ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA 1.1 Kojim mjerama se postiže zaštita od požara u električnome sustavu? 1.

OSIGURAČI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurači su električne naprave koje prvenstveno štite od kratkog spoja, međutim kada su pravilno dimenzionirani, štite i kablovske vodove od preopterećenja. Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2-3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograničavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti. Zbog potrebe zamjene osigurača sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguračima, te prekidačima s elektromagnetskom zaštitom od kratkoga spoja.

20ms Iz dijagrama je vidljivo da osigurač pregara ovisno o jakosti struje npr. kod 10A pregori u dužem vremenu nego kod 100 A . 2. PREKIDAČI Električni prekidači su naprave koje služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost uključivanja, odnosno isključivanja strujnog kruga u kratkome spoju. Najvažniji dijelovi prekidača su električni kontakti, komore za gašenje električnog luka, pogonski mehanizam, električna zaštita i kućište, mogu biti opremljeni i sa elektičnim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja. Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidače, sabirničke prekidače u odvodnim krugovima, te na prekidače za napajanje elektromotora. Svi se prekidači dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOGA SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja. Prekidači u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zaštite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdržati i poteznu struju pokretanja & do 8 puta nominalna struja, odnosno i do 12 puta sa dinamičkim udarom. 3. BIMETALNA ZAŠTITA Bimetalna zaštita također mora biti dobro podešena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno opterećenje

1

manjih dimnezija od termootpornika.Proces se ponavlja i tako nastaje samouzbuda.Tako pojačani tok rotora inducira opet veći napon u statoru .t IK A 4. izrađeni od platine čiji se otpor mijenja. TERMOPAR Također otkriva nedozvoljenu promjenu električne struje unutar namotaja. Termootpornici su najčešće tipa Pt100. odnosno registrira pojačano zagrijavanje električnih namotaja uglavnom kod većih elektromotora. El. Na rotoru imamo uzbudni namotaj .Uzbuda se vrti i još moramo stvoriti istosmjernu struju. Po načinu dovođenja uzbudne struje razlikujemo : • sinhrone genratore sa četkicama (kontaktni) – dovode preko ispravljača i četkice istosmjernu struju na rotor • bez četkica (beskontaktni) – dobivaju struju preko rotacijskog ispravljača koji dobiva struju ARN – automatski volt regulator 2 . raste u skladu sa porastom temperature. Termistori su poluvodički elementi. te negativnog temp. njima se povećanjem el. struje smanjuje otpor. zašto? U pravilu generatori na brodovima su samouzbudni.2 Sinhroni generator se ne uzbuđuje. Protueksplozivna izvedba kućišta elektromotora smanjuje mogućnost nastanka požara. 1. TERMISTOR. Samouzbuda generatora : kada se uputi pogonski stroj generatora u namotajima statora nastaje zbog remenentnog magnetizma rotora inducirani napon.Remenentni magnetizam – zaostali magnetizam od prethodnog rada i služi za početak rada generatora. tj. pod čime se podrazumijeva napajanje uzbuda generatora sa vlastitih sabirnica generatora.Istosmjerna struja se uzima iz izlaza iz generatora a potrebno je da bi mi imali magnetsko polje. može biti uzrokom požara.Budući da je glavna sklopka isključena inducirani napon potjera struju preko naponske komponente i ispravljača u namotaje rotora i pojačava njegov tok. TERMOOTPORNIK. luk koji se stvara preko nečistih kontakata sklopnika ili drugih elementata. koeficijenta.

Slika prikazuje generator bez četkica. uzbuda.2.rastaviti motor I isprati ga u slatkoj void ukoliko je kontaminiran morem . Svrga Uzbude .3 Voda je prodrla u elektromotor. Izolacije . odnosno ispitivanje proboja izolacije kada dolazi do probijanja otpor izolacije pada prema nuli 3 . te nemogućnost uzbude. odnosno kondenzatorima kod generatora sa četkicama.sušimo sve dok otpor ne naraste na nekoliko MΩ .sušenje elektromotora. To se rješava ugradnjom stalnih magneta. za grijanje generatora struja A je relativna. te isti sa ugrađenim trajnim magnetom. Drugi razlog je da nema uzbude – može biti da je prekinut strujni krug Treći razlog : može izbacivati prednaponska zaštita Kada generatori rade u paralelnom radu imaju nakošenu krivulju – karakteristiku kako bi svaki preuzeo polovicu opterećenja. ili baterijama.5% I u paralelnom radu dva ili više generatora da razdjeljuje reaktivno opterećenje između njih. kao regulatora napona je da održava konstantan napon +/.kao što njihovo ime govori proizvode izmjeničnu struju. Osim statora I rotora . Snaga izmjeničnog generatora dana je u kVA .megger test.Izmjenični napon se inducira u armaturi namotaja smještenih na statoru.izolacija se mjeri prema trupu broad . ponekad se za odvlaživanje služimo lampama . Magnetizacija . kilovolt amper . Astatička karakteristika – kada radi sam generator – jednak napon bez obzira na promjenu opterećenja Sinhroni AC ( Alternative current – Izmjenična struja ) tzv.generatori imaju izolirano zvjezdište Popravci : . Kod duljeg stajanja generatora. odredite postupke popravka . moguće je potpuno pražnjenje zaostalog (remanentnog ) magnetizma.voda ruši kvalitet el. 1. kao na slici. regulatora napona I uzbudni system su isto sastavni djelovi generatora.namotaja kroz koje prolazi struja magnetiziranja je smještena na rotoru . alarm zemnog spoja . može doći do spoj sa masom . Sinhroni izmjenični generator pretvaraju mehaničku energiju u električnu na principu elektromagnetske indukcije . Regulator brzine preuzima brigu oko distribucije aktivnog opterećenja KWizmeđu generatora.

5 mA Opasnost po čovjeka stvara .zaštitno uzemljenje + cipele + rukavice + gumeni tepisi .18 √t – formula govori kako čovjek može izdrzati veču struju u kraćem roku I = U d ( napon dodira )/ R Č (otpor čovjaka ) Jakost električne struje preko 30mA opasna je po čovjeka.kada je izolacija dobra tada je otpor beskonačan Sistem će pokazati otpor izolacije najslabijeg uređaja na brodu Motorima bi se tribal obnoviti izolacija : .motor se spušta – lagano se uronjuje u lak koji uplavljuje I sitiskuje zrak . 4 .1 Opasnosti od električne struje i mjere zaštite Skratiti vrijeme dodira . opasnost od požara (kratki spoj ) I struja koja prolazi kroz tijelo čovijek . zatvoren strujni krug IČOVJEKA = 0. taj napon uvijek postoji.zaštitno uzemljenje – izjednačavanje potencjala . kada vanjski djelovi dođu pod napon da strujni krug zatvori kroz zemlju d) nulovanje – je spajanje dijelova postrojenja koje želimo zaštititi na uzemljeni neutralni vodić e) primjena sustava zaštitnih vodova f)zaštitne sklopke dolazi do aktiviranja sklopke kada se kučištu zbog defekta pojavi napon Spajanjem kućišta električnog uređaja bakrenom letenicom sa postoljem odnosno oplatom broda sprječava ze zatvaranje strujnog kruga u slučaju proboje jedne od faza preko čovjeka koji je u doticaju sa tim uređajem.3 – 0. metoda isključenja sklopki ukoliko se motor grije prvo pogledati struju (radi opterećenja struja ) . Dodirni napon 50V ili 100V za DC Ičovjeka=o. Zbog prirodne kapacitivnosti svake od faza. pogledati hlađenje ili ventilator 2.drugi naćin u vakum pećima pri traženju mase isključujemo krug po krug potrošača . nema nule.u kući fidova sklopka izbacuje 0.18/t1/2 U nisko naponskim postrojenjima do 1kV primjenjujemo sljedeće mjere zaštite: a) zaštitno izoliranje – prevlačimo djelove izolacijskim tvarima b) primjena malog napona – do 42 v c) uzemljenje – uzemjenje ima zadatak da pri kvaru trošila .

Savaki od generatora ima svoju unutarnju impedanciju različitu od onoga drugoga i zadaća je automatske regulacije napona da tu razliku kompenzira različitom strujom uzbude i karakteristikama uzbudnog napona. a rezličite streuje.2. dok se regulacija napona vrši djelovanjem na struju uzbude. jednakog su opterećenja.2 Zašto se kod jednakog opterećenja dvaju generatora struja razlikuje u (A)? Kod dvaju generatora koji rade u paralelnom radu. Regulacija frekvencije vrši se djelovanjem na regulator broja okretaja pogonskog stroja (diesel motora). te na taj način izjednači stuje koje ti generatori daju u mrežu. greška je u struji uzbude. odnosno reaktivna opterećenja na generatorima. odnosno imaju različite inducirane elektromotorne sile. 5 .

naponska stabilnost izjednačenje jalove komponente među generatorima u mreži brzi odziv kod stavljanja generatora u mrežu prekonaponska/ podnaponska zaštita/ alarm Postoje dvije vrste podešenja na regulatoru napona AVR. kvaliteta( cijena goriva).u: .U CCR +-2.3 Pretvaranje razine tekućine u informaciju za potrebe automatizacije postoje različiti davači nivoa tekućine u tanku: .na principu magnetske jezgre te induciranja različite ems pomicanjem iste unutar namotaja 3.CCR koji regulira nagib karakteristike i nije uobičajeno dirati u brodskim uvjetima Većina brodova posjeduje zamjensku karticu AVR u slučaju kvara. 2.pneumatsko.RISE za smanjenje i povećanje vrijednosti napona. jedan generator ukoliko može podnijeti opterećenje. isključivanje nevažnih potrošača ili onih koji više nisu u upotrebi 6 .5% RISE Ig Uloga automatske regulacije napona je: brza reakcija na promjenu napona.1 Kako se postiže ekonomičnost proizvodnje električne energije? .smanjiti g/kW/h. odnosno podizanje i spuštanje statičke karakteristike napona .električni .

1 Zašto je za brod važan izbor napona i frekvencije? .nadređena automatika LOAD SHARING djeluje na regulatore. primjerice ugradnjom kompenzatora ili korištenjem jednog od diesel generatora tako da se odspoji sa motora jer proizvodnja jalove snage ne podrazumijeva pogonski stroj generatora. pa je potrebno nadomjestziti je na neki drugi način.5% speed droop gore -dolje=gorivo GEN1 GEN2 kW 3.kod naglih promjena najprije reagira reguilator broja okretaja. a ulazna informacija je snaga na pojedinim generatorima .3 Pretvaranje brzine vrtnje u informaciju za potrebe automatizacije .2 Zašto kod promjene opterećenja generatori preuzmu različite snage u kW? Raspodjelu opterećenja generatora vrši load sharing uređaj odnosno ukoliko je njegov rad neispravan ili regulator broja okretaja jednog od generatora ne radi ispravno dolazi do neravnomjerne raspodjele.tahogenerator . f statičke karakteristike: nagib max 2.raspodjela opterećenja vrši se preko regulatora broja okretaja.2 Kako se manifestira razlika u naponu i frekvenciji kod sinhronizacije? -kada je frekvencija manja mreža povlači generator u sinhnronizam. odnosno kod nešto malo veće odmah daje određenu snagu u mrežu . te potom opet u izmjeničnu stalne frekvencije omogućuje stabilne parametre napona i struje sa shaft generatora pri različitim brojevima okretaja glavnoga motora (naravno u opsegu rada shaft generatora) Pri tome se gubi mogućnost davanja jalove snage u mrežu.kod različitih napona dolazi do različite raspodjele reaktivnog opterećenja 4. 5.2 Princip pretvaranja temperature u informaciju za potrebe automatizacije termostati.binarne veličine termootpori bimetali spiralne opruge dilatacijski 7 .3. te se može vršiti i ručno . a potom i nadređena automatika 5.pick up 4.1 Na kojem principu djeluje nadređena automatika raspodjele opterećenja .brzina vrtnje i presijek vodiča 4.3 Proizvodnja jalove energije kod osovinskih generatora Pretvarač izmjenične struje u istosmjernu.

1 Na koje parametre i preko kojih elemenata djeluje automatska sinhronizacija -ulazni parametri su napon i frekvencija.1 Uloga sinhronoskopa kod sinhronizacije .elektricna energija. a djeluje na broj okretaja. ubrzano starenje) sigurnost ljudi. problem Registra ugrađuju se filteri za smanjenje harmonika. problem razlike između napona punjenja i napona iz baterije riješava se elektronickim sklopom koji stvara pad napona kada je baterija na punjenju.akumulatorske baterije.3 Priprema električnog sustava broda za pregled registra megger test svih uređaja (zagrijavanje štetno utječe na izolaciju.regulacija frekvencije 6.veliki potezni moment.električni grijači u namotajima EM.2 Energija napajanja automatskih uređaja i sustava . fina regulacija veliko djelovanje Uharmonika.a 6.ugrađuje se regulator brzine: 1. Ipotezno= 6-8 Inominalno (do 12) . jedan namotaj potezni. obvezno dvostruko napajanje. frekvencijska regulacija.ugrađuju se elektromagnetske kočnice koje drže motor zakočen do upućivanja. zbog toga se ne ugrađuje bimetalna zaštita već se najčešće štite temperaturnim sondama unutar namotaja .velika struja stvara pad napona koji po registru ne smije biti veći od 15% za GE i 18% za emc'y g za vrijeme trajanja od 1. trostruko pozeljno . a drugi i treci brzine 2.ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7. L-C filter .ispravnost automatike koja nadzire i alarma .3 Električne specifičnosti pogona sidrenog vitla .da bi se to anuliralo. odnosno frekvenciju 8.2 Važnost karakteristike regulatora broja okretaja u raspodjeli opterećenja 8 . odnosno napajanje automatike ide preko punjača. . zaštitna uzemljenja.pravi i lažni alarmi .kod uključivanja uređaja prije padne napon nego frekvencija rješava se dobrim dimenzioniranjem napajanja.3 Principi pretvaranja položaja u informaciju za potrebe automatizacije.potenciometri.5.intermitencija rada je također specifičnost.2 Priprema automatike broda za pregled Registra. bakrene pletenice da li su svi uređaji zatvoreni funkcijska ispravnost svih uređaja ispravnost automatike koja nadzire i alarma pravi i lažni alarmi ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7. .1 Zašto uključenje velikuh elektromotora može izazvati black out? . skin efekt (bježanje magnetskih silnica) . a napajaju se istosmjernom strujom . 6.krajnji prekidači . promjenom pari polova n=60*f/p najčešće trobrzinsko. otpornički elementi koji stvaraju promjenjivu struju 8. zvijezda trokut uputnicima 7.5 sec . duboki utori na statoru.

SEKUNDARNO. zašto? loše dimenzioniran osigurač predugo vrijeme zaleta neispravan bimetalni relay mehanički kvar 10. temp.Negative phase sequence .2 O kojim aspektima treba voditi računa kod napajanja broda sa kopna .1 Električne zaštite EM prorađuju kod pokretanja. pokazuje unutarnji kvar u namotajima . tako da je potrebno veće vrijem prije nego se uključi trokut.mijeh 9 . analizirajte razloge . u strojarnici visoka.loše podešeno vrijeme prebacivanja iz zvijezde u trokut.loši kontahti . 9. analizirajte razlooge kvar mehaničkog uređaja. nečistoća na rebrima em-a neispravne zaštite 9.sistemski .PRIMARNO.1 EM se prekomjerno grije.NPS.3 Proizvodnja el.EL Earth leakage relay . pa dolazi do strujnog udara jer jos uvijek postoji izvjesnoi zaostali napon na stezaljkama nakon isključenja zvijezde.RP reverse power protection. max 2. over current inverse time relay . frekv kod osovinskih generatora pretvarači frekvencije ciklokonverteri problem ajalove energije pretvarači konst broja okretaja 9.spojiti rub broda sa uzemljenjem na kopnu .speed droop određuje propad frekvencije pri promjeni opterećenja..UF/OF under/over fequency monitoring -LO LOCK OUT tripanje ACB .OC over current. u kojem se smjeru vrte EM 10.2 Kontakti sklopnika zvijezda trokut brzo nagaraju. energije konst.OCIT.non preferential trip . ležajeva nizak napon 2faze loše hlađenje.3 Kako ispitati električne zaštite generatora i paralelni rad .slabi sklopnici .napon i frekvencija .3 Principi pretvaranja pritiska u informaciju za potrebe automatizacije -dijafragma .DIFF differential measurement of currentna svakom karju statoprskih faza.UV/OV under/over voltage monitoring .zaštita da ne proradi kao EM kod sinhronizacije 10.5% 8.zaštita od kratkog spoja . ventilator neispravan.baždariti osjetnike Vrste zaštita generatora: .vidjeti redoslijed faza.

integralni .kombinirani 19..2 Način pokretanja kaveznih EM i njihoiva usporedba direktno zvijezda trokut autotransformatorom tiristorski pokretač (soft start) 10 .derivacijski .proporcionalni .3 Regulacijski krug i njegovi elementi ENERGIJA X E X -B REGULAT OR E=X-B ENERGIJA Z IZVRŠNI ORGAN PROCES Y POST POGON ENERGIJA SENZOR senzor mjeri izlaznu veličinu i pretvara u adekvatnu ulaznu REGULATOR.bourdonova cijev 17.oblikuje informaciju i djeluje na proces preko postavnog pogona .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful