P. 1
ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA

ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA

|Views: 564|Likes:
Published by Teo Maljkovic

More info:

Published by: Teo Maljkovic on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA 1.1 Kojim mjerama se postiže zaštita od požara u električnome sustavu? 1.

OSIGURAČI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurači su električne naprave koje prvenstveno štite od kratkog spoja, međutim kada su pravilno dimenzionirani, štite i kablovske vodove od preopterećenja. Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2-3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograničavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti. Zbog potrebe zamjene osigurača sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguračima, te prekidačima s elektromagnetskom zaštitom od kratkoga spoja.

20ms Iz dijagrama je vidljivo da osigurač pregara ovisno o jakosti struje npr. kod 10A pregori u dužem vremenu nego kod 100 A . 2. PREKIDAČI Električni prekidači su naprave koje služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost uključivanja, odnosno isključivanja strujnog kruga u kratkome spoju. Najvažniji dijelovi prekidača su električni kontakti, komore za gašenje električnog luka, pogonski mehanizam, električna zaštita i kućište, mogu biti opremljeni i sa elektičnim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja. Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidače, sabirničke prekidače u odvodnim krugovima, te na prekidače za napajanje elektromotora. Svi se prekidači dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOGA SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja. Prekidači u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zaštite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdržati i poteznu struju pokretanja & do 8 puta nominalna struja, odnosno i do 12 puta sa dinamičkim udarom. 3. BIMETALNA ZAŠTITA Bimetalna zaštita također mora biti dobro podešena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno opterećenje

1

raste u skladu sa porastom temperature. struje smanjuje otpor. Termootpornici su najčešće tipa Pt100. koeficijenta. Termistori su poluvodički elementi. izrađeni od platine čiji se otpor mijenja.Proces se ponavlja i tako nastaje samouzbuda.t IK A 4. manjih dimnezija od termootpornika. odnosno registrira pojačano zagrijavanje električnih namotaja uglavnom kod većih elektromotora. pod čime se podrazumijeva napajanje uzbuda generatora sa vlastitih sabirnica generatora. El.2 Sinhroni generator se ne uzbuđuje. te negativnog temp.Budući da je glavna sklopka isključena inducirani napon potjera struju preko naponske komponente i ispravljača u namotaje rotora i pojačava njegov tok. luk koji se stvara preko nečistih kontakata sklopnika ili drugih elementata. 1. tj.Istosmjerna struja se uzima iz izlaza iz generatora a potrebno je da bi mi imali magnetsko polje. Na rotoru imamo uzbudni namotaj . TERMOPAR Također otkriva nedozvoljenu promjenu električne struje unutar namotaja. TERMOOTPORNIK. Samouzbuda generatora : kada se uputi pogonski stroj generatora u namotajima statora nastaje zbog remenentnog magnetizma rotora inducirani napon. Protueksplozivna izvedba kućišta elektromotora smanjuje mogućnost nastanka požara.Remenentni magnetizam – zaostali magnetizam od prethodnog rada i služi za početak rada generatora. zašto? U pravilu generatori na brodovima su samouzbudni.Uzbuda se vrti i još moramo stvoriti istosmjernu struju. Po načinu dovođenja uzbudne struje razlikujemo : • sinhrone genratore sa četkicama (kontaktni) – dovode preko ispravljača i četkice istosmjernu struju na rotor • bez četkica (beskontaktni) – dobivaju struju preko rotacijskog ispravljača koji dobiva struju ARN – automatski volt regulator 2 . njima se povećanjem el. može biti uzrokom požara.Tako pojačani tok rotora inducira opet veći napon u statoru . TERMISTOR.

ponekad se za odvlaživanje služimo lampama .megger test.5% I u paralelnom radu dva ili više generatora da razdjeljuje reaktivno opterećenje između njih. može doći do spoj sa masom .3 Voda je prodrla u elektromotor.Izmjenični napon se inducira u armaturi namotaja smještenih na statoru. Kod duljeg stajanja generatora. moguće je potpuno pražnjenje zaostalog (remanentnog ) magnetizma.namotaja kroz koje prolazi struja magnetiziranja je smještena na rotoru .izolacija se mjeri prema trupu broad . Regulator brzine preuzima brigu oko distribucije aktivnog opterećenja KWizmeđu generatora. alarm zemnog spoja . za grijanje generatora struja A je relativna. 1.kao što njihovo ime govori proizvode izmjeničnu struju. kilovolt amper . odredite postupke popravka .rastaviti motor I isprati ga u slatkoj void ukoliko je kontaminiran morem .sušimo sve dok otpor ne naraste na nekoliko MΩ . Svrga Uzbude . To se rješava ugradnjom stalnih magneta.2. regulatora napona I uzbudni system su isto sastavni djelovi generatora. te isti sa ugrađenim trajnim magnetom.sušenje elektromotora. kao na slici. uzbuda. odnosno ispitivanje proboja izolacije kada dolazi do probijanja otpor izolacije pada prema nuli 3 . Izolacije . Snaga izmjeničnog generatora dana je u kVA . Sinhroni izmjenični generator pretvaraju mehaničku energiju u električnu na principu elektromagnetske indukcije .voda ruši kvalitet el. Magnetizacija . kao regulatora napona je da održava konstantan napon +/. Osim statora I rotora . Drugi razlog je da nema uzbude – može biti da je prekinut strujni krug Treći razlog : može izbacivati prednaponska zaštita Kada generatori rade u paralelnom radu imaju nakošenu krivulju – karakteristiku kako bi svaki preuzeo polovicu opterećenja.generatori imaju izolirano zvjezdište Popravci : . te nemogućnost uzbude. odnosno kondenzatorima kod generatora sa četkicama. Astatička karakteristika – kada radi sam generator – jednak napon bez obzira na promjenu opterećenja Sinhroni AC ( Alternative current – Izmjenična struja ) tzv.Slika prikazuje generator bez četkica. ili baterijama.

opasnost od požara (kratki spoj ) I struja koja prolazi kroz tijelo čovijek .1 Opasnosti od električne struje i mjere zaštite Skratiti vrijeme dodira .u kući fidova sklopka izbacuje 0.5 mA Opasnost po čovjeka stvara .18/t1/2 U nisko naponskim postrojenjima do 1kV primjenjujemo sljedeće mjere zaštite: a) zaštitno izoliranje – prevlačimo djelove izolacijskim tvarima b) primjena malog napona – do 42 v c) uzemljenje – uzemjenje ima zadatak da pri kvaru trošila . taj napon uvijek postoji. pogledati hlađenje ili ventilator 2. kada vanjski djelovi dođu pod napon da strujni krug zatvori kroz zemlju d) nulovanje – je spajanje dijelova postrojenja koje želimo zaštititi na uzemljeni neutralni vodić e) primjena sustava zaštitnih vodova f)zaštitne sklopke dolazi do aktiviranja sklopke kada se kučištu zbog defekta pojavi napon Spajanjem kućišta električnog uređaja bakrenom letenicom sa postoljem odnosno oplatom broda sprječava ze zatvaranje strujnog kruga u slučaju proboje jedne od faza preko čovjeka koji je u doticaju sa tim uređajem.zaštitno uzemljenje + cipele + rukavice + gumeni tepisi .motor se spušta – lagano se uronjuje u lak koji uplavljuje I sitiskuje zrak . Dodirni napon 50V ili 100V za DC Ičovjeka=o.zaštitno uzemljenje – izjednačavanje potencjala . Zbog prirodne kapacitivnosti svake od faza.18 √t – formula govori kako čovjek može izdrzati veču struju u kraćem roku I = U d ( napon dodira )/ R Č (otpor čovjaka ) Jakost električne struje preko 30mA opasna je po čovjeka.drugi naćin u vakum pećima pri traženju mase isključujemo krug po krug potrošača . metoda isključenja sklopki ukoliko se motor grije prvo pogledati struju (radi opterećenja struja ) .3 – 0.kada je izolacija dobra tada je otpor beskonačan Sistem će pokazati otpor izolacije najslabijeg uređaja na brodu Motorima bi se tribal obnoviti izolacija : . 4 . zatvoren strujni krug IČOVJEKA = 0. nema nule.

Savaki od generatora ima svoju unutarnju impedanciju različitu od onoga drugoga i zadaća je automatske regulacije napona da tu razliku kompenzira različitom strujom uzbude i karakteristikama uzbudnog napona. odnosno imaju različite inducirane elektromotorne sile.2. te na taj način izjednači stuje koje ti generatori daju u mrežu. 5 . odnosno reaktivna opterećenja na generatorima. Regulacija frekvencije vrši se djelovanjem na regulator broja okretaja pogonskog stroja (diesel motora). dok se regulacija napona vrši djelovanjem na struju uzbude. a rezličite streuje.2 Zašto se kod jednakog opterećenja dvaju generatora struja razlikuje u (A)? Kod dvaju generatora koji rade u paralelnom radu. greška je u struji uzbude. jednakog su opterećenja.

odnosno podizanje i spuštanje statičke karakteristike napona .3 Pretvaranje razine tekućine u informaciju za potrebe automatizacije postoje različiti davači nivoa tekućine u tanku: . kvaliteta( cijena goriva). 2.smanjiti g/kW/h.električni .CCR koji regulira nagib karakteristike i nije uobičajeno dirati u brodskim uvjetima Većina brodova posjeduje zamjensku karticu AVR u slučaju kvara.na principu magnetske jezgre te induciranja različite ems pomicanjem iste unutar namotaja 3.RISE za smanjenje i povećanje vrijednosti napona. isključivanje nevažnih potrošača ili onih koji više nisu u upotrebi 6 .5% RISE Ig Uloga automatske regulacije napona je: brza reakcija na promjenu napona.1 Kako se postiže ekonomičnost proizvodnje električne energije? . naponska stabilnost izjednačenje jalove komponente među generatorima u mreži brzi odziv kod stavljanja generatora u mrežu prekonaponska/ podnaponska zaštita/ alarm Postoje dvije vrste podešenja na regulatoru napona AVR.U CCR +-2. jedan generator ukoliko može podnijeti opterećenje.u: .pneumatsko.

3. f statičke karakteristike: nagib max 2.2 Kako se manifestira razlika u naponu i frekvenciji kod sinhronizacije? -kada je frekvencija manja mreža povlači generator u sinhnronizam.raspodjela opterećenja vrši se preko regulatora broja okretaja. te se može vršiti i ručno . primjerice ugradnjom kompenzatora ili korištenjem jednog od diesel generatora tako da se odspoji sa motora jer proizvodnja jalove snage ne podrazumijeva pogonski stroj generatora.2 Zašto kod promjene opterećenja generatori preuzmu različite snage u kW? Raspodjelu opterećenja generatora vrši load sharing uređaj odnosno ukoliko je njegov rad neispravan ili regulator broja okretaja jednog od generatora ne radi ispravno dolazi do neravnomjerne raspodjele.5% speed droop gore -dolje=gorivo GEN1 GEN2 kW 3.kod različitih napona dolazi do različite raspodjele reaktivnog opterećenja 4.1 Zašto je za brod važan izbor napona i frekvencije? .1 Na kojem principu djeluje nadređena automatika raspodjele opterećenja .binarne veličine termootpori bimetali spiralne opruge dilatacijski 7 . te potom opet u izmjeničnu stalne frekvencije omogućuje stabilne parametre napona i struje sa shaft generatora pri različitim brojevima okretaja glavnoga motora (naravno u opsegu rada shaft generatora) Pri tome se gubi mogućnost davanja jalove snage u mrežu.2 Princip pretvaranja temperature u informaciju za potrebe automatizacije termostati.kod naglih promjena najprije reagira reguilator broja okretaja.tahogenerator .3 Proizvodnja jalove energije kod osovinskih generatora Pretvarač izmjenične struje u istosmjernu. a ulazna informacija je snaga na pojedinim generatorima . odnosno kod nešto malo veće odmah daje određenu snagu u mrežu . a potom i nadređena automatika 5.3 Pretvaranje brzine vrtnje u informaciju za potrebe automatizacije .brzina vrtnje i presijek vodiča 4.pick up 4. pa je potrebno nadomjestziti je na neki drugi način.nadređena automatika LOAD SHARING djeluje na regulatore. 5.

električni grijači u namotajima EM. 6.ugrađuju se elektromagnetske kočnice koje drže motor zakočen do upućivanja. bakrene pletenice da li su svi uređaji zatvoreni funkcijska ispravnost svih uređaja ispravnost automatike koja nadzire i alarma pravi i lažni alarmi ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7. zbog toga se ne ugrađuje bimetalna zaštita već se najčešće štite temperaturnim sondama unutar namotaja . a djeluje na broj okretaja. problem Registra ugrađuju se filteri za smanjenje harmonika. obvezno dvostruko napajanje.2 Važnost karakteristike regulatora broja okretaja u raspodjeli opterećenja 8 .1 Uloga sinhronoskopa kod sinhronizacije . Ipotezno= 6-8 Inominalno (do 12) . .akumulatorske baterije.elektricna energija.1 Zašto uključenje velikuh elektromotora može izazvati black out? .5. zvijezda trokut uputnicima 7.ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7.pravi i lažni alarmi . a drugi i treci brzine 2. promjenom pari polova n=60*f/p najčešće trobrzinsko.ispravnost automatike koja nadzire i alarma . odnosno frekvenciju 8. a napajaju se istosmjernom strujom .3 Priprema električnog sustava broda za pregled registra megger test svih uređaja (zagrijavanje štetno utječe na izolaciju.a 6.ugrađuje se regulator brzine: 1.velika struja stvara pad napona koji po registru ne smije biti veći od 15% za GE i 18% za emc'y g za vrijeme trajanja od 1. problem razlike između napona punjenja i napona iz baterije riješava se elektronickim sklopom koji stvara pad napona kada je baterija na punjenju.regulacija frekvencije 6.potenciometri. fina regulacija veliko djelovanje Uharmonika. jedan namotaj potezni.2 Energija napajanja automatskih uređaja i sustava .5 sec .kod uključivanja uređaja prije padne napon nego frekvencija rješava se dobrim dimenzioniranjem napajanja.1 Na koje parametre i preko kojih elemenata djeluje automatska sinhronizacija -ulazni parametri su napon i frekvencija.veliki potezni moment.3 Principi pretvaranja položaja u informaciju za potrebe automatizacije. ubrzano starenje) sigurnost ljudi.da bi se to anuliralo. . skin efekt (bježanje magnetskih silnica) . frekvencijska regulacija. L-C filter . trostruko pozeljno .2 Priprema automatike broda za pregled Registra. otpornički elementi koji stvaraju promjenjivu struju 8.krajnji prekidači .intermitencija rada je također specifičnost.3 Električne specifičnosti pogona sidrenog vitla . zaštitna uzemljenja. odnosno napajanje automatike ide preko punjača. duboki utori na statoru.

loši kontahti . temp.1 EM se prekomjerno grije.OC over current.slabi sklopnici . analizirajte razloge .3 Principi pretvaranja pritiska u informaciju za potrebe automatizacije -dijafragma . over current inverse time relay .loše podešeno vrijeme prebacivanja iz zvijezde u trokut.OCIT. frekv kod osovinskih generatora pretvarači frekvencije ciklokonverteri problem ajalove energije pretvarači konst broja okretaja 9. energije konst. pokazuje unutarnji kvar u namotajima .2 Kontakti sklopnika zvijezda trokut brzo nagaraju.spojiti rub broda sa uzemljenjem na kopnu .zaštita da ne proradi kao EM kod sinhronizacije 10.sistemski . u kojem se smjeru vrte EM 10.NPS. 9. ventilator neispravan. zašto? loše dimenzioniran osigurač predugo vrijeme zaleta neispravan bimetalni relay mehanički kvar 10. ležajeva nizak napon 2faze loše hlađenje.5% 8.3 Proizvodnja el. tako da je potrebno veće vrijem prije nego se uključi trokut.napon i frekvencija . max 2.Negative phase sequence .3 Kako ispitati električne zaštite generatora i paralelni rad .RP reverse power protection. nečistoća na rebrima em-a neispravne zaštite 9.SEKUNDARNO.EL Earth leakage relay .zaštita od kratkog spoja .mijeh 9 .UV/OV under/over voltage monitoring . pa dolazi do strujnog udara jer jos uvijek postoji izvjesnoi zaostali napon na stezaljkama nakon isključenja zvijezde.1 Električne zaštite EM prorađuju kod pokretanja.non preferential trip .baždariti osjetnike Vrste zaštita generatora: ..DIFF differential measurement of currentna svakom karju statoprskih faza.2 O kojim aspektima treba voditi računa kod napajanja broda sa kopna .vidjeti redoslijed faza. u strojarnici visoka.UF/OF under/over fequency monitoring -LO LOCK OUT tripanje ACB .PRIMARNO. analizirajte razlooge kvar mehaničkog uređaja.speed droop određuje propad frekvencije pri promjeni opterećenja.

2 Način pokretanja kaveznih EM i njihoiva usporedba direktno zvijezda trokut autotransformatorom tiristorski pokretač (soft start) 10 .3 Regulacijski krug i njegovi elementi ENERGIJA X E X -B REGULAT OR E=X-B ENERGIJA Z IZVRŠNI ORGAN PROCES Y POST POGON ENERGIJA SENZOR senzor mjeri izlaznu veličinu i pretvara u adekvatnu ulaznu REGULATOR.integralni .kombinirani 19.proporcionalni .derivacijski .bourdonova cijev 17..oblikuje informaciju i djeluje na proces preko postavnog pogona .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->