P. 1
EKONOMIKA IRMA EKONOMIČNOST

EKONOMIKA IRMA EKONOMIČNOST

|Views: 114|Likes:
Published by rainbow_

More info:

Published by: rainbow_ on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Seminarski rad iz ekonomike preduzeća

Ekonomičnost

1. UVOD Ekonomičnost (engl. economy, efficiency, njem. Wirtschaftlichkeit) odražava ekonomski zahtjev za računalnim poslovanjem. Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. Štedljivost i izdašnost dimenzije su ekonomičnosti: štedljivost odražava težnju ostvarenja prihoda uz najniže moguće rashode, izdašnost odražava težnju ostvarenja što većih prihoda s obzirom na rashode. Poduzeće posluje ekonomično kad su u određenom razdoblju njegovi prihodi veći od rashoda, granično ekonomično kad su prihodi jednaki rashodima, a neekonomično kad su prihodi manji od rashoda, tj. kad se iskazuje gubitak u poslovanju. EKONOMIČNOST je mjerilo uspješnosti poslovanja. Izražava se kroz odnos između ostvarenih učinaka i količine rada, predmeta rada, sredstava za rad i tuđih usluga potrebnih za njihovo ostvarenje. Djelovanje ekonomskih zakona prisiljava poslovanja uz što manje troškove. i stimulira poduzeća da ostvare ciljeve

Ekonomičnost pokazuje u kojoj se mjeri postižu poslovni ciljevi i u kojoj se mjeri štede resursi potrebni za njihovo ostvarivanje. Mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća treba se temeljiti na krajnjem rezultatu koji se u poslovanju postiže – često se mogu postići bolji konačni rezultati s manje inputa. Da bi utjecali na kvalitetu ekonomije, potrebno je mjeriti udio pojedinih elemenata na ekonomičnost poslovanja; najbolji uspjeh postiže se optimalnom kombinacijom svih elemenata reprodukcije. POSLOVANJE JE EKONOMIČNO ako je ostvareni učinak rezultat ekonomičnog trošenja sredstava za rad, predmeta rada, tuđih usluga i racionalnog raspolaganja s radnom snagom te ako postoji mogućnost za realizaciju ostvarene proizvodnje.

2. Izvori ekonomičnosti Interni izvori nastaju kao rezultat povećanja veličine kapaciteta, veličine preduzeća i optimalnog iskorištenja kapaciteta. Poznavanje internih izvora važno je za definisanje konk. strategije i strategije rasta, a određuju se na osnovu oblika krive dugoročnoh prosječnih troškova.

3

• tehnička ekonomija kao degresija prosječnih FT zbog povećanja OP ili veličine preduzeća. ekonomije nabavke. a izvori su: • ekonomija reklame i promocije smanjenje troškovi reklame i promocije zbog povećanja veličine prodaje i tržišta. ekonomije širine. a izvori su: nedjeljivost kapaciteta. upravljačke ekonomije. 2. 4 . popusta i sl. zbog podjele i specijalizacije rada. • ekonomija reputacije preduzeća smanjenje troškova marketinga zbog povećanja reputacije preduzeća. Interni izvori ekonomičnosti U interne izvore spadaju: • • • • • • • • proizvodno-tehničke ekonomije. obuke i IR. troškovi instaliranja kapaciteta. kroz uvođenje JIT.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Eksterni izvori su rezultat uštede u troškovima zbog dejstva faktora iz okruženja i važni su za odluku o lokaciji preduzeća zbog mogućih ušteda. a određuju se na osnovu položaja krive dugoročnih prosječnih troškova. prodajno-marketinške ekonomije. Proizvodno-tehničke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed povećanja veličine kapaciteta ili veličine preduzeća. a izvori su: • ekonomija rada u uslovima velikog obima. troškovi izgradnje. promjene asortimana i n. povećanje veličine preduzeća i sl. ušteda u vremenu i skraćenja procesa rada i zbog efekata učenja. ekonomije skladištenja i transporta. ekonomije zbog redukcije rizika i neizvjesnosti. • ekonomija zaliha određivanje optimalnog nivoa zaliha za održavanje kontinuiteta proizvodnje i smanjenje troškovaskladištenja i održavanja zaliha. Prodajno-marketinške ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed ušteda u troškovima prodaje i marketinga.p.1. zbog efekata reklame. finansijske ekonomije.

• • primjena naučnih metoda i tehnika upravljanja (SU. Ekonomije skladištenja i transporta predstavljaju smanjenje prosječnih troškova usled povećanja veličine preduzeća. DSS. 5 . dugoročni aranžmani sa dobavljačima. rezervnih delova i prateće opreme. pouzdanost i smanjenje zavisnosti nabavke. akcije i sl. da li koristiti posrednike ili ne.). • • • povećanje postojećeg skladišta (sprat.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • ekonomija ekskluzivne distribucije proizvoda kao prednost u prodaji proizvoda. korištenje sopstvenih transportnih sredstava. a izvori su: • nedjeljivost kapaciteta skladišta. a izvori su: • • • • • smanjenje prosječnih troškova uslijed ispitivanje izvora ponude i izbor dobavljača. troškova zbog Ekonomije zbog smanjenja rizika i neizvjesnosti uglavnom postoje kod velikih preduzeća.). optimalna količina nabavke i popusti. Ekonomije nabavke predstavljaju ekonomisanja u nabavci. a mogući rizici su: • tržišni rizik zbog promjene uslova na tržištu. a izvori su: • podjela i specijalizacija upravljanja. nivo i sl. primjena IKT i automatizacija upravljanja. ES). udaljenost i sl. Finansijske ekonomije predstavljaju smanjenje prosješnih ekonomisanja izvorima finansiranja (krediti. odnos površine i zapremine skladišta i veličine ulaganja. Upravljačke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed smanjenja troškova upravljanja.

rizik zbog promjene cijena inputa. a prednosti su: satelitska preduzeća. veće teritorije i sl. 3.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • • • tehnološki rizik zbog brzih promjena tehnologija. lakši transport i sl. Ekonomije širine su rezultat nižih troškova proizvodnje više proizvoda nego kada bi se oni pojedinačno proizvodili u posebnim preduzećima i to zbog korištenja komplementarnih znanja. 2. politički rizik zbog promjene vlasti ili državne politike. • osobine okruženja Prema brzini promjena može biti: stabilno i nestabilno. Mjerenje ekonomičnosti EKONOMIČNOST se izračunava tako da se u odnos stave ostvareni učinak i utrošeni elementi radnog procesa. Ovisno o veličini izračunatih koeficijenata. EKONOMIČNOST proizvodnje (T) (Izdašnost) (e)=ostvareni učinci (Q) / utrošeni elementi elementi radnog RECIPROČNA EKONOMIČNOST procesa (T)/ ostvareni učinci (Q) - (Štedljivost) (re)=utrošeni u praksi se prednost daje prvoj formuli. području. a prema broju faktora: jednostavno i složeno . bolje obrazovanje. bolja komunikacija. urbanizacije. • ekonomija gustine Ušteda zbog veće koncentracije potrošača na nekom geogr. što je rezultat privrednog razvoja.2. Tu spadaju: Eksterni izvori ekonomičnosti • cijene inputa Nagla promjena cijena inputa značajno utiče na ekonomičnost. prema vrsti faktora: interni i eksterni. poslovanje može biti: 6 .

Odnos između ostvarenog učinka i utrošenih elemenata ne mora značiti i ekonomičnije poslovanje jer odgovarajući odnos ostvarenih učinaka i utrošenih 7 .poslovanje je na granici ekonomičnosti Poduzeća mogu mjeriti svoju ekonomičnost samo vrijednosnim pokazateljima.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost e > 1 . 3.učinci se često ne mogu svesti na zajednički naturalni izraz zbog različitosti asortimana. Povećanje ekonomičnosti može se postići: 1.poslovanje je neekonomično e = 1 . Vrijednost učinaka i troškova može se izraziti po stvarnim (tekućim) i stalnim cijenama.1. povećanjem količine učinaka uz nepromijenjene troškove ostvarenjem većih prodajnih cijena proizvoda i usluga smanjenjem količine elemenata radnog procesa nižim nabavnim cijenama elemenata radnog procesa temelji se na zahtjevu štedljivosti sredstava i Povećanje ekonomičnosti maksimalizacije prihoda.poslovanje je ekonomično e < 1 . 3. a ne naturalnim : . 4. Kod vrijednosnog mjerenja ekonomičnosti potrebno je naturalno iskazane učinke i utroške elemenata radnog procesa preračunati u vrijednosni izraz odgovarajućim cijenama e = Σ ostvareni učinci * cijene procesa * cijena = vrijednost proizvodnje/troškovi 3. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stvarnih cijena e = ostvareni učinci * tekuće cijene (C) / utrošeni elementi * tekuće cijene (T) Vrijednosno izražena ekonomičnost predstavlja odnos između prihoda i troškova – do izražaja dolaze promjene količine i cijene. 2. .nazivnik formule ne može se naturalno izraziti jer se odnosi na više raznorodnih elemenata radnog procesa koji se ne mogu zbrajati. Povećanje ekonomičnosti / Σ utrošeni elementi rad.2.

4. poslovne funkcije.4. Takvo mjerenje ekonomičnosti pruža podatke o štedljivom korištenju elemenata radnog procesa. Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da je ukupni učinak rezultat : a) više elemenata radnog procesa (rada. skupine. .trošenje pojedinih elemenata radnog procesa .pojedine učinke Preko djelomične ekonomičnosti poduzeća dolazi se do saznanja o ekonomičnosti trošenja pojedinih elemenata. Mjerenje ekonomičnosti pojedinih elemenata radnih procesa. u odnosu na srodno poduzeće. 8 . poduzeća i sl. i to posebno za : . sektori. pogone i sl. predmeta rada. Smatra se da ekonomičnost izražena pomoću stalnih cijena daje iste rezultate kao ekonomičnost koja bi se dobila na temelju naturalnih pokazatelja. te o ekonomičnosti pojedinih dijelova i pojedinih učinaka. Na temelju izračunatih koeficijenata ekonomičnosti poduzeće može na vrijeme poduzeti mjere za otklanjanje eventualne slabosti.dijelova preduzeća i učinaka Posebno značenje za veću ekonomičnost ima parcijalno mjerenje ekonomičnosti. tuđih usluga) b) više organizacijskih jedinica (pogoni. odjeli i sl. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stalnih cijena e = količine učinaka * stalne cijene / utrošeni elementi * stalne cijene Mjerenje ekonomičnosti nema karakter vrijednosnog mjerenja već količinskog.) c) različitog sortimana učinaka (npr. poduzeće proizvodi različite proizvode i usluge) Prema tome ekonomičnost se može mjeriti djelomično. odnosno s prosjekom grane.pojedine organizacijske jedinice. 3. sredstava za rad.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost elemenata jednog razdoblja u usporedbi s drugim ne predstavlja jednaku uspješnost → jer su cijene učinaka i elemenata u robno-novčanoj privredi promjenjive veličine 3. Uspoređivanje ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost mora se uspoređivati u odnosu na plan u različitim vremenskim razdobljima.3.

prostorno uspoređivanje ekonomičnosti.uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti . pa treba zasebno promatrati utjecaje koji dolaze kao posljedice količinskih promjena i utjecaja koji nastaju zbog promjena cijena. 4. Količinska ekonomičnost ne mora se kretati paralelno s kretanjem vrijednosno izražene ekonomičnosti. cijena sredstava za proizvodnju. . asortimana proizvodnje.2. U procesu proizvodnje učinci i utrošci se mijenjaju pod utjecajem različitih činitelja kao što su promjene kod opsega proizvodnje. Načini uspoređivanja ekonomičnosti su: .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Posebno se mora voditi računa o utjecaju koji imaju na ekonomičnost količinske promjene i promjene cijene na tržištu. . Ostvarena količinska ekonomičnost izračunava se tako da se količina učinaka i količina utrošenih elemenata radnog procesa množe s planskim cijenama. Koeficijent vrijednosne ekonomičnosti izračunava se na način da se količine utrošenih faktora radnog procesa množe stvarnim ili tekućim cijenama. Indeks vrijednosne ekonomičnosti iznosi : ie =(e vrijednosna / e planska )*100 Indeks količinske ekonomičnosti iznosi : ie = (e količinska /e planirana )*100 4. D bi utvrdili njihov utjecaj izračunava se : a) planirana ekonomičnost b) ostvarena količinska i vrijednosna ekonomičnost Planirana ekonomičnost izračunava se tako da se planirana količina učinaka i količina utrošenih elemenata množe s planskim cijenama. Vremensko uspoređivanje ekonomičnosti) ekonomičnosti poslovanja (dinamika Vremenskim uspoređivanjem ekonomičnosti može se dati ocjena dinamike ostvarene ekonomičnosti u poduzeću. Uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost može se uspoređivati s planovima. 9 . cijena radne snage i drugih vanjskih i unutarnjih činitelja .1. kako se ne bi moglo doći do pogrešnih zaključaka.vremensko uspoređivanje ekonomičnosti poslovanja .

o.o. sudjelovala je i kao izlagač na Zagreb Auto Showu. Ugradnjom najnovijih generacija OMVL autoplinskih uređaja možete uštedjeti 50-60% i više posto goriva po prijeđenom kilometru. Tifon. godine poslujemo i na novoj lokaciji u Zagrebu. godine.o. ugradnji i servisu govore brojni zadovoljni kupci. Osnovna djelatnost tvrtke je prodaja. Za automobile postoje posebne punionice koje su samostalni objekti ili se nalaze u sklopu benzinskih pumpi (INA. 2006. Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autoplin. kao i velik broj poslovnih partnera. Tvrtka ima 6 zaposlenika. OMV. jednog od najkvalitetnijih autoplin uređaja na svijetu. specijaliziranih za ugradnju autoplina koji već godinama rade zajedno kao kompaktna ekipa.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost 5. O kvaliteti uređaja. Trvtka je ekskluzivni uvoznik i zastupnik za OMVL autoplin uređaje. TVRTKA VRATANIĆ Tvrtka Vratarić d. Od ožujka 2007. vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. Petrol i druge). Autoplin – gorivo za jeftiniju vožnju i čišći okoliš U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču. Što je autoplin? Autoplin je u stvari smjesa propan-butan koja je u Hrvatskoj u širokoj primjeni već desetljećima. ovisno o trenutnom odnosu cijene autoplina i benzina. ugradnja i servis autoplin uređaja u sve vrste automobila na benzinski pogon.o osnovana je 1993. 10 . godine tvrtka Vratarić d.

a već se godinama uspješno koristi i kao alternativno gorivo u automobilima.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Upotreba propan-butan smjese idealna je za korištenje u automobilima jer se njena iskoristivost temelji na odličnim fizikalno-kemijskim svojstvima: . Plin se i u kućanstvu koristi kao alternativni izvor energije odnosno sve ćešće kao glavni izvor toplinske energije. . Naime.lakom stvaranju homogenih smjesa. Ekonomičnost vožnje na autoplin Ugradnjom OMVL autoplin uređaja vožnja u vašem vozilu postaje i više nego dvostruko ekonomičnija.produžen vijek trajanja motora . To su: .000 km uz prosječnu potrošnju od 8 litara na 100 km ostvaruje se povrat uloženog novca u autoplin uređaj (ova se brojka mijenja ovisno o stvarnoj potrošnji i vrsti ugrađenog uređaja).produžena trajnost katalizatora Već nakon prijeđenih 20.niži troškovi održavanja vozila.lakoj isparljivosti i . nego i zbog dokazanih pozitivnih efekata korištenjem autoplin uređaja na motor. Ugrađeni autoplin uređaj vasnici vozila koji su prijavili autoplin uređaje na godišnjem tehničkom pregledu ne moraju ići na eko-test.tiši rad motora. . .do 40%.duži vremenski period izmjene svjećica i ulja.visokoj ogrjevnoj vrijednosti. . korištenjem autoplina vozila ispuštaju minimalne količine štetnih ispušnih plinova (CO. .potpuno izgaranje smjese u cilindrima goriva bez gubitka goriva u ispušnim plinovima. 11 . NOx i CO2). .visokom oktanskom broju. ne samo zbog cijene plina. .

). NOx i CO2. zagađivanju zraka i vode.. a višestruko je smanjena emisija CO.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Ugradnjom autoplina štedite svoj novac Tako će vas. dok će vas ta vožnja na istoj kilometraži pomoću autoplina koštati manje od 28 kuna (uračunata povećana potrošnja od oko 10% prilikom vožnje na auto plin).osobna vozila. OMVL autoplin uređaj može se ugraditi u svaki benzinski motor. sumpor i krute čestice.vozila za autoškole. Tabelarno to izgleda ovako: Ekologija i primjena Autoplin je jedno od pogonskih goriva za vozila koje u današnje vrijeme najmanje zagađuje okoliš. Korištenjem autoplina dokazano je kako se doprinosi smanjenju kiselih kiša. te samim tim i poboljšanju kvalitete života. . elektrodistributer1i. S obzirom da autoplin ne sadrži olovo. kako čovjeka tako i biljnog i životinjskog svijeta.. . praktički ne proizvodi štetne ispušne plinove. globalnog zatopljenja.taksi vozila.vozila koja obavljaju komunalne djelatnosti (odvoz smeća. primjerice. . Zbog svojih karakteristika preporučujemo ga za ugradnju u: . vodovod. 12 . potrošnja vašeg vozila koje npr troši 8 litara benzina na 100 km koštati 64 kune (za primjer je uzet EUROsuper po cijeni od 8kn/litri).

. ne traži kompliciranu ugradnju i u konačnici preplovljuje cijenu korištenja automobila s benzinskim motorima. potrošnja autoplina je veća za cca 10% u odnosu na benzin razlog ome je nešto manja energetska vrijednost plina.viličara i druga. LPG idealan je za uvođenje u automobile s obzirom da je jeftin.vozila gradskog prijevoza. u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim. .poštanska vozila. krute čestice i sumporne okside. proizvode manje ugljičnog dioksida i nerazgradivih ugljikovodika) smanjena potrošnja motornih ulja (duže vremena zadržava vlastite karakteristike. UTJECAJ NA MOTOR (vožnjom na autoplin produljuje se vijek trajanja motoračišće izgaranje) • • • • • • • • • uporabom autoplina povećava se vijek trajanja motora za čak 35% tiši i mirniji rad motora smanjeno zagađenje okoliša (čišci ispušni plinovi.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost . jer se ne razgrađuje s benzinom čistije ulje u motoru produžuje vijek trajanja auspuha produžuje vijek trajanja katalizatora i lambda sonde (u plinu nema aditiva kao u benzinu) nije potreban EKO test (ekološkiprihvatljivogorivo) povećana sigurnost u slučaju udarca u stražnji dio vozila 13 .35 kn dok je cijena benzina veća za preko 50% i ima tendenciju stalnog porasta. Cijena autoplina iznosi 3. a u odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo. EKONOMIČNOST (financijska ušteda na gorivu čak do 50%) • • prvenstveni razlog ugradnje autoplina je radi nestabilnih i relativno visokih cijena naftnih derivata.

plasman uz primjenu savremenih organizacionih rješenja kod svih poslovnih funkcija doprinosi povećanju ekonomičnosti. smanjenje gubitka itd.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost ZAKLJUČAK: Zahtjev ekonomičnosti kao ekonomskog principa pretvara se u vrlo složen problem kada ga u internoj ekonomiji preduzeća treba promijeniti. 2.optimalne nabavke 3. područije predmeta rada.. doprinos ekonomičnosti mogu dati samo zaposleni u proizvodnji kroz bolje korištenje radnog vremena. Razlog tome je što ekonomičnost poduzeća kao cjeline proizilazi iz ekonomičnosti svakog njenog dijela (svakog rada i postupka). područije organizacije rada. nego u cjelini radni kolektiv poduzeća. skladno odvijanje procesa proizvodnje i povezanosti na relaciji nabava.što manje količine neuslovne robe .većim randmanom sirovina .supsticijom sirovina i materijala . 4. 14 . područije potpunijeg korištenja sredstava za rad i stepena zaposlenosti čime dolazi do sniženja troškova po jedinici proizvoda.proizvodnja.smanjenja otpadaka . doprinos povećanju ekonomičnosti se može realizirati u tekstilnoj industriji preko: . Nastojanje poduzeća u cilju postizanja što većeg stupnja ekonomičnosti moraju biti usmjerena na: 1. područije radne snage.

William D.hr 15 . Ismet Bišćević – EKONOMIKA U TRŽIŠNO PODUZETNIČKIM USLOVIMA POSLOVANJA Prof.dr Halil Kapić – UVOD U EKONOMIJU Mr.autoplin.hr/rjecnik-pojmovi-e/web/ekonomicnost/ www.dr.ba www.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost LITERATURA: • • • • Prof. Nordhaus . Mersud Omerdić – UVOD U MAKROEKONOMIJU Paul A.limun. Samuelson.EKONOMIJA (PETNAESTO IZDANJE) IZVORI: • • • http://wmd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->