Burdina specijal na izdanja

i prtrucnlcl
za rucni rad
U zajednickom izdanju NOLITA
prirucnika namenjenth specijalno i

BURDE pclavtce se na jugoslovenskom
rucnom i radu. Svakt prirucnik

triiStu uskoro cttava serija
vrstu i rucnog rada sa-

za odredenu

dri; pored opftrnoq uputstva za rad

rnncstvo

ilustracija,

uzoraka. proba tada

modela

Burdina
specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU
Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT.

BEOGRAD

1973

Bad Berneck. Nuernberg r"orij.d. Schachenmayr & Cie Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik. Subotka . Am Ke'tendamm 2 Telef.ki nacionalnimuzej. FotoOejninger KG.kiarhivfotografija. Muenchen German. Arhiv kuce.v.~: IzdavaCko prcdutece Stampa: Izdavacko"tamparsko NOUT.BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit I. Beograd. Manfred Boe"h. Krefeld. Stadt.IWS. Izvorlo(ografija: Burda·Studio.©ModerwerlagAenneBurda 76 Offenburg/Baden. 76 Uta 0011 Offenburg/Baden Burda·Oruck. Infoplan.zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3 Saradnja: Stampa: Renate Schroeder. Bavar<ki nacionalni muzej. Terazije 27 preduzece 8IROGRAFIKA.

i Uzorciod navijutaka Prelomljene. tvidhre ~are sa ukrstenim petljama.umetanjepatent_Iatvarah Dopletenii n..a Oznakavune. probagorenjem Dobar Osnovni pribor kurs - pol a rada . hr. Obj.gajtani Popravka i nega pletene cdece 56 Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune Uzorci i sare " 5S-61 62-65 66_69 72-75 76-79 80-81 82-83 plet"n'" Patenl-sarainjcnevarijante TUlli.. upletenidelovi idtepovi Obradasuknjesaefektimafalti Om.obioamavune Odkrznadoklupi'e.uacija pletenja znati 0 S"aoe Sta sve treba vuni Izistoriie Odobrimo. tkani rad."sni na.avov.Iz istorijata sa mnogoilu.anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji 22-23 2~-25 26-29 30 " Pletenje prema kroju mere) pregledu 34-35 36-37 38-39 rada Pravilno uzimanje mere (tabelarne Uve"avanjekrojapremakrojnom Promena normalnog kroja Proba rada. uplctenirad Saresaizvucenim pctlj.ki rad.Jivci Donji prelaz. pomponi.m.lji Skrai'eniredovj Uple. Sadrzaj Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe. njegovaprimena Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi Pravilna obrada pletenih delova 44 '15-47 'IS-52 52-53 54 55 R. visebojnehre Navezeni idokukicaniukr .. Dvobojnopletenje.""zanjeiparenjedelova Raznovrsni.snjenjeiifrizapletenje azur-sare 84 84-91 88-89 i kaoumetak 90-91 JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre RaznOHsnebrepaunoyogperja Sestsara sa obja'njenjim~ Cipb"'''rakaopovrsina Pletenje Pletenje Izproslosticarapa Pletenjecarapa rukavica carapa 94 95_97 Registar izraza ...:ivci."avijeni n. uk. reljefnebre Sare sa bobicama..

"". H.oloe. (o'prllike1390)..ple'enjaunematkom. krojem 1.. oltar. iz m.dnlegvek.. <"'" s..liko . t...SlikarBennm: Slik. .lika''' . ..n. Buxtehude " .. Urne._ ".. "I." burgu_Ovojep"'...rn.tkoj galerij.cii. il.k""og". sa jednoghil.

u povezanenitima. leve ruke.. tbnje je i0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten.9 novog vanajejednakratkai'ar.e.okni je .nitprediva. U rimskim grobovima legionar" takod .. su o.kao ina na5im sok_ nama dana. da je umetno. koje je (lSS2-1612) scpo predanju.pa_ koja je otkrivena U jed nom veka sacu..voju rezi- denciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad koji su u ranom srednjem veku SpanijOm. miskom petlju reda des"e ruke. I. odna. sarno prstima. grobu.uplitanja".koj Alp".arape railene pletenjem. Vrh 191" ide kroz nalevojigli. bez ikakvog orud.epolaiepreko vrh~ igle.Iikar slikao pomenuti oltar. ~trasburski Izjednepocetne levoj Igl. tenje severno od zanatlije. vremena oko 500.lna ovoj .kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese pedii imaju starije poreklo pape Klementa 1309_ god.ne V.ta109 dela 5asvim je moguce omotaca stopala.bne_ Petlje se magu izradint.tolecima zaboravljena U 13.no koje su .kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka ltalijanske umetnicke Rudolf II Habzburski zvao u Prag.. vise stvarao i91ase dri. apa} omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom. U jednom peruan.tale rukavice . Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici.. a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta prste drug. stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen. Mnostvo dokaza govori koje.sokna" koptskom centarindmtrijei' . pleAlpa.t secaraperadenadve se saznaje da je . i91e Bertram. Jufno i u Tur. drugom iglom danas radimo kojaleiina se izvlaei nova ·pantalone je su radene od tkanih matehjala.anih12. su naden . c. on09 premestio pape koji je .Iz istorijata pletenja Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez.. _ deozaveliki prstodvojen od 0. uvode. a petlja iz prethodnog "'prevlaciiznadnje pletenja bila .stvaranje .

Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje. ideja. Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama.maiz~panije. Vilijamu H~n>Holb'in: Lij~ platno. Vilijam li aa v-erne studi. U sveru je 'leoma Holbajn. bogatoyezenuoG"':u. Kao Ito je vee receno. Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um.dao od 1509.nsamo tom plemstyu Na dvoru su carape predstay_ begacenjen bile veom.vom pretpostavlja $<0 da je tu mogao uoeiti pletenje eetiri iii pet igala "u krugovima". u'ke svilene ~arape iorden podvezice . se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII.mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom postalejeftinije. kralj je vl. All. do 1547. koje poznoto dele kralja predstavlja Han . kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp .aj da dozvoli i malo Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je . onosn.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice. postajepropovednik.abrferadioodruku. Goyor.cidabi luksu> .a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje.kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i. priea da je davala prednostcrnimcarap.e kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa. On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove nije napusula. bile su pleteneodsvileiu toyreme Ijalepraviluksuzdostup. Hen_ rib VIII. Ona je yredno plela ':arape.".. u Veneciji iii Milanu. mlade fene nikako ga Zadatak nije bic nimalo jednostavan.Henrik VIIIod Engle. ro) poklonjene earape. Medutim. vee godine 1589. dar. imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu. Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni). ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539.Iedeta pri..u Italiji. do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z.ebi moglo bogatijegradanstvo carape bi . mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate. engleska kraljica od 1558. Njen mui je svedok e.inatoj.ke: kraljnO$. tesesa pr. niu je vezana.stozn. koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape..

u Gerrnan.onalnom mULeju u Nirnbergu.epih iI . poreklom iz juine Nemai'ke.ticnirnornamentimabiljaka cuva ..rabe.inja.ki Na .redin. i iivo.korn nac..-- Veliki ple . .romena oko 1690. . n.eduplioraookruienfanta. poljanalozi. Naokolojeizradenukrasod.

upruga vi6jnom mULeju u Najsu Velikom MJrije XVI). ! l Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz- 18. I 0 da svoje $I' .. . stole".

vim tankim.jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •.·ivac iz Vajmara koji s" kud Kirm.levelikamoda.tva . veka imamosacui iurnala ~asop. manti!a. Torbice pogledimacarapajeukraSavana i cipkom su ukra. Na .u. ianenog konea cnim iglamaod a uzorke Na bile isti pletivo sa.ke. vrsta jcte. oua« perlu Kapice savane poperlu za bebe bortnama nanit (Yidistranu 11) su veOma "e..amocarapeveci kape."j nai'in . IIdruge v.yelil<eduple ~nc krcvete.._KrakoY. za pletenje toplog ve· .datumimestoizrade~ak i sitnim perlic.u ':arapa vide)e. Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena.: .lesutipske.mu~nog delu koj.ama ad belog pamuka.. te epohe je rukaviee. i dan . n.. vee prem. izradivalefinecipketankekaopauCina.u'ceste bili oznaceni ne . znati primer pokrivaceza bra_ Po_ zavese to prozore.oma doba.railene u Majneu" pok. vaini modni detalj jersenosilokratkodabisenogai pletenjeuglavnomod prediva.to ukra_ sa perlama Kao uzo_ boju.cijali nego imena.ma.uknjica. n . Na rubu carape . bil~ i na 'vikli.\le ceste daju uput. na onom izlo!en bogatim yezom belogp. Sadatoni. u Sofijinoj basti 1821. elasriike.kaidugotrajna.slobodne ~l casove nije provodio same fr~l" vee i ~z plctenje. piceZiObebepletenesuodnajfinijeg bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je. i. zahteyima uzorka. ~a itd. Ovaj b.. u Jakobovoj I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima pleKakomple<nu bidermajer sob" sa tenim zave. Ov. cenimo.kosulje Kultur~ stanovanja u dob. U doba 19.e tog y. sa perlama. tajepravood\lsevljenjezopletenje. II vreme bidermajera.arekadkof!h je .vaki znak ozna"avao .amO in. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj.sa koii rakslui.u se poznajemo dugo od radilo perli bidermajerai:arape.nih polovine ienskih ponekad npr.'in . je bio na stopalu Stolece kUnije.jerpreno'to plerenj. ogrtaca.

Zavreme

prvogsve,skog

rata n3jceUe Ren.t~ Jocque, navlake za Internacionalni ~~~r~eurii'l zo i Ple'porta. godinama Nemach tekstiln. ~me,· nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld Rnnaizd.nja:-,Nunakao rucni radg Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein, CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954 Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. Henschel-Verlag, Walther i.davae Berlin

seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, koleoa,kapeisalovizahiljadevoj-

nik~ n~ frontu Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj induS[rija rodnoj Sviter preulima nosnji i prsluk i u se proizvodnju_ domenu u tim

ten.earapasezadrialanajviSeuna-

preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" \lztelo Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopleuth dec tenim stvarima svaka pletilja svoje mahoyitoS[i. cas sportski sik, cas ,a,vim

Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve

treba

znati

0

vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo tome '" do danas niloiakojeizbor

N~ pres"ega oded. U promeprediva Vuna uprkes meslo II obpray; dar pri_ vun~ danas

velikim je igrala su

trgoyima najvazniju me.ta

srednjeg ulogu. u koj;ma

veka I d~n se

kej

Fridrih

Vilhelm a ujednoi da unaprede u lopstvenoj

I spre~ava

izvoz

.irovevune, podanike radu Veliki ~une

uvoztudihvueVCarnvo zemlji. napore nagcsai obFridrih

poznata

nenihproizvoda,dabinateraesvoje

za~ela industrija Tako platna ukazu pryu je, npr .. u oblasti

vune JDS u ono yrerne. nastajanje industrije Ahen. krajem de.eU Flandriji, u svojoj tadaszemlji,

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. tome niie i'gllbil. ,yoje lasti rucflog rada. Kao

nanavlja

njegeve

setogstolecavezanoitasnoyanona KadaVelikog. tkacnicu vune procvat njigospodarBaldurodFlandrijezasniva koja doiivljava U cetf'naenom

U devetnaestorn.tolecu Australija 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem mnaescoq naseljenika $tan jima broj stoleca dono,i

rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! moderne Illje "groien Napro!,,,, r.zvDjem vuna posin. teh!like.

nekoliko engle'kih u Australiju izveiz ~panije, take dopao ima lest umlie koda mi_ sa vu-

merino-ovaca kontinent Australija

Ilaje neapModn. teti~kih pred;". NajvalniF

U oplemenjavanju

i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sede':; sednicama na vunenom dfaku_ lordovski doma se

se novi

vee eke 1820. lionaovaca Pored velikim Australije. brojem

j'porui'ilac

vune

je

ave.

u izrazite ovaca

Me"utim. n"'im predma najpre kac ;tvor mesa,

OVe3 je sluzila mleka i mast;
U

Gornjeg

i razvijenom

I danas

Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

onom

neguje oyaj obicaj. Nove puteyevunadobijazahvaljujuCi tugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate se poznati £)0[0 eeeva

trgovacke por-

narskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim da na rOmne najvei'lm ponude iskustvom trii'tima izabere je u stanju vune iz og_ prayi kvalltet

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena cunalo prema do 'edmog se pre novog veka rabroju st.d. ovaea. Sve ovca je u zemljama najvainijc

rnerino-vune. Trebaloje da itatijanski umetnid i stikari po ie1ji svojin u Firenci. U

i Mikelandelo. bave vunarstvom

za s~oje

preduzete

tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo priStUpale ponovnoj je toga propalo i izgr.dnji. U PrusVuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", Vuna na« su JDS mnogetajne se sastoji koja je od neotkrivene supst.nce sa.cava izvesne hemijskog

veka

Sredozemlja pred'tavljala ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu siocarslva, giji. Rimljani usavrhvajuoyu naroi'itou Nemackoj vrstu i 8el-

roga.odvunenebelaocevine»keratiistog kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

Fin. perl-

Finaspon,k.

C~k i kad naptlsti svog 'vorca vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni i sa pravom rodnim krzno. Vuna nije samo .opla iOlll. Reaguje cenatvlageu valjujuci procesu i pri zamenjuje se moze nase uporediti krznom.

_

OVCIl. organ Sa pri_ natin

Mogui:.nost

sakupljanja

toplo.e

"une sadriaju izmedu

pociva pre svega vazduha. Vazduh ~estica vune kao

na njenom se skuplja i izmedu

u danainje vreme, bore ,e za naklonost na strucne savete

Kvalileti i boje kupea, Ako ieprodavca. budcte

litedaprikupovinivune.bczobzira neosteceni.moratepoznavatinajvainije

sast avmh

koje na najholji izgubljeno

prirodno

delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku mer gusto vatu uloga tkana skupljanja duplih plarna replete sadrie (na pri· Ravna jo! 60% prediva izravnavaju, .,napile'· vazduha i prozora).

Put

koji

vuna

prede

od ~ihnja

ovee

ona daje tOp-

sarna po sebi na provuduhu, vezujejezahhemijskom rcplotu prl_ i zah_ tome rnvija

do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna vorilouobojeno, da bi ,e rune ovee pretmekovunenoklupce.

komplikovanom

vazduha. pritiskom

Doksecesticedrugih iii tegljenjem

Vuna iljednacuje lagodava se klimi ,evima odeci 'eia, Zbog csecamo

temperaturu. okoline, kao toga se u na prijatno

vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e vazduha. Ovaj prirodni jesterazlogprijatnog telu

Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se
M

kasniju vunu prema namei

upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu nijesvejedno ,yom kvali.eru kojasevrsta i fino':i .une. Cestica.

hladnocik.oinavelikoj je tacnastara poslovica - ..coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· logicno je da ovea nikada dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih oblasti nena Amazona odeca dok:lzuju ,vim doralla ne moze i iz

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera radu vunene p~tim njima nose pri svom napornom Veliki broj ~por(. daju od prednostkukostime,

njuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza obliku vazdusastih pranja, belih ona ulazi u u pahuljica

ski •. asova·plivac:a And. da kostimima je vu-

ststem valjka. koji ispravlja ralelno i od njiM stvara Ovaj sloj .adrii <'estice

ce"ice pagusti .Ioj. duzine i .ime

rune

iSi'elijavaju'

eks.remnim koristimo tim prednostima, jer se u Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti i bogata kac debljine olovke. Laganim pos!upak okret.ponavlja njem masinaovajse

opterecenjima Ponahnje vune

temperature u odnosu na vlagu vlagu vunizai"azdravijeiivi

9rani~i se sa "udom.

Vuna prima

sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ap,orbujcvunenomodecom. ,e

Od

runa

do

klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna

idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

.. Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju. kojisuzaistaod Dozvoljena i'i.e i ostavlja ostale bi se potrosai' zastitio. Ukolikoje ovaj miris jaci.. sve ispi(e kontrole. mofe da konstaeuie god paljenjem saviVuna lo.samo "una". Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih '"stav pomoi:nih prediva. procenat vune je veei.znaci tehniCki pojmovi. cekajuci vun~ polofil.jenaredu bojenje.. Danas se to lz osnove promenilo.eilta vuna" iii .. vune" moraju imati do 1S ciste vune . $intetiCk. Pamuk gori brzo. radi 0 motemo i'i"oj vuni da se Upr"imde. pamuki Ian. s"etlim plamenom ~ . zatim jestiteod i prave konac. vee Ie odnose njene postupkepredenja. koje je uglavnom btlo ovcij. Sisanjem five se sme oznai'iti vune samo On3 vuna Vuna je najvredniji a njena primena saltojak na~e odete je dobivena mdane je mnogostrana seboje_ Kod se radi oOltacima da potitu . spraOa va odredi nekog Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu prediv". Oznake .ama..CeSljana na primeeeec rueni vunenih prediva koja mogu i otI nosene ode'. predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli. vuna"ili.Iieno papiru. sevunene i sve U eve-n vrste pos(upku vune dobijaju namenjene niti sa efektom muline •. proizvodi "une. ne moie se naci u prodavni. otpornom u radnju na vlagu. oznakommarkeikvaliteta.veoma tanka VUnen" nit.no kupee. .e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva).strizenopredi"o"nisuozna· eti_ ke kvaliteta. Oznake Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost.e sarnO on.teovCije odstw_ IU minimalna zahvalnc panjado 2%.. driajem procenata Proizvodi sa oznakom ..kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle.Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se jenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog. predvideno da se meki oznace velikim kao cilta vuna vune procentom vafna ciste zakonom je delovi odele iii odeea sa specijalnojvrstiodece.enijamanaiegstoleeakupac je jo. Sad. koja je tako deb.kv. Proba gorenjem vuna. U meduvremenu SU cemoljaca Kada je $tiie krivenijo.a predivadoS%_ nosi Oznalavanje vune biti oZn3ku sigurni u mesavinisintetickih Ukolikoneko predivo ... mogao da prepozna ponudeno do 70%. garantovano vuna" smeju da no..vena.e Veoma izrnedu "unom koja razlika vune za upotrebnu Cistom ov~e vrednostvunenihproizvodajerazlika i meiane.Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija kete .e.litetai debljine.Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn..nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune. Kotl predivaUl rad radi . kao predi"o.

pri Ovimielimoda kazemoda nije i Uputstvima za rueni rad najboljejeakose tacno vainosamoodabratipravilnuvunuz. materijal obraduje slucaju odgovarajui:im maze da uSP" sarno aka se alatom U ovom nenajvainijevrsteigala.e je . pode. cinu pletiva.•telom" odabiraju pokretna Zayelikepletenestvari.Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske koje poti~u iz treceg cuva par 9vozdenih godinepreovogveka Osnovnioblik no"li i91e za pletenje do cetvrtog igala za pletenje radene cd veka. izradene SU prve igle za rueni od lakog metal a.Iojem koji nervni podvrgavaju ima ststem. Prematome.inom i vehaeke ho. i krupnijim gde su plesti se mo. rnnoqo na primer.itoodsavijenebronzanezice.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian.ivanijansaboje. kojih specijalnom perlonski da prihvati deo. nepokretna se prinvataju . U preporukama u Burdisu datei mere. rukavi_ kom_ i21cm ukrug.. perlonskom iglom" ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d. Komplet ca. iii povratnareda. izradi krupnih delovaode':e.. naime za normalnu ja velicinu i klize bez se u muzeju aka za plecenje hrapa. Tek oko 1910. pletcnjc sa tanklm "telom" trebljavaju se aa normal no pletenje.prehvasvetlosnereflek. Igle za pletenje vee nakon dva bet dugmadi (sadva uzimaju.:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda iii viSe pol. Ima in u veliCinama 6. zovanim radnjama RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje. marne da SU i91e radene i pr" veh. se vrh igle.kojiupletenju imaju rakode v. sa 4. prekohiljadugodinaostao Vee u prvim godinarna na'''g rad novi proda niz 6d duzine17 12. Perlje dobijaju normalnu vecegnaporaprekotankogtela 2. cesc vrsta i stiti na primer. driite tin nveta.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= u milimetrima) precnik Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju. Zahvaljujuci primesi iokri- bi se zastitio osetljiYi takoglatkom prirodne povr. Okrugle radovima. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred. propi.bran. 109 vremena se stalno dodaju kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu minijuma. objasnjeni pod odgovarajutim brojkama.xoj strani su naslika- .elika igle su nesalomive.Jedan igalazapletenjeje promenio.xoj $trani pa SVi! do debljine prsta. Nasled.e.e uslu. Za- hvaljujuti iskopinama. Igle z.lnu ulogu.e elasticnim "koenica perlonskim za petlje" .zna jakni ':elika. pletenje iii bez primese sa dugmadima.. materijal stolecaznalosezapletai:eigleodcelika.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle..Nezna. .ve do lS0cm su na sled. Silene saVete moiete dobld i u specijaliza rueni rad.Dobar alatpola rada 1'/2 2 2'1. same •.kostiju{odbizona} i od drvcta. U V~jmaru iz vremena novog kostiju 500. Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih . da se petlje sveucsrr Same skl- . sa napletenim su one pokretni moze Petlje koje igle kod zahvaljujuci rukavima. 2'/. u duiinama od ~Ocm i ra'terecuju ruke i noge. 5) Sit dajusaigala.ane igle Okrugla su takode namenjene primeniti velikim Sa njim. ali se ne mogu cd 2 do 7 mm (vidi 51. i premazuju igalasa oci cd lagan in igalaodaluelektrienom evr. 3'/.tinu je Citav dijamantsku IzmiSljen 3.lipriborz. jakni vrlo elastiene. 1. prednost koja se veoma osee. vrha) isti. a petlje suvlle . Od Igle . Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug.5cm. 191e za plctenje sa dugmadima k30 se aa velike radove. 3'/0 3'1. viti..stegnute. od plasticnih upravc ovoj rna.ne I koje u i91e igla u krilu prelaze pletac:e rete vrh od evrstog letovanju dec elasti~an petlji nego rnetata za siroke postupku Ovakav vise 7.amo igla moiese i u slucaju igle za odecu bez dugmadi.kaoiost.kapapletsesa5toii Za rukavice igala se upotrebljava zasvevrsteradoyakojisepletu iz pet isalai ima specijalnih jakni mogusedoblti 'gala i debelim vrhom upo. '2:'1. 4'/z 5 5'/0 I aa pletenje vail pravHo da rad cd. 191e z.upulovereijakne delove pri suknje.

kim de_ 10m @ u obfiku @ @ Kukica odplastike Pr-'ten od lakog reeeala i neoznacenihigala Praktrcna pravljenje "vilju'ka" ukrasa za '" ® ea om- Hvatalica petlji velikepribadace Osiguraei -'padarad ® ® za pletenje koji ® @ dugmadi jakni Sa "telom"i "ko_ ® @) na igli da ne 191eza pletenje pla-'tike(galalitj ~tapic za vuneod dovodiiupravljasa2ili vise boj. nje om.".CD @ Igle od Komplet lakeg igala merala (j) Okrugla igla Ll pletenje @ Mera za kontrolu jaeine ® @ IglaIapletenjejakni dugmadi Igla za pletenje dugmadima Numeracija Igla za perlonskim cnicom" jakni bez . spr. 77) @ Brojacredova.a metalnim vrhovima i pokretnim perlon. (str.veomadra_ goeen pomocnik komplikovanih se mnogih prcsttru redova pri piebra iznad pletenje @ Santimetar vlacenje Ll filetiranje za u kutiji kontrolu na izmera moen.:i) .

e rad. deblje cclo· bolje je iua/'unati nam"knite dulln . 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac.lid pro"lacenje om':e.. Polinje. nit paleem (uevrsti omce stalno drug. a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu i provlaei i utezanja palea prema'trelici. Preporucljivo je izracunati <!leak.a. pomocli dye dobila lefernost poi:etka.e proteie navise se OdOldo se ponavljaju.Namicanje petlji I~I~ pedjL Ked samim po-niti za. Iviea mora iSle i'te jacine biti rastegljiva.takodaseukrStasanitisapalca Streli . 4 iii 5 jedna se 2cm dod"je namicale. napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3. kazipr'ta.. iwos.nje petiji.prebacuienapred.canje niti .. a zatim Na ovaj nac. 1 'bern. j slueaiu.""kog pietenja .. reda p~lac . Po~etn" Pocema omta i jednostavno namic:anje na ratne nacine.zavunukojaseobraduje iglama kupne petlje veeu br.. prihvao:a naigle.ak pletenja. manju moie niti. podu_ celokupnu da bi se narocito kao ida.n moiete tinvpotrebneniti Nam. 6 prikazuje 5.trelice) teiestoslobodnijehozprstele"eruke. ovoko. II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen..Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke. Nit na iglama.e jos 15 do 20 em. na .ime n namic... da bi se i poslednje U . duilnu Naravno.e izvlaei pored prema petlje izomceizatdenit"lika7. n.. Kod "une finog iii .e petlia . Slike 1.uacunni caspar"jce ih.. De.talepetliesenamicu . na taj nacin sto koia . Ako polo- omea Se moze obliko"atj fite nit prema .Iika 4. slika Slike 5 i 6 prikazuju se odmah izmedu dobiju dye palc. eetkom .oji Se iz Mmitanja nasuprot kuki':anju.lid ~. dufine lake nego petlj. ne mora se pdeti niti.vakorn niti..Sveo. se otpuStaomcasa se)_ Oba postupka . petlju. v .nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea.ne ratuna na jednu Za proracunavanje . Sa slike 8 je vidljivo da . petlie Sad.e nit pro- Poce. rukom na primer: odmerite .redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm.. trosene se postupit. 20 petlji. metod.. podufinu a ked jo.

Slika 16 prj_ dobija kada .jednaobrnuto. Oba postupka priUpo_ kuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju.aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi radi popetlje na- odpalca. Pri tOme pr ema obratiti .a prva petlia Slika14prikazujezaceunjeniti. pr"vim Ijama (donja prow (gomja prow plecenja).liei18aprikazujeispletenipo. Pccema nit se oblikuje prema 9. Duplo ukrheno namicanje premasliei 13 Pccetna omfa se r-adl premaslid9.Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3.e 10 i 13. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke.polinoj kada se se prema painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj . U probi prikazanojehkva.Probapleteniana. Pri dOdavanju nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti. a iduCa prema niti. itd.Iid ukrfcenc namicanje. Slik..lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice.Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja.nje strane oko palca leve rllke. Ista slib slikama ukdtanje naizmenicno sliei 15. pletenja) plecenja pet- iii obrnutim Jednonavniukrftenipoletak Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno .Iikom 8 na levoj serani. redite je sa .e. a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se. Pocetnaomi'a petlji 6 iii 9.likama17 oblikoyati prema slikama i 19. Stedeca petljase novo kazuje milu prema slid 13.11 prikazujezueunje niti. peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10.pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit.:etak • . Duplo ukrStanje odmahponamieanjuradijednaperljapravo.likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka .• jed nOm sa unutra. Sada provu6 nit iglom u praveu strelice.vi_ diprobupletenja16a se primenjuje Dodavanje Dodavanje se mote petlji prikazanoiena.

d pale •. a dupla nit . naime. a koj" se zatlrn polaie lez. Proba 19) ~~~~~~~~~~~~~~ kama od 9 do 11. Inaci. kHz.akoga poticenit.liodklupccta.Iiei 21 ozn.enit(jedno. za dupli ukdteni pocetak $like22. Strelica na . Kadajepo"etnanitizracunata.e natin oblikuje poeetna nit. . strana 19.taju om"-u od niti koja dolazi izn.like vrsce namieanja 2S do 28 . zateie nit. izn.Iike 17 i 18 no strani . Probe pletenja var"juce pocetke sa daljim radom pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak.Pocetak sa duplim nitima Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim.polaleseduploi tegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke.aslike 2. kada ivi. suko 22treba vnoukrhanjesadupllm raditi premaslikamaSdo7. i23.adva. na primer iv. prikazujuodgou pravom pletenju.:i prona slikama kaiiprsta. slika 20.• trana 21) mogu se sve optsaoe pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:.truka)kojadol.prote1e.Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13.01prikazano je na 22. Iznad palea malim prstom [eve ruke. i haj duplog sa leva na desno niti koji.cc na larap"ma odec.lgle prihv.ad.aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi . $3 lzuzetkom raditi Ouiin" dupllm pocetne i rubvkama.dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee. Slika 20 o.jednostanitimasa. Palaese povlati izomce.23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog poi'etka.like23 prtkazanc ]e nasli. kao i i~ite rukava na dei'joj nam.im toga priknuje no koji.e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst. Duplo ukrStanje slikamaod 12do15. 19 do 21 owacavaklupce.e oko drii poi'etka «renee Oko palea.canja poi'etnim nltl.e petlji nitima iznad pomo':ne igle (vidi .

e naein namite .26i26.Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji ... jedna obrnuto. prema pridrbva kallprsra slid leve ruke Nit kojadolazi Postoje dri. iii delimitn.~in pletu petljaispred na 22).. mole se odstr-aniti pomocna nit.ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom. o<im toga.Pozavrsetkuovog red..i od kaiiprsla. take naizmenicno. SOl cetnanitokopalcaleveruke.vazaveibanjeusuprotnojboji od klupcera polazeseoko pocetna orne..odi (slika27 i 27.:ne niti (slika 25) i pevlac. stra- porno':ne desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit. mali izveden. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja). Ova proba ple- pravo-obrnutog . desna . Potpun. prst 9. drug. zatim. radi se pomocnom iglom koj .Pocetak sa pornocnorn niti Pccetak n pomocnom puent-bod niti primenjuje se "pravo SOlsame radL coda kada SOl od radi jedna petlj. mora Sa jedne na drugu prvcm paralelno da oslane stranu redu prikuujeslika i pri tome redovi.ve po.upotreblj.Citi No kojl se n. . Za razliku prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji. Ona se provlati su vee naCinjene. ispod porno. Nil koja dola.>: e SOlpcruka_ Sad. poi.I.e pomo':ne pedia pedjeu iIa niti ple!e Se pravo(vidi niti podiie sliku 4. pra~o. dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu. Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju. 27' se Tek ~a iglom kroz labava i da se nit koja i . Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje pellje koje moze oml'u. jednapetlj30brnuto(slikaS..913 provod.Iedeb ostalepetlje.vidislike2S.jedankraj leve ruk .stranaU).). Na iSli naern se pletu sledeti u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo. slika pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom 283.edalje .

talno petlj.Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle.apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1).""Iaci druga 2).treliee.acetvrudesno.e ravna gornja povesina. igla drti drug" i9lu.sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke. ukrug zeste petlja nanaie naziva klizi sa igle_ Kada.avom n" prvu petljom u poeetnu .iglasapetljamaseprihvatalevomrukom. 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei. slika S Nit se polaie z90 u petlju . ukrug. ispred na'Cnje Zavisnood peclje. petljom ravnc m prave petlje pletu se prva pri cemu Obrnuta petlia ispred leveigle. kompl . krozkoje.u Tako i. pravo dr'hnja omette iii lza igle. kno igle i provlacenja iii iurada'1astaju ukritenepetlje iii obrnute iii obrnuto Pravapetlia Slika4prikuujeizradupravepetlje.rhovima.Kaiiprstde. sa jed nom slib dodeljujese p.ica iii kruga niti. kruga. me"u. levo. Na dye igle se namice onolike petlj. ezv.PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti sada se polinjesa okrenuti radom (slika prvog ne smeju brojpetljinasvimiglama.tvaranie vise.imalolevu iglu i pri tome .Desnaigla.nerukepovla':. Iedan kemplet se..pred Desn.desna i provlaci omcicu igl3sellodi inniti odo-u pravcu strelice.gle nikakose uzprvu. Krugsen Stvaranje uzoraka i sara Kada je namaknuto dovoljno petlli. petlje se dele na eetiri i91e Sa lastop koliko v'<ava strelicu. anit.I pet igala.evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu. izvlac. Da bi se izbeglo praznine iglu dYe petlje a na cetvrtu Tek i91a i polate dvepetljemanje.aklupcet. se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji. omcicu (vidi n" tom o'trim . provucenepetljeizprethodnog tegljivi. se raeuna n jednu i9lu_ Sada se .t igala. Namice seistt bre] petlji. Petlje 3: dYe igle su veo:opletene) i . elasticni rada prave U20rak_ Petlje na5caju redn iz om':.Zatvaranje kruga Ako se pletenje iel.

ovaj velikih Naslici9seradi b o btc a naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto. jedna petlja obrnuto.. Zbog toga se <'estO petlje.""vo. nastaje pleten.tene struktura pletene nituomeu.. radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo. zaKod probe pletenja petljepravo petlje se pletu polaznimredovimanaizmenil. pojavljuju. U povratnim tj. a prave p. i pavr. i povratnim Ukoliko se jedna ukrheoopletenih plesti u krugovlma ~teno. cbrnuto-ukrftene N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled.slika11. Naovaj oa':.obrnute redovimapetljeseradeonakokakose petlje rade se obrnuto. reljefno. eeuce (sli~a 6) nit u praveu Obrouto_ukr!tenapetlja Nit se polafe ispred levog vrh. U povratoim redovima .vidistreprikazuju lako okre· Zbog toga petlje okrenute rada time postaje malo tvrs.aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno. 5bradiseu dve petlje jedan red pr.to liara.Poledinaradaprikazuje povdinu cbreuec Sa obrnutim petljama.ni rebrasti u z o r a k (sHka10). ~_~ ~ uzoroksenaziva uzorak U povrat. pedju.epravepetljepravo.o nanaje tzv. ali se u s. s" dobij. ieli petljecestonazivaju povr'ina pletiv. Ukriteno ta~je . lznad pra . meniCno pleteo po jedan red obrnuto. bobi~asti uzorak.jedanredobrnuto. Pruga.naizmeoicno.a kada se desna zatim provlaei igla uvodi iza vrha leve igleodozgou .m redovima onakokakosepajavljuju Pravo-ukrhenapetlja Pr~vo-ukriteoa petlj. potrebooje odnosno obrnuto-ukrse naizmeoii'oo redovima radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6" U.eukr. i91".:a. puta naiz- uobrnutepetljekazedasu Proba pleteniaSa reljefne prikazujeuzcrak na komejedv. potrebna je da pletemo jedanredpravo. petlle su csncva svih prava-ukdteoeili pletenih uzoraka. pravih iliobrnutih pravo-ukriteoo.vo. prave.noeetiri obrnuto: u povratn. slika 8.nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo. Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje.orakradenodpravihiobrnutihpetlji Praveiabrnutepetlje. U polazoim prikazati pomocu petlji. desna provlaei petlje i igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui -uc« na slid 7..tnim redovima. tim jedan red pr.Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim naizmenii::no -. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv.vo. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda..ih petlji prave se obrnute. a lznad obrnutih petlj.• . kom redu umeojuju.. . uzo_ pletu Za pruga<ti rak. pletena povrSioa deluje Nasuprot pravom pleteoju.epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno. jedan red obrnuta.

3.posled.Ino pravo i II 'Iu~.lednje3p.sa pomocnuiglu pomoc.predrada.red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja. i poslednja pra- podiienapocetku redabokod vogpletenja.cna zatimse2p. pravo. p_ polafe s.e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima.Zavrsavanje ivica Bo~na iv.plestipravo. ple. zavrsavaju se Cvoricima.enim 5no ivice !lavov."" ked pletenja. podiiese ispred prva pettj.Odpo.podicikaokod obrnutog pletenja.2.'.asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tih 2 p. orne. i n.pravo.taje i onda hda se prva se oplesti pravo petlj.{. zatim pravo.red:2p. leve '91e (silk.Sledecep.keg reda mora ivlea na.stu iv. podiiu kao 3p.nitsevodiispredpetlji Plesti. Rulikujemo dye vnte inada: bobit. i takonan .tipravo. Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} petlji sa ivicom evorica_ Kod petlja probe pletenja 23 unvtar i povratnom ivicnih radi se po jedna u polaznom reduobrnuto Dupla Probe iviea pleten]a] i 4 prikazuju duplu red: ivieu koja.p.daljeplestiobrnuto. ispredp . kaokod 2) obrnutog Poslednja Omi'asta nit mora da lei. kraju .vedoposlednjih3p.).nitldiizaleveigle.v. njap.Poslednjapetlj.e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1.1p. stu Zaivkucvorica petljausvakomeredu) se i vicna pe [I ja (to ie prv.podicikaokodobrnutogpletenja.spted p . pletu nit se vodi ispred pravo.p. koja .e delovima.'iku1.neigle kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp. odno- pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple.nebiuebalodabudesuvilerastegljiva. Sledece2p.2. ivi<u evor. tenja.seplete peavoi polatu.ple. zatim obrnute pomocne do igle petlje Ive pOllednjih iza. petli' n.• 1..p.1.. red.iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina. Omhsta iviea se uzima. se na pomocnu $3 iglui.kaokodobrnutogpletenja.red5talnoponavljati oples!i 2p . p... Dalje plesti 1.enja 23. tlit se vodi .nitvodit.vidi.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje. red •. ostale delene 2elite Ii daraditeomcostu pletenja: ivicu. svakog reda plete se .. ho se odna.anitvoditiispredp_2_i3.eu iii nazvanu ie. Ivice na ple.

ba).e se plete jed.o. dye petlje pravo _ ujedno neparan broj petlj.jedna povratnim plete. caknastom ivicom mogu se petlje prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6) .pravired pmlepreg.enja 5: iglamazadv.. rebro).com iVOcom za pregib se radi Kod poruba ledan red 5U p I j im petlj ama.e podigple'ti i ~ ire preporucuje mogu se petlje celokupan obrlluto.Iubj i= .1 zaovaj raditi cd kukicanih petljica. pregibom·· porube kod pravo pletenih delova .sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravoujedno. prinva- tin petlji.petlje.Pollovo.jedna za pocetak Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno. obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1.kukicanepetIjice se isparaju.ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda.e i>:rada prema slikamaS i 9.ledecegredapravo _ ujedllo. na . brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak.jedan Ujusepocetnepetljenajednuiglu."petljama. Ked probe obrnutog a delovi petlji prinvatail! petlja i u .. igle . r. reda cvakc: Ilaizmenienose redovima pletejednapetljaobrnuto.. redu S. prethodnog reda).redposlezajedno opletenihpetlji Porub sa c. I za porub . Ako imamo pravom pet- pocinjejednom IjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto.alica Porub Za sa .anavijutke takodeobrnuto.jednapetlja Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak.obrnut.vim na pamoenu podiie kao .diseod U S. jedan Posle red 5 .lika11.gl.ood petlja praveod pocetnih petlji redobrnuto. Probeple. naizmellicno vij u ta K.Slika9prikazuje1.eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e".itl broj petlji za pocetak. ali se mora prihvat.le 2 pvce naizmenicno uradena reda .n na_ (slika 10). Po.e jedna petlja pravo.knastom '" caklla'tom iv. Sa jednim redom zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red = pravo.glll kod pletenja7 p!etenja. Poeet.Razne vrste poruba I·.. jedna petlja obrnuto nuL1 petlj.enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple.polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 obrnu. red.Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu.jedan red pravo. reda moie pravo. Od S.

Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje. st. isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno Ukoliko se broj petlji vue petlji.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu.vidisliku3.J dodatih petlji pod. tripetlje. Slika 2 prikazuje kako perlje.t.lz. kojajevecopleteM pravo. petlja dobija i~ na pocetku reda dopunjuje za dYe iii se dopletanje.j" jedna petlja na kraju reda.reltca prikazuje novu ivkne Ijusaleveigle.z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna mestu pov...itojedna .. primenjuje se 1.Dodavanje petlji Na isti nacin se dod.itd.

.petliapravc.a nit se pri tome vodi iza peclje. Dubin. dodavanja . "u dubinu" Probapletenja11prikazujekakosei1. _ pravo_ Sled. i II svakom 2 .eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve povratnim obrnuto Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti..vallie petlj.Iedec. Me. dubinskr·pletenih petlji. Na sledecoj jetakocIeprikazanododavanje . 'lid. 'lei:.ko se radi fl. takod.jednapetljaobrnuto.9Ie.e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ petlji.vodidodavanjepetlji nU cubtnu".ve slid 13 petlje_ U i iza dve prav" Izpoprefneniti. petlje radi se prema pr. a . . do mesea dodavanja. Zatim se prihvata '1)..petlja-pravapetlja.braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu.a obeju pletenje suana redu.. i to . petlj. obrnuto jos U povratukolikO" je slie. naime petlj.Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3..'_pravapetljasenajpreradikao. tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno. kao obiCno. radeobrnuto. jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika nim redovima . na~in' kada se dode . odnosno pravapetlja redovima se sve jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja.e plete pravo.pod.. prethodnog petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo.ve o<tale .1.lid 7. pletu pravc.e dodate petlje opletu potrebno da lice rada bude p-ave pleteno. pravih petlj. pravo.1. oduzimanja se mogu r.likul0. koja red. . samos" U povratnim redovlma se dodat" petlje obe petlje izmedu mesta dodavanja Dodavanje Dodavanje iz: ispred popre':n .Iiku 12» zatim joil jednom. I~ Rezulutjeisti.!upotrebeikaoukras Dod.spored.tnim petljepletuobrnuto... ne plete se pedja lei. prema redovtrna se dodat" petlje rade pravo. na ..n navijutak .Slede dveobrnutepetlje.bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed.jednapetijapravo.. Dodavanje . nit. Promen.t.. i.dubin_ sb' o (vidi . Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji.glu. U povr.

Oduzimanje

petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje iii cviklu. Broj petlji se smanjuje seradikosjnajliokruglina

n.

potrebno uraditi 1I'ltak ;vkama II slueaju kada

Oduzimanje

unutar

ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem 2 pedje iii pre vlaeen ujedno-pravo

ie

m

petlji.

Na kaj; ,e nacin se prevlacenjem se podigne he

pieHl

obja;;njavaslika kako petlju; 1 petlj" se ple.e peavo

2:dvepetljeseopletukaol

pravapetlja.

Naslioi2sevidi

braj petlj; ,manjl/je za jednu kod pravog plete"j a. slede&

ipodignutapetljaprevuce;znadnje Kod pravoq prikazuju jasoije tamnijim upletanja(kod kod nitima simetricoo, neprosredini) iii povrat_ obr.titi na prevlaeenja rnesta pravog obrnuti pletiva) smer-. prikazana mestaoduzimanja Da bismo ,u nasliei to ho 1i2

priltazali

oduzimanja

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti menjen. ,manjuje. nom redu Slika 3 prikazuje Ako je potrebno trebau povrarncrn kako se'broj petlji oduzf mari u polaznom redu narotitu podiiekao painju

(prema

sledece:napocetku

redapetljase

kododuzimanja

prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta i petljaiznad 'teno(vidisliku7) Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako .manjiti za prevlaCi iIn.d nje. Na kraju prethodnogreda redase petlja ispred oduzimanja pletuobrnuto-ukr-

se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu podignutapetljaprevuceiznadnjih prevlacenjem (u tOm pra..-o-ujedno,

.• likaS).Kodobrnutog

pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje

Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje petlje. $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati

Obrnuto-ujedno Ukoliko na

pletene

petlje

kod

pravog ukras. je

pletiva kao npr mesta pletene se 'ma-

je oduzimanje iii

istovremeno

jedin; potrebno

lzrezima

raglan-kosinama.

istat;

oduzimanja. Na .lid lOse petljekod pravogpletiva; 2. redu pletu p02 perlje

jasno vide obrnuto-ujedno kodprobepletenjal0seusvakom obrnuto-ujedno. Broj petlj;

njuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje Ova

pomoc:u se

izvueenih u slucaju

petljl kada mesta oduzimanja

oduzimanje

radi

treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite boje.

svakc mestooduzimanja labavo Ova [ednostavna obelebvanja potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

uvucenim olaksavaju

nitima druge pregled.

Dodavanje

i oduzimanje

petlj; bra)

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu dodaju vratnim daju 2 petlje na obema (prihvatanjem ~uplje·' od stranama n"vijutaka petlje 'redin" redovima) ... nastale

primer

za 2 petlje. Ako istomredu U ponaein na ovaj

koji Se oplitu ..aiu'···-pruge.

29

Skraceni

redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •.skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve
ZlI

pletenje.

Odgo.a'-ajue; unutar reda, n •• ;lutak

brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj prazninu koja nanaje okretanjem

iuavnav.

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom r ..du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2) poyratnom se pletu.a

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3) h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se

redovima

mestaokretanja

kod

pr.vogpl ..tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji polatnom redu. Vee u .Iedecem sa prethodnog pravo-ujedno Slika6 reda pletu mesta okretanja 3) redo"" ,redine simeuitoog pleti" •. petllom raspcse redo(kao naslid vi,e negouprethodnom polaznom redu se nav;jutak plete sa stedeccm petljom

priknuje na obema u dva

iuaduskr.i:enih .tranama red. od

N.vijud

sledec.

sa .Iedecom

u jednom,

u polaznim redovima virna obrnuto-ukrlteno Premo .Iiei 7 pocinje nranama od " e dine, simerricno_ U svakom

provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m (\lid; sliku 2) se sa .kracenim redovima prema

obema

I ovde su mest. okrennja podeljen. .Iedecem redu navijuci se na me.tima cbrnuro-

okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn -ukrSteno

Karla je rad zavrsen.e petlja .Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti. driati ovaj deo nad parem. . no StO se poC:ne sa na iglu koji se u ujednoJ_ Da bi sledecom petljom potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje. toliko petlji (slike 17 i 18. strana 19). slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice.najprese zavrSava tim prvom desna celom polovina.I . se uzeti redu zatim jedao leva (pre navijutak radom moie rupku.ak i porno"ne nit. rupiee za dugme. probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja poce.e mogu plest. vodoravno i vertikalno. okukicana krajnitisepazljivozavrsavana provucenim Kod izrade prema . Za vertikalnu slika14. izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11.potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno"..decem redu 5e ponovo mora naplest.Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre. a u .rna duzin. U povratnim redovima.Rupica za dugme Ruplee za dug mad .

tnika.trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno.zvod.. obrnuto.vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno. diepova. n.~ i Igl3 za kukicanje.lznad ova ivlea sa. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi. nasivctma.Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po. pleten. vidisliku 2: . prema slid l' oplesti ivi~nu petlju.t. a kod leve polovine toga moiese je ispleteno videti petlja po dve petlje pravo_ujedno."iea .ponovoplestidvepetljeied.J .kidanja. plesti steeeeo petlju.. iako gastoguzorka. ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac. Na probi 6 mozesevideti naizmenic.ovupetlju vratitlnalcvuiglu.aizmedu Na ivkama okovr. a prethodrlU petlju prevue.nja petlji istovremene ivita $ava.odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna.da plestiobeprve petljeujedno.kid. Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno.Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati. _ukr!teno a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave- Kodprobepletenja8prikazanajetzv. daivicabudehoravnija.r--- Skidanje petlji Kada [e ..lLIIlJ. Ikidanja obrnuto naizmenitno plelo jedna petlja pravo.'ednju ureesee desne Igle maze se upotrebiti ukolikosezelira.inaskidanja Kod probe pletenj" 5 skinu.naizmenicno seradijednapetljapravo. je jedn.o"U."L.tegljivaivica. petlja poledine. H1~~~. iznad nje. jedna petlja se radi obrouto a.. delovima jala...:I~L..L. Cvrsca . Akoje mogu se ivicaskidanja istovremeno budeukral.Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov. kod jedn. poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo. prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu togasekukitajupetljiceulanCicu. jedoa Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno..Strelica kod probe potrebnoda pletenja] ozoacava kako se provlaci omh.no 'leoma jedna ispad" labava.odnosno ple«i iabavoilievrsce.::I"I.kidanje koje se . petlju.. pedja Ie po· petlje Sa pravim i da iviea kod prupravo. Ovaj postupak pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje. potrebno je$kidanjetako .patent_hra.lspodovogajeprikaunaivica.vidilliku<l petlju..zve.napravim petljama. U tom slueaju se uzima jednostavno . polovima jednasaobrnutimpetljama.tIR.jednapetljaobrnuto.

lglazatimzahvata jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu cvu petlju petlju sa dye igle. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu ..postupak Rad jeslican kac naslikama 17 i 18.I.vidisliku18.cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad. Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre. vidi sliku 17.vidisliku14. nit.Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez. ivice. a hal Iglom za niCi mora ubosti biti duple dufine petlju.v. pravu petlju sa igle u pletenje. red pomenutom nitse podignutepecljese podifu petlje. petljeusijutupomiglomzavez.Proba19pokazujegotovuivi(u .alisenepustasaiglezapletenje.obe pecljeklizesaigle.trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak.ko~iti. Sivenaiv.apetljeraileneu prethodnom vodi takode kao kod obrnutog se radi Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice). delimicno iii u potpunom patent_radu. U . pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane. gurnuti vez u 1. pletu 3.e prihvataju pecljeodostrag. koji je radi iznad objainjennastrani25(slikeSi7).1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta . slika provue.2. kao na Pre no StO se prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred).vku. 10.c I raditi prema rr slikama 11 do 14. Ked sledei:eg postupka. Ukoliko se pleten.SiYenaiyica. red pravo.potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: lara.KadajenitprovuCena.rada redu ispred SU pctlje (ked paredu to petlje pozadi).lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase. Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto. jedna petlja obrnuto).daljesledeponovodvepetlje odnapred.Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje (koja je v. pogledajte slike 10 do 15.uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju.vicanebiteglila. PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo.. p05tupak dec poeinje sa uunim porubom.aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred tene.Iiei 16.ca.Iedecem pletiva kao2. Radi se iglom bez vrha.

Za uzimanje ravnoj som.. .ad. a ponekad na. obueen.lovu i tri normalne rnorate velie.n.. na ispruienoj ruci.teseobelefavauzanim se uzim~ju uz. Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu.Idanj. Za kratak rukav .kaoiupu"tvozarad. Dulina ® iStovremenosekonleaa izrafava meru ledase me'. Srruk mera niie vahn pOHebno bolieu same je biti kompletno Sirine. potrebnaslika model •. struka prema leda. tacno Ove velie.dopunjeno je krojnim pregledom prema mer.etnicimaje iz naiih specijalnih . 1 lirinagornjegobima tabelarn.mera 9a . Najvainije mere 51' mere duline i Sirine.aduiinarukava najviSeg me. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh. jednostavni. odgovarajuce poc.. Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina Yrata@samosukontrolnemere Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu.enju dovoljna 1I""t. oko S{ruka @Vet vi. vrat~svedo ®Sirinaramenaideod rukava.I.ntimeta( grudi i preko poj~som.mera rnlik. jevizapletenuodecu eerese e mere. osim toga. @Prednjaduiina semeriod poCetkavr.5ve mere i to'pri leiernom pri_ G) Za !:irinu iznad najjacih se ulima gornjeg me5ta se drii ispod ruku. Sada ste u merama stanju da uporedite dab. kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen. od rukedo potrebna od pOCetka vrata ruke do struka suknje ®Sirina i mantile CDZa haljine.name. u~oliko .stesagledalirnlike tel.ne . mere Ko je vdt idej. i izralu. da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela.tasvedosHukai trol...no rodnom drfanju tela obi rna ."".tanakugli ® oko se mer. ali ne prete.as.voje bili '. Medutim. 4a... ie. Svako UPUtstvozapletenje- igle La i bi paleo rad. G)Sirina u1 sarno telo bez ntHanj.u namaCene kojaj II veKroiznad uputstvaza Da biste znati .sne mere sa nalim tabelarnim .date. pocetka prednjadulinasuknje.da ple.~e dubina goud.Pravilno uzimanje . koja se maze pletenje. mu je vun. 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn.gu.e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna ..nato za dye.uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@.ini st. licini prip.amotelo..sa prslukom i poja- radi mere vel. i za pravilno odredivanjeduiine. u haljini _ ilijos potkosulji.

" " " '" "0 '" '" na so sz .'ina oko vrata em no us . ros "" .5 ~1. . zu " sa " n sa sa aa " " te ra «is se " " 41. so so " "" n " " eo ss " " ro" "" '" '''' ice ..'on. . .nulon.5 31.. " sz " rc """ " 28. " .. ar " so """ " 37. ~. .n. so rs ae . 47. " "....v. Meduvelicine za Ouzin... neophodnu leiernost nvi. . OwZin. .5 ... " ze .korn Burdinom krojnom pregledu '3drian..5 13..gornjegdel. « '"' '" ... em Muske veliCine ss " so sa sa ez " ss " zo te zo """ "" as n " zs " "" so sa . Sirinaleda Du'.uknje Sirin.....n. p...no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model....5 36. too ros no . 19. . ramen.. .~ka~:nt.. rte no sz '" . so so sa ss to 24. . " sa se ro sa tea so es so .. " " " . " .. " ts Gornji obim ~irin •• truk> Sirin. Sirina oko "".S ]9.s .5 " ss " " ao " . .0 13.S ..5 """ " so et " ss sa " is " as " rc . " ~ . ...s . " sz " ..5 " " ao " " '" " " " . ramen> Duiina rLJkava tabelarne vetlz+ne mere su. . '" -o.okobokova ~ue~~~a I!~:in. . " sa " is " "" " rs n Decije velil:ine Botnadui..5 H . " ..5 tto sa 31.... ... rs sa H 18. Sirinaokovrat.. rukav...5 ss " so .. .. .. >uk"j~ SiriM ramen. . . so sz sz .. H H fene .S 39.5 m 28. 3B...uk> 1I 1 Sirinagornjcgdelaruke Sirinaokorucnogzgloba Sirin. .. . ~3. j udrze sarno neto·mere (tel!!. " ss n " n. " so roo .5 45..5 " ss " so " es "" ... '" .. U .... . n as " .. as rs rs as " ss sa to " " " n n n n """"""""""" ss se sa so " et se sa is ...S Sirinaleda Ouiina mk"j~ Sirin... " " .o ..S 42. " " " ae " " ac ra " .5 za .nog .:i~~a ". .. .gornjcgdelaruke 5irin30korucnog.S . dodad koji dozvoljavil. .. " .S 26.okovru...5 34. H .5 37. ... " 30... . . strub em Sirinaled..to " " ee '" " no se sz . I "..uk..... ..ju modelu 38/40 1 ... Sirin.. as as re " " " zc " " iene vettclna za mlade . so . '"' """ . """"" 40.5 .. " aa " .glob..5 39. ..5 39.. ~3. er . .ne mere).glob. " '" te . " . 32..5 .>truka Sirinaokobokov. " .5 zz " n 29. . . no .rukc S'rino oko ru/. Gornji obim Sirin. . ~. S'rinaokovrata em u " so " as " .S 46.5 Sirin.S 42.5 32..5 29. I:~!in.. ..1 burdine Normalne Gomji obim Sjdnastruka Sirinaokobokova ~ue~~~a I:~:. . ~~~~a d..

" tabel"rnin mer. potreban san[imeta.. kontrolisati vetuvek krojnog kroj pletene odece jo! u je pomenuro. Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad . krojne koji su neop jedan dec.Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! . visini tela. Povremeno ce vam za brisanjc.. neue razlikuju od nasih tabelarnih Rad se obavlja daskuzacrt.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e... ukoliko nemate specijalnu i gumica hodni za Iciernost plete"e ode"e. je se zalep!! selotejpom. velikom menjal'" vee se drilte upu. nac..v no.> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic..idna 1.. Nase objasnjenje je prikazano n... u uputstvu . rucnirad. kroj originalne velicine.2 iii 5 mm_ Obe hartije ~ njim. U tim podadma su date sve mere dufi"e i sir.nje N. veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu .[o manje n!!go kod leierne jakn!!.jlakSe stavlja 5e kroj hartija n.nar. ne. olovka. pregleda_ Da biste uvecali .nava. stolu.kama mesecmere za tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene u punoj velicin.. Ovim krojevirna doclate su normalne ObjasniCemo uvelii'avanje odgovarajucuiiirinu gornjeg obim.e koie 5e sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm pro .. i II naiim redovnim nlm izdanjima. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji. f'otreban sadrbnjeusvakomhoju.idnll hartiju ispod da. zaoStren.. Za razlikJ se eeresoe niie potrebno "vi'ak od mere da ih sidn. je' iz prora~lIna perlji hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n. velii'ine dovoljan smanjeni krojni pregled..' i dobro biti potrebna vam je lenjir od 40cm iii SOcm.Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu? Sve iskusne ho pletilje znaju "'ednOH \l kroja n'3im pletene spedjalnirn ode':._ Kao i redova crtasamo lepo se moie do polovine. rrougao.kodpuloverauztelodatje. Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne prenosi fla pro ..ne mere u sadrie mera.

nc eelc koje kod me.ne.Sadasupovezane pojedinetackelinijarna.like2cm c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad deane ivice krojnog ivioi potrebno zna~i 4.a drugim linijom_ Na taj natin su pribelezene ni prednjeg dela u iirinu i yi. Brojevi z. je u donjej letvrgoriz razlike izrnedu ravnu i vod.a kod me. pletenje glina.u .vidisliku3. Ovi podad vaie kugle od otprilike uvelii'ani. kugle rukava se dobij.vedoizrezaokovrata).d tai'kee. deo ali je izrez ne .' Dubin.na1gemiduiina ."ne.e'anjupojcd..av.nijama. iVice.n.iirina.ikoduvecavanjaprednjegdel.eky u'pcavne. Za kugle .h up~". od tih pregibu. I iuezokovratasemoraucrtati kaookru- + nasecenje.eprotezepravougaono""pregibom(= dela).. ke popee..'irinalajsnice).me niti pre- gornjeg onda su u krojnom obe veliCine_ Kao kod upurstva.n. prednjeg Ukoliko sirine lednog jedno dela.jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke cersre die. .. ple. potrebnojedap"enesetei naiicdno'tavnije pomocu . od donje Na ivice.kojasekodkrojarukavanalazide.ra[a ramena !irina = 9+12 em. rukava) ozna~e i zatim povezuju k05a pomotna taoke vodcuglavhOMSlici S 5e delimit_ sno 62 em....linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu. l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen <in. povezuje t.U ovom )cdnostovnom krojnom prc· gledu peednji i ledni dec pdka .Seem Sa leve ivice.."ke t-s rc se iz tog razloga dubokoniti preplitko precnati Ledn....e .eunosi iirinisemoraograniciti com i povezuje donjaivica prednjeg najvee.ve mere du"nc . 20 i 4 em. vidi sliku 5j. . Na vertikalnu tai'aka vcdt liniju beleie pregleda.n. Dubina ureza lznos! 3crn i mer.no_ucr· t. 14. oko vrata pliei. naime26 cm_ U is[oj inajvecadu!inaprednjegdela. pregibnoj (sa donje duiinu od SScm hnija koja povezuje yodoravna je urrtati prednju iZn. deloy. ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline.tnedeloyekcoi.to predcte druge polovine toCkicazakopiranje - delovi mogu se lz rezao.. . Natu liniju.enj" unc. linija se sve mere prema koje se preno. . uertana i'prekidanom linijom (= na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo.odnoparalelno uglom najvete sa pregib~om pcocvc granice ivipravim sa iSlom tcgljivoOdpregibneiYice.dodirujegornju f.e.inu.yase najvecasi. . Zaobljena otpr. kroju od papira i'tovrea u krojnom pregledu je pregibl_ Kao na krojnom se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f..Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija. i n3 skici SU mere velicinu gornjeg obima dare u ugradama Pregibna ivica na pailjivos.k..stojanjaod6. vidi sliku ~ pregledu.pregibnaivieadolazi salevestrane. <u pri"_ z. za normalno 12 em.<:i.a SU mere sadrii u saotimcuima podatke pregledu sa dve unete za drugu UputStvO obima. obelchvaju linijama nar.~ica..n. '0 y..nido polov..ne U krOln. 20. duz.rine = 26 em i izreza oko . i najbrie Pre no konrure tZV nje .vijenom menD oznacava prednju 'redinu.koja . 'irina rukava ispod b(11 kugle cm.ukava se najpre pevute lin. '" n.m prcglcdima na'.nu vodor..e Na sa I.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) vodoravnim se ta~ke a (9cm..ispod 'irine rukava)ie(19cm. Ova linij" se proteie . sa pregibnom mereno ivieom..yneogr. j~dnoj . do tacke Ijen rukav kod visine Kada su !vi krojni . Ke.

.:'~.."".': p""".: . p"m.."m [abelama i razlike..:... . ::::~~dO:a~n~:stasuses:~:a~enom m""i* "0'.::.oi.. .'.sekrOjnanovol$cna_ B{] ~~~~:' ~.m.""..o::.~o.II .". ...'.." razlike u i kada model m[ s • • U~~ U W OJ ...::.:" od.ne. velic..Kako se menja normalan kroj? 0 a-I Q [] 0 [JuO EJ DD 0 ~~g '~.amo vet aka merama je dat La neku za gornji obim I ' 0 0 U/ O0 38 zalepe"I.." .:!~p~o:o:::::..". "". s W '1 OJUJ kOjl drugu druge veliCinu..""' mod< ""i' m U Burdinom ateljeu za stru- ~:." """" promene_ Promena hodna .:. Prema ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ ".~ m.p"'"".."m nije neop_ .:.mo njeno re """''"i" sirine kd..~ -.: naravna nlSU uvek idealne." m. naim .. ai.'"o.

tim se ramen.moraiusekrojnelinijeponoyo Ako je potrebno SUliti prednj. slici 10).e menj. Socni poklapati i razmice.e. Kod kosih ruhva. Ukoliko . maknu...no. Ukoliko iuezoko kac nafaltat! kee)u preveliki ruke.anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija uz sredinu pozadi linij •. oko bokova samo na ru· •• kom linij" dobija potrebnu Kod. kavima. Slika 10 prik. unose. promena pazljivo.Svetepromencse.7_ laltieama. sl.Iiei 15 DudO Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti.namera produZavanje 11: dubina hoj sena i razmipoloii (tanka D~ sc mora ufitka n.va. pogledajte Ukoliko delu. na prednjem delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu i lednom sa .trane ne bi OQ B L.(rane i lednom delu 3B. dela. delovima prlkazuje Ied'nog dela skradvanje i prednjeg Na tim odgovara. a z. moraju . Uvecavanje Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti.I. moiesedopuniti ne hete"i obliku i dobrom od 8cm-2cm Sa svake trebaloprosiriva'. dakle i lednom a ne n. deo (.atim Razlika se dodaje oko ruku 'liku8 .amo gornja iirina ziltc!e.Iika 2). grud.. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini. meivice se posle . faltice .. po duiini. npr rukava. 'tosevidioa. na prednjem kroj razmife.e . oko Hata prednjegdela.lici3. strane. Se razm.. Promena raglan_krojeva Gornja malno pravila se ne odnose samo na krojeve nor· uglavljenih rukava. papirn. a slike 13 Slika i 14 12 prikuuje sirine. vel.trane padu: vue .knutl (. koja Vrh postupa se premo .avija)u jucedubine.e na kroju (a.('lika7). zatim rum. zatim se kroj i ucnava izre.e prosiri kroj rukava.e ti deloy. Ukoliko se mora dopuniti duzina upravljamo se prema .• lika10j Zahteva Ii tele. vihk ravnati u uzduinim je najednom ledni .knu a z.a unutrasnje .narav.inakugle rukava Oblid se suiava skic! prema nanovc popreonom .Iika 8.tom cr. DO U .Ii se kro) ponoya isertaJ.R. Bocne moraju a Sva Se rastojanja i ramene poklapati sa starim jo. prosiriyanje tajeYima smanjivanje raglan-kroja. u<inksmanjuje sa duflncm bocnu lednog dcfaz! na sredinu meduprostora..tim prema se krojni neophodnoj oblitiizravnaju! Ako je potrebno samo na donjoj prednjem prosiriti ivid. ceni krojni delovi duzini.. treba da . Sirinu. useca se .avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela. • za{im n. obelehva tom mestu deli duiinu.Iid . se deli USit- prednjem prethodnojstrani sirina same 9: grudi upravljamo ramena premo slid se u visini 'irine s" mora . linijaiuJvna Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •. iue. 4) i take izlepi!.Sirinukoja se time dobij. raglan_kosine.Na koji se nacin menja raglan-kroj? Smanjivanje Slikal dela.zujc usctanje canje.ka11). (iii I I I I Ukoliko uzduino. a . delu.kern (.e faltom. na gornja se se raseceni delovl razi .vica. lednogdelairuk.moraju pripremiti jed nom izvrJenih yeoma premerJvaju.avi. skoro u 5vim slui kod raglan_oblika.

ovrsceg iii labavijeg.. ponovo vraca na svoiu prirodnuelasticnost UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim izdanjima Burde La pletenje.:v~~~n:av::n~:. ali bolje jo.PreporuCljivojeprobuosta. sa 14 do 15cm .!Ill " Vun. je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama Probapletenjabitrebalodabudedostavelika.r. na take ispletenom meg" .J .nu.e dobro .zbrejati brojevi redovise po pravilu pletu malo komadu evrsce i redovi.vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv.njl! Hem. Za probu petlj.u dati za probu petlji cd 10x10cm. "putstva proba meru rada.Uozit. viti nekoliko zeseva _ najbolje preko '. i redovima. voljno same uzeti pailjivo premo smanjenom krojnom n"velie. iii~~i 'j ~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ . Niie doi pode.iWlI • •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11 " sto se kod maniih proba ne bi moglo priizracunavanju. . a po pr. utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'" najm. .Proba petlji iii proba rada Glavno m\lrilo . Duii od kracih._.~~ l 1II111111U1tlJ-:.vakog driati se pregledu Svestojeu uputstvudatoo 0 dodavallju i oduzimanju predstavljaosnov" Vearna je vaino senaproburadai za pletenje! probe i radit. I . je veoma fiv matcrijal koji se posle rada. stO je moguce vee.vilu . noei R.iti kroj na normalpetljama odnos.

Mali ram. Levo. 25 r.29 petlj. i (p. 19 p. = red) . Proba pletenja 6. labavijim rezulta. bobihsti iii pirinacuzorak: 10x10em. ProbapletenjaS.rcbrasta bra. patent-dezen. r. pletena u po· ~1I("'~. Proba pletenja 24 r.lji=2reda:17p. naime kod kojih . probaperlji se vae ne poklapa<a dezen iznosi osnovcm pravcg pletenja. naravno. Medutim.odozgonaniie. pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p. = petlja. jedandeopet. iznosena 2~a~ pleteniee: kvadratu10x10 em. odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim. dana Ovaj ram je. 1. = 10x10em. iznose 10x10cm 8. Proba odozgo pletenja naniZe. i 40 r iznose 10x10 em.=10x10em Probapletenja4. 19p. .pet.i32r.~Vihp~oo::n~~~t:n~~ji~. izoose 3. 22 p. i 23 r.pletenadvobojno (nit. pregibna lara: 16 p.lovasara. kartona. Na na'em primeru izrez probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu. olakiava je 5 X 5 em. u Sirinu i 45 redovau koji roctece sami izraditi od visinu. i 26 r.supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje.. na 10x10em Desno. Proba pletenja Proba pletenja 2. pouz- broj~nje. moiete ih izrav nat. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali Osam Osam primera primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada. ccroce kada je kvadrat tacno Sarno onda isecen Uporedite uputstvu. va'ie probe sa podacima u Ukoliko utvrdite male razlike nastale iii cvr'ltim ple'enjem.If:'1Nr laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p.sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten. xi~OP.i40r. Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. pruqasta ~a~" p:~:e1n.

Bocna kosin. bdapletetemodelpremasopstvenoj da i. polazimood Ia 10 em. . 1 x2 joS 2 puta u <vakom 2. pozadi istovremeno i.i 96 petlji+2 sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4). plete petlja.3 Strane: dele petina petlji. 3x2 petlie. Ie u svakom 8 petlji (= iz popreene redova) me. znaei 36 redova. 20xl=60) 4 petlje daje u vis. redova.. po jedna Prvi put.ni struka $. Na ramenoj kosini . je odnosno se.I oheju s"ana (=2cm). 8 em em. kosina se prostirc izoad Posle3 reda=1 em po<'. izuzev aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova. Za izrel igle za pola broj' suprotnom iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu. iliakoielite vunice od naznacenih i 3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja. drugcm vrstcrn podataka od probe probe neophodno je malt. Rukav: jednostavne probe kojaje sa 36 petlji+2 redova(=6em)serav· 4 em). Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje. 12 em "rine.svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov. (=20 em. r~men~ izreza kosina oko se sktda na poi'etku vrata. 1 x2 i 2xl petlja). Za izrez.tvu megu bit. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em. Najpre se zavrfava desno leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru.Prednjideo iuavnavaju uzmite se debljinom igala.inje usredini oko vrata. Unut3r redosled: i 3xl reza oko 1 x3 ruke. Red tom slueaju.kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). (10'l+2ivicnepetlje). Kugle rukava imaju visinu od 12 em.ime 20 petlj.•skrateni redov.5=15.kojetrebaskinutinaobe se sa obe petlje.kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 rame. OJ pletetedosta slutaju lablvo. tarim jo.Broj izno.pletete model u "put. znar. a rezervisu petlje. Posle18 polovinu. se na po~etku petlje nom i 4xl smeru podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke NajpreseskidalDsrednjih petlji.. radi ho ledni povratnin deo. petlje.Okruglinaizreza sirinu i 5emuvisinu. skida 1 X 3 petlje. sa ito lednim delom: Donja ivicne ivica petlje.Od78petljipreostaje60perlji. Sve do pocetka 60 redova. n. dodavanja U gornjem pa OJ potrebno rad (= 39redova).Zaokruglinu svakog petlja. uzrnite redova. Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji. dopetlja.'" strana 31).znosi. Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat. iznosi 2cm.isadal06petlji oko rukeiznosiS.Scm=10petlji 15 redon skida se deset petlji: u svakom se ukupno sledecem 2.tu na obe (= 120 naj. petlje. do vi· nomerno dodaje podeljeno petlje i'plete se 1 petlja ima duflnu (= dodaje od 40 em Na po 16 petlji). koje se iii ski- daju iii o<unu neopletene na igli (vidi .znaci.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ u cdncsc ivicne na desnu petlje. iInosi Sirina 48 em. povramorn poeinje i oduzimanja pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ data redupolpetlja. i 30 redova. racunato Ramena .ni. Ukoliko tanie.tupania rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj.rez njuju se petlje u svakom 24 petlje. koje Na n"em preo. Ramena kosina na obe rukav strane strane . peste <vake 4 niti. redu 1 x2 ramene kosine. Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike 78.mapolaznom redu za 4. a to znati 4cmuvisinu=12redova.Iedeti pctlje od iliznose za pletenje_ Male ralike i od. redl! na poletku kugle ".irem 7. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost.38 po 1 pctlja.e najpre skidaju 20 petlji u sred. Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj Pol::nimo 48x2=96. povratnog zatim red.caju .nasvakoj strani8petlji. red. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je.Na koji se nacin proracunava broj petlji i broj redova prema probi? Izracunavanje petlj' redova porno':u eak.mu i 15 redova..lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu.trane lx4 primeru racunieajesledei:a: se za poslednji 2xl petlje.

: Zadovoljstvo Zadovoljstvo u krojenju u pletenju i sivenju Zadovoljstvo u vezu . 5Uiz .Rucni rad najlepsa i najienstvenija zabava! "olj"vo 00 •• d.umpe izrllA dn priru~nik.

Veomajeomiljentzv. kod deblje vune. Osimtoga.t" nadole na meku kroja delovi 5e nikako jedino preostaje ta ne da napri. Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova Plete"i peglanje.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u .ivanje. Delov. Prilivanjedelova Za.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe. osigur. prllg. . vetse pcdesava za hv atn i bod.. raspored UI dugmad i dfepovi.I nasi. Kod takvog Iava je . slika 1.neravnajuse.I! skid'iu na podlogu pokrivaju se vlainim i pler. ho i eventualni Vel. duf okovratnika i kapah dzepova. diepov.u uopSte ubrus . 5) iii omea. dHen.ka n. i elasticn. nerdajuce ako..tavltl sa Za itradu lavova ne postoji utvrdeno premavrstipletiva.Vazan je pravilan nacin obrade U kompletrloj lzrada. Ciode se pritvric. se licem iznad pie. desnenalevustranu.ni cek kad. igala r.r ivice.lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu). Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj . prisiv"nje pojedinacnih posle pribadanja Ilglavljivanje rukava.pailjivosezavr.e ne .kedui . Vez sc moie samo ukoliko se ne pruia iznad savova Razne vrste !lavova pravilo.Yaju unutar ivi~nih petlji n. i . prist"anje okovratnika.veomajevainoznaripravilnonaplesti izreza.i5(egnuti oblik·'. Uovu izracii pletene radnju ubraia.ivicestrukailajsnice rukava.e odece ~eom" je vaf.na prav.am.1.EI.sticneivicekaonpr. . stavn. Pre priSivanja delova najbolje ihu je lb rHimorn i Se rupice radili izraduju oparatcrad.ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha. naniie.'-o "bell.amo istezati.e_.ciodeseprikaceunutartihivica.{vidi slike). ali se pegla ubrus ne priti. sije se na otprilike Smm unut. Pre nO !to se prede petlji reda (dovoljno nov a nit. suvise cvrsto.vainojedaselahvatalvakapoprccna uoutar Ukoliko delove <tep-bodom (slik. Ukolikoledodajeunutarjednog potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti delovima petlji iii. Moie nit petlje da se r adi odozgo ivicnih petlji.me!u sasvim parit.6).vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih je3 do5cm). "aravno. ali na isti naein treba sas. Gusei dajeboljeivice.ti zahvatnim bodovima.I"a delova."oj prirodnioblik..vnomernim i kratkim rastojanjima.uv. smeju delovi . tim bodom (slik.

Ukoliko .zrade delovi izvesrt pe'lja_bod sa liea na bit.meju prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po.a raglan_kosin". Kako treb~ J_ Obe . rrl uglavljivanju se.enim bodom se ne pletu same pravokoji.edovat. rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia na slid 9 prlkazano je lice. pre svega.nvto _ no . sa liea. takoz'lanim Za ovu gde sanavljanje da ostane delova. i delovi pleteni pletenih ". piedode ali da laY rub.Iitje.ivab.2. SavOYi 5e rade veoma narocito!. redje se dobijaju ten i m bodom. Ple.akodobrnuto se izvcde Bodovl i odoz9O nanife. podjednaku ela'lienost bo pletivo. deloya eventual ob. nabori. ne . bodom petlj" svrhu petlje OStaju obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti.im3 koja~u "idlji'la." seskoro Na kugli rukava nadriani se ~e smeju biti lako Upotrebljava kod naiivaka se u slucajevima i delova op. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva.reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:. plet"n..Ilk. kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik.3Yo"i pailjivo naonim meS.ivaju step tako iii omensti stvaratl bod. uvek prd. npr mora ne'lidljivo iii piena iglama.Slika S priknuje uglavljeni rukav: rukava teni 'meju na botni upotrebljava rubyi hv.

.

nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m. najboljc se obraduju iii nasivaka krojenih prema pomoe\! dod~tih kosin n. radijasnote 5). sarno priSiveni. tkaninu i "unu raznOH.slika2) primenit. Petlje se izvuku strana) n. pri prani"" radioi. pletacu iglv.ebna rukovanja oparati j kasnije rijatu. U tv .provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p .ei.. jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti Vr. l. pomocllu a petlje podiqnure u pretnodnom iglu (posebno prednja i zadnja i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple .te tek5tila zahtevaju po. Ako pleteni pridefi liev ivicu.'ivah odgovarajuccm delu.vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju . mora svakogdelaomcice provuee . a zat. magu se pre pranja kOje""ka.1- Sastavljanje pletenih delova sa tkaninom PriobradiisaSI.vnomern. direk'r>o odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi rad a.teg- nvtidabinastavni'avostaoelastiCan. 1). Paz. bodovi daju petlje prvog reda SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj .nja' bodovima ravnomerna nje: labavim oveiesepletaeaigla. . moiemo IVicetkanine. _ pleteni okovratnik odpravev\lne . p.nog halitet.lspod se jedna petlja (slik.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo.e.Iika 2). pletene u prethodnom r"du.)..im se priSiju je primenjenhep_bod.:iti za upleranje.vrhu moiemo koje vezemo vz obradenu (proba ~ upotrebiti i nil omca'tih bodova iViev tkanine. se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p. pojas treba da prijanja i istovremeno da mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i. vidi nranu40).viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv.novnin5{VarL Akopovezujemo. na pletacu iglu Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati kukieanje (.e mogu uzimati sa prednjcg dela omcic. on se vodi lza petlje.liku (strana4S. delov.ti n. ta dvadela.na primer. panovo pri. jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno Razne Ukoma..tom liko SU pleten.eopletv). redu. Ukolikose se odlu. Moze Se je tamniia nit (vidi . ividjaknei gvstim sl. Dutina bod.Sada r.. pored Dalju mogucnostprikazujeslika pomocu igle za po provlacenju r •• toj.kojasepoloiiuzivicutkanine.aunutrainjeivice:naslid upotrebljena ipletenibod petljeodspolja. Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji. petlje . Medutim. bodo- akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine. Svaka petlja se odmah podize n. pojasstrubna dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine vima.

.

p n~jpre . Posle iv. stalno pona~ljat. 1 p.kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po.asaokruglihmestaprihva_ nti . Kratke . taj nacin dobijamotacan S~ ivlce za naSivak..Sivak potrebno je prihvatiti u svakom (= 3.apetljesaigleseopletu iznad uglaobelezese uunestranese prihvarepetlje. pravo-ujedno). obrnuto. U S_ pravom Proba redu pletep.f>robapletenja11: brast! n. rebro) .r_:ple<tiobr . nja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10.li.le rupica'te pruge (u .'Oduzimaseiza1_pravepetlje po. au. p. r.raditi 1 nav. iviea se plete p. kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide. Probapletenja13: petlji nastavljen naokovratniku je naSiv.astaviti delove iznad nailvak nastav. pleHi obrnuto. r.lednjep.va'''ane plesti delove i.stalnoponavliat.. na kraju dod"ti 1 p.• idi.. 1 p_ obrnuto.i samo na jed nom kraju.odnosnop. pra~o. U polaznim Ila.kin uti p. 3 p. plete. N. redovima pleni obe po'lednje p_Spoljnuivicunafiivka.1. obrnuro.: 1.r.. dola. ple'ti r. r. pletu se 2 p.lednje 3 p.probepletenja3i4).tu iiaru: (vidistranu24. pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1.i4. podici 1 p . 1.izpopreclleniti petlje. navijutak.ava rupiea'tom "rom pravo radi se o~ako.sivakpriSitina. iznose 1 em. Odvojeno dopleten. . 1_ petlje Ukoliko se jedan na"vak ne dela. polaznom redu obrnuto (=pregib). 4. mogu prihvatati direktno na pletacu iglu iii delovi petlji . 1 p. pra~o.:izapo. pre~u(i duplo nie. pravo.kinuti same jednu p. pra~o." u 1. p_ plesti pravo.likeli2 Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil. dodavanja iii oduzimania s. Za duiu prugu poceti Sa 3 p . p. nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete.svakog r_. na~iv<:i ujedno sa odredenom $arom pletenog naSivka.ti"aCinnakojisepojavljuju. Sada5kinutip_.tranauglapo2p_pravo_ujedno. a u . obrnuto. 1 p.: 1 p. Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove.ada Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita. obrnuto.l_r. pravo.ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje ugla step-bodom.. datonastrani4Sj . petliu na. 3.: 1 navijutak.v. redapleteseuistotolikoredoViisaobeju.i. pravo. 2 p.e na 1 em prihvata iz 4 r..ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu.lednjepravepetIjeraditi . Dalje raditi naizmenicnol nuto:petlieseskidajunai. p. i 4 petlie pravo-ujedno.vepetljeplestiprayo_Ova4r.a oba Razne Proba najpre vrsee pletenja ndivaka 10.re .viene petlje.. ~.vim povratnim redovima pletu se obe po.edelovivezenihomcicaprime".k pleten pletenomprugastomhrompravo_obrnutih pravo. nutO. 1. Podimo od toga da delu 4 r.obc_ p. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu. potrebnoje izvesti malu broi pedji koji je potrebno 3 p.: 1 p.koa je bodova Po.dkaodo.3 p.le pregibnog zauzanireuglu 3 p.lednie p. 2 p_ plesti i oduzimanjem 1. iznad 2_ p. i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne na.1 pravo.an.e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3. 1 p.l.2. Prema tOme se i iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta i da se uvek ubada izmedu . do 4.yakom 4_ r. nadesnoj uzanojstraninovom niti. zatim . kao za okovratnike poslednjem Petlje koiele!e povratnom redu prihvataju isaleve pomo':u se dodatak p.' Kosa ivica se ukra_ (proba podici pletenja9). podignutupetlju prevuci iznad. a podignutu zatim 1 p.eisprediizasvakepetJieugla ~.i topravo_ukdteno.Suplje".petlie iZ poprecne niti 1 p.izve.a.l kom r. obrnuto.ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil svedopo. p. 1 p.

odulimanje Sve ho u j€ 'redini reccnooskidanjupetljina str~ni )2.e uzeti u obtir. mora .odnosno pravilno napred. Oduzimanje Ie moze .pravilnoprednjusredinu.

na.ledecom pravo iii obrnuto.vidi n. Z.nasivaksepletekaokodprobeS. manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p__kao kod pr.p. (i u poslednjem kr. apodignu[u potrebno pravepetlje p. prev!'cii ple't.aobeju oduzima . je ponov.e kasnije ne prihvat~ u Iev.ugioyanapletenimnaliycima.stoj sari. 10. 1 kr.seposleokre<anja podize. oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p. podi'i1 I u n.tnim neparan. pr. Iznad ugla oduzimasenasledec. pleoti slid 4. ujedno(1 p. pri'iva se iznad uglahep-bodom.vo.e skidalU petlje prayi ugao(vidise inaprobi kao na sliet 4.) se prema Prob. seraou 45).k09 reda se.e pr.v.. saru od obrnutih. se na pocetku i kraju Nasivak ..~ II ! s. plet . Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid. broi_ Oduzimanja se rade hugu u kome.zu p . Prihvata se neparn. U polunim i povr.. prevue. nai:. skratene r.iivak 'e plere u polaznim i povr.l Oduzfma U9aooYognasivkaje."vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr. i to u svakom 2.unvari. pravo. obrnuto. Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea ..a2. pravo·ujedno. I Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr. Nasivakiepleten Proba pletenj..aliusredininapred(lice lei. pravo.kom2.aiza redu da. Proba pletenja 5: na. i U onom Probapletenja8: 10). odnosno petlja.trana 1 petl.e pleteobrnuto) prevuceno) iznad(= oduzeti prave pctlje (koja pri iuadi u r.e radi n.izmenicno 1 p. pletenj.t. r . Ukolikoza n.. Ukoliko ostaje samo jo' 1 p. Probapletenja6.. plestil skidanj.nim redovima plete.1.. kaosto je ve< opisano ivitna . plesti 2 p. a broi pedji je p.li pravih ilibobicastubru.kr. (reba u povr..n: ispred p. moze pri 'emu Proba plecenja sredini napred 7: n.relicu a poclignutu p. n. licu) iskositi.aoduzimanjese radl premaslici4.neophodnojeraditiivicuCvorica I l..u. prevuCi iznad).prethodnom i 1 p.Sivak .nj. pravo.vo·ukrheno.e radi naizmenilno 2 p. pravo. p.polazniredoviseproduiavajuponovonpolp.vog pletenja (nit leii iza leve igle). U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p slici 1. obrnuto)..v. luada.uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom. kr. podiCi st.sivak od. vei:.tnom oduzim. p_ obrnuto.PosleskidanjaprHiivaju". <1 u leie 2 prave.beret . 2 p.. 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez.

dugm"d ca· preklopu . .vegaakoseneradiSl Donji prelaz sepetlje$adonjeivicerukava.ova S).na(pre." pletivo·bodom. Na slid 5 lajsnica tamnijim delom_ Rupiee z.e moraju raditi dabiivicaizrellostalaelastic. preklopom. se u po!Jznim se Lavrh..prihredapocinje no donjem prel~zu i povratnim redovima." jednim ilene su na gornjem a red se Lavr. lIicom) moze izbeei ako se petlje veoma prisiju labavo Bodov.nacin u polaznim .

potrebno slitionacinuskidanjapetlji je opisano da ova ivica je razmi_ Zavrleci d!epova SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom . ivice unutrasnji na . i sa donje POSte je ceo dec se priliva deodiep.suplje"..va diepa maze '" uplest... laci .ivak namii:use4 petljevi. Step_bodovima (na slid -4 izvedeno zavdavaju se bo~ne tamnijim n. .znom nit se raden bojc redu. Z.u up!ete Utim niti proreza iznad diepa tih petlji dela u se u duiini se dalje radl istezania i.ek pOlle i parenja Petljesesad se doplc"i pdhvatajunapomoi:nu iglu.emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba).e peneve umei:u na mes(Q proren u red. pcvrat ncm se pravo).edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra.njegdela diepa.rreba2 petljeultraneponovoskinuti. jednostavni unutrasnii deo. bodoln ilipletivo-bodom_ pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici Obrada unutra.autimsastranei duidonje ivitese prisije na . rastegnuti Sa Hr.Upleteni dzepovi Za upletene dzepovedeljenjez.diepa. prorez se moie izveni skido- njem petlii iii upletanjem pomo.ne niti.en caknastom ivicom: Ova ivica se r. kao!to kod vodoravne rupiee (slika31).tale . porno. Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose.apreo. po"ratnom redu plete za donju ivieu proreza petlj e seskid. Prorez Pomocna iednom Pomocna df.timaJ.Sadaseponovododaju porno"ne igle i plete se dillje u cehm pedje PO'tO je iviee 'a redovima_ deo i"egnut i drian nad parom.vop.kinutoza prore"diepa. koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim UnutraSnjideo.tak...ju u svakom redu_ Rebra se gornjoj i"it! upletu. K.pletena potrebna dufina."tinacinkaoS<oieopisanon. Aka je potr-ebno i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa.e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa . Kadajei. Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni njidiep.2S_izradaduplog poruba.neplete. skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3).".'uplj.dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini. Duf donjelvtce mo"e nasivak.ek pOlle uvodenja petlji unutra. ali .. unutra<_ n.njeg dzepa Kaa pen.epova nit druge pol.enegostoje.str"".odnosnokes..din.ne drhn nad parom.

1 donj.• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) .aju n~ pomocnu iglu. na pomocnu . pctlje (mote Prema (= isple.zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1. Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra. p. falte se mogu raditi uie iii 'ire. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova . p. . r ed zavrfitl ':l8petlji obrnuto. 1 naizmenicno nit voditi deCinalin:8petljipravo. Uplitanje falti na koji se o:le.u dye iglu Slika 3 prikazuje pomocne i9le. Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte. U povratnim redovima sepojavljuju.aobeuranecele pruge pravih i petljidodajesepo1perija.slidobeleienisupregibifalti fal. spoljne blte. dezen iznosi B petlji.ara. reaovi potinju .Sadasepletupotripetljeujedno-pravo.nja pregibna iviea fatte dodesanalitja..Petljekojeslededoum. P lis e prikazan je na slid 2.Ie_ biti i .. onda se u svim polaznim ple!e naizmenicno 7 petlji pravo.. a unut .:. n~vi_ jutako.ma Povratni i plete red se sa 4 pedje pravo (= '/.).a be.ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu) . p.gnu.::~ probepletenja.epetljeseopletuobrnuto Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se petlje se iznad upeglanih !!iiiiii!f pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje. na . 7 petlji pravo: pravo Sa 4 petlje Sol e i . 1 petlja obrnuto. Fotografija prikuuje Na3. slika 1 Ukoliko jedan ::~:.kod" se prihva.e kukil:aju .n upliCu rarte: potrebne Koliko se perlji prillvat.e naizmenicno zavrhva redov.lja pravo_ukrheno. l:lvisioddubinefalti. pornocu •. a iSt.nje sa nalicia u evrstom redu stubi. pornocnu iglu. motiva sare) jedn" petlja obrnuto. i 2.. broi petlji dolni na 2.).e imaju sirinu od 8 petlji. (pretposlednje i poslednje petlje) iedn" pe. ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno.ri ali uvek uii aa t petlju redovima slid se plete u polaznirn prelaz falte)..Obrada sukanja sa faltama Idealnahrazafaltanesuknje <38+2 je plisej-!..a liea..e lice rada.2petljepravo iza petlje: 12+10= kako petlji deljivsa pletu =8+2 Iv.arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv iv.ilvutenih" petlji: a donji prelaz falti irna sarno 2 od 'irine faltil.trasnjegpregibafalti t.::.apod.

provuce se nit i obe om~e sa . dva kolutaod Posle kanona pletenim se pletu koji. str"lieu.ubid palcem. jo'jednom opl. eko kaiiprsta i vrha . se stubic iskukicazategnese red bez omi'i Vearna omiljeno pokazuje slib pridrhva omea.a prsta Kako . Kuki~aju se ". Nasvaki 3. III sliei 8 priknuje niti mote Umesto iii vise pojed. nitobmotati 2 put.t.cne petlje). ukrasni nasivci uvrten i gajtan i ivice.ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim zenom (6 petlji+2 i".gle se smetnu jednim navijutkom nekoliko (slika 5) debo Nasi"ak U obliku rolne radi . kukicom se ubodeu ivitU (vid. slika4).{rerka. da k!iznu .e t3ko .e izraduje grupa gajtan.gle.. je tzv raej i bod (caknica). oplest. nit. iv.to se plete redovapravosalica.u neho se niti pompon veei od gotovih r<!Secania obmotaiu izmeduobadelahrtona.eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta se naizme- . ih ukrsteno.cne petrje omCa5taivica. Ie ravnomerno ise':e end Kanonseuseeaiotklanja. Provlacenje oml'i i zatezanje iscih n.5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" Ukr". iglom prihvatiti ornee uzeti zai plest. fomponi serade pomoeu pompona.e omi'ice ukuki~aju bez navijutaka i orne. Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no.nai'nih niti od dye ponavlja niti. ukr'teno i pritom t"gnut. azatim ornee pustit. pomponi.Ornce. Ovu petlju natragna levu iglu. levorn (. i olabayi (slika 7) bko se izraditi .. slika 1).ujednc slika 2). Kada se red om~i sledijedan levim ukrabvanje ivice fla pletenoj odec.. strelicu.njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju. peclju (vid. lzrada upletenih om~i obja.

vertikalno i petljese petlje pravo. nastale radi premadezenu: I fl.e i najnoYijem komadu odece.taka koji CUy'iu u najlonskim kesama.no iskrp. 2...lobodnaiv.licja) Ukoliko moie je Steta pleten j e m.Popravljanje pletene odece Sarno u "ajred. Aka 'ajue. prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j Male rupe. Para se nrno onoliko petlj.e rad .niu deo ode!: . OstaC. Potrebnoje korcdovakotikoredovaizno. plesritacnoonoli_ sue Petljesaiglemoguseprihvatiti petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom deljenom vunom iii ibrgi_ na boenim ivioam n rldi se <a poleiline mom U odgovarajucoj osiguravaju niti koje od otprilike 2 do 3. premaslic! obrnute petlje. vune se vun"nc ode': e pcreme i odgovapopravka.aru. 2 petljeobrnuto) vee.i premasli'i4.enom d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik.ika 4). Ukoliko je pleten. perlje ">recito decjeodei:e se . .tu 9 (pravo5a kama6iliB.Iucajcvima vuna '" za odrerlcni pr.."vim utrel. nepaInjorn...porenim redovlma sa obeju strana u dutini (slika 11)...• Iik. Ked ugre!"n.a.tim. laktovJ) jzvesnim me- ojacati zahvatnim bodovima . Za prayo pletivo niti. Najceke imame cst. ked kojih se <menjuju ulivaj . se ne podiievee ple!e). je preporucljivije rupe. ode': . vee is[anjena. odee.. ukukieati (slika 1). I ova radnja u pravcuplebe' ivicne se obaviti <amo ako se o!tec. Ispravka moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo sc Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (."" . i10(2 niti .. Petlje<e prihvauju naiglu {enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno petlje (prvai poslednj. $uvi'le poznaje Kod pleten . Na isti nac. ogromnc mogu se ponovo mesta{npr.cvrste labavim bodovima du! . Stete pletivo·bodom. Priprema. Pojedinai'ne opa. redoya kolikoje neophodno. na pomo...i.m .nu nit i ntirn sa~tavi{i . rukav e u visin.m delovapetUi<apoledine boji pol~~nim i zanvatnim bodovima. spreeiti popravke nego krpit. .. yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no.evr. ostatak.a delovima (slib 12). Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i..in se vise na ro. neee nam se desttt Ileno mesto. a latim se pr. dotaz! u obzir popravka me. I prave n. edna.e mogu radit.'plati male popravke.

Pravilno odrZavanje pletene odece .

2.. r.: zatim 1 p..aru. 3. obrnuto.brojpetljibude 4+1 p_ U UPUl. kao 3. kr plest. kr.kr. i 3.tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu .: pravu l. kao ked obrnutog stalno plet~nia. 2. pravo. 1 p_ obrnuto_ 2. c_ stalno p.Klaslcna patent-sara i njene varijante _ kr.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p.: naizme- . rod it. ~. i zatim 3.l. petlju lao obrnutog pletenja.SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod.: nasa 1 nav. zatim ponavljati 2. deljiv sa r.

kaokodobrnutogpletenja.ku 7).: plestipravo.r.Iedec.: podiCil p .e.). J.ledece2p.Hku6: lp.plest. Red lavr..: poditi 1 p .r.:*2p.sa2p.izradalbezslike) 1.r. Red nvrsitijednom pon. ~ nay.r. *l nav . r .1nav.r.r.ut.vim se ponavljaju .stalno penavljati Skracenice:p.od* stalnc ponavljatl 2.iv.obrnuto U 2.trelicunaslici7.kaekedobrnutogpletenjaikad. Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2.od*".kratenice petlja.r.$v.:·lp.ka8prikazujekakose2.pletenj" takede radi ebrnutim petljama.r.r.S.kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi .vljati.pravo.. alno ponavljati.talnoponavljati. p_ 3.:2p.:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik. ubostl bo kod .sledeCir_radeseka02.r. r.razne nacine.dol.*1p.od*stalno ponavljati. plesl.plestipravo_l.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponav- Ijati. = hug_ Upulstv.podignel .lp. stalno 2. zat.*poditilp_(ni1:senalaziizap.r.:sledeCe2p.udubinu.:*lp ple'liobrnuto.iS..ma.r. iuada:lstaslikauzorkanastajekada.l. i nav.>"ipravo 2. r.r..m plesti p.de13..alnav.r.od·' stalnoponavljat.dol]r_Slalno penavljati.l.plestiobrnuto:od*"alnoponavljati.: p_inav.m To prikazuje Duplapatent_bra Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore pravo.plesti Sa .Iedecem p.podiCis. probapletenja4 p pletenja.zavr'it.).nskog" pletenja petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2... 'a 1 nay. Mrelasta Uz 10 vaii patent-Sara: proba pleteni' 10.I.lp.r. plesti salnav.r.R.m raditl' p.. Kae ked normalne ti navijucima i "dubin<kim" pletenjem.ti zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv) l..pl<.eul.{nitleii iza igle). = red.plest.plestipravolnav.pedii:isalnav.d05.inav.pravo.pravapetljaplelesanav ujedne).. kao ked cbr- nuto9 pletenja.pravo. radii. sa 1 "av_ he kod obrnutog pleHi p.podiiusalnav. l\aV.odzvezdicestalnoponavljati U 8..utim.2.{edeCir.4.pravo.r.lnoponavljat.. za. pedid Kod 3.a2_!ovap.di.ple5tipravo-ujedno.4..pletelp.okodobrnutegpletenj. od + . podii:i t p..lp.Svi..-svakuZ3. r.tent_bra.ebe_ plestisanav.:od *. kr.ara naliva i ~e~etk.k. 4. 1 nav .podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo. cd v statnc ponav Ijati. podiCil podignutom p. r. podkil p .pravo. 1.di. v.izrada.p_=. ntimnav. i p. do 6_ r..eradio.pravo ·ujedne(5I.1p. Ove .8..2.• 1 p.plestiudubinu. oav_=navijutak I! . prethodncg reda pravo_ujedno.ra potrebno je sarI! po.r.ta patem·'are uzorak se rncfe BrOjpetljijeuvekdeljiv.~a. prave.:·lp.v.plestipravo-ujedno.2p 8rojpetliijedeljivsa4+2p. Kod svih mrehstih patent-s."'pletukaoked2. ujedno.3.probapletenja11..pod Dba deb ova 5e .2.iti 5a 1 p_ 6. izrade plete se na .=pedja.le svaka 2 reda lamen. pravo_ujedno.. prethodnog redaobrnute·ujedno.". na~in: u 1.dubi.*1p.desnodole:ul.p. od·stalnoponavljati. r.*lp_plestipravo.3.okodobrnl![cg pletenja.vicna r.

1. ples!i pr avo.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda. svepetljeplestipravo. 1 p_ plesti pravo. ~"Y. Broj petlji jedeljiv p. pravo: ponavlja.):od·stalnoponavljati.: svetlom vunicom ..vecubo'tiup kOjalei. obrnuto. r.talnoponavljati Skracenice: p. Tamnom pletenja.apocinje sa jednim povratnim redom.stalnoponavljati po- Normalna patent-bra pteeena dvobojno iglom: pocetak petlji ~ Plesti .:*1p.pravo(vidi3.=povr<I.saleveigle. .:od*lukpetljiip. tat.kodopletanjaodvajasep"v. [1. nay.1 p. rad i POOOyO po~eti na de.pravo. ub.Hke3i 4.liku3.vetlom vunicom * 1 p.i2r. 4. ~T ~':~ k' . plesti pravo.:*neoplestip.j ll..Od*stalno 6.: .=navijutak."mo luk.talnoponavljati 5.'podnje.podiCikaokodobrnutogpletenja.=polazn. ~..3 do 6.: svetlom vunicom* 2 p.6.1p.~j tr. (vidi sn-elfcu na toj slici). sreeeee p. tatim. sa nav.. ~. u dubinu (vidi goroji plete pletenja2.tnired.r.. 2. 1 p_ plesti (odno. r.):od ". p_=iviCna petlja. 2. i 2.talnoponavljati. p.izrada:vidiprobepletenja1i2. kao kod obrnutog p.=petlja.r..r. ~ed: svetlom vunicom 5. U obrnvtom ponavljati.r.3. pletenja.r..probupleteoja 1): od probu * u dubinu * seetoc ponavljati.m u p.r.doS.noj ~ podre.:.3. izrada:vidi.plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati. 1.lukpetljiip. r. * . S. natrag atatimplestisledecu plesti kao 2.:*1p. od*stalnoponavljati.kaokodobrnutogpletenja: = polazni red: ne prevrtati strani.pravo:od*stalnoponavljati. i"TJI i.ti p. iii okruglom red: pleHi svetlom vunicom nav. tr.noneopie'tisledecup. 1 p. 1 p. pravo. salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*.lp.e 1 p. r. 1. r. «alnoponavljati 4.)*1p.: tamnom vU!licom ~ 1 p.podiCisa1 od ·stalno vunicom ponavljati. ple.: 1 p.2.a1nav. . . r.kaokodobrnutogpletenja. ~.vidi.svetlomvunicom vunicom • pies'.4. leie2 luka petljijedan itnad drugog: . 3.d. r.odsledeCep. Iv. vet povuc.=polazn. pravo. Il!.gla tahvata. podid * pletenju: p. podiCi kao kod 1.a 2. sa 1 n~v.: * ple'ti 1 p. 3.calno ponavlj~t.:*1 (kaou3. . rn ~ lfJ . podici5alnav.uovep. ~ ".Brojpetljijedeljivsa2 I.T. 4..plestipravo"ukr4.plestipravo.1 p.d... i nay. r. . koja leti na levoj igli). 1 p. r.r. r.*1p pravo.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno S.plestisledeCup. zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja. 4.poSto.ples'ipravo. od l"J (T'.!.udubinu(kaou4.inav.stalnoponavljati.S..r. r.=povratn.: . obrnuto-uJedno.od "Halno ponavljati.plestiudubinu sa 2. I:l [f~ f'l .ti •1P pravo.l. r. kao ked oornutog od * stalno ponavljati. od * 'talno plesti pravo. 1 p.pravo:od*stalooponavljati.saoav.. pleteoeiu3_r_udubinu. podiCi plesti kao 4_ r_ 2_ do Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada.~. pa tek tatim ople. r. ~ed: tamnom utim od*.: t~mnom vunicom -ujedno.Ino 6. 1 p.p.r.).r..r. r.prethodnogrcdapravo-ujedno. nav.glama bet dugmadi je deljiv .l ~"j ~t to. sa 1 nav.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu.

..· vo.zavrSitisalp. lp. i obrnuto. nay.pravo. pravo.:lp. pravo.me.ujedno. i nav p.nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav ...obr nuto.plest.r.plestipravo. .r. a podi9nutu p. obrnuto:cd*stalnoponavljat.inav. prevud. pravo do 21.ujednc. nav_ pr.podiobrnuto~ p.pravo.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pletenja.*1 pravupetljuinav.plestipravo_uhSteno_ujedno.Brojpetljijedeljiv sa2.lp.' nuto.l.O<l*stalno ponavljati.bra de delj. do 22. 'p. do od ponavljati.pravo. r.' nav.ReduvrSit. zatlm decinav. R..l nav . obrnuto..vice pojavljuju cik·caklinije. pravo: od·ltalnoponavljati.Red zavriitisa obrnuto.r.r.obrnuto.). 1.1 nav ...:lp p. obrnutu petljuinav. 1 p. p.1 * p..k.r.kaokodobrnutogpletenja 2. zatim1 p.v kod sa 4+3p p. staloo ponavljui e.2. r. od ~ stalno ponavllati.lp. zatim oplest.*lnav sledecup. i ob.·'nav .Fantaz.podii:ikaokodpravog pletenja.obrkao ked ad 14.ple<ripravo.:lp. a prevuel. obr_ kao 2.3.obrnuto:od·stalnoponavIjati.v. r.·' p.tnired:*1 ci sa 1 nay. podi':i pravog pletenja. nailmenicnc nav .obrnuto.1. obrmsto.pravo. r 12.l p. 1 p.:·lp. zatim vratiti pr. i Broj petlj. 2. lp. zavr'iti sa n.R.takodanalevojiglileiip.p.obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.tim pr.l p. ho pletenja. 1 p zvezdice stalno ponavljati.: i1P nai. I.- ponavlj. patent. r.obrnuto..lp.spred nav. nicnoplestikao13_i14_r_22.l3.=polazni red: plestipravo-ujedno.inav. r.lp. 4. stalno 1 p. i 3.:l p.p_pravo.r."vo.r. 1.=povr.: 1.plestiobrnuto -ujedno.l stalno ple'ti p.ple .hvatiti p.ti .obrnuto: od·stalnoponavljati.pravo-ujedno.obrnuto.*obrnutu petlju plesti .IS..cak Ova rada: sara patent_!ara naaraje se na poledini kao .zavrSiti sap.R.vag nay.pravo. l~ * 11.r.: ..pravo·'nav nutupetljuinav.

c. * stalno ponav- Ijati.plestipravo-ukr"eno-ujedno.p. Sararibljakost l." .2. Sa * .·1 p.iv.ple. 2.i63 se Ii uputstvu povr~in~ka r.inav_plestipravo.:plestipravo.ukrheno_ujedno {vidistrelicu.2. uzduine pruge . * ubo. plestipravo·ukrsteno-ujedno. p. ana kraju r.Poznate osnovne strani.r. al.od*stalno ponavijati.2.inav.plest.:p. pus..l p.talnepenavljati 1. r. ali samo 1.r. ptesn sa sledecom p.r.r.''ll nay. pedici sal nav.r. .4.od*stalnoponavljati 2.plestipravo.:2.talno ponayljati ~are sa poprel::n.ledeee p. 2. pravo-ukrsteno-ujedno.k3ekedebrnutog ple. c. p. 1 om.Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada Tuniski rad. 1. petljama Tuniski redo"i kaje rad.:*lnav bo kod pr"vog pletenja.1. r.zne sa igle. r. prave. P. kose pruge * BrOjpetljijedeljivsa2_1.od*. pravo.. Od • s. p.r. 2.l pravo.:*lp. 2.poditi od Kodsvihdesetsara. prave: od p.p.pravo. plest.od·stalneponavljati.t.ti desnom iglom ilmeduebe.do4.od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur. r.1 p.stalnoponavljati .slikal)..ispredprave. p plesti ebrnute. pravo·ukrsteno-ujedno. da skl.r.: obr- Brojpetljijedeljiv plest.plestiobrnuto-ujedno. Y.in. i2. ·1 p. poi'inju sare i zavdavaju ivitnim ne pominju !lara nav" 1 p.:po2p. pusriti da skhzne sa iglei 2.l.jedvostruk{neracuna_ juc.de5.: prugama 2... stalnopoMvljati.i naY..pred iv.tiprave_ ·ukrlteno.talno ponavljati Tuniski rad.r..3.prikazanillna62. ebrnuto.enja.r. j 2. 1. 1p 1 p. provue.r.r.5. bekod nutogpletenja:od*sralnoponavljati.. same 1.prave.5talnoponavljati..:*1 p. morada bude .2. bo kod pravog pletenja.ple .pr'lvo.pravo_ukrheno_ujcdno.stalnoponavljat.Iedecom p.od·stalnopo· navlj~ti.r. plen.i3.:*l 1.m .1.t. i.i.).p.:u.prediy. Y.: plesti ebrnuto~ujedne. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati.r. p 4. brej petlj.p. 8rojpetljijedeljivsal. zatim oplesti p.alnopojavljatLP. p.· p. 1.5ti kao u 1.

r. T.tavr'iti •• nav. plett se igl. dela petlj.i sledecu p.r.nitvoditi..• I Ove b.: • 1 nav.i2_r.1 obrnuto." sa 2. jednom brai petlj. " . r.i p"'ti'ilnav.od*stalnoponavljatj l. r.r. p. do 2 mm.<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno. i brojpe!liinjjeodreden.vljatLl_i2_r_stalnoponavljati. j ~.l.poditikaokodobrnutogpletenja(ni. deli. pre.:*2p. puStit.zatiml.pravo. plesti r.i 2. i 3. 2. 2 puta na sledecl nacin: obe prave petlje podie.].od· ". utim preskoeenu p. r. nav. p. f " ! Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab.91u i plest. p-ave.kocitii poprecneniti petlje ubosti spredai I 1 p. zatim l..vo: izsledece raditi pravo. ple5ti odzvezdice5talnoponavljati.r...l p..iv.}: cd ·stalno ponavljali.p.2. •• Ino jol 2. plesti obrnu!o-ujedno.r. I.· 2.p.: pusti!i I nav .spredp.ple'tiobrnuto. licu):od*stalnoponavljatL2.r. 2 p. Deo petlje iglu i ople"i Iatim 2. (= lice rad.·stalnoponavljati.l. 1 p.sledecu2_p_plestiiSpredl. plesri joS a Lltim jed nom njih oba zadnj. voditiizap. pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef.k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat.plesti obrnu!o. 2putaplesti2p.' 1. pravo-ukr'lteno. "a rada). jednom na levu 3. r.tup. p.R. koj.l izr ade 1 p.):*1 p.S!alnoponavljati p_ plesti plestipravo(vidistre- Saraklasja Broj petlji jc deliiv sa 4+2 I.tim p.i2. nnjirn iglam •. plesti ispred 1_ p_ obrnuto.ju jed nom tankom .datje..ukr'.r.ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1.lnopon.pravo {vidisliku l}. nav.do4..obrnuto. .r. kaoipretpo.r. Prugastalara Brojpetljijedeljivsa3+2p_l. P plest! in 1.dalje).p. p_ ples!i * 2. IZTada _ 1.:raditikao1. uleti kao iv_ p.'od*stalnoponavljati.p . pus!iti. pie".r. leii izmedu kaoisledcCinav .ujedno(ovaj po. 1..eno-ujedno(kaou2. . ~ i 1 nay. uvdi. debljim iglama a 2.re radene debelomiglom Obe hre im. pravo-ukrSteno- . 1. 2..' = lice rada: *pustiti desno_ukrheno 1.stalnoponavljati sa iv. pravo.2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja.stalnoponavlj. prnvc: 2p.4..:ples'iobrnuto. r.lp. r..ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l. R. pravo.p. . pravo. obepetijevratitinalcvu .).

r. I. obrnuto (= podiglluta 1 p.: * 1 p. ponav- .1. 1 r.: 1 p. pravo.).podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit.i2.Sare koje imitiraju tkanje Broj petli. je deljiv sa 2. 2. 1p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp. r.. dalj .5talnoponavljati.od*stalnoponavljati. : ad *stalno Ijati.. nit iza p. p.r.

..rUPletene sare II I I I 1 I I :9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ .. uvrlitisa2p.a~~or. ~~1r~ij~ Oupl" upletena bra ~~~~~i~~~a~: Trostruka upletena Jar . pravo Ijati.

"ju ni.) kroz III = 1 petlju oplest.*nav. sa 2 navijutka pravo(igle p.spredpetljedalje = 1 petljapod. provue.brojpetljijedeljivsal1+6p Radit.plestipravo.Iedeeih petljama koje pet .6.ledei:up. obrnuto:od·st3Inoponavljati.2p.anitsevodi.2.sledei:up_podiCisaobanav daljeispredp.2p.:~e:~~a~s: sa .: 2p..avaju unutar pregled kao kodobrnutogpletenja.podici.r. zatimse perlje(nav.c. obrnuto. r.brojpetljijedeljivsa3+1.. ~ = 1 petlju pod.stalnoponavljati.i1. dole: 1. dalje.ju redov. opuStitiobanav_.plestipravo.v. do 4.Sare sa izvucenim petljama Ked .:::~~:v~::~:~a 7 v. pobzn. nitvoditi l:' pletenje de.2p. 1 p. nav.t.: se ivicnim posebno Lbra. pravo.2.. preuzeti 2 n. .r..asledecinav.iese nit vod.takodepoclii:i "'.zmenicno ndesnanalevo(redovisanepar9 ~. ~ara. prema!ifri dole.plestiobrnuto. zatim ople.r. a povratni redovi • \U ~ = 1 petlja = pravo plesrl B= 1 pedja ... broi za pletenje potinju sa 3 p.2.2p. nit voditi :!: V = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja. .od*stalnoponavljatL4.do 7. one Prazne samo Redov. poc.plestisaobanav.pravo-ujedno.do13. r.2.r. obrnuto.pravo.lp_salnav.od+stalnoponavljati.r. pr ema silri ponavliat.·.od ·stalnoponavljati.pravo.obrnuto-ukrSteno . ra redovi u uputstvu poe..jutb. p.z popre~ne niti pedje = 2 petlje pravo-ujedno.za opuste) kockke olak.:2p obrnuto.prethodnog redaponovopodicisalnav_.redoviza· sa 3 p. U 1.5. stranu B~ ~.bra.d.2p.u i zaHSavaju pominjane r. Saru •• 4 p.a 6+5 r. 3.·lnav_.v vrbv.'plest. . lp. pravo. ~ povratni je delj.obrnu[o. se rade na. zavdavaiu radit.ip.nju p.talno se sa po 4 p.no redov.obrnuto.juci prethodnogredase silre za pletenje nemaju znacaja..st3Inoponavljati.Sviseobrnut. kao obrnutog i5predovihpetlji pletenja.3.

dalje:od*stalnoponavljati..r.od·stalnoponavljati.stalnoponavljati.plestikaolS. pored >:a ovogteksta parni brej pokazujemotivsa12redeva redova iv p_=ivicna petlja.ti vece.18. od ~ stalno ponavljati.zatim2p. 6 p..t. pie . pomocne igle pravo. do 30. se .1p.r. ll.16. 6p_obrnu.r. red obrnut.ara . broj petlji je delj. p.r.. r.1p stalnoponavljati.r. r.glu (vidi2. na .ome nit vodit! ispred p. r. r.r. pravo 2. l p.ra.nitvoditi ispredp. ur6kosih smanjuje Skracenice: uk. pleoti pravo.o. bokod obrnutog plctenjai pri . ukrstitiobr.r. r_ll. kao1. .Proba pletenj. 14. raditi evako: * 1 p.ogpletenja.:*2p.p..salp i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred lnav.eiznad 8p. izvuC>p rada. pravo i pri tome uzet.nadesnojiglinaslici4a)_2. p pravo. dalje. r. 1.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad. na . (polnn.:*lp_podic.. Sledece polazne redove raditi od 3.pravo. povratni red pravo). p. plesti pravo. nuto lodnosno 2.isviostalipolazniredoviod23.r.r.voditinitispredp 8. podignutu p. pr"vo(kaou1. pletu pravo.:·1p nutogplctenja..pletusetakodepravo.i sledece 3 p. plesti pravc.r. ali se >:a to p_=perlja.14.• l menj.plcsti .ukrs[eno (kao'tejeopisanou13. svedo29. pravo.kao 15.kao kodobrnu.od' p.i3. 1 p. 20. r.1.r_ovako· *1 p.vidisliku4a).).p.l.kaokodobrnutogpletenjapodici.. rada.podicisanav.*2p.3S.i36.3.v sa 2_ U 1. r. 32. 3 nav.r. nitvoditiispredp pona"ljni. i usvimslede· dm povratnim redovima od 22.ka014_r_.r . U 19. j I S.p.15. podici i plesti p-ave. od*stalnoponavljati.do12.r.r.isvesledecepovratneredoveplest.podicikaokodl_p.r. nav_=naviju· unu" redova_Ovorastojanjemoieb. nay iglu iu sledece p.nitvoditiispredp_. iza 1.ples..:pustitinav.!njenjenaslici). 3.r_):od*stalnoponavljati. p. opustiti.ukrstiti obrnuto(v.kaokodobrnutogpletenj plesti pr.: 1 p.. kr_ = krug .l p. podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p. r. do 11. 1 p..2p.i po ielj. . plesti Sa pravo.21.4. zatim 1.obrnu[o.kao16.r..glu.r. h. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati.r .:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak.:p. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p.: *1p.vo: od * stalno redu sesve zapravoutom •. poloiiti na jednu pomocnu . 3 nay.ka016.di13_r.do36.r. a pri tome uzet. r. pravo.pravo.:lp.11.r_stalnoponavljati.ple<tipravo(ovajpoHupakobj •. Brojobrnutih petlji moiese iubra.:2 p.r.31.kao13.r.vo. = red. Sve p.

pravo-ukdteno plesti 1 ispred r.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre. p.poloiitinalpo_ mocnu .stalno pon.vo. plese.: plese.r. zatim1.: plestikaou2. la~a sa reljefnim 1 p.91u iza rada.91e abrporno':n" Brojpetljijedeljivsa4+2p. broj ple'ti 1.:*2. ukrstiti obrnuto{odnosno2p. ple<ti -ukdteno.do4. r. ponavljati x.: 2 p. st~lno .poloiitinal motnuigluispredr. proba . pomoe· pravo.iffi za 0 ('itaniu sifre vidi sua_ Dekorativna lara.1. 3.ukrstiti i. obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1.juivicnom pominjana Op!:irnije petljomkojau uputstvunije j "ije ucrt ana u . p.: *2p. pr.l. 1 p.ukr<!itiizal.1p. U 2. p.S. ukrstiti pravo (odna.v sa 4+2 p. 1. (nit se pri tome vodi ostalep_sepletupravo. .•• tim pletenj. 2p.ti p. c.r.da. n!l84 prikazanih hra redov. pravo).).r.tim obrnuto.r. sve rene p.peed1. p. obrouto.: ple.. poE. prob~ pletenja: brai petlj. p plesti pravo). pravo.:*2p.vim povratnim redovima redu podizu ukr!:teno pleispred p. 2p.pr. lp..4.r. 1. r.stalnoponavljati 1. 3.Iedecup_plestiobr· nuto. ie delj.pravo-ukr· 'teno. ne tarim p.):od*stalnoponavljati. obrnuto. r. .1. p perlji p. 1.p.2. asledecup. sare vunicu rastresitu Kod svih pet posebno pletenje. jedeljivsa3+2p.r. s.p.vo:od*stalnoponavljati. p.nju i zavrSav. petljama pra~o·\!krSteno po_ lpetljaobrnuto 1 p. "91 .do16. 1. iza1. '3tlml.pravo. .vljati Pru9asta bra.e u prethodnom U .nol.Dekorativne za meku. ~atim plest.obrnuto:od*stalno i 2.

). polotiti na 1 pomotnu sledeCup. r. p.:ju obrnuto samo se podi. 4 p pravo. (pri tome nitiyoditiispredp. tiyanalaze.uzetinalpomoCnUigluipololiti ispredrada. Broi pedji pletenjedeljiv jesa12{zajedan Svi povr.Pletesepremasifrigore iz polaznih redova: te petlje se na nali.p prayoipodignutup.do16.tni redov.).e4obrnutepet!je:OYOra. 1. plesti igle ispred oplesti pravc.talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu .sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos.p.pred4.igle).plestiobrnuto(teksadapustitiobep . . pr.p.ne 2. s~ vode ispred p.vakog mo. pravo·ukrheno 8roj petlji jedeljiv so 12+2 p.vo.p. {vidi probu pie· tenia de. p.plestiobrnuto(odSp. se pletu prema probi ta motiy8 p. Kod probe pletenja (gore) i~medu .e ukr'teno opletene p.no). p.iz.tor)+2p. ~a". p. 1.nakraiu 4.N z. pcnav- l. do 30. pomo.zatim i91u . zatim 1.m pet'jama N 2.3. tim 1.. 1 p. 1. bra sa reljefn. pobzuje motiy koji rreba .amedupro.r.. 1.p kaokodpravogpletenja.S.preostaje3p.plestipravo. csim pra- . se radi prema gomjoj mri z.):sveosralep.pleotii... plestiobrnuto.tim y.asledetup..p.prevuciiznad. p.raditiobrnuto.stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1). pletenje: sifr.tojanje rncfe da bude isire. p.spred rada. 1p.

4 p.plestiiza 1. r.3.plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup. »dubinradom iii obmotanim I. 3.enarunenaCine Najeeste skim« se ovi elekti postizu podignutim grupama petlji petljama.u odeljeni sa Jedna!iara. p. bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim (vidi.5.dublje. a 4. 1 p.pravo.Slika2bpokazujeupl tanje sa . Nit voditi iza p . r z.tim promeniti Sarli.po2nav. pravo.ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica. dubinskim pletenjem. 1 p. plesti obrnuto.pre_ 1.pravo:od*.Iedecem omclI Sa sledecom p. pravo"ujedno oplest. r.talnoponavljaeL2. povratnom redu 13 nanaju takode pravih petljL nasledei:i Moriveraditi . raditi obrnuto: od·stalnoponavljati.. r_ scalno ponavljati 2. do 12. oplesti pravo. do 6. ali . .(opustiti nav. 4p.like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi. Zatim 6.4r.Sare sa namotanim i tvid-sare petljama Efekeitvidailitzv.a6(+2iv_p_l_l.).:*2_p. 6 p. n"ein: . do 12. bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p. pcavo.r. aanm 1.Iedecom bobice pravom petljom. 3 puta ovih petljama .:od·stalnopon_4.:plestipravo.bra:brojpetljijedeljlv.r. 2p.'''4p..jeod drugeodyojenasa6r_ nalin:utrei:usledei:up 1 omcu.oplestis.: *2 p..ledei:ihSp. 1. ~ara: nascaju na sledec. 7. plesti pravo. p. aliubosci.r.:*4p.pravo..voditinitispredp. od 6_ p. naizmenicno 1 p.bobihnesaredobijaju..·provuci od • jos 4 puta ponovitL U .teno.z 1 p.r. ponoyo prevrnuti.. ple'ti prevr""ti rad. pravo--ukrSteno. podi6 . obrnllto.podici2p.ukr. plesei kac 1.raditiobrnuto:od*stalnoponavljati. podignuti sa nay.r.

r.. dalje.r.nitivoditiispredp .r. r. ispred U . dovi no. uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp.9. pravo.".nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •. pravc...lji je deljiv 4+1 p.asledecom p_ pravo_ujedno.R.. z.) l. lay"iti sa 2 p.podiCikaokodobrnutogpletenja.ve petlje anavijutkepustitidaskliznu. s..stalnoponavljati . redu obrnuto.J.pravo.r.obrnuto. p.t. 6.]p.5 vatiti ..pravo.pravo. prethodno zavditi p.sledece3p.I"decem 6 •.odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed. podii:ikaoul.r. sa 2nav. pave. r..a7.Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze'.plestipravo."ijuckeda J. plesti pravo{vidislikeSaiSb).. se "id..ru toga . :·3 p.Sare sa prethodno izvucenirn nitima 5. p-ave 2. Mot. obrnuto (pustiti skliznu). desnomiglomprihniti i plesti in sa sledecom n.pravo-ujedno:od·stalnoponavljati.plestilp.do9_r.eSp. zaYr~iti sa 1 p.-"liL Ovoi 7.• 2nav . izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno.2nav_. lara: p<M. moqv se ponoviti i na v.obr· nUlo. a zatim plelu "robu sari broj se nit vod. koji uvek obuhvataju brej petlii.od*"alnoponavljatLR.ahrasenastavljausvakom4.tim 3 p.·1p.r. r~spor"diti .r.a4. petlji.* izyui':eneniti plesti izS. hra leptiricaobuhvata5 Mot. podicikaou1.v. sara: plete tzv. p u 1.i izvuClniti. U 2. (uklju~ujud Iv.od·stalnoponayIjati: r.plestis. a . 6. $.:1p. pletenja je 'leoma polunom se rnoqu 3p.r.8.r izvucene pravo. plesti . !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje.. r. izmedu toga sc neparni U3 reo plesti po sulno 5 p.kaokodobrnutog pletenia.r.pravo. p.~me. ~liCn..eim rastojanjima. .. $v.podiCisa3p.pletupravo. 2nav.

Na slikama 1. P iglusade. ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto. p. to obe !are Sari S se ukrhaju pravo(vidi podicina Sare sa ukrstenim petljama !~.ubostiu2 p. 2 i 7 'tavljen. p. tatim plesti ukriteno 1. moie se raditi .vim sa 3 (i 2 iv.esara i 4. a pletenja.).t' abrpotrebnojeukrhanje izvesti ovako: 2. pieHl.ilrama uglu broj petlji je deljiv i 2u sa 4 (+ Iv.r . odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii fl. polaznom i POyNaslici premaslikama1 6 redova njih . broj petlji je deljiv u .nanalevo..srodne.a ukrstiti izmedu nastaylja posle Sara 5 i 6. a 2. petlj~ zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle.:ne igle.. petlj. N.~~e~~~~~~~~ i . odnosno ispredprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih i bez porno.are sa ukdtenim pedjamasu yeom. . (1. oplesti.e podiie pomotu 1.e nalaze2obrnutepetlje. sa kojima je pred513vljeno su znad ukrstanje u desnom gornjem pedji u . Obe saren. petlje polnnim sliku7).) . za obe !are petlje redu. a kod ukdtanja pravo ispred 1. nutoi!lpravo. kaokod pr"Yog pr"Yo.). odnosno sledete petlje pleHi in prethodnih petlji.. Ukdunje Kodobrnutogukdtanja se mote 'lye.aizmedunjihjejednaobrnutapetlja.ilisledecepetljeispred1"odnosnoi.Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti pomocnu iglu. Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto. redovima bo obe prav .'tajukadase2.tern) mestu Sara) 1 praye ratnom 4. p. kod bre6.•• ! Plerenice pred prethodne petlje I..

do 'I.2p_plesti strelicu).).obrnutoi2p.: rada.obrnutoi'lp.ti kao1.plestipravo. 2 p.zatimp... r.'edece2p. je delji~ naizrnenitno)p.zatimp. prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca.ple$<ipravo(virli ponovi!..: ·2p.Z3tim1. a r na pomocnu 'I p.<a. obmuto.trecusledecup. 2.u 2 pomocne igle. Cd' . 1.talno ponavljati. r. r. r.r..l.e pojavljuju. meniCno 1 p_ obrnu[o. uzeti '" 7 (+ 2 tv. pies!.l.i2. pravo_ iglu ispred r.do4. obrnuto . pleHi pravo.gle:odpocetka pleltip.slika9a). 2 p_ pravo. r.av 'are (moti. 1. syaku S.).j usvirnosulirn i 3 p.ek u .). 2. .: naizmenilno (nitvoditiispredp.pravo..pravc·ujedoo.obrnuto. 3. r. r.v. r.enin pruse i potrebne .). p. U 1.kern . Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv. p.p.obrnuto. U 1. p.!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv. Petljese ukd. raditi pravo.taju 8. l. r. 4.:naizmenicno podic.3.au2.1.). r.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o. 1 nav. i 2. p. stalno pona"'j~tj Sara i 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 poslednju p_ pravo ple.-aju reali rrebaplestil_ 4.2p_ple. p.= redsare. Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv.-) se preme'(a..{vidi 'trelicu. povrunirn ·3 redovirna plestl p. de6. 2 p. vidislikuBa.r. pravc. obrnuto. stalno ponavljati Sara 10: brej petlj. r. 3.p. 3 II 2. r.prevuCliznadl.od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc.sapemocneigleplestitakede pravo. a Izmedu uradil.pu<lit.' U 4. 1 p ple'ti 2 p. p. ples!i nailpetlje kako pravc. prayU prugu ukr$<iti u svakom dosled kojim . pravo. r.alinepustitisaigle.stalnoponavljati 2p.

ifri " .eno c» ""'11."...ledu koji jezapi'an ovu !laru plesti prema ')"7" ut. ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple..eno obrnuto-ukr'.. • ne na§arekojescpletusaobe. bra: 3.." od .ni doS.Sirokeplecenice Umes<ouvodnih.vi povratniredovikao2. '" g.enice. do kme iza prene'i <la 2..a1. pomocnu iglu zatim p_ oplcsti prcma skid linije r-ada..'ja = 1 petlja pravo 81 petlj...' !/i~~ Perlje desno . redovi se popletuobrnuto.ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple. r .ma p. fara:svi povra.rraneobrnuto 1.o pravo-vkr'. S. pomoonu iglu iza rada. navljaju. jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu. do). zatim ".. tim slede"e p. ._ .m u Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada.do • • = 1 petlja = 1 pe. <estalno 4. .i10. obrnu. 10. r_sestalno ponavlja kaol. .. r.enicama sifre. u vaSim pod"cim. pravo prema ucrt:mim '"ac. .]" ko." ~~~ ".. redo. i7_r_se pletu a. pravo Prve3p_desnoodkmelinijeplesti fla 1.. pletu ~~ ".1.. r. linije prebaciti n.

rade pravo se Sa izu.lnoponavlj. do 14.elinijen" 1. POIllO':"" rada.akozvani »me daljon«3. r. u.et.et.niredoviseradeobrnuto. 1.SvipovrarniredoviS"pletuobr.iS_r_kaoil1. porno(nu igJu. ze. ponoviti.Svipovra.. (ad 1.S(. Svi pol. redovi 21. .91u i1.Prve3p_ple"ipravoodko..r.Iib prikazuje .a porno. Zatim pdkazanom fl.r.zn.gle.r. a sledece iglu ispred po redosledu 2 p. pomoenu 5v<> petlj" 'kid rada.i9. n~ 2.." 75 . do 27.l. cada i pleHi p_ prem:l redoje da( II brojevima _ pravo ~~13 • •• ~~7 •••• • 9 1 S. 6. bra: kod ovehresu i pcrreboc 2 po- moen" .pletusekao l.r. r.). 2 oples" fl. n..do28.korn 7.Iede':" 3 p. hra: . nuro. Prve 3 P lI. Iglu ispred sled" koji .

3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn .dcsnogore) Na ovaj !la<:in maze se plest.lie. kako se 'menjuju niti vidi se jasno na. nasivak .vei:".znad pre. sa naliti" do ..Pletenje sa vise boja Ukoliko potrebno ielite .. nasivak u drugoj boji koj.eg motiva kojisepojavijujeuistojboji.znim boi~ma nije nit druge boje vodit. veee povr!ine sa r.Iedei:.zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui redu. pomerasetakodezajednu redu petlju zajednu u$vakom Doptetanje Kao cetv'li jednobojne primer bre pletenja desno dole) vide (slika <I i proba se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l) pletenom delu po boji bojom. Ova promena..svakapovriiinapletesopstvenim nltima. vidi sliku desno. boje na drugu.e ne virli na lieu pletiva.arno nekoliko pettj. sa dru90m .levo dole. 3. Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi .plest.hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2. je !irok .

se. niti drie 'tal no u . adruga. Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja. Niti koje se n. radi iakar potrebnojenittedruge se plete prema iii norvelka sa'" u dve iii boje (iii o. ))napesta" jc tako redovima. . potrebno Ova sp-ava je upokon_ voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste t~v. potrebnoje iii sledece niti tako ked niti. rrebiti Ako 5'1 radi sa tri iii vi. red'areza Sa".laze petlje 'spred sebe. Vaino je pri je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n.arizabrojanje. ne mogu uvneti.levo(= polami red) i sa leva n.eiu tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti.Ukoliko vi.titi kao levo gore).no (= povratni red). vidi sliku i"e nit.udrugojboji.calih boja) za brojanje. odno. na Tevo Da bi oe dobila iii fakar-hre). boja.odnosno. scrutsana d~ sc rnliCite adase za vreme pletenj.no. . de. razlieite u bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke.kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta.prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke.eboja.e Zil ple[enje«. hri niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima). medutim. da se u sledec'm redovima daije pocev od ivice potrebno je niti voditi istom hrstinom .vak.svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim svaka kotka potrebno tzv. brojanjeseCitasade5na (ked visebojne norveske kako na nali"ju ne smeju da za. Ukoliko se plete u krugovima. mogu voditi i c-eeu nit ravnomerna obmotari oko iviene pet!je (ukr.'tom r"poredu.

2+1 p. r.trelica 1): '<retiu plelenje.e patinje i lavrsava u redovima petljom koja '" ne porn.1.4. iza p.r.adesnohrau3 beje. r .ti sil1p_pravoir.pravo.viI'! Sara sa . kaoiS."i. nit 3p.. a 3. r.il>. r.poditis. povuci u 1.r.podicisalp pravo.sulno penavliati 5. plestipravo. ~ara.lnav.. rad. r. i4_ r.an.5.vljati 1.do6.3. lev" slede posle" r.I .!'diCi.: * 1 lvezdk. Posle po 2 r.. r..3. r. zavrsitis. 2. vunicesvetle boje dolazi 1 c.e provu~ena omca sa .zavrSiti .:*l skid pluti svetlijom. alipocetisa1p. prema pletene p 2 oznacaYa je iznad poslednje p_ prave. i 8.r. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice.talnopon. decom p.lp plestipravo:od'stalnoponavljati R.pravo.com. 1. porucujusekodobradehrenihostatakavunice .ti pravo-ujedno inepustitida. 6.ei nai. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p. 1. sa 4+1 .. 1 p. (= 3 p. r. predloiene hre pre..nje petlj..uzetinaiglu plestii<te3p. 5.vo:od*. 1. Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r.1p lavriiti pravc. " r. i 2 r . . i 2.pr. pravo-ujedno. Na . za flare u dvobojnoj jzvedbi.:plesti kao3_r_. se ubada2 r"odno. plestiobrnuto..stalnopon.r. plesli provo p.joslputpravo-ujedno).'. Kod . promeniti boju.vetlihp 3.sledecu naviSe i uzetl na desnu iglu (.crelicu) brai petlii je deljiv. ali poceti . sara: posle6r. nijem vu().vljati.1p p.r.. levo se vidi ise~ak raden u dye bOje. radi. om~u provui:i sarno ispod.klizousaigle.:3p.no.Iic. 1p kao 4. dublje 4.:nom 1.decem r. pravo.nu j piece . tamnlie vunice: u . Broj petlji je deljiv Poslepo2r.r. tam 1. bra: (vid. ple.:kao3.1. posebno.. u dub. bra: brai je deljiv Sa 4+2 p. i 6.ledecepravepetlje.dueoj nran.kaokod vodit. bra: de$n~ trobojni leva slika prikazuje dvobojni.do6_r. promeniti boje.. i 6.·1 obrnutog plerenja p. i 2.Dvobojne visebojne sare Na ovoj i . Poste3 p. ple.I .men''. do 4.no !vetlom "unicorn 1 p.tvodiiiispredp.

r.• prema !ifri Pie- tenieieovdenalifriobja!nieno . do 16.dalje ~Iet:ni:. a 3. iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po.r. ul. r. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole.vim povratnim podignutu p redovimaponovo prethodnog "eda anitvoditiispred.tiobrnuto. r kao 1.. 'ara: broi 2 r. predp. Boie se menjaju usvakom r.r.·1 7p. r.do8.. 5.3.I .brojanjeseodnosi sliku hre sa strane . r. motivusvetlifom tamnije yunlee i meniaju se boie kao do . Posle 16. ho r.od*stalnoponavljati.ple. Na poledini radan3Stajupoprecnepruge • 8 ~ = 1 petlja pravo = 1 petlia obrnuto = 1 p_ ho kod obrnu_ nit voditi is_ togpletenja.podicikaokodobrnutogpletenja.izmenicno ple't.sal zvezdirom.akodeinasrrani77 motiv.S.l.ostalep. pravc. U .ve[lijom .l.r.l.od*stalnopojavliati.e nailKada je r vunkom pocinjesesal7_ _._do 4. 4p.al ilp.nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati.. 41 2 na Sara prikazlije jedan sifraz.pravo. 3.zavr!:iti.kao3. r.amnije.:*7p.cno menicno izveden1. se iglama bez dugmadi iii okruglom .pravo.:6p_provO. sa !ifre tamnijom .:tOpg ~ lzvesti ~ifru. r.pravo lp. svetlijom.zavrsiti '31p. N.: 2 p. do 4. . i posl e 4.ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta Ova lara se piece zabroilnjepravosalica_ u2boje ..r. motiv sare "... p.R.do4_r_statnoponavljati 9. plesti obrnutc.1p.-'toji se iz 16 r.R.pravo. r_ prema mri . p. plete. r. pettji 2r sa 8+2 p.ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2.podidkaoul_r.podignuto . Posle 16. 4.pravo.r. vunicom.unicom. tim se pletu 1_ i 2.stalnoponavljati.. vunicom. . ~ 1 Ivez- dica(kaou2. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r.Jedan seplete nailmen. r. i 4.r"alipoceti lp. P..).pravoizavr'itisa 10. dalie P'n~:o v~~~t~b. se bOje meniaju.

Vezeni i kukicani ukrasi .

jedna sara zahteva proproa pravo-ukr. Ion.::)V~:n~ia:a. Ukoliko. Biloje uobil'ajenoda se na ivicama ime Iii po~etna slova. priroda i rnne »izreke. prub Bobicese raanovrsna ne moraju veoma mogu':nosti nosile kao ta.~a~O!~:j:n~..ne uk. potrebno je paziti tacno pisanihperliusvakojboji..I~k~j~e~~ koliko nhteva Sara. na broj t-- .Opleunjeperliradisepravo.Vez bobica Ova vrsea veza pletenoj odeci. Pre poi!etka rada izveze Omiljeni motlvi bili SU cvece.. vlacenjem niti se perla nitdajejojc. a ponegde i veza perlama potrebno je veoma strpljivo {:~~z~~s~e~l:d..kaoinaredosleddatuuputStvu zarad. medutim.ek:~.tena visebojni vez perlama.rstinu izvodi na lice rada.ukdtenimpetljama.« i'arapa i rukavica godina.aieni. na Samo vestl vet i uplesti i torbice U dob<! bidermajera su se rado veeene od iiarenih peril.

R.. 1. 4. zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati.pe" vuci etprilike 1'/. em qcre.!i prave-ujedno. 2.do4. omogucuje. ne opl.itisalp... koja nije u BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l..1nav .obrnuto.l.talno Brojpetljijedeljiv.t.r:pustitil. gore.2.le 3.Od*.. 1 p_ cbrnuto. p_ epustiti..p_ne daskliznusaigle.r. ·sledecin6p_pod. plesti ..cikaokodobmutogplete· .od *stalno ponavljati R.*2nav p. ebrnuto.od+nalnoponavIjati.r. navijutaka se zahvaljujuCi koja lei..·2p ple.pravo.. sve povve.a2"av. Ova vnt. 2 nay.r.1 p.lnav.zavriitisalnav.zavrs.1p.1.zavr!...p.lnav. 1p. plest. da se petlja lzvuce. r.3.og pletenja (nit pri romeIef izarada}.e.lnav ..hodnog reda opustiti i izvuc. r..prave. .u gla". r.stalno .ledece3p_podiCikaokodobrnu. al. pravo.6.R.anavijutke koji leie izmedu i po.·. lp.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno.plestiobrnuto.. efekti...r. c_ 1.pravoisple. 2.kaoi2nav iza 6. pustit.yin na levu iglu i plestiebrnute· petlji ed pond. ravnomernO gore.:ed*stalnopo· navljati.pravo. nit) Dalje ubesti 6 delev" _ povuri .ja(nitleiiizarada}inavijutke. 4.R. prihvltiti jes jednem "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p.r. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno. (vrn i91e sled. hra ovill klizanju izmedu pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom uputstvu posebno pomenuta. p.juci.r. kraju r. do 4.zavr'itisalp.plestiobrnuto..iv.3.ti izpeprecnenitipetlje.a4.1nav. Ravnomerne leSt p.r.Sara radena od navijutaka Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav.pravo.r.vljaci Brej petlji je deljiv sa 6+2 pravo_5.alinav_pre.plestipravo.talne pOHvljati. r.pravo:ed*stalne pustiti. ponavljali.*1 nav_. ponavljati. de 4_ r stalnepon. r. 1p p pravo. 1. ~. ravnomerno gore.. Svi redov. vratiti n. sa i9le..nav. 1nav_*lp_provo. vratiti ·ujedne. petlje !ljit. pouebnoje . do 6. da se broi petlji poklapa ponavljati N.lp.

2nav .r.r.r.: 2 nav.pravo.vratitinalevuigluipodici4_do6.:·jednap. nvrsiti sa 3 urnesto 4.l p.plestinajpre5. 1 p.r.r. Od' stalno ponavljati.: lp_pravo.*2nav. 7.. S. Sa 5 p.. do 3.pravo. Favo.pravo. ne okrenuti.r. 1 p_pravo.r. "Sp. i 2..a U 10. z.. r.3. r. Iavditi 4. pravo em gore.od3.p t ak od e nale vu i9 IU~ s vih 6 P_ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo.od· Halno ponavljati. r. pravo. R.p.plestipravo.: 0 odslede':ihBp.tim plestipravo. Posle 11. plesti pravo. r. plesti sa 1 p. I.. r.uIetin3desnuiglu(vidi6. R.ll.r. p. r.• are) 4.p.2nav. S. r. pravc. pravo. i 6.r.2nav.: 2nav_.do8.stalnoponavljati Broj petlji je deljiv sa 6+2 p. Raditi iglama bez dugmadi.d08.:3p.2nav.pu$titi nav_ i izvu':.1.svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle).stalnoponavljati .od*stalnoponavliati.pravo.. p. iznad 6_p_. 2 nav .r. 12. p.2nav. do * sledeCih . 8.:ilyuciiv. pies'.r stalno ponavlj~ti Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l.Broi petlji je delji" sa B+2 p.poslesvakep izvesti3nav.pravo. r.nav..pravo. p.od* R_ zavdit.i8.i7.l. 5 p_ pravo r_pustiti.izvu· ci ravnomerno. r.doB.r. pletenje 6.obrnuto.lp_pravo. I.il plestika04.vnomerno gore. preset pravo.).(vidi suelica oInahv.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati.2 Levom iglom izvuci 1. p. i 2.p_otprilikel 6p.6.. do 10.l. r.1 stalno ponavljati. pravo.2nav.

Pletenje izlomljenih sara .

.1 B 1 01 .d 2 Objdnjenje znakova p-ave obrnuto nasifri obrnuto-ujedno .

Sara paunovog pe~a .

rombovima je deljiv sa 14+3 p. Broj Sara 5a kosom prugom '" 5+2p pet1ii sa je delji.en!" nalui se na .p.Inoponavljati Skracenice. Objasnjenje S(rani86 iifre za ple. s(.iv.p.Jednostavne azur-sare radene prema sifri nalnoponavIjat.nav.. = ivir:napetlja.=naviju<ak. Sa . <:ik-cak linljama sa 4+3 p Broj petlii je delji.Znak*obelehvaponavljanje..=petlja.. 1. !.ara Brei sa petlj.

na jednog . 0= 1 nav.ispred1.nju i kojima zavri.e obrnuto.nisuuneseniu'.Svipovratni rcdovi.pletu .eizavrsavasesap.udruki'ijeobja.aovihdvejustrana. posle1. izoad = 3 pctlje poditi. 2.. kojima poo. (proba pletenja pokuuje2st3va'lare) ea . nalno ponavIjn. Obja'lnjenje. strel. r.stalnoponavljat.ce.jutak = 1 petlja obrnuto pi est. (npr 81 p.are.e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova.=6x12+9) 1. 1.njeni.gore 1.ukolikon. r. lara: broj petlj.streli. je deljiv sa 12+9 p. 2 petlje ple5ti pravoa pod.Objdnjenjeznakovalifre zaaiur.v S3 8+1 p. nieena jcu $vakoj sifri 'trelicama. do 8. pravo_ujedno 1 pctlju ple. pravo .fre.. ~ara: broj perlji je delj.= 1 petlja pravo 8 . Dui.tava lara 09raR.h nalazi..= 2 petlje .gnutu petlju prevue! plesti pravo-ukdteno Sve aiur-hre sa ovih strana .t. = 1 petljuprevuc. k p..enasledecojs{ran.. do 16..kracen. 5ap..izOld n • = 1 petlju ·ujedno.v.u... pocinje .vajusvir.

1p.:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp.bra.hresestalnoponavlja{10. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda.~a~:::rv~::: 1. krug = kr. obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact.p.obrnuto.. ::::j~ = ! 6.iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p.Red zavrsici sa1p.obrnuto ·lp_pravo.=5x14+3j. bra: broj petlji je deljiv sa Probapletenja prikilzuje 3 "ava.eovako:iv_p .t~a f/c:c~e up:j::~j:\:.r.Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu. Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja. Nasljkana Poslepo12r.1p. 4..pravo.do10.trebaponovjti'aruodpo<'etka.Iedece = 10+3 p.vim osnovnim reci' (opjsima) skracene petlja= p . 3 ponav" plecenj" 5. probaplecenjapokuuje2. odnosno 1.. 2p.p .red = povratni red)..arutrebaponoviti. saresc scalno jzvodj_ Sif. . sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje {eksta! znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore. iviCnapetlja iv.obrnucoisaiv. gore prikazanajena levojstrani = su ..'.tavaiiareu'irini. (npr..1. 73 p.7p. navjjutak nav. red = r .aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad .do 8.lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima ~~a~~..are.. do 12. r.Objalnjenje U tekstovima sarama skracenica uputstva i u .

Ista sara radena u vise varijanti: kao cipkasta povrsina iii kao umetak .

.

log klin.knut i zbog tOS" .ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e.kaklin.Sastavljanje nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i »mostom«). Vrh .urezervis.6(ili ple.e zarefe iii se povebriiljivo bodom. Kada je zavrfen manji klin.kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet.nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta.Petljl!sedelena3 12bo~nog m. Ukolikoima zujetzv.3doS pnt.je.ejosnekolikokrugova. deo pale.poreduje. sa mo jo. Samo ponovo oduzeti pedje sa maiog se fade mnogo jednostavn. Strel.e tatno prema mogu. Od palea prema potetku prstiju rub . od najsireg mena za parae.i beleiese I'd inad..a o. . U svakomslufaju trebalo pre rada napravi prob.e namice 6 petlji za unutrasnii. iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima.e broi petlj. prenohosepredenaradzasledeti se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake uzetl jednu petlju. dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke. a usij!!. Oduzimanje za vrh ra. bo »meri«.se 2.dabi petljesa prelaza potrebno prel ••. fl.idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova. Za normalno oblikov. k klina pal".tu ovog se vrs.e u 3.re. dod. Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje. i . krug mora da broj.ee .ikaziprstnavlakeistedufine. kraj niti.uprotnom .t. Kadajezavdenmaliprst jedovoljno. .e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97 . od tog mesta se mOra oduzimati. za otprilike jednu trecinu.Produietak pale. pocinje . Nitsesaunutrasnjestrane plete. Koliko krugovatreba ple. krugov a. de.vanje me.e ponovo .yak. ruci jc j. navlaku.nom). $Iedecim Rukavice krugovima pesniee s"klin.. da Ii je ruk.vice (po pravilu so.1l palea.osobinavune 3 do 4 nove petlje (zavisi od rukaviee).vanje Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno. najvise S krugova (prema broju petlji).ne ruka. fla tom rnestu uvecav a. Dod.klin.canjem prelua petlji n~praviti novi i. uobzir.st.ij.mefu) radila identicno Il!uci pcocve broi petlji. Za koji se s. i tu se mOra uraditi klin.tali palacdobijasopstvenu prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra. prve de..ca pr.kuuje poce . iii siroh bi dase tanka. Otprdike klina palca{npr. potrebnojeu klin. manji klin).enim 4) petlji. ponovoonol. kratka plest. dye petine broja pedji kod 1S pedji klina pal<a.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii.Zasvakunavlaku potrebno je nam. pO~l!tka prethodnog prihvatiti petlje Kadasu gotovi prsti. Bezobzira drug.uZava. deo pleteneodece.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse palea. Nove perij!! .nezanadlanicu. plerese palac.Pletenje rukavica Rukavite. Svipodaciododavanjuioduzimanju ruk.". pomocu klina broj petlji kl i na mora za palac Na najsirem da Se uveo. Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg.nu ruku jeraditizadomal.e namiCu lza klin. da bi se leva (u nil uzimajuCi i ne kanuai oduzimanje.lidugacka.

. a 2 sledece U . p .yake isplete 'eno).a liea an d I a n. izve'ti jo. 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ 2p. p. Peste 6p.plestiprnvo. utim igleple. prayo Sa unutra~nje se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p. obr-nuto.pletenice (= mali prst) (odnosno prernaduiini) na 6 p.zavr!iukrugipleteiznad23p. 6). pleni3. . (sl. Na me. sa pomo':ne na ~e!iri igle (iii pravo·ukrS. 3) vuotca srednje 24 p_i 38 kr. kr_seoduzimapremaobemastra.S).4.• podeliti zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo od 'stalno 2. Kadaranflic. na po 10 em odgo· jacine. = red. i 5. lznad pletenice).). podici pletenice. 2. plesti prayo-ujedno.l p.: 1 p.zavditikaoul. 2p. U . .i4. preylaci. provo·ukriteno. pravo-ujedno. pravo-ujedno. (=2/5) nanovo. ujedno plesti na isti n..pleteniceplesti odnosno pravo"ujedno.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada. pravo"ukrsteno.p.!i joS 1_ i 2. i3.pravo.ledecomp. pletenice na iglu (sl. kr.e radi vec kaohojeopisano.pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano preo'talih 17 p. i S.prayo"ukrStenoiz obeleiiti vunicom druge boje svakorn klin . za 1 p. p. Yr h odu_ zetina. pruga 3 i91e i plest. Ijati. Dodati l.bezpromenebroja petlji i pocinje se sa strane rnalim prstom. Kadakrugponovoima49p.kr.Uputstvo p.Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle 7. p.cin u 'uprotnom srneru. obrnuto: pona.tipravo.mice 6 p.llati.ukrSteno. ple.kr.gle plesti obrnuto. 2.Iedecu 1. pravo. zitirn 2 putasvaku 5. Posle 24 kr Yrn Za kaii prst it poprecnih niti po 1 p. Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p.ledecinacin:obeprvei'poslednjep. unu<rasnjiklin: usvakom 2.pletesejoS6kr. l. sa nadlanice (= 4. a za manji. i to se it malog klina uzima Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje cetiriigle. Uz to na iii vrh . 5) raditi vrh: 4.Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti Iz p. p.e iiri prema obema "ranama 15 p.pravo_ujedno(=11 Usledecern kr. p_i 2 putasHku Zatim ple.pleStipravoipodignutup.4). i4. iz 4..h. s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr. ujedno Lev u rukavicu kr.pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28. plesti kao p..obrnuto:od·stalnoponav. = petlja.1. zuirn poceti sa do mal imp r s t o m.i6.i2putasvaku4_iS.Iedecem p.sI. sa pretaza prihvatiti 3 po. 1 p.ukr!teno.) dodati 5 p. pravo.aposled_ njasa.1 p. zavrsiti S~ 1 p. kr. 2.adobijeteljenuduiinu . = krug.uzetinapomocnuiglu Posle kr. Ove p. 16 kr_ (odnosno pravo-ukriteno. se radi kao za domali prSt.l kr. plesti 3 kr.1. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p.:*lp.p. i 3. p. 12kr_. prayo . U sledecem drugom p. 2p 3 p. namaklina1 prcc se t. kr.. 3. ho i 4.1p_obrnulo. ujedno. podelit! nJ potrebnu dulinu). sve dok ne iznesc iii pomocnu nit{.alica(poslednje dodajc1 p.t. nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb komplet igala br.aprethodnep_.Iedecem prethodnih oduzimanja 1_ petlju ple>!i pceevc po 2p kr.ovih15 p. pri i:emu se iz popre'ne niti petlji 1 p..lp. za rukavicu na slid Na rukavid (sa slike) na mole r.preyuCiiznad. plesti pravo a .to klina se n.do4_kr_stalnoponHljati Za ran fl i e u namaknuti 44 p. ad 3. Palac 5£ ispleta ispred i peste 6 p. Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu . pravo·ukrheno.p. sa pomocne .)n palaese nitipetlji:ove steeeccm 3.

godinc Fo.1698.vile.fij. jedne od kceri vunenlm da rukom caraparna po brine 'leo· ra(fene carape postanu Mcda <e i dana$ povremeno rna aktuelne .lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane.ogr. cia kraljica moda vee dozvo- "Trebalo bi da znate nije nem.Iz istorijata pletenih carapa Kr>ljLujXIV Vajg@lovagr>lik. Ijava neSto krace suknje: kod dama .iradenaod.ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan.iz vi.e... nogu" U doba rokoko-a. iz vremena oko 1900 neraZen odbacujeearape.i.

.

edaljeradiobrnuto. a na 3 petljiostaje malog pesta) igle. igle koja»mirl1je«.2petljcpravo ·ujedno. Sa oduzimanjem r~du.aste iyice plesti 'teno Posle 1. igll1 (uz petfje polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog itohzadnJ.ukr_ seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete. Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine. 1. Produzitina (= petlje sa 2 S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete.prevrnuti.broj5do6).1 petljaobrnuto. Oduzimanje krugu.a4 sliku3. dodaju . Po'leevikiebroj pocetbvrhJ(= nastJvak krugova broj krugova pre sveqa koliko ima petlji posleevikle. dufini stopala (vidi upravlja prema 2. Cvikla Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju pletenja. U prvim krugovima petlie prihvacene iz deloya om. petlia se podiie kao kod pravog Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji). bi trebalo pravo. Petlje .petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja.6petljiseradiobrnuto. Na 1. tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje. iglu ple"i ujedno..1petlja.dalje1pctljapravo.Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku se pocinje u jednom povratnom paran. zatim prevrnut!. 3 same 1 igla. Ako je broj akod 2perljeseplctuob"nuto-ujedno.vakom pravo-ujedno. Na sliei Sje treba ponavljJti u .pletuse2petljeiznad petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute k lin a.e primeni jedan od ta dva na- .ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« iglu kruga [srrehca na sliei 7).2petlje obrnuto·ujedno. kruga poeinje oduzimanje za Na i"i na 4. n.e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili.prevrnuti.hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u dela pete nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa. jos 2 petlje Sa 1. Na 1.popravilu pala isti kaoobim gleznja.1.. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja.

.

' . HI" "I'! 19i1O 56. '6117 " r.Registar :..."'"jooj ••• """ ..'''. " ''I'' o'''O<'''"i'..'J~ ""/....' O'...

U starnpi goblen prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ- .

u krojenju prodavca i U v.idnim rurn ovaj rene prtrucnlk a rad i malim postaje pretvara 0 SIVenJU »Zadovoljstvo .Novo na jugoslovenskom trzistu u zajednickorn izdanju nolita burde Zadovoljstvo u krojenju I lzdavanjem -Nollt i Burda vole same da stvaranja uputstvima tajnama krojenja nerazdvojni u zabavu i proverei Sivenja. BURDA rnodela din Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi i zadovoljstvo knjige 60.- . i samcustucama. krojenju svcte i Itvenju fena ida Prir-udnlk rnofete zararna NOUT vasih Cenc fel]e nact i novih kod $vog novina. svake prijatelj :z:adovoljstvo prakt.