P. 1
4_ Nasilje u skolama_Dragan Popadic

4_ Nasilje u skolama_Dragan Popadic

|Views: 285|Likes:
Published by Marija Jovanovic

More info:

Published by: Marija Jovanovic on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

Dragan Popadić NASILJE U ŠKOLAMA

Nasilje u školama
Izdavač Institut za psihologiju, Beograd Suizdavač UNICEF, Srbija Za izdavača Bora Kuzmanović Autor Dragan Popadić Recenzije Dijana Plut Tinde Kovač–Cerović Lektura Mima Ružičić–Novković Dizajn Rastko Toholj Štampa Radunić, Beograd Tiraž 1.000 ISBN 978-86-86563-61-3 Štampano 2009. godine

Ova publikacija štampana je u okviru programa Škola bez nasilja. Izneta mišljenja i stavovi su autorovi i ne odražavaju nužno politiku i stavove UNICEF-a.

Sadržaj
Uvodna razmatranja Određenje nasilja .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 11 11 13 14 15 17 20 24 25 31 32 34 34 35 35 37 38 39 40 41 42 43 45 47 48 51 54 56 58 63 64 65 66 66 67 67 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Šta je to školsko nasilje? . Šta je to (školsko) nasilje?
Agresija? . . . . Nanošenje štete? Namera? . . . . Neopravdanost?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nasilje i „violence” . . . Šta je to „bullying”? . . . Druga određenja nasilja Muke sa izvedenicama . Šta nije školsko nasilje? .

Antisocijalno ponašanje . Borbeni sportovi . . . . . Tuča kao igra . . . . . . Igranje nasilnih video-igara Predrasude . . . . . . . . Konflikt . . . . . . . . . Kažnjavanje . . . . . . . Školovanje . . . . . . . .

Vrste agresije/nasilja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oblici agresije: fizička, verbalna i ostale . . . . . . . . . . „Elektronsko nasilje” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seksualno nasilje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reaktivna (neprijateljska) i proaktivna (instrumentalna) agresija Indirektna/relaciona/socijalna agresija . . . . . . . . . . Komentar o vrstama agresivnosti . . . . . . . . . . . . .

Merenje nasilja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nominacije i rejting skale .
Određivanje kriterijuma.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samoiskazi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Olveusov upitnik „Siledžija/žrtva” . . . . . Upitnik „Život u školi” . . . . . . . . . . Upitnik o vršnjačkim odnosima (Rigbi i Sli) Skala agresivnosti (Orpinas i sar.) . . . . . Određivanje kriterijuma . . . . . . . . . Opšti opisi ili specifični postupci?. . . . . .

Kvalitativni pristup Posmatranje . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posmatranja u laboratorijskim ispitivanjima

71 72 73 74 74 75 76 77 79 80 82 82 83 85 86 87 87 88 91 92 92 93 93 95 96 99 101 103 107 113 114 114 118 120 124 125 125 128 132

Poređenje različitih načina ispitivanja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samoprocene ili nominacije? . . . . . . Upitnik ili posmatranje? . . . . . . . . Kvantitativna ili kvalitativna istraživanja? Poređenje mera . . . . . . . . . . . . . Problemi sa merenjem siledžijstva

Još o problemima operacionalizacije nasilja

. . . . . . . . . . . . . . .

Rasprostranjenost nasilja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Školsko nasilje u prošlim vekovima Školsko nasilje u savremeno doba .
Istraživanja siledžijstva u Švedskoj Norveška . . . . . . . . . . . . Finska . . . . . . . . . . . . . . Velika Britanija . . . . . . . . . SAD . . . . . . . . . . . . . . . Kanada . . . . . . . . . . . . . Australija . . . . . . . . . . . . Japan . . . . . . . . . . . . . . Izrael . . . . . . . . . . . . . . Hrvatska . . . . . . . . . . . .

Poređenja zemalja .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istraživanje Svetske zdravstvene organizacije 2005/2006

Nasilje odraslih prema učenicima . . Nasilje učenika prema nastavnicima Ispitivanja nasilja kod nas . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istraživanje u okviru projekta „Škola bez nasilja”

Karakteristike dece uključene u nasilje .
Vrste uloga
Žrtve . . . . Žrtve/nasilnici Nasilnici . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Etničke/rasne razlike Školski uspeh . . . . Uzrasne razlike . . . Polne razlike . . . . Crte ličnosti . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kognitivni procesi i agresivnost . . . . . . . . . . . Učeničke strategije za izbegavanje nasilja Važnost klikâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uloge u grupi . . . . Od dijade ka grupi . . . . . . . Nasilje kao grupni proces . . . . . Grupa kao nasilnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biološke osnove agresivnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 136 144 140 142 144 151 152 154 158 160 165 167 170 171 174 175 176 177 181 181 182 184 186 189 191 192 193 194 200 203 206 210 212 214 215 217 219 Nasilje kao grupni fenomen Od pojedinca ka dijadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agresivnost i socijalne veštine . . . . . . Agresivnost i norme . . . . . . . . . . . . Nasilje se uči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interventne mere . . . . . . . Nasilje kao sociokulturni fenomen Rat i nasilje . . . . . . . .Slika o sebi . . . . . . . . . . . . . . . Interakcija genetike i porodičnih odnosa . . . . . . . . . . . Agresivnost i vaspitanje u porodici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasilje u video-igrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako deca shvataju nasilje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uloga nastavnika (Ne)spremnost da se pomogne . . . . . . . . . . . . Nastavnička uverenja o nasilju Teorijski pristupi objašnjenju nasilja Ekološki (sistemski) pristup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uticaj škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mere protiv školskog nasilja . . . . . . . . . . . . . . . Agresivnost i frustracija . . . . . . . . . . . . . . . Potcenjivanje nasilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uticaj medija na nasilje . . . . . . . . . . . . Model obrade socijalnih informacija Atribucije i agresivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deca kao svedoci nasilja . . . . . . . . . . . . . . . Socijalni status i agresivnost . . . . . . . . . . . . . . . . Školski kontekst Školska klima . Doprinosi Bandurine socijalno-kognitivne teorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . Pristup bez optuživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programi namenjeni žrtvama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „Drugi korak” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Školski programi za suzbijanje nasilja Rad sa nasilnicima Pikasov metod zajedničke brige . . . . . . . . . . . . . . . . . Učenje zamene agresije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Rešavanje socijalnih problema . . . . . Interventni program protiv siledžijstva Program „Hladna glava” . . . . Zaključci . . . . . . . . . . . . . . . . 220 221 222 223 226 228 228 230 232 233 235 237 237 239 239 240 241 241 243 244 246 248 248 249 253 254 255 256 257 257 258 259 262 268 277 282 285 295 327 335 Zadaci preventivnih programa Razvijanje socijalnih veština . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Šefildski projekat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PATHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mere nagrađivanja i kažnjavanja . . . . . Olveusov program prevencije siledžijstva Program „Nula” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i manje ohrabrujući . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preporuke za izvođenje uspešnih programa . . . . . . . . Evaluacija – poređenja i meta-analize . . . . . . . Kontrola besa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programi namenjeni vršnjacima Programi vršnjačke podrške Sudovi za siledžije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „Koraci ka poštovanju” . . . . . . . . Evaluacije programa protiv školskog nasilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohrabrujući rezultati. Pouke iz evaluacija . . . . Kanadski program protiv siledžijstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .Preventivne mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vođenje računa o prostoru u školi i oko nje Pravila ponašanja . . . . . . . . Preventivni programi . . . . . . Programi namenjeni nastavnicima Celoškolski programi . . . Razvijanje empatije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorski indeks Indeks pojmova . . . . . . . . .

” (Blic. a potom i seksualno maltretirale.Uvodna razmatranja Jed na vest je. zlostavljale četiri školske drugarice: dve iz šestog. naterale su da iživljavanje snima kamerom mobilnog telefona. One su devojčicu odvele u stan jedne od nasilnica. Izgubljenim pogledom. Slede brutalne scene verbalnog i fizičkog zlostavljanja uz tihe molbe žrtve da prestanu. To je poslednja scena zabeležena snimkom. izgleda da je devojčicina krivica bila u tome što je komentarisala . da bi se on kasnije našao na Inter netu. Šta je bio uzrok ovolikom zlostavljanju? Kako se tada moglo pročitati u štampi. paralisano radi sve što joj naređuju. Mediji su. sitnije građe. Drugi snimak je još brutalniji. obučena sedi na krevetu u sobi. gde su je tukle. 15. Snimak u trajanju od 4 minuta prosledile su drugim učenicima. godi ne. Devojčica u šoku. devojčica ponovo dobija šamar i nastavlja da radi sve šta joj se naređuje. sredi nom 2008. U jednom trenutku stavlja ruke na lice i zbog toga dobija seriju udaraca po glavi. 2008). Drugaricu zlostavljane devojčice. Kako su preneli mediji: „Snimak počinje u momentu kada nesrećna devojčica. koju su pod pretnjom takođe odvele u stan. dok joj tri nasilnice koje se vide na snimku uz psovke naređuju da se skine. uspela da za iz vesno vreme baci u zasenak postizbor ne kal kulacije nakon republičkih izbora i da izazove buru protesta i komentara u javnosti u Srbiji. naime. potpuno paralisana. 05. Zlostavljano dete plačnim glasom moli školske drugarice da prestanu. preneli infor maciju da su trinaestogodišnju učenicu osnovne škole u jednom gradu u unutrašnjosti Srbije brutal no. jedna iz sedmog i jedna iz osmog razreda. pu nih pet sati.

nisam izabrao zbog toga što je tipičan primer nasilja u školama. dovoljno govore: „Ubo nožem druga za 220 dinara”. a koja onda čini da se nasilje lakše i sa većom zabrinutošću uočava? . i o kakvom nasilju je reč. odlučila da se osveti. akteri su devojčice. ili kao žrtvu kojoj je zaprećeno (kako?)? Maltretirana devojčica se kasnije nikom nije obratila za pomoć – da li je takva reakcija žrtve pre izuzetak ili je to pravilo? Upravo ta odstupanja od onoga što smatramo tipičnim školskim nasiljem pomoći će nam da problematizujemo sliku koju o školskom nasilju imamo. ali nije rekla roditeljima šta joj se desilo. reagovala zakasnelo. „Srednjoškolka glavu onesvešćene devojke udarala o beton”. pokušaju da pomognu žr tvi i razmotre koja bi reakcija prema akterima nasilja bila najadekvatnija. „Udario sekirom druga u učionici”. izner virana. Nasilje se u ovom primeru ne dešava u samoj školi. kratkotrajne epizode koje se ređe ili češće ponavljaju. već su se raširili školom. što je protumačeno kao pokušaj zataškavanja. Vest o nasilju. mestu. Slučaj je pokrenuo lavinu komentara i optužbi upućenih devojčicama–nasilnicama. on bi se mogao smatrati atipičnim po mnogim svojim karakteristikama. „Đaci osumnjičeni da su zapalili školu”. Da problem bude veći. njihovim roditeljima. međutim. Trebalo je dosta vremena da se smire strasti i da nadležne osobe nepristrasno ispitaju šta se desilo. a imena učenika izmenjena).8 | Nasilje u školama izgled jedne od kasnijih nasilnica. O tome može posvedočiti samo nekoliko vesti objavljenih u štampi protekle godine (izostavljeni su podaci o školi. prikupljeni u poslednjih par godina. u kojem učestvuju sve mlađa deca. pa se možemo zapitati treba li ga uopšte posmatrati kao školsko nasilje. Koliko nas ovi naslovi upozoravaju na realnu opasnost. i to u srednjoškolskom uzrastu. „Đaci na času pištoljem nišanili u profesora”. Devojčica se vratila kući s modricama. i to iz osnovne škole. zatečena ovakvim slučajem i želeći da proveri sve detalje. Često i sami naslovi. Ovaj slučaj. zatim. Upravo suprotno. pitanje u kakvoj poziciji je devojčica koja je snimala zlostavljanje mobilnim telefonom? Da li je posmatrati kao jednu od nasilnica. Nasilje je prekinuo jedan od dečaka koje su nasilnice pozvale da dođu očekujući da će im se pridružiti u nasilju. a koliko su nepotrebno senzacionalistički? Da li je školsko nasilje zaista u porastu. društvu u kojem živimo. nastavnicima. a ovde srećemo dugotrajno ponižavanje drugačije vrste. Nasilje se obično vezuje za batine i vređanja. Ne postoji sistematska analiza koliko se često vesti o školskom nasilju pojavljuju u medijima. O kasnijim dešavanjima i preduzetim merama javnost nije obaveštena. ili je u porastu pažnja koja se poklanja tom problemu. koja je. izgleda da je škola. ali se stiče utisak da smo poslednjih godina konstantno suočeni sa slučajevima nasilja brutalnijim nego ranije. Postavlja se. Nasilje u školi obično se vezuje za dečake. U navedenom primeru. kao i napravljeni snimak. kojim započinjem priču o školskom nasilju.

Da bismo definisali školsko nasilje. naočigled osta le dece. koji se realizuje zahvaljujući saradnji UNICEF-a sa većim brojem vladinih organizacija i naučnih institucija. Devojčicu su pretu kle dve vršnja kinje od kojih je jedna snima la telefonom i nasilje nad njenim bratom” — „Devetogodišnjeg D. moramo definisati nasilje uopšte. ali ono ima svoje posebnosti po kojima se prepoznaje.Uvodna razmatranja | 9 Školsko nasilje je sićušan deo složenog društvenog tkanja. (15). nemoguće je zadržati se samo na ovim posebnostima. U program se vremenom uključuje sve više osnovnih škola (do sredine 2009. moramo razmotriti generalne teorije o nastan ku i razvoju agresivnosti. (14). ali se tiču opštijih fenomena. razvojne teorije agresivnosti. da bismo razmatrali teorije o poreklu. da bismo procenili važnost školskih faktora. i ove razlike čine da i nasilje koje se u njoj javlja ima svoje prepoznatljive specifičnosti u odnosu na druge slučajeve nasilja. Umesto da je zaštite. ili uzroci delin kventnog ponašanja. Kada se bavimo školskim nasiljem. učenika trećeg razreda. a samo nekoliko metara od učiteljice. a snimak je emitovan i na lokalnoj televiziji” — „Tri devojčice i osam deča ka iz OŠ „NN” tu kli su učenicu osmog razreda i tera li je da jede travu” — „Grupa ma loletnika napa la je preksinoć Vesnu M. N. — „U tuči osnovaca povređen je učenik osmog razreda N. već se moramo pozabaviti nizom elemenata koje školsko nasilje deli sa drugim društvenim fenomenima. koji je prošlog pet ka brutalno pretučen u dvorištu svoje osnovne škole. sestru Milana M. (15). ma loletni učenik Tehničke škole. moramo ih situirati unutar mreže drugih faktora koji utiču na nasilje. a jedan od pr vih koraka u realizaci- . 2005.” — „Nezadovoljan za ključnom ocenom iz hemije. Učenici su događaj snimili kamerama mobilnih telefona. Ž. prekjuče su za vreme časa fizičkog vaspitanja u dvorištu osnov ne škole isprebija la četiri vršnja ka iz razreda.” Pre četiri godine. održavanju nasilja u školi i kako se ono menja. kao što su generalne teorije nasilja. drugovi nasilnika ceo događaj beležili kamerom. Zato će i dobar deo ove knjige da se bavi temama koje jesu veoma važne za razumevanje školskog nasilja. u Srbiji je započeo veliki program prevencije školskog nasilja pod nazivom „Škola bez nasilja – ka sigur nom i podsticajnom okruženju za decu”. uda rio je nastav nici nekoli ko ša ma ra. Škola se razlikuje od drugih društvenih institucija. godine uključeno je 165 škola širom Srbije).

000 ispitanika) i po podacima koji su putem upit nika prikupljeni. pr va knjiga. U njoj će biti izloženi teorijski koncepti o školskom nasilju kao i pregled empirijskih podataka iz drugih istraživanja koji bi poslu žili za poređenje i sigur niju inter pretaciju dobijenih rezultata.10 | Nasilje u školama ji programa jeste sprovođenje istraživanja o prisut nosti nasilja u školi. Dijana Plut i Dragan Popadić. koje je još uvek u toku jer se i dalje nove škole uključuju u program. br. a u toku je priprema posebne monografije u kojoj će biti detaljno prikazani i anali zi ra ni rezultati dobijeni u 160 ispita nih škola. U ovoj knjizi biće saopšteni samo neki elementar ni podaci dobijeni u istraživanju. . Jedan deo preliminar nih rezultata. čime bi se buduća knjiga „rasteretila” od tih sadržaja. dok će detaljniji prikaz i složenija analiza podataka biti izloženi u predstojećoj monografiji. kao i rada na projektu „Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena”. čiju realizaciju finansira Ministarstvo nau ke Republike Srbije. koji se realizuje uz stručnu i finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Istraživanje. publikovan je u stručnoj literatu ri i dostupan je jav nosti. Ova. Samo istraživanje sprovode i podatke analiziraju istraživači Instituta za psihologiju. za mišljena je da poslu ži kao pod loga toj budućoj knji zi. 149 018 (2006–2010). dobijenih tokom pr vih godina realizacije projek ta.1 1 Ova knjiga je rezultat rada na programu „Škola bez nasilja”. veoma je obim no i po broju ispitanih učenika i zaposlenih u školama (do sada obu hvata preko 70.

Pojam zahteva izvesno objašnjenje. poka zuje se da su neka razjašnjenja ipak neophodna. gde su dobijali batine i bili zastrašivani. Šta je to školsko nasilje? Mada može izgledati da u često korišćenom izrazu „školsko nasilje” malo šta ostaje nejasno i da eventualno treba precizirati šta se misli pod nasiljem. školskog osoblja. stručnjaka koji se bave školom i mnogih drugih. Odgovor je dovoljno dobar da pokriva najveći deo onoga što pod ra zu meva mo pod školskim na siljem. biće u knjizi označeno kao školsko nasilje ili nasilje u školi. Sve je ovo najčešće deo interakcije među učenicima što znači da će. škola biti mesto gde će mnogi učenici biti ti koji će druge učenike maltretirati.Određenje nasilja Škola je društvena institucija specijalno organizovana da se što bolje stara o razvoju i dobrobiti učenika. strah i poniženje. ali poklapa nje nije . Ovakve oblike međusobnog maltretiranja pronaći ćemo ne samo među decom već i u interakciji učenika i odraslih. Sve ovo nabrojano što pronalazimo u školskoj situaciji. mnogim se učenicima desi da škola bude mesto kojeg će se sećati i po tome što su u njoj bili predmet izrugivanja i vređanja. a što predstavlja problem mnogih učenika. I pored toga. posmatrano iz druge perspektive. njihovih roditelja. čime ćemo se baviti u ovoj knjizi. i gde su spoznali šta je to socijalna izolacija. dok je ono „školsko” sa mo po sebi ra zu mljivo. pr vi odgovor bio bi da je to nasilje koje se dešava u školi. Na pitanje šta je to školsko nasilje.

ili da se specifičnost školskog nasilja (barem kada mislimo na nasilje među učenicima) vidi jedi no u prostoru gde se nasilje mladih odvija. ali ne u školi već van nje (Furlong i Morrison. Mnogo šta poma že ta kvom mešanju. zaista je izjavilo da nosi oružje. ima taj nedostatak što sugeriše da se radi o nasilju definisanom prostorom u kojem se odvija. Takva uloga postaje najdominant nija dok se ak teri nalaze u prostoru škole. Preciziranje da je školsko nasilje ono u kojem učestvuju učenici i/ili zaposleni u školi takođe nije dovoljno. ali nećemo svako nasilje u kojem se pojavljuju deca školskog uz rasta nediskriminativ no nazivati školskim nasiljem. Samo mesto na kome se čin nasilja događa nije presud no važno. Kada majka učenice 3. baš kao što je to slučaj u uvod nom primeru. Onaj ko bi ekspresno dao ovakav odgovor. brzo bi uvideo da bi trebalo da kontekst proširi sa školske zgrade na školsko dvorište. anketiranih u školama. nasr ne na učiteljicu u blizini škole. tj. Skoro sva deca uz rasta od 7 do 14 godina (dobrim delom i oni do 18 godina) jesu učenici. za raz umevanje nasil ne interakcije bit no je to što su ak teri učenici. .2 Potrebno je da se ono smesti u školski kontekst. obračun ljubomor nog mu ža u školskom holu sa suprugom koja je nastav nica u školi primeri su nasilja o kojima saznajemo iz štampe. Iz raz „nasilje u školama”. koji će takođe biti korišćen. možda i na put od kuće do škole i nazad. ipak ćemo te slučajeve smatrati školskim nasiljem. raz reda osnov ne škole. a an keti ranje je sprovođeno u 2 Neoprezno izjednačavanje nasilja učenika sa školskim nasiljem lako stvara zabunu. narkoman koji u školskom dvorištu špricem ubode jed nog od učeni ka koji su ga posmatrali kako uzima drogu. interakcija iz tih uloga može se produ žiti i van škole. nastav nici. 2000). Tako je javnost u SAD bila alarmirana dramatičnim nalazom istraživanja rizičnog ponašanja mladih iz 1995. Treba još istaći da su školsko nasilje i nasilje mladih dve različite teme. godine da 20% učenika nosi oružje sa sobom. Nekada činjenica da se nasilje dogodilo u školi nije dovoljna da bismo ga smatrali školskim nasiljem: tuča dece iz komšilu ka u školskom dvorištu. Ispostavilo se da je podatak pogrešno interpretiran: 20% učenika. Postoji opasnost da se o ovim temama nediskrimi nativ no govori. Učesnici (bilo da su nasil nici ili žr tve) u toj interakciji pojavljuju se kao nosioci uloga dodeljenih im unutar školske struk tu re.12 | Nasilje u školama pot pu no. nezadovoljna zaključenim ocenama. Ni iz raz „školsko nasilje” nije idealan jer može sugerisati to da je škola kao institucija jedini subjekt nasilja. ali se oni ne svrstavaju u školsko nasilje. ali i da se pod školskim nasiljem podrazu mevaju i tuče i međusobna maltretiranja učeni ka koja se dešavaju i van prostora koji pripada školi. ali se ne vezuje samo za školski prostor. ili kad učenici dveju škola kao poligon za međusobni obračun izaberu prostor iz van škole. U prak tično svim većim istraživanjima nasilja mladih ispitanici jesu bili učenici. roditelji đaka.

a s druge strane krei ra nove uloge i interakcije koji rađaju i specifične obli ke nasilja. Mi već znamo šta nasilje znači. pokušaj da ono što podrazumevamo pod nasiljem izrazimo na zadovoljavajuće jasan način s ciljem da predupredimo očekivane nesporazume u komunikaciji. ali ga grubo možemo raz vrstati na verbal no i neverbal no. definišući ga. bolje reći. kao što može da izostavi nešto što smatramo da nasilje jeste. značenjima. Školsko nasilje jeste nasilje mladih i prema mladima. dakle. što preciznije i ekonomičnije opišemo onu upotrebu (jednu od nekoliko. prekomer nosti ili neprimerenosti takvog postupka. već – mnogo važnije – organizacioni kontekst koji od ređuje pravila koja na toj pozor nici vladaju. Dalja preciziranja takvog određenja zahtevaju opšir nost nesrazmer nu koristi koju od tolike opšir nosti i preciznosti imamo. nezaslu ženosti. deluje kao katalizator na sile koje su odgovor ne za nasil nu komu ni kaciju koja postoji i van nje. nanošenju materijal ne štete. pa bi definicija koja bi bila maksimalno precizna verovatno bila i krajnje neekonomična. Bez obzira na to što već na početku znamo da će pokušaj pot puno preciznog određenja pretr peti neuspeh. Neopravdanost se sastoji u nelegitim nosti. u ovom slučaju) koje ćemo se držati. Škola se pojavljuje kao ekološki mi kro-sistem koji. a zadatak je da. sramoćenje. a neće biti suviše opšir na. . ali samo zato što je škola bila najzgod nije mesto na kojem se u isto vreme mogu naći mladi koji bi bili subjek ti u istraživanju. Ponašanje kojim se nanosi šteta raznovrsno je i složeno koli ko uopšte ljudska komu ni kacija raznovrsna i složena može biti. ali škola nije samo pozornica. s jed ne strane. socijal na izolacija i slično. Šta je to (školsko) nasilje? Reč nasilje toliko je odomaćena u jeziku da u izvesnom smislu naučnici koji žele da je koriste imaju skromnu vlast nad njenim značenjem ili. koji dodeljuje uloge deci i od raslima. ili psihološkom povređivanju kao što je zastrašivanje. Definisanje nasilja je. Pod nasiljem ću pod razu mevati namerno i neopravdano nanošenje štete drugome. i može se sastojati u fizičkom povređivanju. Pritom. Definisanje nasilja ne znači uvođenje jednog novog koncepta u naučni i svakodnevni govor. i uobličava sasvim specifičnu interakciju iz među njih. Neprecizna definicija može da uključi nešto što ne podrazumevamo pod nasiljem.Određenje nasi lja | 13 školama. potrebno je ipak što preciznije omeđiti taj ter min i eksplicirati kako će biti korišćen u ovom radu. ne tragamo za savršenom definicijom već za dovoljno dobrom definicijom – onom koja će pokriti najvažnije slučajeve upotrebe. jer je u svakodnevnom govoru reč nasilje stekla „pravo” da se upotrebljava na nekoliko načina.

Neki autori su našli preko 200 definicija agresivnog ponašanja (Har re i Lamb. može biti i potisnuta. pa i kad se takva želja ne ostvari. 1977: 7). po kojoj je agresija „ponašanje čiji je cilj povređivanje osobe prema kojoj je ponašanje usmereno” (Dollard i sar. „Država A je izvršila agresiju na državu B”). analizirajući neke elemente koji se u njoj spominju ili su prećutani. ono značenje koje je specifično za termin nasilje više je u skladu sa tematikom ovog rada. a ne za agresiju? Najvažniji razlog što će se znatno češće koristiti ter min nasilje nego agresija jeste. Takve varijacije su. pre nečije sklonosti da se agresivno ponaša. Agresija? Kasnije će se videti da će se ter mini „nasilje” i „agresija” koristiti praktično kao sinonimi. latentna… Čak i kada govorimo o nekom nastavniku kao veoma agresivnom. O pojedinačnom postupku se pre govori kao o „agresiv nom postupku” nego kao o „agresiji”. elemente koji su ključni i u našoj definiciji. 1993).. Agresivnost. uzdržaćemo se da ga. a njegov postupak agresijom. da je agresija „ponašanje s namerom da se druga osoba fizički ili psihički povredi” (Berkowitz. već koliko jaku potrebu (želju) je imao da nekom nanese štetu. a ne decu koja jedni drugima upućuju pakosne komentare. 1939: 11). gde ispitanik ne govori o tome šta je sve uradio. smatra se. obrazložiću zašto umesto nasilja ne govorimo o agresiji. Agresija se uobičajeno . Zašto se onda opredeljujem za nasilje. i to u smislu relativno trajne cr te ličnosti. Ipak. Predložena definicija nasilja je veoma slična brojnim određenjima agresije koja variraju klasičnu definiciju. nego opisa nečijeg stila ponašanja. Van stručne psihološke literature. pomerena. snage agresivnog motiva shvaćenog kao želja da se nekome naškodi. i skoro sve one sadržale su element namere i nanošenja štete. Agresivnost se može utvrđivati odgovorima na upitnicima. to što je u srpskom jeziku „nasilje” daleko uobičajenija reč. i to jedne grupe na drugu (npr. Agresija i nasilje naizgled opisuju potpuno isti lanac sastavljen od karika namera–postupak–efekat. Drugi razlog je što agresija i nasilje nisu u srpskom jeziku u potpunosti sinonimi. nazovemo agresorom. Znatno češće se u našem jeziku koristi izraz agresivnost.14 | Nasilje u školama Pre nego što ukratko prodiskutujem o ovoj definiciji. i tamo gde se razlika između njih javlja. ter minu koji se u psihologiji mnogo češće sreće. postoje male ali bitne razlike. makar u istoj rečenici. na primer. 1993: 3) ili da je agresija „bilo koji oblik ponašanja usmeren na nanošenje štete ili povređivanje drugog živog bića motivisanog da izbegne takav postupak” (Baron. prosto. Pogotovo se iz raz „agresor” veoma retko koristi za osobe koje su ispoljile agresiju – navikli smo da agresorima zovemo države koje ratuju. reč agresija više se upotrebljava za fizički napad.

a koji su stručnjaci skloni da prenebreg nu: kada govorimo o nasilju. da je šteta nešto što škodi onome kome je naneta i što bi on želeo da izbegne. Isto tako. daleko veća od pretr pljene štete. suviše mala.Određenje nasi lja | 15 određuje kao ponašanje s namerom da se drugi povredi. Neko bi. Nasilje bi. šteta nije trivijal na. morala biti realizovana agresija. tj. a drugo je znati da li je nešto nasilje ili nije. Podrazumeva se. Nanošenje štete nije dovoljno da bi se govorilo o nasilju. bićemo spremni da postupak koji je imao nameru da povredi. neopravdanost nanošenja štete se ne pominje mada se često podrazumeva. planiranim ili nameravanim nasiljem). Prizvaću i ja u pomoć. S druge strane. Neće biti proglašen agresivnim neko ko svojim postupkom nije imao nameru da povredi drugoga (sem u smislu moguće potisnute agresivnosti). ali nikakvu štetu nije proizveo (nazvali bismo ga. a namera nije uvek nužna. razlika je i u stepenu naglašavanja neopravdanosti. primer zubara ili hirurga koji nanosi pacijentu štetu u vidu bola ili fizičke ozlede. Kod agresije i agresivnosti snažan je naglasak na agresivnom motivu koji stoji iza postupka i koji se obično shvata kao trajna dispozicija. Istorijski posmatrano. nije uobičajeno da nasiljem nazovemo postupak koji je imao nameru da nanese štetu. U praksi. Upravo zbog ove razlike postoji teškoća da se u psihologiji definiše nasilje/agresija. a u čemu razlika između ovih termina. dakle. ali ne bi rekao da je škola agresivna prema deci. dok je kod agresije namera centralna. ali nije uspeo da proizvede takav fekat. Nanošenje štete? Ono što zovemo „nanošenje štete” treba da bude najšira oznaka za raznovrsne negativne efekte ponašanja koje drugi tr pi. pa će se i bolje razumeti u čemu je sličnost. Nasilje bez nekog vida nanošenja štete i nije nasilje. problem je na stao . U određenjima agresije. na primer. Drugačije rečeno. mada nije lako da se to precizno a kratko for muliše. Postoji ovde još jedan kriterijum koji se uzima u obzir u svakodnev nom govoru. kod nasilja je (neopravdana) šteta centralna. a sama šteta nije uvek nužna. smatramo agresivnim postupkom. kao i mnogi drugi koji su se našli u situaciji da objasne šta nije nasilje. dakle. ali jeste nužno. Jed no je znati šta je nasilje. U daljem tekstu detaljnije ćemo se baviti ovim elementima. mogao da kaže da škola kao društvena institucija vrši nasilje nad decom jer deluje protivno potrebama dece. Uz to. dok je za nasilje bitno da se takav postupak smatra neopravdanim. međutim. ali pacijent na to svojevljno pristaje jer je korist kojoj se i jedan i drugi nadaju. što je i nasilje i agresija. eventualno. nečim. što je neobično s obzirom na to koliko se te reči često i lako koriste u svakodnev nom govoru. ove distinkcije nisu toliko bitne jer se najčešće bavimo ponašanjem kojim je neopravdano naneta šteta i čija namera je i bila da se nanese šteta.

poziva njem na či njenice fizičkog sveta. na nose štetu u nor mal nim uslovi ma. Ako ih već pitamo i o šteti. Iza zov pred kojom se nala ze naučnici jeste u tome da zadr že pojam koji se zasniva na mentalističkim pojmovi ma. koja jedina ima direktan uvid u pričinjenu štetu. koja nam omogućava da u za ključivanju idemo dalje od opa žanja. U okvi ru laičke epistemologije. pa je uvreda „promašila metu”. koju ne smatramo trivijal nom. ali je vidi posmatrač? Ni zubar ni pacijent ni posmatrač ne bi zubarsku inter venciju nazvali nasiljem. ne koristeći pojmove koji pripadaju privat nim svetovi ma kao što su osećanja. ka ko bi se omogućila intersubjek tiv na saglasnost istra živača. ili nije svesno da je žr tva ogovaranja. uzdr ži mo od bilo ka kvog za ključka. i zato ne moramo pitati one koji ma se ta ko nešto desilo da li zbilja tr pe zbog uči njenog dela da bismo tek u slučaju pozitiv nog odgovora postupke uvrstili u nasilje. Uz to. ismevanje ili kra đa. emocionalna reakcija deteta koje drugo dete mrko pogleda preterana i ne zaslužuje da se nazove psihičkom patnjom? Da li nedisciplinu na času uvrstiti u nasilje samo zato što nastavniku nedisciplina neobično teško pada (a tumači je kao da je usmerena protiv njega lično). možda. mi se u sva kodnev noj komu ni kaciji oslanjamo na nešto što bismo nazvali laičkom epistemologijom. koji su po pravilu teško vidljivi. način koji i trener i dete i njegovi roditelji smatraju nor malnim i da je za detetovo dobro. ali i njeni iskazi mogu da se nađu u koliziji sa našom laičkom epistemologijom.16 | Nasilje u školama zahtevom da se agresija. Umesto da se. ili bar to neće da priznaju. dopu nićemo koristeći našu laičku epistemologiju. namere i sl. kad god nemamo nedvosmislenu potvrdu žr tve da joj je priči njena šteta. Oslanjanje na izjave potencijalnih nasilnika. u svakom slučaju bi smanjivalo broj situacija označenih kao nasilje. može se desiti da dete ne prepozna ka njemu usmereno nasilje – nije razumelo uvredljivu aluziju. Najvećim delom ova „šteta” predstavlja različite obli ke psi hičke pat nje („dušev nog bola”). ali posmatrač može smatrati evidentnim nasiljem način na koji. na pri mer. a ne i kakvu štetu su priči nili. Nije li. mora defi nisati fizi kalistički. Laička od re đenja nasilja ne samo da su nehajna prema ta kvom zahtevu već neopa žljivim elementi ma daju central no mesto u defi niciji nasilja. planiranu od dece koja znaju da ga na taj način maltretiraju? I obr nuto. kao i drugi koncepti. ali da ga opišu na način koji će mentalističke pojmove zaobići. recimo. Ove podat ke da li je bilo štete i koli ko veli ke. Izgleda najsigur nije verovati u inter pretaciju žr tve. dešavaće se da potencijalni nasilnici minimalizuju efekte nasilja jer ne moraju da budu svesni pričinjene štete. . Potencijal ne nasil ni ke možemo pitati šta su učinili. Ovaj problem se javlja već kod uka zivanja na štetu. šta raditi sa slučajevima gde ni akter ni žr tva ne vide nanošenje štete. sem žr tvi i njenoj najbli žoj okoli ni. trener postupa sa detetom.

kako on sam dalje objašnjava. Bus (Buss. namerom koja iza njih stoji. Nekada fizička šteta slu ži upravo da izazove psihološku – šamar treba da ponizi. Namera? Da li nasilje treba definisati kao ponašanje kojim je namerno naneta šteta drugoj osobi? Ništa očigled nije od toga u svakodnev nom govoru. cilj…) vraćaju u javni diskurs sa izmenjenim. neuobičajenim značenjima. . 1961: 3)3 a nasilje kao „ponašanje koje prou zrokuje fizičku i psihološku štetu” (Var nava. gde ni mala deca neće druga koji ih je pot pu no slučajno oborio optu žiti da ih je napao. naprotiv. pa se agresija definiše kao „reakcija kojom se nanosi štetan stimulus drugom organizmu” (Buss. psihičke ozlede mogu da budu i veće. Mada se pod štetom od nasilja najpre pomišlja na fizičku povredu. Za govor o ljudskom ponašanju pokazuje se korisnijom analiza koja potiče iz analitičke filozofije nego iz bihejviorističke psihologije. I Bandura (1973) odbija da agresivno ponašanje definiše preko namere da se nanese šteta i određuje ga kao „ponašanje čiji je rezultat povreda ili oštećenje imovine”. 1971: 10) definiše agresiju u smislu „pokušaja da se nanese štetan stimulus. Opisi ljudskih postupaka („čekati”. bez obzira da li je to bilo uspešno”. 1973: 57). koji jeste ispravan ali u čijem je formulisanju izbacivanje namere iz definicije agresije loše jer je rezultat ovakvog opisa. Po mom mišljenju. već se opisuju svrhom. pokreta tela u vremenu i prostoru. „uvrediti”. ali ćemo vrstu i veličinu štete uzimati kao glav ni kriterijum za procenu inten ziteta nasilja. baš kao i onih opisa gde se eliminišu mentalistički termini. taj da se ključne reči (agresija. Cilj Bandurinog isključivanja namere iz definicije agresije je. namera. izvor teškoća koje stvaraju mnoge psihološke definicije koncepata unutar teorije učenja i bihejviorizma jeste u tome što je celokupna konceptualizacija čovekovog ponašanja koja se konstruiše načinom na koji ove discipline govore o ljudskom ponašanju bazično neadekvatna. podvlači Bandura svoj stav. da bi obuhvatio i postupke kojima šteta nije naneta mada je takva namera postojala. misle da se ovaj pojam može uspešno koristiti i kad se iz njega odstrani naznaka o nameri. 2000). u tome da ter min agresija „obuhvati ne samo agresivne postupke koji su primar no potkrepljeni zadovoljstvom zbog povređivanja drugih već i mnogo širu klasu agresivnog ponašanja gde je nanošenje patnje irelevantno ili u najboljem slučaju služi sekundar noj svrsi (Bandura. Nasilje je oblik ljudskog 3 U kasnijoj reformulaciji. Bihejvioristi. „Agresija se u mnogo slučajeva javlja zbog očekivanih dobiti od nje”.Određenje nasi lja | 17 Nasilje nećemo klasifi kovati prema vrsti štete. „pohvaliti”…) ne mogu se svesti na opis spoljašnjih reakcija.

4 Isto. ispoljio agresivnost ili ne. namer na povreda faktički ipak isključi kao nužan uslov agresivnog ponašanja i da se nasilje definiše isključivo preko nanošenja štete. ali ta radnja se opisuje kao nasilje zato što joj se pripisuje namera da se neko povredi. čini mi se. Cilj ovakvih određenja. 2005) tumači definiciju Međunarodne zdravstvene organizacije po kojoj je nasilje „namer no. padanje i udaranje ne bi bili oblici ponašanja. Time se otvara mogućnost da se nasiljem označe postupci koji vode ka gladovanju. Uticajni predstavnik takve orijentacije je nor veški sociolog Johan Galtung (Galtung. kada Kraus (Krauss. svako zanemarivanje deteta. nije ništa uradio.4 Štaviše. hotimične reakcije. . nije u tome da se izbegnu mentalistički koncepti već najpre da se odgovor nost za društvenu nejednakost i nepravde personalizuje. ili s velikom verovatnoćom može da dovede. on objašnajva da „namer no” znači da je reč o voljnoj radnji a ne o tome da je nasilje samo ono gde postoji namera da se nanese šteta. pošto bi se mogao primenjivati previše široko i slobodno. bez obzira šta mu je bio cilj. da se kvalifikuje na dovoljno osuđujući način. zaprećeno ili aktuelno. do ozlede. 1999: 2). ali isto tako je pogrešno uključiti nameru samo u značenju voljne. a koje ima loše posledice. Osporavajući gledište da se tu ne radi o agresivnosti jer dete nije imalo nameru da povredi oca. i da se preduprede moguća opravdavanja aktera pozivanjem na nepostojanje namere ili neznanje.18 | Nasilje u školama ponašanja. kada ga je Pijaže rukom sprečavao da uzme privlačni objekat. Cilj ovakvih određenja je da se. koji je u nasilje ubrajao bilo koje delovanje ili nedelovanje koje za posledicu ima to da je aktualno somatsko ili mentalno stanje ljudi ispod njihovih potencijala. neraz vijenosti ili deprivacije” (WHO. predrasudama ili nedovoljnom obrazovanju – Galtung je takvo nasilje nazvao strukturalnim nasiljem. Pogrešno je u definisanju agresije nameru smatrati irelaventnom. U tom smislu. Nevoljne reakcije su isključene iz definicije agresije već samim tim što govorimo o agresivnim postupcima i ponašanju. saplitanje. smr ti. ne odbacujući odomaćeni kriterijum „namernog”. gledište zastupa Žužul (1989: 129–130). korišćenje fizičke sile ili moći protiv sebe ili druge osobe. ne samo što se suviše udaljava od uobičajene upotrebe već gubi upotrebnu vrednost. koje vodi. ter min nasilje. Žužul smatra da ovo jeste primer agresivne reakcije jer je dečji pokret bio voljna radnja. i nasilje je radnja koja je izvedena činjenjem nečega. Na primer. tatu udario po ruci pokušavši tako da ukloni prepreku. Učenik koji se sapleo i pao i pritom udario drugog učenika neći biti smatran nasilnikom – on. u stvari. 1969). ili protiv grupe ili zajednice. upotrebljen za tu svrhu. koje je uvek namerno ponašanje u smislu da se odnosi na ljudske postupke a ne pokrete. iz bilo kog razloga. jeste vrsta nasilja. raspravljajući o tome da li je Pijažeov sedmomesečni sinčić koji je. psihološke povrede. po našem mišljenju pogrešno. Međutim. a ne bilo koja namera.

ali se svejed no mogla ili morala predvideti. „sivoj zoni” pripadaju i slučajevi gde šteta. Ne mislim da je korisno bilo koje pravljenje štete gde nema namere zvati nenamer nim nasiljem. Ovde se radi o graničnoj zoni iz među onoga što nasilje svakako jeste i onoga što nije nasilje. Rad nja se definiše svojim nameravanim ishodom. Ta ko. postuliraju da akt agresije ne mora da ima samo jedan primar ni cilj. a ne da bi povredio tog dečaka. neposred ne ili posred ne. kada neki učenici budu izražavali svoje negativne stavove prema homoseksualnosti. Ako bi se. Učenik može imitirati svog druga da bi zasmejao drugu decu. ot puštanje s posla iz ekonomskih razloga šteti ot puštenom. pri čemu je nenamer na agresija ona kojom se nanosi šteta kao uzgredna posledica ponašanja.Određenje nasi lja | 19 Uvid da iza čovekovog postupka ne mora stajati samo jed na namera (cilj). loše strane anti-siledžijskog zakona ispoljiće se u tome što. bez namere da nekoga povrede. a neko se ipak nađe pogođen. osporavaju neke konzervativne grupe u SAD kad se protive donošenju zakona protiv siledžijstva. na primer. da nije hteo nikoga da povredi. Glasanje za jednog kandidata oštećuje drugog. 2003). kratkotrajne ili dugotrajne. Korisnije je Kauf manovo (Kauf mann. nad ređenih) ciljeva. isprav nije da se agresiv no ponašanje definiše kao ponašanje u kome postoji očekivanje da će se drugome naneti šteta.5 Sem ponašanja u kojem je šteta nenameravana ali očekivana posledica. 274). na isti način bi se mogle osporiti zabrane ispoljavanja predrasuda i jezika mržnje uopšte. a nju to može duboko vređati. 1970: 10) ukazivanje da postoje slučajevi agresiv nog ponašanja gde povređivanje drugoga nije primar ni cij aktera. Zato je. ali cilj ovih postupaka nije da se nanese šteta.. . počinilac bi se uvek mogao braniti da je on. Bu šman i Anderson (Bushman i Anderson. po Kauf manu. iz ovih razloga sprečilo sankcionisanje siledžijstva. nije bila očekivana. ima svoje re perku sije i na od re đenje agresije. Oni smatraju da će takvi zakoni ugrožavati prava učenika da slobodno izražavaju svoje protivljenje homoseksualizmu (Furlong i sar. i da nije njegov problem ako se neko našao pogođenim. 1964) rešava ovaj problem tako što pravi razliku između namer ne i nenamer ne agresije. Navodno. Može li nasilje biti postupak koji je imao neku drugu nameru. međutim. samo iznosio svoj stav. Jer. a čija je nenemaravana posledica bila nanošenje štete drugome? Jedan učenik može o drugoj učenici romske nacionalnosti u njenom prisustvu govoriti kao o Cigan ki ne razmišljajući da li je to vređa ili ne. 2001a) najpre prave razli ku iz među proksimal nih (neposred nih) i primar nih (konačnih. koje mogu ali uopšte ne moraju da budu nameravane. predvidljive ili nepredvidljive. eto. ali rad nja ima i svoje posledice. 5 Upravo takvo tumačenje. ti učenici mogu biti optuženi i osuđeni za siledžijstvo. Fešbah (Feshbach. i definišu čovekovu agresiju kao „bilo koje ponašanje usmereno prema drugoj osobi iz vedeno s proksimal nom (neposred nom) namerom da se prou zrokuje povreda” (str. ali koje i pored toga zaslu žuje da se označi kao agresiv no. barem prema rečima aktera.

pa samim tim o agresivnosti. namerama predstavlja složen proces. ali i o vlastitim. Učeni ku može biti skoro neizdrživo teško da sedi sedam časova u klupi ili da uči zadatu lekciju. Zaključivanje o tuđim. dobio je jedino on. Namere nisu vidljive. ali ovakav pristup stvara i značajne teškoće. može mu biti neprijat no kad ga nastav nik kazni zbog šaputanja. Učenik je dobio trojku. može se rasplakati kad dobije trojku. ali da li u svim tim slučajevima tr pi nasilje? Rekli bismo da se u ovim slučajevima očigled no ne radi o nasilju. koji se ponekad pokazuje i značajniji. Neprijat na iskustva sasvim su uobičajena u međuljudskoj interakciji. kad ne pobedi na tak mičenju. već utvrditi (pa još postići saglasnost oko toga!) šta je sve bila namera nekog namer nog postupka. a time se omogućava razlikovanje nasilnog ponašanja od običnih dečjih nestašluka. Može li se takva definicija primeniti na proučavanje agresivnosti kod životinja? Na kom uzrastu uopšte možemo govoriti o nameri. Teško im je da mehanički pamte rud na blaga raznih zemalja. ni istraživač ne može da ih bude pošteđen. ali mala promena u primerima – i naš odgovor ne bi bio tako sigu ran. mada je sve naučio i pokazao odlično znanje. Kaznu zbog šaputanja. mada to nije po rasporedu i ni ko ih nije pitao za pristanak. povremenih „odmeravanja snaga” i slučajnih povređivanja. čak ne ni onaj kome je šaputao. već da se pod razumeva da postoji još neki faktor. čemu ne vide ni kakav smisao. Izgleda da sama namera nanošenja neprijat nosti nije uvek dovoljna da bismo neki postupak smatrali agresiv nim. svejedno koja je. U svim ovim primerima dete tr pi neprijat nost (koju su na neki način prou zrokovali drugi). o njima se mora s nepouzdanošću zaključivati. kod beba? Da li će iz agresivnog ponašanja biti isključeni impulsivni postupci. Nejasno je kad ćemo uopšte prihvatiti da neki postupak ima nameru. „ne zna šta radi”? Nije toli ki problem složiti se da li je neki postupak bio nameran ili slučajan. posebno u onoj u kojoj svako nastoji da postig ne od ređeni cilj i spreči drugoga koji bi ga u tome omeo. nadmetanja. Neopravdanost? Mnoga naša iskustva su neprijat na. U takvim situacijama prihvata se implicit na nor ma da će svaka strana koristiti averziv ne postupke u tu svrhu. neuračunljiv i nekontrolisan. Sad nam se već čini da bi i ovde ter min nasilje mogao biti primeren.20 | Nasilje u školama Da rezimiram: važan element nasilja predstavlja namera da se nanese šteta. kada kažemo da je neko van sebe. podložan pristrasnosti. i to preterano strogu. i neće biti dovoljno . Učenici moraju da sede sedam časova. Teškoće koje spominjem jesu one s kojima se ljudi u svakodnev noj komu ni kaciji neprestano sreću i moraju nekako da se nose sa njima.

U školskom kontekstu. većina ispitani ka studentske demonstracije i paljenje vojnih poziva i pljačke označila kao nasilje... Nasuprot ovoj većini. ali i neslaganjem da li je to ponašanje bilo opravdano ili barem „nor mal no”. nezaslužen (dete ne treba da snosi odgovor nost za ono što su uradila druga deca). smatra Tedeski. ali ne i prljava igra). oni koji su odobravali studentske demonstracije. 1974: 541). ali ne i od komšije). ono što se iz jed ne perspek tive proglašava nasiljem. Možda najek splicit nije insisti ra nje na nelegitim nosti kao bit nom elementu od ređenja agresije može se naći u socijal no-interakcionoj teoriji prisiljavajuće akcije koju je raz vio Džejms Tedeski sa sa rad nici ma (Tedeschi i sar. Nanošenje štete biće nazvano agresijom i zadobiti negativ nu konotaciju tek ako je postupak sa stanovišta govor nika nelegitiman (dete može dobiti batine od roditelja. može nastati oko raz mimoilaženja da li je tim ponašanjem naneta stvar na ili zanemarljiva šteta ili je nije ni bilo. ili šire kultu re. nekada se opaža kao nor malan pa i poželjan oblik interakcije. Tako su Blu mental i sarad nici (Blu menthal i sar. 1997) kojih se govor nik drži.. i sa mo za nelegitim ne rezer visali smo ter min agresija. upravo su policijsku inter venciju nazivali nasiljem. ili neprimeren situaciji (u spor tu je dozvoljena gruba. da se zaštite ili potvrde identiteti. . U nekim zemljama odobravaju se ili podstiču. kao što je fizičko kažnjavanje (Zeira. 2004). Tek ako se averziv ni postupci koriste tako da narušavaju implicit ne nor me. ili se barem smatraju nor mal nim i neproblematičnim. 1994) Ne postoji. ponižavajuća…). neprimeren (kazna je previsoka. 1974. da bi se govorilo o agresiji. tj. brutalna. postupak će se nazvati agresivnim. ali nije smatrala da je nasilje kada je policija tu kla studente ili pucala na pljačkaše. neophod no je i da su „pla novi ak tera neopravda ni unutar skupa nor mi ili za kona koji regulišu interakcije iz me đu ljudi unutar relevant nog društva ili subkultu re” (Tedeschi i sar. Ono što agresiju izdvaja od drugih postupa ka prisile nije njen bi hejvioral ni. Neslaganje oko toga da li je neko ponašanje bilo nasil no ili nije. Moć prisile iz ra žena preko pret nji ili ka zni ima tri osnov na cilja: da se kontrolišu drugi. 1972) utvrdili da je. da se uspostavi pravda. iz perspek tive kultu re vršnjaka. ništa specifično što se tiče postupka ili motivacije što agresiju izdvaja od ši roke grupe komu ni kacionih postupa ka koje zovemo prisiljavanjem (moći prisile). nor mativ na verovanja (Huesmann i Guer ra. Astor i Benbenishty. postupci prema deci koji se u drugim sredinama smatraju nasiljem. već evalu ativ ni aspekt. Neke od postupa ka prisile smatra mo legitim nim i dozvoljenim.Određenje nasi lja | 21 da se neki postupak opazi kao nameran i povređujući da bi se nazvao agresijom. Tedeschi i Felson. tokom studentiskih nemira u SAD šezdesetih godina prošlog veka. Preci znije rečeno. a neke smatramo nelegitim nim.

22 | Nasilje u školama Mnogi istraživači (pogotovo iz kruga evropske socijalne psihologije) ističu da „agresiv no ponašanje” nije deskriptiv ni već evaluativ ni ter min (Bor newasser. u smislu da je na nasilje dozvoljeno uzvratiti silom. čak i socijalno poželjno. Socijalna norma dozvoljava da se na njeno kršenje u vidu neopravdane uvrede. Iz perspektive aktera. gradski sekretar za zaštitu životne sredine) slože da preglasna muzika u kafićima i sirene automobila predstavljaju „nasilje nad građanima”. prljave igre u sportu i sl. na primer. čak i u porodicama gde ni roditelji ni deca ne smatraju fizičko kažnjavanje 6 Pa čak i za samo neopravdano kršenje normi. Otuda možemo govoriti o subkulturama nasilja. sprovodeći akciju sprečavanja nasilja nad decom. mada možemo priznati da su namere nastavnika najbolje. Društvo će se. time ne žele da kažu da je nečija namera da time maltretira građane. kako zaključuje Ričs (Riches. ponašanje” (Geen. Ovakve specifične norme mogu da odlikuju pojedine segmente šire kulture. pa i reciprociteta. da se tu radi o ekstremnom nasilju. Slično značenje imao je i protest koji se čuo u javnosti povodom promene naziva jednog beogradskog bulevara. odgovori agresijom. jedan način kojim poriču da se radi o nasilju jeste upravo predstavljanje svog postupka tako kao da ga je žrtva zaslužila. već da su takvi postupci koje građani tr pe u stvari nedozvoljeni. a u oba slučaja možemo policajcima pripisati istu nameru. postupcima koji bi. 1998: 329). boriti protiv fizičkog kažnjavanja. tj. Mu m mendey. Neopravdanost nanošenja štete predstavlja toliko značajan element da se vrlo često izraz „nasilje” koristi samo za neopravdano nanetu štetu6. Linneweber i Loschper 1982. Ako neki postupak nazovemo agresivnim ili poričemo takvu etiketu. Roditelj koji tuče dete smatra se nasilnikom ne samo zato što zna da je posledica njegovog ponašanja to da dete tr pi bol. gubi se konotacija nasilja kao poremećaja i postupak prestaje da bude nasilje. Postupak policije zvaćemo nasiljem ili intervencijom zavisno od njegove opravdanosti. 1987: 4). Kada nasilnici govore o svojim postupcima. bez obzira na nameru koja je postojala. Uz označavanje nečijeg ponašanja kao agresivnog vezana je i norma negativnog reciprociteta – takav postupak zahteva neku vrstu osude ili sankcije. „Nasilje otuda može biti utkano u socijalne norme koje propisuju uslove pod kojima je agresija prihvatljivo. . kao kad se govori o „pravnom nasilju”. mogli biti nazvani nasiljem. izlazimo izvan opisa dostupnih informacija i iznosimo ocenu koja ima jasan smisao unutar komunikacione interakcije. Kada se. Mummendey. nazvaćemo nasiljem nad decom. Loschper i Linneweber. bez obzira da li je time naneta direktna šteta. udarca. Bornewasser. da je njihov postupak legitiman i da se u stvari njime ne krše već potvrđuju socijalne norme. da im ne prethodi opravdani povod. 1982). u jednom novinskom tekstu novinar i njegov sagovornik (u konkretnom slučaju. već zato što smatramo da je takvo ponašanje nedopustivo. Teranje dece da uče nepotrebne detalje.

nastav nicima i učenicima. kada procenjuju da li je nešto nasilje ili nije. duhovno. kulturalno. može se zaključiti da li će se neki postupak smatrati agresiv nim ili neće. Ako uvršćivanje namere u od ređenje nasilja proizvodi teškoće u komunikaciji.Određenje nasi lja | 23 nedopustivim već. naprotiv. a ne na aktera”. Bandura (1983) naglašavao je da se agresivnim ponašanjem smatra ono ponašanje koje je „socijalno definisano kao agresivno. od kojih se neki odnose na procenjivača. pridodavanje nelegitim nosti čini ove teškoće neuporedivo težim. Ako jedan čovek nasr ne na drugog. na šta je Arčer (2000b) odgovorio da bi odustajanje od deskriptivne definicije značilo uvođenje vred nosnih sudova u nauku i „korak unazad”. nećemo obojicu smatrati nasilnicima već samo prvog. ekonomski ili fizički” (Epp i Watkinson. korisnim.. Tek ako poznajemo socijalni kontekst i ocene o primerenosti postupka situaciji i prihvaćenim nor mama. a drugi u samoodbrani uzvrati. pa su tako podjednako agresivni bili partner koji pr vi napada i partner koji se brani. nelegitimnost bitniji sastojak nasilja nego agresije. ru kovode usklađenošću sa socijalnim nor mama. „Pregovaranje” oko toga šta će se smatrati agresiv nim/nasilnim8 a šta neće. pomaže da se bolje raz ume otkuda toliki nesporazumi u odnosu prema nasilju i koliko je teško postići međusobno slaganje. 1997: 4). a kada definicija koje se sreću u stručnoj i laičkoj komunikaciji. Retke su one nor me koje su neosetljive na kontekst. u našem jeziku. postaje opterećeno nor mama koje nisu vidljive ni do kraja osvešćene niti su podložne racional noj argu mentaciji. 7 Ne dele svi ovakvo mišljenje. Vajtova i saradnice (White i sar. a ne samo procenom štete i zaključivanjem o nameri. od jedne porodice do druge. Možda je jedan indikator da i u engleskom jeziku nasilje implicira ne samo nanošenje povrede već i sud o neopravdanosti to da se ponašanje životinje može nazvati aktom agresije. neki autori govore o sistemskom školskom nasilju ubrajajući tu „bilo koju institucionalnu praksu ili proceduru koja ima štetan uticaj na pojedince ili grupe opterećujući ih psihološki. to jest kada se njegove analize tiču definicije agresivnosti koju on usvaja. manje i više obrazovanim. ali ne i aktom nasilja. Uvid u to da se ljudi. bez obzira na obrazloženje takvih mera. na osnovu brojnih faktora. Ponavljam da je. U tom smislu. 2000) zamerile su Arčeru ovakvo „slepilo” za smisao interakcije koja se analizira.7 Ako je kod nasilja u pr vom planu neopravdanost a ne namera. mentalno. i to zato što donose i sprovode neopravdane i nepravedne mere koje nanose štetu. Tako je u jednom istraživanju kojim se upoređivala ag resivnost muškaraca i žena u partnerskim vezama Arčer (Archer. moguće je govoriti da i institucije vrše nasilje. ali je ostalo nejasno da li ovo „smatra se” znači „drugi smatraju” ili i „ja smatram”. pošto ćemo samo njegovo ponašanje smatrati neopravdanim. 8 . 2000a) agresijom oz načavao bilo koji napad na drugu osobu. a koje mogu da variraju ne samo među kulturama već među bilo kojim socijalnim grupama – mlađim i starijim.

24 |

Nasilje u školama

Naučnici s veli kom ubedljivošću pokazuju kako „jezičke konvencije” i „komunikacione igre” neizbežno nalažu da nasilje/agresija budu u svakodnevnom saobraćanju definisani na vešeznačan način, ali su ređe spremni da ovu nu žnost pri hvate i prili kom vla stitog („naučnog”) defi nisa nja. I ovde su naučnici u lagodnijoj poziciji od ljudi u svakodnevnim situacijama. Ekstremno jednostavna definicija može biti dovoljna za ekstremno jednostavne slučajeve. U nekim momentima, međutim, uočava se da definicija ne sadrži sve što se pod ovim pojmom prilikom njegove upotrebe podrazumeva. Tako, element neopravdanosti nekad postaje jasno vidljiv i kada se ne spominje u objektivističkim određenjima agresivnosti, kao na primer, u podrazumevanju da je agresija jedan oblik antisocijalnog ponašanja ili u traženju uzroka agresivnosti dece u nekim njihovim „defektima”. Mislim da ovaj evaluativni faktor ne treba eliminisati iz stručnjačkih definicija – to bi značilo da je naučnik počeo da govori jezikom drugačijim od svoje zajednice – već treba biti svestan ove komponente. Naučnik koji zaista želi da zadrži vrednosnu neutralnost, morao bi da se uzdrži od vrednovanja različitih oblika moći prisile pa samim tim da izbaci iz upotrebe ter min agresija, što je Tedeski faktički i preporučivao.

Nasilje i „violence”
Do sa da spomi nja ni autori (Bandu ra, Tedeski i drugi), u stva ri, ni kad nisu raspravljali šta su to „na silje” i „agresija” – oni su poku šavali da defi nišu „violence” i „aggression”. Na rav no da je ta ko, to se i pod razu meva, ali možda se ne vidi od mah na šta ciljam ovom napomenom, u čemu je tu problem. Problem je u tome što reči „nasilje” i „violence” nemaju isto značenje, kao ni (ma da u daleko ma njem ste penu) „agresija” i „aggression”, pa onda ni razli ka u značenju iz među reči nasilje i agresija nije isto što i razlika između reči „violence” i „aggression” – komplikacije koje, s obzirom na našu skoro pot pu nu upućenost na literatu ru na engleskom jezi ku, nisu beznačajne. U rečnicima se reč „nasilje” izjednačava sa engleskom rečju „violence”. Ako pogledamo stručna određenja termina „violence”, videćemo da se ona razlikuju od našeg određenja nasilja. „Violence” se ne definiše jednoznačno, ali se po pravilu eksplicitno izjednačava sa fizičkom agresijom. Tako, u često navođenoj definiciji, Olveus (Olweus, 1999: 12), nasilje određuje kao „agresivno ponašanje u kojem akter ili nasilnik koristi svoje telo ili neki predmet (uključujući oružje) da bi naneo (relativno ozbiljnu) povredu ili neprijatnost drugoj osobi”. Slična ovoj je definicija da je nasilje „ponašanje osoba prema drugim osobama kojim se namerno preti da će se naneti, pokušava da se nanese ili stvarno nanosi fizička povreda” (Reiss i Roth, 1993: 35)

Određenje nasi lja

| 25

ili Arčerovo (Archer, 2000a) kojim se u agresiju ubrajaju napadi bez fizičke povrede, a u nasilje napadi koji rezultuju fizičkim povređivanjem. I u engleskom jezi ku upotreba ter mi na nasilje znat no je ši ra od ovako defi nisanog. Već i u sva kodnev nom govoru govori se ne samo o fizičkom, već i o verbal nom, socijal nom, prav nom nasilju, u nasilje spada i uništavanje imovi ne, ne samo povređiva nje itd. I u ra nije spomenutoj defi niciji nasilja koju daje Svetska zdravstvena organizacija, nasilje se ne ograničava samo na fizičko povre đivanje. (WHO, 1999: 2). Čak i oni koji nasilje eksplicit no vežu za fi zičku agresiju, ter min neret ko nastavljaju da upotrebljavaju u drugačijem, fak tički ši rem značenju, i to zato što se di men zija nefi zičke – fi zičke povrede smatra podudar nom sa di men zijom manje ozbiljne – ozbiljne povrede, pa se, izjed načava njem kategorija iz ovih dveju di men zija, o nasilju govori kao o ozbiljnom ili ekstrem nom vidu agresije. Ta ko se, na pri mer, nasilje defi niše kao „fizička agresija na ekstrem nom kraju konti nuu ma agresije” (Anderson i Huesmann, 2003) ili se nasiljem označavaju sve iz ra žene for me agresije, ne nu žno fi zičke (npr. Hor ne i sar., 2007; Marcus, 2007). Ukrat ko, nasiljem se označava fizička agresija, ili ekstremna fizička agresija, ili ekstrem na agresija bilo koje vrste. Kada se napravi razlika između agresije i nasilja s obzirom na ozbiljnost povrede, nasilje se određuje kao podvrsta agresije, kao što je u dosadašnjim primerima bio slučaj, ili nekad se, obr nuto, o agresiji govori kao o specifičnom (blagom) obliku nasilja, kao što je to u sledećem primeru. Grin (Green, 2005) prihvata određenje po kojem je nasilje vezano za zaprećeno ili real no nanošenje fizičke ozlede, a od mah zatim dodaje da su manje ozbiljne for me nasilja general no svrstane u agresiv no ponašanje, koje uključuje verbalno, fizičko ili gesturalno ponašanje s namerom da se prouzrokuje manja fizička šteta, psihološko uznemirenje ili izazove strah. Time, faktički, on i druge oblike agresije svrstava u nasilje (nazivajući ih manje ozbiljnim for mama nasilja), i za te blaže for me fizičkog nasilja i nasilja izazvanog rečima označava užim ter minom agresija.

Šta je to „bullying”?
Postoji još jedna teškoća vezana za izbor ter minologije, ali nju nećemo moći da sasvim otklonimo uvodnim razjašnjenjima, već će se ona neprestano provlačiti kroz rad i manje ili više uticati na razumevanje. Ova teškoća povezana je s jednim vrlo moder nim, popular nim ter minom, koji se odskora odomaćio u stručnoj, ali i svakodnevnoj komunikaciji u inostranstvu – ter minom bullying. Ovaj ter min se naročito često koristi kada se govori o vršnjačkom nasilju i nasilju u školama.

26 |

Nasilje u školama

Kao što ćemo kasnije videti, pr va, pionirska istraživanja vršnjačkog nasilja u školi ot počeli su istraživači u skandinavskim zemljama sedamdesetih godina 20. veka, a pr vi ter min koji je u tom kontekstu korišćen bio je ter min mobbing (mobbning). Kako Anatol Pikas (Pikas, 1989) precizira, mobbing je reč koja se od nosi nasilje grupe prema pojedincu, i u tom značenju je upotrebljena kad je prevodilac knjige Kon rada Lorenca „O agresiv nosti” sa nemačkog na švedski za iz raze „ausstiessen” i „die soziale Ver teidigungsreaktion”, kojima je Lorenc opisao slučajeve kada grupa životinja napad ne uljeza ili jed nog svog pripad nika, upotrebio englesku reč mobbing (vidi detaljnije u Bjorkvist i Oster man, 1999). Švedski hirurg Hajneman počeo je da koristi ter min mobbing opisujući ljudsko ponašanje i njime je označavao grupno nasilje u kontekstu rasne diskriminacije (Heinemann, 1972). Kada je psiholog Daniel Olveus počeo da se bavi problemom nasilja u skandi navskim škola ma, on je u pr vim ra dovi ma ta ko đe koristio termin mobbing (Olweus, 1973; Olweus, 1991). Međutim, kasnije u upotrebu ulazi reč koju i Pi kas (1989) preporučuje: bullying.9 Reč bullying je, inače, odomaćena u engleskom jezi ku, i označava agresiju jačeg prema slabijem, pri čemu napadač i napad nuta strana mogu biti i pojedinac i grupa. Olveus kasnije koristi upravo ovaj ter min i zaslu žan je za njegovu široku upotrebu. Šta reč bullying znači? U našem jezi ku, ne postoji reč čije se značenje pot pu no poklapa sa značenjem reči bullying. Ta reč se na srpski obično prevodi kao siledžijstvo, zlostavljanje, maltretiranje ili nasilje.10 Može biti da bi najviše odgovarala reč kinjenje, kad bi ta reč bila uobičajenija u našem jezi ku i kad ne bi rogobat no delovala u stručnoj literatu ri i u različitim vremenskim oblicima. U stručnoj ter minologiji nastoji se da se tom ter minu da vrlo precizno značenje. Prema najčešće navođenoj, Olveusovoj definiciji, „učenik je zlostavljan [bullied] ili vik timiziran kada je više puta i trajno izložen negativ nim postupcima od strane jed nog ili više učeni ka” (Olweus, 1993: 9). Uz to, siledžijstvo [bullying] predstavlja takav oblik agresiv nog ponašanja (a) kojem je žr tva više puta izlagana i (b) gde postoji nesrazmera moći (počinilac je jači pojedinac ili grupa) (Olweus, 1993). Tuče među jed nakima eksplicit no su isključene iz onoga što je obu hvaćeno siledžijstvom.
9 Reč mobing ulazi u upotrebu u našem jeziku upravo u značenju koje je pogrešno – kao maltretiranje zaposlenog od strane druge, moćnije osobe, a ne kao maltretiranje od strane grupe. Odgovarajući termin bio bi siledžijstvo ili ukoliko se strana reč ostavlja veći utisak, buling.

10 Olveusova knjiga „Bullying at School” prevedena je na hrvatski pod naslovom „Nasilje među djecom u školi” (Olweus, 1998).

Određenje nasi lja

| 27

Reči bully i bullying su, sem u engleskom jeziku,11 odomaćene i u skandinavskim i ger manskim jezicima. U drugim jezicima ne postoji ekvivalentna reč. Na primer, naša reč „siledžijstvo” (koja će se u ovoj knjizi koristiti kao prevod reči bullying) obično podrazumeva nejednakost moći između nasilnika i žr tve, ali ne nužno i ponavljanje nasilja. Siledžija je neko ko maltretira druge, ali žr tve ne moraju da budu uvek iste. Nepostojanje ekvivalentne reči, najpre, postavlja problem pred istraživače. Rešava se ili uvođenjem te reči u upotrebu (kao npr. mobing u srpski jezik), ili opisno. Naravno, mnogo je manji problem njihova međusobna komunikacija, a znatno veći problem javlja se u komunikaciji sa ispitanicima od kojih se traži da daju svoje procene i stavove o siledžijstvu. U jezicima gde ta reč inače postoji, potrebno je eksplicirati značenje. Ali šta raditi tamo gde ta reč ne postoji? Rešenje je da se ta reč uvede zajedno sa uputstvom za upotrebu (npr. „bullismo” u italijanskom) ili da se uzme neka domaća reč koja ima šire značenje, a da se onda preciznijim opisom to značenje suzi na željeni obim. Ispitanicima se u „uputstvu za upotrebu” obično predoči vrlo detaljna definicija ter mina, zatim istraživač zamoli ispitanika da se pridržava upravo tog značenja, nadajući se da je ispitanik na to pristao, da je novoponuđenu definiciju zapamtio i da se lako, tokom celog istraživanja, prebacio sa uobičajenog na novo značenje. U nemačkom jeziku, gde ne postoji ekvivalentna reč, u upitnicima se obično koriste ter mini bliskog značenja Sekkieren ili Mobbing, ali njihovo kolokvijalno značenje različito je u Austriji i Nemačkoj, tako da se u stručnoj literaturi koristi engleska reč, a učenicima se opisno definiše (Atria i Spiel, 2003). Bullying nema pot puno isto značenje ni u stručnoj literaturi. Razlike nekad nastaju zato što autori nastoje da drugačije, bolje for mulišu ono što bi bila intencija Olveusove definicije, a nekada razlike nastaju usled stava autora da neke od bitnih odrednica ne moraju biti nužne ili da im treba pridodati neku novu. U definiciji koju daje Roland („siledžijstvo je dugotrajno nasilje, fizičko ili mentalno, od strane pojedinca ili grupe, usmereno na pojedinca koji nije sposoban da se zaštiti u aktuelnoj situaciji”, Roland, 1989: 143), nasrazmera moći zamenjena je for mulacijom o nesposobnosti da se zaštiti, što se čini boljim rešenjem, s obzirom da se nesrazmera moći često izjed načava sa fizičkom snagom koja u mnogim slučajevima ne mora da bude bitna, i s obzirom da se mnogi oblici siledžijstva ne odvijaju u direktnom kontaktu.
11 Reč je odomaćena u V. Britaniji ali ne i u SAD, gde se znatno češće govori o maltretiranju (harassment), dok se u Australiji podjednako koristi i bullying i harassment. U stručnoj literaturi stvar se komplikuje time što autori istim rečima stipuliraju različita značenja. Tako, Rigbi (Rigby, 2007) izjavljuje da će izraz maltretiranje koristiti u značenju posebnog oblika siledžijstva gde je neko izložen nasilju od strane jačeg zbog svoje pripadnosti određenoj grupi.

28 |

Nasilje u školama

Neravnomeran odnos moći, inače, negde označava da je „nasilnik ili fizički jači ili verbalno i socijalno veštiji od žr tve” (Hazler i sar., 2001: 134), a negde se kao primeri manje moći navode zauzimanje nedominantne socijalne uloge, niži status u vršnjačkoj grupi, pripadnost deprivilegovanim društvenim grupama (rasnim, seksualnim manjinama, osobama s invaliditetom…), povredljivost zbog karakteristika kakve su gojaznost, mucanje, teškoće u učenju, seksualna orijentacija itd. (Craig, Pepler i Blais, 2007). U nekim definicijama naglašava se i da je takva agresija neprovocirana, pa se kaže da je siledžijstvo „ponavljano neprovocirano agresivno ponašanje u kojem počinilac ili počinioci imaju veću moć nego osoba ili osobe koje su napadnute” (Rigby, 2000: 57)12. U nekim slučajevima, predlaže se da se siledžijstvo definiše principijel no drugačije. Pi kas (1989) se zalaže da se siledžijstvo koristi samo za nasilje pojedinca nad pojedincem, a da se grupno nasilje označava rečju mobbing. Negde se ističe da siledžijstvo ne pod razumeva nužno nameru da se drugi povredi, kao na pri mer u defi niciji da je siledžijstvo „sistematska zloupotreba moći” (Smith i Sharp, 1994: 2), što je po neki ma kratka, ali suviše široka definicija, po kojoj bi siledžijstvo bilo i kada, na primer, nastavnik prihvati mito da bi popravio učeniku ocenu. U istraživanju siledžijstva u američkim školama, koje je među najčešće navođenim (Nansel i sar., 2001), u definiciji siledžijstva koja se predočava učenicima ne spominje se repetitivnost, a ni nesrazmera moći se ne podvlači koliko kod Olveusa: „Kažemo da je učenik zlostavljan kada mu drugi učenik, ili grupa učenika, govore ili rade nešto ružno i neprijatno. Takođe je siledžijstvo kada se učenik iznova i iznova zadirkuje na način koji ne voli. Ali nije zlostavljanje kada se dva učenika približno jednake snage svađaju ili potuku.” (str. 2095). Randal (Randall, 1997: 4) definiše siledžijstvo kao „agresivno ponašanje proizašlo iz namere da se proizvede fizičko ili psihološko uzneirenje kod druge osobe”, čime ono gubi bilo koju specifičnost u odnosu na agresivno ponašanje. Ferlong i sa rad nici (Furlong i sar., 2003) anali zi rali su ka ko se siledžijstvo definiše u zakonskim ak tima u državama SAD i, uz to, da li se sankcioniše. Našli su da se siledžijstvo eksplicitno spominje i definiše u 23 države (mada zakoni u 31 državi zabranjuju siledžijstvo iako ga tako ne označavaju), i među tim određenjima, u njih deset se spominje komponenta namere, u sedam repetitivnost, a u tri disbalans moći. Treba uočiti da iz Olveusovih određenja ne proizlazi da je siledžijstvo jedan oblik nasilja, već da su nasilje i siledžijstvo oblici agresivnosti koji
12 I sam Olveus u jednom od kasnijih određenja dodaje da se „siledžijstvo često dešava bez prethodne provokacije” (Olweus, 1999: 11), ali takvom formulacijom se opisuje često, a ne definišuće svojstvo.

Određenje nasi lja

| 29

se samo delimično preklapaju (Slika 1). Fizički napadi koji nisu ponovljeni i/ili u kojima ne postoji disbalans moći spadali bi u nasilje, ali ne i u siledžijstvo, ponovljeni oblici psihološkog i socijalnog zlostavljanja spadali bi u siledžijstvo, ne u nasilje, dok oblici psihološkog i socijalnog zlostavljanja koji nisu ponovljeni i/ili ne postoji disbalans moći, ne bi spadali ni u siledžijstvo ni u nasilje već (samo) u agresivno ponašanje. Slika 1: Odnos između Olveusovih određenja agresije, nasilja i siledžijstva

Olveusova od ređenja slu žila su kao polazna osnova u mnogim istraživanjima, pri čemu se ispitivanje školskog nasilja često svodilo na istraživanje siledžijstva, što je vodilo praksi da se siledžijstvo, kao jedan specifičan vid agresije, naziva i nasiljem ili da se pod nasiljem misli samo na siledžijstvo. Važno je odmah razjasniti da u ovoj knjizi navedeni ter mini neće biti korišćeni ni onako kako ih je Olveus definisao ni onako kako je njegova klasifikacija u praksi modifikovana. Za razliku od ovih određenja, (a) nasilje i agresija će se koristiti kao sinonimi, (b) obuhvataće i fizičko i verbalno i socijalno povređivanje, (c) bez obzira da li su se javili samo jednom ili više puta, i (d) bez obzira da li postoji disbalans moći između nasilnika i

2002. Fokusiranje na moder nu pojavu siledžijstva ima za posledicu zanemarivanje drugih oblika nasilja/agresiv nog ponašanja. postoje postupci u kojima nema disbalansa moći ili nam je on nepoznat. vidi se da su u mnogim studijama siledžijstva uključeni oblici jednokratnog nasilja i bez obzira na odnos moći. mesta gde se dešava. ali su bile zapostavljene. proširila na oblasti koje su do tada mogle biti ispitivane. Ovakvo odustajanje od ograničavanja školskog nasilja na fenomen siledžijstva i upotreba ter mina nasilje u širem smislu sreće se i u drugim istraživanjima (npr. pa se ispituju njegovi oblici. Mada je siledžijstvo određeno kao podvrsta agresije. već podjednako značajna postaje i uloga žr tve nasilja.30 | Nasilje u školama žr tve ili ne. Pokušali smo da pokažemo da ono što se označava kao siledžijstvo ne prati neke prirod ne podele unutar agresiv nih postupaka i da su podele koje se uvođenjem koncepta siledžijstva zahtevaju ili veštačke ili praktično neizvodljive. međutim. ali. njihova učestalost. dok će se (e) siledžijstvo odnositi na posebne slučajeve agresije (nasilja) koje karakteriše ponovljenost i disbalans moći. 2005). Thompson. paradoksalno. već su ih. ispitivanja siledžijstva ne tragaju za . U ranijem radu (Popadić i Plut. Benbenishty i Astor. pažnja se usmerava na interakcije označene kao siledžijstvo. ili oni gde je agresor slabiji od žr tve ili jednak po snazi ili je taj odnos nepoznat i irelevantan. istraživanja siledžijstva nisu suzila predmet istraživanja omeđen dotadašnjim ispitivanjima agresivnosti. Kada se. kao i da se studije nasilja ne ograničavaju samo na fizičko nasilje. Naš stav je bio da se i na teorijskom i na praktičnom nivou siledžijstvo (bullying) pokazuje kao preuzak koncept. fokus nije samo na nasilniku – merenju njegove agresivnosti i korelata sa drugim osobinama. pa i onoga što se označava rečju violence mogu izgledati vrlo značajne. Naša primedba se ticala prakse da tako od ređen ter min postane jedini predmet ispitivanja u kontekstu školskog nasilja. Arora i Sharp. Istraživač se može legitim no ograničiti samo na vrstu agresije omeđenu definicijom siledžijstva. Postoje jed nokrat ni agresiv ni postupci koji su jako značajni po svojim posledicama. uporedi ono što je realno predmet istraživanja. više je štete nego koristi ako se u teorijskim bavljenjima i u empirijskim istraživanjima izostave oni oblici agresije koji se javljaju samo jed nom (a čije posledice mogu biti iz uzet no ozbiljne). Takođe je važno naglasiti da će se ter mini nasilje. za razliku od ispitivanja agresivnosti. po našem mišljenju. Pre svega. agresija i siledžijstvo koristiti ne samo za nasilne postupke među učenicima već i za postupke odraslih prema deci i dece prema odraslima. Daleko više od ličnosti aktera i žr tve. I što je najvažnije. kao i ostalih članova grupe u kojoj se siledžijstvo dešava. Razlike između onoga što mi nazivamo nasiljem i onoga što se označava rečju bullying. 2007b) diskutovali smo o nekim od definicija nasilja i siledžijstva i njihove operacionalne definicije.

po našem mišljenju. Ti me se. ona su fokusirana na školsku situaciju i pritom veoma osetljiva na uži i širi kontekst. Druga određenja nasilja U literaturi se sreću i druge definicije nasilja i agresije. medicinskim ili psihološkim definicijama nasilnog ponašanja.” (str. zajedno posmatrano. kliničko-dijagnostičkim. 3) a nešto kasnije „Nasilje se vrši sa (realnom ili opaženom) namerom da se nane se bol ili povreda drugom. Skloni smo da takvo ponašanje pre označimo kao autodestruktivno nego nasilno. italik i bold autorkini). pa ih vredi spomenuti i uporediti. one odgova raju na šem od re đenju. U radovima naših autora sreću se raznovrsne definicije nasilja. Razlike u definicijama proističu iz toga što se autori iz različitih uglova i sa različitim ciljevima fokusiraju na različite aspekte ovog složenog fenomena. nanošenje štete sredini (ako mu cilj nije da se tako nanese šteta drugoj osobi). Takođe. Zbir no. mada oba za nasilje vezuju povredu (štetu). drugome i sredini (str. kriminološkim. naprotiv. Kod iz razitih obli ka nasilja to jeste slučaj. me đutim. karakteristične dve stvari: namera i povreda. 5. Na pitanje šta je nasilje. na siljem na zivaju sa mo veoma iz raženi oblici nasilja dok blaži oblici ostaju isključeni. Ove specifičnosti. Jelena Sr na (2003) najpre odgovara da je to nelegal na i nemoral na upotreba sile kojom se čini šteta – sebi. u pr voj definiciji tome dodaje neopravdanost. nelegal nost ne bi morala da bude karakteristi ka nasil nog postupka. 1998). i definicija verovat no ima za cilj da edu kuje (infor miše moguće žr tve ili upozori moguće nasil ni ke) da nije dozvoljeno vršiti nasilje i da nasil nik za to treba da tr pi sankcije. Branislava Popović–Ćitić (2007) sistematizovala je brojna od ređenja nasilnog ponašanja i pokazala kako se definicije razlikuju zavisno od profesionalnih perspektiva: da li se radi o pravnim. U našu definiciju nismo uključili namer no nanošenje štete sebi. a u drugoj na mera. Za na silni akt su.Određenje nasi lja | 31 pravilnostima koje nadilaze specifične kontekste. dakle. Tamo se pod nasiljem pod razumevaju „različiti . dovele su i do toga da teorijski pristupi koji nisu bili u pr vom planu prilikom tumačenja agresivnosti postanu izazovniji i prisutniji prilikom tumačenja siledžijstva. čini nam se znat nim proširenjem svakodnev ne upotrebe pojma nasilje. Od ređenje za koje sam se opredelio u velikoj meri se poklapa i sa definicijom nasilja od koje su pošli istraživači u jed nom skorašnjem projektu (Milosavljević. Daleko od toga da zakon reguliše sve obli ke interakcije u kojima može da dođe do namer nog nanošenja štete drugome. Ova dva od ređenja razli kuju se po tome što se. uz ogradu da.

siledžijstvo i nji ma slični – ne pripadaju zgod nim reči ma koje sa sobom nose pa ket jasnih i la ko upotrebljivih iz vedenica. Ter mini imaju još jednu važnu osobinu po kojoj se međusobno razlikuju: koliko se lako iz njih grade izvedenice i srodni ter mini koji ulaze u polje označavanja. političke ili neke druge sile i kojima se ugrožava fizički. a ne o subjektu . Akter nasilja može se označiti kao „nasilnik”. koje su mnogo puta prejake za ono što se želi reči. niti se ograničava samo na ekstrem ne for me nasilja. Hvaljenje je kada hvalilac hvali hvaljenog. raz voja i dostojanstva dece/učeni ka. ali problem sa rečju „nasilnik” jeste to što ona kao da više govori o karakter noj osobini. koji je hvaljen. maltretirati. koji je čuvan. koji zajedno grade mrežu ter mina koji se u istom kontekstu koriste. itd. ili koristimo reči zlostavljati. zlostavljanja i zanemarivanja u obrazov no-vaspit nim ustanovama” (2007) nasilje se definiše kao „svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbal nog ili neverbal nog ponašanja koje ima za posledicu stvar no ili potencijal no ugrožavanje zdravlja. grupa. Ter mi ni koje ćemo koristiti – nasilje. može biti suviše široko od ređenje. U „Posebnom protokolu za zaštitu dece i učeni ka od nasilja. organizacija ili društva u odnosima prema ljudima. psihičke. postupci i ponašanja pojedinaca. trajnom ponašanju. istina. Definicijom se navodi da nasilje mora imati nepovoljne posledice. Nasilje se u ovoj definiciji posmatra dovoljno široko da se ne sužava samo na fizičko. raz voja. Pr vo.32 | Nasilje u školama ak ti. 33. agresija. što.” U ovom od ređenju. koji uključuju primenu fizičke. Nasilje se. već sa sobom vode familiju sličnih ter mina. pa nam jedino preostaje da govorimo „vrši nasilje”. italik u originalu). kao i u definiciji Svetske zdravstvene organizacije. čuvanje je kada čuvar čuva čuvanog. ne postoji glagol koji je izveden iz nasilja. društvenih institucija. psihički ili socijalni integritet čoveka i izazivaju različita fizička i psihička oštećenja i druge nepovoljne posledice” (str. takođe. pa i u kontekstu govora o nasilju. Na pri mer. ne usvajaju se izolovani. eliminisana je komponenta namere da se nanese šteta. Muke sa izvedenicama Ter mini uopšte. dostojanstva). što je potcr tano navođenjem kon kret nih obli ka nasilja kao što su zanemarivanje i nemarno postupanje. pogotovo kada se ne eksplicira nužnost postojanja namere da se takve nepovoljne posledice proizvedu. ne ograničava samo na postupke koji su detetu neprijatni i koje bi ono izbeglo – presudno je ugrožavanje deteta (zdravlja. ali označavanje da nasilni postupci predstavljaju neku „primenu sile” sužava mogućnost suviše širokog tumačenja.

Izrazi „onaj koji vrši nasilje” ili „počinilac nasilja” deluju rogobatno. kao ni za osobu koja je izložena siledžijstvu.Određenje nasi lja | 33 jedne radnje. siledžiju kojem se slabiji učenik (možda i bez uspešno) suprotstavio. Onoga ko tr pi nasilje zvaćemo žr tvom. Reč se obično ne povezuje sa blažim for mama nasilja. u komu ni kaciji sa ispitanicima on bi bio krajnje neadekvatan. Kao pandan rečenici da je čuvanje kada čuvar čuva čuvanog koji je čuvan. Zato se. Kao što ćemo kasnije videti. Za pojedine obli ke nasilja imamo reči iz svakodnev nog govora. na primer. dobijamo prilično rogobatnu rečenicu: nasilje je kada nasilnik vrši nasilje nad žr tvom koja je viktimizirana (izložena nasilju). pa je neophodno imati na umu da će. istraživač. Zato ćemo ovde u smislu „bullying is when bully bullies the bullied” govoriti da je siledžijstvo kad siledžija maltreti ra (zlostavlja) žr tvu. a uz to najčešće sugeriše da je ta žr tva „nevina”. zvati žr tvom. i drugi istra živači su naila zili na problem nepoklapanja nji hove ter mi nologije sa ter mi nologijom uobičajenom za ispitani ke. pa izaziva i sažaljenje. Možemo na sil ni ka na zvati siledžijom. ali ne mnogo. ni za tr pljenje siledžijstva (siledžijan?). u ovom kontekstu „žr tva” može da bude prejak iz raz. da je pretr pela nešto što nije zaslu žila. I samim žr tvama može biti neprimereno da ih tako zovemo. ako se već ne govori o kon kret nim rad njama („Da li te je neko šut nuo?” i sl. koji nisu navi kli da na taj način govore o pojavama o koji ma ih pitamo. Najpre. što opet nije najsrećnije rešenje. a „bullied” prevoditi kao zlostavlja ni ili maltreti ra ni. „Agresor” je reč koja se u našem jeziku još ređe koristi. po pravilu. Dok u engleskom jezi ku ter min „bullying” nosi sa sobom pa ket termi na istog korena (the bully. ni za glagol (siledžijati?. Dok ter min žr tva može da funkcioniše kao teh nički ter min u naučnom radu. to bully. bullied). ali nemamo je ni za tr pljenje nasilja ili izloženost nasilju. a viktimizacija (izloženost nasilju) je kada žr tva tr pi nasilje od strane nasilnika. ono što žr tva tr pi tokom nasilja nekad se koristi reč vik timizacija. Od ovih asocijacija teško je odvojiti se i u naučnom tekstu. rezer visan za teže obli ke nasilja. ali nema mo jed nu reč istog korena za „vr šenje siledžijstva” (siledžija nje?). koji je rezer visan samo za onoga ko tr pi prilično veli ku štetu.) govori o tome da je neko bio izložen nasilju. To na ročito može da bude problem u komu nikaciji sa ispita nici ma. vršiti siledžijstvo?). Za vršenje nasilja nemamo jed nu reč. i obično je smeštena u narativ o međugrupnim konfliktima. . i nasilje je prejak i redak izraz u svakodnev noj komu ni kaciji. pogotovo ne sa blažim nasiljem koje nije fizičko. na osnovu svakodnev ne upotrebe. mada nasilje označava različite for me. tr peo nasilje itd. tj. u našem jezi ku i tu imamo problem. Na žalost. bar u našim istraživanjima. opisujući taj deo interakcije. izraz nasilnik lako asocira na nekoga ko vrši fizičko nasilje. Za izloženost nasilju. Takođe.

laganje. Antisocijalno ponašanje Antisocijalno ponašanje nije isto što i nasilje. Možda su deca koja su sklona tučama takođe sklona i bežanju sa časova. ali bežanje sa časova time ne postaje agresivno ponašanje niti karakteristika po kojoj treba prepoznavati koje dete je agresivno. bežanje iz škole. od relativ no blagih do izraženih for mi: neposlušnost. tamo gde je pol osoba koje vrše ili trpe nasilje irelevantan. agresiv nost neće moći da se izjednači sa impulsiv nošću. a šta nije nasilje? Teško je uvek znati odgovor na ovo pitanje. na primer. Antisocijalno ponašanje predstavlja znat no širu kategoriju kojoj pripada i nasilje. važno je neke klase pojava razgraničiti od školskog nasilja. istinoljubivost od namere da se neko uvredi? Ipak. Uspeh u školi biće nešto što je konceptualno različito od inteligencije. Definicije po pravilu pomažu da shvatimo šta je prototip neke kategorije. a u svojoj blažoj for mi ono pokazuje nemarenje za grupu i društvo kojem se pripada.34 | Nasilje u školama Postoji još jedna teškoća koja nastaje iz osobenosti srpskog jezika da imenice nužno imaju svoj rod. Reč siledžija je nužno muškog roda pa i kad mislimo na devojčicu koja nekog maltretira. pa makar se pokazalo da skoro isključivo zavisi od inteligencije. Antisocijalno ponašanje je u koliziji sa prihvaćenim socijalnim nor mama ili je štet no po društvo. tvrdoglavost. vandalizam. antisocijalno ponašanje obuhvata čitav dijapazon ponašanja. Kako. koristiti reči učenici i nastavnici. nedisciplina na času. itd.13 Šta nije školsko nasilje? Šta jeste. jer između onog što nedvosmisleno jeste i onoga što nedvosmisleno nije nasilje. reč žr tva je nužno ženskog roda. Kod učenika. Čak i visoka povezanost različitih oblika antisocijalnog ponašanja ne daje nam za pravo da ih izjed načimo. ali ne i kada kategorija prestaje. Isto tako. i koji slučajevi se od tog prototipa udaljavaju. odvojiti zadirkivanje od ruganja. uzimanje droge i alkohola. grickanjem noktiju ili nekim drugim ponašanjem ma koli ko oni 13 Kao što će se. a ne opisuju neki objektivni elementi ponašanja koji bi povezivali postupke označene kao antisocijalne. tipičan slučaj neke pojave. . Očigledno da se takvom definicijom pre svega vrednuje postupak s pozicije društvenih nor mi. agresor. ali ne samo ono. loše društvo. U tekstu će se dosledno koristi reči siledžija. nedostatkom pažnje. nasilnik i žrtva da bi se označile osobe oba pola koje vrše ili trpe nasilje. krađe. gde pol osobe nije relevantan. postoji širok prostor ispunjen nijansama.

Ovde ne mislimo samo na tuče-igre u vidu nadmetanja. i kada pokušaju decu da razdvoje čuju od njih da su se oni samo igrali. neko ko utvrđuje učestalost nasilja u školi. gur nuo. gruba igra u hokeju) ili su intrinzični samoj igri (u boksu. Ono uključuje rvanje. džudou). sapleo drugoga onako kako je to uradio na fudbalskom terenu ili u fiskultur noj sali tokom takmičenja u karateu ili boks meča. sigur no bi bio označen kao opasan nasilnik. da nose rizik od povređivanja kao i agresija. posmatrajući rezus majmu ne. Od rasli to nekad i znaju.Određenje nasi lja | 35 tesno bili povezani sa različitim oblicima antisocijal nog ponašanja. ali u for mi igre i prividnog sukoba. koji se uobičajeno svrstavaju u agresiju. svako kažnjavanje bi po definiciji spadalo u agresiju. a ne o „borbenim” sportovima. Tuča kao igra Nastav nici olako tu mače svako rvanje i koškanje učeni ka kao agresiju. isto ponašanje ponovljeno u drugom kontekstu zahteva i drugi opis (primetno je da su definicije agresije koje ne uzimaju u obzir neopravdanost postupka neosetljive na ove razlike u kontekstu). nazvao rough-and-tumble play. U sportskom tak mičenju postoje udarci i povrede koji nisu dozvoljeni i samo neke od takvih postupaka u tom kontekstu smatrali bismo nasiljem. Istina. . pa i s agresiv nim postupcima. jer je lako vidljivo da definicija agresije obu hvata mnoge postupke koje društvo toleriše i podstiče. U svakom slučaju. ali se plaše mogućih povreda i lake eskalacije tuče kao igre u pravu tuču. hoćemo da kažemo da postupci u tom spor tu liče na agresiju. šutiranje. već na ono što je Harlou (Harlow i Harlow. u spor tu dozvoljeni (npr. ju renje. neće broju tuča pridodati broj fudbalskih faulova ili tak mičenja u karateu. Svi koji agresiv no pona ša nje ubrajaju u antisocijal no. kada bi jedan učenik u učionici izudarao. udaranje…. Borbeni sportovi Bavljenje borbenim spor tovima nije nasilje. pri znaju (pa ma kar to izostavljali pri for mal nom defi nisa nju agresiv nosti) da je bitan element agresiv nog postupka njegova neopravdanost i nelegitim nost. 1962). Radi se o tome da su neki postupci. Ako uopšte govorimo o „agresiv nim” ili „nasil nim”. karateu. a svako kažnjavanje nije nu žno vid antisocijal nog ponašanja. gu ranje. zato što postupci ne iskoračuju iz van pravila kojima se taj sport opisuje. Izostavimo li elemenat neopravdanosti. Ipak. Ako agresiv no ponašanje nije nu žno neopravdano nanošenje štete. skakanje. onda je neopravdano agresiju svrstavati u antisocijal no ponašanje. ali da ipak nisu prava agresija. stezanje.

Svrha tuča kao igre može biti uvežbavanje za stvar ne tuče. izloži ga poniženju. tuče su veoma česte i potencijal no vrlo opasne. na primer. pokazivanje vlastite domi nacije. Na primer.. Deca koja to nisu volela. našao da tuče popular ne dece ne prerastaju u prave tuče. znat no više dečaka nego devojčica. Značajno je da učenici često smatraju da tuče nisu „pravo” nasilje. Pogotovo su ozbiljne tuče iz među grupa. Kada su o tome bila pitana. bezbol nije od pravih tuča). a onda igra postane ozbiljna. dok tuče odbačene dece skoro u 30% slučajeva prerastu u stvar ne tuče. Po nekima. uz rasta i države. učesnicima zabav ne i oni drage volje učestvuju u njima. a to je uz rast dece u nižim raz redima osnov ne škole. ali i među devojčicama ih je bilo više od trećine. Razlog je taj što se tuče među jed nakima eksplicit no izostavljaju iz definicije siledžijstva (zbog pret postavljene jed nakosti moći). Tuča koja je igra vrlo lako može da preraste u ozbiljnu tuču. kao vrsta igre. posmatrajući prijateljske tuče dece me đu kojima je pravio razli ku iz među popular ne i odbačene dece. među desetogodišnjacima. Videla su opasnost da jed na vrsta pređe u drugu. Pelegri ni (Pellegrini. 1992) razgova ra no je o tuča ma s decom uz rasta 5–10 godina iz Engleske i Italije. najviše zato što su to nalazili zabav nim. do viteškog su koba po pravilima. ka glav ni razlog navode strah od slučajnog povređivanja. izjavila je da je učestvovala i u ozbiljnoj tuči – procenat je varirao zavisno od pola. 1987). One imaju svoja pravila i često zahtevaju međusobnu saradnju. Otprilike polovina dece. deca su jasno razli kovala tuče-igre od prave tuče. ono može da „vara u igri”: da započne neobavezno koškanje koje drugo dete pri hvati kao igru. ne samo zato što ih je teško razli kovati od tuča-igara. U jed noj studiji (Smith i sar. kao i uspostavljanje socijal ne domi nacije unutar grupe (opet. Kada je cilj tuče. Tuča kao igra ima različite stepene ozbiljnosti: od prave igre. neće da ga pusti. sve uz opravdanje da je sve to samo igra. S druge strane. preko od meravanja snaga.36 | Nasilje u školama Tuče kao igre razli kuju se od agresiv nih najpre po tome što su. ali one često iz miču pažnji istraživača. skoro 80% dečaka i duplo manji procenat devojčica učestvovalo je u ozbiljnim tučama. oko 10% vremena u dečjim igrama ot pada na tu vrstu ak tiv nosti (Humphreys i Smith. 1988) je. Prave tuče jesu slučajevi nasilja. Više od polovine dece reklo je da se igra na taj način. na uz rastu od 7 do 10 godina. kad je ova vrsta igre najčešća. Polovina dece je volela tuče–igre. najčešće usled nenamer nih povređivanja koje onda vodi do eskalacije. pa ih istraživači školskog nasilja koji polaze od od ređenja siledžijstva ni ne uključuju u inventar pojava koje ispituju. pred ostalom decom savlada slabijeg. U mnogo situacija tuče predstavljaju nešto nalik sportskom tak mičenju: . za jed no dete. u kojoj jače dete. po rezultatima istraživanja Smita i sarad ni ka (1992).

Ross i Ross. 2007). što opasnih kriminalaca. Dete koje igra video-igrice agresiv nog sadržaja verovat no u toku samo jednog dana pobije stotinjak neprijatelja – što van zemaljaca i čudovišta. ali ni igranje nasilnih video igrica. ne bi se svrstavalo u agresiju. ali.Određenje nasi lja | 37 igrači dragovoljno pristaju na tuču. ali zašto bismo postupke koje su ovde imitirali zvali agresijom? Naravno. u sobu bi ušla od ra sla osoba koja bi se desetak mi nuta igrala sa lut kom na na duvava nje Boboom ta ko što ju je uda rala pesnica ma i govorila „Lupi ga!” i slično. prihvataju rizik povređivanja. način rešavanja konflik ta rezer visan za najhrabrije i najsrčanije. nožem. u najmanju ru ku utvrđuje se ko je jači. jer se nasiljem nanosi šteta nekom živom biću. a neke samo onesposobi sa nekoliko karate-udaraca. postoje pravila kojih se pridržavaju. Zašto ovde spominjem ovaj eksperiment? Zato što nam i on ilustruje probleme sa definisanjem agresivnosti. zašto bismo udaranje lutke zvali agresijom? U od ređenjima agresije i nasilja pod razu meva se da se šteta nanosi drugoj osobi ili bar drugom živom biću. . a ne igrački ili liku iz igre. Bez obzira ne to što to nije nasilje. dakle. Tuča bi. bacačem plamena. Ipak. Ka snije je posmatra no ka ko će se deca. pona šati prema lut ku Bobou. U vred nosnom smislu. Dok se dete (a u eksperi mentu je učestvovalo sedamdesetak dece uz ra sta 3–6 godi na) igralo u sobi. ako već takav pokazatelj nemamo. cilj tuče je pobeda kojom se nešto rešava. te otuda ni udaranje lutke. ova kvo ponaša nje nesum njivo utiče na poveća nje nasilja. Za ključak eksperimenta je da su deca koja su posmatrala agresiv no postupa nje od ra slog prema lut ku i sa ma znat no češće od dece iz kontrol ne grupe ispoljavala verbal nu i fi zičku agresiju. pošto su pret hod no blago fru stri ra na ta ko što im nije dozvoljeno da se igraju sa omiljenom igračkom. eksperiment zaista dokazuje spremnost dece da imitiraju. Neke od njih ubije bombama. a što slučajnih prolaznika. či neći da dete emocionalno ogugla na nasilje. Naime. ne bi bilo etički izvesti eksperiment gde bi deca učila da udaraju drugu osobu. 1961). tu se ne radi o agresiji i nasilju. bila vrsta dečjeg ekstrem nog spor ta kojem od rasli ne znaju pravila. Igranje nasilnih video-igara Jedan od kla sičnih eksperi menata koji se navodi kao dokaz da se agresija uči imitacijom jeste istraživanje koje su sproveli Bandu ra i sarad nici (Bandu ra. ili da raz vije uverenje kako je nasilje korisno i prestižno (Anderson i sar. tuča može unutar vršnjačke kultu re zadobiti jasno pozitiv nu konotaciju: ona bi bila viteško nad metanje i ritual od meravanja snaga..

Deca umeju da budu posebno surova u praktikovanju stavova prema onima koji su predrasudama stigmatizovani. Za neke učenike. Čak i kada nosioci pred rasuda nastoje da se od nji hovog iz nošenja unutar školskog kontek sta uzdr žavaju. sticajem okolnosti. sum njičenja za prekr šaje. valjda. žr tve pred rasuda ih prepoznaju po ta kvim detalji ma kao što su raspored sedenja. tolerisa nje ili upra žnjava nje grupnih na ziva.38 | Nasilje u školama Predrasude Pred rasude sa me po sebi nisu nasilje. a zadržavaju svoju uobičajenost i nevidljivost. ne čini ga imunim od vlastite podložnosti predrasudama prema nekoj drugoj grupi kojoj ne pripada. dele svi nji hovi sugra đa ni. škola je mesto gde pr vi put mogu sresti pripadnike stigmatizovanih grupa i. različite grupe postaju predmet predra suda i diskri mi nacije. Pod diskri mi nacijom mislim na nepraved no ponašanje prema pripad nici ma grupa koje je iz raz pred rasuda i stereotipija o tim grupa ma. U školi. neplanirano. deca drugačijeg seksualnog opredeljenja. deca sa invaliditetom itd. pripad nici različitih etničkih grupa. poka zuje istorija. Ekstrem ni oblici diskri mi nacije. koje samim tim mogu imati i nastavnici. S druge stra ne. ni kog kon kret no nemaju na umu. Škola je kontekst u koji se lako prenose predrasude i diskriminacija koje postoje u vanškolskom okruženju. ali diskri mi nacija kao rezultat pred rasuda jeste. tako da ih u školi. I ta mo gde je pojedi nac svestan da su njegove pred rasude ma njinske. pa i izložene osudi. U svakom društvu. mesto gde mogu učiti i uvežbavati ispoljavanje mržnje prema njima. na zivi ma koji ma ih oslovljavaju. . i s uvređenošću bi reagovali na ta kve optu žbe. onda je to njegov problem. oni koji ta kvo nasilje či ne često toga uopšte nisu svesni. Oni koji su izloženi diskri mi naciji jasno su svesni pred rasuda prema sebi koje pri me ćuju u sva kodnev noj komu ni kaciji – u na či nu opho đenja prema nji ma. ta kođe su i ekstrem ni oblici nasilja. Diskriminacija nekih grupa delom je stvar kulture. oni pred rasude mogu iz ra žavati uopštenim tvrd nja ma. ali i relativ no blaga i teško uočljiva diskri mi nacija ta kođe pred stavlja. to mogu biti deca izbeglica. nepisa nim zabra na ma koje sa mo za njih va že itd. i roditelji učenika. i ako je NN to shvatio kao vre đa nje vlastite porodice. isti na ma nje vidljivo. Možda treba dodati da to što je neko predmet diskriminacije. na nošenje štete i pat nje oni ma koji su diskri mi nisa ni. on će ih pri krivati. pa i u našem. mogu učiti i deca koja takva iskustva van škole nemaju. ali će znati da su u skladu s njegovim sistemom vred nosti i da njemu va žne osobe dele ta kva shvata nja. i nji hovi nosioci ih vide kao pot pu no nor mal ne stavove koje. druge grupe su diskriminisane usled političkih konflikata i međunacionalnih sukoba. u koji ma nema ništa lično. To je zato što su mnoge predrasude rasprostra njene u dru štvu. Sem toga.

Ona je. tako da su agresiv ni postupci česta posledica konflikta. dobijala više pohvala. učenicima 3. bila redari.wikipedia. čudesna. godine odlučila da deci. Tokom celog dana. I kontrola putem prisile i negativ ne emocije povećavaju verovat noću agresije. moglo bi se (optimistički ili pesimistički?) zaključiti da je u stvari svako sa svakim u pogledu nečega u konfliktu. Agresiv ni postupci su po svojoj prirodi skoro neminov no uzroci konflikta. stanje u kojima se nalazi dete čini ga vrlo prijemčivim da reaguje agresijom prema drugoj strani. pokazuje iskustvo američke učiteljice Džejn Eliot (Jane Elliot). Između konflikata i agresije u svakodnevnom govoru stavlja se znak jednakosti zato što se reč konflikt često koristi da označi svađu ili fizički 14 Detaljnije na http://en. na neobičan način demonstrira opasnost koju predstavlja diskriminacija. razreda osnovne škole. koji su. deca s plavim očima su imala sit ne privilegije. Konflikt stiče naznake destruktivnosti kada se in kompatibilnim ciljevima pridru že pokušaji svake strane da kontroliše ponašanje one druge. Oba dana. jer odnos agresor–žr tva jeste takav da agresor gura žr tvu u situaciju koju žr tva želi izbeći. razum na deca za samo pet naestak minuta preobražavaju u zločeste. deci je saopštila da je dobro poznato da su deca s plavim očima super ior nija u od nosu na smeđooke. diskriminatore”. opet. kao učiteljica u jed noj maloj školi u Ajovi. Konflikt Konflikt nije isto što i agresija/nasilje. kao što ga čini prijemčivim da ponašanje druge strane tumači kao agresiju. Ono što je zapanjilo učiteljicu. u svom radu i komu ni kaciji zaista ispoljavali znake inferior nosti. 1973).14 Pr vog dana „eksperimenta”. i pogrešno bi bilo smatrati da deca ulaze u konflikte zato što su agresiv nija i da se samim tim broj konflikata u kojima se dete nađe može uzeti kao dokaz njegove agresiv nosti.Određenje nasi lja | 39 U kojoj meri su učenici sprem ni da usvajaju pred rasude i stereotipe i da na osnovu njih diskriminišu. deca proglašena super ior nijom sprem no su diskriminisala svoje „inferior ne” vršnjake. „Posmatrala sam kako se div na. a kasnije i same učeni ke bila je dramatična promena u dečjem ponašanju. i uzajam ne negativ ne emocije. Ako se konflikt definiše kao situacija u kojoj dve strane imaju međusobno neuskladive ciljeve (Deutsch. a izloženost agresiji rađa želju za uzvraćanjem i osvetom i onda kad je averziv na situacija prošla. 1968. nevaljale trećake. priseća se Džejn Eliot. Sutradan su se uloge obr nule i smeđokosi su postali dominant na grupa.org/wiki/Jane_Elliott . a smeđooka deca su bila obeležena trakama za raspoznavanje i učiteljica ih je kritikovala i ismevala.

Takva upotreba otkriva u kojoj meri je nasilna interakcija tokom konflikta očekivana.40 | Nasilje u školama su kob. 1657/1954: 153). i kazna se pretvara u nasilje najčešće zato što legitimnost kazne postaje. kažnjavanje takođe. pišući o kažnjavanju prestupnika u školi. kulture. Kažnjavanje se definiše kao „smišljeno i namer no davanje negativnih potkrepljivača15 i uskraćivanje pozitivnih. da bude nelegitimna i da iza nje ne stoji briga za drugoga već prikrivena želja da se nanese patnja. sredstvo kojim se u školi i šire bori protiv agresije. Iz ovakve definicije moglo bi slediti da kažnjavanje jeste oblik agresije. pa da je on primi sa istim onakvim srcem kao što se obično prima svaki gorak lek koji je propisao lekar” (Komenski. a da ih razlikuje pozicioniranje na dimenziji opravdanosti. Kažnjavanje Neke kazne mogu da predstavljaju nasilje. ili u meri u kojoj je šteta koju tr pi kažnjeni u stvari u službi njegove dobrobiti. i što je legitimna. 15 Ovde se pod „negativnim potkrepljivačima” očigledno misli na averzivne draži. U savremenoj terminologiji teorije učenja ustalila se konvencija da se averzivne draži (npr. u nameri da se detetu pomogne. Jan Komenski. zabrana izlaska) zovu pozitivnim kaznama. „duha vremena”. jer je agresija po svojoj definiciji upravo namer no izlaganje neprijat nim dražima. Opet dolazimo do važnog uvida da je agresija oblik prisilnog delovanja. Vla deta Tešić (1974). 1988: 20). Ono što kaznu izdvaja od agresije jeste to što se ona navodno primenjuje za dobro deteta. kazna lako može da dobije suprotne kvalitete. savetovao je da kaznu treba primeniti „s takvim poštovanjem i iskrenošću da i onaj na koga se primenjuje disciplina vidi da se primenjuje prema njemu za njegovo dobro i da potiče iz očinske ljubavi onih koji se brinu o njemu. . veka. i koliko malo su iskorišćeni konstruktivni potencijali konflikta. S druge strane posmatrano. i takva kazna postaje egzemplar ni slučaj nasilja. koje je uslovljeno detetovim nepoželjnim ponašanjem i koje se preduzima sa ciljem da se smanji verovatnoća javljanja tog ponašanja” (Gašić–Pavišić. tj. kazna ne samo da nije sestra agresiji već je njena protivnica. veoma problematična. Agresivni motiv je teže demaskirati. posmatrana iz drugačijeg konteksta. češki pedagog iz 17. a da i dalje bude kazna. Neko kažnjavanje se izdvaja iz agresije ili se s njom izjednačava u onoj meri u kojoj njen cilj smatramo opravdanim. u kojoj meri grupne norme propisuju da treba agresivno reagovati u konfliktnoj situaciji. nasil nu interakciju tokom konflik ta. O tome slikovito govori pogled iz sadašnjosti na disciplinske postupke koji su se koristili u škola ma u Srbiji u XIX veku. a negativno potkrepljenje bi bilo uskraćivanje izlaganja averzivnim dražima (ukidanje zabrane izlaska). Međutim. ali kažnjavanje nije isto što i nasilje.

Školovanje Ima shvatanja da nisu samo pojedinačni aspek ti onoga što se dešava u školi oblici nasilja. (Tešić. uz policiju. navodi kako su se u to vreme u školama u Srbiji postavljala brojna ograničenja prilikom kažnjavanja učenika. Jedan vid ovog gledišta iz ražen je u učenju Pjera Burdijea o pedagoškoj praksi kao „simboličkom nasilju”. „telesne bojne kaštige” smatrane lošom kaznenom merom učenika (nasiljem. 1990: 11). neprepoznato najčešće od obe strane. Bojanin konstatuje „da se sama priroda škole i od nos iz među škole i porodice nisu u suštini promenili već čitavih pet hiljada godina (str. Tako su.Određenje nasi lja | 41 prikazujući moralno vaspitanje u tadašnjim školama. godine. nalagalo se u školskim propisima da klečanje mora biti na specijalnoj dasci na koju se ne smeju stavljati zr na. nasilje se ne sastoji u represiv nim merama i neprimerenim zahtevima. Iz istog razloga.” (str. (str. na jednom gimnazijskom zasedanju 1840. natu ralizuje postojeću društvenu hijerarhiju i pri kriva postojeću simboličku dominaciju. institucional no obrazovanje je vid simboličkog nasilja kojim društvo reprodu kuje društvenu nejed nakost. na primer. . da za bijenje treba koristiti štap koji ne sme da bude deblji od olovke. kao kaznom koja je manje štetna za zdravlje učenika i „čuvstviteljnije deluje” na savest dece. da se zatvorom i batinama mogu kažnjavati samo dečaci a ne i devojčice. 1990). ili u tome što klasifi kacijama real nosti potiskuje moguće dileme i protiv rečnosti. da kazna ne bi prešla u nasilje. u njoj se ‘lakiraju’ činjenice i neguju idolatrije. predstavljajući stvarnost. Ideju da škola kao institucija predstavlja „institucionalizovano nasilje nad decom i omladinom u školi” zagovara i psihijatar Svetozar Bojanin (Bojanin. 18) i da se „škola javlja kao nešto što sprovodi nasilje nad ličnošću koja je pod njenom paskom”. već ima druge for me: „U njoj [školi] se brutalno sputava kritička misao i sprečava njen raz voj. itd. U ovom gledanju. predloženo da se zamene adekvatnijom merom – sapinjanjem u gvožđa. već da je samo školovanje čin nasilja nad detetom. što bismo rekli u ovom kontekstu). Simboličko nasilje je neprepoznato kao takvo. U međuvremenu su se nor me primerenosti toliko promenile da nam se danas i ovi brigom za decu ograničeni načini moralnog vaspitanja pokazuju kao ekstremni primeri zlostavljanja i školskog nasilja. Navodeći najstarije zapise o školi. već u tome što škola. pa je umesto njih. i ono se dobrovoljno tr pi. jer navod no dola zi od in stitucije koja je ne pristra sna i za dobro deteta (Bourdieu i Passeron. Škola se. da dete ne treba da tuče učitelj već detetov vršnjak a najpre se treba uveriti da li dete može da podnese batine. 71). 19). Ovaj struk tu ral ni vid školskog nasilja ne sastoji se u praksi fizičkog zlostavljanja i vređanja učeni ka. 1974). Po Burdijeu.

Može se pret postaviti da ovakva organizacija škole i njene funkcije utiču i na proiz vođenje nasilja kao fizičke i socijal ne agresije među učenicima i nastav nicima. We don’t need no thought control. Hey. nasiljem bi se mogla nazvati i bilo koja organizaciona pravila.42 | Nasilje u školama pojavljuje kao „garant održavanja jed nou mlja kao nasilja nad mišlju i delovanjem” (str. najčešće se pomišlja na fi zički napad i telesnu ozledu. Zaista. ograničenja koja postavlja društveni moral. i štetom koja se agresijom prou zrokuje. teacher. ostavi decu na miru / hej. Vrste agresije/nasilja Pod agresijom. leave those kids alone. leave those kids alone! All in all its just anot her brick in the wall. ali ne i nasiljem. i Bojaninovi citati. . učitelju. We don’t need no education. to je samo još jedna cigla u zidu. a pogotovo svaki ideološki uticaj. fi zička agre16 Ne treba nam obrazovanje / ne treba nam nadzor misli / ni mračni sarkazam u učionicama / učitelju. a takvo određenje nasilja bilo bi prejako i neadekvatno („Ovo je upravo primer onog neprepoznavanja o kojem govorim!” – rekao bi na ovo Burdije). pojašnjavaju zašto bi to na šta oni upozoravaju trebalo zvati simboličkim nasiljem. No dark sarcasm in the classroom. i u skalama za merenje agresiv nosti.16 Pink Floyd “The Wall” (1979) Burdijeovi stavovi. Ali i oni koji imaju ta kvu pr vu asocijaciju sprem no će napomenuti da je fizička agresija samo jedan oblik agresije. takvom upotrebom reči. ostavi decu na miru! / sve u svemu. 71). Naime. Teacher.

nav. Povu kao je razli ku iz među instru mental ne i neprijateljske agresije. Ove skicirane podele kasnije će potcr tati i raz viti drugi istraživači i nastojati da ih detaljnije ispitaju. zanemarivanje i nemar no postupanje (propuštanje da se obezbede uslovi za pravilan raz voj što može narušiti zdravlje. Pošto je siledžijstvo jedan vid agresije. koje dovodi do „trenut nog ili trajnog ugrožavanja psi hičkog i emocional nog zdravlja i dostojanstva”. i – neizbežno nezadovoljavajuće. U Protokolu se ta kođe naglašava da je u pitanju višedimen zional na pojava i da se ne može postaviti precizna granica između različitih obli ka nasilja. u jed noj od često korišćenih skala (Achenbach i Edelbrock 1983. razuđene. mental ni. a razli kovao je i ak tiv nu i pasiv nu. Otuda se može pret postaviti da su neizbežne klasifikacije oblka agresivnosti veoma brojne. 2000) od 23 ajtema. nisu u stanju da se sa njom saglase) i koja ima za cilj da pru ži uživanje ili zadovolji potrebe druge osobe. zlostavljanja i zanemarivanja u obrazov no-vaspit nim ustanovama” (2007) navode se različite for me nasilja: fizičko nasilje. sek sualno nasilje. Svet ljudske simboličke komunikacije toliko je složen da uz malo mašte možemo za svaki postupak osmisliti situaciju (priču) u kojoj bi on mogao da povredi onoga na koga je usmeren. On je smatrao korisnim da se razli kuje nekoli ko vrsta agresije. du hov ni. samo dva se od nose na fi zičku agresiju. elek tronsko nasilje. ili na silja ako na silje posmatra mo u ši rem smislu. direkt nu i indirekt nu agresiju. prema različitim kriteriju mima. kao i eksploatacija. tj. verbalna i ostale Primar ni kriterijum za klasifi kovanje nasilja pod razu meva način na koji se nasil ni postupak iz vodi. Oblici agresije: fizička. 1961). a još dva bi se mogla i ta ko inter preti rati. Svakako da ima beskrajno mnogo načina na koje se može nekome nauditi. Na ovaj način se nabrajaju najvažniji prototipovi nasilja. Ta ko na pri mer. onda su i kategori zacije siledžijstva i vidova agresije istovet ni. koje dovodi do stvar nog ili potencijal nog telesnog povređivanja.Određenje nasi lja | 43 sija je samo jedan od re đih indi katora. fizički. moral ni i društveni raz voj). prema Tremblay. emocionalno/psihološko nasilje. za koju nisu raz vojno dorasla (ne pri hvataju je. . Kao for me nasilja navode se i zloupotreba. način nanošenja štete. ali se nasilje ne raz vrstava duž neke defi nisane di men zije. verbal nu i fizičku. koje pod razu meva „nji hovo uključivanje u seksual nu ak tiv nost koju ona ne shvataju u pot pu nosti. U „Posebnom protokolu za zaštitu dece i učeni ka od nasilja. Jedan od autora koji se prihvatio klasifi kovanja agresiv nih postupaka bio je Ar nold Bus (Buss.

dvosmislenim frazama. „pecnuti”. zvrčka po nosu. prezriv pogled. mada su one bliže fizičkom nasilju jer je šteta kojom se preti fizička ili imovinska. „povrediti”.44 | Nasilje u školama Olveus (1993/1998) navodi da negativan postupak može bit izveden na tri načina: verbal no. U fizičku agresiju se nekad ubraja i oštećivanje materijalne imovine. Pret nja čak i ne mora biti direkt no iz rečena. Pre bi bilo da je „fizičko” nasilje ono koje se obavlja pokretima tela. kao i bez reči i telesnog dodira (gde uvršćuje kreveljenje. jer su iz rečene verbal no. i neobraćanjem. Moglo bi se pojasniti da je verbalna agresija ona poru ka koja je uperena ka nanošenju psihičkog bola ugrožavanjem nečijeg samopoštovanja. S obzirom na beskrajno raznoliku moć jezika da povredi. telesnim dodirom. onda bi iz fizičke agresije bili isključeni raznovrsni gestovi i telesni kontakti koji nimalo nisu bolni (grimase. obraćanjem sa „ti” itd. I u tom slučaju treba biti svestan koliko su beskrajno suptilni načini na koje se neko može rečima omalovažiti. gde postoji korespondencija između načina nanošenja i vrste nanete štete. i prelaskom na komuniciranje namenjeno osobama koje nisu bliske… Pret nje fi zičkim na siljem ubrajaju se u verbal no na silje. nije uvek jasno šta „fizičko” treba da znači. koji kao primer fizičke agresije navodi podmetanje požara u susedovu kuću. izražavanje neslaganja. poricanje nečijih argumenata. razvlačenjem i tonom u obraćanju. zna da omalovažavanje može izraziti i tako suptilnim i nedokazivim znacima kao što su odbijanje da odgovori. Ako bi to značilo da se radi o postupcima kojima je cilj telesno povređivanje. Može ga povrediti vikanjem. ili Arčer (2001). 17 Npr. I u slučaju uvredljivog telesnog kontakta i oštećivanja imovine šteta je najčešće u „psihičkoj pat nji”. sprečavanje prolaza…). blago šutiranje. telesni stav. postavlja se pitanje može li se bar približno nagovestiti kada je „nanošenje štete” rečima agresija. poniziti. Verbalno nasilje je nasilje učinjeno rečima. ali prećut nim sporazumom na takve slučajeve ne primenjujemo definiciju agresije. pljuvanje. namer no isključivanje nekoga iz grupe ili odbijanje da se udovolji željama druge osobe). Van tog prototipskog slučaja. Koristi se fizička sila za nanošenje fizičkog bola ili ozleda. saopštavanje loših vesti jesu neprijat ni. . I učenik takođe zna da ne mora nastav nika opsovati da bi ga povredio. Jer. itd. ali su unutar komunikacijskog koda ponižavajući ili osujećujući. Drug se može namer no povrediti i istinom koja mu se „saspe u lice”. kao i kod verbalne agresije. nepristojne kret nje. dvosmislenim komentarima.17 gde „fizičko” znači da se nešto radi s predmetima. Prototip verbalnog nasilja je vređanje. Nastav nik ne mora učeniku da kaže „Magarče!” da bi ga povredio. Tipičan primer fizičkog nasilja je udaranje. a onda bi tu spadali i brojni uvredljivi gestovi kao vid neverbalne komunikacije. duhovitostima kad im nije mesto. Bus (1961).

2004: 1). ne sastoji samo iz sni ma ka nasilja – pri meri poka zuju koli ko učenici mogu biti maštoviti u ovoj vrsti poni žavanja drugih učeni ka: šalju se sli ke učeni ka zabeležene u situ acijama u kojima su bili postiđeni. 2007). Willard. Dete koje kaže drugom detetu „Prebiću te ako…” smatraćemo agresiv nim jer polazimo od uverenja da je prebijanje uvek agresivan postupak. inače bi fenomen dobio pri mereniji na ziv „elek tronsko nasilje” ili „elek tronska agresija” – ne vidi se. već zavisno od toga da li uslov koji postavlja smatramo korekt nim ili ne. on je dobro shvatio da je ta scena agresije i bila upućena kao poru ka ostali ma.. pa i njemu lično. „…ako mi ne ura diš domaći”. Elek tronsko nasilje se. nasilnici sni me nasil nu scenu (mobil ni telefoni sa kamerom la ko su dostupni) i sni mak šalju ne bi li žr tvu dodat no poni zili. Mislimo da je dodat ni kriterijum za definisanje nasilja – neopravdanost postupka – ovde neophodan da bismo razli kovali agresiv ne od neagresiv nih pret nji. nai me. sli ke goja znih učeni ka. za koji nema opravdanja.Određenje nasi lja | 45 Ako je učenik video kako je prošao njegov vršnjak koji nije pristao da dâ džeparac siledžiji. Na ziv fenomena poka zuje da je on nastao u eri domi nacije bavljenja siledžijstvom. organizuju se an kete ko je najru žniji u školi itd. koje se defi niše kao „sla nje ili objavljiva nje povređujućih ili su rovih tek stova ili sli ka koristeći Inter net ili druga digital na komu ni kaciona sredstva” (Willard. 2006): . „…ako budeš psovao” i sl. Pret nje jesu čest oblik agresije. Navodi se više vrsta ovog tipa nasilja (Or tega i sar. međutim. i koje pret nje bi se u to ubrajale? Pret nje često imaju for mu uslovljavanja. smatraćemo agresiv nim. a „…zato što me uda raš”. Ako dete zapreti: „Neću s tobom da se dru žim ako (zato što…)”. Na sajtu YouTube la ko je na ći scene maltreti ranja učeni ka u školi. „Elektronsko nasilje” U posled nje vreme kao poseban oblik zlostavlja nja izdvaja se „elektronsko siledžijstvo” (engl. zašto bi za njega trebalo vezivati repetitiv nost i nesra zmeran od nos snaga koji siledžijstvo izdvaja od nasilja. Agresiv ne pret nje bile bi samo one koje shvatamo kao postupke koji nisu u skladu sa našim socijal nim i moral nim nor mama. u slučaju „običnog” fi zičkog nasilja. pa i video-zapisa na koji ma učenici maltreti raju nastav ni ka. neće biti automatski smatrano agresiv nim. a neret ko i ti me i sebe ista kli. „…ako se ne iz viniš”. U politički korekt nom opisu postupaka neće se reći da nastav nik treba da zapreti kaznom. upozorenja („Ako… onda…”). „…zato što si si roma šan”. 2007. Nastavak: „…zato što si Ciga nin”. Zašto bi sve pret nje bile agresija. već da treba da upozori na posledice. cyberbullying). (Li. i to problematičan oblik. Postalo je uobičajeno da. nećemo.

da bi se nekome uništila reputacija ili pokvarili odnosi sa drugima. Elek tronsko nasilje postaje sve prisut nije zato što elek tronski mediji postaju sve prisut nije sredstvo komu ni kacije među decom. a siledžijstvo je jed na takva prili ka. Učenik koji je snimljen kao ak ter u nasil noj sekvenci. najverovat nije zbog nepoduda ranja oko nači na defi nisanja i nači na merenja ove pojave. 2008). prema jed nom pregledu. — ocr njivanje i optuživanje drugog slanjem glasina i laži. Ta ko. 2006) su u periodu od 2002. a 84% dece s 10–14 godina imaju mobil ne telefone (Shariff. čak 98% sred njoškolaca ima mobil ni telefon. Za tri godi ne.46 | Nasilje u školama — elektronske poruke koje sadrže vulgar nosti i uvrede. Prema istom iz voru. — la žno pred stavlja nje: na sil nici se pred stavljaju kao druga osoba (koristeći njen nadimak. a 85% svakodnev no koristi kompjuter kod kuće. ali je u drugim iz vori ma ovaj procenat znat no manji. 75–80% dece u SAD uz rasta 12–14 godi na reklo je da su bili izloženi elek tronskom nasilju (Sha riff. — namer no izbacivanje nekoga iz on-line grupe (foru ma. Sem sindroma nove igračke. Izgleda da mladi u Srbiji ne zaostaju za svojim vršnjacima iz ovih zemalja. Deca su fascinirana njihovim mogućnostima. u Veli koj Britaniji i u Singapu ru 69% učeni ka koristi Inter net u svojim stanovima. može se osećati kao medijska zvezda. Noret i Rivers (Noret i Rivers. Broj žr tava elek tronskog nasilja nije la ko utvrditi ni porediti. čineći stvari koje toj osobi uništavaju ugled i dovode je u su kob sa drugima.000 učeni ka. — indiskrecija – ot kriva nje ne čijih tajni.18 Kompjuteri i mobilni telefoni su ne samo sveprisut ni već i omiljeni među decom. a ta sekvenca je postavljena na YouTube i dostupna milionima gledalaca širom sveta. godine. 91% dece uzrasta 12–15 godina i prak tično sva deca od 16–18 godina koriste Inter net. podata ka i sli ka koji nisu na menjeni jav nosti.php . opažaju ih kao moćno sredstvo koje im stoji pri ruci i čeka da bude zgod no upotrebljeno. 2008). broj onih koji su rekli da su bili izloženi ova kvim poru kama. koje je sproveo Institut za psihologiju 2008.youth. diskusione liste i sl). Saopšteni podaci znat no va ri raju. blago je porastao sa nešto manje od 6% na 18 Podaci sa sajta http://www. šifru i sl). mobil ni telefoni omogućavaju deci da se približe svetu medija i estrade. do 2005.rs/biblioteka-/index. — slanje pretećih poruka. Prema rezultatima ispitivanja svakodnev nice sred njoškolaca u Srbiji. Procenjuje se da u SAD 70% dece uz rasta 4–6 godina koristi kompjuter. pratili rasprostranjenost ove for me nasilja ispitavši 11. a njih 75% ima mobil ne telefone. poput omiljenog ju naka u filmu.

Ono nije fizičko. Iba ra i Mičel (Ybar ra i Mitchell. U jed nom istraživanju u SAD nađeno je da je u ovom obli ku siledžijstva broj nasil ni ka premašivao broj žr tava u od nosu 3:1 (Ybar ra i Mitchell. ali ne sastoji se samo u verbal nim poru kama. a da to rade iz čiste zabave ili radoznalosti. pa je irelevant no da li se odvija u neposred nom fizičkom prostoru ili ne. koja inače idu u istu školu. 2004) ispitali su 1. ali ih je teško zakonski sankcionisati. i može se smatrati ma nje ili više ozbiljnim.Određenje nasi lja | 47 nešto više od 7%. zaštićeni anonim nošću. Pod njom se misli na ugrožavanje seksual nog identiteta žr tve omalovažavanjem ili primoravanjem na neki vid seksual ne komu ni kacije. 2004). kla sične kla sifi kacije nasilja. gestovi ma. ili direkt nu i indirekt nu. potu ku ispred zgra de. U SAD. Poru ka može i ne mora biti anonim na. 4% je bilo pred met agresije a 3% i žr tva i agresor. To. upit nicima i analizama seksual na agresija se izdvaja kao poseban oblik agresije. Nasil nici. Elek tronsko na silje dovodi u pita nje ustaljene. mogu na jed nostavan način pred beskrajnim auditoriju mom naneti veli ku i neispravljivu štetu žr tvi koja nema načina da se odbrani niti ima zaštićen prostor. sek su al no na silje jedan je od prototipova agresije koji se opire klasifi kovanju po kategorijama verbal no/fizičko. može se postaviti i pitanje u kojoj meri se elek tronsko zlostavljanje može ubrojati u školsko nasilje. fi zički. elek tronskim sred stvi ma…).501 dece uz rasta 10–17 godi na i utvrdili da je u elek tronskoj komu ni kaciji 12% bilo agresiv no prema nekome. šta ćemo onda sa slanjem poru ka u vir tuel ni prostor van školskog vremena? Kao i kod drugih obli ka nasilja. Čak i neki teži oblici elek tronskog nasilja mogu zaslu žiti moral nu osudu. U kontekstu naše teme. Ovaj vid nasilja se širi „vir tuel nim prostorom”. do seksual nog zlostavljanja za teže obli ke nasilja. to ne ćemo smatrati školskim nasiljem. a primaoci poru ke mogu ak tiv no da učestvuju u zlostavljanju šaljući poru ku dalje. Seksual no nasilje može se ostva rivati različitim na či ni ma (verbal no. U stručnim tekstovima. i ovde bi nasilje bilo „školsko” u onoj meri u kojoj svoj sadržaj cr pi iz interakcije koja je uspostavljena u školi. međutim. nije novi oblik agresije u od nosu na fizičku i verbal nu. ta ko da se nazivi mogu kretati od seksual nog uz nemiravanja za blaže obli ke. Ovaj oblik nasilja privlačan je nasil nicima zato što im pru ža pogodnosti koje ostali oblici nasilja nemaju. nemajući ni kakvu nameru da budu nasil nici. Seksualno nasilje Slično elek tron skom na silju. Ako se dvojica deča ka. .

čiji je motiv da se ispolji određen obrazac ponašanja koji predstavlja ekspresiju besa. Tako. koliko da se razlikuju dve vrste ličnosti koje su sklone jednoj ili drugoj vrsti agresije. 2002) pred la že da se razli kuju oblici ispoljava nja agresiv nosti kod ljudi koje bi bile ekvivalente oblicima uočenim u ispitivanjima životinja (najviše mačaka): afek tivno-odbrambena i predatorska. a cilj bi joj bio da odstrani objekat pret nje iz okoline i smanji nivo tenzije. 1988. Pojednici koji su skloni ispadima koji spadaju u afektivnu agresiju obično su označeni kao „eksplozivne ličnosti”. On ih je nazvao neprijateljska i instrumentalna agresija. Sli ka pr vog obli ka agresije je mačka pritera na uza zid. Ona je „hlad na”. Cilj ovakve agresije može kod ljudi biti mnogostruk: moć. Neprijateljska agresija je postupak pokrenut agresivnim nagonom čiji je cilj nanošenje štete. nije praćena simpatičkim uzbuđenjem. Afek tiv no-odbrambena agresija bila bi rezultat opažene pret nje. Osnovni princip podele na neprijateljsku i instrumentalnu agresiju koji smo upravo izložili može se prepoznati i u drugim podelama koje su. novac. 2004. kao plen koji agresor ak tiv no traži i progoni. Wein shen ker i Siegel. bliska ovoj podeli je i podela na defanzivnu i ofanzivnu agresiju koju pravi Lea Pulkinen (Pulk kinen. cilj druge podele je da razvrsta agresivne postupke prema cilju postupka. nastajale. Defanzivna agresija podrazumeva agresivno ponašanje isprovocirano nekim ugrožavanjem. po . i ispoljavala bi se kao neposred na i impulsiv na reakcija prema objek tu pret nje. Cilj autora ove klasifikacije nije toliko da se razlikuju dve vrste postupaka. Predatorska agresija bit no je drugačija. u istom tekstu. kontrola. Meloy. Meta se ne doživljava kao pret nja već. a sli ka druge vrste agresije je ista ta mačka dok se koncentrisano i nečujno pri krada plenu. egzaltacije i zadovoljstva. Sejmor Fešbah (Feshbach. verovatno paralelno. naprotiv. Agresiv no ponašanje je isplanirano: agresor bira metu i način napada. on im dodaje i ekspresivnu agresiju. napravio je podelu iz među dve vrste namer ne agresije. 1987) na osnovu tipa provokacije koja pokreće na agresivno ponašanje. praćene inten ziv nom simpatičkom uzbuđenošću. 1964).48 | Nasilje u školama Reaktivna (neprijateljska) i proaktivna (instrumentalna) agresija Dok je prethod na klasifi kacija trebalo da razli kuje nasil ne postupke prema načinu na koji su izvedeni. Grupa istra živa ča (McEllistrem. dok je ofanzivna agresija neisprovocirana. a ako se neke emocije javljaju onda je to osećanje uzbuđenosti. ovaj tip ličnosti. zadovoljavanje sadističkih želja i fantazija. na kostrešena i sprem na za napad. čije je razli kovanje namer ne i nenamer ne agresije već spomenuto. Instrumentalna agresija predstavlja nanošenje štete drugome da bi se time postigao neki drugi cilj. Kasnije. i ona je stečena klasičnim ili instrumentalnim učenjem.

76. povezan je s prefrontalnim kognitivnim funkcionisanjem. . bez empatije. ruganje i prinuđivanja” (Dodge i sar.90 (Cohen i sar.41 do 0. Dodž i Koi (1987) nastojali su da utvrde sklonost učeni ka jed noj ili drugoj agresiji osla njajući se na procene nastav ni ka. a proaktivna agresija uključuje siledžijstvo. pogotovo zato što osobe sklone predatorskoj agresiji istovremeno pokazuju i sklonost afektivnoj agresiji (obr nuto nije slučaj). bilo socijalna dominacija. S druge strane. dok bi instrumentalna agresija odgovarala opisu one agresivnosti kojom se bave teoretičari socijalnog učenja (Bandura. Ova dva vida agresiv nosti razlikovala bi se po funkciji. 2006). 32. 1987) na reak tivnu i proaktivnu agresiju. Ipak. Korelacija iz među učeničkih skorova na ove dve subskale bila je veoma visoka.20 Dodž i Koi su zaključili da je i pored veoma visoke povezanosti opravdano razli kovati 19 Detaljnije o instrumentu videti na str. 1963. bilo materijalna dobit. Nije jednostavno razlikovati ova dva tipa agresivnih ličnosti.83 (Fite i Colder.. temper tantrume. i osvet ničko neprijateljstvo. dok se poka zalo da je konceptu al na razli ka iz među ove dve vrste ponašanja uočljiva i jasna. da su skale konstruisane da registruju upravo ovu vrstu agresivnosti. Me đutim. videće se. Ako se analiziraju ajtemi u najčešće korišćenim skalama agresivnosti. 1973. bez osećanja anksioznosti i krivice.. 0. 1997: 38). Posebna popular nost i rasprostranjenost ove podele nije proistekla toliko iz otkrića da agresivni postupci mogu imati različitu funkciju.68 do 0. Pret postavka istra živača bila je da je moguće razli kovati decu koja su pri mar no sklona jed noj od nosno drugoj vrsti agresije. dominiranje. dominantne i manipulativne. sklonosti ka jed noj i drugoj vrsti agresije bile su me đusobno visoko povezane. začikavanje. 1983). predstavljaju prototipski model izražene predatorske agresivnosti. „Reaktivna agresija uključuje izražavanje besa. 20 Korelacije skorova računatih na osnovu nastavničkih procena još su veće i kreću se od 0. čiji je cilj instrumentalan: da se postigne neka korist. koliko iz ideje da se ovom podelom mogu pomiriti suprotstavljeni teorijski pristupi agresivnosti tako što će svakom pristupu pripasti njegov domen važenja. najčešća i najpopular nija je podela iz uticajnih radova Keneta Dodža i njegovih sarad nika (Dodge i Coie. 1989). smatraju autori. Reaktivna agresija bila bi ona koja je iz vršena u afektu.19 Korelacije dobijane u kasnijim istra živanji ma kretale su se od 0. kao reakcija na stvar nu ili pogrešno opaženu uvredu ili pret nju. od svih varijacija na temu neprijateljska-instrumentalna agresija. Reaktivna agresija prepoznata je kao onaj tip agresije o kojoj govori frustraciona teorija (Berkowitz. 2007). Psihopatske ličnosti. opisane kao osobe koje su emocionalno hladne. proaktiv na agresija je hlad na agresija.Određenje nasi lja | 49 autorima.

Reaktivna agresija se standardno razlikuje od proaktivne po tome što je ova druga „usmerena ka cilju” (npr. Tedeski i Felson (Tedeschi i Felson. izrazi nezadovoljstvo. Siledžijstvo kao vid agresije nije proisteklo iz razrade navedenih kategorija.. infor macija. dobiju dobra kao što su novac. 1987. autori kažu: „jedna teškoća s ovim dihotomizirajućim gledanjem je da su neka ponašanja ‘topla’. nakon ekspanzije istraživanja siledžijstva. 1999). ističući da je svaka agresija instrumentalna. da predstavlja postupak koji je rezultat procesa odlučivanja.” (Cohen i sar. 2009). preostaje još da se uvidi to da se i ciljevi (motivi) koji stoje iza reaktivne i proaktivne agresije ne mogu oštro razdvojiti. što bi opravdalo da se treti raju kao različiti konstruk ti. autori se pitaju gde svrstati agresiju izvršenu hladne glave iz osvete? S obzirom na kriterijum planiranja. 21 Isto tako: „proaktivna agresija služi da se postigne neki cilj. zaštitu lične sigur nosti ili vlastitog identiteta. a reaktivna agresija služi kao odmazda. 2004). Dodge i Coie.. pokušaj da se uspostavi pravda. Ovi istraživači skloni su da siledžijstvo vide kao vrstu proaktivne agresije (npr. I neprijateljska agresija ima svoj cilj: uspostavljanje retributivne pravde. S obzirom na bes kao kriterijum. dok bi sklonost proak tiv noj agresiji bila povezana sa verovanjem da agresiv ni postupci imaju povoljne posledice. Ne samo da je moguće da postoje agresivni postupci u kojima je prisutan i jedan i drugi motiv već su izgleda ovi slučajevi agresije i najčešći. Oni pret postavljaju da različiti socijal no-kog nitiv ni procesi leže u osnovi ove dve vrste agresije. . Reak tiv na agresija bila bi posledica pridavanja neprijateljskih namera tuđim postupci ma i osećanja besa koji iz toga proizla zi. koji je kognitivno posredovan i cilju usmeren.21 Neki autori s pravom problematizuju razliku u ciljevima koja se postavlja između reaktivne i proaktivne agresije. da ga lociraju negde unutar svojih klasifikacionih shema.50 | Nasilje u školama ova dva vida agresiv nosti jer su oni na različite nači ne povezani sa drugim va rijablama. 1994) ne smatraju ovu podelu korisnom. Tako i Bušman i Anderson (2001) ističu da neprijateljska agresija može biti motivisana različitim ciljevima kao što su pokušaj da se ponovo uspostavi poljuljana slika pred sobom i pred drugima. sigur nost. Pellegrini. i autori koji su se ovim kategorijama služili imali su potrebu. 275). pa ga definišu kao „vrstu proaktivne agresije gde agresivni postupci služe da se postigne socijalna dominacija nad drugim” (Crick i sar. Koliko planiranja i pripremanja je potrebno da bi se neko agresivno ponašanje smatralo instrumentalnim?” (str. Salmivalli i Peets. 2006). i sl. Kada se i reaktivnoj i proaktivnoj agresiji prizna usmerenost ka cilju. pre nego vrela ili hladna.

1992. Indirekt na agresija. mada se ne ispoljava u direkt nom kontak tu. Zato će. „Indirekt na agresija je”. 1988). smatraju ovi autori. Na primer. doprineti razli kovanju direkt ne agresije (verbal ne i fizičke) i indirekt ne agresije koja se sastoji u ogovaranju. 1969) ukazivala na korišćenje indirekt nih načina. obeleženo je kao agresiv no sa svim negativ nim posledicama koje takvo označavanje u grupi povlači itd. 1995). kakvi su socijal na izolacija i odbacivanje. ako mu je cilj da nanese štetu. ali je otvorena ili pri krivena zavisno od toga da li se pošiljalac pot pisao ili ne. ali mora raču nati da će to kod drugog deteta izazvati želju da i ono povredi njega (od mah ili tek kad mu se ukaže zgod na prili ka). slanje kompromitujuće infor macije drugima jeste indirekt na agresija. da bi se izbegle moguće negativ ne posledice otvorenog ispoljavanja agresije. Odlu ku da li će postupiti agresiv no ili ne. manje vidljivi načini da to uradi. Ako se želi reći da se neko nasilje otvoreno. Ovi načini. . (1994). Lagerspetz. nekad može biti otvorena. i takva agresija ne bi nu žno morala biti otvorena (možemo smisliti postupke koji se vrše u prisustvu žr tve. indirekt niji. tek će istraživanja Kaja Bjorkvista i njegovih saradni ka iz Finske (Björkqvist. Indirekt na agresija koristi se. da se drugom detetu nanese bol. ali su takvi da žr tva ne prepoznaje njihovu lošu nameru). pošto utvrdi srazmeru iz među nameravanog efek ta i opasnosti po sebe. širenju glasina i socijal nom izolovanju žr tve pri čemu agresor nastoji da ostane pri kriven. poželjniji biti suptil niji. Direkt no ispoljavanje agresije fizičkim ili verbal nim napadom relativ no je „skupo”: dete koje udari drugo dete jeste ga time povredilo. u poređenju s otvorenim napadom. Björkqvist i Peltonen. Lagerspetz i Kau kiainen. Direkt na agresija najpre treba da označi da se radi o ponašanju koje se vrši u neposred nom kontak tu. onda se ova podela bolje iz ražava ter minima otvorena i prikrivena agresija (Crick. izazivaju manju štetu i nose sa sobom manju opasnost. dete će doneti. što mu je i bio cilj. a drugo pri kriveno ispoljava.” Ovu podelu autori uvode u kontekstu ukazivanja na razli ke u agresiv nosti dečaka i devojčica. definišu Bjorkvist i sarad nici (1992: 118) „oblik ponašanja u kojem nasil nik nastoji da nanese bol tako da izgleda kao da ni kakva namera za nanošenjem bola na taj način nije postojala. po Bjorkvistu i sar.Određenje nasi lja | 51 Indirektna/relaciona/socijalna agresija Dva obli ka nasilja dugo su bili osnov ni prototipovi agresije i siledžijstva: fizički napad i vređanje u direkt nom kontak tu nasil ni ka i žr tve. Srazmeru efekat/opasnost dete „iz raču nava” ne samo kad odlučuje da li će pokušati da naškodi drugom detetu ili ne već i kad odlučuje na koji način će mu naškoditi. Mada je još Fešbahova (Feshbach. otvoreno je iz razilo svoje neprijateljstvo što može imati posledica čak i da mu nije nanelo štetu.

1995). . Autori su pret postavili – i potvrdili – da će devojčice biti sklonije da povređuju druge kroz relacionu agresiju (tj. obu hvata i di rekt no konfronti ranje i prikrivenu agresiju. devojčice sklonije od deča ka. Svaka agresija je „socijal na” u smislu da predstavlja socijal nu interakciju. Preci znije. plaženje. 1997: 589) opšir nije defi nišu socijal nu agresiju. kojoj je cilj da se na nese šteta kva renjem socijal nih od nosa žrtve sa svojom okoli nom ili samo s agresorom. pre svega. Kao i kod uvođenja socijal ne agresije od stra ne Galen i Ander vud (1997). cilj uvođenja ovog obli ka agresije bio je da se uka že na poseban vid agresiv nog postupanja kojoj su. navodeći da je ona usmerena ka „nanošenju štete nečijem samopoštovanju ili socijal nom statusu ili i jed nom i drugom.52 | Nasilje u školama Sličan ovom konceptu jeste koncept socijalne agresije. i može imati di rekt ne obli ke kao što su verbal no odbaciva nje. kao i obli ke agresije koja se ne iz ra žava reči ma ali ni fizičkim povređivanjem.. ka že drugovi ma da će prestati da mu se sviđaju ako ne budu radili ka ko im on ka že. prijateljstva i uključenosti u grupu” (Crick i sar. da ne postoji van socijal nog konteksta koji joj daje značenje. Iz opisa ovih postupa ka vidi se da oni nisu nu žno pri kriveni. manje vidljive komu ni kacione obrasce u poređenju sa direkt nim verbal nim i fizičkim nasiljem. Ni ki Krik i sa rad nici u svojim studijama uzi mali su četi ri indi katora relacione agresiv nosti: kada se naljuti. 1989: 323). ak tiv nosti ili igre. ig noriše ga i presta ne s njim da priča. da kle. uvredljiva mi mi ka ili dr žanje tela. kroz distanci ranje. nekomu niciranje). odbacivanje i defamaciju ka rak tera” (Cairns i sar. dok će dečaci biti skloniji da ozleđuju druge kroz otvorenu agresiju (tj. opisane kao „manipulacija grupnom pri hvaćenošću. pokušava da izoluje neke osobe iz grupe. po mišljenju autora. verbal ne pret nje i instru mental nu inti midaciju) (Crick i Grot peter. ona se odre đuje kao „ponaša nje kojim se na nosi šteta kva renjem (ili pret njom kva renja) od nosa ili oseća nja pri hva ćenosti. kada je ljut na nekoga. Socijal na agresija. i ma nje di rekt ne obli ke kao što su glasi ne i socijal no isključivanje”. Galen i Ander vud (Galen i Under wood. Stiče se utisak da se socijal na agresija koristi kao zgodan zbir ni naziv za one obli ke agresije koji nisu ni fizički ni verbal ni (zviždanje.. 1999: 77). Socijal na agresija bi u tom smislu trebalo da. povređujući druge kroz fi zičku agresiju. povre đujući druge kroz namer nu ma nipulaciju i kva renje nji hovih socijal nih veza sa vršnjaci ma). 1995). pa ni indi rekt ni u smislu da se dešavaju iza leđa žr tve. sveti se ta ko što isključuje osobu iz svoje prijateljske grupe. prezrivo gledanje. Ter min „socijal na agresija” može stvoriti priličnu konfu ziju. Još jedan srodan ter min je relaciona agresija (Crick i Grot peter. označi suptil nije.

76 (Card i sar.. 2005). Relaciona agresija je mnogo manje uočljiva. što ni oni koji su te koncepte uveli ne rade. prikazujući pet programa za prevenciju agresije primenjivanih u američkim školama. relaciona i socijal na agresija tri naziva za istu pojavu (ističući pritom da njegov ter min indirekt na agresija ima pr venstvo jer je pr vi nastao). kada ona postaje veoma moderan predmet istraživanja. Galen i Paquette. socijal na. Pridru živa njem relacione agresije klasičnim oblici ma agresije. Ona je.. 2001). Ova tri obli ka agresiv nosti (indirekt na. preko treće osobe da bi se tako pri krila agresiv na namera. Uvođenjem indirekt ne agresije. između ostalog zaključuju da se većina njih ne bave relacionom agresijom. možda i rasprostranjenija u školama od direktne agresije jer ju je teže uočiti i kazniti i teže ju je „uhvatiti” različitim merenjima i u programima za smanjenje agresije. po kasnijim od ređenjima indirekt ne agresije (npr. Arčer i Kojn (2005) za ove obli ke agresiv nosti preferiraju iz raz indirekt na agresiv nost. a da su nazivi socijal na i relaciona agresija neadekvat ni jer bi se za sve tipove agresije moglo reći da su socijal ni i relacioni. a novija meta-analiza 148 studija pokazuje međusobnu povezanost od 0. šteta osobi pomoću socijal ne manipulacije. Socijal na i relaciona agresija fizičkom bolu i uvređenosti dodaju još jed nu vrstu nanete štete: ugrožen socijal ni status u grupi. a ne samo pri krivene načine socijal ne manipulacije: „pokušaji da se nanese psihološka. Lef i saradnici (Leff i sar. a i istraživači su joj poklanjali manju pažnju. sve do prošle decenije.” Neki autori nazive indirekt na. što govori protiv ola kog izjed načava nja relacione i indi rekt ne agresije.Određenje nasi lja | 53 Treba napomenuti da su sklonost direktnoj i indirektnoj agresiji u visokoj korelaciji. kao i . relaciona) mogla bi se razli kovati ako bi se svaki od njih vrlo precizno i usko definisao. prototipima agresiv nog postupka – udaranju i vređanju – dodaje se još jedan način nanošenja štete: spletkarenje iza leđa žr tve. često (ali ne uvek) napadajući osobu zaobilazno. 2007). u različitim studijama korelacije su se kretale od 0. 2001). granice agresiv nosti u jed nom svom delu postaju krajnje neod ređene. I Bjorkvist (2001) ističe da su indirektna. Na pri mer. ovo je i pri mer gde je relaciona agresija mnogo bli ža di rekt noj verbal noj agresiji (pret nji) nego indi rekt noj agresiji. ona uključuje i direkt ne. ređe čak i fizička. 2001: 113). Tako. Björkqvist i sar. ili predstavljajući da napad uopšte nije agresivan.76 (Underwood. Ali. socijal na i relaciona agresija koriste kao sinonime (npr. kada neko zapreti svom part neru da će raski nuti ako ovaj nešto uradi ili ne uradi. zašto bi sva ki ta kav zahtev ili upozorenje bilo znak ma nipulacije i agresije (učenik će prestati da se dru ži sa drugom ako ovaj nastavi da ga vre đa)? Usput. Côté.. to se uzi ma za pri mer di rekt ne relacione agresije (Archer i Coyne.54 do 0. Tako. 2008). smatraju istraživači.

koje bi onda odredile glavne vrste agresije. ne uvek neophod no. koji tipologiju agresivnih postupaka izvode iz dve dimenzije. u okviru koje razlikuju direktnu i relacionu agresiju. i slično. U neposrednom kontaktu žr tva se može povrediti fizičkim napadom (npr. Mada postoje jasne razli ke u tome šta ove definicije smatraju središnjim. srećom po istraživače. omogućava sve rafiniranija analiza. pod bilo kojim imenom. koje se tiču for me i funkcije agresije. naravno. manje ili više nezavisne jedna od duge (Anderson i Huesmann. 2003). otimanjem ili oštećivanjem imovine (što se uobičajeno ubraja u fizičku agresiju). što su neke od njih između sebe u većoj vezi i što se više razlikuju po praktičnoj važnosti.54 | Nasilje u školama Salmivali i Kau kiainen (Salmivalli i Kau kiainen. to slika postaje nepreglednija a rafiniranost preti da pređe u zbrku. 2003). imati ciljeve koji ga čine reaktivnom agresijom ali i ciljeve karakteristične za proaktivnu agresiju. ali i postupcima koji nisu reč i fizički kontakt. Pogotovo u interakciji licem u lice. šta naglašavaju.. a druga dimenzija je zašto koja je podeljena na reaktivnu i proaktivnu agresiju. ali i odbijanjem komunikacije. Neki nasilni postupak mogao bi sadržati elemente i direktnog i indirektnog nasilja. ali što je broj dimenzija veći. u upit nicima kojima se mere ove vrste agresije po pravilu se navode postupci koji se preklapaju. Jedan način da se zadrži i potrebna višedimenzionalnost i preglednost jeste da se izdvoji manji broj što bitnijih a međusobno što nezavisnijih dimenzija. Komentar o vrstama agresivnosti Uvođenjem različitih i novih kriterijuma razlikovanja vrsta agresivnog postupanja izgrađuje se višedimenzionalni prostor u kojem bi svaki deo odgovarao nekoj mogućoj vrsti agresije. Žr tva se može povrediti i uvredljivim gestovima (tu vrstu možemo nazvati gesturalnom agresijom). udarcem) ili rečima (uvredama). ali i pored toga što ne sadrže čiste indi katore ove skale i dalje zadržavaju visok stepen homogenosti (Archer i Coyne. Time se. pa je i agresivan čin često izveden i kroz verbalnu i kroz neverbalnu komunikaciju. . ali iz raz je manje bitan od potrebe za integracijom tri preklapajuća obli ka u jedan. Ne treba ni kad izgubiti iz vida da je nasilje/agresija jedan složen komunikacioni akt tokom socijalne interakcije – često i dugotrajan socijalni odnos – i problem razlikovanja vrsta agresije potiče upravo iz složenosti i bogatstva socijalne komunikacije. Pr va je dimenzija šta. 2005). Komplikovanija ali zato ispravnija slika bila bi da se dihotomne kategorije shvate kao odvojene dimenzije. Jedan predlog iznose Litl i saradnici (Little i sar. komunikacija se odvija „višekanalno”. U tom smislu svaki agresivni postupak može u sebi sadržati elemente različitih kategorija koje ne bi bile međusobno isključive. Razlikovanje tipičnih for mi nasilja komplikovano je i. 2004).

tonom kojim joj se govori. jednostavno. Agresivan postupak se. Faktički bi se moglo razlikovati onoliko oblika agresije koliko razlikujemo vrsta komunikacije. . niti bi to bilo smisleno. Ne postoji potreba da se svi ovi načini nanošenja štete nabrajaju. ne može bihejvioralno definisati već jedino kao epizoda u okviru složene simboličke raz mene gde postupak dobija smisao unutar stalno promenljivog simboličkog koda kojeg dele i definišu nasilnik.Određenje nasi lja | 55 Žr tva se može povrediti i načinom obraćanja. žr tva i njihova okolina. položajem u prostoru.

igranjem žmurke. „U Srbiji svaka druga žena trpi psihičko. i učenici. 2007. već su „svojim očima” videli šta se u odeljenju dešava.). 2009. jer su odgovori očigledni i podrazumevaju se. pa čak i ako je učesnici. videti da li se ili nije desilo nešto što bi se nazvalo pevanjem pesme. i neki posmatrač spolja mogli podjednako lako. a ne u nor malne pojave. podaci su Centara za socijalni rad Srbije”. pri čemu se podrazumeva da napomene šta je to i na koji način mereno nisu potrebne.56 | Nasilje u školama Merenje nasilja „Ko ima sat. međutim.: „Međutim. pa čak i u stručnoj literaturi. često se polazi od toga da nije teško ni utvrditi da li je nešto nasilje ili nije. nasilje spada u ekscesne. Ko ima dva sata. jer se. 1994/2005. Isto mogu da sugerišu i novinske vesti i naslovi tipa: „Svaka treća devojčica i svaki sedmi dečak u Srbiji doživi neku vrstu zlostavljanja” (Danas.” (B92 – Vesti. a svaka treća neki oblik fizičkog nasilja u porodici. naći ćemo da se o nasilju govori kao o precizno izmerenoj pojavi. smatraju nor malnom. nasilje se takođe povećava na izuzetno dramatičan način. slučajem nasilja. uz potpunu saglasnost. a neka mesta i nisu lako pristupačna posmatraču. naprosto.) . sa stanovišta vršnjačkih nor mi. „Svako peto dete u Srbiji fizički je zlostavljano. 19. povećalo se za og romnih 40 procenata. str. dakle u pojave za koje se može očekivati 22 Npr. 19. ne može biti istovremeno na više mesta. isto tako. zna koli ko je sati. nije pojava koju je lako uočiti i ispitivati. Nasilna interakcija je nedozvoljena. U popular noj. (Vederil. pretpostavlja se da su i nastavnici. Školsko nasilje ne mogu lako da primete ni nastavnici ni učenici koji borave u školi. prepisivanjem domaćeg rada ili. 209). 11. Zatim. Ako nisu bili odsutni.” Segalov zakon Pošto se nasilje tiče vidljivog ponašanja koje (naizgled) nije teško definisati. nikad nije siguran. a emocionalno i psihičko nasilje trpi jedna četvrtina dece. oni su svesni da nasilje treba prikriti od odraslih.22 Nasilje. U okviru jedne generacije ono se uvećalo sedam puta. a tokom osamdesetih godina. 09.

u velikoj većini iz veštaja nasiljem se označavala ne samo fizička agresija. nasilje je još teže utvrditi. pa se i nasilje dece školskog uzrasta najviše ispituje u školskom kontekstu. U istraživanjima se pojmovi agresije. pa se istraživač mora oslanjati na infor macije insajdera i nadati se da su one dovoljno iskrene i detaljne. Većina istraživanja ticala se siledžijstva. 23 Iz izveštaja sa projekta. dešava se da istraživanja koja se for malno bave siledžijstvom kreću od definicije siledžijstva. na primer. Najpre. i da postoji problem sa prevodom ter mina „siledžijstvo” (u Austriji. da bi se kasnije u samom istraživanju i u diskusiji rezultata. datog na sajtu http://www. I u ovim.info/en/content/ facts-figures/sbv-in-europe/international-full-text. ali često to nije slučaj. koji se bavio shvatanjima. Za nekoga van škole ko se bavi nasiljem. i ostalih for mi agresije. koji je obuhvatao iz veštaje o nasilju u školama iz 17 evropskih država (vidi Smith.bullying-in-school. nasilje u školi po nečemu je zgodnije za posmatranje i ispitivanje od drugih oblika nasilja.Merenje nasi lja | 57 da se događaju nepredvidljivo. kao zajed nička polazna osnova poslužila je Olveusova definicija siledžijstva „jer je dovoljno široka da objedini različite perspektive u našim državama i predstavlja dobar polazni osnov za raspravu o nasilju u školama. u evropskom projek tu VISIONARY (2000–2003). prevalencijom i izvorima nasilja u pet evropskih zemalja. što je često komplikovan ako ne i nemoguć zadatak. I pored ovih teškoća. jer su škole poluzatvorene institucije. izbrisala razlika između ponovljenog i asimetričnog nasilja. Svi nabrojani problemi postojali bi i da je nasilje jasno uočljivo koliko. koje ne omogućavaju svima svuda slobodan pristup. videli smo da ne postoji slaganje oko toga šta uopšte smatrati nasiljem. jasno odvojena potkategorija u okviru ispitivanja školskog nasilja uopšte. nasilja i siledžijstva često mešaju i izjed načavaju. kakvo je siledžijstvo. Ispitivanjem siledžijstva (bulinga) su žava se oblast nasilja koja se ispituje (samo ponovljeno. jer treba dodat no prepoznati i one karakteristike po kojima se siledžijstvo razlikuje od drugih oblika agresije. i pevanje. Škola jeste kontekst u kojem deca provode puno vremena i gde se zbog prirode interakcije i prosocijalni i antisocijalni oblici ponašanja lako i vidljivo ispoljavaju. a i u nizu drugih studija koje bismo mogli uzeti za primer. ali dodatni problem je spomenuta nevidljivost nasilja.23 Slično tome. Na primer. Grčkoj). uz svest da je fenomen nasilja širi. siledžijstvu i njegovoj prevenciji”. ali zadatak time postaje teži. jačeg prema slabijem). relativno retko i da ne obuhvataju sve učenike i sve situacije.html . Može se činiti da su ispitivanja siledžijstva posebna. I određenje nasilja i njegovi pokazatelji u velikoj meri su određeni kontekstom i nor mama kako ih tumači posmatrač. u iz veštaju sa Projekta „Suočavanje sa nasiljem u školama”. 2003).

24 Neki od tekstova gde se mogu naći prikazi i poređenja nekih od korišćenih tehnika su: Chan i sar. najviše tri) kojima najbolje odgovara ponuđeni opis. Sem upitnika.662 učenika). veoma brojni. unutar kojih je korisno razli kovati procene i samoprocene. 2000. u nekima su obavljeni pojedinačni dubinski intervjui sa skoro 4.. a ko po tome što je žrtva nasilja. Reis i sar. pogotovo u početnim fazama. podaci se prikupljaju i posmatranjem u prirodnim ili za potrebe eksperimenta konstruisanim situacijama. gde se putem razgovora. Nominacije i rejting skale Da bi se utvrdilo ko se u jednom odeljenju (za primer će poslužiti odeljenje. Kasnije se ispituju i mnoge druge značajne teme. pokazali i veliku inventivnost u smišljanju kako da fenomen nasilja izmere. ali isti postupak važio bi i za bilo koju drugu grupu) izdvaja po nasilnom ponašanju prema drugima. sem ogromnog truda. ambiciozni i mukotrpni poduhvati da se reši zagonetka nasilja među mladima. kvalitativ na istraživanja. Neka istraživanja su rađena sa preko sto hiljada ispitanika (npr. bar na istraživačkom planu. ali ne koristeći skalu već stavljajući krstić pored izabranih imena. . Nekada procenjivač može navesti neograničen broj učenika.. o tome se često pitaju za mišljenje učenici iz tog odeljenja ili nastavnici koji u tom odeljenju predaju. neka longitudinalna istraživanja trajala su preko 40 godina (Huesmann i sar. ili mogu da se traže procene s obzirom na niz specifičnih nasilnih postupaka koje istraživač navede. 2001).58 | Nasilje u školama Učinjeni su. O rejting skalama govorimo kad procenjivač ima zadatak da svakog člana grupe označi na ponuđenoj skali procene. O nominacijama govorimo kada procenjivač treba da navede samo nekoliko imena (npr. na primer da za svakog učenika označi koliko često „bije drugu decu” na skali nikad–retko–često. podvlačeći ta imena sa spiska ili ih upisujući u praznu liniju. Najpre možemo izdvojiti upitnike u širem smislu. 2004.000 učenika iz 194 škole (Wolke i sar. 2007. najviše su se usmeravala na identifikovanje učesnika u nasilnoj interakciji – nasilnika i žr tava. prikupili su podatke iz 198 škola. Istraživači su. 2004.24 Istraživanja školskog nasilja. Od procenjivača mogu da se traže procene koliko ko odgovara ponuđenom globalnom opisu. prikupljaju podaci koji ne podležu kvantitativnoj analizi. Suris i sar. Tu spadaju i tzv. 2006. a ispitivanjem njihovih osobina zaključuje se o faktorima koji utiču na javljanje nasilja. pojedinačno ili u manjim grupama. Tehnike prikupljanja podataka o nasilju možemo svrstati u nekoliko grupa.. Crothers i Levinson. 2009). Njihovim prebrojavanjem zaključuje se o učestalosti nasilja u grupi.. koje se ispituju na nešto drugačiji način. Pellegrini i Bartini. od čak 111..

Lagerspec i Osterman (Björkqvist. često) bodovani od 0 do 2. ogovara. a ne po ograničenosti procena. Lagerspetz i Österman. ignoriše. piše cedulje u kojima kritikuje druge. već se one žele nazvati jednim imenom. uzima stvari. kritikuje tuđu frizuru ili oblačenje. 1999. Postoji forma za merenje nasilništva i forma za merenje viktimizacije. začikava) i indirektne agresije (isteruje druge iz grupe. ali jesu nasilni. a u redovima 24 kratka opisa različitih formi agresivnosti.55. Opisi predstavljaju indikatore fizike agresije (udara. Berts i King. ali bi bilo bolje tretirati ih takođe kao rejting skalu (s tim što bi procene bile 0 ili 1). nastoji da učini da se drugima ne sviđa ta osoba). . U odeljenju od 20 učenika koji označavaju i ko je nasilnik i ko je žrtva. Procenjivači treba da. Za svakog učeni ka iz raču navani su skorovi nasil ništva i vik timizacije koji su se kretali od 0 do 2. a žr tvama odn. tako da se tehnika nominacije prepoznaje po ograničenosti izbora. označe koliko svaki opis važi za svakog učenika (i za njih lično. prepričava poverene tajne. Ne bi čudilo da u takvim uslovima procene budu nediskriminativne i pod snažnim uticajem generalne slike o učeniku. Rejting skale smatraju se senzitivnijim i informativnijim od nominacija zato što pružaju informaciju o svakom pojedinačnom učeniku i omogućavaju drugim učenicima da izveste o nasilnosti i onih učenika koji nisu najnasilniji u grupi. Björkqvist. kaže drugima „nemojte s njim da se družite”. za osvetu bira drugog za druženje. Ovakav postupak očigledno je vrlo zahtevan. ćuška. gura se.86. tajno planira kako da kinji druge. verbalne agresije (viče.82. pa se u skladu s tim i dobijaju neuobičajeno visoke korelacije između oblika agresivnosti (npr. vuče).67). 1992) i koristili je u seriji istraživanja sa učenicima starijim od 9 godina. šutira. Ako se ne pravi razlika između nominacija i rejting-skala. verbalna i indirektna 0. 1982) davali su učenici ma dva opisa: „On/ona maltretira druge učeni ke u raz redu”. sapliće. govori loše stvari iza leđa. vređa. naziva ružnim imenima. Vršnjački rejtinzi – više opisa: Skalu direkt ne i indirekt ne agresije (DIAS) konstruisali su finski naučnici Bjorkvist. Vršnjački rejtin zi – global ni opisi: Lager spec i sa rad nici (Lagerspetz. čime ove skale sadrže i samoprocene). obično na 5-stepenoj skali. nasil nicima proglašavani su oni koji su imali skorove veće od 0. „Nju/njega maltretiraju drugi učenici”. Ispitanik treba da za svakog učeni ka u raz redu označi na trostepenoj skali koli ko su opisi tačni (skoro ni kad. ponekad.Merenje nasi lja | 59 Taj postupak često se ubraja u nominacije.. dok se nominacijom bira mali broj učenika koji se ističu po ponuđenom kriterijumu. po pravilu se ova tehnika označava kao nominacija. Evo nekih varijanti ove tehnike. preti. u studiji Kaukiainen i sar. svaki učenik treba da napravi ukupno 960 brojčanih procena. verbalna i fizička agresija su korelirale 0. priča izmišljene i ružne priče. Učenici dobijaju tabelu u čijim kolonama na vrhu se nalazi spisak učenika u odeljenju. a fizička i indirektna 0.

1988). a ostalo su bili fileri). i tri opisa koji se tiču viktimizacije (izazivaju ga. deca su dobijala tabelu sa spiskom svih učenika u razredu. udaraju ga i guraju) i tri koja se tiču agresije (zapodeva . i ukupan skor se kretao od 3 do 12. a pošto pokažu sličicu trebalo bi da na 5-stepenoj skali označe učestalost takvog ponašanja (od nikad do veoma često). Učenici su dobijali tabelu sa spiskom učenika. ili da upišu njihova imena. Učenici (3–6. Schwartz. ali jednostavnom procenom (izborom. Kusel i Perry. tj. zadirkuju ga. krstićem označe one učenike koji spadaju u nasilnike i/ili u žr tve (npr. Time se rejtingovanje svodi na ocenjivanje sa 0–1 ili da–ne. 2000). viče na druge i ruga im se. Deca su pojedinačno inter vjuisana. kada je besan na nekoga. 1994). i odgovarali na 4-stepenoj skali od „nikad” do „vrlo često”. Kaukiainen i Lagerspetz. započinje tuče). a za svaki opis učenici su mogli da nominuju najviše tri učenika za koje je takvo ponašanje najkarakterističnije. Ukupan skor svakog učenika bio je zbir procenata učenika istog pola koji su za svaku osobinu naveli datog učenika (dakle. Nadevaju mi ružne nadimke. Pettit i Bates. razreda. umesto numeričkog ocenjivanja. ignoriše ga i prestane s njim da priča. Za svaki opis bi pokazivala koja su to deca koja se tako ponašaju kad se naljute na nekoga iz razreda (mogli su da navedu i sebe). i sa kratkim opisima ponašanja. druga deca me udaraju i guraju. 7 na agresiju. u kolonama su bili učenici istog pola. a četiri relacione agresije (kada se naljuti. procedura zadavanja DIAS skale malo je pojednostavljena. sveti se tako što isključuje osobu iz svoje prijateljske grupe. Računat je skor za svakog učenika na osnovu procena koje su dala deca istog pola. 1995). pokušava da izoluje neke osobe iz grupe ili aktivnosti ili igre).. kaže drugovima da će prestati da mu se sviđaju ako ne budu radili kako im on kaže. Tri opisa su se ticala otvorene agresije (udara i gura druge. Nastavničke procene računate su tako što je nastavnik dobijao iste opise koje i učenici i označavao kojim sve učenicima pojedinačni opis odgovara. Dodge. 2000). tako što su dobijali 3 opisa (uz 5 filera): Druga deca me uzimaju na zub. da–ne umesto skale) koristili su u svojim istraživanjima i Dejvid Peri i saradnici (Perry. i 24 kratka opisa agresivnih postupaka. imala su pred sobom slike svih učenika iz razreda. tako da je skor za svakog učenika mogao da se kreće od 0 do 7. Učenici su davali i samoprocene. njih 165) dobijali su spisak od 26 kratkih opisa (7 se odnosilo na viktimizaciju. Isti postupak koristio je u svojim istraživanjima Švarc sa saradnicima (Schwartz.60 | Nasilje u školama U ispitivanju osmogodišnjaka (Oster man i sar. Nekad je ovaj postupak dodatno uprošćavan tako što je od procenjivača traženo da. kretao se od 0 do 700). Trebalo je za svaku osobinu označiti koji učenici odgovaraju tom opisu. Salmivalli. Rejting skale sa više opisa. što procenjivačima donekle olakšava i ubrzava posao. Vršnjačka nominacija – više opisa: U ispitivanju relacione agresivnosti (Crick i Grot peter. 1997.

„kada se naljuti na nekoga. i za svaki opis mogli su da nominuju najviše troje vršnjaka. koja su se mogla kretati od 0 do 6 i od 0 do 10. ponekad. „prepričava drugima nečije tajne”. (Côté i sar. a indirekt nu agresiv nost ocenjujući na isti način pet ponašanja: „iz osvete počinje da se dru ži sa drugima”. često) procenjivala tri oblika ponašanja: „udara. grize. svake druge godine: od 1994.000 dece u svakoj) podaci su prikupljani u četiri inter vala. ocrnjuje ga pred drugima”. „uvek se prepire”. Skale procene se mogu koristiti i za procene koje roditelji daju o svojoj deci.Merenje nasi lja | 61 tuču. „učestvuje u mnogo tuča”. lako pobesni)25. 2002) majke su procenjivale agresivnost svojih sedamnaestomesečnih beba tako što su na trostepenoj skali (nikad. Nastavnicima u osnovnoj školi davali su 12 opisa koji su pokrivali reaktivnu agresiju. 1988). 1987) su mere reaktivne i proaktivne agresije u svojim istraživanjima izvodili iz nastavničkih procena učenika na više opisa... posebno tokom školovanja. 2007).” „kada ga zadirkuju uzvraća” i „krivi druge za tuče”) i proaktivna agresivnost („udružuje druge protiv nekoga”. udara drugu decu. U jednoj studiji (Baillargeon i sar. govori ružne stvari. do 2000. Oni su svakog učeni ka ocenjivali na 7-stepenoj skali na tri opisa: „upada u nevolje u školi”. Nastavnici su imali zadatak da na petostepenoj Liker tovoj skali (od „nikad” do „skoro uvek”) procene učenike. 2005). koja najbolje poznaje dete (u preko 90% slučajeva je to bila detetova majka). . „reaguje besom i borbom”. Agresivnost deteta procenjivala je jed na osoba. Može se postaviti primedba u kojoj meri su majke upućene u socijalne od nose svoje dece. Cairns i sar. „često se tuče”. gađa drugu decu”. da bi davale validne mere o indirekt noj agresiv nosti (Archer i Coyne. Iz pojedinačnih odgovora računata su dva skora. proaktivnu agresiju i nespecifikovanu agresiju. „koristi fizičku silu da dominira” i „preti drugima i maltretira ih”). Dodž i Koi (Dodge i Coie. Nastavnički rejtinzi – više opisa. U velikom longitudinalnom istraživanju u Kanadi (10 kohor ti sa po oko 1. 25 U Schwartz (2002) poslednja dva opisa agresivnosti zamenjena su sa: udara i gura drugu decu. Ona je procenjivala fizičku agresivnost deteta tako što je na trostepenoj skali (nikad. 2006. često) procenjivali pet ponašanja: često se tuče s drugima.. fizički napada ljude. grize drugu decu. „druge nagovara: hajde da se ne družimo sa njim”. jed na od mera agresiv nosti deteta raču nata je na osnovu nastav ničkih procena. a faktorskom analizom izdvojena su po tri opisa kojima se merila reaktivna agresivnost („preterano besno reaguje na provokacije. udara drugu decu. Roditeljski rejtinzi – više opisa. 1984. U studijama Rober ta Karnsa i sarad ni ka (Cairns i Cairns. povremeno. začikava i kinji drugu decu. „govori loše stvari drugome iza leđa”.

Zbog prevelikog broja dijada u grupi. i uz svaku dijadu su na 5-stepenoj skali. ali u školskoj situaciji one su glavni izvor za praktične akcije. a pokazuje se da je. ovde učenici odgovaraju na kon kretna pitanja ko njih lično maltretira i koga oni maltretiraju (pri čemu nije navođeno šta pod zlostavljanjem [bullying] treba da podrazumevaju). što povećava pouzdanost mera. veći broj prikupljenih mera umanjuje uticaj eventual ne pristrasnosti pojedinačnog procenjivača. njegovu neprilagođenost. Procene nastavnika nisu osnovni izvor u naučnim istraživanjima. od „nikad” do „veoma često”. Naravno. mogu se prebrajanjem dobiti mere koje ukazuju na globalnu viktimizaciju ili nasilništvo.. Zatim. savetovanje itd. 2005). koliko često B započinje tuču sa A. U jednom takvom ispitivanju (Coie i sar. S druge strane. Dobra strana je to što nastavnicima iskustvo sa velikim brojem učenika omogućava da for miraju nor me i kriterijume objektivnije nego učenici. Na taj način. a koliko često se A i B igraju zajedno. nastavničke procene zasnivaju se na iskrivljenom. označavali koliko često učenik A započinje tuču sa učenikom B. nasilje u školskom dvorištu obr nuto srazmer no broju nastavnika koji paze na učenike. obrazlažući to činjenicom da su konflikti najčešći među učenicima istog pola i navodeći da su takve mere pokazivale bar jednaku.62 | Nasilje u školama Bilo je pokušaja da se traže procene ne o pojedinačnim učenicima već o dijadama. Bjorkvist i saradnici.. . Peri i saradnici (Perry i sar. Nastavnici mogu biti pod uticajem halo efekta. pa u procene ugraditi učenikov uspeh ili status. ali uz to istraživači mogu da utvrde preciznu strukturu grupe. Neki istraživači koji su koristili tehniku rejting skala (npr. nekad i pojedini učenici više od drugih. Za razliku od uobičajene tehnike nominacije/ procene. učenici su dobijali spisak dijada. nereprezentativnom uzorku situacija: nastavnici ne znaju šta se u mnogim situacijama događa kad nisu prisutni. I na kraju. 1999). U novije vreme popularan je i metod utvrđivanja socijalne mreže nasilja (Veenstra i sar. i vršnjačke procene mogu biti pod uticajem prijateljskih ili neprijateljskih odnosa koji postoje među učenicima ili podgrupama. pomaganje deci. jer su njima dostupne samo od ređene situacije. na primer. ako ne i nešto bolju pouzdanost u odnosu na procene svih učenika.. nastavnici će možda biti skloniji da minimalizuju problem da bi umanjili vlastitu odgovor nost za nedovoljnu pažnju. Najpre. svaki učenik je dobijao deo spiska ukupnih dijada. Kod procena nastav ni ka postoji „pristrasnost uzorka”. 1988) navode nekoliko razloga zašto procene (oni govore o nominacijama) vršnjaka smatraju boljim od procena nastavnika. pokazuje se da su nastavnici skloni da dečje prijateljske čarke i rvanja pogrešno opaze kao nasilje. imajući podatke o svakom dijadnom odnosu u grupi. Peri i saradnici) predložili su da učenici procenjuju samo osobe istog pola.

Obično se postavi neka arbitrar na kritična tačka (npr. te dve mere nezavisne su jed na od druge.5 SD.8 SD.” neviktimizirani agresori” imali su skor na agresivnosti veći od 0. Zato je moguće ukrštanjem podataka sa ove dve procene dobiti 4 kategorije učenika: nasilnike. već oni najčešće spomenuti. da je spomenut bar od tri učeni ka). U Schwartz (2000) korišćena je nešto komplikovanija klasifikacija. u smislu da je moguće da se neki učenik na đe i u kategoriji žr tava i u kategoriji nasil ni ka. a na viktimizaciji manji od 0. Neće se svi učenici koji su bar jed nom spomenuti kao žr tve i svi označeni kao nasil nici smatrati od strane istraživača žr tvama od nosno nasil nicima. zavisiće od granica koje istraživač arbitrar no postavi.8 SD.5 SD.. dok su „normativni kontrast” činili oni sa oba skora manja od 0. ili se. Koli ko će se učeni ka u kojoj kategoriji naći.5 SD.8 SD. neklasifikovano je ostalo 24% dece. u Švarcovim istraživanjima (Schwartz i sar. i one koji nisu ni nasilnici ni žr tve. agresivne žrtve oni koji su na obe skale imali skor iznad 0. još češće. Treba odlučiti šta će biti kriterijum da je neko nasil nik od nosno žr tva. Krajnje rizično je na osnovu broja nominacija porediti učeni ke po o intenzitetu nasil ništva odn. izdvajanje grupe nasil ni ka i. a viktimizacijom manjom od 0. da oko toga postoji veće slaganje unutar grupe.26 26 Tako. kao nasil nici i žr tve označavaju se samo oni koji unutar date grupe imaju najveću reputaciju. u nasil ni ke/žr tve svrsta unapred od ređen procenat učeni ka. Pošto se procene nasil ništva i vik timiziranosti daju na odvojenim skalama. nasilnike i žr tve. vik timizacije – veći broj nominacija samo znači da su nečija nasil nost ili vik timiziranost vidljiviji. na primer nasil nicima/žr tvama smatraju se oni čiji su skorovi veći od jed ne standard ne devijacije u od nosu na prosečan skor (što bi značilo da spadaju ot prili ke u 15% onih sa najvećim skorovima). „Agresivne žrtve” bili su učenici sa oba skora iznad 0. Kada se primenila ova klasifikacija. . a u grupi označenoj kao normativni kontrast oni koji su na obe skale imali skor manji od 0. u ispitivanjima siledžijstva. žr tve.Merenje nasi lja | 63 Određivanje kriterijuma Nasil ništvo i vik timizaciju možemo zamisliti kao dva kontinuuma po kojima su raspoređeni učenici. njihovih žr tvi. Na taj način. ali bavljenje problemati kom nasilja često traži kategorisanje dece. 1997) pasivne žrtve i neviktimizirani agresori bili su oni koji su na odgovarajućoj skali imali skor iznad 0. „neagresivne žrtve” učenici sa agresivnošću većom od 0.

torino. Problem može da bude trajanje samog istraživanja. prikazaću nekoliko karakterističnih. može imati bolji uvid u iskrenost i motivaciju ispitani ka. Jedan pregled (O’Moore i sar. kao i o svojim stavovi ma i uverenji ma veza nim za na silje. 1990) poređeni su odgovori istih učenika dati tokom anonim nog upit ni ka i inter vjua. upit nici su popu njavani preko Inter neta. uzrocima siledžijstva (u 8). žr tve. i strategijama koje žr tva u takvim situacijama predu zima (u 8) i nasil ništvu prema nastav nicima (u 9). 2007). U većini upit nika postoji standard ni „paket” tema kojima se ispitanici pitaju. Postoje i veli ke varijacije u pogledu toga koja sve pitanja će upit nici uključivati. i na sil ni ke i žr tve. Samo polovina onih koji su u upit ni ku označili da su bili nasil nici priznalo je to i tokom inter vjua. Dok su upit nici sa rejting skalama i nominacijama najčešće uklopljeni u for mu kratkih sociometrijskih upit ni ka. može da pot pitanjima razjašnjava odgovore.comune.)27 pri kazuje u kojoj meri 10 često korišćenih upit nika koji su imali struk tu ru Olveusovog upit ni ka sadrži neke od 17 tematskih celina. kao i ostali. Ovaj način ispitivanja. Pošto su i ovde sa moprocene na sil nosti nezavisne od sa moprocena izloženosti na silju (daju se kao odvojeni odgovori). 27 Sa web sajta www. da se. Autori su zaključili da u većini upit ni ka nedostaje nekoli ko važnih infor macija: o trajanju siledžijstva (nedostajalo u 7). moguće je.852 Kana đanina od 4 (!) do 19 godina. upit nici sa samoprocenama uobičajeno sadrže niz dodat nih pitanja koja se tiču nasilja. učenici svr staju u četi ri kategorije: na sil ni ke. ni nasil ni ke ni žr tve. stepen uključenosti ispitani ka je veći. efek tima. Uticaj anonim nosti bio je manji na priznavanje zlostavljanosti: 85% onih koji su to izjavili u upit ni ku. a ispitano je 1. kao i na osnovu procena drugih. U tim situacijama ispitivač može da bude sigur niji da je ispitanik pravil no raz u meo pitanje. U jed noj studiji u kojoj je ispitivano koli ko su mladi izloženi siledžijstvu i šta smatraju najboljim načinom borbe (Craig. ako se tra že obe sa moprocene.PDF .it/novasres/_private/researchmethod. Umesto upit ni ka mogu se primenjivati inter vjui. U jed noj studiji (Ah mad i Smith. Pepler i Blais. ali i neanonim nost ispitivanja. Od brojnih upitnika ovog tipa. ponovilo je to i na inter vjuu.64 | Nasilje u školama Samoiskazi Čest način za utvrđiva nje koli ko je učeni ka u školi doživelo ili vr šilo na silje jeste da sa mi učenici saopšte da li su bili na sil ni i da li su bili žr tve na silja. a i ko će biti ispitanici. javlja se u više varijacija.

o stavovima prema nasil ni ku i prema žr tvi. Si le džijstvo je defi ni sa no na sle de ći na čin (Olweus. 1996). Učenici treba najpre da daju dve global ne samoprocene: koli ko često su oni sami bili žr tve i koli ko često su bili siledžije. Upit nik je prilago đen za grupno zadava nje i anonim no popu njavanje. seksual no zlostavljanje. guraju. umesto alternative „2–3 puta mesečno” i „otprilike jednom nedeljno”. Na sa mom po čet ku data je de taljna defi nicija si le džijstva (koju i is pitivač gla sno pro čita). 1996. Zatim treba da odgovore na osam specifičnijih pitanja koja se tiču njihove eventual ne izloženosti kon kret nim oblicima nasilja (verbal no. siledžijstvom ne zovemo prijateljsko zadirkivanje u igri. 28 U prvoj verziji. na rasnoj osnovi. bile su ponuđene nepreciznije varijante „ponekad” i „tu i tamo”. Ali. Siledžijstvo je i kada učenika stalno zadirkuju na ružan i bolan način.28 Upit nik još sadrži i pitanja o tome gde se zlostavljanje dešava. „samo jed nom ili dvaput”. i učeniku je teško da se odbrani. — čine druge slične neugodne stvari. fizičko. 1986) i njegova prepravljena verzija (Olweus. peti oblik. indirekt no. Ove stvari se mogu dešavati često. — lažu i šire glasine o njemu ili šalju ružne poruke i nastoje učiniti da ga druga deca ne vole.” U upit ni ku je zatim preci zi ra no na koji okruženje („u školi”) i na koji vremenski period učenici da se fokusiraju („u posled njih par meseci”). „ot prili ke jed nom nedeljno”. . vršnjaci i roditelji infor misani o zlostavljanju i kako reaguju (Olweus. 1978. i o tome koli ko su učitelji. Takođe. gađaju ili mu prete. 1997). 1996): „Kažemo da je učenik zlostavljan kada drugi učenik ili više njih: — govore ružne i povredljive stvari ili ga ismevaju ili mu daju ružna i uvredljiva imena. dodat je u revidiranoj for mi upit ni ka). — udaraju ga. nije siledžijstvo ako se dva učenika približno jednake snage prepiru ili tuku.Merenje nasi lja | 65 Olveusov upitnik „Siledžija/žrtva” Najčešće korišćena varijanta upitnika za ispitivanje nasilnika i žrtvi koja se oslanja na samoprocene je upitnik koji je konstruisao i koristio Dan Olveus (Olweus. — pot puno ga ignorišu i isključuju iz svoje prijateljske grupe ili mu namer no uzimaju stvari. Učenici odgovaraju i na osam specifičnih pitanja o tome koli ko su oni sami bili nasil ni. „nekoli ko puta nedeljno”. Svoje odgovore i na global na i na specifična pitanja daju na sledećoj skali: „Nisam bio zlostavljan od drugih učeni ka (zlostavljao druge učeni ke) nijed nom u proteklih par meseci”. „dva ili tri puta mesečno”.

gor njoj listi. 2004. Učenici treba da štikliraju da im se nešto od toga. volim da se potučem s nekim koga je lako . pretili su da će me povrediti.. već se ide na to da učenici odgovaraju u skladu sa svojim shvatanjima šta nasilje jeste. npr. U nekim upit nicima gde se koriste globalne samoprocene ne daje se unapred definicija nasilja. tražili su mi novac. loše govorili o mojoj porodici. Kraća verzija ima 20 ajtema. 2008). u kojem je još dodato i pitanje o učešću u tučama. koja sadrži slučajeve fizičkog nasilja. upit nik koji je korišćen u istraživanjima Svetske zdravstvene organizacije (Craig i Harel. Neke verzije Olveusovog upit nika sadrže samo pitanja o globalnim samoprocenama. ili više puta. zavisno od specifičnosti sredine i potreba istraživača. u poslednjih nedelju dana. itd. 1993) takođe se zasniva na samoprocenama o specifičnim oblicima nasilja. pokušali su da slome nešto što je moje). Postoje razlike u tome kako se tačno siledžijstvo definiše i da li se uopšte unapred definiše.) Upitnik o vršnjačkim odnosima (Rigbi i Sli) Upitnik koji su konstruisali australijski istraživači Ken Rigbi i Filip Sli (Rigby i Slee. pokušali su da me povrede. Upitnik „Život u školi” U nekim ispitivanjima od učenika se traže jedino samoprocene koje se odnose na specifične oblike nasilja. U upitniku pod nazivom „Život u školi” (Arora i Thompson. koji se u manje ili više detalja razlikuju od Olveusovog. Cur rie i sar. i koje se vrste specifičnih nasilnih postupaka nabrajaju. Lista nasilnih postupaka može se proširivati. da li im se desilo jednom. Otprilike polovina su prijatni. zvali me ružnim imenima. Arora. 1987. lagali su me. volim drugima da dam do znanja da sam glavni. 1999) učenici dobiju kratku listu postupaka koji su mogli da im se dese u školi u neposrednoj prošlosti (poslednjih nedelju dana). pridodato je još dvadesetak postupaka koji se tiču verbalnog i indirektnog nasilja (ismevali su me. koje se alter native ispitanicima nude.66 | Nasilje u školama Olveusov upit nik poslužio je kao prototip za brojne slične upit nike. 2002). U jednoj novijoj verziji upitnika (Thompson. nije desilo nijednom. koji vremenski period se uzima u obzir. Lista postupaka i ponuđeni odgovori mogu varirati. a ne i globalne samoprocene. od kojih se 6 odnosi na situacije siledžijstva (volim da zagorčavam život cmizdravcima. a 6 se odnose na slučajeve agresije (probali su da me udare. Učenicima se nabroje oni postupci koje istraživači smatraju nasiljem odnosno siledžijstvom (bez obzira da li deca imaju isto mišljenje o tome šta jeste a šta nije nasilje/siledžijstvo) i učenici na ponuđenim skalama navode koliko često su sami bili akteri ili žr tve. sprečavali me da se igram. pokušali su da me šutnu. Arora i Sharp.

Holt. a u kategoriju siledžija svrstani su oni čiji su skorovi bili za jed nu standard nu devijaciju viši od proseka. o mišljenjima šta bi drugi trebalo da urade u vezi sa siledžijstvom. Učenici su na 5-stepenoj skali (ni kad. 1–2 puta. gurali druge. između ostalog. pridru živali se drugima u zlostavljanju itd. gde su se učenici na isti način izjašnjavali koli ko često su se potu kli. pretili da će ga povrediti ili udariti. razlozima vlastitog nasilništva. pret postavlja se da se najvećim delom odnose na školsku situaciju i interakciju sa drugim učenicima. Raču nati su kompozit ni skorovi (zbrajanjem bodova na pojedinačnim ajtemima). 4 ajtema se tiču prosocijalnog ponašanja. udarali druge. o tome kog je nasilnik pola i da li je to jedan učenik ili više njih.). mada nisu ograničeni samo na školski kontekst. zvali druge ružnim imenima. uz vratili pošto su bili napad nuti. I ova ska la se sre će sa ma njim iz me na ma. upuštali se u tuču jer su se razbesneli). dodat čitav niz pitanja kojima se od deteta traže podaci. uzvraćali kad ih neko pr vi udari. „jed nom” do „6 i više puta”). Ta ko. napali učeni ke slabije od sebe. Nabrojano je 9 agresivnih postupaka (začikavali su druge učenike da bi ih izner virali.) U skali agresivnosti koju su konstruisali Or pinas i Fran kowski (2001) agresivnost se utvrđuje na osnovu učeničkih samoprocena o specifičnim nasilnim postupcima. 7 ili više puta) označavali koli ko često su u posled njih mesec dana začikavali druge učeni ke. koristeći 7-stepenu skalu (od „nijed nom”.Merenje nasi lja | 67 istući. Skala agresivnosti (Orpinas i sar.). Sem ovih sedam ajtema. i Hen kel. 3–4 puta. 5–6 puta. Nabrojani postupci odnose se na fizičku i verbalnu agresiju i. 2003) skala siledžijstva sastojala se od 9 ajtema. itd. . skala agresivnosti sadrži još dva ajtema koji se tiču besa (lako su se razbesneli na nekoga. o trajanju nasilja. guraju me i udaraju. itd. a preostalih pet ajtema su fileri. po ugledu na Olveusov upitnik. itd. zabavljali se uz nemiravajući ih. Određivanje kriterijuma Podatak koji se najčešće izračunava iz upitnika sa samoprocenama je prevalencija nasilja izražena brojem učenika koji su bili u nekoj od uloga. pet pitanja se odnosi na viktimizaciju (ismevaju me. spremnosti da se obrati za pomoć. pretili nekome da će ga udariti. o posledicama izloženosti nasilju. u jed noj studiji (Espelage. bili skoro ceo dan ljuti). a učenici su imali zadatak da procene koliko im se to dešavalo u poslednjih 7 dana. izazivali druge na tuču. ovim pitanjima je. otimaju mi stvari. Skali siledžijstva bio je pridodat upit nik o tučama od 5 ajtema. ismevali nekoga pred drugima. U dužoj verziji instrumenta. isključivali ih iz grupe.

tako da se. Kod nominacija.68 | Nasilje u školama Postupak se ne koristi za prebrajanje nasilnih epizoda pa ni dijada (ili složenije interakcije) „nasilnik–žr tva”. Kod samoprocena. već na osnovu stepena samoizjavljenog nasilja/viktimizacije. To. kao što se i u kategoriju „siledžije” svrstavaju oni koji su odgovorili da su bili nasilni „2–3 puta mesečno” ili češće. status se određuje ne na osnovu relativnog položaja unutar grupe. jer u ukupnom skoru podjednako učestvuju postupci koji se veoma razlikuju po svojoj težini. U svakom slučaju. 20% učenika sa najvećim skorovima proglasiti nasilnicima. arbitrar no se opredelimo da ćemo. Jedina prirodna podela koju taj skor omogućava je podela na one koji imaju 0 poena. iz kategorije nasilnika odnosno žr tve trebalo bi isključiti i one koji su samo jednom zaokružili „samo jednom ili dvaput”. svrstani su oni učenici koji su bar za jedan postupak zaokružili „2–3 puta mesečno” ili češće ili bar na tri postupka zaokružili „jednom ili dvaput”. Ako se istraživači pridržavaju definicije siledžijstva. U istraživanju Kristensena i Smita (Kristensen i Smith. ali kategorizacija nije vršena na osnovu direkt nog pitanja. Kada se koristi grupa specifičnih pitanja. 2003) korišćen je Olveusov upit nik. i ostale koji su bili žr tve odnosno nasilnici u manjoj ili većoj meri. Autori nekad saopštavaju obe vrste podataka: koliko je dece izjavilo da je bar jednom bilo nasilnik ili žr tva. . Da bi se ispoštovalo određenje siledžijstva kao ponovljenog zlostavljanja. međutim. može desiti i da niko u odeljenju ne dobije status nasilnika ili da ga dobiju svi. recimo. ne znači da je određivanje statusa putem nominacija arbitrar no a ono putem samoprocena nije. već na osnovu odgovora na 5 ponuđenih postupaka. pa je sigur nije na osnovu skora napraviti grubu kategorizaciju učenika. Rizično je visinu ovog skora uzimati kao meru intenziteta nasilja/viktimizacije. iz odgovora se izračuna kompozit ni skor kao mera nasilništva/viktimizacije. bez obzira koliko takvih učenika bude. i koliko njih je izjavilo da su ponovljeno bili žr tve ili nasilnici. u istraživanjima i poređenjima rezultata najčešće se navode i koriste odgovori na dva globalna pitanja. već da se radi o različitim vrstama arbitrar nosti. jer nisu nijednom bili žr tve ili nasilnici. već oni koji su zaokružili alter native „2–3 puta mesečno” i češće. U kategoriju žr tava odnosno nasilnika. onda se u kategoriju „žr tve” ne ubrajaju oni koji su rekli da nijednom nisu bili žr tve ili su to bili samo 1–2 puta. Kada se u upitnicima koristi po jedno pitanje o nasilništvu i viktimizaciji. kao kod nominacija. bez obzira koliku učestalost nasilnog ponašanja oni pokazuju. arbitrar no odlučimo da su nasilnici oni koji izjave da su u poslednja tri meseca izvršili nasilje više od dva puta. hipotetički.

žr tava od duže liste umerenijih postupaka). i koliku emocionalnu šaržiranost ta ključna reč ima. Isto tako. kasnije su porekli da su ikada bili žr tve. izjavili da ni kad nisu bili žr tve.000 učeni ka u Nor veškoj (Solberg i Olweus. ili se shvata veoma različito. koje kod dece stvaraju senzitiziranost i spremnost da se izjašnjavaju o samoj kampanji više nego o kon kretnim postupcima. Izbegavanje „ključne reči” naročito je preporučljivo u ispitivanju efekata programa i kampanja protiv siledžijstva ili nasilja. bri žljivo sprovedenim istraživanjima. nikad nisi siguran”. na pitanju o učestalosti vik timizacije.) ili tražiti procene i samoprocene koje se tiču niza specifičnih postupaka? Korišćenje opštih opisa ima jasnu prednost u većoj ekonomičnosti. „Da li si bio maltretiran?” i sl. opet. Marfijevih zakona koji kaže: „Kad imaš sat. Tako. Procene specifičnih postupaka. Kad imaš dva sata. 9% onih koji su rekli da su bili žr tve 2–3 puta mesečno i 4% onih koji su rekli da su žr tve nedeljno ili češće. u jed nom veli kom istraživanju s preko 5. Jedan od tzv. Neočekivana teškoća javlja se i zato što se pokazuje da se slike dobijene na osnovu opštih samoprocena i specifičnih samoprocena značajno razlikuju. Najpre. rezultati ne zavise od toga kako će učenici shvatiti nasilništvo ili siledžijstvo ili neku drugu reč koja je predmet njihove samoprocene. Čak i u ugled nim. 31% učeni ka koji su izjavili da su 1–2 puta bili žr tve nasilja kasnije su. . što otežava poređenja rezultata i povećava arbitrar nost zaključaka (kraća lista ekstremnijih postupaka registrovaće manje nasilnika odn. Pogotovo u ispitivanju siledžijstva pokazuje se da ta reč (bullying) nema za svu decu jasno značenje. i trebalo bi da između njih postoji skoro savršeno poklapanje. dobro opisuje teškoće koje imaju istraživači kada koriste i specifične i globalne samoprocene za utvrđivanje nečijeg nasilničkog statusa.Merenje nasi lja | 69 Opšti opisi ili specifični postupci? I kod procenjivanja i kod samoprocenjivanja javlja se ista dilema: da li je bolje tražiti globalne izjave o vlastitom ili tuđem statusu (tipa: „Ko je nasilnik?”. na pitanjima koja sticajem okol nosti pru žaju prili ku da se proveri dosled nost učeničkih odgovora otkriva se značajna nedosled nost. iza nasilništva ili siledžijstva krije se toliko različitih postupaka da često nije od velike koristi da znamo da su neka deca žr tve nasilja ili nasilnici ako ne znamo o kakvim sve oblicima nasilja se kon kretno radi. imaju niz drugih prednosti. U praksi. 2003). poklapanje je daleko od savršenog. Moglo bi se reći da se nedosled nost učeničkih odgovora pokazuje kad god može da se poka že. I konačno. Kategorizacija na osnovu specifičnih postupaka očigledno je pod uticajem njihovog broja i vrste. Ispitivanje kraće traje i direktno se dobijaju kategorizacije koje kod specifičnih procena tek treba naknadno izvesti. uvek znaš koliko je sati. Procene dolaze od iste osobe i odnose se na istu pojavu. međutim.

dok im priznavanje izloženosti pojedinačnom nasil nom postupku pre liči na ukazivanje na neprimeren postupak drugoga nego na priznanje . Po njihovom mišljenju. 2000) dobili su veći stepen vik timizacije kad su se ispitanici izjašnjavali o pojedinačnim postupcima nego kad su dali global ne samoocene. Mladi su nesprem ni da sebe okarak terišu kao žr tve siledžijstva. a ovde ću navesti samo jednu ilustraciju iz tog istraživanja. dok je na specifičnim merama njih 44% navelo neki svoj nasilni postupak.42. Problemima utvrđivanja rasprostranjenosti nasilja zavisno od načina merenja detaljnije smo se bavili u prethodnom radu (Popadić i Plut. Linear na korelacija između globalne procene i specifične mere viktimizacije iznosila je 0. Tamo gde se porede odgovori na opštim i specifičnim pitanjima. U jednom od retkih istraživanja gde se saopštavaju podaci i na opštem i na specifičnim pitanjima. a ta nekonzistentnost je dosledno u istom smeru – veći stepen nasilja pokazuju odgovori na specifična pitanja. dobijaju se nekonzistentni odgovori. a duplo više (36%) njih saopštilo je da ih je u istom periodu neko udario (Ólafsson i Nordfjörd. Od onih koji su na početku izjavili da u prethodna tri meseca nijednom nisu bili nasilni. razli ka je nastala zato što global na i specifična pitanja na različite načine dotiču ispitani kovu sli ku o sebi. Hambi i Fin kelhor (Hamby i Fin kel hor. kasnije njih 58% navelo konkretne nasilne postupke kojima su bili izloženi. Slična nesaglasnost postojala je i kod izveštaja o nasilništvu. trećina je kasnije ipak zaokružila neki svoj nasilni postupak. jer takav odgovor može da se inter pretira kao priznavanje vlastite slabosti. rađenom u Islandu. 22% učenika izjavilo je da je bar jednom bilo izloženo nasilju. Nije nelogično što neki učenici koji su izjavili da su često bili žr tve nasilja ili nasilnici kasnije na ponuđenom spisku nisu izabrali nijedan oblik nasilja kojem su bili izloženi ili ga ispoljili. Prema globalnim samoprocenama. 2007a) na osnovu podataka iz istraživanja u školama u Srbiji. i koliko često su sami tako postupali. Dajući globalnu samoprocenu. Ali nelogično je to što je od onih koji su najpre izjavili da nisu doživeli nijedan oblik nasilja. a zatim su dobijali opise 8 nasilnih postupaka i za svaki se izjašnjavali da li su ih i koliko često doživeli.70 | Nasilje u školama Mada se u Olveusovom upitniku nalaze i opšta i specifična pitanja. ali je na specifičnim pitanjima 75% učenika navelo bar jedan kon kretan oblik nasilja koji su doživeli. 2003). njih 22% izjavili su da su bar nekad bili nasilni. jer je moguće da su doživeli (ili ispoljili) nasilje koje nije spomenuto na spisku. a između globalne procene i specifične mere nasilništva bila je 0. Koristeći i global ne samoprocene i specifične mere. Učenici su najpre davali globalne samoprocene o tome koliko su u poslednja tri meseca bili izloženi nasilju i bili nasilni.47. 18% dečaka je reklo da je tokom proteklih 12 meseci bilo žr tva nasilja. po pravilu se saopštavaju podaci samo sa opštih pitanja.

ali se nekad koriste inter vjui obogaćeni pomoćnim materijalom – cr težima ili kratkim pričicama. sa manjim brojem dece. siledžijstvo kao opravda no. Autori su analizom diskursa izdvojili četiri takva reper toara: siledžijstvo kao namer no povređivanje. zatim da ispričaju šta se to na slici dešavalo. 2003) najpre su pri kupljeni kvantitativ ni podaci o statusu učeni ka i o tipičnoj ulozi u nasil noj situaciji. ili kako se unutar neke grupe govori o nasilju. „izloženi nasilju”. u kojem su prijateljstvo.Merenje nasi lja | 71 ličnog nedostatka. siledžijstvo kao neškodljivo. Marini i Dane. Obično su takva istraživanja dubinska. a onda im je postavljeno nekoli ko otvorenih pitanja. šta misle ka ko se siledžija oseća. svejed no što su im neposred no pre odgovaranja definisani na odgovarajući način. Najpre im je predočeno 10 sličica koje pri kazuju različite vrste siledžijstva. koji su korišteni prejaki za učeni ke. na zvan razgovori devojčica. jezi kom koji sami odaberu. i razgovor bi započinjao pitanjima šta sli ka pri kazuje i ima li toga i u njihovom raz redu. i posled nji. a nekoli ko nedelja kasnije učenici iz tri raz reda su u manjim grupama (od po 3–6 učeni ka) razgova rali o siledžijstvu. Jed na od ispitivanih tema jeste kako deca i od rasli raz u meju nasilje. Što se našeg istraživanja tiče. bez preten zija na veli ke generalizacije. Cilj studije bio je da uoči koji se sve inter pretativ ni okviri koriste u razgovorima o siledžijstvu. U jed nom takvom istraživanju (Bosacki. zašto je napad nuta i šta bi se moglo uraditi da napad prestane. „nasil no se ponašati”. iz među ostalih. o čemu raz mišlja. čarke i siledžijstvo bili tesno povezani. najverovat nije je i da su iz razi „nasilje”. Ove teme mogu se takođe prevesti u pitanja u pismenim upit nicima. . da li su oni nekad bili žr tve ili nasil nici. koji bi trajao 15–30 minuta. 2006) od 82 dece osnov noškolskog uz rasta traženo je da najpre nacr taju sli ku na kojoj je neko izložen siledžijstvu. Razgovor. šta raz mišlja žr tva napada. U drugoj studiji (Terasahjo i Salmivalli. obavezno je uključivao pitanja zašto se siledžijstvo dešava. Kvalitativni pristup Pod kvalitativ nim pristupom u okviru upit ničkog ispitivanja pod razumeva se takva komu ni kacija sa ispitanicima koja im ostavlja slobodu da for mulišu teme koje smatraju bit nim.

ili i verbal na i fizička (17%). kafeterije. školski autobusi. pre svega zbog veli kih teškoća u njenom sprovođenju. po mogućstvu tamo gde postoji minimalno nadgledanje odraslih i slobodna. kao što su holovi. i gde bi posmatrači bili što neupadljiviji. indirektna (30%). po njihovim rečima. prosečnog trajanja 26 sekundi (raspon od 2 do 227 sekundi). Tako. Hawkins). Rona Atlas. S obzirom na preveliku dominaciju upitničkih tehnika u ovoj oblasti. Agresija je kategorisana kao verbalna (53%). Obimno istraživanje gde su podaci prikupljani posmatranjem obavila je grupa kanadskih istraživačica.72 | Nasilje u školama Posmatranje Pošto je nasilje oblik socijalne interakcije. Radilo se o trogodišnjoj longitudinalnoj studiji siledžijstva i viktimizacije u dve državne osnovne škole u Torontu u kojima je sprovođen program protiv siledžijstva. Ova teh ni ka se relativ no retko koristi. koji se po izgledu nisu razlikovali od pravih. ono se može i posmatrati. Debra Pepler. neki istraživači (npr. Takođe je kategorisana kao direktna (65%). Da bi se dobio i tonski zapis. Nasilne epizode klasifikovane su po trajanju i vrsti nasilja. Kamere su postavljane tako da su mogle snimati i unutrašnjost učionice i dvorište. Mada su se istraživači brinuli da će se deca. Pellegrini. Posmatrači su kasnije identifikovali epizode siledžijstva držeći se tri kriterijuma: disbalansa moći. i žrtvin distres. sva deca u razredu koja nisu snimana nosila su lažne mikrofone. Lin Hokins (Craig. znajući da su snimana. a da bi se smanjila reaktivnost dece. . Repetitivnost kao drugi kriterijum iz Olveusove definicije nije uzimana u obzir – klasifikovanje se nije ograničavalo samo na ponovljene epizode nasilja. a ne zbog nedovoljnog kvaliteta podataka. Tokom trogodišnjeg perioda snimano je ukupno 409 učenika. Pepler. Vendi Krejg. deca koja su snimana nosila su oko vrata prikačen mikrofon i odašiljač. ali se pokazao kao problematičan). namera da se povredi. 1998) smatraju da je neophodno do sada akumulirane podatke obogatiti sa što više studija u kojima se koristi posmatranje u prirodnim situacijama. procenjenog na osnovu relativne razlike u visini i težini (ovaj kriterijum uzet je jer se pošlo od Olveusove definicije siledžijstva. umesto da se o njemu zaključuje na osnovu naknadnih prisećanja učesnika i svedoka. 1998) u 28 sati snimljenog materijala zabeleženo je 68 epizoda zlostavljanja. fizička (30%). i direktna i indirektna (5%). nestrukturisana interakcija među učenicima. da su ove brige bile neosnovane (Pepler i Craig. Ukupno je snimljeno 125 sati materijala. u jednoj od studija (Atlas i Pepler. pokazalo se. dvorište. Atlas. Ova izabrana deca snimana su tokom odmora i užina u desetominutnim periodima (dva tokom zime i dva tokom proleća). 1995). ponašati neprirodno ili obraćati pažnju na snimanje. Deca su prethodno davala pristanak da budu jedno vreme snimana. Učenici su bili uzrasta 6–12 godina.

slučajno rastura slagalicu. 1999) istraživači su for mirali grupe od po 6 učenika iz istog odeljenja. U jednoj takvoj studiji (Coie i sar..Merenje nasi lja | 73 Iz ovakvog materijala proizašlo je više studija: o zlostavljanju u učionici (Atlas i Pepler. kao i da je period navikavanja na opremu i učešće u istraživanju bio zadovoljavajući i kratak – 4 dana. dečjim inter vencijama u slučajevima zlostavljanja (Hawkins. U jednom takvom eksperimentu (Dodge. u drugoj bi čulo kako drugo dete. Grupice su se sastajale 5 dana po 45 minuta i vreme provodile u nestrukturisanoj interakciji. 1980). 2001). I ovi istraživači saopštili su da su deca i roditelji spremno prihvatili ovakav način ispitivanja. Pepler i Atlas. 1998) itd. Posmatranja u laboratorijskim ispitivanjima Laboratorijskih ispitivanja u kojima se ispituje kako različiti strogo kontrolisani faktori utiču na ispoljavanje agresivnosti ima veoma mnogo. a posmatrači su kodirali broj nasilnih reakcija među decom. 2000). a verovalo je da u sused noj prostoriji njegov vršnjak ima isti zadatak. S tehničke strane. U jed noj. dok su deca nosila priveske sa mikrofonima. stavljajući u svaku po jedan par učenika koji su u odeljenju pokazivali izraženu međusobnu agresiju. 1998). Dete bi u posebnoj prostoriji imalo zadatak da sklopi slagalicu i tako dobije nagradu. zlostavljanju u školskom dvorištu (Craig i Pepler. Postojale su tri eksperimentalne situacije. ali se ona. eksperimentator bi je uzimao da bi je navodno pokazao drugom dečaku. a u trećoj bi čulo da mu je drugo . nezavisna varijabla bila je nasilnički status učenika od ređen na osnovu vršnjačkih nominacija. 1997). a proučava se ponašanje dece čiji je status određen na osnovu njihovog ponašanja u školi. zbog konteksta u kojem se izvode tiču nasilja uopšte. U jednom istraživanju u Engleskoj (Tapper i Boulton. istraživači su koristili pokretnu mikro-kameru. Dok slagalica još nije bila gotova. a ne školskog nasilja. poređenju zlostavljanja u učionici i školskom dvorištu (Craig. Pepler i Craig. Dete je moglo čuti šta se dešava u sused noj prostoriji (u stvari. Ipak. razli kama u interakciji tokom igre u školskom dvorištu iz među agresiv ne i neagresiv ne dece (Pepler. 2002). u nekim od takvih ispitivanja nastoje se simulirati procesi karakteristični za vršnjačku grupu kakvo je odeljenje. čulo bi snimak sa mag netofonske trake). postupak koji su koristili kanadski istraživači sigurno da će biti dalje usavršavan i omogućiće detaljnije praćenje. Craig i Roberts. Kenet Dodž i sarad nici agresiju učenika ispitivali su kao zavisnu varijablu u seriji laboratorijskih eksperimenata. dete je moglo čuti kako mu drugo dete namer no rastura slagalicu. makar u njima ispitanici bili deca. nastojeći da pomog ne. diskretno smeštenu u ranac istraživača.

.74 | Nasilje u školama dete rasturilo slagalicu ne znajući zašto. čini najpouzdanijim. najpre. upamćen za ceo život. kratkotrajan incident za nju bio visoko traumatičan. ispitivali dinamiku agresije koristeći paradigmu grupe za igru (Dodge i sar. Poređenje različitih načina ispitivanja Samoprocene ili nominacije? Najčešću dilemu pri ispitivanju školskog nasilja predstavlja izbor između samoprocena i nominacija. U nominacijama lako može da se ispolji halo-efekat – druge ocene koje procenjivač ima o učeni ku uticaće na procenu nasil ništva i kada osnove za pouzdanu procenu nema. ispolji verbalnu hostilnost. pa bilo da se radi o najproblematičnijem ili o najmir nijem odeljenju u školi. Pošto su jedno vreme provela zajedno. Ono se. ako je u pismenoj for mi. Postupak nominacije je isključivo usmeren na klasifikovanje pojedinaca unutar grupe. a ko žr tva agresije. ovaj način ispitivanja je. takođe. da submisivno i neaser tivno ponašanje provocira agresiju (Schwartz. Dodž i saradnici su. ne znači da je on u . steže pesnice). Eksperimentator se zatim vraća u prostoriju sa dve slagalice – nerazrušenom slagalicom drugog dečaka i njegovom razrušenom. na primer. Deca koja se prethodno nisu poznavala stavljena su u interakciju u manjim grupama. pođe od kriterijuma da će se četvr tina učenika s najvećim brojem nominacija proglasiti nasilnicima. 1990). Postupak je pružio korisne uvide u korene i dinamiku procesa viktimizacije. zašto je počinjeno i kako se žr tva (ili akter) osećala. i izlazi. ima svoje prednosti i nedostatke. npr. Tri kategorije ukazuju na agresiju: rasturi slagalicu drugog deteta. ispolji indirekt nu agresiju (udari u zid. Dodge i Coie. Sem toga. veći broj nominacija znači da je neko češće prepoznat kao nasilnik. Dalje. Dva nezavisna procenjivača posmatraju detetovo reagovanje u trajanju od tri minute i detetove reakcije klasifikuju u jednu od 7 kategorija. samo žr tva i nasilnik znaju za slučajeve nasilja koji su se desili bez svedoka. 1993). jer niko bolje od same žrtve ili samog nasilnika ne zna da li je nasilje počinjeno. onda će se u svakom odeljenju „pronaći” jedna četvr tina nasilnika. Ako se. ali ne i za procenu rasprostranjenosti i intenziteta nasilja. Rezultate nominacija treba oprezno inter pretirati. od njih je traženo da kasnije daju procene ko im se sviđa a ko ne. Svaka od ovih tehnika. Ispitivanje nasilja preko samoiskaza ima mnogo prednosti. jer omogućava da se za kratko vreme dobije veliki broj podataka koji se mogu lako obraditi na standardan način. Samo žr tva može da zna da je naoko bezazlen. lupi o sto. razumljivo. kao i da označe ko je od vršnjaka koje su upoznali agresivan. i vrlo ekonomičan.

Pitanje je i koliko su odgovori uvek iskreni.Merenje nasi lja | 75 većoj meri nasilan. kao i da. arbitrar nost ukupnog skora dobijenog zbrajanjem više izabranih kriterijuma. Podaci prikupljeni upitnikom imaju smisla u onoj meri u kojoj su ispitanici spremni i sposobni da pruže tražene podatke (Havelka. Prednosti nominacije/procene su brojne. Ukazali su na arbitrar nost određivanja granične linije. S druge strane. Ne samo što nasilnik može izbegavati da otkrije svoje postupke već je moguće da i žr tva. 2003) 5.. Po pravilu se nominacija smešta u okvir šireg sociometrijskog ispitivanja gde se jednostavna for ma pitanja i odgovora koristi da učenici navedu s kim bi a s kim ne bi voleli da se druže. slični nedostaci i arbitrar nosti postoje i kod samoprocena. pa žr tva može zaključiti da je za nju najbezbednije da o nasilju od strane drugih učenika ili odraslih ni ne saopštava. Kor nel i Brokenbrou (Cor nell i Brockenbrough. Pot punu anonimnost je u ispitivanjima unutar odeljenja teško obezbediti. 1998). 2004). neke for mulacije su deci nedovoljno jasne ili istraživač može biti u zabludi da ispitanici uočavaju sve finese njegovih for mulacija. trivijalizuje čitave nasilne epizode i drugačije ih tumači. 1992). jer se zasnivaju na retrospekciji. ili čak celokupan period dotadašnjeg školovanja (npr. zarad očuvanja pozitivne slike o sebi.228 odraslih zapo- . Sama tehnika se lako i brzo zadaje. uostalom. zavisnost procene od veličine grupe. ili cela školska godina. Jedan noviji prikaz (Dunsmuir i sar. Hoover i sar. ali i da procene druge postupke i osobine ličnosti vršnjaka. čak i kad su odgovori iskreni. 2004) podsećaju da se te primedbe mogu otkloniti standardizacijom koja bi sledila iz empirijskih istraživanja... zauzeli su gledište o jasnoj prednosti samoiskaza. Relativno lakom i brzom administriranju treba dodati i visoku pouzdanost mera zbog velikog broja procena o svakom detetu čak i kad se koristi samo jedan ajtem. Upitnik ili posmatranje? I upit ničke teh ni ke (koji ma pripa daju i nomi nacije i sa moprocene) s jedne strane i posmatranje s druge strane imaju svojih dobrih i loših strana. Od učenika se traži da se fokusiraju na različit vremenski period – nekad je to tri meseca. a nekada se oni koji su već izašli iz škole zamole da se prisete koliko i kako su bili izloženi nasilju tokom svog školovanja (Schafer i sar. Solberg i Olveus (2003). Postupku nominacije našli su puno nedostataka. čak i kad su anonimni. Pitanje je koliko su podaci iz upitnika verodostojni. 2006) ukazuje na trend sve češćeg korišćenja vršnjačkih procena u ispitivanjima siledžijstva. Uz to. ko su omiljeni i nepopular ni učenici. Kuzmanović i Popadić. posebno kad se radi o ovakvim temama.. poredeći nominacije i samoiskaze. pre svega tamo gde je utvrđivanje prevalencije nasilja primaran cilj. U studiji Smita i saradnika (Smith i sar.

samo u učionici ili školskom dvorištu). 2003) i pomogla bi da se istraživanja nasilja oslobode od zaokupljenosti pojedincem i psihologiziranja. Takođe. Astor i sar. po njima. Pouzdanost mera može se popraviti posmatranjem u različitim situacijama tokom du žeg vremenskog perioda.. 3% nasilnici. u kojoj meri je aktuelno stanje oživelo prošle uspomene i oblikovalo narativ o školskim danima. Podaci se od nose ne samo na ponašanje neposrednih učesnika već i drugih koji su prisut ni u okolini. Oni predlažu da se organizuje 4–5 odvojenih fokus grupa sa po 6–8 učesnika. Najpre bi učesnici fokus grupa imali zadatak da se sete nekoliko najnasilnijih epizoda za koje znaju da su se tokom tekuće školske godine desile u školi. Kvantitativna ili kvalitativna istraživanja? Trenutno stanje u ispitivanju školskog nasilja je takvo da pot puno dominiraju pristupi koji omogućavaju preciznu kvantifi kaciju dok se kvalitativ na istraživanja i analiza diskursa nalaze na margini. i veći rizik od nasilja postojao je kod onih koji su u školskom periodu bili žr tve ili žr tve/nasilnici. Pošto se podaci od nose na uzak segment i na javne situacije. oni ne mogu poslu žiti kao pokazatelj rasprostranjenosti i intenziteta nasilja u jed noj školi.76 | Nasilje u školama slenih. podjed nako značajan kao i sami prikupljeni podaci. prisećalo se da li su bili nasilnici ili žr tve tokom školovanja. Svaki sastanak bi trajao oko sat vremena i slu žio bi da se mapira školsko nasilje (gde. Njih 33% izjavilo je da su ponekad bili žr tve. Zagovor nici kvalitativnih istraživanja smatraju da cela oblast od toga tr pi: kvalitativna istraživanja bi mogla biti „jedno od najmoćnijih oruđa za uočavanje finesa i suptilne složenosti u oblasti školskog nasilja (Devine i Lawson. a 17% i žr tve i nasilnici. a teže je pokriti raznovrsne ambijente u kojima se sve nasilje odigrava. i . s učenicima. kada. 2002) pred nost u ispitivanju školskog nasilja daju kvalitativ nim nad kvantitativnim istraživanjima. Teškoća sa posmatranjem je u tome što je ono često i vremenski i prostor no ograničeno (npr. nenastav nim osobljem. nastavnicima. između koga je najizraženije) i da se čuju i uporede različite perspektive o uzrocima nasilja i njegovom sprečavanju ili o kon kret nom programu koji se eventualno primenjuje. Pitanje je. Posmatranje ima niz pred nosti u od nosu na upit ničke teh nike. Podaci imaju veću spoljašnju validnost i ne zavise od sprem nosti i sposobnosti izveštavanja učesnika. prosečnog uzrasta od 40 godina. Njih 11% doživelo je maltretiranje na radnom mestu u poslednjih šest meseci. kao i na bit ne karakteristike konteksta. Neki autori (npr. posmatranjem se teže zahvata indirekt na agresija. ali i tada se radi o javnim situacijama (koje se mogu snimati). međutim. zato što je u školama proces prikupljanja podataka.

i vršnjačkim nominacijama. razreda utvrđivana je kroz pet mera: samoprocenom dece na skali proaktivne i reaktivne agresivnosti. između samoiskaza i učiteljskih nominacija 0. i još veću „udaljenost” iz među nominacija i samoprocena. Prilika za poređenje raznovrsnih mera agresivnosti kod školske dece bila je i studija Gordane Keresteš (2006a). Ka snija pore đenja poka zivala su ni že korelacije. Agresivnost učenika 6–8.38).Merenje nasi lja | 77 da na mapi škole označe gde su se te epizode desile. a ne pojedince. Samoprocene su bile u najnižoj korelaciji s drugim merama (od 0. Za nasilništvo. podstakli bi dijalog unutar škole i praktičniji su a nekad i primereniji problemu od kvantitativnih podataka koje bi skupili spoljnji eksper ti za njihove potrebe. ko su bili učesnici i zašto je do nasilja došlo. Na primer. a najviše su bile korelacije između procena očeva i majki (0. zato što se pokazalo da postoji vrlo slaba povezanost između mera..70) i nastavnika i vršnjaka (0. između učiteljevih i vršnjačkih nominacija 0. u jed nom skorašnjem poređenju mera nasilništva i viktimizacije dobijenih samoprocenama.42.12.10. Ako su mere različite. Pokazalo se da su sve mere agresivnog ponašanja bile dovoljno pouzdane i homogene i međusobno značajno povezane. Razgovor bi se vodio i o tome imaju li neke predloge kako bi se nasilje moglo smanjiti. Ovi nalazi potvrđuju rezultate meta-analize (Achenbach i sar. i bili su bolji prediktori broja prekršaja u školi.65).62. Generalno. ali ne u istoj meri. procenom oca. nominacija od strane učenika i od strane učitelja (Cornell i Brockenbrough. i šta su prepreke takvim predloženim rešenjima. 2004). nominacije su više korelirale između sebe nego sa samoiskazima. a sa sa moprocena ma 0. Ovakvi kvalitativ ni podaci.17. procenom nastavnika. za viktimizaciju. linear ne korelacije između samoiskaza i vršnjačkih nominacija bile su 0. Voditelji fokus grupa trebalo bi da materijal sistematizuju i omoguće njegovu razmenu. Zatim bi trebalo da mapiraju nasilje u školi – da označe prostore i vreme i situacije. 1987) da je slaganje veće što je sličnija uloga u odnosu na dete i sličniji opseg dostupnih situacija. kao i u koje vreme. između samoiskaza i učiteljskih nominacija 0. procenom majke.05. 1988) korelacija vršnjačkih ocena viktimizacije sa procenama nastavnika iznosila je 0.26 do 0.28. U jed nom od pr vih poređenja (Perry i sar.52. .. Poređenje mera Bilo je više pokušaja da se uporede mere dobijene različitim tehnikama. korelacije između samoiskaza i vršnjačkih nominacija bila je 0. postavljaju se teška pitanja šta svaka od njih u stvari meri i koja mera je bolja. smatraju autori. a njihovi rezultati su stavili istraživače pred ozbiljne probleme. i između učeničkih i učiteljskih nominacija 0.

Kard (Card. ali nije sasvim jasno u čemu. i to za direktnu agresivnost (0. samo 1% od raslih u osnov nim školama. Još su Peri i saradnici (Perry i sar.20 za direktnu i 0. 2003) u svojoj meta-analizi navodi sledeće korelacije između različitih načina merenja: Tabela 1: Povezanost načina merenja agresivnosti Procena vršnja ka Samoiskazi Procene vršnja ka 0.. najveće je bilo slaganje između procena nastavnika i vršnjaka.78 | Nasilje u školama Najviše su korelacije među procenjivačima koji decu posmatraju u istom kontekstu i kod onih oblika nasilja koji su javni.21 (2 studije) 0.40). mada je trećina učenika izjavila da su više puta bili žr tve nasilja u proteklih mesec dana.10 za indirektnu agresiju.42).15 za direktnu i 0. 2002). 2000). između procena nastavnika i samoprocena 0.27 (21 studija) Procene odraslih 0. i između procena vršnjaka i samoprocena 0.14 do 0.42 (7 studija) Posmatranje 0. korelacije iz među samoiskaza i vršnjačkih procena izloženosti nasilju kreću se od 0.15 za indirektnu. izbor jednog ili drugog postupka nije samo stvar ekonomičnosti već i izbor između dva fenomena koji se između sebe razlikuju..16 (2 studije) Ako su slaganja između najčešće korišćenih mera toliko mala (prema Ladd i Kochenderfer–Ladd. . 2007). U jednoj studiji (Pakaslahti i Keltikangas–Jar vinen. koji verovatno imaju i drugačiju funkciju nego prikriveni oblici nasilja.17. Pogotovo su procene nastavnika u ovom smislu udaljene od samoprocena: u jednoj studiji. kao i 5% u sred njim i 9% u višim približno je pogodilo procenat učeni ka koji su u proteklih mesec dana doživeli nasilje dva i više puta (Bradshaw i sar. dok su sva ostala slaganja bila vrlo mala (između procena nastavnika i vršnjaka za indirektnu agresiju 0.29 (5 studija) 0. Generalno. 1988) uočili da se u samoprocenama izdvaja manja grupa dece koja se prikazuje kao ekstremne žr tve mada kao takvi nisu prepoznati ni od vršnjaka ni od nastavnika. nepoklapanja se ispoljavaju i u tome što samoprocene u poređenju sa drugim merama pokazuju viši stepen viktimizacije.

Ka ko Tremblej (Tremblay. vodilo ka pronalaženju indikatora pomoću kojih će . Fizički napadi i otvorene uvrede veoma su pogodni pokazatelji nasilja zato što nas laička epistemologija poučava da iza takvih postupaka praktično uvek stoji namera da se drugi povredi i da za takve postupke retko kad ima opravdanja. Međutim. zapamćivanje agresiv nog sadržaja iz filma. nu žno pod ra zu meva nameru da se drugome nanese šteta. neophod no je od rediti indi katore koji će odgovarati teorijskim definicijama i razli kama napravljenim iz među raznih vrsta nasilja. čak ni na nivou laičke epistemologije. sve značajne vrste agresije budu adekvatno reprezentovane u ukupnom skoru. da lje.. udaranje lutke na naduvavanje. u mnogim istraživanjima. ovi drugi se ne pitaju o namerama osobe koju procenjuju. vodeći raču na šta u stvari istraživač od njega traži. često na nivou indi katora nestaju. negativ no ocenjivanje nečije inteligencije i privlačnosti na rejting skalama. Neki od indi katora korišćenih u istraživanjima agresiv nosti koje on navodi su.Merenje nasi lja | 79 Još o problemima operacionalizacije nasilja Prili kom merenja nasilja. nije činjen ni kakav pokušaj da se indi katori agresije dovedu u vezu sa namerom da se nekome nanese šteta. razlikovanje vrsta agresije stvorilo je potrebu da. ako se već ne meri svaka posebno. neće prijavljivati slučajeve nehotičnog povređivanja. Razlikovanje vrsta agresije omogućava i da se preispitaju postojeći instrumenti koji od takvih razlika ne polaze. postupak. tako da su bit ni kriteriju mi za agresiju ispu njeni i kad se ne ekspliciraju u definiciji. izbor da se igra sa loptom umesto igračkom. a neki indi katori govore o impulsu da se drugi napad ne. već o njenim postupcima. dalje. Agresija je. Pregledom postojećih instrumenata pokazuje se da se u njima registruje pre svega direktno fizičko i verbalno nasilje. odbrane od jačeg. 1974). da bi se videlo kojem vidu nasilja oni daju prednost a koji ne uočavaju. iz čega ne mora da usle di na sil ni po stu pak. izbegavanja lošeg društva itd. To je. kašnjenje u školu i slično (Tedeschi i sar. u veći ni upit ni ka gde se agresiv nost meri na osnovu procena drugih. Dosadašnji pregled istraživanja pokazuje da važni elementi definicija i kriteriju mi razli kovanja na teorijskom nivou. tj. tra ženje od eksperimentatora da buši iglom balone. što bi mu inače kratki opisi dozvolili. Ali. pisanje priča na testu temat ske apercepcije koje su bodova ne po agresiv nosti. pre svega. Možemo reći da se ovo dodat no učitavanje neprijateljske namere i neopravdanosti u postupke iz vodi iz slaganja u laičkom od ređenju i epistemologiji nasilja. ili o prisut nosti besa. ali u mnogim indi katorima se ova na mera ne spomi nje. koji je inače rezer visan prema samom konceptu agresije. na primer. kako je to nastojao da dokaže Tedeski. da ispitanik. 2000) zapa ža. Agre sija.

više ne pod razumeva da se njima krše grupne nor me ili da im je namera da se neko povredi. Problemi sa merenjem siledžijstva Čitav niz dilema. najprisutnija je strategija koju su trasirali Olveus i saradnici. i da glavni indikator nasilnosti/viktimizacije bude generalna samoprocena. kao što se i oblici agresije između kojih se na teorijskom nivou pravi razlika često mere istim ili sličnim indikatorima. a u drugoj studiji (Lancelot ta i Vaughn. Sreću se vrlo različite operacionalizacije iste vrste agresije (recimo. i da li je žr tva siledžijstva dete koje je bilo žr tva više agresivnih napada koji su međusobno nepovezani? Bez obzira šta je odgovor na nivou teorije. Mnoge zamerke koje se mogu uputiti načinima merenja nasilja proizlaze iz toga što su ti načini rezultat napora da se pronađu optimalno dobri. tako je i kod merenja cilj naći instru mente koji će se.80 | Nasilje u školama se prili kom ispitivanja razli kovati različite vrste agresije. Problem sa pokazateljima indirekt nih ili relacionih oblika agresije leži u tome što se iz kratkog opisa postupka (da uzmemo neke od do sada spomenutih primera: govori loše stvari iza leđa. prepričava nečije tajne. da se zarad veće saglasnosti i mogućnosti poređenja žr tvuje kompleksnost mere. siledžijstvo je slučaj da jed no dete iz nova i iz nova maltretira drugo dete. ili da opis zaista tačno opisuje šta se zbilo. U oblasti školskog nasilja. u oblasti u kojoj postoje različita shvatanja i različita ispoljavanja nasilja. bira drugog za druženje. ali da li je siledžija onaj koji je bio agresivan prema nekoli ko učeni ka. uobičajenom obradom podataka i ovi se slučajevi svrstavaju u siledžijstvo. U studija ma gde je korišćen upit nik za merenje siledžijstva najčešće se saopštavaju podaci o odgovori ma na global nim sa moprocena ma. koncentrisati na one aspekte pojave oko kojih postoji saglasnost. či me se od stupa . a ne savršeni instru menti za merenje nasilja. ali prema svakome samo 1–2 puta. Najpre. kritikuje tuđu frizuru i oblačenje). a glavna mera prevalencije nasilja bude broj tako utvrđenih žr tava i nasilnika. Od govor „jed nom ili dvaput” ne svr stava neki postupak u siledžijstvo. i koliko uništava njihove stvari). koji će biti dovoljno ekonomični i razumljivi ispitanicima i koji će istraživačima omogućavati da porede svoje rezultate. pa i nerešivih teškoća javlja se tamo gde se upit nicima meri siledžijstvo a ne agresija/nasilje. Kao što je kod definisanja nasilja osnov ni cilj naći ne najprecizniju već dovoljno dobru definiciju. u upit ni ku DI AS indirekt na agresija se operacionalizuje preko navedenih 12 postupaka. pri čemu u siledžijstvo/vik ti mi zaciju treba ubrojiti sa mo slučajeve gde je uče stalost na si lja „2 ili 3 puta ne deljno” ili če šće. 1989) meri se preko samo dva indikatora: koliko dete tu žaka drugu decu nastavnicima.

hoće da kaže da je jed nom ili dvaput bio izložen napadu. . i u naznaci da je učeniku teško da se od napada brani). neće tom učeni ku priznati da je bio žr tva siledžijstva jer se.Merenje nasi lja | 81 od definicije. primenivši svoj kriterijum da je zlostavljanje samo ponovljeno nasilje. praktično nemoguće. da je bio žr tva siledžijstva jed nom ili dva puta. Treba obratiti pažnju da je učenicima ter min „siledžijstvo” definisan tako da ne zahteva repetitiv nost.29 Učenik koji. pokazuje se da je prepoznavanje siledžijstva onakvog kako je definisano veoma teško. 28. držeći se predočene definicije. jer dvaput ispoljeno nasilje jeste ponovljeno nasilje. ne eksplicira su učenicima kad im se objašnjava šta je siledžijstvo (sem kod tuča. 29 Vidi opis na str. na primer. po njemu. Ni druga bit na karak teristi ka siledžijstva – nejed nak od nos snaga. Sve u svemu. širenja laži i slično). a ispitivač. tako da učenici najverovat nije uopšte ne vode raču na o ovom kriteriju mu kada daju samoprocene. izjavi. radilo o jed nokrat noj vik timizaciji. niti se vidi kako bi i zašto kod nekih specifičnih postupaka taj kriterijum uzimali u obzir (npr. a ne seriji napada. kod kra đa. koliko god izgledalo da mere siledžijstva i izloženosti siledžijstvu direkt no slede iz njihovih teorijskih definicija.

Institucija koju karakteriše toliko izražena diskrepancija moći između od raslih i dece. i mnogo puta opažano kao nešto što je nor malno i neizbežno. „Pošten svet” tretirao je školarce kao „hordu iskvarene balavurdije” i zazirao je od njih (str. gde se disciplinovanje snažno oslanjalo na prinudu. 75). endemsko nasilje. Mišel de Montenj. veku. str. Školsko nasilje u prošlim vekovima Nesistematski prikupljeni opisi srednjevekovnih škola pružaju sličnu sliku. Tamo postaje raspuštena. nije se slagao sa ustrojstvom tadašnjih škola: „To je prava tamnica zatočene omladine. pret nje i kažnjavanje. . 1973/1989) piše da su učenici u 16. za nu žnu posledicu ima struktu ral no. Isprav nije je možda reći da je ono što sada nazivamo školskim nasiljem bilo odvajkada prisut no u školama. i 17. Na iđite u vreme časova: čućete samo dreku mučene dece i nastav nika pomahnita lih od besa… Koliko bi bilo prikladnije da su njihove učionice posute cvećem i lišćem. a ne kr vavim izlomljenim prutovima!” (Montenj.Rasprostranjenost nasilja S priličnom sigur nošću bi se moglo tvrditi da je školsko nasilje pojava koja postoji otkad postoji i škola. 1580/1977. i da su ih se plašili i drugi učenici i građani. jer je ka žnjavaju pre nego što posta ne ta kva. 208). koji je živeo u Francuskoj u 16. veku u Francuskoj u školu dolazili naoružani. Istoričar Filip Aries (Aries.

Erupcije medijske pažnje izazivane su povremenim slučajevima ekstremnog oružanog nasilja po školama. koja se onda uspostavlja neprestanim nadzorom i širokom primenom telesnih kazni. veka. Ovi stariji dečaci često su nalazili zadovoljstvo u tome da tuku svoje učitelje i izbacuju ih iz grada” (str. 41).30 30 U Evropi. Nemačka. ili lekaru koji pacijentu daje gorak lek. Prikazujući istorijat školskog nasilja u SAD. potom otvoren. prema telesnom kažnjavanju. i one starije od 20 godina (Newman. u početku namenjeno mlađoj deci. . sistematski se prikupljaju empirijski podaci o raznim vidovima školskog nasilja. Midlarski i Klajn (Midlarsky i Klain. tuče. a onda ću ih prikazati detaljnije. bivši učenik je ubio 15 osoba. veka zvanično prestaje. slučajevima da naoružana osoba (učenik. počinje da obuhvata celu školsku populaciju. Bičevanje. U Erfurtu. zahvaljujući razvoju empirijski orijentisane školske i razvojne psihologije i pedagogije. godine u jednoj srednjoj školi u Vinendenu. 2005) navode da je školskog nasilja bilo u izobilju već u periodu američkih kolonija (17–18. po različitim zemljama. jedan od prvih takvih slučajeva zabeležen je u malom mestu na jugu Finske. Opis stanja u evropskim školama tog vremena izgleda da je sasvim odgovarao i slici u SAD. 1980: 204). u drugom mestu. veka. sa kojim se krajem 18. pa su nekada upravnici škola morali zvati vojsku u pomoć (Newman. Pitanje je koliko je povećanoj brizi u vezi sa nasiljem u školama doprineo realan porast nasilja. prebijanja učitelja bili su česta pojava. od kada se školsko nasilje otvoreno postavlja kao društveni problem. veka u Francuskoj se javlja ot por.Rasprostranjenost nasi lja | 83 U Francuskoj a i Engleskoj toga doba dvoboji. godine osamnaestogodišnji učenik ubio je 9 osoba u svojoj školi. 1980). Ovakvo stanje jača potrebu za još strožom disciplinom. a manje od godinu dana kasnije jedan student je. pobune. Školsko nasilje u savremeno doba Tek u drugoj polovini 20. „Učitelji su često birani da budu dovoljno veliki i čvrsti kako bi mogli da se nose sa starijim tinejdžerima. Sada ću samo veoma kratko skicirati dešavanja od šezdesetih godina 20. Tek od sredine 18. Nemačka. marta 2009. ubio 10 osoba. 2002. Da li su takve mere disciplinovanja smatrane nasiljem? Ne. a koliko povećana svest o potrebi zaštite učeničkih prava koja se nasiljem od strane vršnjaka i nastavnika ugrožavaju. bivši učenik ili neko treći) uđe u školu i otvori vatru na učenike i nastavnike. što se onda ispoljava u spuštanju praga osetljivosti i evidentiranju slučajeva koji bi ranije prošli nezapaženi. najpre suzdržan. Još nekoliko takvih tragedija zabeleženo je u Finskoj: 2007. vek). kad je četrnaestogodišnji učenik ubio dvoje učenika srednje škole. već je nastavnik koji kažnjava prestupnika nalik zubaru. godine učenik koji je izbačen iz škole ubio je u gimnaziji 16 osoba.

Prema jednom pregledu. 289 za devedesete. i usvojena je skandinavska definicija siledžijstva kakva je sadržana u Olveusovom upitniku. tada među mnogim učesnicima nije postojala jasna svest o prisutnosti ovog problema. Austriji. 2004) nađeno je da se 25% žalilo na zlostavljanje drugih studenata. Japan). kao što nije postojala sigurnost koja reč je najbolji ekvivalent. pretraživač PsychINFO nalazi samo 27 referenci za bully* i bulli* od 1900. u kojima su takva istraživanja vršena još ranih sedamdesetih godina. Generalno je prihvaćeno u zapadnoevropskim studijama da barem 5% učenika doživi zlostavljanje jednom nedeljno ili češće (ovaj procenat je nešto veći na osnovnoškolskom nego na srednjoškolskom uzrastu. Irskoj i Finskoj. Mada je već postojalo nekoliko programa posvećenih borbi protiv školskog nasilja u Nemačkoj. a pokazatelji više variraju zavisno od načina merenja nego od države ili regiona. koja naglo ulazi u žižu interesovanja stručnjaka. u periodu 1998–2002 realizovano je šest programa koji su se ticali školskog nasilja. ali se naglo razvijaju i zaokupljaju pažnju stručnjaka širom sveta početkom osamdesetih godina.33 Vremenom. Nemačkoj. Španiji. jed nostav nija istraživanja usmerena na utvrđivanje prevalencije nasilja 31 Kako Berger (2007) ilustruje. dobijana u istraživanjima u Australiji. pre svega u Velikoj Britaniji. 2004). 2001). bio je da se prikaže i uporedi situacija s obzirom na školsko nasilje u 15 zemalja Evropske unije i još dve evropske države (izveštaji su objavljeni u Smith. 2003). Novi Zeland. pri čemu je među nasilnicima tri do četiri puta više dečaka nego devojčica (Roland i Idsøe. do 1979. Finskoj. a zbir za ceo XX vek nadmašen je prvih 5 godina novog veka sa 592 reference. Prvi evropski seminar o zlostavljanju u školi održan je avgusta 1987. Australija. .31 U tome su prednjačile skandinavske zemlje. U jednom ispitivanju studenata na koledžu (Chapell i sar. Cilj jednog od tih projekata (UK–001). SAD.torino. Belgiji. još 35 za sledeću dekadu. u Stavangeru u Norveškoj i. ovaj seminar je podstakao pokretanje velikih preventivnih programa i komparativnih istraživanja siledžijstva u drugim evropskim zemljama.comune. istraživači iz sve više zemalja međusobno se povezuju.htm 33 Nasilje se najmanje ispituje među studentima.84 | Nasilje u školama Istraživanja školskog nasilja dobijaju poseban zamah usredsređivanjem pažnje javnosti i istraživača na jednu specifičnu for mu nasilja: siledžijstvo. Nor veškoj i SAD.. kreće se u rasponu od 15% do 25% (Veenstra i sar.it/novasres/newviolencedefinition. Švajcarskoj. izloženost siledžijstvu. SAD. 2005). Vršnjačko nasilje u školama uočavano je širom sveta gde god je ispitivano (Evropa. i nešto je veći kod dečaka nego kod devojčica). Austaliji (Smith. U okviru programa „Peti okvir” Evropske komisije. Austriji. a 19% je bilo zlostavljano od strane nastavnika. kao i da nešto manje od 5% učenika zlostavlja svoje vršnjake jednom nedeljno ili češće. 32 http://www. ali neka istraživanja pokazuju da ga ima i tamo. Engleskoj.. po rečima Mone O’Mur32.

no 2. kroskulturalnim. 1973. 2000. ubrzo je objavio rezultate iz škola u Švedskoj (Olweus. School Psychology Review. 2003. ali su tek sada stvarno procveta li. sa sofisticiranom statistikom. 34 Journal of Applied School Psychology. Istina je bila da su postoja li opasni učenici. Škola u ret ko naseljenom području. u tihom selu. javljaju se novi teorijski pristupi ovom problemu. previše inteligentne. previše strepnje. stidljiva. dok nam se povraća lo od bola. 2003. Dan Olveus. Journal of Emotional Abuse. 1972). Ponekad bi naišli sa šivaćim iglama sa krivenim u ru kama i zabada li ih duboko kroz odeću i kožu kad bismo prošli pored njih. Maltretiranje je ozbiljno počelo u višim razredima. a 1972. Meke delove. 2003. umetničke duše. Možda je to bio puber tet. ta ko bi se moglo pomisliti. Doktor medicine Peter–Pol Hajneman objavio je krajem šezdesetih više članaka. Journal of Applied Psychoanalytic Studies.Rasprostranjenost nasi lja | 85 postepeno se dopunjuju znatno složenijim istraživanjima. Uobičajeni su bili i udarci u mišiće nad laktice. nekoliko stručnih časopisa posvetilo je tematske brojeve školskom nasilju i siledžijstvu i nasilnoj deci. koščata kolena u butinu ili zadnjicu. Neko ko bi došao sa stra ne mogao bi pomilsiti suprot no. Odmah bi osetili kad se neko razlikovao. Aggressive Behavior. oni su staja li i cereka li se.34 Školsko nasilje postaje i česta tema u filmovima i knjigama. Napasnici su išli na njuh. longitudinalnim. Oni su ma lo-poma lo počeli da haraju još u srednjim razredima. Kad bismo se okrenuli. švedski psiholog koji od ranih sedamdesetih godina živi u Norveškoj. Developmental Psychology. Pajalska Centralna škola bila je u to vreme užasno mesto za one koji su se izdvaja li na pogrešan način. Knjiga je postala bestseler i izazvala brojne rasprave u društvu o ozbiljnosti grupnog nasilja u školi i o načinima njegovog sprečavanja. 2001. School Psychology International. 39 (2). Tiha atmosfera u hodnicima. 2003. i pr vu knjigu o mobingu (ter min koji je on koristio) (Heinemann. Samo nešto više od koje stotine đa ka. prona lazili bi samotnja ke. 144–5) Mikael Niemi: Popularna muzika iz Vitule Istraživanja siledžijstva u Švedskoj Prva istraživanja siledžijstva otpočela su u Švedskoj ranih sedamdesetih godina. Previše požude. Nekima je bila razonoda da u mračnim ćoškovima hodnika žigošu modricama: nabija li bi svoja tvrda. vol. koji su pa kleno boleli i nekoliko sati kasnije. . Početkom ovog veka. 2000. 5. (…) (str. vol.

a 7% učenika su bili nasilnici Ponovljeno ispitivanje u Bergenu tokom 1997. koji je bio profesor psihologije na univerzitetu u Bergenu u Nor veškoj. kojim je obuhvaćeno 17. opisujući svoje školske dane. od 8 do 16 godina). pokazalo je istu uključenost u nasilje kao pre 14 godina. suprotstavio se Olveus. a 1. Olveus je prikupio podatke iz 715 škola. Kampanja je. 1976). obuhvatala prikupljanje podataka o raširenosti siledžijstva i o stavovima i ponašanju relevant nih aktera. s tim što je ovog puta bilo nešto .000 učenika iz cele Nor veške (što je činilo približno četvr tinu učeničke populacije ispitivanog uzrasta. Ovo istraživanje. prikazao u svom romanu Mikael Niemi). U svojim pr vim istraživanjima (rađenim samo sa dečacima jer je smatrao da je ovaj fenomen kod devojčica zanemarljivo redak) utvrdio je da je ot prilike 5% dečaka u ulozi siledžije i 5% u ulozi žr tve. oko 9% učenika su tr peli nasilje. Hajnemanovoj ideji da se po pravilu radi o napadu većine ili cele grupe na pojedinca koji je u nečemu devijant. 1993). a na čije čelo je postavljen Olveus. koje obuhvataju približno 130. razreda u skandinavskim školama uključen u interakciju nasilnik–žr tva: 7. Programom su bile obuhvaćene sve osnovne i srednje škole u Nor veškoj. oko 300–400 članova školskog osoblja. približno 85% škola je u tome stvar no sudelovalo (Olweus. do 9.000 učenika.000 učeni ka 5–9 raz reda (11–15 godina) iz 37 škola. pa i fizičkog napadanja od strane grupe učenika (pojavu koju je. 1978). javnost je bila zapanjena. kada je ispitano oko 5. Poseban projekat osmišljen je kao longitudinalna studija sprovedena u nor veškom gradu Bergenu. a Ministarstvo za obrazovanje pokrenulo je nacionalnu kampanju borbe protiv siledžijstva. 1993). 5. Norveška Kada su tri četr naestogodišnja učenika u Nor veškoj 1983. i uvođenje inter vent nih programa. sprovođeno u nekoliko navrata u periodu od dve i po godine. Problem kojem je ispr va posvećena pažnja stručnjaka i školskih autoriteta bilo je to što pojedini učenici bivaju mete ponižavanja. a Anatol Pi kas je objavio knjigu posvećenu načinima borbe protiv siledžijstva (Pikas. smatrajući da se češće radi o napadima pojedinaca ili manje grupe.6% su i žr tve i nasilnici (Olweus.500 učenika osnovnih i srednjih škola. godine izvršila samoubistvo pošto su prethodno bila zlostavljana od drugih učenika. između ostalog. Po Olveusovoj proceni.000 roditelja (Olweus. i oko 1. Istovremeno je Olveus sproveo i uporedno istraživanje u tri švedska grada. obuhvatilo je oko 2.6% su samo nasilnici. Na drugi način iskazano. U Bergenskoj studiji procenjeno je da je je ot prilike svaki sedmi učenik (oko 15%) od 1.6% su samo žr tve. Jedan element kampanje bio je i program za borbu protiv siledžijstva koji je star tovao 1983.86 | Nasilje u školama prevedeno na engleski: Olweus. 1993).

2003). Drugi program bio je ambicioznije zamišljen. Što se sprovedenog programa tiče. 1982). Majkl Bolton. Smit.8%. Grupa istraživača (Kaj Bjorkvist i saradnici) posvetila se poređenju direktne i indirektne agresivnosti kod dečaka i devojčica. koji je sprovodio Centar za istraživanje ponašanja. 1997).000 srednjoškolaca utvrđeno da je 14. 1996. Takođe. program je imao dobre kratkoročne i ma nje dobre dugoročne efek te (Olweus. 1991. Finski istraživači su zaslužni za nekoliko važnih prodora u nove oblasti proučavanja.6% (Solberg i Olweus. . nije bio fokusiran samo na inter venciju niti je u preventivi bio usmeren samo na siledžijstvo već na general no poboljšanje socijal nih veza u školi i komu ni kacije s roditeljima. i nađeno je da je u nasilje uključen ot prilike svaki četvr ti učenik: 7% učenika su bili žrtve nasilja. industrijskom gradiću u centralnom delu Engleske. Velika Britanija U Engleskoj je sredinom osamdesetih sprovedeno snimanje stanja. samo nasilnici 8.7% učenika: samo žrtve 4. Posle nešto više od decenije. Dejvid Tompson. Finska U Finskoj su još ranih osamdesetih bila započeta istraživanja siledžijstva u školi (Lagerspetz i sar. 249). pokrenulo dvogodišnju kampanju smanjenja nasilja u Šefildu. s uzrastom taj broj opada i kod uzrasta od 16 i 17 godina to je izjavilo samo 1% dečaka i nijedna devojčica (Björkqvist i Jansson. žr tve-nasilnici 1. obezbeđena je podrška od oko 350 profesionalaca koji su bili na raspolaganju školama i roditeljima u sprovođenju programa (Roland. i u kojem bi bile dalje raz vijene central ne ideje prethod nog programa. Roland. uzrasta od 14 godina izjavilo da su zlostavljani bar jednom nedeljno. Projektom. Ovi podaci ocenjeni su kao zabrinjavajući. 10% nasilnici. trogodišnjem programu koji je po odluci nor veškog parlamenta trebalo da se sprovede od kraja 1999. osmišljenim po ugledu na nor veški. rukovodio je Piter K.Rasprostranjenost nasi lja | 87 više onih koji su samo nasil nici i nešto manje onih koji su samo žr tve. godine.3%. pa je britansko ministar tvo obrazovanja 1991. U nasilje je bilo uključeno 14. Roland iz veštava i o trećem.5% dečaka i 4% devojčica. ali o njemu će tek biti reči (na str. 2003). 1987). U Finskoj je u nacionalnom ispitivanju na uzorku od 57. Helen Kovi. a 6% su bili nasilnici/žrtve (Stephenson i Smith. Roland i Munthe. Značajan doprinos dala je i Kristina Salmivali baveći se tipičnim ulogama koje postoje u situaciji zlostavljanja.. 1993. za razli ku od prethod nog programa. 2000). Ministarstvo za obrazovanje ot počelo je novi program. a saradnici su bili Irena Vitni. 1993.

Michael Boulton. a dečaci su bili znat no češće nasil nici. (objavljeni u Whitney i Smith. Pol ne razli ke nisu bile veli ke. 1994). a 12% je priznalo da su „ponekad” ili češće bili nasilni (4% „jednom nedeljno ili češće”). pretnje (30% odn. Program kojim se trebalo suprot staviti na silju krenuo je u 23 škole – 16 osnov nih i 7 sred njih. pa na fizičko nasilje (36% u osnovnim i 26% u srednjim školama). a izraz „školsko nasilje” postaje uobičajeni izraz kojim se upozorava na naglo povećanje nasilja u školama. 1993) pokazali su visok stepen nasilja: 27% osnovaca reklo je da je bilo zlostavljano „ponekad” ili češće (od toga 10% „jednom nedeljno” ili češće). S uz rastom broj zlostavlja nih učeni ka konstant no je opadao. od čega jednom nedeljno ili češće 1%. U Škotskoj. Od kraja 1999. a svaki deseti zlostavlja druge. Helen Cowie. a za ispitivanje je korišćen modifikovan Olveusov upitnik. Rezultati. 2003). David Thompson. Sonia Sharp) i drugi (Smith i Sharp.100 srednjoškolaca.801. Među srednjoškolcima. Britaniji je da imaju izgrađenu politiku borbe protiv siledžijstva. Endr ju Melor (Mellor. godine. koji je školama distribuiralo Ministarstvo obrazovanja. Ispitano je skoro 7.508. zakonska obaveza škola u V. dok je broj nasil ni ka ostajao pribli žno isti. i koji se uz neznat ne iz mene koristi više od deceniju i osoblje ga smatra veoma korisnim (Smith i Samara. Yvet te Ah mad. Sonja Šarp (Irene Whitney. Rezultat je bio materijal „Ne patite u tišini” (“Don’t Suffer in Silence”. 25%) i ogovaranja (26% i 24%). Najčešće su se deca žalila na uvrede – 50% u osnovnim i 62% u srednjim šklama. nasilništvo je bilo rašireno duplo manje: njih 10% zlostavljano je ponekad ili češće. SAD Šezdesetih u SAD dolazi do eskalacije problematičnog ponašanja dece i u školama i van njih. Kampanji je prethodilo snimanje početnog stanja sprovedeno 1990. U periodu 1964–1968. ali su devojčice bile nešto ređe žr tve nego dečaci. a nasilnih postupaka ponekad ili češće bilo je 6%. a unutar 757 većih školskih oblasti bilo je 200 smrtnih slučajeva učenika koji su klasifikovani u povezane sa školom .000 učenika uzrasta od 7 do 18 godina iz 24 škole – 2. 1994). broj napada na nastav ni ke povećao se sa 253 na 1. Rezimirajući nalaze više studija. Smit je zaključio da je ot prilike svaki peti učenik u Engleskoj izložen zlostavljanju. 1990) sproveo je istraživanje o rasprostranjenosti siledžijstva u sred njim školama – procenti su bili značajno niži nego u Engleskoj i odgovarali su ot prili ke rezultatima iz Bergenske studije. napadi oružjem sa 396 na 1.600 osnovaca i 4.88 | Nasilje u školama Ivet Ahmad. od toga 4% jednom nedeljno ili češće.

dešava se jed no od pr vih školskih masov nih ubistava: jedan student univerziteta u Teksasu popeo se na 28. ubistva. Pita nje je bi lo šta su naj veći problemi u škola ma. između ostalog. veći broj silovanja ili pokušaja silovanja za 40% (Crews i Counts. Ka kvi odgovori? Si lova nje. i 1973. (Hyman i sar. Tada su posla li upitni ke silnim škola ma po celoj zemlji. pokazatelji nasilja nastavljaju vr toglavo da rastu: između 1970. Kormak Ma kar ti: Nema zemlje za starce Zabrinutost javnosti u pogledu nasilja mladih i bezbednosti u školama prerasta u neku vrstu panike nakon zloglasnog masakra u srednjoj školi u Kolumbajnu. aprila 1999. odštampa li potpuno iste upitni ke i posla li na adrese svih onih istih škola. koji su pronašli tu staru anketu. Nedelju dana kasnije. sprat univer zitet ske biblioteke i ubio 13 ljudi. naoružani učenik. beleži se veći broj ubistava u školama za 20%. u nasumičnoj pucnjavi ubio je jednog a ranio drugog učenika. 2005). onda se ljudi nasmeju i ka žu da starim. Porast nasilja tokom sedamdesetih bio je praćen relativ nom stag nacijom u periodu 1980–1992. odgovor ni rasprostranjenost droge. taj je u mnogo većem problemu od mene. u jednoj srednjoj školi u Kanadi. I šta se dešava: kad ka žem ljudima da ovaj svet sve brže juri u propast. Za nasilje su bili. koju je sproveo Nacional ni institut za obrazovanje (1978). Društvo je bilo alar mirano porastom školskog nasilja. godine. postojanje gangova. I prepisiva nje domaćih i prepisiva nje na pismenim zadacima. Tokom sedamdesetih. . trova nje. na popunjene upit ni ke i odgovore. 1997: 429). Pre nekog vremena pročitao sam u novina ma da su neki učitelji pronašli an ketu koja je sprovedena po škola ma ta mo tridesetih godina. kada su 2 učenika ubili 12 učenika i jednog nastavnika i ranili još 23 osobe.. Jer po meni sva ko ko ne vidi razli ku između si lova nja i ubistva i žva kaće gume. Sa moubistva. I žva kaća gu ma tokom nastave. stigli su odgovori. Razmišljam o svemu tome. Kolorado. koji su tada stigli iz cele zemlje I šta mislite šta je rekla anketa? Najveći problemi koje su tada uočava li i koje su mogli da navedu bi lo je priča nje tokom časa ili jurnjava po hod nici ma. Ta kve stva ri. Nije se dugo čeka lo. broj napada učeni ka na nastav ni ke za 77%. U leto 1966. Narkoma nija. 1997). a ra nio 31 osobu. i nošenje oružja. i povećana pažnja društva rezultirala je u pr vom obim nom studijom o školskom nasilju na nacional nom nivou. E onda su ovi isti.Rasprostranjenost nasi lja | 89 (Midlarsky i Klain. I ta ko su ti učitelji na išli slučajno na tu an ketu. To je još jedan simptom. Posle četr’es i kusur godina.

a ne na blaže for me agresivnosti. palicu. Dosa da šnji pregled školskog na silja od sli kava či njenicu da se pod školskim nasiljem u SAD. među dečacima 21% njih). koliko razlike u tome šta se u stvari meri i na koji način. 36% učeni ka (43% mladića i 28% devojaka) učestvovalo je u fizičkoj tuči jed nom ili više puta. prema rezultatima programa praćenja rizičnog ponašanja mladih u SAD za 2005. U SAD je devedesetih godina bilo retkih radova psihologa o siledžijstvu u školama. onda je oko 15% ispitanika bilo žr tva siledžijstva. U jednom od pregleda kojim su se nastojali obuhvatiti rezultati prikupljeni tokom dvodecenijskog perioda. . 2006). 30% je izjavilo da im je bar jed nom uništeno ili ukradeno nešto od imovine (Eaton i sar. Lef i srad nici (Leff i sar. godinu. 1996) je našla da procenat izjavljene izloženosti siledžijstvu varira od 3% do čak 89%. godine kada se ispostavilo da su počinioci bili učenici koji su bili zlostavljani od dugih učenika (Limber.90 | Nasilje u školama Prema iz veštaju Nacional nog centra za obrazov nu statisti ku pri Ministarstvu obrazovanja objavljenom 2007. 35 http://nces.. do 1994. nož. 8% učeni ka uz rasta 9–12 godina je bilo napad nuto nekim oružjem ili im je zaprećeno napadom.. 1994) upozoravali su na rasprostranjenost siledžijstva u školama i nedostatak istraživanja.gov/programs/crimeindicators/crimeindicators2007/ 36 Van škole je čak 18% učenika nosilo oružje (pištolj. 1992). 5% učenika (10% dečaka) nosilo je pištolj. sprovedenog na nacional nom nivou na preko 14. Zlostavljanje zadobija široku pažnju tek posle pucnjave u Kolumbajnu 1999. od 1978.8 dobijen je u studiji Huvera i saradnika (Hoover i sar. Npr. Ovolike razlike nisu rezultat dramatično različitih uslova u školama. U periodu od mesec dana pre an ketrianja u školu je oružje unosilo 6% učeni ka (10% mladića). Bače i Knof (Batsche i Knoff.36 U periodu od godinu dana pre an ketiranja. kog uzrasta su bila deca koja su činila uzorak i koliko je on bio veliki. 2006b).ed. misli na izražene oblike fizičkog i oružanog napada.. koja je na skali od 0 do 4 trebalo da je iznad 2. a u školi se potu klo 14% učeni ka (18% mladića i 9% devojaka). Šusterova (Schuster. mada je nivo i dalje viši nego što je bio sredinom osamdesetih. Kada je kao kriterijum uzeta i procena ozbiljnosti. po pravilu. posebno u srednjim školama. tokom školske 2005/6 godine 86% jav nih škola iz vestilo je o bar jed nom kriminal nom ak tu koji se desio u njihovoj školi.35 izloženost nasilju učeni ka uz rasta 12–18 godina u periodu 1992–2005 opada.000 učeni ka. 1999) bavili su se prevalencijom siledžijstva i konstatovali da nastavnici primećuju siledžijstvo manje nego učenici. Ipak. jer je toliko učenika potvrdno odgovorio na pitanje: „Da li ste ikada tokom školovanja bili izloženi siledžijstvu?”. Procenat od 76.

2007) koje je obu hvatilo 15. Visok stepen nasilja uočen je i 2001. Istraživanje s 5. Kanada U Kanadi su inicijative za borbu protiv siledžijstva takođe usledile kao rezultat istraživanja koje je pokazalo zabrinjavajući stepen nasilja u školama. 30% učeni ka bilo je uključeno u nasilje: 13% kao nasil nici.. U jesen 2003. razvijen je program protiv siledžijstva koji je primenjen i evaluiran u nekoliko škola u Torontu. Godine 1993. raz reda (Nansel i sar. U studiji rađenoj u Torontu (Charach. Takođe.686 učeni ka od 6. a 6% kao žr tve-nasil nici. 1995) polovina učenika 3–8. prisustvo nasilja bilo je iz raženije.547 članova školskog osoblja iz 109 osnov nih i sred njih škola u Merilendu.. osnovan je nacionalni centar za prevenciju školskog nasilja. Razmere nasilja s kojima se društvo suočava zahtevalo je sistematske i obuhvatne programe na državnom nivou. 1997).Rasprostranjenost nasi lja | 91 Prema pr vom veli kom istraživanju siledžijstva na nacional nom uzorku sprovedenom 1998. Jedan od načina borbe protiv školskog nasilja jeste putem pravne legislative i usvajanja strategije „nulte tolerancije” prema agresiji. a 15% da je napadalo druge jednom nedeljno ili češće. Nađeno je da je 49% učeni ka bar jed nom doživelo nasilje tokom proteklog meseca. 20% da je doživelo nasilje češće od 1 do 2 puta. bilo kao nasilnik ili kao žr tva. a 8% učenika je izjavilo da je bilo napadnuto jednom nedeljno ili češće.185 učeni ka i 1. Pepler i Ziegler. pa i siledžijstvu. Razvijene su i detaljne mere snimanja stanja ne samo putem upitnika već i snimanjima interakcije u učionicama i školskim dvorištima.000 učenika iz Ontarija – između jedne trećine i jedne četvr tine njih uključeno je u nasilje.. onda je u nasilje bilo uključeno 41% učeni ka: 23% kao žr tve. U kasnijem obim nom istraživanju (Bradshaw i sar. 8% kao nasil nici i 9% kao žr tve-nasil nici. Ako se kao kriterijum uzme ponovljeno nasilje u proteklih mesec dana. do 10. 11% kao žr tve. a 31% njih bilo je ak ter nasilja. . a 29% da su bili napasnici bar jednom (6% više od 1–2 puta) (O’Connel i sar. SAD. Kao odgovor na ove uznemirujuće rezultate. 2001).000 kanadskih osnovaca pokazalo je da 38% učenika saopštava da je bar jednom tokom polugođa bilo žr tva (15% češće od 1–2 puta). 2003). godine u istraživanju koje je obuhvatilo 225. razreda izjavila je da je u toku poslednja dva meseca barem jednom doživela nasilje. godine sa 15. Američko odeljenje za zdravstvo i socijalnu zaštitu pokrenulo je višegodišnju kampanju za prevenciju siledžijstva i jačanje svesti o njemu (Espelage i Swearer. četvr tina učenika je izjavila da su oni bar jednom u tom periodu bili nasilnici.

Sli je dobio značajno veći procenat žr tava: 26% dece iz javilo je da je bilo žr tva napa da jed nom nedeljno ili češće (Slee.92 | Nasilje u školama Australija Siledžijstvo u Australiji postaje pred met pa žnje ra nih devedesetih na kon istra živa nja Rigbija i Slija (Rigby i Slee. odr ža noj 1997. 1999a). istra živa nja u Australiji ra đena na ukupnom uzorku od preko 38.000 sred njoškolaca potvrdilo je da je siledžijstvo značajan problem u školama. O izloženosti nasilju nedeljno ili češće saopštavalo je 21% de ča ka i 17% devojčica (Rigby. japanski nastav nici su sa . 2005). Mada se krajem osamdesetih godina smatralo da taj problem postaje sve manje iz ražen. Razvijen je veći broj uglav nom celoškolskih programa koji nisu specifični samo za Australiju. Tokom 1986. tuče i uništavanje imovi ne. Japan U Japanu je dugo vremena postojala zabrinutost oko pojave koju zovu ijime. 1995). a od mah zatim i nacional nog istra živanja. povećane preokupacije ovim problemom (Morita i sar. navedeno je preko 500 slučajeva kojima se bavila policija. Čak 7 učeni ka je iz vršilo samoubistvo zbog izloženosti zlostavljanju. 1993). niz samoubistava koji su bili posledica zlostavljanja u periodu 1993–1995 dovela je do nove. Sveu kupno. gde se osla njao na sa moprocene učeni ka. 2005). davanje uvredljivih nadi ma ka. a koja približno odgovara siledžijstvu (ijime se ne tiče toli ko fi zičkog maltreti ra nja od stra ne jačeg učeni ka. godine.. pret nje. Na među narod noj konferenciji posvećenoj siledžijstvu. Nacional no ispitivanje u Australiji na uzorku od preko 20. 1998). koli ko se od nosi na socijal no izopštavanje učeni ka od strane vršnjaka unutar njegovog odeljenja ili raz reda). Medija na je iz nosila 10%. Ministarstvo prosvete naložilo je školama da for mulišu strategiju borbe protiv siledžijstva i osmisle programe za borbu protiv njega. U ka snijoj studiji. U pr vom policijskom pregledu incidenata vezanih za siledžijstvo sprovedenom 1984. Pošto se pokazalo da je siledžijstvo iznenađujuće veliki problem u školama. godi ne u Japa nu. Rigbi i Sli (1991) pitali su učeni ke da procene koli ki je procenat učeni ka u nji hovom raz redu „meta napada” drugih učeni ka.000 učeni ka pokazuju da je približno polovi na (46%) učeni ka doživela neki vid zlostavljanja u periodu od godi nu dana. 1985). 1991. četvoro dece je ubijeno (ili je pokušano ubistvo) (Yoshio. mediji su zabeležili šest slučajeva samoubistava zbog zlostavljanja od strane vršnjaka (Naito i Gielen. Najčešći oblici siledžijstva bili su ogovaranje i ši renje glasi na. a ot prili ke sva ki peti (19%) je zlostavljan bar jed nom nedeljno (Rigby i Johnson.

29% su doživeli emocionalno nasilje. za posledicu imali i jačanje svih onih činilaca koji su faktori rizika s obzirom na nasilje mladih. Opet imajući na umu period od mesec dana. 2005). Konstatovan je vrlo visok stepen nasilja. Bar jednom u mesec dana 49% učenika (61% dečaka i 37% devojčica) bili su namer no udarani i ćuškani. kao i učeni ka prema osoblju. Hrvatska U Hr vatskoj je.5% su bili seksualno maltretirani. 38% da im je neko preti da će ih povrediti. Visok je bio i nivo nasilja školskog osoblja prema učenicima. praćeni nizom socijalnih problema.Rasprostranjenost nasi lja | 93 iz nenađenjem otkrili da siledžijstvo nije japanska specifičnost. 23% da ga je grupa učenika bojkotovala i nije htela s njim da razgovara i da se igra.983 dece 4–8.000 učenika 4–11. 32% je učestvovalo u tuči.. mada bi se svako od njih. 20% njih su doživeli da im neko otme neke stvari. Rasprostranjenost fizičkog nasilja bila je duplo veća nego u komparativnoj američkoj studiji (Furlong i sar. Istraživanje koje su 2003. a 4. nameću pitanje koja slika je prava.5% učenika (24% dečaka i 9% devojčica) izjavilo je da su doživeli fizičko nasilje. bavljenje školskim nasiljem bilo motivisano i brigom da su ratni sukobi. i da su procenti učeni ka uključeni u nasilje slični procentima u drugim visokorazvijenim zemljama (Naito i Gielen. Ispitano je oko 16. kao i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. godine (Benbenishty i Astor. Izrael Obimno istraživanje sprovedeno je početkom 2002. Oblici verbalnog i socijalnog nasilja bili su još češći: 77% učenika doživelo je da ih neko psuje. 6% njih su doživeli pretnje. 17% nastavnika izjavljuje da je vređano od strane učenika. znatno izraženiji kod dečaka nego kod devojčica. 2004) s 3. te da. pogotovo za fizičko nasilje. godine sproveli stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba (Bilić i Karlović. 16. razreda i 1. i izraženiji na mlađim u poređenju sa starijim uzrastima. Učenici su saopštavali koliko im se često u poslednjih mesec dana događalo nešto sa dužeg spiska nasilnih postupaka. 11% je bilo povređeno toliko da je to zahtevalo medicinski tretman. i oni istovremeno mogu poslužiti kao ilustracija teze da istraživanja koja se malo razlikuju po metodama i uslovima zadavanja mogu značajno da se razlikuju po svojim rezultatima. U periodu od mesec dana. kada bi bilo jedino. 60% je doživelo vređanje i ponižavanje.700 nastavnika i direktora iz 440 škola. upoređena. Nekoliko istraživanja pružaju sliku izraženosti školskog nasilja. 1998). 2005). razreda iz 25 osnovnih škola u 13 gradova Hr vatske govori o izraženom in- . s pouzdanošću uzelo kao dovoljno pouzdan opis.

94 | Nasilje u školama tenzitetu nasilja: 19% dece su skoro svakodnevno bili žr tve nasilja. 54% su govorili ružno o nekome. godi ne (Craig i Ha rel.hr 38 Podaci su iz nepublikovanog materijala. 66% da je neko drugima govorio nešto ružno o njima. koja periodično sprovodi Svetska zdatvstvena organizacija. 19% da ih je neko povredio. i u poslednjih nekoliko meseci samo 8% učenika nije doživelo nijedan od njih. od toga 23% jednom ili dvaput. U okviru programa. . a 8% su zlostavljači (ukupno 35% je bilo „skoro svakodnevno” uključeno u nasilje).unicef. 10% otimanje. a čiji se jedan seg ment tiče školskog nasilja.. a 10% 2–3 puta mesečno. godi ne s 4. 7% spletkarenje. Njih 41% je doživelo vređanje. 5% isključivanje. U istra živa nju sprovedenom 2001. 2008). Kasnije je. u sarad nji sa udru ženjem „Hrabri telefon”.38 Hr vatska je uključena u istra živa nja zdravstvenog ponaša nja školske dece. 66% da ih je neko udario ili gur nuo. UNICEF je 2003. 8% su bili i žr tve i zlostavljači. dobijeni ljubaznošću istraživača.342 učenika osnovnih i 3. Njih 70% doživelo je da ih u poslednjih nekoliko meseci neko na ružan način vređa. 32% da su ih isključivali igre i nisu obraćali pažnju na njih. godine u okviru UNICEF-ovog projekta „Za sigurno i poticajno okruženje u školama” sprovedenom u 84 osnovne škole s 23. ovi procenti su nešto smanjeni i iz nosili su 23% od nosno 14%. 37 http://www. u kojem je korišćena nešto modifikovana verzija Olveusovog upitnika.965 učeni ka (Cur rie i sar. 2004). UNICEF pokrenuo kampanju „Prekini lanac!” protiv elek tronskog nasilja. štampan je i distribuiran priručnik „Kako zaustaviti bullying” i priručnik za decu „Stop nasilju među decom”. 76% da im je neko govorio ružne reči. U periodu od šest godina u program je uključeno 216 škola i u programskim ak tiv nostima je učestvovalo 113. a njih 19% nisu nijednom ispoljili neko od tih ponašanja.974 učenika srednjih škola. Učenicima je predočen spisak od 11 oblika nasilja. Njih 61% je govorilo ružne reči. U istra živanju sprovedenom na isti način 2006. 2004) na uzorku dece uz rasta 11–15 godi na 28% osnov noškolaca (11 i 13 godi na) i 17% sred njoškolaca (15 godi na) izjavilo je da je bar jed nom doživelo nasilje u proteklih nekoli ko meseci. i udarili i gur nuli nekoga (Šimić.000 dece iz 80 gradova i mesta u Hr vatskoj. Ova istra živanja uka zuju na ni ži ste pen školskog na silja nego pret hod na dva. godine započeo program „Za sigur no i poticajno okru ženje u školama” u medijima predstavljen kao „Stop nasilju među djecom”.37 U istraživanju sprovedenom 2004. dobijeno je da je u proteklih nekoliko meseci 33% učenika bar jednom doživelo nasilje. čiji je cilj opet bio da sen zibiliše jav nost i uputi decu kako da se suprotstave ovom vidu nasilja.

. gde su približno četvr tina dece bili samo žr tve. Veli ki broj istraživanja školskog nasilja rađen je širom sveta.. 2005): Utvrđeno da je tokom polugođa 39% engleskih. U Engleskoj tipično nasilje bilo je direkt no..5% kao žr tve/nasilnici). od strane vršnjaka. Nor veškoj i Japanu 1997. Jedno kroskultur no istraživanje sprovedeno je u Engleskoj. Dok je u Irskoj (O’Moore i sar. Jedna studija u kojem se porede rezultati dobijeni Olveusovim upitnikom na deci približno istog uzrasta u 7 zemalja (Eslea i sar. 27% holandskih 21% norveških i 14% japanskih učenika bilo izloženo nasilju. kao i velike razlike među regionima.. Zhang i sar. Neka kroskultur na istraživanja su i ra đena da bi obezbedila što veću mogućnost poređenja. Veoma visok stepen nasilja nađen je i među osnovcima na Malti: njih 27% su jednom nedeljno ili češće bili nasilnici. i nije lako uočiti koja su to istraživanja u kojima se instru menti i uzorci. 1999) u nasilje je bila uključena polovina učenika (13% kao žr tve.3% u Engleskoj i Nor veškoj). a 32% žr tve (Borg. jer ni kad nije iz vesno koli ko su razli ke u rezultatima od raz stvar no promenjenog prisustva na silja. Holandiji. u Italiji su dobijane vrlo visoke stope viktimizacije i nasilnosti. tipično nasilje bilo je indirekt no nasilje od strane drugova iz odeljenja. Uopšte. a korišćena je modifikovana verzija Olveusovog upit nika (Morita. nav.5% kao žr tve/nasilnici). 2000. 42% učenika u osnovnim školama i 26% u srednjim školama izjavljuje da je bilo izloženo nasilju ponekad ili češće u prethodna dva-tri meseca (Smith i sar. a njih 10% da su ga doživljavali bar jednom nedeljno (Baldry. 1997) svega 9% dece bilo uključeno u nasilje (5% kao žr tve. U proseku.. 2000) svega 17% učenika (13% kao žr tve.2% u Japanu u poređenju sa 2. ali sa znatno većim drugim kategorijama: 17% kao nasilnici. 1999). 1996). struk tu ri uzorka ili načinu ispitivanja. 1998).2% u Holandiji i 1. što je isti procenat kao u Kini. Postojala je i sličnost među decom u različitim zemljama: . 20% nasilnici/žr tve).. u Španiji (Or tega i Mora–Merchan. 2003) ukazala je na iznenađujuće velike razlike među zemljama. a u Kini (Wakefield i sar. dovoljno podudaraju da bi poređenja rezultata bila smislena. 1999). 2% kao nasilnici i 1.Rasprostranjenost nasi lja | 95 Poređenja zemalja Poređenja rezultata su teška i kad se istraživanja rade u istoj zemlji. Razlika je nađena ne samo u raširenosti siledžijstva. pa i jezičke for mulacije. u školskom dvorištu. a koli ko se mogu pripisati razli ka ma koje skoro uvek postoje u instru mentu. 2001. i procentualno više učenika bilo je žr tva maltretiranja grupe veće od 10 učenika (5. prema Naito i Gielen. dobijeno je da 30% učenika kažu da su doživela nasilje bar jednom u prethodna tri meseca. U jednom nešto kasnijem ispitivanju srednjoškolaca. Vrlo visok stepen uključenosti u nasilje (57–58%) dobijen je i u dva italijanska uzorka (Genta i sar. 2% kao nasilnici i 1. godine. već i u oblicima. U Japanu.

među jednaestogodišnjacima: 15–64%. a među petnaestogodišnjacima: 12–52%.96 | Nasilje u školama svuda se dobijalo da većina žr tava nije ništa preduzimala da nasilje spreči.5% su bili nasilni nedeljno ili češće. Dok je u Nemačkoj bilo 8% učenika koji su bili izloženi nasilju jednom nedeljno. Mada je u Engleskoj bilo više žr tava. a u Nemačkoj 7. Jasnije poređenje zemalja otežano je činjenicom da drugačiju sliku 39 Termin „bullying” se i u samom izveštaju i prilikom njegovog objašnjavanja ispitanicima. nešto veće razlike između uzrasta (izloženost nasilju se sa uzrastom smanjuje). ne ograničava na ponovljeno nasilje.40 Od ispitanih učenika 33% bar jednom je bilo izloženo nasilju. koli ko često su učestvovali u maltreti ra nju drugog učeni ka u školi u posled njih par meseci. godine u 35 zemalja i regiona s preko 120. 2001) upoređeni su odgovori učenika iz Engleske i Nemačke (uzrasta 6–8 godina).. kao što je i većina učenika koja je prisustvovala nasilju ostajala pasivna. U nekim zemljama. Izrael. Na kon što se učenici ma da pojašnjenje šta jeste a šta nije siledžijstvo (bullying) pri čemu se. Kanada. u skladu sa Olveusovim od ređenjem. Korišćen je standardan Olveusov upitnik zadan pojedinačnim inter vjuima.000 dece tri uzrasne grupe: od 11. 2004) . Danskoj. a najveće razlike između država. gde su učenici pitani za šest specifičnih nasilnih postupaka.000 učenika uzrasta 11. Velikoj Britaniji posebni regioni. zavisno od države/regiona. Utvrđene su relativno male razlike između polova (dečaci sva tri uzrasta su bili značajno češće žr tve u manje od polovine zemalja). SAD). među trinaestogodišnjacima: 13–60%. u Engleskoj je takvih bilo čak 24%. ono ograniči na slučajeve nesra zmere moći39. Turska. U studiji Volkea i saradnika (Wolke i sar. 2008). Poslednje istraživanje sprovedeno je u 41 državi/regionu (33 države u Evropi. i koli ko puta im se tokom protekih 12 meseci desilo da se potu ku. od kojih u Belgiji. 40 Ovi rezultati ne razlikuju se bitno od rezultata dobijenih iz prethodnog istraživanja sprovedenog 2001/2002.5%. nasilje je bilo preko 4 puta veće nego u drugim. 13 i 15 godina (Craig i Harel. Procenat onih koji su bar jednom bili izloženi nasilju varira. na uzorku od preko 200. a njih 13% bilo je izloženo nasilju barem dva-tri puta puta mesečno. a od neevropskih zemalja Rusija. učenici su pita ni koli ko su često bili izloženi maltreti ranju u školi u prethod nih par meseci. Istraživanje Svetske zdravstvene organizacije 2005/2006 U istra živanju koje sva ke četvr te godi ne sprovodi Svetska zdravstvena organizacija uključena su i dva pitanja koja se tiču nasilja i izloženosti nasilju u školi. bilo je manje nasilnika među dečacima: njih 2. 13 i 15 godina (Currie i sar..5–4. dakle.

Češkoj. Procenat česte izloženosti nasilju (više puta mesečno) varira zavisno od države/regiona: 4% (Švedska) – 28% (Turska) među jedanaestogodišnjacima. 205. . Grenlandu i Ukrajini. grafički ću prikazati. Mađarska) – 23% (Bugarska) među petnaestogodišnjacima. Da bi se stekao bolji uvid u razlike među zemljama i u izraženost nasilja u školama. 4% (Švedska) – 29% (Litvanija) među trinaestogodišnjacima i 3% (Island.. Malti. (2008). samo jednu od serija podataka: procenat učenika koji izjavljaju da su bar jednom bili izloženi nasilju u poslednjih par meseci. Islandu. i samo za neke od zemalja koje su učestvovale u istraživanju (Grafik 1). zbirno za dečake i devojčice. mlađe i starije dece. Najveći broj žr tava bio je u Turskoj (54%). podataka o jednokratnim ili ponovljenim slučajevima nasilja.Rasprostranjenost nasi lja | 97 daju poređenja nasilnosti i viktimizacije. kao ilustraciju. str. Grčkoj.41 Prikazani su odgovori srednje uzrasne grupe od 13 godina. Grafik 1: Procenat učeni ka uzrasta 13 godina koji su bar jednom bili izloženi školskom nasilju u proteklih par meseci 41 Podaci su odabrani iz tabele iz Currie i sar. SAD i Kanada su bile negde na sredini liste. a najmanji u Švedskoj (14%) pa Španiji. sa 28% odnosno 36% učenika koji su bar jednom bili izloženi nasilju. Hr vatskoj. pa u Litvaniji.

i za 2005/2006. Devojčica je u toj grupi oko tri puta manje nego dečaka. Broj dece koja su se potu kla opada s uz rastom. Nemačka. Među nasilnicima bilo je značajno više dečaka nego devojčica. koji prevazilazi odnos 4:1. Struktura izveštaja nije identična. Grčke. kreće se zavisno od države/regiona 10–54% za jedanaestogodišnjake. I tuče su se pokazale kao relativno česte: oko 40% dece se barem jednom potuklo tokom prethodne godine. Irska. Švedska. pret postavilo da samo nasilnika ima nešto više od nasilnika-žr tava. one se po pravilu nalaze oko proseka ili ispod proseka po izraženosti nasilja. Finske. Irske. Švajcarske. Nemačke. Ako bi se. Švedske. Litvanija. nisu one koje prednjače po školskom nasilju. Dečaci su se potukli znatno češće (61% među jedanaestogodišnjacima i 48% među petnaestogodišnjacima). Podaci ne omogućavaju da se zaključi koliko dece su bili samo nasilnici. Švajcarska i Ukrajina. Ako posmatramo grupu pet naestogodišnjaka i broj onih koji su se potu kli tri i više puta. Malte. Španije. Por tugala. grubom računicom moglo bi se proceniti da je ot prilike polovina dece uključena u nasilje koje se desilo bar jednom. Ukraji ne. 2004: 134). iz grafika prikazanog u izveštaju (str. a koliko i nasilnici i žr tve. na osnovu preklapanja s odgovorima o učešću u tučama. koji je za ceo uzorak 34% (bar jednom) odnosno 11% (bar dvaput). Taj procenat. Rusije. pa Slovačke. 16–67% za trinaestogodišnjake i 19–62% za petnaestogodišnjake (na sva tri uzrasta najmanje nasilnika bilo je u Češkoj a najviše u Letoniji). a njih 16%–14%–11% se potu klo triput ili češće. U većini zemalja broj nasilnika opadao je sa uzrastom. tri države bivše SFRJ imaju sličan. U izveštaju za 2001/2002. godinu. Takođe. sledi da samo 35% učenika nije bilo uključeno u nasilje. Škotska. tuče su najčešće među decom iz Belgije (19%). . na osnovu trenda u sličnim istraživanjima. godine. Slovenija. s najvećom razli kom iz među 13. ispodprosečan nivo nasilja na prikazanom indikatoru. Po stepenu nasilja. sudeći po stručnoj literaturi. Letonija. Procenti mladih koji učestvuju u tučama i u školskom nasilju veoma su slični i u izveštaju za 2001/2002. 142) može se izračunati da 49% dece nije bilo ni žr tva ni nasilnik. a najređe među decom sa Grenlanda (5%) pa iz Izraela. Zabrinjavajući je i procenat učenika koji priznaju da su maltretirali druge. ali. i 15. vidljivo je i da zemlje iz kojih potiče većina istraživanja o školskom nasilju i u kojima se. Estonija. ali u svakom uzrastu potukla se i svaka četvrta devojčica. pa nije moguće porediti sve podatke. Makedonija i Vels (Craig i Harel. samo žr tve. Belgije (flamanski deo). dok je svaki peti učenik iznova bio uključen u nasilje. Među zemljama sa najmanje školskog nasilja bile su Češka.98 | Nasilje u školama Sem velikog raspona između država. u gor njem kvar talu za sve uzrasne grupe bili su Austrija. Tur ske. nasilju prilazi kao ozbiljnom društvenom problemu. Ma đarske. koje sem maltretiranja uključuje i tuče. Ma kedonije.

Ovakvom zanemarivanju doprinosi i navika da se školski sistem opisuje iz nor mativističke perspektive.” (Schafer i Korn. po njihovom mišljenju. našao da je 1.uk/old/facs/science/psychol/bully/files/montreal.uclan. U jednom ispitivanju u Engleskoj. (McEvoy. 2005) sa 236 učenika i studenata.42 Njegov zaključak je da se problem nastavničkog nasilja pokazao većim nego što je to očekivano. Većina učenika navela je da. postoje bar još dve interakcije u kojima se nasilje u školi javlja: nasilje od raslih prema učenicima. Indikativno je i da je velika većina učenika rekla da nastavnici koji maltretiraju učenike prolaze bez posledica i da se na školskom nivou ništa oko toga ne preduzima. praktično svi učenici (93%) rekli su da bi se većina učenika složila s tim ko su nastavnici koji maltretiraju učenike. zato što je autoritet koji mora da odobri takva istraživanja upravo autoritet nastavnika. 2003). samo u dva iz veštaja spominje se nasilje nastavnika nad decom. i nasilje učeni ka prema od raslima. i navodili su nastavnike sa dužim radnim stažom..5–2% od 2.400 ispitanih učenika imalo taj problem u prethodnih 5 meseci i da se. 2005) u svom prikazu nasilja u australijskim školama spominje da postoji i nasilje u interakciji nastavnik–učenik. U nemačkom izveštaju eksplicitno se kaže: „Istraživanje nasilja nastavnika nad učenicima nije u Nemačkoj moguće. Olveus (1996.htm 43 http://www. On navodi da je u upitniku sprovedenom 1985. kako treba ili kako je propisano da izgleda.stopbullyingnow. Eslea i saradnici (Eslea i sar. U prikazu nasilja u školama u 17 evropskih zemalja (Smith. 53% je bilo vređano i ponižavano. 2005)43 u ispitivanju 200 studenata našli su da se 76% njih seća da su kao učenici bili izloženi siledžijstvu od strane nastavnika. nasilnički ponašalo oko 10% nastavnika (prethodno je polovinu učeničkih izveštaja o siledžijstvu ocenio nedovoljno verodostojnim). Ove dve vrste nasilja mnogo su ređe bile predmet istraživanja.ac. Polovina maltretiranih učenika reklo je da ti nastavnici maltretiraju i ostalu decu u odeljenju. ali ne navodi neke brojke. Nor veška. mada nastavnici takve slučajeve opisuju kao disciplinovanje i korektivne mere. kaže da se mnogi učenici žale da su izloženi nasilju od strane nastavnika. u kojem je 6 pitanja bilo posvećeno ovoj temi. 51% je doživelo da njihov 42 http://www.Rasprostranjenost nasi lja | 99 Nasilje odraslih prema učenicima Mada se pod školskim nasiljem najpre misli na nasilje među učenicima. Džudit Pafazi (Paphazy. godine u Belzenu. ima dvoje-troje takvih nastavnika.pdf .com/bullying%20by%20teachers. po izjavama učenika. Što se tiče nasilja nastavnika prema učenicima. 1999) je nastavničko nasilje definisao kao „javno iznošenje degradirajućih negativnih komentara o učenicima”. 2003).

Samo 14% žr tava je nekome u školi reklo za taj problem. tek 1986. Nasilje osoblja prema učenici ma u najvećem broju slučajeva predstavlja fizičko ka žnjavanje. i njegova pri hvaćenost zasniva se na verova nji ma unutar kultu re. čak i u nekim od tih zemalja. U nekim društvima i roditelji podržavaju fizičko kažnjavanje dece. Posebno je u tom smislu problematičan status fizičkog kažnjavanja. zanemaruju. opravdavaju i pri krivaju. Štaviše. Dva primera s kraja osamdesetih: učenica drugog raz reda zbog svog lošeg 44 Da fizičko kažnjavanje učenika nije strano razvijenim. ova kvi postupci se ohrabruju od stra ne jav nosti. i u školi i u porodici. godine. Izabrali su da pojedu cigarete i završili u bol nici s infekcijom bubrega. Takođe. U jed nom poređenju iz među Ju žne Koreje i Kine (Kim i sar. a pogotovo u onim gde je od nos prema fizičkom kažnjavanju manje strog. tokom školskih časova. U SAD. Kultu re u tom pogledu veoma variraju. Mogli su da biraju da li da pojedu preostalih 18 cigareta ili da dobiju batine. a 22% fizički maltretirano. godine i u svim ostalim školama. bilo da je od strane roditelja ili nekog drugog od raslog. pa i me đu stručnjaci ma o pri rodi deteta i nači ni ma efi kasne korekcije njegovog ponašanja. i kao takvi ne opažaju se kao ozbiljan problem. koje onda vrlo lako može da preraste u ekstrem ne for me nasilja. Oko 20% ispitanika reklo je da su ti nasilni postupci nastav nika bili opravdana mera disciplinovanja i da su oni sami takvu reakciju bili zaslu žili. tri učeni ka u Misu riju uhvaćena su s cigarama. a 18% nije reklo nikome. u SAD je fizičko kažnjavanje u porodici zabranjeno samo u jednoj državi. Neki od skorijih primera koje navode Midlarski i Klajn (2005) su drastični: 1976. kao i na shvatanji ma koja se tiču dečjih prava. Polovina njih je rekla roditeljima. Ta kvi postupci se trivijalizuju. demokratskim društvima ilustruje i podatak da je u Velikoj Britaniji. u uslovi ma poveća ne osetljivosti na dečje na silje. . fizičko kažnjavanje u školi mnogi ne vide kao vid nasilja već kao prećut no dozvoljenu i korisnu meru disciplinovanja i motivisanja. zakonom zabranjeno fizičko kažnjavanje učenika u državnim školama (kao rezultat odluke suda u Strazburu). dok je u skandinavskim zemljama zakonom zabranjeno fizičko kažnjavanje svuda.44 I pored toga. Postupci čija je namera da se učenici disciplinuju ili motivišu. To se najviše dešavalo sa decom uzrasta 14–15 godina. 2000) pokazalo se da 4% kineskih učeni ka a čak 44% ju žnokorejskih saopštava da su bili žr tve nasilja od strane nastav ni ka. U mnogim zemljama u svetu bilo kakvo fizičko nasilje prema detetu. Fi zičko ka žnjavanje je stal ni pratilac školskog života. a tek 1999. zakonom je zabranjeno. 46% je nepraved no kažnjeno.100 | Nasilje u školama akademski rad bude predmet omalovažavanja. u 23 države dozvoljeno je fizičko kažnjavanje učeni ka za njihovu neposlušnost i agresiv nost u učionici. vrlo lako prelaze u nasilje. 33% verbalno. pa i roditelja.

U periodu od . Drastične mere od strane nastavnika retko imaju za posledicu eliminisanje nasilja a često ga upravo povećavaju. 8% je doživelo pretnje fizičkim napadom. Nasilje učenika prema nastavnicima Nastav nici su verovatno slutili šta se dešava lo po hodnicima. bez jela. 12% nastavnika je bilo zabrinuto za svoju sigur nost. sa kriva li njene knjige. Sasvim obični dečaci i devojčice. 2005) čak 30% osnovaca i 15% srednjoškolaca reklo je da u njihovim školama ima fizičkog kažnjavanja. Neki od njih su i sami nastrada li. šišanje do glave kao kazna za neznanje. (str. 19% nastavnika je u proteklih mesec dana bilo verbalno vređano. Ros (Ross. Jedna nastavnica iz južne Švedske sistematski je psihički kinjena i mnogo puta je upla kana izlazila iz učionice. Drugari iz razreda. ali se nisu usuđiva li da se upliću. Fizičko kažnjavanje bilo je podjednako rasprostranjeno u gradskim i seoskim školama. 1996) navodi neke ekstrem ne slučajeve zlostavljanja učenika u japanskim školama: elek trični šokovi kao kazna za zaboravljanje knjiga. Prema podacima Odeljenja za obrazovanje iz 1993. odbija li su da rade zadat ke koje je dava la. a 2% bilo fizički napadnuto (Hyman i sar. ali učitelj se pravdao da je dečak slomio ru ku zato što se otimao prili kom batinanja. Sve više đa ka se tome priključiva lo kad bi im se pružila prilika. stavlja li joj porno slike u tašnu i slično. Bilo je trenuta ka kada vazduh u učionici nije mogao da se diše. Učeni ku je tom prili kom slomljena ru ka. Đaci su se podrugljivo smeja li svemu što bi rekla. zakopavanje učeni ka do ramena u pesak da bi se od njih iz nudila infor macija! U jednom istraživanju u Republici Srpskoj (Savić i sar. pružajući model i povećavajući jaz i nepoverenje između učenika i nastavnika. 146) Mikael Niemi: Popularna muzika iz Vitule Ima osnova za osećanje ugroženosti nastavnika u školama. pravili seksualne aluzije jer je bila neudata..Rasprostranjenost nasi lja | 101 ponašanja bila je vezana za stolicu i tako vezana ostavljena skoro dva dana. Učitelj je izbatinao osmogodišnjeg učeni ka. 44% učitelja u SAD reklo je da su za proteklih godinu dana učenici nedisciplinom često ometali nastavu. pića i korišćenja kupatila. Toliko uzbuđeni da su drhta li iznutra. 1997). Takvom kažnjavanju prisustvovalo je 20% osnovnoškolaca i 7% srednjoškolaca.

U Floridi. pogotovo u srednjim školama.finlandforthought. 2001).102 | Nasilje u školama 1955. pa do ranih devedesetih. da su njihov rad i napori potcenjivani 41%.co. 27% je doživelo da bude fizički napadnuto. najčešće. Pokušavajući da pobegne iz razreda. učenika. Njih 25% je saopštilo da su bar nekad u poslednjih 6 meseci bili vređani i zadirkivani.net/2005/08/31/one-in-five-finnish-teachers-bullied-by-parents . upravitelja i. od strane roditelja.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20050926/teachers_bullies_ 050926/20050926/ 48 http://www. Jedan petogodišnjak je uhapšen zato što je u vrtić doneo napunjen pištolj sa namerom da ubije vaspitača koji ga je kaznio. da su bili žr tve socijalne izolacije u razgovorima 24%. Kon kretnije.000 nastavnika.guardian. godine sprovelo Udruženje nastavnika i predvača u Velikoj Britaniji sa preko 2.46 Približno četvr tina je navela da su bili izloženi verbalnim uvredama roditelja. direktora. što je rezultaralo da se u nekim australijskim državama donesu zakoni koji zabranjuju problematičnim učenicima da dolaze u školski posed. Četvr tina njih kaže da sama to nije doživela. pa i pretnje i fizičke napade.uk/education/2003/apr/14/schools. 45 Novine obiluju takvim primerima od kojih su neki (zabeleženi tokom devedesetih) frapantni. 16% je bilo izloženo vređanjima.48 U pregledu nasilja u australijskim školama (Paphazy. itd. 46 http://www.47 U Finskoj. 1998). broj fizičkih napada učenika na nastavnike povećao se skoro tri puta. ali na relativno malom uzorku od 101 nastavnika iz 7 srednjih škola u Engleskoj (Terry. svaki peti nastavnik i svaki treći upravitelj žalio se da je bio izložen „siledžijstvu i mentalnom nasilju” od strane roditelja. trećina je bila zlostavljana od svojih kolega. 2005) navodi se da se dešavalo da se nastavnici. U an keti koju je 2003. a čak 82% da su bili izloženi stalnom ometanju i nepoštovanju. pokazalo se da je 56% nastavnika bar jednom bilo izloženo nasilju učenika u proteklom polugođu. Njih 12% žalilo se na ozbiljnije oblike nasilja kakvi su fizičke pretnje i uništavanje imovine. Cemaloglu (2007) je ispitivao koliko su učitelji izloženi siledžijstvu u školi od strane svojih kolega. čak 38% nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama požalilo se da je izloženo siledžijstvu. da su ismevani 23%. ali da često tome prisustvuju na radnom mestu.45 U jednom od retkih ispitivanja. 28% da su o njima širene laži.ctv. žale na provokacije i vređanja učenika. Ispitano je 337 nastavnika iz osnovnih škola u Turskoj. i još nekoliko drugova (Moeller. jedan slučaj zabeležen u štampi kada je devetogodišnjak nekoliko puta udario pedesetogodišnjeg nastavnika pesnicom u glavu. Tako.uk1 47 http://www. a da je 10% bilo izloženo napadu nekoliko puta nedeljno. nastavnik je doživeo srčani napad i umro. U istraživanju sprovedenom u Kanadi 2005. Njih 41% se žalilo na oštećivanje imovine. eksploatisani na poslu 20%. petogodišnja devojčica je uhapšena zato što je u vrtiću ujela i izgrebala svoju vaspitačicu. svaki drugi nastavnik se žalio da je zlostavljan.

Šta više. samo mu nemoj kosti prebiti”. krajem 18. vrlo surov. da o bijenju na dohvat i vučenju za uši i ne govorim. ‘Tvoja koža moje kosti’ ili ‘Tvoje meso moje kosti’49. bio bijen za lekciju ili za drugo što. prosto ili na kukuruznim zr nima. veka. kao i šibanje (firgazom) po golom telu bile su obične kazne. veka bile pre svega vaspitne ustanove u kojima se „rad učitelja svodio uglavnom na surove mere kažnjavanja” (str.Rasprostranjenost nasi lja | 103 Ispitivanja nasilja kod nas Već pr va svedočanstva o školama u Srbiji. kad bi koga učenika tukao. Često je bila tako nemilosrdna da su đaci iz glasa kukali od bola. to mu se nije prima lo u račun. 49 Što je značilo. bila je obična stvar. (Đorđević. Kad je Vuk Karadžić bio đak u Loznici 1796. I tuča je bila isto tako obična. samo zato što je subota. Tihomir Đorđević opisuje: „Postupanje sa đacima bilo je surovo. bio je običaj đa ke u subotu posle podne tući bez ika kve krivice. Autor je sakupio brojne primere koji ilustruju u kojoj meri se insistiralo na slamanju učenikove nezavisnosti i disciplinovanju u smislu apsolutne potčinjenosti volji nastavnika. govorili su roditelji učitelju dovodeći dete u školu. Milovan Spasić (1892) piše: „Disciplina u školama i postupak sa decom bio je. 1983: 68). naređivao da svi ostali pevaju „Vozbranoj”. . naročito se nemilosrdno tuklo. osobito u varošima koji su učenike kažnjavali obešenim panjem o vrat… Ovako naoružano dete moralo je često ići iz škole kući i natrag u školu doći”. ako je koji đak onaj isti dan. ma kar i posle podne. kako Vuk Karadžić tumači u poslovicama. kako se ne bi čuo jauk tučenoga (Đorđević. običaja radi. Vladeta Tešić (1974) zaključuje da su osnovne škole u Srbiji početkom i sredinom 19. veka. godine. zbog čega su deca vrlo često begala iz škole i po šumi se krila… Klečanje. 50). pokazuju u kojoj meri je školsko nasilje u to vreme bilo nor malna pojava. I u srednjim školama školski zakoni su nalagali brojne i ekstremne represivne mere. skoro u svim školama. klečanje. bilo je učitelja. „Udri koliko ti drago. pa i na zrnima kukuruza ili pasulja. biti bijen. Opisujući osnovne škole sredinom 19. nego je morao i po drugi put. „Postupanje sa učenicima bilo je strogo i surovo. 1983: 79). i početkom 19. I pod knezom Milošem stanje u školama je u ovom pogledu bilo isto. Za jednog se učitelja zna da je.

1868. Autori su se bavili pitanjem kako učenici (osnovci i srednjoškolci) vide svoje nastavnike. veka. nemoral i pijanstvo. koji je onom ravan” (prema Tešić. pa je bilo i predloga da u školi „treba načiniti naročite pregrade.51 Telesna kazna ukinuta je Zakonom o ustrojstvu gimnazije 1863. 163. S uvođenjem nadzora. Tako. da u svakoj po jedan samo može ostati” (navedeno u Tešić. Jedna od studija koja dodiruje ovu temu jeste studija Bosiljke i Jovana Đorđevića (1988). a po nekim indirektnim pokazateljima i u značajnom broju gradskih škola. Čini se da su i dozvoljene kazne bile najpre usmerene na sramoćenje i unižavanje učenika. neka bi se cela škola posrdila na drugara. šta kod njih cene a šta im zameraju. zabranjuje se „nablagorodno sramoćenje učenika. đaci su im bili prepušteni na milost i nemilost i sve do 1832. a u odgovorima kao tema pojavljivalo se i nasilje odraslih. sravnenije s nizkim stvarima i unižavanje čovečje prirode. koje bi tako udesne bile.104 | Nasilje u školama Mada su. koji je naškodio opštoj časti”. prema Tešić. 1974: 254 . Kaže se da fizičko kažnjavanje treba tako sprovesti da „kaštiga potrese što više može i krivce i gledaoce. Kazna zatvorom bila je uobičajena i popular na. Vladeta Tešić između ostalog zaključuje da su se kazne široko primenjivale. godine navedena je skala mogućih kazni. nav. 1974: 122). Đorđević (1983) opisuje. često najgrublje vređajući ličnost učenika. str. tj. Utvrdili su da je u svim seoskim školama bilo primenjivano fizičko nasilje. nastavnik „svojom rukom kaznu nikad ne izvršuje. Na primer. proizlazio iz namene koju su škole imale unutar birokratsko-policijske državne uprave – da odgajaju poslušne podanike. Značajno je da. i imala je razne varijetete po vremenskom trajanju i hrani koja se smela uzimati (bez ručka ili „o lebu i vodi”). da panj s lancem vuku. „mnogi učitelji bili rđavi ljudi i nebrižljivi i neuredni nastavnici” koje su građani terali i optuživali za nerad. uviđa se i potreba zaštite dece od samovolje učitelja. U Zakonu o narodnim školama donetom u vreme Ustavobranitelja. klečanja. godine nije bilo nikakvog nadzora nad radom osnovnih škola. Analizirajući načine moralnog vaspitanja u školama Srbije u periodu 1830–1878. sredinom 19. Ovakav sistem je. u vezi sa bijenjem. od „nemilog pogleda” preko stajanja izvan klupe. kako ih T. nego preko učenika. po autoru. pa su tražili od njih da opišu omiljene i nastavnike koji nisu omiljeni. kada se deci nalaže da zemlju ljube. u magarećoj klupi sede” itd.50 Ali to ne znači da je bio zabranjen bilo koji vid telesnog kažnjavanja ili postupaka koji iz današnje perspektive izgledaju kao sramoćenje učenika. hudo izdevanje imena. godine. 1974: 337). u „Nastavleniju za učitelje osnovnih škola” iz 1859. do zatvora i bijenja učenika. a da su najoštrije kažnjavani neposlušnost i upor nost prema školskim autoritetima. 50 Navedeno prema Trnavac (1996: 58) 51 „Škola”.

Deca su se žalila ne samo na nasilje vršnjaka već i na nasilje odraslih u školi. (Gašić– Pavišić. svega ga raščerupa. a 9% njih su i sami učestvovali u tuči. biju decu letvom. Nastavnik koji ne zna za milost. U osnovnim školama bilo je rasprostranjeno i fizičko kažnjavanje: 21% osnovaca žalilo se da ih nastavnici fizički kažnjavaju. godine. ucenjivanje (3%). Novog Sada i Niša. i upozoreno je da „škola ne samo da nije zaštićenija sredina za decu u pogledu izloženosti nasilju od strane vršnjaka. on ga izudara. Ima ruke kao lopate. a na fizičko nasilje se žalilo 4% srednjoškolaca (Savović. . Nastavnici su bili skloni da ovaj oblik nasilja prenebregavaju. 2001). Jedno kasnije istraživanje takođe ukazuje na prisutno nasilje nastavnika prema deci.52 Verovatno pr vo veće sistematsko istraživanje školskog nasilja kod nas obavljeno je 1997. 1998). Kad nekog uhvati za kosu. šutiraju đaka nogama”. 110 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola. 2003): 70% ispitanih beogradskih osnovaca i srednjoškolaca reklo je da je tokom školske godine imalo prilike da vidi tuču i međusobno povređivanje. pri čemu su te tuče opisivali kao „Udaraju učenike prutom po glavi… udaraju učeniku glavu o tablu. a zatim otimanje i uništavanje imovine (9%). 1998: 166). Kad se okomi na nekog učenika. 52 Jedan učenik osmog razreda škole u Draževcu ovako je objasnio zašto ne ceni jednog nastavnika: „Ne cenim ga zbog njegovog iživljavanja nad učenicima. ali problem nasilnog ponašanja bio je i veći: 29% osnovaca i 32% srednjoškolaca žalili su se da nastavnici vređaju i ismevaju učenike. generalno. 20% osnovaca i 18% srednjoškolaca žalilo se da nastavnici daju ocene prema simpatijama. Nasilje je bila relativno uobičajena pojava za učenike: 38% učenika izjavilo je da je povremeno prisustvovalo nekoj nasilnoj epizodi. a 7% da su često svedoci nasilja. kad god uđe u učionicu. Ja ga ne cenim zato što me je istukao za džabe. razni oblici prisiljavanja (5%). 302 učenika pr vog i trećeg razreda srednje škole. vuku za kosu. Rezultati su pokazali značajnu prisutnost nasilja u školama. jedan broj direktora i zaposlenih iz redova školskog osoblja i 600 roditelja.Rasprostranjenost nasi lja | 105 12% učenika navelo je da ne voli nekog od nastavnika zato što on tuče učenike. već su u njoj deca više izložena nekim oblicima nasilja nego van nje. šutiranje (4%). najzastupljeniji su bili oblici verbalnog nasilja – vređanje i ismevanje (37%) i pretnje i zastrašivanja (21%). koje se može posmatrati i kao deo šireg problema – nezadovoljavajuće komunikacije odraslih i dece u školi.53 Kada učenici govore o nasilju koje su sami doživeli. I to sa drenovakom. udaraju učenika po rukama. potcenjuju prisustvo nasilja u školama. udaranje.” 53 Takvu sliku potvrđuje i jedno kasnije istraživanje manjeg obima (Savović. pogotovo ono koje nije fizičko.” (Gašić–Pavišić. Ono je obuhvatilo 298 učenika petog i sedmog razreda iz 12 osnovnih škola širom Srbije. pretnje oružjem (3%) i seksualno uznemiravanje (1%). U ispitivanju obavljenom na 1. kao i da. 15% osnovaca i 21% srednjoškolaca reklo je da nastavnici neopravdano kažnjavaju učenike.289 učenika osnovnih i srednjih škola iz Beograda.

što od vršnjaka iz doma ili van doma. a 16% njih doživelo je nasilje od svojih kolega. učenik osmog razreda napao je nastavnicu koja mu je dala jedinicu i zapretio bacanjem Molotovljevog koktela. . pokazalo se da je fizičko nasilje deo njihove svakodnevice. 6% je zadobilo prelome kostiju. U jednom manjem istraživanju na 50 domske dece. 2008. i Politika. 1998). 2008. učenik osmog razreda je napao nastavnicu. Postojale su značajne individual ne razli ke u izloženosti nasilju. 15. kao i veli ke razli ke u sprem nosti zaposlenih da priznaju postojanje ovog problema. Nekoliko istraživanja koja su se bavila nasiljem u domovima za decu bez roditeljskog staranja zabeležila su značajnu ugroženost dece u domovima.54 U jednoj osnovnoj školi. 8% njih je doživelo da ih čupaju kosu (Vidanović. Neki od ozbiljnih slučajeva fizičkog nasilja doživelo je 89% dece. a drugi učenik je to snimio mobilnim telefonom i snimak postavio na Inter net. Samo jed na četvr ti na njih izjavila je da tokom dosadašnjeg rada nije doživela ni ka kav oblik nasilja. njih 8% je bilo izloženo i fi zičkom nasilju. Nastavnika istorije su u zbor nici napali i udarili stolicom u glavu otac i brat učenika koji je dobio jedinicu na poprav nom ispitu pošto nije rekao ni reč. godine anonim nu an ketu me đu nastav nici ma o tome koli ko su oni na svom rad nom mestu izloženi nasilju. 11% opekotine. 24.106 | Nasilje u školama Na nasilje koje tr pe nastavnici u školama već dugo s vremena na vreme upozoravaju najpre novinski nat pisi. Nasilje od stra ne učeni ka pretr pelo je 39%. i danju i noću. Dečaci su znat no češće bili izloženi nasilju od devojčica. 2007b) pokazalo se da praktično nije bilo deteta koje je tokom boravka u domu bilo pošteđeno nasilja. Dominantan oblik nasilja bilo je maltretiranje mlađe dece od strane starijih. a naročiti rizik izloženosti nasilju postojao je za decu sa invaliditetom. 11. Pokazalo se da i neki zaposleni često koriste nasilje kao sredstvo disciplinovanja i zastrašivanja. koji se odnose na osnovnu školu. godine u šest domova u Srbiji na ukupno 189 dece uzrasta 10 do 18 godina i 132 zaposlene osobe (Plut i Popadić. U poslednjih 6 meseci. Dovoljno govori i samo nekoliko skorašnjih. Načešće se radilo o verbal nom nasilju. kao i stariji od mlađe dece. Roditelji dva osnovca pretukli su nastavnika hemije zbog loših ocena njihove dece. U drugoj osnovnoj školi. Učenica je na času udarila nastavnicu tučkom u potiljak. Posebnu težinu nasilju u domovima daje činjenica da deci nasilje preti praktično 24 sata. 1. 34% je bilo povređeno u tučama. a 25% di rekt nim pret njama. Forum beogradskih osnov nih škola sproveo je krajem 2008. 54 Izvor: Večernje novosti. U ispitivanju sprovedenom 2007. a što od roditelja. ali i veli ke razlike među institucijama. isto toli ko je doživelo nasilje od roditelja.

godine u njega je bilo uključeno 165 osnovnih škola. koje je povereno istraživačima iz Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. ali i roditeljima i lokalnoj zajednici.Rasprostranjenost nasi lja | 107 Istraživanje u okviru projekta „Škola bez nasilja” Do sada najobimnije istraživanje školskog nasilja kod nas obavljeno je u okviru projekta „Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu” koji je 2005. bio razvijanje kulture tolerancije i prosocijalnih vrednosti i prevencija institucionalnog nasilja nad decom. od toga 5. . pre svega na deskriptivnom nivou. pa i roditelje đaka. između ostalog. Jed na komponenta programa jeste pri kupljanje podataka o različitim oblicima školskog nasilja i njihovoj rasprostranjenosti u školama uključenim u program. Do sredine 2009. saradnje sa međunarodnim pedagoškim institutima i mirovnim organizacijama. šta rade kao svedoci nasilja.602 člana tehničkog osoblja. 273 direktora i sekretara. 56 Npr. itd.860 odraslih zaposlenih u školama. do 8. 73 školska policajca i 1. a čiji je autor i rukovodilac bio Aleksandar Weisner. Popadić i Plut (2007b). Zamišljeno je da program bude razvojni. a prikupljeni podaci se već nekoliko godina postepeno akumuliraju. i da označe koliko često su doživeli neki od nabrojanih specifičnih oblika nasilja ili su u njima učestvovali. Ovde prikazani rezultati zasnivaju se na odgovorima 58. učeni ke.645 nastavnika. koji sve vidovi nasilja postoje u njihovoj školi i gde se dešavaju. radionica. 55 Pod istovetnim nazivom „Škola bez nasilja” odvijao se i dugogodišnji program (od 1994. Neki podaci iz različitih faza istraživanja saopšteni su stručnoj i široj javnosti. Ti podaci ne slu že samo kao snimak počet nog stanja neophodan za od ređivanje prioriteta ak tiv nosti. 267 stručnih saradnika. Od učenika je traženo da najpre daju opštu procenu o vlastitom nasilništvu i viktimizaciji. tribina.56 a u pripremi je publikacija koja će prikazati rezultate u 160 škola u Srbiji.) koji je realizovao Pokret za mir Pančevo. Plut i Popadić (2007a). kontinuirano se obavlja u svakoj školi koja se uključuje u program. godine započeo UNICEF u saradnji sa većim brojem vladinih organizacija u Srbiji. Ovde će biti prikazani samo osnovni rezultati. Istraživanje.027 učenika od 3. putem seminara.55 Program je pre svega namenjen učenicima i zaposlenima u školi. publikacija. Od učenika je takođe traženo da odgovore na niz pitanja povezanih sa problematikom školskog nasilja: kako se ponašaju kad su ugroženi nasiljem. Upitnik za učenike rađen je po ugledu na Olveusov upitnik. do 2000. zaključivanje o efek tima programa ili za poređenje iz među škola već i kao materijal koji će okupiti i na zajed ničku akciju motivisati sve unutar škole: školsko osoblje. tako što će postepeno postati sastavni deo vaspitnog rada u školama. Popadić i Plut (2006). otprilike svaka deseta osnovna škola u Srbiji. razreda iz 120 škola i 7. Cilj projekta je. Popadić i Plut (2007a). Plut i Popadić (2006).

upadljiva je razli ka u ovako dobijenoj slici i onoj koja se dobija kada isti učenici navode da li su i koli ko često doživeli (odn.4 1.8 21. bilo da se posmatra ponovljeno ili jednokratno nasilje.3 3. Po dobijenim procentima.8 10.7 34. sa 8% na 29%. uočava se da je nasilje u Srbiji ispodprosečno. Uče ničku inter akciju. da kle. procenat učenika uključenih u vršnjačko nasilje kreće se od 8% do 74%.4% u poređenju sa 11%.1 32. Globalna samoprocena gde je kriterijum „više od 1–2 puta” predstavlja meru uporedivu s podacima dobijenim Olveusovim upitnikom. kriterijum: bar jednom Globalna samoprocena. Onih koji su bar jednom bili nasilni bilo je 22% u poređenju sa 34% i onih koji su bili nasilni više puta bilo je 3. od 41 ispitanih. od li kuju če ste na sil ne .2 2. uz to. onda se broj uključenih u nasilje povećava.3 11. kriterijum: bar jednom Specifične mere. i onih koji su više puta bili žr tve bilo je 5. Ako se global ne procene zamene merama na osnovu specifičnih procena.2 Samo Nasilnici Žrtve žrtve ukupno ukupno 11. kriterijum: više od 1–2 puta 66.6 22. i koliko dobijene mere zavise od načina merenja.4 5. Tabela 2: Kategorije uloga u nasilju zavisno od načina merenja Neuključeni Samo I nasilnici u nasilje nasilnici i žrtve Globalna samoprocena.8 66. a u slučaju da je kriterijum bar jed nom registrovano nasilje.1 Zavisno od kriterijuma.3 7.5 71.0 21.108 | Nasilje u školama Podaci u Tabeli 2 pokazuju kolika je procenjena rasprostranjenost vršnjačkog nasilja. koje su na samom dnu po broju žr tava i nasilnika.4 41.3 25. Srbija bi se našla među 5–6 država/regiona.8 25.3% u poređenju sa prosekom od 13%. Onih koji su bar jednom bili žr tve nasilja bilo je 22% u poređenju sa svetskim prosekom od 33%. u slučaju da je kriterijum ponovljeno nasilje.9 7. sa 33% čak na 74%. Međutim.0 4. 2008). Ako poredimo globalne samoprocene s podacima iz istraživanja Svetske zdravstvene organizacije (Cur rie i sar.. kriterijum: više od 1–2 puta Specifične mere. ali. ispoljili) različite specifične nasil ne postupke.8 92.0 4.0 3.

pa fizičko nasilje (15. raz reda. Ot prili ke polovina zaposlenih negira da su primetili da je neko od njihovih kolega nasilan prema deci. a polovina njihovih kolega iz istih škola priznaje da nasil ni od rasli postoje. prejaki za opis takve interakcije.Rasprostranjenost nasi lja | 109 epizode. a svaki deseti (9%) je bio svedok i fizičkog napada na nastav ni ka. razreda i 39. i pored smer nica koje su dobili i koje najverovat nije nisu mogle da istisnu jezičke for me koje oni koriste za označavanje nasil nih epizoda. ali učenici ma su iz razi poput „vršenje nasilja”. a zatim na fizičko nasilje – 20%. i na verbal no relaciono nasilje – 34%. Podaci govore i o nasilju učeni ka prema od raslima. Svaki četvr ti učenik (27%) izjavljuje da u njegovoj školi ima učenika kojih se plaši jer bi mogli da ga maltretiraju. 13% misli da je ozbiljan ili veoma ozbiljan problem fizička agresija učeni ka prema nastav nicima. 8% da je neki drugi od rasli bio nasilan. njih 25% je reklo da su u posled nja 2–3 meseca doživeli da ih neki nastav nik vređa. kao i u drugim zemljama. Njih 29% misli da je verbal no nasilje učeni ka prema nastavni ku u njihovoj školi ozbiljan ili veoma ozbiljan problem. 57 Podaci u Tabeli 3.027 učenika (18. verbalno nasilje najrasprostranjeniji oblik vršnjačkog nasilja (Tabela 3). bar kada o tome govore sama deca. Među učenicima 5–8.5% da im je nastav nik pretio.57 Ispitivanje je ukazalo i na priličnu rasprostranjenost nasilja od raslih nad decom.221 od 5–8. .5%). razreda) razlikuju se za po jedan procenat ili manje od podataka saopštenih u Popadić i Plutova (1997) izračunatih na osnovu odgovora duplo manje (N=26. Učenici najšeće priznaju da su vršili direktno verbalno nasilje (33. O tome govore i odgovori zaposlenih.7%). raz reda (43%) izjavio je da je bio svedok da neki učenik iz njegovog odeljenja vređa nastav ni ka ili mu preti. Što se tiče pojedinačnih oblika nasilja. koji prikazuju odgovore 58. „žr tva nasilja” i sl. O rasprostranjenosti klime nasilja govori i rasprostranjeno osećanje nesigur nosti učenika. Skoro svaki drugi učenik 5–8.228) do tada ispitanih učenika. Ukupno 36% učeni ka žalilo se na bar jedan od gor njih obli ka nasilja od raslih. pokazuje se da je. Generalno.806 od 1–4. 8. Njih 16% izjavljuje da su se bar jed nom osetili ugroženi pret njama od strane učeni ka. 15% da ih je nastav nik udario. učenici su se najčešće žalili na direkt no verbal no nasilje (uvrede i ismevanja) – 47%. Njih 22% reklo je da je tokom školovanja neki nastav nik bio nasilan prema njima.

7% Jednom ili dvaput Više puta ili svakodnevno 16.3% 110 | Oblici viktimizacije Drugi učenici su me naziva li pogrdnim imenima.5% 3.3% 30. Pretili su mi i zastrašiva li su me Dodiriva li su me na način koji mi je bio neprijatana Otima li su mi novac i druge stvari. gura li. ismeva li me ili vređa li Priča li su laži o meni i pokušava li su da odvrate osta le učeni ke od mene Udara li su me.7% 8. šutira li.0% 24.0% 5.3% 3.6% 89.8% 2. tu kli.Tabela 3: Oblici vršnjačkog nasilja kojima su bili izloženi učenici u poslednja tri meseca Nije se desilo nijednom 53. uništava li su moje stvari Prisiljava li su me da činim ono što nisam hteo/la Doživeo/la sam neku drugu neprijatnost od učenikaa Nasilje u školama .5% 4.0% 14.8% 90. zatvara li ili za ključava li u prostoriju i sl.0% 9.1% 80.7% 90.0% 1.4% 66.3% 7.5% 82.9% 2.8% 15.4% 89.7% 8. gađa li.

pričao sam laži o njemu (ili njoj) 97. Devojčice su ima le upit ni ke sa tvrd nja ma formu lisa nim u ženskom rodu.4% 8. nekoga sam seksualno maltretiraoa 93.2% 5.3% .4% 2.1% 28.8% Prisiljavao sam učenika (učenicu) da čini ono što ne želi.6% Uzeo sam novac ili druge stvari od učeni ka (učenice).4% 5. uništavao sam njegove (njene) stvari 1.Oblici nasiljab Nije se desilo nijednom 66.7% 2.4% Dodirivao sam učenika (učenicu) na način koji je njemu (njoj) bio neprijatan.2% . ismevao ih ili vređao Rasprostranjenost nasi lja Udario sam učenika (učenicu).1% . | 111 .0% 4.2% Jednom ili dvaput Više puta ili svakodnevno Nazivao sam druge učenike pogrdnim imenima. razreda.3% 13.6% Nagovarao sam učeni ke da se ne druže s nekim učeni kom (učenicom).3% 90.5% 84.5% 2. da se ponaša glupo i ružno 98.7% 1.4% a b Odgova ra li su sa mo učenici 5–8. šutnuo sam ga ili za ključao u prostoriju i slično Pretio sam učeniku (učenici) i zastrašivao ga 93.

napunili patiku vodom • pretili su mi jer nosim iste patike kao oni • izbaciva li su me zbog vaški • to ne može da se napiše • drug me vređa. a ovamo su dobri sa mnom • Neki odgovori učenika iz istraživanja „Škola bez nasilja” . sve dok kući nisam videla da je to laž • drugari mi pričaju da sam debeo. to najviše mrzim • drug me udarao iz dosade. đubretarka” • kada me ogovaraju iza leđa. niko nije hteo da mi pomogne. kur va. telefonom • pišu po kontejnerima uz moje ime „smrad. da me ne kaže nastavnici da sam šutirao kantu za đubre u dvorištu • drug je rekao celom odeljenju da sam za ljubljena u njega • rastužio me je način na koji je jedan dečak pretio da će da me siluje • u staroj školi su me sva deca linčova la. drugarica mi je rekla da će brat ili sestra da mi se rodi iskasapljena • beže od mene (gadim im se) • kada me je moj najbolji drug uhvatio za zadnjicu i ucenio da ako ga kažem nastav nici. ali meni to nije bila ša la • priča li su rogobatne reči o meni • moja mama je bila trudna. pla ka la sam. rugobu • neka devojčica mi je rekla da mi je brat umro. ako nemam oni će me još • rekli su mi da ja ne mogu bez mame koja me je ostavila • cr taju me na tabli kao vampira. da ćemo se prestati družiti • Srbi me vređaju zato što nisam Srbin • zadirkuju me kad sam rekao u koga sam se za ljubio • u poslednja tri meseca sva ki odmor drugari su me mučili potezima američkog rvanja • tri deča ka su me udarila i rekli ružne reči. čak ni učiteljica • u pr vom razredu su mi napunili gaće peskom • to što su mi sva ki drugi dan radili šut ku • tera li su me da jedem iz kante i snima li mob. oni su mi tražili pare. jer sam novi đak u školi • starije devojčice su mi lupa le šamare i tera le me da plačem • Romi su me bili. a sve izgleda kao da razgovaramo • naziva li su me Gico zato sto sam ma lo puna • pretili su mi da će me ubiti ili prebiti – jednom su me i prebili ali ne sa teškim povredama • vređa li mi porodicu. smisle nešto da bi ima li razlog zašto se ne igraju sa mnom • drug me tera da mu donosim po 150 dinara.112 | Nasilje u školama • neko je okrenuo čitav razred protiv mene • napravili su grupu na facebooku o meni da sam ustaša • moja simpatija mi rekla da sam đubretar • učiteljica me odvede u svlačionicu i udara • ucenjivao me da se igram sa njim ili će me nazvati pogrdnim nadimcima • kada idem na trening karatea drugi me tu ku i vređaju • neko mi baca knjige na pod • tukli su me Cigani zato što sam im rekao da ne mogu igrati sa nama klikere • devojčica me ucenjiva la i primorava la da joj pišem kontrolne zadat ke • pišu moje ime po školi • vređa li su me da imam velike grudi i da sam Ciganka • ja nemam oca a drugari su me zbog toga vređa li • vređa li su moje roditelje i tražili da puzim po hodnicima • tu kli su me osmaci i to snimili • udara li me po glavi i tera li me da psujem i da sebe nazivam grubim imenima • sa kriva li mi stvari. oni tuku svu decu.

već relativno trajnu interakciju za čije postojanje su podjednako nužna bar dva učesnika – i nasilnik i žr tva. „Žr tva” na ovaj način postaje. tako da ovi nazivi opet postaju oznake za relativno trajne karakteristike deteta. a ne oznake za. već uloga nasilnika i žr tve postaje naziv za tendenciju da se unutar brojnih socijalnih odnosa sa drugom decom preuzima jedna ili druga uloga. koji se ne bavi ni interakcijama ni odnosima ne vezuje uloge nasilnika i žr tve u zajednički socijalni odnos. a ne privremene uloge u interakcionoj epizodi. a drugo žr tvom podrazumeva da u njihovoj interakciji postoji niz interaktivnih epizoda u kojima jedno dete nastoji da povredi drugo. ne nužno i empirijski!) nezavisne karakteristike deteta. s tim što žr tve nisu deca koja u poređenju sa nasilnicima zauzimaju neko drugo mesto na kontinuumu agresivnosti. Štaviše. niti se ter mini „siledžija” i „žr tva” odnose na nosioce uloga unutar konkretne interakcione epizode. . način ispitivanja. da tako kažemo. Nazvati jedno dete siledžijom. I po načinu konceptualizacije i po načinu merenja. subjekat i objekat konkretne radnje. Označiti neko dete agresivnim ili nasilnim znači pripisati mu sklonost da u nizu situacija agresivno reaguje. koja se sastoji u tome da u fokus interesovanja stavljaju ne više dispoziciju. „biti žr tva” i „biti nasilnik” predstavljaju dve konceptualno (dakle. ni ovde po pravilu nije sama interakcija. Predmet analize. recimo suprotan pol. naziv za relativno trajnu kakar teristiku deteta. međutim.Karakteristike dece uključene u nasilje Istraživanja koja se bave agresivnošću dece po pravilu su usmerena na prepoznavanje agresivne dece i utvrđivanje njihovih karakteristika. Pre bi se moglo reći da „siledžija” i „žr tva” označavaju relativno trajne uloge u odnosu. Istraživanja koja se tiču siledžijstva unose veoma značajnu novinu. isto kao i „agresivno dete” ili „nasilnik”.

moguće je da se iz ta dva podatka. Samoprocene viktimizacije i nasilništva učenika u osnovnim i srednjim školama korelirale su u studiji Solberg. to mora biti slabija tendencija da se bude žr tva.32 ako se koreliraju globalne samoprocene. Niz istraživanja u različitim sredinama pokazuju da je izloženost nasilju povezana sa većom anksioznošću. Zaista. Većina mera pokazuje da su nasilništvo i viktimizacija ne nezavisni. šta nam govore relativne proporcije ovih kategorija.32 u studiji Schwartz i sar.30 u studiji Veenstra i sar. iznosila je 0. zavisno od poduzoraka. Marano. 2009). i koliko su same kategorije međusobno povezane.02 do 0. od 0. kako god to shvatili) da se bude nasilan.26. Rigbi i Sli (1993) su takođe osporili da tendenciju da se maltretiraju drugi i tendenciju da se bude maltretiran od drugih treba posmatrati kao polar ne opozite. depresiv nošću. Olweus i Endersen (2007).. u svojoj studiji dobili su da su ove dve tendencije nezavisni faktori (nedovoljnu pažnju zaslužuje nalaz i da je prosocijalno.114 | Nasilje u školama Vrste uloga Pošto se viktimizacija (izloženost nasilju) i nasilništvo definišu i mere nezavisno jedno od drugog. 1988: 812) kao glavni nalaz svog istraživanja navode da su „agresija i viktimizacija or togonalne dimenzije” (našli su korelaciju od 0. (1997). već značajno pozitivno povezani. i da što je veća tendencija (sklonost ili verovatnoća. 0. računate na osnovu vršnjačkih nominacija. Oni pokazuju neke. Žrtve Tipične žr tve su oni učenici koji su česte mete napada druge dece. Nalazi otkrivaju drugačiju sliku. malim . a 0. 1994. pa je iz takve slike lako očekivati da su nasilnik i žr tva dijametralno različiti. korelirale su 0. (2005). ako se izloženost nasilju i nasilništvo mere posebnim pitanjima. Ona su nesigur na.06). Po pravilu. a na napad reaguju plačem i povlačenjem. a nekada i znatno više (npr. ali koji sami ne uz vraćaju već tr pe i povlače se. kada se dihotomizuju i ukrste. bojažljiva i povučena (Byrne.33 ako se koreliraju skorovi izračunati iz specifičnih postupaka. U pojedinačnoj epizodi nasilja nasilnik i žr tva stoje suprotstavljeni jedan drugom. neaser tivna. preosetljiva. Postavlja se dalje pitanje koje kategorije postaju na ovaj način uočljive. Već na nivou merenja. Mere viktimizacije i nasilništva. U našem istraživanju „Škola bez nasilja” povezanost viktimizacija i nasilja. to su deca koja su fi zički slabija. anksiozna. očekiva ne. a 0. otvara se prostor za tipologiju dece koja nastaje ukrštanjem ove dve dimenzije. Dejvid Peri i saradnici (Perry i sar. 1995).62 u Bizumic i sar. zajed ničke ka rak teristi ke. kooperativno ponašanje bilo dimenzija nezavisna i u odnosu na sklonost nasilju i u odnosu na izloženost nasilju).. dobiju četiri kategorije (uloge) učenika.

2004). 1993a). niti o direktnoj vezi. sa manje prijatelja koji bi ih štitili. a 29% od tog broja (tj. 2003) su. Peri i saradnici (1988) našli su da je izloženost nasilju povezana sa odbacivanjem od strane vršnjaka. U ekstremnim slučajevima napuštaju školu. kao što su glavobolje. što može potrajati do odraslog doba (Boulton i Under wood. ili ubijaju nasilnike. Takva deca izbegavaju školu. a možda je. a u retkim slučajevima zlostavljanje je trajalo i nekoliko godina. da se ne bi sve žr tve opisivale na identičan način. Žr tve često imaju neki nedostatak kao što je neko fizičko oštećenje. 1978) je našao da će deca koja su bila žrtve s 13 godina. Pol i Cilesen (Paul i Cillessen. Ona gube samopoštovanje i sigur nost u sebe. i da takav opis važi za oba pola i različite uzraste. 2000) su. Nekoliko istraživanja u Velikoj Britaniji pokazuju da su deca iz marginalizovanih grupa značajno više – 2–3 puta – izloženi riziku viktimizacije. uticaj obostran. 1992. našli da je jedna polovina žr tava navodila kratkotrajne epizode. Možda odbačenost vodi ka većoj viktimizaciji. opažajući je kao neprijatno i opasno mesto. Neke karakteristike žr tava bez sumnje su posledice izloženosti nasilju. njih 8% od ukupnog broja) da je bilo izloženo nasilju i u osnovnoj i u srednjoj školi. kad se nađu u drugoj školi. mucanje. Olweus. 2000). ispitujući dužinu nasilnih interakcija. a ti faktori su bitni (Cowie i Wallace. uvek sa manje ili više varijabli koje posreduju između uzroka i posledice. U drugoj studiji (Schafer i sar. treba voditi računa da ona ne govore o uzročno-posledičnoj vezi. naravno. pokušavaju samoubistvo. prateći skorove izloženosti nasilju dece u višim razredima osnovne i .Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 115 samopou zdanjem i lošom slikom o sebi. nesanica.. lako uočljiv povod za kinjenje. počinju da zaostaju u školi. Olveus (Olweus. s promenjenim nastavnicima i učenicima u razredu. Jedna podela koja se čini korisnom jeste na kratkotrajne i stabilne žr tve. oko nedelju dana. 28% mladih koji su završili školovanje saopštilo je da su bili žr tve nasilja. ali ne znači da su zbog tog nedostatka postali žr tve – on je najpre zgodan. jer se može pret postaviti da posledice viktimizacije u velikoj meri zavise od njenog trajanja. 2003). a možda viktimizacija ima za posledicu odbačenost. Ima puno nastojanja da se napravi razlika između tipova žr tava. Kada se analizira povezanost uloge učenika sa nekim njegovim karakteristikama. Deca žr tve pate i od drugih problema povezanih sa stresom. Koliko je uopšte položaj žr tve stabilan? Uloga žr tvi nasilja relativno je stabilna (Pepler and Craig. verovatno biti žr tve i sa 16. Na primer. kao i riziku da sami budu nasilnici. Paul i Cillessen. Smit i Šu (Smith i Shu. 2000). stomačne tegobe (Hawker i Boulton. Utvrđeno je da izloženost nasilju ima brojne neposredne negativne posledice. koje spadaju i u inter nalizovane (emocionalne) i u ekster nalizovane probleme (probleme u ponašanju). Deca s invaliditetom su manje integrisana u vršnjačku grupu. 1995. preterana gojaznost i slično.

) utvrdili da samoprocene i vršnjačke procene ne izdvajaju istu decu i da jedna „mala grupa” dece koju su oni nazvali „paranoidnim” za sebe navodi da su žr tve. Jedan ohrabrujući nalaz jeste da je oporavak od viktimizacije po pravilu vrlo brz. što bi moglo značiti da im je to pomoglo da prestanu da budu žr tve. Juvonen i saradnici (Juvonen. da nema trajnih posledica i da je trenutno stanje pod uticajem trenutnog statusa. 2003) autorke su za decu iz ovih kategorija koristile nazive . a to onda vodi još većem gubitnku samopouzdanja itd. U kasnijem istraživanju (Graham. pogotovo ako se uzme u obzir izrazita arbitrar nost s kojom su obe dimenzije deljene na dve kategorije koje će se ukrštati. što ih još više čini pogodnim da budu mete.. razreda. Ovakva klasifikacija ukrštanjem procena i samoprocena iskorišćena je i u studiji Graham i Juvonen (1998). nove žr tve. „paranoidnim”. klasifikovali su učenike u četiri grupe: stalne žr tve. i one koji nisu žr tve. 2004). treba da budu važni elementi programa borbe protiv nasilja. bivše žr tve. Bivše žr tve se ni u ovoj studiji nisu značajno razlikovale od onih koji nisu bili žrtve (sem u opažanju problema sa vršnjacima). dolazi do značajne promene u kontekstu. „Stabilne žrtve” (žrtve i na prvom i na drugom testiranju) razlikovale su se po tim osobinama. ispitujući učenike u razmaku od dve godine. „poricateljima” i „nežr tvama”. na uzorku dece 6–7. čak i tamo gde. i što onda ukazuje da jačanje socijalne podrške. izveštavale su o više problema sa vršnjacima i bile više uključene u nasilništvo prema drugima. dva puta. u razmaku od godinu dana. da je bilo 10% „pravih žr tava” i 5% „poricatelja”. Već je rečeno da su Peri i saradnici (Perry i sar. „Bivše žrtve” (deca koja su bila žrtve ali više nisu) nisu se razlikovala od dece koja uopšte nisu bili žrtve ni po usamljenosti. prelaskom u novu sredinu i menjanjem odeljenjske grupe. Nishina i Graham. 2000) ispitivali su decu uzrasta 12–15 godina. Bivše žr tve su češće od stalnih i novih žr tvi saopštavale drugima da su ugrožene. Činjenica da se samoprocene ne poklapaju uvek sa procenama vršnjaka. ali ih takvim ne označavaju ni vršnjaci ni nastavnici.70. manje su volele druge učenike. Autorke su dobijene grupe nazvale „pravim žr tvama”. ni po samopoštovanju ni depresivnim simptomima. i bile su slične novim žrtvama.116 | Nasilje u školama nižim raz redima sred nje škole. Sličan postupak koristili su Piter Smit i saradnici (Smith i sar.. Nađeno je da je najbrojnija grupa „paranoidnih” (17%). osnaživanje dece da se obrate za pomoć i da imaju kome da se obrate za pomoć. Nazivi kategorija svakako su neprimereni. Bellmore i Juvonen. Na osnovu statusa u pr vom i drugom testiranju. Stalne žr tve su imale manje prijatelja. našli da korelacije iz među sused nih razreda prelaze 0. Jedna od inter pretacija jeste da nasilje stvara začarani krug: zlostavljana deca sve više gube samopouzdanje. ponudila je istraživačima mogućnost još jedne klasifikacije žr tvi koja bi mogla biti korisna.

ne bi se utvrdila veza vik timizacije i prihvaćenosti. S obzirom na socijal ne indi katore prihvaćenosti i popular nosti među vršnjacima. bili su anksioznije.. — plače pre spavanja. Druge dve kategorije žr tava bile su negde iz među ove dveju grupa. 1997): — dete nerado ide u školu i iz mišlja razna opravdanja da bi izbeglo školu. — naglo popušta sa uspehom. Neki od tih znakova ukazuju na izloženost intenzivnom stresu. — ima zdravstvene probleme (glavobolju. ne bi se utvrdila veza vik timizacije sa psihološkom neprilagođenošću. — gubi apetit. bolove u stomaku). jer. „prave žr tve” su bile odbačenije nego oni koji to nisu. — deluje odsutno. — povlači se u sebe. — javlja se noćno mokrenje. — uplašeno je dok dolazi ili odlazi iz škole.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 117 „prave žr tve”. „žr tve u očima vršnjaka” i „nežr tve”. . Od kritične je važnosti prepoznati da je neko dete izloženo nasilju. „prave žrtve” su se jasno razli kovale od učeni ka koji nisu bili žr tve. drugi na uključenost u specifičnu interakciju nasilnik–žr tva. — često menja put od kuće do škole. Da se vik timizacija ispitivala samo na osnovu nominacija. Sumnju da je dete maltretirano trebalo bi da pobude sledeći znaci (Elliot i sar. ali pitanje ima i mnogo praktičniju dimenziju. Do sada prikazani odgovori na pitanje „Ko su žr tve?” ukazivali su na pre svega teorijski relevante specifičnosti viktimiziranih učenika. opterećene fizičkim simptomima. dekoncentrisano i nemotivisano. a „žr tve u očima vršnjaka” učenicima koji nisu žr tve. a u tome se od njih nisu razli kovale žr tve u očima drugih. usamljenije. — dolazi gladno (jer mu je neko oduzeo užinu). depresiv nije. Pokazivale su manje samopoštovanje. Rezultati istraživanja imaju i metodološku poentu. „žr tve u vlastitim očima”. ali tako da su „žr tve u vlastitim očima” više nali kovale pravim žr tvama. — počinje da muca. žr tve u vlastitim očima nisu se po prihvaćenosti razli kovale od dece koja nisu bila žr tve. kao što će se videti. čak i ako samo nasilje nije evidentno. Navodi se čitav niz znakova sadržanih u detetovom ponašanju koji bi trebalo da roditeljima i nastavnicima budu znaci upozorenja da je dete možda izloženo nasilju. — vraća se iz škole s oštećenim stvarima ili pocepanom odećom. ne treba očekivati da će takve probleme dete spremno podeliti sa drugima. S druge strane. Da se status žr tve ispitivao samo na osnovu samoprocena. S obzirom na indi katore psihološke neprilagođenosti.

Ova grupa je relativno mala i njihov procenat varira – jedan pregled (Schwartz i sar. veoma je veliko. u Olveusovoj (2001) studiji 10–20% žrtava su bili i nasilnici. a 61% imalo epizodu sa ozbiljnom depresijom (Vossekuil i sar. karakteriše ih kombinacija anksioznosti i agresivnosti. i to da je 78% napadača ranije razmišljalo o samoubistvu ili pokušalo samoubistvo. itd. nekad i odrasli mogu pokazivati otvorenu nenaklonost prema njima. nemir ne. odrasli bi trebalo da ozbiljnije razmotre mogućnost da je dete izloženo maltretiranju. — prestaje da jede ili postaje opsednuto čistoćom (kao reakcija na to što ga zovu „debelim” ili „prljavim”. tajna služba US sprovela je obimno istraživanje vezano za 41 napadača u školama. agresivne žr tve (Schwartz i sar. Iznenađujući podatak je bio da je 71% takvih napadača bio žr tva siledžijstva. (2001) još manje. i što je tih znakova više. a kod Schwartza i sar. Manji broj žr tava su. Olveus ih je nazvao „provokativnim žr tvama”. Olveus (1978) je primetio da nisu sve žr tve submisiv ne. 2001). ova deca se identifi kuju na osnovu psihometrijskih kriteriju ma. nasilnici/žr tve (Boulton i Smith. po opisu nastavnika. Svaki od ovih znakova može da ima sasvim različite uzroke.118 | Nasilje u školama — ima noćne more. 2001). Nakon serije oružnih napada učenika po školama.. 2001) navodi raspon od 0. — odbija da govori o tome zašto je stalno neraspoloženo. iritabilne. lako ih je isprovocirati. pa je nekad i ceo razred uključen u njihovo zlostavljanje. Obavljani su inter vjui sa porodicom. Njihova proporcija je izgleda vrlo osetljiva na korišćenu metodologiju – u istraživanju Perija i saradnika (1988) bilo je podjednako i agresivnih i neagresivnih žr tava. 1994). . sem toga da je većina te dece bila izopštena od vršnjaka i maltretirana. — ima ogrebotine i modrice za čije poreklo daje neobična objašnjenja. pre svega u SAD. vršnjacima. u snu viče: „Ostavi me na miru!”. Žrtve/nasilnici Na osnovu opisa učeni ka koji su mu davali nastav nici. 1978. Oni svojim ponašanjem često provociraju vršnjake. — traži ili krade novac (da bi platilo nasilnika). brzo planu. To su deca koja su i nasil nici i žr tve. U kasnijim istraživanjima. — stalno „gubi” džeparac. osobljem škola. ali to mogu biti i znaci izloženosti nasilju. zanimanje za to šta je karakteristično baš za ovu decu. 2002).3% do 29%.. Analiza dece koja su izazivala masovne pucnjave u školama u SAD otkrila je. nastojeći da pronađu porodični ili psihološki profil tipičnog napadača. Oni su označeni na različite na či ne: kao provokativ ne žr tve (Olweus.. I pored malog procenta učenika koji se svrstavaju u ovu kategoriju.

Deca koja su spadala samo u kategoriju agresivnih.. U drugoj studiji (Unnever. Žr tve/nasilnici opisuju se kao impulsivna deca sa problemima samokontrole.. Najpre. 1997) intervjuisane su majke petogodišnje dece (njih 198). bila su više svedoci konflikata i agresije odraslih. 1999). međutim. neuklapanjem u grupu i nepoštovanjem grupnih normi izazivaju grupu ili bar deo grupe protiv sebe. i čija se nasilnost koju upitnik regitruje sastoji u povremenom (češće od dva puta u nekoliko meseci). 2000). Agresivne žr tve su u poređenju sa nasilnicima bile manje proaktivno. 1997. Što se tiče socijalizatorskih iskustava. Grupa agresivnih žrtava (njih 16) imala je više kažnjavajući. Pellegrini i sar. Utvrđene su karakteristične razlike u podizanju dece nasilnika i agresivnih žrtava. Schwartz. Istraživači uzimaju slobodu da ovu kategoriju tumače na različite načine. oni bi po pravilu bili žrtve onih koji su jači od njih. koja su primar no agresivna i svojim ponašanjem. i češći su oni opisi prema kojima se radi o „neefikasnim agresorima” (Perry i sar.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 119 Psihometrijski kriterijum kojim se ova kategorija izdvaja nije dovoljan da se razume koja deca tu pripadaju. Bilo je više pokušaja da se utvrdi koje razlike u karakteristikama ličnosti ili socijalizatorskim iskustvima dovode do toga da neko dete bude nasilnik/žrtva. a ne samo nasilnik ili samo žrtva. Polazeći od toga da su žr tve/nasilnici primar no nasilnici a sekundar no žr tve. ali nisu sama bila izložena nasilju kao što su to bile agresivne žrtve. Agresivne žr tve bile su manje popular ne nego nasilnici. nađene su razlike u ponašanju i statusu između nasilnika i agresivnih žr tava. neprijateljski i odbacujući tretman nego druge grupe. a zatim su deca praćena dok nisu imala 8 i 9 godina (treći i četvrti razred). razlika između ove dve kategorije nije bila naročito . Agresivne žr tve su više od nasilnika bile sklone fizičkoj. možda bezuspešnom. a tek zatim (uslovno) žr tve u smislu da neke od njihovih žrr tvi ne prihvataju ćutke nasilje već ponekad uzvraćaju. Schwartz i sar. uzvraćanju svojim progoniteljima. a manje verbalnoj agresiji. nastavnici i vršnjaci napad na njih češće su videli kao zaslužen. pogotovo ako se ne uzima u obzir šta po učestalosti preteže – nasilnost ili viktimizacija. i moglo bi se očekivati da su oni i bili više izloženi napadima. a nasilni prema slabijima od sebe. tu mogu biti deca koja su pre svega (češće) žr tve pa tek zatim (uslovno) nasilnici.. Nasilnici bi bili skloni proaktivnoj. ali ne i u socijalizatorskim obrascima. 2005). mogu pripadati deca na koju se najčešće i misli kad se govori o žr tvama/nasilnicima. 1992. zatim. Tu mogu pripadati i deca koja su najpre nasilnici. i više proaktivno agresivne nego žr tve. a više reaktivno agresivne. Tu. U jednoj takvoj studiji (Schwartz i sar. istraživači su skloni da razliku između nasilnika i žr tava/nasilnika vide u vrsti agresije kojoj su skloni (npr.. koja po svom ponašanju odgovaraju deci sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću (ADHD). a nasilnici/žr tve reaktivnoj agresiji.

u pričicama. sprem niji su da. pridaju agresoru prijat na osećanja. manje razmišljaju o osećanjima žr tve. Nasilnici Pokazalo se da nije lako napraviti profil tipičnog nasil ni ka. — registrovani disciplinski problemi. vređanja i siledžijstva. na osnovu procene nastavnika ili vršnjaka. što stvara nevolje i njemu i drugima. predrasude. — netolerantnost prema različitosti. sklono fizičkoj agresiji reak tiv nog tipa. Nasil nici se izdvajaju po karakterističnom od nosu prema žr tvama i odnosu prema nasilju. — izražavanje nasilja u pisanim radovima i cr težima. — izraženo osećanje odbačenosti. Ovakva slika postepeno je docr tavana u seriji istraživanja agresivnosti.. i bila je značajno manja nego razlika između agresivnih žr tvi i žr tvi. Ono je zato marginalizovano. i da žr tve smatraju odgovor nim za zlostavljanje. ali nesocijalnizovano. — udruživanje u gangove. pri čemu je agresivno dete bilo ono koje je. mu škog pola. druga deca ga se plaše i ne vole ga (Cairns i Cairns. — izraženo osećanje izolovanosti i usamljenosti. . fizički jače od svojih vršnjaka. Postoje i razlike u atribucijama kojima su skloni: skloniji su da drugima pripisuju neprijateljske namere. Postoji stereotip o tipičnom na sil ni ku: ta kvo dete je. — nekontrolisani bes. — korišćenje droga i alkohola. — obrasci impulsivnog ili hroničnog udaranja. — nasilno i agresivno ponašanje u prošlosti. Jed na takva lista ranih upozoravajućih znakova mogućeg nasilnog ponašanja u budućnosti izgleda ovako (prema Dwyer i sar.120 | Nasilje u školama velika. 1998: 8–11): — povlačenje iz društva. naučeno da nasiljem rešava probleme. 1991). Nije potvrđeno da agresivne žr tve češće nego nasilnici i dolaze iz porodica sklonih prisiljavanju ni da su nasilnici češće svedoci porodičnih konfli kata nego agresiv ne žr tve. Oni generalno pokazuju manju empatičnost. — nezainteresovanost za školu i slab školski uspeh. — osećanje da je meta napada i maltretiranja. Rezultati sugerišu na to da agresiv ne žr tve imaju haotičniji porodični život nego žr tve i možda nasilnici. najpre. sami nalaze zadovoljstvo u svojim agresivnim postupcima. Ovakav tip agresiv nog učenika po pravilu je opisivan kada se pokušavalo pomoći nastav nicima i roditeljima da prognoziraju za koje dete postoji povećan rizik da će se nasilno ponašati.

Kombi nacija slabe regulacije i ova kvih kog nitiv nih usmerenja podsticaće ih da ispoljavaju reak tiv nu agresiju kada su provoci rani. postepeno će raz vijati neprijateljska atribuciona usmerenja i navi ku da agresijom rešavaju probleme.. ona nemaju prilike koliko druga. zauzimanja tuđe perspektive. umanjivati njihov status. zasnivaju se na drugačijim kog nitiv nim i emocional nim procesi ma. empatije. uče se na različite nači ne tokom individu al ne istorije i zavise od različitih situ acionih fak tora. Raz vojno. sastoje se u drugačijem tipu reakcija. ne nailazi samo na negativ ne socijal ne posledice. Ovakve reakcije vršnjaka faktički učvršćuju naviku da dete reaguje reaktivnom agresijom jer one za dete predstavljaju stresno iskustvo koje vodi pripisivanju neprijateljskih namera drugima i.. potvrđivanju takvih atribucija i jačaju one emocije koje do reaktivne agresije dovode. smatra se.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 121 Povla čenjem razli ke iz me đu reak tiv ne i proak tiv ne agresiv nosti stvorila se mogućnost i da se razli kuju dva tipa nasil ni ka. deca ih odbacuju ili su nasil na prema nji ma. paradoksalno. a to su veštine kooperacije. međutim. Kroz iskustvo s drugom decom i u porodici deca sa agresiv nim ponašanjem mogu uočiti da se agresija često pokazuje kao efi kasno sredstvo za postizanje ciljeva. . reak tiv na agresija verovat no pret hodi proak tiv noj agresiji i slu ži kao katalizator za njen raz voj. U čemu bi se procesi raz voja reak tiv no i proak tiv no agresiv ne dece poduda rali. s jasnijim profili ma od onoga koji je u sebi morao da ukomponuje osobi ne i jed nog i drugog. Agresija. Rešenje za ovu decu biće da se udružuju sa sebi sličnima i unutar takvih grupa jed ni kod drugih potkrepljuju agresivno ponašanje. prihvaćena deca. Ova dva obli ka agresije. Takva deca raz vijaju rizik antisocijalnog ponašanja u od raslom dobu (Pat terson. a efi kasnost povećavati obraćanjem pažnje kada. tj. Ta kvo ponaša nje ne ula zi u poželjne socijal ne vešti ne i ne naila zi na odobravanje kod vršnja ka. Odbacivanje je stresno iskustvo koje vodi ka pripisivanju neprijateljskih namera drugi ma. Ako se desi da od ra staju u porodica ma gde se prema njima pri menjuju strogi vaspit ni postupci. zaključivanje o namerama (Dodge i sar. Naprotiv. čija upotreba se može uvežbavati. Reid i Dishion. Agresiv ni postupci se mogu videti kao instru ment za postizanje ciljeva. Pošto su odbačena od vršnjaka. a u čemu razli kovali skici raju MekOlif i sa rad nici (McAulif fe i sar. Na taj način se kod njih raz vija proak tiv na agresiv nost. 2003). 1992). Nedostatak tih veština će ih sve više udaljavati od drugih. da u vršnjačkim grupama uče i uvežbavaju ono ponašanje koje dovodi do smanjenja agresiv nosti i poboljšanju statusa u grupi. Neku decu već na vrlo ranom uz rastu ka rak teriše slaba regulacija oseća nja i ponaša nja: ona se la ko razbesne i teško kontrolišu pona ša nje. 2006: 367). sve ovo će se od raziti i na loš uspeh u školi. prema kome i u kom obli ku se isplati biti agresivan.

Od ponašajnih korelata. teško podnosi neuspeh. neprijateljski nastrojen prema drugima. reaktivna agresija je povezana sa socijalnim povlačenjem. Vezano za etiologiju. kako rekosmo. dok je proaktivna agresija povezana s druženjem sa devijantnim prijateljima u adolescenciji. dalje. U istraživanjima siledžijstva. ubeđuju da nikakva prava šteta nije napravljena. neempatičan je. dok je proaktivna agresija pozitivno povezana s očekivanjem pozitivnih ishoda od agresije i pridavanjem većeg značaja instrumentalnim nego socijalnim ciljevima. U nekim osobinama nasilnici su slični žr tvama: pokazuje da i za nasilnike koliko i za žr tve postoji povećan rizik od depresije. a proaktivna s porodičnom istorijom nasilja i zloupotrebe supstanci. On je pripadnik grupe koja cr pi svoju snagu iz maltretiranja slabije dece koja nisu članovi njihove grupe. 1993) je nabrojao neka obeležja karakteristična za siledžije. izdvajale su se i druge tipologije nasilnika. U njima. i potiče iz disfunkcionalone porodice. . na reaktivnu agresiju. Sem što je jači i fizički spretniji od vršnjaka (što nije uzrok već uslov da može biti siledžija). imaju potrebu da izgledaju čvrsti. i da češće pomišljaju na samoubistvo. a ne reaktivnu agresiju i odstupa od foto-robota skiciranog u istraživanjima agresivnosti usmerenih.122 | Nasilje u školama MekOlif i saradnici (2006) sumiraju neke razlike između ovih podvrsta agresivnosti. bez razvijene empatije. drzak je i agresivan prema odraslima. razdražljiv je. pošto su bili nasilni. Što se socijalnih korelata tiče. Olveus (Olweus. ne izdvaja po tome što je slab učenik. neomiljen u razredu i s osećanjem manje vrednosti. Od emocionalnih korelata. reaktivna agresija je povezana s odbacivanjem od strane vršnjaka i viktimizacijom u detinjstvu. Rigbi (1994) skicira dve vrste nasilnika. on ima snažnu potrebu za dominacijom nad ostalim učenicima. hiperaktivnošću. Tako. a proaktivna s očekivanjem zadovoljstva od agresije. Drugu vrstu. slabim socijalnim veštinama. reaktivna agresija je povezana s besom i depresijom. nastojeći da koriguje neke „mitove” o tome kako tipični siledžija izgleda. Pokazalo se. Tipičan siledžija se. Razdvajanju proaktivnog i reaktivnog nasilnika doprinela su i istraživanja siledžijstva. Jedan je onaj koji ima agresivan temperament. 2006). Što se socijalno-kognitivnih korelata tiče.. Proaktivna agresija pozitivno povezana je s maloletničkom delin kvencijom. reaktivna agresija povezana je s ranijim oštrim vaspitanjem. Relativno se rano odaje „lošem društvu” i raznim oblicima antisocijalnog ponašanja. tipičan siledžija pokazuje proaktivnu. plaše se da budu predmet siledžijstva. Iza ovog nasilja ne stoji zla namera i članovi grupe se. sem reaktivnog i proaktivnog agresora. reaktivna agresija je pozitivno povezana s neprijateljskim atribucionim usmerenjima i agresivnom rešavanju socijalnih problema. upozorava Olveus. imaju manju svest o tuđim osećanjima (Dunsmuir i sar. da su siledžije sklonije da tuđe ponašanje vide kao provokativno. po Rigbiju čine „pasivni nasilnici” ili „sledbenici”.

i nepristupačna sa mom na sil ni ku. već živi u naivnom uverenju da njegovo sopstveno blagostanje mora biti pr venstvena briga drugih. za razli ku od eksploatatora. osetljive osobe a izbegava sebi jednake. Zaštita slike o sebi – nasilje je odmazda prema ljudima koji nasilniku narušavaju sliku koju ima o sebi – nasilje je automatska reakcija na uvrede i provokacije. Samozadovoljstvo – nasilje je takođe kazna za nepovinovanje. . Anali zi rajući motive koji pokreću na sil ni ke. Ulepšavanje slike o sebi – nasilnik smatra da nasiljem dokazuje vlastitu muškost. Drugu grupu čine postupci koji predstavljaju manipulaciju drugima u cilju zadovoljavanja vlastitih potreba: Siledžijstvo – nasilnik uživa u patnjama drugih. motiv koji bi stajao iza postupaka koje označavamo agresivnim i koji bi nam pomogao da takve postupke lakše prepoznamo. a nasilnik se često sveti pre uvrede.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 123 Motivacija koja stoji iza nasilja može biti veoma složena. nema svesnu nameru da iskorišćava druge. Hans Toh (Toch) je došao do klasifi kacije na 10 osnov nih motiva (Toh. Pr va grupa obuhvata strategije odbrane i ulepšavanja slike o sebi u vlastitim očima i očima drugih: Odbrana ugleda – na sil nik veruje da ga položaj u grupi (npr. nasilnik kreće da provocira sukob. to što je „glavni”) obavezuje da čini nasilje. ali nasilnik. čvrstinu i snagu. Eksploatacija – nasilje se koristi kao instrument prinude prema onima koji odbijaju da se povinuju nasilniku. neustrašivost. Iz ove perspektive. i za žr tve bira slabije. „znajući” da će do izazova ili uvrede doći. Samoodbrana – drugi ljudi su izvor opasnosti koje treba neutralisati. 1969/1978: 188–237). Otklanjanje pritiska – nasilnik pribegava nasilju kada mu nedostaju verbalne i druge društvene veštine u komuniciranju. nasilnik se nasiljem služi da bi izašao na kraj sa ljudima kojih se plaši. Katarza – Da bi se oslobodio pritiska svojih akumulisanih emocija. ne postoji jedan. Nametanje normi – nasilnik sebe vidi kao kao arbitra koji nasiljem prema „prestupnicima” uzima pravdu u svoje ruke. agresivni. Nasilje je reakcija na nepouzdanost i perfidnost drugih ljudi. pri čemu je identitet žr tve od sporednog značenja.

na učenicima od 6. 1994) nisu našli razlike u izloženosti nasilju između pripadnika etničkih manjina i etničke većine. 2007). Ni u SAD. U Velikoj Britaniji. eventualna različita viktimizacija ili nasilništvo među decom različitog rasnog porekla ne uzima se kao rasno obeležje. raz reda u SAD (ukupno 78. Politički nekorektno bi bilo ne ukazivati na. činjenicu da. do 12. Graham i Juvonen (2002) su na osnovu vršnjačkih nominacija našli da su Afroamerikanci češće nasilni od ostalih. dete afroameričkog ili hispanoameričkog porekla nema isti status u školi gde je u većini i gde je u manjini. već upravo prikrivati. 28% među Afroamerikancima i 31% među Indijancima. razreda (Nansel i sar. na osnovu samoprocena bilo 12% među Azijcima. mora se odmah naglasiti. traženju veza sa složenim psihološkim konstruktima prethodi povezivanje s osnovnim (ne)psihološkim.5% među belcima.. U velikoj studiji na nacionalnom uzorku učenika 6–10. a crnci su ređe od ostalih izjavljivali da su izloženi siledžijstvu. Razlike u nasilništvu i izloženosti nasilju među decom različitih rasa mnogo više su ispitivane u SAD nego u evropskim državama. 15. prilikom ispitivanja neke pojave. . recimo. Sian i saradnici (Siann i sar. U drugoj studiji (Carlyle i Stein man. gde je rasna pripadnost znatno manje značajna u istorijskom i političkom smislu.124 | Nasilje u školama Etničke/rasne razlike Bar u psihološkim istraživanjima. a u etnički i rasno mešovitim društvima etnička/rasna pripadnost je jedna od osnovnih takvih varijabli. niti da je njegovo ponašanje određeno nor mama koje važe za njegovu zajednicu. 2001) na osnovu samoporocena zaključeno je da su mladi Hispanoamerikanci marginalno češće nasilni od belaca i cr naca. Već činjenica da su gangovi organizovani pre svega po etničkom/rasnom principu. 17% među Hispano. već kao nešto što je uzrokovano socijalnim i političkim nejednakostima i razlikama i tenzijama između subkultura i manjinskih i većinskih zajednica. mada je većina pripadnika manjine smatrala da su deca iz etničkih manjina više izložena nasilju. susedstvo) i uticaj će zavisiti od strukture odeljenja. Razlike među decom su složene: rasna pripadnost povezana je sa socijalnim statusom i materijalnim stanjem i svim varijablama povezanim sa njima (način podizanja dece. ukazuje da će boja kože i pripadnost etničkoj grupi uticati na verovatnoću uključenosti u nasilnu interakciju.000) nađene su značajne razlike u sklonosti nasilju: nasilnika je. Poređenja rasa uglavnom daju nesaglasne rezultate. Razlike u izloženosti nasilju bile su manje: 17% među Azijcima i Hispanoamerikancima.. škole i šire zajednice. kao i da rasističke i nacionalističke ideologije insistiraju na grupnim razlikama. sociodemografskim varijablama. 20% među belcima i Afroamerikancima i 27% među Indijancima.

pa bi se smanjile frustracije koje pobuđuju na agresiju. Ona u školu dolaze sa nezanemarljivim iskustvom i nasilništva i vik timizacije. Povezanost sa izloženošću nasilju bila je –0. klima u porodici koja ne postavlja visoke zahteve u ovim oblastima. razreda iznosila je –0. do 8. strategija smanjenja nasilja. i. mesec. Od kog uz rasta uopšte ima smisla govoriti o agresiv nosti? Dok neki autori (Tremblay i sar. Deca koja imaju problema sa školskim uspehom zbog toga se osećaju neuspešnim i neadekvatnim i odbačenim od druge dece. Pri tome se obično veruje da školski neuspeh vodi ka agresivnom ponašanju. jer bi se tada više zainteresovala za školu i vezala za nju. uda ra nju i ujeda nju.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 125 Školski uspeh Deo opšteprihvaćene slike jeste da su nasilna deca po pravilu lošijeg školskog uspeha. koji se sastoje u čupanju za kosu. Koliko god veza između nasilja i školskog uspeha bila intuitivno prihvatljiva. Korelacija između školskog uspeha i kompozitnog skora nasilnosti kod učenika od 5. 1999) smeštaju početke ovakvog ponašanja u 17. 2001).12 – slabiji uspeh u školi više je povećavao verovatnoću da će dete biti izloženo nasilju nastavnika nego nasilju vršnjaka.07.05. sve manje se vezuju za školu i sve manje dele vrednosti grupe. ona u našem istraživanju „Škola bez nasilja” nije potvrđena. nedostatak koncentracije i pažnje. a tre ći smatraju da već sa godi nu dana deca . a i bila bi lakše prihvaćena od vršnjaka. Sve ih to vodi ka antisocijalnom ponašanju čiji je jedan oblik i agresija. Katarina Bridžes (Bridges.. Nalaz o tome da su antisocijalna i agresivna deca loši učenici predstavlja „jednu od najbolje dokumentovanih činjenica o antisocijalnoj i agresivnoj deci” (Moeller. da bi se bolje raz umelo kolika je uloga škole u oblikovanju dečje agresiv nosti bilo bi dobro znati na kom uzrastu se agresija uopšte javlja i kada prerasta u relativ no stabilan obrazac detetovog ponašanja. sastojala bi se u pomoći deci da savladaju gradivo i poprave školski uspeh. a korelacija sa izloženošću nasilju nastavnika –0. Iz ove perspektive. Takvi koreni bi mogli biti neadekvatne intelektualne sposobnosti. ili bar jedan njen element. hiperaktivnost. 1933) navodi da se već na uzrastu 14–15 meseci mogu registrovati „agresivni napadi”. Pre bi ipak bilo da i školski neuspeh i agresivno ponašanje imaju iste korene. Uzrasne razlike Daleko od toga da je škola pr va i jedina sredina u kojoj se deca sreću sa tuđim i vlastitim nasiljem.

Agresivnost je povećana i u periodu adolescencije. suptilnije for me. u Irskoj. a verbalna agresija raste u periodu od 8 do 11 godina. 1996. kako je primetio još sveti Avgustin. 1997).. Prva mogućnost je da sa uzrastom dete u školi zauzima sve više mesto na . Indirektna agresija zahteva određene sposobnosti ne samo od nasilnika već i od žr tve: potrebno je da ne samo nasilnik već i žr tva razume različite neverbalne poruke i ume da tumači poruke u tuđem ponašanju. Sva velika istraživanja rađena na više uzrasta potvrđuju ovaj trend..5% žr tava među dečacima a 16% među devojčicama. U Engleskoj.. Jedan od konzistentnijih nalaza u obilju obavljenih istraživanja jeste da broj žrtava per manentno opada sa školskim uzrastom. Deca uzrasta 2–3 godine najsklonija su fizičkoj agresiji. 1992). Nastojeći da objasne ovaj konstantan pad u izloženosti siledžijstvu.. 1999) krenuli su od nekoliko mogućih objašnjenja. i tada je i naročito opasna zbog toga što su joj posledice ozbiljnije. povezana je s upotrebom oružja itd. njihovu agresivnost previđamo zato što ona nemaju dovoljno snage da nam naude. koja će vrsta agresije biti dominantna. a zatim blago opada. agresivnost smanjuje. na uzrastu od 7 godina žr tve su bile 38% dečaka i 31% devojčica. Među učenicima u Australiji. U longitudinalnoj kanadskoj studiji (Côté i sar. a u 15 godina 6% među dečacima i 3% među devojčicama (Olweus. Indirektna agresivnost među mladićima postepeno raste i dostiže novo koji je kod devojaka. raste do 18 godina. Kako se javlja mogućnost i drugačijeg povređivanja za koji je nužan razvoj socijalne inteligencije. 2007). sa uzrastom. tokom života. Takođe. zavisiće od toga koje su mogućnosti deteta na određenom uzrastu da najefikasnije (i sa najmanje štete) povredi drugo dete. do 18. ali. a na uzrastu od 15 godina bilo je po 9% žr tava među decom oba pola (Whitney i Smith. tj. godine dolazi do konstantnog opadanja fizičke agresije.126 | Nasilje u školama pokazuju „sposobnost da selektivno i strateški koriste fizičku silu protiv druge dece” (Baillargeon i sar. na uzrastu od 9 godina 24% dečaka i 15% devojčica su bili žr tve. Prema razvojnoj teoriji direktne i indirektne agresivnosti (Björkqvist. A kada je agresivnost najveća? Pokazuje se da su najagresivnija deca uzrasta 2–3 godine. 1993). u 4. godini. među učenicima u Nor veškoj na uzrastu od 8 godina bilo je 17. 1993). 1997). s razvojem govora. Lagerspetz i Kaukiainen. direktna agresivnost se smanjuje. Tako. a 4% odnosno 2% sa 16 godina (O’Moore i sar. 2007). Inače. direktna agresija postepeno ustupa mesto indirektnoj agresiji. a zatim lagano opada. 21% među dečacima i 15% među devojčicama na 7 godina. indirektna agresija bila je jasno prisutna na najnižem uzrastu na kojem je merena. Smit i saradnici (Smith i sar. u periodu od 8. i da se kasnije. Vremenom indirektna agresija dobija manje vidljive. Dok na početku dominira fizička agresija. i indirektna agresija se javlja relativno rano. a na uzrastu od 15 godina 11% dečaka i 7% devojčica (Rigby.

Ima pokazatelja da su nasilnici što su stariji sve nasilniji. Ako se obe vrste agresivnosti posmatraju zajedno. 2007). pokazao je srednji nivo i opadajući trend u fizičkoj agresivnosti. Za takav odgovor potrebna su longitudinalna istraživanja. Jedno takvo je već spomenuto longitudinalno istraživanje u Kanadi. U periodu od 2.. može se konstatovati da većina dece (62%) pokazuje opadajuću fizičku i nisku indirektnu agresiv- . između 4. 1993. međutim. Perry i sar. ali da sve manje koriste fizičko nasilje već se usmeravaju na verbalno i indirektno nasilje (Boulton and Under wood. razreda. 2002). dve trećine dece pokazalo je stabilno nizak nivo. mlađa deca možda još nisu ovladala socijalnim veštinama i asertivnošću koji im pomažu da se nose sa potencijalno opasnim situacijama i da ih predupređuju. već realnost koja je rezultat toga da starija deca zauzimaju viši status u grupi i ređe se nalaze u opasnim situacijama. do 8. 1992. ali je jasno da takvi rezultati govore o generacijskim razlikama.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 127 statusnoj hijerarhiji. godine. npr. a to su najpre ona koja su istog ili starijeg uzrasta. a ne i o tome da li deca sa odrastanjem postaju manje ili više agresivna. pesimističko objašnjenje smanjenja školskog nasilja sa uzrastom: možda jedan broj agresivnih adolescenata napušta školovanje ili čak biva zatvoreno zbog nasilnog ponašanja. Horn i saradnici (Horne i sar. a jedna trećina povećanje u nivou indirektne agresivnosti (Côté i sar. 80%. ona je utvrdila da zaista dolazi do smanjenja izloženosti nasilju. Rigby. postojanje razlika među uzrastima nekad se opisuje kao opadanje ili porast agresivnosti. godine. pruža istraživanje Kristine Salmivali (Salmivalli. ali samo ako se oslonimo na samoiskaze. Procene nastavnika i učenika nisu registrovale takvo opadanje. Autorka zaključuje da sa uzrastom dolazi do smanjenja broja „žrtava u vlastitim očima”. sve je manje dece koja mogu da ga maltretiraju. Što se tiče indirektne agresivnosti.. Drugačiju sliku. a 15% dece stabilno visok nivo. menja značenje onog što deca pod siledžijstvom podrazumevaju kada su o tome pitana. Podaci o vršenju nasilja (zasnovani na samoiskazima) ne pokazuju opadanje sa uzrastom. a zatim trećoj pretpostavci. Njihovo istraživanje dalo je podršku najviše prvoj. 1988). a jedan broj žrtava takođe napušta školovanje čim to postane zakonski dozvoljeno. učenici različitih razreda. 2007) nude još jedno. i to najbolje ona gde se ne porede grupni proseci (koji mogu da prekriju različite individualne putanje). jednostavno. Ukratko. i 8. Na kraju. najveći broj dece. Drugo objašnjenje je da je među mlađom decom nasilje češće jer ona još nisu usvojila norme koje takvo ponašanje osuđuje. 5% dece je pokazalo stabilno nizak nivo agresivnosti. već se prate skorovi pojedinaca. Kada se istraživanje sastoji u tome da se u istom vremenskom trenutku ispituju deca različitog uzrasta.. 1997). smanjenje izloženosti nasilju nije artefakt. Whitney and Smith. Ispitujući preko hiljadu osnovaca uzrasta 4–6. već isti ili veći nivo (npr. Treće. Organizovana su i takva obimna longitudinalna istraživanja da bi se rasvetlio problem uzroka agresivnosti. možda se.

U istraživanju „Škola bez nasilja” poređena su deca tri uzrasta: 3–4. Archer i Côté. 14% pokazuje opadajuću fizičku i rastuću indirektnu agresivnost. Dečaci ispoljavaju veće i verbal no i fizičko nasilje. nije bilo razlike među polovima u njegovom vršenju.128 | Nasilje u školama nost. razred. Izuzetak je bio kod najčešćeg oblika viktimizacije – izloženosti vređanju. Takođe su na starijem uzrastu povećane i polne razlike u udaranju. Svi oblici viktimizacije i nasilja bili su više zastupljeni kod dečaka nego kod devojčica. Kada su analizirani pojedinačni oblici viktimizacije i nasilja. a kod laganja nije bilo uzrasnih razlika. i da razli ke nastaju i postepeno se povećavaju kasnije u procesu socijalizacije (npr. uočeno je da sa uzrastom dolazi do smanjenja viktimizacije i povećanja nasilnosti. dečaci češće ispoljavaju fizičku agresiju nego devojčice i ta razlika se vremenom pove- . 1997/ zaključuju da razli ke počinju tek oko 4–5. pa su se čak u mnogim istraživanjima nasilja i siledžijstva (npr. 1978) ispitivali samo dečaci. otimanju i prisiljavanju. ali su se devojčice više žalile da su žr tve tog nasilja. Olweus. konstatujemo da se sa uzrastom povećava broj nasilnika i među dečacima i među devojčicama (na najstarijem uzrastu ih je tri puta više nego na najmlađem – porast od 5% do 17% kod dečaka i od 2% do 7% kod devojčica). nema razli ke iz među dečaka i devojčica u ispoljavanju agresiv nosti. 5–6.. Ranije se smatralo da na najranijim uz rastima. razred i 7–8. kad agresija tek počinje da se javlja u reper toaru ponašanja. Moglo bi se zaključiti da sa uzrastom dolazi do povećanja nasilja kod dece oba pola. 2007).. sem kod izloženosti laganju. Polne razlike Agresiv nost. a 13% dece konstantno visoke obe vrste agresivnosti (Côté i sar. Kod indirektnog nasilja. Broj žr tava je bio najveći na srednjem uzrastu (razlika je 5–6% u odnosu na mlađe i starije). gde su se devojčice više žalile i ta razlika se povećala na starijem uzrastu. na osnovu specifičnih mera i strožijeg kriterijuma). Côté. zavisno od toga da li su bila više puta izložena nekom obliku nasilja ili su bila više puta nasilna (dakle. s tim što je na svim uzrastima više nasilnika među dečacima nego devojčicama. Ako decu razvrstamo u kategorije. počevši od školskog uzrasta. s tim što je taj procenat približno isti i među dečacima i među devojčicama. 2007: 37–55). a pogotovo fizičko nasilje. Više studija pokazuje da. 2005. Kinen i Šou /Keenan i Shaw. i kod izloženosti laganju: vređanju su najviše izložena bila deca srednjeg uzrasta. 2007. jer se pret postavljalo da je kod devojčica taj problem veoma retko prisutan. godine). vezuje se najpre za muški pol. ali novija istraživanja ukazuju da pol ne razli ke postoje već tokom druge godine života (Baillargeon i sar. razred.

da postoji normalizacija nasilja pa i divljenje onima koji u tome učestvuju. 1993). a zanemarivanjem onih obli ka agresiv nosti koje su karakteristične za ženski pol. ali i da ih je bilo samo 15% više. 1989) napominje i da je agresija usmerena na različite aspekte odnosa. 58 Procenat petnaestogodišnjakinja koje su se bar jednom potukle kreće se od preko 30% u Malti. a devojčice ne”. bar jednom je nekoga udarilo 27% dečaka i 12% devojčica – moglo bi da se kaže da je među dečacima bilo fizički agresivnih čak više nego duplo. u osmim razredima. Ova pret postavka je faktički i pokrenula istraživače na ispitivanje indirektne tj. posle čega se razlike smanjuju (Archer. Belgiji i Grčkoj do petnaestak % u skandinavskim zemljama i 10% u Izraelu.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 129 ćava. relacione agresije. Neki nalazi. ali dobijena razlika je daleko od toga da bi se opisala kao „dečaci udaraju druge. a to su indirekt na ili relaciona agresiv nost. Uopšteno posmatrano. dok su devojčice znatno češće agresivne prema drugim devojčicama. U istraživanju „Škola bez nasilja” dečaci su češće ispoljavali fizičku agresiju. 2008). dečaci su agresivniji i znatno češće nasilnici nego devojčice (Craig. gde je ta razlika bila najveća. najčešće sa takođe devojčicom (Campbell. koja se osamdesetih godina bavila agresijom kod devojčica i devojaka u SAD i Engleskoj. 2000a). Vremenom je jačala ideja da je uverenje o dokazanoj većoj agresiji dečaka pod uticajem stereotipa. u 15% devojčice a u preostalih 19% dečaci i devojčice zajedno. 1992) su našli da su u 65% epizoda zlostavljanja siledžije bili dečaci. pokazuju da ni fizičko nasilje nije retkost među devojčicama. Postoje i razlike koje se ne tiču samo stepena agresivnosti. smanjuje (Currie i sar. po kome su upravo dečaci skloni agresiji. Tako. siledžijstvo je deo odnosa zasnovanih na hijerarhiji moći. a devojčice nisu. Za dečake.58 Filips (Phillips. Lejn (Lane. 1986). Olako prihvatanje takvog stereotipa ide ru ku pod ru ku s usmeravanjem na one for me agresiv nosti koje zaista dominiraju kod muškog pola. a među petnaestogodišnjacima je bilo 48% dečaka i 23% devojčica koji su se potukli – vidimo da se ovaj procenat u intervalu od 4 godine kod dečaka značajno. 2003) na osnovu razgovora sa manjom grupom devojaka iz južnog Londona nalazi da se tuče ni među dečacima ni među devojčicama ne smatraju nečim devijantnim. U istraživanju Svetske zdravstvene organizacije.. Najveća razlika je na uzrastu između 18 i 30 godina. Dečaci su agresivni i prema dečacima i prema devojčicama (mada ređe). Bolton i Ander vud (Boulton i Under wood. međutim. a kod devojčica vrlo malo. utvrdila je u nekim studijama da je čak 89% devojčica reklo da se bar nekad potuklo. pa se i agresivnost sastoji u ugrožavanju tih veza. En Kembel. . dok su devojčice okrenute afilijativnim vezama. među jedanaestogodišnjacima je bilo 61% dečaka i 27% devojčica koji su rekli da su se tokom prošle godine bar jednom potukli.

Uz pomoć teh ni ke vršnjačkih nominacija. Kvarenje socijalnih odnosa postaje bolno tim više što socijalni odnosi postaju detetu značajniji. nisu našli polne razlike u relacionoj agresiji (Rys i Bear. nađeno je da u grupi od 491 dece iz osnov ne škole približno jed nak broj dečaka i devojčica (oko tri četvr tine) spada u neagresiv nu grupu. 1997. a u grupi i otvoreno i relaciono agresiv nih bilo je 9% dečaka i 4% devojčica (Crick i Grot peter.. Direktna fizička agresija retko će biti opcija kod devojčica prema dečacima jer su one fizički slabije. povećavao. koristeći isti postupak. deca to čine na način koji otežava i oštećuje one ciljeve koji su vred novani unutar vršnjačke grupe svakog pola” (str. 1994). direktna verbalna agresija bila ista kod dece oba pola. „Cena” fizičke agresije veća je za devojčice nego za dečake i za starije nego za mlađe zato što socijalne nor me više osuđuju agresivnost devojčica. u grupi otvoreno agresiv nih bilo je 16% dečaka i 0. dok je u grupi relaciono agresiv nih bilo 2% dečaka i 17% devojčica. Sve u svemu. Što se broj istraživanja. U dve kasnije studije drugi istraživači. međutim. Björkqvist i Peltonen. i to starijeg uzrasta. prednost će imati oni oblici koji u tom kontekstu mogu ostvariti najveći efekat uz najmanju cenu. Indirektna agresija nosi sa sobom. devojčicama bliske prijateljske veze. Elektronska agresija ima svoju privlačnost upravo zato što nosi ekstremno mali rizik uz široki efekat.4% devojčica. polne razlike su se pokazivale kao relativno male i nedosledne. 1997) utvrdili su da devojčice pokazuju znat no višu relacionu agresiv nost nego dečaci. da su dečaci bili skloniji fizičkoj agresiji. Crick i sar. pa samim tim i relaciona agresija. Polne razli ke u direkt noj i indirekt noj agresiv nosti autori objašnjavaju time što „kada nastoje da povrede svoje vršnjake. 1995). a devojčice indirektnoj agresiji (Lagerspetz. Otvorena agresija je u nekim socijalnim situacijama zabranjena i nailazi bar na moralnu osudu. na uzrastu 11–12 godina. godine. Ni ki Krik i sarad nici (Crick i Grot peter. Arčer i Kojn (Archer i Coyne. Različiti oblici agresije zahtevaju različite sposobnosti – fizička agresija zahteva veću spretnost i snagu. Espelage i sar. 2005: 222) zaključuju: „Mada . socijalni odnosi veoma važni i zato je ta vrsta štete dominantan cilj. Istraživači koji su smatrali da treba razlikovati direktnu i indirektnu agresiju našli su da je. smatra Bjorkvist. 710). 1988). a u drugim situacijama ne. ali nekad ima i slabiji efekat od direktnog napada. pogotovo na uzrastima pre 8. smatra se. Devojčicama su. 2003). Dečacima je važnija instru mental nost i status u grupi. i da se te pol ne razli ke javljaju već na predškolskom uz rastu.130 | Nasilje u školama Zašto jedna agresija a ne druga? Prevalencija pojedinih oblika agresije zavisno od karakteristika (kao što su pol ili uzrast) može se bolje razumeti ako se ima na umu ter min koji su upotrebili Bjorkvist i saradnici (Björkqvist i sar. mali rizik. relaciona agresija različite socijalne veštine. a to je srazmera između efekta i opasnosti. 1995...

Na sva tri merena oblika agresije dečaci su bili agresivniji od devojčica. na 23 studije. 2008. 1994: 28). više podržavaju hipotezu o sličnostima polova nego o polnim razlikama u ovoj vrsti agresije. među obrazovanom populacijom. 2004). dok je kod dečaka često utvrđeno suprotno”. s tim što je ta razlika bila najveća kod fizičke agresije. i da nor me o ispoljavanju raznih oblika agresivnosti nisu iste u drugim grupama.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 131 ovi nalazi pokazuju da devojčice nisu uvek relaciono agresivnije od dečaka.. a slabo izražena kod indirektne agresije. Oni su ispitali grupu od oko 500 osnovaca uzrasta 10 do 14 godina DIAS upitnikom.. Arčer i Kojn s pravom skreću pažnju da je velika većina istraživanja rađena na Zapadu. Ove nalaze autori tumače tako da. a druga je grupa indirektno agresivne dece. govore i rezultati studije Kristine Salmivali i Arija Kaukiainena (Salmivalli i Kaukiainen. dok su visoko agresivni dečaci skloni svim vidovima agresije. i novije meta-analize (Scheithauer i sar. devojčice uvek više ispoljavaju relacionu nego fizičku agresiju. sem što su devojčice manje agresivne od dečaka. i da rezultati. Sažeto.. ali da je preterano govoriti o tome da se „tvrdnja da su muškarci agresivniji od žena pokazuje kao netačna” (Björkqvist i sar. kako autori zaključuju. Da neke specifičnosti koje se tiču pola postoje. 2008. Mogla su se uočiti dva klastera u kojima su devojčice bile neproporcionalno više zastupljene od dečaka: jedna je grupa neagresivne dece. Takođe. visoko agresivne devojčice koriste pre svega indirektnu agresiju. i Card i sar. promene u gledanju na polne razlike u agresivnosti mogle bi se slikovito prikazati na sledeći način (Slika 2): Slika 2: Promene gledanja na povezanost pola i agresije . na 148 studija) pokazuju da postoji vrlo slaba evidencija o uzrasnim i polnim razlikama u relacionoj/indirektnoj agresiji. Istraživanja na uzorcima odraslih po pravilu pokazuju jednak nivo indirektne agresivnosti kod pripadnika oba pola. Dodatni nalaz čini ove rezultate složenijim. ili da je indirektna agresivnost ženska.

a može i neka druga psi hička ka rakteristi ka.132 | Nasilje u školama Najpre su dečaci smatrani agresivnijim od devojčica. uzrasta od 2 do 18 godina. Ta cr ta može biti general no agresiv nost. kao što je poremećaj ponašanja. 1991) je pratio dalju sudbinu učenika koji su u starijim razredima osnovne škole bili označeni kao nasilnici. dopunjavanjem slike sa indirektnom agresivnošću. Pregledom 16 longitudinalnih studija. Reći da je dete često nasil no zato što je agresiv no ili zato što pati od poremećaja ponašanja izgleda kao jed nostav no i stručno objašnjenje. i 2000. Olveus (Olweus. ali neka istraživanja (npr. godi ne češće nasil no ponašaju. stabilno koliko i inteligencija. Na uzrastu od 24 godine. samo opis. do 8. Trenutno. 1982) našla su kod devojčica stabilnost koliko i kod dečaka: na uzorku devojčica prosečna korelacija bila je 0. 2009) u periodu između 1960. Olweus. 1993. Koeficijent kontinuiteta iznosio je 0. I meta-analiza 155 longitudinalnih studija (Lipsey i Derzon. u poređenju sa 10% učenika iz kontrolne grupe. U prilog stabilne unutrašnje dispozicije idu nalazi o stabilnosti nasilničkog ponašanja tokom vremena (Olweus. 1993). njih oko 60% bili su bar jednom zatvarani. ali na različite načine. postavlja se logično pita nje u čemu se ta deca razli kuju. u kojima su praćeni skorovi agresivnosti dečaka. 1998) potvrdila je osrednju ali stabilnu vezu (prosečna korelacija je bila 0. godine praćeno je 856 osoba čitavih 40 godina – od njihove osme do četrdeset osme godine (tada ih je ispitano 285). ali je agresivnost izjednačavana sa direktnom.50. ali ono je. od druge dece. a razmak između dva ispitivanja bio od 6 meseci do 21 godine. i to i kod dečaka i kod devojčica.44 a kod dečaka 0. U jednom kasnijem istraživanju koje spada među najduža longitudinalna istraživanja (Huesmann i sar. Far ring ton. Kao što je dok tor u Molijerovom „Uobra ženom bolesni ku” stručno objašnjavao da opijum deluje uspavljujuće zato što ima moć uspavljivanja. psi hološke cr te. pre svega fizičkom agresivnošću. pokazati da su polovi podjednako agresivni. Olveus (1979) je zaključio da je agresivno ponašanje jedno od stabilnijih karakteristika.21) između agresivnosti u ranom detinjstvu i kasnijeg delin kventnog ponašanja. Kasnije se verovalo da će se. ta ko se možemo uljuljkati objašnjenjem da je dete agresiv no jer ima iz ra ženu cr tu agresiv nosti.50 za muški i . ili da se nasil no ponaša zato što pati od poremećaja ponašanja.. Smatralo se da skorovi devojčica pokazuju manju stabil nost. uglavnom se veruje da su dečaci ipak generalno agresivniji od devojčica. po pravilu. Jed na od logičnih pret postavki jeste da je veća učestalost nasilja posledica unutrašnje dispozicije. Crte ličnosti Ako se već izdvajaju pojedinci koji se u periodu od 2.

u klasifikaciji DSM–IV60 dete koje pokazuje agresivno ponašanje svrstava se u grupu dece s „poremećajem ponašanja”. uz gor nje opise ponašanja postoji i uglavnom dobra integrisanost u vršnjačku grupu. Prilikom tumačenja ovih i sličnih rezultata treba imati na umu da visoka korelacija ne znači da stepen agresivnosti kod pojedinca ostaje približno isti. 2003) prikupili su podatke longitudinalnih istraživanja sa šest mesta iz tri države koje su sadržale podatke o deci tokom osnovnog obrazovanja. toliko da se ADHD i poremećaj ponašanja dobrim delom preklapaju. Postojanje individualnih razlika u ispoljavanju agresije. agresivnost se pojavljuje kao klinička kategorija. surovost prema drugim ljudima i životinjama. a da je bar jedan simptom prisutan poslednjih 6 meseci.42 za ženski pol. Po nekim nalazima. Pokazalo se da je fizička agresivnost bila vrlo stabilna u svim uzorcima. godine. već da je pojedinac unutar ispitivane grupe zadržao približno isti rang u pogledu agresivnosti. Deca kod kojih je ova osobi59 Mere agresivnosti utvrđene na početku i kraju toliko velikog intervala korelirale su 0. Brojdi i saradnici (Broidy i sar. posebno kod dečaka. izgleda da je povezana sa sklonošću ka nasilju i više nego impulsivnost (Borum i Verhaagen. mala grupa dece (4–11% dečaka i 0–14% kod devojčica) pokazivala je hroničnu agresivnost tokom detinjstva. u laičkoj inter pretaciji značilo da da su neka deca agresivna „po prirodi”. godini.2). 2006. stabilnih i tokom dužeg vremena. bilo delin kventnu ili nedelin kventnu.29 za muškarce i 0.1) koja. kao jedna vrsta poremećaja ponašanja. Niz cr ta ličnosti mogu doprinositi ispoljavanju agresije. ili u kategoriji „socijalizovani poremećaj ponašanja” (F91. „glad za stimulacijom” (sensation seeking). 61 Uslov je da dete ispoljava bar tri od 15 simptoma u toku jedne godine. baš kao što su druga „po prirodi” pitoma. godini bila je dobar prediktor broja i težine kriminanih prekršaja u 48. sem takvih postupaka kao što su tuče i zastrašivanje. 1992) među mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja. obuhvata i neintegrisanost u grupu vršnjaka. neobično česti i teški napadi besa.59 a agresivnost u 8.61 I u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti Svetske zdravstvene organizacije (ICD–10. .Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 133 0. 2007). Takođe. U klasifikacijama mentalnih poremećaja.13 za žene. Hiperaktivnost i impulsivnost (udruženi u ADHD62) tesno su povezani sa agresivnim ponašanjem. Marcus.. Nasilništvo se može pronaći najpre u kategoriji „nesocijalizovani poremećaj ponašanja” (F91. 62 Skraćenica od Attention Deficit Hiperactivity Disorder (poremećaj pažnje i hiperaktivnost). Tako. gde. Na ovaj način se često „čitaju” dijagnoze da neko dete pokazuje visoku agresivnost a drugo ne. 60 Radi se o četvrtom izdanju Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) koje je Američko psihijatrijsko udruženje izdalo 1994. agresivnost deteta jeste prepoznatljiva kategorija koja dopušta odgovarajuću dijagnozu.

Slika o sebi Rezultati istraživanja slažu se da žrtve nasilja pokazuju vrlo nizak stepen samopoštovanja. ali uopšte ne moraju da ukazuju na biološke faktore koji bi im bili u osnovi. nor mama i pravilima nagrađivanja i kažnjavanja. modernijim terminima. Stabilnost se može objasniti i na druge načine. Socijalna interakcija unutar odeljenja i škole može predstavljati „začarani krug” kojim se isti obrazac ponašanja učvršćuje dok ne postane detetova „druga priroda”. očekuju ga od drugih i nemaju dovoljno motivacije 63 Izbegava se da se deca (mlađi od 18 godina) označavaju kao psihopate ili. Ova cr ta se kod dece pokazuje kao rani upozoravajući znak kasnijeg psihopatskog poremećaja ličnosti. Škola bi bila dobar primer takve socijalne situacije koja „stabilizuje” uloge nasilnika i žr tve tako što decu tokom dužeg vremena podvrgava istim. ima istraživanja koja ukazuju na hor monalne. moguće je da su deca sa niskim samopoštovanjem posebno pogodne žr tve. razvijati sve negativniju sliku o sebi i imati sve manje samopoštovanja. Razumljivo je da će deca koja su konstantno izložena maltretiranju. emocije i različita unutrašnja stanja koja u određenim situacijama čine agresivnu reakciju manje ili više verovatnom. Moguće je da je za doslednost odgovor na sredina: kada se ljudi nalaze u okruženjima koja im dodeljuju iste položaje. koje ne mogu da izbegnu i gde ih niko ne uzima u zaštitu. s tim što sve te razlike ne bi neposredno uzrokovale manju ili veću agresivnost. rado koriste sredstva koja im u tome mogu pomoći (al kohol. Uticaj je najverovatnije u oba smera.63 pogotovo udru žena sa nedostatkom empatije. osobe sa antisocijalnim poremećajem ličnosti. Na sasvim drugačiji način agresiju pobuđuje druga cr ta značajno povezana sa nasil nošću – bezosećajnost (emocional na hlad noća). traže iste odgovore. genetske i anatomske razlike među agresivnom i neagresivnom decom. S druge strane.134 | Nasilje u školama na iz ražena uživaju u rizičnim i nepredvidljivim situacijama. već bi uticale na raspoloženja. for malnim i nefor malnim. droga). i ljudi će se u tim okruženjima isto ponašati. Ona na neki način smatraju da zaslužuju loš tretman. Individualne razlike u ispoljavanju agresivnosti i stabilnost tih razlika mogu. izbegavaju situacije. poslove i ljude koje smatraju dosad nim. . dodeljuje im fiksirane položaje i uloge i podstiče ih (pa i primorava) da svakodnevno „uče” i učvršćuju svoje uloge nasilnika ili žr tve. traže situacije u kojima mogu da se „otkače”. Uz to. Moguće je da se radi o čvrsto uspostavljenim navikama for miranim procesom učenja. nude iste inter pretacije i postavlja iste nor me.

O’Moore. i ono bi takođe i pre empirijske provere moglo da ima snažne argumente iza sebe. Neki nala zi zaista potvrđuju da na silnici pokazuju smanjeno samopoštovanje (npr. fizičko oštećenje. dete umesto pohvala biva kritikovano i odbacivano. slika je tu nejasnija. koje se ne . Nisu li osobine koje karakterišu osobe niskog samopoštovanja – njihova stidljivost. „kompleksa niže vrednosti”. Deo laičkih implicitnih teorija postalo je gledište neofrojdovaca kao što su Karen Hornaj (Horney) i Alfred Adler (Adler). To bi bilo u skladu sa slikom o nasilnicima kao odbačenima od vršnjaka. a nepostojanje veze na đeno je u još nekim ispitivanjima (npr. Nisko samopoštovanje bio bi jedan od uzroka agresivnosti. Agresivnost može da vodi niskom samopoštovanju. 1991. Što se tiče samopoštovanja nasilnika. pa otuda češće oko sebe opažaju pretnje svom samopoštovanju. 1993) je našao da. Isto tako. i samo sebe sve više vidi u negativnom svetlu. i reaguju agresivno. nasil nici ne pate od manjka sigur nosti u sebe. vodilo manjoj obavezi poštovanja socijalnih normi. može se pretpostaviti da su osobe niskog samopoštovanja manje imune na njegovo ugrožavanje nego osobe sigurne u sebe. a ovo slabljenje veza bi. koja moguće da imaju niže samopoštovanje. Takva veza bi se mogla objasniti i teorijom socijalnih veza (Rosenberg. Karak teristi ke koje decu čine pogod nim žr tvama (npr. 1992). Rigby i Slee. pasivnost. 1991. što se opet može tretirati kao uticaj u oba smera.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 135 ni sposobnosti da se zaštite. okrivljujući druge za svoju situaciju i razvijajući otud neprijateljski stav prema njima. Ovakvom viđenju moglo bi se suprotstaviti drugačije. Problem sa ova kvim rešenjem je što empi rijski podaci poka zuju da veza nije ta ko jed nostav na. a nasilnici prepoznaju njihovu ranjivost. nesigur nost – takve da pre inhibiraju nego što podstiču agresivno reagovanje? Ne govore li psihodinamske teorije o potisnutom. nepriznatom osećanju inferior nosti agresivnih osoba. O’Moore i Hillery. manjinska pripadnost) moguće da utiču na status žr tve samo kod dece sa niskim samopoštovanjem. Agresija bi bila jedan od odbrambenih mehanizama kojima bi osoba sa niskim samopoštovanjem nastojala da samopoštovanje poveća. kao što je rečeno. te većoj agresivnosti i delinkventosti. po kojoj bi nisko samopoštovanje vodilo ka slabljenju socijalnih veza sa svojom okolinom. S druge strane. ali i humanističkih psihologa. opet. jer bi opažena moć nad drugima bila sredstvo da se poveća vlastito samopoštovanje. Olveus (Olweus. njemu upravo suprotno – da je agresivnost povezana sa visokim samopoštovanjem. da je agresija izraz osećanja inferiornosti. Veza. 1997). može ići i u obrnutom pravcu. jer detetovo ponašanje odstupa od socijalnih normi. sem pasiv nih nasil ni ka (onih koji su sledbenici i pomagači nasil ne dece). sa slabo razvijenim socijalnim veštinama koji u komunikaciji tr pe brojne frustracije. Jedno vreme je preovladavalo uverenje da agresivna deca imaju niže samopoštovanje. 1965).

koje prelazi u narcizam. i svest o tome. znak nepoštovanja i namer no vređanje. 1996). baš kao i ona koja su samo žr tve. O’Mur i Kirkham (O’Moore i Kirkham. ali negativnu u oblastima školskog uspeha. 2001) našli su da žr tve/ nasilnici zaista imaju najniže samopoštovanje. Njegovi rezultati potvrđuju takvu sliku (Baumeister i sar.. Najveće samopoštovanje pokazivala su deca koja su bila spremna da pomognu žrtvi. emocija i ponašanja. nesaglasni. Rezultati u ovoj oblasti su. Po ovim istraživačima. i nasilnici se na nekim dimenzijama samopoštovanja vide iznad. a uzrok bi bio ugroženi egotizam. U prilog ovome išli bi i pokazatelji da su agresivna deca odbačena od vršnjaka i da od agresije imaju samo štete. a mogući uzrok nesaglasnosti možda je u tome što je samopoštovanje višedimenzionalan konstrukt. Agresivnost i socijalne veštine Agresivnost se najčešće shvata kao nedostatak socijalne kompetentnosti. udružen sa vrlo niskom anksioznošću. dešava se da se dobar fizički izgled. pre svega (ne)razlikovanje samopoštovanja i slike o sebi. Salmivalijeva (1998) je našla da nasilnici imaju pozitivnu sliku o sebi s obzirom na fizičku privlačnost i popularnost. Narcistička osoba bi reagovala agresivno tek kad bi se suočila sa ugrožavanjem idealizovane slike koju ima o sebi i potrebom da takvu sliku koriguje. a nasilnici koji su istovremeno i žr tve imali bi posebno nisko samopoštovanje. Ako se pođe od pret postavke da je u ljudskom društvu evidentno da je nasilje loše i da se ne isplati.. tumači kao višak samopoštovanja. smatra da bi preveliko samopoštovanje. već faktor rizika. na svim uzrastima imaju niže samopoštovanje od dece neuključene u nasilje. i da oni odgovaraju različitim tipovima nasilnika. jer bi osporavanje vlastite idealizovane slike egoistični nasilnici protumačili kao nedvosmisleno potcenjivanje. Drugo moguće objašnjenje nesaglasnosti jeste da među nasilnicima postoje i oni sa visokim i oni sa niskim samopoštovanjem.000 učenika uzrasta 8–18 godina. a na drugima ispod proseka. 1996). . Proveravajući ovu mogućnost. očigledno.136 | Nasilje u školama registruje u skalama samoprocene? Jedan od zastupnika ovakvog gledišta. kako je Baumejster označavao ovakvu nerealno visoku sliku o sebi. Analizirajući podatke od preko 8. „Čisti” nasilnici imali bi visoko samopoštovanje. Roj Baumejster (Baumeister i sar. Sve u svemu. vodilo ka agresiji. Egotizam. ali da deca koja su samo nasilnici. porodičnih odnosa. moglo bi se zaključiti da je pre definitivnog odgovora neophodno bar razjasniti konceptualne nejasnoće i inače prisutne u oblasti istraživanja samopoštovanja. ispada da oni koji ispoljavaju agresiju imaju neadekvatan reper toar ponašanja. ne bi bio neposredan uzrok. Deca koja pomažu nasilnicima i podržavaju ih imala su sniženo samopoštovanje na svim dimenzijama.

suptilne načine da se naškodi drugome. onda kad je to moguće. i da im upravo to pomaže da odaberu povredljive žr tve. a da se pritom ne ugrozi vlastiti status. dok nalaženje rešenja zahteva da nasilnik ima razvijenu socijalnu percepciju i određeni nivo socijalnih veština u komunikaciji sa vršnjacima. ali imaju šansu da ih nauče. upitali bi kritičari. polazeći od „teorije uma”. imaju neku vrstu socijalnog slepila. Ovo gledište naročito se vezuje za teorije obrade socijalnih infor macija. ili ne raz umeju osećanja drugih niti ispravno ocenjuju kako ih drugi vide. ili nemaju naviku da razmišljaju o posledicama svog ponašanja. agresiv na deca. na iste one načine na koje su stekli agresivno ponašanje: učenjem po modelu. i da uprkos svojim agresiv nim . učenjem uloga. transferom i održavanjem naučenog (Keller i Tapasak. da pronađu šta ih najviše pozleđuje. Saton i sa rad nici (Sut ton. ili ne umeju da protumače i predvide reakcije drugih. pogotovo iz vizure deteta koje pokušava da što više sazna o svetu odraslih i pravilima koja u njemu vladaju. u izvesnom smislu. želje. da vrlo dobro mogu da raz umeju šta drugi vršnjaci misle i osećaju. jer previđa da agresivnost može biti korisna. namere. 1997: 23). 1997: 110). barem u kontekstu siledžijstva kao specifičnog obli ka nasilja. 1994. smatraju da siledžije imaju super ior nu teoriju uma. rešavanje socijalnog problema. 1999) smatraju da. Drugi autori upozoravaju da je predstava o socijalno nekompetentnom nasilniku pogrešna slika kojom se potcenjuju socijalne veštine nasilnika. da li je agresivnost u savremenom svetu igde loša sem u didaktičkim udžbenicima? Nije li agresija. osećanja) kako bi se objasnilo i predvidelo ponašanje (Premack i Woodruff. jeste. koriste kao oruđe. jer kroz svoje iskustvo nisu naučili prosocijalne alter native agresivnom ponašanju. model nekompetent nog nasil ni ka nije sasvim adekvatan. Naći indirektne.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 137 Prema ovom tu mačenju. povrat nim infor misanjem o ponašanju. 1978). Najpre. Smith i Swet ten ham. Dodge. Ona loše opažaju socijalnu situaciju. gde se eksplicit no govori o „deficitima” koje imaju agresivna deca (Crick i Dodge. ili sve to zajedno (Randall. Postavka da je agresija isto što i socijalna nekompetentnost osporavana je i na nivou širih uverenja koji su u osnovi takve slike i na nivou empirijskih podataka. 1980). da su nasil nici toga svesni i dovoljno vešti da agresiju. koja označava sposobnost da se sebi i drugima pripišu mental na stanja (verovanja. Nasilnici ne znaju „da se tako ne radi”. 2003: 392). „potrebno je samo pročitati stranice u novinama posvećene finansijama ili politici da bi se videlo da neki veoma uspešni i kompetentni lideri u svetu biznisa i politike mogu povremeno biti zli. korisna i cenjena veština kojom ne umeju svi da upravljaju? Kao što primećuje jedan autor. Ona nisu dovoljno vešta u socijalnoj komunikaciji i u raz umevanju socijalne situacije (rešavanju socijalnih problema). za razli ku od svojih neagresiv nih vršnjaka. Ovi autori. brutalni i žestoki” (Bukowski.

Drugo.. ali bez empatijske reakcije na njih. Nekoj drugoj deci. Istraživanje je sprovedeno na učenicima u Finskoj uzrasta 10–14 godina. Pri rešavanju dileme „Socijalne veštine – da ili ne?” mogla bi se ponovo pozvati u pomoć distinkcija između reaktivne i proaktivne agresije. Nedostatak empatije kod nasilnika takođe može da prouzvede utisak da se oni nasilno ponašaju zato što nešto u socijalnoj situaciji nisu uočili i raz umeli. ono mora proizlaziti iz drugih nekompetentnih procesa. 1999) o pozitivnoj povezanosti između indirektne agresivnosti i socijalne inteligencije. prihvaćene socijalne norme. Kao argument u prilog postojanja pozitivne veze agresivnosti i socijalne kompetentnosti najčešće se navode rezultati istraživanja Kaukiainena i saradnika (Kaukiainen i sar. ističu oni. Najpre. 122). bili vešti manipulatori koji umeju uspešno da čitaju socijalne znake iz svoje okoline. Zagovor nici teze o socijalim deficitima agresivne dece navedene argumente ne smatraju dovoljno ubedljivim (Crick i Dodge. itd. dakle. a ne u tačnosti kognicija: oni drugačije vide dobre i loše strane agresije” (str. jednu grupu siledžija karakteriše posedovanje socijalnih veština koje im omogućuju da budu uspešne siledžije. ume da iskoristi druge ako to želi. upravo njihove socijalne veštine omogućavaju da dugotrajno kinje drugo dete i za to dobiju podršku druge dece. barem u oblasti siledžijstva. rasprostranjena su uverenja da razlike u agresivnosti i siledžijstvu ne treba tražiti (samo) u kognitivnim mehanizmima već i u drugim faktorima kao što su emocije. pre svega one sklone reaktivnoj agresiji. oni bi sasvim tačno opažali emocije drugih. Nasilnici bi. pak. rezultati nemaju snagu čvršćeg dokaza. ponašanja. nije nađena povezanost socijalne inteligencije ni sa verbalnom ni sa fizičkom agresivnošću. a ne antisocijalnog. empatičnost. agresija bi proizlazila iz neadekvatnog tumačenja socijalne situacije i neadekvatnog izbora najprimerenijeg postupka. . Kod neke nasilne dece. zadrže visok status u vršnjačkoj grupi. na nivou prikupljenih podataka pregledna istraživanja (npr. Većina autora rezimirala bi raspravu o socijalnoj kompetentnosti i agresivnosti ukazivanjem na to da. ume da nasmeje druge. U stvari. Eisenberg i Fabes. Mada je nađena veza sa indirektnom agresivnošću. ne nužno iz zauzimanja perspektivne drugog. „Razlika [između nasilnika i nenasilnika] može ležati u vrednostima koje imaju nasilnici.138 | Nasilje u školama postupcima. Agresivnost je merena na osnovu vršnjačkih procena DIAS skalom. pobliže razmotreni. U svakom slučaju. 1998) pokazuju da preovlađuju nalazi o pozitivnoj vezi zauzimanja perspektive drugoga i prosocijalnog. 1999). Međutim. moralno suđenje. može da ostvari šta naumi. neka su agresivna deca i kompetentna što se tiče zauzimanja perspektive drugog – ako agresivno ponašanje tretiramo kao nekompetentno ponašanje. a socijalna inteligencija takođe na osnovu procena vršnjaka u kojoj meri svako dete u razredu ume da primeti kad neko laže. najpre onoj sklonoj proaktivnoj agresiji.

I ovde ima upozorenja protiv olakog stereotipiziranja.Karakteristi ke dece uključene u nasi lje | 139 Kao što je diskutabilno u kojoj meri su agresori kompetent ni. Njegova socijalna kompetent nost će i indirektno uticati tako što će on možda svojim ponašanjem iritirati vršnjake ili bar neke od njih. takođe je predmet neslaganja u kojoj meri je učenikova uloga žrtve posledica njegove socijalne nekompetent nosti. godine do njihove 23. opet. ne ume da na pravi način od reaguje kad je ugrožen. zbog nedostatka socijalnih veština. Ako nasilniku nedostaju socijalne veštine. na osnovu praćenja grupe pasiv nih žr tava od njihove 16. . Pogod na meta biće učenik koji. to se možda još više može reći za žr tvu. neće imati krug prijatelja koji bi ga štitili od pret nje napadom ili mu u slučaju napada pru žali podršku. ili. kao i da su neke kasnije cr te – nisko samooštovanje i povišena depresivnost – verovatno posledice ranije izloženosti nasilju. Olveus (1993b). godine zaključio je da nalazi sugerišu da žr tvama nisu nedostajale socijalne veštine – većina su bili podjednako aser tivni i neanksiozni kao njihovi vršnjaci – i da su njihove reakcije bile određene izloženošću nasilju. za razliku od većine svojih vršnjaka.

tako se ispituju karakteristike žr tve. Ako se agresija posmatra kao dijad na interakcija. pod uticajem kojih faktora su for mirane i kako se mogu promeniti. Za bavljenje . jesu: koli ko je agresiv nost stabil na osobina? Kada se javlja. onda se u njenom iz učava nju može poći i korak dalje od ispitiva nja i na sil ni ka i žr tve. Ono od čega se polazi u istraživanjima siledžijstva treba da predstavlja polaznu osnovu i za istraživanja nasilja. Pitanja koja se postavljaju. Ako se radi o školskom nasilju. koja je u klasičnim ispitivanjima agresije imala sporednu ulogu. agresije. Kao što se ispituju karakteristike nasilnika. Pred met ispitiva nja može biti sa ma nji hova inter akcija. od geneti ke. socijal nog okru ženja? Kasnija istaživanja siledžijstva kao jedne for me agresivnosti nisu samo suzila oblast proučavanja. i obe uloge u toj intrerakciji.Nasilje kao grupni fenomen Od pojedinca ka dijadi Psihološka istraživanja agresiv nosti u fokus istraživanja stavljaju agresiv nog pojedinca. tj. U svakom agresiv nom postupku. a ne samo u siledžijstvu. koja se ne može iz vesti iz pa ralel nog ispitiva nja jed nog i drugog ak tera. imaju uticaja na to kako će se nasil na interakcija odvijati. sa istim setom pitanja: koje psihičke i socijalne karakteristike je odlikuju. a odgovore na njih sam ukratko naveo. to je učenik koji je sklon agresiji i svojim agresiv nim ispadima predstavlja pret nju ostalim učenicima i kvari at mosferu u grupi. i nasil nik i žr tva. uz agresora postoji i žr tva. koli ki je udeo različitih fak tora. porodice. već su donela još jednu veoma važnu promenu: u centru pažnje nije samo nasilnik već i žr tva.

U sličnoj studiji (Coie i sar. 2001). već oruđa kojima bi tu interakciju uspešno analizirali. Treba dodati da nasilje ne samo da se dešava u neposrednoj interakciji dve osobe. već da se polovina svih epizoda desila u 20% dijada. napravili iskorak ka uvažavanju dijade. sleda doga đaja koji unutrašnjom dinami kom i pravilima upravlja akterima koji su se u njemu našli.. ovakav pristup još uvek ne predstavlja usmerenost na dijadnu interakciju u pravom smislu. a ne na ličnosti nasilnika i žr tve. . već je često bit no obeležje odnosa koji postoji iz među dve osobe.Nasi lje kao grupni fenomen | 141 dijad nom interakcijom kao jedinicom analize potrebna je drugačija metodologija i drugačiji konceptual ni aparat. Od ukupne varijanse u registrovanom agresiv nom ponašanju. skoncentrisani na ispitivanje socijalno-kognitiv nih procesa agresora. pri čemu se pod od nosom misli na interakciju koja ima svoju trajnost.000 agresiv nih epizoda i utvrđeno je da se one nisu rav nomer no javljale u svim dijadama. Način na koji su istraživači. 1999) takođe su posmatrana deca koja su se igrala u parovima. Za neke od tih dijada bio je karak terističan simetričan od nos – javljanje uzajam ne agresije. u okviru kog nitivističkog pristupa agresiv nosti. Istraživačima ne nedostaje uvid o značaju samog procesa interakcije. Pitanje koje je. Dodge i Coie. 1993). 1990) posmatrane su dijad ne interakcije tokom zajed ničke igre dečaka koji se pre toga nisu znali. Ovakvo pomeranje fokusa zaista je ukazalo na značaj dijad ne interakcije. nastajalo iz analize usmerene na individual ni nivo je: „Da li su socijal ne kog nicije deteta A o njegovim vršnjacima uopšte povezane sa njegovim agresiv nim pona ša njem prema vr šnjaci ma uopšte?” Sa nivoa anali ze usmerenog na dijade. Registrov no je 5. pravilo da na verovatnoću agresivnog postupka utiče i procena da će taj postupak dovesti do željenog cilja dopunjava se tvrdnjom da će agresivna deca opažati da su među vršnjacima neka deca lakše mete od druge dece.. lanca interaktivnih razmena koje vode ka agresivnom činu ili se udaljuju od njega. pa će ih češće birati za žr tve (Schwartz. Tako. jeste što su pojedine socijalne kognicije učinili zavisnim od objekta te socijalne kognicije – drugog deteta u dijadi. Koliko god predstavljao koristan pomak. a u ostalim dijadama je od nos bio asimetričan – jedan dečak je bio nasilnik a drugi žr tva. analizu „gramatike” samog procesa. a 16% na međusobni od nos (agresiv nost je zavisila od toga ko se s kim našao u paru). pitanje treba prefor mulisati u: „Da li su socijal ne kog nicije deteta A o detetu B povezane sa njegovim agresiv nim ponašanjem prema detetu B?” (Hubbard i sar. 15% na žr tvu (neka deca su sistematski češće od druge dece bila izložena nasilju). U jed noj studiji (Dodge i sar. Proučavanje agresivne interakcije značilo bi usmerenost na sam proces.. 11% se od nosilo na ak tera (neka deca su se češće od druge dece pokazivala kao agresori u dijad nim interakcijama).

kao deo grupne dinamike. Grupa ima moć da modifikuje nor me šireg okruženja i for muliše nove. Grupne nor me nisu nor me koje su se jed nostav no u grupu „prelile” iz šireg okru ženja. Izgleda da je. Lakoću. ne zavisi samo od njegovih napora već i od toga da li mu status u grupi omogućava da uspešno inter veniše. Nepodudaranje između učenika i nastav nika u označavanju toga šta jeste. a šta nije agresiv no. „Nejednakost moći” koja se uzima kao jedan od definišućih elemenata siledžijstva retko kad je razlika u fizičkoj snazi. isplativo i prijatno” (Arsenio i Lemerise. Sve u svemu. Nasilje se po pravilu dešava u prisustvu drugih članova ili se o nasilnoj epizodi naknadno sazna. ali ne samo njih već i ostalih članova grupe zavisno od njihovog reagovanja na nasilje. koji važi za iz razito kolek tivističku kultu ru. prili kom tu mačenja nasilja. u Japanu. Da li će se dete koje je svedok nasilja usuditi da inter veniše ili ne. a tek potom u karak teristi ke grupe od raz individualističkog usmerenja zapad ne kultu re. Po rečima nekih autora. Grupa je ta koja propisuje ponašanje. 2005).142 | Nasilje u školama Od dijade ka grupi Mnoga deca se priklanjaju agresivnom ponašanju zato što za njega važi: „To je lako. sam nasilnik. a ne samo one koji su neposredno uključeni. kao što se pokazalo da se nasilje može bolje razumeti ako se proučavanje nasilnika i žr tve dopuni proučavanjem interakcije između njih. a ne trajnih karak teristi ka ličnosti (Naito i Gielen. već je pre razlika u socijalnoj moći kojom nasilnik i žr tva raspolažu. isto tako se pokazuje da se interakcija između nasilnika i žr tve može razumeti tek ako se posmatra u širem kontekstu. Nasilje kao grupni fenomen znači i to da ono dotiče i druge članove. koja svojim nor mama čini da nešto postane uobičajeno. a koja im je dodeljena po pravilima koja postavlja grupa. naša zagledanost najpre u karak teristi ke ak tera. ne znači da su učenici loše . isplativost i prijatnost koju nosi agresivni postupak ne određuje. za neposredne i posredne svedoke. statuse koji ih stavljaju i pre nasilja u neravnopravan položaj. važi obr nuto: tamo i među stručnjacima i u jav nosti dominira stav da siledžijstvo mora biti rezultat specifičnosti grupnih od nosa. i da li će njegova inter vencija biti uspešna. 2001: 64). Grupa određuje i kako će se nasilna epizoda odraziti na dalji status nasilnika i žr tve. Grupa dodeljuje deci različite statuse unutar sebe. već grupa čiji su članovi i nasilnik i žr tva. međutim. I onaj ko reaguje i onaj ko ne reaguje utiče svojim postupkom na članove grupe i na grupne odnose i odgovoran je za dalji razvoj događaja. Nasilje nije nešto što se tiče samo nasilnika i žr tve već nešto što predstavlja test za celu grupu. a nešto neprikladno ili nedozvoljeno. vrednosti i stavove svojih članova.

kao što od specifičnih karakteristika grupe zavisi da li će nasilje imati for mu pojedinačnog ili grupnog nasilja. ko se najmanje uklapa u nju. 2007.Nasi lje kao grupni fenomen | 143 savladali tu lekciju. Pre će biti da značenje agresivnog nije diktirano samo propisima i definicijama odraslih već da se izgrađuje i unutar interakcije sa vršnjacima. kao što ćemo prikazati. kao element sistema grupnih nor mi. Žr tva bi po pravilu bila osoba koja se vidi kao smetnja u ostvarenju grupnih ciljeva i koja dovodi u pitanje grupne vrednosti i nor me. pa opet ne čine ništa.. proizvodi nasilje. Kasnije provere (Atria i sar. Mahdavi i Smith. O važnosti grupe govore i nalazi da je vik timizacija povezana ne samo sa porodičnim i ličnim ka rak teristi kama već i sa ka rak teristi kama detetovih socijal nih od nosa. te da je školsko nasilje u osnovi prirodan. varijabilitet broja žr tava po odeljenjima bio je znatno veći nego što je model „žr tvenog jarca” predviđao. a lične osobine učenika odrediće kome će koja uloga dopasti. ali se zaista pokazalo da nasilje može da ima važnu funkciju u grupi i da u toj funkciji nekad treba tražiti uzroke njegovog opstajanja. kada učenici objašnjavaju zašto je neko žr tva. Važnost grupe ne vidi se samo u tome što ona kreira scenografiju i uslove u kojima je nasilje manje ili više pogodno. Ne radi se samo o razlikama u definicijama šta jeste a šta nije agresija. 2006) sugerisali su da siledžijstvo može povećavati koheziju među članovima i predstavljati zajednički cilj. posebno u grupama sa niskim kvalitetom međusobnih odnosa. Oliver. kao neko ko svojom različitošću dovodi u pitanje grupne vrednosti i nor me. 1999). Kao potvrdu ovakvog gledanja. i Hazler. Očigledno je. ili ne čine onoliko koliko sama izjavljuju da bi u takvim situacijama učinila. onim koje su rezultat od nosa unutar grupe. već i u propisima kako se prema agresiji postaviti. Kao da se „predstava” sa maltretiranjem „cr ne ovce” mora odigrati. Garandije i Cilesen (Garandeau i Cillessen. kome grupa namenjuje ulogu žr tve. 1992). neizbežan. U svakoj grupi će postojati neko ko najviše „štrči”. i on će. u mnogim odeljenjima nije bilo nikoga u poziciji žr tve). retko gde nema nijedne ili ih ima više od dve. u studiji Švarca i sarad ni ka (2000) rađenoj sa decom od 8–9 godina pokazalo se da prijatelji predstavljaju značajan protek tiv ni faktor u od nosu na loše porodične uslove: nepovoljni porodični uslovi bili . 2007) nisu pružile jasan dokaz za ovako jake tvrdnje (pre svega. biti „žr tveni jarac”. Jedna od takvih funkcija nasilja u grupi može biti pojačavanje konfor miranja grupnim nor mama. da u mnogim situacijama deca prisustvuju onom što i sama označavaju kao nasilje. nor malan fenomen školskog života (Schuster. svojom psihodinamikom. njihov najčešći odgovor je da se taj „ne uklapa” (Hoover. Štaviše. Šuster je navodio nalaz iz nemačkih škola da praktično u svakom odeljenju postoji jedna ili dve žr tve. Bilo je čak gledišta da grupa kakvo je školsko odeljenje nužno. Zaista.

zavisi od ličnih karakteristika dece u interakciji. U ispitivanju „Škola bez nasilja”. na takav potez sledi potez druge strane. sekcije. odeljenja. tučom ili bez incidenta. klike i veće prijateljske grupe. 29% i iz njihovog i iz tuđih odeljenja. Nasilnik jeste najčešće iz istog odeljenja. Učenici pripadaju višestrukim i međusobno nepovezanim vršnjačkim mrežama čiji se sastav i hijerarhijska struktura brzo menjaju. takođe nešto više od trećine napadima dece i iz svog i iz drugih odeljenja. Ako jedno dete kaže drugome: „Znaš li ti ko sam ja?” onda. nasilje je u znatno većoj meri dolazilo van matičnog odeljenja: jedna četvr tina žr tava bila je izložena napadu samo nekog iz istog odeljenja. i da li će u sledećoj situaciji pr vo dete biti ohrabreno i zainteresovano da uđe u istu ovakvu interakciju s istim detetom. a nešto više od trećine samo napadima iz drugih odeljenja. svaki drugi adolescent promeni svoj status u grupi. njih 20% samo iz drugog odeljenja. u viši razred. svake godine. kao u par tiji šaha. Vršnjački socijalni sistem izuzetno je složen i dinamičan. tokom jedne školske godine. sa lošim kvalitetom prijateljstava. Kard (Card. . a ove grupe su ukrštene sa nefor malnim grupama koje sami učenici organizuju kao što su dijade. Da li će do nasilja doći i kako će se interakcija dalje odvijati. njih 40% zlostavljao je samo neko iz odeljenja. opet. Status unutar škole menja se već činom prelaska. 2003) nalazi da sa viktimizacijom najjasnije koreliraju varijable koje se odnose na status u vršnjačkoj grupi: žr tve su odbačenije od strane vršnjaka. koji. od kojih su neke „unete” u školu iz vanškolskog života. među učenicima koji su rekli da su ponekad ili češće zlostavljani. Nasilje kao oblik interakcije u grupi najčešće se vezuje za odeljenje kao primar nu školsku grupu gde se dešava. određuje mogući izbor poteza pr ve strane… Od sleda poteza zavisi da li će ova sekvenca završiti maltretiranjem. 11% nije odgovorilo.144 | Nasilje u školama su značajan prediktor viktimizacije i agresivnosti. Nekoliko stvari slede iz usredsređivanja na nasilje kao na grupni fenomen. u jednoj studiji (Roland i Galloway. manje su prihvaćene u grupi. Na osnovu meta-analize 205 studija. 2002). U jednoj studiji (Ennett i Bauman 1996) pokazalo se da. Unutar školske grupe učenici su organizovani u for malne grupe kao što su smene. Nasilje je čak poticalo i van škole: jedna trećina učenika koji su doživeli nasilje naveli su da su nasilnici bili i iz druge škole. Učeničke strategije za izbegavanje nasilja Nasilna epizoda predstavlja niz interakcionih sekvenci sa otvorenim mogućnostima. razredi. manjim brojem drugova. ali ne i kod dece koja su trenut no imala razvijena prijateljstva među vršnjacima. ali to nije pravilo. Na primer.

odbrana. Pe pler i Atlas. 1991) takođe su našli da je najčešća reakcija druge dece uzrasta 7–9 godina na agresiju potčinjavanje (u polovini slučajeva). General no. i da su nasilnici. u jed noj studiji na 2. već uverenja. U drugoj studiji (Craig. pa makar bili vrlo mala deca. U istra živa nju u Dan skoj sa de com uz ra sta 10–15 . jer postupci su oni „potezi” koji određuju tok par tije i njen ishod. Iz ovog ugla posmatrano. Ta ko. Ka ko se postaje hrabar? Kada ti neko kaže je l znaš ti ko sam ja a ti ne znaš Iz: Vanja Rupnik–Račić i Budimir Nešić: Olovka piše srcem Mada su saveti koje odrasli daju jednostavni. koja se mogu lakše menjati. u trećini slučajeva. pa suprot stavlja nje (23%). Koi i saradnici (Coie i sar. da im se druga deca obično ne suprotstavljaju i ne ispoljavaju agresiju (Patterson. poka zuje se da je nesuprot stavlja nje vrlo čest odgovor. a zatim. Littman i Bricker. 2000). teško promenjivih dispozicija. Kako deca najčešće reaguju na agresiju drugog deteta? Posmatranje male dece pokazalo je da visoko agresivna deca češće uspevaju da bude po njihovom. toga svesni. najčešća strategija bila je ig norisa nje (66%). To sugeriše da se nasilje na neki način na kratke staze isplati. 2000) mla di u Ka na di su (putem Inter neta) pita ni šta su predu zi mali kad su se na šli izloženi siledžijstvu. Njih 20% nije predu zelo ništa. ali da. pokazaće se da je zadatak pred kojim se nalaze ugrožena deca mnogo složeniji nego što njihovi savetnici pret postavljaju. najčešća je bila ig norisa nje – isprobalo ju je polovi na ispita ni ka (mogli su bi rati više od jed ne strategije). 1967).Nasi lje kao grupni fenomen | 145 ali u onoj meri u kojoj te karakteristike upravljaju postupcima.. što bi se i moglo očekivati. što se takođe može učiti. Od ponuđenih 12 strategija. i da univerzalnog i lakog rešenja nema. tra ženje pomoći na stav ni ka (23%) i tra ženje pomoći od prijatelja (17%). Devojke su se češće obraćale za pomoć drugi ma nego de ča ci. značajno je videti po čemu se u potencijalno nasilnoj interakciji razlikuje ponašanje deteta koje odvrati nasilnika od sebe i deteta koje postane žr tva maltretiranja. i u preostalim epizodama eskalacija. i veštine u izvošenju poželjnih reakcija. Postupci deteta nisu samo izraz njihovih trajnih.300 učeni ka uz ra sta 10–14 godi na u Engleskoj (Smith i Shu. relativ na učestalost odgovora va ri ra od istra živa nja do istra živa nja. o tome kakve posledice mogući postupci imaju.

U jed noj takvoj studiji (Salmivalli. emocionalna inter vencija (plače tražeći pomoć). To znači ne samo laku pobedu za siledžiju već takođe i dobru ‘predstavu’ za celu vršnjačku grupu” (str. dok bi bespomoćnost i kontranapad bili provokativni: bespomoćnost naročito kod devojčica. Zatim je od učenika traženo da za svoje drugove koji su. dava nje odu ška i porica nje po 3%. „ispra znim svoj bes na nekog drugog”. izbegava nje – 7%. 2000) istraživačice se nisu oslanjale na dečje iskaze. „poludim i bacam i razbijam stva ri”. „glasno psujem”). To što značajan broj dečaka žr tava uzvraća napad i što se takvo njihovo ponašanje opaža kao podstičuće za nasilnika ne znači da uzvraćanje napada generalno podstiče nasilnika. dok su najre đe korišćene strategije one koje su ozna čene kao inter nali zova nje (npr. dok je među dečacima-žr tvama bilo najviše (oko trećine) onih koji uzvraćaju napadom. smešan kontranapad. Najčešće reakcije (moglo ih je biti više u jednoj sekvenci) bile su ignorisanje i verbalna agresija. Posmatrane su sekvence nasilja u učionici a posmatrači su svrstavali reakciju učenika izloženog agresiji u jednu od 13 strategija. . a zatim distanci ra nje i traženje socijal ne podr ške. Suprotstavljanje od strane onoga ko može efikasno da se suprotstavi moguće da nije nimalo podstičuće za nasilnika. koji su se suprotstavili i tako prekinuli napad. emocionalna podrška (priča sa drugima da bi dobio podršku). žr tve označe kako se oni u situaciji kad su napadnuti ponašaju i koliko su takvi njihovi postupci efikasni. po 25%. učenici su pitani za mišljenje koja strategija reagovanja na nasilje je najprimerenija. Craig i Pepler. U nekim studijama. već na svoje posmatranje nasilnih epizoda. instru mental no suprotstavljanje (konstruk tiv na akcija i rešavanje problema) – 8%. zatim fizička agresija – 16%. Među devojčicama je najviše bilo onih čije ponašanje vršnjaci vide kao nonšalantno ili bespomoćno. među onima koji nisu žr tve verovatno ima onih koji su takođe bili napadnuti. 2003) na đeno je da je najčešća strategija bila osla nja nje na sebe/rešava nje problema. nonšalantnost bi bila korisna kod dečaka. „plačem” „toli ko sam uz nemi ren da ništa dugo ne mogu da ra dim”) i ekster nali zova nje (npr. Karhunen i Lagerspetz. kontranapad kod dečaka. U jednoj kanadskoj studiji (Mahady–Wilton. instrumentalna inter vencija (obraća se drugome za pomoć). uplakana žr tva nije onoliko nagrađujući plen koliko je to žr tva koja se može isprovocirati na bezuspešan. „Može biti da pot puno bespomoćna. Po mišljenju učenika. po njihovom mišljenju. 108). kognitivno restrukturisanje (gleda na situaciju iz pozitivnijeg ugla) s po manje od 1%. pokoravanje – 11%.146 | Nasilje u školama godi na (Kristensen i Smith. 1996b) opisna su tri tipična ponašanja ugroženog deteta: kontra-agresivnost. „nonšalantnost” i bespomoćnost.

Nasi lje kao grupni fenomen | 147 Kamodeka i Gusens (Camodeca i Goossens. Beki Kohenderfer i Gari Led (Kochenderfer i Ladd. iz među ostalog. Dobijena sli ka je dosta složena. međutim. i pitali decu koji bi odgovor na nasilje bio najbolji. Verovatno da uzvraćanje nema šanse onda kad postoji nesrazmera moći između nasilnika i žr tve. pasivnost (nonšalantnost) i aser tivnost. ekster nalizovanje („pobesnim i uda ram oko sebe”. U kasnijoj studiji (Kochender fer–Ladd i Skin ner. da su vik ti mi zi ra na deca nešto češće reagovala na inter nali zujući i ekster nali zujući način. najpre. mada su to česti saveti koji se daju ugroženom detetu. distanciranje („odbijam da mislim o tome”. Poka zalo se. U celini. 2005) ponudili su deci različite vinjete i uz njih moguće postupke koje bi ugroženi mogao da preduzme – uzvraćanje. Fak torskom anali zom se izdvojilo pet strategija: rešavanje problema („npr. ali da u primeni ostalih strategija. Od dece su tra žile da za listu od 25 postupa ka označe koli ko često to rade „kad imaju problem sa drugim detetom u školi”. Poka zalo se. Autorke je za ni malo i koli ko korišćenje ovih strategija posreduje na efek te vik ti mi zacije. začudo. nije bilo razli ke. 2002) autorke su na uzorku učeni ka uz rasta 9–10 godi na ispitivale da li se vik ti mi zi rana i nevik ti mi zi ra na deca razli kuju po svojim strategijama reagova nja na stresne situ acije sa vršnjaci ma. „ka žem sebi da to nije va žno”). „probam da smislim različite nači ne da to rešim”. Nasilnici su. ljutito zahteva od napadača da prestane). Pitali su decu da li ih neko kinji i kako ona na to reaguju. inter nalizovanje („bri nem se zbog svega toga”. Da li su efekti korišćenih strategija stvar no onakvi kakve deca očekuju? Ovo pitanje je bilo predmet dugogodišnjeg istraživanja Beki Kohenderfer i saradnika. „raz mišljam šta bih mogao da uradim ili ka žem”). kroz nekoliko meseci su opet pitali decu da li su žr tve nasilja i ispitivali na koji način je njihov način reagovanja uticao na njihovu kasniju izloženost nasilju. Uzvraćanje i izbegavanje nije imalo efekta. traženje socijalne podrške („ka žem drugu ili nekome iz porodice šta mi se desilo”). deca su izjavljivala da je najefikasniji način reagovanja aser tivnost (napadnuti traži objašnjenje za napad i daje do znanja da napad smatra lošim. 1997) ispitivali su decu na samom početku školovanja da bi videli da li već na tom uzrastu postoje manje i više korisni odgovori na agresiju drugog deteta. Radi li se o tome da ta deca nemaju dovoljno vešti ne niti dovoljnu reputaciju da bi . „vičem da dam odu ška”). smatrali da je uzvraćanje najefikasnija strategija. da vik timi zova na deca koja ka žu da koriste strategiju rešava nja problema ti me povećavaju verovat noću da budu odbačena od vršnja ka. što najčešće i jeste slučaj. „sa žalim se na sebe”). Našli su da je od pomoći bilo ako se dete obrati učitelju i ako ima druga koji će da mu pritek ne u pomoć.

Uz iz vesne iz mene u ajtemima i nazivima. Učenici su zaokružavali više odgovora. 2007) ispitivano je istih pet dečjih strategija: rešavanje problema. znatno češće od ostalih u svom reper toaru imaju uzvraćanje istom merom. znatno češće od žr tvi uzvraćaju istom merom. Žr tve znatno češće traže zaštitu odraslih. 2007a) kao indikaciju da većina učenika nema jedinstvenu strategiju reagovanja na nasilje. dok nešto više od polovine učenika u svom reper toaru. s druge strane. Ako pogledamo šta je karakteristično za pojedine kategorije. između ostalih opcija. ali s većim odbaciva njem vik ti mi zi ra nih deča ka.148 | Nasilje u školama uspešno koristili neke preporučene strategije? Sli ka je još zamršenija: tra ženje socijal ne podrške bilo je poveza no s većim pri hvatanjem kod nevik ti mi zi ra nih deča ka. što je i najčešća strategija. a kod devojčica je vik timiziranost bila povezana samo s pasiv nošću. a kod vik ti mi zi ra nih s većim. razlike su upadljive. kojima se nasilje ne provocira. submisivno reaguju i trude se da odobrovolje nasilnike ili da ih izbegavaju. Nasilnici. . Rezultati su prikazani u Tabeli 4. žr tve i deca koja nisu uključena u nasilje. Najređe strategije spadaju u submisivno reagovanje – skoro svaki peti učenik ima u svom reper toaru i pasivno izdržavanje napada i poniženja. Kod oba pola. i izbegavanje nasilnika. odvraćanje nasilnika razgovorom. vik timizirana deca su više od nevik timizirane na provokacije reagovala traženjem osvete i pasiv nošću. pa i one koji izgledaju međusobno nekonzistentni. traženje podrške od raslih. ima i traženje pomoći od drugih. u kasnijoj studiji (Kochender fer–Ladd i Pelletier. ali ni ne ohrabruje: to su traženje zaštite odraslih i vršnjaka. Vraćanje istom merom je faktički drugo po učestalosti. Analiziranjem kombinacija zaokruženih odgovora dobija se da je oko 12% učenika u pot punoj defanzivi u odnosu na nasilnika. Ako uporedimo samo nasilnike i samo žr tve. dok je kod devojčica bilo obr nuto: kod nevik ti mi zi ra nih devojčica tra ženje socijal ne podrške bilo je poveza no s ma njim pri hvata njem. vidimo da deca svrstana u kategoriju nasilnika. učestalost i intenzitet nasilja i slično. pošto u reper toaru imaju samo izbegavanje ili pasivno tr pljenje. vrsta. što smo protumačili (Plut i Popadić. već svoje postupke prilagođava kon kretnoj situaciji i faktorima kao što su odnos moći. Najčešće strategije učenika su one koje bismo mogli nazvati konstruktivnim. pasiv nost i traženje osvete. stepen poznanstva. i da li se po svojim reakcijama razlikuju nasilnici. distanciranje. kada se nađu u situaciji da ona budu predmet napada. Kod dečaka. Jedan od zadataka istraživanja „Škola bez nasilja” bio je i da se vidi kako učenici u našoj sredini reaguju kad su izloženi vršnjačkom nasilju. deca koja su bila sklona strategiji rešavanja problema češće su i tražila podršku od raslih.

ne vraćam istom merom Izdržavam napad i poniženje. ne tražim pomoć Vraćam istom merom.233) 24 17 15 35 20 14 26 28 41 61 42 19 29 30 26 27 38 27 17 19 18 67 40 10 Samo žr tva (N=7. ali uz pomoć svojih drugova Ne vraćam.610 27 20 19 40 24 16 Ponašanje učenika Nasi lje kao grupni fenomen Tražim zaštitu od odraslih.862) Žr tva/nasilnik (N=1. bez pomoći drugih Vraćam istom merom. ne vraćam istom merom Tražim zaštitu od vršnja ka.Tabela 4: Reagovanje učenika na vršnjačko nasilje (u %) Neu ključeni (N=25.583) Samo nasilnik (N=1. trudim se da sa krijem od drugih da sam napadnut 31 Trudim se da razgovorom ili ša lama odvratim nasilnika od namere da me napadne 5 66 47 41 28 35 Nastojim da poklonima i uslugama odobrovoljim nasilnika 8 81 8 68 4 61 6 | 149 Izbegavam ta kve učeni ke gde god mogu 69 .932) Svi N=36.

Dok pomoć vršnjaka može biti manje sigur na. odrasli sigur no imaju veću moć od nasilnika. strah od osvete i želja za nezavisnošću. ili zato što ne želi da uzme učenika u zaštitu (pogotovo ako je učenik odbačen i problematičnog ponašanja). ne obaveštava nastavnike niti traži pomoć od njih. 2005). ot prilike toliki procenat (53%) nađen je i među danskim osnovcima (Fek kes i sar.. Sem toga. to su manje sklona da traže pomoć odraslih. jer oni svojim postupcima takve nor me direktno ili indirektno učvršćuju. U pričicama su bile . smatraju da je tražiti pomoć od odraslih u takvoj situaciji sramota i da dete treba da se samo izbori sa tim problemom. Nju man. Indikativno je da u više upitnika kojima se ispituje indirektna/ socijalna agresija (Gumpel. što je potvrdila i kasnija studija (Newman i Mur ray. kada su izloženi nasilju. U više studija je nađeno da što su deca starija. Ima više mogućih uzroka zašto deca propuštaju da traže pomoć odraslih. ili bar veruju da ostala deca tako misle i da bi kršenjem ove vršnjačke norme bili osramoćeni pred grupom. i najsigur nija i najdostupnija. Ne treba kriviti samo decu za takvo gledanje na traženje pomoći od odraslih. a uz to im je i dužnost da pomognu. 2005). 1996) taj procenat je bio još manji. Murray i Lussier. razred) zatražila pomoć odraslih. Neki učenici se plaše da nastavnik neće hteti da im pomogne jer smatra da vršnjačko maltretiranje spada u probleme koje deca sama treba da reše. 2008. činjenica je da značajan broj učenika. Primetili su da deca nerado traže pomoć i da je osnovni razlozi za takvu uzdržanost strah da će biti opaženi od vršnjaka kao socijalno nekompetentni i slabi. 2001) su preko kratkih priča ispitivali kada bi deca (3–4.150 | Nasilje u školama Kada se posmatraju rezultati prikazanih studija. a u jednoj italijanskoj studiji (Genta i sar. Pokazuje se da su deca manje spremna da se obrate za pomoć nastavnicima ili roditeljima tamo gde misle da će reakcija odraslih biti neprimerena i suviše oštra. Jedan razlog je što deca veruju da je takva pomoć neefikasna i da čak može imati i kontraefekat. Lancelotta i Vaughn. barem naizgled. a to je vrsta pomoći koja je.. 1989) istraživači kao indikator uzimaju da li dete „tužaka drugu decu odraslima”. Među osnovcima u Engleskoj (Whitney i Smith. pogotovo na starijim uzrastima. Razloge ne treba tražiti samo u (opaženim) neodgovarajućim reakcijama odraslih već i u normama vršnjačke kulture. 30%. traže pomoć odraslih. školski etos i kvalitet odnosa nastavnika i učenika može ohrabrivati ili otežavati prijavljivanje od strane dece. bilo da su žr tve ili svedoci koji žele da pomognu. jer pozvani u pomoć ne moraju zaista biti jači od jednog nasilnika ili grupe. Savezništvom sa odraslima možda se lakše postiže cilj. upada u oči da iznenađujuće mali broj učenika. ali se gubi prijateljstvo sa supar nikom. Svejedno koja su uverenja i nor me za to odgovor ne. i da su za to dobrim delom odgovor ni sami nastavnici. Ma ri i Lu sije (New man. Odluka zavisi da li je situacija dovoljno „ozbiljna” ili ne. Učenici. 1993) tek polovina žr tava tražila je zaštitu odraslih u školi.

1996) našli su da na uzrastu 4–6. od pritisaka spolja i iznutra. sa jasnim granicama. s izraženim grupnim identitetom kod članova. ali veoma je važno da dete uvidi da ima mnogo situacija u kojima je ugroženo. koja se smatra da je pod nastavničkom nadležnošću. ubeđivanje. Obraćanje odraslima praktikuje se u slučaju ozbiljnijeg problema koji se nije mogao drugačije rešiti. „ekipe” kojima dete pripada (nazvaćemo ih klikama) vrlo su homogene. obraćaju odraslima za pomoć. a koje prevazilaze njegove snage i u kojima je traženje pomoći odraslih upravo kompetentna odluka. One su za dete jedan od mikro-sistema koji ga i štiti i obavezuje. Tamo gde su grupe raz vijene. koje se dešavaju ili u učionici ili na igralištu. U SAD. Verovanje deteta da je tražiti od pomoć odraslog loše rešenje nekad se pokazuje kao opravdano. uz interersonalni nivo. što je dete socijalno kompetentnije. urbanim krajevima sa veli kom stopom nezaposlenosti i kriminala. razreda traženje pomoći od odraslih nije smanjivalo viktimizaciju. poseban zna čaj imaju gangovi. Ovakve prijateljske grupe. Detetu školskog uzrasta. Gangovi ne samo što deci pru žaju osećaj pripad nosti i identiteta. pogotovo onoj sa slabim porodičnim vezama već pru žaju i zaštitu od . aser tivnost. i u slučaju napada u učionici. i objektivno imaju veoma važnu ulogu. a povećavalo je rizik odbacivanja od strane vršnjaka. Najugroženije je dete koje ostane mimo postojećih grupa. kad se nađu u međusobnom konfliktu. Detetu koje prekida simbiotičke veze s roditeljima vršnjačka grupa nudi utičište od anksioznosti i usamljenosti. interakcija unutar odeljenja dobija. pruža mu svest o grupnoj pripadnosti i pomaže mu da razvija samopoštovanje i socijalne veštine. fizička agresija i pretnje. Čang i Ešer (Chung i Asher. Pokazalo se da nije uobičajeno da se deca. a ta okupljanja se razlikuju po kvalitetu „grupnosti”. još jednu novu dimenziju – interakciju među grupama. kao grupe od tri i više članova sa snažnom grupnom identifikacijom. grupe kojima pripada mnogo znače. to se više oslanja na razgovor. Pošto su u njih uključena deca školskog uz rasta. i manje-više su zatvorene prema učenicima koji im ne pripadaju. Traženje pomoći od odraslih nekada i jeste izraz osećanja nekompetentnosti.Nasi lje kao grupni fenomen | 151 opisane tri vrste zlostavljanja: začikavanje. i sa antisocijal nim ponašanjem. Ka da se govori o antisocijal nom pona ša nju. s jakim zahtevom ka konfor miranju. gangovi su redov na pojava u siromašnim. gangovi svoj uticaj proširuju i unutar školskog prostora. nekad i preko imena i simbola. Važnost klikâ U svakom odeljenju učenici se druže i okupljaju prema svojim sličnostima i afinitetima.

VI/3 odeljenju izjasnila da ga smatra „personom non grata”. Grupa kao nasilnik Grupni karakter školskog nasilja i zasnovanost na socijalnim relacijama posebno je bitan kod for me nasilja koja je na neki način zanemarena. kome je „više bilo muka” zbog odnosa prema njemu od strane neke dece iz njegovog. zahtevaju) nasil no ponašanje prema pripad nicima suprotsavljenih gangova. toliko su važne i za žrtvu. inače dete iz mešovitog braka i izbeglica iz Hr vatske.152 | Nasilje u školama pripad ni ka drugih gangova. godinu i po dana je tr peo verbal no nasilje na nacionalnoj osnovi od strane grupe svojih „školskih drugova” iz svog i drugih odeljenja. Za njim su krenula tri učenika. kada grupa učenika maltretira jednog učenika. Evo nekoliko drastičnijih primera: — Učenik 6. Radi se o grupnom nasilju (mobingu). one ojačavaju nasilnika pružajući mu podršku i zaštitu ili mu se aktivno priključuju u napadu. Posto se većina u njegovom. 1998) na đeno je da su socijal ne veze s antisocijal nim pojedincima i uključenost u delin kventene gupe najjači predik tor. usamljeni učenik je često spreman da dragovoljno pristane na ponižavajući tretman unutar grupe. zatražio od svojih drugova da se izjasne da li su za to da on ostane ili ode iz odeljenja u kojem se nalazi. ako ne i najvažniji predik tor agresiv nog ponašanja učeni ka. U jed nom pregledu longitudinal nih studija koje se bave predikcijom nasilja (Lipsey i Derzon. a koja je bila predmet početnih istaživanja. Sem toga. Upravo nepostojanje ovog zaštitnog omotača čini potencijalnu žr tvu lako uočljivom. važniji od individual nih i porodičnih fak tora. a čak i da je samostalan. a jedan od njih. on je moćan onoliko koliko je moćna klika kojoj pripada i koja ga štiti. Takođe. dečak je otišao do WC da povraća. i lakim plenom za nasilnika. ali i drugih odeljenja. O klasičnim slučajevima mobinga u našim školama može se s vremena na vreme saznati iz štampe. koji se nalazi u dru- . Koliko su prijateljske grupe važne za nasilnika. njegov postupak može biti učinjen „u ime grupe”. dok maltretranje nije preraslo u ozbiljniji incident. iz potrebe da uđe u neku kliku. raz reda osnov ne škole u Nišu. U kontekstu školskog nasilja. U nizu studija pokazalo se da je pripad nost gangu jedan od najvažnijih. „Do incidenta je došlo na dan kada je D. kli ke sastavljene od agresiv nih učeni ka predstavljaju male škole nasilja u kojima članovi međusobnim ugledanjem uče agresivni repertoar i nagrađuju jedni druge. Gangovi po pravilu raz vijaju nasil ne nor me i podstiču (bolje reći. Čak i kad se u nekom nasilnom postupku naizgled radi o jednom nasilniku.

što će i uslediti kada joj zadaju više udaraca u glavu. 10. znatno češća. 17. Grupa. ali ga nije stigao. a takva situacija je. „Daj da je bacimo u kontejner”…66 Pr va istraživanja siledžijstva bila su usmerena na slučajeve mobinga. što dalje znači da je preostala četvr tina izložena maltretiranju grupa od 4 i više nasilnika. vrati se u Hrvatsku”. a snimak maltretiranja postavili na Inter net. iz nosa mu je potekla krv. 3.65 — Tri devojčice i osam dečaka iz jed ne osnov ne škole u Novom Sadu maltretirale su učenicu osmog raz reda. Uz to. u prilog individualizovanja nasilja govore i empirijski podaci (npr. 5. Danas. Olveusova zasluga je što je problematiku usmerio na maltretiranje od strane jednog nasilnika. po Olveusu (2001) da vodi ka manjem obraćanju pažnje na ponašanje samog nasilnika. namer no je šutnuo vrata iza kojih se nalazio D. njih 25%. udario glavom o lavabo i onesvestio se. „Neka nabija glavu o pesnicu”. izložen maltretiranju jednog nasilnika. Drug iz osmog razreda mu je pomogao da se vrati do WC. Vrata su ga udarila u glavu. Usmerenje na nasilnika-pojedinca zamaglilo bi činjenicu da je 64 „Ustašo. po njemu. jedna od njih je izvadila frizerske makaze i posekla je po licu. Usmeravanje na grupu. U jed nom trenutku jed na od devojčica predlaže da zlostavljana devojčica jede travu. on je pojurio za izgrednikom. Nasilnice su je opkolile kako niko ne bi mogao da joj priskoči u pomoć. a dečaci navijaju i snimaju mobil nim telefonima. kako bi oprao krv. 1998) da je značajan deo žr tava. maltretiranja pojedinca od strane grupe. 2003. Olweus i Solberg. 2. međutim. kako sledi i iz podataka na koje se Olveus poziva. . ka okrivljavanju žr tve koja nečim provocira svoju okolinu. 2007.”64 — Grupa od oko 10 devojaka napala je učenicu 2. „Zapalite je”. 2008. Dečaci i devojčice oko nje navijaju i uz vi kuju: „Bolje da je ošišamo na ćelavo”. ali je D. kao i da prenaglasi važnost privremenih i situacionih faktora koji provociraju ponašanje gomile.Nasi lje kao grupni fenomen | 153 gom odeljenju šestog razreda. 66 Blic. Na snim ku se vidi kako nasil nice devojčicu šamaraju i šutiraju i pred njom se dogovaraju šta će da joj rade. 65 Politika. tada pao. razreda gimnazije u školskom dvorištu. 4. može biti znatno manja. a ne na pojedinca moglo bi. a dve devojke su je tukle. Olveusovi argumenti imali bi veću težinu ako bi se pod grupnim nasiljem posmatrao isključivo odnos „svi protiv jednog”. Oko 50% žr tava izloženo je maltretiranju od strane manje grupe od 2–3 učenika na čijem čelu je negativni vođa.

a u kojima drugi nalazi. s kim bi najviše voleo da sediš u klupi) ili generalnog odnosa (ko ti se najviše sviđa). čak još niži od nasil ni ka. Socijalni status i agresivnost Socijalni status koji učenici imaju je rezultat „rada grupe” i važnost socijalnog statusa direktno govori o važnosti grupnih odnosa. obezbeđivati fizičku nadmoć itd. izbor se može ticati nekog specifičnog kriterijuma (npr. a specifični kriterijumi ne daju bitno različite sociometrijske strukture. tamo gde je bilo više nasilnika. jer bi se nalaz mogao ugraditi u preventiv ne akcije. ili je izbor neograničen. Kao i u drugim sličnim situacijama. pa i da se u slučajevima gde je nasilnik samo jedan možda skriva grupno nasilje. postojala je saglasnost da agresivni učenici imaju nizak socijalni status u grupi. Kao što je već spomenuto kod opisivanja agresivnih učenika. pru ža diskriminativnije i pouzdanije mere. Takođe. ali ni da oni koji su pojedinačno maltretirali nisu to radili podržani ili ohrabreni grupom. Generalni odnos se češće koristi jer učenici lako prosuđuju o sviđanju. a njih 14% od strane veće grupe. Toli ka pažnja ovoj temi posvećena je dobrim delom i zbog praktične važnosti. rešenje je bilo u specifikaciji uslova u kojima važe jedni. na primer da označe koji učenici iz odeljenja im se sviđaju. Ako se radi o odeljenju. Tako. ograničenu listu imena. Jedna od tema koja je isrpno istraživana jeste da li se nasilnici i žr tve karakterišu specifičnim socijal nim statusom u svojoj vršnjačkoj grupi. već da će svom predstavniku pružati podršku. Socijalni status unutar jedne grupe utvrđuje se jednostavnim sociometrijskim postupkom. Njih 46% je bilo maltretirano od strane 2–3 učeni ka. kada su ponovljena istraživanja pokazala da nesaglasnost nije rezultat načina merenja. jer je aktivni nasilnik predstavnik grupe koji vrši čin maltretiranja u ime grupe. imale su žr tve. učenicima se može ponuditi da odaberu samo jed no ime. nesviđanju. U UNICEF-ovom istraživanju „Škola bez nasilja”. Grupno nasilje ne mora podrazumevati da će svi članovi manje grupe aktivno maltretirati nekog učenika. a koji ne. Ali jedan razlog produ žene pažnje predstavlja i neusaglašenost rezultata koja je u ovoj oblasti dobijana. 40% dece koja su bila izložena maltretiranju rekla su da ih je maltretirao jedan učenik.154 | Nasilje u školama ponašanje nasilnika određeno grupnom dinamikom. smatraju neki istraživači. Ne smemo zaključiti da su. odn. . Neograničen izbor. od učenika iz istog odeljenja zatraži se da izaberu učenike po nekom sociometrijskom kriterijumu. oni nastupali kao grupa. ovi podaci govore da nasilje u našim školama jeste u značajnoj meri grupni fenomen. Takođe nizak socijal ni status. U svakom slučaju. Postoje različite varijacije unutar ovog postupka.

Nasi lje kao grupni fenomen

| 155

Posmatrano zajedno, to bi značilo da su učenici koji su skloni agresivnoj komunikaciji marginalizovani unutar svoje grupe, a svoju sklonost nasilju mogu da ispolje jedino prema onima koji su još više na margini, onima koje grupa izoluje i koji su samim tim nezaštićeni. Niz nalaza, na različitim uzrastima i korišćenjem različitih postupaka, potvrđivao je ovakvu sliku. Različite for me agresiv nosti bile su povezane sa negativ nim socijal nim statusom, kod oba pola (Coie i sar., 1990; Crick i Grot peter, 1995; Lancelot ta i Vaughn, 1989; Veenestra i sar., 2005). Najmanje su bile popular ne žr tve, zatim nasil nici (Lagerspetz i sar., 1982), i žr tve i nasil nici bili su nat prosečno zastupljeni u grupi odbačenih, a ispodprosečno u grupi popular nih (Boulton i Smith, 1994). Ako je agresivnost negativno povezana sa statusom u vršnjačkoj grupi, možemo se zapitati šta je tu obično uzrok a šta posledica. Pokazuje se da bi se pre moglo reći da agresivnost vodi ka odbacivanju nego da odbacivanje vodi ka agresivnosti. Deca prilikom sociometrijskih izbora često ekspliciraju da se sa nekim detetom ne druže zato što je agresivno. Kada se for miraju manje grupe dece koja se prethodno ne poznaju, obično se posle izvesnog vremena deca koja su agresivna i nametljiva nađu odbačena (npr. Dodge i sar., 1990). Jednom stvorena negativna reputacija teško se menja. Ona nudi već gotova objašnjenja detetovih i dobrih i loših postupaka kojima se postojeća reputacija „cementira”, jer se agresivni postupci dece sa dobrom reputacijom tumače spoljašnjim, dobri postupci unutrašnjim faktorima, a postupci dece sa lošom reputacijom obr nuto. Generalni zaključak bio je da su agresivna deca niskog statusa, odbačena, i da su eventual no prihvaćena unutar malih, perifer nih socijal nih mreža koju čine isto takva agresivna i nepopular na deca. Ruku pod ruku s ovakvim viđenjem išla su tumačenja da u osnovi agresivnosti leži neki socijalni i kognitivni deficit. Ka uverenju da agresivno ponašanje dece mora dovesti do toga da ih drugi odbacuju navodi nas, kako primećuje Valsiner (1997: 307), naše kultur no verovanje u pravičan svet, ali takvo uverenje se sve manje poklapalo s prikupljenim podacima. Visoko agresiv na deca jesu bila manje prihvaćena u grupi, ali su se uglavnom međusobno družila i na taj način imala su uzajamnih najboljih drugova podjednako kao i deca koja nisu agresivna, ostvarivala su podjednako smislene veze sa manjim brojem vršnjaka (Cairns i sar., 1988).67 Istraživanja koja su se bavila siledžijstvom još više su revidirala sliku o siledžijama kao izolovanim učenicima, eventualno okupljenim u marginalne grupice
67 Iz toga ne sledi nužno da su prijateljske veze koje stvarju agresivna i neagresivna deca identične. Neki istraživači poredili su prijateljstva agresivne dece, i našli da se takvi odnosi karakterišu većim brojem konflikata, manjom bliskošću i sigurnošću, i da sama agresivna deca manje vrednuju emocionalne veze s prijateljima (Crick i sar., 2009).

156 |

Nasilje u školama

odbačenih. Pokazivalo se, naime, da su siledžije u mnogim slučajevima bili popularne unutar grupe i imali su značajnu socijalnu moć. Agresivna deca su nekad imala prijatelje i relativno visok status i među neagresivnom decom. Tako je, Farmer sa saradnicima (2002) našao da se, među decom 4–6. razreda, većina agresivnih dečaka i polovina agresivnih devojčica okuplja u grupama gde većinu čine neagresivna deca. Pokazalo se da agresivna deca (ovo se posebno odnosi na agresivne dečake) imaju široku podršku među vršnjacima i da se podrška ne zasniva samo na njima sličnim. I ovi nalazi su se uklapali u širu sliku da su među osnovcima i srednjoškolcima često popularna buntovna, ne baš osetljiva deca, koja znaju da budu agresivna i koja su popularna ne uprkos već baš zbog svoje agresivnosti. „Primerna” deca ne padaju u niskostatusne grupe, ali ni ne nastanjuju vrh popularnosti. Adler i Adler (1998) opisuju popularnu decu na osnovnoškolskom uzrastu kao atletski građenu, koja su „kul” (u trendu), izazivački nastrojenu prema autoritetima. Ona se ne ustežu od grubosti, vešti su manipulatori sa razvijenim socijalnim veštinama, imaju osrednji ili lošiji uspeh u školi. Ovakva istraživanja nisu problematizovala nalaz o žr tvama. Žr tve se i dalje pokazuju kao najneomiljeniji članovi grupe, oni koji su „na marginama vršnjačke ekologije” na različitim uzrastima i u različitim društvima (Rodkin i Hodges, 2003). Žr tve često imaju prijatelje koji su i sami žr tve ili su fizički slabi i imaju inter nalizujuće probleme, kao i relativno površne prijatelje, s niskim stepenom podrške (Pellegrini i sar., 1999; Rigby, 2000; Salmivalli i sar., 1997). Da bi se naizgled kontradiktor ni rezultati o vezi socijalnog statusa i nasilništva učinili smislenijim, predloženo je da treba praviti razliku između dve vrste socijalnog statusa: omiljenosti (sociometrijske popular nosti) računate na osnovu toga koliko deca vole da se s nekim druže i popularnosti (opažene popular nosti) na osnovu procene dece koliko je neko popularan u grupi, makar njima samima ne bio simpatičan (Park hurst i Hopmeyer, 1998). Ove dve vrste statusa nisu bile u velikoj korelaciji (oko 0,40 u Parkhurst i Hopmeyer, 1998, ali 0,70 u LaFontana i Cillessen, 2002). Popularnost je reputacija unutar grupe o kojoj deca spremno raspravljaju i koja im je važna. Pokazalo se da je popular nost povezana sa poznatošću, fizičkim izgledom, privlačnošću za suprotni pol, posedovanju poželjnih predmeta. Takođe su različite i osobine koje su povezane s ovim statusima: omiljena deca su prosocijalno orijentisana, nisu agresivna i spremna su da pomognu. Popular na deca su bila socijalno dominantna, u izvesnoj meri agresivna, spremna da koriste začikavanje i ismevanje da bi zadržala socijalnu dominantnost. Popular na deca često su pokazivala visok nivo i prosocijalnog i agresivnog ponašanja (Puckett, Aikins i Cillessen, 2008). Deca koja su bila i omiljena i popular na posedovala su obe grupe osobina, a deca koja su bila popular na, ali ne i omiljena, češće su opisivana kao ona koja počinju tuče

Nasi lje kao grupni fenomen

| 157

(Park hurst i Hopmeyer, 1998). Biti popularan znači imati socijalnu moć. Ono što po mišljenju vršnjaka izdvaja popular nu decu jeste njihova privlačnost i brojnost socijalnih veza. Dok se nepopular na deca vide kao ona koja se ne snalaze, ne znaju kako da se ponašaju u društvu vršnjaka i nemaju socijalne veštine, popular na deca poseduju razvijene socijalne veštine i uz to „koriste odgovarajući balans prosocijalnog i antisocijalnog ponašanja koji im omogućava da dominiraju” (LaFontana i Cillessen, 2002). Rodkin i sradnici (Rodkin i sar., 2000) utvrdili su da visoko popularna deca mogu biti i agresivna. Najčešće su popular na deca pripadala grupi, kako su ih nazvali, uzor ne dece (popular na i prosocijalna – nat prosečno uspešni, afilijativni, popularni i fizički kompetentni, ispodprosečno stidljivi, agresivni i internalizujući), ali je među popularnim konstatovana i grupa tvrdokor ne (tough) dece (popular ni antisocijalni – nat prosečno agresivni, popular ni i atletski građeni, ispodprosečno stidljivi i uspešni. Neki autori ukazivali su na to da na adolescentskom uzrastu mladi koji nisu skloni antisocijalnom ponašanju počinju da imitiraju delinkvenciji sklone vršnjake, da bi zadobili status i prestiž u grupi (Moffitt, 1993). To ne znači da su takvi delinkventni vršnjaci za njih omiljeni i da deca žele sa njima da se druže, već da, u procesu socijalne mimikrije, služe kao modeli za imitiranje. Ako je u ovim studijama relativizovana negativ na veza socijal nog statusa sa otvorenom agresijom, još bi problematičnije bilo očekivanje negativ ne korelacije socijal nog statusa sa relacionom agresijom. U nekim studijama čak je na đena pozitiv na korelacija iz među popular nosti i relacione agresiv nosti (Puckett i sar., 2008). Salmivali i sarad nici (Salmivalli i sar., 2000) našli su da je, general no posmatrano, agresiv nost negativ no povezana sa socijanim statusom. Međutim, ako se raču naju parcijal ne korelacije da bi se nivo direkt ne agresije držao pod kontrolom, onda indirekt na agresija nije bila povezana sa socijal nim statusom, a kod dečaka je čak vodila ka većoj prihvaćenosti. Krik i saradnici (2009: 291) rezimiraju:
„Sveukupno, dok su u detinjstvu sve forme agresije negativno povezane i s preferencijom i s popularnošću, izgleda da promena nastaje negde na početku viših razreda osnovne škole. U ranoj adolescenciji, fizičko/verbalno i relaciono agresivno ponašanje pokazuju se povezani s povećanom popularnošću (tj. socijalnim statusom i moći)”.

Veza iz među agresiv nosti i popular nosti povećava se ne samo na starijem adolescentskom uz rastu već i u specifičnim miljeima kao što su siromašne urbane zajed nice. Za povezanost relacione/indirektne agresije sa pozitivnim socijalnim statusom mogu se dati smislena objašnjenja. Moguće je da se s popular-

158 |

Nasilje u školama

nošću povećava lakoća s kojom deca mogu da budu relaciono agresiv na braneći svoj položaj: lakše šire glasine, više im se veruje, lakše raču naju na podršku drugih, manje su izloženi „socijalnoj cenzuri” i sl. Korišćenje relacione agresije zahteva izvestan status u grupi da bi takva agresija imala efekta. Moguće je, kao što ističu neki autori (Puckett i sar., 2008) da je relaciona agresija instrument postizanja socijalne moći (popular nosti) po cenu omiljenosti. Ovi autori našli su da je moderator veze između relacione agresivnosti i popular nosti samoefikasnost i prosocijalno ponašanje. Relaciona agresija može biti uspešna samo ako je osoba koja je koristi socijalno vešta, inače će za posledicu imati smanjenje popular nosti. Jedan od načina da se neutrališe negativan efekat koji relaciona agresija ima na duže staze jeste da se strateški kombinuje sa prosocijalnim ponašanjem. Kod ovih veza, za očekivati je da će različite pravilnosti da važe kod dečaka i kod devojčica. Status jednih i drugih gradi se na različitim osobinama, drugačije se gleda na agresiv nost dečaka i devojčica, a i sama agresivnost ima kod dečaka i devojčica različite tipične oblike i intenzitete. Moglo bi se očekivati da će popular nost biti povezana sa nor mativno prihvaćenom agresijom – a to je relaciona kod devojčica i otvorena kod dečaka. Ispoljavanje agresije koja je nor mativna za suprotni pol (fizički napadi devojčica i ogovaranja od strane dečaka) trebalo bi, s druge strane, da nailaze na negodovanje vršnjaka i da vode ka manjoj popular nosti. Rezultati su kontradiktor ni. U vezi sa otvorenom agresijom, kako rezimiraju Rouz i saradnici (Rose, Swenson i Waller, 2004), negde je nađena jača veza s popular nošću kod dečaka, negde kod devojčica a negde podjednako. Rene Veenstra i saradnici, koji su preduzeli seriju istraživanja nastojeći da utvrde vezu socijalnog statusa i nasilja među učenicima, takođe su došli do vrlo kompleksne slike sa nizom posredujućih uticaja. U jednom od novijih radova (Veenstra i sar., u štampi), pokazuje se da značajnu ulogu igraju ne samo pol nasilnika i pol žr tve već i pol procenjivača, i da su ti uticaji različiti na različitim uzrastima, i, da slika bude složenija, drugačiji u tumačenju prihvatanja nego u tumačenju odbacivanja.

Deca kao svedoci nasilja
Pokazuje se da se školsko nasilje po pravilu odvija pred svedocima, kao i da su za većinu učenika scene školskog nasilja nešto što su već videli i što opažaju kao neizbežni deo školske svakodnevice. U istraživanjima gde je snimano ponašanje deca u školskom dvorištu (Craig i Pepler, 1997) i u učionici (Atlas i Pepler, 1998) u oba slučaja je nađeno da se 85% incidenata sa nasiljem dešava pred drugim vršnjacima. Rigbi i Džonson (Rigby i Johnson, 2005) našli su da su praktično svi učenici u osnovnoj i srednjoj

Nasi lje kao grupni fenomen

| 159

školi bili svedoci verbalnog nasilja, većina fizičkog nasilja, a značajan deo i seksualnog nasilja. „Skoro svakodnevno” prisustvuje verbalnom nasilju 22% osnovaca i 40% srednjoškolaca, fizičkom 10% osnovaca i 19% srednjoškolaca i seksualnom bar jednom nedeljno 37% srednjoškolaca. U komparativnom ispitivanju s engleskim osnovcima (McLaughlin i sar., 2005) onih koji su svakodnevno svedoci je manje, oko 5%, ali onih koji saopštavaju da su jednom nedeljno ili češće svedoci verbalnog nasilja je 60%, fizičkog nasilja 33% seksualnog 29%. U Izraelu, čak oko 80% osnovaca i srednjoškolaca kažu da su bar jednom nedeljno svedoci verbalnog nasilja, oko dve trećine su svedoci fizičkog nasilja, a oko 40% osnovaca i preko 80% srednjoškolaca svedoci su seksualnog nasilja bar jednom nedeljno (Rolider i Ochayon, 2005). Ako se školsko nasilje posmatra kao grupni fenomen, naoko izolovana interakcija nasilnika i žr tve prestaje da se tiče samo njih. U školi, da parafraziram Džona Dona, „nijedan učenik nije ostr vo”, i nasilje i te kako utiče na svedoke nasilja i ostale učenike. Svedoci nasilja izloženi su „sekundarnoj viktimizaciji” jer je nasilje i za njih stresan doživljaj i poruka da tako nešto i njima može lako da se dogodi. Sekundar na viktimizacija, kojom se inače faktički povećava broj žr tava u odnosu na onaj dobijen standardnim upitnicima koji registruju samo neposredne žr tve nasilja, ima i svoje emocionalne posledice. U jednoj studiji (Nishina i Juvonen, 2005), učenici (od 11 godina) svakodnevno su beležili da li su bili svedoci nasilja, kao i vlastita emocionalna stanja. Pokazalo se da se i kod dece koja sama nisu bila žr tve nasilja javljala povećana anksioznost onih dana kada su bili svedoci nasilja. U jednoj studiji koja se nije ograničavala samo na školsko nasilje, utvrđeno je da deca koja su svedoci nasilja u svom okruženju pokazuju izraženije znakove depresije, distresa, agresije i ekster nalizujućeg ponašanja (Buka i sar., 2001). Pri tom, da bi neko bio svedok nasilja, čak i ne mora da bude neposredno prisutan: infor macija o nasilju koje se dogodilo brzo se širi i komentariše, ono je nešto što se dogodilo unutar grupe – što se dogodilo grupi. U grupi će i posledice nasilja, posredne i neposredne, po principima socijalnog učenja, uticati ne samo na dalje ponašanje aktera, zavisno od toga da li je ponašanje praćeno pozitivnim ili negativnim posledicama, već i na ponašanje ostalih članova, jer će na osnovu njih deca zaključivati da li je nasilje „u stvari” dozvoljeno ili čak dobro ili ne, treba li nasilnika oponašati i podržavati ili osuđivati. Ali upravo od članova grupe zavisiće kakve će biti socijalne posledice nasilja. U tom smislu, odgovor nost članova grupe presudna je za dalju sudbinu nasilja. Kao što ću u sledećem odeljku prikazati, „izoštravanje slike” kojim se u fokus ne stavljaju samo nasilnici i žr tve otkriva i druge uloge sem svedoka.

160 |

Nasilje u školama

Uloge u grupi
Ako se toliko veliki broj nasilnih epizoda dešava u prisustvu drugih učenika, šta ti učenici kao svedoci nasilja obično rade, i koliko njihovo ponašanje podstiče a koliko sprečava nasilje? U istraživanjima gde je snimano ponašanje dece u školskom dvorištu (Craig i Pepler, 1997) u 32% epizode druga deca su bila aktivno uključena u zlostavljanje, u 52% su učestvovala u nekoj zajedničkoj interakciji s nasilnikom i žr tvom, u 27% su se bavili paralelnim aktivnostima, u 13% su bili posmatrači. U 30% epizoda, procenjivači su ocenili da se grupa zabavlja, u 46% je bila neutralna, a u 24% se osećala neugodno. Pokazuje se da veliki broj dece svojim ponašanjem faktički namer no ili nenamer no potkrepljuje nasilnikovo ponašanje. Vršnjaci su u 57% epizoda ocenjeni kao prijateljski naklonjeni prema nasilniku, a u 31% prema žr tvi. U drugoj studiji (O’Connell i sar., 1999) analizirane su situacije nasilja u kojima je bilo prisutno 2 ili više vršnjaka. Istraživači su našli da su vršnjaci proveli 54% vremena posmatrajući a ne reagujući na nasilje, što je vid potkrepljivanja, jer nasilnik i nereagovanje na svoj akt može da protumači kao odobravanje i podršku, ili kao izraz straha, što takođe potkrepljuje njegovo osećanje moći. U čak 21% slučajeva učenici su pružili otvorenu podršku nasilniku, a samo 25% vremena je bilo posvećeno pokušajima obeshrabrivanja agresije. U studiji sprovedenoj istom metodologijom (Hawkins i sar., 2001) učenici su u školskom dvorištu inter venisali u 19% epizoda. I u istraživanjima gde su podaci prikupljani upitnikom pokazalo se da svedoci ne reaguju na isti način. U Šefildskoj studiji (Whit ney i Smith, 1993), 54% osnovaca i 34% srednjoškolaca kažu da su pokušali da pomognu kad su videli da je neko napadnut, 27% odn. 47% da nisu ništa uradili, ali misle da bi trebalo, a 19% odn. 20% da nisu ništa učinili jer to nije njihov posao. Na pitanje da li bi se pridružili napasniku, 16% osnovaca i 25% srednjoškolaca kažu da možda bi. Očigledno je da unutar grupe neuključenih postoje različite uloge koje deca „igraju” u situaciji nasilja. Kristina Salmivali u svojim istraživanjima u kojima je nastojala da nasilje konceptualizuje kao grupni fenomen (Salmivalli i sar., 1996; Salmivalli, 1999) razlikovala je, sem žr tve i nasilnika, još nekoliko učesničkih uloga: asistente – one koji se spremno priključuju nasilnicima i otvoreno ih podržavaju, potkrepljivače – one koji svojim ponašanjem (zainteresovanim posmatranjem nasilja, podsmevanjem žr tvi i sl.) fak tički potkrepljuju nasil ni ka, autsajdere – one koji ne reaguju na nasilje koje vide i povlače se iz takvih situacija, i branioce – one koji staju u odbranu žr tve pružajući joj direktnu ili indirektnu podršku i nastojeći da zaustave nasilje. Sličnu tipologiju predložili su i Olveus i saradnici (Olweus, Limber i Mihalic, 1999) koji, sem nasilnika i žrtava, razlikuju i sledbenike

što je dovodilo do toga da značajan broj učenika ne bude svrstan ni u jednu kategoriju. korelacije su se kretale oko 0.. pasivne podržavaoce (sviđa im se ali ne pokazuju otvorenu podršku). kao o relativno stabilnim. Kada govorimo o ulogama. 2005. na osnovu skorova učenika na skalama samoprocene i procene drugih. Sem toga. dakle. U obimnom istraživanju sa osnovcima u Danskoj (Fekkes i sar. Postupak je uz izvesne modifikacije korišćen i u drugim ispitivanjima (Menesini i Gini. Salmivalijeva je predložila i postupak kojim bi. Sem što se pokazuje da u mnogim slučajevima promena odeljenja žrtve nije rešenje. ali je bila vrlo korisna. Značajan je i nalaz da su kod grupe učenika (njih 29) koji su u međuvremenu promenili odeljenje postojale značajne korelacije između ranijih i sadašnjih uloga. Da li je ta uloga određena osobinama njegove ličnosti. Salmivalijeva i saradnici govore o učesničkim ulogama. 20–30% ohrabruje nasilnika (tipičnije za dečake nego za devojčice). ne čini ništa da zaustavi nasilje kojem prisustvuje. 1999). tamo gde su vršnjaci pomagali za 41% učenika stvari su se poboljšale. 2000.57. 2004).Nasi lje kao grupni fenomen | 161 (one koji se pridružuju nasilniku) podržavaoce (pružaju podršku ali ne uzimaju učešće). Jedino kod uloge nasilnika nije postojala povezanost. i u tom značenju uloga ne mora da je trajna. možemo misliti na to da u trenutku nasilja postoji interakcija koja ne uključuje samo nasilnika i žr tvu već da se kao na pozor nici svako opredeljuje za neku ulogu.68 Rezultati pokazuju da u situacijama kada prisustvuju nasilju 20–30% učenika samo posmatra i ne uključuje se. većina njih. Problem je bio što u skoro polovini slučajeva (44%) druga 68 Postupak utvrđivanja pripadnosti ulogama zahteva dalja poboljšanja. dok je povezanost skorova viktimizacije iznosila 0. od drugih prepoznatim obrascima ponašanja koji se kao takvi očekuju od deteta kojem je određena uloga pripisana. 2005). postavlja se pitanje otkud ova stabilnost. a za njih 14% su se pogoršale. učenici nisu klasifikovani u neku ulogu ako nijedan skor nije bio iznad proseka ili su više skorova bili jednaki. Camodeca i Goossens. . učenici koji su označeni kao nasilnici ili žrtve nisu svrstavani u druge uloge. Sutton i sar..50 (Salmivalli i sar. ili očekivanjima koja dete prenosi u novu grupu i preuzima istu ulogu? Sudeći prema izjavama dece koja su bila ugrožena nasiljem. učenici mogli biti klasifikovani u neku od ovih grupa. pomoć vršnjaka nije bila svemoguća. a oko 20% staje na stranu žr tve (tipičnije za devojčice nego za dečake) (Salmivalli i Voeten.. Takvu koncepciju delom opravdava nalaz da su skorovi na ovim subskalama značajno korelirali u razmaku od dve godine. Najpre. neuključene posmatrače. Na osnovu izjava same dece. potencijalne zaštitnike (ne odobravaju nasilje ali ništa ne preduzimaju) i zaštitnike. za 45% su ostale iste. 1998). mada je svako od njih takođe deo grupe kada je neko drugi napadnut i opredeljuje se tada za neku ulogu.

Kao što Herbert (1989: 80) konstatuje. Tabela 5: Rezultati kroskulturnog istraživanja o ponašanju učenika kad su u ulozi očevidaca nasilja Ignorisa li OŠ dečaci Austra lija OŠ devojčice Austr. učenici su u školskom dvorištu inter venisali u 19% epizoda. „Verovat no najvažniji fak tor u borbi protiv siledžijstva jeste socijal ni pritisak koji može da iz vrši vršnjačka grupa a ne osuda pojedinačnih siledžija od strane autoriteta”. nameće se pitanje zašto taj potencijal nije iskorišćen i kako ga iskoristiti. umesto što svojim ponašanjem nenamer no potkrepljuju nasil ni ka.162 | Nasilje u školama deca jesu znala da je učenik ugrožen. postaje vidljivo koli ko je veli ki potencijal grupe da zaštiti žr tvu. SŠ dečaci Austra lija SŠ devojčice Austr. OŠ dečaci Izrael OŠ devojčice Izrael SŠ dečaci Izrael SŠ devojčice Izrael OŠ Engleska (5–6) SŠ Engleska (7–8) Dečaci Ita lija Devojčice Ita lija 34 19 51 38 12 11 43 25 5 32 24 15 Podrža li napadača 5 0 11 7 2 0 7 0 1 0. mogli da pru že socijal nu podršku žr tvi.5 3 0. 2001).4 Podrža li žr tvu 48 38 30 37 38 20 38 54 22 43 54 64 Pozva li nastav ni ka 13 43 8 18 48 69 12 21 71 22 20 21 . a od toga je 57% inter vencija bilo uspešno (pri čemu su se neagresivne inter vencije pokazale jednako uspešnim kao i agresivne).. od nos snaga bi se iz korena promenio kad bi na njenu stranu stali vršnjaci koji su prisut ni i ne odobravaju nasilje. U studiji gde su dečje interakcije posmatrane (Hawkins i sar. ali nisu ni pokušavala da mu pomognu. u su sretu sa na sil ni kom. Ako je žr tva. slabija. U tom slučaju. A ako se uzme u obzir da bi i pasiv ni posmatrači.

Nasi lje kao grupni fenomen | 163 Rezultati pokazuju da velika većina dece – tri četvr tine i više – osuđuje nasilje (Boulton i sar. rezultati nisu prikazani jednoobrazno. 44% da su im pomagali „ponekad”. McLaughlin i sar. dok je u drugim zemljama spremnost da pomogne pokazivalo od tri četvr tine do četiri petine učenika. 1991). bila je izraženija kod devojčica nego kod dečaka. Menesini i sar. 1999. 1997. međutim. godine. Ot prilike polovina do dve trećine dece izjavljuje da su sprem ni da pritek nu u pomoć žr tvi: 43% među osnovcima u Australiji (Rigby 1996. i većina bi nastojala da sami pomognu žr tvi. što vodi ka zapostavljanju empatije prema drugima Uočljivo je da je među australijskim učenicima spremnost da se pomogne žr tvi nasilja bila najmanja – ukupno je tek prelazila 50%. 54% osnovaca s Novog Zelanda (Adair. dok se na srednjoškolskom uzrastu odnos menja. Sve manja podrška žr tvama u starijem uzrastu dobijana je među učenicima u Australiji i ranije (Rigby i Slee. Većina studija zasnivanih na samoproceni učenika govore o pretežnoj. Reakcije učeni ka u slučaju da su svedoci nasilja ispitivane su tako što im je bila ponuđena lista od osam mogućih reakcija. Rigby i Johnson (2005). bilo što će pozvati nastavnika. Spremnost da se pomogne. na osnovnoškolskom uzrastu većina dece bi pozvali nastavnika u pomoć. 2006). bilo tako što će sam učenik priteći u pomoć. a čiji su rezultati (za 4 zemlje) objavljeni 2005. (2005). Pokazalo se da većina žr tvi raču na na pomoć vršnjaka: 29% onih koji kažu da su bili žr tve izjavljuju i da su im vršnjaci „često” pomagali. U skoro svim zemljama. 2002). I u istraživanju „Škola bez nasilja” takođe je ispitivano šta deca rade kada primete nasilje i koli ko su sprem na da pomog nu žr tvi nasilja. 68% osnovaca u Kanadi (Henderson i Hymel. ali ne i izrazitoj sprem nosti učenika da pomog nu. Među onima koji su spremni da pomognu. 1989) da je škola institucija koja teži da u decu usađuje stereotipno muške vrednosti.. (2005). 1999). i u Australiji se spušta ispod 50%. Kroskulturalno istraživanje o reagovanju učenika kao svedoka nasilja sprovedeno u 6 zemalja. . Broj onih koji izjavljuju da su sprem ni da pomog nu je. značajno manji (a broj onih koji stvar no pomažu još manji). što je većina i radila. ali je ta sli ka 69 Baldry (2005). a oni su mogli da zaokru že više alter nativa. Rolider i Ochayon. a 27% da im drugovi nisu ni kad pomogli. Rigby i Johnson. 1991). Sumirani rezultati iz 4 studije69 prikazani su u Tabeli 5 (mada rađeni istim postupkom. Rigby i Slee.. pomaže da se bolje sagledaju faktori povezani sa sprem nošću na pomaganje. pa sva poređenja nisu moguća). Izabrane alter native nisu uvek bile međusobno kon zistent ne što otežava stvaranje jasne sli ke. bez pomoći odraslih. kada su autori takav trend protumačili navodeći ocenu koju daje Eskju (Askew. spremnost da se pomogne drastično se smanjuje na srednjoškolskom uzrastu. i dosledno veća kod mlađih nego kod starijih.

164 | Nasilje u školama verovat no real nija od one koju bismo dobili da smo prinudili ispitani ke da izborom sa mo jed nog odgovora izbeg nu moguću nekon zistent nost. može biti iz nenađujuće i zabri njavajuće što jedan neza nemarljiv broj učeni ka koji su svedoci nasilja ne samo da je rav nodušan prema nasilju već kao da uživa u tom spek ta klu. I u našem i u drugim pri ka za nim istra živa nji ma. I neka druga ista živanja uka zuju da neka deca scene . da je. Jasniju sliku moguće je dobiti analizom kombinacija odgovora koje učenici zaokružuju. autsajdera ili nasilnikovih pomagača. dakle. nekada štiti rečima. raz reda (u si romašnim regijama zapad ne obale SAD) našli da se oko 10–20% dece na svim uz rastima nije ustručavalo da iz ra zi uživa nje u posmatra nju kako druga deca bivaju maltreti ra na. Pokazuje se da polovina učenika (46%) zaokružuje i pomažuće i nepomažuće alter native (npr. Nešto manje od polovine učenika (41%) izjavljuje da se u nekim situacijama uzdržava od želje da pomogne. Tvemlou i sa rad nici (Twemlow i sar. nešto manje od polovine učenika (43%) zaokružilo je samo pomažuće alter native. U Tabeli 6 pri kazani su odgovori učeni ka na pitanje šta bi radili kao svedoci fizičkog nasilja u školi.. ali da je bar polovina od njih svesna da to ne radi uvek. Pokazuje se. a nekada ništa ne čini jer ih se to ne tiče).000 dece od 3 do 11. Tabela 6: Reakcije učenika kao svedoka fizičkog nasilja % Štiti borbom Štiti rečima Pozove druge učenike da pomognu Pozove nekog odraslog da pomogne Pridruži se napadačima Navija sa strane Ne tiče ga se Ništa ne čini a zna da bi treba lo 29 56 45 42 4 10 20 41 Iz ovako prikazanih podataka proizlazi da se učenicima ne mogu jednostavno dodeliti uloge branilaca. velika većina učenika spremna da pritek ne u pomoć. 2003) navode da su ispitujući preko 10. dok je svaki deseti učenik (11%) zaokružio samo nepomažuće alter native. barem na deklarativnom nivou.

Neki podaci zaista ukazuju na to da deca nemaju isti odnos prema nasil nim postupcima kao od rasli. i zašto deca koja su prisutna ne reaguju niti zovu odrasle da pomognu. zašto žr tve u takvim situacijama često ne traže ničiju pomoć. kod nasilnika i žr tvi. ali mnoge situacije koje odrasli zovu nasiljem za njih to jednostavno nisu. Pret postavka autora je da. i da uzbuđenje nala ze i u posmatranju i u kasnijem prepričava nju (Kerbs i Jolley. ako ne i zabavnim. moguće da neka deca ne pomažu zato što nisu sigur na da se radi o situaciji gde treba da inter venišu. potrebno je da se akteru pripiše namera da se nanese šteta. Pret postavka je da deca ne uče šta treba misliti o svakom pojedinačnom postupku i kako reagovati u najkon kretnijoj situaciji. pošto je poznato da su žr tve često odbačene od vršnjaka. ali i da se postupak vidi kao odstupanje od prihvaćene nor me. Mnoga deca nisu spremna da pomognu ugroženim vršnjacima ne zato što su ravnodušna prema njihovoj nevolji. već zainteresovanost (30% slučajeva) i radost (22% – !?). iz nenađenje i tuga sa po 8%. Prema takvim situacijama oni su relativno ravnodušni i nespremni da pomognu. a onda u kon kretnoj situaciji procenjuju u koju grupu bi tu situaciju trebalo svrstati. već usvajaju pravila koja se odnose na grupu situacija. distres 4%. ili su zabrinuti da bi pri takvom pomaganju loše prošli. što ne . Da bi se neki postupak nazvao nasiljem. 2000) posmatrane su sekvence nasilja u učionici i kodirane emocionalne reakcije. 2007). Mogućnost da neka deca kon kretnu situaciju koju odrasli smatraju nasiljem. I na kraju. i to što ne pomažu u situacijama kada odrasli to očekuju ne mora biti u kontradikciji. ne samo deskriptivni pojam. ili misle da ne bi mogli da pomog nu.. Kako deca shvataju nasilje To što se učenici slažu sa uopštenim tvrdnjama da ne treba biti nasilan ili da treba pomoći drugu koji je napadnut. Više puta je u ovoj knjizi naglašavano da je nasilje/agresija evaluativni. pozitivne emocije pokazuju da je takva socijalna interakcija za njih obezbedila željenu mada disfunkcionalnu socijalnu interakciju koja im nedostaje. Sem tih razloga. prezir 6%. ne razumeju na isti način. odnosno sigur na su da bi njihova inter vencija bila neprimerena. može rasvetliti i problem zašto neka deca pribegavaju takvim postupcima.Nasi lje kao grupni fenomen | 165 siledžijstva smatraju uzbudljivim. možda takvi učenici zaista osuđuju nasilje i spremni su da pomognu onima koji se u takvoj situaciji nađu. Najčešće emocionalne reakcije žr tvi nisu bile bes i sl. već zato što ne znaju kako bi trebalo pomoći. Tek zatim ide bes sa 15%. U jed noj studiji (Mahady–Wilton i sar. strah i stid sa po 1%. na osnovu izraza lica. Takva deca bi volela kad bi neko priskočio u pomoć.

2% iznenađenje… Kao da su istraživači u sekvence siledžijstva ubrojali veliki broj sekvenci koje akterima uopšte takve ne izgledaju. 2003). njegovo značenje je drugačije od onog šta učenici imaju na umu kad odgovaraju na upitnik. ali njih 23% to ne ljuti. jedan od uobičajenih diskursa je onaj u kojem je siledžijstvo neproblematično i zasluženo. 1985) je pokazao da na označavanje nekog postupka kao agresivnog primaran značaj ima ocena njegove primerenosti. Takođe. Ločper i saradnici (Loschper i sar. 1984) pokazali su da učenici. „Kada grupa konstruiše žr tvu kao negativno devijantnog učenika koji je takođe sam odgovoran za to što je zlostavljan. i o kojem se priča u kontekstu vršnjačke grupe. Ovi procenti su u slučaju nasilja nastavnika bili dosledno manji. koje se ticalo ponašanja učenika u konfliktima. 38% kaže da im se u toku školske godine desilo da neko od učenika izmišlja laži i priča ih ostalima da se ne bi s njim družili. Ono je opravdano i smisleno. u kontekstu vršnjačke grupe se na drugačiji način razgovara i razmišlja o siledžijstvu nego kad se odgovara na upitnik. ali 29% njih to ne ljuti. ali od tog broja 46% njih kaže da ih to ne ljuti. . kada učenici razgovaraju o siledžijstvu. Drugo. u ovom kontekstu preciznije: onog što odrasli zovu nasiljem) u vršnjačkoj komunikaciji baca istraživanje Danijele Petrović. U već spominjanoj studiji (Terasahjo i Salmivalli. DeRider (DeRidder. Prema vlastitim procenama. 2003) pokazalo se da. ‘nije pravo siledžijstvo’. 2008). pokazalo se da su konflikti za učenike svakodnevna pojava. 4% prezir. naprotiv. 151). koje im se. Kako pomiriti takav nalaz s rezultatima an keta da većina učenika osuđuje siledžijstvo? Najpre. uzimaju u obzir ne samo nameru i veličinu štete već i odstupanje od nor me. Pokazalo se da za najrasprostranjenije oblike vršnjačkog nasilja važi da skoro polovina dece koja priznaje da im se to dogodilo izjavljuje da ih to ne ljuti. drugim rečima. 31% da su ih nastavnici vređali i rugali im se. Najpre. Tako. kako se izrazio jedan učenik. istraživačica je decu pitala ne samo da li su doživela neki oblik nasilja od strane učenika i nastavnika već i koliko im je to smetalo. 20% bes. 65% nasil ni ka u toj sekvenci ispoljava zainteresovanost ili radost. Siledžijstvo koje se dešava u vlastitom razredu.166 | Nasilje u školama izgleda previše ubedljivo. Više svetla na uzroke i funkciju nasilja (ili. 40% je doživelo da ih neko vređa i ismeva pred drugima. čine kao uobičajene i ne preterano zlonamer ne interakcije. smatraju autori.” (str. usklađenosti s prihvaćenim nor mama. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 530 učenika iz 24 osnovne i srednje škole u 11 gradova u Srbiji (Petrović. 13% njih reklo je da su nastavnici izmišljali laži o njima. kada treba da procene da li je neki postupak agresivan ili ne.. Tako. U jed nom istraživanju sa 311 osnovaca i sred njoškolaca iz Beograda (Savović. ali njih 40% to ne ljuti. učenici više ne pričaju o istoj vrsti zlostavljanja o kojoj bi možda razmišljali odgovarajući na pitanja iz upitnika.

pa se deci nekad i objašnjava da odlaskom u školu ulaze u još jednu.” zaključuje autorka.5 puta. što onda lako provocira dalju međusobnu agresiju. proširenu porodicu. neumesnih šala. ali da devojčice u većoj meri pridaju značaj su kobu u celini i konflikt je za njih neprijat nije iskustvo.Nasi lje kao grupni fenomen | 167 učenici su prosečno imali 95 konflikata nedeljno ili 14 konflikata dnevno. I u konfliktu s nastav nicima u skoro polovini slučajeva (13 od 28) javlja se taktika nadmetanja. Autorka primećuje da se i dečaci i devojčice u podjed nakoj meri i iz istovet nih razloga su kobljavaju s drugima. Pokazuje se. a s nastavnicima 1. Najčeće su u konfliktima s roditeljima (47 puta). ako je za razvoj agresiv nosti važno kako roditelj reaguje na detetovu agresiv nost i koliko sam koristi kažnjavanje i (zlo) upotrebu moći. dakle. s malo pozitiv nih i negativ nih posledica po postojeći od nos. kompromis u 18%. Jasnije rečeno. „Suprot no stereotipiji o destruktivnoj prirodi konflikata u adolescenciji. Ova analogija porodice i škole važna je u ovom kontekstu zato što je onda sasvim moguće da je i uticaj figura u školi i vrste socijalne interakcije identičan uticaju koje takve figure i takva socijalna interakcija imaju u porodici. ali da takva interakcija najčešće nema teže posledice i učenici je ne doživljavaju kao posebno stresnu. drugovi iz razreda su nova braća i sestre. a odrasli tu interakciju nadgledaju i u sukobima inter venišu. izbegavanje ili popuštanje u 14% i posredovanje u 7%. da su kobi među učenicima često izbijaju zbog nasilnih postupaka i da se nasilni postupci koriste i u njihovom rešavanju. Način postupanja u takvim konfliktima se najčešće sastoji u pokušaju nasilnog nametanja vlastitog rešenja. onda će i u školi biti značajno kako nastav nici reaguju . u njoj se preslikavaju bitne figure i odnosi koji postoje u porodici. Pri tom su konflikti s vršnjacima česti ali i kratkotrajni – čak 79% traje kraće od pola sata. te da u rešavanju su koba češće koriste kooperativnije strategije. Polne razlike u korišćenju nasilnih postupaka mogu se delom objasniti i razlikama u od nosu prema konfliktima. vređanja i nepoštovanja razlika u mišljenju. ogovaranja. s kojima ot počinje bogata i dugotrajna interakcija.” Uticaj škole Škola. što su većinom postupci koje smo ubrojali u blaže oblike nasilja. s vršnjacima (koji su najčešće drugovi iz škole) 14 puta. Konflikti među vršnjacima najčešće izbijaju zbog zadirkivanja. ima mnoge strukturalne sličnosti s porodicom. „adolescenti konflikte pretežno opažaju kao benigne događaje. rešavanje problema u 25%. Nadmetanje je karakteristično u 37% konflikata s vršnjacima. institucija u koju deca ulaze iz porodice (ostajući i dalje u porodici). namer nog provociranja. Autoritet roditelja odgovara autoritetu učitelja. novu.

Kao primeri se navode i suptilnije for me nasilja kao što su ironično obraćanje. nezavisnosti i samopoštovanja (Barber i Olsen. Pošto u nedisciplinu (tj. ali i da razvijaju njegovu samostalnost i identitet. Kao što se na disciplinu gleda kao na neophodan element školskog života koji je preduslov obrazovanja. Škola i porodica imaju brojne uloge koje nekad jesu. nedosled nost u zahtevima. Odnos nastav nik–učenik imao bi onakve efekte kakve ima isti odnos roditelj–učenik. preterivanja u regulator nim procesima. Očigled no da nastav nicima stoje na raspolaganju i oblici kažnjavanja i manipulacije koji su teže dokazivi od otvorenog vređanja i fizičkog maltretiranja. sami koriste kažnjavanje i agresiju. U jed nom an ketiranju (Lajović i Trkulja. 1997). tako se i na kažnjavanje gleda kao na neophod nu for mu disciplinovanja. Ovi primeri svrstavaju se u nasilje ne zato što im je neposred na namera da povrede dete. već zato što se radi o neprimerenim zahtevima koji za posledicu imaju nanošenje fizičkog i psihičkog bola i osujećenje nor malnog razvoja dece. Jed no skorašnje istraživanje kod nas pokazuje da je uverenje da škola kao institucija može biti subjekat nasilja prihvaćeno od strane bar dela školskih psihologa. dugo sedenje u klupama neodgovarajuće veličine. treba da razvijaju vezanost za sebe ali i da podstiču prevazilaženje te lojalnosti i vezivanje deteta za druge grupe i njihove nor me. kao što je ranije pokazano. u međusobnoj koliziji. ili bar može izgledati da su. itd. 2001). regulisanje (kontrolisanje detetovog ponašanja putem super vizije. namerno držanje u neizvesnosti. nadgledanja i sl. školski psiholozi su kao izvore nasilja u školi navodili. a nepovoljne posledice neadekvat nog odnosa roditelj–učenik mogle bi se eventualno ispraviti adekvat nim odnosom nastav nik–učenik i obr nuto. može se zaključiti da se nasilje od strane odraslih . zahteve za „bubanjem” i sl. Najčešće navođeni oblici nasilja ticali su se postupaka nastav nika koji ne slede iz institucionalnih zahteva već iz zloupotrebe moći.) i autonomija (razvijanje detetovog identiteta. treba spomenuti i shvatanja u kojima se škola pojavljuje kao subjekt nasilja. Škola i porodica imaju zadatak da kontrolišu i nadziru dete. namer no postavljanje nejasnih pitanja. Može se govoriti o tri bazična procesa koji se prepoznaju i u kontekstu porodice i u kontekstu škole: povezivanje (razvijanje pozitivnih emotivnih veza s roditeljima/ nastavnicima). učeničke „povrede obaveza”) spadaju oblici školskog nasilja. Nasilje se u tom kontekstu vrlo široko shvata. često se rađa iz pokušaja grubog i neadekvatnog disciplinovanja učenika. Nasilje u školi. preobim ne programe.168 | Nasilje u školama na detetovu agresiv nost i kako. kao modeli. između ostalog. kršenje dogovora i obećanja. Pre nego što pređemo na razmatranja u kojima se škola pojavljuje kao kontekst nasilja. I ovde treba uočiti da se nasilje ne svodi samo na fizičko nasilje ni vređanje i pret nje. nošenje teške školske torbe.

grubim nasr tajima i polemičkim duelima.” (Savić. Sudeći prema globalnoj proceni učenika. žr tva ili nasilnik/žr tva. govori. upozoravaju neki pedagozi. 2003) navode da je u nekim studijama nađeno da procenat agresivnih učenika (određen na osnovu vršnjačkih nominacija) varira među odeljenjima unutar iste škole od 33% do 85%! U drugoj studiji (Atria i sar.Nasi lje kao grupni fenomen | 169 koristi za sprečavanje dečjeg nasilja.. veštačkom i zastrašujućom disciplinom. Dodž i Petit (Dodge i Pettit. okrutnim odnosom kao sistemom obračuna. razreda škola u Austriji pokazali su da mere viktimizacije i nasilništva variraju od 0% do 54. nasilje je u nekim školama bilo četiri puta češće nego u drugim (Olweus. do 9. kao i u Australiji. može biti. . jer se „autoritativnim vaspitanjem i etatističkim pritiscima. 1993. surovom i verbalnom agresijom. Na primer. Da škola nije samo pozor nica gde se sreću deca čije individualne karakteristike i međusobni odnos određuju stepen nasilja. 2002). procenat učenika koji su bar jednom u poslednja tri meseca bili izloženi nasilju iznosi 66%.70 Velike razlike među školama redovno su dobijane i prilikom primene programa za suzbijanje nasilja. kod đaka podstiče surova priroda i despotski nastrojen tiranski karakter. već i sama činjenica da postoje veoma velike razlike u prisustvu nasilja među školama. njih 34% uključeno je u nasilje.5%. u Škotskoj je razlika bila i 1:6 (Mellor. među školama varira od 9% do 47%. 2003). ot prilike koliko i među četrdeset država/regiona ispitanih u istraživanju Svetske zdravstvene organizacije. kanadski program je sproveden u samo tri škole. pre bilo kakvih detaljnih analiza. ali raspon se kreće 70 Nisu baš u svim istraživanjima dobijene velike varijacije između odeljenja. U Nor veškoj. pa se već pojavio značajan varijabilitet. (2002) ispitujući učenike iz 227 odeljenja u Norveškoj našli su da je varijabilnost među odeljenjima veoma mala i da je opaženo upravljanje razredom od strane nastavnika bilo povezano s ispunjavanjem radnih zadataka i opozicijom prema nastavnicima pre nego sa siledžijstvom. U 120 škola ovaj procenat se kreće od 16% do 54%. bilo kao nasilnik. ali u devet nije. 2007) podaci iz 86 odeljenja od 4. Procenat učenika koji su izjavili da su bar jednom bili žr tve nasilja. Veoma velika varijabilnost među školama u izraženosti nasilja konstatovana je i u našem istraživanju „Škola bez nasilja”. u Šefildskom projektu u 14 škola je došlo do smanjenja nasilja. itd. Bru i sar. obožavanje sile i razvija ono što kod njih izbija na površinu u vidu nediscipline i kvarenja reda. 1999). Rigby. upravo suprotan. a takođe i velike razlike među odeljenjima unutar iste škole. Isto tako. već da ona predstavlja veoma važan faktor od kojeg zavisi stepen nasilja. tj. Rezultat ovakvog nasilja (koje samim nastavnicima i ne izgleda kao nasilje jer ga ne sprovode na svoju ruku već slede principe ugrađene u organizovanje školskog života). koji za sve škole iznosi 22%.

niti u veličini odeljenja. broj učenika. ali je .170 | Nasilje u školama od 43% do 87%.000–2. 1993) nađene su značajne razlike među školama. Procenat učenika koji se žale da su svakodnevno izloženi nasilju kreće se od 1% do čak 20% (prosek je 7%). velika većina istraživanja pokazuje da nabrojani faktori koji čine školski kontekst nisu povezani sa stepenom školskog nasilja. možda mogla razjasniti moderatorskim delovanjem faktora vezanih za školu. oni mogu da utiču i na povezanost nasilja sa brojnim faktorima kao što je socijalni status učenika. za početak napraviti razliku između dve gupe faktora vezanih za školu: jedna grupa faktora se obično označava kao školski kontekst. recimo. Ako faktori koji se tiču škole utiču na raširenost nasilja. da će više nasilja biti u većim školama. Nije bilo razlike u nasilju između malih i većih (sa 1. U jednoj kanadskoj studiji (Leung i Ferris. Moglo bi se pretpostaviti da barem neki od ovih faktora imaju uticaja na stepen nasilja. brojnijim odeljenjima. a druga kao školska klima. I ovde su rezultati brojni i ponekad protivrečni. Drugim rečima. utiču na to u kojoj formi i u kom intenzitetu će se nasilje dešavati i koju moć uticaja će imati mogući protektivni faktori i faktori rizika. Na primer. 2001) veličina škole i odeljenja bila je povezana sa stepenom viktimizacije samo u engleskim. ali ne i nemačkim školama. U Šefildskoj studiji (Whitney i Smith. uzrast itd. Utvrđeno je da postoji veza koja nije linearna. lokacija škole. gradskim a ne seoskim itd. Školski kontekst Školski kontekst odnosi se na strukturalne karakteristike škole. u jednoj studiji (Wolke i sar. procenat učenika koji su bar jednom bili nasilni kreće se od 21% do 67% (prosek 42%) a raspon procenata učenika koji su bili žr tve nasilja odraslih je od 19% do 61% (prosek 36%). škola i odeljenje kao milje u kojem se odvija učenička interakcija. baš kao i nekonzistentnost nalaza o učestalosti nasilja.000 učenika) škola. 2008) ispitivana je povezanost veličine srednje škole sa nasilnošću učenika. Koje to karakteristike školske situacije imaju tako snažan uticaj na ispoljavanje nasilja? Istraživanja koja su upoređivala stepen nasilja u školama i odeljenjima istovremeno su tragala za razlikama između škola i odeljenja s manje i s više nasilja. broj i veličina odeljenja. niti u etničkoj mešovitošti. Začudo.. etnička/rasna struktura i slično. kao što su veličina škole. najbolje je. Dok se u nekim školama tek petnaestak procenata učenika plaši da bi neki učenici mogli da ih maltretiraju u školi. Nekonzistentnost rezultata o korelaciji nasilja sa drugim faktorima bi se. u drugim školama o takvom strahu govori skoro polovina učenika. U još nekim istraživanjima veličina škole i razreda pokazivala se kao nebitna ili su dobijani pomešani rezultati. Da bi se unelo više reda u raznovrsne podatke. ali one nisu poticale od razlika u veličini škola. niti sa razvijenošću područja u kojem se škola nalazi.

slobodnije rečeno.700 učeni ka.000 učenika. hijerarhijska i for malistička organizacija povećavala je stepen nasilja (Payne i Gottfredson. Tvemlou i Sako (Twemlow i Sacco.Nasi lje kao grupni fenomen | 171 nasilje bilo znatno češće u velikim školama.200. gde i po troje učenika dele istu klupu. ali ne samo nasilja već i drugih vrsta školskih problema kao što je vandalizam. iz među 4. s preko 2. 2008) opisuju škole u siromašnim krajevima na Jamajci. . Mada se često ponavlja nalaz da veličina škole nema značaja za stepen nasilja. regulisanja i autonomije. Faktori koji od ređuju školsku klimu jesu od nos između nastav nika i učenika. kao i način na koji on pohvaljuje i kritikuje učenike i doslednost u reagovanju na znake nedozvoljenog ponašanja. to verovatno važi unutar određenog opsega. našli su da na stepen školskog nasilja i drugih oblika antisocijalnog ponašanja u školi presudno utiču upravo karakteristike školske situacije. način sprovođenja discipline. Školska klima Školska klima od nosi se na organizaciju školskog života ili. među kojima su i sasvim specifične nor me vezane za stav učenika i nastavnika prema nasilju. opšteprihvaćenost školskih vred nosti i način rada nastav ni ka u odeljenju. Za razliku od faktora školskog konteksta.000 i 4. Utvrđujući uticaj karakteristika učenika i školske situacije. 2003). 1979). Tu pripada i postojeći sistem nor mi i vrednosti. faktori koji čine školsku klimu pokazuju se povezani sa stepenom nasilja u školi. 2004). Kruta. dvadeset srednjih škola imaju po oko 2. Posebno problematičan kontekst nastaje kad je ekstremna veličina škole udružena sa drugim otežavajućim faktorima kao što su opšti loši uslovi rada. Takav školski kontekst sigurno da oblikuje ponašanje i dece i nastavnika. na at mosferu koja vlada u školi. nasilja je bilo mnogo manje. predavanja i ocenjivanja. jednom od najsiromašnijih krajeva u Njujorku. s odeljenjima od preko 50 učenika zbijenih u učionice. a tri među njima. I kasnija istraživanja potvrđivala su povezanost školske klime sa izraženošću školskog nasilja. i njega čine jasne školske nor me.. (Devine i Lawson. u školama u kojima su postojali dobri od nosi između od raslih i između od raslih i učenika. Može se reći i da je školska klima rezultanta bazičnih procesa povezivanja. način ocenjivanja itd. tamo gde se podsticala kooperativ nost i vezanost za školu. koji je obuhvatao način organizovanja časa. nizak socijalno-ekonomski status učeničkih porodica i visok stepen nasilja u sredini u kojoj se škola nalazi. Ove karakteristike autori su označili kao etos škole. Jedno od pr vih istraživanja koje je ukazalo na važnost školskog etosa na antisocijalno ponašanje bilo je istraživanje koje su Ruter i saradnici sproveli u 12 srednjih škola u Velikoj Britaniji (Rutter i sar. Generalno. U Bruklinu.

Paradoksalno. ali tamo gde je ispoljavanoo više topline prema učenicima. Našao je da stavovi i ponašanje nastavnika značajno utiču na odnose u razredu. 2009).662 (!) učenika 6–8. od čak 111. svađe u školi i svađe povezane sa odbacivanjem od strane vršnjaka. S viktimizacijom je bila povezana veličina odeljenja. u drugoj (Pratt. U jednoj studiji (Ma. Reis i saradnici (2007) su. sposobni su da taj problem jasno ar tikulišu. učešće učenika u rešavanju situacija nasilja. kao i procenat dečaka u odeljenju. spremni su da se u većoj meri posvete kontroli i prevenciji nasilja. Između ostalog. i to više za antisocijalno ponašanje. ali ne i veličina škole. Na individualnom nivou najznačajniji prediktori agresije bili su veštine rešavanja problema u sukobima. Najznačajniji faktori koji se tiču škole bili su opažena podrška od strane nastavnika. prikupili podatke iz 198 škola. pokazuje se da negativna školska klima. razreda. Jedan od nalaza bilo je da je odbacivanje agresije u odeljenjima od strane učenika zavisilo od odnosa nastavnika prema agresiji i od toga koliko je nastavnik topao i koliko podržava učenike. ispitujući koje su individualne karakteristike učenika i koje karakteristike škola povezane sa samoprocenjenim agresivnim ponašanjem. predstavlja protektivni faktor za same žr tve. Deo negativne školske klime često je nor ma da starija deca maltretiraju mlađu – nešto što učenici smatraju nepisanom tradicijom svoje škole koja nudi i uhodane . uključivanje učenika u procese odlučivanja i akcije u školi. oni su pokazivali veću tolerantnost i razumevanje prema agresivnim učenicima. Stefenson i Smit (Stephenson i Smith. a ne s kažnjavanjima. 1991) poredili su šest osnovnih škola u kojima je bio izražen problem siledžijstva i šest škola u kojima je taj problem bio znatno manji. našli su da u „školama bez nasilja” nastavnici smatraju nasilje mnogo ozbiljnijim problemom. koja povećava broj žr tvava. utvrdili su da 9–15% varijanse učeničke viktimizacije otpada na varijansu između škola. Astor i Zeira. 2003) je ispitivao kineske srednjoškolce iz 82 odeljenja (prosečan broj učenika po odeljenju je bio 57!). i obrazovanje kulturalne senzitivnosti. 2004) na nacionalnom uzorku od 10.400 učenika iz 162 škole u Izraelu. 2002) nađeno je da su škole s manje nasilja bile one s pozitivnim disciplinskim postupcima.172 | Nasilje u školama Kouri–Kasabri i saradnici (Khoury–Kassabri. Tamo gde učenici vide da i druga deca imaju status žr tve manje su skloni samooptužbama i imaju manje negativnih osećanja (Salmivalli i Peets. Čang (Chang. postojanje školske politike protiv nasilja. Veće odbacivanje agresije bilo je u razredima gde je nastavnik otvorenije izražavao svoj negativan stav prema agresiji. 1973) one škole sa rigidnim pravilima i lošim odnosima među osobljem. i s jakom uključenošću roditelja i visokim akademskim standardima. Faktori škole pokazali su mali ali nezavisan uticaj na razlike u agresivnosti učenika: najznačajniji su bili: naglasak na razumevanju gradiva nasuprot memorisanju. Benbenishty.

prelivanje nasilja iz zajednice u školski prostor. Šta je ovde uzrok. U takvoj klimi. ali. prelaskom u više razrede. školski etos je i od raz društvenog etosa i zavisi od toga kakva uloga se u jed nom društvu pridaje školi i kakvi od nosi vladaju u samom društvu. tišina koja se postiže pogledom” nisu više. konstatuje se promena školske klime u od nosu na raniji period: „Učenici postrojeni u dvorištu. uplašeni i obeshrabreni lako dignu ruke od pokušaja da nešto poprave. a šta posledica? Mada se i obično pret postavlja da je povoljna školska klima. fudbalske utakmice s nasiljem u dvorištu. može igrati važnu posredujuću ulogu u uticaju školske klime na dečje ponašanje i osećaj psihološke dobrobiti (Bizumić i sar. treba uzeti u obzir i uticaj u drugom pravcu. uzrok smanjenom nasilju. vršenoj početkom devedesetih. Ne samo da su školska klima i identifikacija sa školom bili značajno povezani sa učeničkom agresivnošću prema vršnjacima i nastavnicima već se u vezi između školske klime i agresivnosti (ali ne i viktimizacije) identifikacija sa školom pokazivala kao posredujuća varijabla. napadi na nadzornike. po nekim autorima. sravnjivanje računa ‘kod WC-a’. primećuje autor. a ovo identifikovanje sa školom. prepuštajući bavljenje nasiljem drugim službama (Devine. nastav nici su skloni oštrijim merama i manje su zadovoljni svojim poslom. U školama su se smanjili i neredi i nediscpilina: „‘Bande’ koje uz dreku jure hodnicima i stepeništem. 1996).Nasi lje kao grupni fenomen | 173 rituale maltretiranja mlađih ili novopridošlih učenika.. rasprostranjena je i nor ma da učenik takvo maltretiranje treba da istr pi i sačeka da. . Školsku klimu proiz vodi osoblje škole zavisno od svoje stručnosti i motivacije. Pozitivna školska klima u velikoj meri doprinosi da pripadnost školi postane važan deo socijalnog identiteta i učenika i školskog osoblja. anksioznost i gubitak emocionalne kontrole. sam pređe iz statusa žr tve u status nasilnika. razredi koji ustaju kad ulazi profesor. Tamo gde deca pokazuju povećan stepen nasilja. što se opaža kao prirodan tok stvari. 1991/2002: 258). Nekad se pokazuje da na povećanje nasilja u školi. U jed noj studiji sred njih škola u Francuskoj. povlaćeći se radi lične sigurnosti i ograničavajući se na strogo obrazovnu ulogu. 2009). koja se može planski izgraditi u školi. nastavnici reaguju sve manjim angažovanjem. uobičajeni u sred njoj školi (Dibe. Autori su u ispitivanju u australijskim školama utvrdili da je kod učenika školska klima povezana s identifikovanjem sa školom i s psihičkim stanjima kao što su depresivnost. posmatrano iz šire perspektive. šikaniranje mlađih – sve što je nekada činio život tradicionalnih srednjih škola. kao i među školskim osobljem. 152). kvare se odnosi između dece i nastav ni ka. sada je umnogome nestalo” (str.

njegova uloga nije samo u tome. namet nuli svoja pravila. Ovu strategiju nastavnika uočili su i učenici: skoro 30% učenika reklo je da su pretnje. on sam može da bude nasilan. posebno u konflikt nim situacijama. Obe ove karakteristike dolaze do izražaja kada se govori o ulozi nastavnika na agresivno ponašanje učenika. Nastavnici su sami skloni da koriste nasilje u komunikaciji s učenicima. Nastavnik. prijateljstvo)” (Krnjajić. najčešće da bi na taj način. U jednom skorašnjem radu koji se ticao konflikata između učenika i nastav nika u školama (Spasić. posebno je značajan nastavnikov indirektan . oblikuje ponašanje učenika i tamo gde možda i nema tu nameru. bez ignorisanja sumnjivih situacija. prema tvrdnjama nastavnika. po čemu su u pred nosti u odnosu na učenike. prava i obaveza koji opisuju njihovu interakciju. ističe Stevan Krnjajić. a sem toga on može da uoči ili ne uoči nasilje. da reaguje uspešno ili ne. a ako reaguje. korišćenjem sile. Pre svega. i uključuju čitav niz aktivnosti. Olveus (1993) smatra da se efikasno reagovanje nastavnika sastoji u stalnom nadzoru učenika. Nasilni model koji nastavnik koristi može se preneti na učenike čak i ako ga nastav nik koristi za suzbijanje nasilja. koriste takođe često ponašanja koja nisu adekvatna i ne doprinose rešavanju konflikata. Svojim (ne)uzdržavanjem od nasilja i (ne)reagovanjem na nasilje on pokazuje kakva nor ma u pogledu ispoljavanja nasilja postoji i koliko je ta nor ma važna. Priroda odnosa između učenika i nastavnika.174 | Nasilje u školama Uloga nastavnika Škola kao institucija u prvi plan stavlja dve partnerske strane u vaspitno-obrazovnom procesu: učenike i nastavnike. 197). Sem direktnog uticaja. već često produbljuju osnovni ili stvaraju novi konflikt” (str. uvažavanje. „tako je strukturisana da se oni neprekidno nalaze u jednoj specifičnoj situaciji koju naročito obeležavaju dve karakteristike: impersonalnost (prava i dužnosti) i interpersonalnost (naklonost. dok učenici u nedostatku adekvatnih oblika. kojima prekidaju nastali konflikt. 2002: 19). baš kao i roditelj. Nastavnik ima direktan uticaj na stepen nasilja u odeljenju. tako što učenicima pruža model na koji se oni u drugim situacijama ugledaju. Uloge nastavnika i učenika međusobno su komplementarne. simpatija. i preduzimanju brze i direktne akcije. 2008) autorka je zaključila da „nastavnici kao oblike ispoljavanja konflikata učestalo koriste nasilne oblike ponašanja. Mada se nastavnik nekada vidi samo kao predavač ili prenosilac znanja. koji se odnosi na nastavnikovo ponašanje u situacijama koje se tiču nasilja. reaguje ili ne reaguje. pa čak i fizičko kažnjavanje strategije nastavnika za rešavanje konflikata. a neko bi rekao i da je najmanje u tome.

ali je postojala povezanost sa strukturom odeljenja kako je vidi nastavnik i s rukovođenjem odeljenjem od strane nastavnika. Ni pitanja o rukovođenju odeljenjem nisu se direktno odnosila na siledžijstvo. prema deci koja su tiha i nevidljiva. Vezani su uz učenike sa dobrim ocenama i koji se konformiraju normama grupe i malo zahtevaju. usmerenosti na školske zadatke i postojanje normi pomaganja i poštovanja autoriteta nastavnika. O tome da nasilje učenika u odeljenju zavisi ne samo od postupaka nastavnika koji su direktno usmereni na regulisanja nasilja već i od njihove generalne sposobnosti da upravljaju odeljenjem govori istraživanje Rolanda i Galoveja (Roland i Galloway. Stepen nasilništva u odeljenju nije bio povezan s veličinom odeljenja. borave u drugačijem socijalnom okruženju. Na taj način doprinose da učenici postepeno. Nastavnici utiču na agresivno ponašanje oblikujući dominantnu atmosferu u odeljenju.Nasi lje kao grupni fenomen | 175 uticaj. Moglo bi se očekivati da nastav nici imaju povećanu osetljivost za nasilje i prenaglašeno . (Ne)spremnost da se pomogne Upravo zato što je pomoć odraslih u školi (pre svega se misli na nastavnike) ključna za suzbijanje nasilja. U svima njima nastavnik je model. a za koje se pokazalo da imaju uticaja na nasilje u školi jesu pod kontrolom nastavnika. preko postupaka koji i njemu samom mogu izgledati nepovezani sa stepenom nasilja. kao i koliko je kompetentan i sposoban da upravlja odeljenjem. 2002) kojim je obuhvaćeno 118 odeljenja 4–6. Intervencije nastavnika u problemskim situacijama pokazuju učeniku koliko je atmosfera sigurna i usmerena na konstruktivne socijalne odnose. mogućnost da se na siledžijstvo utiče i postupcima koji neće biti direktno usmereni na siledžijstvo već indirektno. već da razvijaju četiri različita odnosa. čije postupke će dete oponašati u sličnim situacijama. upadljivo je da mnoga deca takvu pomoć ne traže niti očekuju da će im nastav nici pomoći. makar fizički sedeli u istom odeljenju. Pod strukturom odeljenja mislilo se na postojanje kohezivnosti. on šalje učenicima poruku o tome šta od njih očekuje. Nastavnikovo rukovođenje odeljenjem na nekoliko načina može posredno uticati na siledžijstvo. dakle. svojim odnosom prema nastavi i odnosom prema učenicima. bez mnogo interakcije. Otvara se. načinom na koji nastavnik upravlja odeljenjem. Nastavnik šalje poruku šta očekuje od deteta intelektualno i u oblasti socijalnih odnosa. odbacuju učenike čije ponašanje vide kao problematično ili koji postavljaju neopravdane zahteve. o stepenu kontrole na koju je spreman. Načinom na koji rukovodi aktivnostima. a indiferentni su. pokazuju brigu za učenike koji postavljaju zahteve koji su u skladu s aktivnostima u odeljenju. Većina faktora koji čine školsku klimu. razreda iz 22 škole u Norveškoj. Silberman (1969) je utvrdio da učitelji ne raspodeljuju svoju pažnju i vreme i uključenost prema svoj deci u razredu podjednako.

kojem promiče i nasilje koje mu se dešava ispred očiju. a i kad ga primeti rešava ga bez prevelikog entuzijazma. a učenici u svega 13% slučajeva (Craig i Pepler. Tamo gde su pokušali da pomognu. a 67% od roditelja. Od onih koji su se obratili. Ovde je. Koliko je opravdano verovanje učenika da su nastavnici nespremni ili nesposobni da pomognu? U studiji u kojoj su sumirani rezultati istraživanja iz više zemalja (Batsche i sar. ali trećina (35%) da su nastavnici pokušali da im pomognu ali bez uspeha.. a nastav nici u 73% epizoda u kojima su primetili nasilje (Atlas i Pepler. usled čega je visok nivo nasilja logična posledica. ali izgleda kao da je pravom stanju bliža slika ne mnogo zainteresovanog nastavnika. Potcenjivanje nasilja Za nedovoljnu pomoć koju pružaju nastavnici može se ponuditi nekoliko objašnjenja. U učionici vršnjaci su inter venisali u 14% epizoda u kojima su bili svesni nasilja. svega 28% zlostavljane dece dočekalo je da im nastavnik pomogne. U istraživanju „Škola bez nasilja”.176 | Nasilje u školama reaguju jer im je to i zadatak. dakle. 34% da su ostale iste a 49% da su se popravile. 17% učenika reklo je da su stvari postale i lošije. a pitanje je da li su uvek i registrovali nasilje). I u jednom obimnom istraživanju na osnovcima u Danskoj (Fekkes i sar. tako da bi pravi zaključak bio da je školsko osoblje ređe od učenika bilo u prilici da uoči nasilje. 1994) zaključuje se da je reagovanje školskog osoblja „najblaže rečeno razočaravajuće”. 1998). . ali je u takvim situacijama češće pomagalo. 2005) pokazalo se da je tek polovina (53%) zlostavljane dece tražila pomoć nastavnika. otprilike polovina (47%) kaže da su im nastavnici pomogli. Ovaj procenat. Najpre. jer niti su u prilici da ih vide niti ih deca o njima obaveštavaju. Izveštavajući o pokušajima nastavnika da im pomognu. dok 25% nije reklo nijednoj odrasloj osobi. među decom koja su bila žrtve više od polovine (55% njih) nije se obratilo nastavnicima za pomoć.. U istraživanju gde je snimana interakcija u učionici i na školskom igralištu. iz ovih ili onih razloga. 21% ugroženih učenika dočekalo da im nastavnik pomogne. Skoro dve trećine učenika izloženih nasilju saopštavalo je da im odrasli nisu nikad pomagali ili su to retko činili. 1997). 12% učenika se požalilo da nisu pokušali da pomognu. dok otprilike svaki peti (18%) kaže da nastavnici nisu ništa preduzeli. U školskom dvorištu nastav nici su pomogli u 25% slučajeva kad su bili u blizini. nastavnici možda veliki broj nasilnih incidenata ni ne primete. 35% žrtava nasilja reklo je da nastavnici nisu ni znali za zlostavljanje. pokazalo se da su nastav nici učeniku kojeg je neko maltretirao u školskom dvorištu pritekli u pomoć u svega 4% slučajeva. više govori o tome da nastav nici ne prisustvuju situacijama nasilja (bili su prisut ni u svega 14% slučajeva. međutim. Sve u svemu. Tamo gde su znali.

Takve dileme često ne postoje kada se opazi verbalno i fizičko nasilje. Ovo nije prvi put da ovo dete isključi nekoga iz igre”. Takav nalaz je ponovljen i u jednom ispitivanju budućih nastavnica: one su relaciono nasilje shvatale kao manje ozbiljno. Nastavnička uverenja o nasilju Uzrok pasivnosti nastavnika može biti i to što oni. 2004). ali nemaju pravu predstavu o prirodi ovog oblika nasilja („Rekla bih da on nije mislio ono što je rekao”. mnogi nastavnici smatraju da je relaciono nasilje kod dece školskog uzrasta uobičajeno. veličinu štete i kako adekvatno reagovati (Naterati drugu decu da se druže s izolovanim detetom? Kazniti ih? Da li je nastavnikovo mešanje kontraproduktivno?). 2005. a neke druge oblike nasilja previđaju ili im umanjuju značaj. pokazalo se da oni ređe prepoznaju relaciono/ indirektno nasilje kao nasilje. 2003. Gašić–Pavišić. Već ti rekoh da ne možeš da se igraš s nama. 2003). nisu srećna u sebi”). Kada su nastavnicima predočeni opisi različitih slučajeva ponovljenog nasilja među vršnjacima. Pošto je očekivano.. što i nije tako retko uverenje.” Dete ostaje usamljeno i igra se samo do kraja preostalog odmora. procenjuju da ono nije dovoljno ozbiljno da bi zasluživalo njihovo reagovanje. nastavnici su skloni da posebno obrate pažnju samo na neke oblike nasilja. ne dolazi u obzir. Holt i Keyes. sa suzama u očima. „Deca koja tako nešto kažu.71 a i kad ga prepoznaju smatraju ga blažom for mom nasilja i ređe predlažu disciplinske mere nego u slučaju direktnog verbalnog i fizičkog nasilja (Bauman i Del Rio. 2006). a i tada sa blažim merama i pokazivale su manje empatije prema takvim žrtvama (Bauman i Del Rio. na fizičko nasilje koje je relativno retko. I kada su u mogućnosti da primete nasilje.Nasi lje kao grupni fenomen | 177 te zato dosledno opažaju manje nasilja nego što to čine učenici i manje korektno prepoznaju nasilnika (Espelage i sar. ono je i često. ili. npr. bile su manje spremne da intervenišu. Yoon i Kerber. može biti da su i nastavniku deca izložena nasilju manje simpatična. Čujete kako jedno dete kaže drugom: „Ne. 1998. 71 Jedna od pričica koja opisuje teže prepoznatljivo nasilje: „Dali ste deci u razredu malo slobodnog vremena pošto su danas dosta radila. ili da ni ne treba reagovati jer su sukobi među decom nor malna razvojna pojava. Stefenson i Smit (1989) nalaze da 25% učitelja veruju da je nekada korisno ignorisati problem. Sem toga. pa njihovo zlostavljanje smatra opravdanim ili barem razumljivim. može im izgledati da je upravo neaktivnost pravo rešenje. i kada ne potcene nasilje i žele da problem reše. i upuštanje u svaki primećeni slučaj relacionog nasilja bio bi suviše zametan posao za nastavnika. Uz to. Neki odgovori pokazuju da nastavnici imaju dobru nameru. i tamo gde uoče nasilje. . Autorke takav rezultat tumače nelagodnošću ispitanica zbog dilema kako proceniti ozbiljnost tj.

ili se teže prilagođava novoj grupi. a da će deca savetovana da izbegavaju biti sklonija kognitivnom distanciranju ili inter nalizovanju. i slabijoj tendenciji ka osveti. Treće verovanje je verovanje u izbegavanje kao lek. Nor mativna verovanja vodila su manjem uključivanju roditelja i ređim savetima o aser tivnosti i. savetujući detetu da ig noriše nasil ni ka ili da ga izbegava. Takav nastav nik će nastojati da problem reši razdvajanjem dece u različite raz rede ili savetovanjem da izbegava nasil ni ka. 2007) pokazalo se da nastavnici s aser tivnim verovanjem češće savetuju aser tivno reagovanje i češće uključuju roditelje. Nastav nici skloni tom verovanju odlučuju se da ne inter venišu direkt no već da kažu deci da sama reše problem ili da savetuju žr tvi da se suprotstavi nasil niku. Takvi nastav nici biće skloni relativ no mlakim i pasiv nim reakcijama. 1999). što ga čini prijemčivim da opet bude izložen maltretiranju. 2002) for mulisali su tri specifična verovanja koja nastav nici imaju o nasilju. Nije. da je siledžijstvo nor mal no i da ta kvo isku stvo poma že deci da usvoje socijal ne nor me. Utvrđeno je da je odvajanje učenika vodilo ka manjoj viktimizaciji. međutim. tj. što se pokazalo kao najefikasnije. kao što se i pokazalo u jednom istraživanju (Salmivalli. npr. da dete ne bi bilo napadano kada bi se klonilo nasilni ka. bilo razlike u težnji ka kažnjavanju (očekivalo se da će nor mativna verovanja voditi ređem kažnjavanju) ni upućivanju da deca sama reše problem (što je bilo očekivano kod aser tivnih i nor mativnih verovanja). bez uključivanja roditelja i bez kažnjavanja. Drugo uverenje je uverenje u nor mativ no na silje. Verovanja o izbegavanju pokazala su se najkorisnijima – učitelji sa takvim verovanjem najviše su se angažovali da odvoje dete od nasilnika. ali takve veze nisu nađene. Dete ili dolazi s poznatom reputacijom. da učenici ne bi bili žr tve kad bi se suprotstavili nasil ni ku. generalno. 72 Verovatno da prosto premeštanje žrtve u drugo odeljenje nije dovoljna zaštita. Verovanja o izbegavanju vodila su češćem savetovanju izbegavanja i odvajanju učenika.72 Treba primetiti da se samo savetovanje detetu da izbegava nasilnika nije pokazalo kao efikasno – možda su to deca tumačila kao nedostatak motivacije da se nastavnik zauzme za njih i postupali su mimo tog saveta.178 | Nasilje u školama Trup i Led (Troop i Ladd. Jed no verovanje je verovanje u asertivnost. . U jed noj studiji (Kochender fer–Ladd i Pelletier. manjoj spremnosti da se reaguje. Deca su tada bila više viktimizirana i sklonija osveti. Da li će različit stav nastavnika i ponašanje voditi ka tome da i deca (radilo se o osnovcima iz 3–4. raz reda) primenjuju različite strategije? Autorke su predviđale da će deca usmerena da se suprotstave češće rešavati problem ili uzvraćati. i koja od ređuju i njihovo postupanje u situacijama nasilja.

Faktori koji po mišljenju nastavnika imaju najmanji uticaj na javljanje nasilja vezani su za samu školu. Od ponuđenih strategija. Značajno je da približno isti rang ima i genetska predodređenost. oni u veli kom broju misle da se u okvi ru škole ipak može mnogo uči niti na smanjenju nasilja (njih 67%).2 7.8 3.8 3. uticaj medija i vršnjaka. nastavnici su se izjašnajavali da najčešće reaguju kažnjavanjem. Nastavnici su se izjašnjavali i o najefikasnijim načinima borbe protiv školskog nasilja. Kao što se vidi u Tabeli 7.4 3. Čak 64% nastavnika stavilo je taj faktor na pr vo mesto od 8 ponuđenih. U ispitivanju „Škola bez nasilja” nastavnici su pitani i o uzrocima nasilja kod učenika.8 6.9 5. zaokružujući najviše tri ponuđena odgovora (Tabela 8). a samo 3% misli da je škola nemoćna da smanji nasilje. nastavnici uzrok pre svega vide u porodici.Nasi lje kao grupni fenomen | 179 Ovim rezultatima može se još dodati i da su nastavnici pravili malu razliku zavisno od pola učenika. a najređe savetovanjem da dete samo reši problem. Njih 30% misli da škola malo toga može učiniti na smanjenju nasilja.0 I pored toga što uzroke nasilja nastav nici lociraju van škole. . utoliko što su bili skloniji da siledžijstvo vide kao nor mativno ponašanje kod dečaka nego devojčica. i da dečacima češće predlažu da samostalno reše problem. Uverenje o nor mativnosti bilo je manje prisutno od druga dva uverenja. Drugu grupu faktora koji imaju približno isti značaj čine takođe sredinski faktori – sistem vrednosti i opšta situacija u Srbiji. Tabela 7: Mišljenje nastavnika o činiocima koji utiču na nasilno ponašanje njihovih učenika Prosečan rang Problematična porodica Sistem vrednosti i opšta situacija u Srbiji Genetska predodređenost Loš uticaj medija Loš uticaj vršnja ka Neodgovarajuće reagovanje škole na nasilje Neodgovarajući programi i metode nastave Loši među ljudski odnosi u školi 1.9 3.

po mišljenju nastavnika % Bolja saradnja škole i roditelja Razvijanje veština nenasilne komunikacije Veće angažovanje psihologa i pedagoga Principijelnije kažnjavanje nasilnika Veći broj zanimljivih vannastav nih aktiv nosti Bolja saradnja nastav nika i učenika Potpuniji nadzor nad učenicima Zanimljivije metode nastave 70 51 40 40 34 26 19 16 Mišljenje o uzrocima školskog nasilja odražava se i na viđenje načina borbe protiv njega.180 | Nasilje u školama Tabela 8: Najefikasniji načini borbe protiv nasilja. Samo manjina nastavnika smatra da se protiv nasilja uspešno može boriti indirektno. boljim organizovanjem nastavnih i vannastavnih aktivnosti. .

i makrosocijalnih struktura ugnježdenih jedna u drugu. školskog nasilja. o tome kada i kod koga su ti oblici više ili manje rasprostranjeni.Teorijski pristupi objašnjenju nasilja „Nau ka je izgra đe na od či nje nica. vršnjačke . mezo. već predstavljaju pokušaje da se istom problemu priđe sa različitih strana. specifičnije. Moglo bi se izdvojiti više širih teorijskih pristupa kojima se istraživači u oblasti nasilja. međutim. između kojih postoji složena interakcija i snažna zavisnost. predstavljao bi ekološki (sistemski) pristup. porodica. po njemu. upravljaju. poput ređanja kocikica mozaika već počinje da se nazire slika koja bi predstavljala neko objašnjenje nasilja. Ekološki (sistemski) pristup Najširi pristup. 1979). može dobiti tek ako su podaci uklopljeni u smisleni teorijski sistem i ako su istraživanja upravljana nekim teorijskim okvirom. što je u istraživanju tako složenog fenomena više nego dobrodošlo. Individualne karakteristike su pod uticajem različitih ekoloških konteksta kao što su škola. skup činjenica je baš onoli ko nau ka koli ko je i gomila cigala kuća. Ali. ili. Socijalno-ekološki pristup zasniva se na Bronfrenbrenerovoj teoriji ekoloških sistema (Bronfrenbrenner. koji bih najpre označio kao metateoriju iz koje proizlaze specifičniji teorijski pristupi. da je sačinjen od mikro-.” Hen ri Poen kare Iz prikupljenih podataka o rasprostranjenosti pojedinih oblika nasilja. Celovita slika se. treba posmatrati tako da ima više nivoa. Ovi pristupi najčešće nisu međusobno isključivi. Reći da je školsko nasilje ekološki fenomen znači isticati da je ono rezultat složene interakcije intraindividualnih i interindividualnih varijabli. Društveni kontekst. kao što je kuća od cigala.

2003. uz to. automatizma. time ne negira da su porodični uslovi. jer bi i jedna i druga bila okrenuta samo delu spektra mogućih uzroka. možda i genetske predispozicije. pa čak ni da je najvažniji. . Dodge i Pettit. uči u kojim situacijama će ga ispoljavati. 2004. S druge strane. 2003). Međutim. Bez obzira što se ne pozivaju svi istraživači eksplicitno na ekološkosistemski pristup već samo neki (npr. bila. koja se inače često identifikuju sa ekološko-sistemskim pristupom. 2000. jeste teorija učenja. uči i šta će zvati agresivnim ponašanjem. s kojim ciljem. Espelage i Swearer. šira zajednica. i verujem da takav stav niko ne bi negirao. već bi ga manje ili više naglašavao. Ter min „ekološki” suviše se često koristi u značenju koje je uže od ispravnog – često se vezuje za očuvanje životne sredine. Rahey i Craig. na koje načine. Dete. onda bi i gledišta fokusirana na institucionalne odnose i kulturalne uticaje.182 | Nasilje u školama grupe. Predmet kritika upućenih iz ekološke. podjednako manjkava kao. govore o „biopsihosocijalnom modelu”). iz ekološke perspektive. Nasilje se uči Najopštiji teorijski pristup koji bi se takođe slobod no mogao svima pripisati kao podloga na kojem se grade ostali pristupi. I oni koji se bave agresivnošću kao individualnom karakteristikom ne negiraju da se ta karakteristika oblikuje uticajem socijalne sredine. Rodkin i Hodges. a ne za nauku koja proučava međusobnu povezanost jedin ke i njenog okruženja. jer se time navodno ne priznaje (ili u blažoj for mi. Sa stanovišta teorija učenja. i fokusiranjem samo na pojedince ili školu ne može se ni razumeti ni otkloniti. ako bi se ekološka perspek tiva od nosila na sagledavanje značaja svih sistema. za agresivno ponašanje važi ono što važi za svako ponašanje – dete uči da to ponašanje izvodi. Or tega i Lera. bio bih spreman da ga pripišem svim istraživačima u ovoj oblasti. pa za naglašavanje međusobnog uticaja sistema različitih nivoa neki autori koriste dugačiji ter min (npr. sistemske perspektive. recimo. zanemaruje) uticaj većih sistema. od porodice do medija. uopšte ne mora da znači da istraživač koji se bavi jednim nivoom uticaja veruje da je to jedini uticaj. niti da socijalni faktori kao što su socijalne nor me ne kontrolišu njeno ispoljavanje. a šta ne. 2002. po pravilu je fokusiranje na individualne karakteristike i mikrosisteme. samo ponašanje svojim upražnjavanjem postaje stvar navike tj. U ovom pristupu naglašava se ono što i ostali priznaju: nasilje u školi ne postoji izolovano od onog što se dešava ili se dešavalo u širem okruženju. važni pa i važniji od odnosa nastavnika. gledišta fokusirana na biološke karakteristike. Neko ko nastoji da menjanjem odnosa nastavnika prema deci umanji stepen nasilja.

Ono. 1992). dotle neutralne draži. Jednostavnije se može govoriti o nagradama i ka znama. ali je kažnjeno ako pr vo udari. da se. koji verbalni ispadi će biti tolerisani.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 183 Dete vrlo rano. Neki zahtevi su vrlo teški: ono. reaguje agresivno: udara drugo dete. mora da uoči da li je ponašanje drugoga bilo zlonamer no ili ne. uči da se napad na starijeg i jačeg neće isplatiti. u tzv. a za koje će biti kažnjeno. pozitiv noj ka zni (delova nju aver ziv ne dra ži) ili negativ noj ka zni (uskraćiva nju prijat ne dra ži). čupa ga za kosu i slično. ni namer ne. s ciljem da nagrade ili ka zne. U okvi ru teorije učenja govori se o pozitiv nom pot krepljenju (posti zanju nekog željenog cilja). otima mu igračku. čiji uspeh će zavisiti od socijalnog konteksta. a uči se putem klasičnog. tako. i u kom kontekstu.. 1982. ali društvo isto toliko rano počinje da postavlja zabrane takvom jednostavnom obrascu ponašanja. da sme udariti druga ali ne i roditelja. Nagrade i ka zne deluju postepeno. Dete mora da nauči da diskriminiše i situaciju i reakciju. na primer. Učenje agresije znači i da dete uči da diskriminiše – situ acije u koji ma vladaju različita pravila. kažnjavani slabljeni. Igranje otetom igračkom ili plač uda renog deteta mogu bite „nagrade”. ako se javljaju u paru sa dražima koje izazivaju agresiju ili emocionalna stanja koja vode agresiji. počinju vremenom i sama da izazivaju ista emocionalna stanja. tuče rukama a ne opasnim predmetima. koje zaplašiti. instrumentalnog i opser vacionog učenja. negativnom pot krepljenju (izbegavanju neprijat ne situ acije). Ta ko. ni planirane. O značaju povezivanja agresivnog impulsa s različitim znakovima u socijalnoj sredini govori frustraciona teorija agresivnosti. neke teorije eksplici raju i detaljno opisuju ta kav mehani zam učenja. modelu prisiljavanja Patersona i sa rad ni ka (Pat ter son. Dete uči koje verbalne poruke mogu drugoga povrediti. Rečeno ter minima teorije učenja. Procesom klasičnog uslovljavanja. Agresiv ni postupci jačaju ili slabe zavisno od toga da li su praćeni pozitiv nim ili negativ nim posledicama. koje razbesneti. A „pouke” koje dobija od drugih u vidu nagrada ili kazni često nisu ni dosledne. ali tada se mora stal no imati na umu da posledice koje u ovom kontekstu zovemo nagradama i ka znama nisu uvek proiz vedene namer no. ako se tuče. Pat ter son i sar. kao što gri ža savesti može biti „ka zna”. već tokom druge godine života. pohvaljeno je ako udari da bi uzvratilo. o kojem će ka snije biti vi še . ili osobe prema koji ma može biti agresivan – i da generalizuje ponaša nje naučeno u jed noj situ aciji i prema od re đenim osobama na druge situ acije i druge osobe. Nagra đivani postupci bivaju učvršćivani. a da dete ne mora da bude svesno tih promena niti mora najpre da uoči neko pravilo iz kojeg će „iz vući pou ku”. Mada se u svim teorijama agresiv nosti pod ra zu meva ili spomi nje da se agresija uči. agresiv nost je naučeni način postizanja cilja u socijalnim odnosima.

jeste u tome što nagrade i kazne koje prate ak terovo ponašanje predstavljaju samo deo odgovora na pitanje šta podstiče i reguliše agresiv no ponašanje. osnov ni uzrok delin kvent nog ponašanja. pre svega od strane vršnja ka. 1941) ili se isticao uticaj kog nitiv nih fak tora na učenje (Rot ter. opisuje se ka ko tokom porodičnih konfli kata roditelji „uče” dete da bude agresiv no ta ko što ula ze s njim u eskali rajuću interakciju u kojoj pot krepljuju njegovu agresiv nost popuštajući pred detetovim povišenim iz ra zi ma agresije.184 | Nasilje u školama reči. u teoriji diferencijal nog udru živanja (Sutherland. 1973. može se govoriti da je Bandu rina teorija jedna od teorija socijal nog učenja. 1973). pa i bit nija od nagrađivanja i kažnjavanja. Doprinosi Bandurine socijalno-kognitivne teorije Bandu rin teorijski pristup obično se označava kao teorija socijal nog učenja – oznaka koja jeste odomaćena ali neprecizna. mada se za Bandu rinu teoriju vezuje naziv „teorija socijal nog učenja”. nagrade ili kazne koje ne deluju proglasiće se prividnim ili slabijim od nekih drugih. Spe ci fič nost Bandu ri nog tu ma če nja agre siv no sti (Bandu ra. . U njoj se mogu uočiti još dva procesa koja su bit na. Vršnjačka grupa for mi ra vlastite nor me. eksplici ra se da je mehani zam pot krepljivanja. Model koji bi trebalo da pru ži celovitiju sli ku sticanja i upražnjavanja agresije dat je u Tabeli 9. 1986). 1977) u od nosu na klasične teorije učenja. ako je neko ponašanje učvršćeno u reper toaru ponašanja. Sam Bandu ra kasnije je koristio naziv koji je smatrao adekvat nijim i da unosi manju zabunu: socijalno-kog nitivna teorija (Bandu ra. Teorijama socijal nog učenja nazvani su raniji pristupi kojima su se pomoću redukcije nagona objašnjavali fenomeni imitacije (Miller i Dollard. Akers. šta je dobro i loše. onda ono mora da donosi neku dobit ak teru (preciznije. Ta kođe. 1954). a ne da je to njena distink tiv na osobina. i u skladu sa tim nor mama pohvaljuje ili ka žnjava pojedinca i ta ko obli kuje njegovo ponašanje. koje takođe polaze od toga da je agresiv no ponašanje naučeno. dobit mora da premašuje štetu). Može se reći da je bazični aksiom savremene psihologije da. U tom smislu. 1939. skrivenih nagrada ili kazni koje ni ne moraju biti identifikovane – njihovo postojanje je „dokazano” samim tim što bez postuliranja ovih nevidljivih sila proces učenja izgleda anomaličan. Umesto toga. Slučajevi koji na pr vi pogled odstupaju od takvog pravila neće izmeniti samo pravilo.

Tabela 9: Bandurin model agresivnosti Podsticaji agresije Uticaj modeliranja dezinhibitorni olak šavajući pobuđujući jačanje stimulusa Averziv ni tretman fizički napad verbalne uvrede i pretnje neprijatna uskraćivanja nagrada osujećenja Podstrekivanje Instrukciona kontrola Bizarna simbolička kontrola Spoljašnji amplifi katori materijalne nagrade socijalne i statusne nagrade izrazi povređenosti ublažavanje averzivnog tretmana Kažnjavanje inhibitorno informativno Vikarijsko pot krepljenje opažena nagrada opažena kazna Samo-pot krepljenje samo-nagrađivanje samo-kažnjavanje neutralisanje samo-kažnjavanja moralno opravdavanje ublažavajuće poređenje eufemističko označavanje pomeranje odgovornosti difuzija odgovornosti dehumanizacija žrtava pripisivanje krivice žrtvama pogrešno predstavljanje posledica Izvori agresije Regu latori agresije Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja Opser vaciono učenje Pot krepljena aktiv nost Strukturne determinante | 185 Preu zeto iz: Bandu ra (1983: 3) .

čime se agresiv no ponašanje održava. Bandu ra je postulirao čitav niz postupaka (moral no opravdavanje. Leonarda Duba. većina dece osuđuje sebe nakon ispoljene agresiv nosti (pa zato nastoji da takav postupak relativizuje ili minimalizuje). Bandu ra je istakao značaj vi karijskog potkrepljenja – opaženih posledica koje nasilnikovo ponašanje imaju po nasilnika. a to je opser vaciono učenje. Veli ka Bandu rina zasluga je u tome što je ukazao da dete ne uči agresiv no ponašanje samo iz vlastitog iskustva. 1939: 1). Tako. samoregulacije. Najpre od toga da li su takvi postupci potkrepljeni ili ne. a zatim sebe pohvaljuju ili kriti kuju zavisno od toga u kojoj se meri ponašaju u skladu sa tim standardima. Or vala Mau rera i Rober ta Sirsa (Dollard. Uz to. Tu dolazimo do drugog procesa koji je u okviru Bandu rinog pristupa dobijao sve veću važnost. Uz uobičajeno shvaćeno potkrepljenje kao pozitiv ne ili negativ ne posledice koje prate neki postupak. ističe Bandu ra. Bandu ra je naglasio veli ku važnost samopotkrepljivanja tj. u smislu da ga zapamti i bude sprem no da ga primeni. ali kod neke dece vlastiti agresiv ni postupci iza zivaju oseća nje ponosa. Agresivnost i frustracija Frustraciona teorija agresiv nosti predstavlja smeo pokušaj grupe naučni ka sa Jejla – Džona Dolarda. čak i uprkos vidljivim nor mama o njegovom neprihvatanju.) kojim pojedinac ili grupa mogu inter pretirati vlastiti postupak tako da izbegnu samokažnjavanje. nepriznavanje odgovor nosti itd. Pokazalo se da je posmatranje agresiv nih scena dovoljno da dete nauči takvo ponašanje. Time je usmerio pažnju i istraživača i roditelja i nastav ni ka na čitav niz dotle zanemarenih situacija koje u stvari snažno utiču na agresiv nost deteta. Kao što se iz Tabele vidi. brzo je doživela relativizaciju. Miller. Da li će i kada dete ispoljiti ono što je naučilo i postupati ugledanjem na agresiv ni model zavisi od niza fak tora. Ljudi.186 | Nasilje u školama U Bandu rinom modelu naglašava se jedan oblik učenja koji se smatra posebno važnim. već da usvaja agresiv ni reper toar i posmatranjem agresiv nog ponašanja u svojoj okolini ili u medijima. u smislu da frustracija može imati i druge posledice sem agresi- . Mow rer i Sears) da ključ sveu kupne čovekove agresiv nosti for mulišu preko nekoli ko bazičnih ideja. Doob. za dovoljstva. postojanje frustracije uvek vodi nekom obli ku agresije” (Dollard i sar. poveća nog sa mopoštovanja. Pr va postavka da „javljanje agresiv nog ponašanja uvek pod razu meva postojanje frustracije i obr nuto. Sama ideja dosta duguje Frojdovoj teoriji agresiv nosti i njegovim idejama o mehanizmima pomeranja agresiv nosti i katark tičkom dejstvu agresije.. postavljaju sebi od re đene standarde ponašanja. a to su procesi samoregulacije. Nila Milera.

Kao i drugi nagoni. ali da nije samo stečena. smatraju da je veza između frustracije i besa urođena. I ova veza ima svoje nenaučene osnove.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 187 je. u kojem se značenju ova reč takođe upotrebljava. Ako je ova spremnost prešla nivo praga. Berkovič (1969) je kasnije dalje refor mulisao teoriju najpre tvrdnjom da frustracija neposred no izaziva negativni afekat. već faktički samo konstatuje empirijsku vezu. U pr voj refor mulaciji originalne teorije. Po frustracionoj teoriji. 1965. 1941). svaka emocija ima svoju ekspresiju koja se kod besa sastoji u napadu (ne u povređivanju) – već i bebe od 4 meseca reaguju na takav način. radi se o više uzastopnih prepravki originalnog modela. Frustraciona teorija ne bavi se time da li je taj mehanizam koji za posledicu ima agresiju urođen ili stečen. Fešbah (1964). npr. Drugi autori. Naime. mada se implicira da postoji urođeni mehanizam koji vodi od frustracije do agresije. a da se veza između besa i agresije uči. Čitav niz drugih aver ziv nih uslova kao što su 73 Reč „frustracija” za autore uvek označava neku spoljašnju prepreku. potiče i aktivira ga. a ne unutrašnje osećanje frustriranosti. Više o kauzalnom lancu govori refor mulacija frustracione teorije agresivnosti koju je dao Leonard Berkovič (Berkowitz. dovešće do agresije. u osnovi agresivnog ponašanja stoji agresivni nagon. Štaviše. čiji je konačni rezultat teorija poznata pod imenom kognitivni neoasocijacionizam. Nanošenje štete drugima može imati sasvim jasnu instrumentalnu vrednost i učiti se putem instrumentalnog učenja kao bilo koji drugi obrazac ponašanja. nije jedi no frustracija ta koja iza ziva ova kav negativan afekat. 1969. Najpre. Berkovič (1965) naglašava da frustracija ne izaziva direktno agresivno ponašanje već osećanje besa. Faktički. već se može pomeriti kao drugim objektima prema kojima se može lakše i nekažnjeno ispoljiti. biće potrebno da u situaciji postoje određeni znaci koji će podstaći agresivno ponašanje. i da će i njegov model biti usmeren na tu vrstu agresivnosti. koje onda rađa „spremnost na agresivno ponašanje” (str. a ako je ispod određenog praga. agresiv ni nagon motiviše ponašanje. koji nije isto što i bes. 308. Autori tvrde da se ta veza modifikuje učenjem. 1989). Agresija stvorena frustracijom neće se nužno usmeriti prema izvoru frustracije. i koji je samo pr vi korak u medijacionom procesu koji može rezultirati agresiv nim ponaša njem. . italik autorov). već neprijateljskom agresivnošću. Ovu ekspresiju Fešbah naziva ekspresivnom agresijom. a od relativ ne jačine ovog impulsa u od nosu na druge impulse u datoj situaciji zavisiće da li će ovaj impuls dovesti do agresiv nog ponašanja (Miller. kao i da frustracija73 ne vodi direkt no ka agresiji već ka agresiv nom impulsu. Berkovič precizira da su se jejlski naučnici bavili ne sveukupnim agresivnim ponašanjem. ali ne određuje njegov smer.

može javiti i kad se osujećenje opaža kao legitimno. osoba će ispoljiti agresivnost. mada ne u istoj meri. Asocijacija. Jak negativan afekat nekad je dovoljan da ak tivira neprijateljske kognicije. i na osnovu toga dodatno diferencira osećanja besa i/ili straha i uzdržava se ili ne uzdržava od agresivnog postupka. 2008b). agresivni impuls će biti inhibiran. manje ili više. Osoba kognitivno obrađuje frustrirajuću situaciju. sećanja. bol. vrućina. Frustracija automatski izaziva negativan afekat u izvesnom stepenu. a jedna od tih tendencija će prevladati. Negativan afekat će. dakle. međusobno povezivanje „čvorova” mreže. mogu imati isti efekat. sećanja. kognitivne i ponašajne. Ako je reakcija u for mi napada. zaključuje o uzrocima i predviđa posledice. fiziološke reakcije. ugrožavanje samopoštovanja. frustracija koju smatramo neopravdanom i nepravednom izazvaće daleko veću agresiju od frustracije koju smatramo opravdanom i ni koga za to ne krivimo. Dill i Anderson. Kognitivni procesi višeg reda koji mogu da se jave odgovor ni su za dalje tumačenje situacije i tumačenje frustracije. po njemu. ali to ne znači da će doći i do agresije. posledice negativnih afekata su emocionalne. ali je važno videti da će bilo koja frustracija dovesti do agresivnog impulsa. Sva ova pobuđenja unutar mereže izazvaće dve neposredne i paralelne tendencije tipa napadni-ili-beži. tj. motor ni impuls i kognicije povezane sa agresivnim tendencijama. depresivnost. 1995). automatski aktivirati sve ostale delove mreže s kojima je povezan – misli. što je i eksperimentalno potvrđeno (npr. Aktiviranje jednog „čvora” unutar mreže aktiviraće. Jedin ka se može uzdržati od agresije jer je naučila da je u toj situaciji iskaljivanje besa putem agresije neodgovarajuće. i kad nije usmereno lično na aktera. Berkovič se ne slaže s gledištima da je emocionalna (neprijateljska) agresija jedino reakcija na tuđe ponašanje koje je protumačeno kao zlonamer no.188 | Nasilje u školama fizički napad. Dalje. i druge „čvorove”. Centralni deo Berkovičevog (1989) kognitivno-neoasocijacionističkog modela predstavlja ideja mreže u koju su umreženi osećanja. Dakle. ekspresiv ne motor ne reakcije itd. ali su ovi procesi paralelni. osećanje besa i motor ne tendencije povezane sa agresivnim ponašanjem (Berkowitz. što onda može da dovede ili do suzbijanja ili do pojačavanja agresivne reakcije. i predstavlja jedno od spremnih zdravorazumskih objašnjenja agresije u svako- . takav napad će biti impulsivan. Ako tendencija „napadni” prevlada. Frustraciona teorija je našla svoje mesto u laičkoj psihologiji. a ako prevlada tendencija „beži”. Berkovič u novijim verzijama modela pridaje sve veći značaj višim kognitivnim procesima. Odatle sledi da bes može da se javi kao posledica. neposredovan složenom kognitivnom aktivnošću. U tom delu. Agresija se. ekspresivno-motor ne reakcije. stiče se klasičnim uslovljavanjem. nezavisni jedni od drugih. ali ne mora imati nikakav kauzalni uticaj na agresivno ponašanje.

kao što su npr. 1998: 320) zaključuje da „nasleđe nesum njivo ima nekog značaja u čovekovoj agresivnosti”. U istraživanjima na jednojajnim i dvojajnim blizancima (npr. nasled nost igra veću ulogu74). reakitiv nu (neprijateljsku) agresiju. ti me se u pr vi plan dola zili oblici instru mental ne (proaktiv ne) agresije. ali ograničen domen važenja. to. Unutar teorija socijalnog učenja. frustraciona teorija ima priznat. kao što nisu suprotstavljene ni teorijama o biološkim osnovama agresivnosti.) tako i globalnijih objašnjenja (nastavnici su agresivni jer su frustrirani svojim položajem u društvu.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 189 dnevnom životu. smatra se da su konstitucionalni i biološki faktori značajni potencijal za agresivnost. nivo pojedinih hor mona i neurotransmitera. kao što su far makološka sredstva ili narkotici. zaključuje se. 74 Za kritiku takvog metoda videti: Joseph (2004).). nisu samo stvar genetike već su i pod uticajem faktora s kratkotrajnim dejstvom. morao je da da oduška svom besu itd. na 500 parova od raslih blizanaca). malim platama i uslovima rada. Kako se u istraživanjima agresije učeni ka fokus pomerao ka fenomenu siledžijstva. Džin (Geen. Ona se po pravilu poziva u pomoć kad treba objasniti tzv. dobija se sklop korelacija iz među mera agresiv nosti koji se smatra pokazateljem genetske osnove neke cr te (što je korelacija među jed nojajčanim blizancima veća nego korelacija među dvojajnim. Tu mačenja koja se mogu čuti među laicima. ima iz vesnog osnova u istraživanjima. učenici su agresivni jer su frustrirani time što su im nedostižni ciljevi koji su ranijim generacijama bili dostupni. bio je frustriran lošom ocenom. 1986. Biološke osnove agresivnosti Teorije socijalnog učenja i frustraciona teorija nisu protivstavljene jedna drugoj. . mada neke biološke osnove agresivnog ponašanja. U stručnoj literatu ri. i to kako objašnjenja pojedinačnih postupaka (učenik je agresivan jer ima „kratak fitilj” i lako plane. ne znaju kako drugačije da se „isprazne” i sl. koji kod svakog pojedinca predstavljaju individualnu konstantu koja se teško menja i koja stoga nije od koristi ako se bavimo promenom ponašanja. da je neko agresivan „po prirodi”. i uopšte procesi unutar ner vnih i endokrinih sistema.. Rushton i sar. Pod biološkim (organskim) osnovama najpre se misli na genetske predispozicije. za koje se pret postavlja da o njima druge teorije mogu znat no više da kažu od frustracione teorije. praćenu jakim emocijama i neposred no isprovociranu (opravdano ili neopravdano) tuđim postupcima. ali da još uvek nema dovoljno empirijskog osnova za bilo kakav čvršči zaključak.

Oni sa ekstrahromozomom jesu bili nešto češće zatvarani. 2007). impulsivnost. već da detetova genetska oprema može povećati verovatnoću javljanja agresivnog ponašanja tako što utiče na procese koji su manje ili više ugrađeni u složenu agresivnu reakciju (npr. Smeštanje agresivnog ponašanja u sistem klasifikacije psihijatrijskih poremećaja takođe ohrabruje očekivanje da se u osnovi agresivnosti krije organicitet koji je. i oni su ubice. koja je u populaciji oko 0. gen za agresivnost (baš kao što ne postoji ni gen za nos). Sredinom osamdesetih godina pažnja se usmerava na enzim MAOA (monoamin oksidaza A) i gen odgovoran za njega (Mor ris i sar. i indikativno je da su lako pridobijale poverenje javnosti.75 Ideje o genetički deter minisanom agresivnom ponašanju tek su dobijale na popular nosti s razvojem genetike. Od značaja mogu biti i karakteristike koje same po sebi nemaju veze s agresivnim reagovanjem. pogotovo ako su roditelji nedovoljno vešti u vaspitavanju deteta. stepen fiziološkog uzbuđenja. Genetičari upozoravaju da ne postoji. Tako je šezdesetih godina bila popular na jedna osavremenjena verzija takve teorije da je agresivno ponašanje povezano sa viškom Y hromozoma. povećava agresivno ponašanje. bila čak oko 3%. Ovakva predubeđenja lako vode do očekivanja da je agresivnost urođena.190 | Nasilje u školama Ideje o „rođenom kriminalcu” nalazile su osnovu u Lombrozovim idejama s kraja 19. Postojanje „kriminalnog hromozoma” uskoro je postalo toliko „očigledno” da je on čak počeo da se pojavljuje i kao oslobađajući argument u sudovima. niti može postojati. nisu potvrđena. Moguće da „težak temperament” gura roditelje ka drugačijim načinima vaspitanja i drugačijem emotivnom odnosu prema 75 Mit nastavlja da živi: u filmu Alien 3. mit započet je jednim član kom objavljenim u uglednom časopisu „Nature” (Jacobs i sar. snimljenom 1993. koji već na vrlo ranom uzrastu može da bude povezan sa antisocijalnim ponašanjem. ali tu je posredovala njihova niža inteligencija (i niže obrazovanje i socijalni stavovi s tim povezani). a ne zbog agresivnih napada (Mor ris i sar.. opet.. Početna verovanja. za čiju proizvodnju je odgovoran specifičan gen. silovatelji zlostavljači dece.. 2007). naime. međutim. 1965) u kome se otkriva da je među muškarcima smeštenim u jedan azil za nepopravljive kriminalce u zatvorskoj bolnici frekvencija onih sa XYY hromozomom. Postoje. genetski programiran. Jedna takva karakteristika koju spominje Paterson je detetov „težak temperament”. dopamin. literaturi i popular noj kulturi. veka. godine. na udaljenoj planeti žive deportovani oni sa XYY hromozomom. emocionalno reagovanje…).1%. jer će se u manjoj meri razlagati neurotransmiteri kakvi su serotonin. norepinefrin koji imaju značajnu ulogu u reakciji na stres i povezani su s agresivnim reagovanjem. podaci koji pokazuju da nizak nivo enzima MAOA. pa su češće zatvarani zbog prestupa protiv imovine. Ovaj. kao što će se kasnije ispostaviti. .

Longitudinalno istraživanje Džeralda Patersona (Patterson i sar. već i zato što. Pokazuju sklonost ka kažnjavanju i čestom konfrontiranju sa detetom (trening prisiljav vanja). Postoje obimne longitudinalne studije koje nastoje da rasvetle korene agresivnosti i delin kventnog ponašanja. sa slabom kontrolom i nadzorom. Efekti ovih faktora su kumulativni. čije porodice su emocionalno hladne. sa sukobima između roditelja (Ma i sar. socijalno izolovane.. ka takvoj socijalizatorskoj praksi koja za posledicu ima povećanu agresivnost. Obično se pravi razlika između delin kventnog ponašanja koje nastaje rano i onog koje nastaje kasnije. Agresivnost i vaspitanje u porodici U svakodnevnom diskursu. Roditelj pritiska dete zahtevom – često se radi o sitnim zahtevima koje on postavlja ner voznim iritirajućim tonom – na koje dete ne pristaje već reaguje besom ili inatom. a proučavajući obrasce vaspitanja u porodicama Paterson je ponudio široko prihvaćeni „model prisiljavanja” for miranja agresivnosti pod uticajem porodičnog vaspitanja. čiji roditelji potkrepljuju agresivnost. Najverodostojnije podatke o uticaju porodičnih odnosa na agresivnost pružile bi longitudinalne studije. Delin kventno ponašanje naravno nije isto što i blaži oblici nasilništva. 2001). i opšteg funkcionisanja porodice (konflikti u porodici i sl. koja je obuhvatilo prikupljanje podataka u rasponu od preko trideset godina. kao što se ni sve vrste delin kventnog ponašanja ne smeju mešati. po Patersonu. tumačenjima da je neko dete agresivno „po prirodi” obično se suprotstavljaju objašnjenja da je za detetovu agresivnost odgovorna njegova porodica. ne samo zato što prikazuju vremensku dimenziju. među najuticajnijima je u ovoj oblasti. tehnika vaspitavanja. Generalno. Iz njega su proizišli rezultati o povezanosti podizanja dece i delin kvencije. snimaju stanje u porodici i pre nego što se zna da li će dete biti agresivno ili ne.. Uticaj porodičnog vaspitanja na for miranje agresivnosti bi. ukratko. a ne podstiču ili čak kažnjavaju prosocijalno ponašanje. sa slabom strukturom. veći rizik da postanu agresivna imaju ona deca koju roditelji zanemaruju ili odbacuju.). . Ključan element prisiljavajuće interakcije jeste ono što je Paterson nazvao „zam kom potkrepljivanja”: roditelji i dete se međusobno podučavaju da postupaju jedno prema drugom na način koji za posledicu ima povećanu agresivnost deteta. bar u pr vim fazama.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 191 detetu. koja nemaju adekvatnu emocionalnu vezu s roditeljima. pri čemu široko shvaćen „uticaj porodice” obuhvata nekoliko specifičnijih uticaja: uticaj odnosa roditelj–dete. 1989). koja su oštrije kažnjavana. izgledao ot prilike ovako: roditelji vrlo rano greše u disciplinovanju deteta.

192 |

Nasilje u školama

Roditelj se još više izner vira i „pritiska” dete ali na kraju popušta, a dete prestaje s ljutnjom i inaćenjem. Popuštanje od strane roditelja biva potkrepljeno smanjivanjem besa i ner voze, i on će se i kasnije, u sličnim situacijama, tako ponašati. Ali i dečje ponašanje biva potkrepljeno, i rezultat će biti učvršćivanje agresivnog obrasca ponašanja kod deteta. Dečja agresivnost se najpre ispoljava u relativno čestim i blagim agresivnim postupcima koji postepeno prerastaju u manje česte ali intenzivnije agresivne epizode, koje se generališu iz porodičnog okruženja na školsku sredinu. Porodično vaspitanje u ranom periodu pokazuje se značajno za nastanak tzv. rano nastajuće delnikvencije. Delin kventi koji pripadaju ovom tipu ozbiljno antisocijalno ponašanje ispoljavaju vrlo rano, već na uzrastu kad se polazi u školu a nekad i ranije, a onda nastavljaju sa antisocijalnim ponašanjem tokom škole, pa i u odraslom dobu. Pret postavlja se da takvom ponašanju doprinose najpre porodični fak tori, često u kombinaciji s biološkim faktorima i izloženost sredinskim stresorima, kakvi su siromaštvo i kriminalno okruženje. Za drugi tip antisocijalnog ponašanja, tzv. kasno nastajuću delin kvenciju, koja se ispoljava ulaskom u adolescenciju, a kasnije, sa zasnivanjem socijalnih veza, prestaje, način ranog podizanja nije bio značajan prediktor. Interakcija genetike i porodičnih odnosa „Porodica” i „geni” retko se pojavljuju kao međusobno isključiva objašnjenja, a znatno češće kao mogući nezavisni uzroci od kojih svaki može biti dovoljan za javljanje agresivnosti kod deteta. Iz tog ugla posmatrano, deca koja su u ranom detinjstvu bila zlostavljana ili izlagana lošim obrascima vaspitanja, „osuđena” su da i sama razviju antisocijalno ponašanje, koje je posledica bilo vaspitanja bilo „agresivnih gena”, koji su odgovorni za agresivne postupke roditelja koji su se preneli na dete. Pokazuje se, međutim, da će negativni porodični uslovi predstavljati veliki rizik, ali da neće sva deca postati nasilna – štaviše, većina zlostavljane dece neće postati delin kventi i kriminalci. Zašto ne? Zato što je ponašanje pod uticajem interakcije gena i porodičnih odnosa. Jedna novija studija ilustruje važnost interakcije genetskih i sredinskih fakora (Caspi i sar., 2002). Istraživači su iskoristili podatke iz jedne velike longitudinalne studije kojom je praćen razvoj preko hiljadu dece od rođenja pa do odraslog doba i iz uzorka izdvojili 442 ispitanika od kojih je 163 dece imalo snižen, a njih 281 povišen nivo enzima MAOA. Između ove dve grupe nisu nađene razlike u sklonosti antisocijalnom ponašanju, ali značajnu razliku proizveo je porodični tretman. Deca koja su bila izložena nekoj vrsti zlostavljanja u porodici pokazala su znatno veću sklonost antisocijalnom ponašanju od dece koja nisu bila zlostavljana. Ali najupeča-

Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja

| 193

tljiviji je bio nalaz o interakciji ova dva faktora. U grupi dečaka gde su se sustekla oba negativna faktora – i nizak MAOA i loši porodični uslovi, do 26. godine života, čak 30% njih je bilo osuđivano zbog nasilničkog ponašanja. Ova deca imala su duplo veći rizik da u adolescenciji imaju poremećaj ponašanja i triput veću verovatnoću da će do 26. godine biti osuđivani za nasilje nego deca koja su takođe zlostavljana ali su imala visok nivo enzima. Dakle, zaključuju autori, u dobrim porodičnim uslovima genetika sama po sebi ne prouzrokuje agresivno ponašanje, a u situacijama gde postoji zlostavljanje, visok MAOA može da bude protektivni faktor. Kasnije replikacije, na drugačijim uzorcima, kao što se često dešava, nisu davale jednoznačne rezultate o interakciji gena i sredine, ali su redovno potvrđivale nalaz koji je za nas u ovom momentu bitan: da je zlostavljanje dece vodilo ka agresivnosti, i da gen sam po sebi nije imao značajnog efekta na agresivnost (Mor ris i sar., 2007).

Kognitivni procesi i agresivnost
Videli smo da su i Bandura i Berkovič postepeno, unutar svojih teorija koje su bazirane na objašnjenju ponašanja principima učenja, sve veću ulogu davali kognitivnim procesima. Teorije socijalnog učenja sve su više isticale da je socijalno ponašanje pod kontrolom unutrašnjih, samoregulacionih procesa. Upravo taj momenat našao se u fokusu pažnje novih, tzv. socijalno-kognitivnih teorija, koje su nadmašile popular nost svojih prethodnica i trenutno su dominantne teorije u objašnjavanju agresivnosti. Socijalnokognitivne teorije javljaju se osamdesetih i devedesetih godina, upravo kada kognitivni pristup i model obrade infor macija počinju da dominiraju u celokupnoj psihologiji. „Obrada infor macija” je izraz nastao krajem pedesetih godina u oblasti kompjuterskih nauka, da bi se potom primenjivao i za opisivanje kognitivnih procesa kod ljudi. Kognitivistički pristup, kao dominantan u socijalnoj psihologiji, ima pretenzije da ponudi objašnjenja bilo kojeg socijalno-psihološkog fenomena koji se stavi pod lupu, pa tako i agresivnog ponašanja. Žargon koji se u okviru kognitivnog pristupa koristi nije svima razumljiv, daleko od toga da je ušao u rečnik naučnika iz drugih disciplina ili laika (pogotovo ne u našoj sredini), pa je zato potrebno sasvim kratko skicirati opšti teorijski i konceptualni okvir u kojem će se pojaviti i teorije agresivnosti. Najpre, kognicije ne treba izjednačiti sa razmišljanjem, niti kognitivni pristup sa stanovištem da je akter racionalni mislilac koji, zadubljen u razmišljanje, odlučuje da li da bude agresivan ili ne, niti sa učenjem da je ponašanje uvek brižljivo isplanirano, svesno i pod voljnom kontrolom. Kognitivistička perspektiva je šira: ona ističe da je osnovna deter minanta

194 |

Nasilje u školama

nečijeg postupanja u od ređenoj situaciji način na koji osoba kog nitiv no obrađuje (opaža i razume) datu situaciju. Dakle, specifičnost kognitivnog pristupa nije u naglašavanju razmišljanja niti racionalnog izbora, već, ako to treba for mulisati u jednoj reči, u isticanju važnosti značenja situacije za ponašanje, a to pridavanje značenja nije uvek svesno, voljno i kontrolisano (Dodge, 2008). Kognitivni procesi uključuju procese pažnje, pamćenja, inter pretacije, samoregulacije. Posebno važna uloga pridaje se memoriji. Memorija se može predstaviti kao složena mreža u kojoj su „čvorovi” specifične kognicije i emocije. Skup koncepata koji su, procesom učenja, postali tesno međusobno povezani zovu se kognitivne (saznajne) strukture. Kognitivne strukture određuju kako će ljudi tumačiti socijalnu situaciju i kakve će odluke donositi. Ono što su raniji teoretičari nazivali ličnošću pristalice ovog pristupa vide kao zbir kognitivnih struktura. Model obrade socijalnih informacija Sa stanovišta pristupa obrade infor macija, ključni zadatak u objašnjavanju nekog fenomena, pa i agresivnog ponašanja, jeste specifikovanje koraka, mentalnih procesa, koji mu prethode. Od mnogobrojnih kognitivnih modela agresivnog ponašanja koji skiciraju takav uzročno-posledični lanac mentalnih operacija, najpopular niji je model obrade socijalnih informacija (Social Information Processing), kojeg su for mulisali Kenet Dodž i saradnici na osnovu istraživanja sa decom školskog uzrasta. Prema modelu iz 1994. godine (Crick i Dodge, 1994), u procesiranju infor macija deteta koje se našlo pred nekim socijalnim problemom može se izdvojiti šest faza (vidi sliku 2).76 Ovaj model prikazuje ne-linear no procesiranje socijalnih infor macija, u kojem se tokom socijalne interakcije neprestano odvija interakcija između on-line procesa (procesa u realnom vremenu, kao što je kauzalna atribucija tekućih zbivanja) i baze podataka. Baza podataka predstavlja skup sekundar nih, ili latentnih kognitivnih struktura tj. reprezentacija u memoriji, i predstavlja sve infor macije (tj. mentalni materijal) koje su u njoj uskladištene. Latentne kognitivne strukture su off-line, uskladištene su u memoriji i neaktivne dok ih ne aktivira neka on-line obrada. Transakcije između on-line procesa i latentnih mentalnih struktura dešavaju se putem interaktivnih fidbek krugova tako što se infor macije prenose iz skladišta dugoročne memorije do on-line aktivnosti (i obr nuto).
76 Ranija verzija modela (Dodge, 1986) postulirala je pet faza u procesiranju informacija kad se dete nađe suočeno sa novom socijalnom situacijom: (1) dekodiranje socijalnih znakova; (2) reprezentacija i interpretacija znakova; (3) traganje za odgovorom; (4) odlučivanje o odgovoru; (5) izvođenje odgovora.

Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja

| 195

Slika 3: Model obrade socijalnih informacija

Ponavljam, onome ko se nije srodio sa žargonom obrade infor macija, ovakav jezik je primeren nekom priručniku koji opisuje kako radi njegov kompjuter, a ne opisu šta se dešava u njegovom detetu. Pokušaću zato da pojasnim sam model tako što ću prikazati njegove elemente na primeru detetove obrade infor macija i odlučivanja o ponašanju u jednoj problemskoj socijalnoj situaciji. Zamislimo da Pera ulazi u učionicu, a grupica učenika, od kojih jedan sedi na njegovoj klupi, razgovara. Šta će dete u toj situaciji predu zeti? Akcija će biti rezultat složene obrade infor macija koja joj prethodi. Ono što zovemo „obradom infor macija” sastoji se od detetovog viđenja situacije, obraćanja pažnje na razne detalje situacije, tumačenja onog što se zbiva, prisećanja, razmišljanja, odlučivanja, emocionalnog reagovanja… Neki od ovih procesa su brzi i automatski, neki zahtevaju voljnu odluku. Ova obrada informacija ima nekoliko koraka.

196 |

Nasilje u školama

1. „Snimak” socijal ne situacije u kojoj se nalazi, ili, stručnije rečeno, dekodiranje spoljašnjih i unutrašnjih znakova. Da bi stvorilo sli ku (mental nu reprezentaciju) o socijal noj situaciji u kojoj se nalazi, dete obraća pažnju na elemente socijal ne situacije i vlastitog unutrašnjeg stanja, ali ovo obraćanje pažnje, po prirodi stvari, uvek mora biti selek tiv no. Prilikom opažanja, dete koristi i sheme i skripte, pohranjene u svojoj memoriji. U kon kret nom slučaju, neko dete može da uopšte ne obrati pažnju na to što neko sedi na njegovoj klupi, ili da tome ne prida ni kakav značaj. Peri će upravo taj detalj od mah privući pažnju, i primetiće da mu se „podigao pritisak”. 2. Interpretacija i mentalna reprezentacija ovih znakova. Ista stvar može imati različito značenje. Inter pretacija se zasniva na puno infor macija: kauzalnoj analizi događaja, zaključivanju o perspektivi druge strane, njenim osobinama i namerama. Baza za inter pretaciju je socijalno znanje koje je rezultat akumuliranih sećanja na ranija iskustva. Mentalne reprezentacije prošlih događaja uskladištene su u dugotrajnoj memoriji, i integrisane su u opštu mentalnu strukturu. Mentalne strukture na koje se deca oslanjaju prilikom inter pretacije socijalne situacije su kognitivne sheme i heuristici. Pod heuristicima se u kognitivnoj psihologiji misli na pojednostavljena pravila, „prečice” koje se koriste u zaključivanju, koje pomažu da se brže razume situacija i donese odluka, ali koje uzrokuju i greške u inter pretaciji situacije. U našem primeru, Pera, koji sebi opisuje zatečeno stanje s: „Milan mi je seo na klupu” upitaće se o čemu se tu zapravo radi. Da li je to neka Milanova provokacija? Treba li uopšte tome pridati neki značaj? Pokušavajući da odgovori sebi na ova pitanja, Pera uzima u obzir koli ko je uopšte sedenje na nečijoj klupi uobičajeno, u kakvim je on odnosima sa Milanom, šta bi mogla da bude namera Milanovog postupka, itd. Uzmimo da je njegov zaključak, donet vrlo brzo, dok se približava svom mestu, da se Milan sigur no ne bi usudio da ga na taj način namer no provocira, ali da sedenje na klupi definitivno jeste znak nepoštovanja, i da ga prizor koji vidi jeste malo razljutio. 3. Razjašnjavanje i izbor cilja. Dete se usmerava ka cilju koji želi postići. Hoće li rešiti da provokatora nauči pameti, ili će odlučiti da je najpametnije ne uvaljivati se u neprilike, ili da mora raščistiti o čemu se zapravo radi? Na taj izbor utiču emocije, instrukcije odraslih, socijalne i grupne nor me i medija. Uzmimo da je Pera zaključio da je ovo prilika da se i Milanu i ostalima pokaže da sa njim „nema zezanja”. Ali, važno je i da se vidi da je on „kul”, da ga nije lako izner virati, da nije neki sebičnjak. 4. Produkovanje mogućih odgovora. Dete iz memorije obnavlja moguće postupke u ovoj situaciji ili smišlja nov postupak koji smatra primerenom.

Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja

| 197

Peri, dakle, prolaze kroz glavu različite ideje šta sve može uraditi. Šta je sve on ranije radio kad nekome treba pokazati gde mu je mesto? Šta je video da se u vakvim situacijama radi? Šta bi njegovi or taci ovde uradili? 5. Odluka o postupku. Između mogućih postupaka, dete se odlučuje za jedan koji vred nuje više od ostalih, na osnovu više kriteriju ma: procene instrumentalnosti potencijalnog postupka, procene njegove usklađenosti sa socijalnim i moralnim nor mama, kao i procene vlastite sposobnosti da se planirano ponašanje izvede. Od mogućih varijanti koje su mu pale na pamet, Pera odmah odbacuje one koje bi ga prikazale kao mlakonju ili nekoga ko se „loži” na sitnice. Trebalo bi mu nešto čime će privući pažnju, a čime će pokazati i svoju čvrstinu ali i nedovoljno zapaženu du hovitost. Dok prilazi svojoj klupi, postupak se prosto spontano uobličuje… 6. Izvođenje ponašanja. Pera, dakle, prilazi grupi, kaže, što srdačnije može, „Gde ste, debili?” rukama odgura Milana s klupe, ne gledajući ga, uz hinjeno začuđeni izraz i reči „Otkud ova buba na mom stolu?”, a onda sam zasedne na klupu, otkopčava džep i pita: „Ko će žvaku”?. Ako bi u istoj sitaciji Jovan prišao grupi da vidi o čemu to drugari pričaju, ako bi Ana pokušala da proveri da li to Milan hoće da ga ona zapazi, Steva odglumeo nastavnika kako im kaže „Ajde, deco, razlaz!”, sve ove razlike u poslednjem koraku – ponašanju, bile bi, po modelu obrade socijalnih infor macija, posledica neke razlike u nekom od prethodnih koraka. Agresivna i neagresivna dece se, po autorima modela, posebno razlikuju u dva koraka (Dodge i sar., 1990; Crick i Dodge, 1994). Jedan korak je na početku procesa – u fazama procesiranja i inter pretacije situacije. Najpre, agresivno dete za razliku od neagresivnog drugačije ocenjuje samu situaciju, obraćajući pažnju na druge znake i različito ih inter pretirajući, te samu situaciju tumači kao više neprijateljsku. Utvrđeno je da agresivna deca ispoljavaju deficite u obraćanju pažnje na relevantne socijalne znake i njihovom enkodiranju, i da su sklonija da u nejasnim situacijama, koje dopuštaju različite inter pretacije, drugim akterima pripisuju zlonamernost i neprijateljske namere (Dodge, 1980; Dodge i Frame, 1982). Druga razli ka iz među agresiv ne i neagresiv ne dece pokazuje se u procesima koji sačinjavaju peti korak – odlučivanje o vlastitoj reakciji (Crick i Ladd, 1990; Feld man i Dodge, 1987; Perry, Perry, i Rasmussen, 1986). Agresivna deca (a) imaju veće samopouzdanje da će efikasno izvesti agresivni postupak, (b) agresivno reagovanje smatraju primerenijom, adekvat nijojom reakcijom u datoj situaciji, (c) u većoj meri očekuju pozitivne efekte (korist) od agresivnog postupka, (d) potcenjuju verovat noću i veličinu nepovoljnih ishoda kakvi su pat nja žr tve, moguća odmazda, odbacivanje od strane vršnjaka, gubitak samopoštovanja, (e) više razmatraju

iracionalno. . Emocije koje se javljaju paralelno sa kognitivnom obradom situacije takođe utiču na dalji proces obrade informacija (ali se emocije ne tumače jedino kognicijama). 2000: 108). i verovatno je rezultat klasičnog uslovljavanja. 77 Peti korak unutar opisanog procesa predmet je posebne pažnje autora i za njegovu razradu je razvijen poseban model RED (Response Evaluation and Decision. emocionalne reakcije predstavljaju unutrašnje znakove koji su predmet registrovanja i inter pretacije. Konstanco i Diks (Costanzo i Dix. a ignorišu infor macije koje se tiču relacija. pobuđene pojedinim dražima iz situacije.. veća sposobnost mentalnog organizovanja) i razvoja kapaciteta i brzine obrade informacija. 1983) pretpostavili su da se u izvesnim uslovima javlja tzv. Osoba je naviknuta da situacije tumači na određeni način. To je procesiranje ‘bez razmišljanja’ (Crick and Dodge. Ovakvo procesiranje bi se moglo javiti u situacijama koje su visoko emocionalno šaržirane (pogotovo negativnim emocijama) i kada se situacija tumači kao neprijateljska. proširivanje znanja zasnovanog na iskustvu. preventivno procesiranje.). uticaja agresivnog akta na odnos s drugima ili na druge (Crick. Razvojne promene ticale bi se razvijanja kognitivnih veština (npr. 1992). da se pobegne iz situacije itd. tj. Emocije u kasnijim fazama usmeravaju ka ciljevima akcije (da se osveti. Neki autori naglašavaju značaj faktora pažnje. Emocije koje su postojale u situaciji i koje se javljaju tokom inter pretacije situacije utiču na samu inter pretaciju. Prikaz modela je obično praćen dodatnim razjašnjenjima ili dopunama. 1994: 81). Kako će se odvijati pojedinačni procesi postulirani modelom zavisi od učenja. na primer tako što uzbuđeno dete obraća pažnju samo na mali broj uočljivih znakova. inter pretacija namere kao neprijateljske izazvaće emocije besa ili straha. autori naglašavaju da one nisu jedine značajne. Mada kog nicije u ovom modelu imaju primar nu organizujuću ulogu.198 | Nasilje u školama i prihvataju odgovore koji uključuju agresiju (Fontaine i sar. npr. Može se govoriti i o razvojnim promenama u procesiranju socijalnih informacija.77 Tako. automatsko. Emocije se mogu javiti i po principu klasičnog uslovljavanja. Ovo procesiranje je „brzo. Naprotiv. Fontaine i Dodge. asocira na određeni način itd. od prethodnog iskustva osobe. Tako. 2006). Bušman (2002) ističe proces koji je nazvao ruminativna pažnja. 1994: 79). a pod kojim podrazumeva produženu usmerenost na infor macije o neprijateljstvu. što ima za posledicu intenzivnije i dugotrajnije osećanje besa. U početnim fazama. emocije su integralni deo svakog koraka u socijalnoj obradi infor macija. Agresivna deca koriste heuristike koji se u većoj meri oslanjaju na procenu lične koristi. Krik i Dodž ističu da je većina ovih procesa u veli koj meri automatizovana i nesvesna. Formira se sklop obrade informacija koji je relativno stabilan i ima „karakteristike nalik ličnosti” (Crick i Dodge. bazirano na skriptu.

„dobro” i „loše”. na način koji ih je izložio oštrim kritikama. Nije jasno da su sva visoko agresivna deca ili siledžije deficijentni po ovom kriterijumu”. zavisiće od rezultata prvih faza procesa – opažanja i inter pretacije situacije. mogu imati nesigurne unutrašnje radne modele odnosa sa drugima. uobičajeno smatra da važnu ulogu igraju upravo „moralna osećanja”. pozivajući se na pregledna istraživanja (Eisenberg i Fabes. S druge strane. a agresivno ponašanje kao po definiciji nekompetentno ponašanje. Drugo. Oni. 2001: 77) kažu: „Neka deca su jasno više agresivna i sklona siledžijstvu nego što je to ‘normalno’ ili ‘uobičajeno’. Koliko se jezikom lišenim ovih ter mina uopšte može baviti agresivnošću.. procese koji vode ka agresivnom ponašanju i po kojima se razlikuju agresivna i neagresivna deca vide kao deficite ili zastranjenja. 1999). Jedna specifičnost modela obrade socijalnih infor macija jeste izbegavanje vred nosnih ter mina kao što su vred nosti. kada se. to bi . bar za proaktivnu agresivnost. i može postojati čitav niz drugih odgovornih faktora. specifičnije. naime. ocena da li je postupak dobar ili loš a ne samo da li je efikasan ili ne? U širem smislu. Na verovatnoću javljanja proaktivne agresije uticaće procesi u kasnijim fazama – procena instrumentalnosti i normativnosti postupka i reaktivna i proaktivna agresija mogu u sebi uključivati i automatske i kontrolisane procese. Zastupnici modela obrade socijalnih infor macija odgovaraju da je u principu moguće da nasilnici pokazuju superior nost ili da bar nisu inferior ni u nekom pojedinačnom socijalno-kognitivnom mehanizmu kakav je teorija uma ili. Najpre. a ne negativna veza između zauzimanja tuđe perspektive i prosocijalnog ponašanja. oni takvu vezu ne smatraju mnogo verovatnom.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 199 Model obrade socijalnih informacija pretenduje da objasni i reaktivnu i proaktivnu agresiju i da ukaže na razlike u obradi informacija između njih. zauzimanje tuđe perspektive (Crick i Dodge. ciljevi i slično. Tako Saton i saradnici (Sutton i sar. sve dok se ne pokaže da vode manjoj uspešnosti u postizanju ciljeva za one koji ih koriste. pravda. pravičnost. ali činjenica je da nedostaje kon kretno bavljenje ovim temama. na primer uzme u obzir da se. čak i da nasilnici imaju kompetentne socijalne kognicije. Mnogi autori dovode u pitanje korisnost i tačnost takvog pristupa. Ali svi ovi različiti putevi su razlike. 1998) gde je nađena pozitivna. Moglo bi se pomisliti da je ova specifičnost posledica brižljivog izbegavanja svega što bi vodilo vrednosnom diskursu. Prema autorima modela da li će doći do reaktivne agresije ili ne. ova vrsta vrednovanja mogla bi se unutar modela podvesti pod ter mine kao što su očekivanje ishoda. ne deficiti. Njima može nedostajati empatija. međutim. autori modela u drugim for mulacijama eksplicitno uvode vlastite vrednosne ocene.

kada dete treba da inter pretira situacione i unutrašnje znakove na koje je obratilo pažnju. provere pružaju veću podršku tezi o povezanosti proaktiv ne agresije i kasnijih faza obrade. U situacijama koje nisu bile nejasne. atribucioni pristup uklopljen je u opis druge faze obrade infor macije. Atribucije i agresivnost Za modele obrade socijalnih infor macija kaže se da su integralni zato što obu hvataju više vrsta kog nitiv nih procesa. mada se javljaju i nesaglasni rezultati. 1980) deca su bila suočena s postupkom drugog deteta koji im je naneo štetu (porušena slagalica). Jedan takav pristup in kor poriran u model obrade socijalnih infor macija jeste atribucioni pristup. zato što u sebi objedinjuju koncepte različitih socijalno-psiholoških i kognitivističkih pristupa (Pettit i sar. U jed noj varijanti. agresiv na i neagresiv na deca se nisu razlikovala u pridavanju namera. Dodž je opisivao deci različite situacije u kojima drugo dete nanosi štetu (pogodi ih lopta koju je drugo dete šut nulo. po njima se prospe mleko iz čaše na poslu žav niku). . Postoje brojne empirijske provere u kojoj meri različiti postulirani kog nitiv ni procesi zaista utiču na javljanje agresije. Agresivna deca.. U novijem pregledu ograničenom na reaktivnu agresiju (Wilkowski i Robinson. i da su sintetički. U jednom istraživanju na adolescentima (Fontaine i sar. 2004). dok procesi dostupnosti iz memorije ne pokazuju dosled nu povezanost.. pripisivanjem uzroka i namere tuđem i vlastitom ponašanju. One u celini potvrđuju model. 2002) pokazalo se da je u značajnoj korelaciji sa ekster nalizujućim ponašanjem bila tendencija da se agresiv ni odgovori vide kao saglasni sa socijlanim i moralnim nor mama. već da su neki drugi kognitivni procesi odgovor ni za nasilje. ruminativ ne pažnje i voljne kontrole u nastajanju individualnih razlika u reaktiv noj agresiv nosti. koji se bavi kauzalnim atribucijama. sklonija su neprijateljskim atribucijama (tj.78 U eksperimentima koji su ranije opisani (Dodge.200 | Nasilje u školama onda značilo da one nisu uzrok njihovog nasilničkog ponašanja. bilo je jasno da je dete to uradilo namer no. atribuiranju neprijateljstva). Kada iz priče ili detetovog postupka nije bilo 78 Termin „neprijateljska atribuciona pristrasnost” prvi su upotrebili Nasby. a slabiju podršku tezi o povezanosti reaktivne agresije i ranijih faza obrade. U drugim eksperimentalnim situacijama. i posledicama takvih atribucija. dok je veza s opaženom instrumentalnošću postupka bila manja. 2008) potvrđuje se značaj neprijateljskih interpretacija. Hayden i dePaulo (1979). a u trećoj namera nije bila jasna. U prethodno opisanom modelu. tvrdi se. u drugoj varijanti da je to bilo slučajno. Generalno.

kako je nazvano. Atribucija u kon kret noj situaciji zavisi od konstelacije faktora.29 do 0. uspeha i neuspeha. Pr vo dete. da li će mu pripisati neprijateljsku nameru ili ne. pri čemu je njihovo polazište bila teorija atribucije Ber narda Vejnera (Weiner. kada su se priče odnosile na treće osobe. na uzrastu 8–12 godina. I drugi autori su se u objašnjavanju agresivnosti pozivali na atribucije i zakonitosti njihovog for miranja i posledice atribucija. dimenzija stabilnosti (stabilan–nestabilan uzrok) utiče na očekivanje od budućih postupaka. Vidljivo je kako ova tendencija može da doprinosi začaranom krugu nasilja i samoispu njavajućim proročanstvima. U oblasti tumačenja postignuća. Ipak. Dalje. Ovo. navik nutih inter pretacija. agresivna deca se nisu razlikovala u pridavanju neprijateljskih namera od neagresivne. koje vlastiti komentar nije opazilo kao zlonamer no. dok od kontrolabilnosti (uzrok pod kontrolom – van . povezano je sa reaktiv nom agresijom. koja se pre svega bavi posledicama koje atribucije imaju na motivaciju. gde je ovaj atribucioni model najviše primenjivan. i. tj. usmerenje ka neprijateljskim atribucijama. ali i od atribucionog stila. pre svega da li će ga smatrati slučajnim ili namer nim. Kao što je Bandura (1986: 21) primetio: „Nasilni postupci proistekli iz pogrešnih verovanja proizvode socijalne efekte koji potvrđuju takva pogrešna verovanja”. agresivna deca sklona su da tako tumače samo postupke usmerene na njih lično. emocije i ponašanje. uvredom. i kada je situacija bila odglumljena a ne samo opisana. Povezanost je bila veća kod dečaka. pokazalo se da lokus atribucije (unutrašnji–spoljašnji uzrok) utiče na samopoštovanje.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 201 jasno da li su ti postupci bili namer ni ili ne. Važno je. pa samim tim ni agresiv nu reakciju drugog deteta adekvat nom. tu agresivnu reakciju inter pretira kao zlonamer nu. i u čemu se u tom procesu pojavljuju razlike između agresivnih i neagresivnih.17. a kretala se u rasponu od –0. dakle. agresivna deca su značajno češće inter pretirala takav loš postupak kao nameran. 1986). kako će dete inter pretirati nečiji postupak. a drugo dete kao nasil no. a znat no više na njihove posledice. manje pažnje se obraća na to kako ove atribucije nastaju. a neagresivno dete kao da je drugo dete imalo dobru nameru. 2002) je potvrdila povezanost neprijateljskih atribucija i agresivnosti (prosečna veličina efekta u 41 studiji bila je r=0.65). U nejasnim situacijama. ako ga smatra namer nim. meta-analiza (Orobio de Castro i sar. Takva inter pretacija dalje izaziva eskalaciju nasilja od strane pr vog deteta ili vršnjačke grupe. Atribuciona teorija se ne pojavljuje samo u okviru modela obrade socijalnih infor macija. Mada su dobijani i kontradiktor ni rezultati. agresiv na deca su reagovala kao da je drugo dete imalo lošu nameru.. Na primer: jed no dete uputi primedbu ili komentar koju drugo dete shvati kao zlonamer no. U ljut nji ono uz vrati agresiv no. npr. i bila sprem na da takve postupke od istog deteta očekuju i ubuduće.

Umesto karakteroloških samooptužbi adaptivije su bihejvioralne (nestabilnim i kontrolabilnim faktorima). U oblasti „socijalnih problema” i konfliktnih situacija. veze atribucionih dimenzija s emocijama i ponašanjem su drugačije. i pasivnosti i povlačenju. „nepopular ni su”). korespondenciji između postupaka i dispozicija. Akter . bile adaptivnije? Autorke (Graham i Jovonen. bez simpatije. S druge strane. vršnjaci bi trebalo da uviđaju da žr tve nisu same krive za svoju viktimizaciju. 1998b) sa decom viših razreda osnovne škole. opet. Smatra se da će nasilje imati drugačije posledice po žr tve i njihovo samopoštovanje zavisno od toga da li žr tve uzrok svoje viktimizacije vide u unutrašnjim ili spoljašnjim faktorima. 2001) smatraju da bi spoljašnje atribucije vlastite viktimizacije više zaštitile detetovo samopoštovanje. i ka reagovanju ljutnjom. unutrašnje i nekontrolabilne atribucije. što vodi odbacivanju i zanemarivanju žr tava. jedna četvrtina van njene kontrole. Polovina odgovora mogla se svrstati u uzroke koje su pod kontrolom žr tve. važnosti te atribucije za označavanje nekog postupka kao agresiv nog i za javljanje posledičnih emocija i za legitimisanje daljih akcija prema akteru i žr tvi. Po autorkama. stabilne i nekontrolabilne (tipa: „Nikako da uspem zato što sam nesposoban”). već je rezultat zaključaka (atribucija) koje iz opažanja potupka tek treba iz vesti. sama žr tva objašnjava ono što joj se događa unutrašnjim. Tumačenje nečije viktimizacije unutrašnjim. Koje atribucije bi. a od kolike su. U jednoj studiji (Graham i Juvonen. što vodi samooptuživanju i javljanju depresije i anksioznosti. Značaj atribucionog pristupa u iz učavanju agresiv nosti jeste i u tome što skreće pažnju da i samo označavanje nekog ponašanja kao agresiv nog ne proizlazi iz samoočigled nosti.202 | Nasilje u školama kontrole) zavisi koje će se emocije usmerene prema sebi javiti. nestabilne i kontrolabilne (tipa „Tako je to kad se nisam dovoljno potrudio”). onda. Iste autorke su u drugoj studiji (Graham i Juvonen. „različiti su”. nor mativ nosti ponašanja itd. 1998a) pitale decu za njihovo mišljenje zašto su neka deca često izložena napadima. Naknadna inter pretacija postupka pokazuje se kao važan deo „društvene igre” proizvođenja atribucija. pokazalo se da su deca svrstana u žr tve sklona da u zamišljenim situacijama viktimizacije uzroke češće traže u svom karakteru i da izvode stabilne. U isto vreme. Smatra se da najnegativnije posledice imaju atribucije neuspeha koje su unutrašnje. a da su najadaptivnije atribucije neuspeha koje su unutrašnje. a preostalih 25% odgovora je imalo nejasan status. mada bi se mogli shvatiti kao da su više pod kontrolom nego bez kontrole („njihov fizički izgled”. stabilnim i nekontrolabilnim faktorima. Atribucioni pristup ukazuje na to koliko je zaključivanje o namerama aktera. složeno i varijabilno. ovakva kombinacija atribucija koje daju žr tve i posmatrači vodi stanju u kojoj je žr tva sve više odbačena i pasivna. kontrolabilnim i uglavnom nestabilnim faktorima vodi ka okrivljavanju same žr tve za ono što joj se dešava.

pa čak i zahtevano – onaj ko se uzdrži od takvog ponašanja biće smatran slabićem. ili o nor mama koje variraju od škole do škole. Agresivnost i norme Već je bilo reči o gledištima (Mummendey. kakvo ponašanje je u kojoj situaciji dopušteno ili zahtevano ili zabranjeno. 1967). 1980). tj. povećava u adolescenciji (Ferguson i Rule. čime se u društvenoj praksi legitimišu i negativne emocije i kaznene mere uperena protiv aktera (Tedeschi i sar. a u trećoj grupi čak i zahtevanim ako neko želi da očuva svoju reputaciju. opisujući ih bez . Nor me uobičajeno suzbijaju impuls ka prisiljavajućim postupcima. namer no i antinor mativ no. poželjno. koje se unutar jedne grupe naziva agresijom ili nasiljem i kao takvo osuđuje. onda će se ponašanje označiti kao agresiv no. pa i od odeljenja do odeljenja. i takve postupke smatraju pot pu no opravdanim. U jednoj studiji gde je inter vjuisano 17 ozbiljnih nasilnika uzrasta 16–20 godina (Lopez i Emmer. i obr nuto. ako u tome ne uspe već se zaključi da je ponašanje bilo napadačko. ili o subkulturi unutar te šire zajednice. Možemo govoriti o široj zajednici i kultur nim nor mama u okviru nje. što se smatra iz razom „nor me brutal nosti”. Tedeschi i drugi) po kojima je za procenu da li će se neki postupak smatrati agresivnim ili ne od presudne važnosti procena da li je taj postupak u skladu sa nor mama koje važe u kontekstu u kojem se postupak desio. pokazalo se da značajan deo svojih postupaka oni tumače kao odbranu sebe ili vlastite grupe. 2002). gubitnikom i sl. postavljajući granice čije će prekoračenje biti smatrano lošim – označiti ih agresivnim ili nasiljem pr vi je korak u toj osudi. u drugoj grupi se može smatrati nor malnim i dopuštenim. neophod ne i odbrambene. Svaka grupa i jeste grupa utoliko što daje svoj ton nor mama koje deli sa širom grupom. kukavicom. Isti postupak koji u jednom kontekstu može da bude smatran legitimnim i pohvalnim.. Ranije je naglašeno da se fizička konfrontacija. pa i tuča u pre-adolescentskoj kultu ri smatraju prihvatljivim načinom rešavanja konfli kata. Isto ponašanje. Naročito je među nasil nicima uobičajeno da vlastite agresiv ne postupke objašnjavaju zahtevima situacije. kao kad govorimo o subkulturi nasilja (Wolfgang i Fer racuti. 1974). prihvatljivosti fizičke agresiv nosti koja se. Nor me. po autorima. Nor me koje propisuju šta je nasilje a šta ne. definišu i prostor u kojem je takvo ponašanje dozvoljeno. kako ih naziva Tedeski. smeštanjem u drugi kontekst može da bude proglašen agresivnim i da bude osuđen. s druge strane. poštovanjem nor mi koje su ih faktički obavezivale.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 203 će biti motivisan da svoje prisiljavajuće postupke predstavi kao legitim ne. određuje grupa. Procena primerenosti važna je i za određenja stručnjaka i za procene laika.

1997). Značajno je da su akteri epizoda bili podjednako i dečaci i devojčice. skript je spontano oformljen odgovor na pitanje „Šta se dešava kad…” Susret sa drugom kojeg smo sreli juče evocira drugačiji skript od susreta sa drugom kojeg smo sreli pre deset godina. tj. ne podučava se. kako izgleda rastanak na kratko a kako na du že vreme. u velikoj većini (84%). inače. jedan od popular nijih koncepata unutar savremene kognitiv ne psihologije. Među pristupima koji naglašavaju važnost nor mi posebno je popularan i ter minološki usklađen sa vodećim teorijama obrade socijalnih infor macija model koji for mulišu Rouvel Hjuzmen i saradnici (Huesmann. kao i da je u većini epizoda postojao „radni dogovor” obeju strana da se problem reši tučom. skript opisuje neku epizodu i pravila koja tu vladaju. pomoć prijatelju (13%). epzode koje pripadaju ovakvim situacijama. ili čitajući u knjigama ili posmatrajući u filmovima. druga strana pr va počela. Skript definiše situaciju i opisuje (pa i propisuje) uloge i ponašanje tih uloga. već nam se takav skript oformljuje posmatrajući u svakodnev nom životu. kojem se u procesu obrade infor macija pridaje značajna uloga – on predstavlja organizaciju prethod nog znanja i usmerava dalju obradu infor macija. Vlastito nasilje bilo je osveta (29%). posebno kad je (kao što je u njihovoj verziji skoro uvek bio slučaj). 1998. protagonisti su nalazili opravdanja za nasilne postupke. u jednom gradu na jugu SAD s visokom stopom kriminala (Lockwood. ili su ih u nasilje gur nuli zaslepljenost besom (7%) ili su ih nagovorili drugi (6%). koje sadrži infomaciju o nekom konceptu. Skriptovi mogu da budu uopšteni (npr. „Ne treba se tući” . Saznajna struk tu ra srod na skriptu jeste kog nitivna shema. Prostije rečeno. Jedan pravac je uka ziva nje na va žnost socijalnih skriptova (scenarija). Skriptovi pru žaju deci i infor maciju koje je ponašanje u nekoj situaciji nor mal no. pravila ponašanja. Huesmann i Eron. kao što obraćanje bliskom prijatelju evocira drugačiji skript od obraćanja neznancu.204 | Nasilje u školama imalo kajanja. samoodbrana od tuđeg napada (14%). 1989). i u većini epizoda ne samo da nije bilo loše već je takvo ponašanje viđeno kao obavezujuće. a koje je neodgovarajuće. 1988. uzvraćanje na tuđu provokaciju (18%). U jednom istraživanju 250 nasilnih epizoda među starijim osnovcima i srednjoškolcima. Skript je. Kako izgleda susret posle dugotrajne a kako posle kratkotrajne pau ze. Skriptovi kao „programi” koji rukovode ponašanjem po pravilu su naučeni u ranom detinjstvu i često imaju for mu nor mativnih verovanja. Za razli ku od kog nitivne sheme. Nasilje je viđeno kao sasvim prihvatljivo sredstvo rešavanja konflikata. njegovim osobinama i povezanosti sa drugim konceptima. U okviru ovog modela autori se koncentrišu na nekoli ko procesa. Skript je vrsta saznajne struk tu re koja pru ža infor maciju o tome kako se ljudi ponašaju u od ređenim situacijama.

ili vrlo specifični scenariji sa uputstvima kada šta reći. lakše izazivaju negativne emocije i u većoj meri „preporučuju” agresiju kao odgovor. Po Hjuzmenu. 1988). utoliko lakše što je aktuelna situacija sličnija onoj koja je kodirana u skriptu. Verovanja koja su posebno značajna za tumačenje neke situacije. i onda će postupiti u skladu s njim (Huesmann. Dete koje se smatra neveštim u prosocijalnim oblicima ponašanja može odmah da pribegne agresivnom skriptu. i ako ga dete oceni neprihvatljivim u toj situaciji nastaviće da traga za novim dok ne dođe do onog koji smatra primerenim. kako na šta odreagovati i slično. tj. Skript koji je često pobuđivan postaje „hronično pristupačan”. automatski se aktivira. „Dečaci se tuku a devojčice ne”). ili usled kognitivnih razlika. Deca se mogu razlikovati i u evaluaciji prizvanih skriptova. a do ovih razlika može doći zbog razlika u njihovim iskustvima sa posledicama sličnih postupaka u sličnim situacijama u prošlosti. Skript postaje jači u smislu da više puteva u „kognitivnoj mreži” vodi do njega i da je manji prag pobuđivanja. dete procenjuje u kojoj meri je ponašanje u skladu sa socijalnim nor mama i njegovim ličnim. i mogu se veoma razlikovati među sobom. Oni skriptovi koji se češće aktiviraju kroz fantaziranje. Nekoj deci su agresivni skriptovi. primerenosti onog što se desilo i vlastitih mogućih odgovora na to. šta je u datoj situaciji primereno uraditi. ohrabruju agresiju tako što povećavaju spremnost da se tuđi postupci opaze kao agresivni. Zatim. ono najpre na osnovu sredinskih znakova inter pretira situaciju. i šta od drugih treba očekivati. deca se mogu razlikovati u proceni kratkoročnih i dugoročnih posledica mogućih postupaka. Prevedeno sa žargona obrade infor macija. posmatranja ili aktuelnim ponašanjem više će se i učvrstiti. Najpre. još tokom svog ranog razvoja. Očekuje se da nor mativna verovanja agresivne dece. možda najvažniji element evaluacije jeste procena u kojoj meri je skript u skladu sa inter nalizovanim samoregulator nim standardima. dete procenjuje koliko efikasno može da realizuje skript. lakše će se pobuditi. Kada se dete u nekoj situaciji susretne sa socijalnim problemom i u dilemi je šta se dešava i šta bi ono trebalo da uradi. njihove kognicije o tome šta jeste a šta nije primereno situaciji. Ova evaluacija odnosi se na tri stvari. ili ih emocije mogu usmeravati da razmišljaju samo o kratkoročnim posledicama. Deca uče ova pravila postupanja ili na osnovu posmatranja ili na osnovu instrukcija. saveta. agresivne sekvence ponašanja najučvršćenije i lako dostupne. Hjuzmen i saradnici su označili kao normativna verovanja. filmova. inter nalizovanim nor mama. . a zatim u memoriji pretražuje skriptove koji bi rukovodili ponašanjem. ličnih iskustava….Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 205 ili „Tuča je OK”) ili specifičniji („Treba vratiti istom merom”. Skriptovi uskladišteni u memoriji preuzeti su iz priča. Skript koji detetu padne na pamet biva evaluiran. Što je skript sličniji situaciji. pr ve im padnu na pamet.

u izvesnoj meri. 1997) sa učenicima 1. U pregledu rezultata o povezanosti nor mativ nih verovanja o opravdanosti agresije i agresiv nih postupaka. veza postaje jača. U jed noj studiji (Huesmann i Guer ra. kao i podešavanje vlastite okoline tako da agresija bude prihvatljivija (družeći se sa agresivnom decom). Nasilje kao grupni proces Poka zuje se da je agresiv no ponašanje. Nor mativ na očekivanja merena u raz maku od godinu dana korelirala su 0. po njima. ali da verovanja nisu predik tor agresiv nih postupaka niti su sama verovanja stabil na: verovanja na jed nom uz rasnom nivou nisu predik tor verovanja na sledećem nivou. Agresija se dešava u socijal nom kontek stu.23) i procene nastav ni ka (0. ali nor mama za koje pret postavljamo da su proiz vod grupnih nor mi i u veli koj meri istovet ne sa nji ma.206 | Nasilje u školama Hjuzmen i Eron (1989: 102) ističu da je jedno od zbunjujućih pitanja zašto se agresivno ponašanje održava i pored toliko negativnih posledica koje izaziva. reci mo. i 4. „Stal no nagla šava nje individu al nih ‘deficita’ više govori o potrebi dru štva da objasni i klasifi kuje nepoželjno ponaša nje u smislu čudačkog odstupa- . kao što je i žr tva nekad pasiv na jer. menjanje evaluativnih shema tako da se agresija učini prihvatljivijom (umesto da odustane od agresije koja mu donosi neposrednu gratifikaciju. dete podešava svoje internalizovane norme.31. veruje da neko ko je debeo kao on i zaslu žuje da bude sva kodnev no vređan. Hju zmen i sarad nici konstruisali su skalu za merenje nor mativ nih verovanja vezanih za agresiju. alternativne skripte. doprinosi pogrešna evaluacija ishoda (fokusiranjem deteta samo na neke detalje ili na kratkoročne efekte). Hju zmen (1998) konstatuje da je na ranom školskom uz rastu stepen agresiv nosti predik tor dečjih verovanja. ne samo dopušteno već i propisa no nor mama ka ko ih on vidi. relativizuju odgovor o kognitivnim deficitima koji se standardno daje u okviru modela obrade socijalnih informacija. Ovde se radi o nor mama pojedi načnih učeni ka. Opstajanju nasilja. oko 10–11 godina. U nešto starijem uzrastu. po mišljenju nasil ni ka. Nastojeći da empirijski provere svoje postavke. nesposobnost deteta da generiše druge. i korak dalje od tog uvida bilo bi uverenje da i poluge koje zaustavljaju ili podupi ru nasilje ta kođe leže u socijal nom kontekstu više nego u ličnosti ma nasil ni ka ili žr tve. Nasil nik je nekad uveren da bi ispao slabić kad na podsmešljiv pogled ne bi odgovorio udarcem. i verovanja postaju predik tori agresiv nosti. Oni navode četiri moguća uzroka kojima dopunjavaju i. raz reda osnov ne škole našli su statistički značajnu iako nisku povezanost iz među nor mativ nih verovanja i agresiv nosti na osnovu procene vršnjaka (0.10). ojačavajući skripta koja ga u tome podržavaju).

iz dečje per spek tive. Ova vršnjačka ekologija ima svoju horizontalnu strukturu. za ključuju: „siledžijstvo je izgleda pri hva ćeno kao relativ no redak ali na neki na čin ‘pri rodan’ deo socijal nog poret ka u pogledu čega se malo šta može uči niti i oko čega ne treba previše bri nuti” (str. ispitujući stavove na stav ni ka i sred njoškolaca. i vred nosti. Ako se u pr vi plan stave individualne i grupne nor me i grupni procesi u kojima se te nor me rađaju. Kon kretnije. jer. Teorija privlačnosti ističe da je važna funkcija vršnjačkih grupa da odgovori na potrebu mlađih adolescenata za osamostaljivanjem od roditeljskih stega i pruži drugačije modele . nor me. Grupne nor me nemaju svog autora. Izgleda da nekim postupci ma koje od ra sli zovu na siljem i za šta veruju da i kod dece iza ziva negativ ne stavove i moral nu osudu. čak i na one koji naizgled te nor me krše. Arora i Tompson (Arora i Thompson. i nasilje predstavlja jednu od mera prisile prema takvim učenicima.. s ciljem da se oni disciplinuju. i učenik koji je često puta nasilan u stvari najveći deo vremena poštuje nor me svoje grupe. 1987). Grupne nor me imaju snažan uticaj na sve članove grupe. U drugoj studiji (Oliver i sar. upravo od stupa nje od nor me. koji su na bilo koji način različiti. pozitiv ne i negativ ne posledice koje prate agresiju. Nasilju su izloženi oni koji štrče iz grupe. pa čak i tu normu o uzdržavanju od nasilja prema drugome. pod kojom mislim na „onaj deo dečjeg mikrosistema koji obuhvata decu koja su u interakciji. koja se tiče društvene moći. kao i ver ti kal nu strukturu. homogenosti stavova i ponašanja. one se podešavaju razvojnim i sociokultur nim karakteristikama dece koja su u grupi. možda bi bilo bolje promeniti sredi nu ta ko da siledžijsko ponaša nje bude ma nje nagra đujuće i manje uspešno” (Sut ton i sar. grupni odnosi unutar kojih se javlja agresija kao jedan vid interakcije. 2003). nedostaje. Zagovor nici hipoteze o homofiliji (homofilija je oznaka za unutargrupnu sličnost) ističu važnost koju unutar vršnjačkih grupa ima nor ma sličnosti. Spominje se nekoliko grupnih fenomena kojima se objašnjava važnost i smer uticaja vršnjačkih grupa s obzirom na agresivno ponašanje (Espelage i sar. for miraju se unutar vršnjačke ekologije.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 207 nja od ‘nor me’ nego o pri rodi samog ponašanja.. onda u drugom planu ostaju lične karakteristike nasilnika i žr tve.. Umesto nastojanja da se promene pojedinci. koja obu hvata međusobna dru ženja. 1994) ba rem ma nji na učeni ka smatrala je da siledžijstvo ojačava slabije čla nove grupe i uči ih šta je ne pri hvatljivo za grupu. Grupne nor me zalužuju da im se posveti najveća pažnja i kad se razmišlja o uzrocima školskog nasilja i o načinima njegovog smanjivanja. 2003: 385). konfor miraju ili eliminišu iz grupe. utiču jedni na druge i uzajamno se socijalizuju” (Rodkin i Hodges. 2001: 77). privlačnosti i odbojnosti. 118). i upravo zato što se spontano izgrađuju u grupnoj interakciji.

Neki pojedinci zauzimaju dominantan položaj. Zato se nasilje pojačava onda kad iznova treba uspostaviti odnose moći (npr. Nasilje nije jedino. . Ostali članovi su razvrstani po hijerarhiji sve do onih na dnu lestvice. Teorija socijalne dominacije (Sidanius i Pratto. jer se i te cr te tumače kao nezavisnost. a unutargrupni procesi služe da se takva grupna stratifikacija uspostavi ili su posledica takve stratifikacije. novih pregrupisavanja učenika). Dete ne bi ra porodicu. koje takođe slu že da se pokaže ko je jači i da taj jači silom uspostavi dominaciju nad onima koji su slabiji. mada odnosi nisu fiksirani jednom za svagda. apstraktno govoreći. najčešće ne bi ra ni odeljenje. Istu svrhu. To što bi ra ne znači da to samo od njega zavisi. članovi grupe je smatraju nor mom koju treba poštovati. grupno nasilje se pokazuje kao strategija s jasnim ciljem: da se uspostavi i održi socijalna dominacija. prilikom prelaska iz osnovne u srednju školu. pa i neposlušnosti i agresivnosti. ko je sposobniji i kome pripada viši status. ovakvo nasilje imalo bi za cilj da smanji količinu nasilja kakvo bi postojalo u grupi kad odnosi dominacije ne bi bili stabilizovani i priznati. davanja do znanja gde je kome mesto. Time se tumači da nasilnici često imaju visok status u grupi a da žr tve ne dobijaju zaštitu. U okviru ovog pristupa. Iz ovog okvira. već da on može svojim ponaša njem nastojati da vlastite želje ostva ri. pa ni najčešće sredstvo za to. Paradoksalno. imaju najveću moć i status. i to na način koji se unutar vršnjačke grupe. Upravo zato učenici bivaju privučeni vršnjacima koji pokazuju cr te nezavisnosti. U istu svrhu slu že dečja začikivanja i rvanja koja treba da pokažu. zagovor nici ove teorije takođe ističu evolucionu korisnost postojanja takve strukture unutar grupe.208 | Nasilje u školama ponašanja. 1999) ističe da je nasilje način da se uspostavi hijerarhijska struktura moći unutar vršnjačke grupe. Kada govori mo o uticaju grupe. često imaju i izraženije for me nasilja. a malo cene decu koja pokazuju dečje osobine poslušnosti i submisivnosti. treba imati na umu da je dete jedan od va žnih kreatora grupe kojoj će pripadati. I blaži oblici nasilja veoma često imaju funkciju odmeravanja snaga. na jedan ritualan način. najlakši pristup resursima. evolucionom korisnošću bi se objasnilo zašto su hijerarhijske strukture dominacije tako sveprisutne u životinjskom svetu i ljudskim društvima. Svako će nastojati da se približi vrhu i da se bori protiv onih odozdo koji im ugrožavaju poziciju. naročito među dečacima. Po uspostavljanju hijerarhije. ver tikalno strukturisan sistem. Potreba za uspostavljanjem ovakve hijerarhije pokazuje se kao vrlo jaka i hitan zadatak u novofor miranim grupama. smatra legitim nim. međutim. grupa se posmatra kao hijerarhijski. što im obezbeđuje. Skloni objašnjenjima koja se pozivaju na principe evolucije. ali bi ra vršnja ke s koji ma će se dru žiti ili kojoj grupi unutar odeljenja će pripadati.

jedan drugog ščepao nok ti ma. tu kli se pesnicama po licu. što se može zaslu žiti . pokazao se kroz nju Tom ka ko je zaja hao dečka-došlja ka i sve ga baštra pesnicama. – Kazao si. zauzimaju različita mesta u hijerarhiji. 2000). srednja i niža grupa. Mark Tven: Doživljaji Toma Sojera Da bi slika bila jasnija. Probaj ako smeš. inače imam da te izmlatim pa nećeš moći ni da stojiš na nogama. Zato. i ta ko za jed no mi nut-dva vu kli se za kosu. pokrili su se i praši nom i slavom. A dečko se sad samo borio da se oslobodi. pa si obro bostan! Došljak smesta prekorači crtu pa reče: – Kazao si. ali uglav nom od mu ke. Kao i pojedinci. grubo se mogu razlikovati grupa popularnih („cool”). Najzad došljak na jedvite jade prigušeno prostenja: – Pokoravam se. (…) Za tren oka oba deča ka va lja la su se i kotrlja la u prašini. pa deder raspa li ako si junak. Pojedinci žele da pripadaju prestižnijim grupama koje im donose viši status. koji mogu biti vrlo trajni. Što se stratifikacije tiče. – Kaži: „Pokoravam se!” – viče Tom. biti u društvu nasil ni ka.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 209 Tom povuče brazdu po prašini. cepa li jedan drugome odelo. Za decu je prihvaćenost od vršnjaka i visok status u grupi jedna od najvažnijih potreba i cenjenih osobina kod drugih. Podgrupe unutar sebe i između sebe imaju jaku hijerarhijsku organizaciju. Pla kao je. kao mačke. jedan drugome grebao nos. udri ako smeš! – Koga ti čikaš? Bolje bi ti bilo da ma lo otvoriš oči. vršnjačku grupu – odeljenje ili školski kolektiv – treba posmatrati kao složenu organizaciju sa mnogo podgrupa različitog statusa. a jedno od sredstava koja se manje ili više vešto koriste da bi se zauzelo što bolje mesto u grupi (ili mesto u što boljoj grupi). gde će podgrupa ili cela grupa kinjiti pojedinca ili podgrupu. reputaciju. – Kaži: „Dostabatina!” – i pesničenje se nastavi. Otuda će nasilje često imati for mu grupnog nasilja. stiču ili kvare prijateljstva. jeste ono što nazivamo agresijom (Far mer. Neprestano se kroz interakciju zauzimaju i gube statusne pozicije. palcem od noge. a sad da te vidimo. a pomažu im da oni sami druge ugrožavaju. Posle toga gu žva je sta la da dobija od ređenije obli ke i kada se ma lo bojna prašina utolegla. tako i podgrupe. pa reče: – Čikam te da pređeš preko ove crte. veću dostupnost resursima i koje ih štite od ugrožavanja od strane drugih. i dete od samog ulaska u grupu zauzima neki status.

u stvari. Najpre. pojedinac koji želi da ima grupu za sebe i koristi njenu moć mora tu grupu pridobiti – kooperativnošću. Kada takve nor me postanu prihvaćene. sama škola je pod uticajem šireg sistema. još bolje. Razlike koje se uočavaju između dve škole unutar istog društva minimalne su u odnosu na razlike među školama for miranim u različitim društvima ili kulturama. što samo znači da oni koji imaju visok status u grupi. jer škola kao institucija postoji upravo u onom vidu kakav je oblikovan zakonima koji definišu njenu svrhu. da bi se raz umelo školsko nasilje. jer nekog najviše ugrožavaju oni neposredno ispod njega kao što i on ugrožava one neposred no iz nad sebe. ili. biti u društvu deteta izloženog nasilju znači rizikovati marginalan status u grupi. stvara i oblikuje. broj zaposlenih i sve ostalo. Isto tako. Upravo zbog neaser tivnosti i marginalizovanog položaja tipičnih žr tava. Naprotiv. nosi sa sobom privilegije i zaštitu. nasilju su najčešće izloženi marginalizovani članovi. ali nedovoljan da pruži celovit odgovor. Zato ne treba da čudi da neki nasilnici imaju visok status u grupi. koji nemaju nikakvih pretenzija na visok status. i onda kada ne predstavljaju pretnju nečijem statusu. zalaganjem za grupne ciljeve i slično. često jedino direktne inter vencije nastavnika mogu da ih ukinu. Pristup školskom nasilju iz ugla teorije socijalne dominacije jeste koristan i u poslednje vreme popularan. Pojedinci se neće međusobno nadmetati i napredovati u hijerarhiji koristeći samo agresiju. način rada i strukturalne karakteristike kao što su broj učenika po odeljenjima. Škola se može posmatrati kao propusnik. . pri čemu je malo reći da širi sistem utiče na školu – on je. Tada će se videti koliko je ono zavisno od vanškolskih uticaja koji dolaze iz makro-sistema kakvi su velike grupe i segmenti društva.210 | Nasilje u školama ako se učenik pokaže kao dobar sledbenik ili obožavalac. amplifikator uticaja koji su iz makro-sistema upućeni ka detetu. pa i da se i sam postane žr tva nasilja. ono se mora posmatrati u znat no širem kontekstu. ne vidi se zašto bi oni bili konstantno izloženi napadu. i to i jeste društvena funkcija škole zbog koje ona i postoji. Pret postavka je da će oni pojedinci kojima takva „pravila igre” idu u prilog nastojati da ih nametnu grupi i postave kao nor mu. trebalo bi očekivati da je nasilje srazmer no međusobnoj blizini u grupnoj hijerarhiji. Nasilje kao sociokulturni fenomen Posmatrano iz ekološko-sistemske perspektive. prava i dužnosti osoblja i učenika. Pre svega. Umesto toga. Slici treba dodati još jedan veoma bitan faktor. moraju biti vešti i u korišćenju averzivne kontrole i u zadobijanju naklonosti članova grupe.

otuđujući metodi učenja. a da je kažnjavanje imalo širu društvenu funkciju i služilo za jačanje poslušnosti i pokor nosti koje su bile bitan uslov činovničke podobnosti. Finskoj i SAD. veku. dehumanizujući metodi disciplinovanja. U drugoj studiji. Kultu ra je. me đu decom bele rase konstatovana značajna pozitiv na povezanost iz među strogosti u vaspitanju tokom pr vih pet godina i procene nastav ni ka o agresiv nosti četi ri godi ne ka snije. Ovaj širi okvir može predstavljati vremensku dimenziju u kojoj se fenomen posmatra. Nivo nasilja u školama ne može biti neosetljiv na nivo nasilja u društvu uopšte. niti na stav prema nasilju koji postoji izvan škole. ali je u Finskoj. 2003).Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 211 Smeštanje školskog nasilja u širi okvir pomaže da se ono bolje raz ume. Tako je. Poljskoj. Zbunjujuće je. stvaraju od škole neprijateljsko okruženje koje onda podstiče školsko nasilje. Tako. međutim. Ne radi se samo o razlikama u globalnom pozitiv nom ili negativ nom stavu već više u kojim uslovima će se nasilje smatrati manje ili više opravdanim. na primer. ta ko đe. Ovi autori smatraju da ekstrem no autoritar ni odnosi. a posebno telesno kažnjavanje imalo puno pravo građanstva u ondašnjem životu Srbije” (Tešić. me đutim. Anderson i Hjuzmen (2003) navode više takvih razlika dobijenih u raznim kroskultur nim istraživanjima. sred njoškolci u Engleskoj značajno su češće od svojih vršnjaka iz Švedske smatrali da davanje neželjenih nadimaka spada u siledžijstvo. ni ka kva povezanost nije postojala (Dodge i Pet tit. 2003). što se ovakvo „očigled no” objašnjenje pokazuje nedovoljno. u savremenom Japanu. 1974: 140). smatra se da je za visok nivo školskog nasilja odgovor na klima u školama koja je proizvod šireg kultur nog uticaja. kao što je ranije prikazano. a znat no ređe od njih su u siledžijstvo ubrajali isključivanje iz grupe (Boulton i sar. Španiji i SAD. Japanu i Iranu tretirana kao ozbiljna povreda. Škole su ustrojene na strogo hijerarhijskim i autoritarnim osnovama „veoma nalik zatvorima” (Yoneyama i Naito. Ta ko je u SAD. i medijator koji veze iz me đu različitih va rijabli slabi ili poja čava. jer se. uočeno da se ironija ocenjivala kao relativ no bezazlena u Poljskoj. da se vidi kao element šireg istorijskog i društvenog konteksta čiji uticaj ne može izbeći.. korišenje agresije u svrhu kažnjavanja bilo je prihvatljivo u Japanu i Iranu ali ne i u Španiji. međuljudski od nosi zasnovani na moći. Širi okvir označava i obraćanje pažnje na kultur ne specifičnosti unutar istog vremenskog preseka. Tako. koji vid nasilja će se smatrati manje ili više primerenim i sl. surovo telesno kažnjavanje učenika u osnov nim školama u Srbiji u 19. Me đu afroa meričkom decom. stepen školskog nasilja u Japanu pokazao isti kao u drugim visokorazvijenim zemljama sa drugačijim kultur nim nor mama. 1999). . razumljivije je ako se ima u vidu „da je kažnjavanje uopšte. ili im čak okreće smer.

1996) je govorio o „kulturi časti” među „južnjacima” (stanovništvu bele rase na jugu SAD) koja opravdava.212 | Nasilje u školama Etos agresije je u nekim segmentima društva prisutniji nego u drugim. U oči pre upada nekonzistentnost nalaza: ne samo da se često ne dobija da izloženost ratnim traumama povećava agresivno i smanjuje prosocijalno ponašanje već se neretko dobijaju nalazi koji idu u suprotnom pravcu od ovakvih očekivanja. onda u tom uticaju verovatno manju ulogu igraju lična traumatska iskustva (ona će verovatno ostaviti traga na druge osobine ličnosti. Ako odrastanje u ratnim uslovima utiče na agresivnost. terorizmu ili političkom nasilju. tamo gde je nasilje legitimno sredstvo prisile „nor malizovano” u mnogim oblastima. čak i zahteva da se na ugrožavanje vlastite časti ili reputacije u grupi reaguje nasiljem. štaviše. praktično nema tog segmenta života koji ostaje nezagađen nasiljem. Ričard Nizbet (Nisbett. mada relativno slab. Logično je zato pretpostaviti da će nasilje koje postaje detetova svakodnevica ostaviti trajan pečat i na njegovu sklonost nasilju. nasilje opaža kao relativno nor malna pojava. pa se već zbog toga. dva grada u Hr vatskoj koja su u različitoj meri bila izložena ratnim zbivanjima. Rat i nasilje Kada je jedno društvo izloženo ratu. nasilje unutar škole se neće opažati kao poseban problem. uticaj izloženosti ratu na kasnije ponašanje. istraživanja o uticaju različite izloženosti ratu unutar društava zahvaćenih ratom na decu. a norme solidar nosti i uzajamnog nenapadanja mogu biti pojačane u uslovima . Razlike su utvrđene na samoprocenama agresivnosti ali ne procenama agresivnosti od strane vršnjaka i nastavnika niti na merama prosocijalnog ponašanja. Gordana Keresteš (Keresteš. 2006b) ističe da negativan uticaj nije očekivano jak. Nisbett i Cohen. a programi za smanjenje nasilja mogu naići na značajne kultur ne barijere. u skladu sa njom. deca odmalena uče da žestoko i bez premišljanja reaguju na sve što dožive kao provokaciju. pa se. međutim. Mnogi su spremni da ovakvu „subkulturu nasilja” koju su Nizbet i saradnici locirali geografski (a objasnili kultur no-istorijskim specifičnostima) prepoznaju i u različitim segmentima društva. Analizirajući. a pogotovo zbog faktički povećanog nasilja koju takav etos proizvodi. i bile su relativno male (broj ratnih traumatičnih iskustava objašnjavao je 4% varijanse u agresivnosti među decom). 1993. posebno u nižim slojevima ili u subkulturi mladih. Škola u takvim uslovima pre može učenicima predstavljati sklonište od surove stvar nosti. U svom istraživanju u kojem je ispitivala učenike 6–8 razreda osnovnih škola u Varaždinu i Osijeku. autorka je našla izvestan. može se smatrati korisnim delom detetovog odrastanja i sazrevanja. Bilo da je reč o čitavim društvima ili njegovim segmentima. pre nego na agresivnost) kao i promena u dinamici i uslovima školskog života.

bez obzira na trenutnu izloženost ratu. kad se puste u pogon i međusobno podupru. razvijanjem školske dimanike koja bi delovala kao polupropusna membrana koja štiti školu od spoljašnjih negativnih uticaja. izvestan pad nasilja u školama (Benbenishty i Astor. veliča i opravdava sukob i nasilje. a kulturu i nauku stavlja u službu ideološke propagande i ratnih profitera.). homoseksualaca i Roma. U prilog tome govore istraživanja koja su u Izraelu.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 213 zajedničke neposredne ugroženosti. nikli su zdravi i lijepi u ovih dvadesetak godina. Već i na nivou elementar ne logike osuđeno je na neuspeh kritikovanje školskih nasilnika tamo gde se veličaju kriminalci. iznad smo svih. u jeku najžešće eskalacije nasilja (između 1999. koja divljaju za vrijeme nogometnih pr venstava i omataju se u hr vatske. Teže i dugotrajnije posledice po školu i agresivnost učenika imaju promene u društvenom tkivu – njegovim institucijama i sistemu vrednosti. To su djeca sa šajkačama na glavi. to su djeca s tetovažama. objasnio je pitomo jedan učenik). mogu preostati i dugo posle prekida ratnih zbivanja i nastaviti da snažno utiču na posleratne generacije. možemo se pitati da li rat najveće posledice ostavlja na decu odraslu u ratnim uslovima ili možda na decu čiji su roditelji odrasli u ratnim uslovima. Ovi mehanizmi. između ostalog. mutanti. preuređuje hijerarhiju društvenih vrednosti. Ti mladi mutanti djeca su iz Bosne. zabeležila ne porast već. to su „hrabri” prebijači turista. To su djeca koja se na koncertima Marka Perkovića Thompsona pojavljuju odjevena u ustaške uniforme. Pogotovo ih je teško demontirati ako je srastanje političke elite i kriminala trajalo dugo godina. To su djeca koja urlaju ustaške i četničke pjesme. Rat transfor miše celo društvo. na čijim se tijelima koči Pavelićev lik. to su članovi opskurnih profašističkih stranaka po Srbiji. unižava sigur nost i dostojanstvo ljudi. S obzirom na primar ni značaj porodice i njeno usporeno menjanje u poređenju sa drugim društvenim institucijama. (…) To su prebijači Roma i homoseksualaca po beogradskim ulicama. štaviše. i 2002. i šetala u majicama na kojima se kočio slogan Uber alles (Mi smo htjeli reći maturirali smo. uzdiže ratne heroje. to su kupci u dućanima u kojima se fašistički suveniri slobodno prodaju. i ove transfor macije tr pe svi članovi društva. 2005). gotovo je. objasnio je još pitomije drugi). koja su demonstrirala protiv Karadžićeva hapšenja. srpske i turske zastave kao u nevidljivu placentu. Dubravka Ugrešić: Konobari fašizma . Rat. iz „zafrkancije” (To nije kukasti križ nego indijski simbol ljubavi i mira. ili osuđivanje maltretiranja slabijih učenika tamo gde se sa ravnodušnošću gleda na ratne zločine. To su djeca iz srednje škole u Makarskoj koja su se za školski godišnjak nedavno fotografirala s kukastim križem u pozadini. crnaca. Autori to tumače velikim naporima države da predupredi porast nasilja unapređivanjem klime u školama i odgovarajućim preventivnim programima. stranaca. A ta djeca. to je ona razgaljena gomila na koncertima Cece Ražnatović.

000 slučajeva nasilja uključujući i 40. koja izbija kroz stripove. Kada se govori o nasilju i „vremenu u kojem živimo” posebno značajan uticaj pridaje se mas-medijima. koliki bi tek bio broj psovki. katastrofe). Nasilje u medijima. i to ne samo oni namenjeni odraslima već i mediji namenjeni deci. televiziju.214 | Nasilje u školama Uticaj medija na nasilje Još ranije je primećeno da masovnu kulturu od ostalih oblika kulture izdvaja „raznolika. pustolovine)” (Moren. godine na televiziji vidi oko 200. grubosti. 1992). nesrećni slučajevi. ili učenikovog rada kod kuće i školskog uspeha (Anderson i Bushman. ismevanja. povezanost iz među uzimanja kalciju ma i jačanja kostiju. zato što se istraživanja fokusiraju na registrovnje ekstremnog fizičkog nasilja. Posmatra nje na silja u mediji ma utiče da deca uče agresiv ne postupke i vodi dezin hibiciji agresiv nosti. zanema- . ra đa rav nodušnost prema njemu. što verovatno mnogo više zabrinjava to nasilje prikazuje na način koji ga čini neproblematičnim i atraktivnim. Jedno trogodišnje praćenje TV programa u SAD (Smith i Donnerstein. 2002). knjige (crna serija. masovna i stalna eksteriorizacija nasilja. prosečno dete u SAD pre svoje 18. novine (kratke vesti. Tako. sa mo je jed na i to ne najčešća posledica. nasilnici su prikazani kao privlačni u 44% slučajeva. 1962/1979: 137). 1998) pokazalo je ne samo da većina TV programa sadrži scene nekog nasilja već da se. film. smanjuje saosećanje prema žr tvama nasilja. ali i či ni da se svet vidi kao opasno mesto u kojem smo okru ženi ljudima sa neprijateljskim namerama. 43% nasilnih scena sadrže humor. ili izloženosti olovu i niskog IQ.000 ubistava (Huston i sar. na primer. začudo. Prema podacima starim već skoro dve decenije. I dok su prethodne veze dovoljne za preduzimanje širokih društvenih akcija. Ako se prikazana ubistva mere u desetinama hiljada. Može se reći da je nasilje u medijima još i znatno učestalije nego što ovakva istraživanja pokazuju. povećava sprem nost da se nasilje vidi kao korisno sredstvo u rešavanju problema. a što mnogi smatraju jedi nom posledicom posmatra nja na silja. upozorenja o štetnom uticaju nasilja u medijima se. Čudno je da društva koja naizgled pokazuju toliku brigu za smanjenje nasilja zanemaruju poruke o izuzetno štetnom uticaju medija. ili iz među korišćenja kondoma i rizi ka od HIV infekcije.. Povezanost između nasilja u medijima i agresije veća je nego što je. Mediji su preplavljeni nasiljem. 2001b) – imiti ra nje onoga što se vidi. mnoge nasilne scene naizgled nisu imale štetne posledice niti izazivale patnju kod žrtve i kajanje kod nasilnika. pretnji. detektivski roman. nasilje nije bilo praćeno neposrednom kaznom u 75% nasilnih scena. spletkarenja i svih ostalih postupaka koji se smatraju oblicima dečje agresivnosti. posebno s obzirom na učestalost pri kazivanja i živopisnost predstavljanja. ima niz negativ nih posledica (Bushman i Ander son.

ali grupe koje upravljaju medijima rekle bi u svoju odbranu da oni samo odgovaraju na potrebu koja već postoji. Pogotovo nasilje biva često i neposredno nagrađeno. Proizvođači video-igara reagovali su na dečju fasciniranost nasilnim igrama stalnim povećavanjem nasilja i brutalnosti koje se. a praktično nikad kažnjeno. što procesu daje izuzetnu realističnost. kao i da roditelji nemaju skoro nikakav nadzor nad video-igrama koje njihova deca igraju. ali video igre se kvalitativno razlikuju od posmatranja filmova. Ciljevi igre jasno su postavljeni i podešeni igraču i imaju jaku potkrepljujuću funkciju. on jeste glavni junak koji (u igrovnoj for mi) vrši nasilje. sve realističnije predstavlja (slika 3). Zatim. Uzrok tome je velikim delom u preokupaciji profitom. Nasilje u video-igrama Uticaj video-igrica. čija popular nost među decom naglo raste. Slika 4: Kako se vremenom menjala živopisnost nasilnih scena u video-igrama Iz „Death Race 2000” (1976) Iz „Doom” (1993) . često se podvodi pod uticaj medija. Dok u filmu dete iz pasivne pozicije posmatra nasilje i može da se identifikuje sa nasilnim junakom. u video-igre su ugrađeni mnogi principi uspešnog učenja koji ih čine idealnim učiteljem. u video-igrici. Zaista. a ove razlike idu u smeru da nasilne video-igre utiču na agresivno ponašanje znatno više od nasilnih filmova.Teorijski pristupi objašnjenju nasi lja | 215 ruju. ali oni su pritom izraz procesa koji već postoje u društvu. mediji utiču na društvo. već očima glavnog junaka. Svemu tome treba dodati da su retke video-igre u kojima se od igrača ne traži da bude nasilan. Od početka devedesetih u nasilnim igricama dete ne posmatra akciju iz perspektive treće osobe. zahvaljujući razvoju tehnike.

216 | Nasilje u školama Iz „Postal 2” (2003) Iz „Manhunt 2” (2007) .

neminovnost i da bi. Jednostavno je nemoguće da od pr vog do poslednjeg dana školske godine sve protek ne tako da niko od tih milion učenika tokom hiljadu sati provedenih u školi ne napravi nijedan ozbiljan incident. U Srbiji. ona je du žna da pokuša sve što je u njenoj moći da nasilje spreči.000 odeljenja. kao što je du žna da adekvat no reaguje 79 Statistički godišnjak Srbije. ispunjena igrom. Incidenti koji se povremeno pojavljuju u javnosti nikako nisu siguran dokaz za porast nasilja. stresovima. prema podacima iz 2006. u kojima svakodnevno „vri kao u košnici”. neprestano se odvija intenzivna interakcija. godine. 2008.000 nastavnika. . 940. kada takvih slučajeva ne bi bilo u javnosti. to mnogo verovatnije značilo da se takvi slučajevi kriju nego da se ne dešavaju. dokaz da smo suočeni s poplavom školskog nasilja.Mere protiv školskog nasilja Kada se obelodani neki slučaj školskog nasilja. saradnjom. i u njima skoro milion (preciznije. i. već i kad su unutar škole nasilnici vrebaju one neizbežne situacije kad niko od od raslih nije prisutan. Na stranu to što se mnogi od tih ozbiljnih incidenata dešavaju van škole. da škola (nastavnici.79 ima preko 4. direktor i ostali) ne ume ili neće da na nasilje adekvatno reaguje.300 školskih zgrada. rivalstvom. uz to. najpre. Pre bi se moglo reći da su takvi incidenti. ono što jav nost najviše uznemiri i razljuti jesu dva zaključka koja se iz takvih slučajeva obično izvedu: slučaj je. prepirkama. Ali. Tih skoro milion učenika idu u 43. Takođe je nerealno očekivati da školsko osoblje može i mora da svaki takav incident predupredi. mada škola ne može da spreči sveu kupno nasilje. na žalost.000) učenika i oko 76.

80 Najčešće preporučen komentar čita laca na Vestima B92: „Devojčicama ukor pred isključenje i poseta psihologu. Direktorka može slobodno da se povuče. a žr tvi je. Inter venisanje u slučaju školskog nasilja pokazuje se začuđujuće komplikovano čak i u. reklo bi se. ostavljena sloboda da ostane u istom odeljenju. škola je. mar ta 2009. Društvu tužna opomena da vidi gde živimo. jed nu devojčicu u drugom razredu već nekoliko meseci maltretiraju tri vršnjakinje iz odeljenja. po mišljenju direktorke. nije sposobna da obavlja direktorski posao. a učiteljica je posavetovala roditelje ugrožene devojčice da je premeste u drugo odeljenje i tako reše problem. promeni odeljenje. pojavila se vest da u jed noj beogradskoj osnov noj školi.218 | Nasilje u školama kad se nasilje već desi. učenik izbeglica koga su njegovi drugovi iz odeljenja maltretirali govorio je i razred nom starešini i školskom psihologu šta mu se događa. 152–3). „adekvat no reagovala” tako što su trojica direkt no uključenih nasilnika dobila četvorku iz vladanja. U ranije opisanom slučaju mobinga (str. ali time nije sprečio dalje maltretiranje. mart 2009. ili ode u drugu školu. Učiteljici sma njenje plate i ukor pred isključenje zbog opaske da treba dete da ispišu iz odeljenja. kako je rečeno. jer ako svojim autoritetom ne može da reši ova kav problem i mora da kontaktira više instance. Nakon incidenta. koliko nemoć škole da nasilje i na ovako ranom uzrastu i posle toliko dugo vremena spreči. .” 80 Vesti B92. jed nostav nim slučajevima. kako se u novinskom izveštaju kaže. Škola. Recimo. Ono što je uzrujalo javnost nije toliko činjenica o nasilju. godine. 3. nije mogla da reši problem već je pomoć zatražila od Ministarstva prosvete. a u nekim od obelodanjenih slučajeva nasilja škola izgleda da nije bila na visini tog zadatka.

Škola. kao i da for mira tim za zaštitu učenika od nasilja. Na osnovu Posebnog protokola. pa makar nemala akcioni plan.Mere protiv školskog nasi lja | 219 Inter ventne mere Slučajevi na silja ne smeju da na đu na stav ni ke zatečene. Odrasli motre na decu tokom njihovog boravka u školi. Takav dokument treba da je javan. svaka škola je dužna da u svom godišnjem programu rada definiše program zaštite učenika od nasilja. drugi nastavnik takvog učenika pošalje kod direktora ili psihologa/pedagoga. Škola nikad nije indiferentna prema nasilju. U njemu se ceo kolektiv smatra odgovor nim za borbu protiv nasilja. dostupan i odraslima i učenicima i roditeljima. zlostavljanja i zanemarivanja dece. opominju ih i savetuju. da bi tako realizovala opštu politiku države prema deci u sledećoj deceniji definisanu „Nacionalnim planom za decu” donetim 2004. i for mulišu se jasne. Škola je obavezna da for muliše kako mere prevencije. tako i jasan plan inter vencije u slučaju nasilja. međusobno usklađene obaveze. godine. uvek nekako odreaguje na nasilje. jer se i primenjuju vrlo nesistematski. U Srbiji. nedosledno. a koji su sledili iz „Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja” koji je Vlada usvojila 2005. i obučavanje kako da adekvatno postupe. . kao i u mnogim drugim zemljama u svetu. Uspešne inter vencije predstavljaju važnu preventiv nu meru protiv kasnijeg nasilja. Na to ih obavezuje „Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja. obučavanje odraslih i dece da prepoznaju nasilje. ali se one uobičajeno ne zovu programima za smanjenje nasilja. godine. i pret postavlja se da preduzete mere utiču na nasilje. zavisno od trenutnog raspoloženja i zauzetosti nastavnika. Tek kada se neke od ovih mera stave u kontekst šire strategije. a tek zatim rad sa nasilnikom. Ovaj Posebni protokol jeste jedan u nizu posebnih protokola kojima se uređuju postupci za pojedine sisteme u slučaju nasilja. one se prepoznaju kao mere protiv školskog nasilja. Uspešna inter vencija po pravilu zahteva slaganje kolektiva oko ključnih stavova i procedura i timski rad. Inter vent ni program uključuje povećavanje spremnosti odraslih da inter venišu. kad se for malizuju pravilima i sistematski sprovode. u nedou mici da li i kako reagovati kada postoji rizik od nasilja ili se nasilje već desi. treći mu smanji ocenu iz vladanja ili pozove njegove roditelje. Jedan nastavnik nasilnog učenika opomeni ili kazni. zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama”. koji je Vlada Srbije usvojila 2007. godine. u stvari. škole su po zakonu dužne da imaju osmišljene i razvijene strategije reagovanja u slučaju nasilja. Primar ni cilj inter vencije jeste da se uspešno pomogne ugroženom detetu.

Treba jasno navesti koja se sve ponašanja smatraju nasiljem. 120). a ne da etiketiraju. Najpre. predrasudni stavovi.220 | Nasilje u školama Inter vencija obično obuhvata sledeće korake: uočavanje nasilne epizode.81 Za školsko osoblje posebno je značajno da umeju da uoče znake upozorenja – znake koji ukazuju da je neko dete izloženo nasilju ili da se nasilno ponaša. Treba da su navedene mere kojima se od rasli i učenici podstiču da se suprotstavljaju nasilju i da ga prijavljuju. 81 Vidi detaljnije u Posebnom protokolu za zaštitu dece i učenika od nasilja. Znakovi upozorenja da je neko dete nasilno ne moraju nužno biti različiti oblici agresivnog ponašanja – to mogu biti npr. opšti ciljevi koje škola sebi postavlja moraju da budu jasno for mulisani i realistični. One se kreću od preuređenja fizičkog okruženja. momentalnu i odlučnu inter venciju kojom se nasilje prekida. i uvek treba imati na umu da to nisu znaci agresije i da je veza sa agresijom često relativno slaba. impulsivnost. I narav no. Nekoli ko uslova treba da bude ispu njeno da bi akcioni plan bio efikasan. kao i mere koje treba da obeshrabre potencijal ne nasil ni ke. agresivni sadržaji u pričama i cr težima itd. (vidi str. izlivi nekontrolisanog besa. a zatim praćenje efekata primenjenih mera. smirivanje situacije koje obično podrazumeva razgovor sa žr tvom i pružanje pomoći. treba sve učiniti da ono ne ostane samo mr tvo slovo na papiru već da se sprovodi u praksi. u skladu sa poslovicom „bolje sprečiti nego lečiti” više razrađuju načine prevencije nasilja nego inter vencije u slučaju nasilja. uzimanje alkohola ili droge. Preventivne mere Akcioni planovi. preduzimanje dodatnih akcija zavisno od procene težine nasilja i konsultacija sa drugim ustanovama ili stručnjacima (u težim ili ponovljenim slučajevima razgovor sa roditeljima ili uključivanje nadležnih službi). pa do razvijanja kompleksnih preventivnih programa. S takvim planom treba upoznati sve zainteresovane i na njega ga konstant no podsećati. . posebno u situacijama kada se nasilje ponavlja. Treba da budu jasno for mulisani postupci šta raditi u slučaju da se uoči nasilje (ili da se sum nja na njega). povučenost. Mere prevencije mogu biti različite složenosti i zasnivati se na različitim principima. kao i znake koji ukazuju na povećanu verovatnoću da neko dete bude nasilno ili žr tva nasilja. Ovi znaci treba da ukažu na decu kojoj treba posvetiti dodatnu pažnju. razgovor s nasilnikom. Akcioni plan treba da predvidi i rutinske periodične mere praćenja prisut nosti nasilja u školi.

pokazuje se da su dežurstva učenika nedovoljna mera. Jednom sam na času našao dva napunjena pištolja. Bilo je mnogo tuča.Mere protiv školskog nasi lja | 221 Vođenje računa o prostoru u školi i oko nje Ovde se pre svega misli na stvaranje sigur nijeg okruženja za decu. Povećan nadzor nad učenicima u školskim hodnicima i dvorištu. Vlada Srbije je. pošalju signal zaduženom nastavniku ili obezbeđenju koji onda može brzo da reaguje. i mnoge osnovne škole angažuju privatno obezbeđenje. Dolazili su u dvorište i pravili probleme.) . i to element koji jeste efikasan. prekida li časove. U mnogim školama u SAD na ulazu su postavljeni detektori za metal kako bi se sprečilo da učenici unose oružje. a prema aktuelnom dogovoru Vlade i MUP. redovan je element sistematskih preventivnih mera. počevši od arhitektonskih mera kao što su ograđivanje dvorišta. po ugledu na slične akcije u drugim zemljama. U poslednje vreme. školski policajac u srednjim školama (Nedeljni telegraf. Profesor je pisao po tabli okrenut leđima. – Pr ve godine morao sam da radim po 12 sati dnevno. U počet ku je bilo teško. Početkom 2009. svaka škola bi trebalo da dobije školskog policajca. pa do postavljanja video-nadzora i zapošljavanja profesionalnog obezbeđenja. koje se postiže različitim merama. Minimalan nadzor i kontrolu ko ulazi u školu. U Finskoj je. 15. 5. godine pokrenula akciju „Školski policajac”. godine bilo je angažovano 305 policajaca na području 562 škole. međutim. Najviše problema bilo je s bivšim učenicima i ljudima koji stanuju oko škole. čiji cilj je da se policajci koji bi prethodno bili za takav posao obučeni rasporede u jednoj ili više škola i obezbeđuju sigur nost učenika u školi i njenoj okolini. na primer. ukidanje kafića u okolini). maltretira li učenike i profesore. 2008. preuređenje prostora tako da omogućuje bolji nadzor učenika. pa i na putu od škole do kuće. kada su u opasnosti. a ko izlazi u našim školama su obavljali dežur ni učenici. zapuštenom prostoru podstiče decu na agresivnost i vandalizam) preko inter vencija u školskom okruženju (npr. nisam poznavao ni nastav nike ni đa ke. ulepšavanja i čišćenja školskog prostora (čija ideja je da provođenje vremena u ružnom. u nekim školama razvijen sistem zaštite pod nazivom TeleAlert: učenici mogu da nose odašiljače u obliku narukvica i da. još 2002. prona lazio sam svašta: od narkotika do vatrenog oružja. a đaci su se „zabavlja li” ta ko što su mu nišanili u potiljak! Milorad Grujić.

— Pravila treba da su razumljiva onome kome su namenjena. U istoj situaciji detetovim ponašanjem upravljaju različite nor me: nor me vršnjačke grupe. i nekad je lakše i korisnije precizno reći šta nije dozvoljeno. šta je poželjno a šta nepoželjno. a neka važnija. izgleda. učenik može biti u dilemi šta je sve dozvoljeno a šta zabranjeno. — Pravila treba da su međusobno usaglašena. one kojima ih uče roditelji. kad mu se kaže šta ne treba da radi. dete će se upravljati procenom koliko je koja od supar ničkih nor mi zaista važna i ozbiljno izrečena. onima koji ih daju manje važna. — Poželjno je pravilo for mulisati u pozitivnim a ne negativnim ter minima. Dete se sreće sa različitim uputstvima kako se treba a kako ne treba ponašati u raznim školskim situacijama. — Treba obrazložiti zašto je neko pravilo doneto (barem za ona pravila za koje se pret postavlja da njihov smisao deci nije sasvim jasan). oko nekih ne. Svrha toga je da detetu nekada. neka su. jer važna pravila ne treba da se samo „podrazumevaju”. pravila svojim javnim obznanjivanjem dobijaju na važnosti. Ovog pravila se ne možemo uvek pridržavati. — Učenici treba da budu uključeni u proces donošenja pravila. 2003). a uz to zamor no ih je čitati. pre svega. prikladno ili neprikladno. početni korak ka tom cilju jeste da se to pravilo jasno istak ne. one koje ističu nastavnici. Kada se desi da su te nor me u međusobnoj koliziji. ne mora biti jasno šta treba da radi. Time im se daje na značaju a učenici će ih češće čitati i lakše zapamtiti. Isticanje pravila ponašanja služi.222 | Nasilje u školama Pravila ponašanja Ako želimo da se neko pravilo ne krši. izvesno učešće . Pravila preuzeta iz zvaničnih dokumenata namanjenih odraslima decu odbijaju svojim načinom for mulisanja i treba ih prilagoditi detetovom govoru. — Treba odabrati manji broj ključnih pravila (pet do sedam). i zato što negativne for mulacije izazivaju negativnije emocionalne asocijacije. vodeći računa o različitim momentima (Vizek–Vidović i sar. U „šu mi pravila” teško je razaznati šta je manje a šta više značajno. Sve dok se pravila jasno ne for mulišu. Navešću ukratko neke principe po kojima treba for mulisati pravila ponašanja da bi bila delotvor na. — Ključna pravila treba da su istak nuta na vidljivom mestu. Uključenost ne znači nužno da i deca odlučuju o pravilima. da se učenik obavesti o tome koja pravila postoje. oko nekih kao da postoji saglasnost. Pravila ponašanja u školi veoma su značajna i treba ih pažljivo for mulisati. Sem toga. Neka uputstva za ponašanje pre su saveti nego naredbe.

rečeno svakodnev nim govorom. dosledno i predvidljivo primenjuju. — Uz pravila se podrazumevaju i posledice za njihovo pridržavanje ili kršenje. treba ga promeniti. poštovana dobrovoljno a ne zbog mogućih sankcija. koje se u praksi kreću od blagih kakve su opomene i razgovori. Ako odbacivanje agresije među učenicima još nije grupna nor ma. kako se one nekad nazivaju u komu ni kaciji sa učenicima). Pogotovo je u neposrednim reakcijama na opaženo nasilje vidljivo (sasvim u skladu sa frustracionom teorijom agresije) koliko je jak impuls za kažnjavanjem koje treba da je ne samo vaspitna mera već i odmazda. pre svega u oštrim merama prema prestupnicima. s kojim posledicama itd. Cilj mera je. protiv koga. ako je već nor ma. Poboljšavaju se uslovi rada koji onda vode boljoj opštoj klimi u školi. Mnogi su skloni da u nagradama i kaznama. što znači da postanu većinski prihvaćena. Rešenja . da pomoću nagrada i kazni oslabe agresiv no ponašanje i pojačaju pozitiv no ponašanje nekompatibil no sa agresijom. suptilnije efekte. Obznanjivanjem koji postupci će biti nagrađeni. a vrsta i težina kazne zavisi od toga o kom nasilju se radi.Mere protiv školskog nasi lja | 223 učenika postoji i ako se donosioci pravila konsultuju s učenicima u procesu osmišljavanja pravila. Očekuje se da propisane nagrade i kazne nemaju samo direktnog efekta na onog prema kome se primenjuju već da imaju i posredne. rečeno jezi kom teorije učenja. Od suštinske je važnosti da se pohvale i pokude. pobrinuti se da se nasilje ne isplati. pravila postaju „mr tvo slovo na papiru” koje imaju samo kontraefekat. U protivnom. s kojim razlogom. vide lako rešenje za problem nasilja u školama. Ono čemu se teži jeste da grupna pravila. nagrade i kazne. postoji u reper toaru ali se retko koristi. koji kažnjeni ističu se nor me i vrednosti grupe. Proređivanjem nasilnog ponašanja smanjuje se i broj nasilnih modela koje dete vidi i može da imitira. smatra se. nizom mera se podstiče poželjno ponašanje koje. prerastu u grupne norme. to treba da postane. treba da postane još vidljivija i više obavezujuća. Mere nagrađivanja i kažnjavanja Druga grupa mera nekad dobija stručni naziv „organizovanje kontingencija potkrepljenja”. Najčešći način je zapretiti kaznama (ili „posledicama”. ako već to nisu. a od nosi se na mere kojima se od ređuju posledice nasil nog i prosocijal nog ponašanja. — Pravila moraju biti sprovodiva. Ako se pokaže da je neko pravilo nedelotvor no. do rigoroznih kao što je izbacivanje iz škole. Uporedo sa odvraćanjem od nasilja.

mada se pokazuje da su drugi oblici nasilja za decu podjednako bolni. 2006. 82 Tipičan primer je odluka poljske vlade o merama protiv školskog nasilja hitno doneta posle slučaja samoubistva jedne četrnaestogodišnje učenice koju su nekoliko učenika iz njenog razreda seksualno ponižavali i sve to snimali mobilnim telefonom. 3. ne treba kretati od preterano pojednostavljene ideje šta su nagrade. Oslanjanje na kaznenu politiku. i tada kazne kao što su slanje kod direktora i izbacivanje sa časa predstavljaju potkrepljenje takvom agresivnom ponašanju. mogućnost da nasilna deca idu u posebne škole i na prinudni rad. biti svestan niza ograničenja ove vrste intervencija. 1997: 119) navode primer kada je učenikova agresivnost vid bežanja iz averzivne situacije. Odgovor Vlade na događaj koji je šokirao javnost bio je uvođenje „nulte tolerancije” prema nasilju. Keler i Tapasak (Keller i Tapasak. već treba proučiti motivaciju koja stoji iza nekog postupka. već kao mere trenutne odmazde ili udovoljavanje osvetničkom besu javnosti. Ako imamo na umu manje drastične mere. . da budu uvremenjene i primerene. Nije lako obezbediti da kazne budu dosledno primenjivane. Odrasli su skloni da manje oštro kažnjavaju oblike nasilja koji nisu fizičko nasilje. šalje deci poruku da je moć ono što je bitno. međutim. a šta kazne. 9.224 | Nasilje u školama koja se rađaju iz ovakvog osvetničkog impulsa i besa. pa nije ni čudo da često povećavaju a ne smanjuju nivo nasilja. Zatim. takve reakcije su često kratkog daha i traju onoliko koliko i javno zgražanje nad nekim događajem. pogotovo ako je to glavno sredstvo suprotstavljanja nasilju.82 Treba.). po pravilu se svode na što strožije kazne. veliki deo nasilja je nevidljiv za nastavnika ili osobe koje bi trebalo da sprovode nadzor. Pre svega. a roditeljima nasilne dece i nastavnicima koji ne prijave nasilje zaprećeno je strogim kaznama (BBC News. Njihova strogost i neprimerenost ukazuju da i nisu zamišljene kao mere prevencije. čime se u stvari afirmiše nasilje kao način kontrole putem prisile.

i automatsko isključenje takve dece iz škole prosto bi ih guralo u delin kvenciju smanjujući im ionako male šanse da se u svojoj okolini susretnu sa pozitivnim modelima koji bi mogli uticati na njih.84 pa kažnjavanje preuzimaju druge institucije. takve mere zastrašivanja nisu pokazale dugoročne 83 Zabeleženi su slučajevi da je desetogodišnji dečak izbačen iz škole (istina. kao što je ohrabrivanje učenika i odraslih da prijave nasilje. Na njegovu nesreću. U SAD je od ranih devedesetih uvedena praksa „vaspitnih kampova nalik vojnim” („boot camps”). Mnoga deca na koju bi se mera odnosila i inače su sklona antisocijalnom ponašanju. jer mnogi ne bi bili spremni da se žale na nasilnike ako znaju da će tako biti odgovor ni za nečije izbacivanje iz škole. (Skiba i Peterson. sve veći broj škola u SAD usvaja politiku nulte tolerancije proširujući oblast ponašanja koje se neće tolerisati. Kazne koje može da odredi škola u slučaju težih ispada smatraju se suviše slabim a samim tim i neefikasnim. Učenik drugog razreda doneo je u školu dedin džepni sat da ga pokaže drugovima. Smanjenje agresije unutar škole imalo bi za posledicu gotovo sigur no povećanje nasilja van škole. neophodna je saglasnost njegovih roditelja. Istraživači. Učenica je suspendovana jer joj se u paketu za užinu našao nož koji joj je stavila majka da bi oljuštila jabuku. Generalno. međutim. . Nulta tolerancija ne mora nužno da znači rigorozan odnos prema nasilniku. Dečak je suspendovan i poslat na mesec dana u lokalnu alternativnu školu. 362). Mera nulte tolerancije obično podrazumeva privremeno ili trajno udaljavanje iz škole dece koja su prekršila zabranu. Pr vo. takva mera bi. Uz to. u koje roditelji mogu poslati svoju decu. zaključuju autori.Mere protiv školskog nasi lja | 225 Isticanje da se škola neće sa ravnodušnošću odnositi prema školskom nasilju bez obzira na to da li je slabog ili jakog intenziteta označava se kao politika nulte tolerancije. a dečak je oružje otkrio dok je preturao po džepovima tražeći džeparac. Da bi učenik bio premešten u drugu školu. stvarala bi se kolizija sa drugim merama. ali najčešće se upravo tako shvata: kao pretnja da će se rigorozno kazniti bilo kakvo primećeno nasilje. Otkako je 1994. sat je kao dodatak imao nožić dužine oko 3 cm. obično 3–6 meseci. 1999) 84 U našim osnovnim školama najoštrija kazna kojom učenik može da bude kažnjen jeste ukor nastavnog veća. kojim je bila „naoružana” njegova plastična lutka– ratnik. navode brojne apsurdne primene ovog pravila u praksi83 i upozoravaju na niz kontra-efekata koje primena ovakve mere sa sobom nosi (Limber. 2004). „isključivanje učenika kao široko zasnovana mera prevencije/inter vencije siledžijstva ne preporučuje se i može podriti druge uspešne pokušaje prevencije siledžijstva” (str. što povlači jedinicu iz vladanja (koja ne ulazi u prosek ocena). ako bi se dosledno primenjivala. i gde su deca podvrgnuta strogoj disciplini i drilu. makar se radilo samo o fizičkom nasilju. na jedan dan) jer je uneo plastični pištolj od 3 cm. Sve u svemu. pogađala veliki broj dece. godine u SAD donet ukaz po kojem se od škola zahteva da se „nulta tolerancija” pokazuje prema učenicima koji unesu oružje u školu. uzdajući se pritom u pozitivne efekte ovakve politike.

Njena prednost je što obuhvatanjem cele grupe osnažuje i motiviše decu koja nisu sklona nasilju da pomognu u smanjenju nasilja. nepovrediv i omnipotentan nego pre kratkog boravka u zatvoru. da više nikad neće kršiti zakon. nakon što je bio do suza preplašen sudijom koji ga je ostavio samog u ćeliji između dve ćelije s odraslim kriminalcima. su kobi . Ovi programi se mogu raditi rutinski. u SAD je „Pomoć na star tu” (Head Start Program). Govori se o tri vrste prevencije: primar noj. neodgovarajući vaspit ni postupci roditelja. kao deo školskog kurikuluma. nerizičnom decom. Nekada se izbegavanje da se programi fokusiraju na decu sa rizikom pojavljuje kao slabost. Nekoliko dana posle puštanja. sekundar na prevencija se odnosi na rad sa rizičnom grupom mladih. „sa jednim trinaestogodišnjakom koji je izjavio. radeći sa svom decom. U oblasti nasilja. godine ot počet u okviru objavljenog „rata protiv siromaštva”. iznosi svoje iskustvo jedan psiholog. godine bilo uključeno preko 22 miliona dece (program još uvek traje). Preventivni programi Cilj preventivnih programa je da smanje verovatnoću budućeg nasilja u školi. a najčešći su oni koji govore o malim ali konzistent nim pozitiv nim rezultatima. mladi roditelji. opet je uhapšen zbog provalne krađe. koji je 1965. agresivno ponašanje ne treba vezivati samo za rizičnu decu. već od uzrasta 3–4 godine. pruži pomoć u zadovoljavanju njihovih emocionalnih. zdravstvenih. „Radio sam u savetovalištu”. već se ono može smanjiti i među tzv. koji se ne tiče nasilja. u vršnjačkoj kulturi u kojoj je nasilje uobičajeno i prošireno. a ne samo ka njenim rizičnim delovima. hiperaktivnost.226 | Nasilje u školama efekte. U faktore rizika za nasilno ponašanje ubrajaju se: nisko intelektualno ili akademsko postig nuće. Zadatak programa je da predškolskoj deci iz siromašnih porodica. ne pravi diskriminacija i izbegava na taj način moguća stigmatizacija bilo agresivne dece bilo žr tava. za koju se procenjuje da postoji rizik da počine nasilje. Postoje kontroverzni rezultati o efektima. prehrambenih i psiholoških potreba. Sekundarna prevencija od nosi se na rad sa rizičnom populacijom ili onima koji problematično ponašanje ispoljavaju u blagom stepenu. u koji je do 2005. Primarna prevencija usmerena je ka celoj populaciji. Dobra strana celoškolskih programa jeste i to što se. Zaključio je da mu je sudijina presuda pomogla da shvati da može da izdrži sve što sistem ‘baci na njega’ i osećao se više antisocijalno osnažen. nerazvijene socijelne veštine. to se oni u njima više angažuju i obr nuto. Ovakva reakcija sigur no nije bila ono tumačenje koje je sudija priželjkivao” (Marcus. Uostalom. socijalnih. sekundar noj i tercijar noj. 2007: 158). Jedan takav program. pa ispada da što su deci ovakvi programi manje potrebni. jer takva deca više izostaju iz ovakvih programa (i iz škole uopšte).

i na njihove vršnjake i nastavnike. dezorganizovano i nasilno susedstvo. javnost zahteva oštre kazne koje bi bile odmazda prema počiniocima i oštra opomena za ubuduće. pomaganje u učenju. pa niti su prilagođeni kon kretnom problemu niti će sva deca reagovati podjednako. za razliku od primar nih programa koji su uniformni. S druge strane. Od 10 programa ove vrste koje analiziraju Filds i Mak namara (Fields i McNamara. Dobra strana je u tome što se inter vencija lakše može prilagoditi deci. Činjenica da se neki slučaj nasilja desio u školi. 1994) smatraju da primar ni programi pomažu onoj deci sa rizikom koja pokazuju sklonost blažim oblicima nasilja. Pošto se ne rade sa svom decom. 1998). radioničarski rad u manjim grupama.Mere protiv školskog nasi lja | 227 među roditeljima. i Huesmann. ne čini školu nadležnom da se bavi utvrđivanjem krivice i kaznenim merama. U ovom programu. sprovođenje programa sekundar ne prevencije može biti raznovrsnije. ali škola nije ustanova koja se bavi kažnjavanjem. u blizini škole ili da su počinioci učenici. 2003). zahteva uključenost socijalne mreže deteta i intenzivan rad sa porodicom. koji traje oko 4 meseca. Postoje dijametralno oprečni stavovi kakav stav zauzeti prema takvim učenicima. i može se zamisliti da takvo eti ketiranje ima uticaja i na samu decu. Guera i sarad nici (Guer ra. pitanje je koliko je škola pogodan ambijent za realizaciju ovih programa. U njima se češće koristi savetovanje i terapijski pristup. davanje domaćih zadataka. podešeni nekom prosečnom detetu i svim problemima zajedno.. Program. samo 5 je bilo u okvi ru škole. nizak socioekonomski status. dru ženje sa delin kventnim vršnjacima. Tercijarna prevencija odnosi se na rad sa mladima koji su već okarakterisani kao nasilnici. pa i bez šanse da im se pomogne. ma da su ra dili sa učenici ma. Jed no ograničenje ovih programa jeste to što se deca eti ketiraju kao sklona rizi ku. dostupnost oružja i droge (Keller man i sar. Zadatak . Problem je što se najčešće sve to očekuje od škole. S jedne strane su zahtevi za nultom tolerancijom i oštrim kažnjavanjem i izolovanjem od potencijalnih žr tava. dok nemaju efekta na decu koja su u većem riziku ili pripadaju nasilnicima. Pogotovo nakon medijskog obelodanjivanja slučajeva nasilja. može se javiti problem da veliki broj dece sa rizikom ostane neidentifikovan. Isključivanje nasilnika iz škole povećava verovatnoću daljeg delin kventnog i kriminalnog ponašanja. Nucci. Dok se ovi programi često sprovode u vaspitno-popravnim domovima i centrima za socijalni rad. rad sa maloletnim delin kventima usmeren je manje na ličnost a više na inter personalne veze sa okruženjem. kako drugačije zaštititi njihove žr tve? Rešenje se traži u programima tercijar ne prevencije koji bi se radili sa nasilnicima. Ako se strategija borbe protiv nasilja usmeri ka sekundar nim programima. Jedan od programa tercijar ne prevencije koji se smatra dokazano uspešnim jeste multisistemska terapija (MST).

Ovde se bavimo pružanjem psihološke pomoći. skloni da zanemare doprinos školskog konteksta. a da se te veštine. a dete najčešće uči tako što posmatra i imitira model i uvežbava specifične postupke u prisustvu „trenera” ili u grupi vršnjaka koji daju povrat ne infor macije i pohvale. i školskim programima zasnovanim na psihološkim teorijama. tako da je zgod nije pri kazati listu osnov nih zadataka koji se u programima postavljaju. a neki više ciljeva. raz vijanje socijal nih veština ima snažnu bihejvioral nu komponentu. Razvijanje socijalnih veština Nastojanje da se deca nauče odgovarajućim veštinama u socijalnoj komunikaciji logična je posledica ideje da problemi u socijalnim odnosima dobrim delom nastaju zbog nedostatka socijalnih veština. uz napomenu da neki programi mogu imati samo jedan. U praksi. isto tako bi bila korisna klasifi kacija programa prema tome šta se u njima radi. Primenjeno na agresivnost. usvojilo upravo takav reper toar reagovanja. Progra mi fokusirani na psihološke komponente su najbrojniji. socijalno prihvatljiv način. ako se pođe od stava da je agresivno ponašanje oblik neadekvatnog reagovanja tokom socijal ne interakcije. koje šteti i samom od nosu i detetu koje se agresiv no pona ša. međutim. organizacije rada škole i šireg okruženja. retko kad imaju samo jedan zadatak. Programi. a da se dete ta ko pona ša zato što je umesto socijal no adekvatnijih postupaka. zanemarenoj deci. mogu učiti. kao i svako ponašanje. Ponašanje se modifikuje potkrepljenjem koje neposredno prati uspešno izvedene postupke. Može im se uputiti primedba da su naglašavajući psihološke faktore pre svega kod nasilnika.228 | Nasilje u školama programa je da se oslabe socijalne veze sa delin kventnim okruženjem a uspostave i oja čaju veze sa porodicom. doći će se do stava da agresiv no dete treba str pljivo učiti da se u socijal nim situacijama ponaša na adekvatniji. ro đaci ma. . Neki programi prevencije nasilja sa stoje se u socijal nim inter vencija ma. jer se radi o modifikovanju ponašanja pri kojem se koriste različiti principi teorije učenja i različite tehnike učenja. Zadaci preventivnih programa Kao što programe grubo možemo raz vrstati prema tome kome su namenjeni. nedelinkventnim vršnjacima (Borduin i sar.. neki na far ma kologiji. a kasnije i odbačenoj deci i deci sa antisocijal nim ponašanjem. Treninzi socijalnih veština razvijaju se od sedamdesetih godina i pr vobit no su bili namenjeni socijal no izolovanoj. čemu su namenjeni. kom šija ma. 1995).

postupanje u konfliktnim situacijama. Najopštije polazište je da detetove emocije i ponašanje zavise od načina na koji ono inter pretira situaciju i svoja iskustva. 2008). Uče se vrlo specifične socijalne veštine. zahvaljivanje. da integriše dve perspektive: bihejviorističku i kognitivističku. ali ih treba učiti da tu veštinu spremno primenjuju. kog nitiv no-bihejvioral ni pristup koji se. Daleko popular niji je bio tzv. već sa proširenjem primene treninga sa povučene. u jednom programu. Kognitivno-bihejvioralna terapija počela je da se primenjuje u radu sa decom kasnih šezdesetih. Naime. u ak tuel nom kor pusu kog nitiv no-bihejvioral nih terapija najčešće je zastupljen model obrade socijal nih infor macija (Dodge. predstavljanje. najpre u radu sa impulsivnom decom (Meichenbaum i Goodman. Harootunian i Conoley. 1994). izolovane dece na odbačenu i agresiv nu decu. Crick i Dodge. Specifični postupci odnose se na davanje pozitivnih i negativnih komentara. odolevanje vršnjačkim pritiscima.. Pokazalo se da su programi sa agresivnom decom primereniji i uspešniji ako se radi sa decom koja ispoljavaju reaktivnu agresiju nego sa decom koju karakteriše proaktivna. sem na teorijama učenja. dakle.Mere protiv školskog nasi lja | 229 Na početku treninga. toliko . vođenje razgovora. postojao veliki ot por njihovom priključivanju tada vladajućem modelu promene ponašanja. na primer. a ove inter vencije bile su uveli ko raz rađivane u okviru kog nitiv no-bihejvioral ne terapije. trenin zi socijal nih veština su retko imali samo bihejvioralnu komponentu. 2006). Bihejvioralna komponenta ispoljava se na dva načina: preko isticanja uticaja situacije na ponašanje (odnosi u porodici. Od različitih modela socijal ne kog nicije. koje se posle generališu i integrišu. komunikacija sa nastavnicima) i podučavanja nedostajućim socijalnim veštinama. među početne socijalne veštine kojima se dete uči su: slušanje. otpočinjanje razgovora. Kognitivno-bihejvioralni pristup nastoji. Prilikom podučavanja socijalnim veštinama. ranije traumatsko iskustvo. zasnivao i na teorijama socijalne kog nicije. 1971). mada je ne tako davno (sedamdesetih godina). Istorijski. deci se kaže koje socijalne veštine će učiti i zašto su one važne. Kog nitiv ni elementi u kog nitiv no-bi hejvioral nom pristupu da nas su dominantni. naučiti kako da kontrolišu bes. Tako. „predatorska” agresija. 1994). a kognitivna komponenta ispoljava se u pokušajima menjanja kognitivnih iskrivljenja i kognitivnih nedostaka (Mennuti i sar. davanje komplimenata (Goldstein. pojavila se i veća potreba da u programe budu uključene inter vencije koje se tiču samoregulacije i kontrole agresiv nosti. postavljanje pitanja. kako podsećaju Lohman i Pardini (Lochman i Pardini. prihvatanje negativnih komentara. predstavljanje drugih. 1993. obraća se pažnja i na sticanje i upražnjavanje veština – agresivna deca mogu. Impulsivna deca učena su da uspostavljaju bolju samokontrolu tako što će učiti da sama sebi daju verbalne instrukcije i da ih se pridržavaju.

Terapeut igra ak tiv nu ulogu tako što eksplicira formulacije i prikazuje koristan način razmišljanja. Fokusiraju se i na socijalne veštine i na samoregulacione veštine. Mada su se. Pošto se pokazalo da čak i kad postoji jasan napredak u detetovom ponašanju. Nea dekvat nost procesa mišljenja sa stoji se u kog nitiv nim deficiti ma i kog nitiv nim iskrivljenjima (Kendall i sar. programi koji se bave socijalnim veštinama proširili i na rešavanje socijalnih problema pa je teško napraviti jasnu razliku između njih. Rešavanje socijalnih problema Ovi programi su se takođe raz vili sedamdesetih godina. 1993). da razmisli o alter nativ nim načinima njegovog rešenja. 1990. postizanjem nadređenog cilja itd. izabere optimalan cilj i upravlja vlastitim ponašanjem da bi taj cilj postiglo. Kognitivna iskrivljenja su greške prilikom obrade infor macija koje utiču na pojedinčevu sposobnost da prikuplja infor macije i da ih asimiluje u postojeći reper toar. kao što je spomenuto. a rezultat je pogrešno opažanje realnosti od koje sam . Programi su uklopljeni u multikomponentne programe koji npr. nagrađuje i kritikuje (Kazdin. Sami programi za obučavanje u socijal nim veštinama vremenom su postajali složeniji i duži (umesto 2–3 meseca traju po godinu i više dana) i u rad su uključivali i vršnjake bez teškoća. a ne šta da misle (do kakvog zaključka da dođu).230 | Nasilje u školama veliki da su neki bihejvioralni časopisi čak odbijali da objavljuju član ke u kojima se pojavljuje ter min „kognicija”. uključuju i primar nu prevenciju.. predvidi posledice svojih postupaka. Zadatak ovih programa je da decu nauče kako (o čemu) da misle. Za razliku od programa koji nastoje da detetovu interakciju poboljšaju učeći ga različitim socijalnim veštinama. neka razlika se ipak može iz vesti. 1994). pa se u okviru programa razvijaju strategije uspostavljanja veza sa neproblematičnim vršnjacima kooperativnim učenjem. Ideja koja iza njih stoji jeste da adaptiv no socijalno ponašanje zavisi od detetovih kog nitiv nih sposobnosti da pravilno uoči i analizira socijalni problem. pru ža povrat nu infor maciju prilikom odigravanja uloga. slu ži kao model. već se bave procesima kojima deca prilaze situaciji. programi za obučavanje u rešavanju socijalnih problema nastoje da interakciju poboljšaju koristeći drugi put – proces mišljenja. U tret manu se koriste strukturisani zadaci i materijal kao što su igre i priče. trening roditelja i nastavnika. to je značilo da problem ne leži samo u detetu i njegovim ličnim karakteristikama i postupcima. (Bier man i Powers. 1987. 2009). Kendall. Ovi programi ne fokusiraju se na ishode. ne dolazi nužno do promene njegovog sociometrijskog statusa. Deca se u njima uče da socijalne probleme rešavaju korak po korak. da bi se tokom tret mana pažnja pomerala ka situacijama iz realnog života.

mora da su me uvredili”). Posledica toga da se ne daju neprijateljske atribucije. imaju teškoća da odluče koje rešenje je najprimerenije situaciji i da izabrano rešenje primene. Tako. provokacija). 1976). to je samo zadirkivanje”). Programi usmereni na smanjenje neprijateljskog usmerenja pokazuju se kao uspešni u smanjenju besa i agresije kod dece (Hudley i Graham. Unutar modela obrade socijalnih infor macija. Agresivna deca sklona su brzom reagovanju bez razmišljanja. . uverenje da emocije odražavaju realnu situaciju („čim sam toliko ljut. U takve deficite ubrajaju se nedovoljno razvijene verbalne veštine. vide manji broj posledica povezanih sa svojim ponašanjem. rigidna očekivanja kako šta treba da bude („niko ne treba da mi govori šta da radim”. zanemarivanje pozitivnih primera. preterano uopštavanje. ili dobri ili loši). dihotomnim kategorijama (drugi su ili prijatelji ili neprijatelji. već i iz kognitivnih iskrivljenja koja karakterišu razmišljanja posmatrača. deca koja su svedoci nasilja mogu biti sklona kognitivnim iskrivljenjima kao što su emocionalno rezonovanje (npr. sklonost katastrofičnim predviđanjima. olako zaključivanje o tuđim namerama. selektivna pažnja (usmeravanje na one aspekte koji mogu biti potencijalna pretnja. U takva kognitivna iskrivljenja spadaju razmišljanje u preterano uprošćenim. jedan oblik „učenja mišljenja” sastoji se u menjanju atribucija. selektivno apstrahovanje. Pošto su neadekvatne atribucije važan izraz kognitivnih iskrivljenja. ali se pre svega misli na nedovoljne veštine rešavanja problema. selektivno apstrahovanje („Ne mogu to sprečiti”). smišljaju neadekvatnih rešenja. 2006). fokusiraju se više na krajnje ciljeve nego na prelazne korake u njihovom dostizanju. minimalizovanje („Ništa strašno. Srž menjanja atribucija jeste sagledavanje nečega iz druge perspektive. „drug uvek mora da drži moju stranu”). nastav ni ka. Naročita pažnja u programima poklanja se uzdržavanju od neprijateljskih atribucija – pridavanja neprijateljske namere postupcima drugih. Neko ponašanje koje im izgleda namer no može biti slučajno. slabije uočavaju uzroke nečijih postupaka (Spivack i sar.Mere protiv školskog nasi lja | 231 pojedinac tr pi. nepavda. Kognitivni deficiti dece odnose se na nedostatak kognitivnih sposobnosti i veština koji su u određenoj situaciji neophodni. nerazvijena „teorija uma” kao i slabo prepoznavanje i tumačenje emocija.. kao što su razmišljanje sve-ili-ništa („Maltretiranje nikad neće prestati”). „Ovakva deca sama provociraju nasilje”). 1993). roditelja. minimalizovanje i slično (Doll i Swearer. tuđeg i vlastitog ponašanja od onog na koji su navikli. žrtve. Nasilje se održava i kognitivnim iskrivljenjima žr tava. biće smanjenje besa i agresije. preterano uopštavanje („Ja ću biti sledeći ako se umešam”). Deca se uče da razvijaju drugačija tumačenja situacije. minimalizovanje… Nasilje ne proizlazi samo iz kog nitiv nih iskrivljenja nasilnika. ono koje je zlonamer no može biti sa drugom namerom. smišljaju manje alter nativnih rešenja. uverenost da zna šta drugi misle.

85 U jednoj studiji (Jolliffe i Far rington. Kako izgleda učenje rešavanja problema korak po korak ilustrovaćemo na primeru jednog takvog programa (Program rešavanja inter personalnih kog nitiv nih problema ICPS – I Can Problem Solve). Deca uče da (a) identifikuju problem i prepoznaju vlastite emocionalne reakcije. (g) primenjuju izabrano rešenje u konkretnoj situaciji. što znači da empatija nije uvek sama po sebi važna. moćna brana napadima trebalo bi da bude empatija potencijalnog nasilnika sa detetom koje pati. 1992). ili da zaustavi započeto maltretiranje. raz ra đenog za više uzrasnih nivoa. dakle. ili da podstak ne svedoke da stanu u odbranu žr tve. (b) razmisle o mogućim namerama druge strane. . 1988) nađena je značajna povezanost od –0. 85 U jednom domaćem istraživanju (Vukosavljević–Gvozden. Ove dve vrste empatije nisu u tesnoj vezi. U metaanalizi 43 studije (Miller i Eisenberg. manje smo sprem ni da je povređujemo. (e) procenjuju i međusobno upoređuju moguća rešenja. sposobnost posmatranja iz tuđe perspektive. ali se on u istraživanjima pokazuje skromniji. kognitivna empatija se odnosi na sposobnost razumevanja tuđeg razmišljanja i osećanja. (d) predviđaju moguće neposredne i kasnije posledice svakog od rešenja koje im je palo na pamet. 2006) kognitivna empatija nije bila povezana sa nasilnošću ni kod dečaka ni kod devojčica uzrasta 15 godina. (c) smišljaju moguća rešenja. Dok se emocionalna empatija tiče „emocionalne rezonance” između posmatrača i posmatrane osobe. (f) odabiraju najbolje rešenje. koji obuhvataju razmatranje kako u nekoj situaciji najbolje odreagovati.232 | Nasilje u školama kognitivni deficiti javljaju se u četiri poslednja koraka u modelu.07. Nedostatak afektivne empatije jeste izdvajao one koji su bili skloni povišenom siledžijstvu. i (h) procenjuju ishod svog postupka (Shure. Započinjanje i nastavak maltretiranja upravo bi bili znaci da nasilniku nedostaje empatičnost. Mada ni ova veza nije izrazito velika. Što se više unesemo u emocionalno stanje druge osobe. u brojnim studijama se pokazalo da se veza značajno smanjuje ako se kao kontrolne varijable uključe pol ili inteligencija. Razvijanje empatije U situaciji kad jed no dete maltretira drugo dete. korisno je praviti razliku između dve vrste empatije: emocionalne i kognitivne. od vr tića do starijih razreda osnovne škole. 2002) korelacija između skorova koji bi odgovarali ovim vrstama empatije (osetljivosti na tuđu patnju i empatičkog razumevanja) iznosila je 0. Da bi se značaj empatije jasnije uočio. trebalo da nadjača agresivni impuls potencijalnog nasilnika.18 između empatičnosti i agresivnog/ekster nalizujućeg ponašanja. U ovakvom načinu razmišljanja značaj empatije je veliki. Empatija sa drugim detetom bi.

jer ne umeju da ga izraze. 1999a) sastoje od različitih aktivnosti usmerenih ka nekoliko ciljeva kao što su obučavanje u poboljšavanju sposobnosti opažanja. 2006). 1999) je napravio prezentaciju sa slajdovima. dubokim disanjem. Problem sa besom imaju i pasiv ne žr tve. a to je stvar izbora za šta je svako odgovoran. Deca uče najpre da prepoznaju kada ih obuzima bes. a žr tve smanjivanjem pasivnosti. treningu afektivnog saosećanja. s tim što do aser tivnosti nasilnici treba da dođu smanjivanjem agresiv nosti. Program počinje fokusiranjem na tri komponente empatije: prepoznavanje vlastitih i tuđih osećanja. „vruća” agresija podstak nuta osećanjem besa. Agresivni učenici. Generalna pouka koju agresivna deca treba da usvoje jeste da bes nije sam po sebi loš. i da se taj efekat zadržao i posle pet meseci. kao i nasilnici. Kontrola besa Opšteprihvaćena je postavka frustracione teorije agresivnosti da je reaktivna. Goldstein. kognitivne analize. brže disanje. Neke intervencije koje imaju za cilj povećanje empatije sa žrtvama nasilja su jednostavne. Pošto u svom reper toaru nemaju druge postupke sem nasilja. Oni treba da uz pomoć odraslog uoče koje to situacije provociraju njihov gnev i u čemu se njihovo reagovanje razlikuje kad jesu i kad nisu besni. a kasnije film sa detaljnim slikama žrtava nasilja na školskom uzrastu. agresivna deca uče kako još mogu reagovati u interakciji sa drugima kad su besna. uče različite tehnike kako bi smanjili bes: relaksacijom. brojanjem do 10. i taj film je prikazivan u skoro svim školama u Finskoj. I oni. prateći vlastite fiziološke reakcije kao što su napetost u telu. stavljanje u poziciju drugoga. brži puls. U Finskoj. Otuda se i programi posvećeni razvijanju empatije (npr. pa ih je suočavanje sa neulepšanim prizorima iz realnog života trglo iz emocionalne apatije. i transfera i održavanja naučenog. . i ispoljavanje osećanja prema drugome. Bjorkvist i Osterman (1999) ispitivali su efekte gledanja ovog kratkog filma na decu uzrasta 12–16 godina i našli da značajno utiču na stav prema nasilništvu nekoliko dana kasnije. davanjem instrukcija sami sebi i slično. Takođe. kad su besni. pravdajući se da je to bilo jače od njih. Deca koja imaju problem sa tom vrstom agresivnosti lako planu i u ljutnji automatski odgovaraju napadom. Ideja je bila da deca zbog izloženosti nasilju u medijima ne empatišu sa žrtvama i previđaju opasnu stranu nasilja. cr venilo lica. Programi čiji je cilj da nauče decu kako da kontrolišu svoj bes usmereni su na nekoliko užih zadataka (Or pinas i Hor ne. obično automatski agresivno reaguju. već da je bitan način na koji će se bes ispoljiti. Razvoj empatije predstavlja važan element programa „Drugi korak”. višefazni proces. komunikacije.Mere protiv školskog nasi lja | 233 Empatija se pokazuje kao složen. uče da je najbolje biti aser tivan. Nuutinen (prema Björkqvist i Österman.

agresivnim nastavnicima ili učenicima–siledžijama. . Nasil nici koji ne mogu da se obuzdaju prema slabijima od sebe često bez problema uspevaju da se uzdrže od agresije prema jačem i moćnijem od sebe ili u situacijama kada su očigledne negativne posledice nemogućnosti kontrole besa. pre bi bilo da se radi o besu usled nemogućnosti kontrole nego o nemogućnosti kontrole besa.234 | Nasilje u školama Dodajmo ovde jednu meru opreza: nemogućnost kontrole besa je i lak izgovor koji spremno potežu nasilnici optuženi za nasilništvo. U nekim slučajevima. pa bilo da se radi o nasilnim muževima.

Školski programi za suzbijanje nasilja Pošto je nedvosmisleno da je školsko nasilje rezultat interakcije brojnih činilaca. unapređenjem socijalnih veština učenika. osnovan 1992. saznajnom. barem na krat ke staze. već nastoje da se bave nizom pre svega psiholoških faktora (emocionalnom. razvijanjem ekstra kurikularnih aktiv nosti.html). ponašajnom komponentom). razvijanjem obuhvatnih školskih disciplinskih planova. godine taj broj povećao na 800 (http://www. godine. dobrim poznavanjem za kona. Školski programi za smanjenje nasilja obično sadrže i preventivne i interventne mere (pa se nekad označavaju interventinim a nekad preventivnim programima). razvijanjem dobrih odnosa s policijom. i retko se fokusiraju samo na jedan faktor. 1997: 494) prebrojali su 215 programa za prevenciju nasilja. godine 450 programa protiv siledžijstva. nastav nika i administracije. i poboljšanjem međusobnih odnosa odraslih u školi. obu kom roditelja. poboljšanjem odnosa s roditeljima. 1997: 494). U jednom zbor niku raznovrsnih postupaka kojima se nastoji suzbiti školsko nasilje. Centar za istraživanje i prevenciju nasilja na Univerzitetu u Koloradu. prilagođavanjem fizičkog okoliša.” (Conoley i Goldstein. . različiti postupci koji imaju uticaj na neki od tih faktora mogu uticati i na nivo nasilja.86 86 Konoli i Goldštajn (Conoley i Goldstein. Postoji veliki broj programa za suzbijanje nasilja. da bi se početkom 2009. analizirao je u svom izveštaju iz 1999. planiranjem reakcija u kriznim situacijama. većim uključivanjem zajednice. edu/cspv/blueprints/index.colorado. promenama kuriku luma. autori zaključuju: „Autori ovog zbornika su ilustrova li da se nasilje u školi može suzbiti ili sprečiti.

školske progra me je veoma teško sistematisati. u stvari jedino. a zatim ću pri kazati neke programe primar ne prevencije koji rade sa celokupnom populacijom dece. nisu dostupni. i koji se često proširuje na rad van školskog okru ženja. Neki nisu ni sposobni za zahtevnu edukaciju. obu hvat. Može se primetiti da talas novih programa nije praćen osekom nasilja. i van uzrasta obuhvaćenih školom. Kako piše Jasna Hrnčić (2001: 231). gde se mogu lako sprovoditi programi za smanjenje nasilja među decom školskog uzrasta. Međutim. od velike koristi može biti rad sa roditeljima dok su deca još vrlo mala. posle svakog slučaja školske pucnjave u SAD dolazi do „eksplozije novih programa za prevenciju nasilja” (str.87 87 Jedan broj školskih programa za prevenciju nasilja detaljnije je prikazan u: Gašić–Pavišić (2004). škola je „jedini agens socijalizacije od strane šire društvene zajednice koji ima pristup mladoj osobi dovoljno rano da bi uticaj bio efikasan. opet. krenuću od programa koji se bave specifičnom kategorijom dece (koji spa daju u progra me sekundar ne i tercijar ne prevencije). 79). Zbog nji hove brojnosti i ra znovr snosti s obzi rom na ciljeve. dovoljno dugo da bi bio efikasan i. njegovu porodicu. nasilje mladih je skoncentrisano najpre u školi. čiji program uključuje i rad s drugim kategorijama a ne samo sa decom. pošto su nedostatak afektivnih veza i loše vaspitanje faktori rizika. koji obuhvataju smanjenje nasilja. a neki imaju šire ciljeve. 1987).236 | Nasilje u školama kao što postoji i velika potražnja za njima kao lekom od akutnog društvenog problema. neki. Uostalom. Škola se pokazuje kao idealno mesto. način ra da. delujući na više korena nasilnog ponašanja – na samog učenika. Na primer. Nakon toga ću prikazati tzv. dovoljno masovno da bi zaista bio preventivan. i mesto na kome je stalna intenzivna interakcija s drugim učenicima i nastavnicima neizbežna. vršnjake. Škola je mesto gde deca provode skoro polovinu svog dana. Ove inter vencije mogu biti van škole. Neki od tih programa fokusirani su baš na smanjenje nasilja. dovoljno posredovan individualnim radom stručnjaka (nastavnika) da bi bio podložan inter venciji”. Škola može da inter veniše na više načina. Kako Filds i MakNamara (2003) zapažaju. I zaista. brojni programi se na tome i zasnivaju (vidi Kazdin. što je bitno. medije. celoškolske programe. grupe koji ma su na menjene. Škola je obavezna institucija za decu upravo u periodu intenzivnog socijlanog sazrevanja. niti motivisani da se dovoljno angažuju. U svom pri kazu. nisu svi roditelji spremni da dobrovoljno učestvuju u takvom programu. .

mora se učiniti da im posledice takvog ponašanja više ne budu privlačne. i na koje bi trebalo uticati ako se želi smanjiti nasilje. nisu podjednako značajni u nastan ku agresivnog ponašanja. Na osnovu prikupljenih podataka i forumulisanih teorija. može se izdvojiti nekoliko ključnih komponenti socijalnog i emocionalnog razvoja koje predstavljaju zaštitne faktore ili faktore rizika za agresiju i odabrati one na koje će se inter venisati. treba ih nagovoriti da sarađuju na korigovanju vlastitog ponašanja. Od identifikavanja faktora na koje se želi uticati do programa prevencije dalek je put. i (e) sposobnost zasnivanja pozitivnih vršnjačkih odnosa. kontrola impulsa) (b) sposobnost da se pokaže empatička briga za druge.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 237 Rad sa nasilnicima Rad sa nasilnicima pod razumeva da se zna zašto su nasilna deca nasilna i šta i kako treba promeniti da bi se nasilje smanjilo. jer se pokazuje da nisu na svim raz vojnim stupnjevima svi ovi fak tori podjednako podložni menjanju i. jer se sastoji u davanju autoritativnih tumačenja i naloga. pogodnu za decu mlađu od 12 godina. Mora im se jasno staviti do znanja da je njihovo ponašanje neprihvatljivo. koji je nazvan „metod zajedničke brige” i koji će ovde biti ukratko opisan. Rad sa nasilnicima težak je i osetljiv zadatak. Pr vu varijantu. pogodan za sve uzraste (Pikas. (c) sposobnost suočavanja sa inter personalnim problemima i njihovog rešavanja. dok je kasniji metod. i te načine treba prevesti u veoma kon kret na uputstva onima koji bi programe sprovodili. što je važnije. Pikasov metod zajedničke brige Anatol Pikas je vrlo rano razvio posebne metode inter vencije u slučaju mobinga (nasilja grupe nad pojedincem). Nensi Guera (2003) navodi nekoliko takvih faktora koje treba razvijati: (a) sposobnost da se prate i kontrolišu osećanja. a istovremeno se ne smeju odbaciti – štaviše. . 1989). nazvao je „metod sugestivnih naloga”. (d) pozitivnan identitet i orijentacija ka budućnosti. misli i postupci (npr. Programi koji nastoje delovati na ove faktore moraju biti i razvojno osetljivi. ali da je identifikovan veći broj faktora koji se mogu smatrati faktorima rizika odnosno protektiv nim faktorima. Tek treba smisliti kon kret ne načine da se faktori rizika oslabe a protektivni faktori osnaže. Celo dosadašnje izlaganje govori da smo još uvek daleko od definitivnog odgovora. Kratak opis nekoliko programa poslužiće da se stvori jasnija predstava o tome kako se teorijske postavke prevode u kon kretne aktivnosti i kolika je šarolikost među programima namenjenim nasilnicima.

Pikas ističe da nalazi govore da „ipak nešto ostaje”. navodno pokazuje stoprocentni uspeh. i da li će mu prisustvovati žr tva ili ne. Sami se ne oseća baš dobro u školi. On je tako zapušten. vodi se razgovor i sa žr tvom. Sam nastavnik treba da proceni da li će taj susret biti niz pojedinačnih razgovora ili razgovor sa celom grupom. str. (Iz Thompson. pozvaće tu decu i razgovarati sa svakim od njih posebno. To ćeš uraditi tokom sledeće sedmice. Učenik: (ćuti – učitelj ga ne požuruje i ne prekida ćutanje) Učenik: Pa. Reci mi nešto o tome. Komentarišući Olveusove izveštaje po kojima pokušaji da se mobing spreči podizanjem opšteg nivoa svesti na nivou cele škole dovode do toga da se broj nasilja prepolovi. mogao bih da kažem drugima da ga ostave na miru. Posle ot prilike nedelju dana nastavnik opet razgovara sa nasilnicima. međutim. 2002. neka deca ga zadirkuju zbog njegovog oblačenja. 146–7) . ti. Tokom razgovora. Učenik: (ćuti – učitelj ga ne požuruje i ne prekida ćutanje) Učenik: Pa. po desetak minuta (prethodne neuspešne pokušaje tretmana mobinga Pikas pre svega tumači time što su nastavnici radili sa celom grupom nasilnika). Arora i Sharp. da bi od njih čuo šta su oni u međuveremenu preduzeli i da li su njihova nastojanja da pomognu žr tvi bila uspešna ili ne.238 | Nasilje u školama Kada psiholog ili nastavnik uoči da grupa dece maltretira nekoga. Posle razgovora sa nasilnicima. Učitelj: Odlično. nastavnik pokazuje snažnu empatiju prema žr tvi i nastoji da razgovor usmeri ka buđenju takve empatije i kod nasilnika. Učitelj: Da kle. „Scenario” za decu koja se siledžijski ponašaju je sledeći: Učitelj: (mirno i neutralnim tonom): Čujem da si bio zločest prema Samiju. Naći ćemo se opet sledeće nedelje da vidimo šta si postigao. Učitelj: Šta bi ti mogao da učiniš da Samiju bude bolje? Učenik: Ja? Učitelj: Da. i od njih traži predloge šta da se radi da bi se žr tvi pomoglo. Učenik: Nisam ja! Učitelj: Samiju se dešavaju razne neprijatnosti. Učenik: Valjda. njegov tretman.

Pošto se saznalo za neki slučaj malotretiranja. predoči se infor macija o žr tvi i njenom stanju. Uz to. 1997). Zajednički susret se i završava nastavnikovim prebacivanjem odgovor nosti za nalaženje rešenja problema na grupu. kod Pikasa je naglasak na sporazumu između odraslog i nasilnika. pojedinačno. biće sprem ni da se suoče sa opisom nasilja iz žr tvine perspek tive. U Pikasovom programu. pri čemu se ne opisuje kon kretan slučaj niti se iko optu žuje (čak se ni siledžije tako ne nazivaju). Program se bazira na ideji da su optu živanje. I dete koje je žr tva mora se potruditi da umesto misli tipa „nasilje nikad neće prestati” preciznije for muliše svoj problem. pret postavlja se. Ima nekoli ko razli ka iz me đu Pi ka sovog i ovog progra ma (Cowie. „nije to ništa”. nastavnik se sastaje sa svakim učesnikom grupe. grupi učeni ka. i dogovorom o naknadnom susretu. Siledžija će tada prihvatiti zajed ničku odgovor nost za stanje žr tve. među kojima su i siledžije.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 239 Pristup bez optuživanja Pi kasova teh ni ka je u osnovi pristupa „Bez optu živanja” („No Blame Approach”) kojeg su raz vili Džordž Robinson i Barbara Mejns (Robinson i Maines. želeće da joj pomog ne i biće motivisan da iz nađe najbolji način da to uradi. da žr tva ne bi bila optužena za tužakanje. Pret postavka je da će siledžije biti pod utiskom žr tvinih neugodnosti i pod socijalnim pritiskom ostalih članova grupe i da će preduzeti mere da joj pomognu. a ne na grupnoj dinamici. 2004). među mlađim učenicima. dovešće do toga da nasilnici a i posmatrači tačnije vide situaciju – umesto olakih komentara tipa: „to su samo dečje igre”. razgovor sa nasilnicima najpre se obavlja pojedinačno pa tek onda u grupi. ot prilike nedelju dana. „to ni kome ne smeta” i slično. između kojih vladaju drugarski odnosi. kažnjavanje i stig matizacija siledžija neefi kasni i čak štaviše kontraproduk tiv ni. i sa žr tvom. Ovakav postupak. Program spada u kognitivno-bihejvioralne programe i namenjen je hronično agresivnoj deci koja . To se može postići u uslovima gde se siledžijama kaže da neće biti kažnjeni a istovremeno se od njih traži da se upoznaju sa stanjem žr tve (obično tako što žr tva prethod no kaže ili napiše kako se osećala i to se kasnije koristi kao materijal). Model je primeren za blage for me nasilja. da bi se osvedočio ima li napretka u rešavanju problema. Glick i Gibbs. Kroz izvesno vreme. i to pre izveštaja žr tve. i da siledžije treba pridobiti tako što će se snažno pojačati njihova empatičnost prema žr tvi. Učenje zamene agresije Jedan program tercijar ne prevencije je program „Učenje zamene agresije” (ART – „Aggression Replacement Training”) koji su razvili Ar nold Goldštajn i Beri Glik (Goldstein. 1986). koji se u nekim školama koristi kao inter vent ni program.

Moguće je program primenjivati i u individualizovanom radu. Program se ubraja u kog nitiv no-bihejvioral ne inter vencije koje se sprovode individual no s nasilnim učenikom. empatiji. sva tri aspekta su obuhvaćena programom. pripremaju se za neprijatne razgovore. a kasnije je prilagođen za primenu u školama kao i za rad sa odraslima. poštenja i uvažavanja tuđih prava i potreba. a koja bi predstavljala modele i korektive. da se grupe ne čine samo agresivna deca već i ona koja nisu agresivna. Interventni program protiv siledžijstva Jedan od programa usmerenih na individualni rad sa nasilnim učenicima je „Inter vent ni program protiv siledžijstva” (BIP – „The Bullying Inter vention Program”) (Espelage i Swea rer. uče se kognitivnim strategijama kontrole besa tako što razmišljaju o negativnim posledicama besa i reinter pretiraju izazivače besa u drugačijem svetlu. sem spoljašnjih uticaja. Program se sastoji u učenju socijalnih veština. svaki učenik dobije domaći zadatak da van sesije primeni konkretnu socijalnu veštinu a da zatim izvesti kako je to prošlo. pregovaraju. i dobijaju povratne informacije od instruktora i drugih učenika. kontroli besa kao i moralnom vaspitanju usmerenom na jačanje osećanja pravednosti i poštenja. Pr vobitno je korišćen u radu sa adolescentima uzrasta 12–17 godina u popravnim domovima. tj. 2008). nenasilno odgovaraju na zadirkivanja i optužbe. Socijalne veštine su vrlo specifične. deca se obučavaju i u kontroli besa. Zatim sama deca kroz igranje uloga uvežbavaju ta ponašanja. nastojeći da deca jasno shvate kako se neko ponašanje izvodi i zašto je to važno. Takođe. Takođe. Preporučuje se da program traje minimum 10 nedelja. 2004: 174). jedan na jedan. socijalnom opažanju. zamišljajući različite kontekste. upravljanju anksioznošću i saradnji (vidi Gašić–Pavišić. zamišljanje pozitivnih slika). Moralno vaspitanje usmereno je na razvijanje osećanja pravednosti. brojanje unazad. Program se . U jednom kasnijem programu pod nazivom „Prosocijalni program za agresivne mlade” (Goldstein. Deca se uče da prepoznaju šta provocira njihov bes i uče tehnike koje im pomažu da ga redukuju (duboko disanje.240 | Nasilje u školama su odrastala u hronično agresivnoj sredini. a sesije od 45–60 minuta su tri puta nedeljno. i interakcije detetovog kognitivnog. ima ih 50 razvrstanih u šest kategorija. Najpre instruktor služi kao model koji postepeno demonstrira socijalne veštine. Zamišljeno je da se program postavi nasilnom učeniku i njegovim roditeljima kao alter nativa isključenju iz škole. ovim aktivnostima se pridodaje i obuka u rešavanju problema. Zamišljeno je da se program sprovodi na nivou odeljenja. Učenici se uče da u konfliktima i problemskim situacijama postavljaju ciljeve i prioritete. Pošto se polazi od toga da je agresivnost rezultat. emotivnog i bihejvioralnog funkcionisanja. 1997). Nakon toga.

ank sioznosti.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 241 sastoji od trosatne sesije između učenika i savetnika/terapeuta. do januara 2009. daje se za pravo onima koji su skeptični prema ideji da je na agresiju najbolje odgovoriti agresijom. Kao što savet ima svoje zagovor ni ke. Neki od argumenata za i protiv sučeljeni su na sledećoj strani (str. Ono zbog čega se ovakva intervencija ne može označiti samo kao kazna jeste i to što u „školskom zatvoru” s nasilnicima razgovaraju školski psiholog i pedagog. i uključuje tri komponente: ispitiva nje („sni mak” pona ša nja. Zmaj” u Subotici. U nekim programima smatra se da je korisno osnažiti žr tvu. 1992) toplo se preporučuje sistematsko oblikovanje mišića. Program „Hladna glava” Iz naše štampe88 moglo se saznati o jednom programu. 2008. nazvanom „Hladna glava”. de presiv nosti. edu kaciju (PowerPoint prezentacija o siledžijstvu i rad na „radnim sveskama”. čitaju im se njihova prava iz Statuta škole. vođene od decembra 2008. zapaža se da su najčešći saveti koji se žr tvi daju ohrabrivanje da vrati istom merom. njime bi se odgovor nost za zaustavljanje nasilja prebacio velikim delom na žr tve umesto na nasilnike i posmatrače. kog nicija vezanih za nasil ništvo. ima i kritičare. Uzećemo za primer deo raprave za i protiv. J. Politika. . 88 Šta je to program „Hladna glava”. godine na foru mu na B92 (temu je pokrenula jed na majka tražeći savet šta da radi kad njenog sina u 3. 89 U jednoj knjizi samopomoći namenjenoj žrtvama siledžijstva (Laskey. da se suprotstavi. Sem što bi takav pristup bio rizičan i što nekad nije realno očekivati toliku transfor maciju žr tve. nekad to osnaživanje ide i do obučavanja borilačkim veštinama89. 19. koji se primenjuje u OŠ „J. 242). da nasil ni ku „pokaže zube”. raz redu osnov ne škole maltretira drugi učenik). uz to uređuju panoe i prave čestitke. Oni učenici koji bi ispoljili siledžijsko ponašanje prema drugim učenicima za vreme školskog odmora ne idu u dvorište već u „školski zatvor”. zajedničko gledanje videa o siledžijstvu) i povratnu infor maciju (gde terapeut i učenik razgovaraju o učenikovim iskustvima s nasiljem i o BIP). ali se ni kad eksplicitno ne zagovara agresivan odgovor. sli ku o sebi i školu). 1. U okviru programa namenjenih žr tvama nasilja. deca iz novina isecaju tekstove gde se piše o siledžijama i nasilništvu i o tome diskutuju. Programi namenjeni žrtvama Ako se pogledaju rasprave na elek tronskim foru mima koje se povedu oko nekog obelodanjenog slučaja nasilja. fizičko osnaživanje i bavljenje boksom.

” „A ako mislite da se od finog i mirnog (eventualno povučenog) deteta možete uz par saveta dobiti dete koje će se samopouzdano ili čak agresivno postaviti u situaciji siledžijstva. fear-fenders i ispadaju ‘alfa ratnici’ samo zato što ih se drugi plaše – kad skloniš taj strah vidiš koliko su zapravo jadni i bedni. važno je da ih što više udjeli. Čak mislim da se sa takvim pristupom može desiti više štete no koristi. A dovoljno je samo jedared im pokazati da su prešli liniju i više nikad neće smeti na tebe da nasrnu – baš zato što ih se ne plašiš.” „Šta da radimo sa decom koja su izuzetno sitne građe.” Nasilje u školama „Imao sam i ja par takvih situacija i rešio ih na apsolutno isti način – kad pokažeš takvom kretenu da ga se ne plašiš neće više smeti da te takne. čak i po potencijalnu cenu par masnica i slomljenog nosa. Treba ga osokoliti i reći da nije strašno da dobije malo batina. Nije svako za kabadahiju. nije svako u stanju da se izbori sa napasnikom na adekvatan način. vrlo brzo će postati svesno da je to jedna od karakteristika koju njegovi vršnjaci ne cene baš mnogo i da bi mu bilo bolje da nije takav.242 | Za Protiv „Bolje vreme utrošite da svom detetu objasnite da treba da se bori za svoj integritet pa makar završio i slomljenog nosa – oni koji kičmu savijaju nad svakom nedaćom budu vrlo brzo prepoznati i šikanirani tokom njihovog čitavog života…” „Ništa zakon. at best siledžija će se upišati od straha pa će se uloge promeniti i svi njega zvati ‘janko upišanko’. ali i to je mogućnost. Fizičke povrede se brzo saniraju. To ne pije vode. Ja sam tada (a i sada sam) bio sve samo ne agresivna persona. Većina tadašnjih iskustava se ne mogu primeniti na današnje uslove jer su „male siledžije” dosta evoluirale prateći tendencije u društvu. i ne uspe. može izgubiti i ono malo sigurnosti u sebe koje je pre toga imalo. nežnog zdravlja. psihičke traume mogu ostati za ceo život. Dok oni nešto urade.” „Zato i kažem.” „Kao prvo zaboravite sve te priče „kad sam ja bio u školi pa bio jedan…” To je u većini slučajeva daleka prošlost i neko sasvim drugo bezbednije i srećnije vreme. pa grešite. noge i glave normalnim `igranjem` tako da je jedna šorka daleko manja opasnost). U svakom slučaju pokazaćeš da nisi osoba koju treba zajebavati i problem će biti rešen. Ne i obavezno. djete će se nakupiti i straha i frustracija i zamrziće školu. kako ih ja zovem. ukoliko čak i pokuša. Treba da pri vaspitavanju deteta postoji obrazac koji će ga uputiti da treba da se bori u životu. Ako je dete npr bolno stidljivo. Nismo svi isti. ali su potrebne nekad i godine da se stidljivo dete izvuče iz svoje ljušture. nema nikakvog efekta. te situacije se tako najbolje rešavaju – at worst možeš završiti slomljenog nosa (a ja koliko se sećam u to doba smo regularno lomili ruke. Treba da se potuče s tim klipanom taman da je dvaput jači. ništa direktor. Ti. U nekom fizičkom sukobu ako bi do toga došlo ovakva nemaju nikakve šanse.” . sa nekim mentalnim problemima ili jednostavno suviše stidljiva pa su zato predmet zajebancije? Terati ih da rade nešto što je toliko protiv njihove prirode. I to su slučajevi kada roditelj mora da istupi. al’ što se kaže – prema svecu i tropar. ali na koji način – vrlo zavisi od konkretne osobe. ništa učiteljica.

Aser tivnost je veština koja se uči. Zadatak ovih programa je. a u čijem prisustvu se odvija nasilje. Programi namenjeni vršnjacima Ovi programi idu na iskorišćavanje potencijala koji leži u ćutljivoj većini – posmatračima. siledžija je sklon da potraži nekoga sa manje sigur nim granicama koje bi ugrozio. Nereagovanjem na agresorov način verovatnoća eskalacije je smanjena. nejasniji nego onih programa namenjenih nasilnicima. Asertivna reakcija. Kada se u ranoj fazi konfrontacije agresoru pošalje poruka: „Ja sam sposoban da se nosim s tvojim izazivanjem” ili: „Jasno mi je šta radiš”. ali ne i sasvim eliminisana. Generalna strategija je povećanje aser tivnosti potencijalnih žr tvi. demonstrira ga u različitim situacijama. pa samim tim i moći vršnjaka. Što se ponašanja u interakciji sa vršnjacima tiče.’ Ona takođe nije pasivan odgovor. Ona je neemocionalno iznošenje činjenice: ‘Sad je dosta. tj. Vršnjaci ranije od odraslih detektuju nasilje jer se ono i dešava u njihovom prisustvu. programi imaju za cilj da otklone pret postavljene nedostatke u socijalnim veštinama koje ove učenike čine pogodnim i prepoznatljivim žr tvama. objašnjava Roberts (2006: 109). kad se malo bolje razmisli. Prednost vršnjačke inter vencije nije samo u brojnosti. Na ugrožavanje granica odgovara se neemocionalnim davanjem do znanja da je osoba svesna da su joj lične granice povređene i da agresor treba da stane i ne ide dalje. dok je jasno u kom pravcu bi trebalo oblikovati ponašanje nasilnika. Pokazuje se da i emocionalne reakcije kao što je plakanje. Cilj programa je da kod ove grupe razviju nor me koje bi osuđivale ravnodušnost prema siledžijstvu i koje bi učile kako se može adekvatno reagovati da bi se žr tva zaštitila. ne postoji slaganje oko toga kako bi žr tva trebalo da se ponaša da bi izbegla nasilnika ili se odbranila. a onda učenici igraju uloge i uvežbavaju ponašanje u skladu sa povratnim infor macijama koje dobijaju od instruktora i od grupe. ali i ravnodušnost. a ugroženi učenici su spremniji da traže pomoć od njih nego od odraslih. Jer. već postavlja granicu na miran i kontrolisan način. i kako da traže pomoć drugih. i agresivno ponašanje (naročito protiv jačeg) potkrepljuju nasilnika.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 243 Pr vi zadatak programa namenjenih žr tvama jeste da žr tve pre svega nauče da prepoznaju opasne situacije i da ih izbegavaju. a učenje se odvija iskustvenim putem: obično unutar grupe žr tava instruktor objašnjava principe aser tivnog ponašanja. članovima grupe koji nisu ni nasilnici ni žr tve. Vršnjaci lakše uspostavljaju komunikaciju i sa nasilnikom i sa žr tvom jer pripadaju istoj vršnjačkoj kulturi – bolje se među sobom razu- . Ona nije agresivna poput namere provociranja. „šalje duplu poruku. Ne volim kada prema meni postupaš na takav način.

pa je ovaj vid podrške iznedrio novu for mu – sprijateljavanje. u kojima mogu razgovarati sa pojedinačnim učenicima. Takvi programi su razvijeni u Velikoj Britaniji. inter vencije koje preduzimaju nisu kažnjavalačke. Australiji. Programi vršnjačke podrške Programi namenjeni vršnjacima ne očekuju da se veća briga o žr tvama ispolji samo u spontanim interakcijama. gde bi učenik postao svestan vlastite uloge u tom procesu. i sami vršnjaci imaju koristi od učestvovanja u nalaženju rešenja za slučajeve nasilja – razvijaju socijalne veštine i povećavaju međusobnu kohezivnost. na primer razmeštanjem po drugim odeljenjima pripadnika „klika” koje nasilnici često prave unutar odeljenja. Najsta riji oblik ta kve podr ške jeste vršnjač ko savetovanje. i usvajanje drugačijeg ponašanja. o njegovoj ozbiljnosti i rasprostranjenosti. Učenici u ovim for malnim ulogama obučavaju se da se aktiv no uključuju u rešavanje konflikata i da umeju adekvat no da se ophode prema različitim ulogama: da žr tvama pomognu i pokažu saosećanje i raz umevanje. 1999): jačanje svesti o nasilju kao grupnom procesu i ulogama u njemu. smetala im je relativna for malnost u odnosima. a od rasli im pru žaju podršku i savete bez direkt nog mešanja (Sharp i Cowie. Nekada se uporedo s ovim inter vencijama nastoji da se direktno modifikuje sociometrijska struktura grupe. već se radi i na uspostavljanju for malnih uloga. Izabrani učenici se obučavaju u veštini slušanja i savetovanja. 1999. U vršnjač koj medijaciji. 1998). nastojeći da pažljivo sluša sve strane i da pomog ne u njihovoj . kojeg je 1985. medijator ima ak tivan od nos u rešava nju konflik ta. npr. prethod no se obučavaju u veštinama i strategijama za rešavanje takvih problemskih situacija. baš kao i u slučajevima vršnjačkog pomaganja u učenju ili sticanju zdravih oblika ponašanja. U programima se koriste različiti načini za aktiviranje i osnaživanje dotle pasiv nih posmatrača (Salmivalli. obavezivanjem. da nasilnika zaustave. 2005). dobiti pouzdanog prijatelja predstavlja značajan korak i u samopoštovanju i osećanju sigur nosti. a zatim početkom devedesetih razvila Neta Kartjart (Car twright. da motivišu druge da pomog nu. putem učenja uloga. i unutar škole dobijaju svoje prostorije za rad. godine započela. 2005) u Velikoj Britaniji. Za potencijalne žr tve. povećana samorefleksija. Biraju se deca s prosocijalnom orijentacijom i toplinom u socijanim odnosima. Cowie i Hutson. Novom Zelandu (Naylor i Cowie. takođe se edukuju u aktivnom slušanju i aser tivnosti. Sem toga. uz povećane emocije i osećanje odgovor nosti. Njihova specifičnost je što vršnjaci–pomagači pružaju direkt nu podršku vršnjacima.244 | Nasilje u školama meju i lakše sporazumevaju i dogovaraju. Mada su i savetnici i korisnici imali pozitivno mišljenje o ovoj for mi podrške.

Od nekoliko programa koji su tada postojali sad ih. i sastaju se jednom nedeljno. Najčešće se vršnjačka medijacija sprovodi tako što manji broj dece prođe obu ku za medijatora90 koja. 91 Podaci iz Okvirnog akcionog plana za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Takođe. kao što su aktiv no slušanje. Prema nekim ispitivanjima (Johnson i Johnson. Vršnjačka medijacija najpre je ušla u škole u SAD početkom osamdesetih godina. 1996). 2000). medijacija se najčešće organizuje sa sred njoškolcima i starijim osnovcima. Ona je pre svega jedan od načina rešava nja kon fli kata.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 245 komunikaciji. pogotovo u sredinama gde postoji visok stepen 90 Negde se medijacija uči i sprovodi u okviru izbornog predmeta. Kanadi. Medijaciji ne pogoduje kad ne postoji sprem nost obe strane da joj se pristupi. Do početka 2009. program vršnjačke medijacije realizovan je u 105 škola širom Srbije. a takvi su slučajevi siledžijstva. Krajem osamdesetih i u devedesetim vršnjačka medijacija počinje da se primenjuje u Evropi. u preko 80% vršnjačkih su koba koji se reše. ima u SAD nekoli ko hiljada. Po pravilu. jedan od mogućih problema je neprijateljstvo dela grupe prema deci koja su nosioci ovih uloga. pret nje. Ova praksa se podudara sa paralelnim težnjama da se razvija autonomija učenika i podstiče njihova međusobna komunikacija. Mada ima iz veštaja i o vršnjačkoj medijaciji sedmogodišnjaka. može da ima sledeću for mu. obično kroz igra nje uloga. vešti na ma potrebnim za medijaciju. . godine. dok ekstrem ne oblike verbalnog i fizičkog nasilja prepuštaju od raslima. a obukom je obuhvaćeno 829 učenika i 546 odraslih. Medijatori dobijaju konstant nu podršku i super viziju od raslih. Novom Zelandu (vidi opšir nije u Cowie. i kad postoji velika nesrazmera moći između strana u konfliktu. Učenici–medijatori bave se lakšim slučajevima kao što su ogovaranja.91 Medijacija ima i svoja ograničenja. Manja grupa dece koja se prijavi za medijatore prođe obu ku van školskih časova. i ma da se situ acije na silja mogu u ši rem smislu od rediti kao kon flikt ne situ acije. Australiji. prema jed nom priručniku za vršnjačku medijaciju (Stacey i Robinson. vređanje i sl. u slučaj su uključena dva medijatora. u okviru projekta „Upravljanje konfliktima – osnaživanje mladih za nenasilno ponašanje”. Program vršnjačke medijacije u školi pokrenut je i u našoj zemlji. kao praktičan postupak koji dopunjuje postojeće načine rešavanja konflikata u školi. Obu ka traje oko tri dana i sadrži upoznavanje sa konfliktima i medijacijom i obučava nje. prema Helen Kovi. 1997). realizovanog od strane Nemačke vladine organizacije za tehničku pomoć i saradnju (GTZ) i Pedagoškog društva Srbije. a negde celokupno osoblje škole i učenicu prođu obuku za medijaciju. to nije onaj tip kon fli kata u koji ma je vršnjačka medijacija optimalna. na ovaj način postiže se trajno rešenje.

„Procenjuje se da učenicima treba dve godine a učiteljima pet godina da prihvate vršnjačku medijaciju kao način razrešavanja su koba” (Cameron i Dupuis. Programi vršnjačke podrške u svakom slučaju treba da su prilagođeni razvojnim potrebama i sposobnostima dece.” . neiskrenost i i neposlušnost mogu se izneti pred skup. Kovi i Valas (Cowie i Wallace. i ako se bilo ko loše ponašao mi ga kaznimo. Svako siledžijstvo. 2000) smatraju da sprijateljavanje i vršnjačka medijacija/rešavanje konflikata nisu pogodni za decu mlađu od 9 godina. ali postoji i na nižim razredima. a zatim vršnjačka medijacija i mentorisanje. što nije jed nostav no. a da su pristupi bazirani na savetovanju i aktivnom slušanju najbolji za srednjoškolce i studente. posebno prema učenicima koji se uključe u tu saradnju sa odraslima. U jednom ispitivanju sprovedenom u 51 školi u Velikoj Britaniji u kojima je postojao neki oblik vršnjačke podrške (Naylor i Cowie. neljubaznost. Da bi vršnjačka medijacija bila uspešna i tako samu sebe reklamirala. a ne samo medijacija mogu se sretati s ot porima u onoj meri u kojoj se pokazuje da se radi o akcijama koje organizuju i sprovode odrasli. (…) Ako stigne bilo kakva pritužba. Kako se u jed nom iz veštaju sa Novog Zelanda kaže. 2000). održavamo veliki skup – tu slušamo prigovore i žalbe. Verovatno je na starijim uzrastima tendencija suprotstavljanja autoritetu odraslih veća.246 | Nasilje u školama nasilja (Cowie i Olafsson. Oni imaju poverenja u naše odluke. jer to dovodi do toga da deca imaju rezer visan stav. gde obično stariji vršnjak pruža podršku i podržava mlađeg učenika koga je lako povrediti. 1989: 7). ali oni mnogo ne odlučuju. a i češće ako je potrebno. moramo je izneti pred skupom i obelodaniti je da bi je svi čuli. 1999). programi su imali pozitivnog efekta jer su posledice nasilja mogle biti ublažene i deca su bila spremnija da prijave slučajeve nasilja Sudovi za siledžije „Jednom nedeljno. o nor mama koje odrasli ekspliciraju. i mi ćemo odlučiti kakvu kaznu treba doneti. pokazalo se da je najčešći oblik bio sprijateljavanje (70%) i savetovanje (18%). I drugi programi vršnjačke podrške. mada posle dve godine primene programa nije bio zabeležen pad u nivou zlostavljanja (negde je čak publicitet neposredno posle ot počinjanja programa dovodio i do povećanja nasilja). ona mora prethodno biti većinski prihvaćena. Deca su generalno bila zadovoljna ovim programima i. Nastavnici takođe dolaze na skup. i odlučiti šta u vezi sa tim treba uraditi.

Školski progra mi za suzbija nje nasi lja

| 247

Ovaj odlomak iz romana Enid Blajton (Enid Blyton) „Najnevaljalija devojčica u školi” (1940) dobro opisuje način rada koji će se oko pola veka kasnije pojaviti u nekim engleskim školama kao jedan od načina borbe protiv siledžijstva. Postupak se sastoji u tome da deca u školi organizuju suđenja siledžijama gde će, kao u svakom sudskom postupku, žr tva moći da iz nese optu žbu a optu ženi da se brani, nakon čega bi sud od redio da li je optu ženi kriv i koja kazna bi bila primerena. Sud sačinjavaju učenici koje su druga deca delegirala, ali i od rasli. Sud se bavi samo slučajevima koji su se desili u školi, i na koje je stigla pritu žba nekog učeni ka. Slučajevi su sred nje težine: ni trivijal ni ni oni koji se tiču ozbiljnih prekršaja koji zahtevaju zakonsku procedu ru. Kada postoji žalba, zakaže se zasedanje suda, uz prisustvo optu ženog, tu žitelja i svedoka, ali bez publi ke. Kažnjeni se može žaliti direk toru, koji može staviti veto na kaznu. Postupak do sada nije sistematski primenjivan niti evaluiran, i nailazi na različite komentare. S jed ne strane, ističe se da on koristi potencijale vršnjačke grupe, kod koje raz vija motivaciju za angažovanjem. S druge strane, očigled na je moguća zloupotreba moći kao i problemi nastali neiz vesnom i dugom procedu rom utvrđivanja istine. Ako moć kvari od rasle, može se reći da kvari i decu, a ovde procedu ra daje moć grupi dece koja je može zloupotrebiti protiv druge dece. Dalje, deca su sklona drakonskim kaznama. I oni koji primenjuju ovu teh ni ku naglašavaju da je treba primenjivati samo u sklopu šire strategije, tamo gde postoji snažna podrška programu protiv siledžijstva i od strane učeni ka, roditelja i školskog osoblja, kao jed nu od mera, i da sudovima uvek treba da prisustvuje od rasli kao kontrola i korek tiv. U skorašnjoj an keti u okvi ru evalu acije pa keta „Ne patite u tiši ni” koji se koristi u V. Brita niji (Smith i Sama ra, 2003) poka zalo se da 11% ispita nih osnov nih i sred njih škola koriste ovu procedu ru a da prosečno zadovoljstvo njome (na skali od 1 do 5) iz nosi 2.6. Jed na od ret kih provera ove teh ni ke u jed noj sred njoj školi u kojoj se šest godi na pri menjivao ovaj postupak (Mahdavi i Smith, 2002) poka zala je, na iz nenađenje nekih, da je veli ka veći na i školskog osoblja i učeni ka zadovoljna ovom procedu rom i da je smatra boljom od uplitanja nastav ni ka u dečje probleme. Čak i dobar deo siledžija koji ma se sudilo smatrali su donete odlu ke praved nim. Autori za ključuju da ova kva procedu ra može biti korisna u borbi protiv siledžijstva pod nekoli ko uslova: ako je ceo sistem dobro organizovan i poznat, ako su deca uključena u procedu ru prethod no prošla odgova rajuću obu ku, ako se postupci vode pod supervizijom od raslih, ako postoji sistem registrovanja nasil nih incidenata i ako se kombi nuje sa drugim postupci ma (npr. postoje sta riji učenici koji su mentori ili savet nici mla đi ma).

248 |

Nasilje u školama

Programi namenjeni nastavnicima
Dok se u nekim istraživanjima konstatuje da se nastav nici ne osećaju sasvim kompetent nim u suprotstavljanju nasil ni ku (Espelage i sar., 2003), u drugima se, opet, zaključuje da nastav nici precenjuju svoju veštinu nošenja sa nasil ništvom (Kochender fer–Ladd i Pelletier, 2007). U istraživanju „Škola bez nasilja” ot prili ke jed na trećina od raslih najvećom je ocenom na skali od 1 do 10 ocenila vlastitu sposobnost da prepozna slučajeve školskog nasilja, kao i poznavanje šta treba raditi u slučaju nasilja iz me đu učeni ka i na silja prema njemu lično. Jedi no su prili kom ocene uspešnosti mera koje predu zi maju poka zali ma nju sa mouverenost – samo 17% je vlastitu uspešnost ocenilo najvećom ocenom (prosečna samoocena je i dalje vrlo visoka – 7,8%). Bez obzira na general no visoke samoocene, jedan broj nastav ni ka ne oseća se dovoljno kompetentan u suočavanju sa školskim nasiljem, a i oni koji su sebi dali visoke ocene mogli su to uraditi zbog tendencije davanja društveno poželjnih odogovora ili zbog zbog toga što nemaju pravi uvid u svoje kompetencije. U svakom slučaju, očigledno je da nije na odmet da se nastavnici i ostali zaposleni u školi upoznaju s problemom koji je relativno nov, i s mogućim načinima njegovog rešavanja. Neki programi su namenjeni nastavnicima i sastoje se u jačanju njihovih znanja i kompeticija u vezi sa siledžijstvom. U jednom takvom programu, koji su u Finskoj razvili Salmivali i Kaukiainen (prema Björkqvist i Jansson, 2003), nastavnici su pohađali dva intenzivna seminara u razmaku od 6 meseci, i na njima su sticali potrebna znanja i veštine nošenja sa siledžijstvom. Inače, sve više se pokazuje neophodnim da obuka za borbu protiv školskog nasilja bude sastavni deo redovne obuke budućih nastavnika, nikako ne dodatak koji bi samo neki od njih koji pokažu posebnu zainteresovanost dobijali tokom svog radnog vremena.

Celoškolski programi
Celoškolski programi su oni čija su ciljna grupa sve kategorije učeni ka, a po pravilu i od rasli – osoblje škole i roditelji. Pošto se za različite ciljne grupe postavljaju različiti ciljevi i njima prilagođava način rada, sadržaj progra ma je veoma složen. Zahteva detaljnu pripremu i ogra ni zaciju, a obično i traje du že. Zbog kompleksnosti sadržaja, metoda rada i ciljnih grupa, zovu se još i multimodalni ili integrativni programi. Najpoznatiji program ove vr ste, koji je poslu žio kao prototip za razvija nje sličnih progra ma, jeste tzv. Olveu sov program, pa ću njega detaljnije pri ka zati.

Školski progra mi za suzbija nje nasi lja

| 249

Olveusov program prevencije siledžijstva Program je osmišljen na osnovu pret hod nih istra živa nja koja su se ticala školskog nasilja. Najuopštenija ideja programa da, pošto se nasilje uči i zavisi od svojih posledica, treba stvoriti uslove koji će povećati pozitiv ne posledice ponašanja koje nije nasil no i smanjiti pozitiv ne a povećati negativ ne posledice nasilja, prevedena je u sledeće ciljeve, metode i strategije (Tabela 10). Central ni element programa mogao bi se nazvati „pravila i posledice”. Osnov na poru ka da je nasilje neprihvatljivo, kon kretizovana je preko niza pravila koja se učenicima predočavaju na vrlo jasan i uočljiv način i za koja se, pošto nisu namet nuta spolja već od strane grupe, očekuje da će ih članovi grupe u većoj meri smatrati isprav nim i obavezujućim, a pravila su praćena uverljivim poru kama o posledicama njihovog pridržavanja od nosno kršenja. Kako izgleda kon kretno sprovođenje ovog programa u praksi? Program je pr vi put primenjen u periodu 1983–1985, a iskustva iz te primene dovela su do manjih revizija u kasnijim primenama. Početku primene programa prethodilo je (oko 4 meseca ranije) snimanje počet nog stanja, tako što je deci i od raslima zadavan upit nik o rasprostranjenosti nasilja u školi. Ova istraživačka faza slu ži da ukaže na obim problema i njegove specifičnosti u kon kret noj sredini, a takođe i da motiviše buduće učesnike u programu. Kako jedan od koautora originalnog programa (Roland, 2000) opisuje, sve osnovne i srednje škole u Nor veškoj, u kojima su učenici uzrasta približno 7–13 i 14–16 godina, dobile su pakete sa materijalima za direktore, nastavnike i roditelje, koje je izradila ekspertska grupa Ministarstva. Glavni deo paketa bio je tekst o siledžijstvu namenjen razrednim starešinama i nastavnicima, u kojem su prikazani neki teorijski i praktični rezultati i ponuđeni praktični saveti kako se nositi sa ovim problemom (Olweus i Roland, 1983). Program je bio manje usmeren na preventivu – postojali su materijali koje su nastavnici i učenici mogli koristiti kada unutar odeljenja razgovaraju o siledžijstvu i načinima suprotstavljanja – a više na preporuke kako intervenisati u slučajevima siledžijstva (Olweus i Roland, 1983; Roland, 1998; Roland i Munthe 1997). Preporučena intervencija išla je u više paralelnih pravaca. Žrtvi bi bila pružena zaštita od nasilnika, a sa svakim nasilnikom pojedinačno (u slučaju grupnog maltretiranja) obavio bi se razgovor i tražilo bi se da odmah prekine sa siledžijstvom. Savetovano je da siledžije i žrtve treba okupiti zajedno da bi se potvrdilo konstruktivno i zajedničko rešenje, kao i da se obave razgovori sa roditeljima siledžija i žrtve. Program, po Olveu su, obu hvata tri grupe mera: na nivou škole, na nivou odeljenja, i na individu al nom nivou.

250 |

Tabela 10: Olveusov program prevencije siledžijstva
Metode i strategije programa

Ciljevi programa

Opšti ciljevi programa 1. smanjiti postojeće probleme nasilnik/žrtva i sprečiti pojavu novih problema 2. osnažiti kod učesnika ponašanja i stavove koji im pomažu da se nose sa problemom nasilja 3. stvoriti toplu i pozitivnu klimu u školi i učiniti školsko okruženje sigurnijim. Programski ciljevi za pojedinačne ciljne grupe Nastavnici i drugo školsko osoblje - da postanu svesni problema nasilništva - da budu aktivno uključeni u rešavanje tog problema - da reaguju na agresivno ponašanje u dvorištu Roditelji - da postanu svesni problema nasilja - da budu aktivno uključeni u rešavanje tog problema Učenici - da budu tolerantniji i prestanu s nasilništvom prema drugima - da pružaju pomoć žrtvama nasilništva - da se suprotstavljaju nasilnom ponašanju Promene socijalnog okruženja - atraktivnije školsko igralište

Nasilje u školama

Globalne programske metode i strategije Metode - „pravila i posledice”: jasna pravila protiv nasilništva i kažnjavanje koje neće biti fizičko niti na neprijateljski način - bolji nadzor skrovitih prostora Strategije - sastanci školskog osoblja i roditelja - „snimanje stanja” u školi - atraktivnije školsko igralište - tim nastavnika za unapređenje „školske klime” - kontakt telefon Programske metode i strategije vezane za ciljne grupe Nastavnici Metode - povećana svest - informacije o problemu nasilnik/žrtva - intenzivno superviziranje u školi za vreme procesa primene programa Strategije - sastanci zaposlenih i obuka Roditelji Metode - informisanje o problemu nasilnik/žrtva - konsultovanje tokom razvijanja školskog programa - podrška njihovom detetu kada je viktimizirano - saveti roditeljima nasilnika koji se tiču podizanja dece

Školski progra mi za suzbija nje nasi lja

Ciljevi programa Strategije - roditeljski kružoci (grupe za diskusiju i učenje) - diskusione grupe s roditeljima nasilnika i žrtava - ozbiljni razgovori s decom uključenom u nasilje - brošura za roditelje Vršnjaci Metode - odeljenjska pravila (razjašnjenja, pohvale i sankcije) - pohvale kada se pravila poštuju - odeljenjska diskusija o problemima nasilnik/žrtva - socijalna podrška bavljenju problemom nasilnik/žrtva - kooperativno učenje Strategije - redovni odeljenjski sastanci - igranje uloga - literatura - sastanci nastavnika, roditelja i dece - zajedničke pozitivne aktivnosti Nasilnici i žrtve Metode - nagrade i kazne u vezi s odeljenjskim pravilima - nastavnička podrška kojom žrtva postaje vredna u očima vršnjaka u odeljenju - pomoć „neutralnih” učenika Strategije - ozbiljni razgovori sa nasilnicima i žrtvama

Metode i strategije programa

| 251

(Olweus, 1992; Stevens i sar., 2001: 158)

252 |

Nasilje u školama

Mere na nivou škole najpre obuhvataju snimak stanja standardizovanim upitnicima, posle čega sledi školski sastanak u vezi sa problemima nasilništva, gde bi se zaposleni upoznali sa stanjem u školi i s nameravanom akcijom, i gde bi se prihvatio zajednički opšti plan delovanja, što podrazumeva zajednički dogovor i prihvatanje zajedničke odgovornosti. Osnovna poruka celokupnog programa je „Mi ne prihvatamo nasilništvo”. Na nivou škole potrebno je organizovati pojačan nadzor učenika na mestima gde se, prema rezultatima ispitivanja, nasilje najčešće događa i uputiti odrasle da spremno reaguju čim primete nasilje. Da bi se nastavnicima pomoglo da akciju ne dožive kao kampanju i pojedinačni rad, treba što više nastavnika uključiti u manje nastavničke grupe „za razvoj društvenog okruženja u školi”, a slične grupe bi mogle formirati i zainteresovani roditelji. Podstiče se organizovanje susreta nastavnika i roditelja, i formira se SOS telefon na koji deca i roditelji mogu da se javljaju. Mere na nivou odeljenja najpre se sastoje u razgovorima unutar odeljenja o problemu nasilništva, iz čega bi proisteklo nekoliko jednostavnih odeljenjskih pravila protiv nasilništva koje bi zajednički for mulisali i učenici i nastavnici. Pravila bi jasno opisivala nor me oko kojih su se svi složili, kao i pozitivne i negativne sankcije u slučaju njihovog pridržavanja ili kršenja. Olveus spominje sledeće kazne koje bi bile primerene za nasilništvo: ozbiljni razgovor nastavnika sa učenikom u četiri oka; učenik ostaje da sedi ispred direktorove kancelarije za vreme odmora; učenik provodi nekoliko sati u drugom razredu, možda i s mlađim učenicima; učenik mora stajati uz nastavnika koji nadzire ostale tokom odmora; učenik se šalje na ozbiljni razgovor s direktorom; učeniku se oduzimaju neke povlastice; roditelji se obaveštavaju o učenikovom ponašanju. Tema nasilja trebalo bi da bude deo redovnih razrednih sastanaka, kao i povremenih razrednih sastanaka nastavnika, roditelja i učenika. Mere na nivou odeljenja uključuju i različite zajedničke pozitivne aktivnosti, kao što je, na primer, negovanje saradničkog učenja kao jednog oblika grupnog rada. Mere na individualnom nivou odnose se na ozbiljne razgovore s nasilnicima i žrtvama, kao i s njihovim roditeljima. Sastoje se i od pomoći neutralnih učenika. Pomoć i podrška pruža se roditeljima i nasilnika i žrtvi, a po potrebi se organizuju sastanci na kojima prisustvuju i jedni i drugi. Jedna od mera je promena razreda ili škole. Takođe, traži se pomoć neutralnih učenika. Primena Olveusovog programa zamišljena je da se odvija na više nivoa (Olweus, 2005). Najpre se obuči grupa trenera (tokom obu ke od desetak celodnev nih semi na ra u periodu od oko 16 meseci). Ovi treneri dalje obučavaju školske ti move (3–5 ljudi), ka snije super vi zi raju nji hov rad i pomažu im, a njihov posao je i zadavanje upit ni ka i inter pretacija rezultata. U svakoj školi for miraju se diskusione grupe zaposlenih – 15 članova koje se redov no sastaju svake druge nedelje.

Osnov na faza implementacije programa „Nula” traje jed nu godinu. po njima. Projektni tim čine direktor.300 dece. ovoga puta na uzorku od 3. Dok je Rolandov program najčešći u oblasti Stavanger na jugu Norveške. najpre po tome što obuhvataju celu školu: osoblje. 2004). do 2000. Programi koji se tiču samo siledžijstva nameću učiteljima dodatne aktivnosti za šta oni obično nisu motivisani. učenike i roditelje. Timovi iz škola sastaju se zajedno na pet seminara. Postoje kontinuirane aktivnosti u odeljenju. Škole su organizovane u grupe.92 Oba programa su vrlo slična.200 učenika uzrasta od 11 do 15 godina u 14 škola. a drugi je program kojeg je razvio Istraživačkii centar za unapređenje zdravlja na čelu sa Olveusom. predstavnici roditelja i učenika. koji je obavezujući za školu i važi i posle završetka programa. a učenicima se distribuira knjižica sa savetima i uputstvima (Mimdthassel i Er tesvag 2008). Učitelji imaju jedan jednodnevni kurs o siledžijstvu. i ona počinje sa radom u proleće. Svaka škola ima mentora koji je u stalnom kontaktu sa školom. na igralištima. a nešto kasnije (1999. Iz primena ovog programa i njihovih evaluacija razvila su se dva paralelna programa koja trenutno postoje u Norveškoj. 92 Olveus (2005: 401) navodi da se njegov program u tom momentu primenjuje u više od 450 škola. treba unapređivati pedagoški rad nastavnika i školske uslove. 2004) štaviše smatraju da direktna usmerenost na siledžijstvo nije uvek najbolja. a 2002/3. samo jedna od posledica neadekvatnog upravljanja školom i odeljenjem. na čelu sa Rolandom. . jer je siledžijstvo. sproveden je i drugi bergenski projekat. Osoblje svake škole razvija svoj akcioni plan protiv nasilja. Oslo projekat protiv siledžijstva u 10 škola s oko 2. Umesto toga.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 253 Program „Nula” Otprilike jednu deceniju nakon što je opisani program sproveden u norveškim školama i njegove evaluacije unutar bergenskog projekta. nastavnici. Centralno mesto u programu ima priručnik za učitelje. godine) realizovan je tzv. Jedan od njih je program „Nula” („Zero”) koji je razvio „Centar za istraživanje ponašanja”. Olveusov program je ukupno češći: školske 2002/3 godine 180 škola su bile deo programa „Nula”. na susretima sa roditeljima i sa osobljem. Specifičnost Programa „Nula” u odnosu na Olveusov program je što u većoj meri pridaje važnost fak torima koji se tiču škole i odeljenja a koji su samo indirektno povezani sa siledžijstvom. godine 381 škola je koristila Olveusov program (Haakanes. koji sadrži uputstva za zaustavljanje i prevenciju nasilja i za izgrađivanje dobrih odnosa među učenicima i između učenika i nastavnika. Značajna uloga pridaje se učenicima: očekuje se da učenički savet bude aktivan u kampanji. pre početka programa. od 2–3. Roland i saradnici (Galloway i Roland.

jedan od značajnijih je tzv. što je bio jedan od central nih elemenata bergenskog programa a znat no vidljiviji su bili elementi koji se tiču uređenja fizičke sredine i podrške vršnjaka. Program je. . 1997). Bergenski i Šefildski program imaju vidljive sličnosti. Škole su pozitiv no ocenile pa ket. kao i Pi kasov metod grupnog rada sa nasil nicima.500 učeni ka uz ra sta 8–16 godi na.254 | Nasilje u školama Šefildski projekat Među projek tima inspirisanim nor veškim programom. koje je besplat no dostupno svim držav nim školama u Engleskoj. godine odštampano je novo izdanje. godine. U ovom programu nije postojalo for mulisanje zajed ničkih pravila. konsultacije unutar škole. primena programa i prilagođavanje nakon evaluacije. Postojale su i opcione inter vencije kao što su obra đivanje teme siledžijstva u ku ri kulu mima. ali i bit ne razli ke (Smith i Ananiadou. u 23 osnov ne i sred nje škole. U šefildskom projek tu vodeća ideja je bila da škole imaju veli ku slobodu da. 1993: 8). preu ređenje prostora kako bi se obezbedio bolji nad zor i veća sigur nost. raz vijanje školske strategije – svima dostupnog doku menta u kojem se jasno definiše siledžijstvo i gde su označene sankcije i for mulisana odgovor nost svih u školskoj zajed nici. Program je sproveden u periodu 1991–1993. Primenjivan je trening za osnaživanje žr tava. Paket je evaluiran 1997. takav da je obu hvatao celu školu. Obavezni deo progra ma sa stojao se iz nekoli ko koraka: podizanje nivoa svesti za problem siledžijstva. zavisno od specifičnosti problema i od vlastitih resursa. Šefildski program u Veli koj Britaniji. godine (Smith i Mad sen. u nekim školama je raz vijano vršnjačko savetovanje (Cowie i Sharp. kao i bergenski. na čijem čelu je bio profesor Piter Smit. Krajem osamdesetih. što će reći jed nu deceniju posle bergenskog projek ta. a na osnovu evaluacije krajem 2000. Mi nistar stvo obra zova nja anga žovalo je stručnja ke sa Univer ziteta u Šefildu. raz viju vlastitu strategiju i sami izaberu opcional ne metode koje će primeniti. 1996). i uključivao je 6. da osmisli i evaluira odgova rajući program protiv siledžijstva u škola ma. ministarstvo je pokrenulo paket „Ne patite u tišini” (1994). Započi nja nju samog programa prethodilo je obim no „snimanje stanja” obavljeno krajem 1990. koje je pokazalo „uz nemirujuće visok nivo iz veštavanja o izloženosti nasilju” (Whit ney i Smith. 2003). kao i grupni rad sa nasil nicima koji je raz vio Pi kas (1989). Pošto je program dao zadovoljavajuće rezultate.

Program za decu sastoji se od oko 100 lekcija koje traju 20–30 minuta dnevno. četvr ti je razvojna psihodinamska teorija. U ovom programu veliki značaj se pridaje emocionalnoj kompetent nosti. „Fast Track”). posebno u rešavanju konflikata. kao i da prepozna i raz ume tuđa emocionalna stanja. drugi je eko-bihejvioralna sistemska orijentacija usmerena na školu i odeljenje kao osnovne eko-sisteme i ulogu kurikuluma u stvaranju pozitivne at mosfere. Osnova progra ma je integracija pet teorijskih modela. 1993. na osnovu . engl. oni se najpre obučavaju tokom dvodnevne ili trodnevne radionice. godine. Program je pr vobitno korišćen u radu s gluvom decom. treći model odnosi se na neurobiološke faktore koji bi trebalo da podstak nu neurološki razvoj. dalje. a peti se tiče emocionalne inteligencije. Da bi dete bilo uspešno u socijalnoj interakciji. u uslovima gde dobija podršku. da planira kako da rešava socijalne probleme i da predviđa posledice svojih akcija.. za rad sa decom sa izraženim rizikom da budu nasilna (tzv. tri puta nedeljno: 56 lekcija se tiču razumevanja emocija i drugih (emocionalne inteligencije). a učenje se odvija kroz razgovore. modeliranje ponašanja i direktne instrukcije. Neophodno je. Da bi nastavnici mogli da vode ovaj program. dalje. PATHS spada u programe primar ne prevencije. Radi se o školskom programu namenjenom deci ranog osnovnoškolskog uzrasta (od polaska u školu do 5. izradu domaćih zadataka. 33 lekcije su o rešavanju inter personalnih problema a 12 lekcija se tiču samokontrole i upravljanja ponašanjem. Takva deca su uočena još u predškolskom uzrastu. ali je kasnije primenjivan u radu sa decom u osnovnim školama i sa decom s invaliditetom. Jedna verzija programa razrađena je tako da služi kao program sekundar ne prevencije.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 255 PATHS PATHS je akronim od Promoting Alter native Thinking Strategies (Podsticanje drugačijeg načina mišljenja). Obiman i ambiciozan program star tovao je 1991. Greenberg i sar. Potrebno je da usvoji i postepeno inter nalizuje pozitivne socijalne nor me i vrednosti. treba da ume da kontroliše vlastito ponašanje. tamo gde će razvijati samopoštovanje. odeljenjski posteri. 1995). slike. da ih prepozna i izrazi. da takve veštine primeni i uvežbava u realnim život nim situacijama. program „Brzom trakom”. Pr vi je tzv. kada je nakon ispitivanja tri kohor te dece iz 4 područja SAD izdvojeno 10% dece (njih 891) sa najvećim rizikom ka ekster nalizujućem ponašanju. ono mora da ume da kontroliše vlastite emocije. U programima se koriste lutke. ABCD model razvoja (Afektivni–Bihejvioralni–Kognitivni–Dinamski). a kasnije svake druge nedelje imaju konsultacije sa stručnjakom. razreda) čiji su autori Mark Grinberg i Kerol Kuske (Greenberg i Kusche. Ono. a škola je za učenike osnovni ekosistem na koji se najpre može inter venisati. dečja literatura.

među ostalima. razreda deca su dobijala svog pomagača. u drugom razredu 14 puta (svake druge sedmice). (CPPRG. . pomoć deci u učenju i trening socijalnih veština. Kenet Dodž. rešavanja socijalnih problema. a dvodnev ni trening se organizuje za nastav no i ad ministrativ no osoblje i savet ni ke. Takve grupe organizovane su tokom pr vog razreda 22 puta. Od 4. Članovi su. sa po 2–3 školska časa nedeljno. planova za budućnost. Postoje tri ku ri kulu ma za tri uz ra sna nivoa. tri puta nedeljno u pr vom i drugom razredu. Pr vo polugođe slu ži za pripremu i obu ku. Zamišljeno je da program bude razvojno primeren. program se prilagođavao razvojnim potrebama i mogućnostima. razredu usmeravale ka pitanjima identiteta. socijalnih veština (saradnje. Deci je pružana pomoć da nauče da čitaju. Na sva kom nivou. Namenjen je deci od 3. i nazivali su se forumi mladih. samokontrole. do 6. dogovaranja). Deca su podeljena u dve jednake grupe: grupu za inter venciju i kontrolnu. Pre prelaska u više razrede osnovne škole organizovani su dodatni susreti. dodatne aktivnosti kao što su for miranje roditeljskih grupa s kućnim posetama. raz redu održavani su mesečni susreti učeni ka i roditelja. 2004)93. a program se iz vodi u drugom polugođu. 5–9 seansi godišnje (CPPRG. i čini ih jedanaest polustruk tu risanih lekcija kojima se raz vijaju socijal no-emotiv ne veštine 93 CPPRG – grupa za istraživanje prevencije problema u ponašanju. razreda. a u trećem razredu ot prilike jednom mesečno. i 8. kao i roditelji učeni ka. Ovoj deci i roditeljima ponuđene su. Džon Koi.256 | Nasilje u školama procene roditelja i vaspitača o ponašanju u kući i vr tiću. koji su se ticali unapređenja prepoznavanja emocija. fer pleja. a onda u parovima uz podršku osoblja. teme su se u 7. Grupe su se sastajale dva sata nedeljno vikendom (pr vo posebno roditelji i deca. infor mišu se o ciljevima i sadržaju programa. Školsko osoblje. emocionalnih veza. 2004) „Koraci ka poštovanju” Školski program za prevenciju siledžijstva „Koraci ka poštovanju” („Steps to Respect”) zasniva se na kombinaciji promene sistema i rada sa odraslima i rada sa decom – socijalno-emotivnog učenja i menjanja nor mi. gde su roditelji unapređivali svoju komunikaciju sa decom). mimo ak tiv nosti koje su u tim školama rađene u okviru PATHS programa. ku ri ku lu mi pokrivaju period od od 12 do 14 nedelja. I u 5 i 6. Karen Birman i Mark Grinberg. da na različitim uzrastima težište inter vencije bude na onim faktorima rizika koji su tada najveći i na koje se može uticati. istog pola i rase. Takođe je već na početku for mirana tzv. nor mativna grupa koju je činio reprezentativni uzorak od 387 dece iz kontrolnih škola. S ulaskom dece u adolescenciju. S obzirom na povećanu nezavisnost učeni ka i raz voj apstrakt nog mišljenja.

koji ne postoji u bergenskom programu.. odeljenjska pravila. modeliranje. 1994. povećan nadzor u hodnicima i igralištima. a u tri škole pokrenut je program vršnjačke medijacije. obično jednom ili dvaput nedeljno. Ovi sadržaji se obrađuju kroz grupne razgovore. U integral ni deo programa spada i obu ka nastav ni ka i roditelja. povećanje empatičnosti i veštine u socijal noj interakciji. Na svakom uzrastu kurikulum je podešen razvojnim potrebama i mogućnostima dece. Najuopštenije. Program je usmeren na kontrolu impulsivnosti. izbegavanje i prijavljivanje siledžijskog ponašanja. Program obično traje 3 do 6 meseci. Leff i sar. 2001).Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 257 – uspostavlja nje pozitiv nih od nosa. uvođenje različitih odeljenjskih aktivnosti koje se bave zlostavljanjem (npr. i svaka lekcija je podeljena na tri dela koja traju po 20–30 minuta. i uključivao je inter vencije na školskom. igranje igara i direkt ne instrukcije. odeljenjskom i individualnom nivou. koji se primenjuje od sredine osamdesetih godina. 2000. Primenjuju se različiti oblici rada: odeljenjske diskusije. 2005). pozorište). a na raspolaganju im je i priručnik (Frey i sar. Postoje i lekcije u kojima se o nasilju i sličnim temama razgovara na osnovu izabranog sadržaja iz dečjih knjiga (Frey i sar.. rad sa besom. Programske komponente su bile obuka osoblja. Deca se podstiču na transfer van školske situacije. i sastoji se od 30 razrednih sesija u trajanju jednog školskog časa. korektivne povratne infor macije i kontingent na pozitiv na potkrepljenja. . kontrola emocija i pre poznava nje. inter venicija se sastojala u nastojanju da se postojeće školsko okruženje tako restrukturiše da se stvori klima u kojoj će se siledžijstvo opažati kao nešto neprilično i nedozvoljeno – glavni cilj programa bio je da deca postanu osetljivija na problem nasilja i sprem nija da pomognu ugroženim vršnjacima (Pepler i sar.. uvežbavanje veština. Program je koncipiran po ugledu na bergenski. pravila ponašanja. Program sprovode vaspitači i nastavnici nakon višednevne obuke. i u SAD i Kanadi je stekao reputaciju uspešnog i popular nog programa.. Njegov cilj je da redukuje agresivnost i da istovremeno razvije prosocijalno ponašanje. s decom uz rasta 6–14 godina. program protiv siledžijstva realizovan je u periodu 1992–1995 u 3 osnov ne škole. „Drugi korak” „Drugi korak” je program primar ne prevencije za decu uzrasta od vrtića do završetka osnovne škole (za uzraste od 3 do 14 godina). 2004). igranje uloga. Pepler i sar. Kanadski program protiv siledžijstva U Kanadi.. u Torontu.

a o uspešnosti programa govori promena u eksperimental noj grupi upoređena sa promenom u kontrol noj grupi. možda postoji zakonita promena u nasilju na početku i na kraju školske godine. U ideal nom slučaju. nasu mice se od ređuje koja će se od uključenih škola naći u eksperimental noj. ali je do poboljšanja došlo i u kontrol noj grupi. može se desiti da je u eksperimental noj grupi konstatovano isto stanje pre i posle inter vencije. Pre početka sprovođenja programa for miraju se dve grupe: eksperimental na. Nakon sprovođenja programa. ponovo se snimi stanje u eksperimental noj i kontrol noj grupi. a kasnije se nasilje smanjuje.258 | Nasilje u školama Evaluacije programa protiv školskog nasilja Evaluacije nekog postupka zahtevaju posebnu. a koja u kontrol noj grupi. ili je teško osigurati da ne dođe do osipanja uzorka u grupama. Ali. unapred isplaniranu procedu ru. Ako je u školi gde je primenjen program konstatovano poboljšanje. metodološki najispravnijom evaluacijom je u tome što ju je veoma teško sprovesti. to poređenje nije dovoljno. . i kontrol na grupa u kojoj su škole po mogućstvu izjed načene po ključnim pokazateljima sa eksperimental nom grupom. jer je izgleda uspeo da zaustavi negativne trendove koji bi delovali da programa nije bilo. da postoji opšti trend smanjivanja nasilja u nekom periodu (kao npr. Da bi se videlo da li je neki program imao efek ta. obr nuto. kompeticijom oko ocena i povećanom ner vozom među učenicima i nastav nicima nasilje povećava. ali da je u kontrol nim grupama stanje značajno pogoršano. a nekada se pokazalo da i samo zadavanje upitnika pr vi put kontrolnoj grupi dovodi do do povećane osetljivost na probleme nasilja koje se odražava na kasniji proces. Najsigur niji metod evaluacije jeste eksperimental ni dizajn. Na primer. možda je nasilje po pravilu izraženije na početku školske godine kad se tek for mira i stabilizuje hijerarhija unutar odeljenja. tako da bi i kod primene pot puno neefikasnog programa bila konstatovana razlika između pre i posle. U tom slučaju. Moguće je. Problem sa ovakvom. program neće biti smatran efi kasnim. na primer. u SAD devedesetih godina). koju čine škole u kojima će se program sprovesti. nekada se pokazuje da se i u kontrolnim grupama preduzimaju neke akcije protiv nasilja. koja bi bila pogrešno pripisana programu. tako da bi evaluacija programa koji traje jed nu školsku godinu a koja se testira promenama na početku i na kraju školske godine bila osetljiva na tu razliku. možda se sa približavanjem kraja školske godine. Nekada se u eksperimentalnim školama programi neujednačeno sprovode. program će se smatrati efikasnim. potrebno je uporediti stanje pre i posle njegove primene. Ili. Ili. Nekada je teško izjednačiti škole. S druge strane.

maja 1985. Efek ti programa su bili vrlo veli ki. 95 K1 označava kohortu dece koja su 1983. K1(2) čine skorovi izmereni 1984. raz reda (uz ra sta od 11 do 14 godi na). godi ne. na kon evalu acije razvijen je u Olveu sov program protiv siledžijstva. razreda i K4 decu 7. godine. Olveu sovom inter vent nom progra mu. evalu acija se nije mogla ra diti pore đenjem eksperi mental ne i kontrol ne grupe. Pravljeno je 5 pore đenja: posle pr ve godi ne pravljena su pore đenja K1(2) sa K2(1). godi ne. 1983. evalu acija je obu hvatila 42 škole – 28 osnov nih i 14 sred njih. a posle godinu dana ovaj procenat se opet smanjio za dodat nih 4–5% 94 Olveus (1999: 38) piše da je njegov program protiv siledžijstva razvijen „u vezi sa nacionalnom kampanjom”. godine na deci koja su tada išla u 5. godine. Pošto su sve škole u Nor veškoj bile uklju čene u program. program pri menjen u nacional noj kampa nji. a ne posred no po njegovom okonča nju. Kampa nja se sa stojala u pri meni sveobu hvat nog progra ma koji je najve ćim delom identičan tzv. di zajn uz rast-kohor ta.94 Preci znije. išla u 5. išla u 4. K2(1) čine skorovi izmereni 1983. razred. raz red. Otuda. U Bergenu. i tako dalje. K2 decu koja su tada išla u 5. razreda. tj. još dvaput je za dava na an keta s ponovljenim ključnim pita nji ma – 8 meseci posle počet ka progra ma (maja 1984. da kle. Istra živači su tokom procesa evalu acije pose ćivali škole. već je korišćen tzv. . godi nu da na i dve godi ne na kon pr vog ispitiva nja. K3 decu 6. pore đena s nji hovim rezultati ma pre progra ma. četi ri uzra sne grupe (kohor te) ispitiva ne su po tri puta. K2(2) sa K3(1). Evalu acija progra ma ra đena je u dve obla sti Nor veške. Broj u zagradi označava vreme testiranja: (1) označava prvo testiranje. na kon inter vala od po godi nu da na.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 259 Ohrabrujući rezultati… Spomenu li smo već nacional nu kampa nju borbe protiv siledžijstva koja je u Nor veškoj pokrenuta 1983. saopštavali im pri kupljene podat ke i interesovali se o sta nju u škola ma. godine na deci koja su te 1983. za oko 50% se smanjio broj učeni ka koji su izjavili da su zlostavljani. sa ukupno 2. a posle druge godi ne K1(3) sa K3(1) i K2(3) sa K4(1). dok su bila na uz ra stu na kojem su sad deca koja su okončala program. Prema tom di zajnu. u nedostat ku prave kontrol ne grupe.) i 20 meseci nakon počet ka progra ma. u sva koj u oko 40 škola. deca koja su prošla program upore điva na su sa sta rijom decom koja nisu prošla program a koja su testi ra na ra nije. Umesto toga.95 Rezultati dece koja su prošla program nisu. K3(2) sa K4(1). razred. Posle počet nog snim ka sta nja maja 1983. godine a (3) testiranje 1985.500 učeni ka iz 112 odeljenja 4–7. razred. Posle 8 meseci primene programa. (2) testiranje 1984.

Program je značajno smanjio i broj novih žr tava. nije došlo da smanjenja viktimizacije. a ne da razlika između ova dva procenta iznosi 50%. Uz to. mada manje nego u prethodnom projektu. do juna 1998). koja nije prošla tretman. procenat 96 Da ne bude zabune. došlo je do opadanja i drugih obli ka antisocijal nog ponašanja kao što su krađe i vandalizam. nije došlo do povećanja nasilja na putu do i od škole. u trajanju od 6–7 meseci (od kraja 1997. i do popravljanja opšte at mosfere u školi. Takođe. Program je ocenjen kao efikasan (Smith i Sharp. Uspeh Olveusovog programa delovao je ohrabrujuće. tako što su efekti u 16 osnovnih i 7 srednjih škola upoređeni s efektima u kontrolnim školama (jedna osnovna i tri srednje). . za 40% (sa 14% na 8%) smanjen je broj izjava o viktimizaciji. Procenjuje se koliki bi bio procenat žrtava da grupa nije prošla tretman. a za 50% (sa 6% na 3%) broj izjava o nasilništvu. u osnovnim školama procenat viktimizirane dece smanjen je s 59% na 53%. dok su u kontrolnoj školi ovi procenti znatno porasli. neposred no po okončanju programa. 2004). Drugo. kad je bila istog uzrasta. pa su i u drugim zemljama pokrenute slične kampanje. kada se kaže da se broj žrtava posle 20 meseci smanjio za 50%. smanjenje od 50% znači da je procenat u grupi s tretmanom upola manji od procenta u grupi bez tretmana. Prema prikazu Smita i saradnika (2004). Rezultati Bergenske studije postali su široko navođeni početkom devedesetih. 2003). ali slika zavisi od toga koji odgovori učenika se prikazuju i koji proseci se porede. čak je za 35% došlo do porasta izjava o vršenju nasilja. Vrednost programa potcrtana je nalazom da u školama koje su služile za komparaciju. za oko 50% (s 37% na 19%). 1994). I u ove dve evaluacije korišćena je tehnika poređenja kohorti. Viktimizacija i nasilništvo smanjeni su za 21–38% (prema Olweus. Posebno ohrabrujuće je bilo što su učinci bili veći posle dve godine (dakle godinu dana po okončanju programa) nego posle godine dana tj. U srednjim školama. Evaluacija je i ovde pokazala jasno smanjenje nasilja u školama u kojima je realizovan Olveusov program.260 | Nasilje u školama (sa 34% na 14%). donekle adaptiran program. već procenat dobijen u drugoj. a u kojima su u istom periodu realizovani neki drugi programi. Evaluacija Šefildskog programa rađena je 18 meseci nakon njegovog ot počinjanja. tu se radi o procenjenom smanjenju. Petnaestak godina kasnije ponovo je u Bergenu pokrenuta široka kampanja u 16 škola na uzrastima 11–15 godina. u kojima je korišćen isti. nasilje se nije premestilo van škole (prema Smith i Ananiadou. a kao osnova za poređenje ne služi procenat dobijen u istoj grupi pre tretmana. broj dece koja su izjavljivala da su nasil na smanjio se među dečacima za 16% (posle 20 meseci smanjenje je iz nosilo 35%). a ne eksperimentalni dizajn sa kontrolom grupom. U Oslo projektu. a koja je ispitana 20 meseci ranije.96 Posle 8 meseci programa. a među devojčicama 30% (a posle 20 meseci 74%) – sveu kupno. tj. starijoj grupi. a procenat nasilne dece s 38% na 34%. gde je takođe primenjivan Olveusov program.

i u radu sa roditeljima u kući. bez inter vencije sa obraćanjem pažnje. a broj nasilnika smanjio s 26% na 25%. Ohrabrujući su rezultati evaluacije dvogodišnjeg programa sekundarne prevencije. za oko jednu trećinu povećan je procenat učenika koji su prijavljivali zlostavljanje nastavnicima i onih sa kojima je neko o tome razgovarao. godine. 1997). i 3. praćena su u tri grupe (inter vencija. posle pada sa 15% iz 1990. s 23% na 28%. s 27% na 20% u jednoj i s 27% na 17% u drugoj školi. prikupljene procene roditelja i nastavnika i procene posmatrača „na slepo” (Grossman i sar. sprovođen je u periodu 1995–1996 i 1999–2000.. dok je u četvrtoj školi. smanjeno je agresivno i povećano prosocijalno ponašanje. Pošto je evaluacija od strane ministarstva usledila neposredno posle završetka programa. Deca iz vr tića. možda zato što oni nisu dovoljno osetljivi na promene koje deca ispoljavaju u interakciji. Program je započet u drugom raz redu i trajao je dve godine. U pet škola ispitanih nakon četiri godine. krajem 1993. tokom sledeće godine došlo do porasta na 30% (Eslea i Smith. Konstatovano je da su učinci bili veći u školama koje su se više angažovale na sprovođenju programa. U trećoj školi je siledžijstvo bilo u konstantnom porastu. broj viktimiziranih učenika opao je za 57%. Montrealskog eksperimental nog projek ta. 165 dečaka označena kao veoma nemir na s rizi kom da imaju probleme u ponašanju i postig nuću. godine (Tremblay i sar. 1998). Deca su praćena sve dok nisu . kontrol na grupa). 1998: 211). dok su se u kontrolnim školama oba ova procenta više smanjila. inspirisan bergenskim i šefildskim programom. Jedan inter ventni program u Španiji (SAVE – Sevilla Anti-Violenca Escolar). u dvema škola je broj dece izložene nasilju konstantno opadao. Što se odgovora učenika tiče.. započetog 1984. Evaluacija programa „Drugi korak” koji je trajao 4–5 nedelja dvaput nedeljno. a u mnogim školama još nisu ni bile okončane sve predviđene aktivnosti. kao i dva meseca kasnije i šest meseci kasnije. razreda. Takođe. godine (Eslea i Smith. rađena je tako što su pre programa. bilo je značajno videti kako se program i kasnije odvija i kakvi su mu učinci. dok je broj hroničnih žr tava smanjen za 41% (Or tega i Lera. a sastojao se u školskim ak tiv nostima koje su spadale u socijal no-kog nitiv ni trening. nasilnika za 16% a žr tava/nasilnika za 57%. 1996). a anketiranje učenika u četiri škole. Jedno takvo praćenje programa preduzeto je godinu dana posle završetka. na 15% 1992. 2000). U inter ventni program bilo je uključeno 10 škola s učenicima uzrasta 8–18 godina. ali nije došlo do promena u procenama roditelja i nastavnika. s decom 2.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 261 viktimizirane dece se povećao s 27% na 30%. Analiza je izvršena u 11 od 16 uključenih osnovnih škola. adekvat no potkrepljuju dečje ponašanje i nose se sa porodičnim krizama. u skladu sa Patersonovim modelom. jed nom u dve nedelje stručnjaci su podučavali roditelje kako da. Tokom dve godine. Na osnovu procena posmatrača.

i veće socijalno-kognitivne i emotivne veštine. Mnogo govori i evaluacija dugo pripremanog i ambiciozno realizovanog programa „Brzom trakom”. posmatranu socijalnu interakciju i stavove prema siledžijstvu. uspešni programi su postali izuzeci. Jedan je bio Bergen. u razmaku od oko pola godine. Međutim. 2005). pre i posle primene programa. Zbir no posmatrano. I neke kasnije evaluacije su nastavile da pružaju ohrabrenje. gde su praćeni efekti u 37 škola. a drugi je bio Rogaland. pokazao je da program ima skromne rezultate u povećanju detetove socijalne i školske kompetencije i smanjenju socijalno-kognitivnih problema (manje neprijateljskih atribucija i ređe korišćenje agresivnih strategija u rešavanju problema). ali. bili su razočaravajući. čak je došlo do blagog porasta siledžijstva.. prosocijal nom ponašanju i vandalizmu. i to na svim uzrastima i kod oba pola (Frey i sar. Evaluacija programa „Koraci ka poštovanju” sastojala se u prikupljanju podataka od učenika i nastavnika i posmatranju interakcije u dvorištu. u manjoj meri bila uključena u gangove i manje sklona opijanju i korišćenu droga. viši sociometrijski status. i 5. deca u programu pokazala su veći napredak od kontrolne grupe. Neuspešni programi su ispr va prihvatani kao izuzeci koji potvrđuju pravilo. Deca su. mada se radilo o sprovođenju pot pu no istog programa kao u Bergenu. Broj onih koji su prijavili da su bili . Roditelji su se prema deci ponašali toplije i koristili primerenije i doslednije mere. takođe. procenama nastav ni ka. istopio se uticaj na akademske i bihejvioralne probleme u školskom okruženju. Evaluacija je pokazala da postoje pozitivni. i manji stepen agresivnog i opozicionog ponašanja. Ove škole su u periodu pre evaluacije bile „ostavljene samima sebi” i istraživači su ih posetili tek tri godine posle ot počinjanja kampanje. mada ne mnogo izraženi. bolju interakciju s vršnjacima.262 | Nasilje u školama napu nila 15 godina. i vršnjaka. …i manje ohrabrujući Evaluacija pr vog većeg programa u Nor veškoj pokazala je veoma dobre rezultate. Konstatovano je da je u grupi sa inter vencijom čak 6 godina po okončanju programa smanjena agresiv nost i po samoprocenama. na jugu Nor veške. Rezultati u Rogalandu. na uzorku od 7. problema druženja sa devijantnim pojedincima i problema ponašanja u porodici i zajednici (nošenje oružja i tuče). Spomenuto je da je evaluacija nor veškog programa izvršena u dva regiona. efekti i na posmatrano nasilničko ponašanje. Na kraju pr vog razreda. Iz među eksperimental ne i kontrol ne grupe nije na đena razli ka u hiperak tiv nosti. razredu). kako se njihov broj postepeno akumulirao.000 učenika uzrasta 8–16 godina. Međutim. Kasniji snimak stanja. na kraju nižih razreda (u 4. uskoro su počele da pristižu i vesti o neefikasnim programima.

Program je uključivao izradu akcionog plana borbe protiv nasilja. a evaluacija je sprovedena u 18 flamanskih osnov nih i sred njih škola. i mere namenjene posebno žr tvama i nasilnicima.1% na 5. Među devojčicama.5%. Nisu svi pokazatelji išli u istom pravcu. po mišljenju istraživača. sukcesivno uključivale u program da bi omogućile poređenje uzrasta-kohor ti. Došlo je do značajnog porasta (22%) nasilništva češćeg od 1–2 puta nedeljno i porast (24%. Mera uključenosti škole u program pokazala je linear nu povezanost sa uspešnošću programa. već trenda koji postoji uprkos njoj” (Roland. Pošto su u Bergenskoj studiji istraživački timovi pratili rad škola i pružali im podršku. tj. već i posmatranjem izabrane dece tokom njihove interakcije u dvorištu i učionici. 2004) pokazali su da je u periodu od 30 meseci od otpočinjanja programa opadao broj nasilnih epizoda i u razredu i u školskom dvorištu. postojale su dve eksperimen- . Dobijen je neznačajan porast (20%) dece koja su prijavila da su zlostavljana 1–2 puta u protekla dva meseca. sa 16% na 21%) nasilništva počinjenog bar jednom u poslednjih 5 dana. ali moglo bi se rezimirati da je stepen viktimizacije ostao približno isti a da je nasilništvo povećano. Kasnije saopšteni rezultati (Pepler i sar. Program nije doveo do promene učeničkih stavova prema nasilju niti do veće spremnosti da se zaustavi primećeno nasilje (Pepler i sar. na 1. aktiv nosti po odeljenjima. Efekti programa ispitivani su 18 meseci nakon otpočinjanja programa. U Belgiji je u periodu 1995–1997 realizovan program protiv siledžijstva koji je predstavljao sintezu bergenskog i šefildskog programa. najčešće tumačenje je da je upravo ova razlika – uključenost i aktivna podrška istraživača naspram ostavljanja po strani i nemešanja – proizvela ovako velike razlike u (izmerenim) efektima iste kampanje. intervencije putem kurikuluma. 1993: 23). treninge za povećanje kompetent nosti uključenih učenika.104 učenika uzrasta 10–16 godina..6% na 5. počevši od 1992. Kanadski program protiv siledžijstva evaluiran je u Torontu na oko 1. programu ozbiljno prišlo. i direktan rad sa žr tvama i nasilnicima. zaključio je da „rezultati nisu posledica kampanje. for mulisanje odeljenjskih pravila. koja su se od nosila na inter vencije u školskoj sredini i okruženju. i značajno opadanje (18%) dece koja su zlostavljana bar jednom u poslednjih 5 dana.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 263 žr tve siledžijstva porastao je među dečacima za 44% (sa 3. koji je rukovodio ovim istraživanjem. godine. naročito na osnovnoškolskom uzrastu. a broj onih koji su se izjasnili kao nasilnici za 24% (sa 4. U evaluaciji programa korišćen je eksperimentalni dizajn sa pretestiranjem i post testiranjem i kontrolnom grupom. viktimizacija je smanjena za 12. došlo je do poboljšanja.000 učenika iz tri škole koje su se. Imao je tri modula. 1994)..2%).1%). I neke druge evaluacije imale su deprimirajuće rezultate. Efekti programa su u dve škole praćeni ne samo preko upitnika. a nasilništvo povećano za 14%. U manjem broju škola u kojima se. Erling Roland. Sem kontrolne grupe.

. aktivnog slušanja. kada su istraživači kroz godinu dana nakon okončanja programa ponovo došli. pa čak se pogoršala situacija (Stevens i sar.. s vrlo visokim nivoom nasilja (15% učenika je bilo ubodeno nožem.. obrazovanje unutar odeljenja. Program je trajao jedno polugođe. 2000). 2004). bez obzira da li su imale podršku ili ne (Stevens i sar. do sedmog razreda. eksperimentalne škole nisu pokazale značajno poboljšanje u odnosu na kontrolne škole. a ekster nalizujućih za 55%. prepoznavanja i kontrole vlastitih agresivnih impulsa. učenici u ova kvoj sredini imaju dobro razvijene odbrane koji im omogućuju da se nose sa uobičajenim ispoljavanjima nasilja i da programi razrešavanja konflikata ugrožavaju njihove stečene veštine sna laženja. a iz veštaji o izloženosti nasilju smanjili su se za 10% u eksperimentalnoj i 27% u kontrolnoj grupi.264 | Nasilje u školama talne grupe: škole u kojima je realizovan program i koje su uz to dobijale stalnu podršku istraživačkog tima (kao u Bergenu). Mada je program trajao dve godine i imao nekoliko komponenti (trening osoblja.. Autori primećuju da programi protiv nasilja u sredinama sa visokim nivoom nasilja mogu faktički povećati agresivno ponašanje i anksioznost: „Moguće je da. i uključivanje školskih savet nika. efekti su se izgubili. Ta kva razmena se smatra preduslovom za nameravane koristi od programa” (Colyer i sar. pozitiv niji prema žr tvama i veću sprem nost da pomog nu. računati na osnovu procena nastavnika. 2000). Međutim. skorovi inter nalizujućih reakcija. i škole koje su sprovodile program i u tome bile prepuštene same sebi (kao u Rogalandu). Jedan program prevencije rađen je sa učenicima sedmog razreda u jednoj školi u Harlemu. raz voj procedura i strategija na nivou škole. proizvodeći povećanu anksioznost i agresiv nost.. nađeno da je stav osnovaca ostao nepromenjen. Ta kođe je moguće da školsko okruženje i krat ko vreme predviđeno za sva ku sesiju nisu pogodova li otvorenoj i iskrenoj razmeni iskustava sa interpersonalnim nasiljem. U Teksasu je primenjen program „Očekuj poštovanje”. 1996: 1028). porasli su za 91%. rezultati su bili nepovoljni (i neobični): izveštavanje o vlastitom nasilnom ponašanju poraslo je za 60% u eksperimentalnoj grupi (6 škola) a za 59% u kontrolnoj grupi. Pošto je program okončan. koji se bavio prevencijom siledžijstva i seksualnog nasilja i koji je bio baziran na Olveusovom programu (Whitaker i sar. Kada je na kraju školske godine ispitivan stav prema nasilju. Posle 20 meseci. i sastojao se od tri sesije nedeljno u četiri izabrana razreda. a da su srednjoškolci u eksperimentalnoj grupi imali negativniji stav prema nasilnicima. Radilo se na razvoju socijalnih veština izražavanja poštovanja i empatije. 48% su bili svedoci pucnjave). dok je u kontrolnim odeljenjima taj procenat opao za oko petnaestak procenata.

a 7 škola je počelo sa programom godinu dana kasnije. Njihova obuka je trajala 16 sati.” (str. U od nosu na original ni Olveusov program napravljeno je nekoli ko iz mena. Autori zaključuju: „Ovi rezultati nisu uspeli da pruže bilo kakav dokaz o uspešnosti programa vršnjačke podrške. štaviše. Evaluacija se sastojala u praćenju promena na sedam izabranih mera godinu dana i dve godine nakon ot počinjanja programa. godina opsežan preventivni program protiv nasilja u četiri osnovne škole (viši razredi) s visokim rizikom. ali tu nije uspeo da ponovi svoje super ior ne rezultate. jedine značajne razlike ukazuju na suprotan smer: da se siledžijstvo povećalo a da su podržavaoci i drugi mladi u junu inter venisali ređe nego u novembru. Uprkos velikim pripremama i angažovanju. počeo je devedesetih godina da se primenjuje i u SAD. godine u Ju žnoj Karolini ot počeo je trogodišnji program primene i evaluacije Olveusovog programa. s reputacijom dokazano uspešnog programa. Škole koje su uključene posle godinu dana nisu nakon godinu dana pokazale ni kakvo . 2006a).Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 265 Kovi i Olafson (Cowie i Olafsson. Primenjen je program vršnjačke podrške i odabrano je 9 učenika za tu ulogu (za školu sa preko 400 učenika). članovi zajed nice su ohrabrivani da se kao partneri aktivnije uključe u bavljenje problemima siledžijstva (Limber. zabeležen je izvestan. u kojoj su se faktički skupljali učenici izbačeni iz drugih škola. da bi poslu žile kao kontrol na grupa nakon pr ve godine sprovođenja. u poređenju sa 15% na početku školske godine. reklo je da su bar jednom nekoga zlostavljali u poslednjih pet dana. Zbog drugačije organizacije nastave i odeljenja u SAD. Smanjio se procenat učenika koji su rekli da su nastavnici ili vršnjaci spremni da priteknu u pomoć.000 učeni ka pokazala je da program (baziran na Bandurinim postavkama socijalno-kognitivne teorije) ni na jednom indikatoru nije doveo do očekivanih poboljšanja. Pamela Or pinas sa saradnicima (Or pinas i sar. Godine 1994.. adaptiran je materijal koji je korišćen. 2000) ot počela je 1994. Broj nasilnika se povećao – 22% na kraju. I priprema i samo sprovođenje programa brižljivo su organizovani. U stvari. 2000) izveštavaju o pokušaju smanjenja nasilja u jednoj školi sa velikim procentom nasilja. brižljiva evaluacija rađena na ukupno 9. Dvogodišnji program je sproveden u 11 osnov nih škola (s učenicima modalnog uz rasta 10–12 godina). porast nasilja. Olveusov program. čiji su učenici bili pretežno Afroamerikanci i Hispanoamerikanci. nastav nici i osoblje imali su inten ziv ni dvodnev ni trening s redov nim mesečnim konsultacijama. 86). mada statistički neznačajan. Upitnik je zadat na početku i kraju školske godine. Nakon 7 i po meseci nije došlo do smanjenja samoprocena izloženosti nasilju – otprilike četvr tina učenika rekla je da su bili izloženi nasilju bar jednom u poslednjih 5 dana. povećao se procenat onih koji bi bili skloni da se pridruže nasilniku. pravila su for mulisana na nivou škole a ne odeljenja.

motrenje na manje ili više suptilne oblike nasilja. stalno inter venisanje itd. Učenici su u većem stepenu opa žali sprem nost druge dece da pomog nu u slučajevi ma siledžijstva. Olveusov program sproveden je i evaluiran i u Nemačkoj. Kada je 1993. Samoprocena izolovanosti kod devojčica ostala je nepromenjena a kod dečaka je vrlo blago opala. Neki nastavnici su program shvatili kao jednokratnu. do čega u stvari nije došlo). Uzroke ovakvim ne baš sjajnim rezultatima autori su našli u nizu otežavajućih faktora koje su konstatovali tokom realizacije programa. dok su devojčice postale značajno tolerantnije prema nasilju. održavanje stal nih sastanaka. General no. a 37 škola s preko 10..266 | Nasilje u školama poboljšanje.000 učeni ka učestvovalo je u programu (6 osnov nih s raz redima 1–4. posle koje se više nisu bavili nasiljem. smanjen je i broj učeničkih inter vencija kad su svedoci nasilja (autori ove rezultate tumače smanjenom izloženošću nasilju. a ostale su obu hvatale decu 5–12 raz reda. a javili su se i neki negativni efekti (Limber i sar. Stručni konsultanti bili su na raspolaganju školama manje nego što je bilo planirano. tj. Evalu acija pri mene Olveusovog programa u 7 osnov nih škola tokom školske 2003/4 godi ne u Sijetlu vršena dve godi ne posle ot poči nja nja programa nije poka zala general no poboljšanje u od nosu na kontrol ne škole (Bauer i sar. uz rasta do 19 godina. U aprilu 1994. kontraproduktivni jer se zasnivaju na jačanju samopoštovanja nasilnika (misli se na grupni rad sa nasilnicima). bile mnogo bolje. U nekim školama dodatno su rađeni programi koji su. neke pozitivne promene su se desile posle pr ve godine ali su se zatim izgubile. Ali ni škole koje su bile uključene dve godine nisu. ali nije na đena razli ka u opa ža nju sprem nosti od raslih da inter venišu niti u osećanju opšte sigur nosti. sa svim ključnim elementima na školskom. Stavovi dečaka prema siledžijstvu ostali su nepromenjeni. Samoprocena viktimizacije takođe je ostala na istom nivou posle druge godine. po logici Olveusovog programa. Smanjeno je prijavljivanje nasilja roditeljima kao i nastav nicima. Najpre. 2007). Evaluacija se zasnivala na podacima bez kontrol ne grupe. već su poređene kohor te. godine istraživanje pokazalo zabrinjavajući stepen siledžijstva u školama u Šlezvig–Holštajnu u Nemačkoj. što je uz rast 6–10 godina). Iz vesno sma njenje opa žene vik ti mi zacije na đeno je me đu decom bele rase. Samoprocena nasilništva najpre je opala a zatim porasla. godine svim školama je podeljena brošu ra o prevenciji agresije i nasilja u školama. jednogodišnju aktivnost. nije utvrđena . odeljenjskom i individual nom nivou. međutim.. nije u svim školama osoblje bilo dovoljno motivisano za dodatne aktivnosti – čitanje priručni ka. Ministarstvo obrazovanja pokrenulo je program prevencije siledžijstva. dostižući početni nivo. 2004). Program je fak tički bio primena Olveusovog programa.

Smit i Šarp iz neli su pret postavku da je takav rezultat možda posledica povećane sen zitizacije dece na slučajeve nasilja. Postojala su tri nivoa programa: A – dvogodišnji program primar ne prevencije zasnovan na socijal no-kog nitiv nom pristupu. 1999).. i u sredinama koje su iz nad minimu ma ekonomskih resursa i socijal ne podrške (Eron i sar. i C – gde je dodat i rad sa porodicama. Rad sa malim grupama visoko rizične dece povećao je agresiv nost u od nosu na kontrol nu grupu (nivo je ostao isti a kod kontrol ne grupe se smanjio). pozorišne predstave i slično. timove za pružanje pomoći. do 11. u siromašnim. ali se ne zna kojem fak toru to treba pripisati jer to nije bio pred met ispitivanja. (17–18 godina tj. 1994). Program je sprovođen u školama s visokim rizi kom nasilja. Kada je u Šefildskoj studiji konstatovan porast vik timizacije. 2004). 11–12. Do 10. raz red) vik timizacija je povećana za 44% a nasil ništvo za 40. tribine. 2007). Guer ra i sar. urbanim. 2002. Na starijim uz rastima nijedan oblik prevencije nije bio uspešan. Mu kotr pan rad i vrlo skrom ni rezultati – to bi mogao da bude rezime i opsežnog programa prevencije nasilja rađenog od strane MACS (Metropolitan Area Child Study Re search Group).. Autori pret postavljaju da takvi programi predstavljaju prevelik zahtev za osoblje i roditelje koji već imaju pu no teškoća. Analiza je dalje pokazala da postoji veli ka razli ka među školama. Ponovno testiranje istim upitnikom posle dve godine otkrilo je nepromenjeni nivo nasilja u školi (Peterson i Rigby. diskusije u okviru programa o ovim temama na komu nal nom nivou otvaraju probleme ali ih ne rešavaju. Jedan program je sproveden u jednoj velikoj srednjoj školi u Australiji na uzrastima od 7. na najmla đem uz rastu. Ovakvo moguće objašnjenje kasnije su davali i drugi autori. . pa i evaluatori ovog programa u Nemačkoj. sem što su iz vesne male promene na đene na mla đim uz rastima (Hanewin kel. U sredinama sa ekstrem no lošim uslovima sveobu hvat ni programi doveli su do veće agresiv nosti nego u kontrol noj grupi. Zatim. postere. raz red). koji su organizovali timove protiv nasilja. Na starijim uz rastima.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 267 promena u dečjoj nasil nosti i vik timizaciji. multiet ničkim sredinama. u tim zajed nicama postoje nor me koje se tiču agresiv nosti prema kojima je sprem nost da se agresiv no reaguje poželjna. raz red) i starijem uz rastu (5–6. koje je možda i smanjeno (Smith i Sharp. raz reda (uz rast približno 16 godina) vik timizacija je smanjena u proseku za 17% a nasil ništvo za 5%. Program je sprovođen na mlađem uz rastu (2–3. Samo rad u odeljenjima (program A) nije imao efek ta. Program se u velikoj meri oslanjao na aktivnosti samih učenika. razreda. međutim.5%. Pokazalo se da program ima efek ta ali su efek ti „skrom ni” i postoje samo kad se program sprovodi u najobu hvat nijoj varijanti. koji je trajao osam godina. B – gde je dodat rad u malim grupama sa visokorizičnom decom.

rezultati velikog broja istraživanja po pravilu se grupišu u distribuciju gde su pojedinačni rezultati raspršeni s jedne i druge strane oko pretpostavljene „prave mere”. desiće se da će skoro sve studije konstatovati povezanost. Nađeno je da je program imao efekta. samo neke manju a neke veću. Kao da će nakupljene meta-analize stvoriti potrebu za nji hovom meta-meta-analizom… . čak i kada su meta-analize fokusi rane na istu oblast. Ako se nema uvid u celinu. Evaluacija – poređenja i meta-analize Postoji veliki broj programa. Pošto istraživanja obično nemaju jednaku (niti naročito veliku) tzv. Ako se. Zadatak meta-analize je da se iz prikupljenih podataka o velikom broju evaluacija utvrdi uspešnost pojedinih programa ili njihovih komponenti po unapred utvrđenim i ujednačenim statističkim parametrima kao kriterijumima. desiće se da jedan broj studija konstatuje toliku ili veću povezanost.268 | Nasilje u školama Autori su dalje ispitivali da li je program imao nekog uticaja na socijalne kognicije u uslovima A i B. nekad će se objedi niti programi koji se bave antisocijal nim ponašanjem. Ali. i zasnovane na različitim pokazateljima. vode istraživače ka različitim zaključcima. još uže. dok preostale studije faktički neće pronaći statistički značajnu vezu. nekada programi protiv nasilja među mladima. na uzorcima različite veličine. i na nor mativna verovanja o prikladnosti agresije. i to na tri kognicije koje su bitne za učenje agresivnosti: na nameru da se koriste agresivni odgovori. kao i selekcija rezultata koji će se porediti. takođe i veliki broj izveštaja o evaluacijama. varijacije u uzorku studija i u statističkim odlu kama koje se od nose na ponderisanje pojedi načnih studija. takvo stanje u jednoj oblasti opisuje se kao postojanje kontradiktornih rezultata. gde veliki broj varijabli ima relatibno nezavisan uticaj na ispitivanu pojavu. na agresivne/ prosocijalne fantazije. statističku moć (moć da konstatuju vezu koja stvarno postoji). ali samo u zajednicama sa osrednjim a ne minimalnim uslovima. rezultati tiču povezanosti dve varijable pri čemu je „prava povezanost” velika. ako je prava povezanost niska – a takve povezanosti su pravilo u oblastima kao što je školsko nasilje. Snaga meta-analiza jeste u tome što omogućavaju da se izvedu zaključci koji se ne mogu izvesti iz pojedinačnih analiza. na primer. Znatno pouzdaniju i pregledniju sliku o celini od pojedinačnih analiza trebalo bi da pruže meta-analize. i iz tolikog mnoštva nije lako for mirati preovlađujuću sliku jer su evaluacije rađene različitim metodama. Kao što će se videti. a nekad. čiji uzrok se traži u metodološkim ili teorijskim neslaganjima. Meta-analiza najpre zahteva da se od redi kriterijum po kojem će se sakupiti istraživanja koja će se zajed no analizi rati. Kao što će se ta kođe videti. i na različitim programima. programi protiv siledžijstva.

Da bi program bio smatran uspešnim. zaključuju autori. pokazuje se da su najefi kasniji oni programi koji kombinuju rad na primar noj prevenciji sa specifičnim oblicima rada fokusiranim na manje grupe. Sa šire liste od 34 školska programa za koje su postojali podaci o evaluaciji. da postoje i mere praćenja efekata. a samo 5 programa je zadovoljilo kriterijume da budu smatrani „verovatno uspešnim” („verovatno” zato što je nedostajala dodat na nezavisna provera). Uz to. i da postoje ponovljene provere od strane nezavisnih istraživača. „Idealan preventiv ni program”. da postoji jednoobrazan trening za voditelje uz nadgledanje ver nosti sprovođenja programa. podržava sarad nju iz među škole. pru ža mehanizam za pri kupljanje podataka za procenu uspešnosti. njihova sklonost indirekt nom/relacionom nasilju. Najpre. Filds i Maknamara (2003) dali su analizu (ne meta-analizu!) 26 takvih istraživanja. tragajući za onima koji bi zadovoljili njihove prilično visoke kriterijume uspešnosti. 2001: 359). treba brižljivo raz motriti saglasnost iz među specifičnih potreba lokal ne zajed nice i ciljeva inter vent nog programa. bar 6 meseci nakon okončanja programa.. Uporedan pregled rezultata ovih studija sugeriše. sala za jelo. Tragajući u bazama podataka na Internetu za evaluiranim programima koji se bave primarnom i sekundarnom prevencijom nasilja mladih u poslednjih 20 godina. da su mere ishoda zadovoljavajuće pouzdanosti i validnosti. i znatno češće se prave pregledi u kojima istraživač daje podroban prikaz i upoređenje manjeg broja izabranih studija.” (Leff i sar.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 269 Nisu sva poređenja meta-analize. nijedan nije dobio ocenu „uspešan”. igralište. Autori daju nekoli ko opštih komentara koji se od nose na školske programe za prevenciju nasilja. dva programa su se ticala primar ne prevencije učeni ka: PATHS i „Drugi korak”.. a „Program kontrole besa” (Anger Coping Program) i „Program Snaga mozga” (Brain Power Program) agresiv ne osnovce (samo dečake). prili kom izbora ili adaptacije programa. Ostali programi ticali su se sekundar ne ili tercijar ne prevencije: program „Pr vi korak ka uspehu” obu hvatao je agresiv nu decu u vr tićima. po . porodice i susedstva. U jednom takvom pregledu (Leff i sar. potrebno je bilo da efikasnost bude eksperimentalno testirana. sa slučajnim svrstavanjem u eksperimentalnu ili kontrolnu grupu. učionica). autori su analizirali školske programe za prevenciju nasilja među mlađom decom. da postoji jasno opisana procedura izvođenja programa. Takođe. i podstiče generalizaciju tret mana na različite situacije (npr. 2001). a tamo gde se primenjuje na učenike oba pola ne uzimaju se u obzir specifičnosti ispoljavanja nasilja kod devojčica. tj. uključuje i univerzal ne i selek tiv ne/indi kovane komponente. Drugo. „široko definiše školsku agresiju. Od tih 5 programa. mnogi programi koji se rade nemaju ugrađenu adekvat nu evaluaciju. ali ovakvi obu hvat ni programi relativ no su retki. pokazalo se da je veli ki broj programa rađen za dečake a ne i za devojčice.

Meta-anali ze kog nitiv no-bi hejvioral nih progra ma potvrđuju efi kasnost ovakvih inter vencija: veličine efekata kretale su se od umerenih do velikih (od 0. U ranijoj meta-analizi dobijeno je da je efekat rutinskih programa bio vrlo mali. 31% programa je bilo univerzalno. Nije postojao dokaz da su duži programi efikasniji. tj. 2003). Za oko polovinu programa. Već i sam opis prikupljenog uzorka pruža koristan uvid u ovu oblast. Uz to. obuhvatali su svu decu u odeljenju. da neki drugi faktori imaju značajnog uticaja. ovaj tip programa97 u celini gledano daje pozitivne rezultate. 2007) podvrgli su meta-analizi 249 prikupljenih studija kojima se evaluiraju školski programi za smanjenje nasilja i ometajućeg ponašanja među decom (od vrtića do srednje škole). Pošto su ovi programi usmereni ka više frontova. Sandra Vilson i Mark Lipsi (Wilson i Lipsey. Nešto manje od polovine programa bilo je namenjeno deci mlađeg školskog uzrasta od 6 do 10 godina. programi koji su već zaživeli u jednoj sredini i odvijali bi se i da se nije pojavio istraživač zainteresovan za njegovu evaluaciju. 8% su bili komprehensivni. Od 26 programa koja su analizirali. programi koji su svrstavani u različite teorijske orijentacije vrlo malo su se međusobno razlikovali po efektu. koja komponenta je manje a koja više zaslu žna za uspeh.47 do 0. pa su autori upozorili: „Ukratko. aktivnosti su se odvijale jednom nedeljno. Autori skreću pažnju na jedno značajno iskrivljenje u vrsti evaluacije programa. 2003/. nekoliko zaključaka. Najpre. veli ki broj pri kupljenih istraživanja o efi kasnosti školskih programa malo nam govori o efek tima takvih programa koji se zaista sprovode u školi. bilo je samo 8% takvih studija). U oblasti dečje psihoterapije i delin kventnog ponašanja već se pokazalo da su znatno manji efekti pronalaženi kod rutinski implementiranih programa nego kod programa u svrhu demonstracije.270 | Nasilje u školama autorima. Programi sekundarne prevencije više su obećavali od programa primarne prevencije. Praktično sve studije su iz Severne Amerike (90% iz SAD i još 8% iz Kanade).90) (Nock. ostaje ipak nejasno šta u njma deluje. tj. Efikasnost ovih programa povećavala se ako su programi bili udru ženi s radom s roditeljima. kao što se pokazalo u terapijama sa od raslima. . kao što je pozitiv na očekivanja deteta od tret mana. 23 su bila efikasna bar po nekom indikatoru. a 17% programa rađeni su u specijalnim školama i odeljenjima. Dalje. Najviše programa (43%) trajalo je 7 do 19 nedelja. Naime. velika većina evaluacija rađena je na demonstracijama programa. 97 Osamnaest od 26 programa bili su školski programi. 43% je uključivalo samo decu sa rizičnim ponašanjem. uvek postoji mogućnost. koje su istraživači sproveli u svrhu istraživanja ili demonstriranja programa. a tek nešto više od trećine programa trajalo je 20 nedelja ili duže. 19% programa kraće od toga. Samo 13% programa bili su rutinski sprovođeni (u prethodnoj meta-analizi /Wilson i sar..

tj. univerzal ni programi. slika o rutinskim sprovođenim programima bila je povoljnija. Najveći efekat pokazali su programi namenjeni deci sa rizikom: 108 takvih programa pokazalo je prosečnu veličinu efekta od 0. Ovi programi bili su uspešniji među mlađom decom i među decom nižeg socijalno-ekonomskog statusa. Jedino su se među programima namenjenim specijalnim razredima nešto efikasnijim od ostalih pokazali programi zasnovani na bihejvioralnim strategijama. rešavanja konflikata. učenje socijalnih veština za učenike i veštine roditeljstva za roditelje. Sve ove grupe programa su se u proseku pokazale podjednako dobrim. čiji je fokus na promeni načina razmišljanja i kognitivnih veština. komprehensivni ili multimodalni programi.05)! Ovi programi su bili du ži – trajali su bar po godinu dana. pre programa 20% učenika pokazivalo neki oblik agresivnog ponašanja. Ta kođe. Neki programi su se zasnivali na tehnikama individualnog i grupnog savetodavnog i terapijskog rada. Najviše je bilo onih kognitivno orijentisanih. Iznenađujući nalaz je da tzv. ja-poruka. nisu pokazali nikakav efekat (prosečna veličina efekta iz nosila je samo 0. najpre. U novijoj analizi (Wilson i Lipsey. kao što su rešavanje socijalnih problema.21 (kao da se procenat sa 20% smanjio na 15%. Programi su se razlikovali po tipu intervencija na kojima su se zasnivali.99 kakvih je bilo 21. samokontrola. Veličina efekta (effect size) računata je kao standardizovana razlika između aritmetičkih sredina eksperimentalne i kontrolne grupe. kontakta očima i slično. programom bi se taj procenat redukovao na 13%. npr. može biti značajno da je proporcionalno manji 98 To bi značilo da. što je smanjenje za 25%). univerzalni programi: 77 takvih programa dalo je prosečnu veličinu efekta od 0. 2003: 147). . Druga po veličini grupa programa zasnivala se na učenju socijalnih veština – učenju komunikacionih veština.. Ponuđeno objašnjenje autora je: „Može biti da je širok opseg povezan sa izvesnim smanjivanjem intenziteta i fokusa ovih programa ta ko da je postoja la manja uključenost učenika u ove programe nego u univerzalne i selekcionisane kategorije. ugovorima. i ne vidi se zašto ne bi imali bar jed naki efekat kao tzv. kad bi npr.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 271 Ono malo što nam otkrivaju jeste da ovi programi iz prakse imaju minimalne efekte na agresivno ponašanje na koje su usmereni” (Wilson i sar. 2007). ali i statistički i praktično značajan efekat pokazali su i tzv. program bi doveo do smanjenja za 33%. ekonomijom žetona i sl. uključivali veći broj dece i raznovrsnije mere. 99 Ovi programi su uključivali nekoliko jasno različitih komponenti. Meta-analiza je. komunikacije u grupi. međutim.29.98 Nešto manji. inhibiranje neprijateljskih atribucija i kontrola besa. pokazala da postoji pozitivan generalni efekat programa. Treću grupu su činili programi zasnovani na menjanju ponašanja putem potkrepljenja – nagrađivanjem.

takvu selekciju prošlo je svega 14. Obuhvaćene su sve studije. Prikupljeno je ukupno 53 studija objavljenih do kraja 2004. nezavisno od rizika. Tako. programi doprinose smanjenju nasilnog ponašanja. komponentu školskog akcionog plana protiv . Unutar ove grupe programa postojale su razlike u efikasnosti. koje se tiču (a) evaluacije celoškolskog interventnog programa protiv nasilja (b) sprovedene u više od jednog odeljenja i (c) sa kvantitativnim pokazateljima ishoda programa na stepen nasilništva i/ili viktimizacije u školi. neodgovarajuće seksualno ponašanje. Efekti su bili tim manji što je veći vremenski razmak bio između završetka programa i ispitivanja. a to su programi koji se primenjivani na nivou odeljenja (dakle. koristan je uvid u strukturu ovih programa. niti program koji bi sadržavao sve komponente. SAD (tri studije). i efikasniji su bili oni programi koji su primenjivani na sve učenike. i koji su imali češće aktivnosti. Studije obuhvataju period od 1989. Smith i Ananiadou. i nezavisno od teorijske orijentacije na kojoj se zasnivaju. Kanadu (2 studije) i Australiju. rizičnim školama (s niskim socijalno-ekonomskim statusom roditelja i visokom stopom nasilja) i onim drugim. kao što su upotreba narkotika. koji su bili najzastupljeniji među univerzalnim i selektovanim programima” (str.. učeni ka). 142). Nisu postojale komponente koje bi bile u svakom programu. godine. 1989) do 2003. (Salmivalli i sar. na primer rizičnih. a geografski pokrivaju države zapadne Evrope (8 studija). generalno. izvedene do kraja 2002. Autori su izdvojili 14 programskih komponenti i analizirali koliko je ovih komponenti u kojem programu bilo zastupljeno. ostalih šest je rađeno bez kontrolne grupe. 2003). Jedna meta-analiza rezultat je rada Radne grupe za preventivne programe u zajed nici (Hahn i sar. Osam evaluacija rađeno je s pre-testom i post-testom eksperimentalne i kontrolne grupe. Efekti su se sa smanjenog agresiv nog ponašanja prenosili i na druge oblasti. I u ovoj meta-analizi utvrđeno je da. (Munthe.. oštećenja imovine. Od svih studija o kojima je bilo pomena u svetskoj literaturi. Cilj studije Smita i sarad ni ka (Smith. godine koje su zadovoljavale postavljene kriterijume. ne samo za neke grupe.272 | Nasilje u školama broj programa u ovoj kategoriji uključivao kognitivno orijentisane tretmane. u proseku za 15%. i to na svim uz ra snim nivoi ma. univerzalnih školskih programa za prevenciju nasilja i agresije. Nekoliko meta-analiza ticalo se samo školskih programa za prevenciju siledžijstva. 2007): Sedam naestočlana grupa imala je zadatak da ispita efikasnost tzv. Schneider. Programi su bili podjed nako uspešni i u tzv. 2004) bio je da napravi sintezu istraživanja o efektima celoškolskih programa za prevenciju siledžijstva. delin kvencija. I pre upoznavanja sa efektima.

autori su morali da zaključe da „većina evaluiranih programa pokazuje neznačajne efekte na merama samoprocenjene viktimizacije i siledžijstva” (str. S druge strane. „Uprkos ograničenosti empirijske podrške efikasnosti programa protiv siledžijstva. pre optimističan nego pesimističan: „Zaključujemo da efikasnost programa protiv siledžijstva nije dokazana. kurikular ne aktivnosti deset programa. 86% efekata na viktimizaciju bili su zanemarljivi ili negativni. postavljanje pravila takođe osam. inter vencije koje su sprovodili vršnjaci postojale su u sedam programa. Posmatrajući u celini efekte odabranih celoškolskih programa koji inače važe kao reprezentativ ni u ovoj oblasti. 547).” (str. a ako je kriterijum mera nasilništva. kako ga sami autori vide. 4 su proizvela pozitivne ali zanemarljive rezultate. Prema iz raču natim veličinama efek ta. i u rubrici „prosečan rezultat” za takve studije dati su prosečni efekti. ishodi programa klasifi kovani su u jednu od pet kategorija. a dva efekta su čak bila negativna. U posebnoj rubrici izdvojeni su efekti u 7 studija u kojima je korišćena najrigoroznija provera putem eksperimentalne i kontrolne grupe. a u 2 su konstatovani negativni rezultati. 558). Analizirajući saopštene efekte. bilo da se kao kriterijum uzmu mere viktimizacije ili nasilništva. praktično svi efekti sem jednog pozitivnog efekta spadali su u „zanemarljive”.” (str. ali da ima dovoljno ohrabrujućih rezultata koji opravdavaju dalje pokušaje da se ovakvi programi razviju i provere. Najopštija poruka je da inter vencija može biti uspešna. oni su zaključili da je 8 programa proizvelo poželjne promene. U nekim studijama je program testiran u nekoliko različitih uslova. od negativnih do velikih.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 273 siledžijstva imalo je devet od 14 programa. onda su svi efekti bili zanemarljivi ili negativni. obuku školskog osoblja osam programa. Utvrđeni efekti programa u ovoj meta-analizi prikazani su u Tabeli 11. U rubrici „rezultat u najboljim uslovima”. ali se ne zna dovoljno da bi se reklo zašto i kada. 2007) su iz svetske literature izdvojili 16 najvećih i najreprezentativ nijih evaluacija celoškolskih programa protiv siledžijstva. nema osnova da psiholozi i pedagozi učestvuju u kampanjama za rešavanje problema nasilnik/žr tva pomoću celoškolskog pristupa isključujući druge modele. Baldri i Farington (Baldry i Far rington. Među programima s kontrolnom grupom. što se smatra najpouzdanijim podatkom. samo 4 od 10 je pokazalo poželjne efekte. Konačni zaključak je. nema dovoljno dokaza za zaključak da ove programe treba odbaciti. 201). Ako se posmatraju efekti u onim studijama u kojima se promena u eksperimentalnoj grupi može uporediti s promenom u kontrolnoj grupi. u 2 programa rezultati su u jednoj grupi bili pozitivni ali ne i u drugoj. Kao što se iz Tabele vidi. trening socijalnih veština šest programa. . kao efekat u studijama u kojima je postojalo više uslova uziman je efekat u uslovima koji se pokazao kao najpovoljniji.

30-0. . Osnovni rezultati prikazani su u Tabeli 12.29 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 67 33 14 0 80 77 33 50 57 67 13 15 0 17 29 33 Rezultat Na viktimizaciju u najboljim Na siledžijstvo uslovima Studije sa Na viktimizaciju kontrolnom Na siledžijstvo grupom Adaptira na tabela iz Smith i sar. pre svega metodološke kriterijume (eksperimentalni ili kvazieksperimentalni dizajn i adekvatne statističke mere). ova meta-analiza se nije sastojala u razvrstavanju studija po efikasnosti. pošto se nisu ograničili samo na celoškolske programe.. registrovali su samo 16 izveštaja koji zadovoljavaju postavljene. Programi su sprovođeni u Evropi (8). (2004: 555) Merel i saradnici (Mer rell i sar. (2004).50 0.10-0.274 | Nasilje u školama Tabela 11: Veličine efekata celoškolskih programa protiv siledžijstva Ishodi Prosečan rezultat Na viktimizaciju Na siledžijstvo Mali Zanemarljivi Negativni Veliki Srednji 0. U periodu od 1980. SAD (6) i Kanadi (2). 2008) izdvojili su evaluacije školskih programa koji se odnose na prevenciju siledžijstva imajući nešto blaže kriterijume selekcije nego Smit i sar. Pošto u programima po pravilu nije meren samo jedan već veći broj ishoda.09 <0 >0. do 2005. već u utvrđivanju efikasnosti pojedinačnih ishoda.00-0.49 0.

Tabela 12: Rezultati meta-analize prema izvoru podataka i objektu procene Broj veličine efekata Broj značajnih pozitivnih efekata Broj značajnih negativnih efekata Učeničke samoprocene 11 6 14 7 10 2 4 5 10 1 2 1 1 2 4 5 6 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Maltretirali druge Pozitivan stav prema siledžijstvu Bili su maltretirani Školski progra mi za suzbija nje nasi lja Prisustvovali su maltretiranju Intervenisali su da spreče maltretiranje Siledžije su pozvane na razgovor sa odraslima Nastavnici reagovali Ignorisali/odbili su da se priključe maltretiranju Prijavili su nasilje ili bili spremni da prijave Osećali su se sigurno u školi Osećali su zebnju ili depresiju Opšte samopoštovanje Socijalne veštine Saosećanje sa žrtvama | 275 Pozitivna interakcija sa vršnjacima .

(2008: 37) .276 | Nastavničke samoprocene 1 1 5 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Bili svedoci maltretiranja učenika Poznavanje prevencije siledžijstva Primereno reagovanje osoblja na siledžijstvo Efikasnost intervenisanja Stav o sigurnosti u školi Nastavničke procene dečjeg ponašanja 2 1 0 1 2 0 Emocionalni ili bihejvioralni problemi učenika Socijalna kompetentnost učenika Vršnjačke procene 4 2 3 3 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 Učešće u nasilničkim ulogama Uočavanje žrtava Uočavanje nasilnika Prihvatanje od strane vršnjaka Problematične socijalne veštine Podaci iz škola 1 1 0 Nastavnički izveštaji o disciplini Nasilje u školama Adaptira no iz: Merrel i sar.

” (str. nađena je samo 31 evaluacija. moguće je. pokazuje se da je evaluaciju koja bi zadovoljila sve metodološke zahteve veoma teško sprovesti. kao i da su evaluacije mahom inter ne pa se pažnji javnosti nude pre uspešni nego manje uspešni programi. u borbi protiv školskog nasilja ide u dobrom pravcu. još specifičnije. Zaključak autora glasi: „Mada su inter vencije protiv si ledžijstva izgleda korisne u poveća nju svesti o problemu. Drugo. nastavnici su stekli više znanja o efikasnoj praksi i stekli više samopouzdanja. Nekoliko zaključaka se. i. može se pret postaviti da je slika o efikasnosti programa koju pružaju zbir ni rezultati publikovanih evaluacija ulepšana u odnosu na onu koja bi bila dobijena analizom celokupnog opsega preventivnih programa. S obzirom da se. koji programi bi se mogli smatrati više a koji manje uspešnim. najpre. zna nja i sa moopa žene kompetent nosti u radu sa si ledžijstvom. ni pozitiv nog ni negativ nog. Publi kovane evaluacije. i. U malopre spomenutom pregledu (Ryan i Smith. 41). u periodu poslednjih deset godina u stručnoj literaturi na engleskom jezi ku. da svest o evaluaciji programa verovatno utiče i na njihovu brižljiviju realizaciju. U manjoj meri programi su redu kovali viktimizaciju i nasilništvo. po pravilu. 2009). ni ne obavljaju tako što bi se ispoštovali svi kriterijumi potrebni za publikovanje nalaza). u aktuelnom ponašanju kao reagovanju na siledžijstvo. u celini. kvalitetno evaluiraju uzor ni programi. niti da će imati pozitiv nog efekta barem na većinu postavljenih ci ljeva. a ostalih 60 bilo je praktički neznačajno. dakle. pokazuje se da su evaluacije ovakvih programa vrlo retke. U jednom novijem pregledu evaluacija programa protiv siledžijstva (Ryan i Smith. naši na lazi pokazuju da progra mi inter vencije protiv si ledžijstva na većinu ci ljeva koji se pred njih postave neće imati uticaja. 8 je bilo negativ no i značajno. ne treba očekivati da će ove inter vencije dra matično promeniti učesta lost si ledžijstva ili viktimizacije. Programi su se uglav nom pokazali efikasni u povećavanju učeničkih kompetencija. Najpre. 39 je bilo pozitiv no i značajno. specifičnije. koji postupci čine neki program manje ili više uspešnim. U stva ri. 2009) nijedna od anali zi ra nih evalu acija nije ispu njavala sve . pokrivaju samo sićušan opseg programa koji postoje u praksi. Pouke iz evaluacija Višedecenijski napori evaluiranja programa za prevenciju školskog nasilja trebalo bi da odgovore da li se. tiču samog postupka evaluacije. samopoštovanja i vršnjačkog prihvatanja. Većina programa se ne evaluira ili se njihove inter ne evaluacije ne publikuju (pa se.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 277 Od 107 izdvojenih ishoda iz svih 16 studija.

udaranja „iz šale” i sl. 101 „Uspešnost” i „isplativost” koristiću kao prevode engleskih termina „effectiveness” i „efficiency” koji se obično prevode kao efektivnost i efikasnost. Inače. ružne nadimke. Durlak (1998) čak pokazuje da je u mnogim evaluacijama kontrolna grupa imala isto onoliko inter vencija koliko i eksperimentalna grupa. Nema lakog načina da se ova tendencija prepozna i neutrališe.). Već i samo početno ispitivanje kontrolne grupe može da vodi njihovom senzitiziranju za problem nasilja i nastojanju da se više pozabave tim problemom. U eksperimentalnoj proceduri pret postavlja se da kontrolna grupa ne prolazi ni kroz kakav tretman. i sami istraživači su svesni da pozivanje na ovu tendenciju može biti lak način da se ne prizna vlastiti neuspeh. Jedno od predloženih rešenja je da se od učenika traži da retrospektivno procene svoje ponašanje ranije (npr. Jedna takva teškoća koja bi vodila tendenciji da evaluacija prikazuje programe manje uspešnim nego što stvar no jesu. Drugi način bio bi da se prilikom evaluacije indikatori ne sastoje isključivo iz samo-procena (što je i inače zamerka koja se postavlja merenjima nasilja). pokazuje se da je jedna vrsta evaluacije apsolutno preovlađujuća.101 Od velikog praktičnog značaja jeste uzeti u obzir troškove potrebne za postizanje obećanih efekata. a broj izveštaja o nasilju porasti. a to je evaluacija efekata programa. 2004).278 | Nasilje u školama kriterijume propisane standardima. zbog čega su morali da promene i nacrt predviđene evaluacije (vidi Pepler i sar. pre godinu dana) i da ta procena posluži kao osnova za poređenje (Howard. tj. koja se zove „pomeranje odgovora”. pa će makar broj situacija nasilja ostati nepromenjen ili se čak smanjio. Ali čak i takva rigorozno sprovedena eksperimentalna procedura ne otklanja sve teškoće. I na kraju. Naime. . ali u praksi se pokazuje da i u tim školama osoblje preduzima različite korake protiv nasilja. jeste „fantazija o netretiranoj kontrolnoj grupi” (Durlak. 1980).. onda će uspešna intervencija dovesti do toga da deca smatraju nasiljem i ono preko čega su ranije prelazila (ogovaranja. Već je ranije spomenuto da su autori često spominjali ovu mogućnost kad su se suočavali sa povećanim ili nepromenjenim brojem dečjih izveštaja o nasilju. Programi se mogu ocenjivati prema svojoj uspešnosti. pa i više. ako je jedan od zadataka interventnog programa protiv nasilja da deca postanu osetljivija i kritičnija prema slučajevima nasilja.100 Evaluacije se suočavaju sa još jednom raširenom teškoćom. posebno s obzirom na velike razli100 U evaluaciji kanadskog programa istraživači su se suočili sa ozbiljnim problemima ove vrste. pod čime se misli na pojavu da sama intervencija menja standarde na osnovu kojih ispitanici daju svoje procene. koja bi predstavljala odnos koristi i troškova koji su nastali postizanjem te koristi. Evaluacije koje se zasnivaju na pre-test i post-test ispitivanju eksperimentalne i kontrolne grupe sa slučajnim razvrstavanjem veoma su retke. 1998). stepenu dostizanja zadatih ciljeva. ali i prema isplativosti.

evaluacije programa za smanjenje agresije. koja po pravilu idu nauštrb kvaliteta. koja bi ukazala na teškoće i dileme koje se javljaju u sprovođenju programa. Čak i veoma opsežne mere pokazuju se kao efikasne u ograničenom obimu i kratkog trajanja. 2007). Evaluacije programa za smanjenje siledžijstva u celini ne daju ohrabrujuću sliku. primenjuje jedan isti program. a ne usmeravajući se samo na nasilnika i/ili žr tve. Programi za prevenciju siledžijstva. . posebno s obzirom na to da i najsistematičnije organizovane akcije daju razočaravajuće male efekte. pokazalo kao tvrd orah. jednom rečju. U širem smislu. Razlika je utoliko više zbunjujuća što je siledžijstvo vrsta agresije koja se objašnjava potpuno istim principima kao nasilje uopšte. Prema jednom pregledu u SAD. Pitanje koje se javlja nakon pregleda programa za prevenciju siledžijstva – „zašto izveštaji toliko često sadrže reči kao što su razočaravajuće. Školsko nasilje se. uz evaluaciju efekata potrebna je i evaluacija procesa. Zašto je to tako? Pokušaj da se odgovori na ovo pitanje zahteva da se najpre obrati pažnja na jednu razliku među evaluacijama i programima.. što bi u stvari značilo da je. iskustvo pokazuje da bi bile veoma korisne evaluacije vernosti primene programa. Ako se u više škola. a odstupanja od „slova” programa. tokom evaluacije. obeshrabrujuće i neznačajno?” (Berger. a takvih programa se našlo daleko više. Sem toga. Jedna od razlika koja postoji između programa koji se bave prevencijom nasilja (a koji su pretežno razvijani i testirani u SAD) i programa za prevenciju siledžijstva (koji su najčešće evropski brend) jeste u tome koji pristup u programu dominira. često se pokazuje da je taj program isti samo na papiru. upravo su celoškolski programi u skladu sa dominantnim sistemskim pristupom po kojem je školsko nasilje sistemski problem koji se mora rešavati bavljenjem celokupnim školskim sistemom. S druge strane. i oni bi trebalo da budu jasno superior niji od ostalih. na primer. Mukotrpno sprovođen program bio bi smatran izuzetno uspešnim ako bi. Akumulirani rezultati evaluacije omogućuju da se nešto pouzdanije kaže i o predmetu evaluacije. pružaju sasvim zadovoljavajuću sliku. U programima za prevenciju nasilja dominiraju programi zasnovani na kognitivno-bihejvioralnom pristupu.Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 279 ke u troškovima. ako je u nekom razredu bilo 5 žr tava. Paradoksalno. i specifičnosti koje postoje na teorijskoj ravni praktično nestaju unutar samih programa. početni optimizam među stručnjacima ustupio je mesto većoj realističnosti. nemoguće je registrovati iz mera koje se prikupljaju da bi se utvrdili efekti programa. pa i pesimizmu. cena školskih programa za prevenciju nasilja kretala se od 15 do 45 dolara po učeniku do oko 200 dolara po učeniku (Hahn i sar. posle sprovedenog programa njihov broj smanjen je na 4. uspeo da smanji broj žr tava za 20%. barem oni reprezentativni koji su predmet evaluacija. Što se ocene evaluiranih programa tiče. pripadaju celoškolskim programima. dok se u praksi realizuje na veoma različite načine. 2007: 114) ne postavlja se posle čitanja izveštaja o programima protiv nasilja.

učenici mogu s podsmehom gledati na anga žova nje svojih vršnjaka u kampanjama od raslih. Or pi nas i sa rad nici (Or pi nas i sar. Iz pozicija anti konfor mi zma ka rak terističnog za nji hov uzrast. da kle. kao pokušaj okupacije simboličkog prostora kojim su vladale nji hove nor me i vred nosti. Isto ta ko. Ot poči nja nje veli kog celoškolskog programa može iza zvati ot por osoblja. nameću novi poslovi. 1999) i da je jedno rešenje da se u rad takvih grupa uključe i deca sa razvijenim prosocijalnim ponašanjem. roditelji nasil ne dece često nisu dostupni. Ova kve akcije ši rokog zahvata i učenici mogu doživeti kao frontal ni napad na nji hov privat ni život koji od raslih ne treba da se tiče. budući celoškolski. sistemski orijentisani programi uključuju sa rad nju sa roditelji ma nasil ne dece. problem u nji hovoj teorijskoj nezasnovanosti. to uopšte ne znači da će do stvar ne sa rad nje s nji ma zaista doći. Nije. Pozitiv ni efek ti dobijani su po pravilu u toku programa ili neposred no po njegovom okončanju.. McCord. mada su preopterećeni drugim obavezama i slabo plaćeni. zahtevao iz u zet no veli ku posvećenost i motivaciju osoblja.. 2004: 558). a ne samo pred nosti. „nije zasnovana na solidnim dokazima da ovi programi rade. 1999. jer je jasno koli ko bi nji hovo adekvat no postupanje s decom i podr žavanje nenasil nog ponaša nja bilo od koristi. oni imaju efekta” (str. Ta ko. Dishion. navodeći nekoli ko mogućih uzroka neuspeha njihovog obimnog preventiv nog programa. Autori daju „samo opreznu preporuku” da se sa ovim programima nastavi dok se ne sačekaju dalje evaluacije. već u tome što su u organizacionom. ne pri hvatajući ni da im dete pravi probleme ni vlastitu odgovor nost. skoro svi celoškolski. Me đutim. na pr vo mesto stavljaju či njenicu što je njihov program. 2000). Neki istraživači su već upozoravali da rad sa grupama sastavljenim isključivo od agresivne dece može dovesti i do povećanja agresivnosti (Ar nold i Hughes. 558). o veličini disonance koja zahteva što skorije razrešenje rečito govori zaključak nakon evaluacije celoškolskih programa u kojem najviše što u njihovu korist može da se kaže jeste da „nema dovoljno dokaza za zaključak da ove programe treba odbaciti” (Smith i sar. ili su nepristupačni za sa rad nju. i Poulin. S obzirom na ciljnu grupu koju program pokriva. ali čak i ovako oprezna preporuka. napominju autori. nezadovoljnog što im se. već pre na logičnim vezama između programa i teorija o uzrocima siledžijstva i zato što u izvesnim slučajevima (i pod najpovoljnijim uslovima koje istraživači uspevaju da postignu). što je u teškim uslovi ma rada veoma teško obezbediti. fi nansijskom i sva kom drugom smislu zahtev niji od drugih programa.280 | Nasilje u školama Neki autori su i ranije u odlici nekog programa da je celoškolski videli i teškoće. treba istaći da rezultati evaluacije ukazuju na rizik koji sa sobom nose programi koji se zasnivaju na radu samo sa nasilnom decom. dok su praćenja posle du žeg vremenskog raz- . U svakom slučaju.

Smit zaključuje: „najvažniji faktor [od kojeg zavisi uspeh programa] jeste stepen u kojem škole preuzimaju program protiv siledžijstva kao svoj. on se obično gradi na entuzijazmu nekoliko nosilaca programa. konsenzus među osobljem škole retko postoji. (Leff i sar. a programi za stariju decu treba da se više zasnivaju na inter vencijama vršnjaka i da u većoj meri koriste diskusiju kao način rada. Još jedan od dosled nih nalaza u evaluacijama koji poručuje da se treba usmeriti na prevenciju u nižim raz redima osnov ne škole ili u vr tićima jeste da programi pokazuju bolje rezultate na mlađim uz rastima. Ka da početi sa progra mi ma? Smit i Ana nia du (Smith i Ana nia dou..Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 281 doblja skoro uvek pokazivala povratak na pređašnje stanje (Smith. ako oko ijednog uslova za uspešnu borbu protiv nasilja postoji slaganje. ot počinjući začarani krug ponašanja i reputacije iz kojeg je sve teže izaći. što takođe govori u prilog prevencije na što mlađem uz rastu.” U začaranom krugu se mogu naći i nasil na deca. i kada promene svoje ponašanje. svejedno u kom je on obliku. Siledžijstvo je trajan problem za koji ne postoji rešenje analog no vakcinaciji. Programi namenjeni različitim uzrastima moraju biti uzrasno prilagođeni Na mlađim uzrastima trebalo bi da se više oslanjaju na saradnju sa roditeljima i da u aktivnostima više koriste vizuelne stimuluse. Čak i kad je celokupno osoblje škole uključeno. i trude se da ga sprovode uspešno i istrajno. Čak ne znači. to ne znači da su svi podjednako i dovoljno motivisani. što se može videti iz ranije saopštenih an ketiranja nastavnika. Pokazuje se da ona. a ako ga ima.” (Smith. ni da svi imaju pozitivan stav prema takvim inter vencijama. onda je to slaganje o neophodnosti visoke motivisanosti i angažovanosti svih unutar škole. koja najčešće nedostaje. isto tako na njega mogu drugačije reagovati nasilni i nenasilni učenici. Komentarišući jedno istraživanje u kojem je prikazivanje video- . To bi značilo da je za smanjenje nasilja neophod na kontinuirana akcija. 2001). S druge strane. 2004: 101). ili da se oslanjaju na prisilu u njegovom rešavanju. Mnogi su skloni da problem nasilja ne vide. Otežavajuća okolnost je što je za škole. već bi rešenje bilo analog no redovnom pranju zuba. borba protiv nasilja samo jedna od strateški važnih akcija koja uz druge obaveze i probleme teško da može biti stalni prioritet. 2003: 207) skreću pažnju da nalazi o stabil nosti uloga sugerišu da negde iz među 5–6 godina i 8–9 godina „neka deca bivaju stavljena u ulogu žrtve i možda tako i označena od strane svojih vršnjaka. U svakom slučaju. imaju veli kih teškoća da promene svoju staru reputaciju u grupi i kod nastav ni ka. ili da ga zanemaruju. 2004: 101). Kao što isti program može proiz vesti drugačije efek te kod mla đih i kod starijih. koje bi još i mogle da se organizuju tako da tokom jedne razumno kratke kampanje smanjenje nasilja bude njihov prioritet.

3. intenzivno rade s ciljnom grupom i često koriste klinički pristup. 9. 5. usmereni su na razvoj socijalnih i drugih veština kod ciljne grupe i njenih roditelja. a neki se tiču baš programa za prevenciju nasilja. sistemom sankcija koje postoje uporedo sa ohrabrivanjem prosocijalnog ponašanja. koriste kognitivno/bihejvioralni pristup. Neki od tih uputstava odnose se generalno na programe koji se tiču dečjeg psihosocijalnog funkcionisanja (Roberts i Hinton–Nelson. na osnovu sakupljenih analiza o efi kasnosti različitih programa u cilju smanjenja nasilja. i naglašavanjem odnosa poverenja i poštovanja između učenika i između osoblja i učenika.. Preporuke za izvođenje uspešnih programa Najbitniji rezultat evaluacije bio bi ako bi se na osnovu nje mogle izdvojiti preporuke za izvođenje uspešnih programa. Uspešni programi su: 1. pogotovo da bi poslužili kao modeli. često godinu dana ili duže. 7. razvojno su primereni. treba da zadovolje. 10. multimodalni su i multikontekstualni. 2006) rezimirao je. 2006) rezimiraju karakteristike uspešnih programa na sledeći način: „Uspešni programi u školama odlikuju se visokom uključenošću i osoblja i učenika. 2001: 265). uključuju dugotrajni tretman. kampanje mogu pobuđivati suprotstavljanje i pojačavanje mačo stavova kod grupe sklone siledžijstvu” (Salmivalli.” Američki Nacionalni institut za zdravlje (NIH. 2. Dansmir i saradnici (Dunsmuir i sar. Postoji mnogo programa u oblasti unapređenja dečjeg psihosocijalnog funkcionisanja. i na grupnom i na nivou cele škole. Salmivalijeva smatra da sličan efekat postoji i sa programima protiv siledžijstva: „dok kod učeni ka koji su već bili protiv siledžijstva raste saosećanje sa žr tvama. 1996). usmereni su na važne faktore rizika.282 | Nasilje u školama snimaka o siledžijstvu koji je trebalo da izazove stavove protiv siledžijstva faktički pojačalo početne stavove kod onih koji su već osuđivali siledžijstvo i onih koji su ga smatrali zabav nim. 8. Navode se različiti kriterijumi koje ti programi. ne primenjuju se na silu. više karakteristika programa koji su se pokazali efikasnim i neefikasnim. mogu se ver no reprodukovati. 4. zasnovani su na zdravim teorijskim osnovama. . tretiranjem problema i na individualnom. 6.

Školski progra mi za suzbija nje nasi lja | 283 Uz to. „Uvideli smo”. usmereni na manje značajne faktore rizika. ograničavali su se na zastrašivanje i prisilu. Postoje i sažetije rezimirana iskustva. imali su nedovoljno precizna pravila implementacije. ograničavali su se na strategije „čvrste ruke”. 2. razvojno neprimereni. 9. takođe verovatno. ali. 4. prekratki. „da je ono šta radite da biste promenili školu sekundar no u odnosu na to kako to radite. sastojali su se većim delom od predavanja koja su odrasli držali mladima. pravilo je verovat no preterano pojed nostavljeno. 7. okupljali su mlade sa rizikom tako da stvaraju jatrogeni efekat. 6. osoblje nije bilo super vizirano i nije se osećalo odgovor nim za sprovođenje programa. ispravno izdvaja osnovni ključ uspeha ili neuspeha. navode se i karakteristike programa koji su se pokazali kao neuspešni: 1. . 3. 5. Ovako for mulisano. i da je najmoćnije oruđe u stvaranju promena u nekoj školi posvećenost nastavnika” (Twemlow i Sacco. 2008: 5). rezimiraju svoje dugogodišnje iskustvo dvojica istraživača uključenih u niz školskih programa protiv nasilja. 8.

.

Da bi se neki postupak prepoznao kao nasilje treba inter pretirati namere ak tera. Naime. već da postoje i suptilne. Ter minu „nasilje” dodeljeno je pokrije sve moguće oblike namer nog i neopravdanog povređivanja. treba nečemu da posluži. ili na način na koji nastavnici obrazlažu svoje mere vaspitanja i disciplinovanja. ni nasilnik ni žr tva. ni dete ni odrasli. termin nasilje po pravilu je primeren pre svega za ekstrem nije for me nasilja kakvo je fizičko nasilje. Dovoljno je obratiti pažnju na ritualni karakter dečjih tuča i zanimanje s kojim ih deca posmatraju. Popular na podela na reaktivnu i instrumentalnu agresiju može da prikrije činjenicu da je svaka agresija svrhovita radnja. „Paradoks nasilja” – činjenica da se nasilje održava i pored štete koju nanosi i nasilniku i žr tvi – bio bi razumljiviji ako bi ukazivanje na kogni- . pa da se shvati da. ili na različita tumačenja istog događaja koja daju nasilnik i žr tva. manje vidljive i indirektne for me nasilja koje mogu biti bar podjed na ko povre đujuće. Važno je videti da nasilje ne mora biti samo fizičko niti direktno. Razvrstavanje oblika nasilja po brojnim karakteristikama doprinosi većoj preglednosti. kada se govori o nasilju. mada on ne pokazuje željenu rastegljivost (kao uostalom ni izrazi agresija.Zaključci Nasilje je interakcija koja nije bit no različita od drugih obli ka. i nije uobičajeno u svakodnev noj komu ni kaciji nazvati nasiljem mnogobrojne dečje postupke koji čine najveći deo školskog nasilja. ne govore istim jezikom ni stručnjak ni laik. treba razumeti njegovu funkciju. koja ima svoj cilj. i takva tehnička. da bi se nasilni postupak objasnio. zlostavljanje i slični). široka upotreba u kontekstu školskog nasilja lako stvara teškoće i nesporazume. a koji se nalaze u onom širokom delu spektra koji se graniči sa dečjim nestašlucima a ne sa kriminalom.

mora se znati koju funkciju za učenika ili za grupu ono ima. od škole do škole. čemu je doprinelo usmeravanje na problem siledžijstva u školi. i na različite verovat noće tih mogućnosti. Zato. Brojne su funkcije koje na silje može da ima (Jackman. U svakoj sredini gde su ispitivanja rađena nasilje se pokazalo delom školske svakodnevice. Čak i nalazi koji se u tom uskom opsegu pokažu kao stabilni i provereni ne bi se smeli generalisati na druge kontekste. agresivnost se na starijim uzrastima smanjuje. a gde se nalazi i Srbija. Da bi se nasilje uspešno suzbilo. Australiji i Japanu. teorija se bavi uopštavanjima. Dosadašnja istraživanja pre svega govore o stanju i praksi u zapadnim. nekada je nasilje poruka upućena ne žr tvi nego ostalima u grupi. na škole u društvima koja čine preostalih 6/7 stanovništva u svetu. Dok se u praksi srećemo s pojedinačnim slučajevima. Kada se škola nađe suočena s nekim kon kretnim slučajem nasilja. 2002. Phillips. niti recept šta uraditi.286 | Nasilje u školama tivne deficite nasilnika dopunilo ukazivanjem na značenje i funkcije koje nasil ni čin ima u simboličkoj interakciji unutar grupe. nasilje se pokazuje kao lako primenjivo i efikasno sredstvo kontrole i prisile nad onim koji nasilje tr pi. nekad agresor može biti uveren da pomaže žr tvi da koriguje svoje ponašanje. Kanadi. da se ograniče samo na bavljenje ponovljenim napadima gde postoji disblans moći). U najvećem broju slučajeva. jedino je rasprostranjenost varirala. Istraživanja školskog nasilja postala su posebno intenzivna u poslednje dve decenije. a nekad nasilje predstavlja vid zabave za aktere i publiku željne uzbuđenja. 1970. Koli ko je ispitivanje siledžijstva zaslu žno za pristupe nasilju iz novih uglova. i visoko razvijenim zemljama: u zemljama Evropske Unije. od države do države. SAD. Nasilje može služiti da se sebi i drugima demonstrira vlastita nezavisnost i proizvede okrepljujuće osećanje slobode. ali jedino analiza kon kretnog slučaja može razjasniti o čemu se u kon kretnom slučaju radi i kako tu situaciju popraviti. Nekada se agresivni postupak vidi kao pravedna od mazda. sa stanovišta pojedinca. način da se prikaže vlastita moć i stek ne popular nost ili status. teorija može ukazati na različite uzroke ili načine otklanjanja uzroka. ili nisu mogli. pa i od odeljenja do odeljenja. toliko je i odgovor no za zanemarivanje nekih važnih oblika nasilja koji se u određenje siledžijstva ne uklapaju – pre svega mislim na dečje tuče i jednokratne ali intenzivne agresivne ispade (srećom. Kauf mann. Ova istraživanja otkrivaju i neke opšte zakonitosti. Prikupljeno znanje pruža uvid u to kako se dešava da neki učenici postanu skloni nasilništvu. i tada nasilje. Najčešći oblik nasilja je vređanje. istraživači siledžijstva često nisu pokušavali. ima pozitivne efekte u smislu da postiže ono čemu je služilo. ali i raznovrsnost fenomena i njegovu zavisnost od konteksta. 2003). a šta opet druge učenike predisponira da postanu . ne postoji u teoriji spreman odgovor zašto se to nasilje javilo. dečaci su agresivniji od devojčica.

bez obzira na njihove osobine. Posmatrano u celini. Manje će nečiji status žr tve biti određen tipom ličnosti a više rizičnim situacionim faktorima kao što su biti novajlija u grupi ili nemati prijatelje. Moralo bi se mnogo toga zanemariti ili zaboraviti da bi se postojeći nalazi predstavili kao skladan skup nezbunjujućih rezultata. Možemo da radimo zajedno na prona laženju rešenja 8. Bin: Učionica bez nasilništva Akumulirani podaci vremenom su pomerali fokus sa nasilnika i žr tve na širi kontekst u kojem se njihova interakcija odvija. Ugroženoj deci se može pomoći 10. Nasilništvo nije isključivo savremeni problem 5. Otkriveno je da uticaja imaju i genetski faktori i rano iskustvo u porodici. Grupni kontekst i pravila koja u njemu vladaju određuju koji status će deca imati i kojim osobinama će ih zasluživati. Nasilnik može biti bilo ko 3.Zaključci | 287 žr tve. pogotovo na osobine koje ih čine podložnim maltretiranju od strane drugih. i iskustvom stečene socijalne veštine i kognicije. Žr tva može biti bilo ko 4. šta će biti nedozvoljeno a šta nor malno. Kaufman (1970) ističe da su u izučavanju agresivnosti najintrigantniji oni nalazi koji pokazuju da kultu ral ne i situacione varijable daleko nad mašuju značaj individualnih karak teristi ka bilo ličnosti bilo žr tve. šta će biti deficit a šta prednost. i samim tim koliko će nasilje biti rasprostranjeno. ma koliko veliki bio. Sveobuhvatan plan će dati najbolje rezultate 9. Škole su odgovorne za zaštitu učenika Iz: Alan L. nikad ne sme da znači da su deca odgovor na za takav status u školi. Nasilništvo je više od zadirkivanja 2. Škola mora biti sigur no mesto za svu decu. 10 najvažnijih činjenica o nasilništvu u školi: 1. Tamo gde se javljaju protivrečni . Pritom se mora naglasiti da značaj individualnih karakteristika žr tava i nasilnika. Nasilništvo je ozbiljan problem 7. ukupna slika o uzrocima i otklanjanju nasilja jeste u sadašnjem trenutku u mnogim elementima konfuzna. Nasilništvo utiče na sva koga 6.

različiti tipovi socijalne situacije mogu da preovlađuju od grupe do grupe ili od društva do društva. u tolikoj meri da bude otvoreno i povezano sa popular nošću unutar odeljenja. vegetarijanske ishrane. kao figura na pozadini. i u ispitivanju tog tipa nasilja žr tva je figura na pozadini. postojati ista učestalost pušenja niti povezanost pušenja sa socijalnim statusom. a pre svega socijalne nor me u njemu. a da tretmani poput kontrole besa budu pot puno neefikasni jer promašuju motivaciju koja u osnovi agresije stoji. direkt nom fizičkom nasilju.288 | Nasilje u školama rezultati. u njima se odvija drugačija grupna dinamika. ne treba očekivati da novi nalazi ili naknadne analize korišćenih metodologija presude šta je u stvari prava istina. i lako se menja. pripadnosti nižim slojevima i nepraćenja aktuelnih trendova. nasilnik sa svojim devijantnim ponašanjem i nor mama. ono je legitim no sredstvo za uspostavljanje dominacije u borbi koja kontinuirano traje među učenicima i grupama. socijalni status i samopoštovanje biće verovatno negativno povezani sa agresivnošću. Neće. na primer. koja zahteva i drugačije tretmane. koji može da postoji uporedo sa nekim od prethodna dva. Najverovatnije da nekonzistentni rezultati odražavaju realne razlike u socijalnim situacijama u kojima je nasilje ispitivano i koje su uzimane kao tipične ili su zaista i bile preovlađujuće u određenom vremenskom periodu ili sredini. nasilje je bar u nekoj for mi nor malizovano. socijalno neveštih. a negde će čak biti pozitivno vrednovano. agresiv nih učenika. Koju će for mu imati i koliko će biti rasprostranjeno zavisiće od statusa koji nasilje ima. Iz istog razloga bi. . U fokusu takvih istraživanja je. U vezi sa nasiljem u školama. Negde će biti manje-više prikriveno ali dovoljno rasprostranjeno i prihvaćeno da nasilni učenici imaju svoje „ekipe” koje ih podržavaju. pre svega. Tamo gde preovlađuju situacije u kojima je agresivnost uobičajeni standard ponašanja. bili protivrečni rezultati prikupljeni u veoma širokom vremenskom i geografskom opsegu koji bi se ticali faktora povezanih sa prihvaćenošću tetovaže. Socijalni kontekst. jedan tip socijal ne situacije jeste onaj gde se nasilno ponaša mali broj neprihvaćenih. U svakom slučaju. Tamo gde preovlađuju socijalne situacije sa retkim i izolovanim nasilnicima. čitanja knjiga. može se očekivati da nasilnici imaju povišeno samopoštovanje i socijalni status. religioznosti. U trećem tipu socijalne situacije. i u društvu gde je pušenje znak nebrige o zdravlju. sklonih. a tretmani poput kontrole besa ili učenja socijalnih veština dobro će doći nasilnicima sa psihosocijalnim problemima. varira od društva do društva. slikom o sebi i nizom drugih karakteristika u društvu gde je među učenicima pušenje nedvosmisleni znak odraslosti i sličnosti medijskim idolima. nasilje koje se proučava je difuzno. sprovodi ga grupa prema retkim učenicima koji se ne uklapaju ili krše grupne nor me. U drugom tipu socijalnih situacija. i slično. narkotika. na primer.

Siledžije pate od osećanja manje vrednosti 2. Programi imaju polazište u različitim teorijama agresivnosti. Izloženost nasilju jača karakter 5. Briga o zaštiti učeni ka od nasilja porasla je u društvi ma gde je probuđena svest o neophod nosti za štite dečjih prava uopšte. Siledžijstvo je problem koji se tiče samo nasilnika i žr tve Jaana Juvonen (2005) Tri raširena mita o siledžijstvu Siledžijstvo je posledica: a) prevelikih odeljenja i škola b) nadmetanja oko ocena i školskog neuspeha c) razlika u izgledu učenika Olweus (1995) . školsko nasilje. Siledžije su izopšteni iz grupe 3. Škola kao institucija čvrsto je i sa bezbroj niti umrežena u širi društveni sistem i nemoguće je proučavati samo školu tako što će se u istraživačkoj rav ni preseći sve niti koje je povezuju sa drugim delovima sistema. posmatrati u širem. kao jedan proces koji se u školskom sistemu dešava. Isto tako. Školsko nasilje nije nikakvim stvarnim granicama razdeljeno od drugih oblika socijalne interakcije niti od drugačijeg. U mnogim zemljama konstatuje se porast nasilja uopšte i nasilja mladih. Ta ko đe. a u okviru njega nasilje mladih postalo je sve ozbiljniji problem. a koji smanjuju rizik od agresiv nog ponašanja. deca sve mlađeg uz rasta čine krivična dela. već je neophod no i školu. Ovakvi lekovi su. sistemskom okviru. da pomog ne da se razjasni koja su uverenja o nasilju istine a koja mitovi. pojačana je svest da je nasilje. Školsko nasilje postalo je značajna tema zahvaljujući društvenim promenama koje se se desile van škole i koje su školu tek sekundar no doticale. i u celini su se pokazali manje ili više uspešnim. Mitovi o siledžijstvu 1. u vidu raznovrsnih školskih programa. ta krivična dela su ozbiljnija nego ranije. pa i školsko nasilje. nemoguće je apstrahovati od ostalih procesa koji se odigravaju u školi i u društvu. Školski zidovi se nisu pokazali kao čvrsta brana takvim uticajima. moguće je ponuditi „lek protiv nasilja”. (van)školskog nasilja. Žr tve nasilja postaju nasilne 4. ali osnov ni cilj jeste da pomog ne u borbi protiv ove pojave. i ako se uz to zna kada i kako je optimalno da se inter veniše redu kujući faktore rizika i jačajući zaštit ne faktore. Ako se bolje raz ume koji faktori povećavaju.Zaključci | 289 Ni posmatranje školskog nasilja kao grupnog procesa koji se dešava unutar odeljenja ili škole nije dovoljno. takva škola više neće biti živa institucija. zaista i nuđeni i korišćeni. Bavljenje školskim nasiljem ima za cilj da opiše i objasni.

već i stresogene uslove u kojima dete živi. uviđanje da je. celu školu. u krajnjoj liniji. kako upozorava Hans Toh (1969/1978). i to tako što bivaju potkrepljeni tokom detetove interakcije unutar porodice ili vršnjačke grupe. U takvom kontekstu. lako mogu biti kontraproduktivni: „Kad jedna grupa ljudi smatra da su izvesne vrste nasilja na svom mestu i legitimne. i to one koje se ne javljaju u popular nom fenomenu siledžijstva. u društvenoj praksi. ili što od njih traži. Mada su pr vobitno ovi programi bili usmereni na pojedinca. pozajmljujući ideje i postupke iz različitih teorijskih perspektiva. Frustracione teorije agresije vremenom su suzile domen važenja na samo neke for me agresije. onda je očigledno ja lov posao boriti se protiv takvog shvatanja dokazivanjem da je nasilje nepoželjno. Ovo je samo delimično posledica činjenice što oni koji drže predike i govore pripadaju jednom društvu koje i samo odobrava nasilje (ponekad pred očima upravo tih ljudi od kojih se traži da osude nasilje). Kognitivističke teorije nalažu da mlade treba učiti da drugačije razmišljaju o socijalnim situacijama. neguje i podstiče nasilne obrasce ponašanja – preko mas-medija. rade ono što im grupa dozvoljava. a ne na klimu u školi i kulturu „put kojim se suviše često ide”. koje osuđuje nasilje i zahteva od učenika neagresivno ponašanje. od škole se očekuje da sprečava ponašanje koje je u društvu dozvoljeno. iznenađujući je stepen u kojem se previđa u kojoj meri društvo. i njihov snažan ak tuelni uticaj na opiranje promenama unutar omladinske „subkulture nasilja”. Kada se nasilje posmatra kao grupni proces. i da pod tim uslovima ne treba podrazumevati samo averzivnost određene epizode. koji će im pružati veću podršku i usmeravati ka prosocijalnim aktivnostima. Na predike i govore u kojima se nasilje osuđuje. pa i njenu vezu sa roditeljima i širom zajednicom. da iz vlače drugačije (tačnije) zaključke i da uspostave bolju samokontrolu nad emocijama i ponašanjem. dovelo je do sve većeg broja programa usmerenih na grupne procese. S tim u vezi. ili ih dete usvaja posmatrajući modele iz svoje okoline.290 | Nasilje u školama Teorija socijalnog učenja naglašava da se agresivni obrasci ponašanja uče još od malih nogu. Nasilnici. i efekti. kao što upozorava Sarason (1982). ali veoma važna poruka ovih teorija je da uslovi u kojima se dete nalazi utiču na verovatnoću agresivnog ponašanja bez obzira na njegovu instrumentalnost. neagresivnim modelima u svojoj okolini i u medijima. nasilju skloni slušaoci gledaju kao na nešto smešno i drsko. pravilima koja važe za sve više slojeve stanovništva. istraživači su skloni da ustiču snažan potencijalni uticaj vršnjaka na su zbijanje agresije. pa čak i cenjeno. Glavni razlog za cinizam na lazi . usmeravanje na pojedince. Da bi se agresivno ponašanje suzbilo. ono treba da bude izloženo drugačijim režimima potkrepljenja a mladi treba da budu izloženi drugim. Većina programa ima eklektički pristup.

po kojoj u prevenciji treba poći od individualnih stavova i ponašanja. Na primjer. ali čisto ponekad da ti da do znanja ko je stariji i jači). a koju možemo označiti kao kultura nepoštovanja. Iz te perspektive. time što ćeš se udružiti sa nekim jačim u razredu koji će te staviti pod zaštitu. a tek potom u intrapsihičkim faktorima zahteva da se preokrene implicitna logika prevencije nasilja. tuče te stariji brat ako ga imaš (ok. u školi te tuku nastavnici i jači đaci. rađana u ratovima i društvenim turbulencijama. Za kon batine. (str. Postojeće znanje. već zato . ali. Vred nosti i nor me ove kulture. opet je neka forma nasilja ona koja rješava problem nasilja. a bogami i pedagog kog su se djeca boja la! Biti tučen ili tući je bilo neka ko normalno. celoškolski programi jesu usmereni na sistem. a tek potom se baviti sve širim društvenim sistemima (NIH. često je označavana kao krivac. pa se od tog nije pravio neki big deal. 305–6). Sa Foruma B92 o vršnjačkom maltretiranju Kultura nasilja. koja se takođe raz vija iz društvene anomije i medijskog zagađenja. na ulici te tuku jači. jer ne dotiču one aspek te školske klime i mesta škole u društvu koji se menjaju samo političkim i ekonomskim merama na višem nivou. koji prožimaju i školu. Kod mene u osnov noj školi su i nastav nici tu kli. a upravo one razor no deluju na zajed nicu i ne dozvoljavaju joj da razvije odbrambene sisteme u slučaju da se javi nasilje. ali svejedno. ali vaspitna povremena batina u prosječnoj porodici je bila sasvim uobičajena). ti again slabije da ne bi oni tebe. možeš pozvati roditelje da izbubetaju đa ka koji te maltretira.Zaključci | 291 se u činjenici da propaganda protiv nasilja ne uzima u obzir probleme i potrebe koji u očima praktičara nasilja izgledaju kao nešto što zahteva pribegavanje nasilju. A i zašto bi? Nasilje je bilo svuda. 1999). kada se govori o školskom nasilju. možda je preciznije ukazati na jed nu manje prepoznatljivu kulturu čiji je kultura nasilja jedan lakše vidljiv i ekstreman oblik. rođa ka ona ko plemenski. Fucking world. ti tučeš mlađeg. ali nisu najopštiji. nepristojnosti. neuvažavanja. hranjena medijskim prikazivanjem i veličanjem nasilja. daleko su manje predmet pažnje i brige. koje ukazuje da objašnjenje nasilja leži pre svega u socijalnim. Od škola se traži da se uključe u borbu protiv nasilja ne samo zato što je nasilje problem samih škola. Možeš i da koristiš mozak. voli te i brani. kao među polarnim psima u pričama Džek Londona: tuci ili ćeš biti tučen! Odvratno. brata. ti opet slabije. tu ku te roditelji u kući (ne mora biti zlostavljanje.

slučajevi ovog nasilja nisu nimalo retki. brinu o zdravlju. U društvima opterećenim različitim problemima. Nastavnik mora da u uskom preostalom delu spektra uzroka nađe poluge na koje može uticati. Pojava koja ima mnogo uzroka ne može se dramatično izmeniti delovanjem na jedan ili dva uzročnika. i vaspitavaju. Treba li možda prednost dati potencijalno manje efikasnim ali i manje zahtevnim programima? Mada su u mnoge programe uključeni i učenici kao aktivni učesnici. zbog velikog angažmana i organizacione složenosti koje zahtevaju. niti koliko je bezuspešna svaka borba protiv školskog nasilja koju sprovode nasilni nastavnici. vladajućih ideologija. sa stanovišta pojedinca. škole postaju preopterećene zadacima koji im se delegiraju. bivaju zapostavljeni. To je zato što se daleko najviše istraživanja i podataka odnosi na ovo nasilje (što. ispravljaju štetne uticaje porodice. Različita laička i stručna uverenja mogu da deluju podjednako fatalistički. Tek dugotrajan i sistematski rad može dovesti do skrom nih poboljšanja. nije slučajno). proši ruju na blage i vrlo blage obli ke „na mer nog . nažalost. društvene prakse čiji su oni skromni deo. U ovoj knjizi školsko nasilje se najviše ticalo vršnjačkog nasilja. već posvećenost školskog osoblja tom cilju. Zadatak koji se zadaje školama može biti nepravedno težak. ni koliko su za decu traumatični. Zaposleni u školi često nisu najbolje infor misani i obučeni.292 | Nasilje u školama što je nasilje problem društva. koji i u svakodnev noj komu ni kaciji za slu žuju ta kav na ziv. Evaluacije programa jasno su pokazale da najvažniji faktor od koga zavisi uspešnost programa nije ni njegovo trajanje ni teorijska orijentacija. Programi u koje je uključena cela škola. pa se tako od škola očekuje i da obrazuju. pa slučajevi nasilja odraslih prema učenicima (i. bilo da se veruje da koreni nasilja leže u nepromenjivim biološkim karakteristikama bilo da se uzroci vide u. ali su to takođe i programi koje je najteže održati u pokretu duže vreme. pa i šira zajednica verovatno jesu potencijalno najuspešniji. Nepotrebno je isticati ni da su takvi postupci nedozvoljeni. pružaju zaštitu. Evaluacija programa za borbu protiv nasilja pokazuje da se praktičari moraju naoružati upor nošću i str pljenjem. Već to što se nazivi nasilje i agresija sa prototipskih slučajeva. medija. neophodno je ukazati na izvesne granice kojih u borbi protiv školskog nasilja treba biti svestan. ne treba smetnuti s uma da glavnu odgovor nost uvek moraju imati odrasli. vode socijalnu politiku. preopterećeni su i nezadovoljni uslovima rada. u manjoj meri. opet. U našoj sredini. Školskom nasilju ne može se suprotstaviti jednokratnim i kratkotrajnim kampanjama. kao što u sebi mora pronaći dovoljno optimizma i brige za učenike. I na samom kraju. učenika prema nastavnicima). ali upravo na takvim nastavnicima je najveće breme odgovor nosti za smanjenje školskog nasilja. podjednako nepromenjivim društveno-istorijskim okolnostima.

i nesporazumi. niti svaka neprijatna poruka. . Negde na početku je rečeno da je lako definisati nasilje. preozbiljnog shvatanja problema. bio pogrešan i proizvodio bi kontraefekte. Velika oblast dečje interakcije u kojoj se sreću i konflikti. i neslane šale i grubosti. niti je to svako odbijanje deteta da se druži sa drugim detetom. Nije svako kažnjavanje nasilje. i negativna osećanja. kako bi neki rekli.Zaključci | 293 i neopravdanog povređivanja” nosi rizik. ali da nije lako za svaki postupak reći da li je nasilje ili nije. u osnovi. Nesporazum se povećava ako se prekorači i ta granica pa se osudi i korigovanju podvrgnu svi oblici komunikacije koji su averzivni za dete. ne zaslužuju da budu opaženi kao patologija i prestup. Ne samo što bi takav pokušaj da se dečije okruženje steriliše od bilo kakvih natruha averzivne komunikacije bio unapred osuđen na neuspeh već bi.

.

Manual for the child behavior checklist and revised child behavior profile. DC: Author. Personality and Social Psychology Review. McConaughy. 126 (5). An integrated review of indirect. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (prevela Nevena Novović). (1999). Peer power: Preadolescent culture and identity.. S. Washington. Adair. J. (2000a). J. Tremblay. Ahmad.. Arnold. Psychological Bulletin. M. P. No bullies at this school: Creating safe schools. relational. Archer (Eds. C. C. Psychological Bulletin. (str.). R.. 212–230. H. New York: Guilford Press. J. C. Human aggression. Sex Differences in Physical Aggression to Partners: A Reply to Frieze (2000). First do no harm: Adverse effects of grouping deviant youth for skills training. Anderson. and social aggression. & Bushman. A. & Hughes. E. U M. Psychological Bulletin.. Achenbach. A. J. & Buckley. Archer. & Côté. (2000b). V. E. S. T.). Newsletter of the Association for Child Psychology & Psychiatry. (2007).. Koss. C. 651–680. T. 101. (1983). M. Y. Human aggression: A social-cognitive view. B. 213–232.. M. Sex differences in aggression between heterosexual partners: A metaanalytic review.. DC: American Psychological Association. & Coyne. F. 12. 53: 27–51. W. (1998). P. 425–443). Hogg i J. Hartup. M. (2005). Akers. R. 296–323). Archer. Inc. New York: Oxford University Press. (1987). 697–702. and public policy. Developmental origins of aggression (str. & Huesmann. 9 (3). The Sage Handbook of Social Psychology. Journal of School Psychology. CA: Wadsworth Publishing Company. Smith. & Howell.. London: Sage. C. 3. P. & Edelbrock. Volume 1. research. T. VT: University of Vermont. (1973). . & Adler. Archer. Anderson.. (1999). American Psychiatric Association (1994).). (2003). J. American Psychological Association (1993). and White. K. J. A. N.. (1973/1989). Deviant behavior: A social learning approach. and Figueredo (2000). 32–37. W. A. New Brunswick. U R. NJ: Rutgers University Press. Gentile. Burlington. Adler. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed. Department of Psychiatry.. Anderson. Child/adolescent behavioral and emotional problems: Implications of crossinformant correlations for situational specificity. L.Reference Achenbach. Washington. (2002). 126 (5). A. Annual Review of Psychology. Archer. (2005). (1990). & Smith. D. Vekovi detinjstva. Behavioral measures: Bullying in schools. Journal of Children’s Issues Centre. 99–115. S. 37. Children NZ Issues. Sex differences in aggressive behavior: A developmental and evolutionary perspective. K. Cooper (Eds. Violence and Youth: Summary Report of the American Psychological Association Commission on Violence and Youth. E. Violent video game effects on children and adolescents: theory. Aries.. 26–7. & J. O’Leary (2000).

School Psychology International. K. 575–582. S. Barber. (1998). J. A. Handbook of Violence. Aggression: Theoretical and empirical reviews (Vol. A.. E. Educational and Child Psychology 4 (3 and 4). Socialization in context: Connection. Englewood Cliffs. 59–71).. & Meyer.. Tattum i D. Wodarski (Eds. Atlas. G. NJ: Prentice-Hall. Developmental Psychology. Askew. Atria. D. R. Hanley. & Thompson. The Journal of Educational Research. M. Social Development 10 (1): 59–73. Baldry. P.. & Farrington. S.). Strohmeier. (1998). Donnerstein (Eds. A. (1977). emotion processes. (2007). Bandura.. S. & Pepler. R. C. Social learning theory. Englewood Cliffs. D.. Wu. A. U R. Bullying among Italian middle school students: combining methods to understand aggressive behaviours and victimization. (1997). Astor. (2002). & Olsen.. i Spiel. Arora. Roberts.. F. 262–302. M. S. 110–20. D.. & Spiel. 83–99). O. D. R.. Bandura A. D. A. (1989). and social competence. Zoccollio.. U L. Côté. Smith (Ed. New York: John Wiley i Sons. Observations of bullying in the classroom. B.. Rapp–Paglicci. few evaluations. A. M. (2003). A. The relevance of the school class as social unit for the prevalence of bullying and victimization. Psychological mechanisms of aggression. 17–22. Effectiveness of programs to prevent school bullying. Arsenio. & Ross.. S. A. (1999). 63. 1. Green i E. & Tremblay. Stoke-on-Trent: Trentham Books. 1–40).. school. K. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. R. Journal of Abnormal and Social Psychology. Baillargeon. E. Perusse. Public concern and focus on school violence. 372–387. W. H. A.. A. 12 (2). and neighborhood and with peers. M. Atria. Ross. New York: Academic Press.) Violence in Schools: The Response in Europe (str. Bandura. M.. 13–26. C. (1973). Bullying in schools (str. 43 (1). Varieties of childhood bullying: Values. . R. Levels of bullying measured by British schools using the Life in School Checklist: A case for benchmarking? Pastoral Care in Education. Pinter. NJ: Prentice-Hall. Lane (Eds. A. 4 (4). str. Bandura. U P. Aggression: A social learning analysis. D. T. 17. New York: Prentice Hall. London: Routledge Falmer. C. (2007). (2001). A. European Journal of Developmental Psychology.). R. J. Shty. str. Journal of Adolescent Research. Boivin. (1983). Keenan. regulation. B. str. Aggressive behavior in boys: To what extent is it institutionalized? U D. (1961) Transmission of aggression through imitation of aggressive models. 19. & Lemerise. I. 361–374. Bandura. Baldry.296 | Nasilje u školama Arora. J. & J. Victims and Offenders.. Gender Differences in Physical Aggression: A Prospective Population-Based Survey of Children Before and After 2 Years of Age. and autonomy in the family. A..). (2007). (1987). A. 287–315. K. 2: 183–204. 1. H. (1986). R. 92 (2). 86–99.. Defining bullying for a secondary school. The Austrian situation: Many initiatives.

consequences. & Knoff.). Psychological Bulletin. Aggression: Its causes. L. (1996). (2005). Bullies and their victims: Understanding a pervasive problem in the schools. (1996). The frustration-aggression hypothesis revisited. London: Routledge. K.. G. Bauman. Smith (Ed.. Smart. 165–74. (2005). U L. Beograd: Kreativni centar (prevela Irena Cerović) Bizumic. 359–369. Relationships. L. M. Bierman. M. U H. P. Učionica bez nasilništva. Human aggression. (1969). Björkqvist. Handbook of Peer Interactions. & Powers. Different names. . A.. 58 (1). S. New York: Atherton Press. V. & B. On the consideration of automatic as well as controlled psychological processes in aggression. W.. K. Bukowski. L. Benbenishty. Berger. A. Social skills training to improve peer relations. (1994). Tackling violence in schools: A report from Finland. School Violence in Context: Culture. Berkowitz (Ed. 5–33. New York: Academic Press. Berkowitz. Berkowitz. B. S. M. (1993). same issue. 103. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba. L. 12. Knowledge and beliefs about bullying in schools: Comparing pre-service teachers in the Unites States and the United Kingdom. New York: The Guilford Press. Boden. 117–129. C. 26 (4).. (2003). i Karlović.) Violence in Schools: The Response in Europe (str. Turner. V. (2002/2004). & Rivara. K.) (2004). (1963). The role of the group in individual functioning: School identification and the psychological well-being of staff and students. Roots of aggression: A re-examination of the frustrationaggression hypothesis (str. Berkowitz. Bin. L.. K. E. (2007). and Gender. The Effectiveness of the Olweus Bullying Prevention Program in public middle schools: A controlled trial. Aggressive Behavior. U P. R. Some aspects of observed aggression. and Groups (str. R.. New York: Plenum Press. Update on bullying at school: Science forgotten?.. Baumeister R.. New York: Oxford University Press. Journal of Personality and Social Psychology. Developmental Review. Bromhead. J. Social Development. 34. L. F. A. H. & Jansson. S. N. J. Nasilje među djecom. 106. Bilić. (1989). Reynolds. Batsche. 23 (2). Björkqvist. 266–274. R. J. Lozano. School Psychology International. (2007). Bauer. & Astor. 171–192. (Ur. 1–28). (t977). Neighborhood. (2008). M. Frustration-aggression hypothesis: Examination and reformulation. K. 40. 10. 59–73. Laursen (Eds.. Journal of Adolescent Health. Berkowitz L (1965).. Aggression: A social psychological analysis. (2009). 428−442. School. (2009). & Subasic. Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem. K. A. 27 90–126. (2001). L. 603–621). Berkowitz. C. 187–199). L. School Psychology Review.. Psychological Review. Applied Psychology: An International Review. Berkowitz. D. & Del Rio. and control. P.).Reference | 297 Baron. Family. Rubin. J.. A. 272–275. New York: McGraw-Hill.

K. (2006).. B. G. D. Bully/victim problems in middle-school children: stability. M. 99–116. K. Italy and Poland.. British Journal of Developmental Psychology. K.. Bourdieu. Cone. G. M. & Passeron.. L. T. B. & Head. Lagerspetz. A. A. British Journal of Educational Psychology. Underwood. Boulton. & Loschper. (1999). 3.. Morita.. Finland. (1992). K.. Smith. (2006). 111–119). D. K.. 27–33. & Hawker. S. The Direct and Indirect Aggression Scales. (1992).. F. (1995). & P. Y. Bosacki. M. Bullying and peer victimization at school: Perceptual differences between students and school staff. V. M. Kahn.. Boulton. K. J. P. Israel. K. K. K. Björkqvist... K. (1990). C. Björkqvist. & Verhaagen.. Aggressive Behavior. Reproduction in Education. A. Landau. London: Routledge. Crosscultural approaches to aggression and reconciliation (str. Sawyer. Bornewasser. J... U P. M. and conceptions of. . (1994). (1992). 277–284. E. Junger–Tas. 12. The Nature of School Bullying: A Cross-national Perspective (str. Journal of Moral Education. & Fraczek. U J. C. Bully/victim problems in middle-school children. P.. Fucci. Rameriez i D. 56–67). K. Henggeler.. C. (2007).. S. K. (1982). A. J. M. M. Journal of Consulting and Clinical Psychology 63. Department of Social Sciences. Borduin. New York: The Guilford Press. K. Z. 569–578. 35 (2). Lagerspetz. Olweus. A. Škola kao bolest.. J. 73–87. & Kaukiainen. 117–127. Bucci. Justifying violence.. M.. Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. School Psychology Review. J. Slee (Eds. & Dane. K. Sex differences in covert aggression among adults. Bojanin.. L. D. I. Scandinavian Journal of Psychology. K. Multisystemic treatment of serious juvenile offenders: Long-term prevention of criminality and violence. Lagerspetz. bullying: Concurrent links with bully/victim involvement. G. NY: Nova Science.. R. S. (1972).. J.). & Lagerspetz. Österman. D. K. F. Björkqvist. (1994). Aggressive Behavior.298 | Nasilje u školama Björkqvist.. L. M. & Williams. 157–160. Huntington. S. Österman. & Österman.. 62. Ann Arbor: University of Michigan Press. A. R. Catalano. School Psychology International. Smith. Swedish and English secondary school pupils’ attitudes towards. Voices from the classroom: pictorial and narrative representations of children’s bullying experiences. 40. Linneweber. self-perceived competence. Assessing and managing violence risk in juveniles. Finland: Abo Akademi University.. D. M. P.. 36 (3).. J.. 18. peer perceptions and peer acceptance.. S. 41. (2001). Aggression. (1990). Borum. Borg. Aggressive behavior as social interaction. 20. L. B. W. The extent and nature of bullying among primary and secondary schoolchildren. Vasa. Blumenthal. (1999). Beograd: XX vek. A. M. O’Brennan. Educational Research. R. 231–245. 315–329. Boulton.. Caprara. K. Marini. Andrews. Mann. M.. London: Sage Publications. Blaske. victimization and sociometric status: Findings from Finland. Society and Culture. R. R. 361–382. V.). D. M. (1999). Richardson (Eds. Björkqvist. Österman. Mummendey. Bradshaw..

56. 287–307. (1984).. (1961). 227–242. 4. B. A. What does it mean to say that aggressive children are competent or incompetent? Merrill–Palmer Quarterly. Nagin. L. (1989). Tremblay...Reference | 299 Bridges. S. 320–330. M. E. H. B.. J. M. Byrne. Bukowski. F. and consequences. & Earls. Stichick. risks. D. New York: Willey. & Torsheim. J. D. Tampa. Bronfrenbrenner. (2003). (1991). R. K. F. Cairns.. (2001b). B.. & Gariepy. Rad predstavljen na: Society for Research in Child Development biennial meeting. British Journal of Criminology. i Gariépy.. B. U D. & Dupuis.. Cairns. Aggressive Behavior. B. E. L. Bru. (2001). 108. Developmental Psychology. Irish Journal of Psychology. 222–245. 26. Students’ perceptions of class management and reports of their own misbehavior. 49. A. B. Hillsdale.. 24 (3): 1–13. D. April. (2003).. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Self-report of fighting by females. E. 25. Camodeca. C. & Goossens. USA. J. B. J. (1988). S. Media violence and the American public: Scientific facts versus media misinformation. 36–49. J. The introduction of school mediation in New Zealand. L. Stephens. & Anderson. Ferguson. Growth and aggression: 1. Child Development. cross-national study. Journal of Research and Development in Education. M.. Children’s opinions on effective strategies to cope with bullying: the importance of bullying role and perspective. Predicting aggressive patterns in girls and boys: A developmental study. (2005). B. Campbell. I. & Anderson. (1994). H. 73 (3).. Card. Cairns. MA: Harvard University Press. A. Bates. 390–400. Social networks and aggressive behavior: Peer support or peer rejection? Developmental Psychology. J. (2002). B. M. U. (1989).. Neckennan. A... A. 40 (4). 273–279. (1979). Neckerman. J. Gest. 477–489. L. B. R. 815–823. H. (2003). Buka.. 24.. S. Pepler and K. Dodge. American Journal of Orthopsychiatry.. 298–310. Bushman. A. Cairns. Educational Research. Victims of peer aggression: A meta-analytic review. (1986). 93–105. (1933). Cameron. Journal of School Psychology. Youth exposure to violence: Prevalence. & Cairns. 28–46. N.. . 10. Developmental Psychology. Is it time to pull the plug on the hostile versus instrumental aggression dichotomy? Psychology Review.. L.). P. Social cognition and social networks: A developmental perspective. 249–278). Rubin (Eds. B. American Psychologist. (2001a). 47 (1). et al. Cairns. R.. W. Childhood to early adolescence. R. T.. Buss. 39. A study of social development in early infancy. Bullies and victims in a school setting with reference to some Dublin schools. C. D. J. The ecology of human development. 15: 574–86. A. & Cairns. T. B. Birdthistle. D. J.. A. J. Broidy.. Cairns. B. Brame. Bushman. Cambridge. The development and treatment of childhood aggression (str. Psychology of aggression. Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquency: a six-site. K. R.

493–496). M. U S. Bullying in college by students and teachers.. social withdrawal.. S. A. . 17–59). 623–629.. and future of violence reduction. (2003). 35. Pastoral Care... J. School violence intervention: a practical handbook (str. D. Russell. K. New York: Gambridge University Press. Identification of bullies and victims: A comparison of methods. Schwartz. School Psychology International. Carlyle. A. str. J. M. Thompkins. & Whitaker. J. (1990). R. R. Forman. D. & Asher. Children’s goals and strategies in peer conflict situations. De la Cruz. Setting up and sustaining peer support systems in a range of schools over 20 years. Goie (Eds.. Casey. Coie.. 1028–1029. E. Nsueh. Conoley (Eds. Dodge. N. (2006). Coie. R. Stucky. 12–18. 35 (6). G. Colyer. J.. intercorrelations. It takes two to fight: A test of relational factors and a method for assessing aggressive dyads.. P. & Brockenbrough.. & Wright. A. unknown.. Aggression and Violent Behavior. K. H. E. K.. M. 39. J. The known. K. 26. 443–458. Social Behavior and Personality. T. McClay. B. 1179–1188. (1996). Cemaloglu... 45–50. Chang. E. (1995). T. J.).). (1996). Cohen. K. D. Journal of School Health. Dodge. L. 297 (5582). (2007)... G. A. J. J. 53–64. Peer rejection in childhood (str. Asber i J. T. & Ray. D. K. E. 35. B. 11. Cornell. P. & Crawshaw. Moffitt. 42... & Barlow. (1997). Lemerise. E. (2007). R. D. A. (2006). & Little. A. S. (2004). T. N. 851–4. Coie. Merrill–Palmer Quarterly.. A. Lipkin. 1185–1229. Bullying at school: A Canadian perspective. J. & Bateman.. & Steinman. 535–548. & Kupersmidt.. Cillessen. Myron. Chan.. C. C... B. R. Direct and indirect aggression during childhood and adolescence: A meta-analytic review of gender differences. (1999). Can conflict resolution training increase aggressive behavior in young adolescents? American Journal of Public Health. Chung. 74 (2). Sterling. The role of aggression in peer relations: An analysis of Aggression episodes in boys’ play groups. Ferrell. J. The Efficacy of Non-Anonymous Measures of Bullying. 63–87. Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. (2005). A. K.. 812–826. Science. D. Beyond the individual: A consideration of context for the development of aggression. and prosocial leadership as functions of teacher belief and behaviors. Education Canada. (2002).. M. Cartwright. Caspi. et al. Pepler. G. D.. J. A. The exposure of primary school teachers to bullying: an analysis of variousvariables. D.. U A. Child Development. (2004)... A. & Goldstein. Chapell. Developmental Psychology. J. H. Child Development. D. 125–147. 62. co-occurrence. New York: The Guilford Press. and correlates of adolescent bullying at school. T. June. M. H.. M. S.. (1991). Charach. Dodge. Newsham. V. 789–802. & Ziegler. Demographic differences in the prevalence. and relations to maladjustment. Child Development. Journal of School Violence. N. Sawalani..300 | Nasilje u školama Card. J. N.. Adolescence.. Y. 79 (5). Robert. Hubbard. Variable effects of children’s aggression. C. 341–351.. 86. Peer group behavior and social status. D. Mill. 3 (2/3). Conoley. 77 (9). (2008)... Goldstein i J.

85–97. The evolution of school violence in America. 28. 579–588. 133–144. 26. W. School Psychology International. M.. Cowie. H. S. R. U C. 33. The development of physical aggression during childhood: A nation wide longitudinal study of Canadian children. 37–55.. Nagin. Pepler. 41–59. (Eds. E. C. W. & V. International Journal of School Psychology. Development and Psychopathology. & Blais.. 40–44.. H.) Young people’s health in context. physical fighting and victimization. Barnekow Rasmussen (Eds. (2000). Journal of Abnormal Child Psychology. 34. E. D. 71–85. Canadian Journal of School Psychology. & Counts. 19.Reference | 301 Côté. S. K. . Conduct Problems Prevention Research Group (2004). H. Children’s peer relations: from development to intervention (str. Craig. G. LeBlanc. A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children’s social adjustment. CT: Praeger. M. Observations of bullying and victimization in the school yard. R. 13. (2005). R. Bullying. D.. Roberts. W. & Dodge. Morgan. Bystanding or standing by: Gender issues in coping with bullying in English schools. The role of peer support in helping the victims of bullying in a school with high levels of aggression. O. Dodge (Eds. 7. Developmental Psychology. Y. N. (2007). Westport. Peer support in action. Smith. (1995). Côté. Cowie.. W. H. Pastoral Care. Crick. R.. 115 (1). Relational and overt aggression in preschool. D. Nagin. London: Sage. H. School Psychology International.. Relational aggression: The role of intent attribution. J.. (1997). S. 313–322. N. Observations of bullying on the playground and in the classroom. (2000). Pepler. Cowie. D. (2004). S. Samdal. T. M. Cowie. & Hutson. J. R. & Atlas. & Sharp. Vaillancourt. WHO Policy Series: Health policy for children and adolescents. M. Psychological Bulletin. (2000). Peer support: A strategy to help bystanders challenge school bullying. Crick.) (1996).. 74–101. 21: 1. 22–36.. A. A. D. Aggressive Behavior. Washington: American Psychological Association. i Mosher. R.. i Harel. 4. & Tremblay. R. T. (2006). No. U J. 79–95. S. A. J. Settertobulte. C. P.). feelings of distress. M. Copenhagen. W. M.. & Tremblay. Craig. Peer Counseling in Schools. (1997). Barker. & Pepler. Casas. N. Responding to bullying: What works?.. Crick. R. D. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey. The Fast Track Experiment: Translating the developmental model into a prevention design. N. Cowie. J. Crews. Vaillancourt... Currie. R. (2000).. WHO Regional Office for Europe. 181–208). (2007). (1994). Craig. B. A. June. The joint development of physical and indirect aggression: Predictors of continuity and change during childhood. & Olafsson. (1997). London: David Fulton Publishers. Development and Psychopathology. M. 465–477.. E. Kupersmidt i K. Craig. and provocation type.. 21. & Wallace. J. M..

.. N. Hillsdale. R. E. Effects of justified and unjustified frustration on aggression.. Hillsdale.. (1999). J. (1973). 8. M. The resolution of conflict: Constructive and destructive processes.302 | Nasilje u školama Crick. K. D. Crothers. A.. DeRidder. Chicago: University of Chicago Press. Anderson.. McCord. Nelson. J. K. R. & B. Murray–Close. Development and Psychopathology. C. When interventions harm: Peer groups and problem behaviors. R. Dodge. 332–350). Dill. Bukowski. gender. U M.. P. et al. Maximum security: The culture of violence in inner-city schools. R. (1991/2002). Pepler i K. G. K. Aggressive Behavior. (1980). Edinburgh: CAHRU. D. Rubin. (1986). Crick. London: Routledge. R. J. 21. T. The complexity of school violence: commentary from the US.. Child Development. Smith (Ed). Childhood aggression and gender: A new look at an old problem. N. F. et al. J. 77–125). Handbook of Peer Interactions. J. N.. Journal of Counseling & Development. & Ladd. J. U H. N. (2008). N. K. Relational aggression. Children’s treatment by peers: Victims of relational and overt aggression. (1985). i Grotpeter. & Levinson. 496–503. & Dodge. New Haven. (1999). 125 (5). NJ: Erlbaum. N. Crick.. Aggression and peer relationships in School-age children: Relational and physical aggression in group and dyadic contexts. 51. (2009). The structure and function of reactive and proactive aggression. & Lawson. 8.. Crick. T. (2003).). R. Dodge. W.. K. Rubin (Eds. 162–170. Violence in Schools: the response in Europe (str. C. (1995). W. Deutsch. 359–69. Nelson. H. (1996). A. 612–620. 755–764. 66. O’Brien. J. L. N. & Grotpeter. Inequalities in young people’s health: HBSC International Report from 2005/2006 Survey. 82. A.). Social Development.: Yale University Press. J. Laursen (Eds. Grotpeter. A social information processing model of social competence in children. Normative considerations in the labeling of harmful behavior as aggressive. Smith. J. Dishion. 45. U P. New York: The Guilford Press. Dibe. Dodge. 75–141. Child Development. American Psychologist. NJ: Erlbaum. 128–131. J. Devine.). Srednjoškolci. 54.. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (prevela Milica Pajević). 26. Superiority is in the eye of the beholder: A comment on Sutton. (1991). The development and treatment of childhood aggression (str. Perlmutter (Ed. A. (1996). H. Crick. Children’s perceptions of the outcomes of aggressive strategies: Do the ends justify being mean? Developmental Psychology.. A. U D. Relationships. Currie. Assessment of bullying: A review of methods and instruments. Minnesota Symposium on Child Psychology (str. Devine. (2004). (1995). M. M. Mohajeri. . Werner. 710–722. K. and Swettenham. & Poulin F. Casas. Marks. 603–621). Nebraska Symposium on Motivation. Social cognition and children’s aggressive behavior. N.. 367–380. (1999). M. 201–218). K. R. A. and Groups (str. K.. (1990).. and social psychological adjustment. 659–666. Journal of Social Psychology. Crick. C.

1146–1158. E. J. (1993). S. B. 183–202). London: Routledge. A. J. J. Washington. DC: Department of Education.. LA. iWarger.).. Prosocial development. Frustration and aggression. Graham. A. (1998). R. Osher.. 620–635. A. Bates. J. Monsen. Christner (Eds. Journal of Personality and Social Psychology. Dunsmuir. A. Peer rejection and social information processing factors in the development of aggressive behavior problems in children. Lochman. (1998). K. 34. U R. Child Development. (1997). 53.uk/downloadfile.. D. (2008). Rivers. CT: Yale University Press.. 701–778).. (1987). Dodge.. American Journal of Orthopsychiatry. Salzer Burks. Mowrer. 374–393. & N. K.. G. Dodge.. Social-information-processing factors in reactive and proactive aggression in children’s peer groups. Doob. D. 68 (4). 74. K. Freeman. Pettit. Social cognitive biases and deficits in aggressive boys... E. 2005. K. Damon. D.. & Christopulos. I. (1998). J. B.. J.. 349–371. Dodge. J. 260–270. (1939). Doll.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/SS5505a1. T. Lansford. Fontaine. Education and Skills Select Committee Inquiry into Bullying. Journal of Abnormal Psychology. New York: Wiley.. Dodge.. cfm?file_uuid=320A3C73-1143-DFD0-7EAF-3D24E01A9D29iext=pdf.. Human development. Peer status and aggression in boys’ groups: Developmental and contextual analyses. G.. S. S. K. & Price. Arora. Đorđević. R. In: W... C. Cognitive-behavioral interventions for participants in bullying and coercion. Eisenberg N. Cognitive-behavioral interventions in educational settings: a handbook for practice (str. N. Pettit. E. dostupno na http://www. E... Handbook of Child Psychology. (2006). A. Child Development. K. 133–135. J. New Orleans. 106. dostupno na www. (1990). G. et al.bps. 61. et al (2006).. Dodge. S. Child Development. D. O. 512–520. & Swearer. On the development of aggressive dyadic relationships in boys’ peer groups. & Coie. B. Durlak. M. K. A biopsychosocial model of the development of chronic conduct problems in adolescence. S. Dodge. G. Harnish. Eisenberg (Eds. J. K. Reactive and proactive aggression in school children and psychiatrically impaired chronically assaultive youth. (2006). & Sears. K. Early warning. K. M.... Coie. (2003). M. timely response: A guide to safe schools. A. Common risk and protective factors in successful prevention programs. Miller. J. 3 (pp. Vol. N. . (1983). Bates. D. Developmental Psychology. 53.. Frederickson. Iz Srbije kneza Miloša. & Pettit. Dodge. R. Beograd: Prosveta. T. Youth risk behavior surveillance – United States.. V. J. Aggressive Behavior. New Haven. Eaton. 37–51. & Fabes R.. (2003)... Farrington. (1982). L. Rad predstavljen na: Biennial meeting of the Society for Research in Child Development. S.htm. Dwyer. 33. A.. C. Mennuti. K. A.cdc. L.. Social information-processing and peer rejection factors in the development of behavior problems in children.Reference | 303 Dodge. & Pettit. A. Coie. 39. A. Rowland. K. C. & Simmonds. Dodge..). W. J.. & Frame. A. Dollard. D. (1990). Price. 1289–1309. D. On the meaning of meaning when being mean: Commentary on Berkowitz’s „On the consideration of automatic as well as controlled psychological processes in aggression”. J.org. L.

. Systemic violence in education. 11. U M. A. 1993. Child Development. & Rule. Peer group structure and adolescent cigarette smoking: A social network analysis. Examination of peer group contextual effects on aggressive behavior during early adolescence. 27 (2). O’Moore. 34.. E. U T.. University of Colorado. S. Journal of Abnormal Child Psychology. & Watkinson.. 1. Espelage. N. D. Aggressive Behavior. (1997). Bullying: who does what. Elliot (Ed. Pereira. Social information processing and sociometric status: Sex. E. Mahwah. G. Feshbach. Feshbach.. P. Farmer. Bullying: A practical guide to coping for schools (str. Eslea. A. B. Tonry. NJ: Lawrence Erlbaum. S. 30. (2008). Proactive and reactive aggression and peer delinquency: Implications for prevention and intervention. M. Friendship and loneliness among bullies and victims: Data from seven countries. outcome severity. M. S. Fekkes M. Epp. 257–272. 71–77. T. (2000). Institute of Behavioral Science. 74. Bullying in American schools: A socialecological perspective on prevention and intervention. (2003). 19. 223–240. 15.. C. Elliot.. S. Effects of inferential set. 226–236. Miller (Ed). & Bauman. Merrill Palmer Quarterly. (2003). P. M. New York: Springer. Holt. S. J. 15. 17 (p. J. (2005). (1987).. R. 71–83. In: M. E. Journal of Health and Social Behavior. 299−321. Understanding and preventing bullying. The function of aggression and the regulation of aggressive drive. M. Journal of Early Adolescence. Verloove–Vanhorick S.. Albany: State University of New York Press. 211–227.. (1999). J. D. Ennett. Bullies and victims. (1964). Blueprints for violence prevention. K. .. Morris (Eds. M. P. 8. and situational effects. D. & Colder. D.). 381–458). & Swearer. Sex differences in children’s modes of aggressive responses toward outsiders. (2003).. Journal of Educational and Psychological Consultation.. Espelage. Crime and Justice: An annual review of research. (2007). (2003). Boulder. Menesini.. 249–258. Mora–Merchan. Current perspectives on linking school bullying research to effective prevention strategies. and basis or responsibility on children’s evaluation of aggressive acts. T. & McNamara. R. J. Fite.. & Swearer. P. Developmental Psychology. 1–11). M. Feldman. The prevention of child and adolescent violence: A review. M. & Dodge. The social dynamics of aggressive and disruptive behavior in school: Implications for behavior consultation. age. A. Health Education Research. 205–220. when and where? Involvement of children. CO: Center for the Study and Prevention of Violence. 335–354). Farrington D. 61–91. & Henkel. Espelage. P. T. (1969). R. S. R. & Smith. (1997)... teachers and parents in bullying behavior. Aggression and Violent Behavior. 81–91. (1993). 71. K. vol. L. 20. P. & N. K. (1980). Psychological Review. School violence and primary prevention (str. J. London: Pearson Education. L. W..).304 | Nasilje u školama Elliot. I. Pijpers F. Fields. Ferguson. Chicago: University of Chicago Press. L.

(2004). S. L..): Nasilje nad decom (159–186). K. M. The school in school violence: Definitions and facts.. M. T.): Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 36 (168–188).. S. 102–112. u S. S. P. (1998). From indirect aggression to invisible aggression: A conceptual view on bullying and peer group manipulation. Aggression and antisocial behavior. P. Developmental Psychology. & Chung. Costabile. (2006). Joksimović (ur. Furlong. Smith. J. (2000). 641–654. R... K. L. A. (1997). Geen.. E. S. Krnjajić (ur.. S. Journal of Peace Research 6. Beograd: Fakultet političkih nauka. 33. Nasilje nad decom u školi: funkcija obrazovnih ustanova u prevenciji i zaštiti dece od nasilja.. 317–356). Galen.. J. u M. A. and peace research. Bullies and victims in schools in central and southern Italy. T. Fiske. 8 (2).. Van Schoiack–Edstrom. Developmental Psychology. Kažnjavanje i dete. . Goldstein. Is the direct approach to reducing bullying always the best? U P. Gilbert. & Smith. 3. Fonzi. 71–78. R. Mensini. Gašić–Pavišić. Second step: Preventing aggression by promoting social competence. 14. E. Frey. & Dodge. A. & Broderick. K. B.. (2000). D. K. G. (1969). K. Mere i programi za prevenciju nasilja u školi. Garandeau. Aggressive Behaviour: Assessment and Intervention. Pepler. Hirschstein.) (str. (1998). (2004b).. E. Violence. M. K. & Cillessen. (1987). 11. H. Reducing playground bullying and supporting beliefs: An experimental trial of the Steps to Respect Program. Morrison.3: 167–191. Genta. 8 (2). & Morrison. & G. A.Reference | 305 Fontaine. Gašić–Pavišić. S. (2004a). D. California School Psychologist. Development and Psychopathology. & Roland.. J. New York: McGraw Hill. G. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. & K.. Hirschstein.. R. & Keller. A. School violence victimization among secondary students in California.).. Burks. 589–600. (2005). Socijalno ponašanje učenika (193–223). 479–91. L. M.).. 11: 97–110. Galloway. Lindzey (Eds. Institut za pedagoška istraživanja. A. K. B. P. European Journal of Psychology of Education. 41 (3).). V. M. The handbook of social psychology. A developmental investigation of social aggression among children. Milosavljević (ur. (1998). 107–122. P.. L. K. A. (2002). Bates. U D. 2 (4th Ed. S. Nasilje u školi i mogućnosti prevencije. Cambridge. & Underwood. Snell. Gašić–Pavišić. Galtung. M.. (1996). Bullying in schools: How successful can interventions be? (str. Journal of Emotional and Behavioral Disorders. u S. Aggression and Violent Behavior. R. S. & Guzzo. Gašić–Pavišić. G. M. England: Cambridge University Press. MacKenzie. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.. Vol. Furlong. J. 37–53). Rigby (Eds. Frey.. C. peace. Beograd: Prosveta. Journal of Emotional and Behavioral Disorders. (1988). 71–82. Oxford: Pergamon Press. C. Response decision processes and externalizing behavior problems in adolescents.

(2008). Graham. Gumpel T. L. Journal of Applied Psychoanalytic Studies. Lowy. P. Grossman. A. Champaign. Beland. Moral cognition and childhood aggression. Kusche C. Journal of Early Adolescence. J. Graham. Aggression Replacement Training: A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth. U L. Journal of Emotional and Behavioral Disorders. Greenberg. Aggressive behavior: Current perspectives (str. 1605–1611. A. M. Annals of Child Development. Cook. (1997). J. Graham.. Behavioral disorders in the school: Participant roles and sub-roles in three types of school violence.. P. Dostupno na www. Peer harassment in schools: The plight of the vulnerable and victimized (str. management. Developmental Psychology. (1994). (2003). .. 236–253. Promoting emotional competence in school-aged children: The effects of the PATHS curriculum. 5 (2). C. (2005). Self-blame and peer victimization in middle school: An Attributional analysis.. L. & Juvonen. T. 117–136. Bellmore.. A.. T. P. S.. D. New York: Plenum. N. Green. 19 (2). Y. Nucci. N. D. 139–154. J...pdf. R. Effectiveness of a violence prevention curriculum among children in elementary school. 13.. & Juvonen. Hahn.. Ethnicity. D. J. and replacement training. Glick B. 587–538. Guerra. & Juvonen. P.. I. Asher. Peer victimization in middle schools: When self-ind peer views diverge. 117–137. S. H. and adjustment in middle school: An exploratory study. E. (2002). & S. S. Effectiveness of universal school-based programs to prevent violent and aggressive behavior: A systematic review. Greenberg M. & Kusche. & Juvonen. 16 (3). (1995). (2004). Goldstein. et al.). Huesmann (Ed. (1993). A. B. B. An attributional approach to peer victimization. (2001). & Huesmann. A social cognitive perspective on peer aggression and victimization. Liu. 13–33). Journal of Applied School Psychology. (2003). (1998b). (1986).).. S. Student aggression: Prevention. New York: Guilford. Fuqua–Whitley... IL. New York: Guilford Press. Seattle: University of Washington Press. C. Promoting social and emotional development in deaf children: The PATHS Project. macess. Guerra. 145–162. 49–72).306 | Nasilje u školama Goldstein. Research Press. Preventing school violence by promoting wellness.. G. M. Juvonen.. U J.. R. K. Graham (Eds. J. Haakanes. 6. et al. 33 (suppl 2): S114–S129. (1994). 34. Violence & Abuse.. Trauma. R. T. Journal of the American Medical Association. 22. peer harassment. & Gibbs. Graham. A.. Reducing violence and aggression in schools. 173–199. C.. (2007). T. 7.. & Quamma. Koepsell. J. J. N. & Conoley. Neckerman. Graham. P. Harootunian. (1998a). J.. Bullying in school: A comparative research between Norwegian schools in Noerway and Norwegian schools in Spain. K. J. J.. S.nl/files/2004_haakanes_2035811. 21–66. American Journal of Preventive Medicine. A. & Juvonen. S. Development and Psychopathology. G. 277.

Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Swearer (Eds. i Popadić. Group Dynamics: Theory. J. Tattum & D. J. N. P. Journal of Child Psychiatry and Psychiatry. Hubbard. (1992). Hawkins. D. 229–243. & Hymel.). A. D. K. Hawker. V. J. England: Tretham Books. A. Response-Shift Bias: A problem in evaluating interventions with pre/post Self-reports. The dyadic nature of social information processing in boys’ reactive and proactive aggression. L. J. (2007). & Keyes. N. (2001). S. R. & Boulton. Hamby. U D. Group approaches to reducing aggression and bullying in school. and Green. A. (2004). February. & Finkelhor. Henderson.. and Practice. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja.. Lane (Eds. 81–97). 10.).. Poster predstavljen na: National Association of School Psychologists Annual Convention.] Lund: Natur och kultur. Herbert. H. The affectional systems. C. P. (1965). R. U D. Naturalistic observations of peer interventions in bullying. Gruppvåld mellan barn och vuxna. Harré. Teachers’ attitudes toward bullying. D. P. & Lamb. Oliver. (1998). G. Cillessen. M. (2001). Hazler. S. Adult recognition of school bullying situations. (1972).. R. A socialecological perspective on prevention and intervention (str. (2000). Stoke on Trent. & K. R. [Bullying... M. (1980). N. R. 512–527... (2001). M. S. 121–139). Bullying in American schools. H.. 33. (1983).. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. J. Peer contributions to bullying in schools: Examining student response categories. L. (2004). S. The victimization of children: Recommendations for assessment and instrument development. H.. Horne. R. Kuzmanović. 2. L. 1. 133–46. Bullying in schools: How successful can interventions be? (str. 11 (4). 73–80). J. D. 80.. . Evaluation Review. Harlow. Rigby (Eds. Cambridge: Cambridge University Press. U P.. J. L. 5–16.Reference | 307 Hanewinkel. 4. Havelka. 287–334. 43. Mobbning. Heinemann. A. R. D. Research. Mahwah. Bullying in schools (str.. M. Pepler. W. A whole-school curriculum approach in bullying. M. & Schwartz. G. (1989). (2001). Group Violence among Children and Adults. Espelage & S.. K. & Craig. 93–106. Twenty years research on peer victimization and psychosocial maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies. Social Development. Bullying: Perceptions of adolescent victims in the Midwestern USA School Psychology International. (2002). Miller. No. L. 268–280. D. D.. Smith. S. D. D. Hrnčić. Chicago. J. Prevention of bullying in German schools: An evaluation of an anti-bullying approach. A. 13. Howard. J.. M. Holt. Bell. Pepler. 441–455. Dodge. & Hazler. NJ: Erlbaum. Educational Research. Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. (2000).. 41. Journal of Personality and Social Psychology. Behavior of Non-Human Primates. J. Great Britain: Basil Blackwell Publisher Limited. Mogućnosti prevencije antisocijalnog ponašanja u školi. B. 262–271. Hoover. Coie. K. Carney. The encyclopedic dictionary of psychology. A. Vol. & Harlow. 39 (7): 829–840.).. Stoddard.

friendship. Annual Review of Sociology. G. M. (1998). 73–109). Huesmann. Children’s normative beliefs about aggression and aggressive behavior. M. D.). L. (2005). (2009). Juvonen. L. Research. Journal of Personality and Social Psychology. A. 35. Conflict resolution and peer mediation programs in elementary and secondary schools: a review of the research. 459–506.. New York: Algora Publishing. U A. Myths and facts about bullying in schools. and Implications for Policy. R. Victims and victimizers: The two faces of school violence. A. 20 (6). European Journal of Personality. (1989). L. M. Huesmann. & Graham. Perone. Melville. 36–40. J. 1351–52. Huston. An attributional intervention to reduce peer-directed aggression among African-American boys.. Hyman. Aggressive Behavior. Nature. (1993). Aggressive Behavior. L.. Huesmann. G. Nishina. F. G.. Donnerstein (Eds.308 | Nasilje u školama Hudley. (1992). Child Development. P. R. Jollife. J. et al. 408–419. & Farrington. New York: The Guilford Press. Huesmann. M. 201–212. & Graham. Examining the relationship between low empathy and bullying. N. (2002). J. D. Dubow.) (2001). J. Review of Educational Research. 13–24. A. 58. (1996).. & Boxer. Rough-and-tumble play. Johnson. L.. Peer harassment in schools: The plight of the vulnerable and victimized.. & Guerra. (2006). S. R. L. L. R.. 14. (1997). Lefkowitz. small screen: The role of television in American society. S. 28. Huesmann. P. & Johnson. Violence in social life. An information-processing model for the development of aggression. The role of social information processing and cognitive schema in the acquisition and maintenance of habitual aggressive behavior (pp. W. L. S. Individual differences and the trait of aggression. 92. 95–106. D. (Eds. C. & Graham. Behavioral Health Management. 208. Aggressive Behavior. D. (1988).. Weiler. Child Development. A. 25 (2). Human Aggression: Theories. Developmental Psychology. A. and dominance in school children: Evidence of continuity and change with age. (2004). P. (1984). M. 72. Continuity of aggression from childhood to early adulthood as a predictor of life outcomes: Implications for the adolescent-limited and life-course-persistent models. E... NE: University of Nebraska Press. School violence intervention: a practical handbook (str. P.. D. Jacobs. mental subnormality and the XYY male. Joseph. (1965). & Eron. (1997). Peer harassment. U R. L.. Goldstein & J. . Geen & E. psychological adjustment.). Eron. E. Britton. R. 136–149. Brunton. I. New York: Academic Press. Journal of Educational Psychology. Lincoln. Humphreys. Huesmann. et al.. K. 124–138. 64. P.. 32. R. Juvonen. 349–359. 426–459). Stability of aggression over time and generations.. Juvonen. New York: Guilford Press.. (2000).. & Smith. 387–415. D. & Shanok. 3.. 66 (4). Jackman. Aggressive behavior. 1120–1134. R. (1987). 540–550. C. Big world. C. Conoley (Eds.. Romano. The gene illusion: Genetic research in psychiatry and psychology under the microscope. and school functioning in early adolescence.

& Zeira. S. Goldstein i J. L.. M. Cognitive-behavioral therapies with youth: Guiding theory. D. Bergin & S. Lagerspetz. & Shaw. Keller. U D. Conoley (Eds. Child Abuse and Neglect. Društvena istraživanja. and three types of aggression. (1997). Preventing youth violence: what works? Annual Review of Public Health. K. K. C. I. Garfield (Eds. K. (1994). (1999). Ronan. J. R. Development and treatment of childhood aggression (str. 267−278. D. and school variables to student victimization. Keenan. Y.. NJ: Erlbaum. empathy. 9.. current status. Lu.. 34. Classroom management. & Ahlbom. 1–2. 95–113. G. Aggressive Behavior. E. 241–264. 59−73. Kendall. Hillsdale. H. (1993). New York: Holt.. & Jolley. Rothberg.. (2006a). K. E. U A. New York: Wiley. R. (1990). 271–292. A. R. E.. S.. The relationships between social intelligence. Kim. Kaukiainen. R. Developmental and social influences on young girls’ early problem behavior. (1998). & Li. B. Kerbs. H. Kochenderfer–Ladd...Reference | 309 Kaufmann. and emerging developments. Aggression and Altruism: A Psychological Analysis. (2006b). & Skinner. the contributions of community. A. Kendall. B. Kazdin. 30 (3). Fuqua–Whitley. 235–247. Psychological Bulletin.. American Journal of Community Psychology. Österman. (1987). Pepler & K. 543–594). family. Astor. 25. Developmental Psychology. W.). Kellerman. & Epps. 187–204.. 24 (9). The joy of violence: What about violence is fun in middle-school? American Journal of Criminal Justice. Keresteš. 32. J. 19. A. P. . J. 93–106). & Ladd. M. (2000). 81–89. New York: The Guilford Press. M. Psychotherapy for children and adolescents. & Tapasak.. C.. Keresteš. Children’s experience of violence in China and Korea: A transcultural study. J.. (1997). Aggression in children/adolescents: Cognitive-behavioral treatment perspectives. J. Park. (2004). P.. H. Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. Mjerenje agresivnoga i prosocijalnoga ponašanja školske djece: usporedba procjena različitih procjenjivača. Rubin (Eds. Children’s aggressive and prosocial behavior in relation to war exposure: Testing the role of perceived parenting and child’s gender. Victimized children’s responses to peers’ aggression: Behaviors associated with reduced versus continued victimization. Björkqvist. K. 1163–1173.. (1970). A... Children’s coping strategies: Moderators of the effects of peer victimization. U A. 102. C. 341–360). A. A. G. 121.. Salmivalli. L. 3–4. School violence intervention: a practical handbook (str. Khoury–Kassabri. G. L. C. (2002). Kochenderfer. Development and Psychopathology. 227–239. K. F. Kim. 12–29. Rivara. Journal of Consulting and Clinical Psychology.. P. J. P. 187–203. 15. Benbenishty. Kazdin. D. Psychological Bulletin.. & Mercy. (1997)..). G. K. C. International Journal of Behavioral Development. Rinehart and Winston. 61. C. K..). D. Zhang. 38 (2). A. (2007). Handbook of psychotherapy and behavior change (str. D. J.

H. bully/victims. H. S. L. (2002). M.. victims.005. 1. & E. & Vaughn.. P. and not involved. K. S. E. B. & Peltonen. Od grupe do tima: multidisciplinarno usavršavanje stručnjaka u sistemu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja (str. Tipovi i situacije zlostavljanja i zanemarivanja u školi. (2003). A.2007. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Viša škola za obrazovanje vaspitača Vršac. Children’s perceptions of popular and unpopular peers: A multimethod assessment. U D. Journal of Educational Psychology. Lajović... Lancelotta. M. Lane. E. Power. Lagerspetz. 14. Manz.07. Kristensen. Velika didaktika. 74–96. T. . 140–146).. Beograd: Savez pedagoških društava Srbije (prevela Darinka Grabovac). 81. (2001). Krnjajić. Krauss. Journal of School Psychology. & Smith. jsp. Violence in schools: cross-national and cross-cultural perspectives (str. Lagerspetz. Tattum & D. T. & B. 479–488. Socijalni odnosi i obrazovanje.. LaFontana.). (2005). Lane (Еds). P. Developmental Psychology. W. T. K. S. 14. (2007). G. Patterson. B. 86–90. J. K. S. (1989). doi:10. (1657/1954). P. Beograd: Centar za brak i porodicu. i Trkulja. S. W.. Scandinavian Journal of Psychology. 23. IP „Žarko Albulj”.. School Psychology Review. K. Group aggression among school children in three schools. Kupersmidt. Power. prevalence of victimization. 344–363. & Pelletier. 38. H. 30. Komenski. Teachers’ views and beliefs about bullying: Influences on classroom management strategies and students’ coping with peer victimization. M. Berts. U F. Björkqvist. K. J. (1982). Kochenderfer–Ladd (2002). and King.. School Psychology Review. Leff. Hindhead: Health Habit Publications. H. (2001). Psychological Assessment. and characteristics of identified victims. 635–647. Relation between types of aggression and sociometric status: Peer and teacher perceptions. 44. Schoolbased aggression prevention programs for young children: Current status and implications for violence prevention. U J. E. Bullying in the Junior school. D. New York: Springer..310 | Nasilje u školama Kochenderfer–Ladd. 11–36). A. 28. Midlarsky (Eds. A. H. The use of coping strategies by Danish children classed as bullies. K. (2002). L. Factors influencing teacher identification of peer bullies and victims. in response to different (hypothetical) types of bullying. (1989). S. 505–517.. Bullying in Schools. J.. (1992). Is indirect aggression typical of females? Gender differences in aggressiveness in 11 to 12-year-old children. T. Wesner. J. S. J. J. Scandinavian Journal of Psychology. Kraus. 403–414. Laskey. & Cillessen. estimation of relational adjustment.. & Nabors. H.. Srna (urednik).. Conceptualizing violence. Aggressive Behavior. 45–52. (1999). Leff. Denmark. R. (1988). Identifying victims of peer aggression from early to middle childhood: Analysis of cross-informant data for concordance. G. Costigan. B. T. Stoke-on-Trent: Trentham Books. Ladd. A. M.. Björkqvist. C.1016/j. How to beat bullying: a successful self-help course.

U P. Psychology of Men and Masculinity. 65. Bullying in American Schools A Social-Ecological Perspective on Prevention and Intervention (str. Peer Victimization: The nature and prevalence of bullying among children and youth. International Journal of Behavioral Development. S. S. Research Papers in Education. J. A. Smith. E. Implementation of the Olweus Bullying Prevention program in the Southeastern United States. Jimerson & M. European Journal of Social Psychology. Rigby (Eds. 13. D.). Pardini. P. Tracy. V.. W. D. 391–404. (1997). Farrington (Eds. Wilson (Eds. Rutter’s child and adolescent psychiatry. 122–133. Furlong (Eds. M. S. G. .). Violence among middle school and high school students: Analysis and implications for prevention. & Ferris.. Handbook of Children. Q. Disentangling the „whys” from the „whats” of aggressive behaviour. 318–333. Parenting programs. Rutter (Ed.. Loschper. (2008). & Hawlwy. Mummendey. F. Journal of Economic Behavior & Organization. C. H. (str.: Blackwell. 351–364). Henrich. X. 55–79). Espelage & S. (2007). M. H. Malden. P. U M..). E. New York: Cambridge University Press. Loeber & D. Thousand Oaks.. Serious and violent juvenile offenders: Risk factors and successful interventions (str. Stewin. D. Lipsey. (2008). Cyberbullying in Schools: A Research of Gender Differences. L. Mahwah. Singer & R. U R. S. 313–331). U D. M. & Bornewasser. Little. L. CA: Sage. Culture. U N. 293–307). and Violence. Dowd. Washington. Limber.). effects. (2002). Handbook of school violence and school safety: From research to practice (str. & K. (2004). U S. (2002). A. S.. Nation. National Institute of Justice. D. L. Limber.. 63–89. 3. Implementation of the Olweus bullying prevention program in American schools: Lessons learned from the field. Research in Brief. Lochman. Predictors of violent and serious delinquency in adolescence and early adulthood: A synthesis of longitudinal research.Reference | 311 Leung. Lopez. A. J. Limber. (2006b). London: Lawrence Erlbaum Associates. 28–40.. Bullying in middle school: Individual and school characteristics of victims and offenders.). D. (2004). Li. 27 (2). Bullying in school: Nature. Ma. & Flerx. Influences of beliefs and values on male adolescents’ decision to commit violent offenses. M. M. C. V. 27.). School Psychology International. DC: US Department of Justice. Bullying in schools: How successful can interventions be? (str. School Effectiveness and School Improvement. Linneweber. Thousand Oaks. S. NJ: Erlbaum. J. 14.. E. Pepler. Lockwood. T. D.... 16. & Emmer. Mass. 247–270. 157–170.: Sage Publications. G. (2006a).. Ca. 86–105). School size and youth violence. The Olweus bullying prevention program: An overview of its implementation and research basis. V. Jones. A. X.. (2003).. (1998). (1984). G. Office of Justice Programs. Limber. Swearer (Eds. & Mah. The judgement of behaviour as aggressive and sanctionable. (2001).. and remedies. & Derzon. Ma. L. Melton.

. dynamics. Bullying in Scottish secondary schools. New York: Cambridge University Press. Cross-national comparison of children’s attitudes toward bully/ victim problems in school. . H. Aggressive Behavior. Gueldner. F. Ross. R. (1997). D. S. K.. J. 245–258. R. (1995).. & Boyd. H. J. Eslea M. 365–382. K.. Giannetti E. 227–244. B. and treatment. 17–22. Y. 2008). Il bullismo come processo di gruppo. (2005). Hubbard. Christner.. Scotland. Presentation to the Conference on Persistently Safe Schools – Philadelphia (September 11–14. An introduction to a schoolbased cognitive-behavioral framework. R. Patterns and policy implications. European Journal of Developmental Psychology. Pastoral Care. (2000). 1–30. 9 (2).). Journal of Abnormal Psychology. E. (1988). (2007). K. The psychopathic mind: Origins.. M. (2006). E. Smith P. W. Arnold. Meloy. Affective and predatory violence: A bimodal clas-sification system of human aggression and violence. M. Christner (Eds. (2005). A. Cognitive-behavioral interventions in educational settings: a handbook for practice (str. Social Development. Merrel. Mellor. McEvoy. A. T.. Rubin. Makarti.. K. 91–111). Mahdavi. Teachers who bully students. Nema zemlje za starce. 353–371. (2007). Mellor. Freeman (2006). 18–32. 23 (1). Beograd: BeoBook (preveli Milan Šećerović i Vuk Šećerović). Emotional regulation and display in classroom victims of bullying: Characteristic expressions of affect. Psychology Today. Morita. & Goodman. Morrow. 51–6. J. (2004). 28. (2008). Edinburgh... D. M. G. How effective are school bullying intervention programs? A meta-analysis of intervention research. (1999)..312 | Nasilje u školama Mahady–Wilton. W. Spotlight.. coping styles and relevant contextual factors. A. R.. 66. & Costabile A.. The Journal of Genetic Psychology. Eta Evolutiva. London: Routledge. C. & P. P. Fonzi A. Mennuti. Slee (Eds. London: Routledge. B. & Dearing. R.. Training impulsive children to talk to themselves. K.. E. E. T. School Psychology Quarterly. Teachers who bully students. M. Junger–Tas. 77. Olweus. Marano. W. Individual risk factors or group dynamics? An investigation of the scapegoat hypothesis of victimisation in school classes.. A.. D.. A. Menesini. McEllistrem. M. Menesini E. 23. F. NJ: Jason Aronson. A. Craig. E.. (1990). J.). 2007. 115–126. Meichenbaum. Genta M. Catalano. June. Mclaughlin. J. 23. Adattamento e validazione del Questionario Ruoli dei Partecipanti alla popolazione italiana. McAuliffe. D. Aggression and violence in adolescence. & Smith. Smith. Freeman. Reactive and proactive aggression: stability of constructs and relations to correlates. (2000). 3–20). Bystanders in Schools: What Do They Do and What Do They Think? Factors Influencing the Behaviour of English Students as Bystanders.. W. L. M. The nature of school bullying (str. Mennuti. J. & A. R. & Gini. R. R. Marcus. U P. Aggression and Violent Behavior. 26–42. Big bad bully. Northvale. 4. 167 (4). & Isava. 2005). M. K. SCRE. (1971). 10. U R.

Mummendey. Psychological Bulletin. W. & Gielen. Zeitschrift fur Sozialpsychologie. 459–468. Journal of the American Medical Association. Ministarstvo prosvete Republike Srbije (2008). Krauss. & Scheidt. (1999). U F. Bornewasser. 153–172. Japan. Duh vremena. & Klain. Beograd: Publikum. London: Routledge.).. GeneWatch. Ministarstvo prosvete Republike Srbije (2007). P. H. Wesner. (1979). London: David Fulton. Milosavljević. 324–344. S. Denmark. (1580/1977). H. V. Social learning and imitation.). N.. B.. (1941). U E. (2005).. (1989). Journal of Educational Change. (2005). 337–342. 66–78). Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja. 169–190). & Ertesvag. & P. K. M. R.. H. Violence in schools: cross-national and cross-cultural perspectives (str. Overpeck. (2007). Aggresiv sin dimmer die anderen. B. K. New York: Springer.. E. Beograd: Kultura (prevela Mila Đorđević). Midlarsky (Eds.). H. R.. 701–774. & E. Munthe (Eds. Bullying and Ijime in Japanese Schools. W. 48. Y. Beograd: Fakultet političkih nauka.). Ruan. S. Simons–Morton. Naito. E. M. (ur. Mimdthassel. E. M. NJ. K.. T. U. 103. A. Bullying: An international perspective (str. Pierce. Roland & E. D. Ogledi. Nasby. S.. Olweus. Psychological Review. & Taki. Midlarsky (Eds. The nature of school bullying: A cross-national perspective (str. (2001). (1982).. L. Nasilje nad decom. (2001).. (1988). Pilla. Moeller. Munthe.. U F. J. T. J. Morita. zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. 285 (16). Bully behaviors among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. Denmark. Krauss.). 2094–2100. C. H. New York: Springer. Psychological Review. Shen. . & Dollard. Montenj... 20 (2). Journal of Abnormal Psychology. J. Y. Schools implementing Zero: The process of implementing an anti-bullying program in six Norwegian compulsory schools. New Haven: Yale University Press. Junger–Tos. H. Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy.. (1962/1979). Slee (Eds. Mahwah. 3–10. & E. R. R. M. Okvirni akcioni plan za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Morita. The frustration-aggression hypothesis.. Smith. & Eisenberg.. Wesner. 177–193. (1993). W. M. E. 89. Beograd.: Lawrence Erlbaum. N. 309–323). Attributional bias among aggressive boys to interpret unambiguous social stimuli as displays of hosti-lity. U P. A. I. & Beckwith. (1998).. M. Youth aggression and violence: A psychological approach. P. T. V. The relationship of empathy to aggressive and externalizing/antisocial behavior. Deconstructing violence. Hayden. N.. U. Nansel. 100. K. G. E. S. J. Morris. Soeda. & DePaulo. 13. L. Bullying in Scandinavia.. T.. 37–58). G. & Linneweber. Loschper. Miller. Miller. Moffitt. Violence in schools: cross-national and cross-cultural perspectives (str.. Moren. Soeda. A. 9. Miller. M. Beograd: BIGZ (prevela Nadežda Vinaver).Reference | 313 Midlarsky. (1941). R. (2008). Catalano. W. A history of violence in the schools.

(1997). U P. 398–410. N. B. J. K. O’Connell. 435–450. H. From past to future: School violence in a broad view. 76. (2003).314 | Nasilje u školama National Institutes of Health. Stability of aggressive reaction patterns in males: A review. (1979). How students and teachers view the seriousness of peer harassment: When is it appropriate to seek help? Journal of Educational Psychology. D.. Olweus. DC. (2006). National Institutes of Health state-of-thescience conference statement. T. P. & LaSalle S. Aggression in the schools: bullies and whipping boys. Violence in schools: The Response in Europe (str. R. R. Popularna muzika iz Vitule.. School Counselor.. 97 (3). 42. Young. Beograd: Laguna (prevod Spasa Ratković). American Psychologist. & Nordfjörd. & Lussier. The effectiveness of peer support systems in challenging school bullying: the perspectives and experiences of teachers and pupils. Pepler. Pepler. Nock. Niemi. Connolly. Newman. Olweus. D. D. Child Development. J. Boulder. & Juvonen. A. S. Atlas.. P. (2000/2005). str. Stockholm: Almqvist & Wiksell.. Olweus. W. S.. 52 (1). (1994). (1999). 1–28. Journal of Clinical Child Psychology. Newman.. & Cohen. Smith. Oliver. and Charach.. Confrontation with aggressive peers at school: Students’ reluctance to seek help from the teacher. J. Newman. Journal of Adolescence. Ólafsson. (2005). & Cowie. C. 137–43.. Craig. 457–470. 22 (4). Peer involvement in bullying: Issues and challenges for intervention. Daily reports of witnessing and experiencing peer harassment in middle school. A. 437–452. Psychological Bulletin. Tackling violence in schools: A report from Iceland. O’Connell. (2005). R. 441–449. I.. (2003)... W. Naylor. (1999). (1993). Prevalence of bullying and victimization among Canadian elementary and middle school children. Progress review of the psychosocial treatment of child conduct problems. Nisbett. 1–13.. Sedigdeilami. R. Violence and US regional culture. 247–261). (1980). . 10. (1996). (1978). C. Culture of honor: The psychology of violence in the South. K. CO: Westview Press. London. Noret.. Nisbett. M. E. & Craig. Hackkycklingar och översittare [Bullies and whipping boys]. R. R. F. ‘Early lessons in bullying and victimization: the help and hindrance of children’s literature’. J. 93. (2001). Clinical Psychology: Science and Practice. & Murray. April. The prevalence of bullying by text message or email: Results of a four year study. Poster predstavljen na: Meeting of the Society for Research in Child Development.. Contemporary Education. P.. DC: Hemisphere. & Rivers. Nishina. 22. Journal of Adolescence. D. 7. 852–875. Smith (Ed). D. M. R. Routledge. Cardiff. B. (1973). Murray. Journal of Educational Psychology. E. Washington. 34. Washington. 347–365. D. (2006). 85. Poster predstavljen na: British Psychological Society Annual Conference. 48. F.. S..

What do teachers need to know? U M. & Roland. University of Bergen. Rubin & J. Morita. Olweus. (1996). Aggressive Behavior. 56–69). Social withdrawal. Olweus. Popović).). Newbury Park. & Kirkham. D. Mobbing – Bakgrunn og tiltak. M.: Center for the Study and Prevention of Violence. The Olweus bullying prevention programme: design and implementation issues and a new national initiative in Norway. D. (1991). Juvonen & S. Bullying at school: What we know and what we can do. U R. Mimeo. Crime & Law. Zagreb: Školska knjiga (prevela Gordana V. Norway: Research Centre for Health Promotion. Sweden. NJ: Erlbaum. & Hillery. (1995). Hillsdale. Olweus.) The Nature of School Bullying: A CrossNational Perspective. Asendorf (Eds. 11 (4). The Olweus Bully/Victim Questionnaire. Olweus. & Mihalic. Bergen. F. D. Smith. New York: Guilford Press. Olweus. (1991). The Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire. The Irish Journal of Psychology. O’Moore A. 27. Norway: Research Centre for Health Promotion. Limber. M.. (1997). D. Cambridge: Cambridge University Press. DeV. D.. Elliott (Ed. Slee (Eds. (2004).). 269–283. (1993a). Cross-cultural study of bully/victim problems in school: Final report for Norway to Japanese Ministry of Education. S. CO. and effects of the Olweus Bullying Prevention Program. Victimization by peers: Antecedents and long-term outcomes. The Bullying Prevention Program: Blueprints for Violence Prevention. (1998). Y.: Longman Group. Bullying. U K. Harlow. D. P. O’Moore. Bully/victim problems in school: Knowledge base and an effective intervention program. M. D. Olweus. 100–125). P. Self-esteem and its relationship to bullying behaviour. Bergen. Pepler & K. D. J. Mobbning i skolan. Nasilje među djecom u školi: Što znamo i što možemo učiniti. H. D (1992). E. (3–20). J. McMahon. Psychology. (2001). University of Bergen. Irish Journal of Psychology 10: 426–441. D. C. R. UK. CA: Sage. D. 389–402. 170–190. Junger–Tas. U P. D. 18. A. Current Directions in Psychological Science. Mimeo. Olweus.. London. L Quinsey (Eds. 315–341). Oxford: Blackwell. & Hillery B. B. Routledge. B. (1983). (1986). Vol. . O’Moore. 4 (6). Peer harassment in school: The plight of the vulnerable and victimized. inhibition. Bullying in schools – how successful can interventions be? (str. A useful evaluation design. M. Rigby (Eds. Tokyo: Japanese Ministry of Education. Olweus. Olweus. R.). Bullying or peer abuse at school: Facts and intervention. Olweus. Peters. Aggression and violence throughout the life span (str. Olweus. Graham (Eds. Smith. A practical guide to coping for schools (str. Catalano. S. & Solberg. & V. D. (1998). (2005). D. Bullying in Dublin schools. Olweus. (2001). Olweus. D. and shyness (str. D. Boulder.). Olweus. (1993b). 196–200. (1999). D. 10. Oslo: Kirkeundervisnings-og forskningsdepartementet. K.Reference | 315 Olweus.. Olweus. Bullying among school children: Intervention and prevention. U P. (1999). (1989). A. Stockholm: Almqvist & Wiksell.. Peer harassment: A critical analysis and some important issues.). D. U J. 13–36). Olweus.. Norway.

& Mora–Merchan J. A developmental perspective on antisocial behavior.. Comparison of peer. Eugene. 916–934. The Nature of School Bullying: A Cross-National Perspective. Parkhurst. A. London: Routledge. L. Assertive behavior in children: A step toward a theory of aggression. L. A. (1994). K. (2001). G. H. & Hopmeyer. R.. H. & Fraczek. Kirkham. T. Ortega. J.. Hostile attribution of intent and aggressive behavior: A meta-analysis.. G. Patterson.316 | Nasilje u školama O’Moore. M. G. M. & Frankowski. Krauss. & Horne. 26. D.. & McAlister. L. A. Veerman. The role of media. U F. (2000). Violence in schools: Australia. Denmark. (2000). Wesner.. Spain. 237–253). 19. Pakaslahti. R. Sociometric popularity and peer-perceived popularity: Two distinct dimensions of peer status.bullying-in-school. Österman. (Eds. N. P. & Bricker. 177–190. Patterson. P. (2005). (1997). Mora–Merchán. (2006). Coercive family process. Aggressive Behavior. Washington. K. 21. P. (2000). Smith. 15. J. teacher and self-assessments on adolescent direct and indirect aggression. B. A. J. (2002). A. 44. R. A. C. 113).. 45–58. (2003). DeBaryshe. N. Journal of Applied School Psychology. M. Orpinas.. Huesmann. Junger–Tas. (1982). 50–67. J.. Monographs of the Society for Research in Child Development. K. Violence in schools: cross-national and cross-cultural perspectives (str. OR: Castalia. & Monshouwer. R. R. Bullying behaviour in Irish schools: a nationwide study. J..). local authorities and the Internet [E-Book]. Orobio de Castro. Olweus. (1989). Child Development. E. Whole No.. The Seville anti-bullying in school project. American Psychologist. L. J. Slee (Eds. Kelder. W. H. (1999). R. A. Murray. (1967).. Educational Psychology. 2.. DC: American Psychological Association. W.). Patterson. A.. & Keltikangas–Jarvinen. G. Dynamics of peer victimization in early adolescence: Results from a four-year longitudinal study. 18. R. Björkqvist. Kaukiainen. Koops.. Patterson. Journal of Early Adolescence. 141–169. 20: 411–428. K. 25–43. 329–335. & Jäger.. Littman. Irish Journal of Psychology. Orpinas.. J. Aggressive Behavior.. Journal of Early Adolescence. B. . Acting against school bullying and violence. J. Catalano. & E. M. & Lera. H. Ortega. Orpinas. R. J.. Bosch..info.. Lagerspetz. Peer and self-estimated aggression and victimization in 8-year-old children from five ethnic groups. M. J. B..). New York: Springer. J. 32 (5).. Frankowski. Midlarsky (Eds. T.. Dostupno na http://www. Y.. E. Zhang. Q. & Cillessen. P. Morita. W. & Dishion. Outcome evaluation of a multi-component violence-prevention program for middle schools: The Students for Peace project. Antisocial boys. 20. T.. Ortega R. U P. & Ramsey. OR: Castalia.. Bullying prevention: Creating a positive school climate and developing social competence. R.. and Smith. 73. 113–123. J. R. S. R. Paul. Eugene. The Aggression Scale: A self-report measure of aggressive behavior for young adolescents. (1998). Health Education Research. 18. 125–144. Paphazy. (1992). Reid...

Cognitive social learning mediators of aggression. E. Phye (Eds. Child Development. O’Connell. Perry. (1988). P. & K. & Rasmussen. U C. Developmental Psychology. Pepler. A Peek Behind the Fence: Naturalistic Observations of Aggressive Children with Remote Audio-Visual Recording. (1999). G.. & Charach. J. E.. W.. U C.).. Pettit. 19.).. 91. Perry. L. G. (2004). & Craig. & Brooks. D. 125–140). L. Pellegrini. Hartup (Eds. D. Pellegrini. 24. Journal of Educational Psychology. An evaluation of an anti-bullying intervention in Toronto schools. Perry. D. Rigby (Eds.. S.). W. D. U C. A. D. Phillips. victims. J. G. D. J. Petrović.. Perry. A. & Gottfredson. Perceptual and attributional processes in aggression and conduct problems. Making a difference in bullying: Evaluation of a systemic school-based program in Canada. F. Bullying: implications for the classroom (str. (1986). Journal of Educational Psychology. Bartini. G. & Kennedy.. & Mize. and aggressive victims: Factors relating to group affiliation and victimization in early adolescence. Developmental Psychology. Pepler. Phye (Eds. Pellegrini. Bullying during middle school years. Pepler. An empirical comparison of methods of sampling aggression and victimization in school settings. Bullying: implications for the classroom (str... A. Pepler. J. D. Craig. M. Doktorska disertacija. 6. (2004). U P.). A. 360–366.. Conflict and the development of antisocial behavior. (2008). D. P. & Perrry. 165–176. M. D. A. Vol. (1998). 292–319). (2000). (2004). D. Konflikti u vršnjačkim odnosima na adolescentnom uzrastu: karakteristike i efekti. . S. (2003). Pellegrini.. D. Conduct disorders in childhood and adolescence (str. W. & Bartini. Schools and bullying: school factors related to bullying and school-based bullying interventions. D. (1992). & Polaha. A. 548–553. Smith. (1988). 177–202). Journal of Applied Developmental Psychology. 710–728. Elementary school children’s rough-and-tumble play and social competence. 216–224. Hill & B. New York: Cambridge University Press.. Sanders & G. D. Ziegler. 802–806. 700–711. S. A. Sanders & G. Conflict in child and adolescent development (str. 807–814. 2008. W. Craig. Who’s who in the pecking order? Aggression and ‘normal violence’ in the lives of girls and boys. New York: Elsevier Academic Press. D. D. (1995). A. (2004). (1994). C. 92 (2).. Victims of peer aggression. C. 43.. 24. 95–110. Cambridge: Cambridge University Press. Maughan (Eds. & Charach. Developmental Psychology. D. C. Canadian Journal of Community Mental Health. Cambridge: Cambridge University Press. A. 57. Atlas. Pellegrini. L.. Bullies and victims in school: A review and a call for research.).. U J. 159–176). 13. R. Shantz & W. K. J.Reference | 317 Payne. A. 301–329). E. J. M. C. Bullying in schools: How successful can interventions be? (str. U. New York: Elsevier Academic Press. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu. British Journal of Criminology. C.. School bullies. M. Perry. No. 31. Kusel.

Popadić. i Popadić. (2008). D. Understanding and preventing violence.) 1993. H. Trockel. T. Reagovanje dece i odraslih na školsko nasilje.). Positive approaches to disruptive behavior. DC: National Academy of Sciences. . 197–212. M. G. (Eds. K. (1978). Psihologija i društvo (str. Irish Journal of Psychology. Individual and school predictors of middle school aggression. 40 (2). 281–296. & Craig. M. K.. 202–20. (1998). 18. Rigby. 18–19. (1976). N. U M. 39 (2). (1996).. Vol. P. Popadić. Evaluation of an ecological program to reduce bullying in schools. Slik stopper vi mobbing. (2007). i Plut. Popadić. W. (1987). Puckett. (2002). L. D. A pure conception of mobbing gives the best for treatment. U lavirintu nasilja: istraživanje nasilja u ustanovama za decu bez roditeljskog staranja u Srbiji. Bullying in schools and what to do about it. Empirijska istraživanja u psihologiji (zbornik radova) (str. D. D. Oslo: Gyldendal. Save the Children. i Popadić. Youth & Society. (1987) The phenomenon of violence. Rigby. A. D. U Z.. Effects of peer victimization in schools and perceived social support on adolescent well-being. D. J. Nasilje u školama – oblici i učestalost. (2006). (2007)... Reiss. D. W. 97–104). 347–366. 1–28). Aggressive Behavior. (2002). B. Pratt. P. Beograd: Institut za psihologiju. Reis. D. New York: Blackwell. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu. Rasprostranjenost nasilja u školi – zavisnost od načina definisanja i merenja. & Woodruff. Rigby. Rahey. J. Journal of Adolescence. 34. 57–68. i Plut. 563–576. Today’s Education. (1997). Pulkinnen. G.. Đurić (prir. J. Aggressive Behavior. (2007a). London: Routledge.318 | Nasilje u školama Pikas A. (1973).. Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences. 1. 38. 36. (2007b). (2007b). Peer relations at school and the health of children Youth Studies Australia. 62. Washington. & Cillessen. Bezbednosni rizici u školama: modeli otkrivanja i reagovanja (str. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 515–526. School Psychology International. New perspectives on bullying. 153–168). 322–347. 17. K.). 10: 95–104. Rigby. D. L. 309–328. 13. Krnjajić i B. Riches D.. Popović–Čitić. & Roth. Biro. Psihologija. Aikins. M. A. Riches (Ed. (2007a). S. Beograd: Fakultet bezbednosti. Melbourne: ACER. Adult bullying: Perpetrators and victims. Randall. & Mulhall. D. Rigby. Moderators of the association between relational aggression and perceived popularity. Plut. J. Pikas A. The Anthropology of Violence (str. (2000). B. K. i Plut. Offensive and defensive aggression in humans: A longitudinal perspective. 69–84). London: Jessica Kingsley. U S. 23. K. 13–17. Beograd: Institut za psihologiju. (1997). Plut. Pojam i tipovi nasilnog ponašanja dece i omladine. Premack. U D. (1989). D. Nasilje u osnovnim školama u Srbiji: oblici i učestalost. 1. Attitudes and beliefs about bullying among Australian school children. Smederevac (urednici). Canadian Journal of Counselling. Kuzmanović (urednici). M.

446–462. Bristol. C. 1–21). U D. & Idsøe. Heterogeneity of popular boys: Antisocial and prosocial configurations.. 26. A. Developmental Psychology. (1997). C. K.). Crying for help: The No Blame Approach to bullying.. Pearl. Roberts. (2007). (2006). Mahwah. 143–151). (2004). 233–247. E. P. Roberts (Ed. (2000). K. 27. E. T. (2005). Developmental Psychology. A system oriented strategy against bullying. School Psychology Review. 23. & Munthe. E. The Irish Journal of Psychology. Roland & E. Pastoral Care. Pastoral Care in Education. Swenson. The 1996 Norwegian program for preventing and managing bullying in schools. 1 (2). Aggressive behavior. Bystander Behaviours Among Israeli Children Witnessing Bullying Behaviour U School Settings. Roland. Bullying from both sides: Strategic interventions for working with bullies & victims.. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.. NJ: Princeton University. & Van Acker. & Hodges. C. P. (1965).. M. 378–387. B. Robinson. 32. Overt and relational aggression and perceived popularity: Developmental differences in concurrent and prospective relations. R. W. & Hinton–Nelson. P. E. (str. Victoria: ACER Press. (2002). Princeton. K.. (1991).. Classroom influences on bullying. (1989). 135–143.. Bullying in schools: and what to do about it. 36–39. Student bystanders in Australian schools. W.. London: David Fulton Publishers. Roland. E. Models in child and family mental health. & Maines. 384–400. L. London: Sage. K. (1997). 299−312. June. U E. Expressed readiness of Australian schoolchildren to act as bystanders in support of children who are being bullied.. E. Roland. Aggression and bullying. Aggressive Behavior. C. & Waller. Roland. Farmer. E. 26 (1). Rose. Understanding and Managing Bullying. 36. 23–28. C. P.). (1993). Rigby. (2003). K. V. J. M. & Slee. Journal of the Australasian Society of Victimology. Munthe (Eds. Rigby. A. P. 33–42. E. (2005). UK: Lucky Duck Publishing. Rigby. T. Roland. & Johnson B. (2001). 44 (3). R. B.Reference | 319 Rigby. M. Models for service delivery in child and family mental health. Bullying in school: Three national innovations in Norwegian schools in 15 years. Roberts. (2000). Educational Research. (1996).. 133. D. Dimensions of interpersonal relation among Australian children and implications for psychological well-being. 425–440. E. & Galloway. & Johnson. U M. G. 10–16. Rosenberg.. Bullies and victims in the peer ecology: Four questions for psychologists and school professionals. 40 (3). The Journal of Social Psychology. Rolider.). Victims and bullies in school communities. Rigby. & Slee. . Bullying: A developing tradition of research and management. Society and adolescent self-image. M.. Rodkin. P. Tattum (ed. 14–24.. B. (1993). Bullying: An international perspective (str.. 2. Educational Psychology. Roland. Rodkin. T. 18. & Ochayon. Oxford: Heinemann Educational.. (2006). T.

Antibullying intervention: Implementation and outcome. M. B. Salmivalli. Rushton.). G. (1996). M. 41. A. (2005).. Beograd: BIGZ. 22. B. J. Huttunen. 99−109. D. Childhood bullying and teasing: What school personnel. Prevention Science. Kaukiainen A. (1997). Kaukiainen.... Salmivalli. J. K. Merrill-Palmer Quarterly..) (1975). C. Salmivalli. Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. 22. Prentice-Hall. U K.. K. Salmivalli. Bukowski. (1997).. i Nešić. Salmivalli. Stability and change of behavior in connection with buliying in Schools: A two-year follow-up. & Ouston. C. 28. How do the victims respond to bullying? Aggressive Behavior. M. 50. Alexandria. . (2009). Aggressive Behavior. attractive. other professionals. (1979). D. & Lagerspetz. VA: American Counselling Association. & Bear. G. Salmivalli. Lagerspetz. Salmivalli C. & Kaukiainen.. 10. Relational aggression and peer relations: Gender and developmental issues. 322–340).. British Journal of Educational Psychology. A. 248–259. „Female aggression” revisited: Variable. and Groups (str. & Lagerspetz. C. MA: Harvard University Press. M.. Salmivalli. (1998). C. and behaviour in bullying situations. (1998). Karhunen. 333–354. S. C. 43. Peer networks and bullying in schools. K. 453–9. (prir. H. W. J. Rutter. (2000). Rubin. V. C. K. Connections between attitudes. J.. Bullies. Salmivalli. well-behaving. & Lagerspetz. 75 (3) 65–487. Österman. D. Scandinavian Journal of Psychology. M. Ryan. & Lagerspetz. Olovka piše srcem. 30. J. New York: Guilford Press. (2004). Relationships. group norms. & B. & Smith. (1999).. Björkqvist. Lappalainen. & Peets. unhappy: The structure of adolescents’ self-concept and its relations to their social behavior.. C. Fulker. 8. 205–218.320 | Nasilje u školama Ross. Aggression and sociometric status among peers – do gender and type of aggression matter? Scandinavian Journal of Psychology. (1996). Rotter. M... J. W. 1–15. H. C. & Voeten.and person-centered approaches to studying gender differences in different types of aggression. & Voeten... 87–106. Salmivalli. C... 24. J.. (1954). victims. (1996). (2004). Neale. Nias. Altruism and aggression: The heritability of individual differences. 158–163. P. M. W. 1192–1198. M. G. K. (2009)... and parents can do. Laursen (Eds. Rupnik–Račić. Cambridge. M. K. K. Social Learning and Clinical Psychology. 38. Journal of Adolescence. Journal of Research on Adolescence. Intelligent. and bully–victim relationships in middle childhood and early adolescence. Fifteen thousand hours: Secondary schools and their effects on children. Mortimore. & Eysenck. Participant role approach to school bullying: implications for interventions. 246–258. 305–312. 17–24. C. D.. P. A. Maughan. B. & Kaukiainen. International Journal of Behavioral Development. Aggressive Behavior. K. 22 (2). (1986). Journal of Personality and Social Psychology. Salmivalli. Antibullying programs in schools: How effective are evaluation practices?. B. Aggressive Behavior. A. Rys. C. J. Handbook of Peer Interactions.

Germany: Numerious programmes – no scientific proof. New York: Guilford Press. Smith (Ed). Boston: Allyn & Bacon. M. & van der Meulen. P. Djeca o sebi: Istraživanje o položaju djece u porodici. J. European Journal of Developmental Science. Dodge. 665–675. S. J. (2001). J.. Schwartz. The culture of the school and the problem of change.. Pettit. D. Victimization in South Korean children’s peer groups. Schwartz... N.. B. D. Mahlke. K. Gender and age differences in the development of relational/indirect aggression: First results of a meta-analysis. J.. (2008). & Korn. & Bates. Savić. 175–190. G. H. D. D. 68. Schuster. Lee–Shim.. S. Beograd: D. 1 (4). 1755–1772. (1998). Dodge. (2005). M. (1982). B. Champaign. Nova škola: Demokratski preobražaj škole i društva. The early socialization of aggressive victims of bullying... Kom. Shure. Savić. 176–189. B. Group Processes and Intergroup Relations. (1999).. M. (2002). Schuster. IL: Research Press. Schwartz.. 379–394. 2. J. D. Agresivnost učenika u školi. A. bullying. B. Schwartz. . K. H. Violence in schools: The Response in Europe (str.. British Journal of Developmentat Psychology.). Y. Savović.Reference | 321 Sarason. Banja Luka: NVO „Zdravo da ste”. 2 (1–2). S.. (1992)... Subtypes of victims and aggressors in children’s peer groups. A. (2003). The aggressive victim of bullying: Emotional and behavioral dysregulation as a pathway to victimization by peers (147–174). 64. The emergence of chronic peer victimization in boys’ play groups. Graham (Eds. London: Routledge. S. Schwartz D. U P.. K. (1996). Savić–Guteša. S. (2003). & Ittel. (1997).. Stavovi učenika prema disciplinskim problemima u osnovnoj i srednjoj školi. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu. Understanding and Supporting Children in Distress.. Scheithauer. S. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. Farver. Lonely in the crowd: Recollections of bullying. 22. E. 100–116). Haag. M. 113–125. Singer. Savović. Child Development. Rejection. exclusion.. Uletilović. U J. Savić.. Sharp. Chang. Juvonen & S. Shariff. školi i okruženju. D. A. Schafer. Smith.. (2008). Schafer. D. Dimitrijević. C. the classroom and the home.. Proctor. 408–416. European Psychologist. 181–192. & Chien. Journal of Abnormal Child Psychology. Peer harassment in school: The plight of the vulnerable and victimized. L. N. (2003). S. 33. A. Journal of Abnormal Child Psychology. (2000). Outsiders at school: The prevalence of bullying and its relation with social status. 30. S. Magistarska teza. J. 293–317. Cyber-bullying: Issues and solutions for the school. (2001). and peer rejection. Child Development. (2004). J. A. Stančić. & Cowie. & Štrbac. H. M. S. London: Routledge. and harassment at work and in schools: An integration of results from research on mobbing. Mora–Merchan. B. 28. I can problem solve: Kindergarten and primary grades. Simon. (1993). & Coie. K. P. London: Sage. K. L.

(1999). and Slee. M. School bullying: Insights and perspectives. New York: Cambridge University Press. Lockhart. Phi Delta Kappan. P. 402–407. T. P. P. and the development of anti-bullying work in schools. & Rawson. K. Smith. Evaluation of the DfES antibullying pack.. K. 33.. 98–103. (1999). 41. P. K. E. J. K. P. Sidanius.). J. P. Victimisation in the school and the workplace: Are there any links? British Journal of Psychology. J. 9 (3).. L. and implications for social policy (str. Who gets bullied? The effect of school.. (Eds. Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Behavioral expression of teachers’ attitudes toward elementary school students. & Moody.. P. & Pratto. (ed). Children’s perceptions of playfighting. Hunter. Child and Adolescent Mental Health. Smith. 565–581. M. K. R. B. Hoel.) (1999). 36 (2). (1999). Naylor. Schneider. The Nature of School Bullying: A Cross-national Perspective. escaped victims. J. & Shu. Social Development... S. Callaghan. Costabile. (2004). P. H.. . R. M. The dark side of zero tolerance: Can punishment lead to safe schools. P. & Chauhan. 211–229. Y. D. The nature of school bullying and the effectiveness of schoolbased interventions. Carvalho. (2004). Smith. Childhood. K.. K.. 7. Morita. Catalano. Smith. P. emotional desensitization. New York: Routledge. Smith.. P. K. 267–85. J. Journal of Educational Psychology. Harmful effects of exposure to media violence: Learning of aggression. L. P. & Sharp.. Research Brief No: RBX06–03. P. Junger–Tas.. Educational Research. Olweus.. Singer. P. & Peterson. Glissov. (1992).. 5. R. & Madsen. Silberman.322 | Nasilje u školama Siann. 167–202). K. M. A follow-up Survey of the DFE Anti-Bullying Pack for Schools: Its use. A. London: DfEE. 372–382. London: Routledge. A. The effectiveness of whole school anti-bullying programs: a synthesis of evaluation research. School Psychology Review. Smith. Bullying: recent developments. (2003).. Geen & E. G. S. H.. Skiba. 94. Journal of Applied Psychoanalytic Studies. Smith. L. (2004). K.. Educational Research. 80 (5). continuing victims and new victims of school bullying. Smith. (1997).. K.. (1994). Profiles of non-victims. M. L. and ethnic group.. and fear.. P. Smith. 193–212. (1998). ‘What causes the age decline in reports of being bullied at school? Towards a developmental analysis of risks of being bullied’. 547–560. P.. Smith. 123–134. D. & Ananiadou. (1969). M. 1. gender. 189–209. 74. K. & Ananiadou. Smith.. A. U R. (2000). London: Routledge. Donnerstein (Eds.. Violence in schools: The Response in Europe. P. Cowie. & Donnerstein. Talamelli.. H. (2003). Smith. London: DfES. Smith. What good schools can do about bullying: Findings from a survey in English schools after a decade of research and action. Madsen. K. Human aggression: Theories. & Samara. K. C. Smith. L. (1994). & Cooper. G. K. New York: Academic Press. Smith.. research. 175–188. 60. K. British Journal of Educational Psychology.. S. (2003)... R. playchasing and real fighting: a cross-national interview study.. (2003). F.

M. E. Kasher.. Zagreb: Odsjek za psihologiju. 239–68. I. J. 16.. Lane (Eds. M. K. 70 (2). 77. N. G. Tattum & D. J. J. K. (2003). Psychological Bulletin. (1999). V. E. Olweus. & Barratt. Prevalence estimation of school bullying with the Olweus bully/victim questionnaire. Lind. 165–227. 29. S. Anti-bullying interventions at school: Aspects of programme adaptation and critical issues for further programme development. M. J. Filozofski fakultet.). (2007). & Olweus. The problem-solving approach to adjustment. P. 195–210. A. Emmett... (2003). Glasnik srpskog učenog društva.. knjiga LXXIII. Stevens. J. & Robinson. M. Social cognition and bullying: Social inadequacy or skilled manipulation? British Journal of Developmental Psychology.. M. & Smith. P. Principles of Criminology. & Endresen. Stevens. Aggression and Violent Behavior. P. Spivack. Tedeschi. Doprinos istraživanju pojavnosti nasilja među djecom u školi.. J. V. Solberg. Aggressive Behavior. & Felson. (1974). A reinterpretation of research on aggression. Bullying in Flemish schools: An evaluation of anti-bullying intervention in primary and secondary schools. & Smith. R.. Van Oost. (1892). R. Beograd: IP „Žarko Albulj”. B. (1997). Stevens. K. P. 17. (1976). . Washington.. Health Promotion International.. The effects of an antibullying intervention programme on peers’ attitudes and behaviour. Neki podaci o osnovnim školama od 1845. Smith. E.. Spasić. Bullies and victims at school: Are they the same pupils? British Journal of Educational Psychology. R. Sutherland. Borman. P. L. G. P.. B. Stoke-on-Kent: Trentham Books. 540–562. Odeljenje za pedagogiju. 45–57). Stephenson. V. DC: American Psychological Association. (2000). Journal of Adolescence. (2008).. Measures of aggressive behavior: Overview of clinical and research instruments.Reference | 323 Solberg. Smith. 9. De Bourdeaudhuij.. and coercive actions. (1939). D.. Šimić.. P. (1999). aggression. H. 25. I. & Van Oost. Let’s mediate: A teacher’s guide to peer support and conflict resolution skills for all ages. J. I. Sutton. (2001). I. (2002). Bristol: Lucky Duck Publishing. D. Sutton.. San Francisco: Jossey–Bass. B. Aggressive Behaviour. & Shure. 81 (9). magistarski rad. Violence. Suris. M.. Plan. D. 23 (1).. & Brown. British Journal of Educational Psychology. U D.. Bullying in the Junior School. (1989). Diplomski rad. Statistički godišnjak Srbije (2008). & De Bourdeaudhuij. (1994).. (2004). Philadelphia: J. 435–50. Bullying in Schools (str.. Studying aggression in school children: The use of a wireless microphone and micro-video camera.. Stacey.. E. Lippincott Company. Srna. P. (2004). 28. De Boirdeaudhuij. 97–111. Beograd: Filozofski fakultet. C. Bullying as a group process: An adaptation of the participant role approach. 155–167. A. J. D. & Boulton. M. do 1861. 356–365. Aggressive Behaviour. Tapper. Spasić. T. (2000). Tedeschi. & Swettenham. Izvori i oblici ispoljavanja konfliktnih situacija između nastavnika i učenika. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije. 21–34. P. P. Van Oost. Nasilje. H. K. J. T.. 441–464.

Toh. A. Poster predstavljen na: The Conference on Human Development. F. McDuff. & Dijkstra.. London: National Children’s Bureau/Forum on Children and Violence.. Tremblay. DeV. C. & Vitaro. E. and rejection: Giving special attention to status. Modifying social aggression in schools. F. P. 129–141. Beograd: zavod za udžbenike i nastavna sredstva. and sex differences. & Montplaisir. From childhood physical aggression to adolescent maladjustment: The Montreal Prevention Experiment. (2002). 8–23. Valsiner. Journal of Applied Psychoanalytic Studies. A. R. & Sacco. D. 31. Tremblay.. D. Top ten challenges for understanding gender and aggression in children: Why can’t we all just get along? Social Development. P. (2003). & Paquette. Bullying: effective strategies for long-term improvement. Thousand Oaks. The development of aggressive behaviour during childhood: What have we learned in the past century?. Beograd: Clio (prevela Ljubica Brajer). (2000). 29. C.. Troop. B. Tremblay. Prosveta (preveo Aleksandar Saša Petrović). D. Čovekov razvoj i kultura. (2001). 255–268. 76. Ugrešić. i–vii. Beograd. Doživljaji Toma Sojera. G. Veenstra. (2008). Zoccolillo. (1974)... R. L. Galen. Boivin. A. S.. (1998). Tven. C.. 211–222. Munniksma. (1999). McMahon (Eds.. (1994/2005). Fonagy. Nasilnici. . Terry. NC. H. (2003). 268–298). & Salmivalli..). M. S. S. Unnever. Lindenberg. 5 (2). Why school antibullying programs don’t work. Perusse. Kolaps kulture. T. K. Twemlow. substance abuse. Mâsse. Pagani.. E. International Journal of Behavioral Development. New York: Jason Aronson. victimization. W. 68. Teachers as targets of bullying by their pupils: A study to investigate incidence. British Journal of Educational Psychology.. J. (1969/1978). acceptance.” The Discourse of Harassment in Student Groups. Trnavac.. 9. & Ladd. Reč. C. W. V. (2002). (1968). Teachers’ beliefs regarding peer victimization and their intervention practices.. L. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Beograd: Mlado pokoljenje (preveo Stanislav Vinaver). Konobari fašizma. Moralno vaspitanje u školama Srbije. C.. and delinquency (str. Twemlow. M. W.. (in press). P. M. T. J.. Peters & R. G. U R. 248–266. J. & Sharp. E. R. „She Is Not Actually Bullied. E (1996). (1997). Underwood. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. affection. N. (1996). Charlotte. Vederil. J. Bullies.. The search for the age of ‘onset’ of physical aggression: Rousseau and Bandura revisited. CA: Sage. A. (2000).. Child Development. Fragmenti o disciplini učenika. 153–171. Preventing childhood disorders.. Japel. R. J. R. M. aggressive victims. 10 (2). S. Arora. Thompson. (2005). 134–154. Criminal Behaviour and Mental Health. Varnava. J.. (2008). 24 (2). K. W. R. Aggressive Behavior. London: Routledge. Terasahjo. and victims: Are they distinct groups? Aggressive Behavior. & Sacco. Towards a non-violent society: Checkpoints for schools.324 | Nasilje u školama Tešić. The complex relation between bullying.

Beograd: Institut za psihologiju. M. C. W. Intimate partner aggression – What have we learned? Comment on Archer (2000).. Developmental Psychology. E. Derzon... E. University of Manchester. Zagreb: IEP: VERN. H. US Secret Service and US Department of Education.. Oldehinkel. B. W. School-based interventions for aggressive and disruptive behavior Update of a meta-analysis. J. S. & Miljković. Vukosavljević–Gvozden. Bullying in American schools (str. Weiner.. NJ: Erlbaum.. R. Washington. M. Weinshenker. P. D. Smith.uk/abstracts/papers_w/wakefield. Smith. N. S. Vizek–Vidović.). The effects of school-based intervention programs on aggressive and disruptive behavior: a meta-analysis. R. (2005). Bullying in China and UK. I. Siegel. An Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats.. J.. P. 33 (28). P.. M. Wolfgang.org. S. Whitney. http://www. 7. I. Willard. V. Wakefield. Aggression and Violent Behavior... Rosenbluth. N. M. Z.. & Smith. Educational Research. Lipsey. B. J. E. & Robinson. L..isec2000. OR: Center for Safe and Responsible Internet Use. Vossekuil. De Winter. 3–25. 672–682. N.htm. Personality and Social Psychology Review.. (2002). M.pdf. W.. 35. 237–250. (1998). (2004). victims. Whitaker.Reference | 325 Veenstra.org/docs/cbcteducator. Psychological Bulletin. (2000). L. 3–21. Expect Respect: A school-based intervention to promote awareness and eVective responses to bullying and sex harassment. The final report and findings of the Safe School Initiative: Implications for the prevention of school attacks in the United States. Mahwah. . (2002). H. (2004). M.. V.. (2003). Reddy. Fein. A. Bimodal classification of aggression: Affective defense and predatory attack. P. Lindenberg. Wilson. Wenxin. American Journal of Preventive Medicine. dostupno na http://cyberbully. N. Rijavec. A. Vidanović. 690–696. London: Tavistock Publications.. D. Cyberbullying and cyberthreats. 12 (3). Empatija i slika o sebi. Beograd: Fakultet političkih nauka. & Ferracuti. J. & Ormel. J. DC. (1986). M. Nasilje nad decom u dečijim domovima. W. 41 (4). & Figueredo. & Lipsey. Verhulst. J.. A. Vlahović–Štetić.. K. M. White. (1993). & Sanchez. Bullying and victimization in elementary schools: A comparison of bullies. (2002). Psihologija obrazovanja. B. (2000). (2007). Milosavljević (ur. A. bully/victims. 187–200). F. J.. R.. 327–350). Koss.. (2008). Wilkowski. B. and uninvolved preadolescents. middle and secondary schools. & Modzeleski. U D. A. Jones. Valle..). New York: Springer-Verlag. U M. Willard. The Cognitive Basis of Trait Anger and Reactive Aggression: An Integrative Analysis.. Wilson. M. T. Borum. (2003). S130–S143. The subculture of violence: Towards an integrated theory in criminology. 126 (5).. D.. Eugene. F. K. E. Swearer (Eds. Espelage & S. J. 71: 136–4. An attributional theory of motivation and emotion. Nasilje nad decom (str. J.. A. (1967). (2006). A survey of the nature and the context of bullying in junior. Rad saopšten na: International Special Education Conference. F. Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Woods. Research in Education. Bullies in the classroom.... M. L. 24 (3). Zeira. (2001). 45. S. H. 407–411. Zhang. 69. Wang. M. (2004). and targets: a comparison of associated youth characteristics.. Bullying and victimization of primary school children in England and Germany: Prevalence and school factors. Astor. aggressors. Problems with the paradigm: the school as a factor in understanding bullying (with special reference to Japan). (2003). Journal of Child Psychology & Psychiatry. K. 149–166. A. W. & Mitchell.. Bullying: Elementary teachers’ attitudes and intervention strategies. Japan Quarterly. C. & Wang. (2003). Yoon. 435–439. 25 (2).. & Benbenishty. S. 27−35. (2004). Online aggressor/targets. J. R. Yoneyama. Zagreb: RZ RK SSOH. Chinese Journal of Psychological Science.. S. (2000). J. School Psychology International. 32 (4). Y. 92 (4). Ybarra. Žužul. Gender differences in bullying & victimization among primary and junior middle school pupils. 1308–1316. . K.. 23. A..326 | Nasilje u školama Wolke. British Journal of Sociology of Education. A. (1989). & Schulz. D. Gu. K. R. (1985). Yoshio. & Kerber. 315–330. Stanford.. & Naito.. British Journal of Psychology. M. 673−696. Agresivno ponašanje: psihologijska analiza. M. School violence in Israel: Perceptions of homeroom teachers.

. W. 25. M. M. 54. 59. 133. 282. Archer.. M. 41–2. 19. 151. Astor.. V.. S. M.. 125. Bru. 26.. Arora. E.. E. A. 133. 61. Bridges. 53–4. 147. 163.. 161. 207. 130–1. 158. 265. Bilić.Autorski indeks Achenbach. Card. B. R.. 256. 211.. A. Batsche. E.. L. 238. Cartwright. P. Berger. J. V. Byrne.. 87. 93. 127.. 23–4. 96. 163. 64. T. N. J.. 37. 244. Baron. 19.. Arnold. M. J.. 21. 64. Borum. Borduin. 173.. 181.. J. 126. Bourdieu. 176. Bradshaw.. 163. Buss. 30. 62. 30.. S. Camodeca. 193. 43–4. S. M. Bin.. 156. 156. 129. 193. Bushman. Blais. M. K. 213... C.... Bronfrenbrenner. L.. M. 22. A. A. B.. Berkowitz.. Bandura. K. R. 114. 259. R.. 51.. S. 28. N. S. J. 266. 21. 136. 169. A. Bauer. 213. 135. Bates. Bukowski. P. E. W. 187–8.. Cairns.. 53... Brockenbrough. Askew. 88. Blumenthal. 61. Campbell. N. Björkqvist. 50. 93. M. 130.. 128–30. 184–5. 115. Bear.. R. M. 155. Adair. A. 77. Atlas. G. W. 75. L. G. 66. 61.. Y. 25. 95. Baillargeon.. B. K. M. 21. 114.. 188... 287. Ahmad. 168. 155. Bojanin. 87. 17. Bornewasser.. 37. Adler. 90. 169. Borg.. Berts. Aries. 172. 61. M. 233. R. A. 214. S. 72–3. F.. A. K. 273. C. 93. 14. Baldry. K. J. K. Barber. D. G. Akers. J. 58. 14. S. A. 49.. R.. . B. P.. 73. 145. K. Brickner. 53.. 84. Atria. 41–2.. 177. 248.. 124. K. R. Boulton. G. B. C. Bierman. 228. 280. 27.. Benbenishty. Bosacki. E. Bauman. Aikins. 59. 129. L... Buka. 163. 214. 176.. Bauman.. B.. W. R.. F. 246. 172.. 50. 145. M. Anderson. R. 278. 184. 76. B... 142. 253. 211... Bizumic.. 43. L. Arsenio. M. M. 49. J. A. Carlyle. C. 52. 143. 71. 44. Cairns.. 60. 120. 78. 120. Adler. 230. 201. J. Baumeister. Ananiadou. S.. 82. A.. D. 23. S. M. 126. Cameron. 91. 77.. 144. Bartini. 78. Broidy. 17. K. 118. 30. 131. 128. 144.. 137. 198. Asher.. R.. U. 158.

87. 104. Chan. R. 50. E.. 130. 177. 197. 150. 39. 60... 200. L. 138. 256. R. 75.. Chapell. 99.. 261. 129. R. Eron. 155. 60–1. D... 141... D. 197–200. B.. 151. 50. 182.. 244–6. 122. F. 19. Crick. 166. Dill. 184. 200.. 173.. 89. C.. 212.. 152. 256. L. L. 145–6.. DeRidder. S. 176. V. Edelbrock. 229. Crews. 96–7. 28. R.. M. K. 91.. R. 23. 155.. E. 199. A.. Endersen. A... 91. S. J. Cillessen. 277. 145. N. N. 158... 254. 160. 94. S. G. Dibe. 280 J. J. A. 95. 161. 211. Cowie.. 261. 117. K. 90. Elliot. 50. 89. Felson. L. S. D. 207. Dodge. 197. Đorđević. I. 227.. Craig. 76. Fite.. 67. S. 120. 204–5.. Galen. M. Fontaine. D. 156. Farrington. 70. 39. N. 253. S. J. S. 115. 58.. 203. Dishion. R... Fekkes. 50. 235. P. 267.. 49. R.. Ennett. 98.. 232. 49. D. E. E. 64... 155.. 170. Nasilje u školama Doob. 171. Devine. 115.. 67. 186. Del Rio. 61. 187. N... 248. Eaton. 49. 214. Derzon.. A. Eslea. 102. M. 240. 108. Frankowski. 50–2. Elliot. D. C... 75. Eisenberg. 73–4. B. J. 104. 49. 143. 192. Cornell. Đorđević. DePaulo. 12. M. Deutsch. 53–4. A. J. A. B. C. Charach. Galloway. K. 197–9... Dwyer. Frey. 156–7.. 51. 132.. Farmer. 96. 176. 14. 209. Frame. 53. 182. 114. 72–3. 172. . T. 246. 132. H. T. 103–4. 199. 229. T. 28. Dane.. D. J. C. Côté. D. Chang. 21. M. 130. 169.. Espelage. 94. 137–8. R. T. 175.. 203. G. K. A.. C. Dunsmuir. 43. 203.. 71.. S. 182. Fields. A. 157... 198.. Coyne. 121. K. 126–8... H. 194.. Currie.. Ferracuti. 61.. J. M. 186. J. Ferguson. 137–8. 115. Cemaloglu. M.. 235.. 48.. 93.. 273. Fabes.... 84. 138. Colder. J.. 229. J. B. 77.328 | Caspi.. 66. Feldman. 231... F.. M. 264.. Doll. J. S. 19. A. Feshbach. 253. Durlak. 130.. D.. 239. J. Finkelhor. 144. L. 173. 49. Furlong. 144. 256. D. M. Cohen. A. H. 282. Crothers. Colyer. 73–4. Counts.. J. J. Conoley. L. M. 66. 194.. Feshbach. Epp. M. 129. 232. R. Dollard. Đorđević. 188. Coie. 177. Chung. Emmer. 61–2. S. 141. J.. 269. Ertesvag... T. 52. Cohen. W. 58. Dupuis. R. Ferris. 265. Donnerstein.

M. Henkel. 289... V. A. 177. 158.. C. Gumpel... G. S. P.. R. Hillery.. J. Graham. Kendall. Juvonen.... 248. N... D. T. R. 245.. R. M. Hrnčić. J. 67. Kazdin. 25. 261.. 18.. 116. Jacobs. Horne. L. 233. 94. M. Huston. 248. 165. Johnson. Kaufmann. Gielen. 137. 165. V. 239. 160. Goldstein. M... 92. B. 78. 279.. A. J. 163. 204–6. L. 162. 126. J. R. 278.. 229.. Jansson. Hawker. 163.. 267.. 35. D. G.. H. A.. Henderson. 124. W. I. J. P. 90. B. G. 14. 51. Hayden... 40. Hughes. 207. 254–5. J. 236.. Galtung. A. 189. B. 150. N. D. 271. 124. Grossman. 236.. 230.. Jolley.. Hawkins... Holt. 212. 189. Huesmann. Johnson.. H. J. Gottfredson. Hutson. Keltikangas–Jarvinen. 177.. Harlow. Green. 98.. R. 239. 127. Jackman. Goossens. Gašić–Pavišić. 132. 135.. Geen. 22. A. 229. Jollife.. 233.. 70. F. 75. J.. Genta. Keresteš.. 93... C. 96. Y. E. A. Hodges. A. Havelka. B. 232. S. 172. Kellerman. C. B. S. Keenan. J. M. L. 138. 177. 177. 67. Karadžić.. 202. 231. . 156. M. 75. 66. C.. Harré. Guerra.. Johnson. 128. P.. 84. 85... 229. 72–3. 146. Harlow. R. N. 267. 103. H. Hudley. J. 115. U. A. Karhunen. 54. 227... Herbert. 161. 143. Goodman. 227. Glick.... 131. Idsøe.. V. 150. P.. 245. K. 244. Keller. Garandeau. Hornaj. 252. H. Hyman. L. A. 171.. T. Haakanes. 240.. 236. R. R. 282. 161. Khoury–Kassabri. M. Hazler.. 19.. N. I.Autorski indeks | 329 Hopmeyer. 214. 26. 280. Harootunian. Gini. 87. 143. Hinton–Nelson. 28. 240.. 60.. 158. K. R.. Hubbard. 162. G. 59. 35.. 143. Harel. D. C. Hymel. L. 54. A. J. 235. P.. 182. R. K. 77... B. Humphreys.. K.. 224. K.. 21. 101. P. M. 163. 142. 202.. 92–3. 239. 25. 130. R. Heinemann. Gibbs. E. S. P.. 286–7. 89. 135. S. 200. 58... M. T. J. 206. A. C. 237. A. G. L. J. Kerber.. 286. G. M. Hanewinkel. 230. Keyes.. 95. Grotpeter.. 52. Hoover. S. 105. 231. J. Kerbs. 211. J. N. 116. 147. Hahn. Howard.. C. 156. Karlović... 36. A. Kaukiainen. 21. Joseph.. 155. Greenberg. J.. 25.. A. 60. Hamby. 96.. 141.. 190. D.

235. Montenj. 22. 163. 51. Murray.. D. 174. E. Little. C. Lemerise... 150. Murray. Kusche. 78. Miller. 203.. 87. 31. Z. J. T. 190. M. Lochman.. 87... Mihalic. Q. I... G. Mimdthassel. Littman. H. R. A. 25. Lancelotta. 161. 68. 273. 145. 280. Ladd. 99. 161. G. Mahady–Wilton. 155. M. 95. 79. Nasby. 115. A. Li. H... Midlarsky.. Lopez. 186. McLaughlin. 100. 78. 124. R. 186–7. P. Lajović. Lipsey. 92. Loschper. Naito.... 92–3... Morrison. 170. J. Mowrer. O. 272. McEvoy.. Lamb. 249. E.. Krnjajić. S. 22. McCord. H. 247. 100. 76. G. B. 265–6. W. 178. Y. McNamara. 121.. G. R. V. Linneweber. 40... 59. Lussier. D. J. 12. S.. R.. 169. A. Leff. Miller. 178. Lera. 203. 184. M.. E. B. C. 191.. A. 182. J. 229. A. D. 53. Mellor. A. J. 99. Merrel... A.. 146. H. Moren. Komenski. 147.. V. 168. Kochenderfer. LaFontana.. 211. 165. R. 269.. Marano. 130.. K. Levinson. 172. K. 54. S. 142.. 193.. 254. J. 83. 28. T.... 95. J. E. 71. E. 150. Leung. 254. Laskey. 133. 150. E. 155. A. 281. 88. Naito. 90. 48.. 226. Nansel.. Kraus. Mora–Merchan.. 200. B. J. 246. 171.. H. N. 22. 143.. 75. B.. T. 256. Ma. Marcus.. H. 150. M.. H. M. Morita. Lane.... R. 166. Kuzmanović. M. 132. 89. 239.. Kristensen. 83. 146. S.. McAuliffe. Meloy... Marini. 232.. 253. Moffitt.. 125.. 161. E. Makarti. 261. E. 82. 59.. J. Lagerspetz. E. 114. D. R. 244. .. M. 214. Limber. 163. 197.. V. H. K. Lockwood. Meichenbaum. A. 204. 129. A. X. 100. 47. 58..... C. Madsen. 241. A. 229. Naylor. Milosavljević. Kirkham... 18..... 45. 95. J. 91. C. B. D. 152.. S. McEllistrem. 225. P.. K. 229. M.. S. 146. Korn.. Knoff. Lawson. Nasilje u školama Mahdavi. 248... 126. M. 14. 90. M. Klain. 136. 227.. W. 269.. S. King. K. Mummendey. Munthe. 158. Maines. 142. 90. B. U. 147–8. Menesini. T.. E. Moeller. J. T. Mennuti. C. 60.. E. Mitchell.. 89. M. 48...330 | Kim. Morris. T. 157.. 102. 156–7. 270–1.. J. M. D. A. 89. W. G.

A. 150. B... Paquette. E. 135–6.. 96.. 122. 28. 270. Pakaslahti. 114. D. 183. F.. E. 280. 148. J. 84. B. G.. 126. 278. M. Pulkinnen. 106–7. D. J. B. 64. B. 59. 70. E. 208. Popović–Čitić. G. Pepler. 72. 172. Nisbett. 148. 95. 145. Puckett.. 87. 211. 145. A. D. 99. Paul. 70. S. 207. 26. M. 75. 85–6. 95. 156. 233. 122. 256. Rosenberg. Randall. 153.. 26. J. Rutter. 245. 75.. 27. 91. 144. 203. G. Roland. 69. 46. 26. 114–5.. 119. Olsen. D.. A. S. 191. Pardini. L. 41. K. 143. Pellegrini. 31. Poulin. J. G. 282. 137... C. D.. P. 58. 184. 118. 158. M.. 189.. Rodkin. 119. 178. Nucci. P.. 127. C. 175. 200. K. M. 261.. 233. O’Connell. D.. Riches.. P. 264. J. 171.. 172. G.. T. 126–7. Noret. 67. J. 230. D.. Rasmussen. 30. O’Moore. 62. 239. 212.Autorski indeks | 331 Petrović. 159. 163... Paphazy. 261. Nordfjörd. 85.. 225. J. 285. J. 10.. 176. I. Pratto. R.. T. P.. Olweus. A. 24. C... R.. 128. J. Patterson. 163.. 289. B. L. 169. 201.. 160. R. Ólafsson. 156.... 121. M. Powers. 148. 207. Peterson. K. 99. M. 263. 37. Rushton. D. M. A. 64. W. 44. 24.. Rupnik–Račić. M. 48. Orpinas. 60. Roberts. 92. J. 60. 252. 84. 237–9. Oliver... 50.. A. 115. Rolider. R. Reiss. 135.. A. Pratt. 51. Ortega.. N. W. 58. 36.. J. 182... Newman. 246. Peltonen. J. 168. J. 91.. C. F. 160. 243. 163... 169... 137. 158. L. 132. L. 135. .. Orobio de Castro. 129. 73. 121. A. 169. 70. A. E. 166–7. C. 28. B.. 50. Rose.. 249. R. 102. 78. 200. 251–3. 28.. 156–8.. P. Popadić. P.. Plut. M. 159. Phillips. Peets. 173. M. 27–8. 53. Reid. 106–7. B. 248. 60.. 45.. Rotter. 60.. Roth. 46. Pelletier. A. S. 135.. Österman. Robinson. 229.. F. Nock.. Perry. Rahey. A.. 28.. K. Pikas. Payne. 182. 30. 82.. 277. 249. 197.. 197. Perry. Robinson. 101. 156–7. M. D. S. Robinson. Ross. J. 65. A. 259–60.. J. P. R. 22. Ross. 262. 10. 182.. 70. D.. 85–8. 130. Rivers. 227. 37. 197. 280. 145.. Ryan. 66. Nešić. 171. 118. 116. 121.. L. B. D. 115. D. 158. 174.. Newman. Premack. Parkhurst. Niemi. Rule.. 156. Pettit. Passeron. 182. 126. 77–8. T. 72–3. Nishina. 24. 114–6. 145– 6. V.. Rigby.. J. Ochayon. 160. 265.. 158.. R.

209. 75. A. 103–4. P. Veenstra. 238. M. 75.. P. 71. M. 75. Terasahjo. V... 207.. 186. Tven. J. H. Salmivalli.. Trkulja. K. Swenson. Sarason. . D.. 155. 43. F. 114. 153. Terry. 101. Slee. 199. 118–9. J. 177. P. S. M. 87. Siann. E. 155. M. Trnavac. M. 272. P. 79.. Sharp. 133.. 50. 137. Schneider. Vaughn. 31. S.. S. 115. P. T. 173.. 225.. Stacey. Sidanius. 95.. Thompson. 66. 213. 161. Swettenham. G. 115–6. Toh.. R. 244... A. 114. Nasilje u školama Steinman. Sutherland. 17. 99.. J. S. 272. Skiba. 60–1. 103. P.. 79. Tedeschi. H. 137. 171. Smith. K. J. Sacco.. D. Ugrešić. 232. Troop. A.. 115. 280–1. 128. 63.. 60. S.. Waller.. L. 290. 137. 94. 23.... 21. Wallace. J.. 28.. Vukosavljević–Gvozden.. C. S. 74. 115.. 214. 175... Smith. Spasić. 207. 224. 129... M. Schwartz.. 158. 254. 208. Scheithauer. 240. Shariff.. 260. Tapasak. 73. 155. R. 66. Valsiner. Shu. R. Šimić. S. 118. 272.. M. 90. J. J. 211. 168. B. 272.. 248. 163. 260. 145. Samara.. G. Tešić... 282. 178. 261. Tremblay.. Shaw. 114. 141. Schuster.. T... 164. 166. 161.. 137. Schafer. Smith. Savić. 52. 36. 245. P.. M. 156–7. 71. 87. 58. 68. 99.. 102. 114. J. D.. 126–7. 64. 150. 118... D. B. 69. J.. 147. 79. D. Varnava. 160. 238.. 48. A. 30. M. 222.. E. B. 84. 124. 283... 131. M. 232. Skinner.. 274. 145–6. 184. V. E. K. N. 62. Vederil. Stephenson. 246. 46. Savović. 27. 54.. Verhaagen. 146. 203. H. Savić. 95.. R.. Sutton. 160–1. 124.. 136. 57. 171. 28. 172. 284. 143. 123. 155. 125. 87–8. Unnever. R. V. H. J. 177. Swearer.. 106. 260. M. B.. 150. 87. G.. 104. A. Spiel. Weiner. 158. Suris. 247. B. M. J. P. 264. 135. 201.332 | Rys. 178. 127. 87. Vossekuil. L. S. Vidanović. 170. Siegel. Silberman. 166.. Solberg. Wakefield.. 143. 169. Spivack. Vizek–Vidović. 30. 172. 231. Shure. 166. 244... 50. W. N. 182. 24.. K. C. T. 231.. L. 40–1. B. 56. C. 158. 247. I. R. 174. Spasić. Voeten. 143. 105. T. K. Srna.. D. A. M. 267.. H. 281.. K. Tapper.. 130. 267.. 91. A.. 119. 131. 277. 66. Underwood. C. Stevens. Twemlow... 88. E. 254.. 84. 92. 127. 220. 115. Sears. B. J.. 88. Watkinson.

254. 92.. 45.. 23.. 58. E. D. Zhang. 211. L. A. J. 47. Whitaker.. Ybarra.. 200. Willard. J. 18. B. S. N. M. M. 150... Wilkowski.. 170. Weinshenker. J. M. 270–1. Wolfgang. 203. 91. Wolke. Weisner.Autorski indeks | 333 Woodruff. Ziegler. D. . Yoon. W. S... Yoneyama. 95.. Zeira... 126–7. 177. M. 21. White. G. Yoshio. 87. 137. 170. Žužul. 264... A. I. 107.. J. Whitney.. M. 160. S. Wilson. W. N. 172. 96. S. 48...

.

159. 43. 230–1. 49. 157–8. kognitivna iskrivljenja. 119. 199. Bergenska studija. 202. bezosećajnost. 144. 229. 50. 134. 238–40. 171–2. empatija. 133. 268. 146–7. 89. longitudinalna istraživanja. 132–3. 146–7. 152–4. 79. kognitivni neoasocijalcionizam (Berkovič) kognitivno-bihejvioralni pristup. 60. 181–2. 48. 120–2. 133. 72. 163. 174. frustracija i agresija. 127–8. 240. 192. 262. 96. 240. 24–5. 231. 264. 166–7. 190. 132–3. 252–3. 187–8. 26. bullying. slaganja načina merenja agresivnosti. polnih razlika u agresivnosti. 124. 205. ICD-10. 155. 270. 257. 130. 206. 121–2. 152. 232. kultura časti. 259–64. 270–2. 156–7. meta-analize povezanosti direktne i indirektne agresije. eksternalizovanje. 94. internalizovanje. 282. 77–8. vremenske stabilnosti agresivnosti. 225–6. 233. 200–1. 115. 30. 232. instrumentalno. povezanosti empatije i agresije. 25–27. otvoreno i prikriveno. 183. mitovi o siledžijstvu. 115. konflikt. 237–8. ekološki pristup. 245. 279. klike. 62. 62. 244. 232. 79. razvijanje empatije. 60. 186–9. 264. 37. 230–2. 271. 200. model prisiljavanja (Paterson). 290. 212. 237–8. 120–2. 131. DSM-IV. neprijateljsko. 134. 293. 137. gangovi. 187–8. diskriminacija. 178. vrste aktivno i pasivno. 60. 138. 131. 194–5. 49. 120. 151–2. 48–50. 133. 120–2. efikasnosti programa za suzbijanje nasilja u školama. efikasnosti programa za smanjenje siledžijstva u školama. atribucije neprijateljstva. 120. 239–40. 151–2. 144. 48–50. 125. . 61. 231. 286. 197. 48. 191–3. 86. 228. kognitivni deficiti. 39–40. 50. nasilje/agresija. 43. DIAS – skala direktne i indirektne agresivnosti. 133. 38–9. 272–7. 146–7. 264. 85. 207. 232–3. 57. 223. 191–2.Indeks pojmova ADHD. 165–6. 233–4. bes. 125. 126. 86–8. afektivno-odbrambeno i predatorsko. 257. 157. 138. 214. 53. 200–3. mobing. 199. 201. 151. 210. antisocijalno ponašanje. 33. 229–30. kontrola besa. atribucija i agresivnost. 51–2. 226. 177. 262. 289. glad za stimulacijom. 135. 24. 242. 260. 33. defanzivno i ofanzivno. povezanosti neprijateljskih atribucija i agresije. 183. 191. korelata viktimizacije. 197–8. 122. 26–7. 255. 79. homofilija. 151–2. 59. 262. 271. 43. 229.

87. 269. socijalno. 13. 25. 126–30. 128. reagovanje učenika izloženih nasilju. 43. skript. 208–10. 65. 257. 148–9. 269. 156. 75. 264–6. 72. 263. socijalna dominacija. 91. 239. 268. 268. 144. 21–2. grupna pripadnost i nasilje. 57. 257. sekundarna. 59. 24–5. 109. 129. 238–40. nulta tolerancija. 105–6. 18–19. 47. 220. 30. 37. 227. 80. 126–30. 65–7. pucnjave u školama. 178. 159. strukturalno. Kanadski program protiv siledžijstva. 261. 130. Olveusov program prevencije siledžijstva. 223. 117. 54. 260. 254. 198. 82. 126–32. 236. Prvi korak ka uspehu. 264. 177. 71. 120. 249–53. 266. 269. 213. 133. 87. 158–9. 225. 263. 59. 233. 219–228. 226–7. 91. 239–40. predrasude. tercijarna. 74. 244. 109.336 | fizičko. 43. 43. 9–10. povezanost nasilja i uzrasta. 224–5. 229. 109–11. „Škola bez nasilja”. 119. 89–90. 7. 257. 105. 261. učenje zamene agresije. 244–6. 285. popularnost. 250. 79. 288. 257. 125. 126–32. 65–6. povezanost školskog uspeha sa nasiljem. 51–4. 211. 94. 119. 160. 200. 267. 256. 226–7. 189. 177. nasilje odraslih nad decom. povezanost nasilja i viktimizacije. 59. 236. 72. 71. 78–9. 41–2. 268–9. 61. 196. 61. 256. 12. 53. 109. 129–31. 43. 114. 146. 61. 109–12. omiljenost. normativna verovanja. 136. 60. 155–8. elektronsko. Nasilje u školama Hladna glava. 47. 21. 260–1. 169–70. 87. 119. 209. 254. 150. 79. seksualno. 236. 88. Drugi korak. 65–7. 118. 230. 288. podaci: učestalost nasilja u školama u Srbiji. nasilje učenika nad nastavnicima. 45–7. 157. 77. sudovi za siledžije. sport i nasilje. 13. proaktivno i reaktivno. 213. 204–6. 204–6. 51–4. 107. 93. 246–7. 226–7. program Nula. programi za smanjenje nasilja Brzom trakom. . 170–4. 289–90. školski kontekst. 121–2. indirektno. SAVE. 154. 51–2. 43–5. primarna. vršnjačka medijacija. verbalno. 214. 93. 236–41. 35–6. 199. 78–9. 42–5. 48–50. 268–9. 111. metod zajedničke brige. 76. 262. simboličko. relaciono. 254–5. 254. 138. 170–1. 252. 47. školska klima. emocionalno/psihološko. 177. direktno. 109–12. pristup bez optuživanja. 21. polne razlike u nasilju/viktimizaciji. 41. 61. 51–4. 157. 108–111. 240–1. 138. Očekuj poštovanje. 38–9. 18. 264. 53. 109–11. 285. 51–4. 59. 9. 36. 269. 241. 119. 157–8. 254. Koraci ka poštovanju. 256–7. Šefildski projekat. 43. 288. vršnjačko savetovanje. PATHS. prevencija školskog nasilja. interventni program protiv siledžijstva.

129. na moguće nasilništvo. 128. 199. 12. 80. 67–70. 134. 95. 248. mišljenje nastavnika o načinima borbe protiv nasilja. 231. teorija uma. . 169. 60–2. 34–7. 26. 90. tuča. 77–8. 169–70. 26. 164. 262. 203–4. 215. 37. 87. 63. znaci upozorenja na moguću izloženost nasilju. 106. 285–6. 91–3. učenici kao svedoci nasilja. 176. 133. 81. žrtva/nasilnik. 242. viktimizacija. 98. 35–7. 97. 178. 261. 9. 114–20. 113–7. 74. 140. 225. 59–60. 160–1. 183. 172. 163–4. 120. 170. 76. 117–8. uloge u nasilnoj interakciji. 180. 62–3.Indeks pojmova | 337 tuča kao igra. mišljenje nastavnika o uzrocima učeničkog nasilja. 118–20. 95. 105–110. varijabilnost među školama. 66–7. mišljenje nastavnika o vlastitoj kompetentnosti za borbu protiv nasilja. 137–8. 144. 143. obraćanje nastavnicima za pomoć. 149. 179. 33. 147–51. video-igre. vaspitni kampovi. 202.

.

.

tabele .000 ISBN 978-86-86563-61-3 a) Poremećaji ponašanja – Učenici – Psihosocijalni aspekt b) Nasilje – Sprečavanje – Učenici COBISS. Dragan. .874 159. Beograd 316. 1955– Nasilje u školama Beograd : Institut za psihologiju : UNICEF.874 Popadić.5-057.923. graf. prikazi.CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije.624-057. 2009 Beograd : Radunić 340 str.SR–ID 170546188 . 24 cm Tiraž 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->