P. 1
M2-vjezbe-2011

M2-vjezbe-2011

|Views: 404|Likes:
Published by Igor Relja

More info:

Published by: Igor Relja on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

VELEUCILIŠTE U KARLOVCU

ZADACI IZ MEHANIKE 2

KARLOVAC 2011

PRIPREMIO: Branislav Orcic viši predavac

M2-vjezbe-2011.mcd

1

Sadržaj 1. Pravocrtno gibanje tocke 2. Krivocrtno gibanje tocke 3. Relativno gibanje tocke 4. Ravninsko gibanje tijela 5. Dinamika tocke drugi - Newton-ov zakon 6. Dinamika tocke - D' Alembert-ov zakon 7. Dinamika tocke - impuls sile i kolicina gibanja 8. Dinamika tocke - rad 9. Dinamika tocke - snaga 10. Zakon o održanju energije 11. Vibracije tocke 12. Rotacijsko gibanje tijela 13. Zakon o održanju energije tijela 14. Dinamika ravnog gibanja tijela 15. Literatura 3 6 11 13 17 19 22 23 24 25 27 29 32 35 36

M2-vjezbe-2011.mcd

2

1.PRAVOCRTNO GIBANJE TOCKE 1.1. Zadatak Kamen pada u bunar. Zvuk pada kamena u vodu cuje se za vrijeme t := 3.5 s, poslije puštanja kamena. Odrediti dubinu bunara ako je brzina zvuka u zraku: Vzv:= 340 m/s . Rješenje: Dubina bunara = 54,69 m 1.2. Zadatak Balon se dize u vis jednolikom brzinom V := 21 m/s. Iz balona se baci kamen u vis relativnom brzinom Vo := 16 m/s, spram balona. Kamen padne na zemlju poslije T := 10 sekundi. Odrediti s koje je visine kamen izbacen iz balona i kojom brzinom padne na zemlju? Rješenje: Visina = 120,5 m Brzina pada na zemlju= 61,1 m/s

1.3. Zadatak Balon napunjen plinom podiže se sa zemlje ubrzanjem a := 1 m/s2 . Poslije t1 := 10 s, otkaci se vreca pijeska s balona. Poslije koliko vremena t od trenutka odizanja balona od zemlje, vreca pijeska past ce na zemlju? Rješenje: Vrijeme t = 14,3 s 1.4. Zadatak Lopta je izbacena s vrha kule brzinom Vo := 12 m/s, okomito u vis. Otpor zraka se zanemaruje. Visina kule iznosi h := 18 m. Potrebno je odrediti: - Najveci iznos udaljenosti lopte od zemlje. - Brzinu pada lopte na zemlju. - Poslije koliko vremena od trenutka izbacaja lopta ce pasti na zemlju? Rješenje: Najveci iznos udaljenosti lopte od zemlje = 25,3 m, Brzina pada lopte na zemlju = 22,3 m/s Vrijeme od izbacaja do pada = 3,49 s 1.5. Zadatak Kamen je bacen vertikalno u vis iz tocke A s mosta. Tocka A je h := 40 m iznad površine vode. Pad kamena na površinu vodu cuje se t := 4 s, poslije izbacaja kamena. Odrediti: a) Brzinu izbacaja kamena iz VA. b) Brzinu pada kamena u vodu Vc. Rješenje: a) VA = 9,62 m/s b) VC = 29,6 m/s

1.6. Zadatak Elektricni vlak giba se izmeðu dvije stanice na rastojanju L := 22 km. Vlak krece iz stanja mirovanja jednoliko ubrzano s ubrzanjem a1 := 0.6 m/s2 . Kada vlak dostigne brzinu V := 80 km/h, nastavi se gibati jednoliko. Pri zaustavljanju koci usporenjem a3 := 1.1 m/s2 . Potrebno je odrediti vrijeme gibanja vlaka izmeðu dvije stanice. Rješenje: Vrijeme gibanja = 1018,6 s.

M2-vjezbe-2011.mcd

3

10. a usporenje na a2 := 0. Ako je ubrzanje motocikla ograniceno na a1 := 0. Odrediti razdaljinu izmeðu te dvije stanice: Takoðer nacrtati dijagram ubrzanje .11. ptica ispusti kamen iz kljuna. Zadatak Jedan auto pocinje svoje gibanje iz položaja mirovanja i giba se pravocrtno.65 s. c) ∆v = 6.2 m/s 2.4 m 1.75 s. Odrediti: a) konstantno ubrzanje auta da bi stigao na zeleno svijetlo drugog semafora.07 m. Ako je na slijedecem semaforu zeleno svijetlo t1 := 25 s iza prvoga. b) brzinu auta u trenutku prolaza kroz drugi semafor. b) v = 86. Rješenje: Vrijeme gibanja kapsule = 87. b) Vmax = 157 km/h 1.pruge na visini h := 20 m i u trenutku kada je vlak bio na rastojanju s := 100 m od ptice.12. a nalazi se na rastojanju L := 300 m. pri prolazu kroz pocetni polozaj prvog auta. Rješenje: Udaljenost od mjesta pada kamena do prednjeg dijela lokomotive = 39. Rješenje: a) a = 0. b) ∆s = 7.9. ali s ∆t := 2 s zakašnjenja i pocinje ubrzavati ubrzanjem a2 := 2.13 m/s M2-vjezbe-2011.mcd 4 . Odrediti na kojem ce rastojanju do prednjeg dijela lokomotive pasti kamen na tracnice. Izracunati: a) za koje ce vrijeme drugi auto sustici prvi auto? b) na kojoj udaljenosti od pocetnog položaja prvog auta? c) s kojom razlikom brzine? Rješenje: a) tu = 2. jednoliko ubrzano. s ubrzanjem a1 := 2 m/s2 .vrijeme. c) brzinu auta za prolaz kroz zeleni val bez zaustavljanja.6 s. Zadatak Ptica lebdi iznad želj. ako je brzina vlaka v := 30 m/s.7. Zadatak Vakumska posta sastoji se od kapsule koja putuje kroz cijev duljine L := 9000 m.2 km/h 1. c) vsr = 43. Zadatak Motorist starta iz stanja mirovanja i vozi pravocrtno s := 300 m i zaustavi se. Zadatak Brzina vlaka izmeðu dvije stanice mijenja se suglasno dijagramu prikazanog slikom.6⋅ g potrebno je izracunati: a) najkrace moguce vrijeme da motorist preðe razmak s. Zadatak Auto se ukljucuje u zeleni val i kod prvog semafora krece iz stanja mirovanja. a maksimalna brzina kapsule iznosi Vmax:= 450 km/h. b) kolika je najveca brzina motorista? Rješenje: a) t2 = 13.96 m/s2 .7⋅ g .8.1. Ako maksimalno ubrzanje i usporenje kapsule iznosi ao := 8 m/s 2.potrebno je odrediti vrijeme gibanja kapsule duljinom cijevi. Rješenje: Razdaljina izmeðu stanica = 43260 m 1.4 km/h. Drugi auto prolazi istim položajem s pocetnom brzinom vo2 := 10 m/s. 1.

Izracunati: .1. Zadatak Udaljenost izmeðu dva mjesta iznosi s := 130 km. s = 0.776 m/s2.3 km od mjesta Z 1. Rješenje: a) a1 = 0. Odrediti: a) u koliko sati ce se susresti ta dva vozila? b) na kojoj udaljenosti od mjesta Z? Rješenje: a) 10 sati i 14' b) na udaljenosti 51.mcd 5 .brzinu. Zadatak Vozilo se giba pravocrtno po zakonu x = a⋅ t + b ⋅ t . Zadatak Gibanje tramvaja po pravocrtnom kolosijeku srazmjerno je trecoj potenciji vremena. V= 0. potrebno je odrediti: a) ubrzanje vozila u vremenu t1 = 10 s.14. Iz mjesta R krene auto u T1 := 8 sati i 16' i vozi srednjom brzinom v1 := 40 km/h. b) iznos puta u vremenu t2 := 20 s.052 m 1. V = 31.3E-3 m/s. Iz mjesta Z krene drugo vozilo u T2 := 9 sati i 30' i vozi srednjom brzinom v2 := 70 km/h. b) t2 = 5 s. Rješenje: a) t1 = 0 a = 0.5E-3 m/s2.13. b) x2 = 277. Tramvaj u prvoj minuti preðe put duljine s := 90 m.15. Ako poslije t1 := 10 s vožnje vozilo preðe put x1 := 100 m i ima brzinu gibanja v1 := 50 km/h. a = 12.6 m 2 M2-vjezbe-2011. s = 0. ubrzanje i put tramvaja u vremenima t1 := 0 s i t2 := 5 s.

Tocka A giba se po kružnici polumjera r := 100 cm. Visina leta satelita iznad površine zemlje mijenja se izmeðu h1 := 225 km i h2 := 901 km.1. Odrediti obodnu brzinu. Brod se giba konstantnom brzinom v := 20 cvorova ( 1 cvor=1852 m/h). c) normalno ubrzanje Rješenje: a) brzina = 32. Polumjer zemlje r := 6378 km.2. a "t" u sekundama. KRIVOCRTNO GIBANJE TOCKE 2.j.1 m/s Tangencijalno ubrzanje u B = 3. duljinu luka i ubrzanje tocke poslije t := 10 s gibanja od pocetne tocke Ao. Polumjer zavoja r := 300 m. Potrebno je odrediti: a) brzinu i ubrzanje cestice za vrijeme t := 2 s. Rješenje: a) obodna brzina = 7.Vozac auta pri brzini od vA := 200 km/h na ravnom dijelu ceste pocinje kociti u tocki A i jednoliko smanjuje brzinu na vC := 150 km/h u tocki C. Ako se uzme da je gibanje satelita po srednjoj kružnoj putanji.4.39 m/s2 2.5 h.48 m/s2 M2-vjezbe-2011. odrediti prosjecnu brzinu i ubrzanje satelita.mcd 6 . U jednom trenutku radi zaokret i promjeni pravac gibanja za 90 stupnjeva u vremenu od t := 60 s.5. Rješenje: Prosjecna brzina = 8. Rješenje: Ubrzanje broda = 0.1 m/s ubrzanje = 48 m/s2 b) y =   4  −4 3 x 4 c) normalno ubrzanje = 4. t.Umjetni zemljin satelit giba se oko zemlje tako da jedan njegov obilazak traje t1 := 1.04 m/s2 Ukupno ubrzanje u tocki B = 8. Odrediti ukupno ubrzanje auta u trenutku prolaza kroz tocku B. Rješenje: Brzina u tocki B = 49. Zadan je položaj cestice jednadžbama x = 3⋅ t i y = t − 4 u metrima. uz zadržavanje iste brzine v = 20 cvorova.025⋅ t u metrima.3 m/s2 3 2. Put tocke od pocetnog položaja Ao jeste luk ciji se iznos mijenja prema zakonu s = 0.37 m/s2 Normalno ubrzanje u B = 8.3.5 m/s b) duljina luka = 25 m c) ukupno ubrzanje = 56.07 km/h Ubrzanje satelita = 9. Izracunati ubrzanje broda za vrijeme tog zaokreta.2.71 m/s2 2. na putu 2⋅ s = 100 + 100 m.27 m/s2 2. b) jednadžbu putanje cestice.

Odrediti kutno usporenje. brzina vrtnje rotora iznosila n 1 := 2500 min-1? b) kolika je kutna brzina i kutno ubrzanje rotora poslije t2 := 10 s.Pri puštanju parne turbine kut obrtanja rotora turbine proporcionalan je trecem stupnju vremena ( φ = k⋅ t ). Rješenje: Usporenje = 0. Uslijed trenja kotac se zaustavi poslije N := 40 okretaja. odrediti: a) ukupno ubrzanje tocke na obodu diska pri n 2 := 3000 min-1. h 1 := 20 m. Odrediti: a) putanju tocke. π ⋅ t  i y = 10⋅ sin π ⋅ t  . Otpor zraka se zanemaruje.mcd 7 .9. kutno ubrzanje ε2 = 23. b) kutna brzina ω2 = 116. Zadani su podaci: D := 30 m. Gibanje tocke u ravnini OXY predstavljeno je zakonom x = 10⋅ cos     2   2  U pocetnom trenutku tocka je bila na osi OY.10.Kotac ima pocetnu kutnu brzinu srazmernu brzini vrtnje n := 60 min-1.6. 2. obrce se s brzinom vrtnje n 1 := 2000 min-1. tangencijalno ubrzanje = 34 m/s2 ukupno ubrzanje = 148044. Rješenje: a) potrebno vrijeme t3 = 30 s.49 m/s M2-vjezbe-2011. 2.5 s-1.3 s -2 2. brzina vrtnje diska poraste na n 3 := 3300 min-1.8. b) brzinu i ubrzanje c) u kojem ce trenutko tocka biti na osi OY? Rješenje: a) y = 10-x b) v = 5 ⋅ π ⋅ 2 ⋅ sin( π ⋅ t) a = 5 ⋅ π ⋅ 2⋅ cos( π ⋅ t) c) t = 1 s 3 2 2 2 2. Disk promjera D := 3 m. h 2 := 12 m Rješenje: Minimalna horizontalna brzina = 23. Odrediti: a) koliko je vremena potrebno da rotor turbine dostigne brzinu vrtnje n 3 := 10000 min-1. ako je u trenutku t1 := 15 s. Rješenje: a) normalno ubrzanje = 148044 m/s2.0785 s-2. Ako za vrijeme t3 := 6 s.7. S kojom minimalnom horizontalnom brzinom može se baciti kamen iz položaja A i da kamen preleti vrh B.1 m/s 2 2.

9 m/s2.Projektil se izbacuje brzinom vo := 180 m/s pod kutom α := 30⋅ deg. ima ubrzanje at := 25 m/s2.8 m 2.Kut mlaza vode = 18. izbija mlaz vode pocetnom brzinom vo := 10 m/s.12.11.04 m 2.15. b) brzinu vrtnje zamašnjaka. Ukupno ubrzanje u tocki A zatvara kut α u iznosu od α := 60 s tangentom.Najveca duljina = 14.mcd 8 .U kanal promjera D := 1. Rješenje: a) aN = 25.Iz tocke A kose ravnine. Odrediti horizonalnu udaljenost "x" i najveci iznos visine dosega projektila.6 m. Otpor zraka se zanemaruje.14. Rješenje: . polumjera R := 1 m. Zanemarujuci otpor zraka je potrebno odrediti kut ispaljivanja α.8 o . Projektil je ispaljen s pocetnom brzinom V0 := 800 m/s ka cilju B.2 m ubacuje se voda iz crijeva mlaznicom brzinom vo := 15 m/s.13. Tocka A na obodu rotirajuceg zamašnjaka. Rješenje: Kut α = 15. Odrediti najvecu duljinu mlaza vode. Rješenje: a) udaljenost X = 3100 m b) najveci iznos visine YB = 562. a da mlaz ne dotakne gornji dio cijevi. Rastojanje od A do B: L := 10 m Odrediti kut α. koji je na visini h := 1500 m i udaljenosti L := 7000 m spram polozaja s kojeg ispaljen projektil.8 o/min M2-vjezbe-2011. Rješenje: Kut α iznosi = 45 stupnjeva 2.21o 2. Visinska razlika mjesta izbacivanja projektila A i pada na zemlju jest h := 150 m. b) n = 62. koja s horizontalom zatvara kut β := 45⋅ deg. pod kutom α prema horizontali i pada okomito na kosu ravninu.2. Potrebno je odrediti: a) normalno ubrzanje u tocki B koja je na polumjeru zamašnjaka rB := 0.

77 m/s2 M2-vjezbe-2011.6 m b) an = 7.2.3 m/s2 tang. a vrijeme u sekundama. t = .1. ρ = 79.95 m/s b) broj okretaja = 1. duljine L := 3 m. Zadatak Vrtuljak se pokrene iz stanja mirovanja i giba se jednoliko ubrzano u vremenu t1 := 25 s. a na dijelu BC konstantnu brzinu. polumjera r := 1m. radijalno ubrzanje ar = . Potrebno je odrediti: a) ubrzanje.19 m/s2 ukupno ubrzanje a = 1.18.8 m 2.ubrzanje aθ = -1.19. Na dijelu AB cestica ima kutno ubrzanje ε := 1.15⋅ t gdje je kut u radijanima. 2 2 Blok B klizi duž poluge po zakonu r = 3 − 0. Izracunati: a) ukupnu brzinu i ubrzanje bloka B poslije kutne rotacije poluge za θ := 30 stup.17.5 s-2. Zadatak Rotacija poluge OA. Potrebno je izracunati: a) ubrzanje. Rješenje: a) potrebno vrijeme = 1. normalno ubrzanje i polumjer zakrivljenosti u tocki A.74 m/s. a na dijelu BC jest pravac. odrediti: a) potrebno vrijeme za put cestice od A do C. Odrediti: a) koliko se puta okrenuo vrtuljak. oko O definirano je izrazom θ := 0.5 puta 2. polumjer ρ = 40.27. b) broj okretaja i brzinu vrtnje kolotura poslije t := 2 s od pocetka spustanja.4⋅ t . 10. Zadatak Spuštanjem tereta Q za visinu h := 15 m nastaje jednoliko ubrzano gibanje kolotura. Rješenje: a) an = g. pod kutom α := 37 stup. Rješenja: a) ubrzanje = 4 m/s 2. a zatim jednoliko usporava do zaustavljanja. Rješenje: a) ukupna brzina = 1. Poslije se giba jednoliko s brzinom vrtnje n := 10 min-1 u trajanju t2 := 150 s. normalno ubrzanje i polumjer zakrivljenosti u tocki B.mcd 9 . brzina vrtnje = 76. vrijeme spuštanja i brzinu tereta kada se spusti za h. Zadatak Iz mlaznice istjece voda brzinom vo := 25 m/s. kutnim ubrzanjem ε := 4 s-2.83 m/s2 . Uz uvjet da je cestica u A imala brzinu = 0. Zadatak Cestica se giba po putanji ABC koja je na dijelu AB kružnica polumjera r := 2 m.91 s 2. ako je ukupno trajanje gibanja iznosilo t := 5 minuta? Rješenje: a) vrtuljak se okrenuo 37.16.20. b) ubrzanje.39 o/min 2.

