P. 1
integracije.doc

integracije.doc

|Views: 84|Likes:
Published by Dino Keškić

More info:

Published by: Dino Keškić on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2012

pdf

text

original

4. EVROPSKE INTEGRACIJE: MODIFIKACIJA GLOBALIZACIJE I NOVI DEMOKRATSKI IZAZOVI 4.1.

Uvodne napomene
Integraciju EU, dakako i razmatranje političkog sistema EU, nemoguće je promatrati i analizirati mimo općeg procesa globalizacije, koji se danas najčešće povezuje sa procesima tehnološkog razvoja i post-industrijske revolucije, koji se odvijaju prije svega u visokorazvijenim industrijaliziranim zemljama, sa moćnim utjecajima na ekonomsku, političku, kulturnu i pravnu tmasformaciju suvremene međunarodne zajednice. U ovim razmatranjima veoma je značajno istaći specifike evropskih integracija u odnosu na opći proces globalizacije, koji temeljem odredjuje proces evropskih integracija koje se samo pojavljuju kao regionalni aspekt globalnh integracionih procesa ali sa svim svojim specifičnostima, što i čini najvećim dijelom temetiku ovog rukopisa. Polovinom 1980s vladajuće elite u zemljama trećeg svijeta prihvataju doktrinu neoliberalnog razvoja, sa čime će redistributivni ekonomski programi bili zamjenjeni sa liberalizacijom i privatizacijom pod nadzorom Međunarodnog monetarnog fonda (International Monetary Fund -IMF). Javna potrošnja za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu stanovništva,... u ovim zemljama, dramatično je smanjena, što je znatno pomjerilo na marginu socijalnu ulogu države (welfare state) što će dovesti do eliminacije kolektivnih aspiracija zemalja u razvoju za konceptom zajedničkog razvoja zemalja tzv. Trećeg svijeta , koje sve više gube kolektivni politički identitet. Vladajuće elite u ovim zemljama rapidno napuštaju zajedničke kolektivne ciljeve nerazvijenih zemalja, okrećući se sve više ka saradnji sa stranim investitorima, međunarodnim institucijama i međunarodnim bankama.1 Traži se njihov novi politički identitet u pluralističkom institucionalizmu i demokraciji. Kako proces globalizacije stubokom mijenja globalnu ekonomsku i političku strukturu to nužno zahtjeva i nova pravna pravila i političke standarde, što duboko zadire u kulturni, vjerski i tradicionalni sistem vrijednosti svih naroda i država kreirajući nove kulturne i moralne standarde koji u povratnom utjecaju snažno modificiraju politički i pravni sustav država, dakako i EU. Fascinantni ekonomski i znanstveni utjecaj globalizacije, na kreiranje novih globalnih političkih, kulturnih i moralnih standarda, kao i globalnih pravnih pravila nije mogao proći bez snažnog utjecaja na procese ekonomske, političke i institucionalne integracije EU. Povezanost nauke, tehnologije, industrijskog i ekonomskog razvoja sa ekonomskim i političkim integracijama čini jedinstven kompaktan ekonomsko-socijalni proces koji danas čini EU ne samo političkim i pravnim fenomenom, već isto tako čini je jednim novim civilizacijskim i kulturnim konglomeratom koji pokazuje izvanredne sposobnosti fleksibilne unutarnje transformacije i fantastične mogućnosti institucionalnog preživljavanja, koji stalno vibrira na liniji između unutarnje institucionalne integracije i unutarnje političke dezintegracije.

1 Haris N., The End of the Third World, Harmondsworth, Pinguin 1987. 242
1

Taj novi ekonomski i politički organizam koji nastaje na novim oblicima pravne i institucionalne integracije, apsorbira brojne tekovine političkih i pravnih sistema naroda i država koji čine EU danas, regenerirajući na taj način bogatu zaostavštinu kultura i tradicija velikih civilizacija, čiji su sastavni dio bile države članice EU, ili koji su jednostavno samo kroz historiju bile u doticaju sa njima, sto EU čini otvorenom i demokratskom zajednicom, što i čini jedan od fundamentalnih preduvjeta njene sposobnosti za neprekidno samoregeneriranje.

4.2. Socijalne i političke vibracije evropskih integracija
Međutim, EU kao jedan od gravitacionh centara procesa globalizacije susreće se sa novim problemima i izazovima koji proističu iz sve vidljivijeg i sve šireg gapa između razvijenih i nerazvijenih, kao jednom od najvidljivijih posljedica globalizacije. Ovi problemi koji su prvenstveno posljedica nasljeđene prošlosti i neproporcionalne distribucije beneficija u procesu globalizacije, čine EU kao političku zajednicu unutar podjeljenom linijama koje diskretno distanciraju bogate od siromašnih, obrazovane od neobrazovanih, elite od marginaliziranih, obojene od bijelih, što unutarnje socijalne i političke okvire EU čini sve napregnutijim. Mada linije dioba između siromašnih i bogatih, elita i marginaliziranih, obrazovanih i neobrazovanih, obojenih i bijelih, što sve više dobija naznake nove unutarnje socijalne i političke stratifikacije u EU, nužno ne slijede međudržavna odnosno međunacionalna razgraničenja između država članica EU, ipak se u EU sve jasnije iscrtavaju linije unutarnjih podjela na bogatu i siromašnu EU, koje slijede unutarnju zakonistost socijalnih stratifikacija u procesu globalizacije,2 Prijemom novih država-članica u EU iz istočne Evrope3 stanovništvo EU je povećano za više od 100 miliona što je svakako imalo ogromnog utjecaja na promjenu socijalne, ekonomske i političke strukture EU. Imajući u vidu da su sve novoprimijene članice EU, prije ulaska u EU imale daleko niži standard življenja od prosječnog standarda EU 15-petnaestorice,4 ovaj socijalni gap zasigurno će obiti jedan od najtežih izazova i brana za realizaciju koncepta jedinstvenog socijalnog i političkog prostora i unutarnje socijalne kohezije EU. Čak kada bi stopa rasta u novoprimljenima zemljama članicama zadržala sadašnji brzi tempo rasta od 2% u odnosu na razvijene zemlje članice EU, siromaštvo u ovim zemljama u narednih 10 godina bilo bi još uvijek tri puta više nego u zemljama EU 15-storice.

2Recent Eurobarometer data show that Europeans see poverty as a widespread problem. Across the EU,
citizens feel that around 1 in 3 people (29%) in their area live in poverty and that 1 in 10 suffers extreme poverty. In all Member States, part of the population is subject to exclusion and deprivation, often facing limited access to basic services. 19% of children are at risk of poverty across the EU and 1 in 10 live in households where nobody works. Solidarity is a hallmark of the European Union. It is an intrinsic goal of European models of society and welfare that people should not be prevented from benefiting from and contributing to economic and social progress. Budding a more inclusive Europe is vital to achieving the European Union's goals of sustained economic growth, more and better jobs and greater social cohesion. The European process for social protection and social inclusion supports Member States in their drive for greater social cohesion in Europe through an open method of coordination. And over the period 2007-2013 some € 75 billion will be distributed from the European Social Fund to Member States and regions. The 2010 European Year will coincide with the conclusion of the EU's ten year strategy for growth and jobs. The actions undertaken during this European Year will reaffirm the initial political commitment of the EU at the start of the Lisbon strategy, in 2000, to making "a decisive impact on the eradication of poverty" by 2010. The European Year also launches a process that had been announced in the Social Agenda 2005-2010

3(Bugarska, Kipar, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litvanija. Malta, Poljska, Rumunija, Slovačka,
Slovenija (Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia)

4Prije ulaska u EU Poljska je imala bruto-nacionalni proizvod (BNP) po glavi stanovnika 50% niži od
peosječnog BNP EU. BNP per capita u Bugarskoj, Latviji, Litviji i Rumuniji bio je niži za

2

Velike socijalne promjene koje nastaju sa proširenjem EU mogle bi imati velike političke konsekvence na dalji proces evropskih integracija. Ovo posebno ako se ima u vidu daje u Zajednici 15-orice samo 5% zaposlenih radilo je u poljoprivredi. Sa proširenjem EU taj procenat u nekim novim članicama EU kreće se između 19% (u Rumuniji) pa sve od 43% (u Poljskoj), što će imati velikog utjecaja na novu politiku Zajedničkog poljoprivrednog programa (Common Agricultural Programm CAP) EU, što bi opet moglo izazvati velike probleme za farmere u Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, a otuda i političku tenziju između ovih zemalja i novoprimljenih članica EU. Otuda će budućnost evropskih integracija biti sve više praćena ne samo sa velikim socijalnim tenzijama već isto tako i sa političkim nesuglasnicama koje mogu imati veoma ozbiljne posljedice po dalji razvoj EU. Ova nova globalna i regionalna socijalna stratifikacija sve više u prvi plan postavlja novo pitanje: pitanje kulturnog i civilizacijskog identiteta EU, što danas izrasta u određujuće pitanje budućnosti evropskih integracija. Dramatične unutarnje socijalne podjele prijete više nego ikad do sada da zaustave ili čak razore evropske integracione procese. Sve izraženiji proces marginalizacije širokih socijalnih slojeva, nezaposlenost i bezperspektivnost marginaliziranih, posebno velikog broja imaigranata, kako iz zemalja Istočne Evrope koje su postale članice EU, tako i iz zemalja Magreba, Azije i Afrike, odakle tradicionalno dolazi veliki broj ekonomskih imigranata, dramatično prijeti reinkarnacijom nacionalizma, vjerske i rasne netrpeljivosti, što može imati pogubne posljedice na evropske ekonomske, političke i institucionalne integracije.5 Ostaje otvoreno pitanje kolikoće strukturalni fondovi EU biti u mogućnosti pomoći najsiromašnijim članicama EU, te da li će negativan trend redistribucije društvenog bogatstva dobiti novi pravac u EU. Prijeti li i EU novi globalni konflikt između „kulture dominacije i arogancije" i „kulture marginalizacije i straha" ostaje otvorenim pitanjem.4'8 Redistribucije društvenog bogatstva u okviru EU između društvenih slojeva danas predstavlja određujući značaj za budućnost EU. Odgovarajući oblik redistribucije društvenog bogatstva u okviru EU mogao bi biti odlučujući faktor za bržu, dublju i efektniju političku, ekonomsku, socijalnu i institucionalnu integraciju EU. Istovremeno ovaj proces bi mogao imati moćan utjecaj na proces globalne redistribucije bogatstva sa čime bi se efektno utjecalo na dramatičnu tenziju između siromašnih i bogatih koja prijeti novim globalnim konfliktom sa kataklizmičnim posljedicama. Socijalna sigurnost danas predstavlja temeljnu odrednicu daljih evropskih integracionih procesa. Otuda politika socijalne integracije EU danas čini glavni i određujući fokus daljeg razvoja EU kao globalnog faktora novog svjetskog poretka.

525% od BNP Članica EU, dok BNP per capita u Sloveniji i Cipru bio nešto viši, ali daleko ispod prosjeka
BNP članica EU. U novoprimljenim Članicama EU skoro 1/3 stnovništva živi na liniji siromaštva (koja se određuje u visini 50% od životnog standarda EU), dok samo u Bugarskoj preko 70% stanovništva ima standard ispod te linije. (David Piachaud, BBC News World Edition, March 29,2002, 20:04 GMT) The 2005 civil unrest in France of October and November was a series of riots and violent clashes, involving mainly the burning of cars and public buildings at night starting on October 27, 2005 in Clichy-sous-Bois. Events spread to poor housing projects (the cites HLM) in various parts of France. A state of emergency was declared on November 8, 2005. It was extended for three months on 16 November by the Parliament. The biggest riots since the May 1968 unrest were triggered by the accidental death of two teenagers, Zyed Benna and Bouna Traore, in Clichy-sous-Bois, a working-class commune in the eastern suburbs of Paris, who were chased by the police and tried to hide from the police in a power substation where they were electrocuted. On 16 November, the French parliament approved a three-month extension of the state of emergency (which ended on the 4 January 2006) aimed al curbing riots by urban youths. The Senate passed the extension - a day after a similar vote in the lower house. The laws allow local authorities to

"A 'success story' in this respect has been the EU's ability. The Globalization of World Politics. The lower house passed them by a 346-148 majority. obezbjediti visok stupanj zdravstvene i ekološke zaštite. prvenstveno MNCs iz USA. U drugom segmentu prvenstveno se kreira politika korektivne integracije koja se odnosi na korekciju utjecaja tržišta kako bi se limitirale nejednakosti između regija ili privrednih grana na zajedničkom tržišnom prostoru. u sva tri navedena segmenta integracije EU sučeljavaju se interesi svih paricipanta koji učestvuju u kreiranju evropskog integracionog prostora. Oxford University Press. a system of political rights and duties. and a political community have been established. što im daje daleko veću pregovaračku moć. zemlje članice EU bile su u mogućnosti restriktirati djelovanje stranih MNCs. global environmental and social regulation receives much impetus from the political consensus among 4 .there is the growth of such a supranational polity. conduct house-to-house searches and ban public gatherings. uvesti sistem protekcionizma u cilju zaštite unutarnjeg tržišta. pp590) 7". odnosno država članica EU. in 2004. Both states and firms are now subject to rules and regulations that go much further than anything that is available at the global scale. U procesima evropskih integracija prije svega susreću se interesi država članica EU. 4. (John Baylis and Steve Smith (2005).6 Posebno je značajno to da u procesima integracije EU države članice EU umnogome uspjevaju modificirati transformaciju sopstvene suverenosti uspjevajući pri tom zadržati kredibilitet svoga utjecaja u procesima ekonomske i političke integracije EU. many experts concluded that even though the violence has ended. to get the USA to drop its increased steel tariffs.Međutim. te kako bi se obezbjedio viši stupanj socijalne i ekonomske kohezivnosti. i iznad svega krajnje fluidnim i neodređenim. vaštite standarda potrošača. (pravosuđe. ono što čini EU različitom od procesa globalne integracije. već kao regionalna integrirana zajednica. but eventually an effective legal order. Međutim. države članice EU ne suočavaju se direktno i pojedinačno sa velikim MNCs na svjetskim tržištima. zajednički vanjski poslovi i sigurnost) sto se nalazi u direktnoj nadležnosti Vijeća ministara EU. koja ima veliku ulogu u zaštiti EU od negativnih posljedica globalizacije. Modeli integracije EU Politiku integracije EU nužno je sagledavati u tri segmenta. koje se mogu smatrati glavnim sudionicima evropskih 6impose curfews.3. sa svim pratećim konsekvencama koje su gore navedene. Belgium and Germany. which means it is altogether possible that the situation could occur again in the future. Ova se politika kreira prvenstveno kroz kooperaciju između institucija EU i vlada država članica EU. je specifičnost integracije EU. Its development my have been led by the market. Noting the signs of the French unrest throughout Europe. politički senzibilnim. U trećem segmentu integracije EU nalazi se kreiranje politike koja se prvenstveno odnosi na koncipiranje EU kao političke zajednice. Zahvajujući integraciji EU. it does not necessarily mean that the crisis is over. Prvi segment politike integracije EU široko je formuliran i biva kreiran na supranacionalnom nivou u okviru institucija EU i prvenstveno se odnosi na globalnu politiku regulacione integracije EU. te tako zaštititi sopstveni ekonomski interes i interes sopstvenog stanovništva. što se prije svega odnosi na pravnu regulaciju ekonomske liberalizacije. što ovaj proces čini izuzetno kompleksnim. U multilateralnim pregovorima sa trećim zemljama. Instances of mass unrest were also recorded in Denmark. and the Senate by 202-125.. The roots of the turmoil are still firmly in place. čto je imalo velikog utjecaja na kreiranje režima međunarodne trgovine. države članice EU zadržale su mogućnost sopstvenog utjecaja na proces donošenja odluka EU. tržišne i komercijalne politike i konkurencije. 7 Djelujući kroz supranacionalne institucije i preko jedinstvenog evropskog tržišta. Indeed . making use of the World Trade Organization's (WTO) dispute-settlement process".

i to prije svega po pitanju kreiranja budžeta. Između ovih participanata uspostavljaju se brojni institucionalni odnosi i odvijaju se brojni interaktivni kontakti koji mogu značajno utjecati na sadržinu donijetih odluka. (John Baylis and Steve Smith (2005). zatvorska administracija. ponzioni sistemi. with significiant variations between countries.8 Većina autora u razmatranju politike integracije EU prave distinkciju između politike integracije EU na segmente koje se kristaliziraju na nivou EU i na one koje ostaju u nadležnosti nacionalnih vlada država članica. politika pobačaja. zdravstvena zaštita. što opet supranacionalne institucije EU čine manje efikasnim u procesu integracije EU.6 milijardi EURA. edukacija. Uz to veliki značaj imaju privatnih interesi poduzeća. The Globalization of World Politics. ostaje relativno mali u odnosu na nacionalne budžete država članica. kao i interesi glavnih institucije EU (Komisija EU. pomoć siromašnim. the EU is a crossroads where subnational. kao i pojedinaca.9 S druge strane. It thus comes as no surprise that the EU policy process has differentiated outcomes. sa čime je umnogome restriktirana moć djelovanja EU na polju supranacionalne integracije. Oxford University Press. Parlament EU. Također distinkcija između politike EU i politike država članica pravi se i u oblasti jurisdikcije. koji značajno utiču na kreiranje političkih i ekonomskih odnosa unutar evropskih integracionih procesa.) ostaju još uvijek pod direktnom kontrolom izvršenja sistema nacionalnih država. socijalna zaštita i si. dok je budžet federalne vlade Njemačke iznosio 250 milijardi EURA. velikih lobi grupa. pl39) Budžet EU u 2002 godini iznosio je 98. The . te po pitanju kompentencije u oblasti jurisdikcije. s jedne strane. since most of what is decided in Brussels is implemented or enforced actors who are only marginally connected to the EU policy process. brojni nacionalni funkcioneri država članica istovremeno su i funkcioneri brojnih institucija u EU. Sud Pravde. Oxford University Press. Still. Nacionalni stranački lideri postaju istovremeno i članovi Parlamenta EU.Tako direktne kompentencije EU su kreirane na znatno užem polju jurisdikcije od jurisdikcije nacionalnih država članica. kao i Evropska Centralna Banka). pp588-590)sa globalnim institucijama i njihovim birokratskim 8"Thus. Elizabeth Bomberg and Aleksander Stubb (2003). urbana regeneracija. sve intenzivnijoj kooperaciji između nacionalnih i supranacionalnih institucija." (Elizabeth Bomberg and Aleksander 10Stubb (2003). Ovaj proces nacionalne i supranacionalne birokratske sublimacije proširuje svoj utjecaj van EU kroz odnose strukturama. zbog odsustva direktnog oporezivanja na nivou Zajednice. Vijeće Evrope. Dok se legislature na nacionalnom nivou država članica primjenjuje direktno. nastojeći proširiti svoj nacionalni utjecaj na globalne procese. Some never participate at all. Brussels is an important political capital primarily because of its links to the other political capitals. Vijeće ministara EU. u slučaju legislature donijete na nivou EU procedura primjene je kompleksna i traje dug period. ovi autori smatraju da između integracije na supranacionalnom (EU) i nacionalnom nivou (države-članice EU) postoje znatne distinkcije. national. ističe se velika razlika u efikasnosti implementacije donijete legislature na suprancionalnom i nacionalnom nivou. Budžet EU. and not because it simply dictates policies which actors elsewhere must obay. što sve ima za posljedicu umanjenja efikasnosti legislatome moći EU. in Europe and Beyond.)10 the EU member states". supranational. and international policy 9making all intersect. Posebno one oblasti koje direktno pogađaju socijalni status građana (tako npr. Francuske 266.integracija. i. a Italije čak 389 miljardi Eura. Oni po pravilu svoju funkciju u EU doživljavaju kao proširenje svoje funkcije koju obavljaju u svojoj nacionalnoj državi. The European Union: How Does it Work?. Bez obzira na svu institucionalnu i funkcionalnu povezanost između država članica EU i institucija EU. što umnogome umanjuje značaj integrativne moći institucija EU. kreiranja i izvršenja odluka. Tako npr. što vodi sve intenzivnijoj suradnji između nacionalnih i supranacionalne birokratije.

odsustva jasno podijeljene legislativne nadležnosti i moći u donošenju odluka između Vijeća ministara EU. viši stupanj slobode kretanja ljudi i kapitala na zajedničkom tržištu. gdje su države članice EU još uvijek manje senzibilne na zajedničku ekonomsku i monetarnu politiku nego kada je u pitanju vanjska politika i sigurnost. Komisije i Parlamenta EU.4. Još sa Rimskim ugovorima Komisija EU dobila je prerogative voditi međunarodne pregovore u ime EEZ po pitanju politike tarifnog sistema za proizvedena dobra. Jedna od najznačajnijih uloga supranacionalnih institucija u razvoju EU svakako se odvija u polju monetarne politike. Regulacija tarifnog sistema sa zemljama koje nisu članice EU ima veoma značajan utjecaj na kreiranje zajedničke politike ekonomske integracije EU. ipak regulativna uloga ostaje na nivou Komisije EU. utjecalo je i na poboljšanje životnog standarda samog stanovništva država članica EU. Bez obzira na donekle smanjenu ulogu Komisije u ovoj komercijalnoj oblasti. Međutim. stvara se sve snažnija interdinamika utjecaja između moći donošenja odluka na makroplanu i moći kompetencije na mikroplanu. ali i zbog visokog stupnja povezanosti u funkcioniranju nacionalnih institucija i institucija EU. ovakav pristup izaziva mnoge poteškoće. Ova pozicija Komisije je proširena sa ugovorom u Nici. pi 17 6 . kako na političkom i pravnom tako i na ekonomskom i monetarnom planu. Kako makroekonomska politika koja se predominantno formulira na supranacionalnom nivou. Zbog tog značaja iskazana je potreba da se ovo pitanje riješi jednoobrazno na supranacionalnom nivou EU. kao i u eliminaciji monopol i stičke i oligopolističke politike. Koncept regulativne integracije EU Mjere integracije EU prevashodno su koncentrirane na kreiranje zajedničkog tržišta preko ukidanja tržišnih barijera i provođenja regulatornih reformi. Otuda ova distinkcija između institucija EU i institucija država Članica EU u procesu sve intenzivnije međuzavisnosti postaje sva manje vidljiva i sve manje značajna. sa proširenjem zajedničkog tarifnog sistema i na usluge. ima veliki. How Does it Work?. Oxford University Press. U konceptu regulativne integracije posebno značajna funkcija u politici integracije EU pripada Komisiji EU koja ima sve prerogative regulacije i kontrole u oblasti konkurencije poduzeća na zajedničkom tržištu. kao stoje politika sigurnosti ili vanjske politike. skoro odlučujući utjecaj na mikroekonomske odnose i kretanja u zemljama članicama. Stvaranjem zajedničke valute European Union. inicirajući na taj način konkurentsku utrku između poduzeća iz zemalja članica EU. Niže cijene i bolji kvalitet proizvoda i usluga. Mada u EU ostaje još uvijek jasna dinstinkcija između procesa donošenja ekonomskih i političkih mjera. iz čega su proisticale brojne beneficije za države članice EU. koje po ovom pitanju odlučuju kroz institucije EU. po ovom ugovoru Komsija nema više prerogative za donošenje definitivnih odluka po pitanju položaja EU u svjetskoj trgovini što sada pripada državama članicama EU. Komisija ima pravnu moć donošenja regulative sa kojom se spriječava spajanja stranih firmi koje posluju na zajedničkom tržištu EU koje su podržavane sa subvencijama sopstvene države. Sve se više pojavljuje moćni pritisak samog stanovništva država članica da se "evropeiziraju" i one sfere politike koje su tradicionalno smatrane neprikosnovenim priuritetima nacionalnih vlada država članica. teško bi bilo prihvatiti ovaj metod kao odgovarajući metod za dostatno analiziranje politike EU. 4.Zbog izuzetno visokog stupnja povezanosti procesa donošenja odluka na supranacionalnom i nacionalnom nivou.

pojavila se je kao velika prijetnja integracionim procesima u EU. dobara. CAP-ima veoma značajnu ulogu u zaštiti evropske poljoprivrede.427 već isto tako. nor to social actors. stoje omogućavalo stavljanje pod kontrolu javnog duga i potrošnje država članica evropske monetarne unije (EMU). actor in economic policy-making.12 Na ovom uzajamno uvjetovanom odnosu između supranacionalnog i nacionalnog nivoa razvoja EU izrasta posebna specifika prirode politike integracije EU koja dobija snažnu potporu stanovništva zemalja članica EU. St Martin's Press.11 Sa uvođenjem slobode kretanja kapitala. već isključivo ka podizanju prihoda farmera koristeći subvencije iz budžeta EU. Holmes (ed) 1996). Veliki broj radne snage koja je uposlena u poljoprivrednom sektoru u zemljama članicama EU i velika diskrapanca između prihoda u poljoprivrednom i drugim privrednim sektorima. Uvođenjem EURO (1. usluga i rada. G. politika integracije na razini EU dobija sve izraženiju "regulatornu funkciju". the European Central Bank is mandated to privilege price stability and thereby avoid inflation. Međutim. 186-204 . Now. 13M. koja na indirektan način obezbjeđuje uvjete za efektnije dijelovanje države blagostanja (welfare state) na nacionalnom nivou. pl24) Majone. West European Politics 22/1.(EURO) stvoreni su temeljni preduvjeti za razvoj koncepta zajedničkog razvoja monetarne politike što je podrazumjevalo kreiranje evropske centralne banke (European Central Bank -ECB). The European Union: How Does it Work?. mjere koje se poduzimaju u cilju reduciranja nejednakosti između regiona EU. government could try to give priority to job creation or 12alternatively to price stability. Ova korektivna politika djelovanja tržišnih zakona u EU nije bila dizajnirana u pravcu podizanja produktivnosti u poljoprivredi. Oxford University Press. Ovakva politika rezultat je ne samo političkog kompromisa između industrijskih interesa Njemačke i poljoprivrednih interesa Francuske. sa ukidanjem tržišnih barijera. a što je vodilo rastu životnog standarda stanovništva. and very independent. The Bank has been critized by some who would prefer it to adopt lower interest rates so as to stimulate the eurozone economy and hopefully create more flexible labour markets and liberalization of markets in general. nerijetko može proizvesti brojne probleme u politici implementacije na nacionalnoj razini. pp 1-24. mnogo šireg problema u integracionim procesima u EU. sa uvođenjem zajedničkog tarifnog sistema. sa čime su države članice de facto izgubile sopstvenu nezavisnu monetarnu politiku. New York. kao mjere suportiranja država članica u procesu njihovog prilagođavanja ekonomskim standardima EU. što ovu politiku direktno čini sastavnim dijelom socijalne politike zemalja članica EU. januar 2002) ECB preuzela je vođenje monetarne politike države članice EMU. It has not tailored its interest rate policy to the wishes of the members states. Da bi se ova opasnost izbjegla pojavila se je 11"For example. sa ukidanjem monopoliziranog položaja poduzeća te sa standardizacijom pravila poslovanja na zajedničkom tržištu.5.13 4." (Elizabeth Bömberg and Aleksander Stubb (203). The ECB has become an important. (1999). The Eurosceptical Reader. in the pre EMU era. mjere kompenzacije vladama siromašnih zemalja članica EU u cilju brže ekonomske integracije. ako ne i više. "regulatoma integracija" koja se provodi na supranacionalnoj razini. Koncept korektivne integracije Koncept korektivne integracije uključuje prije svega mjere politike korekcije utjecaja tržišta u koje se ubrajaju mjere koje su poduzimaju u okviru zajedničke agrarne politike. The Regulatory State and its Legitimacy Problems. kreiranjem EMU. U okviru korektivne politike EU zajednička agrarna politika EU (Common Agricultural Policy -CAP) zauzima posebno značajno mjesto. što često produkuje nesporazume između EU i država njenih Članica. Držeći cijene poljoprivrednih proizvoda u EU višim od svjetskih cijena.

35 per cent. But reform is extraordinarily difficult in this sector. Under the pressure of enlargement. od strane poljoprivrednika. Uvođenjem ove korektivne politike u agrarni sektor rezultiralo je izbjegavanja opasnosti od blokade evropskih integracija. Naime Vijeće EU je najveći dio svoje legislativne moći u regulaciji ovog pitanja delegiralo Komisiji.nužnosti suportiranja poljoprivrednog sektora. priprema sjednice Vijeća ministara poljoprivrede." (Hellen Wallace. Ukoliko nije bila postignuta kvalificirana većina po nekom od pitanja. Kako je Vijeće ministara glavna institucija kroz koju se donose zakonske regulative iz oblasti ove politike. 44 per cent. Oxford University Press. The European Union: How Does it Work?. isto pitanje se je moralo naći na dnevnom redu odlučivanja Vijeća EU sa čime je moć Komisijeu ovoj oblasti bila reducirana. Ovlašćenja Parlamenta EU u ovoj oblasti ostala su dosta limitirana. Policy-Making in the European Union. France. te za 8 . and Mark A. "Typically. the Germans government pushed for a restructuring of this policy area and the Commission introduced a radical reform proposal in 2002. obezbjeđenje politike zaštite evropske agrarne proizvodnje od produktivnije konkurentske proizvodnje u agrarnim sektorima trećih zemalja. i s druge strane. s jedne strane. In Belgium. prije svega USA. The figure for the Netherlands. pl68. koje čine civilni službenici iz država članica. godine za podsticanje bržeg razvoja manje razvijenih regija u razvijenim zemljama članicama i siromašnih regije u siromašnim državama članicama (struktiralni fondovi). i nužnosti da se prihodi u ovom sektoru dovedu u približno istu ravan sa drugim privrednim sektorima u EU. pomoć za proizvodnju i prodaju proizvoda. učinilo je djelovanje tržišnih zakona u ovom sektoru minimalnim. Specijalnog komiteta za poljoprivredu (Special Committee on Agriculture 1960). u rukama vlade zemalja članica ostala je moć utvrđivanja fiksnih cijena za pojedine proizvode. i reprezentira nacionalne interese država članica. income disparity between the agricultural sector and the other sectors of the national economy was stil striking. ali pri tom namećući obavezu Komisiji da konsultira ovo tijelo koje je svoje odluke donosi putem kvalificirane većine. William Wallace. Međutim. The CAP has come to symbolize the very process of European integration and the path dependency which constrains it " (Elizabeth Bömberg and Aleksander Stubb (203). što je značilo zadržavanju moći donošenja odluka u ovoj oblasti u rukama država članica. Uloga ovoga tijela posebno dobija na značaju prilikom donošenja odluka u Komisiji EU po pitanju poljoprivrede. and 34 per cent (GDP at factor cost per active person. 51 per cent. Ovo tijelo. Fiksne cijene proizvoda i odsustvo ekonomske konkurencije na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Oxford University Press. the income of a person employed in agriculture was equivalent to about 74 per cent of that for a person active in other sectors. Italy. Luxembourg.428 Politika korekcije tržišta kroz CAP verikalno je povezana kroz djelovanje mehanizma donošenja odluka na nacionalnoj i supranacionalnoj razini. posebno značajan utjecaj nacionalnih vlada u kreiranju ove politike na supranacionalnom nivou ostvaren je kroz formiranje tzv. do 2006. Razvijanje politike korektivne integracije posebno će doći do izražaja kroz usvajanje "Agenda 2000" sa kojom je predviđeno da se preko 200 milijardi EURA potroši u periodu od 2000. Nejednakost u razvoju između zemalja članica i nejednakost između regiona u pojedinim državama članicama predstavlja jedan od najozbiljnjih problema kohezivnosti politike integracije EU. kontrola uvoza i podržavanje izvoza poljoprivrednih proizvoda od strane EU. France was able to defend the status quo while Germany gave higher priority to issues other than CAP reform. which had the most productive farming sector in west Europe. pl25-26) "In 1970.) Glavni mehanizam politike korekcije tržišta u okviru poljoprivrednog sektora je regulacija cijena. Pollack (2005). and Germany a respectively 61 per cent.

9%). Before enlargement. Portugal (35.15 U postupku donošenja odluka o raspodjeli i trošenju sredstava ovih fondova interaktivno učestvuju regionalne. 2 Cohesion policy was enshrined in the Treaties with the adoption of the Single European Act (1986).. Policy-Making in the European Union. risk prevention. the European Council on 17 December 2005 allocated €307. the main beneficiaries were Greece (42. the Commission issued the Community Strategic Guidelines to help national and regional authorities make the most efficient use of the EU money and to connect their programming with the Lisbon agenda (see EurActiv 17 July 2006). environment. growth. Italy (Mezzogiorno . Da bi se ovaj problem reducirao EU uvodi posebne mjere koje zbog svoga značaja za dalji razvoj integracije dobijaju naznake permanentnosti politike EU. controlling and evaluating the new cohesion policy.16 Ovaj problem posebnodolazi do izražaja u procesu proširivanja članstva EU stvarajući ne samo ekonomske već isto tako političke i socijalne poteškoće u procesu evropskih integracija. innovation. On 15 July 2004.4%) and Spain (14.14 Najveći dio sredstava iz ovih fondova usmjerenje ka onim regijama čiji je per capita ukupnog nacionalnog dohotka ispod 75% od prosjeka EU. quality and productivity at work and social inclusion . the ten new member states.in line with the European Employment Strategy. comprises one general and four specific regulations: The genera) regulation: common rules in programming." . and Mark A. 18In terms of financial resources. jobs) and Gothenburg (sustainable development) goals. nacionalane i supranacionalne institucije EU. dok države članice mogu donositi dodatne mjere zaštite ili ostati na nivou predloženih standarda zaštite na supranacionalnom nivou. pi27) 1 (Hellen Wallace.44% will remain for European Territorial Cooperation.17. Oxford University Press. emphasis added on environmental and accessibility issues. zatim ka regijama gdje je zabilježen najviši stupanj industrijskih promjena koje su zahtjevale visok stupanj prekvalifikacije radnika. and on the "partnership principle" that governs the whole policy. Both the Council and the European Parliament came to an agreement on the controversial reform in June/July 2006 (see EurActiv 4 July 2006). 19The legislative package adopted by the EP on 4 July 2006 to support these priorities. The document calls for investments in knowledge and information society. the Union has invested around €480 billion in the 'less favoured' regions since 1988. bringing many former recipients above the 75% threshold. A regulation on a new instrument. With the accession often new member states in 2004. u politici kohezivne integracije EU sve veći se značaj pridaje socijalnoj regulaciji i efektu socijalne regulacije na dosezanje višeg stupnja ekonomske i političke kohezije Zajednice. kao i ruralnim regijama sa najvišim stupnjem transformacije tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. William Wallace. managing.17 Pored ovih mjera podsticanja ravnomjernog ekonomskog regionalnog razvoja.8% will go to regions eligible under the Competitiveness priority.7%). Ireland (26. Complementing the regulations. zaštita potrošača.7%). Through three and soon four generations of Structural Funds programmes. 81. plus Greece and Portugal). Pollack (2005). the environment and "creating more and better jobs. the new East German 'Lander' (18. Oxford University Press. regijama gdje je zabilježen pad industrijske proizvodnje i porast nezaposlenosti. A regulation on the European Social Fund (ESF): to target projects for employment. the development gap between regions has doubled. zaštita jednakosti polova. Regulativna funkcija kreiranja standarda zaštite u ovim oblastima u principu se kreira na supranacionalnom nivou.6 billion to the cohesion policy for 2007-2013.. the European grouping of cross-border co-operation (EGCC): for cross-border projects. p221. the Commission proposed a new legislative package in order to concentrate Structural and Cohesion funds spending on Lisbon (innovation.7% of that amount will serve Convergence regions.18 Ovdje se prije svega ima u vidu ekološka zaštita okoliša. entrepreneurship. the Third Report on Economic and Social Cohesion (see EurActiv 19 Feb. Against this backdrop.podsticaj bržeg razvoja najsiromašnijih zemalja članica EU (kohezivni fond). infrastructure in the least developed regions. regulation on the European Regional Development Fund (ERDF): to fund projects on research. zaštita na radu radnika. 15. most beneficiaries of the cohesion policy are now located in 17central and eastern Europe (see table: Breakdown of Community aid to the new Member States 20042006). innovation. It is built on the assumption that redistribution between richer and poorer regions in Europe is needed in order to balance out the effects of further economic integration.2%).6%).19 14 15 16 0 (Elizabeth Bomberg and Aleksander Stubb (203).g. 2004) called for a major overhaul of the cohesion policy in the context of the 2007-2013 budgetary debate. A regulation on the Cohesion Fund: to invest in environmental projects and trans-European networks in member states with a GNP of less than 90% of the Community average National income (e. The European Union: How Does it Work?. As a result. and 2.

