Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 – Tretman usisnog sistema Diesel Power 3 and High Pressure 3 – Tretman rezervoara

• • • • • • Trenutno čisti usisni sistem i usisne ventile Čisti EGR ventil Čisti brizgaljke Osigurava dobre startne osobine motora Ponovo uspostavlja pravilan rad motora u praznom hodu i ubrzanje Obezbeđuje optimalnu snagu i obrtni moment motora Smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova

1. UVOD
a) Zašto dizel motori sa EGR sistemom?
Unapređeni sistemi za napajanje gorivom u kombinaciji sa filterima za čađ i/ili katalizatorima smanjuju emisiju ugljenmonoksida, ugljovodonika i čađi. Tako unapređeni sistemi za napajanje gorivom dovode do osiromašenja smeše goriva i vazduha i smanjenja potrošnje goriva. Takva smeša prouzrokuje stvaranje visokih temperatura u prostoru za sagorevanje i povećanja emisije azotovih oksida (NOx). EGR (Exhaust Gas Recirculation) sistem uvodi deo izduvnih gasova u usisnu granu, obogaćujući smešu u komori za sagorevanje čime se snižava temperatura u komori. Ovim postupkom se postiže smanjenje emisije azotovih oksida (NOx). Većina automobila koja ispunjava EURO3/EURO4/EURO5 norme su opremljeni ovim sistemom. Koristi se na svim tipovima napajanja gorivom kod dizel motora: linijske pumpe, rotacione pumpe, common-rail i pumpa/brizgaljka sistemi.

1

Direktno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava direktno u komoru za sagorevanje. Sistem je složenije konstrukcije. Čelo klipa je skoro ravno. sagorevanje nije dovoljno efikasno. Snaga i obrtni moment motora su viši. Ovaj sistem ubrizgavanja je veoma osetljiv na promenu ugla predubrizgavanja. 2 . Buka rada motora je jača. Naročito oblikovano čelo klipa ima za cilj stvaranje siromašne smeše gorivo/vazduh u kratkom vremenskom periodu. Duži vremenski period raspoloživ za sagorevanje dovodi do tišeg rada motora. Moguća su višestruka ubrizgavanja u toku jednog takta. Sagorevanje počinje u ovoj pretkomori i nastavlja se u komori za sagorevanje.b) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod dizel motora postoje dva načina ubrizgavanja goriva: Indirektno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava u malu pretkomoru. a potrošnja goriva veća. Snaga i obrtni moment motora su niži. Sistem je relativno jednostavne konstrukcije. ali se može smanjiti višestrukim ubrizgavanjem. Brizgaljke imaju po jedan otvor i pritisci ubrizgavanja su niži. Ovakav sistem ubrizgavanja je manje osetljiv na promene ugla predubrizgavanja. Sagorevanje je veoma efikasno. a potrošnja goriva manja. Zbog toplotnih gubitaka u pretkomori. Brizgaljke imaju više otvora i pritisci ubrizgavanja su viši.

c) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod motora bez EGR sistema.sistem za odušku isparenja iz kartera motora). Ovo takođe dovodi do jakog zaprljanja EGR ventila. PROBLEMI a) Položaj usisnog ventila Oba sistema ubrizgavaju gorivo u oblast koja se nalazi posle usisnog ventila. usisnu granu i usisne ventile će uglavnom zaprljati ulje iz PCV sistema (Positive Crank Ventilation . niti proizvodima koji se primenjuju preko sistema za ubrizgavanje goriva. Kod motora sa EGR sistemom prljavi izduvni gasovi će povećati taloženje naslaga u ovoj oblasti.lepljenja ventila. Dakle. Ubrizgano gorivo kao i proizvodi za čišćenje koji se primenjuju posredstvom sistema za napajanje gorivom ne dospevaju do usisne grane i usisnih ventila. Širina otvaranja je smanjena i može čak doći i do zaglavljivanja . d) Posledice koje vozač uočava su: • • • • • • • Problemi pri pokretanju motora Nepravilan rad motora u praznom hodu Slabo ubrzanje Gubitak snage motora Povećanje potrošnje goriva Veća emisija štetnih gasova Upozorenje na kvar EGR sistema 3 . Ove delove je nemoguće očistiti sredstvima koja se sipaju u rezervoar. Zaprljanost usisne grane i usisnih ventila dovodi do poremećenja usmerenosti toka vazduha ka komori za sagorevanje.2. To dovodi do povećanog taloženja naslaga ugljenika i katrana u toj oblasti. čak i motori bez EGR sistema mogu imati zaprljane usisne ventile i usisnu granu. Naslage dovode do nedovoljnog i nepravilnog protoka vazduha čime je narušen pravilan odnos smeše goriva i vazduha što prouzrokuje probleme u radu motora. b) EGR kod dizel motora Izduvni gasovi koji se vraćaju u usisnu granu i na usisne ventile su vreli i sadrže nečistoće u vidu čestica čađi. pored zaprljanosti koju stvara PCV sistem.

• Senzor pritiska Razvodnik goriva EGR ventil Filter za vazduh Injektor Pumpa visokog pritiska Usisni sistem Ulazni ventil ili Izduv Filter za gorivo Davač nivoa goriva i pumpa za gorivo 4 . REŠENJE Kompletno čišćenje svih tipova dizel motora se sprovodi u dve faze: • EGR3 – 200 ml Aerosol Preventivni tretman i tretman čišćenja sistema EGR3 aerosol (označen narandžastom bojom na slici) čisti “suvi deo” motora: usisnu granu i usisne ventile. Pravilnom upotrebom se postiže i čišćenje EGR ventila.3. “vlažni deo” motora. • DP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa linijskom ili rotacionom pumpom visokog pritiska HP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa common rail ili pumpa/brizgaljka sistemom DP3 i HP3 Liquid tretmani (označeni žutom bojom na slici) čiste sistem za gorivo.

Nadoknađuje nedostatak podmazujućeg svojstva goriva sa niskim sadržajem sumpora i štiti napregnute metalne površine pumpe visokog pritiska i brizgaljke od habanja. • Poboljšava sagorevanje i performanse motora zahvaljujući boljem raspršivanju. opremljenih common rail ili pumpa brizgaljka sistemom Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila.>> DP3-Liquid Wynn's DP3 je hemijski tretman namenjen za dizel motore sa direktnim i indirektnim sistemom ubrizgavanje goriva. • Komponente cerijuma smanjuju temperaturu sagorevanja čestica čađi sa 600°C na 200/400°C.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja. Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. Sprečava začepljenje cevi za dovod goriva i rano zaprljanje filtera za gorivo. 5 . • Ponoviti tretman na svakih 10. • Sprečava stvaranje naslaga i rđe u brizgaljkama i sistemu za gorivo. Smanjuje emisiju crnog dima. >> HP3-Liquid Wynn's HP3 je hemijski tretman namenjen dizel motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva. Čisti pumpu za gorivo. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. opremljenim linijskom ili rotacionom pumpom. • Ponoviti tretman na svakih 10. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. • Smanjuje emisiju crnog dima. zajednički vod visokog pritiska (common rail) i brizgaljke.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja. Uspostavlja prvobitan oblik raspršivanja goriva što dovodi do boljeg sagorevanja. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Čisti i štiti sistem za gorivo i brizgaljke. • • • • • • Upotreba • Sipati u rezervoar. Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Zaustavlja starenje (oksidaciju) dizel goriva prouzrokovanu visokim temperaturama goriva kod common rail i pumpa/brizgaljka sistema. Upotreba • Sipati u rezervoar. • Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice.

kao i kanala koji povezuje EGR ventil sa usisnom granom. Dok je motor topao. B. • Snažan mlaz sredstva potpomaže efikasnom čišćenju. Pustite da motor radi pri 2000 ob/min. • Nije potrebno rasklapanje delova motora (osim kod direktnog čišćenja EGR ventila). Posle svakog prskanja sačekajte dok se ne uspostavi prvobitan broj obrtaja motora. • Eliminiše problem pri pokretanju motora. garež i ostale naslage nečistoća • Jednostavan za upotrebu. povećajte broj obrtaja da bi izbegli gašenje motora. Skinite savitljivo crevo usisnog sistema. prskajte sredstvo u usisnu granu. Ne prekoračujte 3000 obrtaja. 8. Prskajte u kratkim intervalima kako bi izbegli nekontrolisano povećanje broja obrtaja i detonatni rad motora. koje se nalazi između turbopunjača/hladnjaka vazduha (interkulera) i usisne grane. Čišćenje usisne grane i usisnih ventila 1. 7. 3. 5. Čišćenje dela usisnog sistema pre turbopunjača i kompresujućeg dela turbopunjača Postupite na isti način. Ako je neophodno. Pre nego što ugasite motor. PREVENTIVNA I LEKOVITA UPOTREBA Osobine • Rastvarači sa snažnim dejstvom omogućavaju trenutno i efikasno čišćenje usisnog sistema. • Ponovo uspostavlja i održava optimalne performanse motora. EGR ventila. Ili umesto toga možete voziti auto 5 do 10 km. • Smanjuje emisiju štetnih gasova. 2. ostavite ga da ponovo radi bar 1 minut. 6 . 9. za održavanje čistoće usisne grane. 10. 6. čišćenje traje 5-10 minuta. 4. povećajte broj obrtaja 5 do 10 puta. Nakon ovog perioda. Nastavite tretman sve dok ne utrošite 200 ml sredstva. • Poboljšava ubrzavanje. usisnih ventila. Skinite filter za vazduh da biste ovaj deo učinili dostupnim.>> EGR3 Aerosol –Čistač usisnog sistema. EGR i usisnih ventila Wynn's EGR3 je sprej za čišćenje usisnog sistema kod svih tipova dizel motora. usisnih ventila i EGR ventila dizel motora. Vratite crevo na svoje mesto. ali naprskajte u deo pre turbopunjača. Pokrenite motor i sačekajte da se zagreje. Ostavite da motor radi u prazom hodu nekoliko minuta. Upotreba A. Wynn's EGR3 se preporučuje pri svakom redovnom servisu. • Rastvara katran.

000-20.000 km) Metod D • Kao uvod pre prvog tretmana na vozilu koje je prešlo veliku kilometražu. 6. postupite na isti način kao pod A. Vreme upotrebe Metod A. Ostavite sredstvo da deluje nekoliko minuta. 7 . B i C • Pri svakom redovnom servisu (15. Osušite delove komprimovanim vazduhom. Ukoliko je ventil blizu mesta prskanja spreja. može se koristiti i tretman obavljen pomoću Wynn’s FuelServe uređaja koristeći Diesel System Purge sredstvo. krpom ili papirnim ubrusom. Rasklopite EGR ventil (kućište). kućište i ostale komponente sve dok ovi delovi ne budu potpuno vlažni. ovaj tretman čisti samo brizgaljke i komoru za sagorevanje. Lekovit tretman čišćenja veoma zaprljanog EGR ventila 1.C. 3. Napomena: Za direktno i snažno čišćenje sistema za napajanje gorivom kod dizel motora. Prskajte ponovo delove sve dok se ne ukloni sva prljavština. 2. D. 5. a onda postupite na isti način kao pod A. Preventivno čišćenje EGR ventila C1. Preostalu prljavštinu možete obrisati krpom ili papirnim ubrusom. Ukoliko je ventil udaljen od mesta prskanja. Zbog tehnologije sistema napajanja gorivom. koristite produžnu cevčicu (dostupna kao opcija) da biste primenili sredstvo što bliže ventilu. 4. Prskajte proizvod direktno na ventil. C2.

4 271.30 Razlika u % -44.9 TD sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Pre tretmana Posle tretmana Rezultati čišćenja na vozilu Citroën C5 HDI sprovedenom u Wynn’s-u (metod A) 7 dana nakon tretmana 0.6 razlika 3.6 Razlika u % -68.3 4.6 Čestice čađi m-1 8 .2 Rezultati čišćenja na vozilu Hyundai Elantra sprovedenom u Hyundai Belgija (metod A) Pre tretmana pre 4.9 posle 118.89 posle 0. REZULTATI TESTA Rezultat čišćenja na vozilu VW Bora 1.9 TDI sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Snaga motora (KS) Obrtni moment (Nm) pre 115.92 Čestice čađi m-1 pre 2.7 276.7 Rezultat čišćenja na vozilu VW Vento 1.4.15 Posle tretmana posle 2.88 Razlika u % -69.

2 7 dana nakon tretmana 2.Rezultat čišćenja na vozilu Mitsubishi Pajero 3.7 Čestice čađi m-1 pre 9.2 TDI (metod D) sprovedenom u Wynn’s-u Direktno čišćenje EGR-a: Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.50 9 .50 Razlika u % nakon D -73.50 posle 3.5 dCi – 68 KS (metod C) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.5 dCi – 68 KS (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Razlika u % nakon C -63.

13 Razlika u % nakon C -67.46 posle 1.0 Turbo DI 16V (metod A) sprovedenom u Italiji pre 3.0 TD (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Opel Zafira 2.34 Čestice čađi m-1 10 .Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Patrol 3.

11 . 4. Wynn's Exhaust Gas Recirculation 3 se koristi za čišćenje usisnog sistema kod SVIH tipova dizel motora i to sa: • • • • • • • Indirektnim ubrizgavanjem Direktnim ubrizgavanjem Linijskom pumpom visokog pritiska Rotacionom pumpom visokog pritiska Mehaničkim ili elektronskim upravljačkim sistemom Common rail sistemom Pumpa-brizgaljka sistemom 2. 5.3. Wynn's EGR3 čisti i održava čistim "suvi deo" sistema za gorivo dizel motora bez rasklapanja. Wynn's EGR3 tretman održava dobar rad sistema za napajanje gorivom i obezbeđujući pritom: • Stabilan rad motora u praznom hodu • Dobro ubrzanje • Visoku snagu i obrtni momenat • Smanjenje potrošnje goriva • Smanjenje emisije štetnih gasova 6. 3. ZAKLJUČAK 1. Wynn's EGR3 se može koristiti za temeljno čišćenje rasklopljenih delova kao što su EGR ventil i turbopunjač. U kombinaciji sa Diesel Power 3 ili High pressure 3 omogućava potpuno čišćenje sistema za gorivo dizel motora. Dodatna produžna cevčica sa rasprskivačem omogućava čišćenje i teže pristupačnih delova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful