P. 1
Štednja u RH - MATEA PAVLOVIĆ

Štednja u RH - MATEA PAVLOVIĆ

|Views: 1,162|Likes:
Published by Matea Zd

More info:

Published by: Matea Zd on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

SADRŽAJ

:
1. UVOD..........................................................................................................................................2 2. POJAM ŠTEDNJE......................................................................................................................3 2.1. Funkcija potrošnje i štednje..................................................................................................3 2.2. Vrste štednje na makrorazini................................................................................................4 2.2.1. Privatna štednja.............................................................................................................4 2.2.2. Javna štednja..................................................................................................................4 2.2.3. Nacionalna štednja i investicijski jaz...........................................................................5 2.3. Granična sklonost potrošnji i štednji....................................................................................5 2.4. ...............................................................................................................................................5 Međunarodni institut za štednju..................................................................................................5 3. ŠTEDNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ .................................................................................6 3.1. Utjecaj inflacije na štednju...................................................................................................6 3.2. Utjecaj inozemnog kapitala na nacionalnu štednju..............................................................7 3.3. Štednja u banci......................................................................................................................7 3.4. Vrste štednje u bankama Republike Hrvatske.....................................................................8 3.4.2. Kunska štednja u RH...................................................................................................10 3.5. Načini štednje građana Republike Hrvatske......................................................................10 3.6. Smanjenje broja štediša u RH............................................................................................11 4. Kamatne stope na štednju u bankama RH ................................................................................12 4.1. Visina kamatne stope u bankama RH za štednju po viđenju u kunama............................12 4.2. Visina kamatne stope u bankama RH za štednju po viđenju u eurima.............................14 5. Štednja građana za mirovinu ....................................................................................................15 5.1. Očekivanja u budućnosti....................................................................................................15 5.2. Razlozi štednje...................................................................................................................16 5.3. Svjetski dan štednje............................................................................................................16 6. ZAKLJUČAK............................................................................................................................16 Štednja je vrlo značajna komponenta u životu pojedinaca a time i u cjelokupnom gospodarstvu države. Štednjom se odričemo dijela prihoda danas, kako bi nam se uvećan vratio u budućnosti. Smatramo je najzdravijom osnovom za investiranje u proizvodnju trajnih dobara. To je najvažnije luksuzno dobro, jer tko nema vlastitu štednju primoran je koristiti tuđu, odnosno zadužiti se.......................................................................................................................................16 Prikupljena sredstva na štednom računu ublažavaju nepredviđene financijske troškove a time i bliže ka ostvarenju željenog cilja. Vrlo je važno donijeti odluku o štednji jer, neovisno u kojoj se životnoj situaciji nalazili, nikad nije kasno za početak štednje. Nekada nam se iznos od 50 ili 100 kuna može činiti malenim, no gledajući na duži rok, gomilanjem mnogobrojnih sitnih uloga mogu se prikupiti velika novčana sredstva. Ta novčana sredstva mogu nam poslužiti za ostvarenje krupnih ekonomskih ili društvenih ciljeva..................................................................16 Ekonomisti moraju realno tumačiti ekonomsku stvarnost i isto tako realno predviđati budućnost. U skladu s tim potrebno je postavljati realne ciljeve i najbolje kombinacije instrumenata ekonomske politike da bi utjecali na ostvarenje planiranih ciljeva. Planiranje štednje samo je jedna od pojava koja uvelike utječe na ostvarenje ciljeva, stoga joj treba posvetiti posebnu pozornost..........................................................................................................17

. Metode korištene u seminarskom radu su metoda indukcije i dedukcije te analize i sinteze kao opće znanstvene metode................ u ovom slučaju inflacija i inozemni kapital...... Ciljevi istraživanja seminarskog rada su: − definiranje štednje kao značajne makroekonomske kategorije... utvrdile su se makroekonomske kategorije koje utječu na štednju......17 1..... Četvrta cjelina na kraju govori o važnosti štednje građana u Hrvatskoj... iako nisu na glasu kao štedljiva populacija.. pak..... te statističke metode kao posebne znanstvene metode.... Prva cjelina se bavi pojmom štednje te funkcijama koje štednja i potrošnja imaju u raspoloživom dohotku.Građani Republike Hrvatske......... Statistička metoda korištena je kako bi 2 .................................... − utvrđivanje funkcije štednje u raspoloživom dohotku i važnost privatne i javne štednje za nacionalnu štednju i investicije. sve više shvaćaju važnost štednje te se broj štediša povećava...... − objasniti utjecaj štednje i potrošnje na promjene dohotka... − uvidjeti važnost štednje sada kako bi se osigurao bolji standard života u budućnosti.. Metodom dedukcije.......... Metodom analize analizirala se štednja sa makroekonomske razine kako bi se donio zaključak o štednji građana u RH.. − osvrt na štednju u Republici Hrvatskoj odnosno na ekonomske pojave koje utječu na štednju u RH........... kako bi sebi osigurali bolji i kvalitetniji život u budućnosti............ Seminarski rad podijeljen je na četiri cjeline............. .... Kao značajna ekonomska pojava stopa štednje je........ Metodom indukcije promatrale su se pojedinačne varijable štednje kako bi se utvrdilo stanje nacionalne štednje u Republici Hrvatskoj............................. te kako se njihov utjecaj odrazio na pojedince i financijske institucije.................. ali i načinima štednje koje preferiraju građani RH.... − pojasniti vrste štednje i kamatne stope koje primjenjuju banke RH.......... Druga cjelina se bavi štednjom u Hrvatskoj i općenito utjecajima na štednju i vrstama štednje u hrvatskim bankama... Definiraju se pojmovi privatne i javne štednje i njihova uloga u nacionalnoj štednji kao makroekonomskoj kategoriji.......... Također se upoznajemo sa svjetski poznatim Danom štednje i začecima Međunarodnog instituta za štednju. Na razmišljanje o štednji građane je navela i nesigurnost o održivosti mirovinskog sustava te sve više dio svojih dohodaka pohranjuju u banke kako bi ih koristili onda kad ne budu sposobni zarađivati za život...... UVOD Predmet istraživanja ovog seminarskog rada je štednja u Republici Hrvatskoj kao važan pokazatelj ekonomskog stanja i razvoja...... a također su podaci o štednji građana prikazali kako njihova ulaganja utječu na štednju i stanje cijelog gospodarstva.......... vrlo važna državi da bi procijenila stanje u državi i odlučila kojim će se instrumentima makroekonomske politike koristiti kako bi poboljšala svoje gospodarstvo...... uz ostale ekonomske pokazatelje.. Treća cjelina se bavi analizom kamatnih stopa u bankama RH i to u domaćoj valuti i eurima....... Istraživanja su pokazala da čak 90 posto građana planira svoju budućnost i posvećuje pozornost realizaciji tih planova.........17 LITERATURA:.......................

