P. 1
SREDNJI VEK

SREDNJI VEK

5.0

|Views: 3,487|Likes:

More info:

Published by: Milena Vidosavljevic on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2015

pdf

text

original

SREDNJI VEK Najcesca podela evropske istorije jeste na antiku, srednji vek I novi vek.

Srednjevekovna knjizevnost je jedinstven period u istoriji knjizevnosti koji obuhvata vise od 1000 godina – od priznavanja hriscanstva za drzavnu religiju Milanskim ediktom 313. godine, pa sve do kraja 13. veka na Zapadu, tj. do pada Carigrada 1453. god. na Istoku. U 15. veku dolazi do velikih promena: renesansa, reformacija, pad Carigrada 1453. , nastanak modernih drzava 1492. Srednji vek se u hronoloskom smislu uslovno deli na rani (pocetak hriscanstva), srednji i pozni (stvaranje drzava). Glavno obelezje srednjeg veka je hriscanstvo. Do podela u hriscanstvu dolazi vec u 8. i 9. v. a konacna podela – Veliki raskol – dogodice se 1054. godine. Podela crkve uslovila je i podelu literature: • istocna tradicija – grcki jezik i knjizevnost, uticaj helenizma • zapadna tradicija – latinski jezik i rimska knjizevnost Znatan je uticaj hebrejske tradicije koja je preneta u hriscanstvo zahvaljujuci helenizmu (osvajanja Aleksandra Velikog) i Starom zavetu. Srednji vek predstavlja spoj razlicitih tradicija. U srednjem veku postoje tri perioda u odnosu na poeticke tendencije i vladajuce doktrine: 1) patristicki 2) sholasticki 3) sekularni Cest je i naziv mracni srednji vek: • gradovi su bili zatvoreni sami u sebe • cesti su bili napadi osvajackih plemena (Vizigoti, Huni, Avari...) • harale su zarazne bolesti (kuga, kolera, velike boginje...) • nedostatak higijene Zbog toga su srednji vek obelezile krilatice memento mori (secaj se smrti) i carpe diem (uhvati dan). Problem pisane literature Nastajala je na grckom, latinskom i hebrejskom jeziku i dospevala je samo do malog broja citalaca. Uporedo nastaje i knjizevnost na narodnom jeziku, javlja se u 12. i 13. veku. Osnava pisane knjizevnosti i pismenosti bila je Biblija. Vizantija je bila zajednicki knjizevno-kulturni geo-politicki prostor. Pismenost se razvijala na zajednickom jeziku (latinski i staroslovenski). Postojala su dela sakralnog i svetovnog karaktera. Razvoj svetovne knjizevnosti vezan je za sekularni period i knjizevnost na narodnom jeziku. U okviru ljubavne poezije nastaju nove vrste: kancona (prosta ljubavna pesma), serenada, alba i tenciona (pesnicka rasprava izmedju dva trubadura). Cveta crkvena poezija – crkvene himne u proznom obliku, sastavljene od veceg broja strofa koje se nazivaju tropari i kanoni koji su se sastojali od osam ili devet oda, a svaka oda od vise strofa tropara. U kanonima se cesto primenjivao akrostih. Ova poezija se ne oslanja na anticku. Razvija se i vizantijska profana poezija koja se oslanja na antiku. Pisali su je Georgije Pisida, Teodor Studit i Kasije. Nju karakterise nov metricki oblik – politicki stih. Takodje, nastaju srednjivekovni narativni epovi (Pesma o Rolandu, Roman o Troji, Roman o Aleksandru Velikom, keltske legende o kralju Arturu i njegovim vitezovima, o Tristanu i Izoldi...) ili viteski romani, gde se epizode ne nizu uzrocno-posledicno

(preteca avanturistickog romana). Viteski romani nastali su pod uticajem crkve i feudalizma, kada su stvoreni hriscanski vojnicki redovi, i u njima je stvoren tip knjizevnog junaka koji je bio duzan da cuva crkvu, stiti slabe, bori se protiv nevernika i postuje kult svoje gospe. Krajem srednjeg veka akcenat se prebacuje na avanture junaka. U Francuskoj su bili popularni epovi Chansons de geste. Nezavisno od grcke tragedije u srednjem veku razvija se poseban tip drame koji nastaje na osnovu hriscanskih verskih obreda, tako sto crkvena liturgija dobija dramski oblik u dijalozima i pevanju. Takve predstave nazivaju se misterije ili mirakuli. Koristi se gradja iz Biblije, posebno iz Hristovog zivota, ali i nekih svetaca i mucenika. Sacuvana je jedna vizantijska drama, Stradanja Hristovo. Javljaju se i komicne vrste: vesele propovedi, moraliteti, farse... Razvija se i istoriografija (Prokopije, Konstantin VII Porfirogenit, Jovan VI Kantakuzin...). Dolazi do procvata poucnih zanrova – alegoricni zanrovi (basne); razvija se didakticka knjizevnost. Pisu se hronike i hagiografije (pod uticajem martiroloske literature, sudskih spisa u oliku dijaloga koji opisuju mucenja hriscana koji su stradali za veru). Od stilskih figura najcesce su metafora i alegorija. Nastaju alegoreza i egzegeza – nacini tumacenja tekstova, tako da se u njima nalazi dublji smisao. Postojala je i knjizevnost na narodnom jeziku – spev Fiziolog, prica o Varlaamu i Joasafu... Vaznu ulogu i veliki uticaj na srednjovekovnu literaturu imala je sholastika – naucna metoda, crkveno ucenje, koje se zasniva na metodi pamcenja bez ikakvog razumevanja i sumnje. Pesnistvo provansalskih trubadura nastajalo je u periodu od 11. do 13. veka. Oni su obicno pripadali riterskom stalezu, ali su ponekad bili iskromnog porekla. Svoju poeziju su obicno sami izvodili, ali su je ponekad davali i putujucim pevacima nizeg staleza – zonglerima. Trubadurska lirika nije bila ljubavna poezija u uzem smislu, vec aristokratska drustvena umetnost sa erotskom tematikom. Oni su veliki uticaj izvrsili na truvere, lirske pesnike sa severa Francuske iz 12. i 13. veka. Uobicajene teme trubadurske poezije su kurtoazna ljubav, poboznost, slavljenje Bogorodice, verski zanos krstasa, ali i moralna, verska i drustvena satira. Istocna srednjevekovna tradicija - Istocna srednjevekovna tradicija (vizantijska knjizevnost) u najvecoj meri je podredjena vizantijskom uticaju, grckom jeziku i ostalim odgovarajucim elementima datog civilizacijskog kruga. Knjizevnosti i kulture koje su se razvijale u drzavama vizantijskog okrilja (vizantijskog komonvelta) nazivaju se Slavia Ortodoxa. Istocna (i zapadna) knjizevnost uglavnom se oslanja na Bibliju, ali i na antiku,. Tematski i zanrovski uzor najpre su nalazili u spisima Novog zaveta, pa se primecuje prevlast biografije, poslanica, parabola, epigrama, basni, poslovica, filozofskih spisa, itd. Prema klasifikaciji knjizevnih rodova i vrsta, srednjevekovnu knjizevnost delimo na srednjevekovnu poeziju i prozu. Vizantijsko pesnistvo (uglavnom bogosluzbenog karaktera) bilo je raznovrsno – himne, kanoni, akaste, ikosi, stihire, tropari, kondaci, pohvale, molitve. Predstavnici (autori) bili su Roman Melod, Grigorije Pisida, Jovan Damaskin, Andrej Kritski, Vasilije Veliki, Teodor Studit, itd. Kada je rec o prozi , izdvajaju se

razliciti oblici teoloske literature koja okrenuta proslosti trazi uzore ponasanja I uspostavljaju kanone izrazavanja – niz teolosko-naucnih spisa, pokusaj stvaranja enciklopedije, istoriografski spisi poput hronika, letopisa, rodoslova, hagiografija, zitija. Profana poezija i proza uglavnom se oslanjala na antiku. U Vizantijskoj kulturi dozvoljena je bila bogosluzba na narodnom jeziku. Zapadna srednjevekovna tradicija - Pisana je na latinskom jeziku. Predstavnici su Jeronim, Aurelije Avgustin, Toma Akvinski, Pseudo Dionisije Areopagit. U delima je prisutna hristijanizacija latinskih ostvarenja, pogotovo Vergilija i Ovidija, tumacenje tekstova pocivalo je na alegorezi i egzigezi, prisutni su oblici poput moraliteta, misterija, exempluma. Pored crkvene cveta i dvorska knjizevnost (viteski epovi i romani, chanson de geste), ljubavna lirika (lirika trubadura i truvera), dela saljive knjizevnosti (fablio, svanka). Dante Aligijeri, Bozanstvena komedija – Pakao Dante Aligijeri ( 1265-1321) je najveci italijanski pisac i jedan od najvecih svetskih pisaca. Aktivno je ucestvovao u politickom zivotu Firence. Njegov zivot bitan je za razumevanje pogleda na svet u “Bozanstvenoj komediji”. Bio je clan partije koja se zalagala za samostalnost italijanskih gradova, nezavisnost od papske vlasti. U to vreme u Firenci su postojale dve zaracene strane – Beli (oko kojih su se okupljali siromasniji gradjani) i Crni (oko njih su se okupljali bogatiji). Dante se prikljucio taboru Belih koji su se borili protiv pape Bonifacija VIII, zbog cega je 1302.god. usledilo njegovo progonstvo iz Toskane. Najveci broj svojih dela je napisao upravo u progonstvu, pisuci i na narodnom i na latinskom jeziku. Za njegov zivot bitno je poznanstvo sa Gvidom Kavalkantijem, pesnikom, kao i sa Beatricom. 1.“Novi zivot” (Vita Nuova) je ispovedni ljubavni roman, idealisticka prica o njegovoj ljubavi prema Beatrici. Ovo delo predstavlja zanrovsku sintezu (intimni dnevnik pisca i pesme ljubavnog karaktera prozete hriscanskom misli u obliku soneta i kancona, koji ce kod Petrarke dostici vrhunac)-Prozimed (proza i stih, novi stil). 2. “Gozba” (Convivio) je naucni traktat, delo napisano narodnim (vulgarnim) jezikom cime je Dante potvrdio da narodni jezik moze potpuno da zameni latinski, sto je i bila njegova namera. 3.”O narodnom jeziku” (De vulgari eloquentia) je delo napisano latinskim jezikom, a raspravlja o tome kakav narodni jezik treba da bude – Dante izlaze svoju poetiku i estetiku. Podrzava teoriju da stil mora da odgovara temi. 4. “Monarhija” – ovde izlaze svoju ideju o ravnopravnosti svetovne i carske vlasti (govori da se moraju odvojiti funkcije pape i cara koje nisu dobro razgranicene Konstantinovom poveljom) Dante se u trideset i petoj godini našao u mračnoj šumi (1300. godina). Lutao je čitavu noć, dok u zoru nije izašao iz nje i naišao na podnožje nekog brda. Ugledavši ga, počne se penjati, ali mu na put stanu tri zveri i to: panter, lav i vučica – putenost, oholost i lakomost. Htele bi da se vrati odakle je i izašao. Od tih zveri spasi ga Vergilije, slavni rimski pesnik, autor Eneide, pozivajući ga da krene sa njim kroz pakao

pagani. nasilnici protiv bozje prirode – sodomiti trce naokolo.grešnici su u pustinji u kojoj vatra pada sa neba (U sedmom krugu Dante razgovara sa Pierom della Vigna) – leze na ledjima . ona je Vergilija i poslala da izbavi Dantea od velikih opasnosti u kojima se bio našao. Pakao je lisen svetlosti (u moralnom smislu – svetlost bozanstva). Neucesnici u istoriji su izdvojeni i iz raja i iz pakla. kazna se primenjuje po principu slicnosti ili razlike. Gresnici su kaznjeni duhovno I telesno. cak I neki muhamedanci (od dece do čuvenih ljudi 1490 pretkrišćanskog doba). funkcijama i službama sa glavama u rupama dok im tabani gore u vatri .simonijaci . to je krug niži i uži. Što su grehovi teži. Pakao.u njemu su nekršteni. nasilnici protiv zanata – zelenasi – sede pogureni na uzarenom pesku • (ili) Malebolge (zle jaruge) sastoji se od deset jaruga (varalice): • • Svodnici I zavodnici zauvek hodaju u suprotnim smerovima Laskavci . a u njima krivoverci – jeretici (tu sreće svoga političkog protivnika Farianta).samoubice i raspikuce pretvoreni u trnovito drveće koje komadaju psi Nasilnici protiv boga .jarosnici i lenjivci. Pred drugim krugom je čudovište Minos koje određuje u koji će krug duše ići. a samo su u nju verovali za zivota • Tu su nasilnici. kao i kisa I grad • Tvrdice i rasipnici moraju gurati veliko kamenje u suprotnim smerovima i medjusobno se vredjaju • Gnevni (besni) grešnici se moraju tući u močvarnoj reci Stiks dok se lenjivci guše ispod vode. Tu je smešten i Vergilije (tu još sreće Horacija. a da bi došao do raja trebaće mu pratnja Beatriče (njegove ljubavi i u pravom životu koja je umrla mlada). Ovaj krug je podeljen na okruge: • • • Nasilnici protiv bliznjih . Duše u limbu nisu podvrgnute mučenju. oni koji su ziveli pre hriscanstva. Ovidija i druge).i čistilište.u reci ključale krvi Nasilnici protiv sebe samih . Ovo pevanje predstavlja neku vrstu negativne kritike knjizevnosti.leže u ljudskim fekalijama • Trgovci crkvenim stvarima. Tu Dante prepoznaje Filipa Argentije svoga političkog neprijatelja i uživa gledajući kako su ga drugi grešnici raskomadali . svojim deverom. • Kerber muči proždrljivce. grad Dis koji deli Pakao na gornji I donji • Tu su užareni grobovi. • Užasan vihor vitla dušama koje su za života bile podvrgle razum strastima (tu razgovara sa Frančeskom koja mu priča o svojoj ljubavnoj aferi sa Paolom od Riminija. • Limb . u kojeg se zaljubila citajuci viteski roman) – pohotnici. ima devet krugova. Ne mogu da vide sadasnjost. kojim će proći Dante sa Vergilijem. Patnja im se sastoji u tome što ih muči čežnja bez nade. Uostalom.

). Tu spadaju: • Izdajice rodbine . Dante . pa zacelena. šalje Vergilija da pomogne Danteu.... nastao je pakao. Beatriče ima manju ulogu u paklu za razliku od Čistilišta i Raja. naterani da nose na sebi zlatne plaštove teške kao Lopovi koje ujedaju otrovne zmije • • olovo • Lažni savetnici zarobljeni u plamenu. koji se zbog žudnje za znanjem i otkrićima uputio sa svojim drugovima u mora iza Herkulskih (danas Gibraltarskih) vrata da u njima nađe smrt • • Sejaci nesloge i sizme . Sa stanovista poetike i jezika Bozanstvena komedija predstavlja prekretnicu u evropskoj knjizevnosti. nauke uz ciju pomoc prema Danteu covek dostize vecnu srecu. Kasija i Bruta koji su izdali Julija Cezara (svetovna vlast). novca i reci. Pozicijom koju daje sebi u delu omogucuje sebi da pravi anahronizme (Bonifacija ViII smesta u Pakao). grcke mitologije. Kao Dante i Virgilije i Beatriče je istorijska ličnost. Lucifer zali sto je tako duboko pao.glave su im zavrnute tako da uvijek gledaju unazad Varalice zarobljeni u reci vrelog katrana Licemeri. teologije.jedna od blagoslovljenih u raju. Pojas Antenora Izdajice gostiju . U delu je prikazan kao savetnik Danteu.• • Vraci . a naziv bozanstvena joj je dao Bokaco. Svaki od njih je kažnjen drugačije • Tu su izdajice koji su zaleđeni u ledu.tela im bivaju rasečena na pola.pojas Tolomea • Izdajice dobročinitelja. Krivotvoritelji (alhemičari.autor i protagonista u Božanstvenoj komediji. U zavisnosti od vrste oni mogu biti zaleđeni do pola pa i cijeli. osoba.Danteov vodic kroz pakao. Rec komedija (sto je bio i prvobitan naziv) se odnosi na delo koje pocinje tuzno. među kojima je najveći Lucifer – pojas Judeka. osuđen je na limb pošto se rodio pre Isusovog rođenja.. ali ima srecan zavrsetak. Vergilije . Beatrice . Pisana je na italijanskom narodnom jeziku. otkrovenja. toskanskim dijalektom (koji je zahvaljujuci Danteu postao zajednicki jezik svih Italijana I pocelo je pisanje na narodnom jeziku) i predstavlja skup svih dotadasnjih znanja iz oblasti filozofije. nakon pobune zlih anđela protiv Boga. Lucifer ima tri glave i u svakoj žvace po jednog od najvećih svetskih grešnika: Judu koji je izdao Isusa (duhovna vlast). Od njegova pada sa neba. religije.pojas Kaina • • Izdajice otadzbine ili stranke. S mnogo razumijevanja Dante sluša pričanje tog junaka iz trojanskog rata. Među njima Dante susreće i Uliksa (Odiseja). Simbol istine. estetike i geografije. pa rasečena. U početku pakla žali grešnike ali kasnije shvata da su to zaslužili i da su dobili božiju pravdu. U svom delu on daje . Tu je Grof Ugolino.

a Beatrice ljubav. Ova slika predstavalja spoj anticke i hriscanske tradicije.. Vergilije razum. a 10x10=100. Didona. Ideja o Cistilistu javlja se u 12. poticu iz anticke tradicije ili su izmisljeni (Semiramida. Cistilista i Raja sadrze rec zvezda. Prema temama koje obradjuju epovi se mogu podeliti na: 1 Junacke (herojske) epove – epovi koji prikazuju borbe I junastva u prvom planu. Enciklopedijska koncepcija dela uticala je na knjizevnost 19. Broj 3 kada se pomnozi sa samim sobom daje 9 (simbol Bogorodice. Eneida. porodicne odnose.. lav – oholost. jedina svetlost dolazi od vatri u kojima gore gresnici.). Pakao i Cistiliste su prikazani telesno.. ljubav ne postoji bez plemenitog srca. Delo je alegoricno sto je osnovna karakteristika srednjovekovne knjizevnosti – simbolika brojeva. i 16. Pakao se sastoji iz predvorja i 9 koncentricnih krugova. ali pored toga I razlicite ljubavne. Bonifacije VIII. Strofa je Danteova tercina. veka. susret sa Vergilijem (sa mudroscu I razumom).. Beatrice. osnovni oblik epike. ima misiju.). vucica – pohlepa). Najpoznatiji epovi su Ilijada I Odiseja koji spadaju u junacke epove. EP je jedna od najstarijih knjizevnih vrsta. a Danteovo kretanje je vanvremensko. Simbolicni brojevi su 100. Beatrice je smestena odmah pored Boga.svoju viziju zagrobnog zivota.. vec samo rimsku. ona vise nije telesna i culna. Dante nije poznavao grcku knjizevnost. jampski intonirani jedanaesterac. rima je aba bcb cdc. Danteovi savremenici. lav oholosti. alegoricni natpis na ulasku u Pakao “Vi sto ulazite ostavite svaku nadu”. Cesto se u njima nalze I elementi avanturistickih. vec produhovljena. istorijskuh I dr. Likovi su istorijski. lepota je uvek apsolutna i prikazuje se posredno (Homerov prikaz Helenine lepote). Odisej. Poslednji stihovi Pakla. Kleopatra. U srednjem veku se hristijanizuje antika i Vergilije postize veliku popularnost. Zvezda se takodje pominje na kraju Eneide (Eneja silazi u podzemni svet. U Paklu vlada mrak. Bozanstvena komedija je ep podeljen na 100 pevanja (100 = savrsen broj). narodna shvatanja. krace receno daju veran opis svakodnevice. vek) i ciji su glavni stavovi: koncept ljubavi i gospe se menja.. Sastoji se iz uvodnog pevanja.). kao i Dante koji je predstavnik covecanstva i trazi spasenje. religijske obrede. Junacki epovi . ljubavnih. Raj nije. Ep se javlja jos u sumersko – vavilonskoj knjizevnosti gde nalazim sacuvan Ep o Gilgamesu. Stih je endecasilabo. Dantea vode tri vodica na njegovom putu – Vergilije. sveti Bernand. Cistilista i Raja (1 + 33 + 33 + 33 =100). alegoricno pomenute tri zivotinje u sumi koje predstavljaju tri velika greha (leopard – pohota. U ovoj alegorijskoj slici Dante je dusa (kolektivna dusa celokupnog covecanstva). Dante je zacetnik skole slatkog novog stila koja ce postati vodeca u lirici italijanske renesanse (15. 9 i 3 (sveto trojstvo). veku. Dante u sumi srece 3 zveri. Silazak u podzemni svet predstavlja jedno od opstih mesta u svetskoj knjizevnosti (Odiseja. 10. Dogadjaji su dati sinhronijski. Suma u koju Dante pada je simbol greha. panter culnosti. a vucica lakomosti. odnosno Beatrice). epova. Pakla.

uzdizanje gotovo do kultnog nivoa. Epovi su obimni. prikaz njihovog mucenja. simboli. a Lamartin prosiruje njenu tematiku. bogosluzbene pesme u srednjovekovnoj I vizantijskoj knjizevnosti. kao I opis njihovih posmrtnih cuda koja ih I cine svecima. alegorije. ljubavnih. kao I propovedanje takvog nacina zivota. Koriste se utvrdjene figure: asonanca. namena je liturgijska. autor se gotovo izjednacava sa svojim junakom I gubi se objektivnost pripovedanja. predela. s tim sto je akcenat stavljen na religioznu stranu zivota. ova zitija se grupisu u vece zbornike – prologe (chimineje) Pojava zitija pocinje sa Letopisom popa Dukljanina (12. sinaksarsko) – cita se na bogosluzenju. Zitije kao srednjovekovni zanr postaje rasprostranjeno sa Svetim Savom. vek) u kome se nalazi jedno zasebno zitije. metafore. stil je uzviseni (osim u komicnim epovima). medjuljudskih I ratnickih odnosa. cime se ona velica. tako da ep obiluje opisima razlicitih mesta. Osnovna osobina epa je glavni junak ciji se zivot prikazuje zajedno sa opisom njegovih porodicnih.2 Idilicni epovi 3 Religiozni epovi (Bozanstvena komedija) Ep se vremenom bogatio razlicitim lirskim elelementima. satirom. Zitije je kao zanr verzija vizantijske hagiografije. prikaz dobara koja su pocinili. medjutim sa romantizmom. HIMNA je zanr koji se vezuje za anticku knjizevnost. Himnografija je vrsta pesme koja se peva tokom bogosluzenja I zajednicki je naziv za crkvene. Korene vuce od herbejske I sirijske veeske tradicije. zitije se sastoji od: . Himna je cesto bila deo nekog obimnijeg dela. s tim da ima slicnosti sa odom I ponekad se zbog elegijskog distiha spaja sa elegijom. ratnih pobednika I uspeha I sl. ton je melodican I pogodan za crkveno pevanje. Ep je sada gotovo nestao. Predsatvljala je pesmu koja se pevala u cast bogovima I mitskim junacima. a sa usponom lirske himne u V veku pre nove ere. Stih je gradjen prema silabicko – tonskoj versifikaciji. parodijama. Narator u epu je objektivni pripovedac. Karakterisika epa je I putovanje. Kompoziciono. Stil je uglavnom svecan I uzvisen. Srednjovekovna knjizevnost razvija novu vrstu himnografije. slavi I uzdize. epa ili drame. aliteracija. za razliku od vizantijske hagiograhije gde je akcenat na hagiografskom pripovedanju I u zitijima se opisuju I licnosti koje nisu sveci. Prava himna obnovljena je u romantizmu. Prikaz zivota je dat istorijski. asketskog zivota. formalno gledano himna nastaje nizanjem osobina osobe kojoj se peva u cas. ZITIJE je srednjovekovni knjizevni zanr cija tematika je opis zivota svetaca ili svetovnih lica. Prikazan je njihov svakodnevni zivot. pa se cesto kasnija dela ne mogu svrstati samo u jedan zanr. Zitije moze biti: 1 Prostrano (retorsko) – prikazuje zivot sveca 2 Kratko (prolosko. teme himne postaju I slavljenje vladara. u renesansi je himna slicna antickoj himni. Cilj pisanja zitija je slavljenje I velicanje date licnosti. anaphora. epifora.

Makijavelija preko Sekspira. Ideje knjizevnih teoreticara ovog perioda nisu bile sasvim originalne. Dok je Aristotel u svojoj Poetici govorio o jedinstvima vremena i radnje. cudesa 4 Zakljucak HUMANIZAM I RENESANSA Humanizam i renesansa obelezili su period 15. I na narodnom jeziku nastaju dela od neizmernog znacaja. a renesansa za umetnicke. za razliku od srednjovekovnih teoloskih. skolovanje. Uticaj je imala i Ciceronova retorika. medjutim humanizam se vise vezuje za naucne I duhovne tendencije. a radnja moze da bude izmisljena. lirika – pesnik licno prica o stvarima. Rablea i Servantesa. pocev od Dantea. Zanimalo ih je Aristotelovo ucenje o mimezisu. Pravilo o tri jedinstva u drami nastalo je tek u humanizmu i nije tekovina antike. Cilj drame je ostao isti – da izazove katarzu kao posledicu straha i sazaljenja (ali joj pridaju i pedagosko-moralisticke ciljeve). oni su potporu nasli u antici. veka u Evropi. Vasko de Gama.. Njen osnovni stih je blankvers koji je usavrsio Marlo i stvorio nekoliko likova koji su bili uzor za mnoge likove kasnije elizabetanske tragedije. Tada su nastale Erazmova Pohvala ludosti i Morova Utopija.. zatim Bokaca i Petrarke. Uneli su odredjene izmene u Aristotelovu poetiku. pronalazak stampe. Elizabetanska drama je engleska renesansna drama nastala u periodu vladavine kraljice Elizabete. Knjizevnost te epohe nastajala je na latinskom jeziku zato sto su njeni tvorci verovali da joj on daje eleganciju. a ni mnogo uticajne. italijanski humanista Kastelvetro uvodi i jedinstvo mesta. a prihvatili su i njegovu podelu knjizevnosti na rodove: drama – prikazuje se bez ucesca pesnika. Vladari su poceli da zidaju raskosne dvorce i postali mecene umetnicima. Nastala je pod uticajem srednjovekovne dramske tradicije i pod klasicnim uticajima. a Kid je napisao Spansku tragediju. a ne tragediju. istorijski deo. nezavisne od papske i carske vlasti. askeza. izvori 3 Glavni deo – roditelji. Raskidajuci sa tradicijom srednjeg veka. epska poezija – kombinacija oba. Vodecim knjizevnim rodom smatrali su epopeju. i 16. ime svetoga. Tu su poceli da se stvaraju kapitalisticki odnosi i glavnu rec je dobila mlada burzoazija. Doslo je do velikog napretka u nauci i umetnosti (Kolumbo.). U Italiji su jos u vreme srednjeg veka pocele da se razvijaju drzave novog tipa. Uzor za komediju su Terencije i Plaut.v.1 Zaglavlje 2 Predgovor – predmet pripovedanja. Doslo je do procvata trgovine i industrije i u gradove je pristizala ogromna kolicina novca. a od pocetka 16. Njihovi predvodnici nazvani su humanistima jer su se njihove studije bavile covekom. Ovo je narocito bilo vazno za francuski klasicizam odakle se prosirilo na celu Evropu sve do romantizma. smatrali su da pesnik treba da podrazava prirodu. Drama mora da ima pet cinova. odluka da se posveti Bogu. Aristotelova poetika dobija vodecu ulogu. prototip jednog od najpopularnijih zanrova elizabetanske drame – . Renesansa se koristi uz termin humanizam. Likovi poticu iz nizih slojeva. kao i to da likovi tragedije moraju da budu uzvisene licnosti. domovina. U pocetku su znacaj imale Horacijeva poetika i neke Kvintilijanove beleske o knjizevnosti. koji je na granici dve epohe.

Osnivanjem pozorista i glumackih druzina u Londonu pisci su dobili stalnu scenu i publiku. Utemeljuje se aleksandrinac. a treci su je videli kao spoj lepog i korisnog.. U 15. u skladu sa antickim poetikama. Francusku. maska. Njihov najpoznatiji predstavnik bio je Pjer de Ronsar. drugi cisto umetnicku i zabavnu. ali se zaceci mogu naci kod antickih autora. Prva velika zbirka soneta je Kancoonijer Franceska Petrarke u epohi renesanse. Novela se afirmise u renesansi. da bi bilo obnovljeno u vreme romantizma. Po prvi put se. rima: abab bcbc cdcd ee 3 Engleski ili sekspirovski – tri katrena I kuplet.. Zato ona pocinje sazetim iznosenjem osobina lika ili dogadjaja. I roman dobija svoje osnovne odlike u renesansi. veku prodire u Spaniju.tragedije osvete. epilog. Od sredine 16. stvarana prema antickim uzorima. Fransis Bejkon je zasluzan za uspeh eseja u renesansi. On objedinjuje naucnu teznju za obradom zivotnog ili naucnog pitanja i teznju da se to ostvari na umetnicki nacin. Odnos publike i glumaca je neposredniji. muzika i igra. Eruditna komedija je vrsta renesansne komedije rafiniranog humora. a likovi imaju stalna imena i karakteristike. gde je poslednji stih jednog prvi stih sledeceg. veka uticaj renesanse slabi. U renesansi se javlja i commedia dell’ arte koja se zasniva na glumackoj improvizaciji. Portugaliju. Tvorac eseja je Misel de Montenj. francuski filozof i knjizevnik. rima: abab cdcd efef gg Sonetni venac je ciklus od 15 soneta. Glavni likovi su junaci i njihovi podvizi. nema zavrsnog kupleta. pored Italije. odsustvo jedinstva. U 16. glas) ili iz provansalskog gde je i ranije oznacavao vrstu pesme. u 16. a crkva pokusava da povrati svoj izgubljeni ugled. rima: abba abba cde cde (cdc dcd) 2 Spenserovski – tri katrena I zavrsni kuplet. Renesansa je.Krajem 16. mesavina tragicnog i komicnog. a italijanski naziv je dobijen prema suono (zvuk. Nas naziv je stvoren prema itlijanskom sonetto. kada je objavljen manifest škole poezije pod imenom Plejade. veka javice se Vilijem Sekspir koji ce stvoriti najbolje primerke skoro svih zanrova elizabetanske drame: tragedije. a poslednji sonet je napravljen od prvih stihova ostalih soneta. Njegova prva slova mogu da cine akrostih. hor. Najvažniji momenat u razvoju renesansne poezije u Francuskoj se zbio 1549. Sonet moze biti: 1 Italijanski ili petrarkisticki – sastoji se od octave koja je sastavljena od dva katrena I sestina koja je sastavljena od dva terceta. a zatim u Englesku i Nemacku. dramske hronike i romanticne komedije. Kanconijer . postavljaju pitanja o knjizevnosti. U prvom planu je sazetost i zanimljivost pripovedanja. U renesansi nastaje i esej. Glavne osobine su : sloboda u odnosu na klasicne kanone. drama u drami. prerusavanje. Veliki znacaj imaju epovi kakve su pisali Ariosto i Taso. prolog. pantomima. Nemacku. kojoj su jedni davali pedagosku i didakticku ulogu. zahvatila i Englesku. Sonet dozivljava veliki uspon. Francesko Petrarka. Veliki znacaj dobija poezija. u Francusku. Teorijskim radovima o epskoj poeziji bavio se Torkvato Taso. Spaniju. jedan od velikana francuske poezije. Dalmaciju. nakon antike. veku interesovanje za sonet pocinje da opada.

pisao je epistolarnu knjizevnost. Naziv Kanconijer su joj dali kasniji priredjivaci. U prikazu Laure. biografije. i 16. Pored ljubavnih ima i politickih.. . Raspored rima u katrenima je abba abba.. Njoj u čast napisao je Kanconijer. prvi predstavnik humanizma i renesanse.Francesko Petrarka. religioznih i rodoljubivih pesama. onoga sto jeste i onoga sto bi trebalo da bude. antiteze. sam Petrarka ga je nazivao razbacanim rimama i fragmentima na vulgarnom jeziku. Laura i Petrarkina ljubav prema njoj pripadaju ovozemaljskom. Broj 366 ima visestruku simboliku: • prestupna godina (kao kada je Laura umrla) • 365 dana u godini + uvodna pesma • 3+6+6=15=1+5=6 (Laurea) Kanconijer je u pocetku bila oznaka za zbirku pesama razlicitih pesnika vezanih za jednu temu. Petrarka je prvi pesnik koji je ovencan lovorovim vencem (poeta laureatis). zbirku pesama koja se sastoji od: 317 soneta – pesma od 14 stihova. Za razliku od Danteove Beatrice koja je simbol bozanske lepote i duhovnog savrsenstva. tematika je u pocetku bila ljubavna. poigrava se sa recju Laura. Italijanski ili Petrarkin sonet sastoji se od 2 katrena i 2 terceta. To je prva organska zbirka pesama. Napisao je spev Afrika. religiozne spise. Stil dela je srednji uzviseni. koji je u 15. epiteti i poredjenja. pastoralnu poeziju. opisuje svaki deo tela pojedinacno. Javljaju se motivi prolaznosti. Pisao je na latinskom i 2 dela na narodnom jeziku (Kanconijer i Trijumfi). vek). egzistencijalne bezizlaznosti. veku preplavio Europu. U tercete se ne prenose rime iz katrena. kasnije razlicita. 29 kancona 9 sestina 7 balata 4 madrigala Petrarkin uticaj na književnost bio je toliki da je ostavio trag još za vreme pesnikovog života (14. Sreo je u crkvi (kao i Dante Beatricu) 1327. unutrasnjeg raskola izmedju ovozemaljskog i duhovnog. Kancona – italijanska lirska pesnicka forma koja se sastoji od vise strofa koje imaju neodredjeni broj razlicito rimovanih jedanaesteraca I sedmeraca I cesto se zavrsava kracom strofom koja je u vidu posvete. sacuvana su dva autografa. oksimoroni. figure dikcije i konstrukcije.. U delu Secretum meum govori o svom unutrasnjem raskolu. vecnosti ljubavi.. uvodi opsta mesta u poeziju. ali i dusmanka (slatka muka). ona je istovremeno i olicenje vrline. Stilske figure su brojne: kontrasti. koristi viseznacnost reci. je veliki deo života proveo je u Avinjonu gde je upoznao provansalsku trubadursku liriku i prvi put ugledao Lauru. Zbirka o 366 pesama podeljena je na deo za Laurina zivota (In vita di madona Laura) i nakon njene smrti (In morte di madona Laura). I osecanja koja ona izaziva u lirskom subjektu su slozena i promenljiva. da bi se posle razvio u petrarkizam. refleksivnu prozu. promenljivosti ljudske sudbine. Petrarka je svoje delo pisao 40 godina u 9 verzija. Raspored rima je abab cdcd efef gg. a u tercetima ima vise kombinacija. Njen lik je izgradjen od protivurecnosti. najcesce cde cde. godine. Elizabetanski ili Sekspirov sonet se sastoji od 3 katrena i dvostiha.

Zahteva se formalna lepota. pojavila se u 13. sve do baroka.Stil je tragicki. Glavni predstavnici su: Ariosto. komicni I elegicni. veku. Lope de la Vega. Petrarkizam je poetski stil proizasao iz Petrarkinog dela i imao je ogroman uticaj u ljubavnoj poeziji zapada. Poreklo vodi od balate. sedam devojaka i tri mladića provode vreme pričajući naizmenicno deset novela u deset dana. veku u severnoj I srednjoj Italiji. dok kuga vlada u Firenci. Zato ona pocinje sazetim iznosenjem osobina lika ili dogadjaja. Gongora. milozvucje. Vazna je karakterizacija junaka. a noveli postavio njene klasične izražajne okvire tako da će stil njegove novele vekovima biti i ostati uzor umetničke proze. Ostala dela: “Rime”. neodlucnost izmedju zemlje i neba. Balata – pesnicka forma koja potice od italijanske narodne pesme. opisivanje telesne lepote (ociju i lica). ”Teseida”. Novela najcesce sadrzi jedan dogadjaj. tematika je ljubavna ili pastoralna. Sto novela Dekamerona povezao je okvirnom novelom. ”Epistole”. Madrigal – kratka lirska pesma. duhovno poentiranje i stalan krug motiva: hvaljenje zene. Djovani Bokaco. Mikelandjelo. Sastoji se iz izdvojenog dela – riprese (ima od jednog do cetiri stiha) I strofe koja ima dva suprotstavljena dela (prednji I zadnji).. a zbivanje je ograniceno u vremenu i prostoru. U prvom planu je sazetost i zanimljivost pripovedanja. Dekameron U zbirci od sto novela. ljubavno jadanje. Zato pripovedanje ima dva nivoa koja cine sveznajuci pripovedac i sami junaci dela. Cesto se zavrsava nekim naglim obrtom. Vroj strofa je od 1 – 4. Svojim delom Bokaco je otvorio nova tematska područja iz ličnog i intimnog života.. ”Elegija gospe po njoj ženama zaljubljenim ispričana” i ”Danteov život”. Posebna vrsta kancone je petrarkisticka kancona koja se sastoji od nekoliko strofa sa 7 – 20 stihova I strofe u vidu posvete (commiato). Prosirivanjem i modifikovanjem Petrarkinih ostvarenja nastao je kanon formulacija i oblika.. nastaje u 14. Naslov dela potice od grckih reci deca . Sestina je obicno nerimovana. Postoje krace i duze novele. Sastoji se od dva ili tri terceta I zavrsava kupletom. Sekspir. Nastala je u srednjem veku I bila popularna u italijanskoj knjizevnosti u 14. ”Filostrato”. Sestina – pesnicki oblik koji se satoji od sest strofa sa po sest stihova – jedanaesterca I jednog zavrsnog terceta (trostiha) koji se naziva tornado. Tako je Bokaco sebi dao neku vrstu alibija kada je u pitanju kritika crkve. pesnici Plejade. Bokaco afirmise novelu kao knjizevnu vrstu i njegova novela ce dugo ostati uzor drugim piscima. Dante I Petrarka su utvrdili metricku shemu kancone. tematika je saljiva I ljubavna. potvrdio nove renesansne poglede na ljudski život. Teme su raznovrsne. zasnovana je na ponavljanju reci prema odredjenom rasporedu: reci sa krajeva stihova se ponavljaju u sledecoj strofi. Taso. ceznja za smrcu. veku. mali broj karaktera. u tercetu se ponavljaju sve sest reci tako sto se u svakom stihu nalaze po dve – abcdef faebdc cfdabe… Tvorac sestina je arnaut Danijel..

a gosti su ispitivali Katalinu o tome ko je. Tematika Dekamerona je raznovrsna: prevrtljivost srece. Delo obiluje humorom. sedam devojaka i tri mladića: Panfilo. pa su je zakopali. i 14. Zatim je Đentile predao Nikoli njegovu ženu i sina.kritika crkve. ali u samom delu ima i fantasticnih elemenata. Na to su se svi dogovorili. a zatim odluči da joj dotakne grudi. kojem je dao ime po sebi i svojim postupcima izazvao odusevljenje svih gostiju. u prvom redu ljubavnih. Pampinea. Elissa. NOVELA ČETVRTA U Bolonji je živio mladi čovek . Kad je došla on se udalji. a ljubav o kojoj on govori cesto je telesna. Neifile. a Nikola je izrekao u ime svih da je to pravedno. anegdote. Njegov opis kuge koja hara Firencom skoro je naturalisticki. Ona njemu nije uzvraćala ljubav i nije ga volela. ljubavne zelje. Kad je ona ozdravila zamolila je Đentila da joj dopusti da se vrati svojoj rodbini. udala se za drugog coveka. karakterističnih za period 13. Njegov pogled na svet je realisticki i objektivan. Zapitao je da li bi bilo pravedno kada bi neki čovek bacio svog bolesnog slugu na ulicu. Glavni motivi su motiv smrti i njemu suprotstavljeni motivi. rusenje predrasuda. Primetio je da u njenim grudima ima još malo života. Bokacova najveca ljubav).Đentile de Karizendi. odlaze u obližnji Fijezole (idilicni pejzaz) i tamo provode deset dana u pričanju najraznovrsnijih događaja. Ona je na to pristala.(deset) i mera (dan) i znaci knjiga deset dana. veka. Doktori nisu mogli naći znakove života.. On ne osudjuje moralni pad koji se dogadja vec ga razume. novele o zenama koje prave prevare na racun naivnih muzeva. napravi gozbu i pozove plemiće na ručak. Bokaco je koristio ziv narodni jezik koji je prilagodjavao razlicitim likovima i situacijama. poput Seherezade. On je rekao da svi misle da je ona mrtva da i da sve prepusti njemu. Knjizevnost i humor takodje predstavljaju neku vrstu borbe protiv smrti.. Tada Djentile naredi slugama da uvedu Katalinu što i učine. a drugi bi ga izlečio da ga taj drugi zadrži za sebe. Svakog dana su birali kralja ili kraljicu koja će odrediti temu tog dana. sicilijanske narodne price i tradiciju srednjeg veka (srednjovekovna moralisticka kratka prica posredno je uticala na razvoj novele kao knjizevne vrste). tragicne novele o ljubavi i smrti. Mladici i devojke se pricama odupiru smrti. . bajke. Kada je Đentile doznao da je ona umrla. Kao gradju je koristioprice. Dok u Firenci vlada kuga. U međuvremenu je rodila sina. sarkazmom i ironijom. domisljatost. to ona nije odgovarala. Dekameron sjedinjuje italijansku. a ne moralisticki kao kod Dantea. Došavši tamo uđe u grobnicu i poljubi je. velika i plemenita dela. Eros se javlja kao nacin da se pobedi tanatos (smrt). Kada se Đentile vratio s puta i video da je ozdravila. Dioneo i Filostrato (simboli različitih aspekata piščeve licnosti). napuštaju grad da bi izbegli smrt. a zatim i razbolela. Lauretta i Fiammetta (Marija da Kvino. Emilia. nadmetanja. latinsku i srednjovekovnu tradiciju i sadrzi skup najrazlicitijih ljudskih karaktera. uputio se u najvećoj tajnosti sa slugom do njenog groba. Filomena. pa je odnese u svoju kuću gde mu je njegova majka pomogla da je izlece. Zaljubio se u plemkinju Katalinu. DESETI DAN.

Fransoa Rable. običaja u koje je upleo pronicljive opservacije. od kojih je jedna o Gargantui. eruditnim reminiscencijama. obrazovanjem. političkog stanja. U antickom obrazovnom sistemu glavne uloge su vrsile Akademija (Platon) i Licej (Aristotel).v.. Delo se sastoji od 5 knjiga. muskarci i zene zive zajedno. Jezik dela je zivi narodni jezik i humor u romanu se velikim delom zasniva na jeziku. zahvatile evropsku nauku. a 4 o Pantagruelu. Znamenje pre rodjenja predstavlja parodiju na Biblijske spise. čudesnom rođenju. Bahtin uvodi pojam karnevalizacije. legendama i farsama. njihovom životu. realne pojedinosti iz naravi i prilika ondašnjeg društva. pučkim sprdačinama i jezičkim kalamburima. Gargantua i Pantagruel Stvaralastvo Fransoa Rablea nastalo je kao odraz korenitih promena koje u su u 16. Knjige je Rable potpisao kao Alcofrybas Nasier što je anagram od Francoys Rabelais. Rable daje prikaz idealne društvene zajednice u poslednjim poglavljima „Gargantue“ o Telemskoj opatiji koja podseća Utopiju Tomasa Mora i na grad sunca Tomaza Kampanele i predstavlja potpunu suprotnost i parodiju na strogi manastirski zivot (ukida se celibat. enciklopedijsku erudiciju. privrednog života. Pocetak podseca na srednjovekovna zitija. Gargantua i Pantagruel je roman u pet knjiga. Francuska je u to vreme bila apsolutisticka monarhija. To je satirična alegorija o dva džina Gargantui (otac) i Pantagruelu (sinu). Satira i kritika na račun teologa i skolastičara izražena je u prvim dvema knjigama. Religioznost Fransoa Rablea pociva na moralnim i ljudskim. antičke reminiscencije. To obrazovanje bilo je i fizicko i duhovno (besednistvo. filozofiju. Bavi se i pitanjem drzave. gimnastika. Rableovo delo je satirična alegorija koja se sastoji od neverovatnih dogodovština. Rable je dublji smisao svog dela prikrio lascivnim pričama. Roman starog tipa ne poseduje kauzalnost izmedju dogadjaja i ne postoji ni logicka hronoloska povezanost – karakterise ga kauzalnost. pošalicama. svetovno nije postojalo. Knjiga o Gargantui zapravo predstavlja neku vrstu rodoslova. školovanju i fantastičnim dogodovštinama. Pored toga. porodicnoj knjizevnosti i ulicnom govoru. karnevalskoj kulturi. Struktura je odredjena prikazom zivotopisa jednog junaka (uticaj anticke tradicije). Gargantua i Pantagruel je po formi pustolovno-satirični roman. Rableu je kao izvor za delo poslužilo usmeno predanje o džinu Gargantui i knjižica nepoznatog autora o neverovatnim dogodovštinama džina Gargantue. U manastirskom tipiku pise Cini sto ti se ushte. matematika. grotesknih elemenata. a ne bozanskim zakonima. Jedna od prvih javnih rasprava u renesansi ticala se obrazovanja. zadatak im je da se doteruju i da rade sta zele). Realni svet je prikazan na groteskan nacin. Srednjovekovno obrazovanja bilo je vezano za crkvu i sholastiku. U svom delu on se bavi problemima vere. M. Kalendar predstavlja ponavljanje odredjenih .. Renesansa veruje u ostvarenje utopije. tvrdi da osnove Rableovog humora pocivaju na tzv. kritike institucija. umetnost i religiju. Ime dzina Pantagruela je sinonim za zlog duha koji ima vlast nad vodom u srednjevekovnim misterijama.). a znanje (prosveceni apsolutizam) je bilo neka vrsta odbrane protiv zla. Delo istovremeno sadrzi naturalisticke i fantasticne elemente. M.

koji se posebno istakao u borbi. pio i spavao. odnosno. U vreme praznika dolazi do duhovnog i telesnog praznjenja. Koristi hiperbolizaciju i simbolicnost. vec sinkreticna predstavljacka forma obrednog karaktera. kao i svakog junaka. Transportovanje karnevala na jezik literature nazivamo njenom karnevalizacijom. on je prizeman. Bahtin je posebno isticao da karneval nije knjizevna pojava. tragicno postaje smesno. Kaludjeru Jovanu od Mlivoseka. njegov ucitelj postace Ponokrat. spoj gorko tragickog I smesnog. Tu Gargantuu prati niz dogodovstina. On slavi ljudsko telo i covekove nagone. nakon 11 meseci trudnoce. Karneval je na ovaj nacin omogucio knjizevnosti da koristi sve mogucnosti jednog suptilnog vida gradjenja slike sveta. koji je propagirao jednakost medju ljudima. jedan sistem slika cije je izvoriste karneval. Kraneval s epada izmedju bozicnog I uskrsnjeg posta I to je period kada je dozvoljeno telesno uzivanje. nestaju razlike izmedju drustvenih slojeva. sa komicnim. Bahtin je to nazvao grotesknim realizmom. Groteska predstavlja spoj nakaznog I fantasticnog. Karnvalizacija je termin koji upotrebljava Mihail Bahtin u svom delu o renesansi I Rableovom romanu “Gargantua I Pantagruel”. zbog kradje pogaca izbija rat izmedju Nezejaza i Cemer .Ljutice i Gargantua je prinudjen da se vrati kuci i odbrani domovinu. ali ih je autor preradio na originalni nacin. Nastaje opstenarodno veselje. Karnevalski svet je svet naopacke i za razliku od sluzbenog. Zatim. preuvelicava sve ono sto odudara od prirodnog i normalnog. To je potreba da se u knjizevnom delu koristi jezik simbolickih konkretno culnih formi. Taj obnoviteljski princip pociva na afirmaciji (u 19. Gargantua je sin kralja Nezejaza i Gargamele.dogadjaja. Karnevalizacija predstavlja knjizevno oblikovanu narodnu kulturu koja se ispoljava u karnevalima. Ovo je aluzija i parodija na Atinino rodjenje iz Zevsove glave u punoj ratnoj opremi. Jednakost medju ljudima omogucava da se ljudi prerusavaju za vreme karnevala. Rableov roman je prepun slobodnih izraza i psovki. Sve u romanu je zasnivano na suprotnostima i grotesknim elementima. Njega je. Krnevalizacija I groteskni realizam su postupci kojima se najbolje opisuje nacin sagledavanja stvarnosti renesansne knjizevnosti. telesan i culan. teme I likovi Rableovog romana preuzeti su iz folklorne tradicije. U detinjstvu je jeo. najcesce u suprotno od onoga sto jesu. humor pociva na negaciji). Kalendarska godina je podeljena na praznike i dane koji to nisu. ali u isto vreme se oseca I sazaljenje. a cilj toga je okretanje ka telesnom i materijalnom. obelezilo cudesno rodjenje – iskocio je iz majcinog uveta prilikom jedne gozbe kada se ona najela skembica.Izvori. Njegovo osnovno orudje je opstenarodni i univerzalni smeh. od kojih je jedna kradja crkvenih zvona. koji ga odvodi u Pariz. Karnevalizacija (Mihail Bahtin) . ciklus radjanja. Nezejaz i Garagantua obezbedjuju sredstva za zidanje Telemske opatije. Nezejaz Gargantuu daje u nauke i nakon nekoliko vaspitaca. sazrevanja i umiranja. Rable suprotstavlja culna zadovoljstva bozanskom i uzvisenom. U to vreme se u Parizu i Bolonji osnivaju univerziteti.v. uzivanje u materijalnim . Karnevalska atmosfera predstavljala je nalicje zvanicne atmosfere i na verbalnom planu imala je specifican stil.

komedije. slikama gozbe. tragikomedije.slastima zivota. Tu se spaja fantasticno I stvarno. izokrenuto naopacke. usresredjenost na problematiku vlasti i politike (u istorijskim dramama dramama). zasnovano na spoju nespojivog. opsesivnosti i neizmernosti u strastima. a u isto vreme I kriticki. sakramentalnosti braka. karnevalizacija predstavlja dualizam sveta. Smatra se da je napisao 37 drama (tragedije. nizak je. u hrani. Prema tome. u predstavama ljudskog tela I njegovih funkcija. veka u Engleskoj je vreme poznato kao elizabetanska epoha. Gradju i motive za svoja dela preuzimao je od drugih pisaca i iz istorije i od toga je stvarao potpuno nova dela. Sve je u romanu groteskno I izobliceno. koji se kreće od proslavljanja do razjarenoga poricanja. Vilijem Sekspir Druga polovina 16. sa didakticnom funkcijom. Osim navedenih. Tada nastaju dela koja karakterise sklonost prikazu stanja psihičke disocijacije i raskola. suprotstavljajuci ove pojave onome sto je boznasko I uzviseno. a pisao je i sonete (154) i epske pesme. Cilj grotesknog realizma je svodjenje sveg idealnog. Karnevalizacija se ispoljava u vise sfera: u istoriji smeha. apstraktnog I duhovnog na telesno. a sta ukazuje njegov stav prema moralnim i etickim pitanjima. Prepoznaje se najvise u slikama telesnog I fizioloskog. istorijske drame. "renesansni" humor često protkan opscenostima nastalima na tlu srednjovjekovnih farsi. gde je sve prenaglaseno. Sekspirove su središnje teme: razorna sila vremena. materijalno I ovozemaljsko. picu. postojanje dve stvarnosti. ulicnom govoru. i ljubavnih zapleta i raspleta u komedijama.. duh Hamletovog oca u Cistilistu. spaja realno I groteskno vidjenje sveta. što je glavna karakteristika komedija. problemske drame. Groteskni realizam (Mihail Bahtin) – specifican vid slikovnosti zasnovan na preuvelicavanju (hiperboli). jedne javne I jedne narodne. u narodno – praznicnim slikama.. za razliku od sluzbenog. telesan I culan. Karnevalski svet je svet naopacke. Karakteristike ranoga Sekspirovog stvaralaštva su sledeće: sočan. Rable daje aluzije na delove tela (Gargantuino rodjenje) I na culna zadovoljstva (prozdrljivost). ili stvoreno od spoja suprotnosti. smesno I ozbiljno. bujan jezik u kojem se mešaju visoka retorika i vulgarni izrizi. od ljubomore do vlastoljublja. Prevazisavsi svoje prvobitne uticaje. Sekspir zatim stvara svoja najznacajnija dela. Pozorisna umetnost proistice iz srednjovekovne tradicije i postaje zabava za siroke narodne mase. Glavnu ulogu u ovakvom prikazu ima smeh koji je oslobadjajuci. . ambivalentni stav prema telesnosti i seksualnosti. Nastaje pucko pozoriste Glob teatar ciji je Sekspir bio suvlasnik i osnivaju se pozorisne trupe. drame sa elementima engleskog folklora). realno postaje idealno. usredotočenost na ljudski kosmos bez teoloških i spiritualnih asocijacija. Chosera i Kristofera Marloua. u grotesknim slikama tela. Njegovo stvaralastvo cesto sadrzi neopaganske elemente. Engleska je procvat renesanse dozivela kasnije nego druge zemlje. a Sekspir je i sam glumio u svojim dramama. ali on je u sustini hriscanski pisac. Svi glumci su bili muskarci. veselju. groteskno I prirodno.

prividjenja. telesnim vidovima postojanja. To je fatalna osobina. On koristi govor kao sredstvo za karakterizaciju junaka (razliciti govori. sluge. umesto mladjoj.. Hamlet. teske nesrece proiticu iz radnje. Bogojavljenska noc. Julije Cezar. U Sekspirovim dramama radnja junaka proistice iz njihovih karaktera. Mnogo buke ni oko cega. mada nijedan od njih nije zeleo nesrecu koja ga je zadesila. Lirova u tome sto je verovao starijim cerkama.. iz psihologizacije. Kordelijina je njen ponos. Tit Andronik... grobari. tipa ljudi ili njihove klasne pripadnosti). ali i u ljudima.). Sve je dobro sto se dobro svrsi. lude. Svaki od junaka nosi neku tragicku krivicu: Hamletova je njegova kolebljivost nastala iz skrupuloznosti.. Mletacki trgovac. lik vise ne budi samo simpatiju i sazaljenje. a cak i njihov govor odudara od jezika protagonista koji se odlikuje hiperbolama i retoricnoscu.. Sekspir ponekad prikazuje poremecena stanja ljudskog duha (ludilo. Tragedije se uvek odnose na ljude visokog polozaja. vec i divljenje. razlicita od svoje okoline. Sile koje deluju u ljudskom duhu pokrecu sukobe medju ljudima.. nepostojanost i varljivost kako sudbine. luda u Kralju Liru. Ukrocena goropad. Kako vam je drago. strah i strahopostovanje. Ta savest se menja sa daljim razvojem dogadjaja (Lira muci kajanje. Kraj njegovog stvaralastva obelezile su drame sa bajkovitim elementima. prijateljske i rodjacke obaveze. Od istorijskih drama isticu se Henrik IV i Ricard III. Dominantni ton je cinizam i gnušanje nad ljudskom prevrtljivosti i podlosti. Te pojave stoje u vezi sa ljudskim karakterom. Makbet. Otelo.. a sve se to izrazava putem govora. Cesti su likovi koji predstavljaju glas zdravog razuma (Horacije u Hamletu. vitezovi.. Nijednom od ovih junaka savest ne donosi srecu. Hamlet ubija strica. oponasanje govora odredjenog podneblja. inace pozitivan junak. Likovi pripadaju razlicitim drustvenim slojevima: kraljevi. obrazovanjem i klasnom pripadnoscu. a komedije: San letnje noci.. ali kadas se udruzi sa plemenitoscu. koristi noelogizme. Likovi uvek sami odlucuju o svojoj sudbini. robovi. a sama radnja iz junakovih postupaka. mračne komedije ili problemske drame. tako i ljudi .. plemici.. Kralj Lir. mesecarenje.. kod Makbeta se ona svodi na savest ratnika koja mu ne dopusta da podlegne bez borbe). Smrt tragickog junaka je posledica covekove volje i nedostatka snage da se suprotstavi svojim slabostima i porocima. Oni su pasivni posmatraci i ne uticu na tok tragicke radnje. kao i natprirodne pojave (duhove i vestice). Taj. Njegove najpoznatije tragedije su: Romeo i Julija. političkim amicijama i kompromisnoj naravi društvenoga života uopste. Protagonista je uvek neka izuzetna priroda. Svakog od njih muci savest (Makbeta podanicke.. U novije vreme neki proucavaoci pokusavali su da Seksripove tragedije objasne pomocu antropoloskog pristupa – .zaslepljenost i samoobmana kao bitna osobina ljudskog života. daju obelezje unutrasnjim porivima i vrse ogroman uticaj na njihova psiholoska stanja. Lira savest autokrate koja mu dopusta da lisi nasledstva i progna kcer koja mu nije pokazala dovoljno odanosti. Zajedno s ovim tragičkim vrhuncima supostoje tzv. Vesele zene vindzorske.. svojom slaboscu izaziva nesrecu i sam postaje uzrocnik svog tragicnog kraja. u potpunosti posvecena nekoj ideji. Njegovi junaci se ponasaju u skladu sa svojim karakterom.prema drugima i sebi samima.). dadilje.

tragicni junak je osoba koja se prinosi na zrtvu. Smatra se da je i pre Sekspirovog Hamleta postojala tragedija Pra – Hamlet. dvorani. velikasi. Izdvajanje iz drustva nije beg u svet maste. Muskarci su obicno uobrazeni i hvalisavi. U skladu sa tim. vojnici. vec i jedno uzviseno osecanje. iskrene. pa je tesko razgraniciti tragedije i komedije. Komedija kod Sekspira nema drustveno .. Sekspirove komedije uglavnom su povezane sa iskonskim proslavama pobede leta nada zimom i zivota nad smrcu. likovi mogu da poticu iz razlicitih sredina. glumci. . Sekspir se sluzi raznovrsnim sredstvima prilikom karakterizaciej likova: opisna karakterizacija (kada jedan lik prica o drugom_).). Vecina komedija ima tri jasno naznacena dela: • svakodnevni dvorski ili urbani svet u kojem se javlja neka kriza ili sukob • radnja se premesta u svet prirode. koja se uvek desava na prvi pogled. mornari. ali istovremeno odlucne. sa elementima petrarkizma i platonizma. Dvorska luda smeh izaziva duhovitim i ostroumnim primedbama.Veliki je i uticaj srednjovekovne tradicije i viteskih romana. To spajanje razlicitih svetova teoreticar drame Fransis Fergason nazvao je usaglasavanjem komplementarnih perspektiva. od folklornih do dvorskih i knjiskih. skromne. koja je danas izgubljena. ne samo iz nizih slojeva. uspostavlja se drustveni sklad. pripriosti grobari. studenti. gde dolazi do moralnh i duhovnih preobrazenja • dolazi do pomirenja. Monolog (solilokvij) je najvise vezan za Hamletovu karakterizaciju i za iznosenje njegovog psihickog stanja. odnosno variranje nacina izrazavanja prema liku (arhaicni Duh. Skoro svaki od njih ima neku individualnu crtu u skladu sa svojom ulogom i drustvenim polozajem. U Sekspirovim komedijama u prvom planu su obicno zene. grobari. stilska karakterizacija. a prosta ludapogresnom upotrebom reci i nespretnim izrazavanjem. Hamlet Sekspir je gradju za Hamleta preuzeo iz drevne skandinavske legende iz X veka koju je danski istoricar Sakso Gramatikus zabelezio u XII veku. U Sekspirovim delima cesto se preplice tragicno i komicno... Na stvaranje komedija uticali su mnogi elementi. Ta ljubav nije samo strast i pozuda. Dramski govor i stil postaju projekcija karaktera. Svet prirode nije ni potpuno idealizovan svet. Prisutni su i elementi latinske komedije i italijanske comedie dell' arte. engleski tragicar.didakticku funkciju. uzajamna je i savladava sve prepreke. pronicljive i snalazljive. Jer u njemu uvek ima likova koji gledaoca svojim prisustvom podsecaju na realni svet. medju likovima iz nizih slojeva znacajnu ulogu imaju lude.. odane. One su ljupke. likovi se vracaju u svet svakodnevnih odnosa. uzdrzani Horacio. a ciji je autor bio Tomas Kid. a zatim se unistenjem junaka zlo iskorenjuje iz zajednice. a sustina tog obreda je da se zlo u jednoj zajednici prenosi na pojedinca. Uvek vodi istom ishodu – ispunjenju u braku. Sekspir veliki znacaj daje motivu ljubavi. Likovi u Hamletu su veoma raznovrsni i upecatljivi – pripadnici kraljevske porodice.

Hamlet je bio u stanju da izvri svoj zadatak. Lik Hamleta je veoma slozen i protivrecan... Hamlet neprestano stvara odluke da nešto učini. pomocu glumacke trupe koja dolazi u Elsinor. moć i bogatstvo dvora. Hamlet ima visoko razvijenu moralnu svest. Sekspir koristi i neverbalna sredstva (hod. kad na kraju tragedije Hamlet ubija kralja. izbavlja se od gusara. u tragediji postoji i ljubavna priča između Hamleta i Ofelije. Klaudije. Ta razmisljanja su jos jedan od uzroka Hamletovog oklevanja.). obrazovan. Uloga duha Hamletovog oca je dvojaka: on pokrece zaplet otkrivajuci Hamletu tajnu i spaja dva sveta. Hamlet nije neodlucan. udovicom ubijenog danskog kralja. U međuvremenu Hamlet glumi ludilo. nego u nastupu gneva.. a opet ne čini ništa osim što stvara odluke. bitno je drukčiji od onoga kako ga doživljavaju dvorani. misaonosti. izaziva Laerta na dvoboj. sjaj. Ofelija daje njegov opis iz prethodnih vremena: odlican macevalac. ubistava i osvete.. jer njegovu volju sputava misao. vide samo jedan vid zbilje.a stil se takodje menja u zavisnosti od konteksta. Prema rečima engleskog pesnika i kriticara Kolridza. ogledalo mode. osvetoljubivost i licnu osvetu. zapravo njen privid. kada je potrbno on je veoma efikasan (ubija Polonija skrivenog iza zavese. Gertruda. mudar. Ova veza sa onostranim je mozda glavni uzrok Hamletovih cestih razmisljanja o smrti. potvrdjuje svoje sumnje. spletke i ubistva. ali samu akciju odlaže.. Hamletova najveca borba jeste borba sa samim sobom. Klaudije. vec u komadu svaki od likova glumi (Klaudije.. pa tako Hamlet. likovi poremecenog uma. gestikulacija. otkrivši da je kralj nameravao da ga otruje. mimika. Rozenkranc i Gildenstern. Hamlet nije jedini koji glumi.Karakterne osobine isticu se i pomocu kontrasta sa drugim likovima (Hamlet – Fortinbras. Tek nakon sto je u sebi pobedio castoljublje. Veliko pitanje je zasto on odlaze svoju osvetu. vaspitan. Hamlet odlučuje da se osveti.). Stil Hamleta je promenljiv i krece se od svakodnevnog. kako ga doživljava i spoznaje Hamlet. Najprostije objasnjenje je tehnicko – dramatursko: kada bi se Hamlet odmah osvetio drama bi se zavrsila vec posle prvog cina.). moć i bogatstvo danskoga dvora. Hamlet – Laert. Život na danskom dvoru Elsinoru. oženi se Gertrudom. preko poeticnog do zestokog. kostimi. Sekspir je cesto koristio postupak metadrame (drame u drami) kao jednu od odlika elizabetanske drame. Pa čak i onda. Gluma ponesto skriva. Postoji veliki broj razlicitih objasnjenja (zbog svog morala. Hamlet – Horacio. Hamlet tu istu stvarnost..). Ali. Pored intriga.. sila. Problem predstavlja i pitanje Hamletovog ludila. a ponesto i otkriva. strah od pakla. Njegovo simulirano ludilo sa pocetka drame daje oduska njegovoj nervnoj napetosti i povremeno ga stvarno obuzima.). Razlog njegovog odlaganja osvete bio je predmet mnogih rasprava i tumačenja.. ne ubija ga prema nekom planu.. On je nemocan u svetu delanja. ne sačekavši ni mesec dana. koja se tragično . Danskom princu Hamletu javlja se Duh ubijenog oca koji traži osvetu. proza se koristi i u pismima. Hamletovog oca ubio je stric.. Prozno se izrazavaju likovi iz nizih slojeva. i zabave na njemu.. On se nalazi pod teretom snaznih osecanja i pod velikim psiholoskim pritiskom. doživljava kao nesavršen svet u kojem caruje lukavstvo. Oni vide sjaj.

okončava njenim samoubistvom i ludilom. Makbetov uzas sto u sebi otkrva takve porive. Vazan je i lik ledi Makbet. Podsmeva mu se. a na to upucuju likovi vestica koje je on progonio. a strah onaj ko je nama slican. Makbet se. Na pocetku tragedije on je ugledan i castan velikas. ali ubistvo ih postepeno razdvaja. Odatle ce stici do zlocina. a to je uslovljeno njenom kratkocom. Prikazuje se sazrevanje. Predmet je uzet iz skotske istorije. i ona se menja. izdvajajuci Makbeta i njegovu zenu kao jedine zlocince. Makbet se povlaci u sebe. Sekspir prilagodjava gradju. pošto je Hamlet greškom ubio njenog oca Polonija. o planovima za drugo ubistvo ne govori zeni. vise nije simbol neustrasivosi. pomagac i uzor Makbetu. Makbetova priroda je previse blaga. Makbet ipak ima crte ljudskog bica. Tragedija ima pet činova. a ipak postaje ubica. Zlocin neminovno vodi ka usamljenosti i otudjenju. U Sekspirovoj drami centralne uloge zauzimaju dva lika i jedno delo. pakost i castoljublje. vojskovodja koji svoju zemlju i kralja spasava od poraza. Nakon ubistva sama odnosi nozeve i maze krvlju zaspalje strazare. kao i svi normalni ljudi. To je drama izuzetno brzog toka. da bi zatim on postao sve samostalniji. prikazuje se nastanak zamisli o ubistvu. a ona ostala u njegovoj senci. Makbet Smatra se da se tekst Makbeta izvodio u cast danskog kralja Kristijana i kralja Dzemsa. Pokolj Mekdufove zene i dece pokazuje Makbeta kao zver u ljudskom obliku. Situacje u koje Sekspir stavlja ovog junaka u citaocu/gledaocu pobudjuju razumevanje. pa cak i osecanje saucesnistva. gnusa ubistva. . verovatno zato sto je Dzems bio veoma ponosan na svoju rodnu zemlju. Ali. Izvor je Holinshedova Hronika. strepnju. snazne spoljasnje uticaje koji deluju na njega (vestice. Makbet vest o njenoj smrti prima skoro ravnodusno. izvrsenje i posledice ubistva kralja Dunkana. Sporedni likovi su prilicno povrsno skicirani. samilost. moralne pustosi i dusevnog pakla. vec se saoseca sa Makbetom i progoni je savest. a za trece se obraca vesticama. a oslobadjajuci ostale skotske velikase krivice za zaveru i povecavaju ci razmere Makbetovog zlocina predstavljajuci Dankana kao starog i postovanog vladara. Odluku da pocini sledeci zlocin – ubije Bankoa i njegovog sina – donosi bez spoljasnjih podsticaja i unutrasnje borbe. Nakon ubistva Dunkana on ne pokazuje zelju da se vrati na put dobra. je sazaljenje izaziva samo onaj koji nezasluzeno pati. Skoro sve kljucne scene desavaju se nocu i to doprinosi atmosferi ovog komada. Sekspir posebnu paznju poklanja Makbetovim monolozima koji su puni snaznih i asocijativnih stihova. Pripreme za izvrsenje prvog zlocina protezu se na vise pocetnih scena. Tragedija prikazuje moralno i dusevno propadanja jednog coveka. Makbet je tragicni protagonista. ali istovremeno i zlocinac i ubica. pa ona na sebe preuzima duznost da u nju ulije zlobu. ledi Makbet). U pocetku su Makbet i njegova zena dva vida jednog bica. U pocetku je ona podstrekac. slabljenje otpora i opredeljenje za zlocin. naziva ga kukavicom i uskracuje mu svoju ljubav sve dok se on ne dokaze time sto ce postupiti po njenoj volji. Prema Aristotelu tragicni junak ne moze biti negativni lik.

Kordeliju ne spominje. ima 80 godina. a to su oni koji ga najvise vole. Glavni izvor bila je anonimna drama pod naslovom istinita istorija kralja Lira. Zatim odlucuje da ubije i Makdufa. Ispunjava se jos jedno prorostvo i Makduf ubija Makbeta. odbijajuci da prizna apsolutnu odanost ocu sramoti ga javno i odbija njegovu milost. Nakon susreta sa Kordelijom njegova unutrasnja borba nestaje. vec veoma star. Kada ga Gonerila i Regana odbace. Nakon sto saznaje da mu je Makbet ubio porodicu. Makbetu ova misao ne da mira i on. trajnu zakonitost ljudskog ponasanja. one su aktivni ucesnici u samoj tragediji. Kordelija. a zatim i u okviru Ogledala za vlastodrsca. Religijski elementi u drami su drasticno redukovani. U oba zapleta razvijen je isti motiv – starac koji pogresno procenjuje svoju decu i ukazuje poverenje onima koji ce ga izneveriti. U sredisnjem delu drame junak se nalazi u svetu prirode. govoreci mu da postoje i drugi ljudi koji se mogu isto tako voleti. i zato je on progoni. na sta mu je i Kordelija ukazivala. odlucuje da ubije kralja. Holinshedove Hronike. Kralj Lir Gradju za svoju tragediju Sekspir preuzia iz mnogobrojnih legendi o kralju Liru. Nezahvalnost kceri i sopstveno kajanje Lira dovode u stanje ludila. Na pocetku tragediji tri vestice proricu Makbetu da ce postati kralj Skotske. On se od velikog kralja . On mora da preda drzavu onima u kojima najvise zivi. a pored postojanja glavnog zapleta (price o Liru i nezahvalnim kcerima). vec u sposobnosti da herojski ustraje protiv necovestva. koji bezi u Englesku i tamo se srece sa maloletnnim Dunkanovim sinom. U pogledu strukture podseca na Sekspirove komedije. naviknut da svaka njegova zelja bude zadovoljena i ne trpi protivljenje. Na pocetku tragedije Lir je vadar. i samo kod njega Lir gubi razum i umire. Shvatio je da on nikada nije bio pravedan. a Makbet vidi Bankov duh na veceri. mudrost i moc coveka nisu u spoljnjem velicanstvu. U strahu da se ne ispuni i ono sto su vestice rekle Banku. a lik Kordelije se javlja u Spenserovoj Vilinskoj kraljici. a Kordeliju ubijaju. Makduf krece sa Malkomom da spase Skotsku od Makbetove tiranije. Sekspir je izmenio mnoge elemente: njegov Lir nije samo star.Makbet sadrzi fatumski element. vec samo nistavni covek. on odbija da sagleda istinu i da poveruje sopstvenim ocima. On je autokrata. a Banku da ce iz njegove loze poteci citav niz kraljeva. stideci se svojih postupaka. On shvata da velicina. premudar i svemoguc kralj. vec samo jedan od mnogih ljudi. ali njegove vestice nemaju karakter hora grcke tragedije. on odlucuje da ubije i njega i njegovog sina. a ne samo tragicnu pricu o jednom kralju. Ove dve price predstavljaju obrazac. Prica o njemu javila se u Istoriji engleskih kraljeva. samovoljan i samouveren. On shvata da nije bezgresan i nepogresiv. javlja se i sporedni (o Glosteru i njegovim sinovima). I jednom i drugom u najtezim trenucima utehu pruza odbaceno dete i nakon velikih patnji uvidjaju istinu. Misao o kcerima koje su se ogresile o njega neminovno vodi ka misli na kcer o koju se on ogresio. On postaje pokajnik koji priznaje svoju nemoc. pod uticajem svoje zene. Sin se spasava. Malkomom. a da za ubistvo optuzi cuvare.

Demetra i Lisandra . • Edmund je Glosterov vanbračni sin. tako se za prave mladence prikazuje cela komedija. najkracu u godini. i supruga vojvode od Konvala. oslepeo Glostera. On se udružuje sa Gonerilom i Reganom kako bi ostvario svoje ambicije. Njih troje čine ljubavni trougao. • Gonerila je Lirova najstarija kći i supruga vojvode od Olbanija.preobrazava u velikog coveka. Na početku drame nju prose vojvoda od Burgundije i kralj Francuske. • Grof od Kenta veran Liru. Kasnije u drami on se okreće protiv svoje žene. • Luda je vazna za dramsku radnju i indirektno komentarise tekuca zbivanja. Prica ima cetiri toka koji se medjusobno preplicu: • vencanje atinskog vladara Tezeja i amazonske kraljice Hipolite • dozivljaji mladih atinskih ljubavnika Hermije. • Vojvoda od Konvala je Reganin suprug. San letnje noci Naslov komedije se odnosi na noc 23. • Kordelija je Lirova najmlađa kći. On je tragična figura oca čija pogrešna procena najmlađe kćeri označava početak njegovog sloma. Edmund obmane oca da Edgar da kuje zaveru protiv njega. Pri tome ga je jedan od slugu smrtno ranio pokušavajući da odbrani Glostera. • Edgar je zakoniti sin grofa Glostera. i otac vanbračnog sina. Ovo je jedno od retkih dela za koja sekspir nije preuzeo zaplet. • Grof od Glostera je Edgarov otac. • Regana je Lirova druga kći. ali proteran kada se suprotstavio kralju zbog odluke da liši Kordeliju nasledstva. • Osvald je Gonerilin sluga opisan kao lupež i čankoliz. Pisana je verovatno u cast nekih aristokratskih mladenaca – kao sto se za Tezeja i Hipolitu prikazuje prica o Piramu i Tizbi. Ova komedija cesto se naziva cudom kompozicije. ali pojedini motivi pozajmljeni su iz razlicitih tradicija – anticke i engleske knjizevnosti i folklorne tradicije. Prerušen on služi kralju skrivajući od njega svoj pravi identitet. Pred očevim gnevom Edgar beži prerušen u prosjaka Sirotog Tomu. kao sto su vidoviti snovi (kada devojka sanja svog buduceg muza) i verovanje u natprirodna bica. zbog vestog povezivanja vise niti zapleta u jednu celinu. Gonerila ga prezire i ruga se njegovoj muškosti kada je prekori zbog odnosa prema ocu. On je grofa Kenta stavio u kvrge. Prerušen u Sirotog Toma pomaže oslepljenom ocu. Na kraju on preuzima vladavinu nad kraljevstvom. njegove primedbe oslikavaju Lirove misli i osecanja. zabavama na otvorenom i raznim praznoverjima. • Kralj Lir vladar Britanije pre njenog potpadanja pod vlast Rimske imperije. juna. Sekspir koristi postupak metadrame. Helene. • Vojvoda od Olbanija je Gonerilin suprug. koja je u engleskom folkloru bila povezana sa odlascima u prirodu. U ovoj drami osetan je uticaj srednjovekovnih moraliteta. Edgar ga ubija kada pokuša da ubije Glostera. Edmunda.

Dramska radnja se odvija na cetiri razlicita nivoa realnosti: • mitoloska stvorenja • romanticni ljubavnici • zanatlije • fiktivni likovi Pirama i Tizbe Karakterizacija likova je povrsna jer ih ima mnogo. jer su ga obelezili Lope de Vega. drugi deo Don Kihota sadrzi nekoliko aluzija na krivotvoritelja.. ali tako opsirnih digresija nema u drugom delu. a ljubav Oberona i Titanije je osnov sklada u prirodi (njihova svadja oko paza izaziva meteoroloske poremecaje).) se naziva i Zlatnim vekom spanske drzave. a sam pisac (naravno pozivajuci se na ime Sida Ameta Benedjelija) govori u drugom delu kako je digresije pisao da bi sprecio monotonost. preobrazaj Vratila u magarca. ovozemaljski likovi i cine protivtezu romanticnim ljubavnicima i vilinskom svetu. komentar na primitivno izvodjene drame u engleskim pozoristima. Kolumbo. Lisandra i Demetra. a ljubav Tezeja i Hipolite zrela i stalozena. prema kojem Servantes i njegovi likovi imaju negativan stav. Titanija se pod uticajem ljubavnog soka zaljubljuje u njega. Kalderon. a to je ljubavna prica Kardenija i Luscinde i Doroteje i Fernanda. Piram i Tizba su parodirani likovi iz ranijih elizabetanskih drama. stvarnosti i privida kada se javlja dva puta u ulozi ljubavnika – kao Titanijin magarac i Tizbin Piram. Ljubav mladih Atinjana je snazna i puna nepromisljenosti. zaneseni ljubavlju. Zbog toga. Sredisnji deo se dogadja u sumi u okolini Atine i tu dolazi do nesporazuma i pometnji: ljubavni cetvorougao izmedju Helene.. Zanatlije su realisticni. Migel de Servantes. Ova prica predstavlja kompozicioni okvir. Hermije. pisac sa pseudonimom Alonso Fernandez de Avellaneda je objavio lažni nastavak. između prvog i drugog dela. Servantes koristi i retrospekciju kao jedan od pripovedackih postupaka.. Najopsirnije digresije u prvom delu su prica o radoznalom coveku i o Maurkinji i njenom slugi koji ju je doveo u hriscansku zemlju. El Greko.. Lik Vratila komicno naglasava suprotnost izmedju realnog i irealnog. Velaskez. a tu se i zavrsava. Veleumni plemic Don Kihot od Mance Roman je objavljen u 17. Govor zanatlija je u prozi. Ovaj period (17. Vladarski par se odlikuje dostojanstvom. u romanu se moze naci i jedna paralelna prica koja prati pricu o Don Kihotovim i Sancinim pustolovinama i na neki nacin se preplice sa njom. Njihova ljubav je osnov sklada u drzavi. a mladi parovi su medjusobno vrlo slicni.• sukob vilinskog kralja Oberona i kraljice Titanije • predstava o Piramu i Tizbi Komedija se moze podeliti na tri dela. veku i sastoji se iz dva dela. v. price sporednih junaka su uglavnom price o minulim . Sve ove price povezuje zajednicki motiv – motiv ljubavi.. Godine 1614. Hermija i Lisandar beze da bi mogli da ostvare svoju ljubav. ali ipak postoje odredjene razlike. Pocinje pricom o Tezeju i Hipoliti u Atini. Pored ovih digresija. Piram i Tizba govore u naivno – retorskom stilu junaka prasekspirovskog pozorista. U prvom delu ima dosta digresija.

najniži red španskog plemstva) koji je opsednut pričama o viteškim lutanjima. koji je prvobitno bio na arapskom jeziku i koga je napisao izvesni Sid Amet Benendzelija. a zatim je stigao do Francuske i Engleske. Servantesova proza nije mimeticka I njegov roman predstavlja prvi moderan roman. zarobljeni prestupnici vitezovi. Prema kompoziciji i nacinu obrade teme. Sančo ga moli da ne odustaje. Alonso Kihana je obični Španac (idalgo. avantura koje su okvirnom pricom povezane u jednu celinu.). pod pratnjom svog konjusara – stitonose Sanca Panse. Pri kraju druge knjige. kojoj ce posvetiti svoja dela. on mora da ima svoju gospu. Viteski romani su govorili o plemicima. sastoji se od niza pojedinacnih epizoda. ucesnicima krstaskih ratova (osvajanje Svete zemlje. Servantesov roman nije pikarski. a nosioci ovih poroka su spanski svestenici tog vremena. U drugom delu romana ta zelja mu se i ostvaruje i on se pokazuje kao dobar i pravedan vladar. koji su tada bili junaci pastoralnih poema i priča. U drugom delu Servantes vodi polemiku sa savremenom epohom. Obicno je u prvom licu I epizodican. Don Kihot shvata da su njegove radnje bile ludost i odlučuje da se vrati kući da umre. on . Pored satire. Njegovi prijatelji i porodica smatraju ga ludim kada on odluči da uzme ime Don Kihot od Mance i postane vitez lutalica (don je bila titula višeg plemstva. Predmet ismevanja su gramzivost i licemerje. Pikarov odnos prema drustvu i svetu je satirican.. veku u Spaniji. Pikarski roman nastao je u 16. nestao je i Don Kihot sam. glavna odlika pikarskog romana jeste putovanje. Posto ona nije tako lepa i mirise na beli luk. Negde u romanu se moze naci pozivanje na Bibliju gde se vidi srednjovekovni pecat u romanu. On tu ulogu dodeljuje seljnki iz susednog sela i daje joj ime Dulsineja od Tobosa. Nakon sto su ideali za koje je on ziveo nestali. dok je quixote na španskom jeziku označavao dio oklopa). on zakljucuje da su je zacarali carobnjaci. Ovi i drugi spisateljski izvori su parodija na viteški žanr. Don Kihot je zamisljen kao parodija na viteske romane. a Sanco pristaje na sve u nadi da ce dobiti svoje ostrvo. ratnicima. Za njega su vetrenjace divovi.. On i Sanco prolaze kroz niz nevolja i avantura. Kao i svaki lutajuci vitez. Paralelno sa viteskim nastaje I pikarski roman. Onda odlučuje da luta Španijom na svom mršavom konju Rosinantu. Drugi deo knjige završava se smrcu Don Kihota (tako da nijedan drugi lažni pisac ne može da zloupotrebi Servantesovo delo). Servantes pripoveda da su prva poglavlja knjige došla iz hronika La Manče. jedino prica o avanturama Don Kihota i Sance ima hronoloski tok. predlažući mu da uzmu uloge pastira. ispravljajući nepravde i braneći ugnjetavane.dogadjaja. prevarant). krcma je zacarani zamak.. Don Kihot je idealista. on nije mladi vitez. tako je kompozicija romana stepenasta.. moze se svrstati u avanturisticki roman. ali je postao mnogo vise od toga. Glavna zasluga je u tome sto je omogucio udaljavanje od tada pomodnih viteskih i fantasticnih romana. vec je u dubokoj starosti. svaka avantura vodi u drugu. berberinov tanjir Mambrinov slem. oslobadjanje Hristovog groba u Jerusalimu. a da je ostatak knjige preveden sa rukopisa. takodje kao parodija. Glavni junak je antijunak (picaro = lopov. Prema tome roman kompozicijski izgleda kao skup novela povezanih okvirnom novelom. To je roman koji kazuje zivotnu pricu nitkova ili lopova.

Na taj nacin nijedan dogadjaj nije stvarno zavrsen. njegov prijatelj. tezi ka nebesima. Don Kihot zeli da cini dobro. ali. Sanco se menja. kao i sam Don Kihot. on pripoveda o pripovedanju (roman je pronasao na pijaci) -> pripovedanje je na granici izmedju iluzije i stvarnosti. kao i o samom cinu pisanja. pisuci o Don Kihotu kao o prevodu sa arapskog jezika i pozivajuci se stalno na Sida Ameta Benedjelija koji je navodno napisao to delo jer bi ovakvo parodiranje donelo njemu gomilu problema. mada Don Kihot gubi bitke u stvarnosti. Pokusava da razbije iluziju o pripovedanju.on se poziva na Benedjelija. dogadjaji. kriticar. junaci. a Sanco je simbol pasivnog zenskog sveta. Idealan svet ne postoji. Don Kihot je visok. ali ovde su oni procitali roman o Don Kihotu i zele da upoznaju junaka romana i time mesaju fikciju i stvarnost. Metafikcija je pripovedacki postupak kojim se otvoreno ukazuje na izmisljenu knjizevnu stvarnost i ujedno se komentarisu svi cinioci stvaranja. Dzerald Brenan ih je uporedio sa bracnim parom koji se neprekidno prepire. vec se ponovo ozivljava u njihovim razgovorima. a Sanco pragmaticar i materijalista. jeste metafikcija sa autoreferencijalnim komentarima. Njih dvojca vremenom poprimaju osobne jedan drugog. zastitnik i. dok se u drugom delu mesaju realna i knjizevna stvarnost. godine. Pojavljuje se u svim prozxnim ili stihovanim narativnim oblicima. Dinamiku romana ne cine samo dogadjaji. Ovde je metafikcija prisutna jer se o romanu govori kao o navodnom prevodu sa arapskog. tradiciji na koju se oslanjaju. postupci. Don Kihot je idealista. objasnjava kako je delo napisano. Ovaj pojam je prvi put upotrebio pisac Vilijam Gas 1970. a samo donosi nevolju. Autoreferencijalni komentari su piscevi komentari gde on govori o knjizevnoj formi. on pobedjuje u razgovoru sa Sancom. njegova borba sa vetrenjacam je u stvari njegova borba sa iluzijama iz koje on izlazi porazen. On vodi I polemiku sa dotadasnjom knjizevnoscu. Bahtin ih naziva karnevalskim parom (par suprotsnosti) – dva lica jedne stvarnosti.odbija da se suoci sa svetom kakav jeste. Njih dvojca su u pocetku potpuni antipodi i fizicki i duhovno. U skladu sa tim je i njihov portret. a to je prisutno u Servantesovom romanu . tj. kompozicijski gledano veoma bitan. Jedan od pripovedackih postupaka u romanu. ima vaznost i u obradi teme jer je ovo roman . Servantes na taj nacin parodira semu viteskih . udaljava se od njega. posle svega. odnosno zanimaju ga zemaljska zadovoljstva. postupcima. savetodavac. vec i razgovori izmedju Don Kihota i Sanca Panse. Servantes. Servantes uvodi metatekstualnost. U ovim razgovorima njihove pozicije su razlicite. pisuci roman. autor. Don Kihot postaje Sancov ucitelj. kojem su potrebni heroji i ljudi sa idejama da ga oplode. nagovestava sledecu epizodu. Servantes govori o sukobu ideala i stvarnosti. svet romana i onaj koji je izvan njega to je posebno vidljivo u delu gde je Don Kihot na dvoru vojvode i vojvotkinje vojvodin dvor bi trebalo da bude izvan knjizevne stvarnosti. Sanco svog gospodara pocinje da ubedjuje u stvari u koje ni sam na pocetku nije verovao. Sve ovo. osim kompozicijske vaznosti. prelazi na njegovu stranu. a Sanco nizak.parodija. paraliterarnost i autoreferencijalnost. Don Kihot igra ulogu muza. cesto objasnjava zasto je dogadjaj prekinut u odredjenom trenutku i nagovestava kada ce se nastaviti.

pominje ga normalno. Rec barok potice . U romanu se moze naci par previda pisaca koji se mogu pripisati njegovoj zaboravnosti zbog pauza koje je pravio tokom pisanja dela. a kasnije se ponovo vraca na prethodnu cinjenicu i opisuje kako Sanco nalazi magarca. i skoro celi 17. Negde uvodi likove koji otvoreno kritikuju viteske romane i pokusavaju bda urazume Don Kihota umesto da se poigravaju sa njegovom ludoscu (svestenik na vojvodinom dvoru. u savetima koje daje gradjanima "ostrva". dvorskog epa. Don Kihotovi prijatelji koji spaljuju viteske knjige. Parodija – delo nastalo povodom nekog drugog dela i to protiv njega.. komicno i podrugljivo. Upotreba ovog termina je najpre imala negativno. Servantes zalazi i u drustvene i politicke okolnosti koje satiricno iznosi na videlo. Npr. Robinzon Kruso Danijela Defoa.. nacin na koji su pisani. robinzonada. odnosio se na nesto ruzno. pogrdno znacenje. pokret pokrecu Nemci. moze biti pikarski roman. groteskno i tek ga je Burkhart upotrebio u neutralnom znacenju kao oznaku za odredjeni period. Nastao je iz avanturistickih elemenata helenskog romana. Grimelhauzenov Simplicisimus. mada je teze precizno ga odrediti jer se u razlicito vreme jaljao u razlicitim knjizevnostima. a postoji i sumnja da se barok nije javio u slovenskim zemljama.. pa prilikom toga smeh cesto izaziva sazaljenje prema junacima romana. Servantesov Don Kihot. Barok predstavlja epohu izmedju renesanse i klasicizma.romana. likovi i situacije docarani su na komican nacin. ali se prosirio i na ostale zemlje. viteskog romana. a u jednom delu zaboravlja da je Sanco izgubio magarca. a samom tematikom Don Kihoa. Koristeci se parodijom. postupke.. knjizevne vrste ili stil epohe se hiperbolizuju i karikiraju da bi postale smesne. na kraju i sam Don Kihot kada postane svestan ludorija kojima se bavio). krcmara i bogatasa. parodira i teme ovih romana kojsi su postali najpopularnije stivo iako prilicno bezvredni lakrdijaski. zato on postaje tako simpatican lik piscu i citaocima. vestern. naivno napisani. pisca. iskrivljeno. Pisac cesto staje na stranu svojih glavnih likova i posredno kritikuje one koji njih kritikuju. Sancovu zenu naziva i Marijom i Juanom. Servantesovi stavovi o stvarnosti mogu se naci u Sancovim brbljanjima. kritikujuci odredjene knjizevne pojave svoga doba. Tako nekada govori da prekida dogadjaj u kulminacijskom trenutku jer se tako cini u viteskim romanima. BAROK Barok se vezuje za poslednje decenije 16. veki.. s tim da smeh ovde pored svoje osnovne funkcije razveseljavanja. Barok se najpre javlja u likovnoj umetnosti i termin barok prvi put pominje Hajnrih Velflin 1888. simplicijada. To su nemastoviti i bezumni likovi umisljenih trgovaca. Osobine tog dela. Tu spadaju pikarski roman nepoznatog autora Lasariljo de Tormes. Avanturisticki roman – roman koji tezi prikazivanju uzbudljivih dogadjaja.. ima i didakticku ulogu (kao kod Rablea) prikazivanja bolne stvarnosti na izvrnuti nacin. Termin se moze koristiti u knjizevnoistorijskom i tipoloskom smislu. godine u delu "Renesanska i barok".

Dominantni su jaki izrazi osecanja plahovitost. tako o culnom govori u aluzijama. kao i Marinijev uticaj na evropsku baroknu knjizevnost. perifraza.Luis de Gonora. tako forma dela dobija znacaj.. latinizmima. kao i stil njegovih nastavljaca. Stil je prenaglasen. zagonetnih metafora. krsta. M. groteske. Odlikuje se potrebom za neobicnim iz neocekivanim izrazima. U Engleskoj se barok izjednacava sa renesansom. Razvili su i tehniku ukrasavanja dela da bi pojacali likovnu komponentu . u nemackoj .) i u ukrasavanju dela ukrasnim inicijalnim slovima npr. metafora.Tokvato Taso. Predstavnici i struje Tendencije baroka se javljaju pod razlicitim nazivima u razlicitim zemljama: • marinizam u Italiji . podrazavalaca i sledbenika. vazno je KAKO se pise. pun paradoksa. sto je i osnovno obelezje barokne knjizevnosti. ali u izvesnoj meri i renesansoj knjizevnosti. nazvana po Luisu de Gongori. Poezija se posmatra kao privilegija odabranih. stil postaje vazniji od sadrzaja. nema novih baroknih dela. sto se ogleda u cudnoj formi pojedinih dela (u obliku cveta. Kalderon i uslovno neki pisci koji se vezuju i za renesansu. srca. Djordano Bruno to cini u dijalogu koji je napisao po uzoru na Platona gde su akteri Tansilo i Chikada koji govore o tome da umetnik treba biti oslobodjen svih ogranicenja jer se poezija radja iz nadahnuca. Keveda. u Spaniji se naziva zlatnim dobom . Angelus Silecijus. najveca paznja se posvecuje stilu i formalnom savrsenstvu. Barok unosi najvise novina u stil pisanja. Zan Ruse govori o tome da je barokna knjizevnost sva u simbolima jer je jos uvek bilo nemoguce otvoreno govoriti i pojedinim temama.carmina figurata (ukrasavnje biljnim i zivotinjskim . SImbolikom se stvara veza izmedju materijalnog i metafizickog. Marini.od reci barocco. ali se kao barokni pisci pominju rani Malerb i Kornej. cudnom upotrebom obicnih reci. cestim inverzijama. • gongorizam u Spaniji . npr. sto se metaforicno moze odnositi na citavu knjizevnost baroka. bujnost.barokna struja u Spaniji. Odlike marinizma srodne su odlikama baroka. kitnjast. Barok raskida sa normativnom poetikom i zalaze se za entuzijasticku poetiku. jarke boje. antiteza. Barokni pisci teze sikreticnosti. hiperbolama. cestom upotrebom eufemizama. • jufjuizam u Engleskoj • precioznost u Francuskoj .Grimelshaucen. spajanju knjizevne i likovne komponente. Tezi se sokiranju. Odlike poetike Barok se nakon renesanse javlja kao jos jaci otpor knjizevnosti srednjeg veka. Servantes i Lope de Vega.stilska i drustvena pojava karakteritican za francuski klasicizam 17. originalnom upotrebom stilskih figura. Rejmon. veka.oznacava stil italijanskog pesnika Marinija. Grifijus. melodicnoscu stiha.. pa je tako stvoren poseban pesnicki jezik koji se odlikuje neologizmima. Ubrzo poprima vid izvestacenosti i postaje predmet parodija (Molijer "Smesne precioze") • I u baroku se kao u renesansi prvo javljaju italijanski pisci . a ne STA se pise. i u Francuskoj je tesko izdvojiti barok od klasicizma. spajanju nespojivog. medjutim i dalje ima cilj da zabavi i pouci. sto znaci biser nepravilnog oblika. Dj.

apsurd. koristi se niz stilskih figura koje imaju cilj da unesu simboliku. na udaljena. neizvesnosti. Barokna dela odisu pesimizmom Knjizevne vrste Barok neguje sve tradicionalne knjizevne vrste. groteska. U dramskom stvaralastvu najzustuplejnija je tragikomedija i poseban oblik drame . za visok stepesn subjektivnosti.metafora. Velika je potreba za nejasnim.Kevedo.sve u cilju naglasavanja i isticanja. Grasijan. oksimoron. Teme se ticu kajanja. teme su se odnosile na iskusenja i prolaznost zivota. groteska. posebno u junackom epu.stil u umetnostima 16. smisao baroknog dela je tesko uhvatljiv.Luis de Gongora i Argote Manirizam . Je4zuitska drama nastaje radom isusovaca koji su se zalagali za kulturnu delatnost. jihove drame nisu morale imati posebnu umetnicku vrednost. ali su morale postovati odredjene kriterijume . nasuprot srednjovekovne svesti o vecnom zivotu posle smrti. naglasene su slike. Zalaze se za oslobadjanje od pravila klasicne umetnosti uspostavljenih u renesansi i zalaze se za kreiranje posebnog stila sa prepoznatljivim autenticnostima odredjenog autora. oksimoron. iluzija. prolaznosti. gradja je preuzimana iz Biblije i crkvene istorije. za sto komplikovanijim izrazavanjem. javljaju se viteski i pikarski romani koji baroknom coveku predstavljaju beg od stvarnosti u idilu. bez slicnosti. hiperbola. .mentima). a javljaju se i antiteza. igre recima. najpre se javlja u slikarstvu. pratile su odredjenu shemu. nziva se i "kraljicom figura". Morales • kultizam . iluziju.forma je izrazajna. neobicnim izrazavanjem. egzoticna mesta gde se moze biti srecan. paradoks. sukoba cula i razuma. nestalnosti.stilske figure koja se zasniva na otkrivanju neotkrivenih i neobicnih analogija izmedju pojava i predmeta na prvi pogled potpuno udaljenih. s tim da se menja nacin obrade. Lirske forme menjaju izraz u skladu sa baroknom poetikom . nejasnost i prikriju pravo znacenje . veka na prelazu iz renesanse u barok. za spajanjem nespojivog. hiperbole. muzikom.orna.pisane su na latinskom. imale su morlaizatorsku funkciju i didakticku (ucile su lepom govoru i pravilnom izgovoru latinskog). U Spaniji se koncetizam deli na dve grupe: • konceptizam . dekoracijom). Javlja se u vidu oksimorona. odnos stvarnog i zagrobnog sveta. paradoksa i antiteze. metafora je glavna stilska figura.jezuitska (isusovachka) drama. oznacava vestinu pronalazaenja i stvaranja koncheta . Karakteristicne pojave barokne knjizevnosti su konchetizam i manirizam Konchetizam je stilska pojava karakteristicna za barokne struje.karakteristicene us pozajmice iz grckog i latinskog jezika ("ucene reci") . Iz jezuitske drame se razvila melodrama. opera i oratorijum jer je jezuitska drama bila kombinovana sa posebnim scenskim sredstvima da bi privukla paznju publike(baletom. epiteti . nepovezanih. Pored obimnih epova. lirici i drami. zivot se posmatra kao varka.

i svima je rekao da se njegovim postupcima ne treba čuditi jer mu je učitelj bio san i da se on i sada boji da će se ponovo naći u svojoj kuli. pa ako se ovaj pokaže dobar dati mu vlast. deci svojih sestara. nakon sto se vencaju. noseci mac kao znamenje. Klotalda. a vlast dati Astolfu i Steli. KLASICIZAM U drugoj polovini 17. shvata da se njen otac i preuzima osvetu na sebe. Ali Sigizmund je sumnjao da je to samo novi san. Ta je barokna drama i traženje odgovora na pitanje da li je čovek zaista nemoćan pred onim što mu više sile dosude. Rosaura se otkriva Astolfu i trazi od Klotalda osvetu. “Život je san” je najpoznatije Kalderanovo delo. objavio didakticku poemu u 4 pevanja Art poetique. ali zbog losih predskazanja kralj ga zatvorio u tvrđavu u pustoj šumi i dao mu samo jednog odgojitelja. a on kada je čuo istinu razbesneo se. To je drama u 3 čina. a Sigizmund Stelom. Pedro Kalderon de la Barka. pa su ga ponovo vratili u tamnicu. Ipak je pošao za vojskom s mišlju sve to samo san koji se mora raspršiti. Sigismunda su uspavali i doveli u dvor. On ne moze to da joj pruzi jer ga je Astolfo zastitio od Sigizmunda. Autor najpoznatije poetike je didakticki i satiricki pesnik Nikola Boalo. Astolfova verenica Rosaura dolazi da se osveti. u kojoj je od Horacija pozajmljivao citave stihove i odlomke. a ako pak bude zao vratiti ga gde je bio. jer joj je osveta vaznija od zivota. Servantesa i Korneja. Astolfo se ozenio Rosaurom. najnaprednija evropska drzava bila je francuska apsolutisticka monarhija. Klotaldo ga je uverio da je to bio samo san. Zivot je san Poljskom kralju Baziliju rodi se sin Sigizmund. Tada se pomirio sa ocem i pokazao se velikodušnim i plemenitim. ubio jednog coveka i napao Klotalda. ma koliko bežali od nje i drugi da se čovek svojom upornošću i razboritošću ipak može suprostaviti višim silama. Tada se u njemu javljaju sumnje i razmišljanja sa zaključkom da je život samo san i da će se tek nakon smrti probuditi. Knjizevnost tog vremena – francuski klasicizam – predstavljala je uzor ostalim sredinama. Zato je odlučio dovesti sina u dvor i sve mu reći. jer sve u životu nestaje poput sna. Kada se probudio. Grimelhauzen.Glavni predstavnici baroka su Djanbatista Marini. Glavni uzor mu je bio Horacije.v. Ubrzo se u kraljevstvu digla pobuna i došli su ga vojnici osloboditi da im on bude kralj. Kako kralj nije imao naslednika u starosti ga poče progoniti savest i sumnja da su možda zvezde pogrešile. pa je 1674. Kalderon nam na kraju daje dva odgovora: prvi je da svoju sudbinu ne možemo izbeći. ali mu je rekao da i u snu valja činiti dobro. Rosaura mu se pridruzuje. Klotaldo prepoznaje mac. njegova poetika je izvrsila uticaj na celu evropsku knjizevnost. dok neki proucavaoci barokne tendencije vide i kod Sekspira. Ipak. Lope de Vega. Boalo je pretrpeo veliki uticaj entuzijastickih poetika i . Grifijus. Kalderon dela Barka. Na tome mu je zamerio veliki broj pesnika koje je on napao u svojoj poetici.

Klasicizam karakterise i teznja ka univerzalnosti. Potrebno je naci idealnu ravnotezu izmedju prirodne obdarenosti i nadahnuca sa jedne. Najveci znacaj daje tragediji. To su bili glavni argumenti Kornejevih protivnika koji su ga optuzivali za plagijat. Boalo II i III pevanje svoje poetike posvecuje problemu knjizevnih rodova. O nekim bitnim vrstama Boalo nije govorio . da bi posle postao izraziti klasicista. Pjer Kornej. didakticka poema. Medjutim. odnosu izmedju kralja i plemstva. Molijer. i znanja i rada sa sruge strane. Taj entuzijazam nije svemocan i u umetnickom stvaranju ima razlicite vrednosti. Glavni predstavnici su: Kornej. Roman u klasicizmu ima zanemarljivu ulogu.poslanica. balada. Klasicara zanima mit i istorija. slavi pojedinca. Klasicizam se u svojoj sustini samo oslanja na razum. On je zasluzan za raskidanje sa antickom tradicijom i kanonima Aristotelove poetike i estetike. Klasicizam obnavlja Horacijevu ideju o lepom i korisnom kao svrsi umetnosti (dulce et utile). Bez znanja i truda. U II pevanju se bavi manjim knjizevnim vrstama: idila. vec novu kreaciju. moralnim normama. Vatra koja pokrece lirskog pesnika nemocna je u oblasti epa. La Fonten. Cilj umetnosti je istina i lepota. nijedno vredno delo francuskog klasicizma ne moze se smatrati iskljucivo racionalistickom tvorevinom. sonet.. vodvilj i sansona. ulozi drzave. U poetici klasicizma knjizevni rodovi su strogo razdvojeni. Boalo istice neophodnost rada. epigram. U njegovim delima se raspravlja o casti. Kljuc za razumevanje Sida lezi u . ali ne kao deo proslosti. satire ili komedije. basna. ta vatra se gasi i nestaje. pripovetka i novela u stihu. Klasicisticki stil se odlikuje pre svega jasnoscu i cistotom izraza. Izmestio je dramski sukob.smatrao je da je nemoguce stvoriti veliko delo ako pesnika ne pokrece neka srecna vatra. Sina i Polieukta. Za razumevanje Sida kljucno je delo rasprava o metodi Rene Dekarta koje se pojavilo iste godine noseci u sebi iste ideje kao Kornejev Sid. koji je do tada bio vezan za bogove. Klasicizam je sinteza idealizma i realizma.. satira. Boalo pojam mimeze ne shvata kao prenosenje prirode u umetnicko delo. Rasin. Klasicizam pridaje presudni znacaj razumu u procesu umetnickog stvaranja. Za tragediju je bitno renesansno pravilo tri jedinstva u drami. vec kao deo venosti. Njegovo prvo delo je komedija Melita. elegija. U Kornejevim delima glavnu ulogu imaju slava. Njegova dela karakterise odsustvo boga. autonomno delo. Isticu se i drame Horacije. jer on mora da se odupre emocijama i masti da bi odrzao pomenutu ravnotezu. Anticko pozoriste je imalo religiozni karakter i ulogu da podseti coveka da je njegova sudbina u rukama bogova. a prva tragedija Medeja. Sid Kornej je karijeru zapoceo kao barokni pisac i komediograf. ali ne puku kopiju. epopeji i komediji. Kornejevim likovima vlada volja koja je jaca od strasti i nad njima ona odnosi pobedu. rondo... U poetici klasicizma dolazi do pomirenja izmadju pojma originalnosti i podrazavanja antickih uzora. Kornejevo najznacajnije delo je tragedija Sid – njom se on najvise udaljio od Aristotelove poetike. cast i moral. Size za Sida Kornej je uzeo iz nekoliko godina ranije napisanog dela spanskog pisca Kastra. oda. Umetnik treba da stvara prema prirodi.

Njegovi likovi su prikladni samo u odredjenoj meri. Nepostovanje casti dovodi do sukoba.. ljubavna. cast. Kornejevo delo ističe sledeće književno-filozofske ideje: . Prihvatio je Horacijev savet da krvave scene ne treba prikazivati. nacionalni nivo. ambicija i patriotizma. Oni su tacke u kojima se ukrstaju delovanja dveju suprotnih sila. Gradju dela je preuzimao iz istorije (spanske i rimske). a divljenje prema onome ko je bolji i uzviseniji od nas. donosi odluku da ce se udati za don Rodriga. herojska. Sanco dolazi kod nje noseci mac i ona misleci da je Rodrigo mrtav priznaje svoju ljubav prema njemu. jer je din Dijego izabran za ucitelja princa od Kastilje. kraljeva. Strah i sazaljenje osecamo prema onome ko nam je slican. Himenina. a Himena i dalje trazi osvetu. on mora da ispuni duznost prema porodici I drzavi. uprkos svojoj ljubavi prema Himeni. drzave i Rodrigove porodice. On je samovoljni. a nedostatak volje i neodlucnost su vredni prezira. a da je Sanco krenuo u rat. Don Sanco. Koristeci aleksandrinac. Rodrigo je prinudjen da se osveti. cerka don Gomeza. To je postignuto time sto se junaci nalaze u savrsenom i zatvorenom sistemu etickih normi. a njihovi postupci su formule ljudskog postojanja – psiholoska geometrija. Ne mogavsi to da prihvati. Grof Gomez je povredio cast kralja. a kralj kao deus ex machina donosi odluku da ce se Himena udati za Rodriga cim se on vrati iz rata. drzavna i licna cast (Rodrigova. Postupci junaka nisu motivisani samo eticki. ali njihov drustveni status nije jednak. Junaci se po eticki cistim motivima koji ih pokrecu priblizavaju grckom mitu i pridrzavaju se jednog doslednog sistema vrednosti. ali su istovremeno i sebicni i bezobzirni pd maskom vrline. Himena. On su izolovani od nas prostorno i vremenski (i od citalaca Kornejevog doba). don Gomez udara don Dijegu samar.). Njihova teznja ka slavi. ali njegovo licno ja je podredjeno kolektivnom ja. Himenin udvarac. Sid spada u tragikomedije.kartezijanstvu – red. Ljubav je vazan pokretacki faktor. U Rodrigu se sukobljavaju razum I strast. Dolazi do sukoba izmedju njihovih roditelja – don Gomeza i don Dijega. Cast i duznost su vazniji od ljubavi (lik infantkinje). ali ona nije nezna i romanticna. Licno ja prelazi na visi. logicnost i vladanje strastima ljudskom snagom i ljudskim umom. Rodrigo odlazi u rat protiv Mavara i vraca se kao veliki junak.. gordi plemic koji ne postuje kraljevu volju i to dovodi do njegove smrti. i time nanosi sramotu njegovoj porodici. Junaci su simboli ponosa. U Sidu se brane porodicna. vec i psiholoski. nudi da on osveti Himenu i njenu porodicu. vec je podredjena politickim zbivanjima u drami. Zatim saznaje da je Rodrigo ziv. Dobija nadimak Sid – gospodar. Ona prihvata don Sancovu ponudu. Kralj joj obecava da ce dobiti svoju osvetu. U Sidu Kornej nije dosledno sledio pravilo o tri jedinstva. Tragicni junak kod Korneja ne izaziva strah i sazaljenje vec divljenje. on jezik podvrgava strogoj metrickoj shemi i tako mu daje savrsenu jasnost. Kornejevim likovima vlada razum. On u dvoboju ubija njenog oca. Javlja se i lik infantkinje koja podrzava Himeninu i Rodrigovu ljubav iako je i sama zaljubljena u njega. ima srecan zavrsetak. Kralj odbija da najveceg junaka kazni smrcu. Glavni ideal je ideal casti. postovanje duznosti otkrivaju nam sirok spektar vrednosti ljudskog zivota i osnovnih pitanja egzistencije.

ideologije. za razliku od Korneja..) i radije bi umrla nego da im se prepusti. vec i Hipolita. ali se bavi i pitanjima religije. Jansenisti su verovali da je ljudska sudbina unapred odredjena i da za gresne nema izbavljenja. Rasin je. pitanjem ljudske slabosti. Motivacija likova je takodje drugacija nego kod Euripida. nema slozenih zapleta. vec to u njeno ime cini dojkinja Enona. pre svega. Ona nije ni sasvim kriva.. vec bezi. pocev od toga da Kornej ne pripada iskljucivo klasicizmu. On vise nije idealizovan. a Rasin mu dodaje jos jednu slabost – ljubav prema Ariciji. Ona ne optuzuje Hipolita sama. Njen zlocin je vise kazna bogova nego njena volja. a porok je naslikan svim bojama koje omogucavaju da se spozna i zamrzne izopacenost.Kornej i Rasin. Rasin se trudio da je prikaze manje odbojnom nego sto je to ucinio Euripid. Ovde se Rasin trudio da postuje pravilo prikladnosti likova.). ali i od Sofokla. jer im Bozija milost .. Ifigenija. a Slegel mu je zamerio sto niskosti prebacuje na licnosti nizeg ranga. Kornejeva dela prozeta su verom i optimizmom u coveka. Rasinovi junaci ne mogu nista protiv svoje sudbine koja je unapred odredjena i nalazi se u rukama bogova. Rasin kaze da su u Fedri slabosti zbog ljubavi iznete kao prave slabosti. a zbivanja se koncentrisu oko jednog problema.• Snagu volje i heroizma • Snagu sila sudbine • Veličinu duše i moralni integritet • Sukob između emotivnog i moralno-religijskog shvatanja ljubavi Zan Rasin. pokrece ih snaga volje. strasti su iznesene da bi pokazale nered koji su izazvale. Rasin se bavi jos jednim sukobom – sukobom izmedju oca i sina. U tome je njegova tragicka krivica. Fedra je zrtva nasledjenih strasti (Pasifaja. Sunce. koji ne postuje bogove i nije u stanju da se suoci ni sa jednom preprekom. postovao aristotelovska pravila koja je zahtevao klasicizam. On nije izmenio samo lik Fedre. ni sasvim nevina. na sukob strasti i razuma. Fedra Kada se govori o francuskom klasicizmu. vec je predstavljen kao previse ponosit i pomalo tast mladic. politike. ali i Vergilije i Ovidije. Rasin je bio pod velikim uticajem jansenizma i njihovog ucenja o predestinaciji. moralnim i etickim pitanjima i pitanjem egzistencijalnog pesimizma i determinizma. U predgovoru za Fedru on kaze da je izabrao ovu junakinju jer ima sve osobine koje treba da izazovu strah i sazaljenje. Likove i motive preuzimao je najcesce od Euripida. Kod Euripida je njegova jedina mana to sto se ne klanja Afroditi. Moralni zakon jaci je od ljudskih strasti. Gradju je preuzimao iz istocnjacke i. Izvori iz kojih je Rasin preuzeo gradju za Fedru su Euripidov i Senekin Hipolit i Plutarhov Zivot Tezejev. Razlike medju njima su brojne. takodje preuzet iz grcke tradicije). potomku Tezejevih smrtnih neprijatelja (upravo zbog toga je i dodao ovaj lik. Takodje je i zrtva bozanskog gneva.. a visokog je roda. dok Rasina karakterise antropoloski pesimizam. Njegove tragedije su jednostavne. Kornejevi junaci sami upravljaju svojim postupcima. grcke tradicije (Andromaha. najcesce se porede dva najveca tragicara te epohe. Sukob je premesten sa spoljasnjeg na unutrasnji plan. Rasin je svojim tragedijama pisao predgovore koji su u mnogo cem olaksali njihovo tumacenje. Bajazit.

. Treba istaci ono sto je smesno u coveku i obelodaniti ljudske mane. Umire od otrova koji je popila. pun zivotopisnih slika. Molijer je komediji pruzio status jednak tragediji i oslobodio je dotadasnje potcinjenosti. Zbog svog poroka on neprekidno dolazi u konflikte sa svojom decom. a dojkinja lazno optuzuje Hipolita.. Tesej vidi da se nesto dogadja. da bi one bile iskorenjene javnim prikazivanjem. a ne da pravi slike konkretnih pojedinaca. Propagirali su princip licnog usavrsavanja. Smesne precioze. vec i njegovoj okolini – drustvu i porodici. antitezama. Don Zuan. a pravo na presto imaju on. Tesej se ne vraca sa svog puta u Had i Hipolit polazi da ga trazi. Saznje da se dojkinja ubila i shvata da je pogresio. izmedju strasti i razuma. Harpagonovu nastranost cini njegov tvrdicluk koji ubija sva druga osecanja. To je narodni jezik koji tece prirodnim tokom. Dojkinja Enona uspeva da navede Fedru da prizna od cega boluje i savetuje je da svoju ljubav prizna Hipolitu. Zan Baptist Molijer. on se ne protivi mesanju knjizevnih rodova i ne postuje uvek pravilo tri jedinstva. zaljubljena je u svog pastorka. Saznaje da je Hipolit mrtav i Fedra dolazi da mu kaze istinu. Hipolit vlast nudi Ariciji. Veliki deo Molijerovog knjizevnog rada ne slaze se sa klasicnim pravilima. mimikom. On ne steti samo njemu. Na taj nacin on jos vise istice neku karakternu crtu. Njegova glavna dela su: Tvrdica.. Jezik Rasinovih dela dostize savrsnstvo jezickog izraza i sluzi kao srdstvo za iskazivanje neskalda izmedju recenog i ucinjenog. Hipolita. preuvelicavanjem.. a Hipolit se brani priznajuci svoju ljubav prema Ariciji. Fedrin sin i Aricija. tvrdicluk. Molijer ume da ukaze na trenutke kada ljudske mane i poroci postaju smesni. onda ona postaje apsolutna i potiskuje sve ostalo u coveku. ali oni su istovremeno i smesni. Ako se neka strast preterano razvije. Tartif. On odlazi k njoj i poziva je da pobegnu. unutrasnjeg posmatranja i negovanja visokih osobina. a ona prihvata. Tesej razgovara sa Aricijom i to u njemu budi sumnju. Zbog te gresne ljubavi. zavodi tiraniju i remeti ravnotezu. kci Minoja i gresne Pasifaje. Tvrdica Molijerovo pozoriste predstavlja skup ljudskih naravi i istinitih slika coveka. Fedra. pa se tako njegova komedija priblizava farsi. Smatrao je da stvaralac treba da pozajmljuje karakteristicne crte od svojih savremenika i da uoblicava tipove. Saznaje da je mrtav. ali i situaciji u kojoj se u tom trenutku nalazi. Stize vest da je Tesej ziv i Enona savetuje Fedru da optuzi Hipolita pre nego sto on optuzi nju. Bili su veliki protivnici papstva i jezuita. u koju je Hipolit tajno zaljubljen. a razum zahteva umerenost u svemu. Govor svakog junaka je prilagodjen njegovom stalezu i karakteru. . On to cini karikiranjem. Molijer slika zive ljude kojima vladaju pogubne strasti. obogacen metaforama. U njegovim delima cesta su preterivanja. Covekovi postupci treba da budu vodjeni razumom.nije unapred data. suprotstavljanjem razlicitih karaktera. Jezik njegovih dela je zivi govorni jezik. a Fedra mu priznaje svoju ljubav koju on hladno odbija. a Tesej prihvata Ariciju kao cerku. Molijer osudjuje sve sto izopacuje ljudsku prirodu: laz. Uobrazeni bolesnik.. koju joj je usadila Venera. zena kralja Teseja. ona zeli da umre. licemerstvo.. Ucene zene. Tesej poziva Neptuna da osveti njegovu cast. potomak tesejevih neprijatelja.

a Marijani Anselma. Njegovi glavni uzori bili su Horacije i Aristotel.. a cesto ih je i nadmasivao. konji su mu izgladneli do smrti. Tu njegov tvrdicluk kroz niz komicnih situacija dolazi do izrazaja: njegov kocijas Zak je istovremeno i kuvar. Harpagon pristaje na vencanja svoje dece pod uslovom da Anselm plati sve troskove. Kleant odlucuje da trazi zajam. jer to onda ne bi bilo ni komicno ni poucno. Njih dvoje zele da to objave ocu.. a ne u stihu. On je cesto pozajmljivao od drugih stvaralaca. npr.. On sam ce se ozeniti Marijanom pod uslovom da uz nju dobije miraz. ne moze da se odrekne svog prstena koji Kleant daje Marijani. mladica koji je spasao od smrti i koji radi u sluzbi njenog oca ne bi li zadobio njegovu naklonost. vec je nova kreacija. On daje siroku i vernu sliku celokupnog drustva u 17.. La Fles je lukavi lopov. covek dugih prstiju. ali i nekih drugih dela. Molijerov tvrdica nije covek koji se plasi bede jer je u njoj ziveo. a glavni predmet podrazavanja je covek . Harpagonov sin Kleant zaljubljen je u siromasnu devojku Marijanu. Molijerovi uzori bili su Plaut. Komedija se zavrsava tako sto Harpagonu vracaju novac i saznaje se da je Anselm Marijanin i Valerov otac. Za razliku od Plautovog. Kleantov lukavi sluga nalazi Harpagonov novac zakopan u basti.On je samo pokusao da otkrije njihov esteticki smisao i sastavio ih je u jedinstvenu celinu. Frosina je podvodacica i spletkaros. ali za to ne dobija nikakvu nagradu. veku. jer su ona vec postojala. Ali ni drustvo koje okruzuje Harpagona nije bolje: Valer igra dvostruku ulogu. naredjuje da s prave masna jela koja brzo zasite. a cerka Eliza u Valera. ali zaljubljen je u siromasnu devojku. On odlucuje da napravi veceru na kojoj ce objaviti veridbu. Gradju za Tvrdicu preuzeo je iz Plautove Aulularije. On ova nacela i pravila nije sam formulisao. On takodje nije ni zadovoljan onim sto ima. Kleant je kockar. i znanja i rada sa druge strane. Delo je napisano u prozi. ali on ce ih preduhitriti izjavom da im je vec pronasao bubuce supruznike – Kleantu imucnu udovicu. jer on ne trazi miraz. Simbolika Harpagonovog imena: covek koji grabi. Frosina donosi Harpagonu vest da Marijana prihvata bracnu ponudu.. Terencije.Molijerovi karakteri su veoma slozeni i imaju veci znacaj nego radnja. Harpagon je tvrdica. nije njena puka kopija. Nikola Boalo. slikajuci razlicite staleze i naravi. vec i drustvo – Harpagon pripada sloju kapitalista koji su se obogatili zelenasenjem. ali ispostavlja se da je pozajmilac njegov otac i dolazi do konflikta izmedju njih. najpoznatija je poetika epohe klasicizma. umetnost je potpuno autonomna kategorija. • razum – to je sila koja treba da obuzdava i usmerava mastu i osecanja • priroda – u odnosu na prirodu. On tu slozenost upotpunjuje slozenoscu okoline i time postize jos veci stepen slicnosti sa zivotom. Pesnicka umetnost. nova grcka komedija. Pesnicka umetnost Boaloova poema u 4 pevanja.. vec zeli da stekne jos blaga. Zak daje lazne optuzbe. Molijer kritijuje ne samo strast. Glavna nacela njegove poetike su: • nadahnuce – za umetnicko stvaranje potrebna je idealna ravnoteza izmedju prirodne obdarenosti i nadahnuca sa jedne.

a odbacuje rimsku i srednjovekovnu tragediju. ona su oslonac razuma • stil – odlikuje se istinitoscu. a njen cilj je lepota i uzbudjenje. Predmet komike treba da bude ljudska priroda. • Vodvilj i sansona – osudjuje vulgarne dosetke ovih saljivih vrsta. jedinstvena).• antika – podrazavanje uzora je osnova za stvaranje originalnih dela • korisnost – korisno se podredjuje lepom i oplemenjuje ga. jedan dan. jednostavnoscu. On kaze da je radnja epopeje dugotrajna. kratka pesma. On zatim govori o pravilu tri jedinstva (jedno mesto. a radi pristojnosti i prikladnosti sa pozornice su izbacene scene nasilja. Izbor junaka je veoma vazan – to mora da bude neka znacajna licnost iz istorije ili mita. Teorija knjizevnih rodova U I i IV pevanju Pesnicke umetnosti. Iako je epopeja u renesansi imala ogroman uspeh. Pri slikanju likova pesnik mora da uzme u obzir razlike izmedju podneblja i epoha. Ti likovi treba da budu inkarnacije tipova. a stil raznovrstan. pravilnoscu. cisto lirska. a ne u hriscanstvu. Kada se u II pevanju bavi manjim lirskim vrstama. Komedija ne sme da sadrzi elemente ostre drustvene. svecana pesma u slavu junaka. • Rondo. • Satira – i sam je pisao moralne. Boalo se bavi opstim nacelima. a II i III pevanje posveceni su knjizevnim rodovima. • Sonet – od njega zahteva apsolutnu pravilnost forme. pastirska pesma. Bio je protivnik politickih satira. koja treba da izazove strah i sazaljenje. Sustina tragedije je u prikazivanju bolnih dogadjaja i dusevnih stanja. Metafore i simbole treba traziti u grcko-rimskoj mitologiji. Likovi treba da budu dosledni. Od lirskih vrsta njega zanima: • Idila (ekloga) – jednostavna. uzvisenoscu. istorijatom i unutrasnjim sklopom. duhovita.. on se bavi njenom sustinom. Likovi treba da budu preuzeti iz naroda ili gradjanskog sloja. U III pevanju se bavi najvaznijim rodovima – tragedijom. • Oda – uzvisena. epopejom i komedijom.. balada i madrigal – ove srednjovekovne rodove gotovo da zanemaruje. skladom. Govoreci o tragediji. Ne . Mora da bude uzvisen i da cak i njegove mane budu herojske. a sasvim retko to moze biti plemstvo. njega prevashodno zanimaju oblici i psiholoske i stilske karakteristike njihove sadrzine. Katarza daje smisao tragickoj radnji. On vrednim smatra samo anticke epove. ugledanjem na antiku. knjizevne i drustvene satire. umetnost koja je korisna u stanju je da uzbudi citaoca istinom i lepotom • pravila – ona sluze da usmeravaju stvaralacku energiju. a Boalo insistira na duzini od dva stiha. cistotom. Radnja mora da bude jedinstvena i jednostavna. pravilima. ostra. jasnoscu. Prednost nad mogucem daje verovatnom. Boalo joj upucuje ostru kritiku. prirodnoscu. a osnovna karakteristika je fabuloznost. ali i o pravilima verovatnosti i prikladnosti. On grcku tragediju smatra najuzvisenijom. • Elegija – intimna pesma u kojoj preovladjuju tuzna osecanja. • Epigram – to je smela. politicke satire.

ali nije govorio. dr Ralfa (= Servantes).. Pored prosvetiteljskog kulta razuma. veka. Karakter francuskog prosvetiteljstva u ovom delu bio je ocigledan. Ovo delo je izvrglo ruglu vrednosti starog rezima iskazujuci ono sto je narod mislio. nakon smrti pisca. On stvaraoce neprekidno upozorava da svoja dela treba stalno da ispravljaju i istice vaznost kritike. a u radu su ucestvovali i Volter.. i 18. Ton ovih dela je sentimentalan. autoritete. dala su najostriju kritiku francuskog apsolutizma. Francuskoj. a zasnivaju se na moralnom principu da se zlo kaznjava. Na prelazu izmedju 17. Njen pokretac je Denis Didro.. D’Alamber. Predstavnici su Semjuel Ricardson. Prosvecenost se javila u Holandiji. Sentimentalizmu pripadaju Didroovi porodicni romani i Rusoove Ispovesti. Kandid se razlikuje od ostalih romana 18. Volter. Po ovom romanu cesto se i epoha prosvecenosti naziva epohom volterijanstva.. istorijska dela. Rusoovo shvatanje uticalo je na predstavnike predromantizma. a sve sto je zlo od drustva. a vrlina nagradjuje. u kojima uporedjuje Englesku sa Francuskom. Tezi da otkrije emocionalni zivot coveka. Prosvetitelji veruju u ljudski um i nezavisni su u odnosu na crkvu. vlast i tradiciju. Sve sto je dobro potice od prirode. Stern i Goldsmit.. Raspravu o snosljivosti. Racionalizam zanemaruje ono sto je subjektivno i emotivno i tako se javlja potreba da se u knjizevnosti govori o onome sto je intimno i subjektivno. Idila dobija vaznu ulogu. veku. jer Volteru nije bilo stalo da prikazuje uverljive ljudske dileme i sukobe. Ruso istice i osecajnost duse. Volter je . U ovim romanima preovladava osecajnost.). citaocima je predstavljeno kao francuski prevod nemackog romana sa dodacima koji su pronadjeni slucajno. Nova Eloiza. vec je zeleo nesto da dokaze. Pridev sentimentalni nije imao pezorativno znacenje.. veka. U tom periodu formirale su se mnoge nauke. Sentimentalizam daje produbljene prikaze emotivnih stanja i iracionalnih slojeva ljudske duse. ironijom. ali se delovanje oseca i u 19. PROSVECENOST I SENTIMENTALIZAM Prosvetiteljstvo je duhovni pokret nastao krajem 17.. humorom.. a pociva na principima unutrasnjeg osecanja i prirode. Kandid Kada se pojavilo ovo Volterovo najznacajnije delo. vec i mudro. pa predstavlja pretecu psiholoskog romana..treba mesati komicno sa tragicnim. Svoj identitet Volter nije otkrivao. a oznacavao je ono sto je ne samo pateticno. Ruso.. Monteskje. Rusoov zivotni stav se cesto naziva rusoizam. carica Katarina. da stvori roman a these Kandid je roman koji obiluje mastom. jer su filozofi koji su dali toliki doprinos znanju i slobodi imali negativan polozaj u ocima vlasti upravo zbog tog doprinosa. veka vaznu ulogu je imao sentimentalni roman.. vec je upucivao na uzvisena osecanja.. Boalo je bio veliki protivnik elemenata lakrdije i farse u komediji. Nosilac ovog pokreta je gradjanstvo i pojedini prosveceni vladari (Fridrih II. Josip II. Njegova Filozofska pisma. Pisao je tragedije Zair i Meropa. Shvatanja i sanzanja prosvetiteljstva skupljena su na jednom mestu – u Enciklopediji. Engleskoj.

Rad od nas odbija tri velika zla: dosadu. U nauci je na njega uticao Njutn. ali jeste silovana. Doktor Panglos je dobio sifilis preko dugackog lanca svih onih koji taj sistem cine. On ga obavestava da su svi sa dvora mrtvi. Servantesa. On daje preterane opise ratnih strahota. najbolji od svih svetova. Neka starica preuzima na sebe brigu o Kandidu i ispostavlja se da ona radi za Kunigundu koja nije mrtva. Volter kritikuje ovaj kosmoloski optimizam. ali ih put . nalazi samo okrutnost i bedu. ovaj mu govori da je to cena secera koji jedu Evropljani. a Kandid bezi sa slugom Kakambom kod jezuita. Kod Voltera i stvarnost i naivnost su prikazane hiperbolicno. Zatim stizu u Eldorado. postavljajuci Galileja nasuprot Lajbnicu. porok i bedu. Francusku. On se zestoko protivi Kunigundinoj udaji za Kandida i njegova arogantna reakcija ukazuje na prepreke utemeljene na socijalnim razlikama. Volterovo delo ipak ne odise pesimizmom. Kandid je snazna satira. Kandid pronalazi novog saputnika. Holandiju. Njegova satira je satira naravi – licnosti personifikuju samo pojedina obelezja naravi. Izgubivsi veliki deo blaga. varki i cikajuce ironije. ne stedeci nikoga. To je Volter hteo da suprotstavi Lajbnicovoj ideji o predodredjenoj harmoniji – sve je predodredjeno unapred postavljenim redom. Kandid ubija Jevrejina i inkvizitora pod cijom je vlascu ona bila i njih troje beze.bio protivnik zatvorenih metafizickih filozofskih sistema. Upravo je te sisteme kritikovao u svom romanu. a taj spas je u radu koji je i stvorio coveka. izmisljenu zemlju u kojoj je sve savrseno. Prostodusnog mladica Kandida proterao je baron iz zamka zato sto je poljubio ruku njegove kceri Kunigunde. Meksiko. natovareni blagom. Paragvaj. Englesku i Tursku. kandid salje Kakamba po Kunigundu i dogovaraju se da se nadju u Veneciji. pocev od crkvenog lica. on obilazi Nemacku. gde ga propisno isibaju. Kandid putuje celim svetom. obolelog od sifilisa. On pronalazi spas za ljudski rod. Nosilac ideje kosmoloskog optimizma je doktor Panglos. izuzev Eldorada. Njegov roman sjedinjuje ljubav prema ovozemaljskom. Kada Kandid u Surinamu naidje na roba bez ruke i noge. Jedan od njih je Kunigundin brat i Kandid ga ubije u samoodbrani. a u filozofiji Pjer Bejl i Dzon Lok. Veneciju. Stize u Holandiju gde srece filozofa Panglosa sa baronovog dvora. Volter kritikuje i nauku tog doba kada govori o nagradi godine koja sledi onome ko otkrije zasto je vuna ovna iz Eldorada crvena. da bi posle postalo ocigledno da se radi o ironiji. tako da je ovaj svet bas onakav kakav mora da bude. Martina. lucidnoscu i kritikom. Dekartu i Spinozi. ukazujuci njegovu udaljenost od stvarnosti. gde prilikom auto-da-fe Panglosa obese. zemljotres i stizu u Portugaliju. i u svakoj zemlji. ali u naravi satire i jeste da bude preterana. koji tvrdi da nema posledice bez uzroka i da je ovaj svet najbolji od svih svetova. Odlomak pocinje divljenjem vojsci. a odatle krecu da traze Kunigundu. Volterov stav prema ratu tu jasno dolazi do izrazaja. koja obiluje duhovitoscu. Kandid je personifikovano svojstvo naivnog optimizma koji se suocava sa brutalnom stvarnoscu (candide = naivko). On stize u prusku vojsku. Sekspira i Svifta. Ali. Njegovo delo obogaceno je poznavanjem filozofije i knjizevnosti Rablea. Dozivljavaju buru. krecu u Veneciju. Kritikuje i ceo sistem i drustvo. prepuna brzih i kratkih poenti. smisao za humor i kritiku i zelju za upoznavanjem stvarnosti. U Paragvaju se rastaju. Njegova proza je jasna.

a mesto zbivanja je Zenevsko jezero. koji je bio karakteristican za prosvetiteljstvo i borio se protiv zloupotrebe razuma za stvaranje metafizickih sistema i tumacenja sveta od strane teologa. Njena majka pronalazi pisma i Julija je primorana da se uda za Volmara. U Sen . Julija vodi brigu o svom vrtu koji predstavlja . kao i izmedju Abelarda i Eloize u prici iz 12. Julijin otac se protivi udaji kceri za coveka skromnog gradjanskog porekla. Izmedju njih se javlja ljubav. Dom Volmarovih je ostvarenje Rusoove ideje o idealnom drustvu. Kandid shvata da jedino rad cini zivot podnosljivim i svako sebi pronalazi neki zanat. ona toga uopste nije svesna) i nakon razgovora sa nekim starcem.prethodno odvede kroz Englesku i Francusku. privatni ucitelj lepe i mlade Julije. medjuljudske odnose i zajednistvo u radu. Sen – Pre napusta zenevsku oblast. cak i drame Korneja i Rasina. Ruso kritikuje i pozoriste. Protagonista romana Nova Eloiza je Sen – Pre. i da ih izvrne podsmehu da bi doprinela njihovom otklanjanju. Satira – knjizevno delo u kojem se na podrugljiv i duhovit nacin izrazava ostra osuda nekog drustva ili ljudskih mana. Osnovni cilj je da ukaze na drustvene i moralne slabosti. porodicni zivot u prirodi. predstavnika prisile. Emil i Drustveni dogovor. koji mu je spasio zivot jednom prilikom. jer je smatrao da civilizovani covek nije sacuvao svoju ljudsku bit. veka cest je lik oca despota. zakona i konvencije. Martin zastupa stavove suprotne Panglosovim i zna da ljudi nigde na svetu nisu srecni i da svet nije savrsen. Odlazi u pokrajinu gde su ljudi iznenadjujuce gostoljubivi i gde je novac retka pojava. Nova Eloiza Najveci predstavnik francuskog sentimentalizma je u svojim delima govorio o razlici izmedju prirodno i drustveno odredjenog coveka. vec je postao tasto bice kojem je stalo samo do uspeha u drustvu i povecanja imovine. Kandid se zeni Kunigundom iako je ruzna (ironicno. Nakon nekoliko godina Sen – Pre posecuje Juliju. Pariz je suprotnost idealnom zivotu u pokrajini Valais i kao glavna metropola simbol covecijih kobnih tendencija. pa su ljudi zbog toga srecni. U romanu 18. Oni zive u skladu sa prirodom. U drugom delu romana (od IV do VI dela) preovladavaju Rusoovi pogledi na porodicne odnose. Drugi deo se sastoji uglavnom iz njegovih pisama Juliji iz Pariza i njenih odgovora. To jezero je sveprisutno u romanu i na kraju ce zapecatiti Julijinu sudbinu. Zatim odlazi po Kunigundu koja se nalazi u Carigradu i na putu do tamo srecu Panglosa i Kunigundinog brata. jer joj je za supruga namenio starijeg plemica Volmara. idealan dom. jer prikazuju najvise slojeve koji cine najmanji deo francuskog drustva. a izmedju Volmarovih i posluge vlada potpuni sklad.Preu se sukobljavaju ocajanje i divljenje Juliji. koja je sada Volmarova supruga i majka dvoje dece. On je govorio o gubitku ljudske srece u savremenom drustvu i potrazi za izgubljenim vrednostima u svojim najvaznijim delima: Nova Eloiza. Barona salju u Rim. U njihovom domu dekorativno je zamenjeno korisnim. pa odatle dolazi i naslov dela. Za to vreme Julija trpi torturu svog oca koji ne trpi protivljenje. Izvestacenom zivotu pariskih salona on suprotstavlja miran. veka. On krece na put oko sveta. Julija na kraju prihvata svoju obavezu. On nije u potpunosti odbacivao razum. Zan – Zak Ruso.

kao sto su Pamela i Klarisa. Smrt je za nju oslobodjenje od svih prepreka u ljubavi prema voljenom coveku. Nova Eloiza je izraziti primer sentimentalnog romana u kojem su emocionalne reakcije junaka intenzivnije nego sto se cini primerenim. Ipak. . Pocetkom procvata smatra se pojava Ricardsonovih dela. a pretece se nalaze jos u antickom dobu. za razliku od romana u trecem licu koji je sklon objektivizaciji. Ovaj Rusoov epistolarni roman podeljen je na sest delova. a mogu se menjati tacke gledista bez nametanja autorovog stava. zivotna radost bez asketizma. Epistolarni roman (roman u pismima) doziveo je najveci procvat u 18. Zato se moze govoriti o polifonijskom romanu. Najcesce se spominje Publije Ovidije i njegova zbirka Heroide. a glavni korespodenti su Julija i Sen – Pre. Na kraju umire spasavajuci svoje dete iz jezera. krajnje subjektivna. a rastanak obecanje apsolutnog sjedinjenja. u pojedinim delovima zagovara se i drugaciji nacin zivota – vino i euforija. Perspektiva je cesto iskrivljena. veku. kao sto su Julijina sestricina i Bromston.alegoriju njene duse i skrivenih nemira. Ima i pisama drugih likova. racionalni prijatelj emocionalnog Sen – Prea. U toj sentimentalistickoj atmosferi dom Volmarovih predstavlja uzor racionalnosti i utilitarnosti. Pisma su tada bila idealno sredstvo za iskazivanje osecanja i ispovedanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->