P. 1
Johann Sebastian Bach - Finalna Verzija

Johann Sebastian Bach - Finalna Verzija

|Views: 1,131|Likes:
Published by Jana

More info:

Published by: Jana on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

Filozofski fakultet, Niš

Studijska grupa: psihologija

Seminarski rad iz psihologije umetnosti:

Johann Sebastian Bach

Profesor:

Student:

Vladimir Nešić

Jana Lazović 31

U Nišu, 2006. godine

Sadržaj:

osnovne karakteristike baroka odlike instrumentalne muzike život J.S. Baha − − − − − − − − − − − Ajzenah 1685.-1695. Ordruf 1695.-1700. Lineberg 1700.-1702. Vajmar (prvi put) 1703. Arnštat 1703.-1707. Milhauzen 1707.-1708 Vajmar (drugi put) 1708.-1717. Keten 1717.-1723. Lajpcig 1723.-1729. – Kantor i dirigent Lajpcig 1729.-1740. – Collegium Musicum Lajpcig 1744.-1750. – Godine introspekcije

strana 4 strana 4 strana 7 strana 7 strana 8 strana 9 strana 9 strana 10 strana 10 strana 11 strana 13 strana 15 strana 18 strana 21 strana 24 strana 24 strana 27 strana 28 strana 29 strana 30

dela J.S. Baha instrumentalna dela fuga vokalna dela mise i oratorijumi pasije

-2-

-3-

-4- .

svetla tami. Harmonija je u ovom periodu postajala određenija i jasnija. -5- . ali se akordi. muzička umetnost je doživela mnogobrojne promene: stvorene su nove forme svetovne i crkvene muzike. a zatim delimično i težnja bogatog građanstva. godina. Osnovne karakteristike baroknog stila bitno se razlikuju od renesansnih. plemstva i crkve. a ostali su bili predstavljeni brojkama kojima su se označavali intervali između najdubljeg i ostalih tonova u akordu. To je umetnost pokreta i nemira. dostižući savršenstvo u poslednjim decenijama razvoja. a polifonija je dostigla svoj drugi veliki procvat. On se svirao na čembalu. U ovom periodu. zadržala često i bogato nizanje tonova čisto dekorativnog karaktera. Prvo se javlja svita. Međutim. puna kontrasta. Zbog toga dominiraju monumentalnost. orguljama. tako što se između dva brza stava nalazio jedan sporiji. koji su predstavljali osnovu muzičke građevine. dok ostale deonice preuzimaju ulogu pratnje) na primer u operi. Barokna umetnost je. suprotstavljanja jedinke masi.tamno. bogatstvo i veličinu. harmonije i instrumentacije. godina kada umire najveći majstor baroka . u drugim muzičkim kompozicijama dominira polifonija. Melodika se slobodno razvijala. Označavao se samo najdublji ton. prema tome. koji je trajao oko 150 godina. a kasnije na klaviru. Odlike instrumentalne muzike: Barok je veoma značajno razdoblje za razvoj instrumentalne muzike koja se. U nekim baroknim muzičkim oblicima potpuno je vladala monodija. nisu potpuno ispisivali. prvenstveno namenjeni izvođenju na lutnji. tipična pojava u muzici baroka. tako da između forte i piano nije bilo crescendo i decrescendo. a svuda se susreće mnoštvo ukrasnih elemenata. Tako je nastao generalbas ili kontinuo.Osnovne karakteristike baroka: Za početak novog razdoblja u evropskoj muzici označava se 1594.Johan Sebastijan Bah. Aristokratija je htela da umetnošću prikaže svoju moć. a te godine je izvedena i prva opera. izraz potreba i osećanja aristokratskog društva tog vremena. Baroknoj sviti prethodili su brojni renesansni plesovi. instrumentalna forma koja je predstavljala niz plesova različitih naroda. potpuno slobodno razvijala u nove samostalne instrumentalne oblike. (isticanje gornje melodije. raskoš i sjaj. povezanih na principu kontrasta. dolazi do većeg uticaja građanstva. Mada karakter muzike još uvek zavisi od vladara. Za završetak baroka uzima se 1750. uobičajenom instrumentu u XVI veku. oslobodivši se od vekovne podređenosti tekstu. Napredak muzike bio je uslovljen razvojem kulture iniciranog ekonomskim porastom i jačanjem privrede. U baroku dinamika je bila postavljena na principu kontrasta svetlo . došlo je do velikog napretka u razvoju melodije. kada sa muzičke pozornice nestaju dva najveća predstavnika renesanse Orlando di Laso i Palestrina. dinamična je i bogata detaljima. naročito u Holandiji i Italiji.

rigandon. u prostranim dvoranama. tamo gde je trebalo pojačati zvuk vokalnih grupa tako što se vršilo instrumentalno izvođenje glasovnih -6- . a vrlo rasprostranjen oblik je triosonata. francuski ples u 3/4 ili trodelnom taktu. gavota. Osim spomenutih muzičkih oblika. sonatom se nazivala svaka kompozicija za sviranje (izraz potiče od italijanske reči sonare . samostalnim životom. Stavovi sonate po tempu su takođe raspoređeni na principu kontrasta. manji instrumentalni sastav. ali oni nisu plesnog karaktera. bourree. Kada je nastala instrumentalna muzika. ako je pisana za veće muzičke sastave (orkestre) nazivali uvertiromorkestarska svita. kontinuu i violi da gamba. Sam naziv koncert došao je od italijanske reči concertare takmičiti se. U baroknoj muzici komponovane su i sonate za solo-instrument bez kontinua. viole i violončela (ponekad nekog duvačkog instrumenta) i kontinua. Kao stavovi barokne svite se javljaju: alemand (allemande). jer je dugo bila isključivo u službi vokalne muzike: u svečanim prilikama. Svaki stav ima po jednu osnovnu muzičku misao-temu. chancone. intrada. uz pratnju kontinua (continuo) tj. kompozitori baroka su pisali i ričerkare (ricercar). pa brzi. instrumentu sličnom violončelu na kome je svirana basova deonica kontinua. vrlo pokretan. a one su veoma slobodno građene sa dosta improvizacije. laganog tempa i dostojanstvenog karaktera i žiga (gigue). svirati). koji se obično izvodio na čembalu. kurant (courante). Ripijeno se sastojao iz gudačkih instrumenata: prve i druge violine. Kasnije su u okvir svite ušli i drugi plesovi: mennuet.zvučati. kao i stavovi kojima je nedostajao plesni karakter: uvertira. Izgrađeni oblik barokne sonate je delo od četiri stava. kapriča (capriccio) i fantazije (fantasia). Svitu su. Končerto groso je doprineo stvaranju solističkog koncerta u kome se jedan instrument izdvaja i suprotstavlja celom orkestru. generalbasa. čembalu i orguljama. saraband (sarabande). Končerto groso (concerto grosso) je vrlo karakterističan oblik barokne muzike u kome se manja grupa instrumenata . odjekivati.Svite su pisane za solo-instrument. namenjena dvema violinama. Sonata takođe ima nekoliko stavova. namenjene prvenstveno instrumentima sa dirkama. tokate (toccata). zatim sporiji i na kraju brzi stav. Svi stavovi barokne svite su u istom tonalitetu. napisano za jedan ili dva gudačka instrumenta. rondeau. Korene ovih formi nalazimo još u XVI veku. suprotstavlja orkestru. preludijum (pretežno svečanijeg i ozbiljnijeg sadržaja. koji se zvao ripijeno (ripieno . brzog tempa. kancone (cancona).pun zvuk). orkestar ili soloinstrument uz pratnju orkestra. engleski ples u 6/8 taktu. nazvana končertino (concertino). Instrumentalna muzika je u XVI veku počela živeti novim. naročito u Italiji. Za svitu se. najčešće violina. umerenog tempa. kod priredbi na otvorenom. i zaista se može reći da se u končertu grosu radi o takmičenju između manje grupe od dva ili više solo-instrumenata i orkestra. prvi je lagani. nemači ples 4/4 ili četvorodelnom taktu. bili su uvodni deo svite) i arija. upotrebljavao i naziv partita. španski ples u 3/4 ili trodelnom taktu. Sredinom XVII veka nastaju dve vrste sonata: sonata da chiesa (crkvana sonata) koju su nazivali jednostavno „sonata” i sonata da camera (kamerna sonata).

upotreba instrumenata za akordnu pratnju monodičkih odlomaka. koji kroz subjektivnost izražava trenutke bola i radosti na pokretnoj akordskoj pozadini. uslovljava nastajanje instrumentalnog soliste. koju je potpuno razradio Johan Sebastijan Bah. prelazi iz jedne deonice u drugu.deonica. već je sva pažnja usmerena na harmonije i basove deonice. Variranje se najčešće upotrebljavalo u muzici XVII veka. potpunije upoznavanje mehanizama i mogućnosti za što bolje izražavanje pojedinih instrumenata – svi su ti elementi uslovljavali znatne promene u daljem razvoju instrumentalne muzike. Cantus firmus variranje. Instrumentalno variranje sadrži tri različita postupka. Variranje je ponekad povezano sa elementima polifonije i koncertantnosti. postupak koji barok nasleđuje od kasne renesase i koristi na različite načine u svim oblicima instrumentalne muzike. pa se on naziva „razdoblje varijacije”. a kontrapunkt se veoma često koristi. koji na isti način iznosi svoje emocije na instrumentalnoj harmonskoj pozadini. Posebnu pažnju zaslužuje variranje. naročito za orgulje. Kod trećeg tipa varijacija melodija više nije u prvom planu. kompozitori baroka su često varirali koralne teme. tema se u svakoj varijaciji ponavlja. Najsavršenija i najveličanstvenija polifona tvorevina baroka je fuga . Pojam vokalnog soliste. Prilikom pisanja instrumentalnih dela. kontrasti polifonije i monodije. Posebni su oblici varijacijska svita i variranje koje je veoma često ograničeno na gornju deonicu. Pojava opere. harmonije se ne menjaju. ornamentira. ali ostaje u najvišoj deonici. -7- . U drugom postupku se melodija svake varijacije posebno ukrašava.

Živeli su u Vajmaru. Sam Bah kaže da je on „na taj način naučio da pazi na takt”. bilo ih je katkada do 120 i ti skupovi bili su ispunjeni muziciranjem. gradskih instrumentalista ili kantora. našao bi se novi Bah da ga popuni. po zanimalju pekar i mlinar. -8- . i čim bi jedno od njihovih radnih mesta ostalo prazno. Svake godine okupljali bi se svi članovi razgranate porodice.Život Johana Sebastijana Baha Johann Sebastian Bach (1685. Erfurtu. Dugi niz godina članovi porodice Bah su u Tiringiji bili na pozicijama orguljaša. Potiče iz razgranate porodice muzičara u kojoj su se od 60 poznatih članova 53 aktivno bavili muzikom. Otac Johan Ambrozijus – dvorski trubač vojvode od Ajzenaha i dirigent muzičara grada Ajzenaha u Tiringiji. a porodica je uživala reputaciju velikih muzičkih talenata. Prvi muzičar u porodici bio je Vajt Bah.-1695. Svi Vajtovi potomci su bili muzičari i kompozitori. Ajzenahu kao orguljaši i kapelnici.) Ajzenah 1685. .1750. koji je sa sobom u mlin nosio malu citaru i svirao dok se žrvanj okretao.

Njegov savršeni sopran mu je obezbedio mesto u horu bogatog manastira sv. godine) koji se nedavno oženio i nastanio u Ordrufu. a sada je postavljen za orguljaša Crkve sv.Porodica je u Ajzenahu živela u prostranoj porodičnoj kući u blizini centra grada. Sa osam godina stupa u Latinsku osnovnu školu. oduzimajući mu vrednu kopiju. Stric Johan Kristof. malom gradu koji se nalazi 50tak kilometara jugoistočno od Ajzenaha. koja je nekada bila vlasništvo manastira. ali se pretpostavlja da su pešačili. U proleće 1700. Đorđa u Ajzenahu. Opisuju ga kao pevača koji ima „neuobičajeno tanak visok glas“. Johan Sebastijan i jedan od njegove braće Johan Jakob prelaze da žive kod svog najstarijeg brata Johana Kristofa (rođenog 1671. godine Johan Sebastijan. Kada je ordrufska crkva trebalo da dobije nove orgulje. a on je bio revnostan učenik novijih kompozicija za klavijature. Ordruf 1695. sa svojim drugom iz hora Georgom Erdmanom. u Lineberg. Elias Herda je imao visoko mišljenje o glasovnim mogućnostima Johana Sebastijana. Ne zna se tačno kako su putovali. Johan Kristof je bio učenik Pahbela. gramatiku latinskog jezika i osnove Svetog Pisma. poznatom po tome što obezbeđuje besplatno mesto siromašne ali muzički talentovane dečake. grčki jezik i teologija i dostigao je vrhunsku formu na veoma ranom uzrastu. Johan Sebastijan je provodio prijatne trenutke svog života u ovom domaćinstvu učeći sviranje orgulja i klavsena sa velikim interesovanjem. Mihaila u Ordrufu. kreće na put od 250 kilometara na sever. sa prostorijama za muzičare pomoćnike i velikom ostavom za žito. Jedna anegdota govori o tome kako je Kristof kaznio svog mlađeg brata kada je otkrio da je po mesečini prepisivao zabranjeni muzički rukopis tokom šest meseci. koji je bio orguljaš u Crkvi sv. kao što su Froberger. započeo je sa uvođenjem Johana Sebastijana u umetnost sviranja orgulja. Kristof je dozvolio mlađem bratu da posmatra izgradnju. Tokom tog perioda Johan Sebastijan je išao u Osnovnu školu u Ordrufu. na latinskom i nemačkom jeziku. a devet meseci kasnije i otac. Takođe ga je ohrabrio da proučava komponovanje i zadao mu je da prekopira dela nemačkih kompozitora za orgulje. U školi je oformljen hor koji peva u Crkvi sv. Učenici se takođe pevali u horu i njihov kantor. Sebastijan je bio motivisan učenik i vrlo brzo je postao izuzetno uspešan u sviranju ovih instrumenata. a sada jedna od najnaprednijih škola u Nemačkoj. Mihaila u Linebergu. a kada je imao devet godina njegova majka umire. Brzo je savladao sve što mu je zadato. Tu je otac podučavao Johana Sebastijana sviranju violine i klavsena. gde uči čitanje i pisanje. a da su ih povremeno prevozili -9- . Odlično mu je išao latinski. Vrlo rano je ostao bez brata i sestre. Đorđa što pruža priliku Johanu Sebastijanu da učestvuje u redovnim bogosluženjima.-1700. Johan Kristof je bio odličan nastavnik – svaki od petorice njegovih sinova je dostigao poziciju od značaja u muzici. Kerl i Pahbel.

Bah oduševljava Arnštatsku publiku i odmah dobija posao orguljaša uz značajne povlastice. Tako je 1702. starog prijatelja porodice Bah. Johan Sebastijan je prihvatio mesto violiniste u malom kamernom orkestru vojvode Johana I. Najviše je bio zainteresovan za izgradnju orgulja u Novoj crkvi u Arnštatu. U julu 1703. Dok je čekao kraj izgradnje orgulja u Arnštatu. Takođe mu je omogućeno da proučava odličnu muzičku biblioteku Gimnazije.-1702. odlučuje da pokuša da nađe posao orguljaša u svojoj rodnoj Tiringiji. Obaveze su bile mnogobrojne a Bah je dobio jedinstvenu priliku da učestvuje u horskim i instrumentalnim izvođenjima. napustio Lineberg i vratio se na jug. U Vajmaru ostaje kratko. koji je u Hamburgu bio učenik poznatog orguljaša Jana Adamsa Rajkena. Sada dobija mogućnost da se praktično oproba u sviranju orgulja. a takođe je bio pod uticajem francuske instrumentalne muzike. orguljaša Crkve sv. U Linebergu se već oprobao u duhovnoj horskoj muzici. . Johan Sebastijan. Uskoro je izgubio svoj sopran. Vajmar (prvi put) 1703. Gradsko veće Arnštata poziva mladog Baha da isproba nedavno završene orgulje u Novoj crkvi. da bi se kasnije ponovo vratio. Kada je imao osamnaest godina. kao i u komponovanju i izvođenju u francuskom stilu. violini. U Vajmaru dolazi u kontakt sa italijanskom instrumentalnom muzikom i biva postavljen za zamenika već ostarelog orguljaša Eflera. Kada je Johan Sebastijan stigao u ovaj severnonemački muzički centar. mlađeg brata vojvode od Vajmara. obogaćen muzičkim iskustvom. kontinuu i sviranju orgulja. Lineberg 1700. ali je bio koristan kao violinista u orkestru i kao pratnja na klavsenu u toku horskih proba. Jovana u Linebergu. Bem je Baha upoznao sa obimnom tradicijom orguljaša u Hamburgu. koje nije upoznao u siromašnim gradovima svog zavičaja. s obzirom da je ozbiljno stradala u požaru. a koji je je bio prijatelj Bahove porodice u Ordrufu. S obzirom da su članovi njegove porodice bili profesionalno aktivni u okrugu generacijama.čamcem ili zapregom. u kojoj su postojali i najbolji primeri nemačke duhovne muzike. Imao je sreću da u ovom periodu sretne Georga Bema. Hranu i piće su sigurno dobijali u mnogobrojnim manastirima uz put. Svojim izvanrednim sviranjem i posvećenošću muzici. dobro je primljen zbog svog neobičnog soprana i odmah je upućen na audiciju za Metenov hor. mislio je da ima velike šanse da bude postavljen na mesto orguljaša. nazvanoj tako posle skoro celokupne rekonstrukcije.10 - .

. koji je imao dugu muzičku tradiciju. osamnaestogodišnji Johan Sebastijan preuzima svoju dužnost u Arnštatu. da bude blago preme svom mladom i nepromišljenom orguljašu. Na žalost. Bah odlučuje da konkuriše za postavljenje. sa kojom se Johan Sebastijan venčava 17. Ubrzo iz Arnštata stiže Marija Barbara. oktobra 1717. da bi mogao da sluša poznatog orguljaša Ditriha Bukstehudea. koje ubrzo sprovodi u delo. Milhauzen 1707. Crkveno veće je odlučilo da ukori Baha zbog „čudnih zvukova“ tokom službi. uz žalbu da je „zabavljao nepoznatu žensku osobu u potkrovlju crkve“. godine. godine u živopisnom seocetu Dornhajmu. izazvana njegovim „iznenadnim varijacijama i sporednim ornamentima koji maskiraju melodiju i zbunjuju prisutne“. veće odlučuje. Gradsko veće odobrava Bahu da poseti grad Libek u severnoj Nemačkoj. pa ostaje u Libeku za vreme Božića sve do februara 1706. Zajednica biva iznenađena i zbunjena njegovim idejama – postojala je znatna konfuzija tokom izvođenja korala. i uvežbava hor i nedavno oformljen orkestar. Počinje sa prikupljanjem muzike dostupne u Nemačkoj. Zbog ovoga ga Veće strogo kažnjava. Marija Barbara dolazi iz ogranka Bahove muzičke porodice. odbija da radi sa nedisciplinovanim dečacima u horu koje je trebalo da uvežba. nakon vesti o smrti orguljaša u Milhauzenu. četvrtina grada je bila razorena usled požara i bilo je vrlo teško naći odgovarajuće mesto za stanovanje.-1707. a njen otac je bio orguljaš u Gerenu. Marija Barbara sa kojom će se kasnije oženiti. gde biva primljen posle uspešne audicije na Vaskrs 1707. za koje je Bah morao platiti visoku cenu. Oktobra 1705. navodeći klauzulu u ugovoru.11 - . Krajem 1703. Novi konflikti nastaju kada Bah. U Libeku je iskoristio svaku priliku da sluša večernje koncerte u Bogorodičinoj crkvi u kojoj su izvođene Bukstehudeove duhovne kantate. godine. Bah je bio fasciniran koncertima i diskusijama o delima s ovim velikanom. a takođe je zahtevalo objašnjenje produženja boravka u Libeku bez ovlašćenja. uključujući svoju. bez sumnje oduševljen posedovanjem orgulja sa dve klavijature i 23 pedale uz obavezu da omogući muziku za svoju zajednicu. međutim. znajući za veštinu njegovog sviranja. Krajem 1706. Milhauzen je grad poznat po svoj nezvisnosti.Arnštat 1703.-1708. Do sada Bah već poseduje visoko izgrađene ideale nemačke duhovne muzike i započinje sa organizovanjem siromašnih ustanova Milhauzena.. Bah nije želeo da se pravda pred grupom ograničene i konzervativne gospode. U povratku posećuje Rajnkena u Hamburgu i Bema u Linebergu i vraća se ispunjem entuzijazmom i novim idejama. godine. Mlada dama je verovatno bila njegova dalja rođaka.

Bah podneo ostavku vlastima u Milhauzenu. Kao dvorski orguljaš. sem vojvode saksonsko-vajmarskog koji je bio jedan od cenjenije i kulturne gospode. uz molbu da Bah nadgleda izgradnju orgulja u Crkvi sv. već i da ne dobija šansu da realizuje svoj cilj. koji su strogi puritanci i gaje nepoverenje prema umetnosti i muzici. ne samo što ima teškoće da izdržava ženu sa malom platom koju je dogovorio na dolasku. vojvoda od Vajmara mu je ponudio zaposlenje dvorskog muzičara. Njegovo testiranje je bilo detaljno i obuhvatno. Nadogradnja je bila skupa. muzičara od velikog značaja. i pijetetista. 1714. Vajmar (drugi put) 1708. i kao stručnjaka u konstrukciji orgulja i kao orguljaša. godine Bah je postao vođa orkestra. upoznao i druge pojedince koji su se zalagali za razvoj kulture. već i zato što je postao stručan u konstuisanju orgulja. a on je u mnoge gradove pozivan da testira ili posvećuje orgulje.-1717. posebno da ustanovi duhovnu muziku „u slavu Boga“. Bah je imao dva zaduženja – bio je član kamernog orkestra i dvorski orguljaš – koja su mu nudila dosta mogućnosti za napredovanje. između protestanata. a povremeno je i pisao i aranžirao nešto od muzike. Tokom ovog perioda pretežno je pisao dela za orgulje i ubrzo je postao poznat širom Nemačke kao jedan od najtalentovanijih orguljaša i kompozitora. u svrhu proslave otvaranja Gradskog veća u februaru 1708. juna 1708. Posle nekoliko godina Bah je izjavio da su neadekvatne i da treba da budu dograđene. Ovaj uspeh ohrabruje Baha da sastavi detaljan izveštaj. Muzika je u Milhauzenu bila u stanju propadanja. U orkestru je uglavnom bio violinista. ne samo zbog toga što je izuzetan orguljaš. Vajmar je bio vrlo mali grad sa samo 5000 stanovnika. pre nego što su orgulje bile završene. uz obrazloženje da. situacija je razrešena mirno. Raniji kontakti u Vajmaru sada su bili od koristi. pa je Bah opet bio u potrazi za novim obećavajućim mogućnostima. Blazijusa.12 - . Bahu je zadat posao nadgledanja radova. pa je prihvatanje predloga bio dokaz visokog mišljenja dvora o njegovim sposobnostima. javili su se religiozni sukobi u Milhauzenu. Međutim. Obično je iz zabave govorio da „pre svega mora da proveri da li orgulje imaju dobra pluća“ i uz pritiskanje svih pedala je proizvodio najjači . proistekla iz do sada nepoznate raskoši u prostranoj Bogorodičinoj crkvi. ponekad je svirao klavsen. koji su voleli muziku. Ipak. To je i učinio i 1709. Nakon saglasnosti Veća sa tim predlogom. pa je 25. predlažući kompletno renoviranje i poboljšanje orgulja u Crkvi sv. Blazijusa. Na dvoru je u XVIII veku bilo uobičajeno da muzičari imaju i određene dužnosti u domaćinstvu. Veće nije imalo drugu opciju sem da odobri njegov odlazak. godine. Učenici koji su želeli da nauče da sviraju orgulje dolazili su i iz najudaljenijih krajeva zemlje. Johan Sebastijan je nasledio Johana Eflera. Orgulje su bile nove i nisu bile velike kao one u Arnštatu. godine dolazi da proprati prvo korišćenje orgulja.Prvi rezultat ovih napora bila je kantata „Got ist mein König“ (BWV 71). Bah je bio prestrašen tim rastućim uticajima. s obzirom na činjenicu da su neposrednu prevlast imali pijetetisti. Ovde je Bah.

uslovi i plata nisu bili dovolji za njegovu rastuću porodicu tako da je bio primoran da odbije to postavljenje. Uz pomoć vojvode Ernsta Augusta. pozvan je da zameni Zahaua. Ali. čiji je najistaknutiji predstavnik bio kompozitor iz Vencije.-1723. sviračima klavijatura. Tokom 1717. pa je Bah dospeo pod rukovodstvo njegovog sina. Probu je uglavnom završavao sviranjem preludijuma i fuga: preludijum da bi isprobao snagu orgulja. Međutim. Bah je takođe stalano posećivao „Rote Schloß”. jer je očekivao da će ta funkcija pripasti njemu. Antonio Vivaldi. Dok je bio u poseti u Drezdenu. često čineći da graditelji orgulja poblede od straha. U poseti Haleu 1713. Posledica toga je bila nemogućnosti saradnje muzičara sa jednog i drugog imanja. Maršan odlučuje da se diskretno povuče vraćajući se najbržom kočijom nazad u Francusku. s obzirom da je već sada obavljao većinu poslova kapelnika. posle mesec dana je pušten i dobija dozvolu da napusti službu. dokazavši da je najbolji orguljaš svog vremena. Bah je pozvan da učestvuje u takmičenju sa francuskim orguljašem Maršanom. Bah je sa svojim rođakom Johanom Georgom Valterom prepisivao neke od italijanskih instrumentalnih koncerata za instrumente sa klavijaturama. Ovaj prisilni odmor Bah je iskoristio produktivno pripremivši za celu godinu ciklus koralnih preludijuma za orgulje. Bah je u Vajmaru stekao mnogo prijatelja. a rezultat toga je bila je ponuda funkcija kapelnika. koji su kasnije objavljeni u „Orgelbüchlein“. dom vojvodine udovice i njena dva sina. godine. poznatog kompozitora i Hendlovog učitelja. tokom koje je probno izveo kantatu (verovatno BWV 21). među kojima je bio i istaknuti filozof i naučnik Johan Matijas Gesner. Bah je pružio impresivni solo nastup pred mnogobrojnim auditorijumom i zvaničnicima. kada je Bah uputio zahtev za razrešenje dužnosti. Bio je u stanju da svojim stopalima postigne takve prelaze pedalama koji bi zadali velike muke drugim. Bah je uradio ono što je bilo najbolje. koji su bili ljubitelji muzike. stari vodeći kapelnik je preminuo. .mogući zvuk. koju je on prihvatio. Ovim je Bah bio gorko razočaran.13 - . taj posed je podeljen na „Vilhelmsburg“ imanje koje je pripalo vajmarskom vojvodi i „Rote Schloß” koji je pripao njegovom bratancu Ernstu Augustu. koji je. koji je elokventno izrazio divljenje ovom kompozitorskom geniju. veoma sposobnim. Keten 1717. Na dan takmičenja. Ovo je razbesnelo vajmarskog vojvodu. atmosfera više nije bila prijatna. Konstantin Belerman opisuje njegovo sviranje sledećim rečima: „Njegova stopala kao da pomoću krila lete nad pedalama dok moćni tonovi ispunjavaju crkvu“. koji je tada bio moderan u Evropi. koji je smatran jednim od najboljih u Evropi. ignorisao je ovo preuveličavanje privatne prepirke. naredio da ga uhapse i pritvore u lokalnom zatvoru. Bah je predstavljen ketenskom dvoru. Povrh svega. Ipak. Drugi pišu: „Svi njegovi prsti imaju jednaku snagu i podjednako su u mogućnosti da sviraju sa najvećom preciznošću. Ovde je pažnja bila usmerena na italijanski muzički pravac.“ Bah je izumeo odgovarajući prstored da bi mogao sa lakoćom da savlada i najteže deonice (koristeći pet prstiju umesto dotadašnja tri). a fugu da isproba jasnoću kontrapunkta.

Zamolili su ga da iskomponuje i izvede kantate u čast prinčevog rođendana i za proslavu Nove godine – za svaki od ovih događaja po dve – jednu duhovnu i jednu svetovnu. Ipak. umrla je i bila sahranjena u njegovom odsustvu. Dva puta su postetili Karlsbad. pa je princ Leopold mogao da preseli mnoge muzičare iz Berlina u Keten. neki su čak bili iz Berlina. raspustio je dvorsku kapelu svog oca. ćerka J. pa je često od njega tražio savete o različitim stvarima. a iz Italije se vratio sa odlukom da podigne standarde nemačke svetovne muzike na podjednako visok nivo. S obzirom da su kalvinisti bili protivnici protestantskih bogosluženja.C. koja je privukla Bahovu . ostavivši za sobom četvoro dece. U ovoj crkvi postojale su slavne Arp Šnitgerove orgulje sa četiri klavijature i šezdeset ručica. dela za klavir itd. nije bilo duhovne muzike u Ketenu. Bah odlazi iz Hamburga u Keten pre audicije. U izvođenju ovih kantata učestvovali su pevači iz okoline dvora.Bah je stigao u mali dvor u Ketenu da bi radio na funkciji kapelnika.14 - . upotpunjenom svetovnim kantatama i instrumentalnom muzikom koja je sadržavala najmodernije stilove i modu. Kada je princ putovao. koji su iz cele zemlje. Život u Ketenu je bio veoma neformalan i ne previše zahtevan. pa je Bah dane provodio u potpunosti posvećen muzici. godine. Njegov poslodavac bio je mladi princ Leopold anhalt-ketenski. Bah nastavlja da radi i živi u Ketenu. Vilkea. tretirajući ih kao sebi ravne. uključujući klavsen) su ga pratili na tim produženim putovanjima. ipak. Tokom njegove turneje 1713. Za razliku od većine prinčeva tog vremena. verovatno zbog uslova koji mu nisu odgovarali. on je bio svirač visoko profesionalnog nivoa – svirao je klavsen. Bah i neki od dvorskih muzičara (zajedno sa instrumentima. Tokom ovog perioda napisao je dosta kamerne muzike. Bez obzira na običaje tadašnjeg dvora. Mladi princ je primenio svoj budžet minijaturnog dvora u obezbeđivanju orkestra od osamnaest članova. dvorskog i mesnog trubača u Vajsenfelsu. dosta je putovao. da bi se iz Beča vratio kući. Na taj način bio je upoznat sa posednjim muzičkim stilovima u Evropi. pa u Nemačkoj i Italiji. mesto okupljanja evropske aristokratije. Jakova. 1718. kojeg je cenio. violinu i violu da gamba. On je posedovao razvijen ukus za muziku. koncerata za violinu.-1713. koju je ostavio u dobrom zdravstvenom stanju tri meseca ranije. koji jedva da je imao 25 godina i bio je sin kalvinista. Dva meseca kasnije. prvo je bio u Holandiji i Engleskoj.) na turneji po Evropi. sonata. godine stigle su mu zanimljive vesti: kada je Vihelm I Pruski došao na vlast. najvišoj funkciji koja je pripadala muzičarima u vreme baroka. gde je proučavao italijansku svetovnu muziku sa velikim interesovanjem. religijska ubeđenja mladog princa ga nisu sprečavala da uživa u veselom stilu života. i u leto 1720. Vrlo brzo se sprijateljio sa novim kapelnikom. Princ Leopold je proveo tri godine (od 1710. on je posetio Hamburg i izrazio interesovanje za nepopunjeno mesto orguljaša u Crkvi sv. izabrani na osnovu svojih muzičkih sposobnosti. a jedna od njih bila je i Ana Magdalena. najčešće u Italiju. Na povratku sa ovog drugog putovanja Bah je doživeo značajan šok – njegova supruga Marija Barbara. svirao je vrlo slobodno i neformalno sa svojim dvorskim muzičarima.

Možda Margrejvu nije bilo lako pristupiti. Najupadljivija je bila praznina u pokretu u sredini trećeg koncerta. ne bi dozvolio da muzičari osete uzbuđenje.. Za ovo su verovatno postojali mnogobrojni razlozi. a posebno ne bi dozvolio da ceo pokret "padne" na nekog udaljenog izvođača čije muzičke sposobnosti Bah nije poznavao." U ovoj situaciji. a imala je i veliko interesovanje za Bahov rad. U sledećih 28 godina njihovog braka ispunjenih srećom. Još jednom je Bah odlučio da u okolini potraži nove mogućnosti." Postojali su neki interni muzički razlozi zbog kojih je sam Bah nameravao da poseti Berlin i da pristustvuje prvom izvođenju ovih dela. s obzirom na njegovu povećenost muzici i na postojanje mogućnosti dobijanja novog zaposlenja. godine. sem toga. na Uzvišeni zahtev Vašeg Visočanstva. Tome u Lajpcigu juna 1722. koji voli muziku i koji je detaljno poznaje. Na primer. Postigla je da on to prestane. otvorio mogućnost za primanje Baha u Lajpcig. Nadam se da ću do kraja života biti u njegovoj službi. Vaše Visočanstvo je primetilo muzičke sposobnosti koje ja posedujem i ukazalo mi je tu čast da mi odobri da pošljem delove svoje kompozicije. što se može videti iz pisma Erdmanu.teško da bi njih Bah dozvolio. Nema istorijskih podataka koji eksplicitno dokazuju da je Bah posetio Margrejva na njegovom Brandenburškom dvoru. godine.15 - . Međutim. a on 36 godina. želeo je da im pruži odgovarajuće obrazovanje. . s obzirom da princeza nije želela da se njen muž bavi muzikom. koje je možda privlačnije od zaposlenja u Berlinu. a u Ketenu nije bilo ni univerziteta ni kulturne atmosfere i ustanova velikih gradova. pojavim pred Vama. "Vaše Visočanstvo. koje sam prilagodio za više instrumenta. Ana Magdalena i Bah su se venčali – ona je imala 20. princ se takođe oženio. svom starom školskom drugu: "Ovde mi je učitelj graciozni princ. Decembra 1721. postojale su neke muzičke greške u notama . Možda su baš ove okolnosti bile te koje su Bahu omogućile da oživi stari poziv da napiše ono što je danas poznato pod imenom Brandenburški koncerti. pa sam bio slobodan da izvršim svoju skromnu dužnost da prezentujem svoje koncerte. Ana Magdalena je imala divan odnos sa Bahovom decom. Od muzičara iz tog braka potiču Johan Kristof i Johan Kristijan.. često mu pomažući prepisivanjem njegovih rukopisa. Lajpcig je za Baha bio poznata teritorija gde je on imao mnogo muzičkih i dvorskih kontakata. Nedelju dana posle Bahovog venčanja. rodilo se trinaestoro dece – samo nekolicina je preživela teško detinjstvo.pažnju svojim finim sopranom. Bah. Bah je u Ketenu proveo mnogo prijatnih trenutaka. kantora u Crkvi sv. Još više je period posle smrti Johana Kunaua. tu je i poznati univerzitet i Sajam trgovine koji se održavao tri puta godišnje i koji je gradu davao atmosferu kosmopolisa. Bah je morao da preuzme staranje o svojim sinovima. s obzirom da sam pre nekoliko godina imao to zadovoljstvo da se. za Baha je ovo bio nesrećan doživljaj.. a češće je bio u svojoj rezidenciji na Malhov imanju nego u Berlinu. kao što su govorili njegovi savremenici. bila je dobra domaćica.

Porodicu Bah su u tom trenutku sačinjavali Johan Sebastijan. Jedna od najbitnijih odlika Lajpciga bila je međunarodna trgovina. dok je oko dva časa popodne. Lajpcig. Tri puta godišnje su se održavali Sajmovi trgovine koji su grad pretvarali u mesto izložbe sa mešavinom posla i zadovoljstva. gde će i ostati do kraja svog života.16 - . Grad je poznavao iz prethodnih poseta. koje je izgradio Johan Šajbe. devet. od osam. on je prihvatio zaposlenje. dok je grad istovremeno bio ogledalo evropskog muzičkog ukusa i kompozicije. njegova supruga i četvoro dece. radeći kao kantor i upravnik hora i muzike u Lajpcigu. Bah se preselio u Lajpcig 22. kada je u decembru došao da testira nove orgulje u univerzitetskoj Crkvi sv. bio je centar izdavačke industrije. je obeležen kao dan inauguracije novog kapelnika uz uobičajene govore i himne i označava kraj šestomesečne potrage za osobom koja će biti na toj funkciji. iz 1717. evropski trgovački centar i mesto sa razvijenim i poznatim univerzitetom. Davno otvoreni Univerzitet privlačio je mnogobrojne studente i ljude sa različitih strana. Pozicija kantora je ponuđena Bahu i. nedavno otvorenom gradskom bibliotekom. godine. kočijama stigao on sa suprugom i nastanio se u svoj novo dekorisani stan. Izvan masovnih zidina Lajpciga bila su šetališta sa drvoredima i prostrane botaničke bašte. 31. Takođe je bio jedan od prvih gradova kulturnog života u Nemačkoj. a princ ga je prihvatio.Razmotrene su vrline različitih kandidata za uspeh u Kunau i Veće je predložilo Georga Filipa Telemana. Ovi učenici su uglavnom . – Kantor i dirigent Sa populacijom od 30000 stanovnika. Škola sv. dvanaest i četrnaest godina. Lajpcig 1723. Međutim. Škola je imala oko 60 učenika. maja 1723. a iz Drezdena su u posetu dolazili članovi Carskog dvora. u Lajpcig je stiglo četvoro kola natovarenih robom i imovinom bivšeg kapelnika Dvora u Ketenu. na primer. Uprkos skoro neučtivoj rezervisanosti Gradskog Veća prilikom njegovog postavljanja. koji je jedan severnonemački časopis opisao vrlo detaljno: „Prošle subote oko podneva. Tome sazidana je uz zapadni gradski zid i nalazi se nedaleko od markantne Plajzburške tvrđave sa ogromnom kulom na severozapadnom uglu gradskih zidina. Mnoštvo međunarodnih trgovinskih i kulturnih veza je zasnovano na ovaj način. vlasti u Hamburgu nisu želele da „puste” Telemana. pa je njegova kandidatura odložena do daljnjeg. koji se nalazi u školskoj zgradi“. grad drugi po veličini u saksonskoj oblasti. Pavla. starosti između 11 i 20 godina i obezbeđivala je horove za najmanje četiri gradske crkve. Bah je dao otkaz u Ketenu. veličanstvenom Zgradom opštine i vrlo živim socijalnim životom. uz žaljenje zbog njegovog odlaska ali ne želeći da mu stoji na putu. godine.-1729. sa ogromnim privatnim imanjima. s obzirom da je grad želeo da plati neophodno školovanje njegovim sinovima. Tako je Bah sa svojom porodicom i imovinom krenuo u Lajpcig. gde je proveo sledećih 27 godina života. asfaltiranim i noću osvetljenim trotoarima i ulicama. maj 1723. a Sajam knjiga je veoma doprinosio razvoju kulturnog života Lajpciga. Bahov dolazak je bio najveći događaj u muzičkoj i socijalnoj sferi.

Pretpostavlja se da je prisustvo legendarnog Gotfrida Rajha u orkestru kao svirača i duvačkog i gudačkog intrumenta. osoblje se svađalo među sobom. Hofman (Hofmanovi instrumenti se i danas koriste u Crkvi sv. između jarka i reke Plajze. sastavljen od četiri duvačka i četiri gudačka instrumenta. bilo muzičara koji bi posećevali izvođenja u crkvenoj galeriji. Orkestar je bio pod rukovodstvom kantora. godine. ali bez kantate. govori o visokom kvalitetu orkestra. kao seniora. Tome u gradskim zidinama se nalazila uzana Tomina kapija sa malim mostom preko gradskog jarka. koja je vodila u poznato šetalište oivičeno lipama koje su pratile liniju gradskih zidina. Dosta . 20 njih nije potpuno. O 54 učenika koji su Bahu bili na raspolaganju za različite horove. a druge u Crki sv. je pevao u crkvi. Tokom leta ovaj deo je bio centar gradskog i muzičkog života.17 - . disciplina praktično nije postojala. Orkestar koji je korišćen u izvođenju kantata je sadržao dvadestetak članova. Treći hor. koja je poticala iz 1553. regularni koncerti u Cimermanovoj kafe-kući i druga muzička događanja. jedne nedelje u Crkvi sv. Bahov stan u školi je bio podeljen na prizemlje i dva sprata. Drugi hor koji je bio istog obima ali sa manjim mogućnostima. C. dok 17 njih nije sposobno“. Prozor njegove radne sobe na prvom spratu je bio okrenut ka zapadu i sa njega se pružao pogled izvan gradskih zidina. Petra. polja koja je kasnije Gete opisao sledećim rečima: „Kada sam ih prvi put video. je bila trošna. Najbolji od njih su raspoređeni da pevaju u horu koji izvodi kantate u nedelju. a uslovi življenja nisu bili zdravi. pokazuju da je u gradu. mislio sam da se nalazim na Jelisejskim poljima“. na predivne bašte. još manjih mogućnosti je pevao u Crkvi sv. U blizini škole sv. i posle 1719. Nikole. ovde se nalazilo osam kafe-kuća gde su stanovnici provodili svaki slobodan trenutak svog života. Od članova orkestra se očekivalo da budu profesionalci u sviranju violine. a četvrti u Novoj crkvi. pa su često pevali na sahranama i gradskim ulicama za milostinju. pa je u školi bilo samo 54 učenika iako je škola mogla da primi 120. Komponovanje muzike je bila popularna dokolica u to vreme. polja i livade. Poznato je da je neke od instumenata koji su se koristili 30-tih godina XVIII veka napravio J. Pretpostavlja se da je Bah mogao da računa na veoma profesionalan orkestar. flaute i drugih duvačkih instrumenata. Roditelji nisu želeli da šalju svoju decu školu u kojoj je razboljevanje dece bilo tako često. Tome. Tome i u njenom su vlasništvu). Grad je preko stotinu godina imao svoj Gradski orkestar. Na zahtev Baha Hofman je napravio violu pompozu. kao i da učenicima predaje latinski jezik (ovu dužnost je Bah vrlo brzo prepustio mlađem kolegi). Bah bi preduzeo sve korake da utvrdi da li su instrumenti koji imaju pisak u vrhunskoj formi. frule. sama zgrada. Iako se u tadašnjim novinama tvrdilo da je kantorov stan „sveže renoviran“. Takođe je trebalo da obučava muzički talentovane učenike sviranju instrumenata da bi mogli da sviraju u crkvenom orkestru. Bah izjavljuje: „17 je kompetentno. tenor u porodici violina. bez sumnje.bili iz siromašnih porodica i nisu mogli da plaćaju svoje školovanje. Grad je nazvan „Atinom na Plajzi“ i nudio je mnoge atrakcije tokom letnjih praznika u svojim parkovima i baštama pored Plajze i svom idiličnom okruženju. Dužnosti kantora su bile da organizuje muziku u četiri glavne crkve u Lajpcigu i da od učenika Tomine škole oformi horove u ovim crkvama.

Violu i violinu obligatu je uglavnom svirao sam Bah.18 - . Službe su se održavale i radnim danima da bi Bah mogao da nadgleda horove sve četiri crkve kao i onu koja se nalazila u staroj bolnici i onu u „kući za korekcije“. To je bilo nakon dirigovanja jedanaest službi sve do Božića 1725. a petkom je držao predavanja pre podne.Bahovih arija sadrži deonice za obou obligatu. na primer. utorkom i sredom. Kantata je trajala uglavnom dvadesetak minuta. Onima koji i sada uživaju u slušanju Bahovih kantata. Dok je Bah u stvari radio na kompoziciji nekih od rečitativa i arija sa svojim učenicima. sada već slavnog.. kantor je morao da organizuje grupu od oko devet pevača koji su radili po sistemu dežurstva. gde je Bah mogao pisati muziku kada god hoće.. baveći se tokom ovih godina odavno postvljenim ciljem – obezbeđivanjem seta kantata za svaku nedeljnu liturgiju u toku godine. uvek bi odredio tonove komponovanjem glavne . gospodina Baha. Glavni deo službe se završavao oko podneva. kopiranju pojedinih deonica za izvođenje. Sem ovog. Učestvovali su učenici i njegovi sinovi. Iako su ove službe bile jednostavne i sadržale su samo nekoliko himni. Bogatstvo i kompleksnost instrumentacije Bahovih kantata samo po sebi ukazuje da Bahu nije bilo teško da dostigne visok standard bavljenjem muzikom. može se činiti da su neke od arija manje slikovite nego što se to očekivalo od ovakvog maestra. ovde je morao striktno da se drži svojih dužnosti unutar organizovanog života crkve i škole. sa motetom. Nedeljom su službe počinjale u 7 ujutru. koju ju sledilo pričešće. kada je otkrio da gradski kantor više nije zvanični muzički upravnik Univerzitetske crkve. nakom čega je manje redovno komponovao kantate. i komponovanju jednostavnih rečitativa i arija za izvođenje. himnama i izvođenjem na orguljama. Zbog ovoga je nastala velika svađa između Baha i autoriteta i tek kada je napisao žalbu Upravi u Drezdenu postignut je kompromis Bah je bez sumnje svoje dužnosti izvršavao na način na koji je to zahtevano od njega. Malo je verovatno da je bilo kamernih orgulja ili klavsena u galeriji – korišćene su isljučivo glavne orgulje. U Lajpcigu nije bilo aristokratskih olakšica ketenskog dvora. Bah je takođe učestvovao u duhovnoj muzici Univerzitetske crkve. Nikole. Uzrok ovoj činjenici može ležati u osnovama obrazovanja Bahovog vremena. zajedno sa muzičarima koji su bili u poseti i kojima je pripala čast da učestvuju pod rukovodstvom. godine. Bahova pozicija. Naglasak je bio na „praktičnom učenju“ – prepisivanju dela velikih majstora. razrađivanju delova za kontinuo. Crkve sv. Časovi pevanja su se održavali od 9-12 ponedeljkom. Ovaj lično određen zadatak je uglavnom izvršavao tokom prvih pet godina. ili se propoved nalazila između dva dela kantate. ova pozicija je dodeljena prosečno talentovanom orguljašu Crkve sv. zahteva predavanja latinskog jezika. koju je izvršavao posredno. Probe nedeljnih kantata su se održavale subotom popodne. ako je ona sadržala dva dela. Na taj način je ispunjavao dužnosti koje su se ogledale u načinu instruisanja nadarenih učenika. Treba imati u vidu i da sve dužnosti koje su deo počasne pozicije moraju biti ispunjene i koje ne zavise samo od onih čija su to zaduženja. sledila je propoved od oko sat vremena. Pavla. dužnost kantora je bila i da komponuje muziku za sahrane (opelo) i za razne druge prilike. četvrtkom je kantor bio slobodan. što ukazuje na pristustvo dobrog oboiste među sviračima duvačkih instrumenata u gradu (možda baš Rajha).

predavač. Bahu je tada dozvoljeno da komponuje Odu. Veliki sarkofag se kraljevskim amblemima je stajao u sredini prepune crkve. plemić i student Univerziteta u Lajpcigu. zato što je sprovodio veoma detaljne provere. Zvanično odobrenje je stiglo 12. muzičar. a služba je počela sa oglašavanjem svih zvona u gradu. godine. U programu je bilo naznačeno da je Odu „komponovao gospodin Bah u italijanskom stilu“. Kirhbah je održao svečani govor nakon drugog refrena. uz prigovor da to „ne znači da će od sada komponovati muziku za akademske festivale“. gospodina Gernera. godine. Sigurnost ove pozicije obezbedila je činjenica da je Bah. Naročito je bio poznat kao stručnjak u izgradnji orgulja. Gerner je protestovao. predlaže da organizuje počasnu službu u Crkvi sv. Poštovanje je raslo sa širenjem njegove reputacije. gde će održati oproštajni govor. Dve nedelje kasnije. Princ-elektor Augustus saksonski je prihvatio poljsku krunu. među muzičarima koji su se nalazili na galeriji. septembra 1727. da napiše stihove Ode žalosti. koji bi trebalo da obezbedi muziku za ovakvu priliku. gde je honorarno bio kapelnik od 1729. U slučaju da se radi o nekoj od ozbiljnijih prilika. mada je Gotšedov tekst verovatno stigao nekoliko da na ranije. – Collegium Musicum Često se u Bahovoj biografiji pominju nesuglasice koje je imao sa Većem. Nedavna istraživanja većeg obima pokazuju da ovi podaci govore o nebalansiranom životu koji je Bah vodio.deonice koja se odnosi na napisanu temu nedelje. što ga je obavezivalo da usvoji rimokatoličku veru. da s vremena na vreme pruža usluge privatnim ustanovama u Ketenu i Vajsenfelsu. koja je bila u dubokoj žalosti. orguljaš i ekspert u oblasti izgradnje orgulja. Johana Kristofa Gotšeda. Hans fon Kirhbah. Lajpcig 1729. Teškoće nastaju zbog činjenice da Fon Kirhbahov izbor kompozitora ignoriše muzičkog direktora Univrzitetske crkve. pa se nakon ovog postupka svog supruga odrekla trona i živela odvojena od njega sve do smrti 6. oktobra. Jedno izvođenje Bahovog dela je posebno registrovano sa detaljima: kantata poznata kao Trauerode (Oda žalosti). BWV 198. sam bi napisao celu kantatu. bez obzira na to. . Gospodin Bah je pratio izvođenje na klavsenu. Pavla.-1740. on je bio široko poznat i cenjen kao kompozitor. pa mu je Kirhbah morao platiti kompenzaciju. Međutim. tokom prvih šest-sedam godina službe napisao obiman repertoar kantata (pretpostavlja se da ih je ukupno oko 300). Ovo je potreslo protestantsku Saksoniju. koji mu je omogućio da i dalje proširuje svoj muzički opseg i aktivnosti. Fon Kirhbah je ovlastio nekadašnjeg Bahovog libretistu. Bah sada počinje da posvećuje najveći deo svog vremena aktivnostima van Lajpciga – da savetuje izgradnju orgulja.19 - . obzirom da je pretpostavljeni Bahu. do 1736. Njegova supruga Kristina Eberhardin je preferirala protestantizam. Često je bio pozivan da testira nove instrumente. Slušalac uglavnom može da bude siguran u autentičnost Bahovih arija ili rečitativa kada oni nose njegov lični „potpis“ – pratnju pisanu za gudačke instrumente pre nego za jednostave figure bas deonica. a Baha da iskomponuje muziku. pa je uskoro dobio titulu dvorskog kompozitora Dvora u Drezdenu – princa-elektora saksonskog i Kralja Poljske.

grofa fon Kislinga. Njega nasleđuje Johan August Ernesti. Detaljno proučavanje svakodnevnih aktivnosti ovog muzičkog sastava ukazuje na značaj koji je on imao na razvitak kulturnog života Lajpciga 30-tih godina XVIII veka. Bah je testirao skoro sve Zilbermanove instrumente u Saksoniji. Bah nije ni pokušavao da se opravda. a naglasak treba da bude na predmetima koji će više biti od koristi u svakodnevnom životu. Spas nalazi u formiranju Collegiuma Musicuma. ako ne i sa samog početka.20 - . jer dobija poziciju profesora na Univerzitetu u Getingenu. Mnoge javne ličnosti Lajpciga su bile povezane sa muzičkim aktivnostima studenata . u svakom slučaju ovo smanjuje njegovu želju za obezbeđivanjem duhovne muzike Veću. pa je iskoristio svoj uticaj da bi razrešio ovu situaciju između Baha i vlasti i da bi Bahu omogućio bolje uslove rada. godine.Bah je razvio blisku saradnju sa svojim savremenikom. U Bahovo vreme u Lajpcigu je već posojala tradicija muzičkih društava – svetovne muzičke organizacije. juna 1732. zavist ili proganjanje“ sa kojim se neprekidno suočava u Lajpcigu. gde se od maja 1730. iako bezuspešno. Promene se dešavaju i na polju Bahovog komponovanja – manje piše korale a više solo kantate. Bah je sada pokušao ponovo uz podršku svog pokrovitelja iz Drezdena. već je želeo više vremena za obučavanje svojih horova i muzičara. godina Bah dobija ukor Veća zbog toga što je prepustio svoje dužnosti predavača mlađem kolegi Pecoldu. nakon smrti svog prethodnika 1729. prilažući kopije Kirija i Glorije iz Mise u h-molu. Bah se nije slagao sa ovim predlogom. Ernesti je imao nove pedagoške ideje: klasika i teologija su zastareli. i 1732. Ovo obnavljanje stare rasprave sa školskom i crkvenom upravom dovodi Baha da ogromnog razočarenja. a ovom Bah posvećuje kantatu BWV 18. U uvodnom govoru Gezner naglašava potrebu za muzikom unutar zdanja – što Bahu pruža „nadu u svetliju budućnost u školi“. godine. čuvenim saksonskim graditeljem orgulja Gotfridom Zilbermanom. koji je imao 29 godina i koji je ranije bio stariji član uprave Tomine škole. pa su želeli da smanje njegove prihode. ratu. događaju promene i dogradnja Tomine škole. što je dalje razljutilo Veće. Tridesete godine XVIII veka su bile period izgradnje Lajpciga. Gezner napušta Lajpcig 1733. koja datiraju iz sredine prethodnog veka. tražeći zvaničnu titulu. a sada se radi na njenoj rekonstrukciji). 1733. Ovo je navelo Baha da piše svom školskom prijatelju Erdmanu. pa je počeo da se potpisuje kao Hofcompositeur. Nakon ovog priznanja Bah prezetuje dvočasovni koncert na novim Zilbermanovim orguljama u Bogorodičinoj crkvi (koja je tragično nastradala u II sv. 1729. Grad bi ostao bez Baha da njegov prijatelj Gezner nije intervenisao u njegovu odbranu. Avgusta 1730. Školski objekti se otvaraju 5. uz nadgradnju dva sprata i restaurisanje eksterijera. godine Bah se žali saksonskom princu-elektoru u Drezdenu. uz molbu da mu nađe neko „odgovarajuće zaposlenje“ na kome ne postoje „brige. koji je bio porodični prijatelja Bahovih i kum Karla Filipa Emanuela. Gezner je nedavno preuzeo funkciju upravnika u Tominoj školi. zato što nije disciplinovao svoje horove i zbog čestih odsustvovanja iz Lajpciga. Posle toga je dobio titulu. Na žalost. Bah postaje stalni upravnik i dirigent ovog muzičkog društva i počinje da dobija zvanična priznanja i poštovanje najvišeg nivoa. pokrenute uglavnom od studenata poznatog gradskog univerziteta.

8 i 16 inča). Izvođenje Collegiuma se. ili prerađena dela drugih kompozitora. koje je podsećalo na pedale orgulja. prvi put izvedena 1732. (Bah je mnoga od ovih dela preradio u duhovna dela. Lokatelija. sa punom raskoši truba i bubnjeva. verovatno pod njegovim pokroviteljstvom.(među njima je bila i nekoliko kantora) i dopronosile su podizanju muzike na viši nivo. pa preko sonata da dela za orkestar. orguljašu Nove crkve. uglavnom su bile obeležene razigranim svečanim kantatama. Vivaldija. 4. koji je posedovao kafe-kuću. Jedna grupa je oformljena 1702. godine Šot prelazi na novu poziciju. na primer. Verovatno je bilo dosta instrumentalne muzike – od dela samo za klavijature. koje su izvodili poznati gostujući izvođači. a kasnije su to bile posebne proslave (kao što je proslava rođendana Kralja). Najpre su postojala standardna izvođenja. rukovodstvo Collegiumom je pripalo Baltazaru Šotu.21 - . Božićni oratorijum. Koncerti su održavani na Cimermanovom imanju. 8. U njegovom vlasništvu je 20. Albinonija i drugih. a omogućavali su izvođenje većeg obima tonova. Ovde su verovatno izvođeni i Bahovi koncerti za više klavsena. već i ljubitelj muzike. Priča o Bahovom Collegiumu Musicumu je povezana sa Gotfridom Cimermanom. Ovi koncerti su bili ozbiljni događaji. Telemana. na primer. BWV 248). Gotfrid Cimerman nije bio samo posrednik. godine – nemački klavseni su bili veći i potpunijeg tona od svojih italijanskih i francuskih savremenika. Održavale su se dve vrste koncerata: obična i neobična. koji je sam po sebi bio lajpciška atrakcija. Izvođena su i dela Hendla. od 18-20h. u stvari. BWV 211. izvođeni van časova u kafe-kućama i verovatno nisu bili samo ukras kulinarskim atrakcijama. kao što je Kantata o kafi. Novi instrument je imao dve ili tri klavijature i moguće je da je bio rad slavnog hamburškog graditelja Hasa i da je bio sličan njegovom instrumentu iz 1740. O običnim koncertima se malo zna. a druga šest godina kasnije od Johana Fridriha Faša. Kada je Teleman napustio Lajpcig.tih godina bio i „veliki klavicimbalo obimne ekspresivnosti“. Zamenjen je još „finijim instrumentim“ 1733. a vrlo verovatno i kompetentan muzičar. Javljale su se različite takve grupe. mnogi su adaptirani od prvobitnih dela za violinu. Početkom XVIII veka su se javile još dve – koje su postojale istovremeno – koje su oformile mlade osobe sa Univerziteta. Tokom zimskog perioda udruženje je nastupalo petkom uveče. s obzirom da se u novinama pisalo samo o onim neobičnim događajima. Vivaldija. Takođe je postojalo posebno ležište sa pedalama. ne razlikuje od koncerta u obliku u kome nam je danas poznat. nastup je bio u bašti na otvorenom. sa tri klavijature i pet grupa žica (od 2. Povremeno su izvođena i vokalna dela. Ulaznice su naplaćivane za neobične koncerte i povremene specijalne koncerte (Sonder-konzerte). godine. Kada je bilo toplo vreme. u Cimermanovoj kafe-kući u Katarininoj ulici u blizini Markovog Trga. godine od strane Georga Filipa Telemana. Sam termin . a Bah preuzima rukovodstvo nad Collegiumom. U proleće 1729. Fašovo udruženje je konačno palo u ruke Johana Gotliba Gernera muzičkog upravnika Univerziteta i Bahovog stalnog rivala. Obični koncerti su verovatno bili besplatni. koje su bile među najpoznatijim kompozitorima svog vremena. sredom od 16-18h. na šta ukazuje činjenica koja se navodi u tadašnjim novinama i govori o stalnom opremanju svog imanja različitim instrumentima za potrebe Collegiuma i drugih gostujućih muzičara.

naziva ih . godine. Jednom prilikom je pozvao svog zaštitnika grofa fon Kislinga.-1750. Kada je Bah završio sa sviranjem svakog instrumenta. Njegov sin Karl Filip Emanuel piše: „nije bilo muzičara koji je iz bilo kog razloga posetio Lajpcig. kada se sastajao sa svojim prijateljima iz Dvorskog orkestra ili je posećivao operu. 1747. Frederik se upravo spremao za početak koncerta. ili 4 klavsena – poznato je da je Bah posedovao šest klavijatura i mnoge druge instrumente. koji su se nalazili u različitim prostorijama. sa ciljem iskazivanja zahvalnosti za prijem koji je imao u Potsdamu. kada je dobio listu osoba koje su u poseti Dvoru. – Godine introspekcije Tokom poslednjih godina svog života Bah se povlači u miran život. Bez sumnje su oni uživali u privatnim koncertima u Bahovoj ogromnoj radnoj sobi. naravno bio dorastao ovom zadatku. proizvodeći neke od najosnovnijih postavki barokne muzike. aranžmani programa itd. često sa svojim sinom Vilhelmom Fridemanom. sada poznatih pod imenom Goldberg varijacije. godine. svirao je flautu uz pratnju orkestra. otkrivaju da Collegium Musicum više nije pod Bahovim rukovodstvom. Ovo je bila ta tema: Bah je. Bah razvija teme u sekvence sa pokretima kontrapunkta. Kralj je posedovao nekoliko ovih instrumenata. Lajpcig 1744. stari Bah je ovde“.22 - .“. Rasporedi nedeljnih nastupa. u kojoj je njegov sin Karl Filip Emanuel bio dvorski muzičar. Spuštajući svoju flautu rekao je članovima orkestra: „Gospodo. Ostao je dirigent Collegiuma Musicuma sve do smrti Gotfrida Cimermana 1741. Bah je pozvao Kralja da mu zada temu za improvizaciju. na putu snaji u Berlinu koja je čekala drugo dete njegovog sina Karla Filipa Emanuela. izvodeće koncerte za 2. Bah svraća u Potsdam posle dva dana zamornog puta. Otkazao je koncert i pozvao Baha da isproba nekoliko fortepijana koje je napravio Bahov prijatelj i kolega Gotfrid Zilberman. Po povratku u Lajpcig. u njegovim kasnijim godinama.koncert je i počeo da se koristi vezano za nastupe Collegiuma Musicuma. 3. Bah je uživao u posetama Drezdenu. komponovanje novih dela. kome je predstavio grupu varijacija. U godinama provedenim sa Collegiumom Bah je doživeo zadovoljstvo kakvo nije iskusio sve od vremena provedenog u Ketenu.. Ovde je pozvan u posetu Palati Kralja Frederika Velikopruskog.. a da nije svratio do mog oca. probe. dodaje sonatu za violinu i flautu. Činjenica je da je ovo u poznim godinama njegovog života postala glavna umetnička aktivnost i da je crkva postala skoro nebitna. U svom stanu je primao posete muzičara iz cele Nemačke i drugih zemalja.

Jovana rekonstruisana 1894. Bahov doprinos je bio pet kanonskih varijacija u čijim se osnovama nalazila Božićna himna „S nebeskih visina“. godine. u šezdesetšestoj godini života. koje pokazuju umetnost kanona. Kosti su položene u sarkofag od kamena koji je zakopan na mestu . Tome. jula 1750. Na savet svojih prijatelja. Kanonske varijacije. Poslednju veličanstvenu Trostruku fugu (Kontapunkt XI) Bah je takođe napisao u poslednjim danima svog života. udruženja učenih ljudi posvećenih promovisanju muzičke nauke. prerađujući koralne fantazije (BWV 651-668) uz pomoć Altnikola.“ Bah je sahranjen na groblju sv. a njegov grob je. a on bi odgovarao da „uprkos tematskim mogućnostima. Goldberg varijacije i. godine. u odsustvu nadgrobne ploče (na grob mu nije bio postavljen ni običan znak sa imenom) ubrzo bio zaboravljen. normalno se nadovezivala na izvođenje „Umetnosti fuge“. Često su ga pitali zašto ranije nije počeo da radi na ovoj temi. Njegova poslednja dela prikazuju sveukupnu njegovu veštinu sabrane u kontrapunkt i fugu. Bah je otišao na pregled kod poznatog engleskog specijaliste oftamologije. Veće u Lajpcigu je počelo da traga za njegovim naslednikom. Ovo delo Bah nije stigao da završi. Bah je zatim postao član Miclerovog društva. metode koje je on razvio do savršenstva i koje nijedan kompozitor nije uspeo da prevaziđe. Crkva Sv. kreativna energija je dostigla maksimum muzičke ekspresije: Misa u h-molu. BWV 1080). godine. Džona Tejlora (koji je takođe operisao Hendla) i koji je trenutno bio u poseti Lajpcigu. nije nijednom rečju obeležila gubitak svog velikog službenika. godine. iako tema može biti prilagođena. smatra da je taj postupak isuviše arogantan“. nekoliko učenika i Bahovih obožavalaca. Ujutru. Tokom svog života Bah je radio pod slabim svetlom. Ovo delo je poznato pod imenom „Die Kunst der Fuge“ („Umetnost fuge“. mada se od nje razlikovala. jula. predajući svoju blagoslovenu dušu Spasiocu. Sledećeg dana je kraljevska pratnja obišla Potsdam. U ovim uslovima je iskomponovao svoje poslednje koralne fantazije. poverovalo je da su pronađeni posmrtni ostaci ovog kompozitora.23 - . Poslednjih godina Bahovog života. naravno. svog učenika i zeta. kako primećuje Gustav Notebem. Muzička žrtva. On je izveo dve operacije katarakte.. a njihov slab efekat je pogoršan infekcijom koja je ozbiljno ugrozila Bahovo zdravlje. 28. posle petnaest do devet. on se budi nalazeći da ponovo može da podnese jaku svetlost. Jovana koje se nalazilo izvan gradskih zidina. 1880. Juna 1749. zasnovane na preradi korala „Pred Tvojim prestolom stojim.Muzička žrtva i šalje in na Dvor sa propratnim pismom posvete. Takođe je radio na fugi koja sadrži tonalitete B-A-C-H. kojoj je skoro 30 godina savesno služio. Istog dana je imao moždani udar. koji je bio praćen jakom groznicom. Umro je „uveče. u zoru 31. marta i aprila 1750. pa je sada vid počeo da ga napušta. Gospode“. Poslednje mesece svog života Bah je proveo u zamračenoj sobi.. Kada je Crkva sv. Ova nezavršena fuga. Parcijalna identifikacija je izvršena na osnovu serije anatomskih i drugih analiza. jer je Bah pozvan da svira na svim gradskim orguljama. kao i da jasno vidi. gde se od svakog člana očekivalo da pokaže svoje umeće.

ovog puta u oltaru Tomine crkve. godine. On je svoj stil izgradio u duhovnom dodiru sa nemačkim orguljašima i sa nemačkom narodnom pesmom. . koje je objavilo „Bahovo udruženje” osnovano 1850. sve dok crkva nije srušena u II sv. Još jednom su posmrtni ostaci spašeni i sahranjeni 1949. Bahovi instrumentalni radovi po opsegu i značaju ne zaostaju za vokalnim. Za razliku od Hendla koji je život proveo u gradovima širom Evrope.24 - . tako da nije upoznao nastojanja francuskih klavsenista. tugu i potištenost. godine. a barokna instrumentalna nastojanja udružuju i razvijaju do vrhunca. Jovana. Barokna polifonija u Bahovim instrumentalnim delima sadrži istu dubinu i osećajnost kao i vokalna dela. oni i kvantitetom i kvalitetom stoje na visini vokalnih. ratu. 47 svezaka bilo je potrebno za objavljivanje svih dela. italijanske opere i oratorijume. Stilski postupci i detalji kojima kompozitor oblikuje programske pozadine slični su osećanjima u kantati ili pasiji – primenom hromatike Bah izražava bol. Šmajder je popisao celokupno stvaralaštvo i bilo je 1080 kompozicija. Bah je ostao u svojoj zemlji. ni predbarokna polifona dostignuća. i mnogi posetioci su dolazili da iskažu poštovanje prema ovom velikanu. gde se i danas nalaze.pored poete Gelerta u podrumu Crkve sv.

približi vrhuncima njegove instrumentalne muzike u koju svakako pripadaju oba toma „Das Wohltemperierte Klavier”. sonate za flautu i klavir. deonice imaju samostalnost kretanja. 2 koncerta za violinu i orkestar. što je posledica upotrebe različitih ritmova. To se vidi. koralne predigre i partite. načine zabavljanja uz gajde . „Die Kunst der Fuge”.varijacije” . po Marku i Luki. Instrumentalna dela: Najvažnije mesto u bogatom Bahovom stvaralaštvu zauzimaju kompozicije za klavir i za orgulje. „Goldberg .. U području klavirskih dela Bah je svakom ljubitelju muzike omogućio da se. 7 koncerata za klavir i orkestar. 3 sonate za solo violinu. fantazije i fuge. „Engleske svite” i partite su stepenice koje vode do vrhunca stvaralaštva J. Bahova muzička misao se odlikuje velikim dozama improvizacije.Dela Johana Sebastijana Baha Pasije po Jovanu.. 6 sonata za klavir i violinu. pesme i arije. moteti. S. već i drugačijeg karaktera. violu da gamba i klavir . oko 300 kantata. 2 koncerta za tri klavira i orkestar.25 - . orguljske tokate. 30 dvoglasnih i troglasnih invencija. : 6 partita za klavir. „Muzička žrtva”. ne samo plesnog. „Francuske svite”. Misa u h-molu. po 6 francuskih i engleskih svita za klavir. Baha. savlađujući manje i veće teškoće. Mali preludijumi i fuge. 3 koncerta za dva klavira i orkestar. u gavoti iz treće „Engleske svite”: Zbirke . dvoglasne i troglasne invencije. Magnifikat. Božićni oratorijum.. 1 koncert za dve violine i orkestar i više koncerata tipa končerto groso.. 6 svita za solo violončelo. fuga „Das Wohltemperierte Klavier” (ukupno 48). 4 orkestarske svite. na primer. Plesni ritmovi odaju i blizinu naroda. po Mateju. 1 koncert za četiri klavira i orkestar. 6 Brandenburških koncerata.

O tome svedoče i taktovi iz troglasne invencije u f . neki stavovi su ponavljani sa dodavanjem ornamenata i ukrasa. a u zbirci se naročito ističu sarabande. On je svuda majstor. godine u prvi deo zbirke „Klavierübung”. u troglasnu invenciju zna uneti osećanja bola i duboke patnje.svita: „Francuske svite”. „Engleske svite”.26 - . Svaka engleska svita počinje preludijumom. imaju po 6 svita. što se može videti i u „Pasiji po Mateju”. partite.molu: . sabrane su 1731.

molu pod naslovom „Uvertira u francuskom stilu za čembalo sa dva manuala” „Italijanski koncert”. tkivo je homofono. Tri varijacije su u sporom tempu. godine). ali koji se dopunjuju. U zadnjem.najčešće fugiran). što je suprotno prethodnim stavovima. francuske uvertire. „Goldberg . koje su komponovane u parovima. jer one nisu u stilu kompozitora italijanske koncertne muzike. Srednji stav „Italijanskog koncerta” je lirska elegija. i svaka je izgrađena na drugom intervalu. ornamentirane lagane kantabilnosti i savršene bravuroznosti. . u izvođenju ne učestvuje orkestar. Finalni stav je sastavljen od živahne igre tonova. koji omogućuju potpunu primenu enharmonije. Raznovrsnost Bahovog stvaralaštva se zasniva na shvatanju da su preludijum i fuga delovi celine. U prvom stavu javljaju se dve teme u istom tonalitetu. koji je dobio naziv po tome što je sastavljen po italijanskom ukusu. što „Goldberg .dobro temperovani klavir. koje je Bah napisao za svog učenika Johana Teofila Goldberga. ima ih 9. i iz 1744. Uprkos nazivu. od kojoh je najsavršenija dvadesetpeta varijacija i predstavlja lirski vrhunac celokupnog ciklusa. napisanih za Ana Magdalenu.varijacije” približava pasakalji i šansoni. tokate. kapriča. koji su u kontrastu. delu zbirke „Klavierübung” se nalaze 30 „Goldberg varijacija”. Treći deo zbirke „Klavierübung” sadrži „Predigre uz katehizam” poznatim i pod nazivom „Orguljska misa”. od unisona do none. Dok se tema preobražava. U svakom se nalaze po 24 preludijuma i fuge u svim tonalitetima dura i mola. koncert je pisan za čembalo sa dva manuala i Bah je uspeo da dočara kontraste solo i tutti. Varijacije koje nisu konstruisane na kanonu imaju različite oblike: invencije. što je u kontrastu sa pravilom da se druga tema javlja u tonalitetu dominante. „Dobro temperovani klavir” sadrži dva dela (iz 1722. Trideseta varijacija „Quodlibet” je izgrađena na dva šaljiva nemačka napeva. ali ne sasvim jer u pozadini sporedni glasovi pletu posebno melodijsko nizanje tonova. prožete optimizmom i predstavljaju jedno od vrhunskih dela koje je Bah napisao za čembalo. tako što je svaki napev obrađen dva puta (duži i kraći . Svaka treća varijacija pisana je u obliku kanona. koji se mogu čuti i istovremeno. fugete. u imitacijama. glavnu melodiju izvodi violina. a ne na osnovu porekla tema. na zahtev ruskog poslanika grofa fon Kislinga. harmonska struktura i bas ostaju sačuvani kroz svih 30 varijacija. četvrtom. Na području muzike za klavir najveće Bahovo delo je „Das Wohltemperierte Klavier” .27 - .varijacije” su veoma bogate materijalom. njegovu drugu suprugu. Kao temu Bah je iskoristio dvodelnu sarabandu iz „Klavirskih knjižica”.Drugi deo zbirke „Klavierübung” sadrži: partitu u h . Temperovati znači podeliti oktavu na 12 jednakih intervala.

u prvom se javlja nova misao. Najpoznatiji korali: 6 „Šivlerovih” korala. „Osamnaest korala”. Prvi deo fuge naziva se ekspozicija. ako tema ostane u istom tonalitetu. Bah je za klavir napisao i posebno smelu „Hromatsku fantaziu i fugu”. najčešće je četvoroglasna. Često ih sledi coda. „Kad smo u najvećoj nevolji”.. koji su odvojeni međuigrama . troglasna. koja se javlja u punom obliku ili u specifičnim fragmentima. Baha otkriva kontakt sa delima za orgulje. i to je tonalna fuga. Bah je nedostižni majstor fuge. a pored toga i mnogobrojne fuge za orgulje. i od setne lirike do veselja. Važno mesto zauzimaju njegove koralne predigre u kojima su komentarisane potresne i uzvišene rečenice teksta korala. kao i za violinu. dvoglasna. U ostala Bahova . Vrhunac u variranju za orgulje dostignut je u „Pasakalji u c-molu”. ekspresija kao i intimnost osećanja. sa završetkom na autentičnoj kadenci u tonalitetu tonike. Drugi deo fuge naziva se razvojni deo. Pasakalja se sastoji od 20 varijacija posle kojih sledi zaključna dvostruka fuga. a orgelpunkt je često praćen inprovizacionim metričkim slobodnim kretanjima. pa i još više glasova. kako vokalne tako i instrumentalne. Od 164 koralnih napeva koji se pevaju tokom jedne godine. 5 kanonskih varijacija himne „S nebeskih visina”. Ponekad se tema imitira u inverziji. Modulacije se vrše prema tonalitetu u kome će se tema pojaviti. i upravo te deonice predstavljaju komentar događaja koje opisuju.28 - . u njemu se tema pojavljuje u drugim tonalitetima. patetika i dramatika. Značajne su mnogobrojne obrade protestantskih korala i ima ih više od 150 razrađenih obrada melodija. Karakteristična obeležija naravi J. diminuciji. Snaga njegovih polifonih struktura. Fuga je dokaz Bahove stvaralačke snage u temama koje prelaze od patetike i dramatičnosti do nežnosti. Prvi glas nosi temu (dux). Bah je završio samo 45. a elementi glavne i sporedne teme se kombinuju na različite načine. nigde se nisu tako uočavale kao u njegovim kompozicijama za orgulje. comes se modulira u tonalitet tonike. a može biti petoglasna. a ostali glasovi poseduju samostalne melodije. Dok drugi glas izvodi temu.. koje sadrži dvadeset stavova. Celokupna građa fuge zasnovana je na jednoj temi. tema u drugom glasu se razvija u tonalitetu dominante i to je realna fuga. Treći deo fuge naziva se završni deo i u njemu odgovor na temu počinje pre nego što se sama tema završi i tako se stiče utisak da se basovi jure (stretto). Ekspozicija se završava tek kada tema prođe kroz sve glasove. Gornji glas sadrži koralni napev. tako se kasnije pojavljuje u trećem glasu. Ako tema na kraju modulira na dominantu. koja dopunjuje temu. koje mora omogućiti imitiranje i primenjivanje drugih kontrapunktskih postupaka u daljem toku fuge. Drugi glas (comes) preuzima temu od prvog glasa i to u tonalitetu dominante. S.divertimenti. vodeći računa o završetku teme. augmentaciji. napevi „Zbog Adamovog greha”.Fuga: Fuge ispunjavaju i predstavljaju njegovo poslednje delo „Die Kunst der Fuge”.

2. Baha na samu tehniku izvođenja na klaviru i orguljama. Kantata se može čuti između čitanja Jevanđelja i propovedi. U njima je Bah koristio italijansku formu sa tri stava. ali ih ponekad ima i više od 10 u kojima naizmenično nastupaju solisti. Bah je u prvom redu filozof i lirik. od kojih je srednji u laganom tempu. fuga u d-molu. a značajno je i to da je prste držao zaobljene i u istoj horizontalnoj liniji. Treći i šesti „Brandenburški koncert” su pisani isključivo za gudačke orkestre. ali njegova dela govore i o smrti i stradanju. koji simbolično izražava glavnu ideju njenog sadržaja. Bah je prilikom sviranja lestvice koristio sladeći prstored: 1. ali uz upotrebu duvačkih instrumenata u solističkom izvođenju. S. Prvi deo govori o ljudskom stradanju. napisao ih je oko 300 od kojih je samo 200 sačuvano. a trećim prstom se prelazilo preko četvrtog. Uz nju se izvodi motet i više himni. ariozo. tokata i fuga u Dduru. patnjama i brigama. a ako je iz dva dela onda i posle propovedi. Od elemenata u kantati su zastupljeni: arija. rečitativ i snažni polifoni odlomci. 2. Instrumentalnu stranu Bah poverava različitim ansamblima. Baha su od velikog značaja za muzičko stvaralaštvo uopšte. od kojih su najpoznatije u D-duru i h-molu. Bahova kantata se najčešće sastoji od 5 . koji nisu samo pratnja. dok su teme drugog vera. na početku ili na kraju kantate. naročito na sam prstored. već sadrže odlomke koji dopunjuju vokalno izvođenje. omogućavaju umetniku potpuno izražavanje ideja. 4. . fantazija i fuga u g-molu. „Osam malih preludijuma i fuga”. Duhovne kantate: U protestantskom bogosluženju kantata zauzima centralno mesto. a veoma je značajan koral.7 tačaka. Vokalna dela: Vokalna dela J. manji ansambli i hor. Među Bahovim delima za veće instrumentalne ansamble trebalo bi pomenuti četiri svite-uvertire. Posebno mesto među vokalnim delima zauzimaju crkvene kantate. S. Šest „Brandenburških koncerata” iz 1721. 1. zato što novi elementi: tekst i reč. tokata i fuga u d-molu. 4. U to vreme palac i malić su se veoma retko upotrebljavali. Veliki je i uticaj J. godine pripadaju končertu grosu.29 - . nada i uteha. 3. 3. tokata i fuga u C-duru. Bavi se problemima čovekovog života.dela za orgulje spadaju „Pastorala” u F-duru. preludijum i fuga a-molu. vere i nade u pobedu.

koja slavi Boga. već dvostruki hor. Agnus Dei) nastao je ciklus od 24 tačke (15 horskih nastupa. Magnifikat (“Magnificat anima mea Dominum” . SanctusBenedictus. ritam je življi. Sačuvano je samo šest Bahovih moteta. ernjünschte Zeit”. Odlomci iz kantata uzeti su iz Bahovih instrumentalnih dela.Veliča duša moja Gospoda) je napisan za soliste. Vegove svetovne kantate su najčešće izvođene u čast visokih ličnosti iz plemićke klase. uzet iz Jevanđelja po Luki i nosi reči Isusove mati Marije. harmonija uglavnom ne napušta dijatoničnost. U delu gde se iskazuju patnja. betrübte Schatten” i „O holder Tag. . a ima i dosta disonance izražene uglavnom u umanjenim septakordima. gde se zapaža izuzetno vladanje polifonijom. Četiri kratke mise (u F-duru. soliste i orkestar. melodije su molske.S. Bah je napisao dva oratorijuma „Božićni” (ciklus od 6 kantata namenjen božićnim danima) i „Uskršnji”. Za iskazivanje radosti. koji su kompozicije velikog opsega. po dužini je prevazišla obične mise.30 - . briga i bol. pesmi. Bah je koristio latinske tekstove pri pisanju pet misa. zatim „Kantata o kafi” koja prikazuje oca koji ćerku pokušava odvići od kafe. Najpoznatije su „Seljačka kantata” koja govori o ljubavi. Na područiju crkveno-duhovne muzike su. sreće i poleta Bah koristi durske melodije energičnog pokreta. Tekst je na latinskom. 6 arija i 3 dueta). Gloria. petoglasni hor i orkestar. J. mise i pasije. hromatike. burleskama. usporene. Bah je napisao dve svadbene kantate „Weichtet nur. U njima ne učestvuje orkestar. pa se ne može izvoditi pri obredu. pa i muzičkim dramama. prekomernim trozvucima i petozvucima. pored duhovnih kantata važni Bahovi moteti. uz pratnju sekvenci. njegovu moć i dobrotu. Najznačajnija je Bahova „Velika misa u h-molu” pisana za hor. g-molu i G-duru) je namenio kraljevskoj kapeli drezdenskog dvora za katoličko bogosluženje. Magnifikat.Svetovne kantate: Od ukupnog broja Bahovih kantata. Credo. koji sadrži pet tačaka (Kyrie. Od standardnog niza oratorijuma. plesovima sa sela i u njoj se mogu čuti narodni napevi. oko dvadeset je svetovnih. a Bah ih je nazivao serenadama. U neki motetima Bah je koristio koralne napeve. Mise i oratorijumi: Mada je bio protestant. A-duru.

Pišući „Pasiju po Mateju” Bah vodi računa o brojevima. što je rezultat velikih ambicija koje. Po opsegu dela su nadmašila ono što je na tom području ranije napisano: po Jovanu sadrži 68 tačaka. inspirisane malim stvarima.Pasije: Koristeći četiri Jevanđelja. Bah je napisao 4 pasije: po Mateju. horizontalnih i vertikalnih elemenata. Naizgled skromna i povučena. Prva je nastala pasija po Luki 1712. 39 akorda – simbolika za 39. upotpunjen muzikom. .31 - . godine i po Marku 1731. stavljajući svoj stvaralački pečat načinio nešto originalno i neponovljivo. uokviruju muziku „zlatnim ramom umetničkog genija”. godine. horski koral. po Mateju 1729. Johan Sebastijan Bah ostavio je za sobom raskošno bogatstvo. koji se ogleda u nedostižnim. ali i uravnoteženost harmonije i kontrapunkta. On trajanje nota i njihov broj na zanimljiv način vezuje za događanja u Jevanđeljima. izraslo iz različitog materijala. orkestar ima značajnu ulogu u isticanju ideje dela. U njegovim delima se oseća izuzetna snaga i energija. Italije i Francuske. psalm. na primer broj Hristovih učenika je jednak broju taktova. arije i arioza. godine. a od koga je. „Pasija po Marku” je velikim delom uništena. a „Pasija po Luki” je pisana u stilu kantata. a po Mateju čak 78 tačaka. U strukturi Bahovih pasija susreću se poznati elementi vokalne muzike: rečitativ. horski nastupi koji su naizmenično obeleženi dramatičnošću i lirikom. pa po Jovanu 1724. Marku. dobija dublje značenje. On postiže savršenstvo u polifoniji. pa zaostaje za ostalim delima ove grupe. Luki i Jovanu. perfektnim i dostojanstvenim vokalnim i instrumentalnim dostignićima. neprocenjivom kulturnom blagu. godine. Tekst. ličnost ovog giganta poseduje u duši sakriven potencijal. koji potiče iz Nemačke.

32 - ..

Povijest glazbe − Dušan Plavšić.33 - . 1975.. Enciklopedijski leksikon – Mozaik znanja − Internet .Literatura: − Josip Andreis.. 1972.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->