Seminarski rad iz ekonomike preduzeća

Ekonomičnost

1. UVOD Ekonomičnost (engl. economy, efficiency, njem. Wirtschaftlichkeit) odražava ekonomski zahtjev za računalnim poslovanjem. Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. Štedljivost i izdašnost dimenzije su ekonomičnosti: štedljivost odražava težnju ostvarenja prihoda uz najniže moguće rashode, izdašnost odražava težnju ostvarenja što većih prihoda s obzirom na rashode. Poduzeće posluje ekonomično kad su u određenom razdoblju njegovi prihodi veći od rashoda, granično ekonomično kad su prihodi jednaki rashodima, a neekonomično kad su prihodi manji od rashoda, tj. kad se iskazuje gubitak u poslovanju. EKONOMIČNOST je mjerilo uspješnosti poslovanja. Izražava se kroz odnos između ostvarenih učinaka i količine rada, predmeta rada, sredstava za rad i tuđih usluga potrebnih za njihovo ostvarenje. Djelovanje ekonomskih zakona prisiljava poslovanja uz što manje troškove. i stimulira poduzeća da ostvare ciljeve

Ekonomičnost pokazuje u kojoj se mjeri postižu poslovni ciljevi i u kojoj se mjeri štede resursi potrebni za njihovo ostvarivanje. Mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća treba se temeljiti na krajnjem rezultatu koji se u poslovanju postiže – često se mogu postići bolji konačni rezultati s manje inputa. Da bi utjecali na kvalitetu ekonomije, potrebno je mjeriti udio pojedinih elemenata na ekonomičnost poslovanja; najbolji uspjeh postiže se optimalnom kombinacijom svih elemenata reprodukcije. POSLOVANJE JE EKONOMIČNO ako je ostvareni učinak rezultat ekonomičnog trošenja sredstava za rad, predmeta rada, tuđih usluga i racionalnog raspolaganja s radnom snagom te ako postoji mogućnost za realizaciju ostvarene proizvodnje.

2. Izvori ekonomičnosti Interni izvori nastaju kao rezultat povećanja veličine kapaciteta, veličine preduzeća i optimalnog iskorištenja kapaciteta. Poznavanje internih izvora važno je za definisanje konk. strategije i strategije rasta, a određuju se na osnovu oblika krive dugoročnoh prosječnih troškova.

3

zbog efekata reklame. • ekonomija zaliha određivanje optimalnog nivoa zaliha za održavanje kontinuiteta proizvodnje i smanjenje troškovaskladištenja i održavanja zaliha.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Eksterni izvori su rezultat uštede u troškovima zbog dejstva faktora iz okruženja i važni su za odluku o lokaciji preduzeća zbog mogućih ušteda. Proizvodno-tehničke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed povećanja veličine kapaciteta ili veličine preduzeća. Prodajno-marketinške ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed ušteda u troškovima prodaje i marketinga. kroz uvođenje JIT. ekonomije nabavke. ekonomije skladištenja i transporta. finansijske ekonomije.1. upravljačke ekonomije. ekonomije zbog redukcije rizika i neizvjesnosti. • tehnička ekonomija kao degresija prosječnih FT zbog povećanja OP ili veličine preduzeća. Interni izvori ekonomičnosti U interne izvore spadaju: • • • • • • • • proizvodno-tehničke ekonomije.p. a izvori su: • ekonomija rada u uslovima velikog obima. a izvori su: • ekonomija reklame i promocije smanjenje troškovi reklame i promocije zbog povećanja veličine prodaje i tržišta. ekonomije širine. 2. promjene asortimana i n. a određuju se na osnovu položaja krive dugoročnih prosječnih troškova. obuke i IR. prodajno-marketinške ekonomije. povećanje veličine preduzeća i sl. a izvori su: nedjeljivost kapaciteta. troškovi instaliranja kapaciteta. popusta i sl. 4 . troškovi izgradnje. zbog podjele i specijalizacije rada. • ekonomija reputacije preduzeća smanjenje troškova marketinga zbog povećanja reputacije preduzeća. ušteda u vremenu i skraćenja procesa rada i zbog efekata učenja.

a izvori su: • podjela i specijalizacija upravljanja. pouzdanost i smanjenje zavisnosti nabavke. Ekonomije nabavke predstavljaju ekonomisanja u nabavci. Ekonomije skladištenja i transporta predstavljaju smanjenje prosječnih troškova usled povećanja veličine preduzeća. a izvori su: • nedjeljivost kapaciteta skladišta. a izvori su: • • • • • smanjenje prosječnih troškova uslijed ispitivanje izvora ponude i izbor dobavljača. korištenje sopstvenih transportnih sredstava. ES). optimalna količina nabavke i popusti. odnos površine i zapremine skladišta i veličine ulaganja. dugoročni aranžmani sa dobavljačima.). akcije i sl. primjena IKT i automatizacija upravljanja. udaljenost i sl. Finansijske ekonomije predstavljaju smanjenje prosješnih ekonomisanja izvorima finansiranja (krediti. 5 . da li koristiti posrednike ili ne. troškova zbog Ekonomije zbog smanjenja rizika i neizvjesnosti uglavnom postoje kod velikih preduzeća.). rezervnih delova i prateće opreme. a mogući rizici su: • tržišni rizik zbog promjene uslova na tržištu. • • • povećanje postojećeg skladišta (sprat. DSS. nivo i sl. Upravljačke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed smanjenja troškova upravljanja.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • ekonomija ekskluzivne distribucije proizvoda kao prednost u prodaji proizvoda. • • primjena naučnih metoda i tehnika upravljanja (SU.

poslovanje može biti: 6 . 2. bolja komunikacija.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • • • tehnološki rizik zbog brzih promjena tehnologija. području. a prema broju faktora: jednostavno i složeno . veće teritorije i sl. a prednosti su: satelitska preduzeća. Ovisno o veličini izračunatih koeficijenata. • ekonomija gustine Ušteda zbog veće koncentracije potrošača na nekom geogr. bolje obrazovanje. 3.2. što je rezultat privrednog razvoja. prema vrsti faktora: interni i eksterni. EKONOMIČNOST proizvodnje (T) (Izdašnost) (e)=ostvareni učinci (Q) / utrošeni elementi elementi radnog RECIPROČNA EKONOMIČNOST procesa (T)/ ostvareni učinci (Q) - (Štedljivost) (re)=utrošeni u praksi se prednost daje prvoj formuli. Tu spadaju: Eksterni izvori ekonomičnosti • cijene inputa Nagla promjena cijena inputa značajno utiče na ekonomičnost. Ekonomije širine su rezultat nižih troškova proizvodnje više proizvoda nego kada bi se oni pojedinačno proizvodili u posebnim preduzećima i to zbog korištenja komplementarnih znanja. lakši transport i sl. • osobine okruženja Prema brzini promjena može biti: stabilno i nestabilno. Mjerenje ekonomičnosti EKONOMIČNOST se izračunava tako da se u odnos stave ostvareni učinak i utrošeni elementi radnog procesa. urbanizacije. rizik zbog promjene cijena inputa. politički rizik zbog promjene vlasti ili državne politike.

nazivnik formule ne može se naturalno izraziti jer se odnosi na više raznorodnih elemenata radnog procesa koji se ne mogu zbrajati.poslovanje je ekonomično e < 1 . povećanjem količine učinaka uz nepromijenjene troškove ostvarenjem većih prodajnih cijena proizvoda i usluga smanjenjem količine elemenata radnog procesa nižim nabavnim cijenama elemenata radnog procesa temelji se na zahtjevu štedljivosti sredstava i Povećanje ekonomičnosti maksimalizacije prihoda.poslovanje je na granici ekonomičnosti Poduzeća mogu mjeriti svoju ekonomičnost samo vrijednosnim pokazateljima. a ne naturalnim : .učinci se često ne mogu svesti na zajednički naturalni izraz zbog različitosti asortimana. Odnos između ostvarenog učinka i utrošenih elemenata ne mora značiti i ekonomičnije poslovanje jer odgovarajući odnos ostvarenih učinaka i utrošenih 7 . 2. Vrijednost učinaka i troškova može se izraziti po stvarnim (tekućim) i stalnim cijenama.2. Povećanje ekonomičnosti / Σ utrošeni elementi rad.1.poslovanje je neekonomično e = 1 . . 4. Kod vrijednosnog mjerenja ekonomičnosti potrebno je naturalno iskazane učinke i utroške elemenata radnog procesa preračunati u vrijednosni izraz odgovarajućim cijenama e = Σ ostvareni učinci * cijene procesa * cijena = vrijednost proizvodnje/troškovi 3. 3. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stvarnih cijena e = ostvareni učinci * tekuće cijene (C) / utrošeni elementi * tekuće cijene (T) Vrijednosno izražena ekonomičnost predstavlja odnos između prihoda i troškova – do izražaja dolaze promjene količine i cijene. Povećanje ekonomičnosti može se postići: 1. 3.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost e > 1 .

sredstava za rad. 3.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost elemenata jednog razdoblja u usporedbi s drugim ne predstavlja jednaku uspješnost → jer su cijene učinaka i elemenata u robno-novčanoj privredi promjenjive veličine 3. 8 .3. te o ekonomičnosti pojedinih dijelova i pojedinih učinaka. u odnosu na srodno poduzeće. odjeli i sl. Uspoređivanje ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost mora se uspoređivati u odnosu na plan u različitim vremenskim razdobljima. Mjerenje ekonomičnosti pojedinih elemenata radnih procesa. pogone i sl. Smatra se da ekonomičnost izražena pomoću stalnih cijena daje iste rezultate kao ekonomičnost koja bi se dobila na temelju naturalnih pokazatelja. sektori. poslovne funkcije. Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da je ukupni učinak rezultat : a) više elemenata radnog procesa (rada.dijelova preduzeća i učinaka Posebno značenje za veću ekonomičnost ima parcijalno mjerenje ekonomičnosti.trošenje pojedinih elemenata radnog procesa . Na temelju izračunatih koeficijenata ekonomičnosti poduzeće može na vrijeme poduzeti mjere za otklanjanje eventualne slabosti.pojedine organizacijske jedinice. i to posebno za : . poduzeća i sl. predmeta rada. tuđih usluga) b) više organizacijskih jedinica (pogoni.4. skupine.pojedine učinke Preko djelomične ekonomičnosti poduzeća dolazi se do saznanja o ekonomičnosti trošenja pojedinih elemenata. . Takvo mjerenje ekonomičnosti pruža podatke o štedljivom korištenju elemenata radnog procesa. poduzeće proizvodi različite proizvode i usluge) Prema tome ekonomičnost se može mjeriti djelomično. odnosno s prosjekom grane. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stalnih cijena e = količine učinaka * stalne cijene / utrošeni elementi * stalne cijene Mjerenje ekonomičnosti nema karakter vrijednosnog mjerenja već količinskog. 4.) c) različitog sortimana učinaka (npr.

Vremensko uspoređivanje ekonomičnosti) ekonomičnosti poslovanja (dinamika Vremenskim uspoređivanjem ekonomičnosti može se dati ocjena dinamike ostvarene ekonomičnosti u poduzeću. pa treba zasebno promatrati utjecaje koji dolaze kao posljedice količinskih promjena i utjecaja koji nastaju zbog promjena cijena. 4. Indeks vrijednosne ekonomičnosti iznosi : ie =(e vrijednosna / e planska )*100 Indeks količinske ekonomičnosti iznosi : ie = (e količinska /e planirana )*100 4. asortimana proizvodnje.vremensko uspoređivanje ekonomičnosti poslovanja . Načini uspoređivanja ekonomičnosti su: . Količinska ekonomičnost ne mora se kretati paralelno s kretanjem vrijednosno izražene ekonomičnosti. .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Posebno se mora voditi računa o utjecaju koji imaju na ekonomičnost količinske promjene i promjene cijene na tržištu. D bi utvrdili njihov utjecaj izračunava se : a) planirana ekonomičnost b) ostvarena količinska i vrijednosna ekonomičnost Planirana ekonomičnost izračunava se tako da se planirana količina učinaka i količina utrošenih elemenata množe s planskim cijenama.2. kako se ne bi moglo doći do pogrešnih zaključaka.1. Ostvarena količinska ekonomičnost izračunava se tako da se količina učinaka i količina utrošenih elemenata radnog procesa množe s planskim cijenama. cijena radne snage i drugih vanjskih i unutarnjih činitelja . 9 .uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti . cijena sredstava za proizvodnju. Koeficijent vrijednosne ekonomičnosti izračunava se na način da se količine utrošenih faktora radnog procesa množe stvarnim ili tekućim cijenama.prostorno uspoređivanje ekonomičnosti. . U procesu proizvodnje učinci i utrošci se mijenjaju pod utjecajem različitih činitelja kao što su promjene kod opsega proizvodnje. Uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost može se uspoređivati s planovima.

