Seminarski rad iz ekonomike preduzeća

Ekonomičnost

1. UVOD Ekonomičnost (engl. economy, efficiency, njem. Wirtschaftlichkeit) odražava ekonomski zahtjev za računalnim poslovanjem. Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. Štedljivost i izdašnost dimenzije su ekonomičnosti: štedljivost odražava težnju ostvarenja prihoda uz najniže moguće rashode, izdašnost odražava težnju ostvarenja što većih prihoda s obzirom na rashode. Poduzeće posluje ekonomično kad su u određenom razdoblju njegovi prihodi veći od rashoda, granično ekonomično kad su prihodi jednaki rashodima, a neekonomično kad su prihodi manji od rashoda, tj. kad se iskazuje gubitak u poslovanju. EKONOMIČNOST je mjerilo uspješnosti poslovanja. Izražava se kroz odnos između ostvarenih učinaka i količine rada, predmeta rada, sredstava za rad i tuđih usluga potrebnih za njihovo ostvarenje. Djelovanje ekonomskih zakona prisiljava poslovanja uz što manje troškove. i stimulira poduzeća da ostvare ciljeve

Ekonomičnost pokazuje u kojoj se mjeri postižu poslovni ciljevi i u kojoj se mjeri štede resursi potrebni za njihovo ostvarivanje. Mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća treba se temeljiti na krajnjem rezultatu koji se u poslovanju postiže – često se mogu postići bolji konačni rezultati s manje inputa. Da bi utjecali na kvalitetu ekonomije, potrebno je mjeriti udio pojedinih elemenata na ekonomičnost poslovanja; najbolji uspjeh postiže se optimalnom kombinacijom svih elemenata reprodukcije. POSLOVANJE JE EKONOMIČNO ako je ostvareni učinak rezultat ekonomičnog trošenja sredstava za rad, predmeta rada, tuđih usluga i racionalnog raspolaganja s radnom snagom te ako postoji mogućnost za realizaciju ostvarene proizvodnje.

2. Izvori ekonomičnosti Interni izvori nastaju kao rezultat povećanja veličine kapaciteta, veličine preduzeća i optimalnog iskorištenja kapaciteta. Poznavanje internih izvora važno je za definisanje konk. strategije i strategije rasta, a određuju se na osnovu oblika krive dugoročnoh prosječnih troškova.

3

finansijske ekonomije. troškovi instaliranja kapaciteta. kroz uvođenje JIT. a izvori su: • ekonomija rada u uslovima velikog obima. ekonomije nabavke. ekonomije zbog redukcije rizika i neizvjesnosti. • tehnička ekonomija kao degresija prosječnih FT zbog povećanja OP ili veličine preduzeća.p. popusta i sl. a određuju se na osnovu položaja krive dugoročnih prosječnih troškova. • ekonomija reputacije preduzeća smanjenje troškova marketinga zbog povećanja reputacije preduzeća. povećanje veličine preduzeća i sl. troškovi izgradnje. zbog efekata reklame. ekonomije skladištenja i transporta. obuke i IR. 4 . promjene asortimana i n. Interni izvori ekonomičnosti U interne izvore spadaju: • • • • • • • • proizvodno-tehničke ekonomije. • ekonomija zaliha određivanje optimalnog nivoa zaliha za održavanje kontinuiteta proizvodnje i smanjenje troškovaskladištenja i održavanja zaliha. ekonomije širine.1. Proizvodno-tehničke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed povećanja veličine kapaciteta ili veličine preduzeća. a izvori su: nedjeljivost kapaciteta. Prodajno-marketinške ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed ušteda u troškovima prodaje i marketinga. prodajno-marketinške ekonomije.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Eksterni izvori su rezultat uštede u troškovima zbog dejstva faktora iz okruženja i važni su za odluku o lokaciji preduzeća zbog mogućih ušteda. ušteda u vremenu i skraćenja procesa rada i zbog efekata učenja. 2. upravljačke ekonomije. a izvori su: • ekonomija reklame i promocije smanjenje troškovi reklame i promocije zbog povećanja veličine prodaje i tržišta. zbog podjele i specijalizacije rada.

korištenje sopstvenih transportnih sredstava.). optimalna količina nabavke i popusti. a mogući rizici su: • tržišni rizik zbog promjene uslova na tržištu. Upravljačke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed smanjenja troškova upravljanja. a izvori su: • nedjeljivost kapaciteta skladišta.). dugoročni aranžmani sa dobavljačima. • • • povećanje postojećeg skladišta (sprat. odnos površine i zapremine skladišta i veličine ulaganja. udaljenost i sl. Finansijske ekonomije predstavljaju smanjenje prosješnih ekonomisanja izvorima finansiranja (krediti. primjena IKT i automatizacija upravljanja. DSS. da li koristiti posrednike ili ne.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • ekonomija ekskluzivne distribucije proizvoda kao prednost u prodaji proizvoda. a izvori su: • • • • • smanjenje prosječnih troškova uslijed ispitivanje izvora ponude i izbor dobavljača. Ekonomije nabavke predstavljaju ekonomisanja u nabavci. rezervnih delova i prateće opreme. Ekonomije skladištenja i transporta predstavljaju smanjenje prosječnih troškova usled povećanja veličine preduzeća. 5 . nivo i sl. a izvori su: • podjela i specijalizacija upravljanja. ES). akcije i sl. • • primjena naučnih metoda i tehnika upravljanja (SU. troškova zbog Ekonomije zbog smanjenja rizika i neizvjesnosti uglavnom postoje kod velikih preduzeća. pouzdanost i smanjenje zavisnosti nabavke.

lakši transport i sl. prema vrsti faktora: interni i eksterni. Ovisno o veličini izračunatih koeficijenata. veće teritorije i sl. 3. a prema broju faktora: jednostavno i složeno . politički rizik zbog promjene vlasti ili državne politike. a prednosti su: satelitska preduzeća. što je rezultat privrednog razvoja. urbanizacije. Mjerenje ekonomičnosti EKONOMIČNOST se izračunava tako da se u odnos stave ostvareni učinak i utrošeni elementi radnog procesa. području.2. rizik zbog promjene cijena inputa. poslovanje može biti: 6 . • ekonomija gustine Ušteda zbog veće koncentracije potrošača na nekom geogr.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • • • tehnološki rizik zbog brzih promjena tehnologija. 2. bolje obrazovanje. Tu spadaju: Eksterni izvori ekonomičnosti • cijene inputa Nagla promjena cijena inputa značajno utiče na ekonomičnost. EKONOMIČNOST proizvodnje (T) (Izdašnost) (e)=ostvareni učinci (Q) / utrošeni elementi elementi radnog RECIPROČNA EKONOMIČNOST procesa (T)/ ostvareni učinci (Q) - (Štedljivost) (re)=utrošeni u praksi se prednost daje prvoj formuli. Ekonomije širine su rezultat nižih troškova proizvodnje više proizvoda nego kada bi se oni pojedinačno proizvodili u posebnim preduzećima i to zbog korištenja komplementarnih znanja. • osobine okruženja Prema brzini promjena može biti: stabilno i nestabilno. bolja komunikacija.

3. Odnos između ostvarenog učinka i utrošenih elemenata ne mora značiti i ekonomičnije poslovanje jer odgovarajući odnos ostvarenih učinaka i utrošenih 7 . a ne naturalnim : .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost e > 1 .poslovanje je neekonomično e = 1 .nazivnik formule ne može se naturalno izraziti jer se odnosi na više raznorodnih elemenata radnog procesa koji se ne mogu zbrajati.učinci se često ne mogu svesti na zajednički naturalni izraz zbog različitosti asortimana. Vrijednost učinaka i troškova može se izraziti po stvarnim (tekućim) i stalnim cijenama. 3. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stvarnih cijena e = ostvareni učinci * tekuće cijene (C) / utrošeni elementi * tekuće cijene (T) Vrijednosno izražena ekonomičnost predstavlja odnos između prihoda i troškova – do izražaja dolaze promjene količine i cijene. Povećanje ekonomičnosti može se postići: 1. 4.poslovanje je ekonomično e < 1 .poslovanje je na granici ekonomičnosti Poduzeća mogu mjeriti svoju ekonomičnost samo vrijednosnim pokazateljima. povećanjem količine učinaka uz nepromijenjene troškove ostvarenjem većih prodajnih cijena proizvoda i usluga smanjenjem količine elemenata radnog procesa nižim nabavnim cijenama elemenata radnog procesa temelji se na zahtjevu štedljivosti sredstava i Povećanje ekonomičnosti maksimalizacije prihoda. Povećanje ekonomičnosti / Σ utrošeni elementi rad. 2. Kod vrijednosnog mjerenja ekonomičnosti potrebno je naturalno iskazane učinke i utroške elemenata radnog procesa preračunati u vrijednosni izraz odgovarajućim cijenama e = Σ ostvareni učinci * cijene procesa * cijena = vrijednost proizvodnje/troškovi 3.1.2. .

te o ekonomičnosti pojedinih dijelova i pojedinih učinaka. 4.pojedine učinke Preko djelomične ekonomičnosti poduzeća dolazi se do saznanja o ekonomičnosti trošenja pojedinih elemenata.dijelova preduzeća i učinaka Posebno značenje za veću ekonomičnost ima parcijalno mjerenje ekonomičnosti. Takvo mjerenje ekonomičnosti pruža podatke o štedljivom korištenju elemenata radnog procesa. poslovne funkcije.trošenje pojedinih elemenata radnog procesa . i to posebno za : . tuđih usluga) b) više organizacijskih jedinica (pogoni. poduzeće proizvodi različite proizvode i usluge) Prema tome ekonomičnost se može mjeriti djelomično. Uspoređivanje ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost mora se uspoređivati u odnosu na plan u različitim vremenskim razdobljima. sredstava za rad. predmeta rada. Mjerenje ekonomičnosti pojedinih elemenata radnih procesa.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost elemenata jednog razdoblja u usporedbi s drugim ne predstavlja jednaku uspješnost → jer su cijene učinaka i elemenata u robno-novčanoj privredi promjenjive veličine 3.3. pogone i sl. 3. odnosno s prosjekom grane. 8 . Smatra se da ekonomičnost izražena pomoću stalnih cijena daje iste rezultate kao ekonomičnost koja bi se dobila na temelju naturalnih pokazatelja. skupine. . u odnosu na srodno poduzeće.pojedine organizacijske jedinice. Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da je ukupni učinak rezultat : a) više elemenata radnog procesa (rada. sektori.) c) različitog sortimana učinaka (npr. poduzeća i sl.4. Na temelju izračunatih koeficijenata ekonomičnosti poduzeće može na vrijeme poduzeti mjere za otklanjanje eventualne slabosti. odjeli i sl. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stalnih cijena e = količine učinaka * stalne cijene / utrošeni elementi * stalne cijene Mjerenje ekonomičnosti nema karakter vrijednosnog mjerenja već količinskog.

U procesu proizvodnje učinci i utrošci se mijenjaju pod utjecajem različitih činitelja kao što su promjene kod opsega proizvodnje.vremensko uspoređivanje ekonomičnosti poslovanja . Indeks vrijednosne ekonomičnosti iznosi : ie =(e vrijednosna / e planska )*100 Indeks količinske ekonomičnosti iznosi : ie = (e količinska /e planirana )*100 4. Načini uspoređivanja ekonomičnosti su: .1. cijena sredstava za proizvodnju. Uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost može se uspoređivati s planovima. Vremensko uspoređivanje ekonomičnosti) ekonomičnosti poslovanja (dinamika Vremenskim uspoređivanjem ekonomičnosti može se dati ocjena dinamike ostvarene ekonomičnosti u poduzeću. . cijena radne snage i drugih vanjskih i unutarnjih činitelja .uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti .prostorno uspoređivanje ekonomičnosti. D bi utvrdili njihov utjecaj izračunava se : a) planirana ekonomičnost b) ostvarena količinska i vrijednosna ekonomičnost Planirana ekonomičnost izračunava se tako da se planirana količina učinaka i količina utrošenih elemenata množe s planskim cijenama. asortimana proizvodnje. 4.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Posebno se mora voditi računa o utjecaju koji imaju na ekonomičnost količinske promjene i promjene cijene na tržištu. Koeficijent vrijednosne ekonomičnosti izračunava se na način da se količine utrošenih faktora radnog procesa množe stvarnim ili tekućim cijenama.2. 9 . Količinska ekonomičnost ne mora se kretati paralelno s kretanjem vrijednosno izražene ekonomičnosti. Ostvarena količinska ekonomičnost izračunava se tako da se količina učinaka i količina utrošenih elemenata radnog procesa množe s planskim cijenama. kako se ne bi moglo doći do pogrešnih zaključaka. pa treba zasebno promatrati utjecaje koji dolaze kao posljedice količinskih promjena i utjecaja koji nastaju zbog promjena cijena. .

Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost 5. jednog od najkvalitetnijih autoplin uređaja na svijetu.o osnovana je 1993. specijaliziranih za ugradnju autoplina koji već godinama rade zajedno kao kompaktna ekipa.o.o. ugradnja i servis autoplin uređaja u sve vrste automobila na benzinski pogon. Trvtka je ekskluzivni uvoznik i zastupnik za OMVL autoplin uređaje. Od ožujka 2007. 2006. Ugradnjom najnovijih generacija OMVL autoplinskih uređaja možete uštedjeti 50-60% i više posto goriva po prijeđenom kilometru. Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autoplin. Osnovna djelatnost tvrtke je prodaja. ugradnji i servisu govore brojni zadovoljni kupci. godine tvrtka Vratarić d. godine. kao i velik broj poslovnih partnera. godine poslujemo i na novoj lokaciji u Zagrebu. Tifon. Tvrtka ima 6 zaposlenika. ovisno o trenutnom odnosu cijene autoplina i benzina. OMV. TVRTKA VRATANIĆ Tvrtka Vratarić d. sudjelovala je i kao izlagač na Zagreb Auto Showu. 10 . Autoplin – gorivo za jeftiniju vožnju i čišći okoliš U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču. Što je autoplin? Autoplin je u stvari smjesa propan-butan koja je u Hrvatskoj u širokoj primjeni već desetljećima. Za automobile postoje posebne punionice koje su samostalni objekti ili se nalaze u sklopu benzinskih pumpi (INA. vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. Petrol i druge).o. O kvaliteti uređaja.

.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Upotreba propan-butan smjese idealna je za korištenje u automobilima jer se njena iskoristivost temelji na odličnim fizikalno-kemijskim svojstvima: . Ugrađeni autoplin uređaj vasnici vozila koji su prijavili autoplin uređaje na godišnjem tehničkom pregledu ne moraju ići na eko-test. .lakoj isparljivosti i . a već se godinama uspješno koristi i kao alternativno gorivo u automobilima.lakom stvaranju homogenih smjesa. .duži vremenski period izmjene svjećica i ulja. NOx i CO2).visokom oktanskom broju.do 40%. 11 .000 km uz prosječnu potrošnju od 8 litara na 100 km ostvaruje se povrat uloženog novca u autoplin uređaj (ova se brojka mijenja ovisno o stvarnoj potrošnji i vrsti ugrađenog uređaja). korištenjem autoplina vozila ispuštaju minimalne količine štetnih ispušnih plinova (CO. Ekonomičnost vožnje na autoplin Ugradnjom OMVL autoplin uređaja vožnja u vašem vozilu postaje i više nego dvostruko ekonomičnija. To su: .tiši rad motora. . ne samo zbog cijene plina. nego i zbog dokazanih pozitivnih efekata korištenjem autoplin uređaja na motor.produžen vijek trajanja motora .niži troškovi održavanja vozila. . Plin se i u kućanstvu koristi kao alternativni izvor energije odnosno sve ćešće kao glavni izvor toplinske energije.potpuno izgaranje smjese u cilindrima goriva bez gubitka goriva u ispušnim plinovima. Naime.visokoj ogrjevnoj vrijednosti.produžena trajnost katalizatora Već nakon prijeđenih 20. . .

. praktički ne proizvodi štetne ispušne plinove. potrošnja vašeg vozila koje npr troši 8 litara benzina na 100 km koštati 64 kune (za primjer je uzet EUROsuper po cijeni od 8kn/litri).vozila za autoškole. vodovod. OMVL autoplin uređaj može se ugraditi u svaki benzinski motor.. primjerice. globalnog zatopljenja. . a višestruko je smanjena emisija CO.vozila koja obavljaju komunalne djelatnosti (odvoz smeća. Korištenjem autoplina dokazano je kako se doprinosi smanjenju kiselih kiša.osobna vozila. 12 . te samim tim i poboljšanju kvalitete života.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Ugradnjom autoplina štedite svoj novac Tako će vas. dok će vas ta vožnja na istoj kilometraži pomoću autoplina koštati manje od 28 kuna (uračunata povećana potrošnja od oko 10% prilikom vožnje na auto plin). zagađivanju zraka i vode.).. sumpor i krute čestice. . Tabelarno to izgleda ovako: Ekologija i primjena Autoplin je jedno od pogonskih goriva za vozila koje u današnje vrijeme najmanje zagađuje okoliš. elektrodistributer1i. NOx i CO2. S obzirom da autoplin ne sadrži olovo. kako čovjeka tako i biljnog i životinjskog svijeta. Zbog svojih karakteristika preporučujemo ga za ugradnju u: .taksi vozila.

EKONOMIČNOST (financijska ušteda na gorivu čak do 50%) • • prvenstveni razlog ugradnje autoplina je radi nestabilnih i relativno visokih cijena naftnih derivata.viličara i druga. a u odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo. potrošnja autoplina je veća za cca 10% u odnosu na benzin razlog ome je nešto manja energetska vrijednost plina. u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim.35 kn dok je cijena benzina veća za preko 50% i ima tendenciju stalnog porasta.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost .vozila gradskog prijevoza. UTJECAJ NA MOTOR (vožnjom na autoplin produljuje se vijek trajanja motoračišće izgaranje) • • • • • • • • • uporabom autoplina povećava se vijek trajanja motora za čak 35% tiši i mirniji rad motora smanjeno zagađenje okoliša (čišci ispušni plinovi. . . LPG idealan je za uvođenje u automobile s obzirom da je jeftin. ne traži kompliciranu ugradnju i u konačnici preplovljuje cijenu korištenja automobila s benzinskim motorima. jer se ne razgrađuje s benzinom čistije ulje u motoru produžuje vijek trajanja auspuha produžuje vijek trajanja katalizatora i lambda sonde (u plinu nema aditiva kao u benzinu) nije potreban EKO test (ekološkiprihvatljivogorivo) povećana sigurnost u slučaju udarca u stražnji dio vozila 13 . Cijena autoplina iznosi 3. proizvode manje ugljičnog dioksida i nerazgradivih ugljikovodika) smanjena potrošnja motornih ulja (duže vremena zadržava vlastite karakteristike.poštanska vozila. krute čestice i sumporne okside.

smanjenja otpadaka . nego u cjelini radni kolektiv poduzeća. doprinos ekonomičnosti mogu dati samo zaposleni u proizvodnji kroz bolje korištenje radnog vremena.plasman uz primjenu savremenih organizacionih rješenja kod svih poslovnih funkcija doprinosi povećanju ekonomičnosti.što manje količine neuslovne robe . područije radne snage. 14 .. skladno odvijanje procesa proizvodnje i povezanosti na relaciji nabava. područije potpunijeg korištenja sredstava za rad i stepena zaposlenosti čime dolazi do sniženja troškova po jedinici proizvoda. doprinos povećanju ekonomičnosti se može realizirati u tekstilnoj industriji preko: .većim randmanom sirovina . Razlog tome je što ekonomičnost poduzeća kao cjeline proizilazi iz ekonomičnosti svakog njenog dijela (svakog rada i postupka). Nastojanje poduzeća u cilju postizanja što većeg stupnja ekonomičnosti moraju biti usmjerena na: 1. smanjenje gubitka itd.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost ZAKLJUČAK: Zahtjev ekonomičnosti kao ekonomskog principa pretvara se u vrlo složen problem kada ga u internoj ekonomiji preduzeća treba promijeniti. područije predmeta rada.proizvodnja.supsticijom sirovina i materijala . 2. 4. područije organizacije rada.optimalne nabavke 3.

autoplin. Samuelson. Ismet Bišćević – EKONOMIKA U TRŽIŠNO PODUZETNIČKIM USLOVIMA POSLOVANJA Prof.EKONOMIJA (PETNAESTO IZDANJE) IZVORI: • • • http://wmd.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost LITERATURA: • • • • Prof. Mersud Omerdić – UVOD U MAKROEKONOMIJU Paul A.dr. William D.hr 15 .hr/rjecnik-pojmovi-e/web/ekonomicnost/ www.ba www. Nordhaus .limun.dr Halil Kapić – UVOD U EKONOMIJU Mr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful