P. 1
Burda-Zadovoljstvo u Pletenju

Burda-Zadovoljstvo u Pletenju

|Views: 1,462|Likes:

More info:

Published by: Елена Миланова on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

Burdina specijal na izdanja

i prtrucnlcl
za rucni rad
U zajednickom izdanju NOLITA
prirucnika namenjenth specijalno i

BURDE pclavtce se na jugoslovenskom
rucnom i radu. Svakt prirucnik

triiStu uskoro cttava serija
vrstu i rucnog rada sa-

za odredenu

dri; pored opftrnoq uputstva za rad

rnncstvo

ilustracija,

uzoraka. proba tada

modela

Burdina
specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU
Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT.

BEOGRAD

1973

76 Uta 0011 Offenburg/Baden Burda·Oruck.IWS. FotoOejninger KG. Bavar<ki nacionalni muzej. Manfred Boe"h. Izvorlo(ografija: Burda·Studio.~: IzdavaCko prcdutece Stampa: Izdavacko"tamparsko NOUT. Muenchen German.kiarhivfotografija. Schachenmayr & Cie Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik. Nuernberg r"orij.v.BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit I.ki nacionalnimuzej. Subotka .zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3 Saradnja: Stampa: Renate Schroeder.©ModerwerlagAenneBurda 76 Offenburg/Baden. Krefeld. Stadt. Infoplan. Terazije 27 preduzece 8IROGRAFIKA. Beograd.d. Bad Berneck. Arhiv kuce. Am Ke'tendamm 2 Telef.

pomponi. reljefnebre Sare sa bobicama. upletenidelovi idtepovi Obradasuknjesaefektimafalti Om. uk."sni na.. Obj.""zanjeiparenjedelova Raznovrsni. tvidhre ~are sa ukrstenim petljama.ki rad."avijeni n. hr..obioamavune Odkrznadoklupi'e.:ivci. Sadrzaj Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe.avov.snjenjeiifrizapletenje azur-sare 84 84-91 88-89 i kaoumetak 90-91 JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre RaznOHsnebrepaunoyogperja Sestsara sa obja'njenjim~ Cipb"'''rakaopovrsina Pletenje Pletenje Izproslosticarapa Pletenjecarapa rukavica carapa 94 95_97 Registar izraza . probagorenjem Dobar Osnovni pribor kurs - pol a rada .lji Skrai'eniredovj Uple. Dvobojnopletenje.anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji 22-23 2~-25 26-29 30 " Pletenje prema kroju mere) pregledu 34-35 36-37 38-39 rada Pravilno uzimanje mere (tabelarne Uve"avanjekrojapremakrojnom Promena normalnog kroja Proba rada..uacija pletenja znati 0 S"aoe Sta sve treba vuni Izistoriie Odobrimo..Jivci Donji prelaz. visebojnehre Navezeni idokukicaniukr . njegovaprimena Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi Pravilna obrada pletenih delova 44 '15-47 'IS-52 52-53 54 55 R. i Uzorciod navijutaka Prelomljene..m. tkani rad. uplctenirad Saresaizvucenim pctlj.umetanjepatent_Iatvarah Dopletenii n.gajtani Popravka i nega pletene cdece 56 Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune Uzorci i sare " 5S-61 62-65 66_69 72-75 76-79 80-81 82-83 plet"n'" Patenl-sarainjcnevarijante TUlli.Iz istorijata sa mnogoilu.a Oznakavune..

(o'prllike1390). il.. Buxtehude " .."". krojem 1.dnlegvek. t...oloe.. Urne. iz m. ... oltar.cii..lika''' ..liko . "I.SlikarBennm: Slik.n.._ "." burgu_Ovojep"'. H.tkoj galerij. sa jednoghil.rn. ..ple'enjaunematkom. <"'" s.k""og".

Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici.kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese pedii imaju starije poreklo pape Klementa 1309_ god.ne V. stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen.t secaraperadenadve se saznaje da je . uvode.koj Alp". Vrh 191" ide kroz nalevojigli. leve ruke. U jednom peruan. grobu. i91e Bertram.9 novog vanajejednakratkai'ar. odna. su o.stvaranje . Jufno i u Tur.Iikar slikao pomenuti oltar.no koje su . pleAlpa.Iz istorijata pletenja Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez.u povezanenitima..nitprediva. U rimskim grobovima legionar" takod .kao ina na5im sok_ nama dana. ~trasburski Izjednepocetne levoj Igl..tolecima zaboravljena U 13.lna ovoj .anih12. I. vremena oko 500.kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka ltalijanske umetnicke Rudolf II Habzburski zvao u Prag. tbnje je i0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten. apa} omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom.e. a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta prste drug. koje je (lSS2-1612) scpo predanju. da je umetno.voju rezi- denciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad koji su u ranom srednjem veku SpanijOm.uplitanja". su naden . miskom petlju reda des"e ruke.ta109 dela 5asvim je moguce omotaca stopala. c.tale rukavice ... Mnostvo dokaza govori koje.okni je . tenje severno od zanatlije.arape railene pletenjem. drugom iglom danas radimo kojaleiina se izvlaei nova ·pantalone je su radene od tkanih matehjala. a petlja iz prethodnog "'prevlaciiznadnje pletenja bila . on09 premestio pape koji je . bez ikakvog orud.epolaiepreko vrh~ igle..pa_ koja je otkrivena U jed nom veka sacu. sarno prstima. vise stvarao i91ase dri..sokna" koptskom centarindmtrijei' . _ deozaveliki prstodvojen od 0.bne_ Petlje se magu izradint.

abrferadioodruku. bile su pleteneodsvileiu toyreme Ijalepraviluksuzdostup. ro) poklonjene earape. Hen_ rib VIII... All.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice. Medutim. u'ke svilene ~arape iorden podvezice .ke: kraljnO$. mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate. do 1547.a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje.ebi moglo bogatijegradanstvo carape bi . mlade fene nikako ga Zadatak nije bic nimalo jednostavan. Ona je yredno plela ':arape. bogatoyezenuoG"':u. Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama. vee godine 1589. do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z.mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom postalejeftinije. ideja. koje poznoto dele kralja predstavlja Han . priea da je davala prednostcrnimcarap. Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um. onosn. niu je vezana.inatoj. Goyor. se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII. Vilijamu H~n>Holb'in: Lij~ platno.e kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa. kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp .stozn. Kao Ito je vee receno.Iedeta pri. kralj je vl. koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape. imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu.dao od 1509. On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove nije napusula.Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje.Henrik VIIIod Engle..vom pretpostavlja $<0 da je tu mogao uoeiti pletenje eetiri iii pet igala "u krugovima". dar. Vilijam li aa v-erne studi. Njen mui je svedok e.kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i. U sveru je 'leoma Holbajn.nsamo tom plemstyu Na dvoru su carape predstay_ begacenjen bile veom.". tesesa pr. u Veneciji iii Milanu. Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni). engleska kraljica od 1558.aj da dozvoli i malo Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je . postajepropovednik.u Italiji. ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539.maiz~panije.cidabi luksu> .

poreklom iz juine Nemai'ke. poljanalozi.korn nac. Naokolojeizradenukrasod. ..redin.. i iivo.inja.romena oko 1690.ki Na . n.epih iI . .ticnirnornamentimabiljaka cuva .eduplioraookruienfanta.rabe.-- Veliki ple .onalnom mULeju u Nirnbergu. u Gerrnan.

. stole".upruga vi6jnom mULeju u Najsu Velikom MJrije XVI). ! l Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz- 18.. I 0 da svoje $I' .

elasriike.arekadkof!h je .oma doba.amO in. i dan . IIdruge v. izradivalefinecipketankekaopauCina.vaki znak ozna"avao . Ov. n. veka imamosacui iurnala ~asop.·ivac iz Vajmara koji s" kud Kirm.kaidugotrajna. Sadatoni. manti!a. za pletenje toplog ve· .kosulje Kultur~ stanovanja u dob.u. vaini modni detalj jersenosilokratkodabisenogai pletenjeuglavnomod prediva.jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •.. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj. ~a itd. U doba 19.e tog y.u'ceste bili oznaceni ne .cijali nego imena. vee prem. Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena. i.. na onom izlo!en bogatim yezom belogp. tajepravood\lsevljenjezopletenje.slobodne ~l casove nije provodio same fr~l" vee i ~z plctenje. Torbice pogledimacarapajeukraSavana i cipkom su ukra. n .\le ceste daju uput. oua« perlu Kapice savane poperlu za bebe bortnama nanit (Yidistranu 11) su veOma "e.jerpreno'to plerenj.datumimestoizrade~ak i sitnim perlic.railene u Majneu" pok._KrakoY. ianenog konea cnim iglamaod a uzorke Na bile isti pletivo sa.levelikamoda. sa perlama.lesutipske.to ukra_ sa perlama Kao uzo_ boju. u Jakobovoj I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima pleKakomple<nu bidermajer sob" sa tenim zave."j nai'in . znati primer pokrivaceza bra_ Po_ zavese to prozore.u ':arapa vide)e.uknjica. je bio na stopalu Stolece kUnije. bil~ i na 'vikli. II vreme bidermajera.mu~nog delu koj.sa koii rakslui. zahteyima uzorka. Ovaj b.tva .ama ad belog pamuka. piceZiObebepletenesuodnajfinijeg bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je.'in .ma.yelil<eduple ~nc krcvete. u Sofijinoj basti 1821.amocarapeveci kape.nih polovine ienskih ponekad npr. Na rubu carape . Na . ogrtaca.ke.. cenimo. te epohe je rukaviee. vrsta jcte..: .u se poznajemo dugo od radilo perli bidermajerai:arape..vim tankim.

Zavreme

prvogsve,skog

rata n3jceUe Ren.t~ Jocque, navlake za Internacionalni ~~~r~eurii'l zo i Ple'porta. godinama Nemach tekstiln. ~me,· nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld Rnnaizd.nja:-,Nunakao rucni radg Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein, CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954 Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. Henschel-Verlag, Walther i.davae Berlin

seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, koleoa,kapeisalovizahiljadevoj-

nik~ n~ frontu Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj induS[rija rodnoj Sviter preulima nosnji i prsluk i u se proizvodnju_ domenu u tim

ten.earapasezadrialanajviSeuna-

preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" \lztelo Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopleuth dec tenim stvarima svaka pletilja svoje mahoyitoS[i. cas sportski sik, cas ,a,vim

Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve

treba

znati

0

vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo tome '" do danas niloiakojeizbor

N~ pres"ega oded. U promeprediva Vuna uprkes meslo II obpray; dar pri_ vun~ danas

velikim je igrala su

trgoyima najvazniju me.ta

srednjeg ulogu. u koj;ma

veka I d~n se

kej

Fridrih

Vilhelm a ujednoi da unaprede u lopstvenoj

I spre~ava

izvoz

.irovevune, podanike radu Veliki ~une

uvoztudihvueVCarnvo zemlji. napore nagcsai obFridrih

poznata

nenihproizvoda,dabinateraesvoje

za~ela industrija Tako platna ukazu pryu je, npr .. u oblasti

vune JDS u ono yrerne. nastajanje industrije Ahen. krajem de.eU Flandriji, u svojoj tadaszemlji,

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. tome niie i'gllbil. ,yoje lasti rucflog rada. Kao

nanavlja

njegeve

setogstolecavezanoitasnoyanona KadaVelikog. tkacnicu vune procvat njigospodarBaldurodFlandrijezasniva koja doiivljava U cetf'naenom

U devetnaestorn.tolecu Australija 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem mnaescoq naseljenika $tan jima broj stoleca dono,i

rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! moderne Illje "groien Napro!,,,, r.zvDjem vuna posin. teh!like.

nekoliko engle'kih u Australiju izveiz ~panije, take dopao ima lest umlie koda mi_ sa vu-

merino-ovaca kontinent Australija

Ilaje neapModn. teti~kih pred;". NajvalniF

U oplemenjavanju

i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sede':; sednicama na vunenom dfaku_ lordovski doma se

se novi

vee eke 1820. lionaovaca Pored velikim Australije. brojem

j'porui'ilac

vune

je

ave.

u izrazite ovaca

Me"utim. n"'im predma najpre kac ;tvor mesa,

OVe3 je sluzila mleka i mast;
U

Gornjeg

i razvijenom

I danas

Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

onom

neguje oyaj obicaj. Nove puteyevunadobijazahvaljujuCi tugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate se poznati £)0[0 eeeva

trgovacke por-

narskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim da na rOmne najvei'lm ponude iskustvom trii'tima izabere je u stanju vune iz og_ prayi kvalltet

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena cunalo prema do 'edmog se pre novog veka rabroju st.d. ovaea. Sve ovca je u zemljama najvainijc

rnerino-vune. Trebaloje da itatijanski umetnid i stikari po ie1ji svojin u Firenci. U

i Mikelandelo. bave vunarstvom

za s~oje

preduzete

tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo priStUpale ponovnoj je toga propalo i izgr.dnji. U PrusVuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", Vuna na« su JDS mnogetajne se sastoji koja je od neotkrivene supst.nce sa.cava izvesne hemijskog

veka

Sredozemlja pred'tavljala ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu siocarslva, giji. Rimljani usavrhvajuoyu naroi'itou Nemackoj vrstu i 8el-

roga.odvunenebelaocevine»keratiistog kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

Fin. perl-

Finaspon,k.

C~k i kad naptlsti svog 'vorca vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni i sa pravom rodnim krzno. Vuna nije samo .opla iOlll. Reaguje cenatvlageu valjujuci procesu i pri zamenjuje se moze nase uporediti krznom.

_

OVCIl. organ Sa pri_ natin

Mogui:.nost

sakupljanja

toplo.e

"une sadriaju izmedu

pociva pre svega vazduha. Vazduh ~estica vune kao

na njenom se skuplja i izmedu

u danainje vreme, bore ,e za naklonost na strucne savete

Kvalileti i boje kupea, Ako ieprodavca. budcte

litedaprikupovinivune.bczobzira neosteceni.moratepoznavatinajvainije

sast avmh

koje na najholji izgubljeno

prirodno

delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku mer gusto vatu uloga tkana skupljanja duplih plarna replete sadrie (na pri· Ravna jo! 60% prediva izravnavaju, .,napile'· vazduha i prozora).

Put

koji

vuna

prede

od ~ihnja

ovee

ona daje tOp-

sarna po sebi na provuduhu, vezujejezahhemijskom rcplotu prl_ i zah_ tome rnvija

do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna vorilouobojeno, da bi ,e rune ovee pretmekovunenoklupce.

komplikovanom

vazduha. pritiskom

Doksecesticedrugih iii tegljenjem

Vuna iljednacuje lagodava se klimi ,evima odeci 'eia, Zbog csecamo

temperaturu. okoline, kao toga se u na prijatno

vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e vazduha. Ovaj prirodni jesterazlogprijatnog telu

Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se
M

kasniju vunu prema namei

upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu nijesvejedno ,yom kvali.eru kojasevrsta i fino':i .une. Cestica.

hladnocik.oinavelikoj je tacnastara poslovica - ..coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· logicno je da ovea nikada dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih oblasti nena Amazona odeca dok:lzuju ,vim doralla ne moze i iz

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera radu vunene p~tim njima nose pri svom napornom Veliki broj ~por(. daju od prednostkukostime,

njuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza obliku vazdusastih pranja, belih ona ulazi u u pahuljica

ski •. asova·plivac:a And. da kostimima je vu-

ststem valjka. koji ispravlja ralelno i od njiM stvara Ovaj sloj .adrii <'estice

ce"ice pagusti .Ioj. duzine i .ime

rune

iSi'elijavaju'

eks.remnim koristimo tim prednostima, jer se u Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti i bogata kac debljine olovke. Laganim pos!upak okret.ponavlja njem masinaovajse

opterecenjima Ponahnje vune

temperature u odnosu na vlagu vlagu vunizai"azdravijeiivi

9rani~i se sa "udom.

Vuna prima

sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ap,orbujcvunenomodecom. ,e

Od

runa

do

klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna

idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

procenat vune je veei. vee Ie odnose njene postupkepredenja.. Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju.jenaredu bojenje. proizvodi "une.veoma tanka VUnen" nit.znaci tehniCki pojmovi.. vune" moraju imati do 1S ciste vune . mofe da konstaeuie god paljenjem saviVuna lo. koja je tako deb.strizenopredi"o"nisuozna· eti_ ke kvaliteta. koje je uglavnom btlo ovcij. driajem procenata Proizvodi sa oznakom .. zatim jestiteod i prave konac.kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle.e.vena. s"etlim plamenom ~ .. garantovano vuna" smeju da no. kao predi"o.nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune. oznakommarkeikvaliteta. Kotl predivaUl rad radi .e sarnO on.Iieno papiru. Proba gorenjem vuna.enijamanaiegstoleeakupac je jo..no kupee. spraOa va odredi nekog Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu prediv"... Pamuk gori brzo. sve ispi(e kontrole. cekajuci vun~ polofil. Oznake .samo "una". Ukolikoje ovaj miris jaci. pamuki Ian. vuna"ili.a predivadoS%_ nosi Oznalavanje vune biti oZn3ku sigurni u mesavinisintetickih Ukolikoneko predivo ..eilta vuna" iii .Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se jenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog. otpornom u radnju na vlagu. Sad.ama. Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih '"stav pomoi:nih prediva.e Veoma izrnedu "unom koja razlika vune za upotrebnu Cistom ov~e vrednostvunenihproizvodajerazlika i meiane. predvideno da se meki oznace velikim kao cilta vuna vune procentom vafna ciste zakonom je delovi odele iii odeea sa specijalnojvrstiodece.litetai debljine. U meduvremenu SU cemoljaca Kada je $tiie krivenijo. kojisuzaistaod Dozvoljena i'i. mogao da prepozna ponudeno do 70%. radi 0 motemo i'i"oj vuni da se Upr"imde.e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva).e i ostavlja ostale bi se potrosai' zastitio. Danas se to lz osnove promenilo.Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija kete . Sisanjem five se sme oznai'iti vune samo On3 vuna Vuna je najvredniji a njena primena saltojak na~e odete je dobivena mdane je mnogostrana seboje_ Kod se radi oOltacima da potitu .Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn. ..kv. $intetiCk. Oznake Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost. predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli..CeSljana na primeeeec rueni vunenih prediva koja mogu i otI nosene ode'..teovCije odstw_ IU minimalna zahvalnc panjado 2%.. sevunene i sve U eve-n vrste pos(upku vune dobijaju namenjene niti sa efektom muline •. ne moie se naci u prodavni.

sa 4. Tek oko 1910.e uslu.e. 109 vremena se stalno dodaju kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu minijuma. i krupnijim gde su plesti se mo.elika igle su nesalomive. pletenje iii bez primese sa dugmadima. 3'/0 3'1. Komplet ca. rukavi_ kom_ i21cm ukrug. driite tin nveta. izradene SU prve igle za rueni od lakog metal a. 3'/.kapapletsesa5toii Za rukavice igala se upotrebljava zasvevrsteradoyakojisepletu iz pet isalai ima specijalnih jakni mogusedoblti 'gala i debelim vrhom upo.tinu je Citav dijamantsku IzmiSljen 3. Ima in u veliCinama 6.Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske koje poti~u iz treceg cuva par 9vozdenih godinepreovogveka Osnovnioblik no"li i91e za pletenje do cetvrtog igala za pletenje radene cd veka.. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred.ane igle Okrugla su takode namenjene primeniti velikim Sa njim..stegnute. cinu pletiva. Igle za pletenje vee nakon dva bet dugmadi (sadva uzimaju. Prematome.bran.itoodsavijenebronzanezice. izradi krupnih delovaode':e.kojiupletenju imaju rakode v. zovanim radnjama RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje. iii povratnareda. marne da SU i91e radene i pr" veh. U preporukama u Burdisu datei mere. 191e z. '2:'1. same •. Od Igle . 191e za plctenje sa dugmadima k30 se aa velike radove.amo igla moiese i u slucaju igle za odecu bez dugmadi. rnnoqo na primer. U V~jmaru iz vremena novog kostiju 500. kojih specijalnom perlonski da prihvati deo. Igle z.xoj strani su naslika- . a petlje suvlle .Nezna. 5) Sit dajusaigala.. naime za normalnu ja velicinu i klize bez se u muzeju aka za plecenje hrapa.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian.e elasticnim "koenica perlonskim za petlje" .lipriborz. Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih . Nasled.. propi. 2'/. prekohiljadugodinaostao Vee u prvim godinarna na'''g rad novi proda niz 6d duzine17 12.kaoiost. Zahvaljujuci primesi iokri- bi se zastitio osetljiYi takoglatkom prirodne povr. pletcnjc sa tanklm "telom" trebljavaju se aa normal no pletenje. Perlje dobijaju normalnu vecegnaporaprekotankogtela 2. u duiinama od ~Ocm i ra'terecuju ruke i noge. ali se ne mogu cd 2 do 7 mm (vidi 51. pode.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= u milimetrima) precnik Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju.5cm. jakni vrlo elastiene.e je . perlonskom iglom" ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d. Za- hvaljujuti iskopinama.kostiju{odbizona} i od drvcta. materijal obraduje slucaju odgovarajui:im maze da uSP" sarno aka se alatom U ovom nenajvainijevrsteigala. 1. Silene saVete moiete dobld i u specijaliza rueni rad. sa napletenim su one pokretni moze Petlje koje igle kod zahvaljujuci rukavima. 4'/z 5 5'/0 I aa pletenje vail pravHo da rad cd. nepokretna se prinvataju . Okrugle radovima.lnu ulogu.Dobar alatpola rada 1'/2 2 2'1.ivanijansaboje. viti.Jedan igalazapletenjeje promenio.zna jakni ':elika. da se petlje sveucsrr Same skl- ..•telom" odabiraju pokretna Zayelikepletenestvari.Iojem koji nervni podvrgavaju ima ststem.xoj $trani pa SVi! do debljine prsta. pri Ovimielimoda kazemoda nije i Uputstvima za rueni rad najboljejeakose tacno vainosamoodabratipravilnuvunuz. Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug. se vrh igle.inom i vehaeke ho. cesc vrsta i stiti na primer.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle. prednost koja se veoma osee. vrha) isti.upulovereijakne delove pri suknje. .ne I koje u i91e igla u krilu prelaze pletac:e rete vrh od evrstog letovanju dec elasti~an petlji nego rnetata za siroke postupku Ovakav vise 7. od plasticnih upravc ovoj rna. materijal stolecaznalosezapletai:eigleodcelika. objasnjeni pod odgovarajutim brojkama.prehvasvetlosnereflek.:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda iii viSe pol. i premazuju igalasa oci cd lagan in igalaodaluelektrienom evr.ve do lS0cm su na sled.

kim de_ 10m @ u obfiku @ @ Kukica odplastike Pr-'ten od lakog reeeala i neoznacenihigala Praktrcna pravljenje "vilju'ka" ukrasa za '" ® ea om- Hvatalica petlji velikepribadace Osiguraei -'padarad ® ® za pletenje koji ® @ dugmadi jakni Sa "telom"i "ko_ ® @) na igli da ne 191eza pletenje pla-'tike(galalitj ~tapic za vuneod dovodiiupravljasa2ili vise boj.CD @ Igle od Komplet lakeg igala merala (j) Okrugla igla Ll pletenje @ Mera za kontrolu jaeine ® @ IglaIapletenjejakni dugmadi Igla za pletenje dugmadima Numeracija Igla za perlonskim cnicom" jakni bez . nje om. 77) @ Brojacredova.a metalnim vrhovima i pokretnim perlon.veomadra_ goeen pomocnik komplikovanih se mnogih prcsttru redova pri piebra iznad pletenje @ Santimetar vlacenje Ll filetiranje za u kutiji kontrolu na izmera moen.". (str.:i) . spr.

slika Slike 5 i 6 prikazuju se odmah izmedu dobiju dye palc. ovoko. Iviea mora iSle i'te jacine biti rastegljiva. deblje cclo· bolje je iua/'unati nam"knite dulln . petlie Sad. dufine lake nego petlj.Namicanje petlji I~I~ pedjL Ked samim po-niti za. ne mora se pdeti niti.. a zatim Na ovaj nac. De.. podufinu a ked jo.e proteie navise se OdOldo se ponavljaju. eetkom .. 6 prikazuje 5.prebacuienapred. metod.nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea. II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen. Nit na iglama. rukom na primer: odmerite .takodaseukrStasanitisapalca Streli .... trosene se postupit. a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu i provlaei i utezanja palea prema'trelici.lid ~.e jos 15 do 20 em..""kog pietenja . napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3..lid pro"lacenje om':e. iwos. Slike 1. kazipr'ta. pomocli dye dobila lefernost poi:etka..canje niti .redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm. 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac.e petlia . da bi se i poslednje U . duilnu Naravno. 4 iii 5 jedna se 2cm dod"je namicale. manju moie niti. na taj nacin sto koia .Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke. se otpuStaomcasa se)_ Oba postupka . petlju.ne ratuna na jednu Za proracunavanje .nje petiji.a.uacunni caspar"jce ih. Ako polo- omea Se moze obliko"atj fite nit prema . Sa slike 8 je vidljivo da .ak pletenja.e rad.n moiete tinvpotrebneniti Nam. podu_ celokupnu da bi se narocito kao ida.. Kod "une finog iii . v . j slueaiu..Sveo.vakorn niti..Iika 4. Po~etn" Pocema omta i jednostavno namic:anje na ratne nacine. prihvao:a naigle.zavunukojaseobraduje iglama kupne petlje veeu br. reda p~lac . Polinje.. nit paleem (uevrsti omce stalno drug.ime n namic.e izvlaei pored prema petlje izomceizatdenit"lika7.e nit pro- Poce.oji Se iz Mmitanja nasuprot kuki':anju. na .trelice) teiestoslobodnijehozprstele"eruke. 1 'bern. 20 petlji.talepetliesenamicu . n. Preporucljivo je izracunati <!leak.

nje strane oko palca leve rllke. Pri dOdavanju nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti.lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice.e. Duplo ukrStanje odmahponamieanjuradijednaperljapravo.Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja.vi_ diprobupletenja16a se primenjuje Dodavanje Dodavanje se mote petlji prikazanoiena. Pccema nit se oblikuje prema 9. a iduCa prema niti.Iikom 8 na levoj serani.liei18aprikazujeispletenipo. pr"vim Ijama (donja prow (gomja prow plecenja).• jed nOm sa unutra. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke.jednaobrnuto.aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi radi popetlje na- odpalca..e 10 i 13. Stedeca petljase novo kazuje milu prema slid 13.a prva petlia Slika14prikazujezaceunjeniti.Iid ukrfcenc namicanje. a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se. redite je sa .:etak • . Slika 16 prj_ dobija kada .Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3. Ista slib slikama ukdtanje naizmenicno sliei 15. U probi prikazanojehkva. pletenja) plecenja pet- iii obrnutim Jednonavniukrftenipoletak Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno . itd.11 prikazujezueunje niti.Probapleteniana. Oba postupka priUpo_ kuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju. Slik. Sada provu6 nit iglom u praveu strelice. Pocetnaomi'a petlji 6 iii 9. Duplo ukrheno namicanje premasliei 13 Pccetna omfa se r-adl premaslid9. peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10.pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit.likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka .polinoj kada se se prema painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj .likama17 oblikoyati prema slikama i 19. Pri tOme pr ema obratiti .

• trana 21) mogu se sve optsaoe pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:. Kadajepo"etnanitizracunata.akoga poticenit.aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi . 19 do 21 owacavaklupce. Iznad palea malim prstom [eve ruke.e natin oblikuje poeetna nit. slika 20. a dupla nit .like23 prtkazanc ]e nasli. Duplo ukrStanje slikamaod 12do15. Probe pletenja var"juce pocetke sa daljim radom pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak.Iike 17 i 18 no strani . Slika 20 o.liodklupccta.like vrsce namieanja 2S do 28 . . $3 lzuzetkom raditi Ouiin" dupllm pocetne i rubvkama.Pocetak sa duplim nitima Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim.prote1e.enit(jedno. Inaci. izn.dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee.e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst.jednostanitimasa. za dupli ukdteni pocetak $like22.cc na larap"ma odec. Strelica na . suko 22treba vnoukrhanjesadupllm raditi premaslikamaSdo7.e petlji nitima iznad pomo':ne igle (vidi .:i prona slikama kaiiprsta.taju om"-u od niti koja dolazi izn. i haj duplog sa leva na desno niti koji. Palaese povlati izomce. Proba 19) ~~~~~~~~~~~~~~ kama od 9 do 11.e oko drii poi'etka «renee Oko palea. prikazujuodgou pravom pletenju. naime.d pale •. zateie nit.canja poi'etnim nltl.lgle prihv.23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog poi'etka.aslike 2. strana 19.01prikazano je na 22. a koj" se zatlrn polaie lez. i23.Iiei 21 ozn.im toga priknuje no koji. kao i i~ite rukava na dei'joj nam. kada ivi.adva.Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13.truka)kojadol.ad.polaleseduploi tegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke. kHz. na primer iv.

Nil koja dola. radi se pomocnom iglom koj .e naein namite .ve po. Na iSli naern se pletu sledeti u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo.. ispod porno. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja). prst 9.vidislike2S.upotreblj. stra- porno':ne desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit..Pozavrsetkuovog red.Citi No kojl se n. Ona se provlati su vee naCinjene. Za razliku prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji. mora Sa jedne na drugu prvcm paralelno da oslane stranu redu prikuujeslika i pri tome redovi.:ne niti (slika 25) i pevlac. Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju.Pocetak sa pornocnorn niti Pccetak n pomocnom puent-bod niti primenjuje se "pravo SOlsame radL coda kada SOl od radi jedna petlj. SOl cetnanitokopalcaleveruke. zatim. 27' se Tek ~a iglom kroz labava i da se nit koja i .jedankraj leve ruk . .odi (slika27 i 27.vazaveibanjeusuprotnojboji od klupcera polazeseoko pocetna orne. jednapetlj30brnuto(slikaS.Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji . pra~o. Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje pellje koje moze oml'u.~in pletu petljaispred na 22).>: e SOlpcruka_ Sad. poi... Ova proba ple- pravo-obrnutog . Potpun. take naizmenicno. jedna obrnuto.26i26. drug. mali izveden.Iedeb ostalepetlje.ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom. o<im toga.e pomo':ne pedia pedjeu iIa niti ple!e Se pravo(vidi niti podiie sliku 4.).. mole se odstr-aniti pomocna nit.stranaU). prema pridrbva kallprsra slid leve ruke Nit kojadolazi Postoje dri.913 provod. dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu.edalje ..I. desna . slika pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom 283. iii delimitn.i od kaiiprsla.

levo.gle nikakose uzprvu.ica iii kruga niti. provucenepetljeizprethodnog tegljivi. sa jed nom slib dodeljujese p. kompl .u Tako i. Iedan kemplet se. anit.sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke.tvaranie vise.imalolevu iglu i pri tome .I pet igala.Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle.desna i provlaci omcicu igl3sellodi inniti odo-u pravcu strelice.avom n" prvu petljom u poeetnu .aklupcet.apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1). Na dye igle se namice onolike petlj. kruga. Krugsen Stvaranje uzoraka i sara Kada je namaknuto dovoljno petlli.treliee. petlje se dele na eetiri i91e Sa lastop koliko v'<ava strelicu. ukrug zeste petlja nanaie naziva klizi sa igle_ Kada. kno igle i provlacenja iii iurada'1astaju ukritenepetlje iii obrnute iii obrnuto Pravapetlia Slika4prikuujeizradupravepetlje. pravo dr'hnja omette iii lza igle.evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu. se raeuna n jednu i9lu_ Sada se .t igala.Kaiiprstde.""Iaci druga 2).rhovima. petljom ravnc m prave petlje pletu se prva pri cemu Obrnuta petlia ispred leveigle. 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei.acetvrudesno. ezv. se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji. Namice seistt bre] petlji. me"u. omcicu (vidi n" tom o'trim . izvlac..iglasapetljamaseprihvatalevomrukom.pred Desn.Zatvaranje kruga Ako se pletenje iel. igla drti drug" i9lu.Desnaigla. Da bi se izbeglo praznine iglu dYe petlje a na cetvrtu Tek i91a i polate dvepetljemanje. Petlje 3: dYe igle su veo:opletene) i .nerukepovla':. elasticni rada prave U20rak_ Petlje na5caju redn iz om':.PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti sada se polinjesa okrenuti radom (slika prvog ne smeju brojpetljinasvimiglama.e ravna gornja povesina. ukrug. krozkoje. ispred na'Cnje Zavisnood peclje.talno petlj. slika S Nit se polaie z90 u petlju .

tnim redovima.ni rebrasti u z o r a k (sHka10).eukr. pojavljuju. slika 8.nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo. i povratnim Ukoliko se jedna ukrheoopletenih plesti u krugovlma ~teno..orakradenodpravihiobrnutihpetlji Praveiabrnutepetlje. Naovaj oa':.aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno.vidistreprikazuju lako okre· Zbog toga petlje okrenute rada time postaje malo tvrs.slika11. cbrnuto-ukrftene N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled.noeetiri obrnuto: u povratn. pedju.ovaj velikih Naslici9seradi b o btc a naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto.""vo. Pruga. 5bradiseu dve petlje jedan red pr. bobi~asti uzorak. Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje. potrebna je da pletemo jedanredpravo.• .vo. a lznad obrnutih petlj. i pavr. pletena povrSioa deluje Nasuprot pravom pleteoju.a kada se desna zatim provlaei igla uvodi iza vrha leve igleodozgou . puta naiz- uobrnutepetljekazedasu Proba pleteniaSa reljefne prikazujeuzcrak na komejedv..epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno. ieli petljecestonazivaju povr'ina pletiv.. lznad pra .o nanaje tzv..Poledinaradaprikazuje povdinu cbreuec Sa obrnutim petljama.m redovima onakokakosepajavljuju Pravo-ukrhenapetlja Pr~vo-ukriteoa petlj. U povratnim tj.ih petlji prave se obrnute. meniCno pleteo po jedan red obrnuto. nastaje pleten.epravepetljepravo. s" dobij. .obrnute redovimapetljeseradeonakokakose petlje rade se obrnuto. pravih iliobrnutih pravo-ukriteoo. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv.to liara. uzo_ pletu Za pruga<ti rak.Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim naizmenii::no -. Zbog toga se <'estO petlje. tim jedan red pr. prave.. potrebooje odnosno obrnuto-ukrse naizmeoii'oo redovima radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6" U.vo. jedna petlja obrnuto. jedan red obrnuta. petlle su csncva svih prava-ukdteoeili pletenih uzoraka.tene struktura pletene nituomeu. reljefno. eeuce (sli~a 6) nit u praveu Obrouto_ukr!tenapetlja Nit se polafe ispred levog vrh. U polazoim prikazati pomocu petlji. a prave p. i91".:a. ~_~ ~ uzoroksenaziva uzorak U povrat. desna provlaei petlje i igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui -uc« na slid 7.jedanredobrnuto. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda. U povratoim redovima . kom redu umeojuju. ali se u s.naizmeoicno. Ukriteno ta~je . radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo. zaKod probe pletenja petljepravo petlje se pletu polaznimredovimanaizmenil.

{.ple. pravo.Zavrsavanje ivica Bo~na iv. ho se odna.seplete peavoi polatu.1p.Odpo.enim 5no ivice !lavov. se na pomocnu $3 iglui.sa pomocnuiglu pomoc.p.keg reda mora ivlea na.red:2p..'. odno- pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple.e delovima.2.iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina. kraju . ivi<u evor. Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} petlji sa ivicom evorica_ Kod petlja probe pletenja 23 unvtar i povratnom ivicnih radi se po jedna u polaznom reduobrnuto Dupla Probe iviea pleten]a] i 4 prikazuju duplu red: ivieu koja.e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima.v.nebiuebalodabudesuvilerastegljiva. i poslednja pra- podiienapocetku redabokod vogpletenja.3.eu iii nazvanu ie.pravo. Omhsta iviea se uzima.Poslednjapetlj.asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tih 2 p. ostale delene 2elite Ii daraditeomcostu pletenja: ivicu.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje. Sledece2p. tenja.p. i n. njap. zatim pravo.vidi.cna zatimse2p.spted p .p. koja .red5talnoponavljati oples!i 2p .kaokodobrnutogpletenja.. podiiu kao 3p.stu iv. Rulikujemo dye vnte inada: bobit. ple. svakog reda plete se .taje i onda hda se prva se oplesti pravo petlj.nitvodit."" ked pletenja.red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja.podicikaokod obrnutog pletenja.'iku1. p_ polafe s.predrada. ispredp .lednje3p. kaokod 2) obrnutog Poslednja Omi'asta nit mora da lei.neigle kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp. zavrsavaju se Cvoricima.enja 23.daljeplestiobrnuto. p.vedoposlednjih3p.. stu Zaivkucvorica petljausvakomeredu) se i vicna pe [I ja (to ie prv.).nitsevodiispredpetlji Plesti.plestipravo. orne.Sledecep. leve '91e (silk.nitldiizaleveigle.Ino pravo i II 'Iu~. Ivice na ple. Dalje plesti 1.posled. red. red •.tipravo. zatim obrnute pomocne do igle petlje Ive pOllednjih iza. pletu nit se vodi ispred pravo.podicikaokodobrnutogpletenja.• 1.1.2.e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1.. tlit se vodi .anitvoditiispredp_2_i3. podiiese ispred prva pettj.. petli' n. i takonan .

e se plete jed.kukicanepetIjice se isparaju. prinva- tin petlji. pregibom·· porube kod pravo pletenih delova . prethodnog reda).redposlezajedno opletenihpetlji Porub sa c.eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e".glll kod pletenja7 p!etenja.jednapetlja Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak. reda moie pravo.. jedna petlja obrnuto nuL1 petlj.sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravoujedno.ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda.Slika9prikazuje1.Iubj i= . Od S. Po.n na_ (slika 10).enja 5: iglamazadv.itl broj petlji za pocetak. Probeple. brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak. na .1 zaovaj raditi cd kukicanih petljica.Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu.vim na pamoenu podiie kao .o. naizmellicno vij u ta K. r. rebro).ledecegredapravo _ ujedllo.lika11. Poeet.obrnut. caknastom ivicom mogu se petlje prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6) .enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple.jedan red pravo. reda cvakc: Ilaizmenienose redovima pletejednapetljaobrnuto. red."petljama..diseod U S.pravired pmlepreg. Sa jednim redom zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red = pravo..jedna za pocetak Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno.e podigple'ti i ~ ire preporucuje mogu se petlje celokupan obrlluto.jedna povratnim plete. redu S. igle .Pollovo. Ked probe obrnutog a delovi petlji prinvatail! petlja i u . Ako imamo pravom pet- pocinjejednom IjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto. ali se mora prihvat..knastom '" caklla'tom iv.Razne vrste poruba I·.polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 obrnu.com iVOcom za pregib se radi Kod poruba ledan red 5U p I j im petlj ama.ood petlja praveod pocetnih petlji redobrnuto.e jedna petlja pravo. dye petlje pravo _ ujedno neparan broj petlj.jedan Ujusepocetnepetljenajednuiglu.anavijutke takodeobrnuto.alica Porub Za sa . jedan Posle red 5 .petlje.e i>:rada prema slikamaS i 9. obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1.le 2 pvce naizmenicno uradena reda . I za porub .gl.ba).

reltca prikazuje novu ivkne Ijusaleveigle.itd..vidisliku3. st.t.J dodatih petlji pod. primenjuje se 1.lz.Dodavanje petlji Na isti nacin se dod. isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno Ukoliko se broj petlji vue petlji.j" jedna petlja na kraju reda. kojajevecopleteM pravo.itojedna . Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje.. Slika 2 prikazuje kako perlje.z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna mestu pov. tripetlje. petlja dobija i~ na pocetku reda dopunjuje za dYe iii se dopletanje.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu..

do mesea dodavanja.dubin_ sb' o (vidi . pletu pravc. Zatim se prihvata '1).petlja-pravapetlja.1. kao obiCno.likul0. _ pravo_ Sled.. samos" U povratnim redovlma se dodat" petlje obe petlje izmedu mesta dodavanja Dodavanje Dodavanje iz: ispred popre':n ... prethodnog petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo. petlj. koja red. 'lid.jednapetijapravo.petliapravc. I~ Rezulutjeisti.a nit se pri tome vodi iza peclje.Slede dveobrnutepetlje.braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu.. U povr.ve slid 13 petlje_ U i iza dve prav" Izpoprefneniti.Iiku 12» zatim joil jednom. . Promen..bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed. pravo.lid 7.Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3.tnim petljepletuobrnuto.spored. ne plete se pedja lei.pod.. Me. Dodavanje .n navijutak ..1. dubinskr·pletenih petlji.jednapetljaobrnuto. i. prema redovtrna se dodat" petlje rade pravo. Dubin. radeobrnuto. takod.ko se radi fl. i II svakom 2 .'_pravapetljasenajpreradikao. nit. naime petlj.vodidodavanjepetlji nU cubtnu".t. obrnuto jos U povratukolikO" je slie. tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno.. petlje radi se prema pr. a .e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ petlji. na~in' kada se dode .glu.. Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji.eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve povratnim obrnuto Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti.e plete pravo. oduzimanja se mogu r.a obeju pletenje suana redu.!upotrebeikaoukras Dod. pravih petlj. .. 'lei:.e dodate petlje opletu potrebno da lice rada bude p-ave pleteno..Iedec.vallie petlj.9Ie. dodavanja . odnosno pravapetlja redovima se sve jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja.ve o<tale . na . Na sledecoj jetakocIeprikazanododavanje . jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika nim redovima . i to . "u dubinu" Probapletenja11prikazujekakosei1.

Oduzimanje

petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje iii cviklu. Broj petlji se smanjuje seradikosjnajliokruglina

n.

potrebno uraditi 1I'ltak ;vkama II slueaju kada

Oduzimanje

unutar

ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem 2 pedje iii pre vlaeen ujedno-pravo

ie

m

petlji.

Na kaj; ,e nacin se prevlacenjem se podigne he

pieHl

obja;;njavaslika kako petlju; 1 petlj" se ple.e peavo

2:dvepetljeseopletukaol

pravapetlja.

Naslioi2sevidi

braj petlj; ,manjl/je za jednu kod pravog plete"j a. slede&

ipodignutapetljaprevuce;znadnje Kod pravoq prikazuju jasoije tamnijim upletanja(kod kod nitima simetricoo, neprosredini) iii povrat_ obr.titi na prevlaeenja rnesta pravog obrnuti pletiva) smer-. prikazana mestaoduzimanja Da bismo ,u nasliei to ho 1i2

priltazali

oduzimanja

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti menjen. ,manjuje. nom redu Slika 3 prikazuje Ako je potrebno trebau povrarncrn kako se'broj petlji oduzf mari u polaznom redu narotitu podiiekao painju

(prema

sledece:napocetku

redapetljase

kododuzimanja

prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta i petljaiznad 'teno(vidisliku7) Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako .manjiti za prevlaCi iIn.d nje. Na kraju prethodnogreda redase petlja ispred oduzimanja pletuobrnuto-ukr-

se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu podignutapetljaprevuceiznadnjih prevlacenjem (u tOm pra..-o-ujedno,

.• likaS).Kodobrnutog

pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje

Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje petlje. $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati

Obrnuto-ujedno Ukoliko na

pletene

petlje

kod

pravog ukras. je

pletiva kao npr mesta pletene se 'ma-

je oduzimanje iii

istovremeno

jedin; potrebno

lzrezima

raglan-kosinama.

istat;

oduzimanja. Na .lid lOse petljekod pravogpletiva; 2. redu pletu p02 perlje

jasno vide obrnuto-ujedno kodprobepletenjal0seusvakom obrnuto-ujedno. Broj petlj;

njuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje Ova

pomoc:u se

izvueenih u slucaju

petljl kada mesta oduzimanja

oduzimanje

radi

treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite boje.

svakc mestooduzimanja labavo Ova [ednostavna obelebvanja potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

uvucenim olaksavaju

nitima druge pregled.

Dodavanje

i oduzimanje

petlj; bra)

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu dodaju vratnim daju 2 petlje na obema (prihvatanjem ~uplje·' od stranama n"vijutaka petlje 'redin" redovima) ... nastale

primer

za 2 petlje. Ako istomredu U ponaein na ovaj

koji Se oplitu ..aiu'···-pruge.

29

Skraceni

redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •.skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve
ZlI

pletenje.

Odgo.a'-ajue; unutar reda, n •• ;lutak

brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj prazninu koja nanaje okretanjem

iuavnav.

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom r ..du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2) poyratnom se pletu.a

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3) h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se

redovima

mestaokretanja

kod

pr.vogpl ..tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji polatnom redu. Vee u .Iedecem sa prethodnog pravo-ujedno Slika6 reda pletu mesta okretanja 3) redo"" ,redine simeuitoog pleti" •. petllom raspcse redo(kao naslid vi,e negouprethodnom polaznom redu se nav;jutak plete sa stedeccm petljom

priknuje na obema u dva

iuaduskr.i:enih .tranama red. od

N.vijud

sledec.

sa .Iedecom

u jednom,

u polaznim redovima virna obrnuto-ukrlteno Premo .Iiei 7 pocinje nranama od " e dine, simerricno_ U svakom

provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m (\lid; sliku 2) se sa .kracenim redovima prema

obema

I ovde su mest. okrennja podeljen. .Iedecem redu navijuci se na me.tima cbrnuro-

okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn -ukrSteno

e mogu plest. se uzeti redu zatim jedao leva (pre navijutak radom moie rupku.potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno". vodoravno i vertikalno.. U povratnim redovima. strana 19).decem redu 5e ponovo mora naplest.ak i porno"ne nit.najprese zavrSava tim prvom desna celom polovina. . rupiee za dugme. slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice. a u . Karla je rad zavrsen. toliko petlji (slike 17 i 18. no StO se poC:ne sa na iglu koji se u ujednoJ_ Da bi sledecom petljom potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje.Rupica za dugme Ruplee za dug mad . Za vertikalnu slika14.Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre.Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti. driati ovaj deo nad parem. okukicana krajnitisepazljivozavrsavana provucenim Kod izrade prema . izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11.I . probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja poce.e petlja .rna duzin.

:I~L. petlja poledine.zve.vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno. pedja Ie po· petlje Sa pravim i da iviea kod prupravo. prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu togasekukitajupetljiceulanCicu.naizmenicno seradijednapetljapravo.. nasivctma.. a prethodrlU petlju prevue.no 'leoma jedna ispad" labava. jedna petlja se radi obrouto a.Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati. ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac.da plestiobeprve petljeujedno.~ i Igl3 za kukicanje.. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi.L.patent_hra.Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov. Ikidanja obrnuto naizmenitno plelo jedna petlja pravo. delovima jala.kidanje koje se .vidilliku<l petlju.. Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno. Na probi 6 mozesevideti naizmenic. Akoje mogu se ivicaskidanja istovremeno budeukral..tegljivaivica. _ukr!teno a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave- Kodprobepletenja8prikazanajetzv.inaskidanja Kod probe pletenj" 5 skinu. a kod leve polovine toga moiese je ispleteno videti petlja po dve petlje pravo_ujedno.trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno. prema slid l' oplesti ivi~nu petlju. jedoa Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno. petlju. obrnuto.::I"I.lspodovogajeprikaunaivica. vidisliku 2: .t..tnika.J .'ednju ureesee desne Igle maze se upotrebiti ukolikosezelira. iznad nje. plesti steeeeo petlju.o"U."iea .ovupetlju vratitlnalcvuiglu.napravim petljama. kod jedn.zvod.nja petlji istovremene ivita $ava.r--- Skidanje petlji Kada [e . polovima jednasaobrnutimpetljama. pleten.odnosno ple«i iabavoilievrsce.kidanja.. U tom slueaju se uzima jednostavno .tIR.kid.aizmedu Na ivkama okovr. daivicabudehoravnija.lLIIlJ. Ovaj postupak pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje.Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po.jednapetljaobrnuto. je jedn.odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna. n. poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo. diepova.ponovoplestidvepetljeied. potrebno je$kidanjetako . iako gastoguzorka.Strelica kod probe potrebnoda pletenja] ozoacava kako se provlaci omh."L.lznad ova ivlea sa.. Cvrsca . H1~~~...

..postupak Rad jeslican kac naslikama 17 i 18.KadajenitprovuCena.alisenepustasaiglezapletenje. kao na Pre no StO se prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred). ivice.trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak. vidi sliku 17.Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje (koja je v.Iiei 16.lglazatimzahvata jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu cvu petlju petlju sa dye igle.rada redu ispred SU pctlje (ked paredu to petlje pozadi). Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto.vku. jedna petlja obrnuto).apetljeraileneu prethodnom vodi takode kao kod obrnutog se radi Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice).aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred tene.ca.Proba19pokazujegotovuivi(u . slika provue. koji je radi iznad objainjennastrani25(slikeSi7).daljesledeponovodvepetlje odnapred.2.c I raditi prema rr slikama 11 do 14.cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad. nit. pravu petlju sa igle u pletenje. Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre. a hal Iglom za niCi mora ubosti biti duple dufine petlju.lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase. pletu 3. Ukoliko se pleten.1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta . petljeusijutupomiglomzavez. pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane. delimicno iii u potpunom patent_radu. 10.Iedecem pletiva kao2. red pomenutom nitse podignutepecljese podifu petlje.vidisliku18. Sivenaiv. Ked sledei:eg postupka.vidisliku14.SiYenaiyica.obe pecljeklizesaigle. p05tupak dec poeinje sa uunim porubom. Radi se iglom bez vrha.ko~iti.v. PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu . U . pogledajte slike 10 do 15.vicanebiteglila. red pravo.I.Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez. gurnuti vez u 1.uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju.e prihvataju pecljeodostrag.potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: lara.

1 lirinagornjegobima tabelarn. Srruk mera niie vahn pOHebno bolieu same je biti kompletno Sirine. struka prema leda. Sada ste u merama stanju da uporedite dab.ne ..amotelo.. Najvainije mere 51' mere duline i Sirine. odgovarajuce poc.ntimeta( grudi i preko poj~som. licini prip.lovu i tri normalne rnorate velie.enju dovoljna 1I""t. pocetka prednjadulinasuknje. @Prednjaduiina semeriod poCetkavr. od rukedo potrebna od pOCetka vrata ruke do struka suknje ®Sirina i mantile CDZa haljine. tacno Ove velie. Za uzimanje ravnoj som.stesagledalirnlike tel."".e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna . i za pravilno odredivanjeduiine.date.5ve mere i to'pri leiernom pri_ G) Za !:irinu iznad najjacih se ulima gornjeg me5ta se drii ispod ruku. Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina Yrata@samosukontrolnemere Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu.. osim toga..tanakugli ® oko se mer. u~oliko . ie.kaoiupu"tvozarad. ali ne prete.. . jednostavni. koja se maze pletenje.. vrat~svedo ®Sirinaramenaideod rukava. i izralu.gu.mera rnlik.~e dubina goud.da ple. 4a.name. 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn.tasvedosHukai trol. obueen. Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu.teseobelefavauzanim se uzim~ju uz.sne mere sa nalim tabelarnim .. potrebnaslika model •.I.Idanj.uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@.as. G)Sirina u1 sarno telo bez ntHanj. Dulina ® iStovremenosekonleaa izrafava meru ledase me'.no rodnom drfanju tela obi rna .nato za dye. jevizapletenuodecu eerese e mere.. Svako UPUtstvozapletenje- igle La i bi paleo rad.mera 9a .dopunjeno je krojnim pregledom prema mer. mu je vun.n. u haljini _ ilijos potkosulji. na ispruienoj ruci.etnicimaje iz naiih specijalnih .voje bili '.ini st. da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela.sa prslukom i poja- radi mere vel.ad. Medutim. mere Ko je vdt idej.Pravilno uzimanje . kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen.aduiinarukava najviSeg me. a ponekad na.u namaCene kojaj II veKroiznad uputstvaza Da biste znati . oko S{ruka @Vet vi.. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh. Za kratak rukav .

Sirinaokovrat..5 ss " so . rs sa H 18. 19.5 H . « '"' '" ...5 za .~ka~:nt. " " " ae " " ac ra " . . " sa se ro sa tea so es so . " . U .v. ..uk> 1I 1 Sirinagornjcgdelaruke Sirinaokorucnogzgloba Sirin.0 13.5 " ss " " ao " . as rs rs as " ss sa to " " " n n n n """"""""""" ss se sa so " et se sa is .5 13. " 30. '"' """ ... " .5 tto sa 31. ..s .. . n as " . ~~~~a d. .5 . OwZin..>truka Sirinaokobokov.gornjegdel.gornjcgdelaruke 5irin30korucnog..s .S 39. " ...glob...5 39..5 45.to " " ee '" " no se sz .. " ~ ..ju modelu 38/40 1 . Sirina oko "". " " .. . ramen. " . . S'rinaokovrata em u " so " as " ... H H fene . . ......nog .. . 3B. " aa " . " .5 ~1. ..5 . " '" te .n. dodad koji dozvoljavil. so so " "" n " " eo ss " " ro" "" '" '''' ice . 32. " ss n " n. " ts Gornji obim ~irin •• truk> Sirin.uknje Sirin..okobokova ~ue~~~a I!~:in. I ". ..5 .. . . . p. " so roo .....S 42.. 47. . .. no .. ros "" . I:~!in. . . . ..5 36. . H .5 29. as as re " " " zc " " iene vettclna za mlade . Gornji obim Sirin... . " " " .korn Burdinom krojnom pregledu '3drian.o .5 32.. . Sirinaleda Du'. Meduvelicine za Ouzin.. " ". ....5 34.:i~~a ". . em Muske veliCine ss " so sa sa ez " ss " zo te zo """ "" as n " zs " "" so sa .. " sz " .'on. ~3..glob.S 46.S ]9. """"" 40.. " sa " is " "" " rs n Decije velil:ine Botnadui.5 39. ..5 37. ramen> Duiina rLJkava tabelarne vetlz+ne mere su.5 " " ao " " '" " " " .... " " " '" "0 '" '" na so sz . ~.. . . '" -o... er ..S . j udrze sarno neto·mere (tel!!.... ... ar " so """ " 37.. zu " sa " n sa sa aa " " te ra «is se " " 41.S Sirinaleda Ouiina mk"j~ Sirin. too ros no .5 m 28. Sirin.. rukav.5 zz " n 29. .nulon.no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model.......... so rs ae ..rukc S'rino oko ru/.okovru.. so sz sz ...5 Sirin... strub em Sirinaled..S 42.. neophodnu leiernost nvi. '" .. .. so so sa ss to 24.ne mere).. " . ~3..uk. >uk"j~ SiriM ramen. " sz " rc """ " 28.. so . " ze . .'ina oko vrata em no us . .n. .5 """ " so et " ss sa " is " as " rc .1 burdine Normalne Gomji obim Sjdnastruka Sirinaokobokova ~ue~~~a I:~:.S .5 " ss " so " es "" ..S 26. rte no sz '" .. ~..5 31.

..Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu? Sve iskusne ho pletilje znaju "'ednOH \l kroja n'3im pletene spedjalnirn ode':. Za razlikJ se eeresoe niie potrebno "vi'ak od mere da ih sidn. rrougao.kodpuloverauztelodatje.e koie 5e sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm pro .nje N. kroj originalne velicine. Nase objasnjenje je prikazano n.Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! ...kama mesecmere za tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene u punoj velicin.. neue razlikuju od nasih tabelarnih Rad se obavlja daskuzacrt. je' iz prora~lIna perlji hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n.nava. Povremeno ce vam za brisanjc.jlakSe stavlja 5e kroj hartija n. nac. stolu. veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu .." tabel"rnin mer. Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad . Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne prenosi fla pro . Ovim krojevirna doclate su normalne ObjasniCemo uvelii'avanje odgovarajucuiiirinu gornjeg obim.nar. f'otreban sadrbnjeusvakomhoju. velikom menjal'" vee se drilte upu.. U tim podadma su date sve mere dufi"e i sir. rucnirad. visini tela. zaoStren.. i II naiim redovnim nlm izdanjima.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e.[o manje n!!go kod leierne jakn!!. je se zalep!! selotejpom. u uputstvu .ne mere u sadrie mera.> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic. olovka. pregleda_ Da biste uvecali . krojne koji su neop jedan dec... ne. kontrolisati vetuvek krojnog kroj pletene odece jo! u je pomenuro.v no. ukoliko nemate specijalnu i gumica hodni za Iciernost plete"e ode"e.idna 1...idnll hartiju ispod da. potreban san[imeta.2 iii 5 mm_ Obe hartije ~ njim._ Kao i redova crtasamo lepo se moie do polovine. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji.' i dobro biti potrebna vam je lenjir od 40cm iii SOcm... velii'ine dovoljan smanjeni krojni pregled.

vidi sliku 5j. Natu liniju.ve mere du"nc .n.. linija se sve mere prema koje se preno. Za kugle .a kod me.no_ucr· t..' Dubin..odnoparalelno uglom najvete sa pregib~om pcocvc granice ivipravim sa iSlom tcgljivoOdpregibneiYice.U ovom )cdnostovnom krojnom prc· gledu peednji i ledni dec pdka .<:i. .e Na sa I. j~dnoj ..to predcte druge polovine toCkicazakopiranje - delovi mogu se lz rezao. od tih pregibu. sa pregibnom mereno ivieom.n.tnedeloyekcoi. 14.me niti pre- gornjeg onda su u krojnom obe veliCine_ Kao kod upurstva. obelchvaju linijama nar. do tacke Ijen rukav kod visine Kada su !vi krojni .. .u . kroju od papira i'tovrea u krojnom pregledu je pregibl_ Kao na krojnom se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f.nido polov. vidi sliku ~ pregledu. Zaobljena otpr.Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija. .ra[a ramena !irina = 9+12 em..Sadasupovezane pojedinetackelinijarna..n.rine = 26 em i izreza oko .a SU mere sadrii u saotimcuima podatke pregledu sa dve unete za drugu UputStvO obima. pletenje glina. ple.. prednjeg Ukoliko sirine lednog jedno dela.kojasekodkrojarukavanalazide. 'irina rukava ispod b(11 kugle cm. ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline. '" n. '0 y.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) vodoravnim se ta~ke a (9cm..iirina..nc eelc koje kod me.e .a drugim linijom_ Na taj natin su pribelezene ni prednjeg dela u iirinu i yi.ispod 'irine rukava)ie(19cm.n. Brojevi z. je u donjej letvrgoriz razlike izrnedu ravnu i vod. iVice.ukava se najpre pevute lin."ke t-s rc se iz tog razloga dubokoniti preplitko precnati Ledn.like2cm c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad deane ivice krojnog ivioi potrebno zna~i 4.inu. <u pri"_ z.m prcglcdima na'. naime26 cm_ U is[oj inajvecadu!inaprednjegdela. deloy. I iuezokovratasemoraucrtati kaookru- + nasecenje.d tai'kee. oko vrata pliei.e.k.ne...nu vodor."ne..e'anjupojcd. povezuje t. Ovi podad vaie kugle od otprilike uvelii'ani.ne U krOln.. rukava) ozna~e i zatim povezuju k05a pomotna taoke vodcuglavhOMSlici S 5e delimit_ sno 62 em. i n3 skici SU mere velicinu gornjeg obima dare u ugradama Pregibna ivica na pailjivos.vidisliku3.. od donje Na ivice. . za normalno 12 em.dodirujegornju f. 20 i 4 em.yneogr..~ica.na1gemiduiina ..eky u'pcavne.eunosi iirinisemoraograniciti com i povezuje donjaivica prednjeg najvee..av.ikoduvecavanjaprednjegdel. potrebnojedap"enesetei naiicdno'tavnije pomocu .jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke cersre die.koja . kugle rukava se dobij.nijama.eprotezepravougaono""pregibom(= dela).pregibnaivieadolazi salevestrane. . i najbrie Pre no konrure tZV nje . duz. 20.h up~".Seem Sa leve ivice. uertana i'prekidanom linijom (= na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo. pregibnoj (sa donje duiinu od SScm hnija koja povezuje yodoravna je urrtati prednju iZn.enj" unc.vedoizrezaokovrata). l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen <in.. Ke.vijenom menD oznacava prednju 'redinu.linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu. Na vertikalnu tai'aka vcdt liniju beleie pregleda. Ova linij" se proteie .'irinalajsnice). deo ali je izrez ne .. Dubina ureza lznos! 3crn i mer. ke popee.stojanjaod6.yase najvecasi.

'"o.""..'....II .. ::::~~dO:a~n~:stasuses:~:a~enom m""i* "0'." razlike u i kada model m[ s • • U~~ U W OJ .:.." """" promene_ Promena hodna .:. Prema ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ ".~o.."".p"'"".mo njeno re """''"i" sirine kd.sekrOjnanovol$cna_ B{] ~~~~:' ~.oi.m.."."m [abelama i razlike.: ..o::.::.".::.ne.:!~p~o:o:::::..Kako se menja normalan kroj? 0 a-I Q [] 0 [JuO EJ DD 0 ~~g '~.:.." .. .~ m..'.:" od....""' mod< ""i' m U Burdinom ateljeu za stru- ~:. ai."m nije neop_ .. s W '1 OJUJ kOjl drugu druge veliCinu.. . velic..~ -. "".. naim .amo vet aka merama je dat La neku za gornji obim I ' 0 0 U/ O0 38 zalepe"I.': p"""." m. p"m. .:'~.: naravna nlSU uvek idealne.

na prednjem delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu i lednom sa .namera produZavanje 11: dubina hoj sena i razmipoloii (tanka D~ sc mora ufitka n.knu a z. Uvecavanje Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti.. koja Vrh postupa se premo . grud. linijaiuJvna Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •.avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela. sl.e na kroju (a.ka11). Socni poklapati i razmice. obelehva tom mestu deli duiinu.knutl (. useca se .amo gornja iirina ziltc!e. unose. skoro u 5vim slui kod raglan_oblika. Promena raglan_krojeva Gornja malno pravila se ne odnose samo na krojeve nor· uglavljenih rukava.• lika10j Zahteva Ii tele. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini. a slike 13 Slika i 14 12 prikuuje sirine. a .tom cr. lednogdelairuk. (iii I I I I Ukoliko uzduino.Iid . Ukoliko se mora dopuniti duzina upravljamo se prema .Ii se kro) ponoya isertaJ.a unutrasnje . na prednjem kroj razmife.Iika 2).avi. kavima... raglan_kosine. prosiriyanje tajeYima smanjivanje raglan-kroja. u<inksmanjuje sa duflncm bocnu lednog dcfaz! na sredinu meduprostora.e faltom. moraju . strane. po duiini.e ti deloy.e . ceni krojni delovi duzini. Ukoliko .atim Razlika se dodaje oko ruku 'liku8 . Se razm.va.moraiusekrojnelinijeponoyo Ako je potrebno SUliti prednj. • za{im n.tim prema se krojni neophodnoj oblitiizravnaju! Ako je potrebno samo na donjoj prednjem prosiriti ivid. na gornja se se raseceni delovl razi . delu.trane padu: vue . papirn.Svetepromencse.Iika 8. oko Hata prednjegdela. vel.e prosiri kroj rukava. meivice se posle .lici3.R.. Kod kosih ruhva.I. iue. moiesedopuniti ne hete"i obliku i dobrom od 8cm-2cm Sa svake trebaloprosiriva'. delovima prlkazuje Ied'nog dela skradvanje i prednjeg Na tim odgovara..inakugle rukava Oblid se suiava skic! prema nanovc popreonom .no.Na koji se nacin menja raglan-kroj? Smanjivanje Slikal dela.moraju pripremiti jed nom izvrJenih yeoma premerJvaju. 4) i take izlepi!. Sirinu. 'tosevidioa.. Bocne moraju a Sva Se rastojanja i ramene poklapati sa starim jo.Iiei 15 DudO Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti. npr rukava. zatim rum.narav.7_ laltieama.(rane i lednom delu 3B. DO U .e menj. Ukoliko iuezoko kac nafaltat! kee)u preveliki ruke. oko bokova samo na ru· •• kom linij" dobija potrebnu Kod. pogledajte Ukoliko delu. a z. dakle i lednom a ne n.e. vihk ravnati u uzduinim je najednom ledni . dela. treba da .zujc usctanje canje.anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija uz sredinu pozadi linij •.avija)u jucedubine.trane ne bi OQ B L. maknu. se deli USit- prednjem prethodnojstrani sirina same 9: grudi upravljamo ramena premo slid se u visini 'irine s" mora . zatim se kroj i ucnava izre.('lika7). Slika 10 prik.kern (. promena pazljivo. slici 10). deo (. faltice .tim se ramen..Sirinukoja se time dobij.vica.

e dobro ._. na take ispletenom meg" . Niie doi pode.u dati za probu petlji cd 10x10cm. i redovima.njl! Hem.vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv. sa 14 do 15cm . .vilu .~~ l 1II111111U1tlJ-:. "putstva proba meru rada.Uozit.:v~~~n:av::n~:. stO je moguce vee. I . utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'" najm.PreporuCljivojeprobuosta. Za probu petlj. je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama Probapletenjabitrebalodabudedostavelika. viti nekoliko zeseva _ najbolje preko '. a po pr.iWlI • •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11 " sto se kod maniih proba ne bi moglo priizracunavanju. noei R.!Ill " Vun.iti kroj na normalpetljama odnos.zbrejati brojevi redovise po pravilu pletu malo komadu evrsce i redovi.vakog driati se pregledu Svestojeu uputstvudatoo 0 dodavallju i oduzimanju predstavljaosnov" Vearna je vaino senaproburadai za pletenje! probe i radit. ali bolje jo. . ponovo vraca na svoiu prirodnuelasticnost UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim izdanjima Burde La pletenje. Duii od kracih.r. iii~~i 'j ~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ . je veoma fiv matcrijal koji se posle rada.Proba petlji iii proba rada Glavno m\lrilo .nu. ovrsceg iii labavijeg.. voljno same uzeti pailjivo premo smanjenom krojnom n"velie.J .

rcbrasta bra. = petlja.i40r. Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. Proba odozgo pletenja naniZe. pregibna lara: 16 p. na 10x10em Desno. i 23 r. r.lovasara. naravno. Levo. odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim. Mali ram.sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten. ccroce kada je kvadrat tacno Sarno onda isecen Uporedite uputstvu. i 40 r iznose 10x10 em. 1. ProbapletenjaS. Proba pletenja Proba pletenja 2.odozgonaniie. jedandeopet. bobihsti iii pirinacuzorak: 10x10em. Na na'em primeru izrez probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu. iznose 10x10cm 8. 22 p. patent-dezen. naime kod kojih . Proba pletenja 6. u Sirinu i 45 redovau koji roctece sami izraditi od visinu.supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje. = 10x10em. iznosena 2~a~ pleteniee: kvadratu10x10 em. pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p. izoose 3.pet. . 19 p.~Vihp~oo::n~~~t:n~~ji~.i32r. 25 r. moiete ih izrav nat. = red) . dana Ovaj ram je. i (p. Proba pletenja 24 r. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali Osam Osam primera primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada. probaperlji se vae ne poklapa<a dezen iznosi osnovcm pravcg pletenja.. olakiava je 5 X 5 em. Medutim. va'ie probe sa podacima u Ukoliko utvrdite male razlike nastale iii cvr'ltim ple'enjem.pletenadvobojno (nit. kartona.=10x10em Probapletenja4. 19p.29 petlj. labavijim rezulta. xi~OP. i 26 r.If:'1Nr laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p.lji=2reda:17p. pruqasta ~a~" p:~:e1n. pletena u po· ~1I("'~. pouz- broj~nje.

Broj izno. OJ pletetedosta slutaju lablvo.ni. koje se iii ski- daju iii o<unu neopletene na igli (vidi .Na koji se nacin proracunava broj petlji i broj redova prema probi? Izracunavanje petlj' redova porno':u eak. Rukav: jednostavne probe kojaje sa 36 petlji+2 redova(=6em)serav· 4 em). (10'l+2ivicnepetlje). 1 x2 joS 2 puta u <vakom 2. iznosi 2cm. Za izrez.trane lx4 primeru racunieajesledei:a: se za poslednji 2xl petlje.mapolaznom redu za 4.3 Strane: dele petina petlji.I oheju s"ana (=2cm). Za izrel igle za pola broj' suprotnom iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu.kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 rame.rez njuju se petlje u svakom 24 petlje. po jedna Prvi put. povramorn poeinje i oduzimanja pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ data redupolpetlja.•skrateni redov. Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje.ni struka $.svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov. Na ramenoj kosini .inje usredini oko vrata. r~men~ izreza kosina oko se sktda na poi'etku vrata. povratnog zatim red. iInosi Sirina 48 em. pozadi istovremeno i. radi ho ledni povratnin deo. Posle18 polovinu.Iedeti pctlje od iliznose za pletenje_ Male ralike i od. do vi· nomerno dodaje podeljeno petlje i'plete se 1 petlja ima duflnu (= dodaje od 40 em Na po 16 petlji). Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike 78.znaci. dodavanja U gornjem pa OJ potrebno rad (= 39redova). racunato Ramena . Unut3r redosled: i 3xl reza oko 1 x3 ruke. Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat. Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji.i 96 petlji+2 sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4). red. peste <vake 4 niti.Prednjideo iuavnavaju uzmite se debljinom igala.kojetrebaskinutinaobe se sa obe petlje. drugcm vrstcrn podataka od probe probe neophodno je malt. Sve do pocetka 60 redova. 20xl=60) 4 petlje daje u vis. Kugle rukava imaju visinu od 12 em. n. dopetlja.Zaokruglinu svakog petlja. redu 1 x2 ramene kosine.Okruglinaizreza sirinu i 5emuvisinu. Najpre se zavrfava desno leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru. petlje.caju . a rezervisu petlje... 1 x2 i 2xl petlja). je odnosno se. petlje.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ u cdncsc ivicne na desnu petlje. 8 em em.5=15. . Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj Pol::nimo 48x2=96. bdapletetemodelpremasopstvenoj da i. izuzev aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova. uzrnite redova. plete petlja. sa ito lednim delom: Donja ivicne ivica petlje.kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). redova.nasvakoj strani8petlji. skida 1 X 3 petlje. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je.mu i 15 redova.tu na obe (= 120 naj. (=20 em. iliakoielite vunice od naznacenih i 3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja. tarim jo.irem 7. Ramena kosina na obe rukav strane strane . Ukoliko tanie.pletete model u "put.Scm=10petlji 15 redon skida se deset petlji: u svakom se ukupno sledecem 2. i 30 redova. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost.ime 20 petlj.'" strana 31).38 po 1 pctlja. znar.tvu megu bit.. 12 em "rine.lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu. znaei 36 redova.znosi. koje Na n"em preo. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em. a to znati 4cmuvisinu=12redova. 3x2 petlie.tupania rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj.Od78petljipreostaje60perlji. Ie u svakom 8 petlji (= iz popreene redova) me. Bocna kosin. polazimood Ia 10 em. redl! na poletku kugle ".e najpre skidaju 20 petlji u sred. kosina se prostirc izoad Posle3 reda=1 em po<'. Red tom slueaju. se na po~etku petlje nom i 4xl smeru podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke NajpreseskidalDsrednjih petlji.isadal06petlji oko rukeiznosiS.

umpe izrllA dn priru~nik.Rucni rad najlepsa i najienstvenija zabava! "olj"vo 00 •• d. 5Uiz .: Zadovoljstvo Zadovoljstvo u krojenju u pletenju i sivenju Zadovoljstvo u vezu .

Veomajeomiljentzv.uv.i5(egnuti oblik·'. Pre nO !to se prede petlji reda (dovoljno nov a nit.kedui . Pre priSivanja delova najbolje ihu je lb rHimorn i Se rupice radili izraduju oparatcrad.lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu).I"a delova. slika 1. desnenalevustranu. Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj . 5) iii omea. i . igala r. Prilivanjedelova Za. "aravno.ivicestrukailajsnice rukava. prllg. Ukolikoledodajeunutarjednog potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti delovima petlji iii.'-o "bell.ka n.vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih je3 do5cm)."oj prirodnioblik.e ne . Kod takvog Iava je .me!u sasvim parit.e odece ~eom" je vaf. dHen. stavn.1. vetse pcdesava za hv atn i bod. Uovu izracii pletene radnju ubraia.Vazan je pravilan nacin obrade U kompletrloj lzrada. naniie. Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova Plete"i peglanje. smeju delovi . sije se na otprilike Smm unut.I nasi.ciodeseprikaceunutartihivica.6).amo istezati.na prav.ti zahvatnim bodovima.{vidi slike). Ciode se pritvric.vnomernim i kratkim rastojanjima.. diepov.e_. raspored UI dugmad i dfepovi.Yaju unutar ivi~nih petlji n. Delov. Vez sc moie samo ukoliko se ne pruia iznad savova Razne vrste !lavova pravilo. suvise cvrsto.neravnajuse.. kod deblje vune. ali se pegla ubrus ne priti. ho i eventualni Vel.tavltl sa Za itradu lavova ne postoji utvrdeno premavrstipletiva. ali na isti naein treba sas.vainojedaselahvatalvakapoprccna uoutar Ukoliko delove <tep-bodom (slik.ni cek kad. tim bodom (slik.u uopSte ubrus .am..pailjivosezavr. prisiv"nje pojedinacnih posle pribadanja Ilglavljivanje rukava.r ivice.veomajevainoznaripravilnonaplesti izreza.EI.ivanje.I! skid'iu na podlogu pokrivaju se vlainim i pler. osigur. . se licem iznad pie. nerdajuce ako.sticneivicekaonpr.ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u .t" nadole na meku kroja delovi 5e nikako jedino preostaje ta ne da napri. . prist"anje okovratnika. duf okovratnika i kapah dzepova. Gusei dajeboljeivice. Moie nit petlje da se r adi odozgo ivicnih petlji. i elasticn. Osimtoga.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe.

reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:. nabori. uvek prd. plet"n.zrade delovi izvesrt pe'lja_bod sa liea na bit. sa liea.edovat.enim bodom se ne pletu same pravokoji.a raglan_kosin". podjednaku ela'lienost bo pletivo. rrl uglavljivanju se. redje se dobijaju ten i m bodom.nvto _ no .Iitje. rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia na slid 9 prlkazano je lice. Ukoliko . piedode ali da laY rub.Ilk.Slika S priknuje uglavljeni rukav: rukava teni 'meju na botni upotrebljava rubyi hv.2.ivaju step tako iii omensti stvaratl bod. kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik. Kako treb~ J_ Obe .im3 koja~u "idlji'la. bodom petlj" svrhu petlje OStaju obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti. ne .. i delovi pleteni pletenih ". SavOYi 5e rade veoma narocito!. pre svega. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva.3Yo"i pailjivo naonim meS. deloya eventual ob. takoz'lanim Za ovu gde sanavljanje da ostane delova. Ple." seskoro Na kugli rukava nadriani se ~e smeju biti lako Upotrebljava kod naiivaka se u slucajevima i delova op. npr mora ne'lidljivo iii piena iglama.meju prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po.ivab.akodobrnuto se izvcde Bodovl i odoz9O nanife.

.

ti n. pletene u prethodnom r"du.Iika 2). Moze Se je tamniia nit (vidi . ividjaknei gvstim sl. p. Medutim. Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji.vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju .im se priSiju je primenjenhep_bod.Sada r. Petlje se izvuku strana) n. tkaninu i "unu raznOH.nja' bodovima ravnomerna nje: labavim oveiesepletaeaigla.ei.vnomern.vrhu moiemo koje vezemo vz obradenu (proba ~ upotrebiti i nil omca'tih bodova iViev tkanine. Dutina bod. pri prani"" radioi.1- Sastavljanje pletenih delova sa tkaninom PriobradiisaSI. 1).. U tv . pored Dalju mogucnostprikazujeslika pomocu igle za po provlacenju r •• toj..liku (strana4S.novnin5{VarL Akopovezujemo.viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv. pletacu iglv. _ pleteni okovratnik odpravev\lne . jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno Razne Ukoma.nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m.eopletv).). moiemo IVicetkanine. Ukolikose se odlu. l. redu. se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p. sarno priSiveni.te tek5tila zahtevaju po. mora svakogdelaomcice provuee .ebna rukovanja oparati j kasnije rijatu. petlje . Paz.e mogu uzimati sa prednjcg dela omcic.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo.. bodo- akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine. pojas treba da prijanja i istovremeno da mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i.aunutrainjeivice:naslid upotrebljena ipletenibod petljeodspolja. najboljc se obraduju iii nasivaka krojenih prema pomoe\! dod~tih kosin n.na primer.provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p .tom liko SU pleten. Ako pleteni pridefi liev ivicu. panovo pri.teg- nvtidabinastavni'avostaoelastiCan. bodovi daju petlje prvog reda SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj . direk'r>o odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi rad a. ta dvadela.nog halitet.:iti za upleranje. delov. radijasnote 5).'ivah odgovarajuccm delu. on se vodi lza petlje.lspod se jedna petlja (slik.. . pomocllu a petlje podiqnure u pretnodnom iglu (posebno prednja i zadnja i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple . pojasstrubna dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine vima. vidi nranu40). magu se pre pranja kOje""ka. Svaka petlja se odmah podize n.kojasepoloiiuzivicutkanine.slika2) primenit. jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti Vr.e. a zat. na pletacu iglu Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati kukieanje (.

.

obrnuto.1 pravo.odnosnop. nutO.v. p_ plesti pravo.ada Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita. pra~o.le pregibnog zauzanireuglu 3 p. taj nacin dobijamotacan S~ ivlce za naSivak. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu. a podignutu zatim 1 p. r.: 1 p.kin uti p. plete.r_:ple<tiobr .e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3.l.dkaodo. 1. 4.edelovivezenihomcicaprime".Sivak potrebno je prihvatiti u svakom (= 3.. i 4 petlie pravo-ujedno.. datonastrani4Sj ..a oba Razne Proba najpre vrsee pletenja ndivaka 10.likeli2 Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil.asaokruglihmestaprihva_ nti .:izapo.kinuti same jednu p. dola.tranauglapo2p_pravo_ujedno. Kratke .1. na kraju dod"ti 1 p.ti"aCinnakojisepojavljuju.kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po.: 1 navijutak. iznose 1 em. zatim . pletu se 2 p. 1 p_ obrnuto.i. pra~o. nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete. pleHi obrnuto.viene petlje. r. petliu na. N.le rupica'te pruge (u . do 4. stalno pona~ljat. iviea se plete p. 3. obrnuto. Odvojeno dopleten. pravo.yakom 4_ r. Podimo od toga da delu 4 r. pra~o. polaznom redu obrnuto (=pregib). redapleteseuistotolikoredoViisaobeju.vim povratnim redovima pletu se obe po. obrnuro. nadesnoj uzanojstraninovom niti. nja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10.i4. ~. dodavanja iii oduzimania s. podici 1 p ." u 1.lednje 3 p.lednjepravepetIjeraditi .va'''ane plesti delove i. U polaznim Ila. rebro) .astaviti delove iznad nailvak nastav. podignutupetlju prevuci iznad. kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide.e na 1 em prihvata iz 4 r.: 1. pravo. pre~u(i duplo nie.• idi.k pleten pletenomprugastomhrompravo_obrnutih pravo. 2 p.r.'Oduzimaseiza1_pravepetlje po.ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu. navijutak.ava rupiea'tom "rom pravo radi se o~ako. na~iv<:i ujedno sa odredenom $arom pletenog naSivka.stalnoponavliat.f>robapletenja11: brast! n. 1_ petlje Ukoliko se jedan na"vak ne dela. 1 p. 2 p_ plesti i oduzimanjem 1.a.i topravo_ukdteno.koa je bodova Po. obrnuto. Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove.. 1 p. ple'ti r.eisprediizasvakepetJieugla ~. p n~jpre . 1 p.ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje ugla step-bodom. 1 p. .apetljesaigleseopletu iznad uglaobelezese uunestranese prihvarepetlje.tu iiaru: (vidistranu24.i samo na jed nom kraju.. 1. Dalje raditi naizmenicnol nuto:petlieseskidajunai. redovima pleni obe po'lednje p_Spoljnuivicunafiivka. p. Probapletenja13: petlji nastavljen naokovratniku je naSiv. iznad 2_ p.re . Sada5kinutip_. Za duiu prugu poceti Sa 3 p . kao za okovratnike poslednjem Petlje koiele!e povratnom redu prihvataju isaleve pomo':u se dodatak p. p..l kom r. p. mogu prihvatati direktno na pletacu iglu iii delovi petlji .3 p.probepletenja3i4). potrebnoje izvesti malu broi pedji koji je potrebno 3 p.l_r.an. Posle iv. Prema tOme se i iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta i da se uvek ubada izmedu .: 1 p. obrnuto. 3 p. U S_ pravom Proba redu pletep.li.Suplje". pravo-ujedno). p.vepetljeplestiprayo_Ova4r.izpopreclleniti petlje.raditi 1 nav.izve. i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne na.lednie p. pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1. au.svakog r_. a u .' Kosa ivica se ukra_ (proba podici pletenja9).ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil svedopo.2.obc_ p.lednjep.. r.sivakpriSitina. pravo. 1 p.petlie iZ poprecne niti 1 p.

pravilnoprednjusredinu.e uzeti u obtir. Oduzimanje Ie moze .odnosno pravilno napred. odulimanje Sve ho u j€ 'redini reccnooskidanjupetljina str~ni )2. mora .

kaosto je ve< opisano ivitna .aoduzimanjese radl premaslici4. pri'iva se iznad uglahep-bodom. U polunim i povr..unvari. prev!'cii ple't. luada. obrnuto). r .vo.kom2. prevuCi iznad).ledecom pravo iii obrnuto. 10..izmenicno 1 p. I Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr. kr. vei:. plesti 2 p. 2 p. apodignu[u potrebno pravepetlje p. podi'i1 I u n. pleoti slid 4. a broi pedji je p. pravo·ujedno.. pletenj. 1 kr. pravo.uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom.nj.v.seposleokre<anja podize. prevue. obrnuto. Iznad ugla oduzimasenasledec.vog pletenja (nit leii iza leve igle).. U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p slici 1. plestil skidanj. (reba u povr. skratene r. Prihvata se neparn. licu) iskositi.neophodnojeraditiivicuCvorica I l..polazniredoviseproduiavajuponovonpolp.Sivak .. p_ obrnuto.kr.aliusredininapred(lice lei. je ponov. ujedno(1 p.nim redovima plete.e radi naizmenilno 2 p. oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p.n: ispred p.e skidalU petlje prayi ugao(vidise inaprobi kao na sliet 4..ugioyanapletenimnaliycima. pravo.v.tnim neparan.) se prema Prob. Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea ..k09 reda se. <1 u leie 2 prave.stoj sari..PosleskidanjaprHiivaju".sivak od.tnom oduzim. se na pocetku i kraju Nasivak .aiza redu da. Proba pletenja 5: na.e pleteobrnuto) prevuceno) iznad(= oduzeti prave pctlje (koja pri iuadi u r. seraou 45).t.nasivaksepletekaokodprobeS.vo·ukrheno.e radi n. Ukoliko ostaje samo jo' 1 p.relicu a poclignutu p.u. Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid.~ II ! s.e kasnije ne prihvat~ u Iev.. odnosno petlja."vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr. Ukolikoza n. moze pri 'emu Proba plecenja sredini napred 7: n. n.p. pravo. podiCi st.li pravih ilibobicastubru. (i u poslednjem kr. i U onom Probapletenja8: 10).l Oduzfma U9aooYognasivkaje.a2. plet ..iivak 'e plere u polaznim i povr.beret . i to u svakom 2..zu p .vidi n.trana 1 petl. p.e pr. pr.aobeju oduzima . pravo. Nasivakiepleten Proba pletenj. broi_ Oduzimanja se rade hugu u kome. manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p__kao kod pr. saru od obrnutih.1. Z. na. 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez.prethodnom i 1 p. nai:. Probapletenja6.

prihredapocinje no donjem prel~zu i povratnim redovima. Na slid 5 lajsnica tamnijim delom_ Rupiee z.na(pre." jednim ilene su na gornjem a red se Lavr. preklopom.vegaakoseneradiSl Donji prelaz sepetlje$adonjeivicerukava.nacin u polaznim ." pletivo·bodom.e moraju raditi dabiivicaizrellostalaelastic. . dugm"d ca· preklopu . se u po!Jznim se Lavrh.ova S). lIicom) moze izbeei ako se petlje veoma prisiju labavo Bodov..

po"ratnom redu plete za donju ivieu proreza petlj e seskid.tale . Z.din..'uplj. Duf donjelvtce mo"e nasivak. laci .dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini. Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose.. .str"".vop... kao!to kod vodoravne rupiee (slika31). jednostavni unutrasnii deo.ivak namii:use4 petljevi.suplje".neplete.pletena potrebna dufina. ali .ju u svakom redu_ Rebra se gornjoj i"it! upletu.en caknastom ivicom: Ova ivica se r.emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba).2S_izradaduplog poruba. koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim UnutraSnjideo. Prorez Pomocna iednom Pomocna df.timaJ.enegostoje.ek pOlle uvodenja petlji unutra.Upleteni dzepovi Za upletene dzepovedeljenjez. K.u up!ete Utim niti proreza iznad diepa tih petlji dela u se u duiini se dalje radl istezania i. pcvrat ncm se pravo).ek pOlle i parenja Petljesesad se doplc"i pdhvatajunapomoi:nu iglu. rastegnuti Sa Hr..epova nit druge pol.edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak.njegdela diepa.e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa . skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3).odnosnokes.".ne niti.autimsastranei duidonje ivitese prisije na . Aka je potr-ebno i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra. Kadajei.rreba2 petljeultraneponovoskinuti.ne drhn nad parom. porno."tinacinkaoS<oieopisanon.njeg dzepa Kaa pen.diepa.va diepa maze '" uplest.znom nit se raden bojc redu.tak. unutra<_ n. prorez se moie izveni skido- njem petlii iii upletanjem pomo.kinutoza prore"diepa. bodoln ilipletivo-bodom_ pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici Obrada unutra..Sadaseponovododaju porno"ne igle i plete se dillje u cehm pedje PO'tO je iviee 'a redovima_ deo i"egnut i drian nad parom. potrebno slitionacinuskidanjapetlji je opisano da ova ivica je razmi_ Zavrleci d!epova SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom . ivice unutrasnji na . Step_bodovima (na slid -4 izvedeno zavdavaju se bo~ne tamnijim n.e peneve umei:u na mes(Q proren u red.. i sa donje POSte je ceo dec se priliva deodiep. Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni njidiep.apreo.

n upliCu rarte: potrebne Koliko se perlji prillvat...a liea.Sadasepletupotripetljeujedno-pravo.Obrada sukanja sa faltama Idealnahrazafaltanesuknje <38+2 je plisej-!.::~ probepletenja.u dye iglu Slika 3 prikazuje pomocne i9le. l:lvisioddubinefalti.ilvutenih" petlji: a donji prelaz falti irna sarno 2 od 'irine faltil.Ie_ biti i .trasnjegpregibafalti t..ara. ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno.epetljeseopletuobrnuto Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se petlje se iznad upeglanih !!iiiiii!f pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje. motiva sare) jedn" petlja obrnuto. U povratnim redovima sepojavljuju. pctlje (mote Prema (= isple.ma Povratni i plete red se sa 4 pedje pravo (= '/..lja pravo_ukrheno. Fotografija prikuuje Na3.aju n~ pomocnu iglu. onda se u svim polaznim ple!e naizmenicno 7 petlji pravo.. i 2.zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1.e kukil:aju . a iSt. a unut .2petljepravo iza petlje: 12+10= kako petlji deljivsa pletu =8+2 Iv. p.Petljekojeslededoum.1 donj. falte se mogu raditi uie iii 'ire.apod. n~vi_ jutako.e naizmenicno zavrhva redov.ri ali uvek uii aa t petlju redovima slid se plete u polaznirn prelaz falte). 7 petlji pravo: pravo Sa 4 petlje Sol e i . (pretposlednje i poslednje petlje) iedn" pe.kod" se prihva.ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu) . reaovi potinju .). broi petlji dolni na 2. . r ed zavrfitl ':l8petlji obrnuto.nja pregibna iviea fatte dodesanalitja. 1 naizmenicno nit voditi deCinalin:8petljipravo. pornocnu iglu.• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) . na . Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte. P lis e prikazan je na slid 2.e lice rada.:. dezen iznosi B petlji. Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra. slika 1 Ukoliko jedan ::~:.). na pomocnu .. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova .arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv iv. spoljne blte.gnu. Uplitanje falti na koji se o:le.::.slidobeleienisupregibifalti fal. p.a be.nje sa nalicia u evrstom redu stubi.aobeuranecele pruge pravih i petljidodajesepo1perija. p. 1 petlja obrnuto. pornocu •..e imaju sirinu od 8 petlji.

eko kaiiprsta i vrha . Nasvaki 3. kukicom se ubodeu ivitU (vid. Provlacenje oml'i i zatezanje iscih n.njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju. slika 1). nitobmotati 2 put. slika4). jo'jednom opl. str"lieu.cne petrje omCa5taivica. III sliei 8 priknuje niti mote Umesto iii vise pojed. dva kolutaod Posle kanona pletenim se pletu koji.t. pomponi. oplest. da k!iznu .5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" Ukr". fomponi serade pomoeu pompona.ubid palcem.e omi'ice ukuki~aju bez navijutaka i orne.gle se smetnu jednim navijutkom nekoliko (slika 5) debo Nasi"ak U obliku rolne radi .to se plete redovapravosalica. Kada se red om~i sledijedan levim ukrabvanje ivice fla pletenoj odec.ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim zenom (6 petlji+2 i". nit.eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta se naizme- . lzrada upletenih om~i obja. Kuki~aju se ". ih ukrsteno. je tzv raej i bod (caknica). provuce se nit i obe om~e sa .e t3ko .a prsta Kako .ujednc slika 2).e izraduje grupa gajtan. ukrasni nasivci uvrten i gajtan i ivice..cne petlje). se stubic iskukicazategnese red bez omi'i Vearna omiljeno pokazuje slib pridrhva omea. iglom prihvatiti ornee uzeti zai plest. peclju (vid.Ornce. i olabayi (slika 7) bko se izraditi . Ie ravnomerno ise':e end Kanonseuseeaiotklanja. ukr'teno i pritom t"gnut.gle.u neho se niti pompon veei od gotovih r<!Secania obmotaiu izmeduobadelahrtona. strelicu.nai'nih niti od dye ponavlja niti... azatim ornee pustit. Ovu petlju natragna levu iglu.{rerka. levorn (. iv. Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no.

m .taka koji CUy'iu u najlonskim kesama..aru. Ispravka moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo sc Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (. vee is[anjena. plesritacnoonoli_ sue Petljesaiglemoguseprihvatiti petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom deljenom vunom iii ibrgi_ na boenim ivioam n rldi se <a poleiline mom U odgovarajucoj osiguravaju niti koje od otprilike 2 do 3.. 2. spreeiti popravke nego krpit. ode': . dotaz! u obzir popravka me. perlje ">recito decjeodei:e se . nastale radi premadezenu: I fl. Najceke imame cst. Potrebnoje korcdovakotikoredovaizno.licja) Ukoliko moie je Steta pleten j e m. neee nam se desttt Ileno mesto. ukukieati (slika 1)."" . Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i. i10(2 niti .Popravljanje pletene odece Sarno u "ajred. I prave n.e i najnoYijem komadu odece.. prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j Male rupe.ika 4). Ukoliko je pleten.porenim redovlma sa obeju strana u dutini (slika 11). Ked ugre!"n.cvrste labavim bodovima du! .tu 9 (pravo5a kama6iliB. vune se vun"nc ode': e pcreme i odgovapopravka."vim utrel.e rad .e mogu radit. OstaC... redoya kolikoje neophodno. premaslic! obrnute petlje. ogromnc mogu se ponovo mesta{npr. I ova radnja u pravcuplebe' ivicne se obaviti <amo ako se o!tec.Iucajcvima vuna '" za odrerlcni pr. laktovJ) jzvesnim me- ojacati zahvatnim bodovima . rukav e u visin.enom d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik. na pomo. $uvi'le poznaje Kod pleten .a delovima (slib 12). se ne podiievee ple!e). ostatak. Para se nrno onoliko petlj. Priprema.i.in se vise na ro.a... yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no. Stete pletivo·bodom..'plati male popravke. Pojedinai'ne opa. a latim se pr.no iskrp.i premasli'i4.nu nit i ntirn sa~tavi{i . odee. 2 petljeobrnuto) vee..m delovapetUi<apoledine boji pol~~nim i zanvatnim bodovima. . edna... Za prayo pletivo niti. Aka 'ajue..niu deo ode!: .lobodnaiv. Na isti nac. .• Iik. ked kojih se <menjuju ulivaj .tim.evr. je preporucljivije rupe. Petlje<e prihvauju naiglu {enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno petlje (prvai poslednj. nepaInjorn. vertikalno i petljese petlje pravo..

Pravilno odrZavanje pletene odece .

: naizme- .: pravu l.: zatim 1 p. 1 p_ obrnuto_ 2. r. 2.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p.. deljiv sa r.tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu . c_ stalno p. kr.kr.brojpetljibude 4+1 p_ U UPUl.SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod. 3. zatim ponavljati 2.Klaslcna patent-sara i njene varijante _ kr. obrnuto. i zatim 3.aru.. kao 3. ~. 2. rod it. kao ked obrnutog stalno plet~nia. i 3.: nasa 1 nav. kr plest. petlju lao obrnutog pletenja. pravo.l.

plesti salnav. r.m raditl' p.eradio. za..r..3.od*"...sa2p..r.2.S..: podiCil p .ut.r."'pletukaoked2. od + . od·stalnoponavljati.podignel .vljati. do 6_ r. pedid Kod 3.. ujedno.ta patem·'are uzorak se rncfe BrOjpetljijeuvekdeljiv.probapletenja11. cd v statnc ponav Ijati.-svakuZ3.*1p.pedii:isalnav.a2_!ovap..lnoponavljat.eul.ra potrebno je sarI! po.r.R.pravo.• 1 p.:sledeCe2p.okodobrnl![cg pletenja.plestiobrnuto:od*"alnoponavljati.:od *.odzvezdicestalnoponavljati U 8.1p.m To prikazuje Duplapatent_bra Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore pravo. 'a 1 nay.pravo ·ujedne(5I.od·' stalnoponavljat.r.dubi.r.e.utim. radii.:·lp.=pedja.:*lp ple'liobrnuto.1nav. ubostl bo kod . sa 1 "av_ he kod obrnutog pleHi p. Kae ked normalne ti navijucima i "dubin<kim" pletenjem.ledece2p.l.desnodole:ul.: poditi 1 p . podii:i t p. r. l\aV. izrade plete se na .pravo.tent_bra. iuada:lstaslikauzorkanastajekada.kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi .le svaka 2 reda lamen.ka8prikazujekakose2.podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo.Iedecem p.podiiusalnav. prave.izrada.p.plestipravo_l.pravo. zat.plesti Sa .sledeCir_radeseka02.r.od*stalno ponavljati. podiCil podignutom p.r.I. 4.ple5tipravo-ujedno. r . p_ 3. ntimnav.ma. Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2.. pravo_ujedno.).2p 8rojpetliijedeljivsa4+2p.okodobrnutegpletenj.razne nacine.:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik.izradalbezslike) 1.inav.{edeCir.r. J.iv.pravo.:*2p.talnoponavljati.2.lp.p_=.r.plestipravolnav. 1.v.pletelp.pravo.iti 5a 1 p_ 6.lp.k.plest.de13.alnav..m plesti p. na~in: u 1.iS. kao ked cbr- nuto9 pletenja.r.d05.udubinu.. i nav.*poditilp_(ni1:senalaziizap.Iedec.:2p.l.r.lp.di. alno ponavljati. r.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponav- Ijati. Mrelasta Uz 10 vaii patent-Sara: proba pleteni' 10.kratenice petlja.pravapetljaplelesanav ujedne).. Red lavr.*1p. kr. = hug_ Upulstv.. v.>"ipravo 2.trelicunaslici7.~a. podkil p .r. probapletenja4 p pletenja. ~ nay.8.Hku6: lp.4. kaokodobrnutogpletenja.pletenj" takede radi ebrnutim petljama. r.vicna r.plestiudubinu.zavr'it. oav_=navijutak I! .dol.plest.nskog" pletenja petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2.ti zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv) l.r.:·lp.vim se ponavljaju .. 1 nav .r.3.Svi. stalno 2.)..: p_inav.ku 7).obrnuto U 2. plesl..4.2.pl<. Ove .r. prethodncg reda pravo_ujedno.kaekedobrnutogpletenjaikad... prethodnog redaobrnute·ujedno.: plestipravo.dol]r_Slalno penavljati.ebe_ plestisanav. *l nav .plestipravo-ujedno.$v. i p.podiCis.r. = red.pod Dba deb ova 5e . Kod svih mrehstih patent-s.stalno penavljati Skracenice:p.{nitleii iza igle).ara naliva i ~e~etk.di..r. r.".od* stalnc ponavljatl 2. Red nvrsitijednom pon.*lp_plestipravo.

~j tr.. obrnuto-uJedno.calno ponavlj~t. I:l [f~ f'l .: 1 p. pravo: ponavlja.3. leie2 luka petljijedan itnad drugog: .inav. p.udubinu(kaou4.r. r.=povratn. vet povuc.prethodnogrcdapravo-ujedno.6.probupleteoja 1): od probu * u dubinu * seetoc ponavljati.liku3. i nay.pravo.plestiudubinu sa 2. U obrnvtom ponavljati.i2r.:od*lukpetljiip. sa 1 n~v. [1. 2.2.talnoponavljati. pravo.kodopletanjaodvajasep"v. r. r.'podnje.1 p.apocinje sa jednim povratnim redom. ~ed: tamnom utim od*.l. r. r. 1 p.r.: svetlom vunicom* 2 p.: .)*1p.p.stalnoponavljati. kao kod obrnutog p. tr. nay.~.noj ~ podre.ti p.podiCisa1 od ·stalno vunicom ponavljati.od "Halno ponavljati.kaokodobrnutogpletenja. rad i POOOyO po~eti na de.Brojpetljijedeljivsa2 I. ~. podiCi plesti kao 4_ r_ 2_ do Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada. pleteoeiu3_r_udubinu.pravo:od*stalnoponavljati. podiCi kao kod 1. r. 2. salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*..:*1 (kaou3.noneopie'tisledecup.. 1 p.podiCikaokodobrnutogpletenja.: . . 4..poSto. 1 p.:*1p. nav. 1 p.lp. obrnuto.ti •1P pravo. 1 p_ plesti pravo. Tamnom pletenja. 3.:.=povr<I.Hke3i 4.:*1p.d. ples!i pr avo.pravo(vidi3.d.r. pletenja.=navijutak..).3 do 6. Broj petlji jedeljiv p.plestipravo.r. r. ~T ~':~ k' .saleveigle. ~"Y.a1nav.):od ". i"TJI i.izrada:vidiprobepletenja1i2. pravo.r. u dubinu (vidi goroji plete pletenja2. 3. 1.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu. tatim.!.talnoponavljati 5. rn ~ lfJ .ples'ipravo.=polazn. Il!. ~ed: svetlom vunicom 5.r.T.uovep. . natrag atatimplestisledecu plesti kao 2.: tamnom vU!licom ~ 1 p.=polazn. r. 1 p_ plesti (odno.j ll. Iv.tnired. r.e 1 p. (vidi sn-elfcu na toj slici). od*stalnoponavljati. 1 p..: * ple'ti 1 p. 1. r. plesti pravo.vetlom vunicom * 1 p. S.1p.. podid * pletenju: p..r.4. kao ked oornutog od * stalno ponavljati. ..talnoponavljati Skracenice: p."mo luk. tat.*1p pravo.saoav..vecubo'tiup kOjalei..r.vidi.r. p_=iviCna petlja. r. ub.plestipravo"ukr4. koja leti na levoj igli).=petlja. podici5alnav. ple. od l"J (T'. zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja.r.: svetlom vunicom .: t~mnom vunicom -ujedno.kaokodobrnutogpletenja: = polazni red: ne prevrtati strani.Od*stalno 6.gla tahvata. r.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda.plestisledeCup. «alnoponavljati 4.svetlomvunicom vunicom • pies'.doS.glama bet dugmadi je deljiv . .odsledeCep. i 2. od * 'talno plesti pravo.lukpetljiip. svepetljeplestipravo. 1. 4.m u p.pravo:od*stalooponavljati. .plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati.l ~"j ~t to. 4..1 p.:*neoplestip.a 2. sreeeee p. * . sa nav. iii okruglom red: pleHi svetlom vunicom nav.. ~. ~.3.stalnoponavljati po- Normalna patent-bra pteeena dvobojno iglom: pocetak petlji ~ Plesti . ~ ".Ino 6.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno S. r. r.S.r. pa tek tatim ople.):od·stalnoponavljati. izrada:vidi. sa 1 nav.

r.obrnuto.pravo.).:·lp..inav.r. staloo ponavljui e. zatim1 p.: i1P nai.*1 pravupetljuinav.IS.*lnav sledecup.pravo.hvatiti p.obr nuto.l p.zavrSitisalp.: 1.vag nay..kaokodobrnutogpletenja 2.r. r. .r.1 * p.takodanalevojiglileiip. r 12.plestiobrnuto -ujedno..ple .lp.pravo..lp.podiobrnuto~ p.O<l*stalno ponavljati. r. prevud.. zatim oplest.ujednc. obr_ kao 2. r. pravo.ple<ripravo.l nav ."vo. pravo. a podi9nutu p. 2.ti .1. i nav p.:lp.l. stalno 1 p. obrmsto. 1 p.obrnuto.tim pr. p. podi':i pravog pletenja.R. do 22.:lp p.p_pravo.Red zavriitisa obrnuto.bra de delj.pravo-ujedno.Brojpetljijedeljiv sa2. od ~ stalno ponavllati..p. 1 p zvezdice stalno ponavljati.: .obrnuto:od·stalnoponavIjati.2.r.pravo.r. I..pravo.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pletenja. i ob. obrnuto.*obrnutu petlju plesti .·' p. i obrnuto. do od ponavljati. lp. 'p.·'nav ..3.plestipravo_uhSteno_ujedno.v kod sa 4+3p p.nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav . zatim vratiti pr.obrnuto.Fantaz. i 3. r.inav. nailmenicnc nav .k.lp. 1 p.zavrSiti sap. ho pletenja. a prevuel.plest..obrnuto. obrnutu petljuinav.- ponavlj. l~ * 11..· vo. 4.l p. R.' nav. nav_ pr.podii:ikaokodpravog pletenja..v.obrnuto: od·stalnoponavljati.cak Ova rada: sara patent_!ara naaraje se na poledini kao .R.lp.plestipravo.r.r.:lp. 1. i Broj petlj.obrkao ked ad 14. pravo do 21.spred nav. zatlm decinav.' nuto. obrnuto:cd*stalnoponavljat. zavr'iti sa n.:l p.obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.ujedno. patent.l stalno ple'ti p.ReduvrSit.l3.vice pojavljuju cik·caklinije.r. 1.me. pravo: od·ltalnoponavljati.1 nav . nicnoplestikao13_i14_r_22.=povr.tnired:*1 ci sa 1 nay. nay.=polazni red: plestipravo-ujedno.pravo·'nav nutupetljuinav.. lp.

r.r.iv.t. pusriti da skhzne sa iglei 2.r.i3. plestipravo·ukrsteno-ujedno.:po2p.r.pr'lvo. Sa * .5. 2. r.talno ponayljati ~are sa poprel::n.5ti kao u 1. i2.p.r.od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur. r.zne sa igle.prediy.c.jedvostruk{neracuna_ juc.)..''ll nay.5talnoponavljati.ple .tiprave_ ·ukrlteno.: plesti ebrnuto~ujedne.r.pred iv. pedici sal nav.prave. p. kose pruge * BrOjpetljijedeljivsa2_1.stalnoponavljat. ebrnuto.slikal). p plesti ebrnute.. stalnopoMvljati.do4. p. prave. Od • s. ·1 p. 2.od·stalneponavljati.. . da skl.4..1 p.r.:*1 p.ple. 1 om. provue. bo kod pravog pletenja.. same 1.in.: prugama 2.:p. r.de5.inav.:*lnav bo kod pr"vog pletenja. poi'inju sare i zavdavaju ivitnim ne pominju !lara nav" 1 p.t. Y.l p.m .p.pravo. 2.plestipravo-ukr"eno-ujedno.ledeee p.prikazanillna62.2.2.: obr- Brojpetljijedeljiv plest. petljama Tuniski redo"i kaje rad. prave: od p. zatim oplesti p.:*lp. uzduine pruge . c.ti desnom iglom ilmeduebe.Poznate osnovne strani.od*stalno ponavijati.p.. plest.i.stalnoponavljati ..r.i63 se Ii uputstvu povr~in~ka r. * ubo.Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada Tuniski rad. Y. 1.Iedecom p.r.:plestipravo.poditi od Kodsvihdesetsara.talno ponavljati Tuniski rad.:*l 1.p.r.ukrheno_ujedno {vidistrelicu.3." .:u.2.od*.k3ekedebrnutog ple.1. pravo. 2.alnopojavljatLP.inav_plestipravo. ana kraju r. al. morada bude .. p. p.r. pus.plestipravo. Sararibljakost l. i.1. * stalno ponav- Ijati. pravo·ukrsteno-ujedno. ali samo 1. p 4.2. r. 1p 1 p. P.. 8rojpetljijedeljivsal.enja. ptesn sa sledecom p.od*stalnoponavljati 2.pravo_ukrheno_ujcdno.· p. 1.l.ispredprave.plest.r.l pravo.plestiobrnuto-ujedno.·1 p. pravo-ukrsteno-ujedno. plen. 1.:2.i naY.od·stalnopo· navlj~ti. brej petlj. bekod nutogpletenja:od*sralnoponavljati.r.talnepenavljati 1. j 2. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati.

.):*1 p.plesti obrnu!o. plett se igl.: • 1 nav. voditiizap. plesti obrnu!o-ujedno. debljim iglama a 2.iv.. 2putaplesti2p.od*stalnoponavljatj l. jednom na levu 3.r. •• Ino jol 2. jednom brai petlj. utim preskoeenu p.].datje.r. do 2 mm.sledecu2_p_plestiiSpredl. plesri joS a Lltim jed nom njih oba zadnj. dela petlj.: pusti!i I nav .l p.p. pravo. ple5ti odzvezdice5talnoponavljati.91u i plest. p.r.ujedno(ovaj po.stalnoponavljati sa iv.2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja.re radene debelomiglom Obe hre im. . i brojpe!liinjjeodreden.tim p.:*2p.r.i sledecu p.obrnuto.tup.. r.ju jed nom tankom .r. I. (= lice rad.R.}: cd ·stalno ponavljali.poditikaokodobrnutogpletenja(ni. P plest! in 1. plesti r.· 2. f " ! Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab. zatim l. 1.ukr'.kocitii poprecneniti petlje ubosti spredai I 1 p..vljatLl_i2_r_stalnoponavljati. r. r. pus!iti. kaoipretpo. uleti kao iv_ p. r.' = lice rada: *pustiti desno_ukrheno 1..spredp. puStit. nav.i 2. Prugastalara Brojpetljijedeljivsa3+2p_l. pie". " . pravo.ple'tiobrnuto. 2 p.ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l. 2.vo: izsledece raditi pravo..r.'od*stalnoponavljati. r. pravo-ukrSteno- . nnjirn iglam •.pravo.l izr ade 1 p.4.r. "a rada).:raditikao1. koj.i2_r. p.• I Ove b.do4.. uvdi. 2 puta na sledecl nacin: obe prave petlje podie.zatiml.' 1..r. i 3.S!alnoponavljati p_ plesti plestipravo(vidistre- Saraklasja Broj petlji jc deliiv sa 4+2 I.p.eno-ujedno(kaou2. R. p-ave.<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno.p.r. 1 p.r. p. deli.dalje).pravo {vidisliku l}.lp.i2..p .stalnoponavlj.. 1.nitvoditi. pre. Deo petlje iglu i ople"i Iatim 2. r." sa 2. licu):od*stalnoponavljatL2. T.1 obrnuto. p_ ples!i * 2. nav. ~ i 1 nay.:ples'iobrnuto.k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat. pravo. . obepetijevratitinalcvu .·stalnoponavljati.2. pravo-ukr'lteno.p. plesti ispred 1_ p_ obrnuto.tavr'iti •• nav.lnopon.l. leii izmedu kaoisledcCinav . pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef. prnvc: 2p.). 2.l.od· ".. .ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1. IZTada _ 1. j ~.i p"'ti'ilnav.

. r. obrnuto (= podiglluta 1 p.podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit. ponav- . : ad *stalno Ijati. r. I. 2.i2.r.. p. je deljiv sa 2.Sare koje imitiraju tkanje Broj petli. nit iza p. 1 r.1. 1p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp. pravo.: 1 p.: * 1 p.od*stalnoponavljati.).5talnoponavljati. dalj .

uvrlitisa2p. .. pravo Ijati.a~~or. ~~1r~ij~ Oupl" upletena bra ~~~~~i~~~a~: Trostruka upletena Jar ..rUPletene sare II I I I 1 I I :9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ .

zatim ople.v.5.anitsevodi.i1. p.Sviseobrnut..iese nit vod.zmenicno ndesnanalevo(redovisanepar9 ~. pravo. 1 p.obrnuto-ukrSteno .obrnu[o.:~e:~~a~s: sa .'plest.*nav.a 6+5 r. r..redoviza· sa 3 p.r.·lnav_. r. nitvoditi l:' pletenje de. pobzn.spredpetljedalje = 1 petljapod.c.avaju unutar pregled kao kodobrnutogpletenja.pravo-ujedno. 3.jutb. poc.2p. sa 2 navijutka pravo(igle p.2.prethodnog redaponovopodicisalnav_.za opuste) kockke olak.plestiobrnuto.plestipravo.asledecinav. do 4. preuzeti 2 n.3. dole: 1. opuStitiobanav_.lp_salnav. stranu B~ ~. a povratni redovi • \U ~ = 1 petlja = pravo plesrl B= 1 pedja .pravo.talno se sa po 4 p.2p. one Prazne samo Redov.2..2p. ~ = 1 petlju pod.. kao obrnutog i5predovihpetlji pletenja.t. U 1.: se ivicnim posebno Lbra.2. pravo.brojpetljijedeljivsal1+6p Radit.plestipravo.. . zatimse perlje(nav.2.brojpetljijedeljivsa3+1.takodepoclii:i "'.r.v vrbv.2p. obrnuto. provue.od*stalnoponavljatL4.. obrnuto:od·st3Inoponavljati. nit voditi :!: V = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja.do13.6.bra.Iedeeih petljama koje pet . .r. dalje.od+stalnoponavljati.ip. zavdavaiu radit.z popre~ne niti pedje = 2 petlje pravo-ujedno.no redov.Sare sa izvucenim petljama Ked . ~ara. se rade na.. .do 7.stalnoponavljati. Saru •• 4 p..ju redov.) kroz III = 1 petlju oplest.st3Inoponavljati.d. ra redovi u uputstvu poe. lp. pr ema silri ponavliat.·.juci prethodnogredase silre za pletenje nemaju znacaja. obrnuto.ledei:up.obrnuto. broi za pletenje potinju sa 3 p.r.2p.:2p obrnuto. nav."ju ni.:::~~:v~::~:~a 7 v.: 2p.nju p. prema!ifri dole.pravo.od ·stalnoponavljati.podici.r.u i zaHSavaju pominjane r. ~ povratni je delj.sledei:up_podiCisaobanav daljeispredp.plestisaobanav.

1.16. iza 1.r.:pustitinav.podicisanav.r. plesti Sa pravo. .t.i sledece 3 p. nav_=naviju· unu" redova_Ovorastojanjemoieb. pravo.r. pie . r. se .: *1p.vo: od * stalno redu sesve zapravoutom •. od ~ stalno ponavljati.r.kao 15.i po ielj.3. U 19.od' p. kr_ = krug .4.r. 14..i36..l p. pravo 2. r. do 11.r_stalnoponavljati. pletu pravo. a pri tome uzet.o.pravo. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p.ples. .vidisliku4a). ll. p. r.15.ukrstiti obrnuto(v. povratni red pravo).18.. r.:2 p..voditinitispredp 8. r. kao1. podignutu p.1p.r . na .pletusetakodepravo.isvesledecepovratneredoveplest. r_ll. r. plesti pravc.:*lp_podic.2p.p.:p.pravo.ra. nitvoditiispredp pona"ljni.ara .nadesnojiglinaslici4a)_2.obrnu[o.ple<tipravo(ovajpoHupakobj •.plestikaolS. pomocne igle pravo. h.dalje:od*stalnoponavljati. bokod obrnutog plctenjai pri .:*2p. raditi evako: * 1 p. od*stalnoponavljati. r.*2p. p. 1.r.1p stalnoponavljati. pleoti pravo.r.!njenjenaslici). ali se >:a to p_=perlja. p. 3 nay.r. r. 6 p. l p.stalnoponavljati. rada. broj petlji je delj. ur6kosih smanjuje Skracenice: uk.:·1p nutogplctenja. podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p.Proba pletenj.r. 3 nav.:lp.: 1 p.kaokodobrnutogpletenj plesti pr. na .p. izvuC>p rada. = red. Sledece polazne redove raditi od 3. p pravo. 6p_obrnu. zatim 1.podicikaokodl_p. 1 p. poloiiti na jednu pomocnu . pr"vo(kaou1.nitvoditi ispredp.do36. nay iglu iu sledece p..r. Sve p. j I S.kao13..ome nit vodit! ispred p.).21.r_):od*stalnoponavljati.kaokodobrnutogpletenjapodici. do 30.r.p.r.l.14.kao kodobrnu.eiznad 8p.r.31.r. pored >:a ovogteksta parni brej pokazujemotivsa12redeva redova iv p_=ivicna petlja. opustiti.3S.ukrs[eno (kao'tejeopisanou13.plcsti .. 20. pravo i pri tome uzet.salp i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred lnav.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad..r_ovako· *1 p. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati.r.r.isviostalipolazniredoviod23. red obrnut. (polnn.ti vece.ka014_r_.kao16. plesti pravo. ukrstitiobr. r. pravo.11..do12. 3.di13_r. nuto lodnosno 2.glu (vidi2.od·stalnoponavljati.vo. 1 p.zatim2p. podici i plesti p-ave.r.:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak.i3.glu. i usvimslede· dm povratnim redovima od 22.r ..nitvoditiispredp_.r. svedo29.v sa 2_ U 1. 32.ka016.r.. Brojobrnutih petlji moiese iubra. dalje.• l menj.ogpletenja.

do4. pr. .: 2 p. pravo-ukdteno plesti 1 ispred r. U 2.Dekorativne za meku.p. r. 1. 2p.: plestikaou2.: *2p.ukrstiti i.4.91u iza rada.):od*stalnoponavljati.:*2p. (nit se pri tome vodi ostalep_sepletupravo.vim povratnim redovima redu podizu ukr!:teno pleispred p.r.r.2. 1. pravo.Iedecup_plestiobr· nuto.l.r. p. ukrstiti pravo (odna.: ple.. zatim1.pravo-ukr· 'teno.r.stalnoponavljati 1..1. ponavljati x. ~atim plest.).iffi za 0 ('itaniu sifre vidi sua_ Dekorativna lara. "91 . 1 p.nju i zavrSav.91e abrporno':n" Brojpetljijedeljivsa4+2p.peed1.juivicnom pominjana Op!:irnije petljomkojau uputstvunije j "ije ucrt ana u . 1. c. 3. prob~ pletenja: brai petlj. p. proba . 1. asledecup. sve rene p.ukr<!itiizal. petljama pra~o·\!krSteno po_ lpetljaobrnuto 1 p. n!l84 prikazanih hra redov.obrnuto:od*stalno i 2. r.r. p perlji p.poloiitinal motnuigluispredr.pravo. p. '3tlml. 2p.vo.vo:od*stalnoponavljati. . . plese. ie delj. p.v sa 4+2 p. sare vunicu rastresitu Kod svih pet posebno pletenje. pomoe· pravo.1p. lp. ukrstiti obrnuto{odnosno2p. obrnuto. ple<ti -ukdteno. s. 3. st~lno .: plese.:*2.•• tim pletenj. pravo).tim obrnuto.stalno pon. la~a sa reljefnim 1 p. p plesti pravo).nol. r.1. obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1.r.do16.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre. iza1.e u prethodnom U .poloiitinalpo_ mocnu .p. p. obrouto.da.pr. ne tarim p.ti p.S.vljati Pru9asta bra. broj ple'ti 1. jedeljivsa3+2p. poE.

se pletu prema probi ta motiy8 p.spred rada. bra sa reljefn. ~a".Pletesepremasifrigore iz polaznih redova: te petlje se na nali.asledetup.plestipravo. Kod probe pletenja (gore) i~medu .igle). 1p. csim pra- . do 30.:ju obrnuto samo se podi.talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu .. pcnav- l.vo. pletenje: sifr.nakraiu 4.. 4 p pravo.zatim i91u .pred4.do16.S. p.stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1). plestiobrnuto. pobzuje motiy koji rreba .iz.preostaje3p. tiyanalaze.p.pleotii. pravo·ukrheno 8roj petlji jedeljiv so 12+2 p. 1 p.no). 1. 1.p kaokodpravogpletenja.raditiobrnuto..m pet'jama N 2.):sveosralep. 1.p prayoipodignutup. p. pr.sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos.vakog mo.ne 2.uzetinalpomoCnUigluipololiti ispredrada.. 1. tim 1.N z.tni redov. .p.tim y. s~ vode ispred p. zatim 1.).p. (pri tome nitiyoditiispredp. plesti igle ispred oplesti pravc. polotiti na 1 pomotnu sledeCup.e4obrnutepet!je:OYOra.).plestiobrnuto(odSp.amedupro.e ukr'teno opletene p. p. p.plestiobrnuto(teksadapustitiobep .tor)+2p.tojanje rncfe da bude isire. se radi prema gomjoj mri z.3. Broi pedji pletenjedeljiv jesa12{zajedan Svi povr.. pomo.prevuciiznad. {vidi probu pie· tenia de.p.r. p. p. r.

dublje.. r z.Iedecom bobice pravom petljom.teno. r.z 1 p.u odeljeni sa Jedna!iara.talnoponavljaeL2.5. p..like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi.Iedecem omclI Sa sledecom p.Sare sa namotanim i tvid-sare petljama Efekeitvidailitzv. . a 4. aanm 1. 2p. plesei kac 1. do 12. oplesti pravo.ledei:ihSp.:*4p.pre_ 1.podici2p. n"ein: . do 6. dubinskim pletenjem.plestiiza 1.oplestis.·provuci od • jos 4 puta ponovitL U . obrnllto. do 12.r.Slika2bpokazujeupl tanje sa . 3 puta ovih petljama . r_ scalno ponavljati 2.: *2 p.). 1 p. ple'ti prevr""ti rad. ~ara: nascaju na sledec. plesti obrnuto.tim promeniti Sarli.r.. 3.. plesti pravo. podi6 . ali . »dubinradom iii obmotanim I. pcavo. pravo.voditinitispredp.enarunenaCine Najeeste skim« se ovi elekti postizu podignutim grupama petlji petljama.4r. pravo--ukrSteno.jeod drugeodyojenasa6r_ nalin:utrei:usledei:up 1 omcu. aliubosci. podignuti sa nay. Nit voditi iza p .po2nav.ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica.pravo.ukr.(opustiti nav.pravo. od 6_ p. naizmenicno 1 p.:od·stalnopon_4.r. bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p.r. 6 p.bra:brojpetljijedeljlv.r.:plestipravo. povratnom redu 13 nanaju takode pravih petljL nasledei:i Moriveraditi . Zatim 6. bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim (vidi. r. 1 p. raditi obrnuto: od·stalnoponavljati.raditiobrnuto:od*stalnoponavljati.3..:*2_p. p. 7.pravo:od*. pravo"ujedno oplest. 4p. ponoyo prevrnuti..'''4p.plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup. 4 p.a6(+2iv_p_l_l.bobihnesaredobijaju. 1.

:·3 p.pletupravo.odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed.r.9. r~spor"diti . zaYr~iti sa 1 p.r. sa 2nav..* izyui':eneniti plesti izS.ru toga .r.do9_r.. p.. podii:ikaoul..ahrasenastavljausvakom4.sledece3p. pave..5 vatiti . 6.) l.plestis. podicikaou1. s. 6.obr· nUlo. U 2. ispred U . !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje.asledecom p_ pravo_ujedno. dovi no.podiCikaokodobrnutogpletenja.stalnoponavljati .tim 3 p.pravo.r.od*"alnoponavljatLR. $. z.]p.i izvuClniti. r.pravo.r.~me.a7. pletenja je 'leoma polunom se rnoqu 3p. p-ave 2. p u 1..ve petlje anavijutkepustitidaskliznu. desnomiglomprihniti i plesti in sa sledecom n. p.".Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze'..R. moqv se ponoviti i na v. koji uvek obuhvataju brej petlii. plesti pravo{vidislikeSaiSb)."ijuckeda J.v.• 2nav . obrnuto (pustiti skliznu). pravc. a . izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno. redu obrnuto..a4.8.. a zatim plelu "robu sari broj se nit vod.lji je deljiv 4+1 p..obrnuto. se "id.plestilp.:1p. prethodno zavditi p.r. (uklju~ujud Iv. pravo.2nav_.eSp.·1p.t. izmedu toga sc neparni U3 reo plesti po sulno 5 p.podiCisa3p.pravo.kaokodobrnutog pletenia.r.nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •. hra leptiricaobuhvata5 Mot. 2nav.plestipravo. lay"iti sa 2 p. . uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp.I"decem 6 •. ~liCn.pravo.nitivoditiispredp . r.od·stalnoponayIjati: r. plesti . sara: plete tzv. petlji.eim rastojanjima. dalje.r izvucene pravo. lara: p<M. r. $v.J.r.-"liL Ovoi 7..Sare sa prethodno izvucenirn nitima 5.pravo-ujedno:od·stalnoponavljati.. r. Mot.

p. tatim plesti ukriteno 1. sa kojima je pred513vljeno su znad ukrstanje u desnom gornjem pedji u . odnosno ispredprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih i bez porno. Obe saren.). kaokod pr"Yog pr"Yo..ilrama uglu broj petlji je deljiv i 2u sa 4 (+ Iv. odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii fl.) .vim sa 3 (i 2 iv. p. ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto.. a 2.a ukrstiti izmedu nastaylja posle Sara 5 i 6.ubostiu2 p. pieHl. petlje polnnim sliku7).t' abrpotrebnojeukrhanje izvesti ovako: 2.ilisledecepetljeispred1"odnosnoi.'tajukadase2..:ne igle. za obe !are petlje redu. Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto.srodne. P iglusade.esara i 4. petlj. (1.aizmedunjihjejednaobrnutapetlja. polaznom i POyNaslici premaslikama1 6 redova njih . a pletenja.Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti pomocnu iglu. moie se raditi .).tern) mestu Sara) 1 praye ratnom 4. redovima bo obe prav . nutoi!lpravo. broj petlji je deljiv u . oplesti.e nalaze2obrnutepetlje.e podiie pomotu 1.•• ! Plerenice pred prethodne petlje I. . 2 i 7 'tavljen. N. p. Ukdunje Kodobrnutogukdtanja se mote 'lye. to obe !are Sari S se ukrhaju pravo(vidi podicina Sare sa ukrstenim petljama !~. Na slikama 1.r .nanalevo.~~e~~~~~~~~ i . petlj~ zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle. odnosno sledete petlje pleHi in prethodnih petlji. kod bre6..are sa ukdtenim pedjamasu yeom. a kod ukdtanja pravo ispred 1.

Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv. obrnuto .obrnuto. r.gle:odpocetka pleltip. .. uzeti '" 7 (+ 2 tv.). prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca. a Izmedu uradil.enin pruse i potrebne .pu<lit. r.do4. U 1. p.v.: rada.'edece2p.obrnutoi'lp.{vidi 'trelicu.kern . syaku S. r.r. ples!i nailpetlje kako pravc.1. Petljese ukd. r.taju 8. l.<a. p. Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv. 1.3.:naizmenicno podic.au2. 2. povrunirn ·3 redovirna plestl p. p.plestipravo. p.. de6. stalno ponavljati Sara 10: brej petlj.2p_plesti strelicu).: naizmenilno (nitvoditiispredp.-aju reali rrebaplestil_ 4. meniCno 1 p_ obrnu[o. i 2. obrnuto. stalno pona"'j~tj Sara i 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 poslednju p_ pravo ple. 3. 1 p ple'ti 2 p. p.). pravc. r.ple$<ipravo(virli ponovi!.pravc·ujedoo.. a r na pomocnu 'I p. pies!. vidislikuBa. p.obrnutoi2p.zatimp. r.e pojavljuju.trecusledecup.ek u . 2. 2 p.Z3tim1.p. r. je delji~ naizrnenitno)p. Cd' .).av 'are (moti. obmuto.2p_ple. r.l. pleHi pravo.). 3.slika9a).= redsare. pravo.. r.-) se preme'(a. 1. r.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o. 1 nav. 3 II 2.prevuCliznadl.talno ponavljati.j usvirnosulirn i 3 p. r.' U 4.: ·2p. U 1. pravo_ iglu ispred r. raditi pravo.ti kao1.i2. 4.r. prayU prugu ukr$<iti u svakom dosled kojim .sapemocneigleplestitakede pravo.zatimp.u 2 pomocne igle. do 'I.).obrnuto..p.!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv.stalnoponavljati 2p. 2 p.alinepustitisaigle.pravo. r. r. 2 p_ pravo..od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc.l.

. • ne na§arekojescpletusaobe. do kme iza prene'i <la 2..Sirokeplecenice Umes<ouvodnih.ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple. do)... u vaSim pod"cim. redo.ledu koji jezapi'an ovu !laru plesti prema ')"7" ut.1. pravo Prve3p_desnoodkmelinijeplesti fla 1." od .ifri " . S. pravo prema ucrt:mim '"ac. .enice..ni doS.a1. obrnu. . navljaju.enicama sifre. pletu ~~ "." ~~~ "._ .eno c» ""'11. r. r_sestalno ponavlja kaol.. tim slede"e p....vi povratniredovikao2... pomocnu iglu zatim p_ oplcsti prcma skid linije r-ada.. redovi se popletuobrnuto.o pravo-vkr'. i7_r_se pletu a.i10. '" g.ma p. fara:svi povra.".do • • = 1 petlja = 1 pe. pomoonu iglu iza rada. bra: 3. jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu.rraneobrnuto 1.eno obrnuto-ukr'. ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple. . <estalno 4.m u Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada. r . linije prebaciti n. 10. r..]" ko.' !/i~~ Perlje desno . zatim "...'ja = 1 petlja pravo 81 petlj.

korn 7. hra: .r.pletusekao l.akozvani »me daljon«3..). . nuro.SvipovrarniredoviS"pletuobr. pomoenu 5v<> petlj" 'kid rada.r. 2 oples" fl. a sledece iglu ispred po redosledu 2 p.gle.Iede':" 3 p.Svipovra. ponoviti. redovi 21. u.r.r. bra: kod ovehresu i pcrreboc 2 po- moen" .zn.et. porno(nu igJu." 75 . do 14.. POIllO':"" rada.lnoponavlj. n~ 2.. cada i pleHi p_ prem:l redoje da( II brojevima _ pravo ~~13 • •• ~~7 •••• • 9 1 S.l.niredoviseradeobrnuto. Iglu ispred sled" koji . r. Svi pol.do28. do 27. 6.S(.i9. (ad 1.Iib prikazuje . Zatim pdkazanom fl.Prve3p_ple"ipravoodko.elinijen" 1. n. r.a porno.iS_r_kaoil1. 1..91u i1. Prve 3 P lI.et. ze. rade pravo se Sa izu.

nasivak .plest.hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2. Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi . sa dru90m . je !irok .lie.znad pre.levo dole.znim boi~ma nije nit druge boje vodit.svakapovriiinapletesopstvenim nltima. kako se 'menjuju niti vidi se jasno na.vei:". nasivak u drugoj boji koj.Iedei:. sa naliti" do ..dcsnogore) Na ovaj !la<:in maze se plest. boje na drugu. veee povr!ine sa r.Pletenje sa vise boja Ukoliko potrebno ielite ..eg motiva kojisepojavijujeuistojboji.e ne virli na lieu pletiva. pomerasetakodezajednu redu petlju zajednu u$vakom Doptetanje Kao cetv'li jednobojne primer bre pletenja desno dole) vide (slika <I i proba se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l) pletenom delu po boji bojom.zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui redu. 3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn .. 3. Ova promena. vidi sliku desno.arno nekoliko pettj.

potrebno Ova sp-ava je upokon_ voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste t~v. na Tevo Da bi oe dobila iii fakar-hre). radi iakar potrebnojenittedruge se plete prema iii norvelka sa'" u dve iii boje (iii o.prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke.e Zil ple[enje«. red'areza Sa".no.'tom r"poredu. medutim.eiu tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti. Niti koje se n. da se u sledec'm redovima daije pocev od ivice potrebno je niti voditi istom hrstinom . vidi sliku i"e nit. razlieite u bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke. Vaino je pri je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n.vak. .calih boja) za brojanje. . Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja.odnosno.Ukoliko vi.eboja. adruga. ne mogu uvneti. scrutsana d~ sc rnliCite adase za vreme pletenj.laze petlje 'spred sebe.kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta.svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim svaka kotka potrebno tzv. se. brojanjeseCitasade5na (ked visebojne norveske kako na nali"ju ne smeju da za. rrebiti Ako 5'1 radi sa tri iii vi.arizabrojanje. potrebnoje iii sledece niti tako ked niti. hri niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima).udrugojboji. odno.no (= povratni red). ))napesta" jc tako redovima. boja.levo(= polami red) i sa leva n. Ukoliko se plete u krugovima.titi kao levo gore). de. mogu voditi i c-eeu nit ravnomerna obmotari oko iviene pet!je (ukr. niti drie 'tal no u .

5. i 2.. promeniti boje.crelicu) brai petlii je deljiv. bra: brai je deljiv Sa 4+2 p. decom p.com.decem r.vetlihp 3. ~ara. pravo-ujedno.sulno penavliati 5. sa 4+1 . a 3. povuci u 1.lp plestipravo:od'stalnoponavljati R. zavrsitis. ple. 1p kao 4.an.. i4_ r. alipocetisa1p. .pr.il>. 1. 5.ei nai. dublje 4.dueoj nran.:plesti kao3_r_. ali poceti .Dvobojne visebojne sare Na ovoj i .1.. za flare u dvobojnoj jzvedbi. 1 p.vljati 1. Broj petlji je deljiv Poslepo2r.adesnohrau3 beje.. Poste3 p. i 6. i 2 r .podicisalp pravo.trelica 1): '<retiu plelenje.. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p. 2+1 p.men''.:3p.·1 obrnutog plerenja p.klizousaigle.r.. nijem vu().1p lavriiti pravc.I . do 4.sledecu naviSe i uzetl na desnu iglu (.pravo.ti sil1p_pravoir.. iza p.1p p. r.3.nu j piece . r.'.e provu~ena omca sa .:nom 1. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice. predloiene hre pre. prema pletene p 2 oznacaYa je iznad poslednje p_ prave. (= 3 p.3. ple. r. tam 1.nje petlj.e patinje i lavrsava u redovima petljom koja '" ne porn. levo se vidi ise~ak raden u dye bOje.ti pravo-ujedno inepustitida.no.r. r . bra: (vid.:kao3. " r.r.lnav.kaokod vodit.. porucujusekodobradehrenihostatakavunice . Kod .. i 6. bra: de$n~ trobojni leva slika prikazuje dvobojni.:*l skid pluti svetlijom.do6. plestiobrnuto.: * 1 lvezdk.viI'! Sara sa . pravo.pravo. 1.. radi.Iic.r.I ."i. se ubada2 r"odno. vunicesvetle boje dolazi 1 c.tvodiiiispredp. sara: posle6r. rad. r. promeniti boju. i 2. u dub. plestipravo. 2. tamnlie vunice: u .1. r. plesli provo p.poditis.ledecepravepetlje.talnopon. Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r. kaoiS. r.zavrSiti .joslputpravo-ujedno). Na . nit 3p. r. lev" slede posle" r.!'diCi.no !vetlom "unicorn 1 p.stalnopon. posebno.r. 1.vo:od*.4.r. i 8. Posle po 2 r.uzetinaiglu plestii<te3p.do6_r. om~u provui:i sarno ispod. 6.vljati..

i posl e 4.. plete.ostalep. dalie P'n~:o v~~~t~b. ul. do 4.pravo..r. motiv sare ". motivusvetlifom tamnije yunlee i meniaju se boie kao do .zavrsiti '31p._do 4.r"alipoceti lp. Posle 16.od*stalnopojavliati. predp.. .nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati.. do 16. vunicom.ve[lijom .ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2.l.l. P. pravc.al ilp.brojanjeseodnosi sliku hre sa strane . tim se pletu 1_ i 2.stalnoponavljati. sa !ifre tamnijom . r.r. r. 4.:6p_provO.podidkaoul_r. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole.e nailKada je r vunkom pocinjesesal7_ _. 5.pravo. 'ara: broi 2 r..).l.R. vunicom. r.S.unicom. iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po. Posle 16. r. N.: 2 p.izmenicno ple't. Boie se menjaju usvakom r. ho r. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r.zavr!:iti. 3. r.od*stalnoponavljati.dalje ~Iet:ni:.pravo.cno menicno izveden1. se bOje meniaju. r.amnije.·1 7p. plesti obrnutc. r.:tOpg ~ lzvesti ~ifru. . 41 2 na Sara prikazlije jedan sifraz.3. p.pravo lp.podignuto .kao3.sal zvezdirom.r.akodeinasrrani77 motiv. i 4.ple. r_ prema mri . ~ 1 Ivez- dica(kaou2.I .R. U .:*7p.vim povratnim podignutu p redovimaponovo prethodnog "eda anitvoditiispred. pettji 2r sa 8+2 p.Jedan seplete nailmen. 4p..podicikaokodobrnutogpletenja.• prema !ifri Pie- tenieieovdenalifriobja!nieno . a 3.do4_r_statnoponavljati 9.do8. Na poledini radan3Stajupoprecnepruge • 8 ~ = 1 petlja pravo = 1 petlia obrnuto = 1 p_ ho kod obrnu_ nit voditi is_ togpletenja.1p.tiobrnuto.pravo. r.-'toji se iz 16 r..ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta Ova lara se piece zabroilnjepravosalica_ u2boje .r. r kao 1. p.pravoizavr'itisa 10.r. se iglama bez dugmadi iii okruglom . svetlijom..

Vezeni i kukicani ukrasi .

ukdtenimpetljama.~a~O!~:j:n~. jedna sara zahteva proproa pravo-ukr. na broj t-- .ne uk. Pre poi!etka rada izveze Omiljeni motlvi bili SU cvece.Vez bobica Ova vrsea veza pletenoj odeci.. priroda i rnne »izreke.I~k~j~e~~ koliko nhteva Sara. potrebno je paziti tacno pisanihperliusvakojboji.« i'arapa i rukavica godina... prub Bobicese raanovrsna ne moraju veoma mogu':nosti nosile kao ta. na Samo vestl vet i uplesti i torbice U dob<! bidermajera su se rado veeene od iiarenih peril.Opleunjeperliradisepravo. Biloje uobil'ajenoda se na ivicama ime Iii po~etna slova. vlacenjem niti se perla nitdajejojc.kaoinaredosleddatuuputStvu zarad.aieni.ek:~.::)V~:n~ia:a. medutim.rstinu izvodi na lice rada. Ion. a ponegde i veza perlama potrebno je veoma strpljivo {:~~z~~s~e~l:d.tena visebojni vez perlama. Ukoliko..

nav.r.kaoi2nav iza 6. nit) Dalje ubesti 6 delev" _ povuri .6. 2. do 6.1p. efekti.plestiobrnuto.R. r.r.t. (vrn i91e sled.talno Brojpetljijedeljiv. em qcre.1.ja(nitleiiizarada}inavijutke...hodnog reda opustiti i izvuc.od+nalnoponavIjati.pe" vuci etprilike 1'/. ponavljati.·.zavriitisalnav.zavr!. p. ~.3. Svi redov. ne opl. da se broi petlji poklapa ponavljati N. de 4_ r stalnepon. plest.r:pustitil.. c_ 1. koja nije u BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l. lp.1nav.le 3. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno.prave. Ravnomerne leSt p. r.2.. sa i9le. r.1 p. al. omogucuje.itisalp.stalno .e..ti izpeprecnenitipetlje. do 4. 1.pravo. plesti . r.pravo.anavijutke koji leie izmedu i po.vljaci Brej petlji je deljiv sa 6+2 pravo_5.cikaokodobmutogplete· .!i prave-ujedno. 2. ·sledecin6p_pod.. pustit.:ed*stalnopo· navljati....Sara radena od navijutaka Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav.r.. da se petlja lzvuce.r.·2p ple. Ova vnt. r.u gla". kraju r. navijutaka se zahvaljujuCi koja lei.Od*.plestipravo. petlje !ljit.do4.a2"av. p_ epustiti. sve povve.a4. vratiti n. prihvltiti jes jednem "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p.. vratiti ·ujedne. 1nav_*lp_provo.pravo:ed*stalne pustiti.R. ebrnuto. gore. pravo. ravnomerno gore. .1nav .*1 nav_.*2nav p. ravnomernO gore. hra ovill klizanju izmedu pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom uputstvu posebno pomenuta.zavrs.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno. 4.plestiobrnuto. pouebnoje .lnav ...r..od *stalno ponavljati R.iv.r.lnav. ponavljali. 2 nay. 1p..R.zavr'itisalp.yin na levu iglu i plestiebrnute· petlji ed pond..p.juci. zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati. 4.. 1 p_ cbrnuto.obrnuto.pravo. 1p p pravo.r.alinav_pre.pravoisple. 1.lp.p_ne daskliznusaigle..r.lnav.ledece3p_podiCikaokodobrnu.l.talne pOHvljati.3..og pletenja (nit pri romeIef izarada}.

od*stalnoponavliati.d08.vnomerno gore.od· Halno ponavljati. I.plestipravo. r.ll.l p.p t ak od e nale vu i9 IU~ s vih 6 P_ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo.. p. r. pravo.:3p. nvrsiti sa 3 urnesto 4..od* R_ zavdit.r.nav.r. pies'.: 2 nav. pravc.p.r.pravo.pravo.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati. p. pletenje 6. 12.i7.lp_pravo. Iavditi 4.). ne okrenuti. preset pravo.l.3.stalnoponavljati .pravo. Posle 11. R.:ilyuciiv.1.doB.r. 2 nav .plestinajpre5.1 stalno ponavljati. pravo. plesti pravo. 5 p_ pravo r_pustiti.obrnuto.r. I. pravo em gore.uIetin3desnuiglu(vidi6.. r. i 2.2nav.tim plestipravo.(vidi suelica oInahv.2nav. do 3.il plestika04.poslesvakep izvesti3nav.od3.2nav.2nav .p_otprilikel 6p.a U 10. r. p.izvu· ci ravnomerno. p.do8.: lp_pravo.2nav..:·jednap. "Sp. r.r. 8. p. Sa 5 p.r.p. r. S.r.pu$titi nav_ i izvu':. i 2. r. 1 p. do * sledeCih . Od' stalno ponavljati. r.r stalno ponavlj~ti Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l..r.r.2 Levom iglom izvuci 1. 7.Broi petlji je delji" sa B+2 p.stalnoponavljati Broj petlji je deljiv sa 6+2 p. iznad 6_p_.. i 6. pravo..: 2nav_.• are) 4. Favo. S. z.pravo.2nav. 1 p_pravo.svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle).l. r. do 10. R.i8. plesti sa 1 p.*2nav.r.: 0 odslede':ihBp.pravo. Raditi iglama bez dugmadi.vratitinalevuigluipodici4_do6..pravo.6. r.

Pletenje izlomljenih sara .

1 B 1 01 .d 2 Objdnjenje znakova p-ave obrnuto nasifri obrnuto-ujedno ..

Sara paunovog pe~a .

Znak*obelehvaponavljanje.=petlja.. Broj Sara 5a kosom prugom '" 5+2p pet1ii sa je delji.en!" nalui se na .nav. 1. rombovima je deljiv sa 14+3 p. = ivir:napetlja.Inoponavljati Skracenice. <:ik-cak linljama sa 4+3 p Broj petlii je delji..Jednostavne azur-sare radene prema sifri nalnoponavIjat.p. s(.p.=naviju<ak. Objasnjenje S(rani86 iifre za ple.iv. !..ara Brei sa petlj. Sa .

v. (proba pletenja pokuuje2st3va'lare) ea . ~ara: broj perlji je delj. 5ap..nju i kojima zavri.njeni...aovihdvejustrana. do 16. r.Objdnjenjeznakovalifre zaaiur.t. strel.= 2 petlje . 1. posle1.gnutu petlju prevue! plesti pravo-ukdteno Sve aiur-hre sa ovih strana ..u.Svipovratni rcdovi. izoad = 3 pctlje poditi. nieena jcu $vakoj sifri 'trelicama. pravo . Obja'lnjenje. 2.udruki'ijeobja.ce. 2 petlje ple5ti pravoa pod.ispred1.. do 8. pravo_ujedno 1 pctlju ple..enasledecojs{ran. lara: broj petlj.na jednog . r. Dui.h nalazi..stalnoponavljat.e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova. pocinje . (npr 81 p.=6x12+9) 1. kojima poo.streli.fre. 0= 1 nav.nisuuneseniu'.izOld n • = 1 petlju ·ujedno. nalno ponavIjn..are.eizavrsavasesap.jutak = 1 petlja obrnuto pi est.e obrnuto.v S3 8+1 p.pletu .ukolikon.vajusvir.kracen.= 1 petlja pravo 8 .. = 1 petljuprevuc. k p.tava lara 09raR.gore 1. je deljiv sa 12+9 p.

do 8.p.p . r. sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje {eksta! znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore.obrnuto. bra: broj petlji je deljiv sa Probapletenja prikilzuje 3 "ava. navjjutak nav. 2p.r.. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda...do10.:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp.1p.hresestalnoponavlja{10. saresc scalno jzvodj_ Sif. Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja.=5x14+3j. (npr.. probaplecenjapokuuje2.arutrebaponoviti.trebaponovjti'aruodpo<'etka. odnosno 1. gore prikazanajena levojstrani = su . obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact.Red zavrsici sa1p.are. do 12.1p.Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu.pravo. iviCnapetlja iv.~a~:::rv~::: 1.lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima ~~a~~.obrnuto ·lp_pravo. Nasljkana Poslepo12r.aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad .vim osnovnim reci' (opjsima) skracene petlja= p . 73 p.1.eovako:iv_p .. 3 ponav" plecenj" 5..Objalnjenje U tekstovima sarama skracenica uputstva i u .t~a f/c:c~e up:j::~j:\:.bra.iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p.'..7p. red = r .Iedece = 10+3 p. ::::j~ = ! 6.obrnucoisaiv.tavaiiareu'irini.. krug = kr.red = povratni red). . 4.

Ista sara radena u vise varijanti: kao cipkasta povrsina iii kao umetak .

.

a usij!!.knut i zbog tOS" . prve de. ponovoonol. Od palea prema potetku prstiju rub . iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima. sa mo jo. Vrh .kuuje poce .ne ruka. potrebnojeu klin. Za normalno oblikov..poreduje.canjem prelua petlji n~praviti novi i.ca pr. Bezobzira drug. Koliko krugovatreba ple. fl.enim 4) petlji.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse palea. pO~l!tka prethodnog prihvatiti petlje Kadasu gotovi prsti.ikaziprstnavlakeistedufine. kraj niti..vice (po pravilu so.re. Nitsesaunutrasnjestrane plete. Strel.Pletenje rukavica Rukavite.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii.". prenohosepredenaradzasledeti se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake uzetl jednu petlju. Otprdike klina palca{npr.. ruci jc j.uprotnom .log klin.uZava. od najsireg mena za parae.e u 3.nu ruku jeraditizadomal. Kadajezavdenmaliprst jedovoljno.osobinavune 3 do 4 nove petlje (zavisi od rukaviee). de. deo pale. da bi se leva (u nil uzimajuCi i ne kanuai oduzimanje. krugov a.mefu) radila identicno Il!uci pcocve broi petlji.Sastavljanje nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i »mostom«). da Ii je ruk.Produietak pale.i beleiese I'd inad.e zarefe iii se povebriiljivo bodom. za otprilike jednu trecinu. Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje.je. i . od tog mesta se mOra oduzimati.ee .e tatno prema mogu. deo pleteneodece. k klina pal". krug mora da broj. bo »meri«.t.kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet. .nezanadlanicu. Samo ponovo oduzeti pedje sa maiog se fade mnogo jednostavn.nom). Ukolikoima zujetzv.3doS pnt. Oduzimanje za vrh ra. pocinje .e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97 .e broi petlj.tali palacdobijasopstvenu prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra. Za koji se s.yak. U svakomslufaju trebalo pre rada napravi prob.ij. $Iedecim Rukavice krugovima pesniee s"klin.e ponovo .e namiCu lza klin.nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta. Kada je zavrfen manji klin. fla tom rnestu uvecav a.vanje me.ejosnekolikokrugova. .kaklin. Dod. kratka plest. najvise S krugova (prema broju petlji).idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova.ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e. uobzir.Petljl!sedelena3 12bo~nog m. Svipodaciododavanjuioduzimanju ruk.1l palea.tu ovog se vrs.lidugacka.e namice 6 petlji za unutrasnii. dye petine broja pedji kod 1S pedji klina pal<a.urezervis. navlaku.Zasvakunavlaku potrebno je nam. dod. i tu se mOra uraditi klin.dabi petljesa prelaza potrebno prel ••. pomocu klina broj petlji kl i na mora za palac Na najsirem da Se uveo.klin. Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg.6(ili ple. dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke. Nove perij!! . plerese palac. manji klin).a o.se 2. iii siroh bi dase tanka.st.vanje Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno.

ovih15 p. provo·ukriteno.adobijeteljenuduiinu .kr.Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle 7. Yr h odu_ zetina. . = krug. pravo. 2p 3 p.mice 6 p. pri i:emu se iz popre'ne niti petlji 1 p.l kr.bezpromenebroja petlji i pocinje se sa strane rnalim prstom. p. Uz to na iii vrh . i to se it malog klina uzima Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje cetiriigle. p. a za manji. 12kr_.!i joS 1_ i 2.ukr!teno. l.1p_obrnulo. sa pomo':ne na ~e!iri igle (iii pravo·ukrS.to klina se n.sI. i 3. za rukavicu na slid Na rukavid (sa slike) na mole r..i4. plesti 3 kr.zavr!iukrugipleteiznad23p. pravo·ukrheno.h. ujedno Lev u rukavicu kr.pravo_ujedno(=11 Usledecern kr. . podici pletenice. sa nadlanice (= 4.pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28. = petlja. ujedno. Dodati l.alica(poslednje dodajc1 p. i S.pravo. = red.pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano preo'talih 17 p. Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p. izve'ti jo. unu<rasnjiklin: usvakom 2. U .e radi vec kaohojeopisano.Iedecem prethodnih oduzimanja 1_ petlju ple>!i pceevc po 2p kr.: 1 p. kr. Na me. 2. iz 4. 3.l p. p. prayo . preylaci. Ijati.Uputstvo p. utim igleple. sa pomocne . a 2 sledece U .S). Kadakrugponovoima49p.).pletesejoS6kr. 6). se radi kao za domali prSt.4).pleStipravoipodignutup.a liea an d I a n.Iedecem p.zavditikaoul. ujedno plesti na isti n. 2p. p . Kadaranflic. s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr. zavrsiti S~ 1 p. 5) raditi vrh: 4.e iiri prema obema "ranama 15 p. 2.p. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p.t. 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ 2p. nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb komplet igala br.) dodati 5 p. obrnuto: pona.i2putasvaku4_iS.llati. Palac 5£ ispleta ispred i peste 6 p. i3. ad 3. Peste 6p.aposled_ njasa. na po 10 em odgo· jacine. za 1 p.aprethodnep_. zuirn poceti sa do mal imp r s t o m. Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu .ledecinacin:obeprvei'poslednjep.yake isplete 'eno). pravo. ho i 4. pruga 3 i91e i plest. 2. 1 p.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada.Iedecu 1. p. plesti prayo-ujedno. pletenice na iglu (sl. 16 kr_ (odnosno pravo-ukriteno.. i4. kr. Ove p.uzetinapomocnuiglu Posle kr.i6.prayo"ukrStenoiz obeleiiti vunicom druge boje svakorn klin .plestiprnvo. obr-nuto.• podeliti zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo od 'stalno 2. U sledecem drugom p. sa pretaza prihvatiti 3 po. kr_seoduzimapremaobemastra.ukrSteno. zitirn 2 putasvaku 5. (=2/5) nanovo. pleni3..tipravo.4. pravo"ukrsteno.1 p.obrnuto:od·stalnoponav. pravo-ujedno. (sl. 3) vuotca srednje 24 p_i 38 kr.ledecomp. namaklina1 prcc se t.1..)n palaese nitipetlji:ove steeeccm 3.pleteniceplesti odnosno pravo"ujedno..kr.preyuCiiznad. p_i 2 putasHku Zatim ple. lznad pletenice). prayo Sa unutra~nje se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p. i 5. Posle 24 kr Yrn Za kaii prst it poprecnih niti po 1 p. podelit! nJ potrebnu dulinu).1.pletenice (= mali prst) (odnosno prernaduiini) na 6 p.do4_kr_stalnoponHljati Za ran fl i e u namaknuti 44 p.lp. p.Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti Iz p.gle plesti obrnuto. plesti pravo a . kr.cin u 'uprotnom srneru. plesti kao p.. pravo-ujedno. sve dok ne iznesc iii pomocnu nit{.:*lp.p.p. ple.

iradenaod. nogu" U doba rokoko-a.lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane.fij.iz vi.i.godinc Fo..ogr. jedne od kceri vunenlm da rukom caraparna po brine 'leo· ra(fene carape postanu Mcda <e i dana$ povremeno rna aktuelne . iz vremena oko 1900 neraZen odbacujeearape. Ijava neSto krace suknje: kod dama ..vile.Iz istorijata pletenih carapa Kr>ljLujXIV Vajg@lovagr>lik.ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan.e.1698. cia kraljica moda vee dozvo- "Trebalo bi da znate nije nem.

.

n. Po'leevikiebroj pocetbvrhJ(= nastJvak krugova broj krugova pre sveqa koliko ima petlji posleevikle. Na sliei Sje treba ponavljJti u . U prvim krugovima petlie prihvacene iz deloya om.vakom pravo-ujedno. Na 1. igll1 (uz petfje polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog itohzadnJ. petlia se podiie kao kod pravog Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji).dalje1pctljapravo. Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine.popravilu pala isti kaoobim gleznja.ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« iglu kruga [srrehca na sliei 7).prevrnuti.pletuse2petljeiznad petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute k lin a. Petlje .edaljeradiobrnuto. zatim prevrnut!.prevrnuti.1petlja. a na 3 petljiostaje malog pesta) igle.2petlje obrnuto·ujedno. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja. dodaju .hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u dela pete nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa. kruga poeinje oduzimanje za Na i"i na 4. 1.1 petljaobrnuto. Oduzimanje krugu.. bi trebalo pravo. Na 1. 3 same 1 igla.petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja. iglu ple"i ujedno.1. tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje. Produzitina (= petlje sa 2 S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete.Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku se pocinje u jednom povratnom paran.e primeni jedan od ta dva na- .aste iyice plesti 'teno Posle 1.6petljiseradiobrnuto. Cvikla Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju pletenja.2petljcpravo ·ujedno.broj5do6). Ako je broj akod 2perljeseplctuob"nuto-ujedno.e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili.ukr_ seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete.a4 sliku3. igle koja»mirl1je«. jos 2 petlje Sa 1. dufini stopala (vidi upravlja prema 2.. Sa oduzimanjem r~du.

.

' ..... HI" "I'! 19i1O 56.."'"jooj ••• """ .Registar :..'J~ ""/.'''...' O'.. " ''I'' o'''O<'''"i'. '6117 " r.

U starnpi goblen prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ- .

krojenju svcte i Itvenju fena ida Prir-udnlk rnofete zararna NOUT vasih Cenc fel]e nact i novih kod $vog novina. i samcustucama.Novo na jugoslovenskom trzistu u zajednickorn izdanju nolita burde Zadovoljstvo u krojenju I lzdavanjem -Nollt i Burda vole same da stvaranja uputstvima tajnama krojenja nerazdvojni u zabavu i proverei Sivenja.idnim rurn ovaj rene prtrucnlk a rad i malim postaje pretvara 0 SIVenJU »Zadovoljstvo .u krojenju prodavca i U v. BURDA rnodela din Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi i zadovoljstvo knjige 60.- . svake prijatelj :z:adovoljstvo prakt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->