Burdina specijal na izdanja

i prtrucnlcl
za rucni rad
U zajednickom izdanju NOLITA
prirucnika namenjenth specijalno i

BURDE pclavtce se na jugoslovenskom
rucnom i radu. Svakt prirucnik

triiStu uskoro cttava serija
vrstu i rucnog rada sa-

za odredenu

dri; pored opftrnoq uputstva za rad

rnncstvo

ilustracija,

uzoraka. proba tada

modela

Burdina
specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU
Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT.

BEOGRAD

1973

BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit I.©ModerwerlagAenneBurda 76 Offenburg/Baden.~: IzdavaCko prcdutece Stampa: Izdavacko"tamparsko NOUT. Subotka . Bavar<ki nacionalni muzej. FotoOejninger KG. Muenchen German.IWS. Bad Berneck. Krefeld. 76 Uta 0011 Offenburg/Baden Burda·Oruck. Am Ke'tendamm 2 Telef. Beograd.zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3 Saradnja: Stampa: Renate Schroeder.d. Infoplan. Manfred Boe"h.kiarhivfotografija.v. Izvorlo(ografija: Burda·Studio. Stadt. Nuernberg r"orij.ki nacionalnimuzej. Arhiv kuce. Terazije 27 preduzece 8IROGRAFIKA. Schachenmayr & Cie Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik.

uacija pletenja znati 0 S"aoe Sta sve treba vuni Izistoriie Odobrimo. tkani rad.m. Obj.gajtani Popravka i nega pletene cdece 56 Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune Uzorci i sare " 5S-61 62-65 66_69 72-75 76-79 80-81 82-83 plet"n'" Patenl-sarainjcnevarijante TUlli.Iz istorijata sa mnogoilu.anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji 22-23 2~-25 26-29 30 " Pletenje prema kroju mere) pregledu 34-35 36-37 38-39 rada Pravilno uzimanje mere (tabelarne Uve"avanjekrojapremakrojnom Promena normalnog kroja Proba rada."sni na. upletenidelovi idtepovi Obradasuknjesaefektimafalti Om.umetanjepatent_Iatvarah Dopletenii n..:ivci.. probagorenjem Dobar Osnovni pribor kurs - pol a rada . reljefnebre Sare sa bobicama.. hr."avijeni n.. uk.ki rad.obioamavune Odkrznadoklupi'e. i Uzorciod navijutaka Prelomljene. njegovaprimena Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi Pravilna obrada pletenih delova 44 '15-47 'IS-52 52-53 54 55 R.avov.a Oznakavune.""zanjeiparenjedelova Raznovrsni.Jivci Donji prelaz..snjenjeiifrizapletenje azur-sare 84 84-91 88-89 i kaoumetak 90-91 JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre RaznOHsnebrepaunoyogperja Sestsara sa obja'njenjim~ Cipb"'''rakaopovrsina Pletenje Pletenje Izproslosticarapa Pletenjecarapa rukavica carapa 94 95_97 Registar izraza . visebojnehre Navezeni idokukicaniukr . tvidhre ~are sa ukrstenim petljama.lji Skrai'eniredovj Uple.. Sadrzaj Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe. Dvobojnopletenje. pomponi. uplctenirad Saresaizvucenim pctlj.

..oloe. . "I..ple'enjaunematkom._ ".n. iz m..SlikarBennm: Slik.cii. Buxtehude " .liko . Urne.tkoj galerij. ... sa jednoghil. oltar. il. krojem 1...rn."".k""og"..dnlegvek. (o'prllike1390).lika''' .. H. <"'" s. t." burgu_Ovojep"'..

vise stvarao i91ase dri. koje je (lSS2-1612) scpo predanju.. c. su o..arape railene pletenjem..ne V. Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici. i91e Bertram. da je umetno. sarno prstima.9 novog vanajejednakratkai'ar. leve ruke.epolaiepreko vrh~ igle.anih12.ta109 dela 5asvim je moguce omotaca stopala. bez ikakvog orud. odna. ~trasburski Izjednepocetne levoj Igl. su naden . stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen. Vrh 191" ide kroz nalevojigli.kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka ltalijanske umetnicke Rudolf II Habzburski zvao u Prag. U rimskim grobovima legionar" takod . miskom petlju reda des"e ruke.voju rezi- denciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad koji su u ranom srednjem veku SpanijOm. pleAlpa.t secaraperadenadve se saznaje da je . uvode. Jufno i u Tur.uplitanja".Iikar slikao pomenuti oltar. grobu. vremena oko 500. I.e.bne_ Petlje se magu izradint. apa} omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom.koj Alp". tbnje je i0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten.u povezanenitima. Mnostvo dokaza govori koje.tale rukavice . tenje severno od zanatlije.lna ovoj .. _ deozaveliki prstodvojen od 0..sokna" koptskom centarindmtrijei' .tolecima zaboravljena U 13. a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta prste drug.no koje su ..Iz istorijata pletenja Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez.pa_ koja je otkrivena U jed nom veka sacu.kao ina na5im sok_ nama dana. drugom iglom danas radimo kojaleiina se izvlaei nova ·pantalone je su radene od tkanih matehjala. a petlja iz prethodnog "'prevlaciiznadnje pletenja bila . U jednom peruan.okni je .stvaranje .nitprediva.kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese pedii imaju starije poreklo pape Klementa 1309_ god. on09 premestio pape koji je .

u Veneciji iii Milanu.Iedeta pri. niu je vezana. tesesa pr.ke: kraljnO$. mlade fene nikako ga Zadatak nije bic nimalo jednostavan.u Italiji.stozn. ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539. se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII. koje poznoto dele kralja predstavlja Han . Goyor. kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp .. U sveru je 'leoma Holbajn.". priea da je davala prednostcrnimcarap. Hen_ rib VIII.ebi moglo bogatijegradanstvo carape bi . Njen mui je svedok e. Ona je yredno plela ':arape. postajepropovednik.abrferadioodruku. mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate.dao od 1509. Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama. Kao Ito je vee receno.mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom postalejeftinije. u'ke svilene ~arape iorden podvezice .a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje. bile su pleteneodsvileiu toyreme Ijalepraviluksuzdostup.Henrik VIIIod Engle. On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove nije napusula. Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um.kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i.vom pretpostavlja $<0 da je tu mogao uoeiti pletenje eetiri iii pet igala "u krugovima". Vilijamu H~n>Holb'in: Lij~ platno.. All. kralj je vl. Vilijam li aa v-erne studi. Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni). ideja. engleska kraljica od 1558. do 1547. bogatoyezenuoG"':u.maiz~panije.e kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa. vee godine 1589.. dar.Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje. koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape. ro) poklonjene earape. imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu.inatoj. do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z.nsamo tom plemstyu Na dvoru su carape predstay_ begacenjen bile veom.aj da dozvoli i malo Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je .cidabi luksu> . Medutim.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice. onosn.

ticnirnornamentimabiljaka cuva . poreklom iz juine Nemai'ke. i iivo.inja. .epih iI . . poljanalozi.redin.rabe.romena oko 1690.-- Veliki ple .. Naokolojeizradenukrasod.. u Gerrnan.korn nac.eduplioraookruienfanta. n.ki Na .onalnom mULeju u Nirnbergu.

! l Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz- 18..upruga vi6jnom mULeju u Najsu Velikom MJrije XVI). . stole". I 0 da svoje $I' .

Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena.vim tankim. i dan .ke. manti!a. tajepravood\lsevljenjezopletenje. Sadatoni. Na ."j nai'in . Ov.kaidugotrajna.. vrsta jcte.yelil<eduple ~nc krcvete. za pletenje toplog ve· . U doba 19. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj. ogrtaca.uknjica. je bio na stopalu Stolece kUnije. vee prem.levelikamoda. vaini modni detalj jersenosilokratkodabisenogai pletenjeuglavnomod prediva.\le ceste daju uput.kosulje Kultur~ stanovanja u dob.u'ceste bili oznaceni ne .sa koii rakslui. izradivalefinecipketankekaopauCina._KrakoY.cijali nego imena. cenimo. IIdruge v. II vreme bidermajera.·ivac iz Vajmara koji s" kud Kirm.amO in. u Jakobovoj I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima pleKakomple<nu bidermajer sob" sa tenim zave. Torbice pogledimacarapajeukraSavana i cipkom su ukra. Ovaj b. u Sofijinoj basti 1821. na onom izlo!en bogatim yezom belogp.to ukra_ sa perlama Kao uzo_ boju.amocarapeveci kape.datumimestoizrade~ak i sitnim perlic.. elasriike..vaki znak ozna"avao .jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •.oma doba.e tog y. zahteyima uzorka.ma. te epohe je rukaviee.'in .ama ad belog pamuka. veka imamosacui iurnala ~asop. n. n .: . i.jerpreno'to plerenj. Na rubu carape .u.slobodne ~l casove nije provodio same fr~l" vee i ~z plctenje.u se poznajemo dugo od radilo perli bidermajerai:arape...railene u Majneu" pok.mu~nog delu koj. znati primer pokrivaceza bra_ Po_ zavese to prozore. bil~ i na 'vikli.nih polovine ienskih ponekad npr. piceZiObebepletenesuodnajfinijeg bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je. sa perlama.tva . oua« perlu Kapice savane poperlu za bebe bortnama nanit (Yidistranu 11) su veOma "e.arekadkof!h je . ianenog konea cnim iglamaod a uzorke Na bile isti pletivo sa.lesutipske.u ':arapa vide)e. ~a itd.

Zavreme

prvogsve,skog

rata n3jceUe Ren.t~ Jocque, navlake za Internacionalni ~~~r~eurii'l zo i Ple'porta. godinama Nemach tekstiln. ~me,· nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld Rnnaizd.nja:-,Nunakao rucni radg Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein, CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954 Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. Henschel-Verlag, Walther i.davae Berlin

seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, koleoa,kapeisalovizahiljadevoj-

nik~ n~ frontu Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj induS[rija rodnoj Sviter preulima nosnji i prsluk i u se proizvodnju_ domenu u tim

ten.earapasezadrialanajviSeuna-

preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" \lztelo Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopleuth dec tenim stvarima svaka pletilja svoje mahoyitoS[i. cas sportski sik, cas ,a,vim

Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve

treba

znati

0

vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo tome '" do danas niloiakojeizbor

N~ pres"ega oded. U promeprediva Vuna uprkes meslo II obpray; dar pri_ vun~ danas

velikim je igrala su

trgoyima najvazniju me.ta

srednjeg ulogu. u koj;ma

veka I d~n se

kej

Fridrih

Vilhelm a ujednoi da unaprede u lopstvenoj

I spre~ava

izvoz

.irovevune, podanike radu Veliki ~une

uvoztudihvueVCarnvo zemlji. napore nagcsai obFridrih

poznata

nenihproizvoda,dabinateraesvoje

za~ela industrija Tako platna ukazu pryu je, npr .. u oblasti

vune JDS u ono yrerne. nastajanje industrije Ahen. krajem de.eU Flandriji, u svojoj tadaszemlji,

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. tome niie i'gllbil. ,yoje lasti rucflog rada. Kao

nanavlja

njegeve

setogstolecavezanoitasnoyanona KadaVelikog. tkacnicu vune procvat njigospodarBaldurodFlandrijezasniva koja doiivljava U cetf'naenom

U devetnaestorn.tolecu Australija 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem mnaescoq naseljenika $tan jima broj stoleca dono,i

rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! moderne Illje "groien Napro!,,,, r.zvDjem vuna posin. teh!like.

nekoliko engle'kih u Australiju izveiz ~panije, take dopao ima lest umlie koda mi_ sa vu-

merino-ovaca kontinent Australija

Ilaje neapModn. teti~kih pred;". NajvalniF

U oplemenjavanju

i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sede':; sednicama na vunenom dfaku_ lordovski doma se

se novi

vee eke 1820. lionaovaca Pored velikim Australije. brojem

j'porui'ilac

vune

je

ave.

u izrazite ovaca

Me"utim. n"'im predma najpre kac ;tvor mesa,

OVe3 je sluzila mleka i mast;
U

Gornjeg

i razvijenom

I danas

Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

onom

neguje oyaj obicaj. Nove puteyevunadobijazahvaljujuCi tugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate se poznati £)0[0 eeeva

trgovacke por-

narskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim da na rOmne najvei'lm ponude iskustvom trii'tima izabere je u stanju vune iz og_ prayi kvalltet

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena cunalo prema do 'edmog se pre novog veka rabroju st.d. ovaea. Sve ovca je u zemljama najvainijc

rnerino-vune. Trebaloje da itatijanski umetnid i stikari po ie1ji svojin u Firenci. U

i Mikelandelo. bave vunarstvom

za s~oje

preduzete

tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo priStUpale ponovnoj je toga propalo i izgr.dnji. U PrusVuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", Vuna na« su JDS mnogetajne se sastoji koja je od neotkrivene supst.nce sa.cava izvesne hemijskog

veka

Sredozemlja pred'tavljala ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu siocarslva, giji. Rimljani usavrhvajuoyu naroi'itou Nemackoj vrstu i 8el-

roga.odvunenebelaocevine»keratiistog kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

Fin. perl-

Finaspon,k.

C~k i kad naptlsti svog 'vorca vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni i sa pravom rodnim krzno. Vuna nije samo .opla iOlll. Reaguje cenatvlageu valjujuci procesu i pri zamenjuje se moze nase uporediti krznom.

_

OVCIl. organ Sa pri_ natin

Mogui:.nost

sakupljanja

toplo.e

"une sadriaju izmedu

pociva pre svega vazduha. Vazduh ~estica vune kao

na njenom se skuplja i izmedu

u danainje vreme, bore ,e za naklonost na strucne savete

Kvalileti i boje kupea, Ako ieprodavca. budcte

litedaprikupovinivune.bczobzira neosteceni.moratepoznavatinajvainije

sast avmh

koje na najholji izgubljeno

prirodno

delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku mer gusto vatu uloga tkana skupljanja duplih plarna replete sadrie (na pri· Ravna jo! 60% prediva izravnavaju, .,napile'· vazduha i prozora).

Put

koji

vuna

prede

od ~ihnja

ovee

ona daje tOp-

sarna po sebi na provuduhu, vezujejezahhemijskom rcplotu prl_ i zah_ tome rnvija

do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna vorilouobojeno, da bi ,e rune ovee pretmekovunenoklupce.

komplikovanom

vazduha. pritiskom

Doksecesticedrugih iii tegljenjem

Vuna iljednacuje lagodava se klimi ,evima odeci 'eia, Zbog csecamo

temperaturu. okoline, kao toga se u na prijatno

vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e vazduha. Ovaj prirodni jesterazlogprijatnog telu

Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se
M

kasniju vunu prema namei

upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu nijesvejedno ,yom kvali.eru kojasevrsta i fino':i .une. Cestica.

hladnocik.oinavelikoj je tacnastara poslovica - ..coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· logicno je da ovea nikada dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih oblasti nena Amazona odeca dok:lzuju ,vim doralla ne moze i iz

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera radu vunene p~tim njima nose pri svom napornom Veliki broj ~por(. daju od prednostkukostime,

njuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza obliku vazdusastih pranja, belih ona ulazi u u pahuljica

ski •. asova·plivac:a And. da kostimima je vu-

ststem valjka. koji ispravlja ralelno i od njiM stvara Ovaj sloj .adrii <'estice

ce"ice pagusti .Ioj. duzine i .ime

rune

iSi'elijavaju'

eks.remnim koristimo tim prednostima, jer se u Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti i bogata kac debljine olovke. Laganim pos!upak okret.ponavlja njem masinaovajse

opterecenjima Ponahnje vune

temperature u odnosu na vlagu vlagu vunizai"azdravijeiivi

9rani~i se sa "udom.

Vuna prima

sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ap,orbujcvunenomodecom. ,e

Od

runa

do

klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna

idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija kete .jenaredu bojenje. vee Ie odnose njene postupkepredenja.e i ostavlja ostale bi se potrosai' zastitio. Pamuk gori brzo. sevunene i sve U eve-n vrste pos(upku vune dobijaju namenjene niti sa efektom muline •. mofe da konstaeuie god paljenjem saviVuna lo. predvideno da se meki oznace velikim kao cilta vuna vune procentom vafna ciste zakonom je delovi odele iii odeea sa specijalnojvrstiodece.vena.no kupee.kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle. radi 0 motemo i'i"oj vuni da se Upr"imde.e sarnO on. Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih '"stav pomoi:nih prediva.a predivadoS%_ nosi Oznalavanje vune biti oZn3ku sigurni u mesavinisintetickih Ukolikoneko predivo . otpornom u radnju na vlagu. predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli. U meduvremenu SU cemoljaca Kada je $tiie krivenijo. Sad.Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn. kao predi"o.teovCije odstw_ IU minimalna zahvalnc panjado 2%. Ukolikoje ovaj miris jaci.eilta vuna" iii . Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju.enijamanaiegstoleeakupac je jo. Sisanjem five se sme oznai'iti vune samo On3 vuna Vuna je najvredniji a njena primena saltojak na~e odete je dobivena mdane je mnogostrana seboje_ Kod se radi oOltacima da potitu . driajem procenata Proizvodi sa oznakom . Danas se to lz osnove promenilo. Oznake ..ama. garantovano vuna" smeju da no.strizenopredi"o"nisuozna· eti_ ke kvaliteta. vuna"ili.. kojisuzaistaod Dozvoljena i'i. ... koja je tako deb. sve ispi(e kontrole.e. koje je uglavnom btlo ovcij. zatim jestiteod i prave konac.Iieno papiru. mogao da prepozna ponudeno do 70%.. ne moie se naci u prodavni. Oznake Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost..nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune. Proba gorenjem vuna.znaci tehniCki pojmovi.. oznakommarkeikvaliteta.. proizvodi "une.. procenat vune je veei. $intetiCk. vune" moraju imati do 1S ciste vune .CeSljana na primeeeec rueni vunenih prediva koja mogu i otI nosene ode'.. spraOa va odredi nekog Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu prediv".e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva)..samo "una". Kotl predivaUl rad radi . s"etlim plamenom ~ ..Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se jenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog.e Veoma izrnedu "unom koja razlika vune za upotrebnu Cistom ov~e vrednostvunenihproizvodajerazlika i meiane.veoma tanka VUnen" nit. pamuki Ian.kv. cekajuci vun~ polofil.litetai debljine.

Od Igle . prekohiljadugodinaostao Vee u prvim godinarna na'''g rad novi proda niz 6d duzine17 12.upulovereijakne delove pri suknje.•telom" odabiraju pokretna Zayelikepletenestvari. objasnjeni pod odgovarajutim brojkama.elika igle su nesalomive. zovanim radnjama RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje. '2:'1. izradene SU prve igle za rueni od lakog metal a.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle. u duiinama od ~Ocm i ra'terecuju ruke i noge. same •. Prematome. prednost koja se veoma osee. Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih .e uslu.:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda iii viSe pol. 4'/z 5 5'/0 I aa pletenje vail pravHo da rad cd. 109 vremena se stalno dodaju kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu minijuma. pode. 3'/.stegnute. propi. vrha) isti. Igle z. jakni vrlo elastiene. Okrugle radovima.e.xoj $trani pa SVi! do debljine prsta.lnu ulogu. a petlje suvlle .inom i vehaeke ho. U preporukama u Burdisu datei mere.prehvasvetlosnereflek. Perlje dobijaju normalnu vecegnaporaprekotankogtela 2. Komplet ca.Dobar alatpola rada 1'/2 2 2'1. se vrh igle.Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske koje poti~u iz treceg cuva par 9vozdenih godinepreovogveka Osnovnioblik no"li i91e za pletenje do cetvrtog igala za pletenje radene cd veka.kostiju{odbizona} i od drvcta.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian.kapapletsesa5toii Za rukavice igala se upotrebljava zasvevrsteradoyakojisepletu iz pet isalai ima specijalnih jakni mogusedoblti 'gala i debelim vrhom upo. od plasticnih upravc ovoj rna. 5) Sit dajusaigala. Nasled. Igle za pletenje vee nakon dva bet dugmadi (sadva uzimaju. nepokretna se prinvataju . sa napletenim su one pokretni moze Petlje koje igle kod zahvaljujuci rukavima.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= u milimetrima) precnik Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju. 191e za plctenje sa dugmadima k30 se aa velike radove. i premazuju igalasa oci cd lagan in igalaodaluelektrienom evr.amo igla moiese i u slucaju igle za odecu bez dugmadi. Tek oko 1910.. Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug. pletenje iii bez primese sa dugmadima. Ima in u veliCinama 6. marne da SU i91e radene i pr" veh. 3'/0 3'1.zna jakni ':elika. cesc vrsta i stiti na primer. iii povratnareda.Nezna. izradi krupnih delovaode':e.ane igle Okrugla su takode namenjene primeniti velikim Sa njim.bran.e elasticnim "koenica perlonskim za petlje" . Zahvaljujuci primesi iokri- bi se zastitio osetljiYi takoglatkom prirodne povr.5cm. materijal obraduje slucaju odgovarajui:im maze da uSP" sarno aka se alatom U ovom nenajvainijevrsteigala. materijal stolecaznalosezapletai:eigleodcelika. sa 4. 1.ve do lS0cm su na sled. perlonskom iglom" ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d. cinu pletiva.ivanijansaboje. rnnoqo na primer. rukavi_ kom_ i21cm ukrug.Iojem koji nervni podvrgavaju ima ststem. pri Ovimielimoda kazemoda nije i Uputstvima za rueni rad najboljejeakose tacno vainosamoodabratipravilnuvunuz. Silene saVete moiete dobld i u specijaliza rueni rad.ne I koje u i91e igla u krilu prelaze pletac:e rete vrh od evrstog letovanju dec elasti~an petlji nego rnetata za siroke postupku Ovakav vise 7.e je ...kojiupletenju imaju rakode v.tinu je Citav dijamantsku IzmiSljen 3. viti. da se petlje sveucsrr Same skl- . naime za normalnu ja velicinu i klize bez se u muzeju aka za plecenje hrapa. ali se ne mogu cd 2 do 7 mm (vidi 51..itoodsavijenebronzanezice. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred.Jedan igalazapletenjeje promenio.xoj strani su naslika- . 2'/..lipriborz. . 191e z. U V~jmaru iz vremena novog kostiju 500. kojih specijalnom perlonski da prihvati deo. pletcnjc sa tanklm "telom" trebljavaju se aa normal no pletenje. driite tin nveta. i krupnijim gde su plesti se mo.kaoiost. Za- hvaljujuti iskopinama.

spr.veomadra_ goeen pomocnik komplikovanih se mnogih prcsttru redova pri piebra iznad pletenje @ Santimetar vlacenje Ll filetiranje za u kutiji kontrolu na izmera moen.CD @ Igle od Komplet lakeg igala merala (j) Okrugla igla Ll pletenje @ Mera za kontrolu jaeine ® @ IglaIapletenjejakni dugmadi Igla za pletenje dugmadima Numeracija Igla za perlonskim cnicom" jakni bez . nje om.a metalnim vrhovima i pokretnim perlon. (str. 77) @ Brojacredova.".:i) .kim de_ 10m @ u obfiku @ @ Kukica odplastike Pr-'ten od lakog reeeala i neoznacenihigala Praktrcna pravljenje "vilju'ka" ukrasa za '" ® ea om- Hvatalica petlji velikepribadace Osiguraei -'padarad ® ® za pletenje koji ® @ dugmadi jakni Sa "telom"i "ko_ ® @) na igli da ne 191eza pletenje pla-'tike(galalitj ~tapic za vuneod dovodiiupravljasa2ili vise boj.

e nit pro- Poce..uacunni caspar"jce ih. slika Slike 5 i 6 prikazuju se odmah izmedu dobiju dye palc. petlju.e jos 15 do 20 em. Po~etn" Pocema omta i jednostavno namic:anje na ratne nacine. 6 prikazuje 5.ak pletenja.. ovoko.. Polinje.redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm. napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3....lid pro"lacenje om':e.e proteie navise se OdOldo se ponavljaju. De. ne mora se pdeti niti. 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac.oji Se iz Mmitanja nasuprot kuki':anju. deblje cclo· bolje je iua/'unati nam"knite dulln .Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke.. manju moie niti. rukom na primer: odmerite . trosene se postupit. podufinu a ked jo.nje petiji. eetkom .trelice) teiestoslobodnijehozprstele"eruke. petlie Sad.canje niti .a. duilnu Naravno. se otpuStaomcasa se)_ Oba postupka . podu_ celokupnu da bi se narocito kao ida.Sveo. Ako polo- omea Se moze obliko"atj fite nit prema ..n moiete tinvpotrebneniti Nam. dufine lake nego petlj.talepetliesenamicu .""kog pietenja . kazipr'ta..e izvlaei pored prema petlje izomceizatdenit"lika7. Slike 1.. Sa slike 8 je vidljivo da . n.e rad. 1 'bern.Iika 4. metod. Preporucljivo je izracunati <!leak. Iviea mora iSle i'te jacine biti rastegljiva. prihvao:a naigle.nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea. Kod "une finog iii . v . da bi se i poslednje U .ime n namic.vakorn niti. reda p~lac .zavunukojaseobraduje iglama kupne petlje veeu br.lid ~.e petlia ... Nit na iglama. j slueaiu. 4 iii 5 jedna se 2cm dod"je namicale. a zatim Na ovaj nac. na . pomocli dye dobila lefernost poi:etka.prebacuienapred. 20 petlji. a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu i provlaei i utezanja palea prema'trelici.ne ratuna na jednu Za proracunavanje .. nit paleem (uevrsti omce stalno drug. II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen.takodaseukrStasanitisapalca Streli . iwos.Namicanje petlji I~I~ pedjL Ked samim po-niti za. na taj nacin sto koia .

vi_ diprobupletenja16a se primenjuje Dodavanje Dodavanje se mote petlji prikazanoiena.Probapleteniana.likama17 oblikoyati prema slikama i 19.Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3.aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi radi popetlje na- odpalca.jednaobrnuto..:etak • .pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit.a prva petlia Slika14prikazujezaceunjeniti.e 10 i 13.11 prikazujezueunje niti. Pccema nit se oblikuje prema 9. Pri dOdavanju nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti. Pri tOme pr ema obratiti . U probi prikazanojehkva.e.Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja. Oba postupka priUpo_ kuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju. a iduCa prema niti.polinoj kada se se prema painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj .Iid ukrfcenc namicanje. pletenja) plecenja pet- iii obrnutim Jednonavniukrftenipoletak Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno . Slika 16 prj_ dobija kada .nje strane oko palca leve rllke.liei18aprikazujeispletenipo.Iikom 8 na levoj serani. Pocetnaomi'a petlji 6 iii 9. Stedeca petljase novo kazuje milu prema slid 13.• jed nOm sa unutra.lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice. redite je sa . Ista slib slikama ukdtanje naizmenicno sliei 15. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke. Duplo ukrheno namicanje premasliei 13 Pccetna omfa se r-adl premaslid9. itd. Slik. Duplo ukrStanje odmahponamieanjuradijednaperljapravo. pr"vim Ijama (donja prow (gomja prow plecenja).likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka . a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se. Sada provu6 nit iglom u praveu strelice. peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10.

Iznad palea malim prstom [eve ruke. i haj duplog sa leva na desno niti koji.dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee.23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog poi'etka.jednostanitimasa. suko 22treba vnoukrhanjesadupllm raditi premaslikamaSdo7. zateie nit. . prikazujuodgou pravom pletenju. kHz.cc na larap"ma odec.akoga poticenit.like vrsce namieanja 2S do 28 . Strelica na .Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13. naime. Palaese povlati izomce. kada ivi.enit(jedno.polaleseduploi tegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke.• trana 21) mogu se sve optsaoe pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:. strana 19.aslike 2.canja poi'etnim nltl.lgle prihv.prote1e.adva. Proba 19) ~~~~~~~~~~~~~~ kama od 9 do 11. Inaci.ad. 19 do 21 owacavaklupce. slika 20. Duplo ukrStanje slikamaod 12do15.:i prona slikama kaiiprsta.e oko drii poi'etka «renee Oko palea. za dupli ukdteni pocetak $like22.im toga priknuje no koji.Iike 17 i 18 no strani . izn.taju om"-u od niti koja dolazi izn. $3 lzuzetkom raditi Ouiin" dupllm pocetne i rubvkama.aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi . i23.Iiei 21 ozn.like23 prtkazanc ]e nasli.e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst.01prikazano je na 22. na primer iv. kao i i~ite rukava na dei'joj nam.e petlji nitima iznad pomo':ne igle (vidi . a dupla nit .liodklupccta.Pocetak sa duplim nitima Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim. a koj" se zatlrn polaie lez.e natin oblikuje poeetna nit. Kadajepo"etnanitizracunata.d pale •.truka)kojadol. Probe pletenja var"juce pocetke sa daljim radom pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak. Slika 20 o.

stra- porno':ne desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit.). iii delimitn. . Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju. mole se odstr-aniti pomocna nit.. prema pridrbva kallprsra slid leve ruke Nit kojadolazi Postoje dri. Na iSli naern se pletu sledeti u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo.>: e SOlpcruka_ Sad. slika pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom 283.vidislike2S.Pocetak sa pornocnorn niti Pccetak n pomocnom puent-bod niti primenjuje se "pravo SOlsame radL coda kada SOl od radi jedna petlj..e naein namite . desna .Iedeb ostalepetlje.odi (slika27 i 27. o<im toga.:ne niti (slika 25) i pevlac. Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje pellje koje moze oml'u.edalje . prst 9.~in pletu petljaispred na 22). zatim. Potpun. take naizmenicno.Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji . radi se pomocnom iglom koj . Nil koja dola.e pomo':ne pedia pedjeu iIa niti ple!e Se pravo(vidi niti podiie sliku 4..Pozavrsetkuovog red.upotreblj. SOl cetnanitokopalcaleveruke.. mali izveden.i od kaiiprsla. poi.vazaveibanjeusuprotnojboji od klupcera polazeseoko pocetna orne.. Ona se provlati su vee naCinjene. drug.stranaU).I. dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu. mora Sa jedne na drugu prvcm paralelno da oslane stranu redu prikuujeslika i pri tome redovi.913 provod.26i26. pra~o.ve po.ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom.jedankraj leve ruk . ispod porno. Za razliku prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji. jednapetlj30brnuto(slikaS. Ova proba ple- pravo-obrnutog . jedna obrnuto. 27' se Tek ~a iglom kroz labava i da se nit koja i .. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja).Citi No kojl se n.

kompl .iglasapetljamaseprihvatalevomrukom.nerukepovla':. igla drti drug" i9lu. Da bi se izbeglo praznine iglu dYe petlje a na cetvrtu Tek i91a i polate dvepetljemanje. Na dye igle se namice onolike petlj. 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei.ica iii kruga niti. ukrug zeste petlja nanaie naziva klizi sa igle_ Kada. kno igle i provlacenja iii iurada'1astaju ukritenepetlje iii obrnute iii obrnuto Pravapetlia Slika4prikuujeizradupravepetlje. petljom ravnc m prave petlje pletu se prva pri cemu Obrnuta petlia ispred leveigle. ukrug.talno petlj.gle nikakose uzprvu. omcicu (vidi n" tom o'trim . se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji.rhovima.Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle.desna i provlaci omcicu igl3sellodi inniti odo-u pravcu strelice. provucenepetljeizprethodnog tegljivi. Petlje 3: dYe igle su veo:opletene) i .apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1).I pet igala. izvlac.PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti sada se polinjesa okrenuti radom (slika prvog ne smeju brojpetljinasvimiglama.acetvrudesno.e ravna gornja povesina. elasticni rada prave U20rak_ Petlje na5caju redn iz om':. anit. se raeuna n jednu i9lu_ Sada se .treliee..imalolevu iglu i pri tome . Namice seistt bre] petlji. slika S Nit se polaie z90 u petlju .Desnaigla. me"u. ispred na'Cnje Zavisnood peclje.pred Desn. pravo dr'hnja omette iii lza igle.tvaranie vise.""Iaci druga 2).avom n" prvu petljom u poeetnu .t igala.aklupcet. Krugsen Stvaranje uzoraka i sara Kada je namaknuto dovoljno petlli.u Tako i. petlje se dele na eetiri i91e Sa lastop koliko v'<ava strelicu. Iedan kemplet se.sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke.Zatvaranje kruga Ako se pletenje iel. krozkoje. sa jed nom slib dodeljujese p. levo. kruga. ezv.Kaiiprstde.evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu.

Pruga..ih petlji prave se obrnute. desna provlaei petlje i igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui -uc« na slid 7. Zbog toga se <'estO petlje.obrnute redovimapetljeseradeonakokakose petlje rade se obrnuto. puta naiz- uobrnutepetljekazedasu Proba pleteniaSa reljefne prikazujeuzcrak na komejedv. U povratoim redovima .o nanaje tzv. cbrnuto-ukrftene N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled. bobi~asti uzorak. reljefno.m redovima onakokakosepajavljuju Pravo-ukrhenapetlja Pr~vo-ukriteoa petlj. lznad pra ..ni rebrasti u z o r a k (sHka10).nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo. prave.vo.Poledinaradaprikazuje povdinu cbreuec Sa obrnutim petljama.slika11.vo. . Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje. radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo. potrebooje odnosno obrnuto-ukrse naizmeoii'oo redovima radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6" U. a prave p.eukr.. potrebna je da pletemo jedanredpravo. ali se u s.:a. pedju.a kada se desna zatim provlaei igla uvodi iza vrha leve igleodozgou .naizmeoicno. nastaje pleten.tene struktura pletene nituomeu. slika 8.vidistreprikazuju lako okre· Zbog toga petlje okrenute rada time postaje malo tvrs. jedna petlja obrnuto.orakradenodpravihiobrnutihpetlji Praveiabrnutepetlje. s" dobij. meniCno pleteo po jedan red obrnuto. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda...aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno. ~_~ ~ uzoroksenaziva uzorak U povrat. ieli petljecestonazivaju povr'ina pletiv.ovaj velikih Naslici9seradi b o btc a naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto. a lznad obrnutih petlj. i povratnim Ukoliko se jedna ukrheoopletenih plesti u krugovlma ~teno.to liara. i91". pravih iliobrnutih pravo-ukriteoo.jedanredobrnuto. tim jedan red pr. U povratnim tj.noeetiri obrnuto: u povratn.epravepetljepravo. i pavr. pletena povrSioa deluje Nasuprot pravom pleteoju. kom redu umeojuju. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv. Ukriteno ta~je .tnim redovima. petlle su csncva svih prava-ukdteoeili pletenih uzoraka. uzo_ pletu Za pruga<ti rak.epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno.Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim naizmenii::no -. 5bradiseu dve petlje jedan red pr. jedan red obrnuta. zaKod probe pletenja petljepravo petlje se pletu polaznimredovimanaizmenil.""vo. eeuce (sli~a 6) nit u praveu Obrouto_ukr!tenapetlja Nit se polafe ispred levog vrh.• . Naovaj oa':. U polazoim prikazati pomocu petlji. pojavljuju.

p.seplete peavoi polatu. i takonan .nebiuebalodabudesuvilerastegljiva.e delovima.posled. ple.. Dalje plesti 1.eu iii nazvanu ie. zavrsavaju se Cvoricima. i poslednja pra- podiienapocetku redabokod vogpletenja. koja . svakog reda plete se .p.podicikaokod obrnutog pletenja. ostale delene 2elite Ii daraditeomcostu pletenja: ivicu.1p. pravo.Sledecep. petli' n. Ivice na ple.e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima.sa pomocnuiglu pomoc.tipravo.pravo.Ino pravo i II 'Iu~.lednje3p.nitvodit.predrada.vedoposlednjih3p.{.kaokodobrnutogpletenja.'iku1.nitldiizaleveigle.taje i onda hda se prva se oplesti pravo petlj. zatim obrnute pomocne do igle petlje Ive pOllednjih iza.red5talnoponavljati oples!i 2p .vidi.anitvoditiispredp_2_i3. ispredp .enim 5no ivice !lavov.. podiiu kao 3p.podicikaokodobrnutogpletenja. podiiese ispred prva pettj.2. i n.red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja.p. kaokod 2) obrnutog Poslednja Omi'asta nit mora da lei. p. leve '91e (silk. tlit se vodi .Poslednjapetlj.red:2p.• 1.cna zatimse2p. orne. red. njap.1.Odpo.asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tih 2 p.neigle kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp.spted p .v. Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} petlji sa ivicom evorica_ Kod petlja probe pletenja 23 unvtar i povratnom ivicnih radi se po jedna u polaznom reduobrnuto Dupla Probe iviea pleten]a] i 4 prikazuju duplu red: ivieu koja. kraju . red •.stu iv. ivi<u evor. stu Zaivkucvorica petljausvakomeredu) se i vicna pe [I ja (to ie prv. zatim pravo.keg reda mora ivlea na.enja 23. p_ polafe s. tenja.. Rulikujemo dye vnte inada: bobit..e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje."" ked pletenja.3.iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina. Sledece2p.'..). Omhsta iviea se uzima.Zavrsavanje ivica Bo~na iv.2. odno- pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple.nitsevodiispredpetlji Plesti. pletu nit se vodi ispred pravo. ho se odna.daljeplestiobrnuto.ple.plestipravo. se na pomocnu $3 iglui.

jedna povratnim plete.e podigple'ti i ~ ire preporucuje mogu se petlje celokupan obrlluto.obrnut.ledecegredapravo _ ujedllo. obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1.e i>:rada prema slikamaS i 9. ali se mora prihvat.ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda. brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak. prinva- tin petlji..gl.anavijutke takodeobrnuto.le 2 pvce naizmenicno uradena reda . redu S.e jedna petlja pravo.o.polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 obrnu.com iVOcom za pregib se radi Kod poruba ledan red 5U p I j im petlj ama.Pollovo. Probeple.lika11. Ked probe obrnutog a delovi petlji prinvatail! petlja i u . Poeet.jednapetlja Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak. Od S. prethodnog reda). pregibom·· porube kod pravo pletenih delova . jedna petlja obrnuto nuL1 petlj.glll kod pletenja7 p!etenja. red.1 zaovaj raditi cd kukicanih petljica.Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu.redposlezajedno opletenihpetlji Porub sa c.jedan red pravo.itl broj petlji za pocetak.Iubj i= .ood petlja praveod pocetnih petlji redobrnuto. Sa jednim redom zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red = pravo. reda moie pravo.jedan Ujusepocetnepetljenajednuiglu.diseod U S.. r.enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple.. I za porub .e se plete jed.n na_ (slika 10).Slika9prikazuje1. rebro).kukicanepetIjice se isparaju. igle .petlje. dye petlje pravo _ ujedno neparan broj petlj.enja 5: iglamazadv. caknastom ivicom mogu se petlje prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6) . jedan Posle red 5 .jedna za pocetak Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno. na .eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e".pravired pmlepreg. reda cvakc: Ilaizmenienose redovima pletejednapetljaobrnuto.ba)."petljama. Ako imamo pravom pet- pocinjejednom IjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto. naizmellicno vij u ta K.alica Porub Za sa .Razne vrste poruba I·.. Po.knastom '" caklla'tom iv.sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravoujedno.vim na pamoenu podiie kao .

. primenjuje se 1...reltca prikazuje novu ivkne Ijusaleveigle. Slika 2 prikazuje kako perlje. isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno Ukoliko se broj petlji vue petlji.Dodavanje petlji Na isti nacin se dod. petlja dobija i~ na pocetku reda dopunjuje za dYe iii se dopletanje.itojedna . st.lz.t.J dodatih petlji pod. kojajevecopleteM pravo.vidisliku3. Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje.itd.z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna mestu pov.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu. tripetlje.j" jedna petlja na kraju reda.

. Promen..vallie petlj.eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve povratnim obrnuto Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti. U povr..Slede dveobrnutepetlje. do mesea dodavanja.dubin_ sb' o (vidi . nit.e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ petlji. ne plete se pedja lei. odnosno pravapetlja redovima se sve jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja.Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3.!upotrebeikaoukras Dod. pravih petlj. a . Na sledecoj jetakocIeprikazanododavanje ..petliapravc. naime petlj.. Me.e dodate petlje opletu potrebno da lice rada bude p-ave pleteno.ko se radi fl. _ pravo_ Sled. petlj.. na~in' kada se dode .1.bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed..lid 7. koja red. tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno. dodavanja .. Dodavanje . Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji. Dubin. petlje radi se prema pr... 'lid.glu.jednapetljaobrnuto.tnim petljepletuobrnuto. radeobrnuto.Iedec.likul0. prema redovtrna se dodat" petlje rade pravo.braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu.a nit se pri tome vodi iza peclje. I~ Rezulutjeisti. ..t. pravo.1. obrnuto jos U povratukolikO" je slie.a obeju pletenje suana redu.petlja-pravapetlja. 'lei:.ve o<tale .'_pravapetljasenajpreradikao.pod.Iiku 12» zatim joil jednom. .ve slid 13 petlje_ U i iza dve prav" Izpoprefneniti. jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika nim redovima .jednapetijapravo. i II svakom 2 .e plete pravo. i. samos" U povratnim redovlma se dodat" petlje obe petlje izmedu mesta dodavanja Dodavanje Dodavanje iz: ispred popre':n . takod. Zatim se prihvata '1). kao obiCno.9Ie.vodidodavanjepetlji nU cubtnu". dubinskr·pletenih petlji. i to . oduzimanja se mogu r. "u dubinu" Probapletenja11prikazujekakosei1.n navijutak . pletu pravc. prethodnog petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo. na .spored.

Oduzimanje

petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje iii cviklu. Broj petlji se smanjuje seradikosjnajliokruglina

n.

potrebno uraditi 1I'ltak ;vkama II slueaju kada

Oduzimanje

unutar

ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem 2 pedje iii pre vlaeen ujedno-pravo

ie

m

petlji.

Na kaj; ,e nacin se prevlacenjem se podigne he

pieHl

obja;;njavaslika kako petlju; 1 petlj" se ple.e peavo

2:dvepetljeseopletukaol

pravapetlja.

Naslioi2sevidi

braj petlj; ,manjl/je za jednu kod pravog plete"j a. slede&

ipodignutapetljaprevuce;znadnje Kod pravoq prikazuju jasoije tamnijim upletanja(kod kod nitima simetricoo, neprosredini) iii povrat_ obr.titi na prevlaeenja rnesta pravog obrnuti pletiva) smer-. prikazana mestaoduzimanja Da bismo ,u nasliei to ho 1i2

priltazali

oduzimanja

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti menjen. ,manjuje. nom redu Slika 3 prikazuje Ako je potrebno trebau povrarncrn kako se'broj petlji oduzf mari u polaznom redu narotitu podiiekao painju

(prema

sledece:napocetku

redapetljase

kododuzimanja

prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta i petljaiznad 'teno(vidisliku7) Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako .manjiti za prevlaCi iIn.d nje. Na kraju prethodnogreda redase petlja ispred oduzimanja pletuobrnuto-ukr-

se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu podignutapetljaprevuceiznadnjih prevlacenjem (u tOm pra..-o-ujedno,

.• likaS).Kodobrnutog

pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje

Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje petlje. $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati

Obrnuto-ujedno Ukoliko na

pletene

petlje

kod

pravog ukras. je

pletiva kao npr mesta pletene se 'ma-

je oduzimanje iii

istovremeno

jedin; potrebno

lzrezima

raglan-kosinama.

istat;

oduzimanja. Na .lid lOse petljekod pravogpletiva; 2. redu pletu p02 perlje

jasno vide obrnuto-ujedno kodprobepletenjal0seusvakom obrnuto-ujedno. Broj petlj;

njuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje Ova

pomoc:u se

izvueenih u slucaju

petljl kada mesta oduzimanja

oduzimanje

radi

treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite boje.

svakc mestooduzimanja labavo Ova [ednostavna obelebvanja potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

uvucenim olaksavaju

nitima druge pregled.

Dodavanje

i oduzimanje

petlj; bra)

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu dodaju vratnim daju 2 petlje na obema (prihvatanjem ~uplje·' od stranama n"vijutaka petlje 'redin" redovima) ... nastale

primer

za 2 petlje. Ako istomredu U ponaein na ovaj

koji Se oplitu ..aiu'···-pruge.

29

Skraceni

redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •.skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve
ZlI

pletenje.

Odgo.a'-ajue; unutar reda, n •• ;lutak

brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj prazninu koja nanaje okretanjem

iuavnav.

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom r ..du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2) poyratnom se pletu.a

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3) h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se

redovima

mestaokretanja

kod

pr.vogpl ..tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji polatnom redu. Vee u .Iedecem sa prethodnog pravo-ujedno Slika6 reda pletu mesta okretanja 3) redo"" ,redine simeuitoog pleti" •. petllom raspcse redo(kao naslid vi,e negouprethodnom polaznom redu se nav;jutak plete sa stedeccm petljom

priknuje na obema u dva

iuaduskr.i:enih .tranama red. od

N.vijud

sledec.

sa .Iedecom

u jednom,

u polaznim redovima virna obrnuto-ukrlteno Premo .Iiei 7 pocinje nranama od " e dine, simerricno_ U svakom

provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m (\lid; sliku 2) se sa .kracenim redovima prema

obema

I ovde su mest. okrennja podeljen. .Iedecem redu navijuci se na me.tima cbrnuro-

okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn -ukrSteno

Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti.e petlja . izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11.I . strana 19).e mogu plest. Za vertikalnu slika14.potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno".. . driati ovaj deo nad parem. probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja poce. a u . okukicana krajnitisepazljivozavrsavana provucenim Kod izrade prema . U povratnim redovima.rna duzin.decem redu 5e ponovo mora naplest. se uzeti redu zatim jedao leva (pre navijutak radom moie rupku. no StO se poC:ne sa na iglu koji se u ujednoJ_ Da bi sledecom petljom potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje.ak i porno"ne nit. Karla je rad zavrsen.Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre. rupiee za dugme.Rupica za dugme Ruplee za dug mad .najprese zavrSava tim prvom desna celom polovina. slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice. toliko petlji (slike 17 i 18. vodoravno i vertikalno.

~ i Igl3 za kukicanje... Na probi 6 mozesevideti naizmenic..ponovoplestidvepetljeied.:I~L. kod jedn. diepova..kidanje koje se . H1~~~. plesti steeeeo petlju."L. Ovaj postupak pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje.jednapetljaobrnuto.odnosno ple«i iabavoilievrsce. Cvrsca . a prethodrlU petlju prevue. ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac.. pleten.trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno.vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno. je jedn. jedoa Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno.nja petlji istovremene ivita $ava..no 'leoma jedna ispad" labava..zve.o"U.r--- Skidanje petlji Kada [e .Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati.Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov.tnika.Strelica kod probe potrebnoda pletenja] ozoacava kako se provlaci omh. a kod leve polovine toga moiese je ispleteno videti petlja po dve petlje pravo_ujedno. jedna petlja se radi obrouto a.tIR. Akoje mogu se ivicaskidanja istovremeno budeukral. n..lznad ova ivlea sa. vidisliku 2: . petlju. nasivctma. potrebno je$kidanjetako . iznad nje..L.inaskidanja Kod probe pletenj" 5 skinu. Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno. petlja poledine. polovima jednasaobrnutimpetljama..da plestiobeprve petljeujedno. prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu togasekukitajupetljiceulanCicu.kidanja.naizmenicno seradijednapetljapravo.t. iako gastoguzorka.lspodovogajeprikaunaivica.zvod. delovima jala. Ikidanja obrnuto naizmenitno plelo jedna petlja pravo.Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po.lLIIlJ.vidilliku<l petlju.tegljivaivica. poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo. daivicabudehoravnija.'ednju ureesee desne Igle maze se upotrebiti ukolikosezelira. obrnuto.patent_hra.odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi. pedja Ie po· petlje Sa pravim i da iviea kod prupravo.kid.aizmedu Na ivkama okovr."iea .ovupetlju vratitlnalcvuiglu.::I"I. _ukr!teno a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave- Kodprobepletenja8prikazanajetzv. U tom slueaju se uzima jednostavno .napravim petljama. prema slid l' oplesti ivi~nu petlju.J .

cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad.Iedecem pletiva kao2. PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo. delimicno iii u potpunom patent_radu.Iiei 16.e prihvataju pecljeodostrag. Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre.aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred tene.I.vidisliku14.potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: lara. Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto. gurnuti vez u 1.obe pecljeklizesaigle.uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju.ca. jedna petlja obrnuto).alisenepustasaiglezapletenje.2. Sivenaiv.v.1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta .Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez. pravu petlju sa igle u pletenje.trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak. ivice.lglazatimzahvata jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu cvu petlju petlju sa dye igle. pletu 3.SiYenaiyica.ko~iti.. kao na Pre no StO se prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred).Proba19pokazujegotovuivi(u . slika provue. a hal Iglom za niCi mora ubosti biti duple dufine petlju. petljeusijutupomiglomzavez.vicanebiteglila. Radi se iglom bez vrha.vidisliku18.Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje (koja je v.vku. vidi sliku 17. U .lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase. pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane. p05tupak dec poeinje sa uunim porubom.daljesledeponovodvepetlje odnapred.. 10. Ukoliko se pleten.KadajenitprovuCena.apetljeraileneu prethodnom vodi takode kao kod obrnutog se radi Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice).c I raditi prema rr slikama 11 do 14. nit. red pravo. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu . koji je radi iznad objainjennastrani25(slikeSi7).postupak Rad jeslican kac naslikama 17 i 18. pogledajte slike 10 do 15. red pomenutom nitse podignutepecljese podifu petlje. Ked sledei:eg postupka.rada redu ispred SU pctlje (ked paredu to petlje pozadi).

u namaCene kojaj II veKroiznad uputstvaza Da biste znati .e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna . vrat~svedo ®Sirinaramenaideod rukava. oko S{ruka @Vet vi. da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela. i izralu. Svako UPUtstvozapletenje- igle La i bi paleo rad. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh. licini prip.name.gu.dopunjeno je krojnim pregledom prema mer. Za kratak rukav ... od rukedo potrebna od pOCetka vrata ruke do struka suknje ®Sirina i mantile CDZa haljine. G)Sirina u1 sarno telo bez ntHanj. Medutim. koja se maze pletenje. odgovarajuce poc.uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@.mera 9a .lovu i tri normalne rnorate velie.nato za dye. Najvainije mere 51' mere duline i Sirine.Idanj. @Prednjaduiina semeriod poCetkavr.stesagledalirnlike tel. 4a..da ple. Dulina ® iStovremenosekonleaa izrafava meru ledase me'.enju dovoljna 1I""t.as. i za pravilno odredivanjeduiine. na ispruienoj ruci. u haljini _ ilijos potkosulji. 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn.I..ntimeta( grudi i preko poj~som. osim toga.. mere Ko je vdt idej. Sada ste u merama stanju da uporedite dab.aduiinarukava najviSeg me.etnicimaje iz naiih specijalnih .Pravilno uzimanje .ad. ie.. jednostavni.no rodnom drfanju tela obi rna ..date. Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina Yrata@samosukontrolnemere Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu. potrebnaslika model •.voje bili '. u~oliko .kaoiupu"tvozarad. mu je vun."".teseobelefavauzanim se uzim~ju uz. .tasvedosHukai trol. 1 lirinagornjegobima tabelarn. pocetka prednjadulinasuknje.5ve mere i to'pri leiernom pri_ G) Za !:irinu iznad najjacih se ulima gornjeg me5ta se drii ispod ruku.sne mere sa nalim tabelarnim .amotelo.sa prslukom i poja- radi mere vel.~e dubina goud.mera rnlik.ini st. kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen. struka prema leda. ali ne prete. Srruk mera niie vahn pOHebno bolieu same je biti kompletno Sirine.n. a ponekad na. tacno Ove velie..tanakugli ® oko se mer.ne . Za uzimanje ravnoj som. Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu.. jevizapletenuodecu eerese e mere. obueen.

>uk"j~ SiriM ramen. so rs ae . Sirin. . . .5 36.S 26..5 ss " so . . H H fene .glob. 32. Meduvelicine za Ouzin.5 31..:i~~a ". .5 34.okovru. em Muske veliCine ss " so sa sa ez " ss " zo te zo """ "" as n " zs " "" so sa ... . . " ~ .... ... . . strub em Sirinaled. . rs sa H 18.okobokova ~ue~~~a I!~:in.S ]9..no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model.>truka Sirinaokobokov. " .. .ne mere)...nog .. " ze .glob..'on. " ... ...5 m 28. 3B. ar " so """ " 37.to " " ee '" " no se sz . .. so ...5 """ " so et " ss sa " is " as " rc . .. no .5 zz " n 29. " ". ... . " " " ae " " ac ra " . '"' """ .rukc S'rino oko ru/. so sz sz .S . .uknje Sirin. " sz " rc """ " 28. .S 42. OwZin.'ina oko vrata em no us .5 " " ao " " '" " " " .. . ~~~~a d. so so sa ss to 24.0 13. " " . " . as as re " " " zc " " iene vettclna za mlade ..5 . . " sa " is " "" " rs n Decije velil:ine Botnadui. ~. U .5 Sirin. ~3.. . . " '" te ....n... .ju modelu 38/40 1 . so so " "" n " " eo ss " " ro" "" '" '''' ice .. . .n.. too ros no ..gornjcgdelaruke 5irin30korucnog. Sirinaleda Du'.5 za .. 19. « '"' '" . I ".S Sirinaleda Ouiina mk"j~ Sirin.1 burdine Normalne Gomji obim Sjdnastruka Sirinaokobokova ~ue~~~a I:~:.. H . ~3. 47...gornjegdel. " sa se ro sa tea so es so ..5 " ss " " ao " ..5 " ss " so " es "" .S 39.. ...nulon..... Sirinaokovrat. ros "" .5 ~1.. as rs rs as " ss sa to " " " n n n n """"""""""" ss se sa so " et se sa is .5 H .5 . ramen... j udrze sarno neto·mere (tel!!. ... . Gornji obim Sirin. S'rinaokovrata em u " so " as " ...5 32. " " " ....s . " sz " .5 tto sa 31.5 39...5 29..S .5 . . " . Sirina oko ""..korn Burdinom krojnom pregledu '3drian. " ss n " n.~ka~:nt. " " " '" "0 '" '" na so sz .S 42. " 30. rukav. .v... " ts Gornji obim ~irin •• truk> Sirin... ~.... ... ramen> Duiina rLJkava tabelarne vetlz+ne mere su... p. rte no sz '" . " so roo . zu " sa " n sa sa aa " " te ra «is se " " 41. .... . " aa " .5 37. . dodad koji dozvoljavil.s .uk.. n as " ..5 45..S 46.. '" . I:~!in. " . '" -o... er . " .5 13.. """"" 40. neophodnu leiernost nvi.o ...5 39...uk> 1I 1 Sirinagornjcgdelaruke Sirinaokorucnogzgloba Sirin.

jlakSe stavlja 5e kroj hartija n.kama mesecmere za tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene u punoj velicin.. velikom menjal'" vee se drilte upu.kodpuloverauztelodatje.._ Kao i redova crtasamo lepo se moie do polovine. i II naiim redovnim nlm izdanjima. veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu ..Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! . Nase objasnjenje je prikazano n. krojne koji su neop jedan dec. Povremeno ce vam za brisanjc.' i dobro biti potrebna vam je lenjir od 40cm iii SOcm. f'otreban sadrbnjeusvakomhoju. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji. U tim podadma su date sve mere dufi"e i sir.2 iii 5 mm_ Obe hartije ~ njim. je se zalep!! selotejpom. velii'ine dovoljan smanjeni krojni pregled. olovka. kontrolisati vetuvek krojnog kroj pletene odece jo! u je pomenuro..[o manje n!!go kod leierne jakn!!. rrougao. ne.. ukoliko nemate specijalnu i gumica hodni za Iciernost plete"e ode"e..idna 1. Za razlikJ se eeresoe niie potrebno "vi'ak od mere da ih sidn. neue razlikuju od nasih tabelarnih Rad se obavlja daskuzacrt. kroj originalne velicine. rucnirad..> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic. Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne prenosi fla pro ...e koie 5e sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm pro . je' iz prora~lIna perlji hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n.. Ovim krojevirna doclate su normalne ObjasniCemo uvelii'avanje odgovarajucuiiirinu gornjeg obim.. pregleda_ Da biste uvecali .nje N.Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu? Sve iskusne ho pletilje znaju "'ednOH \l kroja n'3im pletene spedjalnirn ode':..idnll hartiju ispod da. potreban san[imeta.. zaoStren. nac. u uputstvu ." tabel"rnin mer.nava.. stolu.v no. visini tela. Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad .nar.ne mere u sadrie mera.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e.

do tacke Ijen rukav kod visine Kada su !vi krojni .. '0 y. vidi sliku ~ pregledu. linija se sve mere prema koje se preno.. ple.. i n3 skici SU mere velicinu gornjeg obima dare u ugradama Pregibna ivica na pailjivos. naime26 cm_ U is[oj inajvecadu!inaprednjegdela. oko vrata pliei. Ova linij" se proteie .ve mere du"nc . sa pregibnom mereno ivieom.. '" n. Na vertikalnu tai'aka vcdt liniju beleie pregleda.iirina.n..h up~"."ke t-s rc se iz tog razloga dubokoniti preplitko precnati Ledn. j~dnoj .e Na sa I. rukava) ozna~e i zatim povezuju k05a pomotna taoke vodcuglavhOMSlici S 5e delimit_ sno 62 em.k.ne.eprotezepravougaono""pregibom(= dela). za normalno 12 em.n. Ovi podad vaie kugle od otprilike uvelii'ani.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) vodoravnim se ta~ke a (9cm. potrebnojedap"enesetei naiicdno'tavnije pomocu .enj" unc.no_ucr· t.Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija.inu. i najbrie Pre no konrure tZV nje .. Za kugle .. kroju od papira i'tovrea u krojnom pregledu je pregibl_ Kao na krojnom se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f.ra[a ramena !irina = 9+12 em.to predcte druge polovine toCkicazakopiranje - delovi mogu se lz rezao. ke popee.'irinalajsnice).nc eelc koje kod me.nu vodor..U ovom )cdnostovnom krojnom prc· gledu peednji i ledni dec pdka .."ne. iVice..vidisliku3.<:i.ukava se najpre pevute lin. ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline.linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu.e .. Dubina ureza lznos! 3crn i mer.dodirujegornju f.m prcglcdima na'. 20 i 4 em. Ke. duz. .ne U krOln.d tai'kee..koja . od donje Na ivice.vedoizrezaokovrata).like2cm c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad deane ivice krojnog ivioi potrebno zna~i 4.kojasekodkrojarukavanalazide.yase najvecasi. deo ali je izrez ne .vijenom menD oznacava prednju 'redinu.eky u'pcavne.' Dubin.nido polov.. .n.. je u donjej letvrgoriz razlike izrnedu ravnu i vod.av.a drugim linijom_ Na taj natin su pribelezene ni prednjeg dela u iirinu i yi.a SU mere sadrii u saotimcuima podatke pregledu sa dve unete za drugu UputStvO obima.jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke cersre die.eunosi iirinisemoraograniciti com i povezuje donjaivica prednjeg najvee. pregibnoj (sa donje duiinu od SScm hnija koja povezuje yodoravna je urrtati prednju iZn.yneogr.~ica.. prednjeg Ukoliko sirine lednog jedno dela.odnoparalelno uglom najvete sa pregib~om pcocvc granice ivipravim sa iSlom tcgljivoOdpregibneiYice. l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen <in.rine = 26 em i izreza oko .e..a kod me. kugle rukava se dobij.na1gemiduiina .nijama. Brojevi z. <u pri"_ z.e'anjupojcd.ikoduvecavanjaprednjegdel. .me niti pre- gornjeg onda su u krojnom obe veliCine_ Kao kod upurstva.. 14.ispod 'irine rukava)ie(19cm. Natu liniju. .tnedeloyekcoi. ..pregibnaivieadolazi salevestrane. pletenje glina.Seem Sa leve ivice. povezuje t. deloy. 20. obelchvaju linijama nar..Sadasupovezane pojedinetackelinijarna. Zaobljena otpr.. uertana i'prekidanom linijom (= na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo.stojanjaod6. vidi sliku 5j.u . 'irina rukava ispod b(11 kugle cm. I iuezokovratasemoraucrtati kaookru- + nasecenje. od tih pregibu.n.

p"'""." """" promene_ Promena hodna .. p"m. s W '1 OJUJ kOjl drugu druge veliCinu...:" od.Kako se menja normalan kroj? 0 a-I Q [] 0 [JuO EJ DD 0 ~~g '~.." m.:!~p~o:o:::::.".""' mod< ""i' m U Burdinom ateljeu za stru- ~:. naim .sekrOjnanovol$cna_ B{] ~~~~:' ~.'.. .. Prema ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ ". ai."m [abelama i razlike.amo vet aka merama je dat La neku za gornji obim I ' 0 0 U/ O0 38 zalepe"I.o::.... ::::~~dO:a~n~:stasuses:~:a~enom m""i* "0'. velic.:."".ne." razlike u i kada model m[ s • • U~~ U W OJ .:.. "".'.::... .~ -.mo njeno re """''"i" sirine kd.oi.:'~.~ m.::.: naravna nlSU uvek idealne." ....': p"""..'"o."".m.:."m nije neop_ .: ...".~o.. .II ..

atim Razlika se dodaje oko ruku 'liku8 . u<inksmanjuje sa duflncm bocnu lednog dcfaz! na sredinu meduprostora.. obelehva tom mestu deli duiinu.• lika10j Zahteva Ii tele. zatim rum.Svetepromencse. Bocne moraju a Sva Se rastojanja i ramene poklapati sa starim jo. papirn.trane padu: vue .knutl (..amo gornja iirina ziltc!e.moraju pripremiti jed nom izvrJenih yeoma premerJvaju. vihk ravnati u uzduinim je najednom ledni .Ii se kro) ponoya isertaJ.Sirinukoja se time dobij.inakugle rukava Oblid se suiava skic! prema nanovc popreonom . Se razm. Kod kosih ruhva. pogledajte Ukoliko delu.namera produZavanje 11: dubina hoj sena i razmipoloii (tanka D~ sc mora ufitka n.I. na prednjem kroj razmife.Iika 8. lednogdelairuk.tim prema se krojni neophodnoj oblitiizravnaju! Ako je potrebno samo na donjoj prednjem prosiriti ivid. oko Hata prednjegdela. • za{im n.e. Slika 10 prik.e faltom.trane ne bi OQ B L.e .. deo (. Ukoliko . raglan_kosine. iue. 4) i take izlepi!.moraiusekrojnelinijeponoyo Ako je potrebno SUliti prednj.Iid . vel. promena pazljivo.va. prosiriyanje tajeYima smanjivanje raglan-kroja.Iika 2).('lika7). DO U .Na koji se nacin menja raglan-kroj? Smanjivanje Slikal dela.tim se ramen. a slike 13 Slika i 14 12 prikuuje sirine. koja Vrh postupa se premo .avi.no.ka11). Socni poklapati i razmice.e ti deloy. dakle i lednom a ne n. po duiini. delu..7_ laltieama. oko bokova samo na ru· •• kom linij" dobija potrebnu Kod.anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija uz sredinu pozadi linij •.avija)u jucedubine. linijaiuJvna Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •. treba da .e na kroju (a. meivice se posle .narav. Promena raglan_krojeva Gornja malno pravila se ne odnose samo na krojeve nor· uglavljenih rukava.Iiei 15 DudO Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti. Uvecavanje Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti. useca se . maknu. se deli USit- prednjem prethodnojstrani sirina same 9: grudi upravljamo ramena premo slid se u visini 'irine s" mora . moraju .e menj.avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela. Sirinu. a z. 'tosevidioa. Ukoliko iuezoko kac nafaltat! kee)u preveliki ruke. skoro u 5vim slui kod raglan_oblika. Ukoliko se mora dopuniti duzina upravljamo se prema . dela. zatim se kroj i ucnava izre. kavima.vica. unose. strane.. (iii I I I I Ukoliko uzduino. npr rukava.knu a z.a unutrasnje .e prosiri kroj rukava.zujc usctanje canje. ceni krojni delovi duzini.tom cr.lici3. sl. delovima prlkazuje Ied'nog dela skradvanje i prednjeg Na tim odgovara. na gornja se se raseceni delovl razi .kern (. grud. na prednjem delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu i lednom sa . faltice . moiesedopuniti ne hete"i obliku i dobrom od 8cm-2cm Sa svake trebaloprosiriva'. a ..R. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini.. slici 10).(rane i lednom delu 3B.

vakog driati se pregledu Svestojeu uputstvudatoo 0 dodavallju i oduzimanju predstavljaosnov" Vearna je vaino senaproburadai za pletenje! probe i radit.iti kroj na normalpetljama odnos. ovrsceg iii labavijeg. noei R. ali bolje jo. viti nekoliko zeseva _ najbolje preko '.nu.zbrejati brojevi redovise po pravilu pletu malo komadu evrsce i redovi. na take ispletenom meg" .njl! Hem. sa 14 do 15cm . "putstva proba meru rada.e dobro .PreporuCljivojeprobuosta. I . stO je moguce vee. Niie doi pode. ponovo vraca na svoiu prirodnuelasticnost UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim izdanjima Burde La pletenje. a po pr.Proba petlji iii proba rada Glavno m\lrilo ._. voljno same uzeti pailjivo premo smanjenom krojnom n"velie. i redovima. Za probu petlj. je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama Probapletenjabitrebalodabudedostavelika. Duii od kracih.iWlI • •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11 " sto se kod maniih proba ne bi moglo priizracunavanju.. .vilu .:v~~~n:av::n~:.~~ l 1II111111U1tlJ-:. iii~~i 'j ~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ .r.Uozit.!Ill " Vun. je veoma fiv matcrijal koji se posle rada.J .u dati za probu petlji cd 10x10cm. . utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'" najm.vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv.

25 r. = petlja.i40r.~Vihp~oo::n~~~t:n~~ji~. = 10x10em. naravno. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali Osam Osam primera primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada. 22 p. Proba pletenja Proba pletenja 2. olakiava je 5 X 5 em. labavijim rezulta. bobihsti iii pirinacuzorak: 10x10em. Proba odozgo pletenja naniZe. Proba pletenja 6. i (p.odozgonaniie.=10x10em Probapletenja4. Proba pletenja 24 r. patent-dezen. pletena u po· ~1I("'~. pruqasta ~a~" p:~:e1n. Na na'em primeru izrez probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu. i 40 r iznose 10x10 em.rcbrasta bra. = red) . probaperlji se vae ne poklapa<a dezen iznosi osnovcm pravcg pletenja. na 10x10em Desno.. xi~OP. moiete ih izrav nat.29 petlj.supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje. 1. 19 p.i32r. . naime kod kojih . izoose 3. Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. u Sirinu i 45 redovau koji roctece sami izraditi od visinu.pet. Mali ram. ProbapletenjaS.lovasara. dana Ovaj ram je. iznose 10x10cm 8. pouz- broj~nje. kartona.If:'1Nr laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p. iznosena 2~a~ pleteniee: kvadratu10x10 em. i 26 r.lji=2reda:17p. 19p.pletenadvobojno (nit.sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten. ccroce kada je kvadrat tacno Sarno onda isecen Uporedite uputstvu. pregibna lara: 16 p. odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim. Levo. jedandeopet. va'ie probe sa podacima u Ukoliko utvrdite male razlike nastale iii cvr'ltim ple'enjem. r. pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p. i 23 r. Medutim.

bdapletetemodelpremasopstvenoj da i. Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji. Za izrez. plete petlja. Za izrel igle za pola broj' suprotnom iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu. . Sve do pocetka 60 redova. tarim jo. iznosi 2cm.ni struka $.I oheju s"ana (=2cm). je odnosno se. Red tom slueaju. Posle18 polovinu. se na po~etku petlje nom i 4xl smeru podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke NajpreseskidalDsrednjih petlji. Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj Pol::nimo 48x2=96. redl! na poletku kugle ". Ukoliko tanie.e najpre skidaju 20 petlji u sred. Najpre se zavrfava desno leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru. znaei 36 redova.kojetrebaskinutinaobe se sa obe petlje. 3x2 petlie. polazimood Ia 10 em. red.lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu.5=15.Broj izno.znosi.Okruglinaizreza sirinu i 5emuvisinu.irem 7.i 96 petlji+2 sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4). OJ pletetedosta slutaju lablvo.Na koji se nacin proracunava broj petlji i broj redova prema probi? Izracunavanje petlj' redova porno':u eak. Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje.inje usredini oko vrata. koje Na n"em preo. petlje. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost.ime 20 petlj. petlje. iliakoielite vunice od naznacenih i 3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em. Kugle rukava imaju visinu od 12 em. Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat.rez njuju se petlje u svakom 24 petlje. drugcm vrstcrn podataka od probe probe neophodno je malt. sa ito lednim delom: Donja ivicne ivica petlje.svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov. i 30 redova. povratnog zatim red. do vi· nomerno dodaje podeljeno petlje i'plete se 1 petlja ima duflnu (= dodaje od 40 em Na po 16 petlji). uzrnite redova. r~men~ izreza kosina oko se sktda na poi'etku vrata. iInosi Sirina 48 em.znaci.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ u cdncsc ivicne na desnu petlje. (=20 em. 8 em em. skida 1 X 3 petlje.pletete model u "put. dodavanja U gornjem pa OJ potrebno rad (= 39redova).kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 rame.ni.Zaokruglinu svakog petlja.tvu megu bit.. a rezervisu petlje. Rukav: jednostavne probe kojaje sa 36 petlji+2 redova(=6em)serav· 4 em). a to znati 4cmuvisinu=12redova. 1 x2 i 2xl petlja).•skrateni redov.nasvakoj strani8petlji. Ramena kosina na obe rukav strane strane . (10'l+2ivicnepetlje). povramorn poeinje i oduzimanja pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ data redupolpetlja. n. 20xl=60) 4 petlje daje u vis. racunato Ramena .trane lx4 primeru racunieajesledei:a: se za poslednji 2xl petlje. pozadi istovremeno i. izuzev aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova.. kosina se prostirc izoad Posle3 reda=1 em po<'.Iedeti pctlje od iliznose za pletenje_ Male ralike i od.mu i 15 redova. Ie u svakom 8 petlji (= iz popreene redova) me. po jedna Prvi put. koje se iii ski- daju iii o<unu neopletene na igli (vidi . redu 1 x2 ramene kosine.tu na obe (= 120 naj. 1 x2 joS 2 puta u <vakom 2.3 Strane: dele petina petlji.38 po 1 pctlja. redova.Scm=10petlji 15 redon skida se deset petlji: u svakom se ukupno sledecem 2. Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike 78. dopetlja. znar. 12 em "rine.tupania rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj.mapolaznom redu za 4. radi ho ledni povratnin deo. peste <vake 4 niti.Od78petljipreostaje60perlji.isadal06petlji oko rukeiznosiS.'" strana 31).caju .kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). Bocna kosin.Prednjideo iuavnavaju uzmite se debljinom igala.. Unut3r redosled: i 3xl reza oko 1 x3 ruke. Na ramenoj kosini .

umpe izrllA dn priru~nik.Rucni rad najlepsa i najienstvenija zabava! "olj"vo 00 •• d.: Zadovoljstvo Zadovoljstvo u krojenju u pletenju i sivenju Zadovoljstvo u vezu . 5Uiz .

smeju delovi .ciodeseprikaceunutartihivica. Delov.na prav. Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova Plete"i peglanje. i elasticn. sije se na otprilike Smm unut. diepov.ivanje. slika 1.ka n. raspored UI dugmad i dfepovi. Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj .vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih je3 do5cm). Pre nO !to se prede petlji reda (dovoljno nov a nit. Osimtoga.e_.u uopSte ubrus . naniie."oj prirodnioblik. Gusei dajeboljeivice. Ciode se pritvric.{vidi slike).e ne .amo istezati.vainojedaselahvatalvakapoprccna uoutar Ukoliko delove <tep-bodom (slik.t" nadole na meku kroja delovi 5e nikako jedino preostaje ta ne da napri.Veomajeomiljentzv.uv.. dHen.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u . nerdajuce ako. prisiv"nje pojedinacnih posle pribadanja Ilglavljivanje rukava. 5) iii omea. Uovu izracii pletene radnju ubraia. prist"anje okovratnika. vetse pcdesava za hv atn i bod.vnomernim i kratkim rastojanjima. Prilivanjedelova Za.EI.I"a delova. ali na isti naein treba sas.. osigur. ali se pegla ubrus ne priti.lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu).I nasi.ti zahvatnim bodovima.e odece ~eom" je vaf.pailjivosezavr. Vez sc moie samo ukoliko se ne pruia iznad savova Razne vrste !lavova pravilo.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe. Moie nit petlje da se r adi odozgo ivicnih petlji.1. . prllg.Vazan je pravilan nacin obrade U kompletrloj lzrada. i .6). stavn. se licem iznad pie.am. duf okovratnika i kapah dzepova.'-o "bell. kod deblje vune. "aravno.veomajevainoznaripravilnonaplesti izreza.i5(egnuti oblik·'.Yaju unutar ivi~nih petlji n. Kod takvog Iava je . desnenalevustranu.kedui .I! skid'iu na podlogu pokrivaju se vlainim i pler. ho i eventualni Vel. tim bodom (slik.r ivice. .me!u sasvim parit..ivicestrukailajsnice rukava.tavltl sa Za itradu lavova ne postoji utvrdeno premavrstipletiva.ni cek kad. suvise cvrsto.ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha.neravnajuse. Pre priSivanja delova najbolje ihu je lb rHimorn i Se rupice radili izraduju oparatcrad. Ukolikoledodajeunutarjednog potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti delovima petlji iii.sticneivicekaonpr. igala r.

" seskoro Na kugli rukava nadriani se ~e smeju biti lako Upotrebljava kod naiivaka se u slucajevima i delova op. Kako treb~ J_ Obe . podjednaku ela'lienost bo pletivo.edovat. sa liea. piedode ali da laY rub. i delovi pleteni pletenih ".Slika S priknuje uglavljeni rukav: rukava teni 'meju na botni upotrebljava rubyi hv. redje se dobijaju ten i m bodom. rrl uglavljivanju se.meju prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po.akodobrnuto se izvcde Bodovl i odoz9O nanife. uvek prd. npr mora ne'lidljivo iii piena iglama. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva. SavOYi 5e rade veoma narocito!. deloya eventual ob. kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik. takoz'lanim Za ovu gde sanavljanje da ostane delova.im3 koja~u "idlji'la. nabori.zrade delovi izvesrt pe'lja_bod sa liea na bit.nvto _ no .2.ivab.enim bodom se ne pletu same pravokoji. pre svega. plet"n. ne .. Ukoliko . Ple.Iitje. rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia na slid 9 prlkazano je lice.a raglan_kosin".Ilk.3Yo"i pailjivo naonim meS. bodom petlj" svrhu petlje OStaju obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti.ivaju step tako iii omensti stvaratl bod.reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:.

.

Ako pleteni pridefi liev ivicu.nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m. Petlje se izvuku strana) n. 1).e mogu uzimati sa prednjcg dela omcic. Moze Se je tamniia nit (vidi . vidi nranu40). ividjaknei gvstim sl. Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji. Medutim. jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno Razne Ukoma. pomocllu a petlje podiqnure u pretnodnom iglu (posebno prednja i zadnja i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple .tom liko SU pleten.vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju . U tv . na pletacu iglu Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati kukieanje (. najboljc se obraduju iii nasivaka krojenih prema pomoe\! dod~tih kosin n.nja' bodovima ravnomerna nje: labavim oveiesepletaeaigla. moiemo IVicetkanine.viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv. Svaka petlja se odmah podize n. magu se pre pranja kOje""ka.kojasepoloiiuzivicutkanine. mora svakogdelaomcice provuee .).. panovo pri. Dutina bod. direk'r>o odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi rad a.Sada r. bodovi daju petlje prvog reda SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj . petlje .liku (strana4S. bodo- akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine. Ukolikose se odlu.te tek5tila zahtevaju po.1- Sastavljanje pletenih delova sa tkaninom PriobradiisaSI. ta dvadela.slika2) primenit.vrhu moiemo koje vezemo vz obradenu (proba ~ upotrebiti i nil omca'tih bodova iViev tkanine.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo.aunutrainjeivice:naslid upotrebljena ipletenibod petljeodspolja.im se priSiju je primenjenhep_bod. pletacu iglv. jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti Vr..'ivah odgovarajuccm delu.ebna rukovanja oparati j kasnije rijatu.ei.teg- nvtidabinastavni'avostaoelastiCan. . radijasnote 5). pojas treba da prijanja i istovremeno da mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i. p.nog halitet.Iika 2). Paz. se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p. delov.na primer.e.vnomern. pojasstrubna dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine vima.:iti za upleranje. a zat. tkaninu i "unu raznOH. sarno priSiveni. pletene u prethodnom r"du. redu.lspod se jedna petlja (slik. pri prani"" radioi.. l.provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p . on se vodi lza petlje. pored Dalju mogucnostprikazujeslika pomocu igle za po provlacenju r •• toj.novnin5{VarL Akopovezujemo.ti n.eopletv). _ pleteni okovratnik odpravev\lne ..

.

re . r. pravo-ujedno).raditi 1 nav. dola.tranauglapo2p_pravo_ujedno. nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete.a. p.yakom 4_ r. podignutupetlju prevuci iznad. pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1. kao za okovratnike poslednjem Petlje koiele!e povratnom redu prihvataju isaleve pomo':u se dodatak p.viene petlje. r.. mogu prihvatati direktno na pletacu iglu iii delovi petlji .e na 1 em prihvata iz 4 r. obrnuro. p n~jpre . navijutak. p.: 1. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu. ple'ti r. p. obrnuto. 1.lednjep. kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide. U polaznim Ila. redapleteseuistotolikoredoViisaobeju. 1 p. plete.f>robapletenja11: brast! n.: 1 navijutak.i. iviea se plete p. dodavanja iii oduzimania s. 3.v.ada Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita.odnosnop.an.l. potrebnoje izvesti malu broi pedji koji je potrebno 3 p.stalnoponavliat. podici 1 p . 3 p. do 4. 4.obc_ p. petliu na.sivakpriSitina. pra~o..izve. pletu se 2 p. .kin uti p. Posle iv.ava rupiea'tom "rom pravo radi se o~ako. 1 p. Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove.1 pravo. pravo.r_:ple<tiobr . au.l kom r.• idi.lednje 3 p. polaznom redu obrnuto (=pregib)..petlie iZ poprecne niti 1 p. Podimo od toga da delu 4 r.. obrnuto. 1_ petlje Ukoliko se jedan na"vak ne dela.edelovivezenihomcicaprime". i 4 petlie pravo-ujedno.i topravo_ukdteno. 1 p. Za duiu prugu poceti Sa 3 p . Kratke .ti"aCinnakojisepojavljuju. 1 p. Dalje raditi naizmenicnol nuto:petlieseskidajunai. p. U S_ pravom Proba redu pletep.kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po. na kraju dod"ti 1 p. rebro) .i samo na jed nom kraju. nutO. taj nacin dobijamotacan S~ ivlce za naSivak.astaviti delove iznad nailvak nastav. 2 p.k pleten pletenomprugastomhrompravo_obrnutih pravo.Sivak potrebno je prihvatiti u svakom (= 3. pleHi obrnuto.a oba Razne Proba najpre vrsee pletenja ndivaka 10.vim povratnim redovima pletu se obe po. nja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10.'Oduzimaseiza1_pravepetlje po. 2 p_ plesti i oduzimanjem 1. 1 p_ obrnuto. 1 p. a u .l_r. na~iv<:i ujedno sa odredenom $arom pletenog naSivka.3 p. pravo.: 1 p. Prema tOme se i iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta i da se uvek ubada izmedu . Odvojeno dopleten. datonastrani4Sj .kinuti same jednu p.asaokruglihmestaprihva_ nti . i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne na.2.i4.probepletenja3i4). iznose 1 em. redovima pleni obe po'lednje p_Spoljnuivicunafiivka.1.apetljesaigleseopletu iznad uglaobelezese uunestranese prihvarepetlje.tu iiaru: (vidistranu24. r.li. p_ plesti pravo. zatim .:izapo.. iznad 2_ p. obrnuto. ~.Suplje". pravo.ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil svedopo.izpopreclleniti petlje.le pregibnog zauzanireuglu 3 p. nadesnoj uzanojstraninovom niti. pra~o.' Kosa ivica se ukra_ (proba podici pletenja9)." u 1. Probapletenja13: petlji nastavljen naokovratniku je naSiv.: 1 p.r. stalno pona~ljat.le rupica'te pruge (u .va'''ane plesti delove i.vepetljeplestiprayo_Ova4r.svakog r_.dkaodo.lednjepravepetIjeraditi . a podignutu zatim 1 p. pre~u(i duplo nie.koa je bodova Po.lednie p.likeli2 Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil.ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu. N.e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3.. obrnuto. Sada5kinutip_.ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje ugla step-bodom.eisprediizasvakepetJieugla ~. 1. pra~o..

e uzeti u obtir.pravilnoprednjusredinu. Oduzimanje Ie moze .odnosno pravilno napred. odulimanje Sve ho u j€ 'redini reccnooskidanjupetljina str~ni )2. mora .

je ponov. prevue. a broi pedji je p. pravo. Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid. 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez.u.beret . oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p.zu p . prev!'cii ple't.e skidalU petlje prayi ugao(vidise inaprobi kao na sliet 4.nasivaksepletekaokodprobeS. saru od obrnutih. ujedno(1 p.nim redovima plete. 1 kr.aliusredininapred(lice lei.e radi naizmenilno 2 p.. seraou 45). manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p__kao kod pr."vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr. pri'iva se iznad uglahep-bodom.e radi n.izmenicno 1 p.e kasnije ne prihvat~ u Iev. 10.stoj sari. r . (reba u povr.t.seposleokre<anja podize.l Oduzfma U9aooYognasivkaje. pravo·ujedno.k09 reda se..p. nai:.aoduzimanjese radl premaslici4. 2 p. Probapletenja6.vidi n.. vei:. Prihvata se neparn.tnom oduzim. obrnuto). se na pocetku i kraju Nasivak .aiza redu da. p_ obrnuto. licu) iskositi.. luada. plestil skidanj. plet ..ledecom pravo iii obrnuto. pleoti slid 4.polazniredoviseproduiavajuponovonpolp.unvari. skratene r. podiCi st. <1 u leie 2 prave.neophodnojeraditiivicuCvorica I l. (i u poslednjem kr.Sivak .) se prema Prob.nj. Iznad ugla oduzimasenasledec.. apodignu[u potrebno pravepetlje p.. obrnuto.1. pravo.v.n: ispred p..tnim neparan.e pr. Ukolikoza n.ugioyanapletenimnaliycima..iivak 'e plere u polaznim i povr.li pravih ilibobicastubru.vo.PosleskidanjaprHiivaju". Z. Nasivakiepleten Proba pletenj. pr. Ukoliko ostaje samo jo' 1 p.prethodnom i 1 p.sivak od. I Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr.uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom. i to u svakom 2. n. plesti 2 p. odnosno petlja. Proba pletenja 5: na. i U onom Probapletenja8: 10)..vo·ukrheno. na. kaosto je ve< opisano ivitna . Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea . pravo. U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p slici 1.vog pletenja (nit leii iza leve igle).e pleteobrnuto) prevuceno) iznad(= oduzeti prave pctlje (koja pri iuadi u r.aobeju oduzima . moze pri 'emu Proba plecenja sredini napred 7: n.kom2. kr.v. broi_ Oduzimanja se rade hugu u kome. p.. pletenj. podi'i1 I u n. pravo.kr.a2.relicu a poclignutu p. prevuCi iznad).. U polunim i povr.~ II ! s.trana 1 petl.

" pletivo·bodom.nacin u polaznim . se u po!Jznim se Lavrh.prihredapocinje no donjem prel~zu i povratnim redovima.e moraju raditi dabiivicaizrellostalaelastic. ." jednim ilene su na gornjem a red se Lavr.na(pre.vegaakoseneradiSl Donji prelaz sepetlje$adonjeivicerukava.. lIicom) moze izbeei ako se petlje veoma prisiju labavo Bodov. Na slid 5 lajsnica tamnijim delom_ Rupiee z. preklopom.ova S). dugm"d ca· preklopu .

. prorez se moie izveni skido- njem petlii iii upletanjem pomo.Upleteni dzepovi Za upletene dzepovedeljenjez.suplje". koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim UnutraSnjideo.din.Sadaseponovododaju porno"ne igle i plete se dillje u cehm pedje PO'tO je iviee 'a redovima_ deo i"egnut i drian nad parom. potrebno slitionacinuskidanjapetlji je opisano da ova ivica je razmi_ Zavrleci d!epova SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom .2S_izradaduplog poruba..neplete.ne niti.apreo.ek pOlle i parenja Petljesesad se doplc"i pdhvatajunapomoi:nu iglu. ivice unutrasnji na .en caknastom ivicom: Ova ivica se r.ne drhn nad parom. bodoln ilipletivo-bodom_ pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici Obrada unutra. Aka je potr-ebno i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa.timaJ. kao!to kod vodoravne rupiee (slika31).".epova nit druge pol. unutra<_ n..autimsastranei duidonje ivitese prisije na .tak. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra.e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa .ivak namii:use4 petljevi. po"ratnom redu plete za donju ivieu proreza petlj e seskid.dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini.u up!ete Utim niti proreza iznad diepa tih petlji dela u se u duiini se dalje radl istezania i. jednostavni unutrasnii deo.kinutoza prore"diepa.ju u svakom redu_ Rebra se gornjoj i"it! upletu.str"".pletena potrebna dufina. pcvrat ncm se pravo). Z.vop.diepa. Duf donjelvtce mo"e nasivak..odnosnokes. skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3).znom nit se raden bojc redu.. rastegnuti Sa Hr. i sa donje POSte je ceo dec se priliva deodiep. porno.emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba).rreba2 petljeultraneponovoskinuti.e peneve umei:u na mes(Q proren u red.va diepa maze '" uplest. Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose. .'uplj. laci . Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni njidiep.edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak."tinacinkaoS<oieopisanon. Prorez Pomocna iednom Pomocna df. ali .njeg dzepa Kaa pen.ek pOlle uvodenja petlji unutra. Kadajei. K.tale .njegdela diepa.. Step_bodovima (na slid -4 izvedeno zavdavaju se bo~ne tamnijim n.enegostoje..

p. na pomocnu .• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) . (pretposlednje i poslednje petlje) iedn" pe.slidobeleienisupregibifalti fal. .. onda se u svim polaznim ple!e naizmenicno 7 petlji pravo. r ed zavrfitl ':l8petlji obrnuto. 1 naizmenicno nit voditi deCinalin:8petljipravo.. ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno.a be.::.. broi petlji dolni na 2.Obrada sukanja sa faltama Idealnahrazafaltanesuknje <38+2 je plisej-!. na .n upliCu rarte: potrebne Koliko se perlji prillvat. 7 petlji pravo: pravo Sa 4 petlje Sol e i . 1 petlja obrnuto. i 2. spoljne blte.ara.u dye iglu Slika 3 prikazuje pomocne i9le. motiva sare) jedn" petlja obrnuto..kod" se prihva. slika 1 Ukoliko jedan ::~:. pornocnu iglu.2petljepravo iza petlje: 12+10= kako petlji deljivsa pletu =8+2 Iv.). a unut .ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu) . falte se mogu raditi uie iii 'ire.e lice rada.Petljekojeslededoum. a iSt. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova . l:lvisioddubinefalti.e naizmenicno zavrhva redov.).:.Sadasepletupotripetljeujedno-pravo. Fotografija prikuuje Na3. p.Ie_ biti i .aobeuranecele pruge pravih i petljidodajesepo1perija.ri ali uvek uii aa t petlju redovima slid se plete u polaznirn prelaz falte).apod.e imaju sirinu od 8 petlji.gnu..ma Povratni i plete red se sa 4 pedje pravo (= '/.aju n~ pomocnu iglu. dezen iznosi B petlji.zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1. pornocu •.nje sa nalicia u evrstom redu stubi.a liea. pctlje (mote Prema (= isple.lja pravo_ukrheno. Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra.epetljeseopletuobrnuto Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se petlje se iznad upeglanih !!iiiiii!f pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje. Uplitanje falti na koji se o:le.1 donj..nja pregibna iviea fatte dodesanalitja.ilvutenih" petlji: a donji prelaz falti irna sarno 2 od 'irine faltil. Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte. n~vi_ jutako. P lis e prikazan je na slid 2.::~ probepletenja. reaovi potinju .e kukil:aju .. U povratnim redovima sepojavljuju.arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv iv. p.trasnjegpregibafalti t.

nitobmotati 2 put. slika 1).a prsta Kako . jo'jednom opl. i olabayi (slika 7) bko se izraditi . Kuki~aju se ". je tzv raej i bod (caknica).cne petlje). Ie ravnomerno ise':e end Kanonseuseeaiotklanja. se stubic iskukicazategnese red bez omi'i Vearna omiljeno pokazuje slib pridrhva omea.to se plete redovapravosalica. slika4).e t3ko . ukrasni nasivci uvrten i gajtan i ivice.e izraduje grupa gajtan.nai'nih niti od dye ponavlja niti. fomponi serade pomoeu pompona.gle se smetnu jednim navijutkom nekoliko (slika 5) debo Nasi"ak U obliku rolne radi . nit.t. levorn (. iglom prihvatiti ornee uzeti zai plest. Nasvaki 3.u neho se niti pompon veei od gotovih r<!Secania obmotaiu izmeduobadelahrtona. strelicu.cne petrje omCa5taivica. da k!iznu . ih ukrsteno. ukr'teno i pritom t"gnut.ubid palcem.{rerka.ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim zenom (6 petlji+2 i". dva kolutaod Posle kanona pletenim se pletu koji.. III sliei 8 priknuje niti mote Umesto iii vise pojed. iv. str"lieu. Ovu petlju natragna levu iglu. oplest.eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta se naizme- .ujednc slika 2).e omi'ice ukuki~aju bez navijutaka i orne. lzrada upletenih om~i obja. Kada se red om~i sledijedan levim ukrabvanje ivice fla pletenoj odec. kukicom se ubodeu ivitU (vid. Provlacenje oml'i i zatezanje iscih n..5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" Ukr".gle.njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju. pomponi.Ornce. eko kaiiprsta i vrha . azatim ornee pustit. Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no. peclju (vid. provuce se nit i obe om~e sa ..

"" . . perlje ">recito decjeodei:e se .tim.. Na isti nac. Za prayo pletivo niti.evr. je preporucljivije rupe. laktovJ) jzvesnim me- ojacati zahvatnim bodovima . na pomo. ukukieati (slika 1).e i najnoYijem komadu odece.ika 4). rukav e u visin. Para se nrno onoliko petlj. I ova radnja u pravcuplebe' ivicne se obaviti <amo ako se o!tec.Iucajcvima vuna '" za odrerlcni pr.. plesritacnoonoli_ sue Petljesaiglemoguseprihvatiti petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom deljenom vunom iii ibrgi_ na boenim ivioam n rldi se <a poleiline mom U odgovarajucoj osiguravaju niti koje od otprilike 2 do 3. Stete pletivo·bodom. odee. Ispravka moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo sc Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (.. vertikalno i petljese petlje pravo.e rad .m delovapetUi<apoledine boji pol~~nim i zanvatnim bodovima.. Ukoliko je pleten. Aka 'ajue. edna. ode': . ogromnc mogu se ponovo mesta{npr. Priprema. Najceke imame cst... redoya kolikoje neophodno.. vune se vun"nc ode': e pcreme i odgovapopravka. I prave n.cvrste labavim bodovima du! .nu nit i ntirn sa~tavi{i . 2 petljeobrnuto) vee. se ne podiievee ple!e).porenim redovlma sa obeju strana u dutini (slika 11).. ked kojih se <menjuju ulivaj . Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i.e mogu radit. vee is[anjena.'plati male popravke. ostatak. ..a delovima (slib 12). i10(2 niti . spreeiti popravke nego krpit.lobodnaiv. a latim se pr. premaslic! obrnute petlje..niu deo ode!: .licja) Ukoliko moie je Steta pleten j e m. prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j Male rupe.m .no iskrp.in se vise na ro.aru.enom d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik. dotaz! u obzir popravka me.• Iik.. nastale radi premadezenu: I fl.i. Petlje<e prihvauju naiglu {enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno petlje (prvai poslednj."vim utrel. OstaC. 2.a.tu 9 (pravo5a kama6iliB..taka koji CUy'iu u najlonskim kesama. neee nam se desttt Ileno mesto. Potrebnoje korcdovakotikoredovaizno. nepaInjorn..Popravljanje pletene odece Sarno u "ajred. Ked ugre!"n.i premasli'i4. $uvi'le poznaje Kod pleten . yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no. Pojedinai'ne opa.

Pravilno odrZavanje pletene odece .

. obrnuto.: pravu l. 2.: nasa 1 nav. r. kr plest.brojpetljibude 4+1 p_ U UPUl. deljiv sa r. ~.. 1 p_ obrnuto_ 2.: zatim 1 p. kao 3.kr.SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod. 3. 2.l. i 3. zatim ponavljati 2. i zatim 3. pravo. c_ stalno p. kr. petlju lao obrnutog pletenja.tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu .: naizme- . rod it.Klaslcna patent-sara i njene varijante _ kr.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p.aru. kao ked obrnutog stalno plet~nia.

R. i p.tent_bra..ple5tipravo-ujedno. prethodnog redaobrnute·ujedno. oav_=navijutak I! .1nav. pedid Kod 3.8.=pedja.di.:od *.ebe_ plestisanav. r .l.vljati..lp..r. ubostl bo kod ..plest.vim se ponavljaju .: podiCil p .: p_inav.le svaka 2 reda lamen.od·' stalnoponavljat.ta patem·'are uzorak se rncfe BrOjpetljijeuvekdeljiv.sledeCir_radeseka02..r.kaekedobrnutogpletenjaikad.ut. cd v statnc ponav Ijati. Mrelasta Uz 10 vaii patent-Sara: proba pleteni' 10.podiCis.r.Iedecem p.plest. 1 nav .. izrade plete se na .inav.pravo. plesl. ~ nay.r.razne nacine.r.sa2p.ka8prikazujekakose2.3. l\aV.4.:2p.obrnuto U 2.Hku6: lp.plestipravolnav. i nav.probapletenja11. probapletenja4 p pletenja..dubi. r. Red lavr. *l nav .m plesti p. v.kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi . zat.*lp_plestipravo.ku 7).pl<.{edeCir.. = red."'pletukaoked2. sa 1 "av_ he kod obrnutog pleHi p.zavr'it. p_ 3.:·lp.:·lp.plestipravo_l. Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2. r.r.izradalbezslike) 1.m To prikazuje Duplapatent_bra Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore pravo. prethodncg reda pravo_ujedno.okodobrnutegpletenj.4.odzvezdicestalnoponavljati U 8.iS..pletenj" takede radi ebrnutim petljama. Red nvrsitijednom pon.1p.ra potrebno je sarI! po.r. podii:i t p.r.*poditilp_(ni1:senalaziizap.-svakuZ3. radii. za.alnav.:sledeCe2p. = hug_ Upulstv.eul. podkil p .ara naliva i ~e~etk.I.r.pedii:isalnav.plestipravo-ujedno.2.dol. prave.izrada.*1p.:*lp ple'liobrnuto..• 1 p.. ujedno.. Ove .a2_!ovap.. iuada:lstaslikauzorkanastajekada.stalno penavljati Skracenice:p.pravo.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponav- Ijati.lp.od*". 'a 1 nay.udubinu.r.r.eradio.pravo ·ujedne(5I.pletelp.od*stalno ponavljati.desnodole:ul.2. r.l..~a.nskog" pletenja petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2.ti zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv) l. od·stalnoponavljati.de13. pravo_ujedno. kr.okodobrnl![cg pletenja.p.trelicunaslici7. kao ked cbr- nuto9 pletenja. ntimnav.podiiusalnav.*1p.iv.pravo. r. Kod svih mrehstih patent-s.lp.).r. r.r.r..ma.S. plesti salnav.{nitleii iza igle).).d05.dol]r_Slalno penavljati.r. na~in: u 1.pod Dba deb ova 5e .pravapetljaplelesanav ujedne).v.podignel . kaokodobrnutogpletenja. Kae ked normalne ti navijucima i "dubin<kim" pletenjem.vicna r. 1.di.k.3.pravo.talnoponavljati.Svi.podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo. 4.kratenice petlja.plesti Sa .:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik.. do 6_ r.r.. alno ponavljati.r.. J.plestiudubinu.m raditl' p.pravo.".od* stalnc ponavljatl 2. podiCil podignutom p.iti 5a 1 p_ 6..Iedec.: plestipravo.2.>"ipravo 2.e. stalno 2.: poditi 1 p .:*2p.plestiobrnuto:od*"alnoponavljati.p_=.2p 8rojpetliijedeljivsa4+2p.$v.utim.ledece2p. od + .lnoponavljat.r.

. p_=iviCna petlja.=povratn. ple. 3."mo luk. pravo.. ub. U obrnvtom ponavljati. r. 2. 4. 1. r. r. .Hke3i 4.od "Halno ponavljati.kaokodobrnutogpletenja: = polazni red: ne prevrtati strani. obrnuto. sa 1 n~v.4.noj ~ podre.. vet povuc.j ll..=polazn.Ino 6. ~. ~T ~':~ k' .udubinu(kaou4.. 4.:. tat.pravo:od*stalnoponavljati.d. od l"J (T'. r.~.: t~mnom vunicom -ujedno.:*1p.lukpetljiip.liku3.:*1 (kaou3.=polazn. 1 p.svetlomvunicom vunicom • pies'. r. r.: svetlom vunicom .):od·stalnoponavljati.noneopie'tisledecup. 1 p_ plesti pravo.i2r. tr.plestipravo.pravo:od*stalooponavljati.S.: .odsledeCep.)*1p.Brojpetljijedeljivsa2 I. sa 1 nav. 1. tatim.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda. 1 p.l. u dubinu (vidi goroji plete pletenja2. plesti pravo.3. * .plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati.r.a1nav. podiCi kao kod 1.calno ponavlj~t.: tamnom vU!licom ~ 1 p.uovep.Od*stalno 6. rad i POOOyO po~eti na de.plestiudubinu sa 2.. ~ed: svetlom vunicom 5.=povr<I.vetlom vunicom * 1 p. ples!i pr avo.ti p.).pravo(vidi3. podid * pletenju: p.e 1 p.gla tahvata. .a 2. 1 p. r.1 p.pravo.ples'ipravo.saoav.r. i nay.podiCikaokodobrnutogpletenja. iii okruglom red: pleHi svetlom vunicom nav.stalnoponavljati.3 do 6.=petlja. r.izrada:vidiprobepletenja1i2.lp.. ~ed: tamnom utim od*.r. Broj petlji jedeljiv p.glama bet dugmadi je deljiv . sa nav.: svetlom vunicom* 2 p. kao ked oornutog od * stalno ponavljati.1p.2. leie2 luka petljijedan itnad drugog: .p.):od ".T. nay.. pa tek tatim ople. koja leti na levoj igli). pravo: ponavlja. . «alnoponavljati 4.r. ~.talnoponavljati 5. sreeeee p. p. kao kod obrnutog p.: * ple'ti 1 p.plestisledeCup.d.*1p pravo.saleveigle. rn ~ lfJ . od*stalnoponavljati.kaokodobrnutogpletenja. pleteoeiu3_r_udubinu. S. 3. r. 1 p_ plesti (odno.r. 1.r. 1 p. nav. ~ ". Tamnom pletenja.: . Iv.ti •1P pravo. r.=navijutak.poSto.tnired.vecubo'tiup kOjalei.r.~j tr.vidi. zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja.6. 4. [1.: 1 p. pravo.!.probupleteoja 1): od probu * u dubinu * seetoc ponavljati.talnoponavljati Skracenice: p. (vidi sn-elfcu na toj slici). izrada:vidi.:od*lukpetljiip. r. podiCi plesti kao 4_ r_ 2_ do Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada. obrnuto-uJedno.m u p. .3. pletenja.r. ~"Y. r.l ~"j ~t to. salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*.'podnje. r..1 p. 1 p. svepetljeplestipravo. od * 'talno plesti pravo. 2.apocinje sa jednim povratnim redom.r..r. Il!.doS.inav.:*neoplestip. natrag atatimplestisledecu plesti kao 2.podiCisa1 od ·stalno vunicom ponavljati.. ~. .kodopletanjaodvajasep"v.talnoponavljati..stalnoponavljati po- Normalna patent-bra pteeena dvobojno iglom: pocetak petlji ~ Plesti .prethodnogrcdapravo-ujedno. r. podici5alnav.plestipravo"ukr4.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu.:*1p.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno S. i 2.r. I:l [f~ f'l . i"TJI i..

'p.zavrSiti sap.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pletenja.l nav .: .:l p.obrnuto.R.ti .1 * p.obrnuto.pravo.*obrnutu petlju plesti . 1. zatim oplest. obrnutu petljuinav. 1 p. i nav p.obr nuto.r. prevud.pravo-ujedno..1..lp. a podi9nutu p.pravo. pravo: od·ltalnoponavljati.plest..podii:ikaokodpravog pletenja..v.3.:lp p.pravo·'nav nutupetljuinav.plestiobrnuto -ujedno. obrnuto:cd*stalnoponavljat. ho pletenja.v kod sa 4+3p p.r.kaokodobrnutogpletenja 2. r 12.: 1. nav_ pr.ReduvrSit. i 3.pravo. obr_ kao 2. obrnuto. p.*1 pravupetljuinav. r. .vag nay.tnired:*1 ci sa 1 nay.l.Fantaz.:lp.r. pravo do 21. od ~ stalno ponavllati. stalno 1 p.ple<ripravo. nailmenicnc nav .1 nav .hvatiti p. r.lp.tim pr.:lp.l p.. do 22. zatim1 p.: i1P nai.r..=polazni red: plestipravo-ujedno.O<l*stalno ponavljati.*lnav sledecup.pravo. lp.plestipravo.·' p.takodanalevojiglileiip. 4.obrkao ked ad 14.bra de delj. patent.. do od ponavljati.obrnuto: od·stalnoponavljati. podi':i pravog pletenja.cak Ova rada: sara patent_!ara naaraje se na poledini kao .R.lp.me..pravo. 1 p zvezdice stalno ponavljati. 2.l3. nay. i obrnuto. lp.). r. R. I.r.·'nav . l~ * 11. staloo ponavljui e..zavrSitisalp.obrnuto.obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.IS.r.l p.' nuto.nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav .p_pravo.ujednc.r. pravo. pravo..vice pojavljuju cik·caklinije. zatlm decinav.:·lp. obrmsto. 1. i ob.2.obrnuto:od·stalnoponavIjati.spred nav.p.· vo.=povr. r. zatim vratiti pr. nicnoplestikao13_i14_r_22.inav. zavr'iti sa n. 1 p.l stalno ple'ti p..k.ujedno.r.obrnuto.inav.Brojpetljijedeljiv sa2. r."vo.plestipravo_uhSteno_ujedno.' nav.Red zavriitisa obrnuto.lp. a prevuel.ple . i Broj petlj.- ponavlj..podiobrnuto~ p.

stalnopoMvljati.de5..pravo_ukrheno_ujcdno.1. pedici sal nav. pravo·ukrsteno-ujedno.:*1 p.r.prediy.). pus. .ledeee p.· p.:2. Y.:p.od*stalnoponavljati 2.. p. brej petlj.:po2p. c..ti desnom iglom ilmeduebe.plestipravo." .prave.m .r. bo kod pravog pletenja. p.od*. provue.l pravo.poditi od Kodsvihdesetsara.pr'lvo.Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada Tuniski rad.:*l 1.r. Y..tiprave_ ·ukrlteno.5ti kao u 1. pravo-ukrsteno-ujedno.od·stalneponavljati.plest. p 4.i63 se Ii uputstvu povr~in~ka r.jedvostruk{neracuna_ juc. da skl.r.t.od*stalno ponavijati.do4. 1p 1 p. 1. ana kraju r.: obr- Brojpetljijedeljiv plest.2.:plestipravo. r. i2. prave. Od • s. j 2. same 1.i.5talnoponavljati.r.·1 p.3.:u.:*lp.enja. ptesn sa sledecom p.: prugama 2.ple . uzduine pruge ..plestiobrnuto-ujedno. r.i naY. plest. p. 1. morada bude .. ebrnuto.r. * ubo. pusriti da skhzne sa iglei 2.l.Poznate osnovne strani.p. r. zatim oplesti p.2.Iedecom p. plen.4.c.talno ponavljati Tuniski rad.slikal). pravo.ispredprave. Sa * . al.k3ekedebrnutog ple. 2. 1 om. petljama Tuniski redo"i kaje rad.stalnoponavljati .r.r. 2.l p.p.: plesti ebrnuto~ujedne. p. r.. * stalno ponav- Ijati.r.r.pravo.2.:*lnav bo kod pr"vog pletenja. 8rojpetljijedeljivsal.''ll nay.zne sa igle. prave: od p.plestipravo-ukr"eno-ujedno.inav_plestipravo.2.iv. bekod nutogpletenja:od*sralnoponavljati. 2.od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur. plestipravo·ukrsteno-ujedno.t.5. p plesti ebrnute.p.talnepenavljati 1.i3..r. ·1 p. poi'inju sare i zavdavaju ivitnim ne pominju !lara nav" 1 p. kose pruge * BrOjpetljijedeljivsa2_1.r.in.alnopojavljatLP.1. 1.ple. 2. P.od·stalnopo· navlj~ti.ukrheno_ujedno {vidistrelicu. ali samo 1. Sararibljakost l..r. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati.1 p.talno ponayljati ~are sa poprel::n.p. i.inav.prikazanillna62.stalnoponavljat.pred iv.

poditikaokodobrnutogpletenja(ni. plesri joS a Lltim jed nom njih oba zadnj. i brojpe!liinjjeodreden.]. pre.r.r.kocitii poprecneniti petlje ubosti spredai I 1 p.2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja.91u i plest. "a rada).tavr'iti •• nav.p. uleti kao iv_ p.l. plesti r. 2 p.4. •• Ino jol 2.re radene debelomiglom Obe hre im.dalje).. r. leii izmedu kaoisledcCinav . 2 puta na sledecl nacin: obe prave petlje podie.ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l.ujedno(ovaj po. r.' = lice rada: *pustiti desno_ukrheno 1.p. debljim iglama a 2.ukr'.zatiml. pravo.lnopon. f " ! Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab.r.ju jed nom tankom .i p"'ti'ilnav...<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno.}: cd ·stalno ponavljali.:*2p.:ples'iobrnuto. (= lice rad.plesti obrnu!o.datje.nitvoditi. p_ ples!i * 2. r. do 2 mm. nav. 1. pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef.r.. uvdi.lp.ple'tiobrnuto. prnvc: 2p. 2putaplesti2p. R..i 2. j ~.pravo.2.r.spredp. pravo. 2.. p-ave..p . puStit. p. 1. ~ i 1 nay.iv.l p. p.l izr ade 1 p.r.stalnoponavljati sa iv.do4.r. 2. licu):od*stalnoponavljatL2. I.):*1 p. jednom na levu 3. pus!iti. dela petlj.vo: izsledece raditi pravo.: pusti!i I nav . jednom brai petlj. .: • 1 nav. p. " . plesti ispred 1_ p_ obrnuto. r.. nnjirn iglam •.r. plesti obrnu!o-ujedno. r.• I Ove b.1 obrnuto.eno-ujedno(kaou2. IZTada _ 1.r. kaoipretpo. i 3.· 2.i sledecu p.tup.tim p.od· ".p. nav.l.:raditikao1.vljatLl_i2_r_stalnoponavljati.. koj. zatim l.k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat.. ple5ti odzvezdice5talnoponavljati.i2_r. pravo.sledecu2_p_plestiiSpredl.stalnoponavlj. plett se igl.R. . pravo-ukrSteno- .' 1.).pravo {vidisliku l}. pie".p. utim preskoeenu p. T.. Deo petlje iglu i ople"i Iatim 2.·stalnoponavljati." sa 2. voditiizap. Prugastalara Brojpetljijedeljivsa3+2p_l.i2. obepetijevratitinalcvu .'od*stalnoponavljati.obrnuto.od*stalnoponavljatj l.r. P plest! in 1. deli. pravo-ukr'lteno. .ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1.S!alnoponavljati p_ plesti plestipravo(vidistre- Saraklasja Broj petlji jc deliiv sa 4+2 I. r. 1 p.

: 1 p..Sare koje imitiraju tkanje Broj petli. dalj .r.i2. 1 r. pravo. obrnuto (= podiglluta 1 p.1. ponav- . 2. nit iza p.5talnoponavljati. 1p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp. : ad *stalno Ijati.). r. I.podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit.: * 1 p. je deljiv sa 2. r.od*stalnoponavljati.. p.

rUPletene sare II I I I 1 I I :9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ .. ~~1r~ij~ Oupl" upletena bra ~~~~~i~~~a~: Trostruka upletena Jar . uvrlitisa2p. .a~~or. pravo Ijati..

. Saru •• 4 p.stalnoponavljati.v vrbv.. zatimse perlje(nav. obrnuto. sa 2 navijutka pravo(igle p.avaju unutar pregled kao kodobrnutogpletenja. preuzeti 2 n.d.pravo-ujedno.redoviza· sa 3 p.za opuste) kockke olak.obrnuto.obrnu[o.r.·.Sare sa izvucenim petljama Ked .sledei:up_podiCisaobanav daljeispredp. zatim ople..'plest.r.2p. nav.: 2p.2. pravo. nitvoditi l:' pletenje de. .talno se sa po 4 p.a 6+5 r.r.nju p. opuStitiobanav_.lp_salnav. ra redovi u uputstvu poe.2. p.5.r.plestipravo. r. obrnuto:od·st3Inoponavljati.od+stalnoponavljati. broi za pletenje potinju sa 3 p.: se ivicnim posebno Lbra.3.ip.:~e:~~a~s: sa .st3Inoponavljati.spredpetljedalje = 1 petljapod..pravo...plestipravo.obrnuto-ukrSteno . pravo.od*stalnoponavljatL4.2p.brojpetljijedeljivsal1+6p Radit.2p.*nav.2p. nit voditi :!: V = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja. kao obrnutog i5predovihpetlji pletenja.2.6. ~ = 1 petlju pod.podici. ~ povratni je delj.plestisaobanav. .zmenicno ndesnanalevo(redovisanepar9 ~.) kroz III = 1 petlju oplest.·lnav_. stranu B~ ~.juci prethodnogredase silre za pletenje nemaju znacaja. se rade na.bra.plestiobrnuto.prethodnog redaponovopodicisalnav_.c. dalje. provue.od ·stalnoponavljati..i1.z popre~ne niti pedje = 2 petlje pravo-ujedno.do 7.v. do 4.u i zaHSavaju pominjane r.ledei:up.Sviseobrnut. zavdavaiu radit.takodepoclii:i "'.iese nit vod. prema!ifri dole.. dole: 1."ju ni. one Prazne samo Redov. lp. 3.do13. U 1.r.2p. pr ema silri ponavliat..brojpetljijedeljivsa3+1.jutb. r.asledecinav.t.2. ~ara.no redov.:::~~:v~::~:~a 7 v. 1 p.:2p obrnuto. poc. pobzn.anitsevodi. a povratni redovi • \U ~ = 1 petlja = pravo plesrl B= 1 pedja .pravo.ju redov.Iedeeih petljama koje pet . obrnuto.

r.ra. p pravo. dalje.nitvoditi ispredp.vo: od * stalno redu sesve zapravoutom •. l p.ka016.pravo.16. (polnn.r_):od*stalnoponavljati.p.:p.r . 32. r.r. . ll.i3. podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p.o. izvuC>p rada.glu.18.:pustitinav. 6 p. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p. Sve p. 1 p. .r. = red.1p stalnoponavljati. nay iglu iu sledece p.:*lp_podic. pravo i pri tome uzet. plesti pravc.r. podignutu p. r. nuto lodnosno 2..:*2p.*2p.r.voditinitispredp 8. plesti Sa pravo. kr_ = krug . 1.ukrstiti obrnuto(v.. pr"vo(kaou1. r.od·stalnoponavljati.r.kaokodobrnutogpletenjapodici.kaokodobrnutogpletenj plesti pr.eiznad 8p. 3 nav.1p..r_ovako· *1 p.r. pletu pravo. do 11. r.r . od*stalnoponavljati..• l menj..:·1p nutogplctenja. 3 nay.salp i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred lnav.r. se . pravo. 20.isvesledecepovratneredoveplest.1.kao16.r.r. ali se >:a to p_=perlja.4.isviostalipolazniredoviod23.t.ome nit vodit! ispred p.:lp.r. i usvimslede· dm povratnim redovima od 22. iza 1. na . svedo29. p. pie .15.pravo.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad. U 19.3.kao kodobrnu.kao13.).r_stalnoponavljati. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati. rada.di13_r.r.ara .r.. nitvoditiispredp pona"ljni. r. pravo.vo.r. ur6kosih smanjuje Skracenice: uk.od' p.i36.ogpletenja.obrnu[o. poloiiti na jednu pomocnu .do36.nitvoditiispredp_. Sledece polazne redove raditi od 3.stalnoponavljati. pravo 2. r_ll.i sledece 3 p. red obrnut. j I S.r.do12. ukrstitiobr. 1 p..l.ple<tipravo(ovajpoHupakobj •. raditi evako: * 1 p. 6p_obrnu. kao1.p.!njenjenaslici).dalje:od*stalnoponavljati.glu (vidi2.r.pletusetakodepravo. bokod obrnutog plctenjai pri .31. p..3S. podici i plesti p-ave. pored >:a ovogteksta parni brej pokazujemotivsa12redeva redova iv p_=ivicna petlja. nav_=naviju· unu" redova_Ovorastojanjemoieb.plestikaolS. 14.r.v sa 2_ U 1. plesti pravo. r.podicikaokodl_p.ti vece.14.kao 15.podicisanav. od ~ stalno ponavljati. pomocne igle pravo.r. pleoti pravo.2p.. broj petlji je delj.i po ielj.vidisliku4a).11.nadesnojiglinaslici4a)_2. povratni red pravo).p.: *1p.Proba pletenj.ukrs[eno (kao'tejeopisanou13.ka014_r_. do 30. r.. h. na .ples. a pri tome uzet.zatim2p.: 1 p. r.21. 3. Brojobrnutih petlji moiese iubra.plcsti . p. r.:2 p.:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak.. zatim 1. opustiti.l p.r.

2p.v sa 4+2 p. poE.r. ple<ti -ukdteno. U 2. r.: plestikaou2. 3. n!l84 prikazanih hra redov.l. pomoe· pravo.juivicnom pominjana Op!:irnije petljomkojau uputstvunije j "ije ucrt ana u . ukrstiti pravo (odna.peed1.).Dekorativne za meku.vo. 1. c. pravo-ukdteno plesti 1 ispred r. obrouto. pravo..Iedecup_plestiobr· nuto.1.: plese. s. 1.r.:*2. prob~ pletenja: brai petlj. 1.r.obrnuto:od*stalno i 2. 1.: *2p. . r. sare vunicu rastresitu Kod svih pet posebno pletenje.stalnoponavljati 1. p. "91 . p.vo:od*stalnoponavljati. sve rene p. p plesti pravo).da.S. ponavljati x.vljati Pru9asta bra. st~lno ..do16. 3. plese. (nit se pri tome vodi ostalep_sepletupravo.pr.poloiitinalpo_ mocnu . broj ple'ti 1. .e u prethodnom U . . p perlji p.: ple. la~a sa reljefnim 1 p.poloiitinal motnuigluispredr.p. ukrstiti obrnuto{odnosno2p.do4.pravo.nol. jedeljivsa3+2p. pravo). iza1.nju i zavrSav.2. ne tarim p.r.ukrstiti i. obrnuto.ukr<!itiizal.: 2 p.1p.r.4.iffi za 0 ('itaniu sifre vidi sua_ Dekorativna lara. ~atim plest.91e abrporno':n" Brojpetljijedeljivsa4+2p. ie delj.stalno pon. asledecup.ti p. p.•• tim pletenj. zatim1.1.pravo-ukr· 'teno. obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1.tim obrnuto. 2p. r. '3tlml.91u iza rada. 1 p. petljama pra~o·\!krSteno po_ lpetljaobrnuto 1 p.r. proba . lp.p. p.vim povratnim redovima redu podizu ukr!:teno pleispred p. p.:*2p. pr.):od*stalnoponavljati.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre.

r. pcnav- l.plestiobrnuto(odSp. csim pra- .sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos.3.m pet'jama N 2. {vidi probu pie· tenia de.tor)+2p.stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1). .nakraiu 4. 1.zatim i91u . ~a". pravo·ukrheno 8roj petlji jedeljiv so 12+2 p. Broi pedji pletenjedeljiv jesa12{zajedan Svi povr.p.vo. 4 p pravo. p. tim 1.S. pomo. 1 p..igle).).tojanje rncfe da bude isire. 1. 1p. 1.asledetup. Kod probe pletenja (gore) i~medu . pobzuje motiy koji rreba .e4obrnutepet!je:OYOra.do16.plestiobrnuto(teksadapustitiobep . p.pleotii. s~ vode ispred p. polotiti na 1 pomotnu sledeCup.uzetinalpomoCnUigluipololiti ispredrada.vakog mo.tni redov.. bra sa reljefn. se pletu prema probi ta motiy8 p.Pletesepremasifrigore iz polaznih redova: te petlje se na nali.amedupro. zatim 1.p kaokodpravogpletenja.tim y..ne 2. p. tiyanalaze. 1.plestipravo. pletenje: sifr. r.e ukr'teno opletene p.):sveosralep.p. p.iz. p.p prayoipodignutup. se radi prema gomjoj mri z.pred4..no).raditiobrnuto.preostaje3p. pr. plesti igle ispred oplesti pravc.prevuciiznad. do 30.). p.p.p.:ju obrnuto samo se podi. (pri tome nitiyoditiispredp. plestiobrnuto..N z.spred rada.talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu .

r.3. obrnllto. 4p. do 12.Iedecem omclI Sa sledecom p.:plestipravo.like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi.·provuci od • jos 4 puta ponovitL U . 6 p. 7.ukr. naizmenicno 1 p. povratnom redu 13 nanaju takode pravih petljL nasledei:i Moriveraditi . 1 p. raditi obrnuto: od·stalnoponavljati.podici2p. r.pravo. 4 p.a6(+2iv_p_l_l. r. n"ein: . do 6.po2nav.). Zatim 6. ~ara: nascaju na sledec.bra:brojpetljijedeljlv. aanm 1.: *2 p. oplesti pravo.Slika2bpokazujeupl tanje sa . .plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup. 3 puta ovih petljama .'''4p.pravo:od*.:od·stalnopon_4.ledei:ihSp. pravo--ukrSteno.Sare sa namotanim i tvid-sare petljama Efekeitvidailitzv. ponoyo prevrnuti. a 4. od 6_ p.r.. bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p.raditiobrnuto:od*stalnoponavljati. 1 p.tim promeniti Sarli.bobihnesaredobijaju.ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica..4r. r z. podignuti sa nay. p.jeod drugeodyojenasa6r_ nalin:utrei:usledei:up 1 omcu. podi6 .oplestis..r.pravo.r.plestiiza 1.Iedecom bobice pravom petljom. dubinskim pletenjem.:*2_p.z 1 p.teno. ple'ti prevr""ti rad. 3. plesei kac 1.5.voditinitispredp.pre_ 1.(opustiti nav. do 12. aliubosci. pcavo.u odeljeni sa Jedna!iara... bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim (vidi. pravo.dublje. pravo"ujedno oplest. 2p. ali . p..talnoponavljaeL2.enarunenaCine Najeeste skim« se ovi elekti postizu podignutim grupama petlji petljama. r_ scalno ponavljati 2. »dubinradom iii obmotanim I. 1. Nit voditi iza p .r. plesti obrnuto.:*4p. plesti pravo.

p. lay"iti sa 2 p. r..2nav_.. koji uvek obuhvataju brej petlii.9.nitivoditiispredp .pravo-ujedno:od·stalnoponavljati. r.r. sa 2nav. p-ave 2. podii:ikaoul. redu obrnuto. plesti . 2nav. r. s. hra leptiricaobuhvata5 Mot.* izyui':eneniti plesti izS.sledece3p.r. lara: p<M.ve petlje anavijutkepustitidaskliznu.t.. prethodno zavditi p..ahrasenastavljausvakom4..nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •. pave. pravc. r. podicikaou1.5 vatiti .tim 3 p.]p. plesti pravo{vidislikeSaiSb).) l. obrnuto (pustiti skliznu).od*"alnoponavljatLR.asledecom p_ pravo_ujedno. a .Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze'.. pravo.a4.lji je deljiv 4+1 p.kaokodobrnutog pletenia. $.r. dalje.obrnuto. r~spor"diti . a zatim plelu "robu sari broj se nit vod.podiCisa3p. se "id. 6.pletupravo.~me.v.pravo.pravo..r izvucene pravo.J. $v. izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno.stalnoponavljati ..odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed. :·3 p. U 2. zaYr~iti sa 1 p.obr· nUlo. (uklju~ujud Iv. p u 1.plestilp.r.Sare sa prethodno izvucenirn nitima 5.od·stalnoponayIjati: r. ~liCn.. !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje.i izvuClniti.pravo.do9_r.plestipravo.·1p.podiCikaokodobrnutogpletenja.r.pravo..r.ru toga .• 2nav .. petlji. desnomiglomprihniti i plesti in sa sledecom n. ispred U . dovi no. .r..eSp.plestis.8.I"decem 6 •.". Mot.r. moqv se ponoviti i na v. 6. izmedu toga sc neparni U3 reo plesti po sulno 5 p.eim rastojanjima. sara: plete tzv.R.-"liL Ovoi 7. p."ijuckeda J. pletenja je 'leoma polunom se rnoqu 3p. z. uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp.:1p.a7.

p. (1.e podiie pomotu 1. kod bre6.'tajukadase2. oplesti. kaokod pr"Yog pr"Yo.) . a kod ukdtanja pravo ispred 1. odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii fl.).tern) mestu Sara) 1 praye ratnom 4.~~e~~~~~~~~ i .. moie se raditi . tatim plesti ukriteno 1. a pletenja. polaznom i POyNaslici premaslikama1 6 redova njih . p. p. redovima bo obe prav .t' abrpotrebnojeukrhanje izvesti ovako: 2.ilrama uglu broj petlji je deljiv i 2u sa 4 (+ Iv. odnosno sledete petlje pleHi in prethodnih petlji. odnosno ispredprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih i bez porno.). nutoi!lpravo. za obe !are petlje redu.r . N.e nalaze2obrnutepetlje. Obe saren. 2 i 7 'tavljen..•• ! Plerenice pred prethodne petlje I.a ukrstiti izmedu nastaylja posle Sara 5 i 6.. ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto.ubostiu2 p. Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto.:ne igle. sa kojima je pred513vljeno su znad ukrstanje u desnom gornjem pedji u .. Ukdunje Kodobrnutogukdtanja se mote 'lye. petlje polnnim sliku7).nanalevo.aizmedunjihjejednaobrnutapetlja. Na slikama 1. a 2. .Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti pomocnu iglu.are sa ukdtenim pedjamasu yeom. pieHl. petlj~ zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle. P iglusade.ilisledecepetljeispred1"odnosnoi. to obe !are Sari S se ukrhaju pravo(vidi podicina Sare sa ukrstenim petljama !~. petlj. broj petlji je deljiv u .vim sa 3 (i 2 iv.srodne.esara i 4.

p.2p_plesti strelicu). syaku S. r.i2. obrnuto . 2 p.' U 4. r.v. 2. ples!i nailpetlje kako pravc.<a.).od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc. do 'I.talno ponavljati. pravo_ iglu ispred r.j usvirnosulirn i 3 p. 4.e pojavljuju.p.ti kao1.plestipravo.).ek u . Cd' .trecusledecup.{vidi 'trelicu. p. 1.obrnuto. r. je delji~ naizrnenitno)p.obrnutoi2p.: rada. p. raditi pravo.prevuCliznadl.enin pruse i potrebne .). stalno ponavljati Sara 10: brej petlj. .'edece2p. povrunirn ·3 redovirna plestl p. l.:naizmenicno podic.l. prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca.obrnutoi'lp.stalnoponavljati 2p. pravc.!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv.pravc·ujedoo. uzeti '" 7 (+ 2 tv. 2 p. i 2. r.Z3tim1. r. stalno pona"'j~tj Sara i 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 poslednju p_ pravo ple.2p_ple.. meniCno 1 p_ obrnu[o... 1 p ple'ti 2 p.taju 8. r. prayU prugu ukr$<iti u svakom dosled kojim . p. Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv.-) se preme'(a.ple$<ipravo(virli ponovi!.p.. a r na pomocnu 'I p.au2. U 1.: ·2p. obrnuto.1.-aju reali rrebaplestil_ 4. p.= redsare.pravo.kern . Petljese ukd.r.obrnuto. vidislikuBa. 3 II 2. p. U 1.: naizmenilno (nitvoditiispredp.sapemocneigleplestitakede pravo.pu<lit.do4.slika9a). obmuto.).gle:odpocetka pleltip. r.l.zatimp. r. 2. r.zatimp. 2 p_ pravo..u 2 pomocne igle. pleHi pravo.alinepustitisaigle.3.). r.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o. Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv.av 'are (moti. pies!. r. 3. de6. 1. r. 1 nav.. r. 3.r. a Izmedu uradil. pravo.

'ja = 1 petlja pravo 81 petlj.enicama sifre.." od .o pravo-vkr'. linije prebaciti n. pomoonu iglu iza rada. pletu ~~ ".1. redo.ifri " . do).vi povratniredovikao2.ma p.. do kme iza prene'i <la 2. ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple. jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu.." ~~~ ".]" ko.. i7_r_se pletu a. <estalno 4.ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple. .. pomocnu iglu zatim p_ oplcsti prcma skid linije r-ada. fara:svi povra.enice.ni doS.. r. pravo Prve3p_desnoodkmelinijeplesti fla 1. .. r.. r .ledu koji jezapi'an ovu !laru plesti prema ')"7" ut._ .i10.do • • = 1 petlja = 1 pe. r_sestalno ponavlja kaol.' !/i~~ Perlje desno . redovi se popletuobrnuto..a1.eno obrnuto-ukr'..". bra: 3...Sirokeplecenice Umes<ouvodnih. u vaSim pod"cim. 10. S. . pravo prema ucrt:mim '"ac. '" g. navljaju.m u Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada. obrnu. • ne na§arekojescpletusaobe.eno c» ""'11. tim slede"e p..rraneobrnuto 1. . zatim "..

cada i pleHi p_ prem:l redoje da( II brojevima _ pravo ~~13 • •• ~~7 •••• • 9 1 S.Iib prikazuje . pomoenu 5v<> petlj" 'kid rada. 1.iS_r_kaoil1.S(.r. hra: .do28.elinijen" 1. do 27.et. Svi pol. r.pletusekao l.Svipovra. Prve 3 P lI.akozvani »me daljon«3. n~ 2. n. 6.i9.. POIllO':"" rada.niredoviseradeobrnuto. bra: kod ovehresu i pcrreboc 2 po- moen" .." 75 . u.r. ponoviti. porno(nu igJu. rade pravo se Sa izu. 2 oples" fl.l. a sledece iglu ispred po redosledu 2 p.. Zatim pdkazanom fl.r.zn.korn 7.. (ad 1. redovi 21.91u i1.a porno.). nuro.et.gle. r.Prve3p_ple"ipravoodko. . Iglu ispred sled" koji . ze.SvipovrarniredoviS"pletuobr.Iede':" 3 p.r.lnoponavlj. do 14.

3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn .plest. vidi sliku desno. Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi .hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2. Ova promena..Iedei:. veee povr!ine sa r. nasivak . nasivak u drugoj boji koj. pomerasetakodezajednu redu petlju zajednu u$vakom Doptetanje Kao cetv'li jednobojne primer bre pletenja desno dole) vide (slika <I i proba se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l) pletenom delu po boji bojom.arno nekoliko pettj. 3. je !irok .lie. boje na drugu.znim boi~ma nije nit druge boje vodit. sa naliti" do .. sa dru90m .e ne virli na lieu pletiva.Pletenje sa vise boja Ukoliko potrebno ielite ..levo dole.zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui redu.svakapovriiinapletesopstvenim nltima.znad pre. kako se 'menjuju niti vidi se jasno na.dcsnogore) Na ovaj !la<:in maze se plest.eg motiva kojisepojavijujeuistojboji.vei:".

medutim.e Zil ple[enje«. red'areza Sa".kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta. scrutsana d~ sc rnliCite adase za vreme pletenj.levo(= polami red) i sa leva n. adruga. ne mogu uvneti.odnosno. razlieite u bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke. Niti koje se n.eiu tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti.titi kao levo gore). rrebiti Ako 5'1 radi sa tri iii vi.vak.arizabrojanje. mogu voditi i c-eeu nit ravnomerna obmotari oko iviene pet!je (ukr. radi iakar potrebnojenittedruge se plete prema iii norvelka sa'" u dve iii boje (iii o.eboja.laze petlje 'spred sebe. Ukoliko se plete u krugovima. brojanjeseCitasade5na (ked visebojne norveske kako na nali"ju ne smeju da za. potrebnoje iii sledece niti tako ked niti.no. . de. se.calih boja) za brojanje. boja. .prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke.Ukoliko vi. da se u sledec'm redovima daije pocev od ivice potrebno je niti voditi istom hrstinom . na Tevo Da bi oe dobila iii fakar-hre).svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim svaka kotka potrebno tzv. potrebno Ova sp-ava je upokon_ voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste t~v.no (= povratni red). Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja. odno.'tom r"poredu. hri niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima). ))napesta" jc tako redovima. vidi sliku i"e nit. Vaino je pri je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n. niti drie 'tal no u .udrugojboji.

Dvobojne visebojne sare Na ovoj i .3.:nom 1.poditis. om~u provui:i sarno ispod.·1 obrnutog plerenja p.adesnohrau3 beje. " r.nje petlj. 1.com. r . 6. povuci u 1.. ali poceti .crelicu) brai petlii je deljiv..vo:od*.lp plestipravo:od'stalnoponavljati R. 2+1 p.podicisalp pravo.r. i 2. (= 3 p.il>. nijem vu()... rad.pravo.1p lavriiti pravc. do 4.. Poste3 p.r. r.3.r. i4_ r.no !vetlom "unicorn 1 p. r. r. 1. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice. decom p.I .dueoj nran.4.vljati 1.1. tam 1.tvodiiiispredp.kaokod vodit. ple.. Posle po 2 r.vljati.lnav. bra: de$n~ trobojni leva slika prikazuje dvobojni. pravo-ujedno. 1.5. tamnlie vunice: u .men''. r.ei nai. i 2. r. promeniti boje. bra: (vid.:3p. i 6. radi.e provu~ena omca sa .ledecepravepetlje. sa 4+1 . Na . zavrsitis.:plesti kao3_r_. levo se vidi ise~ak raden u dye bOje. 2.sulno penavliati 5.e patinje i lavrsava u redovima petljom koja '" ne porn.stalnopon.: * 1 lvezdk.an. dublje 4.r. ple. alipocetisa1p.. 1 p. a 3. porucujusekodobradehrenihostatakavunice . plestipravo. kaoiS..1. ~ara. u dub. 5. iza p..zavrSiti .I . promeniti boju. i 2 r . Kod . 1p kao 4.klizousaigle.pravo. plesli provo p.no. predloiene hre pre. pravo.talnopon.r. nit 3p. posebno. r.1p p. se ubada2 r"odno. sara: posle6r."i.sledecu naviSe i uzetl na desnu iglu (.do6_r..Iic.:kao3.r.decem r. vunicesvetle boje dolazi 1 c. za flare u dvobojnoj jzvedbi..do6.!'diCi. prema pletene p 2 oznacaYa je iznad poslednje p_ prave. i 6.trelica 1): '<retiu plelenje.ti pravo-ujedno inepustitida. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p. plestiobrnuto.nu j piece .'. i 8.uzetinaiglu plestii<te3p. r.:*l skid pluti svetlijom. bra: brai je deljiv Sa 4+2 p.pr. Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r. Broj petlji je deljiv Poslepo2r.joslputpravo-ujedno). . lev" slede posle" r.viI'! Sara sa .vetlihp 3.ti sil1p_pravoir.

amnije.vim povratnim podignutu p redovimaponovo prethodnog "eda anitvoditiispred.r. r_ prema mri .r.pravo. Posle 16.od*stalnoponavljati. pravc.akodeinasrrani77 motiv.l. vunicom. i 4.r. 3.Jedan seplete nailmen.l. 41 2 na Sara prikazlije jedan sifraz.do8. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r. r kao 1.. plesti obrnutc.• prema !ifri Pie- tenieieovdenalifriobja!nieno .r.stalnoponavljati. 5.podidkaoul_r.pravo.pravoizavr'itisa 10.ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2. Na poledini radan3Stajupoprecnepruge • 8 ~ = 1 petlja pravo = 1 petlia obrnuto = 1 p_ ho kod obrnu_ nit voditi is_ togpletenja. ~ 1 Ivez- dica(kaou2.ve[lijom .unicom. dalie P'n~:o v~~~t~b. do 16.S.do4_r_statnoponavljati 9.). plete.. 4. . r.podicikaokodobrnutogpletenja._do 4.tiobrnuto.al ilp. 4p. p.pravo lp. svetlijom.zavr!:iti.cno menicno izveden1.3. r.I . r. r. a 3. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole.1p. r. motiv sare ".podignuto .. ul. ho r. r. tim se pletu 1_ i 2.od*stalnopojavliati..e nailKada je r vunkom pocinjesesal7_ _.ple.-'toji se iz 16 r..dalje ~Iet:ni:. motivusvetlifom tamnije yunlee i meniaju se boie kao do .. r.:tOpg ~ lzvesti ~ifru. se iglama bez dugmadi iii okruglom .l.ostalep.r"alipoceti lp.pravo. p. vunicom.r.·1 7p. r.:*7p. Posle 16. pettji 2r sa 8+2 p. .izmenicno ple't. iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po.ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta Ova lara se piece zabroilnjepravosalica_ u2boje ...R.R.zavrsiti '31p. Boie se menjaju usvakom r. U . se bOje meniaju. i posl e 4. do 4. P.:6p_provO.: 2 p.kao3.nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati.pravo. N. predp.sal zvezdirom. 'ara: broi 2 r.brojanjeseodnosi sliku hre sa strane . sa !ifre tamnijom .

Vezeni i kukicani ukrasi .

.tena visebojni vez perlama. potrebno je paziti tacno pisanihperliusvakojboji.Opleunjeperliradisepravo.ukdtenimpetljama. jedna sara zahteva proproa pravo-ukr.. na broj t-- .ek:~. a ponegde i veza perlama potrebno je veoma strpljivo {:~~z~~s~e~l:d..kaoinaredosleddatuuputStvu zarad.rstinu izvodi na lice rada. na Samo vestl vet i uplesti i torbice U dob<! bidermajera su se rado veeene od iiarenih peril. Pre poi!etka rada izveze Omiljeni motlvi bili SU cvece. medutim. Ukoliko.. priroda i rnne »izreke.~a~O!~:j:n~.aieni. Ion. vlacenjem niti se perla nitdajejojc. Biloje uobil'ajenoda se na ivicama ime Iii po~etna slova.ne uk.« i'arapa i rukavica godina.I~k~j~e~~ koliko nhteva Sara.::)V~:n~ia:a. prub Bobicese raanovrsna ne moraju veoma mogu':nosti nosile kao ta.Vez bobica Ova vrsea veza pletenoj odeci.

hra ovill klizanju izmedu pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom uputstvu posebno pomenuta.zavr!.yin na levu iglu i plestiebrnute· petlji ed pond.nav. 1p p pravo. ~. r. plesti .pravo.r. 1... prihvltiti jes jednem "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p..plestiobrnuto. 1nav_*lp_provo.zavrs.1.kaoi2nav iza 6.·. c_ 1.cikaokodobmutogplete· .zavr'itisalp.le 3.:ed*stalnopo· navljati.p_ne daskliznusaigle.ja(nitleiiizarada}inavijutke. 2.r.R.ledece3p_podiCikaokodobrnu.Sara radena od navijutaka Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav. koja nije u BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l. r.l.r.pravo. vratiti n.juci. ·sledecin6p_pod.. 2.. Ravnomerne leSt p..u gla". zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati. efekti..·2p ple.od *stalno ponavljati R.og pletenja (nit pri romeIef izarada}.. de 4_ r stalnepon.a4. ponavljali.3.obrnuto... nit) Dalje ubesti 6 delev" _ povuri . navijutaka se zahvaljujuCi koja lei. (vrn i91e sled. . gore. pouebnoje .. ravnomernO gore. 1p.lnav..3.anavijutke koji leie izmedu i po. r. ebrnuto.zavriitisalnav.2.a2"av. pravo.r. al. plest.. ne opl. 4.plestiobrnuto.*2nav p. lp.1 p. 2 nay. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno.p. p..R.t.od+nalnoponavIjati. r. vratiti ·ujedne. omogucuje.pravo:ed*stalne pustiti.. em qcre. da se broi petlji poklapa ponavljati N.1p. Svi redov. do 4.do4.pe" vuci etprilike 1'/.lnav .lp. ponavljati.Od*.itisalp.talne pOHvljati.e.R. sve povve. 4.r. 1 p_ cbrnuto. 1.. da se petlja lzvuce.r. r.lnav.1nav . sa i9le..ti izpeprecnenitipetlje.alinav_pre.r. Ova vnt.*1 nav_.prave.talno Brojpetljijedeljiv.!i prave-ujedno. petlje !ljit.pravoisple.iv. pustit.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno.vljaci Brej petlji je deljiv sa 6+2 pravo_5. p_ epustiti.r:pustitil.hodnog reda opustiti i izvuc.6.r.plestipravo. kraju r..stalno .1nav. do 6.pravo.. ravnomerno gore.

2 Levom iglom izvuci 1. pravc..r.r. 2 nav .: 2 nav.. Od' stalno ponavljati. Favo. 5 p_ pravo r_pustiti. ne okrenuti.pravo.r..2nav .pravo.1 stalno ponavljati.stalnoponavljati Broj petlji je deljiv sa 6+2 p. do * sledeCih .2nav.doB. Posle 11. R. pravo.2nav.r. 1 p_pravo. pletenje 6.do8.r stalno ponavlj~ti Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l. I..od*stalnoponavliati.od· Halno ponavljati.2nav. S. 12.pravo. r.2nav. r. Iavditi 4.l p.poslesvakep izvesti3nav.3.od3.l.l. R.pravo. do 3. r.obrnuto.p_otprilikel 6p. p.vratitinalevuigluipodici4_do6.r.od* R_ zavdit.p. 8.izvu· ci ravnomerno.d08.• are) 4. pravo. p. Raditi iglama bez dugmadi.plestinajpre5. p. 1 p.. r.Broi petlji je delji" sa B+2 p. plesti sa 1 p. nvrsiti sa 3 urnesto 4.a U 10..stalnoponavljati .nav.. r. r.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati.r.: lp_pravo. pies'.: 2nav_. do 10.il plestika04.i7.: 0 odslede':ihBp.*2nav. p.r.ll.pravo.lp_pravo. i 2.p t ak od e nale vu i9 IU~ s vih 6 P_ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo.i8. i 6.svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle).). plesti pravo. r.plestipravo.:·jednap. pravo.pravo.(vidi suelica oInahv. r. r.vnomerno gore.r. i 2. iznad 6_p_. I.. 7.1.uIetin3desnuiglu(vidi6.r. pravo em gore.tim plestipravo.r. z.r.2nav. r.pu$titi nav_ i izvu':. Sa 5 p.6. preset pravo.:3p.p. S. "Sp. p.:ilyuciiv.

Pletenje izlomljenih sara .

.1 B 1 01 .d 2 Objdnjenje znakova p-ave obrnuto nasifri obrnuto-ujedno .

Sara paunovog pe~a .

Sa . 1. Broj Sara 5a kosom prugom '" 5+2p pet1ii sa je delji. Objasnjenje S(rani86 iifre za ple.p. !..Inoponavljati Skracenice.en!" nalui se na . <:ik-cak linljama sa 4+3 p Broj petlii je delji. rombovima je deljiv sa 14+3 p.. = ivir:napetlja.p.Znak*obelehvaponavljanje.ara Brei sa petlj.iv.=petlja.Jednostavne azur-sare radene prema sifri nalnoponavIjat. s(.=naviju<ak.nav..

udruki'ijeobja. Dui.na jednog .aovihdvejustrana.enasledecojs{ran.gnutu petlju prevue! plesti pravo-ukdteno Sve aiur-hre sa ovih strana .nisuuneseniu'. = 1 petljuprevuc...= 1 petlja pravo 8 . r. 1.v S3 8+1 p. 0= 1 nav.gore 1. pocinje . nieena jcu $vakoj sifri 'trelicama. je deljiv sa 12+9 p. 5ap. pravo_ujedno 1 pctlju ple. r.u. do 8.h nalazi..are.pletu . k p. (npr 81 p.e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova.ukolikon.kracen.v.njeni.fre.. Obja'lnjenje.eizavrsavasesap.ce.stalnoponavljat.. izoad = 3 pctlje poditi.streli. posle1.tava lara 09raR.vajusvir.Svipovratni rcdovi. 2 petlje ple5ti pravoa pod. lara: broj petlj.t. ~ara: broj perlji je delj.nju i kojima zavri.= 2 petlje .izOld n • = 1 petlju ·ujedno. nalno ponavIjn. kojima poo.e obrnuto. pravo .ispred1.jutak = 1 petlja obrnuto pi est.. do 16..=6x12+9) 1. strel. 2.. (proba pletenja pokuuje2st3va'lare) ea ..Objdnjenjeznakovalifre zaaiur.

bra: broj petlji je deljiv sa Probapletenja prikilzuje 3 "ava.obrnuto ·lp_pravo.1p.p.:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp. red = r .Red zavrsici sa1p.pravo. r.1.trebaponovjti'aruodpo<'etka.'..~a~:::rv~::: 1.7p.iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p.Objalnjenje U tekstovima sarama skracenica uputstva i u . 2p. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda.hresestalnoponavlja{10..r. .Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu. 73 p. Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja.do10. obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact. ::::j~ = ! 6..bra.obrnuto. iviCnapetlja iv.aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad .tavaiiareu'irini.obrnucoisaiv.t~a f/c:c~e up:j::~j:\:. sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje {eksta! znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore.lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima ~~a~~. gore prikazanajena levojstrani = su ..Iedece = 10+3 p. 3 ponav" plecenj" 5.p . (npr. 4. saresc scalno jzvodj_ Sif.. krug = kr. odnosno 1. Nasljkana Poslepo12r. do 12.eovako:iv_p .are.do 8.. probaplecenjapokuuje2. navjjutak nav..arutrebaponoviti.vim osnovnim reci' (opjsima) skracene petlja= p ..1p.=5x14+3j.red = povratni red).

Ista sara radena u vise varijanti: kao cipkasta povrsina iii kao umetak .

.

.re. prve de. pocinje . za otprilike jednu trecinu.nu ruku jeraditizadomal. od najsireg mena za parae.e zarefe iii se povebriiljivo bodom. manji klin).ejosnekolikokrugova.poreduje. deo pleteneodece. da bi se leva (u nil uzimajuCi i ne kanuai oduzimanje.nom). Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje. Nove perij!! . navlaku.dabi petljesa prelaza potrebno prel ••.lidugacka. Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg.i beleiese I'd inad. prenohosepredenaradzasledeti se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake uzetl jednu petlju. Svipodaciododavanjuioduzimanju ruk. de. Koliko krugovatreba ple.canjem prelua petlji n~praviti novi i.urezervis.e tatno prema mogu. i . Strel.nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii. krugov a.ee . dod. dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke. Dod.Sastavljanje nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i »mostom«).e broi petlj.ikaziprstnavlakeistedufine. Samo ponovo oduzeti pedje sa maiog se fade mnogo jednostavn.vanje me. potrebnojeu klin.. i tu se mOra uraditi klin. U svakomslufaju trebalo pre rada napravi prob.uZava.st.e u 3. kratka plest. k klina pal".enim 4) petlji. Za normalno oblikov. ponovoonol.e ponovo . plerese palac. a usij!!.uprotnom .je. fl.vice (po pravilu so.kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet.a o. bo »meri«. ruci jc j.Produietak pale. dye petine broja pedji kod 1S pedji klina pal<a.1l palea.3doS pnt. najvise S krugova (prema broju petlji).vanje Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno.mefu) radila identicno Il!uci pcocve broi petlji. Ukolikoima zujetzv.e namiCu lza klin.tu ovog se vrs.Pletenje rukavica Rukavite.kaklin. Kadajezavdenmaliprst jedovoljno..". iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima. iii siroh bi dase tanka. Kada je zavrfen manji klin.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse palea.Zasvakunavlaku potrebno je nam. fla tom rnestu uvecav a.yak.ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e.e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97 . da Ii je ruk. Nitsesaunutrasnjestrane plete. kraj niti. . Od palea prema potetku prstiju rub .e namice 6 petlji za unutrasnii. pO~l!tka prethodnog prihvatiti petlje Kadasu gotovi prsti.log klin.tali palacdobijasopstvenu prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra. Za koji se s. Vrh .klin.ij. krug mora da broj.idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova. Oduzimanje za vrh ra.nezanadlanicu.kuuje poce .ca pr. uobzir.se 2. sa mo jo..6(ili ple. $Iedecim Rukavice krugovima pesniee s"klin. Otprdike klina palca{npr.knut i zbog tOS" . Bezobzira drug.t.ne ruka.Petljl!sedelena3 12bo~nog m. od tog mesta se mOra oduzimati.osobinavune 3 do 4 nove petlje (zavisi od rukaviee). pomocu klina broj petlji kl i na mora za palac Na najsirem da Se uveo. deo pale.

ovih15 p. pravo.zavditikaoul.pletesejoS6kr.bezpromenebroja petlji i pocinje se sa strane rnalim prstom. ujedno. .pravo. Yr h odu_ zetina. pletenice na iglu (sl.pravo_ujedno(=11 Usledecern kr.aprethodnep_. U . p . . plesti pravo a . p. plesti prayo-ujedno.. 1 p. (sl. Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu ..lp. 2p. Dodati l. pravo. Na me. Palac 5£ ispleta ispred i peste 6 p. 3..l kr.h. Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p.yake isplete 'eno).e iiri prema obema "ranama 15 p. p. U sledecem drugom p. Kadaranflic.plestiprnvo.Iedecu 1. sa pretaza prihvatiti 3 po. p_i 2 putasHku Zatim ple.uzetinapomocnuiglu Posle kr. podelit! nJ potrebnu dulinu). unu<rasnjiklin: usvakom 2.:*lp. 12kr_.pleteniceplesti odnosno pravo"ujedno.. se radi kao za domali prSt. obrnuto: pona. pruga 3 i91e i plest.. 2p 3 p. pravo"ukrsteno.• podeliti zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo od 'stalno 2. iz 4. 2. namaklina1 prcc se t. 16 kr_ (odnosno pravo-ukriteno.adobijeteljenuduiinu . plesti 3 kr. ujedno Lev u rukavicu kr.Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle 7. (=2/5) nanovo. utim igleple.ukr!teno.do4_kr_stalnoponHljati Za ran fl i e u namaknuti 44 p. lznad pletenice). kr. i3. ple.)n palaese nitipetlji:ove steeeccm 3. izve'ti jo. ho i 4. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p. p.pleStipravoipodignutup.mice 6 p. podici pletenice.1p_obrnulo.p. na po 10 em odgo· jacine.Iedecem p.cin u 'uprotnom srneru.to klina se n.i6.ledecinacin:obeprvei'poslednjep. = krug. ad 3.ukrSteno.aposled_ njasa.obrnuto:od·stalnoponav. Peste 6p. preylaci. sa nadlanice (= 4.a liea an d I a n. a 2 sledece U .pletenice (= mali prst) (odnosno prernaduiini) na 6 p.i2putasvaku4_iS.ledecomp. pleni3. prayo Sa unutra~nje se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p.e radi vec kaohojeopisano. pravo-ujedno. l. plesti kao p. obr-nuto.sI.1. zuirn poceti sa do mal imp r s t o m.p. p.t. sa pomo':ne na ~e!iri igle (iii pravo·ukrS. sa pomocne .kr. provo·ukriteno. a za manji.: 1 p. za 1 p. kr_seoduzimapremaobemastra. zitirn 2 putasvaku 5.4).) dodati 5 p. Kadakrugponovoima49p.l p.zavr!iukrugipleteiznad23p.!i joS 1_ i 2. Uz to na iii vrh . Ijati.p. nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb komplet igala br. pravo·ukrheno. i4.Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti Iz p.. i 5.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada. 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ 2p. prayo . Ove p. sve dok ne iznesc iii pomocnu nit{.4. za rukavicu na slid Na rukavid (sa slike) na mole r.Iedecem prethodnih oduzimanja 1_ petlju ple>!i pceevc po 2p kr. i 3. 2.prayo"ukrStenoiz obeleiiti vunicom druge boje svakorn klin . pri i:emu se iz popre'ne niti petlji 1 p. s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr. ujedno plesti na isti n.1.S).tipravo. 3) vuotca srednje 24 p_i 38 kr.).gle plesti obrnuto.kr. 2. Posle 24 kr Yrn Za kaii prst it poprecnih niti po 1 p. i to se it malog klina uzima Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje cetiriigle.pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano preo'talih 17 p.llati.preyuCiiznad. zavrsiti S~ 1 p. kr. i S. = red.pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28.alica(poslednje dodajc1 p. 6). kr. pravo-ujedno.i4. = petlja. 5) raditi vrh: 4. p.Uputstvo p.1 p.

cia kraljica moda vee dozvo- "Trebalo bi da znate nije nem. jedne od kceri vunenlm da rukom caraparna po brine 'leo· ra(fene carape postanu Mcda <e i dana$ povremeno rna aktuelne ..iradenaod.1698.iz vi.ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan. nogu" U doba rokoko-a. Ijava neSto krace suknje: kod dama .vile.godinc Fo.fij.ogr. iz vremena oko 1900 neraZen odbacujeearape.e..i.lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane.Iz istorijata pletenih carapa Kr>ljLujXIV Vajg@lovagr>lik.

.

1.prevrnuti.ukr_ seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete.Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku se pocinje u jednom povratnom paran. Cvikla Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju pletenja.pletuse2petljeiznad petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute k lin a.6petljiseradiobrnuto.hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u dela pete nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa.edaljeradiobrnuto.1petlja. dufini stopala (vidi upravlja prema 2. jos 2 petlje Sa 1.1. n.petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja. petlia se podiie kao kod pravog Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji). Po'leevikiebroj pocetbvrhJ(= nastJvak krugova broj krugova pre sveqa koliko ima petlji posleevikle.2petljcpravo ·ujedno. Sa oduzimanjem r~du. a na 3 petljiostaje malog pesta) igle. Na 1. kruga poeinje oduzimanje za Na i"i na 4. igle koja»mirl1je«.. Produzitina (= petlje sa 2 S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete.ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« iglu kruga [srrehca na sliei 7). 3 same 1 igla. U prvim krugovima petlie prihvacene iz deloya om.a4 sliku3. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja. Oduzimanje krugu. zatim prevrnut!.aste iyice plesti 'teno Posle 1.. bi trebalo pravo.1 petljaobrnuto.e primeni jedan od ta dva na- .vakom pravo-ujedno. dodaju . Ako je broj akod 2perljeseplctuob"nuto-ujedno. Na sliei Sje treba ponavljJti u .2petlje obrnuto·ujedno.popravilu pala isti kaoobim gleznja. iglu ple"i ujedno. igll1 (uz petfje polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog itohzadnJ.dalje1pctljapravo. Petlje .broj5do6). Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine.e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili. Na 1. tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje.prevrnuti.

.

.' ...'J~ ""/.. '6117 " r....' O'.Registar :. HI" "I'! 19i1O 56."'"jooj ••• """ ..'''. " ''I'' o'''O<'''"i'..

U starnpi goblen prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ- .

idnim rurn ovaj rene prtrucnlk a rad i malim postaje pretvara 0 SIVenJU »Zadovoljstvo .- .u krojenju prodavca i U v. svake prijatelj :z:adovoljstvo prakt.Novo na jugoslovenskom trzistu u zajednickorn izdanju nolita burde Zadovoljstvo u krojenju I lzdavanjem -Nollt i Burda vole same da stvaranja uputstvima tajnama krojenja nerazdvojni u zabavu i proverei Sivenja. BURDA rnodela din Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi i zadovoljstvo knjige 60. krojenju svcte i Itvenju fena ida Prir-udnlk rnofete zararna NOUT vasih Cenc fel]e nact i novih kod $vog novina. i samcustucama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful