P. 1
Stvarno Pravo - Do Zemlj. Knjiga

Stvarno Pravo - Do Zemlj. Knjiga

|Views: 892|Likes:
Published by Mladost Apolon

More info:

Published by: Mladost Apolon on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

STVARNO (svojinsko) pravo

1. STVARNO PRAVO - je skup normi, koje uređuju odnose među ljudima povodom

STVARI i PRAVA i LJUDSKIH PONAŠANJA (to su sve objekti stvarnih prava).

1.1. Norme o pripadanju (pitanje PRIPADANJA) – da li je moje, tuđe, da li mi potpuno

pripada (svojinsko pripadanje) ili mi samo delimično pripada (zakup, zaloga...).
1.2. Prava i obaveze povodom stvari i drugih objekata – šta ja mogu povodom

neke moje stvari, ili koje obaveze neko ima povodom moje stvari, npr. da se uzdrži od stvari i bilo koje radnje povodom te moje stvari.
1.3. Norme o sticanju, promeni, prenosu i prestanku prava i obaveza povodom

stvari i drugih objekata.
1.4. Norme o povredi i zaštiti stvarnih prava.

2. Ovo je potpuna lista stvarnih prava:

2.1. својина – право својине, право сусвојине, право заједничке својине, право етажне својине, 2.2. коришћење утрине и пашњака,

2.3. суседско право – међашко право, право приступа, право употребе суседне непокретности и друга, 2.4. службеност – стварна службеност, стварно-лична службеност, службеност грађења, лична службеност, 2.5. 2.6. закуп, реални терет,

2.7. залога – ручна залога, регистрована залога, уговорно-судска залога, судска залога, задржање, залога права, хипотека, 2.8. 2.9. реални дуг, поверена и очекивана својина,
1

2.10.

задржана и очекивана својина,

2.11. право пречег стицања – право прече куповине, право пречег стицања службености грађења, право пречег присвајања, право пречег закупа, 2.12. право на државину односно притежање и право на заштиту државине и притежања.

3. OSNOVNI TIPOVI OVLAŠĆENJA KOD STVARNIH PRAVA (koji postoje zbog različitih

potreba ljudi): 3.1. Prava pripadanja

3.2. Prava traženja (npr. da nam vrati stvar) 3.3. Prava preobražajna (ovlašćen sam da izjavom volje promenim pravo, da nastane,

da nestane, ovde je isto pravo preče kupovine)
3.4. Prava učešća (ovo kada imamo jedno pravo, a bar dva različita titulara: susvojina,

etažna prava. Tada sudelujemo u odlučivanju u nečemu.)
3.5. Prava vlasti (da prelazim preko livade, da uzimam vodu sa tuđeg bunara, tj. većina

jednosložnih prava; kod prava građenja imam pravo da izgradim objekat na tuđem zemljištu i da na njemu imam pravo svojine – pravo pripadanja)

4. PROSTA I SLOŽENA STVARNA PRAVA - stvarna prava su po sadržini različitog tipa,

pa ih tako možemo i razlikovati. Dakle, razlikuju se po broju ovlašćenja. Prosta prava imaju jedno jedino ovlašćenje, a složena prava imaju više ovlašćenja. Stvarna prava su složena prava, sastoje se iz bar dva različita ovlašćenja.

Najsloženije je pravo svojine. Ona je maksimalno (aposolutno) pravo u pogledu broja i sadržine ovlašćenja. Kako je rekao Baltazar Bogišić, samo vlasnik može da kaže „MOJE JE“! Kod svojine su to: pripadanje, držanje, upotreba (prosta upotreba stvari), korišćenje (izvlačenje koristi iz stvari), faktičko ( i MENJANJE NAMENE) i pravno
2

raspolaganje, isključivanje svih 3. lica, traženje od svih kod kojih je neovlašćeno, odreći se i ne činiti ništa od ovoga.

Stvarna pravu su dominantno složena prava, a prostih stvarnih prava imamo u susedskim pravima i u službenostima (tu je uvek skoro samo jedno ovlašćenje u pitanju).

5. DEJSTVO STVARNIH PRAVA: erga omnes i inter partes! Objašnjenje: npr.

poslugodavac trpi, a svi ostali moraju da se uzdrže od mešanja. Sva prava imaju apsolutno dejstvo – da se svi ostali (čitav svet) uzdrže od mešanja. Relativno dejstvo imaju i stvarna i obligaciona prava, pa čak i kod prava svojine, jer ako me neko sprečava da pišem mojom olovkom, ja stičem zahtev, pravo da tražim da prestane to da radi i to od njega, a ne od celog sveta.

6. Stvarna prava delimo na SVOJINU i na SVA DRUGA STVARNA PRAVA (to su

ograničena, sektorska prava, jer su u odnosu na svojinu ograničena, dok je svojina MAKSIMALNO PRAVO).

7. STRUKTURA STVARNOPRAVNIH ODNOSA – struktura svih stvarnopravnih odnosa

(osim svojine) jednaka je strukturi obligacionopravnih odnosa, jer imamo IMAOCA OVLAŠĆENJA, imamo DRUGO LICE i NJEGOVU OBAVEZU i imamo ČITAV SVET (sa obavezom da se uzdržava od mešanja, da povodom tog odnosa ne preduzima ništa).

8. NUMERUS CLAUSUS (zatvoren broj) - to znači da zakonodavac određuje šta će biti

stvarno pravo i iz čega će se ono sastojati, tj. država ih popiše, dok kod obligacionih odnosa postoji autonomija volje. Stvarno pravo sadrži KOGENTNE NORME (norme, koje ne daju mogućnost da bude drugačije, tj. imperativne – naređuju i prohibitivne – zabranjuju). Zašto će neko pravo država da propiše kao stvarno pravo, zavisi od države do države. Npr., kada su zakupci bili jak sloj u državi, težili su i uspeli da zakup ubace u stvarno pravo.

9. PRAVO SVOJINE može postojati samo na STVARIMA (ne na PRAVU). OGRANIČENA

STVARNA PRAVA mogu postojati i na stvarima i na pravima. Npr., plodouživanje može i na pravu i na stvari, zaloga isto tako.
3

tj. Mogu posedovati ovo pravo samo uz neko drugo pravo. IUS AD REM = ovo je kod drugih prava i znači prava povodom stvari. Ovo se postiže predajom stvari drugom licu u posed. prava na stvar. a izuzetno na PRAVIMA (npr. SAMOSTALNA PRAVA – stvarna prava su redovno samostalna prava. jer ne možete biti imalac službenosti. 14. NAČELO SPECIJALNOSTI (određenosti) stvarnih prava – stvarna prava se. NAČELO PUBLICITETA (obelodanjivanje postojanja stvarnih prava) – njihovo postojanje na nekom objektu se stavlja do znanja. 13. a ATIPIČNA PRAVA (PRATEĆA. Npr: službenost je akcesorno pravo. jače je ono ranijeg datuma (prior tempore. PRAVO PRVENSTVA STVARNIH PRAVA (KONKURENTNOST STVARNIH PRAVA) – od dva istovrsna stvarna prava. AKCESORNA PRAVA) – ovde je sudbina pratećeg prava vezana za glavno pravo. Zakonodavac je taj. ma gde god stvar bila. tj. tj. nego pravo svojine na svakoj ovci pojedinačno. na potraživanjima). Ne postoji pravo svojine kao celina na stadu ovaca. stvarno pravo prati – sleduje stvar. To znači da imalac stvarnog prava ne gubi svoje pravo. a nemati poslužno dobro. po pravilu. možete imati samo ovo pravo bez potrebe da imate neko drugo – prethodno pravo. 12. Ovo imamo kod svih stvarnih prava (univerzalno dejstvo) i samo kod stvarnih prava (specifično dejstvo). na svakom predmetu domaćinstva i na svakoj knjizi iz biblioteke. potior jure). koja je vidljiva. SUPROTSTAVLJIVOST PRAVA ili SLEDOVANJE PRAVA (to su sinonimi) – stvarna prava su suprotstavljiva prava na stvarima i na pravima. 11. Ove pretpostavke je dozvoljeno obarati. predmetima domaćinstva. 4 . Samo su stvarna prava suprotstavljiva. a u konkurenciji sa obligacionim jače je stvarno pravo. koji snabdeva neko pravo ovom SUPROTSTAVLJIVOŠĆU. publikuje se. biblioteci. IUS IN REM = ovo je kod stvarnih prava i znači da je pravo ukorenjeno u samoj stvari – na STVARI.10. to se ne može zaključiti putem logike. Mora biti objavljeno da na određenoj stvari postoji stvarno pravo nekog subjekta da treća lica to pravo ne bi vređala. Publicitet stvarnih prava na pokretnim stvarima se izvodi iz državine (faktičke vlasti). Kod nepokretnih stvati se publicitet postiže upisom u javne knjige. konstituišu na INDIVIDUALNO određenim stvarima.

ne mora da jeste aktivno stanje). ali samo nama mora da proda stvar. ali ne svih stvarnih prava. Ovo je defincija iz nacrta Zakonika o svojin i drugim stvarnim pravima: Ствар је свака материја на којој се може имати фактичка власт и својина или друго стварно право. OBJEKTI STVARNIH PRAVA Objekti stvarnih prava mogu biti: STVARI. PRENOSIVA .skoro sva. dakle da može potencijalno biti u vlasti. jer kod prava preče kupovine mi nemamo faktičku vlast. zaloga prava) i LJUDSKO PONAŠANJE. PRAVA (preče kupovine. NEPRENOSIVA (stanarsko pravo. tj. NEPOSREDNA FAKTIČKA VLAST NA STVARI – postoji kod većine. Stvar u pravnom smislu je ono što je materijalno (da je deo prirode) i da može biti u ljudskoj vlasti (tj. TELESNE I BESTELESNE STVARI: 5 . koje više ne postoji). vlasti). ako titularu pruža faktičku vlast na stvari.15. da nam je prvo ponudi ili kod hipoteke (kod nje nema fakt. Ne stoji ni to da je neko pravo stvarno pravo. 16. da na stvari može postojati svojina ili neko drugo pravo.

• Ovo je istorijska podela i samo je informativnoga karaktera. tj. tj. Možemo da imamo i dve stvari u FUNKCIONALNOJ VEZI. Funkcionalna veza postoji kada namenimo da jedna stvar služi drugoj. ali samo sa svojinom. potpuno inkorposrisani. oni. informativne vrednosti. Složene delimo na: o složene stvari sa odvojenim delovima o • • složene stvari sa spojenim delovima. Telesna stvar – je stvar onako kako smo je mi definisali. tj. Proste stvari – delovi se ne vide. ne budu oštećeni) i NEODVOJIVI (utelovljeni. a ne samo fizička veza. Odlike funkcionalne veze GLAVNE I PRIPATKA: • • • • 6 . koji ne gube svoju vrednost pri odvajanju. Složene stvari – delovi se vide. dok su sve druge podele od praktičnog značaja. samo oni. a drugi kriterijum je kakva je vrsta veze između spojenih delova i tu pricate o potpuno i nepotpuno inkorporisanim delovima. Bestelesna stvar – je stvar kako smo je mi definisali samo sa svim drugim (stvarnim) pravima. U našem pravu nisu pozitivnopravni pojmovi. nepotpuno inokorporisani. onim čiji su delovi ODVOJIVI (neutelovljeni. bivaju oštećeni). GLAVNA STVAR može biti pokretna ili nepokretna. nije svaka veza između dve ili više funkcionalno povezanih stvari. PROSTE I SLOŽENE STVARI: • • • Sve stvari se uvek sastoje iz delova (atoma. Dakle. koji gube vrednost odvajanjem. koji nije odnos GLAVNE STVARI i PRIPATKA. baš odnos GLAVNE i PRIPATKA. tj. molekula). važno je da li jedna stvar SLUŽI drugoj. • Pravni značaj ovoga je u tome što kažemo da su složene stvari sa neodvojivim delovima isto što i proste stvari. a to znači da kod takvih stvari možemo imati samo jedno pravo – ta stvar može biti jedan objekat prava!!! GLAVNA STVAR I PRIPADAK (sporedna stvar): • Ovde je važna FUNKCIONALNA VEZA (FUNKCIJA=SLUŽENJE). PRIPADAK = SPOREDNA STVAR je uvek POKRETNA STVAR. ali za ovu pravnu podelu je važno jesu li ti delovi vidljivi ili ne.

tehničkom smislu (produkt. tj. posečeno stablo u šumi). med. što znači da ovo pravilo neće važiti.o da su obe stvari. To su: voće. zakupnina. ovo možemo nazvati PROIZVODOM U UŽEM SMISLU. plodouživalac. koje stvar daje na osnovu pravnog odnosa vlasnika sa drugim licem. Pravni značaj podele – vlasniku pripadaju i plodovi i proizvodi stvari. posečena voćka u voćnjaku. ukoliko stranke odrede drugačije. savesni držalac – drugačije. to ne sme biti AD HOC veza. a sve drugo može biti dogovoreno. plod postaje samostalna stvar. jer oni svi prisvajaju plodove. a ređe u obliku drugih stvari određenih po radu. Ovo je za PRAVNI PROMET veoma važno. jer kada raspolažem glavnom stvari. jer supstancija ostaje vlasniku. ako se ništa ne naglasi ostaje da idu glavna stvar i pripadak zajedno. PLODOVI I PROIZVODI STVARI: • • Plodovi u naturalnom obliku su proizvodi. a namenjeni su za odvajanje. koje su funkcionalno povezane. • • • • • • STVARI VAN PROMETA (res extra commercium) I STVARI U PROMETU (res in commercio): 7 . da na obe postoji pravo svojine istog lica. već veza trajne prirode. Civilni plodovi – su periodični prihodi. pripadak tada prati pravnu sudbinu glavne stvari. kamen ili pesak izvađen iz njive. kirija. vlasnik je trajno namenio da ta stvar služi drugoj o o samo pokretna stvar može biti pripadak • Pravni značaj ovoga je u tome kada imamo odnos GLAVNA STVAR I PRIPADAK. Plodovi u naturalnom obliku se dele na prirodne (kada ih stvar daje sama od sebe. prinos). mladunci životinja. Dakle. Do odvajanja plod je sastavni deo plodonosne stvari. To je ono što stvar da kao deo svoje supstancije i bez periodičnosti (materijal od srušene zgrade. MLADUNCI DOMAĆIH ŽIVOTINJA (priplod) – pripadaju vlasniku majke. tj. Odvajanjem. a ne da to učini neko drugi. to lice je moralo dovesti jednu svoju stvar u funkcionalnu vezu sa drugom. vuna i mleko ovaca. drveće koje se dobija povremenim proređivanjem šume da bi preostala stabla bolje napredovala. Ovo da pripadak prati glavnu stvar je uređeno DISPOZITIVNO. To su: kamata. na kojoj onda postoji jedno pravo svojine. PROIZVOD – kako su i plodovi proizvod stvari. dok je kod drugih pravnih odnosa: zakupac. bez ljudskog rada: divlje jagode i kupine) i veštačke (za čiji nastanak je potreban ljudski rad). od jednog istog vlasnika. koje neka stvar daje periodično bez iscrpljivanja svoje supstancije. ali nemaju pravo i na proizvod u užem smislu. raspolažem i pripatkom. Oni se pojavljuju najčešće u novčanom obliku.

stečajna masa. biblioteka. potrebe odbrane i unutrašnje bezbednosti). 8 . dolazi do izražaja pojam zbirne stvari. već to imaju samo kao celina i u pravnom prometu se pojavljuju kao celina. koliko ovaca u stadu ili maraka u zbirci. STVARI VAN PROMETA su one na kojima postoji neprenosivo pravo svojine (npr. koji omogućava da se svim stvarima. može izjednačiti sa samom stvari). koje čine celinu. ovo bi bio zbir telesnih i bestelesnih stvari. npr: oružje. kao najpotpunije pravo. većina lekova. Po onoj „staroj“ podeli. jer i dalje postoji onoliko prava svojine koliko i knjiga u biblioteci. javnog interesa: narodno zdravlje. zapravo stvari i to u građanskopravnom prometu. droge. To su: stvari u opštoj upotrebi. ali nemaju nikakvu samostalnu upotrebnu vrednost. • • • • ZBIRNA STVAR (universitas rerum) i KOMPLEMENTARNA STVAR i UNIVERSITAS IURIS: Zbirna stvar se može sastojati iz istovrsnih stvari: stado ovaca. Kod nas su verske organizacije GRAĐANSKO PRAVNA LICA. zbirka maraka ili iz raznovrsnih stvari: stovarište robe. ako je postavljen na grob u kome je sahranjen leš. Npr: nadgrobni spomenik nije stvar u prometu. ulice. parkovi. zaostavština jednog lica). miraz.znači da je u prometu pravo svojine na toj stvari (jer se svojina. Sa gledišta prava svojine ZBIRNA STVAR nije nikakva nova stvar. DELJIVE I NEDELJIVE STVARI: • • Nije isto što i proste i složene stvari! Ovde deljivost postoji kao pravna kategorija. javni moral. koliko ima posebnih stvari. tj. raspolaže jednim pravnim poslom.• STVAR U PROMETU . pa su i stvari u njihovoj svojini. Međutim. To nisu stvari u građanskopravnom smislu i van prometa su. Komplementarna stvar – ovo su stvari kod kojih su fizički delovi odvojeni. iz nekog razloga. koji se u određenim pravnim odnosima smatra kao celina (preduzeće. različlita od pojedinih stvari iz kojih se sastoji . plemeniti metali. koje služe religijskom kultu. iz razloga celishodnosti (opravdanja nekog cilja) kada treba da raspolažemo množinom ovih stvari odjednom. Universitas iuris – to je zbir stvari i prava. trgovi. a nije potrebno zaključiti onoliko posebnih pravnih poslova. STVARI U OGRANIČENOM I NAROČITO REGULISANOM PROMETU. eksploziv. Postoji i pojam JAVNO DOBRO. npr.

9 . Ako je deljiva. PROCENJIVE I NEPROCENJIVE STVARI: • Procenjive su one stvari čija se vrednost može odrediti upoređivanjem sa drugim stvarima u prometu. POTROŠNE I NEPOTROŠNE STVARI: • • Svaka stvar može da bude potrošna ili nepotrošna! Ovo zavisi od prve upotrebe (ovo zavisi od namene stvari). koja je proistekla nakon akta raspolaganja stvari. Neprocenjive su one stvari čija se vrednost ne može odrediti nikakvim upoređivanjem sa drugim stvarima u prometu. koje imaju i PROMETNU i UPOTREBNU VREDNOST i mogu se izraziti u novcu.. ali nemaju PROMETNU VREDNOST. nije fizička deoba same stvari):   prodaja stvari.. a ako je reč o VANSUDSKOJ DEOBI. jer tada vlada načelo autonomije volje. One mogu imati AFEKCIONU VREDNOST (fotografija dragog pokojnika. ovde je kriterijum EKONOMSKI. koja je draga uspomena). upravo u tome što primenjujemo različite norme. da li će izgubiti vrednost ti delovi ili ostaju srazmeri. kakva je posledica po stvar. U ovoj VANSUDSKOJ DEOBI. Tada sud mora deljivu podeliti fizički. onda ide CIVILNA DEOBA. a ako ne može fizički. ne sme je prodati. U pravu imamo dve podele stvari: o Fizička deoba stvari o • • Civilna deoba stvari (kod nje se ne dira u samu stvar.• Deljive stvari – kod njih je važna fizička deoba i šta će sa stvari biti kada je podelimo. a podeli se cena – civilna deoba prodajom deoba uz nadoplatu deoba prepuštanjem u svojinu uz isplatu  • Pravni značaj ovoga je. onda je važno da li stvar uništavamo deobom ili joj smanjujemo vrednost tom podelom. te od toga zavisi je li potrošna ili nepotrošna. je sve deljivo: krava. Šta se dešava posle raspolaganja stvari? To nas zanima! Stranke određuju namenu stvari. ako joj to umanji vrednost . mogu imati UPOTREBNU VREDNOST. Dakle. mora ići fizička deoba!). Dakle.onda je potrošna. mačka. Tako kod sudske deobe stvari (dolazi kada se stranke ne dogovore o deobi i sud se drži KOGENTNIH NORMI. Nedeljive stvari – kod njih posle podele delovi ne mogu očuvati svoju vrednost. ako ne – onda je nepotrošna! Zanima nas ako se namena ostvari. to su stvari.

broja motora. specijalno) ODREĐENE STVARI I GENERIČNO (po vrsti. GENERIČNO ODREĐENE STVARI – stvari su određene pro vrsti. Dakle. a drugo je kad mi proda. stanovi (kao posebni delovi zgrade). funkcijom stvari. može li stranka svoju obavezu izvršiti nekom drugom stvari ili samo dotičnom.• • Jedno je kada mi neko da čokoladu na poslugu. tj. Ukoliko ne može – imamo nezamenjivu stvar. ovo nema veze sa PROSTOROM. po rodu. ZAMENJIVE I NEZAMENJIVE STVARI: • Ovo u PRAVNOM PROMETU. Posluga ne može na potrošne stvari. već u pravnom odnosu. poslovne 10 . Ova podela ne proističe iz prirode stvari. POKRETNE I NEPOKRETNE STVARI: • Pokretne stvari su one koje se mogu premeštati sa jednog mesta na drugo bez oštećenja njihove suštine. putem čega izdvajamo? Sve što je u stanju da individualno odredi stvar. koji se od drugih razlikuje po vlasniku). kojom se može umesto prvom izvršiti obaveza. Zaloga ne može. po rodu) ODREĐENE STVARI: • • • • Ovde je kriterijum NAČIN ODREĐENOSTI. šasija. Tipično se individualizuju na osnovu broja – ako stvari imaju broj (npr. Ovde je nama važno kada prelazimo generično određenje. već kako mi (stranke) odredimo stvari. tablice) ili se individualizuju putem svojine (prodajemo auto. onda je ZAMENJIVA. Zajam može. dobri satovi na poleđini uvek imaju svoj jedinstveni broj.ako je određena tako što je izdvojena od svih drugih stvari iste vrste. POJEDINAČNO (idividualno. jer kad mi proda mogu da je pojedem. registarske oznake kod automobila. Nepokretne stvari su one koje se ne mogu premeštati sa jednog na drugo mesto bez oštećenja njihove suštine: zgrade. ako jedna stvar može biti zamenjena (umesto jedne dođe druga) drugom u pravnom odnosu. ZAMENJIVA je ona. POJEDINAČNO ODREĐENA STVAR . tj.

testament. da su inkorporirane u zemlji. koje ne sadrže neko subjektivno pravo. ali u tim hartijama je ukorenjeno = inkorporirano = utelovljeno neko pravo. stabilnost. Pravni značaj je veliki i sve se. to je stvar kao i cipele. Sve građevine trebalo bi da ispunjavaju dva uslova da bi bile nepokretne stvari: 1. a ne da leže na zemlji 2. izvod iz matične kjnige. poljoprivredna i šumska). prenosa i gubitka prava na jednim ili drugim stvarima. Vegetacija na nekom zemljištu se posmatra kao plod. samo je objekt prava) HARTIJE – ISPRAVE. tako i grejne. već neko drugo pravo ili predstavljaju dokazno sredstvo ili su od značaja za nastanak prava (isprave: indeks. Dakle. ukoliko izričito nije dogovoreno da neće.prostorije (kao posebni delovi zgrade) i zemljišta (građevinska. kanalizacione cevi sve do priključka na gradsku mrežu. vodovodne. HARTIJE: • Imamo: o o OBIČNE HARTIJE (običan papir. koje to mora da pokriva. što je dobra stvar kod osiguranja. pasoš. uverenje o državljanstvu. po pravilu veću vrednost nepokretnih stvari u odnosu na pokretne stvari. lična karta. da su zidane kao trajni objekti. 11 . zapravo svodi na ekonomsku istrajnost. Nepokretnosti po nameni – ovde je priča kao o GLAVNOJ STVARI i PRIPATKU U FUNKCIONALNOJ VEZI SA ISPUNJENIM USLOVIMA. a ne za neku privremenu upotrebu Sastavni delovi zgrade su sve ono što zgradi trajno služi! Pa. pismeni kupoprodajni ugovor) o VREDNOSNE HARTIJE • VREDNOSNE HARTIJE su bitne iz dva razloga. hartija sadrži pravo. što se ogleda u različitim načinima sticanja. To je najpre STVAR.

• Izdaju se jednostranim pravnim poslovima. jer se iz nje ne vidi da li je izdata povodom zajma i ko je zajmodavac. Npr: konosman za pomorski prevoz robe). zatim da se menični dužnik menicom obavezuje meničnom poveriocu da određenu sumu novca da na zajam.. koje po pravilu glasi na neku sumu novca. bez njenog prenosa nema ni prenosa prava) između PRAVA i HARTIJE. tj. Ona sadrže određena članska prava prava imaoca – da učestvuju u radu organa društva. To je jedna pismena klauzula. HARTIJE PO NAREDBI (franc. Ove hartije pojednostavljuju PRAVNE ODNOSE: berza. kreditno pismo). Dakle. ili da je menični dužnik u stvari kupac koji se obavezuje da plati kupovnu cenu). pravo učešća (akcije= deonice koje izdaju akcionarska društva. Npr: moguće je da je menični dužnik primio određeni iznos novca na zajam od meničnog poverioca i sada se menicom obavezuje da mu tu sumu vrati. a ko zajmoprimac ili poklona. konosman i sl. Hartije delimo prema načinu prenošenja prava iz njih na druga lica i prema tome kako se imalac hartije od vrednosti legitimiše pri ostvarenju prava iz hartije. vidi se razlog). Izjava se satoji: „Po mojoj naredbi platiti. koja se stavlja na poleđinu hartije. stvarno (sadrže neko stvarno pravo na pokretnim ili nepokretnim stvarima – pravo svojine ili založno pravo. lutrijskih lozova to povlači konačan gubitak prava iz hartije.Tu imamo neraskidivu vezu (ispoljava se tako što bez hartije nema ni prava. pravo je sudbinski povezeno sa hartijom. To je AMORTIZACIJA). imamo PRAVO NA HARTIJI i PRAVO U HARTIJI. a sa druge strane sadrže pravo učešća u dobiti – pravo na dividendu). dok je kod drugih dozvoljeno sudsko oglašavanje uništene /izgubljene. tj. Npr: obveznice narodnih zajmova. Onda gubitak ili uništenje hartije povlači nemogućnost ostvarenja prava (kod nekih hartija – npr. tako da se i kod ovih hartija formalna legitimacija za ostvarenje prava vidi iz same 12 • • . To su hartije čiji je prvi imalac označen na samoj hartiji.. Prema tome. indosman) – ovde putem izjave volje = naredbe. zašto je izdata hartija. a kod nekih ne. štedna knjižica izdata povodom deponovanja štednog uloga) i APSTRAKTNE HARTIJE (menica. Imamo 3 načina prenošenja i 3 vrste hartija. indosament. ček.“. prenosimo naše pravo iz hartije. o o • Kod nekih hartija vidimo CAUSU (tj. a prenose se INDOSAMENTOM. imamo KAUZALNE HARTIJE (konosman izdat povodom ugovora o pomorskom prevozu robe. intelektualno. zaturene/ hartije nevažećom i izdavanje rešenja koje zamenjuje hartiju. menica. U hartiji može biti neko: o • obligaciono (sadrže u sebi neko obligaciono pravo.

ako je znalo ili moralo znati da donosilac nije zakoniti imalac hartije. Ovde obavezno lice (IZDAVALAC HARTIJE) je dužno da postupa savesno. već se dokazuje drugim putem.hartije. Od hartija od vrednosti treba razlikovati legitimacione znake. IMALAC PRAVA IZ HARTIJE legitimiše kao ovlašćeno lice samim držanjem. lutrijski lozovi. firma X). ako može da se prenosi. naravno. tu se samo plaća po mojoj naredbi. ili nije ovlašćen od strane zakonitog imaoca. To su garderobni ili slični znaci koji se sastoje od komada hartije. Ovde zavisi šta će u sledećem prenosu biti. INDOSAMENT NA DONOSIOCA – ovde imamo da po mojoj naredbi treba platiti donosiocu. Naravno. tj. dvostrani pravni posao. potrebna su dva lica. Ovde smo zapečatili prenošenje prava i sada može samo ovim putem prenositi – PREDAJOM. tj. tj. ostaje da se prema obaveznom licu. na kojima je obično utisnut neki broj. ja kažem prenosim. • HARTIJE NA DONOSIOCA – npr. izdate su licu čije je ime napisano (Petar Petrović. tj. ti kažeš primaš). ona se prenosi kao i druge pokretne stvari PREDAJOM HARTIJE. u protivnom odgovara za štetu. platiti (Petru Petroviću). a obavezno lice nije dužno da ispituje njegovu materijalnu legitimaciju. Prenosilac hartije je INDOSANT. tako da se formalna legitimacija svakog novog imaoca takođe vidi iz same hartije. ili zna da je pokrenut postupak za amortizaciju – dužno je da odbije ispunjenje. Oni služe da pokažu ko je poverilac u obligacionom odnosu. metala ili drugog materijala. PUNI INDOSAMENT – sadrži izjavu o prenosu. da li je držalac do hartije došao savesno. ime onoga na koga se prenosi i potpis prenosioca. Npr: ako kažemo tačno kome dati. ta cesija se označava na samoj hartiji unošenjem imena novog imaoca hartije – CESIONARA i prenosioca CEDENTA. državine. umesto imena indosatara se stavlja reč „donosiocu“. tj. Izdavalac legitimaciong znaka oslobađa se obaveze kada je u dobroj veri (savesnosti) izvrši donosiocu. su hartije čiji je imalac označen na samoj hartiji. Zato u slučaju gubitka legitimacionog znaka potraživanje ne propada. ostaje prazno kome se prenosi. a onaj na kojeg je hartija preneta – indosinirana jer INDOSATAR Imamo 3 vrste indosmana: o BLANKO (belo) – sadrži samo potpis INDOSANTA. Za njih ne važi načelo inkorporisanosti. o o • HARTIJE NA IME – kada su izdate. za donosioca ne važi 13 . onda to činimo CESIJOM (ustupanje potraživanja. posedovanjem hartije (formalna legitimacija). tj. Prenošenje: o često se ne može uopšte prenositi o a. dakle.

mogu da steknu svojinu na stanovima. Na pokretnim stvarima može i fizičko i pravno lice. Ovo je iz pravno-političkih i bezbednosnih razloga. zgradama. Bilo koje strano fizičko ili pravno lice može da stekne svojinu na bilo kojim nepokretnostima. ako mu je konkretna nepokretnost neophodna za obavljanje delatnosti u Srbiji + RECIPROCITET! Strano fizičko lice. te u slučaju spora dužan je to dokazati. imamo: • • Ugovoreni reciprocitet između država i to putem sporazuma. našeg zakona. 14 . ako je to putem nasleđivanja. Ovde je uslov UZAJAMNOST=RECIPROCITET i odnosi se na to da taj stranac dolazi iz neke države u kojoj i naš državljanin može da stekne isto nasleđivanjem. može da stekne svojinu samo na određenim nepokretnostima (stan ili zgrada) + RECIPROCITET. koji se tiče DRŽAVLJANSTVA. Faktički reciprocitet – dovoljno da ta neka država dozovoljava to. Ovo kod SVOJINE i to samo na nepokretnostima (jer njih ne može posedovati stranac). • • • Ovo regulišu članovi 82. jako je važno da li je neko državljanin ili ne. bez sporazuma. Izjednačeni su sa domaćim licem u sticanju. Strane države ili međunarodne organizacije.pretpostavka da je on pravi poverilac ili da je ovlašćen zahtevati ispunjene. građevinskom zemljištu i to poslovima INTER VIVOS. Što se reciprociteta tiče. i 83. ako im je potrebna svojina za predstavništva. Na nepokretnim stvarima: • Strano fizičko lice može na bilo kojoj nepokretnoj stvari steći svojinu ili neko drugo pravo. uz jedan izuzetak. Naime. koje ne obavlja nikakvu delatnost u Srbiji. a ne kod svih stvarnih prava. SUBJEKTI STVARNIH PRAVA To su svi subjekti prava (pravna i fizička lica).

rešavao je dva velika spora u vezi sa povredom GARANTIJE prava. Ne sme biti prekomerno.ZAJAMČENOST PRAVA Sva prava se razlikuju po tome da li su OBIČNA ili GARANTOVANA (zajamčena). niti menjati suština prava. Samo to može biti opravdanje za ograničavanje prava. tj. već to mora da bude urađeno PROPORCIONALNO=SRAZMERNO javnom interesu: • • • • Zaista potrebno za taj interes. svako ograničavanje mora da bude LEGALNO = zasnovano na zakonu ili drugom izvoru prava. tj. ali mora mu se nadoknaditi. ali ne proizvoljno.). JEMSTVO obuhvata svojinu i druga stvarna prava. već samo ograničiti i to uslovno: legalno i proporcionalno! Nije nemoguće da se nekom uzme pravo svojine (eskproprijacija). da se razume u čemu je ograničenje Sve ovo mora da bude ispunjeno kumulativno da bi to ograničavanje bilo opravdano. nego samo u slučaju opšteg javnog interesa. treba da budu garantovana samo najjačim izvorima prava u formalnom smislu. Formalni uslov. momentalno sledi izbacivanje iz Saveta Evrope i niz drugih posledica. Podesno za ostvarenje tog interesa. Postoje 3 merila legalnosti: o predviđeno izričito u zakonu ili drugom izvoru prava o taj zakon ili drugi izvor prava mora da bude objavljen o norma ograničenja mora da bude potpuno jasna. tj. punom naknadom. kod nas TRŽIŠNOM NAKNADOM. Prvi je okončan. jer i kada bi došlo do ukidanju ili menjanja sadržine. a ne i zakonom.g. Nikada se ne može ukidati. drugi čeka formiranje suda. Zajamčenost postoji samo kada su prava garantovana USTAVOM ili MEĐUNARODNIM RATIFIKOVANIM AKTOM. ne može na bilo koji način da ograniči pravo. Dakle. postoji GARANTIJA SUŠTINE INSTITUTA! Svojina i druga stvarna prava se ograničavaju. Stvarna prava su zagarantovana Ustavom RS + Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava (koju smo mi ratifikovali 2003. 15 . Naravno. i u slučaju da zakonodavac ima to opravdanja. Dakle. dok je još radio (jer izbor novih sudija je tekao neobično dugo!). PRAVNI ZNAČAJ zajamčenosti – to znači da se ova prava ne mogu tek tako ukinuti ili im menjati sadržinu od strane zakonodavca. Naš Ustavni sud.

mora taj višak pokloniti nekoj organizaciji. gde se u zakonu kaže da ukoliko stranka ostvari prihod od imovine. Držaoci su svi oni koji nisu pritežaoci. ***Razlika između moderne i Aristotelove logike . Mnoge definicije u pravu nisu aristitotelovskog tipa.kod ove moderne logike pojam FAKTIČKA VLAST je tipološko obeležje državine. koji je veći od 1/5 ukupnog prihoda stranke. Ovde je problem na planu SRAZMERNOSTI. da se stope povećavaju ukoliko se stiče više itd. Ovo je de facto eksproprijacija. tj. jer postoji i krivična odgovornost. jer nema uvek faktičke vlasti kod državine. DRŽAVINA I PRITEŽANJE DRŽAVINA NIJE SUBJEKTIVNO PRAVO. izvitoperiti njenu suštinu. postoji alternativa u strožoj poreskoj politici. Drugi slučaj: se tiče finansiranja političkih stranaka. ali je samo loš način za to. jer nikad se ne sme od svojine napraviti nešto drugo. Prvi slučaj: jedna odredba u Zakonu o nasleđivanju je protivustavna. koja je prava mera. koja se bavi humanitarnim radom. onda pojam faktičke vlasti moramo da proširimo. a nije. već tipično. dobrotvornoj organizaciji. da se ograniči svemoć stranaka. Ovde postoji višestruki napad na garantiju svojine. a ne vrati se do smrti ostavioca.neprimerena. a ovde se suština pretvara u pravo i dužnost da se nešto pokloni. tj. jer postoji državina sa faktičkom vlasti i bez faktičke vlasti! Šta je faktička vlast? Zakon nam to ne definiše. ovde imamo atak na zajamčenu suštinu svojine + neproporcionalnost! Ovde je cilj ostvarenje opšteg dobra. Tu je onda kraj opšteg dela. tj. a on se sastoji od učenja o samim stvarnim pravima + državine + pritežanja + javni registri. koji ima STVARNU MOGUĆNOST da sprovede svoju 16 . jer zaista je legitiman interes da se brani zemlja u slučaju rata. Faktička vlast nije pojmovno određenje državine. Dakle. vojni obveznik. Sve ovo do sada je bio OPŠTI DEO.1. To je nešto što se vrši u odnosu na samu stvar! Faktičku vlast ima onaj. koji napusti zemlju zbog neodazivanja vojnoj obavezi. VEĆ FAKTIČKA VLAST ILI NEKO STANJE KOJE ZAKONODAVAC IZJEDNAČAVA SA FAKTIČKOM VLAŠĆU! Dakle. 2. Kod Aristotela definicija bi bila da je to stalna odlika. jer se ne javlja uvek (apsolutno). Naime. ali sankcija je ovde loša . ali bez naknade. Svojina ne sme biti obaveza. ne može steći pravo svojine. da bismo državinu mogli definisati kao faktičku vlast. ona je uvek korisna vlasniku! Dakle.

. plodouživalac stana. ali je to PRIVREMENA SITUACIJA. dakle. To. da je nako upisan kao imalac nekog stvarnog prava u javnom registru. ovde imamo DIREKTAN FIZIČKI DODIR SA STVARI! 2. a ja i ne moram da znam da stvar postoji. NAREDBODAVNA DRŽAVINA. doneo materijal za šivenje odela. све док овај поступа по тим упутствима или у вези са њима. Prva grupa: to su lica koja vrše APREHENZIJU (uzeli u ruke stvar). ne sme biti hipotetička mogućnost. Možda je ovo potpunija definicija: Заповедна државина је државина лица које другоме даје упутства како да поступа у погледу ствари. Peta grupa: kada neko drugom zapoveda. a njega nema na vidiku. Treća grupa: ovde NE POSTOJI AKTUELNA MOGUĆNOST uspostvaljanja veze. Sedma grupa: državina je i slučaj KADA SAM NASLEDIO DRŽAOCA. Svuda tu imamo POSREDNU DRŽAVINU. Prema tome imamo nekoliko grupa držaoca: 1. a nigde nikog.volju u pogledu stvari. PRAVO NA DRŽAVINU je različito od pojma DRŽAVINE! 17 . 5. Ovo je TABULARNA DRŽAVINA = KNJIŽNA DRŽAVINA. jer DAVANJE NALOGA je faktička vlast. 6. potrebno je samo da je dotični bio u času smrti držalac. jer da bismo ih mogli zaštititi tužbom (ili sprovesti održaj). u zamci uhvaćena životinja. Četvrta grupa: KADA JE USPOSTAVLJENO NEKO STANJE STVARI. čak ne moram da znam ni da je držalac umro. Druga grupa: ovde postoji AKTUELNA MOGUĆNOST USPOSTAVLJANJA DIREKTNOG KONTAKTA SA STVARI I SPROVOĐENJE VOLJE (npr: moja knjiga u mojoj vikendici na Tari). Ko to može. već realna=stvarna mogućnost. ali ne i izgubili. Sve ovo su tipični slučajevi državine. ili ispred podruma istovaren ugalj. ja postajem po sili zakona držalac. nalogodavac je držalac. Npr: vidim poređanu građu u dubini šume. Ovo je tzv. a potom to stanje opstaje. sve ove situacije podvodimo pod isti pravni režim. a taj drugi radi sa tim. Npr: zaturili smo stvar. iako su jako različite. Osma grupa: kao državina se prihvata kada je neko upisan u javnom registru kao vlasnik stana. dao stan u zakup. 3. mi testiramo da li neko ima tu STVARNU MOGUĆNOST da sprovede volju na stvari. korisni. 4. To je NASLEDNIČKA DRŽAVINA. taj ima faktičku vlast. neko je sproveo volju i nema ga trenutno tu. Ovo su sve pravni pojmovi. neki traktor na polju. neko je već sproveo svoju volju. ko ima mogućnost. 8. slikar je ostavio svoj štafelaj. pa ako nas to stanje upućuje na to da je neko uspostavio svoju volju. Dakle. tada sam i ja držalac.. koji su nam funkcionalni. tj. znamo da je po sredi državina. Npr: neko mi je dao stvar na poslugu. Šesta grupa: kada smo nekome PREPUSTILI FAKTIČKU VLAST. 7. Onda.

onda nije stvarno pravo i nema SLEDOVANJA. jedno od plodouživalačkih ovlašćenja! Kada je PRAVO NA DRŽAVINU u sastavu stvarnih prava.). a danas imamo OBJEKTIVNU=NEMAČKU=MODERNU koncepciju državine. PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE 1. tj. PRAVO NA DRŽAVINU 3. ali nije samostalno stvarno pravo. ali kad je u sastavu nekog drugog prava. Ovo pravo se sadrži od prava=ovlašćenja na sudsku i vansudsku zaštitu.državina nije subjektivno pravo. 18 . koje može biti u sadržaju mnogih stvarnih i drugih prava (posluga u obligacionom). onda je to stvarno pravo. a DRŽAVINA nije pravo! PRAVO NA DRŽAVINU je ovlašćenje. Na ispitu moramo znati obe. smo imali RIMSKU=SUBJEKTIVNU=KLASIČNU koncepciju državine. PRAVO NA DRŽAVINU je stvarno pravo iz kruga NUMERUS CLAUSUS.g. Državina je još u Rimu bila veoma razvijena. IMAMO TRI KATEGORIJE=POJMA (i kod državine i kod pritežanje): 1. Povreda državine se zove UZNEMIRAVANJE i ODUZIMANJE državine. Danas je konstrukcija državine različita od zemlje do zemlje. OVO JE SUBJEKTIVNO PRAVO. jer se izvlači iz tog što sam držalac (sa ili bez prava). DAKLE. RS nema građanski zakonik ni dan danas. ali različite sadržine. pravno priznata mogućnost na državinu.g. a onda drugačiju. jer sadrže pojmove istog naziva. 2. PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE može postojati bez PRAVA NA DRŽAVINU. Do 1980. već je sastavni deo drugih stvarnih prava. imaju i lopovi! Državina se nalazi u opštem delu zato što se bez nje ne može sastaviti pojedinačno stvarno pravo.PRAVO NA PRITEŽANJE je različito od pojma PRITEŽANJA! Npr: lopov je držalac isto kao i vlasnik! PRAVO NA DRŽAVINU je OVLAŠĆENJE da budemo držaoci. već faktička vlast ili neko stanje koje zakonodavac izjednačava sa faktičkom vlašću. i 3. Npr: jedno od svojinskih. Tako smo i mi imali jednu koncepciju državine do Zakona o osnovnim svojinsko pravnim odnosima (1980. DRŽAVINU .

koja igra odlučujuću ulogu. Ona je doživela evoluciju. a to je VOLJA. ali je ostala SUBJEKTIVNA. Bila je izgrađena u Rimu u potpunosti. Francuskoj. a danas je srećemo u Austriji... jer je jedan subjektivan element potreban za nju.RIMSKA KONCEPCIJA DRŽAVINE Poreklo joj kaže naziv. Klasična je zbog perioda u kome je nastala. 19 .

kao da je moja) = POSESIO (držalac) 2. bezbroj takvih radnji) + ANIMUS DOMINI (svojinska volja. ono što radimo sa stvari. dakle. Danas zemlje. KORPUS + ANIMUS (se ovde sastoji u tome da na stvari. vršim neko pravo kao svoje pravo. a drugi za pritežanje = DETENTIO). svaki ovaj pojam se sastoji iz dva elementa: KORPUS + ANIMUS (po ovoj sadržini volje zavisi rezultat) = POSESIO ili DETENCIO ili KVAZI POSESIO Tako imamo: 1. faktički element. a kasnije imamo još jedan pojam (KVAZI POSESIO = neprava državina). Naime. volja da stvar držim kao svoju. kažu Rimljani. tj. svako je bio ili držalac ili pritežalac. 3. tj. bitno je samo da se ponašamo „kao“ takvi. jer je bitna samo sadržina volje! Npr: zauzmem zemljište i počnem da gradim. pa i lopov je jednako držalac kao i vlasnik! NIŠTA ZAJEDNIČKO SVOJINA NEMA SA DRŽAVINOM. jer se i ponašam kao da je moje. nije potrebno da ste vlasnik ili zakupac da biste bili držalac ili pritežalac. nego kao tuđu) = DETENCIO (pritežalac) ZAKLJUČAK: imamo uzak pojam državine i širok pojam pritežanja. ali ne sa voljom da je držim kao svoju. volja da vršim neko pravo kao sopstveno pravo na tuđoj stvari) 20 . KORPUS (je držanje stvari. koje nju imaju. koju držim kao tuđu. dakle.Najpre su postojala dva pojma (jedan za državinu = POSSESSIO. Dakle. VOLJA je ključni element sva tri pojma. ja sam držalac. tj. imaju državinu sa ova tri pojma. KORPUS (isto što i gore) + ANIMUS DETENCIONIS (isto držim stvar.

jer pritežalac nije imao zaštitu države! Što je jedna velika praktična razlika. Ova rimska koncepcija živi do danas. da bi dobili državinsku zaštitu.= KVAZI POSESIO (je proizvod pretora) Broj KVAZI POSESORA u Rimu je bio jako mali i ograničen. To su bili subjekti. imalac stvarnih službenosti. jer se u definicije pojmova ne pojavljuje onaj subjektivni element. Kod nas do Zakona iz 1980. U savremenom pravu KVAZI POSESIO je izjednačen u zaštiti sa držaocem i kvazi posesio se širi na bilo koje pravo različito od svojine! Zašto je pretor obične detentore proizveo u kvazi posesore? Pa.. tj. Izjednačavaju se sa držaocem u pogedu zaštite. U njoj imamo iste izraze=pojmove=termine. jer je nastala 2000 godina posle ove prve. a drugačije sadržine!!! Objektivna. 21 .g. koje je sam pretor odredio: plodouživalac. nema volje u definiciji. Modernom se naziva. Oni stvar drže kao tuđu. SAVREMENA KONCEPCIJA DRŽAVINE (od člana 70 Zakona) Ona vodi poreklo iz germanske pravne sfere.. zakupac.

tj. Pritežalac je opisan u članu 71. Ko je DRŽALAC PRAVA=UPOTREBNI DRŽALAC? Onaj koji se ponaša kao imalac nekog užeg prava od prava svojine Držalac jesam. POSREDNI DRŽALAC PRAVA=UPOTREBNI DRŽALAC može biti: 1. POSREDNI Ko je DRŽALAC STVARI=SVOJINSKI DRŽALAC. a ponašam se tako. Ona je složenija od rimske. tj. Dakle. Dakle. šta je kriterijum? NAČIN NJEGOVOG PONAŠANJA je kriterijum! Čemu taj način ponašanja odgovara? Odgovara svojini (što je najšira moguća faktička vlast). ali ne samo to. NEPOSREDNI 2. jer mora još jedno. tj. jer imamo 4 državine i jedno pritežanje. iako nemam pravo. vršim je sam ili preko pritežaoca. POSREDNA DRŽAVINA – to je onaj dražalac. Ovo je definicija iz ZOSPO: Lice koje po osnovu radnog ili sličnog odnosa. ili POSREDNI ili NEPOSREDNI. a 22 . koji posredstvom neposrednog vrši faktičku vlast i to onda kada je posredni prepustio neposrednom faktičku vlast. nikako samo sa jednim ili drugim! Imamo tako dve podele: držalac je ili STVARI ili PRAVA. ako se ponaša kao vlasnik onda je svojinski držalac. Ovde je ključna reč PONAŠANJE PREMA STVARI po tuđim uputstvima. jer jedno je pitanje DRŽAVINE. Možemo pojmove ove državine da posmatrama kao pojmovne parove.Ovde je ključna reč FAKTIČKA VLAST. mora i „ime“ i „prezime“. ili u domaćinstvu vrši faktičku vlast na stvari za drugo lice. te se i u ZOSPO pominje „faktički“ kao pojam. SVOJINSKI DRŽALAC=DRŽALAC STVARI može biti: 1. a drugo PRAVA!!! NEPOSREDNA DRŽAVINA – direktan dodir sa stvari i faktička vlast vrši se na samoj stvari. sa ili bez pritežaoca. Zakona. već može biti NEPOSREDNI ili POSREDNI! Ne može se reći samo DRŽALAC STVARI. Tada ste pritežalac. NEPOSREDNI 2. Vrste državine ovde su brojnije. PRITEŽALAC Ovde je pojam pritežanja jako sužen. sa „imenom“ i „prezimenom“. ovde je kriterijum BLIZINA FAKTIČKE VLASTI.

које само из просте услужности тако поступа у погледу ствари. uzima se da je tako. ORIGINERNI NAČIN STICANJA podrazumeva između ostaloga i državinu. које у погледу ствари поступа као законски заступник другога. које. Dobija se pravo na PUBLICIJANSKU TUŽBU. PRAVNA DEJSTVA (pravne posledice) DRŽAVINE I PRITEŽANJA SU RAZLIČITE! PRAVNI REŽIM PRITEŽANJA: • Pravna dejstva su ograničena i ima ih manje od državine. 23 • • • • • • • . iustus titulus + modus (kod derivatnog sticanja je to predaja stvari. Npr: kod sticanja od nevlasnika ili održaja! Ako smo držalac odgovorni smo za štetu – objektivna odgovornost. Tako imamo pravo na vansudsku zaštitu „samopomoć“. води бригу о другоме који у погледу ствари поступа по његовим упутствима. svi zaposleni. dakle. uzima se da je stvar moja... a on ga brani! PRAVNI REŽIM DRŽAVINE (državina ima mnogo pravnih posledica): • Imamo pravo na kompletnu zaštitu. Putem državine se u svojoj većini vrše stvarna prava. nema državinu. 6. Npr: konobar. koju poznaje pravni poredak: SAMOPOMOĆ i SUDSKU ZAŠTITU (državinsku tužbu). које само за кратко поступа као власник. Ovo gore je jedna vrsta pritežalaca opisana u zakonu. prenos državine). kućna pomoćnica. Ako sam držalac imaću određene zahteve prema onome kome moram da predam stvar: da uberem plodove.. tj. 2. LICE koje: 1. Vezano za MODUS AKVIRENDI. 5. vozač.. 4. nema tereta dokazivanja. jer na masi stvari možemo steći svojinu samo putem državine. ималац другог овлашћења односно обавезе у погледу ствари. Dakle. које из ког другог разлога није оправдано сматрати држаоцем. To je kada neko svoju faktičku vlast štiti da ukloni stanje povrede. Npr: šofera neko izbaci iz auta. Prate nas presumcije (pretpostavke). немајући својство стараоца. које са ствари поступа по упутствима другога или у вези са њима. Ako se ponašam kao da je moja stvar. A OVO JE pun spisak situacija kada se radi o pritežanju. tj. 3.dužno je da postupa po uputstvima ovog drugog lica.

Imamo 3 pozitivna i 3 negativna kvaliteta. ako je stvar zaredom nekolicini prodata. tj. jer se punovažnim pravnim osnovom dobija samo PRAVO NA DRŽAVINU. Da li je PRAVA ILI MANJIVA DRŽAVINA ocenjujemo po načinu pribavljanja državine (tako imamo one načine koji valjaju i one koji nevaljaju). objektivni element) da li je neka državina ZAKONITA ILI NEZAKONITA. uvek su isti. državina je multifunkcionalna. zakonski parovi (imena su im određena u zakonu). tj. koju neko vrši. bilo rimska. Npr: ako se ponašam kao vlasnik. pravni osnov je podesan za pribavljanje one vrste državine. KVALITETI DRŽAVINE . Tako. OSNOV za sticanje državine. svi oni imaju zakonite OSNOVE da zahtevaju predaju stvari. Ovako kažemo. pravni osnovi: ugovori. bilo nemačka. PODESNOST pravnog osnova. Moramo da imamo 3 elementa ZA ZAKONITU DRŽAVINU i to kumulativno: 1. Osnov pribavljanja državine treba razlikovati od same faktičke vlasti na stvari. pokazavši svoj osnov. jer imamo taksativno navedene NEVALJANE načine pribavljanja državine: 24 . a ne sama državina. subjektivni element) da li je neka državina SAVESNA ili NESAVESNA. u 3 pojmovna para. tzv. DRUGI POJMOVNI PAR: je zasnovan na tome (način pribavljanja državine. SVOJSTVA. To su osnovi za sticanje prava. ako mu se uzimanje stvari uskraćuje. kod presude i upravnog akta da postane punovažan i punovažna. jer služi raznim svrhama. a MANJIVA (kupac silom uzme prodatu. PUNOVAŽNOST pravnog osnova. TREĆI POJMOBNI PAR: je zasnovan na tome (stanje držaočeve svesti. ali će zakonitu državinu imati onaj kome stvar bude predata. Ispravan je onaj koji nije NEISPRAVAN. upravni akti. onda moj pravni osnov treba da bude uperen = primeren sticanju svojine ili nekog drugog prava za državinu prava. a još nepredatu stvar).Dakle. zakoni. Ovo zavisi od vrste državine (ovde je bitna podela da li državina stvari ili državina prava). to kod ugovora znači da nije nevažeći: ništav ili rušljiv. tzv. PRVI POJMOVNI PAR: je zasnovan na tome (osnov pribavljanja državine. sudske odluke. već je mora tražiti zakonskim putem kod redovnog suda. Ko ima PRAVO NA DRŽAVINU ne sme. uzeti stvar u državinu samovlasno. objektivni element) da li je državina PRAVA (ISPRAVNA) ili MANJIVA (NEISPRAVNA). Državina može biti ZAKONITA. 3. 2.kvaliteti državine ne zavise od koncepcije državine.

savesni držalac opravdano veruje da mu pripada pravo čiju sadržinu vrši. koja vrše pravne poslove. Npr: savesni držalac prava ploduživanja je onaj ko opravdano veruje (dok ne dokažemo suprotno) da ima pravo plodouživanja. niti je mogao znati da nije imalac prava čiju sadržinu vrši. što daje pravnu nesigurnost! Imamo nekoliko dogovora: Određuje se prema savesnosti ili nesavesnosti organa (to su fizička lica iz sastava pravnog lica. ovde je u pitanju subjektivni element. Državina poslovno nesposobnog lica. prevare 4. tj. pa odgovori mogu biti razni. a ja je ne vratim. izjavljuju volju na osnovu ovlašćenja). potajno (da onaj čiji je stvar ne zna da sam postao držalac) 7. jer sam došao do stvari na izmoljen način) 6. Ovo sve postoji zbog različitih dejstava različitih držalaca. samovlasnim zauzecem SAVESNI ILI NESAVESNI DRŽALAC. npr: daš mi stvar. putem sile 2. zloupotrebe poverenja (došao sam do stvari zloupotrebom poverenja. 1. tj. pretnje 5. već samo za organ relevantan za određeni posao. kod punomoćnika? Sve su to pravne praznine. je savesna ako je savestan njegov zakonski zastupnik. prinude 3. savesni svojinski držalac je onaj ko opravdano veruje da ima pravo svojine. Pitamo se šta ćemo kod kolegijalnih organa.1. različitih pravnih režima. ova se definicija proširuje i vezuje se ne za svaki organ. koje nije sposobno za rasuđivanje. PRAVNA DEJSTVA: • • savesna državina ima posledice na održaj! savesna državina ima posledice na sticanje svojine! KAKO SUDIMO O SAVESNOSTI KOD PRAVNIH LICA? Ovde imamo pravnu prazninu. ako ne zna – da li je mogao znati?! Savestan je onaj. tj. PRETPOSTAVLJA SE DA JE DRŽAVINA SAVESNA. DOK SE SUPROTNO NE DOKAŽE. koji ne zna i nije ni mogao znati! Šta ne zna i nije mogao znati? SAVESNA DRŽAVINA postoji kada držalac nije znao. Međutim. stanje držaočeve svesti u smislu: zna ili ne zna. 25 .

26 . 3. Kada se stiče preko ugovornog zastupnika.2. Savesnost naslednikove državine se ceni nezavisno od savesnosti dekujusove državine. Državina poslovno nesposobnog lica. koje jeste sposobno za rasuđivanje. je savesna ako su savesni i to lice i njegov zakonski zastupnik. 4. državina je savesna ako su savesni i vlastodavac i punomoćnik.

gde to može da se uradi. STICANJE Imamo IZVORNO=NEPOSREDNO STICANJE DRŽAVINE je uspostavljanje faktičke vlasti na stvari koja se uopšte ne nalazi u nečijoj državini (zauzimanjem napuštenih pokretnih stvari. založnice. Iz ruke u ruku=fizička predaja (tradicija. to sve znači da je ovde bitno dovođenje pribavioca u mogućnost da vrši faktičku vlast = to je prenošenje državine kao faktičke vlasti.). Imamo više vrsta predaje stvari : 1. hvatanje odbeglog roja pčela.. već je bitno dovođenje pribavioca u mogućnost da vrši faktičku vlast na stvari. U Uporednom pravo u slučaju sukoba 27 . POSREDNO STICANJE DRŽAVINE je zasnivanje faktičke vlasti na stvari koja se već nalazi u nečijoj državini: • • Samovlasno.KAKO SE STIČE. • Vrlo je važno upamtiti da je za PRENOS SVOJINE potreban i PRAVNI OSNOV i MODUS. Ovo kod većih i kabastijih stvari je zato što je predaja u bukvalnom smislu nemoguća (ugalj će se istovariti ispred posruma. Ugovor je dominantan oblik. realna predaja) stvari (sama stvar se zaista predaje). Da nam se državina prenese na osnovu obostrane izjave volje (jer ako mi neko na silu da stvar ili ugura u ruku – nisam držalac ). tovarnog lista. prava prema stvari). knjige. gde nije bitno uzimanje stvari u ruke ili neki simboličan gest dodirivanja stvari. uhvaćena riba). predaja1PRENOS DRŽAVINE (translativan ili konstitutivan) se vrši predajom stvari. Ovo je kod manjih stvari.. Po sili zakona (naslednik stiče državinu u trenutku smrti ostavioca. Ako imamo samo MODUS ili samo OSNOV – nema prenosa svojine. Simbolična predaja je predaja znacima i imamo nekoliko slučajeva: • Predaja isprava na osnovu kojih sticalac može raspolagati sa stvari: prenos konosmana. a kod većih redovno ostavljanjem stvari na mesti koje je označio pribavilac. a za prenos svojine na NEPOKRETNIM stvarima modus akvirendi – upis u zemlj. 2. PRENOSI I PRESTAJE DRŽAVINA Biti držalac je početi vršiti faktičku vlast ili imati mogućnost vršenja faktičke vlasti (kao da sam vlasnik ili imalac nekog 2. koji je na POKRETNIM STVARIMA – predaja. cigla na gradilište. bez obzira na to kada je stekao faktičku vlast na stvari). ulovljena divljač.

a ugovorom nije određeno mesto ispunjenja.ovde isto imamo prenos posredne svojinske državine. Predaja putem transporta (rešeno u ZOO: kada je potrebno prevesti stvar. pa kupi stvar i stekne svojinu momentom zaključenja ugovora. 2 lica. zapravo. Ako je mesto ispunjenja određeno. bila bez smisla). tu imamo translativno dejstvo ugovora “na mala vrata”: • cesio vindikacionis (tu imamo ustupanje zahteva za predaju stvari. pa tu samo imamo širenje faktičke vlasti pribavioca. Fiktivna predaja stvari .sa stvari se ništa ne radi (do prenosa državine dolazi samom saglasnom izjavom volja. • 3. mora da bude obavešten o tome) – ovde imamo tri lica: vlasnik stvari koji nema neposrednu. Vlasnik sam i prodajem stvar i imam i dalje neko pravo manje od svojine • • 5. već samo posrednu državinu. tj. Mesto ispunjenja može biti bilo koje dogovoreno mesto. kod kojeg se stvar nalazi (npr: poslugoprimac. Ovo je. a nje nema. Tu sama saglasna izjava volja prenosi svojinu. ali taj 3. tj. ključeva od auta. putem saglasnosti volja) – neko drži stvar sa ili bez pravnog osnova (kao čuvar. Prenos neposredne svojinske državine na nepokretnostima zavisi od vrste nepokretnosti: 28 . pribavilac stvari. tradicio brevi manu (predaja kratkom rukom. prodavcu. Izdavajanje = obeležavanje stvari (individualizacija – stvari se izdvoje od drugih istovrsnih).) 4. a stvar je kod pribavioca. tj. konsitutum posesorium (ustanovljavanje. du bi mu ovaj predao i tako preneo državinu. prenos posredne svojinske državine. jer vlasnik je mogao biti posredni svojinski držalac. poslugoprimac). rizik slučajne propasti stvari u prevozu do tog mesta snosi prodavac. Imamo: 2 lica + ustanovljavanje državine prava. već kod trećeg lica u državini prava ili pritežanju. jer se stvar ne nalazi ni kod prenosioca. Treće lice ima pravo prema novom vlasniku da istakne sve prigovore koje je imao i prema ranijem vlasniku. a prenos državine stvari uz prostu saglasnost) . neko nekom ustanovljava. koji nema nikakvu državinu i treće lice. • Uručenje nekog dela stvari ili predaja sredstava koja omogućavaju faktičku vlast: predaja ključeva od prostorija u kojoj se nalazi prodata stvar. uzima da je izvršena fizička predaja. ugovorom. ni kod pribavioca. a sticalac postaje posredni svojinski. tj. jer bi bilo besmisleno da držalac prvo vrati stvar vlasniku. predaja je izvršena uručenjem stvari prevoziocu.između savesnog imaoca isprave koji nema faktičku vlast na stvari i savesnog imaoca faktičke vlasti na stvari. plodouživalac). jer bi s obzirom na okolnosti slučaja. a sada postaje neposredni upotrebni držalac. prednost ima ovaj drugi. pri čemu se fingira=izmišlja.

Čija je državina. bioskop ili posetilac. Ovo je tzv. radnje itd. koja postoji zbog imanja državinske zaštite i rokova za održaj. Po aprehenzionom shvatanju bi bio onaj ko je uzeo stvar. ali tek po isplati poslednje rate postajem vlasnik (kao lizing). preduzeti aprehenzione radnje. a u momentu kada su to same stranke odredile.prenos državina na osnovu samog ugovora. kao nalazač. ograđenim zemljišnim parcelama sa kapijom . zastupništvo može biti UGOVORENO ili ZAKONSKO. vlastodavac postaje držalac. Naravno. Zakonski zastupnik poslovno nesposobnog lica ima skoro uvek obe uloge: zastupnik pri zaključenju pravnog posla i zastupnik pri preduzimanju aprehenzionih radnji. već se sledi logika – kako bi se stvari dogodile po redovnom toku stvari? Na taj način rešavamo sve konkurentne slučajeve! Tu je važno da je držalac onaj ko je organizovao celu stvar (bioskop. ili ako to nisu odredile.). • 6. dakle odstupa se od APREHENZIJE. jer on je organizovao prostor.. 7. pa čak i samo poslovno nesposobno lice može. PACTUM RESERVATI DOMINI = zadržavanje prava svojine i pored predaje stvari Ovo treba napisati!!! Paktum rezervati domini (zadržana i očekivana svojina) – ovo je “obezbedjujuće” pravo. Naslednik stiče državinu u trenutku smrti ostavioca.. i ovde uloge mogu biti odvojene. a punomoćnik postaje pritežalac. zgradama. garažama. Kada izvrši ove aprehenzione radnje. jer je vrlo teško odrediti to na osnovu početka vršenja aprehenzionih radnji. Ugovorni zastupnik (punomoćnik) može imati dve uloge. Ovde se pitamo ko je izvršio okupaciju na toj stvari? Firma. PRIMERI: Neko nađe zlatnu narukvicu u WC-u nekog bioskopa. bez obzira kada je stekao faktičku vlast na stvari. onda samim časom nastanka ugovora. Državina se može steći i preko ZASTUPNIKA. 29 .• Na stanovima. vlasnika objekta ili nalazača? Odgovor je vlasnika objekta. Na zemljišnim parcelama . npr: ja zaključim ugovor o kupoprodaji. Da samo zaključi posao u ime i za račun drugog lica ili da samo izvrši aprehenzione radnje kojima se uspostavlja faktička vlast ili i jedno i drugo. frizerskog salona. Ovde prepoznajemo dva ugovora: zakup i zajam.se državina prenosi ispražnjenjem ovih prostorija i predajom ključeva. spiritualizovana državina. ali se obično rešava po NAČELU PRAVDE. radnju. a ne nalazača. ako je za to fizički sposobno. poslovnim prostorijama.

gubitak. Prestanak državine protiv volje (kad je protivan volji dosadašnjeg držaoca: krađa. Prestanak državine sa voljom (kad se zasniva na volji dosadašnjeg držaoca). Relativni prestanak (ovo ako je prestala državina samo za dosadašnjeg držaoca: razni slučajevi prenosa državine na drugo lice). propadne stvar). Apsolutni prestanak (ovo ako je prestala svaka državina na stvari: zbog propasti. napuštanje stvari). stavljanja stvari pod upravni režim države. već po organizaciji – PO REDOVNOM TOKU STVARI (onaj ko je po tom toku mogao da dođe do aprehenzije.Dakle. ne po apreheniziji. ona se gubi prestankom te faktičke vlasti. Nekoliko prestanaka državine po različitim kriterijuma: 1. a nije uspeo). 3. a to je jedno faktičko pitanje koje u slučaju spora ceni sud vodeći računa o svim okolnostima slučaja. 4. GUBITAK = PRESTANAK DRŽAVINE Kako je državina faktička vlast na stvari. 2. DRŽAVINA SE NE GUBI: 30 .

jer za onoga ko je počeo da drži kao pritežalac. već faktička vlast ili neko stanje koje zakonodavac izjednačava sa faktičkom vlašću i ona PRAVNO može biti povređena kroz PROTIVPRAVNO SMETANJE DRŽAVINE. već dokazuje samo početak i kraj državine. tj. ko se poziva na određeno trajanje državine. dok suprotno ne dokaže ponašanjem koje bi po redovnom toku stvari bilo kvalifikovano kao državina. Naime. ZAŠTITA DRŽAVINE = PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE Državina nije subjektivno pravo. pa tako državina koja je uspostavljena u državinskom sporu ili dozvoljenom samopomoći. Državina se ne gubi prostom izmenom volje detentora da ubuduće stvar drži za sebe. ne mora dokazivati da je bio držalac svakoga dana u čitavom periodu. to se pravno naziva UZNEMIRAVANJE) 31 . po sili zakona. a onda važi zakonska pretpostavka da je bio držalac i u međuvremenu. nije ni prestajala. Imamo nekoliko vidova smetanja državine (ova podela je INFORMATIVNOG ZNAČAJA i vrednosti. Ako je držalac privremeno sprečen da vrši faktičku vlast i to nezavisno od svoje volje. važi oboriva pretpostavka da i dalje drži stvar kao pritežalac. • Ova gore pravila imaju praktične posledice kod održaja. nije prekidana.• • Na zaturenim stvarima. UZNEMIRAVANJE DRŽAVINE (ukoliko je držaočevo stanje ograničeno. ODUZIMANJE DRŽAVINE (ovde je držalac lišen faktičke vlasti) 2. U slučaju smetanja državine dobijamo PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE. jer pravno je potpuno svejedno): 1.