godine poslujemo i na novoj lokaciji u Zagrebu. Osnovna djelatnost tvrtke je prodaja. Autoplin – gorivo za jeftiniju vožnju i čišći okoliš U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču. Petrol i druge). Što je autoplin? Autoplin je u stvari smjesa propan-butan koja je u Hrvatskoj u širokoj primjeni već desetljećima.o. godine. OMV. Ugradnjom najnovijih generacija OMVL autoplinskih uređaja možete uštedjeti 50-60% i više posto goriva po prijeđenom kilometru. kao i velik broj poslovnih partnera.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost 5. Za automobile postoje posebne punionice koje su samostalni objekti ili se nalaze u sklopu benzinskih pumpi (INA. specijaliziranih za ugradnju autoplina koji već godinama rade zajedno kao kompaktna ekipa. Tvrtka ima 6 zaposlenika. Od ožujka 2007. jednog od najkvalitetnijih autoplin uređaja na svijetu. ugradnja i servis autoplin uređaja u sve vrste automobila na benzinski pogon. ugradnji i servisu govore brojni zadovoljni kupci. TVRTKA VRATANIĆ Tvrtka Vratarić d.o. O kvaliteti uređaja. Tifon.o. 10 . Trvtka je ekskluzivni uvoznik i zastupnik za OMVL autoplin uređaje. godine tvrtka Vratarić d. Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autoplin. sudjelovala je i kao izlagač na Zagreb Auto Showu. 2006.o osnovana je 1993. vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. ovisno o trenutnom odnosu cijene autoplina i benzina.

.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Upotreba propan-butan smjese idealna je za korištenje u automobilima jer se njena iskoristivost temelji na odličnim fizikalno-kemijskim svojstvima: . . nego i zbog dokazanih pozitivnih efekata korištenjem autoplin uređaja na motor. . . ne samo zbog cijene plina.000 km uz prosječnu potrošnju od 8 litara na 100 km ostvaruje se povrat uloženog novca u autoplin uređaj (ova se brojka mijenja ovisno o stvarnoj potrošnji i vrsti ugrađenog uređaja).lakom stvaranju homogenih smjesa.produžena trajnost katalizatora Već nakon prijeđenih 20. Naime.tiši rad motora.produžen vijek trajanja motora .niži troškovi održavanja vozila. . a već se godinama uspješno koristi i kao alternativno gorivo u automobilima.potpuno izgaranje smjese u cilindrima goriva bez gubitka goriva u ispušnim plinovima. To su: .duži vremenski period izmjene svjećica i ulja. korištenjem autoplina vozila ispuštaju minimalne količine štetnih ispušnih plinova (CO. Plin se i u kućanstvu koristi kao alternativni izvor energije odnosno sve ćešće kao glavni izvor toplinske energije.visokoj ogrjevnoj vrijednosti. Ugrađeni autoplin uređaj vasnici vozila koji su prijavili autoplin uređaje na godišnjem tehničkom pregledu ne moraju ići na eko-test. 11 .do 40%. . Ekonomičnost vožnje na autoplin Ugradnjom OMVL autoplin uređaja vožnja u vašem vozilu postaje i više nego dvostruko ekonomičnija. NOx i CO2).visokom oktanskom broju.lakoj isparljivosti i . .

potrošnja vašeg vozila koje npr troši 8 litara benzina na 100 km koštati 64 kune (za primjer je uzet EUROsuper po cijeni od 8kn/litri). . S obzirom da autoplin ne sadrži olovo.vozila koja obavljaju komunalne djelatnosti (odvoz smeća. kako čovjeka tako i biljnog i životinjskog svijeta. praktički ne proizvodi štetne ispušne plinove. dok će vas ta vožnja na istoj kilometraži pomoću autoplina koštati manje od 28 kuna (uračunata povećana potrošnja od oko 10% prilikom vožnje na auto plin). globalnog zatopljenja. NOx i CO2.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Ugradnjom autoplina štedite svoj novac Tako će vas. Tabelarno to izgleda ovako: Ekologija i primjena Autoplin je jedno od pogonskih goriva za vozila koje u današnje vrijeme najmanje zagađuje okoliš. a višestruko je smanjena emisija CO. zagađivanju zraka i vode. OMVL autoplin uređaj može se ugraditi u svaki benzinski motor. . sumpor i krute čestice. vodovod.).. primjerice. . elektrodistributer1i. 12 . Zbog svojih karakteristika preporučujemo ga za ugradnju u: . Korištenjem autoplina dokazano je kako se doprinosi smanjenju kiselih kiša. te samim tim i poboljšanju kvalitete života..vozila za autoškole.taksi vozila.osobna vozila.

EKONOMIČNOST (financijska ušteda na gorivu čak do 50%) • • prvenstveni razlog ugradnje autoplina je radi nestabilnih i relativno visokih cijena naftnih derivata. u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim.35 kn dok je cijena benzina veća za preko 50% i ima tendenciju stalnog porasta.vozila gradskog prijevoza. ne traži kompliciranu ugradnju i u konačnici preplovljuje cijenu korištenja automobila s benzinskim motorima.viličara i druga. . LPG idealan je za uvođenje u automobile s obzirom da je jeftin. UTJECAJ NA MOTOR (vožnjom na autoplin produljuje se vijek trajanja motoračišće izgaranje) • • • • • • • • • uporabom autoplina povećava se vijek trajanja motora za čak 35% tiši i mirniji rad motora smanjeno zagađenje okoliša (čišci ispušni plinovi. krute čestice i sumporne okside. proizvode manje ugljičnog dioksida i nerazgradivih ugljikovodika) smanjena potrošnja motornih ulja (duže vremena zadržava vlastite karakteristike. . potrošnja autoplina je veća za cca 10% u odnosu na benzin razlog ome je nešto manja energetska vrijednost plina.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost . a u odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo. Cijena autoplina iznosi 3. jer se ne razgrađuje s benzinom čistije ulje u motoru produžuje vijek trajanja auspuha produžuje vijek trajanja katalizatora i lambda sonde (u plinu nema aditiva kao u benzinu) nije potreban EKO test (ekološkiprihvatljivogorivo) povećana sigurnost u slučaju udarca u stražnji dio vozila 13 .poštanska vozila.

većim randmanom sirovina . područije radne snage.plasman uz primjenu savremenih organizacionih rješenja kod svih poslovnih funkcija doprinosi povećanju ekonomičnosti.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost ZAKLJUČAK: Zahtjev ekonomičnosti kao ekonomskog principa pretvara se u vrlo složen problem kada ga u internoj ekonomiji preduzeća treba promijeniti.smanjenja otpadaka .supsticijom sirovina i materijala .. 14 .što manje količine neuslovne robe . doprinos povećanju ekonomičnosti se može realizirati u tekstilnoj industriji preko: . područije potpunijeg korištenja sredstava za rad i stepena zaposlenosti čime dolazi do sniženja troškova po jedinici proizvoda. Nastojanje poduzeća u cilju postizanja što većeg stupnja ekonomičnosti moraju biti usmjerena na: 1. 2. doprinos ekonomičnosti mogu dati samo zaposleni u proizvodnji kroz bolje korištenje radnog vremena. područije predmeta rada.proizvodnja. skladno odvijanje procesa proizvodnje i povezanosti na relaciji nabava. smanjenje gubitka itd. područije organizacije rada. 4.optimalne nabavke 3. nego u cjelini radni kolektiv poduzeća. Razlog tome je što ekonomičnost poduzeća kao cjeline proizilazi iz ekonomičnosti svakog njenog dijela (svakog rada i postupka).

hr 15 .hr/rjecnik-pojmovi-e/web/ekonomicnost/ www.autoplin. William D. Nordhaus .ba www.EKONOMIJA (PETNAESTO IZDANJE) IZVORI: • • • http://wmd.limun. Ismet Bišćević – EKONOMIKA U TRŽIŠNO PODUZETNIČKIM USLOVIMA POSLOVANJA Prof.dr Halil Kapić – UVOD U EKONOMIJU Mr. Mersud Omerdić – UVOD U MAKROEKONOMIJU Paul A. Samuelson.dr.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost LITERATURA: • • • • Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful