Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 – Tretman usisnog sistema Diesel Power 3 and High Pressure 3 – Tretman rezervoara

• • • • • • Trenutno čisti usisni sistem i usisne ventile Čisti EGR ventil Čisti brizgaljke Osigurava dobre startne osobine motora Ponovo uspostavlja pravilan rad motora u praznom hodu i ubrzanje Obezbeđuje optimalnu snagu i obrtni moment motora Smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova

1. UVOD
a) Zašto dizel motori sa EGR sistemom?
Unapređeni sistemi za napajanje gorivom u kombinaciji sa filterima za čađ i/ili katalizatorima smanjuju emisiju ugljenmonoksida, ugljovodonika i čađi. Tako unapređeni sistemi za napajanje gorivom dovode do osiromašenja smeše goriva i vazduha i smanjenja potrošnje goriva. Takva smeša prouzrokuje stvaranje visokih temperatura u prostoru za sagorevanje i povećanja emisije azotovih oksida (NOx). EGR (Exhaust Gas Recirculation) sistem uvodi deo izduvnih gasova u usisnu granu, obogaćujući smešu u komori za sagorevanje čime se snižava temperatura u komori. Ovim postupkom se postiže smanjenje emisije azotovih oksida (NOx). Većina automobila koja ispunjava EURO3/EURO4/EURO5 norme su opremljeni ovim sistemom. Koristi se na svim tipovima napajanja gorivom kod dizel motora: linijske pumpe, rotacione pumpe, common-rail i pumpa/brizgaljka sistemi.

1

2 . Moguća su višestruka ubrizgavanja u toku jednog takta. Brizgaljke imaju više otvora i pritisci ubrizgavanja su viši. Sistem je složenije konstrukcije. Direktno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava direktno u komoru za sagorevanje. ali se može smanjiti višestrukim ubrizgavanjem. Sagorevanje je veoma efikasno. a potrošnja goriva veća. Čelo klipa je skoro ravno. Buka rada motora je jača. Naročito oblikovano čelo klipa ima za cilj stvaranje siromašne smeše gorivo/vazduh u kratkom vremenskom periodu. a potrošnja goriva manja. Zbog toplotnih gubitaka u pretkomori. Ovaj sistem ubrizgavanja je veoma osetljiv na promenu ugla predubrizgavanja. Sistem je relativno jednostavne konstrukcije. Sagorevanje počinje u ovoj pretkomori i nastavlja se u komori za sagorevanje. Brizgaljke imaju po jedan otvor i pritisci ubrizgavanja su niži. Snaga i obrtni moment motora su niži. sagorevanje nije dovoljno efikasno. Duži vremenski period raspoloživ za sagorevanje dovodi do tišeg rada motora. Snaga i obrtni moment motora su viši. Ovakav sistem ubrizgavanja je manje osetljiv na promene ugla predubrizgavanja.b) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod dizel motora postoje dva načina ubrizgavanja goriva: Indirektno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava u malu pretkomoru.

Naslage dovode do nedovoljnog i nepravilnog protoka vazduha čime je narušen pravilan odnos smeše goriva i vazduha što prouzrokuje probleme u radu motora. Ovo takođe dovodi do jakog zaprljanja EGR ventila. To dovodi do povećanog taloženja naslaga ugljenika i katrana u toj oblasti. c) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod motora bez EGR sistema. Zaprljanost usisne grane i usisnih ventila dovodi do poremećenja usmerenosti toka vazduha ka komori za sagorevanje. Kod motora sa EGR sistemom prljavi izduvni gasovi će povećati taloženje naslaga u ovoj oblasti. pored zaprljanosti koju stvara PCV sistem. niti proizvodima koji se primenjuju preko sistema za ubrizgavanje goriva.2. b) EGR kod dizel motora Izduvni gasovi koji se vraćaju u usisnu granu i na usisne ventile su vreli i sadrže nečistoće u vidu čestica čađi. Širina otvaranja je smanjena i može čak doći i do zaglavljivanja . usisnu granu i usisne ventile će uglavnom zaprljati ulje iz PCV sistema (Positive Crank Ventilation . Ove delove je nemoguće očistiti sredstvima koja se sipaju u rezervoar. Dakle. PROBLEMI a) Položaj usisnog ventila Oba sistema ubrizgavaju gorivo u oblast koja se nalazi posle usisnog ventila.lepljenja ventila. d) Posledice koje vozač uočava su: • • • • • • • Problemi pri pokretanju motora Nepravilan rad motora u praznom hodu Slabo ubrzanje Gubitak snage motora Povećanje potrošnje goriva Veća emisija štetnih gasova Upozorenje na kvar EGR sistema 3 . čak i motori bez EGR sistema mogu imati zaprljane usisne ventile i usisnu granu. Ubrizgano gorivo kao i proizvodi za čišćenje koji se primenjuju posredstvom sistema za napajanje gorivom ne dospevaju do usisne grane i usisnih ventila.sistem za odušku isparenja iz kartera motora).

3. • Senzor pritiska Razvodnik goriva EGR ventil Filter za vazduh Injektor Pumpa visokog pritiska Usisni sistem Ulazni ventil ili Izduv Filter za gorivo Davač nivoa goriva i pumpa za gorivo 4 . Pravilnom upotrebom se postiže i čišćenje EGR ventila. “vlažni deo” motora. • DP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa linijskom ili rotacionom pumpom visokog pritiska HP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa common rail ili pumpa/brizgaljka sistemom DP3 i HP3 Liquid tretmani (označeni žutom bojom na slici) čiste sistem za gorivo. REŠENJE Kompletno čišćenje svih tipova dizel motora se sprovodi u dve faze: • EGR3 – 200 ml Aerosol Preventivni tretman i tretman čišćenja sistema EGR3 aerosol (označen narandžastom bojom na slici) čisti “suvi deo” motora: usisnu granu i usisne ventile.

>> HP3-Liquid Wynn's HP3 je hemijski tretman namenjen dizel motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Čisti i štiti sistem za gorivo i brizgaljke. Čisti pumpu za gorivo.>> DP3-Liquid Wynn's DP3 je hemijski tretman namenjen za dizel motore sa direktnim i indirektnim sistemom ubrizgavanje goriva. opremljenim linijskom ili rotacionom pumpom. • Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. Uspostavlja prvobitan oblik raspršivanja goriva što dovodi do boljeg sagorevanja. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. • Smanjuje emisiju crnog dima. Nadoknađuje nedostatak podmazujućeg svojstva goriva sa niskim sadržajem sumpora i štiti napregnute metalne površine pumpe visokog pritiska i brizgaljke od habanja. zajednički vod visokog pritiska (common rail) i brizgaljke. Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. • • • • • • Upotreba • Sipati u rezervoar. • Komponente cerijuma smanjuju temperaturu sagorevanja čestica čađi sa 600°C na 200/400°C. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. • Sprečava stvaranje naslaga i rđe u brizgaljkama i sistemu za gorivo. 5 . • Ponoviti tretman na svakih 10. Sprečava začepljenje cevi za dovod goriva i rano zaprljanje filtera za gorivo. Upotreba • Sipati u rezervoar. Smanjuje emisiju crnog dima. • Ponoviti tretman na svakih 10. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Zaustavlja starenje (oksidaciju) dizel goriva prouzrokovanu visokim temperaturama goriva kod common rail i pumpa/brizgaljka sistema. Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila. opremljenih common rail ili pumpa brizgaljka sistemom Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja. • Poboljšava sagorevanje i performanse motora zahvaljujući boljem raspršivanju.

Čišćenje dela usisnog sistema pre turbopunjača i kompresujućeg dela turbopunjača Postupite na isti način. • Snažan mlaz sredstva potpomaže efikasnom čišćenju. Skinite savitljivo crevo usisnog sistema. 8. Nakon ovog perioda. • Smanjuje emisiju štetnih gasova. Pokrenite motor i sačekajte da se zagreje. čišćenje traje 5-10 minuta. Upotreba A. • Nije potrebno rasklapanje delova motora (osim kod direktnog čišćenja EGR ventila). EGR ventila. Posle svakog prskanja sačekajte dok se ne uspostavi prvobitan broj obrtaja motora. Vratite crevo na svoje mesto. Pre nego što ugasite motor. Wynn's EGR3 se preporučuje pri svakom redovnom servisu. usisnih ventila. Čišćenje usisne grane i usisnih ventila 1. prskajte sredstvo u usisnu granu. Dok je motor topao. 9. Ako je neophodno. • Ponovo uspostavlja i održava optimalne performanse motora. Ostavite da motor radi u prazom hodu nekoliko minuta. koje se nalazi između turbopunjača/hladnjaka vazduha (interkulera) i usisne grane. Ili umesto toga možete voziti auto 5 do 10 km. povećajte broj obrtaja da bi izbegli gašenje motora. 10. garež i ostale naslage nečistoća • Jednostavan za upotrebu. • Eliminiše problem pri pokretanju motora. B. Nastavite tretman sve dok ne utrošite 200 ml sredstva. povećajte broj obrtaja 5 do 10 puta. Pustite da motor radi pri 2000 ob/min. kao i kanala koji povezuje EGR ventil sa usisnom granom. 2.>> EGR3 Aerosol –Čistač usisnog sistema. • Poboljšava ubrzavanje. EGR i usisnih ventila Wynn's EGR3 je sprej za čišćenje usisnog sistema kod svih tipova dizel motora. 7. za održavanje čistoće usisne grane. PREVENTIVNA I LEKOVITA UPOTREBA Osobine • Rastvarači sa snažnim dejstvom omogućavaju trenutno i efikasno čišćenje usisnog sistema. usisnih ventila i EGR ventila dizel motora. 3. ali naprskajte u deo pre turbopunjača. 5. ostavite ga da ponovo radi bar 1 minut. 4. Ne prekoračujte 3000 obrtaja. 6 . Prskajte u kratkim intervalima kako bi izbegli nekontrolisano povećanje broja obrtaja i detonatni rad motora. Skinite filter za vazduh da biste ovaj deo učinili dostupnim. • Rastvara katran. 6.

7 . Prskajte ponovo delove sve dok se ne ukloni sva prljavština. D. koristite produžnu cevčicu (dostupna kao opcija) da biste primenili sredstvo što bliže ventilu. a onda postupite na isti način kao pod A. Rasklopite EGR ventil (kućište). može se koristiti i tretman obavljen pomoću Wynn’s FuelServe uređaja koristeći Diesel System Purge sredstvo. Lekovit tretman čišćenja veoma zaprljanog EGR ventila 1. Vreme upotrebe Metod A. krpom ili papirnim ubrusom. Ostavite sredstvo da deluje nekoliko minuta. ovaj tretman čisti samo brizgaljke i komoru za sagorevanje. 4.000 km) Metod D • Kao uvod pre prvog tretmana na vozilu koje je prešlo veliku kilometražu.000-20. Prskajte proizvod direktno na ventil. Ukoliko je ventil blizu mesta prskanja spreja. Preventivno čišćenje EGR ventila C1. Osušite delove komprimovanim vazduhom. B i C • Pri svakom redovnom servisu (15. Zbog tehnologije sistema napajanja gorivom. C2. kućište i ostale komponente sve dok ovi delovi ne budu potpuno vlažni. 2. 3. Ukoliko je ventil udaljen od mesta prskanja. Preostalu prljavštinu možete obrisati krpom ili papirnim ubrusom. 5. 6. postupite na isti način kao pod A.C. Napomena: Za direktno i snažno čišćenje sistema za napajanje gorivom kod dizel motora.

6 Čestice čađi m-1 8 .7 Rezultat čišćenja na vozilu VW Vento 1. REZULTATI TESTA Rezultat čišćenja na vozilu VW Bora 1.4.7 276.6 razlika 3.9 TDI sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Snaga motora (KS) Obrtni moment (Nm) pre 115.9 posle 118.15 Posle tretmana posle 2.3 4.2 Rezultati čišćenja na vozilu Hyundai Elantra sprovedenom u Hyundai Belgija (metod A) Pre tretmana pre 4.4 271.9 TD sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Pre tretmana Posle tretmana Rezultati čišćenja na vozilu Citroën C5 HDI sprovedenom u Wynn’s-u (metod A) 7 dana nakon tretmana 0.6 Razlika u % -68.30 Razlika u % -44.92 Čestice čađi m-1 pre 2.88 Razlika u % -69.89 posle 0.

2 7 dana nakon tretmana 2.5 dCi – 68 KS (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Razlika u % nakon C -63.50 posle 3.50 9 .5 dCi – 68 KS (metod C) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.Rezultat čišćenja na vozilu Mitsubishi Pajero 3.50 Razlika u % nakon D -73.7 Čestice čađi m-1 pre 9.2 TDI (metod D) sprovedenom u Wynn’s-u Direktno čišćenje EGR-a: Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.

0 Turbo DI 16V (metod A) sprovedenom u Italiji pre 3.13 Razlika u % nakon C -67.Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Patrol 3.0 TD (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Opel Zafira 2.34 Čestice čađi m-1 10 .46 posle 1.

3. 11 .3. Wynn's EGR3 tretman održava dobar rad sistema za napajanje gorivom i obezbeđujući pritom: • Stabilan rad motora u praznom hodu • Dobro ubrzanje • Visoku snagu i obrtni momenat • Smanjenje potrošnje goriva • Smanjenje emisije štetnih gasova 6. Dodatna produžna cevčica sa rasprskivačem omogućava čišćenje i teže pristupačnih delova. Wynn's Exhaust Gas Recirculation 3 se koristi za čišćenje usisnog sistema kod SVIH tipova dizel motora i to sa: • • • • • • • Indirektnim ubrizgavanjem Direktnim ubrizgavanjem Linijskom pumpom visokog pritiska Rotacionom pumpom visokog pritiska Mehaničkim ili elektronskim upravljačkim sistemom Common rail sistemom Pumpa-brizgaljka sistemom 2. 4. Wynn's EGR3 čisti i održava čistim "suvi deo" sistema za gorivo dizel motora bez rasklapanja. ZAKLJUČAK 1. 5. U kombinaciji sa Diesel Power 3 ili High pressure 3 omogućava potpuno čišćenje sistema za gorivo dizel motora. Wynn's EGR3 se može koristiti za temeljno čišćenje rasklopljenih delova kao što su EGR ventil i turbopunjač.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful