P. 1
NEUROZE

NEUROZE

Ratings:
(0)
|Views: 765|Likes:
Published by Monica Morrow

More info:

Published by: Monica Morrow on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

NEUROZE

Prof. dr Bojana

Jasne granice među pojedinim kliničkim oblicima neuroza nije uvek lako odrediti, jer postoji preplitanje simptoma. Pri dijagnostičkom opredeljivanju za svakog pojedinog pacijenta, procenjujemo DOMINANTNE simptome i često se zadovoljavamo dijagnozom «mešovita neuroza». Treba imati u vidu da neurotski sidromi ne moraju biti uvek dati i nepromenljivi. Moguće je, iako ne često, da čovek u mladosti boluje od fobije, koja se

Među psihijatrima postoje terminološke, teorijske i druge nesaglasnosti, što još više otežava dijagnozu, pa i klasifikaciju neuroza. Iz iskustva se zna da su tok i ishod neuroze različiti kod različitih pacijenata. Kod nekih, simptomi imaju hroničan, stalan tok, kod drugih, neuroza se javi samo jednom, kao

preko  . afektom. a o njihovom postojanju zaključujemo posredno. radnjama i crtama karaktera koje u stvari označavaju ponovno vraćanje na intrapsihičke konflikte između potisnutih i ponovo oživljenih ranih dečjih nagonskih želja i odbrana od njih. fantazijama. Ovi konflikti su najčešće nesvesni.Definicija  Ponašanje praćeno određenim simptomima.

Jedna od starijih klasifikacija. konverzivni i disocijativni oblik) Prisilna (opsesivno-kompulzivna) neuroza Fobija (fobična nuroza) Depresivna neuroza Neurastenija (neurastenična neuroza) . razvrstava neuroze na sledeće kategorije:       Neuroza straha (anksiozna neuroza) Histerija (husterična neuroza.

Strepnja ili strah se najčešće doživljava u ponavljanim epizodama. ali može da traje i godinama u . koje traju od nekoliko minuta do nekoliko sati ili dana.NEUROZA STRAHA (Anksiozna neuroza)   Neuroza straha i stanje straha predstavljaju grupu simptoma zasnovanih na doživljavanju strepnje sa uzrocima koji su nepoznati obolelom.

anksioznost može da se javi kao simptom. iako mogu postojati i drugi neurotski znaci. sindrom ili stanje. Anksioznost se ispoljava kao skup psihičkih i telesnih simptoma i u akutnom i u hroničnom obliku . Kliničkom slikom preovladava strepnja.Klinička slika i tok    U kliničkoj praksi. ali su oni u drugom planu.

  Psihički simptomi strepnje nisu povezani sa nekim očiglednim precipitirajućim stimulusima u okolini.   ali neuroza straha se češće viđa samostalno. kao «slobodno .  fobičnim. niti sa nekim specifičnim situacijama ili događajima. Strepnja može da bude povezana sa opsesivnim.  depresivnim simptomima.

znatno je intenzivnija od straha. a ne na spoljašnji stimulus. drugo. samopotcenjivanje i osećanje   . Međutim. može se razlikovati od straha: prvo. Anksioznost prate razdražljivost. anksioznost je odgovor na zastrašujući unutrašnji. nedostatak samopouzdanja. nesređenost. Subjektivni doživljaj anksioznosti veoma je sličan strahu.

ali se češće grupišu oko pojedinih sistema: kardiovaskularnog.  Telesni simptomi anksioznosti češće se viđaju u akutnim stanjima straha.  urogenitalnog i dr.  respiratornog. Mnogobrojni se pojavljuju i u raznim kombinacijama.  gastrointestinalnog. Mogu se javiti pojedinačno.  Neki autori smatraju da postoji .

Ima sve osobine napada koji nastaje bez ikakve najave i može biti tako intenzivan da dobije . sati ili dana ili se javlja u serijama.Neuroza straha može da se javi u tri klinička oblika koji se ponekad međusobno prepliću. pa može trajati nedeljama.   AKUTNA NEUROZA STRAHA – Nastaje naglo sa doživljajem snažne strepnje i može trajati nekoliko minuta.

 znojenje.  osećaj nedostatka vazduha i osećaj «gladi za vazduhom».  crvenilo lica.  nelagodni osećaj u stomaku. Najčešći su u području kardiovaskularnog i respiratornog sistema kao : tahikardija.  .  Simptomi su psihički i telesni i mogu se javiti u različitim kombinacijama.  naježena koža.

Anksioznost pokreću i najmanje životne teškoće. Pacijent gubi sigurnost. .    SUBAKUTNA NEUROZA STRAHA U nekim slučajevima. ne nastaje naglo. traje duže i pokazuje tendenciju da pređe u hroničan oblik. neuroza straha se javlja kao anksioznost manjeg intenziteta. Može da se javi samostalno ili se nadovezuje na hronični oblik.

ali često u oblasti digestivnog trakta: gorušica. Telesni simptomi se javljaju u različitim sistemima.  podrigivanje. naročito u vratu. i drugo.   Javlja se i mišićna napetost koja može da dovede do različitih bolova u mišićima. .  dijareja i opstipacija se mogu smenjivati. leđima.  tečne stolice. kostima i zglobovima. kao i glavobolje.

Pošto telesni simptomi prekriljuju . koja dugo traje. život u stalnom strahu.    HRONIČNA NEUROZA STRAHA – Karakteriše je stalna anksioznost koja nije naročito visokog intenziteta. stalna strepnja. koju pacijent može i da zanemari. a ponekad i celog života. deluje veoma iscrpljujuće. Međutim. Ponekad telesni simptomi bivaju jači od subjektivnog doživljaja strepnje. To je poseban način života.

može da bude onesposobljavajući. neki doživljavaju ponovljene napade akutnog straha. U akutnim i subakutnim fazama. a ne samo bolno iskustvo. Kod drugih. Može da omete intelektualne aktivnosti kao i bilo koji . Kod nekih bolesnika može da se javi samo nekoliko izolovanih napada.Tok bolesti    Tok neuroze straha može biti veoma različit. demorališući poremećaj. akutni napadi se javljaju u hroničnom i subakutnom obliku. sa relativno dobrim stanjem između njih.

npr. Neke psihoze.Diferencijalna dijagnoza     Najteže je razlikovati aksioznu od depresivne neuroze. hipoglikemična stanja. Snažna anksioznost prati i neke bolesti koje imaju dobro definisanu telesnu patologiju. . agitirana depresija ili Sch počinju da jako izraženom strepnjom. temporalna epilepsija. hipertireoza. To su koronarna bolest. organski moždani sindromi.

 . jer se procesi koji dovode do oboljenja odvijaju u nesvesnom delu ličnosti i nisu lako dostupni eksploraciji. to jest njihov spoljašnji vid izražavanja. Ono što kliničar vidi samo je posledica ovih procesa.HISTERIJA (Histerična neuroza)  Histeričnu neurozu je teško definisati.

od drugih psihičkih delova ličnosti. glavni intrapsihički mehanizmi koji dovode do ove neuroze su konverzija i disocijacija.   Sa stanovišta dinamičke psihijatrije. KONVERZIJA je nesvesni proces kojim se izbegava anksioznost i pomoću kojeg se ona preobražava (konvertuje) u druge simptome. najčešće svesti. U zavisnosti od dominacije simptoma (fizioloških ili . Pod DISOCIJACIJOM podrazumevamo razdvajanje pojedinih funkcija. Simptomi predstavljaju simbolički oblik izražavanja tog nesvesnog procesa.

. sa simboličnim značenjem potisnutog materijala. prerušeni u telesne simptome. Reč je o sprečavanju neprihvatljivih impulsa iz nesvesnog dela ličnosti da preplave svesni deo. ovde elementi potisnuti u nesvesno nalaze put u svesni deo ličnosti. Osnovni mehanizam odbrane je potiskivanje. Za razliku od disocijativnog oblika. gde je proces disocijacije praćen i značajnim ispadima u pamćenju.KONVERZIVNI OBLIK   Konverzivnu neurozu karakterišu različiti somatski simptomi.

paraliza. jer anksioznost na taj način popušta i nestaje (primarna dobit od bolesti). ali ipak pacjent od toga ima koristi. obogućavaju mu da izbegne neprijatne situacije i obezbedi brigu i pažnju okoline. bolesnik ima i sekundarnu dobit od simptoma. Na taj način je konflikt «rešen» privremeno i neadekvatno. Teški poremećaji kao što su npr. slepilo.   Svrha konverzije je u održavanju potiskivanja. Pored primarne. Ovim se može objasniti .

javlja se regresija do bespomoćnosti deteta. Klinička slika je polimorfna. Izbor simptoma i mesto njihove lokalizacije se vrši nesvesno. a simptomi se mogu .Klinička slika i tok    Nastaje kod osoba sa nezrelom ličnošću kod kojih postoji izražena potreba za zavisnošću. U ekstremnim slučajevima.

. pri «bacakanju» pacijent se ne povređuje. glave. grudnog koša. ređe se viđaju pareze i paralize u području jednog ili više ekstremiteta. pa čak i kompleksnih stereotipnih pokreta celog tela (histerične konvulzije).  motorne poremećaje – veliki broj nenormalnih pokreta u području jednog ili grupe mišića nekog ekstremiteta.

nepravilan je i obično se pojačava kad na njega obratimo pažnju.    npr. ali može da šapuće. česti su razni oblici tremora glave ili ekstremiteta.pacijent ne može da hoda ali može da stoji i pokreće noge dok sedi. afagija – poremećaji pokreta . pacijent ne može da govori glasno. afonija – zbog gubitka glasa.

Javljaju se razne vrste preterane osetljivosti. naročito u predelu grudi. Za dijagnostiku . Može se javiti i osetljivost zglobova. donjeg trbuha. ova je uvek ograničenana određene delove tela. jedan ekstremitet u obliku čarape. koja može dostići jačinu pravog bola.   senzitivne poremećaje – anestezija ili analgezija čitavog tela. rukavice. manžetne. Za razliku od anestezije organskog porekla. Naročito su česte glavobolje koje nije uvek lao razlikovati od glavobolja organskog porekla. gde ispadi ne prate anatomski raspored.

pri čemu ne nalazimo ni jedan drugi znak Sch. Najčešći senzorni poremećaji su poremećaji opažanja dodira. bola i položaja – pacijent je neosetljiv i . Moguće su slušne i vidne halucinacije – javljaju se uvek kao kratke bizarne rečenice. Naročito su česti gluvoća. Vizuelne imaju scenski karakter. slepilo ali i ispadi u vidnom polju («tubarno suženje»).   senzorne poremećaje – mogu da se jave u području svih čula.

blažena ravnodušnost – nedostatak zabrinutosti zbog teških simptoma. «belle indifference» .   Naročito je raširena pojava bolova u raznim delovima tela i organa koji se često «preuzima» od neke bliske osobe koja je umrla od teške bolesti. Histerični bol može da bude nastavljanje neke telesne bolesti koja je već izlečena. spremni su da se podvrgnu raznim medicinskim intervencijama zbog zablude da su stvarno bolesni. Pacijent sa teškom paraplegijom . Jedna od najizrazitijih karakteristika kliničke slike je tzv.

osnovni mehanizam ovih poremećaja je potiskivanje i disocijacija. Ti psihički fenomeni se javljaju kao .DISOCIJATIVNI OBLIK    Disocijativne neuroze spadaju u šire značenje histeričnih neuriza i javljaju se sa raznovrsnim simptomima i pojavama. Sa stanovišta dinamičke psihijatrije. ovde ne dolazi do proboja potisnutog materijala u svesni deo ličnosti i njegovog pretvaranja u simptome. već do disocijacije od svesnog dela ličnosti i kontrole volje. Za razliku od konverzivne neuroze.

Njoj prethodi potiskivanje i nisu jasni razlozi zbog kojih energija potisnutog materijala jedamput nalazi puteve svog oslobađanja jedan put konvertovanjem. disocijacija je samo deo procesa koji dovodi do disocijativne neuroze. Prema tome. a drugi put disocijacijom.  .

što se ogleda u   . pa podsećaju na neke od teških organskih oštećenja mozga.Klinička slika i tok  Simptomatologija se događa u psihičkoj sferi bolesnika. Ovi poremećaji mogu izgledati dramatično. Osnovna karakteristika kliničke slike je promena mentalnog funkcionisanja.

PRISILNA (OPSESIVNOKOMPULZIVNA) NEUROZA   Prisilnim neurozama nazivamo neuroze kod kojih su glavni simptomi prisilne misli. Složenost ovih radnji može da . koje bolesnik mora da izvrši i protiv svoje volje. impulsi i prinudne radnje. i pored nastojanja. dugo traju i bolesnik. One se ponavljaju. ne može da ih se oslobodi. koje bolesnik doživljava kao nametnute i neželjene. Prinudne radnje su jednostavni ili složeni pokreti i aktivnosti.

Obično neuroza počinje samo prisilnim mislima i razvija se u kliničku sliku sa prisilnim mislima i radnjama. samo prisilne radnje ili prisilne misli udružene sa prisilnim radnjama. poništenje (prisilna radnja postaje sekundarni akt). Pranje ruku poništava raniji prlljavi . Specifični mehanizmi odbrane od nagonskih impulsa kod ove neuroze su: izolacija (kojim bolesnik razdvaja ideju od emocionalnog naboja).   U prisilnoj neurozi mogu se ispoljiti samo prisilne misli.

ali one . Bolesnik je prisiljen da se koncentriše na nju protiv svoje volje i suprotno svom zdravom rasuđivanju. misao ili psihička slika nameću svesti.Klinička slika i tok    Veliki broj ljudi ima kratke epizode opsesivnog ili prisilnog ponašanja (broji stepenice. rečenica. više puta se vraća da proveri da li je ugašeno svetlo). Osnovni poremećaj u ovoj neurozi je da se reč. On ne shvata njihov smisao.

bori se protiv prodora prisila u svesni deo svoje ličnosti. često simboličkog karaktera. koja se prisilno vrši.    Obično se prisilama pripisuju sledeće karakteristike: svesnom delu ličnosti one su strane i ličnost je svesna da su joj nametnute. Prisila može biti i motorna radnja. Praćene su visokom anksioznošću. da su apsurdne iracionalne. . Bolesnik im se aktivno suprotstavlja.

prisilnih radnji. Ove radnje predstavljaju surogatnu radnju. Prisilna radnja kod OK neuroza upoređuje se sa ritualima i ceremonijama koji imitiraju želje i koji. koja zabranjeni podsticaj privremeno  . imaju za cilj da dovedu do smanjenja straha usled dejstva prisilnih misli. preko motornih.

Međutim.   Ove neuroze se polako razvijaju. Razvijaju se polako i nema prekida u njihovom razvoju. jer većina ljudi sa anankastičnim crtama ne postaju neurotičari. a oko 30% neurotičara premorbidno nisu bili strukturisani kao anankastična ličnost. to nije pravilo. najčešće prerastanjem anankastične ličnosti u simptome.  . Ove neuroze se retko javljaju u detinjstvu.

U OK neurozi pacijent strahuje da će on sam. postoje slučajevi kada se fobični i prisilni fenomeni prepliću.  Dijagnoza se postavlja ako si prisilne radnje I simptomi dominantan simptom. naneti . Međutim. Javlja se najčešće u zrelom životnom obu. sopstvnim delovanjem. U fobiji bolesnik doživljava strah od opasnosti koja dolazi iz spoljašnjeg sveta.dijagnoza. Diff..Kod tipičnih OK neuroza ne javljaju se teškoće u dijagnostici. ali NE posle četrdesete godine života.

imaju fluktuirajući karakter – u maničnoj fazi se pojačavaju.   Ponekad Sch proces počinje prisilnim fenomenima. Za razliku od psihotičnog pacijenta.. au depresivnoj njihov intenzitet i obim se smanjuju.Obično se dobri rezultati . kada on veruje da su mu nametnuti spolja. neurotičar zna da ih on sam stvara. Kada se jave u toku maničnodepresivne psihoze. Terapija.

Fobija može da bude samo simptom i nekoj nestrukturisanoj FOBIJA (FOBIČNA NEUROZA) . situacije. Fobijska anksioznost je osnovna karakteristika ove neuroze i zajednički činilac svih oblika fobija.   Def. predmete i funkcije. Fobija predstavlja poremećaj mišljenja i sastoji se u vezivanju straha za određene ideje. koje u stvari ne predstavljaju neku opasnost.

incestuozni libidni izrazi. u suptini strah od kastracije. Smatra se da je pokretač anksioznosti Edipov kompleks. potiskivanja. projekcije i izbegavanja. pa i pregenitalni nagoni mogu da budu isto kao i kastracioni strah izvor anksioznosti i pokretač Ega . tj.  Fobija predstavlja konačni proizvod serije odbrambenih mehanizama Ega. premeštanja.

zveri i dr) i na fobije u posebnim okolnostima ili specifične (okazionalne): strah od inače bezopasnih stanja is stvari oko nas (voz. Frojd je podelio fobije na: banalne (obične): strah se lokalizuje na ono čega se mnogi pribojavaju (nož.   Klinička slika i tok. disanje.Postoji veliki broj klasifikacija fobija. prostor). Isak Marks ih deli na:    fobije od unutrašnjih stimulusa i fobije od spoljašnjih stimulusa  agorafobija . samoća..

Češće se javljaju sledeće fobije:           nozofobija= strah od bolesti tanatofobija= strah od smrti mizofobija= strah od prljavštine agorafobija= strah od prostranstva klaustrofobija= strah od zatvorenih (uskih) prostora eritofobija =strah od crvenjenja akvafoboja = strah od vode pirofobija= strah od vatre zoofobija = strah od životinja akrofobija= strah od visine .

. pa traže pomoć hirurga plastičara.Nešto ređi. ali teški oblici:  autodimorfofobija =strah da bolesnik oko sebe širi neugodan miris  dismorfofobija= strah bolesnika da su deformisani i ružno do nakaznosti.

slobodan i aktivan život. mogu joj se pridružiti i drugi. što umanjuje njihove mogućnosti da vode normalan. Iako je fobija glavni i dominantni simptom kod ovih bolesnika.  . Bolesnici sa fobijama izbegavaju fobične predmete i situacije. npr. depersonalizacija ili depresija jer je bolesnik izgubio samopouzdanje i samopoštovanje zbog svog straha i ograničavajućeg načina života.

Kontrafobija je praćena i samouništavajućim impulsima – bolesnik se ne zadovoljava «normalnom situacijom» već srlja u pravu opasnost. Dijagnoza. fobija je skrivena iza tzv. izazivački.kontrafobičnog ponašanja – bolesnik nastoji da namerno. kao i fobični strah koji .Najpre se mora eliminisati normalni strah od objektivno opasnih situacija i predmeta.  Kod nekih osoba.. traži stanja koja izazivaju strah u njemu.

dg. Može da učestvuje i u simptomatilogiji Sch. što maskira Sch psihozu. Kako Sch proces napreduje. fobije sve više dobijaju karakter .   Diff.Fobija se može javiti u toku nestrukturisanih i strukturisanih neuroza.. psihotične depresije i paranoidnih reakcija. Kod pojedinih oblika Sch fobija se može javiti u vidu preplavljenosti strahom. Ukoliko je sadržaj fobije bizaran. to ukazuje na Sch.

sa prisilom da se izvrši baš ono čega se bolesnik plaši (npr. Ponašanje pacijenta sa socijalnom fobijom slično je ponašanju paranoidnog bolesnika.   U toku depresije. izbegava kontakte. On se izoluje. on to može i da uradi). njegovo ponašanje je u skladu sa . bolesik se boji visine i ima priliku da skoči. fobičnost može da se razvije tako da od jedne sporedne ideje preraste u sumanute integrisane sisteme ideja.

.Simptomi fobije su vrlo tvrdokorni. Takođe. Bijejvioralne tehnike su delotvorne u otklanjanju simptoma (tehnike recipročne inhibicije i preplavljivanja). Medikamenti su korisno pomoćno sredstvo za psihoterapiju. integralni deo terapijskog procesa je   . Lečenje.

u vidu nesrazmerne tuge koja obično počinje posle za osobu neprijatnog i teškog doživljaja i obično je praćena  . zavisnost i ambivalencija.DEPRESIVNA NEUROZA  Depresivna neuroza nastaje zbog gubitka (interpersonalnog) razočaranja. lišavanja i konflikte usled preteranih agresivnih podsticaja. Javlja se kod ličnosti koje karakteriše narcizam.

 Najvažniji uzrok neurotične depresije je neki spoljašnji činilac. prestanka ljubavi ili osobe za koju je bolesnik bio emotivno vezan. materijalni gubitak ili promena sredine. Osnovno osećanje koje preplavljuje bolesnika je gubitak samopoštovanja i depresivno raspoloženje. otpuštanje s posla. Depresivni afekt koji nastaje zbog   . To je obično doživljaj gubitka zbog napuštanja.

 Samo kada je depresija neproporcionalna težini uzroka. To su pasivno-zavisne ličnosti kod    . ili traje nenormalno dugo. Preduslov za depresivno reagovanje na ovakve spoljne činioce je specifična struktura ličnosti. U organizaciji ovakve ličnosti narcizam igra značajnu ulogu. ona se smatra neurotičnim poremećajem.

Agresivna osećanja. Neurotičnu depresiju razvijaju i u situacijama kada normalna osobo . koji takođe karakteriše ove osobe. Agresivnom impulsu suprotstavlja se strah i preteći Superego.    Zbog osećanja bespomoćnosti koje prositiče iz neprijatnog doživljaja javlja se tendencija ka sniženom samopoštovanju. milsli pa i akcije se usmeravaju protiv sebe. podrške i poštovanja. Na uskraćivanje ovakvih uverenja oni odgovaraju agresijom. Oni su preosetljivi i na najmanji gubitak ljubavi.

Depresivni afekt izaziva apatiju. sužava krug i intenzitet interesovanja. jača kritički odnos prema sebi. Komunikacije sa ljudima se .Klinička slika i tok     Depresivni afekt dominira kliničkom slikom. Njemu se pridružuju osećanje nesigurnosti. smanjeno samopoštovanje.

gastrointestinalne smetnje i gubitak apetita. teškoće u uspavljivanju ili rano buđenje. ali je moguće i suprotno stanje – hipersomnija. . Oni mogu biti neodređeni kao što su: zamor. teškoće spavanja.   Telesni simptomi dopunjuju kliničku sliku depresivne neuroze. i nedostatak energije. Bolesnici su stalno neispavani. malaksalost. ali i specifični: glavobolje.

Psihoterapija (uz male doze antidepresiva) je najvažniji metod u lečenju.. konfuzija a ponekad i halucinacije..dg. U socijalnom pogledu.Depresivnu psihozu najpre treba deferencirati od MD psihoze. neurotični bolesnici su značajno funkcionalniji od psihotičnih. . Depresivna neuroza nema simptome endogene depresije koju prate sumanute depresivne ideje. poremećaj pamćenja. Lečenje.    Diff.

Kada jednom počne. simptomi migu da traju stalno ili da se javljaju sa NEURASTENIJA (NEURASTENIČNA NEUROZA) . Ona je hronični poremećaj koji u znatnoj meri onesposobljava čoveka. Ona može da počne naglo i postepeno.    Neurastenija je stanje fizičke i mentalne premorenosti bez organske osnove.

Postoje teškoće koncentracije i pojava rasejanosti. praćeni hroničnim psihičkim i telesnim zamorom. Ovo se obično sreće kod adolescenata ili poslom preopterećenih osoba (poslovne žene-domaćice-majke). Izgleda kao da je reč o nedostatku energije. Bolesnik mnogo spava.   Glavni simptomi su: različiti bolovi. sa željom da se .

Paradoksalno je da ovi pacijenti, kada rade ono što vole, ili se zabavljaju, pokazuju neiscrpnu energiju. Nedostatak energije i zamor se gotovo uvek ispoljavaju u odnosu na vlastitu profesiju ili rutinske dnevne dužnosti. Mnoge organske bolesti počinju jednim neurasteničnim stadijumom (neke veoma teške – encefalitis i dr).

Dijagnoza.- Bolesnik rado priča o svojim tegobama, o tome kako sve to traje dugo tako da «ni sami ne znaju od kada», ili je sve počelo konfliktom, najčešće na radnom mestu. Sami ističu svoju smanjenu radnu sposobnost. Diff.dg. Obaveza lekara je da isključi organsko oboljenje (virusne infekcije, hronične infektivne bolesti, simptomi endokrine bolesti, neurosifilis). U odnosu na depresivnu psihozu se lako određuje, jer depresija ima

Sch predstavlja diff.dg. problem samo na početku bolesti. U Sch apatija, nezainteresovanost i anhedonija razlikuju se kvalitativno i kvantitativno u odnosu na neurasteniju. Lečenje.- Površinski metodi psihoterapije shodno ličnosti bolesnika, prirodi konflikta e edukacije terapeuta.

Većina teorija naglašava narcističku prirodu hipohondričkih simptoma – investicija narcističkog libida u telo i pojedine organe.HIPOHONDRIJA (HIPOHONDRIČNA NEUROZA)   To je hronični poremećaj koji karakteriše stalna preokupacija funkcijama sopstvenog tela i nesavladivi strah bolesnika da boluje od neke fizičke bolesti. .

Takođe se misli da simptomi koje pokazuje bolesnik imaju odbrambeno-zaštitnu funkciju od gubitka samopoštovanja i depresije. U svim .   Značajna su mišljenja da je reč o oralno zavisnim osobama. Hipohondrija bi bila nesvesno upotrebljen mehanizam odbrane od odgovornosti i osećanja neuspešnosti. koje izazivanjem pažnje svoje okoline zadovoljavaju svoje oralnozavisne potrebe.

Hipohondar uvek ima «svoju dijagnozu» pa brzo menja lekara koji o njegovoj bolesti ima drugačije mišljenje. koje se premeštaju. Bolesnik je najčešće zaokupljen prenaglašenom. skoro bolesnom brigom o sopstvenom telu ili stanju zdravlja. Žali se na različite zdravstvene tegobe: u oblasti glave. Obilato koriste medicinsku terminologiju.Klinička slika i tok      Bolest se javlja u četvrtoj ili petoj deceniji života. želuca. Njihov opis ne prati fiziološku organizaciju. grudi. zapisuju na papirićima da ne bi lekaru zaboravili da kažu sve što . Sve psihičke funkcije su očuvane.

za koju su ovi bolesnici plodno tlo. Diff.    Dijagnoza.Hipohondri su veoma otporni na sve oblike psihoterapijskih postupaka. Neophodno je razgraničavanje od telesnih bolesti. čuvajući se jatrogenizacije. neophodno je isključiti druge organske bolesti. Iza slike hipohondrije može da se prikriva anksioznost ili depresija Lečenje.Iako se lako prepoznaje. ..dg..

poremećaja identifikacije sa sopstvenim telom ili njegovim delovima. Klinička slika i tok. Može se javiti samo jednom ili više puta sa različitim stepenom .DEPERSONALIZACIONA NEUROZA   Sastoji se od gubitka vlastitog intenziteta. mučnog osećanja sopstvene nestvarnosti i otuđenosti. -Počinje naglo i skoro se po pravilu javlja između petnaeste i tridesete gidune života.

Sopstvene aktivnosti doživljava kao «automatske radnje». nos ili da mu je neki ekstremitet . Najjednostavniji oblik je kada se bolesniku čini da mu se promenio samo jedan deo tela. osećanje «gašenja». ko nešto što nije više on.    Bolesnik doživljava svoje telo ili njegove delove. «nestajanja» sopstvenih emocija. To u njemu izaziva zastrašujuća. neodređena osećanja. kao i svoje psihičko funkcionisanje. mučna. kao npr. lice.

osim toga. pošto su isključene mogućnosti organskog ili psihotičnog procesa.   U složenijim slučajevima.Poremećaj se može kvalifikovati kao neurotični ako je praćen anksioznošću i uviđavnošću da je u pitanju bolest. Ovakvo stanje izrava i produbljuje anksioznost bolesnika. u njegovom ponašanju i mišljenju nema nenormalnosti. Dijagnoza. Postojanje konflikta je takođe značan . depersonalizaciji se pridružuje i depersonalizacija.. kada se menja i realni svet koji okružuje bolesnika. On je zbog svoje anksioznosti zabrinut ali.

dijagnoza. U svim ovim slučajevima..Depersonalizacija se najčešće javlja u sastavu drugih neuroza: histerije. Može najčešće da znači početak Sch. Lečenje.Nema specifičnih psihoterapijskih metoda za ovu neurozu.    Diff. Najbolje je tražiti izvore konflikta i pomoći bolesniku da ga . ali iI depresivne i paranoindne reakcije. hipohondrije. kao i kod intrakranijalnih organskih procesa.. prisilne neuroze. Depersonalizacija se može javiti kod epileptične bolesti u toku epileptičke aure. preovlađuju drugi simptomi psihoza i neuroza.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tihera liked this
Milorad Opsenica liked this
Aleksandar Mitevski liked this
Aleksandra Arsic liked this
Aleksandra Arsic liked this
Јован Д. Радовановић liked this
Нада Вукосављевић liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->