Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 – Tretman usisnog sistema Diesel Power 3 and High Pressure 3 – Tretman rezervoara

• • • • • • Trenutno čisti usisni sistem i usisne ventile Čisti EGR ventil Čisti brizgaljke Osigurava dobre startne osobine motora Ponovo uspostavlja pravilan rad motora u praznom hodu i ubrzanje Obezbeđuje optimalnu snagu i obrtni moment motora Smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova

1. UVOD
a) Zašto dizel motori sa EGR sistemom?
Unapređeni sistemi za napajanje gorivom u kombinaciji sa filterima za čađ i/ili katalizatorima smanjuju emisiju ugljenmonoksida, ugljovodonika i čađi. Tako unapređeni sistemi za napajanje gorivom dovode do osiromašenja smeše goriva i vazduha i smanjenja potrošnje goriva. Takva smeša prouzrokuje stvaranje visokih temperatura u prostoru za sagorevanje i povećanja emisije azotovih oksida (NOx). EGR (Exhaust Gas Recirculation) sistem uvodi deo izduvnih gasova u usisnu granu, obogaćujući smešu u komori za sagorevanje čime se snižava temperatura u komori. Ovim postupkom se postiže smanjenje emisije azotovih oksida (NOx). Većina automobila koja ispunjava EURO3/EURO4/EURO5 norme su opremljeni ovim sistemom. Koristi se na svim tipovima napajanja gorivom kod dizel motora: linijske pumpe, rotacione pumpe, common-rail i pumpa/brizgaljka sistemi.

1

Duži vremenski period raspoloživ za sagorevanje dovodi do tišeg rada motora. Čelo klipa je skoro ravno. Naročito oblikovano čelo klipa ima za cilj stvaranje siromašne smeše gorivo/vazduh u kratkom vremenskom periodu. Sistem je složenije konstrukcije. Ovaj sistem ubrizgavanja je veoma osetljiv na promenu ugla predubrizgavanja. 2 . Brizgaljke imaju više otvora i pritisci ubrizgavanja su viši. ali se može smanjiti višestrukim ubrizgavanjem. Brizgaljke imaju po jedan otvor i pritisci ubrizgavanja su niži. Snaga i obrtni moment motora su niži. Sagorevanje je veoma efikasno.b) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod dizel motora postoje dva načina ubrizgavanja goriva: Indirektno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava u malu pretkomoru. Zbog toplotnih gubitaka u pretkomori. Snaga i obrtni moment motora su viši. Buka rada motora je jača. sagorevanje nije dovoljno efikasno. Ovakav sistem ubrizgavanja je manje osetljiv na promene ugla predubrizgavanja. Sagorevanje počinje u ovoj pretkomori i nastavlja se u komori za sagorevanje. Moguća su višestruka ubrizgavanja u toku jednog takta. a potrošnja goriva veća. Sistem je relativno jednostavne konstrukcije. a potrošnja goriva manja. Direktno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava direktno u komoru za sagorevanje.

usisnu granu i usisne ventile će uglavnom zaprljati ulje iz PCV sistema (Positive Crank Ventilation . Ubrizgano gorivo kao i proizvodi za čišćenje koji se primenjuju posredstvom sistema za napajanje gorivom ne dospevaju do usisne grane i usisnih ventila. Naslage dovode do nedovoljnog i nepravilnog protoka vazduha čime je narušen pravilan odnos smeše goriva i vazduha što prouzrokuje probleme u radu motora.lepljenja ventila. Zaprljanost usisne grane i usisnih ventila dovodi do poremećenja usmerenosti toka vazduha ka komori za sagorevanje. To dovodi do povećanog taloženja naslaga ugljenika i katrana u toj oblasti. Širina otvaranja je smanjena i može čak doći i do zaglavljivanja . PROBLEMI a) Položaj usisnog ventila Oba sistema ubrizgavaju gorivo u oblast koja se nalazi posle usisnog ventila.sistem za odušku isparenja iz kartera motora). Ovo takođe dovodi do jakog zaprljanja EGR ventila. niti proizvodima koji se primenjuju preko sistema za ubrizgavanje goriva. Dakle. Ove delove je nemoguće očistiti sredstvima koja se sipaju u rezervoar. čak i motori bez EGR sistema mogu imati zaprljane usisne ventile i usisnu granu.2. Kod motora sa EGR sistemom prljavi izduvni gasovi će povećati taloženje naslaga u ovoj oblasti. b) EGR kod dizel motora Izduvni gasovi koji se vraćaju u usisnu granu i na usisne ventile su vreli i sadrže nečistoće u vidu čestica čađi. pored zaprljanosti koju stvara PCV sistem. c) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod motora bez EGR sistema. d) Posledice koje vozač uočava su: • • • • • • • Problemi pri pokretanju motora Nepravilan rad motora u praznom hodu Slabo ubrzanje Gubitak snage motora Povećanje potrošnje goriva Veća emisija štetnih gasova Upozorenje na kvar EGR sistema 3 .

Pravilnom upotrebom se postiže i čišćenje EGR ventila. • DP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa linijskom ili rotacionom pumpom visokog pritiska HP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa common rail ili pumpa/brizgaljka sistemom DP3 i HP3 Liquid tretmani (označeni žutom bojom na slici) čiste sistem za gorivo.3. • Senzor pritiska Razvodnik goriva EGR ventil Filter za vazduh Injektor Pumpa visokog pritiska Usisni sistem Ulazni ventil ili Izduv Filter za gorivo Davač nivoa goriva i pumpa za gorivo 4 . “vlažni deo” motora. REŠENJE Kompletno čišćenje svih tipova dizel motora se sprovodi u dve faze: • EGR3 – 200 ml Aerosol Preventivni tretman i tretman čišćenja sistema EGR3 aerosol (označen narandžastom bojom na slici) čisti “suvi deo” motora: usisnu granu i usisne ventile.

zajednički vod visokog pritiska (common rail) i brizgaljke. Sprečava začepljenje cevi za dovod goriva i rano zaprljanje filtera za gorivo. • Sprečava stvaranje naslaga i rđe u brizgaljkama i sistemu za gorivo. • Poboljšava sagorevanje i performanse motora zahvaljujući boljem raspršivanju. • Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Zaustavlja starenje (oksidaciju) dizel goriva prouzrokovanu visokim temperaturama goriva kod common rail i pumpa/brizgaljka sistema. Smanjuje emisiju crnog dima.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja. • Komponente cerijuma smanjuju temperaturu sagorevanja čestica čađi sa 600°C na 200/400°C. Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. • Smanjuje emisiju crnog dima. • Ponoviti tretman na svakih 10. opremljenim linijskom ili rotacionom pumpom. • • • • • • Upotreba • Sipati u rezervoar. opremljenih common rail ili pumpa brizgaljka sistemom Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila. Uspostavlja prvobitan oblik raspršivanja goriva što dovodi do boljeg sagorevanja. Čisti pumpu za gorivo. Nadoknađuje nedostatak podmazujućeg svojstva goriva sa niskim sadržajem sumpora i štiti napregnute metalne površine pumpe visokog pritiska i brizgaljke od habanja. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Čisti i štiti sistem za gorivo i brizgaljke. Upotreba • Sipati u rezervoar. 5 .>> DP3-Liquid Wynn's DP3 je hemijski tretman namenjen za dizel motore sa direktnim i indirektnim sistemom ubrizgavanje goriva. • Ponoviti tretman na svakih 10. Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila. >> HP3-Liquid Wynn's HP3 je hemijski tretman namenjen dizel motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva.

ostavite ga da ponovo radi bar 1 minut. ali naprskajte u deo pre turbopunjača. 6 . Ili umesto toga možete voziti auto 5 do 10 km. • Smanjuje emisiju štetnih gasova. Ne prekoračujte 3000 obrtaja. PREVENTIVNA I LEKOVITA UPOTREBA Osobine • Rastvarači sa snažnim dejstvom omogućavaju trenutno i efikasno čišćenje usisnog sistema. Skinite savitljivo crevo usisnog sistema. Čišćenje dela usisnog sistema pre turbopunjača i kompresujućeg dela turbopunjača Postupite na isti način. prskajte sredstvo u usisnu granu. Pustite da motor radi pri 2000 ob/min. za održavanje čistoće usisne grane. povećajte broj obrtaja da bi izbegli gašenje motora. Posle svakog prskanja sačekajte dok se ne uspostavi prvobitan broj obrtaja motora. Ostavite da motor radi u prazom hodu nekoliko minuta. Upotreba A. Dok je motor topao. 2. • Eliminiše problem pri pokretanju motora. 4. 6. Skinite filter za vazduh da biste ovaj deo učinili dostupnim. 10. Nakon ovog perioda. • Poboljšava ubrzavanje. Vratite crevo na svoje mesto. 9. Čišćenje usisne grane i usisnih ventila 1. 8. EGR i usisnih ventila Wynn's EGR3 je sprej za čišćenje usisnog sistema kod svih tipova dizel motora. Wynn's EGR3 se preporučuje pri svakom redovnom servisu. • Snažan mlaz sredstva potpomaže efikasnom čišćenju. usisnih ventila i EGR ventila dizel motora. • Nije potrebno rasklapanje delova motora (osim kod direktnog čišćenja EGR ventila). B. kao i kanala koji povezuje EGR ventil sa usisnom granom. • Ponovo uspostavlja i održava optimalne performanse motora. povećajte broj obrtaja 5 do 10 puta. 5. Prskajte u kratkim intervalima kako bi izbegli nekontrolisano povećanje broja obrtaja i detonatni rad motora. Pokrenite motor i sačekajte da se zagreje. • Rastvara katran. 7.>> EGR3 Aerosol –Čistač usisnog sistema. Nastavite tretman sve dok ne utrošite 200 ml sredstva. Ako je neophodno. koje se nalazi između turbopunjača/hladnjaka vazduha (interkulera) i usisne grane. čišćenje traje 5-10 minuta. 3. usisnih ventila. garež i ostale naslage nečistoća • Jednostavan za upotrebu. EGR ventila. Pre nego što ugasite motor.

Osušite delove komprimovanim vazduhom. C2. Prskajte proizvod direktno na ventil. a onda postupite na isti način kao pod A. Zbog tehnologije sistema napajanja gorivom.000 km) Metod D • Kao uvod pre prvog tretmana na vozilu koje je prešlo veliku kilometražu. kućište i ostale komponente sve dok ovi delovi ne budu potpuno vlažni. Napomena: Za direktno i snažno čišćenje sistema za napajanje gorivom kod dizel motora. koristite produžnu cevčicu (dostupna kao opcija) da biste primenili sredstvo što bliže ventilu.000-20. 7 . postupite na isti način kao pod A. Ukoliko je ventil udaljen od mesta prskanja. Ukoliko je ventil blizu mesta prskanja spreja. D. 3. 2. Prskajte ponovo delove sve dok se ne ukloni sva prljavština. Rasklopite EGR ventil (kućište). Vreme upotrebe Metod A. Ostavite sredstvo da deluje nekoliko minuta. krpom ili papirnim ubrusom. ovaj tretman čisti samo brizgaljke i komoru za sagorevanje. može se koristiti i tretman obavljen pomoću Wynn’s FuelServe uređaja koristeći Diesel System Purge sredstvo. 6. Lekovit tretman čišćenja veoma zaprljanog EGR ventila 1. Preostalu prljavštinu možete obrisati krpom ili papirnim ubrusom.C. 5. B i C • Pri svakom redovnom servisu (15. Preventivno čišćenje EGR ventila C1. 4.

6 Čestice čađi m-1 8 .6 Razlika u % -68.9 TD sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Pre tretmana Posle tretmana Rezultati čišćenja na vozilu Citroën C5 HDI sprovedenom u Wynn’s-u (metod A) 7 dana nakon tretmana 0.6 razlika 3.89 posle 0.2 Rezultati čišćenja na vozilu Hyundai Elantra sprovedenom u Hyundai Belgija (metod A) Pre tretmana pre 4.7 276.4.3 4.88 Razlika u % -69. REZULTATI TESTA Rezultat čišćenja na vozilu VW Bora 1.30 Razlika u % -44.15 Posle tretmana posle 2.4 271.92 Čestice čađi m-1 pre 2.9 TDI sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Snaga motora (KS) Obrtni moment (Nm) pre 115.7 Rezultat čišćenja na vozilu VW Vento 1.9 posle 118.

5 dCi – 68 KS (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Razlika u % nakon C -63.2 7 dana nakon tretmana 2.7 Čestice čađi m-1 pre 9.50 Razlika u % nakon D -73.50 9 .50 posle 3.2 TDI (metod D) sprovedenom u Wynn’s-u Direktno čišćenje EGR-a: Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.Rezultat čišćenja na vozilu Mitsubishi Pajero 3.5 dCi – 68 KS (metod C) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.

0 Turbo DI 16V (metod A) sprovedenom u Italiji pre 3.13 Razlika u % nakon C -67.0 TD (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Opel Zafira 2.34 Čestice čađi m-1 10 .Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Patrol 3.46 posle 1.

Wynn's Exhaust Gas Recirculation 3 se koristi za čišćenje usisnog sistema kod SVIH tipova dizel motora i to sa: • • • • • • • Indirektnim ubrizgavanjem Direktnim ubrizgavanjem Linijskom pumpom visokog pritiska Rotacionom pumpom visokog pritiska Mehaničkim ili elektronskim upravljačkim sistemom Common rail sistemom Pumpa-brizgaljka sistemom 2. 5. U kombinaciji sa Diesel Power 3 ili High pressure 3 omogućava potpuno čišćenje sistema za gorivo dizel motora. 11 .3. 4. 3. ZAKLJUČAK 1. Dodatna produžna cevčica sa rasprskivačem omogućava čišćenje i teže pristupačnih delova. Wynn's EGR3 tretman održava dobar rad sistema za napajanje gorivom i obezbeđujući pritom: • Stabilan rad motora u praznom hodu • Dobro ubrzanje • Visoku snagu i obrtni momenat • Smanjenje potrošnje goriva • Smanjenje emisije štetnih gasova 6. Wynn's EGR3 čisti i održava čistim "suvi deo" sistema za gorivo dizel motora bez rasklapanja. Wynn's EGR3 se može koristiti za temeljno čišćenje rasklopljenih delova kao što su EGR ventil i turbopunjač.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful