P. 1
EKONOMIKA IRMA EKONOMIČNOST

EKONOMIKA IRMA EKONOMIČNOST

|Views: 113|Likes:
Published by rainbow_

More info:

Published by: rainbow_ on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Seminarski rad iz ekonomike preduzeća

Ekonomičnost

1. UVOD Ekonomičnost (engl. economy, efficiency, njem. Wirtschaftlichkeit) odražava ekonomski zahtjev za računalnim poslovanjem. Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. Štedljivost i izdašnost dimenzije su ekonomičnosti: štedljivost odražava težnju ostvarenja prihoda uz najniže moguće rashode, izdašnost odražava težnju ostvarenja što većih prihoda s obzirom na rashode. Poduzeće posluje ekonomično kad su u određenom razdoblju njegovi prihodi veći od rashoda, granično ekonomično kad su prihodi jednaki rashodima, a neekonomično kad su prihodi manji od rashoda, tj. kad se iskazuje gubitak u poslovanju. EKONOMIČNOST je mjerilo uspješnosti poslovanja. Izražava se kroz odnos između ostvarenih učinaka i količine rada, predmeta rada, sredstava za rad i tuđih usluga potrebnih za njihovo ostvarenje. Djelovanje ekonomskih zakona prisiljava poslovanja uz što manje troškove. i stimulira poduzeća da ostvare ciljeve

Ekonomičnost pokazuje u kojoj se mjeri postižu poslovni ciljevi i u kojoj se mjeri štede resursi potrebni za njihovo ostvarivanje. Mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća treba se temeljiti na krajnjem rezultatu koji se u poslovanju postiže – često se mogu postići bolji konačni rezultati s manje inputa. Da bi utjecali na kvalitetu ekonomije, potrebno je mjeriti udio pojedinih elemenata na ekonomičnost poslovanja; najbolji uspjeh postiže se optimalnom kombinacijom svih elemenata reprodukcije. POSLOVANJE JE EKONOMIČNO ako je ostvareni učinak rezultat ekonomičnog trošenja sredstava za rad, predmeta rada, tuđih usluga i racionalnog raspolaganja s radnom snagom te ako postoji mogućnost za realizaciju ostvarene proizvodnje.

2. Izvori ekonomičnosti Interni izvori nastaju kao rezultat povećanja veličine kapaciteta, veličine preduzeća i optimalnog iskorištenja kapaciteta. Poznavanje internih izvora važno je za definisanje konk. strategije i strategije rasta, a određuju se na osnovu oblika krive dugoročnoh prosječnih troškova.

3

troškovi instaliranja kapaciteta.1. ekonomije širine. obuke i IR. upravljačke ekonomije. a izvori su: nedjeljivost kapaciteta. ekonomije nabavke. • ekonomija reputacije preduzeća smanjenje troškova marketinga zbog povećanja reputacije preduzeća. kroz uvođenje JIT. • ekonomija zaliha određivanje optimalnog nivoa zaliha za održavanje kontinuiteta proizvodnje i smanjenje troškovaskladištenja i održavanja zaliha. 2. Prodajno-marketinške ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed ušteda u troškovima prodaje i marketinga. ušteda u vremenu i skraćenja procesa rada i zbog efekata učenja.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Eksterni izvori su rezultat uštede u troškovima zbog dejstva faktora iz okruženja i važni su za odluku o lokaciji preduzeća zbog mogućih ušteda. zbog podjele i specijalizacije rada. popusta i sl. povećanje veličine preduzeća i sl. prodajno-marketinške ekonomije. ekonomije skladištenja i transporta. finansijske ekonomije. zbog efekata reklame. • tehnička ekonomija kao degresija prosječnih FT zbog povećanja OP ili veličine preduzeća. troškovi izgradnje. a određuju se na osnovu položaja krive dugoročnih prosječnih troškova. Interni izvori ekonomičnosti U interne izvore spadaju: • • • • • • • • proizvodno-tehničke ekonomije. a izvori su: • ekonomija rada u uslovima velikog obima. a izvori su: • ekonomija reklame i promocije smanjenje troškovi reklame i promocije zbog povećanja veličine prodaje i tržišta. promjene asortimana i n. ekonomije zbog redukcije rizika i neizvjesnosti. 4 .p. Proizvodno-tehničke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed povećanja veličine kapaciteta ili veličine preduzeća.

troškova zbog Ekonomije zbog smanjenja rizika i neizvjesnosti uglavnom postoje kod velikih preduzeća. dugoročni aranžmani sa dobavljačima. pouzdanost i smanjenje zavisnosti nabavke. a izvori su: • • • • • smanjenje prosječnih troškova uslijed ispitivanje izvora ponude i izbor dobavljača. Ekonomije skladištenja i transporta predstavljaju smanjenje prosječnih troškova usled povećanja veličine preduzeća. akcije i sl. korištenje sopstvenih transportnih sredstava. 5 . DSS. rezervnih delova i prateće opreme. odnos površine i zapremine skladišta i veličine ulaganja.). optimalna količina nabavke i popusti. a izvori su: • podjela i specijalizacija upravljanja. Finansijske ekonomije predstavljaju smanjenje prosješnih ekonomisanja izvorima finansiranja (krediti. udaljenost i sl. primjena IKT i automatizacija upravljanja. Upravljačke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed smanjenja troškova upravljanja. Ekonomije nabavke predstavljaju ekonomisanja u nabavci. da li koristiti posrednike ili ne. a mogući rizici su: • tržišni rizik zbog promjene uslova na tržištu. • • primjena naučnih metoda i tehnika upravljanja (SU. ES).). nivo i sl. a izvori su: • nedjeljivost kapaciteta skladišta.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • ekonomija ekskluzivne distribucije proizvoda kao prednost u prodaji proizvoda. • • • povećanje postojećeg skladišta (sprat.

bolje obrazovanje.2. • ekonomija gustine Ušteda zbog veće koncentracije potrošača na nekom geogr. Ovisno o veličini izračunatih koeficijenata. Ekonomije širine su rezultat nižih troškova proizvodnje više proizvoda nego kada bi se oni pojedinačno proizvodili u posebnim preduzećima i to zbog korištenja komplementarnih znanja. rizik zbog promjene cijena inputa. politički rizik zbog promjene vlasti ili državne politike. EKONOMIČNOST proizvodnje (T) (Izdašnost) (e)=ostvareni učinci (Q) / utrošeni elementi elementi radnog RECIPROČNA EKONOMIČNOST procesa (T)/ ostvareni učinci (Q) - (Štedljivost) (re)=utrošeni u praksi se prednost daje prvoj formuli. Tu spadaju: Eksterni izvori ekonomičnosti • cijene inputa Nagla promjena cijena inputa značajno utiče na ekonomičnost. a prednosti su: satelitska preduzeća. veće teritorije i sl. a prema broju faktora: jednostavno i složeno . 3. Mjerenje ekonomičnosti EKONOMIČNOST se izračunava tako da se u odnos stave ostvareni učinak i utrošeni elementi radnog procesa. području. bolja komunikacija. 2. lakši transport i sl. urbanizacije. • osobine okruženja Prema brzini promjena može biti: stabilno i nestabilno. prema vrsti faktora: interni i eksterni. što je rezultat privrednog razvoja.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • • • tehnološki rizik zbog brzih promjena tehnologija. poslovanje može biti: 6 .

Povećanje ekonomičnosti / Σ utrošeni elementi rad. 3. Povećanje ekonomičnosti može se postići: 1. Vrijednost učinaka i troškova može se izraziti po stvarnim (tekućim) i stalnim cijenama.poslovanje je ekonomično e < 1 . 3. Kod vrijednosnog mjerenja ekonomičnosti potrebno je naturalno iskazane učinke i utroške elemenata radnog procesa preračunati u vrijednosni izraz odgovarajućim cijenama e = Σ ostvareni učinci * cijene procesa * cijena = vrijednost proizvodnje/troškovi 3.poslovanje je na granici ekonomičnosti Poduzeća mogu mjeriti svoju ekonomičnost samo vrijednosnim pokazateljima.poslovanje je neekonomično e = 1 .učinci se često ne mogu svesti na zajednički naturalni izraz zbog različitosti asortimana. Odnos između ostvarenog učinka i utrošenih elemenata ne mora značiti i ekonomičnije poslovanje jer odgovarajući odnos ostvarenih učinaka i utrošenih 7 . a ne naturalnim : . 4.1.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost e > 1 .2.nazivnik formule ne može se naturalno izraziti jer se odnosi na više raznorodnih elemenata radnog procesa koji se ne mogu zbrajati. . povećanjem količine učinaka uz nepromijenjene troškove ostvarenjem većih prodajnih cijena proizvoda i usluga smanjenjem količine elemenata radnog procesa nižim nabavnim cijenama elemenata radnog procesa temelji se na zahtjevu štedljivosti sredstava i Povećanje ekonomičnosti maksimalizacije prihoda. 2. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stvarnih cijena e = ostvareni učinci * tekuće cijene (C) / utrošeni elementi * tekuće cijene (T) Vrijednosno izražena ekonomičnost predstavlja odnos između prihoda i troškova – do izražaja dolaze promjene količine i cijene.

4. u odnosu na srodno poduzeće. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stalnih cijena e = količine učinaka * stalne cijene / utrošeni elementi * stalne cijene Mjerenje ekonomičnosti nema karakter vrijednosnog mjerenja već količinskog. poduzeće proizvodi različite proizvode i usluge) Prema tome ekonomičnost se može mjeriti djelomično. poduzeća i sl. predmeta rada. Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da je ukupni učinak rezultat : a) više elemenata radnog procesa (rada. 3. Takvo mjerenje ekonomičnosti pruža podatke o štedljivom korištenju elemenata radnog procesa. Uspoređivanje ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost mora se uspoređivati u odnosu na plan u različitim vremenskim razdobljima. skupine. Smatra se da ekonomičnost izražena pomoću stalnih cijena daje iste rezultate kao ekonomičnost koja bi se dobila na temelju naturalnih pokazatelja.3. odjeli i sl. 4.pojedine učinke Preko djelomične ekonomičnosti poduzeća dolazi se do saznanja o ekonomičnosti trošenja pojedinih elemenata. sektori. sredstava za rad. odnosno s prosjekom grane. . Mjerenje ekonomičnosti pojedinih elemenata radnih procesa. tuđih usluga) b) više organizacijskih jedinica (pogoni. i to posebno za : .pojedine organizacijske jedinice.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost elemenata jednog razdoblja u usporedbi s drugim ne predstavlja jednaku uspješnost → jer su cijene učinaka i elemenata u robno-novčanoj privredi promjenjive veličine 3. Na temelju izračunatih koeficijenata ekonomičnosti poduzeće može na vrijeme poduzeti mjere za otklanjanje eventualne slabosti.dijelova preduzeća i učinaka Posebno značenje za veću ekonomičnost ima parcijalno mjerenje ekonomičnosti. poslovne funkcije. te o ekonomičnosti pojedinih dijelova i pojedinih učinaka. 8 .) c) različitog sortimana učinaka (npr.trošenje pojedinih elemenata radnog procesa . pogone i sl.

Načini uspoređivanja ekonomičnosti su: . cijena radne snage i drugih vanjskih i unutarnjih činitelja . Uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost može se uspoređivati s planovima.prostorno uspoređivanje ekonomičnosti.2.vremensko uspoređivanje ekonomičnosti poslovanja . kako se ne bi moglo doći do pogrešnih zaključaka. asortimana proizvodnje. 4. pa treba zasebno promatrati utjecaje koji dolaze kao posljedice količinskih promjena i utjecaja koji nastaju zbog promjena cijena. 9 .uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti . . U procesu proizvodnje učinci i utrošci se mijenjaju pod utjecajem različitih činitelja kao što su promjene kod opsega proizvodnje. .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Posebno se mora voditi računa o utjecaju koji imaju na ekonomičnost količinske promjene i promjene cijene na tržištu. Koeficijent vrijednosne ekonomičnosti izračunava se na način da se količine utrošenih faktora radnog procesa množe stvarnim ili tekućim cijenama. Ostvarena količinska ekonomičnost izračunava se tako da se količina učinaka i količina utrošenih elemenata radnog procesa množe s planskim cijenama. Vremensko uspoređivanje ekonomičnosti) ekonomičnosti poslovanja (dinamika Vremenskim uspoređivanjem ekonomičnosti može se dati ocjena dinamike ostvarene ekonomičnosti u poduzeću. Indeks vrijednosne ekonomičnosti iznosi : ie =(e vrijednosna / e planska )*100 Indeks količinske ekonomičnosti iznosi : ie = (e količinska /e planirana )*100 4. Količinska ekonomičnost ne mora se kretati paralelno s kretanjem vrijednosno izražene ekonomičnosti. D bi utvrdili njihov utjecaj izračunava se : a) planirana ekonomičnost b) ostvarena količinska i vrijednosna ekonomičnost Planirana ekonomičnost izračunava se tako da se planirana količina učinaka i količina utrošenih elemenata množe s planskim cijenama. cijena sredstava za proizvodnju.1.

Za automobile postoje posebne punionice koje su samostalni objekti ili se nalaze u sklopu benzinskih pumpi (INA. jednog od najkvalitetnijih autoplin uređaja na svijetu. 2006. ugradnji i servisu govore brojni zadovoljni kupci. Što je autoplin? Autoplin je u stvari smjesa propan-butan koja je u Hrvatskoj u širokoj primjeni već desetljećima. vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. Petrol i druge). Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autoplin. godine tvrtka Vratarić d. TVRTKA VRATANIĆ Tvrtka Vratarić d. Tifon. O kvaliteti uređaja. Od ožujka 2007. specijaliziranih za ugradnju autoplina koji već godinama rade zajedno kao kompaktna ekipa.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost 5. Tvrtka ima 6 zaposlenika. godine.o.o osnovana je 1993. kao i velik broj poslovnih partnera. godine poslujemo i na novoj lokaciji u Zagrebu. ovisno o trenutnom odnosu cijene autoplina i benzina. OMV. Osnovna djelatnost tvrtke je prodaja.o. Ugradnjom najnovijih generacija OMVL autoplinskih uređaja možete uštedjeti 50-60% i više posto goriva po prijeđenom kilometru. Autoplin – gorivo za jeftiniju vožnju i čišći okoliš U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču. Trvtka je ekskluzivni uvoznik i zastupnik za OMVL autoplin uređaje. 10 . ugradnja i servis autoplin uređaja u sve vrste automobila na benzinski pogon. sudjelovala je i kao izlagač na Zagreb Auto Showu.o.

duži vremenski period izmjene svjećica i ulja. .niži troškovi održavanja vozila. Ugrađeni autoplin uređaj vasnici vozila koji su prijavili autoplin uređaje na godišnjem tehničkom pregledu ne moraju ići na eko-test. NOx i CO2). .produžena trajnost katalizatora Već nakon prijeđenih 20. .tiši rad motora.produžen vijek trajanja motora .potpuno izgaranje smjese u cilindrima goriva bez gubitka goriva u ispušnim plinovima.visokoj ogrjevnoj vrijednosti.do 40%. To su: . ne samo zbog cijene plina.visokom oktanskom broju. korištenjem autoplina vozila ispuštaju minimalne količine štetnih ispušnih plinova (CO.lakoj isparljivosti i . a već se godinama uspješno koristi i kao alternativno gorivo u automobilima. Naime. nego i zbog dokazanih pozitivnih efekata korištenjem autoplin uređaja na motor. . .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Upotreba propan-butan smjese idealna je za korištenje u automobilima jer se njena iskoristivost temelji na odličnim fizikalno-kemijskim svojstvima: . Plin se i u kućanstvu koristi kao alternativni izvor energije odnosno sve ćešće kao glavni izvor toplinske energije. . . 11 .000 km uz prosječnu potrošnju od 8 litara na 100 km ostvaruje se povrat uloženog novca u autoplin uređaj (ova se brojka mijenja ovisno o stvarnoj potrošnji i vrsti ugrađenog uređaja).lakom stvaranju homogenih smjesa. Ekonomičnost vožnje na autoplin Ugradnjom OMVL autoplin uređaja vožnja u vašem vozilu postaje i više nego dvostruko ekonomičnija.

primjerice. .osobna vozila.vozila za autoškole. te samim tim i poboljšanju kvalitete života.taksi vozila. elektrodistributer1i. Zbog svojih karakteristika preporučujemo ga za ugradnju u: . potrošnja vašeg vozila koje npr troši 8 litara benzina na 100 km koštati 64 kune (za primjer je uzet EUROsuper po cijeni od 8kn/litri).). praktički ne proizvodi štetne ispušne plinove. globalnog zatopljenja.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Ugradnjom autoplina štedite svoj novac Tako će vas.. vodovod. NOx i CO2.. zagađivanju zraka i vode. . dok će vas ta vožnja na istoj kilometraži pomoću autoplina koštati manje od 28 kuna (uračunata povećana potrošnja od oko 10% prilikom vožnje na auto plin). OMVL autoplin uređaj može se ugraditi u svaki benzinski motor. 12 .vozila koja obavljaju komunalne djelatnosti (odvoz smeća. . S obzirom da autoplin ne sadrži olovo. Korištenjem autoplina dokazano je kako se doprinosi smanjenju kiselih kiša. Tabelarno to izgleda ovako: Ekologija i primjena Autoplin je jedno od pogonskih goriva za vozila koje u današnje vrijeme najmanje zagađuje okoliš. sumpor i krute čestice. kako čovjeka tako i biljnog i životinjskog svijeta. a višestruko je smanjena emisija CO.

poštanska vozila. LPG idealan je za uvođenje u automobile s obzirom da je jeftin. krute čestice i sumporne okside. u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost . potrošnja autoplina je veća za cca 10% u odnosu na benzin razlog ome je nešto manja energetska vrijednost plina. ne traži kompliciranu ugradnju i u konačnici preplovljuje cijenu korištenja automobila s benzinskim motorima.vozila gradskog prijevoza. EKONOMIČNOST (financijska ušteda na gorivu čak do 50%) • • prvenstveni razlog ugradnje autoplina je radi nestabilnih i relativno visokih cijena naftnih derivata. . a u odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo.35 kn dok je cijena benzina veća za preko 50% i ima tendenciju stalnog porasta. UTJECAJ NA MOTOR (vožnjom na autoplin produljuje se vijek trajanja motoračišće izgaranje) • • • • • • • • • uporabom autoplina povećava se vijek trajanja motora za čak 35% tiši i mirniji rad motora smanjeno zagađenje okoliša (čišci ispušni plinovi. Cijena autoplina iznosi 3. proizvode manje ugljičnog dioksida i nerazgradivih ugljikovodika) smanjena potrošnja motornih ulja (duže vremena zadržava vlastite karakteristike.viličara i druga. . jer se ne razgrađuje s benzinom čistije ulje u motoru produžuje vijek trajanja auspuha produžuje vijek trajanja katalizatora i lambda sonde (u plinu nema aditiva kao u benzinu) nije potreban EKO test (ekološkiprihvatljivogorivo) povećana sigurnost u slučaju udarca u stražnji dio vozila 13 .

supsticijom sirovina i materijala .. Razlog tome je što ekonomičnost poduzeća kao cjeline proizilazi iz ekonomičnosti svakog njenog dijela (svakog rada i postupka). doprinos ekonomičnosti mogu dati samo zaposleni u proizvodnji kroz bolje korištenje radnog vremena. 4.proizvodnja. 2.optimalne nabavke 3. skladno odvijanje procesa proizvodnje i povezanosti na relaciji nabava.smanjenja otpadaka .što manje količine neuslovne robe . područije predmeta rada. doprinos povećanju ekonomičnosti se može realizirati u tekstilnoj industriji preko: . područije organizacije rada.većim randmanom sirovina . područije radne snage. Nastojanje poduzeća u cilju postizanja što većeg stupnja ekonomičnosti moraju biti usmjerena na: 1. nego u cjelini radni kolektiv poduzeća. 14 .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost ZAKLJUČAK: Zahtjev ekonomičnosti kao ekonomskog principa pretvara se u vrlo složen problem kada ga u internoj ekonomiji preduzeća treba promijeniti. smanjenje gubitka itd. područije potpunijeg korištenja sredstava za rad i stepena zaposlenosti čime dolazi do sniženja troškova po jedinici proizvoda.plasman uz primjenu savremenih organizacionih rješenja kod svih poslovnih funkcija doprinosi povećanju ekonomičnosti.

hr 15 .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost LITERATURA: • • • • Prof.limun.ba www. William D. Samuelson. Mersud Omerdić – UVOD U MAKROEKONOMIJU Paul A.dr Halil Kapić – UVOD U EKONOMIJU Mr. Ismet Bišćević – EKONOMIKA U TRŽIŠNO PODUZETNIČKIM USLOVIMA POSLOVANJA Prof.EKONOMIJA (PETNAESTO IZDANJE) IZVORI: • • • http://wmd.dr.hr/rjecnik-pojmovi-e/web/ekonomicnost/ www.autoplin. Nordhaus .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->