kamatne stope. taj pojam temelji se na pretpostavci da postoji stabilna veza između potrošnje i dohotka. još je važnija potrošnja. Prema Keynesu.1. S rastom dohodaka raste i štednja i potrošnja.se brojčano i slikovno prikazali podaci o štednji građana u RH. vrlo je važno stvoriti optimalan odnos u štednji i potrošnji da bi kao makroekonomski pokazatelji poslužili gospodarstvenicima da utvrde NDP3 a time i stanje u državi. Funkcija potrošnje i štednje Funkcija potrošnje pokazuje vezu između razine izdataka na potrošnju i razine raspoloživog dohotka. te pomoću njih izveli zaključci o štednji. koja se dosad promatrala kao jednakost proizvodnje i potražnje za dobrima.21.) . Na temelju 1 Raspoloživi dohodak – ukupni dohodak koji kućanstva primaju za prodaju faktora proizvodnje poduzećima (zemlja. poticaja za investicije. 2. na isti način može promatrati kroz jednakost štednje i investicija. POJAM ŠTEDNJE Štednja je jedna od najznačajnijih ekonomskih pojava. razvoja. Definira se kao neutrošeni dio raspoloživa dohotka1 te služi kao temelj za budući output i potrošnju. kapital) uvećan za transfere primljene od države i umanjen za poreze plaćene državi. stabilnosti gospodarstva. travnja 1946. Odraz je položaja funkcije potrošnje u odnosu na raspoloživi dohodak. usporava se razvoj gospodarstva određene države i mnoge druge negativne pojave. Koliko god je za neku državu važna štednja. pojedinaca i poduzeća. te predstavlja zbroj novostvorene vrijednosti u jednoj državi u godini dana. Pokazatelj je gospodarskog stanja. a na nju utječu i inflacija. Kod visokih dohodaka štednja raste brže od potrošnje a potrošnja čak stagnira. socijalna sigurnost.engleski ekonomist poznat kao tvorac makroekonomije. ušteđevina se troši ili se stanovništvo zadužuje. nema ekonomskog rasta. Štednja se usmjerava u investicije čime se stvaraju privatna i javna kapitalna dobra koja će omogućiti veću potrošnju u budućnosti. 2 John Maynard Keynes (5. 2. Kako se mijenja visina dohotka tako se mijenjaju i štednja i potrošnja. rad. Štednja je određena visinom dohotka. lipnja 1883. Zagovarao je državne intervencije u privredu s ciljem sprečavanja negativnih efekata recesije i depresije. Možemo ga utvrditi zbrajanjem svih vrsta dohodaka prije plaćanja poreza. Kod malih dohodaka štednje nema ili je negativna. 3 . 3 NDP (neto društveni proizvod) – je dio BDP-a. . Ako je potrošnja mala. Iz tog razloga. očekivanja u budućnosti i mnoge druge ekonomske pojave. odnosno investicije. John Maynard Keynes2 je proučavao odnos između štednje i investicija i donio zaključak da se ravnoteža na tržištu dobara. Funkcija štednje pokazuje koliko su kućanstva voljna uštedjeti pri raspoloživom dohotku. nema se za koga povećavati proizvodnja.

Štednja poduzeća je ciklična. 2001.20 20 60 100 140 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 Izdaci za osobnu potrošnju Štednja r o p i a j n d e t š 0 100 200 300 400 500 raspoloživi dohodak Graf br.utvrđenog stanja nositelji makroekonomske politike odlučuju da li je potrebno i u kojoj mjeri utjecati na gospodarstvo instrumentima makroekonomske politike.) 2.2. poduzeća i državnog viška. stoga razlikujemo pojmove privatne štednje. 1 Funkcija osobne potrošnje i funkcija štednje( Đuro Njavro i suradnici.2.) 2.60 . Stopa štednje kućanstva je štednja kućanstva kao postotak raspoloživog dohotka kućanstva. 2. Državna kapitalna potrošnja klasificira se kao investicija. 1 Funkcija osobne potrošnje i funkcija štednje ( Đuro Njavro i suradnici. Richard Stutely (1992. 2001. Vrste štednje na makrorazini Štednja kao makroekonomska kategorija se sastoji od štednje pojedinca. Tablica br. Javna štednja Javna štednja je iznos poreznih prihoda koji državi preostaju nakon što podmiri izdatke za potrošnju roba i usluga. javne štednje i nacionalne štednje.) Raspoloživi dohodak 0 100 200 300 400 500 Izdaci za osobnu potrošnju 60 120 180 240 300 360 Štednja .1. Državna 4 . Privatna štednja Privatna štednja je iznos osobnog raspoloživog dohodak koji kućanstvima ostaje nakon izdvajanja za poreze i osobnu potrošnju.2. Privatna štednja je zbroj štednje osoba i poduzeća.2. budući da tvrtke imaju likvidne rezerve kao pričuvu za gospodarski ciklus i radi financiranja daljnje ekspanzije. Tablica i graf koji slijede prikazuju veličinu potrošnje i štednje pri različitim razinama raspoloživog dohotka.

3. Granična sklonost štednji (MPS7) je dio dodatne jedinice dohotka koji odlazi na štednju. Samuelson i Nordhaus (n. Međunarodni institut za štednju osnovan je kao pomoćna ustanova organizacije Ujedinjenih Naroda sa sjedištem u Ženevi. 2.4.) 2. onda je obrnuto. Granična sklonost potrošnji i štednji Suvremena makroekonomija pridaje veliku važnost reakciji potrošnje i štednje na promjene dohotka. osnovan je Međunarodni institut za štednju.2. Ukoliko su porezi veći od državne potrošnje. MPC i MPS su ekonomske pojave koje se proučavaju kako bi kasnije koristile državi. Riječ ˝granična˝ upotrebljava se kroz čitavu ekonomiju da bi se shvatila kao dodatna ili naknadna. Manjkovi na tekućoj bilanci pokazuju u kojoj se mjeri domaće ulaganje financira kroz valutnu štednju. U slučaju da je MPS veći od MPC. država će ostvariti proračunski suficit4– javna štednja će biti pozitivna. Gregory Mankiw (2006. 2. zbroj štednje i potrošnje čini raspoloživi dohodak. kao pokazatelji za donošenje nekih odluka. MPC označava željenu razinu potrošnje te dodatnu potrošnju. Ako su porezi manji od državne potrošnje. g. Čine je javna i privatna štednja. proizvođačima. MPC i MPS ovise o veličini dohotka.) Neto dotok stranog kapitala znači da je domaća štednja manja od domaćeg ulaganja.d. Dio te posljednje novčane jedinice će biti potrošen. koji je kasnije imenovao i međunarodni institut štedionica.d.štednja odražava političke odluke i uglavnom je ciklična. N. koja proizlazi iz dodatne jedinice dohotka. višak štednje stranaca popunjava jaz. 4 5 proračunski suficit (višak) – višak poreznih prihoda nad državnim izdacima proračunski deficit (manjak) – manjak poreznih prihoda nad državnim izdacima 6 MPC – Marginal propensity to consume (dio dodatnog dohotka koji se potroši) 7 MPS – Marginal propensity to save (dio dodatnog dohotka koji se uštedi) 5 . država ostvaruje proračunski deficit5 – javna štednja je ativna. usavršavanje rada štedionica sa suvremenim dostignućima na području bankarskog poslovanja te pomoć u pripremi kadrova za rad štedionica. Neto odljev kapitala znači da je domaća štednja veća od domaćeg ulaganja. Međunarodni institut za štednju Na Prvom međunarodnom kongresu štedioničara 1924. Zadatak instituta je organiziranje i unaprjeđenje međunarodne suradnje štedionica za razvoj štednje u svijetu. Stoga je MPC + MPS na bilo kojoj razini dohotka uvijek jednako jedan.) Granična sklonost potrošnji (MPC6) je dio dodatne jedinice dohotka koji odlazi na potrošnju.3. a dio ušteđen. Kao što znamo. realno predviđanje budućnosti na temelju kojih će postavljati realne ciljeve. ali i o drugim varijablama o kojima ovise i štednja i potrošnja. Granična novčana jedinica predstavlja posljednju kunu raspoloživog dohotka koji kućanstvo primi. Oliver Blanchard (n. što je gotovo nemoguće. Nacionalna štednja i investicijski jaz Nacionalna štednja ili jednostavno štednja je ukupan dohodak ekonomije koji preostaje nakon što oduzmemo osobnu i državnu potrošnju. Ako je MPC veći od MPS znači da je stanovništvo sklonije veći dio dodatne jedinice dohotka trošiti nego štedjeti.

Za one koji u banci čuvaju životnu ušteđevinu činjenica je vrlo utješna. no trendovi u načinu života sve ih više potiču na skrb za budućnost. u trenutku kad se 12 europskih valuta pretvaralo u eure. pa sve više mladih odvaja za vrijeme kada više neće biti sposobni predviđati dovoljno za život. mnogo su poznatiji kao potrošači. Premda se banke većim dijelom zadužuju u inozemstvu. Prilično je iznenađujuće bilo slijevanje silnih iznosa na račune u bankama. ali neće niti otvoriti rizik ostanka bez glavnice. Osim što su joj skloni konzervativniji građani. Treći mirovinski stup. Dugoročno će štednja u bankama gubiti status najmasovnijeg oblika ulaganja novca iz kućnog proračuna. Usklađivanjem zakonodavstva s pravnim normama Europske unije. mirovinske fondove i osiguranje. te ostatak u investicijske fondove i izravnu kupnju dionica ili obveznica. stambena štednja. osigurani iznos povećat će se do protuvrijednosti od 30. na račun stambene štednje. 6 . Zbog neodrživosti mirovinskog sustava koji je funkcionirao proteklih desetljeća. trećinu u stambenu štednju.000 eura. no ušteđevinu je moguće razlomiti na više članova obitelji i na taj način zaštititi od eventualnih problema.000 kuna. mnoge cjelokupno kreditiranje pokrivaju upravo iz depozita klijenata. no mora biti visoka. promijenila su se razmišljanja o sigurnosti u starosti.3. Stručnjaci u zemljama gdje je takvo ulaganje već postalo tradicija tvrde da je idealan omjer uložiti po trećinu portfelja8 u oročeni depozit ili tekući račun s jedne strane. svakom je klijentu najbolje po dio novca uložiti u različite investicijske proizvode i time minimalizirati rizik. dijelom i jer je za veće iznose nužno dokazati porijeklo novca. Još se nije dogodilo da Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne isplati uredno osigurane uloge. osiguranja. osiguranja i investicijskih fondova. ni oni ekonomski daleko propulzivniji ne mogu ignorirati činjenicu da za štednju u bankama jamči država i to do iznosa od 100. ŠTEDNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Hrvatski građani nisu baš na glasu kao štedljiva populacija. Bez obzira na nezaposlenost i nizak standard. Nakon lančanog kolapsa banaka krajem 90-ih malo je onih koji na jednom računu čuvaju više od osigurane svote. razne vrste ulaganja sve su popularniji. 3. Utjecaj inflacije na štednju 8 portfelj (portfolio) – skup financijskih sredstava koje neki pojedinac ili poduzeće posjeduje. pokazalo se da hrvatski građani još imaju kapaciteta za punjenje bankarskih računa. no štednja i dalje ima počasno mjesto iz više razloga. no važna je za one koji imaju mnogo više novca na računu. No.1.

Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj je u srpnju dosegla rekordnih 8. No. inozemni je kapital bio prijeko potreban komplement nacionalnoj štednji za povećanje investicija i restrukturiranje gospodarstva. tada takvo ograničavanje dovodi samo do pada domaćih investicija i ukupne gospodarske aktivnosti. Inflacija sada prijeti cijelom dobitku i ulaganju. a Zagrebačka burza nije bila izuzetak. Pojednostavljeno.000 eura i inflacija bi za njih mogla biti lijepa vijest. Bauk inflacije kruži svijetom. briše iz sjećanja sve loše iz gospodarske prošlosti. Nacionalna štednja i inozemna štednja su supstituti a ne komplementi. a onda je financijska kriza uzrokovana lošim ulaganjima američkih banaka zaprijetila cijelom svijetu. Svaki Hrvat prosječno za kredite duguje oko 90.4 posto. Analitičari osim toga sa zabrinutošću gledaju na bilo kakvu najavu povećanja plaća jer ono vodi spirali inflacije iz koje je dosta teško pobjeći. 3. te tvrdi ako su nacionalna i inozemna štednja supstituti.html) . za istu se količinu novca može kupiti sve manje. 7 .Zbog inflacije ulagači se sve više okreću valutnoj štednji. u prvim godinama tranzicije bila suočena s padom proizvodnje. a građani su u sve većem strahu jer im je inflacija zaprijetila sve manjom kupovnom moći. U svom znanstvenom radu znanstveni suradnik dr. Dionice. Budući da je nacionalna štednja bila veoma niska. ako visina nacionalne štednje ne ovisi o priljevu inozemne štednje.3.2. Inflacija je najveći neprijatelj investitora. Željko Lovrinčević objašnjava vezu nacionalne i inozemne štednje. Dionička tržišta počela su naglo padati. a manje odvajati za štednju i investiranje.inet. plemeniti metali mogu donijeti prinose i u doba velike inflacije.hr/banke. ipak pronalazi načine kako zaraditi u vrijeme sve većeg rasta stope inflacije koja prijeti prinosima i zaradi. rastom nezaposlenosti. Ali ipak nije tako jer inflacija istovremeno ugrožava sve vrste štednje i ulaganja. iako u strahu. U takvim uvjetima hrvatski građani prisiljeni su sve veći dio svog dohotka usmjeravati na financiranje osnovnih životnih potreba. zajedno sa ostalim bivšim socijalističkim zemljama. Alarmantan rast cijena hrane i energije narušio je ionako nizak standard hrvatskih građana. a početak ulaganja na tržište dionica baš je to najavljivao. 3. Kako svaka sigurnost i blagostanje. Utjecaj inozemnog kapitala na nacionalnu štednju Hrvatska je.inf. Građani Hrvatske tek su se odnedavno priviknuli na ulaganje u dionice te su shvatili da taj način ulaganja može osigurati lijepu mirovinu. tako su i hrvatski građani relativno brzo zaboravili na visoku inflaciju iz 80-ih godina i veliko unutarnje dugovanje iz 90-ih te su spremno prihvatili staru igru zapadnog svijeta ulažući u dionice. Podaci o rastu plaća pokazuju da zarade već mjesecima ne uspijevaju pratiti rast inflacije.000 kn. i inflacije. obveznice. a ulagačka zajednica. Sve je bilo dobro kratko vrijeme. pa ograničavanje priljeva inozemnog zaduživanja dovodi do pada nacionalne stope štednje. Ona djeluje kao prikriveni porez koji konstantno obezvređuje novac. sc. a jedini koji bi mogli biti zadovoljni inflacijom jesu dužnici jer se s vremenom realna vrijednost njihova duga smanjuje. Štednja u banci Karakteristike štednje u banci: (http://www. tada ograničavanje inozemnog zaduživanja dovodi do rasta nacionalne štednje bez smanjivanja gospodarske aktivnosti.štedni ulozi su osigurani do 100.

neke banke imaju razrađene i proizvode kojima dodatno motiviraju klijente. Tako PBZ na jednomjesečna kunska oročenja daje kamatu već od 3.4. a istekom oročenja isplaćuje se štednja uvećana za kamatu. Iznos se može oročiti u svim valutama s tečajne liste.7 posto. trajanju ugovorene štednje i visini pologa.05 do 4.1. Klasična oročena štednja je štednja kod koje se štedni ulog uplati jednokratno. Uz standardni model. − kunska štednja. odnosno broju grupa usluga koje klijent koristi“. Pritisnute međusobnom konkurencijom i oštrim mjerama Hrvatske Narodne Banke koje im ograničavaju rast kreditiranja. ovisno o paketu Inovacije.hr/savings. Vrste štednje u bankama Republike Hrvatske Banke Republike Hrvatske koriste različite vrste štednje.krediti.. Upravo je štednja u kunama bankama najjeftiniji izvor sredstava.5 posto. U širokoj lepezi modela štednje najviše kamate veće od 6% godišnje nude se za kune. 3. a kamatna stopa može biti fiksna ili promjenjiva.9 do 4. Najprimamljivije kamate banke nude na kune kako bi time prikupili najviše sredstava iz domaće valute. Za veće iznose banke uglavnom 9 10 fiksna kamatna stopa – dogovorena kamata se ne mijenja za vrijeme ugovorene štednje promjenjiva kamatna stopa – banka zadržava pravo promjene kamate za vrijeme štednje 8 . na tri mjeseca od 4. deviznom računu. Za polugodišnju štednju u kunama PBZ je spremna platiti raspon kamate od 4. Kamata ovisi o štednom programu.gotovo zaboravljen. − štednja uz fiksnu kamatnu stopu. − rentna štednja. Vrste štednje su: A vista štednja (po viđenju) se odnosi na novac koji se nalazi na tekućem računu. Građani bi mogli početi i povlačiti štednju iz banaka jer će inflacija istopiti njihove zarade. koje pružaju građanima razne pogodnosti. Osnovni štedni programi u Republici Hrvatskoj su: (http://www. Banke su se okrenule domaćim štedišama.4. banke su najviše spremne na pružanje primamljivih ponuda štedišama. nadajući se da će ih potaknuti primamljivim kamatnim stopama te od njih izvući štednju i usmjeriti ju k bankama. − devizna štednja. visina kamatne stope automatski se uvećava za tri do deset posto. − otvorena štednja. dok je nekad najpopularnija valuta švicarski franak .3 do do 4. domaće banke vode žestoku bitku za svakog klijenta i njegovu štednju.asp) − štednja po viđenju. To su ujedno i mjere HNB-a ponajprije usmjerene protiv inozemnog zaduživanja. kako bi svoju ušteđevinu pohranili upravo u banke i time im osigurali sredstva financiranja.8 posto. 3. − štednja uz premiju. Kad je o kunskoj štednji riječ. − oročena štednja. “Ako se oročenje u kunama ugovara uz promjenjivu kamatnu stopu. ili deviznoj knjižici (nije oročen).štednja uz dvije vrste kamata: fiksna9 i promjenjiva10. kaže voditelj odnosa s javnošću PBZ-a Dražen Dumančić.

Kunska štednja s otkaznim rokom podrazumijeva mogućnost raspolaganja novcem samo uz prethodnu najavu dana podizanja prema ugovorenom otkaznom roku. − Postoji i model s promjenjivom kamatom. najčešće je to 25 eura ili 200 kuna. a kasnije uplate se odvijaju prema želji i mogućnostima klijenta. a istekom oročenja isplaćuje se ušteđeni iznos zajedno s kamatom. uz valutnu klauzulu u eurima. Kod rentne štednje. a uplata i isplata uloga te pripadajuće kamate u domaćoj valuti. Otvorena štednja podrazumijeva višekratne uplate tijekom trajanja oročenja. štedni iznos se uplaćuje jednokratno uz rentnu isplatu kamate tijekom oročenja (mjesečno. Devizna štednja je oročena štednja uz promjenjivu kamatnu stopu. a raspon oročenja prilično je širok. Kunska štednja uz valutnu klauzulu podrazumijeva štednju u kunama. ako je regulirano ugovorom. u valuti štednih uloga. Neke banke nude niz različitih modela ove vrste štednje. Kamatna stopa je promjenjiva. a za razliku od kunske oročene štednje. Depoziti su izraženi u stranoj valuti.000. ugovorenu u devizama. polugodišnje ili godišnje). a vlasnik depozita mora platiti naknadu za prijevremeni raskid ugovora. a oročava se samo u kunama i eurima. 9 . uz obračun A vista kamatne stope. planirana štednja. Neke banke obračunavaju kamate za najbližu nižu ročnost u trenutku raskida ugovora. Banke uglavnom propisuju minimalnu visinu naknadnih uplata. Štednja uz fiksnu kamatnu stopu je štednja kod koje je unaprijed poznata kamatna stopa do isteka oročenja. a kamata može biti fiksna ili promjenjiva. Novac je raspoloživ u svakom trenutku. Kamatu je moguće isplaćivati na dan isteka roka oročenja ili drukčije. Premijska štednja je posebna vrsta oročene štednje uz mogućnost višekratnih uplata. bonus štednja. Štednja u kunama uvijek nosi višu kamatnu stopu od štednje u nekoj drugoj valuti. Fiksna kamatna stopa je obično niža od redovne. Štediša ne mora raspolagati velikim novcem. Postoji i aktivna štednja. Moguće je ugovoriti samo promjenjivu kamatnu stopu. Oročenje je moguće u svim valutama s tečajne liste. uz obračun kamate do postignutog roka.00 EUR-a na više. − Premium štednja je kunska štednja s valutnom klauzulom uz stimulirajuće kamatne stope na oročenje i za uloge od protuvrijednosti 25. a štednju je moguće razročiti u svakom trenutku. U slučaju prijevremenog razročenja kamata se također obračunava do postignutog roka. Ulog i kamata se isplaćuju u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke. a oročenje je moguće već na rok od mjesec dana na više. povoljnija za niže iznose i kraće razdoblje oročenja. Postoji u opciji s promjenjivom kamatom. Najveći rok oročenja je 12 mjeseci i nema automatske obnove oročenja.nude veće mogućnosti dogovaranja kamatne stope. Postoji mogućnost automatskog obnavljanja štednje. Prva uplata iznosi minimalno 15 eura ili 100 kuna. Visina kamatnih stopa ne ovisi o visini uloga. Mogućnost automatskog obnavljanja ugovora vrijedi ako štediša ili banka u roku od 8 dana (za kratkoročne depozite) ili u roku od mjesec dana (za dugoročne depozite) ne otkažu ugovor. kvartalno. Privredna Banka Zagreb ima nekoliko modela kunske štednje uz valutnu klauzulu pa tako razlikujemo: − Premium bazna štednja je kunska štednja s valutnom klauzulom uz stimulirajuće kamatne stope na oročenje.

švicarski franak pruža bolju zaštitu od inflacije. Načini štednje građana Republike Hrvatske Hrvati preferiraju stambenu štednju. ali i držanje novca kod kuće. 3.4. kamatna stopa mora biti veća od inflacije. Za njima slijede oročena štednja u bankama te životno osiguranje građana. ali zbog jačanja kune u odnosu na europsku valutu i štednja u eurima donosi negativan realni prinos. Banke su na taj trend odgovorile povećanjem kamata na štednju.21 posto. kupnju zemljišta. inače će pojesti dobar dio štednje tako da u takvim uvjetima štednja u bankama nije najbolja vrsta ulaganja jer one su još manje od stope inflacije. a visina kamate ne ovisi o visini štednih uloga. U uvjetima rastuće inflacije. Nešto bolji izbor je euro zbog niže inflacije u eurozoni u odnosu na Hrvatsku. Slovenije. odnosno kupnja stana ili kuće za koju se odlučilo čak 30 posto ispitanika. omogućuje povoljnije kamatne stope za niže iznose. sve veće značenje ima izbor valute štednje. 3. Godišnja kamatna stopa na kunsku štednju kreće se između pet i šest posto. Posljednje istraživanje Gfk o preferiranim oblicima štednje provedeno na dvije tisuće ispitanika diljem Hrvatske pokazalo je rezultate da Hrvati sve više štede. a svaki deseti ispitanik čuva gotovinu kod kuće. Kamatna stopa je promjenjiva. što je već znatno ispod aktualne stope inflacije u Hrvatskoj. štednja u čvršćim valutama kao što su euro. Slovačke.Devizna štednja s otkaznim rokom omogućuje raspolaganje sredstvima samo uz prethodnu najavu dana podizanja prema ugovorenom otkaznom roku.5. Češke. Ukupno 42 posto ispitanika štedi na neki način. ali i Rusije no čak 27 posto ispitanika izjasnilo se da će u sljedećih godinu dana imati mogućnost za štednju. 10 . Najboljim se smatra ulaganje u kupnju nekretnina. što možemo vidjeti na sljedećem grafu. Kao i kunska štednja. Štednja u eurima donosi četiri do pet posto godišnje. Međutim. Kunska štednja u RH Nakon pada dioničkog tržišta građani su svoj novac počeli u većoj mjeri preusmjeravati u klasične oblike ulaganja kao što je štednja. Dok je u uvjetima niske inflacije kunska štednja bila najbolji izbor. osim kamatne stope. američki dolar. Prema razini štednje Hrvatska se nalazi iza Austrije. Oko 13 posto ispitanika uplaćuje policu životnog osiguranja. a najveći je postotak upravo klasične štednje u bankama .2.

0 03. pokazali su rezultati istraživanja Bank Austria Creditanstalta. 1. mjeseca 2008. Razlozi smanjenja broja štediša u RH su ti što Hrvati žele uživati u životu kao i stanovništvo u zapadnoj Europi.6 depozit Ukupno 53.2 depoziti 2. 2. do 07.Graf br.6.8 11 .5 53.poslovni.hr) 3.640.08.9 53. objavljeni u Beču. Prema podacima iz 2008.610.08.937.08. godine. 2 Kako i koliko građani štede (http://www.9 53. prikazane tablicom i grafom. depozita Štedni 3. možemo vidjeti da su štedni i oročeni depoziti u hrvatskim bankama u razdoblju od 01. Vrsta 01.2 52.463.432.0 49. mjeseca počeli opadati.001. 2 Štedni i oročeni depoziti u hrvatskim bankama u milijunima kuna u razdoblju od 01. Smanjenje broja štediša u RH Postotak hrvatskih građana koji imaju štedne depozite u samo je četiri godine pao s 38 na 26 posto.9 50. do 07. 3.014.4 06.4 52.3 05.7 49.120.8 02.098.1 04.3 07.990.08.9 50. 3. godine (http://www. 2.983.408.674.053.poslovni.0 52. iznosio 22 posto.hr) Redni br.8 50.119.08.624.551.3 50.017. Tablica br.055. te je 2005. 3.08 3.022. Oročeni 50.08. Hrvatska prednjači po udjelu zaduženih građana koji je udvostručen u razdoblju od 2001.033.

0 50.2 posto godišnje.08.08.2 posto ako se radi o najmanje dvogodišnjem oročenju.0 40. različiti kod štednje po viđenju u kunama i eurima. osim nešto viših kamatnih stopa za vrijeme ponude. Ovisno o vrsti štednje.000. mjeseca 2008.1. Ukoliko klijent kune oročava na godinu dana dobiva kamatu od 5.000.08. 3 Štedni i oročeni depoziti u hrvatskim bankama u milijunima kuna u razdoblju od 01. 05.000.000.0 10. u Zagrebačkoj banci. na pola godine 5. Kamatne stope na štednju kreću se različito u bankama Republike Hrvatske.2 posto. godine.0 01.poslovni. Tako su iznosi kamatne stope. na tri mjeseca 4. Štedni depoziti 2. te su na nju odgovorile povećanjem kamatnih stopa.7 posto ili 6.0 0.000. 03. oročavanje putem internetskog bankarastva. građani RH počeli su usmjeravati novac u banke u obliku štednje. 12 . svaka banka nudi kamatne stope najpovoljnije za poslovanje kojima će ujedno privući građane na štednju.hr) 4. 4.000. Kamatne stope na štednju u bankama RH Padom dioničkog tržšta. Visina kamatne stope u bankama RH za štednju po viđenju u kunama U Zagrebačkoj banci kamatna stopa na kunska jednomjesečna oročenja iznosi 4. daje mogućnost podizanja lombardnog kredita. Banke su iskoristile situaciju na tržištu. Posebna ponudu oročene štednje Zagrebačke banke. Erste banci.0 30. (http://www. Graf br. amtrajući je sigurnijim načinom ulaganja. raspolaganje štednjom i prije isteka ugovorenog roka.60.08. rentne isplate kamate. do 07. Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom k a n j l i m u 20. 07. Privrednoj banci i mnogim drugim hrvatskim bankama.7 posto.0 1.

65 posto na tri godine. Erste banka nudi 3. Tablica br. i RBA je najdarežljivija ako klijent ne dira štednju.8 3.5 posto.5 posto te 5. Raiffeisen banka nudi oročavanje na najmanje deset dana za što isplaćuje više od drugih banaka koje za tako kratki rok nude isključivo a vista štednju uz kamatu nižu od 0. 4. pa u banci kažu da kamata na kraju može iznositi i više od šest posto godišnje. ponekad najviša kamata ne predstavlja najbolje rješenje i ulog jer može nositi i najveći rizik od propasti banke. Iako. ukoliko klijent oroči svoju kunsku ušteđevinu na rok od deset do trideset dana banka će mu isplatiti godišnju kamatu od 3. jasno je vidljiv odnos najniže i najviše kamatne stope u pojedinim bankama Republike Hrvatske.9 3.8 posto ovisno o duljini oročenja.1 posto na više od tri mjeseca pa sve do 6.25 posto na oročenja iznad 3 godine. U ponudi je i PBZ Kuna plus štednja (uz fiksnu) uz promjenjivu kamatnu stopu koja se uvećava za tri do deset posto ovisno o uslugama koje klijent koristi. Tablica br.5 Najviša kamatna stopa 6. Kao i druge banke. PBZ Perspektiva štednja omogućuje naknadne periodične uplate na štednju u iznosima koji odgovaraju klijentu. 3 Kamate na štednju u kunama u jednim od najvećih hrvatskih banaka (http://www. odnosno koja banka ima najpovoljniju kamatu na štednju. a time u gubitak ušteđevine.8 6. tako je.poslovni.Privredna banka Zagreb svojim štedišama za štednju u kunama nudi kamatne stope u rasponu od 3. dok tablica br.hr) Naziv banke u RH Zagrebačka banka Privredna banka Zagreb Erste banka Raiffeisen banka Najniža kamatna stopa 4. 3. a koji s istekom roka ostvaruju dodatni bonus od 15 do 25 posto na iznos kamate. 4.25 5. Prema podacima možemo i donijeti zaključak o uvjetima koje banke nude na štednju.8 posto kamata na kune za jedan mjesec. Iznos obračunate kamate u Erste banci se ne mijenja neovisno o tome ugovara li se kamatna stopa kao promjenjiva ili fiksna.2 3. U skladu s tim. primjerice. najstimulativnija kamatna stopa za oročenja na najmanje dvije godine iznosi 5.5 posto. 4 te graf br. prikazuju štednju u eurima. zajedno sa grafom br. prikazuje kamatne stope na štednju u bankama RH u kunama.2 4.65 13 .9 do 4. Na sljedećim tablicama i grafičkim prikazima. 5.

rba.hr) 4.erstebank.1 4.2 4.0 1.8 4. Kamate na devize kreću se od 1.5 3.5 posto te se uvećava za pola postotnog boda po svakom obračunskom razdoblju. (http://www.hr Tablica br.6 posto godišnje.hr) Naziv banke u RH Zagrebačka banka Privredna banka Zagreb Erste banka Raiffeisen banka Najniža kamatna stopa 3.9 3.6 posto do 3. kao i u drugim bankama.7 14 .poslovni.7 6 5 4 3 2 1 0 6.1 posto. 4 Kamate na štednju u eurima u jednim od najvećih hrvatskih banaka (http://www. Najviša kamatna stopa. ovisi o dogovoru u slučaju da klijent banci povjerava više od 150. Visina kamatne stope u bankama RH za štednju po viđenju u eurima U Zagrebačkoj banci raspon kamata na devize kreće se od 3 do najviše 5.zaba. eure.0 Najviša kamatna stopa 5. ovisno o duljini oročenja.65 3.pbz.2 3.hr) Privredna banka Zagreb za najpopularniju valutu.hr Raiffeisen banka najnižu kamatnu stopu od 2 do četiri posto isplaćuje na štednju od jedne do dvije i pol tisuće eura.2. 4 Kamate na štednju u kunama u jednim od najvećih hrvatskih banaka (http://www.poslovni.25 5.5 Najniža kamatna stopa Najviša kamatna stopa Zagrebačka banka Privredna banka Zagreb Erste banka Raiffeisen banka Graf br.8 6.6 1.75 do najviše 5.hr) Erste banka iznos obračunate kamate ne mijenja neovisno o tome ugovara li se kamatna stopa kao promjenjiva ili fiksna. ovisno o duljini oročenja i visini iznosa nudi kamatne stope u rasponu od 1.75 2. http://www.000 eura na rok dulji od tri mjeseca. http://www. (http://www.6 5.

7 Najniža kamatna stopa 1.poslovni. Očekivanja u budućnosti Zabrinjava rezultat koji govori da prosječan Hrvat sa štednjom za mirovinu počinje nakon 45.5 5. 5 Kamate na štednju u eurima u jednim od najvećih hrvatskih banaka (http://www.hr) 5. Čak polovica građana ne zna ni približno stanje na svome računu.75 2 Najviša kamatna stopa Zagrebačka Privredna Erste banka banka banka Zagreb Raiffeisen banka Graf br. Dvadeset posto onih koji štede ili to tek namjeravaju uglavnom su osobe većeg stupnja obrazovanja i socioekonomskog statusa.6 1.1. S druge strane. 33 posto građana koji niti štede niti to planiraju osobe su radničkih zanimanja i nižeg stupnja obrazovanja.6 4.1 3.6 5 4 3 2 1 0 3 5. a 80 posto njih ne zna ni koliki je bio prinos fondova u prošloj godini. Štednja građana za mirovinu Građani koji štede u obveznim mirovinskim fondovima općenito vrlo malo znaju o njihovu radu. godine života jer se s takvim stavom teško može očekivati kvalitetna mirovina koja će jamčiti 15 . Čak 60 posto građana štednju za mirovinu započet će u sljedećih deset godina. 5.

nikad nije kasno za početak štednje. ali i Hrvatske dok radi opremanja kućanstva ili kupnje odjeće štede uglavnom u Rusiji. Svjetski dan štednje Svjetski dan štednje slavi se 31. Splitu. odnosno zadužiti se. Vrlo je važno donijeti odluku o štednji jer. 5. nadaju se da će kada im radni odnos prestane živjeti od honorarnih poslova. Sudionici kongresa suglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva i za oživljavanje borbe protiv siromaštva. Prikupljena sredstva na štednom računu ublažavaju nepredviđene financijske troškove a time i bliže ka ostvarenju željenog cilja. 6. Šibeniku. kako bi nam se uvećan vratio u budućnosti. Rumunjskoj. Poreču. Upravo se štednja za stare dane ili kupnju nekretnina preferira u zemljama poput Austrije. no gledajući na duži rok. njih 21 posto štede za stare dane. Time je započela era promišljanja o očuvanju i podizanju vrijednosti postojećeg resursa. gomilanjem mnogobrojnih sitnih uloga mogu se prikupiti velika novčana sredstva. Slovenije.2. Ukrajini i BiH. porast broja umirovljenika. koliko se natječaj organizira ukupno je dodijeljeno 15.3. 5. Ipak. To je najvažnije luksuzno dobro. Za to krive niska izdvajanja za mirovine. Razlozi štednje Prema objavljenim podacima istraživanja agencije Puls za AZ fond. a 40 posto smatra da će taj standard biti puno niži i od standarda "novih umirovljenika" koji primaju 18 posto niže mirovine od prosjeka.6 milijuna kuna donacija za ukupno 999 vrijednih projekata. nedostatna sredstva. Smatramo je najzdravijom osnovom za investiranje u proizvodnju trajnih dobara. Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize koju je prouzročio Prvi svjetski rat. koji su predstavljali oko stotinu milijuna štediša. Poljskoj. u Milanu. 22 posto građana štedi radi vlastitih potomaka. neovisno u kojoj se životnoj situaciji nalazili. ove godine u Zagrebu. Češke. loš izračun mirovina.veći standard. Varaždinu i Vukovaru. U posljednjih osam godina. održan na taj dan 1924. Tu je odluku donijelo 350 delegata iz 27 zemalja. nepovoljne demografske trendove. Dubrovniku. a oko 14 posto građana štedi kako bi kupili stan ili kuću. visoku nezaposlenost i slično. Mađarske. 16 . listopada kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara. Štednjom se odričemo dijela prihoda danas. jer tko nema vlastitu štednju primoran je koristiti tuđu. Ta novčana sredstva mogu nam poslužiti za ostvarenje krupnih ekonomskih ili društvenih ciljeva. ZAKLJUČAK Štednja je vrlo značajna komponenta u životu pojedinaca a time i u cjelokupnom gospodarstvu države. pomoći djeca i obitelji i na koncu štednje iz trećeg stupa. g. Svjetski dan štednje Zagrebačka banka redovito obilježava dodjelama donacija. Istraživanje je pokazalo da 48 posto zaposlenih u mirovini očekuje niži standard. Nekada nam se iznos od 50 ili 100 kuna može činiti malenim.

MATE Njavro... sve više shvaćaju važnost štednje te se broj štediša povećava. Građani Republike Hrvatske.Ekonomisti moraju realno tumačiti ekonomsku stvarnost i isto tako realno predviđati budućnost. MATE Gregory Mankiw. BIROTEHNIKA Samuelson. Nordhaus D. iako nisu na glasu kao štedljiva populacija. Gospodarstvo.). Planiranje štednje samo je jedna od pojava koja uvelike utječe na ostvarenje ciljeva. (2001.. Osnove ekonomije.. O. (2005. R. N. (2000. P. MASMEDIA 17 .). U skladu s tim potrebno je postavljati realne ciljeve i najbolje kombinacije instrumenata ekonomske politike da bi utjecali na ostvarenje planiranih ciljeva.. Makroekonomija. Istraživanja su pokazala da čak 90 posto građana planira svoju budućnost i posvećuje pozornost realizaciji tih planova. (2004.. Na razmišljanje o štednji građane je navela i nesigurnost o održivosti mirovinskog sustava te sve više dio svojih dohodaka pohranjuju u banke kako bi ih koristili onda kad ne budu sposobni zarađivati za život.). MATE Stutely. (n. stoga joj treba posvetiti posebnu pozornost. LITERATURA: • • • • • Blanchard. Ekonomski pokazatelji.d. Ekonomija. Đ.).).

inf.poslovni.inet.hr 18 .hr http://www.hr http://www.krediti.html http://www.hr/my/bank/services/category http://www.hr/savings http://www.zaba.hnb.rba.erstebank.hr http://www.• • • • • • • http://www.hr/banke.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->