P. 1
Planine Srbije - 22.01.2012.

Planine Srbije - 22.01.2012.

|Views: 724|Likes:

More info:

Published by: Jovana Wana Milojevic on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

PLANINE U SRBIJI

Vojvodina
Fruška gora Fruška gora (mađ. Tarczal, lat. Alma Mons) je ostrvska planina i nacionalni park u Sremu. Najveći deo Fruške gore se nalazi u Srbiji, Vojvodini, dok mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku, u Vukovarskosrijemsku županiju. Prostire se dužinom od oko 75 km i širinom od 12 do 15 km i zahvata površinu od 255 km². Fruška gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom i time je postala prvi nacionalni park u Srbiji. Najviši vrh je Crveni Čot (538 m). Izgrađena je od raznovrsnih stena: škriljaca, serpentina, granita, bazalta, andezita, dacita, krečnjaka, konglomerata, neogenih glina, peskova i lesa. Ona je niži horst i lakolit. Predstavlja zaostali deo duboko potonulog panonskog kopna koje je tokom neogena činilo pučinsko ostrvo Panonskog mora. Tokom kvartara vetrovi su na njenim padinama nataložili les. Vršačke planine Vršačke planine (rum. Munţii Vârşeţ, često zvane i Vršački breg, rum. Dealurile Vârşeţului) se uzdižu usred Panonske ravnice u jugozapadnom delu Banata. Pružaju se u pravcu istok-zapad, u dužini od 19 kilometara, sa najvećom širinom od 8 kilometara. Površina im je 170 kvadratnih kilometara, od čega je u Srbiji 122, a u Rumuniji 48 kvadratnih kilometara. Gudurički vrh, sa 639 m nadmorske visine, najviša je tačka ovih planina i cele Vojvodine. Od ostalih vrhova poznati su Lisičija glava (590 metara), Đakov vrh (449 m) i Vršačka kula (399 m). Severna padina je strma, dok se južna postepeno spušta u pobrđe, gde se nalaze vršački vinogradi. Vršačke planine spadaju, zajedno s Fruškom gorom, u ostrvske planine, jer su nekada bile ostrvo u Panonskom moru. Čine najseverniji izdanak srpsko-makedonske planinske mase, iako se u starijoj literaturi može pronaći pogrešan podatak o njihovoj pripadnosti Karpatima. Sa planina se pruža pogled na Vršac, Vojvodinu i Rumuniju. Izgrađene su od gnajsa probijenog granitom, pokrivenih neogenim sedimentima (gline i peskovi).

Šumadija
Avala Avala je niska planina, 16,5 km južno od Beograda. Predstavlja severni kraj šumadijske grede, koja se od Rudnika provlači kroz nisku Šumadiju i predstavlja razvođe između slivova Save i Dunava. Visoka je 511 m (ranije 506 m) i uzdiže se oko 200 m iznad okolnog talasastog terena. To je najniža planina šumadijske grede, najisturenija ka severu. Lakolit kupastog oblika nad pinosavskom i ripanjskom površi izgrađen je u osnovi od serpentina sa povlatom od krečnjaka i fliša. Mineral avalit dobio je ime po Avali na kojoj je pronađen. Još je knez Miloš 1859. godine doneo odluku da se Avala zagradi i zaštiti, a 1936. godine je proglašena nacionalnim parkom. Prezidijum Narodne Skupštine 1946. godine donosi odluku da bude proglašena dobrom od opšteg značaja. Na zaštićenom području ima oko 600 biljnih vrsta. Ima lekovotih biljnih vrsta, a neke biljke predstavljaju prirodne retkosti, kao što su zanovet, zlatan i zelenika. Avala je dobro pošumljena samoniklim drvećem, a jednim delom je pod zasađenom borovom šumom. Jedno je od omiljenih izletišta Beograđana. Krajem 2007. godine je Skupština grada Beograda proglasila Avalu zaštićenim prirodnim dobrom sa ukupnom površinom od 489 hektara. Bukulja Bukulja je planina u Šumadiji, u čijem podnožju se nalaze Aranđelovac i Bukovička banja, a njen najviši vrh je visok 696 metara. Asimetrična je u meridijanskom profilu zbog izrazitog raseda na severnoj strani. Jezgro je od granita, pokriveno i opkoljeno škriljcima i mermerima (plutonit-lakolit). Ona je

vulkanskog porekla, što dokazuje prisustvo granitnih stena. Obrasla je bukovom, grabovom i hrastovom šumom, a naziv planine potiče od reči bukulj – deminutiva slovenske reči buk. Pogodna je za pripreme sportskih ekipa, a obeležene pešačke staze vode od parka Bukovičke banje do vrha planine. Na vrhu se nalazi hidrometeorološka stanica, a na njenim obodima je Garaško jezero. Predstavlja omiljeno izletište Aranđelovčana i banjskih gostiju, a poseduje više ugostiteljskih objekata. Na njoj se nalazi izvorište gazirane mineralne vode ’’Knjaz Miloš’’. Crni vrh Kragujevački Crni vrh (707 m) je planina između Kragujevca i Jagodine, dobio je naziv po crnom izgledu koji su mu davale prostrane šume. Oivičen je rekama Belicom, Ždraljicom, Lepenicom i Velikom Moravom. Spada u Rodopske, niže planine u Šumadiji, u sastavu preovlađuju metamorfne stene. U odnosu na ostale šumadijske planine najbogatiji je pećinama i slapovima. Na njemu se nalazi najizdašniji izvor u Šumadiji (Vrelo u Gornjem Štiplju sa oko 50 l/sek). Gledićke planine Nalaze se južno od Kragujevca i istočno od Kraljeva, dobile su ime po selu Glediću, a po narodnom predanju zbog toga što se sa njih daleko gleda. Ili možda od drveta gledič koga ima na planini. Prostiru se u dinarskom pravcu severozapad-jugoistok u dužini od 35 km između Lepenice na severu, Gruže na zapadu, Levča na istoku i do Zapadne Morave na jugu. Morfologiju karakteriše valoviti venac vezanih vrhova u čijem se južnom delu nalazi najviši vrh Samar (922 m), a posle njega Dulenski Crni vrh (897 m). One su, posle Rudnika najviše šumadijske planine. Na planini se ističe oko 700 m visoka zaravan, a u geološkoj strukturi karakterističan je ’’šumadijski fliš’’, karbonatno-peščarski i peščarsko-glinoviti sedimenti. Ješevac Na severu preko reke Gruže nalazi se Rudnik, na zapadu je Vujan i Gornji Milanovac, na istoku je Gružansko jezero, na jugu je Čačansko-kraljevačka kotlina, ma jugoistoku Kotlenik. Crni vrh (902 m) je najviši vrh planinske celine. Ješevac obuhvata niz kupastih, uglavnom šumovitih vrhova visine 500 – 900 metara nastalih vulkanskom aktivnošću u dalekoj prošlosti, geološki sastav čine magmatske stene. Juhor Juhor (775 m) je planina Šumadije između Velike Morave na istoku i Levča na zapadu, Temnića na jugu i Belice na severu. Pruža se u pravcu sever-jug. To je stari horst i spada u rodopske planine. Juhorskim plutonit sa jezgrom od granita izdužen je meridijanski 22 km. U građi su zastupljeni i škriljci (gnajs i mikašist). Kosmaj Kosmaj (626 m) je planina u Srbiji, u okolini Sopota. Posle Avale je najniža planina u Šumadiji. Na njemu se ističu tri vrha: Mali, Goli i Rutavi. Glavni greben Kosmaja polumesečastog je oblika i pruža se u pravcu jugozapad-severoistok. Iako je Kosmaj niska planina, ipak svojim izgledom u vidu ostrva dominira u ovom delu niske Šumadije, iznad valovitog neogenog pobrđa, raščlanjenog blagim rečnim dolinama. Izgrađen je od serpentina, krednog fliša, granita i eruptiva. Diže se kao ostrvo sa površi od 320 metara nadmorske visine. Naziv Kosmaj nastao je od keltske reči cos (šuma) i predindoevropske reči maj (planina). Međutim, Rimljani su Kosmaj prilagodili mitologiji jer je dobio značenje casa Maiac - stanište boginje Maje. U rimskoj epohi, Kosmaj je bio značajno rudarsko središte. Verovatno se ruda gvožđa iskopavala na Kosmaju i pre dolaska Rimljana. Kotlenik Kotlenik je planina u visokoj Šumadiji, između Gruže i Zapadne Morave kao i niske presedline kod Bumbarevog brda, severno od Kraljeva. Pripada grupi šumadijskih planina. Najviši vrh je Veliki vrh, na visini od 749 metara nadmorske visine. Prema geološkoj starosti i osobinama, vrh Kotlenika odgovara kupi ugašenog vulkana, u geološkom sastavu preovlađuju magmatski andeziti. Na temenu planine izduženom uglavnom od juga ka severu ređaju se vrhovi Čemernica (487 m), Borča (508 m), Kraljica

Svaki od stupnjeva predstavlja . Na jugu je Jagodnja. Planina je skoro u celosti pokrivena gustom listopadnom šumom. na severu Gučevo. Gradinčica (700 m). Rudnik je pogodan za razvoj letnjeg i zimskog zdravstvenog. a na planini je selo Tornik. a na jugu Bajina Bašta. a od Bajine Bašte i Valjeva koji kilometar više. osim na obroncima prema reci Despotovici koji sa obroncima Ilijaka (510 m) čine Brđansku klisuru. Bobiju krase četinarske i bukove šume. na severu je šira (do oko 10 km). pašnjaci i proplanci. Boranja Boranja je dinarska planina Podrinja u zapadnoj Srbiji. Sastavljen je od škriljaca. Bobija ili Orovička planina. Bobija Planinu nazivaju Tornička Bobija. Bogata je poznatim venčačkim mermerom od koga su sačinjene mnogobrojne skulpture koje krase park Bukovičke banje. To je planina u Zapadnoj Srbiji u predelu pod nazivom Azbukovica. Vrh Ostrovica (758 m) je izgrađena od riolita i ima oblik paleovulkanske kupe. Veliki vrh (749 m) i drugi. na istoku Valjevo. na severu opština Krupanj. Središnji delovi planine su pod šumom. Klupe (549 m). te između Šumarica i Vitanovca dostiže oko 3 km. To je uska i izdužena regija između Drine na jednoj i Sokolske planine i Povlena na drugoj strani. Venčac Venčac je planina koja se nalazi u blizini Aranđelovca. Doline su često krivudave te su zbog toga i razvođa mestimično krivudava i razlomljena. Sokolskih planina. Od razvođa rečne doline su upravljene mahom prema zapadu i severozapadu a neke prema jugu i jugoistoku. Najviši vrh je Veliki Vujan (856 m). Crni vrh i V. krečnjaka. školskog. peščara i laporca kroz koje se probijaju magmatske stene. Idući prema severu planine šumadijske grede su sve niže. Jablanika. na istoku je Krupanj. Medvednika i kanjona Trešnjice. nalazi se između desne obale Drine. Na planini se nalazi manastir Vujan. osnovan u XIII veku. na zapadu se prostire do Drine i Malog Zvornika. Zapadna Srbija Azbukovica Azbukovica je brdsko-planinsko područje u zapadnoj Srbiji. Na istoku je sa visoravni visokom oko 1000 m povezana sa Jablanikom i Povlenom. konglomerata. Rudnik Prostire se između Gornjeg Milanovca i Topole i najviša je planina Šumadije (Cvijićev vrh ili Veliki Šturac. Livada (748 m). deo zgrade Bele kuće u Vašingtonu itd. Za stanovništvo u selima na padinama Bobije proizvodnja maline predstavlja glavni izvor prihoda. sportskog i lovnog turizma. česmu u Knez Mihailovoj u Beogradu. prirodnim stazama zdravlja i blizini velikih gradova. dveju Morava i Kolubare. na jugu se klinasto sužava. U geološkom sastavu su najzastupljeniji škriljci i mermeri. fasadu crkve na Oplencu. Planina je izdužena oko 21 km. Šiljata kosa (590 m). 1132 m). Azbukovicu preseca nekoliko bujičnih reka koje se ulivaju u Drinu a najpoznatije su Trešnjica i Ljuboviđa. Njeno središte je varošica Ljubovija. Boranja se pruža od jugozapada ka severoistoku što je drugačije od uobičajenog Dinarskog pravca prostiranja. Na severozapadu je opština Mali Zvornik. Planina je izgrađena od škriljaca. Smatra se da cela visoravan. Diže se severozapadno od Kragujevca. na granici sa Bosnom i Hercegovinom. krečnjaka i fliša koje probijaju eruptivi. Najviši vrh nosi naziv Tornička Bobija i visok je 1272 metara. Njena najviša tačka je Crni vrh (856m) i spada u grupu rudnih planina. Bobija je udaljena od Ljubovije 30 kilometara. pre svega olova i cinka. na severoistoku Osečina.(578 m). ima nadmorsku visinu od 658 m. sve do podnožja Jablanika pripada Bobiji. Zahvaljujući izuzetnoj šumovitosti. U podnožju planine su sela Gornja i Donja Orovica. Predstavlja njen hidrografski čvor. a negde i stupnjevita. Orlovi (667 m). Vujan Vujan je planina južno od Gornjeg Milanovca. skoro u sredini Šumadije. razvođe prema slivovima Save. Naziv potiče od ruda.

Najviši vrh se zove Šančine ali ga pogrešno nazivaju i Kosanin grad. Pored Jablanika prolazi put Valjevo – Rogačica preko prevoja Debelo brdo koji se nalazi jugoistočno od planine. Bilo mu je od granita kojeg opkoljavaju škriljci i karbonski krečnjaci. severozapadno od Ovčar Banje u predelu Crna Gora. Gučevo Niska planina zapadne Srbije prostire se pravcem severozapad-jugoistok u dužini od oko 20 km. Na travnim pašnjacima na visokim zaravnima sagrađene su pojate. na istoku rečica Korenita. Osnovni pravac pružanja grebena je od jugoistoka ka severozapadu. U neposrednoj blizini Crnog vrha podignut je spomenik i kosturnica srpskim i austrougarskim ratnicima izginulim na ovom prostoru 1914. a od Beograda 100 km. . na zapadu Drina. između Kosjerića na severu i Požege na jugu. Planina je prilično šumovita. nalazi se istočno od Kosjerića. Medvednika na severu i Bobije na zapadu. dug je oko 20 km. Jablanik je planina u zapadnoj Srbiji. godine u Prvom svetskom ratu. Cer (687 m) pripada flišnim planinama. severno od Boranje i u prostoru koji Drina polulučno zatvara sa zapada i severozapada. Od širokog temena planine spuštaju se površi ka Drini i Jadru. lakolit i horst planina. Gojna Gora Kao i istoimeno selo. Drmanovina Nalazi se u Zapadnoj Srbiji zapadno od Kosjerića. 1914. Spada u grupu Podrinjskih planina. Jugoistočni deo se zove Kulište i sastavljen je paleozojskih škriljica. godine između srpske i austrougarske vojske. delom od serpentina. hrastovog i grabovog drveća. Jagodnja je niža planina. Jablanik Nalazi se oko 45 km jugozapadno od Valjeva između Povlena na istoku. To je plutonit. koji su stanovnici iskoristili za podizanje kuća. Sa najvišeg dela pruža se izvanredan i prostran pogled na Drinu i Bosnu. od kojeg vodi asfaltni put ka Mačkovom kamenu. Drine na zapadu i jugu i Krupnja na severoistoku. Ima oblik štita i granitno jezgro koje opkoljavaju škriljci (kao kod Cera). Najpogodniji prilaz Jagodnji je od Krupnja. I Boranja je plutonit i horst planina koja se od Cera razlikuje prisustvom paleovulkanskih kupa (stare erupcije). Na severu je Jadar. Najviši vrh je Jablanik sa 1275 m. na jugu Borinska reka. Rudonosan je što je bilo poznato još u rimsko doba te predstoji reaktiviranje rudarenja. peščari i eruptivi. Prostire se u istorijskom predelu Crna gora. u istorijskom području Crna Gora nalazi se planina Crnokosa. Najviša tačka se nalazi na 779 m i zove se Crni vrh. Poznat je po istorijskoj bici avgusta 1914. To teme je valovito i zbog krečnjačke podloge skrašćeno. Izgrađena je od škriljaca u čijoj su povlati krečnjaci. Cer Nalazi se nedaleko od Šapca u severozapadnom delu Srbije. Gučevo je planina koja se izdiže iznad Loznice i Banje Koviljače. u grupi Valjevskih planina. Planina je ime dobila po brojnim stablima drveta cer. južno od Seče Reke. nije naseljena. Godišnje prima 1800 mm padavina. Izgrađena je pretežno od dijabaz-rožanaca.erozivni pod. sa najvišim tačkama Mačkov kamen (923 m) i Košutnja stopa (939 m). Kod nekih boranjskih potočnih dolina donji delovi su dublji nego gornji. a najviši delovi građeni su od trijaskih krečnjaka. Diže se istočno od donje Drine. Jagodnja Prostire se između Boranje na severu. preko kojih su nataloženi trijasni krečnjaci sa naslagama antimona. Mačkov kamen je bio poprište bitke u Prvom svetskom ratu. a širok 8 – 10 km. Crnokosa Zapadno od Skrapeža. a južno od Mačve. Sokolske planine i rečice Uzovnice na istoku. Od Šapca je udaljen 35 km. poseduje najviše bukvinog. Severozapadni deo se sastoji od peščara i konglomerata preko kojih leže kredni krečnjaci sve do temena.

većeg i poznatijeg Povlena. Može se smatrati i istočnim delom. Planina se nalazi između rečnih tokova Jablanice i Obnice sa istoka. Kablar je visok 889 metara. Osnova je od starijih metamorfita i dijabaza. zaravni koja se pruža pravcem zapad-istok u dužini od 3 km. Pored šuma Maljen je poznat po svojim cvetnim livadama i šumama. Pruža se uporedničkim pravcem u dužini od oko 25 kilometara između Magleša na zapadu i Suvobora na istoku.Jelova gora Na 15 km udaljenosti i severozapadno od Užica se prostire planina Jelova Gora. Dužina planine koja se proteže dinarskim pravcem iznosi oko . po sličnosti siluete planine sa medvedom koji leži. Obrasla je šumom. ogrankom. Vrh Medvednika je jedva uočljivo uzvišenje na skoro horizontalnoj gredi. Prostire se između Kablara na istoku. Visoravan Divčibare duga je oko 7 i široka okko 3 km. Na zapadu se planina prostire do prevoja Bukovi preko kojeg prelazi put Valjevo-Kosjerić. Maljen Maljen je planina koja se nalazi južno od Valjeva. Padine Magleša su neobično lepe sa naizmenično poređanim vrtačama i livadama. Ili po medvedima koji su naseljavali njegove šume. od kojih su tri najvažnija: Mali Povlen (1347 m). Ima četiri rezervata prirode. Valjevska Podgorina obuhvata sliv gornje Kolubare – valjevske planine Medvednik. Ljuboviđe sa zapada. Magmatski peridotiti (harcburgiti) su najzastupljeniji u geološkoj građi. poznata po gustim bukovim šumama. Podrinje Oko donjeg toka reke u srbijanskom Podrinju izdvaja se nekoliko mikroregija: Azbukovica. Karakterističan hrbat dug je oko 5 km. Kablar Prostire se između Zapadne Morave i njenih pritoka Kamenice i Asanovca na 15 km od Čačka i 155 km od Beograda. Pruža se pravcem zapad-istok u dužini od oko 4 km. Najviši vrh je Jelina glavica (1011 m). Srednji Povlen (1301 m) i Veliki Povlen (1271 m). Gornje Dobrinje na severu i puta Jelen Do-Papratište-Srednja Dobrinja na zapadu. Čine je više vrhova. Na istoku se nalazi vrh Rior koji pre pripada Maljenu nego Suvoboru. Povlen Povlen je najviša planina na obodu Panonskog basena u Srbiji i nalazi se na tridesetak kilometara jugozapadno od Valjeva. Jadar (u slivu Jadra) i Lešnica. kako narod priča. Zapadne Morave na jugu. šumama i prekrasnim vidicima. kroz koju protiče reka Zapadna Morava. Magleš Magleš ili Maglješ je planina udaljena 23 km južno od Valjeva. Poseban ukras ove pitome planine je beli narcis. Sa planinom Ovčar gradi Ovčarsko-kablarsku klisuru. borovnici i razvijenoj mreži šumskih puteva pogodnih za planinarenje. Stene njegovih litica okrenutih prema klisuri čine ovu planinu mnogo značajnijom nego što to govori nadmorska visina najvišeg vha. Orovica (Ovčar banja) Nalazi se u Zapadnoj Srbiji na prostoru koji nosi istorijsko ime Crna gora. Geološku građu čine trijaski masivni krečnjaci. a greben od mezozojskih krečnjaka. Planina je ime dobila. Nedaleko od Kablara se nalazi poznato turističko mesto Ovčar Banja. Jablanik i Povlen i Valjevsku kotlinu. Pecke i gornjeg toka Jadra sa severa dok je na jugu planina Jablanik. Rađevina. Medvednik Prostire se oko 25 km zapadno od Valjeva. Najpoznatije turističko mesto na planini Maljen su Divčibare koje se nalaze na visini od oko 980 metara iznad mora.

Rajac (848 m) zbog svojih posebnih odlika i prostora kojeg zauzima neki (neopravdano) smatraju posebnom planinom. Nalazi se između Ljiga. Povlen je krečnjačka planina. Okružuju je planine Jagodnja na zapadu i Medvednik i Orovička planina na istoku. na koji se nadovezuju Magleš. sa vrhovima od 424 do 462 metra. Granicu između Sokolske planine i Jagodnje čini Vukova reka. ima dinarski pravac pružanja. Sokolska Planina. Jablanik pa uporedo Bobija i Medvednik. Istočna Srbija Karpatska Srbija Beljanica Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. ali su znatni delovi izgrađeni od serpentina. Povlen. diže se jugoistočno od Krupnja. najduži planinski venac rađevinskojadranskog Podrinja. Dolinom Jadra povezana je sa Mačvom i Panonskom nizijom. U geološkom sastavu prisutni su krečnjaci u višim delovima planine. skoro zaravnjenim vencem. Najveći vrh u brdskom delu je Košutnja stopa na Jagodnji (940 m). Pripada uporedničkom vencu valjevskih planina koje su produžetak starovlaške visije. Niži je ali i duži od Cera. između reka Velike Cernice. Jagodnja. sa najvišom tačkom Rožanj (973 m). Jadra i Tamnave. Njen najveći deo pripada Opštini Krupanj. To je pretežno brdsko-planinski kraj. Boranja i na kraju se Gučevo strmo spušta ka Loznici. Cera. a zajedno sa Azbukovicom čini Gornje Podrinje. Bogoštice na severoistoku. Šabac—Ljubovija i Šabac—Osečina. Jagodnje i Sokolskih planina. a na zapadu Maljen. Sokolska planina se pruža dinarski od Šapca (923 m) i Mačkovog Kamena (843 m) do Proslopa na jugoistoku. Suvobor Planina Suvobor (864 m) sa Rajcem najistočnija je Valjevska planina. Dugačka je oko 25 km. Na istoku je planina Rudnik. Ima elemente kraškog reljefa. koja se nalazi između Takova i Čačanske kotline zapadno od Brđana. Rađevina Rađevina je oblast u severozapadnoj Srbiji između planina Vlašića. pun šuma i pašnjaka ispresecanih bistrim i brzim rečicama. a odvaja Rađevinu od Azbukovice. Spada u niže planine. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Omeđena je tokovima Drine i Uzovnice na zapadu. zatim Maljen. a široka od 10 do 15 km.35 km. Većim delom je obraslo listopadnom šumom. Rožanj Rožanj je niska planina (606 m). a potom Sokolska planina. Resava je na jugu. Vlašić Vlašić je brdo u zapadnoj Srbiji. dok se silikatne stene nalaze ispod krečnjaka po padinama i dubodolinama. Podnožjem i preko njega vode drumovi Loznica—Valjevo. Planina je razgranata sa plećatim. Prekriven je mladim hrastovim šumama (u uvalama) i šumskim kulturama četinara koje pokrivaju njegov najveći deo. na severu je Mlava i Žagubica. Unutar nje se nalazi Mokra pećina koja je jedno od izvorišta Graba. Sokolska planina Spada u grupu podrinjskih planina zapadne Srbije. Ljubovije na jugu i Krive reke. Gornjeg Milanovca i Mionice. Na lokalitetu Ravna gora je bukova šuma koja je opasana vodotokom Grab. Predstavlja hidrografsko čvorište između pritoka Zapadne Morave i Kolubare. Lanac planina započinje Suvobor. Pruža se od zapada ka istoku u . Zbog visine niže od 500 metara ne može se smatrati planinom. Vrhovi su travnati i bez šume. Prostire se istočno od Despotovca i Beljaničke reke.

Ona formira deo granice između Rumunije i Srbije. Sastoji se od dve paleovulkanske kupe. od čega 246 km² izrazit kraški reljef u krečnjacima. tur. ali i Predeo Zviške kotline na severu. Na jug se prostire do asfaltnog puta Paraćin . Brezovičkom površi. ali u raznovrsnom geološkom sastavu između ostalog zastupljeni su i permski peščari. Na severu su Kučevo i Majdanpek. mađ. Dok se planina prostire uporedničkim pravcem rečna mreža je orijentisana ka severu ili jugu pa brojne doline rebrasto presecaju teren. Vaskapu. Najviši vrh ove planine je Crni vrh (1141 m) na kojem se nalazi repetitor. južno od planine Stol. pošumljena i slabo naseljena. Mikuljskom površi i Dubašnicom. Rumunski. Rečke sa ponorom dubokim 150 m). od kojih se viša diže 1043 m. a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice. Imaju pravac pružanja zapad-istok i smeštene su između Zviške kotline na severu i Žagubičke (Homoljske) kotline na jugu. Nastala je usecanjem otoke Panonskog jezera u Karpatske planine. a na jugu Krepoljin i Žagubica. Istočna granica ide od Bora preko Zlota sve do Bogovine i reke Crni Timok. koji se spuštaju sa padina. kada stignu na krečnjačku podlogu. a najviša tačka iznosi 962 metra. a dalje na istok ide rekom Crni Timok.Krivi Vir.dužini od 24 km. Na rumunskoj strani se nalazi nacionalni park Železna vrata (rum. Goli krš Goli krš je krečnjački greben koji se proteže pravcem severozapad-jugoistok. nem. Na zapadu se. Nalazi se na severnoj periferiji opštine Bor. Homoljske planine Homoljske planine se nalaze u istočnoj Srbiji i pripadaju Karpatsko-balkanskoj grupi planina. Najveći deo prostora Kučajskih planina izgrađen je od jurskih i krednih krečnjaka. dok je klisura u Srbiji poznata kao Đerdap. sa prosečnom širinom od oko 12 km. bug. vezuje za planinu Beljanicu. pri čemu se severno nalazi Rumunija. Južni deo je stenovit. na razvođu između slivova Morave i Crnog Timoka. Najviši predeli izgrađeni su od mezozojskih krečnjaka. Đerdap Đerdapska klisura (rum. počinju da poniru i to je razlog zbog koga se u obodnim delovima Kučaja javljaju i brojne pećine. Izgrađen je u osnovi od gabra paleozojske starosti. mađarski. Planine su bogate gustom šumom i mnogim rečnim izvorima. kao i između Mlavske kotline na zapadu i izvorišnih delova Gornjeg Peka na istoku. Demirkapı. Potoci koji izviru na ovoj planini. Zapadnu granicu čine rudarska naselja Senje i Resavica. Kučaj Predstavlja prostranu rečno-krašku površ sa uvalama. Parcul Natural Porţile de Fier). Deli Jovan Planina je dugačka 19 km. a široka 5 . .Žagubica. krečnjački greben Beljanica (1336 m) koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice. Eisernes Tor. Malinikom. nemački i bugarski naziv ima značenje železna vrata. preko Gornjačke klisure. slovački. Železni vrata) je najduža i najveća klisura u Evropi. Zajedno sa Javorištem. Najviši vrh ove planine je Trest (1284 m). predstavlja celinu. graniti i gnajsevi. slov. desne pritoke reke Resave. a južno Srbija. a sa srpske nacionalni park Đerdap. Izgrađene su pretežno od škriljaca i krečnjaka. uvalama i slepim dolinama (Busovata. Porţile de Fier. Crni vrh Crni vrh je planina u istočnoj Srbiji. Najviši vrhovi su Kupinova glava (940 m) i Zdravca (898 m). Pod Homoljem se podrazumeva i područje Žagubičke kotline. Zahvata površinu od 309 km². Severoistočnim podnožjem vodi put Bor . U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo. Nalazi se severoistočno od Bora. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama. od kojih je najveća Velika Atula (560 m). Planina je izgrađena od andezita. Od Beljanice na severu je odvajaju izvori Resave i pritoka. Železné vráta. U grebenu su mnogobrojne pećine. Prosečna visina je oko 900 metara. turski.7 km.

nudeći vidikovce po retkim proplancima koje srećemo na ovom prostoru izuzetno guste i bujne šume. na zapadu je Majdanpek. Nalazi se u blizini Donjeg Milanovca. visoka je 803 m. livade i pašnjaci daju Stolu i njegovoj neposrednoj okolini poseban izgled. gde putevi najčešće idu po samom vrhu grebena. Nalazi se oko petnaest kilometara severno od Bora. Geološku građu grebenskog dela čine pretežno prekambrijumski gnajsevi. To je planina Istočne Srbije i nalazi se između Donjeg Milanovca i Tekija. Severni Kučaj čine oštri. Na krajnjem istoku se nalazi brdo Buda kod Kladova. Dobro je pošumljena. Resava Resava je predeo oko istoimene reke u Istočnoj Srbiji. Najviši je Crni vrh sa 656 metara . Mali stol Sastavljen od jurskih krečnjaka i visok je 897 m. Severni Kučaj i Šomrda. Stol Desetak kilometara severno od Bora na prostoru od oko 3 km u prečniku nalazi se planina Sto ili Stol. na jugu je Šaška reka i preko nje planina Mali krš. Još južnije je Deli Jovan. Šume. Prostire se u blizini Donjeg Milanovca. Severni Kučaj Prostire se između Golubačke klisure (Đerdap) i Peka. alpinističko i sportsko penjanje. Na jugu se nalazi Mali Miroč kojeg nekoliko metara deli od statusa planine. Šomrda Smatra se delom Severnog Kučaja. Veliki Greben Veliki greben je planina u istočnoj Srbiji. Planina je krečnjačkog sastava (jurski i kredni krečnjaci) te na njoj dominiraju kraški oblici reljefa. Severni Kučaj uglavnom čine stene kristalastih škriljaca. severozapadno od Stola. granita i gabra. Šomrda. Od Miroča na severu ga deli dolina reke Vratne. Pored planinarskog doma nalazi se jezerce. koji je sa Severnim Kučajem spojen preko Tatarskog Visa i Babinog Mašila. Vrh planine Stol nalazi se na nadmorskoj visini od 1156 m. izuvijani grebeni. Mali i Veliki krš razdvaja prevoj Vrata ili Vraca. Miroč Spada u Karpatske planine i nalazi se u sklopu nacionalnog parka Đerdap. Planina obiluje atraktivnim alpinističkim terenima i lepim prostranim livadama bogatim lekovitim travama. Planinski predeo se prostire severno od Kučeva i Majdanpeka.Liškovac Liškovac je karpatska planina istočne Srbije. Mali krš Nalazi se južno od Majdanpeka. Na Severni Kučaj se nadovezuje masiv Liškovca. Stol predstavlja izazov za planinarsko osvajanje. U narodnom predanju je poznat po hajducima. Jedan od najlepših vidikovaca u ovom delu Srbije je izgrađen od jurskih krečnjaka. pripada grupi Karpatskobalkanskih planina. Predstavlja razvođe između izvorišnih krakova Porečke reke i Peka. delom je u granicama nacionalnog parka Đerdap. Šomrda se nalazi u nacionalnom parku Đerdap i blizini jednog od najvećih i najznačajnijih mezolitskih i neolitskih arheoloških nalazišta. Planina je pogodna za planinarenje. nastavlja se na Veliki krš u pravcu severa. samo manji deo čini krečnjak. Izgrađen je od jurskih i krednih krečnjaka i veoma dobro pošumljen. Sa najvišom tačkom Garvan (929 m). na istoku je Porečka reka i preko nje planina Veliki Greben. Lepenski Vir. Najviši vrh. a zimi za razne smučarske discipline. pripada grupi Karpatsko-balkanskih planina. Šomrda se nalazi u istočnoj Srbiji. Prostire se južno od Donjeg Milanovca i Đerdapske klisure. Od planine Veliki Greben odvojen je dolinom reke Vratne. koji nosi isti naziv kao i planina. Kraljevići Marku i Vili Ravijojli.

izmedju sela Lešje. Zapravo postoji dilema da li je ovo posebna planina ili zapadni obronak Svrljiških planina. S obzirom da se izmedju završetka ovog dela i početka Svrljiških planina (kod sela Oreovac) nalazi prevoj preko koga se odvija saobraćaj izmedju Niša. Na zapadu je Ozren od koga je odvojena prevojem preko koga vodi stari put od Niša do Sokobanje.Zaječar (desetak km od Paraćina prema Zaječaru). zapadne padine čine kredni krečnjački sedimenti. Aleksinačke i Paraćinske kotline. nije turistički iskorišćena. Plane i D. Devica Južno od Sokobanje. Planina je na zapadu sa većim nagibom prema fosilnoj udolini (Ražanjska presedlina). Kalafat Kalafat se prostire severno od Niša. neposredno kraj grada kao i Seličevica. Planinski greben je izgrađen od jurskih krečnjaka. Izgrađen je od jurskih krečnjaka. prolazeći kroz pitoma planinska sela Miljkovac. ipak se može prihvatiti da je Kalafat posebna planina. Raščlanjena je izvorištima više rečica koje teku ka Velikoj (Jovanovačkoj) reci na severu. Najviši delovi su izgrađeni od jurskih krečnjaka. Najviša je tačka Bukova glava (894 m). kilometara Tilva Njagra Tilva Njagra nalazi se na prostoru između Brestovačke banje. Bukovik Bukovik je rodopska planina u istočnoj Srbiji na tromeđi — razvođu Sokobanjske. koja se nalazi na desetak kilometara severozapadno od Bora. Golak Planine Ozren i Devica se u pravcu juga spuštaju ka Toponičkoj reci i slivu Svrljiškog Timoka. Vrelo i Jezero. Prostire . Dostiže visinu od 770 m i sa bočnom kupom Tilva Mika (626 m) čini jedinstvenu celinu. Predstavlja najizrazitiju paleovulkansku kupu u Crnorečkom andezitskom masivu. Svrljiga i timočkog okruga. Baba 657 m. istočno od železničke pruge Bor-Majdanpek. pa sve do njenog ušća u Dunav i nalazi se u nacionalnom parku Đerdap. Borskog jezera i Zlota. Na više lokaliteta ima šumskih kompleksa. izgrađen je od paleozojskih kristalstih škriljaca. Istočna Srbija (južni deo) Baba Nalazi se južno od magistralnog puta Paraćin . to je uzak i nazubljen krečnjački planinski venac blage strane okrenute jugozapadu i veoma strmih stena okrenutih severoistoku. nalazi se planina Devica. Veliki Greben se pruža istočne od sliva Porečke reke. istočno od planine Stol. Južno je planinsko područje Golak. Šumovita planina pored magistralnog auto puta. To niže planinsko područje se naziva Golak. Mutnice. Ježevica Južno od Crnorečke kotline. južno je Mečji vis i Slemen. a na jugu ka Moravici i Južnoj Moravi. Zapadno je Rtanj. Veliki Krš je dugačak 9 km i širok 3 km. Bukovik je spada u gromadne planine. Vizak Troglavi vrh u neposrednoj blizini planine Stol u pravcu severa. jugoistočno je Tupižnica. Niska planina pruža se u pravcu jugozapad—severoistok i ima oblik slemena. jugoistočno od Boljevca nalazi se Ježevica. sa najvišim vrhom V. Veliki Krš Veliki Krš je planina visine 1148 m. Prečnik osnove kupe je 2 km. Nalazi se petnaestak severno od Bora.nadmorske visine.

bivšem vlasniku rudnika na Rtnju. Istočno od Ozrena nalazi se planina Devica. Neumorni i neumoljivi tragači za zlatom u nekoliko navrata su dinamitom razrušili kapelicu posvećenu Svetom Đorđu na vrhu planine. obrasla autohtonim biljnim vrstama i obiluje izvorima pitke vode. Vrh je livada sa kojeg se pruža lep pogled. Dužina pružanja je nekih 20 kilometara. Matejevac i Knez Selo na jugu. Sa Rtnja se kad je vedro vreme vide Dunav. istočno je Tupižnica južno Devica. Okruženje predstavljaju grad Niš. U geološkom sastavu preovlađuju mezozojski krečnjaci. Viši delovi planine sačinjeni su od niskometamorfnih kristalastih škriljaca iz paleozoika. Severna strana planine prekrivena je šumama i pašnjacima.Knjaževac. Izdužen je uporednički oko 30 km i asimetričan u meridijanskom profilu. Po najvišem vrhu Aleksinčani ovu planinu nazivaju Leskovik smatrajući da je Ozren samo greben ove planine koji je okrenut ka Soko Banji. od sela Čamurlija na zapadu. Bukovika na jugozapadu i Sokobanjske kotline na jugoistoku. Vidin sa delom Bugarske. a prema selima Lukovo i Mirovo u kaskadama. planine Slemen na jugu i Tupižnice na istoku.se u pravcu zapad – istok. Paješki kamen Istočno od Svrljiških planina. nadomak Boljevca. Slemen Planina srednje visine (1099 m) nalazi se između Boljevca na severozapadu i Knjaževca na jugoistoku. Stara planina. Najviši delovi planine izgrađeni su od masivnih i bankovitih jurskih krečnjaka. Rtanj Rtanj je planina koja se nalazi u istočnoj Srbiji. Prema nadmorskoj visini je srednja planina. Prostor oko vrha Kalafat izgrađen je od formacija crvenih peščara iz paleozoika. Božićni i Vidovdanski. Avala. a širina ne prelazi 10 km. ali je to uzvišenje sa malom relativnom visinom. Slojeviti kredni krečnjaci čine geološki sastav. Na vrhu Šiljak nalazi se od 1932. Pripada Karpatskim planinama i sastoji se od krečnjačkog grebena i izrazite krečnjačke kupe na istoku. . severno Mečji vis. Kopaonik. Nalazi se između planine Ježevice na severu. Samanjac Prostire se pravcem severoistok . sela Vrelo. najviši vrh je Leskovik 1174 m. podigla supruga Greta. U pravcu istoka preko Šugrinske reke nalazi se Zaglavak i Stara planina. južno od planine Tresibabe i severoistočno od Bele Palanke nalazi se Paješki Kamen. Zapadno od Mečjeg visa prolazi put Boljevac . dok Kamenički vis i terene zapadno i jugozapadno od njega (sve do Crnog vrha 685 m) grade krečnjački mezozojski sedimenti. do krajnje istočne granice. ali je za uspon na nju potrebno savladati visinsku razliku od svega 300 metara. Južno od Rožnja nalazi se Bovansko jezero. sela Kamenica. Prostire se oko 5 km jugozapadno od Soko Banje i severoistočno od Aleksinca. predeo zapadno od Sedog vrha prema Subotincu i Aleksincu na jug čine paleozojski sericitski škriljci. na severu su Kučajske planine. Monumentalno se izdiže iz Crnorečke doline i završava pravilnom piramidom na visini od 1570 metara.jugozapad južno od prevoja Čestobrodice. Planinarska udruženja organizuju svake godine dva tradicionalna uspona na Rtanj. dok severne padine čine stariji krečnjaci iz jure. kao i Grbavče. vodopad Ripaljka i izletište Kalinovica. ogranaka Rtnja na zapadu. godine kapelica koja je danas u ruševinama. Zapadno se nalazi Tumba. Zapadno se nalazi planina Baba. Rožanj Nalazi se između Samanjca na severu. Prema severoistoku se strmo obrušava. koju je svom mužu Julijusu Minhu. Kopajkošara i Cerje na severu. južno je planina Rožanj. Ozren Ozren je planina u istočnoj Srbiji. na istoku je Rtanj. tj. Najveći i najviši deo planine izgrađen je od krednih sedimenata. Na planini Ozren nalazi se veliki broj izletišta sa razvijenom turističkom infrastrukturom: izletište Ozren. Mečji vis Prema nadmorskoj visini je planina.

zapadu i jugu. Na zapadu završava visokim stenovitim odsekom (Lasovački kamen 1160 m). Svrljiške planine Nalazi se između gornjeg toka Svrljiškog Timoka. Pripada balkanskim planinama. . u dužini od oko 100 km. Krupca i Moklišta na jugu. Na jugu su Svrljiške planine. Tresibaba Nalazi se južno od Knjaževca. Stara planina spada u mlade venačne planine. Znamenitosti Svrljiških planina su Prekonoška pećina i prerast Periš. Svrljiški Timok čini granicu na severozapadu. Planina koja geografski pripada teritoriji opština Svrljig i Bela Palanka. Pripada istočnoj zoni mlađih krečnjačkih planina i ima meridijanski pravac pružanja. Tupižnica Tresibaba je planina u istočnoj Srbiji. Najviši vrh je Guvnište 1413 m. na nadmorskoj visini od 1758 m nalazi se jedan od najatraktivnijih vrhova Stare planine . Na planinske pašnjake izgoni se stoka. severno od Svrljiga. Nalazi se severozapadno od knjaževačke i jugozapadno od zaječarske kotline. Sićeva. a dalje prema istoku je Rinjska planina sa vrhom Kovina (1205 m). Najviši istoimeni vrh dostiže visinu od 1162 m. Zabrđe Zabrđe je predeo jugoistočno od Pirota. severno od Dimitrovgrada. Predstavlja prirodnu granicu između Srbije i Bugarske. do kojeg vodi automobilski put. Najviša tačka je Zeleni vrh sa visinom od 1334 metra. južno od Odorovskog polja i Vidliča. a preko njih su nataloženi peščari i mezozojski krečnjaci. jugoistočno od Svrljiga do Sićevačke klisure i Nišave na jugu. Šumski prekrivač Tupižnice je proređen. Prostor koji zauzima je izmedju sela Oreovac na zapadu. a na istoku je Zaglavak i Stara planina. a na istoku ima izgled blago nagnutog platoa. Gornjeg i Donjeg Rinja na istoku. Ostrovice. šumovita je severna strana planine i predeo između glavnog i severozapadnog venca. Knjaževac. Prostor oko Zelenog vrha se naziva Gulijanskom planinom. Pruža se od Vrške Čuke na severu. Pirot i Dimitrovgrad.Stara planina Stara planina je jedina visoka planina Istočne Srbije sa najvišom tačkom u takozvanoj užoj Srbiji. Severno je planina Projić. Na najvišem delu Tupižnice je televizijski relej. Ukupna površina masiva koji se prostire u Srbiji je 1802 km2 . poznata je pod imenom Lasovačka planina. veći deo planine je u Bugarskoj gde se nalazi i najviši vrh (Botev 2376 m). Nalazi se na krajnjem istoku Srbije. Prostire se pravcem severozapad-jugoistok paralelno sa Odorovskim kraškim poljem. Smeštena je na teritoriji sledećih opština: Zaječar. pa se na njoj sreću mnogi površinski i podzemni kraški oblici reljefa. Osnova je od starih stena. Najveći deo planine izgrađen je od krečnjeka.Babin zub. sa leve strane Belog Timoka. Naziva se još i Balkan. do Dimitrovgrada na jugu. Mezozojski krečnjaci dominiraju u geološkom sastavu. nastala je kao i sve ostale planine te grupe alpskim nabiranjem. Neposredno ispod krova Srbije – Midžora (2169 m). Jugozapadna Srbija Bandijer Planina se nalazi na granici Srbije i Crne Gore severno od Pljevalja. i svrljiških sela Gulijan i Beloinje na severu. severoistočno je planina Ožalj. po čemu je i čitavo poluostrvo na kome se planina nalazi dobilo naziv Balkansko poluostrvo. Dolca. severozapadno planina Javorje i Rudina. Vidlič Na istočne Srbije istočno od Pirota prostire se krečnjački greben Vidliča za kojeg postoji nedoumica da li je to posebna planina ili deo Stare planine. a Trgoviški Timok se nalazi na severoistoku i istoku. a samo delimično niškoj opštini. Većim delom je bez šumske vegetacije. Po visini se ubraja u srednje planine.

Gajeva planina Nalazi se na granici Srbije i Bosne i Hercegovine. Na njoj ima i glacijalnih tragova. južno Kukutnica. Pripada dinaridima i izgrađena je od paleozojskih škriljaca i oaza dacita i andezita. Javora i Tisovice. Zapadno je planina Javorje. Od strane UNESCO-a je proglašena Rezervatom biosfre. Trijaski krečnjaci su u geološkoj građi najprisutniji. Raške na istoku i Sjenice na zapadu. U pravcu jugoistoka se nalazi visoravan Jabuka. Severno je BiH i reka Lim. . a odlukom Vlade Republike Srbije. Debela gora Nalazi se jugozapadno od Ovčar Banje. Planinu u geološkom smislu čine trijaski krečnjaci. Teme planine Čemerno je znatno suženo. Prostire se na obodu Pešterske visoravni i nadovezuje se na Jadovnik i Ozren na severozapadu odnosno Bihor na jugu. Pripada starovlaško-raškim planinama. a njen najviši vrh se nalazi na 1617 m. Čemerno Planina Čemerno se pruža od zapada ka istoku na dužini od oko 21km. Pored šumskog prostranstva Čemerno je poznato i po velikoj površini na kojoj raste borovnica. severno od Dragačeva. Budeč Zapadno je Zlatibor. Sa juga je planina Čemerno ograničena dolinom reke Studenice. Planina je bogata četinarskim šumama. ona je jedna od najlepših i šumom najbogatijih planina u Srbiji. Lima na severu i istoku i planine Pobijenik na jugu prostire se Bič planina. severno od Pljevalja. zapadno od planine Ovčar. južno od Zapadne Morave. Blagaja Na severu je Đetinja i Požeška kotlina. Presječke reke i Uvca. Giljeva Giljeva je planina u Srbiji koja se nalazi južno od Sjenice prema granici sa Crnom Gorom. Jugozapadno su obronci Zlatibora. Čemernica Prostire se između Mučnja. Nalazi se oko 18 km severozapadno od Ivanjice. severoistočno Sedalac.Bič planina Između Poblaćenice na zapadu. istočno Gradina. trijaski masivni krečnjaci i mermeri. To je krečnjačka visoravan sa najvišim vrhom Belom stenom od 1482 metra. rečicama punim ribe. Na istoku je Moravica i preko nje Krstac i Golubac. a sa severa dolinama Dubočice i Borošnice i znatno je raščlanjena dolinama njihovih pritoka. Parkom Prirode. izvorima. na jugu Veliki Rzav. Na Goliji izviru Moravica i Studenica. veći deo jugoistoka planine izgrađen je od trijaskih krečnjaka. sa severa je obrastao šumom dok su na jugu travnate padine. Najveći deo planinskog temena je pod šumom. Najviši vrh Golije je Jankov kamen 1833 m. divljači. Geološki sastav čine masivni kredni krečnjaci. Karakterističan greben vezuje više vrhova. Geološki sastav čine paleozojski škriljci. Dok je najviši vrh izgrađen od jurskih. Na istoku je reka Sutjeska i dalje planina Bič. šumskim i lekovitim biljem i ima izvanredne terene za smučanje. Gola brda Prostire se južno od planine Ožalj. ali na pojedinim delovima grebena ima manjih ili većih travnatih proplanaka sa stočarskim kolibama. Golija Prostire se između Ivanjice na severu i Novog Pazara na jugu. Nalazi se istočno od Priboja.

Ima mnogo livada i četinarskih šuma. Geološku građu čine pretežno paleozojski sericitski škriljci. Pripada dinarskom sistemu planina i pruža se u pravcu severozapad-jugoistok u dužini od 30 km.Bijelo Polje.Golubac Nalazi se južno od Požege i severno od Ivanjice. Najviši vrh je Crna stena (929 m). Na severozapadu se nalazi planina Kovač. istočno je planina Projić. na jugu su Pljevlja. Jarut Nalazi se severno od Tutina i istočno od Novog Pazara. između dolina Lima. od kojeg se duž severozapadnog podnožja odvaja put za Sjenicu i Novi Pazar. Jadovnik Južno od Zlatara. Na istoku se naslanja na zapadne obronke Golije. Severno je Velika Ninaja. Na Jabuci je u II svetskom ratu poginuo i mali bombaš Boško Buha po kome su nazvani memorijalni prostor i turističko naselje. Severno je planina Krstac. koji se pruža u pravcu-SZ-JI u dužini od 3. a na istoku su Rudine. po kojima su rasute kuće sela Stranjana i stočarske pojate. gde se ujedno nalazi i planinarski dom u neposrednoj blizini Sopotničkih vodopada na 990 metara nadmorske visine. na visini od 1. U pravcu severozapada na nju se nastavlja Ovčar. istočno je Dragačevo. Severno se nalazi planina Jarut. a najviši vrh je Katunić ( 1732 m ). a na zapadu je Pešterska visoravan. na severu je planina Javorje. Gradina Gradina ima dinarski pravac prostiranja duž granice Srbije i Crne Gore. Na širokom temenu planine su pašnjaci i livade.) i Prvi balkanski rat te ukazuju na burnu istoriju ove planine. Širi pojasevi šume pružaju se po strmijim stranama prema Mileševskoj reci. Na planini Jadovnik nalazi se selo Sopotnica. severno od crnogorskih Pljevalja i zapadno od Priboja nalazi se planina Javorje.300 metara. Gradina sa poznatim arheološkim nalazištem (849 m). Najviši deo planine izgrađen je od mezozjskih krečnjaka znatne debljine i čistoće. Prostire se u zapadnoj Srbiji nekih 15 km jugoistočno od Prijepolja. Rajački vis (818 m) i Stjenik . Visoravan Jabuka Jabuka se nalazi između Prijepolja i Pljevalja. a na zapadu se graniči sa krečnjačkim masivom Murtenice. Čini obod Pešterske visoravni. Hum Nalazi se zapadno od Tutina. Središnji i najviši deo starovlaške planine dinarskog sistema izgrađen od trijaskih peščara i krečnjaka. Istočni deo Javora je blago zatalasana površ prostranih livada prošaranih šumarcima. Brojni šančevi vezani za Prvi srpski ustanak. u pravcu jugoistoka se nalazi Troglav. pretežno bukove šume. Reka Vidrenjak na jugu razdvaja Jarut od Huma. na jugu je pogranična planina Gradina. na jugu je granica sa Crnom Gorom. zapadno je reka Moravica. Duga je 12 km. Jelica Planina Jelica predstavlja prirodnu granicu između Dragačeva i čačanske kotline. Javor Javor se proteže severoistočnom granicom opštine Nova Varoš u dužini od 16 km. Ime nije dobila po stablima jabuka kojih ovde uopšte i nema. Na jugoistoku se nalazi Bandijer. već po tome što su se tu borili vitezovi i "kroz prsten jabuku streljali".5 kilometara i u širini od oko 2 km. Verinje (874 m). Duž jugozapadnog podnožja pored Lima vodi asfaltni put Prijepolje . nalazi se planina Jadovnik. Severno od nje nalazi se Gajeva planina. Javorje Na krajnjem jugozapadu Srbije. Nalazi se zapadno od Sjenice. pa se u tom delu razvila tipična kraška hidrografija. Mileševke i Međanske reke. zatim tursko – srpski rat ( 1876 – 1877.

Dalje na istoku su Sopoćani i Novi Pazar. izgrađen je od trijaskih krečnjaka. u pravcu severoistoka nalazi se planina Jadovnik. Komaran Komaran je predeo koji se prostire zapadno od Brodareva. Kukutnica Planina bogata vodom nalazi se zapadno od Ivanjice. a jugozapadno je planina Golubac. Prosečna visina je oko 1000 m. sa vrhom Midžor). Najviši vrh izgrađen je od tamnog efuzivnog dijabaza. Jugoistočni deo Jelice zastupljen je u okolini Kraljeva vrhom Jastrebar (796 m). na zapadu je Zlatibor. Masivni trijaski krečnjaci prisutni su u predelu Stjenika. na severozapadu je planina Žilindar. Severoistočno je Dragačevo. Nalazi se severozapadno od Nove Varoši. a južno od Priboja i planine Bič. na levoj obali Lima je planina Pobijenik sa vrhom Borak (1423 m). krednih krečnjaka ima na više mesta.(789 m). Deo je Prokletijske grupe planina dinarskog sistema mladih venačnih planina. serpentini se prema istoku često javljaju. na zapadu je Ozren. Malič Leži zapadno od Golijske Moravice na pola puta između Arilja i Ivanjice. između Rožaja i Ribarića. ali i najveći deo planine izgrađen je od paleozojskih sericitskih škriljaca. a na zapadu se nalazi Pobijenik. Dalje na jugu je Giljeva. Iako je po visini druga planina u Srbiji bez pokrajina (iza Stare planine. mnoge druge stene uzimaju učešće u građi ove geološki raznovrsne planine. južno je vrh Češalj (1381 m) i dalje Mučanj. Nalazi se jugoistočno od Požege. na severoistoku se vezuje za planinu Hum. Severno je Budeč. Kamena gora Na jugozapadu regiona. Kilavac Nalazi se južno od Sjenice. Krstača Krstača se nalazi na granici Srbije i Crne Gore zapadno od Tutina. u njenom podnožju ipak izvire više levih pritoka Lima. duž granice sa Crnom Gorom je krečnjačka površ Kamene gore (1483 m). od Zlatara na jugu odvaja ga reka Bistrica. . manje je poznata i planinarski zapostavljena. Koštan polje Kraško polje se nalazi između Jaruta na jugu i Velike Ninaje na severu. Istočno se nalazi pešterski Crni vrh. na levoj obali Lima. U geološkom sastavu dominiraju trijaski krečnjaci. Kitonja Starovlaška planina se prostire južno od Zlatibora. Najviši vrh. Izgrađena je od trijaskih krečnjaka sa probojima andezita i dacita. U geološkom sastavu dominiraju trijaski krečnjaci. Nešto severnije od ovih visoravni. Na severu je Pešter. Iako je zbog krecnjačkog sastava siromašna vodom. jugoistočno od Kamene gore duž granice sa Crnom Gorom. Preko Lima. Severno od Kamene gore su travne i šumovite visoravni Jabuka i Babine (Brašansko brdo 1305 m). Mokra gora Mokra gora je planina koja se većim delom nalazi u Srbiji i manjim delom u Crnoj Gori. izgrađenim pretežno od serpentina i najvećim delom je pošumljen. Krstac Niska planina dinarskog pravca prostiranja između Kravarićke reke na jugozapadu i reke Bjelice na severoistoku. Geološki sastav je jednostavan.

5 km zapadno od centra Čačka. Giljeva i Žilindar. Jedan deo je pod šumom. Žilindar. Pešter je poznat po specifičnoj mikro-klimi. Zapadno se nalazi planina Žleb (2365 m) iza prevoja preko kojeg su povezani Peć i Rožaje. sa dužinom od 13. Peštersku visoravan i okolne planine karakterišu šumsko-travni pejzaži. Geološku građu viših delova čine masivni trijaski krečnjaci. pravcem severozapad-jugoistok. od Mokre gore prema jezeru Gazivoda nalazi se Mokra planina. Zapadno je planina Projić. Severno je planina Pobijenik. Najviši vrh je visok 958 m. Ozalj /Ožalj Nalazi se jugozapadno od Priboja i severno od Pljevalja. Dno je prekriveno kvartarnim jezerskim i rečnim nanosima. sem krajnjeg južnog dela koje sačinjavaju serpentiniti. na istoku reka Grabovica. a širinom od 8. kraški predeo. bogatstvo divljači. Kao deo ove planine ponekad se smatra i deo Starog Kolašina do Kosovske Mitrovice iako se na tom prostoru mogu izdvojiti Mokra planina i Suva planina. na jugoistoku Čemernica se svojim obroncima uzdiže iznad Presječke reke. ali je najveći deo bezvodan. Nedaleko od planine se nalazi poznata Ovčar banja. Peštersko polje je kraško polje u jugozapadnom delu Srbije na Pešterskoj visoravni. Smešteno je između planina Giljeva.Mokra Gora se proteže uporedničkim pravcem. Najviši vrh je Pogled (2155 m). a granica može biti i Crna reka. na samoj administrativnoj granici AP Kosovo i Metohija između Ibra i Belog Drima. a zajedno sa planinom Kablar pravi Ovčarsko-kablarsku klisuru. Reke Boroštica. Njen najviši vrh (Oklačka glava 1729 m) nalazi se na administrativnoj granici. Jarut i Ninaja. Zapadni deo Mokre gore na granici Kosova i Crne Gore takođe se naziva Suva planina. planinom Ozren. a na visoravnima postoje vrtače dubine od 10 do 15 metara i širine 33 do 50 metara. Mokra planina Severno i severoistočno od Mokre gore i njenog vrha Ruica (1814 m) na granici sa AP Kosovo. Vapa. Okolno stanovništvo te manastire naziva Srpskom svetom gorom. Posebno se ističe retka i zaštićena zajednica molike. a na jugoistoku planina Giljeva. Najviši vrh je Jerinin grad (1534 m) krečnjačkog je sastava. specifični kraški oblici reljefa. . izvori hladne vode. Geološki sastav čine pretežno serpentini. a vrh se nalazi 10. desna pritoka Ibra. Kroz Peštersku visoravan protiču reke Uvac. 693 m) koju od Jadovnika razdvaja Skudlanska rečica. posebno oštroj tokom zimskog perioda. nalazi se na jugozapadu Srbije. Javorom. Zlatarom. Na području Ovčara i Kablara nalaze se brojni manastiri. Na severoistoku je Sjenica. kroz koju protiče Zapadna Morava. Mogla bi se smatrati i delom Mokre gore. jugoistočno je visoravan Babine i dalje visoravan Jabuka. Velikog Rzava i Grabovice. Zahvata površinu od 63 km². Na vrhu se nalazi televiziska antena i predajnik RTS-a. Jablanica i Grabovica. Pešterska visoravan je pogodna za ispašu ovaca (kraj je poznat po proizvodima koji dolaze od peštersko-sjeničkih ovaca. Istočno se nalazi jezero Gazivode koje je nastalo pregrađivanjem reke Ibar. svež vazduh. Ovčar Ovčar je planina u Zapadnoj Srbiji. Tuzinjska i Brnjička reka predstavljaju najpoznatije ponornice u našoj zemlji. Južna šumovita strana je strmija od severne i u donjem delu se naziva Podgor. Polje je izgrađeno od krečnjaka. Pešter Pešterska visoravan (poznata i samo kao Pešter) je kraška visoravan (nadmorska visina od 1100-1250 m) u jugozapadnoj Srbiji. Mučanj Na severu je planina Kukutnica.5 kilometara. poput pešterskog sira). na istoku planina Kilavac. Ozren Jugoistočni deo prijepoljskog kraja zahvata planina Ozren ( najviši vrh Revuša 1. na nadmorskoj visini od 1160 metara što ga čini jednim od najviših na Balkanskom poluostrvu. Pešter je sa svih strana okružena planinama: Golijom. Jadovnikom. Šumsko i hidrografsko bogatstvo su karakteristike ove planine. ukupno postoji 12 manastira i par crkvica koje se nalaze na putu ka Ovčaru.

Crne Gore i Bosne i Hercegovine. pirit.jugoistok (dinarskim pravcem) na levoj obali reke Lim. U širem smislu. oko 12 km zapadno od varošice Ušće između manastira Studenica i Gradac. Studenički mermer je u stvari radočelski mermer. Ponikve se nalaze zapadno od Užica. o čemu svedoče ostaci troske i drugi rudarski tragovi. gornji i srednji tok Ibra. Ponor Nalazi se jugoistočno od Tutina. Ponikve Kraška površ Ponikve ima srednju visinu od 900-1000 m i na zapadu prelazi u planinu Taru. Projić Nalazi se jugozapadno od Priboja. koje je u srednjem veku pripadalo Raškoj državi. Na jugu se naslanja na Goliju. mestimično znatno proredjenom. leve pritoke Ibra. a Ožalj na istoku. Ovo je planinski venac dužine oko 15 km pravca severoistok . Ponor je planinski predeo između Mokre gore i Ibra na krajnjem jugu jugozapadne Srbije. On počinje od Ribarićke Klisure. Snažna vulkanska aktivnost stvorila je uslove za pojavu rudnih žica (galenit. Rogozna se sastoji najvećim delom od vulkanskih stena andezita. dacita. Stari (Ibarski) Kolašin Ibarski Kolašin je oblast u dolini gornjeg Ibra između Rogozne. Kosova i Ribarićke Klisure. izvijen prema jugoistoku.jugozapad. raščlanjena je na visoke kose i veća uzvišenja: Krivaču od 1643 metra na severozapadu i Vrhove od 1533 metra nadmorske visine na jugozapadu. Raška U užem smislu. pojam Raške se odnosi na celo područje jugozapadne Srbije. Obrasla je gustim šumama. riolita i njihovih tufova. Radočelo Planina je smeštena na levoj strani reke Ibar. koja ga odvaja od Štavice i rožajskog kraja. Sa zapadne i severne strane planina je obuhvaćena dolinom reke Studenice koja je odvaja od planine Čemerno. Na planini se ističe paleovulkanska kupa Jelač-grad. Rogozna Rogozna je planina 10-12 km jugoistočno od Novog Pazara. tamo gde Ibar naglo . severno od Pljevalja. Preko Rogozne je prolazio karavanski put koji je povezivao Bosnu sa Skopljem i Solunom. Dolinama desnih pritoka Studenice i izvorišnih krakova Brvenice. Ponor čine šumoviti obronci Mokre gore iznad sela Mojstir. u raznovrsnom geološkom sastavu preovlađuju metamorfne stene paleozojske starosti. Mokre Gore. Smeštena je u trouglu koji sačinjavaju reka Raška. a u severoistočnom delu od kristalastih škriljaca gornje-karbonske starosti i stena dijabaz-rožnačke formacije. Njima se navećim delom kretala trgovina sve do izgradnje ibarske železnice. Prostire se pravcem severozapad . sfalerit) koje su u srednjem veku eksploatisane. Rudina Nalazi se na tromeđi Srbije. Najveće uzvišenje je Crni vrh 1504 m. Pruža se pravcem jugozapad severoistok u dužini od oko 20 km. kada je varošica Raška preuzela glavnu ulogu utovarno-istovarne stanice za robu većeg dela Noviopazarskog sandžaka.Pobijenik Nalazi se između Prijepolja i Priboja. pojam Raške se odnosi na sliv srednjeg Ibra i slivove njegovih levih pritoka Raške i Studenice. Planina Javorje je na zapadu. Krivača je trovrh sa vrhovima približne visine pri čemu je najistočniji vrh i najveći. Dolinama pritoka tih reka raščlanjena je na dugačke kose veoma strmih strana. Najviši vrh sastavljen je od karbonskih metamorfisanih kvarcnih konglomerata. Pretežno je obrasla šumom.

Područje planine Tare sačinjava najzapadniju skupinu iz grupe Starovlaških planina. Prevoj Čemerišta je veza i granica između Zvijezde i Tare. dok se ogranci planine spuštaju ka kremanskoj dolini i dolini reke Đetinje. Najviši vrhovi su Bučje (1084 m). a u pravcu jugozapada Golija. Stari Vlah Stari Vlah je istorijska i geografska oblast na jugozapadu Srbije. Tara u užem smislu ili Ravna Tara deo je masiva sa Kaluđerskim barama i krečnjačkom visoravni između sledećih reka: Drina. Ime je možda dobila od Nina Belova. Geološki sastav čine mezozojski karbonatni sedimenti probijeni magmatskim dijabazima. Konjska reka. Jako je disecirana brojnim kratkim dubodolinama i jarugama. Stari Vlah je administrativno raspoređen u okvirima Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Livadske površine su prostranije na severu u donjem delu sliva Lopatnice. Rača. Stojkovačka planina Nalazi se između planine Čemerno na severu i planine Radočelo na jugiistoku. Na zapadu je Ivanjica. Kom (1177 m) i drugi manji. a radi zaštite izuzetnih prirodnih vrednosti koje ono poseduje Skupština Srbije je 1981. u slivu Moravice i Uvca severno od Sjenice. Ponekad se naziva i Visoka Tara. Na osnovu dugogodišnjih proučavanja i istraživanja ovog područja. Obuhvata opštine Priboj. kao i delove opštine Sjenice. Na zapadu je planina Kitonja. Novu Varoš. Obuhvata oblasti severno od reke Lima i istočno od Drine. a završava se kod sela Čabre na ušću Jagnjeničke reke. Arilje i Ivanjicu. Spada u najšumovitije planine Evrope.e. Beli Rzav i Derventa (vrh Zborište 1544 m). Tara i Zvijezda Tara (1544 m) sa susednom Zvijezdom (1643 m) diže se nad Drinom. Moravički Stari Vlah (obuhvata sliv Moravice) i Zlatarski Stari Vlah (obuhvata Zlatar). dok su delovi prema Ibru i Bogutovcu siromašni šumom i odlikuju se velikim erozivnim površinama. Borošnice. Nalazi se između Sjenice i Novog Pazara. gde se oslanja na ogranke Zlatibora. Na Starom Vlahu se nalaze planine Zlatibor i Zlatar. Dakle slivno područje jezera Zaovine pripada Tari (u užem smislu). Jaruta na jugu. Tara je oivičena dubokim kanjonom reke Drine. Stari Vlah je planinska regija. Tolišnice. Širina planine dostiže oko 10 km. velikog vojskovođe iz vremana 2000 godina p. Veći deo planine je pod šumama. Oblast je bogata vodom. južno od Kokinog Broda. Ninaja (Velika Ninaja) Prostire se između Peštera na zapadu. jugozapadno od Kraljeva i predstavlja neposredno okruženje Bogutovačke banje. Pavlovska livada (1150 m). Najviši delovi planine su izgrađeni od serpentina. pa je stočarstvo karakteristična delatnost. Otuda i vodi ime – vlah je bio naziv za stočara. Prijepolje.n. preko prevoja Šargan vezuje se za Zlatibor na jugoistoku.skreće iz severo-istočnog u jugoistočni pravac. Lopatnice. Užice. Ona je severozapadni nastavak Tare. Tikva Tikva se nalazi na prostoru Starog Vlaha. kao i greben koji ide od Rastišta do prevoja Čemerišta. kod Bogutovačke Banje i u selu Magliču. Na sever se prostire do Bajine Bašte. Zvijezda se nalazi u trouglu između sela Rastište i Jagoštica i kanjonskog dela Drine (vrh Veliki kraj 1444 m). Ime slovenskog boga ratnika iz prethrišćanskog perioda Troglava sačuvano je u imenu ove planine. u dolini Ibra. Najviši vrh Zvijezde i čitavog područja Veliki Stolac nalazi se u Bosni. Na severoistočnoj strani su Rača i Solotuša. posebnim Zakonom područje Tare proglasila za Nacionalni park. Golije na severu i Novopazarske kotline na istoku. koji u narodnom verovanju postoji kao bog Bak. Diže se severno od Nove Varoši. gospodar . Čajetinu. Oni određuju podjelu Starog Vlaha na Zlatiborski Stari Vlah (obuhvata Zlatibor). Troglav Troglav je okruglasta planinska masa između doline Ibra.

Vranjača Nalazi se zapadno od Tutina na granici sa Crnom Gorom. Brezanske reke na istoku i Sokolje na severu. Prostire se južno od Nove Varoši i istočno od Prijepolja. po biljnom svetu smatra se jednom od najbogatijih planina Srbije. Pruža se u pravcu zapad—istok oko 10 km. Severno je planina Hum. a širok 12 km. Južna i istočna granica Zlatibora su reke Uvac i Veliki Rzav. a široka i do 15 km. Površina Goča obrasla je bukovom i jelovom šumom. Murternica (1480 m) i drugim manjim sa kojima zajedno čini Zlatibor u širem smislu. Zlatar Zlatar (najviši vrh Golo brdo 1627 m) se nalazi između reka Lima. a severozapadno je Radočelo. granične oblasti između Raške.lova. Na Homaru je i najviši vrh Ninaje-Suhi krš (1462 m). Nalazi se u sklopu severnokopaoničkih planina. nju čine i donekle izolovani grebeni Homar i Suhar. Hercegovine i Polimlja. To je jedna od najprostranijih planina Srbije i prostire se istočno od Ibra. brezom. dugačka je 30 km. Na Goču je izvorište mnogih potoka i rečica koje otiču prema Zapadnoj Moravi na severu i Rasini na jugu. Dug je 22. javorom. hrastom kitnjakom. Zlatibor Zlatibor je najpoznatija starovlaška visoravan. Uvca. Užice i Novu Varoš u Zlatiborskom okrugu. Vranjača je produžetak Krstače koja se nalazi u pravcu zapada. zapadno i jugozapadno od Goča i istočno i jugoistočno od Stolova. Pruža se od severozapada ka jugoistoku dužinom od oko 75 km. selima Mokrom Gorom. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok. Semegnjevom i Jablanicom. Zbog rudnog bogatstva i raznovrsnosti nazivaju ga i srpski Ural. To je. dosežući u srednjem delu širinu od oko 40 km. Na zapadu se Zlatibor graniči sa Republikom Srpskom. Čigota (1422 m). Kopaonička grupa Baba Baba (953 m) je planina kopaoničke grupe koja se prostire severno od Studene i Ravne planine. Zlatibor je oduvek imao veliki pogranični značaj.Austrougarskom i Turskom. Vukovije Zapadno od Baljevca nalazi se Vukovije. Zlatibor se nalazi na severom delu oblasti Stari Vlah. Omeđena je tokovima Gvozdačke reke na jugu. Mileševke i Bistrice. Najviši vrh je Ljukten 1216 m. Dalje jugozapadno se nalazi Golija. Najviši deo je sastavljen od kristalatih škriljaca. Goč Planina se prostire južno od Zapadne Morave iznad Vrnjačke Banje. Stari naziv za planinu Zlatibor je Rujno (Rujan) čije ime potiče od žbunaste biljke ruj (Rhus cotynus) kojom je čitava oblast bila veoma bogata i koja se koristila za štavljenje i bojenje kože. Na nekim kartama planina se naziva Kruščica. Na brdu Cigli kod Jablanice i danas se raspoznaje granica Srbije sa dvema carevinama . Poznato je letovalište i zimovalište. Pripada starovlaškim planinama. a sa strane znatnim delom i od serpentina. Površ je okružena uzvišenjima: Tornik (1496 m). peridotitki lakolit i jedna od najvećih serpentinskih masa u Srbiji. Prostire se na površini od oko 300 km². kao i klimatsko lečilište. Jedan njegov deo je . Kopaonik Poznat je i kao Srebrna planina. Ninaja je složene morfologije. Obuhvata predele triju opština Republike Srbije: Čajetinu. takođe na granici sa Crnom Gorom. Žilindar Nalazi se na južnom obodu Pešterske visoravni i na granici Srbije i Crne Gore.

Sa severa je ograničena dolinom Brezanske reke. Ozren (956 m) je nastavak Stolova prema severu. dok se na jugu obronci ove planine spuštaju do sela Gokčanica. Gokčanice i Rasine nalazi se planina Željin. a sa juga Gokčanicom. spuštajući se strmo u Jankovu klisuru koja ga odvaja od planine Jastrebac. Jugoistočno od Suvog Rudišta greben Kopaonika je sužen i raščlanjen u niz plastastih uzvišenja: Čardak (1590 m). Sa svih strana je omeđen rasedima te ima karakter horsta. Željin Na desnoj strani ibarske klisure. Sa nje se u svim pravcima razilaze pritoke pomenutih reka. sada se svrstava u dinarske planine jer je njegovo granitno jezgro mlađa. zapadno od Ravne planine. Najviši vrh ove planine kopaoničke grupe je Crni vrh (1543 m). oko koje se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim (Milanovim) vrhom (2017 m) na kome je Pančićev mauzolej. Na Studenoj su vrhovi: Cvetalica (1056 m). Do planine se stiže iz pravca Goča ili od Polumira iz doline Ibra. i Krš (1256 m). sa najvišim vrhom Usovicom (1375 m) u severozapadnom delu. južne su obešumljene i tu je razvijeno stočarstvo. Zapadni obronci Stolova formiraju istočni deo Ibarske klisure. Kavgalija (1356 m). Na ogolićenim obodnim delovima planine prisutna je recentna erozija sa ekscesivnim karakterom. a na njima se nalazi i tvrđava Maglič. zatim se penje ka Velikoj ogledni (1359 m) i talasastim grebenom Vrata (1072 m). Stolovi Planina se nalazi jugozapadno od Kraljeva. Najviši vrh je Željin (1784 m) je kupa elipsastog oblika koja se izdiže nad gustim šumama. od zapada ka istoku na dužini od oko 15km. između reka Jošanice. koje su dubokim dolinama raščlanile planinu na dugačke grebene i kose i dale joj u celini zvezdast oblik. Gobelja (1834 m). Severne strane te planinske grede su pretežno pod šumom. Ravna planina Prostire se između Studene planine na zapadu. do Gokčanice i Ibra na jugu i jugoistoku. Sa istočne strane Velika livada razdvaja Studenu planinu od Ravne planine. Nalazi se istočno od varošice Ušće. istočno od Ibra. a na njegovom širem prostoru je smešten čitav niz kulturno-istorijskih spomenika iz perioda od XII do XV veka. oko vrha Cvetalice prisutan je narcis u narodu poznat i kao kaloper. Glavni planinski greben je stolastog oblika dužine oko 12 km na pravcu sever-severozapad-jug-jugoistok. Planinski greben je travnata poljana. Karaula (1352 m). između Ibra. severno od Željina. Srednji deo je prostrana fluvijalna površ Ravni Kopaonik. Karaman (1936 m). Studena planina Nalazi se južno od Stolova. uglavnom. Severno se . Pruža se. Sa Stolovima se veže od vrha Karaula (904 m) prema Čikeru (1324 m) preko Erskih livada (961 m). na kome se nalazi mauzolej čuvenog srpskog prirodnjaka po kome je dobio ime. Njegov najviši vrh je Pančićev vrh sa 2017 m nmv. Šatorica (1750 m) i Oštro koplje (1789 m). Željina na jugu. kao i dolinom Ribnice iz pravca Kraljeva. tercijarna intruzija. Od Ravnog Kopaonika odvaja se njegov istočni ogranak sa spuštanjem na prevoj Mramor (1140 m). Ceo masiv je dobio naziv po velikom rudnom bogatstvu koje je na njemu eksploatisano još od srednjeg veka. Žaračka planina Žaračka planina (1051 m) pripada kopaoničkoj grupi. a na severu se preko Popove reke vezuje za Studenu planinu. Ribnice i Brezanske reke. prostire se do Ibra na zapadu. Od Stolova Studenu planinu odvaja Gvozdačka reka. zatalasana visoravan. oko koga se nalazi baza vojske Srbije.zaštićena zona pod imenom Nacionalni park Kopaonik u okviru koga postoji 12 rezervata biljnih i životinjskih vrsta. koja od sela Brezne postaje Brezjanska reka. Većim delom je pod gustom šumom. Goča na istoku i severu. Zapadna granica je reka Ibar. između kojih su široke presedline. Ranije je smatran Rodopskom. a na njemu se nalazi i najveći skijaški centar u Srbiji. a severoistočno se nalazi Goč. završava sa Javorcem i njegovim vrhom Žurla (869 m).

preovlađuju graniti i gnajsevi. Južno je Kosovsko pomoravlje. Jastrebac je vrlo stara planina. U vreme nastajanja Alpa. deo je bez naselja dok se na južnom. tako i po prostoru koji zauzima. Karpata i Dinarida dogodile su se velike promene na njemu: izdigao se središni deo. Ova deoba je sasvim jasna istočno od Stracimira. Kukavica je u pokrivena gustom šumom. smrčom i jelom. Na severu se prostire do Končuljske klisure. kupastih. Velike Đulice. blažem. Zbog svojih pravilnih. Najviši vrh je Vlajna (1442 m). sredinom XX veka. Prema zapadu je ograničena rekom Veternicom. Venac ovih vrhova. deli planinu na dva dela – severni. sa dolinom Goleme reke. U podnožju planine nalazi se Jošanička banja. a na jugu je Kopaonik. strmiji. između Žegligova i Kosovskog Pomoravlja. Bukovska čuka (1386 m) i Orlova čuka 1306 m). severno od Vranja i južno od Leskovca i padine joj se protežu do ovih gradova. Jastrebac (Veliki Jastrebac) Nalazi se južno od Kruševca i zapadno od Niša. Zapadna Morava. preovlađuju nisko metamorfisani škriljci. Goljak Planina Goljak na granici uže Srbije i Kosova diže se iznad Sijarinske banje. Na zapadu je Mala Kosanica. kako po visini (najviši vrh Velika Đulica visok je 1491 m). Tumba (1192 m). (1327 m). Glavni greben od Stracimira se proteže na istok preko Svetle stene. severno Jablanička kotlina. osim u blizini Ibra gde je dosta ogoljena. Tikva (1405 m). Jastrebački horst je uporednički izdužen 45 km i čine ga Veliki i Mali Jastrebac izgrađeni od škriljaca. na severu i istoku je Velika Kosanica. Nastala je rasedanjem stare rodopske mase. peskovi i gline. Nekada stočarski kraj. Prostire se na istok do reke Veternice preko koje je Kukavica.nalazi Ravna planina kojom su spojeni Željin i Goč. u stvari. Južna Srbija (zapadni deo) Crna gora (Skopska) Nazivaju je i samo Crna gora. Na severu je još i Studena planina. Poprečni od Stracimira se proteže na sever preko Krsta. Postojao je još u tercijaru i izdizao se iz tercijarnog mora kao veliko ostrvo. Kukavica Kukavica je planina koja se nalazi zapadno od Vladičinog Hana. predstavlja vododelnicu slivova ovih velikih reka. oblika ova dva vrha planine Kukavice se ponekad navode kao zasebne planine. delu javljaju sela. Njegov glavni greben ima pravac istok-zapad. Tako se sada . Planina je pod šumom. Južna Morava i Toplica. smatraju ga jednom od najšumovitijih planina Srbije. Furnište (1370 m). uzdižu se dva vrha Oblik (1310 m) i Grot (1327 m). to je srednje velika planina na severu Makedonije. To je planina srednje veličine. ali zbog položaja koji zauzima u odnosu na obe Morave i njihove pritoke može se uočiti i poprečni greben koji. u geološkom sastavu preovlađuju stare metamorfne i magmatske stene. Kravarska planina Nalazi se severno od Golaka i može se smatrati njegovim severnim ogrankom. Pogleda i Kupinjaka i spušta se u dolinu Južne Morave. sastavljena od stena paleozojske starosti preko kojih leže tercijarni i kvartarni sedimenti. Spada u rodopske planine. Prostire se na jugoistoku Srbije na levoj obali Južne Morave Pčinjskom i Jablaničkom okrugu. iznad Vranja. Jastrebac je rodopska planina istočno od dinarskog Kopaonika. a slede ga Valjovska čuka (1207 m). Obrastao je uglavnom bukovom šumom. vojska pošumila borom. Zapadno je kosovska planina Prugovac. magmatski grandioriti i klastične sedimentne stene. Kukavica je imala brojna pašnjake koje je. Geološki sastav je raznovrstan. to jest između Preševa na istoku i Gnjilana na zapadu. Severno od Crnog vrha pa sve do Končuljske klisure planina se naziva i Ostrovica. U Srbiji se prostire duž administrativne granice Kosova. Zmajevca i Mojsinjske planine i spušta se u sastav Južne i zapadne Morave kod Stalaća. a severni i južni su se spustili. Geološki sastav je raznovrstan. Prostorno je nekako uokviren u trouglu koji čine reke: Rasina. Na južnom delu planine.

Lepa Gora (Požar) Prostire se između Kopaonika na zapadu. Nalazi se severoistočno od Kruševca. Toplice na istoku. istočno od Prolom banje i severno od Radan planine nalazi se Arbanaška planina (Vijogor 1128 m). Sastavljen je uglavnom od paleozojskih metamorfnih gnajseva koje mestimično probija granit. Severno od Prolom banje u pravcu Kuršumlije prostire se Sokolovica sa najvišim vrhom Radulovac (1050 m). Pripada grupi starih rodopskih planina. Pripada južnom Pomoravlju u širem smislu. . Prostor Radan planine se nalazi u južnoj Srbiji u opštinama Lebane. Obuhvata delove gornjih delova slivova Toplice. Bogat biljni svet uslovljen je bogatstvom vode koje na Kukavici ima na pretek. pre svega andezita i vulkanogenih sedimenata. što je od značaja za raznovrsnost njegovog reljefa. kristalasti škriljci i krečnjaci od kojih je izgrađen i najviši vrh. Nalazi se jugoistočno od Kuršumlije. Izgrađena je od metamorfnih kristalastih škriljaca. Mojsinjska planina Mojsinjska planina se nalazi u središtu Srbije. Mali Jastrebac Jastrebac je prevojem Grebac podeljen na Veliki i Mali Jastrebac. Od Pasjače je odvaja prevoj Beli kamen. Planina je prekrivena šumom i pašnjacima. na području opštine Ćićevac na nekoliko kilometara od autoputa Beograd – Niš. Prolomsku planinu (Sokolov vis 1370 m) sa severa graniči dolina Prolomske reke. Prolomsku planinu i Arbanašku planinu. Istočno od Grepca je Mali Jastrebac sa najvišim vrhom Kupinjak (946 m). dok su se pašnjaci zadržali u blizini naselja. Pripada Rodopskim planinama. Radan Radan planina se nalazi na mestu gde se Dinaridi sučeljavaju sa Rodopima (Rodopska ili Srpskomakedonska masa). javljaju i delovi četinarske šume. Mnoštvo izvora. Izdužen je pravcem SZ-JI. Razdvaja ih Mrljačka reka. Puste reke i Jablanice. Nastala je rasedanjem. Na nekim kartama se za ovu Rodopsku planinu koristi naziv Požar. južno od mesta na kojem se sastaju Zapadna i Južna Morava. Puste reke na istoku i jugu. potoka i rečica se spušta sa svih strana planine. Najviš vrh je Bandera visok 1155 metara. Pasjača Prostire se između Vidojevice na zapadu. a prevoj Gajtanska vrata deli Prolomsku planinu od Radana. Rgajska planina Jugozapadno od Vidojevice nalazi se Rgajska planina.pored guste listopadne. Na vrhu planine nalazi se Astronomska opservatorija. a južno od Prokuplja. zapadno od Lebana i Leskovca. Ravna planina i Petrova gora. složenost geološkog sastava i tektonskih odnosa. prisutni su dijabazi. Geološki sastav je raznovrstan. Radan planinu u užem smislu čine Majdan planina. Jastrebca na severoistoku. u geološkom sastavu preovlađuju kristalasti škriljci. Sastavljena je pretežno od jako metamorfisanih kristalastih škriljaca. Kuršumlija i Prokuplje. Bojnik. Izgrađena je od starih kristalastih škriljaca. kada se krene prema Kruševcu. serpentinisani peridotiti. Na jugozapadu se nalazi Sokolovica. Medveđa. Zbog visine manje od 500 metara ne spada u planine. Razlikujemo Radan planinu u užem smislu i Radan planinu u širem smislu. uglavnom bukove. Južno od sela Arbanaška. Pod Radan planinom u širem smislu podrazumevamo i Sokolovicu. Vidojevica Vidojevica je planina u jugoistočnom delu Srbije u blizini Prokuplja. kojim prolazi put Prokuplje-Bojnik. Toplice sa Prokupljem na severu. na jugu je Žitni Potok i Pusta reka. pripada rodopskim gromadnim planinama i sastavljena je od magmatskih stena.

Leskovačka kotlina je na jugozapadu. Pripada planinama Rodopskog sistema. Berbeška kotlina odvaja Babičku goru od Seličevice. Vodni vrtop (871 m) i drugi. Ogorelica). To je najviša planina u jugoistočnoj Srbiji. u dužini oko 15 km. Kao i Suva planina. a na jugoistiku Kruševica. odlikuje specifičnim geografskim osobinama. Ove doline liče na manje uvale sa nešto izraženijim bočnim stranama. Na severu je ograničena Nišavom. a ima i olovnih ruda. Na južnoj padini nalazi se rudnik galenita Blagodat. Na severozapadu se nalazi planina Seličevica. Nazvana je po selu Bohovo u Bugarskoj. na jugozapadu dolinom Sedlara odvojena je od grebena Crnog vrha (889 m). granita. Doline u podnožju su pod šumom.Južna Srbija (istočni deo) Babička Gora Babička Gora (Kriva buka 1059 m) je gromadna rodopska planina u jugoistočnoj Srbiji. a viši delovi su pod pašnjacima. a prema jugu i jugoistoku doseže do druma Niš — Pirot. Bohovska planina Najviši vrh nalazi se u Bugarskoj (1. zbog odsečenosti prema dolini Nišave i pretežno krečnjačkog sastava. ali sa nižim otvorenim delom. Sastavljena je uglavnom od kristalastih škriljaca.318 m. na koju se nadovezuje. Osnovnu geološku građu Belave čine paleozojske i mezozojske tvorevine. Oni su više primaknuti jugozapadnoj strani i čine odseke prema dolini Sedlara. Bugarske i Makedonije. Čemernik Čemernik često posećuju ljudi koji dođu na Vlasinsko jezero jer je lako doći do samog vrha (Veliki Čemernik 1638 m). a Zaplanjska kotlina na severoistoku. Burel Planinski predeo u Bugarskoj i Srbiji. Poseban tip dolina na ovoj planini predstavljaju valoge koje su naročito karakteristične na krečnjačkoj površi Valožja (Suva planina). od Bele Palanke do Pirota. Na grebenu. Besna Kobila Nalazi se istočno od Vranjske banje. škriljaca prekambrijumske starosti. i Belava se. Odatle se pruža prelep pogled na . Belava je niska planina i pripada Karpatsko-Balkanskoj orogenoj zoni. Mezozoik je predstavljen uglavnom krečnjacima jurske i kredne starosti. Izgrađena je od starih metamorfnih stena. Njen greben počinje kraj desne obale reke Jerme kod Strezimirovaca i prostire se južno desetak kilometara do Milevske planine u kom delu je Bohovska planina granična. Belava Belava (Kardašica 946 m) je planina u jugoistočnoj Srbiji i pripada Nišavskoj oblasti. Radi jednostavne orijentacije moguće je reći da se Belava prostire između starog i novog puta Bela Palanka – Pirot. Od paleozojskih uglavnom učestvujuškriljci silursko-devonske i karbonske starosti. Oni sačinjavaju jezgro antiklinale ove planine. paralelnom toku Nišave.5 sata. Kardašica (946 m). Čudinska planina Prostire se na tromeđi Srbije. uzdižu se nekoliko vrhova: Debeli del (916 m). na razvođu sliva Južne Morave i sliva Strume. Jerme na zapadu i granice sa Bugarskom na istoku i jugu. kao i permski crveni peščari. a jedan krak prelazi u Bugarsku. Najviši vrh je zaobljen i visok 1923 m. Kod nas se prostire između Nišave na severu. Severnim podnožjem prolazi put koji povezuje Bosilegrad sa dolinom Južne Morave. Pruža se pravcem severozapad—jugoistok. Put je širok i do vrha se stiže za 2-2.

Ima oblik izduženog trokraka. Planinsko bilo Kozjaka dugo je oko 15 km. Pripada Rodopskom planinskom sistemu. Doline rečnih tokova su šumovite. poreklom iz severne Grčke. Prostire se od Vlasinskog jezera do Preslapa u glavnom pravcu jugozapad-severoistok. pokriveno livadama i na njemu se nalaze kuće sela Dukata koje leži zapadnije. a padine su delom pod šumom. Nalazi se na teritoriji opštine Surdulica. a na zapadnom Mlačište. Na Čemerniku su. duboki kanjon kroz koji teče Jerma. na jugu je Kriva reka. na severoistoku Široka planina. Zajedno sa Vlaškom planinom gradi karakteristično Ždrelo. južno je Dukat. Gramadu. Padine su obrasle bukvom.istok. do 1941. ispočetka teče u pravcu zapad-istok zatim svija na jug. uz ostalo planinsko bilje. ima u izobilju na ovoj planini. U istočnom podnožju su najveća naselja Vlasina Rid i Crna Trava. Vardenik. koje. Bilo je ogolićeno. dugačka i na vršnom grebenu uzana predstavlja izazov za planinare. severoistočno od grada Kumanova. Najviši vrh je Crnook sa 1. Preslapskom rekom je odvojena od Talambasa i Rudine. svoja stada napasali i Ašani ili Karakačani. jer su im ovce bile crnog runa i veoma izdržljive na vremenske uslove. Sastavljena je od kristalastih škriljaca i granita. Manjak i Ljutež. Prostire se jugoistočno od Vranja. godine. na zapadu je vrh Garinče (1460 m) i selo Novi Glog. U najvećem delu Kozjak je sastavljen od starih prekambriskih i . Ašanske livade. Na severu i istoku je reka Koćurica. Rudnik je zatvoren 1950. a planina je uglavnom pošumljena smrčom i brezom koja je karakteristična za padine okrenute jezeru. Izgrađena je od jurskih sprudnih krečnjaka. Gramada ili Plana kako je meštani još zovu. Kozjak Većim delom nalazi se u Makedoniji. Mačkatica. godine jedna nemačka firma otpočela eksplotaciju rude molibden. Najjviši vrh Peren (1326 m) nalazi se u Makedoniji. a severno Vardenik.jezero i okolne planine (Strešer. Planina se proteže uz granicu Srbije i Makedonije. Pripada planinama srednje visine. to je tipična gromadna rodopska planina zaobljenih vrhova. Greben planina Nalazi se južno od Pirota i istočno od reke Jerme u predelu koji se naziva Burel. Njih je narod nazivao još i Crnovuncima. Čemernik je dobio ime po otrovnoj biljci čemerici (Veratrum). Dalje na zapadu nalaze se Valozi i Besna kobila. Koćura Koćuru i Zladovačku planinu na jugu deli Krinanov preslap. na istoku German. Pripada balkanskim venačnim planinama. Ima oblik bila koje se pruža meridijanski. godine. Kozjak se uzdiže između rečnih dolina Pčinje i Krive reke u pravcu zapad . Vrhovi su blago zatalasani.881 m. Najvisi vrh gromadne planine je Vrtop 1721m. Gloška planina Zapadno od Bosilegrada nalazi se Gloška planina (1756 m). jugozapadno od Bosilegrada i južno od Vlasinskog jezera. a iznad njih se izdiže goli kameni greben sa vrhom Bežanište (1338 m). U novije vreme u Mačkatici je novembra 1940. Sastavljen je od kristalastih škriljaca prve grupe. nalazi se u neposrednoj blizini granice sa Bugarskom. Na Zapadu je Rujan. Dukat Dukat je planina srednje visine na krajnjem jugoistoku Srbije. Bilo je golo. O boravku Ašana govore i toponimi na ovoj planini: Ašanske kolibe. a severno od Vlasinskog jezera. Nedaleko od Zvonačke banje. Na zapadu reka Vlasina razdvaja Gramadu od Čemernika i Ostrozuba. Ostrozub).

Kruševica Prostire se severno od Vlasotinca. Kobilska planina je naziv za ovu planinu u Bugarskoj. Rudina izvorska (Bosilegrad) Prostire se duž granice sa Bugarskom istočno od Bosilegrada. Na istoku je Leskovac i južno Pomoravlje. na severu se nastavlja u Talambas. neki delovi grada se nalaze na njenim obroncima. u kanjonu reke Pčinje nalazi se poznati manastir Prohor Pčinjski. I dalje prema istoku dominiraju prekambrijumski i paleozojski metamorfiti. istočno od Vlasinskog jezera. Zbog visine koja je manja od 500 metara ne spada u planine. Istočno od brda se nalazi Bukovik. Poslonjska brda Između Poslonskih brda i Mojsinjske planine Južna Morava je usekla Stalaćku klisuru. a na istoku Južna Morava. Pripada gromadnim rodopskim planinama i prostire se južno od Niške kotline. Ostrozub Ostrozub je planina koja se nalazi severno u odnosu na Čemernik sa vrhom od 1546 metara. prekambrijumskog gnajsa. od reke Vlasine. na istoku je planina Greben. isprepletana šumama i livadama. U pravcu severozapada na nju se nastavlja planina Babička gora. Cela planina je poprilično pitoma. Put vodi preko mahale Krsticeva i Dobrog polja do Pobijenog kamena (mesta na kome je i spomen plaoča nastradalima u drugom svetskom ratu) a zatim i do samog vrha Ostrozuba. Najviši vrh izgrađen je od veoma starih metamorfnih stena. a na severozapadu se prostire do Južne Morave i Bujanovca. na zapadu je Suva planina. Ruj Planina pripada rodopskim gromadnim planinama i prostire se na granici Srbije i Bugarske. . Na istoku je Rudina. Put do vrha je najbolje početi od mesta na kom je odvajanje sa glavnog puta (Sastav reke Brod) za Dobro polje. Na srpskoj strani planine. Istočno je Zaplanje i dalje Suva planina. Milevska (Mileška) planina Proteže se pravcem sever-jug u dužini od oko 20 km južno od Strezimirovaca. Njen greben predstavlja granicu Srbije i Bugarske na jugoistoku Srbije i zapadu Bugarske. Najviši vrh planine u Srbiji je Virovi (1 284 m) blizu kojeg prolazi državna granica. severno je Ćićevac. Zbog velike seče u prošlosti. Seličevica Planina se nalazi u neposrednoj blizini Niša. Čine je stare stene paleozojske starosti probijene mlađim dacitima. severno od Bosilegrada. U geološkom sastavu dominiraju škriljci paleozojske starosti. i erozije tla koja je usledila nakon toga danas je veći deo planine ogoljen. Rujan Rodopska planina na jugu Srbije prostire se od planine Kozjak na istoku do doline Preševske Moravice na zapadu. na jugu je Babička gora. a njene severne padine se spustaju ka Vlasotincu. Na jugu prelazi u susednu Makedoniju.paleozojskih kristalasih stena. Rudina (Crna Trava) Celim svojim grebenom se prostire duž granice Bugarske i Srbije između Ruja na severu i sela Strazimirovci na jugu. ali prema severu i zapadu ima i jurskih krečnjaka.

Ruja na jugoistoku prostire se Talambas. vrlo oštrim. Na severozapadu planine nalazi se Golemi stol po kome je planina dobila ime. Babičku Goru. a široka 15 km. Talambas ima blage padine obrasle šumama i pašnjacima. Uzvišenje Golemi stol izdiže se na 1239 m nadmorske visine iznad Lužničke kotline. Počinje istočno od Niša. Tumba Između Gradske reke i Kalne na jugu i rečice Tegošnice i sela Crvena Jabuka na severu. Talambas Nalazi se zapadno od Zvonačke banje i severozapadno od planine Ruj. Južno je Lužnička kotlina. Greben planine je sastavljen pretežno od jurskih krečnjaka. Rtanj. Tako gledano planina se prostire od vrha Crtavo (867 m) do Crnog vrha (1463 m). Svakako je jedna od najlepših planina Srbije. Crtavo je poznato lovište. Vidojevicu. a završava se jugozapadno od Babušnice u Lužničkoj kotlini gde protiče reka Lužnica. Nišavom je odvojena od Svrljiških planina. preko Koritničke reke. Vrhovi i greben planine izgrađeni su od mezozojskih krečnjaka. sa nje se pruža izuzetan pogled na Kopaonik. a greben Asenovo kale poznat je kao gnezdilište surih orlova. Zapadno. na zapadu Kozjedolska reka. a na severu je Talambas. na zapadu planina Kozjak. Belava se nalaze na istoku. U geološkom sastavu dominiraju jurski . Suva i skaršćena duga je 45 km. na jugu je Makedonija i planina German. Između sliva Vlasine na jugozapadu. U širem smislu Talambas možemo smatrati nastavkom planine Ruj prema severozapadu. Pasjaču… Severna strana planine je pod stenama. na jugu je Gramada. Jastrebac. Lužničke kotline na severu. zapadno od prevoja Samar koji razdvaja Kalnu i Crvenu Jabuku nalazi se Tumba ( 1377 m). a u pravcu jugoistoka preko Zvonačke reke nalazi se Jasenov Del. Greben sa najvišim vrhom Rnjos (1274 m) proteže se pravcem severozapad-jugoistok između Vlaške planine na istoku i Talambasa na jugozapadu. freeclimberima. a preko njih se nalaze crveni permski peščari i mezozojski krečnjaci. privlačnim planinarima. Kruševicom i Seličevicom. severne padine čine peščari iz mlađeg paleozoika. Stolska planina Nalazi se severozapadno od Zvonačke Banje i jugoistočno od Babušnice. Na zapadu je planina Ostrozub. Ova venačna planina balkanske zone koja pripada jugoistočnoj Srbiji predstavlja pravi vidikovac južne Srbije. Osnova je od paleozojskih škriljaca. Greben se prema severozapadu lagano spušta prema Vlasini. Suva Planina Nalazi se jugoistočno od Niša. alpinistima. nalazi se Suva planina. Nazivaju ga i „Olimp Babušnice”.Široka planina Prostire se duž granice sa Makedonijom. Ako je posebna planina u njen sastav bi trebali uvrstiti i Crni vrh koji je na ovaj način i najviši vrh planine Talambas. Stolsku planinu čine pretežno jurski sprudni krečnjaci. Izgrađena je od krečnjaka mezozojske starosti. planina čiji zaobljeni greben povezuje Suvu planinu na severozapadu i Ruj na jugoistoku. na jugoistoku je Rudina. padine ka Lužničkoj kotlini izgrađene su od neogenih sedimenata. Na severu je reka Pčinja i Trgovište. Šljivovička planina Nalazi se jugoistočno od Bele Palanke. Staru Planinu. Ima karakterističan oblik i potkovičasti greben Crvene reke. Ranije je nazivana Kunovica. na istoku Ruj. severno od sela Kijevac. Nastala alpskom orogenezom krajnji je izdanak balkanskih planina i nalazi se na dodiru sa rodopskim planinama Babičkom gorom. Prevoj Kruška razdvaja Šljivovičku planinu od Stolske planine.

u obliku plećatog bila. Kula 1621 m. Sa zapada je ograničena rekom Koćuricom. Na obodu se nalaze planine rodopskog sistema širokih i zaobljenih vrhova: Veliki Čemernik 1638 m. Kako je Vardenik u celini zastrt glinovitim pokrivačem. Vlasina Vlasina je visoravan na jugoistoku Srbije.876 m. Vardenik Između Čemernika na severu i Besne kobile na jugu. a severno je od masiva Besne Kobile odeljena brojnim pritokama Banjske reke. to se listopadne šume penju do 1. rodopska planina. Sam vrh formiraju dva zaravnjena vrha spojena blagim prevojem. i Plane (Gramade) i Koluničkog Rida na istoku. severno od njega je vrh Koćurac 1568 m nv. osim u severozapadnom delu u kome se javlja jaka bukova šuma. bez ijednog oštrog vrha. Gloške planine na istoku. Pored ravni gde je nekad bila tresava Vlasinsko blato. Tumba je prema nekim mišljenjima deo Talambasa. Najviši vrh planine je Zelenčev vrh 1574 mnv. Orografski se pruža pravcem sever-jug u dužini od oko 20 km. Pripada Balkanskim planinama. Vlaška planina Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji. desnom pritokom Pčinje. U geološkom sastavu preovlađuju mezozojski dolomiti. približno istih visina.757 m. visoravan čine i uzvišenja različitih oblika i visine koja su deo planinskih kosa i grebena koji se spuštaju prema reci Vlasini. Predstavlja plitko udubljenje izduženog oblika. Nedaleko od sela se nalazi pećina Vetrena dupka. blizu granice sa Bugarskom. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok u dužini od 6 km. Nalazi se između Besne kobile na zapadu. a njen najviši vrh Panica (1443m) je smešten u njenom severozapadnom delu. Vlasinska visoravan ima nadmorsku visinu 1160 – 1460 m. relativno bogat vodom i osunčan. Od vegetacije na njoj preovlađuju livade sa retkim šumama (mahom niskog i zakržljalog graba i hrasta). nedaleko od Pirota. a južno vrh Modra glava 1545 m nv. smeštena je Zvonačka Banja. Smeštena je između planinskih venaca Čemernika. Vardenika na severu i Dukata na jugu. a nedaleko je i kanjon reke Jerme koji formiraju oštri stenjaci Vlaške i Greben planine. dok je u širini (istok – zapad) pet do sedam kilometara na severu (Polom – Dojčinovci). a Mali Strešer 1. Pruža se u dužini (sever – jug) 14 km. Ploča 1705 m i Pandžin grob 1664 m. Najviši vrh Veliki Strešer ima 1.600 m uz severne i do 1. koje je naziv dobilo po množini reči vlah koja može označavati stočara. Na njenim jugoistočnim obroncima.700 m uz južne strane. istočno je graniče reka Tripušnica i njena desna pritoka Gloška reka. Sastavljena je mahom od kristalasih škriljaca. a mogla bi se smatrati i delom Ruja. 20 km jugoistočno od Vranja.krečnjaci sa probojima dacita. jugozapadno od Vlasinskog jezera nalazi se ova gromadna. odnosno tri do četiri kilometra na jugu (izvorište Vlasine – Šundina reka). Zladovačka planina Zladovačka planina se nalazi na jugu Srbije. ali i etničku zajednicu romanskih starosedelaca na Balkanskom poluostrvu. Kolunički rid 1598 m. južno je od Široke planine odeljena rekom Pčinjom. Vrtop 1721 m. . koje je prilično zaravnjeno fluvijalnom erozijom reke Vlasine i njenih pritoka u izvorišnom delu. Valozi Planina se prostire u predelu Krajište na jugoistoku Srbije. na zapadu. Planina je naziv dobila po selu Vlasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->