nezakonita. rok je ovde veoma važan. Ovo kumulativno! 30 dana!) i OBJEKTIVAN (ovaj vezujemo za činjenicu smetanja.Državina se ne sme povređivati. skoro se svaka državina štiti. nastaje PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE! Međutim. to lišavanje ili ograničavanje mora da bude PROTIVPRAVNO! Tek ako je protivpravno. a subjektivan se kreće u granicama objektivnog roka. prava – manjiva i savesna nesavesna. Kod svih ovih se štiti svaka. Dakle. jer kod prava nema oročenosti u zaštiti! Rok je PREKLUZIVAN (ako ga ne vršimo u roku to pravo prestaje. počinje samim izvršenjem smetanja i traje godinu dana). a ograničavaju = uznemiravaju državinu). VRSTA POVREDE ODREĐUJE VRSTU ZAŠTITE! Smetanje nije svako oduzimanje faktičke vlasti ili stanja! Smetanje nije svako ograničavanje faktičke vlasti ili stanja! Već. Ona se štiti bez obzira da li postoji PRAVO NA DRŽAVINU! Koja se državina štiti? SVAKA DRŽAVINA SE ŠTITI. SVAKA UŽIVA ZAŠTITU! Mi znamo za VRSTE DRŽAVINE: državina stvari. državina prava i posredna ili neposredna! Mi znamo i za SVOJSTVA DRŽAVINE: zakonita . Oba su prekluzivna. TU VAM JE VAZAN CLAN 78. tj. istek roka daje gubitak prava. Oročenost je važna. osim prema licu od koga je na takav način došao do državine. ako od nastalog smetanja nisu protekli rokovi iz člana 77. jer je ovde reč o oročenom pravu (pravo čije je trajanje vremenski ograničeno). Na ovaj prekluzivni rok se pazi ex officio i nema zastoja! Kod uznemiravanja kao vrste smetanja državine je teško odrediti početak roka (to kada se radnje ponavljaju. 32 . osim jedne – NEISPRAVNE=MANJIVE DRŽAVINE. a čak se i ova pod određenim uslovima šiti. iako nije subjektivno pravo. Rok je dvojak: SUBJEKTIVAN (počinje da teče od dana kada je zasmetani držalac saznao za dve činjenice: da je saznao za smetanje i da je saznao za smetaoca. STAV 2: I držalac koji je državinu stekao silom. FATALNI ROK. ona je pravno zaštićena. a ne pravo. što se tiče prava). jer štitimo FAKTIČKU VLAST. ovde je važan vremenski faktor. tzv. ovog zakona. potajno ili zloupotrebom poverenja ima pravo na zaštitu.

smetanja. Specifična je zbog toga što ona štiti nešto posebno. pa tek ako ne uspe onda sudsku zaštitu. a ako on ne objavi moj odgovor. a ne da završimo na sudu zbog SAMOVLAŠĆA (pogledati još uslove iz UUGP): 1.Ovde imamo PRAVNU PRAZNINU! Imamo dva stava: 1. ili da rok počinje svakim novim smetanjem. ima pravo na direktnu tužbu. stav profesora Vodinelića: računa se rok od 1. negde je obavezno prvo probati vansudsku. početna – u trenutku napada ili odmah posle njega 2. Međutim. SADRŽINA PRAVA NA ZAŠTITU DRŽAVINE Imamo dve vrste zaštite prava: VANSUDSKA ZAŠTITA (samozaštita – objašnjena u UUGP) i SUDSKA ZAŠTITA (putem tužbe: državinske tužbe. koju zaštitu želi od ove dve. a to je državinu. vršeći samopomoć ne smemo povrediti tuđa lična prava i to zbog procene da su lična dobra važnija od interesa 4. tu nas država štiti). a ne pravo! 33 . onda idem na sud. naknadna samopomoć – sve vreme dok imamo one rokove 3. Npr: za klevetu ja moram prvo da se obratim uredniku. stav iz knjige: u slučaju ponavljanja rok počinje od onoga dana kada je postalo izvesno da će se to smetanje nastaviti! Praktično je teško razumeti ovo „izvesno“! 2. Povređeni držalac bira. ne sme se upotrebiti veću silu nego što je dovoljno da zaštitimo našu narušenu državinu 5. Oni prekluzivni rokovi su jednaki i za SAMOPOMOĆ i za SUDSKU ZAŠTITU! Postoje određeni uslovi da bi samopomoć bila „vršenje prava na samopomoć“. Dakle. mora da bude u ovkiru onih rokova SUDSKA ZAŠTITA CILJ POSESORNOG SPORA JE USPOSTAVLJANJE POSLEDNJE MIRNE DRŽAVINE! Može odmah ova zaštita.

tj. To je TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE! IZGLED TUŽBE: • • • • Prvo ide NADLEŽNI SUD (npr: III Opštinski) Tužilac. svedocima. Kod PETITORNIH se spori i oko PRAVNIH PITANJA (da li neko ima pravo ili ne. zbog one dve gore navedene činjenice. dva predmeta spora: 1. o Da li je tužilac držalac? U nastavku opis.PETITORNIH POSTUPAKA! Razlika je u predmetu spora (tema spora). Ovde PREDLAŽEM 34 . Zatim sledi: TUŽBENI ZAHTEV – to je moje traženje u slučaju da je došlo do smetanja državine. Da li ga je tuženi smetao (oduzeo ili uznemiravao)? Dakle.To je poseban postupak uređen Zakonom o parničnom postupku.. Za sve POSESORNE zadužen je uvek OPŠTINSKI SUD. adresa. pitanja o kojima se raspravlja i sam proces su drugačiji kod posesornih sporova. Tu tražim DRŽAVINSKU ZAŠTITU.. Onda ide UTVRĐIVANJE (UTVRĐENJE). eventualno pozivanje svedoka. Kod POSESORNIH se spori o FAKTIČKIM PITANJIMA! Sud se ne bavi pravnim pitanjima. Lice. adresa. što zavisi od težine spora). tužio zbog uznemiravanja) držalac? 2. tužio zbog oduzimanja) ili je sada (tj. Ovde je čak zabranjeno rešavanje pravnih pitanja. sa dokazima. punomoćnik (prilažem punomoćje) + Tuženi. POSESORNI POSTUPAK i moramo da ga razlikujemo od svih drugih postupaka . nego kod petitornih. plus obavezno datum zbog prekluzivnog roka. da li tuženi ima pravo da to čini ili nema). a za PETITORNE i drugi sudovi (nekad i okružni. Da li je tužilac bio (tj. punomoćnik Onda ide vrednost spora: uglavnom nije vezano za državinu. KOJA SE PITANJA REŠAVAJU U POSESORNIM? Dva faktička pitanja. Tu se pišu činjenice iz kojih izvodimo TUŽBENI ZAHTEV: o Da li tuženi izvršio to smetanje državine? U nastavku opis. kojem je državina narušena ima pravo na pokretanje tužbe.

o Ukoliko me samo uznemirava – da mu sud naredi.. tj. sud naredi nadoknađivanje parničkog troška. a ako je reč o USPOSTAVLJANJU STANJA. ne žele i neće dzabe da rade. sud ga odbija. kažemo da SUD USVAJA TUŽBENI ZAHTEV. nije PRESUDA O PRAVIMA. a ako ne uspe. onda da mu sud naredi novu radnju kojom će otkloniti uspostavljeno stanje od neke ranije radnje (npr: istovario ugalj ispred vrata moje kuce). To REŠENJE. ponavljanjem određene radnje. tražimo da sud zabrani tuženom da u buduće uznemirava ili oduzima državinu na ovaj ili sličan način. a ne bavi se O PRAVU! Dakle. zabrani dalje ponavljanje radnje. jer postoje troškovi donošenja sudske odluke. Dakle. ni sud. 2.. dobrovoljno postupanje po sudskoj odluci. tj. o Na sve ovo se traži još i NAKNADA PARNIČNIH TROŠKOVA. a možda ni svedoci. Ovo je PRETNJA sudom! PARICIONI ROK je onaj rok kojim se omogućava dobrovoljno izvršenje sudskog naloga. radnjom sam stvorio stanje koje smeta. Onda tražim: o Da sud utvrdi da je tuženi smetao držaoca u državini. Zašto je ovo REŠENJE. ni advokati. što znači da ne mogu da tražim milijarde za njihove usluge. REŠENJEM SE TRAŽI: • • PRIVREMENA MERA (odmah) ili KONAČNO REŠENJE.“) 35 . koje želim je moj tužbeni zahtev. Tu imamo: • IZREKU ili TENOR ODLUKE – sud ovde izriče šta misli o zahtevu („Sud usvaja ili odbija tužbeni zhatev. Dakle. Npr: po tarifnom pravilniku Advokatske komore RS se plaćaju advokati. ali i ne moram da tražim. Dakle.. sud se izjašnjava da li je tužbeni zahtev osnovan ili neosnovan. o Dalje. a ne PRESUDA? Zato što se sud ovde bavi samo činjeničnim pitanjima (faktičkim pitanjima). o Ukoliko mi je neko oduzeo stvar – da mi je vrati. Naravno.. tražimo da sud zapreti tuženom PRINUDNIM IZVRŠENJEM. Tek po isteku se traži prinudno izvršenje. pa se prepiše ceo tužbeni zahtev. dakle imamo jednu radnju koja je ostavila posledicu uspostavljanja određenog stanje). o Dalje. ni eventualni veštaci. tj.SUDU da posle rasprave donese REŠENJE (jer. naknadu ovih troškova mogu. nema presude u ovom sporu). o Na kraju dole desno POTPIS! Ako tužilac uspe. imamo dva načina UZNEMIRAVANJA (1. REŠENJE ima odgovarajuću formu. Ko ne traži ne može ni dobiti. u slučaju da tuženi ne ispuni ZAHTEV.

. U petitornom sporu se mogu istaći bilo koji PRIGOVORI. Naslednik smetaoca je pasivno legitimisan! Ovo su tri slučaja. koje treba upotrebljavati. ako jeste držalac ima akt. leg. s obzirom da postoje brojni prigovori uopšte. legitimaciju. Prigovor promašene pasivne legitimacije (tuženi nije pas. tj. to smetanje. koji nasledi i državinu. 3. a u posesornom samo ograničen arsenal. TUŽBA SE PODNOSI. nastavljamo dalje sa PRIGOVORIMA: 36 . 1. Ovde tuženi tvrdi da nisam bio držalac u času smetanja. on osporava da je on to uradio. REZIME: da li je tužilac držalac i da li je tuženi smetalac! Ovo su osnovna pitanja! MEDJUTIM. koje izvrši neko drugo lice. moram to i da dokažem. Prigovor je obična tvrdnja. 2. odbrambena sredstva tuženoga. legitimisan) – ovde tuženi kaže da on nije smetalac.• • OBRAZLOŽENJE – sud navodi razloge zbog kojih je doneo rešenje. Npr: tužilac je bio držalac. na njemu je da i dokaže. ja ću biti tuženi. PRIGOVORI su defanzivna. PRIGOVORI SE ISTIČU. primi korist usled smetanja državine. Dakle. koje treba znati! Zatim. ako nije držalac nema akt. broj prigovora: 1. Naime. koja može biti osnovana ili neosnovana. A ŽALBE SE ULAŽU! To su glagoli. Bitno je da sam ja u času smetanja držalac stvari. s tim što im je važnost podjednaka! Ovde je važno kakvi prigovori se mogu upotrebiti. ZBOG SLEDOVANJA se na strani tužioca može naći i onaj ko nije bio u času smetanja držalac. NA KOME JE TERET DOKAZIVANJA? Na onome ko nešto tvrdi. Na pasivnoj strani isto može da bude drugo lice! Npr: ja pošaljem moje radnike da izvrše smetanje. ako neko otme bicikl i da meni taj bicikl. ali više nije ili nije uopšte bio. legitimaciju. U ovom slučaju tuženi može da osporava da ovaj uopšte nije naslednik i tako da ospori akt. Ako ja kažem da sam držalac. POUKA O PRAVNOM LEKU – da nezadovoljna stranka može uložiti žalbu. da ta radnja uopšte nije izvršena. Npr: naslednik. legitimisan) – onaj ko ima pravo na državinsku zaštitu. nekad se i u državinskoj parnici upušta u pravna pitanja!!! Treba napomenuti da su TUŽBE ofanzivna sredstva. samo NESAVESNO lice koje primi korist od lica koje je izršilo smetanje. 2. leg. jer imam korist. Prigovor nedostatka aktivne legitimacije (tužilac nije akt. taj ima akt.

. pas. gde smo se sporili oko toga imam li ja pravo da činim ono zašta me je tužio. prigovor manjivosti. samo u slučaju nasleđivanja.. tj. Državina se štiti. legitimacija. jer ne poštuje volju te ličnosti. prigovor apsorpcije + PRIGOVOR JAČEG PRAVA (tek će biti novim propisima uveden. Tuženi se poziva na pravo da čini ono zašta je tužen. Lista prigovora. jer se time štiti pravo (u čijem je sastavu i državina). leg. znači napada moju ličnost. smeta. tačka 175. a ima izuzetan pravno-politički značaj. to je pravnosnažno). Prigovori APSORPCIJE – da petitorni spor upija posesorni. Ovde se ne osporava da sam uradio to što sam uradio. Manjiv držalac nema zaštitu samo prema onome u odnosu na koga je on lično manjiv!!! 2. tj. DRŽAVINA NIJE SUBJEKTIVNO PRAVO.3. Faktička: prigovor prekluzije. napada na moju volju! To je deo moje ličnosti. Dakle. i pas. poziva se na presudu iz PETITORNOG SPORA i to na PRAVOSNAŽNU ODLUKU (kad je ceo spor završen i kad žalba prodje. leg. ). tuženi kaže da tužilac jeste manjiv držalac u odnosu na njega. Prigovor PREKLUZIJE – neblagovremeno podnošenje tužbe. 3. 2. prinude. I pravna pitanja: akt. jer najveći broj držalaca ima i pravo da budu držaoci! Lopovi su u manjini! Ovde se štiti većina slučajeva! 2. već samo da nije blagovremena tužba! 4. s obzirom da laici ne razumeju kako neko ko je lopov dobije posesorni spor! O ovome nešto malo više u knjizi na strani 51. VEĆ FAKTIČKA VLAST ILI NEKO STANJE KOJE ZAKONODAVAC IZJEDNAČAVA SA FAKTIČKOM VLAŠĆU! Čemu služi državinska zaštita? Zašto se štiti faktička vlast? 1. zbog volje! Onaj ko smeta državinu. tuženi kaže da je to uradio u roku za samopomoć (30 dana od kada je ovaj prvi izvršio smetanje) 5. samo u slučaju nasleđivanja. narušava. tuženi kaže tužiocu – ti si manjiv držalac u odnosu na mene. To je nepoštovanje ličnosti. koji uključuju i ispitivanje pravnih pitanja ili samo faktičkih pitanja: 1. manjvost znači da je tužilac stvar uzeo od tuženoga putem sile. akt. Prigovor MANJIVOSTI državine: 1. tuženi kaže – ja sam povratio tu državinu na neki način putem samopomoći (možda čak i manjiv način) 3. CILJ POSESORNOG SPORA JE USPOSTAVLJANJE POSLEDNJE MIRNE DRŽAVINE! 37 . Tuženi kaže – dobio sam petitorni spor protiv tužioca. Državina se štiti zbog zaštite ličnosti držaoca. Dakle. pretnje.

Slučaj KONSTITUTUM POSESORIUM – sledi državinska zaštita. PRIVREMENE MERE U DRŽAVINSKOM SPORU U toku državinskog spora sud može odrediti privremen mere. ako jedan od njih onemogućava drugoga u dotadašnjem načinu vršenja faktičke vlasti na stvari koja je u njihovoj državini. podstanar bez saglanosti vlasnika stana. primi nekoga u stan). u slučaju da neposredni prekorači granice svoje neposredne državine (npr: plodouživalac menja suštinu stvari. odnosno pribiranju plodova). 38 . NAREDBE koje se primenjuju u IZVRŠNOM POSTUPKU radi otklanjanja = sprečavanja nasilja ili nenaknadive štete.NEPOSREDNI DRŽALAC uživa zaštitu u donosu NA SVA LICA (npr: plodouživalac može državinskom tužbom tužiti vlasnika koji mu je oduzeo stvar ili ga ometa u upotrebi stvari. Sticalac se uknjižio. ako je neposredni držalac pravno nezainteresovan (npr: ako zakupac ne preduzima ništa protiv smetanja koje je izvršio sused). Ovde ide PETITORNA tužba. Slučaj CESIO VINDIKACIONIS – sledi državinska zaštita. kao i sužavanje obima njegove faktičke vlasti ili njeno otežanje. Ovo podrazumeva i potpuno istiskivanje jednog sudržaoca iz državine. ZAŠTITA SUDRŽAVINE ZOSPO određeno je da sudržalac uživa zaštitu i u međusobnim odnosima sa drugim sudržaocima. čime se ne prejudicira rešenje državinskog spora (npr: u slučaju smetanja državine prolaza. Smatra se da je u redu da POSREDNI DRŽALAC uživa državinsku zaštitu i u odnosu NA NEPOSREDNOG DRŽAOCA. ali nije još ušao u posed. tj. ne prejudicirajući time ishod spora). zakupac vrši prepravke u stanu. 3. 2. Ovde nema državinske tužbe. jer nema ni poslednje mirne državine. ali neće da se iseli. tj. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana. sud može dozovoliti tužiocu prolaz preko tuženikove njive da ne bi propala tužiočeva letina na susednoj njivi. Prenosilac je prodao stan. POSREDNI DRŽALAC može tražiti zaštitu. CILJ POSESORNOG SPORA JE USPOSTAVLJANJE POSLEDNJE MIRNE DRŽAVINE! Šta se dešava sa državinskom zaštitom kada tabularna državina nije praćena faktičkom vlašću? Imamo nekoliko situacija. nema NEPOSREDNU DRŽAVINU: 1.

Dakle. Sprečava se da eventualni akt neprava izazove seriju takvih akata. . Smisao državinske zaštite Pre svega u tome što je to brza zaštita onih. Ako tuženi ne izvrši predaju stvari. Kada je u pitanju radnja koju tuženi mora lično izvršiti. . sud može odlučiti da žalba ne odlaže izvršenje REŠENJA. koje će na teret dužnika da ih izvrši. jer došlo bi do toga da nezakonit i nesavestan držalac ne bi bio zaštićen u odnosu na novog nezakonitog i nesavesnog držaoca. pristupa se prinudnom oduzimanju stvari i predaji tužiocu. a ovaj u ondosu na sledećeg itd. pristupa se naplati novčane kazne kojom mu je zaprećeno i zapretiće se novom kaznom. koji su najverovatnije u pravu. ma koliko se puta smetanje ponovilo. Izvršenje rešenja kojim se tuženome nalaže izvršenje određene radnje. nego se zahteva izvršenje ranije donetog rešenja. tj. onih koji su imaoci prava koja ih ovlašćuju na državinu. lice. 39 .Iz važnih razloga konkretnog slučaja. može se zahtevati u izvršnom postupku u roku od trideset dana po proteku roka (paricionog) koji je rešenjem određen za izvršenje te radnje. a on to neće. Protiv rešenja donetih u parnici smetanja državine revizija nije dozvoljena. u slučaju ponovnog smetanja državine. tako da se postupak konačno završava pred drugostepenim sudom. Ako tuženi prekrši zabranu ponovnog smetanja. angažuje se 3. a ako ne izvrši odgovarajuće radnje. naplatiće mu se kazna koja je zaprećena rešenjem. ne podiže se nova tužba.

prosto služenje sa stvari 3. ovlašćenje korišćenja (ius fruendi) – izvlačimo korist. ovlašćenje upotrebe (ius utendi) – stvar se upotrebljava. čak i stvar uništiti (ius abusus) b. ovlašćenje vlasnika da ne vrši ovlašćenja (da ne koristi stvar) 6. plodove iz neke stvari 4. ovlašćenje isključivanja svih trećih lica Ograničenje mora biti: 40 .ODAVDE IDE SVOJINA IZ POWER POINT PREZENTACIJE PROFESORKE CHAVOSHKI + OVAJ MALI DODATAK KOJI SAM UHVATIO NA VEZBAMA!!! Sledi mali dodatak: Ovlašćenja kod svojine: 1. pravno 5. faktičko = zadiranje u samu supstancu stvari. ovlašćenje (pravo) držanja (ius possidendi) 2. ovlašćenje raspolaganja (ius dispodendi): a. pravo suprotstavljivosti 7.

neprimereno – kada imamo dve solucije. potrebno je postojanje određenih pravnih činjenica. nesrazmerno – tu je interes nesrazmerno mani od štete. npr: komšija mi uđe jedan do 5 cm u dvorište svojom gradnjom i ja mu tražim restituciju 7. a to je samo jedna pravna činjenica kod sticanja na osnovu pravnog posla sa vlasnikom). protivciljno STICANJE PRAVA SVOJINE – za sticanje prava svojine. nepravično 6. ali onda iznenada pokrećem tužbu 4. beskorisno – koristiti pravo bez koristi 3. Ovo može kada su u pitanju RES NULLIUS (ničije stvari).• • • • • • legitimno legalno proporacijalno neophodno susedska prava zloupotreba prava (to je nedopušteno vršenje prava. APSOLUTNO STICANJE svojine – kada zasnivamo pravo svojine na stvarima koje nisu objekt prava svojine. ali to mogu biti. koje nazivamo OSNOVIMA = NAČINIMA STICANJA SVOJINE (postoji i pojam način sticanja u užem smislu = modus acquirendi. protivrečno – npr: neko upotrebljava moj žig 10 godina. kao i svakog drugog subjektivnog prava. Imamo jos ukupno 8 vidova zloupotrebe prava iz uporednog prava: 1. nemoralno 5. NAČINI STICANJA SVOJINE mogu biti apsolutni ili relativni. npr: sklapanje braka radi dobijanja državljanstva). ja to znam. gde nemamo prethodnika ili slučaj kada zasnivamo pravo svojine na stvarima u društvenoj 41 . 2. a mi biramo goru opciju 8. Jedan vid je predviđen ZOO i ZOSPO i to je PROTIVCILJNO VRŠENJE PRAVA. šikanozno (škodljivo): tu imamo subjektivni element – nameru škođenja i objektivni element – nastalo škođenje.

STICANJA PRAVA SVOJINE NEZAVISNO OD VOLJE PRETHODNIKA 2. gde imamo prethodnika. npr: održaj) STICANJE SVOJINE NA OSNOVU UGOVORA (pravnog posla) SA PRETHODNIKOM (prethodnim vlasnikom) Postoje 3 sistema. o trampi. javno obećanje nagrade) ili jedan od tvoraca prethodni vlasnik (dvostrani pravni poslovi. upravni organ (konfiskacija. tj. već neko drugo pravo izvedeno iz društvene svojine. tj. tj. o kupoprodaji). Ovde imamo mogućnost: 1. na osnovu odluke državnog organa: i. eksproprijacija) 4. NAČINI STICANJA PRAVA SVOJINE su redom: 1. ali on nema pravo svojine. STICANJE PRAVA SVOJINE NA OSNOVU VOLJE PRETHODNIKA . RELATIVNO STICANJE svojine – zasnivanje prava svojine na stvari koje ima vlasnika. ugovori: o poklonu.svojini. RIMSKI (naš sistem) FRANCUSKI On je najprostiji. tri različita skupa pravnih činjenica za prenos svojine: 1. nasleđivanje 3. pravni posao 2. FRANCUSKI 2. čiji je jedini tvorac prethodni vlasnik (jednostrani pravni poslovi: testament. NEMAČKI 3. Traži se svojina prethodnika.je sticanje na osnovu pravnog posla. sudski organ ii. na osnovu samog zakona (skup pravnih činjenica kojim se prenosi svojina. već je objekt nečijeg prava svojine. 42 .

to zavisi od toga da li je 3 ili četiri činjenice. bez punovažnog ugovora. tj. Uslovi: 1. dva puta po dve izjave volje. On je video u kupoprodajnom ugovoru 2 ugovora. stvarnopravni ugovor = apstraktan ugovor = izvršni ugovor = ugovor raspolaganja. dve izjave volje. obligacionopravni ugovor = kauzalni ugovor = osnovni ugovor = ugovor obvezivanja – pravni osnov. tj. kad su u pitanju generično određene stvari 3. tj. a stvarnopravni ugovor ima causu! Da li je pravno važno za pravni odnos da li su svega 3 ili četiri činjenice? Jeste. bez valjanog osnova je prešla svojina. Zato može stvar da 43 . NEMAČKI SISTEM – je najsloženiji u pogledu činjenica koje su važne ili ne. Ako je došlo do prenosa bez te jedne činjenice. njegov prenos nema causu. npr: vlasnik A sa licem B. tj. D postaje vlasnik samo ako je savestan. nema osnova. da je prethodnik vlasnik + još tri pravne činjenice (nisu uvek sve tri potrebne za prenos svojine) 2. kada imamo višestruko otuđenje. 3. Drugim sporazumom se obaveza izvršava. su dovoljne za prenos svojine. Kada ne važi translativno dejstvo ugovora (odredbe o ovome u Franc. svojina prethodnika. ugovornici mogu drugačije da dogovore. dakle. Po dve na svakoj strani. dakle kad ugovornici drugačije odrede 2. lica. svojina je prešla. predaja (kod pokretne.. U Francuskoj upis u javne knjige nema konstitutivno dejstvo. C i D napravi ugovor o kupoprodaji. To je pravni značaj ovoga da li su 3 ili 4 činjenice. građ. zakoniku): 1. dispozitivna je odredba. tj. Ovde se vidi CAUSA. Ovo je uređeno dispozitivnom normom. Sve ovo potiče od čuvanog pravnika Savinjija iz 19. tj. Prvi sporazum je obligacionopravni ugovor – da će predati stvar i preneti svojinu. Ovo je ugovor obvezivanja. saglasna izjava volja 3. manipulacija kod nepokretne stvari = upis u javni registar) 1. jer kakva će biti dalja pravna sudbina te stvari. kojim se izvršava obaveza koju smo prihvatili 4. ali samo licu D preda stvar. onda prethodnik ima PREOBRAŽAJNO PRAVO. Došlo je do neosnovanog obogaćenja. već je to samo zaštita 3. hoće li pribavilac ostati vlasnik?! E. i 4. tj. veka. prodavac nema svojinu više. To je ugovor raspolaganja. tj. to je saglasnost obojce o prenošenju i primanju prava svojine – “prenosim svojinu” i “primam svojinu”. tj.Translativno je dejstvo ugovora (u trenutku zaključenja ugovora svojina prelazi na pribavioca).

Kod nas su isto potrebne 3 činjenice za prenos svojine. Razlog tome je što stvarnopravni zahtevi ne zastarevaju . Ponovno sticanje svojine. a ostaje mi naknada štete od onog drugog. lica: Kod nas mogu i da tražim od svih 3.ovo u Srbiji. onda je taj treći stekao svojinu. Tražiće i stvar i državinu i da mu se vrati pravo svojine. jer je poklonio dalje. Ako stvar više nije kod pribavioca. Mogu da tražim i od njega stvar. dok obligacionopravni zahtevi stare – ovo u Nemačkoj. Što se zemljišnjih knjiga tiče. lica. Posledice po 3. dok u nemačkom sistemu mogu da tražim. Nemački sistem vodi više računa o PRAVNOM SAOBRAĆAJU.traži nazad putem ovog instituta neosnovanog obogacenja i da uspostavi pređašnje imovinsko stanje. ali samo ako je nesavestan. dok nešto manje u Austriji. ali su kod nas katastrofalne. Upravo zato nam poskupljuju život! Krediti su skuplji! 44 . s tim što kod nas tražim stvar kao vlasnik. jer sam vlasnik. a kod nas je važniji INTERES VLASNIKA. one su najbolje i najpedantnije u Nemačkoj i Švajcarskoj. a tamo kao neko ko nema svojinu. ali pod otežanim uslovima.

ipak. ako ju je isplatio. npr: prodavac preda kupcu stvar. punovažan pravni osnov (tj. a pravi kupac može samo zahtevati povraćaj cene. da ne zna i nije mogao znati da je lice A napravilo više ugovora).taj modus je kod pokretnih predaja. protivno volji prodavca. SVE DOK SE STVAR NE PREDA KUPCU. ugovor upravljen na prenos svojine: kupoprodaja. ali licu C preda stvar. VLASNIK STVARI OSTAJE PRENOSILAC. derivatno sticanje – kod koga je važno da je prethodnik vlasnik) 2. 3. kupac nema pravo da sam uzme stvar. ima i drugih mogućnosti koje se onda ističu posebno. svojina prethodnika (dakle. Npr: lice A ima kupoprodajni ugovor i sa licem B i C i D. jer kod nas ugovor nema translativno dejstvo. Međutim. tj. a za prelaz prava potreban je još jedan momenat – NAČIN STICANJA U UŽEM SMISLU (modus akvirendi). ako mu je prodavac ne da. a kod nepokretnosti upis u zemljišne knjige ili prenos tapije. Takođe. vlasnik će postati taj drugi kupac (samo ukoliko je savestan – ovo je pretpostavka koju prvi kupac treba da obara). već samo MANJIVI DRŽALAC.NAŠ SISTEM – RIMSKI Uslovi: 1. sam po sebi ne prenosi svojinu. sama predaja mora da bude upravljena na prenos svojine ŠTO SE PRETPOSTAVLJA. Zato je ugovor samo PRAVNI OSNOV. ako prodavac istu stvar proda i preda drugome. Lice C je novi vlasnik. postoji ustanova višekratnog otuđenja. on neće postati vlasnik. VLASNIK STVARI OSTAJE PRENOSILAC proizlaze važne pravne posledice: 1. razmena. ZOSPO. sam uspostavi državinu. prodavčevi poverioci mogu prodatu. a nepredatu stvar zapleniti i prinudno prodati radi namirenja svog potraživanja 4. član 35. rizik slučajne propasti individualno određene stvari snosi prodavac 2. tj. ali mora biti savestan (tj. poklon) – ovaj ugovor nije dovoljan. JER je sam ugovor upravljen na prenos svojine. plodovi koje stvar da pripadaju prodavcu 3. te bez obzira na to što prodavac ima ugovornu obavezu da stvar preda i prenese svojinu i što može na to i sudskim putem biti nateran. 45 . Ova predaja mora da bude akt volje prodavca. On ima samo obligaciono dejstvo. kao i naknadu štete zbog neizvršenja ugovora Takodje. Ako kupac. MODUS AKVIRENDI . na osnovu njega nastaju određena relativna prava. sa tim da mu je ovaj pričuva nekoliko dana!!! Iz ove činjenice da SVE DOK SE STVAR NE PREDA KUPCU.

tj. a sve zbog situacije kada imamo sticanje od vlasnika koji je neovlašćen da prenese svojinu! Ovo nije ustanova Rimskog prava. već Austrijskog građanskog zakonika. Prvo je uže primenjivo – sticanje od nevlasnika! Drugo je šire primenjivo – sticanje održajem! STICANJE OD NEVLASNIKA – se pogrešno zove tako. Dakle. tj. U tom sistemu NEOGRANIČENE REIVINDIKACIJE 100 POSTO JE ŽRTVOVANA SIGURNOST PRAVNOG PROMETA. kada stvarno nije vlasnik. možemo ništa nemati i održaj leči sve! Ovo sticanje od nevlasnika ili ti neovlašećnog ne postoji svuda u svetu. koji nema ovlašćenje raspolaganja 2. tj. postoje sistemi koji prave kompromis ili štite više jedno ili više drugo! 46 . ako ne mogu kao gore. te ne uvodi ili uvodi ovu ustanovu. ako je prethodnik i dalje vlasnik. već to zakonodavac određuje na osnovu toga koliko mu je važno da imate posla sa vlasnikom i koliko zaista ne želi da pređe preko te mane. jer je bolje i preciznije govoriti “STICANJE OD NEOVLAŠĆENOG”. ni ovlašćenje Ova metoda sticanja omogućava sticanje samo kada je to nedostatak – svojina prethodnika ili prethodnikovo ovlašćenje raspolaganja! Dok održaj omogućava sticanje kada SVE NEDOSTAJE. pravni poredak reaguje tako što otvara alternativne metode sticanja! Dve su takve mogućnosti da se pribavi svojina kada ne može na osnovu ugovora. onda kako mogu! Dakle. pa nema ni svojinu. tu imamo dve situacije: 1. kada ne može redovan način sticanja.predajaVrste predaje su obradjene kod DRŽAVINE!!! ALTERNARTIVE REDOVNOM NAČINU STICANJA SVOJINE. neovlaščenog vlasnika. A 100 POSTO JE ČVRSTA SIGURNOST VLASNIKA! Međutim.

npr. Ovde je opravdanje u stvari poruka vlasniku da razmišlja kome daje stvar! 47 . Način sticanja MODUS AKVIRENDI (predaja=tradicija=prenos državine) 4. OPŠTI USLOVI (KUMULATIVNO SVI) + ŽIVOTNI SLUČAJEVI. IUSTUS TITULUS – osnov uperen na prenos svojine. ali to je učešće javnog organa vlasti (zato je to oficijelna prodaja). 3. Savesnost pribavioca u trenutku predaje (da nismo znali da taj nije vlasnik ili nema ovlašćenje) (što više uslova. Javna prodaja (obična javna prodaja = dobrovoljna) – zakonom nije formulisano šta to znači.. Dražba = nadmetanje. POSEBNI USLOVI (ALTERNATIVNO SU POBROJANI. lice po ugovoru o delu. pribavljanje od lica koje je ovlašćeno (ovlašćeni trgovac) da baš takvu stvar stavlja u promet 3. 2.. prodaja uz odobrenje vlasti. to se više štiti svojina) + (na sve ovo gore) jedan od 3 dodatna alternativno postavljena uslova: 1. pritežaoci ili neposredni držaoci prava). A POTREBAN SAMO JEDAN) OPŠTI USLOVI su KOD POKRETNE STVARI: 1.) pravni posao uperen na prenos svojine. od onoga kome je vlasnik poverio da mu vrati stvar (a ne radi otuđenja. zalogoprimac. punovažni (ne rušljivi ili nepostojeći. Ova prodaja nema veze sa pričom sticanja od neovlašćenog i za nju važe druga pravila! Pribavljanje od poverenika – tj.. a ne dobročin pravni posao. tj.. a on izigra poverenje i proda stvar (npr: poslugoprimac. pribavljanje na javnoj prodaji (dražbi) 2.. ostavoprimac.Naše rešenje je isto kao u predratnom pravu i po njemu za sticanje od neovlašćenog potrebno je: PRAVNE ČINJENICE. Teretan. tj. Prinudna javna prodaja vrši se u organizaciji suda u izvršnom postupku (zaplena stvari i nude se posle na toj prodaji). da popravi stvar. jer onda je punomoćnik i to je onda sticanje od vlasnika preko punomoćnika). pribavljanje od onoga kome je vlasnik POVERIO STVAR (POVERENIKU) Ovlašćeni trgovac – je ono pravno ili fizičko lice koje je ovlašćeno da stavlja u promet upravo takvu stvar kakvu smo pribavili.

stvar za njega mora imati naročiti značaj (što je slobodna sudijska procena) 2. onda i postojanje svojine na strani njegovog (prethodnikovog) prethodnika i tako redom. Alternativa je redovnom sticanju.. To je ex lege = sticanje po sili zakona (član 28-30 ZOSPO). tj. pa se zato posle određenog vremena vlasnik može pozvati na pravila o održaju. nemam ugovor. 48 . iako je stekao derivatnim putem. u ZOSPO. a ako je i on stekao derivatnim putem. na osnovu pravnog posla sa vlasnikom. tada održajem dokazujem). jer zakonodavac bira kako će ga konstruisati. postoji prekluzivan rok od 1 godine.Dakle. a ne mogu to da dokažem. a od 1980. ipak.. 31. jer se ne traži. tj. Živim u stanu 20 godina. e. Zašto? Zato što sticanje na osnovu pravnog posla sa vlasnikom podrazumeva i punovažnost osnova i postojanje modusa i postojanje svojine na strani prethodnika. iz praktičnih razloga će se pozivati na održaj vlasnici koji su pravo svojine stekli derivatnim putem. Takođe. stekne svojinu! Ovo je IZUZETNO!!! Opisuje ga čl. nije definitivan gubitak. originerno sticanje! To sve. CILJ ODRŽAJA je da pretvara faktičko stanje u pravno stanje (je reakcija da se stane na kraj neskladu faktičkog i pravnog stanja. dok se savesnost pretpostavlja i ne mora se dokazivati. Dovoljno je da DOKAŽE ZAKONITOST SVOJE DRŽAVINE. Održaj kod nas je uređen u tradiciji recipiranog rimskog prava i Austrijskog građ. tj. Nije održaj svuda u svetu isti.. sve su ovo uslovi kada se štiti pravni promet na račun pravne sigurnosti vlasnika (žrtvovan opravdan interes vlasnika)! To je tzv. jer vlasnik ima pravo da traži ponovno sticanje svojine. a kod vanrednog održaja čak ni to. da se utvrdi ko i kako se ponaša. CILJ ODRŽAJA može biti i dokazivanje prava svojine (npr: ja jesam vlasnik. zak. da ponovo postane vlasnik. Ovde se menja svojina sa jednog na drugi subjekt prava. tj. Uslovi za ponovno sticanje svojine: 1. Taj dokaz je težak i nekad nemoguć. počev od dana kada je izgubljena svojina ODRŽAJ (usucapio) . nisam upisan u zemljišne knjige. da li kao vlasnik ili ne).je sticanje prava svojine na osnovu državine koja ima određene kvalitete i koja je trajala zakonom određeno vreme.

SISTEMOM NEOGRANIČENE REIVINDIKACIJE.. želi da ostavi nesklad između faktičkog i pravnog stanja. tj. nepokretna stvar 10 godina) VANREDNI ODRŽAJ (usukapio ekstraordinario) zahteva: 1. samo SAVESNA DRŽAVINA + 2. faktička prerasta u novu pravnu situaciju! Postoje dve vrste održaja: redovan i vanredan (ovo su tradicionalni. ZASTARELOST (i dalje postoji. jer se njime nesklad okončava. potajno uzeo. pa onaj kod koga je stvar može da vrati stvar ako želi) ili PREKLUZIVNO (fatalno). KRAĆE VREME (pokretna 3 godine. samo sud može da kaže da je to to – da sam ja vlasnik. tj. kod nas postoji: 1) ODRŽAJ i 2) STICANJE OD NEOVLAŠĆENOG! Ovo. predviđa da zastari reivindikacioni zahtev. 49 . a to je da predviđa da reivindikacija zastari. to je kraće vreme potrebno i obrnuto! Manje uslova – duže vremena! Ovde imamo: SVOJSTVA DRŽAVINE + ROK = ODRŽAJ (STICANJE SVOJINE)! REDOVAN ODRŽAJ (usucapio ordinario) zahteva: 1. Rečeno je da je u nekim sistemima vlasnik uvek zaštićen. a ne racionalni nazivi. pa samo donekle menja situaciju. međutim. jer sam dokazao održaj. jer nisu utemeljeni u logici). Drugo rešenje je ODRŽAJ. PRAVA (To se dokazuje na sudu. SAVESNOST SE PRETPOSTAVLJA. onaj koji je podesan za sticanje tog prava). knjige. ROK (pokretna 10 godina. Ovo je NAČIN. Punovažan. Osnovna ideja je što više uslova za održaj. tj. TE SE NE MORA DOKAZIVATI.) + 3.. SVOJINSKU DRŽAVINU (to od vrsta državine) + 2. KVALITETE DRŽAVINE: SAVESNA (to se pretpostavlja). a sa tom odlukom se onda mogu upisati u zemlj. ZAKONITA (to se dokazuje na sudu. tj. nepokretna stvar 20 godina) SAVESNOST Da li se savesnost traži tokom celog roka? DA.Potrebna je SUDSKA DEKLARATIVNA ODLUKA. prisilio. nema prevare. ima valjan pravni osnov. tj. tj. prvo rešenje – neograničena reivindikacija. tj.

***Prof. mi tu verujemo da jeste vlasnik. da nisam znao ili mogao znati da lice nije vlasnik. jer stičemo od lica koje nije vlasnik stvari. tj. kao poslednji dan roka se računa sledeći radni dan.Razlika savesnosti kod redovnog i vanrednog održaja? Razlika potiče od same funkcije ova dva održaja. da znam da nije vlasnik. Savesnost kod redovnog održaja – se odnosi na to da prethodnik nije vlasnik. tj. Vreme potrebno za održaj počinje teći onoga dana kada je držalac stupio u državinu stvari. Dakle. tj. Vodinelic nudi rešenje TROSTEPENOG ODRŽAJA i to smo dobili kao dodatak od prof. Ako kraj roka pada u dan kada je zakonom određeno da se ne radi. Rok može biti kraći ili duži. Što se tiče rokova. da steknemo. Rok može biti određen u danima. Npr: zabluda kod indentiteta stvari (u bioskopu je mrak i uzmem tuđu stvar slučajno). iako su kogentnim normama uređeni. nedeljama. kao kod sticanja od nevlasnika. priračunavanjem i zastojem! 50 . Npr: moja savesnost kod redovnog održaja se tiče toga šta sam mogao ili morao da znam o tom licu od koga stičem. rokovi se menjaju: prekidom. nedelje i praznici se ne oduzimaju. To leči savesnost. KOD ODRŽAJA DOKAZUJEM POČETAK I KRAJ DRŽAVINE! RAČUNANJE VREMENA se vrši po pravilima ZOO i SHODNO se primenjuje na ZOSPO. mesecima i godinama. Čavoški. Savesnost kod vanrednog održaja – ona se odnosi na bilo koju činjenicu koja nas je onemogućila da postanemo vlasnik. Rok teče neprekidno. Rok određen u danima počinje teći prvog dana posle događaja.

onda ide PROTEKLO VREME + NOVO VREME. tj. te lice B drži stvar u vanrednom održaju. a ko u ulozi vlasnika: 1. sledbenik i prethodnik su jednaki uzukapijetni – iste vrste. kada su uzukapijenti iste vrste. onda.PRIRAČUNAVANJE: 1. 50 procenata potrebnog vremena. u roku od 3 godine i držalo je stvar 1. koje stiče na osnovu redovnog održaja. 2.5 godinu. ali 50 posto onog vremena. kod koga se našla stvar lica A. između bračnih drugova 2. Dakle. najbolje je izraziti proteklo i preostalo vreme u procentima i voditi računa o vrsti održaja! Okolnosti koje utiču da rok ne može da teče: ZASTOJ i PREKID. a to je 10 godina. a kako je lice A držalo već 50 posto vremena.5 godina! Dakle. koje je potrebno za vanredni održaj. ZASTOJ: • • Slabije smeta za rok. npr: za pokretnu stvar sledi: Imamo lice A. između roditelja i dece 51 . tj. polovinu – 5 godina! Ukupno su lice A i lice B držali stvar 6. ostaje da lice B treba da drži drugih 50 procenata vremena. Imamo sada lice B. kada uzukapijenti nisu jednaki. Prema zastoju vreme potrebno za održaj ne teče u dole navedenim situacijama. licu B treba 10 godina za tu pokretnu stvar. tj. bez obzira ko se našao u ulozi uzukapijenta.

) • Uticaj uzroka zastoja može biti dvojak: 1. sve dok traje taj radni odnos 7. AKO SE UZROK ZASTOJA POJAVIO NAKON ŠTO JE ROK ZA ODRŽAJ POČEO TEĆI. AKO SE UZROK ZASTOJA POJAVIO PRE NEGO ŠTO JE ROK ZA ODRŽAJ UOPŠTE POČEO TEĆI. rok nastavlja da teče i ranije proteklo vreme se računa (npr: ako je isteklo dve godine uzukapione državine i to pre odlaska vlasnika na VOJNU DUŽNOST ZA VREME RATA. Imamo dve podvrste: 1. vreme potrebno za održaj ne teče za sve vreme za koje vlasniku nije bilo moguće. ali održaj ne može nastupiti dok ne proteknu tri meseca od odsluženja vojnog roka. Protiv vlasnika koji se nalazi na ODSLUŽENJU VOJNOG ROKA ILI NA VOJNOJ VEŽBI. ali ako ovakav vlasnik nema zakonskog zastupnika. njegov tok se zaustavlja i vreme ne teče sve dok uzrok zastoja postoji. pre nego što proteknu dve godine od dana kada je vlasnik postao potpuno poslovno sposoban ili od kada je dobio zastupnika. između dva lica koja žive u vanbračnoj zajednici. rok neće teći za sve vreme dok se on nalazi na vojnoj dužnosti. slabiji zastoj = zastoj sa slabim dejstvom (primer za vojsku) 52 • • . a po prestanku te dužnosti biće potrebna još godina dana da uzukapijent postane vlasnik /pokretne stvari/ na osnovu redovnog održaja) • Protiv vlasnika koji je maloletan ili drugo poslovno nesposobno lice. održaj ne teče protiv vlasnika koji se nalazi na VOJNOJ DUŽNOSTI ZA VREME MOBILIZACIJE U SLUČAJU NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI ILI RATA 6. održaj ne teče protiv lica zaposlenih u tuđem domaćinstvu. Uostalom. za vreme trajanja starateljstva i dok ne budu položeni računi 4. dok ta zajednica postoji 5. rok za održaj teče bez obzira da li ima zakonskog zastupnika ili ne.3. rok će početi da teče tek kada vlasniku prestane vojna dužnost) 2. a zbog nesavladivih prepreka da sudskim putem zahteva zaštitu svog prava (kada sudovi ne radi zbog elementarne nepogode – zemljotres. održaj ne može nastupiti. odlaže se početak roka. to je faktičko pitanje o kojem odlučuje sud. a kada taj uzrok nestane. između štićenika i organa starateljstva. kada se kao uzukapijent pojavljuje poslodavac ili član njegove porodice. koji počinje teći kada taj uzrok prestane (npr: ako je uzukapiona državina nastala dok se vlasnik nalazio na VOJNOJ DUŽNOSTI. vreme potrebno za održaj teče.

Ovde sami pronalazimo razloge za prekid. sledi da nema PREKIDA. jer gubi sve. jer nema svojinsku državinu. prekid je fatalan po proteklo vreme. 5. Propast same stvari.2. Svi razlozi za prekid upućuju na ono što je elementarno kod održaja. 53 . Tako sledi: 1. menja se šta treba) primenjuju odredbe roka o zastarelosti (regulisano u ZOO). To je ideja – nedostaje nešto što je neophodno za sam fenomen održaja. Da se ne bi dogodila da rok za održaj prodje zbog dugog suđenja. Ovo pod uslovom da sa tužbom uspe (dužina tog procesa zavisi od ažurnosti sudije). Razlozi za prekid – ZOSPO nema u pogledu prekida i zastoja svoje odredbe. dakle samo sa pravosnažnom odlukom. u slučaju da se ovo priznanje izvrši nevlasniku. pa se nastavlja) PREKID: • Jače smeta za rok. ako uspe. sve vreme propada. sve propada. upućivanje u mrak. Čim sam postao nesavestan (kada sam saznao ili mogao saznati da nisam vlasnik) dolazi do prekida roka.“). a bez svojinske državine nema održaja. za vlasnika. tj. celo prethodno vreme. Ako je državina vraćena u roku za samopomoć ili državinsku zaštitu (za oba su rokovi 30 dana i godinu dana). dejstvo mu je jače od zastoja za uzukapijenta. Kada vlasnik tuži držaoca i traži državinu. Državina – ako lice (uzukapijent) izgubi državinu. 6. Fizička i pravna (pravna – kada zakon isključi mogućnost da se na toj stvari ima svojina). Međutim. 4. već se SHODNO (tj. Savesnost državine – dovodi do prekida. jer nema održaja bez savesnosti. jači zastoj = zastoj sa jakim dejstvom (vreme se prekida. onda to nije ovaj slučaj. Kada treće lice postane vlasnik (npr: po pravilima o sticanju od neovlašćenog). Naravno. održaj se prekida od časa podnošenja tužbe. Kada uzukapijent vlasniku prizna svojinu („Jeste. Ovde nemamo nesklad između faktičkog i pravnog stanja! To je elementarno. 2. u stvari. vrši pravo svojine (postavlja zahtev da mu se vrati stvar). 3. držim tvoju stvar. pa je ovo. priroda zastarelosti (slabe prava) je drugačija od održaja (gube se prava).

tada sledi prestanak svojine ranijeg vlasnika. tj. u protivnom prestaju (s tim što i u pogledu njih treba da istekne vreme održaja) ako je uzukapioni držalac do stvari došao bez naknade. ostaju ako je uzukapioni držalac za njih znao. ukoliko imamo dugogodišnje nevršenje prava svojine i stvar se nalazi kod drugoga + ispunjeni su određeni uslovi UZUKAPIONE DRŽAVINE. tj. koja su eventualno postojala na stvari. sva raspolaganja činjenja od strane uzukapionog držaoca se konsoliduju (sređuju. Pravo svojine stečeno održajem po obimu odgovara državini! Sud se na održaj ne obazire po službenoj dužnosti. a raspolaganja činjena od strane bivšeg vlasnika gube važnost PRAVA TREĆIH: • ako je uzukapioni držalac do stvari došao teretnim poslom. hipoteka konstituisana pre isteka roka održaja preča je od hipoteke konstituisane posle isteka roka za održaj 3. Taj upis bi imao samo deklarativno dejstvo. jer vlasnik koji ne vrši svoje pravo svojine nije izložen riziku gubitka prava. vlasnik gubi svojinu. a uzukapijent postaje vlasnik.po sili zakona dolazi do promene. 54 . kod nepokretnosti je to upis u zemlj. uopšte. Posledice: 1. tj. Istekom poslednjeg dana roka se stiče svojina. morao znati. neću postati na 5Kvkm ako sam se na njima ponašao kao suvlasnik. jer ako ako sam se na 1Kvkm ponašao kao vlasnik. važi da prava trećih. već ću na njima steći susvojinu. jer istekom zakonskog roka uzukapijent postaje vlasnik. Međutim. plodovi i sve koristi koje je stvar dala u međuvremenu pripadaju novom vlasniku 2. bez obzira na savesnost uzukapijenta u pogledu tih prava • Ovo je VANKNJIŽNO STICANJE PRAVA SVOJINE. jer nema potreba za MODUSOM kod održaja. Ovo ne znači da pravo svojine zastareva. jer to je jedno od ovlašćenja svojine kao subjektivnog prava (plus dispozicija subjekata). prava trećih bi trebalo da ostanu. jačaju) i važe. a njegovo pravo svojine postoji počev od momenta sticanja državine. knjige (uknjiženje). bila stvar kod vlasnika ili kod nekog drugog.EFEKTI ODRŽAJA . već po prigovoru ili zahtevu uzukapijenta! ODRŽAJ IMA RETROAKTIVNO DEJSTVO.

pa i imovinskoj jednakosti. stambenih zgrada. s obzirom da su izazvali osnovano i opravdano očekivanje kod građana i nije moglo doći do odustanka – denacionalizacija je izvršena. upis u zemljišne knjige je neophodan da bi održaj proizveo dejstvo i prema singularnim sukcesorima (singularna sukcesija je stupanje pravnog sledbenika u jedno ili više tačno određenih prava i obaveza pravnog prethodnika. Kad nas će biti primarno VRAĆANJE. tj. Evropski sud je konstatovao takvu obavezu države prema građanima. stare se nepravde ne smeju uklanjati stvaranjem novih. 55 . OBEŠTEĆENJE ili VRAĆANJE U NATURI. bilo je i EKSPROPRIJACIJA. oslanjajući na javne knjige. moralna obaveza. REČ – DVE O DENACIONALIZACIJI Denacionalizacija je ponovno sticanje svojine (sticanje od strane nas ili naših sledbenika). godine bilo u državnom vlasništvu. a ne smatra se da ju je uzukapijent poklonio – jedna vrsta OBLIGATIO NATURALIS. ili za slučaj smrti – legat) onoga ko je izgubio pravo svojine usled održaja. Niko se nije bunio. u svojim članovima koji govore o tome da onaj ko se ne prijavi u određenom roku gubi pravo na povraćaj svoje imovine. To je pravno savladavanje autoritativne prošlosti. cesija. trampa. GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE je do novog Ustava od 2006. Postoji više načina. Uzukapijent se po isteku roka za održaj može odreći održaja i tada stvar ostaje u svojini dotadašnjeg vlasnika. Naravno. tako da zakon koji je donet u svrhu evidentiranja oduzete imovine. pribavio sebi pravo. Bilo je više nacionalizacija: privrednih grana. Razlozi oduzimanja – socijalizam je težio što većoj jednakosti ljudi. sledi da po tome ne može biti štete za onoga koji je. a ako ne može. Uzukapijentovi poverioci i druga pravno zainteresovana lica mogu pobijati ovo odricanje. To nije moglo proći. nisu hteli da je vrate. za života – poklon. s tim što su naknade bile simbolične.Međutim. Denacionalizacija nikad nije 100-postotna. Uspostavljeni su svojinski maksimumi. jeste besmislen. a pošto su videli da je to ogromna količina. Poljaci su pokušali nešto slično. Takođe. u slučaju ogrešenja o Krivični zakon. jer ne može se unapred prekludirati nešto što ni ne znamo u kojoj meri će biti i kom obliku. onda OBEŠTEĆENJE. pre nego što je to ODRŽAJEM STEČENO PRAVO bilo uknjiženo. pa su najpre evidentirali imovinu. Bilo je i mogućnosti KONFISKACIJE. Kod Mađara je bilo OBEŠTEĆENJE i to po veoma niskim kriterijumima. građevinskog zemljišta.

tj.GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU – PRIRAŠTAJ Tada se zgrada spaja sa zemljištem. Imamo nekoliko načina: 1. 3. vlasnik zemljišta ili vlasnik zgrade) SAVESNOST (postoji nekoliko opcija). POTREBE ZA OBJEKTOM (ko ima veće potrebe za izgrađenim objektom.oba objekta moraju da pripadaju jednom licu (svejedno je kome – da li vlasniku zemljišta ili vlasniku zgrade). kako dalje? Ovo zavisi od zakonodavca. opciju: VLASNIK ZGRADE (-) = vlasnik zemljišta ima 1. POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE – tj. Ovde se postavlja pitanje. SUPERFICIES CEDIT SOLO (po starom shvatanju sve pripada vlasniku zemljišta. a znak (-) nesavesnost: VLASNIK ZEMLJIŠTA (+) preobražajno pravo. jer je zemlja uživala veći značaj ekonomski i politički) 2. VREDNOST ZGRADE I ZEMLJIŠTA (šta je vrednije) c. SUSVOJINA – bilo samo na zgradi. ovde znak (+) znači savesnost. Postoje kriterijumi koji određuju da li je jedan ili drugi vlasnik svega: a. bilo i na zgradi i zemljištu. Ovo je kod nas . u slučaju da nema ugovornog odnosa između dva vlasnika. SAVESNOST b. 4. da traži rušenje zgrade 56 . sve što se izgradi ima da se skloni.

. prepuštanje zemlje graditelju. Deo čega? Određen prema čemu. naknada onome drugom se podrazumeva. prepusti zemlju u svojinu gradiocu i traži mu naknadu za vrednost zemljišta 3.2. kome je potrebniji. tj. SUSVOJINA (13. a redovno je to graditelj. jedno od njih je upravo to – da ne mora da radi ništa). (-) (-) = ovde vlasnik zemljišta ima pravo da ne radi ništa (dispozicija subjekata) i ne znači da ako ne radi ništa – da time izjavljuje volju. da je deo stvari 57 . Ovde slede kriterijumi vrednosti. tj. Međutim. njemu se dosuđuje. dok vlasnik zgrade vređa tuđu svojinu. . ETAŽNA SVOJINA (19. savesnost nije osnov sticanja i zbog toga mora doći do obeštećenja vlasnika zemljišta. ne može da ruši 2. sledi treći kriterijum – kriterijum POREBE ZA OBJEKTOM. ČLAN I DALJE) 3. jer postupa u skladu sa ovlašćenjima svojine (a. (-) (+) = vlasnik zgrade stiče sve. uz naknadu vlasniku zemljišta 3. ne znaju da se gradi i oba su savesna. što je gore.. (+) (+) = ni prvi. ČLAN) ZAJEDNIČKA SVOJINA – je pravo svojine više lica na jednoj stvari PO ODREDIVIM UDELIMA! Udeo je važna reč! Udeo se u zakonu naziva IDEALNI DEO = KVOTA = ALIKVOTNI DEO. da stekne zgradu i isplati graditelja ZAJEDNICE SVOJINE U našem pravu postoji zatvoren broj zajednica svojine – 3 vrste određenih kogentnim pravilima: 1. UDEO je deo određen prema celini. Ovde imamo analogiju sa prvom opcijom i može: 1. Ako su jednake vrednosti ili približne. ZAJEDNIČKA SVOJINA (ZOSPO) 2. ono što vredi više privlači ono drugo! Naravno. kojoj celini? Imamo više odgovora: 1. niti drugi.

da je deo prava svojine.2. 58 . jer se tu svojina deli 3. Pošto je zajednica u pitanju postoji i više prava pripadanja. Svaki zajedničar ima samo odrediv udeo (da se može odrediti. jer su ovlašćenja sadržinski različita! Jedno od ovlašćenja svojinskih je OVLAŠĆENJE PRIPADANJA (stvar pripada u potpunosti vlasniku). Po završetku svojinske zajednice (npr: posle prodaje). Kod OVLAŠĆENJA (prava) PRIPADANJA UDEO je zamišljeni deo samo stvari. udeo je mera u vrednosti koja se dobija posle teretnog raspolaganja.). a ne realnim delovima. reč je o tome da se radi o zamišljenim delovima. tj. ali niko sam. a ne MATERIJALNI = REALNI delovi. Pravo pripadanja znači pripadanje nekog objekta određenom subjektu (moje autorsko pravo. već se tiče OVLAŠĆENJA KOJA ČINE PRAVO SVOJINE. Tačno se određuje ko i kada i koliko može da drži (npr: od 7 dana ja 3 dana. Udeli su odredivi. ostalim ovlašćenjima koje čine to pravo. Pravo pripadanja kod zajedničke svojine znači da je udeo u objektu svojine. pa tako ja nemam 4 noge. Vodinelić misli da je UDEO sve to. već svako sa svojim pravom prisvajanja ima određeni deo – kvotu.. a kod ostalih prava udeo je – mera u vršenju određenog ovlašćenja. kada nas dvojca imamo jedan sto. pravo svojine. To je predstava u mislima da mi pripada nešto. UDEO postoji i kod ZAJEDNIČKE SVOJINE. a nad kojim postoji svojina. Npr: kod PRAVA KORIŠĆENJA (prisvojiti plodove) – to je onda deo od plodova koji stvar daje. SUSVOJINE i ETAŽNE SVOJINE. tj. niko u celosti. udeo u samoj stvari. pa svako od njih kaže da mu pripada DEO stvari. tj. a on dasku stola! To su zato IDEALNI = ZAMIŠLJENI. da je deo vrednosti stvari zajedničara i suvlasnika 4. Ne može niko sve polodove prisvojiti. ali u svakoj čestici. Mogu isto da kažu “NAŠE JE”! Npr. npr. ali ne uvek u svemu. moje je dete). ali nisu određeni.. odrediti njegovu veličinu = meru). a ne cela stvar. stolice – ja imam određeni deo – IDEALAN DEO!). Sa stv. Kada je reč o državini – to je udeo u pravu da se bude držalac. pripadanja udeo je – zamišljeni deo stvari (zamišljeni deo. Kod zajedničke svojine postoje udeli koje možemo odrediti. da je vršenje prava svojine između zajedničara i suvlasnika Profesor V. Kada je reč o ostalim ovlašćenjima. onda udeo znači udeo u pravu. To su delovima u mislima određeni.

Dokle god udeli nisu određeni. Čim se odredi udeo. Svaka zajednička svojina se javlja kao pratnja nekog prava – bračnih prava. a ono što je važno jeste PRINCIP KONSENZUSA. u braku. ali efekat nastupa tek kada udeo postane određen. to je zajednička svojina. ne upravnog akta. Tako su udeli bračnih drugova jednaki u slučaju spora. kada prestane zajednička svojina. nezavisno od veličine udela. Svi imamo sva prava.. Dok smo. drvo na samoj međi). tj. neki slučajevi susedskog prava (neki zid. Svako od suvlasnika ima jednako pravo učešća. nastaju ex lege kada se steknu sve činjenice. raspolagati se udelom može. Svaki zajedničar ima sva svojinska ovlašćenja. o svemu se zajedničari dogovaraju. sanaslednike. Uvek postoji mogućnost da se odredi udeo. Svi glasovi vrede isto.. a stvar njima! Raspolaganje udelom je moguće kod zajedničke svojine. kada ne trebada pitamo drugog – to su radnje na koje je ovlašćen svaki zajedničar ponaosob. ali efekat nastaje tek kad prestane zajednička svojina. to je onda SUSVOJINA. već samo odredivi. a inače oni mogu dogovoriti kako god žele. vanbračna zajednica. tj. Izuzetak od konsenzusa. tj... zakonodavac im šalje poruku da se dogovaraju o načinu vršenja ovlašćenja. Dakle. etažni vlasnici u jednom slučaju. Nastaje na osnovu zakona (ne podzakonskog akta. Zajednička svojina je onaj slučaj kada više lica imaju jedno pravo svojine na jednoj stvari i sve je to zakonom određeno. Udeo pripada jednome. Dakle. tj. a to su one koje su u interesu svih i to po razumnom toku stvari: • • • • da se spreči propadanja zaštita stvari hitno potrebne radnje samopomoć i tužba Prestanak: 1) voljno ili 2) po sili zakona – čim propadnbe stvar. čim prestane postojanje zajednice (razvod braka). porodična zajednica = domaćinstvo. npr. Šta znači da se udeo može svakog trenutka odrediti? Uvek u nekom pravnom aktu imamo meru na osnovu koje određujemo udeo. 59 . Za neke zajedničare u slučaju spora važi presumpcija o veličini udela. Tu imamo numerus clausus – samo oni slučajevi koje zakon odredi: bračna zajednica.). sve što stičemo stičemo kao zajedničku svojinu. Sporazumom zajedničara se opredeljuje vršenje svojinskih ovlašćenja.

Nisu nam potrebna neka druga prava. Udeo je glavna reč.SUSVOJINA – za nju važi da uvek možemo u nju. ali i iz nje. 60 . ali sa drugim pridevom. imamo susvojinu. udeo je ODREĐEN! Onoga trenutka kada udeo postane određen. Ovde može svako sa svakim. niti neka lična svojstva.

dam nekom plodouživanje na mom udelu) i translativan prenos (poklonim nekom udeo. Suvlasnik je slobodan (nije mu potrebna saglasnost ostalih) da raspolaže svojim udelom. tj. sa izuzetkom onih neodložnih radnji. Suvlasnik ne može da vrši ona raspolaganja. Naravno. deoba suvlasničke zajednice? Saglasnošću volja prestaje zajednica. tj. razlika je u tome na šta se odnosi i koje radnje podležu redovnom. tj. a redovno se odvija po principu većinskog opredeljenje = demokratski. Dakle. već svako može da ih radi: tu vlada neoboriva presumcija da su u interesu svih ostalih. Suvlasnik je vlasnik svog udela.Suvlasnici su dva ili više lica koja imaju svojinu na jednoj stvari i čiji su udeli određeni. Samo u pogledu nepokretnosti.. može vršiti i konstitutivan prenos (dam nekome zalogu na mom udelu. Nekad susvojina nastaje po sili zakona! Postoji pravo svakoga na deobu zajednice – preobražajno pravo. može biti izuzetaka. Dakle. Naravno. npr: kratkoročni zakup) i EXTRAORDINARIA (vanredno upravljanje.. koja bi naškodila ostalim suvlasnicima. a koje vanrednom upravljanju. taj odmah postaje suvlasnik umesto mene). da bi se videlo koji režim treba primeniti. ni većini. I ovde postoje poslovi koje ne podležu ni konsenzusu. Odnos suvlasnika prema samoj stvari – kod zajedničke svojine svi moraju da se dogovore o svome. Vanredno upravljanje se odvija po principu KONSENZUSA. ograničenja u slobodnom raspolaganju (npr: neka preča prava – to su prava kod kojih njihov imalac može da stekne pre drugih. a ovde imamo 2 različita režima suvlasnika prema stvari: Administratio (upravljanje sa stvari) – vršenje svojinskih ovlašćenja u pogledu same stvari.). ali uvek može nastati ugovorno pravo preče kupovine. kako se donose odluke kako će se vršiti ovlašćenja u pogledu samo stvari – vršenje prav aučešća (pravo da se sudeluje u odlukama). Veličina se računa prwma udelu. npr: to su pravni poslovi koji su dalekosežniji – dugogodišnji zakup). Kako se raskida susvojina. ostali suvlasnici imaju zakonsko pravo preče kupovine. pravo preče kupovine. tek ako nema te saglasnosti idu određena pravila vezana za to: • tako kod deljive stvari – sud mora da je deli 61 . Svi učesnici imaju pravo na donošenje odluka. Imamo ORDINARIA (redovno upravljanje. prema veličini udela. prvo se svaki pravni posao kvalifikuje.

kod nedeljive stvari – ide prodaja i raspodela novca ili prepuštanje svojine + isplata udela ostalima deoba može bilo kada osim u nevreme = onda kada bi poslovi ostalih trpeli

ETAŽNA SVOJINA – to je kada su razni delovi jedne iste zgrade u svojini različitih vlasnika. Tek u 20. veku dolazi do afirmacije etažne svojine, kada su ljudi bili na nju usmereni, tj. sticajem prilika morali da je definišu. Ovde imamo 4 moguća objekta prava: • • • • zgrada kao takva posebni delovi zgrade zajednički delovi zgrade zemljište

Etažna svojina je svojina na posebnom delu zgrade + (praćena) zajednica svojine na zajedničkim delovima zgrade + zajednica svojine na zemljištu. Posebni deo zgrade – fizički deo zgrade. Ovo određuje zakonodavac kogentnim normama. To je zakonom definisana celina i na njemu se može imati samo jedno pravo svojine. Imamo u ZOSPO četiri takva dela: • • • • stan poslovna prostorija garaža garažno mesto

*etaža = sprat, na franc. Zajednički delovi zgrade – isto su zakonom definisani kogentnim normama. To je svaki onaj deo zgrade koji služi za najmanje 2 posebna dela (npr: od 50 stanova za najmanje dva). Npr: zid između dva stana je zajednički deo zgrade, noseći zid za sve, krov... Ovo je važno zbog primene različitih normi, tj. jedan je režim za zajedničke delove zgrade (koji su u zajedničkoj svojini i to je akcesorno pravo, jer je u pratnji prava nad posebnim delom, nedeljivo je od toga), a drugi za posebni deo zgrade (objekat etažne svojine). Zemljište – je ili u privatnoj svojini, pa sledi susvojina ili je u državnoj svojini, pa sledi pravo korišćenja.
62

Isto je akcesorno pravo pravu nad posebnim delom, jer prati to glavno pravo, ne može da se deli dokle god zgrada postoji. Istorijski razvoj ustanove etažne svojine – postoji nekoliko stvari koje su uticale na to: • nužda da u okviru jedne građevine razni delovi budu od različitih lica. Ovo je krenulo iz Srednjeg veka, kada se u ograđenim gradovima moralo graditi u visinu zbog manjka prostora, a pošto niko nije imao toliko sredstava da gradi tako nešto, ljudi su se udruživali i na taj način su nastajale zgrade u susvojini, pa su posle tek određivali koje delove će ko da koristi. Prvi i drugi Sv. rat su doveli do afirmacije ovoga, tj. do probijanja pravila superficies solo cedit. Do tih ratova je sve moglo da se deli vertikalno, tj. sve što je iznad mog zemljišta bilo je moje, dakle nije mogla da postoji horizontalna podela. Opet, nužda ovih ratova je probila ovaj princip, jer je izgradnja zahtevna bila + socijalno zakonodavstvo, koje je limitiralo visinu zakupnine, jer cene bi rasle zbog male ponude posle rata, a velike potražnje, pa su bogati bili demotivisani da grade velike zgrade. Tu zakon štiti elementarno pravo na stanovanje, ali vlasnici gube interes nad zgradama, pa ih nisu ni gradili, ni hteli da izdaju. Zato sledi udruživanje onih koji su sebi počeli da prave zgrade, a neki vlasnici ih prodaju, pa sve to dovodi do priznanja etažne svojine.

63

PRESTANAKA PRAVA SVOJINE U zavisnosti od toga da li pravo svojine prestaje samo za dotadašnjeg vlasnika ili se gasi i nestaje iz pravnog života, imamo APSOLUTNE (stvar postane res nullius, propadne, propadne, izgubi svoju individualnost – pokretna stvar postane potpuno inkorporisani deo nepokretnosti) i RELATIVNE (pravo prestaje za dotadašnjeg imaoca njeogovom voljom: prodaja, poklon, trampa ili bez njegove volje: održaj, sticanje od neovlašćenog) načine prestanka svojine. Pravo svojine može prestati DERELIKCIJOM, a stvar postaje DERELINKVIRANA. Ako je nepokretnost u pitanju – prelazi u društvenu svojinu, a ako je pokretna u pitanju – prelazi u res nulius. Vlasnik se odriče prava svojine na nepokretnosti jedino ako na njoj nema tereta (hipoteke, plodouživanja), osim stvarnih služebnosti. Izjava o odricanju se daje opštinskom organu uprave. Derelikcija je jednostrani pravni posao i treba je razlikovati od poklona, jer za poklon je potrebna saglasnost poklonoprimca. Pravo svojine se ne može izgubiti zastarelošću, tj. nevršenjem, već samo kada se steknu posebni uslovi za STICANJE SVOJINE OD NEOVLAŠĆENOG ili ODRŽAJ.

64

tužbu za naknadu štete (ona postoji tek kada dođe do štete) 3. da li se traži kao držalac nešto ili kao vlasnik. tj. OSNOVANOST ZAHTEVA je važna. MEĐUTIM. ali podrazumeva različite pravne režime. To je direktna zaštita. tužbu za utvrđivanje prava 2. tužbu neosnovanog obogaćenja (tek kada dođe do neosnovanog obogaćenja) PRAVI SVOJINSKI ZAHTEVI – jesu stvarnopravni zahtevi. To su: REIVINDIKACIONI i NEGATORNI zahtev. tj. ograničavanja vlasnika Ovo su PRAVI SVOJINSKI ZAHTEVI I ovi zahtevi za zaštitu svojine odgovaraju po sadržini onim zahtevima kojima se štiti državina. jer je sadržinski vrlo sličan. Dakle. jer se reaguje zbog same povrede svojine i ta povreda rađa ova dva zahteva. U slučaju da sud ne nađe osnov – odbaciće moj zahtev. neosnovanog držanja vlasnikove stvari. Odnose se na svojinsku državinu. Tako. jer imamo još i: 1. sam OSNOV zahteva je drugačiji. Sadržina je jednaka sadržini državinskih zahteva: • da se vlasniku preda stvar da neko nešto ne čini što predstavlja smetanja ili da izvrši neku novu radnju da prestane uznemiravanje • • Ovo su petitorni zahtevi u petitornoj parnici. tj. tj. Oni se ne temelje na svojini i nisu pravi svojinski zahtevi. od oduzimanja 2. 65 . Pandami REIVINDIKACIJI i NEGATORIJI su PUBLICIJANSKI ZAHTEV i NEGATORNI PUBLICIJANSKI ZAHTEV. državinu stvari. ali to nisu jedini zahtevi koji postoje kod svojine. tj. Osnov je ono odakle potiču u stvari zahtevi. jer im je osnov nešto drugo.ZAŠTITA SVOJINE Ona se vrši od: 1. onaj koji ima jači osnov koristi ova dva pandama zahtevima. osnov im je jače pravo da se bude držalac. uznemiravanja. a kod svojinskih zahteva zato što smo vlasnici. Odnosno. jače pravo na državinu. Tako kod državinskih zahteva osnov poticanja je iz toga što smo držaoci.

Pasivna legitimacija je svojstvo onoga koji treba da preda stvar. Zakon kaže „povraćaj“. a ne da li je stvar kod mene ili ne. a ona i ne mora da bude kod mene. npr. Pasivno legitimisan je isključivo sadašnji držalac (pa dokazujemo samo to da je sada držalac). je jako važno kada je reč o slučaju krađe ili nestanka sume novca. Predmet može biti samo: • da li je stvar kod tuženoga 66 . To može da bude samo onaj kod koga je stvar neovlašćeno. u suprotnom. Ovlašćenje jedino može da proistekne od vlasnika. ali ne uvek. ova tužba zastareva). Ovo znači da je stvar kod mene. što je loš termin. Bitno je samo da sam ja vlasnik. TUŽENI i TUŽILAC „radi predaje stvari“ da je tužilac vlasnik + dokaz da se stvar nalazi neovlašćeno kod tuženoga + dokaz na osnovu izloženog zahtevamo od suda da presudi: o da tuženi u roku preda stvar pod pretnjom prinudnog izvršenja o ovo je opciono – da se isplati naknada PREDMET SPORA – to se tiče toga u čemu je spor. tj. zato bolje reč „predaja“. da li je novac bio individualizovan – u omotu. Proističe iz svojine. koverti ili nije. Aktivna legitimacija tužioca kao vlasnika je svojstvo tužioca da bi mogao da tuži. Stvar nije kod vlasnika. Ovo sudu treba da bude jasno. zakona. Sud me štiti ako sam vlasnik. upravnog akta. TUŽBA: • • • • • prvo ide SUD. ostaje nam TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE (međutim. Zahtev je da sud naredi da tuženi preda stvar. protivpravno. Njome se traži da tuženi PREDA stvar tužiocu. jer ovo je tužba za koju je svejedno imao vlasnik stvar kod sebe ili ne.REIVINDIKACIONA TUŽBA – njome se može zahtevati ISKLJUČIVO INDIVIDUALNO ODREĐENA stvar (zato. jer je sam povraćaj najčešći slučaj. jer time vlasnik sprečava i zastarelost i mogućnost da se iz te sume naplate drugi poverioci). sudske odluke.

onda se za mene presumira da sam vlasnik. Zamislimo samo da za neku pokretnu stvar moram da dokažem derivatno sticanje. legitimacije. Tada važi presumcija i da je vlasnik u času spora. Tu postoje brojne PRESUMCIJE: • Ako sam upisan u zemljišne knjige. teret dokazivanja je na onome ko ima interes da nešto dokaže. nego je važno da se nađe bilo koji dopušteni vid. Tako nam ODRŽAJ olakšava. održajem. zbog autoriteta države.. Svako bira da kaže onaj vid koji mu je najlakši za dokazivanje. npr. po bilo kom ČINJENIČNOM SKUPU (koji u Srbiji uzrokuje sticanje svojine: sticanje od nevlasnika. ako ne prizna. Npr.• da li je tužilac vlasnik Vlasnik dokazuje da je vlasnik određene stvari (tužilac dokazuje da je postao vlasnik. da dokažem da imam uslove po bilo kom od osnova za sticanje svojine. jer postoji DIABOLICA PROBATIO. onda moramo da dokazujemo da smo BILO KADA.. tj. Ona je oboriva od strane tuženoga. Na tužiocu je da dokaže da je bilo kada stekao svojinu. nasleđivanje. Tada tužilac gubi spor. održaj... svi vidovi sticanja svojine. koji može da dokazuje da je svojina ovoga prvoga prestala da postoji. Dakle. Ovde je važno da dokažemo činjenični skup „PO KOME BI MOGAO“ da postanem vlasnik! Dakle. Ovime se tužilac aktivno legitimiše. Tužilac koji je dokazao svoje pravo svojine ne mora dokazivati da je imao državinu. odnosno predaje može steći pravo svojine: naslednik koji nije ušao u posed stvari. nije važno kako sam ja zapravo postao vlasnik. Tuženi se brani prigovorima koji se odnosi i na činjenice i na prava: • PEREMPTORNI (potpuno se zahtev onemogućuje) prigovor POSTERIOS DOMINIUM – da je tuženi posle tužioca postao vlasnik. tuženi ovo može da obara. ako se bez državine. Naravno.. a tužilac pre 67 . jer tu dokazujemo samo početak i kraj državine. a ne mora dokazivati da je ostao vlasnik) i da je ta stvar kod tuženoga neovlašćeno. Ovo je isto osporavanja akt. pravnog osnova. ali teret dokazivanja je na njemu.) mogli postati vlasnici. onda ću dokazivati. constitutum posesorium. a to ne mogu da dokažem ili je suviše teško. jer mora da bude vlasnik. Dakle. pa tako u nedogled. Npr: da sam ja pre 7 godina ispunio uslove za sticanje od nevlasnika. međutim. Svojinu nad određenom stvari ne dokazujemo ako tuženi prizna. jer ako sam stekao kupoprodajom. • Tužilac dokazuje i da je baš ta stvar kod tuženoga lica i to bez ovlašćenja. kupim nešto od „Eltim“ pa da dokažem od koga je on.

a ne rešenjem i sud ovde govori – odbija ili prihvata tužbeni zahtev. poslugoprimac. pasivno je legitimisan. Postoji i pravo da držalac zahteva od vlasnika kome vraća stvar naknadu troškova koje je imao oko stvari. ona koja je najbliža času spora. Ako imenovani to prihvati da zauzme njegovo mesto u parnici. a kojim nam je predao stvar. sve dok je stvar kod tuženoga. plodouživalac. Svestan držalac ne duguje ništa za korišćenje. bez obzira kako je došlo do tog stvarnog prava). Dakle. Tada tuženi mora da imenuje lice u čije ime drži stvar. trampio i predao. ako je kod njega bez pravnog osnova.). otuđio. uništio. tuženi se oslobađa odgovornosti prema njemu. a ne kao svoju. Onda za njega važi presumcija da je i dalje vlasnik.mene. a još nepotrošene plodove. Najčešće je to kupoprodaja. jer tada on kaže da stvar drži u tuđe ime (čuvar. Ovde se govori da ima pravni osnov da stvar bude kod njega. • Za REIVINDIKACIJU nema roka. Zadržava odvojene. U Nemačkoj postoji zastarelost. ili kada me tuži onaj ko mi je predao stvar kao tuđu. • PEREMPTORNI prigovor REI VENDITE ET TRADITE – prodate i predate stvari. DILATORNI prigovor kada se tuženi poziva da ne drži bez osnova (već po nekom obligacionom odnosu sa tužiocem ili da stvar drži kao imalac nekog stvarnog prava na tuđoj stvari. 68 .. Obaveza mu je da preda stvar onakvu kakva je bila u trenutku dostavljanja tužbe. Sada tužilac pokušava da dokazuje mlađu svojinu. Savestan držalac postaje nesavestan od trenutka kada mu je tužba dostavljena. a izgubi stvar. Sud ovde presuđuje presudom.. ali je u međuvremenu stekao svojinu. a A posle stekne od C. Nesavestan držalac dužan je da preda sve što je kod njega od plodova. čak iako ovaj povrati stvar od tužioca. On se odnosi na bilo koji osnov koji izvodimo od tužioca. pre 15 godina. Ti si mi prodao. da naknadi svu štetu na stvari. kao i da naknadi sve ono od plodova što je propustio da ubere. Tuženi može da učini NOMINATIO AUCTORIS = imenovanje prethodnika. Ukoliko propusti da imenuje. Npr: A da stvar B. ali vlasnik može dokazivati da postao i pre toga nesavestan. plodouživalac) i štiti se od ove tužbe. Ovo je imenovanje prethodnika = nominatio auctoris. a stvar je vlasništvo C.. što tražiš stvar od mene kada si mi poklonio i predao. tada se ja pozivam na osnov koji sam imao sa tim prvim. drži stvar u tuđe ime (kao čuvar. poslugoprimac. prodao i predao.. odgovara svom aukotru. To je mlađa svojina. potrošio. Najmlađa svojina je važna. npr. oštećenje ili propast stvari.

Kvalifikovanost državine – ko ima kvalifikovaniju državinu. Što je isto kao i kod reivindikacione. mi bismo uspeli. 69 . Kriterijumi jačeg osnova? 1. kao i o tome da li je reč o NUŽNIM. LUSKUZNI TROŠKOVI – oni koji su učinjenji samo radi zadovoljstva i ulepšavanja stvari (oni su naglašeno subjektivne prirode – služe zadovoljenju ličnih prohteva držaoca). SAVESNI IMA PRAVO NA OVE gore – samo ukoliko nisu pokriveni koristima koje je imao od stvari. jer je reč o OSNOVU = iustus titulusu! Cilj tužbe je predaja stvari – glavne i plodova. Ovo nije državinska tužba. makar ne bilo sporno da nije vlasnik. Nju je uveo pred kraj republike pretor Publicijus. SAVESNI NEMA PRAVO NA OVE. ako nešto je luskuzni trošak može da se odvoji od stvari bez oštećenja. Zato je reč o jačem osnovu da drži stvar od tuženoga. a na KORISNE samo ako su korisni i za vlasnika. Bivša tužiočeva ili sadašnja tuženikova. KORISNIM i LUKSUZNIM troškovima. Računa se ko ima više pozitivnih državinskih svojstava (zakonitost – tj. a za luskuzne ima IUS TOLENDI. što znači da ako dokažemo da nije vlasnik. Stari naziv je „tužba iz pretpostavljene svojine“ – kada se verovalo da tužba služi nekom ko je pretpostavljeni vlasnik.ZOSPO tu vodi računa o savesnosti držaoca. Ovo ne valja. tj. Naravno. onda on ima pravo da to odvoji i zadrži – ius tolendi. Ovo je tužba iz jačeg osnova za držanje. osim one razlike u vrednosti koja dolazi u obzir. Ovo je dobro i za vlasnika kada mu je lakše da pobedi zbog jačeg osnova. podesan pravni osnov. samo kod te tužilac dokazuje pravo svojine. jer je reč o korisnim troškovima koji imaju karakter luksuznih. a ovde ne jači osnov za državinu. Sud ovde da naloži predaju stvari. KORISNI TROŠKOVI – oni kojima se uvećava vrednost stvari. NUŽNI TROŠKOVI – oni koji su neophodni za očuvanje suštine stvari. ko ima jače PRAVO NA DRŽAVINU. npr: za ogradu koja je od mermera u vrednosti koja bi bila jednaka razlici izmedju mermerne i neke uobičajene ograde. PUBLICIJANA – član 41. kako je došao do stvari. NESAVESNI ima pravo na NUŽNE uvek. prava ili manjiva – tj.

tj. Ako tuženi ne postupi po presudi. da ne znam ili ne mogu znati da nemam pravo čiju sadržinu vršim. Ovde se favorizuje teretna i to zbog činjenice umanjenja imovine. 2. da prestane da je vrši ili se traži da se stanje vrati nekom novom radnjom. da bi neko negirao nečiju službenost. Ovde tužilac negira nešto tuženome. Ako su po ovom prvom kriterijumu jednaki. da li je teretna ili dobročina državina. idemo dalje. mora se biti vlasnik da bi ona uspela. Ovde se branimo od tuđe pretenzije da ima neko pravo na mojoj stvari. 70 . Ovo se onda proširilo na bilo koje pravo koje neko ima na nekoj stvari. na drugi kriterijum. Teretnost pribavljanja državine – tj.savesnost – se uvek pretpostavlja. Nastala je sa službenostima. tj. tj. Tužilac je držalac stvari svojinski! Osnov ove tužbe je svojina. legitimaciju u svim oblicima. bez obzira da li ima verbalnu ili faktičku pretenziju. jer na drugoj strani imamo samo puku tvrdjnu. Negativne činjenice se ne dokazuju!). Ovo baš ovim redom! Za ovu tužbu nema roka. držanja uz žrtvu. sud će ovlastiti tužioca da potrebne radnje preduzme sam ili preko trećeg. Danas. Prigovori – za akt. od svega i protiv svakoga ko uznemirava moju svojinu. Ne samo verbalne pretenzije. i pas. Sadašnje. aktuelno faktičko stanje u času podnošenja tužbe – ovo ima tuženi i on pobeđuje zbog svoje faktičke vlasti. a o trošku tuženog. Zahtev od suda – traži se uzdržavanje od aktivne radnje kojom me neko smeta i uznemirava. AKCIO NEGOTARIJA – tužba zbog uznemiravanja svojine. tj. tj. tj. 3. već i od onoga ko radi kao da ima to pravo. od svega onoga čime me neko ograničava u mom pravu.

. sud će mu u izvršnom postupku. već da ima svojinsku državinu. na osnovu već donete presude izreći kaznu. da nije on to smetanje vršio. jer se onda smatra da i vlasnik.. – da nije on prelazio. Tuženi koji pretenduje na uspeh u sporu mora dokazati da ima pravo na preduzimanje radnji Prigovori tuženoga: • u vezi sa akt. Zato tuženi mora da dokaže da je ovlašćen. čija se ograničenja ne pretpostavljaju. već da je bez tereta. leg. sa opštim rokom od 3 godine. vlasnik u vezi sa pas.. 71 . dok postoji stanje smetanja Zato sud ustanovljava da li ima tog stanja ili ne! Šta je sa bivšim smetanjima? To je obligacioni odnos za štetu. od opasnosti da se radnja ponovi 2. već dokazuju. dokaže da je neko 3. tj. jer onda bi svako mogao da nas stavi u dilemu da trpimo njegovo uznemiravanje ili da dokazujemo svoje pravo svojine i to sve u sporu u kojem se ne osporava naše pravo svojine. sve zbog presumcije da pravo svojine nije ograničeno drugim pravima. jer je pravo svojine najšira pravna vlast. i opet tako. neovlašćeno uznemirava svojinu. presumcija koja je oboriva. Teret dokazivanja je na tužiocu. ali ne da je vlasnik. Ovo je zbog našeg mira. Primer sa naftom u dvorištu. odobrava tražene troškove i obrazlaže sve to. tj.. Član 42. da dokaže neki skup činjenica iz kog izvodi svoje pravo: ugovor. • Sud donosi presudu u petitornom sporu gde kaže da prihvata ili odbija tužbeni zahtev. nasledstvo. leg. iako je svojinski držalac. Ona se odnosi na onoga koji protivpravno. Tužilac dokazuje da tuženi smeta i ne dokazuje da nema tuženi to pravo. – da nije svojinski vlasnik. ali postoje dva uslova: 1. Za ovu tužbu nema numerički određenog roka.Ukoliko posle usvajanja tužbenog zahteva tuženi ponovi uznemiravanje.

reč je o LIČNIM SLUŽBENOSTIMA. realne) SLUŽBENOSTI 72 . služnosti) su stvarna prava na tuđoj stvari. koja se naziva POSLUŽNA STVAR = POSLUŽNO DOBRO. Ukoliko su službenosti ustanovljene u korist svakodobnog vlasnika jedne nepokretnosti. Ukoliko su službenosti ustanovljene u korist određenog lica. reč je o STVARNIM SLUŽBENOSTIMA. Imalac službenosti ima ovlašćenje da u određenoj meri: • • UPOTREBLJAVA ili KORISTI stvar da zahteva od njenog SVAKODOBNOG VLASNIKA da je na neki način ne upotrebljava.SLUŽBENOSTI (servituti. poslužja. STVARNE (stvarnopravne.

vlasnik može da vrši sva prava koja proističu iz svojine.. otvaranjem prozora na sopstvenoj zgradi. Sadržina ovih ovlašćenja je drugačija od onih gore službenosti. LIČNE SLUŽBENOSTI – najviše ovlašćenja koje neko ima posle vlasnika. prateća prava... a obavezuju vlasnika poslužnog dobra na trpljenje. vlasnik jednostavno vrši svoje pravo svojine i za to mu nije potrebna nikakva službenost. 73 • . Npr: pravo zahtevati da sused svoju zgradu ne čini višom. bez obzira ko je vlasnik (svakodobni) poslužnog dobra. Vlasnik dvorišta usled otvaranja prozora ne trpi ništa ili mora da nešto ne čini. DAKLE.svako ko je vlasnik povlasnog dobra ima pravo službenosti! STVARNO LIČNE SLUŽBENOSTI (iregularne.STVARNE SLUŽBENOSTI . dim kroz susedov dimnjak puštati. ali samo ako ne ZLOUPOTREBLJAVA pravo svojine.. To je STVARNOPRAVNI karakter službenosti. pa sam smrad ide susedu u dvorište. PROZOR NA TUĐEM ZIDU OTVORITI. neko uzdržavanje od radnje koju bi vlasnik imao inače pravo da čini. Prema ovome. Ovlašćuju titulara na zabranu. tečnost na susedovo zemljište sipati. jer ovaj što otvara samo koristi vazduh i svetlost. tako što mu taj prozor služi za vetrenje toaleta. pa zato ne mogu biti ni hipotekovana. Stvarna službenost je pravni odnos između svakodobnih vlasnika dveju nepokretnosti. da ne seje visoku kulturu koja bi povlasnom dobu oduzimala vidik. Ovo su pozitvine stvarne službenosti. Razlika je u načinu ustanovljenja. pravo nasloniti teret svog zdanja na tuđe. tj. Službenosti su akcesorna. Stvarna službenost je pravo SVAKODOBNOG vlasnika jedne nepokretnosti (povlasnog dobra) da: • na određeni način i u određenoj meri koristi tuđu nepokretnost (poslužno dobro). pravo progona stoke. Ove se samo zovu „službenosti“. Npr: pravo prolaza. neprave) – ne svako. da od vlasnika poslužnog dobra zahteva da ga na neki način ne upotrebljava. PRAVO ZAHTEVATI DA VLASNIK POSLUŽNE ZGRADE NE OTVARA PROZOR NA STRANI OKRENUTOJ POVLASNOM DOBRU i to zato što ovaj što želi da otvori prozor ne sme svojim vršenjem prava svojine da zloupotrebi na štetu svoga suseda. na zidu koji se nalazi na međi prema susednom dvorištu. Ovlašćuju titulara prava na ČINJENJE (na upotrebu poslužnog dobra). Ovo su negativne stvarne službenosti. a obavezuju vlasnika poslužnog dobra na nečinjenje. ni zaplenjena. da svoju zgradu ne čini nižom. već samo određeno lice ima službenost! Sadržina i jednih i drugih je ista. na neko nečinjenje.

a u slučaju da je ne ispiše. Ovo ne važi za susvojinu. ova dva dobra mogu biti udaljeni kilometrima i ne graničiti se. suština službenosti nije u ograničavanju prava svojine. tj. zgrade (stanovi). avioni. dužan je da srazmerno učestvuje u troškovima.. već je bitna veza između njih koja se stvara nekom potrebom povlasnog dobra. brodovi. prepuštajući mu u celini uređaje. već u olakšavanju upotrebe povlasnog dobra. Takodje. on može opteretiti jednu nepokretnost stvarnom službenosti u korist druge nepokretnosti. uzeće se ono što je lakše za poslužno dobro. ukoliko nije drugačije ugovoreno. uz naknadu troškova koji se time uzrokuju i protiv volje titulara službenosti. To mogu biti samo nepokretne stvari: zemljišta. po opštim pravilima o sticanju službenosti. On se te obaveze može osloboditi i protiv volje vlasnika povlasnog dobra. VRLO JE VAŽNO NAPOMENUTI DA POSTOJI POTREBA DA SE NAPRAVI SLUŽBENOST! Kada postoji sumnja o obimu stvarne službenosti. nepokretnosti po nameni. Kad se službenost vrši na jednom delu poslužnog odbra. Službenost se ne može ustanoviti na drugoj službenosti! Službenost se ne može imati na svojoj stvari! Posledice ovoga je prestanaka službenosti sjedinjenjem. zahtevati premeštanje službenosti na drugo mesto istog dobra. To je pravo ABANDONA! Svaka stvarna službenost zahteva ova dva dobra – povlasno i poslužno. svrha. ako je neko vlasnik dve nepokretnosti. Npr: kod službenosti uzimanja vode. Ukoliko te uređaje koristi i vlasnik poslužnog dobra. Nove potrebe vlasnika povlasnog dobra ne proširuju službenost. oluka). uz ISKLJUČIVO MINIMALNE žrtve po svojinu na poslužnom dobru. Cilj.NIKAKO stvarna službenost ne znači neko ČINJENJE vlasnika poslužnog dobra!!! U slučajevima održavanja uređaja potrebnih za vršenje službenosti (vodovodnih cevi. Ne mogu biti: pokretne stvari. može. neko može kupiti već dve nepokretnosti od kojih je jedna opterećena stvarnom službenosti. Premeštanje službenosti na drugo poslužno dobro istog vlasnika moguće je samo uz pristanak titulara službenosti. ona ostaje i aktivira se pošto dođe do novog otuđenja. koji bi podrazumevali neko činjenje. drveće. Poslužno i povlasno dobro se ne moraju graničiti.. Naravno. imamo da to leži na titularu službenosti. 74 . To je načelo POŠTEDE POSLUŽNOG DOBRA = NAČELO RESTRIKCIJE. isto lice može biti suvlasnik povlasnog dobra i isključivi vlasnik poslužnog dobra i obrnuto. s tim što se ta službenost aktivira otuđenjem jedne od nepokretnosti. vlasnik koji ima za to interes.

a istovremeno stečene službenosti se istovremeno sužavaju i ukidaju. Dakle. trasirana staza. pa ako dođe do deobe povlasnog dobra.. tj. pa kada se ono jednom uspostavi. Isto važi i ako dođe do deobe poslužnog dobra. s vremena na vreme. vodovodne i kanalizacione cevi. POVREMENE (isprekidanih) – su one čije se vršenje sastoji u određenim postupcima titulara službenosti: progon stoke. a nikako samo jednog njenog dela. Kod njih je sve poznato. ali ispod zemlje. službenost postoji u korist svih novoformiranih nepokretnosti.. službenost prolaza može biti isto vidljiva ili nevidljiva. pokretni most. Pored pozitivnih i negativnih. što znači da ustanovljenje nove službenosti ne sme krnjiti već postojeću službenost.. prirodno ili veštačko.Na istom poslužnom dobru može postojati više službenosti. To su sve negativne službenosti i neke pozitivne: službenost vodovoda. POTIOR JURE. onda službenost postoji na teret svih suvlasnika. ako to prilike zahtevaju. sužavaju se i ukidaju najmladje službenosti. VIDLJIVE – su one službenosti koje su praćene nekom vidljivom napravom: balkon. službenost odvođenja kišnice. Dakle. ove trajne podrazumevaju jedno materijalno stanje. STICANJE STVARNIH SLUŽBENOSTI ZAKONSKE STVARNE SLUŽBENOSTI = SUSEDSKA PRAVA Zakonske službenosti postoje na osnovu samog zakona i potpuno su određene. službenost se vrši samo od sebe. ali proizlazi iz logike i ima određene praktične posledice za STICANJE SLUŽBENOSTI ODRŽAJEM i GUBLJENJE SLUŽBENOSTI NEVRŠENJEM. službenost prolaza. Važi pravili PRIOR TEMPORE. Ako se poslužno dobro nalazi u susvojini. u zavisnosti od toga da li postoji ili ne postoji neki spoljni znak. potrebna neka intervencija da bi ta službenost opstala. na teret cele nepokretnosti. pumpa za vodu. stepenište. tj. Ovaj karakter trajnosti se ne gubi ni kada je. službenosti delimo i na: • TRAJNE – su one čije se vršenje ne sastoji u preduzimanju radnji od strane titulara. vrata. NEDELJIVOST STVARNIH SLUŽBENOSTI – stvarna službenost može postojati samo u korist. s tim što vlasnik poslužnog dobra može zahtevati brisanje u odnosu na one kojima službenost faktički više ne koristi. istih ili različitih. vidljivi uređaj za vršenje službenosti: vrata. službenost naslanjanja zgrade na tuđu zgradu. • • • Ova podela nije u našim zakonima... uzimanje vode. 75 .. NEVIDLJIVE – su one službenosti koje nisu praćene spoljnom napravom ili znakom: dovođenje vode.

Ne upisuju se u zemljišne knjige. dakle. Njome se štiti postojeća službenost ako do povrede dođe. već ih shvataju kao SUSEDSKA PRAVA. Npr: pravo odbegle i zalutale životinje. sada nam je potreban još i MODUS (Upis u zemljišne knjige. vlasnik povlasnog dobra može odborenje za upis izdejstvovati sudskim putem). Za taj upis je potreban pristanak vlasnika poslužnog dobra = CLAUSULA INTABULANDI. o Predstavlja TITULUS. pravo zahtevati od suseda da na svom zemljištu ne sadi na određenom rastojanju od međe (koje je recipročno. za punovažnost ugovora potrebna je saglasnost svih suvlasnika. pravo vlasnika nepokretnosti da zahteva od suseda da ovaj na svom zemljištu ne preduzima radov ekoji ugrožavaju stabilnost njegovog zemljišta ili zgrade (potkopavanje i drugi radovi). o Može da posluži za sticanje bilo kakave službenosti. o Ovo ne važi kod susvojine. ne spominje sticanje na osnovu zakona! STICANJE NA OSNOVU PRAVNOG POSLA Pravni poslovi: • ugovor između vlasnika povlasnog i poslužnog dobra: o Mora biti pismen. Ukoliko ovaj uskrati to. tako što je povećava ili umanjuje. jer važi za oba suseda). o Može biti teretan ili dobročin. jer su svima poznate. • testament vlasnika poslužnog dobra: o Vlasnik poslužnog dobra može naredbom poslednje volje ostaviti službenost u korist nekog dobra. pod uslovom da se to ne protivi javnom poretku. 76 . Naš ZOSPO govori o tome da se službenost stiče na osnovu pravnog posla. o Na osnovu ugovora se može steći i službenost koja derogira zakonsku službenost ustanovljenu u korist suseda. održajem. odlukom državnog organa. o Ukoliko je poslužno dobro u susvojini.Sudska presuda koja se povodom njih donosi ima deklarativni karakter. Neki zakonici (i ZOSPO) uopšte ne poznaju ZAKONSKE STVARNE SLUŽBENOSTI kao vrstu STVARNIH SLUŽBENOSTI. pa nema potrebe za upisom.

tj. drugim rečima. a da se vlasnik poslužnog dobra time nije protivio. Službenost stečena održajem ne može biti od štete onome ko je poslužno dobro PRIBAVIO PRE nego što je održajem stečena službenost UPISANA u zemljišne knjige. tj. na osnovu koga se u duhu dobrih odnosa vrši bezbroj akata upotrebe tuđih nepokretnosti. da se. NEPREKIDNU DRŽAVINU imamo i kod ISPREKIDANIH i kod TRAJNIH SLUŽBENOSTI. Njegova PREDUSRETLJIVOST se ne sme okrenuti kao oružje protiv njega. tada se službenosti aktiviraju.o Testament je samo pravni osnov. Na sticanje službenosti održajem shodno se primenjuju pravila za: prekid. ali i jednostran. tj. PUTEM ODRŽAJA Da bi državina službenosti dovela do sticanja prava službenosti. barem prećutno sa tim saglasio. niti je mogao znati da službenost stečena vankjnižnim održajem. da nije. o Drugi slučaj je kada vlasnik jedne nepokretnosti ovu naredbom poslednje volje podeli na naslednike. a dodje li do otuđenja. pod uslovom da je pribavilac savestan. toleriše upotrebu u cilju održavanja drobih odnosa. priračunavanje vremena za održaj). Ne postoji državina potrebna za održaj ako je vlasnik dobra dozvolio (izričito ili prećunto) upotrebu svoje nepokretnosti iz prijateljskih pobuda. Ako bi bilo drugačije. a pravni posao može biti dvostran = ugovor. zastoj. 77 . predviđajući da će jedna parcela biti opterećena službenošću u korist ovih drugih. SVOJINSKE SLUŽBENOSTI – nisu definisane u ZOSPO. već posledica opredeljenja. ali su zapravo određene odredbom koja govori da službenosti nastaju na osnovu pravnog posla. Ta je službenost pritajena. jer „neprotivljenje“ nije goli fakt. to „faktičko ostvarivanje službenosti“ je moralo biti poznato vlasniku poslužnog dobra. a teret dokazivanja te činjenice leži na uzukapijentu. bez posledica po njihove vlasnike. pa je ovo slučja kada je neko vlasnik više nepokretnosti i optereti neku od njih službenošću. potrebno je da je vlasnik povlasnog dobra faktički ostvarivao službenost 20 godina. a za nastanak potreban je i upis u javne knjige. Dakle. dokle god je on vlasnik svega. nestalo bi jednog važnog i celishodnog regulatora društvenih odnosa.

Šteta kao materijalna=imovinska.. Povodom ZAKONSKE SLUŽBENOSTI se isto donosi sudska presuda. stiče se danom PRAVOSNAŽNOSTI presude. vrlo se vodi računa o šteti koju bi ustanovljenje službenosti prouzrokovalo vlasniku poslužnog dobra. što znači da za njen nastanak upis u zemljišne knjige nije potreban. Kupac poslužnog dobra koji nije znao za postojanje službenosti. Na zahtev vlasnika poslužnog dobra sud utvrđuje i odgovarajuću naknadu koju je vlasnik povlasnog dobra dužan da plati vlasniku poslužnog dobra. dužan je da je trpi. Službenost koja se ustanovljava sudskom presudom.STICANJE NA OSNOVU SUDKSE ODLUKE ILI ODLUKE DRUGOG DRŽAVNOG ORGANA Odlukom suda ili drugog državnog organa. Takođe. ali i šteta u obliku raznih uznemiravanja koja nastaju tom službenosti. da li je zaobilaženje preterano. Ova presuda sadrži ocenu o postojanju zakonskih činjenica za ustanovljenje službenosti (da li drugi put nesrazmerno skuplji.). da li je drugi način dovođenja vode povoljniji. stvarna službenost ustanovljava se kada vlasnik povlasnog dobra ne može koristiti to dobro bez odgovarajuće upotrebe poslužnog dobra.. a njegova zabluda je od značaja samo za obligaciono pravo – u pogledu naknade štete ili raskida ugovora 78 . Sud bi trebalo da vodi po službenoj dužnosti računa o utvrđivanju naknade i o njenoj visini. Presuda kojom se ustanovljava službenost ima KONSTITUTIVAN KARAKTER. ali je ona DEKLARATIVNOG KARAKTERA.

koje je praćeno PROTIVLJENJEM protiv službenosti od strane vlasnika poslužnog dobra. njegovim ponašanjem kao da službenosti nema. PRESTANAK USLED NEVRŠENJA SLUŽBENOSTI (ZASTARELOST i LIBERATORNA UZUKAPIJA) Nevršenje kao način prestanka službenosti pojavljuje se u dva vida: • Liberatorna uzukapija – je prestanak usled nevršenja. novi vlasnik stiče svojinu zajedno sa službenostima i onda sve ponovo ispočetka. tj. Ako je povlasno dobro u susvojini. kao i na osnovu odricanja od strane titulara službenosti (ali da bi po odricanju i došlo do gašenja službenosti mora da dođe do ispisa iz knjiga. nezainteresovanost za svoje pravo. uključujući i zakonske. Ovim načinom mogu prestati sve službenosti. Ako na povlasnom dobru postoje tereti (hipoteka ili plodouživanje). jer su zastupljene obe ideje na kojima počiva zastarelost u građanskom pravu: o Ideja nevršenja svog prava. ukoliko to šteti njihovim pravima. odakle sledi da gubitak tog prava ne šteti interesima imaoca prava.PRESTANAK SLUŽBENOSTI NA OSNOVU PRAVNOG POSLA ZOSPO ovaj način ne spominje. a za prestanak službenosti potreban je i ispis iz zemljišnih knjiga. Zakonske prestaju tako što se ugovorom ustanovi službenost koja derogira zakonsku službenost. Rok je 3 godine. pa tako može ugovorom između vlasnika poslužnog i povlasnog dobra. za prestanak službenosti potrebna je saglasnost tih trećih. ovde je to moguće. Ovo važi i za odricanje. Ako pre ovoga ispisa titular službenosti otuđi povlasno dobro. Zakonskih službenosti se ne možemo odricati). Zastarelost – je prestanak usled običnog nevršenja. ali za službenosti važe opšta pravila o prestanku prava. tj. 79 • . Rok je 20 godina. Ovaj ugovor mora biti zaključen u pisanoj formi. potrebna je saglasnost svih suvlasnika. Za razliku od prava svojine.

u smislu da pravo svojine jednog lica sada rasterećuje suvišnog tereta. Kod svojine. Potpuno eksproprijacija poslužnog dobra. UKIDANJE NA ZAHTEV VLASNIKA POSLUŽNOG DOBRA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI Vlasnik poslužnog dobra može zahtevati ukidanje službenosti. pak. ovo ne može da se desi. ako je ova izgubila svaku korisnost za povlasno dobro. Ako je službenost ustanovljena uz naknadu. SJEDINJENJE (KONSOLIDACIJA) Stvarna službenost prestaje ako isto lice postane vlasnik povlasnog i poslužnog dobra. jer tačno je da održaj može da učini da izgubimo svojinu. Ukoliko se službenost ne ispiše iz zemlj. ali ne i onaj ko je samo držalac prava službenosti. u slučaju da to dobro postaje javno dobro ili se priroda stvarne službenosti protivi opštem interesu zbog koga je izvršena eksproprijacija. OSTALI SLUČAJEVI PRESTANKA STVARNIH SLUŽBENOSTI Propašću povlasnog dobra ili poslužnog dobra. svejedno kako je došlo do sjedinjenja. Službenost konstituisana pod raskidnim uslovom ostvarenjem uslova. zbog poništenja ugovora). Ovo je iz sudske prakse. ali tu nije reč o prostom nevršenju.o Liberatorno dejstvo. knjiga. Pasivno su legitimisani i vlasnik i suvlasnik poslužnog dobra. U slučaju poništenja prava svojine vlasnika poslužnog dobra (ostvarenje raskidnog uslova ugovora pod kojim stiče svojinu. pa se kaže da poništenjem prava davaoca. vlasniku povlasnog dobra pripada pravo na obeštećenje. Zadovoljava se društveni interes da dobr ane budu opterećivana bez potrebe. Službenost ustanovljena na određeno vreme prestaje istekom vremena za koju je ugovorena. već je ono kvalifikovano državinom od strane trećeg. se ništi i pravo primaoca. ZAŠTITA STVARNIH SLUŽBENOSTI 80 . ona se aktivira momentom ponovnog otuđenja tog dobra.

jer time postoji mogućnost njihove zaštite i miroljubivog života suseda. VAŽNIJA SUSEDSKA PRAVA: Kako se STICANJE STVARNIH SLUŽBENOSTI na osnovu zakona ne spominje. kao i držalac koji ima pravo da se koristi službenošću (plodouživalac povlasnog dobra). vlasnik ili suvlasnik povlasnog dobra. zaključujemo da su ZAKONSKE SLUŽBENOSTI = ograničenja. KONFESORNA TUŽBA – cilj tužbe je da tuženi dopusti vršenje prava službenosti u punom obimu i zabrana daljeg onemogućavanja. pa koristim parcelu pored..). tj. SUSEDSKA PRAVA – posebna grupa stvarnih prava za profesora Vodinelića. Tuženi: vlasnik poslužnog dobra ili neko 3. u stvari SUSEDSKA PRAVA. Da bi uspeo u sporu tužilac mora dokazati postojanje prava stvarne službenosti. Ovde ide vanparnični postupak i donosi se rešenje.) o zabranja činjenja mom susedu (neko mi potkopava kuću.Imalac stvarne službenosti je držalac prava. tj. lice. Ova prava postoje. To je pravo svakog ko je sused i ko se nađe u toj ulozi. susedska prava: 81 • .. ISKORIŠĆAVANJE = da mogu da radim nešto na susedskoj parceli: o činjenje na susedovom dobru (renoviram zgradu. Susedsko dobro je: • • granične nepokretnosti kada upotrebom naše nepokretnosti utičemo na neku drugu nepokretnost Susedska prava nastaju putem zakona i imamo 2 vrste: • RAZGRANIČENJA (delimitiranja) = uređenje međe između dve susedske nepokretnosti koje se graniče (npr: moj pas pobegne u susedsku nepokretnost. Tužilac: titular službenosti. pa se kao može služiti DRŽAVINSKIM (posesornim) tužbama. pa mu ja zabranim to) PREKOMERNE IMISIJE?! TU JE STALA prof. ČAVOŠKI Te zakonske stvarne službenosti. pobegne mi pas. a ne presuda.

Slede vrste susedskih prava: 1. može ih sam poseći i zadržati. rušenje zgrade). tj. Ako trpi grane ima pravo na plodove koje one daju. Drvo na međi je zajednička svojina suseda i sve moraju da rade konsenzusom. Pravilo je da drvo pripada onome na čijoj zemlji je stablo.• • • nastaju na osnovu samog zakona ne upisuju se u zemljišne knjige presuda koja se povodom njih donosi ima deklarativni karakter. PRAVA UPOTREBLJAVATI SUSEDNU NEPOKRETNOST Ovu grupu sačinjavaju ona susedska prava koja se sastoje u pravu svakodobnog vlasnika jedne nepokretnosti da na neki način upotrebljava susednu nepokretnost i da ovo pravo ostvaruje protiv svakodobnog vlasnika (npr: pravo da pređe na susednu nepokretnost radi kupljenja plodova koje je vetar tamo odneo. SUSEDSKA PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ RAZGRANIČENJA NEPOKRETNOSTI Sačinjavaju ona koju su posledica razgraničenja nepokretnosti (pravo zajedničke svojine na obejktima koji se nalaze na samoj međi i prava i obaveze u vezi sa prodiranjem grana u tuđi vazdušni prostor. U slučaju izvođenja građevinskih radova na svom zemljištu (zidanje. povraćaja stvari koje su dejstvom prirodnih sila ili slučajno tu dospele). uz pomoć suda se može dobiti dozvola za potkresivanje. sused ima pravo da koristi delove susednog zemljišta za držanje materijala. a ne prema žilama. 2. Ovo samo ukoliko posao ne može da se završi bez velikih troškova. pristup radnika. ako tako ne bi bilo dozvoljeno. ukoliko izaziva veliku štetu. odnosno žile prešele u susedovo zemljište. Suded mora da bude obavešten na vreme. Svojina drveta se određuje prema stablu. njome se u slučaju spora štiti već postojeće pravo Zajedničko za sva susedska prava kao ograničenja svojine je da se vrše u duhu dobrosusedskih odnosa i uz što manje uznemiravanja vlasnika susedne nepokretnosti. 82 . ili radi hvatanja odbeglog roja pčela. ali onda nema pravo na naknadu štete koju grane svojim hladom pričinjavaju usevima. pa ako vlasnik to ne uradi. postavljanje skele. prodiranjem žila u susedno zemljište). radi hvatanja odbegle ili zalutale životinje. tj. može tražiti njihovo uklanjanje. popravka. Vlasnik zemljišta nad koje su se nadnele grane ili u koje su prodrle žile. ako sam preda stvar. Međutim. Sused može zabraniti pristup na svoje zemljište. čak i ako bi grane prešele u susedov vazdušni prostor.

odnosno zgrade ima pravo da zahteva obustavljanje radova dok se ne preduzmu potrebne mere obezbeđenja.. PRAVA ZAHTEVATI OD SUSEDA DA SVOJU NEPOKRETNOST NE UPOTREBLJAVA U ODREĐENOM PRAVCU Ovu grupu sačinjavaju ona susedska prava koja se sastoje u pravu svakodobnog vlasnika jedne nepokretnosti da zahteva od svakodobnog vlasnika druge nepokretnosti da svoju nepokretnost ne upotrebljava u određenom pravcu (npr: da na njoj ne vrši potkopavanje i druge radove kojima se ugrožava stabilnost susedovog zemljišta ili zgrade). • Ako se imisije ne mogu svesti na podnošljivu meru. neutralizatora. ako imisije nastaju u obavljanju OPŠTEKORISNIH DELATNOSTI ZA KOJE JE DOBIJENA DOZVOLA. Oni se moraju trpeti do određene mere. Ovo reguliše Zakon o vodama Srbije. buke. ne može se tražiti zabrana ovih aktivnosti. izuzetno. prigušivača. a ako je nemoguće preduzeti uspešne mere.. može zahtevati i zabranu aktivnosti iz koje imisije potiču. Ovde spada i vrlo značajno pravo zahtevati od suseda da svoju nepokretnost ne upotrebljava na način kojim se prouzrokuju prekomerne IMISIJE! Imisije su ŠTETNI UTICAJI koji dolaze sa susedne nepokretnosti u vidu dima. čađi. ali imaju pravo na naknadu štete. Prekoračenjem granica tolerancije nastaje određena odgovornost EMITENTA = zagađivača. toplote. već samo preduzimanje mera za smanjene ovih štetnih uticaja. Vlasnik ugroženog zemljišta. otpadnih vida. 3. izolacionih materijala. prašine. tzv. pa onaj ko je izložen preteranim imisijama ima određena prava: • Može zahtevati primenu određenih tehničkih sredstava kojima se imisije svode na podnošljivu meru (stavljanje raznih prečistača. neprijatnih mirisa. GRANICE TOLERANCIJE. jer je to naprosto nužnost. Granica tolerancije je različito određena ZOSPO i to je granica koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike! 83 . ima pravo da zahteva obustavljanje radova. Npr: stanovnici zgrada pored javnih saobraćajnica čija izgradnja je odobrena od nadležnih organa ne mogu tražiti ukidanje saobraćajnice. zamenu jedne vrste goriva drugom). • Naravno. kao i naknada štete ako se ovi uticaji trpe preko granice tolerancije. ako je usled buke stanovanje otežano preko podnošljive mere. potresa.U svim ovim slučajevima sused čije je zemljište korišćeno ima pravo na naknadu štete. Vlasnik zemljišta ne može na štetu susednog zemljišta menjati pravac ili jačinu vode koja prirodno otiče preko njegovog zemljišta ili kroz njegovo zemljište.

ili pomereni.. sud može doneti jednokratnu pravičnu naknadu. je uobičajena imisija.. vodeći računa o svim oklonostima slučaja. Tako. ali ne i u urbanim sredinama. Npr: kao što se do određene mere moraju trpeti materijalne imisije. 84 . Npr: dozovla nije u skladu sa urbanističkim planom. kao i nevođenje računa o nesrazmeri između koristi koja se za sebe pribavlja i štete koja se drugome prouzrokuje. gde nije potrebna namera škođenja. Tada imamo pravo na naknadu štete na teret organa čiji je radnik izdao takvu dozvolu.. kao i neuzimanje u obzir da se pravo može vršiti na drugi način koji je manje štetan za suseda. Odogovornost postoji samo ako je zgrada podignuta bez odobrenja nadležnog organa ili ako odobrenje nije poštovano. gde se čuva stoka. Ali.. oštećeni. Tako zloupotrebu predstavlja svako vršenje prava svojine protivno njegovom cilju ili protivno moralu. ili se graditelj ne drži dozvole za gradnju. Jedan standard je u gradskoj četvrti za stanovanje. orahovo stablo). standardi su različiti u raznim sredinama. a jednako koristan za vlasnika. vlasnik ima pravo da zahteva preduzimanje potrebnih mera da se kišnica sa susedne zgrade ne sliva na njegovo zemljište). objektivnu koncepciju ZLOUPOTREBE PRAVA. u naseljima gradskog karaktera nije moguće obezbediti da zgrade sa svake strane imaju otvoren vidik.. Dakle. sve zavisi od slučaja do slučaja i to je veliki posao za sudove. šuma. ako su međni znaci uništeni. isto tako vlasnik nepokretnosti nema pravo na naknadu štete koju trpi od hladovine koju mu stvara drveće sa susedne nepokretnosti (voćnjak. a drugi u industrijskoj četvrti. Npr: neprijatan miris sa đubrišta u selu.. PRAVA ZAHTEVATI OD VLASNIKA SUSEDNE NEPOKRETNOSTI NEKO ČINJENJE Čine ona susedska prava na osnovu kojih svakodobni vlasnik jedne nepokretnosti može od svakodobnog vlasnika druge nepokretnosti zahtevati neko činjenje (npr: svaki od vlasnika susednih zemljišta moe zahtevati sporazumno utvrđivanje granice i postavljanje međnih znakova. ako je u pitanju znatnija šteta. posebno o koristi koju drveće daje vlasniku I OKOLINI. s tim što je ZOSPO usvojio široku. osim u slučaju da postoji odgovarajuća negativna službenost na nepokretnosti pored.Dakle. da kad postoji opasnost od rušenja zgrade zahteva preduzimanje potrebnih mera od onoga koji bi bio odgovoran za štetu. npr. a to može biti i odsustvo dovoljnog obzira prema tuđim legitimnim interesima.. 4.

VAŽNIJE STVARNE SLUŽBENOSTI: Najbrojnije i najraznovrsnije stvarne službenosti su one koje nastaju na osnovu ugovora. Poštujući propise stranke mogu konstituisati svaku službenost koja zadovoljava neku potrebu povlasnog dobra, čak i onda kada nisu ispunjeni uslovi da se službenost kosntituiše sudskom odlukom. To su obično: pravo nasloniti teret svog zdanja na tuđe; gredu ili rog u tuđi zid uvući; prozor na tuđem zidu otvoriti; dim propuštati kroz susedov dimnjak; kišnicu sa svoje strehe na tuđe zemljište sprovoditi; tečnosti na susedovo zemljište sispati... Za njihov nastanak potreban je upis u zemlj. knjige. Službenosti koje se ustanovljavaju sudskom odlukom (nekad odlukom upravnog organa) su nužne službenosti, jer se ustanovljavaju protiv volje vlasnika poslužnog dobra... Za sve njih se plaća naknada. Za njihov nastanak nije potreban uspis u zemlj. knjige. Najpoznatija službenost koja se ustanovljava sudskom presudom je PRAVO NUŽNOG PROLAZA. Za nju se plaća naknada, koju određuje sud srazmerno šteti koja nastaje za poslužno dobro. Druga značajna službenost je SLUŽBENOST POSTAVLJANJA VODOVA – vlasnik nepokretnosti ima pravo zahtevati da mu se dozovoli da preko susedovog zemljišta provede vodovodne i kanalizacione cevi, električne i telefonske kablove (podzemne i
85

vazdušne), ako je postavljanje ovih vodova na drugom mestu skopčano sa nesrazmernim troškovima. Za nju se isto plaća naknada. Treća od značaja za današnjicu je ta gde se korisniku radio-difuznog prijemnika dozvoljava da na susednoj zgradi postavi antenu, a time ne ometa stanare te zgrade u prijemu radiodifuznog programa.

LIČNE SLUŽBENOSTI: Lične službenosti postoje u korist jednog određenog lica (fizičkog ili pravnog). Za razliku od stvarnih službenosti, ovde ne postoji POVLASNO DOBRO, već samo POSLUŽNO DOBRO, a sadržina službenosti se uvek sastoji u iskorišćavanju tuđe stvari. To su: plodouživanje, upotreba i pravo stanovanja. Ovlašćenja kod svojine: 1. ovlašćenje (pravo) držanja (ius possidendi) 2. ovlašćenje upotrebe (ius utendi) – stvar se upotrebljava, prosto služenje sa stvari 3. ovlašćenje korišćenja (ius fruendi) – izvlačimo korist, plodove iz neke stvari 4. ovlašćenje raspolaganja (ius dispodendi): a. faktičko = zadiranje u samu supstancu stvari, čak i stvar uništiti (ius abusus) b. pravno
86

5. ovlašćenje vlasnika da ne vrši ovlašćenja (da ne koristi stvar) 6. pravo suprotstavljivosti 7. ovlašćenje isključivanja svih trećih lica PLODOUŽIVANJE (užitak, uživanje, ususfructus) Ova se službenost se za PLODOUŽIVAOCA sastoji iz ovlašćenja DRŽANJA, UPOTREBE tuđe stvari i ovlašćenja KORIŠĆENJA (pribiranja plodova bez povrede suštine stvari, TJ. NEMA PRAVO NA SUPSTANCU, već samo na plod). Vlasnik stvari na kojoj postoji plodouživanje zove se GOSPODAR STVARI. Naše današnje pravo ne poznaje nijedan slučaj ZAKONSKOG PLODOUŽIVANJA. Predmet su: STVARI i PRAVA i IMOVINA. POKRETNE ili NEPOKRETNE, ali uvek NEPOTROŠNE STVARI (ove, jer ispunjavaju uslov da mogu biti upotrebljene bez promene njihove suštine). NEPRAVO PLODOUŽIVANJE - u slučaju da se plodouživanje odnosi na širu celinu (imovinu) koja obuhvata i potrošne stvari, onda plodouživanje menja svoju suštinu i pretvara se u NEPRAVO PLODOUŽIVANJE, gde potrošne stvari prelaze u svojinu nepravog plodouživaoca, a on je obavezan da po prestanku plodouživanja bivšem vlasniku vrati stvari iste vrste u istoj količini i iste kakvoće, ili da plati naknadu prema vrednosti koju takve stvari imaju u vreme prestanka plodouživanja.

PLODOUŽIVAOČEVA PRAVA CIVILNE PLODOVE stiče srazmerno vremenskom trajanju plodouživanja. Ovo pravilo je interesantno samo u godini kada počinje plodouživanje i u godini kada se ono završava, jer se onda sav prihod podeli na 365 dana i srazmerno vremenu plodouživanja podeli. PLODOVE U NATURALNOM obliku stiče odvajanjem. Dakle, pravo na pribiranje plodova pripada plodouživaocu. Ovde imamo jednu vrstu ALEOTORNOSTI, jer učestalost odvajanja plodova nije uvek u jednakim, pa ni kratkim intervalima. Plodove koje je vlasnik odvojio pre nastanka i po prestanku plodouživanja ostaju u njegovoj svojini. Troškove proizvodnje plodova snosi plodouživalac.
87

čak iako je usled pohabanosti izgubila svaku upotrebnu vrednost. 88 . a njemu ostaje golo plodouživanje. PRAVNI POLOŽAJ VLASNIKA STVARI: 1. Plodouživalac ne sme da menja namenu stvari. odnosno LIBERATORNE UZUKAPIJE) da se koristi stvarnim službenostima koje postoje u korist nepokretnosti. Ima golu svojinu dok traje plodouživanje. onda mora da dokaže razloge zbog koje je nema. PLODOUŽIVAOČEVE OBAVEZE Ne sme da menja suštinu stvari. Po prestanku plodouživanja plodouživalac je dužan da poslužnu stvar vrati vlasniku. kao i neophodnosti vanrednih popravki na samoj stvari ili uzurpacijama od strane 3. zaista. Plodouživalac može u svakom trenutku zahtevati da se sačini inventar stvari koje su predmet plodouživanja. Plodouživalac je obavezan da vlasnika odmah obavesti o oštećenjima stvari. Isto može i vlasnik. Plodouživalac je. kad je propisano obavezno osiguranje ili kada prema mesnim shvatanjima osiguranje nalažu pravila DOBROG UPRAVLJANJA. primenjuju se pravila o NEZVANOM VRŠENJU TUĐIH POSLOVA. Ak inventar nije sačinjen pre predaje stvari plodouživaocu. Plodouživalac ne može zasnivati nove stvarne službenosti na teret predmeta plodouživanja. pretpostavlja se da je ovaj primio stvari u upotrebljivom stanju srednje kakvoće. jer on odgovara za stvar. upropastio ili otuđio. a vlasnik troškova izazvane starošću ili višom silom. Plodouživalac obligacionim pravom može dozvoliti upotrebu predmeta plodouživanja u korist drugog. 3. Može je hipotekovati. 2. ali ne odgovara za smanjenje vrednosti koje je posledica redovne upotrebe stvari. Plodouživalac snosi troškove redovnog održavanja. pa se ovim gestom on ograđuje od toga da stvar nije oštetio. dužan da osigura o svom trošku. prema savremenim shvatanima. nema.Plodouživalac ima pravo. dakle može preneti ovlašćenje upotrebe i ovlašćenje korišćenja na drugog. Ukoliko plodouživalac učini troškove na koje nije bio obavezan. Ako stvari. lica. ali i obavezu (da bi sprečio njihovo gašenje usled zastarelosti. Može je prenositi. a u korist vlasnika stvar od požara i drugih rizika.

8. Plodouživalac je dužan da trpi vanredne popravke. a ako ne uradi. to se aktivira tek kada prestane plodouživanje. Ako se vlasnik odrekne službenosti. 6. Ako plodouživalac ne pruži obezbeđenja. onda ij na njegov račun može izvršiti plodouživalac.4. 7. pravo plodouživanja vršiti u ime plodouživaoca. 9. ali se one aktiviraju kada prestane plodouživanje. NASTANAK PLODOUŽIVANJA Nastaje na osnovu: • • • ugovora – pismena forma i upis u zemlj. kao i državinske tužbe. PRESTANAKA PLODOUŽIVANJA Prestaje: 89 . Kod nepravog plodouživanja vlasnik može zahtevati obezbeđenja bez dokazivanja da su njegova prava u opasnosti i može odbiti predaju stvari dok mu obezbeđenja ne budu pružena. stvar mu se ne zahtev vlasnika može oduzeti i poveriti upravitelju koga sud odredi (to može biti i vlasnik). koji će uz odbitak troškova upravljanja. ZAŠTITA PLODOUŽIVANJA U slučaju povrede prava plodouživanja plodouživalac može upotrebiti PETITOTRNE TUŽBE ZA POVRAĆAJ i PRESTANAK SMETANJA i POSESORNE TUŽBE (jer je držalac prava). Vanredne popravke snosi vlasnik. Ovo protiv bilo koga. 5. knjige ili predaja za pokretne stvari. Ukoliko postoji bojazan da mu po prestanku plodouživanja stvar neće biti vraćane kako treba. testamenta održajem – analogno sticanju prava svojine održajem. pa čak i rušenje i gradnju nove zgrade. vlasnik može zahtevati obezbeđenja. Vlasnik može da podiže TUŽBU ZA POVRAĆAJ STVARI i TUŽBU ZBOG SMETANJA SVOJINE. Može da je optereti novim službenostima.

a po drugima prestaje. tj. dok neki zakonici to ograničavaju na određeni dugi rok. plodouživanje se gasi. plodouživanje se produžava na sumi osiguranja. 6. Plodouživanje za pravno lice traje isto koliko i traje to pravno lice. veliki teret za njega. Odricanjem plodouživaoca. 8. Prestaje potpunom konsolidacijom u smislu plodouživalac postane vlasnik stvari. a plodouživalac svoje pravo ne vrši uzastopno 3 godine. tj. Ovo je LIBERATORNA UZUKAPIJA = nevršenje plodouživanja koje je kvalifikovano vršenjem pune faktičke vlasti od strane vlasnika. U slučaju delimične propasti stvari. Ona pretpostavlja potpuno odsustvo uživanja stvari kako od plodouživaoca. 2. U slučaju da stvar vlasnik. Plodouživaočevi poverioci mogu zahtevati poništenje odricanja koje izvršeno na njihovu štetu. 5. Ukoliko je stvar bila osigurana. tako i do lica na koje su preneta ovlašćenja vršenja plodouživanja: zakupac. Sve koristi preko toga pripadaju vlasniku. usled nevršenja koje nije praćeno punom faktičkom vlašću od strane vlasnika. Plodouživanje prestaje ako se vlasnik poslužnog dobra protivi vršenju plodouživanja. tj. plodouživanje se nastavlja u pogledu ostalog dela stvari. Ono je neka vrsta deminutiva plodouživanja. Plodouživaočeva odluka da se odrekne plodouživanja može ležati u tome što je plodouživanje postalo nerentabilno. 7. ipak obnovi sasvim. onda se plodouživanej nastavlja. Plodouživanje prestaje zastarelošću. a ako dođe do potpune propasti usled više sile prestaje. poslugoprimac. 4. na iznosu koji je isplaćen na ime naknade štete. 3. bez narušavanja suštine same stvari. 90 . poloduživanje se produžava na preostalom delu. 9. jer ako postane samo vlasnik dela stvari. PRAVO UPOTREBE Ovo je lična službenost čiji imalac – UZUAR je ovlašćen da tuđu stvar upotrebljava i koristi (pribira plodove sa nje). Nastaje i prestaje kao i pravo plodouživanja. U slučaju da plodouživalac umre pre isteka toga vremena.1. Protekom vremena ako je bilo ustanovljeno na određeno vreme. a ovo važi i za eskproprijaciju. Prestaje ugovorom između vlasnika i plodouživaoca. a koje ima da se gola svojina pretvara u punu svojinu. ali u granicama svojih ličnih potreba i potreba članova svoje porodice.

91 . ni njegovo vršenje ne mogu preneti na drugoga. Isključuju se svi plodovi. kao i lica koja su mu potrebna za vođenje domaćinstva. Imalac prava stanovanja može primiti na stan članove svoje porodice.PRAVO STANOVANJA Ovo je lična službenost koja se sastoji u ovlašćenju da se u svrhu stanovanja UPOTREBLJAVA tuđa stambena zgrada ili stan kao posebni deo zgrade. Pravo stanovanja. Nastaje i prestaje po pravilima PLODOUŽIVANJA.

. bilo kroz ugovor. pre ostalih poverilaca. uz ugovornu odredbu da će založno pravo i dalje postojati). Dakle. Ovde se pravni osnov sastoji u jasno izraženoj volji dužnika. a da ovaj odmah vrati zalogodavcu stvar. koji je ovde predaja stvari (fizička. na osnovu koga poverilac može naplatiti svoje potraživanje iz vrednosti založene stvari. a MODUS je upis založnog prava u javne knjige (odstupanje od ovoga pravila postoji samo kod zakonske hipoteke gde upis nije potreban).. zalaganje stoke. ovde je važan pristanak dužnika. a potreban je i MODUS. Ovde imamo izuzetak kod pokretnih stvari koje se ne zalažu predajom u ruke poveriocu. nego se založno pravo upisuje u javne registre na sličan način kao kod nepokretnosti. Kod ovog nije važan pristanak dužnika. ako dužnik ne ispuni obavezu do dospelosti. 92 . ali mogu i druge vrste.ZALOŽNO PRAVO Založno pravo je stvarno pravo na tuđoj stvari. Naravno. Do tog trenutka prema TITULUSU. Savremeno pravo poznaje još slučajeva kada se zalažu pokretne stvari kod kojih ne dolazi do predaje državine. Zalaganje pokretne stvari postiže se predajom stvari poveriocu u državinu. Zalaganje nepokretnosti postiže se tako što se založno pravo upisuje u javne knjige (zemljišne kod nas). ZALOŽNO PRAVO delimo na: • Založno pravo na pokretnim stvarima (RUČNA ZALOGA) – a. b. b. Ostaje u državini dužnika. bilo testamentom. tek tada se stiče založno pravo na stvari. Sudsko založno pravo. ne može KONSTITUTUM POSESORIJUM – da zalogodavac preda stvar zalogoprimcu. • Ugovorno založno pravo = založno pravo na osnovu pravnog posla. zalaganje alata i opreme. već se zaloga upisuje u razne vrste javnog registra (zalaganje robe umagacinu. UGOVORNO ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNIM STVARIMA – ugovor je ovde TITULUS. poverilac ima prema dužniku samo pravo potraživanja. zalaganje robe u skladištu. • UGOVORNO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA – sam za sebe ugovor o zalozi ne stvara založno pravo kao stvarno pravo.) • Založno pravo na nepokretnim stvarima (HIPOTEKA) – a. Ugovor je TITULUS za pribavljanje založnog prava. c. Kod nas se ovako zalažu brodovi i vazduhoplovi.

Popisane stvari čuva poverilac. lica koje stekne pravo svojine na nepokretnosti. lice ili ako su jako vredne stavljaju se u sudski depozit.). novčanih kazni izrečenih prekršaja. red prvenstva među založnim pravima određuje se prema danu kada je izvršen popis. pokretne stvari na kojima je popisom osnovano sudsko založno pravo mogu ostati i kod dužnika. ukoliko pribavilac jeste savestan (nije znao.***Znamo da pravo svojine i pravo službenosti na nepokretnim stvarima mogu postojati i u nesavršenom obliku i bez zemljišnih knjiga (tzv. Ova sva pravila sudskog založnog prava se primenjuju i na PRINUDNO ZALOŽNO PRAVO U IZVRŠNOM POSTPUKU koji sprovode upravni organi (npr: u postupku prinudne naplate poreza. Međutim. jer može se dogoditi da ovaj stvar otuđi. Sudska odluka. a ako su svi istoga dana. jer dužnik ne želi da preda stvari). ako sud na predlog poverioca ne odluči drugačije. baš kao i ugovor (pravni posao) predstavlja TITULUS. onda prema tome čiji je predlog za izvršenje stigao ranije. on stiče svojinu i ima prednosti u odnosu na imaoca sudskog založnog prava. predložio prinudno izvršenje (predaje ovde nema. 93 . carina. znači da je potraživanje IZVRŠIVO! Na osnovu toga poverilac može zahtevati prinudno izvršenje radi namirenja svojih potraživanja protiv svakog 3. vanknjižna svojina ili vankjnižne službenosti). Ako postoji više poverilaca. Sudska zaloga se ne pribavlja predajom. sakrije. SUDSKO ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNIM STVARIMA – stiče se upisom u javne knjige (MODUS = način sticanja). unušti. U izvršnom postupku prilikom uknjiženja sudskog založnog prava u zemljišnoj knjizi u teretnom listu. SUDSKO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA – ono se stiče popisom (MODUS) stvari u IZVRŠNOM SUDSKOM POSTUPKU. onda svi imaju isti red prvenstva. 3. te je poverilac na osnovu PRAVOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE = TITULUS. niti je mogao znati za postojanje sudskog založnog prava). a ako je u istom danu. Sudska zaloga nastaje u POSTUPKU IZVRŠENJA protiv dužnika koji nije ispunio svoje obaveze o dospelosti. Ovo je nepovoljno za poverioca.. Ako je otuđi..

založno pravo i obligacija i 94 • . ili potraživanje koje možda neće nastati. Zastarelost se. pa dužnik može zahtevati brisanje hipoteke ili povraćaj stvari predate u zalogu. kada protekne rok zastarelosti poverilac se ne može namiriti od dužnika prinudnim putem. jer tu zastareva PRAVOZAŠTITNI ZAHTEV. Ovde da je načelo akceosrnosti dosledno sprovedeno. ali ako je potraživanje obezbeđeno ručnom zalogom ili hipotekom. Ako dužnik isplati obavezu. Dakle.NAČELA ZALOŽNOG PRAVA I na RUČNU ZALOGU i na HIPOTEKU se primenjuju neka opšta pravila koja su zajednička za te obe vrste založnog prava: NAČELO AKCESORNOSTI. NAČELO AKCESORNOSTI – znači da je založno pravo sporedno pravo i zbog toga zavisno od prava potraživanja kao glavnog prava. založno pravo može postojati samo ako postoji PUNOVAŽNO POTRAŽIVANJE čiju isplatu obezbeđuje! Iz ovoga razloga ako je potraživanje nastalo iz pravnog posla koji je ništav ili rušljiv (koji je poništen). Od ovoga imamo nekoliko odstupanja: • Kod hipoteke – ovde založno pravo obezbeđuje potraživanje koje još ne postoji. osnov založnog prava prestaje i založni poverilac mora vratiti založenu stvar ili ako je u pitanju hipoteka – pristati na ispisivanje. već postaje prirodna obligacija. tj. ni založno pravo ne može postojati. založno pravo bi prestajlo usled zastarelosti potraživanja. inače. razlikuje od ostalih načina prestanka obligacije po tome što se dužnikova obaveza ne gasi u potpunosti. Kod zastarelosti potraživanja – prema opštim pravilima. NAČELO SPECIJALNOSTI i NAČELO NEDELJIVOSTI. Založno pravo je sporedno pravo i zavisi od postojanja jednog OBLIGACIONOG PRAVA. a ne pravo. poverilac se i pored toga što je rok zastarelosti istekao može namiriti. NAČELO OFICIJELNOSTI pri realizovanju potraživanja obezbeđenog založnim pravom. Založno pravo prestaje i sa drugim uobičajenim slučajevima prestanka potraživanja.

sjedinjenja svojstva HIPOTEKARNOG POVERIOCA i SOPSTVENIKA HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI. tj. kao obezbeđenje. Pa. on može poveriocu dati. Dakle. ali po ceni koja će biti utvrđena u pregovorima između njega i poverioca. onda može. posledica zastarelosti će. tako što bi. ne sme to učiniti sam. jer on neće moći da se namiri iz imovinske mase dužnika. hipoteka sada postoji ukorist lica koje je ujedno i sopstvenik nepokretnosti i sada više NE OBEZBEĐUJE POTRAŽIVANJE. Samo. npr: prodao stvar koju ima u državini. samo založno pravo ne zavisi od toga da li se potraživanje može ostvariti prinudnim putem. pogoditi založnog poverioca. ako sopstvenik nepokretnosti hoće da traži novi kredit. SVOJINSKA HIPOTEKA – ovo je kada sopstvenik nepokretnosti stekne pravo hipoteke na sopstvenoj nepokretnosti. Založni poverilac da bi realizovao svoje potraživanje. 95 . jer je ono PRESTALO DA POSTOJI! Sada. Ovo se kod nas može destiti samo usled KONSOLIDACIJE. u kakvoj se nalazio U TRENUTKU ZAKLJUČENJA UGOVORA O ZAJMU I ZALOZI. Međutim. on može prepustiti stvar poveriocu u svojinu. jer je za njen prestanak potrebno da bude ispisana iz javnih knjiga. JER DUŽNIK NIJE VIŠE U ONAKO NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U ODNOSU NA POVERIOCA (što je i razlog zabrane lex komisorije).dalje postoje. Ovo se može desiti ako: o hipotekarni poverilac nasledi sopstvenika hipotekovane nepokretnosti ili obrnuto hipotekarni poverilac kupi hipotekovanu nepokretnost sopstvenik hipotekovane nepokretnosti isplati obavezu o o U svim slučajevima hipoteka još uvek postoji. mora da se obrati sudu i zatraži javnu prodaju! TO JE JEDINI NAČIN!!! Dakle. zabranjena je LEX KOMISORIJA – koja govori o tome da će založena stvar automatski preći u svojinu založnog poverioca. kada ovako nešto ugovorimo u trenutku dospelosti dužnikove obaveze. NAČELO OFICIJELNOSTI – založni poverilac može namiriti svoje potraživanje iz založene stvari jedino sudskim putem. • Tzv. ovakvu NEUGAŠENU SVOJINSKU HIPOTEKU i ustupiti mu založno pravo na nepokretnosti. ako njegovo potraživanje ne bude namireno o dospelosti. ipak. ako nije u stanju da svoju obavezu isplati o dospelosti. U slučaju da je vrednost stvari nedovoljna.

KAUCIONA I KREDITNA HIPOTEKA . a pre namirenja potraživanja obezbeđenog zalogom. jer na taj način 3. nego namirenju svih poverilaca. kauciona zaloga). o Založnim pravom se može obezbediti odobreni kredit. založni poverilac u odnosu na ostale dužnikove stvari nema prvenstvo prilikom namirenja.ovo drugo odstupanje od specijalnosti predviđeno je samo za založno pravo na pokretnim stvarima – ručna zaloga. ali ne mora nastati – jedno lice uzme u zakup čamac na moru i ostavi sat u zalogu za slučaj da prouzrokuje štetu prilikom vožnje (tzv. • DRUGO ODSTUPANJE . NAČELO SPECIJALNOSTI Treba precizno odrediti i POTRAŽIVANJE založnog poverioca i STVAR na koju se zaloga odnosi (jer zaloga ne može postojati na svim stvarima zalogodavca). jer nijedna stvar nije namenjena samo njegovom. sa kamatama. tj. Primenjuje se i na ručnu zalogu i na hipoteku. Šta znači „ODREĐENO POTRAŽIVANJE“? Ako jedan poverilac ima više potraživanja prema istom dužniku.založnim pravom se može obezbediti i USLOVNO ili BUDUĆE POTRAŽIVANJE. već prvo idu obični poverioci. onda založno pravo služi za obezbeđenje i ovih docnije nastalih potraživanja.Ako je poveriočev predlog manje povoljan. lica kojima se zalogodavac obraća za nove zajmove. iako potraživanje još nije nastalo. 96 . Potraživanje OBIČNOG POVERIOCA se odnosi na celu imovinsku masu dužnika. Npr: o Kada neko lice da neku svoju stvar kao obezbeđenje za obavezu koja može. dužniku još uvek ostaje mogućnost da ga odbije i da se osloni na redovan zakonski postupak namirenja. Dakle. ali i pored toga nije siguran da će moći da se naplati. kao i označen tačan iznos potraživanja. treba da bude određeno koje potraživanje je obezbeđeno založnim pravom. zalogoprimac stekao još neka potraživanja iz ugovora zaključenih sa zalogodavcem. mada je određen najviši iznos koji potraživanje ne može premašiti. u kome su zaštićeni i dužnikovi interesi. iako svi iznosi još nisu iskorišćeni (kreditna zaloga). Založno pravo ovde nastaje u trenutku predaje založene stvari poveriocu. Ako je posle zaključenja ugovora o zalozi. ODSTUPANJE OD NAČELA SPECIJALNOSTI: • PRVO ODSTUPANJE . Zato. treba da bude naveden pravni posao ili drugi izvor iz koga je potraživanje nastalo. mogu saznati koliko je zalogodavac zadužen i koliko je obezbeđenje na koje mogu da računaju. JAVNA PRODAJA.odstupanje od načela je u tome što potraživanje nije potpuno određeno.

KREDITNA HIPOTEKA – se upisuje u zemlj.U načelu hipoteka se može upisati u zemljišne knjige samo u pogledu novčane svote. sve dok dužnik ne isplati ceo dug. • U oba slučaja se u zemlj. Isto važi i ako dođe do SUSVOJINE! Načelo nedeljivosti je opravdano. iako svi iznosi odobrenog kredita još nisu iskorišćeni. Dužnik u slučaju delimične isplate duga ima pravo da zahteva vraćanje srazmernog dela novčane sume. ukoliko vlasnica nepokretnosti bude imala poslovne gubitke. NAČELO NEDELJIVOSTI – ovo znači da cela založena stvar obezbeđuje celo potraživanje. u zemljišne knjige se mogu upisati kauciona i kreditna hipoteka. knjige upisuje najviši iznos do koga založno pravo obezbeđuje ovakva potraživanja. Imamo izuzetak: kada je u zalogu data izvesna svota novca. kod kojih iznos potraživanja nije potpuno određen. Npr: hipoteka je bila upisana na nepokretnosti radi obezbeđenja eventualnih potraživanja opštine. koja je založena poveriocu. pa ako dođe do fizičke deobe založene stvari. Založena stvar u celini služi za namirenje potraživanja. brojčano određene. Međutim. 97 . sve dok potraživanje ne bude u potpunosti namireno! Dakle. • KAUCIONA HIPOTEKA – postoji kada se u zemlj. ali ne mora nastati. a uz iznos glavnog potraživanja se upisuje i visina kamate. knjige upisuje založno pravo za potraživanje koje može. jer treba da utiče na dužnika da isplati celu obavezu. poverilac zadržava založno pravo i posle delimičnog namirenja potraživanja. založno pravo postoji i dalje i opterećuje sve delove stvari. knjige za obezbeđenje celog potraživanja koje je banka odobrila sopstveniku nepokretnosti u vidu kredita.

OSNOV se može sastojati u onome što je zalogodavac već dobio od zalogoprimca kao zajam. Zato OSNOV = KAUZA obaveze zalogodavca leži izvan ugovora o zalozi. ili u obavezi zalogoprimca (iz ugovora o kreditu) da kreditira zalogodavca. 98 . a zalogoprimac do trenutka predaje nema nikakvu obavezu iz ugovora o zalozi. Iz UGOVORA O ZALOZI nastaje obaveza za dužnika da preda stvar zalogoprimcu. pismeno.RUČNA ZALOGA = ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA ZASNIVANJE: Založno pravo na pok. usmeno. stvari se najčešće zasniva ugovorom. Ugovor o založnom pravu je posmatran kao KONSENSUALAN (Neformalni = konsensulani pravni poslovi – su oni kod kojih volja može biti izjavljena na bilo koji način: izričito. sa i bez svedoka. prećutno. a može i sudskom odlukom. uz učešće državnog organa ili ne).

više predmeta u jednom ugovoru. Kod dvostrano obavezujućih. npr. nečinjenje i trpljenje. 99 . Kod dobročinih ugovora. javni poredak i dobri običaji). povezan sa ugovorom o zalozi.Ako se oba ugovora posmatraju u jedinstvu: kao ugovor o zajmu. Sankcija je ništavost. Nedopštenost osnova i njegovo odsustvo imaju za posledicu ništavost ugovora. Zalogorpimac = založni poverilac je lice koje ima potraživanje koje je obezbeđeno zalogom. zajam sa kamatom). a pobude mogu biti potpuno različite. činjenje. onda sve ovo može ličiti na TERETAN UGOVOR (Teretni pravni poslovi – su oni kod kojih se daje neka naknada za ono što se dobija: kuporpodaja. kod više različitih ugovora o prodaji osnov je uvek isti. ZOO predviđa kod Ugovora o zalozi i pravo zalogoprimca na dopunu zaloge u slučaju kada založena stvar ima materijalne ili pravne nedostatke. subjektivna i objektivna nemogućnost). određen / odrediv. namera da se nekom nešto učini besplatno. Praviti razliku između Osnova i Pobude.ja pristajem da se na ručun moje imovine poveća imovina mog poklonoprimca. zakup. (prinudni propisi. javni poredak. dobri običaji). (pravna i faktička nemogućnost. teretnih ugovora osnov obaveze jedne strane je u obavezi druge strane – npr.     ZALOŽNOPRAVNI ODNOS Uspostavlja se između ZALOGORPIMCA i ZALOGODAVCA. ***Predmet     odgovor na pitanje na šta se dužnik obavezuje ? može biti davanje. dopušten. ugovor mora biti: • • •  ***Osnov (kauza)    odgovor na pitanje zašto se dužnik obavezuje? Osnov nije ekonomski cilj već pravni cilj obavezivanja. ja se kao zakupodavac obavezujem da predam stan u zakup. Osnov mora biti dopušten (prinudni propisi. Svaki ugovorna obaveza mora imati osnov. trampa. moguć. osnov je želja. zato što se druga strana obavezuje da plaća odgovarajuću zakupninu.

OBJEKT RUČNE ZALOGE: • • svaka pokretna stvar koja se nalazi u prometu suvlasnički udeo. Potrebno je da je ZALOGOPRIMAC savestan i da su ispunjeni svi uslovi za sticanje svojine od nevlasnika. a drugo lice je zalogodavac i ono ništa ne duguje založnom poveriocu. U tom slučaju postoje na pasivnoj strani dva lica: jedno lice je dužnik i ono odgovara za isplatu duga založnom poveriocu celom svojom imovinskom masom.TEK u trenutku predaje zalogoprimac stiče založno pravo i to pravo može da SUPROTSTAVI svim 3. ali će se ovaj namiriti iz njegove stvari. licima. lice koje je založilo tuđu stvar odgovara za štetu sopstveniku stvari. ali tada založni poverilac ima sudržavinu (posrednu ili neposrednu) sa ostalim suvlasnicima stvar mora biti određena najčešće je to individualno određena i nepotrošna stvar ako je stvar određena po rodu.PRAVO POTRAŽIVANJA PREMA DUŽNIKU je obligacionopravnog karaktera i glavno je pravo koje poverilac ima. Događa se da stvar založi lice koje nije dužnik založnog poverioca. ali i krivično. Zalogodavac je lice koje je dalo stvar u zalogu i to je najčešće dužnik iz obligacionopravnog odnosa sa poveriocem. 100 . U ovom slučaju. ako dužnik ne plati dug po dospelosti. Ovde imamo izuzetak da poverilac može steći založno pravo. iako mu je stvar predalo lice koje nije imalo pravo da raspolaže sa stvari. Ne može se dati tuđa stvar u zalogu. onda se individualizuje novac može biti predmet zaloge i to kada se određena suma izdvoji • • • • PRAVA ZALOGOPRIMCA: PRVO PRAVO ZALOGOPRIMCA . To se ništi tužbom vlasnika založene stvari i stvar se njemu vraća. e tada stiče založno pravo na stvari i može ga suprotstaviti i pravom vlasniku.

Založno pravo upereno na stvar – ovo založno pravo je sporedno, jer zavisi od glavnog prava i služi za obezbeđenje potraživanja. Sudbina mu zavisi od glavnog prava. Ovo obezbeđenje ima svoju posebnu vrednost - vrednost založnog prava je u tome što obezbeđuje založnom poveriocu mogućnost namirenja i onda kada se ostali, tj. obični poverioci ne mogu naplatiti u celini ili se uopšte ne mogu naplatiti, jer dužnik nema dovoljno sredstava da ispuni sve obaveze (promene mu se imovinske prilike, nešto se dogodi...). To je ujedno i kraj njegovog založnog prava. Sva ostala zalogoprimčeva prava služe ostvarenju ovoga prava. Zalogoprimac treba da podnese tužbu protiv dužnika, kojom će zahtevati isplatu duga. Pravosnažna odluka suda, kojom se dužniku nalaze isplata duga, služi zalogoprimcu kao izvršna isprava. Na osnovu te odluke zalogoprimac može podneti predlog sudu da se založena stvar proda na javnoj prodaji u izvršnom postpupku radi namirenja. Ako stvar ima berzansku ili tržišnu cenu, sud neće narediti javnu prodaju, nego će doneti odluku da se stvar proda po tekućoj ceni. Ako bi troškovi javne prodaje bili nesrazmerno veliki, sud može odlučiti da se cena utvrdi procenom stručnjaka. U slučaju prodaje poverilac stvar može, ako hoće, zadržati za sebe po toj ceni. Zalogoprimac ima pravo, da iz cene naplati glavno potraživanje, kamatu, troškove za čuvanje založene stvari, kao i svoje troškove koje je imao oko realizovanja potraživanja. On se iz stvari namiruje bez obzira na zastarelost GLAVNOG potraživanja, dok ako je zastarelo potraživanje kamate, zalogoprimac se ne može namiriti iz imovinske mase, niti iz založene stvari. DRUGO PRAVO ZALOGOPRIMCA - PRAVO PRVENSTVA: •

Zalogoprimac ima pravo da se naplati iz vrednosti postignute prodajom zaloežne stvari pre ostalih poverilaca. Zalogoprimac je ispred svih založnih poverilaca koji su založno pravo stekli posle njega i ispred svih običnih poverilaca. Red po kome se isplaćuju založni poverioci u slučaju višestrukog zalaganja jedne iste pokretne stvari određuje se prema pravilu PRIOR TEMPORE, POTIOR JURE. Dakle, prema vremenu kada su nastala njihova založna prava, s tim da podsećamo na to da je tu važan MODUS koji se ogleda u predaji stvari, a ne ko je pre napravio ugovor o potraživanju.

101

TREĆE PRAVO ZALOGOPRIMCA - PRAVO NA DRŽAVINU: • • Zalogoprimac ima pravo na državinu na založenoj stvari. Kada zalogodavac preda stvar u zalogu zalogoprimcu, onda obojica imaju državinu na založenoj stvari. Zalogoprimac ima neposrednu državinu prava, a zalogodavac posrednu državinu stvari. Zato obojica mogu da podnose državinske tužbe protiv 3. lica, a u međusobnom odnosima, takođe imaju obojica državinsku zaštitu. Poverilac stiče založno pravo u onom trenutku kada mu zalogodavac preda stvar, a gubi ga kada mu prestane državina i ponovo se uspostavlja kada vrati državinu. Državina je neophodan uslov za postojanje ručne zaloge. Nije potrebno da pokretna stvar bude predata zalogoprimcu, jer je dovoljno je da se ona NE NALAZI u rukama zalogodavca. Zato možemo da govorimo i o POSREDNOJ državini zalogoprimca:
o

Ovo se može desiti u slučaju višestrukog zalaganja jedne iste pokretne stvari. Dakle, postoji ručna zaloga i u slučaju kada je stvar već nekome založena. Tada samo prvi zalogoprimac ima stvar u neposrednoj državini, a drugi zalogoprimci imaju samo posrednu državinu. Državina ovog drugog zalogoprimca se sastoji u tome što je zalogodavac pismeno obavestio prvog zalogoprimca o zaključenju drugog ugovora o zalozi i naložio mu, da kada mu bude isplatio potraživanje, založenu stvar preda drugom zalogoprimcu. Založno pravo kod posrednog držanja založene stvari zasniva se na obaveštenju i nalogu koje je zalogodavac dao prvom poveriocu. OBAVEŠTENJE i NALOG ZAMENJUJU PREDAJU U DRŽAVINU, tj. MODUS. Zalogoprimac ima posrednu državinu u još jednom slučaju – kada se oduzima stvar od zalogoprimca zbog toga što je nije čuvao kako treba ili što ju je upotrebio bez dozvole zalogodavca, ili što ju je dao drugom na upotrebu i uopšte što je sa njom postupao protivno ugovoru. Sud će na zahtev zalogodavca narediti da se založena stvar preda nekom trećem licu da je drži za zalogoprimca.

o

Moguće je da zalogoprimac ima sudržavinu na založenoj stvari sa 3. licem (kada je založen suvlasnički deo auta, pa zalogoprimac drži stvar zajedno sa ostalim suvlasnicima). Moguće je da zalogoprimac ima sudržavinu na založenoj stvari i sa zalogodavcem, ali je tada potrebno da zalogodavac ne dobije mogućnost da raspolaže sa stvari bez odobrenja zalogoprimca, inače bi to moglo dovesti u pitanje zalogoprimčevu sudržavinu, a time i založno pravo (ZOO: ugovarači se mogu sporazumeti da zajednički čuvaju stvar).

102

ČETVRTO PRAVO ZALOGOPRIMCA – PRAVO NA UPOTREBU I PRAVO PRIBIRANJE PLODOVA SA STVARI Zalogoprimac ne sme da: • •

upotrebljava preda drugome na upotrebu dati u podzalogu bez dozvole zalogodavca

U slučaju da učini nešto od ove tri stvari koje ne sme, dužan je da naknadi štetu koja je slučajno nastala (za šta inače ne odgovara). Uz to, zalogodavac može zahtevati da se založena stvar oduzme iz ruku zalogoprimca i preda trećem licu da je ono drži za zalogoprimca. ODSTUPANJE Pravilo da zalogoprimac nema pravo da upotrebljava založenu stvar je dispozitivnog karaktera, tj. oni to mogu dogovoriti. Ovo se naziva ANTIHREZA! U slučaju kada zalogoprimac ima pravo da upotrebljava stvar (npr: vozi se založenim autom), koristi postignute upotrebom stvari se odbijaju od vrednosti potraživanja i to prvo od troškova (na čiju naknadu zalogoprimac ima pravo), zatim od dugovane kamate i onda od glavnice. Zalogoprimac ima pravo da pribira plodove. Ovo se isto naziva ANTIHREZA! Ovo je rešenje povoljno i za zalogodavca, jer se iznos njegovog dugovanja smanjuje. Zalogoprimac je dužan da od prihoda od plodova odbije troškove na čiju naknadu ima pravo, zatim od kamate i od glavnice. Ovo je isto dispozitivno pravilo. PETO PRAVO ZALOGOPRIMCA – PRAVO NA DOPUNU ZALOGE Založni poverilac ima pravo da od zalogodavca zahteva drugu stvar u zalogu, ako založena stvar ima neki materijalni ili pravni nedostatak i to samo ako je založena stvar imala nedostatke u času zalaganja, a to u ili u trenutku predaje ili u trenutku kada zalogodavac
103

ili krivicom trećeg lica. Zalogoprimac će pobediti u sporu i uspeti da vrati stvar u državinu samo ako tuženi: 1. ***Ugovor o zalozi posmatran sam za sebe nije teretan ugovor. Najpre mu stoje na raspolaganju državinske tužbe i samozaštita. ŠESTO PRAVO ZALOGORPIMCA . onda davanje stvari u zalogu predstavlja naknadu za to što zalogodavac dobija novac na zajam.PRAVO SLEDOVANJA Ukoliko stvar bude oduzeta zalogoprimcu. on može zahtevati njen povraćaj. ali kad se ima u vidu da se ugovor o zalozi zaključuje radi obezbeđenja potraživanja iz nekog drugog ugovora. Zalogoprimac ima i posebnu PETITORNU TUŽBU ZA POVRAĆAJ STVARI (vindikacio pignoris). nema nikakav osnov na državinu 2. ima slabiji pravni osnov od zalogprimca 104 . zalogodavac nije dužan da ponovo uspostavi zalogu.pismeno obavesti zalogoprimca o zaključenju ugovora o zalozi sa drugim založnim poveriocem. Ako založena stvar propadne usled više sile.

licu na čuvanje. predstavlja obavezu zalogodavca i obrnuto. OBAVEZA UZDRŽAVANJA OD UPOTREBE (objašnjeno u pravima zalogoprimca) OBAVEZA VRAĆANJA ZALOŽENE STVARI PRAVA I OBAVEZE ZALOGODAVCA Iz ugovora o zalozi nastaju uzajamna prava i obaveze zalogoprimca i zalogodavca. nastaje obaveza za zalogodavca da preda stvar u državinu zalogoprimcu. To je jedina obaveza koja nastaje u času zaključenja ugovora o zalozi. stoji obaveza zalogoprimca iz ugovora o kreditu koja se sastoji u predaji ili stavljanju na raspolaganje određene svote novca. što podrazumeva viši stepen stepen pažnje prema založenoj stvari. Posebno navodimo – u trenutku zaključenja ugovora o zalozi. pažnjom brižljivog i urednog čoveka).OBAVEZE ZALOGOPRIMCA OBAVEZA ČUVANJA ZALOŽENE STVARI – zalogoprimac ima obavezu čuvanja založene stvari sa pažnjom dobrog domaćina (tj. Zato se govori o teretnosti ovog posla! 105 . nego što uobičajeno pokazuje prema svojim stvarima. zalogodavac može zahtevati od suda da stvar oduzme od zalogoprimca i da se preda nekom 3. Zalogoprimac do predaje još nema nikakvu obavezu. moguće je da naspram obaveze zalogodavca da preda stvar u zalogu. Ako zalogoprimac ne čuva zloženu stvar kako treba. Međutim. Ono što je pravo zalogoprimca.

založena stvar ostaće u rukama ustupioca da je čuva za prijemnika. Međutim. Uskraćujući ovaj pristanak za predaju stvari. Dakle. lice postaje poverilac u odnosu na zalogodavca. zalogodavac se može suprotstaviti tome da založena stvar dođe u ruke 3. lica i zato bez pristanka zalogodavca ustupilac je ne može predati prijemniku. zalogodavac ne može sprečiti prenos založnog prava. zajedno sa potraživanjem na 3. Dovoljno je samo da bude obavešten o tome. 106 . od zalogodavčevog pristanka zavisi samo da li će prijemnik potraživanja dobiti založenu stvar u neposrednu državinu. Tada. Zalogodavac ne može sprečiti ustupanje prava potraživanja. ali se može USTUPITI POTRAŽIVANJE OBEZBEĐENO ZALOGOM (kao i svako potraživanje). Zato zalogoprimac može preneti na 3. 3.PRENOS ZALOŽNOG PRAVA I PODZALOGA USTUPANJE POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENOG ZALOŽNIM PRAVOM = PRENOS ZALOŽNOG PRAVA Založno se pravo samo po sebi ne može prenositi. lice svoje pravo potraživanja prema zalogodavcu. lice prelazi i založno pravo kao akcesorno pravo. a ustupilac prestaje da bude zalogoprimac. Prijemnik ima posrednu državinu. jer se njegov pristanak ne traži. Ako ne pristane. stiče i založno pravo.

dok će neposrednu državinu imati i dalje zalogoprimac. jer to predstavlja samo delimično raspolaganje. ima pravo i svoje potraživanje obezbeđeno zalogom DA ZALOŽI. Ukoliko založni poverilac svoje potraživanje može DA USTUPI 3. Iz ova dva slede dva slučaja: 1. može se založiti i potraživanje obezbeđeno zalogom. Zalogoprimac ne može da preda založenu stvar u zalogu trećem licu bez dozvole zalogodavca. zalogoprimac može založiti svoje potraživanje obezbeđeno zalogom.PODZALOŽNO PRAVO = PODZALOGA Kao što se uopšte potraživanja mogu založiti. Međutim. onda po principu „ko može više. zalaganje potraživanja obezbeđenog zalogom povlači za sobom i založno pravo kao akcesorno pravo! Kod nas – zalogoprimac ima pravo da založi svoje potraživanje obezbeđeno zalogom trećem licu bez pristanka zalogodavca. Prvi – kada zalogodavac dozvoli da se založena stvar dalje založi. a zalaganje potraživanja prati i založno pravo koje ga obezbeđuje. 2. zalaganje potraživanja (obezbeđenog zalogom) povlači za sobom i predaju založene stvari u neposrednu državinu zalogoprimčevom poveriocu. Podzalogoprimac će steći založno pravo kao i u slučaju ustupanja potraživanja. licu – znači da može njime u potpunosti da raspolaže. Drugi – kada zalogodavac uskrati dozvolu da se založena stvar dalje založi. ali će na založenoj stvari imati posrednu državinu. zalogoprimac će čuvati stvar za obojicu: za sebe i za svog poverioca = podzalogoprimca! ISPLATA POTRAŽIVANJA KOJE JE DATO U PODZALOGU – zavisi od toga da li je zalogodavac pristao na podzalaganje! 107 . Ovde. Dakle. može i manje“. Iako je zalogodavac uskratio dozvolu.

pa da bi to izbegao i time izbegao sporove oko toga. zalogodavac (lice B) bi kao i svaki drugi dužnik (a posle obaveštenja o podzalaganju) trebalo da dugovani iznos isplati. PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA • 1. založena stvar ostala u rukama podzalogodavca (lica A). 8. ako je trajanje založnog prava ograničeno rokom. podzalogodavcu (licu A). Odricanje zalogoprimca od založenog prava. 108 . moglo bi se dogoditi da ovaj odbije da mu stvar vrati. jer bi moglo da se dogodi da (ako podzalogodavac ne plati dug podzalogoprimcu) podzalogoprimac neće da mu vrati stvar. a to je u ovome slučaju podzalogoprimac (lice C). a podzalogodavca (lice A) samo da obavesti o isplati. 7. Ako nije dao dozvolu – zalogodavac treba da dugovani iznos u trenutku dospelosti položi u sud. Zašto ovo? Prema pravilima o zalaganju potraživanja. 5. Založno pravo prestaje kada prestane potraživanje čije je ispunjenje obezbeđeno zalogom. Javna prodaja založene stvari. Ako je potraživanje ZASTARELO. poverilac se može namiriti iz vrednosti založene stvari. Protek roka. jer zalogodavcu (licu B) ne bi vredelo da dug isplati svome poveriocu = podzalogodavcu (tj. kako je zbog odbijanja zalogodavca (lica B) da dozvoli podzalaganje. zalogodavac treba da položi isplatu sudu. nego onemo kome je potraživanje založeno. Konfuzija (sjedinjenje potraživanja i duga u jednom licu). 2. 3. Propast založene stvari. ne svom poveriocu.• Ako je dao dozvolu – zalogodavac (lice B) treba da isplatu ponudi podzalogoprimcu (licu C). tj. 4. Konsolidacija (kada založni poverilac postane sopstvenik založene stvari). licu A). 6. Međutim.

jer je potreban NAČIN PRIBAVLJANJA založnog prava (modus). Kao i prilikom zalaganja pokretnih stvari. založiti neko SVOJE (dužnikovo) POTRAŽIVANJE. Ovim ugovorom zalogodavac se obavezuje da na zalogoprimca prenese neko svoje potraživanje. 109 .ZALOŽNO PRAVO NA PRAVIMA ZALAGANJE POTRAŽIVANJA Poverilac može obezbediti svoje potraživanje od dužnika i na taj način što će mu dužnik umesto STVARI. osim onih koja su neprenosiva. za zalaganje potraživanje je potreban UGOVOR O ZALOZI između zalogodavca i zalogoprimca. To potraživanje zalogoprimac može naplatatiti ako mu zalogodavac po dospelosti ne isplati dug. Kod zalaganja potraživanja postoje tri lica: • • • zalogoprimac (založni poverilac) zalogodavac (koji je dužnik zalogoprimcu i istovremeno poverilac potraživanja koje se zalaže) dužnik (iz založenog potraživanja) Ugovor o zalozi nije dovoljan za zalaganje potraživanja. koje ima prema 3. licu. radi obezbeđenja. U zalogu se mogu dati sva potraživanja.

Zalaganje potraživanja koja su sadržana u hartijama od vrednosti vrši se na razne načine. obaveza ostaje i on će biti dužan da je ispuni založnom poveriocu. može prihvatiti dužnikovu izjavu o priznanju duga. Ako on to. Posledica ovoga obaveštavanja sastoji se u tome što dužnik. Potraživanje sadržano u hartijama po naredbi. OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA ZALOGOPRIMAC: • • Najveća ovlašćenja ima on. nego i u interesu zalogodavca. ne može više punovažno isplatiti svom poveriocu – zalogodavcu. od časa kada je obavešten o ugovoru o zalozi. biće odgovoran zalogodavcu za štetu koju ovaj usled toga pretrpi. Može podneti tužbu protiv dužnika. Ukoliko založeno potraživanje daje pravo na kamate ili druga povremena potraživanja. 110 • • . Ovlašćen je da preduzima mere koju su potrebne za očuvanje založenog potraživanja. zalogoprimac ima pravo. Zalogoprimac ima i svoje potraživanje prema zalogodavcu i može se namiriti iz zalogodavčeve imovinske mase.Taj MODUS je da dužnik mora da bude pismenim putem obavešten o ugovoru. ipak. sve da bi se naglasilo kako zalogoprimac te dužnosti ne vrši samo u svom interesu. 1. pobijati pravne radnje dužnika u slučaju njegove insolventnosti. vrši se založnim indosamentom + predaja hartije zalogoprimcu. jer se ovde govori i o dužnostima. Potraživanje sadržano u hartiji na donosioca zalaže se prostom predajom hartije. učini. 2. a ne samo o pravima. a ne samo iz založenog potraživanja (npr: ako zalogoprimčeve potraživanje dospe mnogo ranije nego zalogodavčevo potraživanje prema dužniku). U slučaju da zalogoprimac propusti te dužnosti. da bi prekinuo tok zastarelosti. ali dužan je da ih pribira. prema vrsti hartije.

zalogodavac bi usled toga moga pretrpeti štetu. ali je potrebno da ponovo pismeno obavesti dužnika. ali je dužan da na zahtev zalogodavca naplaćeni iznos položi u sud. • • • ZALOGODAVAC: • Ima veoma sužena ovlašćenja. nego mu samo služi kao obezbeđenje. Dakle.• Kada založeno pravo dospe za naplatu. a ostatak novca dužan je da preda zalogodavcu. pa je svoje potraživanje prema proizvođaču – dužniku založio). Ako je predmet potraživanja novac – a. Ako je predmet založenog potraživanja neka stvar (npr: zalogodavac je izvršio uplatu za kupovinu auta. ali potraživanje i posle zalaganja pripada zalogodavcu. U slučaju zalaganja potraživanja – zalogodavac i posle zalaganja ostaje poverilac i potraživanje ne prelazi na zalogoprimca. zalogoprimac može naplatiti iznos dospelog založenog potraživanja. potraživanje zalogoprimca prema zalogodavcu nije dospelo. • U slučaju da zalogodavac dobrovoljno (ili prinudno) isplati dug zalogoprimcu. a ne zalogoprimcu. jer ako bi se desilo da zalogoprimac propusti ili odbije da primi ispunjenje. 111 . Ako je potraživanje zalogoprimca dospelo i ako je predmet ispunjenja potraživanja novac. zalogoprimac ima pravo da primi isplatu koju ponudi dužnik i da iz novčane svote koju je naplatio od dužnika zadrži onoliko koliko mu duguje zalogodavac. U slučaju ustupanja – ustupilac prenosi potraživanje i prestaje da bude poverilac. zalogoprimac je dužan primiti ispunjenje koje ponudi dužnik. založno pravo na potraživanju prestaje i ovlašćenja povodom tog potraživanja se vraćaju zalogodavcu. založno pravo na potraživanju se pretvara u založno pravo na stvari. To je i najveća razlika između ustupanja potraživanja (CESIJE) i zalaganja potraživanja. zalogoprimac će posle ispunjenja dužnikove obaveze steći pravo zaloge na toj stvari. pa od tog trenutka on ponovo uspostavlja potraživanje u punom obimu.

prava koju priznata određenom licu. 112 . založno pravo (zajedno sa založenim potraživanjem). Ne mogu se zalagati: stvarne službenosti. lične službenosti. PRAVO RETENCIJE I POJAM Naziv potiče od reči REM TENERE. pravo plodouživanja (ukoliko se odnose na potraživanje zalupnine. s obzirom na njegova ličan svojstva. pravo na izdražavanje. pravo licence. pravo patenta.Zalagati se mogu sledeća prava: potraživanja. kada je plodouživalac zaključio ugovor o zakupu). Smisao naziva je u tome da ovo pravo može imati samo onaj poverilac koji dužnikovu stvar ima u rukama. autorsko pravo. što znači držati stvar. lična prava.

može da je zadrži i pre dospelosti. a ne naturalno! ***Videti u Obligacionom pravu razliku između ova dva. Pravo retencije je vrlo slično založnom pravu. na stvari mora da ime neposredne državine poverioca. Pravo retencije reguliše ZOO. 113 . II USLOVI ZA ZASNIVANJE PRAVA RETENCIJE 1. poverilac ne može namiriti iz vrednosti zadržane stvari. tj. a ne sredstvo namirenja) 3. pod uslovom da je stvar kod njega + da je stvar kod njega došla u ruke pre nego što je počela zastarelost. Ne mogu se zadržati stvari koje se ne mogu izložiti prodaji (npr: dužnikovo punomoćje. pokretne stvari 2.). DOSPELOST POTRAŽIVANJA – potraživanje je dospelo u onom trenutku kada dužnik treba da isplati obavezu i kada poverilac može zahtevati ispunjenje. „Po pravilu“ znači da IZUZETNO poverilac u čijim je rukama stvar. Da li poverilac može zadržati dužnikovu stvar ako je njegovo potraživanje zastarelo? Može. STVAR – predmet retencije su: 1. naplati iz vrednosti zadržane stvari. tek tada. 2. isprave.Pravo retencije je pravo poverioca da za svoje dospelo (dakle.. pa i za buduće ili uslovno potraživanje. prepisi. To držanje stvari mora da ispunjava neke uslove: 1. pošto blagovremeno obavesti dužnika o svojoj nameri. novac 3. DRŽAVINA – da bi došlo do retencije. već je to samo sredstvo pritiska. Potraživanje mora biti civilno. ukoliko je dužnik postao nesposoban za plaćanje. nepokretnosti (ovde se kod retencije nepokretnosti. dok pravo retencije (po pravilu) može postojati samo za dospelo potraživanje. pa se zato izučava uz njega. jer ugovorno založno pravo može biti stečeno i za potraživanje koje još nije dospelo. To je glavna razlika između retencije i ugovornog založnog prava. samo tada) potraživanje zadrži dužnikovu stvar koja mu se našla u rukama i da se. legitimacije..

„Obezbeđenje“ može biti: • • zaloga na nekoj dužnikovoj stvari ili potraživanju može punuditi nečije jemstvo 2. sud odlučuje. sve dok mu ovaj ne isplati dug. a u odnosu na zalogoprimca. sredstvo odbrane poverioca u sporu u kome dužnik zahteva povraćaj stvari. postoji. najpre. Retinent iz ugovora o privredi to nije dužan. 4. jer to je poseban odnos poverenja (osim u slučaju ugostitelja koji primaju na noćenje i koji imaju pravo zadržati stvari koje su doneli gosti do potpune naplate). Ova razlika koja se tiče obaveštavanja kod retinenta. III SADRŽINA PRAVA RETENCIJE 1. jer je potraživanje obezbeđeno pravom retencije već dospelo. pre nego što pristupi ostvarenju naplate. 3. jer mu je dužnik učinio prijateljsku uslugu i bilo bi protivno načelu poštenja. U slučaju spora u vezi sa tim dodatnim obezbeđenjem. Ne sme da bude stvar koju je dužnik predao poveriocu na čuvanje. da o svojoj nameri obavesti dužnika ili novog sopstvenika (ako je stvar dužnik prodao). retinent je dužan. Ne sme da bude stvar koju je dužnik predao na posudu. OVLAŠĆENJE POVERIOCA DA ZADRŽI STVAR – ovde je reč o tome da je poverilac ovlašćen da odbije vraćanje stvari dužniku.2. Retinent u građanskom pravu treba da zahteva od suda odluku da se stvar proda bilo na javnoj prodaji ili po tekućoj ceni ako stvar ima tržišnu ili berzansku vrednost. Pravo retencije je akcesorno pravo i postoji sve dok postoji i glavno pravo. IV POREĐENJE PRAVA RETENCIJE I ZALOŽNOG PRAVA 114 . Zato se pravo retencije u sporu i pojavljuje kao „prigovor prava retencije“! ***Depozit = ono što je dato na čuvanje kod suda ili banke. tj. jer je pravo retencije. dužnik može da pruži obezbeđenje poveriocu i tada poverilac mora dati stvar. Ugovor o posudi je dobročin ugovor. pa je potrebno da poverilac upozori dužnika da će to učiniti u slučaju neispunjenja obaveze. Stvar ne sme da je izašla iz dužnikove državine protiv njegove volje. OVLAŠĆENJE POVERIOCA DA SE NAMIRI IZ VREDNOSTI ZADRŽANE STVARI – međutim. Ako je dužniku stvar preko potrebna ili ona daleko prevazilazi potraživanje. potraživanje.

PRAVO SLEDOVANJA ima samo založni poverilac. jer poverilac može vršiti pravo retencije samo dok se stvar nalazi u njegovim rukama. Neposredna državina retinenta. ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNIM STVARIMA (HIPOTEKA) I POJAM 115 . dok se založena stvar može nalaziti u rukama 3. tj. dužnik može zahtevati povraćaj stvari tek kada isplati obavezu u celini.• • • • • Na retenciju se primenjuje isto kao i kod založnog prava načelo nedeljivosti. Retinent nema pravo na petitornu tužbu zbog stvari. založni poverilac ima. lica. Oba imaju državinsku zaštitu.

a potraživanje iz njega MORA biti.Hipoteka je založno pravo na nepokretnim stvarima koje se stiče upisom poveriočevog prava u javne knjige. Za ovaj upis je neophodno da: a. II PRIBAVLJANJE HIPOTEKA Za njen nastanak je potreban: 1. prema načelu specijalnosti. Publicitet kod ručne zaloge se postiže državinom. Npr: Šta se dešava u slučaju da sopstvenik nepokretnosti. u 11. a prodavac hitno pojuri i podnese molbu za upis hipoteke u 11. jer time stiče sredstva za isplatu duga. nažalost. MODUS AKVIRENDI – upis u javne knjige (hipoteka se upisuje u teretni list).10h. knjige na osnovu pravnog osnova. tj. a ovde upisom u javne knjige. tako što napravi ugovor o kupoprodaji sa kupcem i kupac podnese MOLBU sudu za upis u zemlj. a u 11. hipoteka kao takva ostaje i kupac pribavlja hipotekovanu stvar! Drugi slučaj je kada imamo obrnuto. već se reguliše ZAKONOM O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM I REGISTAR. stvar ostaje kod dužnika. U ovom slučaju. što mu omogućava da stvar UPOTREBLJAVA i KORISTI (pribira plodove). IUSTUS TITULUS = pravni osnov – to je ugovor između hipotekarnog poverioca i dužnika ili trećeg lica koje zalaže za dužnika sa overenim potpisima u sudu.05h. samo vlasnik upisan kao takav u zemlj.10h stiže MOLBA za upis hipoteke od strane prodavca! 116 . ugovora o kupoprodaji u 11. nepokretnost najpre otuđi. Postoje i neke pokretne stvari za koje se zaloga upisuje u posebne javne registre (brodovi i vazduhoplovi) i to nije hipoteka. Za razliku od ručne zaloge. Reč HIPOTEKA je grčkog porekla i znači OPTERETITI. 2. potpuno određeno: glavnica i kamata ili pak najviši iznos do koga je potraživanje obezbeđeno (kod kaucione i kreditne hipoteke).05h se kupac upiše kao vlasnik. tj. a opterećena nepokretnost ostaje i dalje u državini dužnika. knjige može uspostaviti hipoteku. a sve to. i. ukoliko je vanknjižni vlasnik ne može ustanoviti hipoteku! Dakle. tj. Da je lice knjižni prethodnik.

Tada će se prodavčeva molba za upis hipoteke odbiti. Tačan opis zemljišno-knjižnog tela na kome se zasniva hipoteka. knjigama! b. 117 . jer on više NIJE VLASNIK. jer tako piše u zemlj. koja može biti sadržana u samom ugovoru ili u posebnoj ispravi van ugovora. c. Da u pismenom obliku = KLAUZULA INTABULNDI izjavi da pristaje da se nepokretnost optereti hipotekom.

hipoteka može postojati na zemljištu odvojeno od zgrade. tj. na sve pripatke i neodvojene plodove. sopstvenik hipotekovane nepokretnosti može otuđiti pripatke i plodove. knjige. zgrada je podignuta na zemljištu u društvenoj svojini. koje se sastoji iz 1 ili više parcela. to mora onda biti otpisano iz dotadašnjeg zemljišno-knjižnog tela i onda se formira novo. već tačno određene): 1. hipoteka ima za predmet (prema načelu specijalnosti – ne može za predmet da ima hipoteka sve nepokretnosti dužnika. koje su tačno određene premerom zemljišta. hipoteka može postojati samo na zgradi. na suvlasničkom delu nepokretnosti ***ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO TELO – je osnovna jedinica u zemljišno-knjižnom sistemu. To je jedna pravna celina! 118 . Ako se na zemljištu nalazi zgrada. Ukoliko sopstvenik želi da optereti samo jednu parcelu ili deo parcele. može kao dužnik konstituisati hipoteku samo na zgradi. određenu zgradu 5. 3. poslovna prostorija) 6. Ako se na zemljištu nalazi zgrada. Te parcele ne moraju biti jedna uz drugu. ako uzme zajam od banke. Tada sopstvenik zgrade.III PREDMET HIPOTEKE 1. s tim što sve do početka izvršenja na nepokretnosti. koje je sada sastavljeno samo od te izdvojene parcele ili dela parcele. Dakle. bez zemljišta. UOPŠTE Hipoteka se odnosi na celu stvar i sva eventualna povećanja vrednosti stvari. Ovaj drugi primer je ako jedno lice ima svojinu na zgradi bez zemljišta. hipoteka za predmet ima celo zemljišno-knjižno telo. Sastoji se od 1 ili više katastarskih parcela. određeni deo zemljišne površine 4. određeni deo zgrade (stan. Tamo gde se vode zemlj. 2. Važno je samo da su u istoj katastarskoj opštini.

Npr: poverilac se namiruje iz vrednosti kuće. Svrha je zbog veće sigurnosti. od kojih svako može biti sastavljeno od više nepokretnosti. poverilac može namiriti u celini iz vrednosti bilo kog od hipotekovanih zemljišno-knjižnih tela. Od zajedničke hipoteke treba razlikovati slučaj kada se jedno potraživanje obezbeđuje sa više založnih prava na više nepokretnosti.-knjižnih tela. oni bi mogli biti oštećeni.Zato se i obična hipoteka može odnositi na više nepokretnosti. 119 . U glavnom ulošku beleže se svi sporedni. a u sporednim se beleži koji je glavni. SITUACIJA kada uz zajedničku hipoteku jednog hipotekarnog poverioca postoje hipoteke drugih poverilaca? Potraživanje obezbeđeno zajedničkom hipotekom namiruje se srazmerno iz vrednosti svih nepokretnosti. ali je potrebno da one sačinjavaju jedno zemljišno-knjižno telo. nego i na više zemlj. Tako u ovome slučaju redosled hipoteka ne igra veliku ulogu. ZAJEDNIČKA (SIMULTANA) HIPOTEKA Zajednička = simultana hipoteka je kada se za isto potraživanje ustanovi hipoteka na više zemljišno-knjižnih tela. a ostali kao SPOREDNI. zato što je poljopirvredno zemljište poplavljeno. 2. jer ako bi poverilac koji ima zajedničku hipoteku zatražio namirenje samo iz one nepokretnosti na kojoj drugi poverioci imaju hipoteku iza njegove. Zato se zajednička hipoteka ne odnosi samo na više nepokretnosti. Tehnika zemljišno-knjižnog upisa – zajednička hipoteka se upisuje tako što se jedan zemljišno-knjižni uložak (i zemljišno-knjižno telo koje je u uložak upisano) označava kao GLAVNI. dok se kod zajedničke hipoteke. jer tada svaku nepokretnost tereti srazmeran deo potraživanja. jer će svi biti namireni.

tj. PRAVA HIPOTEKARNOG POVERIOCA a. Dva lica: jedno je dužnik u obligacionom odnosu. HIPOTEKA I POTRAŽIVANJE Kao i svaki založni poverilac i hipotekarni ima dve vrste prava: 1. jer namirenje iz hipotekovane nepokretnosti nije za njega obaveza. založno pravo na hipotekovanoj nepokretnosti Iz ovoga prvoga odnosa (obligacionog) hipotekarni poverilac kao i svaki običan poverilac ima pravo da zahteva od dužnika da ispuni obavezu. a drugo pristaje da se hipoteka konstituiše na njegovoj nepokretnosti. PRAVO NAMIRENJA IZ VREDNOSTI HIPOTEKOVANE STVARI • Ovo je glavno pravo i ovlašćenje hipotekarnog poverioca. Nema ovlašćenje PRIBIRANJA PLODOVA = KORIŠĆENJA. Ovaj prvi ostaje dužnik. obligacioni odnos 2. pravosnažne odluke suda. a ostaje i hipoteka. Pasivna strana kod hipoteke: 1.IV ZALOŽNOPRAVNI ODNOS A. Nema ovlašćenje UPOTREBE. B. Dva lica: jedno lice proda hipotekovanu nepokretnost drugom. tj. Jedno lice. iz vrednosti bilo koje dužnikove stvari (poverilac određuje stvari i prihode iz kojih traži da se namiri). a ako ovaj to ne učini dobrovoljno. može tražiti da se namiri iz dužnikove imovinske mase. 3. pravo potraživanja prema dužniku. a uslovljeno je dobijanjem IZVRŠNE ISPRAVE. na osnovu koje hipotekarni poverilac podnosi molbu sudu da se izvrši javna prodaja hipotekovane nepokretnosti. nego pravo. tj. 2. 120 • • .

• Nema državinu. 121 . lica. pravo prati stvar – ukorenjeno je u samoj stvari. ako ovi pristanu na to. otuđenje. Da istovremeno obezbedi založnog poverioca. može tražiti da sud naloži hip. a u slučaju da nastavi. Ukoliko je hipotekovana nepokretnost nedovoljna za namirenje. Hipotekarni poverilac isto tako može zahtevati zaštitu i protiv postupaka 3. Ovde se publicitet postiže upisom u javne knjige. b. naravno. RASPOLAGANJE – pored svega ostaloga (prodaje. UPOTREBA I PRIBIRANJE PLODOVA = KORIŠĆENJE b.. poklona. kao i u odnosu na sve kasnije hipotekarne poverioce. ali srazmerno sa ostalim običnim poveriocima. c.. PRIOR TEMPORE. Bez upisa nema hipoteke! 2. d. Da ne liši dužnika stvari koja mu je potrebna. tj. PRAVO SLEDOVANJA Hipotekarni poverilac ima pravo da se naplati iz stvari bez obzira da li se stvar nalazi u rukama hipotekarnog dužnika ili prešla u svojinu trećeg lica. dužniku da se uzdrži od takvih radnji). ne lišava dužnika niti jedne koristi: upotreba. dalje zalaganje. PRAVO PRVENSTVA U NAPLATI POTRAŽIVANJA Hipotekarni poverilac ima pravo prvenstva naplate potraživanja iz hipotekovane nepokretnosti u odnosu na sve obične HIROGRAFERNE poverioce. POTIOR JURE. treću. V PRAVA SOPSTVENIKA HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI a. tj. može i posle jedne hipoteke zasnivati drugu. tj. razmene. zasnivanje prava plodouživanja). PRAVO NAMIRENJA PRE DOSPELOSTI Ukoliko soptvenik oštećuje hipotekovanu stvar ili joj na drugi način smanjuje vrednost. hipotekarni poverilac ima pravo zahtevati da sopstvenik prestane sa tim (tj. Njime hipoteka zadovoljava sve zahteve založnog prava: 1. hipotekarni poverilac se sada naplaćuje iz imovinske mase dužnika. jer nema državine. poverilac može zahtevati prinudnu naplatu potraživanja i pre dospelosti. plodovi.

PRENOS HIPOTEKE Hipotekarni poverilac može preneti svoje pravo potraživanja prema dužniku na 3.. NATHIPOTEKA Ovde se zalaže potraživanje koje hipotekarni poverilac ima prema hipotekarnom dužniku. C . lice.VI PRENOS PRAVA I OBAVEZA A. a koje je obezbeđeno hipotekom na „KOMPLETU“ LICE A (hipotekarni poverilac) – ima potraživanje prema licu B. a koje je obezbeđeno hipotekom. Ovo mora biti zabeleženo u zemlj. a ne sama hipoteka. B. PREUZIMANJE DUGA 122 . knjigama. a zajedno sa potraživanjem prelazi i hipoteka kao sporedno pravo. Ukoliko iznos potraživanja nathipotekarnog poverioca prelazi visinu potraživanja obezbeđenog hipotekom. pa dužnik nije siguran da li je nathipotekarni poverilac saglasan. jer kao i svako drugo. Dužnik mora da bude obavešten. OVO NIJE DOBRO NAPISANO OVDE!!! Ne znam kako! Dužnik može isplatiti dug hipotekarnom poveriocu. Tako imamo: LICE C (nathipotekarni poverilac) – ima potraživanje prema licu A.. visinu „KOMPLETA“. Ako su odnosi poremećeni. Ovo potraživanje nazivam „KOMPLET“ LICE B (hipotekarni dužnik) Nathipoteka mora da se upiše u zemlj. tako se i potraživanje obezbeđeno hipotekom može hipotekovati. hipotekarni poverilac može konstituisati hipoteku na svojoj hipoteci bez pristanka hipotekarnog dužnika. dužnik može dugovani iznos položiti u sud. samo ako se sa tim usaglasi nathipotekarni poverilac. tj. knjige. Za razliku od podzaložnog prava.

knjiga. POTIOR JURE. Sjedinjenje (konfuzija) – uređena ZOO 123 . smrt dužnika i smrt poverioca – kod obaveza nastalih s obzirom na lične osobine ugovornika c. ali ostaje dužnik hipotekarnog poverioca. nemogućnost ispunjenja 5.Kada sopstvanik proda hipotekovanu nepokretnost. prema pravilu PRIOR TEMPORE. Hipoteka se stiče u trenutku kada poverilac podnese predlog za upis u javnu knjigu. + Potreban je ispis iz zemlj. Slučajevi prestanka Kada prestaje potraživanje? Ovo su slučajevi prestanka: 1. ispunjenje obaveze 2. Međutim. PRESTANAK HIPOTEKE USLED PRESTANKA POTRAŽIVANJA a. otpuštanje duga 4. VIII PRESTANAK HIPOTEKE A. hipoteka ne može postojati sama za sebe bez potraživanja kao glavnog prava. b. Opšte pravilo Kao akcesorno pravo. moguće je da se prilikom prodaje ugovornici saglase da će kupac preuzeti i dug prema hipotekarnom poveriocu. Za ovo je potreban pristanak poverioca. prebijanje (kompenzacija) 3. on prenosi pravo svojine. VII REDOSLED HIPOTEKA Ranije upisana hipoteka ima prednost u odnosu na kasnije. dok hipoteka opterećuje i dalje nepokretnost. protek vremena 6.

Ovde se sjedinjuju potraživanje i dug. Izuzetak u slučaju zastarelosti Hipoteka ne prestaje ako potraživanje hipotekarnog poverioca zastari. Uopšte / b. koje je do tada bilo obezbeđeno založnim pravom. d. Konsolidacija – uređena ZOSPO Kada isto lice postane i hipotekarni poverilac i sopstvenik hipotekovane nepokretnosti. 124 . knjiga. + Ispis iz javnih knjiga. Odricanje od hipoteke To znači da poveriočevo potraživanje. B. tj. kada jedno lice postane i poverilac i dužnik (npr: poverilac nasledi svog dužnika). kniga. postaje obično = hirograferno potraživanje. + Kada se hipoteka ispiše iz zemlj. c. d. + Ispis iz zemlj.Obaveza prestaje kada dođe do sjedinjenja = konfuzije subjekata u obligacionom odnosu. Nenastupanje uslova i protek roka Hipoteka može prestati ako ne nastupi USLOV za uslovno potraživanje ili ako protekne rok za potraživanje ograničenog rokom. PRESTANAK HIPOTEKE NEZAVISNO OD PRESTANKA POTRAŽIVANJA a.

Posle javne prodaje hipoteka se briše i kupac stiče pravo svojine bez tereta. e. Kada javnu prodaju traže obični poverioci. hipotekarni poverilac podnosi HIPOTEKARNU TUŽBU kojom zahteva da sopstvenik hipotekovane nepokretnosti trpi namirenje potraživanja iz vrednosti nepokretnosti.+ Ispis iz javnih knjiga. Ovde imamo dve situacije: 1. JAVNU PRODAJU. Ovde se sjedinjuju hipoteka i svojina. a hipoteka ostaje dok se ne ispiše iz javnih knjiga. na osnovu koje hipotekarni poverilac može podneti predlog za izvršenje na nepokretnosti. nego na svojoj nepokretnosti. samo što sada poverilac nema hipoteku na tuđoj. u iznosu koji bi se dobio u izvršnom postupku. Hipotekarni poverilac treba da podigne tužbu protiv dužnika. Ukoliko na pasivnoj strani imam 2 lica – dužnika i sopstvenika hipotekovane nepokretnosti. Prodaja hipotekovane nepokretnosti u izvršnom postupku Hipoteka može prestati i u slučaju javne prodaje nepokretnosti u izvršnom postupku. tj. 1. Ovo je dispozitivne prirode. a da kupac preuzme dužnikovu obavezu. jer se kupac hipotekovane nepokretnosti i hipotekarni poverilac mogu sporazumeti da hipoteka ostane. Npr: ako na pasivnoj strani postoje dva lica. a potraživanje hipotekarnog poverioca se namiruje. KONFUZIJOM prestaje potraživanje. 2. Kada javnu prodaju zahteva hipotekarni poverilac. dužnik i sopstvenik hipotekovane nepokretnosti. a presuda u ovom sporu je IZVRŠNA ISPRAVA na osnovu koje se traži namirenje iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti kroz javnu prodaju. Presuda služi kao izvršna isprava. Kod KONSOLIDACIJE potraživanje prema dužniku ostaje. 125 .

u zavisnosti od životne situacije.2. NAZIV I RAZVOJ INSTITUCIJE Pravo preče kupovine ovlašćuje jedno lice (imaoca prava preče kupovine. Ukoliko se za srušenu zgradu dobije osigurana suma ili naknada štete zbog rušenja. kada se ovaj odluči da proda stvar. Ovde se hipoteka ispisuje iz zemlj. 2. Ukoliko sopstvenik ne postupi tako. licu. Ukoliko javnu prodaju hipotekovane nepokretnosti predlažu obični poverioci. Međutim. Naravno. hipoteka se obnavlja.“ Cilj ove ustanove jeste da zaštiti interes pojedinih lica za pribavljanje određenih stvari. bilo radom. f. GLAVA SEDMA PRAVO PREČE KUPOVINE 1. POJAM. pravo preče kupovine ima dva oblika: 1.. 126 . ali se zato na dobijenom novcu uspostavlja založno pravo u korist hipotekarnog poverioca. da mu je ponudi pre svih ostalih kupaca. PRAVO PRVENSTVA – kada sopstvenik odluči da proda stvar. Dakle. Propast stvari Hipoteka prestaje kada propadne nepokretnost. PRAVO PREKUPA = RETRAKTUS – to je ono drugo: „Ukoliko sopstvenik ne postupi tako. ako se nepokretnost ponovi uspostavi. pravo preče kupovine ovlašćuje PREKUPCA da mu se stvar ustupi po ceni i pod uslovima pod kojima je zaključen ugovor o prodaji.. prekupca) da zahteva od sopstvenika. bilo prirodnim putem. knjiga po služebnoj dužnosti. nego proda stvar 3. pravo se namiruje hipotekarni poverilac. pa onda ostali. dužan je da je ponudi prvo ovom licu. hipoteka prestaje da postoji. hipoteka prestaje na dan kada rešenje o predaji nepokretnosti kupcu postane pravosnažno.

NI UGOVORNO PRAVO PREČE KUPOVINE NE BI SE MOGLI UVRSTITI MEĐU STVARNA PRAVA PO SVOJOJ UNUTRAŠNJOJ SADRŽINI. ugovorno pravo preče kupovine može se suprotstaviti 3. može se ustanoviti saglasnošću volja kroz poseban UGOVOR O PRAVO PREČE KUPOVINE ili kroz posebnu odredbu u UGOVORU O KUPOPRODAJI. ako je treći kupio stvar ZNAJUĆI ZA POSTOJANJE OVOGA PRAVA ILI MOGAVŠI ZNATI ZA NJEGA! Dakle. III RAZLIKE IZMEĐU UGOVORNO I ZAKONSKOG PRAVA PREČE KUPOVINE A. u pravnim sistemima u kojima centralno mesto zauzima privatna svojina. 2. u šta ne mogu da poverujem. Međutim. bez obzira da li su znali ili nisu. ukoliko je nesavestan. onda se može suprotstaviti svima.. ostalo. 289. JER NE DAJU IMAOCU OVOG PRAVA NEPOSREDNU VLAST NA STVARI. što se ono može suprotstaviti svakom licu koje prodaje stvar na kojoj postoji ovo pravo i svakom licu koje kupuje stvar. tj. pasus 902. jer imalac ugovorno prava preče kupovine ima obično potraživanje prema saugovorniku i ono se sastoji u tome što je saugovornik dužan (kad odluči da proda stvar) UČINITI PONUDU imaocu prava preče kupovine. II UGOVORNO PRAVO PREČE KUPOVINE Dakle. I ZAKONSKO PRAVO PREČE KUPOVINE Nabrojano u knjizi na str. jednostranom izjavom volje (što je vrlo retko) NI ZAKONSKO. ukoliko se ugovorno pravo preče kupovine upiše u javne knjige. MOGUĆNOST SUPROTSTAVLJANJA TREĆIM LICIMA 127 .. Ugovorno pravo preče kupovine je relativno pravo. zakonsko pravo preče kupovine je apsolutno pravo u tom smislu. kao i druga obligaciona praca. Međutim. ZAKONSKO I UGOVORNO PRAVO PREČE KUPOVINE Ovo pravo se ustanovljava: • • • zakonom ugovorom testamentom.Tendencija je da. licu. Naravno. Npr: opština ima pravo preče kupovine prilikom prodaje poslovnih prostorija?! Bračni drug ima pravo preče kupovine kada se u izvršnom postupku prodaju stvari koje su prilikom deobe pripale drugom suprugu?! I. se ova ustanova smanjuje i nestaje.

samo ako je kupac nesavestan (tj. pa zaključujemo) možemo otuđiti i preneti na naslednike. U tom roku se može koristiti svojim pravom prvenstva. Ugovorno pravo preče kupovine se ne može ni otuđiti. jer evo sledi primer zbog čega mora biti PUNOVAŽAN! Npr: kada su sudovi utvrdili da je ugovor o kupoprodaji stambene zgrade između ova i sina fiktivan. kao PRAVO PREKUPA. U slučaju da je treće lice bilo savesno ili iz nekih drugih razloga imalac ugovornog prava preče kupovine nije uspeo (npr: nije podneo tužbu u predviđenom roku). MOGUĆNOST PRENOŠENJA Zakonsko pravo preče kupovine se ne može prenositi. To je 5 godina. Za nosioca ugovornog prava preče kupovine teče rok od mesec dana od dana kada ga je sopstvenik obavestio o nameri. dužan je da obavesti o tome nosioca prava preče kupovine i saopštiti mu cenu i uslove prodaje. C.. PRAVO PREKUPA Ukoliko dođe do povrede PRAVA PRVENSTVS. znao ili je mogao znati za postojanje prava prvenstva). B.Zakonsko pravo preče kupovine može se suprotstaviti trećem licu bez obzira na savesnost. Ako ovaj prihvati ponudu. niti naslediti kada se odnosi na pokretne stvari (kaže ZOO).. lica PUNOVAŽNO ZAKLJUČEN UGOVOR O PRODAJI. Kod zakonskog prava preče kupovine to je najčešće 30 dana! 4. tj. postignuta je saglasnost volja i ugovor o prodaji je zaklučen. s tim što se zakonom određuje najduži rok u kome se može vršiti. TRAJANJE Zakonsko pravo preče kupovine nije ograničeno u vremenu. onda takav ugovor ne može koristiti imaoca prava preče kupovine. Ugovorno pravo preče kupovine prestaje posle roka određenog u ugovoru. 128 . PRAVO PRVENSTVA Kada sopstvenik odluči da stvar proda. To ima karakter PONUDE. imalac ugovornog prava preče kupovine ima pravo da zahteva naknadu štete. Ovo pravo prekupa se aktivira kada je između sopstvenika i 3. Za nepokretne stvari (ZOO ništa ne govori. onda se PRAVO PREČE KUPOVINE javlja u svom drugom obliku. 3. licu kao kupcu. Ugovorno pravo preče kupovine može se suprotstaviti 3.

Kod zakonskog prava preče kupovine imalac prava prekupa mora u roku za podizanje zahteva (30 dana) položiti iznos kupovne cene u sudski depozit. Ukoliko je reč o licu koje ima zakonsko pravo preče kupovine nepokretnosti (koja je predmet izvršenja) ima prvenstvo pred najpovoljnijim ponudiocem ako odmah posle zaključenog nadmetanja izjavi da je kupuje pod istim uslovima. a prekupac ih ipak ne može ispuniti. Ukoliko nije pozvan može podneti žalbu protiv rešenja i tražiti da se zakaže novo ročište. njegovo pravo preče kupovine ostaje bez dejstva. Ukoliko je ugovorno pravo preče kupovine upisano u javne knjige. To je ono što interesuje STVARNO PRAVO! 129 . imalac prava se ne može pozivati na svoje ugovorno pravo preče kupovine. lica. smisao prekupčevog zahteva nije u tome da se ugovor o prodaji OGLASI da ne proizvodi uopšte dejstva. PRAVO UPOTREBE i PRAVO KORIŠĆENJA omogućavaju zakupcu neposrednu vlast na zakupljenoj stvari. Takođe. nego na samo jedan element – na pravo koje stiče zakupac posle izvršene predaje! U tom smislu. ukoliko nisu sa takvom namerom. imalac prava se mora posebno pozvati da joj prisustvuje. 5. mora ispuniti sve SPOREDNE pogodbe ugovora. odim ukoliko su one tako dogovorene kako bi osujetile prekupčevo pravo.Dakle. nego između sopstvenika i prekupca. PRAVO PREČE KUPOVINE U PRINUDNOJ JAVNOJ PRODAJI • • • • U slučaju prinudne javne prodaje. Naravno. može zahtevati poništenje javne prodaje. • Postoje lica koja imaju pravo preče kupovin eupravo u slučaju prinudne javne prodaje. Npr: u pomorskom pravu suvlasnik ima prednost pred ostalima učesnicima u nadmetanju kad se u izvršnom postupku prodaje suvlasnički udeo broda. ZAKUPČEVO PRAVO I POJAM Spor o pravnoj prirodi (da li zakup obligaciono ili stvarno pravo) ne odnosi se na ceo zakupni odnos koji nastaje iz ugovora. nego da ostane u važnosti (jer samo tako može postojati i pravo preče kupovine) i da ne proizvodi pravna dejstva između sopstvenika i 3. Ukoliko nije pozvan. GLAVA OSMA ZAKUP 1.

A. a zakupodavac posrednu svojinsku. zakupac stiče pravo da od zakupodavca zahteva predaju stvari. koja je sačinjenja od: 1. upotrebljava i koristi. kao što ne može nijedan drugi poverilac. zakupodavac će moći da zahteva povraćaj stvari. ali ako drugačije ne odredimo. ne čekajući da mu zakupodavac preda stvar. jer se zakupodavac sada povlači u položaj u kome ima negativnu obavezu. Ovo zato što on tu ulaže određeni trud: ore. žanje ili bere. ODNOS ZAKUPCA PREMA ZAKUPODAVCU U trenutku zaključenja ugovora o zakupu. isticati da ima prvenstvo u pogledu ispunjavanja zakupodavčeve obaveze. u skladu sa ugovorom. uzme stvar u državinu. pravilo je da plodovi pripadaju zakupcu. 2. niti može sprečiti zakupodavca da ispuni svoju obavezu najpre prema nekom drugom poveriocu. Takođe. se može zabraniti da zakupljenu stvar izda dalje u zakup (podzakup). ali ne i zabranjeno. da trpi zakupčevo pravo: • • da upotrebljava stvar da pribira plodove – koristi stvar a) Ovlašćenje upotrebe Zakupac ima neposrednu pravnu vlast na stvari. b) Ovlašćenje pribiranja plodova = KORIŠĆENJE Ovo se može isto precizno ugovorom definisati. seje. Pravo da pravnim poslom prenese faktičku upotrebu na 3. Zakupodavac može čak stvar i da preda nekom drugom sa kojim je kasnije napravio ugovor! Međutim. Ukoliko zakupac samovlasno. Ovo mu ugovorom može biti precizno definisano. posle izvršene predaje zakupčevo pravo se PREOBRAŽAVA! Posledice toga su velike. lice. Zakupac stiče plodove odvajanjem. Da faktički upotrebljava stvar. 130 . c) Državina Zakupac ima neposrednu upotrebnu državinu. Ovo mu ugovorom može biti uskraćeno. Zakupodavčev interes je u tome da dobije zakupninu i da suština stvari bude očuvana. Zakupčev interes je da stvar. Zakupac ne može.

lice znalo za postojanje poveriočevog prava. to ne znači da ugovor postoji samo za strane ugovornice! Ugovor postoji i za treća lica. zakupac ima samo obligaciono pravo prema zakupodavcu. Suprotstavljivosti obligacionog prava – koja se sastoji u tome što poverilac može istaći trećima činjenicu da on ima pravo prema dužniku i zahtevati od njih da priznaju postojanje njegovog prava. Kao i kod ostalih prava potraživanje. Međutim. tj.d) Državinska zaštita Zakupac ima državinsku zaštitu u odnosu na zakupodavca i na sva 3. jer nisu ni učestvovali u zaklučenju ugovora. U pitanje je SAMOZAŠTITA i DRŽAVINSKE TUŽBE! Zakupodavac kao posredni držalac ima pravo na državinske tužbe i protiv zakupca (kada prekorači granice svog prava upotrebe) i protiv 3. licima a) Suprotstavljanje zakupčevog prava pre predaje Od zaključenog ugovora o zakupu. licem. a ne samo stvarna prava! Obično se kaže da stvarna prava deluju prema svima = erga omnes.koje se ogleda u tome što se poverilac ovlašćuje da od dužnika zahteva izvršenje. dok 3. 2. pa do izvršene predaje. licu kojem je zakupodavac predao stvar. zakupac može svoje pravo suprotstaviti pribaviocu bez obzira na to da li je ovaj znao za postojanje zakupčevog prava. lica! B. Zato. Pravnog dejstva obligacionog prava . pa zato treba praviti razliku između: 1. 131 . poverilac u sporu sa 3. lica. kao aktu saglasnosti volja. a da obligaciona deluju samo među ugovornicama = inter partes. kao pravne činjenice i to samo ukoliko su znali za postojanje poveriočevog potraživanja. obično potraživanje kao i bilo koji poverilac. b) Pojam suprotstavljanja Ugovorom samo ugovornicama mogu biti dogovorena prava i obaveze. a ne i obaveze. licima samo prava. Dakle. ODNOS ZAKUPCA PREMA TREĆIMA Zakupac može svoje pravo UPOTREBE i KORIŠĆENJA suprotstavljati zakupodavcu i svim 3. pa do prestanka ugovora. samo drugačije nego za ugovornike. a dužnik se primorava to uraditi. sva subjektivna prava traže određeno poštovanje. treba da dokazuje da je 3. a koje je moglo znati ili znalo za ranije zaključen ugovor o zakupu. Od predaje. on tada SAMO može da suprotstavi svoje pravo onom 3.

bez obzira da li su znali ili nisu znali da stvarno pravo postoji! c) Suprotstavljanje zakupčevog prava posle predaje Kada zakupodavac preda stvar zakupcu. te se ne sastoji više u potraživanju prema zakupcu. pravna dejstva obligacionog prava 2. znali za to pravo Dok se stvarna prava mogu suprotstaviti svim trećim licima. pravna priroda zakupčevog prava se preobražava. tj. Tada i dobija mogućnost suprotstavljivosti prema svima trećima. bez obzira na njihovu savesnost. nego u pravu upotrebe i korišćenja stvari. samo pod uslovom ako su 3. jer je reč o suprotstavljivost stvarnog prava! 132 .Ovo je tačno. ali je potrebno razlikovati: 1. suprotstavljivost obligacionog prava trećima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->