća pri smrzavanju zalepila za kožu. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Ne dozvolite da voda uđe u kontejnere. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. CO2 ili Halon®. • Zapaljivi materijali (drvo. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. može se stvoriti led. Ako se požar mora gasiti. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. najpre je odledite. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Pozovite broj hitne pomoći. • Provetrite oblast oko mesta incidenta.

korozivnih i/ili toksičnih gasova. ali nijedna se neće lako zapaliti. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. koliko je potrebno. ozbiljne povrede i/ili promrzline. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). podrumi. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti.korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. rezervoari). • Neke od materija mogu burno reagovati sa vodom. • Isparenja su izuzetno iritirajuća i korozivna. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.UPUTSTVO 125 Gasovi . JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Stanite niz vetar. u pravcu duvanja vetra. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • strana 182 . IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. cisterna ili vagon cisterna gore. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. Ako nemate transportna dokumenta. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ili se niko ne javlja na telefon.

ERG 2008

Gasovi - korozivni

UPUTSTVO 125

ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima; može se stvoriti led. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja, a nema požara. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno • Ako je moguće, okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas, a ne tečnost. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu; dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom, odmrznite zaleđene delove mlakom vodom. • U slučaju kontakta sa supstancom, ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • U slučaju kontakta sa hidrogen fluoridom, anhidrovanim (UN1052), ispirajte kožu i oči tekućom vodom 5 minuta; posle toga mesta na koži namažite kombinacijom kalcijuma i kreme za kožu; oči ispirajte rastvorom kalcijuma u vodi 15 minuta. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 183

UPUTSTVO 126

Gasovi – kompresovani ili tečni (uključujući rashladne gasove)

ERG 2008

POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti, ali nijedna se neće lako zapaliti. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl.). • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine, ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija, podrumi, rezervoari). • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 500 metara (1/3 milje). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 184

ERG 2008

Gasovi – kompresovani ili tečni (uključujući rashladne gasove)

UPUTSTVO 126

ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje požara koje odgovara tipu vatre. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima; može se stvoriti led. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Neke od ovih materija nakon izlivanja ispare i ostavljaju zapaljivi ostatak. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Ako je moguće, okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas, a ne tečnost. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Provetrite oblast oko mesta nezgode. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom, odmrznite zaleđene delove mlakom vodom. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 185

UPUTSTVO 127

Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi)

ERG 2008

POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota, varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Većina isparenja je teže od vazduha. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi, podrumi, rezervoari). • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra, napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Tečnost istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. ZDRAVLJE • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju kože i očiju. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 186

ERG 2008

Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi)

UPUTSTVO 127

ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE:Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. Mali požar • Suva hemikalija, CO2, vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili pena otporna na alkohol. • Koristite vodeni sprej ili maglu; nemojte koristiti direktni mlaz. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • U slučaju velikog požara, koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice; ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje, varničenje, vatru) u neposrednoj okolini. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju, pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Koristite čist alat i pribor, koji ne varniči, za sakupljanje apsorbovane materije. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja; on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa supstancom, ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Operite kožu vodom i sapunom. • Ako žrtva ima opekotine, što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 187

UPUTSTVO 128

Zapaljive tečnosti (Nepolarne/nerastvorne u vodi)
POTENCIJALNA OPASNOST

ERG 2008

POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota, varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Većina isparenja je teža od vazduha. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi, podrumi, rezervoari). • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra, napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Istekle u kanalizaciju mogu izazvati požar ili eksploziju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. • Neke supstance imaju visoku temperaturu tokom transporta. • Ako je u pitanju topljeni aluminijum, pogledajte Uputstvo 169. ZDRAVLJE • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 188

• Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. CO2. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. • Ako žrtva ima opekotine. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. vodeni sprej ili obična pena. • Pozovite broj hitne pomoći. Veliki požar • Vodeni sprej. • U slučaju kontakta sa supstancom. magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. strana 189 . • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. Mali požar • Suva hemikalija. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. za sakupljanje apsorbovane materije. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. bolje je koristiti penu otpornu na alkohol. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. podrume ili zatvorene prostore. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. • U slučaju velikog požara. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. • Koristite vodeni sprej ili maglu. • Operite kožu vodom i sapunom. vatru) u neposrednoj okolini. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. nemojte koristiti direktni mlaz. varničenje. koji ne varniči.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/nerastvorne u vodi) UPUTSTVO 128 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. UPOZORENJE: Za smeše koje sadrže alkohol ili polar solvent. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Koristite čist alat i pribor. kanalizaciju.

takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • strana 190 . • Mnoge tečnosti su lakše od vode. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Većina isparenja je teža od vazduha. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. rezervoari). ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili apsorbuju preko kože. korozivnih i/ili toksičnih gasova. podrumi. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. cisterna ili vagon cisterna gore. napolju ili u kanalizacionim odvodima. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ili se niko ne javlja na telefon.UPUTSTVO 129 Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi/štetne) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. • Nemojte se spuštati blizu tla. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. Ako nemate transportna dokumenta. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). • Stanite niz vetar. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra.

• UVEK se udaljite od cisterne koja gori. kanalizaciju. CO2. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Mali požar • Suva hemikalija. varničenje. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. • U slučaju velikog požara. koji ne varniči. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. za sakupljanje apsorbovane materije. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi/štetne) UPUTSTVO 129 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. • Pozovite broj hitne pomoći. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Koristite čist alat i pribor. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. strana 191 . • Operite kožu vodom i sapunom. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Efekti izloženosti (Inhalacija. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Veliki požar • Vodeni sprej. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. podrume ili zatvorene prostore. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. vatru) u neposrednoj okolini. magla ili pena otporna na alkohol. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Nemojte koristiti direktni mlaz. • Ako žrtva ima opekotine.

JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Stanite niz vetar. napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Većina isparenja je teža od vazduha.UPUTSTVO 130 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/Nerstvorne u vodi/štetne) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • strana 192 . • Mnoge tečnosti su lakše od vode. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Požar • Ako rezervoar. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili apsorbuju preko kože. Ako nemate transportna dokumenta. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. cisterna ili vagon cisterna gore. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. rezervoari). podrumi. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ili se niko ne javlja na telefon.

ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. • U slučaju velikog požara. koji ne varniči. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili nadgledati monitor mlaznice. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/Nerstvorne u vodi/štetne) UPUTSTVO 130 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. CO2. podrume ili zatvorene prostore. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. za sakupljanje apsorbovane materije. varničenje. Veliki požar • Vodeni sprej. • Pozovite broj hitne pomoći. strana 193 . PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Ako žrtva ima opekotine. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. kanalizaciju. Mali požar • Suva hemikalija. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • U slučaju kontakta sa supstancom. vatru) u neposrednoj okolini. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. vodeni sprej ili obična pena. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Nemojte koristiti direktni mlaz. • Operite kožu vodom i sapunom. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • Koristite čist alat i pribor. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. magla ili obična pena. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.

takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. progutaju ili apsorbuju putem kože. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. koliko je potrebno. podrumi. • Stanite niz vetar. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja ili trovanja unutra. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. u pravcu duvanja vetra. rezervoari). cisterna ili vagon cisterna gore. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. korozivnih i/ili toksičnih gasova. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Udisanje ili kontakt sa nkima od ovih materijala mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. napolju ili u kanalizacionim odvodima. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • strana 194 . Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.UPUTSTVO 131 Zapaljive tečnosti .toksične ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNO. Požar • Ako rezervoar. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Većina isparenja je teža od vazduha. mogu biti smrtonosni ako se udahnu. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. ili se niko ne javlja na telefon. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač.

• UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. nemojte je rasipati unaokolo. za sakupljanje apsorbovane materije. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom što je duže moguće. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. nemojte koristiti direktni mlaz. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. a nema požara. Malo izlivanje • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom.ERG 2008 Zapaljive tečnosti . IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. vatru) u neposrednoj okolini. • Utoplite žrtvu i neka miruje. magla ili pena otporna na alkohol. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru.toksične UPUTSTVO 131 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar. strana 195 . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Mali požar • Suva hemikalija. • Koristite čist alat i pribor. Veliki požar • Vodeni sprej. kanalizaciju. • Koristite vodeni sprej ili maglu. • Ako žrtva ima opekotine. podrume ili zatvorene prostore. • Efekti izloženosti (inhalacija. varničenje. koji ne varniči. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. • Operite kožu vodom i sapunom. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • U slučaju velikog požara. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere . • Pozovite broj hitne pomoći. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. CO2. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.

u pravcu duvanja vetra. • Istekle u kanalizaciju mogu izazvati požar ili eksploziju. cisterna ili vagon cisterna gore. ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili progutaju. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. rezervoari). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. podrumi. koliko je potrebno. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni.• UPUTSTVO 132 Zapaljive tečnosti .korozivne ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Požar • Ako rezervoar. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Ako nemate transportna dokumenta. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Nemojte se spuštati blizu tla. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Toplota. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ili se niko ne javlja na telefon. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Stanite niz vetar. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. napolju ili u kanalizacionim odvodima. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Kontakt sa materijom mogu izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • strana 196 . • Većina isparenja je teža od vazduha. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra.

koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. kanalizaciju. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. podrume ili zatvorene prostore. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Efekti izloženosti (inhalacija. CO2. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. vatru) u neposrednoj okolini. Mali požar • Suva hemikalija. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol.ERG 2008 Zapaljive tečnosti . • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. koji ne varniči. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom što je duže moguće. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • Pozovite broj hitne pomoći. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. strana 197 .korozivne UPUTSTVO 132 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Neki od materija mogu burno reagovati sa vodom. nemojte je rasipati unaokolo. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Utoplite žrtvu i neka miruje. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • Ako žrtva ima opekotine. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Ne dozvolite da voda dospe u kontejnere. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. varničenje. • U slučaju kontakta sa supstancom. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • U slučaju velikog požara. za sakupljanje apsorbovane materije. Veliki požar • Vodeni sprej. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. magla ili pena otporna na alkohol. a nema požara. • Koristite čist alat i pribor. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove.

JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Toplota. prašina. cisterna ili vagon cisterna gore. • Supstance se mogu transportovati otopljene na temperaturama koje su iznad njene tačke paljenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prah. • Kontakt sa materijom može izazvati opekotine kože i očiju. • strana 198 . • Stanite niz vetar. Ako nemate transportna dokumenta. otpaci od bušenja. savijanja ili rezanja mogu eksplodirati ili goreti eksplozivnom snagom. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa).UPUTSTVO 133 Zapaljive čvrste supstance ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. • Neke mogu goreti veoma brzo jakim plamenom. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. Požar • Ako rezervoar. opiljci. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. ili se niko ne javlja na telefon. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. • Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju.

Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist.ERG 2008 Zapaljive čvrste supstance UPUTSTVO 133 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija. • U slučaju velikog požara. strana 199 . ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. vatru treba gasiti kao vatru zapaljivog metala. pogledajte Uputstvo 170. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. aparate za gašenje sa suvim natrijum hloridom. CO2. odnesite kontejnere dalje od mesta nezgode. vodeni sprej ili obična pena. Takođe. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. kanalizaciju. G-1® or Met-L-X® . IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. podrume ili zatvorene prostore. suv kontejner i pokrijte. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. grafit u prahu. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. „aluminijumska pasta”) • Kada gori aluminijumska pasta. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. vatru) u neposrednoj okolini. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Utoplite žrtvu i neka miruje. magla ili obična pena. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Koristite SUV pesak. varničenje. Velika količina prosute supstance • Pokvasite supstancu vodom i kanalima je odvedite sa mesta nezgode. pesak. • U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Vodeni sprej. zemlja. Kada u požaru gore metalni pigmenti ili paste (npr. • Pozovite broj hitne pomoći. • Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi medicinski radnik.

cisterna ili vagon cisterna gore. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska.UPUTSTVO 134 Zapaljive čvrste supstance . • Toplota. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Pri kontaktu sa metalima može se stvoriti zapaljiv gas – vodonik. Ako nemate transportna dokumenta. • Stanite niz vetar. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Požar • Ako rezervoar. • Nemojte se spuštati blizu tla. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. napolju i u kanalizacionim odvodima. pare mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Garež od požara može dovesti do zagađenja.toksične i/ili korozivne ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. • Kontakt sa materijom može izazvati opekotine kože i očiju. EVAKUACIJA Veća količina prosute supstance • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ili se niko ne javlja na telefon. • strana 200 . • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. pa postoji opasnost od eksplozije unutra. • Kada se zagreju.

dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. a nema požara. nemojte dozvoliti da se materija širi po zdravoj koži. podrume ili zatvorene prostore. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. varničenje. CO2. kanalizaciju. vatru) u neposrednoj okolini. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. nemojte je rasipati unaokolo. • Efekti izloženosti (inhalacija. za sakupljanje materije i stavite ga u pokrivene plastične kontejnere. strana 201 . • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Utoplite žrtvu i neka miruje. magla ili pena otporna na alkohol. • Ne dozvolite da voda dospe u kontejnere.ERG 2008 Zapaljive čvrste supstance . • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. koji ne varniči. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. nemojte koristiti ravan mlaz. • Pozovite broj hitne pomoći. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Veliki požar • Vodeni sprej. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Ako je bilo malog kontakta materije sa kožom.toksične i/ili korozivne UPUTSTVO 134 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Koristite čist alat i pribor. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Koristite vodeni sprej ili maglu. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.

• Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Nemojte se spuštati blizu tla.UPUTSTVO 135 Supstance . • Neke se razlažu kada se zagreju ili zapale i mogu eksplodirati. ili se niko ne javlja na telefon. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Neke mogu snažno ili burno reagovati sa vodom. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Udisanje proizvoda nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Ako nemate transportna dokumenta. u pravcu duvanja vetra. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. koliko je potrebno. • Mogu goreti veoma brzo jakim plamenom. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST.samozapaljive ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. cisterna ili vagon cisterna gore. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • strana 202 . • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Stanite niz vetar. • Kontakt sa materijom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. • Istekla materija može izazvati požar ili eksploziju. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • Mogu ga zapaliti vlažan vazduh ili vlaga. Požar • Ako rezervoar.

• Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Neke od materija mogu burno reagovati sa vodom. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Utoplite žrtvu i neka miruje. IZUZETAK: Za ksantane. • Zatrpajte SUVOM zemljom. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere ili da dođe u kontakt sa supstancom. UN1923 i UN1929 rastvorite sa 5 delova vode i sakupite da bi se na propisan način uklonio. podrume ili zatvorene prostore. OSIM za UN1384. • Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. UN1923 i UN1929 ili se udaljite i pustite da vatra gori. Kod ovih materija nije dovoljno sprečiti dovod kiseonika pošto njima nije ni potreban vazduh da bi goreli. UN3342 i ditionita (hidrosulfit) UN1384. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Mali požar • Suva hemikalija. • Pozovite broj hitne pomoći. za sakupljanje materije i stavite je u pokrivene plastične kontejnere. UN3342 i ditionit (hidrosulfit) UN1384. kanalizaciju. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. koji ne varniči. Malo izlivanje IZUZETAK: Kada dođe do prosipanja ksantana. Veliki požar • SUV pesak. CO2 ILI PENU NA SAMOJ MATERIJI. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja.ERG 2008 Supstance . • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. kreč ili SUV pesak. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. natrijum karbonat. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. suva hemikalija.samozapaljive ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 135 POŽAR • NEMOJTE KORISTITI VODU. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Koristite čist alat i pribor. natrijum karbonat ili kreč OSIM za UN1384. UN1923 i UN1929 KORISTITE VELIKE KOLIČINE VODE za MALE I VELIKE požare da biste zaustavili reakciju. varničenje. strana 203 . • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • U slučaju kontakta sa supstancom. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. a nema požara. UN1923 i UN1929. pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. vatru) u neposrednoj okolini.

• Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. cisterna ili vagon cisterna gore. • TOKSIČNE MATERIJE. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. korozivnih i/ili toksičnih gasova. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Za fosfor (UN1381): treba nositi posebno zaštitno odelo obloženo slojem aluminijuma kada je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Kontakt sa materijom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. • Neki efekti se osećaju nakon apsorpcije putem kože. gutanje supstance ili udisanje proizvoda nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. • strana 204 . IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Mogu se ponovo zapaliti i nakon gašenja požara. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Ako nemate transportna dokumenta.toksične i/ili korozivne (reaguju sa vazduhom) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Izuzetno zapaljiva materija. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.UPUTSTVO 136 Supstance . ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Stanite niz vetar. iritirajući dim. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Garež od požara može biti korozivna i/ili toksična i izazvati zagađenje. • Korozivne supstance pri kontaktu sa metalima mogu stvoriti zapaljiv gas – vodonik. EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa).samozapaljive . • Gore brzo i pri tome oslobađaju gust. • Supstance mogu biti transportovane otopljene. beo. sama od sebe se pali ako dođe u kontakt sa vazduhom. ili se niko ne javlja na telefon. Požar • Ako rezervoar.

• Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću na mestu nezgode i stavite je u metalni kontejner napunjen vodom. podrume ili zatvorene prostore. vlažan pesak ili vlažna zemlja. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte rasipati izlivenu materiju unaokolo korišćenjem vodenih mlazova visokog pritiska. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • U slučaju kontakta sa supstancom. strana 205 . • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Utoplite žrtvu i neka miruje. Veliko izlivanje • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance i prekrijte vlažnim peskom ili zemljom. Postoji opasnost od požara ako se osuše. varničenje. vatru) u neposrednoj okolini.ERG 2008 Supstance . Lopatom ubacite u metalni kontejner i držite materijal pod vodom.toksične i/ili korozivne (reaguju sa vazduhom) UPUTSTVO 136 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Vodeni sprej.samozapaljive . • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Pozovite broj hitne pomoći. • Efekti izloženosti (inhalacija. kanalizaciju. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. a nema požara. Veliki požar • Vodeni sprej ili magla. oštećene delove kože treba držati potopljene u vodi ili pokriti mokrim zavojima dok ne budu medicinski zbrinuti. • Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi stručno lice. peskom ili zemljom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Malo izlivanje • Prekrijte vodom.

Nemojte se spuštati blizu tla. udisanje. Mogu se akumulirati u zatvorenim prostorima (podrumi.). Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas – vodonik. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. ili se niko ne javlja na telefon. ali se nijedna neće lako zapaliti. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. prašinom ili samom supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. opekotine ili smrt. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. cisterna ili vagon cisterna gore. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili ako u njih dospe voda.UPUTSTVO 137 ZDRAVLJE Supstance – reaguju sa vodom . Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Stanite niz vetar. Reaguju sa vodom (neke veoma burno) i ispuštaju korozivne i/ili toksične gasove i otpad. koliko je potrebno. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. gutanje ili kontakt (koža. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Materija kojom se gasio požar ili njeno rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. strana 206 . neki od ovih materija mogu goreti. KOJI JE ZAPALJIV. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. oči) sa isparenjima. Supstance mogu biti transportovane otopljene. rezervoari. korozivnih i/ili toksičnih gasova.). POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. odeća itd. OSIM SIĆETNOG ANHIDRIDA (UN1715). takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. u pravcu duvanja vetra. papir. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. cisterne itd. ulje.korozivne ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • KOROZIVNE i/ili TOKSIČNE. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Pri reakciji sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.

Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi stručno lice. supstancu koja ističe ili unutar kontejnera. Pozovite broj hitne pomoći. Ako je bilo malog kontakta materije sa kožom. koji ne varniči.korozivne UPUTSTVO 137 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Kada ne gori materijal. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja. Ako nemate na raspolaganju dovoljno vode prvo eliminišite isparenja. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom.) sa mesta nezgode. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. za sakupljanje materije i stavite ga u pokrivene plastične kontejnere. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. ulje itd. a pare eliminišite pomoću vodene magle. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. U slučaju kontakta sa supstancom. • Koristite čist alat i pribor. Veliki požar • Zalivajte oblast velikim količinama vode. Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. nemojte dozvoliti da se materija širi po zdravoj koži. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Uklonite sve zapaljive materije (drvo. nemojte sipati vodu direktno na izlivenu supstancu. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. papir. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. a nema požara. kanalizaciju. strana 207 . SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Utoplite žrtvu i neka miruje. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Efekti izloženosti (inhalacija. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. nemojte koristiti vodu na njemu.ERG 2008 Supstance – reaguju sa vodom . Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu.

Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Udisanje ili kontakt sa isparenjima. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ili se niko ne javlja na telefon. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. varničeje ili plamen. Neke mogu snažno ili burno reagovati sa vodom. Neke se transportuju u veoma zapaljivim tečnostima. Nemojte se spuštati blizu tla. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). udaljenost za izolaciju koja je preporučena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Prilikom kontakta sa vodom mogu proizvesti korozivne rastvore. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Mogu ih zapaliti vlažan vazduh ili vlaga. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Garež od požara može dovesti do zagađenja. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. u pravcu duvanja vetra. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. strana 208 . Istekle mogu izazvati požar ili eksploziju. koliko je potrebno. Stanite niz vetar. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Ako nemate transportna dokumenta. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Mogu ih upaliti toplota. Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. cisterna ili vagon cisterna gore. Požar Ako rezervoar.UPUTSTVO 138 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive gasove) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prilikom njihovog kontakta sa vodom nastaju zapaljivi gasovi.

ili se udaljite i pustite da vatra gori. • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance. pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. odmah obrišite kožu. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. litijum. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.) • Koristite suvo hemijsko sredstvo. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. natrijum karbonat ili kreč. magnezijum itd.ERG 2008 Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive gasove) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 138 • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU. grafit u prahu ili Met-L-X® prah. Prosipanje praha • Prekrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje i vlaženje praha. Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. natrijum hlorid u prahu. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. SUV pesak. Veliki požar • SUV pesak. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. Ako se zapale metali ili prah (aluminijum. Utoplite žrtvu i neka miruje. varničenje. Takođe. za litijum možete koristiti Lith-X® prah ili bakarni prah. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. suva hemikalija. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. U slučaju kontakta sa supstancom. strana 209 . takođe. POŽAR • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. vatru) u neposrednoj okolini. pogledajte Uputstvo 170. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Pozovite broj hitne pomoći. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. natrijum karbonat ili kreč ili pesak. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. ne koristite vodu ukoliko vam nije rečeno da to uradite. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.

Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.UPUTSTVO 139 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive i toksične gasove) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prilikom njihovog kontakta sa vodom nastaju zapaljivi i toksični gasovi. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. u pravcu duvanja vetra. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Izuzetno su toksične: pri kontaktu sa vodom nastaju toksični gasovi koji mogu biti smrtonostni ako se udahnu. Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. cisterna ili vagon cisterna gore. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Kontejneri se mogu zapaliti ako se zagreju. strana 210 . udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Neke mogu snažno ili eksplozivno reagovati sa vodom. Udisanje ili kontakt sa isparenjima. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. ili se niko ne javlja na telefon. varničeje ili plamen. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Mogu ih zapaliti voda ili vlažan vazduh. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. koliko je potrebno. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Mogu ih upaliti toplota. Neke se transportuju u veoma zapaljivim tečnostima. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nemojte se spuštati blizu tla. Prilikom kontakta sa vodom mogu proizvesti korozivne rastvore. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Otpad od gašenja požara može izazvati požar ili eksploziju.

ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. kreč ili pesak. ili se udaljite i pustite da vatra gori.ERG 2008 POŽAR Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive i toksične gasove) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 139 NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. srednje ekspanzije da biste redukovali isparenja. koristite AFFF penu otpornu na alkohol. Utoplite žrtvu i neka miruje. natrijum karbonat ili kreč za požare u kojima gore hlorosilani (veće ili manje) jer oni mogu ispustiti veće količine vodonika koji može eksplodirati. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. U slučaju kontakta sa supstancom. ne koristite vodu ukoliko vam nije rečeno da to uradite. ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • IZLIVANJE ILI CURENJE Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. POGLEDAJTE DETALJE DOLE) Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. NEMOJTE KORISTITI suva hemijska sredstva. natrijum karbonat ili kreč. pokrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. a nema požara. vatru) u neposrednoj okolini. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera. • ZA HLOROSILANE NEMOJTE KORISTITI VODU. koristite AFFF penu otpornu na alkohol. Pozovite broj hitne pomoći. strana 211 . Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Prosipanje praha • Prekrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje i vlaženje praha. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Veliki požar • SUV pesak. odmah obrišite kožu. natrijum karbonat. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. (PENA SE MOŽE KORISTITI ZA HLOROSILANE. • ZA HLOROSILANE. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. suvo hemijsko sredstvo. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. varničenje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. srednje ekspanzije.

oči) sa isparenjima ili supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju.UPUTSTVO 140 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ovo supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. strana 212 . Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. odeća itd. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. ili se niko ne javlja na telefon. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Udisanje. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Požar • Ako rezervoar. Kod nekih pri razlaganju usled toplote ili vatre dolazi do eksplozije. ulje.). gutanje ili kontakt (koža. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. opekotine ili smrt. Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nemojte se spuštati blizu tla. papir. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Ako nemate transportna dokumenta.

• Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. U slučaju kontakta sa supstancom. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. isperite oblast vodom.ERG 2008 Oksidirajuće supstance ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 140 POŽAR Mali požar • Koristite vodu. • Pozovite broj hitne pomoći. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materijal u čist. papir. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo. • Nakon uklanjanja materijala. Mala količina prosute tečnosti • Koristite nezapaljiva materija kao što je vermikulit ili pesak da upijete supstancu i smestite je u kontejner za kasnije odnošenje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. ulje itd. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. suv kontejner i pokrijte ga. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. odnesite kontejnere dalje od mesta prosipanja. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Utoplite žrtvu i neka miruje.) dalje od izlivene supstance. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. strana 213 . ako je ovo nemoguće. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.

Požar • Ako rezervoar. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. strana 214 .). Kontakt sa supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. Nemojte se spuštati blizu tla. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). papir. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. korozivnih i/ili toksičnih gasova. ili se niko ne javlja na telefon. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).TOKSIČNE* POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ovo supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Toksični su ako se progutaju. Neke mogu goreti veoma brzo. odeća itd. Ako nemate transportna dokumenta.UPUTSTVO 141 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance . ulje. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Udisanje prašine je toksično. Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih.

• Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. strana 215 . Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. U slučaju kontakta sa supstancom. Utoplite žrtvu i neka miruje. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine.ERG 2008 Oksidirajuće supstance . suv kontejner i pokrijte je. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ulje itd. • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. odnesite kontejnere dalje od mesta prosipanja. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti.TOKSIČNE UPUTSTVO 141 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Koristite vodu. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ako je ovo nemoguće. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist. papir. udaljite se od požara i pustite da vatra gori.) dalje od izlivene supstance. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Pozovite broj hitne pomoći. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo.

papir. Ako nemate transportna dokumenta. u pravcu duvanja vetra. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. rezervoari. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. odeća itd. ulje. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). cisterne itd. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni.UPUTSTVO 142 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance . TOKSIČNI. ili se niko ne javlja na telefon. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Toksični/zapaljivi dim se može akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač.). Nemojte se spuštati blizu tla. udisanje. koliko je potrebno. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.). Požar • Ako rezervoar. gutanje ili kontakt (koža. oči) sa isparenjima ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. strana 216 .TOKSIČNE (tečne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ove supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. cisterna ili vagon cisterna gore. opekotine ili smrt. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom.

Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.TOKSIČNE (tečne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 142 POŽAR Mali požar • Koristite vodu.ERG 2008 Oksidirajuće supstance . Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Mala količina prosute suve supstance • Koristite nezapaljivu materiju kao što je vermikulit ili pesak da upijete supstancu i smestite je u kontejner za kasnije odnošenje.) dalje od izlivene supstance. • • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. • Pozovite broj hitne pomoći. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanose oblaka isparenja. Utoplite žrtvu i neka miruje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. ulje itd. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. strana 217 . ako je ovo nemoguće. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. a nema požara. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. U slučaju kontakta sa supstancom. papir.

toplote ili kontaminacije. Ove supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Ako nemate transportna dokumenta.). TOKSIČNI. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.UPUTSTVO 143 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance (nestabilne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati usled trenja. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Nemojte se spuštati blizu tla. odeća itd. Požar • Ako rezervoar. ulje. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. gutanje ili kontakt (koža. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. opekotine ili smrt. oči) sa isparenjima. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). cisterna ili vagon cisterna gore. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. u pravcu duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. rezervoari. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. ili se niko ne javlja na telefon. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Toksični/zapaljivi dim ili prašina se može akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. koliko je potrebno. papir. cisterne itd. udisanje.). strana 218 . Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo.

Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Utoplite žrtvu i neka miruje. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • Uklonite sve zapaljive materije (drvo. UKOLIKO TO NE RADITE POD NADZOROM STRUČNJAKA. ulje itd. Malo izlivanje • Isperite oblast velikim količinama vode. U slučaju kontakta sa supstancom. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanose oblaka isparenja. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.) dalje od izlivene supstance. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Pozovite broj hitne pomoći. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. može doći do burne reakcije. ako je ovo nemoguće. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar.ERG 2008 Oksidirajuće supstance (nestabilne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 143 POŽAR Mali požar • Koristite vodu. podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Veliko izlivanje • NEMOJTE ČISTITI NI SKLANJATI IZLIVENU MATERIJU. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. strana 219 . papir. kanalizaciju. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.

papir. Neki prilikom kontakta sa metalima proizvode zapaljivi gas vodonik. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Zapaljivi/toksični gasovi se mogu akumulirati u rezervoarima i cisternama. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Udisanje ili kontakt sa isparenjima. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. u pravcu duvanja vetra. cisterna ili vagon cisterna gore. TOKSIČNE. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Pri kontaktu sa vodom proizvode toksične i/ili korozivne gasove. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Reaguju snažno i/ili eksplozivno sa vodom. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. strana 220 . ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. ili se niko ne javlja na telefon. ulje. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Nemojte se spuštati blizu tla.UPUTSTVO 144 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance (reaguju sa vodom) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Kontejneri mogu eksplodirati ako se zagreju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Ako nemate transportna dokumenta. koliko je potrebno. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Požar • Ako rezervoar. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni.). odeću itd.

natrijum karbonat ili kreč. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA.ERG 2008 Oksidirajuće supstance (reaguju sa vodom) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 144 POŽAR • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU. Veliki požar • SUV pesak. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte pomerati tovar ni vozilo ako je tovar bio izložen toploti. Utoplite žrtvu i neka miruje. Efekti kontakta ili udisanja supstance mogu biti odloženi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. natrijum karbonat ili kreč. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. varničenje. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. suvo hemijsko sredstvo. strana 221 . U slučaju kontakta sa supstancom. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Pozovite broj hitne pomoći. ili se udaljite i pustite da vatra gori. Neka žrtva bude pod nadzorom. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. vatru) u neposrednoj okolini. pokrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. Veliko izlivanje • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

koža) sa isparenjima mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. varničenje ili plamen. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).). Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. cisterna ili vagon cisterna gore. Neke mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. Mogu ih zapaliti toplota. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Nemojte se spuštati blizu tla. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ili se niko ne javlja na telefon. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. strana 222 . odeća itd. Ako nemate transportna dokumenta. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Požar • Ako rezervoar. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Udisanje ili kontakt (oči. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. papir.UPUTSTVO 145 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa). ulje.

• Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. strana 223 . Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. vatru) u neposrednoj okolini. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti.) dalje od izlivene supstance. Sklonite sve zapaljive materije (drvo. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Pozovite broj hitne pomoći. podrume ili zatvorene prostore. kanalizaciju. Veliko izlivanje • Pokvasite materijal vodom i napravite kanale za odvođenje. papir. Održavajte supstancu vlažnom pomoću vodenog spreja. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. ulje itd. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Neka žrtva bude pod nadzorom. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Uklonite supstancu sa kože odmah. koristite suvo hemijsko sredstvo. ako vode nema. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. ako je ovo nemoguće. • Koristite vodeni sprej ili maglu. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. varničenje.ERG 2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 145 POŽAR Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. U slučaju kontakta sa supstancom. nemojte koristiti ravan mlaz. CO2 ili običnu penu. Utoplite žrtvu i neka miruje. udaljite se od požara i pustite da vatra gori.

Mogu ih zapaliti toplota. kontaminaciju i trenje) ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote.). Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Nemojte se spuštati blizu tla. papir. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Udisanje ili kontakt (oči. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. trenja ili kontaminacije. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. strana 224 . koža) sa supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. potresa. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. odeća itd. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. varničenje ili plamen. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). nafta. Požar • Ako rezervoar. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa).UPUTSTVO 146 POŽAR ILI EKSPLOZIJA POTENCIJALNE OPASNOSTI Organski peroksidi (osetljivi na toplotu. ili se niko ne javlja na telefon. Ako nemate transportna dokumenta.

• Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. kanalizaciju. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. vatru) u neposrednoj okolini. Veliko izlivanje • Pokvasite materiju vodom i napravite kanale za odvođenje. Uklonite supstancu sa kože odmah. Održavajte supstancu vlažnom pomoću vodenog spreja. Sklonite sve zapaljive materije (drvo. ako vode nema. strana 225 .ERG2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. CO2 ili običnu penu. Pozovite broj hitne pomoći. koristite suvo hemijsko sredstvo. ako je ovo nemoguće. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. varničenje. ulje itd. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. nemojte koristiti ravan mlaz. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. podrume ili zatvorene prostore. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Koristite vodeni sprej ili maglu. papir. Utoplite žrtvu i neka miruje. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. kontaminaciju i trenje) UPUTSTVO 146 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej ili maglu. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.) dalje od izlivene supstance. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. U slučaju kontakta sa supstancom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere.

Mogu goreti brzo. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. IZOLUJTE oblast od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. ZDRAVLJE • • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Nemojte se spuštati blizu tla. Požar • Ako rezervoar.UPUTSTVO 147 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Litijum jonske baterije POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • Litijum jonske baterije sadrže zapaljivi tečni elektrolit koji može isteći. Kontakt sa elekrolitom iz baterije može biti iritirajući za kožu. Ako nemate transportna dokumenta. Mogu zapaliti druge baterije u neposrednoj blizini. takođe se preporučuje udaljenost za evakuaciju. Vatra može dovesti do stvaranja iritirajućih. uključujući i pripadnike hitnih službi. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. jakim plamenom. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Dim može izazvati nesvesticu ili gušenje. cisterna ili vagon cisterna gore. strana 226 . ili se niko ne javlja na telefon. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). zapaliti se i varničiti ako se nađe pod dejstvom visoke temperature (> 150 °C (302 °F)). (pogledajte Uputstvo 125). oči i sluzokožu. Kada se baterije zapale može doći do stvaranja toksičnog gasa fluorovodonika. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. kada se ošteti ili zloupotrebljava (npr: mehaničko oštećenje ili električno preopterećenje). Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima.

• Udaljite kontejnere iz oblasti požara ako to nije opasno. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom. Nemojte dodirivati niti hodati kroz izlivenu materiju. Apsorbujte zemljom. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. vatru) u neposrednoj okolini. PRVA POMOĆ strana 227 . Odnesite žrtvu na svež vazduh. vodeni sprej ili obična pena. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.ERG 2008 Litijum jonske baterije ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 147 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. varničenje. U slučaju kontakta sa supstancom. Baterije koje cure i kontaminiranu materiju za apsorpciju treba staviti u metalne kontejnere. CO2. Veliki požar • Vodeni sprej. magla ili obična pena. Pozovite broj hitne pomoći. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.

). odmah evakuišite oblast. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Ovi materijali su naročito osetljivi na rast temperature. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Iznad određene kontrolne temperature oni se razlažu burno i pale se. Neke mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. ulje. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. NEMOJTE dozvoliti da se supstanca zagreje. Mogu se spontano zapaliti ako se izlože dejstvu vazduha. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. papir. strana 228 . ili se niko ne javlja na telefon. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Gutanje ili kontakt (oči.UPUTSTVO 148 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju/kontrolisane temperature) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Požar • Ako rezervoar. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. kontaminacije ili prestanka kontrole temperature. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa). varničenje ili plamen. Ako ništa od toga ne možete da pribavite. odeća itd. suvi led ili led za hlađenje. Nemojte se spuštati blizu tla. koža) sa isparenjima mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Mogu ih zapaliti toplota. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. cisterna ili vagon cisterna gore. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Odmah obezbedite tečni azot.

CO2 ili običnu penu. nemojte koristiti ravan mlaz. ako je ovo nemoguće. Sklonite sve zapaljive materije (drvo. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. ulje itd. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. podrume ili zatvorene prostore. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. ako vode nema. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. U slučaju kontakta sa supstancom. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva.ERG 2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju / kontrolisane temperature) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 148 POŽAR • Temperatura supstance se neprekidno mora održavati na ili ispod kontrolne temperature. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Utoplite žrtvu i neka miruje. papir. • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. varničenje. Pozovite broj hitne pomoći. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. strana 229 . vatru) u neposrednoj okolini. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Uklonite supstancu sa kože odmah. • Koristite vodeni sprej ili maglu. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Veliko izlivanje • Napravite kanale za kasnije odvođenje daleko od mesta izlivanja. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.) dalje od izlivene supstance. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. koristite suvo hemijsko sredstvo. Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej ili maglu. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. kanalizaciju. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne.

ili se niko ne javlja na telefon. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Ako nemate transportna dokumenta. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. hemijska reakcija. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. cisterna ili vagon cisterna gore. Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja. Oni mogu sami ubrzavati svoju razgradnju i proizvoditi velike količine gasova. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Isparenja ili prašina mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).UPUTSTVO 149 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (samoreaktivne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Samorazgradnju ili samozapaljivanje mogu izazvati toplota. strana 230 . Nemojte se spuštati blizu tla. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Mogu ih zapaliti toplota. varnice ili plamen. trenje ili udarac. Mogu snažno goreti. Požar • Ako rezervoar. supstancom ili produktima razgradnje mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 250 metara (800 stopa). Inhalacija ili kontakt sa isparenjima. Kod nekih se pri razgradnji usled toplote ili požara može desiti eksplozija. Mogu proizvesti nastanak iritirajućih. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

• Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. podrume ili zatvorene prostore. U slučaju kontakta sa supstancom. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. Pozovite broj hitne pomoći. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Požar na cisternama ili prikolicama • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. Utoplite žrtvu i neka miruje. • Gasite požar sa najveće moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.ERG 2008 Supstance (samoreaktivne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 149 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. varničenje. strana 231 . vatru) u neposrednoj okolini. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. CO2. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. vodeni sprej ili obična pena. kanalizaciju. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.

strana 232 . ili se niko ne javlja na telefon. suvi led ili led za hlađenje. Iznad određene kontrolne temperature oni se burno razlažu i pale se. Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja.UPUTSTVO 150 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (samoreaktivne/kontrolisane temperature) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Samorazgradnja ili samozapaljivanje mogu izazvati toplota. varnice ili plamen. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako ništa od toga ne možete da pribavite. supstancom ili produktima razgradnje mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Požar • Ako rezervoar. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. toksičnih i/ili korozivnih gasova. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. NEMOJTE dozvoliti da se supstanca zagreje. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. odmah evakuišite oblast. Nemojte se spuštati blizu tla. trenje ili udarac. Mogu proizvesti nastanak iritirajućih. cisterna ili vagon cisterna gore. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Odmah obezbedite tečni azot. Kod nekih se pri razgradnji usled toplote ili požara može desiti eksplozija. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. hemijska reakcija. Samoubrzavanje razgradnje se može desiti ako se specifična kontrolna temperatura ne održava. Isparenja ili prašina mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. Ove materijesu naročito osetljive na rast temperature. Inhalacija ili kontakt sa isparenjima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Ako nemate transportna dokumenta. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 250 metara (800 stopa). Mogu snažno goreti. Mogu ih zapaliti toplota. Oni mogu sami ubrzavati svoju razgradnju i proizvoditi velike količine gasova.

ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Gasite požar sa najveće moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. vodeni sprej ili obična pena. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. varničenje. vatru) u neposrednoj okolini. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. U slučaju kontakta sa supstancom. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. Požar na cisternama ili prikolicama • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. kanalizaciju. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. podrume ili zatvorene prostore. strana 233 . Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.ERG2008 (samoreaktivne / kontrolisane temperature) Supstance UPUTSTVO 150 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Temperatura supstance se neprekidno mora održavati na ili ispod kontrolne temperature. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. CO2. Pozovite broj hitne pomoći. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. Utoplite žrtvu i neka miruje. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere.

Ako nemate transportna dokumenta. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. mogu biti fatalne ako se udahnu. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Pošto su nezapaljive. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. strana 234 . Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. ove supstance ne gore ali se usled zagrevanja mogu razlagati i pri tome proizvesti korozivne i/ili toksične dimove.UPUTSTVO 151 ZDRAVLJE Supstance . korozivnih i/ili toksičnih gasova. cisterna ili vagon cisterna gore. koliko je potrebno. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. progutaju ili apsorbuju preko kože. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. ili se niko ne javlja na telefon. Nemojte se spuštati blizu tla. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. u pravcu duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra.TOKSIČNE (nezapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • Izuzetno toksične. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Požar • Ako rezervoar. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.

gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Utoplite žrtvu i neka miruje. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. Veliki požar • Vodeni sprej. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. Efekti izloženosti (inhalacija. podrume ili zatvorene prostore. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. PRVA POMOĆ strana 235 . Sprečite da voda dospe u vodene tokove. Pozovite broj hitne pomoći. magla ili obična pena. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. nemojte je rasipati. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. • Koristite vodeni sprej ili maglu. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. U slučaju kontakta sa supstancom. Prekrijte je plastičnom folijom da biste sprečili njeno širenje. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. nemojte koristiti ravan mlaz.ERG 2008 Supstance – TOKSIČNE (nezapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 151 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. ako je ovo nemoguće. kanalizaciju. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. CO2 ili vodeni sprej. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Ako nemate transportna dokumenta. koliko je potrebno. strana 236 . udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). u pravcu duvanja vetra. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. mogu biti fatalne ako se udahnu. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. progutaju ili apsorbuju preko kože. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Supstanca može biti transportovana otopljena. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Nemojte se spuštati blizu tla. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju.TOKSIČNE (zapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Izuzetno toksične. Požar • Ako rezervoar. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove.UPUTSTVO 152 ZDRAVLJE Supstance . cisterna ili vagon cisterna gore. ili se niko ne javlja na telefon.

nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. kanalizaciju. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. varničenje. magla ili obična pena. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. PRVA POMOĆ strana 237 . Dajte kiseonik ako je otežano disanje. podrume ili zatvorene prostore. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. nemojte koristiti ravan mlaz. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. ako je ovo nemoguće. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Koristite vodeni sprej ili maglu. CO2 ili vodeni sprej. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Veliki požar • Vodeni sprej.ERG 2008 Supstance . Sprečite da voda dospe u vodene tokove.TOKSIČNE (zapaljive) UPUTSTVO 152 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. plamen) u neposrednoj okolini. U slučaju kontakta sa supstancom. nemojte je rasipati. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Pozovite broj hitne pomoći. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. Prekrijte je plastičnom folijom da biste sprečili njeno širenje. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Efekti izloženosti (inhalacija. Utoplite žrtvu i neka miruje. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi.

Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. cisterna ili vagon cisterna gore. Supstanca može biti transportovana otopljena. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Supstance označene slovom „P" se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. ili se niko ne javlja na telefon. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. koliko je potrebno. strana 238 . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Ako nemate transportna dokumenta. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Provetrite zatvorene prostore. u pravcu duvanja vetra. isparenja mogu stvarati eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.UPUTSTVO 153 ZDRAVLJE Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. Nemojte se spuštati blizu tla. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. progutaju ili apsorbuju preko kože mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Požar • Ako rezervoar. Kada se zagreju. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ako se udahnu. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra.

peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. nemojte je rasipati.TOKSIČNE i/ili korozivne (zapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 153 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. CO2. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Sprečite da voda dospe u vodene tokove. kanalizaciju. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. plamen) u neposrednoj okolini. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. U slučaju kontakta sa supstancom. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. PRVA POMOĆ strana 239 . podrume ili zatvorene prostore. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Efekti izloženosti (inhalacija. varničenje. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. Odnesite žrtvu na svež vazduh. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. CO2 ili vodeni sprej. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom.ERG 2008 Supstance . Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. Utoplite žrtvu i neka miruje. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Pozovite broj hitne pomoći. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi.

koliko je potrebno. Požar • Ako rezervoar. ako se udahnu. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. naftu. Nemojte se spuštati blizu tla. u pravcu duvanja vetra. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Ako nemate transportna dokumenta. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. supstance ne mogu goreti ali se usled zagrevanja mogu razlagati i proizvesti korozivni i/ili toksični dim. strana 240 . cisterna ili vagon cisterna gore. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.UPUTSTVO 154 ZDRAVLJE Supstance – toksične i/ili korozivne (nezapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. papir. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. progutaju ili apsorbuju preko kože mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Provetrite zatvorene prostore. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ili se niko ne javlja na telefon.). Pošto su nezapaljive. Neke supstance su oksidirajuće i mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). odeću itd. korozivnih i/ili toksičnih gasova. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST.

TOKSIČNE i/ili korozivne (nezapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 154 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • U slučaju kontakta sa supstancom. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Sprečite da voda dospe u vodene tokove. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. varničenje.ERG 2008 Supstance . CO2. strana 241 . nemojte je rasipati. • Pozovite broj hitne pomoći. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. CO2 ili vodeni sprej. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. kanalizaciju. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. plamen) u neposrednoj okolini.

gutanje ili kontakt (koža. Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. Većina isparenja je teža od vazduha. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. udisanje. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). oči) sa isparenjima. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Isparenja stvaraju eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. varničenje ili plamen. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ili se niko ne javlja na telefon. Bromoacetati i hloroacetati su veoma iritirajući.UPUTSTVO 155 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VEOMA ZAPALJIVA MATERIJA: Lako ga mogu zapaliti toplota. koliko je potrebno. u pravcu duvanja vetra. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Supstance označene slovom „P" se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. rezervoari). korozivnih i/ili toksičnih gasova. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Isparenja se mogu širiti do izvora paljenja i zapaljena se vratiti. Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive. Nemojte se spuštati blizu tla. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. TOKSIČNE. strana 242 . Provetrite zatvorene prostore. toksične ili korozivne gasove i otpad. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. cisterna ili vagon cisterna gore. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. podrumi. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. opekotine ili smrt.

Mali požar • CO2. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. nemojte koristiti ravan mlaz. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. OPREZ: Za acetil hlorid (UN1717). NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOĐE u kontakt sa izlivenom supstancom ili unutar kontejnera. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. vatru) u neposrednoj okolini. U slučaju kontakta sa supstancom. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. varničenje. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. magla ili pena otporna na alkohol.TOKSIČNE i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 155 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. kanalizaciju.ERG 2008 POŽAR Supstance . • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. pena otporna na alkohol. Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. NEMOJTE KORISTITI VODU. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Veliki požar • Vodeni sprej. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Koristite vodeni sprej ili maglu. suvo hemijsko sredstvo. Efekti izloženosti (inhalacija. ZA HLOROSILANE. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. strana 243 . Utoplite žrtvu i neka miruje. koristite samo CO2 ili suvo hemijsko sredstvo. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • ZA HLOROSILANE. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. podrume ili zatvorene prostore. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. suv pesak. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži.

Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine na koži i očima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Požar • Ako rezervoar. Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Kada se zagreju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. oči) sa isparenjima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Nemojte se spuštati blizu tla. Provetrite zatvorene prostore. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. udisanje. podrumi. TOKSIČNE. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. gutanje ili kontakt (koža. Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. rezervoari). koliko je potrebno. u pravcu duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Ako nemate transportna dokumenta. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Isparenja se mogu širiti do izvora paljenja i zapaljena se vratiti. Većina isparenja je teža od vazduha. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda.UPUTSTVO 156 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. toksične ili korozivne gasove i otpad. Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive. cisterna ili vagon cisterna gore. strana 244 . Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). korozivnih i/ili toksičnih gasova. ili se niko ne javlja na telefon. isparenja mogu stvarati eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. opekotine ili smrt. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije.

Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. U slučaju kontakta sa supstancom. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. kanalizaciju. ZA HLOROSILANE. • Koristite vodeni sprej ili maglu. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.ERG 2008 POŽAR Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 156 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Efekti izloženosti (inhalacija. Utoplite žrtvu i neka miruje. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. magla ili pena otporna na alkohol. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije za redukovanje isparenja. podrume ili zatvorene prostore. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOĐE u kontakt sa izlivenom supstancom ili unutar kontejnera. • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Veliki požar • Vodeni sprej. pena otporna na alkohol. strana 245 . suvo hemijsko sredstvo. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. varničenje. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. suv pesak. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. Pozovite broj hitne pomoći. • ZA HLOROSILANE. vatru) u neposrednoj okolini. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. NEMOJTE KORISTITI VODU. nemojte koristiti ravan mlaz. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. Mali požar • CO2.

Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. rezervoari.). Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. gutanje ili kontakt (koža. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. oči) sa isparenjima. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Provetrite zatvorene prostore. udisanje. opekotine ili smrt. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Ako nemate transportna dokumenta. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. u pravcu duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. ili se niko ne javlja na telefon. Isparenja se mogu akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. koliko je potrebno.UPUTSTVO 157 ZDRAVLJE Supstance . Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. cisterne itd. Pošto su nezapaljive. korozivnih i/ili toksičnih gasova.toksične i/ili korozivne (nezapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. strana 246 . Nemojte se spuštati blizu tla. supstance ne mogu goreti ali se usled zagrevanja mogu razlagati i proizvesti korozivni i/ili toksični dim. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. toksične ili korozivne gasove i otpad. Požar • Ako rezervoar.

suvo hemijsko sredstvo. podrume ili zatvorene prostore. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Efekti izloženosti (inhalacija. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. strana 247 . • Koristite vodeni sprej ili maglu. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. U slučaju kontakta sa supstancom. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. varničenje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Veliki požar • Vodeni sprej. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Mali požar • CO2 (osim za cijanide). nemojte koristiti ravan mlaz. Utoplite žrtvu i neka miruje. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. kanalizaciju. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. suv pesak. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar.toksične i/ili korozivne (nezapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 157 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. magla ili pena otporna na alkohol.ERG 2008 POŽAR Supstance . Pozovite broj hitne pomoći. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. pena otporna na alkohol. nemojte je rasipati. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. vatru) u neposrednoj okolini. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA UĐE U KONTEJNERE. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere.

Neki se mogu transportovati u zapaljivim tečnostima. Identifikujte sustancu.UPUTSTVO 158 ZDRAVLJE Zarazne supstance POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • Inhalacija ili kontakt sa supstancom može izazvati zarazu. ali nijedan se neće lako zapaliti. Nemojte dodirivati ovu tečnost jer može biti kontaminirana supstancom iz paketa. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Neki od ovih materijala mogu goreti. ili se niko ne javlja na telefon. Napomena: Kod oštećenih pakovanja koja sadrže čvrst CO2 kao rashladno sredstvo može se pojaviti voda ili led zbog kondenzacije vazduha. bolest ili smrt. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ZAŠTITNA ODEĆA strana 248 . Ako nemate transportna dokumenta. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).

• Za dalju pomoć. kontaktirajte lokalni ustanovu za kontrolu opasnih supstanci. • Nemojte rasipati izlivenu materiju koristeći vodeni mlaz visokog pritiska. natrijum karbonat. Apsorbujte zemljom. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • Nemojte dodirivati ni hodati kroz prosutu materiju.ERG 2008 POŽAR Zarazne supstance UPUTSTVO 158 ODGOVOR NA UDES Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. strana 249 . • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. PRVA POMOĆ Odnesite žrtvu na bezbedno izolovano mesto. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Efekti izloženosti (inhalacija. peskom ili nekom drugom nezapaljivom materijom. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. • Pozovite broj hitne pomoći. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Prekrijte oštećeno pakovanje ili prosutu materiju vlažnim peškirom ili krpom i stalno vlažite tečnim izbeljivačem ili drugim dezinfekcionim sredstvom. OPREZ: Žrtva može biti izvor kontaminacije. NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI SUPSTANCU AKO TO NE RADITE POD NADZOROM STRUČNJAKA. Veliki požar • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. • U slučaju kontakta sa supstancom. kreč ili pesak. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno.

Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Ako nemate transportna dokumenta. strana 250 . Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Provetrite zatvorene prostore pre ulaska. ali nijedan se neće lako zapaliti. otežano disanje i mučninu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. cisterna ili vagon cisterna gore. Požar • Ako rezervoar. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Efekti kratkog izlaganja ovim supstancama traju samo nekoliko minuta. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Izlaganje ovim supstancama u zatvorenom prostoru može biti veoma štetno. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Mogu izazvati peckanje očiju i suze. u pravcu duvanja vetra. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Nemojte se spuštati blizu tla. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Neke od ovih materija mogu goreti. koliko je potrebno.UPUTSTVO 159 ZDRAVLJE Supstance (iritirajuće) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • Udisanje isparenja ili prašine izaziva iritaciju. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu dovesti do zagađenja. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Mogu izazvati kašalj. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

nemojte je rasipati. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. U slučaju kontakta sa supstancom. Veliko izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. ako je ovo nemoguće. a nema požara. CO2. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Pozovite broj hitne pomoći. Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. Utoplite žrtvu i neka miruje. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. IZLIVANJE ILI CURENJE Nemojte dodirivati ni hodati kroz prosutu materiju. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. Veliki požar • Vodeni sprej. magla ili obična pena. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.ERG 2008 Supstance (iritirajuće) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 159 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. kanalizaciju. vodeni sprej ili obična pena. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Neželjeni efekti bi trebalo da nestanu nkon boravka na svežem vazduhu od oko 10 minuta. Malo izlivanje • Pokupite peskom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom i smestite u kontejnere radi kasnijeg odnošenja. strana 251 . udaljite se od požara i pustite da vatra gori. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar.

Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Ako nemate transportna dokumenta. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. Većina isparenja je teža od vazduha. Požar • Ako rezervoar. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili zapale. Smeše vazduha i isparenja mogu eksplodirati kada se zapale. Provetrite zatvorene prostore pre ulaska. Neke od ovih materija mogu goreti. strana 252 . Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje.UPUTSTVO 160 ZDRAVLJE Halogenizovani rastvarači POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Toksični ako se progutaju. ali nijedna se neće lako zapaliti. rezervoari). POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. podrumi. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu dovesti do zagađenja. Kontakt može izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ili se niko ne javlja na telefon. Nemojte se spuštati blizu tla. Izlaganje ovim supstancama u zatvorenom prostoru može biti veoma štetno. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).

nemojte je rasipati. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. podrume ili zatvorene prostore. vatru) u neposrednoj okolini.ERG 2008 Halogenizovani rastvarači ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 160 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Operite kožu vodom i sapunom. Utoplite žrtvu i neka miruje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. varničenje. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. Pozovite broj hitne pomoći. U slučaju kontakta sa supstancom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. kanalizaciju. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Malo izlivanje • Pokupite peskom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. strana 253 . Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. CO2 ili vodeni sprej. CO2. Veliko izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja.

ali nisu lako zapaljivi. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala. Pakovanja nemaju oznake RADIOAKTIVNO I. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa).UPUTSTVO 161 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (NIZAK nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Mnogi imaju spoljno pakovanje od kartona. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. Neki od ovih materijala mogu goreti. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. strana 254 . Prioritet se daje spašavanju ljudi. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu. II ili III. Neke mogu biti bez oznake ili imati reč „Radioaktivno” na pakovanju. sadržaj (fizički velik ili mali) može imati različite fizičke oblike. gašenju požara i sličnom. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. podrumi. Požar • Kada velika količina ovog materijala gori u velikom požaru. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. rezervoari). pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. pružanju prve pomoći. Neki radioaktivni materijali ne mogu biti detektovani pomoću uobičajenih instrumenata. ili se niko ne javlja na telefon. ali je očekivana opasnost i dalje mala. a ne merenju nivoa radijacije. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Ako nemate transportna dokumenta. Oštećena pakovanja mogu zračiti merljive količine radijacije. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Veoma nizak nivo radijacije u materijalu i nizak nivo radijacije izvan pakovanja predstavljaju malu opasnost za ljude.

Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. CO2. U slučaju kontakta sa supstancom. magla (velike količine. opremu ili objekte. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Prekrijte izlivenu tečnost peskom. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. pomerite samo neoštećena iz zone požara. da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Veliki požar • Vodeni sprej. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja.ERG 2008 Radioaktivne materije (NIZAK nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 161 POŽAR • Prisustvo radioaktivnih materija neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. PRVA POMOĆ strana 255 . Pozovite broj hitne pomoći. vodeni sprej ili obična pena. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Prekrijte prosut prah plastičnom folijom da biste smanjili širenje. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom.

gašenju požara i sličnom. Neke materije mogu iscureti iz pakovanja tokom nezgoda umerene opasnosti ali opasnost za ljude nije velika. Nitrati i oksidirajuće supstance mogu zapaliti druge zapaljive materije (pogledajte Uputstvo 141). nivo radijacije će se kretati od niskog do umerenog. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Druga vrsta opasnosti je obično veća nego opasnost od radijacije. Ako se materija nađe van pakovanja ili kontejnera. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. ili se niko ne javlja na telefon. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. strana 256 . Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Neke isporuke materija za ekskluzivnu upotrebu neće imati oznaku „RADIOAKTIVNO”. Ispušten radioaktivni materijal ili kontaminirani objekti obično će biti vidljivi ako pakovanje nije. Neka pakovanja mogu imati oznaku „RADIOAKTIVNO” oznaku opasnosti druge kategorije. Listice. Opasnost od niske radijacije kada je materija u kontejneru. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. Neoštećena pakovanja su bezbedna. oznake i transportna dokumenta pružaju identifikaciju materije. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. kao i Uputstva za drugu vrstu opasnosti. Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima.UPUTSTVO 162 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (NIZAK do umeren nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Otpad od gašenja požara ili požara na tovaru može dovesti do zagađenja niskog nivoa. Požar • Kada velika količina ovog materijala gori u velikom požaru. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Ako nemate transportna dokumenta. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu. Metalni opiljci uranijuma i torijuma se mogu spontano zapaliti ako dođu u kontakt sa vazduhom (pogledajte Uputstvo 136). POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. a ne merenju nivoa radijacije. ali nisu lako zapaljive. podrumi. vrste materijala u kojem se nalazi i/ili površina na kojima se nalazi. Neke od ovih materija mogu goreti. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). zbog toga sledite preporuke iz ovog Uputstva. pružanju prve pomoći. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Nivo opasnosti će zavisiti od tipa i količine radioaktivnosti. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. rezervoari). Prioritet se daje spašavanju ljudi.

Napravite kanale za odvođenje većih količina izlivene tečnosti. opremu ili objekte. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. Prekrijte izlivenu tečnost peskom.ERG 2008 Radioaktivne materije (NIZAK do umeren nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 162 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Prekrijte prosut prah plastičnom folijom da biste smanjili širenje. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. Veliki požar • Vodeni sprej. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. vodeni sprej ili obična pena. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. CO2. pomerite samo neoštećena iz zone požara. PRVA POMOĆ strana 257 . U slučaju kontakta sa supstancom. da se mesto natopi) • Napravite kanale za kasnije odvođenje vode i otpada od gašenja požara. Pozovite broj hitne pomoći. magla (velike količine. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.5 mrem/h)). Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala.UPUTSTVO 163 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (Nizak do visok nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. predmeti. Žute oznake radioaktivno-II i III na pakovanjima označavaju više nivoe radijacije.005 mSv/h (0. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. (velika i mala. Ako nemate transportna dokumenta. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. koja se identifikuju pomoću oznake „Type A” (Tip A) na pakovanju ili pomoću transportnih dokumenata. izolovanog. neoštećenog pakovanja veoma nizak (manje od 0. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. i pakovanja Tipa C koja se retko pojavljuju. Pakovanja Tipa B su dizajnirana i isprobana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. ali većina nije lako zapaljiva. ovakve situacije se mogu očekivati samo kod najtežih nezgoda. Delimično curenje materije se može očekivati ako dođe do oštećenja pakovanja Tipa A u umereno opasnim nezgodama. rezervoari). Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Neoštećena pakovanja su bezbedna. Zbog dizajna. Transportni indeks (TI) na oznakama identifikuje maksimalni nivo radijacije u mrem/h na metar udaljenosti od pojedinačnog. strana 258 . Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. pružanju prve pomoći. a detalji o transportu na transportnim dokumentima. ne sadrže količine radijacije opasne po život. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Pakovanja Tipa B. Otpad od gašenja na tovaru može dovesti do zagađenja. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima.). itd. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. ili se niko ne javlja na telefon. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Neki od ovih materijala mogu goreti. a ne merenju nivoa radijacije. podrumi. Ona se mogu identifikovati pomoću oznaka na pakovanju ili preko transportnih dokumenata. izolovanog. Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”) mogu biti pakovanja Tipa A. boksovi. B ilI C. obično metali) sadrže najopasnije količine. evaluacije i testiranja pakovanja. neoštećenog pakovanja. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji. burad. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Pakovanja tipa A (kartonske kutije. Prioritet se daje spašavanju ljudi. ali ne i spoljnoj radijaciji. gašenju požara i sličnom. Bela oznaka radioaktivno-I znači da je nivo radijacije van pojedinačnog. Opasnosti po život ljudi može biti jedino ako sadržaj dospe van pakovanja ili ako zaštita pakovanja ne funkcioniše. Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.

Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. vodeni sprej ili obična pena. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. magla (velike količine. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Većina pakovanja za tečnosti imaju svoje unutrašnje kontejnere i/ili unutrašnje apsorbujuće materije. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. Prekrijte izlivenu tečnost peskom. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. PRVA POMOĆ strana 259 . CO2. Pozovite broj hitne pomoći. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. pomerite samo neoštećena iz zone požara.ERG2008 Radioaktivne materije (NIZAK do visok nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 163 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Veliki požar • Vodeni sprej. U slučaju kontakta sa supstancom. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. opremu ili objekte. da se mesto natopi) • Napravite kanale za kasnije odvođenje vode i otpada od gašenja požara.

Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ali ne i spoljnoj radijaciji. Transportni indeks (TI) na oznakama identifikuje maksimalni nivo radijacije u mrem/h na metar udaljenosti od pojedinačnog. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. ovakve situacije se mogu očekivati samo kod najtežih nezgoda. Kontaminacija i opasnost od unutrašnje radijacije se ne očekuju. ili se niko ne javlja na telefon. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. Radijacija iz sadržaja paketa. Zbog dizajna. strana 260 . Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji. Pakovanja tipa A (kartonske kutije. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Pakovanja Tipa B. Ona se mogu identifikovati pomoću oznaka na pakovanju ili preko transportnih dokumenata. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ako nemate transportna dokumenta. i pakovanja Tipa C koja se retko pojavljuju. burad. Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. a detalji o transportu na transportnim dokumentima. B ilI C.005 mSv/h (0. ne sadrže količine radijacije opasne po život. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”) mogu biti pakovanja Tipa A. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. gašenju požara i sličnom. a ne merenju nivoa radijacije. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati spoljno izlaganje radijaciji i mnogo veće unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj (kapsule) dospe napolje. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. Ispuštanje izvora radijacije se može očekivati ako dođe do oštećenja pakovanja Tipa A u umereno opasnim nezgodama. neoštećenog pakovanja. neoštećenog pakovanja veoma nizak (manje od 0. Odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Žute oznake radioaktivno-II i III na pakovanjima označavaju više nivoe radijacije. obično metali) sadrže najopasnije količine. articles). evaluacije i testiranja pakovanja. pružanju prve pomoći. Kapsule sa radioaktivnim materijom i pakovanja Tipa B su dizajnirana i testirana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). koja se identifikuju pomoću oznake „Type A” (Tip A) na pakovanju ili pomoću transportnih dokumenata. izolovanog. Opasnosti po život ljudi može biti jedino ako sadržaj dospe van pakovanja ili ako zaštita pakovanja ne funkcioniše. Pakovanja mogu potpuno izgoreti bez rizika da se izgubi sadržaj iz zapečaćene kapsule sa materijom. Bela oznaka radioaktivno-I znači da je nivo radijacije van pojedinačnog. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. boksovi. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Prioritet se daje spašavanju ljudi. izolovanog.5 mrem/h)). Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala. obično u izdržljivim metalnim kapsulama može se detektovati većinom mernih instrumenata. Neoštećena pakovanja su bezbedna.UPUTSTVO 164 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (specijalna forma / NIZAK do visok nivo eksterne radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Otpad od gašenja na tovaru ne bi trebalo da dovede do zagađenja. ali nisu nemogući. (velika i mala.

NE DIRAJTE. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Sadržaj je retko tečnost. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. magla (velike količine. Veliki požar • Vodeni sprej. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. pomerite samo neoštećena iz zone požara. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. CO2. Osobe koje su bile izložene izvoru radijacije u specijalnoj formi verovatno nisu kontaminirani. Obično je to metalna kaspula. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. opremu ili objekte.ERG 2008 Radioaktivne materije (specijalna forma / NIZAK do visok nivo eksterne radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 164 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Držite se podalje i sačekajte uputstva od nadležne službe zadužene za radijaciju. Pozovite broj hitne pomoći. vodeni sprej ili obična pena. PRVA POMOĆ strana 261 . Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Ako se kapsula sa radioaktivnom materijom nađe van pakovanja. koja je lako uočljiva ako se nađe van pakovanja. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo.

a ne merenju nivoa radijacije. sprečena je fisiona lančana reakcija i ne očekuje se da bude curenja materije u količinama opasnim po život osimi kod najtežih nezgoda. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. neoštećenog pakovanja. Ovi materijali su retko zapaljivi. Transportni indeks (TI) koji je naznačen na oznakama ili na transportnim dokumentima ne mora označavati nivo radijacije na udaljenosti od jednog metra od pojedinačnog. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materije. BF ilI CF. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Otpad od gašenja na tovaru ne bi trebalo da izazove zagađenje. fisiona priroda sadržaja paketa može biti označena bezbednosnim indeksom kritičnosti (CSI) na posebnoj oznaci FISSILE (fisioni) ili na transportnim dokumentima. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. umesto toga. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Pakovanja su dizajnirana tako da izdrže vatru bez oštećenja sadržaja. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. gašenju požara i sličnom. IF. Pakovanja Tipa AF. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”). pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. B(M)F i CF su dizajnirana i isprobana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. Neoštećena pakovanja su bezbedna. izolovanog. strana 262 . ne sadrže količine radijacije opasne po život. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Takođe. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. mogu biti pakovanja Tipa AF. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. Pakovanja Tipa B(U)F. Prioritet se daje spašavanju ljudi. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ili se niko ne javlja na telefon. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. Pakovanja tipa AF ili IF. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Ako nemate transportna dokumenta. evaluirana i testirana tako da kontrolišu ispuštanje i spreče fisionu lančanu reakciju u slučaju teških uslova transporta. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. koja se identifikuju pomoću oznaka na pakovanju. pružanju prve pomoći. evaluacije i testiranja pakovanja.UPUTSTVO 165 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (fisioni/nizak do visok nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. koje se retko pojavljuju. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji. ali ne i spoljnoj radijaciji. Spoljni nivoi radijacije su niski i pakovanja su dizajnirana. a detalji o transportu na transportnim dokumentima. Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima. B(U)F. on može označavati kontrole potrebne tokom transporta zbog fisione prirode materijala. Zbog dizajna. B(M)F i pakovanja Tipa CF (koja se identifikuju pomoću oznaka na pakovanju i transportnim dokumentima) sadrže potencijalno po život opasne količine.

Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. Sadržaj paketa je retko tečnost. Pozovite broj hitne pomoći. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. opremu ili objekte. magla (velike količine. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. pomerite samo neoštećena iz zone požara. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. PRVA POMOĆ strana 263 . Veliki požar • Vodeni sprej. vodeni sprej ili obična pena. to će verovatno biti kontaminacija niskog nivoa.ERG 2008 Radioaktivne materije (fisioni/nizak do visok nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 165 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Većina pakovanja tečnih sadržaja imaju unutrašnje kontejnere i/ili unutrašnju materiju za apsorpciju. Ako dođe do bilo kakve kontaminacije radioaktivnošću zbog ispuštanja tečnog sadržaja. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. U slučaju kontakta sa supstancom. CO2. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.

prazni cilindri (osim taloga) cilindri neće pucati u požaru. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. ili se niko ne javlja na telefon. beli talog.korozivni (uranijum heksafluorid/osetljivi na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). pružanju prve pomoći. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. može biti smrtonosan. Oni su dizajnirani i evaluirani tako da izdržavaju teške uslove uključujući i potpunu zahvaćenost plamenom natemperaturi od 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. Kontejneri u zaštitnim pakovanjima (horizontalnog cilindričnog oblika sa kratkim nogama za povezivanje) se identifikuju pomoću "AF". rastvorljiv u vodi. označeni sa UN2978 kao delom oznake (mogu još biti označeni sa H(U) ili H(M)) mogu pući od toplote ako se nađu usred požara. "B(U)F" or "H(U)" na transportnim dokumentima ili oznakama na spoljašnjem pakovanju. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. a ne merenju nivoa radijacije. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Materija može burno reagovati sa gorivima. strana 264 . Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. očiju i respiratornog trakta. Hemijska opasnost je mnogo veća nego opasnost od radijacije. Puni cilindri. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. Ako nemate transportna dokumenta. gašenju požara i sličnom. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi.UPUTSTVO 166 ZDRAVLJE Radioaktivne materije . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Materijal niskog nivoa radijacije. mala opasnost od radijacije za ljude. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ako se udahne. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Radioaktivnost ne menja zapaljivost niti druge osobine materijala. Supstanca reaguje sa vodom ili vodenom parom iz vazduha i formira toksičan i korozivan gas hidrogen fluorid i izuzetno iritirajući i korozivan. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Direktan kontakt izaziva opekotine kože. Prioritet se daje spašavanju ljudi. Supstanca ne gori. Otpad od gašenja požara na tovaru može izazvati zagađenje niskog nivoa. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja.

Koristite fini vodeni sprej da biste redukovali isparenja. U slučaju kontakta sa supstancom. Nagomilani talog može zatvoriti mala mesta isticanja. Pozovite broj hitne pomoći. PRVA POMOĆ strana 265 . Ako nema vatre ili dima. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ili izlivenu materiju. Veliki požar • Vodeni sprej. nemojte dozvoliti da voda dospe na mesto isticanja iz kontejnera. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. Udaljite kontejnere od oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Ako ovo nije moguće. opremu ili objekte. isticanje se može dokazati pomoću vidljivih i iritirajućih isparenja i taloga koji nastaje na mestu isticanja. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. magla ili obična pena. udaljite se i pustite da vatra gori.korozivni (uranijum heksafluorid/osetljiv na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 166 POŽAR • • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU NA SAMOJ MATERIJI.ERG 2008 Radioaktivne materije . Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo ili CO2. Efekti izloženosti (inhalacija. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Iskopajte kanale dalje od mesta isticanja za sakupljanje viška vode. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. • UVEK se udaljite od rezervoara koje je zahvatila vatra. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode dok se vatra u potpunosti ne ugasi. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi.

nafta. Isparenja su izuzetno iritirajuća. Nemojte se spuštati blizu tla. rezervoari). Može upaliti zapaljive materije (drvo. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.UPUTSTVO 167 ZDRAVLJE Fluor (rashlađena tečnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNA. Ovo je snažna oksidirajuća supstanca i reaguje snažno ili eksplozivno sa mnogim materijama uključujući goriva. cisterna ili vagon cisterna gore. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. Supstanca ne gori ali potpomaže gorenje. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Puknuti cilindri mogu poleteti. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti inicijalne izolacije i Požar • Ako rezervoar. papir. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. napolju ili u kanalizacionim odvodima. može biti smrtonosna ako se udahne. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ozbiljne povrede i/ili promrzline. Isparenja tečnih gasova su u početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. strana 266 . Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Postoji opasnost od eksplozije isparenja i trovanja unutra. Uvek nosite termozaštitnu odeću kada rukujete rashlađenim/kriogenim tečnostima. ili se niko ne javlja na telefon. odeća itd. Ako nemate transportna dokumenta. podrumi.). Kontakt sa gasom ili tečnim gasom izaziva opekotine. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija.

U slučaju kontakta sa supstancom. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. kreč ili pesak. Sklonite sve zapaljive materijale (drvo. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne.) što dalje od izlivene supstance. Veliki požar • Vodeni sprej. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Ukoliko nemate pšosebno zaštitno odelo odobreno za ova materija. Ako se odeća zbog smrzavanja prilepila za kožu. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. nemojte se izlagati riziku da dođete u kontakt sa ovom materijom. Koristite fin vodeni sprej usmeren na ivice izlivene supstance za kontrolisanje vatre. Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. kanalizaciju. magla (velike količine) • Nemojte dozvoliti da voda dospe u unutrašnjost kontejnera. Pozovite broj hitne pomoći. odmrznite je pre skidanja. Utoplite žrtvu i neka miruje. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore.ERG 2008 Fluor (rashlađena tečnost) UPUTSTVO 167 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. a ne tečnost. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Nemojte usmeravati vodu na izlivenu supstancu niti na mesto isticanja. itd. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. ako je ovo nemoguće. okrenite kontejnere iz kojih curi supstanca tako da iz njih izlazi gas. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Ako je moguće. nafta. natrijum karbonat. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. papir. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. Obavite ventilaciju oblasti. PRVA POMOĆ strana 267 . Neka žrtva bude pod nadzorom. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. može doći do zaleđivanja. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Nemojte usmeravati vodu direktno na mesto isticanja supstance. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.

ili se niko ne javlja na telefon. rezervoari). cisterna ili vagon cisterna gore. Izuzetno opasan Inhalacija je izuzetno opasna. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. Uvek nosite termozaštitnu odeću kada rukujete rashlađenim/kriogenim tečnostima. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom.UPUTSTVO 168 ZDRAVLJE Ugljen monoksid (rashlađena tečnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČAN. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ozbiljne povrede i/ili promrzline. Isparenja tečnih gasova su u početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. Postoji opasnost od eksplozije isparenja i trovanja unutra. Kontakt sa gasom ili tečnim gasom izaziva opekotine. može biti smrtonosna. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. IZUZETNO ZAPALJIV. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. napolju ili u kanalizacionim odvodima. Ako nemate transportna dokumenta. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Požar • Ako rezervoar. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. podrumi. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. varničenje ili plamen. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. Plamen može biti nevidljiv. Isparenja mogu stići do izvora paljenja i vratiti se zapaljena. strana 268 . Bez ikakvog mirisa je. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Mogu ga zapaliti toplota. Nemojte se spuštati blizu tla. Otpad od gašenja požara može izazvati požar ili eksploziju. čulo mirisa ga ne može detektovati. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.

Potpuno zatvoreno odelo koje štiti od isparenja treba nositi za izlivanja kod kojih nema požara. CO2 ili vodeni sprej. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Pozovite broj hitne pomoći. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. kanalizaciju. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. PRVA POMOĆ strana 269 . • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Neka žrtva bude pod nadzorom. • Nemojte usmeravati vodu direktno na mesto isticanja supstance.ERG 2008 Ugljen monoksid (rashlađena tečnost) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 168 POŽAR • NEMOJTE GASITI POŽAR UKOLIKO NE MOŽETE DA ZAUSTAVITE CURENJE GASA. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Utoplite žrtvu i neka miruje. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Ako je moguće. podrume ili zatvorene prostore. a ne tečnost. magla ili obična pena. odledite zamrznute delove mlakom vodom. U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. vatru) u neposrednoj okolini. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. varničenje. U slučaju kontakta sa supstancom. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. okrenite kontejnere iz kojih curi supstanca tako da iz njih izlazi gas. Nemojte usmeravati vodu na izlivenu supstancu niti na mesto isticanja. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Veliki požar • Vodeni sprej. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. može doći do zaleđivanja.

Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Burno reaguje sa vodom. mokar ili prljav pribor može izazvati eksploziju. ovo će pružiti ograničenu toplotnu zaštitu. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.UPUTSTVO 169 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Aluminijum (otopljen) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • Supstanca se transportuje otopljena na temperaturi iznad 705°C (1300°F). Ako nemate transportna dokumenta. Kontakt sa nitratima ili drugim oksidirajućim supstancama može izazvati eksploziju. pri kontaktu može doći do eksplozije ili stvaranja zapaljivog gasa. Nosite zaštitnu odeću koju nose vatrogasci. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Kontakt sa kontejnerima i drugim materijama. Vatra može izazvati nastanak iritirajućih i/ili toksičnih gasova. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. uključujući i štitnik za lice. papir. Mogu upaliti zapaljive materije (drvo.). nafta. Kontakt sa betonom može izazvati raspadanje i stvaranjemalih pukotina. Kontakt izaziva ozbiljne opekotine kože i očiju. ZAŠTITNA ODEĆA strana 270 . šlem i rukavice. ili se niko ne javlja na telefon. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). uključujući hladan. itd.

ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. zagrejan i hladan aluminijum slično izgledaju. Za uklanjanje materije koja se stvrdnula na koži potrebno je medicinsko zbrinjavanje. Otopljen. Gasite požare koji potiču od otopljenih materija koristeći metodu odgovarajuću za materiju koja gori. voda. koristite suv pesak da biste sprečili tečenje materije. Pozovite broj hitne pomoći. Uklonite zapaljive materije sa puta otopljene supstance ako to nije opasno. itd. Sklonite sve zapaljive materijale (drvo. papir. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Gde je to moguće dozvolite da se otopljena supstanca prirodno stvrdne. osim ako su ugroženi životi ljudi. Nemojte pokušavati da je zaustavite lopatom ili drugim alatom. Nemojte pokušavati da zaustavite izlivanje zbog opasnosti od eksplozije. Supstanca je u tečnom stanju. Izbegavajte kontakt čak i kada se supstanca stvrdne.ERG2008 Aluminijum (otopljen) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 169 POŽAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte koristiti vodu. Nemojte koristiti halogenizovana sredstva za gašenje ili penu. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Za ozbiljne opekotine potrebno je hitno medicinsko zbrinjavanje. brzo se izliva i može pljusnuti. nemojte ga dodirivati ukoliko ne znate da li je hladan. Utoplite žrtvu i neka miruje. nafta. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. halogenizovani agensi za gašenje požara i pena treba da su dalje od otopljenog materijala. IZLIVANJE ILI CURENJE PRVA POMOĆ strana 271 . Napravite kanale dalje od mesta izlivanja.) što dalje od izlivene supstance. Čistite samo pod nadzorom stručnjaka nakon stvrdnjavanja materije. a i tada samo u obliku finog spreja. U slučaju kontakta sa supstancom.

Neki se transportuju u zapaljivim tečnostima. Oksidi nastali prilikom gorenja metala su ozbiljna opasnost po zdravlje. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 50 metara (160 stopa). toplota. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Otpad od gašenja požara ili njegov vodeni rastvor mogu izazvati zagađenje. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. varničenje ili plamen. Prašina ili dim mogu stvoriti eksplozivne smeše sa vazduhom. opiljci. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Požar • Ako rezervoar. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. Ako nemate transportna dokumenta. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. strana 272 . cisterna ili vagon cisterna gore. komadići i slično) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu reagovati burno ili eksplozivno prilikom kontakta sa vodom. Inhalacija ili kontakt sa supstancom ili proizvodima razlaganja mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. prašina. Neke od ovih materija gore stvarajući veliku toplotu.UPUTSTVO 170 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Metali (prah. Mogu ih zapaliti trenje. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). korozivnih i/ili toksičnih gasova. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Mogu se ponovo zapaliti nakon gašenja.

skladište robe itd. PENU ILI CO2. komadići i slično) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 170 POŽAR • • NEMOJTE KORISTITI VODU. Gašenje požara u kojima gore metali vodom dovodi do stvaranja gasa vodonika i postoji velika opasnost od eksplozije. grafitni prah. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.) • Koristite SUV pesak. vatru) u neposrednoj okolini. zaštitite okolinu i pustite da vatra gori dok se sama ne ugasi. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. opiljci. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. sredstva na bazi suvog natrijum hlorida. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. varničenje. U slučaju kontakta sa supstancom. podrume ili zatvorene prostore. Pozovite broj hitne pomoći. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. prašina. narošito ako je vatra u zatvorenom prostoru (zgrada. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. kanalizaciju. Požar na cisternama ili tovaru • Ako se požar ne može ugasiti. PRVA POMOĆ strana 273 .ERG 2008 Metali (prah. Utoplite žrtvu i neka miruje. Odnesite žrtvu na svež vazduh. prah G-1 ® or Met-L-X® • Ograničavanje i sprečavanje dotoka kiseonika kod požara u kojima gore metali je preporučljivije nego upotreba vode.

Neke tečnosti proizvode isparenja koja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. strana 274 . Udisanje azbestne prašine može biti štetan za pluća. Udisanje materija može biti štetno. Ako nemate transportna dokumenta. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Kontakt može izazvati opekotine na koži i očima. ili se niko ne javlja na telefon. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. koliko je potrebno. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.UPUTSTVO 171 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (mala do umerena opasnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG2008 • • • • • • • • • • • • • • • Neke mogu goreti ali nisu lako zapaljive. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Požar • Ako rezervoar. Neke se mogu transportovati zagrejane. u pravcu duvanja vetra.

strana 275 . Veliko izlivanje • Napravite kanale dalje od izlivene supstance radi kasnijeg odvođenja. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.ERG 2008 Supstance (mala do umerena pasnost) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 171 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. udaljite kontejnere od mesta izlivanja. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. IZLIVANJE ILI CURENJE Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. Izbegavajte udisanje azbestne prašine. • Nemojte rasipati izlivenu materiju unaokolo korišćenjem vodenog mlaza visokog pritiska. Malo izlivanje • Pokupite peskom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom i smestite u kontejnere radi kasnijeg odnošenja. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vodeni sprej ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Sprečite nastajanje oblaka prašine. CO2. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Pozovite broj hitne pomoći. suv kontejner i pokrijte ovlaš. Veliki požar • Vodeni sprej. Požar na cisternama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. kanalizaciju. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. U slučaju kontakta sa supstancom. magla ili obična pena. • Kanalima odvedite vodu od gašenja požara. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pokrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje.

Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ili se niko ne javlja na telefon. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna izolacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. sama supstanca ne gori. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu.UPUTSTVO 172 ZDRAVLJE Galijum i živa POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • Udisanje isparenja ili kontakt sa supstancom će izazvati kontaminaciju i potencijalne štetne efekte. Ako nemate transportna dokumenta. strana 276 . Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. korozivnih i/ili toksičnih gasova. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. ali nakon zagrevanja može reagovati i proizvoditi korozivne i/ili toksične dimove. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Pošto je nezapaljiva. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. Požar • Kada bilo kakav veliki kontejner gori.

Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. podrume ili zatvorene prostore. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. U slučaju kontakta sa supstancom. IZLIVANJE ILI CURENJE PRVA POMOĆ strana 277 . Odnesite žrtvu na svež vazduh.ERG 2008 Galijum i živa ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 172 POŽAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Nemojte dirati ni hodati kroz prosutu materiju. Nemojte usmeravati vodu na zagrejan metal. Pozovite broj hitne pomoći. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Za živu koristite pribor za izlivanje žive. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i zatim pokrijte plastičnom folijom da biste smanjili širenje ili kontakt sa kišnicom. Nemojte koristiti alat i opremu od čelika ili aluminijuma. Utoplite žrtvu i neka miruje. Oblast gde se izlila živa mora naknadno biti tretirana kalcijum sulfidom ili natrijum tiosulfatom da bi se neutralizovala zaostala živa. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Prekrijte zemljom. kanalizaciju. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.

BELEŠKE .

udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera mogu biti veće u slučaju izlivanja tečnosti kada je ili temperatura materije ili spoljna temperatura iznad 30°C (86°F). Ako se iz više od jedne cisterne. a koje su toksične ako se udahnu (TIH). Pripadnici hitnih službi mogu u Tabeli 1 pronaći uputstva za postupanje dok im tehnički kvalifikovano osoblje ne bude na raspolaganju.0+ milja). Date udaljenosti označavaju oblast koja će verovatno biti zahvaćena tokom prvih 30 minuta nakon izlivanja i mogu se povećati vremenom. U takvim slučajevima bolje je primeniti date udaljenosti za noć. teretnog vagona. Zbog toga u ovom dokumentu se ne mogu dati precizna uputstva za pomoć u prilagođavanju udaljenosti datih u tabeli. stvarna udaljenost može biti veća u slučaju određenih atmosferskih uslova. opasnost od trovanja postaje manja. Takođe. možda je potrebno povećati udaljenosti za VELIKO IZLIVANJE. strana 279 . Daljine se prilagođavaju situaciji za svaki pojedinačni incident. Ako se oblak isparenja koji potiče od opasne materije kreće ka dolini ili između mnogo visokih zgrada. a povećava se opasnost od požara ili eksplozije. Tabela 1 pruža uputstva u slučaju malih i velikih izlivanja koja se dešavaju danju ili noću. Zona zaštitnih mera definiše oblast U PRAVCU U KOJEM DUVA VETAR od mesta incidenta u kojoj ljudi mogu biti onesposobljeni i onemogućeni da preduzmu zaštitne mere i/ili trpe ozbiljne i nepopravljive zdravstvene tegobe. a u kojoj ljudi mogu biti izloženi opasnim (suprotno od pravca vetra) i opasnim po život (u pravcu vetra) koncentracijama materija. potrebno je povećati udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera jer se zagađivači koje nosi vazduh mešaju i raspršuju sporije i mogu se prenositi mnogo dalje vetrom. međutim. uključujući određeno hemijsko oružje. Ako se izlivanje desi tokom dana u oblastima sa velikim temperaturnim promenama ili ako su pokrivene snegom ili ako se incident desi oko zalaska sunca. Za materiju čija je data udaljenost za zaštitne radnje 11. Faktori koji mogu uticati na promenu udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera U Uputstvu za datu materiju (strane oivičene narandžastom bojom) pod naslovom EVAKUACIJA – Požar. ili koji proizvode toksične gasove prilikom kontakta sa vodom. jasno se navodi udaljenost za evakuaciju potrebna da bi se izbegla opasnost od fragmentacije velikog kontejnera. Ako materijal zahvati POŽAR. udaljenosti mogu biti veće od datih u Tabeli 1 zbog manjeg mešanja oblaka sa atmosferom. što zavisi od mnogo međusobno zavisnih faktora i to bi trebalo da rade tehnički kvalifikovani stručnjaci.0+ km (7. prenosive cisterne ili velikog cilindra koji učestvuju u incidentu izliva supstanca. slede opšta uputstva. Zona inicijalne izolacije definiše oblast koja OKRUŽUJE mesto incidenta.UVOD U KORIŠĆENJE TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA Tabela 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera preporučuje udaljenosti potrebne za zaštitu ljudi od isparenja nastalih nakon izlivanja opasnih materija.

brom trifluorid (1746). sabotaže ili katastrofalne nesreće) udaljenosti se mogu znatno povećati. treba duplirati date udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. strana 280 . koji su takođe TIH (npr. ako nema drugih naređenja. Kada se materija koja reaguje sa vodom i proizvodi gasove opasne ako se udahnu (TIH) izlije u reku ili potok. Za ove materije date su dve udaljenosti u Tabeli 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (tj. kada se trenutno izlije čitav sadržaj pakovanja (kao rezultat terorističkog akta. tionil hlorid (1836) itd. Za izlivanje na zemlji i u vodi). U takvim slučajevima. u kojoj su navedeni toksični gasovi koji nastaju kada se ovi materijali koji reaguju sa vodom (WRM) izliju u vodu.odaberite veću udaljenost. Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje mera zaštite u ovom Priručniku su dobijene na osnovu istorijskih podataka o incidentima u transportu i korišćenja statističkih modela. Za najgoru moguću varijantu.) proizvode nove TIH materijale kada se izliju u vodu. izvor toksičnog gasa se može pomerati sa strujom i protezati od mesta izlivanja nizvodno na znatnoj udaljenosti. Ako nije jasno da li se supstanca izlila na zemlji ili u vodi ili kada se supstanca izlije i na zemlji i u vodi. Nakon Tabele 1 sledi Tabela 2 – Materije koje proizvode velike količine gasova opasnih za udisanje (TIH) kada se izliju u vodu.Materije koje reaguju sa vodom i proizvode velike količine toksičnih gasova su obuhvaćene Tabelom 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. Ne zaboravite da neke materije koji reaguju sa vodom (WRM).

U specifičnim slučajevima i neki drugi faktori se pojavljuju i moraju se uzeti u obzir. Ova lista predstavlja vrstu informacija koje mogu biti potrebne za donošenje početne odluke. Ponekad se ove dve radnje koriste u kombinaciji. dok je u drugima najbolje skloniti se u kuće. Pravilna evaluacija dolenavedenih faktora će odrediti efikasnost evakuacije ili zaštite na mestu boravka. Potrebno je ljudima kontinuirano davati informacije i uputstva dok su evakuisani ili u skloništu. zatvori Efekti na kretanje isparenja i oblaka Potencijal za promene Ugrožena populacija Vremenski uslovi Efekti na evakuaciju i sklanjanje strana 281 . Opasna roba • • • • • • • • • • • • • Stepen opasnosti po zdravlje Hemijske i fizičke osobine Količina Zadržavanje / kontrola oslobađanja Brzina kretanja isparenja Lokacija Broj ljudi Potrebno vreme za evakuaciju ili sklanjanje Mogućnost kontrole evakuacije ili sklanjanja Tipovi zgrada i njihova raspoloživost Posebne institucije ili populacije.FAKTORI KOJI SU BITNI PRILIKOM ODLUČIVANJA O MERAMA ZAŠTITE Izbor zaštitnih mera u datoj situaciji zavisi od brojnih faktora. Važnost ovih faktora može varirati u zavisnosti od uslova incidenta. U svakoj vanrednoj situaciji nadležni treba brzo da daju uputstva ljudima. bolnice. U nekim slučajevima evakuacija je najbolji izbor. starački domovi. npr.

Čak i kada se ljudi sklone na preporučene udaljenosti. Sklanjanje unutra se koristi kada je evakuacija ljudi opasnija nego ostajanje na mestu gde se nalaze ili kada se evakuacija ne može izvesti. pripreme i napuste oblast. Da bi se izvela evakuacija mora biti dovoljno vremena da se ljudi upozore. strana 282 . Uputite ljude koji su unutra da zatvore sva vrata i prozore i isključe ventilaciju.Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) za detaljnije informacije o specifičnim materijama. Vozila ipak nisu tako efikasna za zaštitu kao zgrade. Ovo izolovanje se radi prvenstveno da bi se uspostavila kontrola nad oblašću gde se vrše operacije. Tabela 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) predviđa veličinu oblasti u pravcu u kojem duva vetar koja bi mogla biti zahvaćena oblakom toksičnog gasa. Pogledajte Tabelu 1 . Ovaj Priručnik može pomoći oko početnih odluka o zaštiti javnosti. Svaki incident sa opasnom robom je drugačiji. Evakuisati znači izvesti sve ljude iz opasne zone na bezbednije mesto. (b) je potrebno mnogo vremena da gas ode iz oblasti ili (c) ako se zgrade ne mogu dobro zatvoriti. Oni ne bi trebalo da se okupljaju na tim udaljenostima. Ljudi u ovoj oblasti bi trebalo da budu evakuisani i/ili u skloništu unutar zgrada. Nadležne službe moraju nastaviti da prikupljaju informacije i nadgledaju situaciju dok opasnost ne prestane. to ne znači da su potpuno bezbedni. Ljude koji se evakuišu treba poslati na određeno mesto. sisteme za hlađenje i grejanje. Vozila mogu pružiti zaštitu tokom kratkog vremenskog perioda ako su prozori zatvoreni i ventilacioni sistem isključen.ZAŠTITNE MERE Zaštitne mere su radnje koje se vrše da bi se sačuvalo zdravlje i bezbednost pripadnika hitnih službi i ljudi uopšte tokom incidenta sa opasnom robom. Radnje radi zaštite javnosti se moraju pažljivo odabrati. Skloniti se unutra znači da bi ljudi trebalo da potraže zaklon unutar zgrade i zadrže se u njoj dok opasnost ne prođe. Ovo je prvi korak za sve zaštitne mere koje bi mogle slediti. Ako ima dovoljno vremena. Od vitalnog je značaja održavati komunikaciju sa kompetentnim osobama unutar zgrade kojima se saopđtavaju informacije o promeni stanja. evakuacija je najbolja mera zaštite. određenim putem. proširite oblast koja se evakuiše u pravcu duvanja vetra najmanje onoliko koliko je preporučeno u ovom Priručniku. Zaštita na licu mesta nije najbolja opcija ako (a) su isparenja zapaljiva. Osobe koje su sklonjene unutra bi trebalo da budu upozorene da se udalje od prozora zbog opasnosti od stakla i metalnih fragmenata koji lete zbog požara i/ili eksplozije. Kada stigne dodatna pomoć. Svaki sa sobom nosi posebne brige i probleme. Počnite evakuaciju od ljudi koji su u blizini i napolju direktno gledaju mesto nezgode. Nezaštićeni pripadnici hitnih službi ne bi smeli da ulaze u zonu izolacije. Izolovati zonu opasnosti i zabraniti ulazak – ovo znači svi koji nisu direktno uključeni u operacije na licu mesta treba da su van ove zone. dovoljno daleko da se ne bi morali ponovo evakuisati ako vetar promeni pravac.

Toksikološka uputstva za slučaj kratkotrajne izloženosti za materije su primenjena za određivanje udaljenosti u pravcu vetra na kojoj ljudi mogu biti onesposobljeni i onemogućeni da sprovode zaštitne mere ili mogu trpeti ozbiljne zdravstvene posledice. statističke podatke iz američke DOT HMIS (sistem za izveštavanje o incidentima sa opasnim materijama) baze podataka. gde su vrednosti iz priručnika AEGL-2 prvi izbor. kao što preporučuje nezavisno telo toksikoloških stručnjaka iz industrije i nauke. Za svaku hemikaliju. Takođe.101 and Part 173. Ispuštene količine i stepen emisije u atmosferu su statistički modelovani na osnovu (1) podataka iz baze podataka DOT HMIS.L i VX.HN3. Kanadi i Meksiku i najnovija uputstva iz toksikologije. Atmosferski parametri koji utiču na disperziju i stepen emisije su odabrani statistički iz baze podataka koja sadrži meteorološke podatke od svakih sat vremena za 120 gradova u Sjedinjenim Državama. kao i gustinu oblaka pare (tj. (3) fizičkih osobina pojedinih materija i (4) atmosferskih podataka iz istorijske baze podataka. Detaljan izveštaj sa objašnjenom metodologijom i podacima koji su korišćeni u izradi tačnih udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera može se dobiti u Ministarstvu za transport SAD. Za materije za koje nema vrednosti u AEGL-2 ili ERPG-2. dan i noć su odvojeni u analizi. (2) tipova i veličina kontejnera ovlašćenim za transport. Kompletna analiza je po prirodi statistička i koristi najmodernije modele stepena emisije i disperzije. Model emisije izračunava ispuštanje pare zbog isparavanja izlivene supstance na tlu. odeljenje za cevovode i zaštitu od opasnih materija.HN2. 90% udaljenost za sprovođenje zaštitnih mera za svaku hemikaliju i kategoriju je odabrana da se nađe u Tabeli 1. direktno ispuštanje pare iz kontejnera ili kombinaciju ta dva. strana 283 .. Ovi agensi su BZ. kako je precizirano u 49 CFR §172. Disperzija vetrom isparenja je procenjena za svaki modelovan slučaj. model emisije izračunava emisiju nusproizvoda toksičnih isparenja koji nastaju izlivanjem materija koje reaguju sa vodom u vodu. Kanadi i Meksiku. U Tabeli 1 Dan označava period od izlaska do zalaska sunca. Kada je to moguće. što bi se desilo u slučaju tečnih gasova koji se mogu zapaliti i formirati i smešu pare i aerosola. Pošto je atmosfersko mešanje manje efikasno u disperziji oblaka isparenja tokom noći. toksikološka uputstva su odabrana iz priručnika AEGL-2 ili ERPG-2.NASTANAK TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera u ovom Priručniku su određene za mala i velika izlivanja koja se mogu desiti tokom dana ili noću. korišćeni su podaci procenjeni na osnovu letalnih koncentracija iz ispitivanja na životinjama. GA. HL. Izuzetak su određeni agensi za hemijsko ratovanje kod kojih malo izlivanje podrazumeva ispuštanje do 2 kg. GD. HD. dok se izlivanja sa količinama većim od 200 litara (300 kg za čvrste supstance) smatraju velikim izlivanjima. efekti teškog gasa). Proračun disperzije objašnjava zavisnost stepena emisije od vremena. GF. dok Noć obuhvata vreme od zalaska do izlaska sunca. modelovano je na hiljade hipotetičkih izlivanja da bi se objasnile statističke varijacije i u količini ispuštene supstance i atmosferskih uslova. Kratak opis analize je dat dole. Na osnovu ovog statističkog uzorka. Izlivanja koja podrazumevaju izlivanje od približno 200 litara (300 kg za čvrste supstance) ili manje se smatraju malim izlivanjem. a i tečnost isparava. GB. CX. a veliko izlivanje do 25 kg.HN1. meteorološke podatke sa preko 120 lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama.

u pravcu iz kojeg duva vetar. NOĆ je vreme između zalaska i izlaska sunca. (ako se ne može pronaći ID broj. zona sprovođenja zaštitnih mera (tj. Tabela 1 daje udaljenosti u pravcu niz vetar – u kilometrima i miljama – gde bi zaštitne mere trebalo razmatrati. koristite Indeks naziva materije na stranama oivičenim plavom bojom i pronađite broj) Pronađu trocifreni broj odgovarajućeg uputstva i pogledaju preporučene mere. uz ovu tabelu Odrede pravac vetra (2) U Tabeli 1 (strane oivičene zelenom bojom) potražite ID broj i naziv materije koa je učestvovala u nezgodi. mali cilindar ili malo isticanje iz velikog pakovanja. Oblast u kojoj su ljudi ugroženi od štetnog izlaganja materijalu) je kvadrat čija su dužina i širina isti kao i udaljenost data u Tabeli 1. Za datu materiju. strana 284 . Kod nekih ID brojeva ima više od jednog naziva materije– potražite baš onaj naziv koji ste identifikovali. Iz praktičnih razloga. VELIKO IZLIVANJE podrazumeva izlivanje iz velikog pakovanja ili višestruko izlivanje iz velikog broja malih pakovanja. Obično je MALO IZLIVANJE ono gde učestvuje jedno malo pakovanje (npr. veličinu izlivanja i doba dana. od mesta izlivanja na datu udaljenost – u metrima i stopama. (Ako je naziv materijala nepoznat a u Tabeli 1 se pod istim ID brojem pojavljuje više naziva. (5) Potražite UDALJENOST ZA SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA datu u Tabeli 1. Naredite ljudima da se udalje.UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA (1) • • • Pripadnici hitnih službi bi odmah trebalo da urade sledeće: Identifikuju materiju na osnovu njenog ID broja i naziva. (4) Potražite UDALJENOST INICIJALNE IZOLACIJE. DAN je period između izlaska i zalaska sunca. bure sa približno do 200 litara).) (3) Odredite da li je u pitanju MALO ili VELIKO izlivanje i da li DAN ili NOĆ. koristite onaj koji savetuje najveće udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera.

Oblik oblasti u okviru koje se sprovode zaštitne mere (zona zaštitnih mera) je prikazan na ovoj slici. NAPOMENA 1: Pogledajte "Uvod u korišćenje Tabele 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera" i vidite koji faktori mogu uticati na povećanje ili smanjenje udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera. Mesto izlivanja se nalazi u centru malog kruga. Veći krug predstavlja zonu INICIJALNE IZOLACIJE oko mesta izlivanja. NAPOMENA 2: Pogledajte Tabelu 2 – Materije koje reaguju sa vodom i proizvode toksične gasove i vidite spisak gasova koji nastaju ako se ove materije izliju u vodu. Pozovite broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima ili odgovarajuću službu za pomoć što je pre moguće zbog dodatnih informacija o materijalu. strana 285 . merama predostrožnosti i procedurama za ublažavanje posledica. izvor toksičnog gasa se može kretati zajedno sa vodenom strujom ili se protezati od mesta izlivanja nizvodno na znatnoj udaljenosti. počevši od onih koje su najbliže mestu nezgode i krećite se sve dalje u pravcu vetra.(6) Započnite sprovođenje zaštitnih mera koliko je to moguće. Kada se materija koja reaguje sa vodom i emituje gasove opasne za udisanje izlije u reku ili potok.

komprimovan 1026 Cijanogen 1026 Cijanogen gas 1040 Etilen-oksid 1040 Etilen-oksid sa azotom 1045 Fluor 1045 Fluor.4 km 0.0 mi) (0. komprimovan 1017 Hlor 1023 Gas 1023 Gas.1 mi) (0.4 km (1.2 km 0.1km (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km (0.5 km 0.4 mi) (0.2 mi) (0.2 km (0.4 km (0.3 km 4.1 mi) (0.5 mi) (0.3 km 1.0 km 0.5 km 3.1km 0.5 mi) (1.8 km 0.3 km 0. anhidrovan 1005 Anhidrovan amonijak 1008 Bor-trifluorid 1008 Bor-trifluorid.9 mi) 60 m (200 ft) 0.3 mi) (0.3 mi) (2.1 mi) (0.8 mi) (0.1km (0. komprimovan 1016 Ugljen-monoksid 1016 Ugljen-monoksid.5 km 2.5 km 0.4 km (0.5 km 1.2 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 286 1005 Amonijak.5 mi) (1.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0. anhidrovan 1050 Bromovodonik.5 mi) (0.2 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.1 mi) (0.6 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km (0.4 km 3.1 mi) .8 km 2.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (1.7 km 3.6 mi) (1.2 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.7 km 8.0 mi) (0.1 mi) 0.5 mi) (2.7 mi) (0.8 km 1.1km 1.2 mi) (0.9 km 0. komprimovan 1048 Bromovodonik.0 mi) (1.4 mi) (3.1 mi) (0.1km 4.1km 30 m (100 ft) 0.0 km 0.2 mi) 2.2 mi) 150 m 300 m 150 m 600 m 60 m 150 m 150 m 150 m 300 m 60 m (500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2000 ft) (200 ft) (500 ft) (500 ft) (500 ft) (1000 ft) (200 ft) 0.0 mi) (0.9 km 0. anhidrovan DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.6 km 0.9 mi) (2.1 mi) (0.8 km 1.7 mi) (5.

1km (0.5 mi) (1.7 km 1.9 mi) (2.1km 4.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.4 km (0.4 km 1.2 km 4.5 mi) (2.0+km (7. komprimovan 1076 CG (upotrebljen kao oružje) 1076 Difozgen 1076 DP (upotrebljen kao oružje) 1076 Fozgen 1079 Sumpor-dioksid 1082 Trifluorohloroetilen.1km (4. anhidrovan 1053 Vodonik-sulfid 1053 Vodonik-sulfid 1062 Metil-bromid 1064 Metil-merkaptan 1067 Azot-tetroksid 1067 Azot-dioksid 1069 Nitrozil-hlorid 1071 Naftni gas 1071 Naftni gas.1km 3.0 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.6 mi) (6.2 km (0.6 mi) (0.3 mi) (1.2 km (0.1km (0.1km 4.1 mi) (3.3 km 2.1km 30 m (100 ft) 0.2 km (0.7 km 1.4 mi) 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0. stabilizovan 1098 Alil-alkohol 200 m (600 ft) 1.2 mi) (0.3 mi) (0.2 km 0.5 km 0.0 mi) (1.2 mi) (3.1 mi) (0.0 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.0 km 0.0+mi) (0.4 mi) 1000 m (3000 ft) 400 m (1250 ft) 3.2 mi) (0.0 mi) (0.1 mi) (0.7 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) 11.4 km 0.8 km 1.1051 AC (upotrebljen kao oružje) 100 m (300 ft) 0.0+mi) (0.1 mi) (1.7 mi) (2.0+mi) 11.6 mi) 11.1km 0.3 mi) 1000 m (3000 ft) 30 m 200 m 500 m 400 m 60 m 60 m (100 ft) (600 ft) (1500ft) (1250 ft) (200 ft) (200 ft) (4.7 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km 0.3 mi) (0.7 mi) (0.1km 100 m (300 ft) 1.4 mi) (1.3 mi) (0.2 km 3.7 mi) (0.7 km 2.3 km 0.1 mi) 20% cijanovodonika Cijanovodonik.2 km 2.1 mi) (2. vodeni rastvor.6 km 9. anhidrovan.5 mi) 1051 Cijanovodonična kiselina.6 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 1000 m (3000ft) 11.1 mi) (2.3 km (0.1km 0.2 km (0.4 mi) (2.0 mi) 7.3 mi) (0.7 km 5.0+km (7.0+mi) strana 287 287 .4 mi) 60 m (200 ft) 0.3 km 0.6 km 6.2 mi) 0.3 km 1.1km (0.2 mi) 100 m (300 ft) 0.6 mi) (0.3 km (0.5 mi) (0.2 mi) (0.0+km (7. sa više od 60 m (200 ft) 0.3 km 7.9 mi) (1. stabilizovan 1092 Akrolein.2 km 0.5 km 2.7 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km (0.1 mi) (0.1km 3.2 km 4.0+km (7.2 mi) 1.5 km 0.1km (0.1km 30 m (100 ft) 0.6 km (0.7 mi) 3.2 km 0.6 km 1.1 mi) (0.6 km (1. stabilizovan 1052 Fluorovodonik.2 km 0.6 mi) (1.8 mi) (0.3 mi) (0.7 mi) (0.2 km (0.1km (0. stabilizovan 1051 1051 Cijanovodonik.1 mi) 300 m 300 m 150 m 200 m 400 m 800 m 60 m (1000 ft) (1000 ft) (500 ft) (600 ft) (1250ft) (2500 ft) (200 ft) 1.0 km (2.1km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) 0.1 mi) (0.6 km (2.7 km 2.4 km 1.

2 mi) (0.7 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.4 mi) (1.6 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 0.1 mi) (0.9 km (0.4 mi) (1.1km (0.2 mi) (0.1km 2.5 mi) (0.3 mi) (0.3 km 0.4 mi) 1.4 mi) (0.5 mi) (0.5 mi) (0.2 mi) (0.1km 0.3 km 0. stabilizovan 1162 Dimetildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1163 1.7 mi) (0.2 km 2.1km 30 m (100 ft) 0.0+km (7.1 mi) (0.2 km 0.5 mi) (1.8 mi) (1.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.0+mi) 11.0+km 7.2 km 2.4 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.8 km 1.5 mi) (0.4 km (0.5 km 0.3 km (0.4 km 0.2 mi) 150 m (500 ft) 1.2 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.4 mi) (0.7 km 2.3 km 0.6 km 1.6 mi) (1.2 mi) (2.7 mi) (1.6 mi) (3.1km (0.1 mi) (0.4 mi) (0.3 mi) (3.1 mi) 30 m (100 ft) 0.0+km (7.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (1.1-Dimetilhidrazin 1163 Dimetilhidrazin.3 mi) (0. nesimetričan 1182 Etil-hloroformijat 1183 Etildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1185 Etilenimin.4 mi) (0. stabilizovan 1196 Etiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1238 Metil-hloroformijat 1239 Metil-hlormetil-eter 1242 Metildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1244 Metilhidrazin 1250 Metiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1251 Metil-vinil-keton.7 mi) (0.1 mi) (0.0+mi) 11.1 mi) (0.4 mi) (1.9 mi) 1000 m (3000 ft) 11. stabilizovan 1259 Nikl-karbonil DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.7 km 1.5 km 0.8 mi) (0.0 mi) (0.2 km 0.7 km 0.1km (0.5 km 5.1 mi) (0.5 mi) (1.6 km 1.5 km 2.0+mi) .3 mi) 30 m (100 ft) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 288 1135 Etilen-hlorohidrin 1143 Krotonaldehid 1143 Krotonaldehid.0+km (7.2 mi) (0.1km 0.5 km 2.2 km 2.1 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km 4.3 mi) (1.2 km (0.4 km 0.3 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.7 km 2.3 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.2 km (0.0 km 2.5 km 0.8 km 1.1 mi) 60 m 60 m 60 m 100 m 60 m 60 m 100 m 300 m 150 m 200 m 60 m 150 m 60 m (200 ft) (200 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) (300 ft) (1000 ft) (500 ft) (600 ft) (200 ft) (500 ft) (200 ft) 0.7 km 2.5 mi) (1.2 mi) (0.5 km 0.2 km 3.6 km (1.3 km (0.1km 0.0 mi) 150 m (500 ft) 1.0 km (0.2 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.4 km 0.

2 km 1.4 km (0.0+mi) (0.1km 0.1 mi) (0.2 km (0.2 km 0.5 km 0.8 mi) 11.6 mi) 11.4 km 0.2 mi) (0. bez žutog i belog fosfora (kada se izlije u vodu) 1360 Kalcijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1380 Pentaboran 1384 Natrijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1384 Natrijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1397 Aluminijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1412 Litijum-amid (kada se izlije u vodu) 1419 Magnezijum-aluminijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1432 Natrijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1510 Tetranitrometan 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.9 mi) (1. bez žutog i belog fosfora (kada 30 m (100 ft) 0.2 mi) 2.7 mi) 60 m (200 ft) 0.9 km 0.3 km (0.1 mi) (0.2 km 2.2 km 0.9 km 1.1 mi) (1.1km (0.4 mi) (0.5 mi) (0.1 mi) (0.5 km (1.4 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 3.9 mi) 1340 Fosfor-pentasulfid.6 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.1 mi) (0.1km (0.6 mi) (0.4 mi) (0.8 km 0.7 km 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.0 km 1.1 mi) 60 m 30 m 60 m 60 m (200 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) 0.8 km (0.2 km (0.7 km 0.1 mi) strana 289 1560 Arsen-hlorid 1560 Arsen-trihlorid 289 .3 mi) (0.4 mi) (0.2 mi) (0.4 mi) (0.1km 1.2 km 1.3 km 1.1 mi) 1.1km vodu) 1556 MD (upotrebljen kao oružje) 1556 Metildihlorarsin 1556 PD (upotrebljen kao oružje) 30 m (100 ft) 0.6 km 0.6 mi) (3.7 mi) (1.3 mi) 11.1 mi) 30 m (100 ft) 0.0 km 1.1km (2.3 mi) (0.4 km (0.1km 0.4 km 4.0+km (7.0 km 2. stabilizovan (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.6 km (6.6 km 0.4 mi) (0.8 mi) (0.2 km 1.2 mi) (0.0+km (7.2 mi) (0.1 mi) 1541 Aceton-cijanohidrin.0+mi) (2.1 mi) (1.3 km 0.5 km 2.2 mi) (0.1km 0.3 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.0 km (0.1km se izlije u vodu) 1340 Fosfor-pentasulfid.7 km (0.1 mi) (3.0+mi) (2.5 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.3 km 0.1km (0.4 mi) (0.3 km (0.3 mi) (0.3 km 5.1 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 km (5.2 mi) 1.6 km 0.4 km 0.1km (0.5 mi) (0.4 mi) (0.2 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.0+km (7.7 mi) 1.3 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) 500 m 400 m 30 m 600 m 30 m 600 m 400 m 60 m 100 m 150 m 60 m 30 m 100 m (1500 ft) (1250 ft) (100 ft) (2000 ft) (100 ft) (2000 ft) (1250 ft) (200 ft) (300 ft) (500 ft) (200 ft) (100 ft) (300 ft) 4.2 mi) 10.2 km (0.2 km (0.9 mi) (0.1 mi) (1.7 km 0.7 km 0.7 mi) (1.5 mi) (0.2 mi) 8.4 km (0.1 mi) (0. stabilizovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.1 mi) 0.1295 Trihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1298 Trimetilhlorsilan (kada se izlije u vodu) 1305 Viniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1305 Viniltrihlorsilan.2 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 0.2 mi) (0.3 km 5.5 km 0.

9 mi) (0.1 mi) 0. smeša 1581 Metil .5 km 1. smeša 1582 Hloropikrin i metil .6 mi) (1.4 km 1.7 mi) (1.4 mi) 150 m (500 ft) 0.7 km 3.1 mi) 1613 20% cijanovodonika Cijanovodonik.1 mi) (0.0 km 6.1km (0.2 km (0.6 mi) (0.7 km (1. stabilizovan (apsorbovan) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.0 km 1.1km (0.8 km 0.1 mi) (2. vodeni rastvor sa najviše 20% cijanovodonika 60 m (200 ft) 0.5 mi) 1612 Heksaetil .3 mi) (0.4 mi) 1.2 mi) (1.1km 0.7 mi) (1.8 km (0.7 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (5.1km (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.5 km 8.1km (0.5 mi) (2.1 mi) .4 km 1.9 km 4.1 mi) (0.d. smeša 1583 Hloropikrin.1 mi) 100 m (300 ft) 0.1km 2.0 mi) (0.1 mi) (0. smeša 1582 Metil .7 km 0.6 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.3 mi) 2.1 mi) (3. n.d.bromid i hloropikrin.6 km (0.1 mi) 0.2 mi) (2.1km 1.4 km (0.0 km 0.hlorid.3 mi) 100 m (300 ft) 0. vodeni rastvor sa najviše 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.9 km 1.3 km 3.1km (1.7 km 0.4 mi) (0.2 mi) (0.1km 0.2 km 0.3 mi) (0.1 mi) 100 m 150 m 300 m 60 m 150 m 600 m 400 m 60 m 30 m 400 m 100 m (300 ft) (500 ft) (1000 ft) (200 ft) (500 ft) (2000 ft) (1250 ft) (200 ft) (100 ft) (1250 ft) (300 ft) 1.4 km (0.5 mi) (0.1 mi) (1.hlorid i hloropikrin. smeša 1613 Cijanovodonična kiselina.5 mi) (0.8 km 1. 1589 CK (upotrebljen kao oružje) 1589 Cijanogen-hlorid.5 km 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km (0.3 km 8.5 km 0. stabilizovan 1595 Dimetil-sulfat 1595 Dimetil-sulfat 1605 Etilen-dibromid 1614 Cijanovodonik.3 mi) 60 m (200 ft) 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 290 1569 Bromoaceton 1580 Hloropikrin 1581 Hloropikrin i metil – bromid.7 mi) (0.2 km (0.tetrafosfat i komprimovani gas.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km (0.3 km 3.1km 3.3 mi) (5.5 km (0.3 km 5.2 mi) (1.2 mi) (2.1km 30 m (100 ft) 0.0 mi) (4.0 mi) (0.9 km 2. smeša.5 mi) (2.1km 1.4 km (0.3 mi) (0.5 km 0.

4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 100 m (300 ft) 1.7 km 0.6 mi) 2.3 km 1.5 mi) (0.2 km (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.dibromid i metil .2 km 0. tečnost 1660 Azot-oksid 1660 Azot-oksid.4 km 1.4 km 1.0+km (7.3 km 2.2 km 0.9 km 7.4 km 3.2 km 0.4 km 2.8 mi) (0.4 mi) (1.4 mi) (0.8 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.8 km 0.1 mi) (0.3 km 0.2 km 2.3 km 0.1 mi) (0.6 km 0.3 km 0.2 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.8 mi) (0.2 mi) (0.merkaptan 1680 Kalijum-cijanid (kada se izlije u vodu) 1680 Kalijum-cijanid.2 mi) (0.1 mi) (1.2 mi) (0.9 mi) 11.2 km 2. čvrst (kada se izlije u vodu) 1694 CA (upotrebljen kao oružje) 1695 Hloraceton.1 mi) (0.1 mi) (0.2 km 1.8 km 1.6 km 0.8 km 0.3 mi) 1725 Aluminijum-bromid.1 mi) (0.1 mi) (4.2 mi) 150 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 60 m 60 m 60 m 200 m 60 m 100 m 600 m 60 m 30 m 60 m (500 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) (200 ft) (600 ft) (200 ft) (300 ft) (2000 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) 0.1647 Etilen .0+mi) (0. tečnost 1647 Metil .2 km (0.3 km 0.7 mi) (0.9 mi) (1.4 mi) 1.4 mi) (0.8 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.1km (0.1 mi) (0.4 mi) (0.2 km 0.6 km 0.2 mi) (0.6 km 0.4 km 0.4 km 0.9 mi) (2.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km 0.3 km (0.3 km 0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.bromid i etilen .4 mi) (0.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 0. komprimovan 1670 Perhlormetil .1km 30 m (100 ft) 0.6 km (0.4 mi) (0.2 mi) (0.1km 1.4 mi) (1.1 mi) 0.4 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.9 km 1. smeša.1 mi) (0.9 mi) (0.1 mi) (0.0 km 0.1 mi) (0.6 mi) (0.7 km 1.1km (0. anhidrovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0. smeša.2 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0. čvrst (kada se izlije u vodu) 1689 Natrijum-cijanid (kada se izlije u vodu) 1689 Natrijum-cijanid.8 km 0.3 mi) (0.2 mi) (0.6 km 0.2 mi) (0.dibromid.8 mi) (1.bromid.7 mi) (0. stabilizovan 1697 CN (upotrebljen kao oružje) 1698 Adamsit (upotrebljen kao oružje) 1698 DM (upotrebljen kao oružje) 1699 DA (upotrebljen kao oružje) 1716 Acetil-bromid (kada se izlije u vodu) 1717 Acetil-hlorid (kada se izlije u vodu) 1722 Alil-hlorkarbonat 1722 Alil-hloroformijat 1724 Aliltrihlorsilan.9 mi) (0.2 mi) (0.1km (0.6 km 0. anhidrovan (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1km vodu) 1726 Aluminijum-hlorid.1km strana 291 291 .1 mi) (0.7 km 2.2 km 0.8 km (1.3 km 0.2 km 1.1km (1.4 mi) (0. stabilizovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.

2 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.5 km 1.2 mi) (0.1km 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) 30 m (100 ft) 0.9 km 1.1 mi) .6 km (0.3 km (1.2 mi) (2.4 km 3. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 292 1728 Amiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1732 Antimon-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 1741 Bor-trihlorid (kada se izlije na zemlju) 1741 Bor-trihlorid (kada se izlije u vodu) 1744 Brom 1744 Brom.8 km 0. rastvor 1744 Brom.7 mi) (0.1 mi) 1.2 mi) 3.5 km 3.1 mi) (0.1km (0.3 km 0.1 mi) 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.4 mi) (4.1 mi) (0.1km 0.4 mi) (0.4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.4 mi) (0.1km (0.8 mi) (0.2 km 7.0 km (2.0 mi) (2.1 mi) (0.9 mi) (0.3 km 0.2 mi) (0.1 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.5 km 3.6 mi) (0.2 km 0.1 mi) 150 m 150 m 150 m 30 m 100 m 30 m 400 m 150 m 30 m 30 m (500 ft) (500 ft) (500 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (1250 ft) (500 ft) (100 ft) (100 ft) 1.2 mi) (0.5 km 0.1 mi) (2.9 km 4.9 km 0.1km (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.6 mi) (0.5 km 0.hlorid (kada se izlije u vodu) 1753 Hlorfeniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.1km 1.1 mi) 60 m 150 m 100 m 100 m 300 m (200 ft) (500 ft) (300 ft) (300 ft) (1000 ft) 0.8 km (0.2 mi) (1.5 km 0.2 km (0.0 mi) (2.7 mi) (4.2 km 0.2 km 2.5 mi) (0.9 km 6.1 mi) (0.3 km 0.4 mi) (0.3 mi) (0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0.9 km 1.6 km 1.4 mi) (0.1 mi) (0.2 km 4.8 mi) (1.hlorid (kada se izlije na zemlju) 1752 Hloracetil .1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) (1.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.4 km 0.7 mi) (0.9 km 1.7 km 0.3 km 3.5 mi) (0.5 km (0.3 mi) (2.4 km (0.9 mi) 1.3 km (0.6 km 1.5 mi) (1.1km 0.4 km 2.3 mi) (1.7 km 1.1km (0.3 km 0.7 mi) 60 m (200 ft) 0.7 mi) (0.3 mi) (0.0 km 1. rastvor (Opasnost od udisanja Zona B) 1745 Brom-pentafluorid (kada se izlije na zemlju) 1745 Brom-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 1746 Brom-trifluorid (kada se izlije na zemlju) 1746 Brom-trifluorid (kada se izlije u vodu) 1747 Butiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1749 Hlor-trifluorid 1752 Hloracetil .1 mi) (0.3 km 1.1 mi) (0.2 km 0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.6 km (1.5 km 1.1km (0. rastvor (Opasnost od udisanja Zona A) 1744 Brom.

2 mi) (0.7 km 2.5 mi) (0.4 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.9 km 5.1 mi) strana 293 293 .1km (0.8 mi) (3. smeša 30 m (100 ft) 0.9 km 0.0 km 0.3 mi) (0.3 km 1.6 mi) (1.8 mi) (0.3 mi) (0.3 km 1.1km (kada se izlije u vodu) (0.4 km 2.3 km 0.3 mi) (1.9 km 5.5 km 1.9 km 5.1 mi) (0.5 km 1.0 km 0.4 km 2.1km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.2 km 0.4 km 1.6 mi) (1.2 km 1.trioksid i hlorsulfonska kiselina.4 mi) (0.1 mi) (0.6 mi) (0.4 km (0.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Sumpor .1 mi) 1754 Sumpor .2 mi) 0.8 km 1.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Sumpor .2 km 0.7 km 0.7 km 2.3 mi) (0.2 km 0.8 mi) (3.2 mi) (0.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.2 mi) (0.6 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1km (kada se izlije u vodu) (0. smeša 60 m (200 ft) 0.6 mi) (1.1 mi) (0.1 mi) (0.3 mi) (0.0 km 2.7 mi) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.8 mi) (0.0 km 0.4 km (0.1km 0.9 km 0.2 mi) (0.0 km 2.8 mi) (3.1km (0.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.0 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.6 mi) (1.8 mi) (0.1 mi) (0.6 mi) (0.0 km 2.7 km 2.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m 60 m 300 m 60 m 30 m 60 m 300 m 60 m 300 m 60 m 300 m 60 m 30 m 30 m 30 m 30 m 60 m 30 m (100 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) 0.0 km 0.3 mi) (0.2 mi) (0.3 mi) (1.5 km 1.1 mi) (0.8 mi) (0.5 km 0.0 km 2.9 km 1.4 km 0.1km (kada se izlije u vodu) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1km (kada se izlije u vodu) 1758 Hrom-oksihlorid (kada se izlije u vodu) 1762 Ciklohekseniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1763 Cikloheksiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1765 Dihloroacetil-hlorid (kada se izlije u vodu) 1766 Dihlorofeniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1767 Dietildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.4 km (0.1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.6 mi) (1.3 mi) (0.9 mi) (0.6 mi) (0.9 mi) (0.7 km 2. smeša 30 m (100 ft) 0.6 mi) (0.8 mi) (0.3 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.5 km 0.trioksid i hlorsulfonska kiselina.0 km 0.1km (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 1754 Sumpor .trioksid i hlorsulfonska kiselina.1 mi) 0. smeša 60 m (200 ft) 0.6 mi) (1. smeša 60 m (200 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.9 km 5.8 mi) (3.1km 0.5 km 1.1 mi) (0.4 km (0.6 mi) (1.trioksid i hlorsulfonska kiselina.8 mi) (0.4 mi) (0.4 km 0.3 mi) (0.9 km 1.1km (0.9 km 1. smeša 60 m (200 ft) 0. smeša 30 m (100 ft) 0.6 mi) (0.1 mi) (0.6 mi) (1.0 km 2.4 km (0.1 mi) (0.2 km 0.6 mi) (0.1km (0.9 km 1. smeša 30 m (100 ft) 0.

7 km 0.1 mi) (0.1 mi) (0.8 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.7 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.9 mi) (1.4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.3 km (0.8 km 2.5 km 1.1 mi) (0.3 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.5 km 0.2 km 0.1km (0.1 mi) (0.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.0 mi) (0.5 mi) (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.4 km 0.2 km 0.0 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.1 km (0.2 mi) (0.6 km 1.6 km 2.2 km 0.1 mi) (0.1 mi) (0.1km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.3 mi) (1.1 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 294 1769 Difenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1771 Dodeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1777 Fluorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 1777 Fluorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 1781 Heksadeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1784 Heksiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1799 Noniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1800 Oktadeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1801 Oktiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1804 Feniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1806 Fosfor-pentahlorid (kada se izlije u vodu) 1808 Fosfor-tribromid (kada se izlije u vodu) 1809 Fosfor-trihlorid (kada se izlije na zemlju) 1809 Fosfor-trihlorid (kada se izlije u vodu) 1810 Fosfor-oksihlorid (kada se izlije na zemlju) 1810 Fosfor-oksihlorid (kada se izlije u vodu) 1815 Propionil-hlorid (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.1 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.0 km 3.8 km 1.1 mi) 30 m 60 m 30 m 30 m 60 m 60 m 30 m 60 m 60 m 30 m 60 m 150 m 60 m 100 m 60 m 30 m (100 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (500 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (100 ft) 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 1.6 km 1.1 mi) (0.2 km 0.9 mi) (1.5 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km 1.1km 0.1 mi) (0.5 km 0.2 km (0.2 mi) .2 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.0 mi) (1.1 mi) (0.4 km 0.6 km 1.2 mi) (0.5 km 0.1 mi) (0.1km 0.1km 0.2 mi) (0.5 km 0.0 km 2.9 mi) (1.6 km 1.3 km 0.5 km 0.0 mi) (1.4 mi) (0.5 km 0.2 km 0.3 mi) (0.7 km 0.0 km 2.4 mi) (0.3 km (0.3 mi) (0.2 km 0.4 km 0.4 mi) (0.4 mi) (0.2 km 0.2 mi) (1.8 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.5 mi) (0.3 mi) (0.2 km 0.4 km 0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.4 mi) (0.5 km 0.1 mi) (0.5 mi) (0.1 mi) (0.3 km 0.2 mi) (0.2 mi) (0.2 mi) 0.1 mi) (0.6 km 1.3 mi) (0.

8 mi) (0.0 km 0.1km 30 m (100 ft) 0. neinhibiran 1831 Sumporna kiselina.1km 30 m (100 ft) 0. stabilizovan 1829 Sumpor-trioksid.4 km 2.6 mi) 60 m 100 m 60 m 30 m 60 m 30 m 300 m (200 ft) (300 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) (1000 ft) 0.1 mi) (0. pušljiva.6 mi) (0.8 km 2.1km 1.1 mi) 2.8 mi) 2.2 mi) (0. inhibiran 1829 Sumpor-trioksid.5 km 1.9 km 3.3 mi) (0.4 mi) (0.2 mi) (1.1 mi) (0.2 mi) (4.6 km 0.0 km 2.1 mi) (0.4 mi) (0.1 mi) (0.7 km 0.2 mi) (0. pušljiva 1831 Sumporna kiselina.0 km (0.2 mi) 0.1 mi) (0.1 mi) (0.1km 1.2 km (0.3 mi) (1.5 km (1.5 km 0.7 km 0.5 mi) (0.8 mi) (3.9 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 1.2 mi) (0.4 km (0.3 km (0.1km (0.6 mi) (0.9 km 1.2 km 0.9 km 7.0 km 0.5 mi) (0.6 mi) 300 m (1000 ft) 2.1 mi) (0.2 mi) 60 m (200 ft) 0.7 km (3.3 mi) (1.2 km 5.5 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 1.1 mi) 0.6 mi) (2.2 mi) (1.3 km 0.3 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.6 mi) (0.0 km (0.2 km 0.9 mi) 100 m 60 m 100 m 60 m 100 m 300 m (300 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (300 ft) (1000ft) 1.3 km (0.8 mi) (0. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor-trioksida 1831 1831 Sumporna kiselina.1 mi) (0.8 mi) (0.1816 Propiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1818 Silicijum-tetrahlorid (kada se izlije u vodu) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju na zemlju) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju u vodu) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju na zemlju) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju u vodu) 1829 Sumpor-trioksid.8 km 1.2 mi) (1.2 mi) 1.2 km 1.7 km 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 0. stabilizovan 1829 Sumpor-trioksid.6 mi) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije u vodu) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0. neinhibiran 1829 Sumpor-trioksid.3 km (0.9 km (1.2 km 0.9 km (0. pušljiva Sumporna kiselina.4 km 0.1 mi) (0.6 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.4 km (0.2 km 1.1km (0.3 mi) (0. inhibiran 1829 Sumpor-trioksid.1 mi) (0. pušljiva.2 km 0.8 mi) 5.4 km (0.1 mi) (0.4 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0.7 mi) strana 295 1836 Tionil-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1836 Tionil-hlorid (kada se izlije u vodu) 295 .2 km 0.5 mi) (0.7 km (1. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor-trioksida 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.5 km 0.2 km (0.

2 km (0.8 km 1.3 mi) (1.3 km 0.2 km 0. komprimovan 1892 ED (upotrebljen kao oružje) 1892 Etildihlorarsin 1898 Acetil-jodid (kada se izlije u vodu) 1911 Diboran 1911 Diboran.5 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) .1 mi) (0.3 km 1.6 mi) (0.1km (0.1 mi) (0.2 km (0.3 mi) (0.6 km 0.3 km 0.1 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 296 1838 Titanijum-tetrahlorid (kada se izlije na zemlju) 1838 Titanijum-tetrahlorid (kada se izlije u vodu) 1859 Silicijum-tetrafluorid 1859 Silicijum-tetrafluorid.9 km 0.2 mi) (0.5 mi) (1.2 mi) 60 m 60 m 100 m 150 m 60 m 60 m 300 m 30 m (200 ft) (200 ft) (300 ft) (500 ft) (200 ft) (200 ft) (1000 ft) (100 ft) 0.3 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.5 km 1.1 mi) (0.2 km 0.7 mi) (0.1 mi) (0.1km (0.2 mi) (1.9 km 1.1km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.3 km (0.2 km (0.3 km 1.2 mi) (0.1 km (0.7 km 0.9 km 1.9 mi) (2.1 mi) 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0.1 mi) 0.1km 30 m (100 ft) 0.5 km 0.1 mi) 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km (0.5 km 0.8 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) 0.2 mi) (1.2 mi) 1.4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 0.4 km 4.1 mi) (0.5 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.3 mi) (0.9 km 1.3 mi) (0.3 km (0. Komprimovan 1923 Kalcijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1923 Kalcijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1923 Kalcijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.4 mi) (0.2 mi) (0.8 km 0.

1 mi) (1.1 km (0.d. toksičan.5 km 0. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.4 mi) n.4 mi) od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas. zapaljiv. 30 m (100 ft) 0.7 km 4.9 km 4. 30 m (100 ft) 0.2 km (0.1km (3.1km (0.1 mi) 2. otrovan.6 km (0. zapaljiv.3 km (1.7 km 8.1km 2. 30 m (100 ft) 0. toksičan.0 mi) (2.7 mi) (1. zapaljiv.2 km (0. zapaljiv.8 mi) 4.d (Opasnost 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas.9 km 1.6 km (0.d.3 km 0.1 mi) 0. n. (Opasnost od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas.8 km 0.4 km 1.d. n.6 mi) (1.p.1 mi) od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas.1 mi) od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas.7 mi) (1. n. zapaljiv. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas.p.2 mi) 1.5 mi) (2. otrovan. n.5 mi) (0.d.2 mi) (0. n. 100 m (300 ft) 0. otrovan.5 km (1.2 mi) (0.1 km 2.5 mi) (0.7 mi) 1953 Komprimovan gas. otrovan.9 km 4.1 mi) od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.7 mi) (5.1 km (0.1 mi) (1.d.d. zapaljiv.d.6 mi) (1.p. 100 m (300 ft) 0.d.7 km 8.4 km 1.d.1 mi) 0.8 mi) (0.7 km 4. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas. 30 m (100 ft) 0.2 km 2.2 km (0.2 mi) (0.d.3 km 0.2 km 2.1931 Cink-ditionit (kada se izlije u vodu) 1931 Cink-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1931 Cink-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.d (Opasnost 100 m (300 ft) 0.4 km (2.5 mi) (0.5 mi) (2. zapaljiv.8 km 4.4 mi) n.1 km (0.1km (0.6 mi) strana 297 297 .d (Opasnost 30 m (100 ft) 0.2 km (0. zapaljiv.5 mi) (0.0 mi) (2.8 km 0.7 mi) 8.9 km (5.8 km 4. (Opasnost od udisanja Zona C) toksičan.3 km (0.9 km 1.d.d.6 km (0.d.1 mi) n.5 mi) 800 m 400 m 300 m 150 m 800 m 400 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4.8 km 4. 30 m (100 ft) 0. zapaljiv.6 mi) (3.7 mi) (5. zapaljiv.5 mi) (0.8 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 0. zapaljiv.d.3 km (0. n.8 km 0.2 mi) (0.9 km 1.1km n.0 mi) (2.2 mi) (0. toksičan.1 mi) (0.d.1km (0. otrovan.3 km 0.d (Opasnost 30 m (100 ft) 0.2 mi) 400 m 300 m (1250 ft) (1000 ft) 1.6 mi) 1953 Komprimovan gas. otrovan. otrovan.p.3 km 0.1 mi) n. otrovan.6 mi) (3.d. zapaljiv.

1 mi) 0.7 km (3. otrovan. otrovan.9 km (1.1km (0. zapaljiv.5 km (0.5 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0.1 mi) udisanja Zona B) 1955 Komprimovan gas.6 mi) (0.0 km 0.d.8 km 0.1km (0.2 km 2. n.5 mi) 4.9 km 1.3 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.4 mi) n. otrovan.1 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 1955 Komprimovan gas.d.2 mi) (0.1km n. 30 m (100 ft) 0.d.1 mi) (0.7 mi) 2.5 km (0.d.2 km (0.7 mi) .6 km (0.d. 30 m (100 ft) 0. n. otrovan. n.4 km (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 km (0.7 mi) (5. (Opasnost od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas. 30 m (100 ft) 0.7 km 4.1km udisanja Zona C) 1955 Komprimovan gas. n.9 km (3.d.1km 2. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.1 mi) (1. toksičan.5 mi) (0.2 mi) (0.d.0 mi) (2.d. zapaljiv.5 mi) (2. zapaljiv.d. 30 m (100 ft) 0. n.7 km 8.2 km 2.1 mi) (1.d.8 km 3. (Opasnost od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas.8 km 0.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.3 km 0.1 mi) n.d.5 mi) (2. toksičan.d.6 mi) 100 m (300 ft) 0.6 mi) 100 m (300 ft) 0.d. zapaljiv. 1953 Komprimovan gas. n.4 km 0.0 mi) (2.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 298 1953 Komprimovan gas.8 km 4.d.d.7 mi) 4. toksičan. toksičan. zapaljiv. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.0 mi) (1.3 mi) 1955 Komprimovan gas. otrovan.6 mi) (1.2 km 2.d.7 km 4.d. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) n.1 mi) (0. zapaljiv.7 km (1.2 km (0.9 km 1.d.1km udisanja Zona D) (0.7 mi) (5.1 mi) 400 m 200 m 150 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) 1. toksičan.7 km 8.3 km 0.1km (0.8 mi) (0. n.1 mi) 0.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) 1955 Komprimovan gas.2 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas.5 mi) (0.d.4 km (1. otrovan.2 mi) (0.

6 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km (0.9 km 1.1km udisanja Zona C) 1955 Komprimovan gas.1km (1.7 mi) 1955 Mešavina organskih fosfata sa komprimovanim gasom 1955 Mešavina organskih Komprimovanim gasom jedinjenja fosfora sa 100 m (300 ft) 1. smeša 1975 Azot-monoksid i azot-tetroksid.2 km 3.2 km (0.3 mi) 2. 1967 Insecticid.d. n.3 mi) 800 m (2500 ft) 4. toksičan.4 km (1. smeša 1975 Azot-tetroksid i azot-monoksid.4 mi) strana 299 100 m (300 ft) 0.5 mi) (1.4 mi) 2.0 mi) sa 100 m (300 ft) 1.tetroksid.0 km (0.7 km 4.0 km (0.1 mi) (0.4 mi) 8.d.4 km (2.4 km (0.1 mi) 400 m 200 m 150 m 500 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) (1500 ft) 1.1 mi) 0.4 km (2. 1955 Komprimovan gas.7 mi) 3.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.6 km (0.d.1 mi) udisanja Zona B) 1955 Komprimovan gas.6 km (3.1 mi) (2. toksičan.0 mi) (2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. toksičan.5 mi) (0. gas.6 km (3.6 km (6.d.6 mi) (0.d.p.1 mi) 500 m (1500 ft) 4.1km (0.d.d. smeša 1994 Gvožđe-pentakarbonil 2004 Magnezijum-diamid (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.d. toksičan.d.4 mi) 100 m (300 ft) 0. otrovan. n.2 mi) (0.5 mi) (0.8 km 0.5 km (0.5 mi) 299 . n.1955 Komprimovan gas. smeša 1975 Azot-monoksid i azot-dioksid. smeša 1975 Azot-monoksid i azot.9 km (0.2 km 2. n.2 mi) (0. smeša 1975 Azot-tetroksid i azot-monoksid.7 mi) (6.6 mi) 1955 Komprimovan gas.4 km (2.2 km (1.5 mi) (2.4 km 0.4 km (1.9 km 2. toksičan.8 km 3. gas. smeša 1975 Azot-dioksid i azot-monoksid.1km (0.0 mi) 1967 Insecticid.7 mi) 8.1 mi) 0.1 mi) 2. n.5 km 0.9 km (5.0 mi) (1.3 mi) (0.0 km 0.7 mi) 9.2 mi) 500 m 60 m (1500 ft) (200 ft) 5. n. 1967 Paration i komprimovani gas. (Opasnost od udisanja Zona A) 100 m (300 ft) 0.1km udisanja Zona D) 1955 Mešavina jedinjenja komprimovanim gasom organskih fosfata (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d. toksičan.7 km 9.1km 0. n.7 mi) 4.3 km (5.d.p.

1 mi) (0. crvena pušljiva 2186 Hlorovodonik.2 km (0.6 km 2.1 mi) (1.4 km (0.7 mi) (0.6 mi) 500 m 400 m 400 m 150 m 500 m (1500 ft) (1250 ft) (1250 ft) (500 ft) (1500ft) 4.3 km (3.0+km (7.1 mi) 5.9 mi) (0.7 mi) 10.0+mi) (0.5 mi) (3.3 km 0.4 km 1.9 km 9.9 km 4.0 km (1.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 400 m (1250 ft) 800 m (2500 ft) (0.1km 30 m (100 ft) 0.0 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (1.9 km 2.1km (5.9 km 2.2 km 1.2 km (6.0+mi) (2.3 km (0.3 mi) 11.2 mi) (2.9 mi) (0.1 mi) 0.0 mi) (1.4 km (1.6 km 1.2 km (3.1km 200 m (600 ft) 1.2 mi) (2.7 mi) (1.4 km 9.4 mi) 11.8 km 1.3 mi) (4.3 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 4.4 mi) 9.0 km 9.9 mi) (5.0+km (7.3 km (0.8 km 3.2 mi) (0.0+mi) 11.7 km 0.4 km 4.0+km (7.8 km 7.1km 30 m (100 ft) 0.8 mi) 1000 m (3000 ft) (5.0+mi) (5.8 km 6. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 300 2011 Magnezijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2012 Kalijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2013 Stroncijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2032 Azotna kiselina.4 km (3.0+mi) .8 mi) 4.8 mi) (4.0 mi) (0.0+km (7.7 mi) 1.7 mi) 300 m 150 m 500 m (1000 ft) (500 ft) (1500 ft) 1.5 km 1.0 km 0.1km 3.0 km 5.5 mi) (1.3 km (6.0+km (7.9 mi) 11.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.0 mi) 11. rashlađena tečnost 2188 Arsin 2188 SA (upotrebljen kao oružje) 2189 Dihlorsilan 2190 Kiseonik-difluorid 2190 Kiseonik-difluorid.6 mi) 10.0+km (7.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 km (0.1 mi) (0.1km 0.0+mi) (2. komprimovan 2191 Sulfuril-fluorid 2191 Sulfuril-fluorid 2192 Germanijum 2194 Selen-heksafluorid 2195 Telur-heksafluorid DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0.2 km (0.5 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) 1000 m (3000 ft) 1000 m (3000 ft) 800 m (2500 ft) 2.4 km (0.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.3 mi) 200 m (600 ft) 1.1 mi) (0.0 km (1.3 km (0.7 mi) 11.3 mi) (0.7 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0. pušljiva 2032 Azotna kiselina.0+km (7.

čvrsta (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina (kada se izlije u vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.3 km (0.2 km 3.2 mi) (0. anhidrovan 2204 Karbonil-sulfid 2204 Karbonil-sulfid 2232 Hloroacetaldehid 2232 2-Hloroetanal 2308 Nitrozilsumporna kiselina (kada se izlije u vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina. čvrsta (kada se izlije vodu) 2334 Alilamin 2337 Fenil-merkaptan 2353 Butiril-hlorid (kada se izlije u vodu) 2382 1.1km 0.2196 Volfram-heksafluorid 2197 Jodovodonik.1km 0.1 mi) strana 301 2395 Izobutiril-hlorid (kada se izlije u vodu) 2407 Izopropil-hloroformijat 30 m (100 ft) 0.6 mi) (0.5 mi) (0.1km (0.4 mi) (0.0 km 0.9 mi) (1.5 km 1.4 mi) (0.6 km 1.6 km 0.2 km (0. anhidrovan 2198 Fosfor-pentafluorid 2198 Fosfor-pentafluorid.7 km (1.0 mi) (2.1 mi) (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 3.3 mi) (0.4 km (1.5 mi) 3.4 km (0.2 mi) (0.4 km 1.6 mi) (1.0+km (7.2 km (0.8 km (0.6 km (0.5 km 4.3 mi) 150 m 150 m 200 m 800 m 500 m 100 m 300 m (500 ft) (500 ft) (600 ft) (2500 ft) (1500 ft) (300 ft) (1000 ft) 1.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.3 km 1.5 mi) (0.7 km 1.3 km (0.4 mi) (5.2 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) 2.3 km 0.2 km (0. komprimovan 2199 Fosfin 2202 Vodonik-selenid.5 km 2.7 km 0.4 mi) 200 m (600 ft) 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 0.1km 0.8 km 0.1km (0.7 mi) (2.8 km 8.6 mi) (5.0 km 0.1km (0.0 km 1.2 km (0.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.8 mi) 30 m (100 ft) 0.6 mi) (0.8 mi) (2.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km 8.6 km 0.5 mi) (2.4 mi) (0.1km (0.4 km 0.3 mi) (0.9 km 8.4 km 0.6 mi) (0.9 km 3.1 mi) (0.2 mi) 100 m (300 ft) 0.3 km 0.9 km 0.9 mi) 30 m (100 ft) 0. tečna (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.4 mi) 11.9 mi) (0.1 mi) (0.8 mi) (2.4 mi) (0.0+mi) 30 m (100 ft) 0.0 km 1.7 km 0.1km 2.7 mi) (1.6 mi) 1000 m (3000 ft) (5.1 mi) 301 .7 km 0.2 mi) 150 m 30 m 30 m 100 m 30 m 60 m (500 ft) (100 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (200 ft) 1.3 km 4.1 mi) 0.2 km (0.2 mi) (0.0 km 1. tečna (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.2 km (0.2-Dimetilhidrazin 2382 Dimetilhidrazin.5 km (1.2 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0. simetričan u u u u 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.

9 mi) (2.4 mi) (0.0+km (7.4 km 0.4 km 0.3 mi) (0.3 mi) 1.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.0 km (0.1km (0.4 mi) (0.1 mi) 150 m (500 ft) 1.8 km (1.1 mi) (0.1 mi) 150 m (500 ft) 1.9 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0.3 km 0.2 km 0.9 km 4.6 km 1.2 mi) 11.7 km (0.3 km (6.1 mi) (0.9 mi) (0.6 km 0.6 km (6.2 km (0.8 mi) 100 m (300 ft) 1.1km 1.0+km (7.2 mi) (0.5 mi) 1000 m (3000 ft) 100 m 30 m 30 m 30 m 60 m 60 m 300 m 60 m (300 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (1000ft) (200 ft) 30 m (100 ft) 0.0 mi) 11.0+ mi) 11.1km 0.3 km 5.6 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) (0.6 km 1.8 km (0.2 mi) (0.1 mi) (0.6 km (0.5 mi) (1.5 km 0.0+mi) 11.0+km (7.2 km 0.0+km (7.1 mi) (0.2 mi) (0.7 mi) (0.8 km 2.5 mi) 3.3 km 0.4 mi) 30 m (100 ft) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 302 2417 Karbonil-fluorid 2417 Karbonil-fluorid.1 mi) (0.2 mi) (0.5 mi) (1.0+km (7.8 mi) (3.1 mi) 0.1km 0.0 km 0.5 km (0.0+mi) 800 m (2500ft) 9.1km 0.1 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.0+mi) .4 mi) 60 m (200 ft) 0.0+mi) 11.1 mi) (3.1 mi) 100 m (300 ft) 0.2 mi) (1.6 km 1.3 km (0.3 km 0.7 km 3.3 km (0.3 km 0.7 km 8.1km (0.3 mi) (0.8 mi) (0.0 mi) 100 m (300 ft) 1.2 mi) 30 m (100 ft) 0.8 mi) 1000 m (3000ft) 11.4 mi) (0.4 mi) (1.2 km (0.0 km (1.9 mi) 10.1 mi) (0.2 km 0.8 km 2.7 mi) (1.4 mi) (5.3 km 3.1 mi) (0.8 km 3.0+km (7.0+km (7.1km 30 m (100 ft) 0. Komprimovan 2418 Sumpor-tetrafluorid 2418 Sumpor-tetrafluorid 2420 Heksafluoraceton 2421 Azot-trioksid 2434 Dibenzildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2435 Etilfenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2437 Metilfenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2438 Trimetilacetil-hlorid 2442 Trihloroacetil-hlorid 2474 Tiofozgen 2477 Metil-izotiocijanat 2480 Metil-izocijanat 2481 Etil-izocijanat 2482 n-Propil-izocijanat 2483 Izopropil-izocijanat DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.0+km (7.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 5.1km 30 m (100 ft) 0.0+mi) 1000 m (3000ft) 11.3 km 2.9 mi) (0.3 mi) (2.1km 0.0+mi) (0.2 km (0.7 mi) (0.1km 0.5 km (1.

3 km 1.0 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.7 mi) 2.1 mi) (1.2 mi) (0.1 mi) (0.4 mi) (0.3 km 0.5 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km (0. stabilizovan 2534 Metilhlorsilan 2548 Hlor-pentafluorid 2600 Ugljen .7 mi) (4.1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0. komprimovana 2600 Vodonik i ugljen – monoksid.6 mi) (0.9 mi) (2.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.6 km 0.2 km (0.5 km 0.1 mi) (0.3 mi) (0.3 km 2.2 mi) (0.0 mi) (3.3 mi) (0.5 km 1.5 mi) (1.2 mi) (0. smeša.1km 0.3 km (0.6 km 2.2 km 0.4 km 0.1km (0.monoksid i vodonik.2 mi) 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.8 km 0.4 km (0. komprimovana 2605 Metoksimetil-izocijanat 2606 Metil-ortosilikat 2644 Metil-jodid 2646 Heksahlorciklopentadien 2668 Hloracetonitril 2676 Stibin 2691 Fosfor-pentabromid (kada se izlije u vodu) 2692 Bor-tribromid (kada se izlije na zemlju) 100 m (300 ft) 1.5 mi) 6.1 mi) (0.6 mi) (1.9 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km 0.0 mi) (1.5 km 4.2 mi) 150 m 30 m 100 m 30 m 30 m 500 m 30 m 60 m 100 m 60 m (500 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (100 ft) (1500 ft) (100 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) 1.1 mi) (1.3 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km 0.4 km 0.0 mi) (0.4 km 4.1 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 1.7 km (4.1 mi) (0.0+km (7.1km (0.2484 terc-Butil-izocijanat 2485 n-Butil-izocijanat 2486 Izobutil-izocijanat 2487 Fenil-izocijanat 2488 Cikloheksil-izocijanat 2495 Jod-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 2521 Diketen.4 km 0.0 mi) (0. smeša 2600 Vodonik i ugljen monoksid.6 km 1.5 mi) 2.3 mi) (4.2 mi) (0.1km 0.4 mi) (0.3 km (0.2 km 1.6 mi) (0.5 km 1.1 mi) 0.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.1km 1.9 km 7.3 km 4.1km (1.2 km (0.5 km 7.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.8 km 1.7 km (5.4 km 0.0 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km (0.8 mi) 60 m (200 ft) 0.5 km 1.7 mi) (0.2 mi) strana 303 2692 Bor-tribromid (kada se izlije u vodu) 2740 n-Propil-hloroformijat 30 m (100 ft) 0.6 mi) (1.6 km 0.5 km 0.4 km 0. smeša 2600 Ugljen-monoksid i vodonik.1km (0.3 mi) (4.7 km 1.1 mi) (0.7 mi) 60 m (200 ft) 0.6 mi) (0.2 mi) (1.1 mi) (0.1 mi) (0.3 mi) (2.1 mi) (0.1km 0.5 km 0.8 km (0.7 km (1.1 mi) (0.6 mi) (0.3 km 0.2 mi) (1.8 mi) 11.6 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.0 km 1.4 mi) (0.2 mi) (0.5 mi) 60 m (200 ft) 0.3 km (1.0+mi) (3.0 mi) (1.6 mi) (1.7 km 0.4 mi) (0.0 km 3.3 km 6.0 km 1.1 mi) 303 .2 km 0.4 km 0.9 mi) (0.3 mi) (0.8 km (0.8 km 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 2.8 km 4.8 km 0.4 mi) (0.5 km 0.7 km 1.4 km 2.5 mi) (0. smeša.1 mi) (0.1 mi) 800 m 400 m 400 m 150 m 100 m 150 m 30 m 300 m 400 m 150 m (2500ft) (1250 ft) (1250ft) (500 ft) (300 ft) (500 ft) (100 ft) (1000 ft) (1250 ft) (500 ft) 9.1 mi) 60 m (200 ft) 0.4 km (0.1km (0.

3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.1 mi) (0.1km 0.7 mi) (0.3 mi) (0.6 km 0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.2 mi) (0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.2 mi) (0.4 mi) (0.1 mi) 0.1km 0.3 km 0.1 mi) (0.1km 0.0 km 0.1 mi) (0.1km (0.3 km 1.2 km (0.4 km 0.2 km (0.5 km 2.3 km (0.3 mi) (1.5 mi) (0.4 mi) (1.6 mi) (0.5 km 2.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.4 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1km 2.2 km 0.2 km (0.4 km (0.5 mi) (0.8 mi) (1.6 km 2.2 mi) (0.1 mi) (0.3 mi) (0.4 mi) (0.5 km 0.4 mi) (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (2.2 mi) 0.4 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.5 km 0.7 km 4.4 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.4 mi) (0.1km (0.1 mi) .1km (0.8 mi) (0.5 km 2.1km 0.7 km 0.3 km 0.1km (0.3 km 0.1 mi) (0.3 km 0.2 km 1.7 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km 0.1 mi) (0.4 km 0.1km (0.2 km (0.5 km 0.3 mi) (0.7 km 0.5 km (0.3 mi) (1.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.5 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.9 km 0.2 km 0.2 mi) (0.4 km 0.8 km 0.1 mi) (0.3 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (1.1 mi) (0.2 mi) (0.5 km 0.6 km 0.1km 0.4 km 1.1km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 304 2742 sec-Butil-hloroformijat 2742 Izobutil-hloroformat 2743 n-Butil-hloroformijat 2806 Litijum-nitrid (kada se izlije u vodu) 2810 Buzz (upotrebljen kao oružje) 2810 BZ (upotrebljen kao oružje) 2810 CS (upotrebljen kao oružje) 2810 DC (upotrebljen kao oružje) 2810 GA (upotrebljen kao oružje) 2810 GB (upotrebljen kao oružje) 2810 GD (upotrebljen kao oružje) 2810 GF (upotrebljen kao oružje) 2810 H (upotrebljen kao oružje) 2810 HD (upotrebljen kao oružje) 2810 HL (upotrebljen kao oružje) 2810 HN-1 (upotrebljen kao oružje) 2810 HN-2 (upotrebljen kao oružje) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.1 mi) 30 m 30 m 30 m 60 m 30 m 100 m 100 m 100 m 800 m 400 m 150 m 60 m 100 m 60 m 60 m (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (2500 ft) (1250 ft) (500 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.0 km 0.1km 0.4 km 1.2 mi) (0.6 km 0.4 km (0.

2 km 0.3 km 0.5 mi) (0.5 km 0.1km B) (0.d.2 km (0.4 km 0.7 mi) (3.8 km 7.1km B) 2810 Otrovna tečnost. n.d.5 mi) 2810 Otrovna tečnost.4 km (0.1km 1.7 mi) (0. n. n.5 mi) (0. n. 2810 Otrovna tečnost.1 mi) (0.d.2 km 1.d.1 mi) (0. 2810 Toksična tečnost.2810 HN-3 (upotrebljen kao oružje) 2810 L (Luizit) (upotrebljen kao oružje) 2810 Luizit (upotrebljen kao oružje) 2810 Mastard (upotrebljen kao oružje) 2810 Mastard i luizit (upotrebljen kao oružje) 2810 Otrovna tečnost. n.d.5 mi) (2.7 km 2.8 mi) 0.1km 0.4 mi) (1.4 km (0.8 km (0.1 mi) (0.3 km 1.2 km (0.2 km 1.4 km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.4 mi) (1.1 mi) 0.1 mi) (0. n.3 mi) (0.8 mi) (1.2 km 0.6 km 1.1 mi) (0.1 mi) 30 m 100 m 60 m 100 m 300 m (100 ft) (300 ft) (200 ft) (300 ft) (1000 ft) 0.6 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) 0.d. (Opasnost od udisanja Zona 30 m (100 ft) 0.4 km (0.3 km 1. organska.3 mi) (1. organska.p. organska.1 mi) 60 m 800 m 400 m 100 m 400 m 300 m (200 ft) (2500 ft) (1250 ft) (300 ft) (1250 ft) (1000 ft) 0.d.5 mi) (4.8 km 4.d.5 mi) (1.d.1km udisanja Zona B) 2810 Sarin (upotrebljen kao oružje) 2810 Soman (upotrebljen kao oružje) 2810 Tabun (upotrebljen kao oružje) 2810 Zgusnut GD (upotrebljen kao oružje) 2810 Toksična tečnost.8 km 1.1km (0.p.1 mi) 0.1km (0.1 mi) (1.8 km (0.0 mi) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.d.1 mi) 0.6 mi) 60 m (200 ft) 0.p.5 km 2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.8 km (0.d.3 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (3.1km 0.8 km (0. n.0 km 5.p.9 km (0.8 km 0.7 km (0.1 mi) (0.7 km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.5 km (0.1 mi) 60 m 400 m (200 ft) (1250 ft) 0.5 mi) (0.4 km 1.1 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 30 m (100 ft) 0.0 km 0.8 km (0.5 km 2.2 km (0.4 km 5.p.8 km (0.3 mi) 0.4 mi) (1.2 km (0.7 km 0.2 mi) (0.2 mi) (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km 0.5 mi) (3.1km 0. (Opasnost od udisanja Zona 30 m (100 ft) 0.8 km (0.3 mi) (1. n.5 mi) (0.5 mi) strana 305 305 .3 mi) 60 m (200 ft) 0.p. 2810 Otrovna tečnost.6 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km 2.8 mi) 0.5 km 4.9 km (0.2 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Otrovna tečnost.5 km 2.8 km (0. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Toksična tečnost.d.8 mi) (0.

1km (0.d.8 mi) (0.5 mi) .4 mi) (0.6 km 2.d.1 mi) (0.1km 1. korozivna.2 km 0.0 mi) 7.5 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Toksična tečnost.1 mi) 60 m 60 m 100 m 60 m 150 m 200 m 400 m 30 m 30 m 300 m (200 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (500 ft) (600 ft) (1250 ft) (100 ft) (100 ft) (1000 ft) 0.7 km 2.d.3 km 0.3 mi) (0.4 km 0. korozivna. organska.d. korozivna.0 mi) (1.d.5mi) 1.2 km 2.3 km (0.1km 0. n.d.9 km (0.4 km 2.5 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) (0.1km udisanja Zona B) (0.d.1 mi) 60 m (200 ft) 0.5 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Otrovna tečnost.2 mi) 30 m (100 ft) 0.8 km 0.1 mi) (1. anhidrovan 2927 Etil fosforodihloridat 2927 Otrovna tečnost.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 400 m (1250 ft) 4. anhidrid 2845 Metil fosfonil dihlorid 2901 Brom-hlorid 2927 Etil fosfonotiotik dihlorid.3 mi) (0.2 km (0.6 km 2.d.1 mi) (0.5 km 0. organska.d. n. n.1 mi) 60 m (200 ft) 0.6 mi) (1.3 mi) (1.7 km 0.8 km (1.8 mi) (2.2 km 0.1 mi) (0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.8 km (3.0 km 0.8 km (0.8 km (0.4 km (0.4 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1km udisanja Zona B) 30 m (100 ft) 0.6 mi) 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.d.4 km (4.1 mi) 0.5 km 0. n.3 mi) 0.5 mi) 2927 Otrovna tečnost.9 km 4.1 mi) (0.2 km 1.1 mi) (0.5 km 0.1km 0.5 km 1.2 mi) (0.7 km (0.2 mi) (1.6 mi) 2810 Toksična tečnost.2 km (0.8 mi) (4.2 mi) (3.5 km 6. 2810 VX (upotrebljen kao oružje) 2811 CX (upotrebljen kao oružje) 2826 Etil-hlorotioformijat 2845 Etil fosfonil dihlorid. organska.1km (0.1 mi) (0. n.1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.8 km (0.8 km 1.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 5. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 306 2810 Toksična tečnost.2 km 0.1 mi) (0.2 km 0. n. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.0 mi) (0.6 mi) (0.d.d.1 mi) 0.8 mi) 0.8 km (0.3 mi) (1.4 mi) (0.

n.d.2 km (0.6 km (0. zapaljiva. 2927 Toksična tečnost.8 mi) 2.0+km (7.2 km 1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.8 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0.5 km 2.7 km (0.d.5 mi) 100 m (300 ft) 1. korozivna.8 km 8. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Otrovna tečnost.1 mi) 0.1km (0. 2927 Otrovna tečnost. n.3 mi) (2. organska.5 km 4. zapaljiva.d.d.5 mi) (4.5 mi) (3. n.1km udisanja Zona B) 2929 Otrovna tečnost. 2929 Otrovna tečnost. korozivna.d. 30 m (100 ft) 0.d. organska.d.8 km (0.0+km (7.2 km 2. (Opasnost od udisanja Zona A) organska. 2929 Otrovna tečnost. korozivna.5 km 7.8 km (1. korozivna.d.8 km (0. organska.2 km (0.1 mi) 0. 100 m (300 ft) 1.2 km 2.1 mi) (0. n.d.6 mi) 60 m (200 ft) 0.d. n. n. zapaljiva.1 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona B) 2927 Toksična tečnost.3 mi) (1. zapaljiva.d.d.d. organska.1km (Opasnost od udisanja Zona B) 2929 Otrovna tečnost. organska.d. n. korozivna.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0. n. korozivna.1km 100 m (300 ft) 1.1 mi) (1.d.8 km 5.2927 Otrovna tečnost.5 mi) (5. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Toksična tečnost.8 km (0.1 mi) (1.8 km (0.3 km (0. organska.4 mi) (0.5 mi) strana 307 307 .d.8 km (0. n.1 mi) 60 m (200 ft) 0.0+mi) (0.d.8 km (0.d. korozivna.d.5 mi) 60 m (200 ft) 0.8 km (0.7 km (0. n.5 km 7. n. 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0. zapaljiva.d.0+mi) (0. 2927 Toksična tečnost.6 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0.7 mi) 0.0+mi) n. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) organska. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Otrovna tečnost.d.3 mi) 0. korozivna. zapaljiva.9 mi) 11.3 mi) 0.8 mi) (4.1km (0. n.5 km (0.8 mi) 0.d.5 mi) 2927 Toksična tečnost.1km udisanja Zona B) 2927 Toksična tečnost.2 km 2. organska.2 km (0.3 mi) 0. n.9 km (0.9 mi) 11.9 km (0.d.4 mi) 60 m 400 m (200 ft) (1250 ft) 0.d.d.8 km (4.9 mi) 11. 30 m (100 ft) 0.9 mi) 0. korozivna.d.1 mi) (1.6 km (0.d.1 mi) (1.8 mi) 600 m (2000 ft) 7.d.0+km (7.d.8 km (0.

4 km (0. n. organska.1km udisanja Zona B 100 m (300 ft) 1.7 mi) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.9 mi) 8.3 km (0.d. n.4 mi) (0. nefisioni (kada se izlije u vodu) 0.8 km (0.5 mi) (1. n. n.d. zapaljiva.0+mi) 2977 Radioaktivni materijal.8 km 2.9 mi) 11.4 mi) 400 m (1250 ft) 4.d.3 mi) 2.5 km 0.2 km 0.9 km (5. zapaljiva. zapaljiva.3 mi) 0.1 mi) 0.2 km 2. 2929 Toksična tečnost.2 mi) 60 m 60 m (200 ft) (200 ft) 0. zapaljiva.1km (0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0.d. uranijum heksafluorid.d. uranijum heksafluorid (kada se 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.d.4 km (0.1 mi) (0.1 mi) izlije u vodu) 2978 Uranijum heksafluorid (kada se izlije u vodu) 2978 Uranijum heksafluorid.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 km (0. fisioni 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Toksična tečnost.d.2 km (1. (Opasnost od udisanja Zona B) organska.6 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0.1km n. 30 m (100 ft) 0.6 km (0.d. zapaljiva.6 km (2. 2929 Toksična tečnost.d.5 km (0.d.1km (0.0+km (7. organska.5 km 7.d. zapaljiva. n.3 mi) 0.4 mi) 2.5 mi) 2929 Toksična tečnost.1 mi) (1.7 km (0.3 km (1.d.4 mi) . fisioni sadržaj uranijuma-235 veći od 1% (kada se izlije u vodu) 2978 Radioaktivni materijal.1 mi) (kada se izlije u vodu) 2977 Uranijum heksafluorid.5 km (0.8 km (0.2 mi) 60 m (200 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Toksična tečnost.5 mi) (4. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 308 2929 Toksična tečnost.

6 mi) 11. (kada se izliju u vodu) 2986 Hlorosilani. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal alkil halidi.1km 3049 Metal alkil halidi. n. korozivni.1 km (0.d. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal aril halidi.d.1 mi) 60 m (200 ft) 0.4 km (0.5 km (2.5 mi) 309 .9 km 0. n.5 mi) (3.2 km 0. (kada se izliju u vodu) 2987 Hlorosilani. (kada se izliju u vodu) 2987 Hlorosilani.0 mi) 0.5 km (0.d. n.d. (kada se izliju u vodu) 30 m (100 ft) 0.d. reaguju sa vodom.3 km (0. korozivni.3 mi) vodu) 30 m (100 ft) 0.1 km (0. n. reaguju sa vodom.d.4 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.2 km (0. n.1 mi) 0.6 km (1. n.1 km (0. n.6 km (1.0 mi) 0.2 km (0.0+mi) (0. reaguju sa vodom.8 mi) strana 309 3057 Trifluoroacetil hlorid 3079 Metakrilonitril.3 mi) 0.1 mi) 1.2 mi) (0.5 km 5.1 km (0.d.2 km (0.0+km (7.d. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal aril halidi. korozivni.0 mi) (1.d.3 mi) 1.d. zapaljivi. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0.2985 Hlorosilani.d.d. zapaljivi.5 km (0.d.d.1 mi) 100 m (300 ft) 0.6 km 1.5 km 0.9 km (0.1km (0.1 mi) (1.9 mi) 11.2 km (0. (kada se izliju u vodu) 2988 Hlorosilani.1 mi) 800 m 60 m (2500 ft) (200 ft) 4.7 km (0. n. stabilizovan 30 m (100 ft) 0.0+mi) (0.5 km (0.0 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0.1 km (0.d.1km 3052 Aluminijum alkil halidi (kada se izliju u vodu) 3052 Aluminijum alkil halidi.1 mi) (0.1 mi) vodu) 2986 Hlorosilani.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) 0.d. n.1 mi) vodu) 2985 Hlorosilani. korozivni. n.1 mi) 30 m (100 ft) 0.0+km (7.d.1 mi) 60 m 600 m 60 m (200 ft) (2000 ft) (200 ft) 0.2 km 1. (kada se izliju u vodu) 2988 Hlorosilani.2 km (0.3 mi) 1.d. (kada se izliju u vodu) 3023 2-Meill-2-heptanetiol 3023 tert-Oktil merkaptan 3048 Pesticid sa aluminijum fosfidom (kada se izlije u 60 m (200 ft) 0.0 mi) 0.3 km (0.2 km (0. n.1 mi) 0.3 mi) 1. tečni (kada se izliju u vodu) 3052 Aluminijum alkil halidi.7 mi) (0.d.3 mi) 1.3 mi) 1. zapaljivi.5 km (0.d.d.8 km 0.6 km 0.d.3 mi) (0.1 mi) 100 m 100 m (300 ft) (300 ft) 0.1 mi) 100 m (300 ft) 0. n.d. čvrsti (kada se izliju u vodu) (0.6 km (1.d.8 mi) (0.

9 km (0.6 mi) 60 m (200 ft) 0. oksidišuća.4 mi) (1.6 mi) (3.6 mi) 3122 Otrovna tečnost. 3123 Otrovna tečnost. reaguje sa vodom.5 mi) zapaljive gasove.0 km 5.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. n.1 mi) 60 m (200 ft) 0.d.3 mi) (1.d.3 km 1.d.d.4 mi) (1.d.8 km (0.9 km (0.8 km (0. n.8 km (0.1 km (0. 3123 Otrovna tečnost.d. n.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.2 km 1.2 mi) (3.6 mi) (3. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.8 km (0.7 km 1.6 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.7 km (0.1km udisanja Zona B) 3123 Otrovna tečnost. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0. n.1 mi) od udisanja Zona B) 3123 Otrovna tečnost.8 km (0. n.8 km 5.8 km (0.d.8 mi) 0.6 km 2.2 mi) (1. n.1 mi) 0.6 km 2.d.8 mi) 1.8 mi) 1. oksidišuća. (Opasnost od udisanja Zona A) 3122 Otrovna tečnost. n.8 mi) 8.d.d.0 km 5.2 mi) (1.d.d.d. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.5 mi) 60 m (200 ft) 0.7 km (0..8 km (0.d.1 mi) (1.9 km (0.2 km (0.8 km (0.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.d.d.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000ft) 0. n. reaguje sa vodom.6 mi) (0. n.d.4 mi) (1. oksidišuća. 3122 Toksična tečnost.5 mi) .7 km (5.d. oksidišuća. oksidišuća. koja pri kontaktu sa vodom emituje 60 m (200 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Otrovna tečnost.7 km (0. oksidišuća.1km udisanja Zona B) 3122 Toksična tečnost.5 mi) (3.d.d. reaguje sa vodom.d. n. n.1 mi) 0.5 km 2. (Opasnost od udisanja Zona A) 0.9 km (2.1 mi) 500 m 300 m (1500ft) (1000ft) 3.4 km 5. (Opasnost od udisanja Zona A) 3122 Toksična tečnost.3 km 1.5 mi) 0.0 mi) (1. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 310 3083 Perhloril fluorid 3122 Otrovna tečnost.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000ft) 0.1km 2.

3 km 0.7 km (0.5 km 2.1km udisanja Zona C) 3160 Tečni gas.d.9 km (1.1 km (0.1 mi) zapaljive gasove.d.8 km (0. n.8 km (0.d.6 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Toksična tečnost.1km udisanja Zona D) 3160 Tečni gas.8 km 4.0 mi) (2.5 mi) zapaljive gasove. pri kontaktu sa vodom emituje 60 m (200 ft) 0.5 mi) 1.d.1 km (0. zapaljiv. toksičan. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Toksična tečnost.5 mi) (2.d.5 km (0.d.5 mi) (0. n. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.5 mi) (3. n.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3123 Toksična tečnost. n.8 km (0.2 km (0.9 km (3. (0.4 mi) strana 311 3160 Tečni gas.8 km (0.9 km (5.4 km (1.1 mi) (0.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.1 mi) zapaljive gasove. koja pri kontaktu sa vodom emituje 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3123 Toksična tečnost.3 km 0.d.6 mi) 0.6 mi) 100 m (300 ft) 0.5 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1. pri kontaktu sa vodom emituje 30 m (100 ft) 0. otrovan.5 mi) 800 m (2500 ft) 4.1 mi) 100 m (300 ft) 0.8 km 5.1 mi) (1.d. reaguje sa vodom.d.8 mi) 0.8 mi) (0.1km 2.9 km 1.d.d. n.5 km (0.d. 30 m (100 ft) 0. zapaljiv. n.3 mi) 0. zapaljiv.d.8 km 0.d.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. n.6 mi) 0.6 mi) 0.8 km (0.3 mi) (1.d.d.2 mi) (0.2 km (0. toksičan.d.7 km 4.2 km 1. reaguje sa vodom.5 km (1.2 mi) (0.2 km (0. 3160 Tečni gas.8 km (1.4 mi) 60 m (200 ft) 0.d.5 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 311 . otrovan.1 mi) udisanja Zona B) 3160 Tečni gas. 3123 Toksična tečnost.d. n.1 mi) 60 m (200 ft) 0. n. zapaljiv. 3123 Toksična tečnost.4 km (2. n. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. n. n.7 mi) 4. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona B) 3160 Tečni gas.3 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3160 Tečni gas.9 km (0. otrovan.d.1 mi) 60 m (200 ft) 0.d.d. otrovan.d.5 mi) 0.7 mi) (5.8 mi) 5.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0. otrovan.d.1 km (0.3123 Otrovna tečnost.6 km (0.7 km (3.7 mi) 8.7 km 8. reaguje sa vodom.2 km 2.5 mi) 2.1 mi) (1.6 mi) (1. n.d. n. zapaljiv.d. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.

(Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.9 km 1.7 km 8. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) 3162 Tečni gas.2 km 2.7 mi) (5.d. toksičan. n.1 mi) (0.0 mi) (1. n.d. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.7 mi) (5.3 mi) 0.1km Zona D) 3162 Tečni gas.1km (0.d. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.d.2 mi) (0.d.4 km (1.1 mi) udisanja Zona B) 3160 Tečni gas. otrovan.0 mi) (2.3 mi) 400 m 200 m 150 m 800 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.0 mi) (2.6 mi) 100 m (300 ft) 0.7 mi) 4.6 mi) (0.5 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3162 Tečni gas.d.d. n.7 km 8.1 mi) (1. toksičan. zapaljiv.2 mi) (0.2 mi) (0. n.2 km 2. otrovan. toksičan.7 mi) 4.0 km 0.8 km 0.1km udisanja Zona C) 3160 Tečni gas.1 mi) 0. toksičan. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.2 mi) 4.3 mi) 0.9 km 1. n. otrovan.d.2 km (0.2 km (0.4 km (1. n.8 km (3.1km Zona C) 3162 Tečni gas.1 mi) (0. zapaljiv.5 mi) (0.1km udisanja Zona D) 3162 Tečni gas. toksičan.8 km 0.d.8 mi) (0.d.d.d.3 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.5 mi) 400 m (1250 ft) 1.9 km (1.5 mi) (2.2 km (0.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.5 km (0. n.d.d.3 km 0.d.1 mi) (1. n.6 mi) (1. 3162 Tečni gas. n. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.8 km (0.d.1 mi) Zona B) (0.4 km 0.1km (0. toksičan.8 km 4.7 km 4. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3160 Tečni gas.8 km 3. n.2 mi) (0. otrovan.3 km 0.d.1 mi) Zona B) 3162 Tečni gas. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.6 mi) 100 m (300 ft) 0.d.2 km 2.9 km (3. n.5 km (0.1 mi) (0.d.d.5 mi) (2.1km 2. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 312 3162 Tečni gas. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.0 mi) .7 km 4. zapaljiv.9 km (3.

(Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0. n.6 mi) (1. toksičan.8 mi) 200 m (600 ft) 2. tečno. tečni.d.5 km 4.8 km (2.8 mi) 30 m (100 ft) 0. 3280 Organoarsensko jedinjenje.2 km 0. zapaljivo. n. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.0 mi) (1.d.8 mi) (0.2 km (0.0+km (7. n. 3278 Organofosforno jedinjenje.1 mi) (0. tečni. 3279 Organofosforno jedinjenje.5 km 0.d.1km Zona C) 3162 Tečni gas.d.1 mi) (0.2 km 0.5 mi) 30 m (100 ft) 0. toksični.d. toksično. 3278 Organofosforno jedinjenje. n. n.2 km (0.d.d. otrovno.d.6 km (1. 3278 Organofosforno jedinjenje. n.5 mi) (0.9 km 0.1 km 0.d.3 mi) 30 m (100 ft) 0. 3276 Nitrili.1 mi) (0. n.d.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.d. tečno.2 mi) (0.2 km 0. zapaljivi n.d. 3279 Organofosforno jedinjenje. otrovno.0 km 0.6 mi) (0. n.d.3 mi) 4.1 mi) 200 m 150 m 30 m 60 m 60 m (600 ft) (500 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) 1. tečno.0+km (7. n.1km 30 m (100 ft) 0. 3276 Nitrili.0 mi) 1000 m (3000 ft) 11. otrovni.2 km 2. n. 3280 Organoarsensko jedinjenje.1 mi) 200 m 150 m (600 ft) (500 ft) 2.3 mi) 1.7 km 0.9 mi) 1. otrovni.4 km 0. n. toksični. n.d. zapaljivi.9 km (0.d.2 km (0.d.1 mi) (0.2 mi) (0. n.d.4 km (0.d. otrovno.d.8 km 4.d.5 mi) (3.6 mi) 4.2 km 0.d.d.d.5 km (2.d. otrovni.4 km (0.1 mi) 150 m (500 ft) 1.3162 Tečni gas.1km (0.d.d.1 mi) (0. 3276 Nitrili. 30 m (100 ft) 0.8 mi) (3. n.d.1km Zona D) 3246 Metansulfonil hlorid 3246 Metansulfonil hlorid 3275 Nitrili.d.d.3 mi) 3.3 mi) (0. n. zapaljivo.d.d.d.1 mi) (0.5 km (0.9 km (2.6 km 2.5 mi) (0.1 mi) 0. tečni.d. 3278 Organofosforno jedinjenje.7 km 0. n.d. toksični.d.0 km (1. otrovno.7 mi) (0.0+ mi) 11.1 mi) (0. 3275 Nitrili. 3281 Metal karbonili. 3281 Metal karbonili. 3276 Nitrili.d. toksičan. n.0+mi) strana 313 313 .1 mi) (0.4 km (0. toksično.

9 km (0.6 mi) 0. korozivna.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.d.8 mi) 0.1km 5.d. neorganska. neorganska.3 km 1.9 km (1. n.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.4 mi) (1.5 mi) 1.d. neorganska.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3287 Otrovna tečnost. n.3 km (0.6 mi) .6 mi) 0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0.8 mi) 1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3289 Toksična tečnost.d.7 mi) (3.9 km (0. 3289 Toksična tečnost.2 km (0.7 mi) (3.8 mi) (3. n.7 km (0.3 km 1.6 km 2.d. 30 m (100 ft) 0. neorganska. n. n.1 mi) udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0. n.8 km (0.6 mi) 3287 Otrovna tečnost.6 km 2.1 mi) 150 m 300 m (500 ft) (1000 ft) 0.8 km (1. 30 m (100 ft) 0.7 km (0.8 km (0.8 mi) 1.d.d.2 km (0.2 km (0.d.5 mi) 1.d.7 km (3. korozivna. n. korozivna. neorganska. (Opasnost od udisanja Zona A) 3287 Toksična tečnost. 3289 Otrovna tečnost. neorganska.2 mi) 60 m (200 ft) 0.d.2 km (0.d.d.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.7 km 2.d. 3287 Toksična tečnost. n.2 mi) (1.8 km (0.2 km 5.5 mi) (1.1 mi) 150 m 300 m (500 ft) (1000 ft) 0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 0. neorganska. neorganska.d.8 km (0.5 mi) 3289 Otrovna tečnost.2 mi) (1.8 mi) 5.d.1km 5.d.5 mi) 3289 Toksična tečnost.4 mi) (1.d.5 mi) 3287 Toksična tečnost. neorganska. neorganska. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0. neorganska. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 314 3287 Otrovna tečnost.d.2 mi) (1. korozivna. n.1 mi) udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0.8 km (0. neorganska.d.d. n.8 mi) 1. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 3289 Otrovna tečnost.8 km (0.d.7 km (0.9 km (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.2 km (0. korozivna.8 km (0.7 km (0. korozivna.3 km 1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d. n.

4 mi) strana 315 3304 Komprimovan gas. oksidišući. (2.2 mi) (1.d. 315 . 3303 Komprimovan gas.5 km 0.d.1 mi) n.2 km 4.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 3303 Komprimovan gas. otrovan.5 km (0.5 mi) (2.d. n.1 mi) (0.1 km (0.d.d. otrovan.9 km 2.3 mi) 0.4 km (2. korozivan.3294 Cijanovodonik.6 mi) 3303 Komprimovan gas.1 mi) 200 m 150 m (600 ft) (500 ft) 0.2 km (0.9 mi) 10.2 km 2.5 mi) 1. 30 m (100 ft) 0.9 km (5. sa više od 87% 30 m (100 ft) 0. toksičan.6 mi) 3303 Komprimovan gas. oksidišući.7 km 1. oksidišući. oksidišući.d.6 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.d. oksidišući. n.d.5 mi) (2.2 km (0. rastvor u alkoholu.d. otrovan.2 mi) (0.2 mi) n. otrovan.3 km 0.3 mi) 800 m (2500 ft) 4.1 km 2.7 mi) (0. (0.1 mi) etilen oksida 3300 Smeša etilen oksida i ugljen dioksida.d.d.1km (0.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona C) 3303 Komprimovan gas. 2.7 mi) 8.d.4 km (1.1 mi) 45% cijanovodonika 3300 Smeša ugljen dioksida i etilen oksida. n.8 mi) (0.6 mi) (1.1 mi) 100 m (300 ft) 0.d.7 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3303 Komprimovan gas. otrovan.7 mi) (0. 3303 Komprimovan gas.1 km (0.6 mi) (0. sa ne više od 30 m (100 ft) 0.1km (1.1 km (0.3 mi) (0.3 mi) n.8 mi) (0.0 km 0.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. (Opasnost od udisanja Zona A) 3303 Komprimovan gas. n.2 km 4.5 mi) 7.2 mi) (0.7 km 8.7 mi) 7.7 km (1. n.7 mi) 150 m (500 ft) 0.d.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3303 Komprimovan gas. otrovan.2 km (0.d. oksidišući.6 mi) (0.2 mi) (0.7 km 4.d.d. n. 30 m (100 ft) 0. sa više od 87% etilen oksida 100 m (300 ft) 0. oksidišući.d.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3304 Komprimovan gas.7 km 4.4 mi) n.7 mi) (5.5 km (0. 30 m (100 ft) 0. toksičan.1 mi) (1.d. (Opasnost od udisanja Zona A) korozivan. oksidišući. toksičan. otrovan.5 km (0.2 km 2. toksičan.3 km 0.1 mi) 1.5 km (1.3 km 0. n.1 km (0. oksidišući.3 km 0.7 km 1. 60 m (200 ft) 0.1 mi) (1.3 km (6.5 mi) (2.9 km (4. 60 m (200 ft) 0.6 mi) 1.d.1km (Opasnost od udisanja Zona C) 3303 Komprimovan gas.6 mi) (1.d.0 km 0.d. 30 m (100 ft) 0.1km 2.d.8 km (0. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona D) oksidišući.7 km (4. n.

d.d. korozivan.4 mi) (2.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3304 Komprimovan gas. 3305 Komprimovan gas.5 km 3.7 mi) (2.d. 30 m (100 ft) 0.d.6 km 2. n.2 mi) (1.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.d. 100 m (300 ft) 0. korozivan.2 km (0. 30 m (100 ft) 0.5 mi) 6.2 km (0. n.6 km 2.5 mi) (1.7 km (1. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 316 3304 Komprimovan gas.1 mi) (1.3 mi) (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3304 Komprimovan gas. otrovan.2 km (2. korozivan.7 km (4. zapaljiv.d.1 mi) n.d. korozivan.4 mi) 3304 Komprimovan gas.7 km 0.3 km (6.5 km (0.4 km 0.6 mi) 10.d.1km n.1 mi) n. korozivan. 30 m (100 ft) 0. zapaljiv.0 km (0. 30 m (100 ft) 0.2 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3305 Komprimovan gas.2 km 2.d.2 km 2.3 km (6.7 mi) 150 m (500 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona D) korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) 3304 Komprimovan gas.d. toksičan.d.1 km (0.7 km 4.7 km (0.6 mi) (0.d. n.d.5 km (0.9 mi) 10. 30 m (100 ft) 0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) n.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.7 km 4. korozivan.d.6 mi) 800 m (2500 ft) 4.4 mi) .1 mi) (0.7 km (4.6 mi) (0. otrovan.1km (0.0 mi) (2. otrovan.d. otrovan.4 mi) n.0 km 0. otrovan.d.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. 30 m (100 ft) 0.d. n.4 km 0.3 km (6. (Opasnost od udisanja Zona A) 3304 Komprimovan gas. zapaljiv. korozivan.5 mi) (1.1 mi) 1.3 mi) (0.d.7 km 0.5 km 3.d.4 km 1. toksičan. korozivan. 3304 Komprimovan gas. 30 m (100 ft) 0.1 km (0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3304 Komprimovan gas. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) 1.d.5 mi) 6.9 mi) 10.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 3305 Komprimovan gas.0 mi) (2. toksičan.7 km (0.7 km (1.1 mi) (0.2 km (0. korozivan. n.d. n. korozivan. toksičan.1 mi) (0.4 mi) 1.0 km 0. otrovan.1 mi) (1.4 km 1.

3305 Komprimovan gas. oksidišući.d. toksičan. oksidišući. 30 m (100 ft) 0. zapaljiv.5 km (0.6 mi) 3306 Komprimovan gas. toksičan.2 km 2. toksičan.7 km 8. korozivan. korozivan.1 mi) (1.3 km 0. 100 m (300 ft) 0.d. toksičan.7 km 4. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 317 317 . 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona D) (0.7 mi) 4.4 km (1.2 km 2. 100 m (300 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona C) 3305 Komprimovan gas.1km 2. zapaljiv.6 mi) (1.2 mi) n.9 km (4.1km n. korozivan.1km n.d.d.1km n. otrovan.3 km 0. n.6 mi) (0. korozivan.1 km (0.1 mi) (0. 3305 Komprimovan gas. 3306 Komprimovan gas.3 km 0.1 mi) n. 30 m (100 ft) 0. korozivan.2 mi) (0.7 mi) (5.3 km 0.d.d.3 km 0. otrovan. otrovan. zapaljiv.5 km (0. korozivan.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.d.4 mi) n.6 mi) 10. n.6 mi) (1. korozivan.1km 2.8 mi) (0.d.1 mi) (1.7 mi) (0.7 mi) (2.7 km 4.1 mi) 1. zapaljiv.d.0 km 0.7 mi) 7.1 mi) n.d.4 mi) (0.2 km 4. (Opasnost od udisanja Zona B) 3306 Komprimovan gas.6 mi) (0.2 km (0.d. 30 m (100 ft) 0. korozivan.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona D) (0. otrovan. n.5 km (0.d.d. toksičan. otrovan.7 km (0.4 mi) n.4 km (2. oksidišući.9 km (2. oksidišući. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona A) 0. korozivan. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3306 Komprimovan gas.7 km (0.4 mi) n.7 km (2. (Opasnost od udisanja Zona B) 3305 Komprimovan gas.5 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.3 km (6. korozivan.6 mi) (1.1 mi) 1.1 mi) (0. zapaljiv.7 km 4.5 mi) (2.2 mi) (0.7 km 8. toksičan. 30 m (100 ft) 0. 100 m (300 ft) 0. 3306 Komprimovan gas.d.d.7 mi) (5.d.6 mi) 3306 Komprimovan gas. zapaljiv. toksičan.d.0 km 0.d.5 mi) (2. otrovan.6 km (0.d.d.8 mi) (0. oksidišući. oksidišući.6 km (0.2 km (0.d.5 mi) (2. 30 m (100 ft) 0.5 mi) 4.4 mi) 3305 Komprimovan gas.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona D) 3305 Komprimovan gas.2 mi) (0.8 mi) (0.d.2 km 2. otrovan. korozivan.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) 3306 Komprimovan gas.d.1km 2.9 mi) 10.d.d.1 mi) n.1 mi) (1.2 km 1.3 km (6. oksidišući.7 km 1.5 mi) 800 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4. (Opasnost od udisanja Zona C) 3305 Komprimovan gas.1 km (0. 30 m (100 ft) 0. 60 m (200 ft) 0.1km n.