thus stressing the role of the European Social Fund (ESF) as a' "privileged instrument for implementing the European Employment Strategy. Koncept političke integracije Koncept političke integracije. the confederation warned against the development of "a two-tiered Cohesion policy. Sa ovog sastanka šefova država i vlada poslata je politička poruka o značaju formiranja zajedničke strategije za političku integraciju EU. u suštini duboko ovisi od uspješnosti ovih prethodnih koncepata integracije. u gradu Tampere. dugo vremena nisu pokazivale interes supstituirati nacionalne institucije sa supranacionalnim institucijama i odreći se dijela sopstvenog političkog utjecaja u korist nadnacionalnog političkog sistema." Nevertheless. networks and training. što koncept političke integracije podrazumijeva. innovation. regional authorities may sidestep appropriate concentration of resources on research. socijalnih i ekonomskih barijera i razlika. WWF) insisted that sustainable development should be better integrated into all relevant articles of the regulations and ask for the development of a standard set of sustainable development indicators to be used for the evaluation of structural fund programmes. though remaining sceptic about member states and regional authorities' determination to implement this on the ground: "we are 10 . Dosegnut visok stupanj regulativne i socijalno-ekonomske koherentnosti Zajednice. politike i koncepta sigurnosti EU. nakon kreiranja monetarne unije koncept političke integracije biti stavljen u fokus politike evropskih integracija.. especially given that many regions allocate less than 0. However. in the name of territorial cohesion. BirdLife International. Friends of the Earth. što je od posebnog The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) welcomes the strategic approach reflected from the new regulations and the Community Strategic Guidelines. koji je održan 15-16 oktobra 1999. UNICE General Adviser. imigracije." said Jean-Paul Mingasson. determiniran je koncept Unije kao regije zajedničke sigurnosti. Mada politička integracija zauzima veoma značajno mjesto u procesu evropskih integracija. Na specijalnom sastanku Vijeća Evrope. Također na ovom sastanku Vijeća Evrope istaknuta je nužnost daljeg kreiranja i implementacije koncepta vanjske indeed concerned that. inter alia.On the occasion of the second reading negotiations between Parliament and Council on the cohesion policy regulations. na zajedničkim interesima. države koje su bile uključene u ove integracione procese." due to the justified but sensitive difference of treatment between Convergence and Competitiveness regions. pružanje političkog utočišta strancima." On the partnership principle. CEE Bankwatch Network." The European industrial and employers' confederation UNICE is especially satisfied with the earmarking for competitiveness-enhancing expenditure from the funding for cohesion policy. koje se prvenstveno svode na eliminaciju tržišnih.5% of the GNP to R&D. sudske saradnje u građanskoj materiji). the organisation regrets the lack of clarity of these guidelines regarding the "relationship between thematic and spatial targeting. Amsterdamski sporazum napravit će korak dalje u ovom procesu. transferirajući neke poslove iz sfere političkih integacija ( npr. mada se suštinski razlikuje od politike regulativne i kohezivne integracije EU.The European Trade Union Confederation (ETUC) welcomed the broad guidelines of the Commission's budget proposals for 2007-2013. što nužno vodi potrebi država članica da i na političkom planu integriraju svoje političke interese u nastupu prema trećim državama. Tek će Mastrihtskim sporazumom. ETUC particularly praised the new cohesion policy for its potential to contribute both to the Lisbon agenda and social cohesion. pravde i slobode. na temeljima Amsterdamskog ugovora.4. it noted that "it remains to be seen whether this will translate into reality within each member state. u nadležnost Komisije EU kao supranacionalne institucije. a coalition of social and environmental NGOs (gathering. Social Platform. ima velikog utjecaja na disfunkcionalnost separatizma između politika država članica.6.

To counter these threats a common effort is needed to prevent and fight crime and criminal organisations throughout the Union.21 Sve izraženije i moćnije izrastanje EU u globalnu ekonomsku i monetrnu silu. fully committed to the obligations of the Geneva Refugee Convention and other relevant human rights instruments. can be enjoyed in conditions of security and justice accessible to all. where people can approach courts and authorities in any Member State as easily as in their own. This freedom should not. EU se još uvijek ne doživljava kao jedinstven mehanizam realizacije zajedničkih političkih interesa. Međutim. SECURITY AND JUSTICE: THE TAMPERE MILESTONES 1. however. A common approach must also be developed to ensure the integration into our societies of those third country nationals who are lawfully resident in the Union. The enjoyment of freedom requires a genuine area of justice. to promote the full and immediate implementation of the Treaty of Amsterdam on the basis of the Vienna Action Plan and of the following political guidelines and concrete objectives agreed here in Tampere. demarches. in general. The Treaty of Amsterdam introduced some major innovations. 6. This in turn requires the Union to develop common policies on asylum and immigration. 2. economic and monetary union. Judgements and decisions should be'respected and enforced throughout the Union. 4. što će program proširenja EU učiniti. the European Council frames common strategies. Better compatibility and more convergence between the legal systems of Member States must be achieved. It would be in contradiction with Europe's traditions to deny such freedom to those whose circumstances lead them justifiably to seek access to our territory. 5. its objectives are pursued through specific legal instruments (joint action. od izuzetnog je značaja. 8. najefikasnijim instrumentarijem vanjske politike država članica EU. We must develop an open dialogue with civil society on the aims and principles of this area in order to strengthen citizens' acceptance and support.20 Kreiranje koncepta političke integracije u kojem se kreira koncept zajedničke vanjske i sigurnosne politike (The Common Foreign and Security Policy) i u ikojem se stvaraju osnovne pretpostavke da EU može istupati sa jedninstvenim stavom u ovoj super-senzibilnoj materiji. Criminals must find no ways of exploiting differences in the judicial systems of Member States. These common values have proved necessary for securing peace and developing prosperity in the European Union. The area of freedom. These common policies must be based on principles which are both clear to our own citizens and also offer guarantees to those who seek protection in or access to the European Union. zbog neslaganja između njih samih. security and justice should be based on the principles of transparency and democratic control. common standards on the integrity of authorities should be developed. People have the right to expect the Union to address the threat to their freedom and legal rights posed by serious crime. The challenge of the Amsterdam Treaty is now to ensure that freedom. From its very beginning European integration has been firmly rooted in a shared commitment to freedom based on human rights. be regarded as the exclusive preserve of the Union's own citizens. The aim is an open and secure European Union. democratic institutions and the rule of law. sve je više motiviralo države-članice da EU sve više koriste za multipliciranje svoje moći u međunarodnim odnosima. and the capacity to take on global political and economic challenges. They will also serve as a cornerstone for the enlarging Union. This requires close co-operation with partner countries and international organisations. peacekeeping tasks and tasks of combat forces in crisis management (the so-called "Petersberg tasks"). bez obzira što je EU izrasla u instrument multipliciranja moći država članica. the conclusion of intergovernmental agreements and. . in particular the Council of Europe. The CFSP is the so-called "second pillar" of the Union. In order to maintain confidence in authorities. The joint mobilisation of police and judicial resources is needed to guarantee that there is no hiding place for criminals or the proceeds of crime within the Union. Its very existence acts as a draw to many others world-wide who cannot enjoy the freedom Union citizens take for granted. through Member States' diplomatic activity. OSCE. declarations. The European Council invites the Council and the Commission. in close co-operation with the European Parliament. The European Council considers it essential that in these areas the Union should also develop a capacity to act and be regarded as a significant partner on the international scene. 7.značaja za procese političke integracije EU. Ovakav stav država članica imat 20TOWARDS A UNION OF FREEDOM. 9. the creation of the office of High Representative for the CFSP. which includes the right to move freely throughout the Union. common position) or through systematic cooperation. The European Union has already put in place for its citizens the major ingredients of a shared area of prosperity and peace: a single market. 3. namely: explicit mention of the tasks that may be undertaken by the European Union: humanitarian and rescue tasks. In those areas where the-Member States have important interests in common. već prije svega kao institucija za realizaciju nacionalnih interesa država članica. political dialogue. while safeguarding the basic legal certainty of people and economic operators. It is a project which responds to the frequently expressed concerns of citizens and has a direct bearing on their daily lives. and able to respond to humanitarian needs on the basis of solidarity. while taking into account the need for a consistent control of external borders to stop illegal immigration and to combat those who organise it and commit related international crimes. OECD and the United Nations. 21Common foreign and security policy (CFSP): The CFSP covers all areas of foreign and defence policy and is aimed at safeguarding the Union's common values.

Komisija EU nije imala pravo odlučivanja niti pak pravo inicijative. supranacionalne institucije EU skoro da nisu imale nikakvu ulogu u formiranju vanjske politike. diplomatskoj soluciji međunarodnih konflikata sa multilateralizmom. što je EU sve više primicalo ka konceptu "građanske sile" koja je sve više inklinirala mirnoj. sa čime je bio inauguriran proces koordinacije. which created an informal intergovernmental consultation mechanism where member states could achieve 'politics of scale' (Ginsberg 1989). During the 1970s it was an active player in the Middle-East conflict and in the creation of the Conference on Security and Cooperation in Europe. Sistem konsensusa bio je prakticiziran u procesu donošenja odluka. godine kao sinonim za konceptvanjske politike EU. sve snažnije će podsticati koncept "političke unije" u okviru kojeg će zajednička vanjska i sigurnosna politika izrasti u posebnu sferu u kojoj bi EU trebalo dobiti prerogative novog globalnog vojnog aktera. The European Union: How Does it Work?. a ne integracije u ovoj oblasti. if matters within its competences were concerned. Koncept zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU vuče svoje korijene iz koncepta organiyacije Evropske političke integracije (European Political Integration -EPC)23 koja je formirana 1970. the predecessor of the Organization for Security and Co-operation in Europe. the EPC did not have the 24strong Paris-based Secretariat of the Fouchet proposals. The idea of the supranational European Defence Community of State and Government instructed their Foreign Ministers during the The Hague summit (1969). showed the weakness of the EPC. to "study the best way of achieving progress in the matter of political unification. liberalizmom i temeljnm ljudskim pravima. within the context of enlargement". it disregarded the 'French grandeur' of the De Gaulle era.The EPC turned out a 'mixed success'. London and New York 12 . It was codified (formalized) with the Single European Act (1986). The Netherlands had always been anxious about this idea. The Soviet war in Afghanistan (1979) and the handling of the Yugoslav Wars (1991-1995). u cilju zaštite nacionalnog interesa. Finally. Oxford University Press. eksplozija brutalnog nacionalizma na Balkanu. kolaps Sovjetskog Saveza. U ovom konceptu vanjske politike EU. pl99) 23The European Political Cooperation (EPC) was introduced in 1970 and was the synonym for EU foreign policy until it was superseded by the Common Foreign and Security Policy in the Maastricht Treaty (November 1993).While EPC adopted the intergovernmental nature of the Fouchet Plans.[1] The Foreign Ministers subsequently drafted the Luxembourg / Davignon report (1970). doktrina "fleksibilnosti" poznata pod imenom "konstruktivna 22(Elizabeth Bomberg and Aleksander Stubb (203). the EC member states tried to give the internal market a foreign policy dimension. (1996).22 Odgovor na ovakvu situaciju bio je kreiranje zasebnog koncepta političke integracije kroz sistem zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU. The involvement of the United Kingdom guaranteed its Atlanticist nature. Mada je Mastrihtskim ugovorom za donošenje odluka u ovoj oblasti tražena kvalificirana većina glasova. rat na Bliskom Istoku. however. The EPC was amended and strengthened in the Copenhagen report (1973) and London report (1981). Peterson J.24 Međutim. gdje su dominirali nacionalni interesi država članica.će za posljedicu odsustvo jedinstvene vanjske i sigurnosne politike sa jedinstvenim autoritetom koji može donijeti odluke u ime EU kao Zajednice. što EU čini još uvijek nedovoljno efikasnom i odgovornom u1 sferi politike. The European Commission would furthermore be able to express its opinion. Routledge. pravo da se države-članice mogu koristiti pravom veta. dramatične političke promjene u Istočnoj Evropi. as they thought that it might turn into a competitor for the European Commission. koji će Mastrihtskim ugovorom (1993) biti zamjenjen sa konceptom zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU. učinit će proces integracije u vanjskoj politici i sigurnosti mnogo kompliciranijim nego u drugim oblastima integracija u EU. Zajednička vanjska i sigurnosna politika EU danas se sve više projecira kroz intermedijarni odnos između vanjske politike nacionalnih država članica EU i zajedničke ekonomske politike EU. Europe and America: The Prospect for Partnership.Throughout the 1950s and 1960s. kao osnovom njene vanjske politike. Da bi se otvorili širi prostori za parcijalnu integraciju i da bi se izbjegao kolaps "političke unije" kreirana je tzv. but failed twice.

peacekeeping i peacemaking misije. Isto tako ovi procesi integracije odvijaju se u svim segmentima ekonomske. the European Commission has more or less the same function. monetarne. Sa ovim je omogućeno svakoj državi-članici da se sama isključi iz procesa donošenja odluka i posljedica koje takve odluke imaju ali da pravom veta ne spriječava učestovanje drugih država-članica u donošenju odluka i u realizaciji predloženih mjera. depending on which decision-making procedure is prescribed. Proces integracije u sektoru vanjskih poslova i sigurnosti ubrzo će poslije sastanka u Amsterdamu. koji se koristi u kreiranju supranacionalne politike na nivou EU. but a federal superstate would be unable to provide the public goods which Europeans take for granted. fiskalne. biti proširen na polje odbrambene politike sa čime je kreirana evropska sigurnosna i odbrambena politika (European Security and Defence Policy -ESDP) koja uključuje i evropsku odbrambenu alijansu (Western European Union -WEU). 4.7. being too rigid to permit institutional and policy innovations. A confederation built on the solid foundation of market integration offers the only viable model for a EU capable of playing a significant role on the international scene. it is impossible to force the integration process into a single pattern. The final decision is taken by the Council of Ministers alone or together with the Parliament. However. kao temeljne spoljnopolitičke ciljeve EU. što je prvenstveno vezano za donošenje legislature čije se donošenje inicira od strane Komisije. ko-operativna procedura. Kako se da vidjeti iz prethodnih izlaganja procesi integracije EU odvijaju se na supranacionalnim. In a Union where national institutions and priorities are much more varied than in the past. Uz to u procedurama odlučivanja u okviru EU (konsultativna procedura. a posebno u Nici. umjesto korišćenja veta. For these reasons. the method is becoming obsolete. which represents the people of the Union. the so-called Community pillar. but wish to act outside the traditional framework. traže i primjenu isto tako kompleksnih i različitih metoda integracije. The decision-making process starts with the Commission putting forward a proposal for common action. takes part to varying degrees in drawing up Community . The Community method was inspired by a federalist vision. In all four different paths of decision-making within the first pillar. The European Parliament. sa značajnim utjecajem procesa globalizácije koji se odvijaju na planetarnoj ravni. the federation would be unable to act decisively even in areas where close cooperation is needed. tako i EU i država članica EU. It has a near-monopoly in initiating legislation.) uspostavljaju se dramatično komplicirani i osjetljivi odnosi između kako samih institucija EU. U okviru ovog koncepta političke integracije poseban se akcent stavlja na humanitarne misije. the member states of the EU are increasingly willing to commit themselves to common tasks.apstinencija" koja dozvoljava državama članicama da se isključe iz predloženih mijera na vanjsko-političkom i sigurnosnom planu. kao i u procesu donošenja odluka u institucijama EU sa različitim sistemima glasanja (jednoglasnost. ratificira Parlament EU. Tamo gdje se odluke donose prvenstveno na supranacionalnoj razini. koristi se tradicionalni metod zajednice (Community Method) 441. there are four decisionmaking procedures. but the basic pattern is more or less the same. u kojima učestvuju brojni participanti sa svojim osobnim interesima i specifičnim percepcijama zajedničkih interesa i ciljeva. which is to draft and submit legislative proposals to the Parliament and Council for consultation and further action. or to apply to politically sensitive areas. Legislatornu inicijativu Komisije usvaja Vijeća Ministara EU. u procesu kreiranja zajedničke politike kojom se moć odlučivanja transferirá sa nacionalnih na supranacionalne institucije. encompassing core EU policy areas. Metodi evropskih integracija Kao što je gore explicirano politika integracije EU nije jednobrazan i linearan proces. Sva kompleksnost ovog odnosa rétrospektira se i na odnose EU sa vanjskim akterima. u okviru institucija EU. The proposal is then passed on to be dealt with by the Council of Ministers and the European Parliament. In the first. Lacking legitimacy. kvalificirana i prosta većina. ko-odlučujuća procedura) . socijalne i sigurnosne politike. but also plays an active part in the successive stages of the legislative procedures. Ovako kompleksni i do krajnjih granica komplicirani procesi evropskih integracija.442 11 2 The Community method is the traditional approach to European integration. nacionalnim i subnacionalnim razinama. a implemetacija se povjerava ECJ.

Ovaj metod je situiran na ideji da se interes građana EU može najbolje ostvariti i zaštititi kada institucije EU imaju punu moć u procesu iniciranja. and often different interests". This process reduced the member states' options in the field of employment policy. Policy-Making in the European Union. Although the OMC was devised as a tool in policy areas which remain the responsibility of national governments (and where the EU itself has no. Historically. koji promoviraju nove političke ideje i tehnike. 14 . Ovaj metod kreiranja politike integracije EU najčešće se koristi u koordinaciji nacionalnih politika zapošljavanja i u koordinacije nacionalnh politika sudstva i unutarnjih poslova. p80) Following the entry into force of the Treaty of Amsterdam (May 1999). donošenja i implementacije odluka. But they were also weary of delegating more powers to the European institutions and thus designed the OMC as an alternative to the existing EU modes of governance.the cooperation procedure. 2. which used to come under cooperation on justice and home affairs (third pillar). defined and endorsed at the Lisbon Council for the realm of social policy.25 Superiorno pravo odlučivanja ovdje se isključivo situira unutar supranacionalnih institucija u okviru kojih se po datom pitanju odlučuje po unaprijed ratificiranom metodu donošenja odluka. The procedure gives the European Parliament the greatest influence. in which powers were transferred from the national to the EU level. Since then it has been applied in the European employment strategy. obično Komisija EU kreira mrežu nacionalnih ili nezavisnih eksperata nacionalnih politika. the OMC can be seen as a reaction to the EU's economic integration in the 1990s. izuzev kroz proces donošenja odluke u Vijeću Ministara EU. but the opinion of the Parliament is non-binding. legislative powers) it is sometimes seen as a way for the Commission to "get a foot in the door" of a national policy area. which involves joint decisions by the Council and the Parliament. The OMC was also frequently debated in the European Convention. but mediated b a form of politics in which politics and economic elites colluded to further their various. including areas such as immigration and asylum which are not discussed here. although it was not called by this name at the time. pensions. 2005). metod kordinacije (The Coordination Method) 27 bazirana je na sistematskoj komparaciji nacionalnih politika sanajboljim praktičnim rješenjima određenih pitanja koja se mogu periodično mjeriti uz saradnju sa institucijama EU. the consultation procedure. A brief introduction to the "upcoming" OMC in health is also given. or few. 4. as they must be in agreement for a decision to go through. Period opserviranja ove prakse može biti duže ili kraće. However. In the following. It was officially named. in which the Parliament can make the Council accept amendments to Commission proposals that it has adopted by an absolute majority and that the Commission has taken over.26 Za razliku od metode zajednice. William Wallace and Mark A.. based on the voluntary cooperation of its member states.. the co-decision procedure. mekih zakona. koji kontaktiraju visoko pozicionirane grupe u Vijeću ministara sa ciljem kompariranja nacionalnih pristupa datom pitanju.U okviru ovog metoda nema mnogo komunikacije između institucija EU i institucija država članica. the OMCs in the areas of employment and social protection will be analysed because they are usually considered the most developed ones. they will be dealt with under the Community method. have been "communitised". (Helen Wallace. depending on the areas concerned and the legislative procedure followed. questions relating to the free movement of persons. It was structured by a kind of funcionalist logic. Ovaj metod se obično koristi u procesu donošenja tzv. in which those concerned with a particular policy sector could be encapsulated and build cross-national allegiance. 26"The template constituted a form of 'supranational' policy-making. bear in mind that the open method seems to become more and more widespread. te uspostavljanje dijaloga između specijalističkih komiteta u Parlamentu EU. education and culture and asylum and its use has also been suggested for health as well as environmental affairs. in which the Council must consult the European Parliament before it takes a decision. Kada se Vijeće Ministara saglasi sa širim ciljevima određene politike. After a five-year transitional phase. tada države članice transferiraju svoje instrukcije po tom pitanju u nacionalnu ili regionalnu politku određujući specifične standarde za mjerenje najbolje prakse čiji se rezultati prate i procjenjuju. 3. Pollack (eds. U ovom metodu politike evropskih integracija. in which the Council may only take a decision if it has the express approval of the European Parliament. The OMC was first applied in EU employment policy. kriteriji mogu 25legislative instruments. social inclusion. Oxford University Press. as defined in the Amsterdam Treaty of 1997. immigration. The four paths of drafting legislation in community pillars are:l.the assent procedure. 27The open method of coordination or OMC is a relatively new and intergovernmental means of governance in the European Union. and it is now applied in most of the Community's legislative areas. therefore.

Oxford University Presss. TEORETSKI ASPEKT EVROPSKIH INTEGRACIONIH PROCESA 28"Latterly we can see that this approach of coordination. Oxford University Press." (Helen Wallace. (Helen Wallace.31 Glavna prednost ovog metoda je mogućnost kreiranja međusobnog povjerenja između nacionalnih institucija uz aktivnu ulogu Vijeća Evrope. Vijeće Evrope ima aktivnu ulogu. some would argue normatively that there is a case for understanding this development as the emergence of new forms of post-modern governance". koji se fokusiraju na nezavisnom djelovanje institucija EU i kombiniranom djelovanje institucija EU i nacionalnih institucija država članica EU. Oxford University Press. member governments made clear that they would resist the gradual transfer of sovereignity to the Community. p86) "Reflecting these developments. Policy-Making in the European Union. Pollack (eds. William Wallace. međuvladin metod (intergovernmenatal metod) podrazumijeva prevashodno ostvarivanja integracije EU kroz kooperaciju odgovarajućih institucija ili donosioca odluka na razini država članica EU bez inervencije. and that EC decision. ili sa minimalnom intervencijom institucija EU.28 Za razliku od prethodna dva metoda. William Wallace and Mark A. pl46 32Elizabeth Bömberg and Aleksander Stubb (2003). and Mark A. New York. a new 'intergovernmentalist' school of integration theory emerged. 31Elizabeth Bomberg and Aleksander Stubb (2003). and Denmark in 1973. New York. Ovaj metod po svojoj prirodi decentraliziran pristup kroz koji se implementira dogovorena politika od strane država članica. Pollack (eds. Ovaj metod posebno se koristi u okviru građenja politike Evropske sigurnosti i odbrambene politike (ESDP). dok centralna ulogu politike integracije u ovom polju ostaje u rukama država članica EU. p 17 30When the EU is deciding on issues falling under the second and third pillars .32 5. The European Union: How Does it Work?. Na nešto različit način isti metod se koristi u kreiranju politike povjerenja u okviru EMU. Most obviously with the Gaule. 2005). The European Union: How Does it Work?. Ireland. Uloga Parlamenta EU i ECJ je skoro neznatna. dok Komisija EU ima samo ulogu monitora u implementaciji ovog metoda politike integracije. and unanimity in the Council is generally necessary to adopt a decision. terrorizam) sve više prakticizira jedinstvena politika u ovim oblastima. but as a policy mode in its own right. is being developed not as a traditional mechanism. The working procedure in these two pillars is in essence guided by the need for consensus to be reached among all Member States on a specific issue. but latter with the accession of new mwmbers states as the UK. Under it the right of initiative is shared between the Commission and Member States.common foreign and security policy and police and judicial cooperation in criminal matters . far from being obsolete.biti strožiji ili blaži. dok Vijeće ministara EU dobija predominantnu ulogu samo u procesu kosultacije. pored vanjske politike i politike sigurnosti. dok je uloga Parlamenta EU i ECJ u potpunosti isključena.the so-called inter-governmental method is followed. i u oblasti integracije pravosuđa i unutarnjih poslova. pi 47 . Ovaj metod integracije EU koristi se. u čijoj se implementaciji Vijeće Ministara EU pojavljuje samo kao supervizor. strengthened by the contemporary 29fashions for 'benchmarking' and systematic policy comparision . had proven 'obstinate'. beginning with Stanley Hoffman's (1966) claim that the nation-state.29 Ovaj metod se predominantno koristi u materiji koja se nalazi u domenu nacionalnog suvereniteta država članica (zajedničke vanjske i sigurnosne politike). Indeed. 30 U okviru ovog metoda politike integracije marginalizirana jeuloga Komisije EU. gdje se povjerenje između država članica kristalizira u okviru konzorcijuma koji čine nacionalni ministri financija i direktori nacionalnih centralnih banaka. kada se često pod pritiskom vanjskih događaja (npr.making would reflect the continuing primacy of the nation-state. Oxford University Presss. sa čime se ovaj metod sve više transferirá u metod međudržavne koordinacije donošenja odluka i u ovim oblastima. 2005).

. (2nd edition) Chichester: New York: Wiley) 38 Chryssochoou. Tako će jedna grupa autora posmatrati EU kao sistem nešto različit odklasičnog političkog sistema države. J. Democracy in the European Union. pp587-588) 37 Wallace. s druge strane.35 insistirajući sve više na konceptu teorija međunarodnih odnosa u okviru kojih se. Federalism. pretežno globalista. ali ipak kao sistem koji može biti teoretski određen kao politički sistem. second edition. što ga izvodi iz okvira definiranja kao političkog sistema. Dosezanje jednog takvog teoretskog modela apsolutno je teško postići koristeći samo jedan klasični teoretski koncept političkog sistema u eksplikaciji evropskih integracija. sa nedovoljnim monopolom upotrebe sile i nedovoljno snažnom zajedničkom mrežom zakonodavnih. Više su skloni koristiti različite teoretske modele za objašnjenje različitih specifičnosti ekonomskih. globalization is being eccelerated by the policies of the EU. nužno traži novi teoretski koncept političkog sistema. (eds. social. State are abdicating their traditional welfare responsibilities in order to satisfy the demends of efficiency and price stability imposed by the single market and single currency. Treći su opet skloniji da EU vide više kao konfederaciju koja nije ni država ni klasična međunarodna organizacija38. Policy-Making in the European Community.34 Druga grupa analitičara. economic. Supranational institutions have little to put in place instead. and legal hybrid that is characterized by a combination of federal. not the result of an explicit programme of political integration. and intergovernmental features". London. (2000). p40) 35 Jupille. što institucionalnom sistemu EU daje posebnu specifiku u odnosu na obilježje klasičnog političkog sistema. (Michael Burgess. pledira na specifičnostima procesa koji se odvijaju na liniji odnosa unutarnje politike država članica EU i procesa na globalnom nivou.1.36 Po pitanjima staje zapravo EU. The Globaliyation of World Politcs. dakako i novo razumjevanje unutarnjih. Na teoretskom planu vlada dosta velika konfuzija po pitanju da li se eksplikacija procesa u EU može situirati u okviru teorije političkih sistema ili se pak radi o procesu koji izlazi iz teoretskih okvira klasičnog koncepta političkog sistema. London 36 "If anything. izvršnih i sudskih institucija33. dok će oni koji ne prihvataju ni jednu od gore navedenih opcija EU radije promatrati kao unikatnu instituciju u okviru koje se odvijaju specifični unutar-institucionalni procesi 33 Simon Hix (2005). suprational. Iz tih razloga mnogi teoretičari u objašnjenju fenomena integracionih procesa u EU često koriste kombiniranje različitih teoretskih koncepcija pri tom izbjegavajući da daju primat jednoj od njih.5. nego primijeniti jedan konceptualni teoretski model za objašnjenje kompleksnosti procesa u okviru EU. Oxford Universitz Press. in Cini and Bourne (eds). političkih i socijalnih fenomena u evropskim integracionim procesima.. socijalnih i političkih procesa koji se odvijaju unutar EU. confederal. Oxford University Press. Palgrave Advances in European Union Studies. mada sa dosta distinkcija prema klasičnom konceptu političkog sistema. regionalnih i globalnih participanata u procesima evropskih integracija. dok će drugi biti skloniji definirati je kao para-državnu zajednicu. jedino može naci odgovarajući teoretski okvir eksplikacije procesa integracije EU. koja je nešto dalje od federacije nego od režima. European Integration Theory. and the trends is towards an unevenly regulated market-place.. Uvodna razmatranja Kompleksnost vertikalnih i horizontlnih odnosa između institucija EU. 1983). sjedne strane. in Antje Wiener and Thomas Diaz (2007). ekonomskih. (2005). Jedni smatraju da se EU može promatrati kao međunarodna organizacija 37. H. D. Palgrave Macmillan) 34 "The EU is a political. i njihove specifičnosti i međusobne povezanosti. i institucija država članica EU.. London and New York 16 ." (John Baylis and Steve Smith (2005). & Webb C. The development of a supranational legal order is based on the needs of economic integration. postoji velika diskrapanca u političkoj teoriji. po njihovom shvatanju. The Pllitical system of EU.

deprived of control over those areas. Frank Schimmelfennig. koje se odvijaju prvenstveno na konsensualnom principu odlučivanja i funkcionalnim zajedničkim interesima država članica EU. pp75-97 . Social Democracy and the Challenge of European Union. Funkcionalistička teorija i neo-funkcionalni koncept evropskih integracija Funkcionalisti u svojim opservacijama evropskih integracionih procesa akcent stavljaju na ekonomsku dimenziju integracija. Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. Columbia University Press. will be unable to pursue war and will eventually be left to ménage residual areas not covered by functional bodies. čime je umnogome ispuštena iz vida uloga subjektivnih faktora integracije. prije svega grupa za pritisak. Ovaj klasični federalistički koncept baziran je na teoriji podijeljenog suvereniteta između centralne (supranacionalne) i lokalnih (nacionalnih) vlada sa centralnim Ustavom. in David A.integracije i unifikacije koji EU čine specifičnom institucijom. i sa pisanim ustavom. u čemu oni i vide mogućnost prevazilaženja i političkih problema između zemalja koje su uključene u evropske integracione procese. koji igraju veoma značajnu ulogu u procesu integracije. Na konceptu funkcionalizma izrast će federalni koncept EU u okviru kojeg će se integracioni procesi u EU svoditi u ravari institucionaliziranih odnosa između država članica i centralnih političkih institucija EU sa odvojenim institucijama izvršne.460 Koncept funkcionalističke teorije sa predominantno tehnokratskim i socioekonomskim pristupom evropskim integracijama. Understanding the Problem of International Cooperation: The Limits of Neoliberal Institutionalism and the Future of Realist Theory. European Integration Theory. Baldwin. such as the management of coal resources. the erosion of the domestic functions of the state would have beneficial external effects: the billiard ball model of international relations would be replaced by the 39 Laffan. jedan je od najsnažnijih argumenata da se Vidjeti više o kooperaciji u međunarodnim odnosima u Joseph M. u Antje Wiener & Thomas Diez (2007). Oxford University Press. Boulder Colo 40 Michael Burgess. koji inkliniraju vidjeti EU više kao federaciju. Oxford University Press.2. u Antje Wiener & Thomas Diez (2007).459 Za njih je određujućeg značaja kreiranje zajedničkih potreba i promocija socialno ekonomskog prosperiteta država članica EU. Grieco. then experience of good management to the common benefit will create a learning process through which individuals (meaning the grass roots) will seek to replace this assumed 'good' experience of government through attempts to create further functionally specific organizations. zakonodavne i sudske vlasti. Their task will cover those areas of the economy essential to running military machines. 1993. nacionalnih i političkih elita. In short.39 Po pitanju teoretskog definiranja EU danas se uglavnom vodi glavna debata između predstavnika funkcionalne i neo-funkcionalne teorije. 461 Za predstavnike ovog pravca postupni proces transformacije Evropske Zajednice u Evropsku Uniju. « It is argued that if a functionally specific organization can be established for a functional area. Liberal Intergovernmentalism. ostao je nemoćan da objasni političku dimenziju evropskih ekonomskih integracija. pp25-45. Governments. kao i donosioca odluka na nacionalnom i supranacionalnom nivou. Federalism. koji evropske integracije vide više u okviru razvijajućeg evropskog konfederalizma. European Integration Theory. i sljedbenika teorije neoliberalnog intemgovernmentalizma. a web of overlapping functionally specific international organizations will be created. kroz koje se sve više smanjuje sposobnost države da kontrolira i utiče na procese ekonomske integracije. (2000). što vodi kreiranju socio-psihološke zajednice sa zajedničkim funkcionalnim potrebama. B et al. Eventually. u kojem se sve više realizira paralelni proces ekonomske i političke integracije.40 5.

has aquired much more credibility today than at any time since its heyday in the early post-war years. Imprimerie Nationale. Robert Schuman.462 H.as a conscious and perfectly rational goal of European nation states that continue to pursue their national interests in a world of turbulent international change" (Michael Burgess. a common market. Indeed. bit će umnogome demantirane u samom procesu evropskih integracija gdje će politički interesi radije kreirati pravila i institucije kojima će više i radije biti preferirani politički interesi država članica EU nego interesi supranacionalnih 18 . Stanford University Press "Parallels were drown by economists who classified phases in economic integration in terms of a free trade area: a customs union. Paris Peter Ludlow. postavke neofunkcionalizma da evropske ekonomske i monetarne institucije vode ka kreiranju supranacionalne evropske vlade. and that antedates the modern state in Europe. Oxford University Press. The European Commission. "Beyond the NationState: Funkcionalizam and International Organisation". te po međusobnom odnosu izvršne i zakonodavne vlasti. the sheer pace of European integration since the ratification of the Single European Act /SEA/ in 1987 has unquestionably revived the fortunes of the federal idea. Raymond Poidevin (1986). u Antje Wiener & Thomas Diez (2007). a political idea that historically and philosophically has always been about different forms of human association and organization.465 U okviru ovog teoretskog koncepta interes država članica EU najčešće je određen u procesu ekonomske i monetarne integracije. London. The creation of a free-trade area was seen to rest on the elimination of barriers (quotas and tariffs) to trade among members. 1967 Ciljevi kojima su težili Žan Monet (Jean Mnnet) i Robert Šuman (Robert Schuman). p26) J. te uloge evropskih institucija u realizaciji političkih interesa država članica EU. Pinter Publishers. Brugmans. p87. mogli bi evropske integracione procese odrediti kao procese koji su trebali u krajnjoj instanci voditi stvaranju evropske federacije. gdje efektivnost sistema ovisi od stupnja odvojenosti izvršne i zakonodavne vlasti. "European Unity and the Federal Idea". European Integration Theory. u viziji ove dvojice političara. Stanford.cobweb model". European Community and the Challenge of the Future.463 Međutim. koji su prvi imali cjelovitu viziju razvoja Evropske zajednice. 10. with its unique institutional framework and its conspicuous policy outputs that increasingly resemble an emergent federal polity. Federalism. mada ne i federalne države. Memoires. but their retention for trade with third states. koje opet imaju veliki efekat na dalji i brži ekonomski razvoj i širu političku integraciju EU. and a fully integrated union.466 "Given the empirical reality that is contemporary EU. CA. ( Juliet Lodge (ed). is also now representative of the particular theoretical approach to the analysis of European integration. uspješnost funkcioniranja evropskog federalizma trebalo je ovisiti upravo od stupnja međusobnog preplitanja izvršne i zakonodavne vlasti. dok politički integracioni procesi u okviru EU najčešće ostaju na margini objašnjenja ovog teoretskog koncepta. najčešće se koriste postavke neofunkcionalističke teorije o tome kako ekonomske integracije i institucije mogu podstaknuti šire političke integracije te kreirati potrebu za zajedničkim supranacionalnim političkim institucijama. Monnet (1976). prije svega po ulozi federalne vlasti. Vise o funkcionalistickoj i neofunkcionalistickoj teoriji vidjeti u Ernest Hass (1964). 1995. This Međutim. Fayard. pxix) evropske integracije nalaze na putanji postupnog kreiranja federalne Evrope. eds). Consequently. sometimes referred to as the Ifl word. ORBIS. it comes a little surprise to learn that federalism. The New European Community. Paris. Federalism seek to explain political integration -the building of Europe.464 U objašnjenju procesa evropskih integracija. «Evropska federacija)) kako je bila koncipirana u idejama ove dvojice utjecajnih političara znatno se je razlikovala od klasičnog koncepta državne federacije. in Robert O. supranacionalnih normi i društva što sve vodi ka kreiranju supranacionalnih političkih interesa i moći. Za razliku od klasičnog političkog sistema federalizma. Keohane & Stanley Hoffmann (1991. economic and monetary union.

expectations and political activities towards a new and larger centre. pXVi-Xvii) « Neofunctional integration sees integration as a process based on spill-over from one initially noncontroversial. Otuda za neofunkcionaliste ekonomska međusektorska integracija postupno vodi ka kreiranju EU kao specifičnog političkog identiteta. Beyond this is economic and monetary union which rests on harmonization of some macro-economic policies and either fixed change rates or single currency.'positive integration' goes beyond that to development of both equal conditions for specific areas of the economy and common policy. Zbog ovih slabosti neofunkcionalistička teorija integracije. National socio-economic and political elites become socialized in a process that brings them direct pay-offs. in the factors of the production (capital and labour). capital and labor. A common market is seen as the realization of a barrier-free market in goods and services and than. pxx "According to this theory. A common market is also expected to go beyond a customs union in developing a programme of harmonization of policies. mada zadržava isti ekonomski temeljni stav klasične funkcionalističke teorije.3.) sve više pomjera od lojalnosti prema nacionalnoj državi ka lojalnosti prema supranacionalnim institucijama. European Community and the Challenge of the Future. The Single Market's Four Freedoms embrace these.468 process has been termed 'negative integration'. they argue. It involves the removal of obstacles to the free flow of goods. involving a gradual reduction in the power of national government and a commensurate increase in the ability of the centre to deal with sensitive." (Juliet Lodge (ed). national Za neofunkcionaliste veoma je značajna inicijativa vlada država članica kreirati zajednički sektor pod kontrolom zajedničkih centralnih institucija što vodi interaktivnom odnosu između supranacionalnih institucija EU i subnacionalnih aktera u državama članicama EU. This happens. posebnu pažnju će posvetiti upravo ovim elementima evropskih integracija. economic integration is seen as all these combined with the full integration of all macro and micro-economic policies so that the national components function together as an entity. Its antithesis . i dalje ostaje predominantno fokusirana na ekonomskoj dimenziji evropskih integracija u kojima transfer lojalnosti nacionalnih-političkih elita od nacionalnog ka supranacionalnom nivou. Keohane & Stanley Hoffmann (1991. politically charged issue. under conditions of democracy and pluralistic representation. tehnical sector to other sectors of possible greater political salience. Pinter Publishers. as in common market. što vodi snažnoj supranacionalnoj integraciji pojedinih sektora bez nekog značajnijeg utjecaja nacionalnih država na ove procese. ali ne i nužno procesa stvaranja političke zajednice. because 'political actors in several distinct national settings are persuaded to shift their loyalties. Ovo je posebno vidljivo u procesu odlučivanja u Vijeću EU gdje se pozivanjem na vitalni nacionalni interes na posredan način uvodi princip jednoglasnosti kroz čiju se primjenu načelo nacionalnog suvereniteta država članica EU rehabilitira u punom opsegu. The European Commission. postavljajući u prvi plan pravila igre (normativnu regulaciju integracije) koja su kreirana od strane participanata u procesu integracija. Neo-liberalni intergovernmentalizam . in Robert O. U ovom interaktivnom odnosu između suprancionalnih institucija i subnacionalnih grupa kreira se funkcionalni interesni proces u kome se lojalnosti subnacionalnih aktera (lobi grupe. sve više primiče EU ka kompleksnoj međuzavisnosti. interesne grupe. koja sve više dobija konotacije procesa ekonomske i političke integracije. whose institutions posses or demand jurisdiction over the pre-existing national states'. The New European Community.političkih institucija EU. mada je umnogome ublažila nedostatnosti klasične funkcionalističke teorije. Finally. London 1995. profesionalna udruženja i si." (Peter Ludlow.469 5. eds). A customs union is usually seen as a free trade area operating a common external tariff towards third countries and engaging in a degree of positive integration. regional integration is an intrinsically sporadic and pluralistic process. but one in which.467 Neofunkcionalistička teorija.

in Antje Wiener & Thomas Diez (2007). koji se kreira kroz pregovore između suverenih članica EU. pp862-915 U ovom konceptu često se integriraju postavke neo-runkcionalizma sa postavkama liberalne teorije međunarodnih odnosa. u kojem se u prvi plan stavlja akcent ne na kreiranje supranacionalnih institucija i normi. grupni međusobno zavisni interesi participanata u kojima 20 . Međutim. Parlamentu EU. 1966. Journal of Common Market Studies. Schmitter. Kroz sučevljavanje država članica EU i drugih participanata (privatne kompanije. « Obstinate or Obsolete : The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe ». kreiraju se tzv. gdje se kroz kombiniranje različitih teoretskih modela nastoji doći do jednog kompleksnog teoretskog modela koji bi bio u stanju ponuditi cjelovito i racionalno objašnjenje evropskih integracija i otvoriti nove horizonte integriranja EU u kojima bi bile šire otvorene mogućnosti kooperacije između nacionalnog i supranacionalnog suvereniteta. sa različitim stupnjem utjecaja participanata na mogućnost donošenja odluka na supranacionalnoj razini. već prije svega na proces pregovaranja između suverenih vlada nacionalnih država članica EU.Nemoć neofunkcionalističke teorije da da korektna objašnjenja stagnacije i kriza evropskih institucionalnih integracionih procesa. Vijeću EU. čime se ovom konceptu osporava sposobnost zahvatiti sve segmente procesa evropskih integracija i kooperacija. koje je teško posmatrati mehanički odvojene jedne od drugih.471 Po shvatanju ovog teoretskog koncepta nacionalne vlade država članica proces evropskih integracija prvenstveno koriste za realizaciju svojih nacionalnh interesa kroz proces kooperacije radije nego za realizaciju nacionalnih interesa kroz proces integracije.network" pristup koji u prvi plan stavlja grupu interesa različitih participanata u određenom segmentu evropskih integracija. interesnih grupa. neo-institucionalizma i teorije racionalnog izbora. Neo-Neofiinctionalism. rezultiralo j e novim teoretskim pristupom evropskim integracionim procesima.470 Za razliku od neofunkcionalističke teorije koja proces evropskih integracija posmatra prvenstveno kroz prizmu ekonomskih i birokratskih supranacionalnih integracija. građana. European Integration Theory. their citizens will begin shifting more and more of their expectations to the region and satisfying them will increase the likelihood that economic-social integration will spil-over into political integration-" (Philippe C. Daedulus 95. 31/4 Stenly Hofman.472 U nastojanju razviti nov teoretski koncept evropskih integracija posebno je interesantan tzv. . Oxford University Press. mnogi teoretičari evropskih integracija zamjeraju ovom konceptu da ispušta iz vida veoma značajne interakcijske odnose između institucija EU i subnacionalnih institucija javnog i privatnog karaktera koje sve moćnije modificiraju utjecaje nacionalnih vlada na odnose u EU. George (1991). U okviru ovog koncepta interes država članica je dominantan u odnosu na interes supranacionalnih institucija EU. ili zvaničnih predstavnika država po određenim pitanjima) u Komisiji EU. governments wil find themselves increasingly entangled in regional pressures and end up resolving their conflicts bz conceding a wider scope and developing more authority to the regional organiyations thez have created. čime se definiranje EU svodi više u ravan konfederalnog koncepta. te da od njih umnogome ovise procesi integracije ili dezintegracije EU. teorija liberalnog intergovermentalizma (lineral Intergovernmentalism) u eksplikaciji evropskih integracija polazi od postavke da su nacionalne vlade država članica EU odlučujući participanti u procesima evropskih integracija. tehničkih i naučnih experata. p46) S. "Preference and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmental Approach". Politics in the European Union (Oxford: Oxford University Press) See in Andrew Moravcsik (1993). Eventually..

političkih partija. The European Union: How Does it Work?. establishing the European Coal and Steel Community) and two Treaties of Rome. which covers the firs pillar.. Liberal Intergovemmentalism. pp75-94) When practitioners and academics use the term 'the Treaties' they are referring to the collection of the funding treaties and their subsequent revisions. izazvat će snažnu kritiku bihejviorističke teorije477 koja će ovaj tradicionalno-institucionalistički pristup EU označiti nedostatnim za istraživanje tako kompleksnog fenomena kao što je EU.. izbjegava se koncept nefleksibilnih oficijelnih međuvladinih i međuinstitucionalnih konferencija. kao npr. i si. The funding treaties nclude the Treaty of Paris (signed in 1951).4. Oxford University Press. The two core Treaties today are thus the Treaty Establishing of European Communty (TEC). and the Treaty of European Union (TEU or Maastricht Treaty 1992) which covers the second and third pillars of EU activity. in Antje Wiener & Thomas Diez (2007). posjedovanje šire političke legitimacije ili ustavnopravne moći. pl5) dugoročne politike evropskih integracija.)478 od pukih diskripcija funkcioniranja institucija. velikih sudbonosnih odluka na meduvladinim konferencijama. It has been substantial revised in the: Single European Act (1986). u drugoj fazi. glasača. pokazuje svu svoju efikasnost na primjeru kreiranja Sigurnosne i odbrambene politike EU (European Security and Defence Policy (ESDP) koja je kroz process postupnog usaglašavanja i donošenja odluka na principu dnevnih potreba izrasla u cjelovit sigurnosni i odbrambeni koncept EU. raspolaganja novim idejama. koja kroz međusobnu povezanost i međuzavisnost različitih aktera postupno prerasta u koncept See more in Frank Schimmelfennig. nastoje kroz neformalne međusobne pregovore doći do odgovarajuće odluke po datom pitanju. koje često vode blokadi djelovanja sistema EU. . u prvoj fazi istraživanja ove specifične institucije. dok se istovremeno obezbjeđuje brže i feksibilnije implementiranie interesa participanata evropskih integracija što pospješuje efikasnost sistema EU čineći ga sve bližim dnevnim potrebama njenih građana. Za njih su institucije Ovaj model kreiranja dugoročne politike evropskih integracija koji je baziran na procesu permanentnog eksperimentisanja i rješavanja problema ad hoc. Oxford University Press. . Maastricth Treaty (1992).participanti koristeći sve mogućnosti međusobnog utjecaja.476 5. European Integration Theory. Amsterdam Treaty (1997) and Nice Treaty (2001). posjedovanje financijskih izvora. (Elizabeth Bömberg and Aleksander Stubb (2003).The Treaty of Rome (it is now formally colled the Treaty establishing the European Community) establishing EEC become absolutely central. sa čime se koncipiranje politike EU sve više izmješta iz koncepta globalnog međuvladinog ugovornog definiranja473 ka neformalnom (network) kreiranju „politike dnevnih potreba". dok će sami procesi unutar institucija EU dobrim djelom ostati van znanstvene opservacije. The ECSC become void in July 2002. jeste zapravo fokus na formalnim aspektima i deskripcijama institucija EU kao posebnim institucijama znanstvene opservacije.475 Neki autori u ovom procesu vide fundamentalnu promjenu u evropskim integracionim procesima kroz koje se postupno realizira ideja o građanstvu EU i ideja o evropskom supranacionalnom sistemu kroz koje se ostvaruju liberalni demokratski ideali. Bihejviristički pristup Ono sto čini jednu specifiku u političko-znanstvenom fokusiranju EU. Kroz koncept „netvrork interesa" različitih aktera u procesu evropskih integracija.. 1957 establishing the European Atomic Energy Community (Euroatom): the other the European Economic Community. Ovaj formalni tradicionalno-institucionalistički pristup istraživanju EU. 474 Kroz ovaj model integracije izbjegava se donošenje tzv. Za bihejvioriste je mnogo značajnije istraživanje ponašanje političkih aktera (političkih lidera.

and continues to have. One of Watson's most famous quotes goes as follows:"Give me a dozen healthy infants. 5. One criticism is that the theories are overly simplistic to accurately explain the complexity of behavior (this we will address in more detail in the virtual lecture on Cognitive Theory). lawyer. not unrelated to the first. Genetic predisposition is unimportant. Stoker (1995). So. once he or she is rewarded for it. chemistry. well-formed. This is the reason why operant conditioning.). such as the subconscious. According to "radical behaviorists" like Watson. temperament. and race of his ancestors. behaviorist models. Pinter Publisher. Marsh & G. even beggar-man and theif. sve snažnija dinamizacija globalizacije međunarodnih odnosa u ranim 1980s godinama pomjerala je fokus znanstvenog interesa sa formalnoinstitucionalno-nacionalnog državno-centričnog aspekta ponašanja aktera ka globalnom aspektu međunarodnih odnosa. penchants.g. Skinner who came after. and. in the classic "nature vs nurture" debate. psychological researchers began studying phenomena that could be experienced empirically and that could be agreed upon reliably by multiple observers. regardless of his talents. in many ways. tendencies. those that could be experienced through the senses. which is not surprising given how long its been around. Neorealistička i Neoinstitucionalistička percepcija budućnosti evropskih integracija Kako je za realiste međunarodni sistem sistem anarhije u kojem države kao temeljni akteri međunarodnih odnosa mogu preživjeti samo na temelju posjedovanja sile i moći. (1999). in Juliet Lodge (ed. such as operant conditioning can certainly be effective in explaining and changing behavior. suradnje480 i međuzavisnosti država. a response to psychological theories popular near the beginning of the 20th century (e. and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select .5. Basingstoke and New York: Palagrave The historical roots of "behaviorism" actually go back further in the history of psychology than your book addresses. Hall 22 .F. E. za njih je svaka institucionalna integracija i suradnja that behaviorists emphasize the importance of empirical. the behaviorists fall squarely on the "nurture" side. London. For example. Theory and Methods in Political Science. However. (Richard H. te je otud spoznaja interesa aktera. to a charismatic character named John B. that relied heavily on non-observable (nonscientific) variables. Watson's theories were. and those on which observers could find consensus). is the environment in which the child is raised. if psychology was to progress. Watson. then this may act to actually decrease motivation to do the problems without reinforcement ("Turning play into work. I. Watson. that you'll read about in the book. were strongly opposed to psychological theories that included speculation about "mental processes". abilities. artist. is that they view the external environment as the principal (maybe the only) determinant factor in behavior. & Bomberg. "The European Community and the Challenge of the Future".. and physics. relies specifically on observable behaviors. Freud's Psychoanalysis). yes. and B. what determines the intelligence. behaviorism has certainly had. Decisionmaking in the European Union. the first basic characteristic of behaviorism is prije svega instrumenti za realizaciju interesa aktera. A second fundamental characteristic of behaviorists. So.Peterson. pp377-385 D. A second criticism is that reinforcement can actually act to "undermine intrinsic motivation".doctor. što ce u znanstvenoj opservaciji EU unijeti nove aspekte i razotkriti nove dimenzije integracionih procesa u EU481. its critics. merchant-chief.. it needed to deal with variables that could be defined empirically (i. if a student enjoys working math problems anyway. and how much influence it has had on psychological theory and practice. This is a classic problem that we will address further in the virtual lecture on motivation. Međutim. who you very possibly read about in general psychology. It was Watson's view that.e. vocations. Towards a Political Union?."As you'll find in your text. ali i nove reakcije na teoretskom planu. observable behaviors. At this point in the history of psychology. London and New York: Palgrave Juliet Lodge. njihove motivacije i njihovog ponašanja od određujućeg značaja za razumjevanje integracionih procesa u EU. 1995). and other personality characteristics of a child. prije svega konkurencije479. It is your instructor's view that this is the point when psychology actually became a "science" as an extension of "harder" sciences such as biology..

483 Ovakav stav realističkog pristupa evropskim integracijama u sagledavanju unutarnjih odnosa između država članica EU i odnosa između EU i drugih država. Ta specifika institucionalne mreže EU iskazuje se prije svega u sposobnosti ne samo da omogući bržu i efikasniju . The New European Community: Decisionmaking and Institutional Change.482 U tom svjetlu za njih će evropske integracije uvijek značiti samo institucionaliziran)e dominacije najmoćnije. Institutional affiliations thus give actors a sort of anchor or orientation that may override others and become a primary source of motivation and interest. i rješavanja njihovih kolektivnih problema u svijetlu globalnih međunarodnih odnosa. Back to the Future. The Institutions of the European Union». No. Verso samo personifikacija Posmatranje EU u svijetlu neo-institucionalističke teoretske koncepcije sve izraženije nameće potrebu studiranja specifičnosti institucionalne integracije EU gdje institucije EU pokazuju visok stupanj sopstvene vitalnosti preživljavanja i modifikacije sukoba interesa država članica EU. 1. The Making the Second Cold War.interesa najmoćnije.. San Francisco. Chicago E. and the European Parliament. Standford University Press Holliday. pp3-56 Mark A. Vol. te kao metod mogućnosti realizacije njihovih interesa. Pollack. European Community and the Challenge of the Future. Political Among Nations. (1983). Summer 1990. Oxford University press. in Anthe Wiener and Thomas Diez (2007). Za suprotno shvatanje pogledati u John J. odnosno najmoćnijih država EU. above all.486 Kenneth N. Boulder. koja će u fokusu svoje opservacije evropskih integracija vidjeti supranacionalnu instituciju ne kao instrument realizacije interesa velikih država članica EU. galvanizacije i realizacije nacionalnih interesa država članica. Pinter Publishers. the Council of Ministers. International Security. London. J. London. H. International Security. prije svega USA kao vanjskog faktora integracije EU.484 Neovisno na svu moć i argumentiranost kritičkog realističkog sagledavanja odnosa unutar EU kao institucije. Oxford University Press. Keohane & Stanley Hoffmann (1991). izazvat će oštar kriticizam neoinstitucionalističke teorije.Haas (1958). već isto tako i u instrment kreiranja i realizacije interesa vlada država članica EU48S. «Nearly all actors in EU politics have multiple identities of the policy sector in which they work. Mearsheimer. Instability in Europe After the Cold War. što će EU voditi sve bliže definiranju kao specifičnog procesa kreiranja. Vidjeti takodjer u Robert O. European Integration Theory. and not just in terms of intergovernmental competition)) (John Peterson and Michael Shackleton (2002). 1995. pp 137-158 Odnos između pojedinih članova EU posebno će ući u visok stupanj međusobnih tenzija za vrijeme tzv. The Uniting Europe: Political. Iračke krize koji će izbiti na samom početku 21." (Juliet Lodge (ed). odnosno najmoćnijih država. See also John J. Social and Economic Forces. The New Institutionalism.p26 The United Kingdom refused to join any organisation that involved subjecting itself to a supranational authority and insisted instead on the presumed superior merit offered by intergovernmental cooperative arrangements such as the Council of Europe and later the European Free Trade Area over either the ECSC or European Economic Community.l (summer 2000). ili njihovih nacionalnih političkih partija i drugih globalnih participanata koji su uključeni u evropske integracije. p6). Chicago University Press. Mearsheimer. In the EU. 1950-1957. što čini glavnu dinamizaciju stvaranja i razvijanja EU kao institucije. Waltz. Westview Press. Oxford. F. stoljeća izrasti u vodeću teoretsku koncepciju razvoja EU u čijoj percepciji supranacionalne institucije EU izrastaju ne samo u instrument suradnje i kooperacije. 15. i instrumentarij utjecaja na ponašanje drugih aktera. pxviii). neo-institucionalizam će u osamdesetim godinama 20. no. The European Commission. Morgenthau (1948). stoljeća. vol. Neoinstitutionalist -treatments argue that EU politics has to be understood in terms of interinstitutional competition between.B. institutional orientations are a source of order because they serve to aggregate interests in a system that otherwise could descend into chaos. Structural Realism after the Cold War. 25. već kao moćan instrument utjecaja na formiranje novih nacionalnih interesa država Članica EU.

ali i visok stupanj diversifikacije i odsustva koherentnosti institucionalnih hijerarhijskih odnosa. . s druge strane. kao i drugih participanata u procesu evropskih integracija. poslovni i moralni sistem normi. procesom u kojem sve veći značaj zauzimaju modeli realizacije dnevnih potreba i interesa participanata u evropskim integracijama. s druge strane. International Security. već isto tako i ponašanjem drugih institucija EU. ppl9-52 24 . regionalnih ili lokalnih aktera koji participiraju u evropskim integracijama. 15. koji u ukupnom zbiru čine i najracionalniji aspekt globalnih interesa i ciljeva EU . što čini temelj razvoja EU. te na taj način mijenjajući i njihovo ponašanje. Dublin 42 Hix S. što je dramatično čini atraktivnom za države-članice koje kroz evropske integracione procese traže šansu više za sopstvenu promociju kako na evropskom tako i na globalnom nivou. i država članica EU. Ta sposobnost kreiranja interesa kako nacionalnih država članica EU. Grupom najrazvijenijih zemalja tzv. već i sposobnost da kreira njihove nove specifične interese. (1998). 1 (Summer 1990) evropskim integracionim procesima. Sposobnost neovisnog utjecaja evropskih supranacionalnih institucija na procese u zemljama članicama EU kao i na globalne i regionalne procese međuzavisnosti nerijetko vodi u konflikt između interesa institucija EU.41 Time EU izrasta u moćnu tržišnu i političku silu koja ima moćan utjecaj na svjetsku trgovačku organizaciju (World Trade Organisation WTO). u kojoj je ponašanje jedne institucije EU uslovljeno ne samoponašanjem država članica EU i drugih participanata koji učestvuju u Back to the Future: Instability in Europe After Cold War. kao i sa brojnim individualnim moćnim državama svijeta. i ostalih participanata evropskih integracija. koja ostvaruje veoma značajne interakcijske odnose sa NATO-m (North Atlantic Treaty Organisation). čineći time EU sve više specifičnim. Iz ove kompleksne međuzavisnosti. sa moćnim političkim utjecajem koji daleko nadilazi prostor ekonomsko-administrativnog integriranja EU. "Elections. politički. odnosi između institucija EU su također odnosi ne samo međusobne kooperacije već i odnosi međusobne konkurencije. korporacijama i pojedincima. političkih partija. Parties and Institutional Design: A Comparative Perspectives on European Union Democracy". no. Ta međusobna uslovljena konkurencija u aktivnostima institucija EU. 21/3. Institute of European Affairs. kreira istovremeno institucionalnu koherentnost i labavost institucionalne mreže EU što sve više EU čini policentričnom institucijom sa sve većom diversifikacijom nezavisnih centara moći i odlučivanja. Grupom 8 (Group of Eight (G8). što čini osnovu njene vitalnosti. EU sve više izrasta u racionalni pravni i politički autoritet koji je sposoban kreirati pravni. kao i globalnih. 41 Barret G. s jedne strane. regionalnih i globalnih participanata u ovom specifičnom procesu ekonomskih i političkih integracija. tako i političkih partija i organizacija. što opet dovodi do jedne specifične međuzavisnosti koja se uspostavlja između institucija EU. Justice Cooperation in the European Union. i interesa država članica EU i interesa globalnih i regionalnih aktera. daje stanovitu autonomnost evropskim institucijama. sa Ujedinjenim nacijama (United Nations).realizaciju interesa država članica i drugih participanata u evropskim integracionim procesima. (ed-1997). West European Politics. s jedne strane. što dakako EU čini specifičnom institucijom koja istovremeno iskazuje visok stupanj funkcionalne fleksibilnosti i sopstvene operativnosti. kako svaka od institucija EU ima svoje specifične interese koji su artikulirani i povezani sa interesima različitih nacionalnih institucija država članica.42 Međutim. lokalnih. vol.

monetarnog i sigurnosnog sistema EU i mehanizma funkcioniranja EU. financijskih. industrijsko-informatičku (razvijenu) i industrijsko-poljoprivrednu (nerazvijenu) zonu. Za razumjevanje političkog sistema EU značajno je razmjevanje procesa ekonomskih. dosegnute razine institucionaliziranosti odnosa između država članica EU. također je nužno pratiti i utjecaj djelovanja drugih subjekata na ove procese a koji djeluju na subnacionalnoj razini i čije aktivnosti imaju moćan utjecaj na kreiranje specifičnog socio-ekonomskog. pravnog. tehnoloških. monetarne i političke integracije EU određeni su prije svega različitošću dosegnutog stupnja ekonomskog. u kojima razvoj industrijske ekonomije sve više biva substituirán postindustrijskim konceptom razvoja informatičkog društva. utječe na kreiranje odnosi između pojedinca i grupa. kulturnog i institucionalnog razvoja sasvim su izvjesne i socijalne divergencije i podjele u okviru EU. kao i procesa međuzavisnosti u procesu globalizacije koji snažno djeluju na procese kreiranja specifičnog političkog. s druge strane. I dok jedan broj članica EU pripada visokorazvijenom krugu zemalja. U ovakvom okruženju gdje još uvijek postoje različiti sistemi i nivoi ekonomskog. kako bi se bar djelimično dosegao prihvatljiv nivo unutarnje socijalne i političke harmonizacije EU. dotle se drugi broj članica EU još uvijek nalazi u zoni transformacije od pretežno agrarnog ka industrijskom modelu razvoja. subnacionalnih i globalnih) i grupe i pojedinca. POLITIČKI SISTEM EU U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA 6.. i međunarodnim institucijama koje raspolažu sa velikim kapacitetima ekonomske i financijske moći. političkog. na međunarodnoj ravni kao posljedica procesa globalizacije ekonomskih. što trži novi profil razvojne politike i političkih institucija u EU. i institucija (supranacionalnih. koje se najizraženije identificiraju kao podjela na centar i periferiju.6. političkog i kulturnog substruma EU. ekonomskog. i institucija EU i nacionalnih institucija država članica EU. već isto tako kao i refleks utjecaja nezavisnih ekonomskih i političkih procesa koji su se odvijali. što njihove veze sa velikim centrima moći unutar EU i van EU čini manje učinkovitijim. kao i historijsko-tradicionalnih i interesnih odnosa pojedinih država članica EU sa moćnim vanevropskim državama i međunarodnim institucijama.1. s druge strane. nacionalnih. sa razvijenim i stabilnim sistemom demokratskih institucija. finacijskih i kulturnih integracionih i dezintegracionih procesa u suvremenim međunarodnim odnosima. što ih sve više vodi moćnom povezivanju sa velikim silama van EU. s jedne strane. političkog i kulturnog razvoja članica EU. tehnoloških i kulturnih procesa na planetarnoj ravni. Opće percepcije Razvoj političkog sistema EU ne može se posmatrati isključivo samo kao posljedica dosegnutih ekonomskih i političkih integracija koje su se odvijale između zemalja članica EZ. Procesi koji nastaju u sferi ekonomske. Drugim riječima kako proces pravne i političke integracija EU utječe na modifikaciju procesa globalizacije. prije svega sa USA i Japanom. U kontekstu ovih odnosa. kao što su svjetska banka. socijalnog. te podjele duž socijalnih i kulturnih linija razgraničenja koje se sve više naziru unutar samih . i koji se odvijaju. Ono što je posebno značajno fokusirati u procesu studiranja političkog sistema EU je kako odnos između samih institucija EU. s jedne strane. MMF i si. što vodi sve izraženijoj ekonomskoj i političkoj polarizaciji unutar same EU. političkih.

i slična pitanja. U problematiziranju političkog sistema EU neophodno je koristiti opće analitičke okvire u kojima se problematiziraju opća pitanja kao što su: javno mišljenje. koliko su centralne institucije EU sposobne jedinstveno djelovati na globalnom planu. Isto tako pitanje kako građani pojedinačno mogu suportirati ili oponirati centralnim institucijama u EU. i si. U ovom kontekstu izučavanje političkog sistema EU predstavlja dio političkih nauka koji nosi svoje određene specifike i traži nove teoretske modele i analitičke okvire. ili pak postoje neki oblici političkog ujecaja na EJC. kao i ekonomskih interesa ostalih aktera koji participiraju u kompleksnim evropskim integracijama. to pitanje dotiče problem odnosa nacionalnih političkih elita država članica EU i moćne birokracije u institucijama EU. Time pitanje: mogu li i kako političke partije država članica EU utjecati na promjenu političke opcije EU i kako pojedine društvene grupe ostvaruju različit kapacitet političke moći i političkog utjecaja na političkoj sceni EU. i na odnose 26 . poznavanje . odnos građanin-država. što politički sistem EU čini specifičnim i različitim u odnosu na politički sistem nacionalne države. 6. ako ne i više. zahtjeva suštinsko poznavanje ne samo mehanizama djelovanja institucija EU i njihovog odnosa prema institucijama država članica EU. nije samo pitanje specifičnog položaja sudske vlasti u EU. i interesa supranacionalnebirokratije u institucija EU.2. dobijaju sasvim novu konotaciju i sadržinu. već isto tako to je i pitanje odnosa između nacionalnih političkih elita i supranacionalne birokracije EU. Kao po pravilu ove podjele prati i niz drugih podjela koje svojim prisustvom potiču procese kako ubrzane integracije. ali isto tako i procese dezintegracije EU i na taj način znatno utiču na efikasnost djelovanja institucija evropskih integracija. Razmatranja ovih pitanja na nivou EU u svim njihovim specifičnostima. grupni mobilizacijski interesi. niti kao međunarodne organizacije. ne samo odnosa između pojedinca i supranacionalne institucije. Ovdje je posebno značajno istaći ulogu podjela u okviru vladajućih elita što znatno utiče na model odlučivanja u evropskih institucijama. koje su političke i socijalne konsekvence ekonomske i moneterne integracije EU na unutarnju političku stratifikaciju država članica EU.država članica EU. U okviru ovih kompleksnih odnosa centralno pitanje koje se nameće je pitanje alokacije političke moći u EU. da li se Evropski sud pravde (EJC) nalazi van političke kontrole. već isto tako. niti pak kao suprancionalne vlast. konkurencija između političkih stranaka. ima značenje korišćenja općih instrumenata i analitičkih metoda studiranja vlasti i politike donošenja odluka u jednom specifcnom okruženju koje se stvara kroz proces evropskih integracija. u kojima se EU posmatra kao politički sistem bez atributa državnosti. sve više dotiče problem. I ovdje glavna pažnja ostaje fokusirana na institucije i procese koji se odvijaju u okviru EU kao i na odnose između institucija EU i država članica EU. a koje se ne može izričito odrediti u klasičnim okvirima političkog sistema kao vlasti ili političkog sistema kao države. Pitanja da li i kako Parlament EU može da utiče na sudsku vlast u EU i na sudsku vlast u državama članicama EU. Otuda pitanje kako posmatrati politički sistem EU. Od općih modela državnog političkog sistema ka specifičnom modelu političkog sistema EU U okviru političkih nauka danas postoje razvijeni opći teoretski modeli i analitički okviri u okviru kojih se teoretiziraju opća pitanja i opći procesi zajednički svim političkim sistemima.divergencije između političkih i ekonomskih interesa političkih elita i drugih slojeva stanovništva u državama članicama EU. ako ne i više. već isto tako.

Po nekim teoretskim koncepcijama značajna određenja demokratskog politčkog sistema mogu se definirati kroz nekoliko parametara. Prije svega politčki sistem ima značenja postojanja jasno definiranih institucija odlučivanja i jasno definiranih pravila u odnosima unutar i između ovih institucija. the Single European Act in 1986. Successive treaties and treaty reforms . the Council.the Treaty of Paris in 1951 (establishing the European Coal and Steel Community). direktiva i odluka ovih institucija kojim se precizno definiraju odnosi između ovih institucija i procesi donošenja odluka unutar ovih institucija. kao neke vrste više koordiniranog nego subordiniranog političkog sistema. and the European Court of Justice . Proces odlučivanja i modeli utjecaja Razvijen sistem institucija EU43. the Treaty of Rome in 1957 (establishing the European Economic Community and the European Atomic Energy Community). sasvim jasno određuju EU kao politički sistem sa specifičnim dimenzijama. što politički sistem EU sve više definira kao specifični politički sistem. EU dosegla je najformaliziraniju strukturu donošenja odluka koja po svojim strogim formalnostima daleko nadilazi proceduru procesa donošenja odluka u nacionalnim državama. supranacionalnih institucija EU. . 6. Visoko centralizirana struktura donošenja odluka sa visokim stupnjem decentraliziranih mogućnostima utjecaja država članica EU na sistem donošenja odluka u EU. the Maastricht Treaty in 1992 (the Treaty on European Union). kao i institucija drugih particpanata u procesu donošenja odluka u institucijama EU. čini sistem donošenja odluka u EU specifičnim. I napokon. Kroz aktivno unošenje ovih elemenata u analizu političkog sistema EU značajno je pratiti sve četiri teoretske dimenzije određenja političkog sistema te u njihovom interaktivnom odnosu tražiti generalno određenje i specifiku političkog sistema EU.koji se uspostavljaju izmedju supranacionalnih institucija EU i društvenih grupa i pojedinaca u EU. odnosno nacionalnih institucija država članica EU i suprancionalnih institucija političkog sistema EU.was established in the 1950s. the European Parliament (EP). i političkih odnosa koji se kreiraju između različitih nacionalnih političkih sistema država članica EU u okviru procesa evropskih integracija. Ono što čini politički sistem EU specifičnim u odnosu na državni politički sistem je prije svega odnos koji se pojavljuje između nacionalnih politčkih sistema. Isto tako uspostavljenje i sistem pravila i procedura o odnosima između institucija država članica. Ta specifičnost EU kao političkog sistema naglašena je posebno kroz značajan 43. Treća komponenta demkratskog političkog sistema je utjecaj kolektivnih odluka na distribuciju ekonomskih resursa i alokaciju društvenih i političkih vrijednosti u političkom sistemu. Kroz sistem institucionalnih reformi kreiranje visoko razvijen sistem pravila i procedura o odnosima između supranacionalnihinstitucija EU i nacionalnih institucija država članica u procesu donošenja odluka na supranacionalnoj razini. novih zahtjeva sistema i novih odluka.3. Drugu značajnu komponentu demokratskog političkog sistema čine građani i društvene grupe koji svoje političke interese nastoje ostvariti kroz politički sistem direktno ili kroz institucije sistema. razvijena mreža ugovora. što ove formalnosti čini veoma značajnom dimenzijom samog procesa donošenja odluka u EU. četvrta karakteristika demokratskog političkog sistema je postojanje interaktivnog odnosa između političkog output-a. Kroz ovaj trodimenzionalni sistem regulacije pravila i procedura u procesu donošenja odluka.the Commission. the Amsterdam Treaty in 1997. legislative and judicial powers. and the Nice Treaty in 2001 have given these institutions an ever-wider range of executive.

kao stoje to slučaj u klasičnom konceptu političkog sistema. preko 500 evropskih i međunarodnih federacija te preko 10. politici proizvodnje i distribucije dobara. Naspram centralne vlade koja predstavlja glavni lokus političke i ekonomske moći u nacionalnim državama.000. nacionalnim. socijalni. Ono što posebno čini politički sistem EU specifičnim političkim sistemom. radije nego proces donošenja odluka na nacionalnom nivou. socijalnoj politici. subnacionalnim. interesne grupe) i pojedinaca i njihov međusobni utjecaj. p27 Ovdje je veoma značajno uočiti suštinsku distinkciju između sposobnosti "utjecaja na donošenje odluka" na supranacionalnoj razini od sposobnosti "donošenja odluka" na nacionalnoj razini. teritorijalni.4 4 Kroz rast značaja moći utjecaja na procese donošenja odluka u supranacionalnim institucijama u odnosu na moć donošenja odluka na nacionalnoj razini nema značenje opadanje interesa nacionalnih političkih partija i nacionalne elite kontrolirati nacionalne institucije moći.utjecaj odluka institucija EU na distribuciju ekonomskih resursa i alokaciju društvenih i političkih vrijednosti kako unutar EU kao zajednice država članica EU. Rastući broj grupa (korporacije.45 Naprotiv. Ovaj monopol i dalj e ostaj e na klasičnoj razini država/članica EU. interesnih grupa. tako i unutar samih država članica EU. Otuda odnos ovih različitih interesa u EU uvijek predstavlja specifičan proces utjecaja na proces donošenja odluka na supranacionalnoj razini. 28 . profesionalni. individualni. Na toj osnovi kreira se čvrst savez između nacionalnih vladajućih političkih elita i supranacionalne birokratije. i ne uvijek demokratskim i lako razumljivim. i brojni drugi interesi na individualnim. samo pojačava ovaj efekat.44 U tom procesu konkurencije i međusobnog natjecanja oko utjecaja na process donošenja odluka u institucijama EU kreiraju se brojni kolektivni. Ono sto je posebno značajno kada se govori o specifičnosti političkog sistema EU je svakako to da u EU ne postoji monopol na legitimnu upotrebu prisile na supranacionalnom nivou. St. ekološki.000 pojedinaca danas radi na zastupanju i promociji različtih interesa nastojeći ostvariti utjecaj na proces donošenja odluka u institucijama EU 45Justin Greenwood (1997). što svakako pojačava interes supranacionalne birokratije kontrolirati koja će politička stranka dominirati na domaćoj političkoj sceni država članica EU. te javnih i privatnih organizacija i grupakoje se međusobno natječu u procesu kreiranja sopstvenog utjecaja na donošenje odluka u institucijama EU. politici pravnog poretka. Kao rezultat toga mnogi autori s pravom odbijaju posmatrati EU kao klasičnu državu kako ju je definirao Weber. politici potrošnje iusluga. kao instrument legalne upotrebe 44Po procjenama Komisije EU u Brussels centru EU administracije preko 3. ekoloških grupa. Što nužno zahtjeva stvaranje kompleksne mreže pravila EU kroz koju se kontroliraju i reguliraju procesi i odnosi u javnoj politici. je to da striktno ne postoji centralna vlada koja bi mogla imati monopol na političkim odlukama i ekonomskim resursima u procesu odlučivanja u ovom političkom sistemu. u EU glavna politička i društvena moć koncentrirana je u komplexnom dualnom procesu odnosa između birokracije institucija EU i političkih elita u nacionalnm institucijama država članica EU. kao i njihov utjecaj na institucije EU i na institucije država članica EU. politici istraživanja i razvoja. Representing Interests in the European Unon. regionalnim i supranacionalnim nivoima. što čini proces evropskih integracija specifičnim. zdravstvenoj politici i u drugim oblastima i djelatnostima država članica EU. politici regionalnog razvoja. u tržišnoj politici. poslovna i trgovačka udruženja. kroz kontrolu nacionalnih institucija nacionalna elita koncentrira u svojim rukama i moć utjecaja i na procese u donošenju odluka u supranacionalnim institucijama. Martin Press.

u procesu donošenja odluka u institucijama EU imaju i komercijalni lobisti (lobbyists) koji zastupaju interese svojih klijenata.. Otuda države članice EU iskazuju sve veći interes u pravcu pomjeranja svog utjecaja sa nacionalnog nivoa donošenja odluka ka procesu kreiranja sopstvenog utjecaja na process donošenja odluka na nivou EU. danas donosi ili se odobrava skoro preko 80% svih pravnih ili poslovnih pravila kojima se reguliraju ovi odnosi u EU.14 June 1920) was a German political economist and sociologist who was considered one of the founders of the modern study of sociology and public administration. p5 political science. He began his career at the University of Berlin. 46 Kako posebno veliki utjecaj na donošenje odluka u institucijama EU imaju grupe koje djeluju na evropskom i panevropskom nivou koje zastupaju interese velikih korporacija i čitavih industrijskih sektora. this did not mean only public force could be used. 47 Veliki značaj. oni nastoje utjecati 498 na donošenje odluka u institucijama EU u korist svojih klijenata. Weber defined European an entity which claims a monopoly on the legitimate use of physical force. što značajno utječe na distribuciju moći\ između država-članica EU i na autoritativnu alokaciju vrijednosti unutar tih država sa čime se umnogome determinira ko će dobit šta. informiranost o djelovanju institucija i pravila po kojima postupaju institucije EU. a definition that became pivotal to the study of modern Western York. Weber's major works deal with rationalization in sociology of religion and government. kad i kako. but its legitimacy derived from the state. being an advisor to Germany's negotiators at the Treaty of Versailles and to the commission charged with drafting the Weimar Constitution.[I] His most famous work is his essay The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. te na vođenje vanjske i odbrambene politike država-članica. Private forces (as in private security) could be used. Vienna and Munich. which Lobbying in Europe After Maastricht. 47Među najpoznatije međusektorske grupe spadaju: UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe). His most known contributions are often referred to as the 'Weber Thesis'. Max Weber said in Politics as a Vocation that a necessary condition of an entity being a state is that retains such a monopoly."^ According to Weber.. u za to predviđenim procedurama. something is "a 'state' if and insofar as its administrative staff successfully upholds a claim on the monopoly of the legitimate use of violence in the enforcement of its order. INC. 46Maximilian Carl Emil Weber (21 April 1864 . He was influential in contemporary German politics. 99 Ovo je posebno značajno ako se ima u vidu da se kroz mrežu institucija EU. Representing Interests in the the state as Union. led to the development of capitalism. kroz njihovo djelovanje stvara se novi moćni triangularni savez između nacionalnih vladajućih elita. U istraživanju modela kreiranja utjecaja na procese donošenja odluka na supranacionalnom nivou EU. (1997). mada ne u tom obimu kao što je slučaj sa interesnim grupama. Koristeći svoje kontakte. St. Martin's Press. and later worked at Freiburg. Politika pravne i monetarne regulacije na nivou EU ima snažan utjecaj na poresku politiku. In this work. Brussels Protestantism(1994). supranacionalne birokratske mreže i velikih transnaciormlnih korporacija. veoma je značajno analizirati organizaciju poslovnih interesa u pojedinim sektorima te njihov interakcijski odnos i njihov utjecaj na javnu politiku na nacionalnom i evropskom nivou. Heidelberg. In another major work. politiku migracije stanovništva. bureaucracy and the rational-legal state in the West.sile. and stressed importance of particular characteristics of ascetic Stern A. the state was to be the source of legitimacy for any use of violence: if the police and the military were its main instruments. Weber argued that religion was one of the non-exclusive reasons for the different ways the cultures of the Occident and the Orient have developed. AMCHAM-EU (The EU Committee of the American Chamber of Commerce) . New Justin Greenwood Politics as a Vocation. which began his work in the sociology of religion. dobru informiranost o interesima političke birokratije EU. He said. koji često istupaju sa zajedničkom platformom pred Komisijom EU. te posjedovanje znanja iz određenih oblasti. ERT (The European Round Table of Industrialists). kao i prikupljanjem odgovarajućih podataka. čime EU sve više utiče na determiniranje moći unutar državačlanica i na njihove međusobne odnose.. sa čime institucije EU kreiraju mogućnost sopstvenog snažnog utjecaja ne samo na odnose između različitih društvenih i politčkih grupa i pojedinaca unutra EU već isto tako i unutar samih država-članica.

nadzornu i implementacionu funkciju u procesu realizacije politike koja je prihvaćena od strane država/članica EU kroz odluke Vijća ministara. sa čime se zapravo kroz proces integracije stvara jedan novi kompleksan politički sistem EU. Politički sistem EU visoko je decentaliziran i kreiran je na principu dobrovoljno preuzetih obaveza država-članica EU kao i dobrovoljno preuzetih obaveza od strane njenih građana. institutions in Brussels. Garanciju sprovođenja ovih dobrovoljno preuzetih obaveza garantira administrativni i pravni sistem država članica. mada svakoj državi s obzirom na veličinu njenog stanovništva u većinskom-kvalificiranom obliku glasanja pripada različita kvota glasova. Dakako. što njegove odluke čini znatno koherentnijim i više vjerovatnim da će biti realizirane. Vlade država članica EU predlažu svoje članove Komisije i kolektivno imenuju Predsjednika Komisije EU. EU business is conducted in multiple settings on virtually every day of the year 48Vijeće ministara EU radi kao skup vlada država/članica EU i organizirano je u formi zajedničkog rada više sektorskih vijeća u kojima nacionalni ministri država/članica donose odluke na principu jednakosti izmedju država Članica EU bez obzira na njihovu veličinu (mogućnost upotrebe prava veta). between national governments and Brussels. Vijeće ministara EU kroz sistem većinskog-kvalificiranog glasanja donosi odluke. Komisija je komponirana kao neka vrsta "političkog koledža" koji se sastoji od Komisionara i od biroa od 36 generalnih direktora (directoregenerals) i od administrativnog servisa. and between private interests and governmental officials in Brussels and at the national level. Građani EU svoje zahtjeve prema političkom sistemu EU ostvaruju prije svega kroz nacionalne izbore u kojima biraju predstavnke nacionalnog parlamenta koji potom bira nacionalnu vladu. As a result. within the various departments in national governments. a time i ostvarivanje interesa njenih građana u EU. Uz to Komisiji pripada i izvršna funkcija u EU što je dovodi u bliske odnose suradnje i kooperacije sa Vijećem Ministara.48 Uz to vlade zemalja članica EU kroz proces kolektivnog prihvatanja predloženog sastava Komisije i njenog Predsjednika ostaruju znatan utjecaj na kreiranje politike EU. koji participiraju u donošenju legislature i u kreiranju politike EU. kao npr. 30 . stim što svaka država ima pravo veta u ovom tijelu EU. u okviru kojeg se ne ukida već samo transformira terirorijalni koncept suvereniteta i politički sistem države-nacije ka institucionalnom konceptu suvereniteta i virtualnom političkom sistemu EU na supranacionalnoj ravni. in bilateral meetings between governments. u Vijeće ministara EU. unlike other international organizations. Vijeće ministara ima i legislativnu i izvršnu funkciju. Komisija kao centralno tijelo evropskih integracionih procesa ima inicijativnu.To pomjeranje fokusa nacionalne države sa procesa donošenja odluka na nacionalom nivou ka mogućnostimA sopstvenog utjecaja na proces donošenje odluka na suprancaionalnom nivou čini EU sve više međunarodnomorganizacijom sa teritorijalnim fokusom što EU čini znatno različitom od klasičnog tipa međunarodne organizacije kao što su UN. koja potom imenuje svoje predstavnike u pojedine institucije EU. koji se realizira na više specifičnih načina. Ovaj proces transformacije suvereniteta i političkog sistema države-nacije odražava novi odnos na relaciji interesa pojedinca i zajednice (građanin-država-EU kao zajednica) što čini triangularnu determinantu EU kao novog političkog sistema. Također svaka država-članica nominuje svoga člana Komsije EU.

Kroz institucionalni sistem EU kreira se zajednička regulativna politika EU na polju slobodnog protoka dobara. politika zajedničkih standarda ekonomskih. političkih i socijalnih prava građana državačlanica EU. The EP is composed of 626 MEPs. owe their positions to nomination and support from national party leaders. građani realiziraju preko tzv. Regulatory policies . Interest groups also give funds to political parties to represent their views in national and EU politics. Only social groups who have direct contacts to the EU institutions. neposrednog biranja članova Parlamenta EU kao i preko 49 50 participacije pojedinih političkih partija i interesnih grupa u političkim procesima u EU. ovo pitanje je isuviše kompleksno za simplificiran odgovor. the party organizations in each member state and in the EU institutions are linked through the 'transnational party federations'.these are rules on . public office-holders and representatives from interest groups form 'policy networks' to thrash out policy compromises. zajednička politika agrarnog razvoja. interesne grupe i pojednici. and has the power to throw out the Commission with a vote of censure. politika harmonizacije nacionalnih standarda. politika razvoja i istraživanja. radio and television rather than any European media channels. jeste pitanje alokacije moći u EU. business associations. In addition. The EP scrutinizes the exercise of executive powers by the Commission and the Council. European Commissioners are also partisan politicians: they have spent their careers in national party organizations. odnosno ko upravlja sa EU. ekološka i socijalna politka. amendment and veto under the EU's legislative procedures. This is the same in the EU as in any democratic system.Drugi kanal ostvarivanja interesa u okviru političkog sistema EU.52 6. the Council working groups. 50Interest groups are voluntary associations of individual citizens. zajednička politika konkurencije. u kojem interaktivno učestvuju brojne supranacionalne i nacionalne institucije. National parties compete for national governmental office. Ono čime se 49Members of the EP (MEPs) are elected on (national) party platforms and farm 'party groups' in the EP. in the main party families. to structure political organization and competition in the Parliament. Political parties have influence in each of the EU institutions. Također participirajući u postupcima pred EJC građani država članica učestvuju u kreiranju i jačanju legislature EU stvarajući time nove mogućnosti za realizaciju svojih interesnih zahtjeva. The EP can also amend the EU budget. 51 Kroz djelovanje vlasti evropske monetarne unije i evropske centralne banke (European Central Bank ECB) građani EU također su u mogućnosti ostvariti svoje interesne zahtjeve kroz politički sistem EU. And. such as trade unions. zajednička imigraciona politika. to jeste pitanje ko kontrolira političke procese. and like-minded interest groups in different member states club together to lobby the Commission. are able to circumvent the filtering of EU information by national elites. These organizations are formed to promote or protect the interest of their members in the political process. kapitala. usluga. such as farmers and some business groups. who are chosen in European-wide elections every five years. National interest groups lobby national governments or approach the EU institutions directly. 52These institutions produce five types of policy outputs: 1. and the EP. national elites are the main 'gatekeepers' of EU news: deciding which information is important.4 Alokacija političke moći u EU Centralno pitanje koje se postavlja kada se raspravlja o političkom sisterria EU. politika ravnomjernog regionalnog razvoja. 51EU citizens gain most of their information about EU policies and the EU's governmental processes from national newspapers. the national media tend to be focused on national government and politics rather than on European-level politics. te politika sudske saradnje i evropskog državljanstva. U političkom okruženju u kojem ne postoji ni jedna centralna institucija koja bi se mogla odrediti kao centralna vlada u visoko diversižiciranom i kompleksnom procesu donošenju odluka. and the winners of this competition are represented in the Council. consumer groups and environmentalist groups. and it votes on the Council nomination for the Commission president and the full Commission college (the investiture procedure). The EP has various powers of legislative consultation. Consequently. and how these should be 'spun* in the national setting. In each policy area. and usually seek to return to the partypolitical fray. čiji su oni članovi i koje zastupaju njihove interese. makroekonomska politika.

Akti donijeti u ovoj proceduri direktno se primjenjuju na države-članice i automatski dobijaju višupravnu snagu u odnosu na pravne akte država-članica EU. and include trade policies. Oxford University Press. p491. The European Union: How Does it Work?. common asylum and immigration policies. Međutim. Oxford University Press. Foreign policies . Helen Wallace.these policies involve the transfer of resources through the EU budget from one social group or member state to another. kao i sa uspostavljanjem platforme zajedničke vanjske politike. political and social rights of the citizens of the EU member states. zajedničke valute. Ako se ima u vidu stalno proširenje članstva EU. sa uvođenjem autonomnosti evropske centralne banke (ECB). U procesu donošenja odluka na supranacionalnom nivou EU. external economic relations. 54Elizabeth Bomberg and Aleksander Stubb (2003). pl48 32 . and defence cooperation. Expenditure policies . dobija konstantu permanentnog institucionalng proširenja i rasta moći. where the ECB manages the money supply and interest rate policy. the Common Foreign and Security Policy. socioeconomic and regional cohesion policies. Policy-Making in the European Union. međunacionalnom (kooperacija između vlada država članica u procesu donošenja odluka) i nacionalnom nivou (kada države-članice zadržavaju proces donošenja odluka pod svojom jurisdikcijom po određenim pitanjima). kao institucija neke supranacionalne vlade koja se pojavljuje na horizntima evropskih integracija. Oxford New York. 5. New York. such as environmental and social policies. 53 odnosno "sistem upravljanja bez vlade" (system of governance without a government). intenzivno širenje modela donošenja odluka na supranacionalnom institucionalnom i terotorijalnom nivou EU. nije posljedica autothonog jačanja supranacionalnih institucija. Otuda bez obzira na proširenje i jačanje nadležnosti supranacionalnih institucija. Pollack (2005). while the Council pursues exchange rate policy and the coordination and scrutiny of national tax and employment policies. nacionalne vlade država članica ostaju najznačajniji izvor institucionalne supranacionalne suverenosti EU. Ovo dualno proširenje supranacionalnog institucionalnog i terirorijalnog suvereniteta. glavnu ulogu ima Komisija EU koja pokreće inicijativu za donošenje određenog akta u kooperativnoj proceduri koja se odvija u interakcijskom odnosu između EP i Vijeća EU. koje svoje nacionalne interese i jačanje pozicije u odnosima sa trećim zemljama. and include cooperation in the field of justice and home affairs. 4. socijalne politike. Pravno tumačenje i kontrola zakonitosti ovih akata direktno pripada ECJ. kao što to notificiraju predstavnici neo-institucionalističke teorije. police and judicial cooperation. and include the Common Agricultural Policy. U političkom sistemu EU donošenje odluka odvija se na supranacionalnom (transfer moći donošenja odluka sa nacionalnih na supranacionalne institucije). rast institucionalne supranacionalne jurisdikcije dobija i teritorijalnu dimenziju.these are aimed at ensuring that the EU acts with a single voice on the world stage. Suprancionalne nadležnosti u okviru EU sa proširenjem na polje ekologije. 3. brže i efektnije realiziraju na supranacionalnoj razini nego na nacionalnoj ravni. and research and development policies. centralno pitanje ko upravlja EU ostaje i dalje bez jasnog odgovora. and common competition policies. capital and persons in the single market. which involve the harmonization of many national production standards. 54 Međutim. više je posljedica interesa država-članica EU. Citizen policies . U procesu donošenja odluka gdje se zahtjeva koordinirana aktivnost državačlanica EU (međunacionalni ili intervladin nivo) Vijeće ministara EU dobija i 53the free movement of goods. Macroeconomic policies . William Wallace and Mark A.these policies are pursued in Economic and Monetary Union. 2.these are rules to extend and protect the economic. and the provisions for 'EU citizenship'. services. sa koncipiranjem zajedničke platforme saradnje između nacionalnih policijskih snaga i nacionalnih pravosudnih sistema država članica. gdje Vijeće EU donosi odluke putem glasova kvalificirane većine.većina autora slaže je to da je nesporno da EU predstavlja "sistem upravljanja bez države" (governance without statehood).

kada su izvršene značajne promjene tzv. kao što su bile konferencije Mastrihtu. Uloga EP je također reducirana samo na pravo biti konsoltiran od strane Vijeća ministara EU. and international institutions. dok je uloga Komisije znamo reducirana (u ovoj proceduri Komisija nema pravo pokretanja inicijative donošenja zakonskih akata). Uloga ECJ u kontroli zakonitosti ovih akata je također reducirana. Samo države posjeduju legitimnu moć mijenjanja i ratificiranja ugovora. New York. pl48-150) 56 (Elizabeth Bomberg and Aleksander Stubb (2003). u kojoj države članice imaju interes istupati pod imenom EU i sa jedinstvenim stavom na 55"The EU is a sources of networked governance when it employs the coordination method. što je uvjetovano procesom globalizacije. EU. new kinds of policy network are emerging which link together different kinds of actor: administrative and political. U ovom procesu kreiranja politike EU. there exists no inexorable trend to more and mored supranational governance. osnivačkih ugovora. pl50) . s druge strane.56 U kontekstu kompleksnosti odnosa između ova tri segmenta donošenja odluka (supranacionalni. The European Union: How Does it Work?. Oxford University Press.izvršnu i zakonodavnu funkciju. Ovo njihovo izvorno pravo proističe iz moći koja je verificirana kroz neposredne izbore vlada država članica. public and private. The European Union: How Does it Work?. proces odlučivanja u EU ostaje stisnut između zahtjeva država članica da i dalje zadrže visok stupanj moći utjecaja na donošenje odluka na nacionalnoj razini. i njihovog interesa za međusobnom kooperacijom i kompromisom na supranacionalnom nivou. national and supranational. Vijeće ministara EU odlučuje na principu jednoglasnosti. (Elizabeth Bomberg and Aleksander Stubb (2003). But national and EU policy processes and institutions remain formally distinc from one another (if they are very much linked in practice. New York. The point is that. Oxford University Press. s jedne strane. arguably. On this reading. države članice monopoliziraju svoju ulogu i to kako u određivanju politike tako i u procesu donošenja odluka. U ovom procesu donošenja odluka pojavljuje se veliki skepticizam o EU kao političkom sistemu. samo države mogu da odluče da li će i kada prihvatiti međunarodne norme. the EU's policy process reflects underlying changes in political and economic relationship across Europe. These networks act as bridges between natonal.55 U procesu donošenja odluka na nacionalnoj razini. particularly ones arising from globalization and increasing interdependence between states. Otuda po pravilu slijedi visok stupanj marginalizacije institucija EU u procesu kreiranja politike i donošenja odluka na međuvladinim konferencijama. The increased use of this method encourage us to be somewhat agnostic about how far European integration has transformed or will transform European politics. and policies made at each of these levels". To be sure. and between national and EU policies. internacionalni i nacionalni segment). Amsterdamu i Nici.

In addition. However. to be replaced by mid-level explanations of cross-systemic political processes. voters. 57 Actors.bureaucrats. brokratije.58 Neo-funkcionalistička teorija posmatra evropske integracije kao procese koji su usmjereni ka specifičnim ciljevima čime se stvara novo okruženje u kojem se postavljeni ciljevi mogu ostvariti samo poduzimanjem daljih aktivnosti. političke institucije dobijaju znatno veću ulogu u kreiranju politike na nivou EU nego što to imaju na nacionalnom nivou. Jean Monnet Working Papers in Comparative and International Politics) 34 . Thankfully. such as bureaucracies. the leaders of political groups support policies enhancing integration not out of general principles or ideologies. 58 European integration was creating a new 'polity' (for example Lindberg and Scheingold. Viola.59. parliaments and political parties. This new method sought to explain political outcomes as a result of the interests. few contemporary theorists try to set out a systematic conceptual framework for linking the study of the EU political system to the study of government. neorealistička škola ističe u prvi plan interese i aktivnosti država članica EU. koji je prvenstveno fokusiran na konceptu vlade. The conceptual framework in this book is not the same as a single theoretical approach that explains everything about the EU. The Study of the European Community: The challenge to comparative politics. (Donatella M. an underlying argument in this book is that much can be learned if we simply apply these cross-systemic theories to the EU. U procesu evropske integracije neo-funkcionalisti polaze od koncepta društvenog interesa ne-državnih faktora (kao što su razna poslovna udruženja. gdje pretežno dominira uloga interesa elita. they may seek access to political processes operating beyond the national level. This is a very different project to much theorizing about the EU.1994). političkih partija i interesnih grupa. Robert Michels. However. odnosno sa jednim glasom u međunarodnoj areni. što ih sve više gura bliže ka suprancionalnim institucijama kako bi bile u mogućnosti efektnije realizirati svoje interese. the 1980s and 1990s have seen a return to institutions: under the label of 'new institutionalism'. nije država već ne-državni akteri.jedinstvenom tržištu. 1996). and social norms). while MEPs' loyalties may not change fundamentally. Naspram ne-funkcionalista. za neofunkcionaliste. when people like Woodrow Wilson. Ono što je značajno napomenuti kada je riječ o političkom sistemu EU to je. 1970). As discussed. 1-30. decision-making rules. trgovačke asocijacije. In both cases. governments. political parties and interest groups) rather than as a result of the power of institutions and political structures (such as constitutions. The modern discipline dates from the end of the nineteenth century.57 Većina teoretičara priznaje da se kroz integracione procese u EU kreira jedan novi koncept političkog sistem. these 'integration theories' are the intellectual precursors of any theory of EU politics (Simon Hix. which has tended to seek 'grand theories' of European integration rather than mid-level propositions about specific elements of the EU policy process. Tensions occur to transnationalize these groups. drugi ćefokusirati političke procese koji zauzmaju centralno mjesto u kreiranju političkog sistema. političkih partija i političkog odlučivanja. representative assemblies are supposed to deal with at least some areas of people's everyday life and to establish control over crucial sectors of governments more effectively than old-style national parliaments. 59 According to neofunctionalists. da imajući u vidu trodimenzionalnost donošenja odluka u EU (supranacionalni. U kontekstu ovog razumjevanja evropskih integracija. but on the basis of advantages perceived in specific situations. Knut Wicksel. institutions and outcomes: the basics of modern political science Political science is the systematic study of the processes of government. Glavna vukuća sila u ovom procesu. korporacije i političke partije) koji u cilju realizacije svojih ekonomskih i poslovnih interesa inkliniraju integracijama na supranacionalnom evropskom nivou. međunacionalni i nacionalni nivo). Tako dok će jedni slijediti klasični koncept institucija političkog sistema. Lord Bryce and Max Weber first developed tools and categories to analyse political institutions. . politics and policy-making. Ono što se pojavljuje kao jedna od bitnih razlika u determiniranju političkog sistema EU je metodološke prirode. birača. 17(1). In the neofunctionalist outlook. motives and actions of political actors (such as elites. their perception of their political group and the European Parliament does in view of the fact that these institutions gradually become the most important source of benefits. and gradually a new political outlook emerges to support such changes. a 'behavioural revolution' replaced this focus on the structural features of politics with 'methodological individualism' (Almond. which tend to lack expertise and are remote from the central decision-making.. politics and policy-making in all political systems. In the interwar period. Nevertheless. the 'grand theories' of the political system died in the 1960s. West European ■ Politics.

koji bivaju promovirani preko nacionalnih vlada u procesu odlučivanja na nivou EU. that states preferences vary across different issue areas (so a member state can be in favour of EU intervention in one policy area but opposed in another). 15. Ono što bi moglo biti karakteristično za ova tri razlčita pristupa definiranju procesa odlučivanja u EU je to da sva tri gledišta u određenju političkog sistema EU koriste metode opće teorije političkih nauka i političkih sistema u objašnjenju različitih aspekata stvaranja specifičnog političkog sistema EU. In the second stage. that state preferences are not fixed (because different groups can win the domestic political . 1 (Summer 1990). "Liberal-intergovernmentalism divides the EU decision process into two stages. which is tantamount to saying that each has an incentive to consider aggression against the other to forestall future trouble. no. and. EU policies are 'supplied' by intergovernmental bargains such as Treaty reforms and budgetary agreements. pregovaranje među državama vodi radije ka pozitivnom (positive-sum outcomes') nego ka negativnom isključujućem (zero-sum outcomes) odnosu između njih. Vol. that there are few short-term unintended consequences when the member state 62governments must decide by unanimity and have perfect information about each others' preferences and the preferences of the EU institutions (as in the reform of the EU Treaties in the Intergovernmental Conferences in the 1990s). This threat of backsliding means that one democratic state can never be sure that another democratic state will not change its stripes and turn on it sometime in the future. sa čimedezintegracioni procesi unutar EU predstavljaju uvjek latentnu opasnost po opstanak i dalji razvoj zajednice. Za razliku od prethodnih klasičnih pristupa ovaj teoretski pravac u fokus svoje analize stavlja dvostepenost u procesu odlučivanja u EU. rational choice institutionalist models can also produce explanations similar to the supranational governance view: for example. however. Journal of Common Market Studies 37 (1): 59-85. Kalypso (1999) 'Explaining the Treaty of Amsterdam: Interests.61 U prvom stepenu donošenja odluka u EU pažnja je fokusirana na zahtjeve koji dolaze od ekonomskih i socijalnh aktera iz država članica prema EU. In the first stage there is a 'demand' for EU policies from domestic economic and social actors. the EU governments remain the primary actors in the political system of the EU. Lamentably. As in intergovernmentalism. In contrast to the classic realist theory of IR. što sugerira da je u procesu integracije apostrof stavljen na nacionalni interes. 5 8 Mada se u okviru ovog teoretskog pravca razvijaju različiti pristupi određenju prirode odlučivanja u sistemu EU za njih je zajedničko shvatanje da je EU kompleksan politički sistem sa brojnim promjenljivim interesima država članica sa njihovim limitiranim utjecajem na suprancaionalne institucije EU (Komisija. Vijeće ministara .glavni cilj vlada zemalja članica je obezbijediti nacionalnu sigurnost i nacionalni suverenitet. contest). Andrew & Nicolaïdis. Institutions'. U drugoj fazi odlučivanja fokus je stavljen na proces pregovaranja između vlada država-članica EU u procesu reforme ugovornog sistema i sporazuma o budžetu EU. as in neo-functionalism and the liberal theory of IR. Kako je nacionalni preferencijalni poredak država članica fleksibilan sistem. U ovom kontekstu svaka država članica EU preferira ka sopstvenoj sigurnosti radije nego sigurnosti zajednice. that outcomes are controlled by the supranational . Liberal démocraties must therefore worry about relative power among themselves. However. (John J. and that inter-state bargaining can lead to positive-sum rather than simple zero-sum outcomes. što pojačava interes svake države-članice EU obezbijediti uvjete sopstvenog preživljavanja.60 U novije vrijeme pojavljuje se novi teoretski pristup sagledavanju prirode integracije EU. Ovaj teoretski koncept akcent stavlja radije na ekonomske nego na geopolitičke interese država članica. it is not possible for even liberal democracies to transcend anarchy". International Security. and institutional reforms as well as day-to-day policy" "Sometimes these models result in predictions similar to the liberal-intergovernmantalist view: for example. in this interpretation. Back to Future: Instability in Europe After the Cold War. Influence. Mearsheimer. states are treated as unitary actors and the supranational institutions have a limited impact on final outcomes. Moravcsik argues that state preferences are driven by economic rather than geopolitical interests. each of which is grounded in one of the classic integration theories. p50) 61Moravcsik. Nevertheless. Evropski sud pravde) ko^e imaju značajan nezavisan utjecaj na rezultate institucionalnog odlučivanja u EU.62 60"The possibility always exists that a democracy will revert to an authoritarian state. these actors have economic interests and compete for these interests to be promoted by national governments in EU decision-making.

Unfortunately. sa osnovnim ciljem da se proizvede najbolji mogući rezultat po pitanju koje se reguliše.there are less constraints on the expansion of central authority. with the permanent process of institutional reform. U razmatranju ovog pitanja potrebno je imati u vidu da su jedni kapaciteti političke moći odlučivanja distribuirani na nivou odgovarajućih supranacionalnih institucija. and there is independent judicial review of competence disputes.64 6. this approach tries to understand precisely under what conditions these two opposing outcomes are likely to occur. the draft Constitution proposed by the Convention would set up a 'catalogue of competences' which would further constitutionalist the settlement: with a separation between exclusive competences of the EU (for the establishment the market). kao i u vanjskoj tržišnoj politici sa trećim zemljama odvija predominantno na nivou EU. socialists usually prefer regulatory and fiscal policies to be centralised (to allow for income redistribution and. dok su drugi distribuirani na državnom nivou drzava/članica. interior affairs. Onošto je karakteristično za distribuciju kapaciteta odlučivanja u okviru evropskih integracionih procesa je to da se alokacija moći u monetarnoj politici. Nevertheless. Policies where preferences are homogeneous across citizens in different localities. the opposite is in fact the case. as it is in a many areas of social science. rather than seeing EU politics as either controlled by the governments or the EU institutions. central value allocation). Alternatively. such as basic social and civil rights. In addition. Policies where state decisions could have a negative impact on a neighbouring state (an 'externality'). the states are more protected against 'drift' to the centre. But. shared competences between the EU and the member states (mainly for the regulation of the market). Od teritorijalnog ka institucionalnom suverenitetu institutions rather than the member states when agenda-setting is in the hands of the Commission. despite the widely held perception that the EU is a 'moving target'. dok se distribucija odlučivanja po pitanju unutarnje i vanjske politike. whereas economic liberals prefer strong checks and balances on the exercise of these policies by the central government. the power of the different theories can only be judged where they produce clearly identifiable and opposing sets of predictions about the same empirical phenomenon. such as environmental standards or product standards. and exclusive competences of the member states (in most areas of taxation and expenditure). For example. this is rare in EU politics. In other words. and seems good at predicting outcomes where rules are fixed and information is complete. The rational choice-institutionalist approach also aims for parsimony over extensiveness: with some simple assumptions applied to a limited set of empirical cases. the liberalintergovernmental theory uses some simple assumptions. could perhaps be dealt with at the centre. some constitutional allocations of competence are more rigid than others. where competences are divided along functional rather than jurisdictional lines -with different roles for the centre and states within each policy area (such as setting the broad 64policy goals by the centre and the policy details by the states) . under all constitutional designs. The subsequent reforms (in the Amsterdam and Nice Treaties and even in the draft Constitution agreed by the Convention on the Future of Europe and the 2003 Intergovernmental Conference) have not altered the settlement substantially. with some minor amendments in the Maastricht Treaty." 63"For example. and foreign policies). Parliament or Court or when there is incomplete information in the policy process." "For example. Hence." 36 . While the supranational-governance approach uses a more complex set of assumptions and seems more able to explain a broader set of policy outcomes from the EU system and the long-term trajectory of the EU. odbrane i bezbjednosti predominantno zadržava na državnom nivou. and the long-term tend in all multi-level political systems has been policy centralization" "This settlement was already established by the Single European Act.U procesu određenja prirode integracionih procesa veoma značajno mjesto pripada pitanju distribucije političkih kapaciteta u političkom sistemu EU. This may seem a rather arcane debate. the division of competences is never completely fixed." "For example. and from these assumptions produces a rather persuasive explanation of the major 'history making' bargains. this theory seems less able to explain the more complex environment of day-to-day politics in the EU. where the competences of the centre and the states is clearly specified. the abolition of internal trade barriers can only be tackled at the centre of an internal market is to be created. are best dealt with at the centre. politici jedinstvenog tržišta.5.63 Specifičnosti političkog sistema EU čine da se ova distribucija političkih kapaciteta pojavljuje kao rezultat pravne i političke nagodbe između aktera sa različitim političkim ciljevima i pozicijama u okviru integracionih procesa. For example. 'coordination competences' (covering macro-economic policies. As a result.

no. Za razliku od prethnodnih nastojanja integriranja Evrope. the everagefor European Studies Working Papers Series 52. the cost regional funds may be small compared to the sum of national expidenture on 66G. regulacije rada i privatizacije. Marks et al. Whereas European Community Strengthens the State: International Cooperation and 65Andrew Moravscik. tehnološke.66 Imajući u vidu da se većina značajnijh regulativnih pravila na evropskom nivou donosi kvalificiranom većinom.65 Ti zajednički nadnacionalni interesi najčešće se susreću u području tržišne regulacije. tako i u sadašnjim vremenima. političkim partijama i elitama čiji se interesi po pravilu ne identificiraju uvijek sa interesima nacionalnih državnih birokracija. Why the the cost of CAP t to individual consumers and taxpayers may be less than &5 per week. fiskalnih i fizičkih barijera slobodnom kretanju dobara. backward regions. vol. Similarly. London: Sage these founds can account fora as much as ten per 1996 regional development. pa sve do psiholoških i scioloških znanosti. or European-level NGOs» (Klaus H. Kao i u prošlosti. radije kroz zajedničkeinteresne i političke programe nego kroz sopstvene nacionalno-državne institucije. čemu obično prethodi dug period dogovaranja i usaglašavanja interesa participanata u procesu donošenja odluka u institucijama EU. fokus znanstvenog interese prvenstveno je bio lociran na interese država sa težnjom uspostavljanja dominacij e nad evropskim kontinentom kao j edinstvenom ekonomskom. Tako na pimjer u zajedničkoj agrarnoj politici (Common Agricultural Policy CAP) i u ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU). scientists. EU ima moćni utjecaj na «This is particularly the case in the area of the Commn Agricultular Policy (CAP) which consumes over 50% of the EU budget. geografskom i političkom prostoru.Proces evropske integracije našao seje u fokusu mnogih znanstvenih disciplina počev od političkih. whereas the benefits are concentrated (on farmers. neki teoretičari stižu do određenja EU kao specifičnog političkog sistema kao triangularnog odnosa između nacionalnih država članica EU. Center European farmer receives a considerable proportion of University. Kroz eliminaciju tehničkih. the cost of EU redistributional policies are diffuse (shared between all European texpayers). .27 % od ukupnog društvenog proizvoda (Gross Domestic Product -GDP) država članica. But. 3. Governance in the EU. kapitala i rada. 4. donose se na nadnacionalnoj evropskoj ravni kroz procese harmonizacije nacionalnih standarda i kroz transformaciju legislative EU u nacionalne pravne sisteme država članca. institucije EU nemaju neku izrazitu moć materijalnog utjecaja. Goetz and Simon Hix . kao instrumenta teritorijalne integracije. sa čime transfer ovih odluka u nacionalne sisteme država članica ima više šansi biti implementiran na razini država članica EU. 1994 EU pursue. as with most welfare expidenture programmes. October 2000. moneternei komercijalne moći i ostvarivanja interesa država članica na evropskom nivou. odluke EU se mogu posmatrati više kao rezultat sinkroniziranih interesa državaclanica EU nego kao nezavisne odluke suverenih supranacionalnih institucija. koja su se prvenstveno oslanjala na posjedovanje dominirajuće vojne sile. pravnih. Harvardhis annual income from Domestic Politics. usluga. Sa budžetom od 1. for the beneficiary regions. više od 80% svih pravnih propisa i pravila kojima se regulira proizvodnja. Basically. političkih partija i elita koje nastoje realizirati svoje interese na supranacionalnom nivou. cent of annual GDP. evropskih supranacionalnih institucija i subnacionalnih subjekata kao što su interesne i političke grupe koje svoj identitet radije vezuju za kompleks zajedničkih interesa koji se efektnije realiziraju na nadnacionalnoj nego na nacionalnoj ravni. u novije vrijeme ovaj aspekt pomjeranja fokusa evropskih integracija dobija jednu novu dimenziju koja se sve više manifestira u pomjeranju fokusa opservacije sa birokracije nacionalne države ka interesnim grupama. ekonomskih. Također. današnji fokus integracionih evropskih procesa pomjeren je sa vojnog aspekta dominacije ka institucionalnom aspektu integracije kroz izgradnju zajedničkih institucija kao instrumenta realizacije ekonomske. Kroz analizu izgradnje zajedničkih institucija i djelovanja nacionalnih interesnih grupa. p5. mada budžet EU može u određenim slučajevima imati veoma značajan indirektni redistibucioni utjecaj na države-člance. distribucija i razmjena dobara i usluga. European Integration and National Political Systems. West European Politics.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->