P. 1
M2-vjezbe-2011

M2-vjezbe-2011

|Views: 423|Likes:
Published by Igor Relja

More info:

Published by: Igor Relja on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

VELEUCILIŠTE U KARLOVCU

ZADACI IZ MEHANIKE 2

KARLOVAC 2011

PRIPREMIO: Branislav Orcic viši predavac

M2-vjezbe-2011.mcd

1

Sadržaj 1. Pravocrtno gibanje tocke 2. Krivocrtno gibanje tocke 3. Relativno gibanje tocke 4. Ravninsko gibanje tijela 5. Dinamika tocke drugi - Newton-ov zakon 6. Dinamika tocke - D' Alembert-ov zakon 7. Dinamika tocke - impuls sile i kolicina gibanja 8. Dinamika tocke - rad 9. Dinamika tocke - snaga 10. Zakon o održanju energije 11. Vibracije tocke 12. Rotacijsko gibanje tijela 13. Zakon o održanju energije tijela 14. Dinamika ravnog gibanja tijela 15. Literatura 3 6 11 13 17 19 22 23 24 25 27 29 32 35 36

M2-vjezbe-2011.mcd

2

1.PRAVOCRTNO GIBANJE TOCKE 1.1. Zadatak Kamen pada u bunar. Zvuk pada kamena u vodu cuje se za vrijeme t := 3.5 s, poslije puštanja kamena. Odrediti dubinu bunara ako je brzina zvuka u zraku: Vzv:= 340 m/s . Rješenje: Dubina bunara = 54,69 m 1.2. Zadatak Balon se dize u vis jednolikom brzinom V := 21 m/s. Iz balona se baci kamen u vis relativnom brzinom Vo := 16 m/s, spram balona. Kamen padne na zemlju poslije T := 10 sekundi. Odrediti s koje je visine kamen izbacen iz balona i kojom brzinom padne na zemlju? Rješenje: Visina = 120,5 m Brzina pada na zemlju= 61,1 m/s

1.3. Zadatak Balon napunjen plinom podiže se sa zemlje ubrzanjem a := 1 m/s2 . Poslije t1 := 10 s, otkaci se vreca pijeska s balona. Poslije koliko vremena t od trenutka odizanja balona od zemlje, vreca pijeska past ce na zemlju? Rješenje: Vrijeme t = 14,3 s 1.4. Zadatak Lopta je izbacena s vrha kule brzinom Vo := 12 m/s, okomito u vis. Otpor zraka se zanemaruje. Visina kule iznosi h := 18 m. Potrebno je odrediti: - Najveci iznos udaljenosti lopte od zemlje. - Brzinu pada lopte na zemlju. - Poslije koliko vremena od trenutka izbacaja lopta ce pasti na zemlju? Rješenje: Najveci iznos udaljenosti lopte od zemlje = 25,3 m, Brzina pada lopte na zemlju = 22,3 m/s Vrijeme od izbacaja do pada = 3,49 s 1.5. Zadatak Kamen je bacen vertikalno u vis iz tocke A s mosta. Tocka A je h := 40 m iznad površine vode. Pad kamena na površinu vodu cuje se t := 4 s, poslije izbacaja kamena. Odrediti: a) Brzinu izbacaja kamena iz VA. b) Brzinu pada kamena u vodu Vc. Rješenje: a) VA = 9,62 m/s b) VC = 29,6 m/s

1.6. Zadatak Elektricni vlak giba se izmeðu dvije stanice na rastojanju L := 22 km. Vlak krece iz stanja mirovanja jednoliko ubrzano s ubrzanjem a1 := 0.6 m/s2 . Kada vlak dostigne brzinu V := 80 km/h, nastavi se gibati jednoliko. Pri zaustavljanju koci usporenjem a3 := 1.1 m/s2 . Potrebno je odrediti vrijeme gibanja vlaka izmeðu dvije stanice. Rješenje: Vrijeme gibanja = 1018,6 s.

M2-vjezbe-2011.mcd

3

12. Odrediti na kojem ce rastojanju do prednjeg dijela lokomotive pasti kamen na tracnice. ako je brzina vlaka v := 30 m/s. b) v = 86. Zadatak Vakumska posta sastoji se od kapsule koja putuje kroz cijev duljine L := 9000 m. Ako je na slijedecem semaforu zeleno svijetlo t1 := 25 s iza prvoga. ptica ispusti kamen iz kljuna.75 s.10.vrijeme. Odrediti: a) konstantno ubrzanje auta da bi stigao na zeleno svijetlo drugog semafora. jednoliko ubrzano. b) ∆s = 7. Ako je ubrzanje motocikla ograniceno na a1 := 0.11. b) kolika je najveca brzina motorista? Rješenje: a) t2 = 13. 1. s ubrzanjem a1 := 2 m/s2 . Ako maksimalno ubrzanje i usporenje kapsule iznosi ao := 8 m/s 2.7⋅ g .1. Zadatak Jedan auto pocinje svoje gibanje iz položaja mirovanja i giba se pravocrtno. Zadatak Ptica lebdi iznad želj.7. a usporenje na a2 := 0.4 km/h. c) vsr = 43.potrebno je odrediti vrijeme gibanja kapsule duljinom cijevi. Rješenje: Vrijeme gibanja kapsule = 87. ali s ∆t := 2 s zakašnjenja i pocinje ubrzavati ubrzanjem a2 := 2. Zadatak Brzina vlaka izmeðu dvije stanice mijenja se suglasno dijagramu prikazanog slikom.pruge na visini h := 20 m i u trenutku kada je vlak bio na rastojanju s := 100 m od ptice. Rješenje: Udaljenost od mjesta pada kamena do prednjeg dijela lokomotive = 39. pri prolazu kroz pocetni polozaj prvog auta. a nalazi se na rastojanju L := 300 m.8.2 km/h 1. Drugi auto prolazi istim položajem s pocetnom brzinom vo2 := 10 m/s. b) brzinu auta u trenutku prolaza kroz drugi semafor. Zadatak Auto se ukljucuje u zeleni val i kod prvog semafora krece iz stanja mirovanja.6 s. Rješenje: a) a = 0. Rješenje: Razdaljina izmeðu stanica = 43260 m 1.96 m/s2 . b) Vmax = 157 km/h 1.4 m 1. a maksimalna brzina kapsule iznosi Vmax:= 450 km/h. Zadatak Motorist starta iz stanja mirovanja i vozi pravocrtno s := 300 m i zaustavi se. Izracunati: a) za koje ce vrijeme drugi auto sustici prvi auto? b) na kojoj udaljenosti od pocetnog položaja prvog auta? c) s kojom razlikom brzine? Rješenje: a) tu = 2.65 s. Odrediti razdaljinu izmeðu te dvije stanice: Takoðer nacrtati dijagram ubrzanje .6⋅ g potrebno je izracunati: a) najkrace moguce vrijeme da motorist preðe razmak s.13 m/s M2-vjezbe-2011.2 m/s 2. c) brzinu auta za prolaz kroz zeleni val bez zaustavljanja. c) ∆v = 6.07 m.mcd 4 .9.

s = 0.3E-3 m/s.1. Rješenje: a) a1 = 0. Zadatak Udaljenost izmeðu dva mjesta iznosi s := 130 km. Odrediti: a) u koliko sati ce se susresti ta dva vozila? b) na kojoj udaljenosti od mjesta Z? Rješenje: a) 10 sati i 14' b) na udaljenosti 51. Rješenje: a) t1 = 0 a = 0.5E-3 m/s2.3 km od mjesta Z 1. b) iznos puta u vremenu t2 := 20 s.6 m 2 M2-vjezbe-2011. Izracunati: . potrebno je odrediti: a) ubrzanje vozila u vremenu t1 = 10 s. b) x2 = 277. V = 31. a = 12. Iz mjesta Z krene drugo vozilo u T2 := 9 sati i 30' i vozi srednjom brzinom v2 := 70 km/h. Zadatak Vozilo se giba pravocrtno po zakonu x = a⋅ t + b ⋅ t . Tramvaj u prvoj minuti preðe put duljine s := 90 m.14. Ako poslije t1 := 10 s vožnje vozilo preðe put x1 := 100 m i ima brzinu gibanja v1 := 50 km/h. Zadatak Gibanje tramvaja po pravocrtnom kolosijeku srazmjerno je trecoj potenciji vremena. V= 0. s = 0.13. ubrzanje i put tramvaja u vremenima t1 := 0 s i t2 := 5 s. b) t2 = 5 s.brzinu.mcd 5 .052 m 1.776 m/s2.15. Iz mjesta R krene auto u T1 := 8 sati i 16' i vozi srednjom brzinom v1 := 40 km/h.

5.1. Zadan je položaj cestice jednadžbama x = 3⋅ t i y = t − 4 u metrima.Vozac auta pri brzini od vA := 200 km/h na ravnom dijelu ceste pocinje kociti u tocki A i jednoliko smanjuje brzinu na vC := 150 km/h u tocki C.1 m/s Tangencijalno ubrzanje u B = 3. Tocka A giba se po kružnici polumjera r := 100 cm. Rješenje: Ubrzanje broda = 0. Brod se giba konstantnom brzinom v := 20 cvorova ( 1 cvor=1852 m/h). uz zadržavanje iste brzine v = 20 cvorova.025⋅ t u metrima. b) jednadžbu putanje cestice. odrediti prosjecnu brzinu i ubrzanje satelita. Odrediti obodnu brzinu. Visina leta satelita iznad površine zemlje mijenja se izmeðu h1 := 225 km i h2 := 901 km.39 m/s2 2. Potrebno je odrediti: a) brzinu i ubrzanje cestice za vrijeme t := 2 s. t.2. Rješenje: a) obodna brzina = 7. Izracunati ubrzanje broda za vrijeme tog zaokreta.27 m/s2 2. Polumjer zavoja r := 300 m.3.5 h.3 m/s2 3 2. na putu 2⋅ s = 100 + 100 m. KRIVOCRTNO GIBANJE TOCKE 2. Rješenje: Brzina u tocki B = 49.2. a "t" u sekundama.37 m/s2 Normalno ubrzanje u B = 8.5 m/s b) duljina luka = 25 m c) ukupno ubrzanje = 56.1 m/s ubrzanje = 48 m/s2 b) y =   4  −4 3 x 4 c) normalno ubrzanje = 4.48 m/s2 M2-vjezbe-2011. Polumjer zemlje r := 6378 km. c) normalno ubrzanje Rješenje: a) brzina = 32. U jednom trenutku radi zaokret i promjeni pravac gibanja za 90 stupnjeva u vremenu od t := 60 s.04 m/s2 Ukupno ubrzanje u tocki B = 8.mcd 6 .07 km/h Ubrzanje satelita = 9.j.71 m/s2 2.Umjetni zemljin satelit giba se oko zemlje tako da jedan njegov obilazak traje t1 := 1. Odrediti ukupno ubrzanje auta u trenutku prolaza kroz tocku B. duljinu luka i ubrzanje tocke poslije t := 10 s gibanja od pocetne tocke Ao.4. Rješenje: Prosjecna brzina = 8. Put tocke od pocetnog položaja Ao jeste luk ciji se iznos mijenja prema zakonu s = 0. Ako se uzme da je gibanje satelita po srednjoj kružnoj putanji.

Ako za vrijeme t3 := 6 s. kutno ubrzanje ε2 = 23.3 s -2 2. Zadani su podaci: D := 30 m. 2. odrediti: a) ukupno ubrzanje tocke na obodu diska pri n 2 := 3000 min-1. b) kutna brzina ω2 = 116. tangencijalno ubrzanje = 34 m/s2 ukupno ubrzanje = 148044. h 1 := 20 m. Otpor zraka se zanemaruje. π ⋅ t  i y = 10⋅ sin π ⋅ t  .5 s-1.Kotac ima pocetnu kutnu brzinu srazmernu brzini vrtnje n := 60 min-1. brzina vrtnje rotora iznosila n 1 := 2500 min-1? b) kolika je kutna brzina i kutno ubrzanje rotora poslije t2 := 10 s.0785 s-2. obrce se s brzinom vrtnje n 1 := 2000 min-1.6.49 m/s M2-vjezbe-2011. brzina vrtnje diska poraste na n 3 := 3300 min-1.7. 2.1 m/s 2 2.mcd 7 . b) brzinu i ubrzanje c) u kojem ce trenutko tocka biti na osi OY? Rješenje: a) y = 10-x b) v = 5 ⋅ π ⋅ 2 ⋅ sin( π ⋅ t) a = 5 ⋅ π ⋅ 2⋅ cos( π ⋅ t) c) t = 1 s 3 2 2 2 2.Pri puštanju parne turbine kut obrtanja rotora turbine proporcionalan je trecem stupnju vremena ( φ = k⋅ t ). Rješenje: a) potrebno vrijeme t3 = 30 s. Odrediti: a) koliko je vremena potrebno da rotor turbine dostigne brzinu vrtnje n 3 := 10000 min-1. Uslijed trenja kotac se zaustavi poslije N := 40 okretaja. Odrediti: a) putanju tocke. Gibanje tocke u ravnini OXY predstavljeno je zakonom x = 10⋅ cos     2   2  U pocetnom trenutku tocka je bila na osi OY.8.10. ako je u trenutku t1 := 15 s.9. Rješenje: a) normalno ubrzanje = 148044 m/s2. Disk promjera D := 3 m. h 2 := 12 m Rješenje: Minimalna horizontalna brzina = 23. S kojom minimalnom horizontalnom brzinom može se baciti kamen iz položaja A i da kamen preleti vrh B. Rješenje: Usporenje = 0. Odrediti kutno usporenje.

8 o/min M2-vjezbe-2011.8 o . Visinska razlika mjesta izbacivanja projektila A i pada na zemlju jest h := 150 m.13.U kanal promjera D := 1. Rješenje: Kut α iznosi = 45 stupnjeva 2. izbija mlaz vode pocetnom brzinom vo := 10 m/s. Projektil je ispaljen s pocetnom brzinom V0 := 800 m/s ka cilju B.6 m. pod kutom α prema horizontali i pada okomito na kosu ravninu.15.Projektil se izbacuje brzinom vo := 180 m/s pod kutom α := 30⋅ deg.8 m 2.11. Rastojanje od A do B: L := 10 m Odrediti kut α.21o 2.2 m ubacuje se voda iz crijeva mlaznicom brzinom vo := 15 m/s. Rješenje: Kut α = 15. ima ubrzanje at := 25 m/s2.Iz tocke A kose ravnine.14.Kut mlaza vode = 18. koji je na visini h := 1500 m i udaljenosti L := 7000 m spram polozaja s kojeg ispaljen projektil.04 m 2. b) n = 62. Zanemarujuci otpor zraka je potrebno odrediti kut ispaljivanja α. koja s horizontalom zatvara kut β := 45⋅ deg. Ukupno ubrzanje u tocki A zatvara kut α u iznosu od α := 60 s tangentom. Rješenje: a) aN = 25.12. Otpor zraka se zanemaruje. Tocka A na obodu rotirajuceg zamašnjaka.9 m/s2. Rješenje: a) udaljenost X = 3100 m b) najveci iznos visine YB = 562. Odrediti najvecu duljinu mlaza vode. Odrediti horizonalnu udaljenost "x" i najveci iznos visine dosega projektila. a da mlaz ne dotakne gornji dio cijevi. polumjera R := 1 m. Rješenje: .mcd 8 .2.Najveca duljina = 14. b) brzinu vrtnje zamašnjaka. Potrebno je odrediti: a) normalno ubrzanje u tocki B koja je na polumjeru zamašnjaka rB := 0.

odrediti: a) potrebno vrijeme za put cestice od A do C. 10.16.77 m/s2 M2-vjezbe-2011. Odrediti: a) koliko se puta okrenuo vrtuljak. a na dijelu BC konstantnu brzinu.6 m b) an = 7. Uz uvjet da je cestica u A imala brzinu = 0. Rješenje: a) potrebno vrijeme = 1.5 s-2. kutnim ubrzanjem ε := 4 s-2. polumjer ρ = 40. Poslije se giba jednoliko s brzinom vrtnje n := 10 min-1 u trajanju t2 := 150 s. radijalno ubrzanje ar = . brzina vrtnje = 76. Zadatak Vrtuljak se pokrene iz stanja mirovanja i giba se jednoliko ubrzano u vremenu t1 := 25 s.17. a na dijelu BC jest pravac.2.18.39 o/min 2.4⋅ t .83 m/s2 . t = .74 m/s.19 m/s2 ukupno ubrzanje a = 1. Na dijelu AB cestica ima kutno ubrzanje ε := 1. ako je ukupno trajanje gibanja iznosilo t := 5 minuta? Rješenje: a) vrtuljak se okrenuo 37. Rješenje: a) ukupna brzina = 1.1. b) ubrzanje. normalno ubrzanje i polumjer zakrivljenosti u tocki B.3 m/s2 tang. Zadatak Spuštanjem tereta Q za visinu h := 15 m nastaje jednoliko ubrzano gibanje kolotura. normalno ubrzanje i polumjer zakrivljenosti u tocki A. Izracunati: a) ukupnu brzinu i ubrzanje bloka B poslije kutne rotacije poluge za θ := 30 stup. pod kutom α := 37 stup.19.20. Potrebno je izracunati: a) ubrzanje.8 m 2. vrijeme spuštanja i brzinu tereta kada se spusti za h.5 puta 2. Zadatak Cestica se giba po putanji ABC koja je na dijelu AB kružnica polumjera r := 2 m. Potrebno je odrediti: a) ubrzanje. duljine L := 3 m. Zadatak Rotacija poluge OA. a zatim jednoliko usporava do zaustavljanja. ρ = 79.27.mcd 9 . b) broj okretaja i brzinu vrtnje kolotura poslije t := 2 s od pocetka spustanja. Zadatak Iz mlaznice istjece voda brzinom vo := 25 m/s. 2 2 Blok B klizi duž poluge po zakonu r = 3 − 0. Rješenje: a) an = g. Rješenja: a) ubrzanje = 4 m/s 2. polumjera r := 1m.15⋅ t gdje je kut u radijanima.ubrzanje aθ = -1. oko O definirano je izrazom θ := 0.95 m/s b) broj okretaja = 1.91 s 2. a vrijeme u sekundama.

Potrebno je odrediti rezultantno gibanje tocke. pod kutom β.25. gdje su put u m i vrijeme u 4 4 2 2 sekundama.8 m 2 M2-vjezbe-2011. Odrediti jednadžbu putanje. b) ω = 2 rad/s. Rješenje: π  π x := 9.2.Zadatak Strela je ispaljena brzinom Vo. Zadano je: m Vo := 20 α := 10⋅ deg β := 15⋅ deg s Rješenje: D = 157. Rješenje: 8⋅ x + y = 1 2. Zadatak Gibanje tocke zadano je izrazom x := 3 ⋅  cos t + Odrediti: a) amplitudu gibanja.22. b) kutnu brzinu gibanja.43⋅ sin  ⋅ t + 77⋅  180  2 2.mcd 10 .283 s 2. gdje je pomak u "m" i vrijeme u "s". Zadatak Za gibanje tocke zadano izrazom x = 5⋅ sin( t) odrediti: a) amplitudu gibanja b) kutnu brzinu c) period gibanja Rješenje: a) A = 5 b) ω = 1 c) T = 2π = 6. c) fazni kut gibanja.udaljenost D do mjesta pada strele na zemlju. c) φ = π d) T = π     π  2  2   .23. Rješenje: a) A = 1. Zadatak Zakon gibanja tocke zadan je izrazima: x := sin( t) ⋅ cos( t) i y := cos( 4⋅ t).21. 2. d) period gibanja. Potrebno je odrediti: . Zadatak π π π π Gibanje tocke zadano je izrazima x1 := 5⋅ cos  ⋅ t +  i x2 := 8⋅ sin  ⋅ t + .24.5 m.

Koliko ce vremena trajati vožnja splavom izmeðu ta dva grada? Rješenje: t = 35 sati 3.2. Kada brod plovi uzvodno potrebno mu je (brod) tu := 7 sati.5 m/s 2 M2-vjezbe-2011. Odrediti.3. Pilot želi stici na odredište za t := 30 minuta.66 m/s 3. Istovremeno je brzina vrtnje rotora n := 30 o/min.5.RELATIVNO GIBANJE 3. U uzdužnom presjeku rucice jednoliko se giba klizac M brzinom v := 5 m/s. Kada brod plovi uzvodno potrebno mu je (brod) tu := 7 sati.apsolutno ubrzanje tocke lopatice rotora koja je na rastojanju r := 0. koji su kraj jedne rijeke. prometuje brod.6. a) kojom apsolutnom brzinom avion treba letjeti? b) kolikom relativnom brzinom prema zraku i pod kojim kutom prema sjeveru? Rješenje: a) Va = 800 km/h.7 km/h b) Vr = 4. Brzina vlaka iznosi v := 54 km/h. Zadatak Izmeðu dva grada.mcd 11 .8 m/s. Zadatak Rucica OA okrece se jednoliko. b) ubrzanje klizaca M. odrediti: a) apsolutnu brzinu.5 m/s2 3.15 m od vertikalne osi rotora. Zadatak Avion leti prema odredištu udaljenog s := 400 km sjeverno od njegova polazišta. Rješenje: aa = 2. Zadatak Kiša pada vertikalno i na prozoru vagona ostaje trag pod kutom prema vertikali od α := 60 stupnjeva. a za nizvodno tn := 5 sati.78o 3. b) prosjecnu brzinu rijeke Rješenje: a) Vb = 15. Odrediti apsolutnu brzinu kapljice vode. b) Vr = 858 km/h.1. α = 3. b) a = 360.3.4. Vjetar puše tocno sa sjeveroistoka brzinom od vz := 80 km/h. Odrediti: a) prosjecnu brzinu broda. Rješenje: a) v = 15.3 km/h 3. Za položaj klizaca r := 75 cm. kutnom brzinom ω := 20 s-1 oko osi O. Zadatak Helikopter polece vertikalno brzinom v := 2 ⋅ t m/s. Rješenje: V = 8. Odrediti: . Rastojanje izmeðu ta dva grada iznosi s := 80 km. Zadatak Izmeðu dva grada kraj rijeke prometuje brod. a za nizvodno tn := 4 sata.

c) brzinu rijeke. okrece se jednolikom brzinom vrtnje n := 120 o/min oko ležaja u O. koji se obrce oko vertikalne osi kutnom brzinom ω := 10⋅ ( π) udaljuju se od te osi kutnom brzinom ω1 := 2⋅ π. U tom slucaju camac doplovi u B za t2 := 18 minuta. giba se pravocrtno paralelno s osi OX konstantnim ubrzanjem ap := 0.86 m/s 3.10. b) vertikalnu brzinu i ubrzanje predmeta C Rješenje: a) y = L cos (4πt) b) Vv = . Zadatak Obale rijeke su paralelne. Odrediti: a) širinu rijeke.9. b) relativnu brzinu camca. Klizac se giba horizontalno u vodilici predmeta C s cilindricnim voðenjem. Pri tome ga rijecna struja zanese u tocku C. b) brzina camca = 24.4 m i e := 0. Odrediti apsolutno brzinu kugli u trenutku zadanih kutnih brzina.3. Zadatak Kosa ravnina AB.3 m/minuti 3. Rješenje: x a) putanja y = h − 2 b) brzina v = t⋅ 0. Da bi camac doplovio iz tocke A u B mora ploviti pod kutom prema AB.05 c) ubrzanje a := 0. Pocetne brzine kosine i tijela jesu = 0. Rješenje: a) širina rijeke L= 362 m. Odrediti: a) vertikalno gibanje predmeta C. Pocetni polozaj tijela odreðen je koordinatama: x := 0 y := h Odrediti: Putanju. nizvodno od tocke B. nagnuta pod kutom α := 45 stupnjeva.1 m/s 2.7. Zadatak Kugle Watt-ovog centrifugalnog regulatora.05 m. koja se nalazi na rastojanju h := 200 m. Rješenje: Va = 7.224 m/s 2 M2-vjezbe-2011. . kuta α := 30 stupnjeva i dimenzija: AB := 0.8. duljine L := 40 cm. Kraj poluge A ucvršcen je u klizacu.1 m/minuti c) brzina rijeke = 13. Zadatak Poluga OA. Po toj kosini spušta se tijelo P konstantnim ubrzanjem ar := 2 dm/s2 .L ω sin (4πt) a = -Lω2 cos(4πt) 3.mcd 12 . brzinu i ubrzanje tijela P. Camac krene iz tocke A okomito na suprotnu obalu i stigne za t1 := 15 minuta.

4 m valja se po horizontalnoj povrsini bez klizanja.8 s -1 M2-vjezbe-2011.4 m/s VD = 23. duljine L := 1. Zadatak Dva magneta nejednake jacine privlace nejednakom silom krajeve štapa AB.3. VB = 32. CD := 1. β := 60 Odrediti za zadani položaj kutnu brzinu štapa CD. Rotor motora.8 m. Rješenje: Vs = 1.RAVNINSKO GIBANJE TIJELA 4.2 m.B.3 m/s.1 m/s 4.11.1. Odrediti: a ) apsolutno ubrzanje tocke A na obodu rotora u trenutku t := 1 s i zadanom položaju s kutom α := 30 stupnjeva. Ostale dimenzije štapnog mehanizma jesu: BC := 2. pricvršcen je elektromotor.9 m/s2 . Zadatak Štap AB := 1.3 m/s i vB := 2 m/s. Rješenje: a) a = 2.C i D. VC = 39.5 okrece se oko oslonca A jednakom kutnom brzinom ω := 8 s-1. te su zbog toga vertikalni iznosi brzina krajeva štapa: vA := 1.65 m/s 4.3. Potrebno je odrediti brzine tocaka A. Polumjer rotora iznosi r := 0.8 m α := 40 .7 m. Zadatak Na platformu kolica koja se gibaju horizontalno ubrzanjem ap := 2. pri puštanju u rad. Rješenje: VA = 42 m/s. Zadatak Kotac promjera R := 1 m manjim promjerom r := 0.52 m/s2 2 4. u smjeru kazaljke na satu. Odrediti brzinu središta štapa. obrce se suglasno zakonu φ := t .2.mcd 13 . kutnom brzinom ω := 30 s-1. Rješenje: ωCD = 12. Kut α := 45 stupnjeva.

5 rad/s. Zadatak Metodom plana brzina odrediti brzinu klizaca D.6.2 m α := 60 β := 90 DC := 0. zglobno je vezan štap AB duljine L := 1 m. Zadatak Metodom plana brzina odrediti brzine tocaka C i B.5 m koji se kotrlja bez klizanja po podlozi.57 m/s 4.15 m/s 4. Kutna brzina štapa OA iznosi ω := 1. Zadatak Za zadani mehanizam metodom projiciranih brzina odrediti brzine u tockama: A. B i C.brzina tocke B = 3.brzina tocke A = 2. Zadano je: .3 cm/s Vc = 10 cm/s M2-vjezbe-2011.4 m AB := 2 m AS := 1 m h := 0.mcd 14 . Rješenje: .Kutna brzina štapa OC: ω := 1 rad/s .4.7.4. Metodom projiciranih brzina odrediti brzinu tocke B. Zadatak Za valjak polumjera r := 0.OC = AC = BC = 10 cm π .69 m/s VC = 0.α := 6 Rješenje: VA = 10 cm/s VB = 17. brzinom središta vs := 2 m/s.82 m/s .2 m Rješenje: VA = 0. Dimenzije mehanizma: OA := 0.5.6 m/s VB = 0. Zadano je: O1A := 30 cm α 1 := 60 CO2 := 30 cm BC := 40 cm α 2 := 30 O1 O2 = 40 cm DO2 := 50 cm ω := 10 s −1 Rješenje: VD = 1 m/s 4.

Zadano je: .10. 6 Zadano je: L := 0.8. Zadatak Za zadani mehanizam odrediti brzinu i ubrzanje klizaca C.15 m Rješenje: .4. Zadatak Za zadani klipni mehanizam odrediti brzinu klipa u položaju π δ := pri brzini vrtnje n := 750 o/min. D.Kutna brzina štapa O1A: ω := 4 rad/s α := 60 O1A := 14 cm AB := 51 cm O2B := 29 cm CD := 35 cm DE := 37 cm O1O2 := 55 cm VE = 16 cm/s b := 30 cm Rješenje: VA = 56 cm/s VB = 40 cm/s VC = 40 cm/s VD = 40 cm/s 4.mcd 15 .brzina klipa = 10. C.B. E.05 m/s ac = 620 m/s2 M2-vjezbe-2011.60 m OA := 0. Zadano je: OA := 30 cm ω := 50 AB := 25 s −1 h := 60 cm α := β := π 6 π 12 cm Rješenje: Vc= 15. Zadatak Za zadani mehanizam odrediti brzine u tockama A.9.45 m/s 4.

Zadatak Tri para zupcanika su u paralelnoj sprezi s vanjskim zahvatom: z1 := 15 z2 := 30 z3 := 20 z4 := 40 z5 := 50 z6 := 25 Odrediti kojom se brzinom vrtnje okrece radno vratilo. a kotac ima promjer D := 0. Koliki mora biti n elektromotora da se Q odiže s brzinom v := 1 m/s. b) kutna brzina zupcanika: A ωA = 20 s -1 kutno ubrzanje zupcanika: A εA = 18.8 m s konstantnim ubrzanjem. ako biciklist okrece pedale n := 1. Rješenje: . na kojem je obješen teret Q.89 m/s 4.12.14.13.5o/sek.2 m. promjera d B := 0.5 cm. Odrediti brzinu bicikla.11.mcd 16 . Teret L podiže se iz stanja mirovanja i postiže brzinu od v := 2 m/s. Zadatak Mali zupcanik A motora vitla.8 m.promjera d A := 0. pricvrscenog na bubanj dizalice. poslije puta od h := 0.brzina vrtnje radnog vratila = -100 o/min M2-vjezbe-2011.6 m.75 s-2 4. Zadatak Elektromotor na kojem je zupcanik I polumjera r1 := 7. b) kutnu brzinu i ubrzanje zupcanika A. pogoni zupcanik B. Zadane su i ostale dimenzije: r2 := 8 cm r3 := 24 cm R2 := 45 cm R3 := 30 cm Rješenje: brzina vrtnje motora = 895 o/min 4. Zadatak Pogon bicikla sastoji se od manjeg i veceg lancanika sa z1 := 9 i z2 := 26 zuba koji su cvrsto vezani za kotac i pedale. U trenutku kao na skici odrediti: a) ukupno ubrzanje tocke C na promjeru dc := 0. Rješenje: a) ubrzanje tocke: C = 10.3 m/s2 .8 m bubnja. Rješenje: Brzina bicikla = 10.4. ako se pogonsko okrece sa n pv := 200 o/min. pokrece posredstvom sustava zupcanika vitlo III.

Izracunati iznos srednje sile pritiska barutnih plinova i trajanje gibanja projektila kroz cijev. Rjesenje: visina = 32.vucna sila = 250 N 5.4 m/s2.24 N 5.DRUGI NEWTON-OV ZAKON 5. .3.vrijeme gibanja projektila = 0. Sila otpora gibanju jest µ := 0. brzinom v1 := 570 m/s. Potrebno je odrediti iznos vucne sile pogona.00701 s 5. Zadatak Preko nepomicne koloture prebaceno je uze. Zadatak Iz topovske cijevi duljine L := 2 m ispaljen je projektil težine G := 60 N. .2. Kolica se gibaju jednolikom brzinom po horizontalnom putu.5.6. Zadatak Automobil mase m := 1000kg polazi iz stanja mirovanja.srednja sila pritiska = 496780 N. Za polumjer zemlje uzmimo : R := 6367 km. t = 4 s M2-vjezbe-2011.4.DINAMIKA TOCKE . Rješenje: . Rjesenje: a = 2. Masa majmuna jest mm := 20 kg. Na jednom kraju uzeta visi uteg G mase m := 25 kg Na drugom kraju uzeta visi majmun koji se penje po uzetu.za koje ce vrijeme majmun stici do koloture ako je na pocetku bio h := 20 m od nje. potrebna sila = 47.kojom se akceleracijom dize majmun po uzetu ako se uteg G nalazi uvijek na istoj visini? . Zadatak Covjek gura kolica silom F := 160 N.G = 3200 N 5. Zadatak Kako visoko iznad povrsine zemlje treba podici tijelo mase m1 := 1 kg da bi sa gravitacijsko privlacenje smanjilo za 1%. Rješenje: .5.mcd 17 . Rješenje: .1.076 km 5. jednoliko ubrzano i preðe prvih s := 50 m za t := 20 s.05 . Zadatak Kolika sila mora djelovati na tijelo mase m := 4 kg da bi se ono gibalo vertikalno gore akceleracijom od a := 2 m/s2. Rješenje: . Odrediti iznos težine kolica.

a kut nagiba kosine prema horizontali jest α := 0.05 . Zadatak S koje visine pada predmet težine G := 40000N na predmet. b) sila u užetu = 1995 N 5. Rješenje: a) sila u užetu = 1710 N. pod kutom α ubrzanjem a. v := 1. Odrediti zakonitost ukupnog otpora gibanju vagona .4.9.11. Zadatak Odrediti silu kojom putnik u autobusu pritisne rukom na vertikalni rukohvat. Rješenje: a 1 .8. Kolica se gibaju brzinom . ako autobus smanji brzinu sa vo := 60 km/h na brzinu v := 40 km/h na putu duljine s := 20 m. b) silu u užetu pri kocenju i zaustavljanju kolica za t := 4 s. Odrediti: a) iznos ubrzanja predmeta.7.zakonitost ukupnog otpora .58 m/s2 b) F = 60 N 5. Riješenje: s = 50. b) iznos sile za jednoliko gibanje uz kosinu Rješenje: a) ubrzanje = 0. Zadatak Automobil vozi brzinom v := 72 km/h. Covjek je mase m := 80 kg Rješenje: F = 308. Koeficijent ukupnog trenja izmeðu kotaca i tracnica jest µ := 0. spušta se pomocu celicnog užeta po tracnicama koje su nagnute pod kutom α := 15 prema horizontali.12.6 MN.10. ako je vrijeme trajanja deformacije predmeta t1 := 0. a srednji iznos sile pritiska na predmet F := 1. Ukupni koeficijent trenja izmeðu kosine i predmeta jest µ := 0. Na kojoj udaljenosti ispred pjesackog prijelaza mora poceti kociti vozac da bi se zaustavio pred njim? Koeficijent trenja kotaca s cestom jest µ := 0.02 s.5.96 m 5.µ = tan( α ) − ⋅ g cos( α ) M2-vjezbe-2011.98 m 5. Zadatak Vagon težine G spušta se tracnicama niz kosinu.01 rad.015 Odrediti: a) silu u užetu pri jednolikom spuštanju kolica niz tracnice.6 N 5.6 m/s. Zadatak Covjek gura predmet težine G := 1000N uz hrapavu kosinu silom F := 120 N. Zadatak Kolica težine G := 7000N. Rješenje: visina je h = 2.mcd 18 .

opisuje kružnicu u vertikalnoj ravnini. Duljina užeta OD := 3 m. Zadatak Tijelo tezine G := 6000 N leži na kosini.6. Zadatak Dijete težine G := 400 N nalazi se na sjedalu obješenog o kotac vrtuljka.težina utega = 9371 N 6. Zadatak Predmet A težine GA := 100 N i predmet B težine GB := 300 N klize niz hrapavu kosinu. Rješenje: polumjer udaljenosti R1 = 6. Rastojanje sjedala od osi obrtanja vrtuljka u stanju mirovanja jest R := 6 m. jednoliko ubrzano.sila zatezanja u užetu = 42. Rješenje: .4 Rješenje: .6 N.5. Zadatak Predmet mase m := 2000 kg nalazi se na platformi kamiona. Rješenje: .4 m 6. Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i podloge: µ A := 0.D'Alembert-ov zakon 6. Zadatak Kamen M težine G := 20 N. Odrediti najkraci put kocenja kamiona.5 m 6. Odrediti polumjer udaljenosti djeteta od osi rotacije kada se vrtuljak okrece brzinom vrtnje n := 5 min-1.1.25 . vezan za uže duljine L := 1 m. pri brzini v := 60 km/h. b) iznos ubrzanja predmeta Rješenje: a) sila pritiska = 9.m/s2 .mcd 19 .2.1 Potrebno je odrediti: a) silu pritiska izmeðu predmeta. a da ne doðe klizanja predmeta po platformi.57 m/s2 M2-vjezbe-2011. nagiba prema horizontali α := 35.najkraci put S = 35.4. i ukupnog koeficijenta trenja µ := 0. gibajuci se konstantnom brzinom v := 4 m/s .DINAMIKA TOCKE . Odrediti silu zatezanja u užetu u položaju kada uže cini kut α := 60 spram vertikale. Koeficijent trenja izmeðu predmeta i platforme µ := 0. nagiba α := 50 .3 i µ B := 0.6 N 6.3. Potrebno je odrediti velicinu utega Q koja ce vuci tijelo G uz kosinu jednolikim ubrzanjem a := 3. b) ubrzanje = 6.

a da ne doðe do proklizavanja auta.10.8.9 N 6. izvlace se uz kosinu nagiba α := 20. Rješenje: . Potrebno je odrediti iznos sile F1 za gibanje kolica uz kosinu ubrzanjem a := 1 m/s2 Rješenje: .kut nagiba iznosi = 21.7.Ukupni pritisak iznosi = 1907 N M2-vjezbe-2011.6.1. Odrediti ukupni pritisak na cestu motocikliste i motocikla u gornjoj tocki pregiba. Potrebno je odrediti iznos sile F za gibanje oba predmeta ubrzanjem a := 6 m/s2 Rješenje: . Premeti su na hrapavim kosinama s koef. Odrediti ubrzanje predmeta. Rješenje: . Rješenje: . OD TRENUTKA OTVARANJA PADOBRANA padobranac se giba usporeno i za prvih t1 := 5 s snizi svoju brzinu na v1 := 4. Nagibi kosina prema horizontali jesu: α := 30 i β := 20.ubrzanje iznosi = 5. Rješenje: .mcd 20 .najveca sila u konopima = 1361 N 6. sistemom kolotura i protuutega koji je težine G1 := 5 kN.21o 6. Nagibi kosina iznose α := 60 i β := 30 Predmeti su vezani užetom preko kolotura s trenjem µ 2 := 0. Odrediti potreban nagib zavoj.trenja µ := 0. Zadatak Predmet 1 mase m1 := 5 kg i predmet 2 mase m2 := 8 kg spojeni su užetom preko kolotura bez trenja.3 m/s. Potrebno je odrediti najveci ukupni iznos sile zatezanja u konopima padobrana.53 m/s2 6. Zadatak Dva predmeta težine G1 := 2000 N i G2 := 800 N nalaze se na hrapavim kosinama. Zadatak Rudnicka kolica. Zadatak Padobranac težine G := 750 N poslije iskakanja iz aviona pada ka zemlji bez otvorenog padobrana h := 100 m. brzinom v := 100 km/h.9. Zadatak Motociklist vozi motocikl brzinom v := 72 km/h po pregibu polumjera r := 300 m. težine Gv := 20 kN.11.iznos sile = 98.2.6.iznos sile F1 = 459 N 6. Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i kosine iznose µ 1 := 0. Vozac motocikla i motocikl teže zajedno G := 2250 N. Zadatak Auto mase m := 5000 kg giba se zavojem polumjera r := 200 m. i zatim otvori padobran.05 .

gibaju se uz hrapave kose ravnine uz pomoc sile F := 300 N.05 . izracunati njihove brzine kada preðu put s := 1 m. Zadatak Dva predmeta m1 := 3 kg i m2 := 4 kg. Rješenje: .129 6.14. istog koeficijenta trenja kao i na kosini. Zajednicko težište im je h := 0. Izracunati pritisak tereta na platformu: Rješenje: .16.35 . Koeficijent trenja je µ := 0.gibanje ka dolje = 58. odnosno podiže vertikalno ubrzanjem a := 4 m/s2 .sila F = 127. Rješenje: a) nmin = 74. Duljina puta po horizontalnoj ravnini iznosi trostrukom putu po kosini. Poslije napuštanja kosine tijelo se giba po horizontalnoj ravnini. b) Pri kojoj brzini vrtnje tijelo ce se poceti gibati ka gore. na polumjeru r := 0.1 N .8 m/s b) α = 19. pod kutom α := 25 .1 6.5 m. Tijelo tezine G := 100 N lezi na unutarnjoj strani posude.2 i µ 2 := 0. Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i kosine iznose µ 1 := 0.12.mcd 21 . Izracunati: a) Minimalnu brzinu motocikliste da ne padne niz zid. Rješenje: .17.koeficijent trenja = 0. c) Za koliko se mijenja kut nagiba. i zaustavi se.2 o/min 6.15. klizi niz kosinu tijelo bez pocetne brzine. Zadatak Motociklist vozi motocikl po zidu promjera D := 15 m.5 o/min b) n = 91. Izracunati koeficijent trenja: Rješenje: . Zadatak Horizontalna platforma na kojoj leži teret mase m := 10 kg.2 o c) α = 12. Zadatak Vretenasta posuda rotira oko vertikalne osi konstantnom kutnom brzinom ω. ako je trenje kotaca o podlogu µ := 0. Zadatak Potrebno je odrediti konstantnu silu F koja ce djelovanjem na uteg mase m := 5 kg ubrzavati ga ubrzanjem a := 6 m/s2 uz kosinu.6. Odrediti: a) Najmanju brzinu vrtnje posude pri kojoj tijelo nece kliziti prema dolje. Trenje na koloturu je zanemareno.1. Zadatak S vrha hrapave kosine. giba se naniže. b) Kut nagiba vozaca prema horizontali.7 N 6.13. Nagib kosine α := 15.Koeficijent trenja izmedju mase i kosine je µ := 0.brzina je = 8. ako vozac povisi brzinu za ∆v := 12 km/h Rješenje: a) v = 13. povezanih užetom.7 m iznad nivoa podloge-zida. visine h := 10 m i nagiba α := 30. Nagibi kosina iznose: α := 50 i β := 10 .gibanje ka gore = 138.2 .56 m/s 6.8 o M2-vjezbe-2011. Ako su pocetne brzine predmeta = 0.

ako je ukupni otpor gibanju auta µ := 0. Zadatak Auto mase ma := 200 kg giba se brzinom v1 := 4 m/s.006stupnjeva. Potrebno je izracunati pomak camca: Rješenje: .brzina gibanja puške = 1. Izracunati brzinu camca u trenutku gibanja covjeka. Odrediti brzinu vlaka poslije t := 3 minute od pocetka gibanja. Izracunati: a) Brzinu auta u trenutku izbacivanja predmeta.01 . Izracunati brzinu gibanja puske u tom trenutku. U nekom trenutku vozac ugasi motor i izbaci predmet mp := 40 kg.8 m/s. Ako covjek poveca silu guranja za ∆F := 20 N.brzina ce iznositi = 1.pomak camca = 1.brzina camca = 0. Vucna sila lokomotive iznosi F := 25000N. Zadatak Metak mase m1 := 0. Rješenje: a) brzina u trenutku izbacivanja predmeta = 4.94 m 7. b) brzina auta poslije t = 3 s od izbacivanja = 4.brzina vlaka = 13. Zadatak Camac mase mb := 100 kg u kome se nalazi covjek mase mco := 60 kg. Rješenje: . U nekom trenutku covjek ustane i pocne se gibati s krmenog dijle ka pramcanom dijelu brzinom vco := 2 km/h.9 m/s 7.7.1. Rješenje: .2. Promjer kotaca iznosi D := 800 mm. brzinom v2 := 4m/s u suprotnom smjeru od smjera gibanja auta.3. Rjršrnjr: . Zadatak Covjek gura kolica mase m := 100 kg po horizontalnom kolosjeku stalnom brzinom V1 := 1 m/s.mcd 22 .Moment na kotacu = 3058 Nm 7. Zadatak Camac duljine L := 8 m i mase m2 := 280 kg dotice pramcem obalu i miruje.5 m/s 7. Rješenje: . Koliki je obrtni moment na svakom od dva pogonska kotaca? Rješenje: .44 m/s 7. plovi brzinom vb := 4 km/h. b) Brzinu auta poslije t := 3 s od izbacivanja predmeta. kolika ce brzina kolica biti poslije ∆t := 3 s. postiže najvecu brzinu od v1 := 20 m/s za t1 := 20 s. Covjek mase m1 := 90 kg sjedio je na krmenom dijelu i pocne se gibati ka pramcu brzinom v1 := 3 m/s. Zadatak Vlak mase m := 200000kg giba se iz stanice po kolosijeku uspona α := 0.5 m/s M2-vjezbe-2011.009kg izlazi iz cijevi puške mase m2 := 5 kg brzinom V1 := 800 m/s.5.6 m/s 7.4.7.6. a ukupni koeficijent otpora jest µ := 0. od trenutka povecanja sile.Dinamika tocke-Impuls sile i kolicina gibanja 7. Zadatak Auto težine G := 150000N.005 .

Izracunati srednju silu otpora gibanju metka po ploci.46⋅ 10 N 7 8. niz kosinu nagiba α := 60 . 8.Zadatak Koliki teret može podici covjek ravnomjernim okretanjem rucice dizalice silom od F := 100 N.duljina puta = 0. Rješenje: .ucinjeni rad = 90000 J 8. Dimenzije kolotura su r1 := 0.7.168560 J.2 Rješenje: . Rješenje: . Rješenje: . Krutost opruge iznosi k := 200 N/m.3. Rješenje: . Sila kojom radnik pokrece pilu iznosi F := 200 N. Opruga nije napeta u položaju A.Rad iznosi = .2 m i r2 := 0. duljine AB = CD = 10 m Izmeðu predmeta i podloge je trenje klizanja µ := 0.2.1 m Potrebno je odrediti ukupni rad za vertikalni pomak ka dolje y1 := 1 m. Zadatak Na kolotur su namotana užad.mcd 23 . Zadatak Radnik reže metal pilom i cini n := 50 pokreta u minuti. a nagib kosine iznosi α := 35 st. Rješenje: . Odrediti ucinjeni rad u t := 30 minuta. Koliki put preðe klizac do položaja B u kojem se zaustavi.1. Metak napravi utor u ploci duljine L := 50 mm s ulaznim i izlaznim kutom β.4. Zadatak Metak mase m := 20 g udari brzinom vA := 600 m/s o celicnu plocu i rikošetira u pravac CD brzinom vD := 500 m/s.5.ukupni rad = 19. Visinska razlika iznosi h := 10 m. uslijed sile u opruzi. Zadatak Klizac mase m := 8 kg ispušten je bez pocetne brzine iz položaja A.Težina tereta = 25132 N 8. Hod pile iznosi x := 30 cm.sila otpora = 9.Dinamika tocke-rad 8. Kut izlazne brzine prema horizontali iznosi α := 30 stupnjeva. ako se za n := 2 obrtaja rucice teret podigne za y := 1 cm Duljina rucice iznosi L := 20 cm. Na kraju svakog užeta vezani su tereti m1 := 5 kg odnosno m2 := 6 kg.68 m 8.6 J M2-vjezbe-2011.8. Zadatak Koliki rad treba izvršiti da bi se teret težine G := 10000 N gibao od A do D.

Izmjerena snaga na kuki za vucu prikolice iznosi P := 2 kW. Rješenje: a) µ = 0. ako je razmak izmeðu katova h 1 := 3 m. n := 84 puta u minuti na visinu h := 75 cm. Otpor zraka izracunati prema izrazu: F := k⋅ v .snaga motora = 1094 W 9. Rješenje: .7 .05 .512.snaga motora = 25225 W 9.4 m3 vode u minuti na visinu h := 45 m uz stupanj djelovanja η := 0. Odrediti snagu motora stroja: Rješenje: .75 . a otpor gibanju auta po cesti iznosi µ := 0. Zadatak Kojom maksimalnom brzinom može se gibati auto po horizontalnoj cesti. Zadatak Kolika je vucna sila traktora kojom vuce prikolicu.9. Težina auta iznosi G := 10000 N.6. b) kolko ce biti ubrzanje trupca.4. Izracunati snagu motora. Zadatak Pumpa izbacuje V := 2. Težina lifta znosi G := 5000 N.vucna sila = 1600 N 9. izracunati: a) faktor trenja izmeðu trupca i zemlje. Zadatak Motorno vitlo vuce trupac mase m := 360 kg uz nagib od α := 30 konstantnom brzinom v := 1.7. iznosi c := 1. Zadatak Za mjerenje snage motora prebacena je preko njegove remenice traka koja je jednim svojim krajem vezana za opružni dinamometar. Zadatak Kolika ce biti cijena utrošene elektricne energije za vožnju liftom od prizemlja do n := 12 kata.2 m/s.mcd 24 2 .najveca brzina = 171 km/h M2-vjezbe-2011. Promjer remenice iznosi d := 700 mm.3. Zadatak Stroj podiže bat mase m := 200 kg. Iskoristivost elektricne energije iznosi η := 0. Kolika mora biti snaga motora za rad pumpe.snaga motora stroja = 2943 W 9.5. a za drugi je obješen uteg G := 15 N.198 Rješenje: . a vrijednost k := 0.1. ako je tijekom t := 40 sekundi pomjerio prikolicu za s := 50 m. Rješenje: . a iskoristivost prenosnog sustava do kotaca η := 0.085 kn 9. Rješenje: . Faktor korisnog djelovanja stroja iznosi η := 0. b) ubrzanje = 4. Rješenje: cijena utrošene energije = 0. ako je snaga motora P := 60 kW.6 m/s2 9.Dinamika tocke-snaga 9.75 Cijena jednog kWh .3 kn.2. uz brzinu vrtnje n := 1200o/min. ako se snaga povisi na P1 := 6 kW. ako dinamometar pokazuje Q := 40 kN.7 . Ako je utrošak snage P := 4 kW.

Zadatak Projektil težine G := 150 N u trenutku udara u zemljani nasip ima brzinu od v := 420 m/s i zatim se zarije s := 1. Rješenje: .14 m/s b) pritisak kugle u tockama: BLijevo = 300 N. Ostale dimenzije: b := 0. Sila prekida užeta iznosi S := 2⋅ G. mase m := 10 kg.4. Rješenje .5. α := 30 .5 m i r := 0.visina h = 2. Rješenje: a) F = 899082 N b) Ek = 1348623 J 10. Rješenje: . klizi uzduž vodilice. Visinska razlika i nagib stubišta iznosi: h := 3 m i α := 30 .2. Zadatak Kugla mase m := 10 kg spušta se spirali polumjera R := 1.Održanje energije tocke 10. D = 100 N 10.001 cm.1 mm M2-vjezbe-2011. C. b) pritisak kugle u B i D Rješenje: a) brzine u tockama: B = 5.brzina iznosi = 6.oprugu treba stlaciti x = 14. kuglica težine G := 0. Izracunati: a) srednju velicinu otpora prodiranju projektila kroz zemlju. Zadatak Koliko je potrebno stlaciti oprugu krutosti c := 10 N/cm.1. Rješenje: . Odrediti brzinu djecaka na završetku ograde. koja je udaljena od A za iznos b := 180 mm. Koeficijent trenja izmeðu hlaca i drveta iznosi µ := 0. Bdesno = 700 N.5 m. Izracunati: a) brzinu kugle u u tockama B. Odrediti brzinu klizaca u tocki B.912 m/s 10. Zadatak Uteg G. da bi poslije njezinog oslobaðanja.5 m duboko. a slobodna ( nerastegnuta) duljina opruge Lo := 120 mm.66 m 10.5 m.brzina klizaca = 0. vezan užetom za tocku C.mcd 25 .1 N i polumjera r := 1cm došla u tocku C i stala.3. Duljina a := 240 mm. vezan oprugom krutosti c := 15 N/cm. Odrediti visinu h pri kojoj ce doci do prekida uzeta.42 m/s C = 4. lagano je pušten iz tocke A.43 m/s D = 3.6.10. b) kineticku energiju projektila u trenutku udara. Zadatak Klizac A.97 m/s 10. bez trenja i bez pocetne brzine. h := 1 m. Zadatak Djecak težine G := 300 N spušta se niz ogradu stubišta.1. D. Izmeðu kuglice i podloge je trenje kotrljanja e := 0.

c) Rad tlacenja opruga.10. b) kineticka energija = 1728 J 10.trenja klizanja izmeðu predmeta i podloge µ := 0. brzinom v := 100 km/h.102 m 10. Zadatak Tijelo mase m := 75 kg klizi niz kosinu duljine s := 10 m. ako je tijelo imalo pocetnu brzinu v1 := 6 m/s i koef. Opruge odbojnika vagona i odbojnika na zidu jednake su. Potrebn brzina cekica iznosi = 26. Potrebno je odrediti: a) Najvece skracenje opruga odbojnika ( jednog odbojnika ).potencijalna energija predmeta mase m2 jedaka je energiji opruge. Rješenje: a) najvece skracenje = 0.9.005m.5: a) koliki je put zaustavljanja. a i na zidu su dva odbojnika.01 i visina h := 5 m. Zadatak Vagon tezine G := 200000N udari brzinom Vo := 5 m/s u elasticne odbojnike.7. Rješenje: . a opruge c1 i c2 jednake su krutosti. b) kolika je kineticka energija automobila na sredini tog puta Rješenje: a) duljina puta zaustavljanja s = 0. Vagon ima dva odbojnika.3 m 10. Zadatak Automobil mase m := 1200kg giba se nizbrdicom pod kutem α := 4.57 m/s M2-vjezbe-2011. Opruga je prednapeta za xo := 100 mm.udaljenost BC = 491. Zadatak Kuglica mase m := 10 g giba se bez pocetne brzine niz hrapavu kosinu AB.5 kg da bi se preko poluga gibao predmet mase m2 := 1 kg na visinu h := 3 m. b) Brzinu odbijanja vagona. .084 m b) brzina odbijanja = 5 m/s c) rad tlacenja opruge = 63710 J d) sila tlacenja = 1.11. Uslijed trenja kuglica ce se zaustaviti u tocki C. Rješenje: . d) Silu tlacenja u jednom odbojniku.2 . Njihova je karakteristika slijedeca: pod djelovanjem sile od Fo := 90000N skrate se za x := 0. Kolicina gibanja cekica jednaka je kolicini gibanja pladnja.10. Masa poluga se zanemaruje.trenja µ := 0. nagiba α := 30 i hrapavi horizontalni put BC. Ako se uslijed kocenja.mcd 26 . gibanju suprotstavlja sila trenja s µ := 0. pod kutom α := 4 stupnja i udari u oprugu za ublažavanje udarca. ako je koef. Odrediti udaljenost tocke C od B. Rješenje: .8. Krutost opruge oznosi c := 25 kN/m. Izracunati maksimalno dodatno stlacenje opruge.684 m.dodatno stlacenje opruge δ = 0. Zadatak Kojom brzinom mora biti udaren pladanj mase m1 := 3 kg cekicem mase m := 0.514E6 N 10.

Rješenje: .2⋅ 10 N/m.21⋅ 10 Izracunati kriticnu brzinu vrtnje osovine. Hvatište užeta A giba se prema dolje konstantnom brzinom v := 1 m/s. ako se izvuce iz ravnotežnog položaja i oslobodi. a u drugom kao na slici 2. 11.11.omjer je Ta/Tb = 2 11.Najveca napetost u užetu = 545 N.3. Vlacna krutost užeta c := 200 N/cm.4. Rješenje: . Modul elesticnosti osovine iznosi: E := 0. Rješenje: .314 s 11. 11.mcd 27 . Štap ce zajedno s masom vibrirati u vertikalnoj ravnini. ako mu je krutost odreðena na slijedeci nacin: Djelovanjem hor. Rješenje: . Krutosti opruga C1 i C2 jednake su C. Zadatak Na kraju vertikalnog štapa A nalazi se masa m := 2.5 kg. ako se izmeðu užeta i predmeta ugradi opruga krutosti c2 := 0. Izracunati najvecu napetost u užetu u slucaju trenutnog zaustavljanja gibanja hvatišta A.2.Vibracije tocke 11. ucvršcen je na sredini osovine promjera d := 5 cm raspona L := 50 cm. Zadatak Odrediti omjer perioda vibriranja vlastitih frekvencija tereta G koji je u prvom slucaju obješen o opruge kao na slici 1. Izracunati period vibriranja štapa.T = 0.Najveca napetost u užetu = 233 N 4 M2-vjezbe-2011.5.1.sile F := 10 N pomak vrha štapa iznosi xst := 1 cm. Rješenje: .kriticna brzina vrtnje = 9500 o/min 12 Pa. Zadatak Koliki ce biti maksimalni iznos sile. Zadatak Kružni disk mase m := 25 kg. Zadatak Teret mase m := 10 kg obješen je na kraju celicnog užeta.

ako se svakoj opruzi doda prednapon od F := 25 N? Rješenje: a) Brzina V = 0.9.10.mcd 28 .7.5 cm u desno. Izracunati period vibriranja sustava.T= 0. .6. Na rastojanju a od zgloba vezana je oprugom krutosti c. ako je R := 20 mm i a := 10 mm. Zadatak U u cijevi poprecnog presjeka površine A := 2 mm2 nalazi se tecnost gustoce ρ := 1000 kg/m3. a u drugom podigne za X.T = 0.866 m/s b) Iznos brzine se ne mijenja 11. Zadatak Dvije opruge krutosti c := 3 N/cm vezane su za kuglu mase m := 0. Dimenzije predmeta: d1 := 20 mm d2 := 30 mm d3 := 40 mm L1 := 500 mm L2 := 750 mm L3 := 1000 mm E := 0. izracunati period njenog vibriranja i brzinu kojom prolazi kroz pocetni položaj. Zadatak Blok mase m := 10 kg obješen je o oprugu krutosti c1 := 12000N/m i oslanja se na dvije opruge krutosti c2 := 10000 N/m i c3 := 5000N/m.243 s 11.11. Uslijed nekog uzroka poremeti se ravnoteža tecnosti i u jednom kraku cijevi nivo tecnost se spusti za X. Rješenje: .0032 s .f = 310 Hz 11. a) Ako se kugla pomakne iz ravnotežnog položaja za xo := 2.5 kg. Izracunati period vibriranja tecnosti u cijevi. b) Da li se mijenja rezultat. a c Rješenje: f = ⋅ 2⋅ π ⋅ l m 11. Rješenje.period : T = 0. Nivo 0 je ravnotežni položaj tecnosti. Gustoca materijala ρ := 7850 kg/m3.8. Izracunati vlastitu frekvenciju sistema. Zadatak Kruta greda zanemarive mase vezana je na jednom kraju zglobom u A a na drugom kraju opterecena je masom m. Zadatak Odrediti period vibriranja i vlastitu frekvenciju aksijalnih vibracija predmeta predocenog skicom.408 s M2-vjezbe-2011.2⋅ 10 12 Pa Rješenje .

Platforma je na cetiri opruge. Izracunati prisilnu amplitudu vibracija platforme. ako je koeficijent trenja izmedju diska i kocione obloge µ := 0.2. Zadatak Elektromotor mase m1 := 1200 kg postavljen je na kraju konzolnog nosaca.01E7 N/m .1. a polumjer inercije 2 3 vitla i := 30 cm.05 mm od osi vrtnje rotora. Rotor elektromotora mase m2 := 200 kg obrce se s n := 1500 o/min.613E-4 m4 11. Polumjer vitla r := 13 cm. Dimenzije poluge: a := 200 mm i b := 750 mm.krutost konzole = 3. Rješenje: . Rotor elektromotora je mase mr := 20 kg i težište mu je pomaknuto od osi rotacije za iznos (neuravnoteženje) e := 1.moment inercije nosaca J = 1.11.00026 mm 12. Rješenje: .mcd 29 .3 mm.Rotacijsko gibanje tijela 12.12. Brzina vrtnje rotora jest n := 1000o/min. Masa motora i platforme iznosi m := 100 kg.Težina vitla iznosi G := 2300N.5.sila kocenja = 16. Težište rotora ( neuravnoteženost) pomaknuta je za e := 0.8 N M2-vjezbe-2011. Zadatak Odrediti iznos zakretnog momenta na vratilu vitla da bi se teret težine Q := 450 N gibao ka gore ubrzanjem a := g m/s . Raspon konzole iznosi L := 1. Svaka opruga ima krutost c := 75 N/cm.prisilna amplituda = -0. Zadatak Elektromotor je postavljen na platformu.zakretni moment = 608.5 mm.8 Nm 12. Modul elasticnosti materijala grede E := 0. Kolikom silom F treba djelovati na polugu rucne kocnice da bi se disk zaustavio za vreme t := 2 s.11. Zadatak Homogeni disk mase m := 20 kg i polumjera R := 0. 3 ⋅ E⋅ J Rješenje: .5 m.2 m obrce se konstantnom kutnom brzinom ω := 40 s-1. Izracunati iznos momenta inercije konzole J uz uvjet da vertikalna amplituda prisilnog gibanja ne bude viša od ymax := 0.21⋅ 10 Progib konzole nekom silom F iznosi: w = F⋅ L 3 12 Pa. Rješenje: .

Iznos sile F = 212 N M2-vjezbe-2011.112 12.8 m namotano je uže. zaustaviti cijeli sustav za z := 8 obrtaja.4 Rješenje: . Potrebno je odrediti. Zadatak Uze je omotano oko homogenog diska mase m := 25 kg i polumjera r := 0. a da nema klizanja valjka. Odrediti potrebni iznos sile kocenja F koja ce preko polužja s dimenzijama a := 200 mm. Zadatak Suplji valjak. Pocetna brzina valjka jest Vo := 1 m/s. Zadatak Disk s vitlom okrece se brzinom n := 120 o/min. Rješenje: a) ubrzanje središta valjka = 2.19 m/s2 b) Kutno ubrzanje diska ε = 30 s-2 12. Zadatak Oko valjka težine G := 25 kg.1 N 12.3.ubrzanje središta = 3.92 M/s 2 .4 m valja se bez klizanja niz hrapavu kosinu nagiba α := 30⋅ deg.trenja µ = 0. polumjera R := 225 mm i polumjera inercije i := 0. Ako se uze povuce u vis silom F := 300 N.sila u užetu = 147. nagnutoj pod kutem α := 20⋅ deg. Potrebno je odrediti: a) ubrzanje središta valjka.7. a drugim krajem je pricvršceno u stocki A. Moment inercije diska s vitlom iznosi Jo := 8 kgm2 .5. Izmedju valjka i kosine jest trenje kotrljanja e. b := 350 mm i polumjera diska r := 200 mm.12. a da ne dodje do klizanja valjka niz kosinu Rješenje: a) sila trenja = 31 N b) koef.tezine G2 := 350 N s vrlo tankim ali teskim obodom.mcd 30 . na promjeru R 2 := 0.15 m. Trenje izmeðu diska i vrha poluge C iznosi µ := 0. b) potreban iznos trenja kotrljanja e. a) Silu trenja izmedju valjka i kosine b) Minimalnu vrijednost koeficijenta trenja.8 m. Zadatak Valjak mase m := 30 kg.45 m/s b) iznos trenja kotrljanja e = 0. potrebno je odrediti: a) Ubrzanje središta diska b) Kutno ubrzanje diska Rješenje: a) Ubrzanje središta diska = 2.115 m 12. polumjer r := 0.6. Odrediti. Rješenje: .4. a) Ubrzanje središta valjka b) Silu u užetu. valja se bez klizanja niz hrapavu kosinu.

Zadatak Kolika je snaga elektromotora potrebna da ubrza disk s osovinom iz stanja mirovanja na brzinu vrtnje n := 700 o/min.12.. u vremenu t := 3 s.5 m.Vitlo ima moment inercije Jo := 80 kgm2 . Trenje u ležajima je zanemareno.06 m.mcd 31 . Dimenzije : D := 0. Dimenzije vitla i poluge: a := 1 m.3 m i težine G := 1500N.05 m Spec.10. Zadatak Posuda za vodu težine G := 100 N pri padu u bunar odmotava uže s bubnja promjera d := 0. Rješenje: .25 m.Polumjeri bubnja su: r1 := 80 cm i r2 := 40 cm. Valjci su vezani krutim okvirom. Potrebno je odrediti iznos sile F za kocenje u zadanom vremenu. Odrediti kutnu brzinu rotacije bubnja nakon z := 1 okretaja bubnja od stanja mirovanja. na koji su zavješena dva utega težine G1 := 400 N i G2 := 1000N.4 m. Brzina zvuka iznosi: vz := 340 m/s.11. d := 0.12. Izracunati ubrzanje središta valjaka i silu u okviru. a := 0. b)sila u okviru = -73.86 rad/s M2-vjezbe-2011.sila F = 4246 N 12. Zadatak Dva valjka jednakog promjera r := 0. r := 0. Rješenje: . Rješenje: a)ubrzanje centara = 1. 12. Zadatak Teret mase m := 200 kg giba se ka dolje brzinom v := 5 m/s i potrebno ga je zaustaviti za t := 2 s. ako je od pocetka padanja posude u bunar i zvuka udara o vodu prošlo t := 3 s.snaga elektromotora = 1780 W 12.4 m i okrece bubanj.4 N (tlacna sila) 12. R := 0.gustoca materijala ρ := 7850 kg/m3.moment inercije bubnja = 0. jedan pun.9. Rješenje: . t := 0.6 m. Koeficijent trenja izmeðu diska za kocenje i papuce za kocenje iznosi µ := 0. Potrebno je izracunati moment inercije bubnja.7 m. a drugi šupalj s vrlo tankim i teškim obodom gibaju se bez klizanja niz kosinu pod kutom α := 20 . Rješenje: .8.4 . b := 0. Zadatak Dvostruki bubanj ima masu m := 100 kg i polumjer inercije i := 50 cm. Za vrijeme pada posude bubanj se okrene z := 20 puta.91 m/s2.274 kgm2.kutna brzina bubnja = 3.

ako se valjak pocne gibati iz stanja mirovanja. ZAKON O ODRŽANJU ENERGIJE TIJELA 13.038 m/s 13.mcd 32 . Zadatak Homogeni valjak mase m := 20 kg i polumjera r := 20 cm giba se u desno silom F ubrzanjem a := 2.14 s -2 b) t = 0.15 . zanemarive inercije. u pravcu AC. Odrediti potreban iznos brzine središta diska da klatno doðe u položaj OS'. Rješenje: . ako je koeficijent trenja klizanja izmeðu valjka i podloge µ := 0.5 m/s2 .3 m i težine G2 := 2 N. Rješenje: . Odrediti velicinu i položaj sile h da valjak klizi bez rotacije.F = 39. b) Vrijeme kada ce prestati klizanje izmeðu cilindra i valjka B Rješenje: a) ε = 14.12.112 m 12.2 .35 m/s M2-vjezbe-2011.2. Cilindar miruje kada se valjak B pocinje okretati brzinom vrtnje n := 20 o/min.brzina središta diska = 7.Zadatak Radnik gura homogeni valjak mase m := 100 kg i polumjera r := 30 cm po horizontalnoj površini ( bez trenja kotrljanja) konstantnom silom F := 160 N s nagibom prema horizontali α := 30⋅ deg.brzinu središta valjka poslije preðenog puta s := 3m.13.brzina središta valjka = 2.2 m.Zadatak Klatno sacinjeno iz štapa duljine L := 1 m i težine G1 := 10 N te diska promjera d := 0.2 N . težine G := 20⋅ 10 N i momenta inercije Jo := 150000 kg m2 leži na dva mala valjka promjera d := 0. Koeficijent trenja izmeðu cilindra i valjka B iznosi µ := 0. Zadatak Cilindar promjera D := 2 m. Rješenje: .h = 0.148 s 6 13. zavješeno je zglobno u vrhu štapa O. Potrebno je odrediti: .1.14. Kut α := 45 Odrediti a) Kutno ubrzanje cilindra.

7. Odrediti pocetnu brzinu vrha štapa A da štap iz položaja AO doðe u položaj A1O. penje se uz hrapavu kosinu s µ := 0. jedan puni.81 m/s 13.27 m M2-vjezbe-2011. spuštaju se niz kosinu nagiba α := 35⋅ deg bez pocetne brzine iz položaja A. Izracunati put valjka "s" uz kosinu do zaustavljanja.brzina vrha A = 9.Zadatak Štap AB duljine L := 5 m i mase m := 30 kg giba se oko osi u O.27 m mase m := 10 kg može se obrtati oko osi u O. Oslobaðanjem kraja A osloboðena opruga obrce štap oko O. Izracunati kutnu brzinu štapa i obodnu brzinu u A u trenutku prolaska štapa kroz vertikalni položaj A'B'. nagiba α := 30⋅ deg i zaustavi na kosini u B.položaj. Kraj štapa A leži na opruzi krutosti k := 1800 N/cm.Zadatak Puni valjak promjera D := 30 cm težine G := 200 N giba se prema kosini brzinom v := 8 m/s.13.6. a drugi šupalj i vrlo male debljine stijenke spram promjera.5 m u dodiru su u položaju A.Zadatak Homogeni štap duljine L := 3. Rješenje: .mcd 33 . kraj štapa A pritisnut je na oprugu i stlaci je za pomak δ := 10 cm.2. Rješenje: . Rješenje: .66 m/s . a koju šuplji valjak u položaju B.Zadatak Puni valjak i dio cijevi istih masa m := 1000 kg i polumjera r := 0.brzina središta šupljeg valjka = 7. odrediti razmak njihovih središta poslije vremena t := 3 s.5.Zadatak Dva valjka jednake mase m := 30 kg i istog polumjera r := 0.65 rad/s 13.3.27 m 13.4. Rješenje: . na razmaku a := 1m od kraja B. Za dovoðenje štapa u hor.2 m.kutna brzina = 2.5 m/s 13. Rješenje: .duljina puta = 7.razmak iznosi "a" = 1. Koju brzinu ima puni. poslije preðenog puta s := 10 m? Masa šupljeg valjka koncentrirana je na obodu valjka.brzina središta punog valjka = 8. Ako se oba valjka gibaju niz kosinu nagiba α := 10⋅ deg bez trenja.

ako se klizac pusti iz tocke D. Rješenje: . kada se pusti iz zadanog polozaja. Potrebno je odrediti brzinu metka Vo u trenutku udara u blok.52 m/s 13. Prsten je u horizontalnoj ravnini i nema utjecaja gravitacije. Rješenje: .8 kg ucvršcen je za oprugu krutosti k := 500 N/m i klizi bez trenja po prstenu polumjera R := 150 mm.mcd 34 .19 m. Odrediti brzinu klizaca u tocki B. mase m := 10 kg.Zadatak Opruga AB krutosti K := 7000 N/m pricvrscena je na klizac A tezine G := 45 N. a slobodna ( nerastegnuta) duljina opruge Lo := 120 mm. Klizac moze klizati uzduz horizontalnog štapa. Zadatak Projektil mase m1 := 0.brzina klizaca = 0.Zadatak Klizac mase m := 1. Kut β := 15⋅ deg Rješenje: .18 m.912 m 13.brzina u tocki C = 8.9 m. Duljina a := 240 mm. Potrebno je odrediti brzinu klizaca u tocki C .8.13. koja je udaljena od A za iznos b := 180 mm. u položaju a := 0. Rješenje: . vezan oprugom krutosti c := 15 N/cm.brzina u C = 4. klizi uzduž vodilice.10.brzina metka u trenutku udara = 432 m/s M2-vjezbe-2011.Zadatak Klizac A. Opruga u položaju AC nije napeta i ima duljinu L := 325 mm. Potrebno je odrediti brzinu klizaca A u tocki C .35 m i b := 0.94 m/s 13.2 kg udari u blok mase m2 := 25 kg i zajedno nastavljaju gibanje uz glatku kosinu nagiba α := 30⋅ deg zaustavljajuci se poslije prevaljnog puta s := 0.11. Slobodna duljina nerastegnute opruge je L := 0.9.

1.58 s.14.25 m M2-vjezbe-2011. Ako je koeficijent trenja izmeðu guma kotaca µ := 0. Rješenje: . b := 0.3 m 14. duljina zaustavnog puta = 45. Izracunati put zaustavljanja.mcd 35 .5 m b) vrijeme zaustavljanja = 4.Zadatak Auto težine G := 7000 N vozi niz ravnu cestu nagnutu prema horizontali α := 6⋅ deg.duljina zaustavljanja = 98.7.Zadatak Auto težine G := 11000N vozi brzinom v := 90 km/h i u jednom trenutku vozac pocinje zaustavljati auto kocenjem sva cetiri kotaca.8 m. b) duljinu zaustavnog puta.2 m. izracunati: a) vrijeme za koje ce se auto zaustaviti i duljinu puta zaustavljanja. ako koce samo prednje kocnice Dimenzije: a := 1.2. Dinamika ravnog gibanja tijela 14. Rješenje: a) vrijeme zaustavljanja = 3. duljina zaustavnog puta = 57. h := 0. brzinom v := 90 km/h. U jednom trenutku vozac pocinje kocenje auta kocnicama koje ostvaruju silu kocenja F := 3000 N na gumama sva cetiri kotaca.7m.6 s.

Zagreb 2005 M2-vjezbe-2011. E.Zdenko:Mehanika III. rijeka 2001 [4] Ferdinand P. Sveucilište u Rijeci. Tehnicki fakultet.Mirko: Dinamika teorija i primjena. 1962 [2] Bazjanac.Dragan.Hinko. New York 1989 [5] Pustaic.Butkovic. McGraw Hill.Davorin: Tehnicka mehanika. Glden marketing.Russell.Wolf.15. Literatura [1] Bazjanac.Mirko. Tehnicka knjiga Zagreb 1977 [3] Krpan. Uvod u analiticku mehaniku.Davorin:Zbirka zadataka iz mehanike.Tonkovic.Beer.Johnston:Statics and Dynamics.mcd 36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->