2 mi) udisanja Zona B) 3307 Tečni gas.d.9 km (4.d.1 mi) (0.7 km 8. n.0 km 0.d. (Opasnost od udisanja Zona D) 3307 Tečni gas.2 km (4.d.2 km (0.7 mi) 7.7 km (1.7 mi) (0.8 mi) (0. 3307 Tečni gas.5 km (0.d.2 km (0.d.0 km 0. toksičan.2 mi) n.6 mi) (0.5 mi) (2.7 mi) (5.3 km 0. otrovan.1 mi) (0.1km udisanja Zona D) 3307 Tečni gas.5 mi) (2. (Opasnost od udisanja Zona A) 3307 Tečni gas.d.2 km 4. otrovan. korozivan. n.1 mi) (0.1 mi) (1.7 km 1.d.7 mi) (0.7 km 4. oksidišući.d.6 mi) (1. oksidišući.1km 2. oksidišući. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3306 Komprimovan gas. korozivan.6 mi) (1.0 km (0.d. n. toksičan. oksidišući. otrovan. korozivan.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. 30 m (100 ft) 0.7 km 4.1km 2.d.7 mi) (5.1km n.d. 30 m (100 ft) 0. oksidirajući. toksičan. n.1km (0. n.5 mi) . toksičan.3 mi) 1.3 mi) 1.7 mi) 7.d. oksidišući. otrovan. oksidišući. oksidišući.5 mi) (2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 mi) udisanja Zona B) (0. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0.1km (0.3 km 0. 60 m (200 ft) 0.4 km (1.2 km 2.5 mi) (2.5 km (0.d.3 km 0.1 mi) 1.6 mi) 100 m (300 ft) 0.2 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 318 3307 Tečni gas.2 km 4.1 mi) (1. toksičan.1km n.d.7 km 8.6 mi) 100 m (300 ft) 0.2 mi) (0.d.d. toksičan.7 km 1.8 mi) (0.2 km (0. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0.d. n.4 km (1.3 km 0.1km udisanja Zona C) 3307 Tečni gas.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) 3307 Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) 3306 Komprimovan gas.6 mi) (0.9 km (4. oksidišući. oksidirajući.2 km 2.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.d.d. oksidišući.7 mi) 7. n.d. n.6 mi) 500 m (1500 ft) 2. (Opasnost od udisanja Zona C) 3306 Komprimovan gas.

d. oksidišući.7 mi) 150 m (500 ft) 0. toksičan. n. n.7 km (1. korozivan. otrovan. n.1km udisanja Zona C) 3308 Tečni gas. toksičan.2 mi) (0. n. 30 m (100 ft) 0.7 km (0. otrovan.6 mi) 10. otrovan.1km udisanja Zona C) 3308 Tečni gas. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.d.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. toksičan. n. korozivan.7 km (2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.5 km (0.d.1 mi) 0.d.3 km (6.d.5 mi) (1.7 km (1.d.4 mi) 1. n.8 mi) (0.4 mi) (2. 3309 Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) (0. toksičan.d. oksidišući.5 mi) 4.4 km 0.d.1 mi) 1.3 km (6.6 mi) (0. otrovan. n.5 km 3.5 mi) 6.0 mi) (2.4 mi) (2.4 mi) (2.4 km 1. korozivan.d.5 km 3. 3308 Tečni gas.d. n.d.7 km 4. korozivan.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.0 km 0. n.1km udisanja Zona D) 3309 Tečni gas.1km udisanja Zona D) 3308 Tečni gas.d.d. korozivan.3 km 0. 3308 Tečni gas.1 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.9 mi) 10.2 km (0.3307 Tečni gas. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.1 mi) (1. n. korozivan. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.1 mi) (0.7 mi) 150 m (500 ft) 0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 1.1km 2.1km udisanja Zona C) 3307 Tečni gas.2 km 2.0 km 0. n.d. otrovan.3 km (6.1km udisanja Zona D) 3308 Tečni gas.7 km 0.7 km (4. korozivan. otrovan. n. korozivan.7 km 4.d.1 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3308 Tečni gas.9 mi) 10.3 mi) (0.0 km (0. korozivan.2 mi) (1.3 mi) (0. n. zapaljiv.4 mi) 3308 Tečni gas.1 mi) udisanja Zona B) 3308 Tečni gas.7 km (0.d.7 km 0.5 mi) (1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 km 2. korozivan.5 km (0. toksičan.6 km 2.6 mi) (0.4 mi) strana 319 3309 Tečni gas. otrovan.d.4 mi) 319 .d.7 mi) 100 m (300 ft) 0.d.3 km 0. zapaljiv.2 km (0.1 mi) (0.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.0 mi) (2.6 mi) 800 m (2500 ft) 4.6 mi) (1.7 km (0.2 km (0.5 mi) 6.d.5 km (0. otrovan. toksičan. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. korozivan.7 km (4.9 mi) 10.1 mi) (0.6 km 2. n. zapaljiv.3 km (6.2 km 2.4 km 0. korozivan.d.4 km 1.d.d.7 km 4. korozivan.d. toksičan.1 mi) (1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 km (2.1 mi) udisanja Zona B) 3308 Tečni gas.2 mi) (1.d.d.1 mi) (1.7 km (0.d.

otrovan. n. zapaljiv. toksičan.d. n. n.7 km 1.1km 2.1km (Opasnost od udisanja Zona C) (0.1 km (0.3 km 0. korozivan.d.6 km (0.1 mi) (1.d.d.3 km (6.4 mi) 3310 Tečni gas. toksičan. korozivan. n.1 km (0.d.7 km 4.0 km 0. korozivan.d. n.5 mi) 4.7 mi) (5. otrovan.8 mi) (0.d.d. zapaljiv.8 mi) 7.1km 2.d. korozivan.7 km (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3309 Tečni gas. oksidišući.3 km (6.7 km 4.2 mi) 500 m 300 m (1500 ft) (1000 ft) 2.7 km (2. n.d.d.d. toksičan. n. n.6 mi) (0.3 km 0.d. n.d.3 km 0. korozivan.5 mi) (2.6 mi) (0. 30 m (100 ft) 0. korozivan.d.2 mi) (0. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) 3309 Tečni gas.1 km (0. 60 m (200 ft) 0. korozivan.6 mi) 10.3 km (1.2 mi) (0. 30 m (100 ft) 0.2 km 2.d.2 km 4.5 km (0.4 km (2. otrovan. oksidišući.5 mi) (2.4 mi) (0.6 mi) . zapaljiv. 30 m (100 ft) 0. n. korozivan. zapaljiv.7 mi) (0.1 mi) 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.d.d.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3309 Tečni gas. otrovan.9 mi) 10.d. zapaljiv. korozivan.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 100 m (300 ft) 0.2 km 1.4 mi) 3309 Tečni gas. otrovan. 30 m (100 ft) 0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3309 Tečni gas.9 km (2. korozivan.d. toksičan.5 mi) 800 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3310 Tečni gas. korozivan. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 320 3309 Tečni gas.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3310 Tečni gas.3 km (0.d. 30 m (100 ft) 0.1 mi) (1.7 mi) 4.6 mi) (1. toksičan. otrovan.8 mi) (0.7 km 8. 30 m (100 ft) 0.2 km 2.6 mi) 1. zapaljiv.6 mi) (1.1km (4.0 km 0.4 mi) 1.5 km (0. 3310 Tečni gas. oksidišući.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 100 m (300 ft) 0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3309 Tečni gas. oksidišući.d.1 km (0.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.2 km (0. n.2 km (0.7 km (0.7 mi) (2.

5 mi) (2.8 km 4.7 mi) (1.5 km (0.8 km (3.3 km 0.8 mi) (0. gas.1 mi) od udisanja Zona B) 100 m (300 ft) 0. zapaljiv. n. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona A) 3355 Insecticid. n. korozivan. korozivan.1 km (0. otrovan.4 km (1.9 km (1.5 mi) 400 m (1250 ft) 1. n. oksidišući. otrovan.3 km 8.d. gas.d. n.8 km 4. (Opasnost od udisanja Zona A) 3355 Insecticid.6 mi) (1. zapaljiv. n.d.1 mi) (1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.7 km 4.0 mi) (2.7 mi) 7.2 mi) 4.4 mi) 3310 Tečni gas. n.2 km (0. otrovan. toksičan. n.7 mi) (5. toksičan.6 km (0.7 mi) (0.d. gas.7 km 8.8 km 0. sa više od 50% amonijaka 3355 Insecticid.0 mi) strana 321 321 .d.d. gas.d. n.8 mi) (0.d. toksičan. otrovan.9 km (1.d.1 mi) (1. n. otrovan.4 km (1.1 mi) (0.5 mi) (0.1 mi) (1.3310 Tečni gas.2 km 4. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.9 km (4. 30 m (100 ft) 0.5 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0. 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3310 Tečni gas.2 km (0.d. 3355 Insecticid.d. n.7 km 4. zapaljiv.1 km (0.5 mi) (0.d. toksičan. n.6 mi) (0. oksidišući. oksidišući. oksidišući.5 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.7 mi) 4.d. toksičan. (Opasnost 30 m (100 ft) 0. zapaljiv.4 mi) (5. zapaljiv. otrovan.4 km (0.1 mi) 1.1km (Opasnost od udisanja Zona C) 3310 Tečni gas.1km 2.2 km (0. gas.4 mi) 0.4 mi) 30 m (100 ft) 0. 3355 Insecticid. zapaljiv.d. oksidišući.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3310 Tečni gas. zapaljiv.5 mi) (2. n.d.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3318 Rastvor amonijaka.2 mi) (0. gas.2 mi) (0.3 km 0.d.9 km (3. 3310 Tečni gas.5 km (0.6 mi) 100 m (300 ft) 0.d. gas.8 km (0.5 mi) 500 m 300 m 150 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.6 mi) 0.2 km 0.2 km 2.1 mi) udisanja Zona D) 3355 Insecticid.6 km (0.0 km 0.d.6 km (0.d.2 mi) (0. korozivan.7 km 8.d.d.7 km 0.1km (0. gas.7 mi) 2.3 km 0. 60 m (200 ft) 0.1 mi) udisanja Zona C) 3355 Insecticid. oksidišući. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. n.2 km 2. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.d.5 mi) (2. toksičan.1 mi) udisanja Zona B) 3355 Insecticid.1km 2.6 mi) (1.1 mi) (0.9 km 1.d. korozivan. 30 m (100 ft) 0.5 km (0.6 mi) 100 m (300 ft) 0. n.d.2 km 2. toksičan. zapaljiv.d.7 km 1.d.3 km 0.7 km 2. korozivan.1 mi) 0.d.7 mi) (5. korozivan.d.5 mi) (2.

(kada 30 m (100 ft) 0.7 km 1.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona B) 0. korozivni. otrovni.d.0 mi) 3381 Tečnost. (kada se izliju u vodu) 0.1 mi) 1. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.d.5 mi) udisanja Zona A) Tečnost.0 mi) 3362 Hlorosilani. n.5 mi) .1 mi) 100 m (300 ft) 0.d.8 km (0.9 km (1.d.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) 60 m (200 ft) 0.d.3 mi) 1. gas.1 km (0.5 km (0.7 km (3. zapaljivi.7 km 0. korozivni. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.1 mi) od udisanja Zona C) 3355 Insecticid.1 mi) se izliju u vodu) Hlorosilani. gas.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 322 3361 3362 3381 3382 DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3355 Insecticid. toksičan.d.6 km (1.8 km (1. n. otrovna ako se inhalira.1 mi) od udisanja Zona D) 3361 Hlorosilani. korozivni.1 mi) vodu) Hlorosilani. toksični.2 km (0. n.d. n. otrovni. korozivni.d.2 mi) (0.d.7 mi) (1.8 km (0.3 mi) 4.3 mi) 0. zapaljiv.d.1km udisanja Zona B) Tečnost.d.6 mi) (1. n. toksična ako se inhalira.5 mi) (0.6 mi) 3382 Tečnost.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.d.1 km (0.1 km (0.1km 2. n.3 km 0. n. n.2 km (0. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0.d.2 km (0. toksična ako se inhalira. n.1 km (0. (kada se izliju u vodu) 0.5 km (0.1 mi) 300 m 150 m 100 m (1000 ft) (500 ft) (300 ft) 1. n. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0.d.d.8 mi) (0.5 km (0. otrovna ako se inhalira.6 km (2.d.8 mi) 5.d. zapaljivi. toksičan.1 mi) (0. toksični. zapaljiv.2 km 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.

(Opasnost od udisanja Zona A) 3388 Tečnost. toksična ako se inhalira.5 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3389 Tečnost. toksična ako se inhalira.1km (Opasnost od udisanja Zona B) 3384 Tečnost.5 km (0.5 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3387 Tečnost. oksidišuća. 60 m (200 ft) 0. toksična ako se inhalira.d.6 km (0.8 mi) 5.4 mi) 1.d. otrovna ako se inhalira.3 km (0. otrovna ako se inhalira. otrovna ako se inhalira.d. reaguje sa vodom. toksična ako se inhalira.d.5 mi) 3387 Tečnost.8 km (0.9 km (1. n.7 km (3.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3388 Tečnost. zapaljiva.5 km (0. otrovna ako se inhalira.9 km (1. (Opasnost od udisanja Zona B) 3386 Tečnost.d.9 mi) 8.6 km (2.0 km (0. zapaljiva. toksična ako se inhalira. toksična ako se inhalira.d.7 km (3.8 mi) 5.d.3 km (1.5 mi) n.8 mi) 5. 30 m (100 ft) 0. oksidišuća.1 mi) 60 m (200 ft) 0.d.3 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 1. n. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.8 km (1.9 km (5.8 km (0.1 mi) 2.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.7 km (0. oksidišuća.d.1 km (0. zapaljiva.5 mi) 3385 Tečnost. n. otrovna ako se inhalira. toksična ako se inhalira. reaguje sa vodom. n.3 mi) 0.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 3389 Tečnost.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.8 km (1.d.1 mi) 1.d.d.2 km (0.8 km (1.6 mi) 3386 Tečnost. otrovna ako se inhalira. oksidišuća.d. 60 m (200 ft) 0.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3385 Tečnost.d. n.4 mi) 400 m (1250 ft) 4. 30 m (100 ft) 0. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja Zona B) 0.d.9 km (1.d.8 km (0.1km n.2 km (0.d. n.6 mi) 0.1 mi) 60 m (200 ft) 0. 30 m (100 ft) 0.d. reaguje sa vodom. korozivna. zapaljiva.5 mi) 3384 Tečnost. n.d.1 mi) 300 m (1000 ft) 2. korozivna.8 km (0.7 km (3. n. n.4 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3383 Tečnost.d. n.d. 60 m (200 ft) 0.d.d.d.8 km (0.6 mi) strana 323 323 .6 mi) 1.d.d.2 mi) 60 m (200 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.3383 Tečnost. n. 60 m (200 ft) 0. otrovna ako se inhalira. n.

(Opasnost od udisanja Zona B) 3456 Nitrosilsumporna kiselina.3 mi) 200 m (600 ft) 0.3 mi) 9202 Ugljen monoksid.3 km 1.3 km 2.1 km 0.2 km (0.5 mi) 0.9 mi) (1.1 mi) Na sledećoj strani pogledajte tabelu materija koje pri kontaktu sa vodom proizvode toksične gasove .4 mi) (0.1 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0. korozivna. čvrsta (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.1km tečnost) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.4 km 0. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) 9206 Metil fosfonikdihlorid 9263 Hloropivaloil hlorid 9264 3.3 mi) 60 m 30 m 150 m 150 m 60 m 30 m 30 m 150 m (200 ft) (100 ft) (500 ft) (500 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (500 ft) 0.6 mi) 0. smrznut (kada se izlije u vodu) 9192 Fluorin. n.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.5 km (0.4 km 0.1 mi) (0.8 km 0.2 mi) (0.6-trifluoropiridin 9269 Trimetoksisilan DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3390 Tečnost.3 km 0.8 mi) (0.5 km (1. toksična ako se inhalira.7 km 0.2 km 0.2 mi) (0.3 km 0.1 km (0.2 km 0.1 mi) (0.4 mi) (1.7 km 0.6 km 3. 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.1 mi) (0.1km (0.3 mi) 0.7 km (0.1 mi) (0.7 mi) (0.1km 0.7 mi) 1.1km 0.4.2 mi) (0.1 mi) (0.5 km (0.7 km 0.5 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0. otrovna ako se inhalira.0 km (0.2 km (0.1 km (0.d.5 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.5-Dihloro-2. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 324 3456 3461 Aluminijum alkil halidi (kada se izliju u vodu) 9191 Hlor dioksid. hidrat.1 mi) (0.1km 2.0 km (0. n.5 mi) 2.8 km (0.5 km 0.1 mi) vodu) Nitrosilsumporna kiselina.2 mi) (0.d.2 mi) (0.1 mi) (0.1 km (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3390 Tečnost.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.3 mi) (0. rashlađena tečnost (kriogena 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (1.3 km 0. čvrsta (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0. korozivna.d.d.2 km 0.

čvrst Acetil-bromid Acetil-hlorid Aliltrihlorsilan. 155 139 155 139 155 139 155 155P 155P 139 139 139 135 135 139 139 139 139 155 157 157 157 157 156 155 155 137 137 155 157 125 144 144 155 156 156 137 137 137 137 137 137 Naziv materije Dimetildihlorsilan Etildihlorsilan Etiltrihlorsilan Metildihlorsilan Metiltrihlorsilan Trihlorsilan Trimetilhlorsilan Viniltrihlorsilan Viniltrihlorsilan. stabilizovan Fosfor-pentasulfid. anhidrovan Amiltrihlorsilan Antimon-pentafluorid Bor-trihlorid Brom-pentafluorid Brom-trifluorid Butiltrihlorsilan Hloracetil-hlorid Hlorofeniltrihlorsilan Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid. 1162 1183 1196 1242 1250 1295 1298 1305 1305 1340 1340 1360 1384 1384 1397 1412 1419 1432 1541 1680 1680 1689 1689 1716 1717 1724 1725 1726 1728 1732 1741 1745 1746 1747 1752 1753 1754 1754 1754 1754 1754 1754 Uputstvo br. smeša Sumpor-trioksid i hlorsulfonska kiselina Sumpor-trioksid i hlorsulfonska kiselina TIH Gas(ovi) koji nastaju HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl H 2S H 2S PH3 H 2S SO2 H 2S SO2 PH3 NH3 PH3 PH3 HCN HCN HCN HCN HCN HBr HCl HCl HBr HCl HCl HF HCl HF Br2 HF Br2 HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 325 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . čvrst Natrijum-cijanid Natrijum-cijanid. stabilizovan Kalijum-cijanid Kalijum-cijanid. bez žutog i belog fosfora Fosfor-pentasulfid. bez žutog i belog fosfora Kalcijum-fosfid Natrijum-ditionit Natrijum-hidrosulfit Aluminijum-fosfid Litijum amid Magnezijum-aluminijum-fosfid Natrijum-fosfid Aceton-cijanhidrin. stabilizovan Aluminijum-bromid. smeša Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid. anhidrovan Aluminijum-hlorid.TABELA 2 – MATERIJE KOJE REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materije koje proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br.

tečna TIH Gas(ovi) koji nastaju HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HF HF HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HBr HCl HCl HCl HCl HCl HCl SO2 H 2S HCl HCl SO2 HCl HI H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 NH3 PH3 PH3 PH3 NO2 NO2 Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 326 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . 137 156 156 156 156 155 156 156 137 137 156 156 156 156 156 156 137 137 137 137 132 155 157 137 137 137 137 156 135 135 135 135 135 171 171 135 139 139 139 157 157 Naziv materije Hrom-oksihlorid Ciklohekseniltrihlorsilan Cikloheksiltrihlorsilan Dihloracetil-hlorid Dihlorofeniltrihlorsilan Dietildihlorsilan Difenildihlorsilan Dodeciltrihlorsilan Fluorosulfonska kiselina Fluorosulfonska kiselina Heksadeciltrihlorsilan Heksiltrihlorsilan Noniltrihlorsilan Oktadeciltrihlorsilan Oktiltrihlorsilan Feniltrihlorsilan Fosfor-pentahlorid Fosfor-tribromid Fosfor-trihlorid Fosfor-oksihlorid Propionil-hlorid Propiltrihlorsilan Silicijum-tetrahlorid Sumpor-hloridi Sulfuril-hlorid Tionil-hlorid Titanijum-tetrahlorid Acetil-jodid Kalcijum-ditionit Kalcijum-hidrosulfit Kalijum-ditionit Kalijum-hidrosulfit Kalijum-hidrosulfit Cink-ditionit Cink-hidrosulfit Magnezijum-diamid Magnezijum-fosfid Kalijum-fosfid Stroncijum-fosfid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina. 1758 1762 1763 1765 1766 1767 1769 1771 1777 1777 1781 1784 1799 1800 1801 1804 1806 1808 1809 1810 1815 1816 1818 1828 1834 1836 1838 1898 1923 1923 1929 1929 1929 1931 1931 2004 2011 2012 2013 2308 2308 Uputstvo br.TABELA 2 – MATERIJALI KOJI REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materijali koji proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br.

d. n. n.d. n.d. n. zapaljivi.d. fisioni. čvrsti Hlor hidroksid.d. Hlorosilani. čvrsta Aluminijum alkil halidi. smrznut TIH Gas(ovi) koji nastaju NO2 HCl HCl HCl HCl HCI HF HBr HBr NH3 HF HF HF HF HF HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl PH3 HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl NO2 NO2 HCl Cl2 Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 327 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . korozivni. 2308 2353 2395 2434 2435 2437 2495 2691 2692 2806 2977 2977 2978 2978 2978 2985 2985 2986 2986 2987 2987 2988 2988 3048 3049 3049 3049 3049 3052 3052 3052 3361 3361 3362 3362 3456 3456 3461 9191 Uputstvo br.d.d.d. Metal aril halidi.d.d. korozivni. n. Metal aril halidi.d.d. hidrat.d.d. korozivni.d. n. zapaljivi. n. tečni Aluminijum alkil halidi.d.d. n. reaguju sa vodom. korozivni.d.d. sadrži više od 1% Uranijuma-235 Radioaktivne materije.d. čvrsta Butiril-hlorid Izobutiril-hlorid Dibenzildihlorsilan Etilfenildihlorsilan Metilfenildihlorsilan Jod-pentafluorid Fosfor-pentabromid Bor-tribromid Litijum-nitrid Radioaktivne materije. korozivni. Nitrozilsumporna kiselina.TABELA 2 – MATERIJE KOJE REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materije koje proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br. n. zapaljivi. Hlorosilani. Pesticid sa aluminijum fosfidom Metal alkil halidi.d. n. korozivni. Hlorosilani.d. Hlorosilani. n. korozivni. n. reaguju sa vodom. zapaljivi. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.d. toksični.d. n. n. Hlorosilani. otrovni.d. n. Hlorosilani.d. Hlorosilani. otrovni. zapaljivi. fisioni Uranijum heksafluorid. Hlorosilani. nefisioni ili izuzet od fisije Hlorosilani. uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid. uranijum heksafluorid. n. Hlorosilani. korozivni. Metal alkil halidi. 157 132 132 156 156 156 144 137 157 138 166 166 166 166 166 155 155 155 155 156 156 139 139 157 138 138 138 138 135 135 135 156 156 155 155 157 157 135 143 Naziv materije Nitrozilsumporna kiselina.d. čvrsti Hlorosilani.d. reaguju sa vodom.d. Hlorosilani..d. toksični.d.d. Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi.

ZAŠTITNA ODEĆA Civilna odeća i radne uniforme. Ovi odevni predmeti, kao što su uniforme koje nose pripadnici policije i hitne pomoći ne pružaju skoro nikakvu zaštitu od štetnog uticaja opasnih materija. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci (SFPC). Ova kategorija odeće obuhvata zaštitnu odeću koju normalno nose vatrogasci tokom operacija gašenja požara. Ono obuhvata šlem, jaknu, pantalone, čizme, rukavice i kapuljaču za pokrivanje delova glave koje ne štite šlem ili štitnik za lice. Ovo odelo se mora koristiti sa aparatom za disanje sa maskom za celo lice (SCBA). Ovo zaštitno odelo mora odgovarati bar standardu OSHA Fire Brigades Standard (29 CFR 1910.156). Vatrogasno zaštitno odelo pruža ograničenu zaštitu od toplote i hladnoće, ali ne štiti adekvatno od štetnih isparenja ili tečnosti koja se mogu pojaviti u incidentima sa štetnim materijama. U svakom uputstvu postoji preporuka o korišćenju zaštitnog odela u incidentima sa materijama na koje se odnosi to uputstvo. U nekim uputstvima stoji da zaštitno vatrogasno odelo pruža ograničenu zaštitu. U tim slučajevima, pripadnik hitnih službi koji nosi zaštitno vatrogasno odelo i aparat za disanje može obaviti brzu, kratku operaciju na mestu nezgode. Međutim i takva operacija može biti opasna jer može doći do izlaganja, povrede ili smrti. Komandir na licu mesta donosi odluku o operaciji samo ako je korist velika (npr. trenutno spasavanje, zavrtanje ventila kojim bi se sprečilo isticanje itd.). Zaštitno odelo koje se obično nosi prilikom gašenja šumskih požara ili požara u nenaseljenim oblastima nije zaštitno vatrogasno odelo (SFPC) i ne preporučuje se niti se pominje bilo gde u ovom Priručniku osim ovde. Aparat za disanje (SCBA). Ovaj aparat pruža konstantan dotok vazduha pozitivnog pritiska u masku za lice, čak i kada se diše duboko tokom teškog rada. Ovaj aparat je sertifikovan od strane NIOSH i Ministarstva za rad, bezbednost i zdravlje u skladu sa 42 CFR Part 84. Koristite ga u skladu sa zahtevima respiratorne zaštite u OSHA 29 CFR 1910.134 (Respiratory Protection) and/or 29 CFR 1910.156 (f) (Fire Brigades Standard). Aparati za disanje sa hemijskim punjenjem ili druge maske sa filterima nisu prihvatljiva zamena za aparat za disanje sa pozitivnim pritiskom. SCBA oprema pravljena na zahtev nije u skladu sa standardom OSHA 29 CFR 1910.156 (f)(1)(i). Iako se sumnja na hemijsko oružje, preporučuje se upotreba NIOSH-sertifikovanih respiratora sa CBRN zaštitom. Hemijsko zaštitno odelo i oprema. Bezbedna upotreba ovog tipa zaštitne odeće i opreme zahteva specifične veštine koje se razvijaju obukom i iskustvom. Ona generalno nije dostupna niti je koriste službe koje prve stižu na mesto nezgode. Ova vrsta specijalne odeće može štititi od jedne hemikalije, ali ne i protiv onih za koje nije dizajnirana. Stoga zaštitna odeća ne bi trebalo da se koristi ukoliko nije kompatibilna sa materijom koja je ispuštena. Ova vrsta specijalne odeće pruža malu ili nikakvu zaštitu od toplote i/ili hladnoće. Primeri ove vrste opreme su opisani kao (1) odela koja štite od isparenja (NFPA 1991), poznata i kao TECP odelo ili nivo A* zaštita (OSHA 29 CFR 1910.120, Appendix A & B), i (2) odela koja štite od zapljuskivanja tečnosti, poznata i kao nivo B* i C* zaštita (OSHA 29 CFR 1910.120, Appendix A & B) ili odela za terorističke hemijske/biološke incidente (NFPA 1994), class 1,2 or 3 Ensembles. Ne postoji nijedno zaštitno odelo koje štiti od svih opasnih materija. Nemojte pretpostavljati da je odelo otporno na hladnoću i/ili toplotu ili vatru ako to ne piše u certifikatu proizvođača. (NFPA 1991 5-3 Flammability Resistance Test and 5-6 Cold Temperature Performance Test)

* Pogledati u rečniku objašnjenja ostalih nivoa zaštite pod naslovom Zaštitna odeća strana 328

KONTROLA NAD POŽAROM I IZLIVANJEM KONTROLA NAD POŽAROM Voda je najčešće i generalno najdostupnije sredstvo za gašenje požara. Treba biti oprezan pri izboru metode gašenja požara jer u incidentu postoji mnogo faktora koje treba razmotriti. Vatra može biti neefikasna u gašenju požara kod nekih materija; njena efikasnost u velikoj meri zavisi od načina primene. Požari kod kojih postoji i izlivanje zapaljive tečnosti se obično gase nanošenjem pene na površinu materije koja gori. Gašenje požara od zapaljivih tečnosti se vrši koncentratom pene koja je hemijski kompatibilna sa materijom koja gori; koncentrat pene se mora pravilno mešati sa vodom i vazduhom i pažljivo primeniti. Postoje dva opšta tipa pene za gašenje požara: obična i otporna na alkohol. Primeri običnih pena su ona na bazi proteina, fluoroproteina i pena koja formira vodeni film (AFFF). Neke zapaljive tečnosti, uključujući i mnoge naftne proizvode, se mogu gasiti običnom penom. Druge zapaljive tečnosti, uključujući mešljive rastvarače (zapaljive tečnosti koje su rastvorljive u vodi) kao što su alkoholi i ketoni imaju drugačije hemijske osobine. Požari u kojima gore ove materije ne mogu se lako gasiti običnom penom i zahtevaju primenu pene otporne na alkohol. Ovi požari se teško kontrolišu i zahtevaju primenu više pene nego ostali požari gde gore zapaljive tečnosti (NFPA/ANSI Standards 11 and 11A). Pogledajte odgovarajuće uputstvo da biste videli koja vrsta pene se preporučuje. Iako je nemoguće praviti posebne preporuke za zapaljive tečnosti kod kojih postoji dodatna opasnost od korozije ili toksičnosti, pena otporna na alkohol može biti efikasna za mnoge materije. Telefon za hitne situacije dat na transportnim dokumentima ili broj telefona nadležne službe trebalo bi pozvati što pre radi uputstava o pravom sredstvu za gašenje. Konačan izbor sredstva i metode gašenja zavisi od mnogo faktora kao što su lokacija nezgode, opasnost od izlaganja, veličina požara, opasnost po okolinu, kao i dostupnost sredstava za gašenje i opreme na licu mesta. MATERIJE KOJI REAGUJU SA VODOM Voda se nekad koristi za ispiranje izlivene supstance i smanjenje ili usmeravanje isparenja u slučaju izlivanja. Neke od materija koje se ovde pominju mogu reagovati burno ili čak eksplozivno sa vodom. U takvim slučajevima pustite da vatra gori i ne dirajte izliven materijal (osim pripreme kanala za odvođenje materijala) dok ne dobijete dodatne tehničke savete. Uputstva koja se odnose na ove materije jasno upozoravaju na ove potencijalno opasne reakcije. Za ove materije su potrebni tehnički saveti jer (1) (2) (3) voda koja uđe u puknut ili kontejner iz kojeg ističe supstanca može izazvati eksploziju; voda može biti potrebna za hlađenje susednih kontejnera radi sprečavanja njihovog pucanja (eksplozije) ili dalje širenje vatre; voda može biti efikasna u ublažavanju posledica incidenta sa materijom koja reaguje sa vodom samo ako se može primeniti u dovoljnoj količini tokom dužeg perioda vremena; i proizvodi iz reakcije sa vodom mogu biti još više toksični, korozivni ili na neki način nepoželjniji od produkata požara bez primene vode.

(4)

Kada dolazite na mesto nezgode gde su u pitanju materije koje reaguju sa vodom, uzmite u obzir postojeće uslove kao što su vetar, padavine, lokacija i mogućnost prilaska mestu incidenta, kao i raspoloživost agenasa za kontrolu požara ili izlivanja. Zbog mnogobrojnih faktora koje treba uzeti u obzir, odluka o upotrebi vode na materijama koje sa njom reaguju treba da bude zasnovana na informacijama od validnog izvora; npr. proizvođača materije, koji se može kontaktirati putem broja za hitne intervencije ili odgovarajuće hitne službe za pomoć. strana 329

KONTROLA ISPARENJA Ograničavanje količine isparenja koju ispušta izlivena zapaljiva ili korozivna tečnost je operacionalni problem. Ono zahteva upotrebu odgovarajuće zaštitne odeće, specijalizovane opreme, odgovarajućih hemijskih agenasa i obučenog osoblja. Pre nego što započnete kontrolu isparenja, potražite savet od stručnjaka u vezi prave taktike. Postoji nekoliko načina za smanjenje količine isparenja koja potiču od izlivene tečnosti, kao što su posebne pene, agensi za adsorpciju, agensi za apsorpciju i agensi za neutralizaciju. Da bi bile efikasne, ove metode za kontrolu isparenja moraju se birati za svaku materiju posebno i izvesti tako da ublaže, a ne pogoršaju posledice incidenta. Kada su specifične materije poznate, kao u proizvodnim ili skladišnim objektima, poželjno je da nadležne službe u saradnji sa odgovornima unapred odaberu i nabave potrebne agense pre eventualne nezgode. Na terenu je moguće da oni koji prvi stignu na mesto nezgode nemaju najefikasniji agens za kontrolu isparenja za tu materiju. Vrlo je verovatno da oni imaju samo vodu i samo jednu vrstu pene na svojim vozilima. Ako je pena koju imaju nepodesna za upotrebu, koristi se vodeni sprej. Pošto se voda koristi za pravljenje omotača protiv isparenja, mora se voditi računa da se tečnost ne uzburka i izlivena supstanca ne proširi. Isparenja koja ne reaguju sa vodom mogu se usmeriti od mesta nezgode upotrebom vazdušnih struja vodenog spreja. Pre korišćenja vodenog spreja ili drugih metoda za bezbednu kontrolu emisije isparenja ili sprečavanje paljenja, potražite tehničke savete, na osnovu identifikacije specifičnog hemijskog naziva.

strana 330

KRIMINALNA/TERORISTIČKA UPOTREBA HEMIJSKIH/BIOLOŠKIH/RADIOLOŠKIH AGENASA Ovo poglavlje bi trebalo da pruži informacije pripadnicima hitnih službi koje bi im pomogle u pravljenju preliminarne procene situacije za koju sumnjaju da je u pitanju kriminalna/teroristička upotreba hemijskih, bioloških agenasa i/ili radioaktivnih materija (CBRN). Kao pomoć u ovoj proceni, ovde je data lista vidljivih indikatora upotrebe i/ili prisustva hemijsko biološkog agensa ili radioaktivne materije. RAZLIKE IZMEĐU HEMIJSKOG, BIOLOŠKOG I RADIOLOŠKOG AGENSA Hemijski i biološki agensi, kao i radioaktivni materijali mogu se raširiti u vazduhu koji udišemo, vodi koju pijemo ili po površinama koje fizički dodirujemo. Metode disperzije mogu biti vrlo jednostavne kao što je otvaranje kontejnera, upotreba konvencionalnih (baštenskih) creva sa sprejem ili vrlo komplikovane kao što je detonacija komplikovane eksplozivne naprave. Hemijski incidenti se karakterišu brzom pojavom medicinskih simptoma (minuti do sati) i lako uočljivim znacima (obojen talog, uvelo zelenilo, oštar miris, mrtvi insekti i životinje). Biološki incidenti se karakterišu pojavom simptoma za nekoliko sati ili dana. Obično nema karakterističnih znakova jer su biološki agensi obično bez mirisa i boje. Zbog odložene pojave simptoma u biološkom incidentu, zahvaćena oblast može biti veća zbog kretanja zaraženih pojedinaca. Radiološki incidenti se karakterišu pojavom simptoma, ako ih uopšte i bude, nakon nekoliko dana ili nedelja ili duže. Obično nema karakterističnih znakova jer su radioaktivni materijali obično bez mirisa i boje. Potrebna je specijalizovana oprema za određivanje veličine zahvaćene oblasti i da li nivo radioaktivnosti predstavlja trenutnu ili dugoročnu opasnost po zdravlje. Pošto se radioaktivnost ne može detektovati bez specijalizovane opreme, zahvaćena oblast može biti veća zbog kretanja kontaminiranih osoba. Najverovatniji izvori radijacije ne bi stvorili toliku radijaciju koja bi ubijala ljude ili izazivala ozbiljne bolesti. U radiološkom incidentu koji je izazvan tzv. prljavom bombom ili radiološkom disperzivnom spravom Radiological Dispersal Device (RDD), u kojoj se konvencionalni eksploziv detonira da bi širio radioaktivnu kontaminaciju, primarna opasnost preti od eksplozije. Međutim, ako se neke radioaktivne materije rasprše po vazduhu, to može izazvati kontaminaciju u nekoliko gradskih blokova, stvoriti strah i verovatno paniku i potencijalno skupo čišćenje.

strana 331

INDIKATORI MOGUĆEG HEMIJSKOG INCIDENTA Mrtve životinje/ptice/ribe Nepostojanje insekata Ne pojedinačne slučajno nastradale životinje, već u velikom broju (divlje i domaće, male i velike), ptice i ribe u istoj oblasti. Ako nema normalne aktivnosti insekata (na tlu, u vazduhu i/ili vodi), proverite površinu tla/vode ili obalu i vidite ima li mrtvih insekata. Ako ste blizu vode, proverite ima li mrtve ribe/vodenih ptica. Mirisi mogu biti veoma raznovrsni – cvetni, voćni, oštar, poput belog luka, rena, gorkog badema, breskve ili pokošene trave. Važno je primetiti da neki miris potpuno odudara od okoline. Zdravstveni problemi su mučnina, dezorijentisanost, problemi sa disanjem, konvulzije, lokalizovano znojenje, konjuktivitis (crvenilo očiju/simptomi nervog agensa), eritema (crvenilo kože/stvaranje plikova) i smrt. Žrtve će verovatno biti u pravcu duvanja vetra ili, ako su unutra, na putu vazduha ventilacionog sistema. Kod mnogo ljudi se javljaju neobjašnjivi vodeni plikovi, otoci (kao ujedi pčela) i/ili osipi. Različite stope smrtnosti za ljude koji su unutra i napolju, u zavisnosti od toga gde je materijal ispušten. Na brojnim površinama se pojavljuju uljane kapljice/film; brojne vodene površine imaju uljani film . (Nije bilo kiše u poslednje vreme.) To nisu samo mesta sa uvelom travom, nego uginulim drvećem, grmljem, žbunjem, usevima i/ili travnjacima koji su uništeni, promenjene boje ili osušeni. (U skorije vreme nije bilo suše.) Niska oblačnost/izmaglica koji nisu u skladu sa ostalim uslovima. Neobjašnjivi materijali poput bombi/municije, naročito ako sadrže tečnost.

Neobjašnjivi mirisi

Neuobičajeno velik broj mrtvih i bolesnih ljudi

Raspoređenost žrtava Plikovi/osipi Bolest u zatvorenom prostoru Neuobičajene kapljice tečnosti

Oblasti koje drugačije izgledaju

Niski oblaci Neobične metalne krhotine

strana 332

INDIKATORI MOGUĆEG BIOLOŠKOG INCIDENTA Neobičan broj bolesnih ili mrtvih ljudi ili životinja Nenajavljeno i neobično prskanje Bačeni sprejevi Mnogo simptoma se može javiti. Žrtve se mogu pojaviti nekoliko sati do nekoliko dana nakon incidenta. Koliko će vremena proći pre pojave simptoma zavisi od agensa. Naročito napolju i po mraku. Ne moraju imati specifičan miris.

INDIKATORI MOGUĆEG RADIOLOŠKOG INCIDENTA Simboli radijacije Neobične metalne krhotine Materija koja emituje toplotu Materija koja sija Bolesni ljudi/životinje Na kontejnerima može biti „propeler”, oznaka radijacije. Neobjašnjiva pojava materijala poput bombi/municije. Materija koja je vrela ili se čini da emituje toplotu bez ikakvog znaka nekog spoljnog izvora toplote. Jako radioaktivne materije mogu emitovati ili izazvati radioluminoscenciju. U malo verovatnom scenariju može biti neobično velik broj bolesnih i mrtvih ljudi ili životinja. Žrtve se mogu javiti nekoliko sati do nekoliko dana nakon incidenta. Vreme koje je potrebno da bi se simptomi primetili zavisi od radioaktivne materije koja je korišćena i doze. Mogući simptomi su crvenilo kože ili povraćanje.

LIČNA BEZBEDNOST Kada prilazite mestu nezgode u kojoj su možda korišćeni hemijsko biološki agensi ili radioaktivne materije, najvažnija je vaša lična i bezbednost vaših kolega. Mora se koristiti zaštitna odeća i respiratorna zaštita odgovarajućeg nivoa. U incidentima za koje se sumnja da su hemijske, biološke ili radioaktivne materije korišćene kao oružje, preporučuje se upotreba NIOSH sertifikovanih respiratora sa CBRN zaštitom. Morate biti svesni da je teško potvrditi prisustvo i identitet hemijsko bioloških agenasa i radioaktivnih materija, naročito bioloških i radioloških agenasa. Mere koje ovde preporučujemo mogu se primeniti i u slučaju hemijskih i bioloških i radioloških incidenata. Uputstva su opšta, ne obuhvataju sve mogućnosti i njihova primena bi trebalo da se razmatra od slučaja do slučaja. Strategije za prilazak mestu nezgode i prve radnje. Zaštite se i priđite bezbedno (skratite vreme izloženosti, povećajte udaljenost između vas i opasnog objekta, koristite pokrivanje kao zaštitu i nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i aparate za disanje). Identifikujte i procenite opasnost pomoću indikatora koji su dati ranije strana 333

u tekstu. Izolujte oblast i obezbedite mesto incidenta; potencijalno kontaminirane ljude treba izolovati i dekontaminirati što je pre moguće. Koliko je moguće, preduzmite mere za ograničavanje širenja kontaminacije. U slučaju hemijskog incidenta, slabljenje mirisa hemikalija nije znak smanjene koncentracije isparenja. Neke hemikalije umrtvljuju čula i stvaraju lažan utisak da hemikalije više nema. Ako ima bilo kakvih indicija da je oblast zagađena radioaktivnom materijom, uključujući i mesto bilo kakve eksplozije koja nema veze sa nezgodom, pripadnici hitnih službi treba da imaju opremu za detekciju radijacije koja bi ih upozorila ako uđu u radiološki opasnu zonu i moraju biti adekvatno obučeni za upotrebu takve opreme. Ova oprema bi trebala da je dizajnirana tako da može da alarmira korisnike kada je doza radioaktivnosti u okolini neprihvatljiva. Inicijalne mere koje se preporučuju u potencijalnom slučaju terorističke upotrebe hemijskog, biološkog ili radiološkog agensa: • • • • • • • • • izbegavajte upotrebu mobilnih telefona, radija itd. u krugu od 100 metara (330 stopa) od sumnjive naprave. OBAVESTITE lokalnu stanicu policije. Postavite komandno mesto u pravcu iz kog duva vetar i uzbrdo od mesta nezgode. NEMOJTE dirati ili pomerati sumnjive pakete/kontejnere. Budite oprezni što se tiče potencijalnog prisustva sekundarnih uređaja (npr. improvizovanih eksplozivnih naparava). Izbegavajte kontaminaciju. Dozvolite pristup samo osobama zaduženim za spasavanje žrtava ili procenu nepoznatih materija ili naprava. Evakuišite i izolujte osobe potencijalno izložene opasnim materijama. Izolujte kontaminirane oblasti i obezbedite mesto za analizu materijala.

Mere dekontaminacije. Pripadnici hitnih službi bi trebalo da primene standardne procedure za dekontaminaciju (isperi-skini-isperi). Masovna dekontaminacija bi trebalo da počne što je pre moguće skidanjem kompletne odeće i ispiranjem (vodom i sapunom). Ako su u pitanju biološki agensi ili se sumnja na njih, detaljno pranje uz upotrebu četke je efikasnije. Ako se sumnja na hemijske agense, najvažnija i najefikasnija dekontaminacija je ona koja se obavi tokom prvih minut ili dva. Ako je moguće, dalja dekontaminacija bi trebalo da se obavi korišćenjem 0,5% rastvora hipohlorita (1 mera kućnog izbeljivača pomešana sa 9 mera vode). Ako se sumnja na biološke agense, trebalo bi sačekati 10 do 15 minuta pre ispiranja. Rastvor se može koristiti na povredama mekog tkiva, ali ne na očima ili otvorenim ranama abdomena, grudi, glave ili kičme. Za više informacija pozovite službe navedene u ovoj knjizi. Osobe koje su kontaminirane radioaktivnom materijom odvedite u oblast sa niskom radijacijom ako je potrebno. Skinite im odeću i stavite je u jasno označenu zapečaćenu posudu, kao što je plastični džak, zbog daljeg testiranja. Koritite metode dekontaminacije opisane gore, ali pazite da ne povredite kožu, npr. brijanjem ili snažnim trljanjem četkom. Spoljna radiološka kontaminacija nepovređene kože retko može biti toliko visoka da šteti kontaminiranoj osobi ili pripadniku službe za pomoć. Zbog ovoga, osim u veoma neobičnim okolnostima, povređena osoba koja je ujedno i kontaminirana radijacijom trebala bi se medicinski stabilizovati, uz vođenje računa da se širenje kontaminacije svede na najmanju moguću meru, pre nego što se počne sa merama dekontaminacije. NAPOMENA: Gorenavedene informacije su dobijene od Odeljenja za nacionalnu odbranu Kanade, Ministarstva odbrane SAD, Aberdeen Proving Ground i Federalnog istražnog biroa (FBI). strana 334

Rečnik AEGL(s) Acute Exposure Guideline Level(s) – nivo(i) akutne izloženosti, AEGLi predstavljaju granične vrednosti izloženosti za ljude generalno i važe za periode izloženosti od 10 minuta do 8 sati. Tri nivoa, AEGL-1, AEGL-2 i AEGL-3 postoje za svaki od pet perioda izloženosti (10 i 30 minuta, 1 sat, 4 sata i 8 sati) i razlikuju se po različitom stepenu ozbiljnosti toksičnih efekata; pogledajte AEGL-1, AEGL-2 and AEGL-3. AEGL-1 je koncentracija u vazduhu (izražena u delovima po milionu ili miligramima po kubnom metru [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati primetnu nelagodu, iritaciju, ili neke asimptomatične, nečulne efekte. Međutim, efekti nisu onesposobljavajući, prolazni su i reverzibilni po prestanku izlaganja. AEGL-2 je koncentracija u vazduhu (izražena u [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati ireverzibilne ili druge ozbiljne, dugotrajne štetne efekte po zdravlje ili smanjenu mogućnost sklanjanja. AEGL-3 je koncentracija u vazduhu (izražena u [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati efekte opasne po život ili čak smrt. Pena koja je otporna na „polarizovane” hemikalije kao što su ketoni i estri koji mogu razlagati druge tipove pene. Živi organizmi koji izazivaju bolesti i smrt kod ljudi. Antraks i ebola su primeri bioloških agenasa. Pogledajte Uputstvo 158. Supstance koje izazivaju plikove na koži. Izlaganje tečnostima ili isparenjima može biti putem bilo kog tkiva (oči, koža, pluća). mastard gas (H), destilovan mastard gas (HD), azotni mastard gas (HN) i luizit (L) su plikavci. Simptomi: Crvene oči, iritacija na koži, opekotine na koži, plikovi, oštećenje gornjih respiratornih organa, kašalj, promuklost. Krvni agensi Supstance koje utiču na ćelijsko disanje (razmenu kiseonika iugljen dioksida između krvi i tkiva). Hidrogen cijanid (AC) cijanogen hlorid (CK) su krvni agensi. Simptomi: bol pri disanju, glavobolja, umrtvljenost, epileptični napadi, koma. Opekotina Odnosi se na hemijsku i toplotnu opekotinu. Hemijske mogu izazvati korozivne supstance, a toplotne tečni kriogeni gasovi, vrele otopljene supstance ili plamen. strana 335

AEGL-1

AEGL-2

AEGL-3

Pena otporna na alkohol Biološki agensi Plikavci (vesikanti)

Supstance i artikli koji predstavljaju posebnu opasnost i mogu se aktivirati ako se izlože dejstvu vazduha ili vode. Materije iz klase 1 se smatraju kompatibilnim ako se mogu prevoziti zajedno bez značajnog povećanja verovatnoće pojave incidenta ili. Artikli koji mogu eksplodirati. biološki. Supstance ili artikli koji mogu eksplodirati (opasnost od udara ili fragmenata) kada dođu u kontakt sa vatrom. Izlaganje je putem inhalacije. opekotine izložene kože. (EPAStandard Operating Safety Guidelines. Supstance za koje se očekuje da će eksplodirati veoma brzo nakon što se zapale. Zapaljiva tečnost Kompatibilna grupa strana 336 . jačine efekata takvog incidenta. zelena zona ili zona podrške u drugim dokumentima. zato se žrtva guši. Supstance i artikli koji mogu eksplodirati i ispuštati dim ili toksične gasove.5°C (141°F) i ispod 93°C (200°F). Oblast gde se nalaze komandni centar i podrška potrebna za kontrolisanje incidenta. nosa.5°C (141°F) bude klasifikovana kao zapaljiva tečnost. U SAD propisi dozvoljavaju da zapaljiva tečnost čija je tačka paljenja između 38°C (100°F) i 60. Smrt nastupa zbog nedostatka kiseonika. A B C D E&F G H J K L Supstance za koje se očekuje da će eksplodirati veoma brzo nakon što se zapale. Ovo se još zove i čista zona. a ne moraju da eksplodiraju. Slova identifikuju eksplozive koji se smatraju kompatibilnim. supstance ili artikli koji su lako zapaljivi i gore snažno. radiološki ili nuklearni agensi. U ekstremnim slučajevima. Artikli koji mogu eksplodirati u požaru. OSHA 29 CFR 1910. Supstance koje nanose fizičke povrede plućima. bol pri disanju.120.CBRN Zagušljivci Hemijski. grla. mučnina i povraćanje. Simptomi: Iritacija očiju. Artikli koji kada gore mogu izbacivati opasne projektile i gust beo dim. CO2 Bezbedna zona Gas ugljen dioksid. Artikli koji kada gore mogu izbacivati opasne projektile i toksične gasove. dolazi do oticanja membrana i pluća se pune tečnošću (plućni edem). Fozgen (CG) je zagušljivac. NFPA472) Tečnosti koje imaju tačku paljenja iznad 60. za datu količinu.

pirofornih supstanci i električne opreme. ERPG-2 and ERPG3. međutim. Proizvodi toksični gas kada dođe u kontakt sa vodom. U nekim slučajevima. ove zone su definisane kao vruća/ekskluzivna/crvena/restriktivna zona. Emergency Response Planning Guideline – planiranje radnji na mestu nezgode. Kontaminirana odeća i oprema bi trebalo da se uklone nakon upotrebe i čuvaju u kontolisanom prostoru (topla/za redukciju kontaminacije/žuta/ograničenog pristupa zona) dok ne započnu procedure čišćenja. Najčešći tipovi sadrže natrijum bikarbonat ili kalijum bikarbonat. Pošto se metode koje se koriste za dekontaminaciju ljudi i opreme razlikuju od hemikalije do hemikalije. S Kontrolne zone Određene zone na mestu incidenta sa opasnom robom. trebalo bi obaviti dekontaminaciju što je pre moguće. Uvek izbegavajte direktni ili indirektni kontakt sa opasnom robom. Proizvodi hemijske ili termalne razgradnje supstance.120. međutim. ako do kontakta dođe. Kriogena tečnost Opasana materija koja reaguje sa vodom Proizvodi razgradnje Dekontaminacija Suvo hemijsko sredstvo Edem ERPG strana 337 . u ovom Priručniku. kontaktirajte proizvođača. imaju efekte ograničene samo na neposrednu blizinu. zaštitna odeća i oprema se ne mogu dekontaminirati i moraju se baciti. zbog inhalacije gasa koji je korozivan za plućno tkivo. preko službi koje su navedene na poslednjoj strani da biste odredili odgovarajuću proceduru. pravljene na osnovu bezbednosti i stepena opasnosti. Nagomilavanje velike količine vodenaste tečnosti u ćelijama i tkivu. npr. OSHA 29 CFR 1910. Plućni edem je preterano sakupljanje vode u plućima. topla/za redukciju kontaminacije/žuta/ograničenog pristupa zona i hladna/podrške/zelena/čista zona. Vrednosti koje su procene graničnih koncentracija iznad kojih se može očekivati pojava negativnih zdravstvenih efekata. Mnogi izrazi se koriste za označavanje kontrolnih zona. ako se slučajno aktiviraju. Uklanjanje opasnih materija sa ljudi i opreme u potrebnoj meri da bi se sprečili potencijalni neželjeni zdravstveni efekti. pogledajte ERPG-1.N Artikli koji sadrže izuzetno nestabilne eksplozivne supstance i postoji zanemarljivo mala verovatnoća slučajnog paljenja ili širenja. Zapakovane supstance ili artikli koji. NFPA472) Rashlađen tečni gas čija je tačka ključanja ispod -90°C (-130°F) pri atmosferskom pritisku. Preparat za gašenje požara nastalih od zapaljivih tečnosti. (EPA Standard Operating Safety Guidelines.

prolaznim zdravstvenim problemima ili bez primećivanja jasno definisanog sumnjivog mirisa. što je niža tačka paljenja. materija je više zapaljiva. LC50 veća od 1000 ppm i manja ili jednaka 3000 ppm. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata sa blagim. NFPA472) Pogledajte Improvizovanu eksplozivnu napravu. Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu. (EPA Standard Operating Safety Guidelines. Bomba koja je napravljena od komercijalnih ili vojnih eksploziva ili eksploziva u kućnoj izradi. da kada se ona pomeša sa vazduhom blizu površine tečnosti ili čvrste supstance.ERPG-1 Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu. Tečnosti: V jednaka ili veća od 500 LC50 i LC50 manja ili jednaka 200 ppm. LC50 veća od 3000 ppm i manja ili jednaka 5000 ppm. Najniža temperatura na kojoj tečnost ili čvrsta supstanca ispušta paru takve koncentracije. Gasovi: LC50 veća od 200 ppm i manja ili jednaka 1000 ppm. Tečnosti: V jednaka ili veća od 10 LC50. crvenom ili restriktivnom zonom u drugim dokumentima. formira se zapaljiva smeša. LC50 manja ili jednaka 1000 ppm i nisu ispunjeni uslovi za zonu opasnosti A. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata bez ozbiljnih zdravstvenih tegoba i problema ili simptoma koji bi mogli umanjiti sposobnost osobe da se zaštiti.120. Tečnost čija je tačka paljenja 60. ZONA OPASNOSTI A: Gasovi: LC50 manja ili jednaka 200 ppm. ERPG-2 ERPG-3 Zapaljiva tečnost Tačka paljenja Zone opasnosti (zone opasnosti od udisanja) ZONA OPASNOSTI B: ZONA OPASNOSTI C: ZONA OPASNOSTI D: Vruća zona Oblast koja neposredno okružuje mesto incidenta sa opasnom materijom koja se prostire dovoljno daleko da spreči štetne efekte od ispuštenih opasnih materija na ljude van te zone. U ovom Priručniku to znači da se materija ne meša lako sa vodom. OSHA29 CFR 1910. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata bez efekata opasnih po zdravlje. IED Nemešljivo Improvizovana eksplozivna strana 338 . Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu. Ova zona se takođe naziva i ekskluzivnom.5°C (141°F) ili manje. Stoga.

naprava Veliko izlivanje LC50 Izlivanje koje podrazumeva količine koje su veće od 200 litara za tečnosti i 300 kilograma za čvrste supstance. Mililitri materije po kubnom metru vazduha. obamrlost. (pogledajte Polimerizaciju) Paking grupa (PG) se određuje na osnovu stepena opasnosti određenog proizvoda: PGI : PGII : Velika opasnost Srednja opasnost strana 339 Masovna eksplozija mg/m3 Mešljivo mL/m3 Nervni agensi Štetan Oksidirajuća supstanca P Paking grupa . Nepolarni n. napadi. Supstanca koja reaguje sa kiseonikom i pomaže drugim zapaljivim materijama da lakše gore. Miligrama materije po kubnom metru vazduha. Tabun (GA). Ovo je skraćenica od „nije drugačije precizirano”. kašalj. lučenje pljuvačke.p. Slovo „P” iza broja uputstva na stranama oivičenim žutom i plavom bojom označava materiju koja se može polimerizovati burno na povišenoj temperaturi ili usled kontaminacije drugim supstancama. Izlaganje je primarno preko kontakta sa tečnošću (preko kože i očiju) i sekundarno udisanjem isparenja. Koristi se sa generičkim nazivima kao što je „Korozivna tečnost. Simptomi: Sužene zenice. prestanak disanja. Sarin (GB). Koncentracija materija koja je u organizam uneta udisanjem i za koju se očekuje da ima stopu smrtnosti od 50% kod populacije eksperimentalnih životinja u datom vremenskom periodu. Soman (GD) i VX su nervni agensi.d. Letalna koncentracija 50. Ova polimerizacija proizvodi toplotu i stvaranje visokog pritiska u kontejnerima koji mogu eksplodirati ili pući.d. stoga se mora koristiti generičko ime na transportnim dokumentima. U ovom Priručniku znači da se materijal lako meša sa vodom. Vidi Nemešljivi. ozbiljno stezanje u grudima. curenje nosa.". (1 mL/m3 jednak je 1ppm) Supstance koje utiču na centralni nervni sistem. ekstremna glavobolja. (koncentracija se izražava u ppm ili mg/m3) Eksplozija koja zahvata skoro čitav tovar skoro trenutno. Supstance deluju na centralni nervni sistem. U ovom Priručniku znači da materija može biti škodljiva ili naneti povrede opasne po zdravlje. ovo znači da hemijski naziv te korozivne ličnosti nije naveden u propisima. n.d.

Nivo B: SCBA plus odelo otporno na hemikalije sa kapuljačom. Nivo D: Jednodelno odelo bez respiratorne zaštite. pa se i menja naziv iz stiren u polistiren (poli znači mnogo). koja se formira kada tečni molekuli stirena reaguju jedan sa drugim ili se polimerizuju formirajući čvrstu supstancu. Ovi lanci se mogu formirati u mnogim korisnim aplikacijama. Izraz opisuje hemijsku reakciju koja se generalno vezuje za proizvodnju plastičnih materija. Kiseline i alkalije (baze) se često nazivaju korozivnim materijalima. Pojednostavljeno. (isto kao TIH) Pogledajte Mešljivo. i U. Coast Guard). rastvor je alkalan (pH 14 je ekstremno alkalno). EPA.S. Ne postoje nivoi zaštite za zaštitnu odeću i aparate za disanje posebno. Nivo C: Respirator koji pokriva celo ili pola lica plus odelo otporno na hemikalije sa kapuljačom. Kao što se pominje u Uputstvima 161 do 166 za radioaktivne materije nadležna služba za radijaciju je agencija koju imenuje federalna država. Ako identitet i broj telefona nadležne agencije nije poznat ili nije uključen u plan lokalne strana 340 .PG III: PG pH Mala opasnost Pogledajte Paking grupu pH je vrednost koja predstavlja kiselost ili alkalnost vodenoh rastvora. Opasnost od udisanja otrova. Delova po milionu (1 ppm je jednak 1 mL/m3) Obuhvata i zaštitu respiratornih organa i kompletnu fizičku zaštitu. Termin se koristi za opisivanje gasova i isparljivih tečnosti koje su toksične ako se udahnu. Ako je pH iznad 7. Obaveze ovih službi su procena radiološke opasnosti tokom normalnih operacija i u slučaju nezgoda. Ovi nivoi su prihvaćeni i definisani od strane organizacija koje pružaju pomoć kao što su Obalska straža u SAD (U. Dobro poznat primer je šolja za kafu od stiropene (polistirena). Čista voda ima pH vrednost 7. PIH Polar Polimerizacija ppm Zaštitna odeća Piroforno Nadležna služba Materija koja se spontano pali pri kontaktu sa vazduhom (ili kiseonikom). pojedinačni molekuli neke hemikalije (tečnosti ili gasa) reaguju jedan sa drugim formiraju tvorevine poput dugih lanaca.S. Ako je pH vrednost supstance ispod 7 ona je kisela (pH 1 je ekstremno kiselo). državna vlast ili lokalna vlast. NIOSH. Nivo A: SCBA plus potpuno zatvoreno odelo koje štiti od hemijskih agenasa (nepropustivo).

Mera unutrašnjeg otpora tečnosti da teče. ravan mlaz može uticati na širenje požara na izlivenoj supstanci ako se ne koristi na pravilan način ili kada se usmeri na otvorene kontejnere koji sadrže zapaljive tečnosti. žuta zona ili zona ograničenog pristupa u drugim dokumentima. U efikasnom ravnom mlazu približno 90% vode prolazi kroz zamišljeni krug prečnika 38 cm (15 inča) u tački loma. Gustina pare manja od 1 (jedan) znači da je para lakša od vazduha i ima tendenciju da se podiže. Metoda primene ili distribucije vode pomoću creva. Metoda ili način primene ili distribucije vode.zajednice za hitne slučajeve. (EPA Standard Operating Safety Guidelines. Ova osobina je važna jer pokazuje koliko brzo će materija isticati kroz rupe na kontejnerima ili cisternama. Kada je gustina pare veća od 1 (jedan). Kod njih postoji lista ovih službi koja se redovno osvežava. Voda je podeljena na fine mlazove zbog apsorpcije velike toplote. Pogledajte Kriogena tečnost. Težina zapremine čiste pare ili gasa (bez vazduha) upoređena sa težinom iste zapremine suvog vazduha na istoj temperaturi i pritisku. Ovakvi mlazovi se često koriste za hlađenje cisterni i druge opreme izložene vatri ili za spiranje zapaljivih supstanci dalje od opasnih mesta. NFPA472) Supstance koje mogu proizvoditi zapaljive i/ili toksične proizvode razgradnje prilikom kontakta sa vodom. Radioaktivnost Rashlađena tečnost Malo izlivanje Ravan mlaz Osobina nekih supstanci da emituju nevidljivo i potencijalno štetno zračenje. Tečnosti sa visokim pritiskom pare brzo isparavaju. ona je teža od vazduha i kreće se bliže tlu. Opasnost od udisanja. Izlivanje koje podrazumeva količine manje od 200 litara za tečnosti i manje od 300 kilograma za čvrste supstance. Opseg vodenog strana 341 TIH V Gustina pare Pritisak pare Viskozitet Topla zona Osetljiv na vodu Vodeni sprej (magla) . kao i podrška crvenoj zoni. Oblast između vruće i hladne zone gde se obavlja dekontaminacija ljudi i opreme.120. Ona obuhvata kontrolna mesta prilaznog koridora i tako pomaže redukciju širenja kontaminacije. Pritisak na kojem su tečnost i njena para u ravnoteži na datoj temperaturi. Voda je pod pritiskom jer tako bolje prodornosti. On se još i naziva koridor redukcije kontaminacije (CRC). (isto kao i PIH) Zasićena količina pare u vazduhu u mL/m3 (isparljivost) na 20°C pri standardnom atmosferskom pritisku. informacije se mogu dobiti od agencija koje su navedene na kraju ove knjige. Izraz koji se koristi za gasove i isparljive tečnosti koje su toksične kada se udahnu. Međutim. OSHA 29 CFR 1910. zona redukcije kontaminacije (CRZ).

Bez obzira na ovo.spreja se kreće od 10 do 90 stepeni. a ne ravan mlaz. Efikasnost naročito zavisi od metode primene. Vodeni sprej je naročito efikasan na požarima kod zapaljivih tečnosti i isparljivih čvrstih supstanci čije su tačke paljenja iznad 37. pažljivo primenjen vodeni sprej se često uspešno koristi za gašenje požara od zapaljivih tečnosti sa visokom tačkom paljenja (ili bilo koje viskozne tečnosti) izazivanjem penušanja samo na površini. strana 342 .).8°C (100°F). opreme. Vodeni sprej se koristi za gašenje ili kontrolu požara ili kao zaštita ljudi. Usmerite vodeni sprej (maglu). na oblak isparenja da biste postigli nešto od navedenog. Takođe. zgrada itd. vodeni sprej se može uspešno koristiti kod zapaljivih tečnosti sa malom tačkom paljenja. pa se formira sloj poput pokrivača i vatra se gasi. od izlaganja (Ovaj metod se može koristiti za apsorpciju isparenja ili raspršivanje isparenja. Sa odgovarajućim mlaznicama. čak i požar od izlivenog benzina je ugašen kada su se druga creva za vodu koristila za uklanjanje plamenova sa površine tečnosti.

BELEŠKE strana 343 .

strana 344 .

.....................................................................................................................................................................................................286 Tabela 2 – materijali koji reaguju sa vodom i proizvode tosične gasove....................... 5 Bezbedne udaljenosti za izolaciju i evakuaciju..................................................................................SADRŽAJ Umesto uvoda......................... 11 Objašnjenje listica sa oznakama ..................328 Kontrola nad požarom i izlivanjem..................................332 Indikatori mogućeg biološkog incidenta.........................................................................................................................................................................................................8 Kome se treba obratiti za pomoć.........................................................................................................................................................................................90 Uputstva......................................................................................26 Tabela ................................................333 Indikatori mogućeg radiološkog incidenta.................................................................................................................................................................................................................7 Mere predostrožnosti.................................................................333 Rečnik.......................................................................9 Sistem klasifikacije opasnih materija..........................................................................................................................................................................................................................4 Sadržaj vodiča..............................................................333 Lična bezbednost.............................................................................................................................................329 Kriminalna / teroristička upotreba hemijskih/bioloških/radioloških agenasa................... 14 Identifikacija tipa železničkih vagona ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 Tabela.... 153 Uvod u korišćenje tabele 1udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera.............................................................. 2 Uputstvo za upotrebu vodiča ERG 2008...................................................16 Identifikacija tipa kamionskih prikolica ...............................331 Indikatori mogućeg hemijskog incidenta.............................................. 13 Pregled listica i simbola uputstva koja treba koristiti na mestu udesa ............................282 Nastanak tabele 1.............................................................................................................................................279 Faktori koji su bitni prilikom odlučivanja o merama zaštite.....................................................................................udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje mera....................................................................1 Transportna dokumentacija (papiri).........................................................................283 Tabela 1.................................18 Transportovanje cevovodima.................................................................................................................................................................325 Zaštitna odeća..........................17 Šifre za određivanje vrste opasnosti naznačene na nekim intermodalarnim kontejnerima.............................................................................................................................................................................................................281 Zaštitne mere ........................................................................................................335 strana 345 ...............................................................................

strana 346 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful