Burdina specijal na izdanja

i prtrucnlcl
za rucni rad
U zajednickom izdanju NOLITA
prirucnika namenjenth specijalno i

BURDE pclavtce se na jugoslovenskom
rucnom i radu. Svakt prirucnik

triiStu uskoro cttava serija
vrstu i rucnog rada sa-

za odredenu

dri; pored opftrnoq uputstva za rad

rnncstvo

ilustracija,

uzoraka. proba tada

modela

Burdina
specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU
Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT.

BEOGRAD

1973

Schachenmayr & Cie Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik. Stadt. Subotka . Infoplan.©ModerwerlagAenneBurda 76 Offenburg/Baden.BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit I.IWS. Krefeld.zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3 Saradnja: Stampa: Renate Schroeder. Beograd. Am Ke'tendamm 2 Telef. Bad Berneck.ki nacionalnimuzej. FotoOejninger KG.d. Arhiv kuce. Terazije 27 preduzece 8IROGRAFIKA. Manfred Boe"h. 76 Uta 0011 Offenburg/Baden Burda·Oruck. Izvorlo(ografija: Burda·Studio.~: IzdavaCko prcdutece Stampa: Izdavacko"tamparsko NOUT.kiarhivfotografija.v. Bavar<ki nacionalni muzej. Muenchen German. Nuernberg r"orij.

upletenidelovi idtepovi Obradasuknjesaefektimafalti Om.snjenjeiifrizapletenje azur-sare 84 84-91 88-89 i kaoumetak 90-91 JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre RaznOHsnebrepaunoyogperja Sestsara sa obja'njenjim~ Cipb"'''rakaopovrsina Pletenje Pletenje Izproslosticarapa Pletenjecarapa rukavica carapa 94 95_97 Registar izraza . Obj. visebojnehre Navezeni idokukicaniukr .lji Skrai'eniredovj Uple.""zanjeiparenjedelova Raznovrsni.obioamavune Odkrznadoklupi'e."avijeni n.umetanjepatent_Iatvarah Dopletenii n. Dvobojnopletenje. njegovaprimena Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi Pravilna obrada pletenih delova 44 '15-47 'IS-52 52-53 54 55 R.Jivci Donji prelaz...ki rad. i Uzorciod navijutaka Prelomljene. uk...m..a Oznakavune."sni na.anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji 22-23 2~-25 26-29 30 " Pletenje prema kroju mere) pregledu 34-35 36-37 38-39 rada Pravilno uzimanje mere (tabelarne Uve"avanjekrojapremakrojnom Promena normalnog kroja Proba rada. reljefnebre Sare sa bobicama.Iz istorijata sa mnogoilu. uplctenirad Saresaizvucenim pctlj. pomponi. tvidhre ~are sa ukrstenim petljama.uacija pletenja znati 0 S"aoe Sta sve treba vuni Izistoriie Odobrimo. tkani rad.avov. probagorenjem Dobar Osnovni pribor kurs - pol a rada ..gajtani Popravka i nega pletene cdece 56 Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune Uzorci i sare " 5S-61 62-65 66_69 72-75 76-79 80-81 82-83 plet"n'" Patenl-sarainjcnevarijante TUlli. hr. Sadrzaj Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe.:ivci.

(o'prllike1390).. t. Urne. oltar. Buxtehude " .n.ple'enjaunematkom.dnlegvek.... H. <"'" s.SlikarBennm: Slik..... "I. il.oloe.cii._ "."".lika''' . .k""og"." burgu_Ovojep"'.liko ..rn. iz m.tkoj galerij... krojem 1. . sa jednoghil.

arape railene pletenjem.kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka ltalijanske umetnicke Rudolf II Habzburski zvao u Prag.koj Alp".kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese pedii imaju starije poreklo pape Klementa 1309_ god.no koje su . ~trasburski Izjednepocetne levoj Igl. tenje severno od zanatlije.. uvode..Iz istorijata pletenja Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez. tbnje je i0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten.nitprediva.. vise stvarao i91ase dri. c. Jufno i u Tur. stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen.bne_ Petlje se magu izradint.9 novog vanajejednakratkai'ar.voju rezi- denciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad koji su u ranom srednjem veku SpanijOm.epolaiepreko vrh~ igle. grobu. da je umetno.sokna" koptskom centarindmtrijei' . vremena oko 500. su o. Vrh 191" ide kroz nalevojigli. miskom petlju reda des"e ruke.u povezanenitima.e. _ deozaveliki prstodvojen od 0. leve ruke. odna.tolecima zaboravljena U 13.uplitanja". I. apa} omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom.kao ina na5im sok_ nama dana. koje je (lSS2-1612) scpo predanju.okni je . a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta prste drug.t secaraperadenadve se saznaje da je .Iikar slikao pomenuti oltar.stvaranje . on09 premestio pape koji je . U rimskim grobovima legionar" takod . bez ikakvog orud. a petlja iz prethodnog "'prevlaciiznadnje pletenja bila . pleAlpa. Mnostvo dokaza govori koje. su naden .ne V. Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici.ta109 dela 5asvim je moguce omotaca stopala. drugom iglom danas radimo kojaleiina se izvlaei nova ·pantalone je su radene od tkanih matehjala.pa_ koja je otkrivena U jed nom veka sacu.tale rukavice .. sarno prstima.lna ovoj .anih12... i91e Bertram. U jednom peruan.

. engleska kraljica od 1558. Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama.Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje. Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni). do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z. ideja.a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje. ro) poklonjene earape.vom pretpostavlja $<0 da je tu mogao uoeiti pletenje eetiri iii pet igala "u krugovima". niu je vezana.u Italiji.inatoj. Goyor. On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove nije napusula.cidabi luksu> . Medutim. imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu. mlade fene nikako ga Zadatak nije bic nimalo jednostavan.nsamo tom plemstyu Na dvoru su carape predstay_ begacenjen bile veom.mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom postalejeftinije.". Hen_ rib VIII. Njen mui je svedok e. postajepropovednik. Kao Ito je vee receno. se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII. bile su pleteneodsvileiu toyreme Ijalepraviluksuzdostup.abrferadioodruku. tesesa pr.ebi moglo bogatijegradanstvo carape bi . u Veneciji iii Milanu.maiz~panije. kralj je vl. koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape. ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539. vee godine 1589.ke: kraljnO$. do 1547. onosn.. Vilijamu H~n>Holb'in: Lij~ platno.stozn.e kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa. mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate. All.kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i. kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp .dao od 1509. dar. U sveru je 'leoma Holbajn. bogatoyezenuoG"':u.Iedeta pri.aj da dozvoli i malo Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je . priea da je davala prednostcrnimcarap. Ona je yredno plela ':arape. u'ke svilene ~arape iorden podvezice .. Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um.Henrik VIIIod Engle. Vilijam li aa v-erne studi.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice. koje poznoto dele kralja predstavlja Han .

. . Naokolojeizradenukrasod..korn nac.onalnom mULeju u Nirnbergu.romena oko 1690.redin. poreklom iz juine Nemai'ke.ki Na .-- Veliki ple . n. poljanalozi.ticnirnornamentimabiljaka cuva .inja. i iivo.epih iI .rabe.eduplioraookruienfanta.. u Gerrnan.

upruga vi6jnom mULeju u Najsu Velikom MJrije XVI). I 0 da svoje $I' .. stole". . ! l Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz- 18.

yelil<eduple ~nc krcvete. manti!a. vrsta jcte.datumimestoizrade~ak i sitnim perlic.mu~nog delu koj. ~a itd. Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena. Ov.: .'in .. piceZiObebepletenesuodnajfinijeg bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je.u. ianenog konea cnim iglamaod a uzorke Na bile isti pletivo sa.uknjica.ma.cijali nego imena. je bio na stopalu Stolece kUnije. cenimo.kaidugotrajna. vee prem.vim tankim.lesutipske.vaki znak ozna"avao . Torbice pogledimacarapajeukraSavana i cipkom su ukra.jerpreno'to plerenj.u se poznajemo dugo od radilo perli bidermajerai:arape. u Jakobovoj I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima pleKakomple<nu bidermajer sob" sa tenim zave. za pletenje toplog ve· . Na rubu carape . tajepravood\lsevljenjezopletenje.levelikamoda. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj. IIdruge v.jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •.sa koii rakslui. n.u'ceste bili oznaceni ne ..slobodne ~l casove nije provodio same fr~l" vee i ~z plctenje.\le ceste daju uput. bil~ i na 'vikli. znati primer pokrivaceza bra_ Po_ zavese to prozore.·ivac iz Vajmara koji s" kud Kirm. Sadatoni."j nai'in . i dan . Na .railene u Majneu" pok.. na onom izlo!en bogatim yezom belogp. n ..u ':arapa vide)e..to ukra_ sa perlama Kao uzo_ boju.amocarapeveci kape.e tog y. U doba 19. veka imamosacui iurnala ~asop. i.nih polovine ienskih ponekad npr. elasriike.amO in. II vreme bidermajera. sa perlama. ogrtaca. zahteyima uzorka. oua« perlu Kapice savane poperlu za bebe bortnama nanit (Yidistranu 11) su veOma "e. vaini modni detalj jersenosilokratkodabisenogai pletenjeuglavnomod prediva. u Sofijinoj basti 1821. te epohe je rukaviee.kosulje Kultur~ stanovanja u dob._KrakoY.oma doba.arekadkof!h je .tva .ama ad belog pamuka. izradivalefinecipketankekaopauCina.ke. Ovaj b.

Zavreme

prvogsve,skog

rata n3jceUe Ren.t~ Jocque, navlake za Internacionalni ~~~r~eurii'l zo i Ple'porta. godinama Nemach tekstiln. ~me,· nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld Rnnaizd.nja:-,Nunakao rucni radg Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein, CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954 Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. Henschel-Verlag, Walther i.davae Berlin

seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, koleoa,kapeisalovizahiljadevoj-

nik~ n~ frontu Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj induS[rija rodnoj Sviter preulima nosnji i prsluk i u se proizvodnju_ domenu u tim

ten.earapasezadrialanajviSeuna-

preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" \lztelo Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopleuth dec tenim stvarima svaka pletilja svoje mahoyitoS[i. cas sportski sik, cas ,a,vim

Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve

treba

znati

0

vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo tome '" do danas niloiakojeizbor

N~ pres"ega oded. U promeprediva Vuna uprkes meslo II obpray; dar pri_ vun~ danas

velikim je igrala su

trgoyima najvazniju me.ta

srednjeg ulogu. u koj;ma

veka I d~n se

kej

Fridrih

Vilhelm a ujednoi da unaprede u lopstvenoj

I spre~ava

izvoz

.irovevune, podanike radu Veliki ~une

uvoztudihvueVCarnvo zemlji. napore nagcsai obFridrih

poznata

nenihproizvoda,dabinateraesvoje

za~ela industrija Tako platna ukazu pryu je, npr .. u oblasti

vune JDS u ono yrerne. nastajanje industrije Ahen. krajem de.eU Flandriji, u svojoj tadaszemlji,

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. tome niie i'gllbil. ,yoje lasti rucflog rada. Kao

nanavlja

njegeve

setogstolecavezanoitasnoyanona KadaVelikog. tkacnicu vune procvat njigospodarBaldurodFlandrijezasniva koja doiivljava U cetf'naenom

U devetnaestorn.tolecu Australija 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem mnaescoq naseljenika $tan jima broj stoleca dono,i

rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! moderne Illje "groien Napro!,,,, r.zvDjem vuna posin. teh!like.

nekoliko engle'kih u Australiju izveiz ~panije, take dopao ima lest umlie koda mi_ sa vu-

merino-ovaca kontinent Australija

Ilaje neapModn. teti~kih pred;". NajvalniF

U oplemenjavanju

i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sede':; sednicama na vunenom dfaku_ lordovski doma se

se novi

vee eke 1820. lionaovaca Pored velikim Australije. brojem

j'porui'ilac

vune

je

ave.

u izrazite ovaca

Me"utim. n"'im predma najpre kac ;tvor mesa,

OVe3 je sluzila mleka i mast;
U

Gornjeg

i razvijenom

I danas

Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

onom

neguje oyaj obicaj. Nove puteyevunadobijazahvaljujuCi tugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate se poznati £)0[0 eeeva

trgovacke por-

narskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim da na rOmne najvei'lm ponude iskustvom trii'tima izabere je u stanju vune iz og_ prayi kvalltet

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena cunalo prema do 'edmog se pre novog veka rabroju st.d. ovaea. Sve ovca je u zemljama najvainijc

rnerino-vune. Trebaloje da itatijanski umetnid i stikari po ie1ji svojin u Firenci. U

i Mikelandelo. bave vunarstvom

za s~oje

preduzete

tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo priStUpale ponovnoj je toga propalo i izgr.dnji. U PrusVuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", Vuna na« su JDS mnogetajne se sastoji koja je od neotkrivene supst.nce sa.cava izvesne hemijskog

veka

Sredozemlja pred'tavljala ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu siocarslva, giji. Rimljani usavrhvajuoyu naroi'itou Nemackoj vrstu i 8el-

roga.odvunenebelaocevine»keratiistog kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

Fin. perl-

Finaspon,k.

C~k i kad naptlsti svog 'vorca vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni i sa pravom rodnim krzno. Vuna nije samo .opla iOlll. Reaguje cenatvlageu valjujuci procesu i pri zamenjuje se moze nase uporediti krznom.

_

OVCIl. organ Sa pri_ natin

Mogui:.nost

sakupljanja

toplo.e

"une sadriaju izmedu

pociva pre svega vazduha. Vazduh ~estica vune kao

na njenom se skuplja i izmedu

u danainje vreme, bore ,e za naklonost na strucne savete

Kvalileti i boje kupea, Ako ieprodavca. budcte

litedaprikupovinivune.bczobzira neosteceni.moratepoznavatinajvainije

sast avmh

koje na najholji izgubljeno

prirodno

delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku mer gusto vatu uloga tkana skupljanja duplih plarna replete sadrie (na pri· Ravna jo! 60% prediva izravnavaju, .,napile'· vazduha i prozora).

Put

koji

vuna

prede

od ~ihnja

ovee

ona daje tOp-

sarna po sebi na provuduhu, vezujejezahhemijskom rcplotu prl_ i zah_ tome rnvija

do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna vorilouobojeno, da bi ,e rune ovee pretmekovunenoklupce.

komplikovanom

vazduha. pritiskom

Doksecesticedrugih iii tegljenjem

Vuna iljednacuje lagodava se klimi ,evima odeci 'eia, Zbog csecamo

temperaturu. okoline, kao toga se u na prijatno

vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e vazduha. Ovaj prirodni jesterazlogprijatnog telu

Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se
M

kasniju vunu prema namei

upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu nijesvejedno ,yom kvali.eru kojasevrsta i fino':i .une. Cestica.

hladnocik.oinavelikoj je tacnastara poslovica - ..coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· logicno je da ovea nikada dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih oblasti nena Amazona odeca dok:lzuju ,vim doralla ne moze i iz

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera radu vunene p~tim njima nose pri svom napornom Veliki broj ~por(. daju od prednostkukostime,

njuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza obliku vazdusastih pranja, belih ona ulazi u u pahuljica

ski •. asova·plivac:a And. da kostimima je vu-

ststem valjka. koji ispravlja ralelno i od njiM stvara Ovaj sloj .adrii <'estice

ce"ice pagusti .Ioj. duzine i .ime

rune

iSi'elijavaju'

eks.remnim koristimo tim prednostima, jer se u Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti i bogata kac debljine olovke. Laganim pos!upak okret.ponavlja njem masinaovajse

opterecenjima Ponahnje vune

temperature u odnosu na vlagu vlagu vunizai"azdravijeiivi

9rani~i se sa "udom.

Vuna prima

sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ap,orbujcvunenomodecom. ,e

Od

runa

do

klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna

idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

. Pamuk gori brzo.Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se jenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog. Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih '"stav pomoi:nih prediva.. procenat vune je veei. vee Ie odnose njene postupkepredenja. zatim jestiteod i prave konac.. mogao da prepozna ponudeno do 70%. driajem procenata Proizvodi sa oznakom .jenaredu bojenje. Proba gorenjem vuna..e. predvideno da se meki oznace velikim kao cilta vuna vune procentom vafna ciste zakonom je delovi odele iii odeea sa specijalnojvrstiodece.e Veoma izrnedu "unom koja razlika vune za upotrebnu Cistom ov~e vrednostvunenihproizvodajerazlika i meiane.kv. proizvodi "une....Iieno papiru. Sad. pamuki Ian. Sisanjem five se sme oznai'iti vune samo On3 vuna Vuna je najvredniji a njena primena saltojak na~e odete je dobivena mdane je mnogostrana seboje_ Kod se radi oOltacima da potitu .znaci tehniCki pojmovi.ama.e i ostavlja ostale bi se potrosai' zastitio. s"etlim plamenom ~ .no kupee.CeSljana na primeeeec rueni vunenih prediva koja mogu i otI nosene ode'. vune" moraju imati do 1S ciste vune ..teovCije odstw_ IU minimalna zahvalnc panjado 2%. Kotl predivaUl rad radi . otpornom u radnju na vlagu..strizenopredi"o"nisuozna· eti_ ke kvaliteta.kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle.e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva). mofe da konstaeuie god paljenjem saviVuna lo.. predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli. Oznake .veoma tanka VUnen" nit.. radi 0 motemo i'i"oj vuni da se Upr"imde. kao predi"o.litetai debljine. vuna"ili.. U meduvremenu SU cemoljaca Kada je $tiie krivenijo. oznakommarkeikvaliteta. ne moie se naci u prodavni.nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune. sevunene i sve U eve-n vrste pos(upku vune dobijaju namenjene niti sa efektom muline •. sve ispi(e kontrole.Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija kete . Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju. koja je tako deb.vena. kojisuzaistaod Dozvoljena i'i.Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn. Ukolikoje ovaj miris jaci.a predivadoS%_ nosi Oznalavanje vune biti oZn3ku sigurni u mesavinisintetickih Ukolikoneko predivo .enijamanaiegstoleeakupac je jo. Oznake Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost. spraOa va odredi nekog Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu prediv". . garantovano vuna" smeju da no. koje je uglavnom btlo ovcij. $intetiCk. Danas se to lz osnove promenilo. cekajuci vun~ polofil.e sarnO on.samo "una".eilta vuna" iii .

U V~jmaru iz vremena novog kostiju 500.ane igle Okrugla su takode namenjene primeniti velikim Sa njim. 3'/0 3'1. marne da SU i91e radene i pr" veh.amo igla moiese i u slucaju igle za odecu bez dugmadi. 4'/z 5 5'/0 I aa pletenje vail pravHo da rad cd.zna jakni ':elika. pletenje iii bez primese sa dugmadima.ve do lS0cm su na sled.kostiju{odbizona} i od drvcta. i premazuju igalasa oci cd lagan in igalaodaluelektrienom evr. U preporukama u Burdisu datei mere. zovanim radnjama RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje.Nezna. i krupnijim gde su plesti se mo. Ima in u veliCinama 6.:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda iii viSe pol. viti. Tek oko 1910.elika igle su nesalomive. same •.xoj $trani pa SVi! do debljine prsta.. Od Igle . u duiinama od ~Ocm i ra'terecuju ruke i noge. od plasticnih upravc ovoj rna.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= u milimetrima) precnik Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju. 2'/.lnu ulogu..kojiupletenju imaju rakode v. nepokretna se prinvataju .xoj strani su naslika- . se vrh igle. pletcnjc sa tanklm "telom" trebljavaju se aa normal no pletenje.. prekohiljadugodinaostao Vee u prvim godinarna na'''g rad novi proda niz 6d duzine17 12.prehvasvetlosnereflek. driite tin nveta. Perlje dobijaju normalnu vecegnaporaprekotankogtela 2. Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug. . pri Ovimielimoda kazemoda nije i Uputstvima za rueni rad najboljejeakose tacno vainosamoodabratipravilnuvunuz.Iojem koji nervni podvrgavaju ima ststem. Igle za pletenje vee nakon dva bet dugmadi (sadva uzimaju. iii povratnareda.Dobar alatpola rada 1'/2 2 2'1.•telom" odabiraju pokretna Zayelikepletenestvari. 191e z.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle. Okrugle radovima.e.bran. ali se ne mogu cd 2 do 7 mm (vidi 51. naime za normalnu ja velicinu i klize bez se u muzeju aka za plecenje hrapa. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred. Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih .itoodsavijenebronzanezice. 5) Sit dajusaigala. Prematome. Silene saVete moiete dobld i u specijaliza rueni rad. prednost koja se veoma osee. pode.. izradi krupnih delovaode':e.e uslu. rnnoqo na primer. Nasled.Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske koje poti~u iz treceg cuva par 9vozdenih godinepreovogveka Osnovnioblik no"li i91e za pletenje do cetvrtog igala za pletenje radene cd veka. izradene SU prve igle za rueni od lakog metal a.inom i vehaeke ho. materijal obraduje slucaju odgovarajui:im maze da uSP" sarno aka se alatom U ovom nenajvainijevrsteigala.e je . cesc vrsta i stiti na primer. materijal stolecaznalosezapletai:eigleodcelika.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian. sa napletenim su one pokretni moze Petlje koje igle kod zahvaljujuci rukavima.e elasticnim "koenica perlonskim za petlje" . objasnjeni pod odgovarajutim brojkama. 3'/.lipriborz.stegnute. propi.kapapletsesa5toii Za rukavice igala se upotrebljava zasvevrsteradoyakojisepletu iz pet isalai ima specijalnih jakni mogusedoblti 'gala i debelim vrhom upo. '2:'1.Jedan igalazapletenjeje promenio. Za- hvaljujuti iskopinama. perlonskom iglom" ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d. da se petlje sveucsrr Same skl- . rukavi_ kom_ i21cm ukrug. Komplet ca. a petlje suvlle .ivanijansaboje. cinu pletiva. Zahvaljujuci primesi iokri- bi se zastitio osetljiYi takoglatkom prirodne povr.. vrha) isti. 1.tinu je Citav dijamantsku IzmiSljen 3. Igle z. 191e za plctenje sa dugmadima k30 se aa velike radove. kojih specijalnom perlonski da prihvati deo. sa 4. 109 vremena se stalno dodaju kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu minijuma.kaoiost.5cm.upulovereijakne delove pri suknje.ne I koje u i91e igla u krilu prelaze pletac:e rete vrh od evrstog letovanju dec elasti~an petlji nego rnetata za siroke postupku Ovakav vise 7. jakni vrlo elastiene.

:i) . nje om.veomadra_ goeen pomocnik komplikovanih se mnogih prcsttru redova pri piebra iznad pletenje @ Santimetar vlacenje Ll filetiranje za u kutiji kontrolu na izmera moen. 77) @ Brojacredova.kim de_ 10m @ u obfiku @ @ Kukica odplastike Pr-'ten od lakog reeeala i neoznacenihigala Praktrcna pravljenje "vilju'ka" ukrasa za '" ® ea om- Hvatalica petlji velikepribadace Osiguraei -'padarad ® ® za pletenje koji ® @ dugmadi jakni Sa "telom"i "ko_ ® @) na igli da ne 191eza pletenje pla-'tike(galalitj ~tapic za vuneod dovodiiupravljasa2ili vise boj.". spr.CD @ Igle od Komplet lakeg igala merala (j) Okrugla igla Ll pletenje @ Mera za kontrolu jaeine ® @ IglaIapletenjejakni dugmadi Igla za pletenje dugmadima Numeracija Igla za perlonskim cnicom" jakni bez . (str.a metalnim vrhovima i pokretnim perlon.

. a zatim Na ovaj nac. na taj nacin sto koia . nit paleem (uevrsti omce stalno drug.e nit pro- Poce. Po~etn" Pocema omta i jednostavno namic:anje na ratne nacine. 6 prikazuje 5.ne ratuna na jednu Za proracunavanje .e petlia . 20 petlji.ime n namic.e rad.. II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen. Polinje.nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea. Sa slike 8 je vidljivo da .Namicanje petlji I~I~ pedjL Ked samim po-niti za. j slueaiu.. 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac.""kog pietenja .e izvlaei pored prema petlje izomceizatdenit"lika7.. a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu i provlaei i utezanja palea prema'trelici. iwos.a.. De. Nit na iglama.redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm. da bi se i poslednje U .vakorn niti.e proteie navise se OdOldo se ponavljaju. se otpuStaomcasa se)_ Oba postupka . eetkom .canje niti .nje petiji. rukom na primer: odmerite .lid ~.prebacuienapred. manju moie niti. na . Ako polo- omea Se moze obliko"atj fite nit prema . reda p~lac . deblje cclo· bolje je iua/'unati nam"knite dulln ..talepetliesenamicu .Iika 4.zavunukojaseobraduje iglama kupne petlje veeu br. ne mora se pdeti niti. podu_ celokupnu da bi se narocito kao ida.. n.. ovoko..takodaseukrStasanitisapalca Streli .. Iviea mora iSle i'te jacine biti rastegljiva.oji Se iz Mmitanja nasuprot kuki':anju. pomocli dye dobila lefernost poi:etka.uacunni caspar"jce ih.. slika Slike 5 i 6 prikazuju se odmah izmedu dobiju dye palc. podufinu a ked jo. Slike 1. v . metod. petlie Sad..lid pro"lacenje om':e.trelice) teiestoslobodnijehozprstele"eruke. dufine lake nego petlj.. petlju.e jos 15 do 20 em.n moiete tinvpotrebneniti Nam. duilnu Naravno.Sveo. 1 'bern. prihvao:a naigle. napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3. Preporucljivo je izracunati <!leak.ak pletenja.Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke. Kod "une finog iii . 4 iii 5 jedna se 2cm dod"je namicale. trosene se postupit. kazipr'ta.

pr"vim Ijama (donja prow (gomja prow plecenja). U probi prikazanojehkva.vi_ diprobupletenja16a se primenjuje Dodavanje Dodavanje se mote petlji prikazanoiena. Duplo ukrStanje odmahponamieanjuradijednaperljapravo.:etak • .nje strane oko palca leve rllke.lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice.Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja. Slika 16 prj_ dobija kada .Probapleteniana. a iduCa prema niti.Iikom 8 na levoj serani. peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10. Pccema nit se oblikuje prema 9. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke.pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit. Stedeca petljase novo kazuje milu prema slid 13. a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se.• jed nOm sa unutra.e. Slik.jednaobrnuto.liei18aprikazujeispletenipo.e 10 i 13. itd. Pocetnaomi'a petlji 6 iii 9. pletenja) plecenja pet- iii obrnutim Jednonavniukrftenipoletak Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno . Oba postupka priUpo_ kuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju. Pri tOme pr ema obratiti .Iid ukrfcenc namicanje. redite je sa .a prva petlia Slika14prikazujezaceunjeniti. Ista slib slikama ukdtanje naizmenicno sliei 15..likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka .11 prikazujezueunje niti.likama17 oblikoyati prema slikama i 19.polinoj kada se se prema painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj .Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3.aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi radi popetlje na- odpalca. Pri dOdavanju nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti. Duplo ukrheno namicanje premasliei 13 Pccetna omfa se r-adl premaslid9. Sada provu6 nit iglom u praveu strelice.

prikazujuodgou pravom pletenju.23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog poi'etka.truka)kojadol.like vrsce namieanja 2S do 28 .01prikazano je na 22.Pocetak sa duplim nitima Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim.aslike 2. Probe pletenja var"juce pocetke sa daljim radom pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak.e oko drii poi'etka «renee Oko palea. izn. slika 20. Palaese povlati izomce. za dupli ukdteni pocetak $like22. $3 lzuzetkom raditi Ouiin" dupllm pocetne i rubvkama. kHz. Iznad palea malim prstom [eve ruke. Strelica na .• trana 21) mogu se sve optsaoe pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:. Inaci.akoga poticenit.liodklupccta.Iike 17 i 18 no strani .jednostanitimasa. a koj" se zatlrn polaie lez. . na primer iv.aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi .e petlji nitima iznad pomo':ne igle (vidi .:i prona slikama kaiiprsta.taju om"-u od niti koja dolazi izn.Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13. zateie nit. Kadajepo"etnanitizracunata.prote1e. kada ivi. 19 do 21 owacavaklupce. strana 19.enit(jedno. suko 22treba vnoukrhanjesadupllm raditi premaslikamaSdo7.d pale •. naime.Iiei 21 ozn.polaleseduploi tegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke. Duplo ukrStanje slikamaod 12do15.like23 prtkazanc ]e nasli. i23.ad.lgle prihv.canja poi'etnim nltl. kao i i~ite rukava na dei'joj nam.adva.im toga priknuje no koji.e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst. Proba 19) ~~~~~~~~~~~~~~ kama od 9 do 11. i haj duplog sa leva na desno niti koji. Slika 20 o. a dupla nit .cc na larap"ma odec.dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee.e natin oblikuje poeetna nit.

upotreblj. ispod porno.I. desna .jedankraj leve ruk . jedna obrnuto. Za razliku prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji. prst 9.e pomo':ne pedia pedjeu iIa niti ple!e Se pravo(vidi niti podiie sliku 4.~in pletu petljaispred na 22). pra~o. .Citi No kojl se n.. radi se pomocnom iglom koj .. Potpun.26i26. prema pridrbva kallprsra slid leve ruke Nit kojadolazi Postoje dri. mali izveden.vidislike2S. drug.Pozavrsetkuovog red.stranaU). SOl cetnanitokopalcaleveruke. Ova proba ple- pravo-obrnutog . iii delimitn.>: e SOlpcruka_ Sad. Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju. jednapetlj30brnuto(slikaS. slika pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom 283.vazaveibanjeusuprotnojboji od klupcera polazeseoko pocetna orne.Pocetak sa pornocnorn niti Pccetak n pomocnom puent-bod niti primenjuje se "pravo SOlsame radL coda kada SOl od radi jedna petlj. Ona se provlati su vee naCinjene. stra- porno':ne desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit. Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje pellje koje moze oml'u. Nil koja dola. mora Sa jedne na drugu prvcm paralelno da oslane stranu redu prikuujeslika i pri tome redovi.:ne niti (slika 25) i pevlac. o<im toga. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja). 27' se Tek ~a iglom kroz labava i da se nit koja i .odi (slika27 i 27.Iedeb ostalepetlje.ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom..e naein namite .913 provod. zatim. take naizmenicno.edalje .Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji ... Na iSli naern se pletu sledeti u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo. poi. mole se odstr-aniti pomocna nit.).i od kaiiprsla.. dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu.ve po.

Iedan kemplet se. ukrug zeste petlja nanaie naziva klizi sa igle_ Kada. ispred na'Cnje Zavisnood peclje. slika S Nit se polaie z90 u petlju .""Iaci druga 2).apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1).. Krugsen Stvaranje uzoraka i sara Kada je namaknuto dovoljno petlli. izvlac. se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji. petljom ravnc m prave petlje pletu se prva pri cemu Obrnuta petlia ispred leveigle. provucenepetljeizprethodnog tegljivi. levo.Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle.e ravna gornja povesina.avom n" prvu petljom u poeetnu . omcicu (vidi n" tom o'trim .evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu.desna i provlaci omcicu igl3sellodi inniti odo-u pravcu strelice.Zatvaranje kruga Ako se pletenje iel. ukrug.Desnaigla.ica iii kruga niti.gle nikakose uzprvu. me"u.treliee.tvaranie vise.imalolevu iglu i pri tome .Kaiiprstde.sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke. kruga.acetvrudesno. igla drti drug" i9lu.talno petlj.u Tako i.rhovima. kno igle i provlacenja iii iurada'1astaju ukritenepetlje iii obrnute iii obrnuto Pravapetlia Slika4prikuujeizradupravepetlje.iglasapetljamaseprihvatalevomrukom. krozkoje. pravo dr'hnja omette iii lza igle. kompl . Da bi se izbeglo praznine iglu dYe petlje a na cetvrtu Tek i91a i polate dvepetljemanje.PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti sada se polinjesa okrenuti radom (slika prvog ne smeju brojpetljinasvimiglama.I pet igala.aklupcet. petlje se dele na eetiri i91e Sa lastop koliko v'<ava strelicu. Petlje 3: dYe igle su veo:opletene) i . se raeuna n jednu i9lu_ Sada se . Na dye igle se namice onolike petlj. ezv. elasticni rada prave U20rak_ Petlje na5caju redn iz om':. sa jed nom slib dodeljujese p. 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei.t igala. Namice seistt bre] petlji.nerukepovla':. anit.pred Desn.

reljefno.to liara. i pavr.vo.. i91". puta naiz- uobrnutepetljekazedasu Proba pleteniaSa reljefne prikazujeuzcrak na komejedv. lznad pra .nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo. uzo_ pletu Za pruga<ti rak. U polazoim prikazati pomocu petlji. Zbog toga se <'estO petlje. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda.jedanredobrnuto. 5bradiseu dve petlje jedan red pr..noeetiri obrnuto: u povratn. cbrnuto-ukrftene N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled.o nanaje tzv. jedan red obrnuta. s" dobij. a lznad obrnutih petlj. U povratoim redovima .:a.. radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo.vidistreprikazuju lako okre· Zbog toga petlje okrenute rada time postaje malo tvrs.naizmeoicno.epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno. slika 8. U povratnim tj. ali se u s. eeuce (sli~a 6) nit u praveu Obrouto_ukr!tenapetlja Nit se polafe ispred levog vrh.• . Naovaj oa':.aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno.ovaj velikih Naslici9seradi b o btc a naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto. . kom redu umeojuju.epravepetljepravo... potrebooje odnosno obrnuto-ukrse naizmeoii'oo redovima radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6" U. Ukriteno ta~je .ni rebrasti u z o r a k (sHka10). bobi~asti uzorak. pojavljuju. tim jedan red pr.vo.Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim naizmenii::no -.Poledinaradaprikazuje povdinu cbreuec Sa obrnutim petljama. ieli petljecestonazivaju povr'ina pletiv. potrebna je da pletemo jedanredpravo.orakradenodpravihiobrnutihpetlji Praveiabrnutepetlje. Pruga. nastaje pleten. meniCno pleteo po jedan red obrnuto. pravih iliobrnutih pravo-ukriteoo.m redovima onakokakosepajavljuju Pravo-ukrhenapetlja Pr~vo-ukriteoa petlj. ~_~ ~ uzoroksenaziva uzorak U povrat. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv. petlle su csncva svih prava-ukdteoeili pletenih uzoraka.eukr.obrnute redovimapetljeseradeonakokakose petlje rade se obrnuto.tene struktura pletene nituomeu.tnim redovima. desna provlaei petlje i igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui -uc« na slid 7. jedna petlja obrnuto. prave.a kada se desna zatim provlaei igla uvodi iza vrha leve igleodozgou . i povratnim Ukoliko se jedna ukrheoopletenih plesti u krugovlma ~teno. pedju.""vo.ih petlji prave se obrnute. Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje. zaKod probe pletenja petljepravo petlje se pletu polaznimredovimanaizmenil. pletena povrSioa deluje Nasuprot pravom pleteoju. a prave p.slika11.

svakog reda plete se . i poslednja pra- podiienapocetku redabokod vogpletenja.podicikaokod obrnutog pletenja.predrada.e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1.nitldiizaleveigle.1. Sledece2p.tipravo.enim 5no ivice !lavov. p_ polafe s.p. ple. zavrsavaju se Cvoricima. Rulikujemo dye vnte inada: bobit.pravo.seplete peavoi polatu.nitvodit.e delovima. Omhsta iviea se uzima.1p.asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tih 2 p.{. i n.Poslednjapetlj."" ked pletenja. kraju .posled.e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima.Zavrsavanje ivica Bo~na iv. red.v. red •. ho se odna. koja .sa pomocnuiglu pomoc.2.cna zatimse2p.iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina..neigle kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp. p.podicikaokodobrnutogpletenja. petli' n.Sledecep. pletu nit se vodi ispred pravo.)..lednje3p.stu iv.2.enja 23. pravo. leve '91e (silk. ostale delene 2elite Ii daraditeomcostu pletenja: ivicu.nebiuebalodabudesuvilerastegljiva. Dalje plesti 1.anitvoditiispredp_2_i3. podiiese ispred prva pettj. stu Zaivkucvorica petljausvakomeredu) se i vicna pe [I ja (to ie prv.nitsevodiispredpetlji Plesti. tenja. tlit se vodi .keg reda mora ivlea na. Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} petlji sa ivicom evorica_ Kod petlja probe pletenja 23 unvtar i povratnom ivicnih radi se po jedna u polaznom reduobrnuto Dupla Probe iviea pleten]a] i 4 prikazuju duplu red: ivieu koja. Ivice na ple.ple.'.taje i onda hda se prva se oplesti pravo petlj.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje..Ino pravo i II 'Iu~.p.vedoposlednjih3p.red5talnoponavljati oples!i 2p .spted p . zatim obrnute pomocne do igle petlje Ive pOllednjih iza.'iku1.daljeplestiobrnuto. se na pomocnu $3 iglui.eu iii nazvanu ie. njap.kaokodobrnutogpletenja.Odpo. kaokod 2) obrnutog Poslednja Omi'asta nit mora da lei.p. odno- pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple.3.• 1.vidi. ispredp . ivi<u evor. i takonan . orne.red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja.plestipravo... podiiu kao 3p.red:2p. zatim pravo.

Ked probe obrnutog a delovi petlji prinvatail! petlja i u .Pollovo. Ako imamo pravom pet- pocinjejednom IjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto. Po. I za porub .itl broj petlji za pocetak.jednapetlja Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak.ba).lika11. red. pregibom·· porube kod pravo pletenih delova . igle .kukicanepetIjice se isparaju. reda moie pravo.petlje.alica Porub Za sa . Probeple.jedan red pravo.gl. Od S.Slika9prikazuje1. na . rebro).redposlezajedno opletenihpetlji Porub sa c.e i>:rada prema slikamaS i 9. ali se mora prihvat..polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 obrnu.. caknastom ivicom mogu se petlje prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6) .vim na pamoenu podiie kao .obrnut. reda cvakc: Ilaizmenienose redovima pletejednapetljaobrnuto. Sa jednim redom zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red = pravo.ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda.anavijutke takodeobrnuto."petljama.le 2 pvce naizmenicno uradena reda . jedan Posle red 5 .e se plete jed.pravired pmlepreg. r.1 zaovaj raditi cd kukicanih petljica.glll kod pletenja7 p!etenja.Razne vrste poruba I·.jedan Ujusepocetnepetljenajednuiglu. dye petlje pravo _ ujedno neparan broj petlj. naizmellicno vij u ta K. prethodnog reda).e jedna petlja pravo. redu S.e podigple'ti i ~ ire preporucuje mogu se petlje celokupan obrlluto.Iubj i= . Poeet..jedna povratnim plete.o.enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple.ledecegredapravo _ ujedllo.eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e". obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1.sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravoujedno.enja 5: iglamazadv. prinva- tin petlji.com iVOcom za pregib se radi Kod poruba ledan red 5U p I j im petlj ama.Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu.ood petlja praveod pocetnih petlji redobrnuto. brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak.jedna za pocetak Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno.n na_ (slika 10). jedna petlja obrnuto nuL1 petlj.knastom '" caklla'tom iv..diseod U S.

itd. kojajevecopleteM pravo.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu. isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno Ukoliko se broj petlji vue petlji.t. primenjuje se 1.. Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje.Dodavanje petlji Na isti nacin se dod. Slika 2 prikazuje kako perlje.reltca prikazuje novu ivkne Ijusaleveigle..vidisliku3.J dodatih petlji pod. tripetlje.itojedna .lz. petlja dobija i~ na pocetku reda dopunjuje za dYe iii se dopletanje.z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna mestu pov.j" jedna petlja na kraju reda.. st.

petliapravc. samos" U povratnim redovlma se dodat" petlje obe petlje izmedu mesta dodavanja Dodavanje Dodavanje iz: ispred popre':n .Iedec. do mesea dodavanja. U povr.e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ petlji. naime petlj. i. takod..ve slid 13 petlje_ U i iza dve prav" Izpoprefneniti. "u dubinu" Probapletenja11prikazujekakosei1.a obeju pletenje suana redu. Dodavanje . pletu pravc. tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno.braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu. na~in' kada se dode .n navijutak . obrnuto jos U povratukolikO" je slie.!upotrebeikaoukras Dod. oduzimanja se mogu r.Iiku 12» zatim joil jednom. . kao obiCno.vodidodavanjepetlji nU cubtnu".. Me. radeobrnuto. Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji.e plete pravo. odnosno pravapetlja redovima se sve jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja. 'lei:. a . koja red.petlja-pravapetlja..tnim petljepletuobrnuto... prema redovtrna se dodat" petlje rade pravo. petlje radi se prema pr. petlj.glu.spored. dodavanja .ko se radi fl. pravih petlj.pod.1. 'lid.1. jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika nim redovima ...t.Slede dveobrnutepetlje.jednapetijapravo.. nit.eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve povratnim obrnuto Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti.likul0. na .. pravo. i II svakom 2 .Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3. ne plete se pedja lei. prethodnog petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo. Promen.vallie petlj.bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed. ..dubin_ sb' o (vidi . dubinskr·pletenih petlji. I~ Rezulutjeisti..9Ie.jednapetljaobrnuto.a nit se pri tome vodi iza peclje.e dodate petlje opletu potrebno da lice rada bude p-ave pleteno.lid 7. i to . Zatim se prihvata '1).ve o<tale . _ pravo_ Sled. Dubin. Na sledecoj jetakocIeprikazanododavanje .'_pravapetljasenajpreradikao.

Oduzimanje

petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje iii cviklu. Broj petlji se smanjuje seradikosjnajliokruglina

n.

potrebno uraditi 1I'ltak ;vkama II slueaju kada

Oduzimanje

unutar

ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem 2 pedje iii pre vlaeen ujedno-pravo

ie

m

petlji.

Na kaj; ,e nacin se prevlacenjem se podigne he

pieHl

obja;;njavaslika kako petlju; 1 petlj" se ple.e peavo

2:dvepetljeseopletukaol

pravapetlja.

Naslioi2sevidi

braj petlj; ,manjl/je za jednu kod pravog plete"j a. slede&

ipodignutapetljaprevuce;znadnje Kod pravoq prikazuju jasoije tamnijim upletanja(kod kod nitima simetricoo, neprosredini) iii povrat_ obr.titi na prevlaeenja rnesta pravog obrnuti pletiva) smer-. prikazana mestaoduzimanja Da bismo ,u nasliei to ho 1i2

priltazali

oduzimanja

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti menjen. ,manjuje. nom redu Slika 3 prikazuje Ako je potrebno trebau povrarncrn kako se'broj petlji oduzf mari u polaznom redu narotitu podiiekao painju

(prema

sledece:napocetku

redapetljase

kododuzimanja

prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta i petljaiznad 'teno(vidisliku7) Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako .manjiti za prevlaCi iIn.d nje. Na kraju prethodnogreda redase petlja ispred oduzimanja pletuobrnuto-ukr-

se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu podignutapetljaprevuceiznadnjih prevlacenjem (u tOm pra..-o-ujedno,

.• likaS).Kodobrnutog

pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje

Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje petlje. $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati

Obrnuto-ujedno Ukoliko na

pletene

petlje

kod

pravog ukras. je

pletiva kao npr mesta pletene se 'ma-

je oduzimanje iii

istovremeno

jedin; potrebno

lzrezima

raglan-kosinama.

istat;

oduzimanja. Na .lid lOse petljekod pravogpletiva; 2. redu pletu p02 perlje

jasno vide obrnuto-ujedno kodprobepletenjal0seusvakom obrnuto-ujedno. Broj petlj;

njuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje Ova

pomoc:u se

izvueenih u slucaju

petljl kada mesta oduzimanja

oduzimanje

radi

treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite boje.

svakc mestooduzimanja labavo Ova [ednostavna obelebvanja potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

uvucenim olaksavaju

nitima druge pregled.

Dodavanje

i oduzimanje

petlj; bra)

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu dodaju vratnim daju 2 petlje na obema (prihvatanjem ~uplje·' od stranama n"vijutaka petlje 'redin" redovima) ... nastale

primer

za 2 petlje. Ako istomredu U ponaein na ovaj

koji Se oplitu ..aiu'···-pruge.

29

Skraceni

redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •.skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve
ZlI

pletenje.

Odgo.a'-ajue; unutar reda, n •• ;lutak

brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj prazninu koja nanaje okretanjem

iuavnav.

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom r ..du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2) poyratnom se pletu.a

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3) h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se

redovima

mestaokretanja

kod

pr.vogpl ..tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji polatnom redu. Vee u .Iedecem sa prethodnog pravo-ujedno Slika6 reda pletu mesta okretanja 3) redo"" ,redine simeuitoog pleti" •. petllom raspcse redo(kao naslid vi,e negouprethodnom polaznom redu se nav;jutak plete sa stedeccm petljom

priknuje na obema u dva

iuaduskr.i:enih .tranama red. od

N.vijud

sledec.

sa .Iedecom

u jednom,

u polaznim redovima virna obrnuto-ukrlteno Premo .Iiei 7 pocinje nranama od " e dine, simerricno_ U svakom

provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m (\lid; sliku 2) se sa .kracenim redovima prema

obema

I ovde su mest. okrennja podeljen. .Iedecem redu navijuci se na me.tima cbrnuro-

okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn -ukrSteno

I . izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11.najprese zavrSava tim prvom desna celom polovina. probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja poce. Karla je rad zavrsen. okukicana krajnitisepazljivozavrsavana provucenim Kod izrade prema . driati ovaj deo nad parem.rna duzin.Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti. a u .potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno". . rupiee za dugme. no StO se poC:ne sa na iglu koji se u ujednoJ_ Da bi sledecom petljom potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje.e petlja . U povratnim redovima.Rupica za dugme Ruplee za dug mad . vodoravno i vertikalno. se uzeti redu zatim jedao leva (pre navijutak radom moie rupku. Za vertikalnu slika14.decem redu 5e ponovo mora naplest.Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre.ak i porno"ne nit..e mogu plest. strana 19). toliko petlji (slike 17 i 18. slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice.

vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno.J .r--- Skidanje petlji Kada [e .napravim petljama. petlju."iea . polovima jednasaobrnutimpetljama. kod jedn. poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo.lznad ova ivlea sa. jedna petlja se radi obrouto a. n.:I~L.tnika. diepova.lspodovogajeprikaunaivica. a kod leve polovine toga moiese je ispleteno videti petlja po dve petlje pravo_ujedno."L.trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno.. a prethodrlU petlju prevue.tIR. nasivctma. prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu togasekukitajupetljiceulanCicu.patent_hra.ponovoplestidvepetljeied. ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac.ovupetlju vratitlnalcvuiglu. pleten.Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov.da plestiobeprve petljeujedno. U tom slueaju se uzima jednostavno ..zvod.o"U. delovima jala. iako gastoguzorka.no 'leoma jedna ispad" labava..zve.lLIIlJ. Akoje mogu se ivicaskidanja istovremeno budeukral.Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati. iznad nje.Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po.L. prema slid l' oplesti ivi~nu petlju.odnosno ple«i iabavoilievrsce. H1~~~. Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno.~ i Igl3 za kukicanje. obrnuto.kid.t..naizmenicno seradijednapetljapravo.'ednju ureesee desne Igle maze se upotrebiti ukolikosezelira. Ovaj postupak pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje.aizmedu Na ivkama okovr.. pedja Ie po· petlje Sa pravim i da iviea kod prupravo.tegljivaivica. potrebno je$kidanjetako .vidilliku<l petlju. daivicabudehoravnija. je jedn. Na probi 6 mozesevideti naizmenic..kidanja. jedoa Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno. petlja poledine. plesti steeeeo petlju.jednapetljaobrnuto. vidisliku 2: .. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi.. Cvrsca .nja petlji istovremene ivita $ava.::I"I.Strelica kod probe potrebnoda pletenja] ozoacava kako se provlaci omh.. _ukr!teno a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave- Kodprobepletenja8prikazanajetzv.inaskidanja Kod probe pletenj" 5 skinu.. Ikidanja obrnuto naizmenitno plelo jedna petlja pravo.kidanje koje se .odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna.

. Sivenaiv. pogledajte slike 10 do 15.e prihvataju pecljeodostrag. Ukoliko se pleten.c I raditi prema rr slikama 11 do 14.1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta . koji je radi iznad objainjennastrani25(slikeSi7). delimicno iii u potpunom patent_radu.uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju. nit. kao na Pre no StO se prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred). Ked sledei:eg postupka. red pomenutom nitse podignutepecljese podifu petlje.KadajenitprovuCena. a hal Iglom za niCi mora ubosti biti duple dufine petlju. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu .vidisliku14. gurnuti vez u 1.alisenepustasaiglezapletenje.Iiei 16. pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane. U . PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo.trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak.potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: lara. p05tupak dec poeinje sa uunim porubom. Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre.aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred tene.Iedecem pletiva kao2. Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto.obe pecljeklizesaigle.vicanebiteglila.v.Proba19pokazujegotovuivi(u .rada redu ispred SU pctlje (ked paredu to petlje pozadi). 10. jedna petlja obrnuto). slika provue.postupak Rad jeslican kac naslikama 17 i 18.lglazatimzahvata jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu cvu petlju petlju sa dye igle. pletu 3.ko~iti. petljeusijutupomiglomzavez.Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez. vidi sliku 17.daljesledeponovodvepetlje odnapred. Radi se iglom bez vrha.vku. pravu petlju sa igle u pletenje.cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad.ca. ivice.apetljeraileneu prethodnom vodi takode kao kod obrnutog se radi Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice)..lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase.Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje (koja je v. red pravo.SiYenaiyica.2.vidisliku18.I.

. Za uzimanje ravnoj som. Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina Yrata@samosukontrolnemere Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu.Idanj."". koja se maze pletenje.aduiinarukava najviSeg me.name.ini st.tasvedosHukai trol. vrat~svedo ®Sirinaramenaideod rukava.kaoiupu"tvozarad. Za kratak rukav . oko S{ruka @Vet vi. 1 lirinagornjegobima tabelarn..amotelo.enju dovoljna 1I""t. mere Ko je vdt idej. 4a.sne mere sa nalim tabelarnim .. @Prednjaduiina semeriod poCetkavr.5ve mere i to'pri leiernom pri_ G) Za !:irinu iznad najjacih se ulima gornjeg me5ta se drii ispod ruku. Dulina ® iStovremenosekonleaa izrafava meru ledase me'.mera 9a .ne .tanakugli ® oko se mer.sa prslukom i poja- radi mere vel.ntimeta( grudi i preko poj~som. 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn. kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen.date. pocetka prednjadulinasuknje..teseobelefavauzanim se uzim~ju uz.dopunjeno je krojnim pregledom prema mer.. . obueen. jevizapletenuodecu eerese e mere. Najvainije mere 51' mere duline i Sirine. Medutim. licini prip. mu je vun. osim toga.voje bili '.lovu i tri normalne rnorate velie. na ispruienoj ruci.Pravilno uzimanje .da ple. potrebnaslika model •. u~oliko .mera rnlik. odgovarajuce poc. jednostavni. Sada ste u merama stanju da uporedite dab. a ponekad na.stesagledalirnlike tel.. u haljini _ ilijos potkosulji.nato za dye. i izralu.~e dubina goud. Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu.I.etnicimaje iz naiih specijalnih . Srruk mera niie vahn pOHebno bolieu same je biti kompletno Sirine. tacno Ove velie.no rodnom drfanju tela obi rna . G)Sirina u1 sarno telo bez ntHanj. struka prema leda.. da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela.e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna .ad. ie... Svako UPUtstvozapletenje- igle La i bi paleo rad.uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@.gu.n. od rukedo potrebna od pOCetka vrata ruke do struka suknje ®Sirina i mantile CDZa haljine.as.u namaCene kojaj II veKroiznad uputstvaza Da biste znati . ali ne prete. i za pravilno odredivanjeduiine. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh.

S . 19..'on. . .... """"" 40... .. no .. . " . " sa " is " "" " rs n Decije velil:ine Botnadui.5 tto sa 31.nulon.. .. . " " " . .5 " " ao " " '" " " " .uk> 1I 1 Sirinagornjcgdelaruke Sirinaokorucnogzgloba Sirin.5 34. p. as as re " " " zc " " iene vettclna za mlade .. . n as " . er .. " ss n " n.glob... so so " "" n " " eo ss " " ro" "" '" '''' ice .. ...5 36.s . " '" te .5 .5 Sirin. " ze .s . " . Sirinaleda Du'. " "... Gornji obim Sirin... . ~3. rukav. ~3. em Muske veliCine ss " so sa sa ez " ss " zo te zo """ "" as n " zs " "" so sa . ..5 29. " " " ae " " ac ra " .okovru.. 32.. '" -o.5 31. ..S 46. rte no sz '" . I:~!in.. so sz sz . .n. . so . " .gornjcgdelaruke 5irin30korucnog.5 ss " so ...5 """ " so et " ss sa " is " as " rc .. ros "" .5 " ss " so " es "" . " ts Gornji obim ~irin •• truk> Sirin.. S'rinaokovrata em u " so " as " . strub em Sirinaled..5 32..>truka Sirinaokobokov...okobokova ~ue~~~a I!~:in.ne mere).gornjegdel. H H fene . as rs rs as " ss sa to " " " n n n n """"""""""" ss se sa so " et se sa is . rs sa H 18... ..n. ar " so """ " 37. . OwZin. ramen.uknje Sirin. . ~. j udrze sarno neto·mere (tel!!.. " sz " rc """ " 28. so rs ae ...5 za .5 13. " . " 30.rukc S'rino oko ru/... ..glob. " " . ~..5 m 28.~ka~:nt... .. 3B.nog .. I "..to " " ee '" " no se sz . " sa se ro sa tea so es so . ramen> Duiina rLJkava tabelarne vetlz+ne mere su. . dodad koji dozvoljavil.korn Burdinom krojnom pregledu '3drian.. '" .. " .. ..S .. too ros no . ..1 burdine Normalne Gomji obim Sjdnastruka Sirinaokobokova ~ue~~~a I:~:..5 H ... zu " sa " n sa sa aa " " te ra «is se " " 41. Sirina oko "".. so so sa ss to 24.5 " ss " " ao " ...v.S ]9. .. " sz " . . 47....uk. ...5 ~1. " so roo ..o .. " ~ .S Sirinaleda Ouiina mk"j~ Sirin..5 zz " n 29. . " aa " .. " " " '" "0 '" '" na so sz .. .0 13. .S 26.S 42.ju modelu 38/40 1 .S 39.. Meduvelicine za Ouzin. Sirinaokovrat.. U .no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model. ....S 42. H .. '"' """ . « '"' '" .5 45.5 39.. .. Sirin. ~~~~a d... >uk"j~ SiriM ramen.5 39.:i~~a ". ..5 ... . . " ...5 37. neophodnu leiernost nvi. .5 .'ina oko vrata em no us .. .

olovka. nac.. u uputstvu ... krojne koji su neop jedan dec._ Kao i redova crtasamo lepo se moie do polovine.idna 1. Nase objasnjenje je prikazano n." tabel"rnin mer. je se zalep!! selotejpom. veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu . zaoStren.Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu? Sve iskusne ho pletilje znaju "'ednOH \l kroja n'3im pletene spedjalnirn ode':.idnll hartiju ispod da. kroj originalne velicine.v no. f'otreban sadrbnjeusvakomhoju.. visini tela.. Povremeno ce vam za brisanjc. rrougao.jlakSe stavlja 5e kroj hartija n.' i dobro biti potrebna vam je lenjir od 40cm iii SOcm. U tim podadma su date sve mere dufi"e i sir. i II naiim redovnim nlm izdanjima. pregleda_ Da biste uvecali . neue razlikuju od nasih tabelarnih Rad se obavlja daskuzacrt. velikom menjal'" vee se drilte upu.kama mesecmere za tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene u punoj velicin.nava. Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad .kodpuloverauztelodatje. ukoliko nemate specijalnu i gumica hodni za Iciernost plete"e ode"e.. velii'ine dovoljan smanjeni krojni pregled.nje N. Ovim krojevirna doclate su normalne ObjasniCemo uvelii'avanje odgovarajucuiiirinu gornjeg obim.Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! ...nar..e koie 5e sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm pro ... rucnirad. Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne prenosi fla pro . potreban san[imeta. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji.[o manje n!!go kod leierne jakn!!. Za razlikJ se eeresoe niie potrebno "vi'ak od mere da ih sidn. kontrolisati vetuvek krojnog kroj pletene odece jo! u je pomenuro.ne mere u sadrie mera.2 iii 5 mm_ Obe hartije ~ njim.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e...> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic. ne. stolu. je' iz prora~lIna perlji hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n..

prednjeg Ukoliko sirine lednog jedno dela. potrebnojedap"enesetei naiicdno'tavnije pomocu ..jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke cersre die. <u pri"_ z. duz. Brojevi z.nijama.."ne. iVice. Ke.enj" unc.Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija. od tih pregibu..vedoizrezaokovrata). naime26 cm_ U is[oj inajvecadu!inaprednjegdela.u . '0 y.ne U krOln. ple.ve mere du"nc . Na vertikalnu tai'aka vcdt liniju beleie pregleda.pregibnaivieadolazi salevestrane. 'irina rukava ispod b(11 kugle cm. Natu liniju.' Dubin.rine = 26 em i izreza oko . ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline.d tai'kee. sa pregibnom mereno ivieom.n. I iuezokovratasemoraucrtati kaookru- + nasecenje. povezuje t. Ovi podad vaie kugle od otprilike uvelii'ani.. . .a SU mere sadrii u saotimcuima podatke pregledu sa dve unete za drugu UputStvO obima.ukava se najpre pevute lin. l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen <in. .ne. pletenje glina.n.. 20. pregibnoj (sa donje duiinu od SScm hnija koja povezuje yodoravna je urrtati prednju iZn. '" n. vidi sliku 5j.n..odnoparalelno uglom najvete sa pregib~om pcocvc granice ivipravim sa iSlom tcgljivoOdpregibneiYice..nc eelc koje kod me. j~dnoj .m prcglcdima na'. deloy. i najbrie Pre no konrure tZV nje .~ica.n.ikoduvecavanjaprednjegdel.e Na sa I. .na1gemiduiina .k.<:i.eprotezepravougaono""pregibom(= dela).nu vodor.e'anjupojcd...vijenom menD oznacava prednju 'redinu..no_ucr· t. rukava) ozna~e i zatim povezuju k05a pomotna taoke vodcuglavhOMSlici S 5e delimit_ sno 62 em. obelchvaju linijama nar.to predcte druge polovine toCkicazakopiranje - delovi mogu se lz rezao.inu.Sadasupovezane pojedinetackelinijarna. Dubina ureza lznos! 3crn i mer.like2cm c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad deane ivice krojnog ivioi potrebno zna~i 4..e . vidi sliku ~ pregledu.. za normalno 12 em..yase najvecasi.e.eky u'pcavne. od donje Na ivice.a kod me.Seem Sa leve ivice.koja .vidisliku3."ke t-s rc se iz tog razloga dubokoniti preplitko precnati Ledn.'irinalajsnice)..U ovom )cdnostovnom krojnom prc· gledu peednji i ledni dec pdka . linija se sve mere prema koje se preno.av.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) vodoravnim se ta~ke a (9cm... je u donjej letvrgoriz razlike izrnedu ravnu i vod.ra[a ramena !irina = 9+12 em.. 14.h up~". Za kugle . .stojanjaod6. ke popee. Zaobljena otpr. i n3 skici SU mere velicinu gornjeg obima dare u ugradama Pregibna ivica na pailjivos. deo ali je izrez ne .. oko vrata pliei.tnedeloyekcoi.ispod 'irine rukava)ie(19cm.yneogr. kugle rukava se dobij.nido polov. kroju od papira i'tovrea u krojnom pregledu je pregibl_ Kao na krojnom se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f.dodirujegornju f.me niti pre- gornjeg onda su u krojnom obe veliCine_ Kao kod upurstva.iirina.eunosi iirinisemoraograniciti com i povezuje donjaivica prednjeg najvee. 20 i 4 em..linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu. uertana i'prekidanom linijom (= na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo.. do tacke Ijen rukav kod visine Kada su !vi krojni . Ova linij" se proteie .kojasekodkrojarukavanalazide.a drugim linijom_ Na taj natin su pribelezene ni prednjeg dela u iirinu i yi.

" """" promene_ Promena hodna .~ m.p"'"".o::."m [abelama i razlike.'.: ...amo vet aka merama je dat La neku za gornji obim I ' 0 0 U/ O0 38 zalepe"I...'.::." razlike u i kada model m[ s • • U~~ U W OJ .".mo njeno re """''"i" sirine kd.:.. .. p"m.:!~p~o:o:::::.'"o..""' mod< ""i' m U Burdinom ateljeu za stru- ~:. ....ne. s W '1 OJUJ kOjl drugu druge veliCinu...."".': p"""... velic.m.~ -.:" od..::."m nije neop_ . ai.:. .: naravna nlSU uvek idealne."."".." . ::::~~dO:a~n~:stasuses:~:a~enom m""i* "0'.. Prema ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ ".Kako se menja normalan kroj? 0 a-I Q [] 0 [JuO EJ DD 0 ~~g '~..:'~.." m. naim .:.oi.II . "".sekrOjnanovol$cna_ B{] ~~~~:' ~.~o.

Sirinu. Socni poklapati i razmice. papirn.knu a z. lednogdelairuk.tim prema se krojni neophodnoj oblitiizravnaju! Ako je potrebno samo na donjoj prednjem prosiriti ivid. skoro u 5vim slui kod raglan_oblika. 4) i take izlepi!. maknu. Slika 10 prik. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini.Iika 8. • za{im n.anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija uz sredinu pozadi linij •. moraju .tim se ramen. oko bokova samo na ru· •• kom linij" dobija potrebnu Kod.7_ laltieama.Iika 2). na prednjem kroj razmife. zatim se kroj i ucnava izre.• lika10j Zahteva Ii tele. faltice .Ii se kro) ponoya isertaJ.va..e na kroju (a. grud.inakugle rukava Oblid se suiava skic! prema nanovc popreonom . Ukoliko se mora dopuniti duzina upravljamo se prema . vihk ravnati u uzduinim je najednom ledni . npr rukava.. ceni krojni delovi duzini. Ukoliko . zatim rum. dakle i lednom a ne n.e faltom. Ukoliko iuezoko kac nafaltat! kee)u preveliki ruke. (iii I I I I Ukoliko uzduino. delovima prlkazuje Ied'nog dela skradvanje i prednjeg Na tim odgovara. meivice se posle .Na koji se nacin menja raglan-kroj? Smanjivanje Slikal dela.moraju pripremiti jed nom izvrJenih yeoma premerJvaju.Iid . obelehva tom mestu deli duiinu. strane.trane padu: vue .trane ne bi OQ B L.lici3.e menj. na gornja se se raseceni delovl razi .Svetepromencse.e . linijaiuJvna Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •. Kod kosih ruhva. sl.e ti deloy.e. Promena raglan_krojeva Gornja malno pravila se ne odnose samo na krojeve nor· uglavljenih rukava. kavima.vica. vel.(rane i lednom delu 3B.narav. dela. slici 10). 'tosevidioa.avi. koja Vrh postupa se premo . Bocne moraju a Sva Se rastojanja i ramene poklapati sa starim jo. delu.. a .atim Razlika se dodaje oko ruku 'liku8 . promena pazljivo. se deli USit- prednjem prethodnojstrani sirina same 9: grudi upravljamo ramena premo slid se u visini 'irine s" mora .no.moraiusekrojnelinijeponoyo Ako je potrebno SUliti prednj. po duiini.I. unose.a unutrasnje .. prosiriyanje tajeYima smanjivanje raglan-kroja.zujc usctanje canje. Se razm..tom cr. a slike 13 Slika i 14 12 prikuuje sirine.e prosiri kroj rukava. u<inksmanjuje sa duflncm bocnu lednog dcfaz! na sredinu meduprostora. Uvecavanje Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti.ka11).amo gornja iirina ziltc!e.avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela.Iiei 15 DudO Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti. a z.avija)u jucedubine. treba da .('lika7). pogledajte Ukoliko delu.. oko Hata prednjegdela.Sirinukoja se time dobij. useca se . raglan_kosine.namera produZavanje 11: dubina hoj sena i razmipoloii (tanka D~ sc mora ufitka n. iue.. na prednjem delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu i lednom sa .kern (.R. moiesedopuniti ne hete"i obliku i dobrom od 8cm-2cm Sa svake trebaloprosiriva'. DO U . deo (.knutl (.

nu. utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'" najm._.Uozit. . na take ispletenom meg" . je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama Probapletenjabitrebalodabudedostavelika.~~ l 1II111111U1tlJ-:. Za probu petlj. "putstva proba meru rada. iii~~i 'j ~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ .iWlI • •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11 " sto se kod maniih proba ne bi moglo priizracunavanju. ali bolje jo. stO je moguce vee. i redovima.Proba petlji iii proba rada Glavno m\lrilo .njl! Hem.vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv. Niie doi pode. I . . ovrsceg iii labavijeg. sa 14 do 15cm .vilu .J ..:v~~~n:av::n~:.iti kroj na normalpetljama odnos.!Ill " Vun.zbrejati brojevi redovise po pravilu pletu malo komadu evrsce i redovi. je veoma fiv matcrijal koji se posle rada.u dati za probu petlji cd 10x10cm. viti nekoliko zeseva _ najbolje preko '.vakog driati se pregledu Svestojeu uputstvudatoo 0 dodavallju i oduzimanju predstavljaosnov" Vearna je vaino senaproburadai za pletenje! probe i radit.PreporuCljivojeprobuosta. voljno same uzeti pailjivo premo smanjenom krojnom n"velie. noei R.r. ponovo vraca na svoiu prirodnuelasticnost UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim izdanjima Burde La pletenje.e dobro . Duii od kracih. a po pr.

pet. pregibna lara: 16 p. dana Ovaj ram je. Proba odozgo pletenja naniZe.odozgonaniie. na 10x10em Desno.i40r. iznose 10x10cm 8.i32r. va'ie probe sa podacima u Ukoliko utvrdite male razlike nastale iii cvr'ltim ple'enjem.29 petlj.~Vihp~oo::n~~~t:n~~ji~.lovasara. bobihsti iii pirinacuzorak: 10x10em.lji=2reda:17p. ccroce kada je kvadrat tacno Sarno onda isecen Uporedite uputstvu. u Sirinu i 45 redovau koji roctece sami izraditi od visinu. 22 p.rcbrasta bra. . = 10x10em. pletena u po· ~1I("'~. 19p. pouz- broj~nje. kartona. i 26 r. = red) .. i (p. pruqasta ~a~" p:~:e1n. patent-dezen. labavijim rezulta. olakiava je 5 X 5 em. moiete ih izrav nat. = petlja. 19 p. Proba pletenja 24 r.If:'1Nr laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p. 25 r. Mali ram. Na na'em primeru izrez probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu. Proba pletenja Proba pletenja 2. odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali Osam Osam primera primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada.sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten. Levo. izoose 3.=10x10em Probapletenja4. ProbapletenjaS. probaperlji se vae ne poklapa<a dezen iznosi osnovcm pravcg pletenja. naime kod kojih . Proba pletenja 6. Medutim. pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p. xi~OP. iznosena 2~a~ pleteniee: kvadratu10x10 em. i 40 r iznose 10x10 em.pletenadvobojno (nit. Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. jedandeopet. r.supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje. naravno. i 23 r. 1.

Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje. Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj Pol::nimo 48x2=96. Ukoliko tanie. pozadi istovremeno i.i 96 petlji+2 sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4).Iedeti pctlje od iliznose za pletenje_ Male ralike i od. redu 1 x2 ramene kosine. 1 x2 joS 2 puta u <vakom 2. 12 em "rine. koje Na n"em preo.lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu. Za izrel igle za pola broj' suprotnom iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu. n. i 30 redova. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je.tvu megu bit. Ramena kosina na obe rukav strane strane . Najpre se zavrfava desno leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru.mapolaznom redu za 4. dopetlja. a rezervisu petlje.. 20xl=60) 4 petlje daje u vis.'" strana 31).Prednjideo iuavnavaju uzmite se debljinom igala. . izuzev aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova.ni struka $.Od78petljipreostaje60perlji.tupania rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj. do vi· nomerno dodaje podeljeno petlje i'plete se 1 petlja ima duflnu (= dodaje od 40 em Na po 16 petlji). 1 x2 i 2xl petlja). red. polazimood Ia 10 em.tu na obe (= 120 naj. iliakoielite vunice od naznacenih i 3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja. 8 em em. Bocna kosin. OJ pletetedosta slutaju lablvo. bdapletetemodelpremasopstvenoj da i.Scm=10petlji 15 redon skida se deset petlji: u svakom se ukupno sledecem 2.kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 rame. uzrnite redova. iInosi Sirina 48 em. Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji.. dodavanja U gornjem pa OJ potrebno rad (= 39redova). tarim jo. (10'l+2ivicnepetlje). peste <vake 4 niti.inje usredini oko vrata.•skrateni redov. iznosi 2cm. sa ito lednim delom: Donja ivicne ivica petlje.svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em.pletete model u "put. Za izrez. 3x2 petlie. koje se iii ski- daju iii o<unu neopletene na igli (vidi .rez njuju se petlje u svakom 24 petlje.ime 20 petlj. Na ramenoj kosini .e najpre skidaju 20 petlji u sred.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ u cdncsc ivicne na desnu petlje.nasvakoj strani8petlji. povratnog zatim red. racunato Ramena . Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat. petlje. Rukav: jednostavne probe kojaje sa 36 petlji+2 redova(=6em)serav· 4 em).irem 7.5=15. Unut3r redosled: i 3xl reza oko 1 x3 ruke.Na koji se nacin proracunava broj petlji i broj redova prema probi? Izracunavanje petlj' redova porno':u eak. Kugle rukava imaju visinu od 12 em.znaci.Broj izno. Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike 78.znosi. po jedna Prvi put.mu i 15 redova. kosina se prostirc izoad Posle3 reda=1 em po<'. Sve do pocetka 60 redova.I oheju s"ana (=2cm).ni.isadal06petlji oko rukeiznosiS.3 Strane: dele petina petlji. redl! na poletku kugle ".38 po 1 pctlja.Zaokruglinu svakog petlja. Ie u svakom 8 petlji (= iz popreene redova) me.kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). petlje. redova. znar. (=20 em.caju .kojetrebaskinutinaobe se sa obe petlje. Red tom slueaju. je odnosno se. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost.Okruglinaizreza sirinu i 5emuvisinu. Posle18 polovinu. se na po~etku petlje nom i 4xl smeru podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke NajpreseskidalDsrednjih petlji..trane lx4 primeru racunieajesledei:a: se za poslednji 2xl petlje. radi ho ledni povratnin deo. povramorn poeinje i oduzimanja pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ data redupolpetlja. plete petlja. drugcm vrstcrn podataka od probe probe neophodno je malt. r~men~ izreza kosina oko se sktda na poi'etku vrata. skida 1 X 3 petlje. znaei 36 redova. a to znati 4cmuvisinu=12redova.

5Uiz .Rucni rad najlepsa i najienstvenija zabava! "olj"vo 00 •• d.umpe izrllA dn priru~nik.: Zadovoljstvo Zadovoljstvo u krojenju u pletenju i sivenju Zadovoljstvo u vezu .

. Prilivanjedelova Za.r ivice.{vidi slike).vnomernim i kratkim rastojanjima.1.ti zahvatnim bodovima. raspored UI dugmad i dfepovi. prist"anje okovratnika.kedui . . Delov.vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih je3 do5cm).neravnajuse.u uopSte ubrus . tim bodom (slik.ka n. Kod takvog Iava je . dHen. Pre nO !to se prede petlji reda (dovoljno nov a nit. Ukolikoledodajeunutarjednog potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti delovima petlji iii. igala r.. suvise cvrsto.pailjivosezavr..sticneivicekaonpr.EI. naniie. Gusei dajeboljeivice.ciodeseprikaceunutartihivica.me!u sasvim parit. vetse pcdesava za hv atn i bod. "aravno.Yaju unutar ivi~nih petlji n. smeju delovi .uv.veomajevainoznaripravilnonaplesti izreza.Vazan je pravilan nacin obrade U kompletrloj lzrada. desnenalevustranu. 5) iii omea. prllg. nerdajuce ako.Veomajeomiljentzv. duf okovratnika i kapah dzepova. kod deblje vune. Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova Plete"i peglanje.e odece ~eom" je vaf. sije se na otprilike Smm unut.e_. Osimtoga. osigur.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u .I! skid'iu na podlogu pokrivaju se vlainim i pler. Pre priSivanja delova najbolje ihu je lb rHimorn i Se rupice radili izraduju oparatcrad. ali se pegla ubrus ne priti. diepov.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe.I nasi.ivicestrukailajsnice rukava.na prav.ni cek kad. i elasticn.am.tavltl sa Za itradu lavova ne postoji utvrdeno premavrstipletiva. se licem iznad pie. prisiv"nje pojedinacnih posle pribadanja Ilglavljivanje rukava.t" nadole na meku kroja delovi 5e nikako jedino preostaje ta ne da napri. stavn. ho i eventualni Vel.vainojedaselahvatalvakapoprccna uoutar Ukoliko delove <tep-bodom (slik. Uovu izracii pletene radnju ubraia.i5(egnuti oblik·'. Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj .lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu). .I"a delova.amo istezati. Vez sc moie samo ukoliko se ne pruia iznad savova Razne vrste !lavova pravilo.6).ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha. slika 1. ali na isti naein treba sas.'-o "bell. Moie nit petlje da se r adi odozgo ivicnih petlji.ivanje.e ne . i . Ciode se pritvric."oj prirodnioblik.

nabori.3Yo"i pailjivo naonim meS.ivab." seskoro Na kugli rukava nadriani se ~e smeju biti lako Upotrebljava kod naiivaka se u slucajevima i delova op. deloya eventual ob.Slika S priknuje uglavljeni rukav: rukava teni 'meju na botni upotrebljava rubyi hv. sa liea. piedode ali da laY rub.meju prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po. plet"n.edovat. i delovi pleteni pletenih ". takoz'lanim Za ovu gde sanavljanje da ostane delova. bodom petlj" svrhu petlje OStaju obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti.Iitje.zrade delovi izvesrt pe'lja_bod sa liea na bit.reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:. redje se dobijaju ten i m bodom. ne . rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia na slid 9 prlkazano je lice. kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik. Ple. uvek prd.akodobrnuto se izvcde Bodovl i odoz9O nanife. Kako treb~ J_ Obe .enim bodom se ne pletu same pravokoji.im3 koja~u "idlji'la.Ilk. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva.ivaju step tako iii omensti stvaratl bod.nvto _ no .a raglan_kosin". rrl uglavljivanju se. podjednaku ela'lienost bo pletivo. Ukoliko .2.. pre svega. SavOYi 5e rade veoma narocito!. npr mora ne'lidljivo iii piena iglama.

.

Dutina bod. pletacu iglv.slika2) primenit. na pletacu iglu Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati kukieanje (.Iika 2). mora svakogdelaomcice provuee . l.. Moze Se je tamniia nit (vidi . najboljc se obraduju iii nasivaka krojenih prema pomoe\! dod~tih kosin n. delov. Svaka petlja se odmah podize n. Ukolikose se odlu. Paz.provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p .te tek5tila zahtevaju po.ebna rukovanja oparati j kasnije rijatu. petlje . ta dvadela. pletene u prethodnom r"du.nja' bodovima ravnomerna nje: labavim oveiesepletaeaigla.e mogu uzimati sa prednjcg dela omcic. moiemo IVicetkanine. sarno priSiveni. jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno Razne Ukoma. pojasstrubna dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine vima.nog halitet. tkaninu i "unu raznOH. Medutim. magu se pre pranja kOje""ka. panovo pri... Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji. vidi nranu40).vrhu moiemo koje vezemo vz obradenu (proba ~ upotrebiti i nil omca'tih bodova iViev tkanine.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo.vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju . . pored Dalju mogucnostprikazujeslika pomocu igle za po provlacenju r •• toj. radijasnote 5).im se priSiju je primenjenhep_bod.kojasepoloiiuzivicutkanine. on se vodi lza petlje.ti n..aunutrainjeivice:naslid upotrebljena ipletenibod petljeodspolja.viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv.lspod se jedna petlja (slik. a zat.teg- nvtidabinastavni'avostaoelastiCan.'ivah odgovarajuccm delu. pri prani"" radioi. Ako pleteni pridefi liev ivicu.1- Sastavljanje pletenih delova sa tkaninom PriobradiisaSI. redu. Petlje se izvuku strana) n.ei.). 1).na primer.Sada r.novnin5{VarL Akopovezujemo. jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti Vr. se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p. U tv . pomocllu a petlje podiqnure u pretnodnom iglu (posebno prednja i zadnja i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple . bodo- akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine.vnomern. _ pleteni okovratnik odpravev\lne . bodovi daju petlje prvog reda SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj . p.e.tom liko SU pleten.nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m. direk'r>o odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi rad a.liku (strana4S. pojas treba da prijanja i istovremeno da mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i.:iti za upleranje. ividjaknei gvstim sl.eopletv).

.

pra~o. polaznom redu obrnuto (=pregib). plete.: 1 p.kinuti same jednu p.ava rupiea'tom "rom pravo radi se o~ako. obrnuto. iviea se plete p.va'''ane plesti delove i. Podimo od toga da delu 4 r. redovima pleni obe po'lednje p_Spoljnuivicunafiivka.le rupica'te pruge (u . Za duiu prugu poceti Sa 3 p .vepetljeplestiprayo_Ova4r.likeli2 Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil.eisprediizasvakepetJieugla ~.' Kosa ivica se ukra_ (proba podici pletenja9). r.yakom 4_ r. pra~o. Kratke . potrebnoje izvesti malu broi pedji koji je potrebno 3 p. obrnuto.petlie iZ poprecne niti 1 p.v.Suplje".tranauglapo2p_pravo_ujedno.edelovivezenihomcicaprime".izve.3 p. obrnuto. i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne na. rebro) .probepletenja3i4).'Oduzimaseiza1_pravepetlje po. datonastrani4Sj . na kraju dod"ti 1 p.e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3. pravo. pra~o.k pleten pletenomprugastomhrompravo_obrnutih pravo. podici 1 p .Sivak potrebno je prihvatiti u svakom (= 3.l_r.lednjep. iznose 1 em.ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje ugla step-bodom. p. a podignutu zatim 1 p.i4.an. do 4.viene petlje. pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1.l.lednjepravepetIjeraditi . r. obrnuro.obc_ p.le pregibnog zauzanireuglu 3 p..i topravo_ukdteno.e na 1 em prihvata iz 4 r. Dalje raditi naizmenicnol nuto:petlieseskidajunai. 2 p_ plesti i oduzimanjem 1.2.odnosnop.ti"aCinnakojisepojavljuju. 1. p.a oba Razne Proba najpre vrsee pletenja ndivaka 10. redapleteseuistotolikoredoViisaobeju..vim povratnim redovima pletu se obe po. pravo.. podignutupetlju prevuci iznad. nja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10. dola.: 1 navijutak. 1 p.i. nadesnoj uzanojstraninovom niti.apetljesaigleseopletu iznad uglaobelezese uunestranese prihvarepetlje.sivakpriSitina.. stalno pona~ljat. 1 p. obrnuto. Odvojeno dopleten.kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po. kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide.ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil svedopo. Sada5kinutip_. na~iv<:i ujedno sa odredenom $arom pletenog naSivka. 3 p. nutO. petliu na.li.ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu.izpopreclleniti petlje..astaviti delove iznad nailvak nastav.tu iiaru: (vidistranu24. pleHi obrnuto.dkaodo. Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove.stalnoponavliat. U S_ pravom Proba redu pletep.1.lednie p. pravo.r.1 pravo. .r_:ple<tiobr .i samo na jed nom kraju. navijutak. a u .: 1 p.re . i 4 petlie pravo-ujedno.f>robapletenja11: brast! n. 1 p.raditi 1 nav. N." u 1. dodavanja iii oduzimania s.: 1.lednje 3 p. 1 p. r. iznad 2_ p. 1. au.koa je bodova Po.. 1 p_ obrnuto. 1_ petlje Ukoliko se jedan na"vak ne dela. ~. Posle iv.. 1 p. 3. nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu.a. p n~jpre . mogu prihvatati direktno na pletacu iglu iii delovi petlji .asaokruglihmestaprihva_ nti . ple'ti r. 2 p. 4. zatim . pre~u(i duplo nie.l kom r.:izapo. p_ plesti pravo. p. taj nacin dobijamotacan S~ ivlce za naSivak. U polaznim Ila.ada Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita.kin uti p. pravo-ujedno). p. kao za okovratnike poslednjem Petlje koiele!e povratnom redu prihvataju isaleve pomo':u se dodatak p. pletu se 2 p. Probapletenja13: petlji nastavljen naokovratniku je naSiv. Prema tOme se i iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta i da se uvek ubada izmedu .svakog r_.• idi.

odulimanje Sve ho u j€ 'redini reccnooskidanjupetljina str~ni )2. Oduzimanje Ie moze .pravilnoprednjusredinu.e uzeti u obtir.odnosno pravilno napred. mora .

neophodnojeraditiivicuCvorica I l.stoj sari. (reba u povr.prethodnom i 1 p.) se prema Prob.ledecom pravo iii obrnuto. broi_ Oduzimanja se rade hugu u kome. pleoti slid 4.li pravih ilibobicastubru. Nasivakiepleten Proba pletenj. se na pocetku i kraju Nasivak . ujedno(1 p.1.. prev!'cii ple't.vidi n.k09 reda se... skratene r. p. Probapletenja6. apodignu[u potrebno pravepetlje p.Sivak . pletenj.unvari. r . kaosto je ve< opisano ivitna . i to u svakom 2. Prihvata se neparn.~ II ! s. pravo.PosleskidanjaprHiivaju".tnim neparan. 1 kr.vo.ugioyanapletenimnaliycima. oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p. kr..uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom. je ponov. manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p__kao kod pr.. obrnuto. obrnuto). pravo.polazniredoviseproduiavajuponovonpolp.nj.nim redovima plete. pravo·ujedno.v.e pr..aiza redu da."vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr.zu p .beret . podi'i1 I u n.kom2.tnom oduzim. pravo. Proba pletenja 5: na. <1 u leie 2 prave. Ukolikoza n.aliusredininapred(lice lei.trana 1 petl. odnosno petlja. (i u poslednjem kr.e radi naizmenilno 2 p.e kasnije ne prihvat~ u Iev. vei:. saru od obrnutih.u.sivak od. plet . luada. podiCi st.e radi n.. I Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr.l Oduzfma U9aooYognasivkaje. Z.nasivaksepletekaokodprobeS.aoduzimanjese radl premaslici4. U polunim i povr.e skidalU petlje prayi ugao(vidise inaprobi kao na sliet 4..t. Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid. seraou 45). plestil skidanj. nai:. p_ obrnuto. pri'iva se iznad uglahep-bodom.. U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p slici 1. pravo.e pleteobrnuto) prevuceno) iznad(= oduzeti prave pctlje (koja pri iuadi u r.aobeju oduzima .n: ispred p. a broi pedji je p. 10.relicu a poclignutu p. pr. prevue.p.iivak 'e plere u polaznim i povr. 2 p. Iznad ugla oduzimasenasledec. licu) iskositi.kr. n. plesti 2 p.vo·ukrheno. moze pri 'emu Proba plecenja sredini napred 7: n... i U onom Probapletenja8: 10). na. Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea .v.a2.. prevuCi iznad). Ukoliko ostaje samo jo' 1 p. 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez.seposleokre<anja podize.izmenicno 1 p.vog pletenja (nit leii iza leve igle).

vegaakoseneradiSl Donji prelaz sepetlje$adonjeivicerukava." jednim ilene su na gornjem a red se Lavr.. lIicom) moze izbeei ako se petlje veoma prisiju labavo Bodov.nacin u polaznim . Na slid 5 lajsnica tamnijim delom_ Rupiee z.na(pre. dugm"d ca· preklopu .e moraju raditi dabiivicaizrellostalaelastic. ." pletivo·bodom. preklopom.prihredapocinje no donjem prel~zu i povratnim redovima.ova S). se u po!Jznim se Lavrh.

i sa donje POSte je ceo dec se priliva deodiep.neplete.. Aka je potr-ebno i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa.njeg dzepa Kaa pen.pletena potrebna dufina.ne niti.ek pOlle uvodenja petlji unutra.vop.u up!ete Utim niti proreza iznad diepa tih petlji dela u se u duiini se dalje radl istezania i.znom nit se raden bojc redu. bodoln ilipletivo-bodom_ pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici Obrada unutra.e peneve umei:u na mes(Q proren u red. ali . koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim UnutraSnjideo. Z.e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa .odnosnokes.ne drhn nad parom..kinutoza prore"diepa.. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra. Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni njidiep.. .dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini.en caknastom ivicom: Ova ivica se r.njegdela diepa.ek pOlle i parenja Petljesesad se doplc"i pdhvatajunapomoi:nu iglu. po"ratnom redu plete za donju ivieu proreza petlj e seskid.'uplj.. kao!to kod vodoravne rupiee (slika31). K.emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba).va diepa maze '" uplest.Upleteni dzepovi Za upletene dzepovedeljenjez. porno.rreba2 petljeultraneponovoskinuti. Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose.Sadaseponovododaju porno"ne igle i plete se dillje u cehm pedje PO'tO je iviee 'a redovima_ deo i"egnut i drian nad parom. Step_bodovima (na slid -4 izvedeno zavdavaju se bo~ne tamnijim n.tak.apreo. Prorez Pomocna iednom Pomocna df. Kadajei. potrebno slitionacinuskidanjapetlji je opisano da ova ivica je razmi_ Zavrleci d!epova SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom . Duf donjelvtce mo"e nasivak. skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3).str""..timaJ..epova nit druge pol. jednostavni unutrasnii deo. prorez se moie izveni skido- njem petlii iii upletanjem pomo. laci .edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak.autimsastranei duidonje ivitese prisije na .tale .enegostoje.din. ivice unutrasnji na .ivak namii:use4 petljevi.ju u svakom redu_ Rebra se gornjoj i"it! upletu."tinacinkaoS<oieopisanon.diepa. rastegnuti Sa Hr.suplje". unutra<_ n.". pcvrat ncm se pravo).2S_izradaduplog poruba.

e naizmenicno zavrhva redov.arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv iv. a iSt. Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra.:.Petljekojeslededoum. falte se mogu raditi uie iii 'ire.ri ali uvek uii aa t petlju redovima slid se plete u polaznirn prelaz falte). i 2. l:lvisioddubinefalti. motiva sare) jedn" petlja obrnuto. P lis e prikazan je na slid 2. r ed zavrfitl ':l8petlji obrnuto.aju n~ pomocnu iglu. Uplitanje falti na koji se o:le..ara. onda se u svim polaznim ple!e naizmenicno 7 petlji pravo. 1 petlja obrnuto. a unut . pornocnu iglu.. 1 naizmenicno nit voditi deCinalin:8petljipravo. ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno.n upliCu rarte: potrebne Koliko se perlji prillvat.a liea. slika 1 Ukoliko jedan ::~:. (pretposlednje i poslednje petlje) iedn" pe.). U povratnim redovima sepojavljuju. p.apod.. p.Sadasepletupotripetljeujedno-pravo..slidobeleienisupregibifalti fal.::~ probepletenja.). reaovi potinju . Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte..ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu) .trasnjegpregibafalti t. na . pornocu •.::. 7 petlji pravo: pravo Sa 4 petlje Sol e i .lja pravo_ukrheno. na pomocnu . pctlje (mote Prema (= isple.gnu.epetljeseopletuobrnuto Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se petlje se iznad upeglanih !!iiiiii!f pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje.Obrada sukanja sa faltama Idealnahrazafaltanesuknje <38+2 je plisej-!. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova .1 donj.u dye iglu Slika 3 prikazuje pomocne i9le.ilvutenih" petlji: a donji prelaz falti irna sarno 2 od 'irine faltil.e imaju sirinu od 8 petlji. .zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1.e kukil:aju .e lice rada.nja pregibna iviea fatte dodesanalitja. p..ma Povratni i plete red se sa 4 pedje pravo (= '/. n~vi_ jutako.kod" se prihva.aobeuranecele pruge pravih i petljidodajesepo1perija.Ie_ biti i .2petljepravo iza petlje: 12+10= kako petlji deljivsa pletu =8+2 Iv. broi petlji dolni na 2.nje sa nalicia u evrstom redu stubi. dezen iznosi B petlji. spoljne blte.a be..• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) . Fotografija prikuuje Na3.

iv. ukrasni nasivci uvrten i gajtan i ivice. eko kaiiprsta i vrha . Kuki~aju se ". je tzv raej i bod (caknica).nai'nih niti od dye ponavlja niti. peclju (vid.ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim zenom (6 petlji+2 i". nit. dva kolutaod Posle kanona pletenim se pletu koji.u neho se niti pompon veei od gotovih r<!Secania obmotaiu izmeduobadelahrtona.cne petlje).njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju.to se plete redovapravosalica. slika 1)..{rerka. Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no.a prsta Kako . Nasvaki 3. fomponi serade pomoeu pompona. pomponi.e izraduje grupa gajtan.e omi'ice ukuki~aju bez navijutaka i orne.ubid palcem. Ie ravnomerno ise':e end Kanonseuseeaiotklanja. slika4). se stubic iskukicazategnese red bez omi'i Vearna omiljeno pokazuje slib pridrhva omea. i olabayi (slika 7) bko se izraditi . strelicu. oplest.cne petrje omCa5taivica. ih ukrsteno. nitobmotati 2 put.gle. da k!iznu . Ovu petlju natragna levu iglu. III sliei 8 priknuje niti mote Umesto iii vise pojed. jo'jednom opl.t. azatim ornee pustit.Ornce. ukr'teno i pritom t"gnut.. Kada se red om~i sledijedan levim ukrabvanje ivice fla pletenoj odec. iglom prihvatiti ornee uzeti zai plest.eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta se naizme- . str"lieu. lzrada upletenih om~i obja. kukicom se ubodeu ivitU (vid.ujednc slika 2). Provlacenje oml'i i zatezanje iscih n.gle se smetnu jednim navijutkom nekoliko (slika 5) debo Nasi"ak U obliku rolne radi .5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" Ukr".e t3ko .. levorn (. provuce se nit i obe om~e sa .

vune se vun"nc ode': e pcreme i odgovapopravka.."vim utrel.licja) Ukoliko moie je Steta pleten j e m.. edna.tim. odee.evr."" . ostatak.m delovapetUi<apoledine boji pol~~nim i zanvatnim bodovima.. plesritacnoonoli_ sue Petljesaiglemoguseprihvatiti petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom deljenom vunom iii ibrgi_ na boenim ivioam n rldi se <a poleiline mom U odgovarajucoj osiguravaju niti koje od otprilike 2 do 3.e mogu radit. Priprema. prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j Male rupe.taka koji CUy'iu u najlonskim kesama.nu nit i ntirn sa~tavi{i ..e rad . I prave n. i10(2 niti . Pojedinai'ne opa.niu deo ode!: .a delovima (slib 12).a. nastale radi premadezenu: I fl. Aka 'ajue. vertikalno i petljese petlje pravo... yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no. Ukoliko je pleten. se ne podiievee ple!e). perlje ">recito decjeodei:e se . 2 petljeobrnuto) vee.i premasli'i4. Za prayo pletivo niti. ode': . rukav e u visin. Petlje<e prihvauju naiglu {enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno petlje (prvai poslednj..tu 9 (pravo5a kama6iliB. Stete pletivo·bodom. .ika 4)..enom d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik.lobodnaiv. I ova radnja u pravcuplebe' ivicne se obaviti <amo ako se o!tec. spreeiti popravke nego krpit.Popravljanje pletene odece Sarno u "ajred.'plati male popravke. na pomo. je preporucljivije rupe. . neee nam se desttt Ileno mesto. premaslic! obrnute petlje.Iucajcvima vuna '" za odrerlcni pr..no iskrp. vee is[anjena. $uvi'le poznaje Kod pleten .in se vise na ro. Potrebnoje korcdovakotikoredovaizno.e i najnoYijem komadu odece.i. redoya kolikoje neophodno. nepaInjorn. OstaC. Na isti nac..• Iik.porenim redovlma sa obeju strana u dutini (slika 11).m . dotaz! u obzir popravka me..cvrste labavim bodovima du! . Para se nrno onoliko petlj. Najceke imame cst. a latim se pr.aru. Ked ugre!"n. Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i.. Ispravka moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo sc Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (. laktovJ) jzvesnim me- ojacati zahvatnim bodovima .. ked kojih se <menjuju ulivaj . 2. ogromnc mogu se ponovo mesta{npr. ukukieati (slika 1).

Pravilno odrZavanje pletene odece .

petlju lao obrnutog pletenja. 3. deljiv sa r. kr. ~.: naizme- . c_ stalno p. kao 3. i 3.brojpetljibude 4+1 p_ U UPUl. obrnuto..l. zatim ponavljati 2. r. 1 p_ obrnuto_ 2.aru..kr.: pravu l. 2. 2. kao ked obrnutog stalno plet~nia. pravo.: nasa 1 nav.: zatim 1 p. kr plest. i zatim 3. rod it.tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu .SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod.Klaslcna patent-sara i njene varijante _ kr.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p.

l.m To prikazuje Duplapatent_bra Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore pravo.od*stalno ponavljati.di.).".. p_ 3.podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo..pravo.podignel .od* stalnc ponavljatl 2.3.od·' stalnoponavljat. oav_=navijutak I! .I. radii. l\aV.eradio.pravapetljaplelesanav ujedne). r.ka8prikazujekakose2.l.ti zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv) l.:·lp..podiCis.: poditi 1 p .: plestipravo.trelicunaslici7.tent_bra.R. probapletenja4 p pletenja.ta patem·'are uzorak se rncfe BrOjpetljijeuvekdeljiv.1p. ubostl bo kod .:·lp.inav.pod Dba deb ova 5e . cd v statnc ponav Ijati. ntimnav. ujedno.v.okodobrnutegpletenj.utim. podiCil podignutom p.okodobrnl![cg pletenja.:sledeCe2p.m raditl' p.2. Red lavr. r. = hug_ Upulstv.r. pravo_ujedno.r.plestipravolnav.k.4. 4..r. r. kaokodobrnutogpletenja.pravo ·ujedne(5I. alno ponavljati. Kae ked normalne ti navijucima i "dubin<kim" pletenjem.alnav. Mrelasta Uz 10 vaii patent-Sara: proba pleteni' 10.sa2p.ku 7).).iv.=pedja.*1p.de13. ~ nay.kratenice petlja..razne nacine.dol.dubi.4.p_=.od*".plest.r..desnodole:ul. *l nav .{edeCir.ma.r. plesti salnav. r.-svakuZ3.plestiudubinu.pedii:isalnav..m plesti p.• 1 p.vljati.a2_!ovap.plestiobrnuto:od*"alnoponavljati.iS.ara naliva i ~e~etk.r. Ove . na~in: u 1.:od *.~a.r.vim se ponavljaju .3.r.vicna r...talnoponavljati.odzvezdicestalnoponavljati U 8.2.nskog" pletenja petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2. Red nvrsitijednom pon.izrada.plestipravo-ujedno.S. 'a 1 nay. r .stalno penavljati Skracenice:p.1nav.pravo.zavr'it. za. pedid Kod 3.Iedecem p.: podiCil p . podkil p . od + . prethodnog redaobrnute·ujedno.ebe_ plestisanav.2.r.plestipravo_l.>"ipravo 2.pravo..kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi .r. kr..le svaka 2 reda lamen. sa 1 "av_ he kod obrnutog pleHi p. plesl. od·stalnoponavljati. r. stalno 2.2p 8rojpetliijedeljivsa4+2p.:*2p.udubinu."'pletukaoked2.$v..ledece2p. prethodncg reda pravo_ujedno.dol]r_Slalno penavljati.iti 5a 1 p_ 6. kao ked cbr- nuto9 pletenja.probapletenja11.podiiusalnav. Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2.r.lp.r. i p.obrnuto U 2. prave.d05.e. 1 nav .. 1.sledeCir_radeseka02.*poditilp_(ni1:senalaziizap.r..izradalbezslike) 1.: p_inav.plest.lp.pravo..eul.pravo..r. podii:i t p.p.kaekedobrnutogpletenjaikad.:*lp ple'liobrnuto. = red.*lp_plestipravo.pletenj" takede radi ebrnutim petljama.ra potrebno je sarI! po.. zat.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponav- Ijati..8.Svi.ut.pl<. iuada:lstaslikauzorkanastajekada.ple5tipravo-ujedno.r.di. i nav.pletelp. do 6_ r.. izrade plete se na .:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik.plesti Sa .r.Hku6: lp.{nitleii iza igle).lp. Kod svih mrehstih patent-s. v.*1p.:2p.lnoponavljat.r.Iedec.r. J.

:*1 (kaou3. od l"J (T'. Iv. plesti pravo. p_=iviCna petlja...r. tatim. r.=navijutak.liku3.r.plestisledeCup. U obrnvtom ponavljati. natrag atatimplestisledecu plesti kao 2.glama bet dugmadi je deljiv . koja leti na levoj igli). 1 p. 1. 4.od "Halno ponavljati.e 1 p.: t~mnom vunicom -ujedno.r. rn ~ lfJ . pa tek tatim ople.)*1p.*1p pravo. r. ~ed: svetlom vunicom 5. iii okruglom red: pleHi svetlom vunicom nav.probupleteoja 1): od probu * u dubinu * seetoc ponavljati. Il!.1p.prethodnogrcdapravo-ujedno. S.Od*stalno 6. 4.r. obrnuto.doS. .i2r. i nay. i 2. tat.:od*lukpetljiip. 1 p. 1 p.l.. * . ~ed: tamnom utim od*.: * ple'ti 1 p.1 p.2.:. 2. r. kao kod obrnutog p. 1 p.):od ".vidi.talnoponavljati 5.m u p. sa 1 n~v.T. 2.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda.=polazn. u dubinu (vidi goroji plete pletenja2.d.saleveigle.: 1 p.lp.r.r.. izrada:vidi. ~. 3. r. r..saoav..podiCisa1 od ·stalno vunicom ponavljati.j ll. (vidi sn-elfcu na toj slici).poSto.Ino 6.d.ples'ipravo.plestiudubinu sa 2.ti •1P pravo.6.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu.odsledeCep.. I:l [f~ f'l . sa nav. kao ked oornutog od * stalno ponavljati. 4.plestipravo. zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja.r.pravo:od*stalnoponavljati. r.pravo.l ~"j ~t to. 1 p_ plesti pravo.=povratn.3 do 6.r. ~"Y.~. r.:*1p.calno ponavlj~t. podiCi plesti kao 4_ r_ 2_ do Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada.1 p.svetlomvunicom vunicom • pies'. ~."mo luk. ub. 1 p_ plesti (odno. sa 1 nav.a 2. «alnoponavljati 4.: svetlom vunicom .. podiCi kao kod 1..3.r. 1 p.plestipravo"ukr4..udubinu(kaou4.=povr<I.=petlja.a1nav.S.kaokodobrnutogpletenja. ~T ~':~ k' . pletenja.vecubo'tiup kOjalei.3.kaokodobrnutogpletenja: = polazni red: ne prevrtati strani.pravo(vidi3.r.: .noj ~ podre. 3.'podnje. Broj petlji jedeljiv p.4. ple.uovep.ti p. nay.. . salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*. podid * pletenju: p.: tamnom vU!licom ~ 1 p.Hke3i 4. r. r. od * 'talno plesti pravo.pravo:od*stalooponavljati. vet povuc. rad i POOOyO po~eti na de.. r.!.stalnoponavljati. pravo.noneopie'tisledecup. ples!i pr avo. svepetljeplestipravo.kodopletanjaodvajasep"v. ~ ". r.stalnoponavljati po- Normalna patent-bra pteeena dvobojno iglom: pocetak petlji ~ Plesti . r.plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati. Tamnom pletenja.izrada:vidiprobepletenja1i2. 1.: svetlom vunicom* 2 p. obrnuto-uJedno. pravo.:*neoplestip.: .talnoponavljati. podici5alnav. p. pleteoeiu3_r_udubinu. r. sreeeee p.apocinje sa jednim povratnim redom. .):od·stalnoponavljati. tr.=polazn.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno S. r.). . od*stalnoponavljati.vetlom vunicom * 1 p. pravo: ponavlja.tnired.podiCikaokodobrnutogpletenja.p.lukpetljiip.Brojpetljijedeljivsa2 I.inav. i"TJI i.:*1p.gla tahvata.. nav. 1. .r.talnoponavljati Skracenice: p.~j tr. leie2 luka petljijedan itnad drugog: . ~. [1.

lp..' nuto.tnired:*1 ci sa 1 nay.l.R.l nav .3.r. r.r.bra de delj. . r. i nav p. 2.obr nuto.takodanalevojiglileiip. zatim oplest.obrnuto. staloo ponavljui e.Brojpetljijedeljiv sa2.l p. a prevuel. pravo do 21. zatim1 p.2.obrnuto:od·stalnoponavIjati.: .l3. zatim vratiti pr.hvatiti p.ReduvrSit.l p. 1 p. r. 1 p.p.obrnuto.kaokodobrnutogpletenja 2.inav... zavr'iti sa n.·' p. nicnoplestikao13_i14_r_22.pravo. ho pletenja. I.k.tim pr.lp.. stalno 1 p.plestiobrnuto -ujedno.ple .. nailmenicnc nav .cak Ova rada: sara patent_!ara naaraje se na poledini kao .podiobrnuto~ p.plestipravo_uhSteno_ujedno. obr_ kao 2.R.1.:·lp. lp.lp.O<l*stalno ponavljati. 1.vag nay. obrnuto:cd*stalnoponavljat.Red zavriitisa obrnuto. p. i ob.pravo-ujedno..*obrnutu petlju plesti ..pravo·'nav nutupetljuinav.*1 pravupetljuinav.- ponavlj.).· vo. podi':i pravog pletenja.pravo..1 * p.r. l~ * 11.me. 1.: 1.=polazni red: plestipravo-ujedno.·'nav . i Broj petlj.' nav. obrnutu petljuinav.podii:ikaokodpravog pletenja. i obrnuto.pravo.pravo.ujednc.=povr.plest. R.1 nav .. 1 p zvezdice stalno ponavljati.nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav .r."vo...ple<ripravo.zavrSiti sap..IS.:l p. i 3. r.:lp. od ~ stalno ponavllati. pravo.obrkao ked ad 14.obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.obrnuto: od·stalnoponavljati.inav.obrnuto.:lp.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pletenja. patent. do od ponavljati.Fantaz. 4.plestipravo.ujedno. prevud.zavrSitisalp. pravo. obrnuto.r.: i1P nai.pravo.v kod sa 4+3p p.ti .r.*lnav sledecup. do 22.vice pojavljuju cik·caklinije.v. zatlm decinav. 'p. r 12.:lp p.spred nav. a podi9nutu p.r.obrnuto. nav_ pr.r.p_pravo.lp. nay.l stalno ple'ti p. r. lp. obrmsto. pravo: od·ltalnoponavljati.

prave. r. r. i2.:*lnav bo kod pr"vog pletenja. provue.c. * ubo.i3.enja. 1.: plesti ebrnuto~ujedne. * stalno ponav- Ijati. plestipravo·ukrsteno-ujedno. Sa * .i.:plestipravo.1.stalnoponavljati .).:u.i naY. pus. j 2..Poznate osnovne strani.Iedecom p.p. Sararibljakost l.t.m . morada bude ." . ·1 p.:*lp..:*1 p.r.1.r.3. ali samo 1.Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada Tuniski rad.zne sa igle. 2. r.5. bo kod pravog pletenja.p. ptesn sa sledecom p. petljama Tuniski redo"i kaje rad.in.2.alnopojavljatLP.od*stalno ponavijati. r.tiprave_ ·ukrlteno. p plesti ebrnute.:po2p.pravo.l.5ti kao u 1.pred iv. plest.slikal).de5. 1.stalnoponavljat.iv.r..r. pusriti da skhzne sa iglei 2..l pravo.od*stalnoponavljati 2.: obr- Brojpetljijedeljiv plest. 2.inav_plestipravo.do4. uzduine pruge .:*l 1.od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur.l p.pr'lvo.talno ponayljati ~are sa poprel::n. p. pravo-ukrsteno-ujedno.r. . 8rojpetljijedeljivsal. prave. 2.t. pravo·ukrsteno-ujedno. zatim oplesti p. poi'inju sare i zavdavaju ivitnim ne pominju !lara nav" 1 p.prikazanillna62.i63 se Ii uputstvu povr~in~ka r.2.ple..plest. 1. ebrnuto.od*. same 1. pedici sal nav..jedvostruk{neracuna_ juc.od·stalnopo· navlj~ti. plen. 2.· p. brej petlj.ispredprave..4.od·stalneponavljati..r. da skl.5talnoponavljati. Od • s.1 p. P. i. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati.prediy.pravo_ukrheno_ujcdno.r.inav.k3ekedebrnutog ple.·1 p.p. bekod nutogpletenja:od*sralnoponavljati. c.r.2.2. Y.plestipravo.r.ple .r. p.plestipravo-ukr"eno-ujedno. al. prave: od p.r.p.''ll nay.: prugama 2.plestiobrnuto-ujedno.. 1 om.talnepenavljati 1.poditi od Kodsvihdesetsara. ana kraju r. p.ti desnom iglom ilmeduebe. Y. kose pruge * BrOjpetljijedeljivsa2_1.ledeee p. stalnopoMvljati. 1p 1 p. p 4. pravo.r. p.talno ponavljati Tuniski rad.:2.r.ukrheno_ujedno {vidistrelicu.:p.

od· "..p. pus!iti.lp.vljatLl_i2_r_stalnoponavljati..stalnoponavljati sa iv. leii izmedu kaoisledcCinav .r. "a rada).poditikaokodobrnutogpletenja(ni. obepetijevratitinalcvu ..i2_r.l p. kaoipretpo.i 2. uleti kao iv_ p. p. .:ples'iobrnuto.. koj.spredp.].91u i plest. r. utim preskoeenu p. jednom brai petlj.ju jed nom tankom . (= lice rad. plesti r. 2putaplesti2p. Deo petlje iglu i ople"i Iatim 2.<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno. licu):od*stalnoponavljatL2. zatim l.p . 2 p. debljim iglama a 2.2. •• Ino jol 2. deli.ukr'. 2 puta na sledecl nacin: obe prave petlje podie. do 2 mm. pravo.datje.p. I. plesri joS a Lltim jed nom njih oba zadnj.plesti obrnu!o.pravo.ujedno(ovaj po.obrnuto.i2.4.R. pravo. pravo-ukrSteno- . p-ave. ple5ti odzvezdice5talnoponavljati.r.re radene debelomiglom Obe hre im.: • 1 nav. 2..tim p.·stalnoponavljati. Prugastalara Brojpetljijedeljivsa3+2p_l. pre.r. plett se igl. 1 p.ple'tiobrnuto. puStit. ~ i 1 nay. p.sledecu2_p_plestiiSpredl.).. dela petlj.k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat. P plest! in 1. T.tavr'iti •• nav. IZTada _ 1.zatiml. 1.nitvoditi.' = lice rada: *pustiti desno_ukrheno 1. j ~.l. i 3.:raditikao1. f " ! Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab. nnjirn iglam •." sa 2. r. r.'od*stalnoponavljati.r.tup.' 1. prnvc: 2p. pravo.ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1. uvdi. plesti obrnu!o-ujedno.S!alnoponavljati p_ plesti plestipravo(vidistre- Saraklasja Broj petlji jc deliiv sa 4+2 I.i p"'ti'ilnav. p..i sledecu p...l izr ade 1 p. nav.eno-ujedno(kaou2.od*stalnoponavljatj l.ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l.r. i brojpe!liinjjeodreden. p_ ples!i * 2. r..do4.vo: izsledece raditi pravo. .kocitii poprecneniti petlje ubosti spredai I 1 p. plesti ispred 1_ p_ obrnuto. nav.dalje). R.1 obrnuto.l..r.}: cd ·stalno ponavljali.r. jednom na levu 3.2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja.pravo {vidisliku l}.p.):*1 p.lnopon.r. pravo-ukr'lteno.· 2. 2.r. pie". .p. r. r. 1.iv.• I Ove b.: pusti!i I nav . " .stalnoponavlj.:*2p. pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef. voditiizap.r.

p.5talnoponavljati.r.Sare koje imitiraju tkanje Broj petli. 1 r. 2. I. r. ponav- .: 1 p. obrnuto (= podiglluta 1 p.i2. r..1.podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit. je deljiv sa 2.: * 1 p. dalj .od*stalnoponavljati.. nit iza p. pravo. 1p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp. : ad *stalno Ijati.).

. ~~1r~ij~ Oupl" upletena bra ~~~~~i~~~a~: Trostruka upletena Jar .. pravo Ijati..rUPletene sare II I I I 1 I I :9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ . uvrlitisa2p.a~~or.

ledei:up.do13.spredpetljedalje = 1 petljapod.: 2p. a povratni redovi • \U ~ = 1 petlja = pravo plesrl B= 1 pedja .talno se sa po 4 p.plestipravo.avaju unutar pregled kao kodobrnutogpletenja.pravo.od ·stalnoponavljati. Saru •• 4 p.do 7..2. ra redovi u uputstvu poe.z popre~ne niti pedje = 2 petlje pravo-ujedno. 3.plestisaobanav. r.bra.:2p obrnuto. zavdavaiu radit.od*stalnoponavljatL4.Sviseobrnut.zmenicno ndesnanalevo(redovisanepar9 ~.nju p.:::~~:v~::~:~a 7 v.5.Iedeeih petljama koje pet .obrnuto. preuzeti 2 n.obrnu[o. . ~ povratni je delj. dalje. opuStitiobanav_..i1. 1 p.plestiobrnuto.: se ivicnim posebno Lbra.) kroz III = 1 petlju oplest.takodepoclii:i "'. kao obrnutog i5predovihpetlji pletenja. sa 2 navijutka pravo(igle p.2p.c. se rade na. pravo.v. zatimse perlje(nav. U 1. p..r.anitsevodi..r.prethodnog redaponovopodicisalnav_.Sare sa izvucenim petljama Ked .·lnav_.2.3. ~ara. provue.2p.jutb.asledecinav.r.juci prethodnogredase silre za pletenje nemaju znacaja. stranu B~ ~. lp.brojpetljijedeljivsal1+6p Radit. nit voditi :!: V = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja..obrnuto-ukrSteno .redoviza· sa 3 p."ju ni...:~e:~~a~s: sa . .'plest.no redov.sledei:up_podiCisaobanav daljeispredp. prema!ifri dole.ip.podici.a 6+5 r.r. .ju redov.iese nit vod.2. dole: 1.t.za opuste) kockke olak. pr ema silri ponavliat.. obrnuto.pravo-ujedno.stalnoponavljati.6.v vrbv. ~ = 1 petlju pod. do 4. nav. one Prazne samo Redov.·.lp_salnav.*nav. obrnuto.od+stalnoponavljati.u i zaHSavaju pominjane r.2.2p. broi za pletenje potinju sa 3 p.brojpetljijedeljivsa3+1.st3Inoponavljati.2p. zatim ople. r. pravo.2p.pravo.r.d. pobzn.plestipravo. obrnuto:od·st3Inoponavljati. poc. nitvoditi l:' pletenje de.

ukrstitiobr.r.1p stalnoponavljati.obrnu[o. l p. kr_ = krug .ukrstiti obrnuto(v.isviostalipolazniredoviod23.14.dalje:od*stalnoponavljati.:lp. 6p_obrnu. r. = red. 32. plesti pravo.ukrs[eno (kao'tejeopisanou13. podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p. r.ti vece. Sve p. plesti Sa pravo. r. poloiiti na jednu pomocnu . 3 nav. iza 1. nay iglu iu sledece p.r.. r. podici i plesti p-ave.!njenjenaslici).od' p. podignutu p.voditinitispredp 8.stalnoponavljati. pravo i pri tome uzet.kao kodobrnu. r.:·1p nutogplctenja.Proba pletenj. i usvimslede· dm povratnim redovima od 22.. 6 p.r. h. na .pletusetakodepravo. zatim 1.ara .3.r.o. na . bokod obrnutog plctenjai pri .do12.r. izvuC>p rada.:p. 14.ples. r.p. do 11.:*lp_podic.zatim2p..r. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p. .kao 15.r.:2 p.kao13.r_ovako· *1 p.r. r. ur6kosih smanjuje Skracenice: uk.: 1 p.di13_r. red obrnut.kaokodobrnutogpletenjapodici.:*2p. p pravo. pravo.r..nitvoditi ispredp. p. .r. raditi evako: * 1 p.r.*2p.r.t.v sa 2_ U 1.).:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak.31. r. od*stalnoponavljati.1.r.ka016.i3.. do 30.eiznad 8p.glu (vidi2. 1 p.i sledece 3 p. Sledece polazne redove raditi od 3.i36. pie . pored >:a ovogteksta parni brej pokazujemotivsa12redeva redova iv p_=ivicna petlja.r_stalnoponavljati. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati. U 19.pravo.kao16. r.p.salp i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred lnav.4. 3 nay.r . j I S. pleoti pravo.nitvoditiispredp_.16. p.18. nuto lodnosno 2.vo: od * stalno redu sesve zapravoutom •..isvesledecepovratneredoveplest.21.plestikaolS. pletu pravo.r.vo.2p.3S.kaokodobrnutogpletenj plesti pr..ome nit vodit! ispred p. pravo. (polnn.nadesnojiglinaslici4a)_2.podicisanav. a pri tome uzet.p.: *1p.ple<tipravo(ovajpoHupakobj •. dalje. svedo29. opustiti.od·stalnoponavljati.r. povratni red pravo). nav_=naviju· unu" redova_Ovorastojanjemoieb. pomocne igle pravo. 20.glu. rada.i po ielj..r. kao1. 1 p.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad.ogpletenja. ll.l p.l. nitvoditiispredp pona"ljni.. p.r.ka014_r_..r. Brojobrnutih petlji moiese iubra.11.1p. 3.• l menj.15. ali se >:a to p_=perlja..:pustitinav.r . od ~ stalno ponavljati.podicikaokodl_p.r.r_):od*stalnoponavljati.plcsti . 1. r_ll. plesti pravc.ra. pr"vo(kaou1.vidisliku4a).pravo. se . broj petlji je delj.do36. pravo 2.

3. lp. 1. ie delj. r. obrouto. ple<ti -ukdteno.nju i zavrSav.da.91u iza rada. .r.•• tim pletenj.vo:od*stalnoponavljati.:*2p.91e abrporno':n" Brojpetljijedeljivsa4+2p. la~a sa reljefnim 1 p. pomoe· pravo. iza1. 1.p. p.v sa 4+2 p. r.: *2p.. U 2.:*2.: plestikaou2.tim obrnuto. pravo. zatim1.: plese. pr.stalnoponavljati 1.ukrstiti i. sve rene p.poloiitinal motnuigluispredr. s. poE. asledecup.e u prethodnom U . pravo).2. ukrstiti obrnuto{odnosno2p. n!l84 prikazanih hra redov. sare vunicu rastresitu Kod svih pet posebno pletenje. jedeljivsa3+2p. (nit se pri tome vodi ostalep_sepletupravo. broj ple'ti 1.r. 1. proba .ukr<!itiizal. 2p.nol. p perlji p. prob~ pletenja: brai petlj.1. pravo-ukdteno plesti 1 ispred r.).juivicnom pominjana Op!:irnije petljomkojau uputstvunije j "ije ucrt ana u .4.peed1.stalno pon. "91 .ti p. ~atim plest.r.l. obrnuto.Iedecup_plestiobr· nuto.p. 2p.r.Dekorativne za meku. ne tarim p.):od*stalnoponavljati. p plesti pravo).. p.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre.vo.pr.do16.S. p.iffi za 0 ('itaniu sifre vidi sua_ Dekorativna lara.1.1p.vljati Pru9asta bra.obrnuto:od*stalno i 2.poloiitinalpo_ mocnu . 3. .: ple. p. 1 p.do4.r. '3tlml.pravo. ukrstiti pravo (odna.pravo-ukr· 'teno. c. 1. obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1.vim povratnim redovima redu podizu ukr!:teno pleispred p.: 2 p. p. r. st~lno . plese.r. . petljama pra~o·\!krSteno po_ lpetljaobrnuto 1 p. ponavljati x.

vakog mo.igle). ~a".amedupro. tiyanalaze. se radi prema gomjoj mri z.do16. 4 p pravo. 1.ne 2.. bra sa reljefn. p.e ukr'teno opletene p. Broi pedji pletenjedeljiv jesa12{zajedan Svi povr. pomo..plestiobrnuto(teksadapustitiobep . p.asledetup. pletenje: sifr. Kod probe pletenja (gore) i~medu . plesti igle ispred oplesti pravc. 1.tojanje rncfe da bude isire.nakraiu 4.tim y. p.. zatim 1. . do 30. 1p. s~ vode ispred p.zatim i91u . 1.sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos. pravo·ukrheno 8roj petlji jedeljiv so 12+2 p.talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu .e4obrnutepet!je:OYOra.p kaokodpravogpletenja.stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1).raditiobrnuto.no).p. plestiobrnuto.iz. 1 p.pred4.). (pri tome nitiyoditiispredp.plestipravo.S.3. p. se pletu prema probi ta motiy8 p.).Pletesepremasifrigore iz polaznih redova: te petlje se na nali.preostaje3p. r.N z.m pet'jama N 2.plestiobrnuto(odSp.pleotii. pcnav- l. pobzuje motiy koji rreba .r..uzetinalpomoCnUigluipololiti ispredrada. p.spred rada. polotiti na 1 pomotnu sledeCup. tim 1.prevuciiznad.tor)+2p.p. pr. 1.p.p. {vidi probu pie· tenia de.p prayoipodignutup.):sveosralep.tni redov.:ju obrnuto samo se podi.vo. p.. csim pra- .

4 p.ukr.po2nav.enarunenaCine Najeeste skim« se ovi elekti postizu podignutim grupama petlji petljama..pravo:od*. 4p. pcavo.:*4p.3. dubinskim pletenjem. pravo--ukrSteno. ali .pravo. pravo"ujedno oplest. povratnom redu 13 nanaju takode pravih petljL nasledei:i Moriveraditi ..ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica.raditiobrnuto:od*stalnoponavljati. 1 p.Slika2bpokazujeupl tanje sa . aliubosci. 3.ledei:ihSp. ~ara: nascaju na sledec.). 2p. 1. 1 p.teno. .Sare sa namotanim i tvid-sare petljama Efekeitvidailitzv. oplesti pravo. raditi obrnuto: od·stalnoponavljati.bobihnesaredobijaju.r. od 6_ p.bra:brojpetljijedeljlv. obrnllto. bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim (vidi. 7.r.4r. »dubinradom iii obmotanim I.oplestis. r. r_ scalno ponavljati 2..:plestipravo.(opustiti nav.podici2p. pravo. bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p. n"ein: .pre_ 1.Iedecem omclI Sa sledecom p.pravo. do 12. 3 puta ovih petljama .r..a6(+2iv_p_l_l. Nit voditi iza p .'''4p. aanm 1.like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi.·provuci od • jos 4 puta ponovitL U . r z.. ponoyo prevrnuti. Zatim 6. do 6. plesti pravo.Iedecom bobice pravom petljom. ple'ti prevr""ti rad.plestiiza 1.r. 6 p.z 1 p..: *2 p. podi6 . p.tim promeniti Sarli.talnoponavljaeL2. plesti obrnuto.voditinitispredp.plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup.jeod drugeodyojenasa6r_ nalin:utrei:usledei:up 1 omcu.:*2_p.u odeljeni sa Jedna!iara.dublje. a 4. podignuti sa nay.:od·stalnopon_4. p. r. do 12.5. naizmenicno 1 p.r. plesei kac 1.

moqv se ponoviti i na v. r. $v.. :·3 p.r.5 vatiti .plestilp.obr· nUlo. pravo. a zatim plelu "robu sari broj se nit vod. (uklju~ujud Iv. a .tim 3 p.pletupravo.Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze'. 2nav. r. . s.~me.·1p.asledecom p_ pravo_ujedno.od·stalnoponayIjati: r.J.pravo..2nav_. podii:ikaoul.r.odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed.) l. z.9. zaYr~iti sa 1 p.]p.r.v. podicikaou1. ispred U . pletenja je 'leoma polunom se rnoqu 3p.t.od*"alnoponavljatLR.eSp. dovi no.r. 6. lay"iti sa 2 p. sa 2nav. plesti .r.kaokodobrnutog pletenia.podiCikaokodobrnutogpletenja.nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •.lji je deljiv 4+1 p.a4.sledece3p. izmedu toga sc neparni U3 reo plesti po sulno 5 p.. r."ijuckeda J. se "id.eim rastojanjima.plestipravo. pravc.do9_r.. petlji.r. redu obrnuto.ru toga . obrnuto (pustiti skliznu). uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp.plestis. dalje.. p.pravo.r izvucene pravo.ve petlje anavijutkepustitidaskliznu. 6.ahrasenastavljausvakom4. prethodno zavditi p..R. $. U 2. p. pave.• 2nav .r. p u 1.I"decem 6 •... ~liCn. koji uvek obuhvataju brej petlii.obrnuto. Mot.:1p..pravo.* izyui':eneniti plesti izS. lara: p<M. plesti pravo{vidislikeSaiSb).r.Sare sa prethodno izvucenirn nitima 5.a7. r~spor"diti .pravo. !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje. sara: plete tzv. desnomiglomprihniti i plesti in sa sledecom n.-"liL Ovoi 7.. p-ave 2."..nitivoditiispredp . izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno.8. hra leptiricaobuhvata5 Mot.i izvuClniti..podiCisa3p.pravo-ujedno:od·stalnoponavljati. r.stalnoponavljati .

redovima bo obe prav . P iglusade..vim sa 3 (i 2 iv.'tajukadase2.). to obe !are Sari S se ukrhaju pravo(vidi podicina Sare sa ukrstenim petljama !~.a ukrstiti izmedu nastaylja posle Sara 5 i 6.aizmedunjihjejednaobrnutapetlja. Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto.. za obe !are petlje redu. kaokod pr"Yog pr"Yo.ilrama uglu broj petlji je deljiv i 2u sa 4 (+ Iv. nutoi!lpravo. petlje polnnim sliku7). odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii fl. ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto..•• ! Plerenice pred prethodne petlje I. a 2. broj petlji je deljiv u . N. sa kojima je pred513vljeno su znad ukrstanje u desnom gornjem pedji u .t' abrpotrebnojeukrhanje izvesti ovako: 2. p. oplesti. a pletenja. . Obe saren.nanalevo. p..:ne igle. petlj~ zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle. a kod ukdtanja pravo ispred 1. Na slikama 1.e nalaze2obrnutepetlje.~~e~~~~~~~~ i . kod bre6. polaznom i POyNaslici premaslikama1 6 redova njih . Ukdunje Kodobrnutogukdtanja se mote 'lye.tern) mestu Sara) 1 praye ratnom 4.r .). tatim plesti ukriteno 1. pieHl.e podiie pomotu 1.srodne. odnosno sledete petlje pleHi in prethodnih petlji. odnosno ispredprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih i bez porno.Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti pomocnu iglu.esara i 4. p.ilisledecepetljeispred1"odnosnoi.ubostiu2 p. 2 i 7 'tavljen. (1. moie se raditi .are sa ukdtenim pedjamasu yeom.) . petlj.

Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv.<a. 2 p. 2. 1 p ple'ti 2 p.zatimp. . l.r.).).pravo. r. Petljese ukd.gle:odpocetka pleltip.prevuCliznadl.pravc·ujedoo. r.zatimp. r. i 2.obrnuto.r.obrnuto.. meniCno 1 p_ obrnu[o.' U 4. de6. pleHi pravo.-) se preme'(a.u 2 pomocne igle.).l. prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca.). a r na pomocnu 'I p.ti kao1. a Izmedu uradil. r. p.l. p. vidislikuBa.j usvirnosulirn i 3 p.). obrnuto. r. pies!. r.pu<lit. pravo_ iglu ispred r.2p_ple..od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc.{vidi 'trelicu.= redsare.: rada. U 1. do 'I. je delji~ naizrnenitno)p. r.plestipravo. Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv.!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv.av 'are (moti. r.p.obrnutoi2p.. Cd' . prayU prugu ukr$<iti u svakom dosled kojim . povrunirn ·3 redovirna plestl p.Z3tim1.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o. 3 II 2.. U 1. 1.ple$<ipravo(virli ponovi!. 2 p_ pravo.trecusledecup.p. pravo.ek u .. 2.i2. 3. p. raditi pravo. 2 p. 1.: naizmenilno (nitvoditiispredp. 3.taju 8. r.3.talno ponavljati.:naizmenicno podic. 1 nav..au2. r.2p_plesti strelicu).enin pruse i potrebne . obmuto. p.-aju reali rrebaplestil_ 4.alinepustitisaigle.sapemocneigleplestitakede pravo.stalnoponavljati 2p.: ·2p. stalno pona"'j~tj Sara i 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 poslednju p_ pravo ple. r.do4.e pojavljuju. obrnuto .obrnutoi'lp. p. p. uzeti '" 7 (+ 2 tv.slika9a). pravc.kern . ples!i nailpetlje kako pravc. 4.1. syaku S. stalno ponavljati Sara 10: brej petlj. r.v.'edece2p. r.

ledu koji jezapi'an ovu !laru plesti prema ')"7" ut. linije prebaciti n.]" ko.. ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple.vi povratniredovikao2. jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu. .rraneobrnuto 1..Sirokeplecenice Umes<ouvodnih.ni doS.i10. zatim ".." od . <estalno 4. pomoonu iglu iza rada. bra: 3. . u vaSim pod"cim. pravo Prve3p_desnoodkmelinijeplesti fla 1.eno obrnuto-ukr'. navljaju..m u Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada.o pravo-vkr'..... '" g.. pravo prema ucrt:mim '"ac. r. redo.ifri " . • ne na§arekojescpletusaobe. tim slede"e p. do). . pomocnu iglu zatim p_ oplcsti prcma skid linije r-ada.eno c» ""'11.' !/i~~ Perlje desno . S..". obrnu.. . pletu ~~ ". redovi se popletuobrnuto.1." ~~~ ".do • • = 1 petlja = 1 pe.ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple..ma p.. r_sestalno ponavlja kaol.'ja = 1 petlja pravo 81 petlj.enice.a1. 10. r. i7_r_se pletu a. fara:svi povra. do kme iza prene'i <la 2.enicama sifre. r ._ ..

Iglu ispred sled" koji .Svipovra. cada i pleHi p_ prem:l redoje da( II brojevima _ pravo ~~13 • •• ~~7 •••• • 9 1 S.do28. pomoenu 5v<> petlj" 'kid rada. Zatim pdkazanom fl. 1.akozvani »me daljon«3. Prve 3 P lI. redovi 21. n. porno(nu igJu.a porno. n~ 2.r.Prve3p_ple"ipravoodko. . ze..i9.Iede':" 3 p. bra: kod ovehresu i pcrreboc 2 po- moen" .pletusekao l. do 27. 6.gle. POIllO':"" rada.).r.korn 7. rade pravo se Sa izu.Iib prikazuje .r. do 14. hra: .et.SvipovrarniredoviS"pletuobr.91u i1. ponoviti. r.l.niredoviseradeobrnuto. a sledece iglu ispred po redosledu 2 p. u. (ad 1.. r. Svi pol.iS_r_kaoil1.r.S(.et.lnoponavlj." 75 . 2 oples" fl..zn..elinijen" 1. nuro.

lie. nasivak u drugoj boji koj.arno nekoliko pettj.. Ova promena. je !irok .svakapovriiinapletesopstvenim nltima.levo dole. nasivak .dcsnogore) Na ovaj !la<:in maze se plest.. sa dru90m . vidi sliku desno.znad pre.znim boi~ma nije nit druge boje vodit..zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui redu.hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2.plest. pomerasetakodezajednu redu petlju zajednu u$vakom Doptetanje Kao cetv'li jednobojne primer bre pletenja desno dole) vide (slika <I i proba se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l) pletenom delu po boji bojom. Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi . kako se 'menjuju niti vidi se jasno na.Pletenje sa vise boja Ukoliko potrebno ielite .e ne virli na lieu pletiva.vei:". veee povr!ine sa r. 3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn . 3.Iedei:. sa naliti" do .eg motiva kojisepojavijujeuistojboji. boje na drugu.

vidi sliku i"e nit. red'areza Sa". . razlieite u bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke.eboja.kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta.udrugojboji.arizabrojanje.prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke. se.eiu tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti.calih boja) za brojanje. radi iakar potrebnojenittedruge se plete prema iii norvelka sa'" u dve iii boje (iii o. Vaino je pri je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n.odnosno.Ukoliko vi. Ukoliko se plete u krugovima.levo(= polami red) i sa leva n. hri niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima). da se u sledec'm redovima daije pocev od ivice potrebno je niti voditi istom hrstinom . boja. na Tevo Da bi oe dobila iii fakar-hre). medutim.no.laze petlje 'spred sebe. ne mogu uvneti. niti drie 'tal no u .svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim svaka kotka potrebno tzv.titi kao levo gore). odno.e Zil ple[enje«. rrebiti Ako 5'1 radi sa tri iii vi. brojanjeseCitasade5na (ked visebojne norveske kako na nali"ju ne smeju da za. potrebnoje iii sledece niti tako ked niti. de.vak.no (= povratni red). scrutsana d~ sc rnliCite adase za vreme pletenj. ))napesta" jc tako redovima.'tom r"poredu. potrebno Ova sp-ava je upokon_ voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste t~v. . mogu voditi i c-eeu nit ravnomerna obmotari oko iviene pet!je (ukr. Niti koje se n. Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja. adruga.

!'diCi. " r. r. a 3.nu j piece . 6..men''.r. vunicesvetle boje dolazi 1 c. 1 p. ~ara.trelica 1): '<retiu plelenje. bra: brai je deljiv Sa 4+2 p..Dvobojne visebojne sare Na ovoj i .1. 1p kao 4.an.joslputpravo-ujedno).5. ali poceti . r.do6.r. Broj petlji je deljiv Poslepo2r. om~u provui:i sarno ispod. r .I . posebno.·1 obrnutog plerenja p. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice.pravo. rad. Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r..kaokod vodit. r. za flare u dvobojnoj jzvedbi. ple.e patinje i lavrsava u redovima petljom koja '" ne porn.nje petlj.r..pravo. tam 1. ple.:plesti kao3_r_.:*l skid pluti svetlijom. porucujusekodobradehrenihostatakavunice .e provu~ena omca sa . pravo.r. iza p. plestiobrnuto..I .talnopon. i 8.klizousaigle.ti pravo-ujedno inepustitida. i 2 r . nit 3p. se ubada2 r"odno..zavrSiti . pravo-ujedno.1p lavriiti pravc. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p. 5.r.: * 1 lvezdk. kaoiS.sulno penavliati 5."i.. povuci u 1. sa 4+1 .no.ei nai.vljati. i 2.4.r.com. decom p. 1.ledecepravepetlje.crelicu) brai petlii je deljiv.do6_r. plesli provo p.uzetinaiglu plestii<te3p. 1.vetlihp 3. (= 3 p. plestipravo. Kod .:nom 1.podicisalp pravo. 2+1 p. lev" slede posle" r.tvodiiiispredp. radi. do 4.1.1p p. i 2.viI'! Sara sa .. tamnlie vunice: u . 2. promeniti boje.lp plestipravo:od'stalnoponavljati R. .vo:od*.:kao3.. i 6.'. Poste3 p.decem r. prema pletene p 2 oznacaYa je iznad poslednje p_ prave. promeniti boju. Na .:3p. dublje 4. bra: (vid.il>.sledecu naviSe i uzetl na desnu iglu (.ti sil1p_pravoir. bra: de$n~ trobojni leva slika prikazuje dvobojni. i4_ r.Iic. sara: posle6r.adesnohrau3 beje.dueoj nran. predloiene hre pre. Posle po 2 r. nijem vu()..stalnopon. u dub. zavrsitis. r.3. 1.vljati 1.no !vetlom "unicorn 1 p. r.lnav. levo se vidi ise~ak raden u dye bOje. r.pr..3. i 6. alipocetisa1p.poditis. r.

nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati.l. r. 3.od*stalnopojavliati. do 16.unicom. r.sal zvezdirom.vim povratnim podignutu p redovimaponovo prethodnog "eda anitvoditiispred. i 4. do 4. iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po.ple. plesti obrnutc. p. r kao 1. ~ 1 Ivez- dica(kaou2.r"alipoceti lp. r. r_ prema mri .izmenicno ple't.: 2 p. N.pravo lp. Na poledini radan3Stajupoprecnepruge • 8 ~ = 1 petlja pravo = 1 petlia obrnuto = 1 p_ ho kod obrnu_ nit voditi is_ togpletenja.kao3..pravo. 4p.I . . plete. vunicom.do4_r_statnoponavljati 9.·1 7p.r. motiv sare ". Posle 16. dalie P'n~:o v~~~t~b.. Boie se menjaju usvakom r. se bOje meniaju. .3. p.ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta Ova lara se piece zabroilnjepravosalica_ u2boje . P..:6p_provO.ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2. svetlijom. pravc.podignuto . vunicom. motivusvetlifom tamnije yunlee i meniaju se boie kao do .zavrsiti '31p. r.ve[lijom .ostalep.:*7p.do8.pravoizavr'itisa 10.podicikaokodobrnutogpletenja.al ilp.:tOpg ~ lzvesti ~ifru.l..R.brojanjeseodnosi sliku hre sa strane .r.amnije..-'toji se iz 16 r.S. r. sa !ifre tamnijom . i posl e 4.stalnoponavljati. 5.r. Posle 16. 4..pravo. ho r.1p.l.).pravo.akodeinasrrani77 motiv.e nailKada je r vunkom pocinjesesal7_ _. U .Jedan seplete nailmen.od*stalnoponavljati.r. r. tim se pletu 1_ i 2. ul.dalje ~Iet:ni:. r. 'ara: broi 2 r.• prema !ifri Pie- tenieieovdenalifriobja!nieno ._do 4. pettji 2r sa 8+2 p.. predp.tiobrnuto.zavr!:iti.r.pravo..R. 41 2 na Sara prikazlije jedan sifraz.cno menicno izveden1. se iglama bez dugmadi iii okruglom .podidkaoul_r. r. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r. a 3.

Vezeni i kukicani ukrasi .

.aieni..ek:~. vlacenjem niti se perla nitdajejojc.tena visebojni vez perlama. jedna sara zahteva proproa pravo-ukr.kaoinaredosleddatuuputStvu zarad.ne uk.Vez bobica Ova vrsea veza pletenoj odeci.I~k~j~e~~ koliko nhteva Sara.. prub Bobicese raanovrsna ne moraju veoma mogu':nosti nosile kao ta.. priroda i rnne »izreke. Pre poi!etka rada izveze Omiljeni motlvi bili SU cvece. na Samo vestl vet i uplesti i torbice U dob<! bidermajera su se rado veeene od iiarenih peril.~a~O!~:j:n~. Ion. potrebno je paziti tacno pisanihperliusvakojboji.« i'arapa i rukavica godina. medutim.ukdtenimpetljama. na broj t-- . a ponegde i veza perlama potrebno je veoma strpljivo {:~~z~~s~e~l:d.rstinu izvodi na lice rada. Biloje uobil'ajenoda se na ivicama ime Iii po~etna slova.Opleunjeperliradisepravo. Ukoliko.::)V~:n~ia:a.

r.R. plest. al.juci. Ova vnt... petlje !ljit.Od*. pravo.1 p.prave.yin na levu iglu i plestiebrnute· petlji ed pond.anavijutke koji leie izmedu i po. 1.od *stalno ponavljati R.ti izpeprecnenitipetlje.. koja nije u BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l. pouebnoje .. plesti . do 4. 1nav_*lp_provo.. sve povve. 2 nay. r. em qcre.ja(nitleiiizarada}inavijutke.. ·sledecin6p_pod.l.*2nav p. c_ 1.. r.r. r. do 6.talne pOHvljati. da se petlja lzvuce. nit) Dalje ubesti 6 delev" _ povuri .pravo.r.. 1p.3. 2.:ed*stalnopo· navljati.1. r.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno.talno Brojpetljijedeljiv.. pustit.og pletenja (nit pri romeIef izarada}.r.. ponavljati.itisalp.zavr'itisalp.plestiobrnuto.hodnog reda opustiti i izvuc.do4.pravo..r..stalno .2.1nav. ravnomerno gore.kaoi2nav iza 6.r. lp.pravo.zavr!. zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati. r. p_ epustiti. .u gla".lnav .alinav_pre.le 3.plestipravo.·2p ple. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno. 4.cikaokodobmutogplete· . prihvltiti jes jednem "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p. 4. hra ovill klizanju izmedu pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom uputstvu posebno pomenuta.r:pustitil.r.R..t. navijutaka se zahvaljujuCi koja lei.1nav .. 1 p_ cbrnuto.pravoisple.3. Ravnomerne leSt p.p_ne daskliznusaigle.od+nalnoponavIjati. ~. omogucuje.lp..p. kraju r. sa i9le.vljaci Brej petlji je deljiv sa 6+2 pravo_5. p.zavrs.a4.!i prave-ujedno. 1p p pravo.*1 nav_.Sara radena od navijutaka Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav.iv.ledece3p_podiCikaokodobrnu.r.lnav..obrnuto.6. de 4_ r stalnepon.R. ravnomernO gore.lnav. 1.plestiobrnuto.1p. da se broi petlji poklapa ponavljati N.a2"av.pe" vuci etprilike 1'/. efekti.zavriitisalnav. (vrn i91e sled..pravo:ed*stalne pustiti.·... ponavljali.nav. Svi redov. 2. gore. vratiti n. ebrnuto.e. vratiti ·ujedne. ne opl.

r. p..2nav . R.doB.pravo.od· Halno ponavljati. pravc.. r.lp_pravo. z..do8. nvrsiti sa 3 urnesto 4.r.). r..(vidi suelica oInahv.: 2 nav.. ne okrenuti. "Sp.plestinajpre5.a U 10.2nav. preset pravo.stalnoponavljati .r. Sa 5 p.poslesvakep izvesti3nav. r. pravo em gore.pravo. pies'. Posle 11.p t ak od e nale vu i9 IU~ s vih 6 P_ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo. S. Favo. do 3. r.uIetin3desnuiglu(vidi6. i 2.r. S.6.:·jednap.p. pravo.i8. plesti sa 1 p. pravo.l p. plesti pravo.r. iznad 6_p_. pravo.Broi petlji je delji" sa B+2 p.vnomerno gore.obrnuto.2nav.r stalno ponavlj~ti Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l.r. r.i7.r.1.pu$titi nav_ i izvu':.r.r. do 10. Od' stalno ponavljati.:3p.2nav. 1 p_pravo. 2 nav .: 2nav_. Raditi iglama bez dugmadi..r.od*stalnoponavliati.stalnoponavljati Broj petlji je deljiv sa 6+2 p.pravo. p. r. Iavditi 4.:ilyuciiv.pravo.*2nav.nav. I. i 2.plestipravo. pletenje 6. r.izvu· ci ravnomerno.il plestika04. 1 p.vratitinalevuigluipodici4_do6. 7.od* R_ zavdit. I.2 Levom iglom izvuci 1.od3. 8.1 stalno ponavljati.2nav.ll.2nav.: 0 odslede':ihBp. r.l.. do * sledeCih . 12.d08. p. r.pravo. r.r.l.3.: lp_pravo. p.• are) 4.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati.tim plestipravo.p_otprilikel 6p. p.pravo..p. R.svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle). 5 p_ pravo r_pustiti. i 6.

Pletenje izlomljenih sara .

.1 B 1 01 .d 2 Objdnjenje znakova p-ave obrnuto nasifri obrnuto-ujedno .

Sara paunovog pe~a .

ara Brei sa petlj..Inoponavljati Skracenice. 1. !.=petlja. Broj Sara 5a kosom prugom '" 5+2p pet1ii sa je delji.p. <:ik-cak linljama sa 4+3 p Broj petlii je delji. rombovima je deljiv sa 14+3 p.en!" nalui se na ..=naviju<ak.nav. Sa . s(.Jednostavne azur-sare radene prema sifri nalnoponavIjat. = ivir:napetlja.iv.p. Objasnjenje S(rani86 iifre za ple.Znak*obelehvaponavljanje..

izOld n • = 1 petlju ·ujedno. do 8.nisuuneseniu'..e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova.h nalazi.= 2 petlje .enasledecojs{ran. r.na jednog .v S3 8+1 p.fre. Obja'lnjenje.e obrnuto. 2. nieena jcu $vakoj sifri 'trelicama. nalno ponavIjn.pletu .streli. k p. (proba pletenja pokuuje2st3va'lare) ea .udruki'ijeobja.jutak = 1 petlja obrnuto pi est. ~ara: broj perlji je delj..kracen.stalnoponavljat. posle1.u.gore 1. 0= 1 nav.v.Objdnjenjeznakovalifre zaaiur. kojima poo.Svipovratni rcdovi... (npr 81 p.t.ce. = 1 petljuprevuc.vajusvir. 1.gnutu petlju prevue! plesti pravo-ukdteno Sve aiur-hre sa ovih strana . strel. pocinje . do 16.ukolikon.aovihdvejustrana. izoad = 3 pctlje poditi. Dui. pravo . lara: broj petlj.=6x12+9) 1.eizavrsavasesap. 5ap. r.are.. 2 petlje ple5ti pravoa pod. je deljiv sa 12+9 p.njeni..nju i kojima zavri...ispred1.= 1 petlja pravo 8 .tava lara 09raR. pravo_ujedno 1 pctlju ple..

obrnuto ·lp_pravo.t~a f/c:c~e up:j::~j:\:. r. navjjutak nav. .vim osnovnim reci' (opjsima) skracene petlja= p . ::::j~ = ! 6.1. odnosno 1. (npr.iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p.aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad . saresc scalno jzvodj_ Sif.Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu..p. 3 ponav" plecenj" 5.arutrebaponoviti.Red zavrsici sa1p.bra.do 8. 73 p. gore prikazanajena levojstrani = su .pravo. iviCnapetlja iv. do 12.eovako:iv_p .1p..=5x14+3j. 4.Objalnjenje U tekstovima sarama skracenica uputstva i u . sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje {eksta! znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore.obrnucoisaiv. Nasljkana Poslepo12r.. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda.lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima ~~a~~. krug = kr.are. obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact.. probaplecenjapokuuje2.1p. red = r .7p..:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp.obrnuto.trebaponovjti'aruodpo<'etka.hresestalnoponavlja{10.p ..do10.Iedece = 10+3 p.tavaiiareu'irini.. 2p..~a~:::rv~::: 1.r.red = povratni red). bra: broj petlji je deljiv sa Probapletenja prikilzuje 3 "ava.'. Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja.

Ista sara radena u vise varijanti: kao cipkasta povrsina iii kao umetak .

.

kaklin. . najvise S krugova (prema broju petlji). plerese palac. krugov a.6(ili ple. pomocu klina broj petlji kl i na mora za palac Na najsirem da Se uveo.kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii.Pletenje rukavica Rukavite.poreduje.je.e namiCu lza klin.".osobinavune 3 do 4 nove petlje (zavisi od rukaviee). fl. Dod. da Ii je ruk.e u 3. manji klin).vice (po pravilu so. Samo ponovo oduzeti pedje sa maiog se fade mnogo jednostavn.i beleiese I'd inad. dye petine broja pedji kod 1S pedji klina pal<a. Strel.kuuje poce .3doS pnt.ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e. Za koji se s.ca pr. Otprdike klina palca{npr. sa mo jo. Kadajezavdenmaliprst jedovoljno.e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97 . U svakomslufaju trebalo pre rada napravi prob.urezervis. navlaku.idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova.e tatno prema mogu.ij. Od palea prema potetku prstiju rub .e namice 6 petlji za unutrasnii.lidugacka.knut i zbog tOS" . od najsireg mena za parae.ejosnekolikokrugova.ee .uZava.klin.mefu) radila identicno Il!uci pcocve broi petlji. Svipodaciododavanjuioduzimanju ruk.tali palacdobijasopstvenu prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra. ponovoonol. Za normalno oblikov. pO~l!tka prethodnog prihvatiti petlje Kadasu gotovi prsti. prve de. kraj niti. fla tom rnestu uvecav a.. dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke. i . Oduzimanje za vrh ra. Bezobzira drug.vanje me. od tog mesta se mOra oduzimati. a usij!!. Ukolikoima zujetzv. . da bi se leva (u nil uzimajuCi i ne kanuai oduzimanje. Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje.canjem prelua petlji n~praviti novi i.vanje Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno. iii siroh bi dase tanka.ikaziprstnavlakeistedufine. bo »meri«. Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg.a o. Vrh .yak.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse palea. krug mora da broj. deo pale.nu ruku jeraditizadomal.1l palea.nezanadlanicu.uprotnom . kratka plest. Nove perij!! .nom).e zarefe iii se povebriiljivo bodom. uobzir. deo pleteneodece.. de.tu ovog se vrs. $Iedecim Rukavice krugovima pesniee s"klin.enim 4) petlji. i tu se mOra uraditi klin..Sastavljanje nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i »mostom«). potrebnojeu klin. dod. ruci jc j. Nitsesaunutrasnjestrane plete. iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima.e broi petlj.Petljl!sedelena3 12bo~nog m.Produietak pale.Zasvakunavlaku potrebno je nam.log klin.dabi petljesa prelaza potrebno prel ••.t.e ponovo . k klina pal". Koliko krugovatreba ple. prenohosepredenaradzasledeti se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake uzetl jednu petlju.st. za otprilike jednu trecinu. pocinje . Kada je zavrfen manji klin.re.nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta.ne ruka.se 2.

1 p. pravo-ujedno. Ove p. .e iiri prema obema "ranama 15 p.Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle 7.p. ad 3.a liea an d I a n.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada. 16 kr_ (odnosno pravo-ukriteno.: 1 p.yake isplete 'eno).i6.). pravo"ukrsteno. (sl. 5) raditi vrh: 4. Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu . Ijati.adobijeteljenuduiinu .Iedecem prethodnih oduzimanja 1_ petlju ple>!i pceevc po 2p kr. 2p..Iedecu 1. 3. ujedno plesti na isti n. Palac 5£ ispleta ispred i peste 6 p.p. preylaci. pletenice na iglu (sl.4.ukr!teno.mice 6 p.uzetinapomocnuiglu Posle kr.. zavrsiti S~ 1 p. Posle 24 kr Yrn Za kaii prst it poprecnih niti po 1 p.pravo_ujedno(=11 Usledecern kr.Uputstvo p. podici pletenice. Peste 6p. s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr.l p. ple. p_i 2 putasHku Zatim ple. U .t. 2.to klina se n.alica(poslednje dodajc1 p. sa pomo':ne na ~e!iri igle (iii pravo·ukrS.!i joS 1_ i 2.1p_obrnulo. p. pleni3.i2putasvaku4_iS. 6).• podeliti zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo od 'stalno 2. unu<rasnjiklin: usvakom 2. za 1 p.lp.pravo. . i4.pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28. kr.ledecinacin:obeprvei'poslednjep. plesti 3 kr. sa pomocne . i 3.e radi vec kaohojeopisano. sve dok ne iznesc iii pomocnu nit{.1.aposled_ njasa. provo·ukriteno. 3) vuotca srednje 24 p_i 38 kr.S).l kr. 2. izve'ti jo. p.obrnuto:od·stalnoponav. zuirn poceti sa do mal imp r s t o m. p.prayo"ukrStenoiz obeleiiti vunicom druge boje svakorn klin .tipravo. plesti prayo-ujedno. i to se it malog klina uzima Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje cetiriigle. i S. iz 4.pleteniceplesti odnosno pravo"ujedno. utim igleple. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p. nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb komplet igala br. pravo-ujedno. p . i 5.Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti Iz p. p. i3.ledecomp.:*lp. kr. sa pretaza prihvatiti 3 po. pravo·ukrheno... 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ 2p. prayo . = petlja.gle plesti obrnuto. zitirn 2 putasvaku 5. l. plesti kao p.4). pravo. ho i 4.cin u 'uprotnom srneru. Yr h odu_ zetina. p. Kadaranflic.. kr.p.ovih15 p.pletesejoS6kr.pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano preo'talih 17 p. kr_seoduzimapremaobemastra. pruga 3 i91e i plest.do4_kr_stalnoponHljati Za ran fl i e u namaknuti 44 p.pleStipravoipodignutup. 12kr_. Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p.1.Iedecem p. a 2 sledece U . obrnuto: pona. Dodati l. 2p 3 p. ujedno Lev u rukavicu kr.i4.preyuCiiznad. se radi kao za domali prSt. podelit! nJ potrebnu dulinu). U sledecem drugom p.llati.h. = krug.kr.1 p. Kadakrugponovoima49p. obr-nuto.) dodati 5 p.bezpromenebroja petlji i pocinje se sa strane rnalim prstom.ukrSteno. namaklina1 prcc se t. Uz to na iii vrh . = red. ujedno.zavditikaoul.kr. a za manji. Na me.aprethodnep_. pravo. sa nadlanice (= 4. lznad pletenice).zavr!iukrugipleteiznad23p.sI. prayo Sa unutra~nje se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p.pletenice (= mali prst) (odnosno prernaduiini) na 6 p. 2.)n palaese nitipetlji:ove steeeccm 3. za rukavicu na slid Na rukavid (sa slike) na mole r. plesti pravo a . na po 10 em odgo· jacine. pri i:emu se iz popre'ne niti petlji 1 p.plestiprnvo. (=2/5) nanovo..

lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane.1698.iz vi.godinc Fo.e. jedne od kceri vunenlm da rukom caraparna po brine 'leo· ra(fene carape postanu Mcda <e i dana$ povremeno rna aktuelne .i.iradenaod..Iz istorijata pletenih carapa Kr>ljLujXIV Vajg@lovagr>lik.ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan. nogu" U doba rokoko-a. cia kraljica moda vee dozvo- "Trebalo bi da znate nije nem.vile.ogr. iz vremena oko 1900 neraZen odbacujeearape. Ijava neSto krace suknje: kod dama ..fij.

.

igll1 (uz petfje polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog itohzadnJ.petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja.vakom pravo-ujedno. tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje. jos 2 petlje Sa 1.e primeni jedan od ta dva na- .Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku se pocinje u jednom povratnom paran.hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u dela pete nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa.pletuse2petljeiznad petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute k lin a..2petljcpravo ·ujedno.1 petljaobrnuto. U prvim krugovima petlie prihvacene iz deloya om. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja.6petljiseradiobrnuto. Na 1.dalje1pctljapravo. 3 same 1 igla. bi trebalo pravo. Na sliei Sje treba ponavljJti u .. Ako je broj akod 2perljeseplctuob"nuto-ujedno. dodaju . iglu ple"i ujedno. n.ukr_ seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete.ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« iglu kruga [srrehca na sliei 7).1petlja.2petlje obrnuto·ujedno.1. kruga poeinje oduzimanje za Na i"i na 4. petlia se podiie kao kod pravog Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji).prevrnuti. Po'leevikiebroj pocetbvrhJ(= nastJvak krugova broj krugova pre sveqa koliko ima petlji posleevikle.edaljeradiobrnuto. a na 3 petljiostaje malog pesta) igle.a4 sliku3. Cvikla Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju pletenja. Petlje . Produzitina (= petlje sa 2 S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete. dufini stopala (vidi upravlja prema 2.e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili.broj5do6). 1. igle koja»mirl1je«. Na 1. Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine. Sa oduzimanjem r~du. Oduzimanje krugu.prevrnuti.popravilu pala isti kaoobim gleznja. zatim prevrnut!.aste iyice plesti 'teno Posle 1.

.

'6117 " r....'''. HI" "I'! 19i1O 56. " ''I'' o'''O<'''"i'.."'"jooj ••• """ .' .....Registar :.'J~ ""/..' O'.

U starnpi goblen prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ- .

BURDA rnodela din Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi i zadovoljstvo knjige 60. krojenju svcte i Itvenju fena ida Prir-udnlk rnofete zararna NOUT vasih Cenc fel]e nact i novih kod $vog novina. i samcustucama.u krojenju prodavca i U v.idnim rurn ovaj rene prtrucnlk a rad i malim postaje pretvara 0 SIVenJU »Zadovoljstvo .Novo na jugoslovenskom trzistu u zajednickorn izdanju nolita burde Zadovoljstvo u krojenju I lzdavanjem -Nollt i Burda vole same da stvaranja uputstvima tajnama krojenja nerazdvojni u zabavu i proverei Sivenja. svake prijatelj :z:adovoljstvo prakt.- .