Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 – Tretman usisnog sistema Diesel Power 3 and High Pressure 3 – Tretman rezervoara

• • • • • • Trenutno čisti usisni sistem i usisne ventile Čisti EGR ventil Čisti brizgaljke Osigurava dobre startne osobine motora Ponovo uspostavlja pravilan rad motora u praznom hodu i ubrzanje Obezbeđuje optimalnu snagu i obrtni moment motora Smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova

1. UVOD
a) Zašto dizel motori sa EGR sistemom?
Unapređeni sistemi za napajanje gorivom u kombinaciji sa filterima za čađ i/ili katalizatorima smanjuju emisiju ugljenmonoksida, ugljovodonika i čađi. Tako unapređeni sistemi za napajanje gorivom dovode do osiromašenja smeše goriva i vazduha i smanjenja potrošnje goriva. Takva smeša prouzrokuje stvaranje visokih temperatura u prostoru za sagorevanje i povećanja emisije azotovih oksida (NOx). EGR (Exhaust Gas Recirculation) sistem uvodi deo izduvnih gasova u usisnu granu, obogaćujući smešu u komori za sagorevanje čime se snižava temperatura u komori. Ovim postupkom se postiže smanjenje emisije azotovih oksida (NOx). Većina automobila koja ispunjava EURO3/EURO4/EURO5 norme su opremljeni ovim sistemom. Koristi se na svim tipovima napajanja gorivom kod dizel motora: linijske pumpe, rotacione pumpe, common-rail i pumpa/brizgaljka sistemi.

1

Ovakav sistem ubrizgavanja je manje osetljiv na promene ugla predubrizgavanja. Zbog toplotnih gubitaka u pretkomori. Snaga i obrtni moment motora su viši. sagorevanje nije dovoljno efikasno. Duži vremenski period raspoloživ za sagorevanje dovodi do tišeg rada motora. Sistem je složenije konstrukcije. Brizgaljke imaju po jedan otvor i pritisci ubrizgavanja su niži. Sistem je relativno jednostavne konstrukcije. Čelo klipa je skoro ravno. Direktno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava direktno u komoru za sagorevanje. Sagorevanje počinje u ovoj pretkomori i nastavlja se u komori za sagorevanje.b) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod dizel motora postoje dva načina ubrizgavanja goriva: Indirektno ubrizgavanje: Gorivo se ubrizgava u malu pretkomoru. a potrošnja goriva veća. a potrošnja goriva manja. Brizgaljke imaju više otvora i pritisci ubrizgavanja su viši. 2 . Naročito oblikovano čelo klipa ima za cilj stvaranje siromašne smeše gorivo/vazduh u kratkom vremenskom periodu. Sagorevanje je veoma efikasno. Moguća su višestruka ubrizgavanja u toku jednog takta. ali se može smanjiti višestrukim ubrizgavanjem. Snaga i obrtni moment motora su niži. Buka rada motora je jača. Ovaj sistem ubrizgavanja je veoma osetljiv na promenu ugla predubrizgavanja.

To dovodi do povećanog taloženja naslaga ugljenika i katrana u toj oblasti. c) Usisna grana i usisni ventili kod dizel motora Kod motora bez EGR sistema. Kod motora sa EGR sistemom prljavi izduvni gasovi će povećati taloženje naslaga u ovoj oblasti.2.sistem za odušku isparenja iz kartera motora). usisnu granu i usisne ventile će uglavnom zaprljati ulje iz PCV sistema (Positive Crank Ventilation . PROBLEMI a) Položaj usisnog ventila Oba sistema ubrizgavaju gorivo u oblast koja se nalazi posle usisnog ventila. d) Posledice koje vozač uočava su: • • • • • • • Problemi pri pokretanju motora Nepravilan rad motora u praznom hodu Slabo ubrzanje Gubitak snage motora Povećanje potrošnje goriva Veća emisija štetnih gasova Upozorenje na kvar EGR sistema 3 . Naslage dovode do nedovoljnog i nepravilnog protoka vazduha čime je narušen pravilan odnos smeše goriva i vazduha što prouzrokuje probleme u radu motora. b) EGR kod dizel motora Izduvni gasovi koji se vraćaju u usisnu granu i na usisne ventile su vreli i sadrže nečistoće u vidu čestica čađi. Ovo takođe dovodi do jakog zaprljanja EGR ventila. Ove delove je nemoguće očistiti sredstvima koja se sipaju u rezervoar. Ubrizgano gorivo kao i proizvodi za čišćenje koji se primenjuju posredstvom sistema za napajanje gorivom ne dospevaju do usisne grane i usisnih ventila. niti proizvodima koji se primenjuju preko sistema za ubrizgavanje goriva. Širina otvaranja je smanjena i može čak doći i do zaglavljivanja . čak i motori bez EGR sistema mogu imati zaprljane usisne ventile i usisnu granu. Dakle.lepljenja ventila. Zaprljanost usisne grane i usisnih ventila dovodi do poremećenja usmerenosti toka vazduha ka komori za sagorevanje. pored zaprljanosti koju stvara PCV sistem.

Pravilnom upotrebom se postiže i čišćenje EGR ventila. • DP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa linijskom ili rotacionom pumpom visokog pritiska HP3 – 500 ml Liquid Preventivna upotreba ili primena posle tretmana sprejom na dizel motorima sa common rail ili pumpa/brizgaljka sistemom DP3 i HP3 Liquid tretmani (označeni žutom bojom na slici) čiste sistem za gorivo. “vlažni deo” motora. REŠENJE Kompletno čišćenje svih tipova dizel motora se sprovodi u dve faze: • EGR3 – 200 ml Aerosol Preventivni tretman i tretman čišćenja sistema EGR3 aerosol (označen narandžastom bojom na slici) čisti “suvi deo” motora: usisnu granu i usisne ventile.3. • Senzor pritiska Razvodnik goriva EGR ventil Filter za vazduh Injektor Pumpa visokog pritiska Usisni sistem Ulazni ventil ili Izduv Filter za gorivo Davač nivoa goriva i pumpa za gorivo 4 .

5 .000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja. • Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. opremljenih common rail ili pumpa brizgaljka sistemom Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila. >> HP3-Liquid Wynn's HP3 je hemijski tretman namenjen dizel motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva. Nadoknađuje nedostatak podmazujućeg svojstva goriva sa niskim sadržajem sumpora i štiti napregnute metalne površine pumpe visokog pritiska i brizgaljke od habanja. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Zaustavlja starenje (oksidaciju) dizel goriva prouzrokovanu visokim temperaturama goriva kod common rail i pumpa/brizgaljka sistema. Ne oštećuje katalizatore i filtere za čestice. Preporučivo za sve dizel motore novih i korišćenih vozila. zajednički vod visokog pritiska (common rail) i brizgaljke. opremljenim linijskom ili rotacionom pumpom. • Poboljšava sagorevanje i performanse motora zahvaljujući boljem raspršivanju.000 km ili nakon upotrebe EGR3 spreja.>> DP3-Liquid Wynn's DP3 je hemijski tretman namenjen za dizel motore sa direktnim i indirektnim sistemom ubrizgavanje goriva. • Smanjuje emisiju crnog dima. Upotreba • Sipati u rezervoar. • Komponente cerijuma smanjuju temperaturu sagorevanja čestica čađi sa 600°C na 200/400°C. Bočica od 500 ml tretira 50 litara dizela. Sprečava začepljenje cevi za dovod goriva i rano zaprljanje filtera za gorivo. • Ponoviti tretman na svakih 10. PREVENTIVNA UPOTREBA ILI UPOTREBA NAKON TRETMANA Osobine • Čisti i štiti sistem za gorivo i brizgaljke. • Ponoviti tretman na svakih 10. • Sprečava stvaranje naslaga i rđe u brizgaljkama i sistemu za gorivo. Smanjuje emisiju crnog dima. • • • • • • Upotreba • Sipati u rezervoar. Čisti pumpu za gorivo. Uspostavlja prvobitan oblik raspršivanja goriva što dovodi do boljeg sagorevanja.

usisnih ventila. 5. povećajte broj obrtaja 5 do 10 puta. Čišćenje usisne grane i usisnih ventila 1. Skinite filter za vazduh da biste ovaj deo učinili dostupnim. povećajte broj obrtaja da bi izbegli gašenje motora. 9. 4. za održavanje čistoće usisne grane. 6. Pokrenite motor i sačekajte da se zagreje. Vratite crevo na svoje mesto. • Rastvara katran. kao i kanala koji povezuje EGR ventil sa usisnom granom.>> EGR3 Aerosol –Čistač usisnog sistema. 10. Nakon ovog perioda. • Nije potrebno rasklapanje delova motora (osim kod direktnog čišćenja EGR ventila). Dok je motor topao. EGR i usisnih ventila Wynn's EGR3 je sprej za čišćenje usisnog sistema kod svih tipova dizel motora. 7. Nastavite tretman sve dok ne utrošite 200 ml sredstva. • Ponovo uspostavlja i održava optimalne performanse motora. • Eliminiše problem pri pokretanju motora. • Snažan mlaz sredstva potpomaže efikasnom čišćenju. 6 . 3. usisnih ventila i EGR ventila dizel motora. Ili umesto toga možete voziti auto 5 do 10 km. Upotreba A. Ne prekoračujte 3000 obrtaja. ali naprskajte u deo pre turbopunjača. Skinite savitljivo crevo usisnog sistema. 2. PREVENTIVNA I LEKOVITA UPOTREBA Osobine • Rastvarači sa snažnim dejstvom omogućavaju trenutno i efikasno čišćenje usisnog sistema. B. EGR ventila. čišćenje traje 5-10 minuta. Ako je neophodno. Wynn's EGR3 se preporučuje pri svakom redovnom servisu. Ostavite da motor radi u prazom hodu nekoliko minuta. Prskajte u kratkim intervalima kako bi izbegli nekontrolisano povećanje broja obrtaja i detonatni rad motora. garež i ostale naslage nečistoća • Jednostavan za upotrebu. Pre nego što ugasite motor. • Smanjuje emisiju štetnih gasova. koje se nalazi između turbopunjača/hladnjaka vazduha (interkulera) i usisne grane. prskajte sredstvo u usisnu granu. • Poboljšava ubrzavanje. ostavite ga da ponovo radi bar 1 minut. Čišćenje dela usisnog sistema pre turbopunjača i kompresujućeg dela turbopunjača Postupite na isti način. Posle svakog prskanja sačekajte dok se ne uspostavi prvobitan broj obrtaja motora. Pustite da motor radi pri 2000 ob/min. 8.

Lekovit tretman čišćenja veoma zaprljanog EGR ventila 1. postupite na isti način kao pod A. D. 5. Ukoliko je ventil udaljen od mesta prskanja. 2. Napomena: Za direktno i snažno čišćenje sistema za napajanje gorivom kod dizel motora. može se koristiti i tretman obavljen pomoću Wynn’s FuelServe uređaja koristeći Diesel System Purge sredstvo. kućište i ostale komponente sve dok ovi delovi ne budu potpuno vlažni. Vreme upotrebe Metod A. Ukoliko je ventil blizu mesta prskanja spreja. krpom ili papirnim ubrusom. a onda postupite na isti način kao pod A. koristite produžnu cevčicu (dostupna kao opcija) da biste primenili sredstvo što bliže ventilu. Osušite delove komprimovanim vazduhom. Prskajte proizvod direktno na ventil. 4. C2.C. 7 . Rasklopite EGR ventil (kućište).000-20. 6.000 km) Metod D • Kao uvod pre prvog tretmana na vozilu koje je prešlo veliku kilometražu. Prskajte ponovo delove sve dok se ne ukloni sva prljavština. Ostavite sredstvo da deluje nekoliko minuta. Zbog tehnologije sistema napajanja gorivom. 3. Preostalu prljavštinu možete obrisati krpom ili papirnim ubrusom. Preventivno čišćenje EGR ventila C1. ovaj tretman čisti samo brizgaljke i komoru za sagorevanje. B i C • Pri svakom redovnom servisu (15.

3 4.4.4 271.30 Razlika u % -44. REZULTATI TESTA Rezultat čišćenja na vozilu VW Bora 1.9 TD sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Pre tretmana Posle tretmana Rezultati čišćenja na vozilu Citroën C5 HDI sprovedenom u Wynn’s-u (metod A) 7 dana nakon tretmana 0.2 Rezultati čišćenja na vozilu Hyundai Elantra sprovedenom u Hyundai Belgija (metod A) Pre tretmana pre 4.6 Razlika u % -68.6 Čestice čađi m-1 8 .89 posle 0.92 Čestice čađi m-1 pre 2.7 276.15 Posle tretmana posle 2.9 TDI sprovedenom na De Nayer belgijskom tehnološkom institutu (metod A) Snaga motora (KS) Obrtni moment (Nm) pre 115.9 posle 118.7 Rezultat čišćenja na vozilu VW Vento 1.88 Razlika u % -69.6 razlika 3.

5 dCi – 68 KS (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Razlika u % nakon C -63.Rezultat čišćenja na vozilu Mitsubishi Pajero 3.50 posle 3.50 Razlika u % nakon D -73.5 dCi – 68 KS (metod C) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.50 9 .7 Čestice čađi m-1 pre 9.2 7 dana nakon tretmana 2.2 TDI (metod D) sprovedenom u Wynn’s-u Direktno čišćenje EGR-a: Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Micra 1.

46 posle 1.34 Čestice čađi m-1 10 .Rezultat čišćenja na vozilu Nissan Patrol 3.13 Razlika u % nakon C -67.0 Turbo DI 16V (metod A) sprovedenom u Italiji pre 3.0 TD (metod D) sprovedenom u Nissan radionici Pre tretmana Posle tretmana Rezultat čišćenja na vozilu Opel Zafira 2.

Wynn's EGR3 tretman održava dobar rad sistema za napajanje gorivom i obezbeđujući pritom: • Stabilan rad motora u praznom hodu • Dobro ubrzanje • Visoku snagu i obrtni momenat • Smanjenje potrošnje goriva • Smanjenje emisije štetnih gasova 6. Wynn's EGR3 čisti i održava čistim "suvi deo" sistema za gorivo dizel motora bez rasklapanja.3. 3. Wynn's Exhaust Gas Recirculation 3 se koristi za čišćenje usisnog sistema kod SVIH tipova dizel motora i to sa: • • • • • • • Indirektnim ubrizgavanjem Direktnim ubrizgavanjem Linijskom pumpom visokog pritiska Rotacionom pumpom visokog pritiska Mehaničkim ili elektronskim upravljačkim sistemom Common rail sistemom Pumpa-brizgaljka sistemom 2. Wynn's EGR3 se može koristiti za temeljno čišćenje rasklopljenih delova kao što su EGR ventil i turbopunjač. Dodatna produžna cevčica sa rasprskivačem omogućava čišćenje i teže pristupačnih delova. 4. 5. 11 . ZAKLJUČAK 1. U kombinaciji sa Diesel Power 3 ili High pressure 3 omogućava potpuno čišćenje sistema za gorivo dizel motora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful