P. 1
Jere Jareb Pola Stoljeca Hrvatske Politike

Jere Jareb Pola Stoljeca Hrvatske Politike

|Views: 157|Likes:
Published by Zeljko Zed Zidaric

More info:

Published by: Zeljko Zed Zidaric on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

INSTITUT ZA SUVREMENU POVIJEST Biblioteka Hrvatska povjesnica – Pretisci Knjiga 1

Glavni urednik Dr. MIRKO VALENTIĆ

Pretisak-Zagreb, 1995.

K N J I Ž N I C A Urednik:

H R V A T S K E VINKO

R E V I J E

NIKOLIĆ

J E R E

J A R E B

POLA STOLJEĆA HRVATSKE POLITIKE
KNJIGA ČETVRTA

J

A

R

E B

POLA STOLJEĆA HRVATSKE POLITIKE

POVODOM MA Č EKOVE AUT OBIOGRAF IJE

B U E N O S

A I R E S

1 9 6 0

Impreso en la Escuela de Artes y Oficios "Federico Grote" Copyright by the author.

K N J I Ž N I C A H R V A T S K E R E V I J E

SVOME OCU HRVATSKOM SELJAKU PATNIKU PISAC

CIP • Katalogizadja u publikaciji Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb UDK 949.75"19" JAREB, Jere Pola stoljeća hrvatske politike : povodom Mačekove autobiografije / Jere Jareb. - Zagreb : Institut za suvremenu povijest, 1995. - 182 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Pretisci ; knj. 1) Str. I-XII: Pogovor / Jere Jareb. -Bibliografija: str. 143-173 i uz tekst. - Kazalo. ISBN 953-6324-02-4 950113015

HRVATSKA POLITIKA 1895.............................................. 2 (str................................................ BILJEŠKA 0 PISCU ............ Ovdje je ispravljena i dopunjena......... 4 (str................... 10 12 14 22 38 72 74 101 112 113 117 156 194 195 NAPOMENA: Izuzevši Bibliografije........ HRVATSKA POLITIKA 1941............................................................): sv........................................ DESETI TRAVNJA 1941............................... Buenos Aires..... 21-44)................. ova je rasprava bila objavljena u Hrvatskoj Reviji............. KAZALO IMENA ..... DO 1918 . POGOVOR .... . BILJEŠKE ...... g............... DO 1941 .......... HRVATSKA POLITIKA 1929.................................... BIBLIOGRAFIJA ....................................................................................................... DO 1928 ..... IX............ 191-227) i sv............................................... HRVATSKA POLITIKA POSLIJE 1945 ...... O MAČEKOVOJ AUTOBIOGRAFIJI ................................... 396-447)........... sv........ (1959.............. DO 1945 .. Predgovora i Bilješke o piscu.SADRŽAJ PREDGOVOR ...................... ZAKLJUČAK 0 MAČEKOVOJ AUTOBIOGRAFIJI . 1 (str........................... HRVATSKA POLITIKA 1919.......

zatim ukazati na hrvatsku jugoslavensku zabludu.pisanih na temelju škrtih izvora i osobnih doživljaja . da bude osvjetljena i vrednovana na temelju svojih dokumenata. 1945. Iako su poslije njezinog izlaska objavljene mnoge studije i knjige bilo u domovini bilo u izbjeglištvu. Nažalost rijedko se može naći primjera u povijesti. da se je tako barbarski postupalo s arhivima i dokumentima jedne pobjeđene države kao što je to bio slučaj s dokumentacijom Nezavisne .predstavljaju okosnicu povjesne zbilje u hrvatskim zemljama u toku teških i krvavih ratnih godina. nisam se trebao obazirati na političke i ine prilike.. Nastala je u podpunoj slobodi. Ovdje želim ukratko progovoriti o tri aspekta povjesnog istraživanja u vezi s hrvatskom povješću od 1895. do 1945. stalno napadana kao kvislinška država u jugoslavenskoj komunističkoj historiografiji. Poslije toga objavljeni su mnogi dokumenti iz jugoslavenskih . Kad sam je pisao.-1945. Ako mi Bog dade zdravlje i snage. koje i danas terete i tište hrvatski narod. U prvom redu istaknut ću važnost povjesnih izvora. I U knjizi je po prvi puta prikazana hrvatska politika u razdoblju Drugog svjetskog rata. Tih četrdesetak stranica . te konačno na ozračje javnog i političkog života u zajedničkoj državi od 1918. te njemačkih i talijanskih arhiva. nadam se objaviti opširnu povijest tih kritičnih i prelomnih pedeset godina hrvatske povijesti. Pisao sam je prema svojoj savjesti i saznanju bez srdžbe i pristranosti. do danas. mislim da su bitne teze iznesene u knjizi bile samo potvrđivane i popunjavane novim podacima. još uvijek čeka. Njezin domovinski pretisak je svojevrsni povjesni dokument hrvatske zbilje i sadašnjosti..I POGOVOR PRETISKANOM IZDANJU Knjiga Pola stoljeća hrvatske politike napisana je i objavljena u hrvatskom izgnanstvu pred više od tri desetljeća.-1990. 1895. kako bi rekao veliki rimski povjesničar Tacit.kraljevskih i komunističkih. Nezavisna Država Hrvatska.

. Upravo se Starčević neistinito skoro danomice napada radi njegove kovanice »slavosrbi«. Trebalo bi objaviti njihove dnevnike. a da ne ugroze svoju životnu egzistenciju. Potrebno bi bilo taj posao sistematski nastaviti. Zvonka Remete i Mile Budaka. ta je dokumentacija pohranjena uglavnom u arhivima Vojnoistorijskog instituta. Vojnička dokumentacija Nezavisne Države Hrvatske također je vrlo malo objavljena i upotrebljena popisivanju vojničkih akcija i zbivanja na hrvatskom području tokom Drugog svjetskog rata. veka bile su objavljene dvije rasprave mladog srpskog pojvesničara Milana Ristovića temeljene na dokumentima iz hrvatskog ministarstva vanjskih poslova. makar bilo samo pet Hrvata: neka ih to pet . prije ili poslije njihove smrtne osude. vrijedni doprinos hrvatskoj političkoj misli. U beogradskom časopisu Istorija 20.(2) Bez sumnje ne može se pisati iole objektivno o ratnim akcijama na hrvatskom području bez upotrebe hrvatskih vojničkih dokumenata.-1941. a nisu etnička oznaka Srba. četničkih. pisana u engleskom zatočeništvu u Njemačkoj. političara i mučenika.II Države Hrvatske.sto i dvadeset godina poslije njegove mučeničke smrti . karakterna grupa ljudi. Izgleda. da je hrvatskim povjesničarima bio oteščan istraživački rad u tih arhivima. te sjećanja Dra Vladimira Košaka. da je prvi zadatak hrvatske povjesne znanosti objavljivanje povjesnih izvora. Hrvatski povjesničari u domovini prije 1941. Eugena Kveternika (1825. do 1986. da isto vrijedi i za objavljivanje dokumenata za razdoblje 1895.) još i danas . nema sumnje da se i bez njezine kritičke upotrebe ne može pisati povijest Nezavisne Države Hrvatske. potrebno je naglasiti. nacrte političkih programa. bila dana mogućnost da napisu svoja sjećanja ili razne elaborate iz nedavne hrvatske povijesti. Poznati hrvatski povjesničar Dr.čekaju na objavljivanje i vrednovanje. kako ih redakcija naziva . Koliko mi je poznato iz domovinskog novinstva.-1895. kao i za vrijeme koje je tom razdoblju predhodilo. da će se sa mnom složiti svi hrvatski povjesničari.(4) Dopisivanje stanovitog broja hrvatskih političara iz razdoblja prije Prvog svjetskog rata bilo je objavljeno bilo u posebnih knjigama (na primjer dopisivanje Mihovila Pavlinovića) bilo u povjesno-arhivskim časopisima. nisu se mogli slobodno i nepristrano posvetiti izučavanju hrvatske povijesti poslije 1848. uspomene njemačkog poslanika u Zagrebu Siegfrieda Kasche-a. te ponovno objaviti najvažnije knjige iz ratnog razdoblja.1871. Povjesničari poslije Drugog svjetskog rata kod pisanja povijesti morali su plaćati danak jugoslavenskoj i komunističkoj zabludi. da je potrebno tu dokumentaciju objaviti i vrednovati. pisao: »Makar Hrvatska bila samo uru dugačka i uru široka. Uz ovih nekoliko riječi o dokumentima Nezavisne Države Hrvatske. Njezini su dokumenti uništavani. Jer nisu mogli pisati slobodno. te knjiga Bogdana Krizmana i Fikrete ButrićJelić. u toj se dokumentaciji posebno ističu ispitivanja maršala Slavka Kvaternika. Jedna antologija najboljih članaka iz tjednika Spremnost bila bi. Nedavno je književni povjesničar Stanko Lasić po prvi puta nastojao kritički progovoriti o Hrvatskoj kulturi i književnosti za vrijeme postojanja ratne hrvatske države. kojom je karakterizirao Hrvate oportuniste koji su spremni služiti tuđinu radi svojih materijalnih interesa. Postoji još jedna skupina dokumenata o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o kojoj je potrebno progovoriti nekoliko riječi. Ferdo Šišić počeo je već 1928. uglavnom su se bavili davnom hrvatskom prošlošću iz srednjeg vijeka. vjerujem. Drugi izvori. talijanskih i mađarskih uglavnom vojničkih dokumenata. Pet svezaka dnevnika hrvatskog politologa. njemačkih. razbacivani i većinom odneseni izvan njenih granica. »Slavosrbi« su moralna. Izgleda da je priličnom broju tih hrvatskih mučenika. kada ističem. dopisivanje i uspomene. Saveznog Sekretarijata Inostranih Poslova i u Arhivu Jugoslavije.dokumenata. pohranjeni su kod privatnika ili javnih ustanova. Dopisivanje i članci Antuna Starčevića također čekaju na objavljivanje kao i njegov životopis pisan povjesno kritički na temelju cijelog njegovog djelovanja i raspoložive dokumentacije. da je već 1869. objavljivati korespondenciju i dokumente Josipa Jurja Strossmayera.(1) Te studije dokazuju. ako se želi doznati prava i objektivna istina o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Starčević je bio poklonik Francuske revolucije i bitni naglasak cijelog njegovog političkog rada bio je borba za slobodu. 173 knjige partizanskih. Ta zbirka dokumenata i pisama nije do danas ni nastavljena ni završena. To je dokumentacija nastala ispitivanjem u jugoslavenskim zatvorima važnijih političkih i vojničkih predstavnika Nezavisne Države Hrvatske. Ističem posebice III djela Envera Čolakovića.(3) I ta istraživanja treba upodpuniti i nastaviti. 1848. On je u toj borbi išao tako daleko. Mnoge od tih izvora pokriva arhivska prašina i traži mlade snage da ih prouče i iznesu na svjetlost dana. Tu i tamo u tim je knjigama objavljeno i nešto hrvatskih -ustaško-domobranskih. U beogradskim arhivskim ustanovama. sjećanja generala Ante Moškova. Bila bi dužnost hrvatske povjesne znanosti u domovini objaviti i tu dokumentaciju. pisani od suvremenih političara i državnika. Iako je ta dokumentacija nastala pod okolnostima straha i borbe za goli život. Beogradski Vojnoistorijski Institut objavio je od 1949. koja su skupa s njime bila izručena Jugoslaviji. Mislim.

izgleda da su imali mnogo manje kritičnosti prema srpskoj politici od Strossmayera i Račkoga i većinom su ušli u zajedničku državu s velikim oduševljenjem. jer se očevidno pokazala preslabom za tu ulogu. Isto vrijedi i za ostale hrvatske političare. znao je više puta razumno reagirati na protuhrvatsku srpsku politiku. U ovim dvjema grupama povjesno istraživanje razvoja političkih pogleda Ante Trumbića i Janka Šimraka. Srbi moraju u interesu i svojem i skupnosti računati s ovom historijskom činjenicom. desne ruke Svetozara Pribićevića koncem 1918. Usprkos srpskom odbijanju jugoslavenstva od Ilije Garašanina i Vuka Karadžića do Nikole Pašića. koji stupaju u javni život poslije 1895. ali i tu . u svojim pismima Franji Račkome.ako ne i prije . Ako zablude dosadanje srpske politike. te napiše objektivan njegov životopis. ima biti srpska politika? Ne osvajajuća naprama Bugarima i Hrvatima. da se njegova ostavština sakupi i objavi.vraćali hrvatstvu i borbi za hrvatsku slobodu i državnost.(7) Iako su Strossmayer i Rački znali vrlo kritički ocijenjivati srpsku politiku. dužni su već radi sebe nastojati oko zemljišne cjelokupnosti i državne samostalnosti ove svoje domovine i podupirati hrvatsku narodnu politiku koja nije i ne može biti protusrpska. Kominterna. Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti Radićevim dodirima s Italijom. ipak su i dalje ustrajali u jugoslavenskoj zabludi. ako neuspjeh te politike nije već osvjedočio srpske političare da im valja s kriva puta skrenuti. Upravo je klasična rečenica Stjepana Radića. u kojoj bi .. Njegovo dopisivanje i ostavština bile su sačuvane u ostavštini njegovog zeta i hrvatskog pjesnika Augusta Harambašića u privatnom posjedu još za vrijeme Drugog svjetskog rata. kojom je počeo pokapati hrvatsko jugoslavenstvo.treba objaviti dokumente i osvjetliti još podosta nejasnih i nerazjašnjenih događaja. koji su se u međuratnom razdoblju od gorljivih Jugoslovena i graditelja Jugoslavije otrežnjavali i poslije 1928. Srbi u hrvatskoj državi. o zabludama srpske politike slijedeće . i članovi delegacije Narodnog Vijeća. naglasak je na slobodi i sreći bez obzira na brojnost i prostranost Hrvatske i Hrvata. Nešto više pažnje bilo je tokom zadnjih dvadesetak godina posvećeno međuratnom razdoblju posebice Stjepanu Radiću i Vladku Mačeku. već složna s Bugarima i Hrvatima na temelju njihovih osebnosti i jugoslavenske zajednice. Krvnik i njegova žrtva nisu jedno«. bilo bi zaista poučno. U toj političkoj situaciji polovinom 1930-tih godina priskače u pomoć jugoslavenskoj ideji Komunistička Internacionalna. Svako od ovih plemena imade jedno drugoga prava štovati. radi međunarodnih sovjetskih interesa. piše poslije srpsko-bugarskog rata od 1885. Poslije 1918.i danas suvremene misli: V »Kakva.: »Nikad više neće se naći čovjek u našim redovima. Josip Juraj Strossmayer. koji su otišli u Beograd koncem studenoga 1918. Tokom 1930-tih godina Hrvati jugoslavenske orientacije predstavljaju beznačajnu skupinu u hrvatskom narodu. i sudjelovali u proglašenju ujedinjenja Kraljevine Srba. Mogao bih tako nastaviti nizati osobe i probleme iz hrvatske povijesti prije 1918. koji su bili članovi Jugoslavenskog Odbora. do 1918. tj. Jesu li preživjele poslijeratno uništavanje? Dr. Srbi u biti nikada nisu prihvatili jugoslavenstvo. u Hrvatskoj.. poslije izbora od 8. Srbi naoko prihvaćaju jugoslavenstvo. inteligencije i političara. Taj proces napuštanja jugoslavenske zablude bio je uvelike ubrzan ubojstvom Stjepana Radića i proglašenjem diktature kralja Aleksandra. tako je u interesu Srba da budu jake bugarska i hrvatska država. ožujka 1923. Uspomene Frana Folengovića većinom su zakopane u starim prašnjavim novinama..(6) Franjo Rački.posebice u Radićevu radu i životu . Bilo bi vrijedno osvjtliti živote i poglede Hrvata. 1915. linijom federativne Jugoslavije. koji će reći da smo mi i Srbi jedan narod. II Jugoslavenstvo je najveća hrvatska politička zabluda devetnaestog i dvadesetog stoljeća.1918. nego ustrajno nastavljaju srpskom politikom ekspanzije i ugnjetavanja svega i svakoga koji se nije podpuno poistovijetio sa srpskim nacionalnim interesima. Hrvata i Slovenaca.(5) Dakle. koje zaslužuju povjesno istraživanje i obradbu. dakle. Mladi hrvatski političari. . Strossmayer je kriknuo: »Srbi su nam krvavi neprijatelji«.(8) Tada nastaje polagano napuštanje jugoslavenstva kod hrvatskog građanstva. Svako je njih stvorilo posebnu državnu osebinu. A kako je u interesu Hrvata i Bugara da srpska država bude jaka. hrvatski Jugoslaveni ostaju tvrdoglavo u svojoj zabludi od 1848. Josip Frank zaslužuje.IV bude slobodno i sretno«. od pamtivjeka imade uz srpsku i bugarsku i hrvatska država. U jednom pismu Račkome iz 1884. Slavoniji i Dalmaciji. da bi s njime mogli tlačiti i iskorištavati hrvatski narod. kada je Julije Benešić izdavao Harambašićeva Ukupna Djela.. onda ih čekaju još groznija razočaranja«. Hrvatska povjesna znanost dužna je istražiti svu kompleksnost hrvatskog jugoslavenstva i srpskog odbijanja te politike do 1918. kroz skoro pola stoljeća glavni hrvatski predstavnik jugoslavenske orijentacije. veliki hrvatski povjesničar.

(11) Politička zatvaranja i sudski procesi protiv hrvatskih politički djelatnika. da je stara monarhija bila pravna država temeljena na zasadama zapadne civilizacije. A ako Musliman ili katolik pokušaju da se brane od napadaja pravoslavnih onda se autoritet državne vlasti javlja u punoj snazi i zatvaraju se dužni i nedužni. Posebice su u prvim godinama poslije prosinca 1918..).. među njima mnoge. Tako su nedavno prijedorski Muslimani bili napadnuti i braneći se ubili jednog pravoslavnog. Andrija Hebrang je izgubio glavu a djela Augusta Cesarca »Žrtve hrvatske političke kratkovidnosti iz 1941. u 'Kanalskom zavodu'.« bila su prešućivana i ostala zakopana u starim izdanjima. vodio prema konfederaciji njezinih šest glavnih naroda.. do Borovog Sela u svibnju 1991. a pet ih. Andrije Hebranga. U Odesi se klalo. vraćale su se hrvatstvu kroz iskustvo koje su stekli gledajući komunističku praksu u službi velikosrpstva. koje nisu bile većinskim pučanstvom u nijednoj pokrajini. 14. S fizičkim nasiljem i ubijstvima počelo je odmah u prosincu 1918 i nastavlja se do danas.-1918. i samo 23. a katolici i još više muslimani ne mogu kod vlasti da nađu ni najprimitivnije pravne zaštite. 270 sela opljačkana i uništena.VI svi narodi bili ravnopravni. Hrvata. gdje se masakriralo en masse i gdje su pokapajući mrtvace rekli onom grobaru da ne treba da znade tko su ti ljudi. a Ukrajinci ujedinjavanje s Ukrajinom ili široku političku autonomiju unutar Poljske. među ostalim: »Bezobzirna i pristrasna uprava u Bosni. katolika i osuđen je na 5 mjeseci zatvora. Vladka Mačeka.. eto bilanca za VII nas Muslimane prilikom svečanog stvaranja Jugoslavije. stalna su pojava od prosinca 1918. pljačkaš. Reis-ul-ulema hadži Mehmed Džemaludin Čaušević izjavio je francuskom novinaru Charles Rivet-u u veljači 1919. Ante Pavelića (1929. već samo jedne vjere. I tu je zadatak hrvatske povjesne znanosti objaviti povjesno gradivo i naučno obraditi barem najvažnije političke sudske rasprave i istrage protiv Stjepana Radića. 6 žena spaljeno. evo sada. oni uživaju sve moguće povlastice. Nije u njoj bilo fizičkog nasilja ni bezakonja. katolike i muslimane. Koriste se korumptivnom upravom.odnosno makedonske Bugare -. III Od 1918. o događajima od početka prosinca 1918. da će na dulji rok upotrebom fizičke sile i bezakonjem uspjeti asimilirati ili uništiti Hrvate. Malo je bilo političkih sudskih rasprava u tome razdoblju Banske Hrvatske. tamo su pucale kosti i tamo su se davili utopljenici. koji su godine u politici zajedno sa pravoslavnima radili. Srbi smatraju. Još ni jedan ubojica. Kakva razlika između tih sedamdeset jugoslavenskih godina i pedeset godina hrvatske vlasti u Banskoj Hrvatskoj. krije isključivo gospodstvo ne jednog plemena. da u ovoj zemlji nema nikome mjesta ko nije Srbin i srpske vjere«. Slovenaca i Slovaka. listopada 1919. Albance i Crnogorce. ustrijeljeno je trinaest Hrvata poslije bune na Kulikovu polju. Šesnaest mrtvaca ostalo je ležeći na Jelačićevom trgu.1990. U krvavoj Odesi. zločinac koji je zlodjelo počinio na Muslimanima nije kažnjen. Jedan stražar pravoslavni ubio je u Visokom bez ikakva povoda kancelistu Dujmušića. Poljaci bi bez sumnje tražili uspostavu Poljske kao samostalne države. vjerojatno su najbolji primjeri Savka Dabčević-Kučar i Mika Tripalo. Makedonce . Mehmed Spaho piše jednom svom prijatelju. U tome nema razlike između kraljevske i komunističke Jugoslavije. Nema sumnje.(10) Prigodom Radićeve smrti Miroslav Krleža je pisao: »U Odesi je počelo. 1867. Sigurno bi dalji povjesni razvoj. Jedan od zadataka hrvatske povjesne znanosti trebao bi biti istražiti sva ta nasilja i ubijstva. Vodeći hrvatski komunisti ponašali su se kao srpske sluge i srpski panduri u Hrvatskoj. Vidjeli su da se iza ideala narodnog jedinstva za koje je kratko bio oduševljen. Srbi i Talijani predstavaljali su u staroj monarhiji narodne manjine. Čeha. Mlade komunističke snage. kao i običnog hrvatskog čovjeka koji ističe svoje hrvatstvo. do tada: »Hiljade ljudi ubijenih.-1918. a i u ostalim krajevima vrlo je hrđavo djelovala na raspoloženje i muslimana i katolika. Mađara. Sigurno je najvažnija politička . bili na udaru fizičkog zlostavljanja muslimani i katolici u Bosni i Hercegovini. Od napadača nije ni jedan zatvoren. Komunizam u Hrvatskoj nije donio nesreću hrvatskom narodu samo s komunističkim totalitarizmom nego možda još i više s jugoslavenstvom. podvala i krivotvorina. te političkih i vojničkih predstavnika Nezavisne Države Hrvatske. do danas hrvatski se je narod našao u ozračju srpskog nasilja. 1945. te veličanstvene građevine našega genijalnoga graditelja i kipara Ivana Meštrovića«. oktobra 1916. Na sprovodu je jedan Srbin rekao. kada su mlade hrvatske generacije bile odgajane u jugoslavenskokomunističkom duhu. jer na pismu nije navedena adresa. da je hrvatski narod u Austrougarskoj monarhiji. bio politički ugnjetavan. austrijskih Njemaca. Samo pravoslavni smatraju se punopravnim državljanima. 1868. leži po mramornim stubama Vidovdanskog hrama. do 1991. Jugoslavenstvo u komunističkoj interpretaciji posebno je bilo pogubno u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata. Vlada je odmah zatavorila 7 najuglednijih Muslimana.«(9) Dr. a hrvatska povijest i kulturna baština bile prešućivane ili krivotvorene. da nije bila razrušena 1918. 'jer su to Hrvati'.. bezakonja. čije ime nije poznato. ali također nema sumnje. Rumunji bi tražili ujedinjenje s Rumunjskom.

Na koncu bih želio upozoriti na nekoliko pogrešaka. predajem europsku povijest na Saint Francis College-u. Postigao sam doktorat filozofije iz povijest na Columbia University u New Yorku. I tu je zadatak hrvatske povjesne znanosti. Isto je tako i s bitnim dokumentima komunističke Jugoslavije od AVNOJ-skih zaključaka iz 1943. listopada 1909. Uredio sam i napisao knjigu. 1944.(12) Još jedna općenita značajka hrvatskog položaja u Jugoslaviji jest srpsko neodržavanje ili nepoštivanje svečano zadanih riječi ili podpisanih sporazuma i ugovora. da je upotrebljen objavljeni materijal s toga Velikosrpskog izdajničkog procesa i kasnija priznanja u Jugoslaviji . te sam po sjećanju stavio datum 10.. IV. Pennsylvania. 166). Dr. »Na dan Poglavnikova stignuća u Zagreb«. predstojnik sam odsjeka za povijest i političke znanosti. 34 College Heights.. 30. Za njih je sila i nasilje izraženo u vojsci. do ustava iz 1974. Zašto su Srbi u tim dokumentima prikazivali Šupila kao srpskog plaćenog agenta? Očito da bi ga politički onemogućili u Austriji. Loretto. Od Krfske Deklaracije preko Ženevskog Ugovora. kako mi je to sam rekao u New Yorku 1962.. Narodne Novine. 174). Poznat je posebice Friedjungov proces u Beču 1909. do Titovog posljednjeg ustava iz 1974.. Loretto. stalno živim na adresi: Dr. u listopadu 1964. (str. 162). Poznati hrvatski bankovni stručnjak i ekonomist Dr.VIII sudska rasprava bila Velikosrpski izdajnički proces održan u Zagrebu 1909. Ovdje želim dopuniti i »Bilješku o piscu« (str. Kod pisanja knjige imao sam novinski izrezak toga članka bez oznake datuma. Lorett. nastojali provoditi u svoju korist i u korist svoje hegemonističke i kolonijalne ekspanzije na štetu svih drugih naroda u Jugoslaviji. Suvremeni hrvatski povjesničar Dr. da ukaže na novije srpske krivotvorine i podvale.kao mandatorom Krune odnosno kneza Pavla . te presuda od 5. From June 1919 to February 1924 (Jadransko pitanje od lipnja 1919 do veljače 1924). od broia 12. lipnja 1991. Lovro SuŠić. The Adriatic Question. Pennsylvania. da bilo što može poduzeti u hrvatsku korist.. . da se je u svojim člancima poslužio krivotvorenim dokumentima. Od jeseni 1966.(14) Eto i tu je jedan od zadataka hrvatske povjesne znanosti: otkriti i prikazati srpske krivotvorine i podvale protiv Hrvata. da politički naškode pojedinim Hrvatima i hrvatskom narodu u cijelini. 1945.-1909. U bibliografiji je označeno. Od jeseni 1966. Dodajem i svoju sadašnju adresu. Ante Filipančić naveden je u knjizi (str. do naših dana služili krovotvorenima. Mladena Lorkovića. markovog Protokola iz 1923. 1944.. da su dokumenti bili krivotvoreni u Beogradu i prodavani Austriji za novac.. »Otvorena riječ. žandarmeriji i policiji bilo i ostalo glavno sredstvo politike. da osvjetli i vrednuje hrvatsko-srpske sporazume i ugovore od Krfske Deklaracije iz 1917. da je članak Dra. 1982). Adama Pribićevića. Nepodpisani članak. Srbi su se protiv Hrvata i prije i poslije 1918.s kojima se je postupalo humano i po zakonu . koje su se podkrale u knjizi. navedenu u knjizi na stranici 139. srpnja 1944. služili krivotvorenim dokumentima.. I danas se u hrvatskoj povjesnoj znanosti ponavlja neistina. donesene u duhu ravnopravnosti i jednakosti.Srbi nisu nikada održali svoje riječi i svečanih podpisa. Ljubo Boban utrošio je mnogo truda. u kojem su Frano Šupilo i Hrvatsko-srpska Koalicija optužili austrijskog povjesničara Heinricha Friedjunda. koja je doprinos povijesti Ustaškog Pokreta i povijesti hrvatskog izbjeglištva.da su optužbe bile istinite . i podvalama. Autor članka je zapravo Dr. 66) i u Kazalu imena (str. sporazuma Pašić-Radić iz 1925. prosinca 1918.s kasnijim postupcima prema Hrvatima i drugim narodima zatvorenim i suđenim u obe Jugoslavije.glavnooptuženog na tom procesu. Ne može se uopće usporediti postupak prema zatvorenim Srbima u Zagrebu. da je dokumente krivotvorila Austrija odnosno austrijsko ministarstvo vanjskih poslova. cijeli stenografski zapisnik s tog procesa. siječnja 1909.(13) IX Za mene nema sumnje. s disertacijom. Srbi su uvijek te ustavne odluke.«. Istina je pak. do Banovine Hrvatske i sporazuma mačeka s Dragišom Cvetkovićem . falsifikatima. do broja 250 iz 1909. obećanja u adresi Regenta Alaksandra od 1. Optužnica od 18. IV. da su se Srbi i poslije 1918. pripisan je u bibliografiji Dru Anti Paveliću i uveden u bibliografiji pod njegovim prezimenom (str. Uspomene i rad Dra Branimira Jelića (Cleveland: Izdao Mirko Šamija. USA. da ispravim onu iz 1960. 1908. objavljene u Hrvatskom Narodu (Zagreb). a zapravo je objavljen u broju od 14. PA 15940. 10. 176) kao Ljudevit Filipančić. Jere Jareb. objavljeni su na 6044 stranice kao prilozi službenom listu. brata Svetozarovog. Jere Jareb . a od 1969. U povjesnim studijama nisam nigdje naišao.-l972.

Iliji Jukiću. U tom dijelu bio sam opširniji nego u prvom. obratio sam se na desetak hrvatskih političara i javnih radnika. To je do sada prvi pokušaj. moji utisci i sudovi imaju karakter osobnog promatranja. Radovao bih se. dru Jurju Krnjeviću. nego što sam namjeravao biti. Stoga mi se činilo vrijednim truda i troška cijelu raspravu dotjerati i uz opširnu bibliografiju predati u obliku knjige hrvatskoj javnosti u emigraciji i. koga zanima novija hrvatska povijesna problematika. Posljednje kratko poglavlje tek karakterizira političke hrvatske snage. Treći dio. veljače 1060. Eugenu Kvaterniku. PREDGOVOR Kad sam počeo pisati ovu raspravu. te od 1937.10 11 Prije konačne redakcije teksta za knjigu. koji se je osvrnuo na treći dio rasprave u broju od 10. pisan ljeti 1959. Zahvaljujem se takodjer mojoj ženi Olgi. do 1945. nadam se. da ne će obuhvatati više od pedeset stranica. da ih podsjeti na njihov rodoljubni dug prema sadašnjoj mladoj hrvatskoj generaciji. koja je sastavila "Kazalo imena" i požrtvovno mi pomagala kod tipkanja i korektura. da će moj prvotni plan biti dosta promašen. a objavljenog u lipanjskom svesku Hrvatske Revije. bar hrvatskim povjesničarima u Hrvatskoj. iznose 141 stranicu. da u trećem dijelu budem opširniji. 14. Zahvaljujem se i anonimnom kritičaru tjednika Danice (Chicago). djelo će u jednom svesku na ovaj način biti pristupačno svakom onom. da se kritičko-analitičkom metodom dade nacrt pola stoljeća hrvatske povijesti. koje djeluju od 1945. po uzoru na suvremene američke povjesničare. Činilo mi se. objavljena u Hrvatskoj Reviji. Posebice izrazujem zahvalnost g. pisan je koncem ljeta i početkom jeseni 1958. dru Anti Smith Paveliću. dru Vladku Mačeku. koncem Drugog svjetskog rata. uvidio sam. Kod obradbe drugog dijela. Njemu dugujem zahvalnost i kao uredniku "Knjižnice Hrvatske Revije". Sva tri dijela. koji se odazvaše. sudove i interpretacije. ne završava s godinom 1945. Juri Petričeviću i dru Vjekoslavu Vrančiću. da me upozore na stvarne pogrješke u činjenicama i podvrgnu kritici moje utiske. i objavljen u prosinačkom svesku Hrvatske Revije.. Rasprava obradjuje hrvatsku povijest od 1895. daje kratki uvid u posljednjih petnaest godina. te joj je radi toga i dan naslov "Pola stoljeća hrvatske politike". New York. požrtvovnom uredniku Hrvatske Revije. svibnja 1960. jer sam i sam u drugoj polovini toga razdoblja počeo pažljivije pratiti hrvatski politički razvitak. mislio sam. JERE JAREB . Dobar odjek prvih dvaju dijelova ponukao me je. Želio bih.. Iako samo pokušaj potaknut Mačekovom autobiografijom. najljepše zahvaljujem. Njezin prvi dio. da je nemoguće bilo što ispustiti ili skratiti. ako želim dati potpunu preglednu sliku hrvatske politike toga razdoblja. do danas. pisanog u zimi i proljeću 1959. Posebice zahvaljujem gg. koje je završeno 1945. Vinku Nikoliću.. nego. objavljen u Hrvatskoj Reviji ožujka 1959. ako bi ova rasprava potakla još žive aktivne učesnike ovog razdoblja hrvatske povijesti na pisanje uspomena. dru Milanu Blažekoviću. Svima onima. koja je prvotno objavila ovu raspravu. kao i prema budućim hrvatskim pokoljenjima. koja objavljuje ovo djelo. dru ing.

(6 )To je. podijeljenih na 17 poglavlja. kojeg je godine 1900. do 1941. Spomenuo je sve važnije momente. Ali nije mu on bio profesorom. potrebne jednom strancu. i 1905.(7) Razumljivo je stoga. najvažniji dio knjige predstavljaju poglavlja deveto do uključivo četrnaestog. isto kao i ime i prezime bake.).12 13 O MAČEKOVOJ AUTOBIOGRAFIJI u našoj publicistici. Iz drugog se izvora vidi. da je poslije toga bio sudskim vježbenikom u Petrinji. niti je Maček u tom razdoblju s njime razgovarao. gdje je otvorio vlastitu odvjetničku kancelariju. da je po povratku iz vojske bio kratko vrijeme sudac u Ivancu. zamolivši ga. da je izišla 1957. što u njoj nema ni spomena. Ivan Zelini ostaje do početka Prvog svjetskog rata. U prvom poglavlju Maček prikazuje svoje djetinjstvo. da se je pretplatio na Dom. Kad je Maček kasnije došao na sveučilište. postao je odvjetnički perovodja u Krapini kod dra Josipa Majcena u kasnu jesen 1905. gdje 1889. a posljednje emigraciji. poljske plemkinje. da je Maček kao mladić ušao u Hrvatski Sokol i već 1898. Maček je propustio spomenuti majčino ime i prezime. Malo poslije toga. Kad se je Stjepan Radić početkom 1902. Dva slijedeća poglavlja posvećena su ratnom razdoblju. Bez sumnje. Katarine. Starčević je umro 1896.. Maček se je odvažio posjetiti Antu Radića i predstaviti mu se kao "oduševljeni čitatelj njegovog lista. uvijek pod vidom Mačekovih osobnih doživljaja.(8) Na svega dvanaest stranica Maček je uspio dati upravo odličan pregled hrvatske povijesti.(9) Zahvalivši se na položaju suca. Čini se.(6) Ante Radić ljubazno je primio mladog studenta. da je na njega više utjecala njegova seljačka okolina nego roditeljski dom. otišao je na odsluženje jednogodišnjeg vojnog roka. i upravo umjetnički jednostavno opisuje hrvatske narodne običaje oko Uskrsa. 87. Posebice je dobro istaknut postanak srpske manjine u Hrvatskoj i značaj skupine sveučilištaraca od godine 1895. ili 1899. (11) VELJAČI predprošle god. trajno nastanio u Zagrebu.(10) Poslije položenog odvjetničkog ispita preselio se je u proljeće 1908. uz nacionalni problem njega je posebice privlačilo socijalno pitanje.(2) U desetoj godini života seli se s obitelji u Zagreb. da će tu tvrdnju. Izgleda. o piščevoj djelatnosti u Hrvatskom Sokolu.) stavljena je prodaju UMačekova autobiografija na engleskom jeziku pod unaslovom In the S t r u g g l e f o r F r e e d o m ( U b o r b i z a s l o b o d u ) . (1958. o čem dosta opširno priča Petanjek. Ivan Zelinu. 1897. mladi profesor na istoj gimnaziji. da li bi ga smio češće posjećivati". Poglavlja treće do uključivo osmog prikazuju postanak i razvoj Hrvatske Seljačke Stranke od njezinog osnutka do ubijstva Stjepana Radića. zahvalio se je na sudačkoj službi koncem godine 1905. To je Maček spomenuo na drugom mjestu. kad se je on nalazio ne samo na čelu HSS. da je Starčević negirao opstanak srpske manjine u Hrvatskoj te ih nazivao pravoslavnim Hrvatima. pa onda u Samoboru. Manjak je knjige. Maček je odmah uspostavio osobnu vezu i s njime. 1883. bilo razlogom. u kojima je prikazana Mačekova politika od 1928. Da bi aktivno mogao suradjivati u stranci.-1903.(4) Još za školovanja u gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu Mačeku je bio poznat dr. Maček tvrdi. Božića i Ivanja. provedenog u Jastrebarskom. Tada je odmah bio primljen u izvršni odbor stranke. Šteta.. počinje pohadjati gornjogradsku gimnaziju u sjeni crkve sv. Maček je postao doktor prava u siječnju 1903. osim jedne aluzije (s. Čini se. sudeći prema Starčevićevom članku iz g. Poslije rata likvidira svoju tamošnju kancelariju i trajno se preseljava u Zagreb. što Maček uopće ne spominje svoj rad u djačkom društvu N a d a i suradnju u istoimenom litografiranom djačkom listu. da bi dobio osnovnu sliku našeg narodnog i državnog razvitka. Maček se s toplinom sjeća svoga djetinjstva.(1) Knjiga obuhvaća 280 stranica. N a k n j i z i j e inače označeno. i od tada njihova veza ne prestaje. počeo izdavati Ante Radić. a ne 1897. U Sv. a u drugom daje kratak pregled hrvatske povijesti. Manjak je autobiografije. vjerojatno.. trebati ponovno ispitati na temelju Starčevićevog pisanja i ostavštine. Ante Radić. već uobičajenu .(8) U jesen 1903. nego ujedno bio i predvodnik hrvatske narodne borbe. u Sv. Potkrala mu se je pogreška kod godine Starčevićeve smrti. da je Maček sa simpatijama pratio rad na osnivanju stranke tokom 1904. postao njegovim prednjakom. s kazalom imena na kraju. što se u njoj ne spominje.

na kojima je Khuenova Narodna Stranka hametice tukla opoziciju. madjaronska Narodna Stranka. stajala je na stanovištu narodnog jedinstva Hrvata i Srba.. Ona je stajala na stanovištu.. 1897. Socijalističke Stranke i nezavisnih pojedinaca. do 1918. do ujedinjenja Hrvatske Stranke Prava s Neodvisnom Narodnom Strankom (lla) pod imenom Hrvatske Opozicije. Mladji već suradjuju u toj stranačkoj formaciji. Mile Starčević i drugovi. prosinca 1918. ili oboje? Iako je. Iz Čiste Stranke Prava istupili su u travnju 1909. Jedna stranka. kojim istupaju iz stranke i osnivaju Čistu Stranku Prava. Koalicija je od tada pa do prosinca 1918. Izvan Koalicije su ostale Čista Stranka Prava i Hrvatska Pučka Seljačka Stranka. Na 22. te je nastavio studije u Pragu i Beču. listopada 1895. da su pravoslavci u Hrvatskoj naprosto pravoslavni Hrvati. sastavljena od dviju stranaka: Hrvatske Ujedinjene Samostalne Stranke i Srpske Samostalne Stranke. da je tada još uvijek jedan mali dio pravoslavaca hrvatski osjećao. Prvim predsjednikom bio je Šandor Bresztyenszky. Sigurno je. kod pregrupacije hrvatskih političkih snaga. te osnovali Starčevićevu Stranku Prava. Josip Frank. sjedinile su se Hrvatska Stranka Prava i Hrvatska Napredna Stranka pod imenom Hrvatske Ujedinjene Samostalne Stranke. siječnja 1902. Srpske Radikalne Stranke. Koncem 1904. na sjednici zagrebačkog gradskog zastupstva javno je osudio hrvatske sveučilištarce. bez sumnje. i daljnjem drobljenju pravaštva. zavedeni od srpskih popova. dolazi na 15. Može se nazvati i krizom pravaštva.(14) Svakako.. Ova načelna razlika izmedju obih pravaških stranaka kriva je. Poslije Khuena i to je bila fikcija.(12) U prosincu 1905. Nekoliko godina kasnije iz Koalicije su istupile Srpska Radikalna Stranka i Socijalistička Stranka. Iz današnje perspektive načelna stanovišta obiju pravaških stranaka bila su puste fikcije. Pravaštvo je ušlo u krizu već 1895. sklon sam vjerovati. Mile Starčević upućuju pismo predsjedništvu Kluba Stranke Prava. Drugoj pravaškoj stranci bio je na ćelu dr. kada se je pocijepalo na Čistu Stranku Prava i maticu stranku. postojala je još vladina. Možda je radi njih tada.-1905.. i osobni momenat vrlo važan. nije još bilo predmetom povijesnog istraživanja.. Ta se skupina sveučilištaraca vraća u domovinu početkom stoljeća s novim političkim. osnovana je Hrvatska Pučka Seljačka Stranka. listopada 1895. Razmjerno veliki broj hrvatskih sveučilištaraca bio je odstranjen s Hrvatskog Sveučilišta. potpuno su pregrupirane stare hrvatske političke stranke i formirane nove. Razdoblje od 1895. koja je formalno bila osnovana tek početkom 1906. jedina realna tadašnja politika mogla je biti: Srbi su narodna manjina u Hrvatskoj. Po svom rezultatu. Bosni i Hercegovini. DO 1918. Mile Starčević proizveo . trebalo izići s idejom hrvatske pravoslavne crkve ili pravoslavne crkve u Hrvatskoj.. dr. do 1918. po mojem utisku. proizišla ujedinjenjem matične Stranke Prava i Strossmayerove Neodvisne Narodne Stranke. Istri. organizirana je Hrvatsko-srpska Koalicija od Hrvatske Stranke Prava. Josip Frank i dr. jer je tada većina pravoslavaca imala srpsku nacionalnu svijest. da do tog rezultata nije došlo? Da li su krive osobe ili načelna razmimoilaženja. Ante Starčević. Hrvatske Napredne Stranke. naziv Hrvatska Stranka Prava i kasnije postaje glavnom strankom Hrvatsko-srpske Koalicije. U razdoblju od 1895. i njima pripadaju sva manjinska prava. nego i u Dalmaciji. pretrpjela teški poraz. koja je u izborima 1906. a njezinim predsjednikom uskoro je postao dr. Grga Tuškan. da se opet stvori jedna jedinstvena jaka pravaška stranka u Banskoj Hrvatskoj.(13) Ta kriza nije morala biti sudbonosna. od koga se više nije nikada oporavila.14 15 HRVATSKA POLITIKA 1895. Fran Folnegović. Srpske Samostalne Stranke. I. to se razdoblje može nazvati razdobljem krize. koja bi bila pod izravnim nadzorom bana i Hrvatskog Sabora. aktu ujedinjenja od 1. Stoga i slijedeći naši retci više su utisci nego sudovi. hrvatski sveučilištarci spališe madjarsku zastavu pred spomenikom bana Jelačića. To su bile hrvatske političke stranke u razdoblju 1895. koji je umro već 1904. Stranka se je nazivala Hrvatskom Strankom Prava. Evgenij Kumičić. Taj je čin bio jedan od glavnih povoda dalekosežnih promjena u hrvatskoj politici. Na 16. dr. neposredno pred izbore za Hrvatski Sabor. Poslije dvaju izbora. Tko je kriv. Osim gornjih stranaka. prigodom boravka cara i kralja Franje Josipa u Zagrebu. do 1905. To je bilo povod rascjepu Stranke Prava. jer je ono u tom razdoblju postalo glavnom hrvatskom političkom snagom ne samo u Banskoj Hrvatskoj. da se je 1902. našlo puta i načina. Nekoliko dana poslije spaljivanja zastave ugledni prvak Hrvatske Stranke Prava. kulturnim i socijalnim idejama. da je načelno razmimoilaženje bilo mnogo teže od osobnog. U rujnu 1910. Desetak godina poslije gornjih dogadjaja hrvatski politički život dobio je sasvim novo lice. kad je to bilo propušteno prije. Hrvatska Opozicija uzima u siječnju 1903. koji su sudjelovali kod spaljivanja madjarske zastave.. dr. i 1901.

Da osobni momenat nije bio odlučujući. Još je potrebno istaknuti jednu osebinu ondašnjih političkih snaga. Sve su te stranke ograničile svoj rad na gradove i gradiće. ali ideja jedinstvene hrvatskosrpske države sigurno joj nije bila vodiljom. kad je potrebno puk.. opet odvojeno nastupaju dvije pravaške stranke. Koalicija je od 1913. Milinovci su se otresli jedne fikcije. što je još za Frankova života. U prvom razdoblju borbe. Kod svog stvaranja 1905. da je ideja hrvatske države još uvijek vodstvena i u hrvatskoj politici i kod studentske mladeži sve do god..(17) Takvu je konačnu redakciju predložio dr. posljednjim izborima za Hrvatski Sabor prije Tita. Takvo je izgledalo stanovište starih hrvatskih političara u tom razdoblju. Većina hrvatskih političara u Dalmaciji. u okviru habsburške monarhije. Dalmacije. hrvatski povjesničar. kako smo već spomenuli. i kod napredne i kod socijalističke stranke. o kojima smo maločas govorili. Ali. Na izborima 1913. te će podupirati svom snagom i nastojanje braće Slovenaca. nastupaju posebno Frankovci i Milinovci. Koalicija je jasno istakla svoje neposredne ciljeve: kao minimum: eliminaciju khuenovštine. naglašen u Rezoluciji.-1905. tokom 1911. a pojedinci su sve do konca ustrajali uz Frankovu orijentaciju (Prodan. U hrvatskoj politici taj program zaslužuje posebnu pažnju. kojom se je Koalicija nadala oživotvoriti bar minimum svojih zahtjeva. Koalicija je stajala na stanovištu narodnog jedinstva. do ideje jedne. bliza stanovištu Milinovaca. stojeći na temelju državnoga prava i narodnoga načela. I. Činjenica je svakako. i na izborima 1911. stranka opet nastupa jedinstveno. To je istaknuto u točki prvoj programa slijedećom formulacijom: Hrvatska sjedinjena opozicija. Njihovo političko pisanje bilo je namijenjeno uglavnom intelektualnom gradjanskom sloju i djelomično trgovačkom. sve bez iznimke prihvaćaju fikciju narodnog jedinstva Hrvata i Srba. II. srpskog i Friedjungovog procesa. Stadler). Hercegovini i Istri sjedini u jedno samostalno državno tielo. Taj je program nastao dogovorom ondašnje hrvatske opozicije. Tadija Smičiklas. došlo do jedinstva stranke (izmedju Frankovaca i Milinovaca). koji stanuje u Hrvatskoj. sastavljene od Hrvatske Stranke Prava i Neodvisne Narodne Stranke. koja je predhodila stvaranju Koalicije. baš radi Frankove "srbofobske" politike u eri Rauchova banovanja 1909. Slavoniji i Dalmaciji. Ali i u tom razdoblju. da će stranka uspjeti ostati i dalje na okupu. ona se opet cijepa. sve je bilo ograničeno na uski krug intelektualnog vodstva. jer je njegova bitna. Poslije Supilovog istupa. politički izgraditi. 1908. ona se hrabro bori za ostvarenje svojih ciljeva. kojoj je bio na čelu dr. da je došlo vrijeme općeg prava glasa. Ona je .-1918.. Njoj se nije otela ni Seljačka Stranka. t. osvijestiti i pripraviti za vodeću ulogu u narodnom životu. Istri i Bosni i Hercegovini bila je u razdoblju 1908. jedinstvene narodne države. da su sve pravaške stranke stajale načelno na programu iz godine 1894. raditi će svim zakonitim sredstvima. potrebno je naglasiti. logično. do listopada 1918. Nove sile. točka bila idejom vodiljom ogromne većine hrvatskih političara prije 1918.(15) 17 jednako kod kuće i kod katoličkog pokreta. Za postignuće tih ciljeva bila je donesena Riječka Rezolucija. Na izborima u listopadu 1910. koje ulaze u politički život 1902. da se i slovenske zemlje ovomu državnomu tielu prikupe. Ta je fikcija zajednička i liberalcima i klerikalcima i socijalistima. Bosni. i kao maksimum u tadašnjim prilikama: sjedinjenje Dalmacije s Banskom Hrvatskom i proširenje njene autonomije. Sve te stranke i skupine nisu shvatile duh vremena. jer je strankom zavladala baš načelna podvojenost. ukoliko se je politički izživljavalo i raspravljalo. vidi se po tome. jedinstvene hrvatsko-srpske države nije još prisutna kod stranačko-političke pregrupacije. gore navedena. koju su u hrvatsku politiku unijele fikcije narodnog jedinstva i negiranja Srba.(16) Čini se.-1909. a prihvatili drugu: narodno jedinstvo Hrvata i Srba. Koalicija se postepeno pretvara u novo-madjaronsku stranku i takvom ostaje do početka listopada 1918. 1905. ujedinjenjem Banske Hrvatske. Idejna fikcija narodnog jedinstva dovela je pak s vremenom. nego ju je i ona prihvatila. ona još uvijek nije vodstvena u hrvatskoj politici. da se narod hrvatski.j. Jugoslavije. široke narodne slojeve.-1905. dok je Supilo bio glavni pokretač Koalicije. Nisu shvatile. Obično se krivo tumači. čini se. na Rieci s kotarom i u Medjumurju. Savez s Madjarima Kossuthovcima. da ideja jedne. a pred te izbore koalicijska Stranka Prava sjedinila se je s naprednjacima u Hrvatsku Ujedinjenu Samostalnu Stranku. političkog bezakonja i korupcije. 1903. madjarska službenica u Hrvatskoj. koji je u pregovorima bio delegatom Neodvisne Narodne Stranke. Program teži za stvaranjem hrvatske države u okviru Habsburške Monarhije. Za vrijeme tih izbora Frank umire i moglo bi se očekivati. Josip Frank. Od aneksije Bosne i Hercegovine. Da bi se još više istakla pomutnja. i posebice za vrijeme balkanskih ratova ideja jedinstvene hrvatsko-srpske države sve više jača i širi se medju hrvatskom školskom mladeži.16 je rascjep stranke. bio je politička taktika. Bosne i Hercegovine.. Istre i Medjimurja. kao da je Hrvatsko-srpska Koalicija bila nosiocem ideje jedinstvene hrvatsko-srpske države.

gdje je seljačka stranka imala izgleda na uspjeh. da nije točna Mačekova tvrdnja. 56. da i poslije toga Radić nije potpuno prekinuo s tom idejom. 59.). da to on —Masarvk— iznese na mirovnoj konferenciji u Parizu. Izgleda. 1911. te molio Masaryka i sve ostale. Sabor se je birao svake treće godine. kojom je broj zastupnika smanjen od 108 na 88 i saborski period produžen od tri na pet godina. tako da Slaveni dobiju svoje odgovarajuće i dostojno mjesto. 1911. da se s njime i ostalim češkim političarima posavjetuje. nego da Austro-Ugarsku treba temeljito preurediti i to federativno prema potrebama i pravednim željama slavenske većine. U protivnom slučaju Češka će biti prva žrtva napadaja. a u prvom redu vas Čeha. Naime. posebice s njezinom vodećom osobom. Tom prigodom sastao se sa svim tadašnjim političarima. dobila tri mandata." Pokojni Masaryk zajedno sa svima gore navedenim političarima slušao je razlaganje Stjepana Radića i nakon treće konferencije. Stanjek. Iako je prihvatila idejnu fikciju narodnog jedinstva Hrvata i Srba. 68. da bi mogao zauzeti dostojno mjesto.. Poslije osnutka HPSS bilo je održano pet izbora za Hrvatski Sabor (1906. kako je bio formuliran u programu iz godine 1894. III. te ličnosti Ante i Stjepana Radića. Stjepan Radić molio je češke političare. da ne pristanu na razbijanje Centralne Europe. da osvijeste i izgrade hrvatskog seljaka. tri mandata (s. Prije toga. da bi nagovorio Čehe na federativno preuredjenje stare Monarhije. nego da se temeljito preuredi. zbogom — poslušajte 19 mene i ne razbijajte Austro-Ugarsku. postavila tek nekoliko kandidata i nije dobila nijednog mandata. Rasim. nego i od katoličkog svećenstva. dijeleći se od čeških političara i od predsjednika T. dr. To je bilo razlogom. Krvnik i njegova žrtva nisu jedno.. Prikazao je strankin rast i njezino širenje. Trebat će još osvijetliti Radićeve veze s prvom hrvatskom emigracijom poslije Prvog svjetskog rata. ministar financija. Hodža i drugi. prvi ministar vanjskih poslova. Stranka je prihvatila hrvatski državotvorni program. 1910. kad je broj glasača početverostručen (od po prilici 50. 1908. 1913. bilo lako otresti fikcije narodnog jedinstva.. koji će doći sigurno. XI. prvi predsjednik. koji su pisali o tom razdoblju.. naglasivši posebice sitni rad oko održavanja bezbrojnih sastanaka i skupština po selima. Istakao je i strankin zahtjev za hrvatskom državom (s. Poslije zaključka Narodnog Vijeća u Zagrebu o ujedinjenju sa Srbijom na 24. što o tom piše dr. Stjepan Radić govorio je s njima o uredjenju Europe. Pokojni naš predsjednik nastavlja svoje razlaganje govoreći svim skupljenim češkim političarima: "U interesu je sviju nas. Klofač. zbog kojih je stranka osnovana..) i 1913. Čini se. koje mu u narodnom životu pripada. Taj broj zastupnika bio je ustanovljen Khuenovom izbornom reformom iz 1888. dobila samo tri mandata. Masaryka. Seljačka je stranka na izborima 1906. Govorio je o koridoru izmedju Hrvatske i Češke.(20) Porast mandata u godini 1910. dr.). generalom Sarkotićem. za koje Katić navodi. tumači se Tomašićevom izbornom reformom pred te izbore. da je stranka dobila osam mandata. napose Srednje Europe i dijela Balkana. Zbog toga joj se je poslije 1918. Ivan Pernar: Stjepan Radić polazi koncem studenoga u Prag. dr." (19) (Posljednje riječi Radića upućene Masaryku tiskane su masnim slovima — op.000 na 200. Eduard Beneš. Ona zastupa ideju federativne Austro-Ugarske. Kramarž. putuje u Prag nekoliko dana kasnije. dr... i 1913. Svaki put se je biralo 88 narodnih zastupnika. 1918. švehla.000).. Razmislite gospodine Masaryku o tome vi i ostala gospoda. rekao je: "Gospodine Masaryku. dr. izuzevši izbora iz 1911. jer će vas golemi njemački parni valjak možda za dvadeset godina pregaziti i preći i to najprije preko vas. odgovorio je pokojnom Radiću: "Vi ste pane (gospodine) Radiću austrijak" i druge neljubazne izraze. kaže Maček. Maček je dobro analizirao razloge. da su one. Pravi rast i značenje stranke u tom razdoblju sigurno bi se . Prema Mačeku. na kojima su bili: Tomaš Masaryk.). Evo. primijenile sustav protuHPSS koalicije u svim kotarevima. jedanaest mandata (s." (18) Seljačka je stranka po političkom programu u tom razdoblju najbliža Frankovoj pravaškoj stranci. Stranka je tada potrostručila broj mandata i predstavljala 10 % svih zastupnika u Saboru. koje su kod toga pravljene ne samo sa strane vlasti i ostalih političkih stranaka. prema Mačeku. da je Stjepan Radić prekinuo s tom idejom tokom godine 1917. devet mandata. (s. koji će reći da smo mi i Srbi jedan narod. Brojke potvrdjuju i ostali pisci. da se to provede i da se ne razbija višestoljetna tvorevina. Toj svrsi imala je poslužiti Hrvatska Seljačka Stranka. Stjepan Radić na rastanku. Ta je emigracija zastupala ideju podunavske konfederacije na čelu s Habsburgovcima. dr.18 Braća Radići jedini su shvatili novu epohu i pregnuli. Kada ništa nije pomoglo. Naglasio je smetnje. sve su ostale stranke u takvim kotarevima kandidirale jednog zajedničkog kandidata protiv kandidata HPSS. stranka nikada nije postala državotvorno jugoslavenska. 1910. stranka je kod izbora 1908. a naročito Masaryka.-1924. ideologiju same stranke.). 47. Stjepan Radić je to u jednom govoru lijepo naglasio: "Nikad više ne će se naći čovjek u našim redovima. Stjepan Radić nezadovoljan onakvim zaključkom. jer se u to vrijeme povratio Tomaš Masaryk iz emigracije kao predsjednik čehoslovačke Republike. 1919.. a onda preko nas. Nagli porast seljačke stranke na tim i slijedećim izborima sigurno je iznenadio ostale stranke i bio razlogom. da je stranka 1913. dr. Imao je tri duge konferencije. Šramek. pisca).-69. Nikada možda ne će biti takve zgode.

Maček je pozvan u vojsku i u uniformi je proveo cijelo vrijeme rata. ne bi se mogao označiti "bezuvjetnim ujedinjenjem" ("unconditional union" — s. da su i nadalje trebali postojati zemaljski sabori i vlade.). Pravo okupacije nije uopće bilo vremenski ograničeno na Berlinskom kongresu 1878. 79. Pašić nije promijenio svoju politiku prema Jugoslavenskom Odboru godine 1917. Ona ga kandidira na izborima 1910. koja je trebala otputovati u Beograd i provesti ujedinjenje. barem meni poznatog. nije podijelio Hrvatsku i Sloveniju izmedju Italije i Srbije (s.20 dalo bolje ustanoviti.). Ivanu Zelini 1908.(21) O tome u literaturi o ujedinjenju nema nigdje spomena. te je. dokaza.. kad bismo raspolagali s brojem glasova. u točki prvoj tih naputaka stoji. u kojem je kotaru kandidirao 1910. XI. i 1913. Zaključak Narodnog Vijeća. O budućem statusu ostalog slovenskog i hrvatskog teritorija nije u paktu ništa definitivno stipulirano. 1911. koje je HPSS dobivala na tim izborima. u kotaru Dugom Selu.). da budući ustav treba biti izglasan s većinom od dvije trećine glasova.. koji bi imala dobiti Italija.). Medju ostalim. IV.24. Grey je prestao biti ministrom koncem 1916. Kod izbora 1913. studenoga 1918. 76. Jedina logična procedura. čini mi se. 58. na koji nisu bili ovlašteni. koji su ipak predstavljali "uvjete". da su Pavelić i Pribićević prekršili i te pismene naputke. Prema točki devetoj vidi se. (s. d. U točki osmoj poimenice su nabrojeni zajednički poslovi za cijelu državu. Balfour bio tada engleski ministar vanjskih poslova. Pakt je označio samo onaj teritorij. 56. Londonski pakt. U opisivanju dogadjaja do 1918. pod pritiskom engleskog ministra vanjskih poslova Greya (s. 77. izabran je većinom od 50 glasova (s. Ni jednom nije bio izabran. Od kada je otvorio svoju samostalnu odvjetničku kancelariju u Sv. ukoliko Srbijanci nisu htjeli prihvatiti uvijete iz naputaka. Čim je otpočeo Prvi svjetski rat. Delegacija. bila je. Još će trebati sve dogadjaje oko stvaranja kraljevine SHS detaljno 21 proučiti i osvijetliti. Druga je stvar. Maček aktivnije radi u stranci. Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine nije bila ograničena na 30 godina i okupatorski mandat nije isticao godine 1908. hrvatskog povjesničara. i t. Maček na jednom drugom mjestu govori o stvaranju opozicije unutar Narodnog Vijeća prije sjednice od 23. dobila je pismene naputke. Mačeku se je potkrale nekoliko pogrešaka. i tako zapravo napravili "puč". prema tome. Slijedeće godine kandidirao je u kotaru Stubici. a 1913. Nema takodjer.. zaključen travnja 1915. 1918. koga su istakle sve ostale stranke. Lijepo je opisano Mačekovo osobno iskustvo oko raspada i pobune austrougarske vojske koncem listopada 1918. da je Balfour u tom smislu pravio pritisak na Pašića. a naslijedio ga je Balfour. njegov protukandidat. Maček ne navodi. svojim predsjednikom.. da se delegacija vrati u Zagreb po nove naputke. kao vanstranačku osobu. od 24. Opozicija se je nazvala Hrvatskim Klubom i izabrala Vjekoslava Klaića. ..).

Oni su sudjelovali u Pašićevoj vladi od 26. On je bio najprikladnija osoba. sigurno su više odnemogli nego pripomogli hrvatskoj narodnoj borbi.. HRSS nije kandidirala u Dalmaciji i Bosni. pun novih ideja i planova.). nego i glavnim pobornikom hrvatske državne samostalnosti. Takodjer i neki čini. ožujka 1921. ili pak zamišljati jednu posve samostalnu hrvatsku državu. a čini se. Kasnije se je Težačka Stranka pretopila u HRSS. studenoga 1918. 5) Hrvatska Pučka Stranka i 6) Hrvatska Težačka Stranka. koje su politički bile nezgodne i umanjivale njegove političke kombinacije. Radić je bio dinamična osoba. veljače 1922. DO 1928. nisu znali. Vjerovatno je njihova kolaboracija u Pašićevoj vladi i glasovanje za Vidovdanski ustav bila taktička miskalkulacija. najviše je progonjena stranka. Wilson je posebice bio bez predrasuda bilo prema kojoj strani i želio jedino triumf narodne volje posvuda. koja se je sastala u Parizu u siječnju 1919. Stvaranje nove države bila je takodjer svršena činjenica i za Mirovnu Konferenciju. Često je u tom razdoblju mijenjao taktiku. 3) Hrvatska Zajednica. ako se uzme u obzir njihov ekonomski i politički položaj u slučaju cijepanja Bosne i Hercegovine. do prvih izbora u novoj državi. Velike sile nisu imale —izuzevši vojničku intervenciju— drugog izbora. Stvaranjem Kraljevine Srba. da bi se hrvatska država mogla ostvariti u jednoj južno-slavenskoj konfederaciji. Poslije toga i zajedno s disidentima HSS stvara Hrvatsku Seljačku Federalističku Stranku. ili samu njegovu politiku i osobu krivo prikazivale.(22) Iznenadjuje činjenica. Protićevoj. Ta odbojnost prema Srbiji bila je samo povećana nepametnom srpskom politikom: žigosanjem stoke i batinjanjem. te potpunim likvidiranjem i one autonomije. ni ostalih hrvatskih stranaka. da hrvatski memorandum dostavi u Pariz Wilsonu i ostalima. posebni američki agent. bez obzira na bilo kakve konfederacije. 88. do 3. da ni predstavnici HRSS. Stjepan Radić stavio se je na stranu svoga naroda. nego da tu činjenicu priznaju. koju je hrvatska država uživala u staroj Monarhiji. da je u Zagrebu boravio od ožujka do svibnja 1919. To je bit njegova prijedloga u Narodnom Vijeću na 23. Talijanima. To je smisao Radićevog rada i dinamizma od 1919.(23) Mjesto toga. Ali bilo je časova. U razdoblju od prosinca 1918. Muslimani su bili zastupani prije izbora za ustavotvornu skupštinu od 1920. eventualno s uključenjem Bugarske. činjenica težnje ogromnog dijela hrvatskog naroda za svojom državom. Hrvatski narod u svojoj ogromnoj većini nije nikada želio državne zajednice sa Srbijom. bio najbolje upućen od ondašnjih vodećih državnika. s adekvatnim brojem predstavništva u Ligi Naroda. Imajući u vidu stvarnu situaciju. Na izborima 1920. U ovom razdoblju bilo je na poprištu borbe pet. a s druge strane. 81. Onda se je znao. bar u početku. koji je imao dužnost obavijestiti američku delegaciju u Parizu o političkoj situaciji u Zagrebu i Hrvatskoj. studenog 1920. Kao što je prije zamišljao ostvarenje hrvatske države u podunavskoj konfederaciji na čelu s Habsburgovcima." (s. memorandum je bio uručen ondašnjim neprijateljima. Stjepan Radić se je našao u velikoj dilemi: s jedne strane.. 2) Jugoslavenska Muslimanska Organizacija. Od izbora 1923. Wilson je bio predvidio u jednom od nacrta ustava Lige Naroda i takav paragraf. on je ipak nastojao to svoje stanovište dovesti u sklad s postojanjem nove države. Vjerojatno su tu ipak nešto doprinijeli memorandumi američkih Hrvata Bijeloj Kući u toku rata. koja je radi toga bila i stvorena. od 20. Hrvata i Slovenaca počinje novo poglavlje u životu stranke i dra Mačeka. da li je uopće dospio do Pariza i Mirovne Konferencije (s. kao na primjer put u Moskvu 1924. HRSS kandidira na cijelom hrvatskom području i odnosi ogromnu većinu glasova katoličkih Hrvata. do 16. prosinca 1918. činjenica medjunarodno priznate nove države SHS. uz obnovljenu Hrvatsku Stranku Prava. i sigurno je. da se je njihova stranka nazvala jugoslavenskom. Prva provokacija bila je prikladna izazvati pobunu. koji bi dozvolio mirnu diobu nove države na dvije ili tri države.22 23 HRVATSKA POLITIKA 1919. kolovoza 1919. Stare hrvatske stranke i inteligencija stvorile su novu državu i stavile svoj vlastiti narod pred svršenu činjenicu. Hrvatska Republikanska Seljačka Stranka. vječito u pokretu. jedino u prvoj vladi kraljevine SHS.. tražile su zauzimanje stanovišta. 4) Hrvatska Stranka Prava. odnosno šest hrvatskih stranaka: 1) Hrvatska Republikanska Seljačka Stranka. Ona u tom razdoblju postaje nosiocem ne samo socijalnog progresa. Posebni položaj muslimanskih Hrvata bilo je razlogom.-82. do 1928. još prije stvaranja Kraljevine SHS. izgleda. i do danas se točno ne zna. Poslije toga . Maček točno karakterizira tadašnje stanje: "U Hrvatskoj ustanak je bio u zraku. Hrvatska Zajednica živi pod tim imenom do 1925. Teško se je bilo snaći u tom vremenu zbrke. On je. tako je sada počeo zamišljati. da sve ne ide glatko izmedju Hrvata i Srba.). da je više puta govorio i davao izjave. poručnik LeRoy King. kad je bio potpuno razočaran u srpskim političarima. opet vraćati ideji podunavske konfederacije. Ali. ali i taj se potez može razumjeti. tako da je tamo hrvatsko katoličko pučanstvo glasalo za Pučku ili Težačku stranku.

do početka ožujka 1920. Da li je bilo moguće kod sporazuma s Pašićem 1925.(24) Radićeva politika izmedju izbora 1920. Spaho.). da je i kod prijašnjih triju izbora bio kandidiran u istom kotaru. sastavljenu 17. koji su bili na slobodi. 108.). kasniji poglavnik. A ipak je nešto trebalo reći o Radićevoj suradnji s ondašnjom hrvatskom emigracijom. Kod izbora 1927. Poslije izbora 1923. I. naime. izuzevši JMO. Neposredno iza izbora. dalo zaključiti. Njihovi predstavnici. Spahina skupina suradjuje s Radićem i hametom tuče Maglajićevu. U te dvije poslijeratne godine Maček je bio u zatvoru od travnja 1919. Ante Trumbić i dr. Pučka Stranka. i 1923.).. Razumije se. dok su predstavnici Federalisiičke Stranke i Stranka Prava ušli 25 u HSS. da je spreman suradjivati u Privremenom Narodnom Predstavništvu. Takodjer će trebati razjasniti Radićevu poruku Pribićeviću iz siječnja 1920. Za vrijeme Mačekovog tamnovanja početkom 1920. prosinca 1922. jer je dobila većinu glasova katoličkih Hrvata u svim hrvatskim pokrajinama. Njezin predstavnik ušao je u Koroščevu vladu. Isto je propušteno i kod izbora 1923. S druge strane. dobivenog za prodanu odvjetničku kancelariju u Sv. Korošec i Blaško Rajić. počinju usku suradnju s HRSS. i vjerovatno će nešto o tome znati. kaže. spominje. da je to onda više puta proizvelo pravu kulturnu borbu na hrvatskome selu. predstavnik Bačkih Hrvata. Ante Pavelić. Maček kaže. odnosno HRSS kao njihovi predstavnici. HRSS je postala predstavnicom katoličkog dijela hrvatskog naroda. Naprotiv. upravo protukatoličkom notom.). 87. Potrebno je reći nekoliko riječi i o ostalim strankama katoličkih Hrvata. On ulazi u kratkotrajnu Davidovićevu vladu (srpanj-studeni. ne bih prihvatio Mačekovu karakteristiku Spahine politike za ovo razdoblje. koja je sigurno bila štetna vjeri i pravim narodnim interesima. veljače 1927. 1924. Maček. do 1. uz HRSS. sastali su se članovi izvršnog odbora stranke. da je JMO "provodila oportunističku politiku i sudjelovala u skoro svim medjuratnim vladama" (s. te bi se. Nema ga u diktatorskim vladama. koju podupire i zapravo omogućuje HRSS. Ispustio je spomenuti. Isto se može reći i za same izbore. jer nisu uopće djelovale na selu. Poslije duge bolesti umrla mu je majka. a Spahina odlazi u opoziciju. aktivniji i. 5. Pučka Stranka po svojoj politici bila je bliža ideji jugoslavenske države od ostalih triju stranaka katoličkih Hrvata. Spaho je u opoziciji za cijelo vrijeme sudjelovanja HRSS u vladi (18. Te stranke nisu predstavljale nikakvu potencijalnu opasnost za HSS. On ulazi u prvu Vukićevićevu vladu. da se Radić kod svakog važnijeg poteza savjetuje sa Spahom? U svakom slučaju. srpnja 1925. i 1925. u Stupniku blizu Zagreba. Čini mi se. Hrvatska Zajednica kao i Hrvatska Stranka Prava bile su ograničene na nekoliko gradova i više ili manje nalazile su načina za suradnju s HRSS. Hrvatska Pučka Stranka. Hrvatska Stranka Prava i Hrvatska Zajednica.. jer je ne Podupiru činjenice. situaciju pred izbore 1920. na mjesto Tome Jalžabetića i Benjamina Šuperine.24 dolazi do rascjepa u njihovim redovima: Maglajićeva skupina nastavlja suradnju u vladi do 16. politički nepomirljivi" (s. prema tome. u kojem je kotaru kandidiran. Maček je dobro prikazao. ušli su u redove HSS poslije razbojstva u beogradskoj Narodnoj skupštini. jer su bili "mladji. Ivanu Zelini. otimala se je zajedno s HSS-om za glasove seljaka. siječnja 1929. Na izborima 1923. Takvo izabrano predstavništvo trebalo bi onda pripremiti izbore za Ustavotvornu Skupštinu. dr. da su on i Predavec bili izabrani na to mjesto. ako ono bude izabrano na izborima. kako sam već rekao. da je kandidiran u svom starom izbornom kotaru Bjelovaru (s. kao ministar trgovine i industrije i kao takav ostaje u svim daljnjim vladama do proglašenja diktature 6. konzultirati Spahu i tražiti.. da niti Hrvati katoličke vjere kao cjelina niti Stjepan Radić. U nekim selima to je proizvelo pravi rascjep izmedju svećenika i vjernika i kasnije uvelike koristilo komunističkoj propagandi.. organizaciji Hrvatskog Bloka i Hrvatskog Narodnog Zastupstva. veljače 1922.). Kasnije. sastavljenu poslije atentata u skupštini. kojom on poručuje. Spaho nastavlja suradnju s HRSS i poslije izbora. donošenju novog programa HRSS u lipnju 1921. jedina se je u tom času oglušila složnoj hrvatskoj fronti. sigurno bi bili izostali Radićevi govori i izjave s protusvećeničkom. Živio je u zajedničkom kućanstvu s roditeljima. u kojima su sudjelovali. nisu imali dovoljno razumijevanja za svoje sunarodnjake muslimanske vjere i nisu shvatili težinu njihovog položaja. stranka katoličkog pokreta. Suradnja Davidovićeve Demokratske Stranke nije se mogla . potpuno je prešućena. II. 94.(25) Maček je tada zajedno s Radićem bio u zatvoru. nadasve. travnja 1927. da i on udje u vladu zajedno s HSS? Da li je bilo moguće. Dvije poslijeratne godine Maček se je potpuno posvetio politici i živio od novca. i izabrali Mačeka i Predavca za podpredsjednike stranke.

Odbivši. siječnja 1921. jer to predpostavlja. opet nema SLS. Da se je Davidović tada odlučio za suradnju s hrvatsko-slovenskim frontom. SLS (četiri predstavnika) i Blaškom Rajićem. čini se. 1923. Vlada je bila formirana 1. vratimo se u 1923. ne bi moglo nazvati oportunističkom. da bi omeo suradnju HRSS s opozicijom. odlazak HRSS u beogradsku Narodnu skupštinu. i da je kod izbora suradjivala s HRSS. da se Koroščevu politiku do 1928. Pašićeva inici jativa došla je preko pokrajinskog namjesnika dra Ernesta Čimića. Ali. Njezin predstavnik Gosar ulazi u Vukićevićevu vladu na 21. Nije točno... sastavljena od Marka Djuričića. da se teritorijalne odredbe Vidovdanskog ustava ne primijene na Hrvatsku. On nikada nije mislio iskreno ispuniti protokol. koja je i glasovala za Vidovdanski ustav na račun materijalnih koncesija sa strane Pašića. toliko je. 97. studenog 1920. Tada se je Stjepan Radić već vratio iz Londona u Beč i bio pozvan u Moskvu. Istoga dana. da se HRSS ne pojavi u Narodnoj skupštini i tako ostavi Radikalnu Stranku u manjini. Drugi rezultat je bio. istupili su iz Pašićeve vlade kratko vrijeme poslije njezina formiranja. Pašić je proigrao jednu veliku priliku. koja je tim povodom dana za javnost. kako piše Maček (s. po jednog za svaku stranku. za hrvatsku situaciju i tako postaviti hrvatsko pitanje pred svjetske čimbenike. Izuzevši kratkotrajnu Davidovićevu vladu iz godine 1924. Njemu je bilo glavno. da je Spahina JMO istupila iz vlade već cijelu godinu dana prije izbora 1923. Stoga mi se čini. (Rajić nije dobio primjerka protokola. koji je Radić mogao napraviti poslije Pašićevog odbijanja "Markovog protokola". veljače 1927. prisilio Koroščevu i Spahinu stranku. čini se. Pašić je bio spreman to prihvatiti. Maček je osobno sudjelovao kod pregovora. kada su se Maček i Krnjević povratili iz Beograda. veljače 1928. ono čega se je Pašić najviše bojao. i Stjepan Radić baš u ovom periodu svojim putem u Moskvu napravio strahovitu pogrešku i doveo sebe i svoju stranku u ćor-sokak. da je Pašić poslije izbora 1923. . da su one bile u vladi prije izbora. Radić ih je obavijestio. travnja i potpisan je protokol u četiri primjerka. Marka Trifkovića i Voje Janjića. da upozna gledišta svjetskih čimbenika prije takvog koraka. Davidović ipak nije mogao sačuvati Pribićevića na svojoj strani. a ne samo Srbije. da uspostave vezu s parlamentarnom opozicijom u Beogradu i opet pokušaju sporazumom rješavati hrvatsko pitanje (s. On se je odcijepio od njega u ožujku 1924. Pašić daje inicijativu za pregovore. Radiću u posjete. čini se. Korošec. osim Davidovićeve. potpisanog 13. da je izvršenje točaka stipuliranih u protokolu "preduvjet sporazuma". Promatrajući dogadjaje iz današnje perspektive.).26 postići vjerovatno radi Pribićevićevog stava.-1939. da bi bio najbolji potez. nego priča. Nastojao je zainteresirati zapadne velike sile. 1935. Kad je postalo očito. 97. i.). čini se. ako HRSS obeća. da i on. da idu u opoziciju (s. a SLS ju je napustila već 26. Korošca i Davidovića. 27 koja je dovela do tkzv. travnja 1923. Pregovori su završeni 13. odnosno njegova SLS. te Rajić na strani HRSS. 12.) U obavijesti. posebice Spahom i Korošcem.-1925.(26) Maček ne spominje. Slovenske resore u toj vladi odmah je preuzela Puceljeva Slovenska Kmetijska Stranka. rujna 1927. Maček prešućuje mnoge stvari. Koncem veljače 1924. Nato su Maček i Krnjević otputovali u Beograd i razgovarali s Pašićem. Markovog Protokola. Ali. stigla je u Zagreb radikalska delegacija. U tu vladu Korošec nije ušao osobno. S druge strane. ključ za kasniju suradnju Korošca i Spahe s Beogradom. kad je HSS istupila iz Uzunovićeve vlade i njene resore djelomično preuzela SLS. da Pašić odbija ideju sporazuma. Ta je vlada poslije šest tjedana pala. Maček i Krnjević odlaze ilegalno u Beč. To je politika. JMO (tri predstavnika). prije izbora za ustavotvornu skupštinu. dočim ih je Pašić. Korošec je inače suradjivao u svim vladama. 95.(27) a ne početkom 1924. te imam dojam. U Engleskoj su mu savjetovali suradnju s Beogradom. Upravo su ove dvije godine. ožujka 1921. da je njegova misija u Londonu doživjela neuspjeh i uputio ih. izričito stoji. Do takve suradnje došlo je istom godinu dana kasnije pod mnogo nepovoljnijim okolnostima. travnja 1923. Glavni njihov zahtjev je bio. Slavoniju i Dalmaciju.. travnja 1927. Ali.. Spahe. Korošec osobno ulazi u rekonstruiranu Vukićevićevu vladu na 23. kao da su pregovori bili vodjeni samo izmedju radikala i HRSS. kad su se opet Spaho i Korošec odlučili na suradnju s princom Pavlom. razumljiv je i shvatljiv i gornji Radićev potez odlaska u London. SLS se trajno nalazi u opoziciji od 26. Radić je iskreno pristupio pregovorima. Od tada počinje njegova kolaboracija s kraljem Aleksandrom. da su kod pregovora sudjelovale SLS i JMO. Radić se vraća u Beč na Badnjak 1923..).. A činjenica je. ožujka 1921. i u prvoj Vukićevićevoj vladi od 17. da ne će doći u parlamenat i tako onemogućiti njegovu vladu. koji je vodio u privremenu kapitulaciju pred radikalima i kraljem. Ali pogledajmo situaciju malo pobliže. nije odobravao sve -poteze Stjepana Radića u ovom razdoblju. Radić je u svojim izjavama postao nepomirljivijim i konačno se odlučio na odlazak u inozenmvo. do 1. od početka smatrao samo zgodnim manevrom. sigurno bi se svi kasniji dogadjaji bili drugčije odigrali.. da je kapitulacija pred radikalima imala za posljedicu prekid suradnje izmedju HRSS. kolikogod je Davidović griješio svojim krzmanjem. da postane graditeljem Kraljevine SHS. da iskreno prihvati politiku sporazuma. j. učiniti ga medjunarodnim. t. Radikali su odmah otpočeli pregovore s HRSS. Vjerojatno. posebice Englesku. jedna teška hipoteka na Mačekovoj politici.

102. kojim se rad Narodne skupštine odgadja do slijedećeg redovnog saziva. Radić. vidjevši da Davidović ne će moći sastaviti novu vladu. a za drugog Msgr. jer bi njihovo verificiranje značilo Pašićev silazak s vlasti. Davidović je odmah prihvatio ponudu HRSS.(30) Budući da je nova Pašićeva vlada formirana 25. da on. U novoj situaciji Davidović je predložio za predsjednika Ljubu Jovanovića.(29) i konačno na 27. travnja. Maček je bio pozvan od Davidovića u Beograd na savjetovanje neposredno prije sastava vlade. uključivši i sebe. Ali Pašića čeka drugo iznenadjenje. kralj. Ostavka je vlade uslijedila na 16. Davidović je tražio od Mačeka. Pašić daje ostavku vlade na 24. Predsjednikom skupštine trebao je postati Maček. koja će nastaviti politiku sporazuma s Hrvatima. osniva Samostalnu Demokratsku Stranku i pridružuje se Pašiću. Prema Mačekovu pričanju. kolovoza 1924. 101. želi sastav jedne koncentracione vlade. Bilo bi normalno očekivati. Kad je Maček stigao u Beograd. Maček je to obećao uz dva uvjeta: 1) da se obustavi teritorijalna podjela Hrvatske. što Maček nije spomenuo imena ostale trojice predloženih ministara. budući da bi ostao u manjini u Narodnoj skupštini. Naime.(28) Za verifikaciju ostalih mandata razvila se je borba. ni Pašić se nije dao tako lako otjerati s vlasti. jer im mandati još nisu bili verificirani (s. da je inicijativa došla od Davidovićeve stranke. svibnja uspostavljena nepromijenjena Pašić-Pribićevićeva vlada. listopada 1924. Svetozar Pribićević s 14 drugova napušta Demokratsku Stranku. ovaj se put to izostavilo. Poslije skupštine u Vrpolju. Vlada Pašić-Pribićević već je sastavljena 27. 102. listopada 1924. kralj traži od Davidovića ostavku vlade pod izlikom. do 20. Maček je na 23. Ali. i Nastas Petrović. Vladin. na 27. došao u Beograd na čelu delegacije HRSS. da je HRSS bila spremna ući u Davidovićevu vladu nije do sada bila poznata. da se je Radić vratio u Zagreb 11. kralj traži od Petrovića. 98.j. a drugim jedan pristaša SLS. Prema prijašnjem dogovoru Davidovića s ostalim strankama. Za vrijeme vladine krize sastaje se Narodna skupština na novo zasjedanje 20.(33) Čim je Radić stigao u Beč. da kralj primi u posebnu audijenciju novoizabrano skupštinsko predsjedništvo. svibnja. Blok je već na 29. svi zastupnici HRSS. po Mačekovim uputama. koju su radikali već započeli i 2) da se prestane s progonstvom HRSS. ožujka. kao kraljevog čovjeka. srpnja 1924. Dok se je odvijala kriza vlade poslije 12. izgleda. koju mu je. listopada 1924. Kralj je ukaz potpisao. Radikal Nastas Petrović. punomoći su bile predane od 7. sa sjedištem u Moskvi. da HRSS podupire njegovu vladu u parlamentu. bio je Jovanović primljen u audijenciju (s.). prvim pođpredsjednikom jedan demokrata. Hohnjeca. ponovno predlaže kralju raspis novih izbora. ali oni nisu mogli sudjelovati u debati Narodne skupštine. Možda je činjenica sastava Davidovićeve vlade bila uzrokom. Da bi spriječio pad vlade. odlučuje se na put u Moskvu. i na 12. listopada 1924. Kolutića. ožujka i pokušava pregrupiranjem stranaka i novim izborima spasiti svoju vlast.). da zatvori Radića (s. koje su ga podupirale. Drljević navodi. sastavljen od Davidovićevih demokrata. da je Radić napustio Rusiju i povratio se u Beč. srpnja 1924. Maček zanimljivo priča o Radićevom povratku 01 Zagreb bez putnice. Šteta. 98. ožujka 1924. kad su Maček i Hohnjec napustili Beograd. SLS i JMO. Smatralo se je. Aleksandar odbija prijedlog. U medjuvremenu Pašićeva je vlada bila zamijenjena Davidoviće-vom.). koji su u inozemstvu. već je vlada bila sastavljena. opet vratio u Beč. Kriza se odugovlači i konačno je opet na 25. Kralj je tražio od Davidovića. osim Stjepana Radića i ing. održao je riječ. da . 99. Davidović je prihvatio uvjete.). da je inicijativa za suradnju s Davidovi-ćem i odlazak HRSS u beogradsku Narodnu skupštinu potekla od Radića. do 20. Činjenica.-100. ožujka verificirano je prvih 20 mandata. da i Hrvati udju u vladu. Vršiocem dužnosti pokrajinskog namjesnika u Zagrebu bio je imenovan Gavro Gojković i pokrajinska uprava obnovljena.). za prvog podpredsjednika Mačeka. Pašić podnosi kralju na potpis ukaz. ovaj put s legalnom putnicom.28 Općenito se nije znalo. U Rusiji se je Radić zadržao oko dva mjeseca. Tako je i bilo. ožujka. Maček je pristao na tu Davidovićevu ponudu i označio četvoricu narodnih zastupnika HRSS. svibnja izdao proglas. i time izaziva novu ostavku vlade. koji bi trebali postati ministrima. radikali su trebali biti isključeni iz predsjedništva skupštine. svibnja verificirani su mandati HRSS. Kad Petrović to odbija. plan je bio: od-glasati proračun i raspisati nove izbore.-99. tada je kralj promijenio mišljenje i od ulaska HRSS u vladu nije bilo ništa (s. odnosno Pašićev. glasuje s opozicijom. (34) Poslije povratka iz emigracije Radić je vrlo aktivan. na 24. Tek. ali s normalnom željezničkom vezom preko Maribora (s. travnja. kako je Davidović rekao Mačeku. ministar unutrašnjih poslova.3(1) te se je ili koncem srpnja ili početkom kolovoza 1924. Prema Horvatu. Nova vlada raspolaže s većinom od jednog glasa u verifikacionom odboru i može u beskraj odugovlačiti verificiranje mandata HRSS.). Često sazivlje skupštine. otputovao u Moskvu koncem toga mjeseca. Dao je načelan pristanak za pristup Seljačkoj Internacionali. t. Iako je bio običaj. 13. ali kralj ne prihvaća nove izbore te vlada podnosi ostavku 12. svibnja. Proračun je bio odglasan. u Beogradu se je formirao opozicioni blok. u kojem se raspust Narodne skupštine naziva "državnim udarom" i traži se izvanredni njezin saziv 29 (32) Pašić uvidja. U ožujku 1924. na kojima je glavnim govornikom. kaže Maček. da ovakav provizorij ne može dalje potrajati. predaju svoje punomoći Narodnoj skupštini i traže verifikaciju svojih mandata. na 27. donio Predavec. član verifikacionog odbora. Maček ga je otišao posjetiti. lipnja 1924.. Radić je. Medjutim. i na 17. poslije raspusta Narodne skupštine. Iz te krize konačno se je rodila Davidovićeva vlada. i obećao suradnju Demokratske Stranke na reviziji Vidovdanskog ustava (s.

rujna 1927. Nekoliko dana poslije izbora.. HRSS posebnim proglasom traži sastav koncentracione vlade za provedbu izbora. da je HSS bila van vlade za vrijeme tih izbora (s. Zahvalio se je tada na predsjedništvu oblasne skupštine i njenom mandatu. III. jer narodni zastupnik u Narodnoj skupštini nije istovremeno mogao biti zastupnikom i u oblasnoj skupštini. travnja. Na političkom polju HSS je potpuno prihvatila tadašnje političko stanje.30 će Maček. koja je tada imala tek 19 godina (s. i to s bitnom pogreškom. 98. ona je dobila zakonsku snagu. da je inicijativa za pregovore došla sa strane Pašića i da je Radić bio kontaktiran od suca istražitelja. Bila mu je donesena u zatvor tri tjedna kasnije. Maček je bio kandidiran i izabran u zagrebačkoj oblasti. tako da nisu ni sudjelovali u radu Narodne skupštine 1925. Riječ je vodila skupina. 104. Pavle Radić postaje strankinim govornikom On u ime stranke priznaje kralja i ustav.(34a) Maček takodjer ne spominje najužu izbornu suradnju izmedju HRSS i Hrvatske Zajednice godine 1925. (s.. to jest do dana sastava koalicione vlade izmedju radikala i HSS. Na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Bože Ž. siječnja 1927. Smisao sporazuma je bio. Kćerka im se je rodila 13. Mačeku je umrla njegova žena Marija. koja je bila više sporazumaški raspoložena nego Maček. bio izabran u kotaru Bjelovar za narodnog zastupnika u Narodnoj skupštini u Beogradu. Sin Andrej.(34b) Zajednička vlada sastavljena je 18.. studenoga 1924. Taj je dodir uspostavljen već nekoliko dana iza izbora od 8.-1927. s djevojkom Marijom. Maček ne priča ništa . Josipu je Maček u siječnju 1935.-1927.). te kasnije postao predsjednikom zagrebačke oblasne skupštine. Po drugi put se je oženio 10. srpnja 1925.. prosinca 1924. koji je po svojim posljedicama veoma važan. Pregovori su trajali preko pola godine. da je HSS potpuno povukla svoje političke zahtjeve i istakla gospodarske i socijalne. Šteta. Vjerovatno je takvom planu pogodovao i politički razvoj 1925. koja će upotrebiti do tada nezapamćeni izborni teror u hrvatskim krajevima. travnja 1926. siječnja 1925. (s. Prije Radićeve smrti Maček je bio najaktivniji. a ne 25. Na 23. Ono je. te se je Maček vjenčao s Josipom prema obredu i propisima Katoličke Crkve. da se je Maček u ovom razdoblju više bavio odvjetničkim poslovima i posvetio obiteljskom životu. Za vrijeme Mačekovog poslijeratnog boravka u Washingtonu umrla je u domovini njegova prva žena. nego su i nadalje ostali u vladi. Njezini ministri Nikić i Šuperina nisu se htjeli pokoriti odluci stranke. što Maček ništa pobliže ne govori o Radićevom boravku u Rusiji. protiv kojeg se je do tada borila. kako se iz prije raspravljenog vidi. do 1925. koji je morao na Mačeka napraviti nelagodan utisak. srpnja 1925. koja je bila prodavačica u Radićevoj knjižari i 22 godine mladja od njega (s. Već sutradan bili su uhićeni Maček. tako da je bila van vlade tek četrnaest dana. Izuzevši te epizode. braća Košutići i Krnjević. iako je ona bila sudionik vlade. ostavivši ga s dvoje nejake djece i starim ocem. Maček spominje i činjenice iz svog osobnog života. srpnja 1925. da je vidi (s. nazvan po pradjedu.). siječnja 1925. 107. kao predstavnik HRSS. Propušteno je spomenuti njezino prezime. dok je Maček bio u zatvoru. kako spominje Maček.). HSS je samo na kratko vrijeme istupila iz vlade na 15. rujna 1927. Maček kaže. Maček cijelo ovo razdoblje prikazuje na jednoj stranici. 106. do 1. Vodstvo HRSS ostalo je u zatvoru do 18.).). ožujka 1924.) i s njom i danas živi u Washingtonu. Predavec. 106. Maček se je tada htio potpuno povući iz politike i posvetiti se odgoju svoje djece. kralj i Pašić nikada ne bi mogli protegnuti Obznanu nad HRSS i vjerovatno bi bila isključena onakva kapitulacija HRSS. 108. Pod utjecajem Stjepana Radića napustio je tu ideju. jer on u tom razdoblju nije bio politički aktivan. kakva je uslijedila kasnije. Izgleda. Za vrijeme Radićevog boravka u inozemstvu on je stvarni vodja stranke. Poslije izbora 1925. Radić je otkriven nekoliko dana kasnije i uhićen. Predavec i Krnjević. Kralj. listopada 1924. te konačno završili sporazumom s radikalima. Poslije rujanskih izbora 1927. HSS je službeno opet ušla u vladu 29. osim Stjepana Radića. rodio se je 24. HSS sudjeluje u svim vladama od 18. Odgoj djece preuzela je mladja sestra njihove majke. došlo je do pomirenja Pribićevića s Radićem i stvaranja Seljačko-Demokratske Koalicije. imenuje na 6. Prvi i jedini oblasni izbori bili su održani 27. Nije točno. na 18. IV.. Da nije bilo toga boravka. Poslije je na izborima 11. Ali i to je izostalo. zaključila provesti Obznanu nad HRSS. Pašić-Pribićevićevu vladu.. 156.. Usprkos terora. oženio (s. 31 Ta je šutnja razumljiva. Stranka mijenja ime. državni aparat bio je upotrebljen protiv HSS. HSS nije ostala u vladi samo do polovine 1926. bilo potpuno isključeno iz političkog života za vrijeme boravka u zatvoru. HRSS je zajedno s Hrvatskom Zajednicom — obje su zajednički nastupile na izborima — uspjela poboljšati svoje pozicije. Sporazumom HSS s radikalima bila je prihvaćena već provedena podjela hrvatskog teritorija na oblasti. listopada 1926. Josipa. Kad ju je kralj potvrdio 1. veljače 1927. Njima kasnije nisu bili verificirani mandati. mjesto toga. biti pozvan od kralja na savjetovanje u vezi s vladinom krizom. Maksimovića vlada je 23. veljače 1925.). Naime. od 1923. nego se je HSS neposredno poslije izbora povukla iz vlade baš radi izbornih zloupotreba.

. narodni zastupnik i ministar trgovine i industrije za vrijeme učestvovanja HSS u beogradskim vladama. ja sam ga upozorio. To je bilo prihvaćeno jednoglasno bez debate (s. Mi se moramo boriti jednakim sredstvima. Radić je to popratio s riječima: "I još je mnogo drugog prestalo". ozlijedio mali prst.(38a) Dr. jer samo tako se može borba proti nama paralizirati. a ne samo na jedan — seljački — kao do sada. jer to ne vodi do uspjeha. 111. koja će početi djelovati na dan odcijepljenja od Srbije". da je Ninko Perić bio u to upućen (s. 119. da se služi samo mirnim metodama borbe (s.. koja moramo reformirati jest: slavenstvo i naš odnos prema njemu. Prema Krajaču ovako je govorio Stjepan Radić: Čim potpuno ozdravim. kolovoza 1928. Osim toga potrebna nam je za borbu poštena narodna inteligencija. Radić je razgovarao s Drljevićem o teškom Pribićevićevom položaju. kolovoza 1928. Stjepan Radić u izjavi sucu istražitelju izravno je optužio kralja Aleksandra za sudioništvo u krvoproliću. Krvoproliće u skupštini nesumnjivo je prekretnica u novijoj hrvatskoj povijesti i zaslužilo bi biti predmetom ozbiljne studije i svestranog istraživanja.). Tom je zgodom Radić ovlastio Drljevića. da je tada bio sazvan glavni odbor HSS. Košutić. što Maček priča. da je liječnik dr. Ona navodi. podpredsjednik Predavec predložio je zastupnicima HSS Mačeka kao v. koji je mnogo šire tijelo nego strankino narodno zastupstvo. On navodi. da našu narodnu borbu pojačamo i fundiramo na cijelom narodu. i na samom pogrebu. Preporučio je Mačeku. 114. da Mačekov izbor nije bio pravovaljan. 116. Mišljenja je.j.. koju tumače kao našu slabost i nesposobnost. Ali. lipnja do 8. izgleda. da je Radić imao šećernu bolest i da je to prouzrokovalo smrt (s.(38) Na sam dan atentata. da je Radić na putu za Sombor. da je Radić neposredno poslije atentata želio Mačeka vidjeti svojim nasljednikom.). Hadžić trovao Radića. 12 kolovoza. radi čega primamo samo udarce. lipnja. i sklon je vjerovati. čitajući Radiću rezoluciju SDK od 1. Iz ovog bi se razgovora dalo naslutiti. Neki tvrde. da je Radić na putu potpunog ozdravljenja. da mu je Radić tada rekao. da poslije onog. lipnja prestao postojati Vidovdanski ustav. HSS je dužna potaknuti. To će zavisiti od situacije. niječe. kolovoza. pa je zaključio doslovce: "U Beogradu nemamo uopće više što da tražimo. govorio je Maček u ime stranke. Tada je izgledalo. Ivan Krajač. pogotovo gdje protivnik nastupa s drugim sredstvima. uveče 20. prema statutima stranke predsjednika bira glavni odbor stranke. da je 20. hrvatska seljačka stranka i hrvatski pokret) moramo na prvom mjestu napustiti naš dosadanji pacifizam. da je on vrlo malo razgovarao s Radićem u vremenu izmedju atentata i njegove smrti. da radi na tome..(35) U to vrijeme. pročitao. kako je do tog preokreta došlo. poslije izbora 1927. Naime. kojima se proti nama nastupa. Kad je ing. s kojima mi kao Hrvati možemo da živimo i s kojima možemo svoj historijski život kao Hrvati nastaviti i razviti. 13. 20. moramo poduzeti neke reforme u našem dosadašnjem shvaćanju i radu. pa ma kako bio brojan. U motivaciji primio sam utisak. kako se spontano bila izrazila. 33 Prema onom. Samo borba s jednakim sredstvima vodi do uspjeha. kao i s tadanjim načinom reakcije seljaka na dogadjaje. nema sumnje. Doslovne zaključne riječi pokojnikove u pogledu toga bile su: "Slavenstvo je nama s onima. Maček je jednoglasno bio izabran predsjednikom stranke sa strane njenih narodnih zastupnika (s. Kad su se sastali narodni zastupnici SDK na vijećanje u Hrvatsku Sabornicu 1. Sutradan. Možda vanjski poslovi i zajednička obrana." Kada je govorio o potrebi rada za Hrvatsku po narodnim zastupnicima u inozemstvu i pritom zašao u vatren način govora. "vode se u Zagrebu tajni razgovori o osnivanju buduće hrvatske državne emisione banke. Druga temeljna točka našega programa. omogućiti i pripomoći takav podhvat. Radićeva udova.). a ne na jednom staležu. neka ne govori tako glasno. da bi njezin muž bio bolestan od šećerne bolesti. da bi i on Mačeka bio izabrao predsjednikom stranke. dok je ovaj neposredno poslije atentata bio na liječenju u Beogradu." Kao treću reformu naveo je: Mi se moramo u našoj borbi osloniti od sada na sve naše staleže. da je inicijativa došla s Radićeve strane.).32 pobliže. jer sam u sobi vidio osobe od dvorbe i časnu sestru . malo ili ništa zajedničkog možemo imati sa Srbima. Govorio je. ne pasivnost. na svečanoj komemoraciji u Sabornici. gdje je bila održana njegova posljednja javna skupština 17. d. To je potrebno. kolovoza. Ona izrazuje sumnju. Za vrijeme putovanja na predizbornu skupštinu u Ilok godine 1927.(37) Maček prihvaća kao istinitu liječničku diagnozu. da je ubijstvo bez sumnje bilo planirano. posjetio je Stjepana Radića u njegovoj vili u Hercegovačkoj ulici u Zagrebu koja dva tjedna pred njegovu smrt.(36) O tome kod Mačeka nema spomena. predsjednika stranke za vrijeme Radićeve bolesti. takodjer u ime stranke. Dan prije Radićevog pogreba. koji je u roku od jednog dana zacijelio. Mi smo od slavenstva i u ime slavenstva kao Hrvati doživjeli ono i onako.). Jošte je govorio o tadanjoj aktualnoj političkoj situaciji i konkretnim planovima. Ovdje ću spomenuti samo dva momenta. Maček je posjetio ranjenog Radića. da se Pribićević pridobije za suradnju. I to mi (t. na prijedlog Predavca. što se dogodilo. a možda niti toliko. što i kako tokom cijele svoje historije nismo jošte bili doživjeli. naprotiv. O krvoproliću u Narodnoj skupštini Maček ukratko priča osobni doživljaj. kao da je bio nezadovoljan s držanjem nekih zastupnika seljaka iza atentata u skupštini. Drljević kaže. lipnja. 113.

bio je Stjepan Radić.(39) V. Skupština je izazvala samo dve.(38b) 35 S druge strane. ideja nasilnog jedinstva.(41) Čini nam se. organizirati federalistički. koji stoji iznad dnevne i stranačke politike. Da Stjepan . oborivši 1920. I to pitanje zaslužuje detaljnu obradu. ali oni nemaju apsolutno nikakve vjere u idealna rješenja i žive još uvijek u kondotijerskom mentalitetu četrnaestog i petnaestog stoljeća.. Kralj Aleksandar nije htio prihvatiti Pašića kao prvog ministra predsjednika Kraljevine SHS. ne snizujući glas: neka čuje i neka zna tko hoće. koja je mogla novu državu. koje su mu bile dane centralističkim Vidov-danskim ustavom. Kralj Aleksandar je tako i ocijenio Pašića i nije mirovao. jer je hrvatski narod u njemu osjetio prvoborca za svoju slobodu. dakle nekoliko sati prije svoje smrti. vladati autokratski. t. ovako je ocijenio unutarnju situaciju Kraljevine Srba. bila osudjena na propast. i tako je u tom pitanju bio stvoren složni srpski front. naime. zahvaljujući u prvom redu pogledima i politici kralja Aleksandra i Nikole Pašića. Radi njihovih vlastitih ciljeva. Horvat navodi. do 1928. JMO i SLS. On je. bio vrlo nepopularan medju ostalim srbijanskim strankama.(38c) Maček u knjizi ništa ne govori o Aleksandrovim planovima amputacije hrvatsko-slovenskih teritorija.(40) Prema tome. Oni su predvidjali nasilje kao jedini lijek tome. U listopadu 1919. federalnu državu. prvu vladu Vesnića i 1926. Doklegod je Pašić bio živ. koje će proizlaziti iz razlika u vjeri i iz različitih stupnjeva civilizacije. do 6. bio je Nikola Pašić. Pašić je bio jedina prikladna osoba medju Srbijancima. da sada komiti operiraju na 20 milja od Trsta. odgovorio je. svoju državu i socijalnu pravdu. koji je imao dovoljno političkog iskustva i ugleda. Protić je uvidjao. kolovoza. petu vladu Uzunovića. j. Moj je utisak. Tri osobe dominiraju političkom scenom od 1919. Ovi narodi [t. XII. usprkos Aleksandrovih centralističkih težnji. Osim Pašića. iako bi se. Srpska se dominacija tako okrutno i tiranski nameće ostalim elementima. 1918. nego i one ovlasti. Jedan od nesretnih rezultata evropskog rata je taj. da takva politika ne vodi konsolidaciji nego razaranju države. ovu konstantu hrvatske državotvorne orientacije širokih slojeva hrvatskog naroda. a čini se ne shvaćaju ni danas. kralj Aleksandar bio je središnja osoba svih dogadjaja u tom prvom desetljeću nove države. jedanput se mora sve reći i zaključiti meni je sve svejedno. Protić je daleko zaostajao i po svojim sposobnostima i po svojem ugledu za Pašićem. da su prihvatili načela Lige Naroda.34 bolnička pomoćnicu.-1928. i danas ta načela provode u Crnoj Gori i Hrvatskoj. ako ćemo vjerovati grofu Sforzi. s jedinim izuzetkom Stojana Protića. srpske vojske i ogromnog dijela srpskih političara. Kralj Aleksandar i srbijanski političari nisu shvatili ni onda.. nego je želio. Da je on htio Kraljevinu Srba. kralj Aleksandar ne samo da nije želio jednu ravnopravnu. Ako ćemo vjerovati Svetozaru Pribićeviću: "Od 23 ministarske krize [u razdoblju od 20. da su Hrvati skoro skloni pokazati stanovitu simpatiju prema Talijanima. koji je svojom snagom stajao na putu i centralističkoj idili i autokratskim Aleksandrovim težnjama.]. kad postavljamo tezu. vjerovatno. Što ga [Sforzu] u ovom času najviše zabrinjuje — izvješćuje engleski poklisar — jest situacija u samoj Jugoslaviji. bila je. da može oponirati kralju Aleksandru. tako da je prvu vladu SHS sastavio Stojan Protić na 20. 1918. Pašićeve ideje o centralističkom uredjenju države odgovarale su kraljevim idejama. Ali. kralj je morao odgadjati autokratsku vladavinu. Bez sumnje. Hrvata i Slovenaca u ovom desetljeću. jedini političar u državi. Pašić i Radić. koji su predvidjali poteškoće. Hrvata i Slovenaca urediti kao ravnopravnu zajednicu na federalističkoj osnovici. da se svuda čuje njegova riječ i zapovijed. j. Sforza je bio članom talijanskog Poslanstva u Beogradu prije Prvog svjetskog rata i kasnije talijanskim Poslanikom kod izbjegle srpske vlade na Krfu.. iako su ga složno predlagale sve srbijanske i prečanske struje.. 1918. Sve ostale krize izazvao je kralj ili ljudi iz njegove okoline.. čini se. Augustom Košutićem ranog popodneva 8. da ne griješimo. On nije htio biti ustavnim vladarom. 1929. dakle. I. kad Je bio podtajnikom u talijanskom ministarstvu vanjskih poslova. i od Srbijanaca i od Srba prečana. dok ga nije zakulisnim akcijama maknuo s predsjedništva vlade u travnju 1926. da se prve glasine i članci o amputaciji pojavljuju već 1923. Jedini srbijanski državnik.. da je kralj Aleksandar već od početka težio svu vlast prikupiti u svoje ruke. kako svi znaci upućuju. a prema njegovim uputama". A možda je Protić i ocijenio Aleksandra kao budućeg autokratu. XII. do toga bi bilo došlo. takvom planu bila stvorila opozicija u Srbiji. jer je kralj Aleksandar uživao veliko povjerenje srpskog naroda. balkanski narodi] još ne vjeruju u ništa drugo nego silu. on je često preskakao. kad su počele suradjivati HRSS.. Centralistička ideja. da je Kraljevina Srba. već davno prije popularna medju srbijanskim političarima.: kralj Aleksandar. Hrvata i Slovenaca u razgovoru s britanskim poklisarom u Rimu: Posljednji politički razgovor imao je Stjepan Radić sa svojim tajnikom i zetom ing. On je bio za nekoliko godina na poslanstvu u Beogradu i često je diskutirao o jednoj mogućoj budućoj uniji Južnih Slavena sa Srbima. On je tu snagu imao jedino radi toga. da ta opozicija ne bi imala nade u uspjeh. i možda je svojim anticentralističkom nastupom samo pojačao srpski centralistički front. oni se mogu prikazivati. da smijemo zaključiti.

Davidovićeva Demokratska stranka. u kojoj sjedi. trebalo je nastojati predobiti za suradnju Srbe-prečane i Demokratsku Stranku. da ta tobožnja "narodna" država gore postupa s hrvatskim narodom. Korošcem i Davidovićem pregovarati s 37 Pašićem odnosno Kraljem. i njeno vodstvo na Čelu sa Stjepanom Radićem zatvoreno. da buduća zajednička država mora biti isto toliko hrvatska. iz koje je istupio Svetozar Pribićević s drugovima. i oni su mogli odbiti ili predložiti svaku državnu reformu. Dovoljno je pročitati Trumbićeve govore iz 1919. odnosno riješiti hrvatsko pitanje. iako im je Trumbićev razvoj morao otvoriti oči. kao što je bila i srpska. Stjepan Radić bio je mirotvorac i iskreno je želio trajan ravnopravni odnos izmedju Srba i Hrvata. da u zajedničkoj državi bude isto tako očuvana hrvatska državnost. Da li je bilo moguće postići ovakav jedan blok? Poslije izbora 1923. Koroščeve i Davidovićeve suradnje. takodjer uspostavlja suradnju s HRSS. da će fizičkim zlostavljanjem Radića i njegovih suradnika slomiti hrvatski otpor. osamljen u zatvoru. tobože. Stoga se može reći. Hrvatsko pitanje nije se moglo riješiti s nekoliko ustupljenih ministarskih stolica. nije mogao u suradnji sa Spahom. da ulaskom HSS u vladu nije bio oživotvoren njezin program. vraćali natrag ideji hrvatske državnosti. jer je kod sklapanja sporazuma bio prisiljen časovito ga povući. . Da bi stvorio bolje pozicije. iako vodjeni fikcijom narodnog jedinstva Hrvata. Radi Radićevog puta u Moskvu i pristupa Seljačkoj Internacionali. da bi Radić zadržao svoje pozicije u narodu. onda su se. Ali.. Srba i Slovenaca. Ubijstvo Radića i drugova bila je njihova najveća pogreška u tom pravcu. pa da se uvidi sva tragika idealnih Hrvata-Jugoslavena.-1925. da je Stjepan Radić upotrijebio ne znam koju taktiku i ne znam koju politiku.. Uzalud je bilo od njega očekivati. iako teška srca. koji su mislili. nego bivša tudjinska Austro-Ugarska.. Kralj Aleksandar i srbijanski državnici nisu željeli Hrvate imati kao ravnopravne suradnike i gradjane. 1925. u siječnju 1925. odreći hrvatskog političkog programa. da je Radićev put u Moskvu bio najveća hrvatska pogreška u tom desetljeću. Srbijanci nisu mogli razumjeti. Šačica oportunista i idealista jugoslavenske orijentacije medju Hrvatima mogla je prevariti samo one. Svoj povlašteni položaj bili su spremni braniti brutalnom silom vojske i državnog aparata. jer su smatrali. U 1924. Uz njih. JMO. ne smetnuvši s uma solidnost srpskog centralističkog fronta i ulogu kralja Aleksandra. Radić je trebao nastojati na svoju stranu predobiti. Poslije veljačkih izbora 1925. da će se on za volju ostanka HSS u vladi. medju kojima su bile najvažnije JMO i SLS. kao. Nikakva hrvatska politika na toj činjenici ne bi nešto bitno mogla izmijeniti. Dilema ovog desetljeća može se izraziti s alternativom: ili će država biti zajednički hrvatsko-srpski podhvat. U takvim okolnostima bio je prisiljen na potpunu kapitulaciju. bila je protegnuta Obznana nad HRSS. nastavlja se suradnja izmedju HRSS. tražili su zajedničku južnoslavensku državu jedino radi toga. u prvom redu. nikada ne bi bio uspio osvojiti za sebe ogromnu većinu glasova katoličkih Hrvata. Želio je. da hrvatski narodni interesi budu isto tako zaštićeni. postavlja se pitanje: nije li Stjepan Radić mogao voditi borbu s Beogradom na bolji i uspješniji način? Čini mi se. Svi su oni političari i državnici bili kratkovidni.-1920. da u biti ništa ne bi bilo promijenjeno. te. kao i srpski. komunističkom strankom. koji nisu htjeli vidjeti realnost. SLS i Demokratske stranke. nego s cjelovitom promjenom državne politike. U srbijanskim rukama bila je sila i vlast. on i nadalje mora nastupati različito i odjelito od vlade. Oni su smatrali. Kasnija Pribićevićeva suradnja s Radićem bila je slabi nadomjestak Spahine. Radić.36 Radić nije na hrvatskom selu nastupio s idejom hrvatske slobode i hrvatske države.-1927. Hrvati jugoslavenske orientacije prije 1918. koliko i srpska. ili je ne će biti. da će ona najbolje zaštititi hrvatske nacionalne interese. i usporediti ih s onima iz 1924. Spaho i Korošec počeli su suradjivati s HRSS. Ali Srbijanci nisu ni to shvaćali. sve ne-srpske stranke. Kad su osjetili.

Diktatura kralja Aleksandra. proizvelo je preokret u hrvatskoj inteligenciji. da bi. okuplja pod ustaškim imenom i vodstvom dra Ante Pavelića. formiranu izmedju 1935. sveučilišnu i srednjoškolsku.) stvaranje jedne nove hrvatske revolucionarne mladeži. Ova oznaka karakterizira takodjer intelektualnu mladež. koji su na životu u emigraciji.. ni sentimentalnih niti političkih kompleksa prema propaloj Austro-Ugarskoj. Akcidentalno je kod toga. i 1941. trebali bi pisati svoje uspomene. Već smo prije istaknuli. koje je slijedilo 1918. Oni. formiraju se kao hrvatski nacionalisti i revolucionarci. okrunjene zločinom u Narodnoj skupštini. da novu državu prihvati kao svoju. gradjanstva i malobrojnog radništva pozdravio je novu državu i mnogo pridonio njenom stvaranju. gradjanstva i inteligencije. te velikih i malih sila. Smrt Stjepana Radića predstavlja konac jednog razdoblja hrvatske politike. naime. Kod stvaranja Kraljevine Srba. Ovdje bih naglasio još jedan utisak. revolucionarna borba za obnovu samostalne hrvatske države. gradjanstvu i radništvu. koje je zločin u Narodnoj skupštini i diktatura zatekla na Hrvatskom Sveučilištu. dobar dio hrvatske inteligencije. da je ovaj hrvatski državotvorni pravac bio svojstven cjelokupnoj hrvatskoj mladeži. ona je imala upravo obratan učinak u Hrvatskoj od onog. 1929. Hrvata i Slovenaca. Rijetki su bili.) stvaranje jedne revolucionarne hrvatske emigracije. Desetljeće. podzemnom radu.) i tako je onda proživljavao ovo omladinsko gibanje. i ima utisak. i 2. da je ideja jugoslavenske državne zajednice bila odbojna hrvatskom puku 1918. nezadovoljne Jugoslavijom. Do tada se je s malo napora moglo pokušati zadovoljiti Hrvate federacijom i. koja je bila samo prohrvatski orijentirana i u Habsburgovcima gledala ugnjetavače hrvatske slobode i glavne krivce hrvatske nesreće. 1936. Čini mi se. Obje generacije prilaze tajnom. možda. Djelomična profašistička orijentacija medju pripadnicima te generacije.(41a) O ovom revolucionarnom gibanju medju hrvatskom mladeži trebalo bi prikupiti dokumentarnu gradju. Od tada svaki rad u tom pogledu sa srpske strane zahtijevao bi mnogo više napora i koncesija. Taj naraštaj ideološki ima mnogo zajedničkog s pravaškom generacijom iz 1870-tih i 1880-tih godina. diktatorsko uredjenje buduće hrvatske države. Diktatura kralja Aleksandra tu je situaciju još više oteščala. mnoge mjere nove države. da je to bila bitna njegova karakteristika po cijeloj Hrvatskoj. koji su priželjkivali fašističko. To je njena bitna karakteristika. u početku heterogene i neoblikovane. koja se od 1930. do 1941. Pisac ovih redaka bio je u to vrijeme gimnazijalac u Šibeniku (1933. Naprotiv. u prvom redu studentske. samo su utvrdile prvotni stav hrvatskog seljaštva. Ta generacija u svojoj revolucionarnoj taktici. a da je Njemačka za njeno razbijanje. što bi moglo hrvatsko seljaštvo navesti na promjenu njegovog stava. što se je u Hrvatskoj u tom razdoblju mislilo. Oni se opet vraćaju hrvatskoj državnoj ideji. kako ga je zamišljao kralj Aleksandar. Takvom je ona ostala i u prvom desetljeću nove države. ne odgovara činjeničnom stanju. Po njegovoj zamisli. koja je spremna aktivno boriti se ne samo protiv Jugoslavije. organiziraju atentate i pripremaju se za sutrašnji revolucionarni obračun. do 1934. da su zapadne demokracije projugoslavenski orijentirane. nego i koja ima i svoj pozitivni program: obnovu samostalne hrvatske države.-1941. da će se pomoću Hitlerove protu-versailleske politike moći razbiti Jugoslaviju i obnoviti samostalnu hrvatsku državu. ali isto tako seljačke i radničke. Ništa se nije dogodilo. jer se je mislilo. aktivnosti i žaru ima takodjer mnogo sličnosti s hrvatskom intelektualnom mladeži jugoslavenske orijentacije prije Prvog svjetskog rata. DO 1941. Označiti ovu omladinu fašističkom i diobu duhova u Hrvatskoj prebaciti na alternativu: fašizam — demokracija. uzdisala za habsburškom idilom i reagirala s idejom podunavske konfederacije i sličnim planovima. Bitna karakteristika ove nove hrvatske generacije jest beskompromisna. poput starije hrvatske generacije. jer su se pojave vanjske politike i odnosa velikih sila medjusobno. diktatura je trebala ideju jugoslavenske države učvrstiti u Hrvatskoj. a prema rezultatu ona ju je upravo uništila u hrvatskim krajevima i izazvala protujugoslavensko revolucionarno gibanje. radništva. kao i kasnije pridošla godišta. Razdioba medju mladeži tada se je provodila na alternativi: Jugoslavija — samostalna hrvatska država. Kod njih više nema stranačke razlike: nastupa se pod općim hrvatskim imenom za hrvatsku državu protiv Jugoslavije. može se tumačiti jedino vanjskopolitičkim razlozima. HRVATSKA POLITIKA 1929. ..38 39 Hrvatski studenti. Ta je generacija završila srednju školu u novoj državi i nije imala nikakvih. To je sigurno bila zabluda. Kod analize dogadjaja tih godina ne smiju se smetnuti s uma dvije činjenice: 1. samo je učvrstila ovu orijentaciju hrvatskog seljaštva.. veoma simplicistički prosudjivale. usaditi u njihove duše ideju zajedničke južnoslavenske države. Nadošla neposredno poslije Radićeve smrti.

da hrvatska politička emigracija. na temelju svojih neposredno napisanih bilježaka i tadašnjih novinskih izjava samog Mačeka. 41 nego kao vodja jednog novog pokreta. kada Jugoslavija stvarno više ne postoji. Načelo poslušnosti. O tim audijencijama. Sudeći po onom. nastavljaju velikosrpski kurs bivših kraljevskih vlada. na domaćem terenu. da su unutrašnja i vanjska politika dva različita područja nacionalne politike. Ali vratimo se u 1929. . Činjenica je. I. Ivana Oršanića i drugih. Zapravo je bila nesreća. koja se je formirala pod Titovom diktaturom od 1945. Košutića. čini se. Ova orijentacija hrvatske mladeži isto je tako svojstvena generaciji formiranoj za vrijeme rata.tih godina i koji je kasnije postao gorljivi pristaša HRSS. da je Maček razgovarao s kraljem Aleksandrom. Ukidanjem ustava i formiranjem vlade. Aleksandar ga je primio prije podne 4.-1941. pod vodstvom Mile Budaka. koje se nalaze na terenu. Ustaški pokret tokom 1930. nipošto se ne može svesti pod nazivnik "frankovci" ili identificirati s frankovačkom Hrvatskom Strankom Prava. Vladko Maček bio je pozvan u audijenciju neposredno prije proglašenja diktature. koje su formirane tih godina. Vokić i t.(43a )Članovi i sljedbenici Ustaškog pokreta dolazili su iz sviju hrvatskih stranaka. Ante Pavelić.(43) Čitavo gibanje pod ustaškim imenom. siječnja 1929. koje tada rade prema uputama dra Jurja Krnjevića i ing.-1941. dočim je Pavelić emigrirao već u siječnju iste godine. Prije nego donesemo ocjenu Mačekove politike. To se razdoblje dijeli u dva odsjeka: prvi odsjek od 1929.. da je. Slavko Kvaternik) i onih formiranih pod diktaturom (Lorković. koja treba drugčije prosudjivati... Bilo bi vrijedno jednom analizirati poglede i reakcije vodećih ljudi Ustaškog pokreta s različitom formacijom: onih. dinamički i revolucionarno raspoložen elemenat okupljat će se pod ustaškim imenom i vodstvom dra Ante Pavelića. navodno.. 1930. da se ne zaboravi. još nije politički ujednačena niti organizatorno povezana. odgojen u Stranci Prava. koje će trebati razbistriti budući povjesničari. koji su došli iz frankovačke Hrvatske Stranke Prava (Pavelić. Obje skupine ističu borbu za samostalnu hrvatsku državu i nastupaju protiv Jugoslavije. kako to Maček čini u svojoj knjizi. koja se stvara tokom 1929. HSS-ovačkim ili komunističkim redovima. Sigurno je medju ustašama-emigrantima po logorima bio najveći broj onih. i pripadali su svima hrvatskim staležima. Ona će se kasnije pojaviti u dva organizirana oblika. socijalno i ekonomski progresivne. Oni su obojica u emigraciji od kolovoza 1929. da programatski poveže ideju samostalne hrvatske države s idejom parlamentarne demokracije.40 formiranoj 1929.). Maček je već pisao u jednom nedatiranom pismu upućenom Ivanu Meštroviću. Mladena Lorkovića. Kod toga opet važno je. potrebno je pobliže razmotriti razdoblje od 1929. uz ono. Ustaše se organiziraju. Maček. nije mogao shvatiti razliku izmedju Hrvatske 1920-tih i 1930tih godina. a svi glasovi govore i o onoj. a nipošto ih ne stvara i vodi. možda najbolje personificira jednog idealnog ustaškog prvoborca starije generacije. inertno. Konzultiranja stranačkih prvaka neposredno prije diktature imala su za cilj: pokazati stranom svijetu. Vodstvo politike prešlo je iz ruku vlade na pokrete i osobe. Možda je ovoj posljednjoj pao u dužnost zadatak. te vlade tek reagiraju na dogadjaje i pokrete. II. Emigrantsko djelovanje jugoslavenske kraljevske vlade spada u ratno razdoblje. Slavka Kvaternika. da li o tome postoje neke njegove zabilješke. siječnja i ponovno prije podne 5. Aleksandar je na 6. Budak. Simovićev puč i desetak dana njegove vladavine predstavljaju finale kraljevske Jugoslavije.(44) Zatim je o tome pisao Svetozar Pribićević. strančar. nemoguće demokratsko rješenje državne krize. nisu dobile većeg udjela u vodstvu pokreta. tajnosti i revolucionarne požrtvovnosti karakterizira organizaciju.(42) Više ili manje pacifistički orijentirani nalazit će se u emigrantskim organizacijama HSS. Oršanić. što piše u autobiografiji. koji se formiraju kod kuće. To je bio prvi i posljednji put. bilo da se je ona kasnije organizirala i djelovala u ustaškim.. siječnja 1929. 1938. da li je što o tome bilo objavljeno na temelju Aleksandrovih informacija. Aktivan. prešao Rubikon i svu vlast konačno skoncentrirao u svojim rukama. Marko Došen. i drugi od Aleksandrova ubijstva do Simovićeva puča. Na istim načelima kasnije će se razviti i domovinski Ustaški pokret. Toliko o izvorima iz prve ruke. koji su u svojoj mladosti bili oduševljeni sljedbenici Stjepana Radića. možda i s povišenim naglaskom. do 1941. do danas.d. do 1941. Pavelić je više reagirao i djelovao kao frankovac. stvara svoju organizaciju. Vlada tek slijedi zbivanja. Dr. kao i sve dotadašnje tajne revolucionarne organizacije. S druge strane. koji. ili. Podjela medju njima za vrijeme Aleksandrove diktature i kasnije više je psihološko-taktičke nego idejne naravi. Tadašnje emigrantske vlade nemaju svoje vlastite politike. Maček nije shvatio naprijed spomenutih promjena u Hrvatskoj 1930-tih godina. odgovorne jedino njemu osobno. spleo se je oko postanka inozemnog i domovinskog djelovanja Ustaškog pokreta. isto tako kao i dr. što mladje snage. Drugi kompleks problema.(45) Nije mi poznato. nego je odlučnu riječ imao dr. što je u svojoj knjizi iznio. nego. do Aleksandrova ubijstva. koga je formiralo Starčevićevo pravaštvo 1880. s jedne strane. kulturno slobodarski orijentirane i vjerski tolerantne.

42
Vjerovatno se je o Mačekovim audijencijama pisalo i na drugim mjestima prema različitim informacijama. Bilo bi potrebno detaljno istražiti cijelo ovo pitanje, jer ovaj jedini dodir dra Vladka Mačeka, tadašnjeg nesumnjivog predstavnika hrvatskog naroda, s kraljem Aleksandrom, vrlo je važan za ocjenu, koliko njihovih ličnosti i politike, toliko i cjelokupnog razvoja hrvatsko-srpskih odnosa. Mačekovo i Pribićevićevo pisanje u bitnosti se slaže, iako ima malih razilaženja u nebitnim točkama, potpuno razumljivih, budući da je Maček obje svoje verzije pisao prema sjećanju mnogo godina kasnije. Tako se vidi, prema Mačekovoj ondašnjoj izjavi novinarima, da je prva audijencija trajala 35 minuta,(46) dočim u pismu Meštroviću Maček piše, da je trajala oko 15 minuta,(47) a u svojoj knjizi opet "jedva pol sata" (s. 121.). Prema svim trima verzijama, Maček je u prvoj audijenciji govorio općenito: istaknuo je, da je ovo državna, a ne samo vladina kriza, te da je potrebno sazvati novu konstituantu i državu podijeliti na sedam federalnih jedinica. (48) Kod druge audijencije od 5. siječnja, Aleksandar je izjavio Mačeku, da su svi šefovi stranaka, uključivši i Korošca, protiv Mačekovog gledišta, iznesenog u jučerašnjoj audijenciji, izuzevši, razumije se, Pribićevića.(49) Zatim je Maček detaljnije izložio svoj plan. Nabrojio je sedam federalnih jedinica, od kojih bi trebala biti sastavljena država (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Vojvodina, Srbija i Makedonija). One bi imale svoje vlade i parlamente, ali svaki njihov zakon trebao bi kraljevu sankciju.(50) Kao zajedničke poslove pod kontrolom središnje vlade i parlamenta, Maček je označio: vanjske poslove, vojsku i carine, te valutu, koja bi trebala biti pod kontrolom federalne narodne banke.(51) Za početak preuredjenja države, Maček je kralju predložio formiranje jedne nepolitičke vlade, pod čijom bi se upravom provela reorganizacija države. (52) Vrijeme trajanja ove druge audijencije Maček je označio oko jednog i pol sata. (53) Kralj uopće nije uzeo u razmatranje Mačekove prijedloge, iako mu je izjavio: "Uzeću stvar u svoje ruke da zadovoljim Hrvate, jer ja želim isto tako da budem i hrvatski kralj." (54) Sutradan je proglašena kraljevska diktatura i Mačekova optimistička izjava, neposredno poslije toga, vjerovatno je bila temeljena na gornjim kraljevim riječima i potpuno pogrješnoj Mačekovoj procjeni kraljevih namjera.(55) Kakva je bila Mačekova reakcija, kad je uvidio, da je Aleksandar uvodjenjem diktature počeo sustavnim progonima svega, što je hrvatsko? Prema Mačekovoj knjizi, cijeli njegov rad tokom 1929. sastojao se je u tome, da je primao pojedinačno stranačke predstavnike, bodrio ih i davao upute za tajne stranačke sastanke (s. 128.). Maček ne donosi ni riječi o svojem stavu prema emigraciji. Da li je on aktivno pomagao stvaranje

43
emigracije i odobravao takav rad? Da li je pomišljao na kakav revolucionarni, aktivni rad protiv sve jačeg pritiska diktature? Jedan ondašnji Mačekov suradnik, koji je kasnije podupirao srpsku diktaturu, pričao mi je u emigraciji 1950., da je Maček tada bio spreman i na revolucionarnu akciju protiv Beograda. Iako ovo pričanje treba uzeti dužnom rezervom, iznosim ga, da bih pripomogao njegovom eventualnom razjašnjenju. Neposredno poslije Radićeve smrti, priča tadašnji Mačekov suradnik, posjetilo je Mačeka jedno izaslanstvo predstavnika stranačkih seljačkih organizacija i predložilo ustanak protiv Beograda, ističući tadašnju srpsku vojničku nespremnost. Maček je takvu akciju odbio i zabranio. Kasnije, kad je diktatura pokazala svoje lice, Maček je promijenio svoje mišljenje i povjerljivim seljačkim stranačkim predstavnicima predlagao dizanje ustanka. Oni su tada odbili Mačekov prijedlog, ističući potpunu promjenu situacije. Beograd se je bio spremio za takav slučaj, i svaki takav pokušaj sigurno bi bio svršio s neuspjehom. Usprkos odbijanja, Maček je bio mišljenja, da za svaki slučaj treba biti spreman na ustanak. U tu svrhu ovlastio je tog svog suradnika, da povede pregovore s talijanskim predstavnikom za nabavku više tisuća revolvera. Pregovori su bili i započeti. Ime talijanskog pregovarača bilo je Moranda. Toliko priča tadašnji Mačekov suradnik. Ako se ovo pričanje utvrdi kao istinito, ovo bi bio jedini slučaj, koliko mi je poznato, da je Maček pomišljao na revolucionarnu akciju. U pogledu emigracije sigurno je, da je Maček odobravao i pomagao njezino oblikovanje. Prema stranačkom zaključku, u emigraciju su otišli dr. Juraj Krnjević i ing. August Košutić, u kolovozu 1929.(56 )Njihov odlazak je uslijedio poslije beogradske smrtne usude dra Ante Pavelića (17. srpnja 1929.), radi potpisivanja Sofijske Deklaracije od 20. travnja 1929. o zajedničkom "legalnom" radu hrvatskih i makedonskih političkih predstavnika. (57) Možda je ovo isticanje Pavelica i Perčeca ponukalo Hrvatsku Seljačku Stranku, da i ona što prije pošalje svoje predstavnike u emigraciju. Koliko sam mogao ustanoviti, Maček je sve do svojeg drugog zatvaranja pod diktaturom (31. siječnja 1933.) pomagao bježanje u emigraciju i nije se negativno odnosio prema emigrantskom radu. Kakav je bio njegov tadašnji osobni odnos prema dru Anti Paveliću i kako je on tada ocjenjivao njegovu ličnost i politiku oslanjanja na Italiju, drugo je pitanje. Dne 22. prosinca 1929. Maček je bio prvi put zatvoren pod diktaturom. Ostao je u zatvoru do 14. lipnja 1930., kad je od suda bio proglašen nevinim i oslobodjen. Zatvaranje i sudjenje bilo je u vezi s eksplozijom dne 1. prosinca 1929. i pripremama podmetanja bomba pod vlakove, koji su vozili poklonstvene deputacije u Beograd. U listopadu 1930. Maček putuje na liječenje žuči u Karlove Vary, u pratnji dra Ivana Šubašića (s. 134. i 152.). Na putu prema Češkoj sastao

44
se je u Beču s Krnjevićem i Košutićem. Nije označeno, koliko se je zadržao u Češkoj i kada se je povratio u Zagreb. Osim ovog sastanka, Maček ni jednom riječi ne spominje svoje veze s Krnjevićem i Košutićem za vrijeme diktature. Da li je postojala kakva veza medju njima i kakav dogovor za eventualne akcije? Ili je sve bilo prepušteno osobnoj inicijativi svakog pojedinca? Pri Mačekovom povratku u domovinu posjetio ga je u Austriji u vlaku dr. Ante Pavelić. Ušao je u vlak u Schwarzach - St. Veit-u, a izišao u Villach-u. Radi Šubašićeve prisutnosti Pavelić nije htio s Mačekom razgovarati o politici. Smatrao je Šubašića osobom povjerenja kralja Aleksandra.(57a) Od 1931. pa dalje Mačekov politički rad bio je ograničen na primanje posjetilaca i stranih novinara, koji su ga od vremena na vrijeme posjećivali (s. 137.). Početkom 1932. Maček je kupio od jedne češke obitelji imanje Kupinec i na njemu zajedno sa svojom obitelji provodio slobodno vrijeme. Dne 3. rujna 1931. Aleksandar je ukazom proglasio novi ustav, koji je bio na snazi do pada Kraljevine Jugoslavije.(58) Prema tome ustavu uspostavljen je dvodomni pseudoparlamentarni sustav, od Senata i Narodne skupštine. Prvi izbori, bojkotirani od opozicije, na temelju tog ustava i novog izbornog zakona, bili su provedeni 8. studenog 1931. Maček tvrdi, da vlada nije uspjela dobiti više od 15 % glasova u Hrvatskoj, iako se je hvalila, da je dobila ogromnu većinu (s. 136.). Vodje Samostalne Demokratske Stranke nisu bili zadovoljni Mačekovom neaktivnošću. Potaknut njihovim prigovorima, Maček je sazvao sastanak predstavnika Seljačko-Demokratske Koalicije za 7. studenoga 1932., bojeći se, da se Pribićevićevi suradnici opet ne odluče na suradnju s Beogradom (s. 137.-38.). Većeslav Vilder tvrdi za sebe i svoje prijatelje iz SDS, da ih je na akciju tjerao "večno nemirni duh" Svetozara Pribićevića. Predstavnici SDS su već prije toga bezuspješno pokušali jednu zajedničku akciju sa srbijanskom opozicijom. Nakon toga je SDS sama održala jedan sastanak u Zagrebu, dne 30. lipnja 1932., i izjavila se za federaciju. (59) Sastanak SDK, prema Mačeku, trajao je dva dana. Prisustvovali su mu: u ime HSS, uz Mačeka, Trumbić, Predavec i Šutej. Maček je osobno pozvao na sastanak dra Milu Budaka, kao predstavnika Hrvatske Stranke Prava, iako ona nije bila u koaliciji. U ime SDS prisustvuvali su: Dušan Bošković, prota Dušan Kecmanović, Sava Kosanović, Većeslav Vilder i Hinko Krizman. Prvog su se dana svi složili u zajedničkom nastupu protiv diktature, ali Maček se je osjećao nelagodno, kad je trebalo započeti s raspravom: što poslije diktature. Toga dana učesnici su bili pozvani na večeru župniku sv. Ivana u Novoj Vesi u Zagrebu, prečasnom Petru (Maček pogrješno kaže Josipu) Trbuhi. Prigodom

45
večere Trumbić je oštro kritizirao Aleksandrovu vladavinu i zastupao stanovište, da Hrvati i Srbi iz Hrvatske, Bosne i Vojvodine trebaju zajednički urediti svoje odnose s onima preko Drine i Save. Maček je bio ugodno iznenadjen, što su tu Trumbićevu misao odobrili i tri prisutna Srbina. Na rastanku je bio urečen sastanak za slijedeći dan poslije podne. Maček je nasamo zamolio Trumbića, da u smislu svog razlaganja sastavi rezoluciju i da mu je donese na uvid slijedećega dana u podne. Trumbić je donio, nacrt rezolucije. Tada su Maček i Trumbić zajednički dali konačnu redakciju rezolucije. Na popodnevnom sastanku, održanom u stanu Većeslava Vildera, rezolucija je bila jednoglasno odobrena i potpisana (s. 138.-39.). U povijest je ušla pod nazivom "Zagrebačke punktacije". Bitna misao rezolucije jest, da se treba vratiti na polaznu točku stvaranja države, na godinu 1918., te
pristupiti novom uredjenju državne zajednice, koja će, ne upuštajući se u ovom času u detaljno razradjivanje te osnove, imati za načelnu podlogu misao da ta zajednica, isključivši prevlast jednog ili više njenih članova nad ostalim, ima biti jedna asocijacija interesa, osnovana na slobodnoj volji njenih članova, tako da svaki član u svojoj zemlji, kao i svi udruženi u zajedničkom saradjivanju na poslovima općeg interesa zajednice, koja će se sporazumno utvrditi, budu mogli osigurati i posebne pored skupnih interesa, te zajamčiti napredak i procvat moralnog i materijalnog života narodi srpskog, naroda hrvatskog i naroda slovenačkog.(60)

Prema Mačekovom pisanju, sastanak predstavnika SDK bio je sazvan na 7. studenoga, te je, prema tome, rezolucija bila potpisana 8. studenoga, iako je on u knjizi redovito naziva rezolucijom od 7. studenoga, a na jednom mjestu, valjda pogrješno, i rezolucijom od 6. studenoga (s. 173.). Kada su punktacije postale poznate domaćoj i stranoj javnosti, Mačeka su posjetili neki strani novinari, kojima je dao izjave, uperene protiv diktature. Posebice oštra i otvorena bila je njegova izjava dana d o p i s n i k u L e P e t i t Pari s i en. M ač e k m i s l i , d a j e u p r v o m redu radi tih njegovih izjava stranim novinarima došlo do njegovog ponovnog zatvaranja, uvečer 31. siječnja 1933. (s. 141.-42.). Maček je najprije bio interniran u Čajniču u istočnoj Bosni, zatim, u ožujku, prebačen u beogradsku Glavnjaču i osudjen na tri godine robije, u travnju 1933., kao glavni inspirator Zagrebačkih punktacija. U kratkom obrambenom govoru Maček je istaknuo, da hrvatska nacija mora dobiti slobodu pod svaku cijenu, bilo u granicama Jugoslavije bilo izvan nje (s. 147.). Poslije osude Maček je bio prebačen u zatvor u Srijemskoj Mitrovici, u svibnju 1933. Dozvoljeno mu je bilo prisustvu-vati očevom pogrebu, te je bio u Zagrebu pod pratnjom od 24.-26. prosinca 1933. Na 15. srpnja 1934. prebačen je iz mitrovačkog zatvora u Bolnicu

46
Milosrdnih Sestara u Zagrebu, gdje je ostao do puštanja na slobodu, 22. prosinca 1934. U lipnju 1934. dr. Ivan Šubašić, poslan od kralja Aleksandra, posjetio je Mačeka u zatvoru u Mitrovici. Tom zgodom nisu mogli politički razgovarati, jer je posjetu prisustvovao predsjednik mitrovačkog suda Josip Rogulja, kao što je bio običaj kod svih posjeta Mačeku. Nakon toga Šubašić je uredio, da kod slijedećeg posjeta bude na samu s Mačekom. Maček je u medjuvremenu obolio i prema savjetu liječnika dra Luje Thallera bilo je potrebno, da ga se preveze u Zagreb u bolnicu. Nekoliko dana prije Mačekova prevoza u Zagreb ponovno ga je Šubašić posjetio. Kralj Aleksandar je preko Šubašića tražio jednu Mačekovu izjavu, da nije protiv Jugoslavije. Mačeku se je činila takva izjava suvišnom, jer je njegova politička aktivnost dokazivala, da on nije protiv države, nego protiv njenog nepravednog unutrašnjeg uredjenja. Na koncu su se složili, da Šubašić obavijesti Aleksandra, da Maček ne pristaje voditi političke razgovore, dok je u zatvoru (s. 153.-54.). Neposredno prije svog puta u Francusku, Aleksandar je ponovno poslao Šubašića Mačeku s porukom: "Reci dru Mačeku, da ću ga osloboditi, čim se povratim iz Francuske. Ali tada ću osobno s njim pregovarati" (s. 154.). Mačekovo pričanje potvrdjuje i Ivan Meštrović u svojim još neobjavljenim uspomenama.(61) Meštrović priča, da je kralj Aleksandar s njime imao dugi politički razgovor od nekoliko sati prije svog puta u Francusku. Razgovor se je vodio oko hrvatskog pitanja. Na koncu je Aleksandar rekao Meštroviću:
Napravio sam planove, ali morate mi dati riječ, da o tome ne ćete nikome reći. Sada idem u Francusku. Dr. Maček mora biti slobodan prije nego se povratim i ponovno stupim na naše tlo. Molim Vas, poduzmite korake za prvi sastanak izmedju mene i dra Mačeka i dozvolite, da se održi u Vašoj kući. Riješit ću srpsko-hrvatski problem s njime. Na povratku doći ću u Zagreb preko Splita. Uvjeren sam, da Srbima iz Srbije ne fali razumijevanja, ali im fali dobra volja za rješenje ovog problema. Podijelit ću zemlju u dvije polovine: srpsku i hrvatsku. Posljednja će obuhvatati Savsku, Primorsku i Vrbasku banovinu, uključivši Baranju i hrvatski dio Bačke sa Suboticom. Neki ispravci bit će učinjeni u Srijemu u korist Hrvatske, ali ne će uključivati Zemun, koga traži Maček — rekao je Aleksandar smiješeći se. Hrvatska će imati vlastiti parlamenat i slati će svoje predstavnike na sastanke zajedničkih delegacija, koje će raspravljati zajedničke poslove. (62)

47
masonstva, pripomogli, da atentat na njega bude lakše izvediv? Sve su to pitanja, na koja će jednom trebati pokušati odgovoriti. Za vrijeme Aleksandrove diktature težište hrvatske borbe preneseno je iz domovine u emigraciju. Maček je dobar dio toga razdoblja, kako smo vidjeli, proveo u zatvoru, a i kad je na slobodi, nalazi se pod redarstvenom paskom. U emigraciji su, uz Pavelića, Perčeca, Krnjevića, Košutića, takodjer i mladji intelektualci i političari (Jelić, Eugen Kvaternik, i dr.). K njima treba pribrojiti starije hrvatske emigrante, časnike bivše Austro-Ugarske (Sarkotić, Duić, Perčević, Balenović), i političare bivše frankovačke Hrvatske Stranke Prava (dr. Ivica Frank, dr. Sachs). O cijeloj emigrantskoj aktivnosti nije se pisalo skoro ništa. Da se ocijene ondašnji javni nastupi i gledišta emigrantskih ličnosti, bilo bi potrebno temeljito proučiti sve ondašnje emigrantske publikacije. A da se prosudi tajne akcije i korake, treba čekati na objelodanjenje uspomena i korespondencije učesnika, te na otvaranje tajnih arhiva zainteresiranih država. Oko Pavelića okupila se je jedna borbena skupina ljudi, koja je bila spremna oružjem u ruci braniti hrvatske interese. Pavelić se je vrlo rano, sigurno od 1930., ako ne ranije, povezao s Italijom. Oba su partnera, Italija i Pavelić, željeli jedan drugoga iskoristiti. Trebat će savjesno istražiti, koliko je Pavelić uvidio talijanske planove i da li su već tada, 1930. do 1934., pravljene kakve pismene obaveze prema Italiji.(63) Prvi Pavelićev dodir s Talijanima bio je u ljetu 1927. Evo, što o tome on piše:
Dr. Pavelić je u ljetu 1927. bio izaslan skupa sa Drom Srkuljom u Pariz, da tamo zastupa obćinu grada Zagreba na evropskom kongresu gradova. Na putu u Pariz zaustavio se je u Beču, gdje je sa generalom Sarkotićem i pukovnicima Duićem i Perčevićem dogovorio, da putem italijanskoga poslanstva u Beču obavjeste talijansku vladu, da će se na povratku iz Pariza svratiti u Rim, gdje bi želio govoriti s mjerodavnima. Stigavši u Rim posjetio ga je u hotelu jedan činovnik ministarstva vanjskih poslova, koji mu je dao mjesto i ime osobe, koja je za razgovor odredjena. Bio je to član velikog fašističkoga vjeća Roberto Forges D'Avanzati, jedna onda od najprominentnijih osoba vladavine. Tu je uočio pravo stanje, koje je za onda vladalo izmedju Rima i Beograda, te je ustanovio, da ti odnošaji u budućnosti mogu biti od koristi za hrvatsku revolucionarnu akciju.(64)

Kako protumačiti ove Aleksandrove korake? Da li su oni bili iskreni? Ima li kakvih drugih, možda njegovih osobnih, zapisa o tome, ili pak svjedočanstva i uspomena njegovih ondašnjih suradnika? Da li su, možda, ovi planovi, zajedno s njegovim navodnim istupanjem iz

Ustaše zajedno s pristašama Vanče Mihajlova organizirali su atentat na kralja Aleksandra, prigodom njegovog puta u Francusku. Atentat je uspio i Aleksandar je poginuo 9. listopada 1934. u svojoj 46. godini života. Da li je atentat bio omogućen time, što su francuske vlasti dale namjerno slabo osiguranje Aleksandru kod njegovog dolaska u Marseilles? Pozadina atentata još uvijek nije razjašnjena.

nego je sam donio odluku i prihvatio Davidovićevu ponudu. koji bi mogao provesti preuredjenje države i pokušati ozdravljenje unutrašnjih prilika. j. do 1941. koji bi ih složio i poveo. koji mu je u nasljedstvo ostavio njegov otac Petar I. Svetozar Pribićević takodjer je pledirao za apstinenciju. Ante Pavelić zatvoren je u gradu Torino 15. Usprkos terora i javnih izbora.144 glasa. do 1935.-1940. u Stresi.-161. ali kad je saslušao Mačekovo razlaganje. Na srpskoj strani nije bilo autoriteta. sastavljene od Austrije. Dalmaciji.-1914. Knez Pavle nije mogao naslijediti njegov autoritet. U izborima na Mačekovoj listi. političkim strankama. bojeći se. Pred konferenciju velikih sila. Engleske. koje su tek počele rasti za vladavine njegovog oca. Želio je znati. prema službenim rezultatima "u hrvatskom dijelu Jugoslavije. počelo se je govoriti o novim izborima.. Slavoniji. vjerovatno najbolji srpski vladar od oslobodjenja Srbije u devetnaestom stoljeću. Za vrijeme svoje vladavine (1914. Madjarske i Hrvatske. U njoj je i slijedeći odlomak: . (1903.-59. Trumbić je pod utjecajem zagrebačkih intelektualaca pledirao za apstinenciju. uz SDK. okupljene u vojsci. da Mussolini tada suradjuje s Engleskom i Francuskom. Kasnije optuživanje Madjarske. Bit problema je u slijedećem: da li su francuske vlasti namjerno dale slabo osiguranje Aleksandru i time uvelike pripomogle uspjehu atentata? Činjenica o vrlo slabom osiguranju je utvrdjena. 163. Maček je pušten na slobodu pred Božić 1934. Knez Pavle nastoji pomalo normalizirati prilike i liberalnije primjenjivati diktatorski ustav i zakone.). Poslije izbora sastali su se zastupnici SDK i donijeli rezoluciju. svibnja 1935. da je diktatura uspjela ustrašiti narod. da će neposredno poslije izbora Jevtićeva stranka zajedno s njima organizirati novu vladu (s. da će za nekoliko dana svoju odluku javiti Davidoviću. Aleksandrovim silaskom s političke pozornice.). Korumpirao je i rastrovao srpski politički život. stvaranja osovine i čeličnog pakta.. te da će opozicija na izborima otkriti svoju nemoć.). Jevtić je dobio 520. S obzirom na tadašnji izborni zakon.-1939. Neposredno poslije izbora je čestitao Mačeku s pismom. jer ima indicija. jer nije htio suradjivati sa srpskim strankama. Čim je Jovanović napustio Zagreb.). a opozicija 797. Pravoslavnoj Crkvi i kraljevskom dvoru. Tko je medju Srbima u tom razdoblju vidio bit problema. za vrijeme njemačko-talijanske suradnje.). t. Dr. Da nije bilo Aleksandrova testamenta. jer se nije moglo predvidjeti držanje hrvatskog pučanstva prema takvoj suradnji. Nije označeno. Italije i gdjegod Njemačke za sudioništvo u atentatu nije bilo ničim dokazano. Ne smije se smetnuti s uma. U tu svrhu poslao je Davidoviću posebnog izaslanika. da se stavi na čelo zajedničke liste svih opozicionih stranaka.197" (s. Aleksandar je u klici uništio demokratske tekovine. Razlog je bilo obećanje. Ali i kroz kasnije razdoblje. Mussolini je poslao Mačeku svoga izaslanika. (66) Vjerovatno je Mussolini htio taj plan iznijeti na konferenciji velikih sila. vanjske politike Italije i Njemačke nisu ujednačene i složne.-1934. travnja 1936. Bilo bi vrijedno istražiti Mussolini-jeve poteze u tom pravcu. Poslije Radićevog ubijstva mnogi su vjerovali. tokom abesinskog rata i poslije njega. jer nije nikada bio udomaćen niti u srpskoj političkoj niti u vojničkoj sredini.48 Za vrijeme rata u Hrvatskoj bilo je zabranjeno pisati o atentatu.) interniran u talijanskom gradu Sieni. lipnja. Mjesto da nastavi očevim stopama. uzajamno su se neutralizirale i križale. Početkom veljače posjetio ga je Dragoljub Jovanović i donio mu pismo Ljube Davidovića. Srbi su bili politički obezglavljeni. i ostaje u zatvoru do 20. srpske političke snage. sudjelovali su Davidovićevi demokrati. Preokret talijanske politike prema Njemačkoj odvija se postepeno. Maček nije imao vremena s kime se po-savjetovati.) Aleksandar je uspio uništiti veliki politički kapital. 159. da je Mussolini bio trajno zainteresiran na stvaranju podunavske konfederacije. 161. tko je to bio. U razdoblju od 1934. listopada 1934. U isto su vrijeme ustaše iz kopnene Italije prebačeni na Lipare. da su odnosi izmedju Hrvata i Srba za uvijek prekinuti" (s. Korumpirao i rastrovao vojsku i od nje stvorio svoje poslušno oružje. travnja 1935. koji je ugrožavao ne samo opstanak države nego i političku budućnost srpskog naroda? III. 1936. bio je objavljen ukaz o novim izborima za 5. koja se je sastala 11. Maček nije odmah odgovorio Jovanoviću.). (65) S druge strane. u Hrvatskoj. da li je Maček za stvaranje podunavske konfederacije. (67) U siječnju 1935. 3. u kojem ga moli. dok je država neminovno išla u propast. 158.160. složio se je s njime (s. koje je počimalo: "Kapu dolje pred Hrvatima" (s. to jest do abesinskog rata. Jovanovićevi zemljoradnici i Spahini pristaše. vjerovatno nikada ne bi bio postao regentom. Maček nije vidio drugog izlaza — do apstinencije. Poslije Aleksandrova ubijstva težište hrvatske politike opet se iz emigracije prenosi u domovinu.. Koroščeva stranka i radikali su apstinirali. Bosni i Hercegovini. Poslije izlaska iz zatvora Pavelić je daljnje tri godine (1936. razbio i oslabio srpske političke stranke. nego mu je obećao. Francuske i Italije. Maček piše: "Ovaj je prijedlog bio delikatan. već od 1932. Maček je 49 odgovorio negativno.

čelu s vodjom hrvatskog naroda Mačekom. sva ova aktivnost bila je kontrolirana od jedne stranke. kao što osjećamo. s jedne strane. da je bio odmah svijestan. I nisu bili malobrojni. lipnja. te izdanju Sabranih Djela Antuna Radića u devetnaest svezaka. početkom 1929. S druge strane. pa prema tome nikada ne može doći do nesporazuma bilo koje vrsti. da se može interpretirati ekstremno protujugoslavenski. Posljedica Mačekove politike bila je. Seljačka Sloga takodjer je bila obnovljena. preko profesora Milorada Stražnickog. nego čitavog hrvatskog naroda. pobijanju nepismenosti. Prije toga stranka je tek 1927.: Za nas je glavno. Dodaje jedino. Ovako je o tom pisao Ante Valenta. i hrvatskog nacionalističkog gibanja i očekivanja hrvatskog naroda. da je potrebno formulirati zajednički program radi borbe protiv diktature.50 Hrvatski narodni zastupnici. taj je sastanak održan tek u studenom iste godine. bilo je u samoj biti takvog razvoja. Maček ne iznosi. te se je Maček već sutradan. Razgovor je trajao nekoliko sati i služio je. samo dopunjuju.. koje. U istoj godini Maček izdaje uputu za organizaciju Hrvatske Seljačke Zaštite. da se vidi. da njegovo konzultiranje predstavlja puku formalnost (s. Jevtićeva izborna vlada pala je 20. (68) 51 dijela hrvatskog naroda. s jedne strane. 2) odnosi s krunom. tajna. Bilo bi vrijedno sakupiti sve službene i poluslužbene izjave HSS. da je Dr. do 1939. Složili su se. Radi Mačekove bolesti. u kojoj bi bio osiguran hrvatski suverenitet. dakle traži se jugoslavenska konfederacija. stranka počinje izdavati dnevno glasilo "Hrvatski Dnevnik". izloži svoj plan kruni. Najmanje se je .(69) O ovom sastanku i rezoluciji Maček ne govori. Druga. U ovakvim slučajevima logično je očekivati. Sve ove organizacije i aktivnosti bile su od velike koristi hrvatskom narodu i velika pomoć u njegovoj borbi za slobodu. okupljenih u Samostalnoj demokratskoj stranci na. SLS i JMO. lipnja 1935. u dvorcu Brdo u Sloveniji. 22. Mačekova djelatnost odvijala se je u nekoliko pravaca: 1) reorganizacija Stranke i oživljavanje odnosno stvaranje organizacija. bez obzira na uspjeh. dobivala sve šireg zamaha. On. kako smo vidjeli. Tokom 1936. da bi želio s njime privatno razgovarati.). Tokom 1935. jer interesi i osjećaji naroda i jesu jedino mjerodavni u svim akcijama. da je Pavelić Poglavnik ne samo nas iseljenih Hrvata. S druge strane. od 1935. s druge strane. da se obje djelatnosti. 22. i da su one zapravo dva puta. stoje na stanovištu punog suvereniteta nezavisne i slobodne hrvatske države. Dok je diktatura na srpskoj strani pojačala političku korupciju i politički obezglavila Srbe. ne isključuje "državnu zajednicu". Njezina posljedica bila je hrvatska monolitnost. da se je u tom razdoblju počeo osjećati raskorak izmedju njegove politike.). te organiziranje Gospodarske Sloge.. i 1928. odnosno s knezom Pavlom i 3) odnosi s Udruženom opozicijom. zajednički s predstavnicima Srba. potkraj 1935. Dr Pavelić vrši dužnost Poglavnika takcdjer u skladu s interesima i osjećajima hrvatskog naroda. i iste večeri Mačeka je knez Pavle pozvao na savjetovanje. koja želi imati sve pod svojom kontrolom. knez Pavle obavijestio je Mačeka. lipnja 1935. Tom zgodom nije bilo nikakvih konkretnih zaključaka. Dr. bila je sastavljena vlada Milana Stojadinovića. komponenta te monolitnosti bila je izražena u revolucionarnoj ustaškoj organizaciji na čelu s poglavnikom Pavelićem. da predstavnik opozicije. kako HSS i Maček nisu smatrali oportunim istupiti pred hrvatski narod s jednini jasnim i preciznim programom. Sutradan. Vlatko Maček vodja Hrvata ne samo u Domovini nego i svih nas u inozemstvu. kao jedini legalni predstavnici hrvatskog naroda. da tokom diktature postane jedinom strankom katoličkog Početkom jeseni 1936. na hrvatskoj strani imala je obratan učinak. Ta se je totalitaristička nota još i pojačala u eri Banovine Hrvatske. Rezolucija je tako sastavljena. po njoj su kontrolirane. Tako je Maček i postupao. uglavnom. kao i dra Mačeka. posjedovala dnevnik "Narodni Val".. U razdoblju izmedju izbora 1935. da ustvrdimo. koja vode istom cilju. Njena aktivnost posebice je bila vidljiva u organizaciji Seljačkih Smotri. odnosno za njegovu punu političku individualnost. od radikala. koja nastoji kontrolirati sve faze narodnog života. s druge strane. to je bila posljedica srpske diktature. Svi mi tako Hrvati osjećamo jednako. i 1938. jer jedino u konfederaciji može biti osiguran suverenitet pojedinih jedinica. Mačekovpg školskog kolege. Nažalost. reorganizira i reaktivira u prvom redu svoje stranačke organizacije. upoznavanju osobnih pogleda obojice učesnika na razne društvene i kulturne probleme. vratio u Zagreb (s. koji isključuje svaku državnu zajednicu koja ne bi bila garancija za slobodu i suverenost hrvatskog naroda. Zatim dolazi obnavljanje i pravi zamah Hrvatskog Radničkog Saveza i Saveza Hrvatskih Privatnih Namještenika. a. borila se za demokraciju. Vrši je mudro i u skladu s interesima i osjećajima čitavog hrvatskog naroda. Pokušat ćemo istaknuti bitne momente Mačekovog djelovanja i tadašnjeg razvoja. što je rekao i savjetovao knezu Pavlu kod tog prvog susreta s njime. koji su mislili. javna i tajna. pomažu stranku. Takva situacija u jednom narodu sigurno je nezdrava pojava. kojoj se kasnije pridružila i Hrvatska Gradjanska Zaštita. 164. da se stranka osjeti u narodu kao jedna totalitaristička organizacija. koja je od 1918. Iako je stranka bila demokratska i. Maček vrši dužnost vodje. izražena u javnosti s jednom strankom. 165. Maček je poslije audijencije s knezom Pavlom imao dugu konferenciju s Ljubom Davidovićem i Jocom Jovanovićem. hrvatski sveučilištaracemigrant. na čelu s vodjom hrvatskog naroda Mačekom. bez sumnje. Hrvatska Seljačka Stranka.

kolovoza 1938. priznale narodnu individualnost. da su on i knez raspravljali bar teoretske mogućnosti hrvatsko-srpskog sporazuma. 181. dok je ovaj bio u emigraciji. da je hrvatsko sporazumijevanje sa srpskom opozicijom besmisleno.). Maček tretira kao frankovce. Maček nije više imao vremena. koju su pokušali Stojadinović i bivši diktatorski režimi. napravio s Jevtićevom vladom. da mu obrazloži. Maček trebao bi jednom opširno opisati pregovore i dodire sa srpskim opozicionim strankama. da udje u njegovu vladu i da je pokuša rušiti iznutra. Milan Gavrilović zemljoradnike. Iz ovog. Maček taj pokušaj popraćuje ovim riječima: "Igra. rekavši. Maček je imao više političkih razgovora s knezom Pavlom. poslije pada Jevtićeve vlade. u Brezicama u Sloveniji. Vidi se Mačekova osobna naklonost Pavlu.(70) Imam utisak iz ovog Mačekovog škrtog prikaza njegovih odnosa i razgovora sa srpskim strankama.. radi Pavlove zaposlenosti i Mačekovog oporavka u Rogaškoj Slatini. ističući. Božidar Vlajić demokrate. bili označeni kao srpski izdajice. Mačekov jedini sastanak sa Stojadinovićem održan je 27. da nismo složni isto tako u domaćoj politici.. jer opozicija nije složna medjusobno i. bila mi je savršeno jasna. u kojem je. rekao: "Stanje je takvo u Hrvatskoj]. kad je bio pozvan u audijenciju knezu Pavlu. 178. 183. nema potpore srpskog naroda. Stojadinović je na dugo govorio o vanjskoj politici i naglašavao važnost dobrih odnosa sa susjednim državama. August Košutić na Mačekov poziv vratio se je iz emigracije u siječnju 1937. Ribar ga objavljuje djelomično. Lazar Marković kao predstavnik radikala.(72) Pregovore oko tog sporazuma vodili su u ime Udružene opozicije: dr. kao što smo u vanjskoj" (s. listopada 1937. prigodom njegovog napada na Abesiniju. Ostalo nije bilo važno" (s. 172. Lazar Marković. što nije došlo do jednog temeljitog 53 sporazuma. Od tada počinje razlaz. ali bez ikakvih rezultata (s. su oni željeli.52 govorilo o unutrašnjoj politici (s. Poslije dugih pregovora postignut je sporazum. hrvatska narodna individualnost bila je priznata Farkašićkim sporazumom. kakvu mu ju je povjerio kralj Aleksandar (s. Većeslav Vilder predstavljao je SDS. do kojeg je definitivno došlo u . a dr. bila je 15. Prigodom Mačekovog posjeta Beogradu. Tada je Stojadinović naglo završio razgovor s riječima: "Šteta. Ing. Trebalo je izići pred narod s jednim jedinstvenim programom. da su u jesen 1935.-1938. da se oni ne slažu baš u svemu ni u vanjskoj politici.(73) Dr. bio je organiziran Radni odbor Udružene opozicije. da je s Mačekom teško politički razgovarati. frankovci pošli političkim putem različitim od njegovog. da je on zadržao uglavnom neugodne dojmove o njima i vjerojatno zbog toga ti mu pregovori i odnosi nisu ostali duboko usadjeni u sjećanju i nerado o njima govori. da je to sasvim točno. kao što je on. 179. 128. vodio brigu o Hrvatskom Radničkom Savezu (s. Često je u tim razgovorima savjetovao knezu. Za sastanak u Farkašiću kaže. tražile su Mačekovu posebnu pažnju. Mnoge konferencije izmedju predstavnika HSS. da je potrebno donijeti novi izborni zakon i sazvati konstituantu. Oni su tada pokušali organizirati manifestacije u počast Mussolini-ja. Stojadinović. da se bar jednom sastane sa Stojadinovićem. Prema Ribaru. S druge strane. da uzme u obzir poglede Udružene opozicije. 177. Stajao je na stanovištu. Godine 1935. Juraj Šutej i profesor Jakov Jelašić. Njima se je kasnije pridružio dr. 178. Božidar Vlajić i dr. Valjda je taj sastanak održan u rujnu 1938.(71) Bez sumnje. popuštajući Hrvatima. on ističe njihov strah od svakog stvarnog sporazuma. da danas od Hrvata nitko ne bi branio ovu državu". Tekst toga sporazuma uz svoj komentar objavio je "Hrvatski Dnevnik" od 10. Maček je po prvi put zatražio audijenciju kod kneza Pavla. koje nije bilo objavljeno. Maček ističe različite poglede medju samim srpskim strankama kao glavni razlog.-1938. prema Mačeku. Maček uopće ne spominje.). S druge strane. da udjem u njihove vlade. Milan Gavrilović. ne može se povući konačan zaključak. Ni jednom riječi Maček ne spominje dodire s Košutićem. Maček se je s time složio. da je taj sporazum bio potpisan u Farkašiću 8. medju ostalim. Stojadinović je uporno pokušavao nagovoriti Mačeka.). Poslije odugovlačenja. i s njime ručao u prisutnosti Šubašića i ministra dvora Antića. u kojem su HSS predstavljali dr. srpska Udružena opozicija priznala je hrvatsku narodnu individualnost već u svojoj rezoluciji od studenog 1936. O tom najvažnijem pitanju Maček šuti. koji nisu doveli do praktičnih rezultata (s. i 1938. na imanju zagrebačkog industrijalca Deutsch-Maceljskog. Pavle je naglašavao. 181. Svi. Poslije svog posjeta Beogradu. da ne bi. pod naslovom: "Hrvatski narod ima sam odrediti svoju sudbinu". da su se tamo jedino vodili prijateljski razgovori izmedju vodja srpske opozicije i SDK. On je. polovinom kolovoza 1938. Poslije Jelašićeve smrti Šutej je bio jedini predstavnik HSS u tom odboru. Mačekovi razgovori sa srpskom Udruženom opozicijom počinju prigodom njegova posjeta Beogradu. i to sam dužan kazati vam otvoreno.).. Hrvatske nacionaliste iz 1935. listopada 1937. nema sumnje. siječnja 1937.-78. kojom su srpske stranke po prvi put. nego da je treba onakvu predati mladom kralju Petru. jer da ne priznaje "realnost" (s. da bi mogli uništiti moj ugled u narodu. odnosno SDK i srpskih opozicionih stranaka. da ne može dozvoliti nikakve promjene u državi.). u prvom redu. Tom je zgodom knez Pavle predložio Mačeku. On kaže. što je Maček napisao o svojim dodirima s knezom Pavlom. lipnja 1935. 1935. odnosno pristaše bivše Hrvatske Stranke Prava. još gore.).). a isto tako ni s Krnjevićem za ovo medjuizborno razdoblje. knez Pavle primio ga je u vlaku. Tokom 1937. Tom zgodom Maček je u Beogradu održao govor. Oni su sporazumu dali opširno objašnjenje. od svih vodja opozicije potpisana rezolucija. Pavle je tom zgodom odbio političku diskusiju.).

Dalmaciji. Stvaralo se je mitove i ljudima pripisivalo ideje i osebine. Ideja samostalne hrvatske države dominantna je tada u hrvatskoj javnosti. Medju njima nije bilo ujednačenog mišljenja o nijednom drugom pitanju narodne politike i narodnog života. koji su u velikoj većini 1935. imali su jedino zajedničku ideju stvaranja samostalne hrvatske države. Svatko je u njemu gledao. jer je nepovjerenje naroda hrvatskog veliko prema svakoj pomisli i nadi. nije se toga mogla nikada potpuno otresti. i do njihovog razlaza s Mačekom dolazi postepeno.. "u krajevima većinom nastanjenim od Hrvata — u gornjoj Hrvatskoj i Slavoniji. ma gdje oni stajali. da nije mala stvar poslije toga ponovno doći k njemu s mišljenjem. da nije mogao ocijeniti svoje predstavnike na temelju njihovog dugogodišnjeg rada i izjava. nije plod nikakva huška-nja i harange sa strane hrvatskih političara. da Maček ne vjeruje u mogućnost takvog rješenja.). Maček donosi slijedeću netočnu tvrdnju: "Hrvatski frankovci. Bosni i Hercegovini. kao što je pred Prvi svjetski rat jugoslavenska ideja dominirala hrvatskom inteligencijom. Možda ne bi bio mogao opstojati ni kao predsjednik HSS. i tako je došlo do razlaza (s. kako to dokazuje razvoj dogadjaja od 1918.(74 )poslije povratka dra Mile Budaka iz emigracije. odnosno HSP i HSS. koje je sam imao. U izborima od 11. Ta se situacija ne može nipošto jednostavno svesti na unutrašnjem planu na odnos frankovci. došlo je do konačnog razlaza medju njima. u kojoj bi Hrvatska bila jedna jedinica.332 za vladu. bez sumnje prema instrukcijama iz Berlina i Rima" (s. da se hrvatsko pitanje iznese pred munchensku konferenciju velikih sila. preživio i izdržao. Istina je. kojima nema primjera nigdje na svijetu po svojoj težini i strahoti.). nego da traži rješenje unutar jugoslavenskog okvira. jer starija generacija. a na vanjskom planu: fašizam-demokracija. ovaj put polovično su apstinirali. 184. Ovdje mislim na ljude intelektualno formirane poslije 1925. Težište Ustaškog pokreta tada je u domovini. IV.000 vladinih glasova treba pripisati njoj u korist. S njime je Maček imao tri razgovora. Maček tvrdi. Mladena Lorkovića i Ivana Oršanića. koju je pokazao naš predsjednik. prosinca 1938. da je Trumbić bio istog mišljenja i isto predlagao Mačeku. Tako je to ostalo sve do travnja 1941. koji su bili za demokratsko uredjenje buduće hrvatske države. da se hrvatska politika stavi na stranu sila osovine. kao i oni organizirani u katoličkim redovima. Budak je tražio. Pavelićevi sljedbenici. da glasuje za vladu. stvoreno je mnogim dogadjajima. što je narod hrvatski doživio. jednako kao i onih. pa nadalje. što je htio. da je njemačka manjina u Jugoslaviji dobila naredjenje od Hitlera. Hrvatski nacionalisti u tome su imali potporu ogromne većine hrvatskog naroda. svibnja 1939. koncem kolovoza ili početkom rujna 1938. Košutić. kad se je uopće dao na teren politike narodnog sporazuma. i to on na više mjesta otvoreno u knjizi priznaje. Uz njega se može spomenuti Slavka Kvaternika. 174. To je bila tragika hrvatske mladeži i hrvatskog naroda. kako se postepeno širi mišljenje. uvjereni smo. Nije li tom zgodom Budak predlagao Mačeku. da su se ondašnji hrvatski nacionalisti borili za samostalnu hrvatsku državu izvan okvira Jugoslavije. prema službenim rezultatima. koja je u mladosti bila jugoslavenska. da je velika odvažnost.. da se ne bi dugo vremena bio mogao nazivati vodjom hrvatskog naroda. Maček je to odbio. Ideju hrvatske države prihvaćali su isto tako hrvatski liberalci. Činjenica je.).. medjutim. Vanjskopolitička osovinska orijentacija nije značila ujedno i fašističko orijentiranje u unutrašnjoj politici. što se o svim problemima nije moglo otvoreno raspravljati.). proglasili su takodjer apstinenciju. i da preko 100. glasovali za HSS. nego je to osjećanje nastalo dugim vremenom. i pripisivao mu one poglede i nazore. Nema sumnje. 185. koje postoji u narodu hrvatskom. opozicija je dobila 943.. Ing. na sjednici Hrvatskog Narodnog Zastupstva 8. Da je Maček onda izišao pred narod s programom federalne Jugoslavije.333) dana je Hrvatskoj Seljačkoj Stranci" (s.(75) 55 položaja. nego što je prikazuje Maček. Hrvatski nacionalisti prihvatili su dra Antu Pavelića kao svog predvodnika na temelju njegovih beskompromisnih državotvornih izjava. da nije mala stvar poslije svega. (Odobravanje ) To nepovjerenje. Maček je bio svijestan ovog protu-jugoslavenskog raspoloženja hrvatskog naroda. Kod toga treba napomenuti. kojih nisu imali. koji su mislili. 185. Nijemci u Hrvatskoj. koji je. U ovom razdoblju dr. kao takodjer i cjelokupni hrvatski narod. 174.. kaže Maček (s.(74a) Tadašnja situacija u Hrvatskoj bila je mnogo složenija. Velika većina opozicionih glasova (791. odnosno pred medjunarodni forum? U ono vrijeme širile su se glasine. Bila je tragična situacija ondašnjeg hrvatskog . On je stvarno bio smatran predvodnikom Ustaškog pokreta u domovini. i nastupio protiv stvaranja samostalne hrvatske države izvan jugoslavenskog okvira. da bi se sa Srbijom mogao napraviti ikakav pravi i pošteni sporazum. Vojvodjanski Nijemci su tu zapovijed poslušati. i tražio stvaranje samostalne hrvatske republike.). ovako je karakterizirao raspoloženje hrvatskog naroda: Mi kao predstavnici naroda hrvatskog znademo točno. Zato moram kazati. da je fašizam najbolje rješenje za Hrvatsku. Domovinski rad pokreta osjeća se sve jače poslije povratka dra Mile Budaka iz emigracije.964 glasa — prema 429. da Hrvatski nacionalisti.-75. s idejom ikakva sporazuma (pljesak i odobravanje). Za vrijeme trećeg razgovora u Rogaškoj Slatini. da je bilo i onih. Ante Pavelić stvarno je bio talijanski zatočenik i nije mogao uopće napustiti Italiju. da je kod ovih izbora Spahina JMO bila na vladinoj strani. kao glavne ustaške predstavnike u domovini. bio protu jugoslavenski raspoložen.54 jesen 1938. a druga polovica njemačkih glasova bila je upola podijeljena izmedju vlade i opozicije (s. bez sumnje.

što je u tom pogledu doznao. oštro je protestirao protiv uključivanja Vrbaske banovine. Maček ne spominje. da Maček njih smatra za talijanske posrednike. Princip pravde i slobode traži. da Dubrovnik nije zaista hrvatski.-86. dodavši. u banovinu Hrvatsku. Njegov urednik bio je Joe Matošić. nastavlja o posjetu. da ne apstiniraju. Antić. zamjenika talijanskog ministra vanjskih poslova. S obzirom na pogoršanje medjunarodne situacije. Ukoliko bilo koji od ovih uvjeta ne bi bio prihvatljiv Mačeku. konačno. Alfieri ga je mnogo pitao o hrvatskim problemima i Mačeku osobno. koji mu je učinio grof Bombelles. da se on. upozorava sve odgovorne faktore kako ove državne zajednice. te su se novine prodavale samo u jednoj srpskoj trafici. Isključio je svaku mogućnost promjene tadašnjeg oktroiranog ustava iz rujna 1931. da traži ujedinjenje Savske. Carnelutti je posjetio Mačeka u Rogaškoj Slatini na 28. situacija je bila promijenjena. 185. svibnja. Kod nedavnog razgovora. očito financiran od Stojadinovićeve propagande. Italija će ostali teritorij priznati kao veliku Srbiju (s. ali je zamolio Carnelutti-ja. Kad je spomenuo Dubrovnik. HSS. Početkom veljače uslijedio je pad Stojadinovićeve vlade.(79) Trebat će jednom . U Šibeniku. koja je bila zamijenjena s Cvetkovićevom. da se u interesu mira poduzmu mjere koje će osigurati provedbu prava samoodre-djenja hrvatskog naroda. Carnelutti. Ministar dvora Antić. Na tome je došlo do prekida prvih dodira izmedju kneza Pavla i Mačeka (s. Neposredno poslije izbora knez Pavle je dao inicijativu za pregovore s Mačekom. i odmah zatim priča. u prisutnosti kneza i Šubašića. da HSS pripremi revoluciju u Hrvatskoj. Maček je odbio ponudu bezuvjetno. u kojoj se inače nisu uopće prodavale hrvatske novine. Maček nije imao što poručiti. da bi on bio ovlastio ili molio Bombellesa za bilo kakve dodire s Talijanima u njegovo ime. Da li je u to vrijeme još koja osoba posjećivala Mačeka u ime Talijana? Prema Mačekovom pričanju. V. Ta je Pavelićeva poruka takodjer bila tiskana u već spomenutoj Bzikovoj knjizi: "Ustaška Pobjeda". "Sačuvao sam primjerak ovog nepotpisanog nacrta i povjerio ga na čuvanje jednoj povjerljivoj osobi u Zagrebu". Ovaj prekid s knezom Pavlom "doprinio je stanovitom pooštrenju rezolucije. Pavle je bio oduševljen. prekinuo ga je. što tvrdi Ciano u svom dnevniku. vršeći svoju dužnost. "Poslije pada Stojadinovićeve vlade. da je prijatelj ili rodjak Dina Alfieri-a. ing. koju je Hrvatsko Narodno Zastupstvo usvojilo na Predsjednikov [Mačekov] prijedlog 15. Carnelutti.56 je ondašnji ilegalni šapirografirani bilten "Hrvatska Pošta" donio osobno Pavelićevo naredjenje svim ustašama i hrvatskim nacionalistima. tako i svih evropskih država. ako je uopće štogod uspio doznati (s. Nacrt je obvezivao HSS.).(77) Maček ne spominje ni sastanak narodnog zastupstva niti rezoluciju. Rekao mu je. Zatim. Protivno onom. s vidljivom rezignacijom. On se namjerava opet sastati s Alfieri-em i tražio je od Mačeka. nije imao obaveze. Donio mu je nacrt za sporazum izmedju HSS i talijanskog ministarstva vanjskih poslova. Apstinenciju je zagovarao Bućev legalni tjednik "Nezavisnost". Kasnije. 57 Na koncu rezolucije hrvatsko narodno zastupstvo dalo je Mačeku "neograničeno povjerenje i posve slobodne ruke.).(78) Hrvat i član. 186. da li ima kakvu posebnu poruku za Alfieri-a.). kaže Maček (s. ali samo u granicama ustava. sigurno ne može usuditi tvrditi. Italija je pokušala uspostaviti dodir sa mnom". niti je bilo govora o talijanskoj novčanoj pomoći. da su Stojadinović i Ciano zaključili sporazum.). ili izabrati jednog Savojskog kneza za svoga kralja. Hrvali bi. Te su novine donijele Pavelićevu sliku na cijeloj polovini prve strane s tobožnjim njegovim pozivom na drugoj polovini. Bombelles ga je obavijestio. Primorske i Vrbaske banovine i kotara Dubrovnik u jedinstvenu banovinu Hrvatsku. prema Mačeku. da ga je u ožujku posjetio ing. Za uzvrat. Jednako oštrim riječima se je protivio i protiv uključivanja Dubrovnika. Poručio mu je. Ali kad ga je Šubašić ponovno posjetio nekoliko dana kasnije. da pokuša istražiti. apstinenciju je propagirao pred izbore osnovani list "Hrvatski Borac". kad su zastali pregovori Mačeka s Cvetkovićem. na neodrživost i opasnost današnjeg stanja.(76) Najvažniji odlomak te rezolucije glasi: Hrvatsko narodno zastupstvo. nacrt. Prema tome bi se dalo zaključiti. kad je čuo za taj prijedlog. da je spreman izići ususret hrvatskim težnjama. ali poslije nikada nije obavijestio Mačeka. Maček se je izjavio spremnim za pregovore. da glasuju za dra Mačeka. Knez Pavle slušao ga je šuteći. posjetio je Mačeka u ožujku 1939. tog "isključivo srpskog teritorija". gdje sam tada živio. da li zaista postoji tajni ugovor Ciano-Stojadinović. prema kome će Italija u slučaju rata imati pravo zaposjesti Gorski Kotar i cijelu obalu od Sušaka do Splita. kaže Maček (s.). a savjest i dužnost nalaže. Carnelutti je obećao. Carnelutti se je izjavio spremnim prenijeti njegove protuprijedloge. Preko Šubašića poručio je knezu Pavlu. trebali priznati talijanskog kralja hrvatskim vladarom. 187. da u ime njegovo poduzme sve potrebno. da se pravo narodnog samoodredjenja hrvatskog naroda ostvari". Neposredno poslije ove rečenice. naročito velevlasti. siječnja". Buduća hrvatska država trebala bi imati s Italijom zajedničko ministarstvo vojske i vanjskih poslova. 187. 190. da u slučaju rata proglasi nezavisnu državu Hrvatsku i u pomoć pozove talijansku vojsku. ali njegova skupina imala je malog utjecaja.

Čim je Cvetković napustio Zagreb. . kako ta Udružena opozicija stoji prema novoj situaciji. Pratio ih je na putu u Berlin ravnatelj Gimpexa g. Cvetković je s tim sporazumom otišao u Beograd. Kako je pričao Tomašić poslije povratka iz Berlina.89. ako su na vlasti. da ili da knezu Pavlu prepusti zastupati srpske interese. travnja vratio se je u Zagreb.. da je knez Pavle odbio prihvatiti sporazum. Šutej nije bio ovdje [u Zagrebu]. da ga ne može drugi napraviti. te je sazvao hrvatsko narodno zastupstvo. 8. sklopljen izmedju njega i Cvetkovića. da je kraljevsko namjesništvo odbilo odobriti sporazum. Mačekov referat hrvatskom narodnom zastupstvu. a onda bi Maček u ime cijele opozicije nastojao zaključiti sporazum s knezom Pavlom. 8. Marko Jurinčić. travnja. Tomašić i Jančiković ostali su u Berlinu nekoliko dana i posjetili neke političke osobe i nekoliko ministarstava. Ukratko morali smo konstatirati. O ostalom teritoriju kaže se: "Definitivni pak opseg banovine Hrvatske! odredit će se odlukom naroda putem glasanja u preostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Za nekoliko dana nije bilo glasa iz Beograda. Razgovore sam vodio dva dana. ma da je to smatrao gubitkom vremena. Kad bi mi nešto takvo primili. Zbog toga je predložio Cvetkoviću odgodu pregovora za deset dana. U ostalom dijelu Slavonije (Istočni Srijem) i u preostaloj Bosni i Hercegovini provest će se plebiscit. da naši prijatelji iz Udružene opozicije ne žele meritorno raspravljati o konkretnom rješavanju hrvatskog pitanja. profesor Ljudevit Tomašić i dr.(81) Maček je uvidio. jer bi smatrao nepoštenim sklopiti sporazum bez učešća srpske opozicije. početkom 1939.). prvi sporazum s Cvetkovićem bio je postignut 22. nas bi zgazili. banovina Hrvatska trebala je obuhvatati Savsku i Primorsku banovinu. Srpske opozicione stranke odbile su oba Mačekova prijedloga (s. Maček je pristao na njihovo isključenje od plebiscita. Na 26. Košutić i Sutej. U Zagreb je stigao uvečer 1. Košutić je ovako referirao o tim pregovorima : I kako dr. Kazao je Cvetkoviću. i to samo onda. da sporazum nije odobren. Šubašiću je rečeno. ni od Kneza niti od Cvetkovića. Šubašić je uputio pismo Cvetkoviću. koji je imao stanovitih veza tamo. Ništa još nije bilo pismeno zaključeno. svibnja 1939. Tada je poslao Šubašića u Beograd. Oni rekoše: Ne znate vi ove naše ljude. jer je prije trebalo dobiti suglasnost kneza Pavla. u kojem je konstatirao. koja je sada na vlasti. Na sjednici hrvatskog narodnog zastupstva. dok se ne postigne sporazum. nego oni. proglasili bi nas izdajicama srpstva i zaboli bi 59 nam nož u ledja. svibnja 1939. s obzirom na uskrsne blagdane. obavijestivši Mačeka. da knez ne pristaje.)(82) i s predstojećim pregovorima s Cvetkovićem.(84) Na sastanku hrvatskog narodnog zastupstva govorili su. da razvidi situaciju. Slijedećeg dana započeli su pregovori. osim Mačeka. kako ćemo i što ćemo. ali misle. o ostala razdioba kompetencija trebala se je provesti prije potpisivanja sporazuma.-88.58 detaljno osvijetliti ondašnje talijanske korake u vezi s Hrvatskom i talijansku reakciju na hrvatski dodir s Berlinom početkom 1939. Prema njemu. da su "konačni razgovori" o rješenju hrvatskog pitanja završeni. Šubašić nije dobio jasnog odgovora. ona je na vladi samo zato.). Kad se je povratio u Zagreb. po Mačekovoj želji. da li se žele priključiti Hrvatskoj ili Srbiji. (83 ) Polovinom travnja Cvetković se je povratio u Zagreb i za kratko vrijeme postigao s Mačekom sporazum: Savska i Primorska banovina i kotar Dubrovnik smatrat će se bez daljega hrvatskim teritorijem. da bi dobio kneževu suglasnost. te je slijedećeg dana. niti javnost obaviještena. bio je opširniji i s više detalja. da bi u sporazumu trebalo opet nešto mijenjati. Maček ovako opisuje tadašnju situaciju: "Za . 27. da se vidi. da srpsku opoziciju upozna s "privremenim sporazumom s knezom Pavlom" (s. koji su u opoziciji. da prije daljnjih pregovora mora obavijestiti srpsku opoziciju o dosadašnjim dodirima sa službenim Beogradom. Taj se referat u svemu ne slaže s gornjim Mačekovim pričanjem... Nakon toga Maček se više nije smatrao obavezanim na šutnju. jer je bio mišljenja. Moramo biti u prvom katu. travnja. Vanjski poslovi i vojska bili su prepušteni središnjoj vladi.. veoma temeljite. Šubašićevo pismo bilo je tada objavljeno u "Hrvatskom Dnevniku". svibnja Maček je bio obaviješten iz Beograda. Oni kažu: Mi ne možemo razgovarati s ulice. Kroz to će vrijeme stupiti u dodir sa srpskom opozicijom. 187. da se sa srpskom opozicijom ne će moći postići nikakav sporazum (s. te kotar Dubrovnik. Objavio je u "Hrvatskom Dnevniku" kratku bilješku. Na 1. Tomo Jančiković pokušali su uspostaviti vezu s njemačkim službenim krugovima. bio objavljen komunikej. da ga obavijesti o situaciji (s. da Vojvodina i Dalmacija (Boka Kotorska) budu uključene u plebiscit. da je situacija sazrela za sklapanje sporazuma. da razvidi situaciju. Najprije vlada. veoma duge. 188. te je Maček poslao Šubašića. te Srijema i Vojvodine". kao na dlanu.(80) Koncem ožujka Cvetković je obavijestio Mačeka o svom dolasku u Zagreb na pregovore. Jedna stvar pokazala se kod toga sasvim jasna. travnja. Maček je poslao Košutića u Beograd. Dalmacije. Prema jednoj verziji. 188. što je bila protiv sporazuma. Opoziciji je bilo predloženo. Pismenu formulaciju toga sporazuma Maček je iznio doslovno u navodnicima. Prema referatu. a to je da naši prijatelji. Poslije tri dana razgovora. a onda ćemo razgovarati. predsjednik šalje mene. jer ova vlada. ili da pregovara s Mačekom. Cvetković je prihvatio prijedlog. taj pokušaj nije imao nikakvog rezultata. Maček ništa ne govori o tadašnjim svojim pokušajima kontaktiranja Nijemaca. 188. žele sporazum.). To je prije svega pitanje teritorijalno.

191. u vlaku kod Zidanog Mosta.-92. u ožujku 1939. da je pridonio mnogo hrvatskoj stvari. 191. Dr. 191. Milan Martinović tvrdi.. kolovoza svi su se učesnici pregovora povukli iz Božjakovine u Banske Dvore u Zagrebu. kolovoza. da se zajedno sa stručnjacima sastanu na državnom dobru u Božjakovini. To je jedino mjesto. da se politički ne obaveže brzim akcijama" (s. da budu prekinuti (s.(86) Dne 22.). dok se ne postigne sporazum. da je kao ban pomalo autokratski postupao i izabrao slabe suradnike. da je vlada bila potpuno neobaviještena o toku pregovora. Banovina . da je ta stipulacija ušla samo u sporazum. Stručnjaci su se odmah sastali na vijećanja u Rogaškoj Slatini. Milojko Janković. da je potrebno što prije sklopiti bar privremeni sporazum. i tamo ostanu. 189. jer je tako bilo stipulirano u sporazumu. da se kompetencije Banovine Hrvatske nisu mogle smanjiti bez pristanka Hrvatskog Sabora (s. ministar dvora Antić sigurno je bio upućen u tok pregovora i izravno utjecao na njih. Početkom kolovoza pregovori stručnjaka su zapeli i prijetila je opasnost.). koja su odobrila sporazum.). prosinca 1924. Srbi da su tražili. Sastanak u Božjakovini otpočeo je 16. siječnja. generali: Bogoljub Ilić. Dapače. Za Šubašića Maček kaže. Sid. Maček posebice naglašava.). U ovo vrijeme Carnelutti donosi talijanske prijedloge. Podjela kompetencija izmedju središnje i banovinske vlade bila je prepuštena šestorici stručnjaka. Maček nije htio tada ući u vladu. a Pavlov Šubašić. Brčko. bivši ministar unutrašnjih poslova u Pašić-Pribićevićevoj vladi. da nije u posljednji čas Cvetković popustio". da što prije sklopi sporazum. Dok su pregovarali stručnjaci. "hrabro se opirući neprestanim pokušajima miješanja u hrvatske poslove sa strane nekih beogradskih službenih osoba" (s. Ali bez obzira na ovo naprijed rečeno. Lazar Marković i Boža Maksimović. Početkom kolovoza Maček je primio Krnjevićevu poruku iz Ženeve. Ušli su u vladu takodjer i radikali. Od početka pregovora. Obojica su tada odlučila. Poslije više od dva sata razgovora s Mačekom nije bilo ništa postignuto (s.(89) Veliki je Mačekov propust. Ivu Krbeka i Ljudevita Filipančića. gdje je oko pola noći toga dana tekst sporazuma bio konačno redigiran (s.60 vrijeme sastanka vladalo je veliko uzbudjenje. Cvetković je pozvao Mačeka na daljnje pregovore. Ustava. jer on ga je sklopio u svojstvu predsjednika vlade. Nova vlada bila je imenovana 26. ali uspio sam uvjeriti zastupstvo. Krnjevićeva obavijest ponukala je Mačeka. koji je sve mjere donesene na njegovom temelju označavao "privremenim" i odredjivao. da se je u Božjakovini pokušalo teritorijalni sporazum još jednom izmijeniti na hrvatsku štetu. da su njegovi članovi bili. tvrdi. i to povodom albanske krize u travnju. Isto tako o tome šuti i Cvetković. tko je sa srpske strane sudjelovao u krunskim vijećanjima. da se nije ni sastajala. Mačekov kandidat bio je August Košutić. okupljene oko glavnog odbora na čelu s Acom Stanojevićem i Misom Trifunovićem. ali je popustio Pavlovu pritisku i postao podpredsjednikom vlade. odnosno. Ilica i Tasića. Tokom 23. Maček ne spominje. Maček je imenovao Šuteja. Lovro Sušić.). Dne 20. Sporazum je obvezivao samo Cvetkovićevu vladu. da bi tako Hrvati i Srbi u slozi mogli dočekati ratne strahote.-93.. Grol je došao u Kupinec. Ilok. Rezolucija uglavnom ponavlja iste misli. da je rat neizbježiv (s. te nije nikada postao veoma popularan. narodni zastupnik za kotar Slunj. Od srpske opozicije ušao je u vladu Branko 61 Čubrilović kao predstavnik zemljoradnika. kolovoza i istog dana objavljen sporazum Cvetković-Maček. kolovoza podnio sporazum na odobrenje hrvatskom narodnom zastupstvu. ministar bez lisnice u tadašnjoj Cvetkovićevoj vladi. Zapisnički bi utvrdjivali.(85) Pregovori s Beogradom došli su na mrtvu točku. koja je proglasila Obznanu nad HRSS. "koliko se sećam. u kojima nisu mogli postići sporazum. "i radi toga umalo nije došlo do razlaza. Ta dvojica radikala ušli su u vladu bez odobrenja opozicione Radikalne stranke. i 24. koji se kasnije može revidirati. Maček mu je rekao. Banovina Savska i Primorska. Da li je sa srpske strane postojalo neke vrsti krunsko vijeće. da se grad Mostar izdvoji iz Banovine Hrvatske. Sporne točke bile su prepuštene odluci Cvetkovića i Mačeka. da je sporazum bio temeljen na članku 116. s kotarevima Dubrovnik. Sastali su se u Šubašićevoj kući u Vukovoj Gorici kod Karlovca. Derventa. na kojem se spominje Krnjevićeva veza s Mačekom za cijelo vrijeme poslije Aleksandrova ubijstva. a ne kao mandator krune. 194. u kojim su se točkama složili. Maček je takodjer popustio knezu u pogledu imenovanja bana. kolovoza knez Pavle je odobrio sporazum.). Tom je zgodom postignut konačni teritorijalni sporazum. da se kasnije moraju podnijeti na odobrenje Narodnoj skupštini. Kod slijedećeg sastanka s Cvetkovićem.(88) Branko Miljuš. Travnik i Fojnica tvorit će banovinu Hrvatsku. osim spomenutih osoba. Sava Kosanović je ponovno pokušao privesti srpsku opoziciju suradnji sa SDK. o kojima smo već govorili. pročitao je pripremljenu izjavu i jedini glasovao protiv sporazuma. Vladimir Cukavac i Milan Nedić. koje su bile istaknute u rezoluciji od 15. svega jedna jedina" sjednica vlade bila je održana. koja ih može s običnom većinom odobriti ili odbiti. 192.).-91. a nema je u Uredbi o Banovini Hrvatskoj. Nekoliko tjedana kasnije. Vrijedno je napomenuti. Prvi akt vlade bila je objava Uredbe o Banovini Hrvatskoj. koje je o tome diskutiralo i zapravo upravljalo pregovorima? Ribar to tijelo zove "dvorskim savjetom" i spominje. a Cvetković beogradske sveučilišne profesore Konstantinovića. što uopće ne spominje. Maček je na 29. S druge strane. bilo je riješeno pitanje sastava središnje vlade i imenovanja bana. Gradačac. Osim kraljevskih namjesnika i Cvetkovića.(87) Sporazum je bio odobren s 80 :1. 190.

Razdoblje Banovine Hrvatske i sudjelovanje HSS u vladi. Maček nije tražio prenos poslova vjera na Banovinu Hrvatsku. odredjuje njen teritorij ovim riječima: "Savska i Primorska banovina. koje će poreze ubirati banovina. Najgora moguća usluga hrvatskom narodu i njegovoj budućnosti bila je napravljena onakvim teritorijalnim cijepanjem Bosne i Hercegovine. čl. da je onaj veći deo Bosne [koji je ostao izvan Banovine Hrvatske] ušao u interesnu sferu srpske jedinice". Srba. kao i prije. i zato ga ovdje donosimo u cijelosti: II. d. bio dobar i prihvatljiv i da je po svaku cenu na njemu trebalo produžiti saradnju u emigraciji do povratka u domovinu". koja nemaju hrvatsku većinu. Cvetković zaključuje. koja će se tzvati Banovina Hrvatska. Ruma. kako je taj problem bio kasnije riješen. Aksiom hrvatske politike trebao je biti tada. da žandarmerija bude izdvojena iz nadležnosti ministarstva vojske i stavljena u nadležnost banske vlasti. Jer posve drugčije će izgledati dotični teritorij banovine Hrvatske. 1. kako ne bi imali izvan banovine pravo odlučivati u pravosudju. Hrvata i Slovenaca. Tek je Simović prepustio žandarmeriju potpunoj kontroli bana. hrvatska politika morala je prihvatiti stanovište svojih sunarodnjaka muslimanske vjere i Beogradu predložiti stvaranje dviju banovina: Banovine Hrvatske i Banovine Bosne i Hercegovine. i istaknuvši princip triju narodnosti. koji su pripojeni Banovini Hrvatskoj.). Sjedište banovine Hrvatske je u Zagrebu". da "je jasno bilo. A to je posve naravno. Ilok. Dvor i Boka Kotorska.(92) Dakle. lipnja 1939. VI. "jer bi u tom slučaju izgubili pravo odlučivati o vjerskim poslovima izvan banovine.62 Hrvatska zajedno sa svim njezinim uredbama i zakonima mogla je biti l e g a l n o anulirana običnom skupštinskom većinom..(94) Od hrvatske trojednice.). zajedno s analizom . III. Gradačac. opštine i sela. Slavonije i Dalmacije. Travnik i Fojnica. s njegovim nasljednikom Kulenovićem. Za kasnije trebalo je odlučiti.(94a) Financijalno pitanje bilo je privremeno riješeno za budžetsku godinu. uopće nije pokušao razgovarati sa Spahom. Brčko.(91) 63 U Uredbi o Banovini Hrvatskoj. politici i t.. kolovoza 1939. koji je bio podloga sporazuma. da je sporazum kao privremena mera. Kod podjele kompetencija poslovi vjera ostali su u nadležnosti središnje vlade. ali njegovo isticanje privremenosti i konstrukcija ove zaključne rečenice sugeriraju odgovor. upravi. i poslije njegove smrti. posebice je važan. Derventa. koja je svršavala 31. Ne samo Slovenci. VIII. da će se definitivni opseg banovine Hrvatske ustanoviti." (93 )[Točke su u originalu. Definitivni opseg Banovine Hrvatske odredit će se prilikom preuredjenja države. Cvetković. Stara Pazova. da bi itko od Srba bio pristao na kompletno uključivanje Bosne i Hercegovine u Banovinu Hrvatsku. a isto tako mora biti i u budućnosti: muslimani su hrvatska većina u Bosni i Hercegovini i njihovo vodstvo trebaju potpomoći i slijediti Hrvatikatolici. nije shvatila bit hrvatskog problema u Bosni i Hercegovini. a poslije ga odbaciti.(90) A što poslije povratka u domovinu ? Cvetković Šuti. odnosno HSS kao njezin glavni predstavnik. da su kraljevske emigrantske vlade trebale u svemu nastaviti suradnju s Hrvatima na temelju sporazuma do konca rata. 1941. U onakvim prilikama. geografskim i političkim okolnostima. jedna zaključna rečenica u njegovom prvom članku mogla bi se interpretirati tako. U tome nije uspio. kao i kotarevi Dubrovnik. spojit će se u jednu jedinicu. polazeći s Mačekovih premisa o nužnosti sporazumijevanja sa Srbima. Gradačac. koji odredjuje teritorij Banovine. ožujka 1940.. kad se bude preuredjivala čitava državna zajednica. Mitrovica. U svom govoru narodnim zastupnicima 29. u uredbu je ušao samo prvi dio teritorijalnog sporazuma Maček-Cvetković. Hrvatske. 1939. ostali su izvan Banovine Hrvatske slijedeći kotarevi: Zemun..] Analizirajući tekst sporazuma. Maček je kod pregovora takodjer htio. Magjari i Niemci te veći dio muslimana". drugčije bude li i autonomna Bosna ili ne bude. Naime. Time bi bili stavljeni u nezavidni položaj katolici izvan banovine. 193. Irig. Dapače. soc. a koje država (s. kao i srezovi Dubrovnik. Maček.. Šid. Tom prilikom izdvojit će se iz gore navedenih srezova. nego i Hrvati. što kaže Cvetković: "Iz svega gore izloženog jasno se vidi. Maček ne spominje. Brčko. Evo. izgleda. bude li u novo preuredjenoj državnoj zajednici recimo i autonomna Vojvodina ili ne bude. da ga je trebalo anulirati. zaslužilo bi posebnu studiju. i t. Sid. Maček je rekao: Tim [stvaranjem Banovine Hrvatske] nije pitanje hrvatskog teritorija riješeno definitivno. Savska i Primorska banovina. kao uvjet Mačekovog učešća u njegovoj vladi (s. jer smo stavili u sporazum naročitu klauzulu. u onim prilikama bilo je isključeno. do 27. Ilok. d. Za vrijeme pregovaranja s Cvetkovićem. zdravstvu. pri tome će se voditi računa o ekonomskim. koja je uslijedila 29. Albanci. Hrvatska politika izmedju dva rata. Banovinsko teritorijalno rješenje bilo je najslabija točka sporazuma. 26. posebice naglašava njegovu privremenost i nužnost odobrenja po Narodnoj skupštini. pišući o sporazumu u dva navrata..(90a) Drugi članak sporazuma. 193. Travnik i Fojnica spajaju se u jednu banovinu pod imenom banovina Hrvatska.

kako bi. zabranila je banska vlast (1940. Kralj Aleksandar uspio je nametnuti stegu generalitetu i vojsci. možda. Ustaše u ovom razdoblju dobivaju sve više pristaša. Izmedju tih izbora Radić se je odlučio za suradnju s Beogradom. ali to prelazi okvir ove rasprave.(96) Simovićev puč bio je logični konac ondašnjeg stanja. koja se je očitovala u podmetanju i eksploziji bomba na raznim mjestima u Zagrebu. Počela je interniranjem ustaša i hrvatskih nacionalista. počevši s prvom eksplozijom dne 30.501 glas.371. 220. ali označiti ih kao djela osovinske pete kolone. Upravo u vojsci bio je ključ ne samo tadašnje situacije. Odraz ondašnjeg hrvatskog protujugoslavenskog raspoloženja bio je dvotrećinski zaključak ondašnjih akademika od 6. Subašićeva turneja Hrvatskom.64 sporazuma i uredbe o Banovini Hrvatskoj. bio je odraz ondašnjeg psihičkog raspoloženja srpskih vodećih krugova. Potpis Trojnog Pakta bio je samo prikladan izgovor. Kao primjer. Ti su političari uglavnom bili oportunisti.-16. potpomažući vlade i osobe. Na hrvatskoj strani sporazum je bio dočekan u stavu iščekivanja. Njegov jugoslavenski govor s balkona hotela Krke prisutni je narod saslušao u šutnji. i 1927. nego samonikli hrvatski odgovor na srpsku diktaturu i srpske zulume u Hrvatskoj. s kojom činjenicom knez mora računati. Banovina Hrvatska pogazila je i sveučilišnu autonomiju. 'previše popustio Hrvatima'. imala je protivan učinak. to jest političari članovi Narodne skupštine. jer su generali i viši oficiri bez sumnje odobravali i tajno pomagali šovinističku psihozu okupljanja Srba. Totalitarističke tendence vladanja HSS pojačale su se u tom razdoblju. Maček opširno prikazuje posljednje razdoblje jugoslavenske vanjske politike. koje je završilo pristupom Trojnom paktu (s.. Bio sam svjedokom Šubašićeve javne skupštine u Šibeniku. U novim izborima. koje je pod uredništvom dra Mile Budaka počelo izlaziti u veljači 1939. a isto tako i Italija. Logika njihovog oportunizma sve ih je više odalečivala od kneza Pavla i Cvetkovića. koji je. osobito ako su kod toga životom stradali nevini ljudi. Opozicione političke stranke. zbog navodnog ugrožavanja srpskih interesa. da se kamen počne kotrljati" (s. prema srpskom mišljenju. tako da se Akademija i danas zove jugoslavenskom. Većina nije bila s njime oduševljena. Italija je tada zauzeta u Albaniji i nije mogla biti u tom razdoblju oduševljena ratom s Jugoslavijom. da budu sredstvo u njegovoj ruci. Maček točno uvidja.. da je bez sumnje "puč od 27. odmah raspustila Narodnu skupštinu. 65 siječnja 1940. Treba požaliti takve terorističke akte.-205. u stilu Aleksandrove diktature. da se knez Pavle "nije usudio protiviti odlukama svemoćne vojske". Njemačka je tada općenito pomagala Jugoslaviju. prema Mačekovom zahtjevu. 381. općenito raspoloženje hrvatske javnosti i hrvatskog naroda išlo im je u prilog.) i nije dozvolila. prosinca 1939. Tjednik "Srpski Glas". Ti izgubljeni glasovi uglavnom nisu bili dani drugim strankama. sigurno nije točno. 198.). Tjednik "Hrvatski Narod". sigurno je bila naklonjena ondašnjem općem raspoloženju. dakle je izgubio 151. Narod mu je oduševljeno klicao i odobravao. smjestivši jedan policijski odred u glavnu sveučilišnu zgradu. jer nisu bili održani izbori ni za Narodnu skupštinu niti za Hrvatski Sabor. Za vrijeme Pavlova regentstva vojska je samostalan centar snage. Maček sam kaže. Stoga ćemo se zadržati samo na nekoliko značajnih momenata. Ustaški pokret nije bio tvorevina osovinskih vlasti. pokrenut 1939. Paško Kaliterna. ali je disciplinirano pomogla Mačeka i HSS. 209. "da konačnu odluku o tome treba da donese Hrvatski Sabor". da je HSS gubila glasove. Politička glasačka mašina. nego i cijele situacije od postanka Jugoslavije.(99) To je ujedno jedini slučaj. Iz tog . Banska vlast odgovorila je 15. Srpska Crkva razišla se je s knezom Pavlom već u eri borbe za konkordat. ukoliko bi bili održani pod vladom Cvetković-Maček. 204.. Milan Grol i Božidar Vlajić. osjetio je nelagodnost medju narodom i poslije Subašića održao jedan vatreni hrvatski i otvoreno protujugoslavenski govor. Stvaranje Banovine Hrvatske izazvalo je na srpskoj strani ekstremnu šovinističku psihozu i još više izoliralo kneza Pavla i političare oko Cvetkovića od srpske realnosti. nego je narod svoje nezadovoljstvo izrazio apstinencijom. Sporazum s Hrvatima tu je činjenicu još više naglasio. Radić je 1925.(97) što je značilo odgoditi u nedogled promjenu imena. da se javno manifestira narodno neraspoloženje s Mačekovom politikom. a 1927. oni se nisu mogli nadati laganom dobivanju mandata. glasilo kluba. ožujka ciljao na kneza Pavla. da se Jugoslavenska Akademija nazove Hrvatskom Akademijom. mogu nam poslužiti izbori iz 1925. legalno ustaško glasilo. Maček spominje "aktivnost pete kolone". bez suda i presude. te je još lakše mogla prihvatiti parolu okupljanja Srba.(95) nisu se u biti razlikovale od Srpskog Kulturnog Kluba na čelu sa Slobodanom Jovanovićem. studenoga 1940. Iako je broj zakletih ustaša bio malen. da se pojavi pod drugim imenom ("Zemlja"). Kako je vrijeme odmicalo i srpski stav postajao poznatiji. jer ih je na svim izborima od 1920.). koje je označio kraljevski dvor.. (s. Žalosni komesarijat u Matici Hrvatskoj škodio je ugledu HSS i Mačeka.872 glasa. Radi toga su neki ustaše bili zatvoreni i poslani u logor Kruščicu kod Travnika (s. jer je sporazumaška vlada. odnosno njihovi predstavnici: Miša Trifunović. do 1938. to jest više od 28 postotaka. Sada su bili isključeni iz političkog života. dobio 532. hrvatska javnost i narod počeli su se odalečivati od Mačekovog stanovišta.). a nastupi bana Subašića sve više jugoslavenski. splitski narodni zastupnik. narod bio reagirao.(98) Nije bilo prilike. tako da je stranka htjela pod svoju kontrolu svesti i hrvatski kulturni život. neprekidno povećavala. Usprkos izbornog terora.). na kojoj je nastojao oduševiti narod za Jugoslaviju i njezinu obranu.

Maček je u tom govoru.).). Do 7 sati uvečer trebalo je dati Mameli-u odgovor. Moj je utisak. Simovićev puč iznenadio je Mačeka. Ujutro 31. Ilija Jakovljević je napisao za vrijeme rata u partizanskom listu "Glas Slavonije". Maček je odgovorio. i obećao mu. prenio savjet njemačkog ministra vanjskih poslova. da je najvažniji razlog za njegovo učešće u Simovićevoj vladi bio vanjskopolitičke naravi.-21.(101) koji je. da bi se uspavala jugoslavenska budnost. da ne će ići u emigraciju. Na toj je konferenciji takodjer odlučeno. Trebat će razjasniti spomenuti talijanski potez: da li je bio napravljen zato. Vlada se nije mogla složiti u odgovoru i naredila je Ninčiću. 7. tvrdeći. Mačekova odluka razbila je jedinstvo HSS. 226. travnja. na konferenciji 2. što Maček priča na drugim mjestima u knjizi. travnja. 226). da Maček održi kratki govor preko radio Zagreba. da se nadje neki modus vivendi". da ne ide u Beograd (s. u telefonskom razgovoru sa Simovićem. 67 Na sjednici vlade poslije podne 5. pozvao narod. ožujka.(102) Tek poslije Šutejevog dolaska iz Beograda.). točno pogodio sve dogadjaje u srpskoj povijesti kroz posljednjih sedamdeset godina. Za sebe je rezervirao pravo kasnije odluke. i da se u roku od dvadeset i četiri sata mogu očekivati u Zagrebu. travnja. sreo je Simovića i obavijestio ga. Maček je s nekim ministrima krenuo u mjesto Rudnik. ožujka. upravo prije odlaska u Beograd. Maletke je žalio. Zbog toga nije imala drugog izbora. travnja. Na koncu je Mačeku predao napunjeni revolver kao uspomenu (s. travnja poslije podne? VII. vidi se. da nema nikakve potrebe njemačkog rata protiv Jugoslavije. Maček se još nije bio odlučio na odlazak u Beograd. Andres.66 prikaza. Da li je Maček imao koji plan u pogledu vlasti za vrijeme rata u Hrvatskoj? O tome on ništa ne govori. da bi tako za vrijeme napada na Grčku štitila njemačko desno krilo. Mittelhammer. Jedan dio nezadovoljnika na čelu s Jankom Tortićem. posjetio ga je specijalni Ribbentropov izaslanik.(104) Da li je ovo bilo rečeno Šubašiću 10. potaknut sa strahom. Medjutim.(103a) Kad je započeo rat. 220. Maček je rekao Šubašiću: "Ti kao najviši činovnik Hrvatske imaš poći ususret Nijemaca. ako dodje do rata. da nije mogao Mačeka zainteresirati za predloženi plan.(100) Knez Pavle kao realan političar. Maletke. da mu je tih dana dopisnik njemačke novinske agencije. prema kojoj je Njemačka bila spremna uvjetno poštivati obveze iz Trojnog Pakta. Istu verziju potvrdjuje i dr. uzevši u obzir ondašnju vanjsku i unutrašnju situaciju. da mu ju je ispričao sam Maček na putu za emigraciju 1945. travnja u zoru Nijemci su bombardirali Beograd. te zajedno s njime zaključili. 207.-23. i iz onog. Slijedećeg dana. Vlada je zaključila sjednicu s namjerom. Od 10. 220. 220. ili je bio ozbiljne naravi. 6.). Krnjević i Šubašić. Maček se je odlučio ući u vladu (s. prema Pavlu. iz sela Kremne kod Uzica. 222. da točno održava stegu i savjesno vrši svoje dužnosti u vojsci i na drugim mjestima. kao da rat ne predstoji. travnja Šubašić ga je obavijestio. Šubašić je s nekim službenicima napustio Zagreb istog dana u jedan sat poslije podne (s. u slučaju odlaska vlade u emigraciju. 220. Edo Bulat. jer rat s Njemačkom nitko ne želi u Jugoslaviji. Zamolio ga je. bio je pesimista. da ostali hrvatski ministri (Šutej. narodnim zastupnikom za kotar Osijek. da se sastane ponovno sutradan u 8 sati ujutro (s. Njemačka je tražila kao uvjet. da je Maček bio preporučio Šubašiću. da Mačekov osobni utjecaj. HSS nije se htjela naći na njemačkoj strani. da će njegovo mišljenje prenijeti njemačkim odgovornim osobama. S izjavom od 8. a da će njegovo mjesto u vladi preuzeti Krnjević (s. ministar vanjskih poslova Ninčić je referirao o obavijesti talijanskog poslanika Mameli-a.). da jugoslavenska vojska zaposjedne grčkojugoslavensku granicu. Dne 9. i radi toga on to ne može poduzeti. Usprkos njegova protuhrvatskog karaktera. poslije Košutićevog povratka iz Beograda. zapravo izjavi.). počeo je suradjivati s vodstvom Ustaškog pokreta. Maček se je odlučio ostati u domovini (s. Torbar i Smoljan) sudjeluju u Simovićevoj vladi. Košu-tić je otputovao u Beograd razviditi situaciju i pregovarati sa Simovićem. da uz njemačku pomoć odcijepi Hrvatsku od Srbije. 6. Istoga dana stigli su u Kupinec Košutić. Napustio je vladu i stigao u Kupinec oko podne 8. Mačekovo političko djelovanje u domovini uglavnom je završeno. travnja 1941. nije uopće postojao u vodjenju i predstavljanju vanjske politike. travnja. 227. da dočeka Nijemce i nastoji ostati na vlasti za vrijeme rata. ili je tako bilo odlučeno ili savjetovano na konferenciji u Kupincu 8. Maček spominje. Košutić i Krnjević. Već na 27.). kojoj su uz Mačeka prisustvovali Šutej.).. dalje on se je suzdržavao . da zatraži produženje vremena za odgovor do podne slijedećeg dana. a odatle u Uzice. Ujutro 10. da su Nijemci prešli Dravu. Dobar dio njenih narodnih zastupnika i funkcionera nije odobravao taj korak svoga vodstva. da bi se to moglo postići jedino s ratom. Prema Bulatu. travnja ujutro. kao općenito i hrvatski utjecaj. da obavijesti Ribbentropa. travnja. i za tadašnje vrijeme predvidio strašnu katastrofu (s. pristao je.(103) Poslije podne 3. Taj je knežev pesimizam bio temeljen i na poročanstvu srpskog seljaka Mata Tarabaića.-28. travnja Maček je otišao u Zagreb i tamo dočekao dogadjaje 10. Maček kaže. jer je vjerovala u pobjedu zapadnih demokracija. da je posljednje bio razlog. nego se priključiti vladi (s. travnja. Maček se je odlučio osobno ući u Simovićevu vladu. i savjetovao mu. da ih jugoslavenska vojska ne izbaci iz Albanije. travnja. da će Krnjević preuzeti Mačekovo mjesto u vladi.

njegovo je političko djelovanje bilo onemogućeno. Radi toga. travnja 1941. sigurno je. Jedino takva politika mogla je biti u slovenskom interesu. da Jugoslavija svjetsku krizu dočeka kao sredjena država i da se. jedini način.(104a) Nije dolazio u doticaj s hrvatskim narodom okupljenim u većem skupu. plan je. bili su. najmanje do dolaska na prijestolje kralja Petra II. 1941. da se osvrnemo na Mačekovu politiku prije nego predjemo na prikaz dogadjaja oko 10. prigodom neke političke skupštine. . da bi oživotvorio svoj cilj? Tajni politički razgovori bili su taktika i sredstvo Mačekove politike. Koja je sredstva Maček upotrebio. Kruni je jedino i iznosio svoje teritorijalne planove i s njome poveo realne. u siječnju 1939. kao i tri ostale srpske snage: kruna. na koje su protivnici trebali odgovarati. Trebao im je jedan simbol jedinstva.. a kad je u studenom iste godine bio zatvoren. nego je čekao i šutio. na kojima bi trebala biti preuredjena država i pitanja procedure samog preuredjenja. Maček to jasno ističe za sebe. ali ipak. da je Korošec netočno ocijenio Hitlera i njemačku politiku 1935. da bi Maček bio mogao postići svoj cilj. Maček ne iznosi. Maček uopće ne ulazi u razmatranje. bile su spremne davati koncesije. najvažnije su Zagrebačke punktacije iz studenog 1932. koja reagira na svaki pokret narodnog talasanja. koji strpljivo čeka na odluke i korake Njegovog Veličanstva ili Njegovog Visočanstva Upravo začudjuje Mačekova pasivnost s obzirom na dodire s ostalim političkim strankama i vodećim političkim ličnostima. Potpisivanje sporazuma izazvalo je kod Srba snažnu reakciju. u biti neutralnoj Jugoslaviji. na isticanje načela. zapravo jedini federalisti medju ondašnjim političkim strankama. bila je napuštena u Mačekovoj eri. Maček je Radićevu impulzivnu. Da li bi to mogao biti kralj Petar. a ne načelne pregovore. kako bi se bila razvila politička situacija poslije silaska s vlasti kneza Pavla. sa sigurnošću možemo utvrditi. Srbi su se tada počeli po prvi put okupljati poslije Aleksandrova ubijstva. djelomični. i dioba Bosne i Hercegovine. on je kralju Aleksandru predložio podjelu Jugoslavije na sedam federalnih jedinica. morao bi bio upotrebiti sve svoje snage. uz SDK. a sigurno je to bio glavni razlog i za kneza Pavla. Prema onom što priča. Označio je... Korošec i Spaho. s bitnom iznimkom u pogledu Vojvodine. Sve ostale deklaracije. nego što se je Maček nadao ostvariti. Drugi. Cijelo Mačekovo djelovanje od 1929. Srpske opozicione stranke borile su se za srpsku hegemoniju u tadašnjoj Jugoslaviji isto tako. Dakle. Kolikogod začudjuje Mačekova pasivnost u pogledu jedne aktivne federalističke politike. Prema Mačekovu planu. što je očekivao poslije Petrova dolaska na prijestolje. toliko isto i Koroščeva politika u tom vremenu ne može se ocijeniti kao razumna i svrsishodna. niti se za nju javno borio. da će tek njegov nasljednik morati sudjelovati kod toga? Da je Korošec 1935. zaključen je tada jedino zbog vanjskopolitičkih razloga. da će pomoću njega najlakše doći k svome cilju. i kasnije.68 od političke akcije. da srpska hegemonija i nadmoćnost ne dodju u pitanje. Zašto nije došlo do suradnje s njima? Zašto Maček nije pokušao dati inicijativu u tom pravcu već pred izbore 1935. da bi ikada bilo gdje iznio detaljan plan podjele kompetencija izmedju središnje vlade i ostalih federalnih vlada. Za ocjenu tih Mačekovih pogleda. dinamičku taktiku.Stoga je prikladno. Radićeva taktika održavanja velikih političkih skupština. prema tome. potpisane od Mačeka. kao i pregovori sa srpskom opozicijom. jer su mislile. na kojima je Radić slušao i iskušavao narodno bilo i narodne reakcije. vjerojatno. do 1941. Samo jednom Maček je iznio cjeloviti plan za teritorijalni preuredjaj Jugoslavije. Sporazum iz 1939. Možda je računao. odnosno njihove stranke. plan teritorijalnog preuredjenja predložio je knezu Pavlu deset godina kasnije. i kasniju ratnu i poratnu hrvatsku politiku. da Srbi i Hrvati budu ravnopravni u Jugoslaviji u s v i m g r a n a m a d r ž a v n e u p r a v e i n a s v i m p o d r u č j i m a j a v nog života. nego samo s pojedinim Hrvatima. Maček nikada nije javno izložio svoju politiku. Njihovi pregovori i izlaženje ususret rješenju hrvatskog pitanja bili su politička taktika. Dakle. vojska i Crkva.. Nikada nije mogao osjetiti spontano reagiranje hrvatskog puka. Vojvodina je trebala biti samostalna federalna jedinica. uključivao i više. On je htio riješiti hrvatsko pitanje unutar Jugoslavije. Primorska i Vrbaska. Taj je plan skoro istovjetan današnjoj Titovoj podjeli. i Beogradska deklaracija opozicionih stranaka iz kolovoza 1938. i Mačeka označiti federalistom. smanjena za nekoliko kotareva. hrvatska trojednica. One su bile spremne popuštati Hrvatima do stanovite granice. misleći. svodili su se. Farkašićki sporazum iz listopada 1937. da je c i l j t a d a š n j e Mačekove politike bio federalna Jugoslavija. a danas je autonomna oblast unutar Srbije.? Srpske opozicione stranke imale su u tom razdoblju kao glavni cilj: doći na vlast. U audijenciji 5. Bio je konzervativni 69 federalista. da Hitlerova politika vodi novom svjetskom sukobu. Nije stvarao političke situacije. Srpske opozicione stranke nikada ne bi bile pristale. što prije riješi hrvatsko pitanje. One su suradjivale s Mačekom. Kao prijedlog za dalje pregovore. iako je pristupila Trojnom Paktu ? Bez obzira. bio je okupljanje političkih federalističkih snaga. što bi trebao biti hrvatski teritorij: banovine Savska. siječnja 1929. u jednoj. ako prihvatimo tezu. da je došao mirnim putem na prijestolje u rujnu 1941. na kojoj bi bio glavnim govornikom. Ta se politika može shvatiti jedino. odnosno njegovi savjetnici. Po našem mišljenju. jedan autoritet. iako je . on se je tada odlučio na suradnju s Beogradom i odlaganje konsolidacije države. ocijenio. čiju bi riječ poslušali. uglavnom. da ne predstoje velike medjunarodne promjene i novi svjetski rat. da bi u toj situaciji vojska imala glavnu riječ. pretvorio u šutnju i čekanje. te kotar Dubrovnik. najveću važnost za oživotvorenje svoje politike pridavao je kruni. označava ga kao jugoslavenskog federalistu. Sa strankama i političarima vodio je načelne diskusije.

HSS je baš radi svoje jednosmjerne politike. postane li Jugoslavija ratnim poprištem. ako se prva mogućnost pokaže nemogućom.. a nije zadržao hrvatsku majčinsku politiku: cjelovite Bosne. do 1941. U svom bitnom političkom konceptu Maček je od 1928. koja nastavlja s predratnom 71 politikom Banovine Hrvatske u suradnji s kraljevskom vladom i poslije sloma te politike u kolovozu 1943. da u tom pravcu nije ništa poduzeto. HSS i dr. Drugi su se htjeli pridružiti Titovom partizanskom pokretu i nastaviti s federalizmom u njegovu krilu (Košutić i njegovi suradnici). Bičanić. . pa makar privremeno i izvan hrvatskog šireg okvira.. počelo smatrati podpredsjednikom stranke. Još uvijek nije razjašnjeno. Andres i Smoljan. Što onda. bio hrvatski konzervativni federalist. Martinović). i lomila se u alternativi federalna Jugoslavija — samostalna Hrvatska. Federalistički koncept tada je bio udomaćen u hrvatskoj politici kod sviju stranaka. koji je ostao u domovini. radi njegovog komunizma. da će moći ojačati Banovinu Hrvatsku. Emigrantska ekipa HSS takodjer nije bila jedinstvena. prihvatio je i branio srpsku tezu o podjeli Bosne i Hercegovine. Jedna skupina.. da se pred velike zapadne sile istupi s idejom samostalne hrvatske države. Berković i ostali). Sklon sam vjerovati. da se je njegova žena sprijateljila s Mačekovom. Imam utisak. odbila je suradnju s Titom. koja suradjuje s Titom (Košutić. koji su tvorili predsjedništvo HSS.(106) Sedam najistaknutijih Mačekovih suradnika. i uputiti ih u svoju politiku. Maček se nije mogao nikada otresti političkih hrvatskih koncepcija iz tog razdoblja. U samom vodstvu HSS Maček nije ništa izmijenio poslije Radićeve smrti. ako jedna politika ili taktika doživi krah? Sticajem prilika. sklon sam vjerovati. Jedan dio HSS počeo je tada suradjivati s Ustaškim pokretom na izgradnji NDH. a nije suradjivao s ustašama. Šubašić i ostali). u biti identična s Košuti-ćevom skupinom u domovini. Krnjević i Košutić. a četvrtoj je pripadao jedino Krnjević. i jedan od njih bio ban Banovine Hrvatske. Hefer. proširiti njene kompetencije. U ovom razdoblju Maček nije htio dati veću važnost mladjim i dinamičnijim osobama. bili su ministri zajedno s Mačekom u sporazumaškoj vladi. Sutej. HSS se je tokom rata raspala u četiri frakcije: (1) frakcija. Farolfi i ostali) i (4) frakcija. Nisam siguran. do 1941. postavljali hrvatsko pitanje pred velike zapadne sile u alternativi: ili zadovoljna Hrvatska u federalnoj Jugoslaviji. Da li je to bila realna politika u ondašnjoj situaciji? Sklon sam negativnom odgovoru. lomi se u alternativi federalne Jugoslavije ili samostalne Hrvatske (Krnjević). odlučila se je na suradnju s Titom (Šubašić. u travnju 1941. koja se bori za očuvanje samostalne hrvatske države na strani zapadnih demokratskih velevlasti (Tomašić. Šutej i Šubašić igrali su važnu ulogu kod svih dodira sa Srbima i sklapanja sporazuma. drugoj frakciji su pripadali Košutić. Jedni su prihvatili ideju samostalne hrvatske države (Ljudevit Tomašić. zapravo samo dvojica (Krnjević i Jukić). kako su mislila ostala trojica: Torbar.(105) i tako naoružan dočekati konac rata. podijelio se je na dvoje. konačno. organizirati hrvatsko domobranstvo u sklopu jugoslavenske vojske. i preko prijateljstva žena razvilo se je i prijateljstvo muževa i obitelji. nitko nije pripadao trećoj frakciji. ovako su reagirali za vrijeme rata: nitko nije pripadao prvoj frakciji. Za takav slučaj trebalo je uzeti u obzir i mogućnost. Glavni predstavnik Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini. nego se je pocijepala na dvoje. ta stranka odnosno osoba moraju uvijek računati s političkim alternativama. dr. da je jedino prva mogućnost bila teza HSS pred velikim zapadnim silama. (3) frakcija. koliko je ta politika bila osobno Mačekova. Njihova je dužnost bila pripremiti se za eventualni slučaj. koja je išla u raskorak s iščekivanjem hrvatskog naroda. dapače u jednoj osobi. Šubašić je tu ulogu mogao odigrati zahvaljujući činjenici. Sutej. Da li su Maček i njegovi politički predstavnici u emigraciji. (2) frakcija. U situaciji. u razdoblju od 1935. Vladko Maček bili su jedini javni politički predstavnici hrvatskog naroda. a da formalno nikada nije bio izabran za taj položaj. a koliko vodstva HSS. da su bili bliski Košutiću. Oni su upravo odigrali fatalnu ulogu u HSS i hrvatskoj politici. i. Dakle. Drugi dio HSS. Da li je takva mogućnost bila uopće ikada diskutirana i uzeta u obzir? Po onome. Prihvatio je srpsku maćuhinsku politiku. koja suradjuje s ustašama (Tortić. Ivanko Farolfi i njihovi suradnici) i nastojali sačuvati NDH i prevesti je na stranu velikih zapadnih sila. u kojoj je političko predstavništvo jednog naroda skoncentrirano u jednoj stranci. Sutej i Šubašić. kako su se dogadjaji odvijali za vrijeme rata. Maček je očekivao.70 to trebalo uslijediti tek pola godine poslije Simovićeva puča. Koju je ulogu kod toga igralo vodstvo HSS i hrvatsko narodno zastupstvo? Rodjen i odgojen u Austro-Ugarskoj monarhiji. Kuvedžić. Druga. odnosno hrvatskog narodnog zastupstva. ili samostalna hrvatska država. Juraj Šutej. prestala reagirati i djelovati kao jedinstvena stranka. Košutića se je od 1937.

splelo se je dosta nejasnoća. (s. što će s njim uraditi. da ću izdati proglas na narod. može to povjerenje povući. Ovaj ga je pokušao nagovoriti. Poslije jednog sata čekanja. travnja u Bjelovaru. koji je na to proglasio "Nezavisnu Državu Hrvatsku". 229. delegatima. premalo su do sada razjašnjeni. Te je noći Maček noćio u Zagrebu u svojem stanu i slijedećeg dana. gradova. kasniji i današnji Dubrovnik. ili je on tek došao sa Slavkom Kvaternikom. Oni ne pripadaju njemu nego on njima. jer da HSS i hrvatski narod nisu njegovo vlasništvo. kotareva i pokrajina. kako da postupa u takvom slučaju?(109) Koji je bio sastav privremeno formirane Kvaternikove vlade. u kojem ću navesti.(107) Drugo lice Desetoga Travnja jesu politički razgovori i pripreme u Zagrebu odmah iza Simovićevog puča. ostavio ga je čekati. Kada smo ovo uredili. nego sve one dogadjaje. Zatim Maček nastavlja: Poslije dugog natezanja složili smo se. a ime drugog Maček je zaboravio. Trebat će jednom sakupiti cijeli taj materijal. koja će trebati razjasniti budući povjesničar. općina. sudjelovala trojica Nijemaca? Da li je s Kvaternikom došao po izjavu Zvonko Kovačević(110) Da li je Mačekova izjava bila predana Kvaterniku u prisutnosti gornje dvojice Nijemaca? Da li je tu dvojicu Nijemaca poslao Veesenmayer Mačeku bez predhodne obavijesti Kvaternika o tome? Kakav je točan tekst Mačekove izjave?(111) Maček je istoga dana. otputovao u Kupinec (s. Pod Desetim Travnjem ne razumijevamo samo taj dan ili samo Kvaternikov proglas Nezavisne Države Hrvatske. da je njemačka vojska predala vlast Slavku Kvaterniku i da je on prema njemačkim planovima proglasio Nezavisnu Državu Hrvatsku. obojica su telefonirala Kvaterniku.) Da li je drugi Nijemac bio njemački diplomata Edmund Veesenmayer. koja se je odlučila uzeti djelatnog učešća u stvaranju hrvatske države. Oni su Mačeka obavijestili. koji je djelomično već objavljen po ratnim izdanjima hrvatskih novina i publikacija. trebali bi opisati svoje doživljaje i pothvate iz tih dana. Maček je to odbio. prema tome. prije Pavelićevog dolaska. Isti je slučaj s ondašnjim dodirima gornjih političkih snaga s njemačkim. Neki. otišao automobilom za Kupinec. jer nema drugog izbora. 11. jedno u Banskim dvorima a drugo preko zagrebačkog radija ? (108) Kakve su bile Kvaternikove veze s Pavelićem prije tih dogadjaja? Da li je imao stvarne Pavelićeve upute. Pregovori izmedju predstavnika Ustaškog pokreta i predstavnika skupine HSS. . do Pavelićevog dolaska u Zagreb. Maček kaže. I njih će trebati kasnije razjasniti.72 73 DESETI T R A V N J A 1 9 4 1 . u hotel Milinov. odnosno Državnog vijeća. posjetila dva Nijemca. Samom proglašenju NDH u Zagrebu predhodila su druga dva proglašenja: jedno 7. Podrazumijevamo narodno oduševljenje i manje ili veće revolucionarne podvige diljem svih hrvatskih sela. koji žive u emigraciji.). Cijelo pitanje zaslužuje posebnu studiju. da su ga u popodnevnim satima desetog travnja. koje su izravno ili neizravno sudjelovale u njima. samo proglašenje Nezavisne Države Hrvatske i nekoliko slijedećih prevratničkih dana. dane Kvaterniku i pročitane preko zagrebačkog radija. Jedan od njih je bio Austrijanac Doerfler. još uvijek šute. te su. Maček je bio uveden u sobu časniku Gestapo-a. Ovdje ću tek postaviti nekoliko pitanja. Aktivni učesnici tih dogadjaja. 10. koji su aktivno sudjelovali u dogadjajima i žive u emigraciji. Kod Savskog mosta zaustavila ga je njemačka straža i odvela zapovijedajućem njemačkom generalu u Zagrebu. da su Nijemci okupirali Zagreb i veći dio Hrvatske i dali vlast pukovniku Kvaterniku. Zatim su od Mačeka tražili. ne znajući.-30. što je Maček ustrajno odbijao. da dodje u moju kuću primiti tekst proglasa u gornjem smislu. 229. Jedino hrvatski narod. O tim dogadjajima ponešto su već objavile osobe. da prihvati mirno ove nove činjenice. i kako je došlo do njenog formiranja? Koje je političke mjere u unutrašnjoj i vanjskoj politici ta vlada poduzela? Oko Mačekove izjave. travnja. koji mu je dao povjerenje. da Kvaterniku preda vodstvo HSS i hrvatskog naroda. da uzmu aktivnog učešća? Kako su se odvijali dogadjaji na sam dan Desetog Travnja? Da li su bila dva proglašenja NDH. da preuzme vlast u Hrvatskoj. General ga je primio i. Dalje ću pozvati narod. travnja. koji su mu neposredno predhodili ili ga slijedili. Da li je bilo pokušano s ustaške strane privući dra Mačeka i Košutića. upravo kad je htio otići u Kupinec. u Zagrebu. Nassenstein-u. travnja u Čakovcu i drugo 8.

s njenim vodstvom započnu pregovori za ulazak u vladu. da autonomna Bosna. U početku se je povela politika pristupanja organizacija HSS u Ustaški pokret. da su oni nastanjeni samo u jednoj pokrajini. DO 1945.. Oni su smatrali.500. 145. provodio prema hrvatskim i bosanskim Srbima. Politika hrvatske državne vlade prema Hrvatima muslimanima bila je znatno bolja. Kasnije se je vodila politika kao da HSS ne postoji. aksiom hrvatske politike trebao biti: glavne linije hrvatske politike u Bosni i Hercegovini odredjuju muslimani uz potporu katolika.(113) Hrvatske seljake. pripao Jugoslaviji. jedini narod.400 stanovnika. Hrvatska država imala je 1941. ali. Nemam namjere obširnije se osvrnuti na ovo razdoblje. a nisu prišli Ustaškom pokretu ili u nj se učlanili. zašto su oni imali i stanovitih posebnih interesa unutar hrvatske narodne zajednice. nego općeniti stav hrvatske politike izmedju dva rata. Ratno razdoblje od rujna 1941. Kad su rezolucije i izjave u tom smislu postale mnogobrojne. da su Srbi prvi počeli s ustankom i klanjem na hrvatskom teritoriju. razjašnjuje. koji su zadržali poštovanje prema dru Mačeku.500 Hrvata muslimana. Držim. posebice u Hrvatskom Zagorju i Slavoniji. Veliki dio tih partizana nije bio komunističke orijentacije. koja se nije priključila Ustaškom pokretu. nijedne druge političke snage ili skupine. nego podjela na dvadesetak Velikih župa.400 Srba pravoslavaca. Jedini cilj tadašnje hrvatske politike mogao je biti održanje hrvatske države u ratnom vremenu i trajno osiguranje njenog opstanka u poslijeratnom razdoblju. pripojeno Italiji: dio Istre. koju je Ustaški pokret. Već sam prije istakao. odnosno hrvatska državna vlada. da će se sa mnom svi složiti. kad kažemo. katolika i muslimana i oko 2.069. vjerojatno oko 6. prema tome. kad kažem. ne samo hrvatskom narodu nego i svjetskoj javnosti. Ustaško vodstvo nije podnosilo opstanak. iako su mnogi od njih htjeli sura-djivati na izgradnji države. da hrvatska državna vlada nije priznavala pravoslavne vjere i da je njezine HRVATSKA POLITIKA 1941. Priličan broj prije rata istaknutih Hrvata bio je nepravedno progonjen i zatvaran. da je 1941. 716.847.000. odnosno politika hrvatske državne vlade prema Hrvatima katolicima? Bez sumnje. da izlože svoju politiku.500 Nijemaca i t. Takav postupak dobrim je dijelom pridonio stvaranju partizanskog pokreta u Hrvatskom Zagorju i djelomično u Slavoniji. da su Hrvati muslimani hrvatska većina u Bosni i Hercegovini. da se tokom 1943.500. više od polovine Dalmacije i jedan dio Hrvatskog Primorja. da se ne bi dobio utisak velike snage HSS. najbolje odgovara njihovim interesima. Medjimurje je bez pristanka hrvatskih vlasti bilo pripojeno Madjarskoj. od toga 3. Oni su na sebe preuzeli odgovornost vodjenja hrvatske državne politike. Proglašenjem NDH vodstvo hrvatske politike prešlo je u ruke Ustaškog pokreta i dra Ante Pavelića. Bosni i Hercegovini.(112 )Od te povijesne Hrvatske bilo je u svibnju 1941.(113a) Logičan odgovor na takvu tezu bio bi. proživio sam u Zagrebu. Politika prema HSS bila je od početka nerazumna. Prema popisu pučanstva 1931. Sigurno je. Činjenica je.000 stanovnika.000 Hrvata. bila je upravo sudbonosna za unutrašnji mir i opstanak države. bili su susretani s nepovjerenjem. Kakav je bio postupak. Ta vjerska kohezija zajedno s činjenicom. Hrvati su. čiji aktivni političari u prošlom ratu još nisu skoro ništa objavili o svom djelovanju.000 Srba pravoslavaca.. da za vrijeme NDH takva politika nije bila primijenjena u Bosni i Hercegovini. u kojoj bi oni dobili mjesto prema svojoj snazi. onda se je jednostavno zabranilo objavljivati ih u novinstvu. susretalo se je kao neprijatelje države. koji je 1920. Politika.74 75 države. da je za postignuće tog cilja bilo najvažnije održati javni red i sigurnost na hrvatskom državnom području i osigurati svakom hrvatskom gradjaninu pravedan postupak državnih vlasti. d. i da bi. valjda. Baš radi hrvatskih muslimana. do svibnja 1945.600 Hrvata katolika. ali je od KPJ bio iskorišten u njezine svrhe. ako su bili istaknuti politički ili u javnom životu prije 1941. jer su Hrvati katolici brojčano slabiji. Ta se politika ne može pokušati braniti s tezom. nego ću istaknuti samo moja opažanja i djelomično upotrebiti već objavljene hrvatske i strane knjige i članke. pa i bez javnog djelovanja. da je trebalo kazniti pobunjenike. I. Ali i uz to pojedinačno pravedno postupanje. Vjerojatno ne griješimo. bila bi tadašnja unutrašnja podjela hrvatske države na nekoliko većih teritorijalnih jedinica više pridonijela stabilnosti i redu u državi. Hrvati muslimani radi povijesnog razvoja zadržali su i zajedničku kolektivnu vjersku koheziju. 1.043. Muslimani su bili susretani kao pojedinci isto tako kao i katolici. oni su bili smatrani kičmom . a ne cijelu narodnu manjinu. Hrvatski narod ima pravo zahtijevati od ondašnjih nosioca vlasti i odgovornosti. povijesna Hrvatska imala je 6. bilo u NDH oko 4.

dok s jedne strane nije ništa bitno izmijenila. Ustaški pokret bio je odgovor na srpske zulume i bespravnu vladavinu u Hrvatskoj. kao u Srijemu. da na silu treba odgovoriti silom. Takva politika bila bi samo od koristi hrvatskoj stvari. Smisao stvaranja Ustaškog pokreta i akcije dra Ante Pavelića bio je. zone u Hrvatskoj početkom rujna 1941.381 stanovnika. Radi njemačkog pritiska nije se moglo spasiti sve Židove. Radićeva i Mačekova mirotvorna i humana politika samo je izazivala prezir i posmijeh kod Srba. pravednu i realnu politiku prema srpskoj manjini. i 1942.-42. Na nekim mjestima.817. izbacivala parolu: Srbi psine. bit će izvedeni pred redovne sudove. 46. Ne izgleda mi vjerojatno. psihološki razumljiva. da bi i uz ovakvu politiku bilo Srba. Unutrašnja politika bila je skoro isključivo u rukama hrvatskih vlasti.873 i t. održane u Hrvatskom Saboru koncem veljače 1942. koja je kroz nekoliko slijedećih mjeseci bila organizirana na čelu s metropolitom Germogenom. Germogen je bio ustoličen za metropolitu u Zagrebu 6. da im je bio omogućen mirni život u njihovim selima i domovima. u kojoj nije bilo Srba. ona je. Vjerojatno je ta politika stvorila kod Srba iluziju i samopouzdanje. hrvatski narod po prvi put se je našao u jednoj balkanskoj državi. Ne vjerujem. da i Hrvati umiju rukovati oružjem. da se Židovi što prije unište. Trebalo je naglasiti: (1) da će se sa Srbima postupati kao i s ostalim hrvatskim gradjanima i da se nikome ne će ništa dogoditi.(116a) Ustaški pokret i hrvatska državna vlada mogli su uvesti poštenu i trijeznu unutrašnju politiku u granicama jednog autoritativnog režima. Pavelić je dao inicijativu za osnivanje Hrvatske Pravoslavne Crkve. povijesna Hrvatska je imala 6. sastavljena od seljaka. Treba usporediti govore ministra pravosudja dra Mirka Puka i poglavnika dra Pavelića. nego i Ustaškog pokreta u domovini. Nijemaca 3.621 Hrvata katolika. nego je nerazumna i s gledišta svake realne i moguće politike. koji su djelatno progonili Hrvate.479 Hrvata muslimana i 1.) na bosanskom teritoriju. 890.. Da nije bilo te politike. dokonča veljače 1942. koji su se naselili na hrvatskom teritoriju poslije 1918. politika progona Srba. i da na četničke zulume znadu odgovoriti ustaškim protumjerama. Takva politika dala je Titu vojsku i omogućila mu prezimiti dvije zime (1941. nikada ne bi mogao igrati onu ulogu. Madjara 11. bješte preko Drine. lipnja 1942. II. u razmaku od nekoliko dana. te. ubijstva i tajne prevratničke organizacije normalne političke pojave. Ustaški pokret je trebao Srbima pokazati. Kad usporedimo popise pučanstva iz 1931. ali ono ne može biti srpska ekspozitura.594 Srba pravoslavaca.(114) Kakav je bio rezultat ovakve politike prema srpskoj manjini u NDH? Prema prvom poratnom popisu pučanstva 1948.537.(116) Nijemci su tu skoro potpuno uništeni. Puk u svom govoru ne priznaje pravoslavne vjere. se većina srpskih seljaka bila dala zavesti na ustanak protiv hrvatske države.632. od toga 3.. da se je jedan dio Srba iz povijesne Hrvatske preselio poslije 1945. da je Ustaški pokret već 1. kao i to. koji bi radili protiv hrvatske države. II. Ustaški pokret je uveo i primijenio balkanske političke metode po prvi put u hrvatskoj politici. ali ne treba zaboraviti. koji je danas u sklopu Vojvodine. i 1948. zatim Slovaka 15. ako ne i više. koja je proradila 1. najavio jednu poštenu. u nekim kotarevima Like.. da je Hrvatskoj pripojena Istra. 77 Poslije 1918. Trebalo je pokazati Srbima.(115 )Situacija u onom dijelu Srijema.. kad je proradila radio postaja Glavnog ustaškog stana. gdje su fizička sila. d. da bi velika većina ostala kod svojih kuća i na svojim ognjištima i ne bi se dala zavesti na aktivni vojnički nastup protiv hrvatske države. Činjenica je. da i Hrvati znadu rukovati s oružjem kao i oni. Izuzetak je bio odnos prema Židovima i položaj njemačke narodne manjine. da bi se cijeli unutrašnji razvoj Nezavisne Države Hrvatske bio drugčije odvio.. ali mišljenja sam. a Hrvati djelomično. Srpska narodna manjina u NDH bila je oko 76 posto. trebat će se povratiti u Srbiju. (2) Srbijanci. da bi Nijemci tada bili trpjeli demokratsko uredjenje . Takvom se je politikom započelo u Hrvatskoj u onih nekoliko dana prije Pavelićeva dolaska. koju je odigrao u medjunarodnoj politici 1943. Korduna. U tom pitanju je tadašnja ustaška vlast postupala ekstremno i nerazumno.237. od toga je 193. je slijedeća: cjelokupno pučanstvo broji 285. travnja 1941.228 Hrvata katolika. (3) Srbi. Takva politika olakšala je ponovnu talijansku okupaciju tkzv. Bosanske Krajine i istočne Bosne situacija je izmijenjena na hrvatsku štetu. da bi. travnja 1941. s druge strane je uvelike škodila hrvatskom ugledu u svijetu i onemogućila konsolidaciju hrvatske države.347. "Na ljutu ranu ljuta trava" bila je Pavelićeva deviza.997 Srba. vjerojatno. Takva politika ne samo da nije pojmljiva s moralnog gledišta. Čini mi se. Sigurno je. Nijemci su sigurno pravili pritisak.060. i slične. a Pavelić izjavljuje. Tim govorom dr. Broj Srba pravoslavaca procentualno je nešto smanjen. Dakle. da u pravoslavlje nitko ne dira. vidimo. u Bačku i Banat. Iako se s moralnog i realno političkog gledišta ne da braniti politiku Ustaškog pokreta prema srpskoj narodnoj manjini u NDH. ali je postupak prema njima s hrvatske strane mogao biti čovječniji i trjezniji.-43. Politika uništenja Srba nije bila samo Pavelićeva politika. Sigurno je. Tito. braniti se i napadati. da će lako izići na kraj s hrvatskim narodom. da je bitan odnos raznih dijelova hrvatskog pučanstva ostao isti. vjerojatno. da je radio postaja Glavnog ustaškog stana. tko bude lojalan gradjanin hrvatske države. s druge strane.76 pripadnike susretala kao osobe izvan zakona od travnja 1941. da je broj preživjelih hrvatskih Židova poslije ovog rata mogao biti kudikamo veći.

Rubčić i drugi. Kod Hrvata. Lujo Zimperman. donosile u četiri oka: u razgovoru izmedju pojedinih ministara. mjesto jednog umjerenog. Peričić. koje su bile na čelu tih ustanova. Sertić i t. Ante Nikšić. a ne domobranstvo.(116c) Uz opće nezadovoljstvo s takvom politikom. Dapače. predstavnika Glavnog ustaškog stana. Prometne bojne. Crna legija. poštenog i trijeznog autoritativnog režima. preuzela brigu organiziranja i vodjenja kažnjeničkih logora. Milutin Jurčić. isto je tako javno osudio tu politiku u svom govoru na glavnoj god. preživjele su rat i danas se nalaze u emigraciji. koja bi u eventualnom razvoju mogla ugroziti njegovu vlast. Cesarić. politika Ustaškog pokreta izazvala je odmah u Hrvatskoj živu reakciju i javnu osudu. Alojzije Stepinac često je javno u ratnom razdoblju osudjivao politiku nepoštivanja ljudske osobe i ljudskog dostojanstva u svakom Čovjeku. Medjutim. Vilko Begić. d. dapače. koji su usmeno i pismeno osudjivali tu politiku. koja se nije javno ogradila od ustaške unutrašnje politike. rezolucijama. centar vlasti u hrvatskoj državi? Hrvatska državna vlada i Glavni ustaški stan bili su dva vrhovna tijela upravne i političke vlasti u državi. To su viši hrvatski časnici: Babić. identificirala s četničkom politikom Draže Mihailovića i slavi njegova djela kao pravi izraz srpske duše. Dr. Mostaru i Banja Luci. trebale bi poznijem hrvatskom potomstvu iznijeti svoja ratna iskustva i uspomene. Unutrašnja. u bitnosti ništa nije bilo izmijenjeno. danas je javno osudjuju. dr. Navratil. Filip Crvenković i Vjekoslav Luburić. koje u većini slučajeva nisu bile na vrhu. Odluke su se. On je bio kroz cijelo vrijeme poglavnik Ustaškog pokreta. skupštini Matice Hrvatske 1942. Brozović. bilo je drugih uglednih Hrvata. skoro i nema značajne osobe javnog života. potpisanim. . Ante Pavelića. Na policijskoj strani bila je Ustaška nadzorna služba. Hrvatsko domobranstvo bilo je organizirana redovita vojska. i dr. i sami nosioci te politike.(118) Mrtvi su: dr. jer je. Vokić. i vjerska i kulturna i politička. oružništvo te Ustaška obrana. dr. odnosno vojska. Mnoge osobe. cjelokupna srpska javnost. zrakoplovstvo i mornaricu). nego su bili zapovjednici na terenu. u kojoj je država nastala. nego se.78 hrvatske države. do 1941. kasniji kardinal. Andrija Artuković. Kod Srba se nitko nije našao. Hrvatska reakcija na unutrašnju politiku Ustaškog pokreta jasno odvaja hrvatski narod od srpskog. Rascjepkanost snaga na vojničkom i policijskom području uvelike je pomagala Paveliću. Poglavnikova Tjelesna Bojna i Poglavnikovi Tjelesni Sdrugovi. temeljene na moralnim i humanim načelima. Nikola Mandić postao predsjednikom vlade u proljeće ili ljeto 1943. Erih Lisak i dr. Francetić. naprotiv. Kako su stvarno funkcionirali vlada i Glavni ustaški stan? Da li su oni kolektivno raspravljali glavne linije hrvatske politike i davali svoje mišljenje i donosili odluke zajedno? Moj je utisak. Kren. Posljedna formacija bila je zapravo vojničko-policijskog karaktera. Kad je dr. predsjednik Matice Hrvatske i hrvatski nacionalni ideolog od 1929. da u toku prošlog rata osudi i požali četničke progone Hrvata. Steinfl. totalitaristička i balkanska. u Hrvatskoj je bio uveden ekstremni totalitaristički sustav. 79 U unutrašnjoj politici bile su posebno važne slijedeće ustanove: Ministarstvo unutrašnjih poslova. Neke osobe. sudjelovala u borbi na terenu. Čanić. koje su se nalazile na čelu vojničkih ustanova. Da li je bilo zgodno oživljavati ime domobranstva i stare uniforme? Hrvatsko domobranstvo u staroj Austro-Ugarskoj bilo je znak hrvatske nemoći i neslobodnog stanja: ono nije bilo vojska suverene hrvatske države. s jedne strane. Boban. To su slijedeće osobe: dr. Dragojlov. sastavljena od vojnih obveznika pozvanih u službu. da oba tijela nisu funkcionirala kao kolektivi. a. i tako onemogućiti stvaranje jedne jake snage. državnih tajnika. dr. s druge strane. da može izigravati jedne protiv drugih. s druge strane. danas je u emigraciji i trebale bi iznijeti svoja sjećanja i uspomene o svojem djelovanju. Radi razvitka gradjanskog rata i općenite ratne situacije. a kasnije i zatvora. Eugen Kvaternik. Pečnikar. poglavar hrvatske države. gradske policije. Za početni izbor imena: Hrvatsko domobranstvo i organizaciju ministarstva i vojske snosi odgovornost maršal Slavko Kvaternik.(116b) Hrvati muslimani ogradili su se javno od takve politike u jesen 1941.(119) Gaščić. Ravnateljstvo za javni red i sigurnost te Ustaška obrana. Nekoliko osoba. Gdje je bilo težište. danas su mrtve: Slavko Kvaternik. podijeljeno prema rodu oružja u troje (kopnenu vojsku. Hrvatski narod želio je vidjeti i imati svoju v o j s k u. Oni su tada bili hrvatska savjest i predstavnici pravih hrvatskih značajki i vrlina..(117) dr. Mladen Lorković. Na vojničkoj strani uz hrvatsko domobranstvo. kao Eugen Kvaternik. seoske i ustaške milicije. od uglednih muslimana u Sarajevu. Radi asocijacije s neugodnom prošlošću trebalo je to ime izbjeći i organizirati ministarstvo i vojsku pod imenom hrvatske vojske. Nadbiskup zagrebački. odmah iza ustanova unutrašnje uprave dolazile su po svojoj važnosti vojničke ustanove. Ni nakon rata nije se čulo srpskog glasa u tom pogledu. Mate Frković. postojala je Ustaška vojnica. Profesor Filip Lukas. Ante Pavelić cjelokupnu vlast usredotočio je u svojim rukama. djelomično i predsjednik vlade. Takva je situacija uvelike koristila Titu i oteščavala razumnu i svrsishodnu upotrebu hrvatskih vojnika. Nadbiskup Stepinac i profesor Lukas bili su izraz hrvatske kulturne i političke baštine.. s jedne strane. izgleda. Sve bitne političke i personalne odluke donosio je osobno. Vojničke i policijske snage u hrvatskoj državi upravo su bile atomizirane. Herenčić.

u travnju 1945. na koje su postavljeni. koje su djelovale na odgovornim položajima. ne odgovara istini. koje je više postojalo na papiru. koji su trebali organizirati ustaše na području pojedine Velike župe. uvelike su škodile hrvatskom gospodarstvu i imale su za posljedicu kaos u mnogim gospodarskim poduzećima i granama. Glavni ustaški stan bio je sastavljen od ustaša. koji im je nastojala dati komunistička propaganda. Mnogi ustaški dužnosnici bili su ujedno i državnoupravni činovnici. stvorene prvih mjeseci mlade države. Frković. Pitanje zapljene židovske i srpske imovine. Zavod je izrastao iz nakladnog poduzeća Hrvatske Enciklopedije. Oni su najsvjetlija pojava prošlog rata. koji su prekinuli s vojskom prije preko dva desetljeća. Pavelić je imenovao prve stožernike iz redova ustaša povratnika. potrebno je naglasiti. Rad zapovjedništva ustaša može se usporediti s radom jedne političke stranke. Organizacija ustaša. ing. s rijetkim izuzecima. Mnoge osobe. Ustaška vojnica. koji je vjerojatno bio do sada najbolje uredjivani hrvatski tjednik. bila je samostalna vojnička ustanova. Mladi časnici. usprkos ratnog vihora. izdavši daljnja 4 sveska (ukupno je izišlo 5 svezaka). Čudina. Cabas. U lipnju ili srpnju 1941. bilo je doneseno mnogo nesretnih odluka u novinstvu odmah u početku 1941. trebat će podvrći kritičkoj ocjeni cijeli propagandističko-novinski aparat u NDH. te neke ustaške milicije i formacije. Savez hrvatskih privatnih namještenika. odnosno poslovanje Ponove. da je hrvatska vojska. Savez kulturnih društava i t. Zapovjednik ustaša bio je Božidar Kavran. Na području novinstva treba istaknuti tjednik Spremnost. Feliks Niedzielski. s vrlo rijetkim iznimkama. Hefer. Razvitak radija i filma pokročio je velikim korakom naprijed. bili su svojom sposobnošću. vjerojatno.). i nisu nipošto odgovarali za položaje. d. tvorili su okosnicu terenskih zapovjednika za cijelo vrijeme rata i pokazali su veliku sposobnost i hrvatsko rodoljublje. Ženske loze Ustaškog pokreta i Ustaške mladeži. Profesor Aleksandar Seitz bio je prvi državni savezničar. jednako domobrani i ustaše. nego u stvarnosti. To su bili dobri hrvatski borci. Hrvatski vojnici. Blaž Lorković. i vojnička središta u Zagrebu bila su popunjena sa starim časnicima bivše Dvojne monarhije.80 Časnički kor hrvatskog domobranstva i ostalih vojnih formacija regrutirao se je od bivših časnika Austro-Ugarske. Taj je kulturni zavod. Na terenu najvažniji su bili ustaški stožernici. koji je za cijelo vrijeme rata bio 81 njenim upraviteljem. Časnici.(120) Biljeg koljaštva. hrvatski vojnici svjedočili su za istinsko osjećanje hrvatskog naroda. iako je zakonski bila u sklopu Glavnog ustaškog stana. Za vrijeme Šolcove uprave donesen je propisnik o ustrojstvu GUS-a i od tada je uveden izraz postrojnik za osobu. rekordan broj uopće za jedno hrvatsko nakladno poduzeće u tolikom vremenskom razmaku. brojila oko 230. u svim vojnim formacijama. koji su svršili hrvatske vojničke akademije. Toth. Uz postrojnika bilo je Doglavničko vijeće. Ustaška obrana. zdušno su vršili svoju dužnost u obrani države i slobode. a njega je naslijedio profesor Ivan Oršanić. Ljudevit Sole i Lovro Sušić. d. Bio je neke vrsti politička i državno-upravna ustanova. Veršić i t. da žrtvuju vlastite živote. Činjenica je. vodili glavnu riječ novinari iz bivšeg dnevnika Hrvatska straža.) oscilirao je izmedju Glavnog ustaškog stana i Ministarstva udružbe. Mjere. Državni savezničar. zaslužuje detaljnu obradu. iz kruga oko časopisa H r v a t s k a S m o t r a i i z o s j e č k o g d n e v n i k a H r v a t s k i L i s t . Hrvatski Izdavalački Bibliografski Zavod na kulturnom polju sigurno je bio najsvjetlija pojava. Sušić. Na upravi Glavnog ustaškog stana izmijenile su se za vrijeme rata četiri osobe: Marko Došen. Murgić. koji uglavnom nije shvaćao delikatnost hrvatske vanjsko-političke orijentacije i upravo nerazumno napadao velike zapadne demokracije i njihove državnike. Moral hrvatske vojske nije bio poljuljan približavanjem konca rata. da su se ustaške vojničke formacije. Na čelu Ženske loze bila je za cijelo vrijeme rata profesorica Irena Javor. da li je bilo pametno odbiti suradnju starih i iskusnih hrvatskih novinara? Uz ovu početnu pogrješku. Da li je bilo pametno zabraniti izlaženje dotadašnjim vodećim hrvatskim dnevnicima i novinama? Još gore. a i u toku rata. i bivših časnika jugoslavenske vojske. koji je bio na čelu sviju društvenih formacija u državi (Hrvatski radnički savez. Na terenu GUS se je osjećao i kao stranka i kao upravna vlast. Glavni ustaški stan bio je središte cjelokupne stranačko-političke djelatnosti u Hrvatskoj. nego je bio još i bolji. kao policijskooružnički organi nisu se ponašali kao vojska i na njih se ne odnosi gornja tvrdnja. ali jedva pismeni. u toku rata nastavio je njeno izdavanje. Zapovjednici Ustaške mladeži bili su jedan za drugim profesor Ivan Oršanić i dr. Za cijelo vrijeme rata Radovan Latković bio je ravnateljem hrvatskog radija. borile i djelovale kao redovita vojska. Svojom spremnošću. bila je najvažnija ustanova u sklopu Glavnog ustaškog stana. S druge strane.000 vojnika. rodoljubljem i hrabrošću na čast hrvatske vojske i hrvatskog naroda. koja je na njegovom čelu odmah iza poglavnika. a Marijan Mikac hrvatskog filma. Taj Pavelićev potez bio je u biti izraz nepovjerenja prema . Ratković. Gospodarski i kulturni razvoj hrvatske države zaslužuje posebnu pažnju. kao policijska formacija. koji su dolazili iz jugoslavenske vojske. pod vodstvom profesora dra Mate Ujevića. na čelu sa zapovjednikom ustaša. i svoj rad proširio na druga izdanja. Ta činjenica najbolje pokazuje. poduzete u vezi s time. što je. trebale bi pisati o tome svoje uspomene (Balen. Razvitak Hrvatske državne tiskare i njezine naklade školskih knjiga služi na čast Juri Pavičiću. Oni su u početku bili susretani s nepovjerenjem. za nešto više od tri ratne godine izdao preko 400 knjiga. na kojoj je strani bio hrvatski narod. U novinstvu su tada. U vezi s borbom na terenu. Takva je situacija sigurno oteščala normalan i efikasan razvitak hrvatske vojske.

1941. koji je 28. do pada Italije. Ovdje mislim na državnike Madjarske. Ta je demarkaciona linija prepolovila Hrvatsku i donekle je politički podijelila u dvije interesne sfere: njemačku i talijansku. Mijo Bzik je bio iznimka u tom pogledu. Oni su prestali suradjivati s Pavelićem. koga će budući povjesničari trebati odgonetnuti. d. zapovjednik Ustaške mladeži. bila je Pavelićeva hrvatska unutrašnja politika 1941.). koje su zauzimale važne položaje vojničko-policijske naravi. Da je 1941.(123) Hrvatska vanjska politika u razdoblju od 10. Cilj Pavelićevih poteza je bio. Hrvatski narod morao je iskoristiti osovinski napad na Jugoslaviju i proglasiti svoju samostalnost.(120a) Kakav je bio Pavelićev odnos prema ostalim vodećim ustašama? Već sam spomenuo. koji su tom zgodom stvoreni. Stvaranje djelomičnog nepovjerenja izmedju domovinskih ustaša i ustaša povratnika datira od toga vremena. da je Pavelić morao studirati stvaranje srpske države u XIX. da hrvatski ciljevi i hrvatska politika nisu bitno povezani sa silama osovine. da se na temelju ovih uzora dadu rastumačiti likvidacije eventualnih 83 budućih Pavelićevih političkih suparnika (Lorković. Već koncem 1942.(122) III. Bugarske i Rumunjske. u emigraciji su sada Herenčić. Kad je u jesen 1943. da konac rata dočeka hrvatsku državu na strani pobjednika. tvrdi. Slavko Kvaternik. poglavnikova supruga? Njenu ulogu svakako će trebati objasniti budući povjesničar. Stijepo Perić i dr. koje je zauzimao. stoljeću i posebice politiku i vladanje Karadjordja i Miloša Obrenovića. Čini mi se. da je arhiv hrvatskog ministarstva vanjskih poslova uglavnom sačuvan u domovini. u prvom redu fašističkom. Pavelić se je desetak godina spremao za poglavara države i sigurno je o problemu vlasti i upravljanja državom mnogo razmišljao prije svog dolaska na vlast 1941. Izgleda. trebala je maksimalno iskoristiti njemačko-talijanski rivalitet na našem području u hrvatsku korist. Poslije pada Italije trebalo je poduzeti sve. Mladen Lorković. da činjenicu samostalne hrvatske države priznaju sve velike sile. Mile Budak. Mladen Lorković i Ivan Oršanić mogu označiti vodećim osobama Ustaškog pokreta u domovini. Zadatak je hrvatske politike morao biti. Herenčić. uspio se je održati na površini cijelo vrijeme rata vjerojatno zahvaljujući politički neistaknutim položajima. a fizički koncem rata. Rezultat tih dviju škola. Poslije toga bio je kratko vrijeme ministar vanjskih poslova.. Dr. Francetić. da do sada još nije bilo riječi o vanjskoj politici. daljnje je pitanje. 28. koje će takodjer jednom trebati razjasniti. Singer i t. donio Mussoliniju njemačke planove za napad na Jugoslaviju. Moškov. Slovačke. Luburić i Pečnikar. rujna 1943. da je ta linija uspostavljena na pregovorima izmedju izaslanika njemačkog i talijanskog glavnog stožera u Innsbrucku. dr. On je. 8. Vokić. prestao biti ministrom vanjskih poslova.(125) Njemački vojnički ataše u Rimu. Servatzy. Da li je on tu imao kakav uzor iz prošlosti? Već za vrijeme rata imao sam utisak. Možda će se kome činiti čudnim. Pavelić je od početka nastojao izigravati jednog protiv drugog. nije morala biti sudbonosna za opstanak države. bez ikakva pozivanja na vrelo informacije.-45. i t. završio je svoju političku karijeru u NDH. isticati hrvatske interese i uspostaviti jednu što samostalniju hrvatsku vanjsku politiku.(124) Prvo opterećenje hrvatske vanjske politike bilo je stvaranje njemačkotalijanske demarkacione linije na hrvatskom teritoriju. te zatim državni savezničar. 1941. bio je maknut sa sviju položaja i morao je u emigraciju. III. Slavko Kvaternik bio je u početku imenovan zamjenikom poglavnika i maršalom. U tom kompleksu bilo bi vrijedno osvijetliti prvenstveno Pavelićevu igru Kvaternik-Budak. Uz Eugena Kvaternika. sigurno bi bilo moguće. d. Kada je ta linija uspostavljena? Vjekoslav Vrančić. bio u toj skupini najbliži Paveliću osobno i postao je službenim povjesničarom Ustaškog pokreta. Čini se. srpske i talijanske. izgleda.).82 domovinskim ustašama i pripomogao je stvaranju politički nezdrave situacije.. Mladen Lorković politički je bio likvidiran 1944. ne . da ustaško vodstvo nije uopće kolektivno funkcioniralo u ratnom razdoblju. Medju ustašama povratnicima bilo je nekoliko intelektualaca odnosno pismenih osoba (Bzik. Luburić. Može li se takvom označiti gospodja Mara Pavelić. Pečnikar. Stoga je trebalo naglašavati. Dapače. da se Mile Budak. III. Trebalo je naglašavati hrvatske ratne ciljeve. Ivan Oršanić. Eugen Kvaternik. Mehmed Alajbegović bili su ministri vanjskih poslova. travnja 1941. Ti spomenuti ustaše nisu tvorili jednu skupinu tokom rata. Budak je odmah u početku bio stavljen na nevažno političko mjesto ministra prosvjete i kasnije poslan za poslanika u Berlin. ali bez hrvatskog sudjelovanja. da medju njima onemogući jedan zajednički rad i nastup.(121) Meni se čini. da osovinska hrvatska orijentacija 1941. da se poslije pada Italije provede bez većih potresa vanjskopolitička hrvatska preorijentacija. Enno von Rintelen. U tom razdoblju trebalo je uspostaviti što uži dodir s državnicima malih država u jugoistočnoj Evropi. on doslovno donosi i zaključke. trebalo bi razjasniti i njegov karakter i ličnost. Ta srpska politička škola bila je upotpunjena talijanskom. bila započeta trijezna i realna hrvatska unutrašnja politika. koji su imali iste brige i bojazni. Uz ove Pavelićeve vladalačke osobine. dr. i 29. Pitanje Pavelićeve osobe vjerojatno je najvažniji problem. da bi ih konačno sve uklonio. da su Karadjordje i Miloš i njihov sustav vladanja bili inspiracija i putokaz Paveliću. Tko su bile sive eminencije na Pavelićevom dvoru u NDH i da li su takve postojale. Moj je utisak.

.84 zna ništa o sastanku u Innsbrucku. jer je Italija za sebe tražila cijelu Hrvatsku. V.(128) Hrvatsko ministarstvo domobranstva bilo je o demarkacionoj liniji službeno obaviješteno. Tamo je linija ovako opisana: 23. Hrvatski pregovarač. jer se radi o neznačajnim zahtjevima Italije. Ustiprača. Ja ne želim biti kralj bez mora i ratne mornarice.. Travnik. a završeni sastankom Pavelić-Mussolini 7. kako hrvatski promatrači. kad je već popustio u pitanju kralja. Njemačka ne će tražiti nikakvih teritorijalnih ustupaka". Ciano i Ribbentrop nisu se mogli složiti. Glina. Sarajevo (mjesta njemačka) — željeznička pruga Sarajevo. Uroševac (mjesta njemačka). Dakle. posjetio me je oko 10 sati navečer Kasche i uručio mi brzojavnu poruku njemačke vlade. Eugen Kvaternik tvrdi. armiji.(126) General Halder. vojnički i ekonomski pregovori. kaže: . da Vam u ime vlade Reicha preporučim. kazao okrenut prema dru Paveliću slijedeće: "Ministar vanjskih poslova Reicha. biti veći Hrvat od Poglavnika (piu Croato del Poglavnik)"(130) Talijansko-hrvatski pregovori započeti su sastankom PavelićCiano u Ljubljani 25. [Talijani] imaju samo bojazni u Albaniji. IV. da bi takav hrvatski diplomatski potez bio na hrvatsku korist.(129) Najvažnije pitanje hrvatske vanjske politike bilo je. Rintelen uopće ne spominje. Kažite Vašem g. hrvatsko-talijansko razgraničenje. u ciglih trinaest dana bili su završeni tako zamašni granični. dakle neposredno poslije potpisivanja Rimskih ugovora: "Pozdravite Vašeg g. da je do povlačenja demarkacione linije došlo na sastanku u Beču. na Julijskoj granici navodno ne mogu napasti prije 22. Istoga dana poslali su drugi brzojav. jer ona ipak ne nastupa". Sjenica. III. da od onog časa. na razgovore s generalom Cavallerom. da na sutrašnjim pregovorima o granicama izmedju Hrvatske i Italije Njemačka nije zainteresirana". možda je trebao nastojati odugovlačiti pregovore u drugim pitanjima i uvući u njih Pavelić je izjavio Sinovčiću: Uoči moga polaska na sastanak s Cianom u Ljubljani. Da li bi Hrvati mogli bolje zaštiti svoje interese.(132) Granica izmedju talijanske i njemačke vojske: Samobor (njemački) — Petrinja (njemačka) — cesta Petrinja. Stijepo Perić piše: U predvečerje odlaska u Ljubljanu bio sam pozvan na večeru k dru Paveliću. III.(133) Eugen Kvaternik. započetom 20. generala Roatte. odnosno sudionici. izmedju Ciana i Ribbentropa. tadašnji glavar njemačkog glavnog stožera.. s druge pak strane. dnevni urednik službenog dnevnika njemačke vojske. Talijani su postavili hrvatskom pregovaraču teške zahtjeve. Rudo (mjesta na željezničkoj pruzi njemačka) — cesta Nova Varoš. Čini mi se. Novipazar (mjesta njemačka). kad stupim na hrvatsko tlo. IV. u prisutnosti glavara glavnog stožera talijanske vojske. Donji Vakuf. Ante Pavelić i on snosi punu povijesnu odgovornost za ondašnje odluke. da je bilo moguće bolje zaštititi hrvatske interese i pomoću designiranog hrvatskog kralja Vojvode od Spoleta. koji je glasio: "U budućim pregovorima izmedju Hrvatske i Njemačke. a mislim i dr. Poslije toga letio je u Albaniju. Edo Bulat.weil es handelt sich von unbedeutenden italienischen Anspruechen)". Banja Luka. počinje borba za povratak Dalmacije. Preča. da se je koncem 1941. pišu o tadašnjim pregovorima. IV. dr. generalom Ambrosijem.. koji je držao u ruci. treba istaći. Oko 11 sati Pavelić je najavio dolazak njemačkog poslanika Kasche-a u svrhu nekoga važnoga priopćenja. moglo putem Vojvode od Spoleta i talijanske kraljevske kuće poboljšati hrvatske pozicije i Rimske ugovore izmijeniti u hrvatsku korist. da mu ja Vojvoda od Spoleta rekao u lipnju 1941. bilježi poslije podne 30. Andrija Artuković. On tvrdi. travnja 1941. politički. koja je glasila: "Saobćite Poglavniku. Tamo su još bili dr. u svoj dnevnik: "Italija potpuno ispada kao partner [u ratu protiv Jugoslavije]. bez sumnje. Oko pola noći došao je Kasche držeći se prilično svečano. piše na temelju svojih bilježaka. oca i kažite mu. da ću od časa. neposredno prije sastanka u Ljubljani. Prijedor. Bosanski Novi. Ja sam pomorski časnik. Jajce. 1941. Visoko. s Mussolinijem i generalom Guzzonijem. jer Njemačka nije rado gledala širenje talijanskog utjecaja u Hrvatskoj. Jozo Sunarić. u Monfalcone-u (Tržiču) kod Trsta. kad stupim na hrvatsko tlo. (. da sutra u Ljubljani ne budete potpunoma nepristupačni talijanskim zahtjevima. von Ribbentrop. 85 Vojvodu od Spoleta na hrvatskoj strani. Nepotrebno je razgraničenje prema [talijanskoj] II. te je kao kompromis bila povučena njemačko-talijanska vojnička demarkaciona linija.(127) Helmuth Greiner. IV. Nijemci su nam prisili "Pflaster" na tu ranu. da je kod tih vojničkih razgovora došlo do povlačenja njemačko-talijanske demarkacione linije.. talijanske armije. Zatim se je sastao u Gorici sa zapovjednikom II. situacija nimalo ohrabrujuća! Nu. telefonski me je uputio. — Kako vidiš. S druge strane. Mitrovica (njemačka) — željeznička pruga Mitrovica. te je čitajući iz nekoga papira. da su se obratili Nijemcima za sudjelovanje u pregovorima? Sklon sam vjerovati. ocu. Rintelen se je sastao kasnog popodneva 28. Priština.(131) Za ilustraciju. odgovarajući na gornji Pavelićev prikaz. donosim opis Kasche-ovog posjeta Paveliću kasno uvečer 24.. Jedini pregovorač s hrvatske strane bio je dr. da je od talijanskog napadaja na Grčku Italija sve više postajala zavisnom od Njemačke i igrala podredjenu ulogu u osovinskim odnosima.

H. da se Rimu daju slobodne ruke prema Hrvatskoj. Kvaternik takodjer tvrdi. Srdačno se rukujemo i onda me počne predstavljati nepoznatima. zadržavši mi ruku u jakom stisku: "Ne bojte se. Preuzvišenosti glavara N. da die italienischen Forderungen auch sonst nicht schwerer Natur sind". dr.(137) Pavelić nije odgovorio na gornje tvrdnje..(134) 87 Razišli smo se oko dva sata s time. Dr. Odmah nakon pozdrava i upoznavanja pripoviedam što se je dogodilo u Splitu. svibnja hrvatski poslanik u Berlinu. koliko se sjećam: dr. koji je sliedeći: "Njemački Reich priznaje hrvatsku granicu prema Njemačkoj onako. da li ovaj tekst odgovara onom originalu. IV. Nije ju saopćio nikome od svojih suradnika. Mi smo im odgovorili. obratio se je na njemačkog poslanika u Zagrebu Siegfrieda Kasche molbom. još je tamo zatekao Kasche-a. 20. koji me je dočekao a riječima: "Ti si već bio otišao. tvrdi. tvrdnja o njemačkom desinteresmentu ne odgovara povijesnim činjenicama. četvrt sata poslije pola noći. da Ciano odustane od svojih neopravdanih zahtjeva prema Hrvatskoj. Slavka Kvaternika.(135) Eugen Kvaternik tvrdi. U ovom pričanju čudna je činjenica. i 1944. s Talijanima je već sve gotovo". da razvidim sigurnosne mjere za njegov sutrašnji dolazak. Kad sam se oko 23 sata vratio u Zagreb. IV. Jozo Sunarić. da je to za- . donio Paveliću Hitlerovu poruku. dapače. u kojoj veli: "Talijani su u Beču od nas zahtijevali cijelu Hrvatsku. što tvrdi danas. što je o tome pisao Vjekoslav Vrančić: Nakon neuspjelih pregovora u Ljubljani. Pavelić mi je rekao. eda bi on uložio svoj utjecaj u Rimu. da je sve dogovoreno i da se u svemu slažu". ali se njegovim odgovorom može smatrati ono. što se tiče razgraničenja prema Italiji. On piše: Oko onižeg ovalnog stola sjede mnogi uzvanici. i prema dogovoru drugo jutro potražio dra Pavelića. u Slovačkoj i nekoliko puta ovdje u Argentini pitao. pa i vojničkih norma". Pavelić poslao me je u Ljubljanu. da u Ljubljani Talijani ne će tražiti ništa naročitog. Andrija Artuković i još nekolicina. Mi smo moralno na vašoj strani". njemački tekst onog brzojava — do kojeg sam kasnije došao — glasi ovako: "Die Reichsregierung legt Wert darauf. 'radi se o sitnicama'. da zamoli njemačkog ministra vanjskih poslova von Ribbentropa. Stiepo Perić. da će "ime kurira i pojedinosti ovog dogadjaja" objaviti drugom prilikom. Tražit će se samo neznatne izmjene na rieci Dravi kod Varaždina. Par dana kasnije primio je poslanik Kasche brzojavni odgovor od ministra Ribbentropa. to je pitanje izključiva stvar Zagreba i Rima". .. Nakon kraćeg vremena ja sam se oprostio. Pavelićeva. da je poslije podne 9. dakle.. dra Lorkovića. Nadamo se. da. Ali. bili su prisutni. Dalmacija će ostati hrvatska". U stvari." I dodao je: "Vidi se. a ja sam za nju saznao tek nekoliko godina kasnije. izgleda. da je spreman razgovarati s Mussolinijem o hrvatsko-talijanskim odnosima." Od onda prisutnih jedino je dr. Pavelić und italienischen Aussenminister Graf Ciano zu einer Einigung kommt. ako što traže od Hrvata. treba se pridržavati političko-diplomatskih.-22. koji mi veli. da Pavelić nije uopće pokušao zatražiti njemačku intervenciju u talijansko-hrvatskim pregovorima. Kad je stigao na Markov trg.D. da je Ribbentrop poslao Paveliću posebnog kurira poslije sastanka s Cianom u Beču. . Pred svima iskrsne Poglavnik.H. da stigne iz Beča u Zagreb. jer talijanski zahtjevi i inače nisu teške prirode. Ja sam dra Perića i 1943.86 Ono poslije podne 24. što u hrvatskom prijevodu glasi: "Njemačka vlada smatra važnim. dra Košaka i dra Jozu Sunarića. dr. da mi još iste noći imade izručiti jednu poruku njemačkog ministra vanjskih poslova. ali jer nam je poznat. IV. koji mi ponovo veli: "Ne brinite se. možemo u cielosti rekonstruirati njeg-ov sadržaj. Rukujem se i sa ostalima. neka se izravno obrate na njih a ne na nas. dr. koji je službenim putom u priepisu dostavio državnom tajniku Lorkoviću. sasvim oprečno onom. On. kad je Ribbentrop u najvećoj tajnosti posebnim kurirom otpremio u Zagreb poruku dru Paveliću. Pavelić je prekinuo Benzona riječima: "Prekasno je. i ne znajući za odluku Berlina. Platit 6e skupo tu svoju nelojalnost. supruge Poglavnikove. Pavelić rekao onog jutra je. da sutra ujutro u šest sati budemo pred Banskim dvorima. Ako se gore rekonstruirani brzojav usporedi s onim. da je tekst ovoga brzojava sačuvan. Perić ostao kao živi svjedok. da kod sutrašnjeg sastanka izmedju Nj. te da će jednoga dana moći biti objavljen. i on je uvijek apodiktički potvrdio ispravnost ovog teksta. novom poslaniku Njemačkog Reicha. državni tajnik za vanjske poslove N. našao sam u vili dra Pavelića na okupu njega. Pavelić je tu poruku primio navečer onog dana. koje nisam uspio zapamtiti. dra Pavelića i talijanskog ministra vanjskih poslova grofa Ciana dodje do sporazuma. kad se je vratio iz Ljubljane. izaći ćemo s njima na kraj kao i s drugima. kad me je nazvao njemački poslanik i saopćio. u kojem mi javlja. Mladen Lorković.(138) Edo Bulat bio je te večeri na putu iz Splita za Zagreb. Najprije me predstavlja Kascheu. što je Pavelić izjavio Sinovčiću o Kasche-ovom posjetu 24. Ne posjedujem tekst ovoga brzojava. da je odlazak u Ljubljanu odredjen za 7 sati ujutro. Osim gdje Mare. dass es bei der morgigen Zusammenkunft zwischen seiner Exzellenz dem kroatischen Staatschef dr. Branko Benzon. dr. Došao je oko 2 sata u noći zajedno s Veesenmeyerom i pročitao jedan brzojav Ribbentropov.: Grof Ciano još nije Beč napustio. da je kurir trebao tri dana. kako je ona tekla u godini 1918.Ono što mi je dr. nego nosi biljeg jedne prigodne i nelogične improvizacije. dakle. spremni za polazak na pregovore u Ljubljanu. Prevode Kascheu.(136) Kvaternik na istom mjestu obećaje. Dr.D.

(139) Granica druge zone. Talijanska II. Armate. kolovoza. kolovoza. koja čini sastavni dio ovoga sporazuma. rujna 1941. rujna 1943. tadašnjeg ravnatelja javnog reda i sigurnosti. komu su podložne sve upravne oblasti u tom pojasu. zaslužuju detaljnu obradbu. Politika pomaganja i naoružavanja četnika započeta je zapravo prvog dana. Ovom se zgodom daje na znanje. koji u izvatku glasi: Zagreb. 3. može označiti glavnim uzrokom hrvatske katastrofe u prošlom svjetskom ratu. ta je granica tekla ovako: Severin — Kupa — Tounj — Plitvička jezera — Plješivica — linija na planine Šator. zoni kao u svojoj koloniji. Ta se je kapitulacija odigrala u ciglih sedam dana. rujna 1941. koje spada u taj pojas. kolovoza u proglasu na narod. da se obalni pojas od Fiume (Rieke) pa do Crne Gore s obzirom na probitke vodjenja rata u pogledu vojničke pripravnosti znatno pojača. ne će podići ni podržavati nikakovu vojničku utvrdu ili uredjaj kopneni. dakle prije sastanka u Ljubljani.(141) Pavelić je taj Mussolinijev zahtjev prihvatio već na 22. talijanskoj armiji predao civilnu i vojnu vlast u gore označenoj drugoj zoni.) Željeznička pruga Fiume (Rieka) — Ogulin — Split sa brzojavnom i brzoglasnom službom stavlja se pod vojno zapovjedničtvo. kad je II. pomorski ili zrakoplovni. Planski je pomagala neprijatelje hrvatske državnosti. 4. Ante Pavelić izvršio drugu kapitulaciju pred Talijanima. 2. Njih se.) Da bi gradjanska uprava u tom pojasu u pogledu javnog mira i poredka čim bolje odgovorila zadaći uskladjenja cjelokupne vojno obranbene djelatnosti. zoni svojim proglasom od 7. imenovao sam jednoga obćeg upravnog povjerenika.) Obće upravni povjerenik ima svoje sjedište u mjestu sjedišta zapovjedništva II. Time će osiguranje javne sigurnosti i poredka biti dovedeno podpuno u sklad sa probitcima vojne djelatnosti. da se Talijanima i vojnički opru. koji je Kasche uručio Paveliću 24. dok traje potreba vojnog osiguranja. IV. maršal Slavko Kvaternik. on i njegov otac. potpisanim u Zagrebu sa strane generala Roatte i Pavelića na 19. talijanske Armate. što je od bilo kakove koristi. On stoji na raspolaganju zapovjedniku rečene II.(146) Tekst toga ugovora takodjer nikada nije bio objavljen. svibnja 1941. Pojedinosti provedbe dogovorit će obći upravni povjerenik te predstavnici Hrvatskog domobranstva sa zapovjedništvom II.. koja bi se mogla iskoristiti u ratne svrhe. zoni bile su promijenjene ugovorom.: "Hrvatska se vlada obvezuje. kolovoza do 7. bili su vrlo teški udarac mladoj hrvatskoj državi. do 8. Talijanske ovlasti u II. Provodila je politiku istrjebljenja hrvatskog življa.(144) Tekst toga utanačenja nikada nije bio objavljen. niti ikakvu tvornicu ili skladište streljiva i ratnoga tvoriva".(145) Ovi dogadjaji od 16.(142) Prema pisanju Eugena Kvaternika. nije uopće tekstualno bila opisana u ugovoru. armija u razdoblju od 22. lipnja 1942. uz hrvatsku unutrašnju politiku. Od potpisa Rimskih ugovora počinje tamniti Pavelićeva zvijezda u Hrvatskoj. četnike i partizane. a na zajednički probitak savezničkih država Kraljevine Italije i Nezavisne Države Hrvatske. kako se iz gornjeg vidi. Rimski ugovori podijelili su hrvatski teritorij južno od njemačkotalijanske demarkacione linije u tri zone. Obično se zaboravlja. odredio sljedeće: 1.(140) Treća zona prostirala se je izmedju sjeverne granične linije II.88 pravo drugi telegram.(143) Modaliteti oko preuzimanja civilne i vojne vlasti po talijanskoj II. nikakvu vojničku (operacionu) bazu i nikakvu napravu. Armate talijanske vojske. Obćim upravnim povjerenikom imenovao sam poslanika dr. kolovoza 1941. ponašala se je u II.) Vojne jedinice Hrvatskog domobranstva. kad su Talijani stupili na hrvatsko tlo. da smatra neophodno potrebnim. zoni. Još . kolovoza Mussolini je jednim brzojavom zatražio predaju civilne i vojne vlasti u II. Sklon sam vjerovati. zone i njemačko-talijanske demarkacione linije. Rimski ugovori od 18. Cincar i Prenj — Volujak na hrvatskoj istočnoj granici. da je Pavelićeva unutrašnja politika bila trijezna i razumna. nego samo ucrtana na priloženoj karti. 89 Stoga sam za ono područje Nezavisne Države Hrvatske. Na 16. stavljaju se operativno na razpolaganje jedinstvenom vojnom zapovjedničtvu II. OBAVIEST Vlada savezničke Kraljevine Italije saobćila je hrvatskoj državnoj vladi. da Rimski ugovori ne bi bili tako katastrofalni. Hrvatska je državna vlada sretna. Armate u svim pitanjima uprave javne sigurnosti i poredka u tom pojasu. Andriju Karčića. prikazane na priloženoj karti. 22. što se nalaze u tom pojasu. te čije naloge svi upravni organi imaju bezuslovno izvršavati i svoju djelatnost u pogledu javne sigurnosti i poredka po njegovim uputama vršiti. da u pitanju zajedničke obrane probitaka Nezavisne Države Hrvatske i savezničke Kraljevine Italije u ratu može sa svoje strane doprinieti sve. da je po prilici tri mjeseca iza potpisa Rimskih ugovora dr. bili su protiv prihvatanja talijanskog zahtjeva i spremni. da su gornje mjere poduzete privremeno. armiji utanačeni su na sastanku izmedju generala Ambrosija i Pavelića u Zagrebu na 26. Druga zona bila je razvojačena slijedećom formulacijom članka 1. General Ambrosio formalno je preuzeo civilnu i vojnu vlast u II. da na otocima i na području izmedju mora i crte. Prema Vrančiću. Prva zona bila je izravno pripojena Italiji i postala njen sastavni dio.

Hrvatske primorske gradove i sela Nijemci su morali osvajati od Talijana i od partizana. Anfuso zatim nastavlja. 26. rujna 1943. Blažeković kaže. U tom razdoblju hrvatski povjerenici kod II. da treba što prije povući talijansko-hrvatsku granicu. svibnja 1941. Njemačka je od početka bila u prvom redu ekonomski zainteresirana u Hrvatskoj.90 gora politika prema hrvatskom življu bila je provodjena u I. u kojoj se zahtijeva. poslije talijanskog odbijanja hrvatske note. Ivan Krajač otvoreno je nastupio protiv tog Pavelićevog stanovišta. da Nacionalnorepublikanska vlada Italije smatra gore spomenutu notu neprihvatljivom. srpnja 1943. zapremali cijelu stranicu i bili plave boje. Pavelić nije htio potpomoći Budaka u ni jednoj od gornjih 91 točaka. Note su izmijenjene izmedju hrvatskog poslanstva i talijanskog poklisarstva u Berlinu. Iskustvo. dr. njegovo povlačenje iz politike i razlaz s Pavelićem. Nikola Rušinović. Drugo je tražio. Vjekoslav Vrančić i David Sinčić. dostavio talijanskom poklisarstvu notu. Bit će potrebno takodjer ispitati i uzeti u obzir svjedočanstva i uspomene ostalih talijanskih ličnosti. odnoseći se na njezino jednostrano poništenje talijansko-hrvatskog ugovora od 18. da je potrebno hrvatsko-njemačke ekonomske odnose ponovno razmotriti i onemogućiti. Pod ovim se okolnostima samo po sebi razumije. Na čelu II. Berlin. da bi hrvatsko poslanstvo izvijestilo vladu Nezavisne Države Hrvatske. dočekao je Hrvatsku potpuno nespremnom. smatrat će Nacionalnorepublikanska vlada Italije nepoželjnim boravak hrvatskog poslanstva u Italiji. Predstavnici hrvatske nauke tražili su. Tražio je. odnosno uspomene hrvatskih poslanika u Rimu. Pavelićev proglas od 9. Anfuso podrugljivo piše o pečatima na hrvatskoj noti. Poslije pada Mussolinija. da je Budak morao napustiti položaj ministra vanjskih poslova. moli talijansko poklisarstvo. On je notu dostavio svojoj vladi. njemu se je bilo teško odijeliti od note. rujna 1943. pripomoći će takodjer rasvjetljavanju tadašnje talijanskohrvatske situacije. da li je mrtav ili živ. koje su bile u službenom dodiru s hrvatskim predstavnicima.(149) Do izmjena nota s Mussolinijevom talijanskom republikom ipak je bilo došlo. Dr. dr. tadašnjeg talijanskog poslanika u Zagrebu. tako da je talijansko oružje najvećim dijelom palo u partizanske ruke. Radi tih pečata. studenoga V. U Anfusovoj noti. da je tada hrvatski poslanik u listopadu 1943. koja ju je odbila i naredila mu. da je obavijestilo Nacionalnorepublikansku vladu Italije o noti vlade Nezavisne Države Hrvatske. da je Mile Budak poslao hrvatsku notu bez odobrenja Pavelića i. da Republika Italija želi poslati svoga poslanika u Zagreb. te je tada usliedila Budakova ostavka. medjutim. iza kojih nisu stajala djela. prije izmjene poslanika. j. iako je o tome tada raspravljao na nekoliko sastanaka s predstavnicima dalmatinskih Hrvata. Poslije pada Italije prvi korak hrvatske državne vlade trebao je biti povlačenje nove talijansko-hrvatske granice. Treće je držao. da njemačka vojska rekvirira hrvatsko vlasništvo po svojoj volji.(149a) Izgleda.(148) Tadašnji ministar vanjskih poslova. koji su. t. Sinčić je poslije rata pao u komunističke ruke i ne zna se. navodno. te je vraćajući ju zamolio za jedan osebujan primjerak hrvatske narodne umjetnosti. Njegova nota glasi: Talijansko poklisarstvo 14776 Poklisar Talijanskom poklisarstvu je čast saopćiti poslanstvu Nezavisne Države Hrvatske. Talijansko poklisarstvo unaprijed najljepše zahvaljuje hrvatskom poslanstvu za saopćenje ove obavijesti vladi Nezavisne Države Hrvatske. a ostala trojica žive u emigraciji i trebali bi opisati svoja iskustva. bio je u Hrvatskoj sabornici održan sastanak hrvatskih učenjaka i političara. zbog njezinog oblika i njezinog sadržaja te je odlučno odbija. bile su prazne riječi. Mile Budak. na teritoriju pripojenom Italiji. da je povrati odašiljaču. dr. bude li vlada Nezavisne Države Hrvatske ustrajala u svojem stavu. Nota se vraća u prilogu. da se talijanskom zahtjevu za hrvatsko priznanje talijanske republike u sjevernoj Italiji stavi protuzahtjev za povlačenje Rimskih ugovora s talijanske strane. da bi trebalo tražiti samo jedan mali dio Istre. Anfuso tvrdi. svibnja 1941. Da bi se moglo što bolje formulirati hrvatsko stanovište. da će Nacionalnorepublikanska vlada Italije odustati od slanja talijanskog opunomoćenog poslanika u Zagreb i. Na osnovu primljenih uputa.. Vjerojatno Pavelić i ostali hrvatski političari nisu vodili dnevnika i neposredno bilježili svoja gledišta i utiske. nema govora o hrvatskoj narodnoj umjetnosti. dra Stijepe Perića i dra Ante Nikšića.(147) On je sigurno dnevno izvještavao Rim o svojim razgovorima s Pavelićem i ostalim vodećim ljudima ustaškog režima. Vršila je pritisak. smatrao je najvažnijim zadacima tadašnje hrvatske vanjske politike: ponovno razjasniti hrvatskoosovinske odnose. da se stave zahtjevi za cijelom hrvatskom Istrom do rieke Dragonje. da se Židovi uklone iz Hrvatske i da se . Pad Italije 8. zoni. da se Italija odreče Rimskih ugovora od 18. Pavelić je na to rekao. da je ime predloženog poslanika bilo Tamburini. 17. Roatta i Robotti. Andrija Karčić. armije bili su dr. Za ocjenu talijansko-hrvatskih odnosa bit će od najveće važnosti izvještaji Rafaela Casertana. Pavelić je odbio da poduzme bilo kakve pripreme za slučaj talijanske kapitulacije. armije u tom su se razdoblju izmijenili generali Ambrosio. to je bilo glavnim razlogom. da je hrvatsko poslanstvo u Berlinu bilo obaviješteno.

u Ukrajini. Osvrćući se na Luburićev članak o bitci na Lievča polju. Hrvatska je postala vojničkim teretom za Njemačku. Zbog talijanske politike u anektiranim hrvatskim krajevima. poznata je pod imenom Lorković-Vokićeva puča. U jednom članku iz 1953. svijesno dao likvidirati sve učesnike puča. Nemam namjere ovdje pisati o toj politici.. U unutrašnjoj politici uvedene su upravo terorističke metode i u samom ustaškom krugu. trebali bi progovoriti o tadašnjem svojem radu.). da im to uspije bez ikakova napora. Iako je hrvatski državnik morao računati i s Hitlerovom dugoročnom politikom. i tokom 1942. 256. bilo je u interesu Nijemaca. za cijelo vrijeme rata trebalo je uzeti u obzir u prvom redu njemačke tadašnje kratkoročne ciljeve u Hrvatskoj. da su sami Hrvati likvidirali svoju vlastitu državu. Medjutim stvar je propala. i koji su bili utamničeni radi tih veza. tamošnji hrvatski živalj bježao je takodjer u šumu i bio iskorišten od partizana. kako je Pavelić u emigraciji neodgovorno pisao o tome. čiji je program bio sporazum s četnicima i postrojenje s njima zajedničke vlade u Zagrebu. pa čak i one. koji će via facti isključiti talijanski utjecaj iz Hrvatske i suradjivati s Nijemcima. Bilo je sve priredjeno. izbacivanjem Lorkovića i Vokića. Nijemci su nastojali iskoristiti hrvatsku vojničku snagu i upotrijebili je na tom bojištu. t. obećao je iznijeti dokumentarni materijal o tome: "Moja malenkost posebno može sa autoritetom govoriti o uroti Lorković-Vokić i skoro ćemo i u tom pravcu učiniti korak napried i iznieti dokumentarni materijal. umjesto da bude izvorom njemačke pomoći. To je posebice bio slučaj u hrvatsko-talijanskim odnosima. godine. a velikosrbskim bi četnicima njihova namjera bila uspjela himbenim i lukavim načinom bez borbe i ikakovih žrtava.(150) Politika kapitulacije pred Italijom logično je morala dovesti i do kapitulacije pred Nijemcima. narodni zastupnik profesor Ljudevit Tomašić i zamjenik narodnog zastupnika Ivanko Farolfi. Da bi mogli realizirati svoje ciljeve u Hrvatskoj. Tadašnja vlada zavela je ekstremnu pronjemačku politiku u Hrvatskoj. a za to su imali poslužiti Vokić i Mladen Lorković. Trebalo je maksimalno iskoristiti njemačku kartu u hrvatskom interesu. Od rujna 1942. Kad se je kasnije situacija na istočnom bojištu pogoršala na njemačku štetu. iako talijanski orijentiran.. O svemu će tome svojedobno biti iznesene pojedinosti i obširni podatci. Nastala je tolika pometnja i strah. Preživjeli članovi te vlade. bivši ravnatelj za javni red i sigurnost. bez znanja i savjetovanja hrvatske vlade i Glavnog ustaškog stana. da su bili njegovi sudionici.(151) Luburić se je u nekoliko navrata nuzgredno osvrnuo na puč. koja se vrši u vezi s tim". do 31. početkom rujna 1942.(152) Bez obzira na mogući uspjeh ili neuspjeh Lorković-Vokićeve akcije. U takvoj situaciji. uglavnom su potpomagali njegovu osobnu vladavinu. Pavelić je taj njemački zahtjev prihvatio na sastanku s Hitlerom u Vinici. ako hrvatsku vojsku podvrgne pod njemačko zapovjedništvo. Hitlerova dugoročna politika imala je u planu potpuno germaniziranje slavenskog istoka i jugoistoka. Predstavnici Košutićeve skupine HSS. Politika odkapčavanja hrvatske države od Njemačke i prelaska na stranu zapadnih saveznika. da se stane na kraj toj nečasnoj raboti. koja gubi rat.92 poboljša položaj njemačke narodne manjine. koji su u emigraciji.(153) Uz Lorkovića i Vokića. već koncem 1941. da je hrvatska državna cenzura plijenila odlomke iz . preživjeli su nečovječni postupak u ustaškom zatvoru u Lepoglavi i nisu bili likvidirani. znači hrvatsku katastrofu. njemačka se je ingerencija nad hrvatskom vojskom i hrvatskom državom samo povećavala. Iza pada Italije počelo se je uvidjati. Ljudi su se počeli bojati raspravljati hrvatsku problematiku i sa svojim dojučerašnjim prijateljima. da Pavelić. od pada Italije pa do izbacivanja iz vlade Lorkovića i Vokića. Pavelić je mislio na taj način najbolje sačuvati svoju vlast u Hrvatskoj. da će najbolje riješiti problem. ostala je bez ikakve izmjene na upravi zemlje do hrvatske katastrofe u svibnju 1945. izgleda. bio je umoren na zagrebačkoj ulici. a Vokić i Lorković su bili uklonjeni sa svojih dužnosti. kad su uvidjeli. Radi Pavelićeve unutrašnje politike i Rimskih ugovora. Pavelićeva reakcija poslije toga bila je nerazumna i unutrašnje-politički i vanjsko-politički. kolovoza 1944. te predstavnici HSS kod priprema puča. Hitler je mislio. j. od 8. koje je general Glaise uveo u urotu. razmahao se je u NDH četnički i partizanski pokret. odnosno talijanske politike. Vlada. Navest ću jedino. samo su Tomašać i Farolfi od vodećih ličnosti HSS sudjelovali u pripremama puča. rekonstruirana 1. Kasnije. bila je likvidirana skupina viših hrvatskih časnika. koja je pregovarala s partizanima. pa do svibnja 1945. oba podupirani od srpske narodne manjine. To su bili njemački kratkoročni interesi u Hrvatskoj. Pavelić je. Na taj bi način izpalo. prihvaća njemačke zahtjeve i želje. Dr. i time sva trojica onemogućena u svojoj daljnjoj raboti. Pavelić piše: 93 Njihova [četnička] namjera doći u Zagreb i tu uništiti hrvatska državu bila je u sporazumu s njemačkim generalom Glaise von Horstenau pripremana pola godine prije i tempirana na vrieme pod konac 1944. jer je general Glaise na zahtjev hrvatske vlade morao zemlju napustiti. rujna 1944. za koje je samo i sumnjao. Milutin Jurčić. da u Hrvatskoj vlada mir i red. rujna 1943. te da na vlasti budu takvi ljudi. Prema Mačeku (s. Pavelić je bio previše pod talijanskim utjecajem i zato su u početku nastojali spriječiti njegovo preuzimanje vlasti u Hrvatskoj. Prema njemačkoj ocjeni. da povezivanje hrvatske sudbine s Njemačkom.

VII. General Loehr. Pavelić ga je odmah posjetio. Juraj Krnjević.(158) Uz Kasche-a najvažniji njemački čovjek u Zagrebu bio je general Glaise von Horstenau. ožujka 1942. Maček se je osjećao nekontroliranim od vlasti.(160) Na 10. profesor Stjepan Ratković i dr. svibnja Loehr je položio zapovjedništvo hrvatske vojske natrag u Pavelićeve ruke i na to je Pavelić imenovao generala Vjekoslava Luburića zapovjednikom hrvatske vojske i povlačenja. a da nekoliko riječi ne kažemo o Komunističkoj partiji Jugoslavije. da su ondašnje njegove želje. Poslije povratka iz Sarajeva u Zagreb u prvoj polovini travnja 1945. Vladko Maček je napustio Zagreb i trajno se nastanio u Kupincu. Ni on. To je svoje mišljenje branio u memorandumima upućenim Paveliću. bila je većinom poslušna Paveliću. Tog osobnog teškog iskustva. koja je suradjivala s ustašama. U prisutnosti Ljube Miloša Luburić je tri put polako ponovio Paveliću: "Poglavniče.(159) Na 11. koju su zapovjednici hrvatskih vojnih jedinica dobili na terenu. dr. Memoari drugih Nijemaca. prosinca 1943. Mile Budak. Glaise von Horstenau-a. svibnja 1945. On je želio znati. kako su tekli pregovori i što se je zapravo zbilo u Bleiburgu. u Zagrebu. Vladimir Košak bili su hrvatski poslanici u Berlinu za vrijeme rata. koja razbija Jugoslaviju. Mačeka je posjetio jedan njemački časnik. koje nikako ne služi na čast ondašnjoj ustaškoj vlasti. Izgleda. Maček je odgovorio negativno i savjetovao Nijemcu. medju ostalim. ni ostala trojica nisu još iznijeli. To je bio posljednji Pavelićev čin kao vladara hrvatske države i posljednja zapovijed. odnosno o hrvatskim komunistima. zastupao mišljenje odkapčanja od Nijemaca i potrebu samostalnog hrvatskog nastupa. siječnja 1943. listopada 1941. KPJ je nekoliko puta mijenjala liniju u nacionalnom pitanju. Pet dana kasnije. iz Kupinca u svoj stan u Zagrebu i tamo zatočen do konca rata. Danijel Crljen s tri hrvatska generala pregovarao je u Bleiburgu s Englezima i partizanima. Od 10. postala je 1924. zapravo jedino dr. kada je lišen slobode i odveden u Jasenovac. Krnjevićeve uspomene trebale bi objasniti njegovu dilemu i borbu. HSS se je tokom rata zapravo raspala u četiri frakcije. Mačekova obitelj dijelila je s njim zatočeništvo od 16. Uvečer 7. Siegfried Kasche bio je njemački poslanik u Zagrebu za čitavo vrijeme rata. lomila se je za cijelo vrijeme rata izmedju federalne Jugoslavije i samostalne Hrvatske. u kojoj se. do konca rata. Od partije. Luburićev zrakoplov se je nezgodno spustio. U vremenu do zatvaranja. .(162) Košutić i Šutej te njihovi suradnici trebali bi iznijeti svoja sjećanja na svoju ratnu politiku. srpnja 1924. siječnja do 9. bilo političkim dužnostima u NDH. Dr. Na Petom kongresu Kominterne. 239. Pavelić je i dalje nastavio najužu suradnju s Nijemcima. Kako sam već prije istaknuo. Ratno razdoblje Maček je uglavnom opisao iz osobne perspektive. da li bi Maček preuzeo vlas« u Hrvatskoj u onoj situaciji. Izgleda. donesena je rezolucija. Ovo poglavlje ne bi bilo potpuno. ožujka 1943. kada pokušava ocijeniti ratna zbivanja u Hrvatskoj. vjerojatno poslan od njemačkog generala u Zagrebu.. bit će od koristi budućem povjesničaru ovog razdoblja.. Maček je bio uhićen i zatvoren u logoru Jasenovcu do 16. Maček je bio zatočen u Luburićevom stanu u Bulićevoj ul. i on je dobio teški potres mozga.94 Kvaternikovog djela P o l i t i č k a r a z m a t r a n j a . dr. bio je još 7. partija. Na 5. Njihov pokušaj suradnje s komunistima nije mogao drugačije svršiti. odlučio se je na emigraciju.(157) Hrvatsko-njemački odnosi u prošlom svjetskom ratu zaslužili bi takodjer detaljnu obradu. na 15. od osoba bližih Paveliću u tom razdoblju. zapovjednik hrvatske vojske na povlačenju prema Austriji. Nijemci su nas izdali". bilo vojničkim. Tamo je živio do 15.(161) Ako je k tome istina. Četvrta frakcija. listopada 1941. kaže: Pošto u Jugoslaviji postoji masovni pokret protiv nacionalnog ugnjetavanja u svim njegovim formama za samoopredeljenje. da je Košutić u dopisivanju s partizanima 1944. listopada 1941. Berković i Hefer. koja brani integralno jugoslavenstvo. da i deset godina nakon rata Košutić smatra. njemački zapovjednik Jugoistoka. da 95 ustaše! zbace s vlasti i da jedan njemački general preuzme vladanje u Hrvatskoj (s. Košutić-Šubašićeva frakcija uzimala je svoje želje za političku realnost. nacionalni problem ima aktuelan i oštar oblik i neposredno dodiruje interese radnih masa.). travnja 1941. te onda ponovno premješten u Kupinec. Bio je smješten u bolnicu na Rebru. Njeno iskustvo trebali bi opisati Tortić. odnosno pogrješna politička ocjena situacije. Tada je bio premješten u Kupinec i tamo s cijelom svojom obitelji zatočen do 10. ocrnjivao svoju stranku i svoga političkog šefa dra Mačeka. Branko Benzon. nije se mogao otresti ni onda. Frakcija. Frakcija Tomašić-Farolfi pokušala je aktivirati politiku HSS na liniji hrvatske državnosti i vjerojatno je najsvjetlija točka ratne politike HSS.(155) Usprkos te Luburi-ćeve opomene..(156) Logična posljedica Pavelićeve politike bila je hrvatska katastrofa u Bleiburgu. bile zapravo politička realnost.. glasila hrvatskih sveučilištaraca. Posjetio ga je i neki Cvetkovićev izaslanik. koji je ostavio još neobjavljene uspomene. Toga dana ili dan prije posjetio ga je nadbiskup Stepinac.(160a) Zajedno s obitelju bio je premješten 9. da je jedini Vjekoslav Luburić. koji su bili na raznim.(154)koji su trebali biti objavljeni na naslovnoj stranici tjednika Plug. svibnja 1945. gdje je hrvatska vojska predana na milost Titovim partizanima bez ikakve pismene kapitulacije. onda ocjena njegove političke sposobnosti mora biti vrlo nepovoljna. ožujka 1942.

(169) Na promjenu komunističkog stava sigurno je. Partija mora parolu nezavisne Hrvatske postaviti izravno nasuprot buržoaskom voćstvu HSS-e koja pokušava da iluzijama o postignuću nacionalnog oslobodjenja u okviru države SHS svede nastojanja hrvatskog naroda u gradu i na selu za otcepljenjem na put svoje politike pripreme novog sporazuma. KPJ imala je takodjer sukob sa Srebrenjakom u ljetu 1941. Izgleda. U tom nastojanju.(166) Da li je taj sukob bio na nacionalnom pitanju? Svakako će još trebati razjasniti. Crnogorac. listopada 1941. Slovenije i Ma. a vjerojatno i Radićev boravak u Moskvi baš u to vrijeme. koje je išlo do provociranja sukoba izmedju hrvat.(163a) Gornji stav KPJ doživio je promjenu tek 1935. Komunisti navode. KPJ na svom četvrtom kongresu.(167) Hrvatski redarstvenik Nikola Heraković tvrdi u jednom izvještaju. srpski su komunisti jednostavno izmislili. Dapače.(165) Poslije pada Jugoslavije preselio se je iz Beograda u Zagreb Ivan Srebrenjak. Nisam ništa manje hrvatski rodoljub od vas. Zato se je dogodilo. Razlika je medju nama ta. izgubili smo dosta ljudi. zaključuje: Budući da mase naroda teže ka otcepljenju. kedonije iz sastava Jugoslavije i stvaranje od njih nezavisnih repblika. S njim je takodjer suradjivao Andrija Hebrang. Hebrang je s nekolicinom komunista bio zamijenjen za dva ustaška redarstvena činovnika (Vutuca i Wagnera). studenoga 1941. U rujnu 1942. da su u toj taktici imali uspjeha tokom 1942. u Dresdenu. od 1937. potpomognut od Tita odnosno od KPJ. Isa Jovanović.(171 )Da bi kasnije mogli opravdati Hebrangovo likvidiranje. Zagorje ostali su bez uspjeha. šef sovjetske obavještajne službe za Balkan. na hrvatskom teritoriju glavnu riječ vodili su srpski i crnogorski komunisti. hrvatski se komunisti lome u alternativi Hrvatska — Jugoslavija.. zato što politički nije bio pripremljen teren. t. a ja sam komunista. da vi želite fašističku. Ta je linija bila provedena u život dolaskom Tita za sekretara KPJ u 1937. Hebrang je govorio ustaškim voditeljima istrage: "Vi ste fašisti. sekretar KPH bio Rade Končar. Vladimir Popović ovako izvješ-tava Tita o neuspjehu te taktike u Hrvatskom Zagorju: Svi naši dosadašnji napori da pokrenemo u oružanu borbu Hrvat. j. počinje rasti zvijezda Vladimira Bakarića u KPJ. uz KP Srbije i KP Slovenije u sklopu KPJ. Pri tom se je Popović vodio u prvom redu mišlju.(163) 97 onemogućio je tu akciju u zametku. dobila je parola samoopredeljenja do otcepljenja u poslednje vreme naročito aktuelan značaj. seljaka i ustaša (slanjem odreda u skoro sve hrvatske srezove). Od toga vremena. da je Srebrenjaka odao njegov suradnik Slavko Djukić. da ova promjena komunističke linije u nacionalnom pitanju nije zadovoljavala hrvatske komuniste. održanom listopada 1928. kako su Srebrenjak i Hebrang pali u ruke ustaškog redarstva u veljači 1942. i kasnije. a ja se borim za komunističku hrvatsku državu".96 Zbog toga se opšta parola prava naroda na samoopredeljenje. Marka Oreškovića-Krntije. i konkretizovanje ove naše parole znači najpunije pomaganje sviju akcija masa koje vode ka obrazovanju nezavisne Hrvatske. Srbin iz Hrvatske. koje su bili zarobili partizani.(168) U drugoj polovici 1941. S tom je osobom održavao veze Andrija Hebrang. Bakarić je došao na položaj sekretara KPH zahvaljujući svojoj jugoslavenskoj orijentaciji. koju ističe KPJ. da je ovakva politika izgledala nesvrsishodnom Kominterni i ona je naredila u srpnju 1941. što je u ondašnjem komunističkom rječniku. da Bakarić "zadovoljava politički". da je u travnju 1941. značilo. da je Hebrang postao u zatvoru ustaškim agentom. mora izraziti u formi izdvajanja Hrvatske. jednoj osobi. Tito je bio potpuno svijestan gore spomenute osobne dileme svakog hrvatskog komuniste.. komunisti su nastojali proširiti ustanak i u čisto hrvatske krajeve. U toku prošlog rata ta je alternativa bila izražena u politici dvojice vodećih hrvatskih komunista: Andrije He-branga i Vladimira Bakarića.(170) Kako smo već spomenuli.168b Te je godine osnovana KP Hrvatske. Vladimir Popović izabire za taj položaj Vladimira Bakarića. Crnogorac. da je Srebrenjaka izdao član KPJ Joca Djaković. Na 29. Ta je osoba uspjela tek za tjedan dana preuzeti u svoje ruke zagrebački Mjesni komitet KPH. tako da bi se stvorila povoljna atmosfera za proširenje njihovih akcija i dobivanje ljudstva? U studenome 1941. Poslije pogibije političkog komesara partizanskog Glavnog štaba Hrvatske. Pritom. . Linija njegovog političkog nastupa u uzama ustaškog redarstva spasila mu je život. Instruktor CK KPJ kod KPH bio je Vladimir Popović. Sigurno je. Vladimir Popović. Od tada se KPJ bori za stvaranje jugoslavenske federacije po ugledu na SSSR. Instruktor CK KPJ kod toga komiteta bio je Svetozar Vukmanović-Tempo. Oprobana metoda kod toga je bila. da je jugoslavenske orijentacije. Poslije ubijstva hrvatskih narodnih zastupnika u Narodnoj skupštini u Beogradu. On je imao svoju vlastitu mrežu obavještajaca bez veze s KPJ. čije ime jugoslavenski komunisti još nisu otkrili. da preuzme u svoje ruke vodstvo KP u Hrvatskoj. Andrija Hebrang pao je u ruke ustaškog redarstva u veljači 1942. da nahuškaju hrvatske ustaške vlasti na hrvatske seljake i da tako dobiju ljudstvo u šumu. pored hrvatskih komunista. Čini se.(164) Dakle. Da li je hrvatsko redarstvo prozrelo ovu komunističku taktiku stvaranja nereda u Hrvatskoj pod svaku cijenu. U isto vrijeme sekretar Pokrajinskog komiteta za Bosnu i Hercegovinu bio je Srbin iz Banata. koji je vidljiv iz objavljenih dokumenata. na 20. iako su nas drugovi iz tih krajeva obavještavali (lažno) da će hrvatski seljaci podupirati akcije partizana. utjecala uspješna politika HRSS oko okupljanja cijelog hrvatskog naroda na programu samostalne hrvatske države. Njemačka. Stvoreni su i Pokrajinski komiteti za Bosnu i Hercegovinu i Macedoniju.

radnika. U rujnu 1944. nego su se ograničili na ubijanje istaknutih hrvatskih ličnosti s bilo kojeg područja javnog života. Dogodit će se slično. koji se je radi sticaja okolnosti našao u partizanskoj vojsci. ili početkom 1943. provodili masovna klanja u Hrvatskoj. studenoga 1941. kao i hrvatskim partizanima iz Dalmatinske i Istarske Hrvatske. Radi toga jest Nezavisna Država Hrvatska svijetla pojava: svijetla je po pregaranju i idealizmu ogromne većine jednog malog naroda. činovnika. jer su partizani smatrali. Ta će činjenica biti jasnija. kao i svakom pojedinom čovjeku. da Srijem bude uključen u Narodnu republiku Hrvatsku. VIII. Tražio je takodjer. ovako karakterizira Hebrangovu ratnu politiku: " . Idealizam. Početkom 1943.(172) Sto se je odigralo u rujnu 1944. Hebrang je kooptiran u CK i Politbiro CK KPJ. u načelu. Veliki broj predstavnika HSS bio je likvidiran za vrijeme rata. tako da su hrvatski komunisti bili podijeljeni na pitanju buduće organizacije federativne Jugoslavije. bio sudionik tadašnjih vijećanja CK KPJ na Visu. da zaborave tamne strane hrvatske ratne politike. u Splitu i strijeljan u šibenskom zatvoru 22. odnosno partizansku. svibnja 1942. poistovjetiti s ogromnim brojem pripadnika hrvatskog naroda: seljaka. u proljeće i ljeto 1945. koji je spreman ginuti za svoju osobnu i zajedničku slobodu. a brzo zaboravlja neugodne časove. i radi čega je tada Hebrang zamijenjen Bakarićem? Adil Zulfikarpašić. Hrvat borac. Tražio je. CK KPJ raspravljao je opširno o budućem unutrašnjem uredjenju Jugoslavije. koji se rado sjeća lijepih doživljaja. travnja 1941. što je bilo pozitivno i veliko. . nacionalna problematika mučila je i hrvatske komuniste. pogrješaka i nesposobnosti režima. profesora. Tokom rata komunisti nisu. piše: "Godina 1944. Nisu bili zadovoljni s Titom ni Hrvati ni Makedonci". Ta generacija uvijek će imati pred očima i svjetlost i tamu tih četiriju godina. stavljali na prvo mjesto društveno uredjenje i ekonomske probleme.. Oni su. rujna došlo je do svadje izmedju Tita i nekih članova Centralnog komiteta radi budućih granica federativnih republika. koji je. Naporom i učešćem ogromne većine hrvatskog naroda država je bila ostvarena 10. Mali čovjek. Nisam imao vremena ni mogućnosti proučiti sve. u prvom redu. Hebrang je tražio što veće ovlasti za pojedine republike. na koje sam uglavnom ukazao na predhodnim stranicama. zbog pogrešne politike prema masama koje su bile pod utjecajem HSS-a i zbog otupljivanja borbe protiv ustaša". Za slobodu se je borio i dalmatinski i istarski Hrvat. Hebrangova politika. borba za slobodu i hrvatstvo jednako su bili zajednički hrvatskim vojnicima. Kako se iz gornjeg vidi. 99 Komunističku. Vojnici s područja NRH trebali bi služiti vojsku samo na njenom teritoriju. književnika i naučenjaka. Hrvatski narod se je borio za stvaranje i očuvanje svoje države kroz četiri ratne godine. kao i svi ostali komunisti. da. Hebrang je bio skinut s toga položaja i zamijenjen Vladimirom Bakarićem. trpjeli i borili se za njeno održanje. Hebrang 1944 godine smenjen s dužnosti sekretara CK KPH zbog šovinističkih ispada u odnosu na Srbe u Hrvatskoj. uglavnom. čini se. gradjana. zaslužuje posebnu pažnju. 25. . d a je A. nego je se treba. Još teži sukob izbio je zbog pitanja kompetencija pojedinih republika. da joj je mjesto na strani njezine države. Buduće generacije imat će više sklonosti.(173) Prema daljnjim obavijestima jedne osobe. borbu na hrvatskom terenu za vrijeme rata trebat će takodjer kritički ocijeniti i analizirati. da bi državu očuvao. da je postao sekretarom KPH. i oni su bili dio hrvatskog ratnog zbivanja. koji se bori za svoju slobodu. Nezavisna Država Hrvatska ne može biti poistovjećena samo s Pavelićem i ustaškim režimom. U ovom raspravljanju Bakarić nije podupro Hebranga. te da vide samo ono. Tadašnjem svom stavu Bakarić može zahvaliti. ogromna većina hrvatskog naroda instiktivno je osjećala. Svakako. zbog pogrešne politike po pitanju Narodnog fronta. da HSS može biti njihov jaki budući protivnik na savezničkoj strani. Slično je tražio i u organizaciji redarstvene službe i ostalim granama državne uprave. najsvjetlija je pojava četirigodišnjeg hrvatskog rata. Hrvatski narod mučio se je. Usprkos zabluda. što su komunisti u domovini napisali o stavu vodećih hrvatskih komunista za vrijeme rata. kad nestane generacije. Dapače. Hebrang je imenovan sekretarom KPH. Masovna komunistička klanja hrvatskog življa izvršena su neposredno poslije svršetka rata. a da Talijani nisu otkrili njegov identitet. osobe s područja jedne republike mogu biti zaposlene samo na teritoriju iste republike. Iako se nije slagala s politikom ustaškog režima. za vrijeme dok je on bio na položaju sekretara KPH.. Rade Končar je u medjuvremenu bio uhvaćen od Talijana na 17. stvarali. borio i žrtvovao kroz sve četiri ratne godine. Tražio je stvaranje posebne hrvatske vojske. U rujnu 1944. ali nisu mogli preći preko nacionalnog pitanja. Tada su bile odredjene granice pojedinih republika.98 Koncem 1942. koja može o tome znati. koji su požrtvovno pregarali. da CK KPH ima pravo direktne veze s Moskvom. . navodim slijedeće podatke uz dužnu rezervu. kod tih ubijanja veću su pažnju posvećivali svojim mogućim budućim političkim protivnicima nego tadašnjim. četirigodišnje postojanje Nezavisne Države Hrvatske svijetla je pojava u hrvatskoj povijesti. Hebrang je tražio. Hrvatski narod htio je svoju državu. domobranima i ustašama. Izvještaj istražne komisije CK KPJ iz 1948. koja je doživjela ratne strahote. a ne na strani partizana i četnika. Budući hrvatski povjesničar treba obraditi i njihovo stanovište i borbu.

Sve se emigrantske stare političke formacije nalaze u teškoj krizi. Slijedeći retci više su kratki osvrt nego zaokruženo poglavlje. Na sadašnjoj i budućim hrvatskim generacijama leži velika odgovornost. jer se sadašnji suvremeni odsjek hrvatske povijesti odvija pred našim očima i ne može se predvidjeti. Domaći hrvatski teren uvijek je najvažniji za prosudjivanje hrvatske politike. vodstvo političkih narodnih snaga smjestilo u emigraciju i imalo za posljedicu prebacivanje političkog težišta na emigraciju. vojsci i diplomaciji. hrvatske budućnosti. koji su se . te ga ne smatram hrvatskim predstavnikom u Beogradu. kad je Hebrang bio ministar industrije.-1959. 1945. kada i kako će završiti. odgoja i ličnosti još nije potpuno razjašnjeno. mogu biti prekretnicom u tom pogledu. Namjera mi je tek kratko nabrojiti i karakterizirati sadašnje hrvatske političke snage..100 Hrvatska politika.-1959. Vojska. One trebaju upoznati sve pogrješke i propuste hrvatske politike i iz njih izvući pouku za budućnost.. posebice policiji.-1934. iako se je kadgod. Sadašnja hrvatska emigracija. Pitanje Titova podrijetla. Usprkos potpunog zakazivanja hrvatske političke elite. uz djelomičnu potporu Slovenaca. Njegova spremnost na žrtve zalog su njegove bolje budućnosti. 101 HRVATSKA P O L I T I K A P O S L I J E 1945. Oni su malobrojno zastupani u središnjim jugoslavenskim vladinim tijelima. kada su njezini odgovorni političari morali stvarati odluke. Za vrijeme Aleksandrove diktature hrvatska emigracija bila je u živom dodiru s domovinom i gledala je u budućnost. kao 1929. a nove snage s novim idejama i pogledima u budućnost još nisu formirane. koja može djelovati. s dosta velikim učešćem Crnogoraca na vojničkom sektoru. jesu hrvatski komunisti. da posljednje dvije godine. sva središnja ekonomska tijela takodjer su skoro isključivo srpska sfera. Komunistička Jugoslavija tu slijedi velikosrpsku politiku bivše kraljevine. neposredno poslije rata. On je državni sekretar narodne obrane.. Bila je nosilac novih ideja i pobuda. ali njegova je okolina srpsko-crnogorska. 1958. HSS nije bila uopće spremna za slučaj rata i takodjer je potpuno zakazala u ratnom vihoru. S izuzetkom. posebice Ustaški pokret. Izgleda. jer se počinje pojavljivati svježi glas. Na domaćem hrvatskom terenu jedina politička snaga..1959. policija i diplomacija skoro isključivo su u srpskim rukama. Težište hrvatske politike u poslijeratnom razdoblju. koji se nalazi na jednom važnom položaju u Beogradu. Ostali hrvatski komunisti. Ivan Gošnjak je jedini vodeći hrvatski komunista. I. sva živi u prošlosti i ima malo dodira s hrvatskim domovinskim terenom. hrvatski narod kao etnička cjelina nije zatajio ni zakazao. usprkos brojčano jake hrvatske emigracije. nadamo se. potpuno je zakazala u vodjenju državnih poslova i očuvanju države u poslijeratnoj Evropi. 1945. nalazi se u Hrvatskoj.

od toga je neopredijeljenih 788. Muslimana Hrvata bilo je 885.976.295. Vodeći bosanski srpski komunisti. te željeznica Bar—Beograd. Nema iole značajnijeg Hrvata-katolika na vlasti u Bosni i 103 Hercegovini. 1..931 Madjara.(176) Vjerojatno.95%). odnosno ubrojeni su medju Hrvate.277 duša.187 (79.40%). nego ni Šubašić ni Šutej. 4.338 Slovenaca.171 (4.507 (3. 10. Mile Počuča i Božidar Maslarić. Rodoljub Colaković i Djuro Pucar.094 Crnogoraca. od toga 76. Srba pravoslavaca bilo je 543. koja je bila u hrvatskim vojničkim postrojbama. Od toga ih se je broja izjavilo neopredijeljenima 789. i 1921.(177) Hrvati se donekle i u samoj republici Hrvatskoj osjećaju kao gradjani drugoga reda. Čini se. Od toga je bilo Hrvata katolika i muslimana 2. da je jedini Andrija Hebrang pokušao zaštititi hrvatsku mladež od pokolja. radi lakše usporedbe sa statistikama iz 1931. Ništa nije bolje ni u ekonomskom pogledu. 2.125 (41.062 Makedonaca i t. d. Članovi Izvršnog komiteta KPH. odnosno 2.252 muslimana. Hrvatski teritorij uglavnom je podijeljen u dvije narodne republike: Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. da li su se oni izjasnili Srbima.(175) Donijeli smo statistiku. Kod istog popisa pučanstva na teritoriju Narodne Republike Bosne i Hercegovine živjelo je 2. a ne samo važniji.403 muslimana.689. ali se zato punom parom izgradjuju Bar i Kopar. jer muslimani. kao i za kraljevine Jugoslavije. 5.. Srpski vodeći komunisti u Hrvatskoj. obično se je izjavio Srbinom ili bar Jugoslavenom. . i.316 Rusa.084 duše. a Hrvata katolika 588.24%).565.08%) Hrvata muslimana. t. koji su se izjasnili Srbima. 2.252 (14. 10.978 Ceha. U narodnoj Republici Hrvatskoj živi ukupno 4. Hrvatima ili nacionalno neopredijeljenima. Od ostalih narodnih manjina ukupno je bilo 236. da zajedno s hrvatskim komunistima onemoguće gospodarsko eksploatiranje i zarobljavanje svojih domovina Bosne i Hrvatske.883 Ukrajinaca. sustavna srbijanska penetracija u Istru i uzduž hrvatske jadranske obale.064. koja predstavlja oko 15% pučanstva. udaraju šakom o stol. Od toga je bilo Hrvata katolika i muslimana ukupno 4. iako oni predstavljaju skoro 23% pučanstva.451. Ekonomski interesi nalažu srpskim vodećim komunistima iz Bosne i Hrvatske.17 posto).53%).12%) Hrvata katolika i 4. od njih se je 3. u njihovim su rukama skoro svi..12%) Hrvata muslimana.807 duša.2%) Hrvatima.04 posto).399 Madjara.12%) Srbima i 28.517 (57. Gradilo se je i gradi se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1945.29%).371 Slovaka. 3. Tako je postupljeno.093 Talijana. 1.174 Nijemaca i t. 51. Srba 71. uloga srpske manjine u NRH. d.318 Nijemaca.828 (22. Srpska manjina u NRH zauzima mnoge odgovorne položaje u političkom.480 (88.212 izjasnilo Hrvatima. te i oni postaju nervozni. nisu smatrali potrebnim pokušati zaštititi hrvatske živote. Srba pravoslavaca bilo je 1. većinom se moraju ponašati kao da i nisu Hrvati.. 10.991 Ceha.48%) Hrvata katolika i muslimana.965 Crnogoraca. prema istom popisu pučanstva. Još nisu ni u stadiju ozbiljnog planiranja željezničke pruge: Split — Livno — Zenica i Pazin — Rijeka.526 Rusa. izjašnjuju se kao Jugoslaveni.015 (56. Jedan od najtežih grijeha i propusta hrvatskih komunista jest. Prema popisu pučanstva iz 1948.689 (34. d.48 posto) Srba pravoslavaca.(174) U gornjim brojkama svi su muslimani brojeni skupno. Na teritoriju obiju republika bilo je 1948.329 Slovenaca.561. Izgleda. 28. S druge strane. 30.144 Nijemaca. većinom su to učinili protiv svoga uvjerenja zato.646 (25. Od ostalih narodnih manjina ukupno je bilo 263. ali trebalo bi objaviti brojke.563 (0. Komunističko jugoslavenstvo i na ekonomskom području znači izrabljivanje hrvatskog naroda. Radi što potpunijeg pregleda donosimo detaljne podatke i o muslimanima.097 Slovaka.403. Dogadja se potpuno isto. Dvije bitne točke hrvatske ekonomske politike hrvatski komunisti nisu uspjeli ostvariti: povezivanje Bosne i Hercegovine sa Splitom i povezivanje Pule s Rijekom. onda će se ovo pitanje moći bolje prosuditi. vjerojatno je više nego deseterostruko važnija od uloge 57. tadašnji Titovi ministri. 33. od toga 7.871 Crnogoraca i t. Nikola Sekulić. Ukoliko je koji musliman dospio na koji važniji položaj.280 Ukrajinaca. 14. Na teritoriju Bosne i Hercegovine ukupan broj muslimana iznosi 885. ukupno 890.102 uspjeli zaposliti u središnjim tijelima u Beogradu.43%). od toga 77. 4.536 (6.265 (8. Narodnih manjina bilo je ukupno 26.(178 )Izgradnja splitske i riječke luke odgodjena je. što poslije svršetka rata nisu zaštitili hrvatsku mladež.000. da bi zaštitili svoj Život i imetak. odnosno karijeru. drugo.057 Talijana. da taj pokolj premašuje brojku od 100.68 posto). da bismo mogli naglasiti.322. Od toga je bilo 1. 72.267 (70. 6. 1.734 Slovenaca.32%) Hrvata katolika i 890.474.635 (1. ekonomskom i kulturnom životu republike. 51. prvo. 11.48% katoličkog i muslimanskog pučanstva u Bosni i Hercegovini. trebali bi o ovoj situaciji povesti računa. Na ekonomskom području otvaraju se oči i hrvatskim komunistima. nikada još u povijesti Bosne i Hercegovine u mirnom vremenu nije bilo provedeno takvo nacionalno ugnjetavanje većine njenog pučanstva. položaji. Tadašnje komunističko klanje hrvatske vojske i ostalih Hrvata vjerojatno je najveći mirnodobski pokolj hrvatskog pučanstva u cijeloj hrvatskoj povijesti.077 neopredijeljenima i 274 Srbima. K ovom prevelikom utjecaju domaće srpske manjine u Hrvatskoj pridružila se je. 1.397 Ukrajinaca.210 Rusa. morali bi se duboko zamisliti pred mogućim sutrašnjim posljedicama ovakve politike. kako se na teritoriju Bosne i Hercegovine danas provodi nerazumna politika.521 (14. 1.750 (79. izgleda. bez obzira.969 Čeha.756. Iako su tamošnji Srbi narodna manjina. j. ali ne samo da nije bio podpomognut od ostalih hrvatskih komunista. 3.607. koliki je bio doprinos središnjoj vladi s hrvatskog teritorija.991 i Hrvata 25. odnosno 3. 38.972. Na teritoriju Narodne Republike Hrvatske živjelo je. Kad se objave konačni rezultati popisa pučanstva iz 1953. na teritoriju tih obiju narodnih republika živjelo je 6. 3.47%).

III. HSS se još uvijek nije uspjela snaći. II. da je s Djilasovim izbacivanjem s položaja. Još nije bilo glasa. izgleda. Dr. od rta Savudrije u Istri do Boke Kotorske. Prema pisanju jednog Srbina. komunizam se nigdje ne bi mogao održati. Bio je likvidiran samo zato. vodeći srpski komunista Aleksandar Ranković mogao je i može isticati svoju borbu za Srbiju. tjednik Naprijed. hrvatski komunisti. koja bi tražila federativnu demokratsku Jugoslaviju. Slovence. vodio neuspješne pregovore sa Srbima o stvaranju jedne zajedničke političke platforme s njima. Maček je Srbima kod tih pregovora stavljao slijedeće uvjete: "Priznanje Sporazuma od 1939. HSS je imala priliku. Komunizam na hrvatskom području u današnjoj FNRJ doživiljuje se kao srbo-komunizam. Hrvatski narod danas je isto tako nacionalno ugnjetavan i ekonomski iskorištavan. Obje se nalaze u teškoj krizi od 1945. da se na programu samostalne hrvatske države aktivira i povede hrvatsku emigraciju i hrvatski narod u borbu za ostvarenje toga cilja. izgleda. demokratski i slobodarski. bio zabranjen i njegovi urednici zatvoreni (Dušan Diminić. Sve hrvatske opozicione snage u domovini. Dok veliki dio Hrvata u domovini doživljuje komunizam kao srbokomunizam. Posebice bi trebalo naglasiti elektrifikaciju i izgradnju modernih cesta. Kardinal Stepinac ostao je poslije rata. glasilo KPH. aktivne su na liniji hrvatske države. da komunizam isto tako ugnjetava i Srbe u Srbiji. Da su hrvatski komunisti došli na vlast u jednoj samostalnoj hrvatskoj državi. proširenje . da bi se u domovini pojavila i jedna hrvatska opoziciona skupina. te je 1948. da su i hrvatski komunisti svakog dana sve manje jugoslavenski orijentirani. da KP spada u muzej. nego li u razdoblju 1929. kao kominformista bio maknut s položaja.-1918. te izbacivanje Talijana s cijele hrvatske obale. odnosno "bratstva i jedinstva" u komunističkom ruhu. Uz gore označene negativnosti. nego i hrvatskim narodnim herojem i predstavnikom. Nema sumnje. Potrebno je upozoriti na još jedan problem. U polusvijesnom stanju u bolnici je vikao: "Srbijo. kao i Hrvati. To osjećaju i sami srpski komunisti. Poslije ovog doživljaja jugoslavenstva. do 1950. Ovdje ćemo pokušati upozoriti tek na glavne točke ovog razvitka. Zato se još više mora osuditi uloga srpske narodne manjine u 105 Hrvatskoj i Bosni. da je od početka bio svijestan gore izloženog hrvatskog položaja. Kad bi narodi u Jugoslaviji imali pravo odluke. dvije vodeće hrvatske političke stranke.(181) To je najbolji dokaz. On je. čini se. a Ustaški pokret svakog dana gubi svoje pristalice. Crnogorce i Makedonce. Vladko Maček nije shvatio taj čas. Povlačenje hrvatske jugozapadne granice u Istri etničkom slovenskohrvatskom linijom. braniteljem vječnih humanih i kršćanskih načela.104 Komunizam od 1945. hrvatski komunisti mogu se pohvaliti nekim pozitivnim činjenicama svoje politike u hrvatskom narodnom životu. koja je poslušno komunističko orudje u ugnjetavanju Hrvata. sigurno je. Na prvom komunističkom udaru u hrvatskom narodu bile su katolička crkva i muslimanska vjerska zajednica. do 1959. Neposredno poslije hrvatske katastrofe u svibnju 1945.-1941. da je Ranković tada reagirao kao srpski rodoljub. pa je od 1945. a ne za Jugoslaviju.. kao ošto je to bio i u ratu. da je ideja zajedničke države sa Srbima manje popularna u Hrvatskoj. jer ih politička svakodnevna realnost upućuje na jedini mogući put: stvaranje samostalne hrvatske države. koliko o njima dospiju glasovi u emigraciju. Potrebno je istaknuti. posebice hrvatsko seljaštvo i intelektualna mladež. Hrvatski narod. u emigraciji. Andrija Hebrang. Guste Šprljan i t. Zbog toga posljednjih godina sve više investiraju u srbijanske krajeve i vode brigu u prvom redu o srpskim interesima. pravim predstavnikom hrvatskih povijesnih i etičkih značajki. ako se u' kritičnom času orijentiraju hrvatski..(179) U povijesnoj perspektivi današnja uloga hrvatskih komunista u hrvatskom narodnom razvitku jednaka je ulozi hrvatskih madjarona 1868. jer je neustrašivo na sudu istakao pravo hrvatskog naroda na slobodu i samostalnu državu. Ranković se je odupro te bio ranjen i smješten u bolnicu. do danas. hrvatska emigracija ne smije smetnuti s uma. i da mu se ti narodi odupiru.(180) S druge strane. Zahvaljujući u prvom redu svojoj politici i političkoj nesposobnosti. kao i u kraljevskoj Jugoslaviji. stoga ih se s pravom može označiti neomadjaronima. HSS i Ustaški pokret. Napori napravljeni u cilju industrijalizacije trebali bi biti podvrgnuti stvarnoj i objektivnoj ocjeni u hrvatskoj emigraciji. Nije bila dovoljno uočena činjenica. našli su se u svibnju 1945. Šprljan je morao počiniti samoubojstvo ili je pak bio likvidiran. Kardinal Stepinac postao je ne samo simbolom vjerskih progona. a ne kao Jugoslaven. pobedićemo". Poslije Staljinovog izbacivanja KPJ iz Kominforma. sigurno je veliki doprinos hrvatskoj nacionalnoj afirmaciji. naklanjaju se bivšoj Djilasovoj struji. majko. odupire se komunističkoj diktaturi na svakom koraku. Kad je bio uhićen od njemačke policije u Beogradu srpnja 1941. Hrvatski komunisti mogli bi iskupiti svoje zablude. sigurno bi na tom području bili mogli postići kudikamo veće uspjehe. d. jer je napisao u tjedniku "Naprijed". nastojao taj položaj promijeniti pomoću svog uskog povezivanja s Moskvom. da je od sviju kominformista jedino Andrija Hebrang platio glavom. jer je branio hrvatske ekonomske i nacionalne interese. na hrvatskom teritoriju pojavljuje se u ruhu srpskog imperijalizma. Stoga je potrebno izraz srbokomunizam upotrebljavati velikom pažnjom.).

(183) S druge strane. ili točnije rečeno Srbijanci. Franje Nevistića iz uredništva Hrvatske. U tom poglavlju Maček uopće ne spominje Jugoslavije.. koji su slijedili dra Antu Pavelića do njegove smrti. Hrvati su htjeli i borili se za svoju državu i daleko prije nego je postojala Jugoslavija. Oni dokazuju samo jedno. Vlahi Raiću 1953. spletke u vezi s časopisom I z b o r . Taj utisak dobiva se takodjer iz završnog poglavlja njegove knjige.-1941. čini se. proizišlih iz nacionalističkog pokreta. Bilo bi od velike općehrvatske koristi. Od užih suradnika dra Mačeka iz predratnog razdoblja. koja će u medjunarodnom svijetu biti jednakopravni faktor sa Srbijom. u predratnoj prošlosti i da ništa nije naučio od svoje katastrofalne ratne politike. nego ostale hrvatske političke snage.: "Ja sam toliko oprezan. novom i demokratskom temelju. listopada 1959. Bonnu i Rimu. Šutej i Torbar 1889. Za ovo potonje ne ću se izjasniti. To su: Hrvatski Narodni Odbor u Münchenu. U emigraciji još djeluju tri političke skupine. Knjigu završava s vjerom u bolju budućnost hrvatskog i ostalih seljačkih naroda. u kojoj su okupljene seljačke stranke onog dijela Evrope. da taj politički kapital ne bi bio ututanj. Vjerovatno će se hrvatski borci i idealisti. ne samo teoretski.106 Banovine Hrvatske na severu sa Baranjom i Bačkom (uključujući Suboticu). da se cjelo vrijeme boravka u emigraciji nisam nikada izjasnio ni za održanje ni za raspad Jugoslavije. koji je pod komunističkim jarmom. i Krnjević 1895. On se drži po strani i šutnjom prikriva svoj politički stav. HSS ima mogućnosti lakše i uspješnije djelovati u svjetskim središtima: Washingtonu. u emigraciji živi još dr. Prema tome bi se dalo zaključiti. treba pozdraviti svaki hrvatski rodoljub.. koji izlazi u Engleskoj. Svih šest prvaka HSS danas su prešli šesdesetu godinu života. Već po tome. Hrvatska Državotvorna Stranka. IV. stvaranje Vijeća Hrvatskog Oslobodilačkog Pokreta i izbacivanje dra. Londonu. i s druge strane borba Hrvata da se srpske vlasti nad Hrvatskom i hrvatskim narodom riješe i dodju do svoje samostalne hrvatske države. tajni pregovori sa Stojadinovićem.. prikazuju taj osjećaj i tu težnju hrvatskoga naroda kao nešto upereno protiv Srba i Srpstva. Josip Torbar. da je dr. u skoroj budućnosti priključiti jednoj od državotvornih demokratskih političkih grupa.. što. što nije ni najmanje točno. HSS je u medjuratnom razdoblju 1918.. Vjekoslava Vrančića — sve su to jalovi potezi Pavelićeve emigrantske politike. Od Krnjevićeva uspjeha u tom pravcu zavisi. Ustaški pokret poslije 1945. da je Mačekov sadašnji politički koncept stvaranje jedne konfederacije. Ako ima danas spora izmedju Srba i Hrvata to je u stvari borba Srba da zadrže svoju vlast nad Hrvatskom i hrvatskim narodom. Krnjević je. u razgovoru s predstavnikom slovenskog lista K l i c T r i g l a v a . kad bi dr.-1945. Njegova nastojanja. Ante Pavelić nije bio shvatio. Smoljan 1888. omot Mačekove knjige rese jugoslavenske boje: plavo-bijelo-crveno s hrvatskim grbom. po svojoj aktivnosti i političkom iskustvu. što bi od srušene Jugoslavije pripalo Srbima. koje su se razvile iz nacionalističko-ustaškog gibanja 1929. stranka se nalazi u krizi. da li će HSS uspjeti izići iz krize. Krnjević je 7. On je na početku log razgovora rekao: Hrvatski narod hoće da bude svoj gospodar. u neprekidnom je raspadanju. Poslije Pavelićeve smrti. . izbacivanje profesora Vinka Nikolića i dr. Šutej i Bariša Smoljan. te zajedno s drom Jurjem Krnjevićem pokazao svjetlije vidike napaćenom narodu i hrvatskoj emigraciji diljem svijeta. da HSS orijentira državotvorno hrvatski. što Talijanima i što bi konačno ostalo nama". koju će jednom trebati kritički analizirati. zasebna hrvatska vojska. upućenom g. nego i praktički. nego naglašava svoju suradnju u Medjunarodnoj Seljačkoj Uniji. stekla ugled kod zapadnih demokratskih država i bilo bi od velike koristi. da se modernizira i reformira. 28. do danas Maček se je više put izjasnio za suverenu i samostalnu hrvatsku državu. Parizu. Dr. nema nijedne osobe. Kavranova akcija. Vladko Maček shvatio ovu. Ante Pavelić živio sve do svoje smrti. i da je trebao potaknuti mladje snage. prekid s Luburićem. bilo južnoslavenske bilo srednjoevropske. što Madjarima.. da je njegovo vrijeme prošlo. zapravo. Maček je rodjen 1879.(182) Svoje stanovište Maček je najbolje do sada formulirao u jednom pismu. Srbi. jasno precizirao svoje stanovište. do danas stalno se i na nedvojben način izjašnjava za stvaranje samostalne hrvatske države izvan jugoslavenskog okvira. Hrvatska Republikanska Stranka i Demokratski Odbor u Buenos Airesu. koja bi mogla naslijediti njegov autoritet medju njegovim pristašama. do 1959. prosinca 1959. Ustaštvo i Ustaški pokret trebalo bi ostati hrvatskom povijesnom pojavom od 1930.(183a) 107 U Hrvatskoj su još na životu od užih Mačekovih suradnika Košutić. Njima je danas onemogućen bilo kakvi politički rad. bez obzira na politički program. Hrvati hoće radi toga imati svoju vlastitu državu. u koju je zapala 1941. najvažnija osoba hrvatske emigracije. jer ne vidim ni maglovitih kontura. da okupe hrvatske nacionaliste iz ustaških redova na jednom suvremenom. vjerojatno posljednju mogućnost HSS. u koju bi bila uključena hrvatska država. Iako u tekstu nema govora o budućnosti Jugoslavije. Juraj Krnjević od 1952. plebiscit u preostalim delovima Bosne i Hercegovine. ili će se još jedna takva grupa posebno organizirati. po svojem položaju u HSS. Dr. znači: simbolički spoj jugoslavenstva i hrvatstva. obnova Hrvatske vlade. Košutić 1893. hrvatska ustavotvorna skupština i konfederacija sa Srbijom". od 1945.

1956. previše su povezani s prošlošću. 109 Glavni odbor. da može svakodnevnim iskustvom upoznati njezino djelovanje: složenost demokratskog društva. koji su se uglavnom razočarali u dru Anti Paveliću posljednjih godina. Bojim se ali. 30. Enver Mehmedagić iz Buenos Airesa. Engleska. kulturno i zdravstveno podizanje musliman skog življa. Kulenovića je slijedio manji broj hrvatskih muslimana u emigraciji. Mladje muslimanske snage organizirale su 1950. što se ta aktivna i pozitivna grupa ne nalazi na području koje velike demokracije. da bi se u Bosni i Hercegovini kod plebiscita opredjelilo za Hrvatsku tek ono. uputio dr. trebale bi misliti na stvaranje nove organizacije. i Derviš Sehović iz Pariza. Ja se bojim. politička stranka hrvat. Ta je društvena linija bila kritizirana od strane mnogih Hrvata muslimana. povodom izdanja Raićeve knjige: "Hrvatska i Srbija". dr. 6. Glavne ličnosti u tome odboru bile su: dr. Taj je odbor imao sve preduvjete. Da li će se HNO uspjeti reformirati. Dr. a da bi mogli shvatiti hrvatsku sadašnjicu i realno gledati u hrvatsku budućnost. kao i ostale hrvatske stranke. u Buenos Airesu pod predsjedništvom profesora Ivana Oršanića. To oni još ne shvaćaju. ušla je u krizu tokom prošlog rata. nego će htjeti ostati nešto posebna.(185) V. g. u kojoj su brojčano najjači Hrvati muslimani. Većina njenih narodnih zastupnika suradjivala je na izgradnji hrvatske države. slobodarski i tolerantni stav samo bi bio podigao ugled Jelića. koje mu je 1953. Ustaška politika u Bosni i Hercegovini bila je kritizirana od većeg dijela muslimanskih predstavnika. Osnovne demokratske slobode za svakog gradjanina bez razlike vjere.108 Hrvatski Narodni Odbor u Münchenu nalazi se više ili manje u krizi od svoga postanka 1950. Stanovište Društva Hrvata muslimana u Engleskoj bilo je naglašeno u rezoluciji. Živjeti u slozi i ljubavi sa svim lojalnim gradjanima Hrvatske. bio je smatran predsjednikom hrvatske državne vlade u izbjeglištvu.. 2. odbor je spreman pomoći svaku pozitivnu hrvatsku akciju na liniji samostalne hrvatske države. Šteta je. godinu dana poslije prekida Pavelića s Luburićem. 4. 5. Jugoslavenska Muslimanska Organizacija. Njihovo je stanovište bilo. Mate Frković. Poslije rata u emigraciji Kulenović je nastavio suradnju s Pavelićem. XII. (držim iz propagandističkih razloga) koncedirao. Društvo i nadalje nastavlja usku suradnju s drom Jurjem Krnjevićem. Držim da ste veliki optimista. Slobodno i tajnim glasanjem birati narodne predstavnike. Društvo bosanskohercegovačkih i sandžačkih Hrvata muslimana u Denholme. Smjer Društva došao je u ozbiljnu krizu. ali ga na tom putu ne slijede ostali Hrvati muslimani. ni jačih predstavnika. U tom pismu Maček je medju ostalim rekao: Vi [Raić] ste se dotakli pitanja razgraničenja. To su hrvatski rodoljubi. prigodom osnivanja Društva. naseljeni diljem svijeta. Vlaho Raić objavio pismo. pa im je to dr.(184) Politika suradnje muslimana s HSS doživjela je daljnji udarac nenadanom smrću profesora Hazima Šatrića. Hrvatska Republikanska Stranka osnovana je 1951. Muslimani stoje svi na stanovištu "autonomne" Bosne. Hrvatski Demokratski Odbor organiziran je u Buenos Airesu 1957. dodavši naravno da ima biti ta autonomija unutar Hrvatske. dr. Raditi za socijalno. Vladko Maček. idejnog predstavnika te suradnje. Sklon sam negativnom odgovoru. Buća i Frkovića. 8. Tjednik O s v i t (Sarajevo) bio je javno glasilo kritičnog muslimanskog stava. Stjepan Buć i dr. Njegove tri središnje ličnosti. kompliciranost političkih odluka i djelovanja različitih organiziranih snaga u slobodnom društvu. Odbor je započeo radom 1. kad je u lipnju 1955.. Politički dio te rezolucije glasi: Temeljna načela ove organizacije su: 1. bez užeg povezivanja bilo s kojom drugom hrvatskom strankom. kada mislite. Mlade snage. skih muslimana. Društvo je bilo osnovalo neke vrsti svojih ogranaka diljem svijeta. siječnja 1959. Hrvatska Država u povjesnim i etničkim granicama. Širok. mladu. Njen predsjednik dr. da se autonomna Bosna ne će htjeti uklopiti ni u Hrvatsku ni u Srbiju. 7. spola i uvjerenja. da bi plebiscitom Bosna pripala Hrvatskoj. teško je reći. da se razvije u jednu široku. X.. koja je bila donesena u travnju 1950. koje su okupljene u tom odboru. te je od društvenog odbora u Engleskoj i predstavnika tih ogranaka bio organiziran Na inicijativu "Vjersko-kulturne zajednice evropskih muslimana u Argentini". 1957. Sudeći prema izjavama. Stranka je svoj rad ograničila na izdavanje časopisa Republika Hrvatska i održavanje predavanja i diskusija iz suvremene hrvatske političke problematike. privremeni tajnik. i do svoje smrti. Odbor još nema svoje jasne fizionomije. Federativna Bosna i Hercegovina u Hrvatskoj Državi. . posebice intelektualaca. 3. Društvo je najuže suradjivalo i suradjuje s drom Jurjem Krnjevićem i preko njega s HSS. Krnjević. Pripojenje Sandžaka Bosni i Hercegovini. Branko Jelić. 3. što se je opredielilo kod izbora 1938. snažnu i poletnu hrvatsku političku skupinu. osnovan je privremeni "Središnji odbor bosansko-hercegovačkih i sandžačkih muslimana u emigraciji". Smail Balić iz Beča. Džafer Kulenović bio je podpredsjednikom hrvatske državne vlade. Ivo Korskjr je uz Oršanića najvažnija ličnost stranke. da se Hrvati muslimani trebaju organizirati kao samostalna snaga. privremeni predsjednik. Boriti se svim sredstvima dostojnih čovjeka protiv nasilja i agresije ma s koje strane dolazili.

Nekoliko hrvatskih muslimanskih intelektualaca. nije priznao novi odbor. privremeni Središnji odbor organizirao je Prvi kongres bosansko-hercegovačkih i sandžačkih muslimana u emigraciji. drugi podpredsjednik i Derviš Šehović iz Francuske. Švedske i Libana. da ne može biti muslimanskog predstavništva u emigraciji bez jasne muslimanske hrvatske orijentacije. nego je 25. Pametno i trijezno. koji nisu mogli prisustvovati kongresu. glavni tajnik. nije se poslije kongresa uopće predstavio javnosti s nekom izjavom.110 U odboru su bili zastupani i Hrvati muslimani naseljeni u Engleskoj. Izuzevši nekolicinu intelektualaca. Smail Balić i sama "Vjersko-kulturna zajednica evropskih muslimana u Argentini". trebali bi ponovno ispitati svoje poglede. koji je kongres sazvao. iz odbora je istupio njegov predsjednik dr. pojedinih knjiga. Hrvatska inteligencija u emigraciji uglavnom živi i djeluje van gornjih političkih snaga i skupina. Nije poželjno aktivno učestvovanje hrvatskih katoličkih političkih grupacija u vijećanjima Hrvata muslimana. Holandije. Početkom 1958. Pojedinci se snalaze kako znadu i mogu. Središnji odbor. te emisije R a d i o M a d r i d a služe na čast malobrojnim hrvatskim intelektualcima. Alija Kuštrić iz Sjedinjenih Američkih Država. čini se. koji nisu zaboravili svoje rodne grude. prvi podpredsjednik. iako nije bio prisutan. počeli su najnoviji hrvatski emigranti izdavati mimiografirani mjesečnik H r v a t s k i b i l t e n . i 29. Italije. 111 VI. Pogledi ove grupe trebali bi u hrvatskoj emigraciji biti susretani s poštenom i otvorenom kritikom. te zajedno s njima i s predstavnicima muslimana iz Engleske započeti ustrajnim radom na afirmaciji Hrvata muslimana u hrvatskom emigrantskom životu i svjetskoj javnosti. izlazi kao mjesečne novine Nova Hrvatska.(187a) Iz neuspjeha kongresa u Münchenu mogu se za budući rad povući dva zaključka. jest. svibnja 1960. objavljen je 1. Prisustvo i sudjelovanje skoro cijelog Izvršnog vijeća Hrvatskog Narodnog Odbora iz Münchena na kongresu bilo je više na uštrb nego na korist hrvatske narodne borbe. Odbor. Novo Izvršno vijeće Središnjeg odbora trebalo bi nastojati uspostaviti suradnju s osobama iz odbora.(186) Tokom 1959. izabran na tom vijećanju. U njemu su glavne osobe: Profesor Alija Horić iz Kanade. koji u pogledu hrvatske muslimanske. svi se muslimani u emigraciji izjašnjuju kao Hrvati. Od konca 1953. svježi glas u hrvatskoj emigraciji i. Enver Mehmedagić iz Argentine. osudio rad kongresa kao nedemokratski. U vijeću su još zastupani muslimani iz Belgije. To je novi. Prisutni nisu uzeli u obzir pismene upute Hrvata muslimana. U hrvatskoj narodnoj zajednici pojava "Hrvatske Zore" u toliko je pozitivna. Njegova je politička parola: Savez Južnoslavenskih Država. Sastav novog Izvršnog vijeća Središnjeg odbora. orijentacije žele biti nejasni i neutralni. predsjednik. koji se nameće. preko Mehmeda Bašića i Asima Lepića. izabranog pismenim putem. Izdavanje Hrvatske R e v i j e i C r o a t i a Press. ali je izjavom od 20. Drugi zaključak. hrvatska je inteligencija spremna pomoći svaku pozitivnu hrvatsku akciju. Medjutim je kongresu prisustvovalo tek petnaest osoba. Stojeći na načelu hrvatske narodne individualnosti. U njemu nema muslimanskih predstavnika iz Njemačke i Engleske. koji je bio izabran u Münchenu. možda početak jačeg zahvata mladjih snaga u hrvatsku politiku. te u stvaranju političkih programa i davanju izjava uzeti u obzir njihove interese i želje. održan u Münchenu 28. Hrvati katolici trebaju potpomoći akcije i okupljanje svoje braće muslimana. koji od početka 1959.(187) Na inicijativu privremenog tajnika Envera Mehmedagića i Derviša Šehovića. on želi hrvatsku narodnu i državnu ideju zaštititi u širem jugoslavenskom okviru. uz osobne materijalne žrtve. Općenito govoreći. od kojih su se petorica povukla prije konca vijećanja. izabran je u odbor. . kako dolikuje pripadnicima jednog istog kulturnog naroda. prosinca 1959. ukoliko uspijeva Jugoslavene hrvatskog podrijetla vratiti natrag hrvatstvu i ukoliko pomaže Srbima trjeznije gledati na hrvatsku političku problematiku. Enver Mehmedagić. i uglavnom su izabrali odbor izmedju sebe. Roko Kaleb izdaje u Münchenu mjesečne novine Hrvatska Zora. Kongres je trebao izabrati stalni Središnji odbor i dati smjernice za rad i okupljanje Hrvata muslimana u emigraciji. nacionalne i državne. veljače 1960. s gornjih premisa. prosudjuje jugoslavenstvo. veljače započeo unutrašnje izbore za Izvršno vijeće Središnjeg odbora.

Vanjskopolitička. Maček je bez uljepšavanja prikazao pošteno i iskreno svoju politiku i svoje poglede na svjetsku i domaću situaciju. narodima engleskog govora i vanjskopolitičkim stručnjacima. što nije u pogledu hrvatskih težnji za samostalnom hrvatskom državom jasnije i otvorenije. bilo privatnim pismom osvrne na ovu raspravu. Bez sumnje. ali njihovi odgovorni političari trebaju neprestano voditi računa o svjetskoj situaciji. američkoj publici. bude svesrdna i otvorena potpora u borbi za samostalnu hrvatsku republiku. U tom je razdoblju započeo svojim radom i djelovao sve do 1945 hrvatski katolički pokret. Takodjer su počele radom i djelovale socijalističke stranke u Hrvatskoj i Slavoniji. srpnja 1959. U tom smislu bit ću zahvalan svakome onom. Takvom je označuju: spaljivanje madjarske zastave i rascjep Hrvatske Stranke Prava. da Svemogući dade dru Vladku Mačeku još snage i vremena. ukoliko je to bilo moguće na temelju kratkog studija i škrtih izvora. da njegova posljednja riječ. humanim načelima političke i ekonomske demokracije. Da bi takvu povijest bilo moguće napisati. Dalmaciji i Istri. te je smatram samo prvim nacrtom za jednu opširnu povijest toga razdoblja. Nije uspio.-1945. jer. Hrvatski političari trebali bi nastojali iskoristiti svaku situaciju. mali narodi trebaju u prvom redu nastojati zaštititi . predstavlja početak novog odsjeka hrvatske povijesti. upozori na njene propuste u činjenicama. Bez uvida u ta dva područja ne može se u cijelosti ocijeniti hrvatski povijesni razvitak 1895. da ova rasprava ima mnogo manjaka. Cijeli njegov život bio je protkan humanošću i kršćanskim načelima. Mali narodi. U ratnim situacijama. Sve te pojave zaslužuju proučavanje. utiscima ili sudovima. Godina 1895. da svi živi sudionici. Zaželjeli bismo. Jedini prigovor općenite naravi mogao bi se staviti na posljednje poglavlje. kritiku i ocjenu. osamdesetgodišnjicu svoga života u Washingtonu. Stoga bismo zaželjeli. ali i njegov neuspjeh dio je hrvatskog povijesnog iskustva i tragedije. To posebice vrijedi za neoslobodjene male narode. Bio se je razmahao protuvjerski liberalizam i antiklerikalizam. da napiše opširno svoje uspomene i iskustva na hrvatskom jeziku za sadašnja i poznija hrvatska pokoljenja. ni to ne će ocijeniti velikim propustom. glavnom gradu SAD. u kojem su djelovali i radili. nego iz perspektive vremena. čiji rad treba biti objektivno prosudjivanje i uskladjivanje sviju nacionalnih političkih snaga. koji vladaju engleskim jezikom. u kojima se je hrvatski narod našao. ne iz sadašnje perspektive. koji se bilo javno.. Spaljivanje madjarske zastave imalo je za posljedicu odlazak većeg broja hrvatskih sveučilištaraca u Prag i preorijentaciju mladje generacije prema fikciji hrvatsko-srpskog jedinstva. analizu. u jednoj samostalnoj hrvatskoj državi. u koje spada hrvatski narod. bez sumnje. U ovoj raspravi nastojao sam kritički osvijetliti i analizirati glavne političko-državne ideje hrvatske politike u razdoblju 1895. U sredjenijim prilikama. nego su odlučni u prvom redu interesi pojedinog naroda i države. koji su djelovali u ovom razdoblju. U vanjskoj politici nema prijateljstva i simpatija. Dr. ne mogu utjecati na odnose velikih sila.-1945.(188) Uz političku povijest trebat će proučiti ekonomski i socijalni razvitak hrvatskog naroda u ovom razdoblju. cijela knjiga nameće takav zaključak. Vladko Maček slavio je na 20.112 113 ZAKLJUČAK O MAČEKOVOJ AUTOBIOGRAFIJI P O G O V O R I Mačekova autobiografija namijenjena je. Maček bi bio idealan predsjednik republike. uglavnom. U teškim prilikama. Ali. potrebno je. Takva namjena diktirala je obradu knjige. kad postoje blokovi velikih sila u borbi. njegova politička oporuka. Hrvatska kultura i kulturne ustanove takodjer su dio tadašnje hrvatske problematike. sagradjenu na načelima kršćanstva i islama. tko pozna američki i anglosaksonski način diskusije i pisanja. što je imalo za posljedicu krizu hrvatske politike. Bosni. pa je Mačekova kratkoća na mnogim mjestima potpuno razumljiva. evropska i svjetska situacija takodjer nije uzeta u obzir kod pisanja ove rasprave. medju koje takodjer spada hrvatski narod. on je nastojao popraviti položaj svoga naroda prema svom najboljem shvaćanju i mogućnostima. Rascjep Hrvatske Stranke Prava doveo je u krizu tadašnju najjaču hrvatsku stranku. da bi se hrvatski narod oslobodio i uspostavio svoju državu. napisu svoje uspomene. U tom smislu treba shvatiti i našu kritiku u ovoj raspravi. Svijestan sam. Mačekovo je djelo do sada najbolja knjiga o hrvatskom pitanju na engleskom jeziku.

Hrvatsko povijesno iskustvo od 1918. Novije doba hrvatske povijesti od 1790. odnosno nadoknadi. Vaso Bogdanov postao je sveučilišnim profesorom "novije historije naroda Jugoslavije".(191) Hrvatskom narodu. te ne može podnijeti ni metodološki iole ozbiljnu kritiku. i omogućiti potpunu slobodu izražaja u njima. da u ratnim zbivanjima svjetskih razmjera političari jednog malog naroda trebaju biti svijesni. propusta i uspjeha. Ako budu pred očima imali taj zajednički isti cilj. jer je današnjica samo rezultanta neposredne prošlosti. Trebalo bi potaknuti bivše aktivne hrvatske političare i javne radnike. bavi poviješću od 1790. Po prvi put u našoj povijesti postoji mogućnost. Ali početna premisa njegovog povijesnog rezoniranja može samo još Više zavaditi Hrvate i Srbe. zasjeo na katedru hrvatske nacionalne povijesti. Ti memoari ne bi nužno trebali biti pisani za tisak. odnosno za objavljivanje. sakupljanje i objavljivanje izvora za to razdoblje. regres. obradjivala povijest za vrijeme narodnih vladara i ponešto ostala udaljena stoljeća hrvatske povijesti. Bogdanov prikazuje borbu za hrvatsku slobodu i samostalnu državu kao reakciju. i koji bi trebali pridonijeti svoj obol hrvatskoj nauci. Hrvatska povijesna nauka na domaćem hrvatskom tlu ne bi smjela potpuno zapustiti hrvatsko devetnaesto i dvadeseto stoljeće. može biti samo od koristi za sadašnja i buduća pokoljenja. da je on. Gornje misli trebale bi biti kriterijem za povijesno prosudjivanje hrvatske politike u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Imam utisak. da — iako časovito stoje u protivnim ratnim taborima — moraju imati pred očima isti cilj: kako najbolje pomoći svome narodu. o kojima je ovisila njihova egzistencija. uglavnom. potrebna je kritika i analiza njegovog nedavnog života. Onda će znati naći načina. Naime. sakupljajući ostavštine i rukopise hrvatskih književnika. Hrvatska povijesna nauka do sada je. uz činjenicu. a ne igrati samo na jednu kartu. Smičiklasa. iako se nalaze u protivnim vanjskopolitičkim taborima. da je povijest učiteljica života. logičnim povijesnim tokom. napretkom. da on želi biti objektivan u hrvatsko-srpskom sukobu.114 svoje interese i politiku voditi u alternativama. Srbin iz 115 Pančeva. da upoznavanje nedavne prošlosti. bez temeljitog je povijesnog studija i temeljeno na škrtim sekundarnim djelima. To znači. može samo pogoršati hrvatsko-srpske odnose. a ne samo nauci onih zemalja. tamnih i svijetlih strana. da taj manjak hrvatske povijesne nauke na domaćem tlu ispuni. da pišu svoje memoare. Hrvatski povjesničari nisu mogli proučavati to razdoblje s i n e i r a et s t u d i o . U slučaju hrvatskog naroda to znači.(190) da je postao nasljednikom Mesića. do danas skoro je potpuno neobradjena njiva. da se ne bi zamjerili vladajućim režimima. nego bi ih se moglo pohraniti u arhive. kao što to radi Institut za književnost. . uglavnom. čiji su gradjani nedavno postali. Bogdanovljevo pisanje većim dijelom ima značaj novinarstva. koji su se posvetili izučavanju povijesti. Njegova bi dužnost bila. Prvi zadatak trebao bi biti sustavno sakupljanje i objavljivanje primarnih izvora. do danas potpuna je negacija te teze.(189 )On se. za kasniju upotrebu i objavljivanje Zahvaljujući sadašnjoj političkoj situaciji. onda će moći izmedju njih biti dodira. Ima već nekoliko mladjih Hrvata. Takva polazna točka njegovog rezoniranja. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti trebao bi početi sustavnim skupljanjem ostavština hrvatskih političara i javnih radnika. Već su stari Rimljani rekli. Šišića i Barade. u prvom redu.-1918. diskusije i suradnje. kao svakoj živoj zajednici. dr. a ne dovesti do normalnih odnosa medju njima. pogrješaka. hrvatska emigracija. a borbu za jugoslavenstvo i jugoslavensku državu proglasuje progresom. da zajednički suradjuju.

Vjerujem da će ovaj bogat i zanimljiv predmet privući književne povjesničare svih metodoloških orijentacija i da će oni u njemu otkriti stvari koje i ne slute« (111). tjednik Ustašku Mladež. Lasić ističe Plavu Reviju (1941 . . Srbija (uključivši Vojvodinu. Srijem.1941-8. 10. na ukupno 2290 stranica. Bosna i Hercegovina. Naslovnu stranicu Ustaške Mladeži u godištu 1942. Od početka 1942. Urednik kulturne rubrike Ustaške Mladeži kroz 1942. u toj seriji i to: Korespodencija Rački-Strossmayer: O stogodišnjici rođenja Franje Račkoga. isto. 1942-1945. 2 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda (Beograd: Vojnoistorijski Institut. »Ivan-Vanča Mihailov između Nezavisne Države Hrvatske i Bugarske (1941-1944)«. stilizira je Ljubo Babić. Partijsko-politička dokumenta. 1933). Zapazio je. kao prilog tjedniku Ustaša.) kao glasila mladih književnika.1945).. Vrhovni Štab. 1949-1986). u kojem se donosi popis svih važnijih publikacija i Knjiga u vrijeme NDH. broj l. Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži. I (1983.1884. Dokumenta četničkog pokreta Draže Mihailovica. Tom XI. poznati hrvatski slikar. Tom II. 5 Ante Starčević. 1869 192. 118. Mađarska dokumenta. bio je mladi hrvatski pjesnik Dražen Panjkota i u njoj surađuje priličan broj mladih književnika. veka (Beograd). Hervatska (Zagreb). 3 knjige. 39 knjiga. Knjiga treća ima podnaslov: Miroslav Krleža i Nezavisna Država Hrvatska (10. 4 knjige i Tom XV.. Istorija 20. Jugoslavensko ratno vazduhoplovstvo.. koji se je pojavio ljeti 1941. i uskoro pokrenuo polumjesečnu novinu Plug. godište 1942. kaže: »Ostaje mi nada. 4 knjige. Lasić. Tom IX. Ustaške Mladeži može se označiti predhodnikom Pluga. 4 knjige. Korespondencija Rački-Strossmayer. 3 Stanko Lasić. Karamarko odlazi na studije u Berlin i prestaje biti urednikom Ustaške Mladeži. Dejstva na Jadranu. Ustaška Mladež izlazi kao samostalni tjednik pod Karamarkovim uredništvom.). Tom VIII.5. 9 knjiga. te Josip Juraj Strossmayer: Dokumenti i korespodencija. Hrvatska. Šišić. Makedonija. 139-152.. 3 knjige.. 15 knjiga. da će možda. Početkom 1943. Tom XIV. 35 knjiga. Njemačka dokumenta. Tom XII. Tom IV. a u njoj je posebice važno poglavlje 5. »Pokušaji Nezavisne Države Hrvatske da uspostavi diplomatske odnose s Turskom (1941-1943)«. Knjiga prva. 1928-1931). biti moguće smirenije istraživati povijest kulture u doba NDH.4. F. zapravo i osnovao. 173 knjige u 15 tomova: Tom I. 1941-1945. Karamarko je postao sveučilišnim stožernikom Ustaškog Pokreta početkom siječnja 1944. 19 knjiga. Crna Gora. 1 knjiga. Slovenija. 4 knjige (Zagreb: JAZU. 110-133. 4 Šišić je objavio pet debelih knjiga. Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije. 1989).3 knjige (Zagreb: Globus.116 117 BILJEŠKE POGOVOR PRETISKANOM IZDANJU 1 Milan Ristović. 1-2. Tom V. ur. god. III.) i polumjesečnu novinu Plug (1944. u uvodnim mislima tome poglavlju. Tom VI. 59-72 i Milovan Ristović. 4 knjige. 21 knjiga.IV. Tom X. »Pisma Magjarolacah«. Sandžak i Kosovo).-1943. 1815-1859 (Zagreb: JAZU. 2 knjige. da je Milivoj Karamarko uređivao. 10 knjiga. Tom III. 6 Strossmayer Račkome. Dakle. IV (1986). Tom XIII Italijanska dokumenta. Tom VII.

. s. Petanjek. lipnja 1991. Obzor (Zagreb). pasminom i t. u zimi 1941. u autobiografiji: "Ante Radić had been my professor at the gymnasium. 1957.. travanj 1941. 9 M. Uspio sam te knjige kupiti u jednom njemačkom antikvarijatu.. s.. spominju to bez oznake godine. 11." (A. 8 Ibidem. i 3. prvooptuženi na veleizdajničkom procesu protiv Srba u Zagrebu 1909. "Malo uspomena na pok. 275345 u knjizi 3. 13 Mnogi dokumenti u vezi s kupnjom dokumenata u Beogradu i Friedjungovim procesom objavljeni su u kolekciji diplomatskih dokumenata Austro-Ugarske: Oesterreich Ungarn Aussenpolitik von der bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Strossmayer/ Franjo Rački: Politički Spisi (Zagreb: Znanje.. 4 Na 23.). g. JO. s. 12 Ti prilozi Narodnim Novinama objavljeni su na stranicama veličine oveće knjige tako da su se mogli uvezati u knjigu. i Talijana. g. U svakoj zemlji ima pučanstva različnih jezikom. i Njemca. neka ih svatko rabi i mijenja. čini mi se najzgodnije staviti tamošnji Mačekov boravak iza njegovog povratka iz vojske. 1883. op. propale su poštom. 280 ss. vjerom. Jurišić.. i Zida. 65. 10 Isto. travnja 1919. Do danas nema nijedne povjesne studije o ubijstvima i fizičkim zlostavljanjima hrvatskih vojnika zarobljenika u Rusiji u Prvom svjetskom ratu. Dok je tako. ……. s. Izvještaj je sačuvao Dr. Deset krvavih godina.1923. 90. Atif Purivatra. Purivatrina knjiga na mnogo mjesta govori o progonima. 94-95. mi iskreno ljubimo i za brata držimo i Srba. 3 knjige (Zagreb: Školska knjiga i Stvarnost. 14.1886. 4. i Luterovca. 3 M. Netko je tih 6044 stranica uvezao u šest knjiga. Adam Pribićević brat Svetozarov. »Zablude srpske politike«. Vladimir Maček (Zagreb: Binoza. Toga je službenika Pribićević poslao u Bosnu. Kalendar Hrvatski Glas za.: Boban.. i prvak Srpske Samostalne Stranke krivotvorio je pismo Dra Prvislava Grisogona. zagrebačkom predgrađu. skupnim svetinfam. da se je Mačekova majka zvala Ida Matasović i da je Vladka od milja nazivala Adek. 306. 14 Dr. Horvat. valjda krivnjom prevodioca. zlostavljanjima i ubijanjima muslimana Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Osterman. d. kad sam bio na liječenju u bolnici u Klagenfurtu. d. srpnja 1919. I u Hrvatskoj ima pučanstva talijanskoga. cit. a preveo ju je nepoznati službenik beogradskog ministarstva unutrašnjih poslova.-59. 1954. da ga izvjesti o tamošnjem stanju. te posjedujem u mojoj knjižnici knjige l i 4-6. 1987-1990). Prema svjedočanstvu Dra Vlastimira Stojanovića. Kontroverzije iz povijesti Jugoslavije.. Velečasni Zec je kasnije tragično završio u Švicarskoj. O MAČEKOVOJ AUTOBIOGRAFIJI 1 Vladko Maček. 194. — Još dvije knjige. s. Zagreb: Velzek. Citat je iz Krležinog eseja. Vlatko Maček) nisam mogao dobiti ovdje u New Yorku.. 34. — Stranice označene u zagradama u tekstu ove studije dnose se na ovu knjigu. . židovskoga.. da je te bilješke donio u emigraciju i predao mu ih g. 1971. i vjerujemo. kako hoće. 35.. i Mirko Glojnarić. Dr. Ante Trumbić i pohranio među spise Jugoslavenskog Odbora. 85. 86-90... koje su 1930-tih godina izišle o Mačeku i njegovu radu (Mirko . Donio mi ih je velečasni Zec. Ne poznam nijednu hrvatsku povjesnu raspravu. da je došlo vrijeme. premda se to tvrdi. 14. 18. str.. 9 Charles Rivet je tu izjavu objavio u uglednom francuskom dnevniku Le temps od 1. »Stjepan Radić na odru 8. Petanjek. 1943. New York: Robert Speller & Sons. priredio. da se one objave. 278-391 u knjizi 2. d. Radi opreznosti s posljednje je strane istrgano Singerovo ime. Translated by Elisabeth and Stjepan Gaži. Ivo Bogdan.IV. III. Borba Hrvata. M. 321. Zagreb: HIBZ..) 7 Vladko Maček. Politička povijest Hrvatske. 53.. pa se po tom i različnimi imeni zovu. u meni poznatim djelima. In the Struggle for Freedom. koji nisu htjeli postati srpski dobrovoljci. Mislimo.. koja je upotrebila te dokumente. Priredio B. i t.. naše je načelo: te nazive ne otimati ni narivavati. — Iz ovog se članka vidi. 32. Starčević.. koje se u Hrvatsko] izdaje za srbsko. 248. Dr... Antu Radića". u svome izvještaju ministru Svetozaru Pribićeviću od 15. ali nažalost knjige 2. da je Maček tamo suradjivao pod pseudonimom Plješivički. s. svakoga tko radi za obćenito dobro svega naroda i ciele domovine. ciganskoga i t. Hrvata i Slovenaca (Sarajevo: Svjetlost. 18. ibidem. 43. svakoga tko je proti. Josip J. s. J. — Stevo Osterman tvrdi. Izvještaj donosi djelomično u sažetku odnosno citatima Dr.d. passim. koje i naprama bilo kojemu drugomu pučanstvu. 2 M. 1937. St. s.II. 8 Govor na skupštini u Borongaju. početkom 1942.«. I taj bi izvještaj trebalo objaviti u cijelosti. Imao sam prilike pročitati te bilješke početkom 1947.. 9 svezaka (Beč: Oesterreichische Bundesverlag. dr. nigdje na spominje svog boravka u Ivancu. objavljenog u knjizi. da ti nazivi obćenitosti stanovničtva ili domovini škode. Starčević piše u dnevniku Sloboda (Sušak): "Pisac pita kakvo smo stajalište 2auzeli naprama pučanstvu. 6 Vladko Maček. 119 Glojnarić.. Singer je Mačekovo pričanje o tome i o drugim stvarima natipkao na jedanaesf stranica dvostrukog razmaka. 1974. pretiskano u: Dr. stranice 1-107 i 2597-6044. Te su bilješke sačuvane i donesene u emigraciju 1945. i str. On mi reče. 483.. 1938.. upućeno nadbiskupu Stepincu. Vodja Govori i Božidar Murgić. Maček.. i Ciganina." (s. Jugoslavenska Muslimanska Organizacija u političkom životu Kraljevine Srba. 117. tajnik nadbiskupa Šarića. da Ante Radić nije bio Mačekov profesor u gimnaziji. 309-442 u knjizi 1. a plašimo se jednako i Hrvata i Srba i t. koji je bio zajedno s njime utamničen u logoru Jasenovcu. Izabrani Spisi.). VIII.-22. Mi smo naprama njemu zauzeli sasvim isto stajalište. 1929-1930). Mi ne uvidjamo.-1942. Čauševićeva izjava. 27. Kalendar Hrvatski Glas za g. 1918-1929 (Zagreb: Velzek. Hrvatska Revija (Zagreb). "Nešto uspomena na Stjepana Radića". "Milutin Cihlar Nehajev kao Nadaš (Iz oveće radnje o 'Nadaškom pokretu')". Prema sjećanju mi ćemo se u ovoj raspravi pozivati na te bilješke. Kronika dvaju desetljeća političke povijesti. Vladimir Košćak.. koji se nalaze u Arhivu JAZU.118 7 Franjo Rački. Petanjek kaže.). 1955. br.1928. da su te bilješke sačuvane u njegovoj ostavštini. II. str. 11 Tjednik Danas (Zagreb). Ljubo Boban.) 5 Maček je tako pričao Vladi Singeru. 1940. Petanjek.

. Spomenica na dvadeset godina Hrvatskih Seljačkih Organizacija u Kanadi (Winnipeg. 1957. Njegov utjecaj na Antu Starčevića u tim godinama postaje odlučujući. kortešacijom i dnevnim pitanjima. s. Uz Matu Mrazovića. Ustanak u^ Rakovici bio je uglavnom poduprt od pravoslavnog pučanstva. Stjepan Radić se je razišao sa svojim drugovima i od tada više ne potpisuje niti suradjuje u Hrvatskoj Misli. Ante Starčević je već tada bio povučeni učitelj i vodja stranke. tako nazivala. bio je uništen moralno. programatskom članku u Hrvatskoj Misli (Zagreb. 1902. 3. godina L. koji umire 1896. članak ima naslov: "Hrvatska Misao". Od 1. Programi oporbenih stranaka u Hrvatskoj. te se zbog toga stranka obično nazivala obzoraškom ili Strossmayerovom. kako je do programa došlo. šime Mazzura. Frank nikada ne bi bio postigao takav utjecaj u stranci.. Kalendar Hrvatski Glas za g. XII. do 1902. kako je naveden u: Kerubin Šegvić. Hrvatski Pokret.. Tu je proslavu organizirala Stranka Prava i njome započela taj narodni blagdan. hrvatski narod i srpska manjina u Hrvatskoj zapravo su jedan narod. koji je bez sumnje imao velikog utjecaja na Antu Starčevića. Prvo progonstvo Eugena Kvaternika. Tada mijenja ime m Hrvatska Republikanska Seljačka Stranka.. Ustaše je blagoslovio i održao službu Božju prota Kosanović. g. kasniji ideolog jugoslavenskog integralizma. Opažnja i misli na pragu novoga narodnoga preporoda g. preporučio banu Šokčeviću osnivanje Hrvatske Pravoslavne Crkve. s. i t.) odnjihalo je pravaštvo.-4. Mato Mrazović i drugovi. ovako piše godine 1903. Uključivanje Srbijanaca i Crnogoraca u taj koncept poslije godine 1908. Za to se ne zadovoljavamo samo geslom o financijalnoj samostalnosti hrvatske države.). David Starčević i Fran Folnegović glavni su organizatori stranke u tom razdoblju. 15. d. koja je pomagala Pejačevićevu vladu. 31. morao bi uvidjeti potrebu. Josip Frank. a s druge strane borba za posebnu hrvatsku državu. 10. Kanada: Glavni odbor Hrvatskih Seljačkih Organizacija u Kanadi. br. a potpuno zaboravljali Srbijance i Crnogorce. U prvoj fazi pravaštva jedna od glavnih pravaških snaga bilo je pravoslavno pučanstvo Like i Korduna. ………… Isti taj smisao za realnu politiku ukida za nas pitanje. Duša tadašnjeg pravaškog gibanja bio je Eugen Kvaternik. Od tada je stranka poznata kao Hrvatska Seljačka Stranka. …Znamo. . i 1875. Marijan Derenčin i dr. — Tamo je na s. da konačni cilj svakoga političkoga rada mora biti ujedinjenje i sloboda hrvatskoga naroda. Prvi zapovjednik hrvatske ustaške vojske bio je pravoslavac Rade Čuić.. jedno od prvih pitanja tražiti s jedne i s druge strane sporazumak i slogu barem u radu za narodnu obranu. 12 Stranka se je od 1904.). Dubrovnik 1903. listopada 1895. Kao stranka počinje funkcionirati tek 1868. i 1887. lipnja 1880. Kako protumačiti ovu nelogičnost: s jedne strane prihvaćanje hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva. da su pravoslavci s Korduna predstavljali ogromnu većinu prisutnih na prvoj proslavi Zrinsko-Frankopanske 121 urote u Maksimiru u Zagrebu. koji se ne bavi sitnom političkom taktikom. pravaštvo se radja i formira.-16. kao što amo i mi. 1952.. Slijedećih sedam godina stranka ne postoji i ne kandidira na izborima 1872.. 3. To je razdoblje završilo Rakovičkim ustankom. Plejadu novih hrvatskih književnika (Kumičić.). (M. svezak I. U drugoj fazi pravaštvo je postalo ne samo glavnom opozicionom strankom nego pravim pokretom. da su ondašnji pristaše hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva mislili zapravo samo na srpsku manjinu u Hrvatskoj. dr. travnja 1871. (Kvaternikov Dnevnik. nezadovoljni politikom bana Ladislava Pejačevića. 11 Vladko Maček. što mi Hrvati i Srbi. Od 1880. doslovno naveden taj program. glavni su predstavnici stranke dr. U prvoj fazi 1861. koje je tada bez sumnje u svojoj većini imalo hrvatsku nacionalnu svijest. po kojem će Srbi u Hrvatskoj postati isto tako odlučni branitelji Hrvatske. ako Hrvati kao narod ostanu tudje sluge u poljodjelstvu. kao odgovorni urednik. Druga faza pravaštva započinje s obnovom stranke 1878. odvodi veliki dio pristaša koncepcije hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva s linije hrvatske državnosti na liniju jugoslavenske državne ideje. koju su izdavali Stjepan Radić i drugovi.-1871. s. nego politička zrelost i razvita narodna svijest na jednoj i na drugoj strani izgladit će opreke i utrti put. približava se tada pravaštvu i ulazi u stranku prosinca 1890. da najšira politička autonomija. Potrebno je istaknuti. 16 U prvom. 16. nezavisni kandidat na izborima 1884." (s. svatko. Zagreb 1907. a cijela brošura (obuhvaća 68 stranica) opisuje opširno. jer bez te samostalnosti naše bi financije bile samo zlatan ključ k praznoj blagajni.).. Starčević u toj fazi uživa isti položaj kao i u prijašnjoj. 14 Eugen Kvaternik je predvidjao razvitak nacionalne svijesti kod širokih narodnih slojeva i već 1861.. Lav Mazzura. 55.. siječnja 1892. I. Kovačić. da je upravo zato. Taj polumjesečnik dalje potpisuje u ime svojih drugova. Ne nasilje. Kad i ne bi bilo narodne svijesti i istoga jezika. Posljedica tadašnje aporazumaške politike bila je ponovna promjena imena stranke. (Zagreb: Preštampano iz "Obzora".) U travnju 1902.. ima li u Hrvatskoj Srba ili nema. Vjerojatno bez sudskog umorstva nad Davidom Starčevićem.). David Starčević. nego ćemo u "Hrvatskoj misli" u prvom redu buditi smisao za općenitu gospodarsku samostalnost hrvatskoga naroda.-32. "Sličica iz djačkih vremena". Dr. 15 Šime Mazzura i Marijan Derenčin. 31. listopada 1871. bili su tada takodjer oduševljeni pravaši. stranka se nalazi u opoziciji i 1890-tih godina stalno pokušava uspostaviti usku suradnju sa Strankom Prava. tako i u političkom životu zahtijevamo u prvom redu realan rad. pod kojim se imenom bori do ožujka 1925. Glasilo stranke bio je dnevnik Obzor.: "Ideal jake. da se ta kontradikcija rješava. 1894. ako prihvatimo mišljenje. Osvojilo je nezavisno gradjanstvo i sveučilištarce. 1903. (kao državljani jedne hrvatske države) živimo pod istim krovom. Kao što u tom. tko ima samo mrvu zdravoga razuma. a ne zajedničku hrvatskp-srpsku? čini mi se. u obrtu i trgovini. Gjalski. slobodne i cjelokupne hrvatske države stoji kao ideal sviju Hrvata izvan diskusije". Frank preuzima u svoje ruke pravaško dnevno glasilo Hrvatsku. nepotpisanom. 1861. I. Kranjčević.120 10 Vladko Maček "Tri uspomene". objavljeno u: Stjepan Gazi. do prosinca 1918.. 48. Milan Marjanović. Dakle. s. materijalno i fizički od Khuenovih sudskih organa poslije 1885. stvaranjem svoga glasila. ur.. istupili su toga dana iz Narodne Stranke. Marjanović. nova politička generacija ovako formulira svoj program: "Mladja generacija osjeća jednako kao i stariji naši. Većina kasnijih grobara hrvatske državnosti koncem 1918. 13 Do tada je pravaštvo već prošlo dvije faze. 11a Neodvisna Narodna Stranka osnovana je 15. i traje do rascjepa stranke. pače ni potpuna državna samostalnost ne će Hrvatskoj ništa pomoći.

američke kolekcije dokumenata o Mirovnoj Konferenciji u Parizu. Ali vjerujem da bi ćela državna Politika uzela drugi razvoj da je taj plan izvršen.. Prvi je datiran 6. Početkom ožujka stigao je u Zagreb i tu ostao do polovine svibnja 1919. u bjelovarsko-križevačkoj županiji. cit. Pukovnika House-a i Gosp. jer moj put u sovjetsku Rusiju i direktni saobraćaj hrvatskog naroda sa Moskvom sam po s«bi znači radikaliziranje naše politike u očima javnoga mišljenja Europe.. 28. god.-35. da je neposredno poslije izbora od 18. potekla od strane HRSS preko pokrajinskog namjesnika dra Čimića. u kojem je pledirao za pregovore s Radićem. s. on mi je predao Radićevu poruku da će njegova stranka učestvovati na izborima za Privremeno narodno pretstavništvo i u pripremnom radu za Ustavotvornu skupštinu. 312. 125. Dakle.. br. . IX. Da je Davidović dobio sastav vlade a da sam ja otišao u Moskvu vi biste rekli da je Radić norc. 100. 123 Iz gornje sam publikacije doznao za te izvještaje. s. Čimić piše.. navodi. te je Čimić tada stupio u vezu s Radićem. s.). izišloj u 13 svezaka: Paris Peace Conference 1919. da bi se mogao primijeniti na Južni Tirol ili Trst... 1918. Kanada. Lazar Marković. u februaru 1920 prestolonaslednik-regent Aleksandar odbio Je potpis na ukaz o izbornom zakonu za novo Privremeno narodno pretstavništvo." ("Uspomene i sjećanja na mog nezaboravnog supruga Stjepana Radića". s. 11. 23 Poručnik LeRoy King boravio je koncem veljače 1919.). da je Maček bio biran za narodnog zastupnika 1920. op.). 341. Izvještaji br. 1938. Kalendar Hrvatski Glas za g. (s. 22 David Hunter Miller. jer Davidović prikazuje Mačeku Petrovima kao kraljevog čovjeka u svojoj vladi (s. Kalendar Hrvatski Glas za g. te 1927. J. 346. od 28. od 15. III. Razgovor se je vodio o nacrtu ustava Lige Naroda. Te sam izvještaje objavio u Journal of Croatian Studies (New York. s. 29. a ne ponavljati netočnu tezu. 21 Vladko Maček.). dvije ili tri države.). svibnja. 321. Može takodjer biti. 29 Prema Drljeviću. jer su stari brojevi novina teško pristupačni. "Bilješke o razgovoru izmedju Predsjednika Wilsona. (Zagreb: Komisiona naklada St. On je spreman pripustiti dvije jugoslavenske države u Ligu Naroda. s." 24 Stjepan Gazi u članku "Predsjednikova godišnjica". Washington: Government Printing Office.). i djelomično 29. two or three States. Uz jemstvo za najpotpunije čuvanje tajne. 40. tvrdi. 311. (Zagreb: Putevi. Pernar. s. Ali možda je tako postupao na kraljev mig. br. — Taj Radićev put u Prag spominje i Marija ud. 28 J. 30 Na 14. Orlando je oponirao nacrtu jednog paragrafa držeći. cit. ko2[ajXnedavno pokrenula Croatian Academy of America u New Yorku. 1935.-13. s. Hrvatski Glas. dok je točno Pribićević.. već su objavljeni u svesku XII. (Zagreb: Velzek.. s. op. he would prefer to place the more unformed and less developed of the new States under the mandatory of the League pf Nations". was because YugoSlavia might be divided into one. Medjutim su 5. Politička Povijest Hrvatske. 48. Horvat. 31 Marija Radić. cit. prema kojem je tek mali broj seljaka mogao glasovati. 1919. u Bjelovaru.-1929. jer mu je Davidović obećao mjesto ministra unutrašnjih poslova u svojoj budućoj vladi: Sekula Drljević. Donio sam ovaj dugački citat. — Dr. 48. s. Scialoje. što bi Jugoslavija mogla biti podijeljena u jednu. kolovoza 1924. da bih dobio sve Ringove izvještaje. Pregled povijesti Hrvata (Zagreb: Matica Hrvatska. da su zapadne sile krive za njezino stvaranje i gospodstvo Srba nad Hrvatima. 2. s. Balkanski Sukobi 1905. cit. ali. S hrvatskog teritorija poslao je u Pariz 31 izvještaj. Medjutim. 1923. 19 Dr. Orlanda. potvrdjuje Mačekovu verziju. Tu poruku zadržao sam za sebe. Radić je rekao u Zagrebu: "Da je bila onda imenovana Davidovićeva vlada." J. He was prepared to admit two Yugo-Slav States to the League of Nations but. Winnipeg. Na to mu je Wilson odgovorio: "Da je razlog zašto je paragraf sastavljen u ovoj formi to. Horvat. absurdno je to kazati. 39. 1957. if it were found advisable to separate them into three parts. 266. King kaže: "Dok se vladini predstavnici naprežu čvrsto uvjeravati. siječnja. Petrović je tako postupao. 1942. održanom 30. koji su doveli do Markovog protokola. "Tragedija dr. II. da će se doći i do ostalih. 1960.-1947. Horvat. s. 1923. VII. 1944. svezak IV.). Radić ovako: "Koncem iste godine [1918. u pismu autoru ove resprave.) s 237. Dokument br. 334. da su oba momenta igrala ulogu. kako se vidi iz gornjeg. 1923. Radi važnosti ovog Wilsonovog stanovišta donosimo i engleski original gornjeg citata: "He [Wilson] said that the reason why he had drafted the paragraph jn this form. čovjek bi se promislio bi li išao u Rusiju ili ne bi. A Radić je bio osumnjičen da ja njihov začetnik. 144. op. 1924. — Dr. cit.-43." Pribićevićevp prezime inače je u cijeloj Mačekovoj knjizi pisano pogrešno Pribičević.-1928. IV. 45. op. Gosp.122 17 Takvom stavu pogodovalo je vrlo skučeno izborno pravo u Hrvatskoj i Slavoniji. 25 Svetozar Pribićević..: "U januaru 1920 imao sam jedan tajni sastanak sa Djurom Basaričekom. da su Srbi i Hrvati jedan narod. Obratio sam se kasnije na National Archives u Washingtonu. Horvat donosi doslovno cijelu obavijest i Radićevu izjavu tim povodom. te se vratio tek nekoliko dana nakon demonstracija. U izvještaju br. on bi više volio staviti neoblikovaniju i manje razvijenu od novih država pod mandat Lige Naroda". Kanada).). Od 31 izvještaja uspjelo se pronaći 25. (Hrvatski Glas.. Naime. Beneša". 1957. — Trebat će. 1.] svršetkom studenoga odputovao je sam Stjepan Radić ponovno u Prag. 27 Marija Radić.-1941.. Jugoslavenska država i hrvatsko pitanje (1914. Ernest Čimić. makar je bio još u Pragu.-40. op... "Nešto uspomena na Stjepana Radića". 20 Lovre Katić. 268. 341. te da vidi razvoj prilika u čehoslovačkoj. Papers Relating to Foreign Relations of the United States. ožujka a posljednji 16. Diktatura kralja Aleksandra (Beograd: Prosveta.-1919. on tvrdi sasvim suprotno od Mačeka. ako bi se našlo uputnim podijeliti ih u tri dijela.). prosinca u Zagrebu buknule krvave demonstracije i to protiv beogradske vlade. u Karlovcu.. Pašić je sa zanimanjem primio taj izvještaj na znanje. da je inicijativa za pregovore. s. da vijeća s predsjednikom češke vlade Švehlom. 14. detaljno proučiti stanovišta ondašnjih velikih sila o stvaranju Kraljevine SHS. (Winnipeg.). 26 Josip Horvat. 1953. podnio Pašiću pismeni izvještaj o situaciji u Hrvatskoj. 18 Govor na skupštini u Borongaju. izdanje). 1954. g. u Beogradu i od tamo poslao nekoliko izvještaja u Pariz. 1938. 2. i 1925. Djelo ima 21 svezak. Kugli.. I. a nadam se. 1948.". My Diary at the Conference of Paris (New York: Vlastita naklada u 40 primjeraka.

B66. s. britanskom ministru vanjskih poslova. cit. Košutić samo predsjednika dra Vladka Mačeka. Ogled o životu i smrti Stjepana Radića (Zagreb: Knjižara Preporod. 31. Pavelic izdavao u Pesaru u Italiji. prigodom 30. — Ilija Jukić. I. godine 1930. 6.. Nikola Nikić. 2. s. 1941. 11. da progone HRSS i da zatvore vodstvo. 308.) Dok. 21. 37 Marija Radić. op. 125 40 S. te tokom 1931. studeni 1938. Frankovci su bili hrvatski šovinisti. 38a M. 50. Tekst sporazuma donijet je u cijelosti u brošuri: Putem sporazuma Srba i Hrvata (Beograd: Izdanje Sedme Sile. Buenos Aires. 1959. Pavelic otputovao je 9.. (London: Her Majestiy's Stationery Office. svaka sa 6 stranica teksta. 34b Sporazum izmedju radikalne stranke i HSS bio je potpisan 14. započeo svojim radom Ustaški pokret. . Prva serija. 340. srpnja 1925. konac ustava glasi: "Ovaj Ustaški Ustav sačiniše i vlastoručno podpisaše ustaše utemeljitelji u Zagrebu.-1929. 1943. Horvat. jer u literaturi nisam mogao nigdje naći točnog dana Radićevog polaska u Rusiju i povratka natrag. Foreign Office. 33 To je moje nagadjanje. Hrvatski Glas (Winnipeg. s. Oba su djela male brošurice džepnog formata. 1955. s 256. koju treba lučiti od ustaštva. Te je godine Glavni Ustaški Stan izdao gore spomenuti ustav i Propis o ustaškoj disciplini. siječnja 1929. Za takav potez trebalo bi bilo izglasati jedan novi zakon. Horvat. Pavelic toga dana u Zagrebu osnovao ustašku organizaciju." Bogdan Radića. br.. op. glasila HSS. 1939. op. da učesnici u radu Ustaškog pokreta. «. Hrvatski Glas (Winnipeg. Predvidjanja Stjepana Radića bila su proročanska i za njegova nasljednika dra Mačka upravo dragocjena. Nasuprot gornjem. cit." 38 M. bila je postavljena i spomen-ploča na kuću na Kaptolu. g. 1919. od 12." 39 J. Sa strane HSS sporazum su podpisali Pavle Radić. Postojala je frankovština. op. hrvatske revolucionarne organizacije (Tisak i naklada Glavnog Ustaškog Stana. 1932. 51. koji je proveo borbu pod imenom 'Ustaša' a pod geslom: 'Na ljutu ranu — ljutu travu'. siječnja 1929. Razgovor se odnosio na domaću i vanjsku politiku. op. da bi se tako važan datum mogao zaboraviti i već tri puta mijenjati. Maček je rekao "Fašizma ili nacizma niie pak bilo ni medju [hrvatskom] inteligencijom. "Neke misli uz osamdesetu godišnjicu predsjednika dra Vladka Mačeka". br. britanskog poklisara u Rimu. 20. Nipošto ne stoji tvrdnja. siječnja 1929.. Koliko sam dosad mogao ustanoviti. 11. te na taj način prisile Radića na promjenu politike. Djuričić i Ljuba Živković. Marije Radić. 28. 27." (Hrvatska. Prema tome.. s. 99. Marko S. piše: "Kralj Aleksandar radio je svijesno i po utvrdjenom planu da prigrabi u svoje ruke svu vlast. Hrvatskog Oslobodilačkog Pokreta. VI. Radić. da je to zadnji njegov razgovor. Drljević. Bilo bi interesantno ustanoviti kratke životopise i političku prošlost svih ustaša. Radićeva izjava sucu istražitelju bila je dobrotom Radićeve udove. 50. koji su još na životu. 41a U razgovoru s Bogdanom Radićom koncem 1955. Svezak IV. "Razgovor s predsjednikom Mačekom". br. bez oznake mjesta) stoji.) U istom broju Hrvatske donosi se Ustav Ustaše — Hrvatskog Revolucionarnog Pokreta. Benjamin Šuperina i dr. Taj se je datum spominjao za cijelo vrijeme rata u Hrvatskoj. to bi bio datum postanka Ustaškog pokreta. op. Bublić je tada suradjivao s Radićem i bio urednikom dnevnika Narodni Val. kojom je bio zabranjen rad Komunističkoj Stranci. Pavelic je ponovno promijenio datum postanka i ovaj puta i zgradu. listopada 1919. iznesu svoja sjećanja na rad tog pokreta. Ali.-97. g. cit. ali s izmjenom. što ih je ponukalo i kako su dospjeli u logore. Dokumenti Današnjice sv. 1941. Hrvatska Revija (Zagreb). 41 Izvještaj Sir James Rennell Rodd-a. sastao se je potajno na Jelačićevom trgu u Zagrebu u prostorijama zabranjene Hrvatske Stranke Prava jedan mali skup sviestnih ljudi. op. s... Nemam pri ruci toga članka. siječnja 1929. 96. op..).. godišnjice Ustaškog pokreta.. Na s.." Čudna činjenica. Taj toliko željeni cilj postigao je konačno s uvodjenjem osobne diktature na 6. g. koji je bio posljednji politički razgovor Stjepana Radića obavijestio je ing. da HRSS proglase komunističkom strankom i na nju primijene Obznanu iz 1921. cit. Dapače. iz Zagreba u Beč. veljače 1926. Radićev boravak u Moskvi i pristup HRSS Seljačkoj Internacionali dao je Kralju i Pašiću zgodnu izliku. s. Ta basna nastala je kasnije u Bzikovoj mašti. cit. br. Odatle ju je doslovno prenio Hrvatski Narod (Zagreb). 1954. da se skloni od redarstvenog zahvata. 125. 34 S. od 13. 1952. plod malogradjanske u glavnom zagrebačke sredine. Lordu Curzonu. "Dvije političke sinteze".. 34a Možda bi Radićevo republikanstvo bilo dalo povoda kralju Aleksandru i Pašiću. godišnjice Ustaškog pokreta.-51. Glojnarić. Ustaštvo pak. Eugen Kvaternik tvrdi: "Dr. koliko je on sam stajao iza spremljenog atentata na život pok. da je Pavelic svijesno započeo mistifikacijama oko postanka Ustaškog pokreta. dr. ali se je njihov hrvatski šovinizam izživljavao u plamenim govorima. s. a njegova aktivnost već je vidljiva u 1932. On piše: "Dne desetoga siečnja 1929. cit. 138. III. s. objavljen u Great Britain. 2. 38b Ivan Krajač. I. Kanada).-51.. 339. 54. brošure: Ustav Ustaše. op. br..d.. koji su bili u logorima. XII. upravo kao da je osjećao. kada je bio objavljen u novinama. Doći će vrijeme... od 25.. Košutića. na večer. s. 42 Izgleda.124 32 J. Ustaški pokret se počinje formirati sredinom 1930. cit. god.-39. predsjednika Radića i njegovih drugova. u kojoj je pokret osnovan. Buenos Aires.-67. VII. s. a sa strane radikala Marko N. te je stvoren zametak hrvatske revolucionarne organizacije.. da je dr.). dne 12. Ustaško ime pojavljuje se prvi put u jednoj šapirografiranoj publikaciji. Drljević. 82. Pribićević..-39..).. XII.. Krajač je za vrijeme prošlog rata o tom razgovoru pisao opširnije u dnevniku Hrvatskom Narodu (Zagreb).. 35. navodno. 50. Documents on British Foreign Policy 1919-1939. prema informacijama ing. koju je dr. g. Kvaternik. Pavelic u Hrvatskoj (Buenos Aires) i prema njemu Luburić u Drini (Madrid) označiše dne 12. u kojoj je toga dana. 35 S. i t. Trebalo bi. Da zabuna bude još veća. kao i četničtvo je plod naše balkanske nekulture. dakle četiri dana prije sastava koalicione vlade.. s. Tekst sporazuma ostao je tajnim sve do 17. VI. da taj ustav sačiniše i vlastoručno potpisaše ustaše utemeljitelji dne 7. Kanada). Glojnarić." (E. Tamo je donesen cijeli proglas. lipanj 1953. 36 Dragan Bublić. 51.. 1959. prigodom 25. koji su smatrali Srbe jedinim neprijateljem Hrvata. koja je bila provedena pet godina prije.. s.. 12. 1959. 38c M.. j.-41. cit. 1. piše o tom razgovoru slijedeće: "O tome razgovoru. kao datum osnivanja pokreta. Trifković. objavljena u cijelosti u podnevnom dnevniku Danas (Zagreb). Hrvatska Revija. s. t. "Još nešto o Rimskim ugovorima". kad će se odkriti sve niti njegove neljudske politike i tad će se tek vidjeti. cit.

126
43 Domovinski Ustaški pokret imao je malo veza s drom Pavelićem i emigracijom. Izgleda, da je u tom cijelom razdoblju Pavelic poslao u domovinu samo nekoliko uputa općenite naravi. To navodim prema sjećanju, kako je izneseno u knjizi: Mijo Bzik, Ustaška Pobjeda (Zagreb, 1942.). 43a Na drugom mjestu Maček je istakao razliku izmedju frankovštine i ustaštva. Vidi opasku 41a. U istom razgovoru s Bogdanom Radicom rekao je Maček o genezi ustaštva slijedeće: "Uvjeren sam, da ne bi nikada došlo do ustaštva, da nisu usred beogradskog parlamenta poubijani i ranjeni hrvatski narodni zastupnici sa Stjepanom Radićem na čelu, i da nije kralj Aleksandar, umjesto da dade Hrvatima kakovu takovu zadovoljštinu, uveo diktaturu i oktroirao t, zv. ustav, kojim je zaniekao Hrvatima čak i narodnu individualnost. Nakon zločina počinjenog u parlamentu, što nikako nije bilo djelo samo Puniše Račića, mnogi frankovci su se bili priklonili Hrvatskoj Seljačkoj Stranci. Kada je ali proglašen famozni Aleksandrov ustav [ukaz?] rekao mi Je jedan od agilnih zagrebačkih frankovaca, Stipe Javor, koji je 1936. umro u Mitrovačkoj kaznioni: 'Sada vidimo da ne ima ništa bez krvavih gaća.' " 44 Pismo je objavljeno djelomično u engleskom prijevodu u P. D. Ostović, The Truth About Yugoslavia (New York: Roy Publishers, 1952.), s. 148.-49. 45 S. Pribićević, op. cit., s. 90.-93. 46 Ibid., s. 90. 47 P. D. Ostović, op. cit., s. 148. 48 Izraz "sedam federalnih jedinica" pojavljuje se tek u pismu Meštroviću (P. D. Ostović, op. cit., s 148.), dočim u suvremenoj izjavi novinarima Maček općenito kaže: "Rekao sam da mi tražimo ponovno uspostavljanje istonskih i narodnih teritorija sa njihovim skupštinama, koje će imati potpuno zakonodavnu i izvršnu vlast" (S. Pribićević, op. cit., s. 90.). U svojoj knjizi Maček uopće ne spominje federalne jedinice u vezi s prvom audijencijom (s. 121.-22.). 49 Ovo je zabilježeno jedino kod Pribićevića, op. cit., s. 93.-94. 50 To se nalazi u sve tri verzije. 51 Specifično nabrajanje zajedničkih poslova zabilježeno je jedino u pismu Meštroviću, P. D. Ostović, op. cit., s. 148. 52 Jedino kod Pribićevića, op. cit., s. 92. 53 Jedino u pismu Meštroviću, P. D. Ostović, op. cit., s. 148. 54 S. Pribićević, op. cit., s. 92. 55 Maček je izjavio: "Kak vidite lajbek je raskopčan. Vidovdanski ustav, koji je preko sedam godina tištio hrvatski narod srušen je!... Posve sam siguran za slogu, zrelost, a prema tome i jakost hrvatskog naroda, te obzirom na veliku mudrost Nj. Vel. Kralja, da će nam uspjeti da ostvarimo ideal hrvatskog naroda. Da Hrvat bude gospodar u svojoj slobodnoj Hrvatskoj." J. Horvat, op. cit.. s. 452. 56 Maček tvrdi, da su otišli rujna 1929. (s. 128), ali M. Glojnarić, op. cit., opisuje detaljno, kako su napustili Hrvatsku kolovoza 1929. Košutić je otišao ilegalno s Raba na Cres (s. 54.), a Krnjević je prešao madjarsku granicu na seljačkim kolima punim slame (s. 70.).

127
57 Ta deklaracija glasi: "Prigodom bratskog posjeta hrvatskog narodnog zastupnika Dra Ante Pavelića i gradskog zastupnika grada Zagreba Gustava Perčeca Nacionalnom Komitetu Makedonskih Emigrantskih Organizacija u Bugarskoj, konstatirano je s obje strane, da im nemogući režim, kome su podvrgnute Hrvatska i Makedonija, podjednako nalaže, da koordiniraju svoju legalnu djelatnost za izvojštenje čovječjih i narodnih prava, političke slobode te potpune nezavisnosti i Hrvatske i Makedonije. Tom zgodom izjavljeno je s obje strane, da će u buduće upeti sve svoje napore za postignuće tih ideala obih bratskih naroda. Sofija, 20. travnja 1929. (Potpisi)." Tako deklaraciju donosi Godišnjak (Kalendar) Hrvatskog Domobrana 1941 (Pittsburgh: Hrvatski Domobran, 1940.), s. 69. 57a Tako je autora ove rasprave obavijestio Eugen Kvaternik pismom od 3. travnja 1960. 58 Zanimljiva je činjenica, da zbroj datuma proglašenja diktature i oktroiranog ustava (6. I. i 3. IX.) daje datum Aleksandrovog ubijstva (9. X.). 59 Većeslav Vilder, Na putu preporoda (London, 1959.), s. 107. Vilder je opisao sastanak SDK, na kojem su donesene punktacije u Almanahu "Nove Riječi" 1940. Nemam pri ruci taj almanah. 60 Dr. Ivan Ribar, Politički zapisi. Treći svezak. (Beograd: Prosveta, Izdavačko Preduzeće Srbije, 1951.), s. 11. Tamo je donesen cijeli tekst punktacija, onako, kako ih je objavila beogradska Politika, koncem studenoga 1932. Maček donosi cjeloviti engleski prijevod, s. 139.-40. Izgleda, da je cjeloviti originalni tekst punktacija donesen u brošuri, Putevi sporazuma..., op. cit., s. 43.-45. Taj tekst ima uvod i točku 6., te podpise učesnika. Sve se to ne nalazi kod Ribara i Mačeka. Prema tome tekstu sastanak je trajao tri dana, 6.7. studenoga, te su punktacije potpisane 7. studenoga. U uvodu su nabrojene sve osobe, koje su prisustvovale vijećanjima, ali se medju podpisnicima nalazi i dr. Bariša Smoljan, koji nije spomenut u uvodu. Podaci o Ribarovom djelu su slijedeći: Dr. Ivan Ribar, Politički zapisi. Četiri svezka. Beograd: Prosveta, Izdavačko Preduzeće Srbije, 1948.-1952. Ri-barovo pisanje ima karakter uspomena, ali je vrlo nepouzdano i gdjegod kontradiktorno. Naime, za iste stvari daju se na raznim mjestima suprotni podaci. Izgleda, da je neka poglavlja pisao neki komunistički propagandista, a Ribar ih samo prihvatio kao svoja. 61 Meštrovićeve uspomene o razgovoru s kraljem Aleksandrom prije puta u Francusku prevedene su iz rukopisa na engleski i objavljene u P. D. Ostović, op. cit., s. 151.-63. 62 Ibid., s 152.-53. — Jedan Mačekov suradnik u pismu autoru ove studije kaže, da je čudno, da Meštrović o ovome razgovoru nije obavijestio Mačeka poslije Aleksandrove pogibije. 63 Iz Milan Marjanović, Borba za Jadran 1914.-1946. (Split: Redakcija listova Jug. Ratne Mornarice, 1963.) poznato mi je, da je poslije rata objavio u Italiji Pompeo Aloisi, šef Mussolinijevog kabineta, svoj dnevnik od 25. VI. 1932. do 14. VII. 1936. U tom dnevniku ima dosta podataka o talijansko-hrvatskim odnosima. Takodjer ima nešto podataka u uspomenama austrijskog političara Starhemberga: Ernst Rudiger Starhemberg, Between Hitler and Mussolini (London-New York, 1942.). Sigurno će biti još meni

128
nepoznate literature, posebice na talijanskom. Gornje dvije knjige nisu bile zapažene u hrvatskoj publicistici. 64 As. [Ante Pavelić], "Značenje i uloga emigracije", Hrvatska (Buenos Aires), g. V., br. 2. (78.) od 20. I. 1951. Pod tim naslovom Pavelić objavio je članak u osam nastavaka: Hrvatska (Buenos Aires), g. IV., br. 22.-24. (74.-76.) od 18. XI., 2. i 20. XII. 1950.; g. V., br. 1.-4. (77.-80.) od 6. i 20. I., 3. i 17 II i br 6 (82 ) od 17. III. 1951. Članak je uglavnom memoarskog karaktera i dodiruje dogadjaje do 1932. Kod posljednjeg nastavka bilo je označeno: nastavit će se, ali nastavak nije uslijedio. 65 Hrvatski Oslobodilački Pokret 1929.-1959. ([Buenos Aires]: Hrvatski Oslobodilački Pokret, 1959.), s. 47-48. Tamo je donesena kronologija najvažnijih dogadjaja. Eugen Kvaternik u već spomenutom pismu od 3. travnja 1960., opaska 57a supra, piše: "Pavelić je uhapšen 16. X. 1934., a pušten iz zatvora 29. III. 1936. Ti su nadnevci sigurno točni. Iza, puštanja iz zatvora Pavelić je preselio u Salerno, gdje je živio sa obitelji sve do potpisa ugovora Stojadinović-Ciano 25. III. 1937. Onda je interniran u Sieni. U razdoblju 29. III. 1936. do 25. III. 1937. on je politički aktivan i drži vezu s domovinom." 66 Tako je Maček pričao Singeru. Vidi opasku 5. Tko je bio tadašnji Mussolinijev izaslanik, nije zabilježeno, ali je Maček pričao, da je s njime već od prije u ime Talijana održavao vezu činovnik talijanskog konzulata u Zagrebu, Zacharia. Njega je Maček poznavao osobno iz vremena Prvog svjetskog rata, kad su obojica bili pričuvni časnici austro-ugarske vojske. Maček u svojoj knjizi uopće ne govori o bilo kakvim doticajima s Italijom, ili ostalim velikim silama u razdoblju 1928.-1938. 67 Vidi: Elisabeth Wiskemann, The Rome-Berlin Axis. A History of the Relations Between Hitler and Mussolini. London-New York: Oxford University Press, 1949. 68 I. Ribar, op. cit., sv. III, s. 20. 69 Ante Valenta, "Domovina i Iseljena Hrvatska", Hrvatski Domobran, Godišnjak (Kalendar) 1936. Uredio Ante Valenta. (Buenos Aires-Pittsburgh: Hrvatski Domobran, 1935.), s. 32. 70 M. fToinarić, oj), cit., s. 34. Tamo je donesen cijeli govor, s. 32.-34. 71 I. Ribar, op. cit., sv. III, s. 37. 72 Ibid., s. 158.-161. Tamo je donesen tekst sporazuma i komentar Hrvatskog Dnevnika. 73 Ibid., s. 169.-70. 74 Na toj stranici kaže Maček, da dr. Ante Pavelić nije nikada bio članom HSS, a u opaski na s. 116. tvrdi, da je pristupio u HSS prosinca 1928. i povukao se iz nje dva tjedna kasnije. 74a Ilija Jukić tvrdi, da je Budak razgovarao s Mačekom nekoliko dana prije 27. rujna u Rogaškoj Slatini. Na 27. rujna Jukić je na Mačekov poziv došao u Rogašku Slatinu, jer se je Maček baš u vezi s Budakovim prijedlogom htio s njime posavjetovati. Maček je rekao Jukiću, "kako ga je posjetio prije par dana dr. Mile Budak i tražio od njega u ime svoje i svojih najbližih drugova da se u ime hrvatskog naroda obrati na Hitlera i zatraži njegovu zaštitu i proglasi da se hrvatski narod stavlja na stranu osi Berlin-R m u predstojećem ratu.. . Pitao me je, što ja mislim o tom Budakovom prijedlogu.

129
Moje mišljenje da tog časa ne će doći do evropskog rata bilo je predsjedniku već poznato..., pa smo preko te eventualnosti brzo prošli na sve posljedice koje bi prihvat Budakova prijedloga neizbježno za sobom donio. Išli smo redom od najjednostavnijih k složenijim posljedicama. Istakao sam na prvom mjestu, da je absolutno sigurno da će se pregovori glavnih evropskih velesila ograničiti ovaj put samo na Hitlerove zahtjeve prema Čeho-Slovačkoj, a da će i madžarsko-poljski zahtjevi bit ostavljeni za kasniju odluku. Predvidjao sam jednu vrst nove konferencije ne pokušavajući predvidjati, kakav bi mogao biti njen sastav. Tek, kad se završi rad te konferencije, bit će moguće zaključiti da li će se moći održati duži mir u Evropi ili će ta konferencija biti posljednja pred izbijanje novog, strašnog evropskog rata, koji će se u toku vremena pretvoriti neminovno u novi svjetski rat." Poslije toga je Jukić dodao, da treba pričekati, da li će se poslije Mün-chena razviti suradnja izmedju četiri velike sile. "Ako bi se to dogodilo", nastavlja Jukić, "a Beograd ne bi pristao udovoljiti našim opravdanim narodnim zahtjevima, onda će [Maček] imati dosta prigode pokrenuti naše narodno pitanje pred tim forumom. Ako se to medjutim ne dogodi, pa se odnosi izmedju ove četiri sile upute prema ratu, jedan vaš [Mačekov] apel sad na Hitlera otjerao bi vas tamo, kamo vi ni u snu ne želite poći. Automatski biste tim prekinuli sve svoje veze sa Zapadom i proigrali biste veliki politički i moralni kapital koji ste na toj strani stekli. Tim biste prekinuli i sve niti naših veza s knezom Pavlom i srpskom opozicijom koje ste do sada uspostavili. A kako danas stvari stoje, i Hitler i Mussolini bi vaš apel odbili." Ilija Jukić, op. cit., br. 29. od 20. VII. 1959. Vidi opasku 37. 75 M. Glojnarić, op. cit., s. 292. 76 Hija Jukić, "Hrvatska u burno proljeće 1939. godine", Hrvatski Ginu (Winnipeg, Kanada), god. 26., br. 11. od 15. III. 1954., s. 9. — Jukić tu tvrdi, da su ukupno održana tri sastanka izmedju Šubašića i kneza Pavla u roku od šestnaest dana, te je, prema tome, prvi sastanak bio koncem 1938. Dragiša Cvetković priča, da je na osobni zahtjev kneza Pavla otišao u Zagreb poslije prosinačkih izbora 1938. Trebao je ugovoriti svoj sastanak s Mačekom putem nekih političara HSS. Kad je sve u tom pogledu bilo pripremljeno, obavijestio je Stojadinovića o predstojećem sastanku s Mačekom. Stojadinović mu je istoga dana, 22. prosinca 1938., poslao radiotelegram: "Prekinite svaki kontakt sa Hrvatima i odmah se vratite u Beograd". Cvetković je poslušao Stojadinovića i nije se sastao s Mačekom. Dragiša Cvetković, "Srpsko-hrvatski sporazum 1939", Dokumenti o Jugoslaviji. [Svezak Treći]. Srpskohrvatsko pitanje i putevi sporazuma (Pariš, 1952.), s. 18. 77 Tomo Jančiković, Hrvati u izborima 11. prosinca 1938. (Zagreb, siječanj 1939.), s 64. Tamo je objavljena cijela razolucija, s. 52.-64. Jukić, op. cit., 3. 9., navodi, da je rezolucija iste večeri bila poslana poslanicima velikih sila u Beogradu preporučenom poštom. 78 Jukić, op. cit., s. 11. i 12.. smatra Bombellesa "mračnim tipom". Prema njegovom pisanju dalo bi se zaključiti, da je radio za novac i za Beograd i za Rim i pokušao prevariti i Pavelića. Jukić dalje tvrdi, da je saznao "iz drugih izvora", valjda talijanskih, da je Bombelles bio prisutan kod sastanka Ciano-Pavelić, u stanu prvoga, na 23. I. 1940. — O Bombellesu je takodjer pisao Milan Martinović, "Moje Uspomene iz velikog doba II.", Kalendar Hrvatski Glas 1958., s. 33.-S5. On ga na temelju jednog povjerljivog izvještaja Vladete Milićevića, pisanog prošlog rata u Londonu, označuje beogradskim

130
agentom. Jukić tvrdi, da je Bombelles bio ubijen u logoru Stara Gradiška u proljeće 1942., a Martinović premješta vrijeme ubijstva na početak 1942. — Maček je odbio, da bilo što kaže Singeru o Bombellesu, s razloga, što je tada Bombelles bio u ustaškim rukama. Vidi opasku 5. 79 Jukićeva ocjena Carneluttijevih dodira, op. cit., s. 11., slaže se s Mačekovom, jer tvrdi: "jasno je, da je Rim izazvao dolazak njegov [Carneluttijev]". — Milan Martinović, op. cit., s. 35.-36., tvrdi, da je ing. Amadeo Carnelutti ima jednog brata (ne spominje mu imena), koji je bio nastanjen u Italiji i "ranije bio u talijanskoj konzularnoj službi". Amadeo je često putovao u Italiju. "Jedan od zastupnika HSS, koji je održavao veze s konzularnim predstavništvom u Zagrebu", doznavši za to, zamolio ga je u ime dra Mačeka, da bi ispitao službeno talijansko gledište o hrvatsko-srpskim odnosima i napose obaveze, koje je preuzela beogradska vlada prema Italiji, "možda na uštrb hrvatskih interesa". Carnelutti je pristao, "i u ožujku 1939. putem svoga brata u Italiji upoznao se s Giovanni Ansaldom, glavnim urednikom Cianovog lista 'U Telegrafe'. Ansaldo ga je preporučio Filippe-u Anfuso". S druge strane, Martinović tvrdi, da je ing. Amadeo Carnelutti bio znanac i prijatelj grofa Bombellesa (ibid., s. 34.). Grof Bombelles, naime, prodao je svoju tvornicu žeste u Varaždinu Amadeovu bratu Alfredu. Tako je došlo do poznanstva i prijateljstva. Sve gornje podatke pisac je doznao "od vjerodostojnih svjedoka, no njihova imena za sada nije moguće iznijeti, jer se još nalaze u domovini" (ibid., s. 33.-34.) Ing. Amadeo Carnelutti, prema Martinoviću, bio je zatvoren poslije prošlog rata. Kasnije je postao članom Titove trgovačke delegacije za pregovore s Talijanima, često je putovao u inozemstvo u raznim trgovačkim misijama. Umro je u Zagrebu 1956. Maček i Singer razgovarali su se takodjer i o Carneluttiju. Singeru su bili poznati Carneluttijevi dodiri s Talijanima. Ne sjećam se, što je Maček o njemu pričao Singeru. Vidi opasku 5. 80 Dr. Stjepan Antolić [Vilko Rieger?], "Hrvatska država u svijetlu dokumenata", Danica (Chicago), god. 30., br. 17. od 26. IV. 1950. Ilija Jukić u pismima od 26. I. i 7. IV. 1960., javlia autoru ove rasprave, da nitko od predstavnika HSS nije bio u Berlinu u to vrijeme. Dr. Tomo Jančiković i prof. Ljudevit Tomašić posjetili su u jesen 1940. sajam u Leipzigu, kao predstavnici Gospodarske Sloge i Ureda za izvoz Banovine Hrvatske. Nisu imali nikakve političke misije. 8l Prema tome pregovori su započeli 2. travnja. Cvetković, op. cit., s. 20. tvrdi, da je razgovore "otpočeo sa Dr. Mačekom 3 marta 1939, godine u banskim dvorima u Zagrebu". 82 Izraz "preliminary agreement with Prince Paul" u kontradikciji je s onim, što sam Maček priča o dotadašnjim dodirima s knezom Pavlom (s. 186.). Namjesto "agreement" trebalo bi bilo reći "feeler" (dodir) ili slično. 83 M. Glojnarić, op. cit.t s. 297.-9S. — Ilija Jukić, op. cit. u našoj opaski 37., br. 29. od 20. VII. 1959., opisuje pregovore s Udruženom opozicijom kako slijedi. Jukić je prema Mačekovoj želji pratio Košutića u Beograd. Imao je kao zadatak izraditi Košutiću audijenciju kod kneza Pavla i obavijestiti engleskog i francuskog poslanika o toku pregovora s Ovetkovićem. Maček je, u prisutnosti Košutića, na slijedeći način informirao Jukića na Veliku Subotu, 8. travnja, o svojim pregovorima s Cvetkovićem, vodjenim početkom travnja: "Ostalo se na slijedećem: Predsjednik je imao pridobiti šefove srpske opozicije da se uključe u pregovore, a g. Cvetković kneza Pavla, jer je dr. Maček iz javio

131
kategorički g. Cvetkoviću, da ne može praviti nikakav sporazum s njim bez predhodnog sporazuma sa svojim drugovima iz opozicije o tom. Ovetfccrvifi mu je rekao: 'Pokušajte ali ne ćete uspjeti. Ja nisam protiv rada s njima. Gledati ću pridobiti za to i kneza Pavla'. D r .Maček uze tad iz ruku ing. Košutića jedan papir žute boje i reče mi: pročitajte ga. Vidio sam da je to kraći izvod iz nekog memoranduma, koji je bio upućen knezu Pavlu. U tim redcima je stajalo da srpska opozicija strahuje od popustljivosti g. Cvetko. vica dru Mačeku i da ona ne bi nikad daleko išla kao on. Na to mi predsjednik reče: 'Meni je sasvim dosta igre i izgovora izmedju Dvora i opozicije. Jedna mi strana poručuje da bi pristala na moje uvjete, ali se boji druge. Ja sam odlučio presjeći tu igru da vidim koja strana istinu govori. Stavio sam g. Cvetkoviću svoje minimalne uvjete kao uvod u potpuni preobražaj sadanje državne zajednice... Gusta [ing. August Košutić] će sad saopćiti šefovima opozicije te uvjete i reći im u moje ime, da nikada ni s kim neću napraviti sporazum bez njih, ako prihvate te uvjete..." Na Uskrsni ponedjeljak, 11. travnja, "Ing. Košutić vidio je prije podne predsjednika vlade g. Cvetkovića i kneza Pavla. Popodne je počela konferencija u vili dra M. Ninčića blizu kafane 'Ruski Car'. Od strane srpske o.po-zicije učestovali su na njoj pto dva glavna člana svih stranaka (bez šefova). Ona je trajala od 4 sata do blizu 9.30 popodne." U medjuvremenu Jukić je posjetio engleskog i francuskog poslanika, te nije prisustvovao pregovorima s Udruženom opozicijom. Košutić ga je obavijestio, "da nije bio zadovoljan s tokom sastanka u vili dra Ninčića, jer da nije nikako mogao navesti predstavnike srpske opozicije na prihvat predsjednikovih [Mačekovih] poruka i uvjeta. Isticali su neprekidno ove ili one poteškoće i tražili neku vrstu Krunskog Vijeća. Kazao mi je da su na tom sastanku najrazumniji bili predstavnici Jugoslavenske Nacionalne Stranke gg. Banjanin i Jeftić. — Njih su dva nokoliko puta predlagali da se poruka predsjednikova preda odmah na odluku samim šefovima stranaka, pošto je nastupila sasvim nova situacija i pošto se radi o meritornoj poruci šefa HSS, ali da ni to nije prihvaćeno." Bitna razlika izmedju Jukićevog pričanja i Košutićevog izlaganja u govoru od 8. svibnja 1939., dakle niti mjesec dana poslije tih razgovora, jest: Košutić tvrdi, da je pregovarao "dva dana", a Jukić ograničava pregovore na jedan dugi sastanak. U istom članku Jukić piše, da je desetak dana poslije Košutića, dakle oko 21. travnja, otišao u Beograd Većeslav Vilder, "da na istoj osnovi uspostavi most izmedju šefova srpske opozicije. Nije ni on uspio. Tako su prekinuti odnosi iz.-nedju ovih dviju strana." Odlazak Vildera na pregovore u Beograd spomenuo je takodjer i dr. Maček u svom govoru od 8. svibnja 1939. M. Glojnarić, op. cit., a. 285. 84 M. Glojnarić, ibid., s. 287.-89. 85 Opširne podatke o sastanku ima Glojnarić, ibid., s. 278.-318. Tamo je u cijelosti donesena rezolucija, te Mačekov, Košutićev i Šutejev govor. Sastanak je održan u dvorani Obrtničke Komore na Mažuranićevom trgu, jer vlast nije htjela staviti na raspolaganje hrvatsku sabornicu. 86 M. Martinović, op. cit., s. 40. Martinović piše o pregovorima za sporazum na s. 38.-40. Njegovo se pisanje ne podudara u svemu s Mačekovim. 87 O tom sastanku opširno piše Glojnarić, op. cit., s. 353.-65. Tamo su doneseni govori Mačeka, Šubašića i Košutića. Sastanak je bio održan u hrvatskoj sabornici i povezan s ustoličenjem Šubašića za bana.

.132 88 I. 7. op. piše o eksplozijama u Zagrebu poslije Simovićevog puča: "Tih dana je u Zagrebu eksplodiralo nekoliko paklenih mašina: Paklena mašina u susjednom dvorištu stana Dra Mačka.-19. iz 1956. Hrvatska Država (Munchen). 305. aludirao na taj sastanak Maček-Grdjić na slijedeći način: "Došao je tu nedavno predstavnih JNS i glavni urednik 'Jugoslavenske Pošte' iz Sarajeva. koje su tih dana širene anonimnim letcima po Beogradu. Dokumenti o Jugoslaviji. IV. op. 329. cit. 95 Politički urednik Obzora.). 8. nije imao dovoljno oštrih riječi da osudi sporazum. "Kako se imao dalje razvijati srpsko-hrvatski sporazum". «od. čim su pregovori oko sporazuma započeli. 94 Drugi Cvetkovićev članak. Kanada). II.. 21.muslimanska 'Narodna Uzdanica'. kome je predsjednik Maček otvoreno rekao. Antić. 67. jer. 100 To je Maček otvoreno rekao engleskom poslaniku u Beogradu Sir Fonald Campbell-u u Meštrovićevom stanu u Zagrebu. 5. 98 Krunoslav Batušić. u već spomenutom govoru. s. 9. On se nije revoltirao na to. 26.-60. Vlajić je praskao. 97 Ljetopis Jugoslavenske Akademije. da je i cijepamo. g... koji su motivi priječili kneza Pavla. a prešli preko zahtjeva svojih sunarodnjaka muslimana.. u prvoj polovini ožujka 1941. Protiv kneza Pavla iznio je razne optužbe. Ribar. "Do danas ne shvaćam. a ne prihvatiti srpsko stanovište bez ikakve diskusije. op. D.. a i nekih Srba u emigraciji.-11. op. VIII. Svi su tražili — autonomiju Bosne... M. 309. s. nego ostavimo mi to pitanje neriješeno. op. i da je njegov "nepomirljiv antagonizam prema bilo kakvom sporazumu s Hrvatima. cit. paklena mašina u stanu Dra Jurice Krnjevića. g. 329. da je namjera dra. takodjer donosi cijeli tekst. s. III. Sami dalmatinski komunisti taj su prijedlog odbili i nije došao pred plenum konstituante. 18. piše: "Baš u doba tog Sporazuma [1939] otpočeo je snažan pokret medju muslimanima za ostvarenje autonomije Bosne. s. 20. 1941. paklena mašina u tiskari Veće-slava Vildera i paklena mašina kod Lea Grivičića. 199. objavio je memoarski članak u devet nastavaka pod gornjim naslovom (naslov prvog nastavka bio 'je: "'27 mart' — i Hrvati". princa Pavla i predsjednika vlade Cvetkovića. kako ga je objavila Politika (Beograd) od 27. Kanada: Pretiskano iz Glasa Kanadskih Srba. 159. šutej. Tamo je donesen cjeloviti tekst uredbe. kaže za Banovinu Hrvatsku.). s. 43. da su se za autonomiju Bosne i Hercegovine. 10.. Ne stoji tvrdnja. 1953.. svibnja 1939. bio općenito poznat" (s. da na izvoru ispita srpsko raspoloženje. "Razgovori o Bosni". da bi treći odlomak toga članka bio "tajni dodatak sporazuma". nalazili su se kao potpretsednici pretsednici tih dviju kulturno-prosvetnih organizacija. osim one kod Vildera. kako misli. iz god.. Raić.. I. s. IV. Hrvatska Država (Munchen). 1967. IV. da su muslimani bili u Cvetkovićevoj vladi i da je njihove interese zastupao Cvetković. Cvetkovićev i Ribarov tekst je identičan. i 23. da ga ne odpusti". 12.). cit. S druge strane bosanski Srbi želili su podjelu Bosne i Hercegovine izmedju Srbije i Hrvatske. 99 Izborni rezultati uzeti su iz: Tomo Jančiković. Glojnarić. travnja 1941. 110. cijeli govor. 1941. 90 D. s. br..-8.. sv. IV. Ribar. Košutićem i Krnjevićem. II. 3. 67. Većeslav Vilder. s. 354-65. 133 94a Tako je autora ove rasprave obavijestio dr. koja se je pojavila u emigraciji.. kaže Maček (s. s. odnosno HSS. Cvetković. Oni bi ih svakako željeli dijeliti od ostalih Hrvata. knjiga 43. unutrašnja i spoljna politika Jugoslavije (Paris. op. i sve ostale muslimanske grupe i organizacije. C. U pretsedništvu Akcionog odbora kome je bio na čelu Dr. Sv. kad je razgovor prešao na komentiranje držanja dvaju glavnih faktora sa srpske strane kod pregovora i potpisa sporazuma. cit. bez istrage i kazne)". op. da je i ministar dvora. U ustavotvornom odboru Titove ustavotvorne skupštine. bile djelo špijunske službe IV.. op. kao i Srbi muslimani. P. Rapp-a. medju njima Srpsko-muslimansko prosvetno društvo 'Gajret' i hrvatsko. op. Vladko Maček u pismu od 19. s. 13.). Ostović. neki su Srbi predlagali. Agenti svih mogućih špijunskih službi bili su u punoj akciji. da bi se trebala Bosna i Hercegovina podijeliti.-69. lipanj 1956. od 31.-21. cit.. 10. 10. 93 Ibid. 92 M. Juraj Šutej u svom govoru na sjednici hrvatskog narodnog zastupstva.. a drugog: "Povijesno razdoblje od 27. s.. da Dalmacija bude autonomna oblast unutar Narodne Republike Hrvatske. dočim svi ostali nastavci imaju gornji naslov). U toj su akciji učestvovale uz pristalice JMO. 1463. XII. cit.-17. . 5.-22. 20. 1957. nego se revoltirao protiv autonomije i izjavio: ja volim." M. On mu je u razgovoru o problemu Bosne i Hercegovine. u pratnji engleskog generalnog konzula u Zagrebu T. Razgovarao je i s Božidarom Vlajićem i ovako opisuje taj razgovor: "G." Vlaho A. član dobrovoljne osobne Mačekove pratnje od 2. Mačeka stjerati Srbiju u predkumanovske granice. sv. 307. god. za dalmatinske Hrvate. sabotirao sporazum. Radmilo Grdjić. 1959. 1960. Glojnarić. I.. Kao karakterističnu pojavu navodim slijedeće.-35. op. Maček i Cvetković predlagali su besuspješno knezu Pavhi njegovo smjenjivanje.".. Tvrdio je sasvim ozbiljno. — 7. 24. op. Glas Kanadskih Srba (Windsor. Srdžba se je g. JMO se je javno tada izjavila za autonomnu Bosnu i Hercegovinu i bilo je u hrvatskom interesu tu tezu podpomoći. cit. Maček taj sastanak ne spominje u svojoj knjizi.).. "Kako je srušena Jugoslavija". 1960.. iznio je.. 16. s. Namesništvo. prihvatili su tezu bosanskih Srba. 163. Naknadno je utvrdjeno. Vlaho Raić posjetio je u tom razdoblju Beograd." Šutej je. 91 Prvi Cvetkovićev članak. 89 Branko Miljuš. članak je vrlo važan za hrvatsku povijest.. Tamo je donesen cjeloviti tekst sporazuma na s. Drugi članak je: D. izjasnile sve tri muslimanske skupine: JMO. cit. "pokazao na rpu pozdravnih telegrama od strane Hrvata muslimana. Vlajića pak pojačala do paroksizma.cit. s.-8. takav je tekst bio odmah objavljen.... s. 200. Spaho.. s. kako se vidi.-16. Hrvatska i Srbija (Buenos Aires: Piščeva naklada. da su sve paklene mašine. s. br. 96 Maček navodi.-4. Armijske Oblasti u Zagrebu". Krunoslav Batušić. do 3. 90a Dr. 27.. čudna je briga g. da "je bila i centralistička (bez Dalmatinaca u Vladi) i nimalo čovečanska (s tolikim ustaškim uličnim ubistvima. 1939.. ožujka do 10. s.-11.." U istom članku Grdjić spominje.). cit. 1954. Sporazum 1939 godine (Windsor. Tu se je engleski poslanik. Vildera. 1929. Na temelju toga Šutejevog govora ne može se braniti ondašnje stanovište HSS s tvrdnjom.-10. a u kojima se nije štedilo ni njegov privatni život. da je u vrijeme pregovora za sporazum posjetio u Zagrebu dra Mačeka. koja je tada sudjelovala u vladi. i br. (Zagreb. Cvetković. br. sastao 3 Mačekom. Glojnarić.. muslimanska organizacija HSS. cit..

nego konferenciia najvažnijih ministara (Simović. ali sam vladar. ponovno sastanu. Neki kažu. U tom slučaju mi bismo bili sa svih strana okruženi Silama Osovine i njihovim satelitima.. da će umrijeti mlad. br. Regentsko vijeće treba staviti uz bok kralju. Oružnici ga strpaše u zatvor. u bitnosti priča isto što i Batušić. Mitterhammer i Kopp saopćili su gornje njemačko stanovište Mačeku i ovaj se je složio s njime i izjavio se "za autonomiju Hrvatske u okviru bivše Banovine Hrvatske. da tu izjavu dr. Bilo je odlučeno. A Srbija. da se sutra. god. Freundt se nije s time složio i zatražio je od Ribbentropa. — Krunoslav Batušić. Stepinac." [Točke u originalu." Ministri su te večeri o tome raspravljali bez da su postigli zaključak. Maček 4. srpanj-kolovoz 1958. govori općenito o pregovorima s Nijemcima. Ministar vojske trebao bi biti civilna osoba. Matu najprije podvrgnu ispitivanju.-44. travanj 1956." Krunoslav Batušić.. a već istoga dana popodne stiže vijest. da gospoda iz Berlina. op. 4S. Jovanović tvrdi. g. Hrvatska Država (München). da on i Jeftić nisu uopće sudjelovali u diskusiji. da to uopće nije bila sjednica vlade. 1941. Ernest Bauer objavio je na temelju Mitterhammerove izjave (Bauer piše Mitterhammer.-26. s većim ovlastima. koji je mnoge stvari prorekao. "Razgovori s Nijemcima vode se noću. IX. da je Košutić dva put putovao u Beograd na pregovore Simoviću. kako kneza Srbije ubijaju kao psa. IV. D. Bilo 135 bi vrijedno.. zajedno s kraljicom. prije Mačekove odluke. svibnja 1868. trebalo bi primiti s njima borbu. po posljednji put. Maček inače govori o "prophecy of Cremona" (cremonskom proročanstvu). br. 53. prema Mačekovom naredjenju. Vlada mora dati izjavu. da su neki članovi konferencije predvidjali mogućnost raspada Vlade na sastanku zakazanom za 6 april prepodne. So endete Jugoslawien (Leipzig: Wilhelm Goldmann Verlag. Mačka. Kao posljednji sastanak s Nijemcima bio je predvidjen 3. travnja uvečer ne slaže se s onim. da to saopći Mačeku njemački generalni konzul u Zagrebu Freundt (neki pišu to ime Freund). 9. i da ga je naprosto prevario. lipanj 1959. Kad su ga zapitali. koji može važne zaključke i odluke donašati samo uz pristanak Regentskog vijeća. u 22 sati". već nakon par sati. Hrvatska (Buenos Aires) od 5..D. Na vlast u Srbiji da će doći druga kuća. travnja 1952. jedan Hrvat i jedan Slovenac. Obrenović na grozan način ubijen u Košutnjaku. kao na primjer 27. poslije 22 sata u stanu dra. Maček". Jevtić i Kulovec). reče. Jovanović. 1939. Maček. kako slijedi: — Ima se osnovati regentsko vijeće. s. kad je o podne 29. pa je Simoviću i sasuo u lice: — 'Vi ste obećali sve... IV..H. br. 250. Njega su smatrali čudakom. a sada ne ćete ništa da ispunite!? Vi ste me dakle prevarili'! " Danilo Gregorić. da će biti još nesretniji. a to je pre ulaska Nemaca u Solun. "Proročanstvo iz Kremne". Hrvatska Revija (Buenos Aires).. U svetlosti dokumenata". Vlastima je postao sumnjiv. br.. da ga je i sam Mihajlov nasljednik Milan osobno ispitivao. II. Knežević. jedino ako bj nas oni napali. Košutića.... pa čak i na propust njihovih trupa preko naše teritorije. Kulovec i Simović jedini su jasno formulirali svoja stanovišta. Simović je govorio da ne možemo pustiti da Nemci udju u Solun i preseku vezu izmedju nas i Grka. Jovanović dalje kaže. da li postoji mogućnost mimo službenog puta upitati Berlin. III.. "Povijesno razdoblje od 27. Mata je uglavnom prorekao. ovlaste za pregovore s Mačekom.. cit.-54. a kako su njegovi iskazi bili zanimljivi. 'jer da on sam tu ne vidi jasno. "Ninčić je prvi uzeo reč i rekao da. I Simović je obećao sve... tvrdi takodjer. koje će držanje prema tome zauzeti dr. koje će držanje vlada Reicha zauzeti u pogledu priznanja Simovićeve vlade. jaućući i plačući. 102 Maček spominje samo. ali i prorokom. Njegov sin i nasljednik.] [Ivo Degrel] I.134 101 Tako ga je identificirao K. Razlika izmedju Simovića i Mačeka bila je tako velika uveče 5 aprila. — Ivo Degrel iznosi slijedeće o tome: "U tom je selu [Kremni] u polovini prošloga stoljeća živio seljak Mata Tarabaić. da će biti vrlo nesretan. da li će u njoj sudjelovati ili ne će'. Milan Martinović. "Slobodan Jovanović u politici. iznesene preko Ing. "Vodj opet govori (Uspomene Dr Vladka Mačeka)". da priznaje pristupanje Trojnom paktu. Mitterhammer je tražio. . kaže: "Simović je pristao na sve prijedloge Dra Mačka. nisu imala potrebnih širih ovlasti za izvjesna utanačenja i garancije. da će rodjak i nasljednik Mihajla postići kraljevsku krunu. Dvije bitne točke Mitterhammerove izjave su slijedeće: (1) Njega je kontaktirao ing. te je Batušić. 2. siječanjožujak 1959. St.. 1941.". što mu je. g. dane njemu osobno. Nažalost se pokazalo. 1943. moramo stupiti u vezu s nemačkom vladom. što je iznio Maček. "Maček me je tom prilikom zapitao. Trifunović. nego može samo na naš narod navući veliku nesreću." (2) Mitterhammer je uskoro dobio odgovor iz Berlina. 43. a ne Mittefliammer)... Matina su 'vidjenja' budućnosti bila toliko značajna.. ali morao je prethodno znati na kojoj bi osnovi imao da vodi s njime razgovore. Poruka (London). [po starom kalendaru] digao viku u Uzicama. Maček. da podje u Beograd. s. s. članak: "Dr." R. a djelomično je donosi u indirektnom govoru. patrijarh pravoslavni Gavrilo i još trojica ljudi: jedan Srbin.. On je gotov bio na sve ustupke Nemcima. da Simović ne kani izvršiti niti jednu točku. jer ne može promijeniti njegov ishod. Pavlović.). Simović mora priznati sporazum od 26. da je tada žandarmerija stavljena pod potpunu kontrolu bana. Maček i Kulovec želili su izbjeći rat pod svaku cijenu. ožujka do 10. Dr.". osvanuo u Beogradu. Košutić i odveo Mačeku. travnja 1941. da se Mitterhammer i Kopp. gdje je imao priliku. op. ako želimo izbeći nemački napad u najkraćem roku. i ne smije se više dogoditi. "da vlada Reicha predlaže autonomiju Hrvatske u okviru Jugoslavije i ujedno želi znati. Ako nismo radi da se potpuno potčinimo Osovini. 103a Bilješka Slobodana Jovanovića o sjednici vlade 5. otpreme ga u Beograd na ispitivanje. s. da je Košutić dva puta putovao u Beograd na pregovore sa Simovićem. 30. Maček je tada već bio na putu za Beograd. ali da ta ne će dugo vladati. Maček "nije pokazivao nikakve simpatije za Osovinu. a Kralj ga potvrditi. L. osvjedočiti se. da je Maček otputovao u Beograd. U tom članku Bauer djelomično doslovno prevodi tu izjavu. po njemu već usvojenih zahtjeva. cit. On je bio gotov otići lično kod Hitlera. da je knez Mihajlo III. [Belakom?] i obavijestio ih. s. da vidi. Jedino spominje. Pravoslavna crkva i vojska imadu se depolitizirati. korekturi u Bosni (osobito kod Vrbaske Banovine) i s posebnim Ministarstvom za Hrvatsku u Centralno vladi. Bauer objavi u njemačkom originalu i hrvatskom prijevodu. V. tako da bi nam Osovina i bez rata mogla nametnuti svoju volju. da će se Srbija pod njegovom vladavinom povećati i ojačati. ali je smatrao da naše učešće u svetskom ratu nema nikakva smisla. da će tek nakon teških patnja doživjeti bolje dane. Ninčić. Maček i Njemačka uoči postanja N. VIII. Kanada). I tako je g.. da su ih popisali i čuvali u državnoj pismohrani kao službeni spis. i da će se s njim ugasiti kandilo.. da se vojska aktivno miješa u politiku. moramo joj dati otpora dokle još ima izgleda za Tieki ozbiljniji otpor. Ribbentrop je to odobrio. 22Š. 6. Grol. u cijelosti. Bratstvo (Toronto. travnja. 27. 103 Dr.-49. činovnik informativnog odsjeka njemačkog peneralnog konzulata u Zagrebu. misleći na talijanski grad Cremonu. dočekao njemačke delegate skupa s prijateljem B. u kome će sudjelovati Nadbiskup zagrebački preuzv. koji su od prilike glasili.

. 1941. piše: "G. U prisutnosti Slobodana Jovanovića. br. Maček. 'Odmah nakon proglašenja NDH u banskim dvorima. II. br. još nisu potpuno razjašnjeni. a najkasnije do subote. 'Svi su naši manevri nepotrebni. 5. 1 to 10. "Londonska 'Poruka' i istorijska istina". Maček i opet odbija s riječima: "Moja je politička koncepcija doživjela slom. jer je on tada bio na slobodi. Naša Stvarnost (Johannesburg. g. To se je Mačeku oduvek svidjalo. prije podne. Eugen Kvaternik. rujna 1958. da su Simović i ostali vodeći Srbi u vladi vodili politiku bez znanja hrvatskih i slovenskih predstavnika. tvrdi. Tamo već nalaze neke Nijemce. koji su besprekidno ispitivali raspoloženje hrvatskog naroda na terenu. tvrdi. 109 Eugen Kvaternik tvrdi.. ožujak 1959. Vi proglasite Hrvatsku".. 18.. ovako karakterizira Mačeka: "Maček je zaljubljen u Tolstojev Vojna i Mir (ovo on ne spominje u autobiografiji). — O Kvaternikovom proglašenju NDH pisao je u nekoliko navrata Milan Blažeković. "Kako je srušena Jugoslavija 1941. Maček. opisao je njihov aktivni učesnik. Slobodna Riječ (Buenos Aires). srpanj 1956. pozvao Zvonka Kovačevića i mene k sebi i rekao: — Ja Vam predajem zapovjedništvo i odlazim kući. da je to bilo provedeno s njegovim znanjem i savjetom.. Kemfelja je doživio. IV. opaska na s. II. da je u rujnu 1941. da ga skloni na. pred hrvatskom zastavom' — priča Kvaternik u svom istražnom zapisniku — 'a prije proglašenja preko radio-stanice. Vjesnik u Srijedu (Zagreb).. Slavko Kvaternik sa Zvonkom Kovačevićem otišao je dru. može služiti i to." Jugoslavenska vlada trebala je ovo izvršit. iznio je.. travnja i odbio Mussolinijeve zahtjeve.-11. kolovoz 1959. "U službi za Hrvatsku". odmah. Desetog travnja posjetio je Kvaternika pukovnik jugoslavenske vojske Nikolić i obavijestio ga. IV.". 104a Većeslav Vilder. bude poglavar buduće Države Hrvatsko. Odmah sam primijetio. Momčila Ninčića i BogoIjuba Ilica. "u kojem ga se poziva. ali je teoretski moguće. 228. s. "Kako je srušena Jugoslavija 1941. moglo zaključiti. lipanj 1956. da sam upravo sada proglasio NDH i da molim da mi dade jednu izjavu za narod radi održanja legaliteta vlasti. da se je Kvaternik prije 10. od 3. Wesenmeier [Veesenmayer]. do 2. automobilom sam otišao do dr.]. da umiri 137 narod i djeluje u duhu pomenutog poziva.. da jugoslavenska vlada "dade meritornu deklaraciju da je Pakt zaključen 25 marta.-18. sv. koliko se sjećam. Maček je nakon razgovora s Košutićem TI zajednici s njime napisao izjavu te mi je dao. prihvatili ideju samostalne hrvatske države. da su Tomašić i Farolfi. o čemu mi je kasnije Zvonko pričao. cit. tako da sam ga čak oslovio riječima 'dragi Vlatko'.-35. Mussolini je bio spreman posredovati kod Njemačke. s. ponudio. ali jedva su uspjeli. prema tome. kojem je bilo geslo: 'Strpljenje i vreme' . da su veze izmedju domovinskog Ustaškog pokreta i Pavelića bile vrlo slabe i da su bile potpuno prekinute 27. te nastavlja o slanju Djuke Kemfelje u Bjelovar: "Pogotovo je bilo fatalno izašilanje narodnog zastupnika i glavnog zapovjednika Seljačke i Gradjanske Zaštite Gjuke Kemfelje a Bjelovar. sv.. Na čelo stranke postavljena je vrhovna trojka: Ljudevit Tomašić i Ivanko Farolfi.. HSS bila reorganizirana na jednoj tajnoj. Eugen Kvaternik. da je sastavljen i podpisan proglas na Hrvatski Narod. kao i okolnosti. da se odazove u vojsku i da dade ratna podavanja". Maček odbija s motivacijom. kaže. 1941. kaj delate!" 108 Mato Rajković. Hrvatska Misao (Buenos Aires). Maček i Košutić. Maček i Košutić su zajedno sastavljali i konzultirali se o izražajima pojedinih riječi u toj izjavi. III. jer sam i sam imao tu namjeru. A dodavao je: Ja samo nastojim da nište ne propustim. da je Slavko Kvaternik "još jednom. u pratnji Wesenmeiera [Veesenmayera]. ali ga stavlja na konac svojih uspomena od 9. Rajković nastavlja: "Kvaternik zajedno s Nikolićem sjeda u automobil. nalazili smo se ja. da bi Njemačka rado vidjela. Mačeka i njegova me straža uvela k njemu. br.. da je Maček već bio pripremio zakonske odredbe i propise u vezi s organizacijom hrvatskog domobranstva. suradnju. Po svemu izgleda. konspirativnoj osnovi. O ovome dr." 106 Mr. i u glavnog junaka generala Kutuzova. god. Prema njemu. Mačeku sam rekao. X [Dr. "Prošlost na optuženičkoj klupi". — Krunoslav Batušić. da se Wesenmayer [Veesenmayer] i Maček poznaju. Simović je primio talijanskog poslanika Mameli-a u šest sati poslije podne 2. Mussolini je tražio. op. Sve se zbiva bolje negoli mi sebi želimo. ali se ne sjećam točno. III. proglasi hrvatsku nezavisnost. pod kojima je izjava dana. a možda po njegovom prijedlogu.. a potom svraća u Mačekovu rezidenciju. 1941. da ga datira tim danom. da on. Maček i Kulovec jednostavno su bili zavaravani. 36. IV. Hrvatska Revija (Buenos Aires). Vanjskopolitički potez! Simovićeve vlade od 27. tadašnji posrednik izmedju Simovića i talijanskog poslanika u Beogradu Mameli-a. Dečki. 34.. Vidi opasku 111. kako su tekli iugoslavensko-talijanski pregovori od 31. 217. Reicha saopćava.. da Jugoslaviju poštedi od rata. travnja 1941. da su Nijemci protiv njega... — U razgovoru s Bogdanom Radicom. Maček je rekao: "Uvjeren sam i danas [1955.136 Dr. 13. Treća se osoba ne spominje. koji je pročitan na krugovalnoj postaji u Zagrebu".. II. "Ustaška emigracija u Italiji i 10. 23.] 105 Jedan ondašnji Mačekov suradnik pričao mi je. da je sporazum od 1939. s.. Hrvatska Država (Miinchen).. U sobi u kojoj sam bio primljen. Nemam pri ruci toga članka. 110 Krunoslav Batušić. br. sa znanjem i odobrenjem starog stranačkog vodstva. Mačku. do 6.. Slavko Kvaternik nije imao nikakvih uputa. Vladislav Stakić. cit. piše o Mačekovom proglasu na narod. Zanimljiva je činjenica. op.. da sam ovo Mačeku rekao vrlo prijazne. s. Neprijatelju treba sagraditi zlatni most'. 107 Bjelovarske dogadjaje. što smo ja i on dobri prijatelji otprije. travnja. Hrvatska Država (Munohen).. dr.. te bi se.-37. Julije Makanec. 10. rujan 1952. kupi putem još neke istomišljenike. IV. u 5 sati poslije podne." [Sve su točke u originalu. 12-. Jedan prilog našoj najnovijoj povijesti".. — Taj dogadjaj Batušić ne datira. Južna Africa). odlazi s njima u banske dvore. godinu dana kasnije u Hrvatskoj Smotri (Zagreb). 3." Ovo komunističko novinarsko pisanje treba uzeti dužnom rezervom. III... ibid. Kao dokaz..". govorio je Kutuzov kad je Napoleon uzmicao a drugi generali tražili ofenzivu. g. Maček ništa ne piše. prihvaćen od nove Vlade. g. eda iznese čitavu kožu i živu glavu! Došao je strahovito ogorčen u Zagreb. da njemačke trupe mogu svakog časa stići u Zagreb. pazite. 104 Edo Bulat: "Deseti Travanj". IV. IV. Kad mu Kvaternik predvodi Veesenmayera. Mladen Giunio-Zorkin?]. skrivao u stanu dra Šenoe u Jurjevskoj ulici u Zagrebu. a da Jugoslavija se obraća Mussolini ju sa molbom da se otkloni opasnost od rata. da je morao bježati pred narodom. pukovniče. kako da postupa kod proglašenja NDH. O ovome nisu bili obaviješteni ni hrvatski ni slovenski predstavnici u Simovićevoj vladi [Vladislav Stakić]. 95. da on. Nato sva trojica sastavljaju . bio ne samo početak federalizacije nego konfederalizacije Jugoslavije i možda i ostalog diela Balkanskog poluotoka uključiv i Bugarsku i Albaniju. koji mu u ime vlade III.

njihovo pisanje navodi me na pomisao. itd. u kojeg njemačka vlast ima puno povjerenje. Blažekoviću nije poznato. vodja hrvatskih nacionalista. dne 10. 17. glasilu HSS..—10. Dalmaciju. ulazi u radnu sobu predsjednika dr. i 1953. Veesenmayer ga sav uzbudjen prekida bahatim oštrim riječima: 'To nije potrebno' i nastavi njemački prema predsjedniku: 'Njemačka vojska ušla je u Zagreb.. koji se prvo srdačno pozdravlja s izaslanikom Veesenmayerom i s ostalim prisutnima i dr. koji je izišao još u večer 10.. V. u velikim časovima uvijek bili veliki čovjek.-68. vodja nacionalista u zemlji. a kotarske poglavare pozivam da ostanu na svojim mjestima i da suradjuju sa novim vlastima. da ga je prenio iz Ustaškog Glasnika. Predsjednik mu odvraća odlučno: 'Ne! To ne ću!'. s. Sve članove HSS molim. ožujka do 3. 1939. Travnja 1941. da se novoj vladi pokorava i pozivam pristaše HSS. Kalendar Hrvatski Glas 1956. U to. da bi HSS službeno ušla u vladu. trebat će razjasniti ulogu i planove četničkih postrojbi. Mi smo ovdje iznijeli doslovno vjeran sadržaj i način. koji je bio prisutan tom razgovoru i izvornik ovog poziva pohranjen je na sigurnom mjestu.-25. Prilog povijesti hrvatsko-talijanskih odnosa u Drugom svjetskom ratu". travnja. 15. 139 Na to dr. sv. 1958." Vidi takodjer opasku 108. sv. pozovite ga da bude miran i da mirno primi ovu promjenu. "Dr. ………. 47.Ne smije se pisati. Edmund Veesenmayer. s. 1956. travnja 1941. Dr. Slavoniju sa Srijemom. vodja hrvatskih nacionalista u zemlji. Travnja 1941. IV. Hrvatska Revija (Buenos Aires).]. 4S. Možda je bila objavljena u Hrvatskom Dnevniku. Hrvatska Misao (Buenos Aires).. 1958.. U emigraciji je cjeloviti tekst objavio Milan Blažeković. koji odgovara: 'Ne.-49. 1. Ako hoćete zaštititi svoj narod.. pa ni HSS. Maček prisutnom podpredsjedniku inž.. Taj tekst glasi: "Hrvatski narode! Pukovnik g. s. ali u pismu autoru ove rasprave javlja. te je današnjim danom preuzeo vlast u svoje ruke. cit. 111 Mačekova izjava bila je parafrazirana. Prva inicijativa došla je izravno od Pavelića nočetkom ljeta 1943. (2) Milan Blažeković.. Vlast preuzima pukovnik Kvaternik.-50. g. te je preuzeo vlast. Pozivam sve Hrvate da se novoj vlasti pokore. Pozivam sav hrvatski narod. Mačeka posebni Hitlerov izaslanik dr. 1941. Njega predstavlja poznati nam bečki ing.138 poziv dr. Premda su Batušić i Eugen Kvaternik sekundarni svjedoci. Slavko Kvaternik. ibid. O izjavi predsjednika Mačeka bilo je mnogo prepirke i govora. 22. Dano u Zagrebu.. Maček na to proslijedi diktirati: 'Ja ostajem predsjednik Hrvatske Seljačke Stranke.' Pukovnik Kvaternik ga prekine riječima. Lorkovićevo djelo trebao bi prostudirati svaki hrvatski javni radnik. "Osvrt na izjavu maršala Kvaternika". "Kvaternikovo proglašenje NDH u Banskim dvorima". op.. god. koji su na upravnim položajima. posliie nada Italije. da mu je ime Mihajlo]. da ostanu mirni. općinske načelnike i odbornike. sv. odakle je uzeo tekst izjave.. jer će taj biti u zametku skršen. 20. i (3) Dragan Mirković. proglasio je danas slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu na cjelokupnom historijskom i etnografskom području Hrvatske. Da li je postojao srpski plan o pokolju svih važnijih protusrpskih ličnosti u Jugoslaviji za slučaj rata? Da li su taj plan trebale izvesti četničke postrojbe jugoslavenske vojske? Da li je taj plan ostao neostvaren radi brze propasti Jugoslavije i potpune vojničke bezglavosti već od prvog dana rata? 114 Eugen Kvaternik. Košutića. Ne znam. Vladko Maček. sv. Augusta Košutića". Blažeković se je osvrnuo na njegovo pisanje novim člankom.. Hrvatska Misao (Buenos Aires). s. 1957. da je njemačka vojska predala vlast'. što su ovi pokunjeno primili na znanje i mirno se udaljili.).-21. iznio Košutićevu verziju o Mačekovoj izjavi: "Dok se je Zagrebu približavao neprijatelj.-19. jer je ono nuždan priručnik za upoznavanje hrvatske stvarnosti. te je moglo biti nešto iza 4 sata poslije podne. Predsjednik mu odgovara: 'Dobro. s. da li je tekstualno bila objavljena u drugim hrvatskim novinama ili gdje drugdje za vrijeme rata. proglasio je danas slobodnu i samostalnu nezavisnu Hrvatsku Državu na cielom teritoriju hrvatskog naroda. Milan Martinović.".. 69... Mi ne želimo novih žrtava. travnja takodjer bi trebalo osvijetliti. te dio Istre (otok Krk i općinu Kastav).. koji je pripao Jugoslaviji. Lorković razumijeva pod povijesnom Hrvatskom: Hrvatsku s Medjimurjem. 113a Kod ovoga se obično navode četnički pokolji u Hercegovini. da su možda bila dva sastanka izmedju Mačeka i Slavka Kvaternika 9. ožujak 1955. molim'. gospodine predsjedniče. Medjutim. Mačeka na organizacije H. Dr. bile su poduzete dvije inicijative.. da se to ne može kazati.. kad bi se to djelo ponovno izdalo. Veesenmayer na to postavlja predsjedniku pitanje: 'Sada predajte i vodstvo naroda'. Vladko Maček i 10. 112 Mladen Lorković. Žjvot i rad podpredsjednika HSS ing. Narod i zemlja Hrvata (Zagreb: Matica Hrvatska. sv. (Čakovec). To možete učiniti jednim proglasom na narod'. "Riječi i činjenice.S. njegov . travnja 1941. To je odmah prevedeno Veesenmayeru. popunjeno prikazom ratnog razdoblja i popisima pučanstva od 1948. u Banskim dvorima". 21. "10. ulazi u sobu pukovnik Slavko Kvaternik. 1. da se prilagode i potpomognu novostvorenu situaciju". 113 Prema Košutićevom pričanju. a druera sa strane predsjednika vlade dra Nikole Mandića u jesen 1943. sve kotarske odbornike. Bosnu i Hercegovinu. tako se ne smije pisati. ibid.S. "Moje uspomene iz velikog doba. pozvan. 25. Košutiću započne diktirati: 'Hrvatski narode! Danas po podne stigla je u Zagreb njemačka vojska i predala vlast pukovniku Kvaterniku'. Kvaternikove dodire s Mačekom od 27.-70. Poslije objave Mačekove knjige.". u ondašnjem posebnom izdanju dnevnika Hrvatski Narod. Maček nastavi diktirati: 'Pukovnik Slavko Kvaternik. da je Milan Martinović. Budite i sada veliki!' Dr.. 160-61. a ne tekstualno donesena. jer ne će biti nikakovih političkih stranaka." Gore spomenuti Blažekovićev članak bio je povodom slijedećim trima člancima: (1) Marko Sinovčić. Nema nikakvoga smisla stavljati otpor.. Doerfler [Martinović ga spominje prije u članku u vezi s posjetom Maletke-a Mačeku i kaže. travnja. koji odmah započne govoriti predsjedniku: 'Vi ste. u kojem je ponovno razglobio cijelo pitanje. od 12. I. s. ibid. [1959. koje su bile organizirane u sklopu jugoslavenske vojske pred rat 1941.. s. posebice političar. br. s. 58.. Bilo bi vrijedno. tokom 1943.. 19. "Zašto i kako je nastao proglas dra Mačeka 10. s. ovako tumači tu politiku: "Antisrpstvo bilo je srž ustaške doktrine.. kako je uopće došlo do ove izjave prema bilješkama i podatcima samoga inž. Blažeković ne navodi izvora. 12. travnja s datumom 11.. da ostanu na svojim mjestima i da iskreno suradjuju s novom vladom'.

njegovih talijanskih protektora i — protiv njega samoga. da je došao prikladan čas. koji da će sva ta pitanja rješavat.500.). vjerovatno je broj Židova u NDH povećan za 7. prije njemačkog napada življelo je u Jugoslaviji oko 75. pripao je NRH 5 njegovo pučanstvo nije uračunato u gornju brojku.).). bilo u NDH.000.000.000 u Bačkoj i Baranji.. Meni se čini ta brojka preniskom. trebalo bi još ustanoviti točan broj preživjelih izvan Titove Jugoslavije. koji je pripojen Autonomnoj pokrajini Vojvodini (285.140 raison d'etre i ceterum censeo. To je poposljedica 20 godišnjeg vladanja Beograda u Hrvatskoj i spoznaje.060). Da bi se moglo ustanoviti. i podatke židovskih vjerskih općina. Bačka Palanka. U jednom izvještaju Nijemca Rademachera. i nakon tri mjeseca razgovora. Rusko-hrvatsko-pravoslavna crkva. pisac ne navodi točne brojke židovskog pučanstva za pojedine dijelove Jugoslavije. preživjelih u Jugoslaviji. kojom je kanalizirao borbenost hrvatske mladeži. bilo je mnogim članovima hrv. poslanog u Beograd u vezi s uništenjem Židova.000. XII. 1952.000 (s. Beograd: Savezni zavod za statistiku.000 Židova. a ne Srbin. ustanoviti točno.507 Hrvatima. Srijemska Mitrovica i Šid. da je u predratnoj Jugoslaviji bilo 83. Izvan kotareva ostali su gradovi Zemun i Petrovaradin. Kad se zbroje ove brojke. dr. da je vladajući dio srpstva htio uništenje hrvatskog naroda. da se je od broja pučanstva Narodne Republike Hrvatske odbilo: (1) 250.000 na teritoriju anektiranom Italiji. XIX. Prema tome pisac uzimlje. impresioniran. a drugi III. kako ubijaju na desetke tisuće Hrvata obojega spola i razne dobi. Pavelić je naglasio. prebjeglih iz Njemačke. iznesenih u knjizi. Beograd: Izdanje Jevrejskih opština FNR Jugoslavije. U tekstu spomenutu brojku od 890. Ali. . Svi su brojčani podaci uzeti iz: Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine. poslije njegovog povratka iz Beograda.). da je gornja brojka o židovskom pučanstvu u NDH previsoka. koliko ih je. administrativna podjela bila je izmijenjena. 1. pregovora i nadmudrivanja. a koliko u ostalim dijelovima Jugoslavije. te za onih 14.277). da ćemo u našim odnosima sa Srbima došli u ćorsokak. iako ih se je od 890. XIX. Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji. Koliko ih je od topa broja stradalo u NDH. Srijemska Mitrovica. Posljedice su poznate. oko 20. koliko ih navodi sama knjiga. ur. triumfalno je izjavio. Vidi opasku 112. Austrije i Čeho-Slovačke (s. Aleksandar Karadjordjević stvorio je Antu Pavelića. a 28.000 više nego što sam naveo naprijed na temelju raštrkanih podataka u samoj knjizi. XIX. 1954. Toj se je brojci onda dodao broj pučanstva: (1) onog dijela Srijema. da je izvan NDH ostalo 44. Stara Pazova. Prvi je postao VIII. da će kao prvo sredstvo pacifikacije uspostaviti Pravoslavnu Crkvu. Sve sam muslimane računao kao Hrvate..000 u Sloveniji i oko 1. " "Već sam ih sve medjusobno posvadio. trebalo bi uzeti u obzir popis pučanstva iz 1931. Ali hrvatsko-srpski sukob za vrijeme Drugog svjetskog rata nikada ne bi bio uzeo one dimenzije. Ruma. Irig.000. Bila je to. četnici — ustaše. Pavelić bio ja s tim izvještajem. 64. jer se navodi. odnosno Jugoslavije. Pavelić je trebao mjesece. izlazi. a u Bosni i Hercegovini 14. 116 Brojčani podaci ibid. Prema tome. Ilok i šid). Faksimile Radermacherovog izvještaja priložen je knjizi na s. Dosta podataka o progonima Židova na teritoriju NDH. beogradski rajon.000 ili 32. sam u jednom pismu razložio dru Paveliću ozbiljnost položaja i neminovnost katastrofe i finiš Croatiae. u Hrvatskoj. . Na teritoriju predratne Jugoslavije bilo je uništeno oko 60. stvoreni zaključci ostali su na papiru. 72. S predgovorom dra Alberta Vajsa. te mjesta Šarengrad i Mohovo. Čak su Talijani u tom trijebljenju hrvatskog življa sami sudjelovali. koliko broji Baranja. od kojih je prvi bio pripojen Beogradu. Zdenko Levntal. Prema raštrkanim podacima u knjizi o uništenju Židova. a to je za 10. barem naoko. nego se.). da se izgladi sukob sa Srbima. X. novosadski rajon. a ne 75. Brojke su dobivene na taj način. . dakle ukupno na teritoriju NDH oko 39. Kod popisa pučanstva 1948.479 muslimana na povijesnom hrvatskom teritoriju pribrojena su još 227 muslimana iz Srijema i Boke Kotorske.000 do 8. Stara Pazova. Svi su se prisutni članovi vlade i predstavnici oružanih snaga složili u tome. od kojih se je oko 8 000 preselilo poslije 1948 u državu Izrael. Jedina iznimka u tom pogledu je hrvatski teritorij.000.000 Židova (s.000 ili 32. da izbaci to mrtvorodjenče — samo se je zabavljao s ona četiri pravoslavna popa.000. bilo ih je: u Nedićevoj Srbiji oko 15. Koncem veljače 1942. U tu brojku uključeno je takodjer oko 5-000 Židova. 789. nije moguće ustanoviti na temelju ove knjige. …… Već prvih mjeseci 1942. To bi bila polazna točka. i kreirao je Glavni Stan Poglavnika. odnosno Novi Sad. koja je u sklopu Crne Gore (33. 116a p progonima Židova za vrijeme rata na predratnom području Jugoslavije izišla je slijedeća knjiga: Dr.565. naoružavalo četnike i pasivno promatralo. Knjiga IX: Stanovništvo po narodnosti. Dodavši toj brojci 39.000 Židova.000 u Makedoniji. da je 1941. Gradovi Zemun i Petrovaradin ostali su i nadalje uklopljeni u Beograd. naprotiv. ne nastupi li bitna promjena u pobijanju komunističkog ustanka. Od kotara Ilok pripojeni su kotaru Vukovar grad Ilok. Antisrpstvo bilo je Paveliću valvula di sicurezza. Kotar Ilok podijeljen je izmedju kotareva Novi Sad.000 Židova u toku rata (s. da se zaustavi razvoj dogadjaja. da je rat preživljelo oko 500 Zidova. dakle. 7.502.739). te (3) Bosna i Hercegovina (2. vlade jasno." 115 Povijesna Hrvatska ovdje se. koliko ih ima na teritoriju narodnih republika Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 205. Zato s talijanske strane nikada nije bilo ozbiljnog pokušaja. moglo bi se naći u njemačkim dokumentima.-206. a drugi Novom Sadu. koliko ih je poginulo za vrijeme rata. Ruma. Ali i brojka od 31. navodi se. pisanom u Berlinu na 25. Taj dio Srijema bio je prije rata podijeljen u 7 kotareva (Zemun.480 izjavilo nacionalno neopredijeljenima. gdje su živjeli prije a gdje poslije rata. da nije bilo agresivne politike Italije. Na prvoj sjednici te nove inertne i nepotrebne ustanove postavio sam odmah problem naših odnosa sa Srbima. Prema toj knjizi (s.000 Židova za teritorij NDH možda je previsoka. Naime. Ako je ta predpostavka točna. koja nije mogla privući Srbe.. onda ih je na teritoriju NDH bilo oko 31.000 Židova.000.000. Taj dio. ali se dade zaključiti na temelju podataka o uništenju Židova. Slavoniji i Dalmaciji živjelo 25. Tako bi se moglo dobiti približne predratne i poslijeratne brojke za pojedine dijelove Jugoslavije. 61. dobiva se.265 Srbima. koji je uklopljen u kotar Vukovar. Pravoslavna Crkva uspostavljena je kao "Hrvatska pravoslavna Crkva" s čisto antikatoličkom tendencijom.). U stvari. Za ostale dijelove Jugoslavije ne navode se točni podaci o židovskom pučanstvu. koliko po prilici broji teritorij pripojen Hrvatskoj od Italije i (2) 53. podrazumijeva u Lorkovićevom smislu. Dr.. Ostali su i nadalje kotarevi: Zemun. 1941. a 6 500 ostalo u Jugoslaviji (s. predsjednika Saveza jevrejskih opština FNRJ. Da se ustanovi približno točan broj Židova u Jugoslaviji. radi usporedbe.000 Židova. raštrkanih po cijelom svijetu. Šid i Vukovar. Na njeno čelo stavljen je Rus. (2) Boka Kotorska. koja bi se inače revoltirala protiv njegove italofilske politike. navodno.252. Dr. Kotar Irig 141 podijeljen je izmedju kotareva Ruma i Novi Sad. da u Srbiji živi oko 25. Od toga je b'lo poslije rata na životu oko 15.

"Rad Matice Hrvatske za hrvatsku narodnu i državnu misao. Algemaine Schtoeizerische Militarzeitschrift.) od 16. 24. članku u Drini dodano je 6 nacrta vojničkih položaja u toku bitke. dosad držanih u pozadini. "Bitka na Lievča polju. j.. 5. kako odgovara našoj duhovnoj sup-stancijalnosti. 10. studeni-prosinac. (214. potenciranih u jednom razdoblju. s. Ta je rasprava bila nesolidno prevedena na hrvatski: Fedor Dragojlov. 7. g. ako dopusti.". na kojima je bila izgradjena i sredovječna hrvatska država. gdje je bio profesor ekonomske geografije. Vidi: Domagoj [Vjekoslav Luburić]. zabluda. (212. . dopisniku Reutera J. 1959. Apokaliptički finale bio je neminovan. (213. 123 Uvodnici tjednika Spremnost. X. Do nas je pak. Bosanski Pogledi (Beč). 15..). Tabor-u.). i 24. br. s. 119 General Pedor Dragojlov objavio je na njemačkom kratku raspravu o razvoju rata na području NDH i organizaciji hrvatske vojske: Fedor Dragojlov. i tako spriječilo da pravodobno reagiraju na stranputicu. 3. 69. — Tamo su objavljene sve tri rezolucije. Hrvatska Revija (Buenos Aires). X. dokazivao brojkama ispisanim na ploči. Vladimir Dedijer..). 5. ti su uvodnici zapravo bili osobno mišljenje Mortigjije i Magdića. lipanj 1959. bilo predano Nijemcima koncem 1942.). s. a mi smo njezini svjedoci i dionici. "Vladar u staroj hrvatskoj državi bio je. čini mi se. 1. pisani od Tiasa Mortigjije i Milivoja Magdića. opaska na s.-92.000 Židova.. Govor predsjednika Filipa Lukasa na Prvoj glavnoj godišnjoj skupštini Matice Hrvatske u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj dne 8.) i br. 122 Vanča Mihajlov. 1956. Rušinović i Lobkowicz. 124 Izvještaji hrvatskih predstavnika kod Vatikana dra Nikole Rušinovića i Erweina Lobkowicza iz toga arhiva bili su djelomično objavljeni: [Anon. V. 15. 116b u tom govoru Lukas stalno naglašava kao povijesne karakteristike hrvatskog naroda: ideje slobode. (1956. čuvar zakonitosti i poretka. "Rat od 1941... da se na ovu knjigu osvrnu autori tih izvještaja. op. "Talijanska politika spram N. br. …. cit. Oni su bili smješteni u logor Osviecim i. svibanj-srpanj. i 22. XII."..-215.-7. op... da s teritorija NDH ne bi smjelo biti uništeno više od 25. 20. koji je narodima i pojedincima postavio neprolazne zakone. (266. 257.. 116c "Dokumenti iz najskorije prošlosti Bosne i Hercegovine". u prvom redu.. da je izgradimo na načelima slobode. 61.. Od toga je.. kojom se vodilo hrvatski narod. 425. pravde i čovječnosti. kako je pisalo u njegovom podnaslovu. XI. (211. da utjecaj tih ustanova na državnu politiku nije bio od većeg značaja. Zato je i njihova sudbina zapečaćena. Hrvatska (Buenos Aires).) od 26. i početkom 1943. XII. pa druge mjesto nje prevladaju." Filip Lukas. br.. oko koje se izgradjuju i kojom su prožeta sva njegova stvaranja. II. iako je tjednik Spremnost trebao biti "Misao i volja ustaške Hrvatske".. Isti je članak objavila Drina [Madrid]) g.. 164. — čuvajmo dakle brižljivo one vlastitosti. Nažalost. br...142 Na temelju gornjega izgleda. br. imade svoj duboki moralni uzrok. kako Njemačka mora izgubiti rat i kako je logična pobjeda zapadnih velikih sila. Treći deo (Beograd: Jugoslavenska knjiga. Bilo bi vrijedno. g. kad je on bio ravnatelj za javni red i sigurnost. po kojima je hrvatski narod postao ono. 121 Taj moj utisak potvrdjuje sam Pavelić člankom: "Dvie 'slavne' dinastije u Srbiji". 75." "Konačno iz vjekovnih borba cijele naše zajednice. u Beču: "Tragedija Hrvatske leži jedino i isključivo u činjenici. naglašuje Lukas. oko 5. 1941. do jeseni 1944. IX. i 240. Iz toga vrela nisu crpili oni. 234. Glavni stan poglavnika i Državno vijeće. — Za vrijeme rata u Zagrebu pričao mi je jedan Lukasov djak. pravde i čovječnosti. posebice razdobljem od travnja 1941. br.D.-49. (210. Zagreb: Biblioteka Društva novinara Hrvatske. ljudskih mana. 5. br. 18. "Der Krieg 1941-1945 auf dem Gebiete des 'unabhangigen Staates Kroatien' ".. ožujka 1942. ovako je ocijenio Pavelićevu politiku u jednom razgovoru s Eugenom Kvaternikom u rujnu 1944.-58. što je sada.. pa ako nju izgubi.-3. 1. po izvodima povjesničara Franje Račkoga. 22. koji leži u četirigodišnjem stalno opetovanom i sustavnom kršenju svih temeljnih i nepromjenjivih ćudorednih zasada." 118 Vjekoslav Luburić spomenuo je u jednom svom članku već 1951.. mogu biti primjerom. s izuzetkom od nekoliko osoba. 1955. te bio odgovoran zakonu i državnom poretku". Moj je utisak. s. svi su tamo stradali (s. 122. da ona bude od drugih nuzgrednih a oprečnih osobina. što Poglavnik nije vodio borbu protiv neprijatelja Hrvatske. taj narod se postepeno pretvara u nešto drugo što dosad nije bio. do rujna 1942.000 Židova. Organ der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (Frauenfeld). br. ovako ocjenjuje unutrašnju politiku NDH: "Ali iznad svih političkih pogrešaka. "da su ustaše najbolji neprijateljski vojnici". svibnja 1944. da je Lukas u svojim predavanjima na Visokoj Ekonomsko-Komercijalnoj školi. da narod često predstavlja samo jednu ideju. To kršenje oduzelo je mnogima sposobnost zdravog prosudjivanja. 2. g. br. g. 1952.. Iz njega ne crpe ni njegovi današnji tlačitelji. 120a Pored Hrvatske državne vlade i Glavnog ustaškog starta postojale su slijedeće političke i vojničke ustanove: Hrvatski Državni Sabor. svibanj 1942. 120 Tito je izjavio u svibnju 1944. 509. nego protiv svojih najboljih prijatelja. koji je boravio u Zagrebu od 1941. br." "Ne zaboravimo jedno.. Tajni dokumenti o odnosima Vatikana i ustaške "NDH". 19.-23." Eugen Kvaternik. prema Levntalovoj knjizi.).H. 143 Nijedan trajni uspjeh u vodjenju naroda nije moguć bez duboke poniznosti i osjećaja odgovornosti pred Onim.H.-1945. 117 Eugen Kvaternik objavio je uz već spomenuta tri članka nedavno i četvrti članak. br. "Te hrvatske vlastitosti pravde. potisnuta.D. 73.]. u kojem je smjeru trebala nastupati hrvatska propaganda i kojim je duhom trebala biti vodjena hrvatska ratna vanjska politika. slobode i čovječnosti provlače se kao zlatna nit kroz cijelu našu prošlost i njima su prožeta sva naša duhovna stvaranja. g. U nekim cjenicima knjiga navodi se Ivo Mihovilović kao autor te zbirke. Hrvatski Kalendar 1952 (Chicago). s. 113. da je izgradimo onako. i 1942. Slom velikosrpske strategije u Drugom svjetskom ratu"..).-1945.-68. I. Hrvat-ska Revija (Zagreb).-35.. "Riječi i činjenice. Ti su članci djelomično memoarske naravi. veljača 1955. (216. Prigodom smrti generala Vittoria Ambrosija". da ja i ta brojka previsoka. 129. 345. s. koja je progovorila kroz najbolje svoje sinove. 1... koji su kroz one četiri godine vladali hrvatskim narodom. Ta je izjava bila objavljena u New York Times. g. IX. katastrofa naše N. U članku "Još nešto o Rimskim ugovorima". s. u kojem su dogadjaji bili često jači od ljudi.. ta ideja [hrvatske državne nezavisnosti] je nedavno postala djelom i ona je ostvarena. na području Nezavisne Države Hrvastke" Hrvatska (Buenos Aires).-64. 21.-187. t. cit. 1950). koji vrijede od početka do svršetka povijesti. da je napisao dvije knjige: Ratne uspomene i Povijest hrvatskog rata 1941. op. Dnevnik.-23.. s. i u njima se Kvaternik nije sistematski pozabavio hrvatskom unutrašnjom politikom.

g. cit-..". "Riječi i činjenice. koje nemam pri ruci." Hrvatska (Buenos Aires)." 130 Eugen Kvaternik. s. s. cit.-4. odnosno Društvo povjesničara Hrvatske. editor. Sloboda (Buenos Aires). "Talijanska politika.000 dokumenata). Prvi tom obradjuje područje Narodne Republike Srbije. 7. Die zweite italienische Armee in Dalmatien..000 dokumenata).. Ne navodi se ni datum. Postoji i hrvatsko izdanje te knjige. od kojih 39 knjiga otpada na područje NDH. 3. op.. Hochverrat. s. Zagreb: Biblioteka Društva novinara Hrvatske..-173. da u tom arhivu: "Od kvislinških jedinica najbrojnije je zastupljen arhiv oružanih snaga NDH (oko 350. Vrančić. 10. Iz samo dokumenta nije jasno. cit. Da li je to datum. cit. sv. reg. 135 Edo Bulat. šesti Slovenije i sedmi Macedonije. na što se odnosi datum 23. medju ostalim.. 140 Vjekoslav Vrančić. ili je pak to datum.: "Es bleibt noch zu erwahnen. 134. 7. "Riječi i činjenice. IV. IX. do 24. Taj ćemo izvor unaprijed označivati kao Spomenica. 145 Arhiv hrvatskih oružanih snaga velikim je dijelom pao u komunističke ruke. 12.. VIII. a da nije naveden nadnevak njenog postanja.. dio. kad je akt bio upućen Ministarstvu domobranstva... Dabei ist es dann bis zum Ende des Krieges geblieben. od 1861. s. s. N.". ibid. siječanj-travanj 1949.). stupac 2. Hochverrat. da je spomenica pisana početkom 1943. ibid. 1955. 131 O tadašnjim pregovorima s Talijanima djelomično su pisali slijedeći hrvatski promatrači odnosno sudionici: (1) Mladen Lorković. 144 Spomenica. kada je demarkaciona linija povučena. op. I. ni izvor odakle ju je autor dobio. s. s.128. 1936-1943 (Tubingen i Stuttgart: Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1953. u članku pod naslovom: "Osvrt na članak Eugena Kvaternika: 'Ustaška emigracija u Italiji i 10. 1943.. s. koja se odnose na jadransko primorsko područje". NDH. s. War Journals (German) (Mimiografirano izdanje: New York: Arnold Lissance. 143. br.. 64.-266. Arnold Lissance objavio ga je mimiografirano u njemačkom originalu i engleskom prijevodu. 1942. dom. a svaki tom se onda dijeli na knjige. weil die Italiener enorme territoriale Forderungen stellten und unter anderem ganz Kroatien beanspruchten.). s. (Buenos Aires). cit. "Preludij Rimskom Ugovoru". koga je on objavio.. Halder je sudjelovao kod transkripcije dnevnika iz stenografije. N. s. tom II.H. Br1632. L. s.H. an der julischen Grenze koennen sie vor 22.VII. "Riječi i činjenice. angeblich nicht angreifen. Sinovčić. 1... Tom drugi donosi dokumente komunističkog Vrhovnog štaba. s. s.-20. 1951.. i 266. (2) Stijepo Perić u tri članka: "Preludij Rimskom Ugovoru". 172. 126 Enno von Rintelen. 39. 261. Da eine Einigung hierbei nicht erzielt werden konnte. 143 E. 1951. 2. k.. (Zagreb: [Glavno ravnateljstvo za promičbu]. jedan interview o tome Marku Sinovčiću. Armee nicht noetig. s...: "Italien faellt als Partner vpellig aus. s.. II..... navodi datum od 27.. da se taj arhiv kao i ostali hrvatski ratni spisi spase za poznije potomstvo. U toj se spomenici 1941. 138 Vjekoslav Vrančić.) od 10. četvrti Bosne i Hercegovine. 146 Spomenica.).D. weil sie doch nicht antreten. "Pregovori u Ljubljani". "Rimski Ugovor".. u svih sedam tomova izišlo je 80 knjiga. do 24. 249. 139 To je drugi Rimski ugovor.-38. 260. 144... 133 Marko Sinovčić. faksimile toga proglasa iz dnevnika Hrvatski Narod.) donosi na s. 145 Spomenica. dok. Kvaternik. Do konca 1958. izmedju nemačkog i italijanskog područja Jugoslavije". Kvaternik. Hrvatska Misao (Buenos Aires).. s. 170. Kolekcija ratnih vojničkih dokumenata. 134 Eugen Kvaternik. Vrančić. wobei die Orte zur deutschen Zone gehorten. (3) Pavelić je dao početkom 1949. 1939. IX. T. 38. 263. 125 Vjekoslav Vrančić. daš nach dem deutschen Einmarsch in Agram von dem Kroatenfiihrer Dr.-50. "Još nešto. 67.. travnja 1941. trebali bi nastojati. (127. g. unabhangigen Staat erklart worden war.". 1950. Danas je pohranjen u arhivu Vojnoistoriskog instituta u Beogradu: arhiv Min.).". Die Oberste Wehrmaehtsfuhrung 1939-1943 (Wiesbaden: Limes Verlag..". 53.. cit. 1951.. 1953. Mussolini als Bundesgenosse.-61.D. br. op. op. — E. U opasci se kaže.-1945. Abgrenzung gegen 2. 1954. g. navodi taj nadnevak. kada je akt protokoliran. Hrvatski Narod (Zagreb). dass vom 20 April an in Wien Besprechungen zwischen dem Reichsaussenminister und dem italienischen Aussenminister Graf Ciano iiber die Aufteilung Jugoslawiens stattfanden. 202.. siječanj 1949. s. ima 7 tomova. Sloboda (Buenos Aires). cit. die von Agram iiber Banja Luka und Sarajevo nach Rudo (90 km sudostlich von Sarajevo) verlief. ratni.". beschrankte man sich furs erste auf di Festsetzung einer Demarkationslinie zwischen der italienischen und deutschen Besatzungszone.: Dokumenta Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. br. 33." — Halder je bio glavar njemačkog glavnog stožera od 1. "Ustaška emigracija.-69. 142 Šime Balen (Pavelić.". 243. u svijetlu dokumenata (Buenos Aires: Piš-čeva naklada. s. s. 1944. IV. 247. peti Hrvatske. s. "Postanak Rimskog Ugovora prema uspomenama Filipa Anfusa"." 129 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda (Beograd: Vojnoistoriski institut Jugoslovenske narodne armije. te bi se moglo zaključiti. koja izlazi pod gornjim naslovom.. cit.. 22. VIII.) u članku Arhiv. 1. 132 Stijepo Perić. s. 128 Helmuth Greiner. cit. Dnevnik ima 7 svezaka. 60. travnja'. (4) Eugen Kvaternik u navedenim člancima i (5) Edo Bulat. 260. U prvom svesku Enciklopedije Jugoslavije (Zagreb: Leksikografski zavod. Vrančić. op.). 147 Talijansko ministarstvo vanjskih poslova započelo je poslije prošlog rata objavljivati veliku kolekciju talijanskih diplomatskih dokumenata. Tamo je donesen njemački original i srpski prijevod tog dokumenta.).. 1938. Izdavač je stavio ovakav naslov dokumentu: "Demarkaciona linija ustanovljena 23 aprila 1941 god.. 1942. 127 Pranz Halder.. (1958.).) stoji. s.. i 37. s. 259. da je dokumenat bio unesen u arhiv Stožera hrvatske kopnene vojske pod: V... 261.. treći Crne Gore. koji ima naslov "Sporazum o pitanju [pitanjima] vojničkog značaja. op. 8/2-1. Pawelitsch zum selbstandigen. "Na dan Poglavnikova stignuća u Zagreb". op. op. 570. 136 Eugen Kvaternik. 286. 24. s.. do . Marko Sinovčić. knjiga 2. 67. 13.. VI. Vojnoistoriskog instituta (s.. Engleski prijevod ima naslov: War Diary. "Postrojenje i brojčano stanje hrvatskih oružanih snaga u godinama 1941. Erinnerungen des deutschen Militarattaches in Rom. br. s. Gornja "Spomenica" donesena je na s.. Vodio je stenografski dnevnik od 14. cit.. op. 1952. 137 Eugen Kvaternik. cit.. a zatim Draže Mihajlovića i njegovih jedinica (oko 20. IX. op. Haben in Albanien nur Angst.. i 1942.144 Historijski institut Jugoslavenske akademije. V. naziva prošlom godinom. 22. op. 7.-8. 137. sv. 4. br. 141 "Spomenica [hrvatskog] ministarstva vanjskih poslova o reokupaciji obalnog pojasa i četničkom pitanju".

47. jer se protivu ustaštva dižu obtužbe. Dosada su izišla dva sveska u toj seriji. u vezi imenovanja Milivoja Kara-marka novim stožernikom Ustaškog sveučilišnog stožera. s.) od 6. I u momentu. s. Originalni njemački tekst Anfusove note glasi: Ambasciata D'Italia L'Ambasciatore 14776 Die Italienische Botschaft beehrt sich. rujna 1939. III. Nažalost. siječanj 1954. 11. op. br. 149a Filippo Anfuso. dass sie die Note der Regierung des Unabhangigen Staates Kroatien betreffend deren einseitige Nichtigkeitserklarung der Italienisch-Kroatischen Abkommen vom 18. g. da su preko Vrančića i kom. Na gornje je Vrančić odgovorio jednom kratkom izjavom. što sam uspio o tom sastanku doznati direktno ili indirektno od prisutnih osoba. der Gesandtschaft des Unabhangigen Staates Kroatien mitzuteilen. Auf Grund erhaltener Weisungen. Deveta serija započinje dokumentima od 4. 33. bio obrana Vjekoslava Vrančića i slijedeći citat 147 stoji neposredno prije već navedenog: "U samom pak slučaju Lorković-Vokić. 151 S. s. koji su od prvog dana bili upućeni u namjeravani puč Lorkovića i mnoge smo noći probdjeli razglabajući činjenice i tražeći rješenje. prosinac 1953. pa je i to jedan od razloga da ministar redarstva [Lorković] nije mogao pokrenuti niti jednog jedinog redarstvenika. Time će biti skinuto s dnevnog reda jedno težko pitanje.. kao i sve druge hrvatske zatvorenike. dakle. da smo mi ubili Vokića i Lorkovića. 152 Vjekoslav Luburić. i s kojima se nama prieti. Kvaternik.. VI.. Ima nas.-45.-12. br. da prekrije svoje stare veze.. 149 Tako je pričao sam dr. IV. godine arhiv Bečkog Jugoslavenskog Poslanstva. 1. Hrvatsko.. a nadam se. tadašnji tajnik hrvatskog poslanstva u Berlinu. Prvi svesci su izišli 1952. wurde die Nationalrepublikanische Regierung Italiens sein Verbleiben der Kroatischen Gesandtschaft in Italien als unenvunscht betrachten. neka dade o svemu točan prikaz. jer su živi napustili Lepoglavu. tresli. koji je bio i s njima i s nama. ali ih nismo ubili. general Skoliber stajao je kao hridina i sačuvao neokaljan stieg Redarstvenog Zbora.. Mi ćemo iznieti. Nismo im bili prijatelji. a on neka kaže. koji bi znali nešto reći o uroti Lorković-Vokić. "Iz galerije velikih pokojnika: General Slavko Skoliber". Hrvatska (Buenog Aires). bittet die Italienische Botschaft die Kroatische Gesandtschaft. Vrančić je dao zapaliti 1941. Najmanje prava na takav postupak ima sam napadač. Milan Blažeković. kad se je razišao s Pavelićevom okolinom. solite die Regierung des Unabhangigen Staates Kroatien in ihrer Haltung verharren. kad su zatajili i poneki od starih ustaša. koje su ih snage pregazile. 148 Ovom sastanku prisustvovalo je dosta osoba. i zna za njihovu sudbinu. Drina [Madrid]." Vjekoslav Vrančić. Samo je Vrančić mogao nešto o tome znati. "Posljedice psihološkog rata (Srbokomunizam upravlja akcijom protiv ministra Vrančića)". Vrančić je valjda dao ubiti Vokića i Lorkovića.. da bi oni kod saveznika mogli biti dobro primljeni. br. 150 E. dok je bio njihov namještenik. "Hrvatskoj Emigraciji". (Treće izdanje. on nije sačuvao tekst hrvatske note. Anfuso je tada bio talijanski poklisar u Berlinu. pa je potpuno nepotrebno gubiti vrieme s pričama o Vrančićevoj ustaškoj nevjeri. koje su ih nakon puštanja iz Lepoglave pregazile. General Skoliber bio je vjeran Poglavniku. kako smo ih zatvorili na denuncijaciju Vrančića. dass die Nationalrepublikanische Regierung Italiens die obenerwahnte Note ob ihrer Form und ihrer Inhaltes als unan-nehmbar betrachtet und sie entschieden zurückweist. veljača 1956. kako se vidi iz naslova. IV. [Ante Pavelić]. 149b Prijepis originalne note stavio je autoru ove rasprave na raspolaganje dr. Unter diesem Umstanden wird die Nationalrepublikanische Rogierung Italiens selbstverstandlich von der Entsendung eines Italienrschen Bevollmächtigen Gesandten nach Agram Abstand nehmen und. Kolekcija se dijeli u devet serija. Prema ovome bi se dalo zaključiti. 244. Da Palazzo Venezia al Lago di Garda. 1956. njihov prijašnji ortak. siječnja 1960. da u tudjini ne potvrde. budući da su s njima imali vezu.. cit. koje su na životu u emigraciji Gornje je suština onog.". br.. pod naslovom I documenti diplomatici italiani. kada su se temelji naše mlade države u godini 1944. "Bitka na Lievča-Polju". a još nas više ima.146 Mussolinijeva pada. Luburić je pisao slijedeće: "Neka hrvatska emigracija pita Vrančića. den 17. jer su oni htjeli s nama ići na Zapad. jer je Vrančić tada i uviek bio s Poglavnikom i toga nikada nije krio. — Za podatke o Luburićevom članku vidi op. g. a.. ne vriede insinuacije o Vrančićevoj ustaškoj nevjeri. koji poznajemo Lorkovića još iz emigracije. Mai 1941 zur Kenntnis der Nationalrepublikanischen Regierung Italiens gebracht hat. Isto potvrdjuje autoru ove rasprave u pismu od 3. Drina [Madrid]. Vrančić objasni. šta se je sve dogodilo. te koje su narodne snage. 1. "Još nešto. Tako nas obtužuju. g.. "Luburićeve izmišljotine". šta je bilo s njima nakon što smo ih pustili iz Lepoglave. (Buenos Aires) od 5. jer je nad njima bdio njihov glavni zapovjednik.. U jednom predhodnom članku Luburić piše: "General Skoliber [zapovjednik hrvatskog redarstva] nije nikada izgubio vjere u Hrvatsku.-48." [Vjekoslav Luburić]. što se je poslie dogodilo. Milan Blažeković." [Vjekoslav Luburić] General Drinjanin. imao interesa spriečiti. Neka nam dakle. da su Casertanovi izvještaji već pristupačni nauci i da bi uskoro mogli biti objavljeni. s kojima raspolaže. 11. s. VI.-2. da nam odgoneta šta je bila sudbina Vokića i Lorkovića. dr. 1957). (203." Tri godine kasnije. Mile Budak nekolicini hrvatskih sveučilištaraca. 168-69. Drina [Madrid]. koji su ga posjetili poslije Božića 1943. a koje nisu one s kojima mi raspolažemo i s kojima smo spriečili nakane Vokića i Lorkovića.-3. u kojoj kaže slijedeće: "Lorković i Vokić su mrtvi i imaju pravo na mir. pa ni onda. X. kao ni oni nama. 118. Für die Uebermittlung der vorstehenden Mitteilung an die Regierung dag Unabhängigen Staates Kroatien dankt die Italienische Botschaft der Kroatischen Gesandtschaft im voraus bestens. g. radi izdaje Lorkovića i par biednika iz njegove klike. agenta Huske Miljkovića nasjeli i stradali. koja obuhvaćaju razdoblje do konca 1939. jer smo se bojali.. Taj je članak. da će krivcu njihovog tragičnog završetka moći suditi redoviti hrvatski sud.. 1952. i neka im Vrančić odgovori. 1943. i samo je Vrančić. Pa kako je Vrančić bio i tu i tamo. Grieh je upotrebljavati njihova imena u svrhu osobnih razračunavanja i ocrnjivanja.. O njima će dati svoj sud poviest. a i ono. da kažu. Berlin. ……. die Regierung des Unabhangigen Staates Kroatien davon Unterrichten zu wollen. . 98. Bologna: Cappelli. General Skoliber bio je jedan od onih. Nov. Die Note wird beigeschlossen zuruckerstattet.

s kojima raspolažem. Učestvovao sam u pripremama Vokića i Lorkovića i u vezi afere.. Baš zato što se je taj stožer najdulje zadržavao na otoku Visu. g. 25. da je Stijepo Perić već 1945. 113. Sigurno su u svom pokušaju pravili ppgrješaka. [L] Farolfi. "Iz Erine torbe: Predati vlast! Komu?". od 27. da su Lorković i Vokić napisali u Lepoglavi svoje uspomene o puču i da se original tih uspomena nalazi u emigraciji. g.. na s.-54. V. s.. čanića. 10. da se radi o solidnim vezama sa Englezima i Amerikancima. Jeronim. Ovaj sukob trebao je poslužiti Titu ne da škodi Nijemcima ili koristi Saveznicima. izgleda prema podacima Branka Rukavine. II. to je bilo u planu komunista.glavni zapovjednik hrvatskih oružanih snaga za vrijeme ministra Vokića. Vokić. 131. Luburić je kratko pisao o puču u osvrtu na članak Milana Martinovića... da Tomašić i Farolfi nisu vjerovali u Košutićeve političke sposobnosti. to su rodoljubi Vokić i Lorković povjerovali. izgleda pukovnik UDB-e. Augusta Košutića. od 13. da bi Hrvatska mogla prekinuti ugovore s Njemačkom i razoružati njemačku vojsku na području Hrvatske.. partizanima. koji su na taj način mogli neodkriveni svoje osnove provoditi.. ali izgleda. 26. i da bi jedino uspjeh toga plana bio mogao osigurati opstanak hrvatske države poslije rata. I. Podaci u oba članka protuslove jedni drugima. 31. 8. ako se hrvatska država na vrijeme ukopča medju zapadne savezničke države i konac rata dočeka na pobjedničkoj strani.. Slobodna Riječ (Buenos Aires). Kako se iz naprijed navedenog vidi. nego da uništi hrvatske oružane snage. da od dana izlaska iz domovine do danas mijenjam boravište i ime. br. 1956. poslužio se je Tito članovima britanskog izaslanstva kod svoga stožera. 1958. Onda bih i ja iznio i druge podatke. Nisam imao u rukama članak g. novije povijesti". br. braneći Farolfia. g. veljača 1950. Američki Hrvatski Glasnik (Chicago).). Pavelić. 248. naveden u našoj op. studeni 1959..-3. dokazom je. Ivo Omrčanin. te je kasnije Tito 'likvidirao'.. V. (1950.-191. Australija).. VII. Konačno. 149 koji su trebali biti nosioci ove po komunistima smišljene intrige. objavio o puču deset članaka. na koje je on odgovorio: "Najsposobniji zastupnik u HSS-u. Marijan Nikšić. Grupa rimskih prijatelja gen. Stockelle je bio ataše za radnu službu kod njemačkog poslanstva u Zagrebu. XI. "Gdje su ubijeni Ivanko Farolfi i drugovi". 1958. XVII. 1. [Vjekoslav Luburić] M. Vokića i Lorkovića: [Vjekoslav Luburić]. Vlaho Raić objavio je kratku vijest. Blaško štitić osvrnuo se je na prvi Martinovićev članak i iznio neke nove podatke. XI. g.. 43.. ideja i inicijativa puča pripisuje se četnicima. čaniću. iznio je neke nepoznate podatke o pregovorima Vokića sa zapadnim saveznicima. koji je i sam Višanin. . 15. Drina [Madrid]. Danica (Chicago).-185.. X... g. pa čak i Nijemcima. kao jedan od važnijih protagonista bio maknut sa položaja i zatvoren. Stvari se nisu ipak odvijale onako kako su to komunisti željeli. "Svjetli ]ik Ivanka Farolfia (Povodom pokušaja blaćenja njegove uspomene)". Nedavno je anonimni pisac iznio. da se te Perićeve uspomene objave sada poslije njegove smrti. "Uspomene i pogledi jednog upravnog službenika". iz 1950. Hrvatska javnost trebala bi posvetiti posebnu brigu razsvjetljavanju ovoga dogodjaja. Rodoljubna dužnost nalaže Vjekoslavu Luburiću. U domovini je Mato Rajković. 189. želeći je proglasiti protektoratom. br. g. br. Konačno.. piše. 29. 24. 48. O puču je pisao Milan Martinović u dva već navedena članka. Da je moja izjava istinita. 2. to im je bilo lako uhvatiti vezu s Lorkovićem i Vokićem preko Farolfia. veljača 1955. Erlebnisse und Erkenntnisse eines Nationalsozialisten (Graz: Verlag Ulrich Moser." Na Avdićev članak osvrnuo se je Vlaho Raić. "Iz Erine torbe: Vokićeva ministarstva i grofice. Vom Ende zum Anfang. [Miroslav Varoš] M. koji (kao poliglota i sa savršenim poznavanjem njemačkog jezika) — od prvog dana dolaska Nijemaca u Hrvatsku ulazi u njihovu službu! U toku 1943. Moje je mišljenje... napisao opširni izvještaj o puču. bili 'likvidirani'. objavljena u Kalendaru Hrvatskog Glasa 1955. i 5. neka posluži to.. 1. g. 1949. kojim raspolaže..). Pisac tvrdi. i 1956. 1959. i objavi svoje uspomene i dokumentarni materijal. Slobodna Riječ (Buenos Aires). te ga nisu upoznavali s pripremama za puč. X. Y.. g. Zatim dr. 40. da je njihov politički plan bio jedini ispravan u ondašnjoj situaciji. 1955.. tako da su samo djelomično uspjeli. Danica (Chicago). da se to može jedino postići. Farolfi i Tomašić bili u prvom redu hrvatski rodoljubi i željeli sačuvati hrvatsku državu u poslijeratnoj Evropi. Vlaho Raić. Hrvatska Misao (Buenos Aires). Bilo bi vrijedno. s. br. Ante Štitića". Kako je Farolfi u našim političkim krugovima slovio kao anglofil i perfektno govorio engleski. V. postavila je stanovita pitanja u vezi gornje afere gen. Tomašić. g. 44. Nijemci su naslućivali. "Pogledi". ukoliko je njemu tok dogadjaja bio poznat. Kanada).. V. Danas ima na životu vrlo malo izravnih sudionika u toj akciji.-17. Poznato mi je. Oni koji nisu bili 'likvidirani' za vrieme Pavelićeve vladavine.-32. "Vokić j Lorković u svijetlu istine". [Vlaho Raić]. br. Hrvatski Glas (Winnipeg. 8. Ć. Sigurno će o tome biti više govora u još neobjavljenim Glaiseovim memoarima. Vjesnik u srijedu (Zagreb) od 3... 28. "Prošlost na optuženičkoj klupi: Posljednji manevar".. Omrčanina.. Podaci za prvi članak potječu od Stijepe Perića. a kojoj sam i ja pripadao. 36. No. 45. da ubojica Vokića i Lorkovića živi u emigraciji. domobranski general Matija Čanić. Taj je izvještaj ostao u rukopisu i nisam ga imao prilike čitati. 1. . da iskupi svoje obećanje iz 1953. da su Lorković. Je li Lorković bio liberalac — ili praktični katolik?". 35. 17. 10. Dinko Šuljak: "Nezavisna Država Hrvatska i ustaško djelovanje". i 183.. piše o navodnoj izjavi generala Matije čanića o puču: ". 1960. da je "Tito došao na sotonsku misao. da su Lorković. da izazove oružani sukob izmedju njemačke i hrvatske vojske. Rim. jer su samo stanoviti domobranski častnici. Sv. "Krive 'Uspomene iz velikog doba' ". Rivista di studi politici internazionali (Firenza). g. sv. g. IX. Spremnost (Sydney. VI. Mislili su. U tu akciju upleten je bio i sam dr. Taj drugi članak. O puču je pisao. pored već spomenute Mačekove tvrdnje. Da bi se izvršile pripreme za jedan takav sukob. Vokić. koje su bile u to doba jedina efektivna zapreka njegovim kombinacijama. br.148 U tri kratke bilješke Luburić je pokušao osobno ocrniti Milutina Jurčića. U knjizi: Gustav Stockelle. "U obranu pok. inscenirali su preko svog agenta Farolfi-a 'puč Vokić-Lorković'.. o puču Lorković-Vokić. Da to spriječe i nadju ispriku za podpunu okupaciju Hrvatske. Danica (Chicago). i 19.. 22." Miroslav Avdić. od 9. donosi se jedan razgovor generala Glaise von Horstenau-a s mornaričkim kapetanom Tomićem o Lorković-Vokićevom puču. Farolfi i ostali bili ubijeni kod Krapine prema osobnom Pavelićevom nalogu. "II 'putsch' croato nel 1944". I.. a za drugi od ing. dok bi u protivnom slučaju mogao uživati anglo-američku zaštitu. Blaško Štitić. br. pa i sami Vokić i Lorković.. Krnjevića bio je R. s. od 6. "Jedna epizoda iz hrv. lipanj 1959. bez oznake izvora. 'siva eminenca' stranke i vršitelj dužnosti tajnika u odsutnosti dra J. 1945.. Miroslav Varoš. br.

Iz predgovora svesku X.-1944. Washington: Government Printing Office. Heidelberg: Scharnhorst Buchkamerad« schaft. Dva dana kasnije bio je utamničen. From the Archives of the German Foreign Ministrv. u Klagenfurtu.-1944. koji obuhvataju razdoblje do 31. Milivoj Karamarko bio je duša nacionalističko-ustaškog gibanja na srednjim školama u Šibeniku. 1945.".. travnja 1945. cit. 1951. u četiri serije: A. Vom Ende zum Anfang. Tu je upoznao Ljubu Miloša. da imamo sat vremena za bezuslovnu predaju ciele kolone! Kad je to nakon našeg povratka saobćeno zapovjednicima vojnih jedinica. Posvetio svim mislećim domoljubnim Hrvatom. 156 F. Crljen je napisao. br. da Karamarko nije sudjelovao u puču. IX. s. svjetskog rata u ruke Englezima i Amerikancima.. tajniku Hrvatske Seljačke Stranke u Londonu. 1955. na temelju podataka Vuka baruna Steeb-a. koja obuhvaća razdoblje 1937. 1949-1957. da su Englezi i Amerikanci izmijenili svoj početni plan. V. Danica (Chicago). 159 Ovdje navodim podatke o četiri takva djela. 157 Danijel Crljen je kratko spomenuo bleiburške pregovore u svom članku.. bit će prikazani u svim pojedinostima". Stockelle je bio ataše za radnu službu kod njemačkog poslanstva u Zagrebu. u 23. On je sedmi razred gimnazije 1939. g. Tako je u prošlom ratu bila uništena muška loza jedne rodoljubne hrvatske obitelji. 1950-1968. "Zar se zbilja ne može dra Mačeka nikako obraniti". ral Vjekpslav Luburić bio imenovan zapovjednikom hrvatske vojske i njenog povlačenja. Iz sveska I. Series D. Pokolj hrvatske vojske 1945 (Chicaso.) pregovaram s engleskim generalom. Oni su odlučili objaviti njemačke diplomatske dokumente od 1918. 520. saobćio 151 nam je. 1861. . Otvoreno pismo dru. O Karamarkovom slučaj^ trebat će pisati jednom mnogo opširnije. koji je iz Klagenfurta dožao u gradić Bleiburg (tu smo se sreli s prvom engleskom jedinicom nakon dva ljuta okršaja s partizanima u sjevernoj Sloveniji). koje je nedavno djelomično objavljeno. da se moramo svi predati partizanima i da njegovo oružje (engleski su nas tenkovi bili već opkolili) stoji partizanima na raspolaganju za naše razoružanje. Kara-markp je bio skinut s dužnosti stožernika Ustaškog sveučilišnog stožera nekoliko dana prije Božića 1944. srpanj 1956. a djelomično i Splitu. Gottingen: Musterschmidt Verlag. Prosinca 1946. bojnik Matković možda ne bi bio ni postao ustašom. — To je jedno od najvrednijih Kvaternikovih djela i zaslužilo bi da bude ponovno objavljeno. 154 Eugen Kvaternik. 1956. (2) Erich SchmidtRichberg.. engleskog izdanja. U tom je članku napisao: "Nije ovo zgoda za detaljniji prikaz pregovora.-1937. Cijele serije A i B. op. Poslije rata još je bila živa Karamarkova majka i njezina jedinica kćerka. 39. 155 Od 30. U tom pismu kaže: "Ja sam još s jednini hrvatskim generalom imao tragičnu dužnost da u ime izbjeglica kolone (sama ta kolona bila je duga 40—60 km. strijeljali su Talijani. da su pregovarali s Englezima profesor Crljen i general Herenčić. 1. koji je ostao na rodnoj grudi u Filipjakovu kod Biograda na moru. god. svibnja obavijestio telefonski Pavelića. br. Odatle su uzeti gornji podaci. Pisac ovih redaka bio je Karamarkov školski kolega i prijatelj. da engleska vojska ne prima našu predaju. Documents on German Foreign Policy 1918-1945. 1940.150 153 Na ovoj liniji bio je zagušen u Luburićevoj vojarni u Draškovićevoj ulici u Zagrebu Milivoj Karamarko na 29. Jurju Krnjeviću. 7. da nije bilo Karamarka. U toj seriji izići će još samo tri sveska u engleskom prijevodu obuhvatajući razdoblje do konca 1941. Munchen: Verlag "Welsermuhr. Matu. svibnja rano ujutro donio odluku. Vidi op.-40. te nastavak serije D bit će prepuštene na izdavanje Nijemcima. Die Operationen der Heeresgruppe E von Gtiechenland bis zu den Alpen. Politička razmatranja na raskrižju hrvatskoga naroda.. Godine 1949. počela je izlaziti serija D. jer je bio svijestan Hrvat i nije htio otići ni u partizane niti se pridružiti talijanskim dobrovoljcima. odlučniji su se razbježali po šumama. te 28 svežnjeva tajnih spisa iste misije 1940. vojske pred Bleiburgom 15. na 8. Erlebnisse und Erkenntnisse eines Nationalsozialisten. Bauer u tom članku tvrdi. Mladjeg njegovog brata. (3) Herman Neubacher. jer je još uvijek suvremeno i važno. 1937^1945. Serie D. 10 svezaka. 1960. 1957. Sviežčić I. Danica (Chicago). 1937-1945. da se povlačenje hrvatske vojske nastavi u pravcu Koruške i da se vojska preda s oružjem Englezima. a drugi Slovenac) saobćila. 5. pisac ovih redaka živio je u logoru Waidmansdorfu A. Istragu protiv njega vodio je Ante Štitić. D. koja imam pri ruci: (1) Gustav Stockelle. o njemačkoj kapitulaciji i položio natrag u njegove ruke zapovjedništvo hrvatske vojske. 160 Tako je Maček pričao Singeru. da su pali u savezničke ruke 773 svežnja spisa njemačke diplomatske misije u Zagrebu 1921. Aus dem Archiv des deutschen Auswartigen Amtes. s. vidi se. Nato je Pavelić 8. da li je Karamarko sudjelovao u puču. a množtvo je palo bezpomoćno u ruke partizanskih krvnika". VIII. Bibliografski podaci njemačkog i engleskog izdanja serije D jesu slijedeći: Akten zuf deutschen Aitsivartiffen Politik. Wels. Graz: Verlag Ulrich Moser. a da svoje obećanje nije iskupio. 10 svezaka. X.. polazio u Splitu. 1183. tom je zgodom gene. Bojnik Matković bio je stari Karamarkov znanac i prijatelj. Kad sredim svoje bilješke i uspomene. To Karamarku ipak nije spasilo život.). objavio je Ernest Bauer: "Predaja hrv. Započeli su zajedno polaziti šibensku gimnaziju u rujnu 1933. 79. On je bio ugušen na spavanju od jednog Luburićevog vojničara. Dragojlov. Poslije provedene istrage Štitić je zapisnički utvrdio. od 29. VIII. 31. nastojeći raščistiti pitanje. koji se je krio pod imenom Marković. da utvrdimo modalitete naše predaje.-1945. do lipnja 1944. vidi se. 44. neposredno poslije hrvatske katastrofe. da je general Lohr u noći od 7. od 31. 1949. serije D. Od te serije do sada je izišlo 10 svezaka. (4) Lothar Rendulic. kojemu na žalost ne znam imena. Dapače. U njegovu su nam prisustvu dva partizanska podpukovnika — politička komesara (jedan Srbin. s. Rendulic je bio zapovjednik njemačke vojske u NDH i jednom dijelu Balkana od kolovoza 1943. engleskom prijevodu u Washingtonu i francuskom prijevodu u Parizu. — Prema obavijesti jednog višeg hrvatskog časnika. Jedan informativan članak o Bleiburgu. piše. 1949. Sehmidt-Richberg bio je glavar stožera generala Lohra.. 29.. g. do 1945. Sonderauftrag Siidost 1940-1945. Miloš mu je ispričao gornje podatke o Luburiću. br.00 sata. a nikako partizanima. Klagenfurt. još iz gimnazijskih dana u Šibeniku. 158 Arhiv njemačkog ministarstva vanjskih poslova pao je na koncu II. B. Zagreb: Tisak dra Ljudevita Gaja. koji je tamo bio prisutan. po naredbi bojnika Matkovića. Serija C izići će u šest svezaka u engleskom prijevodu i njemačkom originalu i obuhvatiti razdoblje od 30. svibnja 1945.1933. Bericht eines fliegenden Diplomaten. C. Oton Knezović. do 26. koji je tada bio u Rogaškoj Slatini. u Austriji. danoj piscu u logoru Waidmansdorf A. Der Endkampf auf dem Balkan. Taj čovjek. 78 ss. Gekampftgesiegt-ffeachlaaen. Dokumenti su takodjer istovremeno bili objavljeni u njemačkom originalu u Zapadnoj Njemačkoj. Baden-Baden: Imprimerie Nationale. Prošlo je već deset godina.

op. do 27. 163b Ibidem. 170 Vladimir Popović Titu. korupcionaši i fiškalčine najgoreg kalibra. s. br. prema pisanju bivšeg partizanskog podpukovnika i komesara Titove prateće brigade Adila Zulfikarpašića: "Danas se komunizam u Hrvatskoj pojavljuje. koja upravlja željezničkim prugama u hrvatskoj Istri od Buzeta do Pule i od Kanfanara do Rovinja (od 1945-1957). 163 Rodoljub Čolaković. da pretstavlja jednu stalnu tendenciju ka slabljenju povezivanja Hrvatske s Jugoslavijom. 113. kad bi namještala na tim prugama u Hrvatskoj činovnike samo Slovence. 173 [Adil Zulfikarpašić]. s..odredili smo Mrtvaca [Vladimira Bakarića] za polit. 1953. istarske željeznice spadaju pod ljubljansku direkciju. 3. 177 Na pr. pojedince i društvo. Dok. I. XII. 1. kada se Hebrang vratio iz logora i postao sekretar CK KPH. op. odnosno N.. piše Centralnom komitetu.. s. kad kaže: "Za vrijeme rata ovaj partizanski pokret nije pokazivao komunističkih znakova.: Dokumenti Vrhovnog štaba.-2. odnosno sve doklegod se on uopće bude tamo nalazio." Taj je citat naveden u članku: M. odnosno Grigor Vitez.. 1948. jer se okružio beskičmenim i nepoštenim suradnicima. i lično se bogatili. 36.. 176 Usporedi: Adi] Zulfikarpašić. prekd koje je KPJ održavala vezu l Komin ternom. op. Evo šta. 383. To je dovelo i do nezadovoljstva aktivista Srba u Hrvatskoj. Na vrhu HSS-a bili su se okupili pravi pravcati gangsteri. Borba za jadranske pruge i njeni ekonomski ciljevi (Zagreb: Jug. Bekić. 179 Ovakvo je bilo stanje u tom pogledu 1952.-37. Javite da li se s tim slažete". s.. s. br.. s. XIV.152 160a Prema pisanju Ilije Jukića. Zbornik II/2. Ima u tome pogledu i konkretnih momenata koji to dokazuju. komesara Glavnog štaba Hrvatske. prospekte... 42. cit.. s. a pored toga Mrtvac se više nije mogao održavati u Zgb-u. primjenjivala dosljedno ista sredstva kao nekad austrijskonjemačka uprava. 155.] Takve i druge greške ispoljavale su se u Hrvatskoj. br.. Trebalo bi biti poznato svakom našem političaru i javnom radniku. 21. 174 Svi su brojčani podaci uzeti iz Konačni rezultati. knjiga 2. s. rujna kasno u noći i odletio u Moskvu na sastanak sa Staljinom. g. 29. 6. — Taj sukob morao je izbiti prije 25.. u opaski 37. "Politički izvještaj o stanju u Jugoslaviji". Mijo Mirković: "Ne bi bilo dobro. (Beograd: Kultura 1950..: "Maček je bio slab vodja. Herakovićev izvještaj objavljen je u tom članku s. III. šteta za bratsvo i jedinstvo nenadoknadiva. 1952. Tajne 'Kabineta u sjeni'. drug Kardelj. Oni su pod Mačekovin okriljem pljačkali i sela i grad. 257.. — Tito je na Petom kongresu KPJ u Beogradu 21. 1941. Prilozi za biografiju (Zagreb: Kultura. naprotiv odlučno su demantirane sve tvrdnje. 163a Ibidem." 161 Tako ga bar interpretira Milan Martinović. 1948. op.. U Zbornik II/2 ta se osoba jednostavno spominje kao N. direktori dvaju najvažnijih nakladnih poduzeća u Zagrebu: "školske knjige" i "Mladosti" su Srbi Branko Žutić. jer je Tito napustio Vis sovjetskim avionom 21. 169 Zbornik II/2. 164 Ovi su podaci uzeti iz dokumenata objavljenih u Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilaikom ratu jugoslavenskih naroda. Ta će se knjiga unaprijed navoditi kao Zbornik U/2. 171 Tako mi je pričao Ljubo Miloš u ljeti 1945. rekao o Hebrangu slijedeće: "U Hrvatskoj.' [Točke u originalu. 1959.. XI. 25. 166 Ovo je vidljivo iz dokumenata objavljenih u Zborniku II/2.M. siječanj-veljača.). Akademija." Martinović je taj članak napisao na temelju osobnih podataka samoga Košutića. studeni-prosinac. predgovor Mije Mirkovića. uglavnom. 1. od 20. Oni su bili došli do zaključka da bi im u tom času jedino on omogućio rasplesti svu onu strašnu situaciju koja je vladala na terenu doma i u vladi u Londonu. kao srpska stvar — i taj se komunizam . 42. s. s. cit." Zvonimir Jelinović.. stvarala se prilično nezdrava situacija. 167 Zbornik II/2." Vjesnik u srijedu (Zagreb) od 15. i stvorile u Partiji nezdravu atmosferu.. s. izmedju ostalog. tako da je CK KPJ riješio da skine Hebranga i da ga uopće ukloni iz Hrvatske. 84. 36. 168 Vjekoslav Vrančić. op. god.. Podaci su prema Ko je ko u Jugoslaviji (Beograd. Ovakva Mačekova politika podrovala je zdravi moral i pripremila teren najcrnjoj reakciji i najgrubljem teroru. N. bez ikakve pobliže oznake. Taj stav bio je šovinistički. rit. Dok. 1957. Vladimir Dedijer. Jelinovićevo djelo vrlo je važno i uz problem željeznica raspravlja sve bitne hrvatske ekonomske probleme. VII. vijala na stanicama samo slovenske zastave. 77. 1951. br. N. "neki visoki engleski krugovi bili su došli na misao da nekako oslobode dra Mačka iz ustaških ruku u proljeće 1943.). br. to je standardno djelo za upoznavanje hrvatske problematike. 9. VII. g. 25. Zagreb. 172 Mile Milatović. 14.. rujna. Vucković . cit. i da bude Hrvat. izlagala na stanicama slike. Vidi op. s. Rezultat bi bio isti.: ". 162 Ovako je navodno pisao Košutić ZAVNOH-u 1944.). bio je operator komunističke radio postaje u Vrapcu kod Zagreba. 1. "Iz ratovanja u bihaćkoj krajini". s. . Pri tom smo se rukovodili: da zadovoljava polit. U toj knjizi doneseni su Titovi govori i izjave od 15. 1957. Bosanski Pogledi (Beč). plakate samo Slovenije i samo na slovenskom. ako bi Uprava željeznica u Ljubljani.. čitav njegov mentalitet i njegov karakter je takav. Prvo. 165 Ta je epizoda ukratko spomenuta i osoba označena pseudonimom" Vazduh" u knjizi: Mile Milatović... koji je u ono vrijeme obišao Hrvatsku: 'Radi se u prvom redu o tome da u Hrvatskoj stvari neće ići dobro sve dokle god je Andrija Hebrang sekretar CK KP Hrvatske. Treće izdanje). kod Andrije Hebranga na svakom učinjenom koraku izbija na dan hrvatski nacionalistički uklon. Borba KPJ za rešenje nacionalnog pitanja (Beograd: Kultura. Vidi op.. I. 1947. 1955. s. kakav je ikad osjetio hrvatski narod. Tom II. 1959.. da je komunistički i protunarodni. 29.). Hebrang je imao ne samo 153 nepravilan odnos prema drugim rukovodećim članovima CK nego je imao nepravilan stav prema Srbima u Hrvatskoj.. a još više to dokazuje činjenica da u Hrvatskoj neprekidno imamo posla sa istim negativnim elementima. 85. 178 Zbog nepovezanosti željeznica Istarske Hrvatske s Rijekom. Ovako blago kori slovensku politiku u tom pogledu dr. 175 Ibid. Uz već spomenuto Lorkovićevo djelo.). Vazduh. "Prošlost na optuženičkoj klupi. XVII. t. j." Josip Broz Tito. "Bosna i Hercegovina u svijetlu staturističkih podataka". Josip Broz Tito. Izgradnja nove Jugoslavije. Hrvatska Riječ (Belgija). Slučaj Andrije Hebranga (Beograd: Kultura. 47. iako su u tom izdanju pseudonimi redovito razjašnjeni. 74-81. iz naše op. op.. 115. koje su mu pripisivali protivnici.Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1954 (Buenos Aires).-42. X. 42. 1958.

N. Bihaću. 189 Enciklopedija Jugoslavije. koji služe u Jasenovcu pričaju. 377. komandant Armije Apostolski Mihajlo. op. da je Hebrangu upisano kao otežavajuća okolnost njegovo možebitno članstvo u Hrvatskom Sokolu 1919.: Vladimir Dedijer. Hrvatski Glas (Winnipeg. u Banjoj Luci Voja Ilić. Milatović je nastojao dokazati. 433 West 48 Street.-20. "Za volju istine". 75 posto 'sekretara' općinskih komiteta KP u Slavoniji su Srbi (isključivo seljaci). 632. veljača 1950. ne pokušava odgovoriti. da je Hrvatski Sokol u razdoblju izmedju 7. jer je bio "ustaški agent". ne govori o tajnom Vasićevom procesu u Beogradu. 43. (Zagreb. (4. Hebrang je tvrdio. svibnja.). komandant milicije Kosorić Obren. od 18 IX 1919 godine" (s. odijeljenu od Srbije.—10. a 12 komesare Srbe. 190 Na toj katedri docent dr. s. koji je bio posljedica Friedjungovog procesa. Zenici. Hebrangove veze s Moskvom. op. 1958. Onda se ne bi moglo više pisati propagandistički. da bude lakše pristupačan javnosti. 185 Emin Batlak. potrebno je objaviti beogradske odnosno srpske izvore.. (Denholme.). dokazuje kakvim je duhom bila vodjena istraga protiv njega. 1945. A. Spomenica Društva bosansko-hercegovačkih i sandzačkih Hrvata muslimana (10. sv. sekretar partije za Hercegovinu je Papić Radovan. Objavljen je još jedan faksimile zapisnika "VI redovite sjednice uprav. Glini.. Bijeljini.. II. g. Dnevnik. br. predsjednik 'skupštine' Vlado šegrt. s. 17. XI. — O kongresu u Münchenu pisao je dosta opširno mjesečni list Hrvatska Država (München). 18. dokaz njegove osobne tragedije: "žao mi je samo jedno. šef UDB-e i ministar unutrašnjih poslova Danilović Uglješa. politički 'sekretar' CK KP BH je Djuro Pucar. načelnik štaba general-lajtnant Mile Kalibarda. cit. 1919." (s. 1950.-18. Brčkom. br. predsjednik Vrhovnog Suda 'Narodne Republike BH' Božo Cikota. V. odbora H. kao da smo još u 1918. 1952. Nada Klaić predaje hrvatsku srednjevjekovnu povijest.. a ne u 1959. 3. s. službeni glasnik Središnjeg odbora bosansko-hercegovačkih i sandžačkih Hrvata muslimana u emigraciji (Pariz). 183 Vlaho A. komandant KNOJ-a general Brajović Petar i komandant milicije general Kovačević Stevo. sama činjenica. travanj 1959. 231. da nije bio zatočen u Jasenovcu. d. "Jedan otvoren i iskren razgovor sa Hrvatima".. pa Čak Dubrovniku i Rijeci sekretari kotarskih i gradskih komiteta su Srbi. 8. odnosno. i t. I. Faksimile tog izvještaja potvrdjuje Hebrangovu obranu. S. 194. 5. rektor sarajevskog univerziteta Savo Butozan i tako redom svi Srbi... Prvi deo (Beograd: Državni Izdavački Zavod Jugoslavije... s. generalni sekretar vlade Mastalović Novak (pravoslavni pop iz Gacka)... Takodjer u Karlovcu. jer izvještaj počinje: "Ustaše.. za Centralnu Bosnu Grk Dušan i Djurašković Djuras. a Milatović je nastojao dokazati obratno s Hebrangovim izvještajem.. Prijedoru. Od članova CK KP BH 61 su Srbi. javni tužioc Boro Popović. a 82 posto u 'Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini' su Srbi. da je Andrija Hebrang počinio samoubojstvo. Milatoviću. a šef UDB-e je Kovačević Brana. a Hebrang je tvrdio. u kojima su odlučni faktori u većini Srbi. od 15. 1955. a šef UDB-e je Bajić Slobodan. IX. XI. Hebrangov "islednik". Sekretari gradskih komiteta komunističke partije u Sarajevu Rato Dugonjić. 24. proglasio je. Raić.Y. br. U sve četiri oblasti na koje je podijeljena Bosna i Hercegovina kao šefovi UDB-e i sekretari partija sjede isključivo Srbi. Foči. "Islednik" donosi i Hebrangove riječi. 195. da je bio članom Jugoslavenskog sokola. 4. da je potrebno obnoviti samostalnu hrvatsku državu. Raić.. br. objavivši faksimile dokumenata. 2. 193. 188 Moja je adresa: Jerome Jareb. tko je i zašto falsificirao dokumente. Od 14 divizija u 'Narodnoj Republici Hrvatskoj' i 'Narodnoj Republici BH' 13 imaju komandante. U tekstu knjige Milatović citira zapisnik "sednice 'Hrvatskog sokola' u Suhopolju. Rogatici. da je Hebrang bio članom Hrvatskog sokola u Suhopolju 1919. da je Hebrang stradao. XI. 181 Tako je Ranković pričao Dedijeru u svibnju 1942. s. Da bi se razjasnilo cijelo ovo pitanje. 180 Mile Milatović. nenaučno. i da je brojenje sjednica počelo od početka. Izdavač knjige podvalio je piscu. 183a Vekoslav Farkaš. sv. 1. 187a Islam. Osijeku. Rudi Kolak. Taj je Zulfikarpašićev članak vrlo vrijedan i trebalo bi ga ponovno objaviti u nekom hrvatskom listu.).. odnosno Kominformom. 45. Medjutim.). kao i u Travniku. Zemunu. organizacijski sekretar Mijatović Cvijetin. što umirem od srpske komunističke ruke.. ur. V." [Adil Zulfikarpašić] Aziz čengić. milicije i UDB-e. cit. opredijelio kao Hrvat. 182 P. Gospiću. na s. br. s. 142.-8.).. Zulfikarpašić je na temelju svog ratnog i poslijeratnog iskustva došao do zaključka. Kanada)." (s. Kanada). 1958. 31. 13 muslimani i katolici od kojih se je samo jedan. 61. 406. Komandant KOS-a general Drakulić Veljko (KOS — kontraobavještajna služba).. III. 1919. za istočnu Bosnu Novaković Gjuro i Predja Savo. 155 piše: "Zapisnik V redovite sjednice SHS sokola u Suhopolju držane 18.).. br.). 1955. 1959.). ožujka i br. Slavonskom Brodu. kojeg je poslao iz zatvora o životu u Jasenovcu.). Krnjevićem". Hrvatski Glas (Winnipeg. a tjeraju u laž pisca. Rumi. (1960. 1393. IX. 191 Tako Bogdanov pišući o Friedjungovom procesu uopće ne pozna kolekciju diplomatskih dokumenata austro-ugarskog ministarstva vanjskih poslova objavljenu izmedju dva svjetska rata u Beču.. 1955.).. koji potvrdjuju Hebrangovu obranu." (s.. Sekretar partije za Krajinu je Stojnić Velja. Mitrovici. 184 V. i s. na dva mjesta.). i 18. "Razgovor s dr. a cijela knjiga je napisana o Hebrangovom "ustaškom" grijeha.. 2. su isključivo Srbi. g. 186 "Osnovan je 'Središnji odbor bosansko-hercegovačkih muslimana u emigraciji'.. kao što su već objavljeni oni austrijski. V. listopad 1959. 21. od 2. u knjizi su tek letimično spomenute dva put (s. od 1. promijenio svoje ime u SHS Sokol. II. g. Glas Kanadskih Srba (Windsor. komandant KNOJ-a Zekić Miloš.).. jer je branio hrvatske interese. u Tuzli Gavrić Mitar. Jajcu. u faksimilu. 19. g. 187 Važno saopćenje" ibidem. 90 posto sekretara kotarskih komiteta u Bosni i Hercegovini su Srbi. 1919. Iz ovog se vidi. od 13. 256.". VI." Vjersko-kulturna zajednica europskih muslimana u Argentini — Informativni Bilten (Buenos Aires). sokola u Suhopolju održane dne 7. op. Engleska: Glavni odbor Društva bosansko-hercegovačkih i sandžačkih Hrvata muslimana u emigraciji. Mačeka (Buenos Aires: Piščeva naklada. većinom seljački sinovi.154 održava pomoću vojske. g. g. Kanada). Iz cijele te knjige vidljivo je. 11. u Mostaru Gagović Sveto. New York 36. 78 posto milicionera u 'Narodnoj Republici Hrvatskoj'. Komandant Armije u Zagrebu je Srbin general-lajtnant Milan Kuprešanin. Predsjednik vlade u BH Djuro Pucar. Hrvatska ili Jugoslavija? Gledište Dra. 4. s.. Vidi: Enciklopedija Jugoslavije. od 3. br. . Bez obzira na ovo Milatovićevo iskrivljivanje.

druga serija. podatke o njima treba uzeti s rezervom. 1918-1922. Biografski podaci o jugoslovenskim savremenicima. Beograd: Savezni zavod za statistiku. Leading Statesmen and Religious Leaders. ove rasprave. 1929-1938. Vidi opasku 158. ove rasprave. Buenos Aires: Izdanje Hrvatskog Oslobodilačkog Pokreta. Memorandum to Various Govermnents. Splitu. objavljenim u hrvatskim domovinskim časopisima. Rim: La Libreria dello Stato. napraviti još dalju podjelu na primarne. jer ih je pisac čitao u vrijeme njihovog izlaska. 1955. Ministarstvo vanjskih poslova. Naime mnoge je od njih ponovno čitao i neke naveo u opaskama. Zagreb: Leksikografski Zavod FNRJ. te članaka. A) Knjige i brošure Austro-Ugarska. Publists and News Agencies.-1958. Regarding the Religious Persecutions and True.914-1918. Ivan Stipanović.156 157 B I B L I O G R A F I J A Enciklopedija Jugoslavije. 8 svezaka. deveta serija. Dokumenti. ili ih je preuzeo iz drugih izdanja. Aus dem Archiv des deutschen Auswartigen Amtes. Majesty's Stationery Office. ukoliko im pisac nije mogao biti ustanovljen. 1951. U ovu bibliografiju unesen je priličan broj knjiga na engleskom. slijedeća bibliografija.. 19391943. te članaka i periodičnih izdanja pisac je upotrebio direktno ili indirektno kod pisanja ove rasprave. Kod konačne bibliografije trebat će uzeti u obzir takodjer i hrvatske novine. 1933. Serie D. 1948. Ko je ko u Jugoslaviji. u odjeljku b) i c) zabilježeni su većinom članci i periodična izdanja objavljena od Hrvata emigranata. 3 sveska. Youngstown. te. 1935-1939. političkim i kulturnim predstavnicima. 1954. 3 sveska. Akten zur deutschen Auswärtigen Politik. Kod nekih unesaka stavljana je kratka bilješka radi lakše orijentacije. svesci XII. Isto tako kao i rasprava. [Bez oznake pisca. upotrijebljena je kronologija objavljivanja. 1954. Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine. Processo Graziani. 1945. tek je prvi korak k jednoj konačnoj bibliografiji hrvatske povijesti od 1895. BadenBaden: Imprimerie Nationale. Ohio: Croatian National Council of North America. državnicima. b) članci i c) periodična izdanja. tisku i svima humanim i pravdoljubivim gradjanima civiliziranih država". 1959. odnosno članaka. koje donose bilo kakve podatke vrijedne za hrvatsku politiku. 7 svezaka. odnosno članke. a ne abecedni red naslova. Oesterreich-Ungarn Aussenpolitik von der bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Kod konačne bibliografije trebalo bi pažljivo pregledati sve knjige o prvom i drugom svjetskom ratu. Zadru i Rijeci. 9 svezaka. Kod pisaca. 9 svezaka. 1952-1959. 1 svezak. Takodjer kod konačne bibliografije uz sadašnju trostruku podjelu trebalo bi unutar odjeljaka: knjiga i brošura. sedma serija. Većinu zabilježenih knjiga i brošura. Beč: Oesterreichische Bundesverlag. do danas. koja se odnosi na razdoblje 1895.-1958. 1957. Submitted by the Croatian Catholic Clergy of the United States of America and other Parts of the Free World.-1918. Da je bilo više vremena. Sarajevu. prema tome. mjesta.-1950. Rim: Ruffolo. 3 sveska. Engleska. kojima predhodi *. 19221935. 1. Status of Croatia and its People Together with the Historioal Syno-psis of their Struggle for Independence and National Freedom. Anonimna djela i članci. 1933. Radi lakše orijentacije. naklade i tiskare]. Rim: Donatello de Luigi. novinsko-izdavačko preduzeće. Msgr. I documenti. pisac nije imao sada na raspolaganju. IX. te kolekcije dokumenata doneseni su na početku odnosnog odjeljka abecednim redom. Možda bi u konačnoj bibliografiji kod svakog bibliografskog uneska trebalo staviti kratku bilješku o karakteru dotičnog djela. Prva serija. njemačkom. svima vladama. Bio je upućen: "Ligi Naroda. Il processo Roatta. Peta serija. koji imaju više djela. Knjige. osma serija. moglo se je te bibliografske odjeljke popuniti brojnim člancima. 1950. Ostali dio indirektna je pripomogao stvaranju piščevih zaključaka i formiranju njegovog mišljenja. Beograd: "Sedma sila". odnosno sekundarne izvore. jer priličan broj kompletnih časopisa izišlih u Hrvatskoj posjeduju biblioteke a New Yorku i Washingtonu. Kuzma Kuharić. 1 svezak. I documenti diplomatici italiani. Memorandum. Napad na dra Antu Pavelića. Italija. 1937-1945. Ministarstvo vanjskih poslova. London: H. Ivan Krešić i Milan Billich. Hrvatski Oslobodilački Pokret 1929-1959. Vidi opasku 147. bibliografija je podijeljena u tri dijela: a) knjige i brošure. Budući da je ova rasprava i bibliografija pisana u emigraciji. Hrvatsko Antunovo. i XIII. A-HIDJ. Documents on British Foreign Policy 19191939. 10 svezaka. Knjiga IX: Stanovništvo po narodnosti. koje je moguće dobiti jedino u Zagrebu. [Chicago. treća serija. 1938-1939. 2 sveska. nego ih unosi prema sjećanju. te austrijsku i madjarsku političku i povijesnu literaturu. talijanskom i francuskom jeziku. 1946. šesta serija.1958. Memorandum su potpisali 20.] Njemačka. 1919-1929.-1930. Ministarstvo vanjskih poslova. odnosno članka. . 1929.

Dictators Face to Face. 1948. Filippo. Bardolff. London i New York: Oxford University Press. —.-1947. 1950. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda. tom III. [Bez oznake mjesta]: Tisak i naklada Glavnog Ustaškog Stana. Treće izdanje. —. —. —. 1946. Pietro.. cose. Denholme. i Clement S. Likovi i pokreti. Am Rande des Abgrundes. Ivo i Viktor Vida.158 Propis o ustaškoj disciplini. Beograd: Vojnoistoriski institut Jugoslovenske narodne armije. Milan: Garzanti. Historijska uloga društvenih klasa u rješavanju južnoslavenskog nacionalnog pitanja. Un generale e "Otto milioni di baionette". [Bez oznake mjesta]: Tisak i naklada Glavnog Ustaškog Stana. Anton P. . 1954. Bogdan. Spomenica Društva Bosansko-hercegovačkih i sandzačkih Hrvata muslimana (10. Jena: Eugen Dietrichs Verlag.: Borbe u Sloveniji.. Ustav "Neutralne Seljačke Republike Hrvatske" i Program Hrvatske Seljačke Stranke. Rim: Tipografia del Senato. Department of State. 1958. 4. 1939. Bonifačić. 1958. M. 12. Zagreb: Mladost. 1943. Vaso. Harold.-1931. Bastianini. Brondi. Treće izdanje knjige: RomaBerlino-Salo. Bottai. My Native Land. Uomini. Giuseppe. 13 svezaka. Zagreb: Zora. M[iloš]. New York: New York Universitv Press. 2 sveska. [Bogičević] Bogitschevitsch. Rim: Atlantica. 1962. 1951. tom V. tom VI. Kanada]: Vrhovno Vijeće organizacija HSS u Izseljenoj Hrvatskoj. Ustav Ustaše. Historija političkih stranaka u Hrvatskoj. Vidi opasku 124.: Borbe u Hrvatskoj. Adamic. Die Auswdrtige Politik Serbiens (19031914). Prano. Engleska: Glavni odbor Društva Bosansko-hercegovačkih i sandžačkih muslimana u emigraciji. Paris Peace Conference 1919. Buenos Aires: Naklada vlastita. Bogdanov. Putevi sporazuma Srba i Hrvata. 1946. ur. 1955. Obrana hrvatske cjelokupnosti i javnih radnika. šesto poglavlje govori o Hrvatskoj. Alexander. 159 Anfuso. 1950. Vent'anni e un giorno. A. 17 knjiga. knjige Rada Jugoslavenske Akademije. 6 knjiga i tom VII: Borbe u Makedoniji. Sovjetski Savez. Pisac je bio pobočnik Franje Ferdinanda i pratio ga u Bosnu 1914. Stalin's Corespondence with Churchill Atlee. 1952. — 10.-1958. vidi Šupilo. 3 sveska. Badoglio. Tom I. Vidi opasku 129. Sjedinjene Američke Države. The Croat Nations in the Struggle for Freedom and Independence. 7 tomova u 80 knjiga. Zagreb: Novinarsko izdavačko poduzeće. * Aloisi. tom IV. Giuseppe. Brehm. Šime. ove rasprave. 1932. 1939. II. Memories and Documenti. 21 knjiga. Od prvih stranačkih grupiranja do 1918. 1959. Pompeo. ove rasprave. Balen. 1957. 1949. tom II. [1946.). 8 knjiga. izdanje. Pavelić. Mihanovich. Alfieri. Carl von. Bruno. 1942. urednici. Beograd: Izdanje Sedme Sile. Papers Relating to Foreign Relations of the United States. Naslov originala: L'Italia nella seconda guerra mondiale. 1949.: Borbe u Bosni i Hercegovini. 6 knjiga. Louis. Erinnerungen aus meinem Leben. Dokumenti Današnjice sv. Memorie di un ambasciatore. Vojvodini i Sandžaku. Memorie e documenti. 1954. [Bologna]: Cappelli. Berlin: Briickenverlag. 0 generalu Roatti. 4. hrvatske revolucionarne organizacije. Chicago: "Croatia" Cultural Publishing Center. Zagreb: Posebni otisak iz 300. Von Lenin bis Truman. London: Lawrence & Wishart. Le mie attivita a servizio delta pace: fatti nuovi e nuovi elementi probatori sottopresto aU'esame della Alta Corte di Giustizia. 4 knjige. 1932. 1928. fatti. 1955. .: Borbe u Srbiji. Italy in the Second JVorld War. The Italian Campaign 12th December 1944 to 2nd May 1945. 1955. Zagreb: Biblioteka Društva novinara Hrvatske. Živa prošlost. 1957. Londonska naklada sovjetskog službenog izdanja na engleskom iz 1957.. Batlak. Tajni dokumenti o odnosima Vatikana i ustaške "NDH". Emin. Da Palazzo Venezia al Logo di Garda. 1957. A Symposium by seventeen Croatian Writers. London: His Majestv's Stationery office.: Dokumenti Vrhovnog štaba. Milan: Vitagliano. Dino. New York: Harper & Brothers. Soldat im alten Oesterreich. Washington: Government Printing Office.]. Graz: Leopold Stocker Verlag. Naslov originala: Due dittatori di fronte.: Borbe u Crnoj Gori. 18 knjiga. A report to the Combined Chiefs of Staff by the Supreme allied commander Mediterranean Field-Marshal the Viscount Alexander of Tunis. 1955. [Winnipeg. Ministarstvo vanjskih poslova. Zagreb: Biblioteka Društva novinara Hrvatske. Roosevelt and Truman 1941-46.

Pariz: Les Iles d'or. Dogadjaji. Mijo. Winston S. Chlumecky. Dragan. 1950. [ožujak] 1918. 1943-1946. [Bologna]: Cappelli. Zagreb: školska knjiga. Ugo. Čolaković. 1965. Grand Alliance. New York: Harper & Brothers. Sarajevo: Državna štamparija. 161 Clissold. Borba KPJ za rešenje nacionalnog pitanja. Ustaška pobjeda. 1919. 1948. Beograd: Državni izdavački zavod Jugoslavije. Srdjan. Zagreb: Dionička tiskara. La Yougoslavie sous la menace inte'rieure et exterieure. Obradjeno su samo godine 1906.-1963. 1957. 1948. —. Dimio 1940-43 del capo di S. Galeazzo. Rimokatolička crkva i radničko pitanje u Hrvatskoj 1869-1914.-1943. 1959. Milada Paulova identificirala je pisca. 1943. 1957. Arthur. Pariz: [Vlastita naklada]. Ferdo. Stvaranje Države Srba. Zapisi iz Oslobodilačkog rata. An Account of Marshal Tito's Rise to Power. Byrnes. Ogled o životu i smrti Stjepana Radića. —. 1949. Zagreb: Knjižara Preporod. Čulinović. M. Zagreb: Novinarsko izdavačko poduzeće. Šime. James P. Pisac još ne vjeruje u propast Austro-Ugarske i s tog stanovišta raspravlja hrvatsku situaciju. Pregled historije narodnooslobodilačke borbe Jugoslavije.-1950. Cecić. Ženevska konferencija o jugoslovenskom ujedinjenju. 5 svezaka. Conrad von Hotzendorf. Brošura je originalno izišla u Ženevi koncem 1918. Triumph in the West. A History of the War Years Based on the Diaries of Field Marshal Lord Alanbrooke. Milivoj] Ivanov. Closing the Ring. Prvi svezak. Franz. 1953. Zagreb: Matica Hrvatska.. 1954. 1948. Drugi svjetski rat u doživljajima vanstranačkog čovjeka. 1952. Dnevnik. 1939. Garden City.-1955. 1929. —. Vladimir. Josip Broz Tito.-1940. i pisac je tamo označen šifrom SHS. 1948. 1947. Slom stare Jugoslavije. Diario. London: Collins. Beč: Verlag Rikola. Milan: Rizzoli. 1958. Dokle 6e hrvatski narod stenjati pod srpskim jarmom. 1941. New York: Doubleday. Cianov diplomatski arhiv. Sam kroz Europu u ratu. Cavallero. Aus memer Dienstzeit 1906-1918. 1951. IV. Clark.. 6 svezaka. dokumenta i komentari. Branko. 2 sveska: I. 1958. A Study Based on the Diaries and Autobiographical Notes of Field Marshal The Viscount Alanbrooke.. —. [Dežman. Comando Supremo. The Turn of the Tide 1939-1943. G. Dnevnik obuhvaća razdoblje od 6. Pariz: Vlastita naklada. Zagreb. od kojih svaki ima poseban naslov: The Gatherina Storm. do 7. * Bzik. Zapisi iz tudjine. Berlin: Verlag fur Kulturpolitik. predsjedniku Hrvatske Seljačke Stranke. Boston: Houghton Mifflin. London: The Cresset Press. Prilozi za biografiju. Mark W. New York: Harper & Brothers. Tomo i Milovan Milostić.160 Bryant.. Čubelić. The Second World War. 1948. 5 svezaka. 1951. odnosno Jugoslovenska knjiga. —. Beograd: Kultura. Zagreb: Matica Hrvatska. Peto popravljeno i dopunjeno izdanje. * Conti. Ciliga. 1944. 1959.. XI. Buenos Aires: Vlastita naklada. Vinko. II. 1941. 3 sveska. 1946. Budisavljević. Zagreb: Nakladno poduzeće "Glas rada". Milan]. Južnoslavensko pitanje. Milan: Mondadori. Ante. —. Čubrilović. L'Europa verso la catastrofe. Zagreb: Braća Kralj.-1914. Rim: De Luigi. jer je pisac umro prije završetka djela. 1945. Dedijer. Erzherzoo Franz Ferdinand Wirken und Wollen. Rodoljub. —. Diskusija o suvremenim problemima hrvatske politike. Bologna: Cappelli. 1946. 1942. Otvoreno pismo dru Vladimiru Maieku. Speaking Frankly. Crljen. Danijel. Beograd: Kultura. Calculated Risk. Ciano. 1918 na Jadranu.-1925. vidi Mazzura. Churchill. The Hinge of Fate. Servizio segreto. Whirlwind. 1949. Diario 1937-1938. Their Finest Hour. Bublić. Leopold von. Zagreb: Jugoslavenska Akademija. Marijan. Hrvata i Slovenaca. 1946. Stephen. Treći svezak je izdala Jugoslovenska knjiga. . Derenčin. —. C. [Čemerikić. 1921. Triumph and Tragedy.

Roosevelt. 1950. Zagreb: Izdanje nakladnog zavoda "Binoza — svjetski pisci". Povodom 100-godišnjice njegova rodje-nja. Konstantin] Constantin Fotich. The Story of Nazi Political Espionage. Glaise Horstenau. 1950. 1951. The Secret Front. Sekula. 1946. Hassell. 1948. • Glojnarić. 1951. Ho difeso la patria. Con introduzione e note di Vittorio Zincone. Zagreb: [Vlastita naklada]. Stuttgart: SteingrübenVerlag. na s. Franz. Zürich: Atlantis Verlag. Organisation. Zagreb: Hrvatska politička biblioteka. Šupilo. 1959. Zagreb: Velzek. Kronika dvaju desetljeća političke povijesti. Hermann. Horvat obradjuje političku povijest od 1832. Balkanski sukobi 1905. Ovo je nešto prošireno američko izdanje predhodne knjige na njemačkom. New York: Mimiografrano izdanje uredio Arnold Lissance. Beč: Verlag Herold. Die Zertrümmerung Oesterreich-Ungarns und das Werden der Nachfolgestaaten. Beč: Amalthea Verlag. Cordell. Stjepan. Ferdo Šišić napisao je uvod pod naslovom "Uvod u političku povijest Hrvatske".-53. 2 sveska. 163 Haller. Napulj: Edizioni scientifiche italiane. 1950. ove rasprave. Hrvatska i državna politika. Leipzig: Verlag von S. Politička povijest Hrvatske. Zagreb: Ćirilo-Metodska nakladna knjižara. 1955. Aus dem Kaiserreich in die Re-publik.-1941. Mirko. Joseph. [Fotić. Chuurchill. pseud. Beč: Humboldt Verlag. 7. Talijanska kolekcija ima više pisama. Rudolf. New York: Viking. Hinko. Talijanska i francuska kolekcija pisama nije identična. Heusinger. Buenos Aires: Croatian Information Service. 1941. Winnipeg: Glavni Odbor Hrvatskih Seljačkih Organizacija u Kanadi. lettere e documenti. 1941. Linz i Beč: Nibelungen Verlag. Hagen. Goebbels. 1954. herausgegeben von E. Iz velikog doba. Politička povijest Hrvatske 1918-1929. 1938. Personen und Aktionen des deutschen Geheimdienstes. Drljević. Josip. Ricordi 1922-1946. New York: Ali Slavic Publishing House. —. The War They Waged and the Peace They Sought. Meyner. 7 svezaka. Princeton: Princeton University Press. Mate. Stjepan. Postoji i srpsko izdanje iste knjige pod naslovom: Samoubijstvo Jugoslavije. Zagreb: Putevi.. . Vidi opasku 127. Zagreb: Vlastita naklada. Milan: Garzanti. Borba Hrvata. 1945. Pedeset godina iz perspektive emigranta. Funder. Zagreb: Politička biblioteka. Goebels Tagebücher aus den Jahren 1942-43. Schicksalsstunden der deutschen Armee 1923-1945. 1957. Život jednog hrvatskog političara. Dr. 5. Halder. ali francuska ima jedno. [Hitler-Mussolini].und Volksforschung. New York: Macmillan. 1948. do 1935. Horvat. Series: "Croatia and Croatians" No.. Die Katastrophe. —. Pisano poslije atentata u Narodnoj skupštini. Walter. 1948. Hinković. Rodolfo. Feis. Walter. Croatian Struggle for Freedom and Statehood. 1948. Vom andern Deutschland. 1943. Horvat. 1928. Wilhelm] Walter Hagen. 1936. gdje pregledno prikazuje cjelokupnu hrvatsku povijest od doseljenja do 1918. Zagreb: Ćirilo-Metodska nakladna knjižara. New York: Frederick A. 1947. 1944. Spomenica na dvadeset godina Hrvatskih Seljačkih Organizacija u Kanadi. 1938. Deutsche Schriften zur Landes. 1951. Svezak 10. Gaži. Vodja govori. Die Oberste TVehrmachtsfiihrung 1939-1943. koje nema talijanska. Pariz: Editions du Paris. Vom gestern ins heute. So endete Jugoslawien. Lochner. Prvislav. The War We Lost. David Starčevič..-1952. Gregorić. Jugoslavija u Americi. Hirzel. —. Görlitz. Syrmien und sein Deutschtum. Milan: Rizzoli. The Memoirs of Cordell Huli. Leipzig: Wilhelm Goldmann Verlag. Befehl im Widerstreit. Graziani. Aus den nachgelassenen Tagebüchern 1938-1944. Ulrich von. 2 sveska. Adolf. Helmuth. Die geheime Front. War Journals (German). Wiesbaden: Limes Verlag. Hitler e Mussolini.162 Drinković. Edmund. Friedrich. Hefer. Grisogono. ur. Herbert. —. Huli. Mit andern Dokumenten herausgegeben von Louis P. Praeger. Der zweite Weltkrieg 1939-1945. Moj rad i moji doživljaji za vrijeme svjetskog rata. Stalin. 1952. Guariglia. 1929. Danilo. 1927. Tübingen i Stuttgart: Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins. Zagreb: Politička biblioteka. 1922. Les tettres secretes echangees par Hitler et Mussolini. 1936. [Hoettl. 1952. —. Raffaele. Introduction de Andre Francois-Poncet. Greiner. vidi Hoettl. Wilhelm. 1940.

Zagreb: Matica Hrvatska. Katić. Madrid: Osvit. Kanada: Srpska narodna odbrana. Die. Chicago: [Vlastita naklada]. Branko. Der Schicksalsweg eines Sudslawenvolkes. 1956. pseud. 1958. Zagreb: Nakladni Zavod Hrvatske. Branislav. Vinko.. Tomo. S naglašenom simpatijom ocjenjuje srpske centralističke metode stvaranja jedinstvene jugoslavenske nacije. Louis de. 1953. Zapisi iz IV. ur. Bor. Dr. Mladen. A. A personal account of a nation's struggle in the Second World War. Graz i Koln: Hermann Bohlaus Nachf.. Lichtträger. 1956. Zagreb: [Vlastita naklada].. Erzherzog Franz Ferdinand von Oasterreioh-Este.. Narodni heroj Rade Končar. Berlino. Beograd: Kultura. Knj. Jugoslawiens Entstehung. 1861. Karapandžić. vidi Stranjaković. Zdenko. New York: G. označujući je izdajom. Petar]. In der Maur. Krbek. Zagreb: [Vlastita naklada]. 1935. ali je pisano sa srpskog i jugoslavenskog gledišta. Beč: Amalthea-Verlag. —.. Aus der Geschichte der Südslawen. 1954.. vidi Dežman. Oton. Buenos Aires: Naklada autorovih prijatelja. predsjednika Saveza jevrejskih opština FNRJ. vidi Pilar. Narodna Republika Hrvatska u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske Akademije. siječanj 1939 Jelinović. Ivanov. pseud. 1952. uporedjuje jugoslavenski razvoj s njemačkim. Razvoj slovenačkog nacionalnog pitanja. Politička razmatranja na raskrižju hrvatskoga naroda Posvetio svim mislećim domoljubnim Hrvatom. 1945. Pokolj hrvatske vojske 1945. Ambasciata d'Italia 1939-1943. 1938. Zagreb: Jugoslavenska Akademija. 1939. Putnam's Sons. Leben. Die Kroaten. Hrvatska politika 1904-1906. Chicago: The University of Chicago Press. neprijateljske ofenzive protiv narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Lončarević. Zagreb: Matica Hrvatska. i II. [Lanza. Zagreb: [Vlastita naklada]. [Karadjordjević. pseud. vidi Pilar. Rim: Migliaresi. Lorković. Gradjanski rat u Srbiji 1941-1945. Rudolf. New York: Columbia University Press. Pisac. Knjiga o Draži. Florian. 1953. . srpanj". Krišković. njemački nacionalista i Hitlerov pristaša. Edvard.. (Dokumenti o zvjerstvima Srba nad Hrvatima). Jong. II. Beč i Zürich: Verlag fiir Wirtschaft und Kultur Payer & Co. i V. 1958. Levntal.. počeo se je baviti novinarstvom poslije 1918. Djelo je napisano novinarski s mnogo podataka iz suvremenog novinstva. 1956. 1914.. Kesselring. Zvonimir. 1952. Pregled povijesti Hrvata. Knj. 1954. Borba za jadranske pruge i njeni ekonomski ciljevi. Plane und Wirken am Schicksalsweg der Donaumonarchie. 1957..: Berlin. Milivoj. Hrvatska politika 1903. Gilbert. 1929. Kvaternik. izdanje. prosinca 1928. 1914-1917. M. Windsor. Beograd: Izdanje Saveza jevrejskih opština FNR Jugoslavije. 2 sveska. pseud. The German Fifth Column in the Second World War. Ivo. Zagreb: Izdavačko poduzeće "27. Niko. Juričić. Jozo. —. Dnevnik. With a foreword by C. Hrvati u izborima 11. Cleveland: [Vlastita naklada]. Albert.. a s omalovažavanjem govori o opoziciji i hrvatskoj borbi za slobodu i samostalnost. Kiszling. A King's Heritage. 1948. III. Jančiković. I. Lovre. Michele] Leonardo Simoni. 1955.: Leipzig i Beč: Johannes Giinther Verlag. Mladen. Uspomene i doživljaji. Graz i Koln: Hermann Bohlaus Nachf. P. Knezović. Sviežčić I. Hungarian Premier. Posljednji eseji. Kallay.164 Ibler. Pisac. bivši časnik Austro-Ugarske. Macartnev. Bonn: Athenaum-Verlag.. Narod i zemlja Hrvata. 1946. Eugen. Obradjuje dogadjaje do 1918. Zagreb: Tisak dra Ljudevita Gaja. Nicholas. Lazić. Nepokorena zemlja. Jugoslawien einst und jetzt. II. Janko. 1951. Der Weg zur Nation. Kadija. Ivo. 165 Kardelj. 1938. U suvremenom kaosu. Soldat bis zum letzten Tag. Jugoslawiens Aussenpolitik. Knežević Radoje L. 3 knjige: I. Dušan A. Ivo. Iveković. Jugoslanviens Innenpolitik 1918-1938: Stojadmovic als Voll-strecker. Kljaković. III. 1960. Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviju S predgovorom dra Alberta Vajsa.

Moskva—Madrid—Moskva. 6. The Truth About Yugoslavia. 1951. Božidar. 1957. (1957. 1953. Dubrovnik: Nakladom pisca.. Slava. Paulova. Šime i Marijan Derenčin. My Diary at the Conference of Paris. Sporazum 1939 godine.). [1936. Vojislav Marinković i njegovo doba (1876-1935). Bad Godesberg: Hochwacht. Kanada: Pretiskano iz "Glasa Kanadskih Srba". Zagreb: Jugoslavenska Akademija. Milatović.. Smith Pavelić — I. 1959. Ova je kolekcija dokumenata tiskana samo u 40 primjeraka. 1903. Ratne Mornarice. Zagreb. Jukić i 'Hrvatska Revija'. Ivan]. Programi oporbenih stranaka u Hrvatskoj. 21 svezak. bio je dugogodišnji austrougarski diplomat i posljednji ambasador u Bernu. Beč: Kroatische Korespondenz "Grič". Der Königsmord von Marseilles. Istina o tobožnjem prekrštavanju pravoslavnih. Vladko.-1960. Treće izdanje.). Marjanović. Zagreb: Preštampano iz "Obzora". 1913. ) .) i br. Buenos Aires.. Dr. Pavlović..166 Macartney. A. New York: Printed for the author by the Appeal Printing Co. Alexander von. Branko. [Oršanić. Slučaj Andrije Hebranga.-1918. ur. Laza. Jugoslavija i Trojni Pakt. David Hunter. 1894. Mira. 3. Mile. Maček. "Spor A. 2 sveska. Roman iz borbe hrvatskog naroda za slobodu i samostalnost.. 1924. Buenos Aires: Posebni otisak iz Hrvatske Revije. podrijetlom Hrvat. Milićević. I. P. 105-6. Beograd: Kultura. (11. 1924: Pisac. . Dr. October Fifteenth. Povodom petnaestgodišnjice. 1937. Kanada) g. Ante Smith. (1957. (25. Dr. 2 sveska. 1956. St. (15. D. Božidar. Einige Dokumente und Bilder. (25. —. Split: Redakcija listova Jug. Ova rasprava izazvala je polemiku izmedju Ilije Jukića i pisca. Vladeta. Narod koji nastaje. M. Das Haus am Ballplatz. vidi Čubelić. * Murgić. Miller. Bericht eines fliegenden Diplomaten. Mussolini. 1952. br. Hrvatski Pokret. Aus dem Katnpfe um den selbständigen Staat Kroatien. 1959. III. 1956. Göttingen: Musterschmidt Verlag. Mandić. London: [Vlastita naklada]. 1935. II. 1. 2. Jugoslavenska država i hrvatska pitanje (1914-1929). Petanjek.). Hrvatski Glas (Winnipeg. Fragmenti za historiju ujedinjenja. Savremena Hrvatska. The Crime and Its Background. Zagreb: Prosvjeta. München: Verlag für Kulturpolitik. New York: Robert Speller & Sons. Kugli. Pavelić.]. —. Jugoslavenski Odbor. Magnum Crimen. Buenos Aires: Hrvatska Misao. 1936. g. 1953. Mazzura. Pavelić. —. Ante. Vladimir Maiek. Vlatko Maček. 1959.). Zagreb: Novinsko izdavačka poduzeće. 15. Ostović. Antun F. 1931. Neubacher. Tomo. Hrvatska Državotvorna Stranka. Buenos Aires. sv. Zagreb: Binoza. Windsor. A History of Modern Hungary 19291945.). Lijepa Plavojka. In the Struggle for Freedom. Novak. Zašto nastaje i kako se formira jedinstveni srpskohrvatski narod. IV. Zagreb: Hrvatski nakladni zavod. Clement S. 1903. 12. —.-1928. 1957. Milovan. Edinburgh: The Univeraity Press. New York: Roy Publishers.. Povijest jugoslavenske emigracije za svjetskog rata od 1914. 1925. Rijeka: Izdanje Knjižare G. 1957. Ante. Zagreb: Komisiona naklada S. Sećanja. Problemi hrvatsko-srpskih odnosa. 1952. Zagreb: Prosvjetna nakladna zadruga. C. München: Knjižnica Hrvatske Revije. 1948. Vidi takodjer. (ožuiak)." Hrvatska Revija (Buenos Aires).. br. K. (21. Trbojevića. Opažanja i misli na pragu novoga narodnoga preporoda g. Milan. br. Buenos Aires: Biblioteka Hrvatskog Domobrana br. Beograd: Srpska književna zadruga. 1953. Ogrizović. Načela Hrvatske republikanske stranke. 29. vidi Hitler. Das Verbrechen und seine Hintergrunde. vidi Salvatorelli. Ante Trumbić. II. Miljuš. —. [—]. 1952. Viktor. Mihanovich. s.-1946. Ljudi i dogadjaji koji se ne zaboravljaju. 167 Musulin. 8. Sonderauftrag Südost 1940-1945. Luigi. —. Ista je knjiga istovremeno u istoj nakladi izišla na engleskom pod naslovom: A King Dies in Marseilles. Milada. br. Borba za Jadran 1914. Maslarić..1904. 1956. 5 svezaka. sv. Marković. 1956. Hermann. Milostić. I . Giovanni. vidi Bonifačić. 7. Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj. 8. 1913.

enlarged edition. [—] Florian Lichtträger. Bearbeitet von Fritz Fellner. Zagreb: Naklada piščeva. Juričić. Zagreb: Seljačka Sloga. Roatta.H. Ivo] Dr. Uglavnom se prikazuje rad komunista. Prikaz cjelokupnog pitanja. 1915. Zagreb: Breyer.-1954. Sherwood. 1951. —. Životni problemi hrvatskog naroda. Gaetano. —. Sinovčić Marko. Rapallski ugovor. Buenos Aires: Piščeva naklada. Josef. 1955. Svetozar. Sećanja na jednu diktaturu. Jelka. ali. 1950. Grozote na Janka Puszti. Tajne emigrantskih zločinaca. Hrvatska i Srbija. Doktor Antun Mahnić biskup krčki. 1950. —. po mojem mišljenju. Zagreb. pseud. 1933. Ribar. 4 sveska. Malo istine iz naše nedavne prošlosti. N. 1933..]. Buenos Aires: Piščeva naklada. —. Wels i München: Verlag "Welsermühl". Das politische Tagebuch Josef Redlichs. Potočnjak. Pilarova posljednja knjiga. Knjiga je izišla originalno na njemačkom jeziku u Beču 1918. Iz emigracije. Die Ausrottung des Donauschwabentums in Jugoslawien in den Jahren von 1944 bis 1948. Dragoslav. Antun.. Raić. 1954. Beč: Ullstein Verlag. 1946. Ivan. Mario. Leonardo.-1941. Dr. Zašto Hrvatska mora biti narodno homogena država. Enno von. U obranu istine. —. Zagreb: Breyer. u svietlu dokumenata. —. Salvatorelli. Studentski pokret na Zagrebačkom sveučilištu.168 [Pilar. II. Ein Volk ausgelöscht. Erich. Zagreb: Mladost. 1953. Sehicksalsjahre Oesterreichs 1908-1919. II. 1936. Beograd: Izdavačko preduzeće "Rad". Turin: Einaudi. Storia d'Italia nel periodo fascista. Simoni. 1955.-1919. 1950. Hrvatska ili Jugoslavija? Gledište Dra V. 19 knjiga. 1915. koji u tudjoj službi rade protiv vlastite domovine. —. malo zapažena. Radić. V. Ante Pavelić. Beograd: Prosveta. [1949. Rendulic. 1921. 4 sveska. izdanje. Vladko Maček i Rudolf Herceg. vidi Lanza. Ignacij.-1914. 1953. 1959. Svjetski rat i Hrvati. Revised. Iz mojih političkih zapisaka. Redlich.D. Der Endkampf auf dem Balkan. Ispovijest Jelke Pogorelec o Gustavu Perčecu i drugovima. 1955. Zagreb: Breyer. 1948. Svaka knjiga ima poseban naslov. 1953. Tübingen i Stuttgart: Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins. 1943. Paul. New York: Doubleday. Smiljanić. Südland. 1953. Rohrbacher. Zagreb: Matica Hrvatska.-1952. Pribićević. Buenos Aires: Piščeva naklada. Južnoslavensko pitanje. 169 Rajčević. —. 1956. Schmidt-Richberg. najbolja analiza jugoslavenske situacije i problematike 1918. 1919. 1954. Politički zapisi. Salvemini. Mačeka. Pilar je tu upravo proročki predvidio buduće dogadjaje. Mit einem Geleitwort von Friedrich Thimme. Buenos Aires: Piščeva naklada. Otto milioni di baionette. 1959.-1941. Graz i Ko'ln: Hermann Böhlaus Verlag. 1940. Schmidt. 1914. Immer wieder Serbien: Jugoslaviens Schicksalsstunde. Kobne smjernice naše politike spram Italije. Rintelen. Die Operationen der Heeresgruppe E von Griechenland bis zu den Alpen. Izdavačko preduzeće Srbije. Slavonska Požega: Naklada "Dobra štampa". 2 sveska: I. Statist auf diplomatischer Bühne 1923-45. 1908. Milan: Mondadori. 1925. Izdavačko preduzeće Srbije. . Leopold. Robert E. Vlaho A. izmedju dva rata 1918. Michele. Lothar. Salzburg: Herausgegeben von Forschungsinstitut für Fragen der Heimatlosen im Eigenverlag des Autors. New York: Harper & Brothers. Heidelberg: Scharnhorst Buchkameradschaft. Iza kulisa emigrantske politike. Zagreb: Preštampano iz "Novosti". Luigi i Giovanni Mira. Buenos Aires: Piščeva naklada. Mussolini als Bundesgenosse. Gekämpft-gesiegt-geschlagen. 1957. L'esercito italiano in guerra dal 1940 al 1944. Zagreb: Breyer. Pokus orientacije hrvatskoga naroda još prije svršetka rata. Beograd: Prosveta. Izdavači: dr. Berlin: Verlag für Kulturpolitik. Sabrana Djela. Prelude to World War II. Roosevelt and Hopkins. Buenos Aires: Piščeva naklada. Erinnerungen des deutschen Militärattaches in Rom 1936-1943. Franko.-1926. Diktatura kralja Aleksandra. Vojo. Radić.. 1921..-1989. Erlebnisse des Chefdolmetschers im Auswärtigen Amt mit den Staatsmännern Europas. U svjetlu činjenica. [—] L. Pogorelec.

1927. (lipanj . King George VI.II. B) Članci "Četnička divljanja po Hrvatskoj". Vilder. Govori i izjave od 15. Pokreti narodnog otpora u Jugoslaviji 1941-1945. 1959. dio). Politika u Hrvatskoj. Liga Naroda. Supilo. Erlebnisse und Erkenntnisse eines Nationalsozialisten. s. Titov pokret i režim u Jugoslaviji (19411946). Zagreb: Nova Evropa. U misiji hrvatske državne vlade za predaju hrvatskih oružanih snaga. Garden City. 1958. Welles. Šegvić. L. preporoda. 1952. (26. Vida. vidi Pilar. Zagreb: Kultura. Stockele. Vom Ende zum Anfang. 1951. Kerubin. br. g.-88.. Uspomene atašeja za radnu službu kod njemačkog poslanstva u Zagrebu.. br. Priredio Blaž Jurišić. Branislav] Branko Lazić. Jugoslavenski odbor. —. 1954. Hrvata i Slovenaca 1914. X. Garden City. s. Prilog za povijest konspiracije naroda proti Austriji. New York: Harper & Brothers Publishera. Sumner. Memoirs. Zagreb: Kultura. S uvodom Vaše Bogdanova pod naslovom "O životu i radu Frana Supila" s. Starhemberg. Dogadjaji poslije 1929. Zagreb: Kultura. do 27. X. 1957. [Stranjaković. Jr. London i New York: Oxford University Press. ur. Südland. 1957. Arthur H. Zagreb: [Glavno ravnateljstvo za promičbu]. Prvo progonstvo Eugena Kvaternika. Buenos Aires: Hrvatska pučka knjižnica. 1952. (1950. Božidar. Roosevelt and the Russians: the Yalta Conference.170 Starčević. (prosinac . Pedeset godina Hrvatske Seljačke Stranke (1904-1954). His Life and Reign. Bika za rogove. Desimir. malo prošireno izdanje. Ivan. London: [Vlastita naklada]. Zagreb: Izdanje knjižare i papirnice u korist "Kluba Ćirilo-Metodskih zidara" (Šimunović i drug). 30. Frano. Ante. Šišić. —. 1953. Zagreb: Izdanje knjižare i papirnice u korist "Kluba Ćirilo-Metodskih zidara" (Šimunović i drug). ur.-1956. XII. "Nova epoha hrvatskog naroda". Seven Decisions That Shaped History. 1953. Ivo. g. Izgradnja nove Jugoslavije. Between Hitler and Mussolini. Ante. 65. 1936. 1966. 45. pseud. 6. Josip Broz. Gde je izvor spora srpsko-hrvatskog? Gde je rešenje? London: "Demos" izdavačko preduzeće. Godišnjak (kalendar) Hrvatskog Domobrana 1941. 1920. 2 sveska: Year of Decision. 1907. Topalović. Bilješke i sjećanja. Po njegovu dnevniku. —. New York: The Cooperation publishing co. s. 1958.. Zagreb: Kultura. 1712-1840. II. 1943. The Rome-Berlin Axis. Godina 1858.].. Jr. Edward R. Zagrebačka oblast u narodnooslobodilačkoj borbi. 1943. Stetinius. Kurt von. Pariz: Savez srpskih zadruga "Oslobodjenje". Nikola.-1860. 1950. Partizanski razgovori. New York: Doubleday. London: Hodder and Stoughton limited. Trumbić. Geschichte des zweiten Weltkriges. Hochverrat. Elisabeth. Ustaško djelovanje u Madjarskoj. 1948. Gustav. 1949. Ozažeo iz njegova dnevnika. [Bez oznake mjesta i naklade]. 1953. New York: Doubleday..-1865. Harry S. br.II. Die zweite italienischee Armee in Dalmatien. Official Journals. (Pittsburgh). Iz ilegalnog Zagreba. V. vidi Bogdan. .) — 43. 171 Tošić. Wheeler-Bennett. Knjiga III. London: Macmillan. The Private Papers of Senator Vandenberg. [Bez oznake mjesta]: Glavni Odbor Organizacija HRSS u Sjedinjenim Državama Amerike.109. Ernst Rüdiger. Years of Trial and Hope 1946-1952. 1907. 1949. Bonn: Athenäum-Verlag. Boston: Houghton Mifflin. Truman.. 657-65 i 682-737. Ferdo. Pariz: Izdanje Jugoslovenskih sindikalista. Tippelskirch. dio). Zagreb: Matica Hrvatska.). Živko. Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod. Dokumenti o postanku kraljevine Srba. Većeslav. 1947. 1955. Vrančić. S bielom zastavom preko Alpa. Tito. (25. Stojanović. Ivo. Wiskemann. John W. Vučković. VII. Američki Hrvatski Glasnik (Chicago).). 12. Memoirs. A History of the Relations Between Hitler and Mussolini. Izabrani spisi. — 1919. Suton Austro-Ugarske i Riječka Rezolucija..). Zagreb: Vlastita naklada. 1950. II. Vjekoslav. 1946. —. izdanje. Zagreb: Kultura.. 15. (1934. Viktor. 7. —.. Vandenberg. Na putu. Druga progonstvo Eugena Kvaternika. Godine 1861. Šibl. Prilog za najnoviju hrvatsku povijest. Srpski nacionalni problemi. [1942.. 1949. Graz: Verlag Ulrich Moser.

(15.D.-19.). [Belobrajdić. Vladko Maček i 10. 18. —. Hrvatska Misao (Buenos Aires). 7.-171.). Žitomir. (8. "Pogledi". s. "Smrt Mile Starčevića".).H. 353-477. 7. 6. 4. 2. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1954. 1. "Historijski uzroci sukoba izmedju Hrvata i Srba". Rudolf. (1947. XII. Švicarska]). "Dr. (6. Antun. M.) (5.). "Hrvatskoj emigraciji na razmišljanje". br.. Američki Hrvatski Glasnik (Chicago). (Chicago). (25. Sloboda (Buenos Aires). "Četiri hrvatska ministra vanjskih poslova". br. "Predaja hrv. Bonifačić. g. (Buenos Aires). 30. br. (1957. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1956. (1952. br. 49. (lipanj). s. "Dokumenti o postanku Almanaha hrvatskih sveučilištaraca". 311. As.). g. Ante. 50. Danica. 2. 161-64. 38. (1959. Milan. —. Hrvatska Misao (Buenos Aires). Leopold] Nikola Zrinjanin. vojske pred Bleiburgom 15. "Kvaternikovo proglašenje NDH u banskim dvorima". P. (lipanj). VIII. s. Montevideo. Sloboda (Buenos Aires). Ernest. Hrvatski Glas (Winnipeg. br. Krunoslav. 1.). Hrvatska (Buenos Aires). "Dr. 1. M. (24.). knj. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1955. (25. ove rasprave. sv. Hrvatski Dom (Bruxelles [zapravo: Fribourg. (1953.). g.).). Rad Jugoslavenske Akademije (Zagreb). (20.172 A. 2. To je jedan od rijetkih dokumenata hrvatskih političara. O memorandumu hrvatske državne vlade. koji su.". Bogdanov.). (1956. br.. Vidi opasku 98. "Hrvatska država u svijetlu dokumenata". sv. Pismo Anti Paveliću". Hrvatska (München). [Bogdan. (1953. (1957. prosinca 1953. Spremnost (Sydney. M. Ante. Vidi opasku 80. g. god. Bauer. (1949. (1958. (lipanj). 16. —. 45.-17. 3. Vaso. Ivan "Legende i stvarnost (Povodom 8-godišnjice beogradskog puča i poraza jugoslavenske vojske)". (1951. V. IX.). 3. 17. g. s. Stjepan [Vilko Rieger?]. vidi Pavelić. 25. (1956.".. s. 8. s. (1949. Ivan. 11-17. 3. 1. nadbiskup.). izišlom u Zagrebu 1938. A.).). 21. " 'Albanski Status'". Batušić. br. Danica (Chicago). "Hrvatski Domobran (1931-1956)". (1957.-8. br. Babić. g. ove rasprave. 21. 6-10. Blažeković. 161-171. Hrvatska Država (München). Avdić. "Razgovor s Poglavnikom Drom Antom Pavelićem. III. g. Dva pisma upućena dru Anti Paveliću. br. Milu Budaka. Bičanić. 22. Bauer. IV.). Antić. Antolić. br. Hrvatska Revija (Buenos Aires).. g. sastavljen izgleda koncem 1941. —. s. ove rasprave. Kanada). vidi Pavelić. IX. XI. Ivo] Piligrin..". (rujan). Mladen.) — 13. "Jedna deklaracija iz vremena rata". (1949.). (Buenos Aires). ove rasprave.). Država 173 —. br. (veljača) —20. Hrvatska (Buenos Aires). 163.(lipanj). (31. vidi Tomas. 36.). Hrvatska Revija (Zagreb). Australija). (6.-21.-4. s. (Buenos Aires). (1957. (105. XII.. . 15. (prosinacsiječanj). 20.). 17-19. vidi Vucković. Vidi opasku 152.).). 3. (1949. —.-1954. 5-11.-4. br. Maček i Njemačka uoči postanja N. 5. XI.). s. 2. S. (travanj). 13-18. Bekić. g.). s. Kanada). br. 12. e. —. 23. (1959. "Medjimurje u hrvatsko-madjarskim odnosima". Bošnjak. 325-28. g. 58-68. g. g. 45.). sv.). (25.). br. (kolovoz). u vrijeme prošlog rata suradjivali u kraljevskim jugoslavenskim izbjegličkim vladama. IV.). g. Hrvatski Dom prenosi iz Seljačke Jugoslavije (London) tkzv. Vidi opasku 157. Hrvatska Misao (Buenos Aires). (1942.). Travnja 1941. (26. I. 44. br. Ante. —. "Podlost na djelu. "Iz nedavne prošlosti: Izjava koja obvezuje". "Najneprikladnija osoba hrvatske emigracije". a Londonu.". 46. S.). 6. 30-32. 24 (srpanj) — 26. "Zašto i kako je nastao proglas dra Mačeka 10. Travnja 1941. vidi Pavelić.". XII. Bosnić.).). Miroslav.).) (28. g. (267. Bičanićevu deklaraciju ili hrvatski memorandum. O Almanahu hrvatskih sveučilištaraca. g. (1950. 31. —. br. II. "Razoružanje hrvatske gradjanske zaštite 1941. "Kako je srušena Jugoslavija". Hrvatski Glas (Winnipeg. Stijepa Perića i Mehmeda Alajbegovića. g. s. svibnja 1945. s. upućenom zapadnim Saveznicima početkom svibnja 1945. 3. (ožujak-travanj). Ante Smith.". Sjećanje na Mladena Lorkovića.). (1950. sv. 6. X. (12. Izbor (Buenos Aires).

10.. (25. Krunoslav. "Kalvarija hrvatskog naroda god. s. "Iz moje upravne prakse". (Chicago). (1957. (svibanj). sv. II. s. Fedor. Hrvatski Kalendar 1950. sv.). (lipanj). "Kako je 1945.).). Davorin. [sv. "Iz šume u emigraciju". dao interview Vekoslavu Farkašu za slovenski list "Klic Triglava".). Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1955. Aziz. IX. Edo.. 1906. Piščevi razgovori s Trumbićem u razdoblju 1924.-1937..-35.. "Tama i svijetlo oko Širokog Brijega (K 5-godišnjici mučeništva širokobrijeških franjevaca)". 39. (1959. (prosinac). (lipanj). 94-100. 9-24. Hrvatski Glas (Winnipeg. Frank. g. koji izlazi u Londonu. 12. —. sv. 155-58. "Trumbićevi pogledi o odnosima Hrvatske i Srbije". 43. (Buenos Aires). Hrvatska Revija (Buenos Aires). br. 1. (1949. Vjekoslav. D.). 2. (1956. V. Hrvatska Misao (Buenos Aires). s. 345-64. s. Hrvatska Revija (Buenos Aires). (1964. s. Čengić.).) (28. s. XII. 29. Buć. g. ove rasprave. Vekoslav. 120-28. 5. 0 osnivanju "Hrvatskog Saveza" u Belgiji 1981. s. sv. Hrvatski Glas (Winnipeg. III. 23. 18-28. 7-20. "Jedan početak (U interesu povijesne istine)". Ivan. 1941. (Chicago). Vidi opasku 157. (12. 6. Bila su četiri člana nadzora: Dr. (lipanj). (1956. "Proročanstvo iz Kremne". 29.). sv. Mirko Jerec. general. Bulat. Hrvatska Revija (Buenos Aires). g. Svetomir. br.1. Dragiša. Cvetković. g. Kanada). (267. 3-10. ove rasprave. Farkaš. Dokumenti o Jugoslaviji (Pariz).. —. Vjekoslav. Unutrašnja i spoljna politika Jugoslavije. Ivan. br. 4. 34. "Luč Marka Hranilovića". 365-396. Agrarna reforma u kraljevini SHS. "Pisma Dra Josipa Franka i Dra Mile Starčevića".). Domagoj. "Der Krieg 1941-1945 auf dem Gebiete des 'unabhängigen Staates Kroatien' " Allgemeine Schtveizerische Militarzeitschrift (Frauenfeld). X. Hrvatska (Buenos Aires). "Razgovor s dr. 4. Danijel. . vidi Luburić. 1959. br. br. X. L. br. Pregovori s dr. Rikard.).). br. "Kako se imao dalje razvijati srpsko-hrvatski sporazum".). Brlić. (1949. 2. 203-12.174 Brčić. 2. Dragojlov. sv. 31. sv. Ante Vokić i Danijel Crljen. (2. 22. Josip. Raić. 6. s. "Agrarna reforma i Banovina Hrvatska". 2. i istupu pristaša HSS iz njega 1932. 1945.). 1906. Crljen.). Kanada).). Dr. s. Ante.] (1952. III. IX. (1959. (lipanj).). 38. vidi Luburić. i njegov odgovor od 23. s. g. Srpsko-hrvatsko pitanje i putevi sporazuma. Djukić. s. Krnjevićem". br. 24. Ante Štitić.).). Vidi opasku 119. Ciliga. Danica (Chicago). —. 5. (1958. "Zar se zbilja ne može dra Mačeka nikako obraniti". (1954. 7. XI. Drinjanin. s. —. V.). 83-93. (26. (srpanj). (25. s. Namesništvo. br. [Degrel. Flogel. pseud. Osobne uspomene. 3. g. XII. Draganović. 29. Srpska Zastava (Buenos Aires). Hrvatski Narod (Zagreb).). (25. 122. Stjepan. Ivo] I. pseud. br. —. Antom Pavelićem u travnju 1946. 24. g. (1952. 509-23. Dr Ante Pavelić u svjetlu činjenica. Dokumenti o Jugo. Interview je bio objavljen u tom listu od 24. Adil.). izručena Hrvatska Državna Vlada". "Prije i poslije agrarne reforme". s. (1959. (1959. Hrvatska Revija (Buenos Aires). s. g. g. 6. Pismo Josipa Franka Mili Starčeviću od 21. slaviji (Pariz). (10. "'Sjena Moskve na Balkanu': Nacionalizam i komunizam u hrvatskosrpskom sporu". II.). g. XII. "Kroz 25 godina hrvatski seljaci-radnici stoje na braniku domovine. s. Hrvatska Misao (Buenos Aires). Prikaz i dopuna knjige: Vlaho A. (Buenos Aires). 2. Bukovac. "Pregovori u Ljubljani". g.". (1. 55.). br. 209-10. pseud. 175 D. Hrvatska Država (München). Hrvatski Kalendar 1955. 36. 425-49. XII. 7.). (29. s. g. (1957. "Srpsko-hrvatski sporazum 1939". 5. 76-87. Danica (Chicago). br. 1959. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1956. Juraj Krnjević je 7. 250. Mato. "Deseti Travanj". 33. "Hrvatski Ustaški Nadzor uoči propasti Jugoslavije". (Buenos Aires). Josip i Mile Starčević. br. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1954. (1955.)..).). 9. U znaku 25-godišnjice HSS u Belgiji". (1951. vidi Zulfikarpašić. g.).

(1949. s.-7. sv. 177 Jurišić. 8.).). USA). 561-67.). 53-57.). (1953. 21. politika i hrv. g. "Hrvatsko-srpski spor i njegovo smirenje".). 11. (29. VII. (1955.).). J. Kanada). "Prilog za historiju: Moj odgovor gg. (1957. 166-76.). Hrvatskog Domobrana u Buenos Airesu".). Journal of Central European Affairs (Boulder. 19. br.. g. Hrvoje. 1453. VI. I. 5. s. (1959. 2. 4. 6.. Hrvatska Revija (Buenos Aires). March to May 1919".). "Prvi dani svibnja 1945. Medju ostalim. 29. XII. Hrvatski Glas ("Winnipeg. 390-94. Jareb. (1941. s. (31. "Geografski položaj Hrvatske". g. Hrvatska Revija (Buenos Aires). Krajač. Guttmann. s. Osoba i Duh (Madrid). sv. sv.). (1954. (15. D.). —. g. "Narod Hrvatske". "Razgovori o Bosni". te izjava dr. 264-68. Hrvatska Država (Madrid).29. 123-32.). Kanada). Historijski Zbornik (Zagreb). Stjepan. g. (1949. 1918".).). Simovića. (studeni). "Osnivanje 'Narodnog Vijeća Slovenaca. 26. "Memorandum Hrvatskog Narodnog Odbora u Münchenu Predsjedniku 6.-64. 531-34. "'Sjena Moskve na Balkanu': Nacionalizam i komunizam u hrvatsko-srpskom sporu". Hrvatska Revija (Buenos Aires). Vinko] Nehajgradski. g. "Autobiografija Vinka Kriškovića poslana našem uredništvu za slučaj smrti". Hrvatska Revija (Zagreb). br. 2. "Yugoslavia as Neutralist: 1937". Puriću.). br.). Radoje L. Hrvatski Glas (Winnipeg. Vojnički suradnik "Danice" [Vjekoslav Luburić?]. (1. br.). s. (16. Friedrich. 4. 3. 29. i 13. g. (40. svjetskom ratu. g. vidi Degrel. Die österreichische Furche (Beč). (1938. 11.). —. Hefer. 8.). —. 159-65. 13. (1. br.. 113-16. Stjepan. (13.6. g. Osvrt na članak: Ante Ciliga.).). 7. 5. XI. br. 24. 1949.-10. Ivo. XI.176 Funder.) (lipanj). s. (5. Hrvatska Revija (Buenos Aires). Kanada).). 56-60. 19-23. X. (1956. (prosinac). [Kamber. g. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1954. sv.). 1952. 2. —. Piščeve uspomene iz Doboja. g. Gjonoviću i Milanu Gavriloviću". "Komesarijat u Matici Hrvatskoj". (1953. g. "Dvije političke sinteze [Tomo Masaryk. Blaž.) . g. I. XI. (Buenos Aires). —. Dragutin] Charles Kamber. Kanada). 'Jugoslavenska vlada i Draža Mihailović". Historijski Zbornik (Zagreb). "O pojavi prielaza pravoslavaca na katolicizam". sv. br. Jelić.). (38. X.). 4. 3. (1952. Jesen 1941.). Hoptner. Glas Kanadskih Srba (Windsor. 7-13. (20. 14. s. 12.. br. Colorado. Jerome.). Hrvatska Revija (Buenos Aires). "Stephan von Sarkotić". s. (1952. 26. —. [Krišković. g. g. travanj) —28.). Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1955. Krilić. "Izvještaji D. s. 51. (lipanj). Grdjić. —. g. u Zagrebu". Radmilo. (1960. s. —. 14. Skupštine Ujedinjenih Naroda". (15. — Slobodna Riječ (Buenos Aires). 40. II. sv. "Predsjednikova [Mačekova] godišnjica". (1952. s. Journal of Croatian Studies (New York). Bogdan. s. 35. 16. 10. delegata srpske Vrhovne Komande kod vlade Narodnog Vijeća SHS g. 28-38. 1.-39. barun.) — 43. 1935.) (svibanj) — 11. 23-32. "Hrvati u tudjini". "Neke misli uz osamdesetu godišnjicu predsjednika dra Vladka Mačeka". —. Vidi ovu bibliografiju. 2. IX. vojska". "Hrvatska u raljama boljševizma". 5. sv. "Hrv. (Winnipeg. Hrvatska Revija (Buenos Aires). 9. g. (ožujak). (28. (svibanj). I. (1. 31. g. sv. O hrvatskima časnicima u II. "Hrvatska u burno proljeće 1939. Poruka (London). "Razmišljanja o Hrvatskoj". 28. br. 26. 18. Stjepan Radić]". Hrvatski Glas (Winnipeg Kanada). 110-15. "Le Roy King's Reports from Croatia. g. "Junačka obrana Višegrada". 4.). sv. New York Herald Tribune (Pariz). 4. Svobodna Slovenija (Buenos Aires). Ilija. 75. "Kako je propala Jugoslavija". Hrvatska Regija (Buenos Aires).). Gazi.). (1958.VII). 3. Vladka Mačeka o Matici Hrvatskoj od 30. s. "Yugoslavia: Past and Future". 1.. (23. X. br. travnja 1941. s. Ivica.).). "Prigodne uspomene. (1954. Jukić. s. (prosinac). (1954. 44.). Milan. Knežević. (16. Hrvatski Glas (Winnipeg. 422-27. X. 2. II. Hrvata i Srba u Zagrebu' 1918". br.-158. Prigodom 25-god. Krizman. (1. 23.). (1953.) — 37. Ivan. (26. sv. 28. Kanada).). Krek. (lipanj). (1959. —. g. 11. "Dr. g. (1949. br. B. "Da kažem svoju". III. —. g. (1958. s. (lipanj).).) — 24.. br. 4. 2. X.). (1955. (12.). Branimir R. Hrvatski Glas (VVinnipeg. 1. (1947.-60. —. Danica (Chicago). br. VI. g. Hrvatska Revija (Zagreb). dokumenti o uvodjenju i ukidanju komesarijata. IV. (1952. godine". (ožujak). 324-28. Kanada). VII. br.). 11. (prosinac). (Buenos Aires). g.). Kalendar Hrvatski Glas 1953. Korošec in kralj Aleksander". (1957. s. Osoba i Duh (Madrid). VIII. (1952. . br. (1952. s. (29.

"Posljedice psihološkog rata (Srbokomunizam upravlja akcijom protiv ministra Vrančića)". (Chicago). 3-5.. 2. (Chicago).). (1953. do 1.) (travanj). Drina [Madrid]. Drina [Madrid].H. Ivo] Ante Planika. [9. — Drina [Madrid]. Jadranski Zbornik (Rijeka i Pula).). s. br. g. g. 12-14. s. 3. br. 31. (1951. "Srpsko falsificiranje povijesti sudbonosnih dana. br.). Ispravci članka u br. br.] (1949. (kolovoz). (siječanj). Kvaternik. Izjava je datirana: "Tamnica . Hrvatska Revija (Buenos Aires). s. 1. "Zakonitosti hrvatske vanjske politike: Hrvatska u Podunavlju i Evropi". "Hrvati Bosne i Hercegovine odlučno za Državu Hrvatsku. 3. Hrvata i Srba' u Zagrebu i talijanska okupacija na Jadranu 1918. (1955.). (1957. 3. (1951. Džafer. 1-12.). —. 3. 199-236. Lorković. 14. —. Glas Sv. Hrvatska Revija (Buenos Aires). 9. s.). 3. 2-4. (4. 10.] (1949. 3-6. muslimana Dra Džaferbega Kulenovića". Nije završeno. —. (1952. (1952. (lipanj). br. br. br. (1955.Veliki Tjedan. 2. godine". g. s. 3. g.). 7. "Podunavska konfederacija najbolje rješenje". 2. —. Piščeve uspomene iz vremena stvaranja Banovine Hrvatske. [Luburić. "Suvišni priedlozl. Antuna (Buenos Aires). "Zakonitosti hrvatske vanjske politike: Hrvatska glavni dinamičk ifaktor Podunavlja". 1947.] (1949. "Emigracija i narod". s. "Odpor hrvatskog Sandžaka (Ulomak iz neobjavljenog djela: Ratne uspomene)". g. 11. 48.-2. . " 'Narodno Vijeće Slovenaca. s. Aktivnost dr. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1954. Hrvatska Smotra (Buenos Aires). "Priželjkivanja". Vekoslav. —. sv. (prosinac).-2. 1944. g.). 11. s. g. (1954. Kvaternik.V. sv. Hrvatski Kalendar 1952. (1956. "Bitka na Lievča polju. br. Hrvatski Kalendar 1951. 1. Hrvatska Smotra (Buenos Aires). Hrvatska Revija (Buenos Aires). g. —. Starine Jugoslavenske Akademije (Zagreb).). 21-33. Travnja 1941. 1. "Razgovor sa 'zatvorenikom u Mauritius-u'. [—] Ante Planika. 225-58. br.).). "Četvrt stoljeća oružane ustaške borbe". 4. 6-9. s.). izjavio je dr. Izbor (Buenos Aires). s." 179 [Lendić. (H. g. g. Odgovor Marku Sinovčiću i dru Anti Paveliću. g. br. Drina [Madrid]. g. 5. i 1942. Lisac. 111-15. "Iz galerije velikih pokojnika: General Slavko Skoliber". Hrvatski Glas (Winnipeg. g. 5. Drina [Madrid].). 19. vidi Farkaš. s. Stojadinović". "Bosansko hercegovački muslimani i njihovo djelovanje".). 3. —.). (srpanj). (1959. (lipanj). —. 1941. Antuna (Buenos Aires). 2. Članku u Drini dodano je šest nacrta vojničkih položaja u toku bitke. s. (1953. Juraj. "Na dan Poglavnikova stignuća u Zagreb". "Naš Ministar". g. (1958. g. Drina [Madrid]. Hrvata i Srba u Zagrebu". (1954. Hrvatska Revija (Buenos Aires). 428. br. "Deportacija Srba iz Hrvatske 1941. "Zapisnici Središnjeg odbora Narodnog Vijeća Slovenaca. s. s. 4. 1. Historijski Zbornik (Zagreb). (ožujak). Leon.". Hrvatski Narod (Zagreb).). 16487. 4. s. 125-145. "Ustaška emigracija u Italiji i 10. (listopad). "Iz galerije velikih pokojnika: Vitez Kruno Devčić. g. 2. s. (1956. travnja 1954. (lipanj). s.) (10.).). (siječanj). s. br. 6. [—] General Drinjanin. Glas Sv. 33186. 85-101.178 —.). g. [9. Drina [Madrid]. 7.). s. —.).-5. Slom velikosrpske strategije u Drugom svjetskom ratu". Prema piscu bilo je deportirano iz NDH u Srbiju 15. Andrija-Ljubomir.-3.-10.-12. 1. 'Bego' [Vjekoslav Servatzy]". br. Prilog povijesti hrvatsko-talijanskih odnosa u Drukom svjetskom ratu".256 Srba u razdoblju od srpnja do rujna 1941. Prigodom smrti generala Vittoria Ambrosija". "Talijanska politika spram N. (1952. [—] Ante Planika. —. 2. "Saveznički ultimatum u Jadranskom pitanju siječnja 1920. —. Mladen. br. Povodom prijedloga o dijeljenju Bosne . (veljača). g. IV. s. (travanj). 1. [9. Jurja Krnjevića 1944. Kanada).D. Dr. (prosinac).-8. —. (rujan). 5. 5-8. godine. 2-8. (lipanj). Glas Sv. Hrvatski Kalendar 1950. [—] General Drinjanin. 3. 8-10. (svibanj). X. Eugen. "Još nešto o Rimskim ugovorima". Guillermo A. br. herc. Gradja o vanjskoj politici Predsjedništva Narodnog Vijeća SHS od 29. O Rafaelu Bobanu. (83. Drina [Madrid]. [—] General Drinjanin. 9. 2. Povodom jedne nedavne izjave Petra Karadjordjevića u Americi". 5. "Hrvatska država nije živjela samo za sebe (Odlomak iz neobjavljenog djela 'Ratne uspomene')". (Chicago). 7-13. 83-114. br. 1. knj. (1954. g.). Hrvatska (Buenos Aires). [—] Domagoj. br.-12. Anali Jadranskog Instituta (Zagreb).). Slavko. Kulenović.). (1959. 9. (1951. 102-13. s. s. s. sv. Jedan prilog našoj najnovijoj povijesti". 86-90. Izjava političnog predstavnika bos. godine". (1953. XII. s. IV. g. 1. Pavelić i ja mislimo iste. (studeni-prosinac). 4. Antuna (Buenos Aires). 206-44. 7.".. pukovnik HOS-a. "Moja zadnja poruka (Zadnja izjava hrvatskog vojskovodje Slavka Kvaternika)". br. 2. 56-75. g. (1954. [—] General Drinjanin. 75-92. g.-15.). (Buenos Aires). Krnjević. s. (prosinac). Vjekoslav] General Drinjanin. 1918. 2. br. "Riječi i činjenice.). Par misli za 10.

III. Bilansa narodnog jedinstva izmedju Hrvata i Srba u toku povijesti". (1942.). 7. br. (1954. "Monopol hrvatske politike". Ć. —. (Winnipeg. "Ugodne uspomene iz zatvora". . sv.). 4. "Konspiracija na Jadranu (Nekoliko osobnih doživljaja. 11. redovnika i časnih sestara od strane četnika i partizana u Drugom svjetskom ratu. Hrvatska Revija (Buenos Aires). (lipanj). (Buenos Aires). "U oči 10. (prosinac). 56-61.). Kanada). g. g. Kalendar Hrvatski Glas 1953. 237-48. — Pismo Josipa Troyera. 35-37. (rujan). sv. 1. 33-48.). III. (1955. (1955. "Narodno jedinstvo II. g. 2. "Da li je Jugoslavija nastala na temelju narodnog samoodredjenja". [—] General Drinianin. "Naši veliki pokojnici: 'Deda' [pukovnik Mate Primorac]". 43.-12. 8-16. br. s. —. (1948. s.). (1956. 2. s.. "Narodno jedinstvo". (svibanj). 15. travnja". s.).-11. 11.-3.). 119-35. s. vidi Luburić. Govor predsjednika Filipa Lukasa na prvoj glavnoj godišnjoj skupštini Matice Hrvatske u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj dne 8. s. Popis ubijenih svećenika. Vladko. 16. Šola i 'Hrvatske Riječi'".). —.. br. br. (16. 13. 197-204. 283-84. 3. s. "Naši veliki pokojnici: Šest malih ljudi. [—] Ustaša Maks. IV. 5. sv.). (veljača). "Pobočnik Laslo (Jure Francetić na Janka Pusti)". ibid. Miroslav. [—] Ustaša Maks.). 34-43. 46-51. ožujka 1942.). br. Drina [Madrid]. 2.. br.). (1949. br. s. 4. (veljača). vidi Varoš. M. br.). g. Lukas.. Hrvatska Revija (Zagreb). 7-13. Winnipeg. 31. (veljača). 6.). —. g.). (18. —. 8. sv. (1956.-1930. Mate. g. borba i smrt šestorice hrvatskih emigranata.3. g. g. (lipanj). g. s. br. Obračun s argentinskom okolinom dra Ante Pavelića. —. "Krive 'Uspomene iz velikog doba'". 6. [—]. 3.). (1953. 1. IV.. Vidi ovu bibliografiju. Drina [Madrid]. sv. Hrvatski Glas (Winnipeg. 20-43. (lipanj). "Odgovor Prof. "Rad Matice Hrvatske za hrvatsku narodnu i državnu misao. —. s. g. br.). ibid. 5. "Postoji li jugoslavenska kultura?" Hrvatska Revija (Buenos Aires). 291-311. 1-88. 14-24. 4.. 8. br. s. (ožujak).-12. (1955.). Kanada). 5. "Uspomene na stražare u Zagrebu i Beogradu za vrijeme zatvora 1929. 106-16. 10. "Ustaštvo kao državotvorni i protukomunistički činbenik". koji su iz Amerike došli na Janka Pustu)". s. (kolovoz). g. (prosinac). "Tri uspomene". (30. (15. s. g. 250-62. (prosinac). 111-16. 1. Drina [Madrid]. Drina [Madrid]. upućeno uredništvu. Spomenica na dvadeset godina Hrvatskih Seljačkih Organizacija u Kanadi (urednik: Stjepan Gaži. "Neke moje uspomene iz života Matice Hrvatske". (ožujak). —. br. (1955.. g. g. g. (lipanj). br.). 26.-7. 36. M. VI.). (1952.) — 17. (1955. 5. 137-54.". Vjekoslav. (prosinac). Radice.). (1956. Filipu Lukasu". na osvrte gg. 1. "Iz Erine torbe: Predati vlast! Komu?" Drina [Madrid]. sv. g. g. Hrvatska. 217-32. sv. Kanada). Vidi ovu bibliografiju. III. šest boraca (život. Kulturno-politički Zbornik 1949. "Domovina slavi dan državnosti". s. Drina [Madrid]. trojica ustaša aktivnih u atentatu na kralja Aleksandra Karadjordjevića. g. Osvrt na članak Milana Martinovića. s.12. br. 345-55. dra Z. s. (1957. 1. 1. Hrvatski Glas (Winnipeg. Drina [Madrid]. (ožujak).).). I. (prosinac). s. "Martirij Katoličke Hrvatske". s. 6. Odgovor na članke generala Djukića "Iz šume u emigraciju". "Jedan veliki hrvatski mornar: Od admiralskog broda na Ivan sedlo (Skromni prilog za biografiju zadnjeg Ministra Hrvatskih Oružanih Snaga kontraadmirala Nikole Steinfla)". —. 4. Luketa. Opaska o dru Milutinu Jurčiću i Branku Rukavini. "Hrvatskoj emigraciji". ibid. s. (lipanj). 5. Kanada). Hrvatska Revija (Buenos Aires). Hrvatska Revija (Buenos Aires). (1951.). 4.). 3 (rujan).). sv. (1955. Kalendar Hrvatski Glas 1954. s. Tri sitne brazde iz njegova života". (1955. 3. rad.-3. Hrvatski Glas (Winnipeg. 3-27.). br. 20. (1956. sv. Ć. g. Bogdan Radića. (1954. Filip. s. g. 5. (1952. (1957. "Uspomene na Frana Šupila. "Kardinal Stepinac i 'nasilno prekrštavanje pravoslavnih'". br. [—].-9.-12. 5. 6. s. (veljača). o kojoj se nalaze podaci u slijedećim člancima: Filip Lukas. 186-89. br. 8. popunjava Lukasove podatke o komesarijatu u Matici Hrvatskoj. s. Maček. s. "Samostalna Hrvatska i Srbi". s. g. Drina [Madrid]. [—] M.).. (ožujak). 25.)". —. g. 181 —. g. Je li Lorković bio liberalac — ili praktični katolik?" Drina [Madrid]. 5. 5. s.).).). [—] Ustaša Maks. (1954. I. 2. —. sv. "Prof. s. Danica (Chicago). (1955. Drina [Madrid]. (Winnipeg. (25. 233-40. g. Drina [Madrid]. (prosinac). 1. 1. 8. —. 1. g. [—] Ustaša Maks. "Iz Erine Torbe: Vckićeva ministarstva i grofice. s. V.). (27. (1955. Danica (Chisago). —. 5. 183-85. 1. "Otvoreno pismo srpskom generalu Svetomiru Djukiću". 85-99. Kanada). a spominju se Mijo Kralj i Zvonimir Pospišil. (1951. g. 75-93.180 [—] General Drinianin.). (1951. —. Medju ostalim govori se o životu i radu Ivana Rajića. 7. g. objavljen u Kalendaru Hrvatski Glas 1956. "Nešto uspomena na Stjepana Radića". Hrvatska Revija (Buenos Aires). g. B. 1-2. Lukas odgovara.. (rujan). sv. sv. Kanada). Hrvatska Revija (Buenos Aires).. U vezi s drugim dijelom članka razvila se je polemika. (1953. (1951.-3.). 1.

40. s. Rivista di studi politici internazionali (Firenza). "Umorstvo u beogradskoj Narodnoj Skupštini dne 20 lipnja godine 1928. Hrvatsko Revija (Buenos Aires). 6.). sv. —. Hrvatski Glas (Winnipeg. g.. —. "Sličica iz djačkih vremena".-10. s. Bogdan. (1959. Sloboda (Buenos Aires). Observator. (1957.-2. (prosinac).". Kalendar Hrvatski Glas 1955. —. 32-73.. g. (1950. vidi Radića. Sloboda (Buenos Aires). g. vidi Pavelić. Kalendar Hrvatski Glas 1959. 25. 1.) kanonika Cvjetka Rubetića na naknadnim izborima poslije izbora 1897. (1958. Hrvatski Narod (Zagreb). g. —. br. Hrvatska Misao (Buenos Aires). 1941. 6. (14. vidi Krišković. 1. (Winnipeg. 9. Kalendar Hrvatski Glas 1955. 32-33. Republika Hrvatska (Buenos Aires). " 'Sjena Moskve na Balkanu': Nacionalizam i komunizam u hrvatsko-srpskom sporu". Vinko. Polemika s polumjesečnim listom Hrvatska (Buenos Aires) i s drom Antom Pavelićem. sv. 53-56. 19-25. (3. "Odlomak iz tužne prošlost. 50. Marijan. * Omrčanin. (lipanj). 65-79. X. br. Kalendar Hrvatski Glas 1958. Ivan. IV. 17. 22. 55-57. X. Maks. "Netočnosti. (1949. (1. Hrvatska Reviju.182 Uspomene završavaju 1918. g. Kanada). '"Mukotrpni rad dra Krnjevića za vrijeme rata u Londonu". 1936. (1953. "Zločin. "Uzroci propasti kraljevske Jugoslavije". (1949. s. s.).. -50. Franjo. —. naših dana! Divljanja četnika 1 Talijana u kotaru Prozor. Martinović.). 23. (1955. s. 3559. 2.) — 43. 2. sv. Osvrt na članak: Ante Ciliga. Observator [Krunoslav Draganović?]. g. XII. 37-40. Većeslav. br.". g. 3. "Hrvatska u vrtlogu rata". s. br. Traži se sjedinjenje Bosne i Hercegovine s Hrvatskom. 9. Kanada). (Winnipeg. završava se: "Ne damo Bosnu i Hercegovinu dijeliti". "O. s. Danica (Chicago). Nikolić. 7-14. Milan. 'S bielom zastavom preko Alpa'". Objavljeno prvi puta u Obzor-Spomen knjiga. Stipe. "Uspomene i pogledi jednog upravnog službenika". s. Vjekoslav.). g. (1959. protivrječja i zablude Ante Cilige". 3. 171-80. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1956. s. "O nekim žalosnim pojavama u hrvatskoj emigraciji". (1951. "Vjekoslav Vrančić. br. Životni put i djelo — Povodom 70. Magdić. Nalis. "Moje uspomene iz velikog doba. Dragan.". "Prilog poviesti našeg odpora: Moje uspomene na Božu Kavrana i drugove". Nevistić. g. Travnja 1941.).).). Kanada). s. Bosna". s. Vidi ovu bibliografiju. (prosinac). —. s. i ona je tu ponovno objavljena. Hrvatska Revija (Buenos Aires). br. Kanada). 2. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1953. 1928. Hrvatska Revija (Buenos Aires).). u Banskim dvorima". 2. sv. 248-54.). g. Franjo. s. "Il 'putsch' croato nel 1944". "Moje uspomene iz velikog doba II. "Bit Hrvatskog Seljačkog Pokreta". 56-68. s.-2. (Buenos Aires). Život i rad podpredsjednika HSS ing. —. Kalendar Hrvatski Glas 1955. (Winnipeg. Hrvatska Revija (Buenos Aires). sv. Nedjeljko. (Winnipeg. —. 383-95. (Winnipeg. 116-25. (1953. (1952. "Iz oslobodilačke borbe u domovini: Deklaracija o Bosni i Hercegovini od 21. (lipanj). Kalendar Hrvatski Glas 1956. Kanada). "10. Kanada). 37. Matijević. s. Markovinović.). pseud. Ante Smith. pseud. 123-34. Mišinski. 2. Antu Radića". Ideolog hrvatskog nacionalnog otpora u prvoj Jugoslaviji".. Drina [Madrid]. s. sv. 8-11. (Winnipeg. 1. O kortešaciji dr. Hrvatska Misao (Buenos Aires). 24. 183 Mirković. Milivoj. (lipanj). vidi Vilder. (siječanj). 8-11. Ustaša. g. travnja 1939. "Merhum prof. 4. . br. sv. Milan. VI. Nikšić. Nehajgradski. s. Vinko. Kanada). "Medjunarodni zločinci (Povodom knjige Mile Milatović 'Slučaj Andrije Hebranga')". 1. Augusta Košutića". 78-87. "Malo uspomena na pok. Američki Hrvatski Glasnik (Chica go).). 1. (1956. —. godišnjice života". Kanada). (Buenos Aires). 0 hrvatskim omladinskim organizacijama 1920-tih godina. (lipanj).). 190-98. Tias. Kalendar Hrvatski Glas 1957. —. (rujan).). koji se ne smije zaboraviti". s. Dominik Mandić. Hazim Šatrić". XII. s. Zagreb. "Od rodoljubne opozicije do revolucionarnog hrvatstva".).. "Filip Lukas. —. g. Umorstvo u Narodnoj Skupštini u Beogradu 20. 9. vidi Luburić. 32.). Meštrović. 14. Mortidjija. 27-36. Ivo. br.). Matić. s. (Buenos Aires). pseud.). Vladka Mačeka za opozicionog kandidata u trećem zagrebačkom kotaru (Nova Ves i Vlaška ul. (1956. s. (1952. Rezoluciju su donijeli akademski kulturno-politički klubovi. dr. 3-15.). Franjo. (Winnipeg. s. (22. —. "Neugodni razgovori". (veljača). g. 21.

s. N. 11-16. O početcima dinastije Karadjordjevića i Obrenovića. br. (1951. br.). S.".). sv. (1951.) (19. —.-3. vidi Sinovčić.. (1950.) (18. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1954. g. 185 —.). 3. XI. 7. Hrvatska (Buenos Aires).). Pisac datira "Nadaški pokret": 1893.) (6. 25-46.).-1899. Marko. Pavlović. Ante]. "Značenje i uloga emigracije". kako. [—]. (prosinac). s. (266. (Buenos Aires). (Jedno poglavlje iz rukopisnog djela 'Doživljaji')".).). (Buenos Aires). g. —. 571-75. Hrvatska. s. "Medju barabama. "Jedna scena sa konferencije u San Franciscu". 7. P.) — 3. (74. —. —. sv.). "Vukadinova treća žena. (1968. —. [—] S.). Perić. 4. sv. s. br. 12.). 1. "Vjenčani kum Stjepana Radića o njemu za mladjih dana i o svom boravku u Pragu 1895. "Vodj opet govori. —.. —. 7. s.) (18. "Pod orlovim gnijezdom.). Kanada). 11. 10-18. VIII. "Od Desetog Siečnja do Desetog Travnja".). II. 2. Hrvatska (Buenos Aires). "Franjevačka Hercegovina u posljednjih stotinu godina". 5. Ante Smith] Observator. (kolovoz rujan). (Buenos Aires). [Pavelić. br.). sv.) — 24. g. (1948. (1959. br. (197. (1958.). "Iz predigre sloma Jugoslavije". Osoba i Duh (Albuquerque. Izbor (Buenos Aires). 6. 1393. 21.). (1950. br. 1.) (17.-12.). br. [—]. 2. (Winnipeg. Hrvatska Revija (Buenos Aires). 12.) — 15. XI.. —. sv. ove rasprave. "Sedam upitnika". s. (1955.-1900. 6. s. (1952. P. Kulturno-politički Zbornik 1950. (Chicago). "Lička solidarnost. (rujan). —. III. (1952.). vidi Bosnić. SAD).). g. br. 6.. što. 1. sv..[osta] St. Hrvatska (Buenos Aires). 3. Povodom druge obljetnice podpisa temeljne Izjave Hrvatsko?: Oslobodilačkog Pokreta".-128. —. Hrvatska (Buenos Aires). (Jedno poglavlje iz neizdane knjige: 'Doživljaji')".-49.) (17. Glas Kanadskih Srba (Windsor. vidi Subašić.). 3.-8. "Dvie 'slavne' dinastije u Srbiji". (1953. s.. (76) (20. (Buenos Aires). "U Zagrebu.). (49.) (10.. Pandžić.). s. (travanj). 14. srpskoj i stranoj štampi". br. "Atentat na Cuvaja.). Hrvatska (Buenos Aires).. 5. (1959.). Hrvatska (Buenos Aires). —. (prosinac).) (7. S.) (8. (1949.) (10. (1958. g. "Gjulhisar. 5. —. g. "Sarajevski atentat (oba konja dobro zakaparena). br. Hrvatska Revija (Zagreb). 11. (Jedno poglavlje iz neizdane knjige 'Doživljaji')". g. St. "Država Hrvatska živi. IV. 10-19. (252. Kulturno-politički Zbornik 1949. "Britanci i Draža Mihajlović". g. Josip. g. 4. [—] A.[evo]. (Iz neobjavljene knjige 'Doživljaji')". (Iz neizdane knjige 'Doživljaji')".) (16. 235-53. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1953. br.(Jedno poglavlje iz rukopisnog djela 'Doživljaji')". br. "Načela i temelji Hrvatske Državotvorne Stranke". K. 2. Hrvatska (Buenos Aires). 12. s. 11-17. (Iz neizdane knjige 'Doživljaji')".). [—] A. Bazilije. (1952.).) (1.). br. I. (207. s. 19-35.) — 4. IV. (Jedno poglavlje iz neizdane knjige 'Doživljaji')".). III. (82. s.) (5. s. (264. P. Hrvatska Smotra (Buenos Aires). Hrvatska (Buenos Aires). P.) (listopad). (1941. [—] As. g. g. g.. "Program Hrvatske Državotvorne Stranke".184 Osterman. g. (1955. 576-81. (55. 10. (127. Hrvatska. (Buenos Aires). g. 15-24. 11. I. 4. 6. Sastanak Šubašić-Stetinius 1945. g. 20. (Iz neobjavljene knjige 'Doživljaji')". Vidi opasku 182. 6. XI. (269. Hrvatska (Buenos Aires). Brastvo (Toronto. g. članci imaju uz gornji i posebne naslove prema postavljenim pitanjima. s. br. (travanj).) (10. (2.). (Uspomene Dr. [Pavelić. M. Kanada). 5. II. zašto. 22. "'Ujedinjenje' (Iz 'Uspomena')". (1956.). 107-14. g. "Umjesto nekrologa Dru Ivanu Šubašiću". (80. s. (Jedno poglavlje iz neizdane knjige: 'Doživljaji')". XII. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1955. "Milutin Cihlar Nehajev kao Nadaš (Iz oveće radnje o 'Nadaškom pokretu')". [—] A. 126-35. 3245.) (1. (1955. VII. "Otvorena rieč: Poruka domovine hrvatskim izbjeglicama i izseljenicima uoči sedme godišnjice uzpostave hrvatske državne nezavisnosti i treće godišnjice hrvatske narodne tragedije". (13. 7. —.). g. .-7. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1965. br. g. I.). "U Novopazarskom Sandžaku. (srpanj-kolovoz). —. 439-44. "Hrvatski Oslobodilački Pokret.-270. kada i kojim sredstvima — dao svoje mišljenje o hrvatskoj narodnoj borbi od ilirizma do danas. (Buenos Aires). Hrvatski Kalendar 1953. 31-55. "U Carigradu. (77. (1954. "Jedan otvoren i iskren razgovor s Hrvatima". g. Hrvatska (Buenos Aires).. (54. (13. 48.).). Hrvatska Smotra (Buenos Aires). Kanada). 4. IV.). 4. 5. S.). 1. Vladka Mačeka)'. Prigodom 30-godišnjice Ustaškog pokreta. "Bitka na Lievča-Polju". Kalendar Hrvatski Glas 1959. g.).). 15-28. gdje. (Jedno poglavlje iz neizdane knjige: 'Doživljaji')".) (12. II. br. Hrvatska Revija (Buenos Aires). 8. 194-202. —. (1959. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1956. IV. (1957. g. Hrvatska Revija (Buenos Aires). s.) (15. (110. —. VI. u vezi jugoslavenske okupacije Trsta. Pisac je u deset članaka — odgovarajući na pitanja: tko. 13. 3. S. s. Hrvatska (Buenos Aires). "Odjek izjave Dra Stojadinovića 'Izboru' u hrvatskoj. —.). 5. br. (Buenos Aires). g. 2. —. (105. Hrvatska (Buenos Aires).

4. 40. Fetričević.-21. 3. Raić. 8. Stjepku Brozoviću. —. br.S. br. 2.. 1. 478-492.). 4. (1953. 1. (ožujak). sv. g. Slobodna Riječ (Buenos Aires).). Vjesnik u Srijedu (Zagreb). "Ante Smith Pavelić: Dr. IX. s.). s. g. —. 4. u Zagrebu]. Drina [Madrid]. 4. "Svjetli lik Ivanka Farolfia (povodom pokušaja blaćenja njegove uspomene) ". 2.). (1959.). III. i 152. 24. pseud.. "Postanak Rimskog Ugovora prema uspomenama Filipa Anfusa. "Tragedija dr. 7. (1959. Hrvatska Revija (Buenos Aires). —. Hrvatska Revija (Buenos Aires). sv. 299-318. 1. 213-39. Piligrin. Kanada).). (lipanj). (1949.-6.. g. 17. —. uredniku "Narodnog lista" u New Yorku. —. 4.-15. g. g. Vlaho A. br. (studeni).". Marije Radić. g. 4. dana 24. g. (25. 3. (1954. ove rasprave. Vladka Mačeka".. s. (1948. XII. g. za vrijeme prošlog rata". (prosinac). Franjo. vidi Bogdan. In Memoriam — Prigodom 25.. 45. Rajković. Srećko. 9. (listopad). Pernar. "Dalnji odjek izjave Dra. Odatle ju je u cjelosti prenio Hrvatski Narod. (21. 5. 14. br. XI. Hrvatski Glas (Winnipeg. Radića. Osvrt na politiku dr. "Preludij Rimskom Ugovoru. SAD). i 1942.). (14. i 5. (veljača). br. 21. (veljače). —. g. Mato. "Začetnik umorstva Stjepana Radića bio je Aleksandar Karadjordjević".). Izbor (Buenos Aires). godišnjice smrti 18. Njezino ostvarenje u Americi i njezina primjenljivost u Hrvatskoj".).". (studeni-prosinac).) — 50. s. (28. Kanada). "Uspomene i sjećanja na mog nezaboravnog supruga Stjepana Radića".A. Ante. Dobrotom udove S. 4.). (1953. 3. g. 6. IX. (1959. "Problem hrvatske inteligencije. VI..). g. 329-34. Osoba i Duh (Albuquerque. (rujan-studeni). Hrvatski Narod (Zagreb). Vidi ovu bibliografiju. 21. br. 10.).. Povodom smrti prof. 26-41. Pešelj.). 25-29. g. 6. Sloboda (Buenos Aires). (1955. Ivo. Perše. 13. Beneša". "Rimski Ugovor. (1949. 50-51. 2. pseud. g. sv. "Osnutak 'Crne legije'". Hrvatski Glas (Winnipeg. s. br. (1957. "Gdje su ubijeni Ivanko Farolfi i drugovi". s. g. Osvrt na članak E. Hrvatska Revija (Buenos Aires). Radića".)". Hrvatsko talijanski odnosi za vrijeme Drugog svjetskog rata (II)". (1955. 1903. g. Kalendar Hrvatski Glas 1954.)."'. (1950. Slobodna Riječ (Buenos Aires). "Hrvati i Jugoslavija. Hrvatsko talijanski odnosi za vrijeme Drugog svjetskog rata". Kanada). (1958. (prosinac). 1941. Branko G. 1928.). g. 1. br. Ratković. (1954. [Izjava sucu istražitelju. 1941. Drina [Madrid]. Ivo. 27. 48. (ožujak-travanj).-7. Vilko. "Razgovor s predsjednikom Mačekom". Stjepan. 475-83. (lipanj). 2. s. "Prošlost na optuženičkoj klupi: Posljednji manevar". g. (Winnipeg. g. (28. Radić. (rujan). s. XII. A. —. ove rasprave. Hrvatski Glas (Winnipeg. Planika. "Izjava Dra Stoiadinovića 'Izboru' još uvijek predmet opširnih komentara". "O radu Hrvata u U. 4. (1954. 5. 5. g. s. sv. Marija. Stjepan. VII. XII.). "Kulturna demokracija. Radića. Rieger. .). 15. 22.186 —. Slobodna Riječ (Buenos Aires). VI. —... Povodom interview-a dr. Kanada). Hrvatska Revija (Buenos Aires).). Vidi opasku 152.). (1949. (1957. dobilo je uredništvo zagrebačkog podnevnog lista Danas ovu izjavu i objavilo je 20. s. Vinka Kriškovića". 12-16. Jure. Bogdan. Ante Trumbić (Problem hrvatsko-srpskih odnosa)". 521-43.[tijepo]. Vidi opasku 108. sv. (studeni). sv. Kanada). 44-47.-51.. 154-60. Pisac je bio hrvatski ministar narodne prosvjete i poslanik u Berlinu. 49.-4.) —26. Vidi opasku 19. —. (1956. Rover. ove rasprave. —. vidi Lendić. 32-52. sv. Stojadinovića 'Izboru'". s. s.. Ivan. 7. Kalendar Hrvatski Glas 1957. Kanada). X. "Agrarna politika komunističke Jugoslavije". "Dr. sv. 24-31. 65-76. (21. "Hrvati i Jugoslavija". 25. 31. Sloboda (Buenos Aires). "Jedno vrlo zanimivo pismo S. "Gospodarske mogućnosti Hrvatske". —. 187 —. 2.. 3. Kvaternika: 'Talijanska politika spram NDH 1941. 29. 1. (1956. S. "Povodom četirigodišnjice tragičnog nestanka Drage Jileka".).). VI. "Milan Šufflay. Slobodna Riječ (Buenos Aires). s. Sloboda (Buenos Aires). (1959. br. 19. "Dvadeseti lipnja 1928. br. Hrvatska Revija (Buenos Aires). Pavelić i njegova vlada.).). —. 4. g. 19-21. 45. g. s. 20-24.. Pismo je upućeno iz Zagreba 6. 5. s. Izbor (Buenos Aires). Hrvatska Revija (Buenos Aires). (siječanj). Hrvatska Revija (Buenos Aires). 1.). 52-59.). g. 3. sv. (prosinac). br. Vladka Mačeka s Bogdanom Radicom. (prosinac). s. VI. (1955. g. Hrvatsko talijanski odnosi za vrijeme Drugog svjetskog rata (III. sv. br. 20.). (1955.). (Winnipeg. Hrvatski Glas (Winnipeg. 1931.). (1949. "Sporazum izmedju Dra Pavelića i Dra Stojadinovića". Radić. (lipanj). br. Perić. s. II.

(252. IV. 29-33. Vidi ovu bibliografiju.). Mile.). Razgovor s Dr.) (10.) (18. (1955. "Nezavisna Država Hrvatska i ustaško djelovanje". (srpanj). 19.). "Domovina i Iseljena Hrvatska".). bivšim predsjednikom Vlade i Predsjednikom Srpske Radikalne Stranke". IV. 7. (1954. (lipanj). (1955. "U obranu pok. Ivan. (1958. (127. 7. Hrvatska Revija (Buenos Aires). Hrvatski Narod (Chicago). 2. (1954. Marijan. Marko. br. br. g. 43. vidi Perić. s.). Hrvatska (Buenos Aires).)". V. Ante. Vladka Mačeka".-2. Godišnjak (Kalendar) 1935. 41-98. 11. g.).). Hrvatski Domobran. br. (1959. s. 8. VI. Tomas. Memorandum nadbiskupa zagrebačkoga dr. 3-4.).). ove rasprave. Hrvatska (Buenos Aires).'". sv.-9. g. 13. g. (srpanj). —. g.". 6. Prvi dio studije o radu Frana Šupila u emigraciji (srpanj 1914. 45. Izbor (Buenos Aires). (1953. "Bauerov memorandum". "Odgovor urednicima 'Hrvatske Revije'". 1. vidi Frank.).). 7. Đragovan. Stovjejko.-15. novije povijesti". 10. Državu' obći hrvatski narodni pokret sloge i rada". Hrvatska Misao (Buenos Aires). "Sukob Pavla Djurišića i Draže Mihailovića". Guillermo A.). 5. Ante Štitića". Šarić.). 29-35. XI. 568-73. 11.-7. (249. (6.). s.-12.). 21.). "Riječ vojnika: Politika strast. 335-47. (1960.". 6. 120-26. Danica (Chicago). Miroslav. 1. Većeslav. "Osvrt na izjavu maršala Kvaternika". s. Vilder. 5. Glasnik Srca Isusova i Marijina (Sals_ burg) g.-44. (26.V. I.).) (8. "Šupilo u emigraciji. "Predteče Ustaške borbe: Hrvatska Omladina". VIII. V. 24. 28. (prosinac). * Šepić. "Osvrt na članak Eugena Kvaternika: 'Ustaška emigracija u Italiji i 10.lipanj 1915. (1959. Tortić. .) (21. . g.). " 'Za Suverenu Demokratsku Hrv. s. "Kako je bio predan Split Italiji". br. Vitaić Jakaša. Izbor (Buenos Aires). (1955. (157. —. — Vidi opasku 152. (prosinac). Ante. 1959. g. 10.). (1955.) — 17. Josip. 4-8. Doživljaji pisca kao ustaše emigranta u Italiji od 1934. Jadranski Zbornik (Rijeka i Pula). s.-1925. u Šibeniku. br. br. "Kako riješiti srpsko-hrvatski spor. (10. Vidi opasku 152. (Buenos Aires). Ivan. Janko. koje su joj predhodile. "Razgovor Ivana Lorkovića s Masarvkom god.). Pismo upućeno Većeslavu Vilderu od 12. VII. Starčević. (rujan). br. —. "Hrvatski narodni zastupnici za Nezavisnu Državu Hrvatsku". IX. (29. —. 14. od 20. 11. 146-47. s. III. vidi Leon. (8. 8. 38. g. 7. Josip. 4. Šola.). Milan..). Vikario. objavljuje se uz komentar po prvi puta. (Chicago). Danica (Chicago). N. 1. (studeni). 1914.).). br. Mile [at]. X. 29. vidi Subašić. Ispravak u br. Šuljak. Štitić.). (25.-1941. V.).). Hrvatska Revija (Zagreb). —. s. s. Hrvatski Kalendar 1950. do 1941. g. Uz ostalo uspomene iz travnja 1941. br. Dantea (Chicago). g. X. Varoš. Hrvatska Omladina. sv. br. s. 35. Valenta. br. 4. 145-53. Srpska Zastava (Buenos Aires). g. Uspomene o akciji Božidara Kavrana i nekim drugima. (studeni-prosinac). "Jedna epizoda iz hrv. "Jure vitez Francetić — tvorac Crne legije".).). "Mussolinijeva ljubav za ustaše". 40.-128. (1953. Ivan. (1954. (prosinac). 3-1l. Vidi opasku 152.). Ante. ove rasprave. 1. [—] M. (lipanj). Glas Kanadskih Srba (Windsor). Nikola N. br. 1935. 6-7. Hrvatska (Buenos Aires). g. (1949.-8. 1444. g. 4. (1938. g. Drina [Madrid].. Antuna Bauera Knezu Pavlu Karadjordjeviću od 25. U članku je objavljena izjava dra Ante Pavelića dana piscu 1949. br. g. (1952. g. "Razgovor s Poglavnikom Drom Antom Pavelićem".. 12. travnja 1941. (1950. 189 Štir. 1955. Uspomene.-12. (21. br. (1956. Sinovčić. 2. Dinko. Tomić.) (18. br. Josip. VI. br. 163-65. 4. (lipanj). br. —. g. 16-21. VII. "Jedno značajno pismo Dr.). s. 43. Blaško. i politika hladnoga razuma". Stojadinović. vidi Pavelić. Ante.) — 13. (1955. 169-175. g. (13. 10. g. br. Drina [Madrid]. organizacija 1920. U vezi bitke na Lievča polju izmedju četnika i hrvatske vojske. Slobodna Riječ (Buenos Aires). s.).188 S. Starčević. Američki Hrvatski Glasnik (Chicago). Subašić. i 25. "Nadbiskup Stadler". 10. s. ove rasprave. (133. 29. Odgovor na članak Eugena Kvaternika "Još nešto o Rimskim ugovorima".. 7. (251. VII. Drina [Madrid]. br. Milanom Stojadinovićem. "Krešimirov grad Šibenik od 1918. (1959.

(9.). "Politika dra A.).). Kulturno-polički Zbornik 1949. Vjesnik u Srijedu (Zagreb). g. mjesečni bilten i časopis. Zagreb. Afera Huske Miljkovića. 59-64. (1953. 4. 7-13. 3. Izdavači i glavni suradnici Hrvati muslimani. 1. "Iz ratovanja u bihaćkoj krajini". C) P e r i o d i č n a izdanja * Almanah "Nove Riječi" 1949. Leopold. ove rasprave.[anko]. s.). XI. tjednik. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1953. Uspomene. Hrvatska (Buenos Aires). (1955. g. (3.). Filip Lukas. (listopad). X. 7. "U službi za Hrvatsku". —. "Vokić i Lorković u svijetlu istine". g. Njegovo djelo i značenje u životu hrvatskog naroda". Urednici i glavni suradnici Hrvati muslimani. XI. M. Hrvatski Glas (Winnipeg. (1951. br. 31. Nezavisan katolički. 1949. (1925. 1942. 191 —. 45. Danica (Chicago). (203. 1951. g. 1.-8. br. s. 1953.. g.IV. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1954.-1959.) (6. 44. (1959. 7. (Beč: Muslimanska biblioteka).-120.) (4. Cleveland. Godišnjak 1957. Nezavisan. pseud. 15. 96-102. Croatia Press (Rim. s. br. ove rasprave.-1944. ove rasprave. Pavelića: Raspuštanje hrvatskih društava". Hrvatska Riječ (Belgija). (Buenos Aires).). 10 svezaka povremenih brošura. s. Hrvatski Glas (Winnipeg. 44-55. Nezavisan: do 1955. (ožujak). 11. Politika hrvatske vlade prije Bleiburga. 24. br.). "Postrojenje i brojčano stanje hrvatskih oružanih snaga u godinama. —.). Vidi opasku 179. 3. s. I. (1959. "Snaga istine. Madrid. (studeni-prosinac). (1952.). (Buenos Aires). "Na povlačenju s hrvatskom vojskom". 2.) (17. 6. Slobodna Riječ. (Buenos Aires). g. "Vječno svjedočanstvo hrvatstva Kule Fazlagića". Vrančić. Dokumenti o Jugoslaviji (Pariz). Antuna (Buenos Aires). 120-28. "U spomen travničkim žrtvama". Zrinjanin. proustaški. 21. Nikola. [Dr. —. Godišnjak Hrvatskog Domobrana 1953. g. (Beč: Muslimanska biblioteka). XI.) (10. Tajne 'Kabineta u sjeni'".-1956. posljednje dvije godine polumjesečni list..). g. Vidi opasku 59.-37. g. br. br.). Ivan. 1955. s.1945. (Buenos Aires). 1949.). 3.). Veljača 1943. New York). 1. X. Adil]. Drina [Madrid]. 36. Hrvatska Revija (Buenos Aires).190 —. Glasilo HSS. Vidi opasku 162. (1958. 1941. Vucković. —. g. "Za volju istine". 1947. —. br. Vjekoslav.-1956. Hrvatska. (1957. Giunio-Zorkin?]. sv. (Buenos Aires).). "Luburićeve izmišljotine [Izjava]". Mr. VI.". XII. Uspomene. 63-81. . Slobodna Riječ (Buenos Aires). Rujan-listopad 1944. g. Strossmayera i Starčevića". "Politički izvještaj o stanju u Jugoslaviji". godine". s. (223. (1953. 44. (141. 7. Hrvatska (Buenos Aires). 1958. 20. Bosanski Pogledi (Beč). "Put u Foču 25. 1951. —. SAD). —. —. (lipanj). 11. br. 1943. Bosanski pogledi (Beč). Izdavači: Dragiša Cvetković i Časlav Nikitović. s. 1949. J. 10. br. 599-604. "Jozo Kljaković: U suvremenom kaosu". tjednik. "O jednom vojničkom podhvatu u iztočnoj Bosni u godini 1941. [Zulfikarpašić. br. Jedan osvrt na Račkog. Y. Hrvatska (Buenos Aires). i M. (siječanj-veljača). (119. —.-224.-1956.-21.). g. Malo svijetla u tragediju kod Bleiburga". (1959. Vitezić. Žagar.-1958.. I. br.1959. (1956.-1955. Drina [Madrid]. časopis. 14169. 25-42.).-4. "Prošlost na optuženičkoj klupi. Osoba i Duh (Albuquerque. (1955. Glas Sv. časopis. 1939. vidi Belobrajdić. 4.). (travanj). 8. "Bosna i Hercegovina u svijetlu statističkih podataka". Godišnjak Hrvatskog Domobrana (Buenos Aires).). Godišnjak 1957.-2. Hrvatska (Buenos Aires). Ustaško glasilo. g.). Kanada). "Prof.". mjesečni. Izišao samo jedan svezak. s. ove rasprave. Vidi opasku 106. od tada nacionalistički. Američki Hrvatski Glasnik (Chicago). Kanada). Ustaško glasilo. "Izvori hrvatske politike. br. [—]Aziz Čengić. 4. Bekić.

koji su nedavno napustili domovinu. Hrvatska RijeS (Ohain. Hrvatska Misao (Buenos Aires). Nezavisan. Kanada). Smotra za narodno gospodarstvo.-1955. I. Nezavisno glasilo mladih hrvatskih intelektualaca. 1948. Osoba i Duh (Madrid. koji zastupaju ideju Saveza južnoslavenskih zemalja.. mjesečni list. 1949. Albuquerque. 1938. mjesečni mimiografirani bilten. Ustaško glasilo. mjesečni list. Slobodna Riječ (Buenos Aires). Prvo godište izlazilo pod naslovom Hrvatski Bilten. 1951.-1955. 1955. 1956. povremeni mimiografirani list. Ustaško glasilo. Hrvatska Smotra (Buenos Aires). 193 Nova Hrvatska (London). Republika Hrvatska (Buenos Aires). . 1958. 1935. knjižnica i časopis. Kanada). književnost politiku.-1959. 1959.. 1941.-1958. 1953. Katolički kalendar. Švicarska]. 1949. Glasilo HSS. Nezavisan katolički. Ustaško glasilo. časopis. 1958. Nezavisno nacionalističko glasilo. Hrvatski Kalendar (Chicago). Glasilo Hrvata.-1959.-1952.-1959. 1949. ove rasprave. časopis.-1959. Nezavisan. Ustaško glasilo. 1949.-1959. Godišnjak (Pittsburgh i Buenos Aires). 1947. Islam (Pariz). Hrvatski Glas (Winnipeg. g. Hrvatska Revija (Buenos Aires).-1959. 1949. Nezavisan. časopis. Glasilo Hrvata muslimana. SAD). Hrvatska Misao (Zagreb).-1959. mjesečni list.).-1950. Vidi opasku 17. Engleska).-1955. Glasilo HSS. tjednik. Kalendar Hrvatski Glas (Winnipeg. 1952. Glasilo HSS. Hrvatska.-1959. Ustaško glasilo.-1959. Informativni bilten Vjersko-kulturne zajednice europskih muslimana u Argentini (Buenos Aires).192 Hrvatska (Buenos Aires).-1959. 1951. Hrvatska Zora (München). povremeni mimiografirani list. 1953. polumjesečni list. Belgija). Sloboda (Buenos Aires). Glasilo HSS. Hrvatski Domobran. 1953. Hrvatski Dom [Fribourg. Glasilo Hrvatske Republikanske Stranke.-1959. Polumjesečni časopis. Izbor (Buenos Aires). časopis.-1959. Glasilo Hrvata muslimana. 1951. Glasilo Hrvatskog Narodnog Odbora.-1959. (1902. Hrvatska Država (Miinchen). mjesečni list. 1950. Kulturno-politički Zbornik (Buenos Aires). mjesečni list. 1951. časopis. Glasilo Hrvata muslimana. časopis. mjesečni list. Svijest (Denholme.

predratnom iseljeniku. Bublić. 39. Ćudina. 108. 60. 72. Ugo. 129. Branko. Bzik. Cikota. Vilko Rieger?). 16. Josip. Bulat. 60. Slavko. 20. Josip.-1941. Balić. 102. Ivan. Odmah je počeo studirati na Columbia University modernu evropsku povijest. Dino. 74. 22. Josip. Emin. Galeazzo. 56. Pompeo. Dušan. 95. 103. 62. Mehmed. Mati ja. živio je u Klagenfurtu. . Vilko. June 1919 (Jadransko pitanje od primirja 1918. Ljuba. 118. 73-76. preselio se u Zagreb. 62. Alfred. Danilović. 95. 135. Rudolf. Carnelutti. T e z a m u j e bila T h e A d r i a t i c Q u e s t i o n f r o m t h e Armistice. Čolaković. Balen. to Orlando's Fall. 54. Šandor. Vladimir.-1943. Andrija. Nastavlja studije na istom sveučilištu za doktorat. 117. Beneš. dobio je d i p l o m u M a s t e r o f A r t s . činovnik. Anfuso. Amadeo. 63. 128. tal. 128. Rafael. 128. 68. 116. Ivo. Crljen. 119. kad je zajedno s mnogobrojnim sunarodnjacima napustio rodnu grudu i otišao u emigraciju. Miroslav. Davidović. 63. Balen. Balfour. 48. Čuić. 27-31. Aloisi. Arthur James. 29. lipnja 1919. 81. Mihajlo. 117. Bauer. Mile. Ronald. 104. George Nathaniel. Cvetković. 103. Bogdan. Berković. 141. 141. Carnelutti. 10. 62. do Orlandovog pada. 24. Mijo. Vaso. Upisao je četiri semestra prava u Zagrebu. 66. Smail. Begić. Ambrosio. 51. 63. 83-85. Ćiril. Danijel. 72. 63. Slobodan. 120-123. Djuro. Apostolski. Budak. Ernest. Rade. 61. Boško. 67. 98. 38. 109. na otoku Prviću. 100. 34. 81. 118. Cesarić. Ernest. većim dijelom teško bolestan u tamošnjoj bolnici. Artuković. 27. Stjepan. Bekić.). Krunoslav. Ciano. 96. Dragiša. 1955. Poslije tri godine studija postao je Baehelor of Science. Pučku školu polazio je u rodnom selu. Blažeković. 77. 128. 42. 117. 63. kotar Šibenik. Ivan. Bičanić. Od svibnja 1945. Filippo. Barada. Bombelles.. Banjanin. 82. Avdić. Savo. Raffaele. 117. Austrija. 60. 48. 81. 94. Miho. 114. Čubrilović. 75. 100. Filip. 61-72. Edo. 58. Brozović. Milan. 100. 127. Antić-Čolak. 1941. Mehmed. Bakarić. Dragan. 62. 94. Bogdanov..194 195 BILJEŠKA O PISCU KAZALO IMENA JERE JAREB rodjen je u selu Šepurine. Bajić. 100.). 96. koja mu je bila najdražim predmetom još iz gimnazijskih klupa. Batlak. Bašić. 12. 119. 68. Stjepan (pseud. 95. 98. 135. Ivan. Brajović. Andres. Uglješa. Boban. Čimić. Crvenković. 103. Basariček. 108. 1918. Vittorio. Petar. 95. Belak. 65. 53. Giovanni. U lipnju 1958. bavi se izučavanjem novije hrvatske povijesti poslije 1790. 104. 133. Cavallero. Čanić. 107. svibnja 1922. Balenović. 52. Eduard. 95. 135. Šime. Carnelutti. 63. 109. U rujnu 1941. Ansaldo. M. Cukavac. Alajbegović. Bošković. Campbell. U siječnju 1952. 109. 128. Antolić. 73. Bresztyenszky. 108. Batušić. Vladimir. Branko. gdje je ostao do svibnja 1945. Alfieri. 63. 76. Benzon. Casertano. 43. Curzon of Kedleston. Dragutin. Butozan. 105. vojvoda od Spoleta. do prosinca 1951. 16. 95. 96. Babić. Buć. Josip. 110. 95. 114. 107. a klasičnu gimnaziju u Šibeniku (1933. 3. 51. Cabas. doselio se je u Sjedinjene Američke Države k svome ocu. 140. Dragan. Jovan. konzul. 101-105. Od 1955. 110. Aimone. kasnije Aoste. 28. 43. Rodoljub. Božo. 63.

21. Heraković. 35. 132-135. 32. 75. 117. Kuprešanin. Slavko. 65. Vladimir. 72. Djurašković. Radmilo. Kosanović. 114. Katić. Krizman. Vladimir. 115. 57. Kovačević. 11. Mate. 128. 82. 17. 76. Milan. 34. 51. Kramarž. 36. Karadjordje. 58. Korošec. 71. 96. Asim. Habsburg. Karadjordjević. 36. 132. Doerfler. 63. Farolfi. 20. 120-123. 101. 50. Glaise von Horstenau. Friedjung. 50. Josip. Leo. 129. 94. 67. 47. 35. 96. 28. Edmund. 78-80. 137. 116. 107. 58-60. Fedor. 129. Jovanović. 29. Košutić. 132. Krajač. Erwein. Karadjordjević. konzulata u Zagrebu. Hinko. Grey of Fallodon. 138. 79. Blaž. 14. Milutin. 63. Djuričić. 128. 110. Kulovec. 42. 96. 136. 71. 34. Gregorić. Klaić. 52. 80. Jevtić. Fran. Kutuzov. 16. 129. 68. 103. 54. 82. 111-113. 99. Ilija. 84. Ante. 113-115. Jurišić. Ivan. Erih. 69. 97. 118. 125. 61. Isa. 111. 69. Adolf. 35. LeRoy. veleposjednik. 66. 31. 111-115. Kalibarda.. Ilić. Mitar. Lorković. 56. 67. Karčić. 67. Obren. Stjepan. Horvat. Kvatemik. Janjić. 122. Jovanović. Danilo. 80. Heinrich. Fran. Greiner. 66. 98. 74. Karadjordjević. Filip. 99. 95. Germogen. Stjepan. Forges D'Avanzati. 60. Knežević. 33. 18. Andrija. Filipančić. 14. 115. 49-52. Tomo. 28-31. 85. Josip. 95. Sava. Augustin. Kulenović. Končar. Oton. Gavrić. Lisak. 42-47. 103. Lepić. Ivo. Hitler. 32. 95. 74-76. 118. Ilić. Stjepan. 98100. Jovanović. Lobkowicz. 118. Aleksandar I. 141. Luburić. Korsky. 20. Folnegović. 119. 136. Vjekoslav. Drakulić. 13. liječnik. 120. Bogoljub. 95. 10. 80-83. Diminić. 117. 174. Dragoljub. 81.. Alan. 48. Lissance. Eugen Dido. Blaž. 79. 64-67. 19. 32. Kolak Rudi. Edward Mandell. 133. Herenčić. Vekoslav. Kren. 115. 122. Gaži. Djukić. Konstantinović. 105. Mirko. Stipe. Farkaš. Karamarko. Ivo. Lorković. Jovanović. 27. 46. 13. 81. 98. Latković. 90. 16. 71. 97. Kovačić. Janković. Arnold. 21. 28. Jelačić. Rade. Bogoljub. Frank. vidi Gjalski. Karol. Ivan. 79. 31. 129. 127. 52. 80. Jure. 116. Hadžić. Vojo. 76. Karamarko. Kopp. Hefer. Dožić. 42. Grdjić. Frković. Edvard. njem. Kardelj. 50. 197 Košutić. 57. Helmuth. v. Ljuba. 77. 117. 83. 74. 95. Gaščić. Siegfried. 76. Marko. Gjalski. 48. 116. 36. 102. Petar II. Silvije Strahimir.* Alf redo. 77. 97. 66. 85. 78. Horić. 46. 20. 30-32. 32. 15. 43. 84. 16. 32. 130. Maček. Ksaver Šandor. Radovan. 15. 10. patrijarh. Sveto. Duić. 118. Gaži. 70. Marko. 77. 76. Hohnjec. 114. Božidar. Glojnarić. Jelašić. 141. 43. Degrel. Sekula. 94. Rato. 93. 88. Gavrilo. Jurčić. 60. 128. Ljudevit. Freundt. 92. 53. 43. 134. 31. Josip. 59. Javor. Juraj. Paško. Radoje L. 100. 122. 13. 87. Jukić. 76. 111. 135. Kvatemik. Mihajlo. 52. 108. 96. 113. Deutsch-Maceljski. Gojković. Zdenko. 31. 11. 81. Djalski. Ivo. 56. 128. metropolita. 48. 133. 117. Franz. . 26. 62. 117. Kranjčević. 50. 12. 115. 76. 128. Jelinović. 71. 41. Josip. 101. Kaliterna. 76. Dušan. 56. Došen. 73. Jelić. Jalžabetić. 14. 54. Drljević. Jareb. Klaić. 119. Grivičić. 52. Hodža. 125. 128. Andrija. 81. 115. 115. Kosanović. 72. Vjekoslav. Stjepan. 30. Jovanović. Milan. Jakovljević. Gavrilo. 86. 95. Brana. Kumičić. 73. Djuras. 28. Mihajlo.. 50. Krbek. 10. 133. Kovačević. Jurinčić. 59. Grol. Vladimir. Kaleb. 56. Kuvedžić. Kovačević. Derenčin. Kasche. 28. 118. Khuen Hedervary. Gavro. Evgenij. 15. 133. 14. 95. Dragojlov. Anton. 36. Roko. Knezović. 22. 73. House. Levntal. Jakov. Joca. 46. Milan. 107. Ivica. 103-105. Milovan. Dragutin. Javor. 121. 54. Olga. 90. 36-40. 22. 61-65. 103. 23. Gavrilović.196 Dedijer. 89. 35. Stevo. 64. Halder. Lovre. Mihajlo. 98. 27. 128. 25. 101. 78. prota. Gagović. 98. 129. 39. 121. Djilas. Andrej. Lohr. 120. King. čin. 66. prva žena Vladka Mačeka. 102. Edward. 65. 97. Dušan. Mladen. 87. Alexander. 43. Kvatemik. Ivanko. 16. 79. Alija. 47. 113. 128. 51. 11. 29. 80. Zvonko. 85. 95. Francetić. 41. Dožić. Djuka. 102-107. 100. 98. Krnjević. 128. Voja. Mile. Kosorić. 42. Slavko. Vaclav J. Lukas. Karadjordjević. Kemfelja. 83. 133. Hebrang. 57. Ilija. Veljko. 46. 34. 66. 111. 14. 134. 130. 98. Nada. Gavrilo. 95. Jareb. 113. 129. 59. Nikola. 51. Eugen (1825-1871). 93. 28. 108. Ivo. 28. 58. Dušan. Živan. 43. 91. Frank. 47. Mihail Ilarionovič. 45. 75. Tomo. Stjepan. Milojko. 56. 95. Džafer. 116. 129. Marko. 19. 24. 74. Kuštrić. Ivica. 34. Pavle. 72. Jere. 94. Roberto. Slobodan. 116. Branko. Petar I. Irena. 82-85. Guzzoni. Gosar. Klofač. Milan. 121. 28. Ilić. Zvonimir. 57. 100. 130. 16. 74. Joca. Marijan. njem. 16. Košak. Grk. 14-17. Djaković. 57-59. 68. Kecmanović. Stevo. Kavran. 77. 51. Frković. konzul u Zagrebu. 16. Franjo Josip. 118. Mate. Milivoj. 42. 117. Dugonjić. 64-67. 10. 76. Jančiković. 32. 77. Gošnjak.

90. 22. 34. Murgić. 35. Ivo. Vladislav. Orešković-Krntija. Francesco Giorgio. 88. Milićević. Franjo. 53. 52. 100. 57. 114. 43-50. 108. 118. Mile (1862-1917). Franjo. 141. Vinko. 133. 62. 13. 113. 120. 77. 25. Marija. Ante (1869-1936). 50-52. Navratil. Lav. 85. Ratković. Mazzura. 48. Rogulja. 121. Srkulj. Pribićević. 25. Supilo. 50. Stanjek. Peričić. 41. Vlado. 50. 75. Hazim. Mandić. 102. Josip Juraj. 117. 77. Krunoslav. Josip. 109. 95. 43. 76. tal. 118. Šegrt. Dragan. 45. 23. Moškov. Slavko. 67. 57. 53. Ivo. Stanojević. Sušić. Smoljan. Jure. Vjekoslav. Petričević. Mihajlov. 100. Predja. 17. Mile. 130. Marko. 40. konzulata u Zagrebu. Miloš. Vittorio. Vittorio Emanuele. Gustav. Mirko. 131. 103-105. Ernst Rüdiger. Milan. 43. Puniša. 113. Mehmedagić. 118. 61. 43. Nikola. 106. 121. Oršanić. Sforza. Matošić. 30. 133. Singer. Stojnić. Mesić. Sinovčić. njem. 51. Josip. 19. Nikić. 22. 80. Pavle D. Ribbentrop. Erich. 118. Mameli. 20. Protić. 68. 33. Julije. 60. Moranda. Stojadinović. 96. 60. 19. Napoleon Bonaparte. 60. Mehmed. 73. 27. 84.113. Milan. 122. 128. Obrenović.. Matković. Pavlović. 60. 135. 49. Vladko. 89. 46. 97. Nikšić. 76. 28. Pečnikar. Sarkotić. 96. Boro. 17. Šegvić. 78. Marković. 104. Mile. 108. Huška. 20. Omrčanin. 32. 25-36. 129. Ribar. 16. Rendulic. Fran. 68. Agnes. 14. 99. 114. Roatta. 117. 135. Ivica. 128. Kerubin. 136. Matija. 37. Nevistić. Alojzije. 51. Schmidt-Richberg. 38. 63. Andrej. Radovan. 74. Maletke. Ninko. Lazar.. Maksimilijan. 11. Rubčić. Vuk. 30. Momčilo. 38. 11. Aca. 67. Vladeta. 133. 113. 28-32. 74. 117. 98. 103. Gustav. 101. Ante. 11. 127. 95. 136. Stjepan. Rajić.99. Marjanović. 71. 121. Branko. 44. 103. 32. 51. Mata. Marijan. 81. 62. P. 98. 20. Sinčić. Seitz. 68. 95. 123. Dušan. 65. Ivo. 108. 51. 98. 20. 129. 73. 53. Niedzielski. Magdić. Maslarić. Sunarić. Perčec. 113. David. Rajković. 54. Puk. Tias. 74. 75. 34. 129. 76. 94. Marija. Rasim [Rašin. 97. Steeb. 31. 54. Simović. Maček. 104. 74. Novak. Milivoj. Srebrnjak. 34. Steinfl. Miloš. Nehajev Cihlar. Majcen. Miller. Savo. 83. Petrović. Božo Ž. 19. 79. 135. Počuča. 12. Božidar. 100. Račić. 128. Starčević. Branko. 28. 38-40. 51. David Hunter. 39. Pavelić Smith. 37. Enver. 23. 19. Raić. 94. Pavelić. njem. Nikšić. 134. Nikola. 99. 63. Šarić. Vlado. 92. 16. Makanec. Šehović. 113. 26-36. 128. 88. 56. Milan. Mihailović. Herman. Mato. 77. Stepinac. 94. Feliks. Rapp. Orlando. 32. 199 Sachs. Jure. Ante. Lovro. 14. 51. 115. 32. 127. 27-29. 43. 47. Mirković. 67. 70. 113. Cvijetin. Joe. Josip. 55. 98. 141. C. rodj. T. 26. 99. Ljubo. Šatrić. Rušinović. 135. 22. Milorad. 105. Pernar. 30. Stevo. 22. Stražnicki. Mazzura. policij. Ivan Ev. 117. Maksimović. 25. Zlatko. 133. 108. Dragutin. 108. Aleksandar. 98. 97. Rodd. . Nassenstein. Sekulić. Starčević. 100. Perčević. Pavao. 75. časnik. Smičiklas. 62. Mihovilović. Stadler. 12. Miljković. Božidar. Milan. 120. 93. 112. Petanjek. 32. Spaho. 20. 51. Bogdan. Ivan. Nastas. 67. Masaryk. časnik. Ostović. Ladislav. Rauch. 55. 130. Strossmayer. 138. Perić. Pucelj. Djuro. 95. Nikola. 11. 36-39. Josip. 69. 35. agent. Rački. 71-77. František. Alojz]. Nikola. 19. Radić. 100. Josif Visarionovič. 115. 51. Mortigjija. 13. Papić. 37. Stojan. 80. 85. Aleksandar. Popović. Pavle. 43. 58.. 68. Ante. 44. 11. Mikac. 93. Stalin. 82. 43. Mario. 133. 50. Osterman. Nikolić. Blaško. 101-116. Nikola. Mitterhammer. 27. Ivan. 119.. 45. Starčević. 47. Mara.198 Maček. Ivan. 18-20. Ante. James Rennell. 121. Bariša. 90. Milatović. 106. 52-86. 21-23. 77. Mijatović. Pavičić. S. Sertić. Rademacher. David. 99. Milan. 92. Matasović. 94. 128. Nikola. Košta St. 15. 94. 127. 83. 41. . Rukavina. 15. 14. 102-104. 134. 44. Pejačević. Tomislav. 33. Djuro. 50. 88. 128. 20. 10-13. Tomaš Garrigue. 46. 85. Vladimir. 82. Carlo. 42. 129. Servatzy. 11. 127. Pucar. Marijan. Benito. 33. 45. Ante. Enno. 39. Ranković. 13. Stjepan. 23. 74. Draža. Nikolić. 95. Stjepan. Pavelić. Predavec. 49. Stöckelle. 99. 97. 95. Ida. Skoliber. Stjepan. 14-16 Starhemberg. Ivan. 107. Rintelen. Maček. 27. Milutin. Ivan. 17. Radić. Radić. 12. Maglajić. Novaković. Neubacher. 53. Stijepo. Mijo. Meštrović. 58.. 98. 67. Tadija. Vladimir. 25. 34. 129. Joachim. 131. 59. 98. 10. Lothar. 75. Vanča. 108. 95. 87-91. Pavelić. Mastalović. Radić. Jozo. 82. Mirković. 112. 50. Svetozar. Josipa. 83. Obrenović. Mario. 128. Vlaho. 16. 29. 96. Maček. Pašić. 85. Marko. 130. Radića. 14. Scialoja. Šime. Vilko. 108. 118. 44. Mihajlo. 117. njem. 83. 20. 79. 74. 10. 33. 28. 132. 120. Mrazović. Prodan. 62. 29. 18. 81. Miljuš. Nedić. 33. 113. Velja. Derviš. 24. Popović. 62. čin. Martinović. Stakić. 81. 105. 97. 131-134. Robotti. Perić. 12. izaslanik Alfreda Rosenberga. 46. Ivan. 10. 113. Ante (1889-1959). Ninčić. Franjo. Maček. 74. 116. Mussolini. Ivo. Obrenović. Šenoa. 56. 53. muftija. 67. 100. 49. Fridrih. 48. Maček. 117. 17.

57. Karlo. Tuškan. 89. 75. 47. 33. Mata. Šprljan. 133. Jan. Miroslav. 20. Torbar. 114. (Kosanović. Marko. 100. Toth. Šutej. Tomašić. 141. 81. 130. Ante. Branko. . Zekić. 4. mornarički kapetan. 201 ISPRAVAK U prvom poglavlju ove knjige. Tasić. 81. 50. Vjekoslav. 21. Ante. 81 X. 128. 71. 42. 57. Šubašić. 14 — piše. 96. Velja. Zulfikarpašić. 55. 119. Vaja. 114. 76. Zacharia. Wagner. Marko. 80. što molimo. Veršić. Miloš. "Vazduh" ili N. 6567. 119. 132. 97. Mirko. 63. 81. 127. Talleres Gráficos de la Escuela de Artes y Oficios "Federico Grote" Montes de Oca 320. Tomić. 69. 95. 43.) Este libro se acabo de imprimir el 1 de Agosto de 1960. Vokić. Mate. 65. 112. Nikola. 53. 120. Dinko. konzulata u Zagre. kolovoza 1960. 121. 118. nije to bio Kosanović. 96. Varoš. M. 28. 73. 76. Y. 127. 81. 80.. 48. Petar. 97. 95. 78. 95. 141. 113. Tamburini. Miša. Ante. 77. Ljuba. 48. Ante. 96. Štitić. 127. Zec. Grga. 118. Miloš. 71. Vasić. 16. Svetozar. Valenta. Vukićević. Vilder. Wilson. Josip Broz. Tarabaić. 121. 116. 104. Republica Argentina. Trbuha. 27. 23. Tito. Ljudevit. 48. Mr. 78. Veesenmayer. 37. Tomašić. do 1918. zvala se osoba. 113. 26. Šramek. 132. Žutić. 113.. Dragutin. Juraj. Vutuc. 49. 67. 113. Blaško. 74. Buenos Aires. Većeslav. 78. 118. 24. 111-115. 12. Šuljak. 125. Izdanje: "Knjižnica Hrvatske Revije". 74. Djordje. redak 1. Milenko. Šolc. 121. 120. Vitez. Hrvatska politika 1895. X. J.58. 81. 80. 109. To se ime pojavljuje i u "Kazalu imena". Edmund. Šokčević. 127-129. 96. Elisabeth. 20. Trifković. Adil. Ljudevit. 16. Tiskanje ove knjige završeno je 1. odozdo.. — bilješka br. 16. Albert. 72. 57. 61. 53. Antonio. (Mladen Giunio-Zorkin?). Josip. koja je Kvaternika izdala Austrijancima. 105-108. 17. tal.. Wiskemann. Nikola. Thaler. Vesnić. Vladimir. Vukmanović-Tempo. čin. Antonin. Lav Nikolaevič. 92. 32. Ujević. 113. Živković. Švehla. Vlajić. 49. 33. Lujo. nego prota Samuilo Popović. 53. 10. str. Božidar. Vrančić. da je ustaše u Rakovici blagoslovio prota Kosanović. Josip. Uzunović. 38. Štitić. 28. Tortić. 113115. Trifunović. 64. Grigor. Zimperman. bu. 81. 56. Benjamin. Woodrow. Edicion: "Biblioteca de La Revista Croata". 66. 115. 83-85.. Ferdo. 66. 37. Medjutim. Lujo. Šuperina. Ivan. Tabor. Tolstoj. 99. 120-122. 48. 122. N. Janko. 114. da se ispravi. 32. Ante. Vucković. Guste. Trumbić.200 Šišić. 63.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->