25.24. Zadano je: m Vo := 20 α := 10⋅ deg β := 15⋅ deg s Rješenje: D = 157. Rješenje: π  π x := 9. Zadatak Za gibanje tocke zadano izrazom x = 5⋅ sin( t) odrediti: a) amplitudu gibanja b) kutnu brzinu c) period gibanja Rješenje: a) A = 5 b) ω = 1 c) T = 2π = 6.21. 2. gdje je pomak u "m" i vrijeme u "s". Zadatak Gibanje tocke zadano je izrazom x := 3 ⋅  cos t + Odrediti: a) amplitudu gibanja. gdje su put u m i vrijeme u 4 4 2 2 sekundama.22. Odrediti jednadžbu putanje. pod kutom β.283 s 2.mcd 10 .43⋅ sin  ⋅ t + 77⋅  180  2 2. d) period gibanja.2.23.Zadatak Strela je ispaljena brzinom Vo. c) fazni kut gibanja. Rješenje: a) A = 1. Zadatak π π π π Gibanje tocke zadano je izrazima x1 := 5⋅ cos  ⋅ t +  i x2 := 8⋅ sin  ⋅ t + . Rješenje: 8⋅ x + y = 1 2.8 m 2 M2-vjezbe-2011.udaljenost D do mjesta pada strele na zemlju. c) φ = π d) T = π     π  2  2   . Potrebno je odrediti: .5 m. b) ω = 2 rad/s. Zadatak Zakon gibanja tocke zadan je izrazima: x := sin( t) ⋅ cos( t) i y := cos( 4⋅ t). Potrebno je odrediti rezultantno gibanje tocke. b) kutnu brzinu gibanja.

6. Odrediti: a) prosjecnu brzinu broda. koji su kraj jedne rijeke. odrediti: a) apsolutnu brzinu. Kada brod plovi uzvodno potrebno mu je (brod) tu := 7 sati.7 km/h b) Vr = 4. Zadatak Kiša pada vertikalno i na prozoru vagona ostaje trag pod kutom prema vertikali od α := 60 stupnjeva. Odrediti.mcd 11 . Rješenje: V = 8.3. Zadatak Helikopter polece vertikalno brzinom v := 2 ⋅ t m/s. a za nizvodno tn := 4 sata. prometuje brod.3 km/h 3. Zadatak Izmeðu dva grada kraj rijeke prometuje brod. Brzina vlaka iznosi v := 54 km/h. b) Vr = 858 km/h.66 m/s 3. Rastojanje izmeðu ta dva grada iznosi s := 80 km. Kada brod plovi uzvodno potrebno mu je (brod) tu := 7 sati. kutnom brzinom ω := 20 s-1 oko osi O. α = 3.5 m/s2 3.apsolutno ubrzanje tocke lopatice rotora koja je na rastojanju r := 0. Odrediti: . b) ubrzanje klizaca M.78o 3. Zadatak Avion leti prema odredištu udaljenog s := 400 km sjeverno od njegova polazišta. Odrediti apsolutnu brzinu kapljice vode. U uzdužnom presjeku rucice jednoliko se giba klizac M brzinom v := 5 m/s.15 m od vertikalne osi rotora. b) prosjecnu brzinu rijeke Rješenje: a) Vb = 15.4. Zadatak Izmeðu dva grada. Zadatak Rucica OA okrece se jednoliko. b) a = 360. Koliko ce vremena trajati vožnja splavom izmeðu ta dva grada? Rješenje: t = 35 sati 3. a) kojom apsolutnom brzinom avion treba letjeti? b) kolikom relativnom brzinom prema zraku i pod kojim kutom prema sjeveru? Rješenje: a) Va = 800 km/h.8 m/s. Za položaj klizaca r := 75 cm. Vjetar puše tocno sa sjeveroistoka brzinom od vz := 80 km/h.2. Istovremeno je brzina vrtnje rotora n := 30 o/min.RELATIVNO GIBANJE 3.5.1. Rješenje: a) v = 15.5 m/s 2 M2-vjezbe-2011. Pilot želi stici na odredište za t := 30 minuta. a za nizvodno tn := 5 sati.3. Rješenje: aa = 2.

Pri tome ga rijecna struja zanese u tocku C.3.05 m. nizvodno od tocke B. Zadatak Obale rijeke su paralelne. Zadatak Poluga OA. Po toj kosini spušta se tijelo P konstantnim ubrzanjem ar := 2 dm/s2 . Rješenje: Va = 7. brzinu i ubrzanje tijela P. Rješenje: a) širina rijeke L= 362 m.86 m/s 3. Odrediti apsolutno brzinu kugli u trenutku zadanih kutnih brzina.L ω sin (4πt) a = -Lω2 cos(4πt) 3. okrece se jednolikom brzinom vrtnje n := 120 o/min oko ležaja u O. b) relativnu brzinu camca.9.4 m i e := 0. Kraj poluge A ucvršcen je u klizacu. koji se obrce oko vertikalne osi kutnom brzinom ω := 10⋅ ( π) udaljuju se od te osi kutnom brzinom ω1 := 2⋅ π. Camac krene iz tocke A okomito na suprotnu obalu i stigne za t1 := 15 minuta.1 m/minuti c) brzina rijeke = 13. kuta α := 30 stupnjeva i dimenzija: AB := 0. Klizac se giba horizontalno u vodilici predmeta C s cilindricnim voðenjem. Pocetne brzine kosine i tijela jesu = 0. giba se pravocrtno paralelno s osi OX konstantnim ubrzanjem ap := 0. koja se nalazi na rastojanju h := 200 m. b) vertikalnu brzinu i ubrzanje predmeta C Rješenje: a) y = L cos (4πt) b) Vv = . Zadatak Kosa ravnina AB.224 m/s 2 M2-vjezbe-2011. Odrediti: a) širinu rijeke.mcd 12 . Odrediti: a) vertikalno gibanje predmeta C. duljine L := 40 cm. Pocetni polozaj tijela odreðen je koordinatama: x := 0 y := h Odrediti: Putanju.8. b) brzina camca = 24.7. .3 m/minuti 3. Zadatak Kugle Watt-ovog centrifugalnog regulatora. Rješenje: x a) putanja y = h − 2 b) brzina v = t⋅ 0.1 m/s 2. nagnuta pod kutom α := 45 stupnjeva. Da bi camac doplovio iz tocke A u B mora ploviti pod kutom prema AB.05 c) ubrzanje a := 0. U tom slucaju camac doplovi u B za t2 := 18 minuta. c) brzinu rijeke.10.

Kut α := 45 stupnjeva.3.9 m/s2 . Rješenje: a) a = 2.C i D. Zadatak Dva magneta nejednake jacine privlace nejednakom silom krajeve štapa AB. kutnom brzinom ω := 30 s-1. Zadatak Kotac promjera R := 1 m manjim promjerom r := 0. obrce se suglasno zakonu φ := t . Odrediti: a ) apsolutno ubrzanje tocke A na obodu rotora u trenutku t := 1 s i zadanom položaju s kutom α := 30 stupnjeva.11. Rotor motora.8 m α := 40 .8 m. Zadatak Na platformu kolica koja se gibaju horizontalno ubrzanjem ap := 2. duljine L := 1. Ostale dimenzije štapnog mehanizma jesu: BC := 2.mcd 13 . CD := 1.4 m/s VD = 23. Rješenje: VA = 42 m/s.4 m valja se po horizontalnoj povrsini bez klizanja.5 okrece se oko oslonca A jednakom kutnom brzinom ω := 8 s-1. Odrediti brzinu središta štapa.52 m/s2 2 4. VC = 39.8 s -1 M2-vjezbe-2011.3.65 m/s 4.1 m/s 4.RAVNINSKO GIBANJE TIJELA 4. Zadatak Štap AB := 1. Polumjer rotora iznosi r := 0. pricvršcen je elektromotor. Rješenje: ωCD = 12. Potrebno je odrediti brzine tocaka A.2.B.1. Rješenje: Vs = 1.7 m.2 m.3 m/s.3 m/s i vB := 2 m/s. te su zbog toga vertikalni iznosi brzina krajeva štapa: vA := 1. β := 60 Odrediti za zadani položaj kutnu brzinu štapa CD. VB = 32. pri puštanju u rad. u smjeru kazaljke na satu.

Zadano je: .5 m koji se kotrlja bez klizanja po podlozi.6 m/s VB = 0.4. Zadano je: O1A := 30 cm α 1 := 60 CO2 := 30 cm BC := 40 cm α 2 := 30 O1 O2 = 40 cm DO2 := 50 cm ω := 10 s −1 Rješenje: VD = 1 m/s 4.82 m/s . Kutna brzina štapa OA iznosi ω := 1.15 m/s 4. Rješenje: . Zadatak Za zadani mehanizam metodom projiciranih brzina odrediti brzine u tockama: A.69 m/s VC = 0. Zadatak Za valjak polumjera r := 0.6. B i C.brzina tocke B = 3.brzina tocke A = 2.7.5 rad/s.2 m α := 60 β := 90 DC := 0.OC = AC = BC = 10 cm π .57 m/s 4. brzinom središta vs := 2 m/s. zglobno je vezan štap AB duljine L := 1 m.2 m Rješenje: VA = 0.Kutna brzina štapa OC: ω := 1 rad/s .α := 6 Rješenje: VA = 10 cm/s VB = 17. Zadatak Metodom plana brzina odrediti brzinu klizaca D.4 m AB := 2 m AS := 1 m h := 0.3 cm/s Vc = 10 cm/s M2-vjezbe-2011.mcd 14 . Zadatak Metodom plana brzina odrediti brzine tocaka C i B.4.5. Metodom projiciranih brzina odrediti brzinu tocke B. Dimenzije mehanizma: OA := 0.

brzina klipa = 10. D.05 m/s ac = 620 m/s2 M2-vjezbe-2011. Zadano je: OA := 30 cm ω := 50 AB := 25 s −1 h := 60 cm α := β := π 6 π 12 cm Rješenje: Vc= 15.mcd 15 . Zadatak Za zadani mehanizam odrediti brzinu i ubrzanje klizaca C.4.9.B.15 m Rješenje: . Zadatak Za zadani klipni mehanizam odrediti brzinu klipa u položaju π δ := pri brzini vrtnje n := 750 o/min. C.60 m OA := 0.Kutna brzina štapa O1A: ω := 4 rad/s α := 60 O1A := 14 cm AB := 51 cm O2B := 29 cm CD := 35 cm DE := 37 cm O1O2 := 55 cm VE = 16 cm/s b := 30 cm Rješenje: VA = 56 cm/s VB = 40 cm/s VC = 40 cm/s VD = 40 cm/s 4. Zadatak Za zadani mehanizam odrediti brzine u tockama A. Zadano je: .45 m/s 4.8. E.10. 6 Zadano je: L := 0.

b) kutna brzina zupcanika: A ωA = 20 s -1 kutno ubrzanje zupcanika: A εA = 18.13.promjera d A := 0.11. Koliki mora biti n elektromotora da se Q odiže s brzinom v := 1 m/s. poslije puta od h := 0. Rješenje: Brzina bicikla = 10. Teret L podiže se iz stanja mirovanja i postiže brzinu od v := 2 m/s.2 m.8 m. Rješenje: a) ubrzanje tocke: C = 10.5o/sek.3 m/s2 . pogoni zupcanik B.5 cm.14.4.6 m. Odrediti brzinu bicikla. Zadatak Elektromotor na kojem je zupcanik I polumjera r1 := 7. Rješenje: .89 m/s 4. Zadane su i ostale dimenzije: r2 := 8 cm r3 := 24 cm R2 := 45 cm R3 := 30 cm Rješenje: brzina vrtnje motora = 895 o/min 4. na kojem je obješen teret Q. a kotac ima promjer D := 0. U trenutku kao na skici odrediti: a) ukupno ubrzanje tocke C na promjeru dc := 0. Zadatak Mali zupcanik A motora vitla. b) kutnu brzinu i ubrzanje zupcanika A.75 s-2 4. pokrece posredstvom sustava zupcanika vitlo III.mcd 16 . pricvrscenog na bubanj dizalice.8 m bubnja.12. ako biciklist okrece pedale n := 1. Zadatak Pogon bicikla sastoji se od manjeg i veceg lancanika sa z1 := 9 i z2 := 26 zuba koji su cvrsto vezani za kotac i pedale.brzina vrtnje radnog vratila = -100 o/min M2-vjezbe-2011.8 m s konstantnim ubrzanjem. promjera d B := 0. Zadatak Tri para zupcanika su u paralelnoj sprezi s vanjskim zahvatom: z1 := 15 z2 := 30 z3 := 20 z4 := 40 z5 := 50 z6 := 25 Odrediti kojom se brzinom vrtnje okrece radno vratilo. ako se pogonsko okrece sa n pv := 200 o/min.

Zadatak Preko nepomicne koloture prebaceno je uze. brzinom v1 := 570 m/s. Sila otpora gibanju jest µ := 0.05 . Zadatak Automobil mase m := 1000kg polazi iz stanja mirovanja.5.vrijeme gibanja projektila = 0. jednoliko ubrzano i preðe prvih s := 50 m za t := 20 s.DINAMIKA TOCKE . t = 4 s M2-vjezbe-2011.6. Zadatak Kolika sila mora djelovati na tijelo mase m := 4 kg da bi se ono gibalo vertikalno gore akceleracijom od a := 2 m/s2.za koje ce vrijeme majmun stici do koloture ako je na pocetku bio h := 20 m od nje.1.00701 s 5. Zadatak Kako visoko iznad povrsine zemlje treba podici tijelo mase m1 := 1 kg da bi sa gravitacijsko privlacenje smanjilo za 1%. Odrediti iznos težine kolica. Kolica se gibaju jednolikom brzinom po horizontalnom putu.2.4 m/s2.kojom se akceleracijom dize majmun po uzetu ako se uteg G nalazi uvijek na istoj visini? . Rješenje: . .G = 3200 N 5. Rješenje: . Masa majmuna jest mm := 20 kg.076 km 5.24 N 5. potrebna sila = 47. Rjesenje: a = 2.3. Potrebno je odrediti iznos vucne sile pogona.5. . Rješenje: . Rješenje: . Izracunati iznos srednje sile pritiska barutnih plinova i trajanje gibanja projektila kroz cijev. Rjesenje: visina = 32.srednja sila pritiska = 496780 N.4. Zadatak Iz topovske cijevi duljine L := 2 m ispaljen je projektil težine G := 60 N. Za polumjer zemlje uzmimo : R := 6367 km.DRUGI NEWTON-OV ZAKON 5.vucna sila = 250 N 5. Na jednom kraju uzeta visi uteg G mase m := 25 kg Na drugom kraju uzeta visi majmun koji se penje po uzetu.mcd 17 . Zadatak Covjek gura kolica silom F := 160 N.

Zadatak Vagon težine G spušta se tracnicama niz kosinu.98 m 5. b) silu u užetu pri kocenju i zaustavljanju kolica za t := 4 s.02 s. Zadatak Covjek gura predmet težine G := 1000N uz hrapavu kosinu silom F := 120 N.9. Zadatak Kolica težine G := 7000N. Ukupni koeficijent trenja izmeðu kosine i predmeta jest µ := 0.6 m/s.6 MN. b) sila u užetu = 1995 N 5.11. Rješenje: a 1 . Na kojoj udaljenosti ispred pjesackog prijelaza mora poceti kociti vozac da bi se zaustavio pred njim? Koeficijent trenja kotaca s cestom jest µ := 0. Zadatak S koje visine pada predmet težine G := 40000N na predmet. ako je vrijeme trajanja deformacije predmeta t1 := 0.7.12. Rješenje: visina je h = 2. Zadatak Odrediti silu kojom putnik u autobusu pritisne rukom na vertikalni rukohvat. spušta se pomocu celicnog užeta po tracnicama koje su nagnute pod kutom α := 15 prema horizontali.4. ako autobus smanji brzinu sa vo := 60 km/h na brzinu v := 40 km/h na putu duljine s := 20 m. Kolica se gibaju brzinom .01 rad.zakonitost ukupnog otpora .10. Odrediti: a) iznos ubrzanja predmeta.96 m 5. Zadatak Automobil vozi brzinom v := 72 km/h. v := 1.6 N 5.05 .5. pod kutom α ubrzanjem a. a srednji iznos sile pritiska na predmet F := 1. Rješenje: a) sila u užetu = 1710 N. Covjek je mase m := 80 kg Rješenje: F = 308.mcd 18 . Riješenje: s = 50. Koeficijent ukupnog trenja izmeðu kotaca i tracnica jest µ := 0.µ = tan( α ) − ⋅ g cos( α ) M2-vjezbe-2011.015 Odrediti: a) silu u užetu pri jednolikom spuštanju kolica niz tracnice. Odrediti zakonitost ukupnog otpora gibanju vagona .58 m/s2 b) F = 60 N 5. b) iznos sile za jednoliko gibanje uz kosinu Rješenje: a) ubrzanje = 0. a kut nagiba kosine prema horizontali jest α := 0.8.

6. Rješenje: . nagiba prema horizontali α := 35. Duljina užeta OD := 3 m. a da ne doðe klizanja predmeta po platformi. Odrediti polumjer udaljenosti djeteta od osi rotacije kada se vrtuljak okrece brzinom vrtnje n := 5 min-1. Rastojanje sjedala od osi obrtanja vrtuljka u stanju mirovanja jest R := 6 m. vezan za uže duljine L := 1 m.1 Potrebno je odrediti: a) silu pritiska izmeðu predmeta.4 m 6.D'Alembert-ov zakon 6.m/s2 .25 . Zadatak Tijelo tezine G := 6000 N leži na kosini. i ukupnog koeficijenta trenja µ := 0.57 m/s2 M2-vjezbe-2011.težina utega = 9371 N 6. nagiba α := 50 . Zadatak Predmet A težine GA := 100 N i predmet B težine GB := 300 N klize niz hrapavu kosinu. Zadatak Dijete težine G := 400 N nalazi se na sjedalu obješenog o kotac vrtuljka. Odrediti silu zatezanja u užetu u položaju kada uže cini kut α := 60 spram vertikale.4 Rješenje: .2. pri brzini v := 60 km/h. Zadatak Predmet mase m := 2000 kg nalazi se na platformi kamiona. Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i podloge: µ A := 0.4. b) iznos ubrzanja predmeta Rješenje: a) sila pritiska = 9. Koeficijent trenja izmeðu predmeta i platforme µ := 0. jednoliko ubrzano.najkraci put S = 35. gibajuci se konstantnom brzinom v := 4 m/s .6 N 6. b) ubrzanje = 6.5 m 6.6 N. Potrebno je odrediti velicinu utega Q koja ce vuci tijelo G uz kosinu jednolikim ubrzanjem a := 3.mcd 19 .3.1.sila zatezanja u užetu = 42.3 i µ B := 0. opisuje kružnicu u vertikalnoj ravnini.DINAMIKA TOCKE . Odrediti najkraci put kocenja kamiona. Rješenje: . Zadatak Kamen M težine G := 20 N. Rješenje: polumjer udaljenosti R1 = 6.5.

a da ne doðe do proklizavanja auta.1. Zadatak Dva predmeta težine G1 := 2000 N i G2 := 800 N nalaze se na hrapavim kosinama. Odrediti ubrzanje predmeta.9.53 m/s2 6.11.iznos sile = 98.ubrzanje iznosi = 5.8. Rješenje: . izvlace se uz kosinu nagiba α := 20. Zadatak Padobranac težine G := 750 N poslije iskakanja iz aviona pada ka zemlji bez otvorenog padobrana h := 100 m. Rješenje: . Potrebno je odrediti iznos sile F1 za gibanje kolica uz kosinu ubrzanjem a := 1 m/s2 Rješenje: .05 . Rješenje: .Ukupni pritisak iznosi = 1907 N M2-vjezbe-2011. brzinom v := 100 km/h. Zadatak Auto mase m := 5000 kg giba se zavojem polumjera r := 200 m. Odrediti ukupni pritisak na cestu motocikliste i motocikla u gornjoj tocki pregiba. Nagibi kosina iznose α := 60 i β := 30 Predmeti su vezani užetom preko kolotura s trenjem µ 2 := 0. i zatim otvori padobran. Zadatak Predmet 1 mase m1 := 5 kg i predmet 2 mase m2 := 8 kg spojeni su užetom preko kolotura bez trenja.2. težine Gv := 20 kN.trenja µ := 0. Nagibi kosina prema horizontali jesu: α := 30 i β := 20. Rješenje: . Potrebno je odrediti najveci ukupni iznos sile zatezanja u konopima padobrana.10.kut nagiba iznosi = 21.6. sistemom kolotura i protuutega koji je težine G1 := 5 kN.6.iznos sile F1 = 459 N 6. Vozac motocikla i motocikl teže zajedno G := 2250 N.21o 6. Premeti su na hrapavim kosinama s koef. Potrebno je odrediti iznos sile F za gibanje oba predmeta ubrzanjem a := 6 m/s2 Rješenje: .najveca sila u konopima = 1361 N 6.mcd 20 . OD TRENUTKA OTVARANJA PADOBRANA padobranac se giba usporeno i za prvih t1 := 5 s snizi svoju brzinu na v1 := 4.7.3 m/s. Zadatak Motociklist vozi motocikl brzinom v := 72 km/h po pregibu polumjera r := 300 m. Odrediti potreban nagib zavoj.9 N 6. Zadatak Rudnicka kolica. Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i kosine iznose µ 1 := 0.

b) Pri kojoj brzini vrtnje tijelo ce se poceti gibati ka gore. Tijelo tezine G := 100 N lezi na unutarnjoj strani posude.gibanje ka gore = 138. giba se naniže. Odrediti: a) Najmanju brzinu vrtnje posude pri kojoj tijelo nece kliziti prema dolje. Duljina puta po horizontalnoj ravnini iznosi trostrukom putu po kosini. Zadatak Potrebno je odrediti konstantnu silu F koja ce djelovanjem na uteg mase m := 5 kg ubrzavati ga ubrzanjem a := 6 m/s2 uz kosinu. Trenje na koloturu je zanemareno.13. klizi niz kosinu tijelo bez pocetne brzine. izracunati njihove brzine kada preðu put s := 1 m. pod kutom α := 25 . Nagib kosine α := 15. Ako su pocetne brzine predmeta = 0.7 N 6.2 .15.5 m.12.6.5 o/min b) n = 91. Nagibi kosina iznose: α := 50 i β := 10 .129 6.Koeficijent trenja izmedju mase i kosine je µ := 0.gibanje ka dolje = 58.8 m/s b) α = 19. Rješenje: . Koeficijenti trenja izmeðu predmeta i kosine iznose µ 1 := 0.8 o M2-vjezbe-2011. Zadatak S vrha hrapave kosine.2 i µ 2 := 0.35 . gibaju se uz hrapave kose ravnine uz pomoc sile F := 300 N. povezanih užetom. na polumjeru r := 0. odnosno podiže vertikalno ubrzanjem a := 4 m/s2 .koeficijent trenja = 0.brzina je = 8. Zadatak Vretenasta posuda rotira oko vertikalne osi konstantnom kutnom brzinom ω. Poslije napuštanja kosine tijelo se giba po horizontalnoj ravnini. Zajednicko težište im je h := 0. i zaustavi se. Zadatak Dva predmeta m1 := 3 kg i m2 := 4 kg.sila F = 127. Izracunati: a) Minimalnu brzinu motocikliste da ne padne niz zid.2 o/min 6.1. istog koeficijenta trenja kao i na kosini.mcd 21 . ako je trenje kotaca o podlogu µ := 0.16.1 N .17. Rješenje: a) nmin = 74.14. Zadatak Motociklist vozi motocikl po zidu promjera D := 15 m.2 o c) α = 12. Izracunati koeficijent trenja: Rješenje: . c) Za koliko se mijenja kut nagiba.7 m iznad nivoa podloge-zida. Rješenje: .1 6. Koeficijent trenja je µ := 0. visine h := 10 m i nagiba α := 30. b) Kut nagiba vozaca prema horizontali.05 .56 m/s 6. ako vozac povisi brzinu za ∆v := 12 km/h Rješenje: a) v = 13. Izracunati pritisak tereta na platformu: Rješenje: . Zadatak Horizontalna platforma na kojoj leži teret mase m := 10 kg.

6.01 . b) brzina auta poslije t = 3 s od izbacivanja = 4.mcd 22 .7.2. Ako covjek poveca silu guranja za ∆F := 20 N. b) Brzinu auta poslije t := 3 s od izbacivanja predmeta. plovi brzinom vb := 4 km/h.005 . Odrediti brzinu vlaka poslije t := 3 minute od pocetka gibanja. Potrebno je izracunati pomak camca: Rješenje: .4.9 m/s 7.7.006stupnjeva.5. Zadatak Auto mase ma := 200 kg giba se brzinom v1 := 4 m/s. brzinom v2 := 4m/s u suprotnom smjeru od smjera gibanja auta.8 m/s.brzina camca = 0. Rješenje: a) brzina u trenutku izbacivanja predmeta = 4.5 m/s 7. Zadatak Camac mase mb := 100 kg u kome se nalazi covjek mase mco := 60 kg. Izracunati brzinu camca u trenutku gibanja covjeka.Moment na kotacu = 3058 Nm 7. U nekom trenutku covjek ustane i pocne se gibati s krmenog dijle ka pramcanom dijelu brzinom vco := 2 km/h. kolika ce brzina kolica biti poslije ∆t := 3 s.Dinamika tocke-Impuls sile i kolicina gibanja 7. a ukupni koeficijent otpora jest µ := 0. Zadatak Camac duljine L := 8 m i mase m2 := 280 kg dotice pramcem obalu i miruje.3.5 m/s M2-vjezbe-2011. Zadatak Vlak mase m := 200000kg giba se iz stanice po kolosijeku uspona α := 0.1.brzina gibanja puške = 1.009kg izlazi iz cijevi puške mase m2 := 5 kg brzinom V1 := 800 m/s. Izracunati brzinu gibanja puske u tom trenutku. Zadatak Covjek gura kolica mase m := 100 kg po horizontalnom kolosjeku stalnom brzinom V1 := 1 m/s. ako je ukupni otpor gibanju auta µ := 0.94 m 7.6 m/s 7.brzina vlaka = 13.brzina ce iznositi = 1. Rješenje: . od trenutka povecanja sile. Rjršrnjr: . Rješenje: . Vucna sila lokomotive iznosi F := 25000N.44 m/s 7. Koliki je obrtni moment na svakom od dva pogonska kotaca? Rješenje: . Zadatak Metak mase m1 := 0. Izracunati: a) Brzinu auta u trenutku izbacivanja predmeta.pomak camca = 1. postiže najvecu brzinu od v1 := 20 m/s za t1 := 20 s. Rješenje: . U nekom trenutku vozac ugasi motor i izbaci predmet mp := 40 kg. Zadatak Auto težine G := 150000N. Covjek mase m1 := 90 kg sjedio je na krmenom dijelu i pocne se gibati ka pramcu brzinom v1 := 3 m/s. Promjer kotaca iznosi D := 800 mm.

Težina tereta = 25132 N 8. niz kosinu nagiba α := 60 .46⋅ 10 N 7 8.2.4. Odrediti ucinjeni rad u t := 30 minuta. Opruga nije napeta u položaju A.1 m Potrebno je odrediti ukupni rad za vertikalni pomak ka dolje y1 := 1 m. Zadatak Na kolotur su namotana užad.1. Krutost opruge iznosi k := 200 N/m. Rješenje: . Koliki put preðe klizac do položaja B u kojem se zaustavi. Kut izlazne brzine prema horizontali iznosi α := 30 stupnjeva. Dimenzije kolotura su r1 := 0. Zadatak Metak mase m := 20 g udari brzinom vA := 600 m/s o celicnu plocu i rikošetira u pravac CD brzinom vD := 500 m/s.68 m 8. Zadatak Klizac mase m := 8 kg ispušten je bez pocetne brzine iz položaja A.Rad iznosi = . Na kraju svakog užeta vezani su tereti m1 := 5 kg odnosno m2 := 6 kg.7. Rješenje: .6 J M2-vjezbe-2011. Zadatak Koliki rad treba izvršiti da bi se teret težine G := 10000 N gibao od A do D. Metak napravi utor u ploci duljine L := 50 mm s ulaznim i izlaznim kutom β. uslijed sile u opruzi. 8.duljina puta = 0.2 Rješenje: . Izracunati srednju silu otpora gibanju metka po ploci. ako se za n := 2 obrtaja rucice teret podigne za y := 1 cm Duljina rucice iznosi L := 20 cm.ucinjeni rad = 90000 J 8. Rješenje: .Dinamika tocke-rad 8. duljine AB = CD = 10 m Izmeðu predmeta i podloge je trenje klizanja µ := 0.8. Zadatak Radnik reže metal pilom i cini n := 50 pokreta u minuti.mcd 23 .5. Sila kojom radnik pokrece pilu iznosi F := 200 N.sila otpora = 9. Hod pile iznosi x := 30 cm. Rješenje: . Visinska razlika iznosi h := 10 m. Rješenje: .168560 J.Zadatak Koliki teret može podici covjek ravnomjernim okretanjem rucice dizalice silom od F := 100 N.3.2 m i r2 := 0.ukupni rad = 19. a nagib kosine iznosi α := 35 st.

mcd 24 2 .05 .512.4 m3 vode u minuti na visinu h := 45 m uz stupanj djelovanja η := 0. Zadatak Za mjerenje snage motora prebacena je preko njegove remenice traka koja je jednim svojim krajem vezana za opružni dinamometar. iznosi c := 1. Rješenje: cijena utrošene energije = 0.6. izracunati: a) faktor trenja izmeðu trupca i zemlje. Zadatak Stroj podiže bat mase m := 200 kg.Dinamika tocke-snaga 9. Promjer remenice iznosi d := 700 mm. a za drugi je obješen uteg G := 15 N. Odrediti snagu motora stroja: Rješenje: . Rješenje: . Zadatak Motorno vitlo vuce trupac mase m := 360 kg uz nagib od α := 30 konstantnom brzinom v := 1. Težina lifta znosi G := 5000 N.5.198 Rješenje: .6 m/s2 9. ako je razmak izmeðu katova h 1 := 3 m.7 .1. Ako je utrošak snage P := 4 kW. Rješenje: . Zadatak Kolika je vucna sila traktora kojom vuce prikolicu. Izracunati snagu motora. Faktor korisnog djelovanja stroja iznosi η := 0. Rješenje: a) µ = 0.085 kn 9.4. ako je snaga motora P := 60 kW.2.vucna sila = 1600 N 9.snaga motora = 25225 W 9. a iskoristivost prenosnog sustava do kotaca η := 0. Zadatak Pumpa izbacuje V := 2. Kolika mora biti snaga motora za rad pumpe.najveca brzina = 171 km/h M2-vjezbe-2011. Zadatak Kojom maksimalnom brzinom može se gibati auto po horizontalnoj cesti.9.7 . b) kolko ce biti ubrzanje trupca. a otpor gibanju auta po cesti iznosi µ := 0.snaga motora stroja = 2943 W 9. ako je tijekom t := 40 sekundi pomjerio prikolicu za s := 50 m. Zadatak Kolika ce biti cijena utrošene elektricne energije za vožnju liftom od prizemlja do n := 12 kata.snaga motora = 1094 W 9. Izmjerena snaga na kuki za vucu prikolice iznosi P := 2 kW. Iskoristivost elektricne energije iznosi η := 0. uz brzinu vrtnje n := 1200o/min.7.3 kn. Rješenje: .3. ako dinamometar pokazuje Q := 40 kN. Otpor zraka izracunati prema izrazu: F := k⋅ v .75 Cijena jednog kWh .75 .2 m/s. a vrijednost k := 0. ako se snaga povisi na P1 := 6 kW. b) ubrzanje = 4. Težina auta iznosi G := 10000 N. n := 84 puta u minuti na visinu h := 75 cm.

visina h = 2.mcd 25 . Zadatak Djecak težine G := 300 N spušta se niz ogradu stubišta.brzina klizaca = 0. Rješenje .1. Ostale dimenzije: b := 0.5 m.001 cm. mase m := 10 kg. klizi uzduž vodilice. lagano je pušten iz tocke A.oprugu treba stlaciti x = 14. Bdesno = 700 N. Zadatak Kugla mase m := 10 kg spušta se spirali polumjera R := 1.6.42 m/s C = 4. a slobodna ( nerastegnuta) duljina opruge Lo := 120 mm. Zadatak Klizac A.2. h := 1 m. Rješenje: . kuglica težine G := 0. Odrediti brzinu djecaka na završetku ograde.5 m.5 m duboko. vezan oprugom krutosti c := 15 N/cm. Zadatak Uteg G. b) pritisak kugle u B i D Rješenje: a) brzine u tockama: B = 5.1 mm M2-vjezbe-2011. Visinska razlika i nagib stubišta iznosi: h := 3 m i α := 30 . α := 30 . bez trenja i bez pocetne brzine. Odrediti visinu h pri kojoj ce doci do prekida uzeta. Izmeðu kuglice i podloge je trenje kotrljanja e := 0. D = 100 N 10.97 m/s 10.5 m i r := 0.Održanje energije tocke 10.66 m 10. Izracunati: a) srednju velicinu otpora prodiranju projektila kroz zemlju. Sila prekida užeta iznosi S := 2⋅ G. Rješenje: . da bi poslije njezinog oslobaðanja.1. Koeficijent trenja izmeðu hlaca i drveta iznosi µ := 0. koja je udaljena od A za iznos b := 180 mm. b) kineticku energiju projektila u trenutku udara.3. Zadatak Projektil težine G := 150 N u trenutku udara u zemljani nasip ima brzinu od v := 420 m/s i zatim se zarije s := 1.14 m/s b) pritisak kugle u tockama: BLijevo = 300 N. Izracunati: a) brzinu kugle u u tockama B.4.brzina iznosi = 6. Odrediti brzinu klizaca u tocki B.43 m/s D = 3.10. vezan užetom za tocku C.1 N i polumjera r := 1cm došla u tocku C i stala.5.912 m/s 10. C. Zadatak Koliko je potrebno stlaciti oprugu krutosti c := 10 N/cm. D. Rješenje: . Duljina a := 240 mm. Rješenje: a) F = 899082 N b) Ek = 1348623 J 10.

2 .10. ako je koef.udaljenost BC = 491.7.514E6 N 10. gibanju suprotstavlja sila trenja s µ := 0. a i na zidu su dva odbojnika. Vagon ima dva odbojnika. . Ako se uslijed kocenja. Potrebn brzina cekica iznosi = 26.5 kg da bi se preko poluga gibao predmet mase m2 := 1 kg na visinu h := 3 m.trenja µ := 0. Potrebno je odrediti: a) Najvece skracenje opruga odbojnika ( jednog odbojnika ).potencijalna energija predmeta mase m2 jedaka je energiji opruge. Rješenje: a) najvece skracenje = 0. Zadatak Kojom brzinom mora biti udaren pladanj mase m1 := 3 kg cekicem mase m := 0.mcd 26 . Njihova je karakteristika slijedeca: pod djelovanjem sile od Fo := 90000N skrate se za x := 0. Opruge odbojnika vagona i odbojnika na zidu jednake su. b) kolika je kineticka energija automobila na sredini tog puta Rješenje: a) duljina puta zaustavljanja s = 0. Rješenje: .084 m b) brzina odbijanja = 5 m/s c) rad tlacenja opruge = 63710 J d) sila tlacenja = 1. Zadatak Kuglica mase m := 10 g giba se bez pocetne brzine niz hrapavu kosinu AB.11. Zadatak Vagon tezine G := 200000N udari brzinom Vo := 5 m/s u elasticne odbojnike. Rješenje: . Zadatak Tijelo mase m := 75 kg klizi niz kosinu duljine s := 10 m. pod kutom α := 4 stupnja i udari u oprugu za ublažavanje udarca. Rješenje: . Kolicina gibanja cekica jednaka je kolicini gibanja pladnja. d) Silu tlacenja u jednom odbojniku.684 m. Opruga je prednapeta za xo := 100 mm.3 m 10.trenja klizanja izmeðu predmeta i podloge µ := 0. Zadatak Automobil mase m := 1200kg giba se nizbrdicom pod kutem α := 4. Odrediti udaljenost tocke C od B. b) kineticka energija = 1728 J 10.102 m 10. Krutost opruge oznosi c := 25 kN/m. c) Rad tlacenja opruga. Masa poluga se zanemaruje.01 i visina h := 5 m.9. brzinom v := 100 km/h.57 m/s M2-vjezbe-2011.005m. nagiba α := 30 i hrapavi horizontalni put BC.10.dodatno stlacenje opruge δ = 0. Uslijed trenja kuglica ce se zaustaviti u tocki C. b) Brzinu odbijanja vagona. ako je tijelo imalo pocetnu brzinu v1 := 6 m/s i koef. a opruge c1 i c2 jednake su krutosti.5: a) koliki je put zaustavljanja.8. Izracunati maksimalno dodatno stlacenje opruge.

11.Najveca napetost u užetu = 233 N 4 M2-vjezbe-2011. Štap ce zajedno s masom vibrirati u vertikalnoj ravnini.Najveca napetost u užetu = 545 N. Zadatak Na kraju vertikalnog štapa A nalazi se masa m := 2. Rješenje: . Zadatak Koliki ce biti maksimalni iznos sile. ako se izmeðu užeta i predmeta ugradi opruga krutosti c2 := 0.sile F := 10 N pomak vrha štapa iznosi xst := 1 cm.Vibracije tocke 11. Izracunati najvecu napetost u užetu u slucaju trenutnog zaustavljanja gibanja hvatišta A.21⋅ 10 Izracunati kriticnu brzinu vrtnje osovine.mcd 27 .2.omjer je Ta/Tb = 2 11.314 s 11. ucvršcen je na sredini osovine promjera d := 5 cm raspona L := 50 cm.3.kriticna brzina vrtnje = 9500 o/min 12 Pa. ako se izvuce iz ravnotežnog položaja i oslobodi.5. Krutosti opruga C1 i C2 jednake su C. Zadatak Odrediti omjer perioda vibriranja vlastitih frekvencija tereta G koji je u prvom slucaju obješen o opruge kao na slici 1.4.T = 0. Modul elesticnosti osovine iznosi: E := 0. Rješenje: . Hvatište užeta A giba se prema dolje konstantnom brzinom v := 1 m/s. a u drugom kao na slici 2. Zadatak Kružni disk mase m := 25 kg.5 kg. ako mu je krutost odreðena na slijedeci nacin: Djelovanjem hor.2⋅ 10 N/m. Rješenje: . Vlacna krutost užeta c := 200 N/cm. Rješenje: . Zadatak Teret mase m := 10 kg obješen je na kraju celicnog užeta. Rješenje: . 11. Izracunati period vibriranja štapa.11.1.

Nivo 0 je ravnotežni položaj tecnosti. Izracunati vlastitu frekvenciju sistema. Zadatak Dvije opruge krutosti c := 3 N/cm vezane su za kuglu mase m := 0. Izracunati period vibriranja tecnosti u cijevi. Zadatak U u cijevi poprecnog presjeka površine A := 2 mm2 nalazi se tecnost gustoce ρ := 1000 kg/m3.period : T = 0.10.8.408 s M2-vjezbe-2011.243 s 11. Dimenzije predmeta: d1 := 20 mm d2 := 30 mm d3 := 40 mm L1 := 500 mm L2 := 750 mm L3 := 1000 mm E := 0. Gustoca materijala ρ := 7850 kg/m3. izracunati period njenog vibriranja i brzinu kojom prolazi kroz pocetni položaj. b) Da li se mijenja rezultat.6. Rješenje: . .f = 310 Hz 11.T= 0.11.866 m/s b) Iznos brzine se ne mijenja 11. ako je R := 20 mm i a := 10 mm. Zadatak Odrediti period vibriranja i vlastitu frekvenciju aksijalnih vibracija predmeta predocenog skicom. a) Ako se kugla pomakne iz ravnotežnog položaja za xo := 2.9. Zadatak Blok mase m := 10 kg obješen je o oprugu krutosti c1 := 12000N/m i oslanja se na dvije opruge krutosti c2 := 10000 N/m i c3 := 5000N/m. Na rastojanju a od zgloba vezana je oprugom krutosti c.mcd 28 . Rješenje.7. Izracunati period vibriranja sustava. a c Rješenje: f = ⋅ 2⋅ π ⋅ l m 11.0032 s .T = 0. ako se svakoj opruzi doda prednapon od F := 25 N? Rješenje: a) Brzina V = 0. Zadatak Kruta greda zanemarive mase vezana je na jednom kraju zglobom u A a na drugom kraju opterecena je masom m.5 cm u desno.5 kg. a u drugom podigne za X. Uslijed nekog uzroka poremeti se ravnoteža tecnosti i u jednom kraku cijevi nivo tecnost se spusti za X.2⋅ 10 12 Pa Rješenje .

8 N M2-vjezbe-2011. Modul elasticnosti materijala grede E := 0.Težina vitla iznosi G := 2300N.2 m obrce se konstantnom kutnom brzinom ω := 40 s-1.krutost konzole = 3.mcd 29 . Kolikom silom F treba djelovati na polugu rucne kocnice da bi se disk zaustavio za vreme t := 2 s.613E-4 m4 11.12.00026 mm 12.5 mm. Izracunati prisilnu amplitudu vibracija platforme. Svaka opruga ima krutost c := 75 N/cm.11. Brzina vrtnje rotora jest n := 1000o/min. Polumjer vitla r := 13 cm. Rješenje: . Zadatak Odrediti iznos zakretnog momenta na vratilu vitla da bi se teret težine Q := 450 N gibao ka gore ubrzanjem a := g m/s .3 mm. Masa motora i platforme iznosi m := 100 kg. Zadatak Elektromotor je postavljen na platformu. Zadatak Homogeni disk mase m := 20 kg i polumjera R := 0. Raspon konzole iznosi L := 1.8 Nm 12. 3 ⋅ E⋅ J Rješenje: . Rotor elektromotora mase m2 := 200 kg obrce se s n := 1500 o/min. Izracunati iznos momenta inercije konzole J uz uvjet da vertikalna amplituda prisilnog gibanja ne bude viša od ymax := 0.01E7 N/m . a polumjer inercije 2 3 vitla i := 30 cm.zakretni moment = 608.11.1.Rotacijsko gibanje tijela 12. Rješenje: .21⋅ 10 Progib konzole nekom silom F iznosi: w = F⋅ L 3 12 Pa.sila kocenja = 16. Platforma je na cetiri opruge. Rotor elektromotora je mase mr := 20 kg i težište mu je pomaknuto od osi rotacije za iznos (neuravnoteženje) e := 1.5. Rješenje: .5 m.2.prisilna amplituda = -0. Dimenzije poluge: a := 200 mm i b := 750 mm.moment inercije nosaca J = 1.05 mm od osi vrtnje rotora. Težište rotora ( neuravnoteženost) pomaknuta je za e := 0. ako je koeficijent trenja izmedju diska i kocione obloge µ := 0. Zadatak Elektromotor mase m1 := 1200 kg postavljen je na kraju konzolnog nosaca.

8 m.112 12.sila u užetu = 147.19 m/s2 b) Kutno ubrzanje diska ε = 30 s-2 12.4. Zadatak Disk s vitlom okrece se brzinom n := 120 o/min.8 m namotano je uže. Zadatak Suplji valjak. Rješenje: . valja se bez klizanja niz hrapavu kosinu. Potrebno je odrediti: a) ubrzanje središta valjka.3. potrebno je odrediti: a) Ubrzanje središta diska b) Kutno ubrzanje diska Rješenje: a) Ubrzanje središta diska = 2. Zadatak Uze je omotano oko homogenog diska mase m := 25 kg i polumjera r := 0. a drugim krajem je pricvršceno u stocki A. Pocetna brzina valjka jest Vo := 1 m/s.tezine G2 := 350 N s vrlo tankim ali teskim obodom. Odrediti potrebni iznos sile kocenja F koja ce preko polužja s dimenzijama a := 200 mm. polumjer r := 0.4 Rješenje: . a) Silu trenja izmedju valjka i kosine b) Minimalnu vrijednost koeficijenta trenja. b := 350 mm i polumjera diska r := 200 mm. Odrediti. Trenje izmeðu diska i vrha poluge C iznosi µ := 0. Potrebno je odrediti.7.15 m.4 m valja se bez klizanja niz hrapavu kosinu nagiba α := 30⋅ deg.ubrzanje središta = 3.45 m/s b) iznos trenja kotrljanja e = 0. nagnutoj pod kutem α := 20⋅ deg. Rješenje: a) ubrzanje središta valjka = 2.1 N 12. na promjeru R 2 := 0.mcd 30 .Iznos sile F = 212 N M2-vjezbe-2011. a da ne dodje do klizanja valjka niz kosinu Rješenje: a) sila trenja = 31 N b) koef.5.trenja µ = 0. zaustaviti cijeli sustav za z := 8 obrtaja. a da nema klizanja valjka.115 m 12. a) Ubrzanje središta valjka b) Silu u užetu. b) potreban iznos trenja kotrljanja e. Zadatak Oko valjka težine G := 25 kg.92 M/s 2 .12. Moment inercije diska s vitlom iznosi Jo := 8 kgm2 .6. Ako se uze povuce u vis silom F := 300 N. polumjera R := 225 mm i polumjera inercije i := 0. Izmedju valjka i kosine jest trenje kotrljanja e. Zadatak Valjak mase m := 30 kg.

Rješenje: .10.3 m i težine G := 1500N.Vitlo ima moment inercije Jo := 80 kgm2 . Brzina zvuka iznosi: vz := 340 m/s. Zadatak Posuda za vodu težine G := 100 N pri padu u bunar odmotava uže s bubnja promjera d := 0. Dimenzije vitla i poluge: a := 1 m. na koji su zavješena dva utega težine G1 := 400 N i G2 := 1000N.4 m. Zadatak Teret mase m := 200 kg giba se ka dolje brzinom v := 5 m/s i potrebno ga je zaustaviti za t := 2 s.25 m. Rješenje: .4 m i okrece bubanj.snaga elektromotora = 1780 W 12.moment inercije bubnja = 0.91 m/s2. Koeficijent trenja izmeðu diska za kocenje i papuce za kocenje iznosi µ := 0. Rješenje: .274 kgm2.kutna brzina bubnja = 3.8. a drugi šupalj s vrlo tankim i teškim obodom gibaju se bez klizanja niz kosinu pod kutom α := 20 .12.4 . t := 0.05 m Spec. b)sila u okviru = -73.6 m. ako je od pocetka padanja posude u bunar i zvuka udara o vodu prošlo t := 3 s. Zadatak Kolika je snaga elektromotora potrebna da ubrza disk s osovinom iz stanja mirovanja na brzinu vrtnje n := 700 o/min. Zadatak Dva valjka jednakog promjera r := 0. a := 0.sila F = 4246 N 12.4 N (tlacna sila) 12.7 m. jedan pun. Zadatak Dvostruki bubanj ima masu m := 100 kg i polumjer inercije i := 50 cm. 12.9.11. Valjci su vezani krutim okvirom.mcd 31 .Polumjeri bubnja su: r1 := 80 cm i r2 := 40 cm.. d := 0. Za vrijeme pada posude bubanj se okrene z := 20 puta. r := 0. Potrebno je izracunati moment inercije bubnja.12. Dimenzije : D := 0. R := 0. Potrebno je odrediti iznos sile F za kocenje u zadanom vremenu. Trenje u ležajima je zanemareno. u vremenu t := 3 s.86 rad/s M2-vjezbe-2011. Izracunati ubrzanje središta valjaka i silu u okviru.06 m.gustoca materijala ρ := 7850 kg/m3. b := 0. Rješenje: a)ubrzanje centara = 1. Rješenje: .5 m. Odrediti kutnu brzinu rotacije bubnja nakon z := 1 okretaja bubnja od stanja mirovanja.

ako je koeficijent trenja klizanja izmeðu valjka i podloge µ := 0.15 .3 m i težine G2 := 2 N. Odrediti velicinu i položaj sile h da valjak klizi bez rotacije.148 s 6 13.Zadatak Radnik gura homogeni valjak mase m := 100 kg i polumjera r := 30 cm po horizontalnoj površini ( bez trenja kotrljanja) konstantnom silom F := 160 N s nagibom prema horizontali α := 30⋅ deg.35 m/s M2-vjezbe-2011.2 N . Kut α := 45 Odrediti a) Kutno ubrzanje cilindra.h = 0. Koeficijent trenja izmeðu cilindra i valjka B iznosi µ := 0. ako se valjak pocne gibati iz stanja mirovanja.1.112 m 12.2. zanemarive inercije.brzina središta diska = 7.5 m/s2 .brzinu središta valjka poslije preðenog puta s := 3m.brzina središta valjka = 2.Zadatak Klatno sacinjeno iz štapa duljine L := 1 m i težine G1 := 10 N te diska promjera d := 0.2 . Cilindar miruje kada se valjak B pocinje okretati brzinom vrtnje n := 20 o/min.14 s -2 b) t = 0. Rješenje: . težine G := 20⋅ 10 N i momenta inercije Jo := 150000 kg m2 leži na dva mala valjka promjera d := 0. Odrediti potreban iznos brzine središta diska da klatno doðe u položaj OS'.038 m/s 13. Potrebno je odrediti: . b) Vrijeme kada ce prestati klizanje izmeðu cilindra i valjka B Rješenje: a) ε = 14.14.mcd 32 . Zadatak Cilindar promjera D := 2 m. zavješeno je zglobno u vrhu štapa O. u pravcu AC. ZAKON O ODRŽANJU ENERGIJE TIJELA 13.13.2 m.12. Zadatak Homogeni valjak mase m := 20 kg i polumjera r := 20 cm giba se u desno silom F ubrzanjem a := 2.F = 39. Rješenje: . Rješenje: .

6. Rješenje: . Odrediti pocetnu brzinu vrha štapa A da štap iz položaja AO doðe u položaj A1O.Zadatak Puni valjak promjera D := 30 cm težine G := 200 N giba se prema kosini brzinom v := 8 m/s.27 m M2-vjezbe-2011.65 rad/s 13. jedan puni. Oslobaðanjem kraja A osloboðena opruga obrce štap oko O.položaj. Rješenje: . nagiba α := 30⋅ deg i zaustavi na kosini u B. na razmaku a := 1m od kraja B.3. Izracunati put valjka "s" uz kosinu do zaustavljanja.brzina središta punog valjka = 8.razmak iznosi "a" = 1. Rješenje: .brzina središta šupljeg valjka = 7.Zadatak Homogeni štap duljine L := 3.2 m.Zadatak Štap AB duljine L := 5 m i mase m := 30 kg giba se oko osi u O.2.81 m/s 13.brzina vrha A = 9. Rješenje: .duljina puta = 7. poslije preðenog puta s := 10 m? Masa šupljeg valjka koncentrirana je na obodu valjka.kutna brzina = 2.4. spuštaju se niz kosinu nagiba α := 35⋅ deg bez pocetne brzine iz položaja A. Kraj štapa A leži na opruzi krutosti k := 1800 N/cm. Izracunati kutnu brzinu štapa i obodnu brzinu u A u trenutku prolaska štapa kroz vertikalni položaj A'B'.27 m mase m := 10 kg može se obrtati oko osi u O. a koju šuplji valjak u položaju B.5 m u dodiru su u položaju A. kraj štapa A pritisnut je na oprugu i stlaci je za pomak δ := 10 cm.7. penje se uz hrapavu kosinu s µ := 0. Koju brzinu ima puni.mcd 33 . Ako se oba valjka gibaju niz kosinu nagiba α := 10⋅ deg bez trenja. odrediti razmak njihovih središta poslije vremena t := 3 s.Zadatak Puni valjak i dio cijevi istih masa m := 1000 kg i polumjera r := 0.13.5 m/s 13.5.66 m/s .Zadatak Dva valjka jednake mase m := 30 kg i istog polumjera r := 0. a drugi šupalj i vrlo male debljine stijenke spram promjera. Rješenje: . Za dovoðenje štapa u hor.27 m 13.

2 kg udari u blok mase m2 := 25 kg i zajedno nastavljaju gibanje uz glatku kosinu nagiba α := 30⋅ deg zaustavljajuci se poslije prevaljnog puta s := 0.mcd 34 . a slobodna ( nerastegnuta) duljina opruge Lo := 120 mm.9.13.Zadatak Klizac mase m := 1.brzina u tocki C = 8. klizi uzduž vodilice.brzina metka u trenutku udara = 432 m/s M2-vjezbe-2011.Zadatak Opruga AB krutosti K := 7000 N/m pricvrscena je na klizac A tezine G := 45 N.brzina u C = 4.912 m 13. Klizac moze klizati uzduz horizontalnog štapa.Zadatak Klizac A.18 m. mase m := 10 kg. Opruga u položaju AC nije napeta i ima duljinu L := 325 mm. Rješenje: .9 m.8 kg ucvršcen je za oprugu krutosti k := 500 N/m i klizi bez trenja po prstenu polumjera R := 150 mm. Potrebno je odrediti brzinu klizaca u tocki C . koja je udaljena od A za iznos b := 180 mm.10. Zadatak Projektil mase m1 := 0.19 m.11. vezan oprugom krutosti c := 15 N/cm. Potrebno je odrediti brzinu metka Vo u trenutku udara u blok. Odrediti brzinu klizaca u tocki B.brzina klizaca = 0.8. ako se klizac pusti iz tocke D. Rješenje: .35 m i b := 0. Prsten je u horizontalnoj ravnini i nema utjecaja gravitacije. Kut β := 15⋅ deg Rješenje: . Duljina a := 240 mm. Rješenje: . Slobodna duljina nerastegnute opruge je L := 0. Potrebno je odrediti brzinu klizaca A u tocki C .52 m/s 13.94 m/s 13. kada se pusti iz zadanog polozaja. u položaju a := 0.

duljina zaustavljanja = 98. Ako je koeficijent trenja izmeðu guma kotaca µ := 0. Rješenje: a) vrijeme zaustavljanja = 3. Izracunati put zaustavljanja. b) duljinu zaustavnog puta. duljina zaustavnog puta = 45.Zadatak Auto težine G := 7000 N vozi niz ravnu cestu nagnutu prema horizontali α := 6⋅ deg.Zadatak Auto težine G := 11000N vozi brzinom v := 90 km/h i u jednom trenutku vozac pocinje zaustavljati auto kocenjem sva cetiri kotaca. duljina zaustavnog puta = 57.7.8 m. izracunati: a) vrijeme za koje ce se auto zaustaviti i duljinu puta zaustavljanja.7m.2 m. Dinamika ravnog gibanja tijela 14. ako koce samo prednje kocnice Dimenzije: a := 1.6 s.14.2.1.25 m M2-vjezbe-2011.58 s. U jednom trenutku vozac pocinje kocenje auta kocnicama koje ostvaruju silu kocenja F := 3000 N na gumama sva cetiri kotaca. h := 0. brzinom v := 90 km/h.5 m b) vrijeme zaustavljanja = 4.3 m 14.mcd 35 . b := 0. Rješenje: .

Hinko. Tehnicka knjiga Zagreb 1977 [3] Krpan. 1962 [2] Bazjanac.Johnston:Statics and Dynamics.Zagreb 2005 M2-vjezbe-2011. Sveucilište u Rijeci. Literatura [1] Bazjanac.Russell.mcd 36 .Mirko: Dinamika teorija i primjena.Tonkovic. Glden marketing.Butkovic.Davorin: Tehnicka mehanika. Uvod u analiticku mehaniku.Dragan.15. McGraw Hill. rijeka 2001 [4] Ferdinand P.Zdenko:Mehanika III. E. New York 1989 [5] Pustaic.Beer.Mirko.Davorin:Zbirka zadataka iz mehanike. Tehnicki fakultet.Wolf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->