P. 1
Burda-Zadovoljstvo u Pletenju

Burda-Zadovoljstvo u Pletenju

|Views: 1,395|Likes:

More info:

Published by: Елена Миланова on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

Burdina specijal na izdanja

i prtrucnlcl
za rucni rad
U zajednickom izdanju NOLITA
prirucnika namenjenth specijalno i

BURDE pclavtce se na jugoslovenskom
rucnom i radu. Svakt prirucnik

triiStu uskoro cttava serija
vrstu i rucnog rada sa-

za odredenu

dri; pored opftrnoq uputstva za rad

rnncstvo

ilustracija,

uzoraka. proba tada

modela

Burdina
specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU
Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT.

BEOGRAD

1973

Beograd.IWS. Infoplan.d.ki nacionalnimuzej.©ModerwerlagAenneBurda 76 Offenburg/Baden. Bad Berneck. Terazije 27 preduzece 8IROGRAFIKA.BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit I. Manfred Boe"h. Am Ke'tendamm 2 Telef. Bavar<ki nacionalni muzej.kiarhivfotografija. Izvorlo(ografija: Burda·Studio. Arhiv kuce. Nuernberg r"orij. Krefeld.v. Stadt. FotoOejninger KG.zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3 Saradnja: Stampa: Renate Schroeder. Subotka . Schachenmayr & Cie Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik.~: IzdavaCko prcdutece Stampa: Izdavacko"tamparsko NOUT. Muenchen German. 76 Uta 0011 Offenburg/Baden Burda·Oruck.

probagorenjem Dobar Osnovni pribor kurs - pol a rada .:ivci.umetanjepatent_Iatvarah Dopletenii n.lji Skrai'eniredovj Uple.Jivci Donji prelaz.m.anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji 22-23 2~-25 26-29 30 " Pletenje prema kroju mere) pregledu 34-35 36-37 38-39 rada Pravilno uzimanje mere (tabelarne Uve"avanjekrojapremakrojnom Promena normalnog kroja Proba rada."avijeni n. njegovaprimena Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi Pravilna obrada pletenih delova 44 '15-47 'IS-52 52-53 54 55 R..""zanjeiparenjedelova Raznovrsni. Dvobojnopletenje.. visebojnehre Navezeni idokukicaniukr .ki rad."sni na.uacija pletenja znati 0 S"aoe Sta sve treba vuni Izistoriie Odobrimo.obioamavune Odkrznadoklupi'e. tvidhre ~are sa ukrstenim petljama. hr.. reljefnebre Sare sa bobicama. uplctenirad Saresaizvucenim pctlj... uk. pomponi. Sadrzaj Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe.a Oznakavune. tkani rad.snjenjeiifrizapletenje azur-sare 84 84-91 88-89 i kaoumetak 90-91 JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre RaznOHsnebrepaunoyogperja Sestsara sa obja'njenjim~ Cipb"'''rakaopovrsina Pletenje Pletenje Izproslosticarapa Pletenjecarapa rukavica carapa 94 95_97 Registar izraza . upletenidelovi idtepovi Obradasuknjesaefektimafalti Om.gajtani Popravka i nega pletene cdece 56 Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune Uzorci i sare " 5S-61 62-65 66_69 72-75 76-79 80-81 82-83 plet"n'" Patenl-sarainjcnevarijante TUlli.Iz istorijata sa mnogoilu. Obj..avov. i Uzorciod navijutaka Prelomljene.

_ ". . il. sa jednoghil.dnlegvek.k""og".. t. <"'" s.."".rn. krojem 1..lika''' .n. Urne. oltar..ple'enjaunematkom. "I. H.. Buxtehude " ..oloe..cii." burgu_Ovojep"'. . iz m.SlikarBennm: Slik...liko . (o'prllike1390).tkoj galerij...

nitprediva. U jednom peruan.okni je . a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta prste drug.arape railene pletenjem.pa_ koja je otkrivena U jed nom veka sacu.Iz istorijata pletenja Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez. bez ikakvog orud. su naden ..e. c.epolaiepreko vrh~ igle.uplitanja".tale rukavice . Jufno i u Tur. odna.kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka ltalijanske umetnicke Rudolf II Habzburski zvao u Prag. tenje severno od zanatlije.kao ina na5im sok_ nama dana..tolecima zaboravljena U 13. Vrh 191" ide kroz nalevojigli.bne_ Petlje se magu izradint.ne V. drugom iglom danas radimo kojaleiina se izvlaei nova ·pantalone je su radene od tkanih matehjala. on09 premestio pape koji je . Mnostvo dokaza govori koje. uvode.no koje su . leve ruke.lna ovoj . pleAlpa.. stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen. da je umetno. ~trasburski Izjednepocetne levoj Igl..t secaraperadenadve se saznaje da je . vremena oko 500. grobu. _ deozaveliki prstodvojen od 0. tbnje je i0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten.Iikar slikao pomenuti oltar.sokna" koptskom centarindmtrijei' .u povezanenitima. U rimskim grobovima legionar" takod .kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese pedii imaju starije poreklo pape Klementa 1309_ god. i91e Bertram.anih12. sarno prstima.9 novog vanajejednakratkai'ar.koj Alp".stvaranje . I. Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici.voju rezi- denciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad koji su u ranom srednjem veku SpanijOm. koje je (lSS2-1612) scpo predanju. apa} omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom. su o.ta109 dela 5asvim je moguce omotaca stopala. miskom petlju reda des"e ruke... vise stvarao i91ase dri. a petlja iz prethodnog "'prevlaciiznadnje pletenja bila .

u Italiji.kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i. Kao Ito je vee receno. mlade fene nikako ga Zadatak nije bic nimalo jednostavan.aj da dozvoli i malo Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je . Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama. Vilijamu H~n>Holb'in: Lij~ platno. All.mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom postalejeftinije. priea da je davala prednostcrnimcarap.. se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII. koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape. imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu.nsamo tom plemstyu Na dvoru su carape predstay_ begacenjen bile veom. engleska kraljica od 1558. Medutim.cidabi luksu> .maiz~panije.dao od 1509. ro) poklonjene earape. Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um. kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp . Goyor.. dar. onosn.Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice. On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove nije napusula.abrferadioodruku. ideja. bogatoyezenuoG"':u.Iedeta pri.Henrik VIIIod Engle.. mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate. kralj je vl. u'ke svilene ~arape iorden podvezice . tesesa pr.inatoj. u Veneciji iii Milanu. postajepropovednik. vee godine 1589. koje poznoto dele kralja predstavlja Han . bile su pleteneodsvileiu toyreme Ijalepraviluksuzdostup. do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z. ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539.".a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje.e kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa. Njen mui je svedok e.stozn. Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni). Hen_ rib VIII. U sveru je 'leoma Holbajn.ebi moglo bogatijegradanstvo carape bi . Vilijam li aa v-erne studi.ke: kraljnO$.vom pretpostavlja $<0 da je tu mogao uoeiti pletenje eetiri iii pet igala "u krugovima". do 1547. Ona je yredno plela ':arape. niu je vezana.

.eduplioraookruienfanta.inja. poreklom iz juine Nemai'ke.romena oko 1690. n..onalnom mULeju u Nirnbergu.epih iI . u Gerrnan. .ki Na . .ticnirnornamentimabiljaka cuva . Naokolojeizradenukrasod. poljanalozi.redin.rabe.-- Veliki ple . i iivo.korn nac.

.upruga vi6jnom mULeju u Najsu Velikom MJrije XVI). stole". . ! l Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz- 18. I 0 da svoje $I' .

ma.jerpreno'to plerenj. manti!a. piceZiObebepletenesuodnajfinijeg bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je. Sadatoni.to ukra_ sa perlama Kao uzo_ boju. bil~ i na 'vikli. n. znati primer pokrivaceza bra_ Po_ zavese to prozore.vaki znak ozna"avao . Na rubu carape .kosulje Kultur~ stanovanja u dob.e tog y."j nai'in .sa koii rakslui.. izradivalefinecipketankekaopauCina. II vreme bidermajera.uknjica.u ':arapa vide)e..levelikamoda. ~a itd. Ov.vim tankim. Ovaj b.u.tva ..ama ad belog pamuka.nih polovine ienskih ponekad npr. vrsta jcte. tajepravood\lsevljenjezopletenje. ianenog konea cnim iglamaod a uzorke Na bile isti pletivo sa.amO in.\le ceste daju uput.u'ceste bili oznaceni ne . n .kaidugotrajna.: .. u Jakobovoj I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima pleKakomple<nu bidermajer sob" sa tenim zave.amocarapeveci kape. na onom izlo!en bogatim yezom belogp.railene u Majneu" pok.lesutipske.mu~nog delu koj.ke. zahteyima uzorka. Na . IIdruge v. te epohe je rukaviee._KrakoY. sa perlama.'in .jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •. ogrtaca. cenimo. oua« perlu Kapice savane poperlu za bebe bortnama nanit (Yidistranu 11) su veOma "e. vaini modni detalj jersenosilokratkodabisenogai pletenjeuglavnomod prediva.u se poznajemo dugo od radilo perli bidermajerai:arape.cijali nego imena. za pletenje toplog ve· .oma doba. elasriike.·ivac iz Vajmara koji s" kud Kirm. u Sofijinoj basti 1821.datumimestoizrade~ak i sitnim perlic. i. veka imamosacui iurnala ~asop.. Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena.yelil<eduple ~nc krcvete. U doba 19. i dan .slobodne ~l casove nije provodio same fr~l" vee i ~z plctenje. Torbice pogledimacarapajeukraSavana i cipkom su ukra. vee prem. je bio na stopalu Stolece kUnije. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj.arekadkof!h je .

Zavreme

prvogsve,skog

rata n3jceUe Ren.t~ Jocque, navlake za Internacionalni ~~~r~eurii'l zo i Ple'porta. godinama Nemach tekstiln. ~me,· nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld Rnnaizd.nja:-,Nunakao rucni radg Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein, CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954 Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. Henschel-Verlag, Walther i.davae Berlin

seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, koleoa,kapeisalovizahiljadevoj-

nik~ n~ frontu Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj induS[rija rodnoj Sviter preulima nosnji i prsluk i u se proizvodnju_ domenu u tim

ten.earapasezadrialanajviSeuna-

preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" \lztelo Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopleuth dec tenim stvarima svaka pletilja svoje mahoyitoS[i. cas sportski sik, cas ,a,vim

Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve

treba

znati

0

vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo tome '" do danas niloiakojeizbor

N~ pres"ega oded. U promeprediva Vuna uprkes meslo II obpray; dar pri_ vun~ danas

velikim je igrala su

trgoyima najvazniju me.ta

srednjeg ulogu. u koj;ma

veka I d~n se

kej

Fridrih

Vilhelm a ujednoi da unaprede u lopstvenoj

I spre~ava

izvoz

.irovevune, podanike radu Veliki ~une

uvoztudihvueVCarnvo zemlji. napore nagcsai obFridrih

poznata

nenihproizvoda,dabinateraesvoje

za~ela industrija Tako platna ukazu pryu je, npr .. u oblasti

vune JDS u ono yrerne. nastajanje industrije Ahen. krajem de.eU Flandriji, u svojoj tadaszemlji,

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. tome niie i'gllbil. ,yoje lasti rucflog rada. Kao

nanavlja

njegeve

setogstolecavezanoitasnoyanona KadaVelikog. tkacnicu vune procvat njigospodarBaldurodFlandrijezasniva koja doiivljava U cetf'naenom

U devetnaestorn.tolecu Australija 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem mnaescoq naseljenika $tan jima broj stoleca dono,i

rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! moderne Illje "groien Napro!,,,, r.zvDjem vuna posin. teh!like.

nekoliko engle'kih u Australiju izveiz ~panije, take dopao ima lest umlie koda mi_ sa vu-

merino-ovaca kontinent Australija

Ilaje neapModn. teti~kih pred;". NajvalniF

U oplemenjavanju

i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sede':; sednicama na vunenom dfaku_ lordovski doma se

se novi

vee eke 1820. lionaovaca Pored velikim Australije. brojem

j'porui'ilac

vune

je

ave.

u izrazite ovaca

Me"utim. n"'im predma najpre kac ;tvor mesa,

OVe3 je sluzila mleka i mast;
U

Gornjeg

i razvijenom

I danas

Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

onom

neguje oyaj obicaj. Nove puteyevunadobijazahvaljujuCi tugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate se poznati £)0[0 eeeva

trgovacke por-

narskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim da na rOmne najvei'lm ponude iskustvom trii'tima izabere je u stanju vune iz og_ prayi kvalltet

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena cunalo prema do 'edmog se pre novog veka rabroju st.d. ovaea. Sve ovca je u zemljama najvainijc

rnerino-vune. Trebaloje da itatijanski umetnid i stikari po ie1ji svojin u Firenci. U

i Mikelandelo. bave vunarstvom

za s~oje

preduzete

tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo priStUpale ponovnoj je toga propalo i izgr.dnji. U PrusVuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", Vuna na« su JDS mnogetajne se sastoji koja je od neotkrivene supst.nce sa.cava izvesne hemijskog

veka

Sredozemlja pred'tavljala ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu siocarslva, giji. Rimljani usavrhvajuoyu naroi'itou Nemackoj vrstu i 8el-

roga.odvunenebelaocevine»keratiistog kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

Fin. perl-

Finaspon,k.

C~k i kad naptlsti svog 'vorca vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni i sa pravom rodnim krzno. Vuna nije samo .opla iOlll. Reaguje cenatvlageu valjujuci procesu i pri zamenjuje se moze nase uporediti krznom.

_

OVCIl. organ Sa pri_ natin

Mogui:.nost

sakupljanja

toplo.e

"une sadriaju izmedu

pociva pre svega vazduha. Vazduh ~estica vune kao

na njenom se skuplja i izmedu

u danainje vreme, bore ,e za naklonost na strucne savete

Kvalileti i boje kupea, Ako ieprodavca. budcte

litedaprikupovinivune.bczobzira neosteceni.moratepoznavatinajvainije

sast avmh

koje na najholji izgubljeno

prirodno

delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku mer gusto vatu uloga tkana skupljanja duplih plarna replete sadrie (na pri· Ravna jo! 60% prediva izravnavaju, .,napile'· vazduha i prozora).

Put

koji

vuna

prede

od ~ihnja

ovee

ona daje tOp-

sarna po sebi na provuduhu, vezujejezahhemijskom rcplotu prl_ i zah_ tome rnvija

do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna vorilouobojeno, da bi ,e rune ovee pretmekovunenoklupce.

komplikovanom

vazduha. pritiskom

Doksecesticedrugih iii tegljenjem

Vuna iljednacuje lagodava se klimi ,evima odeci 'eia, Zbog csecamo

temperaturu. okoline, kao toga se u na prijatno

vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e vazduha. Ovaj prirodni jesterazlogprijatnog telu

Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se
M

kasniju vunu prema namei

upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu nijesvejedno ,yom kvali.eru kojasevrsta i fino':i .une. Cestica.

hladnocik.oinavelikoj je tacnastara poslovica - ..coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· logicno je da ovea nikada dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih oblasti nena Amazona odeca dok:lzuju ,vim doralla ne moze i iz

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera radu vunene p~tim njima nose pri svom napornom Veliki broj ~por(. daju od prednostkukostime,

njuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza obliku vazdusastih pranja, belih ona ulazi u u pahuljica

ski •. asova·plivac:a And. da kostimima je vu-

ststem valjka. koji ispravlja ralelno i od njiM stvara Ovaj sloj .adrii <'estice

ce"ice pagusti .Ioj. duzine i .ime

rune

iSi'elijavaju'

eks.remnim koristimo tim prednostima, jer se u Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti i bogata kac debljine olovke. Laganim pos!upak okret.ponavlja njem masinaovajse

opterecenjima Ponahnje vune

temperature u odnosu na vlagu vlagu vunizai"azdravijeiivi

9rani~i se sa "udom.

Vuna prima

sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ap,orbujcvunenomodecom. ,e

Od

runa

do

klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna

idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

driajem procenata Proizvodi sa oznakom . Pamuk gori brzo..Iieno papiru. Kotl predivaUl rad radi .a predivadoS%_ nosi Oznalavanje vune biti oZn3ku sigurni u mesavinisintetickih Ukolikoneko predivo . proizvodi "une.nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune.litetai debljine. Sisanjem five se sme oznai'iti vune samo On3 vuna Vuna je najvredniji a njena primena saltojak na~e odete je dobivena mdane je mnogostrana seboje_ Kod se radi oOltacima da potitu . kojisuzaistaod Dozvoljena i'i. zatim jestiteod i prave konac. vee Ie odnose njene postupkepredenja.vena.enijamanaiegstoleeakupac je jo. Ukolikoje ovaj miris jaci..CeSljana na primeeeec rueni vunenih prediva koja mogu i otI nosene ode'. procenat vune je veei.eilta vuna" iii . otpornom u radnju na vlagu. Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju. U meduvremenu SU cemoljaca Kada je $tiie krivenijo.e i ostavlja ostale bi se potrosai' zastitio..kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle.e Veoma izrnedu "unom koja razlika vune za upotrebnu Cistom ov~e vrednostvunenihproizvodajerazlika i meiane.strizenopredi"o"nisuozna· eti_ ke kvaliteta. oznakommarkeikvaliteta. Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih '"stav pomoi:nih prediva. koje je uglavnom btlo ovcij.veoma tanka VUnen" nit. predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli.Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija kete .samo "una".kv. predvideno da se meki oznace velikim kao cilta vuna vune procentom vafna ciste zakonom je delovi odele iii odeea sa specijalnojvrstiodece.Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn.jenaredu bojenje.e.. Oznake .znaci tehniCki pojmovi. Oznake Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost. cekajuci vun~ polofil...teovCije odstw_ IU minimalna zahvalnc panjado 2%. ne moie se naci u prodavni. Sad. sevunene i sve U eve-n vrste pos(upku vune dobijaju namenjene niti sa efektom muline •..ama. vuna"ili.Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se jenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog. radi 0 motemo i'i"oj vuni da se Upr"imde. s"etlim plamenom ~ ..e sarnO on. Danas se to lz osnove promenilo. pamuki Ian.. garantovano vuna" smeju da no.e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva). kao predi"o. mofe da konstaeuie god paljenjem saviVuna lo. vune" moraju imati do 1S ciste vune . $intetiCk. sve ispi(e kontrole. koja je tako deb. Proba gorenjem vuna. ..no kupee... spraOa va odredi nekog Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu prediv". mogao da prepozna ponudeno do 70%.

i premazuju igalasa oci cd lagan in igalaodaluelektrienom evr. Igle z. jakni vrlo elastiene. izradene SU prve igle za rueni od lakog metal a. prednost koja se veoma osee.e. Ima in u veliCinama 6.kojiupletenju imaju rakode v. naime za normalnu ja velicinu i klize bez se u muzeju aka za plecenje hrapa. '2:'1. pletcnjc sa tanklm "telom" trebljavaju se aa normal no pletenje. driite tin nveta.Dobar alatpola rada 1'/2 2 2'1. 3'/0 3'1.e elasticnim "koenica perlonskim za petlje" . 191e za plctenje sa dugmadima k30 se aa velike radove.Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske koje poti~u iz treceg cuva par 9vozdenih godinepreovogveka Osnovnioblik no"li i91e za pletenje do cetvrtog igala za pletenje radene cd veka.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle.lnu ulogu.xoj strani su naslika- .5cm.upulovereijakne delove pri suknje. pode. U preporukama u Burdisu datei mere.. rukavi_ kom_ i21cm ukrug. 5) Sit dajusaigala. sa 4. perlonskom iglom" ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d. 2'/. se vrh igle. iii povratnareda.kapapletsesa5toii Za rukavice igala se upotrebljava zasvevrsteradoyakojisepletu iz pet isalai ima specijalnih jakni mogusedoblti 'gala i debelim vrhom upo. Prematome.e je . materijal stolecaznalosezapletai:eigleodcelika. nepokretna se prinvataju . marne da SU i91e radene i pr" veh. pletenje iii bez primese sa dugmadima. Komplet ca. . 191e z. cinu pletiva.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= u milimetrima) precnik Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju. da se petlje sveucsrr Same skl- . Tek oko 1910.ne I koje u i91e igla u krilu prelaze pletac:e rete vrh od evrstog letovanju dec elasti~an petlji nego rnetata za siroke postupku Ovakav vise 7.tinu je Citav dijamantsku IzmiSljen 3. 4'/z 5 5'/0 I aa pletenje vail pravHo da rad cd. Nasled.. izradi krupnih delovaode':e. materijal obraduje slucaju odgovarajui:im maze da uSP" sarno aka se alatom U ovom nenajvainijevrsteigala. prekohiljadugodinaostao Vee u prvim godinarna na'''g rad novi proda niz 6d duzine17 12.Jedan igalazapletenjeje promenio.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian.lipriborz.elika igle su nesalomive. rnnoqo na primer. Perlje dobijaju normalnu vecegnaporaprekotankogtela 2. Za- hvaljujuti iskopinama.zna jakni ':elika.kaoiost.prehvasvetlosnereflek. a petlje suvlle .amo igla moiese i u slucaju igle za odecu bez dugmadi. Okrugle radovima. 109 vremena se stalno dodaju kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu minijuma.. propi. viti.:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda iii viSe pol. i krupnijim gde su plesti se mo.ane igle Okrugla su takode namenjene primeniti velikim Sa njim. Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih . pri Ovimielimoda kazemoda nije i Uputstvima za rueni rad najboljejeakose tacno vainosamoodabratipravilnuvunuz.kostiju{odbizona} i od drvcta.ve do lS0cm su na sled. Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug. kojih specijalnom perlonski da prihvati deo. od plasticnih upravc ovoj rna..Nezna.bran. ali se ne mogu cd 2 do 7 mm (vidi 51. u duiinama od ~Ocm i ra'terecuju ruke i noge. Zahvaljujuci primesi iokri- bi se zastitio osetljiYi takoglatkom prirodne povr. Od Igle .ivanijansaboje. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred. objasnjeni pod odgovarajutim brojkama. cesc vrsta i stiti na primer.stegnute.Iojem koji nervni podvrgavaju ima ststem. vrha) isti.•telom" odabiraju pokretna Zayelikepletenestvari. 3'/.. Silene saVete moiete dobld i u specijaliza rueni rad. 1. Igle za pletenje vee nakon dva bet dugmadi (sadva uzimaju. zovanim radnjama RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje. U V~jmaru iz vremena novog kostiju 500.e uslu.itoodsavijenebronzanezice. same •.inom i vehaeke ho.xoj $trani pa SVi! do debljine prsta. sa napletenim su one pokretni moze Petlje koje igle kod zahvaljujuci rukavima.

kim de_ 10m @ u obfiku @ @ Kukica odplastike Pr-'ten od lakog reeeala i neoznacenihigala Praktrcna pravljenje "vilju'ka" ukrasa za '" ® ea om- Hvatalica petlji velikepribadace Osiguraei -'padarad ® ® za pletenje koji ® @ dugmadi jakni Sa "telom"i "ko_ ® @) na igli da ne 191eza pletenje pla-'tike(galalitj ~tapic za vuneod dovodiiupravljasa2ili vise boj. spr.CD @ Igle od Komplet lakeg igala merala (j) Okrugla igla Ll pletenje @ Mera za kontrolu jaeine ® @ IglaIapletenjejakni dugmadi Igla za pletenje dugmadima Numeracija Igla za perlonskim cnicom" jakni bez . nje om.veomadra_ goeen pomocnik komplikovanih se mnogih prcsttru redova pri piebra iznad pletenje @ Santimetar vlacenje Ll filetiranje za u kutiji kontrolu na izmera moen.:i) . 77) @ Brojacredova.a metalnim vrhovima i pokretnim perlon. (str.".

trelice) teiestoslobodnijehozprstele"eruke.n moiete tinvpotrebneniti Nam. De. manju moie niti.. ovoko.e nit pro- Poce. j slueaiu.ne ratuna na jednu Za proracunavanje .. Po~etn" Pocema omta i jednostavno namic:anje na ratne nacine.redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm.lid ~.e izvlaei pored prema petlje izomceizatdenit"lika7. Preporucljivo je izracunati <!leak.""kog pietenja .. Iviea mora iSle i'te jacine biti rastegljiva.oji Se iz Mmitanja nasuprot kuki':anju. rukom na primer: odmerite ...Sveo.nje petiji.Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke.. da bi se i poslednje U . petlju. reda p~lac .Namicanje petlji I~I~ pedjL Ked samim po-niti za. 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac. ne mora se pdeti niti. podufinu a ked jo. Nit na iglama. nit paleem (uevrsti omce stalno drug...e rad.takodaseukrStasanitisapalca Streli . pomocli dye dobila lefernost poi:etka. Polinje. v . se otpuStaomcasa se)_ Oba postupka . dufine lake nego petlj. podu_ celokupnu da bi se narocito kao ida.vakorn niti..nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea. 1 'bern.e jos 15 do 20 em.prebacuienapred..uacunni caspar"jce ih. deblje cclo· bolje je iua/'unati nam"knite dulln . a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu i provlaei i utezanja palea prema'trelici. a zatim Na ovaj nac.e proteie navise se OdOldo se ponavljaju. 6 prikazuje 5. petlie Sad. na ..lid pro"lacenje om':e. Ako polo- omea Se moze obliko"atj fite nit prema . Kod "une finog iii . II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen.talepetliesenamicu . iwos. 4 iii 5 jedna se 2cm dod"je namicale. prihvao:a naigle. na taj nacin sto koia .ak pletenja.Iika 4.a. slika Slike 5 i 6 prikazuju se odmah izmedu dobiju dye palc.. kazipr'ta. Sa slike 8 je vidljivo da . trosene se postupit. Slike 1. napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3. metod. eetkom . 20 petlji.zavunukojaseobraduje iglama kupne petlje veeu br. duilnu Naravno.ime n namic.e petlia .canje niti . n..

a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se. peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10.likama17 oblikoyati prema slikama i 19. itd.Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3.nje strane oko palca leve rllke.Iikom 8 na levoj serani.:etak • . Oba postupka priUpo_ kuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju.• jed nOm sa unutra.liei18aprikazujeispletenipo.pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit. Pocetnaomi'a petlji 6 iii 9. Pri tOme pr ema obratiti .. Stedeca petljase novo kazuje milu prema slid 13.e. Pccema nit se oblikuje prema 9.e 10 i 13.aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi radi popetlje na- odpalca. redite je sa . pletenja) plecenja pet- iii obrnutim Jednonavniukrftenipoletak Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno . Pri dOdavanju nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti.polinoj kada se se prema painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj . U probi prikazanojehkva.Probapleteniana.a prva petlia Slika14prikazujezaceunjeniti.lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice.Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja. a iduCa prema niti. Duplo ukrheno namicanje premasliei 13 Pccetna omfa se r-adl premaslid9. Sada provu6 nit iglom u praveu strelice.Iid ukrfcenc namicanje. Slik.vi_ diprobupletenja16a se primenjuje Dodavanje Dodavanje se mote petlji prikazanoiena. Slika 16 prj_ dobija kada .11 prikazujezueunje niti. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke.likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka .jednaobrnuto. pr"vim Ijama (donja prow (gomja prow plecenja). Ista slib slikama ukdtanje naizmenicno sliei 15. Duplo ukrStanje odmahponamieanjuradijednaperljapravo.

e oko drii poi'etka «renee Oko palea.Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13. strana 19. slika 20. Kadajepo"etnanitizracunata.:i prona slikama kaiiprsta.e petlji nitima iznad pomo':ne igle (vidi . i23.Pocetak sa duplim nitima Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim.liodklupccta.prote1e. Duplo ukrStanje slikamaod 12do15. $3 lzuzetkom raditi Ouiin" dupllm pocetne i rubvkama. izn. Inaci. Strelica na .lgle prihv.jednostanitimasa. suko 22treba vnoukrhanjesadupllm raditi premaslikamaSdo7. Palaese povlati izomce.enit(jedno.aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi .aslike 2. kao i i~ite rukava na dei'joj nam. 19 do 21 owacavaklupce. Iznad palea malim prstom [eve ruke. kHz.truka)kojadol. za dupli ukdteni pocetak $like22.akoga poticenit.Iiei 21 ozn.Iike 17 i 18 no strani .cc na larap"ma odec. Slika 20 o. i haj duplog sa leva na desno niti koji. kada ivi. na primer iv.taju om"-u od niti koja dolazi izn. a dupla nit .im toga priknuje no koji. Probe pletenja var"juce pocetke sa daljim radom pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak.d pale •. prikazujuodgou pravom pletenju.adva.e natin oblikuje poeetna nit. naime. zateie nit.like vrsce namieanja 2S do 28 .canja poi'etnim nltl. Proba 19) ~~~~~~~~~~~~~~ kama od 9 do 11.23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog poi'etka.ad.dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee. .01prikazano je na 22.e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst. a koj" se zatlrn polaie lez.• trana 21) mogu se sve optsaoe pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:.like23 prtkazanc ]e nasli.polaleseduploi tegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke.

.. mole se odstr-aniti pomocna nit. SOl cetnanitokopalcaleveruke. mali izveden.edalje . .. Ona se provlati su vee naCinjene. stra- porno':ne desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit. Na iSli naern se pletu sledeti u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo.vazaveibanjeusuprotnojboji od klupcera polazeseoko pocetna orne.:ne niti (slika 25) i pevlac. o<im toga. jednapetlj30brnuto(slikaS. prst 9. ispod porno.~in pletu petljaispred na 22).upotreblj.. Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju. Potpun.i od kaiiprsla. drug.). slika pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom 283. prema pridrbva kallprsra slid leve ruke Nit kojadolazi Postoje dri.stranaU)..odi (slika27 i 27. radi se pomocnom iglom koj . Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje pellje koje moze oml'u.>: e SOlpcruka_ Sad. mora Sa jedne na drugu prvcm paralelno da oslane stranu redu prikuujeslika i pri tome redovi.e naein namite . 27' se Tek ~a iglom kroz labava i da se nit koja i . Za razliku prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji.Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji .e pomo':ne pedia pedjeu iIa niti ple!e Se pravo(vidi niti podiie sliku 4.26i26. pra~o.ve po. poi. dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu.Iedeb ostalepetlje. Nil koja dola. desna .ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom.Pocetak sa pornocnorn niti Pccetak n pomocnom puent-bod niti primenjuje se "pravo SOlsame radL coda kada SOl od radi jedna petlj. take naizmenicno. Ova proba ple- pravo-obrnutog ..Citi No kojl se n.vidislike2S. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja). jedna obrnuto. zatim.Pozavrsetkuovog red.913 provod.jedankraj leve ruk .I. iii delimitn.

Kaiiprstde. kruga. ukrug.treliee.avom n" prvu petljom u poeetnu . levo. petljom ravnc m prave petlje pletu se prva pri cemu Obrnuta petlia ispred leveigle. kompl .talno petlj.ica iii kruga niti. kno igle i provlacenja iii iurada'1astaju ukritenepetlje iii obrnute iii obrnuto Pravapetlia Slika4prikuujeizradupravepetlje. omcicu (vidi n" tom o'trim . izvlac. Krugsen Stvaranje uzoraka i sara Kada je namaknuto dovoljno petlli.Zatvaranje kruga Ako se pletenje iel. se raeuna n jednu i9lu_ Sada se . Namice seistt bre] petlji.I pet igala. Petlje 3: dYe igle su veo:opletene) i .rhovima. sa jed nom slib dodeljujese p. ezv. se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji. Iedan kemplet se. pravo dr'hnja omette iii lza igle.aklupcet.e ravna gornja povesina. anit.nerukepovla':. 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei. igla drti drug" i9lu.desna i provlaci omcicu igl3sellodi inniti odo-u pravcu strelice. krozkoje. Na dye igle se namice onolike petlj.tvaranie vise. slika S Nit se polaie z90 u petlju .PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti sada se polinjesa okrenuti radom (slika prvog ne smeju brojpetljinasvimiglama. me"u.sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke..""Iaci druga 2).Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle.gle nikakose uzprvu. Da bi se izbeglo praznine iglu dYe petlje a na cetvrtu Tek i91a i polate dvepetljemanje. elasticni rada prave U20rak_ Petlje na5caju redn iz om':. provucenepetljeizprethodnog tegljivi.t igala.pred Desn.u Tako i.apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1).iglasapetljamaseprihvatalevomrukom.Desnaigla.acetvrudesno. ukrug zeste petlja nanaie naziva klizi sa igle_ Kada. petlje se dele na eetiri i91e Sa lastop koliko v'<ava strelicu.imalolevu iglu i pri tome .evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu. ispred na'Cnje Zavisnood peclje.

slika11. i povratnim Ukoliko se jedna ukrheoopletenih plesti u krugovlma ~teno. Ukriteno ta~je .ni rebrasti u z o r a k (sHka10).tene struktura pletene nituomeu. pravih iliobrnutih pravo-ukriteoo. eeuce (sli~a 6) nit u praveu Obrouto_ukr!tenapetlja Nit se polafe ispred levog vrh. U povratnim tj.vidistreprikazuju lako okre· Zbog toga petlje okrenute rada time postaje malo tvrs. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv.epravepetljepravo.aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno.ih petlji prave se obrnute. jedna petlja obrnuto.o nanaje tzv. zaKod probe pletenja petljepravo petlje se pletu polaznimredovimanaizmenil.. jedan red obrnuta.noeetiri obrnuto: u povratn.Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim naizmenii::no -. s" dobij. puta naiz- uobrnutepetljekazedasu Proba pleteniaSa reljefne prikazujeuzcrak na komejedv..vo.a kada se desna zatim provlaei igla uvodi iza vrha leve igleodozgou .epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno.tnim redovima.. tim jedan red pr. U povratoim redovima .Poledinaradaprikazuje povdinu cbreuec Sa obrnutim petljama. radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo. Zbog toga se <'estO petlje. .. petlle su csncva svih prava-ukdteoeili pletenih uzoraka. ali se u s. pojavljuju.m redovima onakokakosepajavljuju Pravo-ukrhenapetlja Pr~vo-ukriteoa petlj. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda.obrnute redovimapetljeseradeonakokakose petlje rade se obrnuto. U polazoim prikazati pomocu petlji.eukr. 5bradiseu dve petlje jedan red pr. a lznad obrnutih petlj. potrebooje odnosno obrnuto-ukrse naizmeoii'oo redovima radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6" U. i91".• . potrebna je da pletemo jedanredpravo. slika 8.jedanredobrnuto. desna provlaei petlje i igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui -uc« na slid 7. kom redu umeojuju. meniCno pleteo po jedan red obrnuto. pletena povrSioa deluje Nasuprot pravom pleteoju.ovaj velikih Naslici9seradi b o btc a naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto. nastaje pleten. reljefno. i pavr. bobi~asti uzorak.""vo. Pruga.naizmeoicno. pedju.orakradenodpravihiobrnutihpetlji Praveiabrnutepetlje. ~_~ ~ uzoroksenaziva uzorak U povrat.:a. a prave p. Naovaj oa':. ieli petljecestonazivaju povr'ina pletiv.nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo. Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje. prave. cbrnuto-ukrftene N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled. uzo_ pletu Za pruga<ti rak.to liara.vo. lznad pra ..

ho se odna.sa pomocnuiglu pomoc. pravo. Omhsta iviea se uzima. koja .asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tih 2 p.podicikaokod obrnutog pletenja.vidi.Sledecep. kaokod 2) obrnutog Poslednja Omi'asta nit mora da lei. zatim obrnute pomocne do igle petlje Ive pOllednjih iza. podiiese ispred prva pettj.keg reda mora ivlea na. tlit se vodi .1p. tenja.vedoposlednjih3p.anitvoditiispredp_2_i3. ostale delene 2elite Ii daraditeomcostu pletenja: ivicu. odno- pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple.posled.nitsevodiispredpetlji Plesti.nitldiizaleveigle.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje. ple.p. i n. Ivice na ple. njap. p_ polafe s. Rulikujemo dye vnte inada: bobit...stu iv.predrada."" ked pletenja.eu iii nazvanu ie.seplete peavoi polatu.'. Sledece2p.red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja.Poslednjapetlj. pletu nit se vodi ispred pravo.2.e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1. red.1. p.podicikaokodobrnutogpletenja. svakog reda plete se . kraju .Zavrsavanje ivica Bo~na iv.nitvodit. i takonan .'iku1.3. zavrsavaju se Cvoricima.lednje3p.{. stu Zaivkucvorica petljausvakomeredu) se i vicna pe [I ja (to ie prv.e delovima.tipravo. red •. zatim pravo.neigle kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp.).p.• 1.enim 5no ivice !lavov.nebiuebalodabudesuvilerastegljiva.2.iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina.spted p . i poslednja pra- podiienapocetku redabokod vogpletenja.red:2p.taje i onda hda se prva se oplesti pravo petlj.v.Odpo.Ino pravo i II 'Iu~. leve '91e (silk. Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} petlji sa ivicom evorica_ Kod petlja probe pletenja 23 unvtar i povratnom ivicnih radi se po jedna u polaznom reduobrnuto Dupla Probe iviea pleten]a] i 4 prikazuju duplu red: ivieu koja.daljeplestiobrnuto.pravo. orne..kaokodobrnutogpletenja..enja 23.red5talnoponavljati oples!i 2p . ispredp .p.cna zatimse2p. podiiu kao 3p. ivi<u evor. Dalje plesti 1.e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima.plestipravo. petli' n.ple. se na pomocnu $3 iglui..

"petljama.Iubj i= . Probeple..Razne vrste poruba I·.lika11.vim na pamoenu podiie kao .obrnut.enja 5: iglamazadv.e podigple'ti i ~ ire preporucuje mogu se petlje celokupan obrlluto.ba). r.jedna za pocetak Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno.1 zaovaj raditi cd kukicanih petljica.com iVOcom za pregib se radi Kod poruba ledan red 5U p I j im petlj ama. na . Poeet. pregibom·· porube kod pravo pletenih delova .glll kod pletenja7 p!etenja. rebro). igle .alica Porub Za sa .jednapetlja Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak.eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e". Sa jednim redom zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red = pravo. prethodnog reda). reda cvakc: Ilaizmenienose redovima pletejednapetljaobrnuto. Po. jedna petlja obrnuto nuL1 petlj. Od S.knastom '" caklla'tom iv. reda moie pravo.petlje.enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple. red.e jedna petlja pravo. naizmellicno vij u ta K.ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda.Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu.itl broj petlji za pocetak. prinva- tin petlji.redposlezajedno opletenihpetlji Porub sa c.gl.polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 obrnu..jedan red pravo.pravired pmlepreg.Pollovo.jedna povratnim plete. Ako imamo pravom pet- pocinjejednom IjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto.anavijutke takodeobrnuto.. Ked probe obrnutog a delovi petlji prinvatail! petlja i u . I za porub ..kukicanepetIjice se isparaju.Slika9prikazuje1. caknastom ivicom mogu se petlje prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6) .ood petlja praveod pocetnih petlji redobrnuto.le 2 pvce naizmenicno uradena reda .e se plete jed. brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak.ledecegredapravo _ ujedllo.e i>:rada prema slikamaS i 9.diseod U S. jedan Posle red 5 . dye petlje pravo _ ujedno neparan broj petlj.jedan Ujusepocetnepetljenajednuiglu.sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravoujedno. redu S.n na_ (slika 10). ali se mora prihvat.o. obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1.

Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje. petlja dobija i~ na pocetku reda dopunjuje za dYe iii se dopletanje. tripetlje.reltca prikazuje novu ivkne Ijusaleveigle.. isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno Ukoliko se broj petlji vue petlji.itd.itojedna . kojajevecopleteM pravo..lz.Dodavanje petlji Na isti nacin se dod. Slika 2 prikazuje kako perlje. st.t.z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna mestu pov.. primenjuje se 1.J dodatih petlji pod.j" jedna petlja na kraju reda.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu.vidisliku3.

.. obrnuto jos U povratukolikO" je slie..likul0.Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3. Dubin.a obeju pletenje suana redu. i. _ pravo_ Sled.a nit se pri tome vodi iza peclje.tnim petljepletuobrnuto. nit. Na sledecoj jetakocIeprikazanododavanje .t. i II svakom 2 ..ve o<tale . prethodnog petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo. na . jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika nim redovima .ve slid 13 petlje_ U i iza dve prav" Izpoprefneniti.vallie petlj. . . dubinskr·pletenih petlji. Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji.!upotrebeikaoukras Dod.ko se radi fl.bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed.jednapetljaobrnuto.9Ie.dubin_ sb' o (vidi . U povr.1.n navijutak .vodidodavanjepetlji nU cubtnu"..petlja-pravapetlja..pod. Zatim se prihvata '1).jednapetijapravo. petlje radi se prema pr.. petlj. prema redovtrna se dodat" petlje rade pravo.lid 7.Iiku 12» zatim joil jednom. dodavanja . a . pravih petlj. do mesea dodavanja. tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno. 'lei:.petliapravc.. naime petlj..1. Promen. odnosno pravapetlja redovima se sve jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja. 'lid.. koja red.'_pravapetljasenajpreradikao. pravo. "u dubinu" Probapletenja11prikazujekakosei1..eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve povratnim obrnuto Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti. I~ Rezulutjeisti. takod.braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu. oduzimanja se mogu r. Me. radeobrnuto. kao obiCno. Dodavanje .Slede dveobrnutepetlje.e plete pravo. samos" U povratnim redovlma se dodat" petlje obe petlje izmedu mesta dodavanja Dodavanje Dodavanje iz: ispred popre':n . pletu pravc. na~in' kada se dode .e dodate petlje opletu potrebno da lice rada bude p-ave pleteno.e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ petlji.Iedec. i to .spored.glu. ne plete se pedja lei.

Oduzimanje

petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje iii cviklu. Broj petlji se smanjuje seradikosjnajliokruglina

n.

potrebno uraditi 1I'ltak ;vkama II slueaju kada

Oduzimanje

unutar

ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem 2 pedje iii pre vlaeen ujedno-pravo

ie

m

petlji.

Na kaj; ,e nacin se prevlacenjem se podigne he

pieHl

obja;;njavaslika kako petlju; 1 petlj" se ple.e peavo

2:dvepetljeseopletukaol

pravapetlja.

Naslioi2sevidi

braj petlj; ,manjl/je za jednu kod pravog plete"j a. slede&

ipodignutapetljaprevuce;znadnje Kod pravoq prikazuju jasoije tamnijim upletanja(kod kod nitima simetricoo, neprosredini) iii povrat_ obr.titi na prevlaeenja rnesta pravog obrnuti pletiva) smer-. prikazana mestaoduzimanja Da bismo ,u nasliei to ho 1i2

priltazali

oduzimanja

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti menjen. ,manjuje. nom redu Slika 3 prikazuje Ako je potrebno trebau povrarncrn kako se'broj petlji oduzf mari u polaznom redu narotitu podiiekao painju

(prema

sledece:napocetku

redapetljase

kododuzimanja

prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta i petljaiznad 'teno(vidisliku7) Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako .manjiti za prevlaCi iIn.d nje. Na kraju prethodnogreda redase petlja ispred oduzimanja pletuobrnuto-ukr-

se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu podignutapetljaprevuceiznadnjih prevlacenjem (u tOm pra..-o-ujedno,

.• likaS).Kodobrnutog

pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje

Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje petlje. $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati

Obrnuto-ujedno Ukoliko na

pletene

petlje

kod

pravog ukras. je

pletiva kao npr mesta pletene se 'ma-

je oduzimanje iii

istovremeno

jedin; potrebno

lzrezima

raglan-kosinama.

istat;

oduzimanja. Na .lid lOse petljekod pravogpletiva; 2. redu pletu p02 perlje

jasno vide obrnuto-ujedno kodprobepletenjal0seusvakom obrnuto-ujedno. Broj petlj;

njuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje Ova

pomoc:u se

izvueenih u slucaju

petljl kada mesta oduzimanja

oduzimanje

radi

treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite boje.

svakc mestooduzimanja labavo Ova [ednostavna obelebvanja potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

uvucenim olaksavaju

nitima druge pregled.

Dodavanje

i oduzimanje

petlj; bra)

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu dodaju vratnim daju 2 petlje na obema (prihvatanjem ~uplje·' od stranama n"vijutaka petlje 'redin" redovima) ... nastale

primer

za 2 petlje. Ako istomredu U ponaein na ovaj

koji Se oplitu ..aiu'···-pruge.

29

Skraceni

redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •.skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve
ZlI

pletenje.

Odgo.a'-ajue; unutar reda, n •• ;lutak

brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj prazninu koja nanaje okretanjem

iuavnav.

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom r ..du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2) poyratnom se pletu.a

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3) h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se

redovima

mestaokretanja

kod

pr.vogpl ..tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji polatnom redu. Vee u .Iedecem sa prethodnog pravo-ujedno Slika6 reda pletu mesta okretanja 3) redo"" ,redine simeuitoog pleti" •. petllom raspcse redo(kao naslid vi,e negouprethodnom polaznom redu se nav;jutak plete sa stedeccm petljom

priknuje na obema u dva

iuaduskr.i:enih .tranama red. od

N.vijud

sledec.

sa .Iedecom

u jednom,

u polaznim redovima virna obrnuto-ukrlteno Premo .Iiei 7 pocinje nranama od " e dine, simerricno_ U svakom

provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m (\lid; sliku 2) se sa .kracenim redovima prema

obema

I ovde su mest. okrennja podeljen. .Iedecem redu navijuci se na me.tima cbrnuro-

okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn -ukrSteno

se uzeti redu zatim jedao leva (pre navijutak radom moie rupku.potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno".najprese zavrSava tim prvom desna celom polovina. a u . U povratnim redovima. toliko petlji (slike 17 i 18.decem redu 5e ponovo mora naplest.Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti. Za vertikalnu slika14.Rupica za dugme Ruplee za dug mad . . Karla je rad zavrsen. slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice. rupiee za dugme.e petlja .I . vodoravno i vertikalno. no StO se poC:ne sa na iglu koji se u ujednoJ_ Da bi sledecom petljom potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje.Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre. driati ovaj deo nad parem. probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja poce..e mogu plest.ak i porno"ne nit. izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11. okukicana krajnitisepazljivozavrsavana provucenim Kod izrade prema .rna duzin. strana 19).

odnosno ple«i iabavoilievrsce.tnika.. plesti steeeeo petlju.kid..nja petlji istovremene ivita $ava. U tom slueaju se uzima jednostavno .o"U. delovima jala. Ovaj postupak pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje. a prethodrlU petlju prevue."iea . n. iznad nje.Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati.inaskidanja Kod probe pletenj" 5 skinu.~ i Igl3 za kukicanje..lspodovogajeprikaunaivica.jednapetljaobrnuto.Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po.t.. polovima jednasaobrnutimpetljama.zvod.trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno. _ukr!teno a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave- Kodprobepletenja8prikazanajetzv.no 'leoma jedna ispad" labava. vidisliku 2: .lLIIlJ.Strelica kod probe potrebnoda pletenja] ozoacava kako se provlaci omh. obrnuto..:I~L.Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov. prema slid l' oplesti ivi~nu petlju.zve. potrebno je$kidanjetako .da plestiobeprve petljeujedno.. kod jedn.odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna..vidilliku<l petlju.vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno.kidanje koje se . ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac. Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno.'ednju ureesee desne Igle maze se upotrebiti ukolikosezelira.ponovoplestidvepetljeied. diepova. petlja poledine. je jedn.L. Cvrsca .naizmenicno seradijednapetljapravo."L..aizmedu Na ivkama okovr. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi.patent_hra.ovupetlju vratitlnalcvuiglu. prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu togasekukitajupetljiceulanCicu. pedja Ie po· petlje Sa pravim i da iviea kod prupravo. nasivctma.r--- Skidanje petlji Kada [e . poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo. jedna petlja se radi obrouto a. petlju. a kod leve polovine toga moiese je ispleteno videti petlja po dve petlje pravo_ujedno. daivicabudehoravnija.lznad ova ivlea sa.tIR..J . H1~~~.kidanja. pleten. jedoa Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno.napravim petljama. Ikidanja obrnuto naizmenitno plelo jedna petlja pravo. Akoje mogu se ivicaskidanja istovremeno budeukral..::I"I. Na probi 6 mozesevideti naizmenic.tegljivaivica. iako gastoguzorka.

Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje (koja je v.ko~iti.c I raditi prema rr slikama 11 do 14.obe pecljeklizesaigle. Sivenaiv. pletu 3. U .Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez. red pravo.v.e prihvataju pecljeodostrag. red pomenutom nitse podignutepecljese podifu petlje.trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak.cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad.1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta .KadajenitprovuCena. pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane. vidi sliku 17.daljesledeponovodvepetlje odnapred.SiYenaiyica. PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo.lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase. koji je radi iznad objainjennastrani25(slikeSi7). Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto.alisenepustasaiglezapletenje.ca. delimicno iii u potpunom patent_radu.uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju.vku.Proba19pokazujegotovuivi(u . p05tupak dec poeinje sa uunim porubom. ivice.vidisliku14. Ked sledei:eg postupka...vidisliku18.vicanebiteglila.rada redu ispred SU pctlje (ked paredu to petlje pozadi). 10. petljeusijutupomiglomzavez. slika provue.I.postupak Rad jeslican kac naslikama 17 i 18. a hal Iglom za niCi mora ubosti biti duple dufine petlju. pogledajte slike 10 do 15. Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre. jedna petlja obrnuto). Radi se iglom bez vrha.potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: lara.Iiei 16.apetljeraileneu prethodnom vodi takode kao kod obrnutog se radi Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice). kao na Pre no StO se prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred). pravu petlju sa igle u pletenje.lglazatimzahvata jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu cvu petlju petlju sa dye igle.aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred tene.2.Iedecem pletiva kao2. Ukoliko se pleten. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu . nit. gurnuti vez u 1.

ini st.uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@. Za uzimanje ravnoj som. jednostavni. oko S{ruka @Vet vi.u namaCene kojaj II veKroiznad uputstvaza Da biste znati .. Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu. da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela. a ponekad na. potrebnaslika model •. 4a.date. od rukedo potrebna od pOCetka vrata ruke do struka suknje ®Sirina i mantile CDZa haljine.n. u~oliko . @Prednjaduiina semeriod poCetkavr.. Sada ste u merama stanju da uporedite dab.. pocetka prednjadulinasuknje. .. 1 lirinagornjegobima tabelarn. Najvainije mere 51' mere duline i Sirine. mu je vun.amotelo. vrat~svedo ®Sirinaramenaideod rukava. ie. jevizapletenuodecu eerese e mere.mera rnlik.aduiinarukava najviSeg me.stesagledalirnlike tel. ali ne prete.I."". Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina Yrata@samosukontrolnemere Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu. na ispruienoj ruci.lovu i tri normalne rnorate velie. i izralu. Za kratak rukav .sne mere sa nalim tabelarnim . tacno Ove velie.ad.dopunjeno je krojnim pregledom prema mer.tanakugli ® oko se mer.voje bili '.ntimeta( grudi i preko poj~som. Srruk mera niie vahn pOHebno bolieu same je biti kompletno Sirine.nato za dye. koja se maze pletenje. osim toga.etnicimaje iz naiih specijalnih . odgovarajuce poc.. struka prema leda. u haljini _ ilijos potkosulji.teseobelefavauzanim se uzim~ju uz.kaoiupu"tvozarad.. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh.ne .enju dovoljna 1I""t. obueen.tasvedosHukai trol. 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn. Dulina ® iStovremenosekonleaa izrafava meru ledase me'..sa prslukom i poja- radi mere vel.5ve mere i to'pri leiernom pri_ G) Za !:irinu iznad najjacih se ulima gornjeg me5ta se drii ispod ruku.Pravilno uzimanje . kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen..~e dubina goud.Idanj. licini prip.e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna .gu.as. i za pravilno odredivanjeduiine. Medutim. G)Sirina u1 sarno telo bez ntHanj.. mere Ko je vdt idej.mera 9a .name.da ple.no rodnom drfanju tela obi rna . Svako UPUtstvozapletenje- igle La i bi paleo rad.

. rukav. .5 34.. . .5 ~1. " ze . . .'ina oko vrata em no us .. " so roo . er . " 30.uk.uknje Sirin.. ... neophodnu leiernost nvi. ramen..:i~~a ". . .. " " " ae " " ac ra " . p. « '"' '" .. .... ..okovru.. so sz sz ...1 burdine Normalne Gomji obim Sjdnastruka Sirinaokobokova ~ue~~~a I:~:. so rs ae . ~~~~a d. " sa " is " "" " rs n Decije velil:ine Botnadui. rs sa H 18...nog . " " . """"" 40. U .5 """ " so et " ss sa " is " as " rc .. ... " '" te . H H fene . OwZin.. H . . . Sirinaleda Du'. n as " ..S . " .S 42. Meduvelicine za Ouzin.'on. Gornji obim Sirin..S 46. ...gornjcgdelaruke 5irin30korucnog. strub em Sirinaled. 3B.5 29.. " . . so so " "" n " " eo ss " " ro" "" '" '''' ice .v.gornjegdel.5 32. " ~ . ramen> Duiina rLJkava tabelarne vetlz+ne mere su. . as as re " " " zc " " iene vettclna za mlade ....5 39.. ros "" .ne mere).. .. " .... " ts Gornji obim ~irin •• truk> Sirin. " .5 37. so .S 26...5 . as rs rs as " ss sa to " " " n n n n """"""""""" ss se sa so " et se sa is .S Sirinaleda Ouiina mk"j~ Sirin.5 13.s ...5 " ss " " ao " .5 H . dodad koji dozvoljavil..S 39.... ...5 31.o . . " " " . ~3. " .to " " ee '" " no se sz ..~ka~:nt. . " " " '" "0 '" '" na so sz ..5 .no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model.5 " ss " so " es "" . .. " sz " . no ... I ". " "...S ]9.5 tto sa 31. " ss n " n..5 .. Sirin. .. " sa se ro sa tea so es so ..... Sirina oko "". '"' """ . .5 ss " so .glob. .nulon. 47. 19.n. too ros no . . ~...5 45. . I:~!in.korn Burdinom krojnom pregledu '3drian. S'rinaokovrata em u " so " as " ..5 36. . ... rte no sz '" .S 42. '" -o.0 13. ..5 m 28.ju modelu 38/40 1 .. 32...5 za ... " .5 Sirin... . ~3.... '" .S .. " aa " .s .5 " " ao " " '" " " " . zu " sa " n sa sa aa " " te ra «is se " " 41.... .5 39....n. . .>truka Sirinaokobokov. so so sa ss to 24.okobokova ~ue~~~a I!~:in... ~. Sirinaokovrat.. j udrze sarno neto·mere (tel!!.uk> 1I 1 Sirinagornjcgdelaruke Sirinaokorucnogzgloba Sirin. .rukc S'rino oko ru/.5 zz " n 29..glob. ar " so """ " 37. . em Muske veliCine ss " so sa sa ez " ss " zo te zo """ "" as n " zs " "" so sa . " sz " rc """ " 28.. >uk"j~ SiriM ramen.

... Nase objasnjenje je prikazano n.idna 1.' i dobro biti potrebna vam je lenjir od 40cm iii SOcm..kodpuloverauztelodatje. i II naiim redovnim nlm izdanjima. neue razlikuju od nasih tabelarnih Rad se obavlja daskuzacrt.. visini tela.. kroj originalne velicine. Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne prenosi fla pro . olovka. ukoliko nemate specijalnu i gumica hodni za Iciernost plete"e ode"e. velii'ine dovoljan smanjeni krojni pregled.Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu? Sve iskusne ho pletilje znaju "'ednOH \l kroja n'3im pletene spedjalnirn ode':.nje N.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e. Za razlikJ se eeresoe niie potrebno "vi'ak od mere da ih sidn. je se zalep!! selotejpom. f'otreban sadrbnjeusvakomhoju.. stolu. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji.2 iii 5 mm_ Obe hartije ~ njim. pregleda_ Da biste uvecali .nava.> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic. u uputstvu .ne mere u sadrie mera.... nac. ne. rucnirad.. U tim podadma su date sve mere dufi"e i sir.nar.[o manje n!!go kod leierne jakn!!. rrougao.e koie 5e sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm pro .v no." tabel"rnin mer. Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad .. Povremeno ce vam za brisanjc. potreban san[imeta.Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! . veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu .idnll hartiju ispod da._ Kao i redova crtasamo lepo se moie do polovine. zaoStren...kama mesecmere za tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene u punoj velicin. krojne koji su neop jedan dec. kontrolisati vetuvek krojnog kroj pletene odece jo! u je pomenuro.jlakSe stavlja 5e kroj hartija n. velikom menjal'" vee se drilte upu. je' iz prora~lIna perlji hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n. Ovim krojevirna doclate su normalne ObjasniCemo uvelii'avanje odgovarajucuiiirinu gornjeg obim.

. oko vrata pliei.nc eelc koje kod me.."ke t-s rc se iz tog razloga dubokoniti preplitko precnati Ledn.ikoduvecavanjaprednjegdel. iVice.like2cm c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad deane ivice krojnog ivioi potrebno zna~i 4. duz.nu vodor.Sadasupovezane pojedinetackelinijarna. sa pregibnom mereno ivieom. deo ali je izrez ne .'irinalajsnice). 20.ukava se najpre pevute lin.e Na sa I.k.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) vodoravnim se ta~ke a (9cm.. '0 y.vidisliku3.eprotezepravougaono""pregibom(= dela).kojasekodkrojarukavanalazide.koja .e . .stojanjaod6..u . deloy. Zaobljena otpr. ke popee.~ica. <u pri"_ z. od tih pregibu..ra[a ramena !irina = 9+12 em.yneogr. ple. do tacke Ijen rukav kod visine Kada su !vi krojni .ve mere du"nc . kugle rukava se dobij. vidi sliku ~ pregledu. ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline. Brojevi z. Za kugle .U ovom )cdnostovnom krojnom prc· gledu peednji i ledni dec pdka .. za normalno 12 em..enj" unc.eunosi iirinisemoraograniciti com i povezuje donjaivica prednjeg najvee.. '" n. . . 'irina rukava ispod b(11 kugle cm.. pletenje glina. i najbrie Pre no konrure tZV nje ..nijama.vedoizrezaokovrata). Na vertikalnu tai'aka vcdt liniju beleie pregleda. i n3 skici SU mere velicinu gornjeg obima dare u ugradama Pregibna ivica na pailjivos.a drugim linijom_ Na taj natin su pribelezene ni prednjeg dela u iirinu i yi.na1gemiduiina . Natu liniju.odnoparalelno uglom najvete sa pregib~om pcocvc granice ivipravim sa iSlom tcgljivoOdpregibneiYice. vidi sliku 5j. I iuezokovratasemoraucrtati kaookru- + nasecenje. od donje Na ivice.nido polov. Ovi podad vaie kugle od otprilike uvelii'ani.me niti pre- gornjeg onda su u krojnom obe veliCine_ Kao kod upurstva.. linija se sve mere prema koje se preno..' Dubin.n..av.n.n..ne.iirina. povezuje t. 20 i 4 em. uertana i'prekidanom linijom (= na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo..rine = 26 em i izreza oko . naime26 cm_ U is[oj inajvecadu!inaprednjegdela.e. rukava) ozna~e i zatim povezuju k05a pomotna taoke vodcuglavhOMSlici S 5e delimit_ sno 62 em. j~dnoj .. pregibnoj (sa donje duiinu od SScm hnija koja povezuje yodoravna je urrtati prednju iZn.tnedeloyekcoi.inu.d tai'kee.yase najvecasi.<:i. l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen <in. Ova linij" se proteie . prednjeg Ukoliko sirine lednog jedno dela. kroju od papira i'tovrea u krojnom pregledu je pregibl_ Kao na krojnom se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f.Seem Sa leve ivice. 14.Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija.ispod 'irine rukava)ie(19cm.e'anjupojcd.to predcte druge polovine toCkicazakopiranje - delovi mogu se lz rezao.vijenom menD oznacava prednju 'redinu.a SU mere sadrii u saotimcuima podatke pregledu sa dve unete za drugu UputStvO obima. . .. Dubina ureza lznos! 3crn i mer.linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu. potrebnojedap"enesetei naiicdno'tavnije pomocu . je u donjej letvrgoriz razlike izrnedu ravnu i vod."ne.m prcglcdima na'..ne U krOln.pregibnaivieadolazi salevestrane.dodirujegornju f.eky u'pcavne. Ke..no_ucr· t. obelchvaju linijama nar.jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke cersre die.h up~"..n.a kod me.

:'~..ne.'..."m [abelama i razlike."."".Kako se menja normalan kroj? 0 a-I Q [] 0 [JuO EJ DD 0 ~~g '~....:!~p~o:o:::::.'"o.mo njeno re """''"i" sirine kd."".. s W '1 OJUJ kOjl drugu druge veliCinu..:. ai. Prema ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ ".. .: naravna nlSU uvek idealne..::." m. ""..." . p"m.': p"""..:. .~o..o::.p"'"".".~ -. ::::~~dO:a~n~:stasuses:~:a~enom m""i* "0'.~ m. naim .sekrOjnanovol$cna_ B{] ~~~~:' ~.::.amo vet aka merama je dat La neku za gornji obim I ' 0 0 U/ O0 38 zalepe"I.II .:..." """" promene_ Promena hodna . ." razlike u i kada model m[ s • • U~~ U W OJ .'.:" od."m nije neop_ ....oi.m..: .""' mod< ""i' m U Burdinom ateljeu za stru- ~:. velic.

delovima prlkazuje Ied'nog dela skradvanje i prednjeg Na tim odgovara.I.e faltom.Iika 8.inakugle rukava Oblid se suiava skic! prema nanovc popreonom . ceni krojni delovi duzini. kavima.e menj. papirn. koja Vrh postupa se premo . zatim se kroj i ucnava izre.no.ka11). na prednjem delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu i lednom sa .avi. lednogdelairuk.avija)u jucedubine.7_ laltieama.namera produZavanje 11: dubina hoj sena i razmipoloii (tanka D~ sc mora ufitka n. faltice . skoro u 5vim slui kod raglan_oblika.Iika 2).atim Razlika se dodaje oko ruku 'liku8 .. • za{im n. prosiriyanje tajeYima smanjivanje raglan-kroja.R. Ukoliko . Sirinu.moraiusekrojnelinijeponoyo Ako je potrebno SUliti prednj.knutl (.. Ukoliko se mora dopuniti duzina upravljamo se prema .Sirinukoja se time dobij.e. Socni poklapati i razmice. useca se .narav. sl. se deli USit- prednjem prethodnojstrani sirina same 9: grudi upravljamo ramena premo slid se u visini 'irine s" mora .Na koji se nacin menja raglan-kroj? Smanjivanje Slikal dela. na prednjem kroj razmife.Svetepromencse.trane padu: vue .('lika7). meivice se posle .avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela. maknu. Slika 10 prik. Ukoliko iuezoko kac nafaltat! kee)u preveliki ruke. a ... Bocne moraju a Sva Se rastojanja i ramene poklapati sa starim jo.. (iii I I I I Ukoliko uzduino. Promena raglan_krojeva Gornja malno pravila se ne odnose samo na krojeve nor· uglavljenih rukava. u<inksmanjuje sa duflncm bocnu lednog dcfaz! na sredinu meduprostora.anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija uz sredinu pozadi linij •. zatim rum. a slike 13 Slika i 14 12 prikuuje sirine.va. Kod kosih ruhva. 'tosevidioa.e prosiri kroj rukava. vihk ravnati u uzduinim je najednom ledni . moiesedopuniti ne hete"i obliku i dobrom od 8cm-2cm Sa svake trebaloprosiriva'.vica.knu a z. dela. na gornja se se raseceni delovl razi .a unutrasnje . vel. promena pazljivo. slici 10). unose.. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini. Se razm.Iid .Ii se kro) ponoya isertaJ.zujc usctanje canje. iue.amo gornja iirina ziltc!e.trane ne bi OQ B L. grud.• lika10j Zahteva Ii tele. strane. raglan_kosine.tim se ramen. DO U . moraju . npr rukava. po duiini.tom cr..tim prema se krojni neophodnoj oblitiizravnaju! Ako je potrebno samo na donjoj prednjem prosiriti ivid. Uvecavanje Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti. pogledajte Ukoliko delu.kern (. 4) i take izlepi!. oko Hata prednjegdela. deo (. linijaiuJvna Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •.moraju pripremiti jed nom izvrJenih yeoma premerJvaju.e ti deloy. oko bokova samo na ru· •• kom linij" dobija potrebnu Kod.e na kroju (a.(rane i lednom delu 3B.Iiei 15 DudO Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti.lici3. treba da . delu.e . a z. obelehva tom mestu deli duiinu. dakle i lednom a ne n.

voljno same uzeti pailjivo premo smanjenom krojnom n"velie.:v~~~n:av::n~:. noei R. "putstva proba meru rada.r._. iii~~i 'j ~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ .njl! Hem.Uozit. Duii od kracih. viti nekoliko zeseva _ najbolje preko '.!Ill " Vun. ovrsceg iii labavijeg. . je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama Probapletenjabitrebalodabudedostavelika. I . Niie doi pode. . na take ispletenom meg" . utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'" najm. ali bolje jo. Za probu petlj.e dobro .PreporuCljivojeprobuosta.vilu . a po pr. i redovima. ponovo vraca na svoiu prirodnuelasticnost UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim izdanjima Burde La pletenje. stO je moguce vee.J . je veoma fiv matcrijal koji se posle rada.iWlI • •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11 " sto se kod maniih proba ne bi moglo priizracunavanju.zbrejati brojevi redovise po pravilu pletu malo komadu evrsce i redovi.vakog driati se pregledu Svestojeu uputstvudatoo 0 dodavallju i oduzimanju predstavljaosnov" Vearna je vaino senaproburadai za pletenje! probe i radit.u dati za probu petlji cd 10x10cm.~~ l 1II111111U1tlJ-:.iti kroj na normalpetljama odnos.Proba petlji iii proba rada Glavno m\lrilo .nu. sa 14 do 15cm .vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv..

i 40 r iznose 10x10 em. = red) . odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim. r. probaperlji se vae ne poklapa<a dezen iznosi osnovcm pravcg pletenja. labavijim rezulta.=10x10em Probapletenja4.lovasara. pouz- broj~nje. 22 p.supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje. i 26 r. pruqasta ~a~" p:~:e1n.odozgonaniie. iznose 10x10cm 8.i32r.lji=2reda:17p.29 petlj. Medutim. jedandeopet. = petlja. Proba pletenja 24 r.sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten. moiete ih izrav nat. Levo. Proba pletenja Proba pletenja 2. Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. Mali ram. pletena u po· ~1I("'~. izoose 3.pet. dana Ovaj ram je. kartona. bobihsti iii pirinacuzorak: 10x10em. pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p. Proba odozgo pletenja naniZe.pletenadvobojno (nit. . naravno. 25 r. i (p. iznosena 2~a~ pleteniee: kvadratu10x10 em. va'ie probe sa podacima u Ukoliko utvrdite male razlike nastale iii cvr'ltim ple'enjem. 1. ProbapletenjaS. na 10x10em Desno.i40r. ccroce kada je kvadrat tacno Sarno onda isecen Uporedite uputstvu. 19p. 19 p. patent-dezen. = 10x10em.. Na na'em primeru izrez probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu. i 23 r.If:'1Nr laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p. u Sirinu i 45 redovau koji roctece sami izraditi od visinu.~Vihp~oo::n~~~t:n~~ji~. pregibna lara: 16 p. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali Osam Osam primera primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada. Proba pletenja 6. xi~OP. olakiava je 5 X 5 em.rcbrasta bra. naime kod kojih .

Od78petljipreostaje60perlji. petlje. 12 em "rine. 1 x2 joS 2 puta u <vakom 2. 20xl=60) 4 petlje daje u vis.inje usredini oko vrata.kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 rame. je odnosno se. Za izrel igle za pola broj' suprotnom iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu.isadal06petlji oko rukeiznosiS.znaci. Za izrez. Red tom slueaju. Kugle rukava imaju visinu od 12 em.3 Strane: dele petina petlji. uzrnite redova. Na ramenoj kosini .irem 7.Prednjideo iuavnavaju uzmite se debljinom igala. polazimood Ia 10 em.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ u cdncsc ivicne na desnu petlje. Unut3r redosled: i 3xl reza oko 1 x3 ruke. Ukoliko tanie. racunato Ramena .Scm=10petlji 15 redon skida se deset petlji: u svakom se ukupno sledecem 2.ni struka $. pozadi istovremeno i. skida 1 X 3 petlje. koje se iii ski- daju iii o<unu neopletene na igli (vidi . redu 1 x2 ramene kosine. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je. Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji. dodavanja U gornjem pa OJ potrebno rad (= 39redova). sa ito lednim delom: Donja ivicne ivica petlje. iInosi Sirina 48 em. znaei 36 redova.mu i 15 redova.5=15. plete petlja. Bocna kosin. Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj Pol::nimo 48x2=96. redova. po jedna Prvi put.Zaokruglinu svakog petlja. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost.i 96 petlji+2 sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4).tu na obe (= 120 naj. Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat. koje Na n"em preo. iznosi 2cm.. i 30 redova.ime 20 petlj. kosina se prostirc izoad Posle3 reda=1 em po<'. Ie u svakom 8 petlji (= iz popreene redova) me. se na po~etku petlje nom i 4xl smeru podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke NajpreseskidalDsrednjih petlji.Iedeti pctlje od iliznose za pletenje_ Male ralike i od. redl! na poletku kugle ". Najpre se zavrfava desno leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru.tvu megu bit. tarim jo.nasvakoj strani8petlji.caju .znosi. a to znati 4cmuvisinu=12redova.svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov. znar. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em. 1 x2 i 2xl petlja). petlje. drugcm vrstcrn podataka od probe probe neophodno je malt. Sve do pocetka 60 redova. bdapletetemodelpremasopstvenoj da i.ni.. Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje. a rezervisu petlje.Broj izno. izuzev aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova. povramorn poeinje i oduzimanja pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ data redupolpetlja.trane lx4 primeru racunieajesledei:a: se za poslednji 2xl petlje.•skrateni redov.'" strana 31). OJ pletetedosta slutaju lablvo. (10'l+2ivicnepetlje). dopetlja. r~men~ izreza kosina oko se sktda na poi'etku vrata.e najpre skidaju 20 petlji u sred. 8 em em. iliakoielite vunice od naznacenih i 3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja. radi ho ledni povratnin deo.rez njuju se petlje u svakom 24 petlje. . 3x2 petlie. Rukav: jednostavne probe kojaje sa 36 petlji+2 redova(=6em)serav· 4 em). peste <vake 4 niti.kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). Posle18 polovinu.lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu. povratnog zatim red.Na koji se nacin proracunava broj petlji i broj redova prema probi? Izracunavanje petlj' redova porno':u eak. (=20 em..38 po 1 pctlja. red.tupania rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj. Ramena kosina na obe rukav strane strane .Okruglinaizreza sirinu i 5emuvisinu. Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike 78.kojetrebaskinutinaobe se sa obe petlje.mapolaznom redu za 4.pletete model u "put. n.I oheju s"ana (=2cm). do vi· nomerno dodaje podeljeno petlje i'plete se 1 petlja ima duflnu (= dodaje od 40 em Na po 16 petlji).

Rucni rad najlepsa i najienstvenija zabava! "olj"vo 00 •• d.: Zadovoljstvo Zadovoljstvo u krojenju u pletenju i sivenju Zadovoljstvo u vezu .umpe izrllA dn priru~nik. 5Uiz .

.. i elasticn. desnenalevustranu. Delov.ivicestrukailajsnice rukava. ali se pegla ubrus ne priti. Ukolikoledodajeunutarjednog potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti delovima petlji iii.r ivice.I"a delova.6).u uopSte ubrus .ciodeseprikaceunutartihivica. Pre priSivanja delova najbolje ihu je lb rHimorn i Se rupice radili izraduju oparatcrad.Yaju unutar ivi~nih petlji n. Moie nit petlje da se r adi odozgo ivicnih petlji.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe.ka n. Gusei dajeboljeivice.I nasi.ivanje. tim bodom (slik.e ne . Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova Plete"i peglanje.ni cek kad. Osimtoga. Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj . i . naniie. Pre nO !to se prede petlji reda (dovoljno nov a nit.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u .vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih je3 do5cm).lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu).{vidi slike).ti zahvatnim bodovima.amo istezati. suvise cvrsto. ho i eventualni Vel. prist"anje okovratnika. igala r. Vez sc moie samo ukoliko se ne pruia iznad savova Razne vrste !lavova pravilo. vetse pcdesava za hv atn i bod.na prav.EI. "aravno. 5) iii omea. se licem iznad pie. kod deblje vune."oj prirodnioblik.vainojedaselahvatalvakapoprccna uoutar Ukoliko delove <tep-bodom (slik.veomajevainoznaripravilnonaplesti izreza. nerdajuce ako. prllg.sticneivicekaonpr. dHen. .uv.t" nadole na meku kroja delovi 5e nikako jedino preostaje ta ne da napri.'-o "bell.I! skid'iu na podlogu pokrivaju se vlainim i pler. ali na isti naein treba sas.i5(egnuti oblik·'. diepov.me!u sasvim parit.e odece ~eom" je vaf.kedui .e_.Vazan je pravilan nacin obrade U kompletrloj lzrada.pailjivosezavr. raspored UI dugmad i dfepovi. osigur. Uovu izracii pletene radnju ubraia.1.neravnajuse..tavltl sa Za itradu lavova ne postoji utvrdeno premavrstipletiva. stavn. Kod takvog Iava je . duf okovratnika i kapah dzepova. Ciode se pritvric.vnomernim i kratkim rastojanjima.Veomajeomiljentzv. prisiv"nje pojedinacnih posle pribadanja Ilglavljivanje rukava. Prilivanjedelova Za. sije se na otprilike Smm unut. slika 1. smeju delovi .am.ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha. .

deloya eventual ob. bodom petlj" svrhu petlje OStaju obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti. kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik.reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:. Kako treb~ J_ Obe .Slika S priknuje uglavljeni rukav: rukava teni 'meju na botni upotrebljava rubyi hv.nvto _ no .ivaju step tako iii omensti stvaratl bod.Iitje.zrade delovi izvesrt pe'lja_bod sa liea na bit. rrl uglavljivanju se. i delovi pleteni pletenih ".akodobrnuto se izvcde Bodovl i odoz9O nanife.2. sa liea. plet"n. podjednaku ela'lienost bo pletivo. redje se dobijaju ten i m bodom. ne .enim bodom se ne pletu same pravokoji. SavOYi 5e rade veoma narocito!.. npr mora ne'lidljivo iii piena iglama.im3 koja~u "idlji'la. rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia na slid 9 prlkazano je lice.ivab.a raglan_kosin". pre svega." seskoro Na kugli rukava nadriani se ~e smeju biti lako Upotrebljava kod naiivaka se u slucajevima i delova op. Ple.meju prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po. nabori.Ilk.3Yo"i pailjivo naonim meS. takoz'lanim Za ovu gde sanavljanje da ostane delova. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva. piedode ali da laY rub. uvek prd.edovat. Ukoliko .

.

viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv. pletacu iglv.vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju . bodo- akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine.vnomern.na primer. Ako pleteni pridefi liev ivicu.1- Sastavljanje pletenih delova sa tkaninom PriobradiisaSI.tom liko SU pleten.. radijasnote 5). p. na pletacu iglu Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati kukieanje (.nja' bodovima ravnomerna nje: labavim oveiesepletaeaigla.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo. moiemo IVicetkanine. petlje .e mogu uzimati sa prednjcg dela omcic. Moze Se je tamniia nit (vidi . panovo pri. mora svakogdelaomcice provuee . pojas treba da prijanja i istovremeno da mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i. ta dvadela. najboljc se obraduju iii nasivaka krojenih prema pomoe\! dod~tih kosin n.nog halitet.liku (strana4S. Paz.novnin5{VarL Akopovezujemo.ti n.'ivah odgovarajuccm delu. Dutina bod.ebna rukovanja oparati j kasnije rijatu. se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p. U tv .e.Sada r.vrhu moiemo koje vezemo vz obradenu (proba ~ upotrebiti i nil omca'tih bodova iViev tkanine. a zat. ividjaknei gvstim sl.Iika 2).ei. sarno priSiveni.slika2) primenit. pomocllu a petlje podiqnure u pretnodnom iglu (posebno prednja i zadnja i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple . direk'r>o odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi rad a.nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m. vidi nranu40). redu. pored Dalju mogucnostprikazujeslika pomocu igle za po provlacenju r •• toj.im se priSiju je primenjenhep_bod. on se vodi lza petlje.lspod se jedna petlja (slik. Petlje se izvuku strana) n. pletene u prethodnom r"du. 1). jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno Razne Ukoma. Svaka petlja se odmah podize n.). l. _ pleteni okovratnik odpravev\lne . pri prani"" radioi. Ukolikose se odlu.kojasepoloiiuzivicutkanine. magu se pre pranja kOje""ka.te tek5tila zahtevaju po. delov.eopletv). Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji. pojasstrubna dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine vima.teg- nvtidabinastavni'avostaoelastiCan. Medutim. bodovi daju petlje prvog reda SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj ..provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p .:iti za upleranje. jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti Vr.aunutrainjeivice:naslid upotrebljena ipletenibod petljeodspolja.. . tkaninu i "unu raznOH..

.

iviea se plete p. stalno pona~ljat. 2 p_ plesti i oduzimanjem 1. dola. .1. U polaznim Ila. pre~u(i duplo nie. do 4.lednie p. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu. a u .l_r.raditi 1 nav. p.lednjepravepetIjeraditi .sivakpriSitina.koa je bodova Po. r. pra~o.odnosnop.vim povratnim redovima pletu se obe po. na~iv<:i ujedno sa odredenom $arom pletenog naSivka. 1 p. Probapletenja13: petlji nastavljen naokovratniku je naSiv.• idi.: 1 p. polaznom redu obrnuto (=pregib).izve. obrnuto.: 1.' Kosa ivica se ukra_ (proba podici pletenja9). ple'ti r. 1 p. a podignutu zatim 1 p. 2 p.:izapo.va'''ane plesti delove i. 1_ petlje Ukoliko se jedan na"vak ne dela.tu iiaru: (vidistranu24.asaokruglihmestaprihva_ nti .le pregibnog zauzanireuglu 3 p. nja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10.an.i4. podignutupetlju prevuci iznad.re .li. iznose 1 em.a. 4. obrnuto.r_:ple<tiobr . r. 1 p_ obrnuto.astaviti delove iznad nailvak nastav. redovima pleni obe po'lednje p_Spoljnuivicunafiivka. na kraju dod"ti 1 p.k pleten pletenomprugastomhrompravo_obrnutih pravo. rebro) . N.lednjep.obc_ p.v. podici 1 p .. 1 p. Posle iv.i samo na jed nom kraju.svakog r_.ti"aCinnakojisepojavljuju. U S_ pravom Proba redu pletep.1 pravo. zatim . pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1.apetljesaigleseopletu iznad uglaobelezese uunestranese prihvarepetlje. 3..f>robapletenja11: brast! n.dkaodo. p_ plesti pravo..l. kao za okovratnike poslednjem Petlje koiele!e povratnom redu prihvataju isaleve pomo':u se dodatak p.. pleHi obrnuto.izpopreclleniti petlje.lednje 3 p. petliu na. navijutak.yakom 4_ r.tranauglapo2p_pravo_ujedno. Dalje raditi naizmenicnol nuto:petlieseskidajunai.ada Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita.stalnoponavliat. Odvojeno dopleten.r.a oba Razne Proba najpre vrsee pletenja ndivaka 10. datonastrani4Sj . potrebnoje izvesti malu broi pedji koji je potrebno 3 p. pravo-ujedno). 1 p. nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete. i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne na.i topravo_ukdteno. nutO.3 p.le rupica'te pruge (u .eisprediizasvakepetJieugla ~. Sada5kinutip_.viene petlje. pravo. p.: 1 p. dodavanja iii oduzimania s." u 1. nadesnoj uzanojstraninovom niti.likeli2 Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil. iznad 2_ p.edelovivezenihomcicaprime".vepetljeplestiprayo_Ova4r.ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil svedopo..Suplje". ~.ava rupiea'tom "rom pravo radi se o~ako. pra~o. Prema tOme se i iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta i da se uvek ubada izmedu .kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po. plete.probepletenja3i4).e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3. p. redapleteseuistotolikoredoViisaobeju. au. p n~jpre . pra~o. Podimo od toga da delu 4 r. obrnuto.petlie iZ poprecne niti 1 p. pravo. Za duiu prugu poceti Sa 3 p . i 4 petlie pravo-ujedno. taj nacin dobijamotacan S~ ivlce za naSivak.kin uti p. mogu prihvatati direktno na pletacu iglu iii delovi petlji . r.'Oduzimaseiza1_pravepetlje po. obrnuto. obrnuro. kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide. pletu se 2 p.e na 1 em prihvata iz 4 r. Kratke ..i. 3 p. 1 p.: 1 navijutak.2.ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu. pravo.kinuti same jednu p..ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje ugla step-bodom. Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove. 1. p.Sivak potrebno je prihvatiti u svakom (= 3. 1.l kom r.

odulimanje Sve ho u j€ 'redini reccnooskidanjupetljina str~ni )2.odnosno pravilno napred. Oduzimanje Ie moze . mora .pravilnoprednjusredinu.e uzeti u obtir.

nasivaksepletekaokodprobeS.iivak 'e plere u polaznim i povr.uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom. seraou 45). obrnuto..kom2. pleoti slid 4. 10. obrnuto). nai:. (reba u povr.a2. moze pri 'emu Proba plecenja sredini napred 7: n.l Oduzfma U9aooYognasivkaje.zu p . U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p slici 1.e pr.relicu a poclignutu p.u. 1 kr.PosleskidanjaprHiivaju"..tnom oduzim.vog pletenja (nit leii iza leve igle). kaosto je ve< opisano ivitna . <1 u leie 2 prave.. pravo.vo·ukrheno. 2 p.. plet . (i u poslednjem kr. i to u svakom 2.tnim neparan. Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid.. I Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr. prevuCi iznad). Iznad ugla oduzimasenasledec. r ..li pravih ilibobicastubru.nj. i U onom Probapletenja8: 10).Sivak .beret .e pleteobrnuto) prevuceno) iznad(= oduzeti prave pctlje (koja pri iuadi u r. pri'iva se iznad uglahep-bodom.vo. 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez.k09 reda se.neophodnojeraditiivicuCvorica I l. plesti 2 p.izmenicno 1 p. Ukoliko ostaje samo jo' 1 p. apodignu[u potrebno pravepetlje p.polazniredoviseproduiavajuponovonpolp. p_ obrnuto.aliusredininapred(lice lei. Z.ugioyanapletenimnaliycima. prev!'cii ple't. broi_ Oduzimanja se rade hugu u kome. se na pocetku i kraju Nasivak . n. odnosno petlja.stoj sari.nim redovima plete..aoduzimanjese radl premaslici4.e kasnije ne prihvat~ u Iev.1. podi'i1 I u n. luada. p.v.kr.prethodnom i 1 p. pravo·ujedno. Nasivakiepleten Proba pletenj. pravo..t.v. na. podiCi st.seposleokre<anja podize. prevue. Probapletenja6.unvari. plestil skidanj. licu) iskositi.n: ispred p. pravo.e radi n. je ponov. vei:. kr. pr.. Ukolikoza n.e skidalU petlje prayi ugao(vidise inaprobi kao na sliet 4.trana 1 petl. Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea . Prihvata se neparn. manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p__kao kod pr.vidi n. oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p. a broi pedji je p. U polunim i povr."vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr.) se prema Prob. pravo. pletenj..aobeju oduzima .ledecom pravo iii obrnuto. skratene r..aiza redu da.p.e radi naizmenilno 2 p. ujedno(1 p. saru od obrnutih.sivak od.~ II ! s. Proba pletenja 5: na..

lIicom) moze izbeei ako se petlje veoma prisiju labavo Bodov." pletivo·bodom.na(pre.ova S).e moraju raditi dabiivicaizrellostalaelastic. se u po!Jznim se Lavrh.nacin u polaznim . Na slid 5 lajsnica tamnijim delom_ Rupiee z." jednim ilene su na gornjem a red se Lavr.prihredapocinje no donjem prel~zu i povratnim redovima.. dugm"d ca· preklopu . . preklopom.vegaakoseneradiSl Donji prelaz sepetlje$adonjeivicerukava.

Step_bodovima (na slid -4 izvedeno zavdavaju se bo~ne tamnijim n.njegdela diepa..diepa. koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim UnutraSnjideo. Aka je potr-ebno i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa. Prorez Pomocna iednom Pomocna df.apreo. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra.ju u svakom redu_ Rebra se gornjoj i"it! upletu. Duf donjelvtce mo"e nasivak. po"ratnom redu plete za donju ivieu proreza petlj e seskid..suplje".".epova nit druge pol.autimsastranei duidonje ivitese prisije na .njeg dzepa Kaa pen.ne drhn nad parom. kao!to kod vodoravne rupiee (slika31)..e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa .u up!ete Utim niti proreza iznad diepa tih petlji dela u se u duiini se dalje radl istezania i.ivak namii:use4 petljevi.edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak. Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni njidiep..e peneve umei:u na mes(Q proren u red. Kadajei.dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini. Z. i sa donje POSte je ceo dec se priliva deodiep.ek pOlle i parenja Petljesesad se doplc"i pdhvatajunapomoi:nu iglu.neplete.pletena potrebna dufina. laci .timaJ. ali . K.Upleteni dzepovi Za upletene dzepovedeljenjez.str"".vop. jednostavni unutrasnii deo.ne niti..2S_izradaduplog poruba. skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3).kinutoza prore"diepa.emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba). .tale .en caknastom ivicom: Ova ivica se r.. bodoln ilipletivo-bodom_ pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici Obrada unutra.enegostoje. potrebno slitionacinuskidanjapetlji je opisano da ova ivica je razmi_ Zavrleci d!epova SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom .rreba2 petljeultraneponovoskinuti. rastegnuti Sa Hr.va diepa maze '" uplest.'uplj. unutra<_ n."tinacinkaoS<oieopisanon. ivice unutrasnji na . prorez se moie izveni skido- njem petlii iii upletanjem pomo. pcvrat ncm se pravo).ek pOlle uvodenja petlji unutra. Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose.din..Sadaseponovododaju porno"ne igle i plete se dillje u cehm pedje PO'tO je iviee 'a redovima_ deo i"egnut i drian nad parom.znom nit se raden bojc redu. porno.odnosnokes.tak.

ilvutenih" petlji: a donji prelaz falti irna sarno 2 od 'irine faltil. Uplitanje falti na koji se o:le.u dye iglu Slika 3 prikazuje pomocne i9le. . onda se u svim polaznim ple!e naizmenicno 7 petlji pravo.e kukil:aju .aju n~ pomocnu iglu.. dezen iznosi B petlji.2petljepravo iza petlje: 12+10= kako petlji deljivsa pletu =8+2 Iv.slidobeleienisupregibifalti fal.::~ probepletenja.::. 1 naizmenicno nit voditi deCinalin:8petljipravo.kod" se prihva.epetljeseopletuobrnuto Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se petlje se iznad upeglanih !!iiiiii!f pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje. falte se mogu raditi uie iii 'ire. 7 petlji pravo: pravo Sa 4 petlje Sol e i . spoljne blte.Petljekojeslededoum. i 2.. p.apod. slika 1 Ukoliko jedan ::~:. pornocu •.lja pravo_ukrheno.• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) .). r ed zavrfitl ':l8petlji obrnuto.e imaju sirinu od 8 petlji. na .aobeuranecele pruge pravih i petljidodajesepo1perija.Sadasepletupotripetljeujedno-pravo. (pretposlednje i poslednje petlje) iedn" pe.nja pregibna iviea fatte dodesanalitja. l:lvisioddubinefalti. Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra. broi petlji dolni na 2. pornocnu iglu..trasnjegpregibafalti t. motiva sare) jedn" petlja obrnuto..zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1.e naizmenicno zavrhva redov. P lis e prikazan je na slid 2.. ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno. Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte. n~vi_ jutako.ara. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova .Ie_ biti i . na pomocnu ..:.Obrada sukanja sa faltama Idealnahrazafaltanesuknje <38+2 je plisej-!. p.ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu) . a unut .e lice rada.n upliCu rarte: potrebne Koliko se perlji prillvat.a liea. U povratnim redovima sepojavljuju.). a iSt.nje sa nalicia u evrstom redu stubi.ri ali uvek uii aa t petlju redovima slid se plete u polaznirn prelaz falte). 1 petlja obrnuto.arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv iv. pctlje (mote Prema (= isple.a be. Fotografija prikuuje Na3.ma Povratni i plete red se sa 4 pedje pravo (= '/. reaovi potinju ..1 donj.gnu. p.

je tzv raej i bod (caknica).a prsta Kako . ukr'teno i pritom t"gnut.cne petlje).Ornce. da k!iznu .ujednc slika 2).nai'nih niti od dye ponavlja niti. III sliei 8 priknuje niti mote Umesto iii vise pojed. Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no.gle. ih ukrsteno. slika 1).e omi'ice ukuki~aju bez navijutaka i orne. pomponi. Kada se red om~i sledijedan levim ukrabvanje ivice fla pletenoj odec. peclju (vid. azatim ornee pustit. fomponi serade pomoeu pompona.eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta se naizme- .njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju.ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim zenom (6 petlji+2 i". lzrada upletenih om~i obja. nitobmotati 2 put. Kuki~aju se ". provuce se nit i obe om~e sa .. iglom prihvatiti ornee uzeti zai plest.ubid palcem. Ie ravnomerno ise':e end Kanonseuseeaiotklanja.e t3ko . Provlacenje oml'i i zatezanje iscih n. dva kolutaod Posle kanona pletenim se pletu koji. Ovu petlju natragna levu iglu.5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" Ukr". nit.t. iv. levorn (. strelicu. kukicom se ubodeu ivitU (vid.u neho se niti pompon veei od gotovih r<!Secania obmotaiu izmeduobadelahrtona. slika4).to se plete redovapravosalica.e izraduje grupa gajtan. jo'jednom opl.{rerka.. ukrasni nasivci uvrten i gajtan i ivice. i olabayi (slika 7) bko se izraditi .gle se smetnu jednim navijutkom nekoliko (slika 5) debo Nasi"ak U obliku rolne radi . str"lieu.. se stubic iskukicazategnese red bez omi'i Vearna omiljeno pokazuje slib pridrhva omea. eko kaiiprsta i vrha .cne petrje omCa5taivica. oplest. Nasvaki 3.

a. Ukoliko je pleten.taka koji CUy'iu u najlonskim kesama. premaslic! obrnute petlje. edna..in se vise na ro.. se ne podiievee ple!e).m .cvrste labavim bodovima du! . Para se nrno onoliko petlj.i.niu deo ode!: . .Popravljanje pletene odece Sarno u "ajred. Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i. vee is[anjena. neee nam se desttt Ileno mesto. Najceke imame cst. ode': .m delovapetUi<apoledine boji pol~~nim i zanvatnim bodovima. nepaInjorn. Petlje<e prihvauju naiglu {enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno petlje (prvai poslednj.e i najnoYijem komadu odece.. Priprema.ika 4).'plati male popravke. Stete pletivo·bodom. perlje ">recito decjeodei:e se .i premasli'i4. rukav e u visin. yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no.e rad . vune se vun"nc ode': e pcreme i odgovapopravka. Aka 'ajue.no iskrp.licja) Ukoliko moie je Steta pleten j e m. je preporucljivije rupe. redoya kolikoje neophodno. Pojedinai'ne opa.aru. plesritacnoonoli_ sue Petljesaiglemoguseprihvatiti petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom deljenom vunom iii ibrgi_ na boenim ivioam n rldi se <a poleiline mom U odgovarajucoj osiguravaju niti koje od otprilike 2 do 3.Iucajcvima vuna '" za odrerlcni pr. na pomo. ogromnc mogu se ponovo mesta{npr. 2 petljeobrnuto) vee.e mogu radit. ked kojih se <menjuju ulivaj .porenim redovlma sa obeju strana u dutini (slika 11)."vim utrel.. Na isti nac.tu 9 (pravo5a kama6iliB.lobodnaiv. Ked ugre!"n. I ova radnja u pravcuplebe' ivicne se obaviti <amo ako se o!tec. ..• Iik. vertikalno i petljese petlje pravo..nu nit i ntirn sa~tavi{i . a latim se pr. OstaC. nastale radi premadezenu: I fl.. ostatak. odee."" . $uvi'le poznaje Kod pleten .. Ispravka moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo sc Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (. i10(2 niti .tim... spreeiti popravke nego krpit. ukukieati (slika 1). prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j Male rupe. Za prayo pletivo niti.evr.. dotaz! u obzir popravka me. Potrebnoje korcdovakotikoredovaizno.a delovima (slib 12)... 2. laktovJ) jzvesnim me- ojacati zahvatnim bodovima .enom d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik. I prave n.

Pravilno odrZavanje pletene odece .

3. 2.: naizme- . rod it. kao 3. 2..SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p. pravo. obrnuto.: nasa 1 nav.kr. kr plest.brojpetljibude 4+1 p_ U UPUl.tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu ..aru.l.: pravu l.: zatim 1 p. deljiv sa r. i zatim 3. ~. 1 p_ obrnuto_ 2. zatim ponavljati 2. r. i 3. petlju lao obrnutog pletenja.Klaslcna patent-sara i njene varijante _ kr. kao ked obrnutog stalno plet~nia. c_ stalno p. kr.

Hku6: lp.izradalbezslike) 1.a2_!ovap.Svi.vicna r.{nitleii iza igle)...r.2p 8rojpetliijedeljivsa4+2p.r.podiiusalnav.di.pletenj" takede radi ebrnutim petljama. J..*1p..dol]r_Slalno penavljati.stalno penavljati Skracenice:p.*lp_plestipravo.plestiudubinu.lp. ubostl bo kod .pravapetljaplelesanav ujedne).talnoponavljati.obrnuto U 2. Mrelasta Uz 10 vaii patent-Sara: proba pleteni' 10.. r.iti 5a 1 p_ 6.l.r.r.lnoponavljat.razne nacine.kaekedobrnutogpletenjaikad.d05. podiCil podignutom p. plesl. prave.od*stalno ponavljati. radii. r.:*lp ple'liobrnuto.*poditilp_(ni1:senalaziizap.: podiCil p .alnav.desnodole:ul.r. v. oav_=navijutak I! .dubi.ta patem·'are uzorak se rncfe BrOjpetljijeuvekdeljiv. i nav.r.:*2p. r.podignel . 'a 1 nay. r . kr.r.pravo.3.sledeCir_radeseka02.di.ti zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv) l.plest.k.2.plest.m plesti p.8.r.pl<.2.r.:sledeCe2p.• 1 p.:·lp.udubinu.ka8prikazujekakose2.I.. kao ked cbr- nuto9 pletenja.ara naliva i ~e~etk. r. Red lavr..plestipravolnav.m To prikazuje Duplapatent_bra Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore pravo.Iedec.plesti Sa .3.inav.eradio.-svakuZ3. 1..probapletenja11.1p.tent_bra. ujedno. od·stalnoponavljati.pletelp. = hug_ Upulstv.trelicunaslici7.lp.sa2p.S.eul.e.dol. od + .plestiobrnuto:od*"alnoponavljati.).pravo.zavr'it. plesti salnav.: poditi 1 p .."'pletukaoked2.p.. Kod svih mrehstih patent-s. 1 nav .ku 7). stalno 2. do 6_ r.:od *. r.l.r.v.odzvezdicestalnoponavljati U 8.okodobrnutegpletenj.od* stalnc ponavljatl 2. l\aV.. na~in: u 1.r.4.ut. ~ nay. probapletenja4 p pletenja.{edeCir.=pedja.plestipravo-ujedno.pravo.vim se ponavljaju .iS.od·' stalnoponavljat. podkil p .r. podii:i t p.r. i p.pravo.lp.: plestipravo.podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo.ra potrebno je sarI! po.$v. sa 1 "av_ he kod obrnutog pleHi p.izrada.pedii:isalnav. pravo_ujedno.r. prethodncg reda pravo_ujedno. alno ponavljati. kaokodobrnutogpletenja.kratenice petlja.*1p.p_=.R. prethodnog redaobrnute·ujedno...m raditl' p. zat. cd v statnc ponav Ijati.).r.:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik. za. Red nvrsitijednom pon.utim.kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi .plestipravo_l.4... izrade plete se na . *l nav .>"ipravo 2.nskog" pletenja petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2.~a.iv. Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2..2.r.pravo.r.1nav.pravo ·ujedne(5I.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponav- Ijati.podiCis..od*".: p_inav..okodobrnl![cg pletenja. ntimnav.ledece2p.ma.de13.le svaka 2 reda lamen.". Ove .:2p.pod Dba deb ova 5e . = red..ple5tipravo-ujedno.vljati.Iedecem p. 4. iuada:lstaslikauzorkanastajekada.r. p_ 3. pedid Kod 3.ebe_ plestisanav. Kae ked normalne ti navijucima i "dubin<kim" pletenjem.:·lp.

U obrnvtom ponavljati.lukpetljiip.j ll.p.talnoponavljati. r. ~ed: svetlom vunicom 5. rn ~ lfJ .tnired. salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*..i2r. 1 p..stalnoponavljati. pletenja. r. r. ~.l.talnoponavljati 5.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda. . 1 p_ plesti pravo. nav.: 1 p.noj ~ podre. pleteoeiu3_r_udubinu.vetlom vunicom * 1 p.4.. 3.r. r. i 2. r..:*1p... sa 1 n~v.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno S.calno ponavlj~t.. sreeeee p.ti p."mo luk.Od*stalno 6. obrnuto. r. 1.ples'ipravo.):od·stalnoponavljati.plestiudubinu sa 2.odsledeCep.~. . rad i POOOyO po~eti na de.poSto.T.r. u dubinu (vidi goroji plete pletenja2. r.d.doS. 1.pravo(vidi3. 1 p_ plesti (odno. podiCi plesti kao 4_ r_ 2_ do Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada. od * 'talno plesti pravo. svepetljeplestipravo.plestipravo.r. ~.a 2.=polazn. pravo.Brojpetljijedeljivsa2 I.r.saoav. 1 p.plestipravo"ukr4.: .. podid * pletenju: p. «alnoponavljati 4.stalnoponavljati po- Normalna patent-bra pteeena dvobojno iglom: pocetak petlji ~ Plesti .r. ples!i pr avo.3 do 6.talnoponavljati Skracenice: p.svetlomvunicom vunicom • pies'.):od ". kao ked oornutog od * stalno ponavljati. Broj petlji jedeljiv p.udubinu(kaou4.prethodnogrcdapravo-ujedno.od "Halno ponavljati.=povratn.podiCikaokodobrnutogpletenja.. podici5alnav.r.2.Hke3i 4.uovep.vidi. 4. r.izrada:vidiprobepletenja1i2. zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja.apocinje sa jednim povratnim redom. 1 p.=polazn. pa tek tatim ople.l ~"j ~t to. 1 p. leie2 luka petljijedan itnad drugog: .. ple.inav.:.probupleteoja 1): od probu * u dubinu * seetoc ponavljati.pravo:od*stalnoponavljati. i"TJI i.=povr<I. 4. kao kod obrnutog p. pravo: ponavlja. r. iii okruglom red: pleHi svetlom vunicom nav.m u p.3.:*neoplestip.: * ple'ti 1 p. sa 1 nav. 1 p. 2. izrada:vidi.r..d.:*1p.podiCisa1 od ·stalno vunicom ponavljati.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu.kaokodobrnutogpletenja.pravo:od*stalooponavljati.'podnje. ~ ". .6.pravo.liku3. 3. podiCi kao kod 1. S. tat.=navijutak.*1p pravo.noneopie'tisledecup.glama bet dugmadi je deljiv . p. Il!.)*1p. obrnuto-uJedno.. natrag atatimplestisledecu plesti kao 2.saleveigle. r.1p.vecubo'tiup kOjalei. .1 p.: t~mnom vunicom -ujedno.).a1nav. sa nav. [1. p_=iviCna petlja. * . r.Ino 6.: tamnom vU!licom ~ 1 p.e 1 p.plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati. plesti pravo.:od*lukpetljiip.!.kaokodobrnutogpletenja: = polazni red: ne prevrtati strani.r. ~"Y. od l"J (T'.:*1 (kaou3. pravo. r. vet povuc.=petlja.3. ub.r. Tamnom pletenja.: svetlom vunicom . Iv. nay. koja leti na levoj igli). I:l [f~ f'l . r.lp.kodopletanjaodvajasep"v.: . tr. ~ed: tamnom utim od*.gla tahvata. (vidi sn-elfcu na toj slici). ~T ~':~ k' .ti •1P pravo. tatim. .plestisledeCup.S.. od*stalnoponavljati.~j tr.1 p. r. 2. ~.: svetlom vunicom* 2 p. 4.r. 1. i nay.r.

1 nav . i obrnuto.r.kaokodobrnutogpletenja 2. zatim vratiti pr.l p.R.takodanalevojiglileiip.vice pojavljuju cik·caklinije..:lp.pravo. 1 p. prevud.tim pr.obrnuto.vag nay. p.: 1. zavr'iti sa n.spred nav.plest. od ~ stalno ponavllati. zatim oplest.plestipravo_uhSteno_ujedno..pravo·'nav nutupetljuinav.ujedno.' nav.:·lp.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pletenja.bra de delj. pravo. patent.obrnuto.ple<ripravo.obrnuto. ho pletenja.pravo-ujedno.R. 1 p. obrnutu petljuinav.zavrSitisalp.tnired:*1 ci sa 1 nay.3.r.p. zatim1 p.r. lp. 1 p zvezdice stalno ponavljati.r.*1 pravupetljuinav.inav.O<l*stalno ponavljati. .cak Ova rada: sara patent_!ara naaraje se na poledini kao .=povr. 1. r.=polazni red: plestipravo-ujedno.ReduvrSit.nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav .*lnav sledecup..Red zavriitisa obrnuto. r.l3. nicnoplestikao13_i14_r_22..obrnuto:od·stalnoponavIjati.plestiobrnuto -ujedno. R.:lp. pravo: od·ltalnoponavljati.obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.r.- ponavlj.lp.*obrnutu petlju plesti .ujednc.l. nav_ pr.plestipravo.obrnuto: od·stalnoponavljati. r.obrnuto. staloo ponavljui e.v kod sa 4+3p p. i ob.lp.l stalno ple'ti p..Brojpetljijedeljiv sa2.r.lp.' nuto.1.2. obr_ kao 2.. I.· vo. i Broj petlj. obrnuto:cd*stalnoponavljat.:lp p.·' p. r 12.v.podii:ikaokodpravog pletenja. i 3. a podi9nutu p.k.obrkao ked ad 14. r.pravo.obr nuto. stalno 1 p.. lp.·'nav .ti .ple ...:l p.pravo.p_pravo. pravo. obrmsto. i nav p.inav."vo. do 22. l~ * 11. a prevuel. nailmenicnc nav .: i1P nai. r.podiobrnuto~ p. podi':i pravog pletenja. pravo do 21. 1. zatlm decinav.1 * p. obrnuto.me.r. do od ponavljati.).pravo.IS.: .lp.Fantaz. 4... 2. 'p.. nay.hvatiti p.zavrSiti sap.pravo.r.l p.l nav .

ple .p. c.: prugama 2. 2.p.Poznate osnovne strani. prave: od p.in.3.i.prediy.l pravo.m .od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur. 2. r. 1.plestipravo.c. pus.:*lp.4.:*l 1.:2.2. brej petlj. petljama Tuniski redo"i kaje rad..talnepenavljati 1.od*.talno ponavljati Tuniski rad. da skl.t..plestipravo-ukr"eno-ujedno. ali samo 1..inav. pedici sal nav. Y. 1 om.ledeee p. Sa * . ebrnuto. zatim oplesti p.enja. p.r.pravo_ukrheno_ujcdno.r.p. r.i3. bo kod pravog pletenja.r.Iedecom p.:plestipravo.2.do4.i naY.k3ekedebrnutog ple. uzduine pruge ." . bekod nutogpletenja:od*sralnoponavljati.2.r.talno ponayljati ~are sa poprel::n.1.ti desnom iglom ilmeduebe.5.r. * stalno ponav- Ijati.jedvostruk{neracuna_ juc.:*1 p. r.p. plestipravo·ukrsteno-ujedno.r. Y.r.:*lnav bo kod pr"vog pletenja. 2. 1p 1 p. plen. p plesti ebrnute.od·stalnopo· navlj~ti.·1 p.. .iv.r.pravo.r. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati. provue..l.5talnoponavljati.tiprave_ ·ukrlteno.r. Od • s.· p. p. p 4.r.pr'lvo.prave.:p. ana kraju r.poditi od Kodsvihdesetsara.''ll nay.od·stalneponavljati.1. 8rojpetljijedeljivsal.stalnoponavljat. ·1 p. morada bude . Sararibljakost l.prikazanillna62.:u. plest. poi'inju sare i zavdavaju ivitnim ne pominju !lara nav" 1 p. 2. prave.slikal). p..ple.: plesti ebrnuto~ujedne. 1. pusriti da skhzne sa iglei 2.r..: obr- Brojpetljijedeljiv plest. kose pruge * BrOjpetljijedeljivsa2_1.alnopojavljatLP.inav_plestipravo. P..od*stalno ponavijati.).2. 1. al.plest. same 1. * ubo. ptesn sa sledecom p.1 p.plestiobrnuto-ujedno.r. i2.de5. pravo·ukrsteno-ujedno. p. stalnopoMvljati.t.ukrheno_ujedno {vidistrelicu.:po2p.pred iv.Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada Tuniski rad.od*stalnoponavljati 2. r.zne sa igle. pravo.. j 2. pravo-ukrsteno-ujedno.ispredprave.l p.stalnoponavljati .i63 se Ii uputstvu povr~in~ka r. i.5ti kao u 1.

: • 1 nav. deli. plesri joS a Lltim jed nom njih oba zadnj.<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno.od· ". nav. r.obrnuto. P plest! in 1.r.r. . 1. I.):*1 p.r. plesti obrnu!o-ujedno.r.eno-ujedno(kaou2.. r.:ples'iobrnuto.r.pravo {vidisliku l}. pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef. i brojpe!liinjjeodreden. •• Ino jol 2. p-ave. R.iv. r.i2_r. r.datje. prnvc: 2p.ju jed nom tankom .R. plesti ispred 1_ p_ obrnuto. obepetijevratitinalcvu ..p .od*stalnoponavljatj l. f " ! Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab.. i 3.nitvoditi.spredp. pravo. utim preskoeenu p.p. 2 puta na sledecl nacin: obe prave petlje podie.]. jednom na levu 3.2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja. r.l. " . ~ i 1 nay.lnopon.2..p. koj. T.i 2. uleti kao iv_ p.stalnoponavlj. debljim iglama a 2.lp.r. 2. 2putaplesti2p.. plett se igl. do 2 mm.ujedno(ovaj po.i2. 2. . p.p.stalnoponavljati sa iv. "a rada).· 2. j ~.sledecu2_p_plestiiSpredl. p.' = lice rada: *pustiti desno_ukrheno 1. pravo-ukrSteno- .i p"'ti'ilnav.k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat.r. dela petlj. pus!iti.. zatim l. pravo.tavr'iti •• nav. p_ ples!i * 2. jednom brai petlj.. plesti r. 1.' 1.pravo. ple5ti odzvezdice5talnoponavljati. kaoipretpo.:raditikao1. .1 obrnuto.kocitii poprecneniti petlje ubosti spredai I 1 p.re radene debelomiglom Obe hre im.l.·stalnoponavljati.: pusti!i I nav .'od*stalnoponavljati.vljatLl_i2_r_stalnoponavljati.ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1.plesti obrnu!o. leii izmedu kaoisledcCinav . licu):od*stalnoponavljatL2.l p. pravo-ukr'lteno. IZTada _ 1.p.tim p.ple'tiobrnuto.4. (= lice rad. Deo petlje iglu i ople"i Iatim 2.}: cd ·stalno ponavljali.r..).. puStit. p.poditikaokodobrnutogpletenja(ni.ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l. pravo. 1 p.i sledecu p. voditiizap. pie".r..do4.91u i plest.r." sa 2.ukr'.l izr ade 1 p.zatiml. uvdi. nav.:*2p. pre. nnjirn iglam •.dalje).S!alnoponavljati p_ plesti plestipravo(vidistre- Saraklasja Broj petlji jc deliiv sa 4+2 I.vo: izsledece raditi pravo.• I Ove b. Prugastalara Brojpetljijedeljivsa3+2p_l. r. 2 p..tup.

od*stalnoponavljati.podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit. obrnuto (= podiglluta 1 p.i2. r. 2. I.r. p.). : ad *stalno Ijati. ponav- . nit iza p. 1 r.1.5talnoponavljati. pravo.: 1 p. dalj .. je deljiv sa 2..Sare koje imitiraju tkanje Broj petli.: * 1 p. r. 1p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp.

a~~or... pravo Ijati. ~~1r~ij~ Oupl" upletena bra ~~~~~i~~~a~: Trostruka upletena Jar . uvrlitisa2p.rUPletene sare II I I I 1 I I :9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ . .

brojpetljijedeljivsal1+6p Radit. opuStitiobanav_. r. nitvoditi l:' pletenje de.ip.za opuste) kockke olak.:~e:~~a~s: sa .od*stalnoponavljatL4. obrnuto.plestiobrnuto. poc. pr ema silri ponavliat. obrnuto.plestipravo.do13.2.d. ~ = 1 petlju pod.redoviza· sa 3 p. dole: 1.pravo.v vrbv.prethodnog redaponovopodicisalnav_.:::~~:v~::~:~a 7 v. one Prazne samo Redov.zmenicno ndesnanalevo(redovisanepar9 ~.2p.t.: se ivicnim posebno Lbra.2.. ra redovi u uputstvu poe.*nav. zatim ople.juci prethodnogredase silre za pletenje nemaju znacaja.obrnuto-ukrSteno . kao obrnutog i5predovihpetlji pletenja. broi za pletenje potinju sa 3 p.asledecinav.nju p.spredpetljedalje = 1 petljapod.:2p obrnuto.anitsevodi.plestisaobanav. 3. preuzeti 2 n.st3Inoponavljati.r.ledei:up..i1.Sviseobrnut. p.od+stalnoponavljati..obrnu[o.takodepoclii:i "'.jutb. ~ povratni je delj. prema!ifri dole. pobzn.·lnav_.plestipravo. U 1. .stalnoponavljati. do 4.2p. provue. 1 p. lp.c.2.iese nit vod.sledei:up_podiCisaobanav daljeispredp.lp_salnav.: 2p. a povratni redovi • \U ~ = 1 petlja = pravo plesrl B= 1 pedja .pravo.obrnuto.2p.no redov.r.2p. sa 2 navijutka pravo(igle p.r. nit voditi :!: V = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja.5.od ·stalnoponavljati.Sare sa izvucenim petljama Ked . Saru •• 4 p. .2. r.2p.do 7.pravo-ujedno. pravo.·.r..Iedeeih petljama koje pet .. dalje. ~ara. se rade na.3.avaju unutar pregled kao kodobrnutogpletenja. zatimse perlje(nav.a 6+5 r.. pravo.v.z popre~ne niti pedje = 2 petlje pravo-ujedno.6.brojpetljijedeljivsa3+1. stranu B~ ~... nav."ju ni.ju redov.) kroz III = 1 petlju oplest.bra. .'plest.u i zaHSavaju pominjane r.r. zavdavaiu radit.podici. obrnuto:od·st3Inoponavljati.talno se sa po 4 p.

ka016.kaokodobrnutogpletenjapodici.r.r. r.. Sledece polazne redove raditi od 3.18.11.3S.kaokodobrnutogpletenj plesti pr. na .isviostalipolazniredoviod23. .r.r..31. kao1. nitvoditiispredp pona"ljni..vo: od * stalno redu sesve zapravoutom •.. 6p_obrnu.1. podignutu p.vidisliku4a). nay iglu iu sledece p. pored >:a ovogteksta parni brej pokazujemotivsa12redeva redova iv p_=ivicna petlja.3.dalje:od*stalnoponavljati. ur6kosih smanjuje Skracenice: uk.: *1p. ukrstitiobr.1p stalnoponavljati.4. r.. pie . iza 1.1p. 20.nitvoditi ispredp.i sledece 3 p. j I S.glu (vidi2.r. broj petlji je delj.Proba pletenj.. svedo29. plesti Sa pravo. rada.r.2p.i po ielj. pravo 2.kao13.14. 3 nay. plesti pravc..o.:*2p. pletu pravo. dalje.:pustitinav..r.:p.ukrs[eno (kao'tejeopisanou13. podici i plesti p-ave. p.voditinitispredp 8.ka014_r_. pravo.od' p. pr"vo(kaou1. ll.kao kodobrnu.glu.:*lp_podic. do 30. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati.• l menj. 14.salp i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred lnav.nadesnojiglinaslici4a)_2.podicikaokodl_p. 6 p. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p. r.di13_r. a pri tome uzet. se .21.l.). pomocne igle pravo. (polnn.kao16.ara . r. kr_ = krug . Brojobrnutih petlji moiese iubra. 1 p. r.ti vece.do36. r.stalnoponavljati. izvuC>p rada.eiznad 8p. p.r_stalnoponavljati.r. Sve p.ples.ukrstiti obrnuto(v.do12.15. 3.plestikaolS.: 1 p.pravo.r .. od ~ stalno ponavljati.:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak. raditi evako: * 1 p. bokod obrnutog plctenjai pri . i usvimslede· dm povratnim redovima od 22.:lp.*2p.ogpletenja.p. 3 nav. h.!njenjenaslici).ome nit vodit! ispred p.l p. r_ll. p pravo.. opustiti.i36.pravo. poloiiti na jednu pomocnu .od·stalnoponavljati.p. l p.r. pravo i pri tome uzet. do 11. 1.t.r. ali se >:a to p_=perlja. plesti pravo.nitvoditiispredp_.r. zatim 1. pleoti pravo. povratni red pravo).r. od*stalnoponavljati. nav_=naviju· unu" redova_Ovorastojanjemoieb.r_ovako· *1 p.r.. 32.16.r_):od*stalnoponavljati.i3.:·1p nutogplctenja. 1 p. r. r. pravo.v sa 2_ U 1. red obrnut. r. = red.r .ple<tipravo(ovajpoHupakobj •.kao 15.isvesledecepovratneredoveplest.p. U 19.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad. na .vo.podicisanav.zatim2p.r.ra.r.obrnu[o.r.r.r. p.plcsti . . nuto lodnosno 2.:2 p. podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p.r.pletusetakodepravo.

ple<ti -ukdteno. pomoe· pravo. c.•• tim pletenj.e u prethodnom U . obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1. poE.S.juivicnom pominjana Op!:irnije petljomkojau uputstvunije j "ije ucrt ana u . U 2.):od*stalnoponavljati.1. 1 p.: 2 p. p. 3.r.4. zatim1. iza1. ~atim plest. proba .:*2p.l.r.). asledecup.r.:*2.v sa 4+2 p. "91 . prob~ pletenja: brai petlj. 1. lp. pravo-ukdteno plesti 1 ispred r.ukrstiti i. p plesti pravo). n!l84 prikazanih hra redov. p.nol. jedeljivsa3+2p.p.: plestikaou2.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre. ponavljati x. ne tarim p. r.pr.r. p.vo.poloiitinal motnuigluispredr.Iedecup_plestiobr· nuto. '3tlml.p.r. . r. la~a sa reljefnim 1 p. sare vunicu rastresitu Kod svih pet posebno pletenje. 2p.tim obrnuto.iffi za 0 ('itaniu sifre vidi sua_ Dekorativna lara. 1.r.vo:od*stalnoponavljati. ukrstiti obrnuto{odnosno2p. ukrstiti pravo (odna. .poloiitinalpo_ mocnu . s.91e abrporno':n" Brojpetljijedeljivsa4+2p.1.obrnuto:od*stalno i 2. p.peed1.do16. pravo).. pravo. 1.vljati Pru9asta bra.ukr<!itiizal. p perlji p. petljama pra~o·\!krSteno po_ lpetljaobrnuto 1 p.Dekorativne za meku. 3.nju i zavrSav. p. plese. st~lno . ie delj. broj ple'ti 1.da.ti p.: *2p. 2p.2. sve rene p.stalno pon. 1.pravo.. r.: plese. .do4.stalnoponavljati 1.91u iza rada.vim povratnim redovima redu podizu ukr!:teno pleispred p. obrnuto.1p. pr.pravo-ukr· 'teno. (nit se pri tome vodi ostalep_sepletupravo.: ple. obrouto.

N z. pobzuje motiy koji rreba . 1.spred rada. s~ vode ispred p.plestipravo.ne 2. 1. p.plestiobrnuto(teksadapustitiobep . do 30. csim pra- ..prevuciiznad.m pet'jama N 2.plestiobrnuto(odSp.p. plesti igle ispred oplesti pravc.zatim i91u .3. pcnav- l. bra sa reljefn.nakraiu 4. ~a". pletenje: sifr.iz. (pri tome nitiyoditiispredp. p.Pletesepremasifrigore iz polaznih redova: te petlje se na nali.. p.p. tim 1. plestiobrnuto. polotiti na 1 pomotnu sledeCup..pleotii.). tiyanalaze.e4obrnutepet!je:OYOra. p. 4 p pravo.:ju obrnuto samo se podi. se radi prema gomjoj mri z..S.no). .stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1). 1.do16.amedupro.sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos. {vidi probu pie· tenia de.igle).p kaokodpravogpletenja.. 1 p.tojanje rncfe da bude isire. 1.asledetup.tni redov. Broi pedji pletenjedeljiv jesa12{zajedan Svi povr. r.p.uzetinalpomoCnUigluipololiti ispredrada.pred4. 1p.e ukr'teno opletene p.r. pr.vakog mo.p. pravo·ukrheno 8roj petlji jedeljiv so 12+2 p.):sveosralep. p.talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu .vo.preostaje3p.p prayoipodignutup. se pletu prema probi ta motiy8 p. zatim 1.tor)+2p. pomo.raditiobrnuto. p.). Kod probe pletenja (gore) i~medu .tim y.

podi6 . ple'ti prevr""ti rad.r.r.jeod drugeodyojenasa6r_ nalin:utrei:usledei:up 1 omcu.. r_ scalno ponavljati 2. 7. povratnom redu 13 nanaju takode pravih petljL nasledei:i Moriveraditi . 1 p.pravo.. do 12. Nit voditi iza p .3.(opustiti nav.ukr. plesti obrnuto. 3. 3 puta ovih petljama .Sare sa namotanim i tvid-sare petljama Efekeitvidailitzv.. do 12.like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi.Iedecom bobice pravom petljom. 4 p. od 6_ p.teno.po2nav. podignuti sa nay.:od·stalnopon_4.:*4p.ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica.enarunenaCine Najeeste skim« se ovi elekti postizu podignutim grupama petlji petljama.pre_ 1. n"ein: .'''4p.plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup. aliubosci.plestiiza 1. plesti pravo.r.:*2_p..z 1 p. 6 p. 1.r.:plestipravo. pravo--ukrSteno.tim promeniti Sarli. bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim (vidi. r. .dublje.Slika2bpokazujeupl tanje sa .bra:brojpetljijedeljlv. 2p. obrnllto.pravo.a6(+2iv_p_l_l. p. »dubinradom iii obmotanim I. pravo"ujedno oplest. raditi obrnuto: od·stalnoponavljati.: *2 p. a 4. 1 p.oplestis. r. pravo. ponoyo prevrnuti.raditiobrnuto:od*stalnoponavljati. naizmenicno 1 p.Iedecem omclI Sa sledecom p.bobihnesaredobijaju. p. ~ara: nascaju na sledec.·provuci od • jos 4 puta ponovitL U . bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p. pcavo. r z.. 4p.u odeljeni sa Jedna!iara.r.talnoponavljaeL2..). Zatim 6.5. dubinskim pletenjem.ledei:ihSp. do 6.4r. ali .pravo:od*. oplesti pravo.voditinitispredp.podici2p. aanm 1. plesei kac 1.

p.Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze'.do9_r.) l. ~liCn.·1p. :·3 p.i izvuClniti.ahrasenastavljausvakom4.. a zatim plelu "robu sari broj se nit vod.v.pravo. dovi no.pletupravo.pravo-ujedno:od·stalnoponavljati. p.lji je deljiv 4+1 p..a7. 2nav.* izyui':eneniti plesti izS. r~spor"diti .r. redu obrnuto. koji uvek obuhvataju brej petlii..I"decem 6 •.-"liL Ovoi 7.~me.sledece3p.2nav_. podii:ikaoul.obrnuto.asledecom p_ pravo_ujedno."ijuckeda J. prethodno zavditi p.. podicikaou1.podiCisa3p.r. r. r.r. se "id. 6.r. plesti . zaYr~iti sa 1 p.od·stalnoponayIjati: r.eSp.r. 6.eim rastojanjima.t. izmedu toga sc neparni U3 reo plesti po sulno 5 p. pletenja je 'leoma polunom se rnoqu 3p.plestipravo.podiCikaokodobrnutogpletenja.5 vatiti . r.:1p.ve petlje anavijutkepustitidaskliznu. !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje.od*"alnoponavljatLR..obr· nUlo.r.r. s.kaokodobrnutog pletenia.r izvucene pravo.. lay"iti sa 2 p. petlji.pravo. pravo. uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp. dalje.nitivoditiispredp .a4. $. plesti pravo{vidislikeSaiSb).ru toga .8. sara: plete tzv. pave.nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •.stalnoponavljati . U 2.. moqv se ponoviti i na v. desnomiglomprihniti i plesti in sa sledecom n..Sare sa prethodno izvucenirn nitima 5.r. Mot.". pravc.9. . r..pravo.tim 3 p.. p u 1.J. $v. z. ispred U .odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed. p-ave 2..R. izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno.plestilp.plestis.• 2nav . lara: p<M.]p. sa 2nav.pravo. (uklju~ujud Iv. obrnuto (pustiti skliznu). a .. hra leptiricaobuhvata5 Mot.

N. ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto.a ukrstiti izmedu nastaylja posle Sara 5 i 6. redovima bo obe prav . odnosno sledete petlje pleHi in prethodnih petlji. oplesti.are sa ukdtenim pedjamasu yeom.t' abrpotrebnojeukrhanje izvesti ovako: 2.ilrama uglu broj petlji je deljiv i 2u sa 4 (+ Iv. a 2. odnosno ispredprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih i bez porno. petlje polnnim sliku7). Obe saren. petlj.•• ! Plerenice pred prethodne petlje I.~~e~~~~~~~~ i . petlj~ zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle. 2 i 7 'tavljen. Na slikama 1.srodne.vim sa 3 (i 2 iv. p.e nalaze2obrnutepetlje. to obe !are Sari S se ukrhaju pravo(vidi podicina Sare sa ukrstenim petljama !~.'tajukadase2.) . polaznom i POyNaslici premaslikama1 6 redova njih .r .. (1.esara i 4. pieHl. kaokod pr"Yog pr"Yo..e podiie pomotu 1..). broj petlji je deljiv u . Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto. P iglusade.ilisledecepetljeispred1"odnosnoi. kod bre6. nutoi!lpravo. Ukdunje Kodobrnutogukdtanja se mote 'lye. p.aizmedunjihjejednaobrnutapetlja.). za obe !are petlje redu. sa kojima je pred513vljeno su znad ukrstanje u desnom gornjem pedji u . a kod ukdtanja pravo ispred 1. a pletenja. tatim plesti ukriteno 1. p.tern) mestu Sara) 1 praye ratnom 4. odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii fl.ubostiu2 p. moie se raditi ..:ne igle. .Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti pomocnu iglu.nanalevo.

av 'are (moti.pravc·ujedoo.od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc.alinepustitisaigle.2p_ple.-aju reali rrebaplestil_ 4.v.au2. do 'I.). obrnuto.). l. pies!. U 1. Cd' . prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca. meniCno 1 p_ obrnu[o.zatimp. r.obrnuto.{vidi 'trelicu. p. p. U 1. r.). pravo_ iglu ispred r.ek u .obrnutoi2p. 2 p. i 2. a Izmedu uradil. 1.e pojavljuju.'edece2p.kern .. r. vidislikuBa. 2 p.obrnuto. p. povrunirn ·3 redovirna plestl p.1..' U 4.). .taju 8. 4.zatimp.obrnutoi'lp. pravo. 2.-) se preme'(a.i2..= redsare. Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv. pleHi pravo.prevuCliznadl.j usvirnosulirn i 3 p. r.<a. r.p..: ·2p.sapemocneigleplestitakede pravo. de6. p. 3 II 2. je delji~ naizrnenitno)p.trecusledecup. 3.: naizmenilno (nitvoditiispredp.r.l. prayU prugu ukr$<iti u svakom dosled kojim . 2.. p. r.plestipravo. r.p.talno ponavljati. syaku S. 2 p_ pravo.gle:odpocetka pleltip.ple$<ipravo(virli ponovi!. 3. stalno ponavljati Sara 10: brej petlj. Petljese ukd. Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv.l. obmuto. 1. ples!i nailpetlje kako pravc.. r.u 2 pomocne igle. pravc.enin pruse i potrebne .3. a r na pomocnu 'I p.:naizmenicno podic. r.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o.slika9a). stalno pona"'j~tj Sara i 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 poslednju p_ pravo ple.2p_plesti strelicu).r. 1 p ple'ti 2 p.pu<lit. uzeti '" 7 (+ 2 tv. 1 nav. raditi pravo.Z3tim1.). r.: rada.stalnoponavljati 2p. r. r. p.!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv. r.pravo.ti kao1. obrnuto .do4.

.do • • = 1 petlja = 1 pe. linije prebaciti n. navljaju. redo." od .ifri " . i7_r_se pletu a._ . zatim "." ~~~ ". jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu.1. do).a1.. ..o pravo-vkr'... do kme iza prene'i <la 2.. r .eno c» ""'11. obrnu. fara:svi povra. S.m u Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada. r.Sirokeplecenice Umes<ouvodnih.".enicama sifre..' !/i~~ Perlje desno ..enice. tim slede"e p. redovi se popletuobrnuto. pletu ~~ ".ledu koji jezapi'an ovu !laru plesti prema ')"7" ut. '" g. pravo Prve3p_desnoodkmelinijeplesti fla 1.. r.ma p.. • ne na§arekojescpletusaobe.'ja = 1 petlja pravo 81 petlj.ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple. 10.. .ni doS. pomoonu iglu iza rada. .. pravo prema ucrt:mim '"ac.vi povratniredovikao2.. . r_sestalno ponavlja kaol.rraneobrnuto 1.]" ko. bra: 3. u vaSim pod"cim.i10. <estalno 4.eno obrnuto-ukr'. pomocnu iglu zatim p_ oplcsti prcma skid linije r-ada. ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple..

pletusekao l. 2 oples" fl.iS_r_kaoil1.korn 7. do 14. redovi 21.r..l.Iib prikazuje . r. n~ 2.do28.et.Prve3p_ple"ipravoodko. pomoenu 5v<> petlj" 'kid rada. 6. bra: kod ovehresu i pcrreboc 2 po- moen" .Svipovra. rade pravo se Sa izu. Svi pol.91u i1.akozvani »me daljon«3. u. porno(nu igJu.r.). n. Iglu ispred sled" koji .r. ze...gle. a sledece iglu ispred po redosledu 2 p. Prve 3 P lI. 1. ponoviti.. cada i pleHi p_ prem:l redoje da( II brojevima _ pravo ~~13 • •• ~~7 •••• • 9 1 S. POIllO':"" rada. Zatim pdkazanom fl.SvipovrarniredoviS"pletuobr.elinijen" 1. (ad 1.niredoviseradeobrnuto.r.i9. ." 75 . hra: . r.S(.zn. nuro.a porno.lnoponavlj.et. do 27.Iede':" 3 p.

3.znad pre.eg motiva kojisepojavijujeuistojboji.Iedei:. Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi .dcsnogore) Na ovaj !la<:in maze se plest. 3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn .znim boi~ma nije nit druge boje vodit..lie.svakapovriiinapletesopstvenim nltima.zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui redu.e ne virli na lieu pletiva. Ova promena. nasivak u drugoj boji koj. sa dru90m . vidi sliku desno..plest.vei:".. pomerasetakodezajednu redu petlju zajednu u$vakom Doptetanje Kao cetv'li jednobojne primer bre pletenja desno dole) vide (slika <I i proba se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l) pletenom delu po boji bojom.Pletenje sa vise boja Ukoliko potrebno ielite . je !irok .hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2. nasivak .arno nekoliko pettj.levo dole. kako se 'menjuju niti vidi se jasno na. boje na drugu. veee povr!ine sa r. sa naliti" do .

odno. hri niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima). Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja. se. razlieite u bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke.laze petlje 'spred sebe. boja.no (= povratni red).odnosno. potrebno Ova sp-ava je upokon_ voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste t~v.eboja. Vaino je pri je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n. adruga. Ukoliko se plete u krugovima.prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke. ne mogu uvneti. vidi sliku i"e nit. ))napesta" jc tako redovima.Ukoliko vi.kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta. rrebiti Ako 5'1 radi sa tri iii vi. .calih boja) za brojanje. . potrebnoje iii sledece niti tako ked niti. na Tevo Da bi oe dobila iii fakar-hre). medutim.arizabrojanje. Niti koje se n. scrutsana d~ sc rnliCite adase za vreme pletenj.titi kao levo gore).e Zil ple[enje«.eiu tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti. radi iakar potrebnojenittedruge se plete prema iii norvelka sa'" u dve iii boje (iii o.no.vak.svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim svaka kotka potrebno tzv. niti drie 'tal no u . red'areza Sa". brojanjeseCitasade5na (ked visebojne norveske kako na nali"ju ne smeju da za. da se u sledec'm redovima daije pocev od ivice potrebno je niti voditi istom hrstinom . mogu voditi i c-eeu nit ravnomerna obmotari oko iviene pet!je (ukr. de.levo(= polami red) i sa leva n.'tom r"poredu.udrugojboji.

1p lavriiti pravc.do6_r. i4_ r. om~u provui:i sarno ispod.. i 8.poditis. Na .podicisalp pravo.: * 1 lvezdk. za flare u dvobojnoj jzvedbi.. bra: brai je deljiv Sa 4+2 p. 1. ali poceti . nit 3p.r.r. levo se vidi ise~ak raden u dye bOje. porucujusekodobradehrenihostatakavunice .:*l skid pluti svetlijom..'.adesnohrau3 beje. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p.1p p.dueoj nran.·1 obrnutog plerenja p. r.!'diCi.e provu~ena omca sa . prema pletene p 2 oznacaYa je iznad poslednje p_ prave. decom p. 6. Kod .vetlihp 3.lnav.joslputpravo-ujedno).zavrSiti .kaokod vodit. posebno.r. r .decem r.I .sulno penavliati 5.Iic..:kao3. plesli provo p. nijem vu(). Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r.crelicu) brai petlii je deljiv. i 2. r. dublje 4. sa 4+1 . promeniti boje. alipocetisa1p. (= 3 p.lp plestipravo:od'stalnoponavljati R. pravo. i 6.4. 1.do6.an. rad.. .. iza p. 1.com. ~ara. bra: de$n~ trobojni leva slika prikazuje dvobojni. " r. r. r."i. i 6. u dub.tvodiiiispredp.no.talnopon. 5. povuci u 1.vljati. promeniti boju..3.sledecu naviSe i uzetl na desnu iglu (. vunicesvetle boje dolazi 1 c.r.klizousaigle. Broj petlji je deljiv Poslepo2r. i 2. Poste3 p.3. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice. r. r.:plesti kao3_r_.1.uzetinaiglu plestii<te3p.ti pravo-ujedno inepustitida. kaoiS.viI'! Sara sa .I . 1p kao 4. plestipravo. r.pr. radi.il>. zavrsitis.... ple. plestiobrnuto.trelica 1): '<retiu plelenje.nu j piece . i 2 r .nje petlj. lev" slede posle" r.vo:od*.ei nai.:nom 1. pravo-ujedno.. se ubada2 r"odno. Posle po 2 r.pravo.ledecepravepetlje. tam 1. tamnlie vunice: u .men''.no !vetlom "unicorn 1 p.1.ti sil1p_pravoir. bra: (vid. 1 p.Dvobojne visebojne sare Na ovoj i .stalnopon. 2. 2+1 p. a 3.e patinje i lavrsava u redovima petljom koja '" ne porn. do 4.5. predloiene hre pre.r.r.:3p. sara: posle6r.pravo.vljati 1. ple.

5.. vunicom.tiobrnuto.. 4p.l. pettji 2r sa 8+2 p. r_ prema mri .R. do 16.l.• prema !ifri Pie- tenieieovdenalifriobja!nieno . motiv sare ". r kao 1. predp. ul.cno menicno izveden1. a 3.brojanjeseodnosi sliku hre sa strane . iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po..od*stalnoponavljati.podidkaoul_r.vim povratnim podignutu p redovimaponovo prethodnog "eda anitvoditiispred.ostalep. i 4.podicikaokodobrnutogpletenja. vunicom.).pravo. r. plete.I .ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2. p.Jedan seplete nailmen. tim se pletu 1_ i 2. ho r.R. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole. 4..al ilp.. motivusvetlifom tamnije yunlee i meniaju se boie kao do .dalje ~Iet:ni:.ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta Ova lara se piece zabroilnjepravosalica_ u2boje . 3.zavrsiti '31p. pravc.e nailKada je r vunkom pocinjesesal7_ _. Posle 16. r.zavr!:iti. dalie P'n~:o v~~~t~b.akodeinasrrani77 motiv. svetlijom. N..izmenicno ple't.stalnoponavljati. r. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r. Na poledini radan3Stajupoprecnepruge • 8 ~ = 1 petlja pravo = 1 petlia obrnuto = 1 p_ ho kod obrnu_ nit voditi is_ togpletenja.pravo.r"alipoceti lp.pravo.pravo lp.od*stalnopojavliati.sal zvezdirom.-'toji se iz 16 r. r. P. . p.r.:tOpg ~ lzvesti ~ifru.amnije.r.unicom. .. r. U .S. sa !ifre tamnijom .pravo.nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati. Posle 16. ~ 1 Ivez- dica(kaou2. plesti obrnutc. r.kao3. r.r.pravoizavr'itisa 10.podignuto .r.3. i posl e 4. se bOje meniaju.. se iglama bez dugmadi iii okruglom . do 4.·1 7p. Boie se menjaju usvakom r. 'ara: broi 2 r. 41 2 na Sara prikazlije jedan sifraz. r.:*7p.r.ple.l.1p.ve[lijom .do8.:6p_provO.: 2 p.do4_r_statnoponavljati 9._do 4.

Vezeni i kukicani ukrasi .

~a~O!~:j:n~..::)V~:n~ia:a.Vez bobica Ova vrsea veza pletenoj odeci. Ion. potrebno je paziti tacno pisanihperliusvakojboji. priroda i rnne »izreke. a ponegde i veza perlama potrebno je veoma strpljivo {:~~z~~s~e~l:d.ne uk. vlacenjem niti se perla nitdajejojc.rstinu izvodi na lice rada.tena visebojni vez perlama. prub Bobicese raanovrsna ne moraju veoma mogu':nosti nosile kao ta.ek:~.aieni. Ukoliko. medutim.. jedna sara zahteva proproa pravo-ukr. na Samo vestl vet i uplesti i torbice U dob<! bidermajera su se rado veeene od iiarenih peril. na broj t-- ...« i'arapa i rukavica godina. Pre poi!etka rada izveze Omiljeni motlvi bili SU cvece.kaoinaredosleddatuuputStvu zarad. Biloje uobil'ajenoda se na ivicama ime Iii po~etna slova.ukdtenimpetljama.Opleunjeperliradisepravo.I~k~j~e~~ koliko nhteva Sara.

do 6. pustit.. r.. zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati.kaoi2nav iza 6. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno. da se petlja lzvuce. pravo.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno. ravnomernO gore. koja nije u BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l.Sara radena od navijutaka Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav.r.R.r:pustitil.1nav ..Od*. lp.stalno .vljaci Brej petlji je deljiv sa 6+2 pravo_5. gore. da se broi petlji poklapa ponavljati N.alinav_pre.yin na levu iglu i plestiebrnute· petlji ed pond. kraju r.zavr!.6.. ravnomerno gore.u gla".zavr'itisalp. efekti.le 3.·.p_ne daskliznusaigle.r.pe" vuci etprilike 1'/.do4. r. (vrn i91e sled. 1.plestipravo.og pletenja (nit pri romeIef izarada}.lnav. vratiti ·ujedne. plest.nav.lnav .R.lnav.iv. p..juci.r.r. r.!i prave-ujedno. r. sve povve.plestiobrnuto.1 p..3.pravo.2.prave. ~. ponavljati.. petlje !ljit.ledece3p_podiCikaokodobrnu.*1 nav_. de 4_ r stalnepon. plesti .e.plestiobrnuto. 2. em qcre. Svi redov. omogucuje. 1p p pravo. vratiti n..l.1nav.pravoisple.·2p ple.obrnuto.od *stalno ponavljati R.1.r.anavijutke koji leie izmedu i po..pravo.. 1. hra ovill klizanju izmedu pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom uputstvu posebno pomenuta.hodnog reda opustiti i izvuc.pravo:ed*stalne pustiti. do 4.3. navijutaka se zahvaljujuCi koja lei.r...ti izpeprecnenitipetlje.r.. c_ 1..zavriitisalnav.. r.zavrs. prihvltiti jes jednem "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p. 2.R. 2 nay.a4.*2nav p. 1p. 1nav_*lp_provo. p_ epustiti.ja(nitleiiizarada}inavijutke. . sa i9le.1p.a2"av.od+nalnoponavIjati.. ·sledecin6p_pod.lp.cikaokodobmutogplete· .. Ravnomerne leSt p.p.talne pOHvljati. 4. ponavljali.t.itisalp. al. 4.. nit) Dalje ubesti 6 delev" _ povuri .pravo. ne opl.r.talno Brojpetljijedeljiv. Ova vnt.:ed*stalnopo· navljati.. 1 p_ cbrnuto. ebrnuto. pouebnoje .

6. p.plestipravo..2nav.p_otprilikel 6p.1. r.pu$titi nav_ i izvu':.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati. r. pravc. r. p.stalnoponavljati Broj petlji je deljiv sa 6+2 p.: 2nav_. i 2.pravo. plesti pravo.r.1 stalno ponavljati.: lp_pravo. z. pravo.uIetin3desnuiglu(vidi6.l. r.. Raditi iglama bez dugmadi. nvrsiti sa 3 urnesto 4.:·jednap. i 2.:ilyuciiv.d08.od· Halno ponavljati.od3. r.).od* R_ zavdit.i7.2nav.pravo. "Sp. r.r.pravo. 1 p_pravo.a U 10.2nav. pies'.tim plestipravo. pletenje 6.r.stalnoponavljati .pravo.izvu· ci ravnomerno.. r.i8.r. r.: 2 nav.2nav . do 10.r.plestinajpre5.r. Od' stalno ponavljati.l.p t ak od e nale vu i9 IU~ s vih 6 P_ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo. do * sledeCih .Broi petlji je delji" sa B+2 p.2nav. Sa 5 p.svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle)..od*stalnoponavliati.obrnuto. r.nav..do8.2 Levom iglom izvuci 1..r. pravo.vratitinalevuigluipodici4_do6.ll. Iavditi 4. ne okrenuti. i 6.r. preset pravo.poslesvakep izvesti3nav. do 3.pravo.2nav. S. 8. pravo.3. R. p.r. Favo.. iznad 6_p_. I. Posle 11.p. 2 nav .vnomerno gore.: 0 odslede':ihBp.l p.r. plesti sa 1 p. R. I.*2nav.(vidi suelica oInahv. r.lp_pravo.doB. p. 7.. pravo em gore. 12.pravo.:3p. 1 p.r stalno ponavlj~ti Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l.il plestika04.• are) 4. p.p. 5 p_ pravo r_pustiti. S.r.

Pletenje izlomljenih sara .

d 2 Objdnjenje znakova p-ave obrnuto nasifri obrnuto-ujedno .1 B 1 01 ..

Sara paunovog pe~a .

<:ik-cak linljama sa 4+3 p Broj petlii je delji.nav. Objasnjenje S(rani86 iifre za ple. rombovima je deljiv sa 14+3 p.p.en!" nalui se na .Jednostavne azur-sare radene prema sifri nalnoponavIjat. !.p. 1.=petlja.. Sa . = ivir:napetlja.ara Brei sa petlj.Znak*obelehvaponavljanje.Inoponavljati Skracenice.=naviju<ak.iv.. Broj Sara 5a kosom prugom '" 5+2p pet1ii sa je delji. s(..

gnutu petlju prevue! plesti pravo-ukdteno Sve aiur-hre sa ovih strana .pletu . kojima poo.njeni. r. = 1 petljuprevuc.= 1 petlja pravo 8 . Dui.gore 1. r.kracen.ukolikon.stalnoponavljat. nieena jcu $vakoj sifri 'trelicama. 1.jutak = 1 petlja obrnuto pi est.Objdnjenjeznakovalifre zaaiur.vajusvir.v S3 8+1 p.u.e obrnuto.izOld n • = 1 petlju ·ujedno.streli..h nalazi.udruki'ijeobja.v. do 16.tava lara 09raR..na jednog . strel. 2..eizavrsavasesap. izoad = 3 pctlje poditi. k p. ~ara: broj perlji je delj...=6x12+9) 1. 5ap..Svipovratni rcdovi. 0= 1 nav. 2 petlje ple5ti pravoa pod. do 8.ce. Obja'lnjenje.. (npr 81 p.. pocinje .ispred1. pravo .nisuuneseniu'..fre. nalno ponavIjn.= 2 petlje .are.enasledecojs{ran.nju i kojima zavri. (proba pletenja pokuuje2st3va'lare) ea .t.e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova. posle1. je deljiv sa 12+9 p.aovihdvejustrana. lara: broj petlj. pravo_ujedno 1 pctlju ple.

sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje {eksta! znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore.. do 12.do10. r. red = r . gore prikazanajena levojstrani = su .7p. Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja. 73 p. iviCnapetlja iv. krug = kr. 4. (npr..pravo.trebaponovjti'aruodpo<'etka.'. obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact. odnosno 1.tavaiiareu'irini.are.Objalnjenje U tekstovima sarama skracenica uputstva i u ..Iedece = 10+3 p.Red zavrsici sa1p.obrnuto ·lp_pravo.obrnuto.p . Nasljkana Poslepo12r.red = povratni red).r.aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad . .iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda..lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima ~~a~~.. saresc scalno jzvodj_ Sif.vim osnovnim reci' (opjsima) skracene petlja= p .~a~:::rv~::: 1. probaplecenjapokuuje2.=5x14+3j.bra.t~a f/c:c~e up:j::~j:\:.1.arutrebaponoviti. 3 ponav" plecenj" 5..hresestalnoponavlja{10. ::::j~ = ! 6.eovako:iv_p ..do 8.p.1p.. navjjutak nav. bra: broj petlji je deljiv sa Probapletenja prikilzuje 3 "ava. 2p.:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp.1p.obrnucoisaiv.Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu.

Ista sara radena u vise varijanti: kao cipkasta povrsina iii kao umetak .

.

ponovoonol. fla tom rnestu uvecav a.mefu) radila identicno Il!uci pcocve broi petlji.e namiCu lza klin. sa mo jo. k klina pal". navlaku.canjem prelua petlji n~praviti novi i. Od palea prema potetku prstiju rub . Nitsesaunutrasnjestrane plete. Za normalno oblikov.Pletenje rukavica Rukavite.e namice 6 petlji za unutrasnii..e u 3.ne ruka.a o.nu ruku jeraditizadomal.6(ili ple. da bi se leva (u nil uzimajuCi i ne kanuai oduzimanje.Produietak pale.kuuje poce .vanje Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno. Vrh . dod. $Iedecim Rukavice krugovima pesniee s"klin. de.vanje me. pomocu klina broj petlji kl i na mora za palac Na najsirem da Se uveo.re. krugov a. prenohosepredenaradzasledeti se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake uzetl jednu petlju.lidugacka. .ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e.ee .kaklin. Bezobzira drug. Strel. manji klin). dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke. i . pO~l!tka prethodnog prihvatiti petlje Kadasu gotovi prsti. iii siroh bi dase tanka. krug mora da broj.tu ovog se vrs. za otprilike jednu trecinu.".uZava.dabi petljesa prelaza potrebno prel ••.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse palea.log klin. Otprdike klina palca{npr. Za koji se s.e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97 . U svakomslufaju trebalo pre rada napravi prob. Svipodaciododavanjuioduzimanju ruk. Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje.e zarefe iii se povebriiljivo bodom.e tatno prema mogu.nezanadlanicu. Dod.uprotnom . Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg.ca pr. uobzir.vice (po pravilu so. pocinje .kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet. plerese palac.enim 4) petlji.yak. ruci jc j.se 2.Sastavljanje nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i »mostom«). Nove perij!! . potrebnojeu klin.klin. najvise S krugova (prema broju petlji).1l palea. prve de. Koliko krugovatreba ple. .e ponovo .e broi petlj.3doS pnt. dye petine broja pedji kod 1S pedji klina pal<a.idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova.knut i zbog tOS" .st. Oduzimanje za vrh ra. deo pale.nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta.je. kraj niti. Ukolikoima zujetzv.ejosnekolikokrugova.ij. Kadajezavdenmaliprst jedovoljno.nom).Zasvakunavlaku potrebno je nam. od tog mesta se mOra oduzimati.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii.ikaziprstnavlakeistedufine. Samo ponovo oduzeti pedje sa maiog se fade mnogo jednostavn. i tu se mOra uraditi klin. fl..osobinavune 3 do 4 nove petlje (zavisi od rukaviee). od najsireg mena za parae.tali palacdobijasopstvenu prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra.urezervis.Petljl!sedelena3 12bo~nog m..poreduje.i beleiese I'd inad. deo pleteneodece. da Ii je ruk. a usij!!. kratka plest. bo »meri«.t. iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima. Kada je zavrfen manji klin.

pravo_ujedno(=11 Usledecern kr.pleteniceplesti odnosno pravo"ujedno.kr.Iedecem p. 5) raditi vrh: 4.. l. podelit! nJ potrebnu dulinu). ad 3. ujedno Lev u rukavicu kr. U . i to se it malog klina uzima Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje cetiriigle. sa pomocne . plesti prayo-ujedno.: 1 p. i S. = red. pravo. Posle 24 kr Yrn Za kaii prst it poprecnih niti po 1 p.zavr!iukrugipleteiznad23p.• podeliti zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo od 'stalno 2. Kadaranflic. pletenice na iglu (sl.tipravo.ledecinacin:obeprvei'poslednjep. p. prayo Sa unutra~nje se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p. provo·ukriteno. i4.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada. plesti 3 kr.. preylaci. p. zavrsiti S~ 1 p. Kadakrugponovoima49p.bezpromenebroja petlji i pocinje se sa strane rnalim prstom. kr. ujedno.i4. za rukavicu na slid Na rukavid (sa slike) na mole r.1. kr.i2putasvaku4_iS. za 1 p. pravo-ujedno. 3. ho i 4. i 3.to klina se n.ukr!teno.p. i3. p. Ove p. se radi kao za domali prSt. U sledecem drugom p.!i joS 1_ i 2. kr_seoduzimapremaobemastra.1p_obrnulo. podici pletenice.ovih15 p.aprethodnep_. sa nadlanice (= 4..aposled_ njasa.4. pruga 3 i91e i plest.Iedecem prethodnih oduzimanja 1_ petlju ple>!i pceevc po 2p kr. . 2. sve dok ne iznesc iii pomocnu nit{. iz 4. pleni3.gle plesti obrnuto. (=2/5) nanovo.e radi vec kaohojeopisano. obr-nuto.4). ujedno plesti na isti n.pletenice (= mali prst) (odnosno prernaduiini) na 6 p.zavditikaoul. Peste 6p.pletesejoS6kr. 6).obrnuto:od·stalnoponav.i6. Palac 5£ ispleta ispred i peste 6 p. = petlja. na po 10 em odgo· jacine.) dodati 5 p. a za manji. obrnuto: pona.prayo"ukrStenoiz obeleiiti vunicom druge boje svakorn klin . 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ 2p.yake isplete 'eno).ukrSteno. 2p 3 p. nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb komplet igala br.e iiri prema obema "ranama 15 p. Ijati. 2. 12kr_.l kr. ple.. p.:*lp.Iedecu 1. Dodati l.p. 2. zitirn 2 putasvaku 5. pravo. pravo·ukrheno.l p.a liea an d I a n.1 p.. Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p. plesti pravo a .pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28. kr.lp.Uputstvo p. Yr h odu_ zetina.. s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr.mice 6 p. 1 p. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p.h.S).p. p . unu<rasnjiklin: usvakom 2.adobijeteljenuduiinu .1.Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti Iz p.).)n palaese nitipetlji:ove steeeccm 3. prayo .sI. = krug. utim igleple. Uz to na iii vrh .kr. Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu .pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano preo'talih 17 p.uzetinapomocnuiglu Posle kr.t.llati. pravo"ukrsteno. 16 kr_ (odnosno pravo-ukriteno. namaklina1 prcc se t. a 2 sledece U . (sl.cin u 'uprotnom srneru. . i 5. p.preyuCiiznad.do4_kr_stalnoponHljati Za ran fl i e u namaknuti 44 p. sa pretaza prihvatiti 3 po.pravo.Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle 7. plesti kao p.plestiprnvo. izve'ti jo.alica(poslednje dodajc1 p. Na me. lznad pletenice). zuirn poceti sa do mal imp r s t o m. sa pomo':ne na ~e!iri igle (iii pravo·ukrS. 2p. pri i:emu se iz popre'ne niti petlji 1 p.ledecomp. 3) vuotca srednje 24 p_i 38 kr.pleStipravoipodignutup. pravo-ujedno. p_i 2 putasHku Zatim ple.

ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan.godinc Fo.i..e. Ijava neSto krace suknje: kod dama . cia kraljica moda vee dozvo- "Trebalo bi da znate nije nem.lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane.fij.. jedne od kceri vunenlm da rukom caraparna po brine 'leo· ra(fene carape postanu Mcda <e i dana$ povremeno rna aktuelne . iz vremena oko 1900 neraZen odbacujeearape.ogr.iradenaod. nogu" U doba rokoko-a.1698.vile.iz vi.Iz istorijata pletenih carapa Kr>ljLujXIV Vajg@lovagr>lik.

.

prevrnuti. igle koja»mirl1je«.2petljcpravo ·ujedno.Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku se pocinje u jednom povratnom paran.aste iyice plesti 'teno Posle 1. Po'leevikiebroj pocetbvrhJ(= nastJvak krugova broj krugova pre sveqa koliko ima petlji posleevikle. Produzitina (= petlje sa 2 S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja.prevrnuti. igll1 (uz petfje polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog itohzadnJ. 3 same 1 igla. tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje. a na 3 petljiostaje malog pesta) igle.2petlje obrnuto·ujedno. Sa oduzimanjem r~du. iglu ple"i ujedno.vakom pravo-ujedno.a4 sliku3.popravilu pala isti kaoobim gleznja. Ako je broj akod 2perljeseplctuob"nuto-ujedno. jos 2 petlje Sa 1.e primeni jedan od ta dva na- . zatim prevrnut!. n. dufini stopala (vidi upravlja prema 2.1. Oduzimanje krugu..e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili.ukr_ seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete. Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine.dalje1pctljapravo. bi trebalo pravo.ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« iglu kruga [srrehca na sliei 7). Na sliei Sje treba ponavljJti u .pletuse2petljeiznad petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute k lin a.hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u dela pete nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa.1 petljaobrnuto. 1. dodaju .6petljiseradiobrnuto.. Cvikla Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju pletenja.petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja.edaljeradiobrnuto. kruga poeinje oduzimanje za Na i"i na 4. Na 1. Na 1. U prvim krugovima petlie prihvacene iz deloya om. Petlje . petlia se podiie kao kod pravog Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji).1petlja.broj5do6).

.

.Registar :... " ''I'' o'''O<'''"i'.' O'.' .'''.'J~ ""/... HI" "I'! 19i1O 56. '6117 " r.."'"jooj ••• """ ....

U starnpi goblen prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ- .

u krojenju prodavca i U v. krojenju svcte i Itvenju fena ida Prir-udnlk rnofete zararna NOUT vasih Cenc fel]e nact i novih kod $vog novina.idnim rurn ovaj rene prtrucnlk a rad i malim postaje pretvara 0 SIVenJU »Zadovoljstvo .- . svake prijatelj :z:adovoljstvo prakt.Novo na jugoslovenskom trzistu u zajednickorn izdanju nolita burde Zadovoljstvo u krojenju I lzdavanjem -Nollt i Burda vole same da stvaranja uputstvima tajnama krojenja nerazdvojni u zabavu i proverei Sivenja. BURDA rnodela din Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi i zadovoljstvo knjige 60. i samcustucama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->