Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 – Tretman usisnog sistema Diesel Power 3 and High Pressure 3 – Tretman rezervoara

• • • • • • Trenutno čisti usisni sistem i usisne ventile Čisti EGR ventil Čisti brizgaljke Osigurava dobre startne osobine motora Ponovo uspostavlja pravilan rad motora u praznom hodu i ubrzanje Obezbeđuje optimalnu snagu i obrtni moment motora Smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova

1. UVOD
a) Zašto dizel motori sa EGR sistemom?
Unapređeni sistemi za napajanje gorivom u kombinaciji sa filterima za čađ i/ili katalizatorima smanjuju emisiju ugljenmonoksida, ugljovodonika i čađi. Tako unapređeni sistemi za napajanje gorivom dovode do osiromašenja smeše goriva i vazduha i smanjenja potrošnje goriva. Takva smeša prouzrokuje stvaranje visokih temperatura u prostoru za sagorevanje i povećanja emisije azotovih oksida (NOx). EGR (Exhaust Gas Recirculation) sistem uvodi deo izduvnih gasova u usisnu granu, obogaćujući smešu u komori za sagorevanje čime se snižava temperatura u komori. Ovim postupkom se postiže smanjenje emisije azotovih oksida (NOx). Većina automobila koja ispunjava EURO3/EURO4/EURO5 norme su opremljeni ovim sistemom. Koristi se na svim tipovima napajanja gorivom kod dizel motora: linijske pumpe, rotacione pumpe, common-rail i pumpa/brizgaljka sistemi.

1

Duži vremenski period raspoloživ za sagorevanje dovodi do tišeg rada motora. Snaga i obrtni moment motora su niži. Buka rada motora je jača. Ovakav sistem ubrizgavanja je manje osetljiv na promene ugla predubrizgavanja. Zbog toplotnih gubitaka u pretkomori. Direktno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava direktno u komoru za sagorevanje. a potrošnja goriva veća. 2 . Sagorevanje počinje u ovoj pretkomori i nastavlja se u komori za sagorevanje. Sistem je relativno jednostavne konstrukcije. ali se može smanjiti višestrukim ubrizgavanjem. Brizgaljke imaju više otvora i pritisci ubrizgavanja su viši. Naročito oblikovano čelo klipa ima za cilj stvaranje siromašne smeše gorivo/vazduh u kratkom vremenskom periodu. sagorevanje nije dovoljno efikasno.b) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod dizel motora postoje dva načina ubrizgavanja goriva: Indirektno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava u malu pretkomoru. Ovaj sistem ubrizgavanja je veoma osetljiv na promenu ugla predubrizgavanja. a potrošnja goriva manja. Moguća su višestruka ubrizgavanja u toku jednog takta. Snaga i obrtni moment motora su viši. Brizgaljke imaju po jedan otvor i pritisci ubrizgavanja su niži. Čelo klipa je skoro ravno. Sagorevanje je veoma efikasno. Sistem je složenije konstrukcije.

čak i motori bez EGR sistema mogu imati zaprljane usisne ventile i usisnu granu. Dakle. Širina otvaranja je smanjena i može čak doći i do zaglavljivanja . b) EGR kod dizel motora Izduvni gasovi koji se vraćaju u usisnu granu i na usisne ventile su vreli i sadrže nečistoće u vidu čestica čađi. niti proizvodima koji se primenjuju preko sistema za ubrizgavanje goriva. c) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod motora bez EGR sistema.2. To dovodi do povećanog taloženja naslaga ugljenika i katrana u toj oblasti. Ubrizgano gorivo kao i proizvodi za čišćenje koji se primenjuju posredstvom sistema za napajanje gorivom ne dospevaju do usisne grane i usisnih ventila. Zaprljanost usisne grane i usisnih ventila dovodi do poremećenja usmerenosti toka vazduha ka komori za sagorevanje.sistem za odušku isparenja iz kartera motora). PROBLEMI a) Položaj usisnog ventila Oba sistema ubrizgavaju gorivo u oblast koja se nalazi posle usisnog ventila. usisnu granu i usisne ventile će uglavnom zaprljati ulje iz PCV sistema (Positive Crank Ventilation . pored zaprljanosti koju stvara PCV sistem. d) Posledice koje vozač uočava su: • • • • • • • Problemi pri pokretanju motora Nepravilan rad motora u praznom hodu Slabo ubrzanje Gubitak snage motora Povećanje potrošnje goriva Veća emisija štetnih gasova Upozorenje na kvar EGR sistema 3 . Ovo takođe dovodi do jakog zaprljanja EGR ventila. Ove delove je nemoguće očistiti sredstvima koja se sipaju u rezervoar.lepljenja ventila. Naslage dovode do nedovoljnog i nepravilnog protoka vazduha čime je narušen pravilan odnos smeše goriva i vazduha što prouzrokuje probleme u radu motora. Kod motora sa EGR sistemom prljavi izduvni gasovi će povećati taloženje naslaga u ovoj oblasti.

3. “vlažni deo” motora. • Senzor pritiska Razvodnik goriva EGR ventil Filter za vazduh Injektor Pumpa visokog pritiska Usisni sistem Ulazni ventil ili Izduv Filter za gorivo Davač nivoa goriva i pumpa za gorivo 4 . Pravilnom upotrebom se postiže i čišćenje EGR ventila. • DP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa linijskom ili rotacionom pumpom visokog pritiska HP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa common rail ili pumpa/brizgaljka sistemom DP3 i HP3 Liquid tretmani (označeni žutom bojom na slici) čiste sistem za gorivo. REŠENJE Kompletno čišćenje svih tipova dizel motora se sprovodi u dve faze: • EGR3 – 200 ml Aerosol Preventivni tretman i tretman čišćenja sistema EGR3 aerosol (označen narandžastom bojom na slici) čisti “suvi deo” motora: usisnu granu i usisne ventile.

Smanjuje emisiju crnog dima. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Čisti i štiti sistem za gorivo i brizgaljke. • Ponoviti tretman na svakih 10. • • • • • • Upotreba • Sipati u rezervoar. opremljenih common rail ili pumpa brizgaljka sistemom Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila. • Smanjuje emisiju crnog dima. Sprečava začepljenje cevi za dovod goriva i rano zaprljanje filtera za gorivo. Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. • Ponoviti tretman na svakih 10. • Komponente cerijuma smanjuju temperaturu sagorevanja čestica čađi sa 600°C na 200/400°C. • Poboljšava sagorevanje i performanse motora zahvaljujući boljem raspršivanju. Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja. zajednički vod visokog pritiska (common rail) i brizgaljke. Upotreba • Sipati u rezervoar.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. • Sprečava stvaranje naslaga i rđe u brizgaljkama i sistemu za gorivo. Uspostavlja prvobitan oblik raspršivanja goriva što dovodi do boljeg sagorevanja. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Zaustavlja starenje (oksidaciju) dizel goriva prouzrokovanu visokim temperaturama goriva kod common rail i pumpa/brizgaljka sistema.>> DP3-Liquid Wynn's DP3 je hemijski tretman namenjen za dizel motore sa direktnim i indirektnim sistemom ubrizgavanje goriva. Nadoknađuje nedostatak podmazujućeg svojstva goriva sa niskim sadržajem sumpora i štiti napregnute metalne površine pumpe visokog pritiska i brizgaljke od habanja. • Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. >> HP3-Liquid Wynn's HP3 je hemijski tretman namenjen dizel motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva. opremljenim linijskom ili rotacionom pumpom. 5 . Čisti pumpu za gorivo.

Skinite savitljivo crevo usisnog sistema. PREVENTIVNA I LEKOVITA UPOTREBA Osobine • Rastvarači sa snažnim dejstvom omogućavaju trenutno i efikasno čišćenje usisnog sistema. • Smanjuje emisiju štetnih gasova. 8. povećajte broj obrtaja 5 do 10 puta. Ne prekoračujte 3000 obrtaja. čišćenje traje 5-10 minuta. usisnih ventila i EGR ventila dizel motora. • Nije potrebno rasklapanje delova motora (osim kod direktnog čišćenja EGR ventila). Pre nego što ugasite motor. B. 5. ostavite ga da ponovo radi bar 1 minut. 3. Wynn's EGR3 se preporučuje pri svakom redovnom servisu. • Poboljšava ubrzavanje. 2. 6 . Ostavite da motor radi u prazom hodu nekoliko minuta. Nastavite tretman sve dok ne utrošite 200 ml sredstva. garež i ostale naslage nečistoća • Jednostavan za upotrebu. EGR ventila. za održavanje čistoće usisne grane. Skinite filter za vazduh da biste ovaj deo učinili dostupnim. Prskajte u kratkim intervalima kako bi izbegli nekontrolisano povećanje broja obrtaja i detonatni rad motora. koje se nalazi između turbopunjača/hladnjaka vazduha (interkulera) i usisne grane. • Snažan mlaz sredstva potpomaže efikasnom čišćenju. povećajte broj obrtaja da bi izbegli gašenje motora. 7. • Ponovo uspostavlja i održava optimalne performanse motora. Čišćenje dela usisnog sistema pre turbopunjača i kompresujućeg dela turbopunjača Postupite na isti način. • Rastvara katran. • Eliminiše problem pri pokretanju motora. Dok je motor topao. 10. Ako je neophodno. Nakon ovog perioda. usisnih ventila. Pokrenite motor i sačekajte da se zagreje. Čišćenje usisne grane i usisnih ventila 1. Ili umesto toga možete voziti auto 5 do 10 km. Vratite crevo na svoje mesto. 4. EGR i usisnih ventila Wynn's EGR3 je sprej za čišćenje usisnog sistema kod svih tipova dizel motora. 6. ali naprskajte u deo pre turbopunjača. Pustite da motor radi pri 2000 ob/min. prskajte sredstvo u usisnu granu.>> EGR3 Aerosol –Čistač usisnog sistema. 9. kao i kanala koji povezuje EGR ventil sa usisnom granom. Upotreba A. Posle svakog prskanja sačekajte dok se ne uspostavi prvobitan broj obrtaja motora.

Prskajte proizvod direktno na ventil. 2. postupite na isti način kao pod A. Napomena: Za direktno i snažno čišćenje sistema za napajanje gorivom kod dizel motora. 7 . Preostalu prljavštinu možete obrisati krpom ili papirnim ubrusom.000-20. krpom ili papirnim ubrusom. C2. D. B i C • Pri svakom redovnom servisu (15. 6.C.000 km) Metod D • Kao uvod pre prvog tretmana na vozilu koje je prešlo veliku kilometražu. Zbog tehnologije sistema napajanja gorivom. Vreme upotrebe Metod A. 4. a onda postupite na isti način kao pod A. Ukoliko je ventil blizu mesta prskanja spreja. Osušite delove komprimovanim vazduhom. ovaj tretman čisti samo brizgaljke i komoru za sagorevanje. Preventivno čišćenje EGR ventila C1. Prskajte ponovo delove sve dok se ne ukloni sva prljavština. Ukoliko je ventil udaljen od mesta prskanja. kućište i ostale komponente sve dok ovi delovi ne budu potpuno vlažni. Lekovit tretman čišćenja veoma zaprljanog EGR ventila 1. 5. 3. Ostavite sredstvo da deluje nekoliko minuta. koristite produžnu cevčicu (dostupna kao opcija) da biste primenili sredstvo što bliže ventilu. Rasklopite EGR ventil (kućište). može se koristiti i tretman obavljen pomoću Wynn’s FuelServe uređaja koristeći Diesel System Purge sredstvo.

9 posle 118.89 posle 0.30 Razlika u % -44.6 razlika 3.7 Rezultat čišćenja na vozilu VW Vento 1.2 Rezultati čišćenja na vozilu Hyundai Elantra sprovedenom u Hyundai Belgija (metod A) Pre tretmana pre 4.88 Razlika u % -69.7 276.3 4.92 Čestice čađi m-1 pre 2.9 TD sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Pre tretmana Posle tretmana Rezultati čišćenja na vozilu Citroën C5 HDI sprovedenom u Wynn’s-u (metod A) 7 dana nakon tretmana 0.15 Posle tretmana posle 2. REZULTATI TESTA Rezultat čišćenja na vozilu VW Bora 1.4.6 Čestice čađi m-1 8 .6 Razlika u % -68.4 271.9 TDI sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Snaga motora (KS) Obrtni moment (Nm) pre 115.

5 dCi – 68 KS (metod C) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.50 posle 3.2 7 dana nakon tretmana 2.50 9 .7 Čestice čađi m-1 pre 9.2 TDI (metod D) sprovedenom u Wynn’s-u Direktno čišćenje EGR-a: Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.5 dCi – 68 KS (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Razlika u % nakon C -63.Rezultat čišćenja na vozilu Mitsubishi Pajero 3.50 Razlika u % nakon D -73.

Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Patrol 3.46 posle 1.13 Razlika u % nakon C -67.0 TD (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Opel Zafira 2.34 Čestice čađi m-1 10 .0 Turbo DI 16V (metod A) sprovedenom u Italiji pre 3.

3. Wynn's EGR3 se može koristiti za temeljno čišćenje rasklopljenih delova kao što su EGR ventil i turbopunjač. 11 . ZAKLJUČAK 1. Wynn's EGR3 tretman održava dobar rad sistema za napajanje gorivom i obezbeđujući pritom: • Stabilan rad motora u praznom hodu • Dobro ubrzanje • Visoku snagu i obrtni momenat • Smanjenje potrošnje goriva • Smanjenje emisije štetnih gasova 6. Wynn's EGR3 čisti i održava čistim "suvi deo" sistema za gorivo dizel motora bez rasklapanja. 5. 4. Wynn's Exhaust Gas Recirculation 3 se koristi za čišćenje usisnog sistema kod SVIH tipova dizel motora i to sa: • • • • • • • Indirektnim ubrizgavanjem Direktnim ubrizgavanjem Linijskom pumpom visokog pritiska Rotacionom pumpom visokog pritiska Mehaničkim ili elektronskim upravljačkim sistemom Common rail sistemom Pumpa-brizgaljka sistemom 2. U kombinaciji sa Diesel Power 3 ili High pressure 3 omogućava potpuno čišćenje sistema za gorivo dizel motora.3. Dodatna produžna cevčica sa rasprskivačem omogućava čišćenje i teže pristupačnih delova.